Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Aflatoksin M1 -- Bakterije mliječne kiseline -- Sirovo mlijeko  HA10-06057 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja  HA10-05747 
 
Agrarna reforma 1945.-1947.  HA10-05685 
 
Agrokulturalne regije -- Ruralni turizam -- Poslovni turizam  HA10-05739 
 
Akcija Indeks  HA10-05881 
 
Aktivistička umjetnost  HA10-06151 
 
Alberto Fortis  HA10-06263 
 
Aleksandar Roža  HA10-06229 
 
Ali Hamenei  HA10-05641 
 
Alimentacijska obveza  HA10-05795 
 
Alkoholizam -- Marketing alkoholnih pića  HA10-06084 
 
Alkoholizam -- Psihosocijalni pristup -- Klubovi liječenih alkoholičara  HA10-05840 
 
Alternativne publikacije -- Avangardni časopisi  HA10-05544 
 
Aluminijeva legura -- Naplatak -- Avionski kotač -- Zamorna pukotina  HA10-06097 
 
Aluminijske legure  HA10-06093 
 
Alzheimerova bolest -- Kreativno izražavanje -- Komunikacijske poteškoće -- Komunikacija  HA10-05834 
 
Amplitudne anomalije -- Obrada seizmičkih podataka -- Fourierova transformacija  HA10-06027 
 
Andrijana Kos-Lajtman  HA10-06235 
 
Andrologija -- Urologija -- Erektilna disfunkcija -- Neplodnost -- Andropauza  HA10-05985 
 
Anđelko Košćak  HA10-06304 
 
Anestezija -- Urologija -- Postoperativna analgezija  HA10-05978 
 
Antižidovstvo -- Rasno zakonodavstvo  HA10-05749 
 
Aroma sira -- Peptidi -- Aminokiseline  HA10-06065 
 
Arterijska hipertenzija -- Djeca -- Adolescenti  HA10-05989 
 
Arterijska hipertenzija -- Hemodijaliza  HA10-05986 
 
Arterijska hipertenzija -- Hipertenzivna nefropatija -- Kompjutorizirana tomografija -- Magnetska rezonancija -- Radiologija -- Ultrazvuk  HA10-06011 
 
Arterijska hipertenzija -- Kuhinjska sol  HA10-05971 
 
Arterijska hipertenzija -- Primarni aldosteronizam -- Aldosteron/renin omjer  HA10-06006 
 
Arterijski tlak -- Nefroni -- Nefrogeneza -- Fetalni razvoj  HA10-05977 
 
Astronomsko nazivlje -- Budimska zvjezdarnica  HA10-06278 
 
Atenska konvencija 2002.  HA10-05593 
 
Austenitni nehrđajući čelik -- Toplo preoblikovanje -- Olovo  HA10-06103 
 
Autizam -- Program Ujedinjenih naroda za razvoj -- Mobilni stručni tim  HA10-05839 
 
Autohtonost -- Nacionalne manjine -- Ustavne promjene -- Izborno zakonodavstvo  HA10-05763 
 
Automobilski limovi -- Brzina deformacije -- Videoekstenzometrička metoda  HA10-06132 
 
Autoritarizam -- Demokracija -- Narančasta revolucija  HA10-05652 
 
Autoritarnost -- Autoritarna ličnost -- Etnički sukobi -- Etnički mir  HA10-05603 
 
Autorsko pravo -- Komunitarno pravo  HA10-05801 
 
Avangarda u umjetnosti -- Virtualni muzej avangarde  HA10-06158 
 
Bacanje kugle -- Rotacijska tehnika  HA10-06183 
 
Balintova metoda -- Psihosomatska medicina -- Obiteljska medicina -- Psihoterapija  HA10-05551 
 
Baltazar Adam Krčelić  HA10-05861 
 
Baščanska ploča (knjiga pjesama)  HA10-06238 
 
Batana -- Plovilo -- Kuća o batani (muzej)  HA10-05699 
 
Besplatna pravna pomoć -- Pravo na pristup pravosuđu  HA10-05804 
 
Beta-blokatori -- Hipertenzija  HA10-05979 
 
Betonski čelik -- Granica razvlačenja -- Legirni elementi  HA10-06091 
 
Bezlisni tip ozimog graška -- Produkcija mlijeka  HA10-06056 
 
Bibliobus -- Ekspanzija knjige -- Fond -- Knjižničarstvo  HA10-05541 
 
Bibliografija  HA10-05540 
 
Bibliografija članaka -- Drvna industrija (časopis)  HA10-05539 
 
Bilanca plaćanja -- Devizni transfer -- Robna razmjena  HA10-05684 
 
Bioplin -- Obnovljivi izvori energije -- Anaerobna razgradnja biomase  HA10-06023 
 
Biračko pravo -- Dijaspora  HA10-05626 
 
Boja zuba -- Dentalna estetika -- Zubna protetika  HA10-06016 
 
Bolnička infekcija -- Urotrakt -- Escherichia coli  HA10-05962 
 
Bolnička ljekarna -- Centralizirana priprema citostatika  HA10-05980 
 
Boris Dežulović  HA10-06234 
 
Bračni drugovi -- Zakonsko nasljeđivanje -- Opći građanski zakonik  HA10-05812 
 
Brisselska uredba I  HA10-05760 
 
Brownfield -- Greenfield -- Lokalni razvoj -- Investicije  HA10-05692 
 
Buština Kalinovac-2 -- PVT analiza -- Provjera konzistenstnosti podataka  HA10-06046 
 
Centar za autizam Zagreb  HA10-05839 
 
Centar za socijalnu skrb -- Reforma sustava socijalne skrbi -- Socijalni rad  HA10-05837 
 
Centar za socijalnu skrb -- Stručni djelatnik  HA10-05835 
 
Cerebralna paraliza -- Djeca -- Fina motorika -- Motorički razvoj -- Rehabilitacija  HA10-06009 
 
Charpy udarna žilavost -- Martenzit -- Donji bainit -- Tvrdoća -- HSLA čelik  HA10-06094 
 
Cijene nekretnina -- Tržišta nekretnina  HA10-06052 
 
Cikličko opterećenje -- Krivulje naprezanje-deformacija -- Niskolegirani čelik -- Tvrdoća  HA10-06108 
 
Citogenetika -- Kronična mijeloična leukemija  HA10-05987 
 
Crkva i društvo -- Društveni nauk Crkve  HA10-05605 
 
Crkva i država  HA10-05562 
 
Crkva i svijet  HA10-05568 
 
Crkva Presvetoga Trojstva u Brodu na Savi  HA10-06176 
 
Crkva Svetih Ćirila i Metoda (Karlovac)  HA10-06162 
 
Crkvena povijest Zagreba  HA10-05588 
 
Crvena alga -- Biološka invazija  HA10-05942 
 
CTC Upitnik za djecu i mlade -- Poremećaj u ponašanju  HA10-05873 
 
Čarobni patkokljunić  HA10-05935 
 
Časopisi o avangardi -- Avangarda u umjetnosti  HA10-05542 
 
Čelične cijevi -- Bešavne cijevi -- Šavne cijevi  HA10-06124 
 
Čeono glodanje -- Glavna sila rezanja  HA10-06114 
 
Čeono glodanje -- Hrapavost obrađene površine  HA10-06098 
 
Činjenično stanje -- Parnični postupak  HA10-05794 
 
Članstvo u EU -- Referendum  HA10-05663 
 
Čudan narod (pjesma) -- Godina 1971. (pjesma) -- Na vrhu Biokova (pjesma) -- U bolnici (pjesma) -- Veliki Hrvat (pjesma) -- Zimski sonet (pjesma)  HA10-06222 
 
David Cameron  HA10-05667 
 
Deformacija na toplo -- Aluminij -- Legura AA6082 -- CAE -- Ljuski faktor  HA10-06126 
 
Deliberacijska demokracija -- Politika argumenata -- Parlamentarizam  HA10-05649 
 
Demokracija -- Krupni kapital -- Političke kampanje  HA10-05625 
 
Demokratsko građanstvo -- Demokratsko društvo -- Ljudska prava -- Međuljudska kompetencija -- Građanska kompetencija  HA10-05859 
 
Depopulacija Hercegovine -- Turska osvajanja  HA10-05595 
 
Depresija -- Dom za starije osobe  HA10-05830 
 
Depresija -- Suicidalnost  HA10-05552 
 
Destinacijski marketing -- Gradski turizam -- Mrežno mjesto -- CCTD -- Internet  HA10-05704 
 
Destinacijski marketing -- Internet u turizmu -- Mrežna mjesta -- CCTD  HA10-05738 
 
Destinacijski menadžment -- Alpske destinacije -- Zimski turizam -- Razvoj destinacija  HA10-05722 
 
Destinacijski menadžment -- Zimske sportske destinacije -- Alpske destinacije  HA10-05726 
 
Digitalni domorodci -- Digitalni imigranti -- Google generacija  HA10-05853 
 
Dioklecijanova palača  HA10-06168  HA10-06163 
 
Diplomacija -- Migracije -- Transnacionalizam -- Žene  HA10-05906 
 
Djeca s autizmom -- Projekt -- Grad  HA10-05868 
 
Djeca s poteškoćama u učenju -- Razvojni koordinacijski poremećaj -- Imitiranje pokreta  HA10-05867 
 
