0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

Vidi br.: HA11-01987

006   Normizacija i norme

Vidi br.: HA11-01954

01   Bibliografije. Katalozi

Vidi br.: HA11-02588

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

PRIJATELJ-PAVIČIĆ, Ivana
Prilog poznavanju dubrovačkih molitvenika XV. stoljeća / Ivana Prijatelj Pavičić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.
U: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. - ISSN 0555-1145. - 42 (2011) ; str. 205-249
Molitvenici -- Ikonografija -- Minijature
09
75
HA11-01866

Vidi br.: HA11-01923

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

UŽAREVIĆ, Josip
Rađanje stvari / Josip Užarević.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed.
U: Forum (Zagreb). - ISSN 0015-8445. - 50 (2011), knj. 83, 10/12 ; str. 1315-1329
Materijalna kultura -- Kulturna funkcionalnost -- Umjetničko djelo
11/12
HA11-01867

14   Filozofski sustavi i gledišta

GIRARD, René
Kršćanstvo i modernitet / René Girard, Gianni Vattimo ; razgovarao Pierpaolo Antonello ; s francuskoga prevela Ana Prpić.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 486-508
Sekularizacija -- Ateizam -- Filozofija -- Relativizam -- Antropologija
Girard, René -- Vattimo, Gianni

14
23/28
HA11-01868

KOSLOWSKI, Peter
Kušnje novog doba : o postmodernitetu, filozofiji povijesti, gnozi / Peter Koslowski ; s njemačkoga preveo Boris Perić.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 439-483
Scijentizam -- Gnosticizam -- Romanticizam -- Teozofija -- Spekulativna filozofija
14
23/28
HA11-01869

FINKIELKRAUT, Alain
O komunizmu (prošlom i onom koji će doći) / Alain Finkielkraut, Alain Badiou ; razgovarala Aude Lancelin ; s francuskoga prevela Ita Kovač.
Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 323-333
Filozofija politike -- Komunizam -- Kapitalizam -- Totalitarizam -- Postnacionalizam
Finkielkraut, Alain -- Badiou, Alain

14
32
HA11-01870

SLOTERDIJK, Peter
Vježbe i pogrešne vježbe : uz kritiku ponavljanja / Peter Sloterdijk ; s njemačkoga preveo Boris Perić.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 509-541
Metafizika -- Moralna filozofija -- Moderna
14
HA11-01871

Vidi br.: HA11-01909

159.9   Psihologija

MIMICA, Ninoslav
A validation study of appropriate phonological verbal fluency stimulus letters for use with Croatian speaking individuals / Ninoslav Mimica, Danijela Žakić Milas, Svetislav Joka, Dubravka Kalinić, Vera Folnegović Šmalc and John E. Harrison. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 235-238  
 Elektronička verzija članka
Fonološka verbalna tečnost -- COWAT -- Controlled Oral Word Association test -- Klinička neuropsihologija
159.9
616
HA11-01872

KNEZ, Rajna
Attachment style in parents of children with chronic gastrointestinal disease / Rajna Knez, Tanja Frančišković, Radenka Munjas Samarin, Milan Nikšić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 125-130  
 Elektronička verzija članka
Odnos roditelj-dijete -- Psihosomatske bolesti -- Gastrointestinalne bolesti
159.9
616
HA11-01873

ŠIMIĆ, Nataša
Cardiovascular reactions to exam situations / Nataša Šimić, Ilija Manenica. - Ilustr.
Bibliografija: str. 42-44.
U: Review of psychology. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 37-44  
 Elektronička verzija članka
Ispitni stres -- Analiza problema -- Kardiovaskularne komplikacije
159.9
616
HA11-01874

HITKA, Miloš
Comparing of employees motivation level in enterprises of wood working industry with other manufacturing enterprises in Slovak Republic / Miloš Hitka, Lenka Štipalová. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 3 ; str. 185-192  
 Elektronička verzija članka
Motivacija -- Zaposlenici -- Drvna industrija
159.9
674
HA11-01875

TONKOVIĆ Grabovac, Maša
The construct validity of over-claiming as a measure of egoistic enhancement / Maša Tonković, Zvonimir Galić, Željko Jerneić. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed.
U: Review of psychology. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 13-21  
 Elektronička verzija članka
Testiranje -- Svijest reakcije -- Egoizam -- Moralna spoznaja -- Istraživanje
Paulhusov model

159.9
HA11-01876

PAIĆ-ANTUNOVIĆ, Jelena
The effect of feedback on the intensity of the illusion of linearity in high-school students’ solving of geometry problems / Jelena Paić-Antunović, Vesna Vlahović-Štetić. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed.
U: Review of psychology. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 23-32  
 Elektronička verzija članka
Iluzija linearnosti -- Proporcionalnost -- Učenje geometrije -- Problemski zadaci
Srednjoškolci

159.9
HA11-01877

SCHREINER, Michael
The hypothesis-based investigation of patterns of relatedness by means of confirmatory factor models : the treatment levels of the exchange test as exampl / Michael Schreiner and Karl Schweizer. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed.
U: Review of psychology. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 3-11  
 Elektronička verzija članka
Faktorska analiza -- Radna memorija -- Psihologijsko testiranje
159.9
HA11-01878

ŽARKOVIĆ-PALIJAN, Tija
The impact of psoriasis on the quality of life and psychological characteristics of persons suffering from psoriasis / Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević, Elvira Koić, Klementina Ružić and Fahri Dervinja. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 81-85  
 Elektronička verzija članka
Kožne bolesti -- Psorijaza -- Kvaliteta života -- Anksioznost -- Depresija
159.9
616
HA11-01879

RUBEŠA, Gordana
The influence of aesthetic surgery on the profile of emotion / Gordana Rubeša, Tamara Tic-Bačić, Helena Sveško-Visentin and Giordano Bačić. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 51-55  
 Elektronička verzija članka
Estetska kirurgija -- Promjene osobnosti -- Objektivna psihologijska mjerenja -- PIE test -- Indeks profila emocija
159.9
HA11-01880

ŠIMLEŠA, Sanja
Izvršne funkcije i teorija uma kod osoba s poremećajem iz autističnoga spektra / Sanja Šimleša.
Bibliografija: str. 91-114. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 106-114  
 Elektronička verzija članka
Autizam -- Autistični poremećaj -- Teorija uma
159.9
HA11-01881

PAVLIN-BERNARDIĆ, Nina
Kad u matematici "više" zapravo znači "manje" : analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe / Nina Pavlin-Bernardić, Daria Rovan, Vesna Vlahović-Štetić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 127-129. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 115-130  
 Elektronička verzija članka
Nastava matematike -- Analiza uspješnosti -- Problemski zadaci -- Zadaci usporedbe
159.9
HA11-01882

KROPIVŠEK, Jože
Motivating employees of Slovenian and Croatian wood-industry companies in times of economic downturn / Jože Kropivšek, Denis Jelačić, Petra Grošelj. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 2 ; str. 97-103  
 Elektronička verzija članka
Motivacija -- Zaposlenici -- Poduzeće -- Gospodarska kriza
159.9
674
HA11-01883

BAJŠANSKI, Igor
Nadgledanje razumijevanja narativnoga i ekspozitornoga teksta : odnos između apsolutne i relativne točnosti metakognitivnih procjena / Igor Bajšanski. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 153-171  
 Elektronička verzija članka
Razumijevanje teksta -- Učenje -- Metakognicija -- Metarazumijevanje
159.9
HA11-01884

TUCAK, Ivana, psihologinja
Osnovni teorijski pristupi i metodologija istraživanja generativnosti / Ivana Tucak Junaković.
Bibliografija: str. 146-151. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 131-152  
 Elektronička verzija članka
Generativnost -- Teorija -- Metode mjerenja -- Psihosocijalni razvoj osobnosti
159.9
HA11-01885

AGOSTINI, Tiziano Alessandro
The phenomenon of social influence on the football pitch : social pressure from the crowd on referees’ decisions / Donatella Di Corrado, Elena Pellarin, Tiziano Alessandro Agostini.
Bibliografija: 22 jed.
U: Review of psychology. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 33-36  
 Elektronička verzija članka
Sport -- Nogomet -- Društveni utjecaj -- Društveni pritisak -- Psihologija grupe
159.9
HA11-01886

REIĆ Ercegovac, Ina
Povezanost između glazbenih preferencija, sociodemografskih značajki i osobina ličnosti iz petfaktorskoga modela / Ina Reić Ercegovac, Snježana Dobrota. - Ilustr.
Bibliografija: str. 63-65. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 47-66  
 Elektronička verzija članka
Glazbeni stilovi -- Osobine ličnosti -- Sociodemografske značajke
159.9
HA11-01887

BARIĆ, Renata
Psychological pressure and athletes’ perception of motivational climate in team sports / Renata Barić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed.
U: Review of psychology. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 45-49  
 Elektronička verzija članka
Motivacija -- Sport -- Natjecanje -- Rukomet -- Nogomet
159.9
HA11-01888

BAKULA Anđelić, Marinka
Quality of life in people with physical disabilities / Marinka Anđelić Bakula, Dražen Kovačević, Marijana Sarilar, Tija Žarković Palijan and Marina Kovač. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 247-253  
 Elektronička verzija članka
Tjelesni invaliditet -- Kvaliteta života
159.9
HA11-01889

KURTOVIĆ, Ana
Spolne razlike u atribucijama negativnih i pozitivnih događaja te depresivnim simptomima / Ana Kurtović, Ivana Marčinko. - Ilustr.
Bibliografija: str. 21-24. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 1-25  
 Elektronička verzija članka
Depresija
Teorija beznadnosti -- Negativne atribucije
Spolne razlike

159.9
HA11-01890

SLIŠKOVIĆ, Ana
Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju / Ana Slišković.
Bibliografija: str. 85-90. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 20 (2011), 1 ; str. 67-90  
 Elektronička verzija članka
Profesionalni stres -- Obrazovanje -- Sveučilišni nastavnici
159.9
HA11-01891

FIAT, Christophe
Wilhelm Reich : (1956.) / Christophe Fiat ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 349-353
Psihoanaliza -- Psihoterapija -- Seksualnost -- Kozmička energija -- Masovna psihologija fašizma
Reich, Wilhelm

159.9
HA11-01892

LABAK, Irena
Writing and drawing with both hands as indicators of hemispheric dominance / Irena Labak, Darija Šnajder, Mirna Kostović Srzentić, Mirta Benšić, Marina Ništ, Vesna Ilakovac and Marija Heffer. - Ilustr.
Bibliografija: 51 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 65-71  
 Elektronička verzija članka
Hemisferna lateralizacija -- Pokazatelji -- Pisanje -- Crtanje
159.9
HA11-01893

Vidi br.: HA11-02202

Vidi br.: HA11-02148

Vidi br.: HA11-02195

Vidi br.: HA11-02078

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

Vidi br.: HA11-01987

Vidi br.: HA11-01933

Vidi br.: HA11-02188

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

CHÁVEZ Villanueva, Pascual
"Dođite i vidjet ćete" : za pedagogiju kulture zvanja / Pascual Chávez Villanueva.
29. dani duhovnosti Salezijanske obitelji, Rim, 20.-23.1.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 1 ; str. 63-75
Pedagogija zvanja -- Kultura zvanja -- Pastoral zvanja -- Mladež
26/27
37
HA11-01894

PALOŠ, Rudi
Benedikt XVI. i mladi : ususret Svjetskom danu mladih u Madridu 2011. / Rudi Paloš.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 2 ; str. 166-177
Pastoralne poruke -- Mladež -- Svjetski dan mladih
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI -- Papa Benedikt XVI

26/27
25
HA11-01895

RUDAN Kapec, Evelina
Biblija je motivacija, snaga i uzor tradicijskoj kulturi / Evelina Rudan. - Ilustr.
Prikaz knjige: Stipe Botica, Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 132-133
Botica, Stipe
22
HA11-01896

BISSOLI, Cesare
Biblija u školi : doprinos Biblije ljudskoj, kulturalnoj i religioznoj formaciji učenika / Cesare Bissoli.
Iz: Insegnare religione, 21 (2010/2011), 4. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 2 ; str. 130-140
Škola -- Značaj Biblije -- Formacija učenika -- Zajednički korijeni Europe -- Biblija i umjetnost
26/27
37
HA11-01897

TITUS, Eric J.
Calvinova obilježja Crkve : poziv na obnovu / Eric J. Titus ; prevela Ljubinka Jambrek.
Tema broja: Reformacijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 93-103  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Reformacija -- Crkvena obilježja -- Sakramentalna praksa
Calvin, Jean

26/27
28
HA11-01898

LAUSANNSKI kongres za evangelizaciju svijeta (3 ; 2010 ; Cape Town)
Capetownski iskaz o predanju : ispovijed vjere i poziv na djelovanje : Treći Lausannski kongres za evangelizaciju svijeta, Cape Town, 16.-25. listopada 2010. / preveo Giorgio Grlj.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 161-220  
 Elektronička verzija članka
Protestantizam -- Evangelizacija -- Biblijska uvjerenja -- Vjerska praksa
28
24
HA11-01899

MATELJAN, Ante
Deset pitanja vjeroučiteljima na početku vjeronaučne godine / Ante Mateljan.
Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 309-316
Školski vjeronauk -- Vjeroučitelji -- Identitet vjeroučitelja
26/27
37
HA11-01900

CANINO Zanoletty, Miguel
Don Bosco, animator za zvanja : povijesna razmišljanja za salezijanski pastoral zvanja / Miguel Canino Zanoletty.
29. dani duhovnosti Salezijanske obitelji, Rim, 20.-23.1.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 46 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 1 ; str. 5-26
Pastoral zvanja
Bosco, Iohannes, sanctus -- Don Bosco
Salezijanci

26/27
HA11-01901

LLANOS, Mario Oscar
Doprinos katoličkoga srednjoškolskog vjeronauka orijentaciji za zvanja u Hrvatskoj / Mario Oscar Llanos, Marijana Mohorić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 2 ; str. 101-129
Katolički školski vjeronauk -- Srednja škola -- Izbor zvanja -- Profesionalna orijentacija
26/27
37
371
HA11-01902

DELPIANO, Mario
Evangelizirati odgajajući : pastoralni model i duhovnost odgoja / Mario Delpiano.
Iz: Note di pastorale giovanile, 45 (2011) 6. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 3 ; str. 232-245
Evangelizacija -- Odgojno djelovanje -- Duhovnost
26/27
25
37
HA11-01903

MORAL, José Luis
Građani u Crkvi, kršćani u svijetu : razmatranje kršćanske prakse s mladima / José Luis Moral.
Iz: Note di pastorale giovanile, 45 (2011) 1. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 2 ; str. 178-193
Crkva -- Pastoral mladih -- Mladež -- Odgojno djelovanje -- Formiranje vjerskog identiteta
26/27
25
HA11-01904

BUDISELIĆ, Ervin
Impartacija darova Duha Svetoga u Pavlovoj teologiji / Ervin Budiselić.
Tema broja: Biblijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 50 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 249-273  
 Elektronička verzija članka
Poslanice -- Pavlova teologija -- Darovi -- Impartacija -- Sveci -- Karizma
Duh Sveti -- Paulus, sanctus -- Sveti Pavao

23
22
HA11-01905

BISSOLI, Cesare
Isus odgajatelj / Cesare Bissoli.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 337-350
Kristologija -- Učitelj -- Spasitelj
Isus

23
HA11-01906

JOVANOVIĆ, Mladen, teolog
Je li reformacija kriva za sve? / Mladen Jovanović.
Tema broja: Reformacijske teme.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 7-12  
 Elektronička verzija članka
Reformacija -- Biblija -- Tumačenje -- Jedinstvo Crkve
22
28
HA11-01907

DEL Core, Pina
Mladi i izbor zvanja, između straha i povjerenja : izazovi odgoju za životni izbor / Pina Del Core.
29. dani duhovnosti Salezijanske obitelji, Rim, 20.-23.1.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 1 ; str. 27-48
Mladež -- Odgoj -- Formiranje identiteta -- Izbor zvanja
26/27
37
HA11-01908

JONAS, Hans
Najnovija otkrića na području gnoze / Hans Jonas ; s njemačkoga preveo Boris Perić.
Tematski blok: Gnoza, vjera, umjetnost. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 393-437
Gnosticizam -- Kršćanska gnoza -- Gnostički spisi
Biblioteka Nag Hamadi

28
14
HA11-01909

CHÁVEZ Villanueva, Pascual
Navještaj evanđelja mladima danas / Pascual Chávez Villanueva.
Iz: Misión Joven, 50 (2011) 408/409. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 3 ; str. 209-221
Evangelizacija -- Navještaj -- Pastoral mladih -- Pastoral obitelji -- Učenik -- Apostol -- Svjedočenje vjere
26/27
25
HA11-01910

AKULLI, Ksenafo
Ne samo Nabotov vinograd : osvrt na upletenost društva u eksploataciju i korupciju u kontekstu Prve knjige o kraljevima 21 / Ksenafo Akulli ; prevela Ljubinka Jambrek. - Ilustr.
Tema broja: Biblijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 293-306  
 Elektronička verzija članka
Tumačenje -- Društvo -- Eksploatacija -- Korupcija
22
26/27
HA11-01911

PALOŠ, Rudi
Neumorni pozivi pape Benedikta XVI. na osobno otkrivanje smisla života / Rudi Paloš.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 1 ; str. 76-84
Pastoralne poruke -- Smisao života -- Mladež
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI -- Papa Benedikt XVI

26/27
25
HA11-01912

JAMBREK, Stanko
O anabaptističkoj tradiciji reformacije i Schleitheimskom vjeroispovijedanju (1527) / Stanko Jambrek. - Ilustr.
Sadrži i: Schleitheimsko vjeroispovijedanje (1527) : bratski savez neke Božje djece u vezi sedam članaka / prevela Ljubinka Jambrek. - Bibliografske bilješke uz tekst Schleitheimsko vjeroispovijedanje.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 341-359  
 Elektronička verzija članka
Anabaptisti -- Autoritet Biblije -- Uređenje zajednice
28
24
HA11-01913

ALBERICH, Emilio
Obitelj - subjekt i objekt crkvenog pastorala / Emilio Alberich.
Iz: Misión Joven, 51 (2011). - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 317-326
Obitelj -- Obiteljski pastoral -- Evangelizacija -- Poslanje Crkve
26/27
25
HA11-01914

TONELLI, Riccardo
Odgoj kao način crkvenog postojanja / Riccardo Tonelli.
Iz: Note di pastorale giovanile, 45 (2011) 2. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 3 ; str. 246-260
Crkva -- Odgoj -- Evanđelje
26/27
25
37
HA11-01915

ATTARD, Fabio
Pastoral mladih i obiteljski pastoral / Fabio Attard.
Iz: Misión Joven, 51 (2011). - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 327-336
Pastoral mladih -- Obiteljski pastoral -- Nova evangelizacija
25
HA11-01916

BOŽIĆ Bogović, Dubravka
Petar Bakić de Lach, bosanski ili đakovački biskup : (1716.-1749.) / Dubravka Božić Bogović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. - ISSN 0353-5223. - 11 (2011) ; str. 50-63
Biskupi
Bakić de Lach, Petar

26/27
94(497.5)
HA11-01917

BARTOLOMÉ, Juan José
Pomoćnica i majka vjernika : uloga Marije u životu vjere učenika u četvrtom Evanđelju / Juan José Bartolomé.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 361-370
Tumačenje -- Gozba -- Odgojiteljica
Marija -- Isusova majka

22
23
HA11-01918

SALA, Rossano
Poticaji za obnovu pastorala mladih / Rossano Sala.
Iz: Note di pastorale giovanile, 45 (2010), 3. - Bibliografska bilješka uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 3 ; str. 222-231
Pastoral mladih -- Duhovnost -- Odgojne djelatnosti -- Obnova pastorala
26/27
25
HA11-01919

BARTOLOMÉ, Juan José
Potreba pozivanja : Ivanov Isus kao uzor / Juan José Bartolomé.
29. dani duhovnosti Salezijanske obitelji, Rim, 20.-23.1.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 1 ; str. 49-62
Tumačenje -- Učenici -- Poziv
Isus Krist

26/27
22
HA11-01920

KRALJIK, Dalibor
Pregled središnjih tema eshatološke misli Augustina Hiponskoga / Dalibor Kraljik.
Tema broja: Reformacijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 105-120  
 Elektronička verzija članka
Eshatologija
Augustinus, Aurelius -- Augustin Hiponski

