Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

[(metoksiimino)etil] ferocen derivati -- Kristalna struktura -- E-Z izomerija  HA10-03221 
 
18. Savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji  HA10-03058 
 
2,4-D herbicid -- Fotodegradacija -- Hartee-Fock teorija funkcije gustoće -- Energija disocijacije veze  HA10-03223 
 
3,4'-di-O-β-glukopiranozid kvercetina -- Elektrooksidacija -- Flavonoidi  HA10-03217 
 
Acetat -- Vodene otopine alkohola -- Nukleofugalnost  HA10-03218 
 
Aditivi za automatske prijenosnike -- ATF tehnologija  HA10-03393 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund  HA10-03431 
 
Adsorpcija s varijacijama tlaka - PSA -- Purifikacija -- Hidrogen  HA10-03372 
 
Aktivni RC filtri -- Bikvadratne sekcije s jednim pojačalom -- Kaskadna struktura  HA10-02902 
 
Akustički model -- Automatsko prepoznavanje govora -- Skriveni Markovljevi modeli -- Fonetska asimilacija -- HTK -- Algoritam za fonetsku transkripciju hrvatskih riječi  HA10-02894 
 
Akvizicijsko iskustvo -- Farmaceutska industrija  HA10-03060 
 
Alpsko skijanje -- Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost  HA10-03452 
 
Alpsko skijanje -- Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost -- Demonstratori skijanja  HA10-03546 
 
Analiza društvenih mreža -- Eureka mreža  HA10-02914 
 
Analiza socijalnih mreža -- SNA -- Akademska dostignuća -- Radno okruženje  HA10-03105 
 
Analiza učinkovitosti ATM međuspremnika -- ATM komutatori -- Širokopojasni promet -- Međudolazna vremena -- Diskretni višeserverski prioritetni redovi  HA10-02908 
 
Andrija Maurović  HA10-03415 
 
Andrija Živković  HA10-03007 
 
Andrijica Šimić  HA10-03702 
 
Ante Benešić  HA10-03653 
 
Ante Sekulić  HA10-03707 
 
Antun Mahnić  HA10-02984 
 
Antun Šoljan  HA10-03644  HA10-03686 
 
Aplikacije dubinske analize podataka -- Prepaid churn model -- Neuronske mreže -- Stabla odlučivanja -- Logistička regresija  HA10-02903 
 
Aristoteles -- Thomas Aquinas  HA10-02959 
 
Arsen u podzemnoj vodi -- Koncentracije arsena u vodi iz prirodnih izvora -- Hidrogeokemija  HA10-03227 
 
Asinkroni elektromotorni pogon -- Trorazinski učinski pretvarač s naponskim ulazom -- Klizni način upravljanja -- Valovitost napona  HA10-02895 
 
Asinkroni motor -- Vektorsko upravljanje -- Estimator brzine vrtnje -- Estimator rotorskog toka -- Kvarno stanje rotora  HA10-02912 
 
Astrologija -- Počelo -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02957 
 
Atentat na predsjednika  HA10-03723 
 
Atraktanti -- Lovke s feromonima -- Zaštita breskve i nektarine -- Semiokemikalije  HA10-03257 
 
Bakar (I) -- Tiofosforil tiourea -- Luminiscencija  HA10-03202 
 
Baliranje slame -- Manipulator  HA10-03314 
 
Baltazar Bogišić  HA10-03710 
 
Bc Institut  HA10-03262 
 
Beskonačnost -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02956 
 
Beton -- Konstrukcijski sustav -- Numeričko modeliranje -- Nelinearna analiza  HA10-03402 
 
Bibliografija radova  HA10-03695 
 
Biljna ulja -- Oksidacijska stabilnost ulja -- Smjese biljnih ulja -- Popil galat  HA10-03398 
 
Biljna ulja -- Tribološka svojstva  HA10-03396 
 
Bioetanol -- Celulozne strugotine  HA10-03382 
 
Bioetanol -- Motor s unutarnjim izgaranjem  HA10-03385 
 
Bioetika -- Genetički modificirani organizmi  HA10-02873 
 
Biogorivo -- Motor s unutarnjim izgaranjem -- Vanjska energija  HA10-03388 
 
Biologija -- Znanost -- Filozofija znanosti  HA10-02939 
 
Biomehanika sporta -- Prevencija ozljeda -- Sportske ozljede  HA10-03521 
 
Bioplin -- Biometan -- Hibridi kukuruza  HA10-03383 
 
Bioplin -- Energetske žitarice  HA10-03384 
 
Bioplin -- Vinski trop -- Komovina  HA10-03312 
 
Bioplin -- Zakonska regulativa -- Električna struja  HA10-03386 
 
Biorazgradljiva bazna ulja -- Čista ulja -- Obrada metala  HA10-03390 
 
Bitumenska mješavina -- Upotreba starog asfalta za proizvodnju asfaltnih mješavina  HA10-03298 
 
Blagoslov -- Teologija blagoslova -- Pastoralni rad -- Blagoslov obitelji  HA10-03010 
 
Blaukopf, Kurt -- Schönberg, Arnold  HA10-03425 
 
Boks -- Sportska motorika -- Sportski trening  HA10-03498 
 
Bottine -- Podzemni akvedukti  HA10-03228 
 
Božena Vranješ Šoljan  HA10-03025 
 
Božićna zvijezda -- Mlječika -- Brakteje  HA10-03313 
 
Božo Milanović  HA10-03021 
 
Brane -- Probojni val -- Hiperkoncentrirani tokovi -- Nanosi  HA10-03315 
 
Branimir Donat  HA10-03699 
 
Branimir Glavičić  HA10-03698 
 
Brassica oleracea L.var. italica -- Sorte brokule -- Glukozinolati  HA10-03333 
 
Bratovština svećenika klanjalaca  HA10-02992 
 
Brdski traktor -- Kotači -- Košnja  HA10-03330 
 
Breskve -- Nektarine -- Inucirane sorte breskve i nektarine -- Introducirane sorte  HA10-03325 
 
Brodarstvo -- Rekvizicija -- Trgovačka flota  HA10-03362 
 
Cape, Jonathan -- Lowry, Malcolm  HA10-03597 
 
Chlorella kessleri -- Nutrijenti -- Ograničavajući nutrijenti  HA10-03246 
 
Chopin, Frederic Francois  HA10-03429 
 
Chopin, Frederic Francois -- Siegel, Eli  HA10-03422 
 
Cijepljenje presadnica -- Produktivnost biljaka -- Rajčice  HA10-03267 
 
Civilna prometna policija -- Prometno redarstvo  HA10-03360 
 
Clément Rosset  HA10-02938 
 
Clive Staples Lewis  HA10-03622 
 
Crkva i društvo -- Crkveni socijalni nauk -- Odgoj -- Obrazovanje -- Obrazovna politika  HA10-03005 
 
Crkva i država -- Religija i društvo -- Sekularizacija -- Laicitet -- Religijska simbolika  HA10-03049 
 
Crkva i država -- Zakonodavstvo  HA10-03084 
 
Croatica Chemica Acta (časopis) -- Citiranost  HA10-03212 
 
Crveni ribizl -- Crni ribizl -- Uzgoj ribizla  HA10-03270 
 
Cvatuće biljne vrste -- Percepcija boje  HA10-03249 
 
Četnička organizacija  HA10-03716 
 
Čileanska književnost  HA10-03636 
 
Čimbenik odjeka -- Čimbenik utjecaja -- Informacijske znanosti -- Citiranost -- Doktorske disertacije -- Znanstvene informacije -- Znanstvena paradigma  HA10-02874 
 
Čuvanje krumpira -- Mirovanje klice  HA10-03265 
 
Davor Mandić  HA10-03692 
 
Davor Rostuhar  HA10-03676 
 
Demografija Banske Hrvatske -- Demografska povijest Hrvatske  HA10-03025 
 
Denitrifikacija -- Procjedne vode -- Odlagališta otpada  HA10-03375 
 
Derrida, Jacques -- Cage, John  HA10-03416 
 
Difenhidramin -- Kontinuirana ciklička voltametrija -- Fourierova transformacija  HA10-03224 
 
Dimetil eter -- Tubularni reaktor s čvrstim ležištem  HA10-03373 
 
Diverzifikacija poduzeća -- Neživotno osiguranje -- Industrija osiguranja  HA10-03090 
 
Dizajn optičke mreže -- Heuristička metoda -- Metode optimizacije -- RWA problemi  HA10-02878 
 
Djeca -- Mladež -- Sportski trening -- Ragbi  HA10-03554 
 
Djeca i mladež rizičnog ponašanja -- Instrumenti procjene rizika  HA10-03101 
 
Djeca predškolske dobi -- Igra -- Sportska brzina -- Tjelovježba  HA10-03475 
 
Djeca predškolske dobi -- Sportska motorika -- Tjelovježba  HA10-03485 
 
Djeca predškolske dobi -- Tjelovježba -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost  HA10-03566 
 
