0OPĆENITO


Vidi br.: HA11-05450

00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

MOMČILOVIĆ, Berislav
Are the two heads better than one even if one is a cabbage? : memories and reflections on the project peer review practices in Croatia / Berislav Momčilović.
Bibliografija: 23 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 21-27  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni projekt -- Recenzija -- Sukob interesa -- Etičko povjerenstvo
001
17
34
HA11-05427

NEUMANN, Gaby
Knowledge management at individual level to support logistics problem solving / Gaby Neumann. - Ilustr.
International conference "Managing services in the knowledge economy", Vila Nova de Famalicão, July 13-15, 2011. - Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 2 ; str. 83-102  
 Elektronička verzija članka
Upravljanje znanjem -- Logističke simulacije
001
HA11-05428

Vidi br.: HA11-05463

Vidi br.: HA11-05472

Vidi br.: HA11-05932

002   Dokumentacija

BRKOVIĆ, Milko
Šezdesetak neobjavljenih poljičkih isprava iz Tugara / Milko Brković.
Sadrži i: Izvorne dokumente, str. 246-285.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 6 (2011), 6 ; str. 245-285
Dokumenti, 17.-19. st.
002
HA11-05429

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

KOKOVIĆ Novosel, Renata
Čitljivost trokutaste i okrugle glagoljice / Renata Koković Novosel. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Slovo (Zagreb). - ISSN 0583-6255. - 61 (2011) ; str. 65-94  
 Elektronička verzija članka
Glagoljica -- Trokutasta glagoljica -- Okrugla glagoljica -- Čitljivost -- Istraživanje
003
159.9
HA11-05430

LADIĆ, Zoran
Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine : prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku / Zoran Ladić, Goran Budeč. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 1330-7134. - 29 (2011) ; str. 149-189  
 Elektronička verzija članka
Glagoljica -- Crkvena povijest -- Povijest sela
Zagrebačka biskupija

003
316
HA11-05431

CRNKOVIĆ, Denis
Word spacing in the early printed glagolitic texts / Denis Crnković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 36-39. - Summary.
U: Slovo (Zagreb). - ISSN 0583-6255. - 61 (2011) ; str. 15-40  
 Elektronička verzija članka
Bjelina -- Tiskarska praksa -- Mehaničko tiskanje -- Glagoljski tekstovi -- Crkvenoslavenske liturgijske knjige -- Tipografija
003
655
HA11-05432

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

RADOVIĆ, Nikol
Kružnica, prozor i Sketchpad : (3) / Nikol Radović, Renata Svedrec, Tanja Soucie, Ivana Kokić. - Ilustr.
Nastavak iz br. 46/2011. - Bibliografija i internetski izvori: 8 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 57-65
Sketchpad -- Kompjutorski program -- Nastava matematike
004
371
51
HA11-05433

PECOTIĆ Kaufman, Jasminka
Predatorske cijene u sektoru električnih komunikacija u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja / Jasminka Pecotić Kaufman.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; résumé ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 731-753  
 Elektronička verzija članka
Elektroničke komunikacije -- Tržišno natjecanje -- Vladajući položaj -- Zlouporaba
004
339
HA11-05434

ANTUNOVIĆ, Boris
Računalna simulacija kao alat za procjenu rizika od terorističkih napada u lancu proizvodnje hrane / Boris Antunović, Ivana Varga, Gordana Kralik, Mirjana Baban, Vedran Poljak, Bela Njari, Željko Pavičić, Sejad Mačkić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Krmiva. - ISSN 0023-4850. - 53 (2011), 1 ; str. 31-45  
 Elektronička verzija članka
Terorizam -- Proizvodnja hrane -- Procjena rizika
004
HA11-05435

GRBAVAC, Jacinta
Role of Web as communication system in searching and organizing of informations / Jacinta Grbavac, Goran Popović, Vitomir Grbavac. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta , bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 31 (2011) 3/4 ; str. 283-286
Nove računalne tehnologije -- Web servis -- Mrežni servis -- Web aplikacije -- Mrežne aplikacije -- Strukturiranje znanja
004
HA11-05436

Vidi br.: HA11-05446

Vidi br.: HA11-05459

006   Normizacija i norme

DUMIČIĆ, Ksenija
Istraživanje utjecaja primjene sustava upravljanja kvalitetom hrane na poslovni rezultat u hrvatskim prehrambenim poduzećima / Ksenija Dumičić & Dušanka Gajdić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 1 ; str. 9-32  
 Elektronička verzija članka
Sustav upravljanja kvalitetom -- Hrana -- Poslovni rezultat -- Certifikati
006
HA11-05437

Vidi br.: HA11-05945

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

MRDEŽA-ANTONINA, Divna
Širitelji vjere i kulturni identiteti u XVII. i XVIII. stoljeću / Divna Mrdeža Antonina.
Znanstveni skup Zadarski filološki dani III., Zadar i Nin, 5.-6.6.2009. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Zadarski filološki dani .... - ISSN 1846-4955. - 3 (2011) ; str. 207-224
Vjerski identitet -- Kultura -- Katoličanstvo -- Luteranstvo -- Crkvenoslavenski jezik -- Hrvatski jezik
008
26/27
HA11-05438

01   Bibliografije. Katalozi

ROŠČIĆ Paro, Marija
Bibliografija časopisa Kaj : 1968. - 2010. / Marija Roščić.
Summary.
U: Kaj (Zagreb). - ISSN 0453-1116. - 44 (2011), 3/4 ; str. 3-304  
 Elektronička verzija članka
Časopis Kaj
01
HA11-05439

ROŠČIĆ Paro, Marija
Bibliografija radova akademika Miroslava Šicela objavljenih u časopisu Kaj i bibliotekama Kajkavskog spravišča / M. Roščić.
Tematski blok: In memoriam - akademik Miroslav Šicel.
U: Kaj (Zagreb). - ISSN 0453-1116. - 44 (2011), 6 ; str. 18-20  
 Elektronička verzija članka
Hrvatska književnost
Šicel, Miroslav
Kajkavsko spravišče

01
HA11-05440

KOVAČIĆ, Slavko, svećenik, 1938.-
Mons. dr. don Marin Škarica : život i djelovanje / Slavko Kovačić. - Ilustr.
Sadrži i: Objavljeni znanstveni i drugi radovi, str. 311-315. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 6 (2011), 6 ; str. 286-318
Marin škarica, svećenik
01
929
HA11-05441

ŠIJAN, Suzana
Pregled astronomskih izdanja hrvatskih autora / Suzana Šijan, Tatjana Kren.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija i izvori: 3 jed. - Summary.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 35-42
Astronomska izdanja -- Hrvatska astronomija
01
52
HA11-05442

Vidi br.: HA11-05708

02   Knjižničarstvo

PAVLOVIĆ, Vlasta
Čitanjem do zdravlja : biblioterapija / Vlasta Pavlović.
Bibliografija: 9 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 291-297
Čitanje -- Biblioterapija -- Učenici
02
371
HA11-05443

HEBRANG Grgić, Ivana
Dar kao način izgradnje zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama / Ivana Hebrang Grgić. - Ilustr.
Tematski blok: Nabava. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 95-106  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Izgradnja zbirki -- Nabava knjižnične građe -- Dar
02
HA11-05444

DRAGIJA Ivanović, Martina
Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice ; Upute za izradbu smjernica za izgradnju knjižnične zbirke primjenom modela Conspectus : načela i smjernice za postupanje ; Model nacionalnog pravilnika za međuknjižničnu posudbu, Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. : [prikaz] / Martina Dragija Ivanović.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 164-171  
 Elektronička verzija članka
Dragija Ivanović, Martina
02
HA11-05445

PURGARIĆ-KUŽIĆ, Branka
Društveno označivanje i knjižnice / Branka Purgarić-Kužić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 208-210. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 189-210  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Društveno označivanje -- Predmetno označivanje -- Mrežni sadržaji -- Folksonomija
02
004
HA11-05446

LEŠČIĆ, Jelica
Handbook on the international exchange of publications, München, K. G. Saur, 2006. : [prikaz] / Jelica Leščić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 172-182  
 Elektronička verzija članka
Leščić, Jelica
02
HA11-05447

MAJSTOROVIĆ, Zagorka
Izgradnja zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu : model / Zagorka Majstorović, Kata Ivić. - Ilustr.
Tematski blok: Nabava. - Prilozi: str. 61-67. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 58-60. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 43-67  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Sveučilišni knjižnični sustav -- Knjižnične zbirke
02
HA11-05448

STIPANOV, Josip
Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice : 1650.-2010. : spomenica Knjižnice i čitaonice "Fran Galović", Koprivnica, Knjižnice i čitaonice Fran Galović, 2010. : [prikaz] / Josip Stipanov.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 287-291  
 Elektronička verzija članka
02
HA11-05449

MARTEK, Alisa
Konzorcijska nabava u Hrvatskoj : stanje i perspektiva / Alisa Martek. - Ilustr.
Tematski blok: Nabava. - Prilozi: str. 91-94. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 79-94  
 Elektronička verzija članka
Knjižnični konzorciji -- Nabava -- Znanstveni časopisi -- Elektronički časopisi -- Baze podataka
02
05
HA11-05450

