0OPĆENITO


001   Znanost i znanje

HEBRANG Grgić, Ivana
Časopisi i znanstvena komunikacija / Ivana Hebrang Grgić ; [izrada kazala Drahomira Cupar]. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 380 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Bibliotheca Academica)
Kratice: str. 369-370. - Bilješka o autorici: str. 379-380. - Bibliografija: str. 333-360; bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko i predmetno kazalo.
ISBN 9789533038896 : 159,00 HRK
001.8(075.8)
050:001(075.8)
(075.8)
HK16-00468

HRUPEC, Dario
Protiv nadnaravnoga : razmišljanja o istini, znanosti i knjigama / Dario Hrupec. - Zagreb : KruZak, 2016. ([s. l.] : Element). - 247 str. ; 23 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. 227-241. - Imensko kazalo.
ISBN 9789536463817 : 126,00 HRK
001.1
HK16-00469

MILIČIĆ, Vjekoslav
Ćudoređe i deontologija znanstvenoga rada - nećudoređe i neprofesionalnost plagiranja / Vjekoslav Miličić. - Zagreb : V. Miličić, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 330 str. ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Bilješka o autoru na omotu. - Kratice: str. 175. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 178-187; bibliografske bilješke uz tekst. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789539947550
001.891:17
174:001
HK16-00470

ZELENIKA, Ratko
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela / Ratko Zelenika. - 5. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Rijeka : Ekonomski fakultet ; Kastav : IQ plus, 2011-. - sv. ; 24 cm.
001.8(075.8)
(075.8)

knj. 11 : Tehnologija znanstvenoga i razvojnoga istraživanja. - 5. izmijenjeno i dopunjeno izd. - 2016. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - LXXIX, 2197 str. ; 24 cm. - (Znanstvene knjige i sveučilišni udžbenici = Libri scientifici et manualia universitatis studiorum)
Nakl. 500 primj. - Kratice: str. 2179-2184. - Bilješka o autoru: str. 2185-2197. - Bilješke uz tekst. - Predgovor: str. IX-XXXII. - Pogovor: str. 2139-2142. - Bibliografija: str. 2129-2137; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Summary ; Povzetek. - Imensko kazalo ; Predmetno kazalo.
ISBN 9789539570598
001.8(075.8)
(075.8)

HK16-00471

Vidi br.: HK16-00502

002   Dokumentacija

VIŠNJIĆ, Čedomir
Stara i zaboravljena knjiga Srba u Hrvatskoj : povodom 20-godišnjice obnove rada Biblioteke SKD "Prosvjeta" - središnje knjižnice Srba u Hrvatskoj : izložba 27. 1. - 12. 2. 2016. / autor [i urednik kataloga] Čedomir Višnjić. - Zagreb : SKD Prosvjeta, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 108 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Izložba održana u Središnjoj biblioteci Srba u Zagrebu. - Ostali zastupljeni autori: Branko Čolović, Borivoj Čalić, Velimir Sekulić. - Nakl. 150 primj. - Ćir. i lat.
ISBN 9789537611774
002.2(497.5=163.41)(091)
027.63(497.5=163.41)
008(497.5=163.41)(091)
655.41(497.5=163.41)(091)
(=163.41)
(497.5)
(497.521.2)
(082)
(083.824)
HK16-00472

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

ĆURKO, Katarina
Skladištenje podataka : put do znanja i poslovne inteligencije / Katarina Ćurko i Maja Španić Kezan. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - VII, 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Kratice: str. 151-152. - Bilješke o autoricama: str. 160. - Bibliografija: str. 145-150. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789533460239
004.65:658(075.8)
(075.8)
HK16-00473

MALEKOVIĆ, Mirko
Uvod u baze podataka / Mirko Maleković, Kornelije Rabuzin. - Varaždin : Fakultet organizacije i informatike ; Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2016. (Varaždin : Mini-Print-Logo). - X, 250 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Bilješke o autorima na omotu. - Bibliografija: str. 248. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789536071517 (Fakultet organizacije i informatike)
004.65(075.8)
(075.8)
HK16-00474

Vidi br.: HK16-00659

005   Menadžment

HORVAT, Hrvoje, trgovac
Pronađite sebe u poslovnom smislu / Hrvoje Horvat. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([s. l. : s. n.]). - 161 str. ; 21 cm.
Predgovor [autora]: str. 7-10.
ISBN 9789535896807
005:159.9
(02.062)
HK16-00475

NADRLJANSKI, Đorđe
Teorija sustava i upravljanja : zadaci za vježbanje - pitanje i odgovori iz teorijskog dijela / Đorđe Nadrljanski, Mila Nadrljanski. - Split : Redak, 2016. ([Split] : Redak). - 51 str. ; 22 cm.
Slike autora i bilješke o njima na omotu. - Bibliografija: str. 51.
ISBN 9789533362816 : 50,00 HRK
005.31(075.8)
(075.8)
HK16-00476

006   Normizacija i norme

AKREDITACIJA i ocjenjivanje sukladnosti / uredio Mladen Jakovčić. - Zagreb : Hrvatsko mjeriteljsko društvo, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 195 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Nakl. 300 primj. - Bibliografija iza svakog poglavlja.
ISBN 9789537124083
006.03
HK16-00477

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

KOŽLJAN, Nevia
Litrati na spomen / [tekst Nevia Kožljan]. - Barban : KUD Barban, 2016. ([Vodnjan] : Grafika Režanci). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 23 x 25 cm.
Nakl. 500 primj.
ISBN 9789539580313
008(497.571Barban):061.2
061.2(497.571Barban):008
008:061.2
"197/201"
HK16-00478

Vidi br.: HK16-00472

Vidi br.: HK16-00478

Vidi br.: HK16-00479

02   Knjižničarstvo

FESTIVAL hrvatskih digitalizacijskih projekata (6 ; 2016 ; Zagreb)
6. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 21. - 22. travnja 2016.] : [programska knjižica] / organizator Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; [urednice Renata Petrušić, Nela Marasović, Karolina Holub]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2016. (Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). - 86 str. ; 21 cm.
Podnasl. preuzet s omota. - Nakl. 150 primj. - Bilješke o autorima: str. 64-84.
025:004(497.5)
008:004(497.5)
(497.5)
(048)
HK16-00479

STRUČNI skup Knjižnice u procjepu : katalogizacija s osmijehom? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji (2 ; 2014 ; Sisak)
Katalogizacija s osmijehom? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji : zbornik radova / Knjižnice u procjepu 2, [Sisak, 15. svibnja - 16. svibnja 2014.] ; glavna urednica Dunja Holcer ; [organizator Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije ; prijevod [sažetaka] na engleski Nataša Bujas ; predmetno kazalo Branka Purgarić-Kužić]. - Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2016. (Petrinja : Glasila). - VII, 224 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Mjesto i vrijeme održavanja skupa preuzeti s poleđine nasl. lista. - Zastupljeni autori: Vesna Hodak, Elia Ekinović-Micak, Diana Polanski, Željka Aleksić, Irena Galić Bešker, Milko Belevski, Vesna Stričević-Šolić, Željka Turk Joksimović, Željka Djeke, Vedrana Lugić, Inge Majlinger-Tanocki, Marijana Špoljarić, Srđan Lukačević, Katarina Todorcev Hlača, Ranka Janus, Igor Mladinić, Sanja Vukasović-Rogač, Nela Mrzljak, Vikica Semenski. - Nakl. 150 primj. - Str. V-VII: Predgovor / Ana Barbarić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789535794219 : 120,00 HRK
025.3
(062)
HK16-00480

VIZIJA i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu / uredile Daniela Živković i Tatjana Nebesny. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. (Zagreb : Tiskara Kasanić). - 286 str. ; 24 cm.
Zastupljeni hrvatski autori: Josip Stipanov, Biserka Cvjetičanin, Alemka Belan-Simić, Tamara Horvat Klemen, Ana Barbarić, Dora Sečić, Vedrana Juričić, Jelka Petrak, Daniela Živković, Josip Kolanović, Marina Mihalić, Dijana Machala, Edita Bačić. - Tekst na hrv., na engl. i na bos. jeziku. - Str. 9-12: Predgovor / Daniela Živković, Tatjana Nebesny. - Životopis A. Horvat: str. 13-17. - Bilješke o zastupljenim autorima: str. 279-286. - Bibliografija radova A. Horvat: str. 19-31; bibliografija iza svakog zastupljenog rada; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries.
ISBN 9789531693448 : 160,00 HRK
02Horvat, A.(01)
02
02(497.5)
(497.5)
(01)
(082)
HK16-00481

Vidi br.: HK16-00481

Vidi br.: HK16-00481

Vidi br.: HK16-00472

050   Serijske publikacije. Periodika

Vidi br.: HK16-00468

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

HRVATSKA udruga Benedikt : 2011.-2016. / [uredništvo Mladen Parlov ... et al.]. - Split : Hrvatska udruga Benedikt : Naklada Bošković, 2016. (Zagreb : GZH). - 167 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Bošković ; 9)
Predgovor: str. 7-12.
ISBN 9789532633405 (Naklada Bošković) : 120,00 HRK
061.23(497.583Split)
27-78(497.583Split)(091)
"2011/2016"
(497.583Split)
HK16-00482

MACFARLANE-BARROW, Magnus
Baraka koja je nahranila milijun djece : izvanredna priča o Marijinim obrocima / Magnus MacFarlane-Barrow ; [prijevod Petra Ćurlin i Ana Peričić]. - Split : Verbum, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 261 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Verbum ; 109)
Prijevod djela: The shed that fed a million children.
ISBN 9789532354911 : 135,00 HRK
061.23(100)
177.7-056.87
929MacFarlane-Barrow, M.
613.22
316.344-053.2-058.34
(100)
HK16-00483

PRAVILA (Ordo draconicus) Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" / [urednici Nevio Šetić, Dragica Krpan, Josip degl'Ivellio]. - Zagreb : Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", 2016. (Lukavec : Tiskara Markulin). - 79 str. ; 24 cm.
061.2(497.521.2)
(497.521.2)
(083.15)
HK16-00484

Vidi br.: HK16-00908

Vidi br.: HK16-00557

Vidi br.: HK16-00626

Vidi br.: HK16-00643

Vidi br.: HK16-00701

Vidi br.: HK16-00478

Vidi br.: HK16-00632

069   Muzeji. Stalne izložbe

ARHEOLOŠKI muzej (Zadar)
O Roma nobilis --- : Rim u Arheološkom muzeju Zadar : katalog stalnog postava rimske zbirke = Rome in the Arcahelogical Museum Zadar : catalogue of the permanent exhibition of Roman antiquities / [autori teksta, text authors Kornelija A. Giunio ... [et al.], fotografije, photographs Ivan Čondić Begov ... [et al.] ; crteži, drawings Ivan Čondić Begov, Robert Maršić ; prijevod na engleski jezik, translation into English Jadranka Ančić]. - Zadar : Arheološki muzej = Archaeological Museum, 2016. (Zagreb : AKD). - 108 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 27 cm. - (Katalozi i monografije / Arheološki muzej Zadar = Catalogues and monographies / Arcaheological Museum Zadar ; 18)
Katalog izložbe. - Ostali zastupljeni autori: Dražen Maršić, Jakov Vučić, Iva Letilović, Igor Pedišić. - Nakl. 500 primj. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 108.
ISBN 9789537484279 : 70,00 HRK
069:902
069(497.581.1Zadar)
(497.581.1Zadar)
(083.824)
HK16-00485

PROTIV predrasuda / [autori tekstova Željka Bosnar Salihagić ... [et al.] ; autori fotografija Davor Šiftar i Renato Vukić]. - Zagreb : Tiflološki muzej, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 201 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm.
Om. nasl. - Ostali zastupljeni autori: Nevenka Ćosić, Igor Maroević, Nina Sivec, Željka Sušić, Lucija Šoda, Morana Vouk. - Nakl. 300 primj. - Bibliografija: str. 194-201; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537287252
069-056.262(091)
069(497.521.2)(091)
(497.521.2)
HK16-00486

Vidi br.: HK16-00485

Vidi br.: HK16-00486

Vidi br.: HK16-00669

Vidi br.: HK16-00669

Vidi br.: HK16-00669

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

Vidi br.: HK16-00827

Vidi br.: HK16-00830

Vidi br.: HK16-00829

Vidi br.: HK16-00832

Vidi br.: HK16-00831

Vidi br.: HK16-00862

Vidi br.: HK16-00841

Vidi br.: HK16-00687

Vidi br.: HK16-00876

Vidi br.: HK16-00849

Vidi br.: HK16-00850

Vidi br.: HK16-00836

Vidi br.: HK16-00851

Vidi br.: HK16-00793

Vidi br.: HK16-00875

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


AVTONOMOVA, Nataliâ Sergeevna
Spoznaja prevođenja : iskustva filozofije jezika / Natalija Avtonomova ; s ruskoga prevela Sabina Folnović Jaitner ; stručna redaktura prijevoda Josip Užarević. - Zagreb : Disput, 2016. (Zagreb : Kikagraf). - 550 tr. ; 24 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 66)
Prijevod djela: Poznanie i perevod. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. [499]-534; bibliografske bilješke. - Imenko kazalo ; Kazalo pojmova.
ISBN 9789532602500 : 190,00 HRK
1:81
HK16-00487

FILOZOFIJA i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije : zbornik radova / uredili Josip Oslić, Alojz Ćubelić, Nenad Malović ; [prijevod sažetaka i lektura na engleskom jeziku Mario Sopa]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Katolički bogoslovni fakultet, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 351 str. ; 24 cm.
Zastupljeni hrvatski autori: Srećko Koralija, Alojz Ćubelić, Franjo Mijatović, Saša Horvat, Danijel Tolvajčić, Hrvoje Šijak, Nenad Malović, Ivana Bošnjak, Josip Oslić, Ivan Karlić, Iva Mršić Felbar, Ivan Dodlek, Aleksandra Golubović, Ivan Šestak, Tea Knezić. - Nakl. 500 primj. - Tekst na više jezika. - Str. 13-15: Predgovor / Josip Oslić, Alojz Ćubelić, Nenad Malović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika.
ISBN 9789531109796 (Kršćanska sadašnjost) : 250,00 HRK
1:27-12
2-1:001
27-18
2-42
(082)
HK16-00488

Vidi br.: HK16-00500

Vidi br.: HK16-00493

Vidi br.: HK16-00493

Vidi br.: HK16-00492

Vidi br.: HK16-00492

Vidi br.: HK16-00492

Vidi br.: HK16-00492

Vidi br.: HK16-00492

Vidi br.: HK16-00492

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

ALFIREVIĆ, Ivo
Povijest mehanike u okviru prirodne filozofije : od Talesa do Leonarda da Vincija / [autor Ivo Alfirević ; crteži Mario Lesar]. - 1. izd. - Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2016. (Zagreb : Znanje). - XIV, 365 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama ; 25 cm.
Podatak o odg. preuzet iz impresuma. - Nakl. 500 primj. - Bibliografija: str. 345-347. - Imensko kazalo ; Predmetno kazalo ; Kazalo djela.
ISBN 9789537738358 : 195,00 HRK
118:531/534(075.8)
(075.8)
HK16-00489

TAYLOR, Sandra Anne
Skrivena moć vaših prošlih života : otkrijte kôd svoje svijesti / Sandra Anne Taylor ; s engleskoga prevela Aleksandra Barlović ; [fotografije Koraljka Penavin]. - Zagreb : V.B.Z., 2016. (Zagreb : Znanje). - 228 str. ; 24 cm. - (Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 138)
Prijevod djela: The hidden power of yoor past lives. - Bilješka o autorici: str. [221]-222.
ISBN 9789533047713 : 99,00 HRK
129
133
2-187
HK16-00490

Vidi br.: HK16-00536

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

DESPOT, Branko
Despotova predavanja : (1979-1980) : Čovjek u grčkom filozofiranju - docentska predavanja - (zim. i ljet. semestar 1979/80) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić. - Zagreb : Demetra, 2016. ([s. l.] : web2print). - X, 522 str. ; 24 cm. - (Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 141)
Str. 481-488: Hrvatski jezik u filozofiranju i filozofiji jezika akademika Branka Despota / Vladimir Premec. - Str. 489-501: Na putu u Platinopolis / Milan Uzelac. - Bilješka o B. Despotu: str. 519-522. - Bibliografija B. Despota: str. 513-517.
ISBN 9789532251838 : 450,00 HRK
130.3
(042.3)
HK16-00491

LABUS, Mladen
Filozofija i stvaralaštvo : teorijski portreti hrvatskih filozofa / Mladen Labus. - Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2016. (Sveti Ivan Zelina: Tiskara Zelina). - 167 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Plejade)
Predgovor [autora]: str. 7-9. - Bilješka o tekstovima: str. 166 ; bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. 167. - Bibliografija: str. 161-164 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9789537782436 (Plejada) : 150,00 HRK
130.2/.3(=163.42)(091)
(=163.42)
1Tkalčić, M.
1Grlić, D.
1Focht, I.
1Petrović, G.
1Skledar, N.
1Ćimić, E.
HK16-00492

Vidi br.: HK16-00528

Vidi br.: HK16-00628

Vidi br.: HK16-00528

Vidi br.: HK16-00490

14   Filozofski sustavi i gledišta

GUNJEVIĆ, Boris
Svakodnevna alkemija / Boris Gunjević. - Zagreb : Sandorf : Mizantrop, 2016. (Zagreb : Web2tisak). - 271 str. ; 16 cm. - (Biblioteka Mali Mizantrop)
ISBN 9789537715939 (Sandorf)
141.4
1Deleuze, G.
1Guattari, F.
HK16-00493

159.9   Psihologija

MATKOVIĆ, Miran
Umijeće življenja : možeš ako misliš da možeš! / Miran Matković. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([s. l. : s. n.]). - 300 str. ; 20 cm.
Pravo ime autora: Mijo Matošević.
ISBN 9789535767541 : 100,00 HRK
159.913:2
159.923.2
HK16-00494

MINDOLJEVIĆ Drakulić, Aleksandra
Školska fobija / Aleksandra Mindoljević Drakulić. - Zagreb, : Medicinska naklada : Filozofski fakultet, FF press, 2016. (Zagreb : Stega tisak). - XIV, 134 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Priručnici / Medicinska naklada.)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. [135]. - Str. [125]-127: Pogovor / Dalibor Zubac. - Bibliografija: str. [119]-124. - Imensko i predmetno kazalo.
ISBN 9789531767460 (Medicinska naklada) : 126,00 HRK
159.922.1:37
37.062:159.97
616.891.6:37
HK16-00495

SEKULIĆ, Dragana
Psihologija zaključivanja i logika / Dragana Sekulić. - Zagreb : KruZak, 2016. ([Zagreb] : Element). - 203 str. ; 23 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Bibliografija: str. 197-202. - Imensko kazalo.
ISBN 9789536463879 : 126,00 HRK
159.955
162
HK16-00496

Vidi br.: HK16-00494

Vidi br.: HK16-00612

Vidi br.: HK16-00528

Vidi br.: HK16-00517

Vidi br.: HK16-00523

Vidi br.: HK16-00518

Vidi br.: HK16-00518

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

Vidi br.: HK16-00496

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

COMTE-SPONVILLE, André
Ni seks ni smrt : tri eseja o ljubavi i seksualnosti / André Comte-Sponville ; s francuskog prevela Vesna Pavković. - Zagreb : AGM, 2016. (Zagreb : URIHO). - 343 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Sintagma / AGM)
Prijevod djela: Le sexe ni la mort : trois essais sur l'amour et la sexualité. - Predgovor: str. 7-9. - Str. 337-343: Pogovor / Vlado Vladić. - Bilješka o autoru na omotu. - Bibliografija: str. 335-336; bibliografske bilješke.
ISBN 9789531744706 : 160,00 HRK
177.61
HK16-00497

KRZNAR, Tomislav, filozof
U blizini straha : iznova o problematici zaštite okoliša u bioetičkom kontekstu / Tomislav Krznar. - Karlovac : Veleučilište, 2016. (Duga Resa : Tiskara Galović). - 237 str. ; 24 cm.
Nakl. 200 primj. - Bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. [239]. - Bibliografija: str. 219-232. - Imensko kazalo.
ISBN 9789537343750 : 140,00 HRK
179:504
179:61
504
HK16-00498

LANCELIN, Aude
Filozofi i ljubav : ljubav od Sokrata do Simone de Beauvoir / Aude Lancelin, Marie Lemonnier ; s francuskoga prevela Divina Marion. - Zagreb : TIM press, 2016. ([Zagreb] : Kika-graf). - 246 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Janus)
Prijevod djela: Les philosophes et l`amour. - Bibliografske bilješke i druge bilješke uz tekst.
ISBN 9789538075131 : 145,00 HRK
177.6(091)
HK16-00499

MARINČIĆ, Mile
Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha i novija etička strujanja / Mile Marinčić. - Zagreb : Pergamena, 2016. (Zagreb : Grafomark). - (Biblioteka Bioetika / Pergamena ; knj. 32)
Slika P. Urlicha na omotu. - Predgovor [autora]: str. 9-10. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 253. - Bibliografija: str. 233-242; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Zusammenfassung. - Imensko kazalo.
ISBN 9789536576616 : 100,00 HRK
174:33
1Ulrich, P.
HK16-00500

Vidi br.: HK16-00506

Vidi br.: HK16-00538

Vidi br.: HK16-00470

Vidi br.: HK16-00483

Vidi br.: HK16-00498

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


ČULO, Anđelo
Ejkasija : [razgovor s Bogom] / Anđelo Čulo. - Split : Redak, 2016. ([Split] : Redak). - 99 str. ; 21 cm.
Podatak o podnasl. preuzet s omota.
ISBN 9789533362311 : 60,00 HRK
2-29
HK16-00501

ĆORLUKIĆ, Filip
Quo vadis homo : katastrofa ili savršenstvo? / Filip Ćorlukić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2016. ([Zagreb] : Znanje). - 529 str. ; 23 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. [527]-529.
ISBN 9789533490243 : 149,00 HRK
2-1:001
2-254
2-65
001.18
HK16-00502

UGRINOVIĆ, Nikola
Matematički simbol za Svepostojeće-Boga : najjednostavnija opća teorija svega / Nikola Ugrinović. - Donja Stubica : N. Ugrinović, 2016. (Donja Stubica : Arkuš). - 65 str. ; 21 cm.
ISBN 9789535894704
2-141
HK16-00503

Vidi br.: HK16-00488

Vidi br.: HK16-00488

Vidi br.: HK16-00502

Vidi br.: HK16-00502

Vidi br.: HK16-00539

Vidi br.: HK16-00490

21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

365 dana sa svetim Leopoldom u svjetlu riječi Božje / priredio Giovanni Lazzara ; [prijevod Aleksandra Marija Chwalowsky]. - 2. popravljeno izd. - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2016. (Zagreb : Denona). - 231 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka Spiritualitas ; sv. 7)
Prijevod djela: 365 giorno con san Leopoldo. - Nakl. 2000 primj. - Izvori i kratice: str. [9].
ISBN 9789538043123 : 50,00 HRK
272-58
27-56
27-36Mandić, L. B., sanctus
27-23
(082.2)
(0:82-84)
HK16-00504

AHMAD, Mirza Tahir
Kršćanstvo : putovanje od činjenica do izmišljotina / Mirza Tahir Ahmad ; [prevela Fahrija Avdić, Staška Barić]. - Hrvatski prijevod, 1. izd. - Zagreb : Ahmadija muslimanski džamat u Hrvatskoj, 2016. ([Zagreb] : Stega tisak). - XXII, 161 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Christianity : a journey from facts to fiction. - Slika autora i bilješka o njemu: str. V-VI. - Bibliografske bilješke. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789538024054
27-277
27:28
HK16-00505

AHMAD, Mirza Tahir
Islamski odgovor na suvremena pitanja / Mirza Tahir Ahmad ; [prijevod Staška Barić]. - Hrvatski prijevod, 1. izd. - Zagreb : Ahmadija muslimanski džamat u Hrvatskoj, 2016. ([s. l. : s. n.]). - XXVII, 295 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Islam's response to contemporary issues. - Bilješka o autoru: str. [5-6]. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789538024061
28
28:32
28:364
172.4:28
28-25
28-32Ahmad, M. T.
(042.5)
"19"
HK16-00506

ARAČIĆ, Pero
Trauma rastave i razvoda braka i obitelji : uzroci i posljedice - kako dalje? / Pero Aračić. - Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat ; Osijek : Institut za novu evangelizaciju "Sv. Ivan Pavao II.", 2016. (Osijek : Glas Slavonije). - 445 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Nova evangelizacija. Znakovi vremena ; 1)
Slika autora i bilješka o njemu: str. [446-447]. - Bibliografija: str. 441-445; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537617233 (Đakovačko-osječka nadbiskupija) : 119,00 HRK
272-45
272-55
272-48-058.836
929-058.836(497.5)
(047.53)
(497.5)
HK16-00507

BECK, Tomaso
Isus je božanski gospodar : biblijska razmatranja / Tomaso Beck, Giovanna della Croce ; [na hrvatski preveo Josip Marcelić]. - 3. izd. - Zagreb : Delorko grafika, 2016. ([Zagreb] : Feroproms). - 89 str. ; 20 cm. - (Duh i voda : biblioteka djela Obnove u Duhu ; knj. 3)
Prijevod djela: Gesu e il signore.
ISBN 9789535862291 : 30,00 HRK
27-31
27-185.5
HK16-00508

BERGOGLIO, Jorge Mario
Otvoren um, vjerno srce / Jorge Mario Bergoglio ; sa španjolskoga preveo Zvonko Tomić. - Zagreb : V.B.Z., 2016. (Zagreb : Znanje). - 230 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; 429)
Bilješke uz tekst.
ISBN 9789533047850 : 89,00 HRK
27-31
272-558
27-1
272-534.3
HK16-00509

BIBLIJA / [prijevod Stari zavjet (osim Petoknjižja i Psalama) na temelju rukopisa Antuna Sovića, Petoknjižje Silvije Grubišić, Psalmi Filibert Gass, Novi zavjet Bonaventura Duda, Jerko Fućak ; popratni tekstovi (opći uvod u u Bibliju, uvodi i napomene uz knjige Novoga zavjeta) Bonaventura Duda, (uvodi i napomene uz Petoknjjižje, povijesne i proročke knjige Staroga zavjeta) Ante Kresina, (uvodi i napomene uz mudrosne knjige Staroga zavjeta) Celestin Tomić ; glavni urednici Jure Kaštelan, Bonaventura Duda ; urednici Josip Tabak, Jerko Fućak]. - 2. izd. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 1530 str. ; 20 cm.
Izv. stv. nasl.: Bible de Jerusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. - Tiskano u Kini. - Nakl. 3000 primj.
ISBN 9789531109642
27-23
27-234
HK16-00510

BIBLIJA za mlade / [priredio Bernhard Meuser ; prijevod popratnih tekstova Franjo Frankopan Velić]. - Split : Verbum, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 431 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 23 cm.
Prijevod djela: Bibel - Jugenbibel der Katholischen Kirchen. - Str. 6-7: Predgovor / Franciscus. - Imensko kazalo ; Kazalo pojmova.
ISBN 9789532354874
27-23
27-234
27-27
82-84=163.42(082)
(02.053.6)
HK16-00511

BOGU - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života / uredili Božo Lujić, Darko Tepert. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. (Zagreb : Denona). - 656 str. : slika N. Hohnjeca ; 25 cm. - (Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 79)
Zastupljeni hrvatski autori: Bruna Velčić, Anđela Jeličić, Božo Lujić, Marinko Vidović, Pero Vidović, Ivan Šporčić, Stipe Jurič, Đurica Pardon, Marijan Vugdelija, Darko Tepert, Karlo Višaticki, Martina Pandža, Dario Tokić, Petar Bašić, Mario Cifrak, Josip Šimunović, Zvonimir Kurečić, Stjepan Kušar. - Nakl. 600 primj. - Tekst na više jezika. - Str. 5-7: Predgovor / Božo Lujić. - Bio-bibliografija prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca: str. 625-651. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija iza većine radova; bibliografske bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika.
ISBN 9789531109345 : 250,00 HRK
27-1
27-27
272-67
(082)
HK16-00512

DAVID, Juliet
Biblija za malene / [tekst] Juliet David ; ilustrirala Helen Prole ; [prijevod Aleksandra Marija Chwalowsky]. - 5. izd. - Split : Verbum, 2016. ([s. .l : s. n.]). - 399 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm.
Tiskano u Maleziji.
ISBN 9789532350968
27-23
27-234
(02.053.2)
HK16-00513

DRAČEVAC, Ante
Izabrane studije / Ante Dračevac ; priredio Vinicije B. Lupis. - Ston : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 500 primj. - Tekst na hrv., na tal. i na lat. jeziku. - Životopis don A. Dračevca: str. 11-25. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija radova don A. Dračevca: str. 325-333; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789539739186 : 100,00 HRK
272-9(497.584Dubrovnik)
272-9(497.584Ston)
726(497.584Dubrovnik)
(497.584Dubrovnik)
904(497.584Ston)"653"
(497.584Ston)
"653"
HK16-00514

EVANĐELJE po Mateju : travanj, svibanj i lipanj 2016. / [prijevod s engleskog Tamara Babić]. - Zagreb : Znaci vremena, 2016. (Zagreb : Znaci vremena). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pouke iz Biblije : izdanje za mlade)
27-277
(02.053.6)
(075.4)
HK16-00515