Djevojčice predškolske dobi -- Tjelovježba -- Sportska eksplozivnost -- Sportska brzina  HA10-03465 
 
Domovinski rat -- Domovinski rat u književnosti  HA10-03655 
 
Domovinski rat u književnosti -- Hrvatsko pjesništvo  HA10-03688 
 
Dražen Katunarić  HA10-03679 
 
Drugi svjetski rat  HA10-03419 
 
Državni odvjetnik -- Predistražni postupak -- Odbačaj kaznenih prijava -- ZKP/97  HA10-03080 
 
Državni teolozi  HA10-02987 
 
Državno-pravni preustroj -- Federalizacija Monarhije  HA10-03717 
 
Dubrovačka diplomacija -- Retorička strategija  HA10-03054 
 
Dubrovačka parobrodarska plovidba  HA10-03362 
 
Dubrovačka Republika  HA10-02987 
 
Dubrovački govor -- Fonemika  HA10-03580 
 
Duhovna dimenzija  HA10-03674 
 
Duras, Marguerite  HA10-03617 
 
Dynamic framed slotted ALOHA protokol -- Strategije kontrole prijenosa -- Q-selection logaritam -- RFID identifikacija -- Optimalna duljina okvira -- Procjena broja tagova (TEM)  HA10-02892 
 
Džudo -- Sportska brzina -- Sportski trening  HA10-03479 
 
Džudo -- Sportski trening  HA10-03451 
 
Džudo -- Sportski trening -- Sportska brzina  HA10-03570 
 
Đuro Tišljarić  HA10-03414 
 
Ekološki plakat -- Documenta croatica  HA10-03367 
 
Ekumenizam -- Kršćanstvo -- Međureligijski dijalog -- Filozofija simboličkih formi -- Teologija  HA10-02998 
 
Ekumenizam -- Kršćanstvo -- Teologija -- Duhovnost  HA10-02990 
 
Ekumenizam -- Međureligijski dijalog  HA10-02991 
 
Ekumenizam -- Međureligijski odnosi -- Međureligijski dijalog  HA10-03003 
 
Ekumensko vijeće Crkava  HA10-02990  HA10-03003  HA10-02991 
 
Elektroenergetski sektor -- Tržište električne energije  HA10-03294 
 
Elektromagnetsko polje bežičnog LAN-a -- Predviđanje elektromagnetskog polja u zatvorenom prostoru -- Umjetna neuronska mreža -- Višeslojni preceptron -- Matlab  HA10-02916 
 
Elektrooksidacija -- Malahitno zelenilo -- Umjetna neuronska mreža  HA10-03370 
 
Elektrostatički potencijal -- Kruta faza -- Elektroliti -- Površinski naboj  HA10-03207 
 
EMU  HA10-03071 
 
Enigmatika  HA10-03650 
 
Esej  HA10-03621  HA10-03601 
 
Estimacija prostorne orijetacije tijela -- Kalmanov filtar -- Čestični algoritam -- Dvorazinska stohastička arhitektura  HA10-02910 
 
Etnometeorologija -- Božična meteorologija  HA10-03238 
 
Etnometeorologija -- Ponašanje životinja u skladu s vremenom -- Reakcija životinja na vremenske podražaje  HA10-03240 
 
Etnometeorologija -- Predviđanje vremena prema ponašanju životinja  HA10-03239 
 
E-učenje -- Nastavni materijal za e-učenje -- Struktura inteligencije -- Učinkovitost e-učenja  HA10-03097 
 
Euharistija -- Pastoralni rad -- Svećeništvo  HA10-02989 
 
Euharistija -- Sakramenti -- Ekumenizam  HA10-03015 
 
Euharistija -- Sakramenti -- Ljubav  HA10-02988 
 
Euharistija -- Svećeništvo  HA10-02992 
 
Euharistija -- Svećeništvo -- Kanonsko pravo  HA10-03013 
 
Euharistija -- Svećeništvo -- Liturgija -- Crkveni dokumenti 2002.-2007.  HA10-03012 
 
Euharistija -- Svećeništvo -- Žrtva -- Pastoralni rad  HA10-03018 
 
Europska unija  HA10-03108 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA10-03079 
 
Fenofaze masline -- Fenološke skale -- BBCH skala  HA10-03323 
 
Fenomenologija  HA10-02952 
 
Fenotipovi masline -- Olea Europaea L. -- Oblica  HA10-03258 
 
Filip de Diversi  HA10-02923 
 
Film kao nastavno sredstvo -- Učenje stranog jezika  HA10-03091 
 
Filozofija medija -- Teorije medija -- Masovni mediji -- Medijalnost  HA10-03031 
 
Filozofija odgoja -- Odgoj  HA10-02926 
 
Filozofija znanosti -- Psihoterapija -- Klasifikacija  HA10-02928 
 
Filozofski fakultet u Zagrebu -- Oralna povijest -- Poplava Save  HA10-02876 
 
Financijsko izvještavanje -- Međunarodni standardi -- Tranzicijske zemlje  HA10-03063 
 
Financiranje terorizma -- Neprofitni sektor  HA10-02922 
 
Fitofarmaceutska sredstva -- Robot -- Automatizacija  HA10-03348 
 
Flavonoidi -- Katehin -- Kvercetin -- Rutin -- Elektrokemija -- Oksidacija  HA10-03205 
 
Fondovi EU -- Ekonomski razvitak Hrvatske  HA10-03058 
 
Fontane -- Antički vodovodi  HA10-03304 
 
Fran Funtak  HA10-03303 
 
Francis-Vincent Anthony  HA10-03004 
 
Franjo Grčević  HA10-03701 
 
Franjo Rački  HA10-03711 
 
Franjo Tuđman  HA10-03723  HA10-02917  HA10-03719  HA10-03042 
 
Franjo Tuđman -- Stjepan Mesić -- Ivo Josipović  HA10-03729 
 
FranjoTuđman  HA10-03404 
 
Friedrich Hölderlin -- Homer -- Michel Foucault  HA10-02962 
 
Ftalamidi -- Fotokemija -- H-apstrakcije -- Cikloadicije -- Reakcije prijenosa elektrona  HA10-03215 
 
Gadamer, Hans Georg -- Aristoteles  HA10-02949 
 
Galilei, Vincenzo -- Zarlino, Gioseffo  HA10-03417 
 
Gehlen, Arnold  HA10-02942 
 
Generiranje ključnih riječi -- Ključne riječi -- NLP  HA10-02879 
 
Genetički modificirana hrana -- Bioetika -- Hrvatska filozofija  HA10-02981 
 
Genocid -- Totalitarni komunizam -- DOR -- ZZP -- Boljitak RH  HA10-03735 
 
GIS karte -- Željezo -- Cink -- Svojstva tla  HA10-03337 
 
Glazbena recepcija  HA10-03429 
 
Globalizacija -- Subjekt (filozofija) -- Komunikacija  HA10-03026 
 
Globalizacija -- Tradicija -- Religije  HA10-02978 
 
Gobalni razvoj programske podrške -- Globalni procesi programske podrške  HA10-02911 
 
Gorsko spašavanje  HA10-03436 
 
Govornici -- Glasovna asimilacija  HA10-03575 
 
GPS za planinare  HA10-03471  HA10-03470 
 
Grad  HA10-03406  HA10-03408 
 
Grad -- Politika  HA10-03407 
 
Grad -- Umjetnost  HA10-03409 
 
Grad -- Umjetnost -- Urbanizam  HA10-03405 
 
Granični vodostaj plavljenja -- Dinamika plavljenja poplavnog područja  HA10-03236 
 
Grga Novak -- Miroslav Krleža  HA10-03720 
 
HDZ  HA10-03723 
 
HDZ-ov skup 1990. Benkovac  HA10-03723 
 
Heidegger, Martin  HA10-02952 
 
Heidegger, Martin -- Platon  HA10-02950 
 
Henry Bauchau  HA10-03629 
 
Herman Dalmatinac  HA10-02951 
 
HGSS  HA10-03505 
 
Hibridno upravljanje -- Bespilotna letjelica -- Helikopteri -- PID regulatori -- LQ regulatori -- Rotokopter  HA10-02899 
 
Hidrologija krša -- Krške rijeke  HA10-03230 
 
Hidroponski uzgoj -- Amonijev nitrat -- Rajčice -- Hranjive otopine  HA10-03326 
 
HPD Željezničar (Zagreb)  HA10-02921 
 
Hrvanje -- Sportska eksplozivnost -- Sportski trening  HA10-03517 
 
Hrvanje -- Sportski trening -- Sportska brzina -- Sportska agilnost  HA10-03467 
 
Hrvatska elektroprivreda  HA10-03059 
 
Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02948  HA10-02946  HA10-03713  HA10-03706 
 