IVIĆ, Kata
Logistika : potpora upravljanju knjižnicama i knjižničarskim sustavima / Kata Ivić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 329-334
Knjižničarstvo -- Upravljanje knjižnicama -- Logistika
02
65
HA11-05451

GOLUBOVIĆ, Vesna, knjižničarka
Međuknjižnična posudba : standardizirani postupci / Vesna Golubović. - Ilustr.
Tematski blok: Međuknjižnična posudba. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 147-164  
 Elektronička verzija članka
Međuknjižnična posudba -- Standardizirani postupci -- Načela -- Smjernice
IFLA

02
HA11-05452

GOLUBOVIĆ, Vesna, knjižničarka
Međuknjižnična posudba : stanje i mogućnosti / Vesna Golubović, Jadranka Lasić-Lazić. - Ilustr.
Tematski blok: Međuknjižnična posudba. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 123-126. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 107-126  
 Elektronička verzija članka
Međuknjižnična posudba -- Dostava dokumenata -- Skupni katalog
02
HA11-05453

ČONČ, Tea
Međuknjižnična posudba i dostava dokumenata Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu ili Kako ustrojiti službu / Tea Čonč. - Ilustr.
Tematski blok: Međuknjižnična posudba. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 127-146  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Međuknjižnična posudba -- Dostava dokumenata
Filozofski fakultet u Zagrebu

02
HA11-05454

TUŠKAN Mihočić, Gorana
Mjerenje uspješnosti poslovanja u narodnoj knjižnici / Gorana Tuškan Mihočić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 211-224  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Pokazatelji uspješnosti -- Kvaliteta usluga -- Mjerenje kvalitete usluga
02
HA11-05455

FALETAR Tanacković, Sanjica
Multikulturalne knjižnične usluge : istraživanje informacijskih potreba i ponašanja pripadnika jezičnih manjina u Osječko-baranjskoj županiji / Sanjica Faletar Tanacković, Darko Lacović, Snježana Stanarević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 92-94. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 49-94  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Knjižnice nacionalnih manjina -- Multikulturalnost -- Nacionalne manjine -- Jezične manjine -- Informacijske potrebe
02
HA11-05456

SEČIĆ, Dora
Nabava knjiga i izgradnja fondova javnih knjižnica u Zagrebu u 19. stoljeću / Dora Sečić.
Tematski blok: Nabava. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 1-20  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Javne knjižnice -- Knjižnični fond -- Nabava knjižnične građe
02
HA11-05457

KRAJNA, Tamara
Nabava knjižnične građe u visokoškolskim knjižnicama / Tamara Krajna, Helena Markulin. - Ilustr.
Tematski blok: Nabava. - Prilog: Anketni upitnik, str. 37-42. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 21-42  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Nabava knjižnične građe -- Knjižnični fond -- Izgradnja zbirki
02
HA11-05458

HOLUB, Karolina
Nakladnici mrežnih publikacija i Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija : istraživanje / Karolina Holub, Ingeborg Rudomino. - Ilustr.
Tematski blok: Nabava. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 3 ; str. 68-78  
 Elektronička verzija članka
Mrežna građa -- Mrežne publikacije -- Digitalni arhiv -- Nakladnici
Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija

02
004
HA11-05459

NOVAK, Helena, knjižničarka
Narodne knjižnice i recesija – ili depresija? / Helena Novak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 250-252. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 225-252  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Financiranje -- Recesija
02
HA11-05460

CVRKOVIĆ, Jelena
Navike čitanja kao dio odgojnih i moralnih vrijednosti / Jelena Cvrković.
Bibliografija: 2 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 299-306
Čitanje -- Navike čitanja -- Učenici
02
HA11-05461

GIUNIO, Kluk
Nova usluga : preslušavanje glazbenih zbirki Knjižnica grada Zagreba / Kluk Giunio, Višnja Cej, Tomislav Silić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 253-264  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Glazbene zbirke -- Knjižnične usluge -- Digitalizacija -- Autorska prava -- Mrežni katalog
Knjižnice grada Zagreba

02
78
HA11-05462

LEŠČIĆ, Jelica
Poll, Roswitha; Peter te Boekhorst. Measuring quality : performance measurement in libraries, München, K. G. Saur, 2007. : [prikaz] / Jelica Leščić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 301-307  
 Elektronička verzija članka
Poll, Roswitha -- Boekhorst, Peter te
02
001
HA11-05463

PURGARIĆ-KUŽIĆ, Branka
Predmetna obrada – prilog za bibliografiju / Branka Purgarić-Kužić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 265-286  
 Elektronička verzija članka
Bibliografija -- Predmetna obrada
02
HA11-05464

TOPIĆ, Nada
Primjena modela FRBR za opis i pronalaženje digitalnih dokumenata : funkcionalnost atributa entiteta pojavni oblik / Nada Topić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 141-160  
 Elektronička verzija članka
Digitalni dokumenti -- Elektronička građa -- Katalozi -- Kataložna pravila
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu -- FRBR

02
HA11-05465

PURGAR, Marija
Suradnja osnovnoškolskih knjižnica / Marija Purgar. - Ilustr.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 307-314
Knjižnice -- Osnovna škola -- Suradnja
02
HA11-05466

ŠKORIĆ, Lea
Tezaurus Medical Subject Headings – MESH / Lea Škorić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 95-114  
 Elektronička verzija članka
Tezaurusi -- Medicinska knjižnica
Medical Subject Headings -- MeSH

02
61
HA11-05467

RUBINIĆ, Dora
Visokoškolska knjižnica u programima informacijskog opismenjivanja studenata : istraživanje programa Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Karl-Franzens Graz / Dora Rubinić, Ivanka Stričević. - Ilustr.
Prilozi: str. 44-48. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 41-43. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 23-48  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Informacijska pismenost -- Studenti -- Bolonjski proces
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu

02
HA11-05468

MORIĆ Filipović, Ivana
Vrednovanje utjecaja sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj : istraživanje utjecaja zbirki i usluga sveučilišnih knjižnica na akademski uspjeh studenata / Ivana Morić Filipović, Martina Dragija-Ivanović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 20-22. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 1-22  
 Elektronička verzija članka
Sveučilišne knjižnice -- Knjižnične zbirke -- Studenti -- Akademski uspjeh -- Bolonjski proces
02
HA11-05469

Vidi br.: HA11-05663

Vidi br.: HA11-05932

050   Serijske publikacije. Periodika

KUŠEN, Eduard
Mirko Malez u Ivanečkim kalendarima / Eduard Kušen. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup Mirko Malez - život i djelo (1924.-1990.-2010.), Ivanec, 20.11.2010. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 22 (2011) ; str. 167-184  
 Elektronička verzija članka
Kalendar
Malez, Mirko

050
HA11-05470

ĆOSIĆ, Vjekoslav
Telegraf sluxbenicski ili Starčevićev prijevod službenog lista Telegraphe officiel des Provinces Illyrienns / Vjekoslav Ćosić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 1 ; str. 87-110
Glasila -- Službena glasila -- Povijesni pregled
Starčević, Šime

050
930.85(497.5)
HA11-05471

KOLAR, Mario
Znanstveni i stručni časopisi u Podravini / Mario Kolar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 131-140  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Znanstveni časopisi -- Stručni časopisi
050
001
HA11-05472

Vidi br.: HA11-06320

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

ŠANJEK, Franjo
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : uz 150. obljetnicu osnutka akademije i četvrt stoljeća djelovanja njezina Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu / Franjo Šanjek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Resume.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 22 (2011) ; str. 235-247  
 Elektronička verzija članka
Obljetnica
Strossmayer, Josip Juraj
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

061
HA11-05473

LUETIĆ, Tihana
Hrvatsko akademsko potporno društvo : (1894.-1914.) / Tihana Luetić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 1330-7134. - 29 (2011) ; str. 311-332  
 Elektronička verzija članka
Akademsko društvo -- Humanitarno društvo -- Studenti -- Socijalna povijest
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatsko akademsko potporno društvo

061
316
HA11-05474

Vidi br.: HA11-05852

Vidi br.: HA11-05668

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

TOCINOVSKI, Vasil
Makedonistički angažmani Georgi Ivanova Kapčeva na stranicama zagrebačkih vjesnika Obzor i Hrvatska domovina / Vasil Tocinovski.
Znanstveni skup Zadarski filološki dani III., Zadar i Nin, 5.-6.6.2009. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Zadarski filološki dani .... - ISSN 1846-4955. - 3 (2011) ; str. 35-44
Makedonstvo -- Novinar -- Publicist -- Revolucionar
Ivanov Kapčev, Georgi

070
94
HA11-05475

MOKRIŠ Marendić, Svjetlana
Novine i njihova uloga u društvenoj zajednici / Svjetlana Mokriš.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 115-130  
 Elektronička verzija članka
Novine -- Elektroničke novine -- Masovni mediji -- Društvo
070
316
HA11-05476