26/27
HA11-01921

RAKIĆ, Radomir
Prevod Biblije kralja Džemsa : (King James authorised version) = Prijevod Biblije kralja Jamesa : (King James authorised version) / Radomir Rakić ; prevela Ljubinka Jambrek. - Ilustr.
Povodom 400. obljetnice (1611-2011). - Tema broja: Biblijske teme. - Tekst na hrv. jeziku na str. 325-335. - Tekst na srp. jeziku na ćirilici.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 313-335  
 Elektronička verzija članka
Prijevod
22
28
HA11-01922

JAMBREK, Stanko
Prilozi za proučavanje reformacije u hrvatskim povijesnim zemljama / Stanko Jambrek. - Ilustr.
Sadrži i priloge: Kratki pregled vjere Isusa Krista i Antikrista : prema Matiji Vlačiću Iliriku / preveo Dubravko Furlan. Molitvenik : fragmenti / Mihael Balošić. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 123-159  
 Elektronička verzija članka
Reformacija -- Hrvatski protestantizam -- Teološko promišljanje
Vlačić Ilirik, Matija -- Balošić, Mihael

28
09
HA11-01923

KRANJČEVIĆ, Kristina, defektologinja
Propovjednik i Albert Camus : pitanje smisla / Kristina Kranjčević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 3 ; str. 276-298
Propovjednik -- Tumačenje -- Smisao života -- Filozofija egzistencije
Camus, Albert -- Albert Camus

22
HA11-01924

PLANT, Robin
Proslavljenje uznesenja / Robin Plant ; prevela Ljubinka Jambrek.
Tema broja: Biblijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 307-312  
 Elektronička verzija članka
Uznesenje
Isus Krist

24
28
HA11-01925

KUSHNER, Mario
Ropstvo i sloboda u Poslanici Galaćanima / Mario Kushner.
Tema broja: Biblijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 275-292  
 Elektronička verzija članka
Tumačenje -- Ropstvo -- Sloboda
Paulus, sanctus

22
HA11-01926

NAPIER, Daniel
Sakramentalna duhovnost za slobodne crkve? : primjer Pilgrama Marpecka / Daniel Napier ; prevela Ljubinka Jambrek.
Tema broja: Reformacijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 15-36  
 Elektronička verzija članka
Protestantizam -- Kršćanske zajednice -- Sakramenti -- Sakramentalna teologija -- Duhovni identitet
Marpeck, Pilgram

28
26/27
HA11-01927

JAMBREK, Stanko
Sve ima svoje vrijeme / Stanko Jambrek.
Tema broja: Biblijske teme.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 2 ; str. 243-246  
 Elektronička verzija članka
Kršćani -- Način života -- Ljudsko djelovanje -- Mudrost
24
HA11-01928

BUDISELIĆ, Ervin
Utjecaj formiranja novozavjetnog kanona na kredo sola Scriptura / Ervin Budiselić.
Tema broja: Reformacijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 37-58  
 Elektronička verzija članka
Kanon -- Protestantizam -- Sola Scriptura -- Vjerovanje
22
28
HA11-01929

PALOŠ, Rudi
Vjeronauk u školi : predmet koji odgaja i obrazuje / Rudi Paloš.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 3 ; str. 261-275
Školski vjeronauk -- Kateheza -- Vjeroučitelji
Katolička Crkva

26/27
37
HA11-01930

CONSTANTINEANU, Corneliu
Vojska Gospodnja : utjecaj Biblije na obnovu Rumunjske pravoslavne crkve / Corneliu Constantineanu ; prevela Ljubinka Jambrek.
Tema broja: Reformacijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 75-91  
 Elektronička verzija članka
Crkvena obnova -- Vojska Gospodnja -- Teološko učenje
Rumunjska pravoslavna crkva

28
HA11-01931

PALIĆ, Rozo
Zajedništvo zajednica u župnoj katehezi kao put nove evangelizacije : osvrt na biblijsko-molitvenu zajednicu Bog je ljubav / Rozo Palić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 2 ; str. 141-165
Crkva -- Župna zajednica -- Nova evangelizacija -- Duhovni asistent
Molitveno-biblijska zajednica Bog je ljubav

26/27
24
25
HA11-01932

Vidi br.: HA11-01929

Vidi br.: HA11-02569

Vidi br.: HA11-01869

Vidi br.: HA11-02567

Vidi br.: HA11-01868

Vidi br.: HA11-01913

Vidi br.: HA11-01925

Vidi br.: HA11-01911

Vidi br.: HA11-01922

Vidi br.: HA11-01918

Vidi br.: HA11-01927

Vidi br.: HA11-01907

Vidi br.: HA11-01964

Vidi br.: HA11-01898

Vidi br.: HA11-01905

Vidi br.: HA11-01899

Vidi br.: HA11-01914

Vidi br.: HA11-01932

Vidi br.: HA11-01932

Vidi br.: HA11-01895

Vidi br.: HA11-01904

Vidi br.: HA11-01920

Vidi br.: HA11-01912

Vidi br.: HA11-01915

Vidi br.: HA11-01903

Vidi br.: HA11-01910

Vidi br.: HA11-01919

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


VUČKOVIĆ Juroš, Tanja
Reporting on the issues of iesearch iigour and ethics : the case of publications using qualitative methods in the Croatian social science journals / Tanja Vučković Juroš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 181-183. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 2 ; str. 161-184  
 Elektronička verzija članka
Rigorozna istraživanja -- Kvalitativna istraživanja -- Etika -- Institucionalna odgovornost -- Poopćivost -- Valjanost -- Pouzdanost
30
17
HA11-01933

KONECKI, Krzystof Tomasz
Visual grounded theory : a methodological outline and examples from empirical work / Krzysztof Tomasz Konecki. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 152-154. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 2 ; str. 131-160  
 Elektronička verzija članka
Kvalitativno istraživanje -- Vizualni studiji -- Analiza podataka -- Teorija
30
39
HA11-01934

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

CVITAN, Grozdana
Bugarska se širi : europskost na hrvatski način / Grozdana Cvitan. - Ilustr.
Tematski blok: Hrvatska i Europa.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 40-43
Europska unija -- EU
304
HA11-01935

LARNAUDIE, Mathieu
Charles Manson : (1970.-1971.) / Mathieu Larnaudie ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 355-362
Sekte -- Ubojstva -- Psihosocijalni profil
304
HA11-01936

NOVAK, Slobodan, književnik
Europa kojoj oduvijek pripadamo nije isto što i politička zajednica u koju danas srljamo ; Ljudski neprirodno ; Kratki susreti s pjesnikom Quasimodom / Slobodan Novak.
U: Forum (Zagreb). - ISSN 0015-8445. - 50 (2011), knj. 83, 10/12 ; str. 1212-1220
Nobelovci -- Književnost
Europska unija
Quasimodo, Salvatore

304
HA11-01937

BECK, Boris
Fašisti, komunisti, isti, isti... : hrvatski javni diskurs o lustraciji / Boris Beck.
Dosje: Lustracija. - Bilješka uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 293-301
Postkomunizam -- Lustracija
304
HA11-01938

BABIĆ, Jasna, novinarka
Hrvatska bez lustracije : prekršteno zlo komunističkih očeva / Jasna Babić.
Dosje: Lustracija. - Bilješka uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 279-292
Postkomunizam -- Lustracija
304
32
HA11-01939

MIHALJEVIĆ, Nikica, književni kritičar
Je li moguća lustracija u Hrvatskoj? / Nikica Mihaljević.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 303-321
Lustracija -- Demokratizacija -- Pravosuđe
304
32
HA11-01940

FUREDI, Frank
Kraj Europe? / Frank Furedi ; s engleskoga preveo Tonči Valentić.
Bilješka uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 41-46
Euroskepticizam -- Migracije -- Imigranti -- Demografski procesi -- Maltuzijanizam
304
314
HA11-01941

PAIĆ, Žarko
Levijatan od porculana : Pitanje Europe danas ili Missing-link identiteta bez moći / Žarko Paić.
Tekst izlaganja na okruglom stolu Foruma Instituta za migracije i narodnosti - Ksenofobija i migracijske politike: komparativni pristup, 10. 10. 2011., u Zagrebu. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 13-40
Eurocentrizam -- Transnacionalizam -- Postglobalizacija -- Kulturalni rasizam -- Ksenofobija
304
HA11-01942

ZIDAR, Andraž
Lustracija / Andraž Zidar ; izabrao i sa slovenskoga preveo Nikica Mihaljević.
Dosje: Lustracija. - Prijevod 4. i 5. poglavlja knjige A. Zidar: "Lustracija: izločitev nasprotnikov demokracije z javnih položajev", Nova revija, Ljubljana, 1996. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 77-133
Demokracija -- Tranzicija -- Lustracija -- Ljudska prava
304
32
HA11-01943

MOLNAR, Aleksandar, sociolog
Pravno savladavanje totalitarne prošlosti / Aleksandar Molnar.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 247-262
Posttotalitarizam -- Pravo -- Lustracija
304
34
HA11-01944

REZOLUCIJA Vijeća Europe 1096 (1996.) : O mjerama razvrgavanja naslijeđa bivših totalitarnih komunističkih režima / s engleskoga preveo Daniel Bučan.
Dosje: Lustracija.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 55-59
Posttotalitarizam -- Postkomunizam -- Tranzicija -- Lustracija
Vijeće Europe -- Europska unija

304
HA11-01945

POLŠEK, Darko
Socijalni meandri lustracije : retribucije i pomirenja / Darko Polšek.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 263-277
Posttotalitarizam -- Postkomunizam -- Postfašizam -- Lustracija
304
HA11-01946

REDEKER, Robert
Sport i kriza čovještva / Robert Redeker ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Tematski blok: Mit sporta. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 707-726
Filozofska antropologija -- Suvremeno društvo -- Sport
304
796/799
HA11-01947

SPORT, ogledalo društva / s francuskog prevela Ita Kovač.
Tematski blok: Mit sporta. - Zastupljeni autori: Jean Giono, Christian Bromberger, Marc Augé, Jean-Marie Brohm, Marc Perelman, Edgar Morin, Georges Duhamel, Jack London, Colette. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 739-759
Sport -- Suvremeno društvo -- Kompeticija
304
796/799
HA11-01948

Vidi br.: HA11-02497

Vidi br.: HA11-02474

Vidi br.: HA11-01961

314   Demografija

KUTI, Simona
Analitičke dimenzije za istraživanje transnacionalnih aktivnosti : primjer kineskih migranata u Hrvatskoj / Simona Kuti, Saša Božić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 336-339. - Summary.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 3 ; str. 315-340  
 Elektronička verzija članka
Transnacionalne aktivnosti -- Transnacionalni socijalni prostori -- Migracije -- Kineski migranti -- Iseljavanje -- Useljavanje
314
HA11-01949

MEŠIĆ, Nedžad
Asymmetric partnership : migrant oganisations, trade unions and the equality ombudsman / Nedžad Mešić, Aleksandra Ålund. - Ilustr.
Bibliografske bilješka uz tekst ; bibliografija: str. 72-75. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 1 ; str. 51-76  
 Elektronička verzija članka
Migranti -- Radno pravo -- Antidiskriminacija -- Pravobranitelj za ravnopravstvo -- Sindikati
314
342
HA11-01950

Vidi br.: HA11-01941

316   Sociologija

SPASIĆ, Ivana, sociologinja
Cosmopolitanism as discourse and performance : a view from the semiperiphery / Ivana Spasić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 286-289. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 3 ; str. 269-290  
 Elektronička verzija članka
Kozmopolitizam -- Razlikovanje pojmova -- Komunikacija -- Govor -- Međukulturne razlike
316
HA11-01951

HORVAT, Josip, publicist
Dijagnoza: potrošačko ludilo! : Terapija: želimo ga ponovno! : božićni šoping / Josip Horvat. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 86-91
Konzumerizam -- Potrošačko društvo
316
HA11-01952

ČULIG, Benjamin
Empirijska verifikacija tipologije ateizma / Benjamin Čulig, Ksenija Klasnić, Jelena Jakšić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 2 ; str. 185-212  
 Elektronička verzija članka
Ateizam -- Tipovi ateista -- Racionalist -- Pozitivist -- Sudbinist
316
HA11-01953

ZLATAR, Jelena
Ognjen Čaldarović, Urbano društvo na početku 21. stoljeća, osnovni sociološki procesi i dileme, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2011. : [prikaz] / Jelena Zlatar.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 1 ; str. 115-117  
 Elektronička verzija članka
Grad -- Urbana politika -- Izostanak vizije grada -- Nova lokacija -- Utjecaj na okoliš
316
006
HA11-01954

PUZIĆ, Saša
Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama : tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti / Saša Puzić, Petar Bezinović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 235-238. - Summary.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 2 ; str. 213-238  
 Elektronička verzija članka
Pluralizacija -- Tranzicija -- Društvene vrijednosti -- Inglehartov model -- Modernizacija
316
HA11-01955

KRIŽNIK, Blaž
Selling global Seoul : competitive urban policy and symbolic reconstruction of cities / Blaž Križnik. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 310-312. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 3 ; str. 291-313  
 Elektronička verzija članka
Marketing grada -- Simbolička rekonstrukcija -- Urbana obnova -- Urbana politika -- Razvoj turizma
316
HA11-01956

MODRIĆ, Jegor
Stavovi o cjelovitoj seksualnoj edukaciji uhrvatskim školama : rezultati nacionalnog istraživanja mladih / Jegor Modrić, Damir Šoh, Aleksandar Štulhofer. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 35 jed. - Summary.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 1 ; str. 77-97  
 Elektronička verzija članka
Škola -- Seksualna edukacija -- Religioznost -- Mladi -- UNESCO-ve smjernice
316
613
HA11-01957

POLLO, Mario
Što je to kulturalno animiranje? / Mario Pollo.
Iz: Note di pastorale giovanile, 44 (2010) 1. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 371-380
Kulturalno animiranje -- Modeli -- Životni stil -- Izgradnja osobe
316
HA11-01958

Vidi br.: HA11-01967

Vidi br.: HA11-02076

32   Politika

SMOLAR, Aleksander
Avanture dekomunizacije / Aleksander Smolar ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Dosje: Lustracija. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 169-181
Dekomunizacija -- Postkomunizam -- Lustracija
32
34
HA11-01959

GAUDY, Hélène
Berthier, Rivas i Gomez : (travanj 2008.) / Hélène Gaudy ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 385-390
Vojna hunta -- Diktatura -- Otmice
32
329
HA11-01960

HABERMAS, Jürgen
Europa na raskrižju / Jürgen Habermas ; s njemačkoga preveo Boris Perić.
Bilješka uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 7-11
Globalizacija -- Demokracija -- Postdemokracija -- Nacionalni suverenitet
32
304
HA11-01961

POPOVIĆ, Petar, politolog
Lustracija : kontroverze teorije i prakse / Petar Popović.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 45 jed.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 219-246
Totalitarizam -- Posttotalitarizam -- Demokratska tranzicija -- Lustracija
32
34
HA11-01962

LINDBLAD, Göran
Predstavljanje motiva / Göran Lindblad ; s engleskoga preveo Daniel Bučan.
Dosje: Lustracija. - Bilješka uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 62-71
Totalitarizam -- Komunizam -- Zločini -- Ljudska prava -- Sankcije
Vijeće Europe

32
HA11-01963

BOGEŠIĆ, Robert, teolog
Reformacija Europe ili Crkve? / Robert Bogešić. - Ilustr.
Tema broja: Reformacijske teme. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Kairos (Hrvatsko izd.). - ISSN 1846-4580. - 5 (2011), 1 ; str. 59-74  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Kristijanizacija -- Sekularizacija -- Ujedinjena Europa
32
28
HA11-01964

GARTON Ash, Timothy
Suđenja, čistke i povijesne lekcije / Timothy Garton Ash ; s engleskoga prevela Sanja Fabijanić.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 135-152
Posttotalitarizam -- Postnacizam -- Postkomunizam -- Lustracija
32
93
HA11-01965

Vidi br.: HA11-01939

Vidi br.: HA11-02019

Vidi br.: HA11-02542

Vidi br.: HA11-01940

Vidi br.: HA11-01870

Vidi br.: HA11-01943

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

VIDMAR Horvat, Ksenija
From metics to the erased, or how to ground cosmopolitanism : a post-socialist perspective on current theories of cosmopolitanism / Ksenija Vidmar Horvat.
Bibliografija: str. 23-26. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 1 ; str. 9-26  
 Elektronička verzija članka
Kozmopolitizam -- Građanski status -- Postsocijalizam
323
HA11-01966

MANDELC, Damjan
Perforated democracy : disintegration, dtate-building, europeanisation and the erased of Slovenia / Damjan Mandelc, Tjaša Učakar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 46-48. - Sažetak.
U: Revija za sociologiju. - ISSN 0350-154X. - 41 (2011), 1 ; str. 27-49  
 Elektronička verzija članka
Dezintegracija države -- Izgradnja države -- Izbrisani Slovenije -- Ljudska prava -- Građanski status
323
316
HA11-01967

Vidi br.: HA11-02069

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

MARCELIĆ, Sven
Hegel vs. Otto von Grunf : parlamentarni izbori u Hrvatskoj / Sven Marcelić. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 72-77
Parlamentarni izbori
324
HA11-01968

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

PONOŠ, Tihomir
Hrvatska u europskom zagrljaju : kraj snova ili početak razočaranja / Tihomir Ponoš. - Ilustr.
Tematski blok: Hrvatska i Europa.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 6-19
Nacionalni identitet -- Nacionalni suverenitet -- Europske integracije
Europska unija

327
HA11-01969

329   Političke stranke i pokreti

LEFRANC, Alban
Frakcija Crvene armije : (1975.-1977.) / Alban Lefranc ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 373-377
Terorizam -- Anarhizam -- Sudski procesi
Crvene brigade -- Baader/Meinhof -- RAF -- RFA

329
34
HA11-01970

Vidi br.: HA11-01960

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

JERONČIĆ, Marko
Formiranje optimalnog portfelja pomoću Markowitzevog modela uz sektorsku podjelu kompanija / Marko Jerončić, Zdravka Aljinović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 9/10 ; str. 583-606  
 Elektronička verzija članka
Analiza financijskih pokazatelja -- Model optimizacije -- Hrvatsko tržište kapitala
Harry M. Markowitz

33
658
HA11-01971

ERSOY, Imre
The impact of financial openness on financial development, growth and volatility in Turkey : evidence from the ARDL bounds tests / Imre Ersoy. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 40-42. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 33-44  
 Elektronička verzija članka
Međunarodna ulaganja -- Kretanje kapitala -- Gospodarski rast -- Grangerova kauzalnost
33
658
HA11-01972

ŠKARE, Marinko
Makroekonomski model Republike Hrvatske (SSEM1) i mogući pravci izlaska iz krize / Marinko Škare, Saša Stjepanović. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 343-363
Makroekonomski modeli -- Gospodarska politika -- Gospodarska kriza
33
338
HA11-01973

BLAŽEVIĆ, Branko, ekonomist
Ocjena investicijskoga modela primjenom diskrecijske diskontne stope : slučaj obnovljivih izvora energije u turizmu / Branko Blažević, Marinela Krstinić Nižić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 11 ; str. 636-661  
 Elektronička verzija članka
Investicije u turizmu -- Obnovljivi izvori energije -- Neoliberalno tržište
33
HA11-01974

ŽIVKOVIĆ, Saša, ekonomist
Oil consumption and economic growth interdependence in small European countries / Saša Živković, Nela Vlahinić-Dizdarević. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 30-31. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 15-32  
 Elektronička verzija članka
Nafta -- Potrošnja -- Ekonomski rast -- Uzroci -- Porezi na naftu
33
665
HA11-01975

MESARIĆ, Milan
Planiranje društveno-ekonomskog razvitka : uvjet prevladavanja civilizacijske krize izazvane neoliberalnim modelom kapitalizma / Milan Mesarić.
Bibliografija: 56 jed.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 7/8 ; str. 443-480  
 Elektronička verzija članka
Plan razvitka zemlje -- Makroekonomska analiza -- Metodologija izrade plana -- Analitički modeli -- Gospodarske prognoze
33
HA11-01976

BENAZIĆ, Dragan
Ponašanje hrvatskih poslovnih korisnika u nabavi i korištenju usluga poslovnog savjetovanja / Dragan Benazić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 11 ; str. 662-692  
 Elektronička verzija članka
Usluge poslovnog savjetovanja -- Poslovni korisnici -- Ponuda -- Kriteriji izbora
33
658
HA11-01977

RAŠIĆ Bakarić, Ivana
Primjena modelskog pristupa u izračunu navješćujućeg kompozitnog indeksa : slučaj CROLEI indeksa / Ivana Rašić Bakarić, Marina Tkalec, Maruška Vizek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 11 ; str. 613-635  
 Elektronička verzija članka
Realna ekonomska aktivnost -- Recesija -- Zaokret poslovnog ciklusa
33
HA11-01978

