Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

26. muzički biennale u Zagrebu  HA11-04175 
 
Adiponektin -- Hipertenzija -- Kardiovaskularne bolesti  HA11-03758 
 
Adolescenti -- Roditeljsko ponašanje -- Obiteljska interakcija -- Stavovi adolescenata  HA11-03548 
 
Agamben, Giorgio  HA11-03617 
 
Agroturizam -- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo -- Ruralni turizam  HA11-03691 
 
Akutna limfoblastna leukemija -- Djeca -- Epidemiologija  HA11-03866 
 
Akutno zatajenje bubrega -- Kronična lifmocitna leukemija  HA11-03833 
 
Albuminurija -- Šećerna bolest -- HDL2 kolesterol  HA11-03948 
 
Alergeni -- Plijesni -- Profesionalna izloženost  HA11-03762 
 
Alergijske bolesti -- Antihistaminici -- Stabilizatori mastocita -- Anti IgE protutijela  HA11-03804 
 
Alergijske bolesti -- Epidemiologija -- Preventiva  HA11-03774 
 
Alergijski rinitis  HA11-03916 
 
Alergijski rinitis -- Perenijalni rinitis -- Sezonski rinitis  HA11-03942 
 
Alergologija -- Klinička imunologija  HA11-03898 
 
Alkoholizam -- Ovisnici -- Magnezij -- Ionski magnezij  HA11-03764 
 
Alkoholizam -- Poremećaj ličnosti -- Brak -- Obitelj  HA11-03763 
 
Američka drama -- Humor -- Terapeutski smijeh  HA11-03552 
 
Amiloidoza -- Crohnova bolest -- Nefrotski sindrom  HA11-03944 
 
Amiloidoza -- Reumatoidni artritis  HA11-03945 
 
Anabolici -- Hrana životinjskog podrijetla  HA11-04160 
 
Anafilaktičke reakcije -- Alergijske reakcije -- Angioedem  HA11-03880 
 
Androgeni -- Receptori -- Steroidni hormoni  HA11-03781 
 
Anemija -- Limfomi -- Liječenje  HA11-03834 
 
Angina pektoris -- Nukleinske kiseline -- CCL2 -- DAPK1 -- Krvna plazma  HA11-03884 
 
Angioedem -- Bradikinin -- Urtikarija -- ACE-inhibitori -- C1 inhibitor  HA11-03954 
 
Antička filozofija -- Novoplatonizam -- Vedānta -- Tradicija -- Filozofski komentari  HA11-03531 
 
Antidepresivi -- Djeca -- Adolescenti  HA11-03785 
 
Antihipertenzivi -- Antireumatici -- Farmakološko istraživanje  HA11-03815 
 
Antikrist (film) -- Egzistencija -- Filozofsko gledište -- Alegorijski performativ -- Čovjek -- Žena -- Žrtva -- Priroda  HA11-04179 
 
Anti-Müllerov hormon -- Ovarijska rezerva -- Spermatogeneza -- Neplodnost -- Spolna diferencijacija  HA11-03755 
 
Antocijanini -- Fenoli -- Antioksidativno djelovanje -- Antioksidansi  HA11-04148 
 
Antropocentrizam -- Biljke -- Moralni status -- Vrijednost -- Ekologija -- Etika  HA11-03563 
 
Antropologija -- Trancendentalna antropologija -- Identitet -- Etika -- Personalizam -- Instrumentalizam -- Nihilizam -- Solidarnost -- Kultura  HA11-03525 
 
Antropometrijske karakteristike -- Ritmička gimnastika -- Djevojčice  HA11-03748 
 
Apostoli -- Biskupi -- Crkva -- Apostolicitet -- Predaja -- Tradicija -- Služba -- Karizma  HA11-03581 
 
Apostolicitet -- Crkva -- Apostoli  HA11-03583 
 
Arapska pobuna -- Arapi -- Demokratizacija -- Suvremeno društvo  HA11-03624 
 
Arendt, Hannah  HA11-03514 
 
Arendt, Hannah -- Furet, François -- Tocqueville, Alexis  HA11-03648 
 
Arheološka istraživanja -- Stambena arhitektura -- Helenističko-rimska arhitektura  HA11-04256 
 
Arhitekti -- Hidroelektrane  HA11-04172 
 
Aristoteles  HA11-03564 
 
Aromatski aldehidi -- Antibakterijska aktivnost -- Antifungalna aktivnost  HA11-03789 
 
Aspergiloza -- Transplantacija bubrega -- Transplantacija gušterače  HA11-03858 
 
Astma  HA11-03838 
 
Astma -- Fenotipovi -- Imunološki sustav  HA11-03872 
 
Astma -- Rebamipid -- Histamin  HA11-03814 
 
Astrologija -- Simbolizam -- Brojevi -- Znanje -- Renesansa  HA11-03508 
 
Atopijski dermatitis -- Neurodermitis -- Hidratacija  HA11-03950 
 
Atopijski egzem -- Dermatitis -- Endogeni egzem  HA11-03839 
 
Atopijski patch test -- Alergeni -- Inhalacijske alergije  HA11-03840 
 
Augustinus, Aurelius -- Augustin  HA11-03585 
 
Augustinus, Aurelius -- Augustin -- Maximus Confessor, sanctus -- Maksim Ispovijedalac  HA11-03614 
 
Autizam -- Spektar autističnih poremećaja -- Djeca -- Komunikacija  HA11-03896 
 
Autobiografija -- Identitet -- Duša -- Osobnost -- Sebstvo -- Samosvijest  HA11-03532 
 
Autogeni trening -- Dojenje -- Savjetovalište za dojilje  HA11-03790 
 
Autor -- Paternalizam -- Pisanje -- Smrt  HA11-03562 
 
Bajsić, Zvonimir  HA11-04253 
 
Batušić, Nikola  HA11-04234 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI  HA11-03515 
 
Benediktinci  HA11-03605 
 
Benediktinski samostan Sv. Marije  HA11-04069 
 
Beta-laktami -- Antimikrobni lijekovi -- Hrana životinjskog podrijetla  HA11-04156 
 
Beton -- Čvrstoća -- Optimalni sastav  HA11-04165 
 
Beton -- Mehanička svojstva  HA11-04166 
 
Bevacizumab -- Oftalmološki lijek -- Dijabetički makularni edem  HA11-03801 
 
Bijeli bor -- Pinus sylvestris L. -- Makroskopske karakteristike -- Plantažni uzgoj  HA11-04038 
 
Bikalutamid -- Topljivost -- Tekućinski antisolvent postupak  HA11-03806 
 
Bilateralni odnosi -- Multilateralna diplomacija -- Diplomacija -- Edukacija diplomata -- Globalizacija -- Trendovi  HA11-03674 
 
Bimetalna osnosimetrična komponenta -- Oblikovanje tereta  HA11-03998 
 
Bioetika -- Bioetički imperativ  HA11-03567 
 
Bioetika -- Povijest -- Život i rad  HA11-03566 
 
Biomasa -- Potencijal biomase -- Proizvodnja energije -- Brzorastući nasadi  HA11-03990 
 
Biopsija -- Tumor jetre -- Hepatocelularni karcinom -- Transplantacija jetre  HA11-03933 
 
Blašković, Andrija  HA11-04280 
 
Bolesnik -- Liječenje -- Psihološki aspekti  HA11-03547 
 
Bolnice -- Povijest -- Reumatologija -- Fizikalna medicina  HA11-04278 
 
Bolonjski proces -- Visoko obrazovanje  HA11-03717 
 
Bosansko Kraljevstvo -- Turska vladavina -- Prijevara -- Izdaja  HA11-04283 
 
Bošnjak, Branimir  HA11-04231 
 
Božji sud -- Pravednost -- Vrijeme -- Vječnost -- Nada -- Eshatologija  HA11-03597 
 
Brod -- Rad broda -- Nisko-temperaturno okruženje -- Termalne mreže -- Toplinsko postrojenje -- Vinterizacija -- Zaleđivanje balasta  HA11-04016 
 
Brodari -- Poslovna politika -- Ekologija -- Pomorsko tržište  HA11-03724 
 
Brodari -- Ro-ro putnički promet -- Pomorski promet -- Telekomunikacije -- Pokretna mreža  HA11-04130 
 
Brodogradnja -- Modularno opremanje -- Modularni dizajn -- Oprema  HA11-04019 
 
Brodovi -- Operativni troškovi -- Pomorska vozarina -- Konjunkturni ciklusi  HA11-04131 
 
Brodovi -- Procjena rizika -- Sigurnost -- Metodologija  HA11-04137 
 
Brodska slega -- Dodatni zagaz -- Modelska ispitivanja  HA11-04017 
 
Brodska strojarnica -- Požar -- Simulacija vrtloga  HA11-04022 
 
Brodska VHF komunikacija -- Prijenos signala -- Svjetlovodna tehnologija -- Svjetlovodna mreža  HA11-04000 
 
Brodske emisije -- Skladište -- Onečišćenje zraka  HA11-03725 
 
Brodski dizelski motor -- Numerički proračun  HA11-04020 
 
Brodski dizelski motori -- Brodski separator -- Optimizacija rada  HA11-03995 
 
Brodski menadžment -- Brodarska poduzeća -- Upravljanje  HA11-04140 
 
Brodski motori -- Dizelski motor -- Ispušni plinovi -- Katalitička redukcija  HA11-04018 
 
Brodski motori -- Kontrola kvalitete  HA11-04013 
 
Brodski turbogenerator -- Električna energija -- Isplativost  HA11-03999 
 
Buddhizam -- Ontologija -- Sarvāstivāda -- Dharma -- Abhidharma  HA11-03503 
 
Bukva -- Fagus sylvatica L. -- Uzgajivačke metode -- Neprava srž -- Bijelj -- Piravost  HA11-04034 
 
Bukva -- Topola -- Bolesti -- Phytophthora -- Trulež korijena  HA11-04067 
 
Bulozna epidermoliza -- Nasljedne bolesti -- Komplikacije  HA11-03888 
 
Campanella, Tommaso  HA11-03508 
 
Campylobacter -- Kampilobakterioza -- Epidemiologija  HA11-03743 
 
CAPP sustav -- Kompjutorsko planiranje -- Softversko rješenje  HA11-03489 
 
CEI (Central European Initative) -- Srednjoeuropska inicijativa  HA11-03658 
 
CEI (Central European Initative) -- Srednjoeuropska inicijativa -- Diplomatska akademija  HA11-03666 
 
CEI (Central European Initiative )  HA11-03671 
 
CEI (Central European Initiative ) -- Srednjoeuropska inicijativa  HA11-03659 
 
Central European Initiative (CEI) -- Diplomatska akademija  HA11-03672 
 
Cestovne prometnice -- Javne ceste -- Zemljišne knjige -- Pravna regulativa  HA11-04003 
 
Cestovni most -- Zaštitna ograda -- Udar vozila -- Kriteriji zaštite  HA11-04008 
 
Chamisso, Adelbert von  HA11-03502 
 
Cionizam -- Politički sustav  HA11-03644 
 
Citodijagnostika  HA11-03923  HA11-03959 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Edukacija -- Znanost i tehnologija  HA11-03659 
 
Coetzee, John Maxwell  HA11-04215 
 
Communio -- Crkva -- Zajedništvo -- Ekleziologija -- Teološko gledište  HA11-03587 
 
Crkva -- Apostolicitet -- Apostolska sukcesija -- Ekumenski dijalog  HA11-03584 
 
Crkva -- Katoličanstvo -- Eklezijalnost -- Eklezijalno kršćanstvo -- Vjera  HA11-03580 
 