Vidi br.: HA11-05566

Vidi br.: HA11-05577

Vidi br.: HA11-05581

Vidi br.: HA11-05582

Vidi br.: HA11-05573

Vidi br.: HA11-05569

Vidi br.: HA11-05583

Vidi br.: HA11-05580

Vidi br.: HA11-05567

Vidi br.: HA11-05553

Vidi br.: HA11-06319

Vidi br.: HA11-06222

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

VLAŠIĆ-ANIĆ, Anica
Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala (FgVar2) / Anica Vlašić-Anić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 157-160. - Summary.
U: Slovo (Zagreb). - ISSN 0583-6255. - 61 (2011) ; str. 123-167  
 Elektronička verzija članka
Hrvatskoglagoljski misal -- Fragment pergamene FgVar -- Liturgijski tekstovi -- Kapucinski samostan
09
26/27
HA11-05477

Vidi br.: HA11-06262

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


TURZA, Dejan
Herman Dalmatin : spiritus movens europske misli XII. stoljeća / Dejan Turza.
Bibliografske bilješke ; bibliografija: 16 jed.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 6 ; str. 143-153
Hrvatski filozofi -- Aristotelizam
Herman Dalmatinac

1(0.91)
HA11-05478

1(091)   Povijest filozofije

SCHIFFLER, Ljerka
Umijeće retorike u starijoj hrvatskoj filozofskoj baštini / Ljerka Schiffler.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 48 (2011)=knj.510 ; str. 101-139  
 Elektronička verzija članka
Povijest filozofije -- Filozofska baština -- Retorika -- Govorništvo -- Hrvatski latinizam -- Humanizam i renesansa
1(091)
HA11-05479

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

VUČETIĆ, Marko, filozof
Boškovićeva prirodna filozofija / Marko Vučetić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 2/3 ; str. 27-34
Prirodna filozofija -- Teorija sila -- Život i djelo
Bošković, Ruđer Josip

11/12
53
HA11-05480

PAVLOVIĆ, Anto, svećenik
Metafizika subjekta Josepha de Financea : čovjek je biće po svojoj naravi otvoreno / Anto Pavlović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 66 (2011), 4 ; str. 443-457  
 Elektronička verzija članka
Metafizika -- Subjekt -- Subjektivnost -- Čovjek -- Duhovnost
Finance, Joseph de

11/12
HA11-05481

Vidi br.: HA11-05810

Vidi br.: HA11-05745

Vidi br.: HA11-05538

14   Filozofski sustavi i gledišta

VLAISAVLJEVIĆ, Ugo
Dekonstrukcija abrahamovskih religija, u Egiptu, ali i drugdje--- / Ugo Vlaisavljević.
Tematski blok: Vjera u dekonstrukciji - dekonstrukcija u vjeri. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 7-10
Filozofija dekonstrukcije -- Teorija dekonstrukcije -- Abrahamovske religije
Derrida, Jacques

14
29
HA11-05482

NANCY, Jean-Luc
Dekonstrukcija monoteizma / Jean Luc-Nancy ; s francuskoga preveo Ugo Vlaisavljević.
Tematski blok: Vjera u dekonstrukciji - dekonstrukcija u vjeri. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 77-87
Monoteizam -- Dekonstrukcija -- Kršćanstvo -- Abrahamovske religije -- Instrumentalizacija religije
14
23/28
HA11-05483

CIORAN, Emile Michel
Dvije vrste društava : Pismo dalekom prijatelju / Emil Cioran ; s francuskoga prevela Gordana V. Popović.
Iz: Emile M. Cioran, Histoire et utopie, Gallimard, Pariz, 1960. - Tematski blok: Emil Cioran i stoljeće sumnje.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 147-156
Domovina -- Patriotizam -- Društvo -- Zapad -- Sloboda -- Utopija
14
HA11-05484

POSMODI, André
E. M. Cioran - Negativni misticizam ili o atrofiji riječi / André Posmodi.
Tematski blok: Emil Cioran i stoljeće sumnje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 105-118
Negativni misticizam -- Filozofija nihilizma -- Mistično iskustvo -- Smrt -- Glazba
Cioran, Emil Michel

14
HA11-05485

PAIĆ, Žarko
Ikonogrami tijela: kraj simboličke tvorbe mode / Žarko Paić.
Međunarodni znanstveni skup "Odjeća kao simbol integriteta, Bihać, 27.-28.5.2011. - Tematski blok: Transgresije: tijelo suvremene mode. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 259-293
Tijelo -- Tjelesnost -- Ikonogrami -- Moda -- Ukrašavanje -- Ljepota -- Transgresija -- Suvremenost -- Simbolička tvorba
14
39
HA11-05486

CIORAN, Emile Michel
Misliti protiv sebe / Emil Cioran ; s francuskoga prevela Asja Bakić.
Tematski blok: Emil Cioran i stoljeće sumnje.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 139-146
Mišljenje -- Bog -- Čovjek -- Indiferentnost -- Patnja
14
HA11-05487

CIORAN, Emile Michel
Na vrhuncima očajanja / Emil Cioran ; s rumunjskoga preveo André Posmodi.
Izvornik: Emil Cioran, Le culmîle disperării, Bukurešt, 1934. - Tematski blok: Emil Cioran i stoljeće sumnje.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 133-138
Očajanje -- Nezadovoljstvo -- Nematerijalnost -- Čovjek -- Kaos -- Lirizam
14
HA11-05488

NOICA, Constantin
Odgovor dalekog prijatelja / Constantin Noica ; s rumunjskoga preveo Luca-Ioan Frana.
Tematski blok: Emil Cioran i stoljeće sumnje.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 157-165
Jezik -- Zapad -- Sloboda -- Socijalistička utopija
14
HA11-05489

PAVLIĆ, Goran
Štednja kao estetska kategorija = Austerity as an aesthetical category / Goran Pavlić ; translated from Croatian by Marina Miladinov.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 94-99. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 89-99
Umjetnost -- Kultura -- Kreativna industrija -- Financiranje -- Autonomija
14
304
33
HA11-05490

DERRIDA, Jacques
Vjernost "više nego jednom" / Jacques Derrida ; s francuskoga preveo Ugo Vlaisavljević.
Tematski blok: Vjera u dekonstrukciji - dekonstrukcija u vjeri. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 11-46
Filozofija dekonstrukcije -- Religija -- Islam -- Musliman -- Dar -- Odbačenost -- Gostoprimstvo
14
HA11-05491

CIORAN, Emile Michel
Zli demijurg / Emil Cioran ; s francuskoga prevela Asja Bakić.
Tematski blok: Emil Cioran i stoljeće sumnje.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 125-131
Demijurg -- Stvaranje -- Bog -- Život
14
HA11-05492

KUTLEŠA, Stipe
Znanstvenost i komplementarnost filozofije i teologije / Stipe Kutleša.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pilar (Zagreb). - ISSN 1846-3010. - 6 (2011), 2(12) ; str. 67-78  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Filozofija -- Vjera -- Razum
14
HA11-05493

Vidi br.: HA11-05532

Vidi br.: HA11-05521

Vidi br.: HA11-05522

Vidi br.: HA11-05525

159.9   Psihologija

ANTON, Sanda
Doživljaj mobinga kao pokretač potisnutog doživljaja steriliteta / Sanda Anton, Slobodan Mrđenović i Spomenka Grubišić-Bilić.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 183-186
Mobing -- Sterilitet -- Neplodnost -- Retraumatizacija
159.9
HA11-05494

PAVLOVIĆ, Žana
Emocije djece predškolske dobi / Žana Pavlović, Mirjana Rizvan, Mirjana Grljušić, Jasminka Bošković, Gorana Ištuk.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 97-101
Djeca predškolske dobi -- Emocije
159.9
HA11-05495

LETICA Crepulja, Marina
Factors associated with posttraumatic stress disorder and depression in war-survivors displaced in Croatia / Marina Letica-Crepulja, Ebru Salcioglu, Tanja Frančišković, Metin Basoglu. - Ilustr.
Tematski blok: Javno zdravstvo. - Bibliografija: 46 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 6 ; str. 709-717  
 Elektronička verzija članka
Domovinski rat -- Mentalno zdravlje -- Socioekonomski čimbenici -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Depresija
159.9
614
HA11-05496

GAŠPAROVIĆ, Darko, teatrolog
Goranski glas iz nebeskih šuma : Franjo Starčević (1923.-2011.) : in memoriam / Darko Gašparović.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 2/3 ; str. 211-213
Psihologija
Starčević, Franjo (1923.-2011.)

