Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Agitprop  HA10-10060 
 
Albin Eder  HA10-09661 
 
Aleksandar Flaker  HA10-10272 
 
Američko pjesništvo  HA10-10239 
 
Ana Vrdoljak  HA10-10273 
 
Analizator Olympus A2700 plus -- Klinička kemija  HA10-09899 
 
André Gide  HA10-10253 
 
Andrea Branzi  HA10-10111 
 
Andrija Colussi  HA10-10483 
 
Andrija Rački  HA10-10479 
 
Andrija Živković  HA10-10480 
 
Ante Lisica  HA10-10362 
 
Ante Tomić  HA10-10296 
 
Antičko staklo -- Vrčevi  HA10-10448 
 
Antifosfolipidni sindrom -- Venska tromboza -- Varfarin  HA10-09959 
 
Anti-Müllerov hormon -- Menstruacijski ciklus -- Ovarijska rezerva  HA10-09960 
 
Antioksidansi -- Polisaharidi -- Goji -- Kiwi -- Trešnja -- Brusnica -- Purifikacija  HA10-10070 
 
Antisemitizam -- Ustaški tisak  HA10-09751 
 
Antonín Dvořák  HA10-10145 
 
Antropologija smrti -- Antropologija umiranja -- Tretman umirućih pacijenata -- Rak (bolest) -- Palijativna medicina  HA10-09837 
 
Antun Radić  HA10-09842 
 
Antun Šoljan  HA10-10396 
 
Arbitraža -- Dopunski pravorijek -- Poredbenopravna razmatranja  HA10-09813 
 
Arbitraža -- Zagrebačka pravila  HA10-09816 
 
Arbitražne klauzule -- Štetni ugovori  HA10-09814 
 
Arheološka istraživanja  HA10-10451  HA10-10454  HA10-10443 
 
Arheološki nalazi  HA10-10432  HA10-10440  HA10-10439 
 
Arheološki nalazi -- Sarkofazi  HA10-10453 
 
Arheološki nalazi 7.-9. st. -- Hrvatska povijest 7.-9. st.  HA10-10425 
 
Arheološko rekognosciranje  HA10-10423 
 
Arhitektonska teorija -- Arhitektonska praksa  HA10-10115 
 
Arhitektura secesije  HA10-10104 
 
Arhivska etnološka građa -- Tradicijska kultura -- Hrvatska etnologija  HA10-09842 
 
Arhivska građa  HA10-10485 
 
Arhivska građa do 1945.  HA10-10489 
 
Arte povere  HA10-10088 
 
Ateistički fundamentalizam -- Vjerski fundamentalizam  HA10-09701 
 
Atenska povelja -- Urbanizam  HA10-10102 
 
Atonalitet -- Glazbena ideja  HA10-10132 
 
Australska književnost  HA10-10230 
 
Australska književnost -- Australski identitet  HA10-10231 
 
Automobilska industrija 1920.-1930.  HA10-09996 
 
Awassi ovca -- Vime -- Križanci  HA10-10031 
 
Balade  HA10-10245 
 
Baletni umjetnici -- Baletna metodika  HA10-10187 
 
Bartol Kašić  HA10-10274 
 
Bayer CropScience  HA10-09999 
 
Begonija -- Biostimulator -- Fosfor -- Dušik  HA10-10006 
 
Ben Cain  HA10-10124 
 
Benedetto Croce -- Giovanni Gentile -- Antonio Banfi -- Dino Formaggio -- Luciano Anceschi -- Gillo Dorfles -- Rosario Assunto -- Luigi Pareyson -- Umberto Eco -- Gianni Vattimo -- Sergio Givone  HA10-09679 
 
Bildungsroman -- Rodne uloge  HA10-10236 
 
Bioremedijacija -- Gljive bijelog truljenja -- Lignin  HA10-10077 
 
Biskup Strossmayer  HA10-10207 
 
Blogovi  HA10-09634 
 
Bolest moyamoya -- Tumor mozga -- Tumori središnjeg živčanog sustava  HA10-09955 
 
Bora Ćosić  HA10-10265 
 
Borben Vladović  HA10-10287 
 
Boris Buden  HA10-09670 
 
Bosna i Hercegovina  HA10-09729 
 
Bošnjaci -- Hrvati -- Srbi -- Rat  HA10-09746 
 
Božidar Petrač  HA10-10227 
 
Branimir Bošnjak  HA10-10390 
 
Branka Brlenić-Vujić  HA10-10292 
 
Branka Primorac  HA10-10412 
 
Bratoljub Klaić  HA10-10206 
 
Brojlerski pilići -- Flavomicin -- Proteksin -- Crijevni mikroorganizmi  HA10-10022 
 
Brojlerski pilići -- Sojino ulje -- Sojina zakiseljena sapunasta smjesa  HA10-10021 
 
Brončani predmeti  HA10-10435 
 
Bronhokonstrikcija -- Salbutamol -- C-reaktivni protein -- Magnezij -- Kalcij -- Djeca  HA10-09902 
 
Carlos Kleiber -- Erich Kleiber -- Veronica Kleiber  HA10-10135 
 
Cementni kamen -- Ugljikov dioksid -- Portland cement -- Utisna bušotina  HA10-09990 
 
Chamber of arbitration of Milan  HA10-09810 
 
Chopinovo natjecanje 2010.  HA10-10136 
 
Clostridium perfringens -- Perad -- Nekrotični enteritis  HA10-10025 
 
Cochrane kolaboracija -- Cochrane knjižnica -- Doktorski rad  HA10-09901 
 
Codex alimentarius -- GMO -- Biotehnologija  HA10-09908 
 
Codex alimentarius -- Sigurnost hrane  HA10-10067 
 
Crkva Sv. Ivana u Lovranu  HA10-10110 
 
Crkva sv. Martina u Lovčiću -- Arheološka istraživanja  HA10-10449 
 
Crkva sv. Martina u Lovčiću -- Romanička arhitektura  HA10-10106 
 
Crkva svetoga Ćirila i Metoda (Karlovac)  HA10-09704 
 
Crkvena povijest 18. st.  HA10-09705 
 
Crkvena povijest Dalmacije 14.-17. st. -- Njemački putopisi 14.-17. st.  HA10-09717 
 
Crvena djetelina -- Klijavost sjemena -- Temperatura -- pH-vrijednost  HA10-10015 
 
Cyberkultura -- Društvena istraživanja  HA10-09638 
 
Čitanje  HA10-09653 
 
D. d. domaće tvornice predenja i tkanja pamuka Duga Resa  HA10-10500 
 
Dadaizam  HA10-10094 
 
Dalmatinski gradovi  HA10-10504 
 
Damir Karakaš  HA10-10386 
 
Dani (tjedne novine)  HA10-09667 
 
Darko Suvin  HA10-09742 
 
Daša Drndić  HA10-10291 
 
Davor Šalat  HA10-10393 
 
Debelo crijevo -- Tumori -- Intra-abdominalni tlak -- Središnji venski tlak -- Ilijačni venski tlak -- Abdominalna kirurgija  HA10-09949 
 
Dekolaž  HA10-10092 
 
Demografski resursi -- Tipologija hrvatskog prostora  HA10-09725 
 
Dentalni implantati -- Endoosealni dentalni implantati -- Dentalni implantati malog promjera -- Prvi premolari -- Pretkutnjaci  HA10-09970 
 
Didak Buntić  HA10-10469 
 
Digitalna televizija -- Mobilna televizija -- Prostorno transkodiranje  HA10-09985 
 