Crna topola -- Sadni materijal -- Rasadnička proizvodnja -- Euglej  HA11-04052 
 
Crni bor -- Pinus nigra Arn. -- Kontejnerski uzgoj -- Sadnice  HA11-04063 
 
Crni orah -- Juglans nigra L. -- Sijanje  HA11-04043 
 
Čehov, Anton Pavlovič -- Stanislavski, Konstantin  HA11-04214 
 
Čehulić Vukadinović, Lidija  HA11-03642 
 
Četinjače -- Šumske kulture -- Zelena duglazija -- Obična smreka -- Provenijencija  HA11-04055 
 
Čovjek -- Demokracija -- Društvo -- Vrijeme -- Politička filozofija  HA11-03574 
 
Daljinska istraživanja -- Inventura šuma -- Aerosnimke -- Satelitske snimke -- Digitalna fotogrametrija  HA11-04053 
 
Demokracija -- Budućnost -- Kapitalizam -- Liberalizam -- Liberalni socijalizam  HA11-03516 
 
Demokracija -- Demokratsko društvo -- Totalitarizam -- Transcendencija -- Politička filozofija  HA11-03640 
 
Demokracija -- Duhovnost -- Politika  HA11-03639 
 
Demokracija -- Globalna kriza 2008. -- Uzroci -- Prevladavanje -- Potrošači -- Moć -- Etika  HA11-03654 
 
Demokracija -- Kultura -- Pedagogija -- Obrazovanje  HA11-03518 
 
Demokracija -- Ljevica -- Filozofija -- Komunikacija  HA11-03517 
 
Demokracija -- Paradoksi demokracije -- Suvremeno društvo -- Političke stranke -- Vlast  HA11-03653 
 
Dendroflora -- Drveće -- Grmlje -- Hortikultura  HA11-04074 
 
Dentova bolest tip 2 -- Genske mutacije  HA11-03828 
 
Depresija -- Plesne vježbe -- Kineziterapija  HA11-03861 
 
Depresija -- Psihosocijalni čimbenici  HA11-03837 
 
Depresija -- Somatizacija -- Temporomandibularni poremećaji  HA11-03885 
 
Dermatoglifi -- Antropološko istraživanje -- Albanci -- Turci  HA11-03742 
 
Desertno vino -- Kemometrija -- Spektroskopija -- Kvaliteta  HA11-04149 
 
Dewey, John  HA11-03516  HA11-03518  HA11-03521 
 
Dewey, John -- Lippmann, Walter  HA11-03631 
 
Dewey, John -- Rorty, Richard  HA11-03517 
 
Deželić, Đuro Stjepan  HA11-04282 
 
Diabetes mellitus tip 2 -- Šećerna bolest -- Aminoglikozidi -- Kreatinin  HA11-03855 
 
Dijabetes tip 2 -- Glikemijski indeks  HA11-03862 
 
Dijabetički ulkus -- Stopalo -- Rasteretna imobilizacija  HA11-03983 
 
Diplomacija -- Cjeloživotno učenje  HA11-03672 
 
Diplomacija -- Edukacija diplomata  HA11-03666  HA11-03673  HA11-03667  HA11-03664 
 
Diplomacija -- Edukacija diplomata -- Nevladine organizacije -- Poslovne škole  HA11-03676 
 
Diplomacija -- Krizno upravljanje  HA11-03660 
 
Diplomacija -- Međunarodno pravo  HA11-03670 
 
Diplomacija -- Regionalna suradnja -- Poklisari  HA11-03661 
 
Diplomacija -- Upravljanje znanjem -- Ljudski resursi  HA11-03671 
 
Diplomacija -- Veleposlanstva -- Konzulati  HA11-03663 
 
Diplomacija -- Žene  HA11-03677 
 
Disocijativni poremećaj osobnosti -- Psihotični poremećaj -- Film -- Edukacijski film -- Psihodinamika  HA11-03851 
 
Divlja svinja -- Morfološka varijabilnost  HA11-04112 
 
Divlja trešnja -- Prunus avium L. -- Genetska raznolikost -- Prirodna rasprostranjenost  HA11-04076 
 
Djeca -- Adolescenti -- Maksilofacijalne ozljede -- Nasilna smrt  HA11-03972 
 
Dječji vrtić -- Osnovna škola -- Suradnja  HA11-03713 
 
Dojenčad -- Hidronefroza  HA11-03925 
 
Dojenčad -- Ultrasonografija -- Ultrazvučna dijagnostika  HA11-03770 
 
Donepezil hidroklorid -- Tablete -- Krvna plazma -- HPLC  HA11-03794 
 
Downov sindrom -- Fetalna kromosomopatija -- Biokemijska dijagnostika  HA11-03843 
 
Drugi vatikanski koncil  HA11-03587 
 
Društvena nejednakost -- Socijalizam -- Kapitalizam -- Socijaldarvinizam -- Egalitarizam -- Svjetska demokratska država  HA11-03646 
 
Društvene promjene -- Ideologije -- Tranzicija -- Tradicionalizam -- Liberalizam -- Vrijednosti  HA11-03636 
 
Društveni pokreti -- Geopolitika -- Antigeopolitika  HA11-03649 
 
Duh Sveti  HA11-03586 
 
Duhovi -- Crkva  HA11-03586 
 
Dürig, Günter  HA11-03573 
 
Dworkin, Ronald M.  HA11-03651 
 
EDP (European diplomatic programme) -- ENP (European neighbourhood policy) -- Europska unija  HA11-03669 
 
Egzistencijalizam -- Marksizam -- Politika -- Građanske vrline -- Autentičnost  HA11-03529 
 
Elektroničke navigacijske karte -- Sigurnost plovidbe -- Hidrografija  HA11-04266 
 
Elektronički jezik -- Izotonična pića -- Skladištenje  HA11-04145 
 
Encefalitis -- Herpes zoster -- Varicella zoster -- Bubrežno zatajenje -- Hemodijaliza  HA11-03956 
 
Endodoncija -- Endodontska revizija -- Otapala -- Gutaperka  HA11-03974 
 
Endotelini -- Endogeni peptidi -- Endotelinski receptor  HA11-03756 
 
Engleska književnost 16. st. -- Elizabetanska drama -- Komedija  HA11-04199 
 
Engleska književnost 19. st. -- Komedija običaja -- Esteticizam  HA11-04207 
 
Enterovirusi -- Serotipovi -- Epidemiologija  HA11-03775 
 
Epigrafija -- Žrtvenici  HA11-04255 
 
Epilepsija -- Bolničko liječenje -- Samoubojstvo -- Suicid -- Komorbiditet  HA11-03952 
 
Epilepsija -- Neurokirurško liječenje  HA11-03955 
 
Epilepsija -- Temporalni režanj -- Arahnoidna cista  HA11-03849 
 
Epistemologija -- Logika -- Znanost -- Istina -- Rečenice -- Osnovne rečenice  HA11-03561 
 
Eritrociti -- Eritroblasti -- Mortalitet  HA11-03867 
 
Erozija tla -- Padaline -- Vododerina  HA11-03734 
 
Eshatologija -- Antikrist -- Milenarizam  HA11-03599 
 
Estetika -- Kultura -- Osjećajnost -- Emocije -- Identitet -- Mediji -- Medijske manipulacije  HA11-03499 
 
Estradiol -- Polimer-lijek konjugat -- Priprava  HA11-03807 
 
Estrogeni -- Estrogenski receptori -- Antagonisti estrogenskih receptora  HA11-03782 
 
Euroherc osiguranje, d. d.  HA11-04006 
 
Europska unija  HA11-03684  HA11-03688  HA11-03685  HA11-04125  HA11-04100  HA11-04054 
 
Europska unija (EU)  HA11-03634 
 
Eutanazija -- Kršćanska vjera -- Pravna znanost -- Etika -- Dostojanstvo osobe  HA11-03565 
 
Fabro, Cornelio  HA11-03519 
 
Feminizam  HA11-03513 
 
Fenoli -- Jabuke -- Skladištenje -- Jabučni sok  HA11-04147 
 
Fibrom kosti -- Benigni tumor kosti -- Metakarpalna kost -- Kirurško liječenje  HA11-03846 
 
Ficino, Marsilio -- Petrić, Frane  HA11-03501 
 
Filatelija -- Znanje -- Terapija -- Anksioznost -- Socijalizacija  HA11-03719 
 
Filozof -- Filozofija -- Demokracija -- Odgoj  HA11-03521 
 
Filozofi  HA11-03522 
 
Filozofi -- Život i rad -- Fenomenologija -- Hermeneutika -- Etika -- Politika  HA11-03523 
 
Filozofija -- Globalizacija -- Enciklika -- Socijalni nauk Crkve -- Kršćanstvo -- Solidarnost  HA11-03515 
 
Filozofija -- Marksizam -- Čovjek -- Praksa -- Sloboda -- Otuđenje -- Mišljenje  HA11-03530 
 
Filozofija -- Neuroznanost -- Sloboda -- Volja -- Slobodna volja -- Kritika  HA11-03576 
 
Filozofija egzistencije -- Metafizika -- Metafizički egzistencijalizam -- Egzistencija -- Čovjek -- Sloboda -- Istina -- Djelovanje  HA11-03519 
 
Filozofija prirode -- Priroda -- Univerzum -- Bioetika  HA11-03504 
 
Filozofija religije -- Religija -- Pluralizam -- Soteriologija -- Spasenje  HA11-03528 
 
Filozofija svijeta života -- Fenomenologija -- Transcendentalni ego -- Kartezijanizam -- Povijesnost -- Politička filozofija  HA11-03554 
 
Filozofska antropologija -- Egzistencija -- Metafizika -- Subjektivnost -- Čovjek  HA11-03506 
 
Filozofska antropologija -- Filozofija egzistencije -- Egzistencija -- Sloboda -- Čovjek  HA11-03509 
 
Fiskalna politika -- Fiskalna transparentnost -- Fiskalna konsolidacija -- Porezni sustav  HA11-03679 
 
Fitopatologija -- Agrobacterium tumefaciens -- Tumori  HA11-04079 
 
Forenzička stomatologija -- Vlaga -- Zub -- Odontometrija -- Kolorimetrija  HA11-03973 
 
Fotodinamička terapija -- Karcinom -- Liječenje  HA11-03800 
 
Foucault, Michel  HA11-03562 
 
Francisco Liszt -- Liszt, Franz  HA11-04177 
 
Francuska proza 21. st.  HA11-04218 
 
Freud, Sigmund  HA11-03552 
 
Galović, Fran -- Solar, Milivoj  HA11-04235 
 
Genetsko odstupanje -- Brassica napus L. -- Uljana repica -- Koeficijent korelacije  HA11-04071 
 
Geografska imena -- Toponimi -- Dalmatinsko zaleđe -- Mediji -- Identitet  HA11-04272 
 
Gestageni -- Receptori -- Progesteron -- Steroidni hormoni  HA11-03783 
 
Glava -- Intrakranijska tromboza -- Nefrotski sindrom -- Kortikosteroidi  HA11-03876 
 
