Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

[(metoksiimino)etil] ferocen derivati -- Kristalna struktura -- E-Z izomerija  HA10-03845 
 
1,6-heksametilen diizocijanat -- Vršni ekspiratorni protok -- Profesionalna izloženost -- Autolakiranje  HA10-04684 
 
12. Motovun film festival  HA10-08476 
 
18. Savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji  HA10-01859 
 
2,4-D herbicid -- Fotodegradacija -- Hartee-Fock teorija funkcije gustoće -- Energija disocijacije veze  HA10-03850 
 
2D ultrazvuk -- 4D ultrazvuk -- Spaciotemporalna slikovna korelacija (STIC) -- Ebsteinova anomalija -- Hipoplastična desna komora -- Pulmonarna stenoza  HA10-05969 
 
2-supstituirani-4,5-difenil imidazol -- Antihelminitičko djelovanje  HA10-05097 
 
3,4'-di-O-β-glukopiranozid kvercetina -- Elektrooksidacija -- Flavonoidi  HA10-03830 
 
3D modeliranje -- Poligonalno modeliranje -- NURBS modeliranje -- Subdivizijsko modeliranje  HA10-00141 
 
3D planiranje -- Protetska rekonstrukcija -- CAD/CAM metoda -- Implantat  HA10-05782 
 
Abaelardus, Petrus  HA10-11290 
 
Abakus -- Euklidov algoritam  HA10-03366 
 
Abbas Kiarostami  HA10-08524 
 
Abhazi  HA10-11145 
 
Ablativni laser -- Neablativni laser -- Pomlađivanje -- Starenje kože  HA10-04463 
 
Abraham  HA10-01019 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Maseni protok -- Analiza vibracija  HA10-03733 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Upotreba u medicini  HA10-06136 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Zbrinjavanje odbačenog streljiva -- Uništavanje streljiva  HA10-06358 
 
Abrazivno rezanje mlazom vode -- Metoda analize mogućnosti kvara i posljedica -- Automatizacija -- Proizvodni proces  HA10-07151 
 
Aceklofenak -- In vitro -- In vivo  HA10-04942 
 
Aceklofenak -- Konjugat aceklofenaka -- Histidin -- Alanin  HA10-04976 
 
Acetat -- Vodene otopine alkohola -- Nukleofugalnost  HA10-03833 
 
Acting out -- Psihoterapija -- Psihoanaliza -- Grupna analiza  HA10-00670 
 
Ad hoc mreže -- Mobilne mreže -- Autoregresijsko modeliranje -- Vremensko modeliranje  HA10-00129 
 
Adalbert von Chamissoe  HA10-09345 
 
Adám Farkas  HA10-08065 
 
Adamček, Josip  HA10-11642 
 
Adaptivni algoritam -- Mikroupravljač -- Pretvornik temperature -- Mjerenje temperature  HA10-03735 
 
Adenoid cistični karcinom -- Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice  HA10-04029 
 
Adenokarcinom jajovoda  HA10-05910 
 
Adenokarcinom rektuma -- Karcinom bubrega -- Sinkroni tumori -- Bubrežni tumori  HA10-05598 
 
ADHD -- Rizična ponašanja učenika  HA10-02998 
 
Adhezijska stomatologija -- Jetkanje cakline -- Ispiranje cakline -- Kompozit  HA10-05663 
 
Adhezijsko cementiranje -- Intrakanalni kolčić -- Korijenski kanal  HA10-05673 
 
Adipocitokini -- Masno tkivo -- Debljina -- Ateroskleroza -- Metabolički poremećaj  HA10-05130 
 
Aditivi -- Mesni proizvodi  HA10-06643 
 
Aditivi za automatske prijenosnike -- ATF tehnologija  HA10-07422 
 
Adjektivizirani pasiv -- Kategorija gotovosti -- Pravni diskurs -- Engleski jezik -- Hrvatski jezik  HA10-08938 
 
Administrativne granice -- Granična zona  HA10-11126 
 
Adolescencija -- Acne vulgaris -- Terapija  HA10-05434 
 
Adolescencija -- Adolescentna idiopatska skolioza -- Liječenje  HA10-05882 
 
Adolescencija -- Agresivnost -- Obitelj  HA10-00758 
 
Adolescencija -- Obitelj -- Generacijski jaz  HA10-00672 
 
Adolescencija -- Psihoza -- Personalizirana medicina  HA10-05469 
 
Adolescencija -- Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice -- Humani papiloma virus -- Spolno ponašanje -- Premaligna i maligna promjena  HA10-04856 
 
Adolescencija -- Rizično ponašanje -- Ovisnost  HA10-04758 
 
Adolescencija -- Sazrijevanje -- Prvi grijeh -- Izgon iz raja  HA10-00726 
 
Adolescencija -- Traumatski simptomi -- Psihosomatski simptomi  HA10-05159 
 
Adolescencija -- Zanemarivanje učenika -- Školski uspjeh  HA10-00766 
 
Adolescenti -- Akne -- Acne vulgaris  HA10-05359 
 
Adolescenti -- Djeca -- Kronična upalna bolest crijeva -- Psihosocijalni aspekti  HA10-00815 
 
Adolescenti -- Donošenje odluka -- Kroskulturalna perspektiva  HA10-00759 
 
Adolescenti -- Mladi -- Agresivno ponašanje -- Reaktivna agresija -- Proaktivna agresija -- Samopoštovanje -- Privrženost  HA10-00790 
 
Adolescenti -- Mladi -- Psihološke potrebe -- Subjektivna dobrobit -- Životni ciljevi -- Emocije  HA10-00878 
 
Adolescenti -- Neurološki poremećaji -- Hospitalizacija  HA10-04820 
 
Adolescenti -- Spolno prenosive infekcije -- Liječenje -- Prevencija  HA10-05580 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund  HA10-08423 
 
Adrenokortikalni karcinom -- Nadbubrežna žlijezda -- Citološka analiza  HA10-04069 
 
Adsorpcija s varijacijama tlaka - PSA -- Purifikacija -- Hidrogen  HA10-07274 
 
Adsorpcijska desulfurizacija -- Dizelsko gorivo -- Aktivni ugljen  HA10-07227 
 
Afazija -- Brockina afazija -- Wernickeova afazija -- Prostorne sposobnosti -- Matematičke sposobnosti  HA10-03004 
 
Afektivni iskazi -- Afektivne želje  HA10-00912 
 
Aflatoksin M1 -- Bakterije mliječne kiseline -- Sirovo mlijeko  HA10-06645 
 
Afrička ebanovina -- Diospyros crassiflora  HA10-07512 
 
Afte -- Recidivirajući aftozni stomatitis  HA10-05664 
 
Agava  HA10-04295 
 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode  HA10-05077 
 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode -- Reguliranje lijekova  HA10-04881 
 
Agencija za obrazovanje odraslih  HA10-02969 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja  HA10-02207 
 
Ageneza žuljevitog tijela -- Corpus callosum -- Epilepsija  HA10-05419 
 
Agilna metoda -- Tržišno orijentirani softver -- Definiranje potreba  HA10-00093 
 
Agitprop  HA10-06924 
 
AG-nejednakost -- Stereometrija  HA10-03510 
 
AG-nejednakost -- Trigonometrija  HA10-03511 
 
Agon (časopis)  HA10-09579 
 
Agrarizam -- Nacionalne ideologije -- Modernizacijske ideje  HA10-01514 
 
Agrarna reforma 1945.-1947.  HA10-01914 
 
Agresivni parodontitis  HA10-05726 
 
Agresivnost -- Ratni veterani -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Alkoholizam -- Komorbiditet  HA10-00674 
 
Agrokulturalne regije -- Ruralni turizam -- Poslovni turizam  HA10-02169 
 
Agroturizam -- Ruralni turizam -- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo  HA10-02047 
 
Ahmed Muradbegović  HA10-10848 
 
Ahmed Smajović  HA10-11269 
 
AHP model -- Namještaj -- Tržište  HA10-07519 
 
AIDS  HA10-05431 
 
Akcija Indeks  HA10-03063 
 
Akcijska istraživanja -- Odgojno-obrazovne ustanove -- Profesionalni razvoj pedagoga  HA10-02729 
 
Aktinomikoza -- Srneća divljač  HA10-06646 
 
Aktivistička umjetnost  HA10-07680 
 
Aktivistički urbanizam  HA10-07812 
 
Aktivizam -- Grad -- Postkapitalizam  HA10-07779 
 
Aktivizam -- Javni prostor -- Arhitektonska struka  HA10-07792 
 
Aktivizam -- Urbanizam  HA10-07769 
 
Aktivni RC filtar -- Bikvadratna sekcija -- Niski šum  HA10-00190 
 
Aktivni RC filtri -- Bikvadratne sekcije s jednim pojačalom -- Kaskadna struktura  HA10-00191 
 
Akulturacija -- Briga o zdravlju -- Rizični čimbenici  HA10-04021 
 
Akustički model -- Automatsko prepoznavanje govora -- Skriveni Markovljevi modeli -- Fonetska asimilacija -- HTK -- Algoritam za fonetsku transkripciju hrvatskih riječi  HA10-00172 
 
Akutna diskogena bol -- Imunobiologija -- Donji dio leđa -- Intervertebralni disk  HA10-05312 
 
Akutna generalizirana egzantematozna pustuloza -- Ketokonazol  HA10-05190 
 
Akutna intoksikacija alkoholom -- Alkohol u krvi -- Koleracija plazmatskih laktata i koncentracije alkohola  HA10-04681 
 
Akutna limfoblastična leukemija -- Burkittov limfom -- Citološki nalaz  HA10-04228 
 
Akutne respiratorne infekcije -- Tonzilofaringitis -- Pneumonija -- Mycoplasma pneumoniae -- Adolescenti  HA10-05449 
 
Akutni bronhiolitis -- Dišni sustav -- Radiografija -- Radiološka dijagnostika -- Djeca  HA10-05543 
 
Akutni koronarni sindrom -- Akutni infarkt miokarda -- Elevacija ST-segmenta -- Prevencija  HA10-05136 
 
Akutni koronarni sindrom -- Infarkt miokarda -- Elevacija ST-segmenta -- Oralna terapija -- Klopidogrel -- Beta-blokatori  HA10-05102 
 
Akutni moždani udar -- Afazija -- Unilateralno zanemarivanje -- Anosognozija -- Delirij -- Depresija  HA10-05425 
 
Akutni pijelonefritis -- Infekcija mokraćnog sustava -- Ultrazvuk  HA10-05494 
 
Akutno bubrežno zatajenje -- Biomarkeri -- Lipokalin  HA10-05168 
 
Akvaporin 9 (AQP9) -- Miševi s uklonjenim akvaporin 9 genom  HA10-04250 
 
Akvarel  HA10-08177 
 
Akvizicijsko iskustvo -- Farmaceutska industrija  HA10-01868 
 
Alain Badiou  HA10-00622 
 
Alain Platel  HA10-08653 
 
Alain Resnais  HA10-08482 
 
Albendazol -- Ivermektin -- Želučanocrijevni oblići  HA10-04629 
 
Albert Camus  HA10-09418  HA10-09416 
 
Albert Einstein -- Niels Bohr -- John S. Bell  HA10-03696 
 
Albert Einstein -- Thomas Young  HA10-03716 
 
Albert Schweitzer  HA10-09363 
 
Alberto Campo Baeza  HA10-07852 
 
Alberto Campo Baeza -- Andaluzijski muzej sjećanja (Granada, Španjolska)  HA10-07853 
 
Alberto Fortis  HA10-09444  HA10-11079 
 
Alberto Giacometti  HA10-08154 
 
Albin Eder  HA10-00421 
 
Aldolna kondenzacija -- Keto-enolna tautomerija -- Reaktanti  HA10-03783 
 
Alegorija -- Stilizacija  HA10-09813 
 
Aleksandar Augustinčić  HA10-08643  HA10-08537 
 
Aleksandar Augustinčić -- Ljubica Wagner  HA10-08591 
 
Aleksandar Flaker  HA10-09177  HA10-11168  HA10-11239  HA10-11331  HA10-11370  HA10-09178  HA10-09700 
 
Aleksandar I. Karađorđević  HA10-11621 
 
Aleksandar Maćašev  HA10-07764 
 
Aleksandar Ogarjov  HA10-08648 
 
Aleksandar Popovski (redatelj) -- Daniil Harms  HA10-08542 
 
Aleksandar Popovski (redatelj) -- Henrik Ibsen  HA10-08575 
 
Aleksandar Ranković  HA10-11625 
 
Aleksandar Roža  HA10-09908 
 
Aleksandar Srnec  HA10-00434 
 
Aleksandar Šandor Augustinčić  HA10-11172 
 
Aleksandr Ivanovič Oparin  HA10-04156 
 
Alem Biočić -- Mladen Mitar  HA10-08258 
 
Alen Bović -- Ivan Vidić  HA10-09924 
 
Alen Kristić  HA10-01263 
 
Aleph (kazališna skupina) -- FER  HA10-08538 
 
Alergena plijesan -- Alergen Asp f 1 -- Aspergillus fumigatus -- Respiratorna infekcija -- Imunoenzimski test -- Astma -- Peradarska farma  HA10-06667 
 
Alergijske bolesti -- Astma -- Frakcija izdahnutog dušikova oksid  HA10-05619 
 
Alergijske bolesti -- Atopijski dermatitis -- Alergeni -- Kravlje mlijeko -- Atopijski epikutani test -- Djeca  HA10-05453 
 
Alergijski rinitis -- Smjernice ARIA -- Dijagnostika -- Terapija  HA10-05500 
 
Alergotoksologija -- Polutanti -- Alergeni -- Alergija  HA10-04944 
 
Alessandro Bosetti  HA10-08920 
 
Alessandro Salvi  HA10-09505  HA10-09407  HA10-09498 
 
Alessio Coloni  HA10-07958 
 
Alex Chilton  HA10-08407 
 
Alfi Kabiljo  HA10-08350 
 
Alfred Albini  HA10-07839 
 
Alfredo Perata  HA10-11347 
 
Alge -- Ultrazvuk -- Ultraljubičasto zračenje  HA10-04285 
 
Algebarski pristup -- Proizvodnja -- Popravak neispravne robe -- Jedinica vremena  HA10-06245 
 
Algebra -- Numerička varijabla -- Geometrijska varijabla -- Geometrijska funkcija -- Sketchpad  HA10-03598 
 
Algoritmi -- P-problem -- NP-problem -- Milenijski problem  HA10-03494 
 
Ali Hamenei  HA10-01652 
 
Alighieri, Dante  HA10-09446 
 
Alija M. Akšamija  HA10-08279 
 
Alimentacijska obveza  HA10-02475 
 
Alkohol -- Mediji -- Reklamiranje alkoholnih pića -- Edukacija putem medija  HA10-07205 
 
Alkoholičari -- Socioterapijska zajednica -- Sociolingvističko istraživanje -- Terapijski jezik  HA10-00742 
 
Alkoholizam -- Alkoholna bolest jetre -- Upala gušteraće -- Alkoholna kardiomiopatija  HA10-05330 
 
Alkoholizam -- Dijagnostika -- Intoksikacija alkoholom -- Ovisnost -- Apstinencijski sindrom  HA10-00808 
 
Alkoholizam -- Marketing alkoholnih pića  HA10-07184 
 
Alkoholizam -- Psihosocijalni pristup -- Klubovi liječenih alkoholičara  HA10-02686 
 
Alkoholizam -- Psihoterapija -- Terapijska zajednica -- Obiteljska terapija -- Recidiv  HA10-00860 
 
Alkoholizam -- Suicidalnost -- Psihički poremećaji -- Komorbiditet -- Kolesterol -- Serotonin  HA10-00675 
 
Alkoholizam -- Umjetnička kreativnost -- Kreativno izražavanje -- Separacijska anksioznost  HA10-05641 
 
Alkoholizam i oralno zdravlje -- Oralna oboljenja ovisnika  HA10-04677 
 
Alkoholizam u žena  HA10-00877 
 
Alkotestiranje -- Analiza krvi -- Alkometar  HA10-02257 
 
Aloe vera -- Kožne rane  HA10-04506 
 
Alojz Majetić -- Daniela Trputec  HA10-10034  HA10-09887 
 
Alonso Mudarra  HA10-08324 
 
Alopecia areata -- Gubitak kose -- Glukokortikoidi -- Topička imunoterapija  HA10-05366 
 
Alopecija -- Depresija  HA10-05217 
 
Alpsko skijanje -- Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost  HA10-08682 
 
Alpsko skijanje -- Sportska brzina -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost -- Demonstratori skijanja  HA10-08817 
 
Altaristička radionica -- Oltari -- Skulpture -- Anđeli  HA10-07658 
 
Alternarijska pjegavost -- Jabuka  HA10-06496 
 
Alternativna kazališna scena  HA10-08597  HA10-08589  HA10-08560 
 
Alternativna kazališna scena -- Studentska kazališna scena  HA10-08535 
 
Alternativne publikacije -- Avangardni časopisi  HA10-00350 
 
Alternativno kazalište  HA10-08628 
 
Aluminij -- Genetička analiza -- Pšenica -- Ječam  HA10-06491 
 
Aluminij -- Svojstva -- Dobivanje aluminija iz gline  HA10-03842 
 
Aluminijeva legura -- Naplatak -- Avionski kotač -- Zamorna pukotina  HA10-07460 
 
Aluminijeva pjena -- Savojna krutost -- Tlačno opterećenje -- Vlačno naprezanje  HA10-06086 
 
Aluminijska slitina -- Kemijski sastav -- Topla pukotina -- Odljevak -- Trupac  HA10-07452 
 
Aluminijske legure  HA10-07456 
 
Aluvijalna ravan -- Fluvisol -- Humofluvisol  HA10-03936 
 
Alzheimerova bolest -- Bolest u obitelji -- Njega  HA10-00847 
 
Alzheimerova bolest -- Galantamin -- Nuspojave lijeka  HA10-04987 
 
Alzheimerova bolest -- Kognitivna oštećenja -- Opća anestezija  HA10-05198 
 
Alzheimerova bolest -- Kreativno izražavanje -- Komunikacijske poteškoće -- Komunikacija  HA10-02674 
 
Amalgam -- Hardyjevi operatori  HA10-03292 
 
Amando Ivančić  HA10-08399 
 
Amatersko kazalište  HA10-08568  HA10-08635 
 
Amatersko kazalište -- Dramatizacija književne proze  HA10-08647 
 
Amatersko kazalište -- Hrvatsko kazalište  HA10-08585 
 
Amaurosis fugax  HA10-05819 
 
Ambalažni materijal -- Ultrazvuk niskog intenziteta -- Strano tijelo u pakiranju -- Puls-jeka metoda  HA10-07374 
 
Ambijentalne instalacije  HA10-07699 
 
Ambrosini, Emilio  HA10-07997 
 
Ambulanta obiteljske medicine -- Otočka medicina -- Godišnji odmor liječnika  HA10-04837 
 
Ambulantna psihijatrijska skrb -- Prekidanje liječenja  HA10-05242 
 
Ameloblastom -- Prijeoperacijska dijagnostika  HA10-05316 
 
Amenofis IV.  HA10-04094 
 
Američka arhitektura 21. st.  HA10-07885 
 
Američka arhitektura 21. st. -- Urbanizam -- Transgranični urbanizam -- Neformalna arhitektura  HA10-07923 
 
Američka kazališna scena  HA10-08541 
 
Američka književnost 20. st.  HA10-09318 
 
Američka književnost 20. st. -- Poezija  HA10-09280  HA10-09331 
 
Američka politika prema RH -- Raspad Jugoslavije -- Priznanje Hrvatske  HA10-01758 
 
Američka popularna kultura -- Kontrakultura  HA10-08449 
 
Američki eksperimentalni film -- Avangardni film  HA10-08448 
 
Američki znanstvenofantastični film 1950-tih -- Znanost  HA10-08452 
 
Američko pjesništvo  HA10-09305 
 
Američko-europski odnosi -- Predsjedništvo Baracka Obame -- Europska integracija  HA10-01775 
 
Amfore -- Peći -- Proizvodnja keramike  HA10-10967 
 
Amiloidoza -- Sindrom karpalnog tunela -- Kronično zatajenje bubrega -- Hemodijaliza  HA10-05137 
 
Aminokiseline -- Pleurotus cornucopiae -- Trovalentni krom  HA10-07349 
 
Amir Talić  HA10-10871 
 
Amnijska membrana -- Rožnični transplantat -- Transplantacija  HA10-03988 
 
Amok -- Ludilo -- Hrvatska književnost  HA10-10582 
 
Amoksicilin -- Kitozan -- In vitro  HA10-05008 
 
Amonoreja -- Shizofrenija -- Sulpirid -- Risperidon  HA10-04945 
 
Amorfna slitina -- Termička stabilnost -- Elektronska struktura -- Mehanička svojstva  HA10-03709 
 
Amplitudne anomalije -- Obrada seizmičkih podataka -- Fourierova transformacija  HA10-06191 
 
Amplodipin maleat  HA10-03837 
 
Amygdalus -- Hibrid -- Sjemeni omotač -- Koštica  HA10-04323 
 
Ana Horvat  HA10-09704 
 
Ana Katarina Frankopan Zrinska  HA10-11667 
 
Ana s. Rahela Tojčić Jušić  HA10-10033 
 
Ana Vrdoljak  HA10-09705 
 
Anabolički steroidi -- Kaznenopravna odgovornost -- Doping  HA10-02354 
 
Anafilaksija potaknuta naporom -- Mehanizam nastanka -- Klinička obilježja i podjela -- Dijagnoza -- Liječenje  HA10-05138 
 
Analitička kemija -- Hrvatsko analitičko nazivlje -- Terminološki rječnik -- Enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkog nazivlja  HA10-09045 
 
Analiza društvenih mreža -- Eureka mreža  HA10-00218 
 
Analiza društvenih mreža -- Semantički Web-Wiki -- FAO ontologije -- Projekt NEON  HA10-00219 
 
Analiza kvalitete -- Konkurentnost -- Tekstilna i odjevna industrija  HA10-07514 
 
Analiza osjetljivosti -- Ukupni životni troškovi građevina -- Uporabni vijek građevine -- Održavanje građevine  HA10-06319 
 
Analiza postupaka pridobivanja drva -- Ergonomski pokazatelji -- Tehnološki pokazatelji -- Parzenova funkcija gustoće vjerojatnosti  HA10-06431 
 
Analiza sidrenja -- Sidreni sustav -- API pravila -- DNV pravila  HA10-06379 
 
Analiza socijalnih mreža -- SNA -- Akademska dostignuća -- Radno okruženje  HA10-03053 
 
Analiza stakla -- SEM/EDX -- Elektronski mikroskop -- Automobilske žarulje -- Prometne nesreće  HA10-02256 
 
Analiza učinkovitosti ATM međuspremnika -- ATM komutatori -- Širokopojasni promet -- Međudolazna vremena -- Diskretni višeserverski prioritetni redovi  HA10-00205 
 
Analizator Olympus A2700 plus -- Klinička kemija  HA10-03990 
 
André Gide  HA10-09492 
 
Andrea Branzi  HA10-07939 
 
Andrea Zlatar  HA10-10218 
 
Andreas Lichtblau -- Susanna Wagner  HA10-08032 
 
Andrej Nikolaidis  HA10-01452 
 
Andreja Kulunčić  HA10-01520 
 
Andrija Colussi  HA10-11395 
 
Andrija Čičin-Šain  HA10-11173 
 
Andrija Maurović  HA10-08173 
 
Andrija Rački  HA10-11335 
 
Andrija Štampar  HA10-11174 
 
Andrija Šuljak  HA10-11175  HA10-00993 
 
Andrija Živković  HA10-01241  HA10-11336 
 
Andrijana Kos-Lajtman  HA10-10109 
 
Andrijica Šimić  HA10-11228 
 
Androcentrizam -- Podruštvljeno znanje -- Feministička epistemologija -- Znanstvena jednorodnost  HA10-01383 
 
Andrologija -- Urologija -- Erektilna disfunkcija -- Neplodnost -- Andropauza  HA10-05142 
 
Andronico Abaroa Luksic -- Guillermo Luksic  HA10-11327 
 
Anđela Frančić -- Boris Kuzmić  HA10-09163 
 
Anđelko Igrec  HA10-08336 
 
Anđelko Košćak  HA10-11641 
 
Anela Borčić  HA10-09691 
 
Anemija -- Kronična bolest bubrega -- Srcožilne bolesti -- Dijabetička nefropatija -- Liječenje anemije  HA10-05143 
 
Anemija -- Zloćudne bolesti -- Maligne bolesti -- Eritropoetin  HA10-05144 
 
Anestezija -- Urologija -- Postoperativna analgezija  HA10-04947 
 
Anesteziologija -- Zdravstvena skrb -- Sigurnost bolesnika  HA10-05175 
 
Aneurizma vene Galenae -- Endovaskularna embolizacija -- Prenatalna dijagnostika -- Moždana anomalija  HA10-05901 
 
Angel academy of art  HA10-07662 
 
Angioedem -- C1 inhibitor -- Ascites -- Puerperij -- Abdominalna bol  HA10-05325 
 
Angioimunoblastični T-limfom -- Citološka punkcija -- Imunofenotipizacija -- B-stanični limfom  HA10-04039 
 
Angiosarkom dojke -- Citološka analiza -- Histološka analiza  HA10-03977 
 
Anglicizmi -- Hrvatski jezik -- Njemački jezik  HA10-09012 
 
Angolci u Portugalu -- Integracija i identitet -- Postkolonijalizam  HA10-01386 
 
Angus Maddison  HA10-11176 
 
Anica Tomić -- Jelena Kovačić  HA10-08586 
 
Anica Tomić -- Jelena Kovačić (prevoditeljica)  HA10-08639 
 
Anica Tomić -- Maja Kovač  HA10-08600 
 
Animal symbolicum -- Postmoderna -- Komunikacija -- Simbolizacija -- Desimbolizacija -- Društvena kritika  HA10-00660 
 
Animirani film  HA10-08509  HA10-08505 
 
Anizotropna svojstva -- Električna vodljivost -- Toplinska vodljivost -- Ortorompski aproksimant dekagonalnih kvazikristala -- Hallov koeficijent  HA10-03693 
 
Anka Krizmanić  HA10-08592 
 
Anka Žagar  HA10-10374 
 
Anketa -- Statistika -- Uzorak  HA10-03415 
 
Anketno istraživanje  HA10-01451 
 
Ankica Pandžić  HA10-00428 
 
Anksioznost -- Adolescenti -- Poremećaji u prehrani -- Navike hranjenja -- Roditeljsko ponašanje -- Adolescenti  HA10-00677 
 
Anksioznost -- Panični poremećaj -- Psihodinamski model paničnog poremećaja  HA10-00762 
 
Anonimni alkoholičari (organizacija)  HA10-00355 
 
Anonimnost -- Zajedništvo  HA10-00634 
 
Anorexia nervosa -- Anoreksija -- Adolescenti -- Poremećaji hranjenja -- Psihički poremećaji -- Liječenje  HA10-05184 
 
Anorganski arsen -- Oksidativni stres -- Dehidrataza delta-aminolevulinske kiseline -- Selen -- Kalcij -- Magnezij  HA10-04718 
 