MESIĆ, Iva
Radna snaga i perspektive ekonomskoga oporavka u Republici Hrvatskoj / Iva Mesić, Neven Vidaković. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 279-311
Radna snaga -- Ekonomski rast -- Tržište rada -- Zaposlenost
33
331
HA11-01979

VERCELLONE, Carlo
Zakon vrijednosti na prijelazu iz industrijskog kapitalizma u novi kapitalizam / Carlo Vercellone ; preveo s talijanskog jezika Luka Bogdanić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 11 ; str. 693-705  
 Elektronička verzija članka
Zakon viška vrijednosti -- Industrijski kapitalizam -- Ekonomska računica
33
HA11-01980

Vidi br.: HA11-02250

Vidi br.: HA11-02255

Vidi br.: HA11-01998

Vidi br.: HA11-02001

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

KLIPA, Marija
(Ne)mogućnost osnivanja sindikata nezaposlenih / Marija Klipa.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 707-714
Nezaposleni -- Sindikat -- Pravna regulativa
331
HA11-01981

MALBAŠIĆ, Ivan, ekonomist
Tipologija organizacijskih vrijednosti / Ivan Malbašić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 7/8 ; str. 421-442  
 Elektronička verzija članka
Organizacijska kultura -- Koncept vrijednosti -- Kriteriji organizacije -- Meke varijable organizacije
331
HA11-01982

Vidi br.: HA11-02321

Vidi br.: HA11-02256

Vidi br.: HA11-02240

Vidi br.: HA11-01979

334   Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu

PODRUG, Najla
The strategic role of managerial stewardship behaviour for achieving corporate citizenship / Najla Podrug. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 7/8 ; str. 404-420  
 Elektronička verzija članka
Korporacijsko građanstvo -- Velika poduzeća -- Poslovni rezultati
334
HA11-01983

336   Financije. Bankarstvo. Novac

GRDOVIĆ Gnip, Ana
Discretionary measures and automatic stabilizers in the Croatian fiscal policy / Ana Grdović Gnip. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 64-66. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 45-74  
 Elektronička verzija članka
Fiskalna politika -- Stabilizatori poslovanja -- Proračunska bilanca
336
HA11-01984

ARALICA, Zoran
Financiranja inovacija : međusobna uvjetovanost marko i mikro poimanja / Zoran Aralica.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 9/10 ; str. 544-558  
 Elektronička verzija članka
Promjena tehnologije -- Interakcija gospodarstva -- Povećanje potrošnje -- Inovacijska politika
336
HA11-01985

EL ouardighi, Jalal
Income mobility in the SEE region : a comparative analysis with the EU countries / Jalal El ouardighi, Rabija Somun-Kapetanović. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 1-14  
 Elektronička verzija članka
Mobilnost prihoda -- Pokazatelji -- Dugoročni prihodi -- Regionalni razvoj
336
HA11-01986

PEŠTEK, Almir
Model of trust in e-transactions / Almir Peštek, Emina Resić, Maja Nožica. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 131-146  
 Elektronička verzija članka
Kompanije -- Potrošači -- E-trgovina -- E-transakcije -- Povjerenje -- Istraživanje
336
004
17
HA11-01987

MARASOVIĆ, Branka
Model za vrednovanje varanata i turbo certifikata s temeljnom imovinom s hrvatskoga tržišta kapitala / Branka Marasović, Boško Šego. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 378-382. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 7/8 ; str. 345-382  
 Elektronička verzija članka
Europsko tržište kapitala -- Indeks CROBEX -- Vrijednosni papiri -- Monte Carlo simulacija
336
HA11-01988

ZBAŠNIK, Dušan
Napuštanje začaranog kruga / Dušan Zbašnik.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 527-535
Gospodarski rast -- Monetarna politika -- Fiskalna politika -- Kamatne stope
336
338
HA11-01989

MILENKOVIĆ, Ivan, ekonomist
Politika deviznog kursa i stopa rasta u zemljama jugoistočne Evrope : (na primerima Srbije i Hrvatske) / Ivan Milenković, Milenko Popović. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 522-525. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 487-525
Devizni tečaj -- Gospodarski rast -- Makroekonomska politika
336
338
HA11-01990

STREITENBERGER, Miodrag
Prediktivna sposobnost financijskih pokazatelja u predviđanju kašnjenja u otplati kredita / Miodrag Streitenberger, Danijela Miloš Sprčić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija:17 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 7/8 ; str. 383-403  
 Elektronička verzija članka
Krediti -- Samofinanciranje -- Profitabilnost ulaganja -- Mala poduzeća
336
HA11-01991

MILETIĆ, Marko, ekonomist
Stock price reaction to dividend announcement in Croatia / Marko Miletić. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 147-156  
 Elektronička verzija članka
Tržište kapitala -- Vrijednost ulagača -- Dividende -- Cijena dionica -- Promjena cijene
336
HA11-01992

OMOTOR, Douglason G.
Structural breaks, demand for money and monetary policy in Nigeria / Douglason G. Omotor. - Ilustr.
Bibliografija: 36 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 9/10 ; str. 559-582  
 Elektronička verzija članka
Monetarna politika -- Potražnja novca -- Gregory-Hansen metoda
336
HA11-01993

BELANIĆ, Loris
Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja (otplate) kredita / Loris Belanić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 623-630
Bankovno poslovanje -- Krediti -- Osiguranje tražbina
336
HA11-01994

IVANOV, Marijana
Uloga dopunskog kredita u poticanju poduzetničke aktivnosti i ekonomskog razvoja / Marijana Ivanov, Guste Santini. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 233-270
Rajnski model privređivanja -- Bankarski sustav -- Krediti
336
338
HA11-01995

Vidi br.: HA11-02324

Vidi br.: HA11-02002

Vidi br.: HA11-02005

Vidi br.: HA11-02006

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

DOLENC, Primož, ekonomist
Does labour taxation affect unemployment? : Croatian worker in international perspective / Primož Dolenc, Suzana Laporšek, Anamarija Šeparović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 38 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 86-101  
 Elektronička verzija članka
Tržište rada -- Troškovi rada -- Nezaposlenost
OECD -- Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

338
HA11-01996

MARKOVIĆ, Milivoj
Efficiency of service recovery compensation type : a study of Croatian consumers / Milivoj Marković, Mladen Mlinarević, Rudolf Vouk. - Ilustr.
Bibliografija: str. 521-524. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 9/10 ; str. 508-524  
 Elektronička verzija članka
Zadovoljstvo potrošača -- Ispravak neisporučene usluge -- Monetarna kompenzacija
338
339
HA11-01997

VEDRIŠ, Mladen, ekonomist
Hrvatski model gospodarskog rasta : dosezi i ograničenja / Mladen Vedriš, Ružica Šimić. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i internetski izvori: 30 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 377-401
Gospodarski rast -- Ekonomska politika -- Globalna kriza -- Industrijska politika
338
33
HA11-01998

BUTURAC, Goran
Macroeconomic performance, trade and competitiveness of South-east European countries / Goran Buturac, Željko Lovrinčević, Davor Mikulić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 42 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 9/10 ; str. 483-507  
 Elektronička verzija članka
Globalna gospodarska kriza -- Makroekonomska obilježja -- Trgovina -- Izvozna konkurentnost
338
HA11-01999

RUŽIČKA, Bruno
Maslina je opet ostala neobrana / Bruno Ružička.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 501-511
Maslinarstvo
338
HA11-02000

STOJANOV, Dragoljub
Mr. Keynes, mr. Roosevelt and government of R. Croatia or what Croatia can(not) hardly change development paradigm for? / Dragoljub Stojanov.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 329-342
Gospodarski razvoj -- Globalizacija -- Europske integracije
338
33
HA11-02001

DOMAZET, Tihomir
Okvir ekonomike na makro i mikro razini : odgovor na nove izazove / Tihomir Domazet. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 197-232
Ekonomska kriza -- Monetarna politika -- Fiskalna politika
338
336
HA11-02002

MATIĆ, Mirko
Polazne odrednice gospodarskog razvoja / Mirko Matić.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 271-277
Hrvatsko gospodarstvo -- Gospodarski razvoj -- Zaštita okoliša -- Energetska učinkovitost
338
HA11-02003

ADŽIĆ, Sofija
Povratak industrije u Srbiju : između želja, mogućnosti i iluzija / Sofija Adžić. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 462-466. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 403-466
Reindustrijalizacija -- Endogeni model rasta -- Industrijska politika
338
HA11-02004

NOVOTNY, Damir
Promjena paradigme u vođenju ekonomske politike i strukturne promjene kao temeljne pretpostavke održivog rasta hrvatskog gospodarstva / Damir Novotny. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 313-327
Ekonomska politika -- Recesija -- Fiskalna politika -- Monetarna politika -- Financijska kriza
338
336
HA11-02005

TOMAŠEVSKI, Dragan
Reindustrijalizacija Hrvatske : koji su preduvjeti zaokreta od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu, a da je zaokret i izvediv? / Dragan Tomaševski.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 365-376
Reindustrijalizacija -- Monetarna politika -- Devalvacija -- Industrijska politika
338
336
HA11-02006

HALEBIĆ, Jasmin
Utjecaj južnih multinacionalnih korporacija na gospodarstvo Bosne i Hercegovine / Jasmin Halebić. - Ilustr.
18. međunarodni znanstveni skup "Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu", Zagreb, 26.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Ekonomija (Zagreb). - ISSN 1330-0636. - 18 (2011), 2 ; str. 467-485
Multinacionalne korporacije -- Inozemna izravna ulaganja -- Zemlje u tranziciji
338
339
HA11-02007

Vidi br.: HA11-02243

Vidi br.: HA11-02246

Vidi br.: HA11-01990

Vidi br.: HA11-01989

Vidi br.: HA11-02325

Vidi br.: HA11-01995

Vidi br.: HA11-01973

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

LUKIĆ, Radojko
Estimates of economic performance of organic food retail trade / Radojko Lukić. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 157-169  
 Elektronička verzija članka
Organska hrana -- Organski proizvodi -- Distribucija -- Lanac vrijednosti
339
63
HA11-02008

YAZICI, Mehmet
Impact of exchange rate and customs union on trade balance at commodity level of Turkey with EU (15) / Mehmet Yazici, M. Qamarul Islam. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 75-85  
 Elektronička verzija članka
Novčani tokovi -- Carinska unija -- Trgovinska bilanca -- Dugoročni učinci
339
HA11-02009

BRKIĆ, Antonija
Program certifikacije regije za ulaganja – ICPR / Antonija Brkić. - Ilustr.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; izvori: 3 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 563-569
Izravna strana ulaganja -- FDI -- Certificiranje
339
HA11-02010

Vidi br.: HA11-01997

Vidi br.: HA11-02007

Vidi br.: HA11-02054

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

UZELAC, Alan
(Ne)savladive prepreke lustraciji : quis custodiet ipsos custodes? / Alan Uzelac.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 153-168
Demokracija -- Vladavina prava -- Pravna regulativa -- Lustracija -- Zastara
34
HA11-02011

SERŠIĆ, Vanja
Koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima / Vanja Seršić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 529-541
Kulturna baština -- Pravna regulativa -- Koncesije
34
HA11-02012

DE Kerangal, Maylis
O. J. Simpson : (1995.) / Maylis De Kerangal ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Tematski blok: Svijet kao proces. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 379-384
Kazneno djelo -- Ubojstvo -- Američki nogomet
O. J. Simpson

34
HA11-02013

RADOŠEVIĆ, Petar
Porijeklo i značenje zaziva “u ime naroda” / Petar Radošević.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 751-762
Porijeklo naziva -- Komparativna analiza
34
HA11-02014

LUPI, Darko
Pravni status elektroničke komunikacijske infrastrukture postavljene na fasadama stambenih zgrada / Darko Lupi.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 553-561
Elektronička komunikacijska struktura -- Stambena zgrada -- Pravna regulativa
34
HA11-02015

SARVAN, Desanka
Pravni status prometne infrastrukture / Desanka Sarvan.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 513-527
34
HA11-02016

REZOLUCIJA Vijeća Europe 1481 (2006.) : Europska unija osuđuje zločine totalitarnih komunističkih režima / s engleskoga preveo Daniel Bučan.
Dosje: Lustracija.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 73-75
Rezolucija 1096 (1996.) -- Totalitarizam -- Komunizam -- Pravosuđe -- Ljudska prava -- Zločini -- Sankcije
Vijeće Europe

34
HA11-02017

RAHAN, Dean
Rješavanje imovinskopravnih odnosa na pomorskom dobru kao preduvjet uspješne litorizacije hrvatske obale / Dean Rahan.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 543-551
Pomorsko dobro -- Pravna regulativa -- Imovinskopravni odnosi
34
HA11-02018

MALENOVSKÝ, Jirí
Zakoni o "lustraciji" u Središnjoj i Istočnoj Europi : "nemoguća misija"? / Jirí Malenovský ; s francuskoga preveo Daniel Bučan.
Dosje: Lustracija. - Bilješke uz tekst.
U: Europski glasnik. - ISSN 1331-0232. - 16 (2011), 16 ; str. 183-217
Postkomunizam -- Demokracija -- Lustracija -- Pravna regulativa
34
32
HA11-02019

Vidi br.: HA11-01970

Vidi br.: HA11-01944

Vidi br.: HA11-02564

Vidi br.: HA11-01962

Vidi br.: HA11-01959

341   Međunarodno pravo

VLADUŠIĆ, Julia
Poimanje načela zakonitosti u predmetu Europskog suda za ljudska prava : slučaj Lelas protiv Hrvatske / Julia Vladušić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 445-452
Ljudska prava -- Zaštita -- Međunarodne konvencije
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

341
HA11-02020

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

ĐERĐA, Dario
Praktični problemi primjene novog Zakona o upravnim sporovima / Dario Đerđa.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 50 jed. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 389-430
Upravni spor -- Upravni sud -- Izvršenje presude
342
HA11-02021

GERKMAN-RUDEC, Renata
Pravičnost sudskih postupaka i nepristrano sudsko odlučivanje u svjetlu novijih stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske / Renata Gerkman Rudec.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 433-443
Sudski postupak -- Pravično suđenje
342
HA11-02022

OPATIĆ, Nikola
Smjernice tumačenja odredbe čl. 20. st. 1. Promjene Ustava RH iz 2010. / Nikola Opatić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 453-464
Ustav -- Promjena Ustava 2010. -- Ustavne promjene
342
HA11-02023

KRIŠTO, Jelena
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu iz srpnja 2010. / Jelena Krišto, Lana Ofak.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 59-66  
 Elektronička verzija članka
Azil -- Azilanti -- Strani državljani
342
HA11-02024

Vidi br.: HA11-01950

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

OBRADOVIĆ, Bojan, pravnik
"Plodovi otrovne voćke" u hrvatskom i poredbenom pravu / Bojan Obradović, Ivan Župan.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 113-142  
 Elektronička verzija članka
Doktrina zakonskog aspekta -- Poredbenopravna rješenja -- Hrvatski pravni sustav
Vrhovni sud SAD

343/344
HA11-02025

SUMMERS, Mark A. pravnik
Attribution of criminal liability : a critical comparison of the U.S. doctrine of conspiraci and the ICTY doctrine of joint criminal enterprise from an American perspective / Mark A. Summers.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 171-193  
 Elektronička verzija članka
Udruženi zločinači pothvat -- Teorija zavjere -- Međunarodno običajno pravo -- Slučaj Pinkerton
Međunarodni kazneni sud -- Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju

343/344
HA11-02026

JARAMAZ-RESKUŠIĆ, Ivana
Iniuria u rimskom pravu / Ivana Jaramaz Reskušić, Matko Pavičić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 221-254  
 Elektronička verzija članka
Rimsko pravo -- Povijest rimskog prava -- Kodifikacija cara Justinijana -- Corpus Iuris Iniuria -- Javnopravna kaznena represija
Justinijan, rimski car

343/344
HA11-02027

CVITANOVIĆ, Leo
Kritički o pojedinim aspektima problematike uvjetne osude i nužnost njezine revitalizacije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu / Leo Cvitanović, Ivan Glavić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 83-111  
 Elektronička verzija članka
Uvjetna osuda -- Probacija -- De lege ferenda -- Redukcija sankcije
343/344
HA11-02028

MUNIVRANA Vajda, Maja
Oblici krivnje i Stalni međunarodni kazneni sud / Maja Munivrana Vajda.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 3-29  
 Elektronička verzija članka
Rimski statut -- Oblik kaznenog djela -- Stupanj krivnje
Stalni međunarodni kazneni sud

343/344
HA11-02029

ČAČKOVIĆ, Damir
Položaj i uloga ovlaštenih službenih osoba u bosanskohercegovačkom kaznenom postupku / Damir Čačković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 195-218  
 Elektronička verzija članka
Reforma kaznenog postupka -- Nadležnost tužitelja -- Istražni sudac -- Istražne radnje
343/344
HA11-02030

PROTRKA, Nikola
Računalni podaci kao elektronički (digitalni) dokazi / Nikola Protrka.
Bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 1-13  
 Elektronička verzija članka
Računalni kriminal -- Kibernetički kriminal -- Elektronički dokaz -- Forenzika računala
343/344
HA11-02031

MARTINOVIĆ, Igor, pravnik
Razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja / Igor Martinović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 49-82  
 Elektronička verzija članka
Neizravna namjera -- Svjesni nehaj -- Njemačka i austrijska dogma -- De lege lata -- Hrvatska sudska praksa
343/344
HA11-02032

KANTOCI, Mario
Stranačko izvođenje dokaza i unakrsno ispitivanje u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu / Mario Kantoci, Tena Baričić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 143-167  
 Elektronička verzija članka
Procesni postupak -- Položaj sudionika -- Dokazni postupak -- Unakrsno ispitivanje
343/344
HA11-02033

RADIĆ, Željko, pravnik
Sudska tortura u djelu Practica criminale Jerolima Mičelovića Michielija / Željko Radić, Ivan Vukušić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 18 (2011), 1 ; str. 255-275  
 Elektronička verzija članka
Pravni sustav -- Mletački pravni sustav -- Sudska tortura
Mičelović, Jerolim

343/344
HA11-02034

MILIVOJEVIĆ, Lana
Sustav probacije u Republici Hrvatskoj i alternative kazni zatvora / Lana Milivojević, Roman Tomašković. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 47-57  
 Elektronička verzija članka
Kaznenopravne sankcije -- Penalni sustav -- Probacija
343
HA11-02035

KARAS, Željko
Udio postupanja redarstvenih vlasti u provedbi istražne radnje očevida / Željko Karas. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6812. - 18 (2011), 1 ; str. 31-47  
 Elektronička verzija članka
Istražna tijela -- Očevid -- Redarstvene vlasti -- Istražni sudac -- Državni odvjetnik
343/344
351.74
HA11-02036

VULAMA, Gordana
Žrtva silovanja : 17 godina kasnije / Gordana Vulama.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 125-134  
 Elektronička verzija članka
Žrtve silovanja -- Serijski silovatelj -- Posljedice za žrtvu -- Kriminalističko istraživanje
343/344
HA11-02037

347   Građansko pravo

VULETIĆ, Mirka
Izricanje i odmjeravanje visine penala u ovršnom postupku od javnih ovršitelja / Mirka Vuletić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 763-768
Ovršni postupak -- Penali -- Javni ovršitelj
347
HA11-02038

SERŠIĆ-GRŽETIĆ, Višnja
Način informiranja djece i izražavanja njihova mišljenja u sudskim postupcima / Višnja Seršić-Gržetić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 725-735
Razvod braka -- Sudski postupak -- Prava djeteta
347
HA11-02039

MARKOVIĆ, Sanja, pravnica
Naknada štete zbog objave netočnih i nepotpunih informacija u medijima / Sanja Marković.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 643-651
Masovni mediji -- Novinarstvo -- Naknada štete
347
HA11-02040

SESSA, Đuro
Novela Zakona o parničnom postupku : troškovi, elektroničko vođenje postupka, žalba, revizija, udružna tužba / Đuro Sessa.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 169-222
Parnični postupak -- Zakon o parničnom postupku -- Pravna regulativa
347
HA11-02041

DIKA, Mihajlo
Novine u Ovršnom zakonu iz 2010. s posebnim osvrtom na ovrhu na novčanim tražbinama / Mihajlo Dika.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 285-329
Ovršni zakon -- Novčana tražbina -- Ovrha
347
HA11-02042

KAČER, Hrvoje
Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva : fiducija / Hrvoje Kačer.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 59-88
Hipoteka -- Fiducijarno vlasništvo -- Pravna sigurnost
347
HA11-02043