Glazba  HA11-04174 
 
Glazbena kultura -- Nastava glazbe -- Stavovi učenika  HA11-03707 
 
Glazbeno kazalište -- Književnost -- Glazba  HA11-04176 
 
Glazbeno kazalište -- Opera -- Opereta -- Mjuzikl -- Komedija  HA11-04178 
 
Globalna politika  HA11-03642 
 
Glukokortikoidi -- Sekundarna osteoporoza -- Liječenje -- Terapija  HA11-03875 
 
Glukoza u krvi -- Homeostaza -- Dijabetičke karakteristike -- Dislipidemija -- Melatonin -- Estrogeni -- Ovariektomija -- Pokusni štakori  HA11-03856 
 
Glukoza u krvi -- Spolne razlike -- Laboratorijsko istraživanje -- Plivanje -- Štakor  HA11-04186 
 
Gljive -- Luk -- Liofilizacija -- Sušenje -- Zamrzavanje  HA11-04153 
 
Goethe, Johann Wolfgang von  HA11-04211 
 
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič  HA11-04202 
 
Gonadna disgeneza -- Poremećaj spola -- Gonadoblastom -- Hormonska terapija -- Osteopenija  HA11-03824 
 
Gradski hidrosustav -- Gospodarenje vodom -- Vodoopskrba  HA11-04012 
 
Građevinska konstrukcija -- Građevinski elementi -- Metoda konačnih elemenata -- Numerički proračun  HA11-04007 
 
Građevinski elementi -- Tankostijeni nosači -- Opterećenje -- Eurokod 3  HA11-04005 
 
Građevinski projekt -- Javno-privatno partnerstvo  HA11-04002 
 
Grmlje -- Amorfa -- Amorpha fruticosa L. -- Biomasa -- Bioproizvodnja -- Energetska vrijednost  HA11-03989 
 
Gudelj, Petar  HA11-04251 
 
Heidegger, Martin -- Kant, Immanuel -- Scheler, Max  HA11-03506 
 
Helicobacter pylori -- Bakterijske infekcije -- Infarkt miokarda  HA11-03744 
 
Hematologija -- Laboratorijska dijagnostika -- Standardizacija -- Procjena kvalitete  HA11-03949 
 
Hematološka analiza -- Hematokrit -- Prijenosni glukometar -- Glukoza u krvi  HA11-03869 
 
Hematološke bolesti -- Mijeloproliferativna neoplazma -- Citodijagnostika -- Kromosomske aberacije  HA11-03911 
 
Hemodijaliza -- Bubrežni bolesnici -- Kvaliteta života  HA11-03877 
 
Hemoglobin -- Hemoglobin Hasharon -- Hemoglobin NYU -- Kromatografija  HA11-03878 
 
Hemoliza -- Hemolitični uzorci -- Interferencija  HA11-03951 
 
Hepatotoksičnost -- Genotoksičnost -- Toksičnost -- Lovorov list -- Antioksidansi -- Antioksidacijsko djelovanje  HA11-03797 
 
Heterotopična trudnoća -- Hiperstimulacija jajnika -- In vitro metode  HA11-03986 
 
Hick, John  HA11-03528 
 
Hidrostatski prijenos snage -- Kinetička energija -- Autobusi  HA11-04015 
 
Hijalina hrskavica -- Zglobna hrskavica -- Cijeljenje  HA11-03980 
 
Himenoptera -- Opnokrilci -- Ubodi insekata -- Ugrizi insekata  HA11-03939 
 
Hiperbarična oksigenoterapija -- Hiperbarična komora -- Kronične rane  HA11-03821 
 
Hipertireoza -- Plućna hipertenzija -- Štitnjača -- Gravesova bolest  HA11-03892 
 
Hobbes, Thomas  HA11-03526  HA11-03500 
 
Hobbes, Thomas -- Hegel, G. W. F.  HA11-03693 
 
Hodonimi -- Imena ulica -- Imena trgova -- Prostorni identitet -- Kulturni krajolik  HA11-04277 
 
Holon -- Holarhija -- Koncentratori  HA11-03555 
 
Hortikultura -- Vrt u klaustru -- Uređenje  HA11-04069 
 
Hrana -- Dijete -- Alergija -- Alergijske bolesti  HA11-03932 
 
Hrast lužnjak -- Obična bukva -- Rasadnička proizvodnja -- Biomasa -- Šumske sadnice  HA11-04050 
 
Hrast lužnjak -- Primjerne plohe -- Strukturni elementi  HA11-04064 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Dinamika plodonošenja -- Kvaliteta žira -- Metoda sjemenomjera  HA11-04029 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Oštećenost krošanja -- Struktura krošanja  HA11-04028 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Pohrana ugljika -- Respiracija tla  HA11-04030 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Rasadnička proizvodnja -- Sadnice -- Krupnoća žira -- Svjetlo  HA11-04061 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Sjemenska zona -- Genetska varijabilnost -- Morfometrijska analiza  HA11-04065 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Uređivanje šuma -- Planiranje obnove -- Struktura sastojine  HA11-04049 
 
Hrastov ponik -- Biljne bolesti -- Pepelnica -- Fungicidi  HA11-04062 
 
Hrvatska drama 20. /21. st. -- Poslijeratno razdoblje -- Tranzicija -- Društveni kontekst -- Satira  HA11-04213 
 
Hrvatska drama 20./21. st. -- Komedija -- Politička ideologija  HA11-04201 
 
Hrvatska filologija -- Slavizam -- Ukrajinski jezik i kultura  HA11-04194 
 
Hrvatska književnost  HA11-04223 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Književna kritika  HA11-04249 
 
Hrvatska književnost 20. st.  HA11-04235 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Radiodrama  HA11-04253 
 
Hrvatska književnost 20./21. st.  HA11-04245  HA11-04244 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Kajkavska književnost -- Kroatistika -- Esejistika  HA11-04226 
 
Hrvatska povijest -- Drugi svjetski rat -- Četnički zločini -- Talijani  HA11-04288 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatski vladari -- Cetinski župani -- Ranosrednjovjekovni spomenici -- Arheološki nalazi  HA11-04287 
 
Hrvatska povijest 17. st.  HA11-04289 
 
Hrvatska povijest 20. st. -- Komunizam -- Križni put -- Svećenstvo  HA11-04286 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA11-04243  HA11-04238 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA11-04236  HA11-04241  HA11-04239  HA11-04229  HA11-04233  HA11-04228 
 
Hrvatska seljačka stranka  HA11-03678 
 
Hrvatski jezik -- Fonologija -- Razvoj  HA11-04196 
 
Hrvatski jezik -- Nastavni predmet -- Udžbenici -- Čitanke -- Gimnazije -- Eponimi -- Eponimizacija  HA11-04198 
 
Hrvatsko kazalište -- Slovensko kazalište -- Kazališna predstava  HA11-04182 
 
Hrvatsko kazalište 20./21. st. -- Teatrološke studije -- Kajkavska drama  HA11-04234 
 
Hrvatsko kazalište 21. st. -- Burleska -- Farsa -- Komedija karaktera  HA11-04180 
 
Hrvatsko kiparstvo 20./21. st. -- Naivna umjetnost  HA11-04224 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku  HA11-04180 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st.  HA11-04237 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Hrvatski pjesnici  HA11-04231 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA11-04250  HA11-04246  HA11-04225  HA11-04227  HA11-04240  HA11-04251  HA11-04242  HA11-04232  HA11-04252 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Čakavsko pjesništvo  HA11-04248 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Kajkavsko pjesništvo  HA11-04200  HA11-04230 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko pjesništvo  HA11-04247 
 
Hume, David -- Brandt, Richard -- Cowley, Christopher  HA11-03579 
 
Identitet -- Antropološko gledište -- Kultura -- Individuacija -- Identifikacija -- Europeizacija  HA11-03505 
 
Identitet -- Dijalektika -- Umjetnost -- Moderna umjetnost -- Postmoderna umjetnost -- Kriza umjetnosti  HA11-03498 
 
Identitet -- Dijalog -- Suvremeno društvo -- Suživot -- Pluralizam -- Religije -- Kršćanstvo -- Međureligijski dijalog  HA11-03590 
 
Identitet -- Europski identitet -- Politički identitet -- Politička zajednica -- Patriotizam -- Građanstvo -- Demokracija  HA11-03634 
 
Identitet -- Filozofija -- Jezikoslovlje -- Kultura  HA11-03558 
 
Identitet -- Filozofija -- Nastava filozofije -- Izgradnja identiteta  HA11-03510 
 
Identitet -- Karakter -- Etika -- Moralni identitet -- Djelovanje -- Umijeće življenja -- Moderno društvo  HA11-03568 
 
Identitet -- Multikulturalizam -- Monokulturalizam -- Politika -- Pravednost -- Dijalog  HA11-03630 
 
Identitet -- Okazionalni identitet -- Filozofija sjene -- Svjetlo -- Sjena -- Tijelo -- Duša  HA11-03502 
 
Identitet -- Vjerski identitet -- Vjerska praksa -- Crkva -- Društvo -- Kultura -- Djelovanje -- Vjernički angažman  HA11-03591 
 
Ikonografija -- Uzašašće -- Zapadno kršćanstvo  HA11-03592 
 
Imunoterapija -- Hiposezibilizacija -- Alergija -- Alergijske bolesti  HA11-03822 
 
Ina-Naftaplin (Zagreb)  HA11-04161 
 
Infarkt miokarda -- Kardiološka rehabilitacija -- Psihološki status  HA11-03886 
 
Infekcija -- Novorođenče -- Sepsa -- Antibiotici  HA11-03912 
 
Informacijske tehnologije -- Internet -- E-trgovina -- E-vlada  HA11-03494 
 
Informacijski sustav -- Prostorni podaci -- Infrastruktura -- Metapodaci -- Interaktivna karta  HA11-03487 
 
Inhibitori kalcineurina -- Transplantacija bubrega  HA11-03890 
 
Insekticidi -- Toksičnost -- Pilići  HA11-03780 
 
Institut za nizinsko šumarstvo i okoliš  HA11-04024 
 
Integrirana nastava -- Osnovna škola  HA11-03698 
 
Intelektualna povijest -- Historiografija -- Dijalog -- Psihoanaliza -- Iskustvo -- Empatija  HA11-03538 
 
Iraeneus, sanctus -- Irenej Lionski -- Augustinus, Aurelius -- Augustin  HA11-03581 
 
Ishemijska bolest srca -- Ishemija -- Srčanožilne bolesti -- Konzumacija alkohola -- Mortalitet  HA11-03860 
 
Islam -- Povijest -- Predrasude o islamu -- Suvremeno društvo -- Međureligijski dijalog  HA11-03594 
 
Isus Krist  HA11-03606  HA11-03608  HA11-03609  HA11-03588  HA11-03618  HA11-03507  HA11-03596  HA11-03592 
 
Isus Krist -- Balthasar, Hans Urs von  HA11-03620 
 
Isus Krist -- Ilija, prorok  HA11-03593 
 
Isusovci  HA11-04280 
 
Izvedbene umjetnosti -- Scenska igra -- Koreografija -- Govor tijela  HA11-04183 
 
Jahr, Fritz  HA11-03566  HA11-03567 
 
Jarebica kamenjarka grivna -- Lovište -- Matični fond -- Rasprostranjenost  HA11-04117 
 
Jaspers, Karl  HA11-03509 
 
Javna diplomacija -- Mediji -- Društvene mreže -- Internet  HA11-03675 
 
Javnost -- Demokracija -- Mediji -- Progresivizam -- Javno mnijenje  HA11-03631 
 
Jednakost -- Jednakopravnost -- Sloboda -- Pravednost -- Demokracija -- Egalitarizam -- Neoliberalizam  HA11-03569 
 