Dijalektološki rad -- Istočnoslavonski govori  HA10-10206 
 
Dino Mustafić  HA10-10184 
 
Dioklecijan  HA10-10495 
 
Dirigenti  HA10-10135 
 
Dirigenti -- Profesionalne bolesti  HA10-10150 
 
Disleksija -- Glazbeno pisanje -- Čitanje glazbe  HA10-09693 
 
Divlji kesten  HA10-09924 
 
Djeca s posebnim potrebama -- Solfeggio -- Pjevanje  HA10-10137 
 
Djetelina -- Silaža -- Minerali  HA10-10020 
 
Dobrobit životinja -- Krave muzare -- ANI indeks  HA10-10017 
 
Dokumentarni filmovi  HA10-10170 
 
Dolazak Hrvata -- Hrvatska povijest 7. st.  HA10-10507 
 
Dominikanci -- Ikonografija 16.-18. st. -- Slikarstvo 16.-18. st.  HA10-10125 
 
Domovinski rat  HA10-10183 
 
Dragan Pavelić  HA10-10378 
 
Dragica Vranjić-Golub  HA10-10370 
 
Dramsko učilište Zagrebačkog kazališta mladih  HA10-10183 
 
DRESS sindrom -- Preosjetljivost na lijekove  HA10-09944 
 
Drugi svjetski rat  HA10-10500 
 
Društveno odgovorno poslovanje  HA10-10058 
 
Drvene klompe  HA10-09846 
 
Državni arhiv Karlovac  HA10-10497 
 
Dubravko Mihanović -- Franka Perković  HA10-10180 
 
Dušan Benčić  HA10-09881 
 
Eduard Seis  HA10-09786 
 
Ekonomska kriza -- Kapitalizam  HA10-09763 
 
Ekspanzija bezubog grebena  HA10-09965 
 
Ekspozitorni tekst -- Metakognicija -- Nadgledanje razumijevanja  HA10-09690 
 
Ekstrakcija bioaktivnih tvari -- Ultrazvuk -- Minimalno procesiranje hrane  HA10-10073 
 
Ekstrudirane žitarice -- Doručak -- Hrskavost -- Apsorpcija mlijeka  HA10-10075 
 
Ekvidistantna krivulja  HA10-09869 
 
Električno polje ekstemno niskih frekvencija - ELF -- Trudnoća -- BEM modeliranje  HA10-09982 
 
Elektroenergetska mreža -- Izvori električne energije  HA10-09981 
 
Elektromagnetsko polje -- Udar groma -- Sustavi uzemljenja  HA10-09983 
 
Elipsa -- Anglizmi -- Ekonomski nazivi -- Hrvatski jezik -- Ruski jezik  HA10-10222 
 
Emerik Pavić  HA10-09932 
 
Enerika Bijač  HA10-10277 
 
Engleski kao strani jezik -- Diskursne oznake -- Vještina pisanja  HA10-10198 
 
Epigrafija -- Topografija  HA10-10484 
 
Eric Gans  HA10-10193 
 
Ervin Jahić  HA10-10316 
 
Esejistika -- Književnost  HA10-10292 
 
Estetika lica  HA10-10083 
 
Etičke i estetske koordinate  HA10-10290 
 
Etimologija -- Mletačke posuđenice -- Čakavizam  HA10-10209 
 
Etimologija -- Uskršnja pletenica  HA10-10217 
 
Etnografska istraživanja  HA10-09848 
 
EU  HA10-10042  HA10-09993 
 
Europska unija  HA10-09782  HA10-09769  HA10-10005 
 
Ezra Pound  HA10-10239 
 
Fany Daubachy  HA10-10126 
 
Farmaekonomika -- Ishod liječenja  HA10-09947 
 
Feljton  HA10-10311 
 
Film  HA10-10168 
 
Filmski redatelji  HA10-10177  HA10-10169 
 
Filmski snimatelji  HA10-10171 
 
Filozofija znanosti  HA10-09629 
 
Financiranje lokalne samouprave  HA10-09822 
 
Fitogenici -- Crijeva -- Hranidba  HA10-10036 
 
Flora  HA10-09928 
 
Fotografije  HA10-10131 
 
Fournierova gangrena  HA10-09954 
 
Fran Galović  HA10-10366 
 
Francuska kolonizacija -- Domoroci  HA10-09859 
 
Franjevci  HA10-09706  HA10-09715 
 
Franjo Janeš  HA10-10307 
 
Franjo Lučić  HA10-10140 
 
Franjo Rački  HA10-10468 
 
Frazem -- Zoonim -- Hrvatski jezik -- Engleski jezik  HA10-10221 
 
Frederic Chopin  HA10-10141  HA10-10147 
 
Friedrich Gulda -- Paul Gulda  HA10-10142 
 
Friedrich Schiller  HA10-10246 
 
Funkcionalna hrana -- Meso -- Jaja -- Mliječni proizvodi  HA10-10016 
 
Funkcionalno obrazovanje -- Funkcionalna psihologija  HA10-09828 
 
Funkcionalno-prostorna struktura  HA10-10099 
 
Gastro turizam  HA10-09787 
 
Generativna hermeneutika  HA10-10189  HA10-10190 
 
Geodezija  HA10-09881 
 
Geomorfološka obilježja  HA10-10460  HA10-10461 
 
Georges Eugène Sorel  HA10-10470  HA10-10471 
 
Geostrategija  HA10-10462 
 
Germanistika -- Frazemi u nastavi jezika  HA10-10200 
 
Germano Celant  HA10-10088 
 
Gian Battista Marino -- Dominig Laurić  HA10-10248 
 
Glagoljaštvo  HA10-09633 
 
Glaukom -- Očna hipertenzija -- Očni tlak -- Travoprost -- Timolol  HA10-09979 
 
Glazbena baština  HA10-09845 
 
Glazbena nastava  HA10-10163  HA10-10157 
 
Glazbena nastava -- Vrtići -- Razredna nastava -- Obrazovanje učitelja glazbe  HA10-10133 
 
Glazbena recepcija -- Hrvatska opera -- Slavenska opera  HA10-10145 
 
Glazbena škola -- Plesna škola -- Učenje glazbe i plesa kod djece  HA10-09829 
 
Glazbena teorija  HA10-10153 
 
Glazbene i plesne gimnazije -- Glazbeno obrazovanje  HA10-10143 
 
Glazbeni život -- Koncerti  HA10-10165 
 
Glazbeno obrazovanje -- Tehnika u glazbenom obrazovanju -- Umjetnost u glazbenom obrazovanju  HA10-09833 
 
Glazboterapija -- Osobe s posebnim potrebama -- Četiri I glazbenoterapijske prakse  HA10-09686 
 
Glikotički potencijal -- Kvaliteta mesa -- Laktat -- Glukoza  HA10-10024 
 
Globalizacija -- Biblija -- Kršćanstvo  HA10-09708 
 
Globalizacija -- Obrt  HA10-09773 
 
Globalizacija -- Regionalizacija -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA10-09772 
 
Globalna dinamika vegetacije -- Relativna važnost klimatskih i neklimatskih čimbenika -- NDVI  HA10-09891 
 
GMO -- Genetski modificirana krmiva  HA10-10035 
 
GMO -- Genetski modificirani proizvodi -- Zakonska regulativa  HA10-09804 
 
Godley-Lavoie model -- Središnja banka -- Dugoročne obveznice -- Financijska kriza  HA10-09771 
 
Goethe  HA10-10245 
 
Goli otok  HA10-09748 
 
Gordana Benić  HA10-10332 
 
Govedo -- Hromost -- Hranidba  HA10-10027 
 
Govor mjesta  HA10-10216  HA10-10211  HA10-10210  HA10-10212 
 
Govori Lovranšćine  HA10-10213 
 
Gradske fortifikacije  HA10-10108 
 
Gradski muzej Sisak  HA10-10443 
 
Gradski muzej Sisak -- Numizmatička zbirka  HA10-09666 
 
Gradski muzej Sisak -- Zbirka koštanih igala  HA10-09665 
 
Gradski muzej Sisak -- Zbirka starih razglednica  HA10-10130 
 
Gradsko dramsko kazalište Gavella (Zagreb)  HA10-10180 
 
Grašak -- Soja -- Aminokiseline -- Bjelančevine -- Hranidba životinja  HA10-10046 
 
Gravitacijski vrtložni stup -- Numeričko modeliranje -- Solarni dimnjak  HA10-09887 
 