CRNIĆ, Ivica
Početak djelovanja, ovlasti i organizacija javnoovršiteljske službe / Ivica Crnić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 331-388
Ovršni zakon -- Ovršni postupak -- Javni ovršitelj
347
HA11-02044

LUKŠA, Snježana
Povlačenje tužbe u smislu Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a : (Narodne novine, br. 57/2011) / Snježana Lukša.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 747-750
Tužba -- Povlačenje -- Zakon o parničnom postupku
347
HA11-02045

ZLATOVIĆ, Dragan
Povreda žiga kao pretpostavka građanskopravne zaštite žiga : usporedni prikaz legislative i prakse u BIH i RH / Dragan Zlatović.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 667-677
Žig -- Građanskopravna zaštita -- Pravni propisi -- Legislativa -- Cybersquatting
347
HA11-02046

IVANČIĆ-KAČER, Blanka
Pravni status anencefalusa ili je li anencefalus čovjek / Blanka Ivančić-Kačer.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 465-473
Anencefalus -- Pravni status
347
HA11-02047

PEČEK, Robert
Pravo na privatni/osobni život u stranoj i domaćoj teoriji i praksi / Robert Peček.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 653-665
Pravo na privatnost -- Ljudska prava -- Zaštita
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

347
HA11-02048

MIHELČIĆ, Gabrijela
Prisilno namirenje fiducijara iz pokretnina : (s posebnim osvrtom na moguću dihotomiju pravila o osnivanju osiguranja u novom ovršnom zakonu i zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima) / Gabrijela Mihelčić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 769-781
Pokretnina -- Tražbine -- Prisilno namirenje
347
HA11-02049

JAKOVINA, Dražen
Regresni zahtjevi s osvrtom na zastaru / Dražen Jakovina.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 89-120
Ugovorno pravo -- Regresna tražbina -- Naknada štete -- Zastara
347
HA11-02050

ERAKOVIĆ, Andrija
Sklapanje ugovora s osvrtom na sklapanje trgovačkih ugovora / Andrija Eraković.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 121-168
Zakon o obveznim odnosima -- Ugovor -- Formularno pravo -- Trgovački ugovor
347
347.7
HA11-02051

MAJSTOROVIĆ, Damir
Skraćeni stečajni postupak / Damir Majstorović.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 783-792
Stečajni postupak
347
HA11-02052

ŠAGO, Dinka
Sudska zaštita posjeda / Dinka Šago.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 485-499
Posjed -- Pravna zaštita
347
HA11-02053

NAKIĆ, Jakob
Tužba za naknadu štete protiv Europske unije / Jakob Nakić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 631-642
Pravna zaštita -- Naknada štete -- Europsko pravo
Europska unija

347
339
HA11-02054

JAKELIĆ, Dinko
Ugovor o kupoprodaji : kratak osvrt na neke pojmovne elemente prema pozitivnom pravu i rimskom pravu / Dinko Jakelić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 593-605
347
HA11-02055

VIDOVIĆ-DŽIDIĆ, Nada
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju : razlike, a posebno prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina : (Narodne novine br. 22/2011.) / Nada Vidović-Džidić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 607-611
Ugovor o doživotnom uzdržavanju -- Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju -- Promet nekretninama -- Pravna regulativa
347
HA11-02056

ARTUKOVIĆ, Tomislav
Ugovorna kazna / Tomislav Artuković, Josip Turkalj.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 581-591
Obvezni odnosi -- Ugovorna kazna -- Naknada štete
347
HA11-02057

PERKUŠIĆ, Ante
Upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu i režim tzv. turističkog zemljišta / Ante Perkušić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 1-58
Državno vlasništvo -- Nekretnine -- Turističko zemljište
347
HA11-02058

BULKA, Zinka
Uređivanje odnosa između roditelja i djece u izvanparničnim i parničnim postupcima po Obiteljskom zakonu / Zinka Bulka.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 737-746
Roditeljska skrb -- Ograničenja -- Obiteljski zakon
347
HA11-02059

RONČEVIĆ, Melita
Zaposlenici Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku od 1850. do 1918. godine / Melita Rončević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. - ISSN 0353-5223. - 11 (2011) ; str. 391-406
Zaposlenici
Kraljevski sudbeni stol

347
HA11-02060

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

UČUR, Marinko Đ.
Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 185 o identifikacijskim ispravama pomoraca (2003.) / Marinko Đ. Učur.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 715-723
347.7
HA11-02061

MATIJEVIĆ, Berislav
Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju / Berislav Matijević.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 571-580
Osiguranje -- Pravna regulativa -- Zastara
347.7
HA11-02062

ČUVELJAK, Jelena
Ugovori o factoringu i forfaitingu / Jelena Čuveljak.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 613-622
Naplata tražbina -- Otkup tražbina -- Odgoda plaćanja -- Factoring -- Forfaiting
347.7
HA11-02063

Vidi br.: HA11-02051

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

GOLUB, Alen
Dobra vjera kao pravna pretpostavka stjecanja prava vlasništva nekretnina s povjerenjem u zemljišne knjige / Alen Golub.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 475-484
Pravo vlasništva -- Dobra vjera -- Nekretnina -- Uknjižba
348/349
HA11-02064

KALADIĆ, Ivan
Nepotrebnosti sklapanja ugovora o radu za iste poslove nakon pravomoćnog utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu : komentar sudske odluke / Ivan Kaladić.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 679-686
Ugovor o radu -- Nedopuštenost otkaza ugovora -- Sudska praksa -- Odluka
348/349
HA11-02065

POPOVIĆ, Sanja, pravnica
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima / Sanja Popović.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 687-694
Evidencija o radnicima -- Opći podaci -- Radno vrijeme
348/349
HA11-02066

MOSLAVAC, Bruno
Radnička prava iz očinstva nasuprot pravima iz majčinstva ili ravnopravno s njima / Bruno Moslavac.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 695-705
Roditeljstvo -- Prava -- Rodiljne potpore -- Roditeljske potpore
348/349
HA11-02067

MILKOVIĆ, Darko, pravnik
Radno pravo : radno vrijeme, godišnji odmor, isprave o plaći i otkaz ugovora o radu prema izmijenjenim propisima radnog prava / Darko Milković, Marija Zuber.
26. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 20.-21.10.2011. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Godišnjak (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu). - ISSN 1332-6015. - 18 (2011) ; str. 223-284
Radno pravo
Pravna regulativa
Zakon o radu

348/349
HA11-02068

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

Vidi br.: HA11-02565

351.74   Policija

BJELIČIĆ, Igor
Elementi sustavne analize atentata i sigurnosti štićenih osoba / Igor Bjeličić, Davor Solomun. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 14-31  
 Elektronička verzija članka
Političko nasilje -- Pravna regulativa -- Sigurnosno-obavještajni sustav -- Atentat -- Štićena osoba
351.74
323
HA11-02069

SAVIĆ, Dean
Prikrivena policijska radnja nasuprot posebnim dokaznim radnjama : klopka vs. simulirana prodaja i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine / Dean Savić, Mladen Grozdanić, Velimir Tišma.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 67-71  
 Elektronička verzija članka
Policijske radnje -- Klopka -- Kriminalističko istraživanje -- Ustavna prava građana
351.74
HA11-02070

GRGURIĆ, Željko, kriminalist
Primjena poligrafskog testa direktne metode : (General Question Test - GQT) / Željko Grgurić, Silvio Pavlović. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 103-113  
 Elektronička verzija članka
Poligrafski ispitivač -- Poligrafski test -- Kriminalistika -- Ljudska prava
351.74
HA11-02071

KALEM, Davor
Provjera identiteta osoba / Davor Kalem. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 114-124  
 Elektronička verzija članka
Zakon o policiji -- Policijski izvidi -- Ljudska prava -- Policijsko postupanje
351.74
HA11-02072

KUJAVIĆ, željko
Razvoj informacijskog sustava radijskih komunikacija u policiji : digitalni radiokomunikacijski sustav TETRA / Željko Kujavić, Marijan Šuperina, Franjo Magušić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 73-92  
 Elektronička verzija članka
Borba protiv kriminala -- Koordinacija policije -- Schengenski sporazum -- Radiokomunikacijski sustav -- TETRA u MUP-u
351.74
HA11-02073

GLAVINA Jelaš, Ivana
Stres u policijskoj profesiji / Ivana Glavina, Joško Vukosav.
Bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 32-46  
 Elektronička verzija članka
Policijski stres -- Fizička opasnost -- Psihička opasnost -- Posljedice stresa
351.74
613
HA11-02074

PAVLIČEK, Josip
Uporaba trodimenzionalnog laserskog skenera u kriminalističkom istraživanju i kaznenom postupku / Josip Pavliček. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 20 (2011), 1 ; str. 93-102  
 Elektronička verzija članka
Kriminalističko istraživanje -- Kazneni postupak -- Trodimenzionalni laserski skener
351.74
HA11-02075

Vidi br.: HA11-02036

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

MIRKOVIĆ-NAĐ, Alenka
Meni je Vukovar emocionalna kategorija / Alenka Mirković-Nađ ; razgovarala Grozdana Cvitan. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 56-65
Ratna stradanja
Mirković-Nađ, Alenka

355/359
316
HA11-02076

MIRKOVIĆ-NAĐ, Alenka
Ništa, apsolutno ništa, nije važnije od tvoga života--- : epilog uz 3. izdanje memoarske knjige 91,7 MHz - Glasom protiv topova / Alenka Mirković-Nađ. - Ilustr.
U: Hrvatska revija (Zagreb). - ISSN 1330-2493. - Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 66-71
91,7 MHz - Glasom protiv topova
355/359
HA11-02077

37   Obrazovanje

FIZZOTTI, Eugenio
Viktor E. Frankl, prorok današnje prijeke potrebe za odgojem : smjernice i prijedlozi za nadvladavanje egzistencijalne praznine / Eugenio Fizzotti.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Kateheza. - ISSN 0351-9007. - 33 (2011), 4 ; str. 351-360
Odgoj -- Životni stavovi -- Egzistencijalna praznina -- Prevladavanje
Frankl, Viktor Emil

37
159.9
HA11-02078

Vidi br.: HA11-01908

Vidi br.: HA11-01900

Vidi br.: HA11-02583

Vidi br.: HA11-02587

Vidi br.: HA11-01897

Vidi br.: HA11-01894

Vidi br.: HA11-01902

Vidi br.: HA11-01902

Vidi br.: HA11-01915

Vidi br.: HA11-01930

Vidi br.: HA11-01903

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

Vidi br.: HA11-02475

Vidi br.: HA11-01934

Vidi br.: HA11-02579

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

TOTH, Ivan
Seasonal, daily and intradiurnal variation of PM10, NO2, NO and O3 in residential part of Zagreb, Croatia / Ivan Toth, Predrag Hercog, Renata Peternel and Božo Vojniković. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 25-30  
 Elektronička verzija članka
Onečišćenje zraka -- Onečišćujuće tvari -- Gustoća prometa -- Meteorološki čimbenici
504
HA11-02079

DOLENEC, Matej
Use of stable nitrogen isotope signatures of anthropogenic organic matter in the coastal environment : a case study of the Kosirina Bay (Murter Island, Croatia) / Matej Dolenec, Petra Žvab, Goran Mihelčić, Živana Lambaša Belak, Sonja Lojen, Goran Kniewald, Tadej Dolenec, Nastja Rogan Šmuc. - Ilustr.
Bibliografija: 55 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 143-152  
 Elektronička verzija članka
Organske tvari -- Antropogeni čimbenici -- Zooplankton -- Morski ekosustav -- Ekološka istraživanja
504
HA11-02080

Vidi br.: HA11-02340

Vidi br.: HA11-02595

51   Matematika

ISLAS, Carlos
A 2-equivalent Kelley continuum / Carlos Islas. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2010), 1 ; str. 249-268  
 Elektronička verzija članka
Kelleyjev kontinuum -- Metrički prostor -- Topološki prostor
51
HA11-02081

PANZONE, Pablo
A generalization of Iseki's formula / Pablo Panzone, Luis Piovan and Mariano Ferrari.
Bibliografija: 14 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 15-24  
 Elektronička verzija članka
Transformacijska formula -- Isekijeva transformacijska formula -- Teorija brojeva -- Matematička analiza
51
HA11-02082

VUKOVIĆ, Mladen, matematičar
A note on ultraproducts of Veltman models / Mladen Vuković.
Bibliografija: 5 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 7-10  
 Elektronička verzija članka
Veltmanovi modeli -- Matematička logika
51
HA11-02083

QIN, Xiaolong
Approximating common solutions of variational inequalities by iterative algorithms with applications / Xiaolong Qin, Sun Young Cho and Yeol Je Cho.
Bibliografija: 22 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2010), 1 ; str. 233-247  
 Elektronička verzija članka
Iterativni algoritam -- Varijacijske nejednakosti
51
HA11-02084

TRUPČEVIĆ, Goran
Characters of Feigin-Stoyanovsky's type subspaces of level one modules for affine Lie algebras of types Al(1) and D4(1) / Goran Trupčević.
Simboli u naslovu. - Bibliografija: 23 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 49-70  
 Elektronička verzija članka
Liejeve algebre
51
HA11-02085

FOŠNER, Maja
Equations related to derivations on prime rings / Maja Fošner and Joso Vukman.
Bibliografija: 15 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 31-41  
 Elektronička verzija članka
Asocijativni prsten -- Algebarska struktura
51
HA11-02086

LIU, Yuji
Existence results on positive periodic solutions for impulsive functional differential equations / Yuji Liu.
Bibliografija: 42 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 149-165  
 Elektronička verzija članka
Diferencijalna jednadžba -- Funkcionalna jednadžba -- Periodičko rješenje -- Biološki model
51
HA11-02087

JANKO, Zvonimir
Finite p-groups G with p2 and d(G)2 having exactly one maximal subgroup which is neither abelian nor minimal nonabelian / Zvonimir Janko.
Bibliografija: 5 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 103-120  
 Elektronička verzija članka
Neabelova p-grupa -- Algebarska struktura -- Teorija grupa -- Algebra
51
HA11-02088

HU, Su
kth power residue chains of global fields / Su Hu and Yan Li.
Simboli u naslovu. - Bibliografija: 5 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 11-14  
 Elektronička verzija članka
Algebra -- Matematika
51
HA11-02089

DUBICKAS, Artũras
The lonely runner problem for many runners / Artũras Dubickas.
Bibliografija: 17 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 25-30  
 Elektronička verzija članka
Diofantska aproksimacija -- Teorija brojeva
51
HA11-02090

BERKOVICH, Yakov G.
The number of subgroups of given order in a metacyclic p-group / Yakov Berkovich. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 79-101  
 Elektronička verzija članka
Metaciklička p-grupa -- Algebarska struktura
51
HA11-02091

BERKOVICH, Yakov G.
On finite p-groups containing a maximal elementary abelian subgroup of order p2 / Yakov Berkovich.
Simboli u naslovu. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 71-77  
 Elektronička verzija članka
Abelova grupa -- Neabelova p-grupa -- Algebarska struktura
51
HA11-02092

HANZER, Marcela
Rank one reducibility for unitary groups / Marcela Hanzer.
Bibliografija: 19 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 121-148  
 Elektronička verzija članka
Unitarna grupa -- Algebarska struktura
51
HA11-02093

BAKIĆ, Damir
Scaling sets and orthonormal wavelets with dilations induced by expanding matrices / Damir Bakić and Edward N. Wilson. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2010), 1 ; str. 189-213  
 Elektronička verzija članka
Matrica -- Algebarska struktura
51
HA11-02094

VUKMAN, Joso
Some remarks on derivations in semiprime rings and standard operator algebras / Joso Vukman.
Bibliografija: 13 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 43-48  
 Elektronička verzija članka
Prsten (matematika) -- Banachov prostor -- Algebra
51
HA11-02095

MACLEOD, Allan J.
Two extreme Diophantine problems concerning the perimeter of Pythagorean triangles / Allan J. MacLeod.
Bibliografija: 3 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2011), 1 ; str. 1-5  
 Elektronička verzija članka
Diofantske jednadžbe -- Teorija brojeva -- Algebra
51
HA11-02096

ČAKLOVIĆ, Lavoslav
Variational characterisation of nodal solutions of a Sturm-Liouville problem with strong nonlinearity / Lavoslav Čaklović. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2010), 1 ; str. 167-188  
 Elektronička verzija članka
Teorija kritične točke -- Sturm-Liouvilleov problem -- Diferencijalna jednadžba -- Matematička analiza
51
HA11-02097

Vidi br.: HA11-02247

Vidi br.: HA11-02099

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

VOJNIKOVIĆ, Božidar
Daily variation of UV-A and UV-B solar radiation on the Adriatic Sea / Božo Vojniković and Ivan Toth. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str.3-5  
 Elektronička verzija članka
Sunčeva radijacija
52
HA11-02098

528   Geodezija

Vidi br.: HA11-02323

53   Fizika

MUJAKOVIĆ, Nermina
The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: stabilization of the solution / Nermina Mujaković and Ivan Dražić.
Bibliografija: 6 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 46(66) (2010), 1 ; str. 215-231  
 Elektronička verzija članka
Kompresibilni fluid -- Cauchyjev problem -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe
53
51
HA11-02099

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

Vidi br.: HA11-02108

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

KOVAČIĆ, Marijan, geolog
Composition and provenance of Neogene sedimentary rocks of Dilj gora Mt. (south Pannonian Basin, Croatia) / Marijan Kovačić, Marija Horvat, Mato Pikija, Damir Slovenec. - Ilustr.
Bibliografija: 51 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 121-132  
 Elektronička verzija članka
Sedimentne stijene -- Klastična ležišta
55
HA11-02100

DELLA, Noureddine
Drained and undrained shear strenght of silty sand : effect of the reconstruction methods and other parameters / Noureddine Della, Ahmed Arab, Mostefa Belkhatir. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 163-171  
 Elektronička verzija članka
Likvefakcija pijeska -- Pluvijalni režim
55
HA11-02101

MARTINUŠ, Antonio
Kvalitativno stanje podzemne vode na samoborskom području / Antonio Martinuš. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 19 (2011), 78 ; str. 271-280
Podzemne vode -- Kakvoća vode
55
HA11-02102

BALDANZA, Angela
New biostratigraphic data from the Early Pleistocene tyrrhenian paleocoast (western Umbria, central Italy) / Angela Baldanza, Roberto Bizzarri, Helmke Hepach. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 133-142  
 Elektronička verzija članka
Biostratigrafska istraživanja
55
57
HA11-02103

ZUPANIČ, Jožica
Sedimentary evolution of an inner foreland basin margin : Paleogene Promina Beds of the type area, Mt. Promina (Dinarides, Croatia) / Jožica Zupanič, Ljubomir Babić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 117-119.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 101-119  
 Elektronička verzija članka
Sedimentne stijene -- Stratigrafsko istraživanje
55
HA11-02104

NOVAK Zelenika, Kristina
Stochastic simulations of dependent geological variables in sandstone reservoirs of Neogene age : a case study of Kloštar Field, Sava Depression / Kristina Novak Zelenika, Tomislav Malvić. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 173-183  
 Elektronička verzija članka
Numerička simulacija -- Geološke varijable -- Ležišta pijeska
55
HA11-02105

BONACCI, Ognjen
Utjecaj injekcijske zavjese izvedene ispod brane i akumulacije Đale na ponašanje podzemne vode u kršu / Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 19 (2011), 78 ; str. 259-270
Krš -- Podzemne vode -- Brana Đale -- Injekcijska zavjesa
55
HA11-02106

HOLJEVIĆ, Danko
Vrednovanje parametara erozije tla na području Istre / Danko Holjević, Josip Petraš. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 19 (2011), 78 ; str. 251-258
Erozija tla -- Oborinske vode -- Nanosi
55
HA11-02107

HORVAT, Marija, geologinja
X-ray study of potassium feldspars from different granitoid types and gneisses of Papuk Mt. (Slavonia, Croatia) / Marija Horvat, Darko Tibljaš, György Buda, György Lovas. - Ilustr.
Bibliografija: 45 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 153-162  
 Elektronička verzija članka
Granitoidne stijene -- Metamorfne stijene -- Rendgenska difrakcija
55
54
HA11-02108

56   Paleontologija

SCHLAGINTWEIT, Felix
New and poorly known Middle Jurassic larger benthic foraminifera from the Karst Dinarides of Croatia / Felix Schlagintweit, Ivo Velić. - Ilustr.
Bibliografija: 49 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 64 (2011), 2 ; str. 81-99  
 Elektronička verzija članka
Foraminifera -- Plankton -- Bentoska fauna
56
HA11-02109