Hrvatska filozofija -- Renesansa -- Marinus Glaucus  HA10-02955 
 
Hrvatska filozofija -- Srednjovjekovna filozofija -- Astronomija -- Astrologija  HA10-02951 
 
Hrvatska književna travestija -- Magarac u književnosti  HA10-03660 
 
Hrvatska književnost u stripu  HA10-03415 
 
Hrvatska medicinska stručna knjiga -- Medicinska stručna književnost  HA10-02918 
 
Hrvatska planinarska obilaznica  HA10-03457 
 
Hrvatska zastava -- Banderiji -- Trobojnice -- Panslavizam  HA10-03107 
 
Hrvatske planine -- Digitalni portali  HA10-03544 
 
Hrvatski jezik -- Dalmatski jezik -- Etimologije  HA10-03579 
 
Hrvatski jezik -- Frazeologija -- Smrt  HA10-03584 
 
Hrvatski jezik -- Naglasci  HA10-03582 
 
Hrvatski jezik -- Prefiksi -- Glagolski prefiksi  HA10-03578 
 
Hrvatski jezik 19. st.  HA10-03581 
 
Hrvatski katolički pokret  HA10-02984 
 
Hrvatsko društvo za ceste Via Vita  HA10-03301 
 
Hrvatsko gospodarstvo -- Ekonomska politika -- Stabiliziranje gospodarstva  HA10-03066 
 
HSI -- Cilindrična udaljenost -- Kromatski piksel -- Akromatski piksel  HA10-02900 
 
I. S. Turgenev  HA10-03709 
 
Identitet -- Osoba -- Odgoj -- Katolička škola  HA10-03000 
 
Imovinska korist stečena kaznenim djelom -- Oduzimanje imovinske koristi  HA10-03082 
 
Implementacija strategije -- Faktori implementacije -- Hrvatska poduzeća  HA10-03057 
 
Informacijske komunikacijske tehnologije -- Obrazovni portali -- Pedagoško informacijsko znanje  HA10-02901 
 
Interaktivna komunikacija -- Turističko obrazovanje -- Komunikativni turistički diskurs -- Turistička komunikologija  HA10-02896 
 
Interkonencija -- Rast BDP-a -- Potrošnja energije  HA10-03056 
 
Internetska politička komunikacija -- Politička komunikacija  HA10-02909 
 
Interni marketing -- Marketing usluga -- Hrvatska poduzeća  HA10-03067 
 
Inženjerska istraživanja -- Fizikalna istraživanja -- ESF -- PESC -- EUROCORES -- ESFRI  HA10-03286 
 
Islamofobija  HA10-03027 
 
ISO 14001:2004 -- Upravljanje okolišem  HA10-03302 
 
Ispusne vode -- Pitka voda -- Kanalizacija  HA10-03310 
 
Istarski preporod -- Istarski svećenici  HA10-02920 
 
Istina -- Bitak  HA10-02950 
 
Isus Krist  HA10-02993 
 
IT sustav -- Grafički model podataka -- Semantička sličnost  HA10-02882 
 
Ivan Krstitelj Lalangue  HA10-02918 
 
Ivan Marković  HA10-03705 
 
Ivan Pavao II.  HA10-03736 
 
Ivana Šojat Kuči  HA10-03648 
 
Ivica Žile  HA10-03695 
 
Ivo Filipović Grčić  HA10-03703 
 
Ivo Pilar  HA10-03717 
 
Ivo Vojnović  HA10-03645 
 
Izbor Upravnog odbora Hrvatskog društva za ceste  HA10-03301 
 
Izvansudska nagodba -- Recidivizam  HA10-03083 
 
Jabučno-mliječna fermentacija -- Biološko otkiseljavanje vina  HA10-03253 
 
Jack London  HA10-03624  HA10-03623 
 
Jakov Sirotković  HA10-03732 
 
Jameson, Fredric  HA10-02964 
 
Jarak, Rade  HA10-03592 
 
Jatropha -- Biodizel  HA10-03397 
 
Javnost -- Demokracija -- Religija i društvo -- Civilno društvo  HA10-02986 
 
Javnost -- Povlačenje u privatnost -- Mesijanska tajna  HA10-02993 
 
Jazz -- Glazbeni oblici  HA10-03431 
 
Jazz-balet -- Sportski trening  HA10-03464 
 
Josip Novaković  HA10-03626 
 
Jovan Sundečić  HA10-03654 
 
Jugoslavensko društvo za puteve -- Društvo za ceste Hrvatske  HA10-03296 
 
Julien Pierre Eymard -- Antun Mahnić  HA10-02992 
 
Juraj Dobrila -- Antun karabaić  HA10-02920 
 
Kakvoća bijelog vina -- Odležavanje -- Hladna stabilizacija  HA10-03269 
 
Kakvoća vode -- Površinski vodni sustavi -- WASP  HA10-03305 
 
Kapitalizam  HA10-02927 
 
Kapitalizam -- Financijska ekspanzija -- Financijska kriza -- Marksizam  HA10-03047 
 
Kapitalizam -- Neoliberalizam -- Politički angažman  HA10-03045  HA10-03046 
 
Kapitalizam -- Neoliberalizam -- Socijalizam -- Globalizacija -- Marksizam  HA10-03044 
 
Kapitalizam -- Strukturalna kriza -- Politički angažman  HA10-03048 
 
Kapitalne kontrole -- Kapitalni tokovi -- Liberalizacija kapitalnog računa  HA10-03071 
 
Karakteristike motora -- UNP gorivo  HA10-03289 
 
Karate -- Sportska motorika -- Motorički testovi  HA10-03550 
 
Karate -- Sportski trening -- Trenažna oprema  HA10-03553 
 
Kaša jabuke -- Reološka svojstva hrane  HA10-03355 
 
Kataličko krekiranje -- FFC sirovina -- Biokomponente  HA10-03389 
 
Kateheza -- Pojam prirode -- Pojam čovjeka -- Pitanje smrti  HA10-03011 
 
Katolička crkva  HA10-03084  HA10-02985  HA10-03032  HA10-03017  HA10-03005 
 
Katolička škola -- Odgojno-obrazovni proces -- Etički kodeks -- Crkveno učiteljstvo  HA10-02994 
 
Kaznena politika -- Zlouporaba droga -- Prevencija ovisnosti  HA10-03076 
 
Kazneni postupak -- Državno odvjetništvo -- Zakon Perben II  HA10-03078 
 
Kazneni progon -- Ideja hrvatske samostalnosti -- Komunistički sustav  HA10-03051 
 
Kemijsko inženjerstvo -- Procesna industrija -- Separacijski procesi -- CFD  HA10-03285 
 
Kemijsko onečišćenje -- Površinske vode -- Regulacija kemijskog onečišćenja voda u EU  HA10-03108 
 
Kinetika oksidacije -- Kinolin-dikromat -- Heterociklički spojevi -- Heterociklički aldehidi -- Heterociklička karboksilna kiselina  HA10-03210 
 
Klasična glazba -- Judaizam -- Emigranti  HA10-03420 
 
Klebsiella pneumoniae -- Enterobakterije  HA10-03282 
 
Kletva -- Hrvatska tradicija  HA10-03680 
 
Klimatske promjene -- Ekonomski troškovi  HA10-03229 
 
Književna kritika  HA10-03686 
 
Koch, Christof  HA10-02970 
 
Kognitivna znanost -- Iskustvo svetoga -- Svijest -- Jezik  HA10-02975 
 
Kompakcija tla  HA10-03346 
 
Komunikacijski menadžment -- Projekti -- Projektni menadžment -- Projektni komunikacijski plan  HA10-03366 
 
Kondicijski trening -- Nogomet  HA10-03489 
 
Kondicijski trening -- Tenis  HA10-03490 
 
Konferencija IABSE-FIB 2010. Dubrovnik  HA10-03300 
 
Konkurentno voćarstvo -- Zaštita sorata -- UPOV  HA10-03255 
 
Kopački rit  HA10-03236 
 
Korovi u eko proizvodnji -- Galega orientalis Lam. -- Medicago sativa L. -- Trifolium pratense L. -- Rhizobium sp.  HA10-03271 
 
Kosta Strajnić -- Josip Plečnik  HA10-03410 
 
Košarka -- Kondicijski trening -- Sportska agilnost  HA10-03533 
 
Košarka -- Mladež -- Sportska brzina -- Sportski trening  HA10-03543 
 
Košarka -- SAQ-trening -- Sportski trening  HA10-03541 
 
Košarka -- Sportska agilnost -- Sportski trening  HA10-03437 
 
Košarka -- Sportska brzina -- Sportska agilnost  HA10-03449 
 
Košarka -- Sportski trening  HA10-03555 
 
Košarka -- Sportski trening -- Sportska agilnost  HA10-03524 
 
Košarka -- Sportski trening -- Sportska brzina  HA10-03569 
 
Koštana alkalna fosfataza -- Prijelomi dugih kostiju -- Koštano cijeljenje  HA10-03245 
 