Grbovi  HA10-10472 
 
Grobni nalazi  HA10-10444 
 
Grobni prilozi -- Sljepoočničarke  HA10-10450 
 
GTEM komora -- Antenski parametri  HA10-09984 
 
Hambari -- Tradicijsko graditeljstvo Slavonije  HA10-09844 
 
Hans Haacke -- Walid Raad -- Pierre Huyghe  HA10-10093 
 
Harmonijska idiomatika -- Izmjena -- Sekvenca -- Kadenca  HA10-10144 
 
HDL kolesterol -- Moždani udar -- Ateroskleroza  HA10-09953 
 
Helmuth Plessner  HA10-09681 
 
Henry Corbin  HA10-09702 
 
Hibridne svinje -- Hranidbeni režim -- Klaonička svojstva -- Svojstva kvalitete mesa  HA10-10047 
 
Hidrogeologija -- Kvartarne naslage  HA10-09895 
 
Hiperbolička geometrija -- Projektivna geometrija -- Racionalni brojevi  HA10-09874 
 
Histamin -- Morska riba -- Trovanje -- Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu  HA10-10068 
 
Historijska geografija  HA10-10459 
 
Historiografija -- Naracija  HA10-10488 
 
HMF -- Slatke naranče -- Gorke naranče -- Džemovi  HA10-10069 
 
Hodočašća -- Vjerski turizam  HA10-09718 
 
Hotelijerstvo  HA10-10054  HA10-10056  HA10-10053 
 
Hotelijerstvo -- Gastronomske škole  HA10-10055 
 
Hotelijerstvo -- Vizualni identitet  HA10-10057 
 
Hrana za životinje -- Krmivo -- Zakonska regulativa  HA10-10042 
 
Hrvati  HA10-09752 
 
Hrvati u Mađarskoj -- Turcizmi u govoru  HA10-10215 
 
Hrvatska esejistika  HA10-10407 
 
Hrvatska etnologija  HA10-09864 
 
Hrvatska gospodarska komora -- Stalno izabrano sudište  HA10-09816  HA10-09817 
 
Hrvatska književnost  HA10-10274 
 
Hrvatska književnost 20. st.  HA10-10294 
 
Hrvatska književnost 21. st  HA10-10412 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA10-10295  HA10-10296  HA10-10298  HA10-10271 
 
Hrvatska povijest 10. st. -- Splitski sinodi  HA10-09709 
 
Hrvatska povijest 16. st. -- Povijesni izvori -- Regesti isprava  HA10-10490 
 
Hrvatska povijest 1918.-1941. -- Jugoslavenski unitarizam  HA10-09749 
 
Hrvatska povijest 7.-10. st.  HA10-10508 
 
Hrvatska povijest 7.-10. st. -- Srpska povijest 7.-10. st.  HA10-10502 
 
Hrvatska povijest 9.-10. st.  HA10-10510  HA10-10511 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA10-10304 
 
Hrvatska radio-televizija (Zagreb)  HA10-10086 
 
Hrvatska televizija 1960.-1970. -- Televizijski program  HA10-10086 
 
Hrvatska usmena književnost -- Tradicijska kultura  HA10-10308 
 
Hrvatske legende -- Hrvatska usmena tradicija -- Retradicionalizacija  HA10-09841 
 
Hrvatski jezik  HA10-10220 
 
Hrvatski jezik 19. st. -- Željeznica -- Mađarizacija  HA10-10207 
 
Hrvatski muzej turizma -- Zavičajna zbirka  HA10-09661 
 
Hrvatski narodni vladari  HA10-10505 
 
Hrvatski pjesnici -- Društveni položaj pjesnika -- Književni časopisi  HA10-10406 
 
Hrvatski ured za osiguranje -- Centar za mirenje  HA10-09818 
 
Hrvatsko kazalište  HA10-10186 
 
Hrvatsko kazalište 2009. -- Kazališne kritike  HA10-10180 
 
Hrvatsko pjesništvo  HA10-10390  HA10-10306  HA10-10277 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA10-10326 
 
Hrvatsko-mađarski odnosi  HA10-10503 
 
Hrvatsko-mađarski odnosi 1941.-1944.  HA10-09755 
 
Hrvoje Šalković  HA10-10295 
 
HSS 1935.-1941.  HA10-09762 
 
Humani papiloma virus -- HPV -- Oralna infekcija  HA10-09942  HA10-09943 
 
Husari  HA10-09824 
 
Identitet ličnosti -- Osoba -- Identitet -- Odlučivanje  HA10-09680 
 
Igor Štiks  HA10-10377 
 
Igor Zidić  HA10-10388  HA10-10270 
 
Imperijalno nasljeđe -- Politički identitet -- Regionalni identitet -- Granično područje  HA10-09727 
 
Implantologija -- Koštana regeneracija -- Zubni implantati  HA10-09968 
 
Individualne utopije  HA10-10085 
 
Infektivni endokarditis -- Antibiotici  HA10-09975 
 
Insurekcija  HA10-10497 
 
Intaktni stijenski materijal -- Indeksne metode ispitivanja  HA10-09994 
 
Intelektualni kapital -- Turističke agencije  HA10-09798 
 
Interakcije genotip x sustava hranidbe -- Brojlerski pilići  HA10-10026 
 
Internacionalni festival studentskih kazališta (Zagreb)  HA10-10181 
 
Internet -- Internetski protokol  HA10-09640 
 
Internet -- Javna sfera  HA10-09635 
 
Internet -- Politička komunikacija  HA10-09648 
 
Internet -- Turizam  HA10-09776 
 
Invarna nivelmanska letva -- Nivelir -- Geometrijski nivelman -- Inkrementalni mjerni sustav  HA10-09878 
 
IPv4 adrese -- IPv6 adrese -- Host identity protocol - HIP  HA10-09643 
 
Ireverzibilna mikroekonomija -- Matematički model  HA10-09765 
 
Islamska filozofija  HA10-09702 
 
Istraživanje lijekova -- Razvoj lijekova -- Prediktivne metode  HA10-09946 
 
Istrorumunjski jezik -- Etimologija -- Čakavski dijalekt  HA10-10225 
 
Ivan Andrašić -- Dijalekatne jezične značajke  HA10-10283 
 
Ivan Cvetković Cevek  HA10-10481 
 
Ivan Kukuljević Sakcinski  HA10-09736 
 
Ivan Lulić  HA10-10409 
 
Ivan Trnski  HA10-10376  HA10-10373 
 
Ivan Večenaj Tišlarov  HA10-10467  HA10-10474 
 
Ivan Vlašićak  HA10-09713 
 
Ivana Simić Bodrožić  HA10-10298 
 
Ivo Frangeš  HA10-10309  HA10-10318  HA10-10308  HA10-10310  HA10-10258  HA10-10333 
 
Ivo Frangeš -- Dragutin Tadijanović  HA10-10293 
 
Ivo Frangeš -- Silvije Strahimir Kranjčević  HA10-10294 
 
Ivo Pilar  HA10-09745 
 
Ivo Pogorelić  HA10-10136 
 
Izdavaštvo 1945.-1952. -- Književno djelovanje 1945.-1952.  HA10-10060 
 
Izidor Kršnjavi  HA10-10127 
 
Izidor Popijač  HA10-09856 
 
Izložba La France déchirée  HA10-10092 
 
Izložba Mucanje  HA10-09664 
 
Izumiranje jezika -- Dijalekti i globalizacija -- Kajkavsko narječje  HA10-10196 
 
Izvansudsko mirenje -- Zakon o mirenju 2009.  HA10-09820 
 
J. H. Newman  HA10-09700 
 
Jacques Maritain -- Ernest Nagel  HA10-09629 
 
James J. Sadkovich  HA10-09735 
 
Janko Polić Kamov  HA10-10311 
 
Janjad -- Ekološki uzgoj -- Hranidbeni status  HA10-10040 
 
Janjad -- Hranidba -- Acidobazna ravnoteža  HA10-10028 
 
Janjad -- Manan-oligosaharidi  HA10-10041 
 
Japanski strip  HA10-10123 
 
Japodi -- Arheološki nalazi -- Fibule  HA10-10431 
 
Jasna Turkalj  HA10-09760 
 
Jean Giono  HA10-10249 
 
Jenin (izbjeglički logor)  HA10-10173 
 
Jezična politika  HA10-10312 
 
Jezični stereotipi -- Engleski jezik -- Norveški jezik -- Švedski jezik  HA10-10194 
 