Anstezija -- Analgezija -- Mali ginekološki zahvati  HA10-05900 
 
ANTARES model -- Fotosfera -- Termodinamička analiza  HA10-03611 
 
Ante Babaja  HA10-08502  HA10-08451  HA10-08479  HA10-08516  HA10-08511  HA10-08492  HA10-08461  HA10-08521  HA10-08514 
 
Ante Benešić  HA10-09960 
 
Ante Kresina  HA10-11208 
 
Ante Lisica  HA10-10367 
 
Ante Nikša Bilić  HA10-07924 
 
Ante Orlić -- Zdenko Tonković  HA10-08083 
 
Ante Pažanin  HA10-00005 
 
Ante Sekulić  HA10-11286 
 
Ante Stamać  HA10-10253  HA10-09708  HA10-09709 
 
Ante Starčević -- Eszter Solymosi  HA10-11178 
 
Ante Tomić  HA10-09896 
 
Ante Uglešić  HA10-08034 
 
Ante Vukasović  HA10-02959  HA10-02958 
 
Antibiotici -- Antimikrobna terapija -- Profilaksa infekcije  HA10-05669 
 
Antibiotska profilaksa -- Histeroskopija -- Kiretaža -- Biopsija endometrija -- Histerosalpingografija -- Dilatacija  HA10-05902 
 
Antička topografija -- Venetsko područje  HA10-03670 
 
Antička uljara -- Villa rustica -- Keramika  HA10-10892 
 
Antički spomenici  HA10-10937 
 
Antičko staklo -- Vrčevi  HA10-11022 
 
Antidepresivi -- Depresija -- Neurotransmiteri -- Inhibitori -- Liječenje biljem  HA10-04949 
 
Antidepresivi -- Suicidalnost  HA10-05593 
 
Antiepileptici -- Dress sindrom -- Idiosinkratičke reakcije -- Infekcije  HA10-05021 
 
Antifašizam  HA10-11531 
 
Anti-filozofija  HA10-00551 
 
Antifosfolipidni sindrom -- Venska tromboza -- Varfarin  HA10-05531 
 
Antifungalna aktivnost -- Eterično ulje -- Porast fitopatogenih gljiva  HA10-06543 
 
Antimikrobna aktivnost -- Fitoplazma -- Bakterije  HA10-04277 
 
Antimikrobna aktivnost -- Probiotici -- Mliječna kiselina -- Starter kultura  HA10-07338 
 
Antimikrobna osjetljivost bakterija -- Escherichia coli -- Salmonella spp. -- Pasteurella multocida -- Streptococcus suis -- Actinobacillus pleuropneumoniae -- Svinjogojstvo  HA10-06650 
 
Antimikrobna profilaksa -- Kirurgija -- Antimikrobni lijekovi -- Perioperacijska skrb -- Smjernice ISKRA  HA10-05091 
 
Antimikrobna terapija -- Antibiotici -- Infekcija mokraćnog sustava  HA10-05256 
 
Antimikrobno liječenje -- Bakterijemija  HA10-05404 
 
Antimikrobno liječenje -- Infektivni proljev  HA10-05151 
 
Anti-Müllerov hormon -- Menstruacijski ciklus -- Ovarijska rezerva  HA10-05556 
 
Antineoplastici -- Radni okoliš -- Genotoksičnost -- Mikronukleus-test -- Komet-test  HA10-04951 
 
Antioksidacijsko djelovanje -- Slobodni radikali -- Fitinska kiselina  HA10-07339 
 
Antioksidacijsko djelovanje -- Želatina -- Meduza -- Polipeptidi  HA10-07362 
 
Antioksidansi -- Integralne žitarice -- Zdravstveni učinak  HA10-07341 
 
Antioksidansi -- Oksidativni stres -- Homeostaza -- Rak (bolest)  HA10-04159 
 
Antioksidansi -- Polisaharidi -- Goji -- Kiwi -- Trešnja -- Brusnica -- Purifikacija  HA10-07380 
 
Antioksidansi -- Sansevieria roxburghiana -- Rizom -- Streptozotocin -- Antidijabetička aktivnost -- Dijabetes  HA10-05148 
 
Antioksidativni enzim -- Fitohelatin -- Alhagi camelorum -- Bakar (metal)  HA10-04197 
 
Antipsihotici -- Adolescenti -- Generički lijekovi -- Risperidon  HA10-05023 
 
Antipsihotici -- Prekidanje liječenja -- Shizofrenija -- Zuklopentiksol  HA10-04953 
 
Antipsihotici -- Shizofrenija -- Smjernice za liječenje  HA10-05073 
 
Antirelativizam -- Apsolutizam -- Fiksno značenje -- Ratovi znanosti  HA10-01522 
 
Antisemitizam  HA10-11178 
 
Antisemitizam -- Ustaški tisak  HA10-01722 
 
Antisrpske demonstracije  HA10-11527 
 
Antižidovstvo -- Rasno zakonodavstvo  HA10-02218 
 
Anto Jurilj  HA10-03994 
 
Anto Šarić  HA10-00995 
 
Antologija  HA10-10023 
 
Anton Depope  HA10-08069 
 
Anton Vrlić  HA10-08178 
 
Antoni Gaudí  HA10-00404 
 
Antonia Majača -- Ivana Bago  HA10-07669 
 
Antonín Dvořák  HA10-08355 
 
Antonio Negri -- Dag Strpić  HA10-01847 
 
Antonio Santin -- Raffaele Radossi  HA10-01264 
 
Antracenski derivati -- Krkavina -- Rhamnus -- Metoda tankoslojne kromatografije -- Dantron  HA10-05031 
 
Antrakinonsko bojilo -- Fenton proces -- Obezbojavanje vodene otopine  HA10-07245 
 
Antropologija boli -- Cirkus i feminizam  HA10-10739 
 
Antropologija hodočašća -- Kulturna antropologija -- Religijska iskustva  HA10-03086 
 
Antropologija smrti -- Antropologija umiranja -- Tretman umirućih pacijenata -- Rak (bolest) -- Palijativna medicina  HA10-03080 
 
Antropološki status -- Organizirana tjelesna aktivnost  HA10-02745 
 
Antropometrija -- Ergonomija -- Autobusno sjedalo  HA10-06387 
 
Antropometrija -- Motoričke sposobnosti -- Funkcionalne sposobnosti -- Učenici  HA10-04656 
 
Antun - Tonko Tomić  HA10-07144 
 
Antun Bonifačić  HA10-10233 
 
Antun Danijel Josipović  HA10-11253 
 
Antun Mahnić  HA10-01009  HA10-02870 
 
Antun Radić  HA10-03095 
 
Antun Sinčić  HA10-11307 
 
Antun Šoljan  HA10-09713  HA10-10640  HA10-10639 
 
Antun Vramec -- Pavao Ritter Vitezović  HA10-11605 
 
Antun Žic Dunižarić  HA10-00481 
 
AOMP -- Model BBC -- Bolnice -- Efikasna granica  HA10-05441 
 
Apartmanska zgrada Feral (Portorož, Slovenija)  HA10-07958 
 
Aplikacije dubinske analize podataka -- Prepaid churn model -- Neuronske mreže -- Stabla odlučivanja -- Logistička regresija  HA10-00194 
 
Aplike -- Cikadni nakit  HA10-11020 
 
Apoptoza -- Maligni melanom  HA10-04198 
 
Apoptoza leukemijskih stanica -- Akutna mijeloična leukemija -- Citomorfologija -- Citokemija  HA10-03996 
 
Apostolat mladih -- Katolički pokreti mladih  HA10-01288 
 
Apostoli  HA10-01329 
 
Apostolska služba  HA10-00997 
 
Aproksimacija funkcije -- Fourierov red -- Valićni red  HA10-03281 
 
Aproksimalni karijes -- Karijesne lezije  HA10-05797 
 
Arabidopsis thaliana -- HSP70 -- Antioksidativni enzimi  HA10-04322 
 
Arapska književnost -- Poezija  HA10-10874 
 
Arapske autokracije -- Politički islam -- Fundamentalizam -- Islamistički pokret -- Muslimansko bratstvo -- Islamski aktivizam  HA10-01689 
 
Arbitraža  HA10-02431 
 
Arbitraža -- Dopunski pravorijek -- Poredbenopravna razmatranja  HA10-02428 
 
Arbitraža -- Pravorijek  HA10-02468 
 
Arbitraža -- Zagrebačka pravila  HA10-02444 
 
Arbitražne klauzule -- Štetni ugovori  HA10-02432 
 
Arbitražne klauzule -- Ugovori  HA10-02433 
 
Arbitražni postupak -- Prijeboj tražbina  HA10-02499 
 
Arbitražni spor -- Dionička društva  HA10-02434 
 
Arbitražni spor -- Nogomet  HA10-02435 
 
Arbitražni sporazum  HA10-02299 
 
Arbitražno procesno pravo  HA10-02458 
 
Arboretum Lisičine -- Revitalizacija -- Četinjače  HA10-06470 
 
ARDL granični test -- Električna energija  HA10-02007 
 
Arena Centar (Zagreb) -- Trgovačko-zabavni centar -- Gradilište  HA10-06231 
 
Arhé d.o.o. (Arhitektonski ured)  HA10-08041 
 
Arheloška zbirka Sv. Ante na Humcu  HA10-11003 
 
Arheolog  HA10-11378 
 
Arheologija  HA10-00402  HA10-10901 
 
Arheologija Buzeštine  HA10-10906 
 
Arheološka baština  HA10-10888 
 
Arheološka iskopavanja -- Srednjovjekovna nizinska utvrda -- Piloti mosta  HA10-10976 
 
Arheološka istraživanja  HA10-08035  HA10-07913  HA10-07926  HA10-11040  HA10-11058  HA10-11001 
 
Arheološka istraživanja -- Antička arhitektura -- Rimska vila  HA10-11059 
 
Arheološka istraživanja -- Antički Oneo  HA10-11024 
 
Arheološka istraživanja -- Bastion -- Obrambeni zid -- Veliki Tabor  HA10-11057 
 
Arheološka istraživanja -- Bjelobrdska kultura -- Groblje -- Keramika -- Fotodokumentacija  HA10-10952 
 
Arheološka istraživanja -- Brončanodobna keramika  HA10-10899 
 
Arheološka istraživanja -- Cjediljke -- Rimska keramika  HA10-11026 
 
Arheološka istraživanja -- Crkva sv. Đurđe -- Crkveno pokućstvo  HA10-10889 
 
Arheološka istraživanja -- Fortifikacijska arhitektura -- Utvrde -- Citadele -- Arheološki nalazi  HA10-10993 
 
Arheološka istraživanja -- Keramika -- Antička keramika  HA10-10907 
 
Arheološka istraživanja -- Mrtvačnice -- Rimska keramika  HA10-10990 
 
Arheološka istraživanja -- Palisade -- Bedem -- Autocesta Zagreb-Sisak  HA10-10917 
 
Arheološka istraživanja -- Peterokutna kula -- Stari grad Samobor  HA10-10893 
 
Arheološka istraživanja -- Projekt Burnum  HA10-11012 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostan  HA10-10914 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovna trgovina -- Trgovinska središta 8.-9. st.  HA10-10883 
 
Arheološka istraživanja -- Tegula  HA10-10890 
 
Arheološka nalazišta -- Neandertalci  HA10-00409 
 
Arheološka nalazišta -- Rimljani -- Rimske ceste -- Spomenici  HA10-11055 
 
Arheološka topografija  HA10-10915 
 
Arheološka topografija -- Rekognosciranje terena -- Kasna antika -- Tumuli  HA10-10918 
 
Arheološki lokalitet Desilo  HA10-10894 
 
Arheološki lokalitet Pakoštane - Crkvina -- Numizmatički nalazi  HA10-08121 
 
Arheološki lokaliteti  HA10-10905 
 
Arheološki muzej (Osijek)  HA10-00263 
 
Arheološki muzej Álave (Vitoria, Španjolska)  HA10-07858 
 
Arheološki muzej Narona u Metkoviću  HA10-04564 
 
Arheološki muzej u Zagrebu -- Numizmatička zbirka  HA10-08104 
 
Arheološki muzej Zadar  HA10-08117  HA10-10997 
 
Arheološki muzeji na otvorenome  HA10-00444 
 
Arheološki nalazi  HA10-10951  HA10-10981  HA10-10980 
 
Arheološki nalazi -- Arheološki lokalitet -- Rimski vojni logor -- Jupitrov kult  HA10-10948 
 
Arheološki nalazi -- Rimska stela  HA10-10965 
 
Arheološki nalazi -- Sarkofazi  HA10-11053 
 
Arheološki nalazi 7.-9. st. -- Hrvatska povijest 7.-9. st.  HA10-10909 
 
Arheološki spomenici -- Vučedolska kultura  HA10-10954 
 
Arheološko iskopavanje -- Nekropola -- Liburni  HA10-10936 
 
Arheološko rekognosciranje  HA10-10897 
 
Arheolozi -- Povjesničari  HA10-11472 
 
Arhitekti  HA10-07840 
 
Arhitektonska dekoracija -- Mramor -- Granit -- Porfir  HA10-08037 
 
Arhitektonska kritika  HA10-07835 
 
Arhitektonska politika  HA10-07841 
 
Arhitektonska rekonstrukcija -- Dvorci  HA10-07873 
 
Arhitektonska skulptura -- Skulptorske dekoracije -- Srednjovjekovna arhitektonska skulptura  HA10-07889 
 
Arhitektonska teorija -- Arhitektonska praksa  HA10-08004 
 
Arhitektonske izložbe  HA10-07857 
 
Arhitektonske odlike  HA10-07830 
 
Arhitektonski natječaj EPK Drava 2012.  HA10-07919 
 
Arhitektonski projekti  HA10-07864  HA10-07829 
 
Arhitektonski projekti -- Arhitektura javnih prostora  HA10-08021 
 
Arhitektonski projekti -- Crkve  HA10-07863 
 
Arhitektonski projekti -- Izložbeni prostori  HA10-07859 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće za odmor  HA10-07914 
 
Arhitektonski projekti -- Sanacija  HA10-07995 
 
Arhitektonski projekti -- Spomen-obilježja  HA10-08048 
 
Arhitektonski projekti -- Škole  HA10-08024 
 
Arhitektura  HA10-07992  HA10-08060  HA10-07925  HA10-07948  HA10-07932  HA10-11114 
 
Arhitektura -- Erotika -- Prostor  HA10-07874 
 
Arhitektura -- Fotografija  HA10-08286 
 
Arhitektura -- Gradovi  HA10-07961 
 
Arhitektura -- Interijeri -- Muzeji  HA10-08057 
 
Arhitektura -- Kapele  HA10-07901 
 
Arhitektura -- Konzervacija  HA10-07891 
 
Arhitektura -- Muzeji  HA10-08050 
 
Arhitektura -- Poslovne zgrade  HA10-08061 
 
Arhitektura -- Romaničke crkve  HA10-07940 
 
Arhitektura -- Školske zgrade  HA10-08059 
 
Arhitektura -- Ugostiteljski objekti  HA10-07834 
 
Arhitektura -- Umjetnički paviljoni -- Izložbeni prostori  HA10-07943 
 
Arhitektura -- Zagrebački zbor -- Gospodarska izložba -- Povijesni prikaz  HA10-07847 
 
Arhitektura -- Zgrade hotela  HA10-07999  HA10-07924  HA10-08033 
 
Arhitektura džamije -- Suvremena džamija -- Vernakularni pristup -- Historicizmi  HA10-08017 
 
Arhitektura gostoljubivosti -- Mjesni identitet  HA10-07986 
 
Arhitektura ikonostasa  HA10-07844 
 
Arhitektura javnih prostora  HA10-08034 
 
Arhitektura javnih prostora -- Pješački nathodnik  HA10-07855 
 
Arhitektura javnog prostora -- Izložbeni prostori  HA10-07895 
 
Arhitektura pročelja -- Francuska arhitektura 15. st.  HA10-07898 
 
Arhitektura secesije  HA10-07846 
 
Arhiv Porečke i Pulske biskupije  HA10-00998 
 
Arhivska etnološka građa -- Tradicijska kultura -- Hrvatska etnologija  HA10-03095 
 
Arhivska građa  HA10-11413 
 
Arhivska građa do 1945.  HA10-11427 
 
Arhivsko gradivo -- Tehnička dokumentacija -- Povijest pomorstva -- Povijest urbanizma -- Povijest brodogradnje  HA10-11436 
 
Arhuška konvencija  HA10-02561 
 
Aristoteles  HA10-00957 
 
Aristoteles -- Platon  HA10-00967 
 
Aristoteles -- Spinoza, Baruch de  HA10-00518 
 
Aristoteles -- Thomas Aquinas  HA10-00612 
 
Aritmetika -- Matematika -- Udžbenici -- Školstvo  HA10-02763 
 
Armano Jeričević  HA10-08149 
 
Armija BiH  HA10-02657 
 
Armillaria ostoyae -- Somatogamija -- Rizomorfi  HA10-04119 
 
Armirani beton -- Kriterij održivosti -- Produljenje uporabnog vijeka  HA10-06259 
 
Armiranobetonski most -- Trajnost mosta -- Markovljev proces -- Šibenski most  HA10-06275 
 
Armiranobetonski nosač -- Vlačno naprezanje -- Višeetapno prednapinjanje -- Proračun  HA10-06295 
 
Armiranobetonski presjek -- Dimenzioniranje -- Razredi betona -- Čvrstoća betona  HA10-06325 
 
Armiranobetonski stup -- Prodor klorida -- Betonska konstrukcija -- Krčki most  HA10-06309 
 
Armiranobetonski zid -- Potresno područje -- Potres -- Projektiranje  HA10-06232 
 
Arnošt Grund  HA10-04337 
 
Aroma sira -- Peptidi -- Aminokiseline  HA10-06828 
 
Aromaterapija -- Relaksacija -- Trudnoća -- Dijete  HA10-04688 
 
Aroreksija -- Bulimija -- Impulzivno ponašanje  HA10-05248 
 
Arsen u podzemnoj vodi -- Koncentracije arsena u vodi iz prirodnih izvora -- Hidrogeokemija  HA10-03865 
 
arSTUDIO  HA10-07855 
 
Arte povere  HA10-07673 
 
ARTEC Architekten -- Višestambena zgrada Tokiostrasse (Beč, Austrija)  HA10-07907 
 
Arterijska hipertenzija -- Antihipertenzivni lijekovi -- Felodipin -- Ramipril -- Farmakologija  HA10-05004 
 
Arterijska hipertenzija -- Djeca -- Adolescenti  HA10-05300 
 
Arterijska hipertenzija -- Hemodijaliza  HA10-05155 
 
Arterijska hipertenzija -- Hipertenzivna nefropatija -- Kompjutorizirana tomografija -- Magnetska rezonancija -- Radiologija -- Ultrazvuk  HA10-05621 
 
Arterijska hipertenzija -- Kardiovaskularni rizik -- Arterijski tlak -- Mjerenje krvnog tlaka  HA10-04735 
 
Arterijska hipertenzija -- Kardiovaskularni rizik -- Unos soli -- Sol  HA10-04736 
 
Arterijska hipertenzija -- Kuhinjska sol  HA10-04860 
 
Arterijska hipertenzija -- Prekinuti luk aorte -- Aortografija  HA10-05878 
 
Arterijska hipertenzija -- Primarni aldosteronizam -- Aldosteron/renin omjer  HA10-05496 
 
Arterijski tlak -- Nefroni -- Nefrogeneza -- Fetalni razvoj  HA10-04929 
 
Artroskopija lakta -- Kirurgija -- Bolesti zglobova  HA10-05823 
 
Aseptički meningitis -- Perceptivna gluhoća -- Vestibulopatija -- Nuspojave -- Ibuprofen -- Ranitidin -- Ciprofloksacin  HA10-05243 
 
Aseptična razlabavljenost -- Ugradnja umjetnoga bočnog zgloba -- Bočni zglob -- Koštano tkivo  HA10-04606 
 
Asfalt modificiran usitnjenom gumom -- Automobilska guma -- Utjecaj na okoliš  HA10-06265 
 
Asfaltni kolnik -- Hladno recikliranje -- Zaštita okoliša -- Kolničke konstrukcije  HA10-06254 
 
Ashmanov fenomen  HA10-05156 
 
Asimetrična volatilnost -- EGARCH model -- Nesigurnost tečaja -- Tečaj USA dolara -- Euro -- Financijska kriza  HA10-01932 
 
Asimetrija -- Racionalna dosljednost -- Uvjeti racionalnosti  HA10-00882 
 
Asinkroni elektromotorni pogon -- Trorazinski učinski pretvarač s naponskim ulazom -- Klizni način upravljanja -- Valovitost napona  HA10-00174 
 
Asinkroni motor -- Vektorsko upravljanje -- Estimator brzine vrtnje -- Estimator rotorskog toka -- Kvarno stanje rotora  HA10-00216 
 
Aspektologija -- Glagolski vid  HA10-08926 
 
Aspergerov poremećaj -- Autizam  HA10-00678 
 
Aspergerov poremećaj -- Crohnova bolest -- Epilepsija -- Dijete -- Autizam  HA10-05121 
 
Aspergerov sindrom -- Autizam -- Socijalni razvoj  HA10-02999 
 
Aspiracija stranog tijela -- Bronhoskopija -- Pleuropulmonalna fistula -- Dijete  HA10-04832 
 
Aspiracijska citologija -- Protočna citometrija -- Limfom  HA10-03982 
 
Asteraceae  HA10-04265 
 
Astma -- Liječnik obiteljske medicine -- Inhalacijski glukokortikoidi -- Dugodjelujući β2-agonist -- Montelukast  HA10-05655 
 
Astma -- Psihosocijalni rizici -- Stres  HA10-05518 
 
Astrofizički neutrini -- Kozmičke zrake -- Gama-zrake -- Neutrinska astronomija -- Neutrinski teleskop  HA10-03629 
 
Astrologija  HA10-00565 
 
Astrologija -- Astronomija  HA10-00628 
 
Astrologija -- Otkriće Novog svijeta -- Teorija konjunkcije  HA10-00635 
 
Astrologija -- Počelo -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-00609 
 
Astronomske tablice -- Kalendar svetog Krševana -- Efemeride -- Julijanska reforma kalendara  HA10-03651 
 
Astronomsko nazivlje -- Budimska zvjezdarnica  HA10-11280 
 
Ateistički fundamentalizam -- Vjerski fundamentalizam  HA10-01015 
 
Ateizam  HA10-00657  HA10-00666 
 
Ateizam -- Kršćanska vjera -- Teološki pristup -- Filozofska misao  HA10-00572 
 
Ateizam -- Kršćansko gledište  HA10-00974 
 
Ateizam -- Novi ateizam  HA10-00658  HA10-00654 
 
Ateizam -- Scijentizam  HA10-00637 
 
Ateizam u filozofiji  HA10-00662 
 
Atelijer Meštrović (Zagreb)  HA10-07640 
 
Atelje Žitnjak  HA10-07629 
 
Atenska konvencija 2002.  HA10-01367 
 
Atenska povelja -- Urbanizam  HA10-07827 
 
Atentat  HA10-11492 
 
Atentat na predsjednika  HA10-11550 
 
Ateroskleroza -- Kardiocerebrovaskularne bolesti -- Lp-PLA2  HA10-05403 
 
Ateroskleroza -- Karotidne arterije -- HIV -- Antiretrovirusni lijekovi -- Ultrazvučna dijagnostika -- Beta-indeks krutosti  HA10-05620 
 
Ateroskleroza -- Sindrom pothranjenosti -- Hemodijaliza -- Atorvastatin -- Citokini -- PUA sindrom -- Online hemodijafiltracija  HA10-05352 
 
Atomska građa tvari -- Evolucija -- Veliki prasak -- Kvantna teorija -- Gravitacija  HA10-03762 
 
Atonalitet -- Glazbena ideja  HA10-08295 
 
Atopijski dermatitis -- Djeca -- Kvaliteta života  HA10-05315 
 
Atopijski dermatitis -- Svrbež -- Histamin -- Interleukin  HA10-05339 
 
Atopijski epikutani test -- Test uboda -- Alergija na hranu -- Aeroalergeni  HA10-05544 
 
Atraktanti -- Lovke s feromonima -- Zaštita breskve i nektarine -- Semiokemikalije  HA10-04433 
 
Atrazin -- Kinetika biodegradacije -- Matematički model  HA10-07265 
 
Auditivna nastavna sredstva -- Vizualna nastavna sredstva -- Audiovizualna nastavna sredstva -- Nastava književnosti -- Tekstovna nastavna sredstva  HA10-02826 
 
Auditorij Instituta za znanost i tehnologiju (Gugging kraj Klosterneuburga, Austrija)  HA10-07987 
 
Augmentacija čeljusnog grebena -- Rekombinirani humani faktor rasta trombocita - BB -- Vođena regeneracija kosti  HA10-05786 
 
August Halm  HA10-08411 
 
August Langhoffer  HA10-04340 
 
August Šenoa  HA10-10631 
 
Auguste de Marmont  HA10-06242 
 
Auguste Rodin -- Henri Matisse  HA10-08067 
 
Augustin Franić  HA10-11493 
 
Augustinčić, Antun  HA10-00385 
 
Augzilijarni kaštel -- Rekognosciranje terena  HA10-10898 
 
Austenitni nehrđajući čelik -- Toplo preoblikovanje -- Olovo  HA10-07466 
 
Austorugarska Monarhija -- Maslinarstvo -- Stočarstvo -- Poljoprivreda -- Način života -- Prehrana  HA10-01381 
 
Australska književnost  HA10-09270 
 
Australska književnost -- Australski identitet  HA10-09271 
 
Australski film -- Aboridžini  HA10-08445 
 
Austrijska arhitektura  HA10-07890 
 
Austrijska arhitektura 21. st.  HA10-07902  HA10-07911  HA10-07856  HA10-08036  HA10-08018  HA10-07869  HA10-07907  HA10-08032 
 
Austrijska arhiteltura 21. st.  HA10-07987 
 
Austrijske guldenske novčanice 1858.-1859. -- Krivotvorine  HA10-08104 
 
Austro-ugarska monarhija  HA10-03131 
 
Austro-Ugarska Monarhija -- Prvi svjetski rat -- Vojne postrojbe -- Austrougarska vojska -- Hrvatski vojskovođe  HA10-11583 
 
Autizam -- Program Ujedinjenih naroda za razvoj -- Mobilni stručni tim  HA10-02685 
 
Autoceste -- Cestovna mreža Slovenije  HA10-06983 
 
Autoceste -- Nadvožnjaci -- Projektiranje nadvožnjaka  HA10-06293 
 
Autoceste -- Umjetna inteligencija -- Q-učenje  HA10-07084 
 
Autoceste Hrvatske -- Koncesionari  HA10-06985 
 
Autoceste Slovenije  HA10-07117 
 
Autohtona pasmina goveda -- Istarsko govedo -- Slavonsko-srijemski podolac -- Buša -- Analiza pedigrea  HA10-06766 
 
Autohtoni sojevi -- Simbiozna fiksacija dušika -- Sinorhizobium meliloti -- Bakterizacija -- Održiva poljoprivreda  HA10-04421 
 
Autohtonost -- Nacionalne manjine -- Ustavne promjene -- Izborno zakonodavstvo  HA10-02307 
 