Djeca s teškoćama -- Edukacijsko uključivanje -- Tolerancija  HA10-05871 
 
Djelomična krunica -- Zubna protetika  HA10-06012 
 
Dmitrij Medvedev  HA10-05624 
 
DMO -- Imidž destinacije -- Brendiranje destinacije  HA10-05698 
 
Dometi (književni časopis)  HA10-06224  HA10-06226 
 
Dragutin Tadijanović  HA10-06239  HA10-06252 
 
Drugostupanjski postupak -- Pravni lijekovi -- Viši sud -- Žalba -- Kazneni sud  HA10-05802 
 
Država i samouprava -- Supsidijarnost  HA10-05824 
 
Državna geodetska uprava  HA10-05922 
 
Državni arhiv u Slavonskom Brodu  HA10-06290 
 
Državni arhiv u Zadru  HA10-05919  HA10-05920 
 
Državni terorizam  HA10-05757 
 
Dubravko Horvatić  HA10-06228  HA10-06240  HA10-06155 
 
Dubrovačke ljetne igre -- Splitsko ljeto -- Rabska fjera -- Festival dalmatinskih klapa u Omišu  HA10-05886 
 
Dvovlašće  HA10-05642 
 
ECM metoda -- PVT uzorak -- Ležišni fluidi  HA10-06043 
 
Ekonomija vremena -- Cikličko vrijeme -- Linearno vrijeme -- Kultura vremena -- Vremenska perspektiva  HA10-05606 
 
Ekonomska kriza -- Tržište rada -- Siromaštvo -- Gospodarski oporavak  HA10-05694 
 
Ekonomska politika -- Protekcionizam -- Merkantilizam -- Slobodna trgovina  HA10-05673 
 
Ekonomski potencijali turizma -- Turizam u prirodi  HA10-05717  HA10-05727 
 
Elektroerozijska tekstura  HA10-06130 
 
Elektrolučno zavarivanje svornjaka -- Aktivirajući topitelj  HA10-06116 
 
Elektronička instrumentacija -- Induktivno mjerenje otpornosti stijena -- Zacijevljenja bušotina  HA10-06031 
 
Elektronička isprava -- Elektronički potpis -- Elektronički zapis -- Dokumentacijsko svojstvo -- E-proces -- Parnični postupak  HA10-05790 
 
Elektronički mediji -- Pravna zaštita usluga -- Oglašavanje -- Zakon o elektonskim medijima  HA10-05753 
 
Elinor Ostrom  HA10-05661 
 
Emanuel Vidović  HA10-06170 
 
Emmanuel Levinas  HA10-05550 
 
Emocije sportaša -- Samopouzdanje sportaša  HA10-06200 
 
Engleski jezik -- Prijevodni obrasci -- Poljski jezik  HA10-06206 
 
Erazmo pl. Barčić  HA10-06280 
 
Erozijsko-korozijsko trošenje -- Niskougljični čelik -- Cementiranje -- Boriranje -- Dupleks postupak  HA10-06138 
 
Esej  HA10-06256 
 
Etažno vlasništvo -- Knjiga položenih ugovora -- Zemljišne knjige -- Upravitelj nekretnine  HA10-05803 
 
Etničke zajednice -- Dijaspora -- Biračko pravo  HA10-05659 
 
Europska konvencija za ljudska prava  HA10-05759 
 
Europska socijalna povelja -- INTERIGHTS -- Obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju  HA10-05608 
 
Europska unija  HA10-05735  HA10-05663  HA10-05745  HA10-05779  HA10-05759  HA10-05742 
 
Europska unija -- Tržišno natjecanje -- Terminologija prava  HA10-05813 
 
Europski sud pravde (Luxembourg)  HA10-05760 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA10-05805  HA10-05777 
 
Evidencija o radnicima -- Evidencija o radnom vremenu  HA10-05678 
 
Evolucijska teorija -- Teološko gledište  HA10-05566 
 
Federalizam -- Politička polarizacija -- Frankofonske stranke -- Flamanski nacionalisti  HA10-05631 
 
Financijska globalizacija -- Dvojni deficit -- Zaduženost  HA10-05689 
 
Financijska kriza -- Financijske inovacije -- Subprimarni krediti -- Višak likvidnosti  HA10-05690 
 
Financiranje predsjedničke kampanje  HA10-06270 
 
Fleksotisak -- Fleksografija -- Onečišćenje -- Kontrola -- Prevencija  HA10-06074 
 
Flosari -- Splavari  HA10-06076 
 
Fluorid -- Karijes -- Zubna pasta  HA10-06014 
 
Fortifikacijska arhitektura -- Srednjovjekovna utvrda -- Ključica -- Arheološka istraživanja  HA10-06166 
 
Fotozaštita -- Kožni tumori -- Maligni tumori -- Karcinom kože -- UV zračenje  HA10-05968 
 
Fra Šimun Milinović  HA10-06271 
 
Francesco Carrara -- Josef Ziegler  HA10-06272 
 
Franjevački samostan i crkva Sv. Marije u podgrađu Cetini pod Sinjem  HA10-06164 
 
Franjevački samostan Sv. Nikole u Čakovcu  HA10-05685 
 
Franjevci  HA10-05571  HA10-05586  HA10-05581 
 
Franjevci 16-18. st. -- Ikonografija  HA10-06154 
 
Galerija Adris -- Zaklada Adris -- Duhanski muzej  HA10-05549 
 
Galvanizacija -- Formal concept analiza -- Gubitak mase čelika  HA10-06109 
 
Galješki govori  HA10-06208 
 
Garancija -- Garancija na prvi poziv -- URDG 458 -- URDG 758  HA10-05687 
 
Gastronomski turizam -- Kultura kave  HA10-05712 
 
Genske mutacije -- Filozofski aspekti  HA10-05937 
 
Geoinformacije -- Upravljanje u slučaju katastrofa -- Geoinformacijski sustav -- Nacionalna infrastruktura prostornih podataka  HA10-05924 
 
Giorgio (Zorzi) Calergi  HA10-06300 
 
Gladomor -- Genocid  HA10-06294 
 
Glavoč  HA10-05951 
 
Globalna ekološka politika -- Okvirna konvencija o klimatskim promjenama  HA10-05661 
 
Gospodarska povijest Slavonije  HA10-05695 
 
Gospodarski razvoj -- Direktne strane investicije -- Irski model razvoja  HA10-05693 
 
Gospodarski značaj Drave  HA10-05696 
 
Gradski trg -- Giardini (trg)  HA10-06160 
 
Granični spor -- Schellingova teorija pregovaranja -- Pregovarački proces  HA10-05664 
 
Grčka pravoslavna crkva  HA10-06300 
 
Grčki bankrot -- Ekonomija Grčke  HA10-05670 
 
Grupa Pécsi Mûhely  HA10-06148 
 
Habsburška Monarhija -- Apsolutizam -- Upravna vlast -- Sudbena vlast -- Pretura  HA10-06308 
 
Hannah Hein  HA10-06253 
 
Hayan Petroleum Company -- STE Company -- AFPC  HA10-06033 
 
HDZ  HA10-05633 
 
Heraldičko nazivlje -- Turski ratovi  HA10-06273 
 
Hidroelektrana Krka -- Arheološka istraživanja -- Industrijska arhitektura -- Kulturno dobro  HA10-06053 
 
Hiperplazija prostate -- Urologija  HA10-05963 
 
Hipertenzija -- Moždani udar -- Infarkt miokarda -- Kardiovaskularne bolesti  HA10-05961 
 
Hipertenzija -- Prehrana -- Prevencija -- DASH dijeta  HA10-05975 
 
Hipoteza efikasnog tržišta -- Hipoteza slučajnog hoda  HA10-05675 
 
HNK Varaždin  HA10-06178 
 
Hodimir Sirotković  HA10-06274 
 
Hodočasnici -- Putopisci -- Renesansa  HA10-05585 
 
Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam -- Sveta mjesta  HA10-05729 
 
Hodočašća -- Hrvati -- Iseljenici u Mlecima  HA10-05660 
 
Holstein prvotelke -- Laktacijski tijek  HA10-06062 
 
Hotelski informacijski sustavi -- Prihvaćanje informacijske tehnologije  HA10-05537 
 
Hotelski informacijski sustavi -- Tehnologija prihvata -- ITS -- HIS  HA10-05536 
 
Hridinski ježinac  HA10-05947 
 
Hrvati  HA10-06307 
 
Hrvati -- Slaveni -- Rusi  HA10-06295 
 
Hrvatska seljačka stranka -- Seljačka sloga  HA10-05904 
 
Hrvatska sociologija -- Akademsko proučavanje sociologije -- Međunarodne publikacije  HA10-05601 
 
Hrvatske glumice 1918.-1941. -- Kazališne glumice  HA10-06180 
 
Hrvatski nogometni savez  HA10-06192 
 
Hrvatski pravni tekstovi -- Prevođenje pravnih tekstova -- Pasivne konstrukcije -- Engleski jezik  HA10-06212 
 