Kraljevina Jugoslavija  HA10-03716 
 
Kreatin -- Sportski oporavak  HA10-03455 
 
Krešimir Čvrljak  HA10-02929 
 
Kriminalna politika -- Medicinski propisi -- Eutanazija -- Etičke dvojbe -- Hipokratova zakletva -- Potpomognuto samoubojstvo  HA10-03072 
 
Kriminalno ponašanje -- Interakcija policije i građana  HA10-03086 
 
Kristina Leko  HA10-03403 
 
Krizantema multiflora -- Oživljavanje reznica -- Chrysanthemum sinense  HA10-03334 
 
Krma -- Sila rezanja  HA10-03356 
 
Kršćanska teologija -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02947 
 
Kršćanstvo u književnosti  HA10-03622 
 
Krumpir -- Gnojidba  HA10-03339 
 
Krute hranjive podloge za kultivaciju -- Koliformne bakterije -- Površinske vode  HA10-03244 
 
Ksaver Šandor Gjalski  HA10-03668 
 
Kuhinjski otpad -- Mliječno-kisela fermentacija -- Mješovita mikrobna kultura -- Kompostiranje  HA10-03368 
 
Kuhn, Thomas Samuel  HA10-02935 
 
Kult ugroženog Srbina -- Velikosrpstvo -- Agresija na Hrvatsku  HA10-03052 
 
Kultivari ratarskog bilja -- Bc hibridi -- Registrirani kultivari  HA10-03262 
 
Kulturna integracija  HA10-03719 
 
Kulturna povijest 20. st.  HA10-03720 
 
Küng, Hans  HA10-02978 
 
Kupališta -- Sportsko rekreacijski sadržaji  HA10-03232 
 
L-askorbinska kiselina -- Vitamin C -- Kalij tiocijanat -- Spektrofotometrija  HA10-03220 
 
L-asparaginaza -- Dušik -- Latinski kvadrat  HA10-03381 
 
L-asparaginaza -- Dušik -- Ugljik -- Bacillus circulans -- Plackett-Burmanov plan  HA10-03371 
 
Laurus nobilis -- Rasprostranjenost lovora  HA10-03248 
 
Led Zeppelin  HA10-03434 
 
Liberalni nacionalizam -- Samopoštovanje  HA10-02930 
 
Lipofilnost -- Tiosemikarbazid -- 1,2,4-triazolin-5-tion -- Antituberkulozna aktivnost  HA10-03203 
 
Literarno stvaralaštvo  HA10-03645 
 
Literatura -- Roman  HA10-03595 
 
Llosa, Mario Vargas  HA10-03603 
 
Lučke usluge -- Konkurentnost luka  HA10-03364 
 
Ljubav -- Žene  HA10-02977 
 
Ljudski kapital -- Tržište rada -- Odljev mozgova -- Radna migracija  HA10-03061 
 
Mačevanje -- Sportska brzina -- Vrijeme reakcije u sportu  HA10-03494 
 
Madhuca longifolia -- Hipoglikemija -- Streptozotocin  HA10-03277 
 
Mahler, Gustav -- Simmel, Georg  HA10-03430 
 
Mahmutćehajić, Rusmir  HA10-02945 
 
Makrolidi -- Permeabilnost -- PAMPA -- Caco-2 -- MDCK  HA10-03196 
 
Manipulacija  HA10-03689  HA10-03646 
 
Manipulacija -- Ideologije  HA10-03665 
 
Manipulacija -- Javno mnijenje  HA10-03684 
 
Manipulacija -- Jezična manipulacija  HA10-03662 
 
Manipulacija -- Književna manipulacija -- Povijesna manipulacija  HA10-03664 
 
Manipulacija -- Kulturološka manipulacija -- Ideološka manipulacija -- Žene u katolicizmu -- Katolicizam -- Parezija  HA10-03694 
 
Manipulacija -- Medijska manipulacija  HA10-03643 
 
Manipulacija -- Politička manipulacija  HA10-03666 
 
Manipulacija -- Umjetnost i manipulacija  HA10-03690 
 
Manipulacija mitom -- Povijesna manipulacija -- Povijesni mitovi  HA10-03669 
 
Mario Bazina  HA10-03649 
 
Mark Fisher  HA10-03045 
 
Marksizam  HA10-03425 
 
Marshall McLuhan -- Niklas Luhmann  HA10-03030 
 
Maslinova muha -- Bactiocera oleae  HA10-03261 
 
Masovni mediji -- Crkva i masovni mediji  HA10-03032 
 
Masovni mediji -- Medijalnost -- Filozofija medija -- Novi mediji -- Medijska kultura -- Transhumanizam  HA10-03037 
 
Masovni mediji -- Slobodno vrijeme -- Mladež -- Dokolica  HA10-03040 
 
Masovni mediji -- Teorije medija -- Filozofija medija -- Virtualna komunikacija -- Medijalnost  HA10-03030 
 
Matija Divković  HA10-03583 
 
Max-min rodeg indeks -- Molekularni deskriptori -- Jadranski indeksi  HA10-03198 
 
Maziva -- Trendovi kvalitete -- Europska tržišta  HA10-03395 
 
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save  HA10-03237 
 
Međunarodno priznanje Hrvatske  HA10-03736 
 
Mehanička berba -- Borovnica  HA10-03335 
 
Mehanička berba -- Neven -- Calendula officinalis L.  HA10-03332 
 
Membranska filtracija vina -- Kemijski sastav vina  HA10-03268 
 
Merod Vezilć  HA10-03715 
 
Metidation -- Elektroredukcija -- Pravokutnovalna voltametrija  HA10-03206 
 
Michelangelo Buonarroti  HA10-02953 
 
Milan Polić -- John Dewey  HA10-02926 
 
Milan Rakovac  HA10-03681 
 
Mineralna maziva ulja -- Disperzantni polimetakrilatni aditivi -- Viskoznost -- Reološka svojstva  HA10-03401 
 
Mirna reintegracija -- UNTAES  HA10-03730 
 
Mirovna operacija  HA10-03734 
 
Misticizam i simbolizam  HA10-03668 
 
Mit -- Filozofija povijesti -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02941 
 
Mladež -- Vrijednosni stavovi  HA10-03036 
 
Mlinice  HA10-03721 
 
Mobbing  HA10-03089 
 
Model Driven Architecture -- Interoperabilnost  HA10-02886 
 
Modernizam -- Društvo  HA10-03430 
 
Modernizam -- Nadrealizam -- Kubizam  HA10-03427 
 
Modificirana elektroda -- Ciklička voltmetrija -- Elektropolimerizacija -- Metalni heksacijanoferat  HA10-03201 
 
Molekularni deskriptori -- Jadranski indeksi -- QSAR -- QSPR  HA10-03197 
 
Molekularni deskriptori -- Matrice udaljenosti -- Matematika  HA10-03211 
 
Momčadski sportovi -- Sportska brzina -- Sportska agilnost  HA10-03547 
 
Mostogradnja -- Mostovi  HA10-03303 
 
Motorna ulja -- Benzinski motori -- Osobna vozila -- ILSAC GF-5  HA10-03392 
 
Mreža magistralnih cesta -- Cestovna mreža Jugoslavije  HA10-03296 
 
Mrkva -- Poljoprivreda  HA10-03342 
 
Mućko-lećevački prostor  HA10-03696 
 
Nacija -- Subjekt (filozofija) -- Poststrukturalizam  HA10-02933 
 
Načelo razlike -- Pravednost -- Demokracija  HA10-02934 
 
Nadarena djeca -- Sportska nadarenost -- Sprintersko trčanje -- Motorički testovi  HA10-03548  HA10-03549 
 
Nadzor bioprocesa -- Analitički uređaji na mikro razini  HA10-03376 
 
Nanočestice željezovog borida -- Silicijev dioksid -- Magnetska svojstva  HA10-03222 
 
Narcizam -- Ekshibicionizam -- Društvene mreže  HA10-03023 
 
Narodni običaji Hrvata -- Badnja noć  HA10-03106 
 
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03491 
 
Natalija Grgorinić -- Ognjen Rađen  HA10-03659 
 
NDH -- Vojni sukobi  HA10-03733 
 
Neadekvatna komunikacija -- Maloljetničko ektremno ponašanje -- Komunikacija između maloljetnika i roditelja  HA10-03093 
 
Nedjeljko Fabrio  HA10-03651 
 
Nedozvoljeni fondovi -- Kazneni zakon o nedozvoljenim fondovima  HA10-03073 
 
Neformalna stigmatizacija -- Maloljetnici druđtveno neprihvatjivog ponašanja  HA10-03099 
 