Autokampovi -- Nazivi -- Imena -- Tvorbena analiza -- Krematonimi  HA10-09052 
 
Automatizacija -- Hrapavost -- Interferometrija -- Mjerni uređaji  HA10-06039 
 
Automatizacija -- Mjerni sustavi -- Okrugloća -- Valovitost  HA10-00077 
 
Automatizirana garaža  HA10-06311 
 
Automatizirani aloritmovi -- G-band -- GBP -- Algoritmi identifikacije prikaza  HA10-03616 
 
Automatizirano zavarivanje cijevi -- Off-shore industrija -- Kvaliteta zavarenih spojeva  HA10-06142 
 
Automatsko MAG zavarivanje -- Nosač željezničkog vagona -- Zavareni spoj -- Transport kontejnera  HA10-06084 
 
Automobil -- Elektronički sustav -- CAN sabirnica -- Jedinica za upravljanje -- Senzor  HA10-06153 
 
Automobilska industrija 1920.-1930.  HA10-06381 
 
Automobilski limovi -- Brzina deformacije -- Videoekstenzometrička metoda  HA10-07500 
 
Autopoiesis -- Živi sustavi -- Organizacijski sustavi -- Društveni sustavi -- Informacijski sustavi  HA10-00164 
 
Autoreferencijalnost  HA10-09264 
 
Autoritarizam -- Demokracija -- Narančasta revolucija  HA10-01691 
 
Autoritarnost -- Autoritarna ličnost -- Etnički sukobi -- Etnički mir  HA10-01454 
 
Autoritet -- Komunikacija u obitelji -- Adolescenti  HA10-00773 
 
Autoritet Svetog pisma  HA10-01000 
 
Autorsko pravo -- Komunitarno pravo  HA10-02488 
 
Autorsko pravo -- Računalni programi  HA10-02548 
 
Avangarda u umjetnosti -- Virtualni muzej avangarde  HA10-07763 
 
Avangardni teatar -- Suvremeni ples  HA10-08556 
 
Avijacija -- Zračna linija -- Rukovanje prtljagom -- RFID  HA10-06950 
 
Awassi ovca -- Vime -- Križanci  HA10-06704 
 
Ayaan Hirsi  HA10-09258 
 
Azbest -- Maligni mezoteliom  HA10-04700 
 
Azijski tigrasti komarac -- Aedes albopictus -- Suzbijanje komaraca  HA10-04862 
 
AŽ košnica -- Alberti-Žnidaršičeva košnica -- LR košnica -- Langstrot Rutova košnica -- Vukelićeva hranilica -- Pčelinji proizvod  HA10-06744 
 
Babesia caballi -- Babesia equi -- Antigeni -- Imunokromatografija  HA10-04542 
 
Babezioza -- Imidocarb-dipropionat -- Psi  HA10-04522 
 
Babezioza -- Sindrom sustavnog upalnog odgovora -- Sindrom višestrukog zatajenja organa -- Psi  HA10-04624 
 
Bacači sjenki -- Bilježenje grada / bilježenje vremena (projekt)  HA10-07772 
 
Bacanje kugle -- Rotacijska tehnika  HA10-08659 
 
Bacillus cereus -- Kolagenolitička proteaza -- Metaloproteaza -- Kolageni -- Životinjske kosti  HA10-07298 
 
Bački Hrvati -- Publikacije  HA10-00230 
 
Bajke -- Talijanska književnost  HA10-03102 
 
Bakar (I) -- Tiofosforil tiourea -- Luminiscencija  HA10-03793 
 
Bakar (kemijski element) -- Kadmij -- Vodena leća -- Oštećenje DNK  HA10-04990 
 
Bakar (kemijski element) -- Pitka voda  HA10-04972 
 
Bakerova cista -- Duboka venska tromboza -- Ultrazvučna dijagnostika -- Duplex ultrasonografija  HA10-05221 
 
Bakić, Asja  HA10-10300 
 
Bakić, Vojin, kipar  HA10-11679 
 
Bakterije -- Quorum sensing -- Bioluminiscencija -- Quorum quenching -- Bakterijski kanibalizam  HA10-03847 
 
Bakterije u morskoj vodi -- Dezinfekcija mora -- Escherichia coli -- Klebsiella pneumoniae -- Staphylococcus epidermidis -- Utjecaj struje na bakterije  HA10-04930 
 
Bakterijska pjegavost lišća -- Šećerna repa -- Pseudomonas syringae pv. aptata  HA10-06499 
 
Bakterijska vaginoza -- Prijevremeni porod -- Probir  HA10-05971 
 
Bakterijska vaginoza -- Trudnoća -- Prijevremeni porod  HA10-05977 
 
Bakterijski endokarditis -- Antibiotska profilaksa -- Djeca -- Adolescenti  HA10-05670 
 
Balabanov indeks -- Dendrimeri  HA10-03785 
 
Balada -- Kršćanski simboli  HA10-09799 
 
Balade  HA10-09349 
 
Baldassare d'Anna  HA10-07713 
 
Balen, Branka  HA10-11366 
 
Balet  HA10-08604 
 
Baletni umjetnici -- Baletna metodika  HA10-08656 
 
Balintova metoda -- Psihosomatska medicina -- Obiteljska medicina -- Psihoterapija  HA10-00679 
 
Baliranje slame -- Manipulator  HA10-06507 
 
Balistički identifikacijski sustav -- CONDOR  HA10-02632 
 
Balkanologija -- Umjetničke izložbe  HA10-07672 
 
Balkanska koza -- Svojstva mliječnosti -- Dužina laktacije  HA10-06658 
 
Balkanska povijest 19. st -- Ilirska ideja  HA10-01757 
 
Baltazar  HA10-08509 
 
Baltazar Adam Krčelić  HA10-02916 
 
Baltazar Bogišić  HA10-11545  HA10-11315 
 
Baltoslavenski jezici -- Germanski jezici -- Athabaskan -- Glotalizacija  HA10-08873 
 
Banka gena -- Pšenica -- Germplazma -- Vrijeme cvatnje  HA10-06557 
 
Bankarska garancija -- Depozitar -- Preuzimanje dioničog društva  HA10-02521 
 
Bankovni sustav -- Bankovno tržište -- Inozemni kapital  HA10-01985 
 
Banksy  HA10-08454 
 
Barbara Oczkowa  HA10-09014 
 
Barbarić, Damir  HA10-00638 
 
Barčot Čangarija, Vinko  HA10-11240 
 
Barić, Ernest  HA10-09066 
 
Barit  HA10-03884 
 
Barokna glazba -- Glazbeni festivali  HA10-08358 
 
Barokna glazba -- Povijesno osviješteno izvođenje  HA10-08398 
 
Barska nadbiskupija -- Kraljevina Crna Gora  HA10-01692 
 
Barska vodica -- Pjenušac -- Vinograd -- Tradicionalna arhitektura -- Bakarske prezide  HA10-07849 
 
Baršunasta plijesan lista rajčice -- Rajčice -- Passalora fulva -- Cladosporium fulvum  HA10-04448 
 
Bartol Kašić  HA10-09151  HA10-09725  HA10-09712 
 
Barun Petar Antun Hilleprand von Prandau  HA10-11690 
 
Baščanska ploča (knjiga pjesama)  HA10-10173 
 
Baštinske ustanove -- Arhivi -- Knjižnice -- Muzeji -- Međuodnosi  HA10-00259 
 
Batana -- Plovilo -- Kuća o batani (muzej)  HA10-02051 
 
Batušić, Nikola  HA10-09202 
 
Bayer CropScience  HA10-06501 
 
Baza mamile -- Patohistološki nalaz -- Retroareolarno tkivo -- Intraoperacijska citologija  HA10-04110 
 
Baze podataka  HA10-00170 
 
Bazeocelularni karcinom -- Kožni tumori -- Izlaganje UV zračenju -- Zaštita od sunca  HA10-04885 
 
BBM-Burgersova jednadžba -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Metoda rješavanja  HA10-03248 
 
Bc Institut  HA10-04444 
 
BDP -- Životno zadovoljstvo  HA10-01842 
 
Beck, Aaron  HA10-00671 
 
Bečko sveučilište -- Septem artes liberales -- Filozofija -- Teologija -- Pisma  HA10-03043 
 
Begonija -- Biostimulator -- Fosfor -- Dušik  HA10-06568 
 
Bekim Sejranović  HA10-09553 
 
Bela IV  HA10-11696 
 
Bela IV.  HA10-11549 
 
Belgijske nuklearne obitelji -- Genetička analiza -- Nasljednost -- Sintetičke karakteristike -- Antropometrijske karakteristike  HA10-04083 
 
Bellini sagovi -- Orijentalni sagovi -- Slikarstvo  HA10-08243 
 
Bellini, Gentile -- Bellini, Giovanni  HA10-08243 
 
Bellov paradoks -- Hiperbolno gibanje -- Specijalna teorija relativnosti  HA10-03708 
 
Bellov teorem -- Kvantna teorija -- Aspectov pokus  HA10-03696 
 
Belostenec  HA10-09015 
 
Ben Cain  HA10-08170 
 
Benacerraf, Paul  HA10-00883 
 
Bend  HA10-08437 
 
Bender, Ferdinand  HA10-08187 
 
Bendersova dekompozicija -- Elektroenergetski sustav -- Održavanje hidrogeneratora  HA10-06156 
 
Benedetto Croce -- Giovanni Gentile -- Antonio Banfi -- Dino Formaggio -- Luciano Anceschi -- Gillo Dorfles -- Rosario Assunto -- Luigi Pareyson -- Umberto Eco -- Gianni Vattimo -- Sergio Givone  HA10-00613 
 
Benedikt Kotruljević  HA10-02956 
 
Benedikt XVI  HA10-01059 
 
Benedikt XVI -- Hans Küng  HA10-01214 
 
Benediktinci -- Samostan  HA10-01269 
 
Benediktinke  HA10-01139 
 
Benediktinska opatija -- Crkva Sv. Mihovila  HA10-10914 
 
Benediktinski red  HA10-01047 
 
Benezzo Gozzoli  HA10-07761 
 
Benić, Gordana -- Prtenjača, Ivica  HA10-10169 
 
Bentoske alge -- Multivarijantna analiza -- Okolišne varijable  HA10-04102 
 
Benyovsky Latin, Irena  HA10-11704 
 
Benzen -- Toluen -- Fenol -- Biorazgradnja -- Pseudomonas putida  HA10-07267 
 
Benzodiazepini  HA10-05085 
 
Benzodiazepini -- Tekućinska kromatografija  HA10-04977 
 
Bernard Car  HA10-06651 
 
Bernard Tschumi  HA10-08022 
 
Bernardino Licinio  HA10-08205 
 
Bernhard Schlink  HA10-08493 
 
Bertrand Russell  HA10-00891 
 
Bertrand Russell -- Gottlob Frege  HA10-00913 
 
Beryx splendens -- Otoliti  HA10-04363 
 
Beskonačno -- Jezici -- Internalizam  HA10-00894 
 
Beskonačnost -- Hrvatska filozofija -- Renesansa  HA10-00608 
 
Bespašni period -- Prihrana pčela -- Zimska zaliha pčela -- Šećer -- Prihrana medom  HA10-06708 
 
Bespilotne ronilice -- Praćenje 3D pravca  HA10-00041 
 
Besplatna pravna pomoć -- Pravo na pristup pravosuđu  HA10-02494 
 
Besplatni e-mail servisi -- Institucijski e-mail servisi -- Sigurnost -- Profesionalna korespondencija  HA10-00042 
 
Bestijarij -- Iluminacije -- Franjevačka kultura  HA10-00473 
 
Beta-blokatori -- Hipertenzija  HA10-04955 
 
Beta-blokatori -- Indikacije -- Učinkovitost -- Nuspojave -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti  HA10-05166 
 
Beta-glukan -- Pivski kvasac -- Lužina -- Sonikacija -- Saccharomyces cerevisiae  HA10-07231 
 
Betanin -- Beta vulgaris -- Šećerna repa  HA10-04287 
 
Beton -- Agregat -- Domaća zgura  HA10-07442 
 
Beton -- Drvo -- Reološko ponašanje -- Spregnuta konstrukcija -- Klizanje uzoraka  HA10-03765 
 
Beton -- Konstrukcijski sustav -- Numeričko modeliranje -- Nelinearna analiza  HA10-07598 
 
Betonska konstrukcija -- Izvedba betonske konstrukcije -- Projektant -- Nadzorni inženjer -- Izvođač radova -- Proizvođač betona  HA10-06331 
 
Betonske ljuske -- Metoda konačnih elemenata -- Sferna kupola -- Optimizacija  HA10-06323 
 
Betonski čelik -- Granica razvlačenja -- Legirni elementi  HA10-07454 
 
Betonski okvir -- Model krutosti na savijanje -- Krutost betonskih okvira  HA10-06269 
 
Bevacizumab -- Triamcinolon -- Makularni edem  HA10-05027 
 
Bezglutenska prehrana -- Tjelesna masa -- Celijakija -- Djeca  HA10-04757 
 
Bezić, Jerko  HA10-08357 
 
Bezlisni tip ozimog graška -- Produkcija mlijeka  HA10-06588 
 
Bezmrežna metoda -- Ljuskasta konstrukcija -- Locking -- Pomična metoda najmanjih kvadrata  HA10-06081 
 
Bežične mreže -- Kompjutorske mreže -- Sigurnost  HA10-00091 
 
Bežične mreže -- Teorija vjerojatnosti -- Spektralna analiza -- WCDMA sustav -- Markovljev lanac -- CTMC tehnika  HA10-00136 
 
Biafra (likovna grupa)  HA10-08090  HA10-08072 
 
Bianchijev kozmološki model -- Parametar usporavanja -- Hubbleov parametar -- Bianchijev prostor-vrijeme tipa V  HA10-03609 
 
Bianchijev kozmološki model tipa I -- Samotvorna kozmologija -- Perfektna tekućina  HA10-03697 
 
Bianchijev kozmološki model tipa I -- Ukočena tekućina -- Volumna viskoznost -- Opća relativnost  HA10-03698 
 
Bianchijev kozmološki model tipa V -- Lyrina mnogostrukost -- Perfektna tekućina  HA10-03701 
 
Bianchijev model svemira tipa I -- Opća teorija relativnosti -- Kaluza-Kleinov prostor-vrijeme -- Svemirske strune  HA10-03722 
 
Bianchijevi kozmološki modeli III vrste -- Lyrina geometrija -- Anizotropni svemiri -- Vektor posmika  HA10-03699 
 
Bianchijevi kozmološki modeli III vrste -- Ukočena tekućina -- Neukočena tekućina -- Opća relativnost  HA10-03700 
 
Bianchijevi kozmološki modeli tipa V -- Brans-Dickeova teorija -- Perfektna tekućina -- Hubbleov parametar  HA10-03768 
 
Biblija u svakodnevnom životu -- Božja volja  HA10-01331 
 
Biblijska hermeneutika -- Božja riječ  HA10-01013  HA10-01008 
 
Biblijska hermeneutika -- Zagrebačka metoda čitanja Biblije  HA10-01346 
 
Biblijska teologija  HA10-11208 
 
Biblijske parabole -- Postmilenijalistička eshatologija -- Eshatologija  HA10-01126 
 
Biblijski monoteizam  HA10-01219 
 
Biblijski pastoral  HA10-01041 
 
Biblijski potop -- Potop  HA10-01328 
 
Bibliobus -- Ekspanzija knjige -- Fond -- Knjižničarstvo  HA10-00271 
 
Bibliografija  HA10-00235 
 
Bibliografija -- Arheologija  HA10-10902 
 
Bibliografija -- Bibliometrija -- Historiometrija -- Statistička bibliografija -- Povijesna bibliometrija -- Kvantitativna istraživanja -- Znanstvena komunikacija  HA10-00239 
 
Bibliografija -- Bullettino di archeologia e storia dalmata -- Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku  HA10-11061 
 
Bibliografija -- Regionalizam -- Regionalne studije  HA10-00238 
 
Bibliografija članaka -- Drvna industrija (časopis)  HA10-00232 
 
Bibliografija radova  HA10-10938 
 
Bibliometrijska analiza -- Analiza članaka  HA10-00323 
 
Biblioteka Ambrosiana (Milano)  HA10-00477 
 
Biciklistička tura -- Kulturni spomenici -- Turistička ponuda  HA10-08674 
 
Biciklističke staze -- Smireni promet  HA10-06328 
 
Big star (glazbena grupa)  HA10-08407 
 
Biheviorističko učenje -- Konstruktivističko učenje -- Podučavanje  HA10-02735 
 
Bijela Hrvatska -- Banska Hrvatska  HA10-11495 
 
Bijeli Hrvati -- Avari  HA10-11495 
 
Bilanca plaćanja -- Devizni transfer -- Robna razmjena  HA10-01911 
 
Bildungsroman -- Rodne uloge  HA10-09302 
 
Bilingvizam -- Dvojezičnost kod djece -- Samotumačenje -- Ruski jezik -- Engleski jezik  HA10-08922 
 
Bilingvizam -- Mađarsko-srpsko dvojezičje  HA10-08909 
 
Bilježništvo  HA10-02219 
 
Biljke kao građevni materijali -- Biljke kao tekstilni materijali  HA10-04269 
 
Biljna ulja -- Oksidacijska stabilnost ulja -- Smjese biljnih ulja -- Popil galat  HA10-07433 
 
Biljna ulja -- Tribološka svojstva  HA10-07431 
 
Bina Štampa Žmavc  HA10-09550 
 
Binomna nomenklatura -- Biljna taksonomija  HA10-04273 
 
Biodinamičko pčelarstvo  HA10-06747 
 
Bioetanol -- Celulozne strugotine  HA10-07320 
 
Bioetanol -- Motor s unutarnjim izgaranjem  HA10-07325 
 
Bioetanol -- Šećerna repa -- Metoda odzivne plohe -- Fermentacija  HA10-07234 
 
Bioetika  HA10-00969  HA10-00940  HA10-00929  HA10-00948  HA10-00936 
 
Bioetika -- Dužnost -- Dostojanstvo -- Život (filozofija) -- Smrt (filozofija) -- Pravednost  HA10-00930 
 
Bioetika -- Genetički modificirani organizmi  HA10-00009 
 
Bioetika -- Kloniranje  HA10-00924 
 
Bioetika -- Medicinska etika -- Liječenje -- Javno zdravstvo  HA10-00937 
 
Bioetika -- Moral -- Religijska vjerovanja  HA10-00965 
 
Bioetika -- Prava djeteta  HA10-00968 
 
Bioetika -- Problem neplodnosti -- Biomedicinski zahvati  HA10-00960 
 
Bioetika -- Terminalna bolest -- Pravno gledište -- Prava pacijenata -- Testament -- Životna oporuka  HA10-04784 
 
Biofilm -- Geobacter metallireducens -- Elektricitet -- Mikrobna goriva ćelija  HA10-07255 
 
Biogorivo -- Motor s unutarnjim izgaranjem -- Vanjska energija  HA10-07413 
 
Biografizam  HA10-08531 
 
Biokemijske mreže -- Analiza sustava -- Matematički model  HA10-07229 
 
Biologija -- Znanost -- Filozofija znanosti  HA10-00539 
 
Biološka raznolikost -- Održivi razvoj -- Poljoprivredna proizvodnja -- Proizvodnja hrane  HA10-03201 
 
Biološka raznolikost -- Šumsko stanište -- Trčci -- Mravi  HA10-06485 
 
Biološki lijekovi -- Reumatoidni artritis  HA10-05069 
 
Biološko suzbijanje -- Štetni insekti  HA10-06503 
 
Biomasa -- Staklenički plinovi -- Izvori biomase  HA10-05992 
 
Biomedicina -- Znanstvena istraživanja -- Patenti -- Intelektualno vlasništvo  HA10-04554 
 
Biomedicinska istraživanja -- Djeca  HA10-00739 
 
Biomedicinski informacijski izvori -- Baze podataka  HA10-00225 
 
Biomehanika sporta -- Prevencija ozljeda -- Sportske ozljede  HA10-08781 
 
Biomineralizacija -- Interdisciplinarna istraživanja -- Amorfni kalcijev fosfat -- Organsko-anorganski kompozit -- Urolitijaza  HA10-04669 
 
Biomineralizacija -- Taloženje -- Biomimetička presvlaka -- Kosti -- Anorganski kristali -- Dikalcijev fosfat dehidrat  HA10-04666 
 
Bioplin -- Anaerobna fermentacija -- Pileći gnoj -- Obnovljivo gorivo  HA10-07237 
 
Bioplin -- Biometan -- Hibridi kukuruza  HA10-07322 
 
Bioplin -- Energetske biljke -- Mini digestor  HA10-05997 
 
Bioplin -- Energetske žitarice  HA10-07323 
 
Bioplin -- Obnovljivi izvori energije -- Anaerobna razgradnja biomase  HA10-05995 
 
Bioplin -- Obnovljivi izvori energije -- Održivi razvoj -- Stajsko gnojivo  HA10-05993 
 
Bioplin -- Vinski trop -- Komovina  HA10-06502 
 
Bioplin -- Zakonska regulativa -- Električna struja  HA10-07327 
 
Biopolimeri -- Fermentacija -- Polihidroksialkanoati -- Polilaktonska kiselina  HA10-07280 
 
Biopsihosocijalni model -- Shizofrenija  HA10-00681 
 
Biorazgradiva motorna ulja -- Dvotaktni motori -- Sastav ispušnih plinova motora  HA10-06427 
 
Biorazgradljiva bazna ulja -- Čista ulja -- Obrada metala  HA10-07417 
 
Biorazgradljivi implantat -- Gliceril monostearat -- Antibiotici -- Oslobađanje lijeka  HA10-05006 
 
Bioraznolikost -- Šumska vegetacija  HA10-06460 
 
Bioraznolikost staništa -- Zakon o zaštiti prirode -- Značajni krajobraz  HA10-03242 
 
Bioraznolikost životinja -- Križanac grizlija i sjevernog medvjeda -- Kojovuk  HA10-04370 
 
Bioregionalizam -- Bioregije -- Integralna održivost -- Ekosustav  HA10-01368 
 
Bioremedijacija -- Gljive bijelog truljenja -- Lignin  HA10-07397 
 
Bioslični lijekovi -- Zakonodavstvo  HA10-05030 
 
Biosorptin -- Rhizopus nigricans -- Matematički model  HA10-07270 
 
Biotehnički fakultet (Ljubljana, Slovenija)  HA10-07962 
 
Bioumjetnost  HA10-07627  HA10-07668  HA10-07664 
 
Bipolarni afektivni poremećaj -- Kognitivna oštećenja -- Disocijativni poremećaji -- Kvaliteta života  HA10-05197 
 
Bipolarni afektivni poremećaj -- Metabolički sindrom  HA10-05385 
 
Bipolarni afektivni poremećaj -- Psihijatrijski poremećaji -- DSM-IV klasifikacija -- Socioekonomski status  HA10-00871 
 
Bipolarni poremećaj  HA10-05173 
 
Bipolarni poremećaj -- Afektivni temperament -- Impulzivnost  HA10-00673 
 
Bipolarni poremećaj -- Metabolički sindrom  HA10-05172 
 
Biračko pravo -- Dijaspora  HA10-01603 
 
Biskup Nikola Casotti -- Trogir 14. st.  HA10-11540 
 
Biskup Pečuha  HA10-11365 
 
Biskup Strossmayer  HA10-09018 
 
Biskupija -- Arhivsko gradivo  HA10-00998 
 
Biskupski feud -- Komunska općina  HA10-11677 
 
Bitumenska mješavina -- Upotreba starog asfalta za proizvodnju asfaltnih mješavina  HA10-06299 
 
Bizantska umjetnost -- Makedonska renesansa -- Škrinjice  HA10-07642 
 
Bjeloglavi sup -- Ornitološki rezervat  HA10-04402 
 
BK virusna nefropatija -- Transplantirani bubreg  HA10-04075 
 
Blaca  HA10-01253  HA10-01223 
 
Blagoslov -- Teologija blagoslova -- Pastoralni rad -- Blagoslov obitelji  HA10-01280 
 
Blake Butler  HA10-09315 
 
Blaser repetirna puška  HA10-06752 
 
Blaukopf, Kurt -- Schönberg, Arnold  HA10-08367 
 
Blaženka Perica -- Ješa Denegri -- Lóránd Hegyi  HA10-07631 
 
Blaženstvo -- Pravednici -- Kraljevstvo Božje  HA10-01196 
 
Blažetin, Stipan  HA10-10456  HA10-10590 
 
Blažetin, Stjepan  HA10-10591 
 
Blogovi  HA10-00055 
 
Blokatori tumor-nekrotizirajućeg faktora alfa -- Upalne bolesti crijeva  HA10-05071 
 
Boara, Bernard  HA10-07676 
 
Bog -- Predočavanje -- Transcendencija -- Religija -- Politika -- Mediji -- Film  HA10-01073 
 
Bogdan Bogdanović (arhitekt)  HA10-08056 
 
Bogdan Igor Antonyč  HA10-09571  HA10-09622 
 
Bogdan Mesinger  HA10-11338 
 
Bogdan Petrović  HA10-07881 
 
Bogišić, Rafael  HA10-09222 
 
Bogner-Šaban, Antonija  HA10-08596 
 
Bogoslav Šulek  HA10-11373 
 
Bogoslužje u Bibliji  HA10-01017 
 
Bohemi  HA10-08437 
 
Böhm, Gottfried  HA10-07863 
 
Böhm, Peter  HA10-08021 
 
Bohr, Aage  HA10-03688 
 
Boja zuba -- Dentalna estetika -- Zubna protetika  HA10-05814 
 
Boje i pigmenti mikroba -- Staphylococcus aureus -- Pseudomonas aeruginosa -- Hemozoin -- Granadaen -- Violacein  HA10-04129 
 
Bojna sjekira -- Uska sjekira -- Karpatska kotlina -- Avari -- Panonska nizina  HA10-11015 
 
Bojni brodovi -- Ratna mornarica -- Brodogradnja -- Tegetthoff  HA10-02645 
 
Boks -- Sportska motorika -- Sportski trening  HA10-08747 
 
Bol -- Depresija -- Antidepresivi -- Analgetici -- Antikonvulzivi  HA10-05375 
 
Bol -- Doživljaj boli -- Placebo učinak  HA10-00867 
 
Bol -- Električno podraživanje  HA10-00776 
 
Bol -- Terapija -- Glazba -- Terapija glazbom -- Transkulturalnost  HA10-04582 
 
Bolest kože -- Karcinom kože -- Stariji bolesnici  HA10-04895 
 
Bolest moyamoya -- Tumor mozga -- Tumori središnjeg živčanog sustava  HA10-05401 
 
Bolesti mokraćnog mjehura -- Dijagnostika i terapija -- Djeca  HA10-04026 
 
Bolesti oralne sluznice -- Oralni lichen planus -- Hipertenzija -- Povišeni krvni tlak -- Sistemske bolesti  HA10-05769 
 
Bolesti pčela -- Njuh psa -- Dresirani pas  HA10-06748 
 
Bolesti štitnjače -- Imunoanaliza -- Antitireoidna antitijela -- IgA vrijednosti  HA10-05482 
 
Bollé, Herman  HA10-07884  HA10-07929 
 
Bolnice -- Heuristika -- Sustavi za potporu u odlučivanju -- Dnevni raspored -- Liječnici  HA10-06878 
 