159.9
929
HA11-05497

KOPIĆ, Kristina
Implicitne teorije inteligencije osnovnoškolskih učitelja / Kristina Kopić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 25-45
Inteligencija -- Implicitne teorije inteligencije -- Osnovnoškolski učitelji
159.9
371
HA11-05498

ŠIMIĆ, Nataša
Neuroticizam u funkciji faza menstrualnog ciklusa / Nataša Šimić, Kristina Sesar. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 37-43  
 Elektronička verzija članka
Neuroticizam -- Menstrualni ciklus -- Spolni hormoni -- Eysenckov upitnik ličnosti
159.9
HA11-05499

GONGETA, Daria
Polazak u školu i odrastanje / Daria Gongeta. - Ilustr.
15. Sajam zdravlja, Vinkovci, 16.4.2011. - Bibliografija: 4 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 47-54
Dijete -- Odrastanje -- Polazak u školu -- Obitelj -- Emocije
159.9
HA11-05500

GLIGORIJEVIĆ, Slobodan, liječnik
Postoperative delirium in elderly patients after regional anaesthesia / Slobodan Gligorijević.
Bibliografija: 22 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 255-256  
 Elektronička verzija članka
Postoperativni delirij -- Kognitivni poremećaj -- Lokalna anestezija -- Starije osobe
159.9
616
HA11-05501

KREŠIĆ, Iva
Prijatelja možeš imati jedino ako si prijatelj : važnost socijalne kompetencije djeteta / Iva Krešić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 7-24
Socijalna psihologija -- Socijalna kompetencija -- Socijalne vještine -- Prijateljstvo
159.9
316
HA11-05502

SORIĆ, Izabela
Prof. dr. sc. Tomislav Grgin (2. rujna 1929. - 11. lipnja 2011.) : in memoriam / Izabela Sorić.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 4 ; str. 139-142
Psihologija
Grgin, Tomislav

159.9
929
HA11-05503

BAYRAM, Nuran
Quality of life among Turkish immigrants in Sweden : a study for assessing the measurement properties of the World Health Organization’s quality of life 100 instrument / Nuran Bayram, Daniel Thorburn, Nazan Bilgel. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija: 25 jed. - Sažetak ; resume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 1 ; str. 39-55  
 Elektronička verzija članka
Kvaliteta života -- Turski imigranti -- Istraživanje
159.9
316
HA11-05504

VISKOVIĆ, Ivana
Sukonstrukcija odgojne skupine : uključivanje u odgojno obrazovni proces : (aktivnosti u adaptaciji) / Ivana Visković. - Ilustr.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 49-54
Djeca predškolske dobi -- Socijalna adaptacija -- Odgojno-obrazovni proces
159.9
316
37
HA11-05505

KOVAČEVIĆ, Milijana
Suočavanje s gubitkom drage osobe u djece predškolske dobi : kako im pomoći / Milijana Kovačević. - Ilustr.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografija: 16 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 61-75
Stres -- Smrt -- Suočavanje -- Žalovanje -- Pomoć -- Djeca predškolske dobi
159.9
372
HA11-05506

KALEBIĆ Maglica, Barbara
Učinci manipulacije sličnošću/različitošću s ciljnom osobom na konzumaciju cigareta u adolescenata / Barbara Kalebić Maglica. - Ilustr.
Bibliografija: 61 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 139-147
Cigarete -- Pušenje -- Adolescenti -- Manipulacija
159.9
HA11-05507

Vidi br.: HA11-05707

Vidi br.: HA11-05430

Vidi br.: HA11-05963

Vidi br.: HA11-05725

Vidi br.: HA11-05764

Vidi br.: HA11-05543

Vidi br.: HA11-05729

Vidi br.: HA11-05705

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

Vidi br.: HA11-05616

Vidi br.: HA11-05614

Vidi br.: HA11-05609

Vidi br.: HA11-05674

Vidi br.: HA11-05852

Vidi br.: HA11-05427

Vidi br.: HA11-05544

Vidi br.: HA11-05528

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

GRGEC, Jerko
"Isuse, ti znadeš" i izgubljeni psaltir narodnih molitava / Jerko Grgec. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 1 ; str. 87-100
Sekularno društvo -- Kršćanske vrijednosti -- Dokumentarni film -- Religijske teme
23/28
791
HA11-05508

NEKIĆ, Nevenka
Andrej Hlinka : (1864. - 1938.) / Nevenka Nekić.
Bibliografija: 6 jed.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 5 ; str. 140-149
Svećenstvo -- Nacija
Hlinka, Andrej

282
32
HA11-05509

KOLARIĆ, Juraj
Anđeli u kršćanskoj ikonografiji / Juraj Kolarić.
Bilješka uz tekst.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 6 ; str. 102-114
Kršćanstvo -- Judaizam -- Islam -- Ikonografija -- Anđeli -- Angelologija
23/28
HA11-05510

MUFFS, Yochanan
Božja osobnost / Yochanan Muffs ; prijevod Mladen Jurčić.
Bibliografska bilješka.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 3 ; str. 147-155
Judaizam -- Suvremena teologija -- Egzegeza -- Bog
22
HA11-05511

KOVAČIĆ, Vanja, povjesničarka umjetnosti
Crkva i hospital Sv. Duha u Omišu / Vanja Kovačić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 6 (2011), 6 ; str. 136-154
Crkva Sv. Duha -- Hospital Sv. Duha -- Bratovština Sv. Duha
26/27
HA11-05512

KERO, Pavao
Don Vladislav Cvitanović - proučavatelj glagoljice / Pavao Kero. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Bibliografija don Vladislava Cvitanovića: str. 54-55.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 2/3 ; str. 45-61
Svećenici -- Život i djelo -- Glagoljica
Cvitanović, Vladislav 1894.-1973.

26/27
HA11-05513

GALLAGHER, Michael Paul
Egzistencijska nutrina: Newmanov put k vjeri / Michael Paul Gallagher ; s engleskog prevela Marina Katinić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 66 (2011), 4 ; str. 477-487  
 Elektronička verzija članka
Egzistencija -- Nutrina -- Vjera -- Sklonost -- Savjest -- Imaginacija
Newman, John Henry

23
26/27
HA11-05514

TURZA, Dejan
Ekumenski doprinos teologa Franje Ksavera Pejačevića / Dejan Turza.
Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 3 ; str. 95-102
Ekumenizam -- Sakramentologija -- Lik i djelo
Pejačević, Franjo Ksaver
Isusovci

26/27
HA11-05515

FR. Frano Baldić OP : čiovski pustinjak.
Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 3 ; str. 114-131
Svećenstvo
Baldić, Frano
Dominikanci

26/27
HA11-05516

RAVASI, Gianfranco
Glazba i teologija u Bibliji / Gianfranco Ravasi ; s talijanskog preveo Ivan Andrić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 19 (2011), 2 (29) ; str. 289-305  
 Elektronička verzija članka
Glazbeni predtekst -- Paratekst -- Psalmi -- Korali
22
78
HA11-05517

KARIĆ, Enes, teolog
Islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini na razmeđu starog i novog i prosvjetiteljski rad Mehmeda Džemaludina Čauševića / Enes Karić.
16. simpozij: "Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi, događaji, Zagreb", 23.-24. 4. 2010. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Bošnjačka pismohrana. - ISSN 1332-2362. - 10 (2011), 32/33 ; str. 135-147
Bošnjaci -- Islam -- Prosvjeta -- Kultura
Čaušević, Mehmed Džemaludin

297
HA11-05518

TOMAC, Zdravko
Isusova žrtva daje smisao patnji i daje odgovor na misterij patnje nevinih / Zdravko Tomac.
Preuzeto sa: T-portal, Hrvatski fokus, 21. 4. 2011.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 4 ; str. 168-170
Kršćanska vjera -- Kršćanski moral
23/28
HA11-05519

BOROVČAK, Damir
Komunistima opasan vjeronauk / Damir Borovčak.
Prikaz knjige: Don Anto Baković, "Druže pope, u ime zakona - izlazi iz groba!", Martyrium Croatiae, Zagreb, 2011. - Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 5 ; str. 123-128
Komunizam -- Svećenici -- Sudski procesi
Baković, Anto

26/27
32
HA11-05520

KOLARIĆ, Juraj
Kršćanska kultura i proces globalizacije / Juraj Kolarić.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 4 ; str. 5-14
Kršćanstvo -- Globalizacija -- Filozofija -- Nova duhovnost
23/28
14
HA11-05521

TURZA, Dejan
Luka Žiljar / Dejan Turza.
Prikaz knjige: Luka Žiljar, "Vjersko obzorje", Matica hrvatska, Ogranak, Novska, 2006.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 5 ; str. 150-158
Svećenstvo -- Slobodni zidari -- Masoni
Žiljar, Luka

282
14
HA11-05522

SOLJAČIĆ, Mario
Mons Mate Garković : zadarski nadbiskup : župnik u Preku 1914.-1925. godine / Mario Soljačić.
Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 3 ; str. 102-114
Svećenstvo -- Život i rad
Garković, Mate

26/27
HA11-05523

VITKOVIĆ, Stanislav
Mons. Slavomir Miklovš : umirovljeni vladika križevački (1934. - 2011.) : in memoriam.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 4 ; str. 180-182
Miklovš, Slavomir
26/27
929
HA11-05524

ČATIĆ, Ivica
Načinimo čovjeka... (Post 1.26) : antropološki naglasci u Post 1,1-2,4a / Ivica Čatić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 44 jed. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 19 (2011), 2 (29) ; str. 171-213  
 Elektronička verzija članka
Biblija -- Knjiga postanka -- Stvaranje svijeta -- Antropološko gledište
22
14
HA11-05525