J-integral -- Kompaktni uzorak -- Otpornost materijala  HA11-03491 
 
Judo -- Ozljede -- Trening  HA11-04192 
 
Južnoslavenska komparatistika -- Hrvatski roman -- Crnogorski roman  HA11-04203 
 
Kakvoća vode -- Vodoopskrbni sustav -- Atomska apsorpcijska spektrofotometrija -- Legionella -- Metali u vodi  HA11-03737 
 
Kalinski, Ivo  HA11-04225 
 
Kalvinizam -- Luteranizam -- Kapitalizam -- Moderni kapitalizam -- Askeza -- Novac  HA11-03612 
 
Kant, Immanuel  HA11-03570 
 
Kapitalizam -- Društveni odnosi -- Proizvodne snage -- Buržoazija -- Pojedinac -- Sloboda  HA11-03520 
 
Kapitalni dobitak -- Porez na dobit  HA11-03682 
 
Karbonati -- Agregat -- Formiranje  HA11-03731 
 
Karcinom dojke -- Psihička trauma  HA11-03887 
 
Karcinom endometrija -- Citodijagnostika  HA11-03864 
 
Karcinom jajovoda -- Citodijagnostika -- Papa test  HA11-03931 
 
Karcinom štitnjače -- Metastaza lubanje -- Radiološka dijagnostika  HA11-03917 
 
Karcinom štitnjače -- Rak štitnjače -- Epidemiologija  HA11-03894 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Alergijske bolesti -- Proupalni citokini  HA11-03889 
 
Karte -- Kartografska vizualizacija -- Klimatske promjene -- Posljedice  HA11-04265 
 
Kartografija  HA11-04270 
 
Kartografija -- Internet -- Wikipedija  HA11-03486 
 
Kartografija -- Kartografski prikaz -- Sveta kuća iz Nazareta  HA11-04269 
 
Kateterizacija -- Hemodijaliza -- Bubrežno zatajenje  HA11-03902 
 
Katolička crkva  HA11-03607  HA11-04286 
 
Kemija -- Nastava kemije -- Kovalentna veza -- Razumijevanje -- Učenici  HA11-03710 
 
Ketogena dijeta -- Epilepsija  HA11-03768 
 
Kirurgija -- Reanimacija -- Masaža srca  HA11-03984 
 
Kirurški instrument -- Kirurška mrežica -- Pokusni štakori -- Laparoskopski zahvat -- Poslijeoperacijske komplikacije  HA11-03978 
 
Klimatske promjene -- Šumska vegetacija -- Klimatski scenariji  HA11-04048 
 
Klinička bolnica Merkur (Zagreb)  HA11-03776 
 
Klinička citologija -- Citodijagnostika -- Medicinsko-biokemijski laboratorij  HA11-03776 
 
Klinički laboratorij -- Akreditacija -- Laboratorijska dijagnostika -- Transplantacijska medicina  HA11-03778 
 
Kobile -- Graviditet -- Hormoni -- Faze  HA11-04114 
 
Kognitivni sustav -- Funkcioniranje -- Semantička pripremljenost -- Semantička povezanost -- Slike -- Riječi -- Teorija širenja aktivacije -- Istraživanje  HA11-03540 
 
Kolektivni identitet -- Retorika -- Diskriminacija -- Političko nasilje  HA11-03628 
 
Komedija -- Društvena kritika  HA11-04206 
 
Kompjutorizirana tomografija -- Radiološka dijagnostika -- Oralna kirurgija -- Čeljust  HA11-03835 
 
Kompjutorsko dizajniranje  HA11-03490 
 
Kompresijska terapija -- Dugoelastični zavoji -- Kratkoelastični sustavi  HA11-03803 
 
Komprimirani zrak -- Brodska oprema  HA11-03997 
 
Kontaktna alergija -- Stomatološka praksa -- Usta -- Alergen -- Epikutani test  HA11-03965 
 
Kontejnerski brodovi -- Konstrukcija strojarnice -- Hidroelastičnost  HA11-03994 
 
Kontejnerski brodovi -- Kontejnerski promet -- Optimizacija  HA11-04021 
 
Kontejnerski promet -- Trend polinom  HA11-04127 
 
Kontejnerski terminali -- Lučki kapaciteti  HA11-04141 
 
Kontejnerski terminali -- Teorija redova čekanja -- Planiranje kapaciteta -- Model troškova  HA11-04139 
 
Kontejnersko brodarstvo -- Pomorski promet -- Kvaliteta -- Upravljanje troškovima  HA11-04144 
 
Kontracepcija -- Bioetika -- Filozofija seksualnosti -- Prokreacija -- Prirodne metode  HA11-03571 
 
Konji -- Hrvatski hladnokrvnjak -- Sistematizacija -- Pastusi  HA11-04119 
 
Konji -- Športski konji -- Kromoterapija  HA11-04122 
 
Kordić, Šime  HA11-03970 
 
Korekcija vida -- Kontaktne leće -- Lasersko skidanje dioptrije -- Sportaši  HA11-03981 
 
Koronarni stent -- Koronarna aneurizma -- Restenoza -- Fraktura stenta  HA11-03940 
 
Korozije -- Metalni lim -- Antikorozivni test -- Ugljični čelik  HA11-03993 
 
Korporacije -- Identitetsko predstavništvo -- Staleške skupštine -- Koncilijarizam  HA11-03694 
 
Kos-Lajtman, Andrijana  HA11-04242 
 
Košarka -- Košarkaši -- Konativne karakteristike -- Perfekcionizam -- Mentalna čvrstoća -- Uspjeh  HA11-04188 
 
Košarka -- Ozljede -- Prevencija -- Treneri  HA11-04189 
 
Košarka -- Suci -- Kvaliteta suđenja  HA11-04193 
 
Košarkaši -- Konativne karakteristike -- Psihološko istraživanje  HA11-04184 
 
Kovač, Zvonko  HA11-04226 
 
Kozje meso -- Jaretina -- Jareće meso -- Kvaliteta mesa -- Kemijski sastav  HA11-04108 
 
Kozje mlijeko -- Kravlje mlijeko -- Minerali -- Elementi u tragovima  HA11-04151 
 
Kožne alergije -- Alergijske bolesti -- Angioedem -- Usta -- Alergeni  HA11-03936 
 
Krave -- Proizvodnja mlijeka -- Mliječnost -- Kontrole  HA11-04109 
 
Kreativnost -- Kulturna uloga -- Pojedinac -- Društvo -- Tržišna ekonomija -- Natjecanje  HA11-03533 
 
Kristologija -- Euharistija -- Crkva -- Ekleziologija  HA11-03588 
 
Kristologija -- Euharistija -- Prisutnost  HA11-03609 
 
Kristologija -- Uzašašće -- Duhovi -- Ljubav -- Ikonografija -- Pravoslavna ikonografija  HA11-03600 
 
Križanić, Juraj -- Zrinski, Nikola -- Lippay, Juraj  HA11-04289 
 
Krnjević, Juraj  HA11-03678 
 
Kronična bolest jetre -- Kronično zatajenje bubrega -- Hepatitis B -- Hepatitis C  HA11-03897 
 
Kronične rane -- Akutne rane -- Diferencijalno-dijagnostički postupak  HA11-03921 
 
Kronične rane -- Debridement -- Devitalizirano tkivo  HA11-03977 
 
Kronične rane -- Infekcija -- Biofilm  HA11-03961 
 
Kronične rane -- Klasifikacija tkiva -- Ekspertni sustav  HA11-03958 
 
Kronične rane -- Liječenje -- Nekrektomija  HA11-03817 
 
Kronične rane -- Liječenje -- Pjenaste obloge  HA11-03813 
 
Kronične rane -- Prevencija  HA11-03934 
 
Kronične rane -- Sestrinska dokumentacija  HA11-03779 
 
Kronične rane -- Terapija negativnim tlakom -- Liječenje  HA11-03810 
 
Kronični venski vrijed -- Njega kože -- Pripravci  HA11-03823 
 
Kršćanstvo -- Država -- Sekularizacija  HA11-03656 
 
Kršćanstvo -- Islam -- Religija -- Monoteizam -- Utjelovljenje -- Objava -- Božja riječ  HA11-03611 
 
Kršćanstvo -- Katolički ethos -- Religioznost -- Umjetnost -- Postmoderno doba -- Egzistencija -- Kultura  HA11-03598 
 
Kršćanstvo -- Umjetnost -- Suvremena umjetnost -- Kreativnost -- Relikvije  HA11-03613 
 
Kršćanstvo -- Značenje -- Povijest -- Sekularizam  HA11-03616 
 
Kukuruz -- Intenzivni uzgoj -- Agroekosustav  HA11-04070 
 
Kukuruzna silaža -- Travna silaža -- Ovnovi  HA11-04103 
 
Kukuruzni škrob -- Tapioka -- Želiranje -- Hidrokoloidi  HA11-04152 
 
Kumarin -- Toksičnost -- Metabolizam  HA11-04150 
 
Kurikulum -- Suvremeni kurikulum -- Kompetencije -- Različitost -- Učenici s posebnim potrebama -- Multikulturalno društvo  HA11-03706 
 
Kutnjak, Ivan  HA11-04227 
 
Kvaliteta vode -- Mikrobiološki parametri -- Klasterska analiza -- Organsko zagađenje -- Riječna voda  HA11-03727 
 
Lacan, Jacques -- Žižek, Slavoj  HA11-03543 
 
LaCapra, Dominick  HA11-03538 
 
Lamelarna ihtioza -- Celijakija -- Osteoporoza  HA11-03845 
 
Laruelle, François  HA11-03512 
 
Lasersko zavarivanje -- Aluminijske legure -- Poroznost  HA11-03996 
 
Lasinjska kultura  HA11-04254 
 
Lavoslav Horvat  HA11-04172 
 
Ledenjak  HA11-03739 
 
Lefort, Claude  HA11-03643 
 
Lepra -- Guba  HA11-03899 
 
Leptiri -- Noćni leptiri -- Mrazovac -- Porodica grbica -- Erannis ankeraria -- Ugrožena vrsta  HA11-03754 
 
Lerkanidipin hidroklorid -- Spektrofotometrija  HA11-03791 
 
Leukemija -- CD34 biljeg -- Tumorski biljezi  HA11-03927 
 
Leukemija -- Plazmocitom -- Multipli mijelom  HA11-03909 
 
Libet, Benjamin -- Roth, Gerhard -- Singer, Wolf  HA11-03576 
 
Lijekovi -- Alergijske reakcije  HA11-03873 
 
Lijekovi -- Imunosupresivi -- Interakcija  HA11-03802 
 
Limfni čvor -- Citodijagnostika  HA11-03938 
 
Limunska kiselina -- Aspergillus niger -- Fermentacija  HA11-04159 
 
Litička analiza -- Litički artefakti -- Silicijske stijene  HA11-04257 
 
Lubac, Henri-Marie de -- Lubac, Henri de  HA11-03589 
 
Lubanja -- Antropometrijske karakteristike -- Čovjek -- Homo sapiens  HA11-03745 
 
Lučki klaster -- Upravljanje informacijama -- Informacijski sustavi -- Elektroničko poslovanje  HA11-03492 
 
Lučki sustav -- Pomorski promet -- Robni tokovi -- Nafta  HA11-04132 
 
Lučki terminali -- Sistemski inženjering -- Sistemska analiza -- Planiranje -- Projektiranje  HA11-04010 
 
Ljudski mozak -- Svijest -- Filozofija medija -- Mediji -- Komunikacija -- Kultura  HA11-03556 
 