Jezik -- Književnost  HA10-10188 
 
Jezikoslovci 18.-19. st.  HA10-10218 
 
Joseph Furphy  HA10-10231 
 
Josip Broz Tito  HA10-10122 
 
Josip Buturac  HA10-10466 
 
Josip Lovretić -- Dijalekatne značajke  HA10-10284 
 
Josip Ruđer Bošković -- Petar Perica  HA10-09886 
 
Josip Salač  HA10-09703 
 
Jugoslavenska muslimanska organizacija 1929.-1933.  HA10-09761 
 
Julien Gracq  HA10-10250 
 
Julijan Medini  HA10-10424 
 
Juraj Baraković  HA10-10320 
 
Juraj Kamenarić  HA10-10486 
 
Jure Kaštelan  HA10-10361  HA10-10313 
 
Jure Kaštelan -- Edo Murtić  HA10-10389 
 
Jurica Murai  HA10-10465 
 
Justinijan I  HA10-10446 
 
Kafanske pjevačice -- Narodnjačka glazba -- Zabavna glazba -- Rodna politika -- Estradizacija  HA10-09852 
 
Kajkavsko kazalište -- Kajkavski jezik  HA10-10182 
 
Kakvoća zraka -- Urbano onečišćenje -- Promet -- Rafinerija nafte  HA10-09885 
 
Kalendari Hrvata -- Hrvati u Mađarskoj  HA10-09853 
 
Kamena alatka -- Mehanička obrada -- Polimeri -- Globalizacija  HA10-10428 
 
Kapela sv. Jurja u Mateškom Selu  HA10-10117 
 
Kapela sv. Volfganga (Vukovje)  HA10-09711 
 
Kapitalizam -- Antikapitalizam  HA10-09740 
 
Kapitalizam -- Komunizam  HA10-09742 
 
Kapitalizam -- Socijalizam -- Koristoljublje  HA10-09744 
 
Karbamazepin -- Fenitoin -- Imunokemijska analiza -- HPLC -- Tekućinska kromatografija  HA10-09923 
 
Karcinom prostate -- Terapijsko cijepljenje -- Imunosni sustav  HA10-09950 
 
Karl Marx  HA10-09737 
 
Karla Jasso  HA10-09658 
 
Karlovačka županija  HA10-09724 
 
Kartografija 18. st  HA10-09880 
 
Kasnolatensko naselje -- Fibule  HA10-10441 
 
Katehetska djelatnost  HA10-09703 
 
Kazališne interpretacije  HA10-10246 
 
Kazališno režiranje -- Opera  HA10-10185 
 
Kaznena djela protiv zdravlja ljudi -- Nesavjesno liječenje -- Presađivanje organa  HA10-09811 
 
Keltski novac -- Grčki novac  HA10-10120 
 
Kelvinovi valovi -- Konvektivna inhibicija -- Tropi  HA10-09888 
 
Kiborzi  HA10-09642 
 
Kinematografija -- Fotogeničnost  HA10-10167 
 
Kineziologija -- Nazivi stranog podrijetla  HA10-10224 
 
Klasična glazba -- Glazbena etiketa -- Pljesak -- Koncerti klasične glazbe  HA10-10164 
 
Klasična glazba -- Jazz  HA10-10142 
 
Klavijatura  HA10-10155 
 
Klavir  HA10-10147 
 
Klinički laboratoriji -- Akreditacija -- ISO 15189  HA10-09898 
 
Književna kritika  HA10-10193  HA10-10318  HA10-10330 
 
Književna povijest Lovrana  HA10-10317 
 
Književni časopisi  HA10-10226 
 
Književni kanon  HA10-10309 
 
Kognitivne sposobnosti -- Starenje -- Psihosocijalni čimbenici  HA10-09695 
 
Kolektivno stvaralaštvo djevojčica -- Rukopisne bilježnice -- Blogovi -- Adolescenti -- Subkultura djece  HA10-09691 
 
Komasacija zemljišta -- Ruralni razvoj -- Zakon o komasaciji zemljišta  HA10-09768 
 
Komorna glazba -- Glazbeno obrazovanje -- Metodika nastave komorne glazbe -- Komorni sastav  HA10-10148 
 
Kompjuterske bežične mreže -- Bežični otisak -- Smetnje u prijenosu  HA10-09639 
 
Kompozitna restauracija -- Estetska stomatologija  HA10-09971 
 
Kompozitne direktne fasete -- Diskoloracija zuba  HA10-09974 
 
Komunistička partija  HA10-09737 
 
Komunizam  HA10-09737  HA10-09669 
 
Komunizam -- Nepokretno vlasništvo -- Pokretno vlasništvo -- Industrija -- Kapitalizam  HA10-09766 
 
Komunizam -- Socijalizam -- Ljevica  HA10-09671 
 
Konceptualna umjetnost -- Modeli kritičnosti  HA10-10093 
 
Konstantin VII Porfirogenet  HA10-10508  HA10-10425  HA10-10503  HA10-10504  HA10-10502 
 
Konji -- Hrvatski posavac -- Hrvatski hladnokrvnjak -- Međimurski konj  HA10-09929 
 
Kooperacija -- Poljoprivredna proizvodnja -- Modeliranje pomoću agenata -- Voda  HA10-10001 
 
Korida  HA10-09678  HA10-09677  HA10-09675  HA10-09840 
 
Korporacijska kultura -- Turizam  HA10-10059 
 
Kozmogonija -- Hrvati u Mađarskoj  HA10-09854 
 
Koža -- Filozofija  HA10-09672 
 
Krajobrazna arhitektura Slavonije  HA10-10097 
 
Kritika arhitekture -- Moderna arhitektura  HA10-10103 
 
Kriza odgoja -- Ovisnost o Internetu  HA10-09730 
 
Križanci awassi ovce -- Proizvodnja mlijeka  HA10-10029 
 
Križari  HA10-10494 
 
Križarski ratovi -- Jeruzalemsko kraljevstvo -- Društvena struktura  HA10-10496 
 
Krmiva -- Aluminij -- Silicij -- Titan  HA10-10018 
 
Krmiva -- Energetski usjevi -- Biodizel -- Bioetinol  HA10-10052 
 
Krmni dodaci -- Makija -- Mediteranski grmovi -- Polietilen glikol -- Ovce -- Koze  HA10-10033 
 
Krmni fosfati -- Topljivost  HA10-10037 
 
Krsto Papić  HA10-10177  HA10-10169  HA10-10178  HA10-10170  HA10-10174  HA10-10166 
 
Krunice od pune keramike -- Adhezivna stomatologija  HA10-09966 
 
Ksenogeni koštani nadomjesci  HA10-09969 
 
Kukuruz šećerac -- Gnojidba kalijem -- Gospodarska svojstva  HA10-10012 
 
Kulturna baština  HA10-10491 
 
Kulturni identitet  HA10-10084 
 
Kulturni turizam  HA10-09782 
 
Kulturni turizam -- Turističke destinacije  HA10-09792 
 
Kunstlump  HA10-10094 
 
Kupališta  HA10-09791 
 
Kustoski rad  HA10-09658 
 
Kvantitativno-relacijsko prosuđivanje -- Djeca -- Adolescenti -- Metrijske osobine -- Razvojne osobitosti -- Spolne osobitosti  HA10-09687 
 
Laboratorijska dijagnostika  HA10-09912  HA10-09910 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Analitička faza -- Kontrola kvalitete  HA10-09914 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Analiza mokraće -- Predanalitička faza  HA10-09915 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Koagulacija -- Hemostaza -- Unutarnja kontrola kvalitete -- Vanjska procjena kvalitete rada  HA10-09911 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Kritične vrijednosti -- Poslijeanalitička faza  HA10-09906 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Laboratorijski uređaji -- IVD proizvodi  HA10-09922 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Medicinsko biokemijski laboratorij -- Vanjska procjena kvalitete rada -- Ispitivanje osposobljenosti  HA10-09917 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Predanalitička faza -- Hemoliza  HA10-09905 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Pretrage uz bolesnika - POCT  HA10-09913 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Referentni intervali -- Referentni raspon  HA10-09916 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Zdravstvena skrb -- Sigurnost bolesnika  HA10-09907 
 