Bolnice -- Povijest  HA10-04822 
 
Bolnice -- Škole -- Nastava -- Specijalne knjižnice -- Djeca  HA10-00251 
 
Bolnička infekcija -- Urotrakt -- Escherichia coli  HA10-04781 
 
Bolnička ljekarna -- Centralizirana priprema citostatika  HA10-04962 
 
Bolnička ljekarna -- Psihijatrijska bolnica Vrapče -- Povijest  HA10-04957 
 
Bolnička prehrana -- Sol -- Dijeta DASH  HA10-04926 
 
Bolnička zdravstvena zaštita -- Primarna zdravstvena zaštita  HA10-04777 
 
Bolno rame -- Hemodijaliza -- β2-mikroglobulin  HA10-04249 
 
Bolonjski proces -- Visoko školstvo -- Masovni mediji  HA10-03018 
 
Bolonjski studijski proces -- Studenti tehnike -- Udžbenik  HA10-03066 
 
Bolonjski vodomar  HA10-04115 
 
Bolovanje -- Depresivni poremećaj -- Faktori radnog mjesta -- Stres na radu -- Indeks radne sposobnosti  HA10-01907 
 
Bonitet osiguranika -- Financijska sposobnost -- Rizik osiguravatelja  HA10-07186 
 
Bor -- Degradirano stanište -- Fitocenološko istraživanje -- Pedološko istraživanje  HA10-06434 
 
Bora Ćosić  HA10-09552 
 
Boravak u Francuskoj  HA10-11262 
 
Borben Vladović  HA10-09836  HA10-09749  HA10-09837 
 
Borealis Innovation (Linz, Austrija)  HA10-07911 
 
Boris Bućan  HA10-08183 
 
Boris Buden  HA10-00502 
 
Boris Demur -- Vlado Martek  HA10-08085 
 
Boris Dežulović  HA10-10101  HA10-10137 
 
Boris Krstulović, arhitekt  HA10-07851 
 
Boris Maruna  HA10-11344 
 
Boris Podrecca  HA10-07927  HA10-07948 
 
Borivoj Popovčak  HA10-07622 
 
Borivoj Radaković  HA10-10528 
 
Borna kiselina -- Impregnirano drvo -- Zaštitno sredstvo za drvo -- Voštana emulzija  HA10-07542 
 
Borovnica -- Antioksidansi -- Antocijanini  HA10-07385 
 
Borovnica -- Fenoli -- Antioksidansi  HA10-07356 
 
Borut Šeparović  HA10-08582 
 
Bosanska biskupija -- Vrhbosna -- Prva katedrala -- Širenje kršćanstva  HA10-10999 
 
Bosanski franjevci -- Osmanska vlast -- Blagdan sv. Ilije -- Gregorijanska reforma kalendara -- Legenda  HA10-01133 
 
Bosanski novac  HA10-08146 
 
Bosanskohercegovačka književnost  HA10-10856  HA10-10857  HA10-10848  HA10-10871 
 
Bosanskohercegovačka književnost -- Sufizam -- Hamzevijski pokret -- Hurufijje  HA10-10847 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st.  HA10-09624 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Poezija  HA10-09633 
 
Bosiljak -- AFPL markeri -- Morfologija  HA10-06617 
 
Bosna i Hercegovina  HA10-01457 
 
Bosnić, Rade  HA10-00242 
 
Bosnić, Rade -- Boranić, Dragutin  HA10-11530 
 
Boškarin  HA10-06792 
 
Bošković, Ruđer  HA10-03695 
 
Bošković, Ruđer Josip  HA10-11389  HA10-03963 
 
Bošnjaci -- Hrvati -- Srbi -- Rat  HA10-01672 
 
Bošnjaci -- NDH -- Ustaše  HA10-11496 
 
Bošnjačka prezimena -- Gentilna imena -- Etnonacionalizam  HA10-03109 
 
Bošnjačko pjesništvo  HA10-10851 
 
Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  HA10-04262 
 
Botrytis cinerea -- Grožđe -- Kvasac -- Siva plijesan  HA10-07343 
 
Bottine -- Podzemni akvedukti  HA10-03869 
 
Boubakerovi polinomi -- Razlaženje neutrona -- Mark-Marshakovi granični uvjeti -- Linearna ekstrapolacijska duljina  HA10-03687 
 
Božena Vranješ Šoljan  HA10-01391 
 
Božićna zvijezda -- Mlječika -- Brakteje  HA10-06505 
 
Božićne jaslice  HA10-08096 
 
Božidar Petrač  HA10-09252  HA10-09226 
 
Božja riječ  HA10-01176 
 
Božja riječ -- Biblijska hermeneutika  HA10-00988 
 
Božja riječ -- Religijske predaje  HA10-01265 
 
Božja vladavina -- Psalam 97  HA10-01020 
 
Božji plan -- Postanak svemira  HA10-00591 
 
Božji Savez  HA10-01274  HA10-01275 
 
Božji Savez -- Berit  HA10-01259 
 
Božji Savez -- Kršćansko poimanje  HA10-01276 
 
Božji Savez -- Posljednja večera -- Novi Zavjet  HA10-01273 
 
Božji Savez -- Stari zavjet  HA10-00992 
 
Božo Lujić  HA10-01022 
 
Božo Milanović  HA10-01357  HA10-11185 
 
Bračne vrijednosti -- Bračni moral  HA10-00925 
 
Bračne vrijednosti -- Važnost braka  HA10-01577 
 
Bračni drugovi -- Zakonsko nasljeđivanje -- Opći građanski zakonik  HA10-02519 
 
Bračni život -- Obiteljski život -- Kvaliteta braka -- Pohađanje mise  HA10-01334 
 
Brajična notacija -- Brajična komunikacija  HA10-02981 
 
Brak -- Bračni odnos -- Faze braka  HA10-00811 
 
Brana Peruča  HA10-06345 
 
Brandies, Antonietta -- Bellini, Giovanni  HA10-08216 
 
Brane -- Probojni val -- Hiperkoncentrirani tokovi -- Nanosi  HA10-06511 
 
Branimir Bošnjak  HA10-09692  HA10-10575 
 
Branimir Donat  HA10-11187  HA10-11186  HA10-09754 
 
Branimir Glavičić  HA10-08858  HA10-11170  HA10-08944 
 
Branimir Medić -- Pero Puljiz  HA10-07999 
 
Branimir Štulić  HA10-08341 
 
Branislav Glumac  HA10-10364 
 
Branislav Mitrović -- Marina Šibalić  HA10-07934 
 
Branka Brlenić-Vujić  HA10-09890 
 
Branka Kalogjera  HA10-09266 
 
Branka Primorac  HA10-10446  HA10-10810 
 
Branko Fučić  HA10-07632 
 
Branko Gavella  HA10-08621 
 
Branko Kincl  HA10-07857 
 
Branko Maleš  HA10-10542 
 
Branko Podkrajšek  HA10-08181 
 
Branko Polić  HA10-00314 
 
Branko Stojaković -- Mojmir Mihatov  HA10-08627 
 
Braslav Rabar  HA10-08678 
 
Brassica oleracea L.var. italica -- Sorte brokule -- Glukozinolati  HA10-06550 
 
Bratoljub Klaić  HA10-09007 
 
Bratovština Sv. Josipa  HA10-01099 
 
Bratovština svećenika klanjalaca  HA10-01076 
 
Bratovština Svih svetih i svetog Luke iz Buzeta  HA10-01285 
 
Bratovštine  HA10-01023 
 
Bratovštine -- Leksik  HA10-01135 
 
Bratovštine -- Matrikule  HA10-02261 
 
Bratovštine -- Povijest -- Matrikule -- Statuti  HA10-01099 
 
Brdski traktor -- Kotači -- Košnja  HA10-06544 
 
Bređost -- Sahelske koze  HA10-04480 
 
Brendan Perry  HA10-08430 
 
Brendiranje -- Metaforički jezik -- Trgovačka marka  HA10-08898 
 
Brendiranje grada -- Razvoj lokalnog gospodarstva  HA10-07788 
 
Breskve -- Nektarine -- Inucirane sorte breskve i nektarine -- Introducirane sorte  HA10-06533 
 
Brigitte Spurej Jammernegg -- Danijela Gojic -- Michael Gattermeyer  HA10-08018 
 
Brioni (brod) -- Rečina (brod)  HA10-11660 
 
Brisselska uredba I  HA10-02297 
 
Brnistra -- Tekstilna sirovina -- Industrijska obrada -- Maceracija  HA10-07520 
 
Brod za prijevoz općeg tereta -- Metoda konačnih elemenata -- Koncentracija naprezanja  HA10-06417 
 
Brodarić, obitelj  HA10-11295 
 
Brodarstvo -- Rekvizicija -- Trgovačka flota  HA10-07087 
 
Brodarstvo -- Vozarine -- Teorija kaosa -- Sistemska dinamika  HA10-07115 
 
Brodogradnja  HA10-06391  HA10-06413 
 
Brodogradnja -- Brodica -- Gajeta -- Povijest  HA10-06394 
 
Brodogradnja -- Brodovi za prijevoz rasutih tereta  HA10-06396 
 
Brodogradnja -- Brodska hidrodinamika -- Empirijski spektar gustoće valova -- Tabainov spektar  HA10-03773 
 
Brodogradnja -- Državne potpore  HA10-06409 
 
Brodogradnja -- Metoda dodirivanja platica oplate -- Drveni brodovi  HA10-03702 
 
Brodogradnja -- Obnovljivi izvori energije -- Solarna energija -- Vjetroelektrana -- Energetska učinkovitost  HA10-06058 
 
Brodogradnja -- Podmornice  HA10-06408 
 
Brodogradnja -- Projektiranje broda  HA10-06401 
 
Brodogradnja -- Vjetroelektrane -- Solarne elektrane -- Energetski razvoj -- Kogeneracija  HA10-06414 
 
Brodograđevni proizvodni program -- Tehnološki parametri -- Projektne smjernice  HA10-00149 
 
Brodosplit  HA10-06391 
 
Brodovi -- Dizelska goriva  HA10-06419 
 
Brodovi -- Dodatni zagažaj  HA10-06395 
 
Brodovi -- Parnoturbinska postrojenja -- Simulacija  HA10-06166 
 
Brodska konstrukcija -- Hidroelastična analiza -- Geometrijska krutost -- Metoda konačnih elemenata -- Vibracije grede -- Izvijanje grede  HA10-06415 
 
Brodski diesel motor -- Tehnički sustav -- Markovljevi modeli -- Sustavna dinamika  HA10-06411 
 
Brodski dizelski motor -- Sustav hlađenja dizelskog motora  HA10-06106 
 
Brodski prijevoz -- Plovidba -- Brodska plovidba -- Sigurnost -- Analiza rizika  HA10-06940 
 
Brodski propeler -- Viskozna učinkovitost  HA10-06404 
 
Brodski prostor  HA10-07101 
 
Brodski rashladni kontejner -- Sistemska dinamika -- Simulacijski programPowersim -- Hlađeni teret  HA10-06125 
 
Brodski vijak -- Predviđanje buke -- CFD metoda -- Kavitacija krila vijka  HA10-06378 
 
Brodski vijak -- Propulzijski sustav broda -- Viskozni otpor -- Gubitak energije  HA10-06382 
 
Brojlerski pilići -- Flavomicin -- Proteksin -- Crijevni mikroorganizmi  HA10-06675 
 
Brojlerski pilići -- Sojino ulje -- Sojina zakiseljena sapunasta smjesa  HA10-06674 
 
Bromheksin hidroklorid -- Kristalokoaglomeracija -- Veličina aglomerata -- Ljekovita tvar  HA10-04992 
 
Bronca -- Naušnice -- Putaljski tip  HA10-10989 
 
Brončana petlja -- Ranokarolinška ostružna garnitura  HA10-10903 
 
Brončana plastika -- Aplike -- Statuete božanstava  HA10-11000 
 
Brončani nakit -- Humački materijal  HA10-11003 
 
Brončani predmeti  HA10-10972 
 
Bronhoalveolarni lavat -- Laboratorijski testovi  HA10-04124 
 
Bronhoalveolarni lavat -- Polimorfonuklearni leukociti -- Transplantacija  HA10-04193 
 
Bronhokonstrikcija -- Salbutamol -- C-reaktivni protein -- Magnezij -- Kalcij -- Djeca  HA10-04020 
 
Bronhoskopija -- Dijete -- Aspiracija stranog tijela  HA10-04883 
 
Brownfield -- Greenfield -- Lokalni razvoj -- Investicije  HA10-02006 
 
Brucella -- Bruceloza -- Polimerazna lančana reakcija -- PCR  HA10-04609 
 
Bruceloza  HA10-05179  HA10-04741  HA10-04540  HA10-04514  HA10-04513  HA10-04477 
 
Bruceloza -- Brucella melitensis -- Brucella suis -- Brucella ovis -- Domaće životinje  HA10-04612 
 
Bruceloza -- Domaće životinje -- Kompetitivna ELISA  HA10-04525 
 
Bruceloza -- Kozarstvo -- Ovčarstvo  HA10-04531 
 
Bruceloza -- Stočarstvo -- Divlje životinje  HA10-04500 
 
Bruno Mascarelli  HA10-08182 
 
Bryum argenteum -- Klorofil -- Citokinin  HA10-04044 
 
Brza hrana -- Potrošači  HA10-04440 
 
Brza izrada prototipa -- CAD/CAM podaci -- 3D-modeli  HA10-00098 
 
Brzina vozila -- Crash testovi  HA10-07060 
 
B-stanična kronična limfocitna leukemija  HA10-04012 
 
Bubrežni kamenci -- Komorbiditet -- Psihijatrijske bolesti  HA10-05201 
 
Bubrežno zatajenje -- Laparoskopija -- Peritonejska dijaliza  HA10-05852 
 
Bucholz McEvoy Architects -- Zgrada Okružnog vijeća (Westmeath, Irska) -- Gradska knjižnica (Westmeath, Irska)  HA10-07936 
 
Bučino ulje -- Bundeva -- Sjemenke -- Prehrana  HA10-04728 
 
Budisti i kršćani -- Budizam i kršćanstvo  HA10-01194 
 
Budizam na Zapadu -- Budizam  HA10-01078 
 
Bugarska književnost -- Hrvatska književnost -- Povijesnojezična istraživanja -- Znanstveni projekti  HA10-10509 
 
Bugarska književnost 21. st. -- Poezija  HA10-09589  HA10-09630 
 
Bukova šuma -- Fitocenološko istraživanje -- Floristički sastav  HA10-06461 
 
Bukove šume  HA10-04330 
 
Bukva -- Kemijska analiza lišća -- Dušik -- Ugljik  HA10-06448 
 
Bukva -- Lignin -- Guaiacil-siringil  HA10-04104 
 
Bukva -- Sjeme -- Morfološka varijabilnost  HA10-06450 
 
Bukva -- Šumski ekosistem -- Zaštita prirode  HA10-06438 
 
Bunemanova nestabilnost -- Anizotropna plazma -- Fizika plazme  HA10-03743 
 
Bunjevac, Josip  HA10-11558 
 
Bunjevački Hrvati -- Nacionalni identitet  HA10-01723 
 
Bunjevačkohrvatski roman  HA10-10601 
 
Bunjevci -- Bunjevački Hrvati -- Nacionalna svijest  HA10-01715 
 
Bunjevci -- Nacionalni identitet  HA10-01700 
 
Burg Vrbovec (Hum na Sutli) -- Srednjovjekovni burgovi -- Pećnjaci  HA10-10996 
 
Burgovi 13.-15. st.  HA10-08016 
 
Burian, Franty  HA10-09592 
 
Burnout sindrom -- Profesionalni stres -- Obiteljska medicina -- Liječnici specijalizanti  HA10-04697 
 
Bušenje laserom -- Nimonik 263 -- Geometrijske značajke  HA10-06080 
 
Bušenje na kopnu -- Zaštita na radu -- HSE  HA10-07409 
 
Buština Kalinovac-2 -- PVT analiza -- Provjera konzistenstnosti podataka  HA10-06217 
 
Buvinine vratnice  HA10-08124 
 
Buzetski kras  HA10-11136 
 
CAD/CAM -- Cirkonijev oksid -- Zubni nadomjestak  HA10-05672 
 
Camelus dromedarius -- Deva -- Trombociti -- Trombocitni pokazatelji -- Trombokrit -- Širina raspodjele trombocita  HA10-06770 
 
Camillo Boito  HA10-07930 
 
Camoletti, Marc -- Raponja, Robert  HA10-08573 
 
Camus, Albert  HA10-00572 
 
Cape, Jonathan -- Lowry, Malcolm  HA10-09201 
 
Capra hircus -- Sokoto koze -- Pupčani tračak  HA10-04523 
 
Car Mihec, Adriana  HA10-10255 
 
Carabidae -- Cerambycidae -- Scarabaeodia -- Kornjaš  HA10-04347 
 
Caravaggio  HA10-08074 
 
CARDS -- PHARE -- ISPA -- SAPARD -- IPA -- Programi Zajednice  HA10-02040 
 
Carl Gustav Jung  HA10-09190 
 
Carl Linnaeus  HA10-04273 
 
Carl Linnaeus -- Johann Georg Siegesbeck  HA10-04272 
 
Carlos Fuentes  HA10-09420  HA10-09419 
 
Carlos Kleiber -- Erich Kleiber -- Veronica Kleiber  HA10-08303 
 
Carmino Butcovich-Visintini  HA10-08075 
 
Carnap  HA10-00879 
 
Carrara, Francesco -- Borelli, Francesco  HA10-11470 
 
Carski brončani novac  HA10-11028 
 
Carski rez -- Porodna bol -- Bioetika -- Medicinska etika -- Zakonski propisi  HA10-05904 
 
Caruso St John Architects -- Nottingham Contemporary (Nottingham, Velika Britanija)  HA10-08039 
 
Cassia -- Metanolni ekstrakt -- Fenoli -- Flavonoidi  HA10-04952 
 
Cassirer, Ernst  HA10-00897 
 
Catherine Mackintosh  HA10-11282 
 
Celibat -- Svećenički celibat  HA10-01181 
 
Celijačni trunkus -- Slezenska arterija -- Jetrena arterija -- Želučana arterija -- Transplantacijska kirurgija -- Anatomija  HA10-05511 
 
Celijakija -- Dojenčad -- Prehrana  HA10-05324 
 
Celijakija -- Gluten -- Mliječni proizvodi  HA10-06728 
 
Cementni kamen -- Ugljikov dioksid -- Portland cement -- Utisna bušotina  HA10-06197 
 
Cementni kompozit -- Hidratacija -- Ultrazvučno mjerenje -- Akustična emisija  HA10-07445 
 
Centar hrvatsje nastave  HA10-02733 
 
Centar Knuta Hamsuna  HA10-07893 
 
Centar za autizam Zagreb  HA10-02685 
 
Centar za jadranska onomastička istraživanja (Zadar)  HA10-08863 
 
Centar za mlade -- Savjetovalište za mlade -- Mentalno zdravlje -- Reproduktivno zdravlje  HA10-04742 
 
Centar za socijalnu skrb -- Reforma sustava socijalne skrbi -- Socijalni rad  HA10-02680 
 
Centar za socijalnu skrb -- Stručni djelatnik  HA10-02675 
 
Centar za suvremenu umjetnost Witte de With (Rotterdam)  HA10-07692 
 
Centaurea ragusina -- Esteraza -- Solni stres -- Osmotski stres  HA10-04038 
 
Centaurea spinosociliata ssp. cristata -- Centaurea spinosociliata ssp. spinosociliata -- Asteraceae -- Hlapljive uljne komponente  HA10-03854 
 
Centrifugalno lijevanje -- Kositrena bronca -- Korozijska postojanost -- Odljevak -- Tribološka svojstva  HA10-07508 
 
Centurijacija -- Agrimensori -- Finitori -- Mensori  HA10-03654 
 
Cenzura -- Tipografsko doba -- Tisak -- Mediji -- Sloboda -- Adiaphora  HA10-01588 
 
Cenzura književnosti -- Liberalizam  HA10-09172 
 
Cepelia  HA10-03184 
 
Cerebralna listeroza u deve -- Listeria monocytogenes  HA10-04479 
 
Cerebralna paraliza -- Djeca -- Fina motorika -- Motorički razvoj -- Rehabilitacija  HA10-05576 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Sol -- Unos soli -- Prehrana  HA10-04800 
 
Cerij -- Al-Si slitina -- Skrućivanje -- Mikrostruktura -- Modifikacija eutektičkog silicija  HA10-07509 
 
Certifikacija bitumenskih mješavina -- Tvornička kontrola proizvodnje -- Europske norme  HA10-07609 
 
Cervantes Saavedra, Miguel de -- Gundulić, Ivan  HA10-09198 
 
Cervikalna insuficijencija -- Cervikalna serklaža -- Maternica -- Trudnoća  HA10-05921 
 
Cervikalna insuficijencija -- Cerviks -- Trudnoća  HA10-05909 
 
Cervikalna intraepitelna lezija -- Citologija -- Histološka dijagnoza  HA10-04031 
 
Cervikalna intraepitelna neoplazija -- HPV test -- Cervikalna citologija  HA10-04011 
 
Cervikalna intraepitelna novotvorina -- HPV L1 protein -- Imunocitokemijska analiza -- Citološki razmaz -- Displazija vrata maternice  HA10-04054 
 
Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Papa test -- Dijatermijska ekscizija -- Konizacija  HA10-04030 
 
Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Skvamozna intraepitelna lezija visokog stupnja -- Citološka dijagnoza  HA10-04111 
 
Cervikalna serklaža -- Profilaktička serklaža -- Cervikalna insuficijencija -- Trudnoća  HA10-05953 
 
Cervikalna serklaža -- Trudnoća -- Prerani porod -- Ultrazvuk  HA10-05936 
 
Cestarinski prolaz -- Simulacijski modeli  HA10-07135 
 
Cesta-Varaždin  HA10-07609 
 
Ceste -- Gradnja prometnica  HA10-06224 
 
Cestogradnja  HA10-06343 
 
Cestogradnja Hrvatske -- Autoceste Hrvatske  HA10-06956 
 
Cestovna mreža Hrvatske -- Razvoj prometa -- Francuska uprava  HA10-06242 
 
Cestovna mreža Slovenije -- Vizije razvoja do 2025.  HA10-07103 
 
Cestovna obilaznica  HA10-06276 
 
Cestovna raskrižja  HA10-07073 
 
Cestovne prometne nesreće -- Društveni gubici -- Direktiva 2008/96/EC  HA10-06970 
 
Cestovni prijevoj  HA10-11134 
 
Cestovni prijevoz -- Prijevoz poštanskih pošiljaka -- Sigurnost i zaštita poštanskih pošiljaka  HA10-06962 
 
Cestovni prijevoz -- Profitabilnost cestovnog prijevoza -- Gospodarska kriza  HA10-07137 
 
Cestovni prijevoz -- Vrijeme putovanja  HA10-07125 
 
Cestovni promet -- Održivi razvoj -- Turistička aktivnost -- Prometna infrastruktura  HA10-07128 
 
Cestovni promet -- Raskrižje -- Kružni tok -- Stariji vozači -- Sigurnost prometa  HA10-07124 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Razvoj programa sigurnosti  HA10-07078 
 
Cestovni promet Makedonije -- Meteorološki uvjeti  HA10-07013 
 
Cestovni sustav Hrvatske  HA10-06984 
 
CFSP -- ESDP -- ERRF  HA10-02655 
 
Chamber of arbitration of Milan  HA10-02291 
 
Charcotovo stopalo -- Dijabetes -- Osteoartropatija -- Neuropatija  HA10-05189 
 
Charles Camille Saint-Saëns -- César Franck -- François Couperin -- Charles-Marie Widor -- Nicolas de Grigny  HA10-08416 
 
Charles Darwin  HA10-03608 
 
Charles Esche  HA10-07685 
 
Charles Taylor  HA10-00619 
 
Charpy udarna žilavost -- Martenzit -- Donji bainit -- Tvrdoća -- HSLA čelik  HA10-07457 
 
Cheddra sir -- Lactobacillus casei -- Probiotici -- γ-aminobutrična kiselina  HA10-07334 
 
Chlamydia trachomatis -- Spolno prenosiva infekcija  HA10-05471 
 
Chlamydia trachomatis -- Ureaplasma urealyticum -- Preinvazivne lezije maternice  HA10-05948 
 
Chlorella kessleri -- Nutrijenti -- Ograničavajući nutrijenti  HA10-04325 
 
Chopin  HA10-08296 
 
Chopin u filozofiji  HA10-08296 
 
Chopin, Frederic Francois  HA10-08403 
 
Chopin, Frederic Francois -- Siegel, Eli  HA10-08343 
 
Chopinovo natjecanje 2010.  HA10-08305 
 
Christiaan Huygens  HA10-03610 
 
Christian Boltanski -- Hervé Guibert  HA10-08242 
 
Christoph Bossert  HA10-08442 
 
Chuck Marohnic  HA10-08307 
 
Churg-Straussov sindrom - CSS -- Srčane bolesti -- Astma  HA10-05192 
 
Ciboriji  HA10-08131 
 
Ciceron -- Aristotel -- Immanuel Kant  HA10-00958 
 
Cijena liječenja -- Prijelom kosti lica  HA10-04917 
 
Cijena lijekova -- Potrošnja lijekova -- Generički lijekovi -- Zdravstveno osiguranje  HA10-04815 
 
Cijena nafte i naftnih derivata -- Maloprodajne cijene -- Porezna opterećenja  HA10-07419 
 
Cijene nekretnina -- Tržišta nekretnina  HA10-06320 
 
Cijepljenje -- Nedonoščad -- DTP cjepiva  HA10-05919 
 
Cijepljenje -- Zdravstvena zaštita -- Pohrana cjepiva -- Humani papiloma virus  HA10-04747 
 
Cijepljenje presadnica -- Produktivnost biljaka -- Rajčice  HA10-04454 
 
Cikličko opterećenje -- Krivulje naprezanje-deformacija -- Niskolegirani čelik -- Tvrdoća  HA10-07472 
 
Ciklični adenozin monofosfat -- D-galaktozamin -- Lipopolisaharid -- Oštećenje jetre -- Miševi  HA10-04991 
 
Ciklooksigeneza -- Genetika tumorskih bolesti  HA10-04024 
 
Cilindrično-simetrični nehomogeni kozmološki modeli -- Perfektni fluid -- Magnetsko polje -- Magnetska permeabilnost -- Strunski izvor  HA10-03710 
 
Cink -- Kronični gastritis -- Oksidativni stres -- Helicobacter pylori  HA10-04203 
 
Cipal zlatac -- Cipal bataš -- Mlađ cipla  HA10-04413 
 
Cipra, Marijan  HA10-00516 
 
Cirkonijev oksid -- Aluminijev oksid -- Fasetna keramika  HA10-05762 
 
Cirkulacija -- Makularna degeneracija -- Poremećaj sluha  HA10-04013 
 
Cista jajnika -- Citološka analiza -- Punkcija -- Sklerozacija alkoholom  HA10-03987 
 