Ljudsko dostojanstvo -- Pravo -- Filozofija -- Moral -- Sloboda -- Personalnost  HA11-03573 
 
Makedonska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA11-04219 
 
Maligne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Dijetna prehrana  HA11-03716 
 
Maligni melanom kože -- Ileus -- Tanko crijevo  HA11-03881 
 
Malo gospodarstvo -- Mala i srednja poduzeća -- Poduzetništvo  HA11-04125 
 
Mastocitoza -- Urtikarija -- Gastroezofagealna refluksna bolest  HA11-03874 
 
Matematički model -- Muljeviti pijesak  HA11-03740 
 
Medicinski dijagnostički uređaji  HA11-03490 
 
Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Postnacionalizam  HA11-03665 
 
Melanom žilnice -- Oko -- Tumor  HA11-03895 
 
Mentalne bolesti -- Psihički bolesnik -- Sudska psihijatrija -- Ubojstvo  HA11-03903 
 
Metafizika -- Filozofija -- Prirodna filozofija -- Materijalizam -- Epistemologija  HA11-03500 
 
Metafizika -- Pragmatička metafizika -- Transcendentalni idealizam -- Kontekstualnost  HA11-03497 
 
Metanolni ekstrakt -- Antihiperglikemijsko djelovanje -- Antioksidansi -- Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Pokusni štakori  HA11-03788 
 
Mezoteliom pleure -- Karcinom pluća -- Citodijagnostika  HA11-03904 
 
Mijeloidni sarkom -- Leukemija -- Medijastinum  HA11-03893 
 
Mikrovalovi -- Ekstrakcija -- Bioaktivni spojevi  HA11-04157 
 
Milenković, Ivan -- Bojanić, Petar  HA11-03641 
 
Ministarstvo vanjskih poslova, Sofija  HA11-03667 
 
Misa -- Solo izvedba -- Tenor  HA11-04177 
 
Mišićno-koštani sustav -- Komplementarno liječenje -- Alternativno liječenje -- Mišićnokoštana bol -- Bol -- Liječenje  HA11-03792 
 
Mliječna goveda -- Mliječnost -- Kontrola -- Metode  HA11-04097 
 
Mlinice  HA11-04281 
 
Mlinice -- Mlinarska djelatnost  HA11-04158 
 
Moguš, Milan  HA11-04196 
 
Molekularna dijagnostika -- Medicinsko-biokemijski laboratorij -- Kontrola kvalitete -- Standardizacija  HA11-03962 
 
Monetarni rast -- Rod -- Domaća radinost -- Akumilacija kapitala -- Inflacija  HA11-03623 
 
Mostogradnja -- Parametarska analiza -- Djelovanje vjetra  HA11-03493 
 
Motorička oštećenja -- Jezik -- Roditelji -- Obrazovanje -- Rehabilitacija  HA11-03796 
 
Mozaici -- Terme  HA11-04261 
 
Mozak -- Genske mutacije -- Evolucija čovjeka  HA11-03757 
 
Moždana ishemija -- Homocistein -- Dodaci hrani -- Vitamini  HA11-03818 
 
Moždani udar -- Bazilarna impresija -- Vertebralne arterije  HA11-03841 
 
Moždani udar -- Motorika -- Kognicija -- Tomografija  HA11-03907 
 
Moždani udar -- Moždana ishemija -- Moždano krvarenje -- Statistika  HA11-03883 
 
Moždani udar -- Poremećaji govora  HA11-03882 
 
Multipla skleroza -- Liječenje  HA11-03929 
 
Mutagen -- Markeri starenja -- Polimorfizam gena -- Genomi -- Oštećenja DNA -- Profesionalna izloženost  HA11-03795 
 
Muzeji -- Samurajski oklop  HA11-03495 
 
Nacionalne manjine -- Tisak -- Mediji -- Zastupljenost  HA11-03625 
 
Nafta -- Plin -- Naftna polja -- Proizvodnja nafte -- Gospodarstvo  HA11-04161 
 
Nancy, Jean-Luc  HA11-04167 
 
Nanopunilo -- Poliesterski kompozit -- Zubni materijal -- Hrapavost  HA11-04163 
 
Naracija -- Identitet -- Stvaranje identiteta -- Mimezis -- Imitacija -- Etika -- Moral -- Tržište -- Kreativnost  HA11-03541 
 
Narav -- Nadnaravno -- Milost -- Sloboda -- Kateheza  HA11-03601 
 
Narkomani -- Smrtnost -- Epidemiologija  HA11-03761 
 
Nastavnici -- Učenici -- Interakcija -- Samoregulacija učenja -- Školski uspjeh -- Istraživanje  HA11-03539 
 
NATO (Sjevernoatlantski savez)  HA11-03642 
 
Nedjelja -- Kršćanski identitet -- Sloboda -- Crkva  HA11-03603 
 
Ne-filozofija -- Filozofija -- Imanencija -- Realno -- Transcendentalno -- Spoznaja -- Jedno  HA11-03512 
 
Nerazvrstane luke -- Lučki sustav -- Komercijalno korištenje -- Legalizacija  HA11-04135 
 
Neurorizična djeca -- Razvojni poremećaji -- Mozak -- Rehabilitacija  HA11-03812 
 
Nezakonita sječa -- Drvo i drvni proizvodi -- Trgovina drvom -- Zakonski propisi  HA11-04054 
 
Nicolaus Cusanus  HA11-03694 
 
Nizinske šume -- Vodni režim -- Podzemna voda -- Morfologija tla -- Hidrotehničke mjere  HA11-04042 
 
Nordijsko hodanje -- Arterijski tlak -- Starije osobe  HA11-04185 
 
Novak, Drago  HA11-04271 
 
Numizmatika -- Rimski novac  HA11-04259  HA11-04260 
 
Njemačka književnost 18./19. st. -- Weimarska klasika -- Komedija  HA11-04211 
 
Njemačka književnost 20. st. -- Tragedija -- Komedija  HA11-04210 
 
Obična bukva -- Fagus sylvatica L. -- Struktura sastojina -- Prirasno prihodne tablice -- Dobna struktura  HA11-04036 
 
Obična bukva -- Fagus sylvatica l. -- Test provenijencija -- Rast -- Listanje -- Makroklimatska prilagodba  HA11-04037 
 
Obična jela -- Abies alba -- Štetnici -- Potkornjaci -- Sušenje -- Feromonske klopke  HA11-04060 
 
Obična jela -- Abies alba Mill. -- Zdravstveno stanje -- Sušenje -- Proizvodnja  HA11-04057 
 
Obična jela -- Šumski otvori -- Mikrobiološke značajke tala -- Prirodno pomlađivanje  HA11-04039 
 
Obični orah -- Juglans regia L. -- Fenotipska stabilnost -- Adaptabilnost -- Test polusrodnika  HA11-04032 
 
Obitelj -- Odgojni stil -- Odgojne vrijednosti -- Manipulacija -- Slobodno vrijeme -- Kriza odgoja  HA11-03702 
 
Obitelj -- Pojedinac -- Funkcioniranje -- Roditeljski stav -- Ne-roditeljski stav -- Obiteljske uloge -- Obiteljski odnosi -- Istraživanje  HA11-03542 
 
Obiteljska pismenost -- Obrazovanje -- Roditelji -- Dijete -- Dječji jezik -- Pripovijedanje  HA11-03537 
 
Obiteljski odnosi -- Braća -- Sestre -- Djetinjstvo -- Ličnost -- Osobine ličnosti -- Roditeljska procjena -- Istraživanje  HA11-03549 
 
Obloge -- Rane  HA11-03825 
 
Obnovljivi izvori energije -- Fotonaponski sustav -- Umreženi PV sustav  HA11-03991 
 
Obrazovna politika -- Cjeloživotno učenje  HA11-03626 
 
Obrtnici -- Povijest  HA11-04282 
 
Odgoj i obrazovanje -- Statistika -- Distribucija podataka -- Centralni granični teorem  HA11-03709 
 
Odgoj i obrazovanje -- Učenici s teškoćama -- Inkluzivno obrazovanje -- Modeli financiranja -- Osposobljavanje učitelja -- Rehabilitacijski programi  HA11-03714 
 
Odljevni bronhitis  HA11-03832 
 
Odontogeni tumori -- Dentinogena cista  HA11-03964 
 
Oksidacijski stres -- Šećerna bolest -- Fotokoagulacija mrežnice  HA11-03943 
 
Ontologija -- Prirodna filozofija -- Materija -- Prostor  HA11-03501 
 
Optički elementi -- 3D slika -- Trodimenzionalna slika -- Fazna raznolikost -- Fazni kontrast  HA11-03728 
 
Optimalni modeli -- Korištenje alata -- Planiranje proizvodnje -- Kalibracija modela  HA11-03488 
 
Osmansko Carstvo -- Školovanje -- Vjerske škole -- Ženska djeca -- Diskriminacija  HA11-03708 
 
Osobni identitet -- Pojedinac -- Deidentifikacija -- Funkcionalnost -- Obmana -- Konzumerizam -- Sloboda -- Suvremeno društvo -- Znanstveno-tehnički sustav -- Tehnika  HA11-03511 
 
Ovce -- Travnička pramenka -- Klaonički pokazatelji -- Klaonička svojstva  HA11-04110 
 
Ovisnost -- Droga -- Alkohol -- Studenti  HA11-03760 
 
Ovisnost o drogama -- Ovisnici -- Osobine ličnosti -- Socijalna patologija  HA11-03766 
 
Ovisnost o drogama -- Zatvorski sustav  HA11-03769 
 
Ovnovi -- Lucerna -- Hranidba -- Sjenaža  HA11-04123 
 
Ozljede glave -- Kraniocerebralne ozljede -- Djeca -- Neurokirurgija  HA11-03979 
 
Papa test -- Citodijagnostika -- Vrat maternice  HA11-03987 
 
Papa test -- Tumorski biljezi -- Vrat maternice -- Humani papiloma virus (HPV)  HA11-03985 
 
Park -- Parkovna arhitektura -- Zaštita  HA11-04168 
 
Park prirode Kopački rit  HA11-03723 
 
Park prirode Medvednica -- Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje  HA11-03751 
 
Parkinsonova bolest -- Depresija -- Antidepresivi -- Istraživanje  HA11-03918 
 
Partija  HA11-03648 
 
Parusija -- Vrijeme -- Filozofsko gledište  HA11-03507 
 
Paščenko, Jevgenij -- Jagić, Vatroslav  HA11-04194 
 
Pavlinski samostan  HA11-04258 
 
Pažanin, Ante  HA11-03523  HA11-03559  HA11-03554 
 
Pažur, Božica  HA11-04200 
 
Pedagozi -- Pedagogija -- Filozofija -- Odgoj  HA11-03703 
 
Peradarstvo -- Proizvodnja -- Meso -- Jaja  HA11-04121 
 
Peradarstvo -- Tržište -- Svijet  HA11-04107 
 
Petković, Nikola  HA11-03558 
 
Petrović, Gajo  HA11-03530 
 
Philosophia civilis -- Filozofski sustav -- Civilna znanost -- Razum  HA11-03526 
 
Pilići -- Leženje -- Mikroorganizmi -- Dezinfekcija  HA11-04124 
 
Pinija -- Pinus pinea L. -- Sjeme pinije -- Antioksidacijsko djelovanje -- Kvaliteta sjemena  HA11-04033 
 
Piroksikam -- Polimorfizam -- Kristalizacija  HA11-03793 
 
Pismenost -- Čitanje -- Kurikulum -- Nastava -- Obrazovanje -- Osnovna škola  HA11-03701 
 