AUGUSTINOVIĆ, Augustin
Napasti aktivizma / Augustin Augustinović ; sa španjolskoga preveo Jerko Grgec.
Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 1 ; str. 46-60
Aktivizam -- Društveni rad -- Individualizam -- Apostolat -- Evangelizacija
24
304
HA11-05526

RAGUŽ, Ivica
Plemenita jednostavnost : liturgija u iskustvu vjere / Ivica Raguž.
Prikaz knjige: Ivica Žižić, "Plemenita jednostavnost. Liturgija u iskustvu vjere", Hilp, Zagreb, 2011.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 19 (2011), 2 (29) ; str. 316-318  
 Elektronička verzija članka
Liturgija -- Liturgijska formacija -- Neliturgijska teologija
Žižić, Ivica

23/28
HA11-05527

ANIČIĆ, Miljenko
Pravo na život u suvremenim etičkim promišljanjima i u socijalnom nauku Crkve / Miljenko Aničić, Vjekoslav Janković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 19 (2011), 3 (30) ; str. 215-249  
 Elektronička verzija članka
Socijalni nauk -- Ljudska prava -- Pravo na život -- Pobačaj -- Eutanazija -- Etičko gledište
Katolička crkva

282
17
HA11-05528

BENSLAMA, Fethi
Prvobitni izgon / Fethi Benslama ; s francuskoga preveo Ugo Vlaisavljević.
Tematski blok: Vjera u dekonstrukciji - dekonstrukcija u vjeri. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 47-76
Islam -- Predislamsko razdoblje -- Abrahamovske religije -- Izgon
Hagara

29
HA11-05529

TOMASOVIĆ, Marinko
Ranokršćanska eremitaža nadomak Omiša / Marinko Tomasović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 6 (2011), 6 ; str. 57-72
Eremitaža -- Arheološka nalazišta -- Rano kršćanstvo
26/27
902/904
HA11-05530

ARMANDA, Ivan
S. Ignacija Bojanić OP : život u znaku vjere i ljubavi / Ivan Armanda. - Ilustr.
Povodom prve obljetnice smrti. - Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 1 ; str. 137-154
Bojanić, Ignacija
Dominikanski red -- Kongregacija sestara dominikanki svetih anđela čuvara

26/27
929
HA11-05531

ARBANAS, Dubravko
Sistematika i apologetska priroda Tillichove teologije / Dubravko Arbanas.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 66 (2011), 4 ; str. 489-502  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Sistematska teologija -- Apologetika -- Antropologija -- Kerygma
23
14
HA11-05532

RELJAC, Veronika
Slavonsko-podunavske pastoralne teme : osvrt na jednu crkveno-povijesnu tetralogiju / Veronika Reljac.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 19 (2011), 2 (29) ; str. 241-286  
 Elektronička verzija članka
Pastoralne teme -- Jozefinizam -- Liberalizam
Pavišević, Josip -- Čevapović, Grga -- Jaić, Marijan -- Fermendžin, Euzebije

282
94(497.5)
HA11-05533

HIRNYK, Oleh
Teodiceja Pavla Florenskoga u kontekstu ruske filozofije / Oleh Hirnyk.
Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 2 ; str. 145-199
Religijska filozofija -- Filozofska teologija -- Teodiceja
Florenskij, Pavel Aleksandrovič

23/28
HA11-05534

VEGH, Željko
Žeđam : mali ogled o blaženoj Ozani Kotorskoj (25. studenoga 1493. - 27. travnja 1565.) / Željko Vegh.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 2 ; str. 79-82
Svetice -- Blaženice
Bl. Ozana Kotorka
Kotorska biskupija

26/27
HA11-05535

Vidi br.: HA11-06588

Vidi br.: HA11-06269

Vidi br.: HA11-05477

Vidi br.: HA11-06562

Vidi br.: HA11-06307

Vidi br.: HA11-06271

Vidi br.: HA11-05514

Vidi br.: HA11-06396

Vidi br.: HA11-05482

Vidi br.: HA11-06647

Vidi br.: HA11-05483

Vidi br.: HA11-06587

Vidi br.: HA11-05438

Vidi br.: HA11-06256

Vidi br.: HA11-05738

Vidi br.: HA11-06310

Vidi br.: HA11-06333

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


Vidi br.: HA11-05571

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

ČUČKOVIĆ, Boris
Artikulacija umjetnosti open sourcea i predmeta postmedijske situacije = Articulating open source art and the object of post-medium situation / Boris Čučković ; s engleskoga prevela Marina Miladinov.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 146-155. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 136-155
Suvremena umjetnost -- Kulturna praksa -- Otvoreni kôd -- Post-medijsko doba
304
HA11-05536

VUJANOVIĆ, Ana
Država protiv javnog dobra : ekonomska politika rezanja i politička ekonomija savremene umetnosti = State against public good : economic policy of cuts and political economy of contemporary art / Ana Vujanović ; translated from Serbian by Marina Miladinov.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 123-132. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 114-132
Suvremena umjetnost -- Ekonomska politika -- Financiranje
304
HA11-05537

ĆURKOVIĆ, Stipe, sociolog
Heteronomija rada : autonomija estetskog = Heteronomy of labour : autonomy of the aesthetic / Stipe Ćurković.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 34-47. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 22-47
Rad -- Proizvodnja -- Heteronomija -- Autonomna umjetnost -- Normativna estetika
Kant, Immanuel

304
111.852
HA11-05538

KIKAŠ, Mario
Iščekujući kraj društva kreativnosti i znanja : paralelizmi tranzicijske kulturne i obrazovne politike = Waiting for the end of the society of creativity and knowledge : parallels between the cultural and educational policies in the transition period / Mario Kikaš ; translated from Croatian by Marina Miladinov.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 68-73. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 62-73
Tranzicija -- Kulturna politika -- Obrazovna politika -- Europske integracije
304
HA11-05539

PILAR, Ivo
Kriza kapitalizma kao spoznajni i socijalno-politički problem / Ivo Pilar ; za tisak priredili i bilješkama opremili Tomislav Jonjić i Zlatko Matijević.
Iz: Mjesečnik, br. 10-11/1931. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Pilar (Zagreb). - ISSN 1846-3010. - 6 (2011), 1(11) ; str. 91-111  
 Elektronička verzija članka
Kapitalizam -- Ekonomska kriza -- Društvena kriza -- Filozofsko gledište
304
HA11-05540

POSTNIKOV, Boris
Kultura : medijska tranzicija = Culture : a media-related transition / Boris Postnikov ; translated from Croatian by Marina Miladinov.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 81-85.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 76-85
Neoliberalizam -- Kultura -- Umjetnost -- Financiranje
304
33
HA11-05541

MEDAK, Tomislav
Open institutions i reforma kulturnog sistema = Open institutions and reform of the cultural system / Tomislav Medak.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 54-58.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 54-58
Institucionalna kultura -- Izvaninstitucionalna kultura -- Financiranje
304
HA11-05542

MASSUMI, Brian
Strah (Spektar iskazivog) / Brian Massumi ; s engleskoga preveo Tonči Valentić.
Izvornik: Brian Massumi, Fear (The spectrum said), Positions: East Asia Cultures Critique, vol 13, br. 1, 2005. - Tematski blok: Tijelo kao biopolitika arhiva. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 207-220
Strah -- Terorizam -- Prijetnja -- Emocije
Bush, George W.

304
159.9
HA11-05543

TARLE, Tuga
Žrtva u procijepu između osvete i oprosta.
Prvotna verzija objavljena u Zborniku radova četvrtog Hrvatskog žrtvoslovnog kongresa, Zagreb, 2008. - Bibliografske bilješke.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 1 ; str. 2-12
Žrtvovanje -- Osveta -- Oprost -- Okolina -- Pasivnost -- Djelovanje
304
17
HA11-05544

Vidi br.: HA11-05547

Vidi br.: HA11-05526

Vidi br.: HA11-05490

Vidi br.: HA11-06276

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

KAŠIĆ, Biljana
(Po)kretati se onkraj postfeminističkih invazija / Biljana Kašić.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 9-16
Postfeminizam -- Neoliberalizam -- Dekolonizacija -- Utopije
Wiegman, Robyn -- Brown, Wendy

305
HA11-05545

MARCOS, Sylvia
Dekonstrukcija zatočeništva : domorotkinje preoblikuju religiju i pravdu / Sylvia Marcos ; s engleskog prevela Nataša Petrinjak. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 43-54
Domorodačka zajednica -- Duhovnost -- Dualnost -- Kozmovizija -- Ženska prava
305
HA11-05546

MILOŠ, Vatroslav
Djevojke su revolucionarna snaga : Riot grrrl i ulog u politiku nove ženskosti / Vatroslav Miloš. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 89-102
Supkultura -- Rock glazba -- Fanzini -- Punk pokret -- Ženski studiji
Riot grrrl

305
304
HA11-05547

MARJANIĆ, Suzana
Feminističko kazalište / performans : moć izvedbe otpora / Suzana Marjanić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 71-88
Aktivizam -- Kazališni dokumentarizam -- Feminističko kazalište -- Performans
305
792
HA11-05548