Cista žlijezde slinovnice -- CO2 laser -- Mukokela -- Ranula  HA10-05760 
 
Cistična ehinokokoza -- Antigen 8 kDa -- In vitro protočna tehnika  HA10-04498 
 
Cistocela -- Vaginalna plastika  HA10-05857 
 
CITI poduzeća -- Regulatorni oportunizam -- Regulatorna arbitraža  HA10-07163 
 
Citiranje -- Znanstveni članci  HA10-00003 
 
Citodijagnostika -- Citološka punkcija -- Tumor štitnjače  HA10-04066 
 
Citodijagnostika -- Karcinom dojke  HA10-04072 
 
Citodijagnoza -- Tumor dojke  HA10-04067 
 
Citogenetika -- Kronična mijeloična leukemija  HA10-05193 
 
Citologija -- Dijagnostika -- Adenom paratiroidnih žlijezda -- Ultrazvuk  HA10-04036 
 
Citološka analiza -- Bolest zglobova -- Zglobna tekućina  HA10-04097 
 
Citološka analiza -- Bronhoalveolarni lavat  HA10-04155 
 
Citološka aspiracijska punkcija -- Hodgkinov limfom -- Anaplastični velikostanični limfom -- Patohistologija -- Citološka dijagnoza  HA10-04238 
 
Citološka dijagnoza -- Limfni čvor  HA10-04035 
 
Citološka punkcija -- Adenomatoidni čvor -- Štitnjača -- Folikularni tumor  HA10-04125 
 
Citološka punkcija -- Apokrini hidradenom  HA10-04074 
 
Citološka punkcija -- Aspiracijska citologija -- Karcinom Merkelovih stanica  HA10-04071 
 
Citološka punkcija -- Gušterača -- Endoskopski ultrazvuk  HA10-04073 
 
Citološka punkcija -- Hepatocelularni karcinom -- Ciroza jetre  HA10-04200 
 
Citološka punkcija -- Histološki pregled -- Hondroidni siringom  HA10-04070 
 
Citološka punkcija -- Tumor parotide  HA10-04068 
 
Citološka punkcija štitnjače  HA10-04227 
 
Citološki razmaz -- Folikularni limfom -- Molekularna analiza -- Polimerazna lančana reakcija  HA10-04033 
 
Citrus creticus  HA10-04292 
 
Civilna prometna policija -- Prometno redarstvo  HA10-06958 
 
Civilni republikanizam -- Demokratski republikanizam -- Aristokratski republikanizam  HA10-01596 
 
Civilno-vojni odnosi -- Časnici OS  HA10-02639 
 
Cjelobrojno programiranje -- Heuristička metoda  HA10-01829 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Ekonomija obrazovanja  HA10-02971 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Osnovnoškolski nastavnici  HA10-02967 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Školski knjižničar  HA10-02968 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Učiteljsko učenje  HA10-02978 
 
Cjeloživotno učenje -- Odgojne kompetencije -- Profesinalno usavršavanje učitelja  HA10-02976 
 
Claude Levi-Strauss  HA10-03167 
 
Clayev institut  HA10-03303 
 
Clément Rosset  HA10-00538 
 
Clive Staples Lewis  HA10-09275 
 
Clostridium perfringens -- Perad -- Nekrotični enteritis  HA10-06683 
 
Cochrane kolaboracija -- Cochrane knjižnica -- Doktorski rad  HA10-04015 
 
Cochrane kolaboracija -- Cochrane knjižnica -- Edukacija zdravstvenih djelatnika -- Medicina utemeljena na dokazima  HA10-00370 
 
Codex alimentarius -- GMO -- Biotehnologija  HA10-04173 
 
Codex alimentarius -- Sigurnost hrane  HA10-07347 
 
Contieri, Jacopo  HA10-07670 
 
Copula-GARCH model -- Volatilnost -- Zavisna struktura  HA10-01930 
 
Corrine Maier  HA10-01894 
 
Corvus frugilegus -- Gačac  HA10-04472 
 
Corylus -- Castanea -- Flowering pheonology  HA10-04291 
 
Cosa Nostra  HA10-02379 
 
CosmoCaixa (muzej)  HA10-00387 
 
C-reaktivni protein -- Metabolički sindrom -- Bipolarni poremećaj -- Shizofrenija  HA10-04659 
 
Creutzfeldt-Jakobova bolest -- Magnetska rezonancija -- Prion protein  HA10-05205 
 
Crijevni emfizem svinje  HA10-04490 
 
Cristoforo Cortese -- Sassetta  HA10-07707 
 
Crkva -- Ikone -- Restauratorsko-konzervatorski radovi  HA10-11498 
 
Crkva Betlehem -- Crkva sv. Jeronima -- Crkva sv. Nikole -- Marjanska crkva  HA10-07920 
 
Crkva Blažene Djevice Marije od Snijega -- Materada  HA10-01033 
 
Crkva Gospe od Šunja (Lopud)  HA10-08144 
 
Crkva Gospe Snježne (Cavtat)  HA10-08128 
 
Crkva i društvo -- Ateizam  HA10-01453 
 
Crkva i društvo -- Crkveni socijalni nauk -- Odgoj -- Obrazovanje -- Obrazovna politika  HA10-01230 
 
Crkva i društvo -- Društveni nauk Crkve  HA10-01461 
 
Crkva i društvo -- Kršćanstvo i moderno društvo  HA10-01130 
 
Crkva i država  HA10-00982 
 
Crkva i država -- Civilno društvo i crkva  HA10-01094 
 
Crkva i država -- Filozofija religije  HA10-00499 
 
Crkva i država -- Religija i društvo -- Sekularizacija -- Laicitet -- Religijska simbolika  HA10-01694 
 
Crkva i država -- Zakonodavstvo  HA10-02560 
 
Crkva i svijet  HA10-01029  HA10-01030  HA10-01031  HA10-01201 
 
Crkva Krista Kralja (Zagreb)  HA10-07864 
 
Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije (Košljun, Krk)  HA10-07726 
 
Crkva Presvetoga Trojstva u Brodu na Savi  HA10-08389 
 
Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije -- Medaljice -- Križevi -- Novovjekovni nalazi  HA10-10983 
 
Crkva San Salvatore (Brescia)  HA10-08035 
 
Crkva sv. Cecilije (Vodnjan)  HA10-10907 
 
Crkva sv. Cecilije (Vodnjan) -- Crkva sv. Šimuna (Vodnjan)  HA10-07913 
 
Crkva sv. Donata (Zadar)  HA10-07932 
 
Crkva sv. Franje (Ancona, Italija)  HA10-07752 
 
Crkva sv. Franje (Montefalco, Italija)  HA10-07761 
 
Crkva sv. Franje (Oristano, Sardinija)  HA10-08092 
 
Crkva sv. Franje (Udine, Italija)  HA10-08186 
 
Crkva sv. Franje (Vilnius, Litva) -- Crkva sv. Bernardina (Vilnius, Litva)  HA10-07727 
 
Crkva sv. Franje Asiškog (Krk)  HA10-08205 
 
Crkva sv. Ivana od Birnja  HA10-07963 
 
Crkva Sv. Ivana u Lovranu  HA10-07910 
 
Crkva sv. Jerolima u Štrigovi  HA10-08340 
 
Crkva sv. Jurja Mučenika (Brseč)  HA10-08103 
 
Crkva sv. Jurja u Belcu  HA10-07940 
 
Crkva sv. Jurja u Buzetu  HA10-08215 
 
Crkva sv. Marije Magdalene (Čazma)  HA10-07837 
 
Crkva sv. Martina (Sveti Lovreč)  HA10-08232 
 
Crkva sv. Martina (Vranjic)  HA10-08255 
 
Crkva sv. Martina u Lovčiću -- Arheološka istraživanja  HA10-11023 
 
Crkva sv. Martina u Lovčiću -- Romanička arhitektura  HA10-07865 
 
Crkva sv. Martina u Martijancu  HA10-07746 
 
Crkva sv. Nikole (Jasenovac)  HA10-08087 
 
Crkva sv. Petra u Kuli Atlagića  HA10-08120 
 
Crkva Sv. Ptolomeja kod Tornja  HA10-07866 
 
Crkva sv. Stjepana (Motovun)  HA10-07548 
 
Crkva Svetih Ćirila i Metoda (Karlovac)  HA10-07867 
 
Crkva svetoga Ćirila i Metoda (Karlovac)  HA10-01109 
 
Crkva u Chalivoy-Millonu (Cher)  HA10-08229 
 
Crkva u književnosti -- Crkva na filmu  HA10-01110 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Kloštar Ivanić)  HA10-08140 
 
Crkve  HA10-07938 
 
Crkve -- Gotika  HA10-10932 
 
Crkvena glazba  HA10-08336 
 
Crkvena povijest -- Biskupi -- Glagoljica -- Katekizam  HA10-01224 
 
Crkvena povijest 18. st.  HA10-01115 
 
Crkvena povijest Dalmacije 14.-17. st. -- Njemački putopisi 14.-17. st.  HA10-01342 
 
Crkvena povijest Zagreba  HA10-01347 
 
Crkvena pučka popijevka -- Tradicijska glazba -- Liturgijsko pjevanje  HA10-01148 
 
Crkvena zvona -- Zvonari -- Tradicijska kultura -- Kampananje  HA10-08444 
 
Crkvene pučke popijevke -- Advent  HA10-08300 
 
Crkvene službe  HA10-01226  HA10-00985 
 
Crkvene službe -- Laici  HA10-01032 
 
Crkvene službe -- Služenje siromašnima  HA10-01312 
 
Crkveni koncili -- Ekleziologija  HA10-01113 
 
Crkveni laici -- Kršćanske službe  HA10-01122 
 
Crkveni namještaj -- Kaštel Tnin  HA10-10922 
 
Crkveni nazivi -- Hrvatski crkveni nazivi  HA10-08958 
 
Crkveni oci -- Ekumenizam  HA10-01057 
 
Crkveni oci -- Propovijedi  HA10-01244 
 
Crkveno graditeljstvo -- Arheološki ostaci  HA10-08006  HA10-08013  HA10-08009  HA10-08010  HA10-08011  HA10-08007 
 
Crkveno graditeljstvo -- Arheološki ostaci -- Bizantska utvrda  HA10-08012 
 
Crkveno graditeljstvo -- Benediktinski samostan -- Arheološki ostaci  HA10-08005 
 
Crkveno pjevanje  HA10-08441 
 
Crkveno pravo -- Biblijsko pravo -- Zapadna demokracija  HA10-02555 
 
Crkveno ruho  HA10-07746 
 
Crljenica -- Karbonatne stijene -- Željezni oksidi  HA10-03245 
 
Crna joha -- Kora -- Preuzimanje drva  HA10-06490 
 
Crne rupe -- Poincaréova hipoteza -- Homeomorfizam -- Topologija  HA10-03376 
 
Crni bor -- Rašljavost stabla -- Harvester -- Strojna sječa  HA10-06483 
 
Crni grah -- Prašume  HA10-04293 
 
Croatian Medical Journal -- Web of Science -- Scopus -- Google Scholar  HA10-00324 
 
Croatica Chemica Acta (časopis) -- Citiranost  HA10-03816 
 
Cross promocija -- Ekonomska konvergencija -- Novinarska konvergencija -- New York Times -- USA Today  HA10-00447 
 
Crpno-akumulacijska hidroelektrana -- Stohaistički model -- Prirodni dotok  HA10-06180 
 
CRRS model -- Otjecanje vode -- Računski hidrogram  HA10-03879 
 
Crtanje  HA10-08169  HA10-08167 
 
Crtanje rukom -- Kompjuterski crtež  HA10-08171 
 
Crvena alga -- Biološka invazija  HA10-04278 
 
Crvena djetelina -- Klijavost sjemena -- Temperatura -- pH-vrijednost  HA10-06631 
 
Crveni cvjetovi -- Kukci oprašivači -- Ptice oprašivači  HA10-04331 
 
Crveni križ  HA10-11691 
 
Crveni mulj -- Aluminijevi spojevi -- Boksit  HA10-03848 
 
Crveni mulj -- Stradanje stanovništva -- Stradanje okoliša  HA10-03232 
 
Crveni ribizl -- Crni ribizl -- Uzgoj ribizla  HA10-04459 
 
Cryoseston  HA10-04276 
 
Cryptosporidium sp.  HA10-06782 
 
CTC Upitnik za djecu i mlade -- Poremećaj u ponašanju  HA10-03013 
 
Cultivar -- Rasadničarstvo -- Oplemenjivanje bilja -- Intelektualno vlasništvo -- Zaštita intelektualnog vlasništva  HA10-04425 
 
Culjak, Marijan  HA10-10323 
 
Cvatuće biljne vrste -- Percepcija boje  HA10-04416 
 
Cvenić, Josip  HA10-10736 
 
Cvilidrete -- Mrka cvilidreta -- Cerambycidae -- Fauna  HA10-04374 
 
Cvjetko Milanja  HA10-09883 
 
Cyberkultura -- Društvena istraživanja  HA10-00107 
 
CYP1A gen -- Biomarker -- Riba -- Hepatopankreas  HA10-04025 
 
Čađa -- Model čađe -- CFD simulacija -- Komora za izgaranje -- Računalna dinamika fluida  HA10-07324 
 
Čakavica -- Dijalekti  HA10-09019 
 
Čakavski govori -- Naglasci  HA10-09009 
 
Čakavsko narječje  HA10-09893  HA10-09130 
 
Čakavsko narječje -- Gramatika -- Mjesni govor  HA10-09058 
 
Čakavština  HA10-10199 
 
Čakavština -- Spisateljice  HA10-09166 
 
Čarobni patkokljunić  HA10-04076 
 
Časopis Vijenac  HA10-10657 
 
Časopis za suvremenu povijest 1945.-1990.  HA10-00341 
 
Časopisi o avangardi -- Avangarda u umjetnosti  HA10-00325 
 
Čebiševljeva nejednakost  HA10-03320 
 
Čeličanska zgura -- Otpadni materijali -- Cestogradnja  HA10-06294 
 
Čelična konstrukcija -- Požar -- Pouzdanost krovne konstrukcije -- Spaladium (dvorana)  HA10-06296 
 
Čelična sačma  HA10-06664 
 
Čelične cijevi -- Bešavne cijevi -- Šavne cijevi  HA10-07489 
 
Čelik -- Simulacija toplinskog ciklusa zavarivanja -- Zavarljivost  HA10-06137 
 
Čeono glodanje -- Glavna sila rezanja  HA10-07478 
 
Čeono glodanje -- Hrapavost obrađene površine  HA10-07461 
 
Čep otapala -- Difuzija -- Disperzija -- Fazno ponašanje  HA10-07402 
 
Čestotnost fonema/grafema -- Odstupanja od pravopisne norme -- Ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom  HA10-02943 
 
Češka beseda  HA10-11572 
 
Češka kalikstinska (utrakvistička) crkva  HA10-07751 
 
Češka književnost -- Drame  HA10-09627 
 
Češka književnost 20. st.  HA10-09573 
 
Češka manjina -- Češka književnost -- Pjesništvo  HA10-09592 
 
Češka manjina -- Češki jezik -- Kultura -- Običaji  HA10-11464 
 
Češka manjina -- Češki jezik -- Školstvo -- Nacionalni identitet  HA10-11465 
 
Češka manjina -- Domovinski rat  HA10-11440 
 
Češka manjina -- Kulturna antropologija -- Etnografska istraživanja -- Migracije  HA10-11466 
 
Češka manjina -- Slovačka manjina -- Ekonomski položaj -- Politički položaj -- Iseljavanje  HA10-11404 
 
Češka povijest -- Filozofija povijesti  HA10-11510 
 
Češki film  HA10-08523 
 
Češki jezik -- Češka manjina -- Dvojezičnost -- Češke škole -- Prava manjina  HA10-11451 
 
Češki jezik -- Tvorba riječi  HA10-09632 
 
Češki manjinski tisak -- Novine -- Češka manjina  HA10-00460 
 
Četnička organizacija  HA10-11399 
 
Čileanska arhitektura 20. st. / 21. st.  HA10-08027 
 
Čileanska arhitektura 21. st.  HA10-07979 
 
Čileanska književnost  HA10-09511 
 
Čimbenik odjeka -- Čimbenik utjecaja -- Informacijske znanosti -- Citiranost -- Doktorske disertacije -- Znanstvene informacije -- Znanstvena paradigma  HA10-00024 
 
Činjenično stanje -- Parnični postupak  HA10-02470 
 
Čistači sulfida -- Ekološki prihvatljivi kemijski sastojci -- Željezni sulfidi  HA10-07429 
 
Čistači sulfida -- Željezni glukonat -- Sintetički magnetit -- Reološka ispitivanja  HA10-07403 
 
Čitanje  HA10-00254 
 
Čitanje -- Čitalačka vještina -- Djeca  HA10-00252 
 
Čitanje -- Čitalačke vještine -- Lektira -- Knjižnica  HA10-02772 
 
Čitanje -- Čitateljska praksa -- Povijest čitanja -- Čitatelj -- Korespondencija  HA10-00288 
 
Čitanje -- Pisanje -- Preventivno-korektivni softver -- Defektologija -- Logopedija  HA10-02815 
 
Čitaonica  HA10-00279 
 
Čitatelj  HA10-09509 
 
Čitatelji -- Narodne knjižnice -- Projekti (knjižnice)  HA10-00291 
 
Članovi uprave -- Dioničko društvo  HA10-02010 
 
Članstvo u EU -- Referendum  HA10-01769 
 
Čovjekova osobnost -- Materijalizam -- Smisao života  HA10-01260 
 
Čreda -- Stočarstvo Buzeštine  HA10-03093 
 
Čudan narod (pjesma) -- Godina 1971. (pjesma) -- Na vrhu Biokova (pjesma) -- U bolnici (pjesma) -- Veliki Hrvat (pjesma) -- Zimski sonet (pjesma)  HA10-09665 
 
Čuvanje krumpira -- Mirovanje klice  HA10-04450 
 
Čvrsti komunalni otpad -- Odlagalište otpada -- Prikupljanje otpada  HA10-06361 
 
Ćirilična knjiga -- Glagoljična knjiga  HA10-09071 
 
D. d. domaće tvornice predenja i tkanja pamuka Duga Resa  HA10-11526 
 
D. H. Lawrence -- William Wordsworth  HA10-09328 
 
Dadaizam  HA10-07760 
 
Dag Strpić  HA10-01857 
 
Dagerotipija -- Zračni snimci -- Foto balon  HA10-08288 
 
Dagnja -- Rast dagnji  HA10-04393 
 
Dalibor Cvitan  HA10-10424 
 
Dalmatinske riči  HA10-09121 
 
Dalmatinski gradovi  HA10-11573 
 
Dalmatinski krš -- Fauna krša  HA10-03202 
 
Dalmatski jezik -- Grecizmi  HA10-08950 
 
Damir Cvitić  HA10-11217 
 
Damir Karakaš  HA10-11194  HA10-10556 
 
Damir Miloš  HA10-10194 
 
Damir Šimić  HA10-08078 
 
Dan Brown  HA10-08939 
 
Dandolo, Vincenzo  HA10-11402 
 
Dani (tjedne novine)  HA10-00461 
 
Dani hrvatskog filma 2010.  HA10-08453  HA10-08455  HA10-08505  HA10-08467 
 
Dani Ksavera Šandora Gjalskog  HA10-10100 
 
Daniel C. Dennett  HA10-00976 
 
Daniel Načinović  HA10-10209 
 
Danijela Bačić-Karković  HA10-10436 
 
D'Annunzio, Gabriele  HA10-09442 
 
Dante Alighieri  HA10-09453 
 
Danji leptir -- Noćni leptir  HA10-04384 
 
Darinka Hanžek  HA10-03172 
 
Dario Travaš  HA10-07992 
 
Darko Deković  HA10-00475 
 
Darko Lukić (književnik)  HA10-08641  HA10-08646 
 
Darko Polšek  HA10-11256 
 
Darko Suvin  HA10-01640 
 
Darovita djeca  HA10-03001 
 
Darovita djeca -- Darovitost -- Likovno izražavanje -- Likovne sposobnosti  HA10-02802 
 
Darovita djeca -- Talentiranost -- Kreativnost  HA10-00693 
 
Daroviti učenici  HA10-02984 
 
Daroviti učenici -- Mišljenje i stavovi učitelja -- Edukacija o darovitosti -- Programi za darovite  HA10-02812 
 
Darovitost i neverbalna inteligencija -- Predškolska djeca -- Mjerni instrumenti -- Procjena  HA10-00788 
 
Darvinizam -- Evolucija -- Evolucijska psihologija -- Feminizam -- Sociobiologija  HA10-00711 
 
Darvinizam -- Evolucija -- Zaključivanje  HA10-00640 
 
Darvinizam -- Prirodna selekcija -- Evolucija  HA10-00641 
 
Darvinizam -- Religija  HA10-00639 
 
Daša Drndić  HA10-10776  HA10-10442  HA10-09745  HA10-09870 
 
David Cameron  HA10-01803 
 
Davor Katušić  HA10-08055 
 
Davor Mandić  HA10-10795 
 
Davor Pavuna  HA10-03781 
 
Davor Rostuhar  HA10-10508 
 
Davor Šalat  HA10-09783  HA10-10621 
 
Davor Velnić  HA10-10224 
 
Davor Vrankić  HA10-08169  HA10-08167 
 
Davorin Peterlin  HA10-11197 
 
Davorin Radić  HA10-08166 
 
DBT biodesulfurizacija -- Gordonia sp. -- Kalcijev alginat -- Ulje -- Voda  HA10-07275 
 
De navigatione -- Vrste plovila -- Galija -- Dijelovi i oprema broda  HA10-02956 
 
Dea Vidović  HA10-01371 
 
Debelo crijevo -- Tumori -- Intra-abdominalni tlak -- Središnji venski tlak -- Ilijačni venski tlak -- Abdominalna kirurgija  HA10-05188 
 
Debljina -- Koštani prijelom -- Indeks tjelesne mase -- Mineralna gustoća kostiju  HA10-05638 
 
Debridement -- Kronična rana -- Devitalizirano tkivo  HA10-05855 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Područna samouprava  HA10-02739 
 
Decizionizam -- Deliberacija  HA10-01590 
 
Decumanus -- Arheološka istraživanja  HA10-10882 
 
Deep Impact letjelica -- Svemirske letjelice -- Astronautika -- EPOXI  HA10-03613 
 
Deformabilnost asfalta -- Kolotrazi -- Oštećenja kolnika -- Sastav i svojstva asfalta  HA10-06334 
 
Deformacija na toplo -- Aluminij -- Legura AA6082 -- CAE -- Ljuski faktor  HA10-07491 
 
Deformacijska plagiocefalija -- Deformacija glave -- Facijalna asimetrija -- Dijete  HA10-05676 
 
Degradacija tla -- Prinos usjeva  HA10-06517 
 
Deinstitucionalizacija -- Psihijatrijska skrb  HA10-05212 
 
Dekapodni rakovi -- Vlasulje -- Simbioza -- Terenski pokusi  HA10-04355 
 
Dekolaž  HA10-07738 
 
Deković, Darko  HA10-09799 
 
Dekstrometorfan hidrobromid -- In vitro istraživanje -- In vivo istraživanje -- Tablete -- Topljivost u ustima  HA10-04974 
 
Deliberacijska demokracija -- Politika argumenata -- Parlamentarizam  HA10-01677 
 
Delikventno ponašanje -- Roditeljsko ponašanje -- Obitelj -- Biološki faktori -- Psihosocijalni čimbenici -- Mladi -- Adolescenti -- Razvojna psihopatologija  HA10-00709 
 
Delonix regia -- Metanolni ekstrakt -- Antimikrobno djelovanje -- Citotoksičnost  HA10-04964 
 
Demencija  HA10-05305 
 
Demencija -- Neurorehabilitacija -- Alzheimerova bolest  HA10-05213 
 
Demencija -- Pseudodemencija -- Izlječiva demencija  HA10-05338 
 
Demineralizacija dentina -- Kompozit -- Stakleno-ionomerni premaz -- Otvorena sendvič restauracija  HA10-05702 
 
Demografija Banske Hrvatske -- Demografska povijest Hrvatske  HA10-01391 
 
Demografska kretanja  HA10-01394 
 
Demografska kretanja -- Demografske promjene -- Kretanje stanovništva -- Depopulacija -- Obiteljska struktura  HA10-01406 
 
Demografske prilike -- Popis stanovništva -- Iseljavanje stanovništva -- Migracije  HA10-01398 
 
Demografske promjene  HA10-01399 
 
Demografski razvoj  HA10-01400 
 
Demografski razvoj -- Demografsko kretanje -- Migracije -- Prirodno kretanje stanovništva -- Demografske faze -- Migracijski saldo  HA10-01436 
 
Demografski razvoj -- Depopulacija -- Emigracija  HA10-01396 
 
Demografski resursi -- Tipologija hrvatskog prostora  HA10-01435 
 
Demokracija -- Društvo -- Globalizacija  HA10-00489 
 
Demokracija -- Kriza -- Medijapolis -- Politički život -- Moć -- Mediji -- Mediokracija  HA10-01497 
 
Demokracija -- Krupni kapital -- Političke kampanje  HA10-01593 
 
Demokracija -- Liberalizam -- Političko obrazovanje  HA10-00488 
 
Demokracija -- Obrazovanje -- Bolonjski proces  HA10-00490 
 
Demokracija -- Političko obrazovanje -- Liberalizam  HA10-00933 
 
Demokracija -- Pragmatizam  HA10-00952 
 
Demokratizacija -- Višestranački izbori  HA10-01800 
 
Demokratska tranzicija u Albaniji -- Nacionalna sigurnost -- Reforme državne uprave -- Reforme oružanih snaga  HA10-01688 
 
Demokratske kompetencije -- Obrazovanje za demokratsko građanstvo  HA10-02925 
 
Demokratsko građanstvo -- Demokratsko društvo -- Ljudska prava -- Međuljudska kompetencija -- Građanska kompetencija  HA10-02893 
 
Demonologija  HA10-00624 
 
Denim tkanina -- Enzimatska obrada odškrobljavanja -- Ukupna ocjena opipa  HA10-07561 
 
Denis Peričić  HA10-10423 
 
Denitrifikacija -- Procjedne vode -- Odlagališta otpada  HA10-07283 
 
Dennett, Daniel Clement  HA10-00641  HA10-00639 
 
Dennis Lehane  HA10-08510 
 
Dentalna dob -- Demirjianov postupak  HA10-05743 
 
Dentalna erozija -- Mliječna denticija -- Oralna higijena -- Pravilna prehrana -- Predškolsko dijete  HA10-05677 
 
Dentalna estetika -- Zlatni omjer -- Zubna ljestvica FI  HA10-05659 
 
Dentalna fluoroza -- Fluor -- Zubni karijes -- Voda za piće  HA10-05768 
 
Dentalna fraktura -- Zubni fragment  HA10-05761 
 
Dentalna implantologija -- Nekroza kosti -- Bisfosfonati  HA10-05794 
 
Dentalna trauma -- Štitnik za zube -- Dijete  HA10-05698 
 
Dentalni adhezivi -- Mikrozatezna čvrstoća -- Adhezivni sustav za jetkanje i ispiranje  HA10-05731 
 
Dentalni biofilm -- Karijes  HA10-05712 
 
Dentalni implantati -- Endoosealni dentalni implantati -- Dentalni implantati malog promjera -- Prvi premolari -- Pretkutnjaci  HA10-05738 
 