Pitka voda -- Zagađenje -- Mineralna ulja -- Vodovodna mreža  HA11-03826 
 
Pitomi kesten -- Zaštita šuma -- Gospodarenje -- Zdravstveno stanje  HA11-04068 
 
Planika -- Arbutus unedo L. -- Makija planike -- Drvna masa -- Lisna masa  HA11-04031 
 
Planine -- Elementi u tragovima -- Geokemijska istraživanje  HA11-03733 
 
Plautus, Titus Maccius  HA11-04182 
 
Plazmocitom -- Probavni sustav -- Dijagnostika i terapija  HA11-03863 
 
Pleomorfni limfom -- Citodijagnostika  HA11-03859 
 
Pleuralni izljev -- Plazmocitom -- Multipli mijelom -- Citodijagnostika  HA11-03842 
 
Plivanje -- Tehnika plivanja -- Plivači -- Somatotip  HA11-04190 
 
Podjela poreza -- Porezni sustav -- Reforma  HA11-03680 
 
Podzemna voda -- Razina -- Isušeno tlo -- Piezometar  HA11-04077 
 
Podzemne vode -- Površinske vode -- Vodocrpilište  HA11-03738 
 
Pogled na svijet -- Svjetonazor -- Bioetika -- Integrativna bioetika -- Pluriperspektivizam  HA11-03527 
 
Policiklički aromatski ugljikovodici -- Kancerogena svojstva -- Mutagena svojstva -- Fotooksidacija -- Urbana područja -- Ruralna područja  HA11-03730 
 
Polimeri -- Prirodni kaučuk -- Proces umrežavanja  HA11-04164 
 
Polimerizacija -- Amorfni kalcijev fosfat -- Kompozitne smole -- Zubi  HA11-03975 
 
Politička geografija -- Nacionalni identitet -- Putopisi -- Prostorna percepcija -- Geosimboli  HA11-04274 
 
Politički život  HA11-03678 
 
Političko društvo -- Demokracija -- Liberalizam -- Bratstvo -- Sloboda -- Jednakost -- Solidarnost  HA11-03651 
 
Političko predstavništvo -- Pravno zastupanje  HA11-03693 
 
Politika -- Filozofija politike -- Aporije -- Demokracija -- Sloboda -- Totalitarizam  HA11-03514 
 
Politika identiteta -- Identitet -- Osobni identitet -- Demokracija -- Pravednost -- Liberalizam -- Liberalni konstruktivizam -- Kritika  HA11-03575 
 
Poljoprivreda -- Poticaji -- Potpore -- Proizvodnja  HA11-04094 
 
Poljoprivredno tlo -- Hidromelioracija -- Kvaliteta vode -- Drenaža  HA11-04096 
 
Poljoprivredno tlo -- Sposobnost zadržavanja vode -- Hidrološki ciklus  HA11-04082 
 
Poljoprivredno zemljište -- Melioracija -- Hidromelioracija -- Odvodnja  HA11-04083 
 
Poljoprivredno zemljište -- Poljoprivreda -- Gospodarenje -- Tlo -- Okoliš  HA11-04086 
 
Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi -- Vanjskotrgovinska razmjena -- Uvoz -- Izvoz  HA11-03692 
 
Pomorske karte -- Nautičke karte -- Održavanje karata -- Sigurnost plovidbe  HA11-04267 
 
Pomorski promet -- Obalni linijski promet -- Kontejnersko brodarstvo -- Poslovno-tehnološki rizik  HA11-04134 
 
Pomorski promet -- Onečišćenje okoliša -- Onečišćenje zraka -- Kvaliteta goriva  HA11-03721 
 
Pomorski promet -- VTS centri -- Operateri  HA11-04129 
 
Pomorsko pravo -- Povijest pomorstva  HA11-04284 
 
Pomorstvo -- Pomorska orijentacija  HA11-04128 
 
Pomorstvo -- Zdravstvena skrb -- Povijest  HA11-04142 
 
Ponikve -- Flora -- Mikroklima -- Geomorfologija  HA11-03732 
 
Popper, Karl Raimund  HA11-03561 
 
Poremećaj ličnosti -- Nomenklatura -- Povijest  HA11-03920 
 
Porez na dobit -- Porezna politika  HA11-03685 
 
Porez na dodanu vrijednost -- PDV -- PDV na usluge  HA11-03684 
 
Porezna politika -- Porez na dobit  HA11-03688 
 
Porezna presija -- Porezi -- Blagostanje -- Socijalna država  HA11-03686 
 
Porezna reforma -- Fiskalni sustav -- Porezni dug -- Ekonomska politika  HA11-03683 
 
Porezna reforma -- Životno osiguranje -- Mirovinsko osiguranje -- Porezni poticaji  HA11-03687 
 
Porezni sustav -- Porezni prihodi -- Naplata  HA11-03681 
 
Poslovna zgrada -- Nadogradnja -- Građevinska konstrukcija -- Nosivost  HA11-04006 
 
Postkomunizam -- Demokratizacija -- Ustavna reforma  HA11-03647 
 
Postmoderni roman -- Postapartheid -- Pripovijedni subjekt  HA11-04215 
 
Postsocijalizam -- Društvena stratifikacija -- Mobilnost -- Vrijednosne orijentacije  HA11-03635 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Ratni veterani -- Kvaliteta života  HA11-03830 
 
Potres -- GPS pozicioniranje -- Ionosferski utjecaji  HA11-03736 
 
Povijesne karte -- Stare geografske karte -- Povijesne granice  HA11-04268 
 
Povijest -- Arheologija -- Školstvo -- Numizmatika -- Antička numizmatika -- Život i rad  HA11-04280 
 
Povijest filozofije  HA11-03496 
 
Povijest kršćanstva -- Katolička baština  HA11-03607 
 
Praktična filozofija -- Fenomenologija -- Politika -- Politički svijet -- Etika -- Duhovne znanosti -- Civilno društvo -- Razboritost  HA11-03559 
 
Prerada drva -- Peleti -- Obnovljivi izvori energije -- Tržište  HA11-04162 
 
Prerani porođaj -- Trudnice -- Novorođenčad -- Poremećaj disanja  HA11-03988 
 
Prezimena -- Etnofarmacija  HA11-04197 
 
Prijelom čeljusti -- Radiološka dijagnostika  HA11-03967 
 
Prijelom potkoljenice -- Koljenska bol -- Osteosinteza  HA11-03910 
 
Priobalno povezivanje -- Promet -- Intermodalni logistički lanac  HA11-04136 
 
Prirodoslovni predmeti -- Prirodoslovna pismenost -- Biologija -- Kemija -- Fizika -- Praktičan rad -- Osnovna škola -- Nastava  HA11-03711 
 
Privatni šumoposjednici -- Interesne asocijacije  HA11-04051 
 
Privatnost -- Pravo -- Pravo na privatnost -- Umreženo društvo -- Socijalna uključenost -- Sloboda  HA11-03633 
 
Profesionalni alergijski rinitis -- Profesionalna astma -- Alergijski avolitis -- Kontaktni alergijski dermatitis -- Dijagnostički algoritam  HA11-03772 
 
Profil modifikacije -- Reljef -- Zubi -- Elastični prijenos  HA11-03992 
 
Programirana nastava -- Programirano učenje -- Individualizirana nastava -- Matematika  HA11-03705 
 
Projekt FP7 Biomass Energy Europe  HA11-03990 
 
Promet -- Geoprometni položaj -- Lučka infrastruktura -- Prometni sustav  HA11-04133 
 
Prorok -- Mesija -- Monoteizam  HA11-03596 
 
Prostorni podaci -- Prostorno planiranje  HA11-03726 
 
Prostorno planiranje -- Park prirode -- Zaštita  HA11-04169 
 
Protočna injekcijska analiza -- Topiramat -- Piracetam -- Levetiracetam -- Farmaceutski proizvodi  HA11-03811 
 
Protok -- Krivulja protoka -- Mala hidroelektrana  HA11-04009 
 
Prvi život -- Život -- Podrijetlo života -- Teorije -- Teorijska biologija -- Filozofsko gledište  HA11-03524 
 
Psihoanaliza -- Filozofija -- Realno -- Simbolički poredak -- Praznina  HA11-03543 
 
Ptice pjevice -- Šumska staništa -- Struktura vegetacije -- Parkovi prirode  HA11-03751 
 
Purani -- Dalmatinska tuka -- Fenotip -- Dalmatinsko zaleđe  HA11-04105 
 
Purani -- Kvaliteta vode -- Napajanje -- Dalmatinsko zaleđe  HA11-04111 
 
Purani -- Zagorski puran -- DNK -- Deoksiribonukleinska kiselina -- Genski polimorfizam -- Ovalbumin  HA11-04115 
 
Purani -- Zagorski puran -- Kosti  HA11-04102 
 
Pušenje -- Bronhalna hiperaktivnost -- Alergijske bolesti  HA11-03771 
 
Putnički promet -- Pomorske luke -- Relativna tehnička efikasnost -- Metoda omeđivanja podataka  HA11-04126 
 
Rad -- Identitet -- Narativni identitet -- Stvaranje identiteta -- Suvremeno društvo -- Socijalna anomija -- Strah -- Nezaposlenost -- Samouništenje  HA11-03638 
 
Rad -- Uzdržavanje -- Izbjegavanje rada  HA11-03582 
 
Radost -- Sreća -- Božja riječ -- Radosna vijest  HA11-03610 
 
Rajčica -- Navodnjavanje -- Fertigacija -- Proizvodnja  HA11-04081 
 
Rane -- Cijeljenje -- Patofiziologija  HA11-03919 
 
Rane -- Hidrofiber tehnologija -- Ionsko srebro -- Obloge  HA11-03808 
 
Rane -- Terapija negativnim tlakom -- Liječenje  HA11-03827 
 
Raspad Jugoslavije -- Etnički nacionalizam -- Dijaspora  HA11-03645 
 
Rawls, John -- Raz, Joseph -- Estlund, David -- Cohen, Joshua  HA11-03560 
 
RDI (Romanian diplomatic institute)  HA11-03664 
 
Reartroplastika -- Endoproteza  HA11-03850 
 
Regionalizacija -- Teritorijalni ustroj  HA11-04273 
 
Regionalna politika -- Gospodarski razvoj -- Gospodarske nejednakosti -- Tranzicija  HA11-04275 
 
Regionalna suradnja -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Edukacija diplomata  HA11-03658  HA11-03662  HA11-03668 
 
Regionalna suradnja -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Edukacija diplomata -- Komunikacija  HA11-03669 
 
Regionalna suradnja -- Multilateralna diplomacija -- Edukacija diplomata  HA11-03657 
 
Religija -- Vjera -- Demokracija -- Solidarnost -- Personalizam -- Svjetska kultura -- Civilizacija  HA11-03655 
 
Relikvija Sv. Marcijana -- Mumija Sv. Marcijana -- Mikrobiološko istraživanje  HA11-03602 
 
Rem, Vladimir  HA11-04245  HA11-04244 
 
Revolucija -- Demokratska tranzicija -- Civilni nadzor -- Vojska  HA11-03652 
 
Ribarstvo -- Akvakultura -- Prerada ribe  HA11-04100 
 
Ricœur, Paul -- Frisch, Max  HA11-03541 
 
Rinitis -- Alergijski rinitis -- Nosni polipi -- Eozinofilna upala -- Nosni sekret  HA11-03865 
 