FRANCISCUS, papa
Sveta pričest : susret s Isusom - istinska radost / Papa Franjo ; [ilustracije Maribel Lechuga]. - 2. izd. - Split : Verbum, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 45 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
ISBN 9789532354898
27-549-284
272-55
27-184
272
(02.053.2)
HK16-00516

GÓRNY, Grzegorz
Dokazi nadnaravnoga : istraga o čudima i fenomenima / [tekst] Grzegorz Górny, [fotografije] Janusz Rosikon ; [prijevod Goran Andrijanić ; karte i ilustracije Piotr Karczewski]. - Split : Verbum, 2016. ([s. l.] : s. n.]). - 365 str. : ilustr. u bojama, zemljop. prikazi ; 26 cm.
Prijevod djela: Dowody Tajemnicy. - Tiskano u Poljskoj. - Karta fenomena: str. 8-9.
ISBN 9789532354867
27-587
27-145
159.961
HK16-00517

GROESCHEL, Benedikt J.
Vodič u poteškoćama : kako osobne nesavršenosti upotrijebit za duhovni rast / Benedict J. Groeschel ; [prijevod Marija Pavlin]. - Split : Verbum, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 199 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Verbum ; 108)
Prijevod djela: Stumbling blocks or stepping stones. - Bilješka o autoru na omotu. - Bilješke: str. 197-198.
ISBN 9789532354881 : 95,00 HRK
27-558
159.9:27
159.913:2
HK16-00518

IGNAZIO Gaetano de Buset : visita spirituale del 1788 in Istria = Ignacije Kajetan Buzetski : duhovna vizitacija iz 1788. godine u Istri / a cura di, priredio Elvis Orbanić ; [prijevod s talijanskog predloška na hrvatski, traduzione dall'originale in croato Jakov Jelinčić, Elvis Orbanić ; prijevod na talijanski, traduzione in italiano Marino Manin ; karte, mappe Ivan Jurković]. - Città del Vaticano : Associazione Archivistica Ecclesiastica ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv = Archivio di Stato della Croazia ; Pazin : Državni arhiv = Archivo di Stato do Pisino, 2016. (Catania : La Provvidenza). - 277 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 24 cm. - (Quaderni di "Archiva ecclesiae" ; 13)
Str. 4-7: Presentazione ; Predgovor / Gaetano Zito. - Str. 17-44: Ignacije Kajetan Buzetski : 1741.-1803. / Elvis Orbanić. - Kratice: str. 263. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 265-268; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537640309
272-722.52De Buset, I. G.
272-773(497.571)
272-9(497.571)
(497.571)
"1788"
HK16-00519

KONTEMPLIRAJTE : Bogu posvećenim muškarcima i ženama na tragovima ljepote / [priredila] Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života ; [prijevod Slavko Antunović ; glavni i odgovorni urednik Jure Šarčević]. - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2016. (Zagreb : AKD). - 104 str. ; 20 cm. - (Dokumenti / Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica ; 5)
Prijevod djela: Contemplate. - Na nasl. str.: Godina posvećenoga života. - Nakl. 700 primj. - Predgovor: str. 13-22. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789539724366
272-58
272-788
27-13
(044)
HK16-00520

KRIŽNI put / [glavni urednik Petar Balta]. - Split : Verbum, 2016. ([Sv. Nedelja] : Printera grupa). - 35 str. ; 14 cm. - (Biblioteka Hosana ; knj. 26)
ISBN 9789532354850 : 9,00 HRK
272-54
HK16-00521

LAZZARA, Giovanni
Apostol Božjega milosrđa : životopis sv. Leopolda Bogdana Mandića / Giovanni Lazzara ; [prijevod Mladen Parlov]. - Split : Verbum, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 134 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Fides ; 74)
Prijevod djela: Leopolodo Mandić - il confessore che sognava l'unita dei cristiani. - Bilješka o autoru na omotu. - Propovijed pape Pavla VI. na beatifikaciji: str. 117-122. - Propovijed pape Ivana Pavla II. na kanonizaciji: str. 117-128. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789532354942 : 58,00 HRK
27-36Mandić, L. B.
272-789.3Mandić, L. B.
HK16-00522

LONČAR, Josip, vjerski pisac
Sila odozgor : (snovi, vizije i proroštva) / Josip Lončar. - 6. izd. - Koprivnica : Figulus, 2016. ([Zagreb] : Web2tisak). - 304 str. ; 21 cm.
Bilješka o autoru: str. 303-304.
ISBN 9789537929206 : 100,00 HRK
27-558
27-144
159.96:2
27-22
HK16-00523

MACDONALD, William
Život iznad prosjeka : herojsko prikazivanje kristolikosti / William MacDonald ; [prijevod Aleksandra Striković]. - Split : Euroliber, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 99 str. ; 18 cm.
Prijevod djela: Living above the average. - Nakl. 500 primj. - Bilješke: str. 98-99.
ISBN 9789536423408
27-185
27:929
27-2
HK16-00524

MACDONALD, William
Odvojeni svjetovi / William MacDonald ; [prijevod Aleksandra Striković]. - Split : Euroliber, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 66 str. ; 18 cm.
Prijevod djela: Worlds apart. - Bilješke: str. 65-66.
ISBN 9789536423415
27-558
27-188.5
27-14
HK16-00525

MALEŠEVIĆ, Bogdan
Korespondencija s nadbiskupom Franićem, Hrvatskim nadbiskupima i biskupima / Bogdan Malešević. - Zagreb : Delorko grafika, 2016. ([Zagreb] : Feroproms). - 217 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Sabrana djela Bogdana Maleševića ; knj. 33)
Nakl. 500 primj. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789535889823 : 100,00 HRK
272-722.5(497.5)
821.163.42Malešević, B.
272-722.51Franić, F.
27-67
(044.2)
(497.5)
HK16-00526

MARŠIĆ, Zvonimir
365 dana sa Zvonimirom : [svakodnevne duhovne misli] / [Zvonimir Maršić]. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - 135 str. ; 16 cm.
Podnasl. preuzet s omota. - Podatak o autoru preuzet s prelim. str. - Bilješka o autoru: str. 135.
ISBN 9789533362700 : 65,00 HRK
27-58
821.163.42-84
HK16-00527

MELCHIZEDEK, Drunvalo
Drevna tajna Cvijet života : redigirani prijepis radionice Cvijet života predstavljene uživo majci Zemlji od 1985. do 1994. / napisao i obradio Drunvalo Melchizedek ; prijevod Igor Lah ; [autori originalnih računalnih crteža Tim Stouse and Michael Tyree]. - Bregana : Harša, 2013-. - sv. ; 26 cm.
Prijevod djela: The ancient secret of the Flower of Life. - Pravo ime autora: Bernard Perona.
ISBN 9789537907112 (cjelina)
299.94
133.3

knj. 2 : Knj. 2. - 2016. (Zagreb : Škorpion). - Str. 227-461 : ilustr.
Autorova slika i bilješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. 459-461.
ISBN 9789537907310 : 198,00 HRK
299.94
133.3
159.922

HK16-00528

MILOSRĐE : Franjine riječi / predgovor Ivan Šaško ; [uredio i preveo Anto Stojić]. - Zagreb : Salesiana, 2016. (Zagreb : Denona). - 159 str. ; 17 cm.
ISBN 9789532051285 : 45,00 HRK
27-14
272-732.2Franciscus, papa
272-287
(042.5)
272-58
HK16-00529

MÜHLEN, Heribert
Iskustva s Duhom Svetim : svjedočanstva i izvještaji / Heribert Mühlen ; [na hrvatski preveo Stanko Pavlović]. - 3. izd. - Jelsa : Duh i voda, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 176 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Duh i voda : biblioteka djela Obnove u Duhu ; knj. 6)
Prijevod djela: Erfahrungen mit dem Heiligen Geist.
ISBN 9789535889816 : 40,00 HRK
27-144
27-2
27-184
272-58
27-4
HK16-00530

NASH, Andrew
Evanđelje po Mateju : travanj, svibanj i lipanj 2016. / Andy Nash ; [prijevod Dragana Todoran]. - Zagreb : Znaci vremena, 2016. (Velika Gorica : Tiskara Velika Gorica). - 120 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pouke iz Biblije : izdanje za odrasle)
Prijevod djela: The book of Matthew.
27-277
(02.053.8)
(075.4)
HK16-00531

POBOŽNOST sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću : devetnice, litanije, molitve / [prijevod Mladen Parlov ; glavni urednik Petar Balta]. - Split : Verbum, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 68 str. ; 14 cm. - (Biblioteka Hosana ; knj. 27)
ISBN 9789532354904 : 12,00 HRK
272-282.5
27-36Mandić, L. B., sanctus
HK16-00532

POLANEC, Danijel
Posljednji Adam : [prvi čovjek novog svjetskog poretka : razotkrivanje tajne ponovnogstvaranja koja je bila sakrivena od postanka svijeta] / Danijel Polanec. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - 248 str. : graf. prikazi ; 21 cm.
Podnasl. preuzet s omota. - Predgovor [autora]: str. 6-9. - Kratice za biblijske knjige: str. 248. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789533362830 : 95,00 HRK
27-31
HK16-00533

POSEDI, Josip
Rim : vodič za hrvatske hodočasnike i turiste / Josip Posedi. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 160 str. : ilustr. u bojama, zemljop. karta u bojama ; 21 cm. - (Male monografije / Kršćanska sadašnjost ; 22)
Plan grada na oba unutr. spojna lista. - Nakl. 1500 primj.
ISBN 9789531109888 : 80,00 HRK
27-57(450)(036)
908(450)(036)
(450.621Roma)
(036)
HK16-00534

PRINCE, Derek
Obećanje providnosti : živjeti i davati iz nepresušnoga božjeg izvora / Derek Prince ; [prijevod Slavica Manojlović]. - Karlovac : Kršćanska udruga Derek Prince, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 184 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: The promise of provision. - Slika autora na omotu. - Tiskano u Slovačkoj. - Bilješka o autoru: str. 174-176.
ISBN 9789537777210
27-14
364.668:27
27-54
HK16-00535

PRINCE, Derek
Samo milošću : pronađite slobodu i oslobodite se legalizma jednom zauvijek / Derek Prince ; [prijevod Slavica Manojlović]. - 1. izd. - Karlovac : Kršćanska udruga Derek Prince, 2016. ([s. l.] : VMV). - 176 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: By grace alone. - Nakl. 2000 primj. - Tiskano u Slovačkoj. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 163-165.
ISBN 9789537777203
27-184
27-428:27-246
27-183
123.1:27
HK16-00536

RASKRIŽJE Tvoje i moje : zbirka četiriju križnih putova / priredio Tomislav Baričević. - 1. izd. - Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir, 2016. (Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir). - 150 str. ilustr. u bojama 17 cm.
Nakl. 1000 primj. - Bibliografske bilješke.
272-54
272-58
27-36Stepinac, A.
321.74:2
316.42:2
27-29
HK16-00537

SIKIRIĆ, Živan
Nova Kristova zapovijed : Jesmo li je zaboravili? : podloga novoj evangelizaciji / Živan Sikirić. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 124 str. ; 20 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Nakl. 600 primj.
ISBN 9789531109789 : 60,00 HRK
27-58
177.6:27
27-46
27-428
27-144
HK16-00538

STEPINAC, Alojzije
Čovjek čiste savjesti : razmišljanja i molitve s blaženim Alojzijem Stepincem / Juraj Batelja (ur.). - Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2016. (Zagreb : Denona). - 76 str. ; 22 cm.
Str. 71-74: Pogovor / J. Batelja. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537441319
27-36Stepinac, A.
272-722.51Stepinac, A.
(092)
272-282.5
2-317
272-58
HK16-00539

TUĐAN, Vjekoslav
Fotospomenica rkt. župe Mala Gorica i Žažina / Vjekoslav Tuđan. - Zagreb : vlast. nakl. Mladen Vuković, 2016. ([Zagreb] : Ispis). - 95 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Nakl. 40 primj. - Str. 2-4: Predgovor / Lojzo Buturac.
ISBN 9789535903703
272-774(497.527Mala Gorica)(091)
272-774(497.527Žažina)(091)
(497.527Mala Gorica)
(497.527Žažina)
"1972/1991"
HK16-00540

VALKOVIĆ, Marijan, svećenik
[Marijan Valković]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009-. - sv. ; 25 cm.
Gl. stv. nasl. preuzet s omota.
272

sv. 2 : Postkoncilska obiteljska i moralna problematika : Valković - teolog moralist / priredio Stjepan Baloban ; [prijevod teksta sa slovenskog jezika Suzana Vrhovski-Peran]. - 2016. (Zagreb : Denona). - 490 str. - (Croatica ; sv. 9)
Nakl. 1000 primj. - Str. 5-8: Predgovor / Stjepan Baloban. - Bibliografija: str. 435-446; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries ; Riassunti ; Zusammenfassung. - Predmetno kazalo ; Imensko kazalo.
ISBN 9789531106795 : 295,00 HRK
272-42
272-45

HK16-00541

Vidi br.: HK16-00488

Vidi br.: HK16-00506

Vidi br.: HK16-00506

Vidi br.: HK16-00506

Vidi br.: HK16-00537

Vidi br.: HK16-00537

Vidi br.: HK16-00537

Vidi br.: HK16-00538

Vidi br.: HK16-00538

Vidi br.: HK16-00538

Vidi br.: HK16-00519

Vidi br.: HK16-00519

Vidi br.: HK16-00608

Vidi br.: HK16-00909

Vidi br.: HK16-00909

Vidi br.: HK16-00509

Vidi br.: HK16-00509

Vidi br.: HK16-00505

Vidi br.: HK16-00509

Vidi br.: HK16-00524

Vidi br.: HK16-00525

Vidi br.: HK16-00524

Vidi br.: HK16-00525

Vidi br.: HK16-00833

Vidi br.: HK16-00540

Vidi br.: HK16-00512

Vidi br.: HK16-00878

Vidi br.: HK16-00512

Vidi br.: HK16-00507

Vidi br.: HK16-00507

Vidi br.: HK16-00506

Vidi br.: HK16-00869

Vidi br.: HK16-00539

Vidi br.: HK16-00539

Vidi br.: HK16-00539

Vidi br.: HK16-00520

Vidi br.: HK16-00520

Vidi br.: HK16-00536

Vidi br.: HK16-00530

Vidi br.: HK16-00530

Vidi br.: HK16-00530

Vidi br.: HK16-00530

Vidi br.: HK16-00536

Vidi br.: HK16-00508

Vidi br.: HK16-00510

Vidi br.: HK16-00511

Vidi br.: HK16-00511

Vidi br.: HK16-00541

Vidi br.: HK16-00532

Vidi br.: HK16-00513

Vidi br.: HK16-00535

Vidi br.: HK16-00673

Vidi br.: HK16-00522

Vidi br.: HK16-00529

Vidi br.: HK16-00529

Vidi br.: HK16-00529

Vidi br.: HK16-00516

Vidi br.: HK16-00516

Vidi br.: HK16-00516

Vidi br.: HK16-00523

Vidi br.: HK16-00523

Vidi br.: HK16-00517

Vidi br.: HK16-00514

Vidi br.: HK16-00526

Vidi br.: HK16-00526

Vidi br.: HK16-00504

Vidi br.: HK16-00504

Vidi br.: HK16-00482

Vidi br.: HK16-00504

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


30   Metode društvenih znanosti

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

SENJKOVIĆ, Reana
Svaki dan pobjeda : kultura omladinskih radnih akcija / Reana Senjković. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Srednja Europa, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 349 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)
Bilješka o autorici na omotu. - Bilješke: str. 317-324. - Bibliografija: str. [325]-342. - Imensko kazalo.
ISBN 9789537963408 (Srednja Europa) : 126,00 HRK
304(497.1)
329.78(497.1)
351.71-053.6(497.1)(091)
323.21-053.6(497.1)(091)
(497.1)
"1946/1989"
HK16-00542

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

OPAČIĆ, Tamara
Imamo obitelj! : vodič za životne partnerice, životne partnere i dugine obitelji: naša prava iz životnog partnerstva i mogućnosti planiranja LGBTIQ roditeljstva u Hrvatskoj / [autori Tamara Opačić, Kristijan Grđan, Marko Jurčić ; ilustracije Ena Jurov]. - Zagreb : Zagreb Pride, 2016. ([s. l.] : ACT Print lab). - 38 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm.
Om. nasl. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 9789535666493
305:34(497.5)(035)
347.628:305(497.5)(035)
(497.5)
(035)
HK16-00543

314   Demografija

ČUVALO, Ante
Immigration of Ljubuški Croats to America : 1900 - 1914 / Ante Čuvalo ; [photography by Ivan Bebek ... et al.]. - Chicago : CroLibertas, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 216 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 27 cm.
ISBN 9780988898363
314.15(497.6)(091)
314.15(73=163.42)(091)
(497.6Ljubuški)
(73)
(=163.42)
"1900/1914"
HK16-00544

Vidi br.: HK16-00544

Vidi br.: HK16-00548

Vidi br.: HK16-00556

316   Sociologija

HOLTOM, Duncan
Key issues in developing and implementing youth policy strategic documents / [authors Duncan Holtom, Howard Williamson, Jack Watkins]. - Zagreb : Mreža mladih Hrvatske, 2016. ([s. l.] : Novi val). - 52 str. : ilustr. ; 24 cm.
Na nasl. str.: Erasmus+. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537805265
316.66-053.6(4)
316.66-053.6(497.5)
(4-6EU)
(497.5)
HK16-00545

LEBURIĆ, Anči
Zbirka metodoloških instrumenata iz socioloških istraživanja : (publiciranih od 1991. do 2015.) / Anči Leburić, Antonia Ninčević. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - 388 str. ; 21 cm. - (Metodološka biblioteka : teme iz posebnih metodologija ; knj. 1)
Bilješka o autoricama: str. 386-388. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789533362908 : 180,00 HRK
316:303
(082)
HK16-00546

TRAKO Poljak, Tijana
Hrvatski simbolički identitet : značenja nacionalnih simbola iz perspektive hrvatskih građana / Tijana Trako Poljak. - Zagreb : TIM press, 2016. ([Zagreb] : Kika-graf). - 313 str., VIII str. s tablama u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Naslijeđe)
Bilješka o autorici: str. 313. - Bibliografija: str. 291-302. - Summary.
ISBN 9789538075063 : 180,00 HRK
316.644:32(497.5)
316.75:32(497.5)
(497.5)
"199"
HK16-00547

ZNANSTVENI skup Slavonija – hrvatska i europska regija (2015 ; Požega)
Slavonija – hrvatska i europska regija : zbornik radova / [urednici Dragutin Babić, Aleksandar Vukić, Filip Škiljan]. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2016. (Sesvete : Grafocentar). - 317 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Prema predgovoru, publikacija je zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 2015. godine u Požegi, u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti. - Zastupljeni autori: Dragutin Babić, Filip Škiljan, Aleksandar Vukić, Zlatko Šram, Dražen Živić, Ivana Žebec Šilj, Sandra Cvikić, Ivan Balta, Marina Perić Kaselj, Jadranka Galiot Kovačić, Sandra Kralj Vukšić, Vlatka Dugački, Ljiljana Dobrovšak, Šenol Selimović. - Nakl. 300 primj. - Str. 7-8: Predgovor / Dragutin Babić. - Bilješke o zastupljenim autorima: str. 311-317. - Bibliografija iza svakog rada; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789536028344 : 100,00 HRK
316.334.52(497.54)
314.1(497.54)
(497.54)
(062)
HK16-00548

Vidi br.: HK16-00537

Vidi br.: HK16-00547

Vidi br.: HK16-00697

Vidi br.: HK16-00545

Vidi br.: HK16-00483

Vidi br.: HK16-00663

Vidi br.: HK16-00845

32   Politika

PAVKOVIĆ, Ivan, književnik
Atributi rata : zapisi nakon TV dnevnika / Ivan Pavković. - Zagreb : Studio Moderna, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 595 str. ; 21 cm.
Bilješka o autoru: str. 593.
ISBN 9789537937652
32
(0:82-82)
HK16-00549

VUCO, Luka
Ima li nade : zapisi o hrvatskoj stvarnosti / Luka Vuco. - Kaštela : vlast. nakl., 2016. (Split : Dalmacija papir). - 220 str. ; 24 cm.
Str. 5: Predgovor / Ivo Babić.
ISBN 9789539873880
32(497.5)
(497.5)
"201"
(046)
HK16-00550

ZNANSTVENI skup Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.) (2012 ; Zadar)
Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.) : zbornik radova / [urednik Ante Bralić ; prijevod sažetaka na engleski jezik Marko Lukić]. - Zadar : Sveučilište, 2016. (Čakovec : "Zrinski"). - 325 str. ; 25 cm.
Zastupljeni autori: Zlatko Begonja, Nevio Šetić, Aleksandar Jakir, Andrijana Perković Paloš, Ante Nazor, Ivo Lučić, Tado Oršolić, Ivica Miškulin, Janja Sekula Gibač, Stjepan Matković, Mateo Bratanić, Ante Batović, Branko Kasalo, Albert Bing, Robert Skenderović, Ante Bralić. - Nakl. 500 primj. - Str. [7]-9: Predgovor / Kolinda Grabar-Kitarović. - Govor Franje Tuđmana u Saboru 30. svibnja 1990. : str. [11]-18. - Govor-oporuka dr. Franje Tuđmana, predsjednika Republike Hrvatske na otvaranju izložbe "Hrvati - kršćanstvo, kultura, umjetnost" u Vatikanu, 28. listopada 1999." : str. [323]-325. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija iza svakog rada; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries.
ISBN 9789533310916
32Tuđman, F.
323.1(497.5)
(497.5)
"199"
(062)
HK16-00551

Vidi br.: HK16-00910

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

Vidi br.: HK16-00537

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

DUSPARA, Elvis
Za dom spremni! : inat knjiga / Elvis Duspara. - Zagreb : Duspara kreativna radionica, 2016. ([Zagreb] : Feroproms). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm.
Str. 7-10: Predgovor / Stipo Pilić.
ISBN 9789535737735 : 69,00 HRK
323(497.5)
(497.5)
(0:82-9)
HK16-00552

LUČIĆ, Iva
Im Namen der Nation : Der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen Jugoslawien (1956-1971) / Iva Lučić. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2016. ([s. l.] : Kph Trycksaksbolaget). - 335 str. ; 24 cm + Ispravci ([1] list). - (Studia historica Upsaliensia, 0081-6531 ; 256)
Tiskano u Švedskoj. - Kratice: str. 313-314. - Bibliografija: str. 315-332; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Imensko kazalo.
ISBN 9789155495473
323.1(497.1=163.4)
323(497.6)
(497.1)
(497.6)
(=163.4)
"1956/1971"
HK16-00553

MAKEDONCI u Primorsko-goranskoj županiji / [autori tekstova Goran Kalogjera ... et al. ; fotografije (arhivi) Goran Kalogjera, Vlado Nasteski, Ilija Hristodulov]. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2016. (Skopje : Akademski pečat). - 238 str. : ilustr. ; 21 cm.
Ostali zastupljeni autori tekstova: Vasil Tocinovski Dejan Durić, Živorad Tomovski, Ivona Dunoski Mitev, Ilija Hristodulov, Mihajlo Davčevski, Ana Azeska. - Nakl. 300 primj. - Tekst na hrv. i mak. jeziku. - Lat. i ćir. - Bibliografija: str. 185-186 ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst.
ISBN 9789537975333
323.15(497.561=163.3)(091)
(497.561)
(=163.3)
"18/20"
(082)
HK16-00554

ŠTO je Vukovar Hrvatskoj i Europi? / [uredili Dražen Živić ... et al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Vukovar : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Zagreb : ITG). - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici /Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb ; knj. 49)
Zastupljeni autori: Heinrich Badura, Sanja Špoljar Vržina, Renato Matić, Andrija Platužić, Ozren Žunec, Ante Nazor, Ana Holjevac Tuković, Petar Elez, Henrik Ivan Damjanović, Vine Mihaljević, Ivana Bendra, Krešimir Kufrin, Mateo Žanić, Mirjana Semenić Rutko, Sandra Cvikić, Dražen Živić, Vlado Iljkić, Neva Mihalić, Josipa Iljkić. - Tekst na hrv., na engl. i na njem. jeziku. - Bilješke o zastupljenim autorima: str. 231-235. - Bibliografija iza većine radova; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
ISBN 9789537964238 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) : 160,00 HRK
323.1(497.544Vukovar)
355.012(497.544Vukovar)
341.322.5(497.544Vukovar)
(497.544Vukovar)
"1991"
(062)
HK16-00555

VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej
Iz Praga protiv Tita! : jugoslavenska informbiroovska emigracija u Čehoslovačkoj / Ondřej Vojtěchovsky ; prevela Maja Janković. - Zagreb : Srednja Europa, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - VII, 729 str., [22] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm.
Prijevod djela: Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu. - Slika autora i billješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. 693-707; bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9789537963415 : 249,00 HRK
323.281(497.1)(091)
314.15-054.7(437=163)
(437)
(497.1)
(=163)
"1948/1955"
HK16-00556

Vidi br.: HK16-00553

Vidi br.: HK16-00542

Vidi br.: HK16-00916

Vidi br.: HK16-00551

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

BILAS, Vlatka
Europska unija : ujedinjena u raznolikosti? / Vlatka Bilas, Sanja Franc, Tomislav Radoš. - Zagreb : Notitia, 2016. (Ogulin : OG Grafika). - XV, 288 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Kratice: str. XII-XIII. - Bibliografija: str. 268-288.
ISBN 9789535741664
327.39(4)
061.1EU
(4-6EU)
HK16-00557

329   Političke stranke i pokreti

Vidi br.: HK16-00542

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

Vidi br.: HK16-00663

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

PILOT projekt za pomoćne kuhare : program osposobljavanja na radnom mjestu za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom = Pilot project for assistant cooks : on the job training program for long term unemployed persons with disabilities / [urednica Višnja Majsec Sobota]. - Zagreb : URIHO, 2016. ([s. l.] : Offset NP GTO tisak). - 72 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm.
Zastupljeni autori: Jasenka Sučec, Mirna Brkić, Ivančica Bašić, Bojana Dražić, Mija Glasnović, Vesna Zećirević, Tanja Šeparović, Radojka Vuković, Ivana Matoš, Mia Pavlić Cindrić, Ana Barić, Petra Herak, Vedran Habel, Marijana Grgin, Monika Borac, Damira Benc. - Nakl. 200 primj.
ISBN 9789537577650
331.5-056.26
HK16-00558

334   Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu

KESER, Jasminka
Hrvatske poduzetnice u malom gospodarstvu 2010.-2015. : analitički okvir / Jasminka Keser. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : iSpis). - 126 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm.
Bibliografija: str. 123-126.
ISBN 9789535904502
334.71-055.2(497.5)
(497.5)
HK16-00559

ŠTO čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom? : GEM Hrvatska 2012-2015 : Global Entrepreneurship Monitor Croatia / autori Slavica Singer ... [et al.] ; suradnici Mirna Oberman, Danica Eterović, Oto Wilhelm. - [Zagreb] : CEPOR [i. e.] Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, [2016?] (Osijek : IBL). - 90 str. : ilustr. (djelomice u boji), graf. prikazi u boji ; 30 cm.
Ostali zastupljeni autori: Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka. - Predgovor: str. 7. - Slike autorica i bilješke o njima: str. 89-90. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 66-70.
ISBN 9789537520069
334(497.5)
(497.5)
"2012/2015"
HK16-00560

336   Financije. Bankarstvo. Novac

AKTUALNI problemi i izazovi razvoja financijskog sustava / urednici Alen Stojanović, Hrvoje Šimović. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - VI, 290 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Zastupljeni autori: Alen Stojanović, Jakša Krišto, Anita Pavković, Ana Kundid Novokmet, Mario Pečarić, Matija Vukadin, Manuel Benazić, Albina Mašić, Hrvoje Šimović, Milan Deskar-Škrbić, Bojana Olgić Draženović, Maja Grdinić, Helena Blažić, Anto Bajo, Dijana Jurinec, Domagoj Karačić, Domagoj Pavić, Stella Suljić, Anita Radman Peša, Zdenko Prohaska, Josip Stulić, Marijana Ivanov, Dajana Barbić, Dean Učkar, Josip Grgić, Marko Primorac, Sandra Petrović, Mira Dimitrić, Dunja Škalamera-Alilović. - Str. V-VI: Predgovor / Alen Stojanović, Hrvoje Šimović. - Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789533460246
336
(082)
HK16-00561

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

338.48   Turizam

GEIĆ, Stanko
Međunarodni turizam : osnove, organizacija, ekonomika / Stanko Geić ; [fotografije Andrija Carli]. - Split : Aspira Visoka škola za menadžment i dizajn, 2016. ([Split] : Redak). - 302 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. 287-292. - Summary.
ISBN 9789535741145
338.48(100)(075.8)
(100)
(075.8)
HK16-00562

SLIVAR Tiganj, Iva
Europsko turističko tržište i trendovi razvoja / Iva Silvar, Tea Golja. - 1. izd. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2016. ([Split] : Redak). - 245 str. : ilustr., graf prikazi ; 25 cm.
Slike autorica i bilješka o njima na omotu. - Bibliografija iza svakog poglavlja.
ISBN 9789537320133 : 170,00 HRK
338.487(4)(075.8)
(4)
(075.8)
HK16-00563