PATALEN, Nikolina
Feminizam (je) u pravu / Nikolina Patalen.
Uz knjigu: "Žene i pravo. Feminističke pravne teorije", ur. Ivana Radačić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 119-123
Pravne teorije -- Žene -- Feminizam
305
34
HA11-05549

ZAHARIJEVIĆ, Adriana
Feminizam : heterotropije / Adriana Zaharijević.
Bilješke uz tekst. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 29-36
Pseudofeminizam -- Heterotopija
305
HA11-05550

KUZMAN Šlogar, Koraljka
Hijerarhija, represija i identiteti drugih / Koraljka Kuzman Šlogar.
Uz knjigu: "Kultura, drugi, žene", ur. J. Kodrnja, S. Savić, S. Slapšak, Institut za društvena istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Plejada, Zagreb, 2010.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 81-83
Feministička teorija -- Antifeminizam -- Kiberfeminizam -- Antropocentrizam -- Multikulturalizam
305
HA11-05551

POTKONJAK, Sanja
Između back then, (now) i not yet legitimacije feminističke spoznaje / Sanja Potkonjak.
Uz zbornik: "Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkog epistemologiji", ur. Ankica Čakardić, Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2010.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 74-76
Feministička epistemologija -- Socijalna epistemologija -- Rodni identiteti
305
HA11-05552

DEEPWELL, Katy
Može li časopis djelovati kao čin otpora? / Katy Deepwell ; s engleskoga prevela Brina Tus.
Bilješke uz tekst. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 105-114
Feministkinje -- Umjetnički časopis -- Izdavaštvo
Časopis N.paradoxa

305
070
HA11-05553

DEUTSCH, Yvonne
Možemo li usred ratnog sukoba nadići odnos okupirani-okupator? : Razmišljanja okupatorice koja pruža otpor / Yvonne Deutsch ; s engleskoga prevela Brina Tus. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 11-26
Intifada -- Ustanak -- Feminizam -- Solidarnost -- Građanski neposluh
Lo Metsaytot

305
HA11-05554

MASKALAN, Ana
O ženskoj "kutiji za mišljenje".
Uz knjigu: Gordana Bosanac, "Visoko čelo. Ogled o humanističkim perspektivama feminizma", Censtar za ženske studije, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Zagreb, 2010.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 77-80
Feministička teorija -- Muški feminizam -- Inauguracija
Bosanac, Gordana

305
HA11-05555

SLAPŠAK, Svetlana
Patrijarhat, istorijska antropologija i bes : jedan kosi pogled na feminizam prekjuče, juče, preksutra / Svetlana Slapšak.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 65-68
Povijesna antropologija -- Patrijarhat -- Ženska prava -- Feminizam
305
HA11-05556

MILAT, Andrea
Pobuna radnica Kamenskog i kako se oduprijeti kapitalizmu / Andrea Milat.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 55-70
Tekstilna industrija -- Žene -- Privatizacija -- Radnička prava -- Pobuna
Tvornica Kamensko

305
331
HA11-05557

BAHOVEC, Eva D.
Poslije utopije - genealogija / Eva Bahovec ; sa slovenskog preveo Srećko Pulig.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 17-28
Feminizam -- Feministička epistemologija -- Genealogija -- Ženskost
Nietzsche, Friedrich Wilhelm -- Foucault, Michel

305
HA11-05558

KRASNIQI, Vjollca
Rodna teorija Gayle Rubin i suvremeni feminizam / Vjollca Krasniqi ; s engleskoga prevela Ivana Ostojčić.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 47-54
Rodni sustav -- Feministička teorija -- Postmodernizam
Rubin, Gayle

305
HA11-05559

CRNOJEVIĆ-CARIĆ, Dubravka
Utopija, situirano znanje i kretanje izmještenih tijela / Dubravka Crnojević-Carić.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 37-46
Feminizam -- Socijalni sistemi -- Konzumerizam -- Novi konzervativizam -- Utopija
305
HA11-05560

ZAJOVIĆ, Stanislava Staša
Uvek neposlušne : feministička etika - otpor Žena u crnom. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 2 ; str. 27-42
Feministička etika -- Pacifizam -- Angažirana umjetnost
305
HA11-05561

ČAČINOVIČ, Nadežda
Veliki narativi feminizma / Nadežda Čačinovič.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 69-71
Feminizam -- Socijalizam -- Seksualna revolucija -- Esencijalistički feminizam
305
HA11-05562

LUKIĆ, Jasmina, profesorica književnosti
Zaštićene prijateljstvom i brigom : žene i mir u državama bivše Jugoslavije / Jasmina Lukić ; s engleskoga prevela Ivana Ostojčić.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 13 (2011), 1 ; str. 55-62
Žene -- Mir -- Feminizam
Centar za ženske studije -- Žene u crnom

305
HA11-05563

Vidi br.: HA11-05569

Vidi br.: HA11-05581

Vidi br.: HA11-05583

Vidi br.: HA11-05582

Vidi br.: HA11-06348

311   Statistika

Vidi br.: HA11-06147

314   Demografija

HARRACH, Gabor
A "demographic peninsula" in Croatia : fertility features of the Drava-region based on the Hungarian census in 1910 / Gabor Harrach. - Ilustr.
Tema broja: Drava. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 10 (2011), 20 ; str. 93-101  
 Elektronička verzija članka
Povijesna demografija -- Fertilitet -- Natalitet
314
HA11-05564

Vidi br.: HA11-06688

Vidi br.: HA11-06229

Vidi br.: HA11-05669

Vidi br.: HA11-05621

Vidi br.: HA11-05619

316   Sociologija

ROGIĆ, Ivan, sociolog
Bilješka na rubu članka Ive Pilara : O sistematizovanju socijologije / Ivan Rogić.
U: Pilar (Zagreb). - ISSN 1846-3010. - 6 (2011), 2(12) ; str. 81-84  
 Elektronička verzija članka
Sociologija -- Sistematizacija znanosti
Pilar, Ivo

316
HA11-05565

ČERINA, Josip
Doprinos hrvatskog tiska promociji međunarodne kampanje protiv mina / Josip Čerina.
Tematski blok: Vjerodostojnost medija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 142-156
Hrvatski tisak -- Odnosi s javnošću -- Kampanja protiv mina
316
070
HA11-05566

ŠKALJAC, Gordana
Etički prijepori i javna televizija : studija slučaja: emisija Otvoreno emitirana 21. siječnja 2010. godine / Gordana Škaljac Narančić.
Tematski blok: Vjerodostojnost medija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 106-117
Javna televizija -- Novinarska etika -- Ljudska prava -- Profesionalizam -- Mediji -- Komercijalizacija
316
070
HA11-05567

RUŽIĆ, Nataša, novinarka
The internet and video games : causes of increased aggressiveness among young people / Nataša Ružić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 16-28
Novi mediji -- Društvene mreže -- Internet -- Videoigre -- Nasilničko ponašanje -- Bullying -- Cyberbullying
316
659
HA11-05568

EDSTRÖM, Maria
Is there a nordic way? : A swedish perspective on achievements and problems with gender equality in newsrooms / Maria Edström. - Ilustr.
Tematski blok: Žene u medijima. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 64-75
Mediji -- Sadržaj vijesti -- Zastupljenost žena -- Rodna ravnopravnost
The global media monitoring project -- The global status of women in the news media

316
305
070
HA11-05569

POPOVIĆ, Helena
Media text and audiences : discursive constructions of fandom / Helena Popović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 3-16
Televizijske emisije -- Kultni status -- TV gledatelji -- Fenomen obožavanja -- Diskurzivne konstrukcije
316
HA11-05570

KUTI, Simona
Metodološki nacionalizam u društvenim znanostima : konzekvence za društvena istraživanja / Simona Kuti, Saša Božić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 341-343. - Summary ; resume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 3 ; str. 325-344  
 Elektronička verzija članka
Metodološki nacionalizam -- Društvena istraživanja -- Migracijske studije
316
30
HA11-05571

PILAR, Ivo
O sistematizovanju socijologije / Ivo Pilar ; priredili i bilješkama opremili Tomislav Jonjić i Zlatko Matijević. - Ilustr.
Iz: Mjesečnik. Glasilo pravničkoga društva, 53/1927, br. 8-9, Zagreb. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Pilar (Zagreb). - ISSN 1846-3010. - 6 (2011), 2(12) ; str. 85-94  
 Elektronička verzija članka
Sociologija -- Sistematizacija znanosti
316
HA11-05572

BAROVIĆ, Vladimir
Objektivnost, novinarska etika i izvještavanje u kriznim situacijama / Vladimir Barović.
Tematski blok: Vjerodostojnost medija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 118-127
Novinarstvo -- Etika -- Objektivnost -- Izvještavanje -- Krizne situacije
316
070
HA11-05573

JELENIĆ, Josip
Politička kultura : Opet izbori! Prisjetimo se / Josip Jelenić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 66 (2011), 4 ; str. 459-475  
 Elektronička verzija članka
Politička kultura -- Izbori -- Vrednote -- Poštenje -- Dostojanstvo osobe
316
324
HA11-05574