Roditelji -- Roditeljska uloga -- Kompetentnost -- Adolescenti -- Sukobi -- Istraživanje  HA11-03535 
 
Roditeljstvo -- Doživljaj -- Očevi -- Majke -- Adolescenti  HA11-03536 
 
Ropinirol hidroklorid -- Etilceluloza -- Mikrosfere  HA11-03819 
 
Rukomet -- Rukometaši -- Morfološke razlike -- Igračka pozicija  HA11-04187 
 
Ruska književnost 19. st. -- Komedija  HA11-04214 
 
Ruska književnost 19. st. -- Kršćanska teologija -- Smijeh  HA11-04202 
 
Sabljić, Jakov  HA11-04203 
 
Sarkoidoza -- Neurosarkoidoza -- Hipofiza -- Kognitivni poremećaji  HA11-03905 
 
Sartre, Jean Paul  HA11-03529 
 
Schmid, Wilhelm -- Foucault, Michel -- Krämer, Hans Joachim  HA11-03578 
 
Sen, Amartya Kumar  HA11-03630 
 
Sepsa -- Biološki biljezi -- Neutrofilni antigen CD64 -- Infekcija  HA11-03913 
 
Serotonin -- Trudnoća -- Fiziološko istraživanje  HA11-03759 
 
Serum -- Kalcij -- Magnezij -- Fosfor -- Lipidni status -- Pretilost -- Žene -- Reproduktivna dob  HA11-03946 
 
Shakespeare, William  HA11-04216 
 
Shakespeare, William -- Strauss, Erwin  HA11-04199 
 
Sifilis -- Povijest  HA11-03829 
 
Sigurnosna shema -- Automatizirana kontrola -- Prijenosni sustav -- Telekomunikacijska infrastruktura  HA11-04001 
 
Sindrom hiperhemolize  HA11-03947 
 
Sisavci -- Mliječne krave -- Imunosni sustav -- Masne kiseline  HA11-04116 
 
Sistemski eritemski lupus -- Fotokemoterapija -- Pokusni miševi  HA11-03799 
 
Skladatelji -- Kreativnost -- Patografija -- Starije osobe  HA11-04173 
 
Skledar, Nikola  HA11-03522 
 
Slatkovodno ribarstvo -- Ribolov -- Uzgoj ribe  HA11-04120 
 
Slikanje -- Smisao -- Stvaranje -- Svijet -- Predodžba  HA11-04167 
 
Sloboda -- Teologija -- Raj -- Slobodna volja -- Otkupljenje -- Soteriologija  HA11-03614 
 
Sloterdijk, Petar -- Beck, Ulrich  HA11-03655 
 
Slovenska drama 20. st. -- Komedija -- Socijalizam  HA11-04222 
 
Slovenska književnost 20. st. -- Nogomet -- Društveno ponašanje  HA11-04220 
 
Slovenska književnost 20. st. -- Pjesništvo  HA11-04209 
 
Slovenska književnost 20./21. st. -- Književnost i politika  HA11-04204 
 
Slovenska književnost 20./21. st. -- Postmoderna  HA11-04205 
 
Slovenska književnost 20./21. st. -- Priroda -- Krajolik  HA11-04221 
 
Slovenska književnost 20./21. st. -- Slovenski jezik  HA11-04195 
 
Slovenska književnost 20./21. st. -- Vulgarizmi  HA11-04208 
 
Smajić, Petar  HA11-04224 
 
Smeđi medvjed -- Ursus arctos -- Štete -- Gospodarenje  HA11-04098 
 
Smrekov prelac -- Lymantria monacha -- Štetnici -- Povijest gradacija  HA11-04045 
 
Socijalizam -- Postsocijalizam -- Mladež -- Starije osobe -- Politička elita -- Interesi -- Vrijednosti  HA11-03637 
 
Socijalna struktura -- Društvene vrijednosti -- Retradicionalizacija  HA11-03629 
 
Socijalni nauk Crkve -- Rad -- Ljudski rad -- Subjektivnost -- Objektivnost -- Pravo na rad -- Raspodjela dobara  HA11-03604 
 
Sociogeografske promjene -- Depopulacija -- Migracije -- Otoci -- Otočne zajednice -- Otočno stanovništvo  HA11-04276 
 
Soja -- Antioksidativna svojstva -- Izoflavon  HA11-04154 
 
Sortiranje podataka  HA11-03490 
 
Spolni odgoj -- Zdravstveni odgoj -- Moralni odgoj -- Škola  HA11-03767 
 
Sportaši -- Tjelovježba -- Srčani zastoj -- Nagla kardijalna smrt  HA11-03836 
 
Sportski konji -- Oksidacijski stres -- Antioksidansi  HA11-04113 
 
Sreća -- Kineska filozofija -- Indijska filozofija -- Budizam -- Međureligijski dijalog  HA11-03595 
 
Sreća -- Spoznaja -- Razum -- Zakon  HA11-03615 
 
Sreća -- Teologija sreće -- Blaženstvo -- Nesreća  HA11-03585 
 
Srednje medicinske škole -- Učenici -- Pušenje -- Prevalencija pušenja  HA11-03715 
 
Srednjovjekovna književnost -- Visoka umjetnost -- Komedija -- Prikazanja  HA11-04212 
 
Stambeno-poslovna zgrada -- Hotel -- Arhitektonski projekti  HA11-04171 
 
Starije osobe -- Socijalni rad -- Starački dom  HA11-03696 
 
Starije osobe -- Umirovljenici -- Kvaliteta življenja  HA11-03765 
 
Stepinac, Alojzije  HA11-04286 
 
Stočarstvo -- Preživači -- Ovce -- Koze -- Urbana naselja  HA11-04101 
 
Stočarstvo -- Proizvodnja mlijeka i mesa -- Međunarodna suradnja  HA11-04099 
 
Stomatologija -- Povijest medicine  HA11-03970 
 
Stres -- Stres na poslu -- Radna okolina -- Sveučilišni nastavnici -- Rodne razlike  HA11-03553 
 
Subjektivna dob -- Odrasla dob -- Kronološka dob -- Osjećaj dobi -- Ličnost -- Istraživanje  HA11-03550 
 
Subota -- Svetkovina -- Rad -- Mesijin dolazak  HA11-03617 
 
Sulfonamidi -- Kinoksalin -- Protutumorsko djelovanje  HA11-03820 
 
Superkritični fluidi -- Ekstrakcija -- Uljarice  HA11-04155 
 
Suvremena filozofija -- Umijeće življenja -- Filozofija umijeća življenja -- Estetika egzistencije -- Moralna filozofija -- Postmoderna -- Kršćanski etos  HA11-03578 
 
Suvremena glazba  HA11-04175 
 
Suvremeno društvo -- Kriza -- Manifest -- Bioetika -- Civilno društvo -- Demokracija -- Crkva -- Znanost  HA11-03572 
 
Sveci zaštitnici  HA11-03621 
 
Sveti Jeronim  HA11-03621 
 
Svinje -- Reprodukcija -- Čimbenici utjecaja  HA11-04104 
 
Svjetske znamenitosti -- Mostovi -- Arhitektura  HA11-04279 
 
Šabbat -- Subota -- Rad -- Odmor -- Dekalog -- Židovski narod -- Kršćanstvo  HA11-03618 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Biljka puzavica -- Antihiperglikemijsko djelovanje -- Metanolni ekstrakt -- Pokusni štakori  HA11-03787 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Inzulin -- Mango -- Etanolni ekstrakt -- Antioksidansi -- Pokusni štakori  HA11-03786 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Moždani udar  HA11-03847 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Nefropatija -- Liječenje -- Pokusni štakori  HA11-03805 
 
Šećerna bolest -- Pretilost -- Epidemiologija -- Učestalost  HA11-03915 
 
Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Genski polimorfizam  HA11-03750 
 
Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Oralni antidijabetici -- Edukacija bolesnika  HA11-03777 
 
Školska fobija -- Ovisnost o igricama -- Ovisnost o internetu -- Adolescenti  HA11-03953 
 
Štetnici -- Smreka -- Potkornjaci -- Smrekin pisar  HA11-04026 
 
Štitnjača -- Adenom -- Radioterapija -- Gravesova bolest  HA11-03854 
 
Šuma -- Šumarstvo -- Tlo -- Prirodni resursi -- Gospodarenje -- Ekologija  HA11-04059 
 
Šumarstvo -- Inovativnost -- Kreativnost  HA11-04047 
 
Šumarstvo -- Javni šumarski instituti -- Resorno istraživanje -- Znanstvenoistraživački rad -- Proizvodne linije  HA11-04024 
 
Šumarstvo -- Štetnici -- Leptiri -- Štetne sovice  HA11-03752 
 
Šume -- Gospodarenje šumama -- Šumske prometnice -- Investicijsko ulaganje  HA11-04025 
 
Šume -- Hidrološka uloga -- Ekološki čimbenici -- Alpski sliv  HA11-04023 
 
Šume -- Propadanje šuma -- Onečišćenje zraka -- Monitoring  HA11-04044 
 
Šume -- Rekreacija -- Ekologija -- Istraživanje  HA11-03720 
 
Šume -- Šumski ekosustavi -- Štetnici -- Fitofagni kukci  HA11-04056 
 
Šumska staništa -- Upravljanje šumama -- Biološka raznolikost -- Zaštita ugroženih vrsta  HA11-04027 
 
Šumska vegetacija -- Pedogeneza -- Tlo -- Pedološka istraživanja -- Obični bor -- Crni bor -- Bagrem -- Arenosol  HA11-04035 
 
Šumske površine -- Otvoreni prostor -- Požari -- Zaštita od požara  HA11-04066 
 
Šumske zajednice -- Crni bor -- Sintaksonomija -- Analiza  HA11-04041 
 
Šumske zajednice -- Pitomi kesten -- Castanea sativa -- Praseće zelje -- Mezofilne kestenove šume  HA11-04058 
 
Šumske zajednice -- Sladun -- Medunac  HA11-04040 
 
Šumsko tlo -- Kemijska svojstva -- Fizikalna svojstva -- Gustoća tla -- Pedotransfer funkcija  HA11-04046 
 
Talijanska književnost 21. st.  HA11-04217 
 
Talijanski jezik -- Nastava -- Fotografija  HA11-03704 
 
Teleologija -- Priroda -- Sloboda -- Ekologija -- Bioetika  HA11-03570 
 
Teologija rada -- Rad -- Molitva -- Poniznost -- Redovništvo  HA11-03605 
 
Teolozi -- Život i rad  HA11-03589 
 
Teorija pravednosti -- Politički liberalizam -- Istina  HA11-03560 
 
Terapija negativnim tlakom -- Obloge -- Rane -- Cijeljenje -- Liječenje  HA11-03798 
 
Teroristička prijetnja -- Ubijanje -- Moralna teorija -- Moralne dileme -- Utilitarizam -- Pacifizam  HA11-03577 
 
Test implicitnih asocijacija -- Primjena -- Validacija -- Djeca -- Mjerenje -- Etničke predrasude -- Romi -- Istraživanje  HA11-03545 
 
Testovi pamćenja -- Procjenjivanje -- Metamemorija -- Pamćenje -- Istraživanje  HA11-03551 
 
Testovi višestruke usporedbe -- Analiza varijance -- ANOVA -- Post hoc test  HA11-03627 
 
Teška industrija -- Pomorski prijevoz -- Intermodalni prijevoz -- Opskrbni lanac  HA11-04138 
 