Neil Postman -- Pierre Lévy -- Paul Virilio  HA10-03039 
 
Neizrazita logika -- Obnovljiva energija -- Financijska ulaganja  HA10-03288 
 
Neizrazita logika -- Uzgoj odojaka -- Regulacija temperature  HA10-03358 
 
Neodredljivost  HA10-03416 
 
Neuronske mreže -- Kohonen neuronska mreža (SOKN)  HA10-02887 
 
Newton, Isaac  HA10-02875 
 
Nikola Batušić  HA10-03708 
 
Nikola Zdenko Šimunović  HA10-03700 
 
Niobij -- Anodno stvoreni oksidni slojevi -- Ramanova spektroskopija  HA10-03216 
 
Nobelova nagrada  HA10-03603 
 
Nogomet -- Anksioznost -- Samopoštovanje -- Psihološki profili sportaša  HA10-03459 
 
Nogomet -- Djeca -- Sportska motorika -- Motorički testovi  HA10-03444 
 
Nogomet -- Mladež -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost  HA10-03511 
 
Nogomet -- Mladež -- Sportska motorika -- Sportska brzina -- Sportski trening  HA10-03532 
 
Nogomet -- Mladež -- Sportski trening -- Sportska eksplozivnost  HA10-03560 
 
Nogomet -- Nogometni vratari -- SAQ-trening -- Sportski trening  HA10-03523 
 
Nogomet -- Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03468 
 
Nogomet -- Sportska brzina -- Situacijska brzina -- Kontakt-indeks  HA10-03499 
 
Nogomet -- Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost  HA10-03558 
 
Nogomet -- Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03529 
 
Nogomet -- Sportska eksplozivnost -- Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03536 
 
Nogomet -- Sportska eksplozivnost -- Životna dob -- Motorički testovi  HA10-03528 
 
Norveška metoda izgradnje tunela -- Iskop tunela -- Tuneli  HA10-03297 
 
Novi vinogradi -- Nova sortna vina  HA10-03340 
 
Novoplatonizam -- Renesansa  HA10-02953 
 
Numerička analiza pronosa efluenta podmorskog ispusta -- Efluent podmorskog ispusta -- Podmorski ispust -- CORMIX -- MIKE 3  HA10-03234 
 
Numerička kontrola -- Fuzzy dedukcija -- FAHP -- TOPSIS  HA10-02884 
 
Njega vina -- Pretoci -- Stabilizacija vina -- Sumporenje  HA10-03259 
 
Obitelj Florio  HA10-03704 
 
Obnovljiva energija  HA10-03290 
 
Obojene otpadne vode -- Fentonova oksidacija -- Fotokatalitička oksidacija  HA10-03380 
 
Oborine -- Oborinski ekstremi  HA10-03235 
 
Obrada tla -- Traktori -- Trakcijski sustav  HA10-03331 
 
Obrazovanje učitelja -- Konceptualizacija kvalifikacijskog okvira  HA10-03096 
 
Odbojka -- Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03493 
 
Odbojka -- Sportska brzina -- Motorički testovi  HA10-03527 
 
Odbojka -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03478 
 
Odbojka na pijesku -- Sportski trening -- Biomehanika sporta  HA10-03448 
 
Odgoj -- Evangelizacija -- Pastoralna teologija  HA10-03001 
 
Odgojno-obrazovna kriza -- Religijska pedagogija -- Pastoralna teologija -- Mladež -- Vrijednosni sustav  HA10-03019 
 
Odgovornost -- Mladež  HA10-03002 
 
Odlučivanje u sportu -- Kognitivni procesi  HA10-03482 
 
Odnos prema BIH  HA10-03053 
 
Oksidacijska stabilnost -- Oven test -- Rancimat metoda  HA10-03254 
 
Online privatnost -- Online kupovina -- E-bankarstvo -- Privatnost podataka  HA10-02888 
 
Opijatska ovisnost -- Ovisnost o drogama -- Ovisnici -- Kriminalitet ovisnika -- Eysenckove dimenzije ličnosti  HA10-03275 
 
Oporezivanje imovine -- Nekretnine  HA10-03064 
 
Opstojnost Hrvata -- Talijanski iredentistički pokret -- Velikosrpski pokret  HA10-03727 
 
Optimalni klizni režim upravljanja -- Sekundarna regulacija frekvencije i djelatne snage razmjene -- Model elektroenergetskog sustava -- Genetički algoritam  HA10-03292 
 
Ortega y Gasset, José  HA10-02977 
 
Orwell, George  HA10-02966 
 
Osiguranje -- Ekonomski rast -- Industrija osiguranja  HA10-03055 
 
Osiguranje QoS s-kraja-na-kraj -- Prometno inženjerstvo u MPLS/DiffServ mrežama -- Samo-organizirajući sustavi -- placeSLA pregovaranje -- Algoritam balansiranja prometa  HA10-02913 
 
Osoba -- Sloboda -- Identitet ličnosti -- Bitak -- Filozofija egzistencije  HA10-02960 
 
Ozima pšenica -- Precizno poljodjelstvo  HA10-03320 
 
Palača vojvode Hranića  HA10-03411 
 
Pandemijska influenca A(H1N1) -- Hospitalizirani bolesnici -- Epidemiologija  HA10-03279 
 
Papa Benedikt XVI.  HA10-02988  HA10-03001 
 
Parkovna arhitektura -- Parkovna baština  HA10-03329 
 
Pasko Antun Kazali  HA10-03658 
 
Pasolini, Pier Paolo  HA10-02932 
 
Pasternak, Boris Leonidovič  HA10-03602 
 
Pastoral mladih -- Duhovni poziv -- Pastoral zvanja  HA10-02983 
 
Pastoral mladih -- Globalizacija -- Interkulturalni pastoral -- Međureligijski dijalog  HA10-03004 
 
Pastoral mladih -- Svjetski dan mladih  HA10-03014 
 
Patnja -- Vjera  HA10-02996 
 
Paul Laurence Dunbar  HA10-03625 
 
PCP pravilo -- Ciklička konjugacija -- Acenaftilen -- Fluoranten  HA10-03219 
 
PDV -- Porezne stope -- Regresivno djelovanje PDV-a -- PDV u EU  HA10-03065 
 
Peludna analiza meda -- Monoflorni med -- Poliflorni med  HA10-03260 
 
Penalne ustanove -- Nasilje zatvorenika -- Nasilje osoblja zatvora  HA10-03034 
 
Perenijalna filozofija  HA10-02945 
 
Perkutana traheotomija -- Pneumonija povezana s mehaničkom ventilacijom -- Pneumonija  HA10-03281 
 
Pessoa, Fernando  HA10-03593 
 
Petar Zoranić  HA10-03650 
 
Petrić, Frane  HA10-02948  HA10-02924  HA10-02925  HA10-02941  HA10-02936 
 
Petrić, Frane -- Aristoteles  HA10-02956  HA10-02955 
 
Petrić, Frane -- Aristoteles -- Platon  HA10-02979 
 
Petrić, Frane -- Heidegger, Martin -- Ratzinger, Joseph  HA10-02947 
 
Petrić, Frane -- Jöcher, Christian Gottlieb  HA10-03713 
 
Petrić, Frane -- Platon -- Aristoteles  HA10-02954 
 
Petrić, Frane -- Plotinus  HA10-02957 
 
Petrić, Frane -- Tasso, Torquato -- Aldobrandini, Cinzio  HA10-03706 
 
Petrić, Frane -- Zoroaster  HA10-02946 
 
Pilates -- Sportska agilnost -- Sportski trening  HA10-03508 
 
Pitanje tragičnog -- Tragedija  HA10-02962 
 
Pjesništvo  HA10-03687 
 
Planinarske kuće  HA10-03574 
 
Planinarski dom Hahlić  HA10-03509 
 
Planinarski domovi  HA10-03506 
 
Planinarski objekti  HA10-03501 
 
Planinarstvo  HA10-03504  HA10-03473  HA10-03462 
 
Planinarstvo -- Računalna baza podataka  HA10-03525 
 
Plivanje -- Kraul-tehnika plivanja -- Djeca -- Sportska brzina  HA10-03461 
 
Plivanje -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost -- Vrijeme reakcije u sportu -- Motorički testovi  HA10-03512 
 
Plivanje -- Sportska brzina -- Sportski trening  HA10-03518  HA10-03483 
 
Plivanje -- Sportski trening -- SAQ-trening  HA10-03522 
 
Plivanje -- Sportski trening -- Sportska eksplozivnost  HA10-03440 
 
Poetika -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02954 
 
Poetika -- Sjećanje u književnosti  HA10-03651 
 
Pogoni za doradu sjemena  HA10-03319 
 
Pohod njemačkih i četničkih postrojbi  HA10-03724 
 
Policijski djelatnici -- Sportska motorika -- Motorički testovi  HA10-03562 
 
Policijski službenici -- Stres na radu  HA10-03085 
 
Policijski službenici -- Životna dob -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03526 
 