Dentalni kompoziti -- Amorfni kalcijev fosfat -- Biokompatibilnost -- Kopolimeri -- Citotoksičnost -- Remineralizacija  HA10-05678 
 
Dentalni mikroskop -- Endodontsko liječenje -- Trepanacijski otvor -- Korijenski kanal  HA10-05784 
 
Dentalno zanemarivanje -- Rani dječji karijes -- Zanemarivanje djece  HA10-05679 
 
Dentinogena cista -- Odontogena cista  HA10-05680 
 
Dentinska preosjetljivost -- Parodontna terapija -- Zubni karijes  HA10-05681 
 
Denzitometrija mineralizacije kalusa -- Omentum -- Kunićja palčana kost  HA10-04495 
 
Depopulacija -- Deagrarizacija -- Deruraliacija -- Revitalizacija  HA10-11148 
 
Depopulacija Hercegovine -- Turska osvajanja  HA10-01401 
 
Depoziti -- Štediše -- Bankarski sustav -- Bankrot -- ESA  HA10-01951 
 
Depresija -- Adolescenti -- Obiteljski liječnik  HA10-04776 
 
Depresija -- Adolescenti -- Odgoj -- Roditelji i adolescenti -- Stres -- Strategije suočavanja sa stresom  HA10-00764 
 
Depresija -- Anksioznost -- Dugotrajna depresija -- Alkoholizam -- Suicidalnost -- Ovisnost o drogama  HA10-05124 
 
Depresija -- Anksioznost -- Mastektomija -- Rak dojke -- Dnevni hospicij  HA10-00692 
 
Depresija -- Depresivni poremećaji -- Ponavljajući depresivni poremećaj -- Kognitivno-bihevioralna terapija  HA10-00683 
 
Depresija -- Dijabetes tip 2 -- Kvaliteta života  HA10-05214 
 
Depresija -- Dom za starije osobe  HA10-02665 
 
Depresija -- Istraživanje -- Studenti medicine -- Odabir tema  HA10-04022 
 
Depresija -- Mjerni instrumenti -- Učenici -- Istraživanje  HA10-00806 
 
Depresija -- Personalizirana medicina -- Kreativna psihofarmakoterapija -- Amitriptilin  HA10-04968 
 
Depresija -- Primarna zdravstvena zaštita  HA10-05215 
 
Depresija -- Samoorijentirane kognicije -- Studentice  HA10-00846 
 
Depresija -- Somatizacija -- Anksioznost -- Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj  HA10-05216 
 
Depresija -- Suicidalnost  HA10-00695 
 
Depresivni poremećaji -- Samoubojstvo -- Faktori rizika -- Samoocjenske Beckove ljestvice depresivnosti -- Psihometrija  HA10-00671 
 
Dermatologija -- Korektivna dermatologija -- Estetika -- Laser  HA10-05355 
 
Dermatologija -- Venerologija  HA10-11515 
 
Dermatoskopija -- Spitzov madež -- Melanom -- Kožni tumori  HA10-05577 
 
Derrida, Jacques  HA10-00899 
 
Derrida, Jacques -- Cage, John  HA10-08297 
 
Deruralizacija -- Stanovništvo 20. st.  HA10-01402 
 
Desni ekstremizam  HA10-01806 
 
Desnokretni reverzibilni proces -- Ogrjevni toplinski spremnik -- Carnotov proces  HA10-05988 
 
Desolidarizacija -- Socijalna skrb -- Hrvatsko društvo  HA10-02667 
 
Destinacijski marketing -- Gradski turizam -- Mrežno mjesto -- CCTD -- Internet  HA10-02063 
 
Destinacijski marketing -- Internet u turizmu -- Mrežna mjesta -- CCTD  HA10-02167 
 
Destinacijski menadžment -- Alpske destinacije -- Zimski turizam -- Razvoj destinacija  HA10-02130 
 
Destinacijski menadžment -- Zimske sportske destinacije -- Alpske destinacije  HA10-02143 
 
Determinanta matrice -- Laplaceov razvoj determinante  HA10-03418 
 
Devčić, obitelj  HA10-11324 
 
Devidé, Vladimir  HA10-03605 
 
Devino mlijeko -- Farme deva  HA10-04435 
 
Dewey, John  HA10-00487  HA10-01616  HA10-00933  HA10-00486  HA10-00931 
 
Dewey, John -- Darwin, Charles Robert  HA10-00942 
 
Dewey, John -- Marx, Karl -- Giddens, Anthony -- Beck, Urlich  HA10-00489 
 
Diabetes mellitus -- Prevalencija  HA10-05491 
 
Diabetes mellitus tip 1 -- Dijabetička nefropatija -- Ultrasonografija  HA10-05626 
 
Didak Buntić  HA10-11218 
 
Dies irae -- Posljednji sud  HA10-01042 
 
Dieter Henke -- Marta Schreieck  HA10-07911 
 
Dieter Strauss  HA10-11397 
 
Difenhidramin -- Kontinuirana ciklička voltametrija -- Fourierova transformacija  HA10-03852 
 
Diferencijalna dijagnostika -- Orofacijalna bol -- Sluznica usne šupljine -- Mukogingivna bol  HA10-05225 
 
Digitalizacija -- Slijepe i slabovidne osobe -- Informacijske tehnologije -- Knjižnice  HA10-00255 
 
Digitalizacija građe -- Hrvatska književnost 20. st.  HA10-09805 
 
Digitalizacija oblika površine -- Kodirano svjetlo -- Slobodni kalibar -- Optički digitalizacijski sustav  HA10-06155 
 
Digitalna televizija -- Mobilna televizija -- Prostorno transkodiranje  HA10-06165 
 
Digitalni arhiv -- eCTD -- IPA -- OAIS  HA10-00106 
 
Digitalni domorodci -- Digitalni imigranti -- Google generacija  HA10-02744 
 
Digitalni frekvencmetar -- Digitalni mjerač periode -- Mjerenje frekvencije  HA10-06146 
 
Digitalni ocjenski radovi -- Elektroničke publikacije  HA10-00277 
 
Digitalni otisak -- CAD/CAM tehnika -- Intraoralna kamera  HA10-05683 
 
Digitalni potpis -- Komunikacija -- RSA kriptosustav -- Javni ključ -- Razmjena ključeva -- Internet  HA10-03324 
 
Dijabetes -- Amputacijska kirurgija -- Ortopedska pomagala -- Protetika  HA10-05885 
 
Dijabetes -- Inzulin -- Hiperglikemija -- Aortalne endotelne stanice -- Upala adhezijskih molekula  HA10-04108 
 
Dijabetes -- Mjerač glukoze -- StartStrip Glucose Hospital Meter  HA10-05463 
 
Dijabetes -- Onihomikoza  HA10-05194 
 
Dijabetes -- T-stanična leukemija -- Prevalencija  HA10-04853 
 
Dijabetes -- Vrijednost fosfata u serumu -- Respiratorna slabost  HA10-05311 
 
Dijabetes tip 2 -- Oštećena tolerancija na glukozu -- Otpornost na inzulin  HA10-05368 
 
Dijabetička nefropatija -- Šećerna bolest -- Kronično zatajenje bubrega -- Mikroalbuminurija -- RAAS inhibitori  HA10-05227 
 
Dijabetička neuropatija -- Neuropatska bol -- Dijabetičko stopalo  HA10-05422 
 
Dijabetička retinopatija -- Gubitak vida -- Dijabetes  HA10-05228 
 
Dijabetičko stopalo  HA10-04854 
 
Dijabetičko stopalo -- Angiopatija -- Polineuropatija -- Osteoartropatija -- Dijagnoza  HA10-05231 
 
Dijabetičko stopalo -- Hiperbarični kisik  HA10-05499 
 
Dijabetičko stopalo -- Kirurško liječenje  HA10-05229 
 
Dijabetičko stopalo -- Mikroangiopatija -- Dijabetička retinopatija -- Dijabetička nefropatija  HA10-05388 
 
Dijabetičko stopalo -- Mikrobiologija -- Antibiotici  HA10-05322 
 
Dijabetičko stopalo -- Prehrana -- Kronična rana -- Nutritivna skrb  HA10-05230 
 
Dijabetičko stopalo -- Previjanje rana -- Dijabetički vrijed -- Analiza troškova i koristi  HA10-05637 
 
Dijabetičko stopalo -- Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Dijabetički ulkus -- Amputacija -- Kardiovaskularni rizik  HA10-05562 
 
Dijabetičko stopalo -- Ulceracija -- Off-loading stopala -- Ortopedsko liječenje  HA10-05170 
 
Dijagnostički intervju za genetska istraživanja  HA10-04023 
 
Dijagnostika dentalnih sindroma -- Dijagnostički protokol -- Kranio-cervikalni poremećaj  HA10-05684 
 
Dijalekti Gorskog kotara  HA10-09021 
 
Dijalekti Gorskog kotara -- Goranski govori  HA10-09133 
 
Dijalektika -- Politička ekonomija  HA10-01848 
 
Dijalektika prosvjetiteljstva -- Globalizacija -- Metafizika -- Tehnika  HA10-00621 
 
Dijalektologija -- Mjesni govor -- Kajkavsko narječje  HA10-09042 
 
Dijalektologija -- Mjesni govori -- Slavonski dijalekt  HA10-08876 
 
Dijalektologija -- Mjesni govori -- Slavonski dijalekt -- Leksik  HA10-08875 
 
Dijalektologija -- Razgovorni stil -- Hrvatska književnost 20. st.  HA10-09807 
 
Dijalektološka istraživanja  HA10-09059 
 
Dijalektološki rad -- Istočnoslavonski govori  HA10-09007 
 
Dijanić, Juraj Franjo -- Brezovački, Tituš  HA10-08612 
 
Dijete -- Zdravstvena zaštita -- Dječja prava -- Suvremeno društvo  HA10-04683 
 
Dimetil eter -- Tubularni reaktor s čvrstim ležištem  HA10-07276 
 
Dimitrijević, Stojan  HA10-11472 
 
Dinamički pogon -- Djelotvornost stroja -- Dizajn pokusa -- Tehnološki testovi -- Optimizacija -- Koeficijent višestruke korelacije  HA10-05980 
 
Dinamičko ponašanje konstrukcije -- Metoda konačnih elemenata -- Dinamička reanaliza  HA10-03713 
 
Dinamična termografija -- Cirkulacija krvi  HA10-05267 
 
Dinamika prometa -- Optimizacija prometa  HA10-06938 
 
Dinko Dubravčić  HA10-11199 
 
Dinko Trinajstić -- Ante Trumbić  HA10-11694 
 
Dino Mustafić  HA10-08622 
 
Dioklecijan  HA10-11500 
 
Dioklecijanova palača  HA10-08037  HA10-07970  HA10-07872 
 
Dioksini -- Kancerogenost  HA10-04983 
 
Diomed -- Diomedove ptice -- Diomedov otok -- Mitologija  HA10-01044 
 
Dionička društva  HA10-02462 
 
Dionička društva -- Zaštita vjerovnika  HA10-02537 
 
Diplomacija -- Migracije -- Transnacionalizam -- Žene  HA10-03195 
 
Diplomati  HA10-01751 
 
Diplomatski imunitet -- Postupanje policije -- Identificiranje osoba s imunitetom  HA10-02630 
 
Diplomatsko djelovanje  HA10-11265 
 
Diplostomatoza -- Postodiplostomatoza -- Mlađ -- Metacerkarije -- Digene trematode  HA10-06668 
 
Dirigenti  HA10-08303 
 
Dirigenti -- Profesionalne bolesti  HA10-08372 
 
Dirofilarioza pasa -- Humana dirofilarioza -- Dirofilaria repens -- Komarci -- Aedes albopictus  HA10-04874 
 
Disciplinska odgovornost -- Službeničko zakonodavstvo -- Državni službenici  HA10-02615 
 
Disekantni osteohondritis -- Kondil femura -- Starohrvatsko groblje Gluvine kuće -- Bioarheologija  HA10-04157 
 
Disekcija vertebralne arterije -- Moždani udar -- Vrtoglavica -- Dijagnostika -- Terapija  HA10-05239 
 
Diseminirana intravaskularna koagulacija -- Potrošna koagulopatija -- Životinje  HA10-04502 
 
Disk kočnice -- Toplinska analiza -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Koeficijent prijenosa topline -- CFD -- Računalna dinamika fluida  HA10-06399 
 
Diskografija  HA10-08313 
 
Diskoidni eritemski lupus  HA10-05378 
 
Diskrecijska ocjena -- Hrvatsko upravno pravo -- Europsko pravo -- Naknada štete  HA10-02608 
 
Diskus hernija -- Operacija -- Oswestry index  HA10-05286 
 
Disleksija -- Glazbeno pisanje -- Čitanje glazbe  HA10-00783 
 
Distopijski film  HA10-08465 
 
Distribucijska mreža -- Optimizacija -- Logistički outsourcing  HA10-07039 
 
Distribucijski centar -- Poslovna učinkovitost -- Poslovna logistika  HA10-06868 
 
Distribucijski transformator -- Minimalna struja kvara -- Kratki spoj -- Pregorjeli osigurač  HA10-06140 
 
Distributivna trgovina -- Nacionalno gospodarstvo  HA10-02211 
 
Diverzifikacija dijatomeja -- Taksoni  HA10-03994 
 
Diverzifikacija poduzeća -- Neživotno osiguranje -- Industrija osiguranja  HA10-02704 
 
Diverzifikacija rizika -- Dionički indeksi -- Regionalne burze -- Markowitzev model  HA10-01978 
 
Divljač -- Lovište -- Senzorska kamera -- Lovno gospodarenje  HA10-06814 
 
Divlje jestive biljke -- Preživljavanje -- Priprema hrane -- Rat -- Opsada Sarajeva  HA10-04236 
 
Divlje svinje -- Lov na divlje svinje -- Pucanje u prigonu  HA10-06719 
 
Divlje svinje -- Lov na divlje svinje -- Znakovi različitih pogodaka  HA10-06842 
 
Divlji kesten  HA10-04279 
 
Dizajn -- Kućanski aparati  HA10-07729 
 
Dizajn optičke mreže -- Heuristička metoda -- Metode optimizacije -- RWA problemi  HA10-00052 
 
Dizajn rasvjete -- Svjetlo -- Arhitektura  HA10-07942 
 
Dizajner tekstila i odjeće -- Organizacijska socijalizacija -- Organizacijska kultura -- Kompetentnost zaposlenih  HA10-06893 
 
Dizalica topline -- Bušotinski izmjenjivač topline -- Ušteda energije -- Ekonomska isplativost  HA10-06092 
 
Dizalica topline -- Sustav grijanja  HA10-06035 
 
Dizel motor -- Mlazno gorivo -- CFD simulacija  HA10-06133 
 
Dizelski motori -- Željeznica  HA10-06091 
 
Dizmorfofobija -- Doživljaj vlastitog tijela -- Sumanutost -- DSM-IV -- ICD-10  HA10-00857 
 
Djeca -- Adolescenti -- Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Kontrola glikemije  HA10-05599 
 
Djeca -- Inteligencija -- Ravenove matrice u boji -- Faktorska analiza -- Latentna struktura -- Istraživanje  HA10-00733 
 
Djeca -- Mladež -- Sportski trening -- Ragbi  HA10-08825 
 
Djeca -- Mladi -- Institucionalni tretman -- Emocionalni poremećaji -- Poremećaji ponašanja  HA10-03003 
 
Djeca -- Mladi -- Mediji -- Masovni mediji -- Konzumerizam -- Etika -- Tržište -- Potrebe -- Manipulacija  HA10-01465 
 
Djeca -- Mladi -- Poremećaji ponašanja -- Diferencijacija tretmana  HA10-00731 
 
Djeca -- Oralno zdravlje -- Stomatologija -- Demografske značajke -- KEP-indeks  HA10-05745 
 
Djeca -- Porodna masa -- Rast -- Novorođenčad  HA10-04148 
 
Djeca -- Zubi -- Trajni molari -- Zdravstveno stanje 1977.-2007.  HA10-05697 
 
Djeca i mladež rizičnog ponašanja -- Instrumenti procjene rizika  HA10-03011 
 
Djeca predškolske dobi -- Djeca u prometu  HA10-07070 
 
Djeca predškolske dobi -- Igra -- Sportska brzina -- Tjelovježba  HA10-08716 
 
Djeca predškolske dobi -- Ponašanje djece -- Preventivni odgojni postupci -- Korektivni odgojni postupci -- Kažnjavanje -- Alternativni modeli  HA10-02929 
 
Djeca predškolske dobi -- Sportska motorika -- Tjelovježba  HA10-08731 
 
Djeca predškolske dobi -- Tjelovježba -- Sportska agilnost -- Sportska eksplozivnost  HA10-08839 
 
Djeca s autizmom -- Projekt -- Grad  HA10-02987 
 
Djeca s Down sindromom -- Socioemocionalna podrška -- Specijalizirano udomiteljstvo -- Emocionalni razvoj  HA10-02683 
 
Djeca s posebnim jezičnim potrebama -- Izražavanje posvojnosti  HA10-08883 
 
Djeca s posebnim potrebama -- Solfeggio -- Pjevanje  HA10-08314 
 
Djeca s poteškoćama u učenju -- Razvojni koordinacijski poremećaj -- Imitiranje pokreta  HA10-02982 
 
Djeca s teškoćama -- Edukacijsko uključivanje -- Tolerancija  HA10-02991 
 
Dječja književnost -- Drama -- Igrokaz  HA10-10456 
 
Dječje bolesti -- Cerebralna paraliza -- Rehabilitacija -- Teorija neuronalne grupne selekcije -- Motoričko poboljšanje -- Istraživanje  HA10-05329 
 
Dječje kazalište -- Lutkarstvo -- Bugarski umjetnici  HA10-08544 
 
Dječje ponašanje -- Analiza crteža -- Procjena ponašanja djece  HA10-02730 
 
Dječji karijes -- Fluoridi -- Prevencija karijesa -- Antikarijesno sredstvo  HA10-05798 
 
Djelo Dubravka  HA10-00315 
 
Djelo Osamljenici -- Dezintegracija likova  HA10-00306 
 
Djelomična krunica -- Zubna protetika  HA10-05688 
 
Djetelina -- Silaža -- Minerali  HA10-06672 
 
Djetelina -- Sjeme -- Taksonomija  HA10-04018 
 
Djevojčice predškolske dobi -- Tjelovježba -- Sportska eksplozivnost -- Sportska brzina  HA10-08700 
 
Dmitrij Medvedev  HA10-01586 
 
DMO -- Imidž destinacije -- Brendiranje destinacije  HA10-02048 
 
Dnevni leptiri -- Lepidoptera -- Hesperioidea -- Papilionoidea  HA10-04344 
 
Dnevni leptiri -- Lepidoptera -- Nymphalidae  HA10-04358 
 
Dnevni leptiri -- Ripartijev smeđi plavac -- Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii  HA10-04356 
 
Dob odstrijeljenih medvjeda  HA10-06779 
 
Dobrobit radnika -- Kibernetička teorija -- Percepcija želja  HA10-00171 
 
Dobrobit životinja -- Krave muzare -- ANI indeks  HA10-06661 
 
Dobroćudni tumori -- Tumori stidnice -- Angiokeratom  HA10-05409 
 
Dobrovoljački pokret -- Srpska vojska  HA10-01792 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec  HA10-00364 
 
Dodirno jezikoslovlje -- Germanizmi -- Hungarizmi -- Jezik posrednik -- Jezične posuđenice  HA10-09152 
 
DOE -- NSF  HA10-03781 
 
Dohodak -- Nesamostalna djelatnost -- Posebni porez  HA10-01986 
 
Dojenje -- Komunikacija majke i dojenčeta -- Depresija -- PTSP -- Izbjeglice i prognanici  HA10-04754 
 
Dojenje -- Zdravstveni radnici -- Unicef/WHO tečaj za dojenje  HA10-04685 
 
Dokazni postupak -- Poredbeno pravo -- Izvođenje dokaza  HA10-02227 
 
Doksicilin hiklat -- Folin-Ciocalteuov reagens -- Spektrofotometrija  HA10-05084 
 
Dokumentacija  HA10-00390 
 
Dokumentarni film  HA10-08455 
 
Dokumentarni film -- Tijelo  HA10-08521 
 
Dokumentarni filmovi  HA10-08487 
 
Dokumentarni izvori -- Sociološko istraživanje  HA10-01494 
 
Dokumenti partijskih komiteta  HA10-11580 
 
Dolazak Hrvata -- Hrvatska povijest 7. st.  HA10-11646 
 
Dom HDLU (Zagreb)  HA10-08095 
 
Domaća kokoš -- Histopatologija -- Thiacloprid -- Neonicotinoid -- Pesticidi -- Insekticidi  HA10-04536 
 
Domaćinstvo -- Hotelsko poslovanje -- Planiranje osoblja  HA10-06859 
 
Dometi (književni časopis)  HA10-09784  HA10-09825 
 
Dominikanac -- Hrvatska književnost 20. st. -- Život i rad  HA10-01064 
 
Dominikanac -- Kronika  HA10-01087 
 
Dominikanci  HA10-01045 
 
Dominikanci -- Ikonografija 16.-18. st. -- Slikarstvo 16.-18. st.  HA10-08189 
 
Dominikanski antifonarij  HA10-08317 
 
Dominikanski samostan -- Dominikanci -- Samostanska knjižnica -- Prirodne znanosti -- Medicinska bibliografija  HA10-00241 
 
Dominique Chabrey  HA10-04281 
 
Domovi za starije i nemoćne osobe -- Starije osobe -- Kvaliteta života  HA10-02676 
 
Domovinski rat  HA10-01611  HA10-02638  HA10-02648  HA10-02661  HA10-08605  HA10-11577 
 
Domovinski rat -- Demografski gubici  HA10-01417 
 
Domovinski rat -- Domovinski rat u književnosti  HA10-10032 
 
Domovinski rat -- Haaški sud -- Detuđmanizacija  HA10-01639 
 
Domovinski rat -- Podrumi i skloništa  HA10-02658 
 
Domovinski rat -- Ratno zdravstvo  HA10-04875 
 
Domovinski rat -- Republika Srpska Krajina -- Srpska radikalna stranka  HA10-01804 
 
Domovinski rat -- Skloništa  HA10-02653 
 
Domovinski rat u književnosti -- Hrvatsko pjesništvo  HA10-10663 
 
Don Cupitto  HA10-00526 
 
Dopirani polianilin -- Električna vodljivost -- Kulonske korelacije  HA10-03750 
 
Doprinos intelektualaca u Bugarskoj i Hrvatskoj za književnu raznovrsnost Europe  HA10-10509 
 
Dora Bilić -- Tina Müller  HA10-07730 
 
Doramektin -- Gama-aminomaslačna kiselina  HA10-04465 
 
Dorta Jagić  HA10-10298 
 
Dostava sudskih pismena -- Parnični postupak  HA10-02258 
 
Dostojevski  HA10-00563  HA10-09561  HA10-09541 
 
Dr. Milan Nemičić  HA10-04652 
 
Dragan Pavelić  HA10-10517 
 
Dragan Pavelić -- Anđelko Vuletić  HA10-10063 
 
Draganić-Vrančić  HA10-11321 
 
Dragica Vranjić-Golub  HA10-10458 
 
Dragičević, Adolf  HA10-02215 
 
Drago Gervais  HA10-09738 
 
Drago Štambuk  HA10-10295  HA10-09804 
 
Dragomir-Maji Vlahović  HA10-07925 
 
Dragutin Andrija Badurina  HA10-11212 
 
Dragutin Antun Parčić -- Franjo Rački  HA10-08978 
 
Dragutin Bahun Čarli  HA10-08456 
 
Dragutin Khuen-Héderváry  HA10-11546 
 
Dragutin Mayer -- Božo Metzger  HA10-11211 
 
Dragutin Rosandić  HA10-02749 
 
Dragutin Rucner -- Jela Pavlović  HA10-00040 
 
Dragutin Tadijanović  HA10-10197  HA10-10649 
 
Dragutin Trumbetaš  HA10-08204 
 
Drakulić, Slavenka  HA10-10166 
 
Drama  HA10-09207  HA10-09885 
 
Dramska pedagogija -- Kazalište -- Povijest  HA10-08612 
 
Dramski tekst  HA10-10271 
 
Dramsko učilište Zagrebačkog kazališta mladih  HA10-08605 
 
Dražen Katunarić  HA10-10533 
 
DRESS sindrom -- Preosjetljivost na lijekove  HA10-04988 
 
Drniški zbornik  HA10-09839 
 
Droga -- Ecstasy -- Toksikološka analiza -- Ramanova spektroskopija -- Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti  HA10-05105 
 
Drugi  HA10-09309 
 
Drugi pompejanski stil -- Oslikana žbuka  HA10-10885 
 
Drugi svjetski rat  HA10-08306  HA10-11586  HA10-11563  HA10-11555  HA10-11526 
 
Drugi svjetski rat -- Četnici  HA10-11702 
 
Drugi svjetski rat -- Folksdojčeri -- Narodnooslobodilačka vojska -- Ljudski gubici  HA10-02647 
 
Drugi svjetski rat -- Hrvatski Nijemci -- Njemačka manjina  HA10-11707 
 
Drugi vatikanski koncil  HA10-01271  HA10-01008 
 
Drugi vatikanski koncil -- Recepcija u Hrvatskoj  HA10-01316 
 
Drugostupanjski postupak -- Pravni lijekovi -- Viši sud -- Žalba -- Kazneni sud  HA10-02490 
 
Društva za osiguranje -- Društva za reosiguranje -- Solvency II  HA10-02720 
 
Društvene djelatnosti -- Prostorni raspored -- Mreža naselja -- Demografski procesi  HA10-07766 
 
Društvene predodžbe -- Gripa A/H1N1 -- Kolektivizam -- Svinjska gripa  HA10-01551 
 
Društveni bitak -- Duša  HA10-00642 
 
Društveno odgovorno poslovanje  HA10-06865 
 
Društveno odgovorno poslovanje -- Odnosi s javnošću  HA10-06864 
 
Društveno veleučilište u Zagrebu  HA10-03059 
 
Društveno-političke prilike  HA10-11601 
 
Društvo Mađara Lipik  HA10-11604 
 
Društvo s ograničenom odgovornošću  HA10-02536 
 
Društvo znanja  HA10-00508 
 
Društvo znanja -- Metodologija -- Obrazovanje -- Pravno-ekonomski okvir  HA10-01477 
 
Družba Braća hrvatskog zmaja  HA10-00375 
 
Družba sv. Ćirila i Metoda  HA10-00359 
 
Drvena brodogradnja -- Industrijska baština -- Mrtvi kanal  HA10-06407 
 
Drvena staza -- Okućnica  HA10-06515 
 
Drvena stolica -- Kutni spoj -- Konstrukcija namještaja -- Deformacija -- Naprezanje -- Numerička analiza  HA10-07560 
 
Drvene klompe  HA10-03107 
 
Drvene kuće -- Kućni maz  HA10-08052 
 
Drveno raspelo -- Drvorezbarena skulptura  HA10-08084 
 
Drvni otpad -- Drvoprerađivački pogon -- Tehničko-ekonomska vrijednost biomase  HA10-06056 
 