Tibijalna pseudoartroza -- Osteosinteza -- Kirurško liječenje  HA11-03831 
 
Tjelesno držanje -- Antropometrijske karakteristike -- Dječaci  HA11-03749 
 
Tlo -- Analiza -- Krš -- Toksični elementi -- Površinski sloj  HA11-03741 
 
Tlo -- Černozem -- Kontaminirano tlo -- Spojevi teških metala  HA11-04093 
 
Tlo -- Degradacija tla -- Ekonomsko vrednovanje  HA11-04091 
 
Tlo -- Degradacija tla -- Poljoprivreda  HA11-04075 
 
Tlo -- Gospodarenje -- Zaštita  HA11-04090 
 
Tlo -- Mineralni sastav -- Glina -- Černozem  HA11-04084 
 
Tlo -- Sastav tla -- Teški metali -- Zajednice gljiva -- Fitotoksičnost  HA11-04080 
 
Tlo -- Tehnogeno tlo -- Rekultivacija zemljišta  HA11-04088 
 
Tlo -- Uzorkovanje tla -- Sastav tla -- Ugljik  HA11-04073 
 
Tlo -- Zagađeno tlo -- Teški metali -- Industrijsko područje -- Albizia lebbeck  HA11-04078 
 
Topografija -- Fortifikacijska arhitektura  HA11-04263 
 
Totalitarizam  HA11-03648 
 
Totalitarizam -- Staljinizam -- Demokracija -- Političko mišljenje  HA11-03643 
 
Transplantacija bubrega -- Anderson-Fabryjeva bolest  HA11-03976 
 
Transplantacija bubrega -- Arteriovenska fistula -- Pseudoaneurizma -- Komplikacije  HA11-03870 
 
Transplantacija bubrega -- Eritrocitoza -- Etiologija -- Liječenje  HA11-03868 
 
Transplantacija bubrega -- Imunosupresija -- Liječenje  HA11-03809 
 
Transplantacija bubrega -- Kronično zatajenje bubrega -- Hemostaza  HA11-03924 
 
Transplantacija bubrega -- Limfocele -- Liječenje  HA11-03900 
 
Transplantacija bubrega -- Povijest  HA11-03982 
 
Transplantacija bubrega -- Presadak -- Transplantat -- Citometrija  HA11-03937 
 
Transplantacija bubrega -- Tumor -- Zloćudne bolesti -- Maligne bolesti -- Dijaliza  HA11-03960 
 
Transplantacija bubrega -- Virusne bolesti -- Tumor  HA11-03928 
 
Transplantacija bubrega -- Virusni hepatitis -- Hepatitis B -- Hepatitis C  HA11-03891 
 
Transplantacija jetre -- Postoperacijska komplikacija -- Limfoproliferativna bolest  HA11-03926 
 
Transplantacija srca -- Desenzibilizacija -- Plazmafereza  HA11-03935 
 
Tranzicija -- Neoliberalizam -- Konzervativizam -- Demokratizacija -- Poduzetništvo  HA11-03650 
 
Trgovački brod -- Brzina broda -- Simulacija -- ANFIS model  HA11-04014 
 
Trier, Lars von  HA11-04179 
 
Trombociti -- Aspirin -- Farmakoterapija -- Trombocitopenija  HA11-03784 
 
Tumor jajnika -- Karcinom dojke -- Citodijagnostika  HA11-03901 
 
Tumor jajnika -- Tumorski biljezi -- Antropometrijski parametri  HA11-03930 
 
Tumor jetre -- Epiteloidni hemangioendoteliom -- Citodijagnostika -- Transplantacija jetre  HA11-03908 
 
Tumor jetre -- Hepatocelularni karcinom -- Citodijagnostika  HA11-03879 
 
Tumor testisa -- Histopatologija  HA11-03941 
 
Tumori -- Terapija -- Protutijela  HA11-03816 
 
Tumori usne šupljine -- Orofaringealni karcinom -- Alkoholičari  HA11-03534 
 
Tumorski biljezi -- Hematološke zloćudne bolesti -- Akutna leukemija  HA11-03857 
 
Tuneli -- Građevinski objekti  HA11-04004 
 
Turizam -- Matematičko modeliranje -- Održivi razvoj -- Zaštićena područja  HA11-03690 
 
Tvrđa  HA11-04174 
 
Tvrđava -- Bastion -- Biskupska utvrda -- Kartografski prikazi  HA11-04170 
 
Učenici -- Ispiti -- Pozitivne emocije -- Ciljne orijentacije -- Voljne strategije -- Školski uspjeh -- Istraživanje  HA11-03544 
 
Učenici -- Osnovna škola -- Test informiranosti o zanimanjima -- Profesionalna zrelost -- Izbor zanimanja -- Istraživanje  HA11-03546 
 
Učenici -- Spolne razlike -- Motoričke sposobnosti -- Osnovna škola  HA11-04191 
 
Učestalost -- Prevalencija -- Torus palatinus -- Torus mandibularis  HA11-03746 
 
Učitelj -- Kompetencije -- Mikropoučavanje -- Metodika nastave -- Metodičke vježbe -- Vještine poučavanja  HA11-03700 
 
Učitelj -- Zadovoljstvo poslom -- Škola -- Kvalitetno obrazovanje  HA11-03712 
 
Učitelji -- Zadovoljstvo poslom -- Produženi boravak  HA11-03697 
 
Učiteljstvo -- Apostoli -- Apostolicitet -- Crkva -- Službe -- Autoritet -- Papa  HA11-03619 
 
Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu (UJDI)  HA11-03647 
 
Ujević, Tin -- Augustinus, Aurelius -- Augustin  HA11-04243 
 
Uljana repica -- Proizvodnja -- Svojstva tla -- Klimatski uvjeti  HA11-04092 
 
Uljana repica -- Soja -- Cijevna drenaža -- Drenažni istek -- Prinos  HA11-04095 
 
Uljana repica -- Štetnici -- Pipe  HA11-04089 
 
Umjetnost pokreta -- Ples -- Suvremeni ples -- Koreografija  HA11-04181 
 
Univerzitet -- Ideja univerziteta -- Znanost -- Znanstvena zajednica -- Država -- Institucija -- Filozofija  HA11-03718 
 
Upala -- Akutna upala -- Kronična upala  HA11-03914 
 
Upala -- Karcinom -- Citokini -- Kemokini -- Makrofagi  HA11-03906 
 
Upalne bolesti crijeva -- Kolonoskopija -- Endoskopija -- Dijagnostička točnost  HA11-03871 
 
Upalni biljezi -- Zatajenje srca -- Remodeliranje miokarda -- Prognoza -- Biološki biljezi  HA11-03844 
 
Upravljanje odnosima s kupcima -- Zaštita na radu  HA11-03622 
 
Upravna podjela -- Granice -- Katolici -- Pravoslavci -- Islam  HA11-04285 
 
Urin -- Karcinom mokraćnog mjehura -- Eritrociti -- Citološka analiza  HA11-03922 
 
Uskrsnuće -- Kristologija  HA11-03606 
 
Utilitarizam -- Etika -- Unutarnja perspektiva -- Samoubojstvo  HA11-03579 
 
Utvrde -- Utvrda Nutjak -- Arheološka istraživanja  HA11-04264 
 
Uzašašće -- Prisutnost -- Nebo -- Kristologija  HA11-03608 
 
Uzašašće -- Rastanak -- Prisutnost -- Radost -- Euharistija -- Crkva  HA11-03620 
 
Uzašašće -- Uznesenje -- Nebo  HA11-03593 
 
Vaskulitis -- Glomerulonefritis -- Antitijela -- Bolesti bubrega  HA11-03848 
 
Vasubandhu  HA11-03503 
 
Veliki jorkšir -- Odojci -- Porodna težina  HA11-04106 
 
Veliko vijeće -- Senat  HA11-03661 
 
Vepar -- Veprove kljove -- Morfološke osobine -- Procjena dobi -- Trofejna vrijednost  HA11-03753 
 
Vino -- Antocijan -- Maceracija -- Fermentacija  HA11-04146 
 
Virus humane imunodeficijencije -- HIV -- Seroprevalencija  HA11-03852 
 
Vitiligo -- Štitna žlijezda -- Štitnjača -- Disfunkcija -- Djeca -- Adolescenti  HA11-03957 
 
Voćarstvo -- Uzgoj voća -- Jabuka -- Štetnici -- Jabučni savijač -- Cydia pomonella  HA11-04072 
 
Voćke -- Manilkara zapota -- Štetnici -- Kestenjasti brašnar -- Tribolium castaneum (Herbst)  HA11-04085 
 
Vodikova energija -- Pohrana vodika -- Proizvodnja nano materijala -- Izboj vodika  HA11-03729 
 
Vodonosnik -- Podzemne vode  HA11-03735 
 
Vodoopskrba -- Protupožarna zaštita -- Ruralna područja  HA11-04011 
 
Voegelin, Eric  HA11-03640 
 
Vraz, Stanko  HA11-04249 
 
Vuk-Pavlović, Pavao  HA11-03703 
 
Weber, Max  HA11-03612 
 
West, Rebecca  HA11-04274 
 
Whitehead, Alfred North  HA11-03504 
 
Wilde, Oscar  HA11-04207 
 
Williams-Beuren sindrom -- Ahalazija -- Genske mutacije  HA11-03747 
 
Zanatstvo -- Umjetnost -- Likovna kultura -- Tehnička kultura -- Osnovna škola -- Kurikulum  HA11-03699 
 
Zaštita prirode -- Održivi razvoj -- Zoniranje  HA11-03723 
 
Zaštita prirode -- Prirodne vrijednosti -- Valorizacija  HA11-03722 
 
Zaštita usjeva -- Bakar -- Mikrokapsule  HA11-04087 
 
Zavod za zapošljavanje -- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja -- Agencija za obrazovanje odraslih  HA11-03626 
 
Zbirka karata -- Kartografi -- Kartografija  HA11-04271 
 
Zdravstveni djelatnici -- Citotehnolozi -- Obrazovanje  HA11-03773 
 
Zdravstveni turizam -- Balneologija -- Naftalan -- Termomineralna voda  HA11-03689 
 
Zemljišne knjige -- Katastar -- Upravljanje zemljištem -- Tranzicijske zemlje  HA11-03695 
 
Zenko, Franjo  HA11-03496 
 
Znanje -- Znanost -- Moderna znanost -- Bioetika -- Filozofija  HA11-03557 
 
Zoološki vrt grada Zagreba  HA11-04074 
 
Zračni promet -- Turizam -- Sezonalnost  HA11-04143 
 
Zrcaljenje -- Grupna terapija -- Psihoterapija  HA11-03963 
 
Zub -- Usna -- Fraktura -- Dentalna trauma -- Restoracija zuba  HA11-03969 
 
Zubi -- Analgetici -- Forenzička toksikologija -- Forenzička stomatologija  HA11-03966 
 
Zubi -- Izbjeljivanje -- Karbomid peroksid -- Laser  HA11-03971 
 
Zubna plomba -- Zubni pečat -- Endodontske tehnike  HA11-03968 
 
Žena -- Identitet -- Guvernanta -- Patrijarhat -- Klasa  HA11-03632 
 
Žena -- Žensko tijelo -- Tijelo -- Elizabetinsko kazalište -- Transvestizam -- Seksualnost -- Feminizam  HA11-04216 
 
Životinje -- Sigurnost hrane -- HACCP  HA11-04118 
 
Životinje -- Sposobnosti -- Logos -- Volja -- Praksa -- Odgovornost  HA11-03564