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

NEDIĆ Erjavec, Gordana
Association study of a functional catechol-O-methyltransferase polymorphism and cognitive function in patients with dementia / Gordana Nedić, Fran Borovečki, Nataša Klepac, Zdenko Mubrin, Sanja Hajnšek, Matea Nikolac, Dorotea Muck-Seler and Nela Pivac. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 79-84  
 Elektronička verzija članka
Demencija -- Kognitivne sposobnosti -- Katehol-o-metil-transferaza (COMT) -- COMT polimorfizam
57
616
HA11-02110

VILJETIĆ, Barbara
Distribution of major brain gangliosides in olfactory tract of frogs / Barbara Viljetić, Ivan Večeslav Degmečić, Vinko Krajina, Tomislav Bogdanović, Ana Mojsović-Ćuić, Domagoj Đikić, Katarina Vajn, Ronald L. Schnaar and Marija Heffer. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 121-126  
 Elektronička verzija članka
Mozak -- Gangliozidi -- Mielin -- Glikoproteini -- Vodozemci -- Središnji živčani sustav
57
HA11-02111

Vidi br.: HA11-02103

58   Botanika

ZEMAN, Silvija
Alelopatski odnosi biljaka : pregled djelujućih čimbenika i mogućnost primjene / Silvija Zeman, Goran Fruk, Tomislav Jemrić.
Bibliografija: str. 56-59. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 52-59
Biljke -- Kemijski spojevi -- Alelokemikalije -- Alelopatija -- Primjena
58
HA11-02112

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


Vidi br.: HA11-02008

61   Medicinske znanosti

VUKIĆ, Miroslav
Hydroxyapatite ceramics in multilevel cervical interbody fusion : is there a role? / Miroslav Vukić, Beverly C. Walters, Ankica Radić, Ivana Jurjević, Sergej M. Marasanov, Marjan Rožanković and Hrvoje Jednačak. - Ilustr.
Bibliografija: 36 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 275-279  
 Elektronička verzija članka
Vratni disk -- Zakrivljenost kralježnice -- Hidroksiapatitna keramika -- Radikulopatija
61
66
HA11-02113

611   Anatomija

JUDAŠ, Miloš
Jelena Krmpotić-Nemanić (1921–2008) : contributions to human neuroanatomy / Miloš Judaš, Zdravko Petanjek and Ivica Kostović. - Ilustr.
Bibliografija: 117 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 345-349  
 Elektronička verzija članka
Krmpotić-Nemanić, Jelena
Anatomija

611
HA11-02114

612   Fiziologija

JURJEVIĆ, Ivana
Physical characteristics in the new model of the cerebrospinal fluid system / Ivana Jurjević, Milan Radoš, Janko Orešković, Radovan Prijić, Ante Tvrdeić, Marijan Klarica. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 51-56  
 Elektronička verzija članka
612
HA11-02115

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

SUCHOMEL, Jozef
Analysis of occupational diseases occurring in forestry and wood processing industry in Slovakia / Jozef Suchomel, Katarina Belanová, Vladimir Štollmann. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 3 ; str. 219-228  
 Elektronička verzija članka
Profesionalne bolesti -- Šumarstvo -- Drvna industrija
613
630
674
HA11-02116

ŠTEFANAC-NADAREVIĆ, Vesna
Patient satisfaction and quality in home health care of elderly islanders / Vesna Nadarević-Štefanec, Đulija Malatestinić, Andrea Mataija-Redžović and Tin Nadarević. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 213-216  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvena njega -- Kućna njega -- Otočno stanovništvo -- Starije osobe
613
HA11-02117

Vidi br.: HA11-02074

Vidi br.: HA11-01957

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

BULOG, Aleksandar
Immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity after chronic exposure to vapors / Aleksandar Bulog, Irena Brčić Karačonji, Ivana Šutić and Vladimir Mićović. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 61-64  
 Elektronička verzija članka
Onečišćenje zraka -- Otrovne pare -- Citotoksičnost -- Imunomodulacija -- Kronična izloženost
614
HA11-02118

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

HENIGSBERG, Neven
1-H MRS changes in dorsolateral prefrontal cortex after donepezil treatment in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease / Neven Henigsberg, Petra Kalember, Pero Hrabač, Marko Radoš, Maja Bajs, Milan Radoš, Zrinka Kovačić, Mladen Lončar and Tomo Madžar. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 159-162  
 Elektronička verzija članka
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Prefrontalni korteks -- Antidementivi -- Donepezil -- Nuspojave lijeka
615
616
HA11-02119

MARINOVIĆ, Marin, liječnik
Application of wound dressing Molndal technique in clean and Potentially contamined postoperative wounds : initial comparative study / Marin Marinović, Tedi Cicvarić, Nikola Gržalja, Giordano Bačić and Endi Radović. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 103-106  
 Elektronička verzija članka
Poslijeoperacijska njega -- Zacjeljivanje rana -- Previjanje rana -- Mölndal tehnika
615
616
HA11-02120

PANTOVIĆ, Radojka
Effect of olive oil on brain’s lipid and calcium content after partial hepatectomy in mice / Radojka Pantović, Marin Tota, Leo Štefan and Čedomila Milin. - Ilustr.
Bibliografija: 47 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 85-91  
 Elektronička verzija članka
615
HA11-02121

MARAKOVIĆ, Jurica
Potential error in ventriculocisternal perfusion method for determination of cerebrospinal fluid formation rate in cats / Jurica Maraković, Darko Orešković, Ivana Jurjević, Milan Radoš, Darko Chudy and Marijan Klarica. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 73-77  
 Elektronička verzija članka
Cerebrospinalna tekućina -- Metoda ventrikulocisteralne perfuzije -- Izračunavanje količine stvorenog likvora -- CSF -- Laboratorijsko istraživanje -- Mačke
615
HA11-02122

DODIG-ĆURKOVIĆ, Katarina
The treatment of autistic children with risperidone / Katarina Dodig-Ćurković, Mario Ćurković, Josipa Radić and Mislav Radić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 297-301  
 Elektronička verzija članka
Autizam -- Društvena izolacija -- Farmakoterapija -- Risperidon -- Haloperidol
615
HA11-02123

616   Patologija. Klinička medicina

LUGOVIĆ Mihić, Liborija
Actinic reticuloid – photosensitivity or pseudolymphoma? : a review / Liborija Lugović-Mihić, Tomislav Duvančić, Mirna Šitum, Josip Mihić and Iva Krolo.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 325-329  
 Elektronička verzija članka
Kožne bolesti -- Retikuloid aktinički -- Aktinički dermatitis -- Fotosenzitivna dermatoza
616
HA11-02124

DIJANIĆ Plašć, Ivana
Age-developmental stage and severity of trauma related symptoms, anxiety and depressive symptoms in participants who lost their fathers during the war in Croatia / Ivana Dijanić Plašć, Sanja Poljarević, Mladen Lončar and Neven Henigsberg. - Ilustr.
Bibliografija: 54 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 139-144  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Trauma -- Simptomi -- Anksioznost -- Depresija
616
HA11-02125

RUŽIĆ, Klementina
Aggresiveness in institutionalised schizophrenic patients and the selection of antipsychotics / Klementina Ružić, Tanja Frančišković, Zoran Šuković, Elizabeta Dadić Hero, Ika Rončević-Gržeta, Mirjana Graovac, Tija Žarković Palijan. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 265-269  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Ustanove zatvorenoga tipa -- Agresivnost -- Antipsihotici
616
HA11-02126

DULETIĆ-NAČINOVIĆ, Antica
Aggressive multifocal form of epithelioid hemangioendothelioma : case report / Antica Duletić-Načinović, Dragana Grohovac, Renata Dobrila-Dintinjana, Nada Brnčić and Nives Jonjić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 289-293  
 Elektronička verzija članka
616
HA11-02127

MUŽIĆ, Vedrana
Analysis of senior population visits to physical medicine in Croatia / Vedrana Mužić, Endi Radović and Marin Marinović. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 227-230  
 Elektronička verzija članka
Fizikalna medicina -- Fizikalna terapija -- Starije osobe
616
HA11-02128

MEDJEDOVIĆ Marčinko, Vesna
Anxiety and depression in pregnant women with previous history of spontaneous abort / Vesna Medjedović Marčinko, Darko Marčinko, Veljko Đorđević and Slavko Orešković. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 225-228  
 Elektronička verzija članka
Anksioznost -- Depresija -- Trudnice -- Spontani pobačaj
616
HA11-02129

BAČIĆ Baronica, Koraljka
Arylsulfatase a gene polymorphisms in relapsing remitting multiple sclerosis : genotype-phenotype correlation and estimation of disease progression / Koraljka Bačić Baronica, Kristina Mlinac, David Ozretić, Anton Vladić and Svjetlana Kalanj Bognar. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 11-16  
 Elektronička verzija članka
Multipla skleroza -- Korelacije genotipa i fenotipa -- Relapsno-remitirajući oblik -- Progresija -- Arilsulfataza -- Genski polimorfizam
616
HA11-02130

BAČIĆ, Giordano
Augmentation of regulatory T cells (CD4+CD25+Foxp3+) correlates with tumor stage in patients with colorectal cancer / Đordano Bačić, Miljenko Uravić, Roberta Bačić, Ivana Šutić, Neno Petrošić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 65-68  
 Elektronička verzija članka
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Regulacijske T stanice -- Duke metoda
616
HA11-02131

PEĆINA-ŠLAUS, Nives
AXIN-1 protein expression and localization in glioblastoma / Nives Pećina-Šlaus, Tamara Nikuševa Martić, Tomislav Kokotović, Vesna Kušec, Davor Tomas and Reno Hrašćan. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 101-106  
 Elektronička verzija članka
Tumor mozga -- Glioblastom -- Tumori središnjeg živčanog sustava -- Axin-1
616
HA11-02132

ŠEPIĆ, Tatjana, liječnica
Basics of voice dysfunction : etiology and prevention of voice damage / Tatjana Šepić, Josipa Pankas, Aron Grubešić, Robert Tićac and Radan Starčević. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 97-101  
 Elektronička verzija članka
Glasovna oštećenja -- Etiologija -- Farmakološki agensi -- Rehabilitacija
616
HA11-02133

CAREV, Mladen
Blood pressure dipping and salivary cortisol as markers of fatigue and sleep deprivation in staff anesthesiologists / Mladen Carev, Nenad Karanović, Jugoslav Bagatin, Nina Berović Matulić, Renata Pecotić, Maja Valić, Ivana Marinović-Terzić, Sandra Karanović and Zoran Đogaš. - Ilustr.
Bibliografija: 40 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 133-138  
 Elektronička verzija članka
Anesteziolozi -- Sagorijevanje na radu -- Poremećaji spavanja -- Pokazatelji -- Arterijski krvni tlak -- Kortizol u slini
616
HA11-02134

KRALJIK, Nikola
Cervical cancer in Osijek-Baranja County : possibilities for prevention / Nikola Kraljik, Rudika Gmajnić, Sanda Pribić, Andrea Milostić-Srb and Stjepan Rudan. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 235-239  
 Elektronička verzija članka
Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice -- Karcinom cerviksa -- Prevencija
616
HA11-02135

HENIGSBERG, Neven
Changes in brain metabolites measured with magnetic resonance spectroscopy in antidepressant responders with comorbid major depression and posttraumatic stress disorder / Neven Henigsberg, Maja Bajs, Pero Hrabač, Petra Kalember, Marko Radoš, Milan Radoš and Elizabeta Radonić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 145-148  
 Elektronička verzija članka
PTSP -- Postrtraumatski stresni poremećaj -- Depresija -- Moždani metaboliti -- Magnetska rezonancija
616
HA11-02136

DADIĆ-HERO, Elizabeta
Changes in life-quality, a possible symptom of dementia development / Elizabeta Dadić-Hero, Tanja Grahovac, Marina Kovac. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 245-246  
 Elektronička verzija članka
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Kognitivni poremećaji
616
HA11-02137

HANDŽIĆ, Jadranka
Characteristics of the hearing loss in unilateral cleft lip and palate-influence on communication / Jadranka Handžić, Božo Radić, Branimir Nevajda, Fadi Abdel Hadi, Tomica Bagatinand and Ivan Vladika. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 155-158  
 Elektronička verzija članka
Upala srednjeg uha -- Rascjep usne i nepca -- Gubitak sluha -- Djeca
616
HA11-02138

MILIĆ, Sandra
Clinical utility of red cell distribution width in alcoholic and non-alcoholic liver cirrhosis / Sandra Milić, Ivana Mikolašević, Mladen Radić, Goran Hauser and Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 335-338  
 Elektronička verzija članka
Ciroza jetre -- Eritrociti -- Širina raspodjele eritrocita
616
HA11-02139

GVERIĆ Ahmetašević, Snježana
Coexistance of cerebral sinovenous thrombosis and Dandy Walker malformation in newborn / Snježana Gverić-Ahmetašević, Ana Čolić, Tugomir Gverić, Vesna Elveđi Gašparović, Goran Pavliša and David Ozretić. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 303-307  
 Elektronička verzija članka
Neonatalni moždani udar -- Dandy Walker malformacije -- Moždani venski sinusi -- Tromboza -- Hidrocefalus -- Novorođenčad
616
HA11-02140

TELAROVIĆ, Srđana
Coexistence of intradural spinal arteriovenous malformation and associated developmental anomalies : report of two cases / Srđana Telarović, Helena Šarac, Marija Žagar, Jasenka Markeljević, Davorka Vranješ and Marko Radoš. - Ilustr.
Bibliografija: 40 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 319-325  
 Elektronička verzija članka
Spinalna arteriovenska malformacija -- Foix-Alajouanine sindrom -- Angiografija
616
HA11-02141

IVŠAC, Jasmina
Cognitive abilities and language comprehension in preschool children with perinatal brain lesion / Jasmina Ivšac Pavliša, Sanja Šimleša and Marta Ljubešić. - Ilustr.
Bibliografija: 53 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 31-38  
 Elektronička verzija članka
Perinatalno oštećenje mozga -- Lezije mozga -- Kognitivne sposobnosti -- Predškolska djeca
616
HA11-02142

MUNIVRANA, Boška
Cognitive auditory evoked potentials in children with special language impairment / Boška Munivrana, Joško Orlović, Velimir Išgum, Borut Marn. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 239- 247  
 Elektronička verzija članka
Jezično-govorne teškoće -- Zvučni i govorni podražaji -- Elektroencefalografija -- Tehnika evociranih potencijala
616
HA11-02143

KOVAČIĆ, Slavica
Comparison between carotid stenting and carotid endarterectomy in early outcome / Slavica Kovačić, Miljenko Kovačević, Ines Strenja-Linić, Berislav Budiselić and Siniša Knežević. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 271-274  
 Elektronička verzija članka
Karotidne arterije -- Stenoza -- Karotidno stentiranje (KAS) -- Karotidna endarterektomija (KEA)
616
HA11-02144

GAŠPAR, Tina
Comparison of emotion recognition from facial expression and music / Tina Gašpar, Marina Labor, Iva Jurić, Dijana Dumančić, Vesna Ilakovac and Marija Heffer. - Ilustr.
Bibliografija: 53 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 163-167  
 Elektronička verzija članka
Emocije -- Glazbeno djelo -- Izraz lica -- Raspoznavanje emocija
616
HA11-02145

RADONIĆ, Elizabeta
Comparison of hippocampal volumes in schizophrenia, schizoaffective and bipolar disorder / Elizabeta Radonić, Marko Radoš, Petra Kalember, Maja Bajs-Janović, Vera Folnegović-Šmalc, Neven Henigsberg. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 249-252  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Shizoafektivni poremećaj -- Bipolarni poremećaj
616
HA11-02146

BAJS Janović, Maja
Correlation of cognitive functions with some aspects of illness, treatment and social functioning in recurrently hospitalized schizophrenic patients / Maja Bajs, Špiro Janović, Martina Bajs, Veljko Đorđević, Saša Jevtović, Elizabeta Radonić and Petra Kalember. - Ilustr.
Bibliografija: 36 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 39-44  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Hospitalizacija -- Kognitivne sposobnosti -- Socijalizacija
616
HA11-02147

JEVTOVIĆ, Saša
Correlation of sleep disturbances, anxiety and depression in Croatian war veterans with posttraumatic stress disorder / Saša Jevtović, Rudolf Gregurek, Barbara Kalenić, Lovorka Brajković, Marijana Braš, Mladen Lončar and Anne Germain. - Ilustr.
Bibliografija: 45 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 175-181  
 Elektronička verzija članka
Ratni veterani -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Hrvatski branitelji -- Poremećaji spavanja -- Anksioznost -- Depresija
616
159.9
HA11-02148

IVKIĆ, Goran
Could a neurological disease be a part of Mozart’s pathography? / Goran Ivkić and Viktorija Erdeljić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 169-173  
 Elektronička verzija članka
Mozart, Wolfgang Amadeus
Patografija -- Neurološke bolesti

616
HA11-02149

OŠTRIĆ, Mirjana
Cranial nerve lesion in diabetic patients / Mirjana Oštrić, Anđelko Vrca, Ines Kolak, Mario Franolić and Nada Bačić Vrca. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 131-136  
 Elektronička verzija članka
Dijabetes -- Lezije kranijalnih živaca -- Hipoglikemija -- Inzulin -- Retinopatija
616
HA11-02150

MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, Ines
Cross-talk between NKT and regulatory T cells (Tregs) in modulation of immune response in patients with colorectal cancer following different pain management techniques / Ines Mrakovčić-Šutić, Đordano Bačić, Snježana Golubović, Roberta Bačić and Marin Marinović. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 57-60  
 Elektronička verzija članka
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Analgetske tehnike -- Epiduralna analgezija
616
HA11-02151

DOBROVIĆ, Branko
Dendritic morphology and spine density is not altered in motor cortex and dentate granular cells in mice lacking the ganglioside biosynthetic gene B4galnt1 : a quantitative golgi cox study. / Branko Dobrović, Goran Ćurić, Zdravko Petanjek and Marija Heffer. - Ilustr.
Bibliografija: 49 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 25-29  
 Elektronička verzija članka
Alzheimerova bolest -- Epilepsija -- Cerebralni korteks -- Gustoća spina -- Morfologija dendrita -- Laboratorijsko istraživanje -- Miševi
616
HA11-02152

BULOG, Aleksandar
Determination of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status as indicators of development of the environmental diseases / Aleksandar Bulog, Vladimir Mićović, Petra Šuljić and Ines Mrakovčić-Šutić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 153-156  
 Elektronička verzija članka
Imunološki sustav -- Čimbenici okoliša -- Enzimi -- Alergeni
616
HA11-02153

BAČIĆ Baronica, Koraljka
Differential diagnostic relevance of high resolution magnetic resonance in patients with possible multiple system atrophy (MSA) : a sase report / Koraljka Bačić Baronica, Goran Ivkić, David Ozretić and Goran Miličević. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 287-292  
 Elektronička verzija članka
616
HA11-02154

TOTH, Ivan
Diurnal variation in airborne pollen concentrations of the selected taxa in Zagreb, Croatia / Ivan Toth, Renata Peternel, Lidija Srnec and Božo Vojniković. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 43-50  
 Elektronička verzija članka
Alergijske bolesti -- Alergogeni pelud -- Diurnalna varijacija -- Meteorološki čimbenici
616
HA11-02155

DEDIOL, Iva
Dysplastic nevus : risk factor or disguise for melanoma / Iva Dediol, Vedrana Bulat, Maja Vurnek Živković, Bernarda Mišanović Marković and Mirna Šitum.
Bibliografija: 12 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 311-313  
 Elektronička verzija članka
Displastični nevus -- Dermatopatologija
616
HA11-02156

STRENJA-LINIĆ, Ines
Early identification of patients with the pisk for postoperative carotid restenosis development / Ines Strenja-Linić, Miljenko Kovačević, Slavica Kovačić, Aldo Ivančić and Berislav Budiselić. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 263-266  
 Elektronička verzija članka
Karotidna arterija -- Restenoza -- Karotidna endarterektomija -- Postoperativne komplikacije
616
HA11-02157

VUČINOVIĆ, Mirjana
EEG polysomnographic study of maturational differences between twins / Mirjana Vučinović, Anita Ursić, Biserka Rešić and Vesna Čapkun. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 271-274  
 Elektronička verzija članka
Moždana maturacija -- Blizanci -- EEG polisomnografija
616
HA11-02158

RAŠIN, Mladen Roko
Effect of environmental enrichment on morphology of deep layer III and layer V pyramidal cells of occipital cortex in oldest-old rat : a quantitative Golgi Cox study / Mladen Roko Rašin, Sanja Darmopil, Zdravko Petanjek, Tina Tomić-Mahečić, Abdul H. Mohammed and Nenad Bogdanović. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 253-258  
 Elektronička verzija članka
Alzheimerova bolest -- Studija o starenju -- Dendritičko stablo -- Morfometrija -- Golgi Cox metoda
616
HA11-02159