Lana Derkač  HA10-10392 
 
Leksikografija  HA10-09654 
 
Lex arbitri  HA10-09817 
 
Liburni -- Fibule  HA10-10427 
 
Liburni -- Spaljivanje pokojnika -- Keramika -- Salapija  HA10-10442 
 
Liburnski nakit -- Fibule  HA10-10429 
 
Lice -- Filozofija  HA10-09673 
 
Liesa Haas -- Felix Haas  HA10-10500 
 
Lignit  HA10-09992 
 
Lokalni izbori Poljske -- Masovni mediji  HA10-09753 
 
Lutnja -- Tabulature  HA10-10162 
 
Ljekarništvo  HA10-09948 
 
Ljekovita krmiva -- Aktivne tvari  HA10-10019 
 
Ljekovito bilje -- Zlatnica  HA10-09925 
 
Ljepota -- Plastične operacije -- Psihoanaliza  HA10-09676 
 
Ljerka Car Matutinović  HA10-10306 
 
Ljubomir Maraković -- Miroslav Krleža  HA10-10330 
 
Ljudevit pl. Farkaš Vukotinović  HA10-09992 
 
Ljudsko ponašanje  HA10-09681 
 
Maine coon -- Mačke  HA10-09933 
 
Makedonska književnost -- Proza  HA10-10267 
 
Makedonska književnost 21. st.  HA10-10419 
 
Maksimilijan Vrhovac  HA10-09707 
 
Maligni tumori -- Karcinom -- Metastaze -- Proteomika  HA10-09963 
 
Mamuti  HA10-09897 
 
Mandarina -- Sorte mandarine -- Plod  HA10-10009 
 
Mara Čop Marlet  HA10-09864 
 
Mara Švel-Gamiršek  HA10-10395 
 
Marama vatralonka  HA10-09855 
 
Maraska -- Višnja -- Taksonomija  HA10-09927 
 
Mariastella Gelmini  HA10-10143 
 
Marin Držić  HA10-10319 
 
Marina Protrka  HA10-10402 
 
Marine -- Pomorsko dobro Hrvatske -- Pravni status marina  HA10-09819 
 
Marko Antun Bubić  HA10-10477 
 
Maske  HA10-09856 
 
Maslina  HA10-10331 
 
Maslina -- Ukorijenjivanje reznica -- Vegetativno razmnožavanje -- Indol-3 maslačna kiselina -- Istarska bjelica -- Rosulja (maslina)  HA10-10013 
 
Maslinarstvo -- Maslinovo ulje -- SWOT analiza  HA10-10005  HA10-10008 
 
Masovni mediji -- Adolescenti  HA10-09732 
 
Materijalizam -- Transcendentizam -- Religija -- Socijalizam  HA10-09674 
 
Materijalna kultura -- Kulturna baština -- Etnografske zbirke u Sloveniji do prve polovice 20 st. -- Etnografske izložbe u Sloveniji do prve polovice 20 st. -- Muzej  HA10-09843 
 
Matija Korvin  HA10-10494 
 
Medijsko pravo -- Ispravak medijske objave  HA10-09731 
 
Mediteranska prehrana -- Mediteranska dijeta -- Funkcionalna hrana -- Turistička potrošnja  HA10-09941 
 
Međunarodna arbitraža  HA10-09810 
 
Međunarodna arbitraža -- Odvjetnička etika  HA10-09806 
 
Međunarodno pravo -- Ratno pravo -- Jednostrana upotreba sile -- Prava naroda  HA10-09808 
 
MeNet  HA10-10151 
 
Menstrualna migrena - IMM -- Menstrualno povezana migrena - MPM -- Anemija  HA10-09952 
 
MES  HA10-10184 
 
Metabolički sindrom -- Dislipidemija  HA10-09957 
 
Metaforizacija -- Govorni jezik -- Geste  HA10-10195 
 
Michael Ballhaus  HA10-10171 
 
Michael Phayer  HA10-09710 
 
Mikrotopografija -- Dreniranje  HA10-09893 
 
Milan Andraković  HA10-10475 
 
Miroslav Krleža  HA10-10290 
 
Mjesni govor -- Hungarizmi  HA10-10214 
 
Mletački generali  HA10-10477 
 
Modernizam -- Neoskolastika  HA10-09683 
 
Molitvenici 16. st. -- Grafostilistička analiza  HA10-10197 
 
Monsunska depresija -- WRF model -- Kumulusne konvektivne sheme  HA10-09890 
 
Morske mijene -- Mjesečeva deklinacija -- Nutacijsko razdoblje -- Mareografsko mjerenje -- Srednja razina mora  HA10-09894 
 
Morski turizam  HA10-09788 
 
Mostovi  HA10-10063 
 
Motivacija za roditeljstvo -- Studenti -- Generativnost  HA10-09689 
 
Mreža trokuta -- Glavne zakrivljenosti -- Lokalna aproksimacija plohe  HA10-09873 
 
Multifazna hranidba -- Brojleri -- Pilići  HA10-10023 
 
Muški identitet -- Stereotipi muškosti -- Hipervirilnost -- Fizički rad u industrijskom sektoru  HA10-09847 
 
Muzej Brodskog Posavlja  HA10-10120  HA10-09897 
 
Muzej Brodskog Posavlja -- Preparatorska radionica  HA10-09663 
 
Muzej Brodskog Posavlja -- Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa i značaka  HA10-10121 
 
Muzej nevinosti  HA10-09660 
 
Muzej prekinutih veza  HA10-09659 
 
Muzej Valpolštine  HA10-09662 
 
Nacionalizam i ideologija  HA10-09750 
 
Nacionalna sigurnost  HA10-09823 
 
Nacionalna sigurnost Hrvatske  HA10-09754 
 
Nada Kisić KolanoviĆ  HA10-09738 
 
Nadgrobni spomenici -- Liburnski cipusi  HA10-10433 
 
Naftno-rudarski otpad -- Geološke naslage -- Zakonska regulativa  HA10-09993 
 
Napušteni prostori -- Urbanizam  HA10-10095 
 
Narodna književnost Međimurja -- Rugalice  HA10-09858 
 
Narodna nošnja  HA10-09860 
 
Narodna nošnja -- Ivanečki vez  HA10-09849 
 
Narodna umjetnost u sovjetskoj Estoniji -- Sustav amaterske umjetnosti -- Sovjetizirana narodna umjetnost -- Nacionalni identitet  HA10-09838 
 
Narodni instrumenti -- Dude  HA10-09839 
 
Narodni običaji  HA10-09862 
 
Narodni običaji Međimurja -- Ivanjski krjesovi -- Ivanje  HA10-09850 
 
Nastava engleskoga jezika -- Pjesme u nastavi jezika  HA10-09832 
 
Nastava francuskog jezika -- Šansona u nastavi jezika  HA10-09834 
 
Nastava klavira  HA10-10156 
 
NATO  HA10-09823  HA10-09757  HA10-09758  HA10-09754  HA10-09756 
 
Nautički turizam -- Cestovni promet  HA10-09777 
 
Nenad Zakošek -- Saša Mrduljaš -- Ivan Lovrenović  HA10-09729 
 
Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Ciklooksigenaza -- Prostaglandini -- Bol -- GI trakt  HA10-09934 
 
Nezavisna kulturna scena -- Taktičke mreže -- Zajedničko djelovanje  HA10-10089 
 
Nikola Đuretić  HA10-10297 
 
Nikola Olah -- Nicolaus Olahus -- Stjepan Brodarić  HA10-10473 
 
Nosna polipoza -- Proupalni citokini  HA10-09958 
 
Nova europska drama -- In-yer-face drama  HA10-10179 
 
Novi historizam  HA10-10333 
 
Numizmatički nalazi  HA10-10118 
 
Obalna geomorfologija  HA10-10464 
 
Obiteljski nadimci  HA10-10219 
 
Obnovljivi izvori energije -- Proizvodnja životinja -- Zakonska regulativa  HA10-10045 
 