TOMAŽIČ, Tina
Prikriveno oglašivanje kao primjer neetičnog djelovanja medija / Tina Tomažič, Jelena Jurišić, Damir Boras.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 48-62
Mediji -- Marketing -- Prikriveno oglašivanje -- Etika
316
HA11-05575

MESIĆ, Milan, sociolog
Stavovi hrvatskih građana prema kulturnim različitostima / Milan Mesić, Dragan Bagić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary ; resume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 1 ; str. 7-38  
 Elektronička verzija članka
Kulturološke razlike -- Nacionalne manjine -- Vjerske zajednice -- Diskriminacija -- Stavovi građana
316
HA11-05576

PRALICA, Dejan
Studentski radijski programi i perspektive novinarske suradnje u regiji / Dejan Pralica.
Tematski blok: Vjerodostojnost medija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 157-171
Studenti -- Novinari -- Radiopostaja -- Regionalna suradnja
316
070
HA11-05577

ORŠOLIĆ, Sanja
Utjecaj masovnih medija na stavove i ponašanja učenika / Sanja Oršolić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 103-134
Masovni mediji -- Utjecaj medija -- Učenici -- Istraživanje
316
371
HA11-05578

RESLI, Đurđica
Verbalna komunikacija / Đurđica Resli. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 135-140
Verbalna komunikacija -- Učenici
316
371
HA11-05579

PERINIĆ, Jadran
Vjerodostojnost tiskanih medija u slučaju "svinjska gripa" / Jadran Perinić, Ksenija Žlof, Slobodan Hadžić. - Ilustr.
Tematski blok: Vjerodostojnost medija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 128-141
Tiskani mediji -- Krizni događaji -- Svinjska gripa
316
070
HA11-05580

ROBERT, Anne-Cécile
Women in french media : do we need a law? / Anne-Cécile Robert.
Tematski blok: Žene u medijima. - Bilješka uz tekst.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 101-103
Novinarstvo -- Žene -- Diskriminacija -- Rodna ravnopravnost -- Feminizam
316
305
070
HA11-05581

COCHRAN, Barbara
Women's role in media : building toward an equitable future / Barbara Cochran.
Tematski blok: Žene u medijima. - Bilješka uz tekst.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 94-99
Novinarstvo -- Žene -- Rodna ravnopravnost -- Osobna iskustva
316
305
070
HA11-05582

KNEŽEVIĆ, Svjetlana
Žene u televizijskim vijestima : analiza središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV / Svjetlana Knežević, Viktorija Car. - Ilustr.
Tematski blok: Žene u medijima. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 76-93
Televizija -- Televizijske vijesti -- Žene -- Rodna ravnopravnost
HTV (Hrvatska televizija) -- RTL -- Nova TV

316
305
070
HA11-05583

Vidi br.: HA11-05476

Vidi br.: HA11-05502

Vidi br.: HA11-05505

Vidi br.: HA11-05504

Vidi br.: HA11-05669

Vidi br.: HA11-05621

Vidi br.: HA11-05431

Vidi br.: HA11-05474

Vidi br.: HA11-06649

32   Politika

FILANDRA, Šaćir
Bošnjačka krajišta : regionalizam i partikularizam u političkom mišljenju Bošnjaka.
16. simpozij: "Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi, događaji, Zagreb", 23.-24. 4. 2010. - Summary.
U: Bošnjačka pismohrana. - ISSN 1332-2362. - 10 (2011), 32/33 ; str. 13-16
Bošnjaci -- Partikularizam -- Regionalizam -- Politika -- Sukob -- Integritet
32
HA11-05584

ROSANDIĆ Šarić, Neda
Diplomatska sjećanja veleposlanice iz emigracije : (ulomci) / Neda Rosandić Šarić.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 44 (2011), 3 ; str. 131-137
Hrvatska emigracija
Katolička crkva

32
HA11-05585

LAVIĆ, Senadin
Narod pod opsadom : kontinuitet nepriznavanja i onemogućavanja opstanka bošnjačkog naroda / Senadin Lavić.
16. simpozij: "Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi, događaji, Zagreb", 23.-24. 4. 2010. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Bošnjačka pismohrana. - ISSN 1332-2362. - 10 (2011), 32/33 ; str. 17-22
Bošnjaci -- Narod -- Država -- Etnonacionalizam -- Velikosrpski nacionalizam -- Velikohrvatski nacionalizam
32
HA11-05586

BEKAVAC, Ivan, politolog
Omiš 1971.- navještaji preporoda : osobni pogled nakon četrdeset godina / Ivan Bekavac. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 6 (2011), 6 ; str. 347-378
Hrvatsko proljeće 1971. -- Politička zbivanja 1971.
32
94(497.5)
HA11-05587

Vidi br.: HA11-06680

Vidi br.: HA11-05509

Vidi br.: HA11-05520

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

PAŠTAR, Ivan
Knjiga o slučaju Alilović / Ivan Paštar. - Ilustr.
Prikaz knjige: Igor Zidić: Slučaj Alilović, Ogranak Matice hrvatske Grude, Matica hrvatska, Grude - Zagreb, 2011.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 4 ; str. 198-208
Zidić, Igor
323
HA11-05588

KOVAČEVIĆ, Mate
O Hrvatima u Bačkoj / Mate Kovačević. - Ilustr.
Prikaz knjige: Ante Sekulić: Bački Hrvati u XX. stoljeću, HKZ - Hrvatsko slovo, Zagreb, 2010.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 4 ; str. 208-212
Hrvatstvo
Sekulić, Ante

323
HA11-05589

ORLOVIĆ, Slaviša
Političko predstavljanje nacionalnih manjina : Srbija u komparativnoj perspektivi / Slaviša Orlović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 33 jed. - Sažetak ; summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 3 ; str. 393-417  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Političke stranke -- Stranački sustav
323
329
HA11-05590

BEBIĆ, Domagoj
Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticanju političke uključenosti građana u Hrvatskoj : izborna kampanja na internetu 2007. / Domagoj Bebić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 2 (2011), 3/4 ; str. 29-47
Izborne kampanje -- Internet -- Marketinški potencijal -- E-demokracija -- Uključenost građana
323
659
HA11-05591

Vidi br.: HA11-05646

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

Vidi br.: HA11-05868

Vidi br.: HA11-05574

Vidi br.: HA11-05787

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

BAZDAN, Zdravko
Gospodarska diplomacija i patološki trendovi globalne ekonomije : case study: Republika Hrvatska / Zdravko Bazdan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 1 ; str. 103-124  
 Elektronička verzija članka
Gospodarska diplomacija -- Gospodarske informacije -- Špijunaža
327
HA11-05592

Vidi br.: HA11-05640

Vidi br.: HA11-05645

329   Političke stranke i pokreti

PILAR, Ivo
Pismo dr. Ive Pilara i drugova dr. Vladku Mačeku, predsjedniku zabranjene Hrvatske seljačke stranke / priredili i bilješkama popratili Tomislav Jonjić i Zlatko Matijević.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Pilar (Zagreb). - ISSN 1846-3010. - 6 (2011), 2(12) ; str. 105-108  
 Elektronička verzija članka
Maček, Vladko
Hrvatska seljačka stranka

329
94(497.5)
HA11-05593

PILAR, Ivo
Zapisnik za spomen od 25. srpnja 1932. : Zapisnik razgovora između dr. Ive Pilara i ing. Radoslava Lorkovića s dr. Vladkom Mačekom, predsjednikom zabranjene Hrvatske seljačke stranke / priredili i bilješkama popratilli Tomislav Jonjić i Zlatko Matijević.
U: Pilar (Zagreb). - ISSN 1846-3010. - 6 (2011), 2(12) ; str. 101-104  
 Elektronička verzija članka
Maček, Vladko
Hrvatska seljačka stranka

329
94(497.5)
HA11-05594

Vidi br.: HA11-06717

Vidi br.: HA11-06709

Vidi br.: HA11-06713

Vidi br.: HA11-06691

Vidi br.: HA11-06702

Vidi br.: HA11-05590

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

HARTMANN, Philip
Automatische und kennzahlenbasierte Bewertung von Logistikprozessen auf Basis von Microsoft Sharepoint / Philip Hartmann, Cristoph Laroque. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: str. 257-258. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 239-258
Pokazatelji -- Procesi -- Analize -- Radni učinak -- Svjetsko tržište
33
339
HA11-05595

BEZIĆ, Heri
Distribucija poljoprivrednih proizvoda : burza voća i povrća u Osijeku / Heri Bezić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 108-109. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 99-109
Burza -- Poljoprivredni proizvodi -- Konkurentnost
33
334
336
HA11-05596

ĆEJVANOVIĆ, Ferhat
Distribucija poljoprivrednih proizvoda unutar sporazuma CEFTA-2006 : slučaj Bosne i Hercegovine / Ferhat Ćejvanović, Željko Pejić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: 4 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 135-140
CEFTA-2006 -- Agrarna politika -- Trgovinska razmjena
33
HA11-05597