BAJEK, Snježana
Effect of hyperbaric oxygen treatment on myogenic transcriptional factors in regenerating rat masseter muscle / Snježana Bajek, Marina Nikolić, Tamara Šoić-Vranić, Juraj Arbanas and Goran Bajek. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 91-95  
 Elektronička verzija članka
Hiperbarični kisik -- Hiperbarična oksigenacija -- Mišićna regeneracija -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor
616
HA11-02160

KATUŠIĆ Bojanac, Ana
Effects of vibrotactile stimulation on the control of muscle tone and movement facilitation in children with cerebral injury / Ana Katušić and Vlatka Mejaški-Bošnjak. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 57-63  
 Elektronička verzija članka
Vibrotaktilna stimulacija -- Cerebralno oštećenje -- Oštećenje mozga -- Facilitacija pokreta -- Djeca
616
HA11-02161

ŠIMIĆ, Dubravka
Epidemiological and clinical characteristics of malignant melanoma in area of West Herzegovina from 1997 to 2010 / Dubravka Šimić, Ivana Topić and Jasna Zeljko Penavić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 137-140  
 Elektronička verzija članka
Kožni tumori -- Maligni melanom -- Epidemiologija
616
HA11-02162

JANČIĆ, Ervin
Epidemiology of central nervous system tumors in Karlovac area (Croatia), 1995–2010 / Ervin Jančić, Hrvoje Cvitanović, Vesna Miholović, Diana Kralj and Biserka Hranilović. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 331-333  
 Elektronička verzija članka
Tumori -- Središnji živčani sustav -- Glioblastom
616
HA11-02163

ŠEPIĆ-GRAHOVAC, Dubravka
Epilepsy in the elderly and depression / Dubravka Šepić Grahovac, Klementina Ružić, Tanja Grahovac, Elizabeta Dadić Hero and Snježana Bajek. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 179-181  
 Elektronička verzija članka
Epilepsija -- Depresija -- Antiepileptici
616
HA11-02164

BELAC-LOVASIĆ, Ingrid
Evaluation of adjuvant chemotherapy in patients with colorectal cancer in Primorsko-goranska and Istarska County : a twenty years retrospective study / Ingrid Belac-Lovasić, Marija Petković, Ani Mihaljević Ferrari, Franjo Lovasić and Harry Grbas. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 111-114  
 Elektronička verzija članka
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Stopa preživljavanja -- Udaljena metastaza -- Recidiv
616
HA11-02165

FUČKAR Čupić, Dora
Expression of matrix metalloproteinase 9 in primary and recurrent breast carcinomas / Dora Fučkar Čupić, Eleonora Cini Tešar, Koviljka Matušan Ilijaš, Johan Nemrava and Marinko Kovačević. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 7-10  
 Elektronička verzija članka
Karcinom dojke -- Rak dojke -- Matriksna metaloproteinaza-9
616
HA11-02166

ŠARAC, Helena
Fragile X-premutation tremor/ataxia syndrome (FXTAS) in a young woman : clinical, genetics, MRI and 1H-MR spectroscopy correlates / Helena Šarac, Neven Henigsberg, Jasenka Markeljević, Goran Pavliša, Patric R. Hof and Goran Šimić. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 327-332  
 Elektronička verzija članka
Neurodegenerativne bolesti -- FMR1- gen -- Ataksija
616
HA11-02167

BUDIMIR, Sanja
Gaze differences in processing pictures with emotional content / Sanja Budimir and Marijan Palmović. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 17-23  
 Elektronička verzija članka
616
HA11-02168

HAUSER, Goran
Gender related differences in quality of life and affective status in patients with inflammatory bowel disease / Goran Hauser, Mladenka Tkalčić, Davor Štimac, Sandra Milić and Brankica Mijandrušić Sinčić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 203-207  
 Elektronička verzija članka
Crijeva -- Upalne bolesti -- Kvaliteta života
616
HA11-02169

REŠIĆ, Jasminka
Hepatic and pancreatic glycosphingolipid phenotypes of the neurological different rat strains / Jasminka Rešić, Vedrana Čikeš-Čulić, Tatijana Zemunik and Anita Markotić. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 259-263  
 Elektronička verzija članka
Glikosfingolipidi -- GSL -- Jetra -- Gušterača -- Laboratorijsko istraživanje -- Pokusni štakori
616
HA11-02170

JANKOVIĆ, Suzana
Implementation of program of prevention and early detection of osteoporosis among women of Primorsko-goranska County / Suzana Janković, Helena Glibotić Kresina, Sandra Pavičić Žeželj and Sandro Kresina. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 217-220  
 Elektronička verzija članka
Osteoporoza -- Osteopenija -- Žene -- Denzitometrija -- Tjelesna aktivnost
616
HA11-02171

PANKAS, Josipa
Importance of correct therapeutic procedure selection in voice recovery / Josipa Pankas, Tatjana Šepić, Vlatka Pitlović, Marinela Rosso and Radan Starčević. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 259-262  
 Elektronička verzija članka
Glas -- Poremećaji glasa -- Terapija
616
HA11-02172

KRALJIK, Nikola
The incidence of skin squamous cell carcinoma in Osijek-Baranja County : an epidemiological study / Nikola Kraljik, Marinela Rosso, Ala Ageel, Tatjana Šepić and Rudika Gmajnić. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 77-80  
 Elektronička verzija članka
Rak kože -- Planocelularni karcinom -- Incidencija
616
HA11-02173

MALATESTINIĆ, Đulija
Increasing burden of melanoma in Croatia / Đulija Malatestinić, Vesna Nadarević-Štefanec, Petra Šuljić, Bojan Glažar, Suzana Janković. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 267-270  
 Elektronička verzija članka
Kožni tumori -- Melanom
616
HA11-02174

LUJIĆ, Lucija
Infantile spasms in children with Down syndrome / Lujić, Vlatka Mejaški Bošnjak, Sanja Delin, Vlasta Đuranović and Goran Krakar. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 213-218  
 Elektronička verzija članka
Downov sindrom -- Infantilni spazmi -- Antiepileptici -- Hipsaritmija -- Adrenokortikotropni hormon -- ACTH
616
HA11-02175

VUČIĆ Peitl, Marija
Influence of personality traits on sexual functioning of patients suffering from schizophrenia or depression / Marija Vučić Peitl, Vjekoslav Peitl, Eduard Pavlović, Sandra Blažević-Zelić and Daniela Petrić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 115-120  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Depresija -- Osobine ličnosti -- Seksualnost
616
HA11-02176

MARKIĆ, Dean
Kidney transplantation in elderly patients / Dean Markić, Maksim Valenčić, Romano Oguić, Sanjin Rački and Željko Fučkar. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 175-178  
 Elektronička verzija članka
Transplantacija bubrega -- Starije osobe -- Davatelj -- Primatelj
616
HA11-02177

ĐURANOVIĆ, Vlasta
Lenticulostriatal vasculopathy : a marker for congenital cytomegalovirus infection? / Vlasta Đuranović, Goran Krakar, Vlatka Mejaški-Bošnjak, Lucija Lujić, Tomislav Gojmerac and Borut Marn. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2010), 1 ; str. 149-153  
 Elektronička verzija članka
Citomegalovirusna infekcija -- Kongenitalne infekcije -- Lentikulostrijatusna vaskulopatija (LSV) -- Lezija mozga -- Ultrazvuk -- Transkranijalni obojeni dopler
616
HA11-02178

MEJAŠKI-BOŠNJAK, Vlatka
Malformations of cortical development in children with congenital cytomegalovirus infection : a study of nine children with proven congenital cytomegalovirus infection / Vlatka Mejaški Bošnjak, Ivana Đaković, Vlasta Đuranović, Lucija Lujić, Goran Krakar and Borut Marn. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 229-234  
 Elektronička verzija članka
Kortikalni razvoj -- Razvoj mozga -- Malformacije -- Citomegalovirus -- Kongenitalna citomegalovirusna infekcija
616
HA11-02179

BULAT, Vedrana
The mechanisms of action of phototherapy in the treatment of the most common dermatoses / Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Iva Dediol, Ivana Ljubičić and Lada Bradić. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 147-151  
 Elektronička verzija članka
Kožne bolesti -- Dermatoze -- Fototerapija -- Fotokemoterapija -- Dermis
616
HA11-02180

ŠITUM, Mirna
Melasma : updated treatments / Mirna Šitum, Maja Kolić, Željana Bolanča, Ivana Ljubičić and Bernarda Mišanović.
Bibliografija: 39 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 315-318  
 Elektronička verzija članka
Poremećaj pigmentacije -- Melasma -- Kortikosteroidi -- Fotoprotektivna sredstva
616
HA11-02181

TOTH, Ivan
Micro-regional hypersensitivity variations to inhalant allergens in the city of Zagreb and Zagreb County / Ivan Toth, Renata Peternel, Davorin Gajnik and Božo Vojniković. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 31-37  
 Elektronička verzija članka
Alergijske bolesti -- Alergeni -- Pelud -- Hipersenzibilizacija
616
HA11-02182

BORIČEVIĆ Maršanić, Vlatka
Misdiagnosis and exacerbation of unusual obsessive-compulsive disorder presentation with risperidone and clozapine in an adolescent girl : a case report / Vlatka Boričević Maršanić, Branka Aukst-Margetić, Neda Grgić and Enes Kušmić. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 283-296  
 Elektronička verzija članka
Opsesivno-kompulzivni poremećaj -- Dijagnostika -- Terapija -- Risperidon -- Klozapin
616
HA11-02183

JELICA, Stjepan
Optimizing the function of upstanding activities in adult patients with acquired lesions of the central nervous system by using the Bobath concept approach : a case report / Stjepan Jelica, Vesna Šeper, Erna Davidović and Gordana Bujišić. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 309-311  
 Elektronička verzija članka
Moždani udar -- Optimizacija funkcije pokreta -- Medicinska gimnastika -- Bobath koncept -- Terapija
616
HA11-02184

MARIČIĆ, Anton
Our experiences in treatment of prostate carcinoma in patients over the age of 70 / Anton Maričić, Maksim Valenčić, Stanislav Sotošek, Josip Španjol and Željko Fučkar. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 199-202  
 Elektronička verzija članka
Karcinom prostate -- Metastaze -- Antiandrogena terapija
616
HA11-02185

KNEZ, Rajna
Parental quality of life in the framework of paediatric chronic gastrointestinal disease / Rajna Knez, Tanja Frančišković, Radenka Munjas Samarin and Milan Nikšić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 275-280  
 Elektronička verzija članka
616
HA11-02186

SARILAR, Marijana
Personal experiences of the psoriasis and its relation to the stressful life events / Marijana Sarilar, Elvira Koić and Fahri Dervinja. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 241-243  
 Elektronička verzija članka
Psorijaza -- PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Neurodegenerativne bolesti
616
HA11-02187

DOBRILA Dintinjana, Renata
Placebo in the treatment of pain / Renata Dobrila-Dintinjana and Antica Načinović-Duletić.
Bibliografija: 47 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 319-323  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Placebo učinak -- Analgezija -- Bioetička pitanja
616
17
HA11-02188

PRPIĆ, Igor, liječnik
Prevalence of severe retinopathy of prematurity in a geographically defined population in Croatia / Igor Prpić, Vesna Mahulja-Stamenković, Damir Kovačević and Ingrid Škarpa-Prpić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 69-72  
 Elektronička verzija članka
Prijevremeno rođena djeca -- Nedonoščad -- Retinopatija
616
HA11-02189

PUSTIŠEK, Nives
Protection against solar ultraviolet radiation in childhood / Nives Pustišek and Mirna Šitum.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 343-346  
 Elektronička verzija članka
UV zračenje -- Zaštita -- Djeca
616
HA11-02190

ZDJELAREVIĆ, Ana
Quality of life in families of Croatian veterans 15 years after the war / Ana Zdjelarević, Zoran Komar, Mladen Lončar, Ivana Dijanić Plašć, Pero Hrabač, Ivana Groznica and Darko Marčinko. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 281-286  
 Elektronička verzija članka
PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Kvaliteta života -- Hrvatski branitelji
616
HA11-02191

AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana
Radial extracorporeal shock wave therapy in the treatment of shoulder calcific tendinitis / Viviana Avancini-Dobrović, Ljubinka Frlan-Vrgoč, Doris Stamenković, Ivan Pavlović and Tea Schnurrer-Luke Vrbanić. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 221-225  
 Elektronička verzija članka
Rame -- Kalcificirajući tendinitis -- Radijalni izvantjelesni udarni val -- Krioterapija
616
HA11-02192

RUŽIĆ, Alen
Regular dog-walking improves physical capacity in elderly patients after myocardial infarction / Alen Ružić, Bojan Miletić, Tatjana Ružić, Viktor Peršić and Gordana Laškarin. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 73-75  
 Elektronička verzija članka
Kardiovaskularno zdravlje -- Kućni ljubimci -- Starije osobe -- Infarkt miokarda
616
HA11-02193

ROMAC, Ivana
Resolution of pseudophakic cystoid macular edema with combination therapy of topical corticosteroids and nonsteroidal anti-inflammatory arugs / Ivana Romac, Nikica Gabrić, Iva Dekaris and Ante Barišić. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 281-284  
 Elektronička verzija članka
616
HA11-02194

LONČAR, Mladen, liječnik
Self-assessment of well-being as an indicator of quality of life of former war prisoners : a Croatian study / Mladen Lončar, Ivana Dijanić Plašć, Tomislav Bunjevac, Neven Henigsberg, Pero Hrabač, Ivana Groznica, Vesna Marčinko and Saša Jevtović. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 199-204  
 Elektronička verzija članka
Domovinski rat -- Ratni zarobljenici -- Mentalno zdravlje -- PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Pokazatelji kvalitete života
616
159.9
HA11-02195

MARČINKO, Darko, liječnik
Serum cholesterol concentration and structured individual psychoanalytic psychotherapy in suicidal and non-suicidal male patients suffering from borderline personality disorder / Darko Marčinko, Vedran Bilić, Nela Pivac, Berislav Tentor, Tomislav Franić, Mladen Lončar, Vesna Medjedović Marčinko and Miro Jakovljević. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 219-223  
 Elektronička verzija članka
Kolesterol -- Suicidalno ponašanje -- Granični poremećaj osobnosti -- Muškarci -- Psihoanalitička psihoterapija
616
HA11-02196

PRESEČKI, Paola
Serum lipid levels in patients with Alzheimer’s disease / Paola Presečki, Dorotea Mück-Šeler, Ninoslav Mimica, Nela Pivac, Maja Mustapić, Tamara Stipčević and Vera Folnegović Šmalc. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 115-120  
 Elektronička verzija članka
Alzheimerova bolest -- Serumski lipidi -- Lipoproteini velike gustoće -- Lipoproteini male gustoće -- Ukupni kolesterol
616
HA11-02197

ALERIĆ, Zorica
Skin growths of the head and neck region in elderly patients : analysis of two five-year periods in General Hospital Karlovac, Croatia / Zorica Alerić and Vladimir Bauer. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 195-198  
 Elektronička verzija članka
Kožne lezije -- Rak kože -- UV zračenje -- Starije osobe
616
HA11-02198

KUVAČ Kraljević, Jelena
Spatial and temporal measurements of eye movement in children with dyslexia / Jelena Kuvač Kraljević and Marijan Palmović. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 191-198  
 Elektronička verzija članka
Disleksija -- Očni pokreti -- Obrasci pokreta očiju -- Fiksacija -- Djeca
616
HA11-02199

VUČIĆ Peitl, Marija
Stigmatization of patients suffering from schizophrenia / Marija Vučić Peitl, Vjekoslav Peitl, Eduard Pavlović, Joško Prološčić and Daniela Petrić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 141-145  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Shizofreni bolesnici -- Diskriminacija -- Stigmatizacija
616
HA11-02200

ALIMOVIĆ, Sonja
Stimulation of functional vision in children with perinatal brain damage / Sonja Alimović and Vlatka Mejaški-Bošnjak. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 3-9  
 Elektronička verzija članka
Mozak -- Perinatalno oštećenje mozga -- Cerebralno oštećenje -- Senzomotorički razvoj -- Funkcionalni vid
616
HA11-02201

LONČAR, Mladen, liječnik
Subjective assessment of quality of life of persons whose fathers had died in the homeland war / Mladen Lončar, Ivana Dijanić Plašć, Pero Hrabač, Darko Marčinko, Zoran Komar and Ivana Groznica. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 205-211  
 Elektronička verzija članka
Domovinski rat -- Djeca poginulih branitelja -- Kvaliteta života
616
159.9
HA11-02202

KARANOVIĆ, Nenad
Succinylcholine use in adult anesthesia : a multinational questionnaire survey / Nenad Karanović, Mladen Carev, Goran Kardum, Nikac Tomanović, Eckehard Stuth, Janos Gal, Mislav Tonković-Capin, Varja Đogaš, Goran Račić and Zoran Đogaš. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 183-190  
 Elektronička verzija članka
Anestezija -- Neuromuskulatorni blokatori -- Sukcinilkolin -- Nuspojave -- Kontraindikacije
616
HA11-02203

BILIĆ, Vedran
Super-ego in patients with coronary artery disease / Vedran Bilić, Darko Marčinko and Davor Miličić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 127-131  
 Elektronička verzija članka
Koronarna bolest -- Psihološki čimbenici
616
HA11-02204

ŠARAC, Helena
Symptomatic capillary telangiectasia of the pons and intracerebral developmental venous anomaly : a rare association / Helena Šarac, Srđana Telarović, Jasenka Markeljević, Berislav Perić, Goran Pavliša and Marko Radoš. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 333-338  
 Elektronička verzija članka
Mozak -- Krvožilne malformacije -- Intracerebralna venska anomalija -- Telangiectasia -- Pons
616
HA11-02205

ŠITUM, Mirna
Ten-year study on the correlation of clinical and patohistological diagnosis of dysplastic nevi / Mirna Šitum, Željana Bolanča, Maja Kolić, Sandra Jerković Gulin and Dario Gulin. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 107-109  
 Elektronička verzija članka
Melanom -- Kožni tumori -- Displastični nevus -- Patohistologija
616
HA11-02206

MARKELJEVIĆ, Jasenka
Tremor, seizures and psychosis as presenting symptoms in a patient with chronic Lyme neuroborreliosis (Lnb) / Jasenka Markeljević, Helena Šarac and Marko Radoš. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 313-318  
 Elektronička verzija članka
Bakterijske infekcije -- Zoonoze -- Lajmska bolest -- Lajmsak borelioza -- Lyme borelioza -- Simptomi -- Neuroborelioza -- Epileptički napadaji -- Psihoza -- Tremor
616
HA11-02207

BRNČIĆ, Nada
Tuberculous orchiepididymitis, meningoencephalitis and hydrocephalus / Nada Brnčić and Lari Gorup. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 285-287  
 Elektronička verzija članka
616
HA11-02208

PUSTIŠEK, Nives
UV-radiation, apoptosis and skin / Nives Pustišek and Mirna Šitum.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 339-341  
 Elektronička verzija članka
UV zračenje -- Apoptoza -- Oštećenje kože -- Epidermis
616
HA11-02209

BAUER, Vladimir
Voice quality in Parkinson’s disease in the Croatian language speakers / Vladimir Bauer, Zorica Alerić, Ervin Jančić and Vesna Miholović. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 209-212  
 Elektronička verzija članka
Parkinsonova bolest -- Kvaliteta glasa -- Indeks glasovnih tegoba
616
HA11-02210

Vidi br.: HA11-01874

Vidi br.: HA11-02119

Vidi br.: HA11-01872

Vidi br.: HA11-01879

Vidi br.: HA11-01873

Vidi br.: HA11-02120

Vidi br.: HA11-02110

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

KOVAČEVIĆ, Damir, liječnik
"Brilliant Blue G" and "Membrane Blue Dual" assisted vitrectomy for macular hole / Damir Kovačević, Tea Čaljkušić Mance and Vedran Markušić. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 191-193  
 Elektronička verzija članka
Vitrektomija -- Ruptura makule -- Vidna oštrina -- Vidno polje
617
HA11-02211

DRAČA, Nataša
1-year follow-up study of endothelial cell density loss after penetrating peratoplasty / Nataša Drača, Ana Čović, Maja Pauk, Adis Pašalić and Iva Dekaris. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 11-14  
 Elektronička verzija članka
Rožnica -- Endotelne stanice -- Perforativna keratoplastika
617
HA11-02212

TOMICA, Darko
Aggressive intestinal schwannoma malignum mimicking gynecological pathology : a case report / Darko Tomica, Damir Danolić, Mario Puljiz, Ilija Alvir, Ivica Mamić, Ivan Milas, Fabijan Knežević and Miroslav Banović. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 339-343  
 Elektronička verzija članka
Maligni švanom crijeva -- Kirurško liječenje
617
HA11-02213