Obrambene kule  HA10-10112 
 
Obrazovanje učitelja glazbe  HA10-10151 
 
Odgojno-obrazovni sustav -- Umjetnički odgoj -- Umjetnički jezik  HA10-09835 
 
Odlikovanja  HA10-10121 
 
Održivi razvoj -- Ekoturizam  HA10-09779 
 
Odsjek za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA10-09842 
 
Oksidacijski stres -- Spol -- Antioksidacijski enzimi -- Hem oksigenaza -- Citokrom  HA10-09919 
 
Olovo -- Stočna hrana -- Krmna smjesa -- Perad  HA10-10032 
 
Online novinarstvo  HA10-09668 
 
Ontofanija  HA10-10249 
 
Opekarstvo -- Brodska Tvrđava  HA10-10079 
 
Operacijska istraživanja -- Hotelijerske investicije  HA10-09870 
 
Oporezivanje dobiti  HA10-09769 
 
Oralno zdravlje -- Starija populacija  HA10-09972 
 
Organizacijska struktura -- Kompleksni adaptivni sustav -- Poslovna inteligencija -- Organizacijske promjene  HA10-09650 
 
Organska gnojiva -- Zrno kukuruza -- Hranidbena vrijednost -- Zaštita okoliša  HA10-10049 
 
Orhan Pamuk  HA10-09660 
 
Orijentalistika -- Zapadna orijentalistika  HA10-10493 
 
Oscar Peterson  HA10-10155 
 
Osobine ličnosti -- Akademsko postignuće -- Adolescenti  HA10-09696 
 
Osobine ličnosti -- Glazbeno obrazovanje -- Glazbeni instrument -- Spolne razlike -- Big five model  HA10-09831 
 
Oto Horvat  HA10-10482 
 
Ozima grahorica -- Pšenica -- Bakterizacija sjemena -- Prinos zrna -- Dušik  HA10-09997 
 
Pad Berlinskog zida -- Postsocijalizam -- Nasilje  HA10-09734 
 
Pakiranje mesa  HA10-10072 
 
Papa Pio XII  HA10-09710 
 
Paratiroidni hormon -- Imunometrijski test  HA10-09903 
 
Partizani -- Histerija  HA10-09741 
 
Pascalov puž -- Hiperbolička ravnina -- Potpuno cirkularne krivulje 4. reda  HA10-09872 
 
Paul Hindemith  HA10-10154 
 
Pavao Ritter Vitezović  HA10-09654  HA10-09750 
 
Pedodoncija -- Stomatolozi -- Djeca -- Suradnja  HA10-09977 
 
Perina Meić  HA10-10408 
 
Pernata divljač -- Masne kiseline  HA10-10034 
 
Pero Pavlović  HA10-10403 
 
Perspektivna kolineacija -- Konfokalne konike -- Apolonijeve kružnice  HA10-09871 
 
Petar Gudelj  HA10-10413 
 
Petar Zoranić  HA10-10228 
 
Petar Zrinski -- Katarina Zrinska  HA10-10347 
 
Petrofizika -- Postupak obrade uzorka stijene  HA10-09991 
 
Philip Sidney  HA10-10228 
 
Pijanistička natjecanja  HA10-10136 
 
PIN broj -- Shoulder surfing (zavirivanje) -- SSSL - Shoulder surfing safe login -- Informacijska sigurnost -- Zaštita podataka -- Socijalni inženjering  HA10-09644 
 
Pjesništvo  HA10-10235  HA10-10270 
 
Pjevački zborovi -- Osnovna škola  HA10-10158 
 
Plagijarizam -- Samoplagiranje -- Engleski jezik  HA10-09630 
 
Plagijarizam -- Studentska populacija  HA10-09627 
 
Podravka (paprika) -- Slavonka (paprika) -- DUS test -- Domaća sorta -- Paprika  HA10-10007 
 
Poetika  HA10-10404 
 
Polarna svjetlost -- Aurora  HA10-09886 
 
Politički film -- Dekolonizacija kulture  HA10-10175 
 
Politički pogledi  HA10-09745 
 
Političko djelovanje -- Govori  HA10-09736 
 
Popularna kultura u socijalizmu -- Foklor -- Nacionalizam  HA10-09866 
 
Pornografija i feminizam -- Masovni mediji  HA10-09720 
 
Pornografija i internet -- Internetska pornografija  HA10-09722 
 
Pornografski filmovi  HA10-10172 
 
Postkomunizam -- Socijalizam -- Ratni sukobi  HA10-09670 
 
Postsocijalizam u Hrvatskoj -- Zabavna glazba  HA10-09726 
 
Potencijalni transmitor -- Acetilkolin -- Gama-aminomaslačna kiselina -- Niskomolekularni prijenosnici brzog djelovanja  HA10-09935 
 
Potkovasta pluća -- Sindrom scimitar -- Hernija dijafragme  HA10-09951 
 
Potrošačko društvo -- Vijetnamski rat  HA10-10088 
 
Povijesne slike  HA10-10127 
 
Povijest graditeljstva  HA10-10107 
 
Povijest Karlovca  HA10-10501 
 
Povijest književnosti  HA10-10408 
 
Povijest Lovrana  HA10-10110 
 
Povijest lječilišta  HA10-09945 
 
Povijest poreza -- Stari Egipat -- Moskovska država -- Osmansko Carstvo -- Američki građanski rat  HA10-10498 
 
Povijest Siska  HA10-10483 
 
Povijest Trakošćana  HA10-10509 
 
Povijest turizma  HA10-09793 
 
Površinska temperatura mora -- Salinitet -- Jadransko more  HA10-09892 
 
Prapovijesni čamci  HA10-10436 
 
Prasad -- Nuklospray yoghurt -- Dnevni prirast  HA10-10048 
 
Praslavenski jezik -- Etimologija -- Baltoslavenski jezici  HA10-10202 
 
Praslavenski jezik -- Germanski jezici -- Posuđenice -- Semantika  HA10-10205 
 
Praslavenski jezik -- Glasovni zakon -- Winterov zakon  HA10-10203 
 
Pravoslavna crkva -- Pravoslavna vjera  HA10-09712 
 
Predivi lan -- Prihrana dušikom -- Prinos sjemena  HA10-10014 
 
Predrag Jirsak  HA10-10288 
 
Predškolska djeca -- Ličnost -- Socijalno ponašanje -- Inteligencija  HA10-09684 
 
Prezime Volović -- Geneologija  HA10-10476 
 
Prijeboj tražbina -- Arbitražni postupak -- Zagrebačka pravila  HA10-09821 
 
Prijevodi na hrvatski jezik  HA10-10313  HA10-10248 
 
Prijevozne usluge -- Kompjutorizirane rezervacije  HA10-10064 
 
Prirodni plin -- Ukapljeni prirodni plin -- Nekonvencionalna ležišta plina  HA10-10066 
 
Prisilna arbitraža -- Hrvatsko pravo  HA10-09815 
 
Privjesci  HA10-10437 
 
Probavni sustav -- Kunići -- Cekotrofija -- Želudac -- Crijevo  HA10-09936 
 
Profesionalno usmjeravanje -- Pedagogija  HA10-09767 
 
Projektivna geometrija -- Geodetska sfera -- Neeuklidske geometrije -- Ekvidistantne plohe  HA10-09875 
 
Prokalcitonin -- Sistemska bakterijska infekcija -- Lokalizirana bakterijska infekcija  HA10-09909 
 
Propil galat -- Ekstrakt ružmarina -- Biljna ulja -- Oksidacijska stabilnost  HA10-10074 
 
Proračunsko načelo prethodnog odobrenja  HA10-09770 
 
Prostorni informacijski sustavi -- OGC katalog -- Metapodaci -- CSW  HA10-09879 
 
Proza  HA10-10373 
 
Psi -- Mačke -- Prehrana  HA10-09930 
 
Psihologija glume -- Filozofijska psihologija -- Duša  HA10-09682 
 
Pšenica -- Genotipska korelacija -- Hereditarnost  HA10-09920 
 
Pšenični škrob -- Reološka svojstva -- Pastozna svojstva -- Želatinizacija  HA10-10076 
 