Hrvatski sabor  HA10-05649 
 
Hrvatski sustav mirovinskog osiguranja -- Mirovinski sustav -- Mirovinsko osiguranje -- Europski socijalni model  HA10-05845 
 
I sretah ljude koji ljudima se ne zovu (pjesma)  HA10-06230 
 
I&R evaluacijski sustav -- Međunarodna produktivnost -- Sociologija -- Sociolozi  HA10-05614 
 
Ilija Mamuzić (inžinjer metalurgije)  HA10-06087 
 
Indeks percepcije korupcije  HA10-05774 
 
Industrija -- Reindustrijalizacija -- Moderan ekonomski sustav -- Suradnja s Monetarnim Fondom  HA10-05671 
 
Industrija celuloznih vlakana i papira -- Polukemijski fluting -- Soda-antrakinonska celulozna vlakna  HA10-06141 
 
Industrija čelika  HA10-06135 
 
Industrijske akcije -- Sindikalna prava -- Sindikalne slobode -- Štrajk  HA10-05680 
 
Industrijski velegradovi -- Ekološka kriza  HA10-05908 
 
Industrijsko vlasništvo -- Kaznenopravna zaštita  HA10-05779 
 
Informacijski sustavi -- Strateško planiranje  HA10-06068 
 
Inteligencija -- Povijest istraživanja -- Kvocijent inteligencije -- Vrste inteligencije -- Kognitivno funkcioniranje  HA10-05554 
 
Intenzivne plastične deformacije -- Kutno kanalno prešanje -- Šipke -- Trake  HA10-06100 
 
Interakcija domaćin-gost -- Doživljaji turista -- Ocjena destinacije  HA10-05707 
 
Interakcija domaćin-gost -- Ponašanje na putovanju -- Doživljaji turista  HA10-05737 
 
Interaktivni pogonski sustav -- Modeliranje -- DYNAST  HA10-06090 
 
ISAF -- OSRH -- NATO  HA10-05665 
 
Islamistika -- Žensko pitanje -- Položaj žene u islamu  HA10-05590 
 
Islamska teokracija -- Hatamijeva revolucija  HA10-05641 
 
Ispitivanje istražnih bušotina -- Dubinski ventil -- DST/TCP  HA10-06037 
 
Ivan Čehok  HA10-06275 
 
Ivan Kampuš  HA10-06288 
 
Ivana Brlić-Mažuranić  HA10-06255  HA10-06232 
 
Ivana Tomljenović Meller  HA10-06172 
 
Ivo Sanader  HA10-05633 
 
Izbor građana -- Etnička orijentiranost -- Stranačka politika  HA10-05655 
 
Izbori  HA10-05658 
 
Izrada kanala bušotine -- Kolona zaštitnih cijevi  HA10-06029 
 
Izvanredna revizija -- Revizija  HA10-05781 
 
Jadranska babica  HA10-05943 
 
Jan Čaplovič  HA10-05570 
 
Janko Polić Kamov  HA10-06283 
 
Javni promet -- Luke -- Pomorsko dobro -- ZPDP -- ZPVDLP  HA10-05746 
 
Javno obećanje nagrade  HA10-05788 
 
Jelačić, obitelj  HA10-06282 
 
Jezik književnosti -- Funkcionalni stilovi -- Standardni jezik  HA10-06204 
 
Jobbik -- Krajnja desnica  HA10-05666 
 
John Mason Neale  HA10-05575 
 
Josip Kosor  HA10-06221 
 
Jozo Joko Milinović  HA10-06242 
 
Judašice -- Trenažno opterećenje -- Vizualna percepcija  HA10-06188 
 
Kadmij -- Sediment  HA10-05927 
 
Kajkavski jezik -- Dijalekt  HA10-06211 
 
Kakvoća vode  HA10-05928 
 
Kalman Mesarić  HA10-06241 
 
Kantunal -- Parakar  HA10-06165 
 
Kapelica -- Poklonac -- Crkvena arhitektura -- Identitet zajednice -- Društveno sjećanje  HA10-05898 
 
Kardiorenalni sindrom -- Kardiovaskularne bolesti -- Bubrežno zatajenje  HA10-05995 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Kardiovaskularni bolesnici -- Akutni srčani infarkt -- Akutni koronarni sindrom -- Akutni infarkt miokarda -- Urgentno liječenje -- Intervencijska kardiologija -- Koronarna jedinica  HA10-05990 
 
Karikatura  HA10-06170 
 
Karneval -- Običaji -- Korizma  HA10-05889 
 
Kasko osiguranje -- Trasportna sredstva -- Osigurani rizici -- Premija osiguranja  HA10-05846 
 
Kasna berba (knjiga pjesama)  HA10-06236 
 
Kasna jesen (knjiga pjesama)  HA10-06242 
 
Kasnoantički grobovi -- Dominikanski samostan -- Novovjekovno groblje -- Bastionski gradski bademi  HA10-06261 
 
Kaštel -- Slavenska tiskara -- Protestantizam  HA10-06298 
 
Katastar -- ARHiNET  HA10-05920 
 
Katastar -- Grimanijeva mapa -- Böttnerov rukopisni inventar -- ARHiNET  HA10-05919 
 
Kaznena politika  HA10-05639 
 
Kazneni postupak -- Nezakoniti dokazi  HA10-05777 
 
Kazneno pravo -- Ne bis in idem -- Europski sud -- Europska unija  HA10-05775 
 
Kazneno pravo -- Zastrašivanje  HA10-05780 
 
Kinetika rekristalizacije -- Čelik -- Vruće oblikovanje  HA10-06112 
 
Klasifikacija radnih mjesta -- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -- Službenički odnosi  HA10-05826 
 
KNAP  HA10-06181 
 
Kolektivno sjećanje -- Mnemonička socijalizacija -- Interakcionizam  HA10-05609 
 
Kolesterol u mlijeku -- Konzervirano krmivo -- TMR sustav  HA10-06060 
 
Koljeni zglob -- Morfološka svojstva  HA10-06203 
 
Koncesija -- Željeznica -- Gradnja željeznica -- Kraljevina Hrvatska i Slavonija  HA10-05825 
 
Konstrukcijski čelik -- Niobij karbonitridni eutektik -- Kontrakcija u smjeru debljine  HA10-06092 
 
Konstrukcijsko drvo -- Uslojeno drvo -- Elastičnost -- Čvrstoća  HA10-06140 
 
Kontinuirano lijevanje trake -- Aluminijske slitine -- Parametri lijevanja  HA10-06095 
 
Kontumacijske presude -- Presuda zbog ogluhe -- Presuda zbog izostanka -- Alimentacijski postupak -- Uzdržavanje djece  HA10-05786 
 
Konzervativci  HA10-05667 
 
Konzervatorski radovi -- Restauracija  HA10-06167 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA10-06163 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Mozaici  HA10-06168 
 
Koronarna bolest srca -- Tjelesna aktivnost  HA10-06002 
 
Korupcija  HA10-05632 
 
Kostimografija -- Hrvatska kostimografija  HA10-06179 
 
Krčme  HA10-05890 
 
Kreditni kanal -- Monetarna politika -- GMM -- Nenaplativi kredit  HA10-05686 
 
Krizno komuniciranje -- Krizni menadžment -- Krizna situacija  HA10-06083 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Pušenje duhana -- UPLIFT ispitivanje -- Tiotropij  HA10-05969 
 
Kronologija rada  HA10-05547 
 
Krpeljni meningoencefalitis -- Krpelji -- Cijepljenje  HA10-05997 
 
Kultura kave -- Gastronomski turizam  HA10-05700 
 
Kupovno ponašanje -- Kupovna orijentacija -- Segmentacija tržišta -- Odjeća  HA10-05743 
 
Laburisti -- Blerizam  HA10-05651 
 
Lambertova konformna konusna projekcija -- Epikontinentalni pojas -- Linearna deformacija -- Kartografija  HA10-05918 
 
Land Art  HA10-06148 
 
Likovna kritika  HA10-06155 
 
Lokalna samouprava  HA10-05828 
 
Lokvičići (pjesma) -- Pogledi (pjesma) -- Vrtače moje (pjesma) -- Sinovi (pjesma) -- Povratak (pjesma) -- Usud (pjesma) -- Gdje sam? (pjesma) -- Noćni san (pjesma)  HA10-06244 
 
Louis-François Cassas -- Joseph Lavallée  HA10-06219 
 
Luksemburški idiom  HA10-06207 
 
Lula da Silva -- Dilma Rousseff  HA10-05634 
 
Ljevarstvo -- Nodularni lijev -- Taljenje -- Onečišćenje okoliša  HA10-06139 
 
Ljudska prava -- Polje slobodne procjene -- Prava ranjivih skupina  HA10-05764 
 
Ljudska prava -- Temeljna prava  HA10-05759 
 
Mađarska garda  HA10-05666 
 
Mađarski jezik -- Glagolske čestice  HA10-06214 
 
Mađarski jezik -- Sintaksa mađarskog jezika  HA10-06213 
 
Makrozoobentos  HA10-05939 
 
Maligni tumori -- Kožni tumori -- Melanom -- Klasifikacija melanoma  HA10-06008 
 
Manjinski predstavnici -- Nacionalne manjine -- Dvostruko pravo glasa  HA10-05647 
 