SPORT Tourism Conference Red, Green and Blue Strategies (2016 ; Zagreb)
STC'16 : Sport Tourism Conference - Red, Green and Blue Strategies, Zagreb, April, 2016 / [organizers University of Zagreb, Faculty of Economics and Business [and] IRNIST [i. e.] International Research Newtork in Sport Tourism] ; edited by Kristina Bučar, Sanda Renko. - Zagreb : Faculty of Economics & Business, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - IX, 51 str. ; 24 cm.
Sažeci radova. - Prema predgovoru, konferencija je održana od 6. do 8. travnja 2016. - Str. V: Predgovor / Kristina Bučar, Sanda Renko.
ISBN 9789533460086
338.48-6:796
(048)
HK16-00564

34   Pravo. Pravna znanost

PROCESNO-PRAVNI aspekti prava EU / Boris Ljubanović ... [et al.] ; urednici Tunjica Petrašević, Igor Vuletić. - Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 212 str. ; 24 cm.
Ostali zastupljeni autori: Tunjica Petrašević, Paula Poretti, Igor Vuletić, Mirela Župan. - Nakl. 1000 primj. - Bilješke o autorima: str. 211-212. - Bibliografija iza svakog poglavlja; bibliografske bilješke.
ISBN 9789538109010
34(4)
(4-6EU)
HK16-00565

341   Međunarodno pravo

ĐIKIĆ, Ivica
Beara : dokumentarni roman o srebreničkom genocidu / Ivica Đikić. - Zagreb : Naklada Ljevak ; Sarajevo : Synopsis, 2016. ([s. l.] : Znanje). - 246 str., [1] presavijeni list sa zemljop. crtežima ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)
Bibliografija: str. 239-246.
ISBN 9789533038902 (Naklada Ljevak) : 129,00 HRK
341.322.5(497.6)
355.012(497.6)
(497.6Srebrenica)
"1993/1995"
HK16-00566

Vidi br.: HK16-00555

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

Vidi br.: HK16-00570

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

BRKIĆ, Branko, pravnik
Beneficium cohaesionis u kaznenom postupku / Branko Brkić. - [Rijeka] : Libertin naklada, 2016. ([s. l. : s. n.]). - XL, 424 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pravo i zakoni)
Bibliografija: str. 401-422; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
ISBN 9789537970147
343.12(4)
(4-12)
HK16-00567

ORLOVIĆ, Ante
Gospodarska kriminalistika : uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije / Ante Orlović. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2016. ([Zagreb] : Grafocentar). - 184 str. ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 184. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 155-164; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789531612968
343.352:343.9
HK16-00568

347   Građansko pravo

Vidi br.: HK16-00543

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

HRVATSKA. Zakoni
Zakon o radu : (NN 93/14) : tekst zakona, kazalo pojmova, podzakonski propisi za provedbu Zakona / [pripremila i uredila Nives Frei]. - Zagreb : Narodne novine, 2016. ([Zagreb] : Narodne novine). - XIII, 201 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Zbirka propisa ; 517)
Nakl. 200 primj. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789532342314 : 75,00 HRK
349.2(497.5)(094.5)
(497.5)
(094.5)
HK16-00569

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

MEĐUNARODNA znanstveno-stručna konferencija Dani kriznog upravljanja (9 ; 2016 ; Split)
Dani kriznog upravljanja : zbornik sažetaka : 9. međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Split, Hrvatska, 12. i 13. travnja 2016. = Crisis management days : book of abstracts : 8th international conference, Split, Croatia, 12 and 13 April 2016 / [urednik, editor Ivan Nađ]. - Velika Gorica : Veleučilište, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 155 str. ; 24 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9789537716684
351.86
355.40
342.77
(048)
HK16-00570

Vidi br.: HK16-00542

351.74   Policija

MRŠIĆ, Željko, kriminalist
Nadzor nad radom policije / Željko Mršić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2016. ([Zagreb] : Grafocentar). - 281 str. ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Bibliografija: str. 268-281; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789531612951
351.74
HK16-00571

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

OBHOĐAŠ, Amir
Die Ustascha-Miliz : die Streitkräfte der Ustascha-Bewegung im Unabhängigen Staat Kroatien 1941-1945 : Fotomonografie / Amir Obhođaš ; [Übersetzung Zvonimir Freivogel]. - Zagreb : Despot Infinitus, 2016. (Ivanec Bistranski : Orka promet). - 265 str. : ilustr. ; 28 cm.
Izv. stv. nasl.: Ustaška vojnica. - Bilješka o autoru: str. [267].
ISBN 9789537892494 : 49,90 EUR
355.1(497.5)(091)
355.4(497.5)
(497.5)
"1941/1945"
HK16-00572

OBHOĐAŠ, Amir
Ustaška vojnica : fotomonografija / Amir Obhođaš. - Zagreb : Despot Infinitus, 2016. (Ivanec Bistranski : Orka promet). - 265 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest / Despot Infinitus)
Bilješka o autoru: str. [266].
ISBN 9789537892432 : 349,90 HRK ; 49,90 EUR
355.1(497.5)(091)
355.4(497.5)
(497.5)
"1941/1945"
HK16-00573

Vidi br.: HK16-00573

Vidi br.: HK16-00572

Vidi br.: HK16-00570

Vidi br.: HK16-00566

Vidi br.: HK16-00555

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

FURY, Marina
Socijalno uključivanje najranjivijih skupina : lokalni instrumenti za angažiranje volontera i poboljšanje njihove zapošljivosti / [autori i urednici Marina Fury, Saša Dugonjić]. - Zagreb : B.a.B.e., 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - 124 str. : ilustr. u bojama ; 13 X 14 cm.
Om. nasl. - Podatak o autorima preuzet sa str. 2. - Nakl. 350 primj. - Bibliografija: str. 119.
ISBN 9789536967247
364-32(035)
(035)
HK16-00574

Vidi br.: HK16-00535

Vidi br.: HK16-00632

366   Potrošnja. Zaštita potrošača

OKRUGLI stol Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj (2015 ; Zagreb)
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. ([s. l.] : Intergrafika TTŽ). - 150 str. ; 24 cm. - (Modernizacija prava ; knj. 29)
Na nasl. str. i: Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. - Zastupljeni autori: Mihajlo Dika, Tatjana Josipović, Alan Uzelac, Marko Baretić, Aleksandra Maganić. - Nakl. 400 primj. - Str. 7-9: Predgovor / Jakša Barbić. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789533470719 : 84,00 HRK
366.5(497.5)
(497.5)
(062)
HK16-00575

37   Obrazovanje

BAŠIĆ, Josipa
Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti / Josipa Bašić, Darko Roviš. - Rijeka : Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju, 2016. ([Rijeka] : Tiskara Sušak). - 75 str. ; 30 cm.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 69-75; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537957469
37.035-056.49-053.2(035)
(035)
HK16-00576

CINDRIĆ, Mijo
Didaktika i kurikulum / Mijo Cindrić, Dubravka Miljković, Vladimir Strugar. - 2. izd. - Zagreb : IEP-D2 Učiteljski fakultet, 2016. (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). - 292 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabienis)
Slike autora i bilješke o njima: str. 288-290. - Bibliografija: str. 263-273. - Imensko kazalo ; Predmetno kazalo.
ISBN 9789537210861 (Učiteljski fakultet)
37.02(075.8)
37.016(075.8)
(075.8)
HK16-00577

TAKŠIĆ, Vladimir
Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju / Vladimir Takšić, Sanja Smojver-Ažić. - Rijeka : Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju, 2016. ([Rijeka] : Tiskara Sušak). - 52 str. ; 30 cm.
Bibliografija: str. 46-52.
ISBN 9789537957476
37.035-056.49-053.2(035)
(035)
HK16-00578

Vidi br.: HK16-00577

Vidi br.: HK16-00495

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

DJEČJI vrtići Grada Zagreba : [na krilima radosti] / [uredništvo Katarina Milković ... et al.]. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 2016. (Zagreb : Grafička škola). - 199 str. : ilustr. u bojama, zemljop. karte ; 30 cm.
Nakl. 500 primj. - "Monografija je izdana povodom manifestacije "20. Dani dječjih vrtića Grada Zagreba". - Podatak o podnasl. preuzet sa str. [3].
ISBN 9789537479589
373.21.091.6(497.521.5)
(497.521.2)
HK16-00579

HRVATSKA kulturna tradicija i dječje likovno stvaralaštvo / Antonija Balić Šimrak ... [et al.] ; suradnici na projektu Tena Prelec ... [et al.]. - Zagreb : Učiteljski fakultet, 2016. (Zagreb : ITG). - 164 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
Ostali zastupljeni autori i suradnici: Snježana Cukrov, Renata Grdić, Slavica Laco, Jasna Lisac, Dubravka Pandl, Vesna Stojanović Hauzer, Ivana Mužić, Kristina Biluš-Brožić, Krešimir Plantak.
ISBN 9789538115059 : 275,00 HRK
373.2.02
HK16-00580

MONOGRAFIJA Osnovne škole Slunj / [glavni urednik Tome Cvitković]. - Slunj : Osnovna škola Slunj, 2016. (Karlovac : Tiskara Pečarić - Radočaj). - 107 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Nakl. 200 primj. - Bibliografija: str. 106.
ISBN 9789535899402
373.3(497.529Slunj)(091)
(497.529Slunj)
"1765/2015"
HK16-00581

NAŠIH 150 godina : 1865.-2015. : monografija u povodu 150. obljetnice osnutka Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu / [fotografije Maja Medenjak ... [et al.] ; uredništvo Tamara Janković ... et al.]. - Zagreb : Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 143 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm.
Nakl. 500 primj. - Bibliografija: str. 142-143; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789535887409
373.3(497.521.2)(091)
(497.521.2)
"1865/2015"
HK16-00582

NAŠIH 70 godina : dječji vrtić Bjelovar / [uredništvo Ančica Šiprak ... et al.]. - Bjelovar : Dječji vrtić Bjelovar, 2016. (Bjelovar : Kalisto). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm.
ISBN 9789539537720
373.2(497.526Bjelovar)(091)
(497.526Bjelovar)
"1946/2016"
HK16-00583

OSNOVNA škola Draganići : 1955.-2015. : monografija povodom 60 godina rada Osnovne škole Draganići u Draganiću / [glavni urednik Marica Jurčić]. - Draganić : Osnovna škola Draganići, 2016. (Jastrebarsko : Antonela Art & Design). - 82 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Nakl. 100 primj. - Str. 5: Uvodna riječ ravnateljice / Marica Jurčić. - Bibliografija: str. 82.
ISBN 9789535898504
373.3(497.529Draganići)(091)
(497.529Draganići)
"1955/2015"
HK16-00584

SREDNJA škola Bartula Kašića Pag 2006. - 2016. / [redakcija Milena Čemeljić ... [et al.] ; fotografije Vedran Šetka ... et al.]. - Pag : Srednja škola Bartula Kašića, 2016. ([Zadar] : Printshop). - 64 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
Nakl. 200 primj. - Bibliografija: str. 63.
ISBN 9789539538529
373.5(497.581.1Pag)(091)
(497.581.1Pag)
"2006/2016"
HK16-00585

377   Obrazovanje posebnih skupina osoba. Strukovno obrazovanje

130 godina Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi / [tekstovi Đurđica Belunek ... et al. ; urednica Anita Bubak]. - Požega : Poljoprivredno-prehrambena škola, 2016. (Brestovac : Biro-tisak). - 199 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Ostali zastupljeni autori teksta: Anita Bubak, Silvija Šipoš, Monika Bonić, Kristina Gajić, Simeon Banjanin, Ankica Pavlović, Blanka Zdelar, Ana Kelam, Mirela Višaticki, Mira Čačić, Tatjana Abramović, Đurđica Mautner, Katarina Džalto, Melita Proliščić, Aida Del Vechio, Leopolda Medaković, Marija Marketanović Hadžić, Jasna Bezuk Jakovina, Marija Mršo Rajić, Tonka Šarić, Dino Blažević, Marija Grgić, ana Kelam, Zdenka Ivkić, Ivanka Kandjera, Kristina Hip, Zlatko Kraker, Ivan Barišić, Snježana Kanižaj, Dijana Krpan, Jozo Bešlić, Vlatka Maletić, Ivanka Šango, Branko Rezo,Damir Vinković, Tomislav Galović, Katarina Paulić, Željka Šajnović, Lorena Tijan, Ante Paulić, Marija Katić, Katarina Kuba. - Nakl. 300 primj.
ISBN 9789535894605
377(497.541Požega)(091)
(497.541Požega)
"1885/2015"
HK16-00586

ELEKTROTEHNIČKA i ekonomska škola : 1965. - 2015. / [uredništvo Petar Matajčević, Sanja Müller-Zoričić]. - Nova Gradiška : Elektrotehnička i ekonomska škola : Tiskara Arca, 2016. (Nova Gradiška : Tiskara Arca). - 197 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Nakl. 300 primj.
ISBN 9789537874476 (Tiskara Arca)
377(497.542Nova Gradiška)
(497.542Nova Gradiška)
"1965/2015"
HK16-00587

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

RANI novi vijek / urednica Anette Völker-Rasor ; predgovor njemačkom izdanju Winfried Schulze ; predgovor hrvatskom izdanju Drago Roksandić ; s njemačkog prevele Milka Car Prijić, Vlasta Švoger. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2016. (Čakovec : "Zrinski"). - 511 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Dialogica Europea)
Prijevod djela: Oldenburg Geschichte Lehrbuch Frühe Neuzeit. - Bilješke uz tekst. - Predgovor hrvatskom izdanju: str. 1-5. - Str. 9-11: Poziv u rani novi vijek. - Popis kratica: str. 491. - Bibliografija iza svakog poglavlja; bibliografske bilješke i uz tekst. - Imensko kazalo ; Kazalo pojmova.
ISBN 9789532124323 : 220,00 HRK
378.694(497.5)(075.8)
(497.5)
(075.8)
HK16-00588

SMJERNICE za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija / [autori Ranko Biondić ... et al.]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2016. ([s. l.] : Tiskara Kasanić). - 37, 39 str. ; 21 cm.
Om. nasl. - Na om. listu: Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO). - Oba su teksta tiskana u međusobno obratnim smjerovima. - Ostali zastupljeni autori: Emita Blagdan, Marina Crnčić Sokol, Slavica Ćosović Bajić, Blaženka Divjak, Đurđica Dragojević, Leonardo Marušić, Vladimir Mrša, Ana Proroković, Jasmina Skočilić, Ana Tecilazić-Goršić. - Nakl. 1000 primj. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nasl. str. prištampanog engl. teksta: Guidelines for the development, accreditation and implementation of joint programmes. - Bibliografija: str. 29-35.
ISBN 9789538103018
378.014.53(4-6EU)
(4-6EU)
HK16-00589

SPOMENICA Prirodoslovno-matematičkog fakulteta : 2006.-2016. : 140 godina visokoškolske nastave prirodoslovlja matematike na Sveučilištu u Zagrebu : 70 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta / [fotografije Šimun Aščić ... [et al.] ; glavni urednik Tomica Hrenar]. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 544 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm.
Str. [5]: Predgovor / Zoran Curić. - Imensko kazalo.
ISBN 9789536076406
378.4:5(497.521.2)(091)
(497.521.2)
"2006/2016"
HK16-00590

VIDAKOVIĆ, Josip, povjesničar
Monografija magistarskog i doktorskog studija iz komunikacijskih znanosti Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru / Josip Vidaković. - Zadar : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Denona). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 100 primj.
ISBN 9789535891703
378.4(497.581.1Zadar)-057.875(092)
(497.581.1Zadar)
(092)
"2000/2014"
HK16-00591

379.8   Slobodno vrijeme

ŠKRINJA zaboravljenih igara / priredila Tamara Marcinjaš. - Legrad : Osnovna škola Legrad ; Koprivnica : Baltazar, 2016. (Koprivnica : Baltazar). - 45 str. ; 21 cm.
Nakl. 500 primj. - Bibliografija: str. [48].
ISBN 9789537674502 (Baltazar)
379.82-053.2(035)
379.83-053.2(035)
(035)
HK16-00592

Vidi br.: HK16-00676

Vidi br.: HK16-00592

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

ABLJANOVCI iz dana u dan : običaji i nošnja Habjanovaca uz crkvenu godinu / [priredila Marianne Kramarić]. - Habjanovci : KUD Ravnica, 2016. (Đakovo : Tiskara Verhas). - 105 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Nakl. 500 primj.
ISBN 9789535888505 : 100,00 HRK
391(497.543Habjanovci)
39(497.543Habjanovci)
(497.543Habjanovci)
HK16-00593

BLAŽEVAC-PAJKOV, Mato
Luka Lukić : učitelj, etnograf i melograf u Klakaru / Mato Blaževac-Pajkov ; urednici izdanja Jakša Primorac i Vladimira Rezo. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Klakar : Općina, 2016. (Nova Gradiška : Tiskara Arca). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 400 primj. - Bilješka o autoru: str. 185. - Bibliografija L. Lukića: str. 153-169; bibliografija: str. 173-176; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
ISBN 9789533470627 (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) : 100,00 HRK
39Lukić, L.
39(497.542Klakar)
781.7(497.542Klakar)
(497.542Klakar)
"19"
HK16-00594

GRAVES, Robert
Bijela božica : [povijesna gramatika pjesničkog mita] / Robert Graves ; s engleskoga preveo Dinko Telećan. - Zagreb : Sandorf, 2016. (Zagreb : Web2tisak). - 732 str. ; 21 cm. - (Izabrana djela Roberta Gravesa ; knj. 9)
Nakl. 500 primj. - Podnasl. preuzet s omota. - Prijevod djela: The white Goddess. - Bilješka o autoru na omotu. - Imensko i predmetno kazalo. - Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst.
ISBN 9789537715915 : 260,00 HRK
398.22(410.3)
821.153.1.09-1
(410.3)
HK16-00595

HAČKO, Danijel
Svetojanske narodne nošnje / [Danijel Hačko ; fotografije Božidar Tućin, Dražen Kopač, Zvjezdana Domladovac]. - Gorica Svetojanska : Etno udruga Sveta Jana, 2016. (Jastrebarsko : Naklada Slap). - 95 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Nakl. 300 primj. - Str. 93-94: Pogovor / Ivica Ivanković. - Bibliografija: str. 95.
ISBN 9789535889205
391(497.521.5-37Jastrebarsko)
(497.521.5-37Jastrebarsko)
HK16-00596

KAZIVANJA naših starih o tradiciji zadarskih Arbanasa / [uredništvo Bernard Kotlar, Drago Marić ; ilustracije Ante Toni Jelenković, Marijo Jelenković]. - Zadar : K. Perović : T. Perović, 2016. ([Zadar] : Zadarska tiskara. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm.
Podatak o odg. preuzet iz impresuma. - Nakl. 500 primj. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789535841616
39(497.581.1Arbanasi=18)
(497.581.1Arbanasi)
(=18)
HK16-00597

LUKIĆ, Luka
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća / Luka Lukić ; priredio Marinko Vuković. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Klakar : Općina, 2016. (Nova Gradiška : Tiskara Arca). - 803 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 400 primj. - Str. 13-35: Materijalna kultura sela Klakara u rukopisnoj ostavštini Luke Lukića / Marinko Vuković. - Str. 751-781: Rječnik manje poznatih riječi i izraza / Marinko Vuković. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
ISBN 9789533470634 (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) : 250,00 HRK
39:631(497.542Klakar)
(497.542Klakar)
HK16-00598

Vidi br.: HK16-00916

Vidi br.: HK16-00593

Vidi br.: HK16-00663

Vidi br.: HK16-00828

Vidi br.: HK16-00828

Vidi br.: HK16-00594

Vidi br.: HK16-00715

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


RUĐER Bošković i geoznanosti = Ruđer Bošković and the geosciences / urednik Miljenko Lapaine ; [prevoditelji s latinskoga na hrvatski jezik Jan Šipoš ... [et al.], prevoditelji s francuskoga na hrvatski jezik Olga Perić, Marija Vujasin Serdar, prevoditelji s talijanskoga na hrvatski jezik Olga Perić, Marin Veršić, prevoditelji s hrvatskoga na engleski jezik Valentin Lapaine ... et al.]. - Zagreb : Geodetski fakultet : Državna geodetska uprava : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - VIII, 363 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 30 cm.
Zastupljeni autori: Tomislav Malvić, Mario Brkić, Drago Špoljarić, Tatjana Kren, Miljenko Lapaine, Nikola Solarić, Miljenko Solarić, Ivka Kljajić, Robert Župan, Vesna Poslončec-Petrić, Stanislav Frangeš, Josip Faričić, Ivan Razumović, Martina Triplat Horvat. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Str. 1-3: Predgovor ; Preface / Damir Medak, Danko Markovinović, Vladimir Krupa. - Sadrži i: De veterum argumentis pro telluris sphaericitate. Dissertatio habita in Seminario Romano Soc. Jesu a comite Vincentio de Gambara ... die ... Augusti anno MDCCXXXIX ; Dissertatio de telluris figura habita in Seminario Romano Soc. Jesu ... / Boscovich, R. J. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.
ISBN 9789536082209 (Geodetski fakultet)
5Bošković, R. J.
55
"17"
HK16-00599

SIMPOZIJ studenata doktorskih studija PMF-a (2016 ; Zagreb)
Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, 26. veljače 2016. : knjiga sažetaka : prigodom 140 godina organiziranog znanstvenog i nastavnog rada iz prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu te 70 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta / [organizator] Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; [urednici Ines Primožič, Dubravka Hranilović]. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta, 2016. ([s. l. : s. n.]). - IX, 73 str. ; 30 cm + program simpozija ([4] str.)
Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Str. IX: Predgovor / Dubravka Hranilović. - Imensko kazalo.
ISBN 9789536076390
5
(048)
HK16-00600

502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

KRŠKE lokve i barjanska okna = Kraški kali in barjanska okna = Karst ponds and marsh springs : LOKNA / [autori tekstova, texts, avtorij besedil Maša Bratina ... et al.]. - Rijeka : Javna ustanova "Priroda" = Priroda Public Institution, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera). - 120 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama ; 17 X 24 cm.
Om. nasl. - Prekogranični projekt "Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokve i barjanska okna za budućnost" s akronimom LOKNA provodi se od veljače 2015. godine" --> uvod. - Ostali zastupljeni autori: Mihael Brenčič, Patrik Krstinić, Marko Randić, Ranko Starac. - Nakl. 1000 primj. - Tekst na hrv., na sloven. i na engl. jeziku. - Uvod: str. 3.
ISBN 9789538117008
502.52(285.3)(210.7Krk)
556.56(210.7Krk)
556.55(210.7Krk)
(210.7Krk)
HK16-00601

PITINAC, Nada
Priručnik za instrumentalne metode ispitivanja sastavnica okoliša u strukovnim školama : modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim klasifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II / Nada Pitinac, Đurđevka Pecikozić. - Osijek : Tehička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, 2016. (Osijek : Krešendo). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 50 primj. - Bibliografija iza svakog poglavlja.
ISBN 9789535898801
502:54
(075.3)(076)
HK16-00602

Vidi br.: HK16-00498

51   Matematika

KOPAL, Robert
Uvod u teoriju igara / Robert Kopal, Darija Korkut. - 3. nepromijenjeno izd. - Zagreb : Visoko učilište Effectus - visoka škola za financije i pravo, 2016. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). - 353 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Nakl. 600 primj. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. [333]-345; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789535707707
519.83(075.8)
(075.8)
HK16-00603

MATEMATIČKA natjecanja 2014./2015. / priredili Matija Bašić ... [et al.] ; [crteži Nataša Jocić, Ivan Kokan]. - Zagreb : Element, 2016. (Zagreb : Element). - 231 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Elementarna matematika ; 49)
Ostali zastupljeni priređivači: Željko Buranji, Željko Hanjš, Ivan Kokan.
ISBN 9789531974493
51
(075.2)(079.1)
(075.3)(079.1)
HK16-00604

TEVČIĆ, Marina
Zbirka zadataka s riješenim primjerima iz osnova matematičke analize / Marina Tevčić. - Karlovac : Veleučilište, 2016. (Duga Resa : Tiskara Galović). - 211 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Bibliografija: str. 211.
ISBN 9789537343828 : 100,00 HRK
517(075.8)
(075.8)
(076)
HK16-00605

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

528   Geodezija

Vidi br.: HK16-00906

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

MARUŠČAK, Ivana
Svijet kristala patera Marija Crvenke / Ivana Maruščak ; [autori fotografija Nenad Šetina, Tomo Domika, Damir Fajdetić]. - Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 2016. ([Slavonski Brod] : Posavska Hrvatska). - 56 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe održane u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu od 29. siječnja do 3. travnja 2016. - Nakl. 300 primj. - Bibliografija: str. 56.
ISBN 9789537116439
549
(083.824)
HK16-00606

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

Vidi br.: HK16-00599

Vidi br.: HK16-00641

Vidi br.: HK16-00601

Vidi br.: HK16-00601

56   Paleontologija

AMBIJENTALNA mikropaleontologija. - Zagreb : Prirodoslovno matematički fakultet, Geološki odsjek, [2016?] ([s. l. : s. n.]). - 98 str. : ilustr. ; 30 cm.
Om. nasl. - Na nasl. str.: Doktorski studij Geologija i Doktorski studij Oceanologija. - Bibliografija: str. [86-90].
ISBN 9789536076321
56:579(075.8)
56:593.12(075.8)
(075.8)
HK16-00607

Vidi br.: HK16-00607

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

DODIG, Slavica
Biblijska medicina : o zdravlju, bolesti i smrti u Bibliji / Slavica Dodig. - Zagreb : Medicinska naklada, 2016. (Čakovec : "Zrinski"). - XVI, 233 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Knjigolijek)
Predgovor: str. [VII]-XII. - Pojmovnik: str. 221-227. - Str. [229]-233: Pogovor / Anton Šuljić. - Bilješka o autorici: str. [235]-236. - Bibliografija: str. [205]-216.
ISBN 9789531767439 : 147,00 HRK
61:27-23
613:27-23
616:27-23
27-186
HK16-00608

MEDICINSKI fakultet. Dan doktorata (2016 ; Zagreb)
Dan doktorata 2016 = PhD Day 2016 : knjiga sažetaka = abstract book / Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet = University of Zagreb, School of Medicine. - Zagreb : Medicinski fakultet : Medicinska naklada, 2016. (Zagreb : Medicinska naklada). - 192 str. ; 24 cm.
Dan doktorata 2016. održan je 20. 5. 2016. - Nakl. 250 primj.
ISBN 9789531767545 (Medicinska naklada)
61:378
(048)
HK16-00609

UPRAVLJANJE kvalitetom u medicinskom laboratoriju, tumačenje zahtjeva u revidiranom upitniku za samoprocjenu : trajno usavršavanje medicinskih biokemičara : priručnik / urednica Ines Vukasović. - Zagreb : Medicinska naklada : Hrvatska komora medicinskih biokemičara, 2016. (Zagreb : Medicinska naklada). - [4], 122 str. : graf. prikazi u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Tečajevi trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara)
Zastupljeni autori: Ivana Delić, Ines Alpeza Viman, Elizabeta Fišić, Lidija Bilić-Zulle, Ivanka Ostroški, Ines Vukasović, Andrea Tešija Kuna, Renata Zadro, Lorena Honović. - Nakl. 180 primj. - Str. [3-4]: Predgovor / Ines Vukasović. - Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789531767477 (Medicinska naklada)
61:577.1
614.2:616-07
HK16-00610

612   Fiziologija

Vidi br.: HK16-00612

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

BOJOVIĆ, Dragana
Kako smršavjeti na zabavniji način / Dragana Bojović. - Zagreb : Adria media Zagreb, 2016. ([s. l. : s. n]). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789537827960
613.72(035)
613.24(035)
(035)
HK16-00611

BRLAS, Siniša
Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije / Siniša Brlas. - 1. izd. - Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2016. (Virovitica : Grafiti Becker). - 32 str. : ilustr. u bojama ; 18 X 21 cm.
Nakl. 150 primj. - Bilješka o autoru: str. 32.
ISBN 9789537756222
613.81/.84
612.82:613.8
159.91:612.8
HK16-00612

GRGAT, Davor
Zbirka radova objavljenih u "Alkohološkom glasniku" i na internetskom izdanju www.hskla.hr/ag. / Davor Grgat ; uredio Juraj Cesarec. - Split : Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, 2016. (Split : Enter digital studio). - IX, 112 str. : ilustr. ; 21 cm.
Nakl. 300 primj. - Str. I-IV: Predgovor / Mate Smolčić.
ISBN 9789537766245
613.81
(082)
HK16-00613

JEDITE zdravo, živite dugo : vodič prema istini o hrani koju jedemo te smjernice o tome što birati za optimalno zdravlje / [glavni urednik Zoran Maljković ; prevela s engleskog Aleksandra Barlović]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Hong Kong : Leo Papers Products LTD). - 319 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
Prijevod djela: Eat well, live long. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789531419215
613.2(035)
(035)
HK16-00614

LAUREN, Mark
Vježbajte bez sprava - anatomija : trening s vlastitom tjelesnom težinom : učenje i razumijevanje / Mark Lauren ; [s njemačkoga prevela Alica Bjeli Duduković]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 229 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Prijevod djela: Fit ohne geräte - Anatomie : Bodyweight-training lernen und verstehen. - Bilješka o autoru: str. 221.
ISBN 9789531419420 : 129,00 HRK
613.72(035)
796.015(035)
(035)
HK16-00615