ŠTIGLIĆ-ROGOZNICA, Nives
Analgesic effect of high intensity laser therapy in knee osteoarthritis / Nives Štiglić-Rogoznica, Doris Stamenković, Ljubinka Frlan-Vrgoč, Viviana Avancini-Dobrović and Tea Schnurrer-Luke Vrbanić. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 183-185  
 Elektronička verzija članka
Osteoartritis -- Koljeno -- Laserska terapija
617
HA11-02214

BORAS, Ivan, liječnik
Anti-VEGF in treatment of diabetic macular edema / Ivan Boras, Ratimir Lazić, Nikica Gabrić, Marko Lukić and Iva Dekaris. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 15-18  
 Elektronička verzija članka
Dijabetes -- Retinopatija -- Makularni edem
617
HA11-02215

JEDNAČAK, Hrvoje
The application of ultrasound in neuroendoscopic procedures : first results with the new tool »NECUP-2« / Hrvoje Jednačak, Josip Paladino, Pavle Miklić, Goran Mrak, Miroslav Vukić, Tihomir Štimac and Marijan Klarica. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 45-49  
 Elektronička verzija članka
Endoskopska neurokirurgija -- Neuroendoskopija -- Ventrikulostomija
617
HA11-02216

GIROTTO, Dean
Clinical and medicolegal characteristics of neck injuries / Dean Girotto, Darko Ledić, Ines Strenja-Linić, Stanislav Peharec and Aron Grubešić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 187-190  
 Elektronička verzija članka
Vratna kralježnica -- Trzajna ozljeda -- Prometna nesreća
617
HA11-02217

GAVRIĆ, Morena
Clinical experience with ex-press mini glaucoma shunt implantation / Morena Gavrić, Nikica Gabrić and Ana Čović. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 39-41  
 Elektronička verzija članka
Glaukom -- Kirurško liječenje
617
HA11-02218

KOVAČEVIĆ, Damir, liječnik
Conjunctival amelanotic melanoma : a case report / Damir Kovačević, Koraljka Lukanović-Primc, Vedran Markušić, Marijana Bilen Babić and Darko Ledić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 295-297  
 Elektronička verzija članka
Oko -- Očna spojnica -- Očna konjunktiva -- Amelanotični melanom -- Markeri S-100 i MART-1
617
HA11-02219

NOVAK-STROLIGO, Maja
Corneal thickness in congenital glaucoma / Maja Novak-Stroligo, Zvjezdana Alpeza-Dunato, Damir Kovačević and Tea Čaljkušić-Mance.
Bibliografija: 8 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 305-306  
 Elektronička verzija članka
Kongenitalni glaukom -- Pahimetrija -- Debljina rožnice
617
HA11-02220

NOVAK-STROLIGO, Maja
Corneal thickness in pseudoexfoliative glaucoma / Maja Novak-Stroligo, Zvjezdana Alpeza-Dunato, Damir Kovačević and Tea Čaljkušić-Mance.
Bibliografija: 5 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 303-304  
 Elektronička verzija članka
Pseudoeksfolijativni glaukom -- Debljina rožnice -- Pahimetrija
617
HA11-02221

GIROTTO, Dean
Efficancy of decompressive craniectomy in treatment of severe brain injury at the Rijeka University Hospital Centre / Dean Girotto, Darko Ledić, Goran Bajek, Romana Jerković and Slavko Dragičević. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 255-258  
 Elektronička verzija članka
Mozak -- Ozljeda mozga -- Dekompresivna kraniektomija
617
HA11-02222

GRŽETIĆ, Renata
The expresion of interleukin-1 alpha, TNF and VEGF in corneal cells of patients with billous keratopathy / Renata Gržetić-Lenac, Maja Merlak, Tihomir Balog, Vedran Markušić and Iva Dekaris. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 171-173  
 Elektronička verzija članka
Bulozna keratopatija -- Amnijska membrana -- Citokini
617
HA11-02223

BOHAČ, Maja
First results of intracor procedure in Croatia / Maja Bohač, Nikica Gabrić, Marija Antičić, Nataša Drača and Iva Dekaris. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 161-166  
 Elektronička verzija članka
Presbiopija -- Staračka dalekovidnost -- Intracor metoda -- Laserska korekcija vida
617
HA11-02224

MARINOVIĆ, Marin, liječnik
Histomorphometric analysis of subchondral bone of the femoral head in osteoarthritis and osteoporosis / Marin Marinović, Edo Bazdulj, Tanja Čelić, Tedi Cicvarić and Dragica Bobinac. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 19-23  
 Elektronička verzija članka
Osteoartritis -- Osteoporoza -- Prijelom kuka
617
HA11-02225

PETOŠIĆ, Antonio
Methods for Measuring Acoustic Power of an Ultrasonic Neurosurgical Device / Antonio Petošić, Bojan Ivančević, Dragoljub Svilar, Tihomir Štimac, Josip Paladino, Darko Orešković and Ivana Jurjević, Marijan Klarica. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 107-113  
 Elektronička verzija članka
Neurokirurgija -- Ultrazvuk -- Akustička snaga -- Metode mjerenja
617
HA11-02226

MARINOVIĆ, Dunja
Personal identification by eyes / Dunja Marinović, Miran Čoklo, Sanja Njirić and Vedrana Mužić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 347-350  
 Elektronička verzija članka
Biometrijska znanost -- Identifikacija osobe -- Šarenica oka -- Biometrijska identifikacija
617
HA11-02227

GRŽALJA, Nikola
Polytrauma in elderly / Nikola Gržalja, Igor Saftić, Marin Marinović, Damir Štiglić and Tedi Cicvarić. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 231-234  
 Elektronička verzija članka
Politrauma -- Starije osobe -- Intenzivno liječenje -- Kirurško liječenje
617
HA11-02228

PAVIĆ, Roman, liječnik
Rat sciatic nerve crush injury and recovery tracked by plantar test and immunohistochemistry analysis / Roman Pavić, Michele L. Pavić, Ante Tvrdeić, Ozana K. Tot and Marija Heffer. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 1 ; str. 93-100  
 Elektronička verzija članka
Ishijadični živac -- Ozljeda -- Imunohistokemijska analiza -- Plantarni test -- Regeneracija ishijadičnog živca
617
HA11-02229

MARKIĆ, Dean
Renal function outcomes after nephrectomy for kidney cancer in elderly patients / Dean Markić, Maksim Valenčić, Josip Španjol, Mauro Materljan and Dora Fučkar. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 121-124  
 Elektronička verzija članka
617
HA11-02230

ČALJKUŠIĆ-MANCE, Tea
The role of omega6 to omega3 ratio in development and progression of age-related macular degeneration / Tea Čaljkušić Mance, Damir Kovačević, Zvjezdana Alpeza-Dunato, Maja Novak Stroligo and Gordana Brumini. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 307-310  
 Elektronička verzija članka
Očne bolesti -- Makularna degeneracija -- Omega-6 masne kiseline
617
HA11-02231

MRAK, Bernard
The role of the spectral domain ocular coherence tomography in detection of age-related macular degeneration / Bernard Mrak, Tea Čaljkušić-Mance, Bernarda Mrak, Branimir Cerovski and Zlatko Trobonjača. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 157-160  
 Elektronička verzija članka
Gubitak vida -- Slijepoća -- Senilna makularna degeneracija -- Tomografija
617
HA11-02232

ŠPANJOL, Josip
Surgical technique in the rat model of kidney transplantation / Josip Španjol, Tanja Čelić, Tomislav Jakljević, Aldo Ivančić and Dean Markić. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 87-90  
 Elektronička verzija članka
Transplantacija bubrega -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor -- Vaskularna anastomoza -- Ureteralna anastomoza
617
HA11-02233

MRAVIČIĆ, Ivana
Surgical treatment of residual esotropia / Ivana Mravičić, Nikica Gabrić, Adis Pasalić, Vlade Glavota and Nataša Drača. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 299-302  
 Elektronička verzija članka
Ezotropija -- Kirurško liječenje
617
HA11-02234

GRŽETIĆ, Renata
Transplantation of amniotic membrane in corneal ulcers and persistant epithelial defects / Renata Gržetić-Lenac, Maja Merlak, Tihomir Balog, Marijana Bilen Babić and Iva Dekaris. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Collegium antropologicum. Supplement. - ISSN 0353-3735. - 35 (2011), 2 ; str. 161-166  
 Elektronička verzija članka
Rožnica -- Ulkus rožnice -- Amnijska membrana -- Transplantacija
617
HA11-02235

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

620   Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije

Vidi br.: HA11-02245

628   Tehnika javnog zdravstva. Sanitarna tehnika i uređaji. Rasvjetna tehnika

PETOŠIĆ, Dragutin
Utjecaj poljoprivrede na kakvoću procjednih voda na području melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja / Dragutin Petošić, Vlado Kovačević, Ivan Mustać, Vilim Filipović, Darko Dujlović. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 19 (2011), 78 ; str. 241-250
Poljoprivreda -- Kakvoća vode -- Navodnjavanje -- Melioracijski kanal
628
631/635
HA11-02236

630   Šumarstvo

MIKLEČIĆ, Josip
Accelerated weathering of coated and uncoated beech wood modified with citric acid / Josip Miklečić, Vlatka Jirouš-Rajković. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 277-282  
 Elektronička verzija članka
Bukovina -- Obrada drva -- Zaštita drva
630
674
HA11-02237

TRAJKOVIĆ, Jelena
Afrički mahagonij / Jelena Trajković, Bogoslav Šefc. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 327-328  
 Elektronička verzija članka
Drvo -- Afrički mahagonij -- Karakteristike
630
HA11-02238

TRAJKOVIĆ, Jelena
Alstonia spp. / Jelena Trajković, Bogoslav Šefc. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 2 ; str. 165-166  
 Elektronička verzija članka
Drvo -- Alstonia spp. -- Karakteristike
630
674
HA11-02239

TSIORAS, Petros A.
Analysis of accidents during cable yarding operations in Austria 1998–2008 / Petros A. Tsioras, Christian Rottensteiner, Karl Stampfer. - Ilustr.
Bibliografija: str. 557-559. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 549-560  
 Elektronička verzija članka
Prijevoz drva žičarom -- Šumski radovi -- Nesreće na radu -- Statistička analiza
630
331
HA11-02240

TRAJKOVIĆ, Jelena
Balsa / Jelena Trajković, Bogoslav Šefc. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 3 ; str. 249-250  
 Elektronička verzija članka
Drvo -- Balsa -- Karakteristike
630
HA11-02241

ACUNA, Mauricio
Bunching with a self-levelling feller-buncher on steep terrain for efficient yarder extraction / Mauricio Acuna, Justin Skinnell, Tony Evanson, Rick Mitchell. - Ilustr.
Bibliografija: str. 530. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 521-531  
 Elektronička verzija članka
Šumarska mehanizacija -- Privlačenje drva -- Proizvodnost
630
658
HA11-02242

MARCHI, Enrico
Comparing terrain and roadside chipping in Mediterranean pine salvage cuts / Enrico Marchi, Natascia Magagnotti, Lisa Berretti, Francesco Neri, Raffaele Spinelli. - Ilustr.
Bibliografija: str. 596-597. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 587-598  
 Elektronička verzija članka
Šumska biomasa -- Strojna sječa -- Proizvodnost -- Ekonomsko gledište
630
338
HA11-02243

PURFÜRST, Frank Thomas
The correlation between long-term productivity and short-term performance ratings of harvester operators / Frank Thomas Purfürst, Ola Lindroos. - Ilustr.
Bibliografija: str. 517-518. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 509-519  
 Elektronička verzija članka
Šumarski radnici -- Mjerenje učinkovitosti -- Proizvodnost
630
65
HA11-02244

ARUGA, Kazuhiro
Discussion on economic and energy balances of forest biomass utilization for small-scale power generation in Kanuma, Tochigi prefecture, Japan / Kazuhiro Aruga, Ayami Murakami, Chikara Nakahata, Reiko Yamaguchi, Takuyuki Yoshioka. - Ilustr.
Bibliografija: str. 584. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 571-586  
 Elektronička verzija članka
Šumska biomasa -- Energetski potencijal -- Ekonomsko gledište
630
620
HA11-02245

DANILOVIĆ, Milorad
Efficiency of John Deere 1470D ECOIII harvester in poplar plantations / Milorad Danilović, Ivan Tomašević, Dragan Gačić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 545-546. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 533-548  
 Elektronička verzija članka
Šumarska mehanizacija -- Harvester -- Strojna sječa -- Proizvodnost -- Troškovi rada
630
658
338
HA11-02246

KUTER, Nazan
Forest Fire Risk Mapping by Kernel Density Estimation / Nazan Kuter, Firdes Yenilmez, Semih Kuter. - Ilustr.
Bibliografija: str. 608-609. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 599-610  
 Elektronička verzija članka
Šumski požari -- Procjena opasnosti -- Statističko modeliranje
630
51
HA11-02247

BROWN, Mark
Improving forest operations management through applied research / Mark Brown, Martin Strandgard, Mauricio Acuna, Damian Walsh, Rick Mitchell. - Ilustr.
Bibliografija: str. 478-479. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 471-480  
 Elektronička verzija članka
Šumarska industrija -- Inovacije -- Proizvodnost
630
658
HA11-02248

STRAŽE, Aleš
Infuence of initial wood quality and drying process on utilization grades of sawn spruce timber / Aleš Straže, Željko Gorišek. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 1 ; str. 3-7  
 Elektronička verzija članka
Drvo -- Smrekovina -- Sušenje -- Klasiranje
630
674
HA11-02249

MAGAGNOTTI, Natascia
Integrating animal and mechanical operations in protected areas / Natascia Magagnotti, Raffaele Spinelli. - Ilustr.
Bibliografija: str. 497-498. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 489-499  
 Elektronička verzija članka
Privlačenje drva -- Šumarska mehanizacija -- Vučne životinje -- Ekonomsko gledište
630
33
HA11-02250

ROMAGNOLI, Manuela
Main phases of wood formation in chestnut (Castanea sativa) in Central Italy : comparison of seasons 2008 and 2009 / Manuela Romagnoli, Martina Cherubini, Peter Prislan, Jožica Gričar, Stefano Spina, Katarina Čufar. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 269-275  
 Elektronička verzija članka
Pitomi kesten -- Castanea sativa -- Stvaranje drva -- Kvaliteta drva
630
674
HA11-02251

TRAJKOVIĆ, Jelena
Parana bor / Jelena Trajković, Bogoslav Šefc. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 1 ; str. 76-77  
 Elektronička verzija članka
Drvo -- Parana bor -- Karakteristike
630
674
HA11-02252

SINKOVIĆ, Tomislav
Usporedba fizikalnih svojstava neobrađene i toplinski obrađene bukovine i grabovine / Tomislav Sinković, Slavko Govorčin, Tomislav Sedlar. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 283-290  
 Elektronička verzija članka
Bukovina -- Grabovina -- Fizikalna svojstva -- Toplinska obrada
630
674
HA11-02253

JAMBREKOVIĆ, Vladimir
Uspostava i razvoj hrvatskog sustava kontrole kvalitete drvenih ploča utemeljenog na europskoj tehničkoj regulativi / Vladimir Jambreković, Jaroslav Kljak, Nikola Španić, Miljenko Klarić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Abstract.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 1 ; str. 55-61  
 Elektronička verzija članka
Drvne ploče -- Kvaliteta -- Tehnički propisi -- Europske norme
630
674
HA11-02254

STAMPFER, Karl
Utilization rates and cost factors in timber harvesting based on long-term machine data / Karl Stampfer, Rien Visser. - Ilustr.
Bibliografija: str. 506. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 501-508  
 Elektronička verzija članka
Šumarska mehanizacija -- Ekonomsko gledište
630
33
HA11-02255

OTTAVIANI, Giovanna
Workload benefits of using a synthetic rope strawline in cable yarder rigging in Norway / Giovanna Ottaviani, Bruce Talbot, Morten Nitteberg, Karl Stampfer. - Ilustr.
Bibliografija: str. 567. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 561-569  
 Elektronička verzija članka
Prijevoz drva žičarom -- Šumski radovi -- Radno opterećenje -- Ergonomski aspekt
630
331
HA11-02256

Vidi br.: HA11-02116

Vidi br.: HA11-02323

631/635   Upravljanje seoskim poljoprivrednim gospodarstvom. Poljoprivreda. Agronomija. Hortikultura

PREINER, Darko
Ampelografske karakteristike klonskih kandidata sorte Plavina (V. vinifera L.) u pokusnom nasadu "Baštica" u 2010. godini / Darko Preiner, Ivana Horvat, Edi Maletić. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 74-80
Vinova loza -- Autohtone sorte -- Plavina -- Klonska selekcija -- Vinogradarstvo
631/635
HA11-02257

CVJETKOVIĆ, Bogdan
Bakterijska pjegavost (Xanthomonas campestris pv. vitians (Brown) Dye) na salati u Zagrebu i okolici / Bogdan Cvjetković, Sanja Fabek, Nina Toth. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 322-327
Salata -- Bolesti -- Bakterijska pjegavost -- Zaštita
631/635
HA11-02258

MARKOVIĆ, Zvjezdana
Biotehnologija u vinogradarstvu / Zvjezdana Marković, Darko Preiner. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 58-67
Vinogradarstvo -- Vinova loza -- Vitis vinifera -- Genetsko poboljšanje
631/635
HA11-02259

ROTIM, Nino
Breskvin moljac (Anarsia lineatella, Zeller) značajan štetnik u nasadima badema na području Hercegovine / Nino Rotim, Ana Karačić, Ivo Ostojić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 32-37
Voćke -- Badem -- Štetnici -- Breskvin moljac
631/635
HA11-02260

ŠIMALA, Mladen
Cacyreus marshalli Butler, 1898 (Lepidoptera: Lycaenidae) : novi štetnik pelargonija (Pelargonium spp.) u Hrvatskoj / Mladen Šimala, Tatjana Masten Milek, Gabrijel Seljak. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 5 ; str. 383-388
Cvijeće -- Pelargonija -- Štetnici -- Leptiri -- Pelargonijin plavac -- Cacyreus marshalli
631/635
HA11-02261

MORIĆ, Sanja
Claude Monet - slikarev vrt u Givernyju / Sanja Morić, Ines Han Dovedan. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 4-7
Hortikultura -- Vrtovi -- Monetov vrt
Monet, Claude

631/635
HA11-02262

ROTIM, Nino
Crna pjegavost (Phomopsis viticola) vinove loze u Hercegovini / Nino Rotim, Mario Kraljević. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 78-81
Vinova loza -- Bolesti -- Crna pjegavost
631/635
HA11-02263

KRIŽANAC, Ivana, inženjerka agronomije
Crna trulež kupusnjača : (Xanthomonas campestris pv. campestris) / Ivana Križanac, Jelena Plavec. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 193-196
Kupusnjače -- Bolesti -- Crna trulež
631/635
HA11-02264

TRAJČEVSKI, Tanas
Diplocarpon rosae wolf - uzročnik crne pjegavosti ruže i učinkovitost mjera zaštite / Tanas Trajčevski. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 22-27
Cvijeće -- Ruža -- Bolesti -- Fungicidi -- Zaštita
631/635
HA11-02265

KANTOCI, Darko, agronom
Dobrodošli u svijet trajnica / Darko Kantoci. - Ilustr.
Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 6-13
Ukrasno bilje -- Trajnice -- Sadnja -- Uređenje vrta
631/635
HA11-02266

ŠIMALA, Mladen
Duhanov trips : Thrips tabaci Lindeman, 1889 (Thysanoptera: Thripidae: Thripinae) : značajan gospodarski štetnik kupusa u Hrvatskoj / Mladen Šimala, Tatjana Masten Milek, Chiara Pagliarini. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 218-222
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Duhanov trips -- Zaštita
631/635
HA11-02267

KANTOCI, Darko, agronom
Formiranje i održavanje travnjaka / Darko Kantoci. - Ilustr.
Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 38-44
Travnjaci -- Formiranje -- Održavanje
631/635
HA11-02268

BENKO, Božidar
Izbor supstrata za hidroponski uzgoj krastavaca / Božidar Benko, Sanja Fabek, Renata Baričević, Josip Borošić, Bruno Novak, Nina Toth, Ivanka Žutić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 30-38
Povrće -- Krastavac -- Cucumis sativus L. -- Hidroponski uzgoj -- Supstrati -- Prinosi
631/635
HA11-02269

KANTOCI, Darko, agronom
Jesenjska sadnja voćaka / Darko Kantoci. - Ilustr.
Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 6-10
Voćke -- Sadnja
631/635
HA11-02270

