Kazalo časopisa
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

15 dana  HA10-08169  HA10-08167  HA10-09192  HA10-09175  HA10-10565  HA10-10858  HA10-09272  HA10-07641  HA10-10544  HA10-09279  HA10-10498  HA10-09855  HA10-09881  HA10-10382  HA10-09591  HA10-08128  HA10-10793  HA10-10712  HA10-10694  HA10-10136  HA10-08079  HA10-09531  HA10-09534  HA10-09373  HA10-09291  HA10-09461  HA10-09558  HA10-10455  HA10-08365 
 
ACS. Agriculturae conspectus scientificus (Tisak)  HA10-06509  HA10-04003  HA10-06569  HA10-06563  HA10-06619  HA10-06685  HA10-06648  HA10-06491 
 
ACS. Agriculturae conspectus scientificus : Tisak  HA10-06517  HA10-06532  HA10-06518  HA10-06617  HA10-04970  HA10-07231  HA10-04303  HA10-04260  HA10-04274  HA10-06356  HA10-06597  HA10-05020  HA10-06540  HA10-06516  HA10-06644  HA10-06557  HA10-07253 
 
Acta Adriatica  HA10-04263  HA10-04352  HA10-04004  HA10-04333  HA10-04366  HA10-03897  HA10-04174  HA10-04076  HA10-04360  HA10-04146  HA10-00235  HA10-03876  HA10-04267  HA10-04348  HA10-04400  HA10-04383  HA10-03880  HA10-04278  HA10-04216  HA10-04395  HA10-04394  HA10-04388 
 
Acta botanica Croatica  HA10-04306  HA10-04313  HA10-04298  HA10-04327  HA10-04275  HA10-04266  HA10-04141  HA10-04309  HA10-04323  HA10-04197  HA10-04277  HA10-04276  HA10-04287  HA10-04322  HA10-04291  HA10-04317  HA10-04328  HA10-04265  HA10-04284  HA10-04307  HA10-04292  HA10-04293 
 
Acta clinica Croatica  HA10-04905  HA10-04851  HA10-00692  HA10-04997  HA10-05048  HA10-05245  HA10-05102  HA10-05010  HA10-05122  HA10-05432  HA10-05598  HA10-05906  HA10-05893  HA10-05205 
 
Acta clinica Croatica (Tisak)  HA10-05372  HA10-05026  HA10-05221  HA10-05498  HA10-05653  HA10-05650  HA10-04563  HA10-05156  HA10-05529  HA10-05176  HA10-04657  HA10-04739  HA10-04157  HA10-05915  HA10-05874  HA10-05157  HA10-05187  HA10-05302  HA10-05863  HA10-05896  HA10-05178  HA10-05377  HA10-05958  HA10-05892  HA10-05414  HA10-05532  HA10-05582  HA10-05539  HA10-05865  HA10-05308  HA10-05192  HA10-05275  HA10-05188  HA10-05335  HA10-05510  HA10-05556  HA10-05877  HA10-05966  HA10-05369  HA10-05160  HA10-05303  HA10-05376  HA10-05401  HA10-05462  HA10-05531  HA10-04988 
 
Acta Dermatovenerologica Croatica  HA10-05247  HA10-05549  HA10-05453  HA10-05647  HA10-05127  HA10-05363  HA10-05408  HA10-05544  HA10-05132  HA10-05203  HA10-05194  HA10-05284  HA10-05237  HA10-05512  HA10-05209  HA10-05590  HA10-05346  HA10-05382  HA10-05266  HA10-05609  HA10-05126  HA10-11515  HA10-11537  HA10-05315  HA10-05171  HA10-05577  HA10-05281  HA10-05325  HA10-05265  HA10-05190  HA10-05409  HA10-05246  HA10-05381  HA10-05339  HA10-05384  HA10-05557  HA10-05378  HA10-05208  HA10-05219  HA10-04616  HA10-05364  HA10-04463  HA10-05651  HA10-05520 
 
Acta graphica  HA10-00123  HA10-07364  HA10-06925  HA10-06922  HA10-06921  HA10-06926  HA10-06928  HA10-06923  HA10-06931  HA10-00105 
 
Acta Iadertina  HA10-00889  HA10-02694  HA10-02849  HA10-01895  HA10-00744  HA10-00613  HA10-00210  HA10-00013 
 
Acta medica Croatica  HA10-04898  HA10-04806  HA10-04880  HA10-04847  HA10-04846  HA10-04736  HA10-04840  HA10-04848  HA10-04800  HA10-04876  HA10-04926  HA10-04939  HA10-04793  HA10-04899  HA10-05413  HA10-04772  HA10-04752  HA10-05450  HA10-05299  HA10-05837  HA10-05210  HA10-05611  HA10-05387  HA10-05859  HA10-04818  HA10-04841  HA10-04790  HA10-05904  HA10-04557  HA10-05860  HA10-05633  HA10-05867  HA10-05844  HA10-05403  HA10-05359  HA10-05130  HA10-04829  HA10-04670  HA10-05850  HA10-11206  HA10-04927  HA10-05186  HA10-04866  HA10-04766  HA10-04750  HA10-04785  HA10-04748  HA10-04777  HA10-05410  HA10-06362  HA10-05001  HA10-01887  HA10-03026  HA10-04925  HA10-04919  HA10-04802  HA10-04574  HA10-04863  HA10-05139  HA10-05525  HA10-05526 
 
Acta medica Croatica. Supplement  HA10-05436  HA10-05562  HA10-05231  HA10-05170  HA10-05388  HA10-05422  HA10-05442  HA10-05189  HA10-05855  HA10-05229  HA10-05499  HA10-05885  HA10-05322  HA10-05389  HA10-05443  HA10-05356  HA10-05230  HA10-05637  HA10-05644  HA10-04854 
 
Acta medico-historica Adriatica  HA10-04648  HA10-05393  HA10-07933  HA10-00241  HA10-04487  HA10-04875  HA10-02657  HA10-08304 
 
Acta pharmaceutica  HA10-05006  HA10-05009  HA10-04981  HA10-05083  HA10-05018  HA10-05112  HA10-04964  HA10-05109  HA10-05097  HA10-04995  HA10-05067  HA10-04974  HA10-05094  HA10-05070  HA10-05103  HA10-04979  HA10-05084  HA10-05008 
 
Acta pharmaceutica (Zagreb)  HA10-05029  HA10-05080  HA10-04992  HA10-04958  HA10-05098  HA10-05099  HA10-05007  HA10-04976  HA10-05081  HA10-04986  HA10-05089  HA10-05005  HA10-04975  HA10-04999  HA10-04952  HA10-05056  HA10-04254  HA10-04980  HA10-05088  HA10-04942  HA10-04950  HA10-04941 
 
Acta stomatologica Croatica  HA10-05737  HA10-05743  HA10-05779  HA10-05696  HA10-05804  HA10-05729  HA10-05680  HA10-05676  HA10-05723  HA10-05731  HA10-05769  HA10-05756  HA10-05813  HA10-05742  HA10-05765  HA10-00332  HA10-05753  HA10-05768  HA10-05690  HA10-05659  HA10-08889  HA10-05809  HA10-05766  HA10-05724  HA10-05808  HA10-05682  HA10-05785  HA10-05681  HA10-05778  HA10-05685  HA10-05684  HA10-05805 
 
Acta turistica (Zagreb)  HA10-02012  HA10-06852  HA10-01849  HA10-02090  HA10-02117  HA10-07047  HA10-06911  HA10-00015  HA10-02115 
 
Acta turistica nova  HA10-06848  HA10-02087  HA10-03046  HA10-02124  HA10-02100  HA10-02162  HA10-01407  HA10-00209  HA10-06855  HA10-00189  HA10-07128 
 
Adrias (Split)  HA10-09813  HA10-09472  HA10-09940  HA10-11477  HA10-08615  HA10-11029  HA10-00628  HA10-02565  HA10-02348  HA10-01753  HA10-02538 
 
Adriatico / Jadran  HA10-09195  HA10-09445  HA10-09446  HA10-11222  HA10-09154  HA10-09432  HA10-09486  HA10-10403  HA10-09517  HA10-07396  HA10-09036  HA10-11461  HA10-09435  HA10-11402  HA10-11470  HA10-11611  HA10-09951  HA10-01565  HA10-09471  HA10-09442  HA10-11584  HA10-09533  HA10-09489  HA10-10107  HA10-11376  HA10-01415  HA10-09026  HA10-09144  HA10-09053  HA10-11434  HA10-08951  HA10-08946  HA10-08864  HA10-11446  HA10-09385 
 
Advanced engineering  HA10-00077  HA10-06011  HA10-00060  HA10-00082  HA10-06128  HA10-06126  HA10-06399  HA10-06039  HA10-06070  HA10-07324  HA10-06908  HA10-05980  HA10-05981  HA10-06010  HA10-00059  HA10-06398  HA10-00100  HA10-07321  HA10-06412  HA10-07175  HA10-07238  HA10-00132 
 
Agronomski glasnik  HA10-04419  HA10-04458  HA10-04448  HA10-04460  HA10-04441  HA10-04426  HA10-04440  HA10-04456  HA10-04431  HA10-04446  HA10-04418  HA10-04437  HA10-04421  HA10-04443  HA10-04453  HA10-04424  HA10-04447  HA10-06497  HA10-06581  HA10-06608  HA10-04420  HA10-04451 
 
Ako  HA10-07758  HA10-00271  HA10-10275  HA10-09070  HA10-09908  HA10-10667  HA10-08549  HA10-08630  HA10-08540  HA10-10109 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede  HA10-06511  HA10-06377  HA10-06623  HA10-04423  HA10-06572  HA10-06612  HA10-06545  HA10-06527  HA10-06544  HA10-06513  HA10-06602  HA10-06531  HA10-06603  HA10-06562  HA10-06610  HA10-06558  HA10-06566  HA10-06589  HA10-06607  HA10-06638  HA10-06492  HA10-06524  HA10-06526  HA10-06519  HA10-06523  HA10-06579  HA10-06547  HA10-06556  HA10-06507  HA10-07325  HA10-07432  HA10-07323  HA10-07322  HA10-06502  HA10-07327  HA10-06564  HA10-06614  HA10-03915  HA10-07328  HA10-07413  HA10-03841  HA10-06528  HA10-06632  HA10-06790  HA10-06837  HA10-06036  HA10-06537  HA10-06012  HA10-07320 
 
Alcoholism (Zagreb)  HA10-04681  HA10-04676  HA10-04726  HA10-04724  HA10-04722  HA10-04706  HA10-04680  HA10-05555  HA10-04689  HA10-04677  HA10-04690  HA10-04721 
 
Alcoholism. Supplement (Zagreb)  HA10-00807  HA10-00694  HA10-04765  HA10-00832  HA10-00855  HA10-00675  HA10-00743  HA10-02403  HA10-07205  HA10-04559  HA10-00809  HA10-00808  HA10-05330  HA10-00730  HA10-00860  HA10-00875  HA10-00859  HA10-04872  HA10-00799  HA10-00234 
 
Ambalaža (2006)  HA10-06935  HA10-05117  HA10-07157 
 
Anali Hrvatskog politološkog društva  HA10-01636  HA10-01676  HA10-01605  HA10-01670  HA10-01634  HA10-01602  HA10-01977 
 
Anali za povijest odgoja  HA10-02913  HA10-02766  HA10-02866  HA10-02748  HA10-02819 
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku  HA10-03023  HA10-07953  HA10-00478  HA10-01779  HA10-08553  HA10-01050  HA10-09747  HA10-07087  HA10-07905  HA10-10541  HA10-11251  HA10-10938  HA10-01391 
 
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku  HA10-11639  HA10-02591  HA10-02609  HA10-11685  HA10-02043  HA10-11576  HA10-01438  HA10-00363  HA10-00231 
 
Andragoški glasnik  HA10-02974  HA10-02969  HA10-02979  HA10-02966  HA10-02978  HA10-06910  HA10-02977  HA10-02975  HA10-02973  HA10-02970  HA10-02972 
 
Archaeologia Adriatica  HA10-11042  HA10-10977  HA10-10992  HA10-10903  HA10-11019  HA10-10925  HA10-11060  HA10-11035  HA10-11050  HA10-08001  HA10-08123  HA10-10922  HA10-11036  HA10-11018  HA10-10884  HA10-10895  HA10-07963  HA10-11039  HA10-10996  HA10-11009  HA10-08121  HA10-08120 
 
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju  HA10-04954  HA10-05045  HA10-04959  HA10-04960  HA10-04989  HA10-04700  HA10-05105  HA10-05074  HA10-05016  HA10-04985  HA10-04944  HA10-05095  HA10-05101  HA10-04951  HA10-04718  HA10-04687  HA10-06667  HA10-04712  HA10-04684  HA10-04694  HA10-04698  HA10-04714  HA10-04725  HA10-04707  HA10-04686  HA10-05000  HA10-05104  HA10-04691  HA10-04966  HA10-04993  HA10-04990  HA10-04969  HA10-04972  HA10-05050  HA10-04909  HA10-04730  HA10-05076  HA10-05044  HA10-05062  HA10-04977  HA10-04978  HA10-04956  HA10-05944  HA10-04998  HA10-05013  HA10-05075  HA10-04983  HA10-05066  HA10-04864  HA10-11211 
 
Arhivski vjesnik  HA10-00011  HA10-00106  HA10-08287  HA10-11432  HA10-01011  HA10-11419  HA10-00240  HA10-00323  HA10-02607  HA10-06210  HA10-06995  HA10-01889  HA10-06635  HA10-11292  HA10-11421 
 
Arti musices  HA10-08391  HA10-09962  HA10-08312  HA10-08350  HA10-08356  HA10-08360  HA10-08317  HA10-08318  HA10-08340 
 