ŠUPE, Anita
Istine i laži o hrani : izvornom prehranom do boljeg zdravlja i primjerene tjelesne težine / Anita Šupe. - 6. revidirano i prošireno izd. - Šibenik : Tragom, 2016. (Zagreb : Denona). - 249 str. : ilustr. ; 21 cm.
Nakl. 2000 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Bibliografija: str. 243-249.
ISBN 9789535763710 : 129,00 HRK
613.2(035)
(035)
HK16-00616

Vidi br.: HK16-00608

Vidi br.: HK16-00611

Vidi br.: HK16-00483

Vidi br.: HK16-00649

Vidi br.: HK16-00649

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

EUROPSKI pojmovnik za požare raslinja i šumske požare / [urednica hrvatskog izdanja Vedrana Čemerin ; prijevod Ivana Rubić ... et al.]. - 1. izd. - Velika Gorica : Veleučilište, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 186 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Om. nasl. - Prijevod djela: EUFOFINET glossary. - Kazala: str. 7-8. - Str. 9: Predgovor / Vedrana Čemerin. - Bibliografija: str. 162-167; bibliografske bilješke uz tekst. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789537716677
614.84(031)
(031)
HK16-00617

NOVI izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi : cijepljenje i cjepiva : probir razvojnog poremećaja kuka : tečaj 1. kategorije / voditeljica tečaja [urednica] Irena Bralić. - Zagreb : Medicinska naklada, 2016. (Zagreb : Medicinska naklada). - 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja)
Tečaj održan u hotelu Ivan, Solaris, 11.–13. ožujka 2016. - Zastupljeni autori: Vesna Barišić, Vesna Benjak, Irena Bralić, Milka Brzović, Mislav Čimić, Srđana Čulić, Nives Đurašković, Alenka Gagro, Anamarija Jurčev Savičević, Emilija Juretić, Ljiljanka Jurković, Bernard Kaić, Željka Karin, Bojan Korpar, Katija Kragić, Sanja Kurečić Filipović, Ilija Kuzman, Marina Kuzman, Blanka Labura, Zvjezdana Lovrić, Tatjana Nemeth-Blažić, Dorotea Ninković, Anita Pavičić Bošnjak, Iva Pem Novosel, Goranka Petrović, Darko Richter, Jelena Roganović, Andreja Tekauc Golob, Goran Tešović, Milena Treiber, Lori Umek, Spomenka Uremović, Vesna Višekruna-Vučina, Tamara Voskresensky Baričić, Javor Vrdoljak, Ozren Vukelić, Jože Žolger. - Pokrate: str. 334-335. - Bibliografske bilješke i uz tekst.
ISBN 9789531767422
614.4-053.2
616.72-053.2
(062)
HK16-00618

ORGANIZACIJA zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika / urednica Selma Šogorić. - Zagreb : Medicinska naklada, 2016. (Zagreb : Medicinska naklada). - XI, 186 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Zastupljeni suradnici: Sanja Babić, Ana Borovečki, Ognjen Brborović, Dunja Durut Beslač, Aleksandar Džakula, Maja Grba-Bujević, Darko Gvozdanović, Ana Ivičević Uhernik, Iva Josipović, Vesna Jureša, Karmen Lončarek, Marjeta Majer, Miroslav Mastilica, Nataša Mrakovčić, Aida Mujkić, Vera Musil, Nika Pavić, Gordana Pavleković, Urelija Rodin, Marija Strnad, Vesna Šendula-Jengić, Selma Šogorić, Danijela Štimac, Siniša Varga, Ksenija Vitale, Luka Vončina, Božena Vrabec, Nino Žganec. - Str. VII-VIII: Predgovor / Selma Šogorić. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789531767392 : 126,00 HRK
614.2(075.8)
614.2:33(075.8)
(075.8)
HK16-00619

ROGIĆ, Žarka
Prva pomoć : priručnik za kandidate za vozače i sve sudionike u prometu / [Žarka Rogić ; fotografije Frank Toussaint ... et al.]. - 9. izd. usklađeno s EFAM 2011. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2016. ([s. l.] : Offset NP GTO). - II, 101 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na nasl. str.: EFAM [i. e.] European First Aid Manual. - Nakl. 10000 primj. - Bibliografija: str. 101.
ISBN 9789537537272
614.88(035)
(035)
HK16-00620

Vidi br.: HK16-00619

Vidi br.: HK16-00610

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

BACKES, Michael
Marihuana kao lijek : praktični vodič za upotrebu marihuane u medicinske svrhe / Michael Backes ; [prijevod s engleskog Alica Bjeli Duduković]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 264 str. : ilustr. ; 23 cm.
Prijevod djela: Cannabis pharmacy : the practical guide to medical marijuana. - Bibliografija: str. 246-260. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789531419727 : 99,00 HRK
615.85:613.83
615.2:633.88
HK16-00621

BARTOLAC, Andreja
Procjena okupacija u radnoj terapiji / Andreja Bartolec. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2016. ([s. l.] : Offset tisak NP GTO). - 392 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici Zdravstvenog veleučilišta ; sv. 68)
Bilješke uz tekst. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 392. - Bibliografija: str. 351-376.
ISBN 9789536239504
615.851(076)
(076)
HK16-00622

ČIZMIĆ, Miroslav
Priručnik : pomoć u radu za farmaceutske tehničare / [pripremili Miroslav Čizmić, Svjetlana Jakovac, Jasmin Vajdić]. - Zagreb : Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 97 str. ; 24 cm.
Nakl. 2000 primj. - Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Bilješka o autorima: str. 93. - Bibliografija: str. 95.
ISBN 9789535888727
615.1(035)
(035)
HK16-00623

ĆATOVIĆ, Enes
Osnove kineske akupunkture / Enes Ćatović. - Samobor : vlast. nakl., 2016. ([Samobor] : C.B. print). - 230 str. : ilustr. ; 21 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. 219-225. - Predmetno kazalo ; Imensko kazalo.
ISBN 9789535748083
615.814.1
HK16-00624

HARRIS, Thomas A.
Ja sam O.K., ti si O.K. / Thomas A. Harris ; [s engleskoga preveo Dubravko Zebić]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 408 str. : ilustr. ; 19 cm.
Prijevod djela: I'am OK − you're OK. - Bilješka o autoru na omotu. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789531419529 : 119,00 HRK
615.851
HK16-00625

HRVATSKO društvo farmaceutskih tehničara : 1956. - 2016. / [glavni i odgovorni urednik Božidar Tomašić]. - Zagreb : Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 192 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
Nakl. 1200 primj.
ISBN 9789535888703
615.15:061(497.521.2)(091)
061.2(497.521.2):615(091)
(497.521.2)
"1956/2016"
HK16-00626

HRVATSKO društvo farmaceutskih tehničara. Svečani sabor (2016 ; Opatija)
Zbornik radova / Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, Svečani sabor u povodu obilježavanja 60. obljetnice djelovanja, Opatija, 14. - 17. travnja 2016. ; [organizator Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara ; glavna i odgovorna urednica Sanja Schiller]. - Zagreb : Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 198 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 24 cm.
Na nasl. str.: Croatian Association of Pharmacy Technicians. - Sadrži sažetke i radove. - Zastupljeni autori: Gorka Vuletić, Igor Srček, Slaven Ovčariček, Stribor Marković, Viktorija Eredljić Turk, Alan Ramić, Ines Lakoš Jukić, Zdenka Lalić, Martin Lalić, Anamarija Galić, Ilija Kuzman, Marija Ivkić, Ana Bošnjak, Dubravka Budi Hrastić. - Nakl. 750 primj. - Bibliografija uzvećinu radova.
ISBN 9789535888710
615.2-053.9
616-085-053.9
615.15:616-053.9
(062)
HK16-00627

JERE Jakulin, Tadeja
Svet sistemov: Povezanost barv in števil / Tadeja Jere Jakulin, Melissie Jolly. - Rijeka : Adria print, 2016. (Rijeka : Adria print). - 46 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Nakl. 200 primj. - Bilješka o autoricama: str. [2]. - Bibliografija: str. 42.
ISBN 9789535883913
615.85:159.937.51
133.5:51
HK16-00628

TOPLAK Galle, Katja
Domaće ljekovito bilje : [vrhunski suvremeni vodič za prirodno liječenje uz pomoć ljekovitog bilja!] / Katja Toplak Galle ; [preveli Damir Biličić, Arijana Klier ; ilustracije Aleš Sedmak ; fotografije Luka Pintar ... [et al.]. - Novo, ažurirano izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Radin). - 400 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Zdravilne rastline na Slovenskem. - Podatak o podnaslovu preuzet s omota. - Bibliografija: str. 400. - Imensko kazalo.
ISBN 9789531419604 : 396,00 HRK
615.85:633.88(035)
633.88(035)
615.32
(035)
HK16-00629

Vidi br.: HK16-00627

Vidi br.: HK16-00621

Vidi br.: HK16-00634

Vidi br.: HK16-00649

Vidi br.: HK16-00629

Vidi br.: HK16-00635

616   Patologija. Klinička medicina

HRVATSKO društvo za medicinsku biokemiju i laboraorijsku medicinu: Nacionalne preporuke za kapilarno uzorkovanje krvi / Jasna Leniček Krleža ... [et al.] ; [prijevod Jasna Leniček Krleža ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboraorijsku medicinu, 2016. (Zagreb : Mediaprint Tiskara Hrastić). - 29 str. : ilustr. ; 29 cm.
Izv. stv. nasl.: Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine. Capillary blood sampling: national recommendations on behalf of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine. - Ostali zastupljeni autori: Adrijana Dorotić, Ana Grzunov, Miljenka Maradin. - Nakl. 750 primj.
ISBN 9789535777823
616.15-07-7
(083.74)
HK16-00630

KONZULTATIVNO-SURADNA psihijatrija : vodič za dijagnostiku i liječenje psihičkih smetnji u somatskoj medicini / urednik Danijel Buljan. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2016. ([Jastrebarsko] : Naklada Slap). - 430 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Zastupljeni suradnici: Danijel Buljan, Vjekoslav Peitl, Josipa Gelo, Vesna Matulić-Karađole, Natalija Šitum, Mirna Šitum, Marija Buljan, Dalibor Karlović, Ana Matošić, Srđan Marušić, Branka Vidrih, Davor Moravek, Lana Žigić, Marija Crnković, Zoran Zoričić, Snježana Mikolaš, Marijana Braš, Daniela Bundalo, Ivana Sindik, Lana Nauković Sakoman, Goran Arbanas, Ana Kovak-Mufić, Beata Šublin, Vivian A. Vukić, Mirna Peco. - Str. [9]-10: Predgovor / Danijel Buljan. - Bibliografija iza svakog poglavlja. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789531917902
616.89(075.8)
(075.8)
HK16-00631

RIJETKE bolesti / [uredništvo Vlasta Zmazek ... et al.]. - Zagreb : Hrvatski savez za rijetke bolesti, [2016?] (Zagreb : IEG-grafika). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Nakl. 1500 primj. - Bibliografija: str. 71-72.
ISBN 9789535887003
616-03
061.2-056.24(497.5)
364-787.9
(497.5)
(058)
HK16-00632

SIMPOZIJ Novosti u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji bubrega (2016 ; Zagreb)
Objedinjeni pristup u ranoj prevenciji bubrežne bolesti od dječje do odrasle dobi : [simpozij povodom Svjetskog dana bubrega] / Novosti u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji bubrega - 2016 ; [organizatori] Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju [i] Hrvatsko društvo za hipertenziju ; [urednik Nikola Janković]. - Zagreb : Hrvatski liječnički dom, 2016. (Zagreb : Tipko). - 1 sv. (razl. pag.) ; 24 cm.
Zastupljeni autori: Ingrid Prkačin, Martina Pavletić Peršić, Vesna Herceg-Čavrak, Josip Buljan, Višnja Tokić Pivac, Martin Ćuk, Bernardica Valent Morić, Josipa Josipović, Jasna Slaviček. - Nakl. 200 primj. - Str. V: Predgovor / Ingrid Prkačin. - Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789537959456
616.61-084
(062)
HK16-00633

SIMPSON, Rick
Phoenix tears : the Rick Simpson story / Rick Simpson. - 4th ed. - Zagreb : Simpson RamaDur, 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - XI, 256 str. ; 23 cm.
Slika autora na omotu.
ISBN 9789535875116 : 18,00 EUR ; 20,00 USD ; 25,00 CAD
616Simpson, R.
615.85:613.83
616-006-085
(0:82-94)
HK16-00634

SIMPSON, Rick
Phoenix tears : la historia de Rick Simpson / Rick Simpson ; [traducción María Belén Bustos]. - 1a ed. - Zagreb : Simpson RamaDur, 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - XI, 272 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Phoenix tears : the Rick Simpson story. - Slika autora na omotu.
ISBN 9789535875109 : 18,00 EUR ; 20,00 USD ; 25,00 CAD
616Simpson, R.
615.85:613.83
616-006-085
(0:82-94)
HK16-00635

Vidi br.: HK16-00627

Vidi br.: HK16-00608

Vidi br.: HK16-00638

Vidi br.: HK16-00618

Vidi br.: HK16-00495

Vidi br.: HK16-00634

Vidi br.: HK16-00635

616.31   Stomatologija

KROLO, Ivan, liječnik
Dentalna radiologija / Ivan Krolo, Dijana Zadravec i suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - XV, 348 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni priručnici)
Zastupljeni suradnici: Tomislav Badel, Hrvoje Brkić, Adnan Ćatović, Domagoj Glavina, Ana Gojević Crnogorac, Miljenko Marotti, Matej Mustapić, Paris Simeon, Mia Smoljan, Frane Rojnica, Klaudija Višković, Marin Vodanović. - Pokrate: str. VII-VIII. - Bibliografija iza svakog poglavlja. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789531767378 : 273,00 HRK
616.31-07(075.8)
(075.8)
HK16-00636

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

OPTOMETRY Conference of Central and South-Eastern Europe (3 ; 2016 ; Split)
Scientific and Professional Conference of Optics, Optometry and Ophthalmology OCCSEE 2016 : book of abstracts / 3rd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe, Split, Croatia, April 14th to April 16st 2016 ; [organizer Veleučilište Velika Gorica ; editor Ivan Toth]. - Velika Gorica : Veleučilište, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 145 str. ; 23 cm.
ISBN 9789537716691
617.75-07
(048)
HK16-00637

618   Ginekologija. Porodiljstvo

NEPLODNOST : [informacije o problemima neplodnosti i postupcima medicinski potpomognute oplodnje] / [pripremile i uredile Jasmina Vuković, Tanja Spasojević]. - 3. izd. - Zagreb : Roditelji u akciji - RODA, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 51 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Om. nasl. - Podnasl. preuzet s omota. - Nakl. 3000 primj.
ISBN 9789539597441
618.17
616.69
(02.056.24)
HK16-00638

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

NIKOLIĆ, Gojko
Život i izumi Fausta Vrančića / Gojko Nikolić. - 2. prošireno izd. - Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske : Pučko otvoreno učilište, 2016. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 160 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Bibliografija: str. [151]-160.
ISBN 9789537076245 (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske)
62Vrančić, F.
HK16-00639

624/625   Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica

KRAMARIĆ, Marinko
Sigurnost djece na igralištima : prema hrvatskim normama i propisima : priručnik za projektiranje, proizvodnju, ugradnju, održavanje, upravljanje i korištenje dječjih i sportskih prostora za igru / Marinko Kramarić. - Zagreb : Cenatar za kvalitetu i sigurnost, 2016. (Zagreb : Promoprint). - 80 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Nakl. 1000 primj.
ISBN 9789535899501 : 160,00 HRK
625.712(497.5)(035)
793:712.25(497.5)(035)
(497.5)
(035)
HK16-00640

Vidi br.: HK16-00661

626/627   Hidrotehnika

MESARIĆ, Mihaela
Međimurske retencije : ogledi o vodnom fenomenu / Mihaela Mesarić, Monika Cindrić, Ines Virč ; [Siniša Golub, Vjeran Žganec Rogulja]. - Mursko Središće : Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode, 2016. (Pretetinec : Letis). - 83 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Nakl. 400 primj. - Bilješke o autoricama: str. 70-71. - Bibliografija: str. 68-69. - Summary.
ISBN 9789535613657 : 70,00 HRK
627.4(497.524)
551.311.2(497.524)
(497.524)
HK16-00641

PETOŠIĆ, Dragutin
Drenaža / Dragutin Petošić ; [fotografije Nenad Reberšak ... et al.]. - Zagreb : Agronomski fakultet, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 219 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Slika autora i bilješka o njemu: str. [220]. - Bibliografija: str. 213-219.
ISBN 9789537878481
626.86
631.62
HK16-00642

629   Tehnika vozila

Vidi br.: HK16-00656

Vidi br.: HK16-00667

Vidi br.: HK16-00667

631/635   Upravljanje seoskim poljoprivrednim gospodarstvom. Agronomija. Hortikultura

JERKOVIĆ, Saša
Cvjetni pečat : udruga cvjećara ludbreške regije : 1996.-2016. / Saša Jerković i suradnici ; [fotografije K. [Kristijan] Skočibušić, Aleksandar Horvat]. - Vidovec : Mediaks : Udruga cvjećara ludbreške regije, 2016. (Zagreb : Stega tisak). - 100 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije i vodiči ; knj. 7)
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Str. 6-7: Predgovor / Dragutin Vincek. - Bibliografija.
ISBN 9789535705055 (Mediaks)
635.9:061.2(497.523-37Ludbreg)(091)
061.2(497.523-37Ludbreg):635.9(091)
(497.523-37Ludbreg)
"1996/2016"
HK16-00643

VODIČ ljekovitog bilja kontinentalne Hrvatske / [urednica Matea Kuna]. - Zagreb : GFT - Inicijativa za održivi rast, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 118 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Bibliografija: str. 116.
ISBN 9789535812630
633.88(497.5)(035)
(497.5)
(035)
HK16-00644

Vidi br.: HK16-00642

Vidi br.: HK16-00629

636/639   Stočarstvo i uzgoj životinja. Proizvodi domaćih životinja i divljači. Pčelarstvo. Držanje i uzgoj kukaca. Lovstvo. Ribarstvo. Ribogojstvo

MLIJEKO kobila i magarica / autori Ante Ivanković ... [et al.] ; [fotografije A. Ivanković ... et al.]. - Zagreb : Agronomski fakultet, 2016. (Zagreb : Stega tisak). - 150 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Ostali zastupljeni autori: Klemen Potočnik, Jelena Ramljak, Mirjana Baban, Neven Antunac. - Nakl. 500 primj. - Bilješke o autorima: str. 149-150. - Bibliografija: str. 141-148. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789537878573
637.12:636.1(075.8)
637.12:636.18(075.8)
(075.8)
HK16-00645

OBJEKTI i oprema u stočarstvu / Ante Ivanković ... [et al.] ; [fotografije A. Ivanković ... et al.]. - Zagreb : Agronomski fakultet, 2016. (Zagreb : Stega tisak). - [22], 314 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Ostali zastupljeni autori: Dubravko Filipović, Ivan Mustać, Boro Mioč, Zoran Luković, Zlatko Janječić. - Nakl. 500 primj. - Slike autora i bilješke o njima: str. 310-312. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789537878580
636(075.8)
(075.8)
HK16-00646

POHL, Friedrich
Suvremeno pčelarstvo : njega i razmnožavanje pčelinjih zajednica / Friedrich Pohl ; [s njemačkoga prevela Branka Grubić ; fotografije Pia Aumeier ... [et al.]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Radin). - 120 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Prijevod djela: Moderne Imkerpraxis. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789531419710 : 119,00 HRK
638.1(035)
(035)
HK16-00647

Vidi br.: HK16-00645

64   Ekonomika kućanstva. Domaćinstvo. Vođenje kućanstva

DEVESCOVI, Mihaela
Slatke strasti : bez glutena, bez pečenja, bez šećera / Mihaela Devescovi ; [fotografije Nikola Matić]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 181 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789531419673 : 129,00 HRK
641.85
(083.12)
HK16-00648

KUHAMO bez glutena : praktični vodič kroz bezglutensku prehranu s bezglutenskom kuharicom : dodatak vodič kroz prehranu dijabetičara s receptima prilagođenima dijabetičarima : preko 80 recepata / [urednik Mirsad Selman]. - Zagreb : Selman, 2016. (Sesvete : Grafocentar). - 199 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789537881115 : 149,00 HRK
641.56-056.43
613.2:616.343
613.2:616.37-008
615.874
(083.12)
HK16-00649

LEDENE slastice / [urednica Danijela Rumbak ; prijevoditeljica Suzana Sesvečan]. - Zagreb : Znanje, [2016?] ([s. l. : s. n.]). - 239 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Ime urednice i prevoditeljice preuzeto s poleđine 2. om. lista.
ISBN 9789533431475 : 79,00 HRK
641.85
(083.12)
HK16-00650

MAKRONI i kolači lizalice / [urednica Nataša Pejić ; prevoditeljica Lidija Eterović]. - Zagreb : Znanje, [2016?] ([s. l. : s. n.)]. - 236 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Imena uredince i prevoditeljice preuzeta s poleđine 2. om. lista.
ISBN 9789533431505 : 79,00 HRK
641.85
(083.12)
HK16-00651

MLINAREC, Robert
Lovačka kuharica / Robert Mlinarec i Melvin Burnić ; [fotografije Miljenko Hegedić ... et al.]. - Zagreb : Novi val, 2016. (Zagreb : Stega tisak). - 212 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Divlji u kuhinji ; 1)
ISBN 9789535898405 : 300,00 HRK
641.56:637.55
(083.12)
HK16-00652

ŠUPE, Anita
Prva hrvatska LCHF kuharica : kuhajte izvorno: bez šećera, brašna, rafiniranih biljnih ulja i kemijskih aditiva / Anita Šupe i Ariana Miljević Bugenvilija ; [fotografije Ariana Miljević Bugenvilija ... et al.]. - 7. izd. - Šibenik : Tragom, 2016. (Zagreb : Denona). - 224 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Slike autorica na omotu. - Nakl. 3000 primj. - Bilješka o autoricama: str. 223.
ISBN 9789535763703 : 219,00 HRK
641.55
(083.12)
HK16-00653

TORTICE i muffini / [urednik Tomislav Zagoda ; prijevod Sanja Gjenero]. - Zagreb : Znanje, [2016?] ([s. l. : s. n.]). - 240 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Ime urednika i prevoditeljice preuzeto sa poleđine 2. om. lista.
ISBN 9789533431482 : 79,00 HRK
641.85
(083.12)
HK16-00654

VAFLI, crêpes i palačinke / [urednica Bojana Franić ; prijevoditeljica Suzana Sesvečan]. - Zagreb : Znanje, [2016?] ([s. l. : s. n.]). - 240 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Ime urednice i prevoditeljice preuzeto s poleđine 2. om. lista.
ISBN 9789533431499 : 79,00 HRK
641.85
(083.12)
HK16-00655

Vidi br.: HK16-00716

65   Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću

654   Telekomunikacije i daljinsko upravljanje

Vidi br.: HK16-00664

655   Grafička industrija. Tiskarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo

Vidi br.: HK16-00472

656   Prijevozne i poštanske usluge. Organizacija i kontrola prometa

VODIČ o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 : novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u Republici Hrvatskoj / [pripremio Mladen Markobašić]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2016. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). - 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Nakl. 520 primj. - Prikaz kratica u tablicama: str. 12.
ISBN 9789531612371
656.13:546.26-31(036)
629.331
(036)
(083.81)
HK16-00656

657   Računovodstvo

MEĐUNARODNI standardi financijskog izvještavanja ; Hrvatski standardi financijskog izvještavanja / [priredili Domagoj Bakran, Danimir Gulin, Ivica Milčić]. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - VII, 955 str. ; 24 cm.
Pojmovnik: str. 942-955.
ISBN 9789532771053
657:006
HK16-00657

OBRAZAC JOPPD - dodatak / Ksenija Cipek ... [et al.]. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2016. (Zagreb : Tiskara Orbis). - 89 str. ; 24 cm.
Ostali zastupljeni autori: Irena Đurica, Dinko Lukač, Dražen Opalić, Mirjana Paić Ćirić, Jasminka Rakijašić.
ISBN 9789533290492
657.37(035)
(035)
HK16-00658

658   Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja

NADRLJANSKI, Đorđe
Elektroničko poslovanje / Đorđe Nadrljanski, Mila Nadrljanski. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - 114 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 22 cm.
Slike autora i bilješke o njima na omotu. - Bibliografija: str. 113-114; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789533362786 : 95,00 HRK
658:004(035)
004.78:65(035)
(035)
HK16-00659

ŠERIĆ, Neven
Suvremena logistika : upravljanje logistikom u poslovanju poduzeća / Neven Šerić, Ante Luetić. - Split : Redak, 2016. ([Split] : Redak). - 229 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Poduzetništvo ; 1)
Bibliografija: str. 213-224.
ISBN 9789533362427 : 75,00 HRK
658.7
HK16-00660

67/68   Različite industrije, zanati i obrti

Vidi br.: HK16-00663

69   Građevinski zanat. Građevinski materijali

SORIĆ, Zorislav
Zidane konstrukcije / Zorislav Sorić ; [crteži Zorislav Sorić]. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - VIII, 544 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Rječnik: str. 517-520. - Bibliografija iza svakog poglavlja. - Imensko kazalo ; Predmeno kazalo.
ISBN 9789539766113
693(075.8)
624.01(075.8)
(075.8)
HK16-00661

7UMJETNOST. RAZONODA. SPORT


FLOGISTON = Phlogiston : [Galerija umjetnina = Museum of fine arts, Split, 03.07.-30.08.2015. / [uvod, introduction Branko Franceschi ; esej, essay Kóan Jeff Baysa ; prijevod, translation Daria Torre ; fotografije, photographs Robert Matić]. - Split : Galerija umjetnina, 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - 127 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm.
Podnasl. preuzet sa str. [16]. - Zastupljeni umjetnici: Naomi Campbell, Davide Cantoni, Attalai Gábor, Ivo Gattin, Momčilo Golub, Kio Griffith, Daniel Horowitz, Yi-Ping Hou, Željko Jerman, Željko Kipke, Kismányoky Károly, Yves Klein, Milan Knížák, Siniša Labrović, Katalin Ladik, Bennett Lieberman, Marcos Lutyens, Dalibor Martinis, Ana Mendieta, Ivan Mesek, Marijan Molnar, Anne Morgan Spalter, Antun Motika, Marko Pogačnik, Ian Steklik, Mladen Stilinović, Damir Stojnić, Bill Viola. - Nakl. 300 primj. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Uvod, introduction: str. 21-25. - Str. 20-43: Spaljena zemlja = Scorched Earth / Kóan Jeff Baysa.
ISBN 9789536901807
7.038(100)
7.049:536.4(100)
(100)
"19/20"
(083.824)
HK16-00662

HOSKINS, Tansy E.
Zašiveno do bola : antikapitalistička knjiga mode / Tansy E. Hoskins ; s engleskoga prevela Tihana Bertek ; [ilustrirala Jade Pilgrom --> str. [227]. - Zagreb : Sandorf, 2016. (Zagreb : Web2tisak). - 240 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Theanti-capitalist book of fashion. - Bilješka o autorici na omotu. - Bilješke: [188]-218. - Bilješka o ilustratorici: str. [227]. - Bibliografija: str. [219]-224. - imensko i predmetno kazalo.
ISBN 9789537715847 : 125,00 HRK
7.05:316
391:316
316.728:391
687:504
330.342.14:316
HK16-00663

LEKSIKON radija i televizije : [izdanje u povodu devedesete obljetnice Hrvatskoga radija i šezdesete obljetnice Hrvatske televizije] / [glavni urednik Mirko Galić ; suradnici Ivana Andrijašević ... [et al.] ; fotografije Ognjen Alujević ... et al.]. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija : Naklada Ljevak, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 758 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Podnasl. preuzet sa s str. [2]. - Str. [3-4]: Predgovor / Siniša Kovačić. - Kratice: str. [7].
ISBN 9789533039121 (Naklada Ljevak)
7.096/.097(497.5)(031)
654.195/.197(031)
(497.5)
(031)
HK16-00664

MITROVIĆ, Ivica
Spekulativnost – postdizajnerska praksa ili nova utopija? / [tekstovi Ivica Mitrović i Marko Golub ; fotografije Robert Sošić ... [et al.] ; prijevod na engleski Mirna Herman Baletić i Leo Štedul ; prijevod na talijanski Erika Koporčić i Katja Anić]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Hrvatsko dizajnersko društvo, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 79, 79 str. : ilustr. ; 22 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 1000 primj. - Tekst na hrv., engl. i tal. jeziku tiskan u međusobno obrnutim smjerovima.
ISBN 9789536778157 (Hrvatsko dizajnersko društvo)
7.05.038(497.5)
(497.5)
"200/201"
HK16-00665

TRBULJAK, Goran
Topografija sopstva : Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, travanj - srpanj 2015. : Galerija Makina, 16. listopada - 20. studenoga 2015. : Galerija Kazamat, 13. siječnja - 24. siječnja 2016. = Topographies of selfhood : Gallery Vladimir Bužančić, April - July 2015. : Gallery Makina, October 16 - November 20 2015. : Kazamat gallery, January 13 - January 24 2016. / [tekstovi/texts Goran Trbuljak, Anita Zlomislić ; prijevod na engleski/english translation Graham McMaster ; fotografije/photographs Boris Berc, Ivan Posavec]. - Zagreb : Centar za kulturu Novi Zagreb - Galerija Vladimir Bužančić, 2016. (Zagreb : Printera). - 63 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 300 primj. - Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789537800253
7.038.5Cvjetičanin, B.
7.038.5Trbuljak, G.
77Posavec, I.
(083.824)
HK16-00666