Marčanska biskupija  HA10-05570 
 
Marijan Lipovac  HA10-05654 
 
Marin Marasović  HA10-06051 
 
Marinko Sudac  HA10-06267  HA10-06276  HA10-06151 
 
Marketing destinacija -- Brend destinacije -- Imidž destinacije  HA10-05718 
 
Marko Antonije de Dominis  HA10-06285 
 
Marko Matić  HA10-06237 
 
Marko Pogačnik  HA10-06277 
 
Martin Borenić  HA10-05852 
 
Maske u etnologiji  HA10-05891 
 
Maske u kulturi  HA10-05611 
 
Masovna stranka -- Biračka stranka -- Politička korupcija -- Stranačka korupcija -- Demokratski poredak  HA10-05629 
 
Mate Baboselac Mišin  HA10-06254 
 
Mate Maras  HA10-06236 
 
Matične knjige -- Logička analiza  HA10-06287 
 
Max Weber  HA10-05618 
 
Medicinska antropologija -- Medicinski pluralizam -- Tradicijska medicina -- Komplementarna i alternativna medicina  HA10-05893 
 
Medicinski potpomognuta oplodnja -- Priznanje očinstva -- Darivatelj spolnih stanica -- Pravo djeteta -- Bračna zajednica -- Izvanbračna zajednica  HA10-06022 
 
Medicinsko pravo -- Generički lijekovi -- Odštetna odgovornost -- Cjepivo -- Zamjenski ljekovi  HA10-05787 
 
Mediteran -- Festivali  HA10-05886 
 
Međunarodna arbitraža -- Arbitražna prava -- Arbitrabilnost -- Lex fori  HA10-05796 
 
Međunarodna trgovačka komora -- MTK  HA10-05687 
 
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju -- Međunarodni kazneni sud za Ruandu  HA10-05773 
 
Međunarodno pravo mora -- Historijski zaljevi  HA10-05758 
 
Mehanička ventilacija bolesnika -- Umjetno disanje  HA10-06005 
 
Mehanički način podizanja nafte -- Dubinska sisaljka  HA10-06026 
 
Mehatronički sustav -- Fuzija informacija -- Ugrađena inteligencija  HA10-06113 
 
Mehatronika -- Modeliranje -- Simulacija -- Metodologija konstruiranja -- Kosimulacija -- Uniformno modeliranje  HA10-06111 
 
Meke kontaktne leće  HA10-06020 
 
Melanom -- Kožni tumori -- Biopsija sentinel limfnog čvora -- Limfadenektomija -- Kirurško liječenje  HA10-06017 
 
Menadžment -- Stilovi vođenja  HA10-06070 
 
Menoragija -- Intrauterini uložak -- Kirurško liječenje -- Hormonska terapija  HA10-06021 
 
Metalurška oprema -- Koncentracija naprezanja -- Životni vijek konstrukcije  HA10-06125 
 
Migracije -- Asimilacija -- Multikulturalizam -- Transnacionalizam -- Povratne migracije -- Hrvatska dijaspora  HA10-05902 
 
Migracije -- Migracijska politika -- Siva ekonomija -- Društveno isključivanje  HA10-05894 
 
Mihael Ferić  HA10-06175 
 
Mihanovići od Konščice  HA10-06281 
 
Mijo Škvorc  HA10-05564 
 
Milan Bandić  HA10-05650 
 
Mile Pešorda  HA10-06238 
 
Milutin Polić -- Janko Polić Kamov -- Nikola Polić -- Ljubo Weisner  HA10-06223 
 
Mirko Danijel Bogdanić  HA10-06278 
 
Mirko Kapić  HA10-05584 
 
Mirno rješavanje sporova -- Sudska medijacija -- Izvansudska medijacija -- Parnični postupak  HA10-05782 
 
Miroslav Akmadža  HA10-05565 
 
Mirovne misije  HA10-05665 
 
M-kupnja -- Kupnja putovanja -- Turistički proizvod  HA10-05709 
 
M-kupnja -- Kupnja putovanja -- Turistički proizvodi  HA10-05711 
 
Mletački generali  HA10-06269 
 
Molitva svetom Franji (pjesma) -- Pjesma o Belzebubu (pjesma) -- Pjesma o anđelima (pjesma)  HA10-06243 
 
Morska zvijezda  HA10-05945 
 
Morske bentonske mikroalge -- Taksonomija  HA10-05940 
 
Morski pas tupan  HA10-05949 
 
Motoričke sposobnosti dječaka -- Sportski trening  HA10-06193 
 
Multietnička područja -- Sukobi -- Postkonfliktni procesi -- Multietnički mir  HA10-05600 
 
Nacionalna infrastruktura prostornih podataka -- INSPIRE direktiva  HA10-05922 
 
Nacionalni park Krka  HA10-05910 
 
Nacionalni park Krka -- Tržišna komunikacija -- Marketing  HA10-06085 
 
Naftna bušotina -- Platforma Deepwater Horizon -- Izljev nafte -- Sanacija -- Ekološka katastrofa  HA10-06032 
 
Naftno-geološki potencijal -- Periplatformni klastiti -- Dinaridska karbonatna platforma -- Pronalaženje nafte  HA10-06044 
 
Naglasci -- Hrvatski jezik  HA10-06210 
 
Narodni trg -- Groblje -- Crkva sv. Lovre  HA10-06260 
 
Narodno blago -- Škrinje  HA10-05888 
 
Nasilje nad djecom -- Istraživačka praksa -- Bibliografija o nasilju nad djecom  HA10-05844 
 
Nasilje u masovnim medijima -- Televizijsko nasilje  HA10-05613 
 
Nasilje u obitelji -- Istraživanja s djecom  HA10-05842 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Nastavne strategije  HA10-05856 
 
Natjecanja učenika -- Motivacija učenika -- Socio-ekonomski indeks razvijenosti  HA10-05607 
 
Nehrđajući čelik -- Lučno zavarivanje -- Zavarivačka prašina -- Kancerogene tvari  HA10-06115 
 
Nehrđajući martenzitni čelik -- Korozijska otpornost -- Toplinska obrada  HA10-06107 
 
Neinvazivna mehanička ventilacija -- Intubacija -- Umjetno disanje  HA10-05999 
 
Neka žrtva žrtvu gleda (pripovijest)  HA10-06249 
 
Nekretnina -- Pravo vlasništva -- Hipoteka -- Pravo na namirenje  HA10-05799 
 
Nella Lonza  HA10-06301 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Kultura  HA10-05903 
 
Nematoda  HA10-05948 
 
Neoklasika -- Ekonomska politika -- Makorekonomska stabilnost -- Dužnička kriza  HA10-05683 
 
Neorijentirani elektrolim -- Titan -- Magnetski gubitci  HA10-06096 
 
Neovisnost -- Devolucija  HA10-05646 
 
Neplodnost -- Medicinski potpomognuta oplodnja -- Izvantjelesna oplodnja  HA10-05966 
 
Neplodnost -- Varikokela -- Adolescenti -- Školska medicina  HA10-05970 
 
Nepostojeći hrvatski pisci (knjiga) -- Književna kritika -- Hermeneutika  HA10-06240 
 
Nezakonit rad suca -- Zakon o sudovima -- Odgovornost države za štetu -- Neopravdana osuda -- Nezakonito lišenje slobode  HA10-05793 
 
Nodularni lijev -- Cirkonsko-grafitni premaz  HA10-06129 
 
Nodularni lijev -- Katodna polarizacija  HA10-06123 
 
Nogomet -- Lažiranje rezultata -- Nogometna infrastruktura -- Politička instrumentalizacija  HA10-06192 
 
Novine -- Proizvodnja -- Dizajn -- Dvostruke slike  HA10-06073 
 
Novoromanika -- Historicizam  HA10-06162 
 
Obični kriging -- Indikatorska varijabla -- Pješčenjak -- Lapor -- Ležište nafte i plina  HA10-05932 
 
Obični kriging -- Poroznost -- Neogenski pješčenjaci  HA10-06039 
 
Obiteljska medicina -- Liječnik -- Arterijska hipertenzija  HA10-05960 
 
Obiteljska medicina -- Očne bolesti  HA10-05967 
 
Obiteljski odgoj -- Participativna prava djeteta -- Poslušnost -- Odgovornost  HA10-05851 
 
Obiteljski zakon -- Poslovna sposobnost -- Prava djeteta  HA10-05791 
 
Oblikovanje deformiranog materijala  HA10-06133 
 
Oblikovanje namještaja -- Stambeni prostor -- Trendovi  HA10-06144 
 
Obrada slike -- Print-scan proces  HA10-05535 
 
Obrazovanje u vjeri  HA10-05577 
 
Obrazovno postignuće -- Školski uspjeh -- Obrazovanje roditelja -- Spolne razlike  HA10-05858 
 