Asseria  HA10-10900  HA10-10978  HA10-10955  HA10-11022  HA10-11010 
 
Atti (Centro di ricerche storiche, Rovigno)  HA10-11630  HA10-07862  HA10-11189  HA10-11414  HA10-01026  HA10-11270  HA10-11433  HA10-07938  HA10-03181  HA10-06360  HA10-11309  HA10-11429 
 
Autizam  HA10-02685  HA10-02989  HA10-02684  HA10-02692  HA10-05357  HA10-02987 
 
Automatika (Zagreb)  HA10-06141  HA10-00180  HA10-06127  HA10-00195  HA10-00191  HA10-00099  HA10-00172  HA10-00213  HA10-00198  HA10-00165  HA10-00174  HA10-00216  HA10-00199  HA10-06183  HA10-00203  HA10-00177  HA10-00217  HA10-00220  HA10-00228  HA10-00181  HA10-00166  HA10-00211  HA10-00194  HA10-00178  HA10-00205  HA10-00197  HA10-00173  HA10-00201  HA10-00184  HA10-00196  HA10-00190  HA10-00208  HA10-00186 
 
Autsajderski fragmenti  HA10-10766  HA10-10701  HA10-10576  HA10-10259  HA10-10765  HA10-09833  HA10-10651  HA10-10247  HA10-10657  HA10-09905  HA10-09253 
 
Bakarski zbornik  HA10-08264  HA10-00392  HA10-00278  HA10-00376  HA10-02360 
 
Balkan express (Zagreb)  HA10-09634  HA10-08987  HA10-09056  HA10-09118  HA10-11448  HA10-10755  HA10-09858  HA10-09965  HA10-10076  HA10-08341  HA10-10175  HA10-10608 
 
Bašćina (Grohote)  HA10-01399  HA10-04392  HA10-04329  HA10-03118 
 
La battana  HA10-09505  HA10-09407  HA10-09498  HA10-09485  HA10-00494  HA10-00544  HA10-00496  HA10-00495  HA10-00593  HA10-00515  HA10-09488  HA10-09440  HA10-09452  HA10-09423  HA10-09499  HA10-09439  HA10-09490  HA10-09527  HA10-09530  HA10-09455  HA10-09479  HA10-09408  HA10-09487  HA10-09448  HA10-09433  HA10-09519  HA10-09516  HA10-09409  HA10-09411  HA10-09454  HA10-09467  HA10-09478 
 
Bilten Razreda za tehničke znanosti  HA10-05979  HA10-05982  HA10-05978 
 
Biochemia medica  HA10-01389  HA10-04120  HA10-04918  HA10-04253  HA10-04121  HA10-00162  HA10-04233  HA10-05349  HA10-04237  HA10-00113  HA10-05482  HA10-04183  HA10-04158  HA10-04181  HA10-04185  HA10-04090  HA10-04201  HA10-04190  HA10-04153  HA10-04186  HA10-04182  HA10-04184  HA10-04230  HA10-03980  HA10-04058  HA10-04080  HA10-04177  HA10-04020  HA10-05490  HA10-03991  HA10-00021  HA10-00008  HA10-00020  HA10-00014  HA10-00002  HA10-00004  HA10-05064  HA10-04015  HA10-05558  HA10-03990  HA10-04258 
 
Bogoslovska smotra  HA10-00351  HA10-01019  HA10-01284  HA10-01182  HA10-01270  HA10-00997  HA10-01271  HA10-01018  HA10-01272  HA10-00992  HA10-01273  HA10-01274  HA10-01275  HA10-01276  HA10-01259  HA10-01174  HA10-00500  HA10-01314  HA10-01316  HA10-01235  HA10-00763  HA10-01034  HA10-01317  HA10-01232  HA10-01294  HA10-01300  HA10-01360  HA10-01255  HA10-01207  HA10-00938  HA10-01191  HA10-02667  HA10-00925  HA10-01577  HA10-00352  HA10-00526  HA10-01020  HA10-01329  HA10-01282  HA10-01334  HA10-00932  HA10-00567  HA10-00582  HA10-01346  HA10-01268  HA10-01313  HA10-01200  HA10-01105  HA10-01283 
 
Bolid (Zagreb)  HA10-03624  HA10-03623 
 
Bošnjačka pismohrana  HA10-03109  HA10-11453  HA10-11496  HA10-01081  HA10-08017  HA10-08279  HA10-10856  HA10-10857  HA10-10867  HA10-08073  HA10-08137  HA10-08086  HA10-08064  HA10-10847  HA10-10848  HA10-10849  HA10-00469  HA10-11363  HA10-11269  HA10-10871  HA10-10870  HA10-10851 
 
Brodogradnja  HA10-06393  HA10-06418  HA10-06417  HA10-06379  HA10-00041  HA10-06389  HA10-06397  HA10-06082  HA10-06396  HA10-03766  HA10-03702  HA10-06402  HA10-06382  HA10-06414  HA10-06416  HA10-06400  HA10-06405  HA10-06406  HA10-06378  HA10-06385  HA10-06403  HA10-03773  HA10-06404  HA10-06401 
 
Bujština ... (Umag. 1968)  HA10-02765  HA10-02779  HA10-07332  HA10-00427  HA10-11587  HA10-11277  HA10-02123  HA10-11631  HA10-01381  HA10-00417  HA10-06792  HA10-10666  HA10-10711 
 
Buk (Šibenik)  HA10-02566  HA10-03225  HA10-03226  HA10-06348  HA10-03900  HA10-07198  HA10-03216  HA10-07903  HA10-03234 
 
Buzetski zbornik  HA10-10906  HA10-10998  HA10-01285  HA10-11307  HA10-11418  HA10-08089  HA10-08215  HA10-08247  HA10-03093  HA10-03138  HA10-11581  HA10-10419 
 
Central European astrophysical bulletin  HA10-03614  HA10-03619  HA10-03616  HA10-03637  HA10-03611  HA10-03632  HA10-03626  HA10-03622  HA10-03617  HA10-03625  HA10-03638  HA10-03645  HA10-03643  HA10-03647  HA10-03636  HA10-03648 
 
Ceste i mostovi  HA10-06258  HA10-06251  HA10-06340  HA10-07609  HA10-06322  HA10-06278  HA10-06328  HA10-06962  HA10-06223  HA10-06279  HA10-06265  HA10-06969  HA10-06290  HA10-06276  HA10-06291  HA10-06303  HA10-06283  HA10-06982  HA10-06295  HA10-06970  HA10-06300  HA10-02259  HA10-06304  HA10-11381  HA10-06242  HA10-07607  HA10-06253  HA10-06302  HA10-06247  HA10-07032  HA10-06262  HA10-06333  HA10-07127  HA10-06292  HA10-03058  HA10-06321  HA10-06288  HA10-06299  HA10-06313  HA10-06233  HA10-07120  HA10-06958  HA10-07029  HA10-06338  HA10-06273  HA10-06332  HA10-06314  HA10-07103  HA10-07126  HA10-06983  HA10-07031  HA10-06984  HA10-06976  HA10-06985  HA10-07117  HA10-06272  HA10-06293  HA10-06337  HA10-06343  HA10-06956 
 
Cetinska vrila  HA10-11286  HA10-11445  HA10-11108  HA10-11651  HA10-11163  HA10-11598  HA10-11250  HA10-08148  HA10-11267  HA10-10360  HA10-11560  HA10-02660  HA10-11228  HA10-11396  HA10-11483 
 
Chemical and biochemical engineering quarterly  HA10-00023  HA10-07245  HA10-07282  HA10-07242  HA10-07278  HA10-07226  HA10-07247  HA10-02174  HA10-07299  HA10-07307  HA10-07275  HA10-07303  HA10-07267  HA10-07233  HA10-07248  HA10-07313  HA10-07263  HA10-07306  HA10-07261  HA10-07294  HA10-07236  HA10-07264  HA10-07258  HA10-07289  HA10-07319  HA10-07250  HA10-07249  HA10-07260  HA10-07227  HA10-07273  HA10-07284  HA10-07266  HA10-07288  HA10-07293  HA10-07314  HA10-07302  HA10-07255  HA10-07251  HA10-07244  HA10-07308  HA10-07240  HA10-07246  HA10-07309  HA10-07304  HA10-07274  HA10-07276  HA10-07241  HA10-07305  HA10-07252  HA10-07283  HA10-07290  HA10-07310  HA10-07262  HA10-07230  HA10-07285  HA10-07277 
 
CIT. Journal of computing and information technology  HA10-00136  HA10-00129  HA10-00068  HA10-00078  HA10-00114  HA10-00058  HA10-00227  HA10-00066  HA10-00214  HA10-00192  HA10-03072  HA10-00124  HA10-00081  HA10-00086  HA10-00128  HA10-00056  HA10-00219  HA10-00193  HA10-00117  HA10-00131  HA10-00074  HA10-06158  HA10-00045  HA10-00169  HA10-00090  HA10-00223  HA10-00064  HA10-00121  HA10-00043  HA10-00046  HA10-00063  HA10-00070  HA10-00138  HA10-00130  HA10-00095  HA10-00168  HA10-00044  HA10-00047  HA10-00079  HA10-00212 
 
Collegium antropologicum  HA10-04193  HA10-04079  HA10-04030  HA10-04123  HA10-04036  HA10-04050  HA10-03987  HA10-04028  HA10-04040  HA10-03981  HA10-03989  HA10-04235  HA10-04162  HA10-04238  HA10-03997  HA10-04066  HA10-04061  HA10-04140  HA10-04016  HA10-03984  HA10-04136  HA10-03982  HA10-04001  HA10-04097  HA10-04239  HA10-04032  HA10-04170  HA10-04010  HA10-04049  HA10-04464  HA10-04155  HA10-04130  HA10-04227  HA10-04067  HA10-04527  HA10-04011  HA10-05905  HA10-04029  HA10-04035  HA10-04039  HA10-04161  HA10-04114  HA10-04075  HA10-04088  HA10-04229  HA10-04163  HA10-04234  HA10-05042  HA10-04149  HA10-04243  HA10-04093  HA10-04743  HA10-04012  HA10-04491  HA10-04133  HA10-04124  HA10-04511  HA10-04068  HA10-04125  HA10-03978  HA10-04078  HA10-04142  HA10-04077  HA10-04200  HA10-04188  HA10-04111  HA10-04031  HA10-04210  HA10-04175  HA10-04054  HA10-04033  HA10-04110  HA10-03979  HA10-04241  HA10-04027  HA10-04240  HA10-04046  HA10-04778  HA10-03983  HA10-04085  HA10-03986  HA10-04884  HA10-04083  HA10-05898  HA10-05888  HA10-04131  HA10-04042  HA10-04236  HA10-04112  HA10-04037  HA10-00388  HA10-05880  HA10-04203  HA10-04072  HA10-04127  HA10-04744  HA10-03995  HA10-04167  HA10-05832  HA10-04064  HA10-04196  HA10-04144  HA10-03977  HA10-04245  HA10-04212  HA10-04117  HA10-04208  HA10-04069  HA10-04074  HA10-04228  HA10-04223  HA10-04164  HA10-04070  HA10-04071  HA10-05833  HA10-04224  HA10-03996  HA10-04147  HA10-05530  HA10-04231  HA10-04000  HA10-03985  HA10-04014  HA10-04073  HA10-04610  HA10-04530  HA10-00856  HA10-04166  HA10-04195  HA10-04107  HA10-04128  HA10-04022  HA10-04113  HA10-04244  HA10-04152  HA10-04081  HA10-04019  HA10-04215  HA10-04180  HA10-04213  HA10-05551  HA10-04087  HA10-04092  HA10-04132  HA10-04026  HA10-03993  HA10-04202  HA10-04108  HA10-05511  HA10-05182  HA10-05169  HA10-05513  HA10-05333  HA10-04148  HA10-01458  HA10-04217  HA10-04696  HA10-05329  HA10-01576  HA10-05903  HA10-08743  HA10-04660  HA10-00733  HA10-05745  HA10-05697  HA10-05689  HA10-05660  HA10-05675  HA10-05527  HA10-05897  HA10-05398  HA10-00734  HA10-05624  HA10-05607  HA10-05184  HA10-05243  HA10-05818  HA10-05595  HA10-04967  HA10-05323  HA10-05583  HA10-05362  HA10-05438  HA10-05273  HA10-05939  HA10-05394  HA10-05606  HA10-05319  HA10-04251  HA10-04021  HA10-00718  HA10-04103  HA10-04205  HA10-10928  HA10-04007  HA10-04220  HA10-04219  HA10-05478  HA10-05282  HA10-05248  HA10-04682  HA10-04723  HA10-04709  HA10-04043  HA10-04713  HA10-04678  HA10-05158  HA10-04194  HA10-04096  HA10-03992  HA10-04135  HA10-04845  HA10-04719  HA10-04679  HA10-04720  HA10-05207  HA10-05120  HA10-05528  HA10-04099  HA10-04062  HA10-05216  HA10-04179  HA10-04252  HA10-04209  HA10-05594  HA10-05316  HA10-05836  HA10-05370  HA10-05311  HA10-05285  HA10-05822  HA10-05407  HA10-03020 
 