VUKIĆ, Feđa
Automobil : jedna povijest / Feđa Vukić. - Zagreb : UPI-2M plus : Arhitektonski fakultet, Studij dizajna, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera). - 255 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 22 cm.
Nakl. 1000 primj. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 254-255.
ISBN 9789537703332 (UPI-2M plus) : 150,00 HRK
7.05:629.331(091)
629.331(091)
629.331:316
HK16-00667

Vidi br.: HK16-00714

Vidi br.: HK16-00662

Vidi br.: HK16-00833

Vidi br.: HK16-00672

Vidi br.: HK16-00666

Vidi br.: HK16-00669

Vidi br.: HK16-00669

71   Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i ruralno planiranje. Krajobrazi, parkovi, vrtovi

RACOVACZ, Rinaldo
Arsi, un'opera d'arte d'edilizia moderna = Raša, remek-djelo graditeljstva moderne / Rinaldo Racovaz ; [traduttore, prevoditelj Tullio Vorano]. - Albona : Comunità degli Italiani "Giuseppina Martinuzzi" : Consiglio della minoranza italiana della Città di Albona = Labin : Zajednica Talijana "Giuseppina Martinuzzi" : Vijeće talijanske manjine Grada Labina, 2016. (Raša = Arsia : Vetva graph). - 307 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 22 X 30 cm.
Nakl. 400 primj. - Tekst usporedo na tal. i na hrv. jeziku. - Bibliografija: str. 305-306; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789539791979 (Comunica degli Italiani "Giuseppina Martinuzzi")
711.4(497.571Raša)
72(497.571Raša)
(497.571Raša)
"193/194"
HK16-00668

72   Arhitektura

DAMJANOVIĆ, Dragan, povjesničar umjetnosti
Vila Živković-Adrowski-Lubienski : stanari, povijest izgradnje i opremanja historicističke rezidencije u Jurjevskoj 27 u Zagrebu / Dragan Damjanović ; [prijevod sažetka na engleski Željka Miklošević]. - Zagreb : Anita i Bruno Bračun, 2016. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 198 str. : ilustr. (pretežno u bojama), planovi i faks. ; 31 cm.
Nakl. 300 primj. - Skraćenice: str. 181. - Bibliografija: str. 181-187 ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Summary. - Imensko kazalo.
ISBN 9789535902300
728.84(497.521.2)
069.5-027.55Lubienski-Durieux
069.5:7
069(497.521.2)
929.52Živković
929.52Adrowski-Unukić
7.074Lubienski. Z.
7.074Durieux, T.
(497.521.2)
"188/201"
HK16-00669

FISKOVIĆ, Igor
Secundum morem patriae : identitet crkava propovjedničkih redova u Jadranskoj Hrvatskoj / Igor Fisković ; [fotografije Živko Bačić ... et al.]. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016. (Zagreb : Denona). - 264 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studije / DPUH ; 2)
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 223-248; bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo ; Kazalo zemljop. naziva i spomenika.
ISBN 9789536089406 : 140,00 HRK
726:272-788(497.5)
726:272-788(497.16)
(497.5)
(497.16)
"12/16"
HK16-00670

JURAS, Ivan, arhitekt
Složenost nedovršene kuće / Ivan Juras ; [ilustracije Luka Juras]. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Kolorklinika). - 192 str. : ilustr. ; 25 cm.
Nakl. 100 primj. - Bibliografija: str. 188-190; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789535508021 : 120,00 HRK
72.01
HK16-00671

LONE / [prijevod, translation Petra Petrač, Tatjana Jambrišak, Lidija Zoldoš ; glavna urednica, editor-in-chief Tamara Zamelli]. - Zagreb : Arhitekst, [2016?] (Zagreb : Kerschoffset). - 222 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
Na nasl. str.: ORIS Kuća arhitekture = ORIS House of architecture. - Zastupljeni autori: Maroje Mrduljaš, Silvije Novak, Tatjana Grozdanić Begović, Marko Dabrović Saša Begović, Numen/ForUse, Bruketa & Žinić, Ivane Franke, Silvio Vujičić, I-GLE, Studio 92. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Str. 6-7: Uvodnik ; Introduction / Tomislav Popović. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789536888153
728.5(497.5)
7.05:640.4(497.5)
(497.5)
"20"
(047.53)
HK16-00672

ŠULJIĆ, Anton
Josipov san : teološko-likovna interpretacija uresa kapele svetog Josipa sestara milosrdnica u Rijeci / Anton Šuljić ; [fotografije Luka Žanić ... et al.]. - Rijeka : Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga Provincija Majke Dobrog Savjeta, 2016. (Zagreb : Denona). - 77 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Nakl. 1000 primj. - Str. 5-6: Predgovor / Danijela Sinčić.
ISBN 9789535897804
726(497.561Rijeka)
72Klepej Turnšek, V.
73De Karina, Lj.
73Zvjagin, A. A.
75Rupnik, M. I.
27-523(497.561Rijeka)
(497.561Rijeka)
HK16-00673

Vidi br.: HK16-00670

Vidi br.: HK16-00668

Vidi br.: HK16-00673

Vidi br.: HK16-00514

73   Kiparstvo i srodne umjetnosti

GAVRILOVIĆ, Feđa
Božica Dea Matasić / [tekst Feđa Gavrilović ; fotografije Vedran Metelko ... et al. ; prijevod sažetka na engleski Graham McMaster ; urednici Zdravko Mihočinec, Božica Dea Matasić]. - Zagreb : Art magazin Kontura, 2016. (Zagreb : Printera). - 160 str. : ilustr. u bojama, ; 30 cm.
Nakl. 500 primj. - Uvod: str. [5]. - Slika umjestnice i životopis: str. 152-153. - Bibliografija: str. 156. - Summary.
ISBN 9789536960323 : 150,00 HRK
73Matasić, B.
HK16-00674

Vidi br.: HK16-00899

Vidi br.: HK16-00673

Vidi br.: HK16-00673

74   Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt

DZWONIK, Cristian
Gaturro 4 / Nik ; [prevela i uredila Ivana Glavaš Bakija]. - Zagreb : Iris Illyrica, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 95 str. : ilustr. u bojama ; 14 X 20 cm. - (Biblioteka Gaturro ; 4)
Izv. stv. nasl.: Gaturro 4. - Strip. - Nik je pseudonim C. Dzwonika.
ISBN 9789535838951
741.52
HK16-00675

KREATIVNA radionica 2 : od tijesta, perlica, drva, kartona, tjestenine ... / [prevela Nevenka Fabijanić ; urednik Miro Božić]. - Rijeka : Naklada Uliks, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 152 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Prijevod djela: Dire, fare, creare, decorare.
ISBN 9789537306977 : 149,00 HRK
745.5(035)
379.82(035)
(035)
HK16-00676

ORTIZ, José
Hombre / [crtež] José Ortiz ; [scenarij] Antonio Segura ; [prijevod Nikola Pezić]. - Integralno izd. - Zagreb : Naklada Fibra, 2016. ([Zagreb] : Stega tisak). - 272 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. - (Kolorka ; knj. 50)
Prijevod djela: Hombre. - Strip. - Nakl. 600 primj. - Str. 5: Prolog / Alfonso Font. - Slike autora i bilješke o njima: str. 271-272.
ISBN 9789533212432 : 270,00 HRK
741.52
HK16-00677

OSTOVIĆ, Zrinka
Antijunakinje / Zrinka Ostović. - Zagreb : Vedis, 2016. (Zaprešić : Mankograf). - 79 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Ženski strip u Hrvata ; knj. 2)
Strip. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 76-77. - Str. 7: Iz ženskog ugla / Ljubica Heidler. - Str. 79: "Ambasadorica" hrvatskog stripa devedesetih!? / Veljko Krulčić.
ISBN 9789537679484 : 120,00 HRK ; 16,00 EUR
741.52(497.5)
(497.5)
HK16-00678

SNAGA krhkosti = Strength of fragility : izložba : [Muzej antičkog stakla u Zadru, 05. svibnja 2016. - 01. listopada 2015.] = the exhibition : [Museum of Ancient Glass in Zadar, May 5th 2016 - October 1st 2016] / [uvodni tekstovi u katalogu, catalogue introduction Gordana Drinković ... [et al.] ; fotografije, photos Mario Krištofić ; prijevod, translation Marija Kostić ; urednik, editor Ivo Fadić]. - Zadar : Muzej antičkog stakla, 2016. (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 108 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm.
Podnasl. preuzeti iz kolofona. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789537866518
748Drinković, G.
(083.824)
HK16-00679

ŠUNK, Davor
Album Tomica 1 / scenarij Silvija Šesto, crtež Davor Šunk. - Zagreb : Naklada Semafora, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 51 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Str.ip ;)
Strip.
ISBN 9789537341718 : 100,00 HRK
741.52(497.5)
(497.5)
HK16-00680

Vidi br.: HK16-00902

Vidi br.: HK16-00902

75   Slikarstvo

OSIJEK Kniferu / [urednici Hrvoje Duvnjak, Karmela Puljiz ; prijevod na engleski jezik Jurica Novaković ; prijevod na francuski jezik Nada Jovanović]. - Zagreb : Meandar media ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 291 str. : ilustr. ; 21 cm.
Zastupljeni autori: Branko Čegec, Željko Senečić, Karmela Puljiz, Zvonko Maković, Ješa Denegri, Vlastimir Kusik, Leonida Kovač, Blaženka Perica, Sonja Briski Uzelac, Zlatko Kozina, Igor Loinjak, Igor Gajin, Miroslav Mićanović, Krešimir Bagić, Josip Cvenić, Anđelko Mrkonjić, Tea Gikić, Goran Rem, Ivana Buljubašić, Sanja Heraković, Izabela Bagarić. - Tekst na hrv., engl. i franc. jeziku. - Bibliografske bilješke i uz tekst.
ISBN 9789533341132 (Meandarmedia) : 199,00 HRK
75Knifer, J.
(082)
HK16-00681

PILIĆ, Sanja
Čudesni izvori / Sanja Pilić ; [digitalni snimci umjetničkih djela Goran Vranić ; digitalni snimci likovnih radionica Mira Francetić Malčić, Veronika Špoljar, Martina Matković]. - Zagreb : Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2016. (Zagreb : Printera). - 56 str. : ilustr. u bojama ; 17 X 23 cm.
Stihovi. - "Slikovnica Čudesni izvori izdana je u povodu Međunarodnog dana muzeja 2015. u sklopu 20. muzejske edukativne akcije Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, povezane zajedničkom temom pod nazivom Održivost" --> str. 50. - Nakl. 500 primj. - Str. 50-51: Riječ autorice proekta / Mira Francetić Malčić. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 53.
ISBN 9789536660605 : 40,00 HRK
75.031.4(497.5)
75-053.2(497.5)
821.163.42-93-1
(497.5)
HK16-00682

Vidi br.: HK16-00682

Vidi br.: HK16-00673

77   Fotografija i srodni postupci

GRŽINA, Hrvoje
Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija / Hrvoje Gržina ; [kazalo Indira Šamec Flaschar]. - Zagreb : Crescat, 2016. (Zagreb : Znanje). - IV, 135 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
Bibliografija: str. 117-123. - Imensko i predmetno kazalo.
ISBN 9789535606314 : 95,00 HRK
77.02(035)
(035)
HK16-00683

IZ fotoalbuma Richarda Schustera : 1914.-1917. = Aus dem Fotoalbum von Richard Schuster : 1914-1917 / [glavni urednik, Chefredakteur Andrej Bader ; prijevod na njemački, Deutscher Übersetzung Davorin Brajković, Zvonimir Freivogel]. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile : Sveučilišna knjižnica, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 315 str. : ilustr. ; 35 cm.
Fotomonografija. - Nakl. 500 primj. - Tekst usporedo na hrv. i na njem. jeziku. - Str. 7-8: Predgovor / Lana Skuljan Bilić. - Bibliografija: str. 314-315.
ISBN 9789537320386 (Sveučilište Jurja Dobrile)
77Schuster, R.
77.044(497.571)
(497.571)
"191"
(084.12)
HK16-00684

KOŠČEVIĆ, Želimir
Teme i motivi hrvatske fotografije / Želimir Koščević. - Zagreb : Meandar media, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 143 str. ; 21 cm. - (Edicija Vrste prostora ; knj. 1)
Bilješka o autoru: str. 143. - Bibliografija: str. 137-142 ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst.
ISBN 9789533341200 : 129,00 HRK
77.04(497.5)(091)
(497.5)
HK16-00685

Vidi br.: HK16-00684

Vidi br.: HK16-00666

78   Glazba. Glazbeni instrumenti i oprema

AKADEMSKI zbor "Vladimir Prelog" Zagreb : 25 godina djelovanja zbora (1991. – 2016.) : poseban osvrt na razdoblje 2011. – 2016. / [tekstovi Domagoj Čvek ... et al.]. - Zagreb : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije : AMACIZ [i. e.] Almae Matris Alumni Chemicae Ingeniariae Zagrebiensis] = Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija Sveučilišta u Zagrebu, 2016. ([s. l.] : Kika-graf). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Ostali zastupljeni autori: Mira Bogunović, Iva Juras, Spomenka Kovač, Kruno Kovačević, Marija Kaštelan-Macan, Zdenka Lesjak, Jasna Vorkapić-Furač, Mario Pongračić. - Nakl. 350 primj.
ISBN 9789536470716 (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije)
78.087.68-057.875(497.521.2)
(497.521.2)
"1991/2016"
HK16-00686

DOBRIJEVIĆ, Sanja, skladateljica
Škola ljubavi : glazbena slikovnica s nosačem zvuka / Sanja Dobrijević ; [notni zapisi Lovro Dobrijević]. - Pag : OŠ Jurja Dalmatinca, 2016. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 63 str. : ilustr. u bojama, note ; 31 cm + 1 zvučni CD
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 61.
ISBN 9790901366800
784.67
087.5
(086)
HK16-00687

LEVITIN, Daniel J.
Mozak i muzika : znanost o jednoj ljudskoj opsesiji / Daniel J. Levitin ; [s engleskoga preveo Igor Buljan]. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 327 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: This is your brain on music. - Bilješka o autoru: str. [329]. - Bilješka o prevoditelju: str. [331]. - Predmetno i imensko kazalo.
ISBN 9789532861396 : 129,00 HRK
78:159.9
HK16-00688

ŠILOBOD-BOLŠIĆ, Mihael
Fundamentum cantus gregoriani seu choralis / Mihael Šilobod ; studiju o priručniku i prijevod priredila Katarina Koprek. - Sveta Nedelja : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Sveta Nedelja : Radin print). - 156 str. : faks. ; 22 cm.
Na spor. nasl. str.: Osnove gregorijanskog ili koralnog pjevanja. - Usporedo lat. tekst i hrv. prijevod. - Str. 9: Predgovor / Martina Mičija Palić. - Glazbeni priručnik Fundamentum cantus gregoriani seu choralis Mihaela Šiloboda: str. 17-33. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 153-154; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789535880615
783.5(035)
(035)
(02.045)
HK16-00689

ŠILOBOD-BOLŠIĆ, Mihael
Fundamentum cantus Gregoriani seu Choralis pro captu Tyronis discipuli ex probatis authoribus collegium et brevi ac facili dialogica methodo in lucem expositum opera ac studio a. r. d. Michaelis Sillobod, parochi in Martinszka Vesz [Elektronička građa]. - Sveta Nedelja : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Sveta Nedelja : Foto škrinja). - 1 optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.
Zahtjevi sustava: Adobe Reader X. - Digitalizirani oblik priručnika Fundamentum cantus Gregoriani seu Choralis. Zagrabiae : typis Cajetani Francisci Härl, 1760. - Publikacija je u formatu PDF; sadrži 87 str.
ISBN 9789535880639
783.5(035)
(035)
(086)
HK16-00690

ZLATAR, Jakša
Uvod u klavirsku interpretaciju / Jakša Zlatar ; [notografija Miljenko Šikuten]. - 2. prošireno izd. - Zagreb : J. Zlatar : Muzička akademija, 2016. (Zagreb : ITG). - 173 str. : note ; 24 cm.
Rječnik: str. 141-152. - Bilješka o autoru: str. 171. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 153-155; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung. - Predmetno kazalo ; Imensko kazalo.
ISBN 9789537168117 (J. Zlatar) : 120,00 HRK
780.616.43.087:781.6(075.8)
(075.8)
HK16-00691

Vidi br.: HK16-00594

791   Kinematografija. Filmovi

BERKOVIĆ / [prijevod [sažetka] Nikolina Jovanović ; urednici Diana Nenadić, Nenad Polimac]. - Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2016. (Zagreb : Intergrafika). - 343 str. : ilustr. ; 31 cm.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 343; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary: The moving pictures of Zvonimir Berković. - Imensko kazalo.
ISBN 9789537033491 : 230,00 HRK
791.6Berković, Z.
821.163.42.09Berković, Z.
821.163.42.09-2
(082)
HK16-00692

DE Baecque, Antoine
Godard : biografija / Antoine de Baecque ; s francuskoga preveli Marko Gregorić, Srećko Ivanišević, Julijana Štrok. - Zagreb : Sandorf i Mizantrop, 2016. (Zagreb : Denona). - 831 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Predikat)
Prijevod djela: Godard: biographie. - Bilješka o autoru na omotu. - Imensko kazalo.
ISBN 9789537715878 : 290,00 HRK
791.6Godard, J.-L.
(092)
HK16-00693

LAVRENT'EV, Sergej Aleksandrovič
O Schmidtu Iz Rusije s ljubavlju / Sergej Lavrentjev ; [prijevod s ruskog jezika Igor Buljan]. - Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2016. ([Zagreb] : Intergrafika). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm.
Str. 9-11: Predgovor / Dean Šoša. - Bilješka o Branku Schmidtu: str. 150-151. - kazalo imena i naslova.
ISBN 9789537033507 : 100,00 HRK
791.6Schmidt, B.
791(497.5)
(497.5)
"19/20"
HK16-00694

POLIMAC, Nenad
Leksikon YU filma / Nenad Polimac ; [izrada kazala Đurđa Polimac i Tajana Dobek]. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. ([Zagreb] : Znanje). - 358 str. : ilustr. ; 15 X 21 cm.
Kazalo filmova ; Imensko kazalo.
ISBN 9789533038810 : 139,00 HRK
791(497.1)
(497.1)
"1947/1989"
HK16-00695

REES, A. L.
Povijest eksperimentalnog filma i videa : od kanonske avangarde do suvremene britanske prakse / A. L. Rees ; [prevoditeljica Ivana Ostojčić]. - 2. izd. - Zagreb : 25 FPS, udruga za audio-vizualna istraživanja, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 230 str. ; 24 cm. - (Edicija Kvadrati sekunde)
Prijevod djela: A history of experimental film and video. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 225-230. - Imensko kazalo ; Kazalo pojmova.
ISBN 9789537848057 : 150,00 HRK
791.21.038.53(091)
791.21.037/.038(091)
791.21.038.53(410)
791.21.037/.038(410)
(410)
HK16-00696

TURKOVIĆ, Hrvoje
Politikom po kulturi : polemike (1968-2002) / Hrvoje Turković. - Zagreb : MeandarMedia, 2016. (Zagreb : KikaGraf). - 217 str. ; 21 cm. - (Lumiere & Co. ; knj. 4)
Predgovor [autora]: str. 9-12. - Bilješka o autoru: str. 217. - Bibliografija: str. 209-210 ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Kazalo imena i naziva.
ISBN 9789533341262 : 129,00 HRK
791(497.5)
791(497.1)
791:32
316.7:32
(497.1)
(497.5)
"1968/2002"
(049)
HK16-00697

Vidi br.: HK16-00696

Vidi br.: HK16-00696

Vidi br.: HK16-00696

Vidi br.: HK16-00697

Vidi br.: HK16-00697

Vidi br.: HK16-00694

792   Kazalište

HISTRION ili autobiografija glumca / [ilustracije Danijel Srdarev ; urednica Grozdana Cvitan]. - Zagreb : Umjetnička organizacija Glumačka družina Histrion, 2016. (Čakovec : "Zrinski"). - 403 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 32 cm.
Sadrži i stihove. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 9789535888901 : 370,00 HRK
792Histrion
792(497.521.2)
(497.521.2)
"197/201"
HK16-00698

O plesu i iz(a) plesa : / [fotografije Iva Korenčić-Čabo ... [et al.] ; urednik Andrej Mirčev]. - Zagreb : Sodaberg koreografski laboratorij, 2016. ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 299 str. : ilustr. ; 27 cm.
Nakl. 300 primj. - Uvod: str. 5. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789535893905
792.83(497.5)
(497.5)
"200/201"
HK16-00699

SINDIČIĆ Sabljo, Mirna
Recepcija francuskoga novog kazališta u Hrvatskoj : 1953. - 2010. / Mirna Sindičić Sabljo ; [izrada kazala Drahomira Cupar]. - Zadar : Sveučilište, 2016. (Čakovec : "Zrinski"). - 316 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 200 primj. - Bibliografija: str. [255]-263; bibliografske bilješke i uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9789533310824 : 150,00 HRK
792(497.5)
792(44)
792.036(497.5)
821.133.1.09-2
792.2(44)
792.2(497.5)
(44)
(497.5)
"19"
"1953/2010"
HK16-00700

Vidi br.: HK16-00895

Vidi br.: HK16-00698

Vidi br.: HK16-00895

Vidi br.: HK16-00895

Vidi br.: HK16-00700

Vidi br.: HK16-00700

Vidi br.: HK16-00700

Vidi br.: HK16-00700

793/794   Društvene zabave i razonoda. Umjetnost pokreta. Ples

Vidi br.: HK16-00640

796/799   Sport

KOZINA, Drago, fotograf
Trnovito do pobjeda : Kickboxing klub "Krapina" 1990.-2015. / Dragutin Kozina. - Krapina : Kickboxing klub, 2016. (Krapina : Službeni glasnik). - 120 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
Nakl. 400 primj. - Str. 5: Predgovor / Ivan Cesarec.
ISBN 9789535898108
796.83:061.2(497.522Krapina)
061.2(497.522Krapina):796.8
(497.522Krapina)
"199/201"
HK16-00701

ŠČRBAČIĆ Dragovac, Dragica
Povijest nogometa u Novoj Rači / Dragica Ščrbačić Dragovac. - Zagreb : Udruga umjetnika August Šenoa, 2016. (Bjelovar : KB color). - 159 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Naša riječ ; knj. 149)
Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Bibliografija: str. 152.
ISBN 9789532750201 : 100,00 HRK
796.332(497.526Nova Rača)(091)
(497.526Nova Rača)
HK16-00702

Vidi br.: HK16-00615

8JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST


81   Lingvistika i jezici

ABRAMAC, Gabriela
Dos heylike yidish vort : jidiš i drugi jezici ortodoksnih Židova u New Yorku / Gabi Abramac. - Zagreb : Srednja Europa, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - XIV, 402 str., [32] str. s tablama u bojama : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Rječnik: str. 355-371. - Bilješka o autorici: str. [404]. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 375-402.
ISBN 9789537963446 : 189,00 HRK
811(=411.16)
(=411.16)
(734New York)
HK16-00703

HRVATSKO društvo za primijenjenu lingvistiku. Međunarodni znanstveni skup (29 ; 2015 ; Zadar)
Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru / uredile Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević. - Zagreb : SE [i. e.] Srednja Europa : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - XV, 457 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Prema predgovoru, ovo je 29. skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. - Zastupljeni hrvatski autori: Anđel Stračević, Tomislav Stojanov, Damir Kalogjera, Šime Demo, Majda Bojić, Nina Lanović, Bojana Mikelenić, Marta Petrak, Tanja Gradečak-Erdeljić, Snježana Babić, Andrea Rogošić, Krunoslav Puškar, Vesna Deželjin, Jelena Parizoska, Ivana Filipović Petrović, Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Marina Olujić, Lana Kologranić Belić, Marijan Palmović, Ana Matić, Evelina Miščin, Krešimir Šojat, Matea Srebačić, Snježana Kereković, Vanda Mikšić, Kristina Rubelj, Anita Pavić Pintarić, Katarina Aladrović Slovaček, Ljerka Vukić, Ružica Stanić, Davor Lauc, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić, Blaženka Martinović, Ida Hitrec, Ana Knežević, Martina Sekulić Sović, Ivana Simeon, Doris Brala, Vanda Borelli, Klara Bilić Meštrić, Ivan Poljaković, Darja Damić Bohač, Jasmina Jelčić, Daniela Falkoni-Mjehović, Nives Vidak, Sandra Didović Baranac, Sanja Brbora, Nikolina Sokolić, Daša Grković, Iva Pavić, Marija Bošnjak, Zrinka Jelaska, Marijana Alujević Jukić, Nikolina Božinović, Josipa Jukić. - Tekst na hrv., na engl. i na njem. jeziku. - Str. VII-XV: Predgovor / Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija iza svakog rada; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries.
ISBN 9789537963439 (Srednja Europa) : 220,00 HRK
81'33
(062)
HK16-00704

VUGDELIJA, Marijan
Gramatika hebrejskoga biblijskog jezika / Marijan Vugdelija. - Split : Književni krug, 2016. (Split : Dalmacijapapir). - 359 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Knjiga Mediterana ; knj. 90)
Nakl. 400 primj. - Rječnik Hebrejsko-hrvatski: str. 291-352.
ISBN 9789531634243 : 180,00 HRK
811.411.16'36(075.8)
(075.8)
HK16-00705

811.11   Germanski jezici

811.111   Engleski jezik

BAILEY, Martine
Glad za ljubičicama / Martine Bailey ; s engleskoga prevela Petra Mrduljaš Doležal. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 427 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 230)
Prijevod djela: An Appetite for Violets. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789531419659 : 139,00 HRK
811.111-31=163.42
HK16-00706

BOULT, Elinor J.
The executive = Izvršitelj / Elinor J. Boult ; prijevod Josip Martinčić ; [ilustracije Senka Pleše]. - Križevci : P.O.I.N.T., 2016. (Zagreb : Denona). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm.
Slika autorice. - Nakl. 300 primj. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Bilješka o autorici: str. 55.
ISBN 9789539980540 : 30,00 HRK
811.111-2=111=163.42
HK16-00707

RUSSELL, Rachel Renée
Nikkin dnevnik / Rachel Renee Russell ; [prevela s engleskoga Amalia Früschütz Antičević, Hana Greta Matković]. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016-. - sv. ; 15 cm. - (Biblioteka Arboretum : najljepši izdanci svjetske književnosti za mlade)
Prijevod djela: Dork diaries.
ISBN 9789533168807 (cjelina)
811.111

dio 1. : Priče iz ne-baš-fantastičnog života. - 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - 292 str. : ilustr. ;.
Prijevod djela: Tales from a not-so-fabulous life. - Nakl. 2000 primj.
ISBN 9789533168814 : 99,00 HRK
821.111(73)-93-31=163.42

HK16-00708

WATERS, M. D.
Arhetip : roman / M. D. Waters ; s engleskoga prevela Duška Gerić Koren. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 346 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: Archetype. - Puno ime autorice: Waters, Misty Dawn. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789533038964 (tvrdi uvez) : 169,00 HRK
811.111(73)-31=163.42
HK16-00709

WATERS, M. D.
Arhetip : roman / M. D. Waters ; s engleskoga prevela Duška Gerić Koren. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 346 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: Archetype. - Puno ime autorice: Waters, Misty Dawn. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789533038957 (meki uvez) : 139,00 HRK
811.111(73)-31=163.42
HK16-00710

811.16   Slavenski jezici

811.163.42   Hrvatski jezik

GAŠPAROVIĆ, Mijo
Naš divan : zavičajni rječnik Jazavice, Roždanika i ostalih mjesta zapadne Slavonije / Mijo Gašparović. - Okučani : Radio Bljesak ; Nova Gradiška : Tiskara Arca, 2016. ([Nova Gradiška] : Tiskara Arca). - 183 str. ; 24 cm.
Nakl. 500 primj. - Bilješka o autoru: str. 183.
ISBN 9789537874469 (Tiskara Arca)
811.163.42'282(497.541Jazavica)(038)
811.163.42'282(497.541Roždanik)(038)
(497.541Jazavica)
(497.541Roždanik)
(038)81
HK16-00711

MRČELA, Marin
Pravno nazivlje i hrvatski jezik / Marin Mrčela, Kristian Lewis. - Zagreb : Udruga hrvatskih sudaca, 2016. ([Zagreb] : Intergrafika TTŽ). - 32 str. ; 23 cm.
Nakl. 1500 primj. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 31-32; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789539558817
811.163.42'373:34
HK16-00712

MUTAVDŽIĆ, Milivoj
Rječnik zagrebačkog govora : posuđenice - žargon - kajkavica / Milivoj Mutavdžić. - Zagreb : Mutavdžić, 2016. (Zagreb : ITG). - 225 str. ; 21 cm.
Nakl. 200 primj. - Predgovor: str. 6-9. - Kratice: str. 12-13. - Bilješka o autoru: str. 11. - Bibliografija: str. 254. - Imensko kazalo.
ISBN 9789535894803
811.163.42'282(497.521.2)
(497.521.2)
HK16-00713