Obred jutrenja Velikog tjedna -- Baraban -- Običaj barabana  HA10-05899 
 
Obvezno osiguranje -- Pomorski prijevoznik -- Sustav odgovornosti  HA10-05593 
 
Od bitija redovničkoga knjižice (knjižica) -- Glagoljska tiskara -- Glagoljica  HA10-06251 
 
Odbojka -- Poučavanje odbojke  HA10-06199 
 
Odbojkašice -- Masno tkivo  HA10-06198 
 
Odbojkašice -- Taktičke akcije  HA10-06184 
 
Odgoj i obrazovanje -- Obrazovni sustav  HA10-05864 
 
Odgoj za participaciju -- Slika djeteta -- Participativne nastavne strategije -- Demokratsko sudjelovanje  HA10-05855 
 
Odgovornost za štetu -- Deliktna sposobnost -- Ubrojivost počinitelja -- Pravičnost  HA10-05811 
 
Održivi razvoj -- Turistička djelatnost -- Masovni turizam -- Održivi turizam  HA10-05714 
 
Odustajanje od studija -- Učinkovitost studiranja -- SEMMA metodologija -- Rudarenje podataka  HA10-05880 
 
OHO skupina  HA10-06150  HA10-06152 
 
Oktenidin dihidroklorid -- Antimikrobni agens -- Dezinfekcija rana  HA10-05982 
 
Opekline -- Izvanbolničko liječenje  HA10-05965 
 
Opsada Zadra 1813. -- Krajiški patriotizam  HA10-06306 
 
Oralna kirurgija -- Piezoelektrični uređaj  HA10-06015 
 
Organizacija parkiranja -- Ugovorna kazna  HA10-05761 
 
Orgulje  HA10-06176 
 
Osiguranje od automobilske odgovornosti -- Ništetnost ugovora -- Ugovor o osiguranju -- Pobojni ugovor  HA10-05849 
 
Osiguranje pravne zaštite -- OPZ  HA10-05850 
 
Osiguranje pravne zaštite -- OPZ -- Neživotno osiguranje -- Pravni troškovi  HA10-05847 
 
Osnovna škola -- Učenička postignuća -- Kvalitetno obrazovanje -- Spolne razlike  HA10-05857 
 
Osobe s intelektualnim teškoćama -- Društveni model skrbi  HA10-05872 
 
Osobe s intelektualnim teškoćama -- Zapošljavanje -- Radna kompetencija -- Socijalna kompetencija  HA10-05682 
 
Osteoartritis -- Fizikalna terapija -- Temporomandibularni zglob  HA10-05988 
 
Otkivak -- Pretaljivanje pod troskom -- Ingot  HA10-06120 
 
Otoliti -- Pelagične vrste riba  HA10-05938 
 
Ovčarstvo -- Transhumantno stočarstvo -- Migracije -- Transnacionalizam  HA10-05905 
 
Ovrha na nekretninama  HA10-05806 
 
Ovrha na plaći  HA10-05800 
 
Ovrha radi vraćanja radnika na rad -- Ovršni zakon -- Nezamjenjiva činidba  HA10-05818 
 
Palača Skočibučić Lukaris  HA10-06167 
 
Parametri zavarivanja -- Mikrolegirani čelik -- Zavarivanje s dvije žice  HA10-06127 
 
Park prirode  HA10-05909 
 
Parnični postupak -- Pravni lijekovi -- Instancijski sud  HA10-05785 
 
Parobrod -- Kotor (brod)  HA10-06075 
 
Parobrodarska linija -- Parobrod -- Austrijski Lloyd  HA10-06078 
 
Pavao Maček  HA10-06282 
 
Periferna arterijska bolest -- Kardiovaskularni mortalitet  HA10-06001 
 
Petar Milić Periša  HA10-06248 
 
Petar Šegedin  HA10-06225 
 
Philadelphijska konvencija -- Konvencija o budućnosti Europe  HA10-05769 
 
Phillips-ova krivulja -- Inflacija -- Nezaposlenost -- Ekonomski rast -- Teorija zlatnog trokuta  HA10-05679 
 
Piero Manzoni  HA10-06279 
 
Pietro Ferrari  HA10-06171 
 
Pirka  HA10-05950 
 
Pjesništvo -- Otajstva slobode (knjiga pjesama)  HA10-06248 
 
Plastična deformacija -- Čelične trake -- Nelegirani čelik -- Vlačni pokus  HA10-06118 
 
Plastično razaranje -- Troosno stanje naprezanja  HA10-06088 
 
Platna bilanca -- Inozemna zaduženost -- Kapitalni tokovi -- Antikrizne politike -- Switching politika  HA10-05674 
 
Platna bilanca -- Proračunski deficit -- Izravni porezi -- Neizravni porezi -- Dvostruki deficit  HA10-05688 
 
Plinovod -- Utjecaj na okoliš  HA10-06042 
 
Plinovod Slobodnica-Donji Miholjac -- Magistralni plinovod -- Izgradnja plinovoda  HA10-06041 
 
Plinska platforma Annamaria -- Proizvodno-transportni sustav plinskog polja -- Prirodni plin -- Polaganje plinovoda na morsko dno  HA10-06034 
 
Plinski transportni sustav -- Podzemno skladište plina  HA10-06036 
 
Plinsko polje -- Bušotina -- 3D seizmika -- Seizmička anomalija -- Prospekt Božica  HA10-06028 
 
Plinsko polje Palmyra -- Markada formacija -- Amanus formacija -- Hidrauličko frakturiranje  HA10-06049 
 
Plinsko-kondenzatno ležište -- 3D seizmika -- Miocenski karbonatni brečo-konglomerati  HA10-06040 
 
PLO -- Palestinska samouprava  HA10-05642 
 
Plućna arterijska hipertenzija  HA10-06003 
 
Pneumokracija  HA10-05578 
 
Pneumokracija Duh Sveti  HA10-05579 
 
Podosiguranje -- Isplata osigurnine  HA10-05848 
 
Poduzetništvo -- Kooperativnost -- Suradnički odnosi -- Suradnička ekonomija  HA10-05672 
 
Podvodni ribolov -- Sportsko natjecanje  HA10-06196 
 
Poezija  HA10-06246 
 
Pojedinačni prijamnik -- Seizmičko mjerenje -- Ležište -- Q-Land  HA10-06035 
 
Policijski službenik -- Pravo na plaću -- Privremeni prmeještaj službenika  HA10-05829 
 
Politička korektnost -- Reductio ad hitlerum  HA10-05630 
 
Politička korektnost -- Skupina 88 -- Lingvistički obrat  HA10-05644 
 
Politička korupcija  HA10-05643  HA10-05636 
 
Politička kultura -- Hrvatski student -- Demokratske vrijednosti  HA10-05619 
 
Politička odgovornost -- Politička korupcija -- Parlament -- Izvršna vlast -- Sudstvo  HA10-05765 
 
Politički cinizam -- Kinizam  HA10-05637 
 
Politički humor -- Kognitivna lingvistika  HA10-06205 
 
Političko djelovanje -- Populizam  HA10-05635 
 
Političko-poslovni ciklusi -- Fiskalna politika -- Palamentarni izbori  HA10-05638 
 
Politika coronelisma -- Fome Zero  HA10-05634 
 
Politika ekonomske i socijalne povezanosti -- Financiranje turizma -- EU  HA10-05732 
 
Poltička korektnost -- Političko ponašanje -- Politički govor  HA10-05640 
 
Pomorski ratovi 16. st. -- Osmanlije  HA10-06292 
 
Pomorsko dobro -- Luka -- Nautički turizam -- Sidrište -- Privezište  HA10-06077 
 
Ponašanje potrošača -- Potrošači  HA10-06081 
 
Poplava -- Nevrijeme  HA10-05933 
 
Populizam  HA10-05650 
 
Poremećaji iz autističnog spektra -- Inkluzivan odgoj i obrazovanje -- Socijalna interakcija -- Komunikacija  HA10-05869 
 
Poremećaji iz autističnog spektra -- Likovni izričaj -- Kreativnost -- Likovna terapija -- Djeca  HA10-05996 
 
Poremećaji iz autističnog spektra -- Program stanovanja osoba s autizmom -- Zapošljavanje osoba s autizmom  HA10-05838 
 
Poremećaji iz autističnog spektra -- Socijalni model pomoći -- Socijalna integracija  HA10-05843 
 
Porezni savjetnik -- Pranje novca -- Financiranje terorizma  HA10-05778 
 
Porijeklo života -- Teološko gledište  HA10-05576 
 
Portret  HA10-06272 
 
Poslovna inteligencija  HA10-06067 
 
Poslovna inteligencija -- Modeli zrelosti  HA10-06069 
 
Poslovna inteligencija -- Procjena investicija -- OLAP  HA10-06080 
 
Poslovna inteligencija -- Web segmentacija -- Mrežna segmentacija -- Internet u poslovanju -- Poslovno odlučivanje  HA10-06066 
 