Pudarina  HA10-09865 
 
Punomasna soja -- Indeks disperzije bjenačevina - PDI -- Rastvorljivost bjelančevina u kalijevom hidroksidu - PSKOH  HA10-10044 
 
Putovanje  HA10-10320 
 
Računala u obrazovanju -- Kreativno učenje -- Otvoreni kontekst učenja  HA10-09651 
 
Računalne mreže  HA10-09649 
 
Randi Reppen  HA10-10191 
 
Rani engleski roman -- Novine -- Bitka knjiga -- Čitateljstvo 18. st.  HA10-10232 
 
Ranosrednjovjekovno naselje  HA10-10447 
 
Rastko Močnik  HA10-09739 
 
Raštika -- Sjetva -- Samooplodnja  HA10-10002 
 
Ratni sukobi  HA10-09739 
 
Raymond Hains  HA10-10092 
 
Reklame -- Tiskani mediji -- Medijska pedagogija  HA10-09830 
 
REKOM  HA10-09728 
 
Religijska historija  HA10-09716 
 
Renata Scotto  HA10-10159 
 
Republika (časopis)  HA10-09655 
 
Rezervat Crna Mlaka  HA10-09868 
 
RFID -- Prstenasta antena -- Zaštita od krađe  HA10-09987 
 
Ribolovno nazivlje -- Slavonski dijalekt  HA10-10208 
 
Richard Dawkins  HA10-09701 
 
Richard Kern  HA10-10176 
 
Rimska keramika  HA10-10426 
 
Rimske nekropole -- Jantarni prsten  HA10-10430 
 
Rimske vile  HA10-10114 
 
Rimski novac  HA10-10119 
 
Robert Okey  HA10-10499 
 
Robert Roklicer  HA10-10381  HA10-10271 
 
Rock glazba  HA10-10161  HA10-10152  HA10-10138 
 
Roditeljsko ponašanje -- Osobine roditelja -- Spol djeteta  HA10-09692 
 
Rodne uloge -- Skala rodne uloge  HA10-09698 
 
Rogerius de Apulia  HA10-10247 
 
Roman Karlović  HA10-10407 
 
Romsko stanovništvo  HA10-09723 
 
Rose Campbell Pread  HA10-10230 
 
Ruralna područja -- Teorija ruralnog prostora  HA10-10463 
 
Ruralni turizam Hrvatske  HA10-09799 
 
Sablje 17. st.  HA10-10080 
 
S-adenozilhomocistein hidrolaza -- Metilacija -- AHCYdomika -- S-adenozilmetionin  HA10-09918 
 
Sakralna glazba -- Profana glazba  HA10-10160 
 
Samoubojstvo -- Suicid -- Stomatologija  HA10-09976 
 
Samoupravni socijalizam  HA10-09764 
 
Samuel de Champlain -- Gabriel Sagard -- Jean de Brébeuf  HA10-09859 
 
Sanja Lovrenčić  HA10-10375 
 
Sanja Nikčević  HA10-10186 
 
Sava (rijeka) -- Urbanizam  HA10-10100 
 
Sayadian, Stephen  HA10-10172 
 
Selen -- Cink -- Armilaria mellea -- Lycoperdon saccatum -- Antioksidansi -- Jestive gljive  HA10-10071 
 
Selvedin Avdić  HA10-10268 
 
Seljačka sloga  HA10-10087 
 
Senad Pećanin  HA10-09667 
 
Seoski turizam  HA10-09794 
 
Sestre milosrdnice  HA10-09714 
 
Sferna astronomija -- Nebeski koordinatni sustav -- Interaktivne internetske stranice -- Položaj nebeskih tijela  HA10-09877 
 
Sferni model -- Heksagonalni model -- Interesi  HA10-09685 
 
Sinagoga  HA10-10105 
 
Sindrom hiperstimulacije jajnika -- Indukcija ovulacije -- Agonisti dopamina -- Kabergolin -- Metformin  HA10-09980 
 
Sindrom prenaprezanja -- Pijanisti  HA10-09962 
 
Situlska umjetnost  HA10-10438 
 
Sjemenski kukuruz -- Zrno -- Gnojivo -- Zaštitno sredstvo  HA10-10010 
 
Slaba i difuzna modernost -- Radikalna arhitektura  HA10-10111 
 
Slavenska mitologija -- Toponimija Ladimirevaca  HA10-09861 
 
Slavko Jendričko  HA10-10326  HA10-10391 
 
Slavonska književnost  HA10-10293 
 
Slavonski dijalekt 18. st. -- Glagolski oblici  HA10-10223 
 
Slavonski napjevi -- Bećarac  HA10-09863 
 
Slobodan Novak  HA10-10404 
 
Slobodno zidarstvo 18. st.  HA10-09707 
 
Smokva  HA10-09926 
 
Snježana Kordić  HA10-10220 
 
Socijalizam -- Rad -- Postindustrijalizam  HA10-09743 
 
Socijalna distanca -- Crnogorci -- Slovenci -- Bošnjaci -- Srbi  HA10-09697 
 
Socijalna politika  HA10-09826 
 
Soja -- Oplemenjivanje soje -- Sorte soje -- Agronomska vrijednost  HA10-09998 
 
Soja -- Prinos -- Zrioba -- Sorte soje  HA10-10011 
 
Sokolsko društvo (Sisak) 1929.-1941.  HA10-09656 
 
Specification and description language - SDL -- SDL ontologija -- Telekomunikacije  HA10-09637 
 
Spektrometrija masa -- MALDI-TOF -- Farmaceutski peptidi -- Aminokiselinska sekvencija  HA10-09883 
 
Spektrometrija masa -- Proteomika -- Glikoproteomika -- Glikourinomika  HA10-09882 
 
Sponzorstvo u sportu -- Sport i mediji  HA10-10065 
 
Srčani biljezi -- Troponin I -- Kritična klinički značajna promjena koncentracije - CrRCV  HA10-09961 
 
Staklenoionomeri -- Adhezivna stomatologija  HA10-09964 
 
Stanično starenje -- Telomere -- Stanična senescencija  HA10-09921 
 
Stanovništvo 1971.—2001.  HA10-09724 
 
Starčevačka kultura -- Nadzemni objekti  HA10-10434 
 
Statička temperatura tla -- Termogeologija -- Geotermalna energija  HA10-09889 
 
Stefano Petrungaro  HA10-10487 
 
Stjepan Radić  HA10-09770 
 
Stomatološka zaštita -- Zadovoljstvo pacijenata  HA10-09967 
 
Strateški koncepti  HA10-09757  HA10-09758 
 
Studentska populacija -- Plagijarizam -- Eseji  HA10-09626 
 
Studentsko eksperimentalno kazalište (Zagreb)  HA10-10181 
 
Studentsko kazalište -- Amatersko kazalište -- Eksperimentalno kazalište  HA10-10181 
 
Supkultura -- Pornografska industrija -- Feminizam i pornografija  HA10-09721 
 
Sustavi mnoštva agenata -- Teorija agenta -- Međudjelovanje među agentima  HA10-09652 
 
Suzbijanje kriminala -- Informacijske tehnologije  HA10-09812 
 
Sv. Jeronim  HA10-09719 
 
Svadbeni običaji  HA10-09867 
 
Svakodnevni život  HA10-09851 
 
Svakodnevni život 16. st. -- Inventar dobara  HA10-10486 
 
Sveučilište u Dubrovniku  HA10-09836 
 
Svinje -- Ekstrudirani lan -- Omega-3 masne kiseline  HA10-10030 
 
Svinjogojstvo -- RYR1 gen -- Klanje -- Maligna hipertermija  HA10-10039 
 
Svinjska gnojovka -- Bioplin -- Suha tvar -- Ugljični dioksid -- Metan  HA10-10050 
 
Svinjska gnojovka -- Šećerna repa -- Bioplin -- Ugljikov dioksid -- Metan  HA10-10043 
 
Sztariczki  HA10-09880 
 
Školski uspjeh -- Osnovna škola -- Okolina -- Osobine učenika -- Osobine učitelja  HA10-09694 
 