Vidi br.: HK16-00896

Vidi br.: HK16-00711

82   Književnost

MIŠAK, Željko
Od Tilla Eulenspiegela do Petrice Kerempuha : povijesni pregled ili književno-stripski katalog / Željko Mišak. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([s. l.] : Manko graf). - 192 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Ilustr. i na unut. str. om. listova.
ISBN 9789535656531 : 190,00 HRK
82.09
821.163.42.09
7.049.2
HK16-00714

Vidi br.: HK16-00883

Vidi br.: HK16-00896

Vidi br.: HK16-00511

821   Svjetska književnost

ARMENSKE priče : uz ilustracije armenskih slikara / odabrao, preveo i uredio Zdravko Vampovac. - Vodice : Z. Vampovac, 2016. (Zagreb : MediaPrint). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Str. 6-13: Uvod u armenske priče / Zdravko Vampovac.
ISBN 9789535686439 : 130,00 HRK
821.19-32:39=163.42
821.19-93-32:39=163.42
398.2(=19)
821.19-32=163.42(082)
(=19)
HK16-00715

NAJLJEPŠE želje : vesela knjiga. - [S. l., : Udruga Pokret mladih, 2016?]. - 87 str. : ilustr. ; 17 cm.
Na vrhu nasl. str.: Knjiga za svakoga, za sva vremena---.
821-84=163.42(082)
821.163.42-32(082)
641.55
(083.12)
HK16-00716

ÜMIT, Ahmet
Ubojstvo sultana : ništa nije vječno, ekscelencijo moja! / Ahmet Umit ; s turskoga preveo Enver Ibrahimkadić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Znanje). - 598 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: Sultani öldürmek. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 597-598.
ISBN 9789533038926 (tvrdi uvez) : 179,00 HRK
821.512.161-31=163.42
HK16-00717

ÜMIT, Ahmet
Ubojstvo sultana : ništa nije vječno, ekscelencijo moja! / Ahmet Ümit ; s turskoga preveo Enver Ibrahimkadić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Znanje). - 598 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: Sultani öldürmek. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 597-598.
ISBN 9789533038919 (meki uvez) : 149,00 HRK
821.512.161-31=163.42
HK16-00718

Vidi br.: HK16-00854

Vidi br.: HK16-00715

Vidi br.: HK16-00715

821.11   Germanske književnosti

BAKKER, Gerbrand
Obilazak / Gerbrand Bakker ; prevela s nizozemskog Maja Weikert. - Zaprešić : Fraktura, 2016. (Zagreb : Znanje). - 241 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: De omweg. - Bilješka o autoru: str. 239. - Bilješka o prevoditeljici: str. 241.
ISBN 9789532667103 : 139,00 HRK
821.112.5-31=163.42
HK16-00719

DE Coster, Saskia
Mi i ja / Saskia de Coster ; prevela s nizozemskog Maja Weikert. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 366 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Wij en ik. - Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789532591316 : 169,00 HRK
821.112.5(493)-31=163.42
HK16-00720

NESBØ, Jo
Ponoćno sunce / Jo Nesbø ; s engleskog prevela Iva Ušćumlić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2016. (Ogulin : Og grafika). - 247 str. ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Mere blod.
ISBN 9789533490205 (tvrdi uvez) : 149,00 HRK
821.113.5-31=163.42
HK16-00721

NESBØ, Jo
Ponoćno sunce / Jo Nesbø ; s engleskog prevela Iva Ušćumlić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2016. (Ogulin : Og grafika). - 247 str. ; 23 cm.
Izv. stv. nasl.: Mere blod. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789533490199 (meki uvez) : 99,00 HRK
821.113.5-31=163.42
HK16-00722

VALLGREN, Carl-Johan
Svinje / Carl-Johan Vallgren ; preveo sa švedskog Danilo Brozović. - Zaprešić : Fraktura, 2016. (Zagreb : Znanje). - 301 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Svinen. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Bilješka o prevoditelju: str. 301.
ISBN 9789532667196 : 99,00 HRK
821.113.6-31=163.42
HK16-00723

WESTÖ, Kjell
Ovuda smo nekada hodali : roman o gradu i našoj želji da budemo viši od trave / Kjell Westö ; prevela sa švedskog Željka Černok. - Zaprešić : Fraktura, 2016. (Zagreb : Znanje). - 493 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Där vi en gång gått. - Bilješka o autoru: str. 491. - Bilješka o prevoditeljici: str. 493.
ISBN 9789532667080 : 179,00 HRK
821.113.6(480)-31=163.42
HK16-00724

821.111   Engleska književnost. Književnosti engleskog jezičnog izraza

AKHTAR, Ayad
Američki derviš / Ayad Akhtar ; [prevela s engleskoga Tina Antonini]. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016. ([Zagreb] : Web2Print). - 307 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: American dervish. - Nakl. 1000 primj. - Bilješka o autoru: str. [311].
ISBN 9789533164762 : 129,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
HK16-00725

BUCHANAN, Cathy Marie
Djevojke sa slika / Cathy Marie Buchanan ; s engleskoga preveo Mate Maras. - Zagreb : Lumen izdavaštvo, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 269 str. ; 23 cm. - (Lumen / Lumen izdavaštvo)
Prijevod djela: The painted girls. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789533420448 (meki uvez) : 129,00 HRK
821.111(71)-31=163.42
HK16-00726

BUCHANAN, Cathy Marie
Djevojke sa slika / Cathy Marie Buchanan ; s engleskoga preveo Mate Maras. - Zagreb : Lumen izdavaštvo, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 269 str. ; 24 cm. - (Lumen / Lumen izdavaštvo)
Prijevod djela: The painted girls.
ISBN 9789533420455 (tvrdi uvez) : 189,00 HRK
821.111(71)-31=163.42
HK16-00727

COLE, Kresley
Kapetan svih užitaka / Kresley Cole ; s engleskog prevela Dragana Grozdanić. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 401 str. ; 20 cm. - (Kraljice ljubavnih romana ; knj. 56)
Prijevod djela: The captain of all pleasures. - Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789531419574 : 129,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
HK16-00728

DOYLE, Arthur Conan
Tajna lavlje grive / Arthur Conan Doyle ; preveli Hrvoje Maligec, Dražen Česi. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2016. (Zagreb : Znanje). - 159 str. ; 21 cm. - (Pustolovine Sherlocka Holmesa)
Prijevod djela: The adventure of the lions mane. - Autorova slika na omotu.
ISBN 9789532521870
821.111-32=163.42
HK16-00729

DOYLE, Arthur Conan
Posljednji naklon / Arthur Conan Doyle ; prijevod Mario Jović, Hrvoje Maligec. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2016. (Zagreb : Znanje). - 271 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 300 : zaboravljeni klasici)
Prijevod djela: His last bow. - Biografija i slika autora: str. [268]-271.
ISBN 9789532521887 : 165,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00730

FITZGERALD, Francis Scott
Kopneni gusar : i druge priče / Francis Scott Fitzgerald ; prevela Ana Levak Sabolović. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2016. (Zagreb : Znanje). - 270 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 300 : zaboravljeni klasici)
Prijevod djela: Flappers and philosophers. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 269-270.
ISBN 9789532521863 : 165,00 HRK
821.111(73)-32=163.42
HK16-00731

GREEN, John, književnik
Obilje Katherina / John Green ; s engleskog preveo Krešimir Božić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2016. (Ogulin : Og grafika). - 252 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: An abundance of Katherines. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789533490212 (meki uvez) : 99,00 HRK
821.111(73)-93-31=163.42
HK16-00732

GREEN, John, književnik
Obilje Katherina / John Green ; s engleskog preveo Krešimir Božić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2016. (Ogulin : Og grafika). - 249 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: An abundance of Katherines. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789533490229 (tvrdi uvez) : 149,00 HRK
821.111(73)-93-31=163.42
HK16-00733

HIAASEN, Carl
Klub slavnih / Carl Hiaasen ; [prevela s engleskoga Veronika Ocvirek Celižić]. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016. ([Zagreb] : Web2Print). - 315 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Star island. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 9789533164397 : 129,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
HK16-00734

HISLOP, Victoria
Praskozorje / Victoria Hislop ; s engleskog prevela Sanja Ščibajlo. - Zagreb : Profil knjiga, 2016. ([Zagreb] : Kercshoffset). - 332 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: The sunrise.
ISBN 9789533134949 : 99,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00735

ISTAMBUL Noir / priredili Mustafa Zíyalan, Amy Spangler ; s engleskoga prevela Davorka Ćurković, Iva Gjurkin. - Zagreb : Durieux, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 303 str. ; 21 cm. - (Durieux Noir)
Prijevod djela: Istambul Noir. - Bilješke o autorima: str. [299]-303.
ISBN 9789531884303 : 126,00 HRK
821.111-32=163.42(082)
HK16-00736

JEROME, Jerome Klapka
Tri čovjeka u čamcu : (a o psu da se i ne govori) / Jerome K. Jerome ; s engleskog preveo Nikola Kršić : [ilustracije (iz prvog izd. 1899.) Arthur Fredericks]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2016. (Zaprešić : Mankograf). - 237 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Vinko i Zvonko ; 03 (197))
Prijevod djela: Three men in a boat. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 233-237. - Bilješka o prevoditelju: str. [238].
ISBN 9789533200972 : 99,00 HRK
821.111-31=163.42
821.111-7=163.42
HK16-00737

JOYCE, Brenda
Poslije nevinosti / Brenda Joyce ; s engleskog prevela Dragana Grozdanić. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 541 str. ; 20 cm. - (Kraljice ljubavnih romana ; knj. 55)
Prijevod djela: After innocence.
ISBN 9789531419543 : 129,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
HK16-00738

KAY, Guy Gavriel
Ispod neba / Guy Gavriel Kay ; [prevela s engleskoga Maja Buljan]. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016. ([Zagreb] : Znanje). - 446 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Under heaven. - Nakl. 1500 primj.
ISBN 9789533168043 : 169,00 HRK
821.111(71)-31=163.42
HK16-00739

KERR, Philip
Dama iz Zagreba / Philip Kerr ; s engleskoga preveo Goran Čolakhodžić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Znanje). - 455 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: The lady from Zagreb. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789533038933 (meki uvez) : 139,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00740

KERR, Philip
Dama iz Zagreba / Philip Kerr ; s engleskoga preveo Goran Čolakhodžić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. (Zagreb : Znanje). - 455 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: The lady from Zagreb. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789533038940 (tvrdi uvez) : 179,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00741

KINNEY, Jeff
Gregov dnevnik : točka na i / Jeff Kinney ; [preveo s engleskoga Ivan Zorić]. - 5. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 223 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Biblioteka Arboretum : najljepši izdanci svjetske književnosti za mlade)
Prijevod djela: Diary of a wimpy kid : the last straw. - Nakl. 2000 primj. - Bilješka o autoru: str. [224].
ISBN 9789533161914 79,00 HRK
821.111(73)-93-31=163.42
HK16-00742

KINNEY, Jeff
Gregov dnevnik : Rodrick rastura / Jeff Kinney ; [preveo s engleskoga Ivan Zorić]. - 6. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016. ([Zagreb] : Denona). - 224 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Biblioteka Arboretum : najljepši izdanci svjetske književnosti za mlade)
Prijevod djela: Diary of a wimpy kid : Rodrick rules. - Nakl. 2000 primj. - Bilješka o autoru: str. 224.
ISBN 9789533161907 79,00 HRK
821.111(73)-93-31=163.42
HK16-00743

MARTIN, George R. R.
Razmjena kože / George R. R. Martin ; [prijevod s engleskog Goran Brkić]. - Zagreb : Hangar 7, 2016. (Zagreb : Web2print). - 160 str. ; 22 cm. - (Nova ; knj. 01)
Prijevod djela: The skin trade. - Nakl. 250 primj. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789538048074 : 129,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
HK16-00744

MITCHELL, David
Koštani satovi / David Mitchell ; [s engleskoga preveo Saša Stančin]. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2016. ([Zagreb] : Kerschoffet). - 586 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: The bone clocks. - Bilješka o autoru: str. [589]. - Bilješka o prevoditelju: str. [591].
ISBN 9789532861358 : 149,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00745

PARK, David, književnik
Žene triju pjesnika / David Park ; s engleskoga preveo Damjan Lalović. - Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2016. (Zagreb : Kikagraf). - 309 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)
Prijevod djela: The poets’ wives. - Bilješka o autoru: str. [307]-309.
ISBN 9789532961119 (Hrvatsko filološko društvo) : 130,00 HRK
821.111(417)-31=163.42
HK16-00746

PARSONS, Tony
Torba za ubojstvo / Tony Parsons ; s engleskog prevela Mihaela Velina. - Zagreb : Profil knjiga, 2016. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 299 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Murder bag. - Bilješka o autoru na omotu.
ISBN 9789533134932 : 99,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00747

RENDELL, Ruth
Djevojka iz susjedstva / Ruth Rendell ; s engleskoga prevela Mirna Čubranić. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 268 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 231)
Prijevod djela: The girl next door. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789531419703 : 99,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00748

SANDERSON, Brandon
Legija: pod površinom / Brandon Sanderson ; [prijevod s engleskog Igor Rendić]. - Zagreb : Hangar 7, 2016. ([Zagreb] : Web2print). - 164 str. ; 22 cm. - (Nova ; knj. 02)
Prijevod djela: Legion: Skin deep. - Nakl. 250 primj. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789538048081 : 129,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
HK16-00749

TODD, Anna
Poslije svega : zauvijek sretni / Anna Todd ; s engleskog prevela Andrea Marić. - Zagreb : Profil knjiga, 2016-. - sv. ; 23 cm.
Prijevod djela: After ever happy.
ISBN 9789533134970 (cjelina)
821.111(73)-31=163.42

dio 1 : Dio 1. - 2016. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 307 str.
ISBN 9789533134987 : 89,00 HRK

HK16-00750

TRACY, Louis
Broj 17 / Louis Tracy ; prevela Rebeka Toth Vujasinović. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2016. (Zagreb : Znanje). - 271 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 300 : zaboravljeni klasici)
Prijevod djela: Number 17. - Bilješka o autoru: str. 270-271.
ISBN 9789532521856 : 165,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00751

TRAPIDO, Barbara
Brat slavnog Jacka / Barbara Trapido ; s engleskoga prevela Aleksandra Barlović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 249 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 229)
Prijevod djela: Brother of the more famous Jack. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789531419567 : 119,00 HRK
821.111-31=163.42
HK16-00752

TUITEL, Johannie
Štagalj na jezeru Gun : prva knjiga iz serije pustolovnih romana o avanturama družine s jezera Gun / Johnnie Tuitel i Sharon Lamson ; [prijevod Mirna Čubranić ; ilustracije Tomislav Tikulin]. - Rovinj : Udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki jablani, 2016. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 74 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Visoki jablani ; knj. 1)
Prijevod djela: The barn at Gun Lake. - Str. 7-8: Predgovor hrvatskom izdanju / Mihaela Jović Karešin. - Bilješke o autorima: str. [77].
ISBN 9789535890102 : 60,00 HRK
821.111(73)-93-31=163.42
HK16-00753

TUITEL, Johnnie
Štagalj na jezeru Gun / Johnnie Tuitel i Sharon Lamson. - [Rovinj] : Visoki jablani, [2016] ([s. l. : s. n.]). - 2 sv. ; 30 cm. - (Avanture s jezera Gun)
Izv. stv. nasl.: The barn at Gun Lake. - Stv. nasl. na lat. pismu. - Brajica.
ISBN 9789535890126 (cjelina)
821.111(73)-93-31=163.42
(02.056.262)

[1]. - [111] str.

HK16-00755

[2]. - [87] str.

HK16-00754

WALLIAMS, David
Tetka probisvjetka / David Walliams ; ilustrirao Tony Ross ; preveo Ozren Doležal. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 411 str. : ilustr. ; 20 cm.
Prijevod djela: Awful auntie.
ISBN 9789531419536 : 79,00 HRK
821.111-93-31=163.42
HK16-00756

YOUNG, William Paul
Eva / Wm. Paul Young ; s engleskoga prevela Ela Varošanec. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 319 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Prijevod djela: Eve. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789533038889 (tvrdi uvez) : 129,00 HRK
821.111(71)-31=163.42
HK16-00757

Vidi br.: HK16-00737

821.112.2   Njemačka književnost. Književnosti njemačkog jezičnog izraza

BÜRGER, Gottfried August
Barun Münchhausen : [Čudnovata putovanja morem i kopnom, ratni pohodi i vesele pustolovine baruna Münchhausena (kako ih sam običava uz bocu pripovijedati u krugu svojih prijatelja)] / Gottfried August Bürger ; [s njemačkoga preveo Benjamin Tolić ; ilustracije Andrija Maurović]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2016. (Zaprešić : Manko graf). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Vinko i Zvonko ; 02 (195))
Prijevod djela: Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen (wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt). - Str. 111-124: Gorka slava nenadmašnog lažljivca (Pogovor) / Benjamin Tolić. - Bilješka o prevoditelju: str. [126]. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789533200965 : 99,00 HRK
821.112.2-32=163.42
HK16-00758

821.13   Romanske književnosti

DURAS, Marguerite
Vicekonzul / Marguerite Duras ; prevela s francuskoga Ursula Burger. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2016. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 206 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Le Vice-Consul. - Pravo ime autorice: Donnadieu, Marguerite. - Str. 193-206: Sumrak pada u sjeni monsuna / Ingrid Šafranek. - Bilješka o prevoditeljici: str. [207].
ISBN 9789532861433 : 99,00 HRK
821.133.1-31=163.42
HK16-00759

FONTANA, Giorgio
Smrt sretnog čovjeka / Giorgio Fontana ; prevela s talijanskog Ira Martinović. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 259 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Morte di un uomo felice. - Bio-bibliografski podaci: str. 257-259.
ISBN 9789532591279 : 149,00 HRK
821.131.1-31=163.42
HK16-00760

HOUELLEBECQ, Michel
Pokoravanje / Michel Houellebecq ; sa francuskog prevela Marija Bašić. - Zagreb : Litteris, 2016. (Zagreb : Grafomark). - 275 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Svjetska proza / Litteris)
Prijevod djela: Soumission. - Bilješka o autoru na omotu. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789537250850 : 190,00 HRK
821.133.1-31=163.42
HK16-00761

MAGRIS, Claudio
Al' povijesti nije kraj : etika, politika, svjetovnost / Claudio Magris ; prevela s talijanskog Ljiljana Avirović. - Zaprešić : Fraktura, 2016. (Zagreb : Feroproms). - 280 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 55)
Prijevodi djela: 1. La storia non è finita. 2. Livelli di guardia. 3. Segreti e no. - Bilješka o autoru: str. 277.
ISBN 9789532666847 : 149,00 HRK
821.131.1-4=163.42
HK16-00762

QUEIRÓS, Eça de
Grad i planine / Eça de Queirós ; preveo Nikica Talan. - Zagreb : Matica hrvatska, 2016. (Zagreb : AKD). - 287 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Koloplet svjetske proze)
Prijevod djela: A Cidade e as Serras. - Str. 275-286: Eça de Queirós - preporoditelj portugalske proze / Nikica Talan. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789533410401 : 250,00 HRK
821.134.3-31=163.42
HK16-00763

SCOTTI, Giacomo
Poesie a due voci = Pjesme u dva glasa / Giacomo Scotti, Riccardo Staraj ; [na hrvatski preveo Riccardo Staraj]. - Rijeka : Grafika Zambelli, 2016. (Rijeka : Zambelli). - 102 str. ; 24 cm.
Podatak o prijevodu na str. 11. - Nakl. 300 primj. - Stihovi na tal. i hrv. jeziku. - Str. 8-9: introduzione ; Uvodna riječ / Riccardo Staraj. - Gli autori = Autori: str. 101-102.
ISBN 9789537070298
821.131.1(497.5)-1=131.1=163.42
821.163.42-1=131.1=163.42
HK16-00764

STILTON, Geronimo
Čudan slučaj na Olimpijskim igrama / Geronimo Stilton ; [ideja Elisabetta Dami ; unutarnje ilustracije Cinzia Marrese, Vittoria Termini i Silvia Bigolin ; prijevod Tatjana Rukavina i Maja Winkler]. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - [128] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Priče smijurije ; 12)
Prijevod djela: Lo strano caso dei giochi olimpici. - Geronimo Stilton je pseudonim Elisabette Dami.
ISBN 9789532401899 (meki uvez) : 59,90 HRK
821.131.1-93-31=163.42
HK16-00765

STILTON, Geronimo
Tajna triju samuraja / Geronimo Stilton ; [ideja Elisabetta Dami ; unutarnje ilustracije Blasco Pisapia i Danilo Barozzi ; prijevod Tatjana Rukavina i Maja Winkler]. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - [128] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Priče smijurije ; 13)
Prijevod djela: Il segreto dei tre samurai. - Geronimo Stilton je pseudonim Elisabette Dami.
ISBN 9789532401929 (tvrdi uvez) : 99,90 HRK
821.131.1-93-31=163.42
HK16-00766

STILTON, Geronimo
Čudan slučaj na olimpijskim igrama / Geronimo Stilton ; [ideja Elisabetta Dami ; unutarnje ilustracije Cinzia Marrese, Vittoria Termini i Silvia Bigolin ; prijevod Tatjana Rukavina i Maja Winkler]. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - [128] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Priče smijurije ; 12)
Prijevod djela: Lo strano caso dei giochi olimpici. - Geronimo Stilton je pseudonim Elisabette Dami.
ISBN 9789532401905 (tvrdi uvez) : 99,90 HRK
821.131.1-93-31=163.42
HK16-00767

STILTON, Geronimo
Neobična epidemija plavih prišteva / Geronimo Stilton ; [ideja Elisabetta Dami ; unutarnje ilustracije Andrea De Negri ; prijevod Tatjana Rukavina i Maja Winkler]. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - [128] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Priče smijurije ; 14)
Prijevod djela: Lo strano caso dei brufoli blu. - Geronimo Stilton je pseudonim Elisabette Dami.
ISBN 9789532401936 (meki uvez) : 59,90 HRK
821.131.1-93-31=163.42
HK16-00768

STILTON, Geronimo
Neobična epidemija plavih prišteva / Geronimo Stilton ; [ideja Elisabetta Dami ; unutarnje ilustracije Andrea De Negri ; prijevod Tatjana Rukavina i Maja Winkler]. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - [128] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Priče smijurije ; 14)
Prijevod djela: Lo strano caso dei brufoli blu. - Geronimo Stilton je pseudonim Elisabette Dami.
ISBN 9789532401943 (tvrdi uvez) : 99,90 HRK
821.131.1-93-31=163.42
HK16-00769

STILTON, Geronimo
Tajna triju samuraja / Geronimo Stilton ; [ideja Elisabetta Dami ; unutarnje ilustracije Blasco Pisapia i Danilo Barozzi ; prijevod Tatjana Rukavina i Maja Winkler]. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - [128] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Priče smijurije ; 13)
Prijevod djela: Il segreto dei tre samurai. - Geronimo Stilton je pseudonim Elisabette Dami.
ISBN 9789532401912 (meki uvez) : 59,90 HRK
821.131.1-93-31=163.42
HK16-00770

VARGAS Llosa, Mario
Junak iz sjene / Mario Vargas Llosa ; sa španjolskoga prevela Divna Ćurić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2016. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 316 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: El héroe discreto. - Slika autora i bilješka o njemu: str. [3]. - Bilješka o prevoditeljici: str. [319].
ISBN 9789532861426 : 129,00 HRK
821.134.2(85)-31=163.42
HK16-00771

Vidi br.: HK16-00700

Vidi br.: HK16-00788

821.15   Keltska književnost

Vidi br.: HK16-00595

821.16   Slavenske književnosti

ANDRIĆ Gudžulić, Mirko
Bratovići : roman / Mirko Andrić Gudžulić. - Zagreb : Studio Moderna, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 255 str. ; 21 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789537937645
821.163.41(497.5)-31
HK16-00772

KUČUK-SORGUČ, Indira
Bekan u klimaksu / Indira Kučuk Sorguč ; [ilustracije Nerma Dizdar Beganović]. - Zagreb : BTC Šahinpašić ; Sarajevo : TKD Šahinpašić, 2016. (Bihać : Grafičar). - 188 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Publicistika)
Slika autorice na omotu. - Biografija: str. [187].
ISBN 9789958416460 (TKD Šahinpašić, Sarajevo) : 69,00 HRK
821.163.4(497.6)-32
HK16-00773

MARTINOVIĆ, Miraš
Drugoga sunca luče / Miraš Martinović. - Zagreb : Vijeće crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Skaner studio, 2016. (Zagreb : Skaner studio). - 244 str. ; 24 cm.
Nakl. 600 primj. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 238-239.
ISBN 9789537080518 (Skaner studio ) : 180,00 HRK
821.163.4(497.16)-31
HK16-00774

MUTAFČIEVA, Vera
Slučaj Džem / Vera Mutafčieva ; s bugarskoga prevela Ksenija Banović. - Zagreb : Sandorf, 2016. ([Zagreb] : Web2tisak). - 547 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Odisejevo utočište)
Prijevod djela: Slučajam Džem. - Rječnik stranih i manje poznatih riječi: str. 541-549.
ISBN 9789537715724 : 165,00 HRK
821.163.2-31=163.42
HK16-00775

NEZIROVIĆ, Elvedin
Boja zemlje : roman prema porodičnom albumu / Elvedin Nezirović. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2016. (Zagreb : Grafomark). - 173 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21 / Synopsis)
Str. 165-168: Odjeci povijesti u ljudskoj duši / Enver Kazaz. - Str. 169-170: Čista i riječita ispovjed / Miljenko Jergović.
ISBN 9789958010200 (Synopsis, Sarajevo) : 120,00 HRK
821.163.4(497.6)-31
HK16-00776

SAVIĆ, Irena
Leptirica i ruža : poetski dnevnik 20.3.2011. - 1.1.2012. / [stihovi i ilustracije] Irena Savić. - Zagreb : Studio moderna, 2016. (Zagreb . Studio Moderna). - 142 str. ; 22 cm.
Na nasl. str.: 27.8.1984. – 20.4.2012. Facebook stranica: In Memoriam Irena Savić ‐ Una Mariposa, Glowing. - Stihovi. - Str. 7: Predgovor / Alenka Savić. - Bilješka o autorici: str. 137-139.
ISBN 9789537937614 : 150,00 HRK
821.163.4(497.6)-1
HK16-00777

SIENKIEWICZ, Henryk
Hanja : ljubavni roman / Henryk Sienkiewicz. - Zagreb : Ognjište, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 190 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Trnovačka Ruža ; 35)
Prijevod djela: Hania. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 189-190.
ISBN 9789537750916 : 105,00 HRK
821.162.1-31=163.42
HK16-00778

ŠIJAKOVIĆ, Desanka
Pesme tihe nostalgije / Desanka Šijaković. - Borovo : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Pododbor, 2016. ([s. l.] : Rajs). - 126 str. ; 21 cm.
Nakl. 300 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Ćir. - Str. 5-6: Predgovor / Sretenka Čaović.
ISBN 9789537611781
821.163.41(497.5)-1
HK16-00779

Vidi br.: HK16-00823

821.163.42   Hrvatska književnost

ANTULOV, Zorica
Moja zelena noć / Zorica Antulov ; [ilustracija Marta Antulov]. - Zadar : Antena Digital, 2016. (Zadar : Dpi grafika). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm.
Stihovi. - Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789535878919
821.163.42-1
HK16-00780

AVIANI, Ivona
Na postaji tišine / Ivona Aviani ; [ilustracije A. Krupić]. - Hrvatska Kostajnica : Društvo prijatelja knjige „Milivoj Cvetnić“, [2016?] (Čakovec : "Zrinski"). - 51 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Prva knjiga ; knj. 6)
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789535697350
821.163.42-1
HK16-00781

BAJSIĆ, Tomica
Amazona diše : škola na dalekom kraju svijeta / [tekst i fotografije] Tomica Bajsić ; [prijevod na engleski Milena Baljak]. - Zagreb : Druga priča, 2016. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 80 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Slika autora i bilješka o njemu: str. [127].
ISBN 9789535605058 : 150,00 HRK
821.163.42-992
821.163.42-16
HK16-00782

BARTULOVIĆ, Danica
U babinu bavulu / Danica Bartulović. - Podstrana : Ogranak Matice hrvatske, 2016. (Kaštel Sućurac : Ekograf). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Perun ; knj. 7)
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 238-242.
ISBN 9789537581121
821.163.42-13'282
821.163.42-2'282
HK16-00783

BESKRAJNI vidici : zbornik literarnih radova učenika OŠ Grabrik : [1991.-2016.] / [sakupile i uredile Bogdanka Conjar, Zlata Lukšić]. - Karlovac : OŠ Grabrik, 2016. (Karlovac : Tiskara Pečarić & Radočaj). - 111 str. ; 24 cm.
Na nasl. str.: OŠ Grabrik : 25 godina literarnog stvaralaštva. - Podnasl. preuzet s omota. - Nakl. 80 primj. - Str. 3: Riječ urednice / Zlata Lukšić.
ISBN 9789535895206
821.163.42-053.5-82(082)
(497.529Karlovac)
"1991/2016"
HK16-00784