Poslovne ideje -- Direktne investicije -- Trgovinski deficit  HA10-05744 
 
Poslovni procesi -- Organizacijske promjene  HA10-06082 
 
Poslovni udio -- Društvo s ograničenom odgovornošću -- Sudski registar  HA10-05816 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Djeca -- Adolescenti  HA10-05561 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Farmakoterapija  HA10-05983 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Forenzičko liječenje -- Psihoterapija  HA10-05553 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Genetski polimorfizam -- Neurobiologija  HA10-05956 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Kronična bol -- Psihijatar  HA10-05555 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Magnetska rezonancija -- Amigdala -- Hipokampus -- Ratni veterani  HA10-05955 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Metabolički sindrom  HA10-05558 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Neurobiologija -- Neurotransmiteri  HA10-05954 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Psihofiziologija  HA10-05957 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Rat  HA10-05557 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Rat -- Hrvatski branitelji -- Sekundarna viktimizacija  HA10-05556 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Serotonin -- Psihofarmaci  HA10-05981 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- Starija životna dob  HA10-05559 
 
Povijesna demografija  HA10-05596 
 
Povijest školstva 18. st.  HA10-05861 
 
Povijest zrakoplovstva -- Vojno zrakoplovstvo -- Civilno zrakoplovstvo -- Hidroavion -- Zračna luka Pula  HA10-06079 
 
Povijest župe  HA10-05563  HA10-05569  HA10-05572  HA10-05573  HA10-05574  HA10-05587  HA10-05589 
 
Pranje novca -- Nefinancijski sektor  HA10-05776 
 
Prava djece -- Izdržavanje zatvorske kazne -- Posjet roditelju  HA10-05768 
 
Pravično suđenje  HA10-05805 
 
Pravna osoba javnog prava -- Javno dobro -- Nekretnine  HA10-05792 
 
Pravna pravila -- Kolektivni ugovor -- Produžena primjena  HA10-05755 
 
Pravo nasljeđivanja -- Ostavina -- Oporučno nasljeđivanje -- Oporuka  HA10-05798 
 
Pravo osiguranja -- Ugovorno pravo osiguranja -- PEICL/DCFR Insurance  HA10-05742 
 
Pravo osobnosti -- Neimovinska šteta -- Pravo osobnosti na duševno zdravlje -- Mobbing -- Šikana  HA10-05767 
 
Predsjednički izbori -- Demokratski potencijal  HA10-05628 
 
Predsjednički izbori -- Politička slika  HA10-05657 
 
Presedan -- Precedentni pravni sustav  HA10-05754 
 
Pretile osobe -- Stavovi sportskih stručnjaka  HA10-06189 
 
Prigušenje vibracija -- Sustav rotora -- Upravljački sklop -- Blazinice kliznih ležaja  HA10-06089 
 
Primorski Bunjevci -- Društveni život  HA10-05895 
 
Primorski Bunjevci -- Primorci -- Podgorci -- Identifikacijski procesi -- Etnokulturni procesi -- Svadbeni običaji  HA10-05897 
 
Prirodna baština -- Miljevačke lokve  HA10-05907 
 
Pristojan rad -- Javni radovi -- Nezaposlene osobe  HA10-05766 
 
Profesionalna odgovornost -- Odvjetništvo -- Odštetna odgovornost  HA10-05807 
 
Proizvodnja svježeg sira -- Mikrobiološka kvaliteta  HA10-06058 
 
Proizvodnja željeza -- Vjetar visoke peći  HA10-06131 
 
Proračunski deficit -- Tekuća bilanca -- Ekonomski rast -- Izvoz  HA10-05676 
 
Prostata -- Tumori prostate -- Karcinom prostate -- Prostatični specifični antigen -- Digitorektalni pregled  HA10-05994 
 
Prostorna mobilnost -- Deteritorijalizacija -- Transnacionalnost -- Fleksibilnost društvenog života  HA10-05617 
 
Prostorni razvoj  HA10-06265 
 
Prostorno planiranje -- Održivi razvoj -- Teritorijalna kohezija -- Teritorijalni kapital  HA10-06159 
 
Psihoanalitička interpretacija  HA10-06217 
 
Psihosocijalni rad -- Socijalni rad -- Kompetencija studenata -- Studij socijalne pedagogije -- Studij psihologije  HA10-05833 
 
Puls-neutron metoda -- Zasićenje ugljikovodicima -- Ležište  HA10-06045 
 
Putopis o Dalmaciji -- De Dominis  HA10-05575 
 
Racionalizirani parlamentarizam -- Politička samovolja -- Ustavno-politički sustav  HA10-05648 
 
Račić jednakonožac  HA10-05946 
 
Račić jednakonožac -- Crvena vojnikinja  HA10-05936 
 
Računalne igre -- Herojski obrasci -- Foklor -- Virtualni prostor -- Mitologija  HA10-05887 
 
Rade Maina  HA10-06269 
 
Radiologija -- Urotrakt -- Magnetska rezonancija -- Kompjutorizirana tomografija -- Ultrazvuk  HA10-05993 
 
Radničko kulturno-umjetničko društvo Rudar -- Folklorni ansambl  HA10-05548 
 
Rani dječji karijes  HA10-06013 
 
Raskid ugovora  HA10-05808 
 
Razina obrazovanja -- Razina prihoda  HA10-05878 
 
Razvoj turizma -- Ruralni prostor  HA10-05610 
 
Regionalni identitet -- Kulturni identitet  HA10-05616 
 
Regulatorne agencije -- Komunalne usluge -- Lokalne uprave -- Koncesija  HA10-05827 
 
Reinhard Lauer  HA10-06220 
 
Renesansni kamin -- Polikromija  HA10-06146 
 
Reparaturno zavarivanje -- Laser  HA10-06119 
 
Restauracija -- Sv. Petar šalje sv. Dujma u Dalmaciju  HA10-06171 
 
Rimljani -- Rimski natpis  HA10-06262 
 
Rimsko pravo -- Artes liberales  HA10-05783 
 
Rimsko pravo -- Mandatum pecuniae credendae  HA10-05751 
 
Rimsko pravo -- Posjed -- Podčinjene osobe  HA10-05756 
 
Rizično ponašanje -- Djeca i mladi -- Obitelj  HA10-05870 
 
Rodni stereotipi -- Odabir studija  HA10-05884 
 
Rodni stereotipi -- Rodna osjetljivost -- Čitanka književnosti  HA10-05594 
 
Rodoslovlje  HA10-06281 
 
Romanski jezici -- Nastanak romanskih jezika -- Historijska sociolingvistika  HA10-06209 
 
Rudnik -- Labinska republika -- Vineški statut  HA10-06309 
 
Ruska politika  HA10-05624 
 
Sabrana djela  HA10-06255 
 
Sakralna baština -- Kulturni turizam  HA10-05740  HA10-05701 
 
Salinitet -- Dagnja -- Onečišćenje vode  HA10-05926 
 
Salix viminalis -- Ogrjevna vrijednost -- Drvno iverje  HA10-06142 
 
Samohrano roditeljstvo -- Jednoroditeljske obitelji -- Dvoroditeljske obitelji -- Obitelj -- Spolne razlike -- Društveni stavovi  HA10-05620 
 
Sarah Rees Jones -- Katalin Szende  HA10-06296 
 
Sedra -- Slapovi -- Zaštita sedre  HA10-05911 
 
Seizmičko mjerenje -- Istraživanje -- Nafta -- Plin  HA10-06030 
 
Seizmologija -- Seizmika -- Mikroseizmika -- Potresi  HA10-05929 
 
Seljačka ideologija -- Prosvjetna politika -- Etnologija  HA10-05904 
 
Silovanje -- Zločin protiv čovječnosti -- Ratni zločin -- Genocid  HA10-05773 
 
Simulacija -- Softver SIMUL8 -- Proizvodnja namještaja  HA10-06145 
 
Simulacija zavarivanja -- Zavarivanje u više slojeva -- Izobličenje  HA10-06128 
 
Simulacijski model -- Logistički sustav -- Logistički sustav velikih metalurških sustava -- Simulacijska metodologija  HA10-06121 
 
Sindrom iritabilnog crijeva -- Prehrana -- Ulje paprene metvice  HA10-05976 
 
Sir trapist  HA10-06063 
 
Sirutkini napici -- Sirutka -- Fermentacija -- Jogurt  HA10-06064 
 
Skolioza -- Idiopatska skolioza  HA10-06004 
 
Skrbništvo za odrasle osobe -- Poslovna sposobnost -- Zaštita osobnosti -- Ljudska prava osoba s duševnim smetnjama -- Status skrbnika  HA10-05810 
 
Skupina OHO  HA10-06149 
 
Slano morsko jezero  HA10-05925 
 
Slavenska mitologija -- Obredni tekstovi -- Usmena predaja -- Sakralno pjesništvo  HA10-05901 
 
Slavenski useljenici  HA10-06293 
 
Slavica Šišara  HA10-06245 
 
Slavko Zlatić  HA10-06284 
 
Slobodni kraljevski grad Osijek 1809.  HA10-06303 
 
Slobodni kraljevski gradovi -- Hrvati  HA10-06299 
 
Slovenska neoavangarda  HA10-06152 
 
Slovenska neoavangarda -- Performans  HA10-06150 
 
Socijalna država  HA10-05615 
 
Socijalna ekonomija -- Neprofitna organizacija -- Europska unija  HA10-05677 
 
Socijalna zaštita  HA10-05832 
 
Socijalni kapital -- Demokracija -- Političko povjerenje  HA10-05645 
 
Socijalni konstruktivizam -- Praktična teologija  HA10-05567 
 
Socijalni rad -- Integriranje spoznaja -- Multidisciplinarnost -- Transdisciplinarnost -- Interdisciplinarnost  HA10-05831 
 