Collegium antropologicum. Supplement  HA10-03069  HA10-04475  HA10-03030  HA10-00684  HA10-00674  HA10-04852  HA10-04589  HA10-04797  HA10-04746  HA10-04882  HA10-04757  HA10-02753  HA10-04192  HA10-04242  HA10-05858  HA10-04549  HA10-05895  HA10-04138  HA10-05817  HA10-05826  HA10-05848  HA10-05830  HA10-04105  HA10-04796  HA10-04885  HA10-04809  HA10-04738  HA10-04889  HA10-04191  HA10-04734  HA10-04764  HA10-00822  HA10-04917  HA10-05884  HA10-05838  HA10-05767  HA10-05661  HA10-05667  HA10-05662  HA10-05872  HA10-05890  HA10-05854  HA10-04094  HA10-03808  HA10-04663  HA10-04991  HA10-05849  HA10-04145  HA10-05843  HA10-05828  HA10-05825  HA10-05824  HA10-05878  HA10-04562  HA10-04249  HA10-04870  HA10-04769  HA10-04126  HA10-03999  HA10-04214  HA10-03988  HA10-04178  HA10-04047  HA10-00714  HA10-04759  HA10-04246  HA10-04529  HA10-04086  HA10-04760  HA10-04005  HA10-04013  HA10-04469  HA10-05864  HA10-04091  HA10-04206  HA10-05827  HA10-05829  HA10-05027  HA10-04143  HA10-04753  HA10-04886  HA10-04199  HA10-05883  HA10-04813  HA10-04915  HA10-04916  HA10-04101  HA10-04060  HA10-04751  HA10-04006  HA10-04095  HA10-04106  HA10-04934  HA10-05819  HA10-05857  HA10-05834  HA10-04771  HA10-05465  HA10-05886  HA10-05868  HA10-05842  HA10-05461  HA10-05869  HA10-04169  HA10-04731  HA10-04634  HA10-05821  HA10-04895  HA10-00760  HA10-04821  HA10-05473  HA10-05891  HA10-05579  HA10-05879  HA10-05522  HA10-05509  HA10-00751  HA10-05383  HA10-05119  HA10-05365  HA10-04198  HA10-05123 
 
Colloquia Maruliana ...  HA10-10289  HA10-10285  HA10-10020  HA10-10581  HA10-10691  HA10-10152  HA10-09952  HA10-10494  HA10-10806  HA10-10800  HA10-09640  HA10-09873  HA10-09016  HA10-08944 
 
Communio  HA10-00947  HA10-00977  HA10-01014  HA10-01194  HA10-00980  HA10-01441  HA10-01345  HA10-01258  HA10-01281  HA10-00604  HA10-00983  HA10-01157  HA10-00629  HA10-01237  HA10-01138  HA10-01254  HA10-01124  HA10-01330  HA10-01042  HA10-01001  HA10-01325  HA10-01172  HA10-01209  HA10-00986  HA10-01335  HA10-00990  HA10-00625  HA10-00547  HA10-01301  HA10-00978  HA10-01185  HA10-00771  HA10-02495  HA10-00524  HA10-00525  HA10-00626  HA10-01128  HA10-00922  HA10-01165  HA10-01355  HA10-01016  HA10-00499  HA10-01113  HA10-01054  HA10-01142 
 
Concilium (Hrvatsko izd.)  HA10-01143  HA10-01173  HA10-01319  HA10-01134  HA10-01083  HA10-01311  HA10-01315  HA10-01149  HA10-01056  HA10-00964  HA10-01078  HA10-01312  HA10-01289  HA10-01122  HA10-01226  HA10-01032  HA10-01210  HA10-01288  HA10-00981  HA10-00985  HA10-01002  HA10-01351  HA10-01053  HA10-11341  HA10-01013  HA10-01265  HA10-00988  HA10-01176  HA10-01156  HA10-01008  HA10-01279  HA10-01041  HA10-01180  HA10-01071  HA10-01302  HA10-01129  HA10-01219  HA10-00945  HA10-00966  HA10-00979  HA10-01322  HA10-00959  HA10-01077  HA10-01062  HA10-00946  HA10-00937  HA10-00956  HA10-00950  HA10-01212  HA10-00936  HA10-00637  HA10-00984  HA10-00662  HA10-00974  HA10-01132  HA10-01094  HA10-00657  HA10-00663  HA10-00654  HA10-00666  HA10-01453  HA10-01058  HA10-01192 
 
Cris (Križevci)  HA10-11628  HA10-00588  HA10-08368  HA10-11557  HA10-08907  HA10-08855  HA10-01310  HA10-11673  HA10-01359  HA10-08456  HA10-09152  HA10-08185  HA10-08399  HA10-01117  HA10-11689  HA10-03188  HA10-11645  HA10-11671  HA10-11619  HA10-11549  HA10-11676  HA10-11665 
 
Crkva u svijetu  HA10-00928  HA10-00949  HA10-09964  HA10-01356  HA10-01208  HA10-04675  HA10-00995  HA10-02805  HA10-00934  HA10-01057  HA10-01336  HA10-02953  HA10-09065  HA10-00658  HA10-03190  HA10-02315  HA10-11075  HA10-01086  HA10-02938  HA10-01659  HA10-01364  HA10-10620 
 
Croatian arbitration yearbook  HA10-02428  HA10-02291  HA10-02286  HA10-02280  HA10-02510  HA10-02439  HA10-02432  HA10-02444  HA10-02457  HA10-02507  HA10-02459 
 
Croatian economic survey  HA10-01870  HA10-01842  HA10-01876  HA10-01377  HA10-00171 
 
Croatian international relations review  HA10-02134  HA10-02570  HA10-02640  HA10-02057  HA10-01764  HA10-01765  HA10-01745  HA10-01763 
 
Croatian journal of food science and technology  HA10-07395  HA10-07380  HA10-07392  HA10-07358  HA10-07389  HA10-07393  HA10-07359  HA10-07382  HA10-07390  HA10-07397 
 
Croatian journal of forest engineering  HA10-06435  HA10-06472  HA10-06437  HA10-06433  HA10-06425  HA10-06424  HA10-06489  HA10-06429  HA10-06447  HA10-06471  HA10-07539  HA10-06473  HA10-06453  HA10-06427  HA10-06428  HA10-06431 
 
Croatian journal of philosophy  HA10-00888  HA10-00913  HA10-00896  HA10-00895  HA10-00909  HA10-00923  HA10-00905  HA10-00882  HA10-00620  HA10-00503  HA10-00618  HA10-00885  HA10-00890  HA10-00894  HA10-00914  HA10-00530  HA10-00921  HA10-00902  HA10-08882 
 
Croatian medical journal  HA10-04673  HA10-00006  HA10-05108  HA10-04172  HA10-04017  HA10-04109  HA10-03998  HA10-04052  HA10-05028  HA10-04908  HA10-04768  HA10-00324  HA10-05077  HA10-05079  HA10-04662  HA10-05314  HA10-05964  HA10-05550  HA10-05491  HA10-00054  HA10-00003  HA10-04887  HA10-04484  HA10-00007  HA10-04168  HA10-05459  HA10-05090  HA10-05954  HA10-05922  HA10-05251  HA10-05128  HA10-04745  HA10-05540  HA10-05179  HA10-04641  HA10-04631  HA10-04741  HA10-04500  HA10-04609  HA10-04525  HA10-04612  HA10-04540  HA10-04514  HA10-04513  HA10-04531  HA10-04685  HA10-05324 
 
Croatian medicl journal  HA10-03041  HA10-03014  HA10-00745  HA10-05455  HA10-04509  HA10-05447  HA10-04749  HA10-05223  HA10-05501  HA10-05238  HA10-05508  HA10-05797 
 
Croatian operational research review  HA10-03426  HA10-03588  HA10-03481  HA10-03492  HA10-03586  HA10-03301  HA10-06997  HA10-03278  HA10-06878  HA10-01817  HA10-02191  HA10-06900  HA10-01818  HA10-00151  HA10-06810  HA10-07051  HA10-03322  HA10-01388  HA10-01815  HA10-01933  HA10-01932  HA10-01992  HA10-01939 
 
Croatian yearbook of European law & policy  HA10-02212  HA10-02298  HA10-02262  HA10-02525  HA10-02524  HA10-01951  HA10-02476  HA10-02718  HA10-03017  HA10-02668  HA10-01718  HA10-01825  HA10-02295  HA10-00236 
 
Croatica chemica acta  HA10-03750  HA10-03727  HA10-03729  HA10-03732  HA10-03730  HA10-03693  HA10-03709  HA10-03737  HA10-03777  HA10-03839  HA10-03719  HA10-03755  HA10-03774  HA10-03778  HA10-03691  HA10-03775  HA10-03756  HA10-03725  HA10-03692  HA10-03728  HA10-03825  HA10-03799  HA10-03830  HA10-03852  HA10-03792  HA10-03820  HA10-03796  HA10-03850  HA10-03824  HA10-03819  HA10-03797  HA10-03835  HA10-03801  HA10-03833  HA10-03812  HA10-03786  HA10-03787  HA10-03846  HA10-03791  HA10-03811  HA10-03795  HA10-03845  HA10-04257  HA10-03784  HA10-03807  HA10-03855  HA10-03788  HA10-03793  HA10-03800  HA10-03816  HA10-03794  HA10-03789  HA10-03809  HA10-03822  HA10-03854  HA10-03798  HA10-03840  HA10-03844  HA10-03813  HA10-03785  HA10-03837  HA10-03790  HA10-03851  HA10-03821 
 
Croatica Christiana periodica  HA10-11659  HA10-03034  HA10-01220  HA10-11629  HA10-01049  HA10-11666  HA10-00264  HA10-01195  HA10-01264  HA10-01047  HA10-08189  HA10-01115  HA10-01141  HA10-11335  HA10-01106  HA10-11193  HA10-11518  HA10-01291  HA10-09018 
 
Croatica et Slavica Iadertina  HA10-08973  HA10-09028  HA10-09030  HA10-09105  HA10-09141  HA10-08853  HA10-09020  HA10-09100  HA10-08989  HA10-09864  HA10-09128  HA10-10050  HA10-10181  HA10-11318  HA10-10592  HA10-03088  HA10-10066  HA10-09960  HA10-11482  HA10-09820  HA10-10027  HA10-11315  HA10-11541  HA10-11314  HA10-11394  HA10-11223  HA10-11348  HA10-11170  HA10-11293  HA10-11186 
 
Čakavska rič  HA10-09143  HA10-09079  HA10-09063  HA10-10009  HA10-09850  HA10-09064  HA10-09078  HA10-09080  HA10-09155  HA10-09893  HA10-09121 
 
Časopis za suvremenu povijest  HA10-01635  HA10-01613  HA10-01810  HA10-02637  HA10-02576  HA10-02650  HA10-01792  HA10-11527  HA10-01644  HA10-11493  HA10-11531  HA10-11281  HA10-01164  HA10-01699  HA10-02678  HA10-01786  HA10-08896  HA10-11490  HA10-01760  HA10-02631  HA10-01698  HA10-01805  HA10-01514  HA10-01692  HA10-11178  HA10-11210  HA10-11340  HA10-11517  HA10-11364  HA10-11603  HA10-01761  HA10-01660  HA10-01967  HA10-11700  HA10-00346  HA10-01701  HA10-11492  HA10-02647  HA10-11656  HA10-11502  HA10-00344  HA10-09213  HA10-11520  HA10-00368  HA10-00314 
 
Čemu  HA10-00711  HA10-00651  HA10-00641  HA10-00640  HA10-00497  HA10-00907  HA10-00545  HA10-00639  HA10-00484  HA10-00645  HA10-00485  HA10-00541  HA10-00508  HA10-00886  HA10-00899  HA10-00516  HA10-00518  HA10-01499  HA10-00521  HA10-01462  HA10-00536  HA10-00533 
 
Čovjek i prostor  HA10-07813  HA10-07769  HA10-07792  HA10-07812  HA10-07779  HA10-07835  HA10-07912  HA10-07764  HA10-08042  HA10-07771  HA10-07918  HA10-07767  HA10-07908  HA10-08106  HA10-08152  HA10-07842  HA10-07781  HA10-07841  HA10-07876  HA10-02558  HA10-07833  HA10-07816 
 
Čovjek i svemir  HA10-03612  HA10-03642  HA10-03965  HA10-03640  HA10-11243  HA10-03639  HA10-03633  HA10-03629  HA10-03628  HA10-11306  HA10-03613  HA10-03631  HA10-03620  HA10-03615  HA10-03634  HA10-03630  HA10-03621  HA10-03610 
 
Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća  HA10-11662  HA10-11608  HA10-11606  HA10-11550  HA10-00308  HA10-11479  HA10-11564  HA10-07723  HA10-11624  HA10-11669  HA10-11686  HA10-01707  HA10-01772  HA10-01742  HA10-11578  HA10-11399  HA10-11575  HA10-11405  HA10-11638  HA10-01592  HA10-01695  HA10-00312  HA10-03106 
 
Diabetologia Croatica  HA10-05149  HA10-05935  HA10-05150  HA10-05131  HA10-05368  HA10-05560  HA10-05467  HA10-05222  HA10-05046  HA10-05463  HA10-05148  HA10-04693  HA10-04853 
 
Diacovensia  HA10-11175  HA10-00574  HA10-00560  HA10-00575  HA10-00561  HA10-00559  HA10-00587  HA10-00584  HA10-00562  HA10-00563  HA10-09561  HA10-08993  HA10-01098  HA10-01297  HA10-01190  HA10-01181  HA10-01234  HA10-01233  HA10-01123  HA10-09508  HA10-01022  HA10-00605  HA10-00725  HA10-03769  HA10-01242  HA10-01084  HA10-01211  HA10-01244  HA10-01290  HA10-01137  HA10-08854  HA10-01243  HA10-01225  HA10-00960  HA10-01107  HA10-01024  HA10-00944  HA10-01145 
 
Diadora  HA10-10910  HA10-10962  HA10-10960  HA10-10959  HA10-10890  HA10-11041  HA10-10929  HA10-10964  HA10-10997 
 
Differential equations & applications (Zagreb)  HA10-03309  HA10-03439  HA10-03364  HA10-03435  HA10-03535  HA10-03290  HA10-03308  HA10-03595  HA10-03277  HA10-03553  HA10-03493  HA10-03285  HA10-03461  HA10-03412  HA10-03549  HA10-03338  HA10-03250  HA10-03504  HA10-03480  HA10-03287  HA10-03478  HA10-03521  HA10-03505  HA10-03339  HA10-03451  HA10-03476  HA10-03286  HA10-03520  HA10-03482  HA10-03341  HA10-03568  HA10-03246  HA10-03455  HA10-03340  HA10-03475 
 
Dijete i društvo  HA10-02991  HA10-02693  HA10-02691  HA10-02744  HA10-02888  HA10-02727  HA10-02845  HA10-02893 
 