Drvni peleti -- Proizvodnja peleta -- Tržište  HA10-06048 
 
Drvni proizvodi -- Namještaj -- Prerada drva -- Tržište  HA10-02176 
 
Drvno iverje -- Norma CEN -- Udio vode u drvu -- Energijsko drvo  HA10-06463 
 
Drvno-plastični kompoziti -- Polimerni materijali -- Drvni materijali  HA10-07564 
 
Drvno-prerađivački kompleks -- SWOT analiza -- Projekcije rasta  HA10-06869 
 
Drvo -- Građevinski materijali -- Pasivna kuća -- Drvena gradnja -- Ekološka gradnja  HA10-06244 
 
Držanje tijela -- Osnovna škola  HA10-05521 
 
Država i samouprava -- Supsidijarnost  HA10-02591 
 
Država koridor -- Geopolitička doktrina -- Ciljevi i protu-ciljevi -- Geopolitička analiza  HA10-01683 
 
Državljanstvo -- Postsocijalizam -- Nacionalizam -- Etnička demokracija -- Manjine  HA10-02339 
 
Državna cestovna mreža -- Cestovna infrastruktura -- Kolnik -- Obnova državne ceste  HA10-06322 
 
Državna ergela Lipik  HA10-06671 
 
Državna geodetska uprava  HA10-03661 
 
Državna mađarska kraljevska viša gimnazija u Rijeci  HA10-11342 
 
Državna vlast -- Ustav RH  HA10-02321 
 
Državni arhiv Karlovac  HA10-11508 
 
Državni arhiv u Napulju  HA10-11232 
 
Državni arhiv u Slavonskom Brodu  HA10-11435 
 
Državni arhiv u Zadru  HA10-03658  HA10-03659 
 
Državni odvjetnik -- Predistražni postupak -- Odbačaj kaznenih prijava -- ZKP/97  HA10-02405 
 
Državni savjet -- Upravni sud  HA10-02303 
 
Državni službenici -- Rješenje o ocjeni -- Ocjenjivanje -- Klasifikacijski sustav -- Platni sustav  HA10-02606 
 
Državni teolozi  HA10-01050 
 
Državni terorizam  HA10-02265 
 
Državno vlasništvo -- Privatizacija -- Učinkovitost poduzeća  HA10-01856 
 
Državno-pravni preustroj -- Federalizacija Monarhije  HA10-11405 
 
Duboka endometrioza rektovaginalnog septuma -- Lezija rektuma -- Laparoskopski zahvat  HA10-05934 
 
Dubravka Ugrešić  HA10-09996 
 
Dubravko Budić  HA10-08191 
 
Dubravko Horvatić  HA10-09845  HA10-10231  HA10-07725 
 
Dubravko Mihanović -- Franka Perković  HA10-08551 
 
Dubravko Pušek  HA10-10792 
 
Dubrovačka diplomacija -- Retorička strategija  HA10-01779 
 
Dubrovačka parobrodarska plovidba  HA10-07087 
 
Dubrovačka republika  HA10-01682 
 
Dubrovačka Republika  HA10-01050 
 
Dubrovačka sloboda -- Povijesni pregled  HA10-11522 
 
Dubrovačke legende (knjiga) -- Hrvatsko-češke veze  HA10-11459 
 
Dubrovačke ljetne igre  HA10-08595 
 
Dubrovačke ljetne igre -- Festivali -- Slovenski glazbenici  HA10-08319 
 
Dubrovačke ljetne igre -- Splitsko ljeto -- Rabska fjera -- Festival dalmatinskih klapa u Omišu  HA10-03091 
 
Dubrovački govor -- Fonemika  HA10-09030 
 
Dubrovački govor -- Oporuke -- Pisari  HA10-09118 
 
Dubrovački novac -- Vižlini  HA10-08097 
 
Dud -- Antioksidacijsko djelovanje -- Fenoli  HA10-07369 
 
Dugi prijenosni vod -- Serijska kapacitivna kompenzacija -- Prazan hod  HA10-06139 
 
Dugoročni status -- Rezident -- Slobodno kretanje osoba -- Direktiva 2003/109/EC  HA10-02476 
 
Duhovna dimenzija  HA10-10360 
 
Duhovne popijevke -- Korizmeno vrijeme  HA10-08321  HA10-08322 
 
Duhovni put  HA10-11246 
 
Duhovnost -- Religioznost -- Mentalno zdravlje -- Psihijatrija -- Suicidalnost  HA10-00876 
 
Duhovnoznanstvena pedagogija -- Hermeneutika  HA10-02801 
 
Duje Jurić  HA10-07634  HA10-07661 
 
Duktalni karcinom dojke -- Medularni karcinom dojke -- Citološka punkcija  HA10-04224 
 
Dummett, Michael A. E. -- Wittgenstein, Ludwig  HA10-00904 
 
Duodenalna ampula -- Kolecistokinin-oktapeptid -- Mioelektrična aktivnost dvanaesnika  HA10-04620 
 
Duras, Marguerite  HA10-09238 
 
Dušan Benčić  HA10-03681 
 
Duševne smetnje -- Tiskani mediji -- Stigma  HA10-00795 
 
Dušična gnojidba -- Kemijski sastav grožđa -- Chardonnay -- Graševina -- Rizling rajnski  HA10-06627 
 
Duško Kečkemet  HA10-08101 
 
Dužina nogu -- Femoralna komponenta proteze -- Endoproteze zgloba kuka -- Valgus položaj -- Varus položaj  HA10-05536 
 
Dva arhitekta -- Obiteljska kuća u Šestinskom dolu  HA10-07998 
 
DVD Donja Dubrava 1928.-2008.  HA10-00380 
 
Dvojezičnost  HA10-08928 
 
Dvorac Maulnes (Cruzy-le-Châtel) -- Renesansa -- Francuska arhitektura 16. st. -- Arheološka istraživanja  HA10-07921 
 
Dvorac Trenkovo -- Kuća Thaller  HA10-08077 
 
Dvorana Krešimir Ćosić -- Oblikovanje i proračun kupole -- Metoda duljine luka -- Kritične točke  HA10-06277 
 
Dvospolnost -- Teološki aspekti  HA10-00947 
 
Dvostruka transplantacija bubrega  HA10-05833 
 
Dvovlašće  HA10-01654 
 
Dynamic framed slotted ALOHA protokol -- Strategije kontrole prijenosa -- Q-selection logaritam -- RFID identifikacija -- Optimalna duljina okvira -- Procjena broja tagova (TEM)  HA10-00166 
 
Džez -- Popularna glazba -- Elitna umjetnost  HA10-08323 
 
Džudo -- Sportska brzina -- Sportski trening  HA10-08722 
 
Džudo -- Sportski trening  HA10-08681 
 
Džudo -- Sportski trening -- Sportska brzina  HA10-08843 
 
Đačko pripomoćno društvo -- Đačko pitomište Dobrila-Feretić  HA10-02870 
 
Đakonat -- Đakonat žena  HA10-01051 
 
Đilas, Milovan  HA10-11279 
 
Đukić, Bogdan, 1855. -- Slikar  HA10-11498 
 
Đuro Perlić -- Ivan Topić -- Branka Mileta-Grubač  HA10-09839 
 
Đuro Radinović  HA10-11183 
 
Đuro Tišljarić  HA10-08172 
 
Đuro Vidmarović  HA10-10661 
 
ECM metoda -- PVT uzorak -- Ležišni fluidi  HA10-06212 
 
Edgar Allan Poe  HA10-09277 
 
Edgar Allan Poe -- Vladimir Nabokov  HA10-09264 
 
Edmund Blum  HA10-09347  HA10-10551 
 
Edmund Husserl  HA10-00892 
 
Edmund Husserl -- Aristotel -- Immanuel Kant -- Ante Pažanin  HA10-00906 
 
Edo Murtić  HA10-08225  HA10-08193 
 
Edo Popović  HA10-10422 
 
Edo Šmidihen  HA10-07833 
 
E-dobava -- Mreža malih trgovaca -- Opskrbni lanac -- Dobavni lanac -- Upravljanje opskrbnim lancem -- SCM  HA10-00185 
 
Eduard Seis  HA10-02092 
 
Eduardo Kac  HA10-07682 
 
Edukacija poljoprivrednika -- Rad u polju -- Kukuruzna zlatica  HA10-06622 
 
Edukacija stručnjaka -- Sustav obrazovanja u turizmu -- Ljudski resursi  HA10-02102 
 
Edukativni muzej  HA10-00426 
 
Edvard Ravnikar  HA10-07957  HA10-07871 
 
Edward Schillebeeckx  HA10-01053  HA10-11341 
 
Efekti konteksta -- Vidne iluzije -- Strategija percepcije  HA10-00691 
 
Efektivna temperatura -- Elektronski transport  HA10-03756 
 
Egidio Milinovich -- Ettore Mazzieri -- Laura Marchig  HA10-09499 
 
Egon Steinmann  HA10-08045 
 
Egzacerbacije astme -- Liječenje napadaja astme -- Bronhodilatatori -- Glukokortikoidi  HA10-05035 
 
Egzaktna linearna veza -- Približna linearna veza -- Proporcionalnost -- Koeficijent  HA10-03411 
 
Egzistencijalizam -- Subjekt  HA10-09858 
 
Ehinokokna cista jetre -- Echinococcus granulosus -- Hidatidoza jetre -- Laparoskopski zahvat -- Laparoskopska parcijalna pericistektomija  HA10-05851 
 
Eisensteinov kriterij ireducibilnosti polinoma -- Polinomi  HA10-03332 
 
Ekklesia -- Povijest ranog kršćanstva  HA10-01054 
 
Eklekticizam -- Filozofija -- Conclusiones quingentae quinquagintatres -- Renesansa  HA10-00583 
 
Ekofeministička teologija -- Ekološka pravda -- Ženski identitet -- Ekološka međuovisnost -- Ravnopravnost rodova  HA10-01382 
 
Ekohistorija -- Planine -- Morlaci -- Morlačko stočarstvo  HA10-11140 
 
Ekologija vremena -- Heteronomija vremena -- Kultura vremena -- Sociologija vremena -- Otisak vremena  HA10-00594 
 
Ekološka poljoprivreda -- Trgovci hranom  HA10-04427 
 
Ekološka proizvodnja -- Poljoprivredni proizvodi  HA10-03207 
 
Ekološka svijest -- Ekološka kriza -- Korupcija -- LNG terminal  HA10-01481 
 
Ekološki otisak -- Cestovni promet -- Emisija CO2 -- Apsorpcija CO2 -- Turizam  HA10-06973 
 
Ekološki plakat -- Documenta croatica  HA10-07208 
 
Ekološki premaz -- Korozija -- Zaštita metala -- Analiza izdržljivosti  HA10-06067 
 
Ekološki problemi -- Globalizacija -- Vrijednosne orijentacije  HA10-03218 
 
Ekološki proizvod -- Med -- Ekološko pčelarstvo  HA10-06679 
 
Ekološko pčelarenje  HA10-06681 
 
Ekološko pčelarstvo -- Biodinamičko pčelarstvo -- Prirodno rojenje  HA10-06680 
 
Ekološko pčelarstvo -- Satna osnova  HA10-06678 
 
Ekološko saće -- Voskov moljac -- Ekološko pčelarstvo  HA10-06720 
 
Ekonometrijska procjena -- Tečaj -- Stohastički modeli -- Razlika jednadžbe -- Vremenske serije  HA10-01939 
 
Ekonometrijski modeli  HA10-01824 
 
Ekonomična proizvodnja -- Kvaliteta -- EPQ -- Oštećeni proizvodi -- Popravak -- Inventar  HA10-02201 
 
Ekonomija energije  HA10-06124  HA10-06001 
 
Ekonomija sreće -- Održivi razvoj  HA10-01865 
 
Ekonomija vremena -- Cikličko vrijeme -- Linearno vrijeme -- Kultura vremena -- Vremenska perspektiva  HA10-01467 
 
Ekonomija zajedništva -- Kultura davanja -- Održivi razvoj  HA10-01822 
 
Ekonomija zajedništva -- Socijalni nauk  HA10-01055 
 
Ekonomska globalizacija -- Kriza gospodarstva  HA10-01851 
 
Ekonomska kriza -- Kapitalizam  HA10-01835 
 
Ekonomska kriza -- Kriza ekonomske znanosti  HA10-02012 
 
Ekonomska kriza -- Politička ekonomija -- Javno upravljanje -- Javni sektor  HA10-01866 
 
Ekonomska kriza -- Tržište rada -- Siromaštvo -- Gospodarski oporavak  HA10-02026 
 
Ekonomska migracija  HA10-11375 
 
Ekonomska politika -- Protekcionizam -- Merkantilizam -- Slobodna trgovina  HA10-01846 
 
Ekonomska recesija -- Zdravstvo -- Zdravstveni djelatnici -- Tržište rada  HA10-04928 
 
Ekonomska reforma -- Brijunski plenum -- Liberalizacija  HA10-11625 
 
Ekonomska sociologija -- Fetišizam robe -- Kapitalizam -- Tržište  HA10-01470 
 
Ekonomska struktura -- Popis stanovništva -- Habsburška monarhija  HA10-01393 
 
Ekonomski potencijali turizma -- Turizam u prirodi  HA10-02110  HA10-02146 
 
Ekonomski rast -- Gospodarski razvoj -- Omeđivanje podataka  HA10-01814 
 
Ekonomski učinci -- Privatizacija -- Javne usluge -- Pomorsko-putnički promet  HA10-02011 
 
Ekonomski uzroci kriminala -- Imovinski delikti  HA10-02413 
 
Ekonomsko-matematički modeli -- Inovacije  HA10-01832 
 
Ekoturizam  HA10-02091 
 
Ekoturizam -- Ekološka poljoprivreda -- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo  HA10-02120 
 
Ekran -- Ekranski piksel -- Ekranska razlučivost -- Slikovna razlučivost  HA10-00061 
 
Eksopolosaharidi -- Probiotici -- Metoda odzivne plohe -- Mliječna kiselina -- Lactobacillus plantarum  HA10-04059 
 
Ekspandirani grafit -- Interkalacija -- Termogravimetrija -- Rendgenska difrakcija -- FTIR spektroskopija -- Infracrvena spektroskopija -- Fourierova transformacija -- Elektronska mikroskopija  HA10-07318 
 
Ekspanzija bezubog grebena  HA10-05692 
 
Ekspedicija -- Šerpa -- Alpinizam  HA10-11084 
 
Eksperimentalni film  HA10-08467 
 
Eksperimenti -- Mehanika loma -- Zamor materijala -- Čelik 42CrMo4  HA10-06011 
 
Eksploziv -- Skladištenje eksplozivnih tvari  HA10-04892 
 
Eksplozivna atmosfera -- Protueksplozijska zaštita -- Elektromotor  HA10-04733 
 
Ekspolatacija šuma -- Drvna industrija -- Šumsko gosodarstvo  HA10-06477 
 
Ekspozitorni tekst -- Metakognicija -- Nadgledanje razumijevanja  HA10-00746 
 
Ekstrakcija bioaktivnih tvari -- Ultrazvuk -- Minimalno procesiranje hrane  HA10-07390 
 
Ekstrakcija zuba -- Parodontna bolest -- Zubni karijes  HA10-05690 
 
Ekstremne vrijednosti -- Rizična vrijednost -- CROBEX  HA10-01965 
 
Ekstrudirane žitarice -- Doručak -- Hrskavost -- Apsorpcija mlijeka  HA10-07393 
 
Ektopični očnjaci  HA10-05666 
 
Ektropija donje vjeđe -- Kirurgija  HA10-05863 
 
Ekumenizam  HA10-01149 
 
Ekumenizam -- Kršćanstvo -- Međureligijski dijalog -- Filozofija simboličkih formi -- Teologija  HA10-01131 
 
Ekumenizam -- Kršćanstvo -- Teologija -- Duhovnost  HA10-01068 
 
Ekumenizam -- Međureligijski dijalog  HA10-01069 
 
Ekumenizam -- Međureligijski odnosi -- Međureligijski dijalog  HA10-01199 
 
Ekumensko vijeće Crkava  HA10-01068  HA10-01199  HA10-01069 
 
Ekvidistantna krivulja  HA10-03282 
 
Elastanska vlakna -- Oplemenjivanje odjeće -- Enzimatska obrada -- Omekšavanje odjeće  HA10-07589 
 
Elastični povrat -- Savijanje lima -- Čelik -- V-alat -- Metoda konačnih elemenata  HA10-07467 
 
Elastično raspršenje elektrona -- Udarni presjek -- Optički potencijal  HA10-03776 
 
Elektivna kirurgija -- Crohnova bolest  HA10-05876 
 
Elektrane  HA10-06185 
 
Električna energija -- Uvoz -- Cijena  HA10-06074 
 
Električna energija -- Vodne snage -- Hidroelektrana  HA10-06078 
 
Električna gitara  HA10-08408 
 
Električna otpornost -- Termostruja -- Toplinska vodljivost -- Dekagonalni aproksimant -- Kvazikristali  HA10-03692 
 
Električna otpornost -- Toplinska vodljivost -- Kompleksna metalna legura -- Kristalna struktura  HA10-03691 
 
Električna struja -- Osigurač -- Fotonaponski sustavi  HA10-06038 
 
Električna struja -- Tkanje frotirnih tkanina -- Visina petljice frotirne tkanine  HA10-07516 
 
Električna vodljivost -- Temperaturna ovisnost -- Amorfni materijal -- Magnetsko polje  HA10-03746 
 
Električna vodljivost -- Termostruja -- Spektralna vodljivost -- Kompleksna metalna legura -- Monokristal  HA10-03725 
 
Električni transformator -- LC transformator -- Piezoelektrični hidroakustički pretvarač -- Električna impedancija -- Sonar  HA10-06099 
 
Električno polje ekstemno niskih frekvencija - ELF -- Trudnoća -- BEM modeliranje  HA10-06143 
 
Elektro mehanički pokretački sustav -- Zrakoplovni sustav -- Kontroler sa tri nivoa struje  HA10-06384 
 
Elektroenergetska mreža -- Izvori električne energije  HA10-06000 
 
Elektroenergetski sektor -- Tržište električne energije  HA10-06189 
 
Elektroenergetski sustav -- Hidroelektrane -- Kišno razdoblje  HA10-06151  HA10-06150 
 
Elektroerozijska tekstura  HA10-07498 
 
Elektrolučno zavarivanje -- Elektrootporno zavarivanje -- On-line monitoring sustav  HA10-06119 
 
Elektrolučno zavarivanje svornjaka -- Aktivirajući topitelj  HA10-07480 
 
Elektromagnetski stimulator -- Magnetoterapija -- Magnetsko polje  HA10-05051 
 
Elektromagnetski valovi -- Empirijski model -- Fiksni radijski pristupni sustav -- WiMAX  HA10-06173 
 
Elektromagnetsko polje -- Udar groma -- Sustavi uzemljenja  HA10-06152 
 
Elektromagnetsko polje bežičnog LAN-a -- Predviđanje elektromagnetskog polja u zatvorenom prostoru -- Umjetna neuronska mreža -- Višeslojni preceptron -- Matlab  HA10-00228 
 
Elektronička instrumentacija -- Induktivno mjerenje otpornosti stijena -- Zacijevljenja bušotina  HA10-06195 
 
Elektronička isprava -- Elektronički potpis -- Elektronički zapis -- Dokumentacijsko svojstvo -- E-proces -- Parnični postupak  HA10-02461 
 
Elektroničke komunikacije -- Telekomunikacije -- Tržište  HA10-06171 
 
Elektronički certifikati -- Poslužitelj -- Server -- Kriptografija  HA10-00069 
 
Elektronički dnevnik -- Ocjene -- Internet  HA10-02755 
 
Elektronički mediji -- Pravna zaštita usluga -- Oglašavanje -- Zakon o elektonskim medijima  HA10-02245 
 
Elektronički udžbenici -- Mediji u obrazovanju  HA10-02847 
 
Elektroničko upravljanje dokumentima -- Sustav upravljanja kvalitetom -- ISO  HA10-00137 
 
Elektronska gustoća -- Kompleksna intermetalna legura -- Aluminij -- Pseudošupljina  HA10-03719 
 
Elektrooksidacija -- Malahitno zelenilo -- Umjetna neuronska mreža  HA10-07252 
 
Elektropredenje -- Nanovlakna -- Polimeri  HA10-07559 
 
Elektroprivreda -- Liberalizacija -- Konkurentnost  HA10-06115 
 
Elektrostatički potencijal -- Kruta faza -- Elektroliti -- Površinski naboj  HA10-03800 
 
Elektrovodljiva tekstilna struktura -- Funkcionalno naslojavanje  HA10-07557 
 
Elettaria cardamomum -- Antibakterijska aktivnost -- Metanol -- Minimalna bakterijska koncentracija -- Minimalna inhibitorska koncentracija  HA10-05020 
 
Elinor Ostrom  HA10-01759 
 
Elipsa -- Anglizmi -- Ekonomski nazivi -- Hrvatski jezik -- Ruski jezik  HA10-09134 
 
Elisa Vargas Fernandez  HA10-03178 
 
E-mail servis -- E-pošta -- Medicinske konzultacije -- Web anketa -- Mrežna anketa  HA10-04778 
 
E-maloprodaja  HA10-02181 
 
Emanuel Vidović  HA10-08099 
 
Emanuele Severino  HA10-00495 
 
E-marketing -- Nakladništvo -- Upravljanje  HA10-07173 
 
Embidopsocus enderleini -- Liposcelididae -- Fauna  HA10-04359 
 
Emerik Munjiza  HA10-02756 
 
Emerik Pavić  HA10-04553 
 
Emigracija -- Istarski Hrvati  HA10-11517 
 
Emil Laszowski  HA10-11292 
 
Emilio Longoni  HA10-08194 
 
Emisijski spektar atoma -- Kvantna interferencija  HA10-03706 
 
Emmanuel Levinas  HA10-00531 
 
Emocije sportaša -- Samopouzdanje sportaša  HA10-08802 
 
Emocionalni razvoj predškolarca -- Profil indeks emocija -- Eysenckov upitnik osobnosti -- Osobnost roditelja  HA10-00801 
 
EMU  HA10-02194  HA10-02206 
 
Ena Vrbek  HA10-11084 
 
Encefalopatija -- Jetra -- Zatajenje jetre  HA10-05296 
 
Endemične bolesti -- Ekohistorija -- Antropocentrizam  HA10-05255 
 
Endemske salomonidne vrste -- Glavatica  HA10-03229 
 
Endodoncija -- Postoperativna bol  HA10-05812 
 
Endodontska mikrokirurgija -- Apikalna kirurgija -- Operacijski mikroskop  HA10-05691 
 
Endodontska otopina za ispiranje -- Natrijhipoklorit -- Etilendiamintetraoctena kiselina -- Klorheksidin  HA10-05704 
 
Endodontska terapija -- Ortogradna revizija -- Endodontsko punjenje  HA10-05751 
 
Endometrijski rak -- VEGF A -- Gustoća tumorskih kapilara  HA10-04241 
 
Endometrioza -- Neplodnost -- Depresija -- Hamiltonova ljestvica depresije -- Magnezij -- Peritonealna tekućina  HA10-05294 
 
Endoskopija -- Sukcija lipoma -- Lipektomija  HA10-05837 
 
Endoskopija -- Videokapsulska endoskopija -- Kolonoskopija -- Kolorektalni karcinom -- Debelo crijevo  HA10-05485 
 
Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija -- Citološka analiza -- Razmaz brisa četkicom  HA10-04001 
 
Endoskopski ultrazvuk -- Gušterača  HA10-04511 
 
Endoskopski ultrazvuk -- Subepitelni tumor -- Želudac  HA10-04610 
 
Endotoksin -- Aerosolizirana prašina -- Bioaerosol -- Drvoprerađivačka industrija  HA10-04687 
 
Endotoksin -- Biogeni amini -- Mekušci -- Člankonošci  HA10-04978 
 
Energetika -- Nafta -- Prirodni plin  HA10-06013 
 
Energetika -- Zelena energija  HA10-03781 
 
Energetska infrastruktura -- Elektroenergetski sustav -- Potrošnja energije  HA10-06021 
 
Energetska kriza -- Industrijalizacija prometa -- Radikalni monopol industrije -- Samopogonjena mobilnost -- Zrela tehnologija  HA10-01471 
 
Energetska politika -- Globalni energetski kodeks -- Energetska povelja  HA10-06003 
 
Energetska svojstva zgrade -- Toplinska energija za grijanje -- Sustav ventilacije i klimatizacije  HA10-06047 
 
Energetska učinkovitost -- Krovne kotlovnice -- Kondenzacijski kotlovi  HA10-06045 
 
Energetska učinkovitost -- Ušteda energije  HA10-05999 
 
Energetska učinkovitost -- Zgrada  HA10-07876 
 
Energetski kabeli -- Uzemljivačko uže -- Kabelski rov -- Matematički model  HA10-06144 
 
Energetski napitci -- Energetska vrijednost -- Primjena u sportu  HA10-04512 
 
Energetski pozitivna zgrada -- Toplinska aktivacija pročelja -- Oprema za grijanje, hlađenje i klimatizaciju  HA10-06041 
 
Energetski projekti -- Financijska potpora  HA10-06005 
 
Energetski transformator -- Fourierova analiza viših harmonika -- Prazni hod  HA10-06186 
 
Energija -- Energetska potrošnja  HA10-06007 
 
Energija -- Potrošnja -- Energetska učinkovitost -- Energetski pokazatelji  HA10-06004 
 
Energija -- Sigurnost opskrbe -- Distribucija odgovornosti u EU -- Otvoreno tržište  HA10-06076 
 
Energijska ovisnost -- Pioni -- Nuklearni sudari -- Prostor pseudorapiditeta -- Prostor azimutalnog kuta  HA10-03721 
 
Energijsko certificiranje zgrada -- Energijski pregledi -- Infracrvena termografija  HA10-06250 
 
Enerika Bijač  HA10-09659  HA10-09863  HA10-10719  HA10-09884  HA10-08195  HA10-09732 
 
Engleska arhitektura  HA10-08039 
 
Engleska književnost 1900-1945.  HA10-09292 
 
Engleska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA10-09289 
 
Engleski jezik -- Prijevodni obrasci -- Poljski jezik  HA10-08937 
 
Engleski kao strani jezik -- Diskursne oznake -- Vještina pisanja  HA10-08934 
 
Engleski pomorski leksik -- Hrvatski pomorski leksik  HA10-08869 
 
Engleski roman 18. st.  HA10-09298 
 
Enigmatika  HA10-09864 
 
Enkrustati -- JJ proteza -- Mokraćovod -- Urolitijaza  HA10-05412 
 
Ennio Stipčević  HA10-08347 
 
Enofilski turizam -- Ekonomska kriza  HA10-02090 
 
Enrico Fermi  HA10-03634 
 
Enterobacteriaceae -- Enterobakterije -- Beta-laktamaze -- Beta-laktamaze proširenog spektra -- Enzimi CTX-M -- Infekcija mokraćnog mjehura  HA10-05022 
 
Entomološka djela  HA10-04337 
 
Enzimatsko bioiskuhavanje -- Apocynum vernetum L. -- Pektinaza -- Bakterije  HA10-07546 
 