Socijalni rad -- Osoba s invaliditetom -- Neprofitni sektor -- Socijalni model  HA10-05841 
 
Socioekonomski status -- OECD-PISA istraživanje -- Obrazovanje -- Obrazovno postignuće  HA10-05862 
 
Sociologija -- Sociolozi -- Znanstvena produktivnost -- Bibliometrijsko istraživanje  HA10-05604 
 
Sociologija kasne modernosti -- Europska unija -- Refleksivna modernizacija  HA10-05546 
 
Socio-prostorno restrukturiranje -- Mobilnost -- Metodološki nacionalizam  HA10-05612 
 
Speleologija -- Speleoronilačka istraživanja -- Špilja Miljacka II  HA10-05912 
 
Spiridon Gopčević -- Leo Brenner  HA10-06268 
 
Spirulina platensis -- Jogurt -- Acidofilno mlijeko  HA10-06061 
 
Splitska brodogradnja -- Brodograditelji  HA10-06055 
 
Splitski graditelji  HA10-06051 
 
Splitski spomenici -- Putopis  HA10-06219 
 
Spolno prenosive bolesti -- Urogenitalne infekcije  HA10-05973 
 
Spondiloartritis -- Seronegativni spondiloartritis -- Klasifikacija -- Dijagnostika  HA10-06000 
 
Sportski događaji -- Organizacija sportskih događaja  HA10-06182 
 
Sportski objekti -- Rukomet -- Ekonomika sporta -- Antropologija potrošnje  HA10-06202 
 
Sprinteri -- Bilateralni deficit  HA10-06191 
 
Srdela -- Reprodukcija  HA10-05952 
 
Srednjovjekovni nabožni tekstovi  HA10-06215 
 
Stabilizacija -- Dvostruki deficit -- Platna bilanca  HA10-05669 
 
Stanačko članstvo -- Kadrovske stranke -- Masovne stranke -- Ekonomizacija  HA10-05668 
 
Stanične masne kiseline -- Bakterije  HA10-05941 
 
Stanovništvo -- Struktura stanovništva -- Osnivanje gradova  HA10-05598 
 
Stanovništvo Hrvatske 18. st. -- Stanovništvo Slavonije 18. st.  HA10-05597 
 
Starenje -- Andropauza -- Erektilna disfunkcija -- Testosteron -- Muškarci  HA10-05958 
 
Statini -- Akutni koronarni sindrom -- Sekundarna prevencija  HA10-05984 
 
Stavovi prema sportu -- Sportska motivacija -- Oružane snage Slovenije  HA10-06194 
 
Stereotipi -- Percepcija naroda -- Etnička distanca -- Bošnjaci -- Hrvati -- Srbi  HA10-05621 
 
Stijene -- Rotacijsko bušenje -- Vektorska kvantizacija  HA10-06047 
 
Stjepan Mesić  HA10-05635 
 
Stlačeni prirodni plin -- SPP spremnici -- Morski transport plina  HA10-06048 
 
Stožasti proizvodi -- Lim -- Rotacijsko izvlačenje  HA10-06106 
 
Stranka prava  HA10-06280 
 
Strategija čiste proizvodnje -- Sustav upravljanja okolišem -- Metalurška tvrtka  HA10-06104 
 
Stratigrafija  HA10-05930 
 
Stratigrafska zamka -- Ugljikovodici -- 3D seizmika -- Linearni barijerni sprud  HA10-05931 
 
Stres -- Trauma -- Posttraumatski rast  HA10-05560 
 
Studenti -- Autobusni prijevoz -- Migracije  HA10-05900 
 
Sudske odluke -- Pravosudna suradnja -- Građanski predmeti -- Trgovački predmeti -- Odluka  HA10-05760 
 
Suplementacija kreatinom -- Anabolički hormoni -- Testosteron -- Vježbe s opterećenjem  HA10-06186 
 
Susjedna nekretnina -- Rušenje zgrade -- Otklanjanje opasnosti -- Naknada štete  HA10-05797 
 
Sustav provjera i ravnoteža -- Pravna država  HA10-05750 
 
Suverenitet parlamenta -- Deklaracije o pravima -- Sudbena vlast -- Sudski aktivizam  HA10-05752 
 
Suza didova (pripovijest)  HA10-06250 
 
Svjetsko rukometno prvenstvo 2009.  HA10-06202 
 
Šime Starčević  HA10-06210 
 
Šimun Kožičić  HA10-06251 
 
Školjkaši -- Hidraulička dredža  HA10-05944 
 
Škrpun  HA10-05934 
 
Šterna -- Opskrba vodom  HA10-06291 
 
Taekwondo -- Motoričke sposobnosti -- Sportska uspješnost  HA10-06190 
 
Tandemokracija  HA10-05624 
 
Teatar 2000 -- EXIT  HA10-06177 
 
Tenisači -- Motoričke sposobnosti  HA10-06197  HA10-06201 
 
Tereza Pucher-Petković  HA10-05540 
 
Teritorijalnost -- Međuentitetska granica -- Etnokracija  HA10-05653 
 
Terme -- Lječilište  HA10-05730 
 
Tetra pak ambalaže -- Hrvatska agencija za hranu -- EFSA -- Prehrambeni proizvodi -- ITX -- Migracija  HA10-06086 
 
Ti-Co-Cr legure -- Legure β-tipa -- Korozijska otpornost  HA10-06102 
 
Tiskarstvo -- Materijal -- Offset tisak -- Dosljednost -- Tiskarska ploča  HA10-06071 
 
Tjelesna aktivnost -- Terapijska tjelovježba -- Kardiovaskularne bolesti  HA10-05974 
 
Tlačno lijevanje -- Toplinski zamor -- Površinske pukotine -- Kalupi za lijevanje  HA10-06137 
 
Tokarenje -- Metoda konačnih elemenata -- Progib -- Odstupanje izmjere promjera  HA10-06025 
 
Tomislav Markus  HA10-06286 
 
Tomislav Raukar  HA10-06289 
 
Tonči Kursar  HA10-05881 
 
Tony Blair  HA10-05651 
 
Topli postupak valjanja -- Plosnati proizvodi -- Numeričko simuliranje  HA10-06134 
 
Toplinska vodljivost -- Kaluparski pijesak -- Zrnatost pijeska -- Kalupne mješavine  HA10-06099 
 
Toplinske pumpe -- Dizalice topline -- Obnovljivi izvori energije -- Rashladna energija -- Toplinska energija -- Električna energija  HA10-06024 
 
Toplinsko naštrcavanje -- Čelik 42CrMo4 -- Plinski plamen  HA10-06117 
 
Tradicijski seoski identitet -- Ruralni turistički proizvod -- Ruralno područje -- Ruralni turizam  HA10-05592 
 
Tradicijsko glazbalo  HA10-06174 
 
Tradicionalni slovenski sir -- Bakterije mliječne kiseline -- Bakteriocini -- Staphylococcus aureus  HA10-06059 
 
Transnacionalizam -- Bivanje i pripadanje -- Migranti -- Materijalnost predmeta  HA10-05892 
 
Transnacionalizam -- Transmigrantski identitet -- Obitelj -- Međuetnička svadba  HA10-05896 
 
Transplantacija bubrega -- Davatelj organa -- Imunosupresija  HA10-06019 
 
Transsuvereni nacionalizam  HA10-05627 
 
Tranzicija -- Vanjski dug -- Inozemni dug -- Tajkunska privatizacija -- Ekonomski rast  HA10-05691 
 
Trening agilnosti -- Ekstenzija nogu -- Sportaši  HA10-06187 
 
Trgovačko društvo -- Članska funkcija -- Upravljačka funkcija -- Nadzorna funkcija -- Država  HA10-05814 
 
Trigonometrijska mreža -- Određivanje visine -- GPS mjerenje  HA10-05923 
 
Trilaterali -- Bosansko-turski odnosi  HA10-05662 
 
Tržišno natjecanje  HA10-05745 
 
Tržišno natjecanje -- Praćenje poslovanja -- Strukturne mjere  HA10-05747 
 
Tržišno natjecanje -- Proizvodno tržište -- Tržišna snaga -- Mjerodavno tržište -- Koncentracije poduzetnika  HA10-05815 
 
Tržište sportskih usluga  HA10-06185 
 
Turistička atrakcija  HA10-05728 
 
Turistička motivacija -- Nativistička motivacija  HA10-05720  HA10-05731 
 
Turističke atrakcije  HA10-05697 
 
Turističke destinacije -- Društveno odgovorno poslovanje  HA10-05702 
 
Turističke destinacije -- TALC -- Turističko planiranje -- Turističke investicije  HA10-05708 
 