Diskrepancija  HA10-01522  HA10-02792  HA10-11438  HA10-00953  HA10-07049  HA10-01474  HA10-01650  HA10-01537  HA10-01517  HA10-01571  HA10-01473  HA10-01492  HA10-01471 
 
Disputatio philosophica  HA10-11389  HA10-11290  HA10-01475  HA10-00939  HA10-00973  HA10-00897  HA10-00887 
 
Dometi (Rijeka)  HA10-09753  HA10-10762  HA10-09845  HA10-10231  HA10-07725  HA10-11616  HA10-10827  HA10-09784  HA10-09825  HA10-11504  HA10-10634  HA10-10153  HA10-10355  HA10-10173  HA10-10410 
 
Društvena istraživanja  HA10-01463  HA10-00849  HA10-01451  HA10-01385  HA10-01378  HA10-00794  HA10-01421  HA10-01432  HA10-01523  HA10-00789  HA10-01403  HA10-06899  HA10-02980  HA10-00179  HA10-00812  HA10-01414  HA10-01538  HA10-01422  HA10-01904  HA10-08712  HA10-00831  HA10-08990  HA10-01387  HA10-00759  HA10-02955  HA10-03033  HA10-02890  HA10-02832  HA10-01527  HA10-01899  HA10-02785  HA10-07814  HA10-01376  HA10-02834  HA10-00729  HA10-06873  HA10-00164  HA10-02784  HA10-02821  HA10-00669  HA10-00741  HA10-00773  HA10-02869  HA10-04717  HA10-00796  HA10-01443  HA10-02592  HA10-04711  HA10-00776  HA10-08323  HA10-01404  HA10-01806 
 
Drvna industrija  HA10-07544  HA10-07518  HA10-07533  HA10-07526  HA10-07578  HA10-07556  HA10-07753  HA10-00232  HA10-07519  HA10-07530  HA10-07577  HA10-07191  HA10-07513  HA10-07571  HA10-07560  HA10-07585  HA10-07525  HA10-07529  HA10-07552  HA10-07590  HA10-07536  HA10-07542  HA10-07527  HA10-02176  HA10-07587  HA10-07583  HA10-02697  HA10-07564  HA10-07512 
 
Dubrovnik  HA10-00315  HA10-07950  HA10-09198  HA10-10268  HA10-08910  HA10-11545  HA10-00306  HA10-09019  HA10-09376  HA10-10614  HA10-10031  HA10-09437  HA10-09459  HA10-09353  HA10-09756  HA10-09254  HA10-09023  HA10-10212  HA10-10235  HA10-10622  HA10-00309  HA10-00317  HA10-00316  HA10-00318  HA10-08929  HA10-11567  HA10-09944  HA10-09915  HA10-09765  HA10-09735  HA10-09424  HA10-08329  HA10-10376  HA10-08388  HA10-09876  HA10-09762  HA10-10714  HA10-08263  HA10-08144  HA10-08248  HA10-09907  HA10-10191  HA10-10698  HA10-09367  HA10-09336  HA10-09358  HA10-09357  HA10-09374  HA10-09344  HA10-09352  HA10-10017  HA10-01578  HA10-10320  HA10-10294  HA10-09619  HA10-09783  HA10-10596  HA10-09995  HA10-10114  HA10-11512  HA10-09458  HA10-09426  HA10-09507  HA10-09528  HA10-09438  HA10-09501  HA10-09328  HA10-09412  HA10-09350  HA10-10472  HA10-10454  HA10-10198  HA10-09566  HA10-03124  HA10-11481  HA10-03154  HA10-07144  HA10-10080  HA10-01043  HA10-08393  HA10-09567  HA10-09699  HA10-09682  HA10-10372  HA10-10624  HA10-10072  HA10-10160  HA10-10709  HA10-09826  HA10-10673  HA10-08578  HA10-08637  HA10-08631  HA10-10068  HA10-11287  HA10-10071  HA10-10150  HA10-08319  HA10-10116  HA10-10470  HA10-10522  HA10-10699  HA10-09788  HA10-10430  HA10-09992  HA10-11203  HA10-11205  HA10-10580  HA10-10224  HA10-10303  HA10-10310  HA10-10058  HA10-10538  HA10-11349  HA10-11217 
 
Dubrovnik 1960.-  HA10-08585 
 
Dubrovnik annals  HA10-11407  HA10-11522  HA10-11523  HA10-11401 
 
Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara  HA10-10824  HA10-10496  HA10-10635  HA10-10255  HA10-10566  HA10-08617  HA10-08642  HA10-08644  HA10-08557  HA10-08611  HA10-08649  HA10-08596  HA10-08619  HA10-08645  HA10-08573  HA10-08609  HA10-08624  HA10-09066  HA10-10591  HA10-09706  HA10-10456  HA10-10590  HA10-10736 
 
EGE. Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika (Tisak)  HA10-06003  HA10-06074  HA10-06038  HA10-06022  HA10-06066  HA10-06373  HA10-06069  HA10-05999  HA10-06043  HA10-06041  HA10-05989  HA10-06151  HA10-06047  HA10-06031  HA10-06078  HA10-06015  HA10-06014  HA10-06020  HA10-06048  HA10-05988  HA10-06179  HA10-06061  HA10-06002  HA10-06005  HA10-06168  HA10-06172  HA10-06376  HA10-06024  HA10-07601  HA10-06045  HA10-06059  HA10-06053  HA10-06187  HA10-06054  HA10-06522  HA10-06068  HA10-06007  HA10-06150  HA10-06027  HA10-06021  HA10-06057  HA10-04891  HA10-06030  HA10-06375  HA10-07602  HA10-03206  HA10-07603  HA10-06062  HA10-00156  HA10-05078  HA10-06028  HA10-06035  HA10-06075  HA10-06072  HA10-06051  HA10-03220  HA10-06374  HA10-06058  HA10-06033  HA10-06023  HA10-06034  HA10-06063  HA10-06077  HA10-07604 
 
Ekonomija (Zagreb)  HA10-01850  HA10-01974  HA10-01910  HA10-01878  HA10-01811  HA10-02001  HA10-01827  HA10-01998  HA10-01911  HA10-02192  HA10-01858  HA10-01991 
 
Ekonomska i ekohistorija  HA10-11154  HA10-11141  HA10-11127  HA10-11140  HA10-11633  HA10-11569  HA10-11138  HA10-11652  HA10-11593  HA10-11535  HA10-07436  HA10-00237  HA10-00244 
 
Ekonomska istraživanja  HA10-02175  HA10-02015  HA10-01978  HA10-07787  HA10-01916  HA10-06891  HA10-02045  HA10-02440  HA10-07186  HA10-01930  HA10-01934  HA10-02007  HA10-06905  HA10-02550  HA10-07786  HA10-01814  HA10-07788  HA10-01406  HA10-01952  HA10-02652  HA10-02000  HA10-02016  HA10-02014  HA10-01924  HA10-07168  HA10-07147  HA10-01823  HA10-02178  HA10-07214  HA10-03016  HA10-01813  HA10-01937  HA10-06866  HA10-01947  HA10-01941  HA10-01905  HA10-06886  HA10-02699  HA10-02011  HA10-02067  HA10-01953  HA10-07162 
 
Ekonomska misao i praksa  HA10-01831  HA10-01819  HA10-02704  HA10-02149  HA10-07133  HA10-01972  HA10-07171  HA10-00367  HA10-01837  HA10-01868  HA10-02031  HA10-01983  HA10-06189  HA10-01944  HA10-03877  HA10-01906  HA10-07194 
 
Ekonomski pregled  HA10-02189  HA10-01965  HA10-02042  HA10-02187  HA10-02066  HA10-02209  HA10-01833  HA10-01900  HA10-06867  HA10-02002  HA10-07061  HA10-01838  HA10-01945  HA10-01851  HA10-01840  HA10-11176  HA10-01917  HA10-06915  HA10-06287  HA10-05441  HA10-07160  HA10-02200  HA10-02413  HA10-02024  HA10-11199  HA10-01915  HA10-01958  HA10-01964  HA10-01801  HA10-01608  HA10-02206  HA10-01861  HA10-02036  HA10-02020  HA10-01859 
 
Ekonomski vjesnik  HA10-02194  HA10-02967  HA10-02028  HA10-00222  HA10-02128  HA10-01973  HA10-07185  HA10-01963  HA10-02005  HA10-01986  HA10-01372  HA10-07994  HA10-07200  HA10-01985  HA10-06914  HA10-07195  HA10-01931  HA10-02662  HA10-06902  HA10-08941  HA10-07170  HA10-01976  HA10-01856  HA10-01954  HA10-01830  HA10-02204  HA10-07152  HA10-02195  HA10-01829  HA10-01961  HA10-06913  HA10-01865  HA10-08898  HA10-02249  HA10-02208  HA10-06538 
 
Engineering review  HA10-05983  HA10-06335  HA10-06182  HA10-06161  HA10-06164  HA10-06890  HA10-06147  HA10-05990  HA10-06116  HA10-06177  HA10-00137  HA10-07493  HA10-03763  HA10-06167  HA10-06113  HA10-06175  HA10-00149  HA10-00150  HA10-03757  HA10-00098  HA10-06142  HA10-06073 
 
Entomologia Croatica  HA10-04408  HA10-04371  HA10-04374  HA10-04353  HA10-04401  HA10-04338  HA10-04359  HA10-04373  HA10-04367  HA10-04380  HA10-04411  HA10-04384  HA10-04347  HA10-04342 
 
Etnološka istraživanja  HA10-03224  HA10-03243  HA10-03231  HA10-03158  HA10-02091  HA10-00403  HA10-03126  HA10-11319  HA10-01439  HA10-01252 
 
Etnološka tribina  HA10-03086  HA10-03147  HA10-03087  HA10-03184  HA10-03097  HA10-08386  HA10-03123  HA10-03099  HA10-08654 
 
European journal of analytic philosophy  HA10-00880  HA10-00690  HA10-00868  HA10-00839  HA10-00736  HA10-00818  HA10-00900  HA10-00901  HA10-00879  HA10-00891  HA10-00912 
 
Europski glasnik  HA10-09215  HA10-00504  HA10-01370  HA10-01485  HA10-09225  HA10-09182  HA10-09247  HA10-09196  HA10-09232  HA10-09197  HA10-09227  HA10-09185  HA10-09191  HA10-09183  HA10-09233  HA10-09223  HA10-09200  HA10-09240  HA10-09206  HA10-09212  HA10-09229  HA10-09217  HA10-09204  HA10-09238  HA10-09231  HA10-09224  HA10-09230  HA10-09228  HA10-09184  HA10-09201  HA10-09189  HA10-09235  HA10-09208  HA10-09194  HA10-09237  HA10-09241  HA10-09193  HA10-00872  HA10-00824  HA10-00768  HA10-00825  HA10-00917  HA10-00823  HA10-01380  HA10-00610  HA10-08436  HA10-00514  HA10-07798  HA10-07802  HA10-07765  HA10-07800  HA10-07821  HA10-09580  HA10-09526  HA10-09456  HA10-09434  HA10-09466  HA10-09495 
 
Fantom slobode  HA10-11177  HA10-11273  HA10-11244  HA10-07763  HA10-07698  HA10-07675  HA10-07689  HA10-07652  HA10-11276  HA10-07623  HA10-08290  HA10-07619  HA10-00350  HA10-00325  HA10-11291  HA10-07680  HA10-09450  HA10-10599  HA10-10646  HA10-10539  HA10-10774  HA10-10623  HA10-09932  HA10-08204  HA10-09366  HA10-09256  HA10-09370 
 
Farmaceutski glasnik  HA10-05054  HA10-05092  HA10-05037  HA10-05043  HA10-04957  HA10-04996  HA10-04949  HA10-05025  HA10-05114  HA10-05033  HA10-04599  HA10-04623  HA10-04482  HA10-05024  HA10-03829  HA10-05038  HA10-05072  HA10-05031  HA10-05061  HA10-04946  HA10-05058  HA10-03831  HA10-04579  HA10-03805  HA10-04645  HA10-04304  HA10-04512 
 
Farmaceutski tehničar  HA10-04962  HA10-05193  HA10-00803  HA10-04824  HA10-04799  HA10-04688  HA10-04833  HA10-05962  HA10-05952  HA10-04747  HA10-04913  HA10-04937  HA10-04878  HA10-04901  HA10-04704  HA10-04877  HA10-04910  HA10-04805 
 
Filologija  HA10-09151  HA10-09034  HA10-09090  HA10-09613  HA10-08879  HA10-09115  HA10-09032  HA10-10030  HA10-09071  HA10-08950  HA10-09161  HA10-08997  HA10-09095  HA10-10264  HA10-09067  HA10-09117  HA10-09088  HA10-11385  HA10-09014  HA10-08964  HA10-09119 
 
Filozofska istraživanja  HA10-00612  HA10-00598  HA10-00602  HA10-00523  HA10-00665  HA10-00506  HA10-00962  HA10-00548  HA10-00552  HA10-00026  HA10-00528  HA10-00539  HA10-00009  HA10-00911  HA10-00951  HA10-00519  HA10-00512  HA10-00522  HA10-00553  HA10-00599  HA10-00564  HA10-00601  HA10-00943  HA10-00556  HA10-00483  HA10-00491  HA10-00955  HA10-00543  HA10-00529  HA10-00606  HA10-00554  HA10-00608  HA10-00609  HA10-00607  HA10-11374  HA10-11268  HA10-00596  HA10-00970  HA10-00615  HA10-00649  HA10-00652  HA10-01497  HA10-00627  HA10-01465  HA10-01490  HA10-00963  HA10-10166  HA10-01716  HA10-01486  HA10-00653  HA10-00638  HA10-00667 
 
Fizika A (Zagreb)  HA10-03743  HA10-03694  HA10-03718  HA10-03776  HA10-03373  HA10-06176  HA10-03714  HA10-03746  HA10-03779  HA10-03708  HA10-03361  HA10-03641  HA10-03715  HA10-03720  HA10-03686  HA10-03751  HA10-03815  HA10-03705  HA10-03618  HA10-03706  HA10-03771  HA10-03248  HA10-03635  HA10-03254  HA10-03772 
 