Politička emigracija -- Međunarodni mediji  HA10-03042 
 
Politički angažman -- Sloboda -- Subjekt (filozofija) -- Neoliberalizam -- Građansko društvo -- Civilno društvo -- Postmoderna  HA10-02940 
 
Politički i socijalni pogledi -- Socijalizam  HA10-03624  HA10-03623 
 
Politika i umjetnost -- Javni spomenici -- Motivi Tuđmanovog lika  HA10-03404 
 
Poljoprivreda  HA10-03341 
 
Poljoprivreda -- Ruralno stanovništvo  HA10-03252 
 
Poljoprivreda -- Savjetodavna služba  HA10-03354 
 
Poljoprivreda -- Zagađivanje okoliša  HA10-03336 
 
Poljoprivreda mehanizacija -- Hidraulički sustav -- Površina tla  HA10-03347 
 
Poljoprivredna biomasa  HA10-03338 
 
Poljoprivredna biomasa -- Obnovljiva energija -- Bioetanol -- Biodizel  HA10-03351 
 
Poljoprivredna mehanizacija -- Strojno branje povrća -- Hvataljke  HA10-03328 
 
Poljoprivredni posjed -- Traktori  HA10-03316 
 
Poljoprivrednici gubitci -- Poljoprivredni strojevi -- Suhi grašak  HA10-03317 
 
Poljska nacija -- Povijest Poljske  HA10-03722 
 
Pomorsko-trgovačke obitelji  HA10-03704 
 
Poplave  HA10-03241 
 
Popularna glazba -- Sustav počasti  HA10-03428 
 
Poremećaji ponašanja -- Procjena rizika -- Maloljetnice  HA10-03098 
 
Poremećaji ponašanja -- Rizici -- Potrebe mladih  HA10-03100 
 
Posthumanizam -- Suvremena umjetnost  HA10-02958 
 
Posthumanizam -- Suvremena umjetnost -- Glazba  HA10-03433 
 
Posthumanizam -- Suvremena umjetnost -- Ljubav -- Seksualnost -- Kreativnost  HA10-02931 
 
Posthumanizam -- Suvremena umjetnost -- Transhumanizam -- Smrt -- Besmrtnost  HA10-03024 
 
Posthumanizam -- Tehnologija i kultura -- Digitalna kultura -- Kibernetika  HA10-02937 
 
Postmoderna -- Povijesnost  HA10-02964 
 
Poštanske marke na temu mostova -- Motivi mostova  HA10-03361 
 
Potrošačko društvo -- Filozofija odgoja  HA10-02932 
 
Povijest glazbe -- Strukturalizam -- Apsolutna glazba  HA10-03424 
 
Povijest glazbe -- Teorija glazbe -- Pitagorejci  HA10-03417 
 
Povijest planinarstva  HA10-03563 
 
Povijest regulacije rijeke Save -- Posljedica voda na izgradnju grada  HA10-03307 
 
Površinski vjetrovni valovi -- Valovna dinamika  HA10-03226 
 
Prandijalni inzulin -- Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Postprandijalna glikemija -- Regulacija glukoze u krvi  HA10-03276 
 
Pravo okrivljenika -- Besplatna pravna pomoć -- Pravo na branitelja  HA10-03075 
 
Pravo okrivljenika -- Prethodni kazneni postupak -- Uvid u spis predmeta  HA10-03079 
 
Prebrojavajući polinomi -- Cluj indeks -- Plv polinom  HA10-03200 
 
Predgotovljene prednapete betonske grede -- Ekstremno dugi montažni nosači -- Betonski mostovi  HA10-03295 
 
Prednapeti sandučasti nosači mostova -- Raspucavanje prednapete gornje ploče nosača -- Granično stanje trajnosti građevina  HA10-03299 
 
Prehrana -- Koštana analiza  HA10-03208 
 
Premodulacija -- Izlazni napon jednofaznog izmjenjivača -- Harmonijska distorzija  HA10-02907 
 
Prerada nafte -- Proizvodnja vodika -- Hidroobrada -- IGCC  HA10-03394 
 
Pretpubertet -- Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03486 
 
Pretvarač s pulsno-širinskom modulacijom -- LCL filter -- Simulacijski nelinerani model -- Metoda geometrijskog mjesta korijena  HA10-02915 
 
Prezentacijski model hotela -- Multimedijski informacijski model -- Web stranice hotela -- Hoteli s pet zvjezdica  HA10-02893 
 
Prijateljstvo -- Pastoral mladih  HA10-03006 
 
Prijenos tvari -- Ionska izmjena -- Uklanjanje teških metala -- Propuhivanje plinom  HA10-03379 
 
Prijenos tvari -- Pervaporacija -- Izopropilni alkohol -- Hidrofilne membrane  HA10-03374 
 
Prirodni park Telašćica  HA10-03209 
 
Projektno orijentirano učenje -- E-učenje -- Energetska elektronika  HA10-03293 
 
Projektno učenje -- Znanstveno obrazovanje  HA10-03092 
 
Prometni sustav -- Prometna politika  HA10-03363 
 
Propisi u konstruktorstvu -- Propisi za betonske konstrukcije  HA10-03300 
 
Prostor -- Pastoral mladih -- Međugeneracijska kateheza  HA10-03008 
 
Protuterorističke jedinice -- Sportski trening -- Sportska motorika  HA10-03573 
 
Proza  HA10-03672 
 
Prvopričesnici -- Priprava za sakrament ispovijedi -- Ispovijed -- Školski vjeronauk -- Župna kateheza  HA10-03009 
 
Pšenična meljava -- Pšenično zrno  HA10-03322 
 
Pulsirajući moment zbog ozubljenja -- Motor s permanentnim magnetima -- Fourierova transformacija  HA10-02906 
 
Računalna oprema -- Poslužitelji -- Serveri  HA10-02880 
 
Računalna znanja i vještine -- Samoprocjena -- Srednjoškolski nastavnici -- Srednjoškolski učenici -- Komunikacijski razvoj  HA10-03095 
 
Radovan Ivšić  HA10-03712 
 
Rafinerijska proizvodnja -- Ekološka ugljikovodična goriva -- Čista goriva -- Alkilacija -- Hidrokrekiranje -- Izomerizacija  HA10-03391 
 
Ragbi -- Sportska motorika  HA10-03438 
 
Rajčica -- Staklenik  HA10-03318 
 
Rak stabla -- Suha trulež korjena -- Uljana repica -- Leptosphaeria maculans -- Leptosphaeria biglobosa  HA10-03256 
 
Randićev (produktni) indeks povezanosti -- Zbrojidbeni indeks povezanosti -- Molekularni deskriptori  HA10-03199 
 
Ratne koalicije -- Masovni zločini  HA10-03087 
 
Ravnjač tla  HA10-03324 
 
Rawls, John  HA10-02934  HA10-02930 
 
Razvitak hrvatskog gospodarstva -- Samoupravni socijalizam -- Tržišna demokracija  HA10-03068 
 
Redukcija toka podataka -- Nelinearni digitalni audio sustavi  HA10-02898 
 
Reforma učenja -- Bolonjski proces -- Reforma visokoškolskog obrazovanja  HA10-03104 
 
Regionalni principi u osnovnom obrazovanju -- Regionalno obrazovanje  HA10-03094 
 
Religija -- Javno -- Privatno -- Religija i politika -- Religija i društvo  HA10-03041 
 
Religija i društvo -- Crkva -- Javnost -- Civilno društvo  HA10-02985 
 
Religija i društvo -- Javnost -- Crkva i masovni mediji  HA10-02984 
 
Restorativna pravda -- Recidivizam -- Maloljetni počinitelji  HA10-03062 
 
Restrukturiranje -- Privatizacija -- Unutarnje tržište energije EU  HA10-03059 
 
Retorika -- Diplomacija -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02936 
 
Revizija politike -- Đetuđmanizacija  HA10-03729 
 
Ritmička gimnastika -- Sportska motorika -- Motorički testovi -- Studentice  HA10-03514 
 
Robert Burton -- Béla Hamvas  HA10-03621 
 
Robert Erhardt  HA10-03538 
 
Roberto Ampuero  HA10-03636 
 
Roman  HA10-03607  HA10-03585  HA10-03620  HA10-03594  HA10-03613  HA10-03608  HA10-03586  HA10-03605  HA10-03596  HA10-03602  HA10-03610  HA10-03604  HA10-03598  HA10-03617  HA10-03606  HA10-03611  HA10-03597  HA10-03590  HA10-03615  HA10-03600  HA10-03593 
 