POKOS-NEMEC, Valerija
Kompostiranje i biljna gnojiva / Valerija Pokos Nemec. - Ilustr.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 22-30
Kompostiranje -- Kompost -- Biljna gnojiva -- Malčiranje
631/635
HA11-02271

SEVER, Zdravka, agronomka
Koncentrična pjegavost kupusnjača : (Alternaria spp.) / Zdravka Sever, Bogdan Cvjetković. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 165-169
Kupusnjače -- Bolesti -- Koncentrična pjegavost
631/635
HA11-02272

OSTOJIĆ, Zvonimir
Korovna flora kupusnjača / Zvonimir Ostojić, Klara Barić, Maja Šćepanović.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 239-242
Kupusnjače -- Korov -- Suzbijanje
631/635
HA11-02273

MILIČEVIĆ, Tihomir
Kupusna kila : (Plasmodiophora brassicae Wor.) / Tihomir Miličević, Joško Kaliterna. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 175-178
Kupusnjače -- Kupus -- Bolesti -- Kupusna kila
631/635
HA11-02274

GOTLIN Čuljak, Tanja
Kupusna lisna uš : Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) : značajan štetnik kupusnjača / Tanja Gotlin Čuljak, Dinka Grubišić, Ivan Juran. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 7 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 199-205
Kupusnjače -- Štetnici -- Lisna uš -- Zaštita
631/635
HA11-02275

BAŽOK, Renata
Kupusna muha / Renata Bažok, Mirna Ceranić-Sertić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 228-233
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Kupusna muha -- Zaštita
631/635
HA11-02276

GRUBIŠIĆ, Dinka
Kupusna nematoda : Heterodera cruciferae Franklin, 1945 / Dinka Grubišić, Tanja Gotlin Čuljak, Ivan Juran. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 234-236
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Kupusna nematoda -- Zaštita
631/635
HA11-02277

KARAČIĆ, Ana
Ljubičasta pjegavost kupine Septocyta ruborum (Lib.) Petr. (sin. Rhabdospora ramealis (Roberge ex Desm.) Sacc.) u Tomislavgradu / Ana Karačić, Dario Ivić, Ivica Perić, Nino Rotim. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 84-87
Kupine -- Bolesti -- Ljubičasta pjegavost
631/635
HA11-02278

KANTOCI, Darko, agronom
Mehanizacija i oprema za proizvodnju povrća na manjim površinama / Darko Kantoci. - Ilustr.
Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 14-19
Poljoprivredna mehanizacija -- Proizvodnja povrća -- Strojevi za obradu tla -- Strojevi za sjetvu -- Strojevi za sadnju -- Strojevi za berbu
631/635
HA11-02279

ĆOSIĆ, Jasenka
Mikropopulacija zrna suncokreta / Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, Jelena Poštić, Darko Dimić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 40-45
Suncokret -- Gljivična oboljenja -- Parazitne gljive
631/635
HA11-02280

BARIĆ, Klara
Mjere suzbijanja korova u kupusnjačama / Klara Barić, Matija Goršić, Natalija Galzina. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 243-248
Kupusnjače -- Korov -- Suzbijanje
631/635
HA11-02281

BUTURAC, Ivan
Moderno trženje krumpira / Ivan Buturac. - Ilustr.
Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 50-57
Krumpir -- Pakiranje -- Prodaja
631/635
HA11-02282

ČAČIJA, Maja
Mogu li žičnjaci biti ekonomski štetnici uljane repice? / Maja Čačija, Marijan Juran, Renata Bažok, Darija Lemić. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 304-308
Uljana repica -- Štetnici -- Žičnjaci -- Zaštita
631/635
HA11-02283

GRGIĆ, Ivanka
Mogućnost povećanja kvalitete poljoprivrednog tla u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji / Ivanka Grgić, Zvonimira Medverec Knežević, Antun Grgić.
Bibliografija: 2 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 74-77
Tlo -- Kvaliteta tla -- Devastacija -- Biofiziološki aktivatori tla -- Biostimulatori
631/635
HA11-02284

BOŠNJAK, Dejan
Najznačajniji štetnici lijeske / Dejan Bošnjak, Ivana Majić, Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, Ankica Sarajlić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 28-36
Lijeska -- Štetnici -- Zaštita
631/635
HA11-02285

MAJIĆ, Ivana
Nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.) na soji / Ivana Majić, Marija Ivezić, Mirjana Brmež, Emilija Raspudić, Ankica Sarajlić, Aleksandra Sudarić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 42-48
Soja -- Bolesti -- Paraziti -- Nematode
631/635
HA11-02286

ČAČIJA, Maja
Neonikotinoidi / Maja Čačija, Renata Bažok. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: str. 286-288. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 277-288
Neonikotinoidi -- Kemijski insekticidi -- Štetnici -- Zaštita
631/635
HA11-02287

ANDABAKA, Željko
Novi trendovi u proizvodnji sadnog materijala autohtonih sorata vinove loze u Hrvatskoj / Željko Andabaka, Domagoj Stupić, Zvjezdana Marković, Darko Preiner. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 46-56
Vinogradarstvo -- Vinova loza -- Autohtone sorte -- Sadni materijal -- Cjepovi
631/635
HA11-02288

BARIĆ, Klara
Općenito o problemu suzbijanja korova u kupusnjačama / Klara Barić, Zvonimir Ostojić.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 249-253
Kupusnjače -- Korov -- Suzbijanje
631/635
HA11-02289

CVJETKOVIĆ, Bogdan
Ostale mikoze i pseudomikoze povrtnih kupusnjača / Bogdan Cvjetković, Jelena Brkić Terzanović. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 179-186
Kupusnjače -- Bolesti -- Mikoze -- Pseudomikoze
631/635
HA11-02290

ROTIM, Nino
Paunovo oko (Spilocaea oleagina Cast.) u maslinicima Hercegovine / Nino Rotim, Ana Karačić, Ivica Perić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 78-82
Maslina -- Gljivične bolesti -- Paunovo oko -- Suzbijanje
631/635
HA11-02291

JURAN, Ivan
Pipe štetne kupusnjačama / Ivan Juran, Tanja Gotlin Čuljak, Dinka Grubišić. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 9 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 223-227
Kupusnjače -- Štetnici -- Pipe -- Zaštita
631/635
HA11-02292

VRANDEČIĆ, Karolina
Plamenjača i bijela hrđa kupusnjača / Karolina Vrandečić, Draženka Jurković, Jasenka Ćosić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 170-174
Kupusnjače -- Bolesti -- Plamenjača -- Bijela hrđa
631/635
HA11-02293

ŠUBIĆ, Milorad
Postrani utjecaj folijarnih tretiranja i programa zaštite od plamenjače i pepelnice kultivara vinove loze Moslavac na pucanje bobica i razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea) tijekom 2010. godine / Milorad Šubić, Bogdan Cvjetković. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 309-321
Vinova loza -- Bolesti -- Siva plijesan -- Folijarna gnojidba -- Sorta Moslavac
631/635
HA11-02294

VONČINA, Darko
Prisutnost viroza u populaciji rijetke sorte 'Dobričić' (Vitis Vinifera L.) u obalnom području Hrvatske / Darko Vončina, Goran Zdunić, Marijana Mihaljević, Katarina Hančević, Irena Budić-Leto, Bogdan Cvjetković. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 5 ; str. 343-352
Vinova loza -- Virusne bolesti -- Autohtone sorte
631/635
HA11-02295

LEMIĆ, Darija
Problem invazivnih vrsta u zaštiti bilja : europski pristup / Darija Lemić. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 14 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 297-303
Zaštita bilja -- Invazivne vrste
631/635
HA11-02296

HEFER, Dubravka
Proizvodnja celera u sustavu kap na kap / Dubravka Hefer, Ivica Kovačić, Bosiljka Božić-Sumrak. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 66-73
Celer -- Apium graveolens -- Navodnjavanje -- Sustav kap na kap
631/635
HA11-02297

PAGLIARINI, Neda
Prve štete u Hrvatskoj od mušice šiškarice borovnice (Dasineura oxycoccana (Johnson)) na američkoj borovnici / Neda Pagliarini. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 5 ; str. 370-376
Borovnica -- Američka borovnica -- Štetnici -- Mušica šiškarica -- Zaštita
631/635
HA11-02298

MASTEN Milek, Tatjana
Prvi nalaz Drosophila suzukii (Matsumara, 1931) (Diptera: Drosophilidae) u Hrvatskoj / Tatjana Masten Milek, Gabrijel Seljak, Mladen Šimala, Mario Bjeliš. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 5 ; str. 377-382
Voćke -- Vinova loza -- Štetnici -- Drosophila suzukii -- Zaštita
631/635
HA11-02299

MILANOVIĆ, Jasna
Prvi nalaz pepino mosaic virusa (PepMV) u Hrvatskoj / Jasna Milanović, Vesna Kajić, Adrijana Novak. - Ilustr.
Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 5 ; str. 353-356
Rajčica -- Bolesti -- Pepino mosaic virus -- Zaštita
631/635
HA11-02300

IVKOVIĆ, Frane, agronom
Sortiment jabuka u proizvodnji u EU i Hrvatskoj i koje sorte saditi / Frane Ivković. - Ilustr.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 17-19
Voćarstvo -- Uzgoj voća -- Uzgoj jabuka -- Jabuka -- Sorte jabuka
631/635
HA11-02301

RAŽOV, Josip
Strategija kombinirane primjene lovki s feromonima i atraktantima u suzbijanju maslinove muhe / Josip Ražov. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 68-73
Maslinarstvo -- Maslina -- Štetnici -- Suzbijanje -- Maslinova muha
631/635
HA11-02302

IVIĆ, Dario
Suha trulež (Leptosphaeria maculans) i prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola) kupusnjača / Dario Ivić, Bogdan Cvjetković. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 159-164
Kupusnjače -- Bolesti -- Suha trulež -- Prstenasta pjegavost
631/635
HA11-02303

BAŽOK, Renata
Štetne gusjenice na kupusnjačama / Renata Bažok. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 206-213
Kupusnjače -- Štetnici -- Gusjenice -- Zaštita
631/635
HA11-02304

BARIĆ, Božena
Štetne stjenice na kupusu i njihovo suzbijanje / Božena Barić, Ivana Pajač. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 214-217
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Stjenice -- Zaštita
631/635
HA11-02305

ŠKALJAC, Marisa
Tomato yellow leaf curl virus : vektor - simptomi - prevencija / Marisa Škaljac, Katja Žanić, Murad Ghanim. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 289-296
Povrće -- Rajčica -- Bolesti -- Biljni virus -- Duhanov štitasti moljac -- Simptomi
631/635
HA11-02306

FRANIN, Kristijan
Uloga ekološke infrastrukture u biološkom suzbijanju poljoprivrednih štetnika / Kristijan Franin, Božena Barić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 14-21
Ekološka infrastruktura -- Bioraznolikost -- Agroekosustav -- Zaštita bilja
631/635
HA11-02307

STUPNIŠEK, Ivan
Usporedba različitih tehnika prorjeđivanja cvjetova i plodova jabuke / Ivan Stupnišek, Goran Fruk, Tomislav Jemrić.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 12-16
Jabuka -- Uzgoj voća -- Uzgoj jabuka -- Prorjeđivanje cvjetova -- Prorjeđivanje plodova
631/635
HA11-02308

CAROVIĆ-STANKO, Klaudija
Utjecaj folijarne gnojidbe na prinos kultivara bosiljka (O. basilicum L.) / Klaudija Carović-Stanko, Marko Petek, Martina Grdiša, Tomislav Karažija, Ivan Kolak, Zlatko Šatović. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 8-13
Bosiljak -- Ocimum basilicum L. -- Folijarna gnojidba -- Prinos
631/635
HA11-02309

FABEK, Sanja
Utjecaj gustoće sklopa na morfološka svojstva i prinos brokule / Sanja Fabek, Nina Toth, Božidar Benko, Iva Peić. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 22-29
Povrće -- Brokula -- Brassica oleracea L. var. italica -- Sorte -- Prinosi
631/635
HA11-02310

PLAVŠA, Tomislav
Utjecaj komercijalnih kvasaca (Saccharomyces cerevisiae) na antocijanski profil vina Teran i Cabernet sauvignon / Tomislav Plavša, Karin Kovačević-Ganić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 82-87
Vinogradarstvo -- Vinova loza -- Vino Teran -- Vino Cabernet sauvignon -- Antocijan -- Vinski kvasac
631/635
HA11-02311

ŠPANIĆ, Valentina
Utjecaj umjetne zaraze fusariumom na agronomska svojstva pšenice / Valentina Španić, Georg Drezner. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 60-64
Pšenica -- Bolesti -- Fusarium
631/635
HA11-02312

BOROŠIĆ, Josip
Uvjeti uzgoja i rokovi proizvodnje kupusnjača / Josip Borošić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 150-154
Kupusnjače -- Uzgoj povrća
631/635
HA11-02313

ŠUBIĆ, Milorad
Uzročnici bolesti kao ograničavajući čimbenik uzgoja američkih borovnica (Vaccinium corymbosum L.) u Međimurju / Milorad Šubić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 5 ; str. 357-369
Borovnica -- Američka borovnica -- Uzgoj voća -- Bolesti bilja -- Zaštita bilja
631/635
HA11-02314

CVJETKOVIĆ, Bogdan
Uzročnici bolesti koji se prenose sjemenom i bolesti presadnica kupusa / Bogdan Cvjetković, Zdravka Sever.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 155-158
Kupus -- Bolesti
631/635
HA11-02315

BIJELIĆ, Zorana
Uzročnici truleži glavica luka / Zorana Bijelić, Jasenka Ćosić. - Ilustr.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 46-49
Crveni luk -- Allium cepa -- Bolesti -- Trulež
631/635
HA11-02316

VONČINA, Darko
Virusne bolesti povrtnih kupusnjača / Darko Vončina, Bogdan Cvjetković. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 187-192
Kupusnjače -- Bolesti -- Virusne bolesti
631/635
HA11-02317

KEGLEVIĆ, Stjepan, agronom
Zaštita poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj i Slavoniji početkom 20. stoljeća / Stjepan Keglević.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 4 ; str. 328-333
Zaštita bilja -- Povijest
631/635
HA11-02318

LOVREC, Gordana
Značaj kupusnog štitastog moljca i bakterijskog paleža na kupusnjačama u Varaždinskoj županiji / Gordana Lovrec.
Summary.
U: Glasilo biljne zaštite. - ISSN 1332-9545. - 11 (2011), 3 ; str. 197-198
Kupusnjače -- Bolesti -- Štitasti moljac -- Bakterijski palež
631/635
HA11-02319

KANIŽAI Šarić, Gabriella
Značajne mikotoksikogene gljive u poljoprivrednoj proizvodnji / Gabriella Kanižai Šarić, Mariana Tkalec.
Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 4 ; str. 38-41
Gljive -- Gljivične bolesti -- Mikotoksini -- Dekontaminacija
631/635
HA11-02320

Vidi br.: HA11-02477

Vidi br.: HA11-02584

Vidi br.: HA11-02236

65   Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću

BAKOTIĆ, Danica
Relationship between knowledge workers' participation and organizational performance / Danica Bakotić, Marin Buble. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 127-129. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 115-130  
 Elektronička verzija članka
Proizvodnost -- Radnici znanja -- Organizacija proizvodnje -- Utjecaj znanja
65
331
HA11-02321

NOVÁKOVÁ, Renata
Scientific-research cluster as a form of knowledge transfer / Renata Nováková. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 291-300  
 Elektronička verzija članka
Prijenos znanja -- Gospodarstvo -- Industrija
65
HA11-02322

Vidi br.: HA11-02244

656   Prijevozne i poštanske usluge. Organizacija i kontrola prometa

HORCHER, Andy
Using on-board GPS to identify training needs of helicopter pilots / Andy Horcher, Rien Visser. - Ilustr.
Bibliografija: str. 486-487. - Sažetak.
U: Croatian journal of forest engineering. - ISSN 1845-5719. - 32 (2011), 2 ; str. 481-488  
 Elektronička verzija članka
Prijevoz drva helikopterom -- Obuka pilota -- Globalni položajni sustav -- GPS
656
630
528
HA11-02323

657   Računovodstvo

PERVAN, Ivica, ekonomist
The information content of earnings and operating cash flows from annual report : analysis for Croatian listed companies / Ivica Pervan, Josip Arnerić, Mario Malčak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Ekonomska istraživanja. - ISSN 1331-677X. - 24 (2011), 3 ; str. 102-114  
 Elektronička verzija članka
Novčani tokovi -- Indeks volatitnosti -- Dobit -- Povrat dionica -- Objavljivanje informacija
657
336
HA11-02324

658   Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja

BAKOVIĆ, Tomislav
Utjecaj kvalitete i inovacija na poslovanje poduzeća u hrvatskoj prerađivačkoj industriji / Tomislav Baković. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 62 (2011), 9/10 ; str. 525-543  
 Elektronička verzija članka
Upravljanje kvalitetom -- Inkrementalne inovacije -- Radikalne inovacije -- Poslovni rezultati
658
338
HA11-02325

Vidi br.: HA11-02248

Vidi br.: HA11-02242

Vidi br.: HA11-02246

Vidi br.: HA11-01972

Vidi br.: HA11-01971

Vidi br.: HA11-01977

66   Kemijska tehnologija. Kemijska i srodne industrije

Vidi br.: HA11-02113

665   Ulja. Masti. Voskovi. Ljepila. Gume. Smole

MOSLAVAC, Tihomir, inženjer prehrambene tehnologije
Utjecaj dodatka ekstrakta ružmarina i maslinovog lista na oksidacijsku stabilnost bučinog ulja / Tihomir Moslavac, Andrija Pozderović, Anita Pichler, Marika Drčec. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 5 ; str. 58-66
Bučino ulje -- Oksidacijska stabilnost -- Prirodni antioksidansi -- Oven test
665
HA11-02326

MOSLAVAC, Tihomir, inženjer prehrambene tehnologije
Utjecaj prirodnih antioksidanasa na oksidacijsku stabilnost bučinog ulja / Tihomir Moslavac, Andrija Pozderović, Anita Pichler, Vedran Slačanac, Tomislav Đurkan. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Glasnik zaštite bilja. - ISSN 0350-9664. - 34 (2011), 1 ; str. 68-76
Bučino ulje -- Oksidacijska stabilnost -- Prirodni antioksidansi -- Oven test
665
HA11-02327

Vidi br.: HA11-01975

67/68   Različite industrije, zanati i obrti

VLOSKY, Richard P.
A comparison of the primary and secondary wood products sectors in Louisiana / Richard P. Vlosky. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 3 ; str. 201-211  
 Elektronička verzija članka
Drvni proizvodi -- Primarni sektor -- Sekundarni sektor
674
HA11-02328

PFRIEM, Alexander
Alteration of water absorption coefficient of spruce (Picea abies (L.) Karst.) due to thermal modification / Alexander Pfriem. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 311-313  
 Elektronička verzija članka
Drvo -- Smrekovina -- Toplinska obrada -- Fizičko-kemijska svojstva
674
HA11-02329

BERGINC, Jordan
Analysis of cooperation between furniture industry and designers in product development process / Jordan Berginc, Jasna Hrovatin, Matjaž Feltrin, Saša Mächtig, Anton Zupančič, Leon Oblak. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 2 ; str. 129-136  
 Elektronička verzija članka
Industrija namještaja -- Dizajn -- Dizajneri -- Suradnja
684
HA11-02330

ZBIEĆ, Marcin
Application of neural network in simple tool wear monitoring and identification system in MDF milling / Marcin Zbieć. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 1 ; str. 43-54  
 Elektronička verzija članka
Obrada drva -- Trošenje alata -- MDF ploče
674
HA11-02331

NOVÁK, Vit
Assessment of wood surface quality obtained during high speed milling by use of non-contact method / Vit Novák, Miroslav Rousek, Zdeněk Kopecký. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 2 ; str. 105-113  
 Elektronička verzija članka
Obrada drva -- Blanjanje
674
HA11-02332

NESTOROVIĆ, Biserka
Determining the characteristics of composite structure laminae by optical 3D measurement of deformation with numerical analysis / Biserka Nestorović, Dušan Skakić, Ivica Grbac. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 3 ; str. 193-200  
 Elektronička verzija članka
Bukovina -- Kompoziti -- Čvrstoća -- Karakteristike
684
HA11-02333

DELIISKI, Nencho
Evaluation of wood sorption models and creation of precision diagrams for the equilibrium moisture content / Nencho Deliiski. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Drvna industrija. - ISSN 0012-6772. - 62 (2011), 4 ; str. 301-309