Fizika B (Zagreb)  HA10-03742  HA10-03758  HA10-03682  HA10-03699  HA10-03723  HA10-03745  HA10-03700  HA10-03698  HA10-03724  HA10-03712  HA10-03704  HA10-03711  HA10-03741  HA10-03768  HA10-03697  HA10-03748  HA10-03703  HA10-03684  HA10-03683  HA10-03701  HA10-03721  HA10-03689  HA10-03722  HA10-03759  HA10-03687  HA10-03731  HA10-03754  HA10-03710  HA10-03770  HA10-03685  HA10-03609 
 
Fluminensia  HA10-10167  HA10-10776  HA10-11334  HA10-09812  HA10-10630  HA10-09586  HA10-08918  HA10-09577  HA10-09779  HA10-00475  HA10-00470  HA10-09146  HA10-09565  HA10-10436 
 
Folia onomastica Croatica  HA10-09055  HA10-09148  HA10-09150  HA10-09149  HA10-09106  HA10-09110  HA10-08982  HA10-09132  HA10-09142  HA10-09124  HA10-09153  HA10-09107  HA10-09098  HA10-09083  HA10-08992  HA10-09122  HA10-03973  HA10-08863  HA10-08927 
 
Fontes (Zagreb)  HA10-11580 
 
Food technology and biotechnology  HA10-06741  HA10-07348  HA10-07365  HA10-07377  HA10-07344  HA10-07385  HA10-07345  HA10-07297  HA10-07334  HA10-07333  HA10-07311  HA10-07350  HA10-07366  HA10-07369  HA10-07349  HA10-07312  HA10-07387  HA10-07352  HA10-07298  HA10-04288  HA10-07391  HA10-07354  HA10-07346  HA10-07351  HA10-07367  HA10-07356  HA10-07362  HA10-07357  HA10-07361  HA10-07259  HA10-07280  HA10-06060  HA10-07232  HA10-07342  HA10-07338  HA10-04247  HA10-04100  HA10-04122  HA10-07343  HA10-07270  HA10-07279  HA10-07254  HA10-07229  HA10-07234  HA10-07331  HA10-07265  HA10-07360  HA10-07372  HA10-07378  HA10-07371  HA10-04171  HA10-04154  HA10-04059  HA10-07368  HA10-04053  HA10-07340  HA10-04211  HA10-07379  HA10-07339  HA10-07329  HA10-07370  HA10-03802 
 
Forum (Zagreb)  HA10-09277  HA10-09475  HA10-09570  HA10-10535  HA10-10127  HA10-10426  HA10-10425  HA10-09980  HA10-10424  HA10-09218  HA10-09266  HA10-10108  HA10-10063  HA10-08310  HA10-08108  HA10-00335  HA10-08911  HA10-10828  HA10-10329  HA10-09306  HA10-10554  HA10-09690  HA10-10151  HA10-09343  HA10-09972  HA10-10311  HA10-10662  HA10-08858  HA10-08315  HA10-10011  HA10-10178  HA10-08309  HA10-08107  HA10-09473  HA10-10704  HA10-10309  HA10-09506  HA10-09821  HA10-10868  HA10-10334  HA10-10775  HA10-10744  HA10-00336  HA10-09221  HA10-09849  HA10-09977  HA10-08339  HA10-08110  HA10-09786  HA10-10465  HA10-09317  HA10-10579  HA10-10092  HA10-10726  HA10-09822  HA10-09596  HA10-09572  HA10-09427  HA10-10865  HA10-10859  HA10-09259  HA10-08906  HA10-00337  HA10-10650  HA10-09953  HA10-10512  HA10-09177  HA10-10062  HA10-08338  HA10-08109 
 
Frakcija  HA10-09368  HA10-09359  HA10-09355  HA10-08920  HA10-08424  HA10-08415  HA10-08471  HA10-00622  HA10-07677  HA10-00634  HA10-07720  HA10-09260  HA10-08546  HA10-08536  HA10-01504  HA10-08629  HA10-11164  HA10-00436  HA10-07708  HA10-07717  HA10-07736  HA10-07712  HA10-07710  HA10-00394  HA10-07715  HA10-07714  HA10-10010  HA10-09999  HA10-10292  HA10-10677  HA10-10193  HA10-10164  HA10-10097  HA10-10271  HA10-10304  HA10-10798  HA10-09207 
 
Franina i Jurina (2000)  HA10-08352  HA10-11361  HA10-07104  HA10-11343  HA10-11387  HA10-07045  HA10-00384  HA10-08763  HA10-00377  HA10-07793  HA10-11161  HA10-03221  HA10-11305  HA10-11181  HA10-06953  HA10-02150  HA10-03121  HA10-11025  HA10-08030  HA10-02051  HA10-07900  HA10-11574  HA10-11695  HA10-11486  HA10-03971  HA10-04410  HA10-11565 
 
Gazophylacium  HA10-11627  HA10-03043  HA10-00583  HA10-00579  HA10-00581  HA10-00586  HA10-00578  HA10-11214  HA10-11202  HA10-11605  HA10-02763  HA10-11415  HA10-09715  HA10-11571 
 
Geoadria  HA10-11119  HA10-11147  HA10-11115  HA10-11144  HA10-11148  HA10-11132  HA10-11142  HA10-11118  HA10-06973  HA10-02296  HA10-02142  HA10-02113  HA10-11602 
 
Geodetski list  HA10-03944  HA10-03672  HA10-03678  HA10-03969  HA10-03679  HA10-03676  HA10-03669  HA10-03668  HA10-03673  HA10-03674  HA10-00072  HA10-03935  HA10-03655  HA10-01912  HA10-03671  HA10-03681 
 
Geofizika (Zagreb)  HA10-03867  HA10-03873  HA10-03889  HA10-03860  HA10-03893  HA10-03881  HA10-03967  HA10-03861  HA10-03864 
 
Geografski horizont  HA10-03934  HA10-07817  HA10-02101  HA10-03888  HA10-02872  HA10-11085  HA10-02948  HA10-11089  HA10-11158  HA10-11155  HA10-03887  HA10-11123  HA10-02917  HA10-11090  HA10-11134  HA10-11149 
 
Geologia Croatica  HA10-03953  HA10-03974  HA10-03927  HA10-03947  HA10-03916  HA10-03928  HA10-03883  HA10-03917  HA10-03966  HA10-03870  HA10-03908  HA10-03972  HA10-03901  HA10-03921  HA10-03872  HA10-03926  HA10-03945  HA10-03884  HA10-03882  HA10-03896  HA10-03940  HA10-03894  HA10-03925  HA10-03871  HA10-03886 
 
Gitara (Zagreb)  HA10-08432  HA10-08332  HA10-08402  HA10-08325  HA10-08324 
 
Glasilo biljne zaštite  HA10-06592  HA10-06555  HA10-06615  HA10-06601  HA10-06504  HA10-06576  HA10-06591  HA10-06574  HA10-06609  HA10-06636  HA10-06500  HA10-06582  HA10-06552  HA10-06583  HA10-06634  HA10-06575  HA10-06560  HA10-06605  HA10-06510  HA10-06594  HA10-06586  HA10-06598  HA10-06622  HA10-06606  HA10-06595  HA10-06640  HA10-06499  HA10-06590  HA10-06496  HA10-06503  HA10-00330  HA10-00328  HA10-00329 
 
Glasnik matematički  HA10-03365  HA10-03443  HA10-03479  HA10-03450  HA10-03298  HA10-03348  HA10-03349  HA10-03266  HA10-03544  HA10-03561  HA10-03573  HA10-03463  HA10-03552  HA10-03509  HA10-03569  HA10-03501  HA10-03546  HA10-03489  HA10-03545  HA10-03601  HA10-03473  HA10-03319  HA10-03275  HA10-03351  HA10-03325  HA10-03517  HA10-03599  HA10-03311  HA10-03316  HA10-03466  HA10-03381  HA10-03431  HA10-03379  HA10-03380  HA10-03377  HA10-03378 
 
Glasnik slavonskih muzeja  HA10-00383  HA10-00386  HA10-00391  HA10-11026  HA10-10990  HA10-10914  HA10-10952  HA10-00435  HA10-11366  HA10-00402  HA10-10901 
 
Glasnik za šumske pokuse  HA10-06420  HA10-06430  HA10-06452  HA10-06461  HA10-06443  HA10-06434 
 
Glasnik zaštite bilja  HA10-04433  HA10-04430  HA10-04459  HA10-04434  HA10-04442  HA10-04432  HA10-04415  HA10-04445  HA10-04416  HA10-04417  HA10-04429  HA10-04454  HA10-04461  HA10-04457  HA10-04436  HA10-04449  HA10-06553  HA10-06533  HA10-06626  HA10-06618  HA10-07433  HA10-04452  HA10-04444  HA10-06529  HA10-04422  HA10-04455  HA10-06505  HA10-06585  HA10-06541  HA10-06550  HA10-04450  HA10-06536  HA10-06534  HA10-06587  HA10-04438  HA10-04428  HA10-06567  HA10-06616 
 
Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)  HA10-02464  HA10-02491  HA10-02326  HA10-02505  HA10-02534  HA10-02563  HA10-02438  HA10-02557  HA10-02342  HA10-02247  HA10-02934  HA10-02427  HA10-02465  HA10-02503  HA10-02452  HA10-02569  HA10-02568  HA10-02304  HA10-01968  HA10-02715  HA10-02717  HA10-02712  HA10-02325  HA10-02554  HA10-01885  HA10-01875  HA10-02602  HA10-02463  HA10-02627  HA10-02481  HA10-02470  HA10-02488  HA10-02442  HA10-02500  HA10-02486  HA10-02450  HA10-02203  HA10-07033  HA10-02483  HA10-02245 
 
Godišnjak ... (Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod)  HA10-11146  HA10-06977  HA10-10098  HA10-10741  HA10-09979  HA10-10197  HA10-10649  HA10-11435  HA10-06357  HA10-01091  HA10-01338  HA10-01227  HA10-08389  HA10-08374  HA10-10695  HA10-03117 
 
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske  HA10-02230  HA10-02287  HA10-02288  HA10-01955  HA10-02353  HA10-02395  HA10-01969  HA10-02493 
 
Godišnjak grada Korčule  HA10-01144  HA10-07676  HA10-07658  HA10-08216  HA10-07960  HA10-08337  HA10-08253  HA10-03083  HA10-08192  HA10-11166  HA10-11506  HA10-11513  HA10-01167  HA10-01337  HA10-06394  HA10-01216  HA10-00454  HA10-01802  HA10-01064  HA10-01087  HA10-07004  HA10-11528  HA10-07897  HA10-11548  HA10-03196  HA10-11150  HA10-00233 
 
Godišnjak Gradskog muzeja Sisak  HA10-11411  HA10-08068  HA10-08080  HA10-08026  HA10-07538  HA10-03680  HA10-11395  HA10-02688  HA10-00357  HA10-08209  HA10-03116  HA10-03189  HA10-03111  HA10-00445  HA10-00443  HA10-08147  HA10-08271  HA10-11001 
 
Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ...  HA10-09008  HA10-11615  HA10-11579  HA10-04808  HA10-11339  HA10-04822  HA10-03804  HA10-03100  HA10-11654  HA10-08711  HA10-06934  HA10-03810  HA10-04767  HA10-11594  HA10-11337  HA10-10061  HA10-08602  HA10-01405  HA10-08685  HA10-11439  HA10-10587  HA10-11398  HA10-08187  HA10-11485  HA10-11691  HA10-11114  HA10-01717  HA10-04503  HA10-11491 
 
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir  HA10-07850  HA10-09112  HA10-01416  HA10-09250  HA10-10344  HA10-09773 
 
Godišnjak Titius  HA10-01546  HA10-01545  HA10-01536  HA10-01918  HA10-11012  HA10-11162  HA10-11570  HA10-11474  HA10-10012  HA10-11078  HA10-00238  HA10-02907  HA10-01494  HA10-00349 
 
Gordogan  HA10-02318  HA10-09288  HA10-09325  HA10-09319  HA10-11253  HA10-01114  HA10-01214  HA10-11588  HA10-01740  HA10-10433  HA10-09759  HA10-08583 
 
Goriva i maziva  HA10-07430  HA10-07414  HA10-07423  HA10-06025  HA10-07422  HA10-07435  HA10-07417  HA10-07437  HA10-07421  HA10-07418  HA10-07434  HA10-07431 
 
Govor (Zagreb)  HA10-08924  HA10-00829  HA10-09136  HA10-09057  HA10-08968  HA10-08921  HA10-02882  HA10-08851  HA10-08861 
 
Građevinar (Tisak)  HA10-06347  HA10-06306  HA10-06330  HA10-07442  HA10-07592  HA10-08012  HA10-06006  HA10-06331  HA10-06282  HA10-06298  HA10-07610  HA10-06309  HA10-07616  HA10-08006  HA10-07600  HA10-06229  HA10-03780  HA10-06266  HA10-07605  HA10-07614  HA10-08013  HA10-07612  HA10-06275  HA10-07797  HA10-07613  HA10-06244  HA10-06339  HA10-08009  HA10-03240  HA10-06311  HA10-06317  HA10-07615  HA10-06296  HA10-06269  HA10-06310  HA10-06243  HA10-08010  HA10-07074  HA10-06264  HA10-06289  HA10-07441  HA10-06254  HA10-06232  HA10-06342  HA10-08011  HA10-06327  HA10-07606  HA10-06354  HA10-08007  HA10-07596  HA10-03898  HA10-06307  HA10-06353  HA10-06231  HA10-08005  HA10-03241  HA10-03863  HA10-07617  HA10-06334  HA10-06270  HA10-07593  HA10-06252  HA10-06240  HA10-06277  HA10-06301  HA10-06271  HA10-06241  HA10-06257  HA10-06246  HA10-06259  HA10-07444  HA10-06336  HA10-06261  HA10-07599  HA10-07594  HA10-06318  HA10-06325  HA10-06274  HA10-07972  HA10-07805  HA10-07804  HA10-06250  HA10-06308  HA10-06280  HA10-06312  HA10-08008  HA10-07611 
 