Roman -- Čitanje  HA10-03618 
 
Roman -- Epohe  HA10-03588 
 
Roman -- Historija  HA10-03609 
 
Roman -- Književnost  HA10-03616 
 
Roman -- Ljubav -- Samoubojstvo  HA10-03592 
 
Roman -- Nasilje  HA10-03599 
 
Roman -- Nihilizam  HA10-03591 
 
Roman -- Pisanje -- Čitatelji  HA10-03619 
 
Roman -- Sjećanje  HA10-03614 
 
Roman -- Vrijeme -- Jezik -- Likovi -- Autor  HA10-03587 
 
Rose vina -- Ružičasta vina  HA10-03264 
 
Rousseau, Jean Jacques  HA10-02980 
 
Rukomet -- Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03539 
 
Rukomet -- Sportska agilnost -- Sportski trening  HA10-03542 
 
Rukomet -- Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03530 
 
Rukomet -- Sportska motorika -- Sportski trening  HA10-03443 
 
Rukomet -- Sportski trening -- Sportska brzina  HA10-03497 
 
Ruski jezik -- Pridjevi  HA10-03577 
 
Rutin -- Ruta graveolens -- NIDDM  HA10-03278 
 
Sandalj Hranić  HA10-03411 
 
Sandra Obradović  HA10-03657 
 
Satie, Erik  HA10-03427 
 
Sava kao umjetnička inspiracija -- Aleja skulptura na Savi  HA10-03413 
 
SCAR -- Biotehnologija  HA10-03287 
 
Schönberg, Arnold -- Adorno, Theodor Wiesergund  HA10-03419 
 
SDL -- SDL jezik za označavanje podataka -- Slojevita arhitektura modela komuniciranja -- XML  HA10-02881 
 
Seksualnost -- Anarhizam -- Kultura i priroda  HA10-03029 
 
Senzibilitet -- Prosvjetiteljstvo  HA10-02980 
 
Serin hidroksamat -- tRNA -- Aktivacija aminokiselina  HA10-03204 
 
Shizofreni bolesnici -- Depresivni bolesnici -- Obiteljski život -- Oblici komuniciranja  HA10-03273 
 
Sigurnost planinarenja  HA10-03505 
 
Silnice hrvatske državnosti -- Nacionalna suverenost  HA10-03731 
 
Silvestar Kamber -- Dragutin Kamber  HA10-03724 
 
Sindrom policističnih jajnika -- Morfologija policističnih jajnika -- Hiperandrogenizam  HA10-03284 
 
Sinkronizirano plivanje -- Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03552 
 
Sintaktička metoda -- Trajektorija -- Kretanje vozila -- Opisni jezik  HA10-02890 
 
Sitte, Camillo  HA10-03408  HA10-03405  HA10-03407  HA10-03409 
 
Sjednica Skupštine Hrvatskog društva za ceste Via Vita  HA10-03301 
 
Sjevernoslavenski dijalekti -- Participi prezenta  HA10-03576 
 
Sježa ulja -- Hidrauličke tekućine -- Viskoznost hidrauličkih tekućina -- ISO gradacija viskoznosti -- Smična stabilnost  HA10-03400 
 
Skladatelji -- Publika -- Vrijeme (glazba)  HA10-03432 
 
Skladatelji -- Zapošljavanje  HA10-03423 
 
Skulpture  HA10-03412 
 
Slom SFR -- Velikosrpska ratna agresija  HA10-03732 
 
Smrt -- Rođenje  HA10-02963 
 
Snovi -- Djetinjstvo -- Psihoanalitička interpretacija  HA10-02965 
 
Snovi -- Edipov kompleks -- Psihoanalitička interpretacija  HA10-02972 
 
Snovi -- Psihoanalitička interpretacija  HA10-02967  HA10-02973 
 
Snovi -- Seksualnost -- Psihoanalitička interpretacija  HA10-02971 
 
Socijalizam  HA10-03627 
 
Socijalne intervencije -- Pravosudne intervencije -- Rizično ponašanje djece i mladih  HA10-03088 
 
Socijalni pastoral -- Pastoralni rad -- Crkveni socijalni nauk -- Javnost  HA10-02995 
 
Sociologija književnosti  HA10-03644 
 
Sokolski pokret -- Pučka zabava  HA10-03718 
 
Sokovi od povrća -- Cikla -- Mrkva -- Kupus -- Reologija  HA10-03387 
 
Sortni pokusi pšenice -- Pšenica -- Agrotehnika  HA10-03266 
 
Spalionica opasnog otpada -- Memorijski efekt -- PCDD/F -- DeNox katalizator  HA10-03378 
 
Spektrofotometrija -- Mapiranje tla  HA10-03349 
 
Speleologija  HA10-03472 
 
Spomen križ  HA10-03410 
 
Spongiozna encefalopatija -- Spori virusi -- Prionska genetika  HA10-03272 
 
Sportaši -- Komunikacijske vještine -- Masovni mediji i sport  HA10-03487 
 
Sportska agilnost -- Motorički testovi  HA10-03492  HA10-03568 
 
Sportska agilnost -- Sportska motorika -- Sportski trening -- Nogomet  HA10-03442 
 
Sportska agilnost -- Sportski trening -- Nastava tjelesne i zdravstvene kulture  HA10-03540 
 
Sportska brzina -- Košarka -- Sprintersko trčanje -- Motorički testovi  HA10-03454 
 
Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost -- Kondicijska pripremljenost sportaša -- Dijagnostički postupci  HA10-03458 
 
Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost -- Sportske igre  HA10-03480 
 
Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost -- Sportski trening -- Nogomet  HA10-03531 
 
Sportska brzina -- Sprintersko trčanje  HA10-03484 
 
Sportska brzina -- Sprintersko trčanje -- Sportski trening  HA10-03537 
 
Sportska brzina -- Vrijeme reakcije u sportu -- Sportski trening  HA10-03545 
 
Sportska eksplozivnost -- Aerobni trening -- Motorički testovi  HA10-03456 
 
Sportska eksplozivnost -- Mišićna aktivnost -- Motorički testovi  HA10-03513 
 
Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03503 
 
Sportska motorika -- Kreatin -- Suplementacija kreatinom  HA10-03567 
 
Sportska motorika -- Motorički testovi -- Mornari  HA10-03481 
 
Sportska motorika -- Sportski trening -- Antropološko-genetičke karakteristike  HA10-03565 
 
Sportska motorika -- Sportski trening -- Sportska agilnost  HA10-03551 
 
Sportska motorika -- Sportski trening -- Višestrani sportski razvoj  HA10-03556 
 
Sportske igre -- Sportska rehabilitacija  HA10-03515 
 
Sportske ozljede -- Prevencija ozljeda -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost  HA10-03477 
 
Sportski trening -- Feldenkrais-metoda  HA10-03469 
 
Sportski trening -- SAQ-trening -- Sportske igre  HA10-03572 
 
Sportski trening -- Sportska brzina -- Brzinska barijera  HA10-03453 
 
Sportski trening -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost  HA10-03445 
 
Sportski trening -- Sportska brzina -- Sprintersko trčanje  HA10-03535 
 
Sportski trening -- Sportska eksplozivnost  HA10-03507 
 
Sportski trening -- Sportska eksplozivnost -- Motorički testovi  HA10-03441 
 
Sportski trening -- Sportska motorika -- Mišićna aktivnost -- Mišićna oštećenja  HA10-03446 
 
Sportski trening -- Sportska motorika -- Trenažna oprema  HA10-03519 
 
Sportski trening -- Trening funkcionalne jakosti -- Sportska brzina  HA10-03561 
 
Sportski trening -- TRX -- Sportski rekviziti -- Sportska eksplozivnost  HA10-03500 
 
Sprintersko trčanje -- Sportska motorika -- Biomehanika sporta  HA10-03447 
 
Sprintersko trčanje -- Sportski trening -- Sportska brzina  HA10-03520 
 
ß-glukuronidaza -- Escherichia coli -- Mikrobiološka analiza morske-bočate vode  HA10-03243 
 
Step-aerobik -- Sportska eksplozivnost  HA10-03466 
 
Stigmatizacija -- Osuđeni počinitelji kaznenih djela -- Socijalna distanca  HA10-03081 
 
Stipe Sikirica  HA10-03412 
 
Stjepan Vukušić  HA10-03683 
 
Stradanje katolika  HA10-03050 
 
Strategijska akcijska igra -- Višeagentski sustav -- Rješenje konflikta -- Teorija igara  HA10-02889 
 
Strojno ubiranje lavande -- Plantaže lavande  HA10-03263 
 
Studenti prava  HA10-03102 
 
Sunčevo zračenje  HA10-03233 
 
Supstancija -- Počelo  HA10-02959 
 
Sustav vođen diskretnim događajima -- FPGA -- Asinkroni motori -- Upravljanje momentom  HA10-03291 
 