BLAŽEKA, Tomo
Čavske slikice / Tomo Blažeka ; [crteži Boris Jeđud]. - Čakovec : Matica Hrvatska, Ogranak, 2016. ([Čakovec] : "Zrinski"). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižnica Matice hrvatske, Čakovec ; knj. 56 (70))
Stihovi. - Nakl. 500 primj. - Mali čakavski rječnik: str. 79-87. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 77-78.
ISBN 9789536138630
821.163.42-1'282
HK16-00785

BOGNAR, Ivan
Pjesme sve-mira / Ivan Bognar. - Podstrana : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - 58 str. ; 18 cm.
Nakl. 150 primj. - Autorova slika i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789535883708
821.163.42-1
HK16-00786

BOJNI blaženika na nebesima : zbornik domoljubne poezije / priredio Mate Buljubašić. - Imotski : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. ([s. l.] : Ćakarov stećak). - 87 str. ; 21 cm. - (Izdanja Ogranka Matice hrvatske u Imotskom. Niz književnih izdanja Vrilo ; knj. 3)
Na nasl. str: Udruga veterana 4. Gardijske brigade HV. - Zastupljeni autori: Ivan Baković, Alojzije Bareš, Mate Buljubašić, Trpimir Burić, Toni Ćurković, Dragutin Dubravčić, Marko Dujmović, Ivica Eterović, Stipe Grcić, Marija Jaklin, Larisa Janičev-Stojanov, Marela Jerkić-Jakovljević, Mate Karadža, Miljenka Koštro, Nevenka Kovačević, Evica Kraljić, Frano Livajić, Dragica Marčić, Anita Martinac, Stipan Medvidović, Branka Mlinar, Julija Stapić, Ivan Šarolić, Ivica Šitum, Ante Nadomir Tadić Šutra, Melani Toli, Branko Tompić, Sanja Tucak, Milana Vasileva Stavreva, Silvija Vrljičak-Budan, Dragica Zeljko Selak.
ISBN 9789535757542
821.163.42-1(082)
HK16-00787

BOSAZZI, Vera
Fotografije : zbirka poezije / Vera Bosazzi. - Zagreb : Kultura snova, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 103 str. ; 21 cm.
Tekst na hrv. i tal. jeziku.
ISBN 9789537844899 : 88,00 HRK
821.163.42-1
821.163.42-1'282
821.131.1-1
HK16-00788

BUJAN, Željko
Ruševina hrama : pjesme / Željko Bujan ; [ilustracije Davor Dmitrović]. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Grafički studio 5do12). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm.
Bilješka o autoru: str. 96.
ISBN 9789535896401
821.163.42-1
HK16-00789

BUNIĆ, Markonije
Hrvatska svjetlost tamne budućnosti, hrvatska tama svijetle budućnosti / Markonije Bunić. - [S. l. : s. n., 2016?] ([s. l. : s. n.]). - 165 str. ; 30 cm.
821.163.42-32
HK16-00790

CUJZEK, Blanka
Komadići moje duše / Blanka Cujzek. - Špičkovina : vlast. nakl. ; Varaždinse Toplice : Nakladnička kuća "Tonimir", 2016. (Zagreb : Merkat media). - 78 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 73.
ISBN 9789535897606
821.163.42-1
HK16-00791

ČAPALIJA, Zoran
Kapi duše / Zoran Čapalija - Čaplja. - Zagreb : Hrvatski klub, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 93 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Duhovnost / Hrvatski klub ; knj. 1)
Stihovi. - Str. 7: Predgovor / Ante Matić. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 89-90.
ISBN 9789535873716
821.163.42-93-1
821.163.42-1
821.163.42-1'282
HK16-00792

DEBAK, Andrea
Kako je jabuka otkrila proljeće / Andrea Debak ; ilustrirala Karin Tancel. - Split : Naklada Bošković, 2016. (Zagreb : GZH). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. - (Biblioteka Krijesnice ; 32)
Stihovi.
ISBN 9789532633351 : 90,00 HRK
821.163.42-93-1
087.5
HK16-00793

DEDIĆ, Arsen
Brod u boci : pjesme i šansone / Arsen Dedić. - Zagreb : Rock Portal, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 83 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Rockmark)
Str. 5-7: Predgovor / Zvonimir Golob.
ISBN 9789535902201 : 79,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00794

DEŽELIĆ, Tino
Pessoin kovčeg / Tino Deželić. - Hrvatska Kostajnica : Društvo prijatelja knjige "Milivoj Cvetnić", 2016. (Zagreb : Stega tisak). - 100 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Prva knjiga ; knj. 7)
Slika Milivoja Cvetnića i bilješka o njemu na omotu. - Nakl. 200 primj.
ISBN 9789535697374
821.163.42-1
HK16-00795

DRNDIĆ, Daša
EEG / Daša Drndić. - Zaprešić : Fraktura, 2016. (Zagreb : Denona). - 415 str. : ilustr. ; 21 cm.
Bilješka o autorici: str. 415. - Bibliografija: str. 413-414.
ISBN 9789532667202 : 149,00 HRK
821.163.42-9
HK16-00796

DRUŽETA, Marija
U šenju ot Rib : (Kanat bilih oblutki) / Marija Družeta ; [ilustracije Melanija Krajina]. - Pula : vlast. nakl., 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 81 str. : ilustr. ; 24 cm.
Stihovi. - Nakl. 300 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Rječnik manje poznatih riječi i izraza: str. 77-81.
ISBN 9789535884903
821.163.42-1'282
HK16-00797

DUDIĆ, Ana
Satkana od ljubavi / Ana Dudić. - Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2016. (Rijeka : Ready2print). - 119 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Književno pero)
Stihovi. - Nakl. 300 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 116.
ISBN 9789537564698 : 70,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00798

DUKARIĆ Kostelac, Neda
Boli me nebo : zbirka poezije / Neda Dukarić Kostelac. - Zagreb : Kultura snova, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 95 str. ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789537844912 : 88,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00799

ĐORĐEVIĆ, Veljko
Izgubljene duše / Veljko Đorđević. - Zagreb : Zagrebački institut za kulturu zdravlja, 2016. (Zagreb : Intergrafika). - 77 str. ; 21 cm. - (Bilioteka Ars medica)
Bilješka o autoru: str. 77.
ISBN 9789538022012 : 80,00 HRK
821.163.42-2
HK16-00800

ĐORĐEVIĆ, Veljko
Glumac na kauču / Veljko Đorđević. - Zagreb : Zagrebački institut za kulturu zdravlja, 2016. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). - 356 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ars medica)
Nakl. 1000 primj. - Bilješka o autoru: str. 355-356.
ISBN 9789538022029
821.163.42-31
HK16-00801

ĐURIŠIĆ, Luca
Babina traversa / Luca Đurišić , ilustracije Nevenka i Sandra Đurišić. - Zagreb : Medicinska naklada, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 68 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Knjigolijek)
Str. [V-VII]: San o traversi / Diana Herak. - Rječnik konavoskih i pomorskih naziva: str. 65-68.
ISBN 9789531767408 : 84,00 HRK
821.163.42-93-82(081)
821.163.42-82(081)
821.163.42-93-1
821.163.42-93-2
821.163.42-1
821.163.42-2
HK16-00802

GAVRAN, Kristina
Kiša u Indiji, ljeto u Berlinu / Kristina Gavran. - Zagreb : Disput, 2016. (Zagreb : Kikagraf). - 126 str. ; 20 cm. - (Žive slike)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 125-126.
ISBN 9789532602593 : 80,00 HRK
821.163.42-32
HK16-00803

GJALSKI, Ksaver Šandor
Osvit ; Radmilović ; Za materinsku riječ / Ksaver Šandor Gjalski ; priredio Tihomir Tonković ; [rječnik Ivan Lončar]. - Zagreb : Naklada Karijatide, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 706 str. ; 24 cm. - (Klasici hrvatske književnosti / Naklada Karijatide)
Rječnik: str. 703-706. - Bibliografija: str. 689.
ISBN 9789538123009
821.163.42-31
HK16-00804

GJALSKI, Ksaver Šandor
U noći ; Janko Borislavić ; Đurđica Agićeva ; Na rođenoj grudi / Ksaver Šandor Gjalski ; priredio Tihomir Tonković ; [rječnik Ivan Lončar]. - Zagreb : Naklada Karijatide, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 591 str. ; 24 cm. - (Klasici hrvatske književnosti / Naklada Karijatide)
Rječnik: str. 589-591. - Bibliografija: str. 585.
ISBN 9789535810391
821.163.42-31
HK16-00805

GLUMAC, Branislav
Na peteljci od trošnosti : (pjesme su nastajale u razdoblju od 2008. do 2015.) / Branislav Glumac. - Zagreb : V.B.Z. , 2016. (Zagreb : Znanje). - 216 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 33)
Stihovi.
ISBN 9789533047737 : 129,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00806

GOGIĆ, Josipa
Male stvari / Josipa Gogić. - Drenovci : Općinska narodna knjižnica, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 65 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Pjesnički susreti Drenovci ; knj. 16)
Stihovi. - Str. 59-62: Samopromatranje i uzajamnost / Davor Šalat. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 65.
ISBN 9789537787103 : 70,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00807

GRGUROVAC, Martin
Trbušančani II. / Martin Grgurovac. - Vinkovci : Privlačica, 2016. ([s. l.] : Proventus Natura Cerna). - 160 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mali dukat ; knj. 77)
Nakl. 700 primj. - Str. 143-153: Trbušančani opet među nama / Katica Čorkalo Jemrić. - Str. 154-156: Šokački panoptikum Martina Grgurovca ili tragikomični teatar s pokrićem / Ljerka Car Matutinović. - Str. 157-159: O zavičajnoj prozi Martina Grgurovca / Josip Užarević.
ISBN 9789531563437 : 110,00 HRK
821.163.42-32
821.163.42-7
HK16-00808

GROMAČA, Tatjana
Bolest svijeta / Tatjana Gromača. - Zagreb : Sandorf, 2016. (Zagreb : Web2Tisak). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789537715885 (meki uvez) : 95,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00809

GROMAČA, Tatjana
Bolest svijeta / Tatjana Gromača. - Zagreb : Sandorf, 2016. (Zagreb : Web2Tisak). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789537715946 (tvrdi uvez) : 135,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00810

HAJNC, Vinko
Treći smrtni grijeh / Vinko Hajnc. - Zadar : Ogranak Matice hrvatske, 2016. (Čakovec : "Zrinski"). - 125 str. ; 22 cm.
Slika autora i bilješka o nemu: str. 123.
ISBN 9789532470888 : 60,00 HRK
821.163.42-32
HK16-00811

HODALJ, Sebastian
Teško je sam sanjati / Sebastian Hodalj. - Lepoglava : vlast. nakl., 2016. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 104 str. ; 20 cm.
Stihovi. - Nakl. 510 primj. - Bilješka o autoru: str. 103.
ISBN 9789535904908 : 50,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00812

HORVAT, Jasna, profesorica statistike
Vilijun / Jasna Horvat. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. ([Zagreb] : Feroproms). - 223 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Otvorena knjiga)
Str. 209-223: Ars Horvatiana / Dubravka Oraić Tolić. - Bilješke uz tekst.
ISBN 9789533038872 : 139,00 HRK
821.163.42-32
821.163.42-9
HK16-00813

HORVAT, Joža, književnik
Svjetionik / Joža Horvat. - Zagreb : Neretva, [2016?]. (Zagreb : Denona). - 183 str. ; 22 cm. - (Izabrana djela Jože Horvata)
Nakl. 500 primj. - Str. 161-172: Joža Horvat, majstor u pisanju nevjerojatnog, ali uvjerljivog / Dubravka Težak. - Bilješka o autoru: str. 175-177.
ISBN 9789536989492 : 129,00 HRK
821.163.42-93-31
HK16-00814

HRVOJ, Jelena
Durgina kuća / Jelena Hrvoj. - Poznanovec : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 254 str. ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789535837817
821.163.42-31
HK16-00815

IVANDIĆ Zimić, Jadranka
Neobična jutra jedne obične Flekice / Jadranka Ivandić Zimić ; ilustrirala Antonija Marinić. - 1. izd. - Zagreb : Edicija Božičević, 2016. ([Zagreb] : ITG). - 37 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj: str. [39].
ISBN 9789537953522 : 80,00 HRK ; 11,00 EUR
821.163.42-93-32
HK16-00816

JAMBROVIĆ, Marija
Jurovčice / Marija Jambrović ; [ilustracije Ana Pintarić (crteži), Anja Kušar (fotografije). - Sveti Juraj na Bregu : Općina, 2016. (Pretetinec : Letis). - 65 str. : ilustr. ; 21 cm.
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Str. 57-63: Šifrice z proščeja Marije Jambrović / Ivan Kutnjak.
ISBN 9789535897002
821.163.42-1'282
HK16-00817

JENDRIČKO, Slavko
Vozni red / Slavko Jendričko. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2016. (Jablanovec : Cro-graf). - 167 str. ; 18 cm. - (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika ; knj. 175)
Stihovi. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 157-158.
ISBN 9789532782158 : 119,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00818

KALE Morinjka, Ankica
Žena s dječjim kolicima / Ankica Kale Morinjka. - Zadar : vlast. nakl., 2016. (Zadar : FG Grafika). - 261 str. ; 21 cm.
Bilješka o autorici: str. 260.
ISBN 9789535691730
821.163.42-31
821.163.42-32
HK16-00819

KALILIĆ, Dunja
Preskačem suton / Dunja Kalilić. - Split : Ogranak Matice hrvatske, 2016. (Solin : Jafra print). - 95 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj na unut. str. 1. om. lista.
ISBN 9789537797386 : 70,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00820

KANTIRIĆ, Lovro
Škerci, dišpeti, kontre : istinite zgode iz života lokalnog satiričara / Stjepan Sabalić / Lovro Kantirić. - Pag : Karnevalska udruga "Markova Kumpanija", 2016. (Kraljevica : Neograf). - 131 str. ; 21 cm.
Pravo ime autora: Stjepan Sabalić. - Bilješka o autoru: str. 129-130.
ISBN 9789539804228
821.163.42-7'282
821.163.42-7
821.163.42-36'282
821.163.42-36
HK16-00821

KLEMM, Miroslav
Himalaja, tres, tres, Trešnjevka! / Miroslav Klemm. - Varaždin : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : J & B). - 104 str. ; 20 cm.
Nakl. 200 primj. - Bilješka o autoru: str. 104.
ISBN 9789535897507 : 50,00 HRK
821.163.42-93-32'282
HK16-00822

KOKANOVIĆ, Zdravko
Desna obala uzvodno / Zdravko Kokanović Koki. - Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 116 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Književno pero)
Stihovi. - Nakl. 300 primj. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 112-114.
ISBN 9789537564674
821.163.42(497.4)-1
821.163.41(497.4)-1
HK16-00823

KOLOPER, Orijana
Zavjet / Orijana Koloper. - Šibenik : Empyre Production, 2016. (Zadar : Zadarska tiskara). - 327 str. ; 25 cm.
Nakl. 950 primj. - Bilješka o autorici: str. 327.
ISBN 9789535890201 : 150,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00824

KOVAČEVIĆ, Tomislav, publicist
Kupljeni : drugi dio / Tomislav Kovačević. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Studio moderna). - 190 str. ; 24 cm.
ISBN 9789535744726 : 150,00 HRK
821.163.42-82(081)
821.163.42-4
821.163.42-96
821.163.42-97
HK16-00825

KOŽLJAN, Dheeba
Mrež oblaki / Dheeba Kožljan. - Pazin : "Josip Turčinović", 2016. (Pazin : "Josip Turčinović"). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 200 primj. - Bilješka o autorici: str. 93-94.
ISBN 9789538031168
821.163.42-053.5-1'282
HK16-00826

KUŠEC, Mladen
Moja prva knjiga životnih vrijednosti / Mladen Kušec. - Kastav : Extrade, 2016. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 128 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Sadrži i: Priča o istini i razbijenoj figurici ; Priča o najboljim prijateljicama ; Priča o neurednom razredu ; Priča o dječaku koji je uvijek kasnio ; Priča o cvijeću i o strpljivoj djevojčici ; Priča o sendviču za dvoje ; Priča o dječaku koji je volio pomagati ; Priča o psu, radu i opranom autu.
ISBN 9789532401882 : 139,00 HRK
821.163.42-93-32
821.163.42-93-1
087.5
HK16-00827

LUKIĆ, Luka
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća / Luka Lukić ; priredile Tanja Perić-Polonijo, Dunja Vanić ; [izrada kazala Katarina Dimšić]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Klakar : Općina, 2016. (Nova Gradiška : Tiskara Arca). - 852 str. : ilustr. ; 24 cm.
Sadrži i stihove. - Portret L. Lukića. - Nakl. 400 primj. - Str. 7-35: Predgovor / Tanja Perić-Polonijo, Dunja Vanić. - Tumač manje poznatih riječi i izraza: str. 819-843. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 845-848. - Summary.
ISBN 9789533470641 (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) : 250,00 HRK
821.163.42-1:39
821.163.42-13:39
821.163.42-32:39
821.163.42.09-1:39
821.163.42.09-32:39
398.2(497.542Klakar)
398.8(497.542Klakar)
(497.542Klakar)
"185/195"
HK16-00828

MAJSTOROVIĆ, Andrijana
Glazba badnje noći / [tekst] Andrijana Majstorović, [ilustracije] Biljana Šafaržik. - Zagreb : Tvornica snova, [2016?]. ([s. l. : s. n.]). - 39 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
ISBN 9789538049040
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00829

MAJSTOROVIĆ, Andrijana
Kako ću spasiti abecedu / [tekst] Andrijana Majstorović, [ilustracije] Biljana Šafaržik. - Zagreb : Tvornica snova, [2016?]. ([s. l. : s. n.]). - 38 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
ISBN 9789538049033
821.163.42-93-1
087.5
HK16-00830

MAJSTOROVIĆ, Andrijana
Plastelinko i ja / [tekst] Andrijana Majstorović, [ilustracije] Biljana Šafaržik. - Zagreb : Tvornica snova, [2016?]. ([s. l. : s. n.]). - 35 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
ISBN 9789538049026
821.163.42-93-34
087.5
HK16-00831

MAJSTOROVIĆ, Andrijana
Tajna bakine škrinje / [tekst] Andrijana Majstorović, [ilustracije] Biljana Šafaržik. - Zagreb : Tvornica snova, [2016?]. ([s. l. : s. n.]). - 39 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
ISBN 9789538049019
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00832

MALEŠEVIĆ, Bogdan
Vjera i umjetnost / Bogdan Malešević. - Zagreb : Delorko grafika, 2016. ([Zagreb] : Feroproms). - 587 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Sabrana djela Bogdana Maleševića ; knj. 8)
Nakl. 500 primj.
ISBN 9789535889809 : 140,00 HRK
821.163.42-4
821.163.42-94
27-58
7:2
HK16-00833

MATIĆ, Suzana, književnica
Drugojačija / Suzana Matić. - Zagreb : V.B.Z., 2016. (Zagreb : Grafomark). - 110 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 34)
Stihovi.
ISBN 9789533047683 : 119,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00834

NEKIĆ, Nevenka
Hrvatske heroine / Nevenka Nekić. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([s. l. : s. n.]). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 243-247.
ISBN 9789535792734 : 180,00 HRK
821.163.42-94
929-055.2(497.5)
(497.5)
HK16-00835

NIDOGON, Marta
Hrabri Jura i legvan Ivan putuju svijetom / Marta Nidogon. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, 2016. (Lukavec : Grafika Markulin). - 17 str. : ilustr. u bojama ; 24 X 28 cm. - (Biblioteka Albatros. Posebna izdanja ; knj. 69)
Nakl. 3500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. [18].
ISBN 9789536127924 : 30,00 HRK
821.163.42-053.5-32
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00836

OCVIRK, Damir
Šarena kruglja / Damir D. Ocvirk. - Zagreb : Kultura snova, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 231 str. ; 21 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Str. 228-230: Pogovor / Ludwig Bauer.
ISBN 9789537844929 : 120,00 HRK
821.163.42-32
HK16-00837

ODAK, Stipe
Svjetlopisi / Stipe Odak. - Sisak : Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, 2016. ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 79 str. ; 19 cm + 1 zvučni CD. - (Teina biblioteka ; knj. 3)
Stihovi u prozi. - Str. 7-9: Predgovor / Božica Vuić. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 77.
ISBN 9789536468195 : 90,00 HRK
821.163.42-16
HK16-00838

PANDŽA, Gordan
Ubijači vremena : (istočni krug sabljom i kistom) : filozofski triler / Gordan Pandža. - Zagreb : Izvori, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 249 str. ; 23 cm.
Bilješka o autoru na unutar. str. omota. - Rječnik: str. 245-248.
ISBN 9789532034288 : 130,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00839

PANDŽIĆ, Doris
SeeMore --- : [simor] / Doris Pandžić. - Rijeka : Posve moguća družina Rijeka : Naklada Vertia, 2016. (Rijeka : Pro Print). - 72 str. : ilustr. ; 16 X 22 cm.
Str. [73-102]: Simor.
ISBN 9789535898207 (Posve moguća družina Rijeka) : 60,00 HRK
821.163.42-9
821.163.42-94
821.163.42-84(082)
HK16-00840

PAŠAGIĆ, Blanka
Znatiželjne igračke / Blanka Pašagić ; ilustracije Sanja Čižić. - Zagreb : Webstilus, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 64 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Nakl. 300 primj.
ISBN 9789537853242 : 100,00 HRK
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00841

PAVIŠIĆ, Jelka
Sve će biti dobro, tratinčice! : roman / Jelka Pavišić. - Zagreb : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 2016. (Lukavec : Grafika Markulin). - 528 str. ; 20 cm. - (Svetojeronimska knjižnica)
Nakl. 500 primj.
ISBN 9789532270914 : 190,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00842

PAVKOVIĆ, Ivan, književnik
Ergo Nihil : autobiografski fragmenti / Ivan Pavković. - Zagreb : Studio Moderna, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 368 str. ; 21 cm.
Autorova slika na omotu.
ISBN 9789537937638
821.163.42-1
HK16-00843

PAVOKOVIĆ, Ivan
Muškarac koji je volio žene / Ivan Pavoković Bajo. - Rijeka : vlast. nakl., 2016. ([s. l. : s. n.]). - 228 str. ; 21 cm.
Slika autora na omotu.
ISBN 9789535746669
821.163.42-31
HK16-00844

PEKICA Pagon, Elia Patricia
Oči našeg vremena / Elia Pekica Pagon. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([Lukavec] : Grafika Markulin). - 348 str. ; 22 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Str. 345-347: Krenimo na zajedničko hodočašće prema hramu ljubavi, istine, pravednosti i tolerancije / Marko-Ivan Pekica.
ISBN 9789535839316 : 80,00 HRK
821.163.42-4
316.1
HK16-00845

PERKOVIĆ, Matija
Zaređeni Bar Bar / Matija Perković ; [ilustracije Vanja Perković]. - Hrvatska Kostajnica : Društvo prijatelja knjige „Milivoj Cvetnić“, [2016?] (Zagreb : Stega tisak). - 57 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Prva knjiga / Društvo prijatelja knjige „Milivoj Cvetnić“ ; knj. 8)
Nakl. 200 primj. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789535697381
821.163.42-1
821.163.42-84
HK16-00846

PETRIČEVIĆ, Nela
Navigacija žene / Nela Petričević ; [ilustracije Anja Guliš]. - Rijeka : vlast. nakl., 2016. (Samobor : Tiskara Ivana). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 300 primj. - Bilješka o autoru: str. 101.
ISBN 9789535886204
821.163.42-1
HK16-00847

POGAČIĆ, Mirjana
Trenutci s putovanja / [tekst i fotografije] Mirjana Pogačić. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. (Sveta Nedelja : Web2tisak). - 68 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 68.
ISBN 9789535902607
821.163.42-992
HK16-00848

POLJANAC, Dubravka
Kako su postali prijatelji Pajcek, Luk i Žir : priča turopoljskog hrasta / Dubravka Poljanac. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, 2016. (Lukavec : Tiskara Markulin). - 18 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Albatros. Posebna izdanja ; knj. 70)
Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. [20].
ISBN 9789536127931 : 30,00 HRK
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00849

POLJANAC, Dubravka
Pajcek, Luk i Žir upoznaju ljepote Turopolja : priča turopoljskog hrasta / Dubravka Poljanac. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, 2016. (Lukavec : Tiskara Markulin). - 18 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Albatros. Posebna izdanja ; knj. 71)
Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. [20].
ISBN 9789536127948 : 30,00 HRK
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00850

POLJANAC, Dubravka
Pajcek, Luk i Žir - mali ekolozi : priča turopoljskog hrasta / Dubravka Poljanac. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, 2016. (Lukavec : Tiskara Markulin). - 18 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Albatros. Posebna izdanja ; knj. 72)
Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. [20].
ISBN 9789536127955 : 30,00 HRK
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00851

PROSENJAK, Božidar
Čudo / Božidar Prosenjak ; ilustrirao Stjepan Lukić. - 1. prošireno izd. u ovoj biblioteci. - Zagreb : Alfa, 2016. ([Lukavec] : Grafika Markulin). - 147 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjiga za mladež)
Str. 129-133: Pogovor / Nika Matković Mikulčić. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 134-136. - Bilješka o ilustratoru: str. 137.
ISBN 9789532977912 : 96,00 HRK
821.163.42-93-1
HK16-00852

PULJIZ, Milan
Vilac i Zvizdan / Milan Puljiz. - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2016. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 179 str. ; 22 cm. - (Izdanja Dominović. Posebna izdanja ; knj. 3)
Nakl. 500 primj. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789537954345 : 129,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00853

REŠETARAČKO proljeće (9 ; 2016)
IX. rešetaračko proljeće / [urednik Ivan De Villa]. - Rešetari : KLD "Rešetari" ; Nova Gradiška : Arca, 2016. (Nova Gradiška : Arca). - 67 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 300 primj. - Tekst na više jezika. - Lat. i ćir.
ISBN 9789537874490 (Arca) : 100,00 HRK
821.163.42-1(082)
821-1=163.42(082)
HK16-00854

REŽIĆ, Ivan, pjesnik
Čežnja / Ivan Režić ; [autor slika Marijan Dadić]. - Imotski : Franjevački samostan sv. Franje Asiškoga, 2016. (Omiš : Tiskara Kovačić). - 76 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Stihovi. - Bilješka o autoru na omotu. - Nakl. 1000 primj. - Str. 4-5: Osvrt na pjesme / Josip Botteri Dini.
ISBN 9789539821546 : 50,00 HRK
821.163.42-1
821.163.42-97
HK16-00855

RIBARIĆ, Vinko
Otisak u kamenu / Vinko Ribarić. - [Rijeka] : Ready 2 print, 2016. (Rijeka : Ready 2 print). - 87 str. : note ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 200 primj. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 83-84.
ISBN 9789535899211 : 100,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00856

RIBARIĆ, Vinko
Predosjećaj / Vinko Ribarić. - Rijeka : Ready 2 print, 2016. (Ready 2 print). - 87 str. : note ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 200 primj. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 83-84.
ISBN 9789535899228 : 100,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00857

RIBARIĆ, Vinko
Skaline / Vinko Ribarić. - Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2016. (Rijeka : Ready2print). - 87 str. : note ; 21 cm. - (Biblioteka Književno pero)
Stihovi. - Nakl. 200 primj. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 83-84.
ISBN 9789537564704 : 100,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00858

RIBARIĆ, Vinko
Ljepota života / Vinko Ribarić. - Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2016. (Rijeka : Ready2print). - 87 str. : note ; 21 cm. - (Biblioteka Književno pero)
Stihovi. - Nakl. 200 primj. - Slika autora na omotu. - Bilješka o autoru: str. 83-84.
ISBN 9789537564650 : 100,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00859

ROGAR, Ivana
Tumačenje snova / Ivana Rogar. - Zagreb : Durieux, 2016. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 129 str. ; 20 cm.
Bilješka o autorici: str. 129.
ISBN 9789531884280 : 84,00 HRK
821.163.42-32
HK16-00860

ROKI, Marina
Srebrna / Marina Roki. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2016. ([Zagreb] : Web2Print). - 269 str. ; 22 cm.
ISBN 9789532861402 : 99,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00861

ROTAR, Ljiljana
Pula priča --- / Ljiljana Rotar ; [autori ilustracija Vedran Rakić ... et al.]. - Pula : Medit : Udruga cerebralne paralize istarske županije, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Nakl. 600 primj. - Manje poznate riječi i dodatna objašnjenja: str. 30-31.
ISBN 9789537865061 : 42,00 HRK
821.163.42-93-1
087.5
HK16-00862

ROŽIĆ, Stjepan
Svraka na snijegu : = A magpie in the snow : haiku / [stihovi i ilustracije] Stjepan Rožić ; [prijevod na engleski jezik Đurđa Vukelić Rožić]. - Ivanić-Grad : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Grafomark). - 79 str. : ilustr. ; 16 X 21 cm.
Stihovi. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Slika autora i biografija ; Biography: str. 69-73. - Bibliografija: str. 71-73.
ISBN 9789535906506 : 40,00 HRK
821.163.42-1=111=163.42
821.163.42-1'282=111=163.42
HK16-00863

RUBINIĆ Gržetić, Franciska
Kompozicija šarenila : zbirka poezije / Franciska Rubinić Gržetić. - Zagreb : Kultura snova, 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 100 str. ; 21 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Str. 5-7: Emotivni trenuci, od suhozida misli do kompozicije šarenila i stihovnog prvijenca / Neda Milenovski.
ISBN 9789537844882 : 90,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00864