Gynaecologia et perinatologia (Zagreb)  HA10-05949  HA10-05947  HA10-05927  HA10-05902  HA10-05941  HA10-05933  HA10-05908  HA10-05924  HA10-05925  HA10-05270  HA10-05907  HA10-05960  HA10-05497  HA10-05972  HA10-05957  HA10-05596  HA10-05969  HA10-05920  HA10-05900  HA10-05928  HA10-05956  HA10-05901  HA10-05934  HA10-05946  HA10-05930  HA10-05929  HA10-05918  HA10-05636  HA10-05910  HA10-05975 
 
Gynaecologia et perinatologia. Supplement (Zagreb)  HA10-05921  HA10-05909  HA10-05936  HA10-05953  HA10-05943  HA10-05913  HA10-05932  HA10-05967  HA10-05926  HA10-05912  HA10-05937  HA10-05945  HA10-05955  HA10-05974  HA10-05940  HA10-05914  HA10-05919  HA10-05942  HA10-05961  HA10-05917  HA10-05968  HA10-05971  HA10-05963 
 
Hieronymus  HA10-08948 
 
Hieronymus (Tisak)  HA10-08947 
 
Historijski zbornik  HA10-06809  HA10-01702  HA10-11525  HA10-11497  HA10-00987  HA10-11556  HA10-11625  HA10-11543  HA10-11417  HA10-01423  HA10-01424  HA10-01393  HA10-02019  HA10-01392  HA10-01409  HA10-01431  HA10-01425  HA10-11529  HA10-11661  HA10-03153  HA10-11648  HA10-00025 
 
Histria antiqua  HA10-07683  HA10-07733  HA10-10961  HA10-07888  HA10-10931  HA10-11048  HA10-08052  HA10-08037  HA10-10988  HA10-10886  HA10-03654  HA10-11000  HA10-10963  HA10-11003  HA10-08117  HA10-11047  HA10-10987  HA10-10904  HA10-10927  HA10-10989  HA10-11011  HA10-11028  HA10-10885  HA10-10887  HA10-10882  HA10-10967  HA10-10971  HA10-03670  HA10-07123  HA10-10953  HA10-11378  HA10-10945 
 
Hortus artium medievalium  HA10-00032  HA10-08142  HA10-07656  HA10-07949  HA10-07860  HA10-07642  HA10-07624  HA10-07703  HA10-07887  HA10-07868  HA10-08116  HA10-07889  HA10-08076  HA10-08229  HA10-07686  HA10-08251  HA10-07990  HA10-07921  HA10-08035  HA10-07913  HA10-10907  HA10-10883  HA10-07926  HA10-00471  HA10-08232  HA10-07898 
 
Hrvatistika  HA10-08894  HA10-08891  HA10-08885  HA10-08890  HA10-08931  HA10-08884  HA10-08865  HA10-08919  HA10-08866  HA10-00646  HA10-08908  HA10-09171  HA10-09170  HA10-08914  HA10-09042  HA10-08874  HA10-08876  HA10-08875  HA10-09807  HA10-09025  HA10-09061  HA10-08848 
 
Hrvatska javna uprava  HA10-02606  HA10-02266  HA10-01897  HA10-02583  HA10-02616  HA10-02293  HA10-01997  HA10-02608  HA10-02589  HA10-02620  HA10-02599  HA10-02579  HA10-02604  HA10-02614  HA10-02466  HA10-02585  HA10-07007  HA10-02309  HA10-02040  HA10-02610  HA10-01946  HA10-02664  HA10-02317  HA10-02617  HA10-02267  HA10-02574  HA10-02600  HA10-02572  HA10-02615  HA10-02577  HA10-02582  HA10-02584 
 
Hrvatska pčela  HA10-06748  HA10-06720  HA10-06737  HA10-06820  HA10-06781  HA10-06670  HA10-06800  HA10-06772  HA10-06744  HA10-06799  HA10-06679  HA10-06739  HA10-06596  HA10-06796  HA10-06839  HA10-06693  HA10-06767  HA10-06699  HA10-06763  HA10-06833  HA10-06785  HA10-06724  HA10-06687  HA10-06750  HA10-04116  HA10-06807  HA10-06708  HA10-06746  HA10-06764  HA10-06738  HA10-11311  HA10-11221  HA10-06718  HA10-06709  HA10-06711  HA10-06712  HA10-06736  HA10-06841  HA10-06817  HA10-06804  HA10-06641  HA10-06803  HA10-06681  HA10-06818  HA10-06698  HA10-06765  HA10-06778  HA10-06678  HA10-06762  HA10-06740  HA10-06760  HA10-06816  HA10-06747  HA10-06706  HA10-06716  HA10-06713  HA10-06642  HA10-06735  HA10-06680  HA10-03902 
 
Hrvatska revija (Zagreb)  HA10-00428  HA10-11460  HA10-08156  HA10-07920  HA10-01253  HA10-01223  HA10-11091  HA10-07373  HA10-11096  HA10-11129  HA10-02193  HA10-11102  HA10-11083  HA10-11109  HA10-00170  HA10-03175  HA10-04270  HA10-03140  HA10-07831  HA10-11198  HA10-11547  HA10-01599  HA10-11151  HA10-11145  HA10-11128  HA10-11139  HA10-11126  HA10-11130  HA10-11125  HA10-11124  HA10-11152  HA10-11153  HA10-06856  HA10-11086  HA10-11099  HA10-11356  HA10-11233  HA10-11254  HA10-03242  HA10-11480  HA10-00326  HA10-10123  HA10-07562  HA10-11212  HA10-11563  HA10-11256  HA10-07955  HA10-07819  HA10-07796  HA10-07773  HA10-07794  HA10-07820  HA10-07790  HA10-11088  HA10-11112  HA10-11093  HA10-11107  HA10-11272  HA10-01751  HA10-10937  HA10-01231  HA10-08427  HA10-11705  HA10-11182  HA10-01741  HA10-11066  HA10-11070  HA10-04658  HA10-11065  HA10-06671  HA10-07657  HA10-11068  HA10-01323  HA10-11201  HA10-11371  HA10-01287  HA10-02641  HA10-02663  HA10-06345  HA10-06665  HA10-08428  HA10-11704 
 
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja  HA10-02408  HA10-03003  HA10-04982  HA10-03012  HA10-03000  HA10-02995  HA10-03005  HA10-02994  HA10-01466  HA10-02905  HA10-03007  HA10-02992  HA10-03010  HA10-02981  HA10-03070  HA10-02986 
 
Hrvatska zora (Vis)  HA10-11592  HA10-01239  HA10-11156  HA10-04280  HA10-00311  HA10-01240  HA10-11157  HA10-07946  HA10-01238  HA10-11067  HA10-10845  HA10-10439 
 
Hrvatske vode  HA10-03919  HA10-05493  HA10-03960  HA10-04034  HA10-04165  HA10-06352  HA10-03215  HA10-06346  HA10-03938  HA10-04325  HA10-03892  HA10-03862  HA10-03903  HA10-03869  HA10-03942  HA10-03939  HA10-06351  HA10-06350  HA10-06368  HA10-03907  HA10-00027  HA10-03932  HA10-08153  HA10-07208  HA10-06349  HA10-03865  HA10-03920  HA10-03924  HA10-03937 
 
Hrvatski  HA10-02788  HA10-09139  HA10-02778  HA10-02750  HA10-08612  HA10-02873 
 
Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam  HA10-07355  HA10-07336  HA10-07341  HA10-03201  HA10-07374  HA10-04728  HA10-07337  HA10-07388  HA10-07386  HA10-07291  HA10-07295  HA10-07353  HA10-07335 
 
Hrvatski dijalektološki zbornik  HA10-09038  HA10-09162  HA10-09009 
 
Hrvatski filmski ljetopis  HA10-08502  HA10-08451  HA10-08530  HA10-08479  HA10-08516  HA10-08511  HA10-08452  HA10-08448  HA10-08449  HA10-08504  HA10-08469  HA10-08447  HA10-08490  HA10-08528  HA10-08453  HA10-08455  HA10-08505  HA10-08467  HA10-08472  HA10-07694  HA10-08494  HA10-08486  HA10-08473  HA10-08522  HA10-08496  HA10-08457  HA10-08531  HA10-08523  HA10-08477  HA10-08526  HA10-08454  HA10-08503  HA10-08484  HA10-08527  HA10-08475  HA10-08529  HA10-08487  HA10-08500  HA10-08459  HA10-08495  HA10-08485  HA10-08445  HA10-08524  HA10-08466  HA10-08492  HA10-08461  HA10-08521  HA10-08514  HA10-08519  HA10-08498  HA10-08483  HA10-08489  HA10-08507  HA10-08525  HA10-08491  HA10-08488 
 
Hrvatski geografski glasnik (1997)  HA10-03895  HA10-11135  HA10-01435  HA10-11120  HA10-11121  HA10-11143  HA10-11137  HA10-01430  HA10-07806  HA10-11087 
 
Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak)  HA10-11355  HA10-01748  HA10-06850  HA10-02733  HA10-01480  HA10-02165  HA10-10954  HA10-11655  HA10-11301  HA10-11327  HA10-02018  HA10-01437  HA10-01379  HA10-08852  HA10-09116  HA10-10863  HA10-10601  HA10-11303  HA10-10792  HA10-09362  HA10-10362  HA10-11634  HA10-11288  HA10-01413  HA10-11329  HA10-01419  HA10-02666  HA10-11469  HA10-01390  HA10-03652  HA10-03781  HA10-04573  HA10-01293  HA10-01067  HA10-00307  HA10-07915  HA10-02270 
 
Hrvatski kajkavski kolendar ...  HA10-11071  HA10-01215  HA10-06937  HA10-00369  HA10-11680  HA10-02649  HA10-11388  HA10-02644  HA10-01127  HA10-10965  HA10-10293  HA10-01277  HA10-11360  HA10-01278  HA10-08901  HA10-08930  HA10-03105  HA10-01344  HA10-09869  HA10-11063  HA10-11169  HA10-09051  HA10-10690  HA10-10130  HA10-09819  HA10-10121  HA10-10474  HA10-10043  HA10-09859  HA10-09776  HA10-10837  HA10-10354  HA10-09502  HA10-10813  HA10-10526  HA10-10227  HA10-10525  HA10-03145  HA10-03115  HA10-10838  HA10-03085  HA10-03155  HA10-03135  HA10-03146  HA10-01726  HA10-10548  HA10-04300  HA10-04279  HA10-04315  HA10-11248  HA10-11064  HA10-11379  HA10-11062 
 
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu  HA10-02382  HA10-02412  HA10-02368  HA10-02367  HA10-02411  HA10-02366  HA10-02404  HA10-02402  HA10-02384  HA10-02361  HA10-02372  HA10-02276  HA10-02406  HA10-02399  HA10-02227  HA10-02389  HA10-02418  HA10-02410  HA10-02263  HA10-02409  HA10-02407  HA10-02290  HA10-02252  HA10-02397  HA10-02329  HA10-02392  HA10-02405  HA10-02228  HA10-02422  HA10-02223  HA10-02380  HA10-01515 
 
Hrvatski meteorološki časopis  HA10-03866  HA10-03941  HA10-03913  HA10-03891  HA10-03922  HA10-11247  HA10-03963 
 
Hrvatski neretvanski zbornik  HA10-07046  HA10-11551  HA10-11660  HA10-11649  HA10-11308  HA10-00040  HA10-11113  HA10-11323  HA10-11681  HA10-08856  HA10-06577  HA10-06565  HA10-06571  HA10-11591  HA10-03132  HA10-03156  HA10-03161  HA10-03193  HA10-10790  HA10-10242  HA10-09659  HA10-07034 
 
Hrvatski planinar  HA10-08766  HA10-08767  HA10-08710  HA10-00354  HA10-00320  HA10-08709  HA10-11209  HA10-08715  HA10-08172  HA10-08689  HA10-08815  HA10-08786  HA10-08760  HA10-08834  HA10-08719  HA10-08755  HA10-08692  HA10-08742  HA10-08714  HA10-08694  HA10-08756  HA10-08660  HA10-08774  HA10-08847  HA10-08805  HA10-08713  HA10-04403  HA10-08750 
 
Hrvatski športskomedicinski vjesnik  HA10-08730  HA10-08772  HA10-08672  HA10-08671  HA10-08795  HA10-05600  HA10-05835  HA10-05846  HA10-04656  HA10-04665  HA10-08762  HA10-08836  HA10-05861  HA10-08759  HA10-08787  HA10-08793  HA10-08751 
 
Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu  HA10-02069  HA10-03024  HA10-04505  HA10-02072  HA10-02071  HA10-06871  HA10-02105  HA10-02833  HA10-02173  HA10-02728  HA10-01886  HA10-02145  HA10-08813  HA10-08837  HA10-02070  HA10-06889  HA10-08758  HA10-08814  HA10-06895  HA10-02927  HA10-08696  HA10-02106  HA10-08697  HA10-02556  HA10-08695  HA10-02168  HA10-06909  HA10-02097  HA10-07822  HA10-01980  HA10-06859  HA10-08704  HA10-06917  HA10-02161  HA10-07201  HA10-02141  HA10-08745  HA10-08674  HA10-02099  HA10-03042  HA10-03059 
 
Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu : zbornik radova  HA10-02102 
 