Škotsko govedo -- Highlander (govedo)  HA10-09937 
 
Štafete -- Štafete mladosti  HA10-10122 
 
Talijanska estetika  HA10-09679 
 
Talijanska književnost  HA10-10258 
 
Talijanski jezik -- Infinitiv s izraženim subjektom -- Gramatičnost -- Glagoli govorenja  HA10-10201 
 
Tatari -- Povijest Mongola  HA10-10247 
 
Tehnička kultura  HA10-10482 
 
Tehnika sloga -- Harmonija  HA10-10154 
 
Tehnokapitalizam -- Kontra-kultura -- Kalifornijska ideologija  HA10-09636 
 
Televizija -- Tehnologija -- Društvo  HA10-09988 
 
Templarska crkva  HA10-10116 
 
Terapijsko praćenje koncentracije lijeka -- Analizator AxSYM -- Valproična kiselina -- Fenobarbitol -- Karbamazepin -- Teofilin  HA10-09900 
 
Tetanus -- Konji -- Clostridium tetani  HA10-09938 
 
Tin Ujević -- Vesna Parun -- Viktor Vida -- Celestin Medović -- Mladen Veža  HA10-10331 
 
Toponimi  HA10-10204 
 
Tov tuna -- Thunnus thynnus -- Okoliš -- Heterotrofne bakterije -- Enterokoki  HA10-10051 
 
Transfuzija krvi -- DEA sustav -- Psi -- Mačke -- Donor krvi  HA10-09939 
 
Trapisti  HA10-09713 
 
Trešnja -- Pelud -- Peludna cijev -- Klijavost -- Oprašivanje  HA10-10004 
 
Tretiranje sjemena -- Fitofarmaceutsko sredstvo  HA10-09999 
 
Tretiranje sjemena -- Pšenica -- Ekološki uzgoj -- Oplemenjivanje pšenice -- Ekorast -- Bordoška juha  HA10-10000 
 
Trgovanje ljudima -- Prava žrtava  HA10-09809 
 
Trick, obitelj  HA10-10129 
 
Turističke destinacije -- Financije  HA10-09781 
 
Turističke destinacije -- Marketing  HA10-09789 
 
Turističke destinacije -- Promocija  HA10-09795 
 
Turističke destinacije -- Turistička potrošnja  HA10-09797 
 
Turistički informacijski sustav -- Turistički uredi  HA10-09784 
 
Turistički razvoj  HA10-09775 
 
Turistički vodiči  HA10-09786 
 
Turističko krstarenje  HA10-09780 
 
Turizam  HA10-09796  HA10-09868 
 
Turizam -- Internet  HA10-09790 
 
Turizam -- Kulturna događanja -- Menadžment događaja  HA10-09800 
 
Turizam -- Kulturno nasljeđe  HA10-09778 
 
Turizam -- Marketing  HA10-09774 
 
Turizam -- Međunarodna trgovina  HA10-09801 
 
Turizam -- Svjetska kriza  HA10-09783 
 
Turizam -- Turističke destinacije  HA10-09803 
 
Turska književnost  HA10-09660 
 
Učenje stranog jezika  HA10-09836 
 
Ugljen -- Metan -- Kimova metoda -- Langmuirova izoterma  HA10-09995 
 
Ukapljeni prirodni plin -- Brodovi  HA10-10078 
 
Uloga arhitekture -- Moderna arhitektura  HA10-10109 
 
Umjetnička ostavština  HA10-10129 
 
Umjetnička suradnja  HA10-10091  HA10-10085  HA10-10082 
 
Umjetnička suradnja -- Višestruko autorstvo  HA10-10081 
 
Umjetničke kolonije  HA10-10113 
 
Umjetničko stvaranje -- Teorija glazbenih predmeta  HA10-10149 
 
Umjetnost nastupanja -- Anksioznost -- Trema -- Glazbene škole  HA10-10134 
 
Underground filmovi -- Supkultura  HA10-10176 
 
Upala usne šupljine -- Kardiovaskularne bolesti  HA10-09978 
 
Urbanizam  HA10-10101 
 
Urbanizam -- Aktivizam  HA10-10096  HA10-10098 
 
Ustanak u Krivošijama 1869. -- Međimurci 19. st.  HA10-09825 
 
Ustavne norme -- Kontrola ustavnosti  HA10-09805 
 
UWB tehnologija -- Pojasna širina -- Uredski prostor  HA10-09989 
 
Valni algoritam konačnih razlika -- VGR metoda dijagnostike napetosti -- Maksimalni omjer koraka mreže -- Numerička disperzija -- Četvrti red točnosti u prostoru  HA10-09884 
 
Vanjsko vrednovanje obrazovanja -- Test znanja -- Lista za procjenu kvalitete zadatka (LKPZ)  HA10-09688 
 
Vasil Tocinovski  HA10-10419 
 
Venska tromboembolija -- Genski polimorfizam -- Genetika -- FV Leiden -- Faktor II  HA10-09904 
 
Vesna Teršelić -- Mirsad Tokač -- Nataša Kandić  HA10-09728 
 
Villa rustica  HA10-10452 
 
Vinkovačka kultura  HA10-10445 
 
Violina  HA10-10139 
 
Virginia Woolf -- James Joyce  HA10-10236 
 
Virtualna realnost  HA10-09647 
 
Virtualna zajednica  HA10-09646 
 
Visinska fronta srednje troposfere -- Lom tropopauze -- Sijač-primač proces ispiranja  HA10-09896 
 
Višestranačka arbitraža -- Arbitražna pravila  HA10-09807 
 
Višeuslužna fotonska mreža -- Kontrola prihvata poziva -- Optička mreža  HA10-09641 
 
Vjekoslav Karas  HA10-10128 
 
Vjera -- Razum -- Formalno rasuđivanje -- Neformalno rasuđivanje  HA10-09700 
 
Vještina pisanja -- Stavovi prema pisanju -- Studentska populacija  HA10-10199 
 
Vladimir Mesarić  HA10-10385 
 
Vladimir Strahuljak  HA10-10165 
 
Vlado Vladić  HA10-10365 
 
Voćarstvo -- Voćnjak -- Uzgoj voća  HA10-10003 
 
Vodeni bivol -- Imunologija sluznica -- Mastociti -- Eozinofili  HA10-09931 
 
Volonterstvo -- Odgojno-obrazovne ustanove -- Sveučilišta  HA10-09827 
 
Vremenske skale  HA10-09876 
 
Weibull distribucija  HA10-09986 
 
Yuichi Yokoyama  HA10-10123 
 
Zadovoljstvo životom -- Osjećaj sreće -- Studenti  HA10-09699 
 
Zak Smith  HA10-10478 
 
Zbijenost zubnih lukova -- Ortodontologija  HA10-09973 
 
Zdenka Marković -- Jezične značajke djela  HA10-10371 
 
Zdjelična lipomatoza -- Retroperitonealna lipomatoza  HA10-09956 
 
Zdravstveni turizam  HA10-09802 
 
Zdravstveni turizam -- Lječilišna regulativa  HA10-09785 
 
Zelene stranke  HA10-09759 
 
Zeleni piton -- Kućni ljubimac -- Terarij  HA10-09940 
 
Zlatni rez -- Glazbena praksa  HA10-10146 
 
Znamenite osobe -- Udruge  HA10-09657 
 
Znanost -- Znanstveni članci -- Plagijarizam  HA10-09632 
 
Znanstvena istraživanja -- Prijevara -- Plagijarizam  HA10-09631 
 
Znanstveni članci -- Plagijarizam  HA10-09628 
 
Zvonimir Majdak  HA10-10372 
 
Zvonko Kovač  HA10-10321 
 
Željezničke pruge -- Pruga Kotoriba-Čakovec  HA10-10061 
 
Željeznički promet  HA10-10062 
 
Željko Falout  HA10-10398 
 
Žene i revolucija -- Francuska revolucija 1789.  HA10-09733 
 
Ženski logori -- Politički zatvorenici  HA10-09748 
 
Ženski tisak -- Hrvatski jezik -- Talijanski jezik  HA10-10192 
 
Životinjska hrana -- Krmivo -- Tržište -- Zakonska regulativa  HA10-10038