Suvremena književnost -- Roman  HA10-03612 
 
Suvremena umjetnost -- Umjetnička medijacija  HA10-03403 
 
Sv. Franjo Asiški  HA10-03011 
 
Svećeništvo -- Euharistija -- Žrtva  HA10-02999 
 
Sveta Stolica  HA10-03736 
 
Svijest  HA10-02974  HA10-02970 
 
Svijest -- Introspekcija -- Subjektivnost -- Perspektiva  HA10-02976 
 
Svijest -- Redukcionizam  HA10-02968 
 
Svijest -- Staljinizam  HA10-02966 
 
Svijest -- Tijelo  HA10-02969 
 
Svjetsko vijeće crkava  HA10-03015 
 
Školski vjeronauk -- Crkva i društvo -- Crkva i država -- Katehetika -- Religijska pedagogija  HA10-03020 
 
Školski vjeronauk -- Odgoj -- Vjera  HA10-02997 
 
Školski vjeronauk -- Školski pastoral -- Školska kultura  HA10-03016 
 
Školski vjeronauk -- Župna kateheza  HA10-03017 
 
Šljiva Bistrica -- Autohtona hrvatska sorta šljive  HA10-03353 
 
Taekwondo -- Reaktibilnost -- Perceptivne sposobnosti  HA10-03450 
 
Taekwondo -- Sportski trening -- SAQ-trening  HA10-03557 
 
Takagi-Sugeno model -- Stabilizator elektroenergetskog sustava -- Sinkroni stroj  HA10-02891 
 
Tausk, Viktor  HA10-03606 
 
Teatrologija -- Scenska slika  HA10-03435 
 
Tehnologija i kultura -- Digitalna kultura  HA10-03038 
 
Tehnologija i kultura -- Informacijsko društvo -- Medijska kultura  HA10-03035 
 
Tehnologija i kultura -- Informacijsko društvo -- Medijska kultura -- Digitalna kultura  HA10-03033 
 
Tehnologija i kultura -- Transhumanizam  HA10-03039  HA10-02943 
 
Tekst i glazba -- Popularna glazba  HA10-03426 
 
Temporalni arteritis -- Gigantocelularni arteritis  HA10-03274 
 
Tenis -- Djeca -- Sportska motorika -- Sportski trening  HA10-03534 
 
Tenis -- Kondicijski trening -- Trening eksplozivne snage  HA10-03488 
 
Tenis -- Sportski trening -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost  HA10-03463 
 
Tenis -- Sportski trening -- Sportska motorika  HA10-03502 
 
Teorija institucija -- Bioetika  HA10-02942 
 
Teorija svjetskih sistema -- Financijska kriza -- Kapitalizam  HA10-03043 
 
Tijelo -- Posthumanizam -- Teorija dekonstrukcije -- Filozofija medija -- Medijska kultura  HA10-03028 
 
Tin Ujević -- Antun B. Šimić  HA10-03674 
 
Tiopronin -- Kinetička spektrofotometrija  HA10-03213 
 
Tomislav Marijan Bilosnić  HA10-03688  HA10-03656 
 
Tomo Maretić  HA10-03682 
 
TQMEX model -- Globalna kultura izvrsnosti  HA10-03365 
 
Tragedija -- Pitanje tragičnog  HA10-02961 
 
Trakcija guma -- Superelipsa  HA10-03321 
 
Traktori  HA10-03350 
 
Transformacija -- MDA -- CIM -- PIM  HA10-02877 
 
Transport biomaterijala -- Metoda diskretnih elemenata  HA10-03311 
 
Trčanje -- Mišićna aktivnost -- Sportski trening  HA10-03439 
 
Triatlon -- Sportska brzina  HA10-03496 
 
Tuđmanova doktrina -- Međunarodni odnosi -- Raspad Jugoslavije  HA10-03725 
 
Turci -- Opera -- Orijentalizam  HA10-03421 
 
Turistička aktivnost -- Turističko putovanje  HA10-03069 
 
Turizam -- Online rezervacije -- Hotelijerstvo  HA10-02883 
 
Turizam -- Tragovi metala -- Radionuklidi -- Sedimenti  HA10-03209 
 
Tvornica papira -- Otpadna voda -- Neizrazite neuronske mreže -- Proces koagulacije  HA10-03369 
 
Tyrophagsu similis Volgin -- Grinja pupoljka špinata -- Špinat  HA10-03327 
 
Učinkovito radno okruženje -- Visoko obrazovanje  HA10-03103 
 
Ukrasno bilje  HA10-03343 
 
Umjetničko klizanje -- Sportski trening  HA10-03559 
 
Umjetnost -- Znanje  HA10-02949 
 
Umor sportaša -- Sportski oporavak  HA10-03564 
 
UN  HA10-03734 
 
Unionizam -- Koncilijarizam  HA10-03007 
 
Upravljanje gibanjem -- Mrežno komunikacijsko kašnjenje -- Estimator poremećaja sustava  HA10-02905 
 
Upravljanje riječnim slivom -- Prekogranična suradnja u slivu  HA10-03237 
 
Upravljanje vodom -- Parametri upravljanja vodom -- Raspolaganje i korištenje voda  HA10-03231 
 
Ureidoamidi -- Aminokiseline -- Benzotriazol  HA10-03214 
 
Utopija -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-02924  HA10-02925 
 
Utopija -- Popularna glazba -- Tahitopija  HA10-03418 
 
Uzgoj svinja za tov -- Troškovi rada  HA10-03359 
 
Uzvišenost (glazba) -- Estetički realizam  HA10-03422 
 
Varijabilnost genotipova pšenice -- Procjena količine deoksinivalenola -- Mikrotoksini  HA10-03344 
 
Varijabilnost protoka -- Klimatske veličine  HA10-03242 
 
Velikosrpska genocidna politika -- Komunistički antifašizam -- Velikosrpstvo  HA10-03726 
 
Vico, Giambattista  HA10-02944 
 
Vinogradarsko imanje -- Prostorno uređenje  HA10-03357 
 
Vinova loza -- Vinogradarska tla -- Deponator gnojiva -- Fosfor -- Kalij  HA10-03251 
 
Vinsko tržište -- Pad potrošnje vina -- Proizvodnja vina u svijetu  HA10-03352 
 
Viskoznost ulja -- Motori s unutarnjim izgaranjem -- Klizni ležaj  HA10-03399 
 
Višestupanjski pretvarač s ulančanim H-mostovima -- DSTATCOM -- Petlja sa zaključanom fazom (PLL) -- Statički sinkroni kompenzator -- Uravnoteženje napona  HA10-02904 
 
Višnja Stahuljak  HA10-03675 
 
Vizualni identitet -- Web dizajn -- Mrežni dizajn -- Generičke ikone  HA10-02885 
 
Vjetroagregat -- Estimacija opterećenja  HA10-02897 
 
Vladimir Stojsavljević  HA10-03652 
 
Voćnjak -- Vodoosjetljivi papirići -- Pokrivenost lisne površine -- Raspršivač  HA10-03345 
 
Vodeni dvofazni sustav -- Polietilenglikol -- Soli -- Fenilalanin-amonij-liaza  HA10-03377 
 
Vodikove veze -- Halogene veze -- Supramolekulska kemija  HA10-03225 
 
Vodovod -- Vodoopskrba  HA10-03308 
 
Vodovodna mreža grada -- Socijalni slojevi stanovništva Zagreba  HA10-03309 
 
Vojnici -- Vojni trening -- Sportski trening -- Sportska brzina -- Sportska eksplozivnost  HA10-03571 
 
Volontarijat -- Pastoral mladih -- Salezijanci -- Karitativna djelatnost -- Crkva i društvo  HA10-02982 
 
Vrček, Valerije  HA10-02981 
 
Vrijednosnice -- Zaštita informacija na vrijednosnicama  HA10-03022 
 
Vrlina -- Sreća -- Odgoj -- Zakonodavstvo  HA10-02979 
 
William Shakespeare  HA10-02967  HA10-02972  HA10-02971  HA10-02965  HA10-02973 
 
Začinsko bilje -- Ljekovito bilje  HA10-03250 
 
Zakonske osnove odvodnje i regulacije Save -- Odvodnja suvišnih voda  HA10-03306 
 
Zarazne bolesti  HA10-03283 
 
Zaštita prava zatvorenika -- Nadzor nad sustavom izvršenja kazne  HA10-03077 
 
ZAVNOBiH  HA10-03053 
 
Zdravstveni turizam -- Zdravstvena kultura -- Liječilišni turizam  HA10-03070 
 
ZKP/08 -- Kaznenoprocesne odredbe -- Državnoodvjetnički kazneni progon  HA10-03074 
 
Zlouporaba droga -- Poremenećaji osobnosti -- Ovisničko ponašanje  HA10-03280 
 
Znanost -- Vjera -- Termodinamika -- Mehanika -- Filozofija znanosti  HA10-02875 
 
Znanost Filozofija znanosti -- Religioznost  HA10-02944 
 
Zoran Pilić  HA10-03691 
 
Zvonimir Majdak  HA10-03687  HA10-03678  HA10-03672 
 
Žarko Muljačić  HA10-03714 
 
Životinje  HA10-03247