Hrvatsko zagorje (Donja Stubica)  HA10-11600  HA10-08002  HA10-11599  HA10-03958  HA10-09039  HA10-09094  HA10-11640  HA10-11359  HA10-11257  HA10-11192  HA10-00407  HA10-03143  HA10-00364  HA10-03127  HA10-09657  HA10-09670  HA10-09655  HA10-08094  HA10-04248  HA10-09656  HA10-09673  HA10-09782  HA10-09755  HA10-10035  HA10-10653  HA10-11473  HA10-11612  HA10-11207  HA10-10236  HA10-00414  HA10-00409  HA10-00393  HA10-00408  HA10-00385  HA10-11566  HA10-00389  HA10-11642  HA10-10100  HA10-09684  HA10-09654  HA10-09667  HA10-09666  HA10-09853  HA10-09917  HA10-09945  HA10-10746  HA10-10724  HA10-10654  HA10-09920  HA10-10038  HA10-11675  HA10-00249  HA10-11601  HA10-09512  HA10-10323 
 
Ikon (Rijeka)  HA10-08198  HA10-01025  HA10-08235  HA10-08236  HA10-07716  HA10-07861  HA10-08186  HA10-08203  HA10-08092  HA10-08239  HA10-07748  HA10-07718  HA10-00473  HA10-07707  HA10-07704  HA10-07761  HA10-07752  HA10-07741  HA10-07751  HA10-07722  HA10-07724  HA10-07735  HA10-07742  HA10-07721  HA10-07709  HA10-07726  HA10-07728  HA10-07713  HA10-07739  HA10-07727  HA10-07719  HA10-07749  HA10-07706  HA10-07702 
 
Infektološki glasnik  HA10-05492  HA10-05484  HA10-05336  HA10-05151  HA10-05620  HA10-05256  HA10-05632  HA10-05353  HA10-04906  HA10-05404  HA10-05494  HA10-05977  HA10-05948  HA10-04843  HA10-05348  HA10-05297  HA10-05471  HA10-05350  HA10-05477  HA10-05654  HA10-04618  HA10-04626 
 
Informatica museologica  HA10-00418  HA10-00444  HA10-00426  HA10-00439  HA10-00404  HA10-00387  HA10-07651  HA10-00397  HA10-00430  HA10-08019  HA10-08031  HA10-07967  HA10-00399  HA10-00441  HA10-00432  HA10-00405  HA10-00442  HA10-00416  HA10-00390  HA10-00398  HA10-00431  HA10-00425  HA10-00482 
 
Informatologia  HA10-02808  HA10-02736  HA10-08917  HA10-02735  HA10-01481  HA10-07215  HA10-08857  HA10-07223  HA10-02815  HA10-11372  HA10-06912  HA10-01903  HA10-01575  HA10-00183  HA10-02827  HA10-07808  HA10-07207  HA10-03066  HA10-07217  HA10-07178 
 
Informatologia (Zagreb)  HA10-02768  HA10-02900  HA10-01363  HA10-04619  HA10-03047  HA10-07206  HA10-02767  HA10-02918  HA10-00182  HA10-00167  HA10-00175  HA10-00206  HA10-02172  HA10-02758  HA10-02896 
 
Interdisciplinary description of complex systems  HA10-06521  HA10-01844  HA10-01988  HA10-00146  HA10-00224  HA10-10930  HA10-02017  HA10-02021  HA10-01170 
 
International journal for engineering modelling  HA10-07598  HA10-06226  HA10-02201  HA10-01971  HA10-06245  HA10-03550  HA10-03752 
 
International review of the aesthetics and sociology of music  HA10-08378  HA10-08349  HA10-08423  HA10-08396  HA10-08351  HA10-08425  HA10-08308  HA10-08299  HA10-08311  HA10-08410  HA10-08306  HA10-08367  HA10-08297  HA10-08301  HA10-08403  HA10-08343 
 
Istarska Danica...  HA10-01324  HA10-01352  HA10-01261  HA10-01074  HA10-01055  HA10-11185  HA10-11260  HA10-11208  HA10-11367  HA10-11167  HA10-01309  HA10-11310  HA10-02870  HA10-01358  HA10-01033  HA10-08962  HA10-11677  HA10-00371  HA10-01072  HA10-06593  HA10-00401  HA10-00029  HA10-01148  HA10-08904  HA10-11081  HA10-11082  HA10-00039  HA10-01155  HA10-01260  HA10-03904  HA10-03223  HA10-11049  HA10-08419 
 
Istarski geodet  HA10-03657  HA10-03662  HA10-03663  HA10-03665  HA10-03667  HA10-03664  HA10-03675 
 
Jadranska meteorologija  HA10-03970  HA10-03878  HA10-03875  HA10-07059  HA10-07196  HA10-03651  HA10-02138  HA10-11183 
 
JAHR (Rijeka)  HA10-00969  HA10-00924  HA10-00941  HA10-00968  HA10-00940  HA10-02268  HA10-00929  HA10-08458  HA10-00948  HA10-04834  HA10-04838  HA10-04798  HA10-04823  HA10-04784 
 
Jezik  HA10-09158  HA10-09013  HA10-09102  HA10-08963  HA10-09069  HA10-09103  HA10-08965  HA10-09131  HA10-09160  HA10-09081  HA10-09093  HA10-09068  HA10-09082  HA10-09156  HA10-09109  HA10-09097  HA10-09165  HA10-09031  HA10-09050 
 
Jezikoslovlje  HA10-09167  HA10-09114  HA10-08942  HA10-09168  HA10-08937  HA10-08912 
 
Journal of communications software and systems  HA10-06165  HA10-00110  HA10-00120  HA10-06188  HA10-06152  HA10-06169  HA10-06159  HA10-06178  HA10-00116  HA10-00112  HA10-00094  HA10-06143 
 
Journal of information and organizational sciences  HA10-00065  HA10-00076  HA10-00096  HA10-00071  HA10-00062  HA10-03053  HA10-00053  HA10-00050  HA10-00075  HA10-00122  HA10-00024  HA10-00127  HA10-03045  HA10-00218  HA10-00052  HA10-00102  HA10-00067  HA10-02920 
 
Journal of mathematical inequalities  HA10-03385  HA10-03384  HA10-03362  HA10-03343  HA10-03581  HA10-03270  HA10-03470  HA10-03554  HA10-03570  HA10-03391  HA10-03462  HA10-03383  HA10-03256  HA10-03526  HA10-03487  HA10-03453  HA10-03342  HA10-03572  HA10-03560  HA10-03291  HA10-03255  HA10-03318  HA10-03333  HA10-03438  HA10-03591  HA10-03579  HA10-03529  HA10-03294  HA10-03416  HA10-03600  HA10-03334  HA10-03551  HA10-03541  HA10-03251  HA10-03358  HA10-03293  HA10-03434  HA10-03558  HA10-03273  HA10-03283  HA10-03465  HA10-03276  HA10-03375  HA10-03563  HA10-03456  HA10-03580  HA10-03407  HA10-03571  HA10-03392  HA10-03564  HA10-03538  HA10-03262  HA10-03413  HA10-03260  HA10-03592  HA10-03335 
 
Kairos (Hrvatsko izd.)  HA10-01000  HA10-01093  HA10-01070  HA10-01126  HA10-01353  HA10-01007  HA10-01006  HA10-01038  HA10-01040  HA10-01039  HA10-01193  HA10-01147  HA10-00976  HA10-01136  HA10-01004  HA10-01331  HA10-01005  HA10-01333  HA10-01186  HA10-01197  HA10-01130  HA10-00975  HA10-11197 
 
Kaj (Zagreb)  HA10-10743  HA10-10829  HA10-09717  HA10-09726  HA10-09727  HA10-09113  HA10-11391  HA10-11392  HA10-11242  HA10-11390  HA10-09072  HA10-08134  HA10-09840  HA10-10805  HA10-09721  HA10-09015  HA10-08217  HA10-09075  HA10-11620  HA10-11172  HA10-10134  HA10-10216  HA10-10477  HA10-09041  HA10-10015  HA10-03183  HA10-09971  HA10-10423  HA10-10039  HA10-10462  HA10-10163  HA10-09823  HA10-10206  HA10-10545  HA10-09760  HA10-09927  HA10-10269  HA10-10201  HA10-10014  HA10-10589  HA10-10772  HA10-09926  HA10-09731  HA10-09701  HA10-09888  HA10-09059  HA10-10710  HA10-03125  HA10-09835  HA10-08276 
 
Kartografija i geoinformacije  HA10-03660  HA10-03658  HA10-03659  HA10-03661  HA10-03656  HA10-03677  HA10-03666  HA10-11280 
 
Kateheza  HA10-02843  HA10-01349  HA10-01037  HA10-01341  HA10-02835  HA10-01221  HA10-01187  HA10-01089  HA10-01245  HA10-01189  HA10-01236  HA10-01112  HA10-01116  HA10-01306  HA10-01518  HA10-01230  HA10-01308  HA10-01305  HA10-01292  HA10-01247  HA10-00991  HA10-01188  HA10-01303  HA10-01205  HA10-00994 
 
Kazalište (Zagreb)  HA10-08603  HA10-08594  HA10-08582  HA10-08543  HA10-08575  HA10-08651  HA10-08533  HA10-08572  HA10-08607  HA10-08606  HA10-07653  HA10-07663  HA10-08535  HA10-08539  HA10-08597  HA10-08589  HA10-08538  HA10-08560  HA10-08579  HA10-08614  HA10-08534  HA10-08616  HA10-10233  HA10-08537  HA10-08591  HA10-08550  HA10-09627  HA10-08621  HA10-08574  HA10-08610  HA10-08563  HA10-08633  HA10-08542  HA10-08584  HA10-08559  HA10-08586  HA10-08653  HA10-08565  HA10-08625  HA10-08639  HA10-08600  HA10-08635  HA10-08628  HA10-08601  HA10-08577  HA10-08599  HA10-08541  HA10-08595  HA10-08623  HA10-08648  HA10-08638  HA10-08647  HA10-08646  HA10-09885  HA10-08620  HA10-09470  HA10-09365 
 
Kemija u industriji  HA10-07257  HA10-07272  HA10-07318  HA10-07235  HA10-03078  HA10-07269  HA10-07296  HA10-00301  HA10-07281  HA10-07375  HA10-00272  HA10-07292  HA10-07300  HA10-07256  HA10-04881  HA10-05110  HA10-09045  HA10-07268  HA10-07301  HA10-00277  HA10-00305  HA10-07316  HA10-07287  HA10-07438  HA10-00296  HA10-07317  HA10-07376  HA10-00260  HA10-07286  HA10-07225  HA10-03076  HA10-00247 
 
Kemija u industrijio  HA10-07271 
 
Kinesiology (Zagreb)  HA10-05474  HA10-05480  HA10-08686  HA10-08708  HA10-02982  HA10-08726  HA10-08702  HA10-08718  HA10-08669  HA10-08785  HA10-08778  HA10-08801  HA10-08658  HA10-08670  HA10-08752  HA10-08812  HA10-08659  HA10-08803  HA10-08802  HA10-08717  HA10-08703 
 
Klasje naših ravni  HA10-01715  HA10-02828  HA10-01700  HA10-01728  HA10-09099  HA10-01723  HA10-01563  HA10-01711  HA10-10716  HA10-10840  HA10-09901  HA10-10680  HA10-10700  HA10-03164  HA10-03130  HA10-08593 
 
Klesarstvo i graditeljstvo  HA10-08150  HA10-08129  HA10-07989  HA10-07978  HA10-07916  HA10-06219  HA10-03890  HA10-10950  HA10-07917  HA10-07977  HA10-08054 
 
Klinička psihologija  HA10-00680  HA10-00764  HA10-00677  HA10-00867  HA10-00702 
 
Književna republika (Zagreb)  HA10-09780  HA10-10644  HA10-09707  HA10-09767  HA10-09878  HA10-10179  HA10-10444  HA10-09924  HA10-10352  HA10-09817  HA10-09493  HA10-10841  HA10-10625  HA10-10128  HA10-10495  HA10-10832  HA10-09957  HA10-10617  HA10-10005  HA10-10547  HA10-10826  HA10-10211  HA10-09474  HA10-09429  HA10-09523  HA10-10090  HA10-09968  HA10-10559  HA10-00546  HA10-01727  HA10-03172  HA10-11187  HA10-09702  HA10-11338  HA10-10686  HA10-10026  HA10-10042  HA10-10318  HA10-10135  HA10-10243  HA10-09993  HA10-10244  HA10-10044  HA10-10317  HA10-10438  HA10-10668  HA10-09862  HA10-00592  HA10-00551  HA10-10735  HA10-10478  HA10-10679  HA10-08101  HA10-11344  HA10-09179  HA10-09555  HA10-01452  HA10-10671  HA10-09720  HA10-09540  HA10-10567  HA10-09851  HA10-09199  HA10-09949  HA10-11326  HA10-11368  HA10-11294  HA10-11236  HA10-11237  HA10-01505  HA10-11316  HA10-11235  HA10-11393  HA10-11289  HA10-11302  HA10-11362  HA10-11384  HA10-10081  HA10-09872  HA10-11304  HA10-11380  HA10-10722  HA10-10441  HA10-11184  HA10-11283  HA10-09410  HA10-10297  HA10-09724  HA10-10364  HA10-01519  HA10-09879  HA10-10142  HA10-10140  HA10-09961  HA10-10141  HA10-08588  HA10-10467  HA10-10180  HA10-10459  HA10-09803  HA10-10510  HA10-10637  HA10-09187  HA10-00590  HA10-00616  HA10-00589  HA10-09312  HA10-09453  HA10-08939  HA10-10000  HA10-10571  HA10-09883  HA10-10034  HA10-10007  HA10-10553  HA10-10486 
 
Književna revija (Osijek)  HA10-00531  HA10-09841  HA10-09958  HA10-10860  HA10-01507  HA10-01540  HA10-03136  HA10-09246  HA10-01547  HA10-09311  HA10-09281  HA10-08566  HA10-08567  HA10-10270  HA10-08242  HA10-09509  HA10-08513  HA10-11544  HA10-00642  HA10-10115  HA10-00540  HA10-09309  HA10-09345  HA10-07671  HA10-09347  HA10-09377  HA10-10551  HA10-10307  HA10-09351  HA10-10381  HA10-11521  HA10-08562 
 