Turistički sektor u Hrvatskoj -- Recesija -- EU integracije  HA10-05706 
 
Turistički utjecaj -- Koncentracija turizma  HA10-05715 
 
Turističko iskustvo -- Odanost destinaciji -- Zadovoljstvo turista  HA10-05734 
 
Turističko iskustvo -- Vjernost destinaciji -- Zadovoljstvo turista  HA10-05733 
 
Turizam -- Ekonomska politika -- Kohezijska politika -- Proračunsko razdoblje  HA10-05735 
 
Turska kuća (građevina) -- Neomaurski stil  HA10-06169 
 
Udomiteljstvo -- Udomitelj  HA10-05836 
 
Udruga civilnog društva -- Psihosocijalna pomoć -- Socijalna rekonstrukcija zajednice -- Socijalno umrežavanje -- Socijalni kapital  HA10-05545 
 
Udžbenici -- Leksički razvoj  HA10-05863 
 
Udžbenici hrvatskog jezika -- Stavovi lektora  HA10-05860 
 
Ugovorno pravo -- Landova načela -- Draft Common Frame Reference -- Common Frame Reference -- Europski građanski zakonik  HA10-05809 
 
Ulrich Beck -- Anthony Giddens  HA10-05546 
 
Umjetnička grupa Traveleri  HA10-06147 
 
Umjetno podizanje -- Bušotina -- Ugljikovodici -- Polje Mosti  HA10-06038 
 
Unutrašnji dizajn -- Sajam imm cologne  HA10-06156 
 
Upravni ugovori -- Zakon o općem upravnom postupku  HA10-05771 
 
Urbana povijest  HA10-06296 
 
Urbana revitalizacija -- Gentrifikacija urbanog prostora -- Projekt Cvjetni prolaz  HA10-05602 
 
Urbanizacija -- Komunalna oprema -- Udruga građana -- Prostorno uređenje Meje  HA10-06161 
 
Urbanizam  HA10-05622 
 
Urinarna inkontinencija -- Prostatektomija -- Muškarci  HA10-05992 
 
Urinarna inkontinencija -- Žene  HA10-05991 
 
Urolitijaza -- Bubrežna kolika -- Kamenac  HA10-06007 
 
Urologija -- Laparoskopija -- Laser -- Robotika -- Minimalno invazivna kirurgija  HA10-06018 
 
Urologija -- Tumorski biljezi  HA10-06010 
 
Urušena obala (knjiga pjesama)  HA10-06245 
 
Ustavne promjene -- Ustrojstvo vlasti -- Parlamentarni sustav -- Predsjednik  HA10-05656 
 
Ustavno sudovanje -- Sudski aktivizam  HA10-05770 
 
Ustavotvorstvo  HA10-05769 
 
Utekućeno drvo -- Karbamid-formaldehidna smola -- Iverica  HA10-06143 
 
Utjecaj na okoliš -- Novi mediji -- Tiskani papir -- Ugljični otisak -- Staklenički plin -- LCA  HA10-06072 
 
Utjecaji turizma -- Koncentracija turizma -- Percepcija turizma  HA10-05716 
 
Uvala  HA10-06266 
 
Uvodna kolona -- Dosjedanje kolone težinom -- Mlazno bušenje  HA10-06050 
 
Vađenje potonulih stvari -- Spašavanje -- Podrtina -- Sigurnost plovidbe -- Onečišćenje mora -- Međunarodna konvencija  HA10-05821 
 
Vatroslav Lisinski  HA10-06173 
 
Velimir Deželić  HA10-05580 
 
Virtualni muzej avangardne umjetnosti  HA10-06153 
 
Visoka peć -- Toplinski tok -- Toplinsko opterećenje  HA10-06122 
 
Visoko obrazovanje -- Bolonjski proces -- Proširivanje sudjelovanja u visokom obrazovanju  HA10-05883 
 
Visoko obrazovanje -- Državna financijska pomoć -- Školarina -- Troškovi studiranja -- Socioekonomski status -- Stipendija  HA10-05874 
 
Visoko obrazovanje -- Ekonomski status -- Izbor studija -- Ekonomski kapital -- Školarina  HA10-05885 
 
Visoko obrazovanje -- Financijska potpora studentima -- Studentski standard  HA10-05875 
 
Visoko obrazovanje -- Menadžment  HA10-05876 
 
Visoko obrazovanje -- Nezavršavanje studija -- Student Integration Model  HA10-05854 
 
Visokoobrazovna politika -- Bolonjski proces -- ERASMUS program -- Visoko obrazovanje -- Europska unija  HA10-05877 
 
Visokoškolska nastava -- Društvena odgovornost -- Civilna misija sveučilišta -- Iskustveno učenje -- Učenje zalaganjem  HA10-05882 
 
Vizualna kultura -- Tumačenja slike  HA10-05623 
 
Vizualni identitet -- Čakovečke vedute  HA10-06157 
 
Vjeronauk -- Državna matura  HA10-05865 
 
Vjerski turizam  HA10-05725  HA10-05719  HA10-05724  HA10-05723 
 
Vjerski turizam -- Hodočašće -- Sveta mjesta  HA10-05703 
 
Vjerski turizam -- Kršćanska baština  HA10-05721  HA10-05705 
 
Vjerski turizam -- Sveta mjesta  HA10-05736 
 
Vodno gospodarstvo  HA10-06054 
 
Vodozemci -- Žabe -- Vodenjaci -- Daždevnjaci  HA10-05953 
 
Vratna kralježnica -- Magnetska rezonancija  HA10-05998 
 
Vrednovanje nekretnina -- 3D model prostora -- Digitalni model reljefa -- Digitalni model terena -- Analiza vidljivosti -- SDO_GEOMETRY  HA10-05921 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske  HA10-05781 
 
Vrijeme ljevorukih (knjiga) -- Hrvatska publicistika  HA10-06237 
 
Vukodlak (pripovijest)  HA10-06257 
 
WTO -- World Trade Organisation  HA10-05673 
 
Zabilježba revizije -- Knjižno pravo -- Zabilježba spora  HA10-05822 
 
Zagrebačka prvostolnica  HA10-05588 
 
Zajednička pričuva -- Upravitelj zgrade -- Pasivna legitimacija  HA10-05789 
 
Zakon o mirenju -- Rješavanje sporova -- Mirenje  HA10-05784 
 
Zakon o posebnom porezu na plaću, mirovinu i druge primitke -- Ustavnost poreza  HA10-05772 
 
Zakon o radu -- Kolektivni ugovor -- Provedbeni propisi  HA10-05681 
 
Zakon o radu -- Socijalna politika i zapošljavanje -- Antidiskriminacijske odredbe  HA10-05817 
 
Zakon o radu -- Zaštita prava radnika -- Otkaz ugovora o radu -- Zakon o parničnom postupku  HA10-05819 
 
Zaposleni skitaoci -- Poljoprivredne regije -- Ruralni turizam -- Zapošljavanje tijekom putovanja  HA10-05741 
 
Zaposlenici srednje dobi -- Sportsko-rekreacijska aktivnost -- Zdravlje zaposlenika  HA10-06195 
 
Zaposlenost žena -- Predškolska skrb  HA10-05866 
 
Zapošljivost diplomanata -- Poslovna škola  HA10-05879 
 
Zastave pogodnosti -- Sigurnost u pomorstvu -- Ilegalno ribarstvo -- Nadzor lučkih država  HA10-05748 
 
Zaštita prirode -- Emisija ispušnih plinova -- Generatori -- Buka -- Mješavine alkohol-benzin  HA10-06105 
 
Zaštita prirode -- Zakon o zaštiti prirode -- Zaštićeno područje -- Nacionalni park -- Park prirode -- Javna ustanova  HA10-05820 
 
Zavarivanje eksplozijom -- Cirkonij-titan-čelik  HA10-06136 
 
Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku  HA10-05547 
 
Zborska glazba  HA10-06173 
 
Zdravstvena zaštita -- SERVQUAL instrument -- Marketing usluga -- Kvaliteta zdravstvene usluge  HA10-05964 
 
Zdravstveni sustav -- Politika reforme zdravstva  HA10-05972 
 
Zdravstveno osiguranje -- Zdravstvena zaštita -- Migranti -- Zdravstveni djelatnici -- Medicinsko državljanstvo  HA10-05591 
 
Zemljišna knjiga -- Društveno vlasništvo -- Stambene zgrade -- Nacionalizirano zemljište  HA10-05823 
 
Znanstveni časopisi -- Bibliometrijska metoda -- Analiza sadržaja  HA10-05543 
 
Znanstveno-tehnološki razvoj -- Produktivnost društvenih znanosti  HA10-05534 
 
Zona utjecaja topline -- Reparaturno zavarivanje -- Sekundarni ledeburit -- Karbidi  HA10-06110 
 
Zrakoplov -- Mikroklima -- Sindrom suhog oka  HA10-05959 
 
Zvane Črnja  HA10-06258  HA10-06224  HA10-06226 
 
Ženska prava -- Rodna razlika -- Ravnopravnost -- Rodno nasilje  HA10-05762 
 
Židovi u književnosti  HA10-06216  HA10-06218