RUPČIĆ, Milan
Nakon isteka : zbirka pjesama / Milan Rupčić. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. ([Zagreb] : Mediaprint Tiskara Hrastić). - 84 str. ; 20 cm.
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Nakl. 300 primj. - Neke riječi i izrazi: str. 79-80.
ISBN 9789535801610
821.163.42-1
HK16-00865

SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja
Pjevač u noći : (romansa) / Olja Savičević Ivančević. - Zagreb : Sandorf, 2016. (Zagreb : Web2Tisak). - 146 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789537715953 (tvrdi uvez) : 135,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00866

SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja
Pjevač u noći : (romansa) / Olja Savičević Ivančević. - Zagreb : Sandorf, 2016. (Zagreb : Web2Tisak). - 146 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
Bilješka o autorici na omotu.
ISBN 9789537715922 (meki uvez) : 95,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00867

SLAVONIJA u krilu Zagreba / urednik Ivan De Villa. - Nova Gradiška : Tiskara Arca ; Rešetari : KLD "Rešetari", 2016. (Nova Gradiška : Arca). - 80 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Zastupljeni pjesnici: Stjepan Adžić, Mijo Mišo Bijuklić, Mirjana Sačer Bobanac, Čavlina Katarina, Drakulić Božica, Mirko Dubočanac, Vesna Dumičić, Silva Filipović, Marijan Grakalić, Mia Grgić, Helena Horvat, Vlasta Horvat, Dijana Jelčić, Snježana Josipović, Zvonko Jurčević, Antonija Kahlik, Branka Kamenšek, Enes Kišević, Laura Klapka, Mirko Knjižek, Franjo Kopecki, Kristina Koren, Sanja Kozlica, Evica Kraljić, Josip Lakušić, Vladan Lalović, Ljiljana Lipovac, Josip Macado, Dražen Marek, Ivica-Ico Mijatović, Ivan Milčec, Milan Novak, Zdravko Odorčić, Pavlović Lucia, Josip Petrlić, Damir Pilko, Lidija Puđak, Marija Radošić, Ljubica Ribić, Miroslav Tičar, Slaven B. Turić,. - Nakl. 300 primj. - Str. 5-6: Slavonija u srcu Zagreba - riječ unaprijed / Marijan Grakalić.
ISBN 9789537358563 (KLD "Rešetari") : 100,00 HRK
821.163.42-1(082)
HK16-00868

SMOKOVIĆ, Davorka
Znam da me voliš / Davorka Smoković. - Pazin : "Josip Turčinović", 2016. (Pazin : "Josip Turčinović"). - 168 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 300 primj. - Bilješka o autorici: str. 167-168.
ISBN 9789538031151
821.163.42-1
821.163.42-97
27-29
HK16-00869

STANKA
Koraci kroz čemerike / Stanka Sršen ; [naslovnica i ilustracije Dalibor Talajić, Sebastijan Čamagajevac ; pogovor Marija Juračić]. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - 117 str. ; 21 cm.
Pravo ime autorice Stanka Sršen. - Bilješka o autorici: str. 111. - Poezija stanke Sršen (Pogovor): str. 112-113.
ISBN 9789533362878 : 60,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00870

STJEPANOVIĆ, Goran
Životni principi : "pismo za nju" / Goran Stjepanović. - Osijek : vlast. nakl., 2016. ([s. l. : s. n.]). - 76 str. ; 21 cm.
Slika autora i bilješka o njemu: str. 76.
ISBN 9789535890003
821.163.42-84
HK16-00871

STOCKINGER, Tomislav
"Alatir" : povijesno-pustolovno-akcijski roman s elementima fantastike i staroslavenske mitologije, čija je radnja smještena u doba hrvatskih narodnih vladara i najvećim se dijelom događa u Bosni / Tomislav Stockinger. - Zagreb : "Mato Lovrak", 2016-. - sv ; 24 cm.
821.163.42-31

dio 1 : Dio 1 / [ilustracije Ferdinand Pađen]. - 2016. (Zagreb : Studio Moderna). - 159 str. : ilustr.
Ilustr. i na unut. str. 1. om. lista. - Nakl. 1000 primj. - Str. 5-7: Povijesno i mitološko u romanu Alatir Tomislava Stockingera / Marina Krpan Smiljanec. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. 159.
ISBN 9789536386192 : 84,00 HRK

HK16-00872

ŠAROLIĆ, Ivan
Kolajna od rubina / Ivan Šarolić. - Podstrana : Ogranak Matice hrvatske [etc.], 2016. ([s. l. : s. n.]). - 566 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Perunika ; knj. 2)
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Str. 488-529: Prilog: Na putu ljubavi i metafizike = On the way of love and metaphysics / translated by Silvana Petrović. - Bilješka o autoru: str. 451-552. - Bibliografija: str. 548-550.
ISBN 9789537581138 : 180,00 HRK
821.163.42-1
821.163.42-13
821.163.42-16
HK16-00873

ŠENOA, Julije
Kobna cvjetača / Julije Šenoa. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). - 42 str. : portet J. Šenoe ; 25 cm.
Na nasl. str. i: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-Križevačke županije u Križevcima. - Nakl. 150 primj. - Str. 7-16: Julije Šenoa - dramatičar osebujnih spisateljskih pogleda / Antonija Bogner-Šaban. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789533470665 (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) : 90,00 HRK
821.163.42-2
HK16-00874

ŠESTO, Silvija
Koko se vratio / [tekst] Silvija Šesto, [ilustracije] Niko Barun. - Zagreb : Laurana, 2016. (Velika Gorica : Tiskara Velika Gorica). - [22] str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - (Prof. Baltazar / Laurana)
ISBN 9789537354152
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00875

ŠESTO, Silvija
Martin na vrhu / tekst Silvija Šesto ; ilustracije Davor Šunk ; [ilustracija predlista i zalista Zlatko Bourek]. - Zagreb : Laurana, 2016. ([Velika Gorica] : Tiskara Velika Gorica). - [24] str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - (Profesor Baltazar klasik ; 9)
Ilustr. u bojama i na oba spojna lista.
ISBN 9789537354145
821.163.42-93-32
087.5
HK16-00876

ŠOVAGOVIĆ, Tomislav
Cesta knezova bribirskih / Tomislav Šovagović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 228 str. ; 20 cm. - (Biblioteka hrvatskih pisaca knj. 29)
ISBN 9789531419697 : 99,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00877

ŠULC, Mira
U životnom vrtlogu / Mira Šulc ; [prijevod na češki jezik Libuše Stráníková]. - Jakšić : vlast. nakl., 2016. (Požega : Agencija za marketing Kruna). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm.
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Nakl. 500 primj. - Stihovi na hrv. i češ. jeziku.
ISBN 9789535890300
821.163.42-1
821.163.42-97
27-29
821.163.42-1=162.3=163.42
HK16-00878

ŠUMOVI vremena III. : zbornik kritika o stvaralaštvu Zdravka Kordića / [urednik Ivan Sivrić]. - Zagreb : Biakova ; Mostar : Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne, 2016. (Mostar : Fram Ziral). - 103 str. ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne)
ISBN 9789536497294 (Biakova)
821.163.42(497.6).09Kordić, Z.
(082)
HK16-00879

TOMIĆ, Luka, književnik
Smokvin list : haiku pjesme / Luka Tomić. - Makarska : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Omiš : Tiskara "Franjo Kluz"). - 123 str. ; 21 cm.
Slika autora i bilješka o njemu: str. 121-122.
ISBN 9789536796359
821.163.42-1
HK16-00880

TOMULIĆ Kurelić, Marica Maja
Zaliha nepotrošenih snova / Marica (Maja) Tomulić Kurelić ; [fotografija Robert Barilla]. - Rab : Zaklada Otok Brač, 2016. ([Zagreb] : Kerchoffset). - 399 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Stihovi. - Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. [398]-399.
ISBN 9789535769644 : 130,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00881

UKRADENI odsjaji : Webstilus zbornik 2015. / [urednica Blanka Pašagić]. - Zagreb : Webstilus klub, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 96 str. ; 21 cm.
Sadrži stihove i prozu. - Nakl. 200 primj.
ISBN 9789537853303 : 100,00 HRK
821.163.42-82(082)
821.163.42-1
821.163.42-32
HK16-00882

VICEVI za djecu 2 / [urednik Miro Božić]. - Rijeka : Naklada Uliks, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 193 str. ; 17 cm.
Ime urednika preuzeto iz impresuma.
ISBN 9789537306984 : 29,00 HRK
821.163.42-93-845
82-93-845
821.163.42-93-84
HK16-00883

VLAOVIĆ, Milana
Glad : roman / Milana Vlaović. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 255 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Verbarij ; knj. 16)
Bilješka o autorici: str. 255.
ISBN 9789532591323 : 149,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00884

VOROBJOVA Hržić, Natalija
Zrnca pijeska na obalama vječnosti / Natalija Vorobjova Hržić ; [s ruskog prevela Dubravka Pleše]. - Posebno izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. (Zagreb : Denona). - 157 str. ; 20 cm. - (Biblioteka hrvatskih pisaca ; knj. 28)
ISBN 9789531419550 : 99,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00885

VRANJKOVIĆ, Slavko, svećenik
Sacerdos / Slavko Vranjković. - Bizovac : Ogranak Matice hrvatske, 2016. (Osijek : Grafika). - 147 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Klen ; knj. 8)
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Str. 7-10: Predgovor / Snježana Majdandžić-Gladić.
ISBN 9789537746247 : 70,00 HRK
821.163.42-32
HK16-00886

VRSALOVIĆ, Tea
Ruže moje majke / Tea Vrsalović ; [ilustracije Alen Veljković]. - Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2016. (Rijeka : Ready2print). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Književno pero)
Stihovi. - Nakl. 200 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 61.
ISBN 9789537564667 : 70,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00887

VUGA, Robert
Deveti avion / [tekst i fotografija] Robert Vuga. - Sveta Nedelja : Matice hrvatska, Ogranak, 2016. (Sveta Nedelja : Radin print). - 124 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Nakl. 300 primj. - Str. [120]-121 : Biografija / Petrunjela Krajačić.
ISBN 9789535880622 : 120,00 HRK
821.163.42-992
HK16-00888

VUJČIĆ, Marina
Susjed / Marina Vujčić. - 2. izd. - Zagreb : V.B.Z., 2016. (Zagreb : Znanje). - 183 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 425)
Bilješka o autorici: str. 183.
ISBN 9789533047607 : 99,00 HRK
821.163.42-31
HK16-00889

VUJIĆ, Jure, liječnik
U dubini tople riječi : zbirka pjesama / Jure Vujić. - Zagreb : J. Vujić, 2016. (Zagreb : Business View). - 79 str. ; 21 cm.
Bilješka o autoru: str. 79.
ISBN 9789535892908
821.163.42-1
HK16-00890

VUKADINOVIĆ, Sara
Nisam velik ali sam tvrd kao čelik / [stihovi i ilustracije] Sara Vukadinović. - Zagreb : Nova stvarnost, 2016. (Zagreb : Kerschoffset). - 80 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Sijač sreće ; knj. 5)
Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789536562800
821.163.42-053.5-1
HK16-00891

ZAHORAI, Dario
U raljama PTSP-a : (Pjesme iz Vrapča) / Dario Zahorai Šumar ; [ilustracije Vladimir Vočanec]. - Vinkovci : Privlačica, 2016. (Vinkovci : Privlačica). - 71 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Slap / "Privlačica" ; knj. 30)
Nakl. 500 primj. - Str. 67-69: Poetskim krikom protiv depresije / Ivana Petričević. - Bilješka o autoru: str. 70.
ISBN 9789531563420 : 60,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00892

ZEČIĆ, Petar
Pisme Pere Zeke / Petar Zečić ; [crteži Josip Sebeledi]. - Omiš : Udruga Veterana Domovinskog rata 114. br. HV, 2016. ([s. l.] : Dalmatina tisak). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm.
Nakl. 500 primj. - Bilješka o autoru: str. 93-96.
ISBN 9789535611295
821.163.42-1
HK16-00893

ZETOVIĆ, Ivan, pjesnik
Pjesme o Bogdanovcima / Ivan Zetović. - Vinkovci : Privlačica, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Slap : slavonski pisci ; knj. 29)
Stihovi. - Nakl. 650 primj. - Bilješka o autoru: str. 59.
ISBN 9789531563260 : 60,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00894

ZLATAR-FREY, Damir
Vampirska kronika Jure Grando / Damir Zlatar Frey ; [fotografije Saša Miljević]. - Pula : Istarsko narodno kazalište, 2016. (Pula : MPS). - 93 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka INK ; sv. 23)
Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789537788155 : 30,00 HRK
821.163.42-2
792.2(497.5)
792.091(497.571Pula)
792Zlatar-Frey, D.
(497.5)
(497.571Pula)
"201"
HK16-00895

ZNANSTVENI kolokvij povodom 70. obljetnice rođenja i znanstvenoga doprinosa Stjepana Hranjeca (2016 ; Čakovec)
Zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija povodom 70. obljetnice rođenja i znanstvenoga doprinosa Stjepana Hranjeca / glavna urednica Andrijana Kos-Lajtman. - Zagreb : Učiteljski fakultet, 2016. ([s. l.] : ITG). - 201 str. ; 24 cm.
Zastupljeni hrvatski autori: Andrijana Kos-Lajtman, Berislav Majhut, Diana Zalar, Sonja Lipovac, Đuro Blažeka, Blaženka Filipan-Žignić, Tamara Turza-Bogdan, Ines Virč, Dragutin Feletar, Vladimir Kapun, Branimir Magdalenić, Irena Vodopija, Dubravka Smajić, Andrea Cerovski, Ivo Zvonar, Božidar Prosenjak, Vinko Brešić, Ana Pintarić, Ivan Pranjić, Dubravka Težak. - Nakl. 200 primj. - Str. 7-8: Predgovor / Andrijana Kos-Lajtman. - Str. 9-15: Moj življenjepis / Stjepan Hranjec. - Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789538115004 : 80,00 HRK
821.163.42.0Hranjec, S.
(092)
821.163.42.09-93
82.09-93
811.163.42'282
821.163.42-82(082)
(062)
HK16-00896

ŽDERO Petričević, Iva
Stubište / Iva Ždero Petričević ; [ilustracije Ivana Medvidović]. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - 135 str. ; 20 cm.
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 135.
ISBN 9789533362755 : 80,00 HRK
821.163.42-1
HK16-00897

Vidi br.: HK16-00714

Vidi br.: HK16-00827

Vidi br.: HK16-00813

Vidi br.: HK16-00692

Vidi br.: HK16-00883

Vidi br.: HK16-00692

Vidi br.: HK16-00808

Vidi br.: HK16-00527

Vidi br.: HK16-00833

Vidi br.: HK16-00878

Vidi br.: HK16-00878

Vidi br.: HK16-00905

Vidi br.: HK16-00802

Vidi br.: HK16-00802

Vidi br.: HK16-00783

Vidi br.: HK16-00802

Vidi br.: HK16-00802

Vidi br.: HK16-00802

Vidi br.: HK16-00819

Vidi br.: HK16-00873

Vidi br.: HK16-00873

Vidi br.: HK16-00869

Vidi br.: HK16-00915

Vidi br.: HK16-00863

Vidi br.: HK16-00716

Vidi br.: HK16-00825

Vidi br.: HK16-00821

Vidi br.: HK16-00792

Vidi br.: HK16-00792

Vidi br.: HK16-00840

Vidi br.: HK16-00840

Vidi br.: HK16-00764

Vidi br.: HK16-00825

Vidi br.: HK16-00825

Vidi br.: HK16-00682

Vidi br.: HK16-00896

Vidi br.: HK16-00896

Vidi br.: HK16-00836

Vidi br.: HK16-00821

Vidi br.: HK16-00821

Vidi br.: HK16-00782

Vidi br.: HK16-00788

Vidi br.: HK16-00846

Vidi br.: HK16-00882

Vidi br.: HK16-00882

Vidi br.: HK16-00855

Vidi br.: HK16-00526

Vidi br.: HK16-00828

Vidi br.: HK16-00828

Vidi br.: HK16-00828

Vidi br.: HK16-00828

9ARHEOLOGIJA. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. POVIJEST


902/904   Arheologija

ARHEOLOGIJA Torčeca : izbor iz Arheološke zbirke obitelji Zvijerac : Muzej grada Koprivnice, 21. 5. – 21. 9. 2016. / [tekstovi Robert Čimin ... [et al.] ; fotografije Dalibor Vugrinec, Marko Posavec ; urednik Robert Čimin]. - Koprivnica : Muzej grada : Baltazar, 2016. (Koprivnica : Baltazar). - 96 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 400 primj. - Ostali zastupljeni autori tekstova: Ivan Valent, Tajana Sekelj Ivančan, Siniša Krznar. - Str. 5-7: Predgovor / Robert Čimin. - Bibliografija: str. 65-71.
ISBN 9789537674526 (Baltazar) : 50,00 HRK
903/904(497.525.1Torčec)"638/653"
902.2(497.525.1-37Koprivnica)
(497.525.1Torčec)
(497.525.1-37Koprivnica)
"638/653"
(083.824)
HK16-00898

BEKIĆ, Luka
Rani srednji vijek između Panonije i Jadrana : ranoslavenski keramički i ostali arheloški nalazi od 6. do 8. stoljeća = The early medieval between Pannonia and the Adriatic : early slavic ceramic and other archaeological finds from the sixth to eighth century / [tekst i crteži] Luka Bekić ; [prijevod Neven Ferenčić]. - Pula : Arheološki muzej Istre, 2016. ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 298 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm. - (Monografije i katalozi / Arheološki muzej Istre = Monographs and catalogues / Archaeological Museum of Istria, 0352-9428 ; 27)
Nakl. 800 primj. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Str. 7-8: Predgovor ; Foreword / Darko Komšo. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 288-298; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789538082016 : 300,00 HRK
904:738(497.5)"653"
904(497.5=163)"653"
738(497.5)(091)
(497.5-191.2)
(=163)
"653"
"05/07"
HK16-00899

BRADARA, Tatjana
Temporis signa : arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja = testimonianze archeologiche dell'età moderna in Istria = archaeological evidence of the Istrian modern era / Tatjana Bradara, Ondina Krnjak ; s prilozima / contributi di / with contributions Elena Uljančić-Vekić, Tomislav Šeparović ; [prijevod na talijanski jezik Elis Geromella Barbalich, prijevod na engleski jezik Miloš Ilgo ; fotografije Alfio Klarić ... [et al.]. - Pula : Arheološki muzej Istre = Museo ercheologico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2016. (Zagreb : Grafomark). - 461 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama ; 31 cm. - (Monografije i katalozi / Arheološkog muzej Istre ; 0352-9428 ; 26)
Katalog izložbe. - Nakl. 1200 primj. - Tekst usporedo na hrv., tal. i engl. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Str. 11-12: Predgovor / Darko Komšo. - Skraćenice u katalogu: str. 442. - Bibliografija: str. 449-[462]; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789536153992 : 350,00 HRK
904(497.571)"653/654"
(497.571)
"653/654"
(083.824)
HK16-00900

GUDELJ, Ljubomir
Gradine u Imotskoj krajini / Ljubomir Gudelj ; [fotografije Zoran Alajbeg ... [et al.]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2016. (Split : Dalmacijapapir). - 99 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - (Katalog izložbe ; 28)
Nakl. 300 primj. - Bibliografija: str. 97-99.
ISBN 9789536803446 : 75,00 HRK
903.4(497.583-37Imotski)"637/638"
(497.583-37Imotski)
"637/638"
(083.824)
HK16-00901

KRIŽ, Borut
Prapovijesno staklo Novog Mesta = Prehistoric glass from Novo Mesto / [autor/author [i] fotografije/photos Borut Križ ; prijevod/translation Marija Kostić]. - Zadar : Muzej antičkog stakla, 2016. (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 64 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 800 primj. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija: str. 63.
ISBN 9789537866525
903/904:748(497.4)"637/638"
748(497.4)
748.031.1(497.4)
(497.434Novo Mesto)
"637/638"
(083.824)
HK16-00902

ŠUTA, Ivan
Prapovijest Kozjaka = Prehistory of Kozjak / Ivan Šuta ; [fotografije, photographs Ivan Šuta ... [et al.] ; prijevod na engleski, English translation Diana Kačić Duplančić]. - Kaštela : Muzej grada, 2016. (Split : Dalmacijapapir). - 60 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe održane u Muzeju grada Kaštela, Dvorac Vitturi, 2016. - Nakl. 400 primj. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija: str. 59-60.
ISBN 9789537276416 : 60,00 HRK
902.2(497.583-37Kaštela)
903.4(497.583-37Kaštela)"634/637"
(497.583-37Kaštela)
"634/637"
(083.824)
HK16-00903

Vidi br.: HK16-00898

Vidi br.: HK16-00899

Vidi br.: HK16-00903

Vidi br.: HK16-00514

908   Studije područja. Proučavanje lokaliteta

MILOVAN, Ivan
Svetvinčenat : jučer, danas / Ivan Milovan ; [fotografija Alfio Klarić]. - 2. dopunjeno izd. - Pazin : "Josip Turčinović", 2016. (Pazin : "Josip Turčinović"). - 121 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Nakl. 1000 primj. - Izvori: str. 120-121. - Kazalo lokaliteta na području Svetvinčenta.
ISBN 9789538031144
908(497.571Svetvinčenat)
(497.571Svetvinčenat)
HK16-00904

UZELAC Schwendemann, Stribor
Ja nisam odavle / Stribor Uzelac Schwendemann. - Slavonski Brod : vlast. nakl, 2016. ([Slavonski Brod] : Best). - 149 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Brodski trag.)
ISBN 9789536357956
908(497.542Slavonski Brod)
821.163.42-92
(497.542Slavonski Brod)
(0:82-92)
HK16-00905

Vidi br.: HK16-00534

91   Geografija

SLUKAN-ALTIĆ, Mirela
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata / Mirela Slukan Altić. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). - 165 str. : zemljop. crteži u bojama ; 28 cm.
Nakl. 500 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 165. - Bibliografija: 149-154; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Summary. - Kazalo zemljopisnih pojmova.
ISBN 9789533470733 : 150,00 HRK
912(210.7Krk)(091)
528.93(210.7Krk)(091)
(210.7Krk)
(084.3)
HK16-00906

92   Biografske studije. Genealogija. Heraldika. Zastave

HEIMER, Željko
Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava : analiza službenih opisa grbova i zastava suvremenih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao temelj za izgradnju i formalizaciju sintaksnih pravila heraldičkog blazona grba i veskilološkog opisa zastava / Željko Heimer. - Split : Redak, 2016. (Split : Redak). - XVI, 173 str. ; 30 cm.
Autorova slika i bilješka o njemu na omotu. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 172-173; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789533362915 : 140,00 HRK
929.6(497.5)
929.922(497.5)
(497.5)
HK16-00907

Vidi br.: HK16-00907

Vidi br.: HK16-00507

Vidi br.: HK16-00483

Vidi br.: HK16-00916

Vidi br.: HK16-00669

Vidi br.: HK16-00669

Vidi br.: HK16-00835

93   Povijesna znanost. Pomoćne povijesne znanosti

BIBLIOGRAFIJA znanstvenog rada Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest : 1996.-2015. / priredio Marijan Šabić. - Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2016. (Osijek : Krešendo). - 112 str. ; 24 cm.
Nakl. 250 str.
ISBN 9789538102011
93/94(497.542Slavonski Brod):061.2(01)
061.2(497.542Slavonski Brod):93/94(01)
93/94:061.2(01)
(497.542Slavonski Brod)
(01)
HK16-00908

ŠABIĆ, Marijan
Matija Mesić i češki i slovački suvremenici : (pisma 1846. - 1875.) / Marijan Šabić, Marcel Černý ; [izrada kazala Tatjana Melnik]. - Slavonski Brod : Hrvatski intitut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; [Prag] : Ústav pro českou literaturu Akademie ved Češké republiky, 2016. (Vinkovci : Zebra). - 213 str. : faks. ; 19 cm. - (Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Mala biblioteka izvora ; knj. 1)
Nakl. 400 primj. - Tekst na hrv. i na češ. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Kratice: str. 197-198. - Bibliografija: str. 191-196; bibliografske bilješke. - Imensko kazalo. - Summary ; Résumé.
ISBN 9789538102004 (Hrvatski institut za povijest) : 60,00 HRK
930Mesić, M.
272-722.53Mesić, M.
27-1Mesić, M.
(044)
"1846/1875"
HK16-00909

Vidi br.: HK16-00908

Vidi br.: HK16-00914

94   Opća povijest. Povijest pojedinih zemalja i naroda

ASCHERSON, Neal
Crno more : [zadivljujuća povijest jednog od najzanimljivijih i najturbulentnijih prostora europske povijesti] / Neal Ascherson ; prevela s engleskoga Sabine Marić ; prijevod predgovora Petar Vujačić. - Zagreb : V. B. Z., 2016. (Zagreb : Znanje). - 264 str. : zemljop. crtež ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 427)
Podnasl. preuzet s omota. - Prijevod djela: Black Sea. - Predgovor: str. 9-13. - Kronologija: str. 267-273. - Bilješka o autoru: str. 289. - Bibliografija: str. 275-279. - Imensko kazalo.
ISBN 9789533047775 (tvrdi uvez) : 159,00 HRK
94(210.5)(262.5)
32(210.5)(262.5)(091)
(210.5)
(262.5)
"-08/+20"
HK16-00910

BORŠIĆ, Luka
Naše žene : leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća / Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman. - Zagreb : Naklada Jurčić, 2016. ([Zagreb] : Znanje). - 187 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Novum Organum ; knj. 3)
Slike autora i bilješke o njima na omotu. - Bibliografija: str. 177-187.
ISBN 9789532450804 : 160,00 HRK
94-055.2(497.5)(031)
(497.5)
"09/19"
(031)
HK16-00911

Vidi br.: HK16-00913

Vidi br.: HK16-00916

Vidi br.: HK16-00914

94(497.5)   Povijest Hrvatske

BALEN, Ivan, književnik
Od stoljeća sedmog : križnim putem do slobode snagom vjere, istine i ljubavi / Ivan Balen. - Đakovo : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Đakovo : GrafoArt). - 335 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži ; 30 cm.
Slika autora i bilješka o njemu: str. 333. - Bibliografija: str. 325-326.
ISBN 9789536831722 : 250,00 HRK
94(497.5)"0630/1102"
94(497.5)"06/19"
(497.5)
"06/19"
HK16-00912

CVIKO-HAFIZOVIĆ, Fazileta
Požeški sandžak i osmanska Slavonija : sabrane rasprave / Fazileta Hafizović ; [izrada kazala autorica i Tatjana Melnik]. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2016. (Osijek : Grafika). - 207 str. ; 24 cm. - (Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 21)
Nakl. 400 primj. - Bilješke uz tekst. - Bilješka o autorici: str. 207. - Bibliografske bilješke i uz tekst. - Imensko kazalo ; Kazalo pojmova ; Kazalo mjesta.
ISBN 9789536659951 : 80,00 HRK
94(497.5)"1527/1918"
94(497.54)"15/16"(093)
(497.54)
"15/16"
(093)
HK16-00913

DOCUMENTA historica Terrae sancti Martini / prevela Nives Pantar ; [uredili Predrag Topić, Aleksandar Antolović]. - Dugo Selo : Gradska knjižnica, 2016. (Rugvica : Graforad). - 78 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Terra sancti Martini ; knj. 50)
Nakl. 100 primj. - Tekst usporedo na hrv. i na lat. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537737405
94(497.5)"1102/1527"
94(497.521-37Dugo Selo)"12/16"(093)
930.2(497.5)
(497.5)
(497.521-37Dugo Selo)
"12/16"
(093)
HK16-00914

IVAN Kukuljević Sakcinski u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu : u povodu 200. obljetnice rođenja / [autori Ivan Kosić ... [et al.] ; prijevod (sažetka) na engleski Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čizmek, Sonja Hrelja]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2016. (Zagreb : ITG). - 175 : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Nakladnički niz Velike obljetnice u NSK)
Katalog izložbe. - Ostali zastupljeni autori: Mikica Maštrović, Mira Miletić Drder, Tatjana Mihalić, Lobel Machala. - Nakl. 100 primj. - Bilješke uz tekst. - Str. 7: Riječ glavne ravnateljice / Tatijana Petrić. - Bibliografija: str. 109-162; bibliografske bilješke i uz tekst. - Imensko kazalo. - Summary.
ISBN 9789535001515 : 105,00 HRK
94(497.5)Kukuljević Sakcinski, I.
821.163.42.09Kukuljević Sakcinski, I.
(083.824)
HK16-00915

ZAŠ niš ne znamo o Jelici Jug? : Muzej Matija Skurjeni, Zaprešić, 29. 11. 2015. [i] Galerija Anima srednje škole Ban Josip Jelačić, Zaprešić 25. 01. 2016. / [urednica Lana Domšić]. - Zaprešić : Veleučilište s pravom javnosti Baltazar, 2016. ([Zaprešić] : Uvez). - [46] str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 200 primj.
ISBN 9789538037061
94(497.5)"1527/1918"
94(497.521-37Zaprešić)"190/191"
323.22(497.521-37Zaprešić)(091)
39(497.521-37Zaprešić)(091)
94(497.5)Jug, J.
929Jug, J.
(497.521-37Zaprešić)
"190/191"
(083.824)
HK16-00916

Vidi br.: HK16-00916

Vidi br.: HK16-00912