Književna Rijeka  HA10-09484  HA10-09428  HA10-10308  HA10-09356  HA10-10537  HA10-09420  HA10-10129  HA10-09363  HA10-08870  HA10-09675  HA10-09985  HA10-10074  HA10-09419  HA10-10549  HA10-01709  HA10-01713  HA10-00339  HA10-09510  HA10-09831  HA10-10165  HA10-09381  HA10-10681  HA10-09334  HA10-10341  HA10-10373  HA10-10721  HA10-10022  HA10-10604  HA10-09704  HA10-09946  HA10-10763  HA10-01731  HA10-09889  HA10-09770  HA10-01710  HA10-10002  HA10-10282  HA10-09405  HA10-10603  HA10-10550  HA10-00534  HA10-09612  HA10-10799  HA10-09242  HA10-08757  HA10-09464  HA10-09816 
 
Književna smotra  HA10-09295  HA10-08460  HA10-09465  HA10-09629  HA10-09268  HA10-09620  HA10-09618  HA10-09587  HA10-09313  HA10-09249  HA10-09617  HA10-11462  HA10-10499  HA10-09244  HA10-09595  HA10-09292  HA10-10232  HA10-09504  HA10-08980  HA10-09354  HA10-09297  HA10-09255  HA10-09443  HA10-09571  HA10-09963  HA10-10457  HA10-09564  HA10-09463  HA10-08966  HA10-09234  HA10-09173  HA10-09298  HA10-09574  HA10-08296  HA10-09447  HA10-09243  HA10-09622  HA10-09205  HA10-09590  HA10-09480  HA10-10319  HA10-10281  HA10-09262  HA10-09220  HA10-11168  HA10-11239  HA10-11331  HA10-11370 
 
KoG  HA10-03597  HA10-03547  HA10-03582  HA10-03602  HA10-03282  HA10-03457 
 
Kolo (1995)  HA10-10415  HA10-10514  HA10-10588  HA10-10506  HA10-10562  HA10-10702  HA10-09476  HA10-09497  HA10-10754  HA10-10404  HA10-10405  HA10-10006  HA10-10443  HA10-10764  HA10-08381  HA10-08098  HA10-10374  HA10-09810  HA10-10597  HA10-09575  HA10-08370  HA10-10660  HA10-11406  HA10-08083  HA10-00375  HA10-09049  HA10-10833  HA10-10413  HA10-09989  HA10-10416  HA10-10768  HA10-10656  HA10-10085  HA10-11534  HA10-11682  HA10-01653  HA10-01749  HA10-01626  HA10-01597  HA10-01793  HA10-01611  HA10-01639  HA10-09708  HA10-10528  HA10-08210  HA10-08358  HA10-10693  HA10-10118  HA10-10745  HA10-10070  HA10-08991  HA10-06929  HA10-09791  HA10-09815  HA10-10804  HA10-10516  HA10-10595  HA10-10756  HA10-10815  HA10-09522  HA10-10606  HA10-09978  HA10-08190  HA10-08413  HA10-10088  HA10-10757  HA10-09975  HA10-10661  HA10-00455  HA10-09111 
 
KOM ...  HA10-06171  HA10-06157  HA10-02244  HA10-06160  HA10-00134  HA10-00109  HA10-06174  HA10-06149  HA10-00104  HA10-00126  HA10-06919  HA10-07158  HA10-00108  HA10-00057  HA10-00133  HA10-00091  HA10-00118  HA10-00092  HA10-00069  HA10-00083  HA10-04614  HA10-00088 
 
Kondicijska priprema sportaša ...  HA10-08822  HA10-08690  HA10-08835  HA10-08687  HA10-08723  HA10-08764  HA10-08737  HA10-08729  HA10-08804  HA10-08735  HA10-08773  HA10-08799  HA10-08727  HA10-08818  HA10-08829  HA10-08661  HA10-08720  HA10-08734  HA10-08753  HA10-08676  HA10-08680  HA10-08781  HA10-08721  HA10-08679  HA10-08682  HA10-08817  HA10-08748  HA10-08691  HA10-08706  HA10-08821  HA10-08739  HA10-08754  HA10-08776  HA10-08823  HA10-08738  HA10-08806  HA10-08740  HA10-08789  HA10-08792  HA10-08791  HA10-08790  HA10-08845  HA10-08832  HA10-08765  HA10-08683  HA10-08707  HA10-08749  HA10-08826  HA10-08808  HA10-08784  HA10-08797  HA10-08783  HA10-08746  HA10-08809  HA10-08782  HA10-08728  HA10-08828  HA10-08722  HA10-08705  HA10-08824  HA10-08677  HA10-08830  HA10-08807  HA10-08794  HA10-08666  HA10-08780  HA10-08698  HA10-08842  HA10-08667  HA10-08747  HA10-08775  HA10-08843  HA10-08701  HA10-08699  HA10-08681  HA10-08665  HA10-08673  HA10-08664  HA10-08731  HA10-08716  HA10-08839  HA10-08700  HA10-08827  HA10-08819  HA10-08820  HA10-08732  HA10-08768  HA10-08668  HA10-08831  HA10-08796  HA10-08810  HA10-08798  HA10-08825  HA10-08693  HA10-08846  HA10-08833  HA10-08725  HA10-08844  HA10-08788  HA10-08733  HA10-08816  HA10-08663  HA10-08841  HA10-08770  HA10-08688  HA10-08838  HA10-08840  HA10-08684  HA10-08675  HA10-08779  HA10-08744  HA10-08769  HA10-08800  HA10-08662  HA10-08741  HA10-08771 
 
Kontura art magazin  HA10-00413  HA10-00433  HA10-07928  HA10-00434  HA10-08273  HA10-08261  HA10-08067  HA10-07637  HA10-07747  HA10-08174  HA10-08188  HA10-07655  HA10-08285  HA10-08555  HA10-07665  HA10-07672  HA10-07935  HA10-07629  HA10-08158  HA10-07992  HA10-08182  HA10-08244  HA10-08225  HA10-08234  HA10-08284  HA10-08275  HA10-08181  HA10-08208  HA10-08268  HA10-08211  HA10-07734  HA10-07678  HA10-07693  HA10-08250  HA10-08200  HA10-08218  HA10-08065  HA10-07737  HA10-07745  HA10-07625  HA10-08643  HA10-07647  HA10-07757  HA10-08212  HA10-08168  HA10-07620  HA10-08166  HA10-07626  HA10-07638  HA10-08130  HA10-08199  HA10-08151  HA10-08183  HA10-08228  HA10-08267  HA10-08281  HA10-08450  HA10-07692  HA10-07679  HA10-07649  HA10-08206  HA10-08157  HA10-07659  HA10-08293  HA10-08241  HA10-08278  HA10-08219  HA10-08223  HA10-08184  HA10-07640  HA10-08178  HA10-07622  HA10-07630  HA10-07684  HA10-08194  HA10-08291  HA10-07634  HA10-07661  HA10-08230  HA10-08154  HA10-08280  HA10-08282  HA10-07754  HA10-08179  HA10-08082  HA10-08081  HA10-08240  HA10-07697  HA10-08476  HA10-07639  HA10-07690  HA10-08220  HA10-08277  HA10-07857  HA10-08214  HA10-08119  HA10-07699  HA10-07687  HA10-08196  HA10-07674  HA10-08224  HA10-08095  HA10-07685  HA10-07648  HA10-08207  HA10-07631  HA10-00410  HA10-08213  HA10-08111  HA10-08191  HA10-08122  HA10-08270  HA10-08090  HA10-08072  HA10-08113  HA10-08193  HA10-08177  HA10-07667  HA10-08259  HA10-08132  HA10-00438  HA10-08093  HA10-07762  HA10-08155  HA10-07695  HA10-08269  HA10-07755  HA10-08266  HA10-08481  HA10-07662  HA10-08078  HA10-08222  HA10-08221  HA10-08202 
 
Krčki kalendar  HA10-11245  HA10-08383  HA10-08071  HA10-00030  HA10-08245  HA10-08096  HA10-09166  HA10-10199  HA10-00481  HA10-06413  HA10-04402  HA10-03207  HA10-08288  HA10-11375  HA10-01166 
 
Kretanja (Zagreb)  HA10-08657  HA10-08655  HA10-08592  HA10-08556  HA10-08640  HA10-08570  HA10-08587  HA10-08590  HA10-08608  HA10-08604  HA10-08547  HA10-08558  HA10-08552  HA10-09626  HA10-08569 
 
Kriminologija & socijalna integracija  HA10-04702  HA10-03009  HA10-03006  HA10-02624  HA10-01923  HA10-02679  HA10-05416  HA10-02673  HA10-03011  HA10-03002  HA10-02414  HA10-02625  HA10-02370  HA10-02443 
 
Krmiva  HA10-06649  HA10-06829  HA10-06676  HA10-06777  HA10-06775  HA10-06726  HA10-06694  HA10-06734  HA10-06783  HA10-04222  HA10-06704  HA10-06701  HA10-06822  HA10-04173  HA10-06691  HA10-06788  HA10-06725  HA10-06674  HA10-06675  HA10-06827  HA10-06666  HA10-02226  HA10-07347  HA10-06672  HA10-06702  HA10-06786  HA10-06830  HA10-06757  HA10-06761  HA10-06793  HA10-06836  HA10-06826  HA10-06825  HA10-06663  HA10-04537  HA10-06768  HA10-06661  HA10-06695  HA10-06683  HA10-06784  HA10-06769  HA10-06682 
 
Kroatologija  HA10-11412  HA10-09085  HA10-11455  HA10-11447  HA10-11443  HA10-00463  HA10-11582  HA10-10843  HA10-08379  HA10-11444  HA10-10583  HA10-08650  HA10-08554  HA10-06371  HA10-03197  HA10-02789  HA10-07643  HA10-00585  HA10-11459  HA10-09076  HA10-10200  HA10-11489  HA10-09084  HA10-02742  HA10-11487  HA10-03200  HA10-00466  HA10-09035  HA10-02881  HA10-11636  HA10-11475  HA10-09052  HA10-00996  HA10-01479  HA10-09799  HA10-01135 
 
Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU  HA10-10001  HA10-10850  HA10-08548  HA10-08561  HA10-10509  HA10-09805  HA10-09903  HA10-09239 
 
Kulturna baština  HA10-11501  HA10-11609  HA10-06410  HA10-09521  HA10-01146  HA10-10916  HA10-10891  HA10-07799  HA10-06297  HA10-07970  HA10-07952  HA10-07872  HA10-07597  HA10-08246  HA10-11220  HA10-08099 
 
Lahor (Zagreb. 2006)  HA10-08886  HA10-09017  HA10-02932  HA10-02906  HA10-02874  HA10-08926  HA10-09091  HA10-08994  HA10-08883  HA10-08936  HA10-02830  HA10-09157 
 
Latina et Graeca  HA10-09378  HA10-11610  HA10-10760  HA10-09882  HA10-02508  HA10-09383  HA10-10993  HA10-09379  HA10-02764 
 
Libellarium  HA10-00239  HA10-08850  HA10-01079  HA10-07173  HA10-00282  HA10-00245  HA10-00288  HA10-00259 
 
Libra libera  HA10-09340  HA10-09303  HA10-09520  HA10-09316  HA10-09462  HA10-01373  HA10-11325  HA10-08508  HA10-08497  HA10-01375  HA10-01369  HA10-09269  HA10-09304  HA10-09276  HA10-09299  HA10-08165 
 
Libri oncologici  HA10-05546  HA10-05196  HA10-05634  HA10-05406  HA10-05870  HA10-05923  HA10-05253  HA10-05180  HA10-05211  HA10-04828  HA10-05295  HA10-05039  HA10-05840  HA10-04582 
 
Liječnički vjesnik  HA10-05307  HA10-04642  HA10-05626  HA10-05134  HA10-05640  HA10-05014  HA10-04639  HA10-04256  HA10-04580  HA10-04538  HA10-05236  HA10-04928  HA10-05017  HA10-05283  HA10-05428  HA10-05004  HA10-05938  HA10-05881  HA10-05565  HA10-04835  HA10-05479  HA10-04815  HA10-04727  HA10-05608  HA10-05541  HA10-05460  HA10-05567  HA10-05035  HA10-05138  HA10-04652  HA10-05091  HA10-04807  HA10-05614  HA10-05106  HA10-05839  HA10-05851  HA10-05823  HA10-05096  HA10-05887  HA10-04770  HA10-05875  HA10-05053  HA10-05503  HA10-05135  HA10-05234  HA10-05573  HA10-04732  HA10-05617  HA10-05618  HA10-05638  HA10-05495  HA10-05523  HA10-04683  HA10-04592  HA10-05623  HA10-05366  HA10-05655  HA10-05931 
 
Liječnički vjesnik. Suplement  HA10-05395  HA10-05648  HA10-05466  HA10-05136  HA10-05486  HA10-05578 
 
Logopedija  HA10-02996  HA10-03008  HA10-08925  HA10-02985  HA10-05164  HA10-02922  HA10-03004 
 
Lovački vjesnik  HA10-06834  HA10-06805  HA10-06819  HA10-06821  HA10-06719  HA10-06842  HA10-06751  HA10-06780  HA10-06652  HA10-06758  HA10-06731  HA10-06752  HA10-06714  HA10-06717  HA10-06707  HA10-06749  HA10-06779  HA10-06722  HA10-06794  HA10-06756  HA10-04406  HA10-04382  HA10-06813  HA10-06710  HA10-06815  HA10-06721  HA10-06773  HA10-06715  HA10-06753  HA10-03219  HA10-06729  HA10-03202  HA10-04305  HA10-06664  HA10-06730  HA10-06646  HA10-06791  HA10-06831  HA10-06840  HA10-06806  HA10-06776  HA10-06798  HA10-06808  HA10-06696  HA10-06811  HA10-06755 
 
Lovrećki libar &