Enzo Betizza  HA10-09411 
 
Enzootska leukoza goveda -- Imunoenzimni test  HA10-04605 
 
Eozinofilija -- Atopijski ekcem -- Dermatitis -- Kožna bolest -- Dijete  HA10-05257 
 
Eozinofilni gastroenteritis -- Pleuritis -- Ascites -- Pleuralni izljev  HA10-05908 
 
Epidemiologija -- Javno zdravstvo -- Pitka voda -- Ekološko gledište  HA10-04574 
 
Epidemiologija -- Kardiovaskularne bolesti -- Morbiditet -- Mortalitet  HA10-04763 
 
Epididimis štakora -- Spermatogeneza -- Qua Iboa Brent  HA10-04627 
 
Epifreatska spilja -- Podzemne vode -- Krš  HA10-03921 
 
Epigenetika -- Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja -- Poremećaji ličnosti -- Poremećaji ponašanja -- Neprilagođeno ponašanje  HA10-05259 
 
Epigenetika -- Signalni put Hh-Gli -- Rak (bolest) -- Protutumorski učinak  HA10-04259 
 
Epigenomika  HA10-04048 
 
Epigrafija -- Topografija  HA10-11411 
 
Epilepsija  HA10-04516  HA10-05262 
 
Epilepsija -- Antiepileptici  HA10-05260 
 
Epilepsija -- Demencija -- Neurosifilis  HA10-05261 
 
Epilepsija -- Elektroencefalografija -- EEG -- SPECT -- CT -- MR -- fMR -- PET skener -- Mozak  HA10-04515 
 
Epilepsija -- Farmakorezistentnost -- Epileptogena lezija  HA10-05572 
 
Epilepsija -- Padavica -- Farmakorezistentna epilepsija -- Vagalni živac -- Stimulacija -- Bronhokonstrikcija  HA10-05177 
 
Epilepsija -- Sistemski eritemski lupus -- Karbamazepin  HA10-05321 
 
Epilepsija -- Tumor mozga -- Trudnoća -- Bioetička dilema  HA10-04562 
 
Epilepsija u životinja -- Epileptičke faze -- Mozak  HA10-04517 
 
Epimenid  HA10-03403 
 
Epistemologija -- Teorija kaosa -- Teorija kompleksnosti -- Realizam  HA10-01544 
 
Epistemologija -- Znanstvene revolucije -- Nesumjerljivost  HA10-00898 
 
Epistemologija religije  HA10-00568 
 
Epistolar -- Pisma -- Napoleonski ratovi -- Vojnici  HA10-09435 
 
Epistolarna poezija  HA10-09866 
 
Epitelizacija rane -- Kontrakcija rane -- Remodeliranje tkiva -- Matematički model zaraštavanja -- Zečevi  HA10-04492 
 
Epiteloidni hemangioendoteliom -- Transplantacija jetre  HA10-04049 
 
Epizootija bjesnoće -- Bjesnoća ovaca -- Ovce  HA10-04518 
 
Epizootija herpes -- Virusni pobačaj kobile  HA10-04519 
 
Epizootija paramfistomoze -- Paramphistomum -- Metiljavost -- Ovce -- Goveda  HA10-04520 
 
EPP zavarivanje -- Rezanje -- Vjetrogenerator -- Twin Arc sustav  HA10-06118 
 
Erazmo pl. Barčić  HA10-11305 
 
Ercegovac, Nikola  HA10-11346 
 
Erdődi, Bela  HA10-11342 
 
Erdődy Rubido, Sidonija  HA10-11359 
 
Ergonomija -- Antropometrija -- Držanje tijela -- Automobili -- Sigurnost putnika -- Zračni jastuci -- Sigurnosni pojas  HA10-06987 
 
Ergonomija -- Izokinetika -- Paravertebralni mišić  HA10-05264 
 
Ergoprosudba -- Prometni okoliš -- Strojovođe  HA10-06974 
 
Eric Gans  HA10-08893 
 
Erik Peterson  HA10-01054 
 
Eritromicin -- Streptomyces erythreus -- Pertrakcija -- Tekućinska membrana -- Biomasa  HA10-07236 
 
Ernst Barlach  HA10-09341 
 
Ernst Cassirer  HA10-00547  HA10-00611 
 
Erodirani teren -- Regeneracija tla -- Šumska prostirka -- Fliš  HA10-06455 
 
Eros Ramazzotti  HA10-02743 
 
Erozija -- Fliš  HA10-03925 
 
Erozija -- Tvrdo zubno tkivo -- Karijes -- Kiselina  HA10-05693 
 
Erozijsko trošenje -- Nodularni lijev -- Kvarcni pijesak  HA10-06008 
 
Erozijsko-korozijsko trošenje -- Niskougljični čelik -- Cementiranje -- Boriranje -- Dupleks postupak  HA10-07507 
 
ERP sustav -- Kretanje potrošačkih roba -- SAP rješenje  HA10-06875 
 
Ervin Jahić  HA10-10000  HA10-10059 
 
Erwin Rommel  HA10-11088 
 
Erythema annulare centrifugum -- Rak dojke -- Paraneoplastična bolest  HA10-05265 
 
Escherichia coli -- Aerobaktin -- Adhezin -- Bakteremija  HA10-04594 
 
Escherichia coli -- Staphylococcus aureus -- Beta-laktamaza -- Pilići  HA10-04468 
 
Escitalopram -- Citalopram -- Depresija  HA10-05028 
 
Esej  HA10-09274  HA10-09209  HA10-10762 
 
Eseji -- Književne kritike  HA10-09376 
 
Esejistika  HA10-10135 
 
Esejistika -- Književnost  HA10-09890 
 
E-selektin -- Atopijski dermatitis -- Adhezijska molekula  HA10-05266 
 
ESEM mikroskopija -- Humulus lupulus -- Trihom  HA10-07253 
 
Esencijalna trombocitopenija -- Maligni tumori -- Dijagnoza -- Terapija -- Smjernice  HA10-05234 
 
ESI -- Konjunkturna istraživanja -- VAR model -- BDP  HA10-01813 
 
Estetika  HA10-00592 
 
Estetika -- Prednji zubi -- Parafunkcijska aktivnost -- Wax-up -- Mock-up  HA10-05694 
 
Estetika -- Teološko gledište  HA10-00604 
 
Estetika lica  HA10-07636 
 
Estetska stomatologija -- Osmijeh -- Proporcija zuba  HA10-05668 
 
Estetski adhezivni materijali -- Klasifikacija -- Smola -- Matrica -- SEM  HA10-05660 
 
Estetski kompozit -- Povećanje gingive -- Punch tehnika -- Crni trokuti (stomatologija)  HA10-05733 
 
Estimacija prostorne orijetacije tijela -- Kalmanov filtar -- Čestični algoritam -- Dvorazinska stohastička arhitektura  HA10-00211 
 
Estonska arhitektura 21. st.  HA10-08046 
 
Estradizacija kulture -- Kritički diskurs  HA10-01541 
 
Estradizacija kulture -- Kritičko mišljenje  HA10-01496 
 
Etanol -- Biogorivo -- Fermentacija -- Šećerna repa  HA10-07254 
 
Etatistički socijalizam -- Neoliberalizam -- Moralni kapitalizam -- Demokratski socijalizam -- Hegemonija SAD  HA10-01840 
 
Etažno vlasništvo -- Knjiga položenih ugovora -- Zemljišne knjige -- Upravitelj nekretnine  HA10-02491 
 
Etička načela  HA10-09561 
 
Etička načela -- Univerzalna etika  HA10-00932 
 
Etičke i estetske koordinate  HA10-09869 
 
Etički naturalizam -- Teorija evolucije -- Globalizacija  HA10-00942 
 
Etički prijepori -- Vjerodostojnost novina  HA10-00448 
 
Etika -- Moral -- Formalizam -- Volja -- Pravna država -- Sloboda -- Nužnost -- Kritika  HA10-00963 
 
Etika vrijednosti  HA10-00577 
 
Etimologija -- Mletačke posuđenice -- Čakavizam  HA10-09029 
 
Etimologija -- Uskršnja pletenica  HA10-09101 
 
Etimologija imenica -- Talijanske posuđenice  HA10-09027 
 
Etničke zajednice -- Dijaspora -- Biračko pravo  HA10-01738 
 
Etno muzej -- Etno selo -- Kulturni turizam  HA10-00407 
 
Etno selo -- Kulturni identitet -- Poduzetništvo -- Seoski turizam -- Tradicijska arhitektura  HA10-03099 
 
Etnobotanika -- Benediktova pravila -- De Materia medica -- Botanički vrtovi  HA10-04289 
 
Etnobotanika -- Biopiratstvo  HA10-04318 
 
Etnobotanika -- Šamansko ljekovito bilje  HA10-03178 
 
Etnocentrizam -- Percepcija prijetnje -- Nacionalni identitet -- Skala ksenofobije  HA10-01472 
 
Etnografija -- Karlovačka preparandija  HA10-00242 
 
Etnografska istraživanja  HA10-03111 
 
Etnografska statistika -- Etnička identifikacija -- Etnička struktura stanovništva -- Popis stanovništva  HA10-01423 
 
Etnografski muzej Zagreb -- Idemo na kavu! Pogled zagrebačkih poduzetnika na kulturu konzumiranja kave  HA10-00399 
 
Etnografski muzeji -- Povijesni razvoj -- Folkloristika -- Kulturna antropologija -- Globalizacija -- Multikulturalnost -- Međunarodna suradnja  HA10-00395 
 
Etnologija -- Folklor -- Kulturnohistorijska metoda  HA10-03100 
 
Etnometeorologija -- Božična meteorologija  HA10-03937 
 
Etnometeorologija -- Ponašanje životinja u skladu s vremenom -- Reakcija životinja na vremenske podražaje  HA10-03939 
 
Etnometeorologija -- Predviđanje vremena prema ponašanju životinja  HA10-03938 
 
Ettore Mazzieri  HA10-09527 
 
Ettore Sottsass  HA10-07754 
 
EU  HA10-01947  HA10-06784  HA10-06211 
 
E-učenje -- Nastavni materijal za e-učenje -- Struktura inteligencije -- Učinkovitost e-učenja  HA10-02920 
 
Eufrazijeva bazilika -- Crkveno graditeljstvo -- Razvoj Poreča -- Porečki biskupi  HA10-06252 
 
Eugen Feller  HA10-08238 
 
Eugen Krstulović  HA10-08196 
 
Eugen Savojski  HA10-11701 
 
Euharistija -- Pastoralni rad -- Svećeništvo  HA10-01061 
 
Euharistija -- Sakramenti -- Ekumenizam  HA10-01304 
 
Euharistija -- Sakramenti -- Ljubav  HA10-01060 
 
Euharistija -- Svećeništvo  HA10-01076 
 
Euharistija -- Svećeništvo -- Kanonsko pravo  HA10-01299 
 
Euharistija -- Svećeništvo -- Liturgija -- Crkveni dokumenti 2002.-2007.  HA10-01296 
 
Euharistija -- Svećeništvo -- Žrtva -- Pastoralni rad  HA10-01307 
 
Euklid  HA10-03417 
 
Euklidska geometrija -- Gielisove krivulje i plohe -- Geometrijska sredina -- Superoblici -- Alometrija  HA10-03363 
 
Eulerova kružnica -- Kružnica devet točaka -- Geometrija -- Trokut -- Feuerbachov teorem  HA10-03337 
 
Euro -- Financijska kriza -- Monetarna politika -- Fiskalna politika -- Eurozona  HA10-01960 
 
Euroatlantske integracije  HA10-01746 
 
Euroazijski ris -- Morfometrija lubanje -- Lynx lynx  HA10-04489 
 
Eurokaz 2010.  HA10-08607 
 
Eurokod 7 -- Potporna konstrukcija -- Analiza graničnih stanja -- Ekvivalentni faktor sigurnosti  HA10-06248 
 
Euronorma 8 -- Potresno projektiranje -- Armiranobetonska okvirna konstrukcija -- Period vibracija  HA10-06237 
 
Europeizacija -- Socijalna politika -- Metoda koordinacije  HA10-02669 
 
Europska glazba od baroka do sredine 20. st  HA10-08370 
 
Europska grupa za etiku prirodnih znanosti i novih tehnologija (AGE)  HA10-00936 
 
Europska integracija  HA10-01761 
 
Europska konvencija za ljudska prava  HA10-02283 
 
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prva i temeljnih sloboda  HA10-02269 
 
Europska socijalna povelja -- INTERIGHTS -- Obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju  HA10-01482 
 
Europska unija  HA10-01660  HA10-01748  HA10-06003  HA10-06002  HA10-06005  HA10-06059  HA10-02266  HA10-03215  HA10-02160  HA10-01769  HA10-02199  HA10-02420  HA10-02283  HA10-02185  HA10-01960  HA10-01685  HA10-02669  HA10-06409  HA10-02501  HA10-02184  HA10-01824  HA10-01074  HA10-02179  HA10-02285  HA10-07021  HA10-06001  HA10-01883  HA10-01987  HA10-02701  HA10-01990  HA10-02496  HA10-02509  HA10-02077  HA10-01955  HA10-06559  HA10-01752  HA10-02885  HA10-04451 
 
Europska Unija  HA10-06969  HA10-01825  HA10-08864 
 
Europska unija -- EU -- Zapadnoeuropska unija  HA10-01783 
 
Europska Unija -- Europski sud pravde (Luxembourg)  HA10-02718 
 
Europska Unija -- Europsko vijeće -- Europska komisija -- Europski parlament  HA10-02282 
 
Europska unija -- Tržišno natjecanje -- Terminologija prava  HA10-02520 
 
Europska zajednica  HA10-11490 
 
Europske integracije  HA10-01773  HA10-01771 
 
Europske integracije -- Demokratsko društvo  HA10-01074 
 
Europski gradovi kulture  HA10-11117 
 
Europski iseljenički tokovi -- Rijeka tijekom iseljavanja -- Agrarno stanovništvo -- Industrijski razvoj  HA10-01433 
 
Europski jezici -- Talijanski jezik -- Integracijski procesi -- Jezična politika  HA10-08864 
 
Europski sud  HA10-02466  HA10-02294 
 
Europski sud pravde -- Temeljno pravo -- Uloga prava -- Funkcija prava -- Pošteno suđenje  HA10-02298 
 
Europski sud pravde (Luxembourg)  HA10-02297 
 
Europski sud pravde (Luxembourg) -- Temeljno pravo -- Zaštita podataka -- Sudska praksa  HA10-02262 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA10-02406  HA10-02267  HA10-02397  HA10-02497  HA10-02269  HA10-02388  HA10-02275  HA10-02318 
 
Europski ured za odabir osoblja  HA10-01897 
 
Europsko natjecanje mreža -- Tržišno natjecanje -- ECN -- Oblikovanje politike -- Zaštita  HA10-02525 
 
Europsko pravo -- Europska politika  HA10-00236 
 
Europsko pravo -- Nacionalni sudovi  HA10-02294 
 
Eustahije Brnetić  HA10-02757 
 
Evakuirci -- Pomorska utvrda Pula  HA10-00344 
 
Evaluacija podučavanja -- Međusobna lektorska ocjenjivanja -- Evaluacija razvoja  HA10-03072 
 
Evanđelist Vidulov  HA10-08141 
 
Evidencija o radnicima -- Evidencija o radnom vremenu  HA10-01875 
 
Evocirani potencijali -- Jezik  HA10-04056 
 
Evolucija -- Marksizam -- Socijalni darvinizam  HA10-00651 
 
Evolucija -- Moguće buduće evolucije  HA10-04008 
 
Evolucija -- Znanost -- Darvinizam  HA10-00545 
 
Evolucijska biologija -- Evolucija -- Darvinizam  HA10-00497 
 
Evolucijska epistemologija -- Darvinizam -- Evolucija -- Subjektivizam  HA10-00907 
 
Evolucijska psihologija -- Emocionalna nevjera -- Seksualna nevjera -- Spolne razlike  HA10-00853 
 
Evolucijska psihologija -- Ljubomora  HA10-00669 
 
Evolucijska teorija -- Teološko gledište  HA10-01021 
 
EXPO'98  HA10-07777 
 
Ezra Pound  HA10-09305 
 
F. Scott Fitzgerald  HA10-09291 
 
F. V. Mareš -- V. Tkadlčik  HA10-09001 
 
Fabijan Lovrić  HA10-09242 
 
Fabrice Hadjadj  HA10-00492 
 
Fabrio  HA10-10598 
 
Faceta savinutog zgloba  HA10-04219 
 
Fadil Vejzović  HA10-08073  HA10-08137  HA10-08086  HA10-08064 
 
Fahrudin Novalić  HA10-00469 
 
Fakoemulzifikacija -- Bijeli katarakt  HA10-05865 
 
Faktor jednostavne funkcije -- Nejednaki faktor -- Pozitivni faktor  HA10-03354 
 
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)  HA10-00266 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu -- Strojarstvo -- Brodogradnja -- Zrakoplovstvo  HA10-03021 
 
Fakultet Strojarstva i brodogradnje Zagreb  HA10-03430 
 
Familijarna hemofagocitna limfohistiocitoza -- Genski defekt -- Transplantacija  HA10-04064 
 
Fanska nomenklatura -- Fanski hidridi  HA10-07256 
 
Fantasy  HA10-09327 
 
Fany Daubachy  HA10-08197 
 
Farmaekonomika -- Ishod liječenja  HA10-05082 
 
Farmakogenetika -- Antipsihotici -- Personalizirana farmakoterapija  HA10-05060 
 
Farmakogenomika -- Varfarin -- Klinička praksa -- Genski polimorfizam -- Genom  HA10-04253 
 
Farmakokinetika -- Levofloksacin  HA10-04584 
 
Farmakokinetika ceftriaksona -- Telad  HA10-04585 
 
Farmakologija  HA10-04940 
 
Fauna -- Flora  HA10-04329 
 
Fauna Velebita  HA10-03236 
 
Febrilne konvulzije -- Neurološki poremećaji -- Recidiv konvulzija -- Febrilni napadaj  HA10-05106 
 
Federalizam -- Politička polarizacija -- Frankofonske stranke -- Flamanski nacionalisti  HA10-01618 
 
Federik Grisogono -- Albert Veliki  HA10-00565 
 
Fedor Raić  HA10-04867 
 
Feđa šehović  HA10-09885 
 
Feđa Šehović  HA10-09765  HA10-08585  HA10-09735 
 
Fekalna inkontinencija -- Analni sfinkter -- Središnji živčani sustav -- Alfa-simpatički živčani sustav  HA10-05270 
 
Feliks Marija Bartoli  HA10-00030 
 
Feliu Gasull  HA10-08325 
 
Feljton  HA10-10003 
 
FEM analiza -- FMEA analiza -- Toplo istiskivanje  HA10-06098 
 
Feministička teologija  HA10-01210  HA10-01002 
 
Feminističko kazalište -- Medeja  HA10-08632 
 
Feminizam -- Uloga muškarca -- Uloga žene  HA10-01385 
 
Feminizam -- Žene -- Ljudska prava  HA10-01462 
 
Fenilketonurija -- Obiteljska medicina  HA10-05271 
 
Fenobarbiton -- Neonatologija  HA10-05090 
 
Fenofaze masline -- Fenološke skale -- BBCH skala  HA10-06529 
 
Fenologija -- Fitofenologija -- Zoofenologija  HA10-04116 
 
Fenomenologija  HA10-00601 
 
Fenomenologija -- Praktična filozofija -- Znanstveno-tehničko doba  HA10-00892 
 
Fenomenologija psihijatrije  HA10-00868 
 
Fenomenologija religije -- Filozofija religije  HA10-00629 
 
Fenomenologija tijela  HA10-08086 
 
Fenomenološki realizam  HA10-00562 
 
Fenotipovi masline -- Olea Europaea L. -- Oblica  HA10-04434 
 
Fenoverin -- Zadržavanje u želucu -- Plutajuće tablete  HA10-05007 
 
Fentonov proces -- Reaktivno bojilo -- Zeolitni katalizator FeY  HA10-07293 
 
Ferić, Đuro -- Ferrich, Georgius  HA10-09882 
 
Fermentirani sok -- Salmonella typhimurium -- Lactobacillus -- Cikla -- Antimutagena aktivnost  HA10-07357 
 
Fermetirana pelud -- Pčelinji kruh -- Perga -- Pčelinji proizvod  HA10-06687 
 
Fernando Pessoa  HA10-09518 
 
Ferografija -- Tehnički sustav -- Kvar -- Održavanje po stanju  HA10-06083 
 
Feromagnetska ploča -- Visokofrekventni valovi -- Elektromagnetsko polje -- Temperatura  HA10-03717 
 
Festa svetog Vlaha -- Sveti Vlaho u umjetnosti  HA10-01179 
 
Festival alternativnog kazališnog izričaja -- FAKI -- Multimedijalni festival novog izričaja Humphrey Bogart -- TEST!  HA10-08535 
 
Festival dalmatinskih klapa u Omišu  HA10-08375 
 
Festival igranog filma u Puli - međunarodni program 2010.  HA10-08507 
 
Festival igranog filma u Puli 2010.  HA10-08489 
 
Festival MareMare  HA10-10148 
 
Fetalna neurologija -- Neonatalna neurologija -- Živčani sustav -- KANET  HA10-05942 
 
Fetalni alkoholni sindrom -- Spektar fetalnih alkoholnih poremećaja -- Obrazovni programi za djecu ovisnika  HA10-04722 
 
Fetus -- Celebralna paraliza -- Pokreti fetusa -- Neurološka oštećenja -- Fetalna neurologija -- Neonatalna neurologija  HA10-05941 
 
Fibonaccijev niz -- Razmnožavanje zečeva  HA10-03347 
 
Fibonaccijevi brojevi -- Lucasovi brojevi  HA10-04065 
 
Fibonaccijevi brojevi -- Razmnožavanje zečeva -- Komuniciranje pčela  HA10-03388 
 
Fibrilacija atrija -- Akutni koronarni sindrom -- Dronedaron -- Adenozin difosfat -- Receptori -- Blokatori -- Atrijska fibrilacija  HA10-05435 
 
Fibrilacija atrija -- Epidemiologija -- Farmakoterapija -- Atrijska fibrilacija  HA10-05269 
 
Figuralni prikazi -- Kultna simbolika -- Limeni predmeti  HA10-10927 
 
Fiksni protetski rad  HA10-05708 
 
Filip de Diversi  HA10-00478 
 
Film  HA10-08470 
 
Film i književnost -- Francuska kinematografija 1960.-1986.  HA10-08515 
 
Film kao nastavno sredstvo -- Učenje stranog jezika  HA10-02758 
 
Filmska glazba  HA10-08350  HA10-08424  HA10-08415 
 
Filmska umjetnost -- Etički aspekti filma -- Film i etika  HA10-08458 
 
Filmska umjetnost -- Filozofija  HA10-08478 
 
Filmske adaptacije  HA10-08446  HA10-08520  HA10-08510 
 
Filmski esej -- Intertekstualnost -- Intermedijalnost  HA10-08468 
 
Filmski esejizam  HA10-08461 
 
Filmski festival 2010. -- Latinoamerička kinematografija  HA10-08476 
 
Filmski redatelji  HA10-08527  HA10-08475 
 
Filmski scenarij  HA10-09925 
 
Filmski snimatelji  HA10-08495 
 
Filmski zvuk  HA10-08511 
 
Filmski zvuk -- Filmska glazba -- Filmska tišina  HA10-08522 
 
Filmsko snimanje  HA10-08496 
 
Filologija -- Lingvistika -- Povijest jezika  HA10-08848 
 
Filozofija  HA10-00653  HA10-00638  HA10-00667 
 
Filozofija -- Etimologija -- Enciklopedija -- Rodoslovlje  HA10-11214 
 
Filozofija -- Filozofski diskurs  HA10-00494 
 
Filozofija -- Kabala -- Hebrejski misteriji -- Misteriji -- Tajanstva  HA10-00578 
 
Filozofija -- Renesansa -- Teorija svjetlosti -- Metafizika svjetla -- Mistična teologija  HA10-00586 
 
Filozofija -- Renesansni sinkretizam -- Sinkretizam  HA10-00579 
 
Filozofija -- Znanost -- Mediji -- Komunikacija -- Javnost -- Informiranost -- Astronomija  HA10-01530 
 
Filozofija 21. st. -- Zapadna civilizacija -- Grčka filozofija  HA10-00495 
 
Filozofija i religija  HA10-00663 
 
Filozofija jezika -- Jezičnost -- Jezik -- Lingvistika  HA10-00646 
 
Filozofija kulture  HA10-00560 
 
Filozofija matematike -- Uzročnost -- Znanje -- Dokaz (matematika)  HA10-00883 
 
Filozofija medija -- Mediji -- Masovni mediji -- Spoznaja  HA10-00910 
 
Filozofija medija -- Teorije medija -- Masovni mediji -- Medijalnost  HA10-01509 
 
Filozofija odgoja -- Odgoj  HA10-00498 
 
Filozofija odgoja -- Pedagogijski akt -- Odgoj  HA10-00585 
 
Filozofija osobe  HA10-00561 
 
Filozofija politike  HA10-00484  HA10-00485 
 
Filozofija politike -- Demokracija -- Političko obrazovanje  HA10-00487 
 
Filozofija politike 20.-21. st. -- Talijanska filozofija 20.-21. st. -- Biopolitika 20.-21. st.  HA10-00496 
 
Filozofija prava -- Naravni zakon -- Božanski zakon  HA10-00524 
 
Filozofija prava -- Naravno pravo  HA10-00525 
 
Filozofija prirode -- Duga  HA10-00603 
 
Filozofija religije  HA10-00526  HA10-00584 
 
Filozofija simboličkih formi  HA10-00547 
 
Filozofija uma -- Kognitivna znanost  HA10-00620 
 
Filozofija znanosti  HA10-00013 
 
Filozofija znanosti -- Psihoterapija -- Klasifikacija  HA10-00506 
 
Filozofijsko-teološko mišljenje  HA10-00557 
 
Filozofski fakultet ( Zagreb) -- Odsjek za kroatistiku -- Croaticum  HA10-03071 
 
Filozofski fakultet u Zagrebu -- Oralna povijest -- Poplava Save  HA10-00027 
 
Filozofski pogledi  HA10-00569 
 
Filozofski sistem  HA10-00563 
 
Financije -- Odlučivanje -- Simulacijske igre  HA10-00119 
 
Financijska agencija  HA10-02467 
 
Financijska globalizacija -- Dvojni deficit -- Zaduženost  HA10-01991 
 
Financijska kriza  HA10-01852 
 
Financijska kriza -- Financijske inovacije -- Antirecesijske politike  HA10-01949 
 
Financijska kriza -- Financijske inovacije -- Subprimarni krediti -- Višak likvidnosti  HA10-01998 
 
Financijska kriza -- Fiskalna politika -- Fiskalni multiplikator  HA10-01945 
 
Financijska kriza -- Industrija osiguranja  HA10-01940 
 
Financijska kriza -- Recesija -- Reosiguranje -- Industrija osiguranja  HA10-01952 
 
Financijska povijest -- Uspon novca  HA10-01967 
 
Financijska regulacija  HA10-01987 
 
Financijske krize -- Bankarske krize -- Tranzicijska gospodarstva -- Strane banke  HA10-02015 
 <