PROKLIN, Petar
Financijski i materijalni tijekovi u poslovnom ciklusu poduzeća / Petar Proklin, Marina Proklin. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 316-317. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 311-317
Poduzetništvo -- Poslovni ciklus -- Poduzetnik -- Financijski tijekovi -- Materijalni tijekovi
33
336
HA11-05598

GLOBALIZACIJA i ICT : utjecaj na razvoj trgovine / Maja Lamza-Maronić, Jerko Glavaš, Marina Budimir. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: str. 237-238. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 229-238
Trgovina -- Razvoj -- Znanje -- ITC -- Globalizacija
33
339
HA11-05599

DUJAK, Davor
Implementacija RFID tehnologije u logističke i supplay chain aktivnosti maloprodaje / Davor Dujak, Ivan Šantorić, Vedrana Tomašević. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 276-277. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 259-277
Maloprodajni lanac -- RFID tehnologija -- Opskrbni lanac -- Logistika
33
339
HA11-05600

RADMAN-FUNARIĆ, Mirjana
Information, innovation and connection : limitation in the cluster development in Pannonian Croatia / Mirjana Radman-Funarić. - Ilustr.
Bibliografija: 90 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 1 ; str. 77-99  
 Elektronička verzija članka
Klasteri -- Poduzetništvo -- Regija
33
HA11-05601

DVORSKI, Stjepan
Izravna strana ulaganja u hrvatsko gospodarstvo / Stjepan Dvorski, Petar Dvorski, Vladimir Kovšca. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 31 (2011) 1/2 ; str. 155-158
Gospodarstvo -- Inozemna izravna ulaganja -- Nove tehnologije
33
HA11-05602

BRČIĆ-STIPČEVIĆ, Vesna
Kanali distribucije i obilježja tržišta ekoloških prehrambenih proizvoda / Vesna Brčić-Stipčević, Kristina Petljak, Irena Guszak. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 124-125. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 111-125
Prehrana -- Ekološki proizvodi -- Kanali distribucije
33
339
HA11-05603

VUČETIĆ, Šime, turistički komercijalist
Logistički menagement u funkciji održivog razvoja turističke destinacije / Šime Vučetić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 319-328
Turizam -- Destinacija -- Logistika -- Menadžment -- Održivi razvoj
33
338.48
HA11-05604

STOJANOVIĆ, Slobodan, ekonomist
Menadžment troškova nabave u trgovinskim i proizvodnim poduzećima / Slobodan Stojanović, Sandra Mrvica Mađarac. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: 19 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 79-89
Nabava -- Troškovi nabave -- Upravljanje troškovima
33
339
HA11-05605

ŽITKO, Mislav
Mjere štednje : napomene o krizi eurozone = Austerity measures : some remarsks on the eurozone crisis / Mislav Žitko ; translated from Croatian by Marina Miladinov.
Tema broja: Umjetnički rad u doba štednje. - Tekst na engl. jeziku: str. 14-19. - Bibliografija: 7 jed.
U: Frakcija. - ISSN 1331-0100. - (2011/2012), 60/61 ; str. 8-19
Ekonomska teorija -- Ekonomska kriza -- Umjetnost -- Državni intervencionizam -- Politika štednje -- Kejnzijanska ekonomija -- Keynesova škola -- Eurozona
MMF (Međunarodni monetarni fond)

33
793/794
HA11-05606

MAGDINČEVA-ŠOPOVA, Marija
Production and distribution of organic food : opportunity for development of rural areas in Macedonia / Marija Magdinčeva-Šopova. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 127-133
Ruralno područje -- Prehrana -- Ekološki proizvodi -- Distribucija -- Organizacije
33
HA11-05607

MEŠIĆ, Ishak
Rastuća uloga maloprodaje u kanalima distribucije / Ishak Mešić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 208-209. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 203-209
Maloprodaja -- Kanali distribucije -- Globalni odnosi -- Strukturne promjene
33
338
HA11-05608

JEREB, Borut
Risk assessment model and supply chain catalog / Borut Jereb, Tina Cvahte, Bojan Rosi. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: 4 jed.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 35-46
Lanac trgovina -- Upravljanje rizicima -- Procjena rizika
33
346
17
HA11-05609

VOJVODIĆ, Katija
Strategije opstanka malih neovisnih maloprodavača / Katija Vojvodić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 219-221. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 211-221
Konkurencija -- Kupovno ponašanje -- Maloprodajne strategije -- Maloprodavači
33
338
HA11-05610

PUPAVAC, Drago
Suvremeni pristupi upravljanju zalihama / Drago Pupavac. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografska bilješka uz tekst ; bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 47-58
Zalihe -- Modeli upravljanja -- Distribucija
33
338
HA11-05611

HORVAT, Đuro, ekonomist
Third party logistics in the function of centralized distribution / Đuro Horvat, Saša Rendulić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: 4 jed.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 73-78
Opskrba -- Centralizirana distribucija -- Integrirana informatika
33
334
HA11-05612

KNEŽEVIĆ, Blaženka
Uloga nabave u strategiji usmjerenoj na stvaranje vrijednosti : teorijski okvir / Blaženka Knežević, Tajana Cikač Vinter. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: str. 71-72. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 59-72
Nabava -- Strategija nabave -- Stvaranje vrijednosti -- Dodana vrijednost
33
336
HA11-05613

RENKO, Sanda
Uloga povjerenja u odnosima između trgovinskih i proizvodnih poduzeća / Sanda Renko. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: str. 23-24. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 13-24
Logistika -- Trgovci -- Dobavljači -- Suradnja -- Povjerenje
33
339
17
HA11-05614

SLABINAC, Maša
Uspješna reakcija na potražnju kupca : prošlost i budućnost / Maša Slabinac. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 290-292. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 279-292
Trgovina -- Proizvodnja -- Potražnja kupaca -- Opskrbni lanac -- Nove vrijednosti -- Potrošači
33
339
HA11-05615

KARIĆ, Marijan
Utjecaj informacija na profitabilnost kanala distribucije / Marijan Karić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 25-34
Ugovori -- Profitabilnost -- Kanal distribucije -- Asimetrija informacija -- Moralni hazard
33
346
17
HA11-05616

JUJNOVIĆ, Ivica
Utjecaj informacijske tehnologije na integraciju logističkih procesa / Ivica Jujnović. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 306-307. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 293-307
Trgovina -- Poslovanje -- Globalizacija -- Logistika -- Tržišta -- Informacijska tehnologija
33
339
HA11-05617

SUDARIĆ, Željko
Vertikalni marketing kao model suradnje između proizvođača i trgovanje automobilima / Željko Sudarić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 91-96
Distribucija -- Proizvođač -- Potrošač -- Vertikalni marketing -- Autoindustrija
33
339
HA11-05618

Vidi br.: HA11-06719

Vidi br.: HA11-06708

Vidi br.: HA11-06202

Vidi br.: HA11-06215

Vidi br.: HA11-05490

Vidi br.: HA11-05541

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

JUNGWIRTH, Ingrid
Gendered configurations : transborder professional careers of migrant women / Ingrid Jungwirth. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 117-120. - Sažetak ; rezjume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 1 ; str. 105-121  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Visokokvalificirane migracije -- Migranti -- Profesionalna karijera -- Žene -- Postsocijalističke zemlje
331
314
HA11-05619

JURČEVIĆ, Marinko
Metode ocjenjivanja uspješnosti na radu zaposlenika u prometnim poduzećima / Marinko Jurčević, Tomislav Stjepanović, Morana Ivaković Babić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 31 (2011) 5/6 ; str. 474-479
Prometno poduzeće -- Menadžment -- Ljudski potencijali -- Ocjenjivanje uspješnosti
331
656
HA11-05620

GREGUROVIĆ, Snježana
Obilježja migracijskih tokova i integracija novih imigrantskih grupa na tržištu rada u južnoeuropskim zemljama članicama Europske unije / Snježana Gregurović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 71-73. - Summary ; resume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 1 ; str. 57-75  
 Elektronička verzija članka
Imigranti -- Migracije -- Integracija imigranata -- Tržište rada
331
314
316
HA11-05621

BILIĆ, Andrijana
Transformacija radnopravnog odnosa / Andrijana Bilić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 755-794  
 Elektronička verzija članka
Radni odnos -- Pravna regulativa -- Subordinacija -- Globalizacija
331
HA11-05622

Vidi br.: HA11-05557

Vidi br.: HA11-05667

332   Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja

MULAOSMANOVIĆ, Admir
Razvoj Agrokomerca u svjetlu odbrambenog koncepta općenarodno odbrane (ONO) / Admir Mulaosmanović.
16. simpozij: "Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi, događaji, Zagreb", 23.-24. 4. 2010. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 63 jed. - Summary.
U: Bošnjačka pismohrana. - ISSN 1332-2362. - 10 (2011), 32/33 ; str. 368-390
Politika -- Ekonomija -- Općenarodna odbrana
332
HA11-05623

334   Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu

DAVIDOVIĆ, Milan
Distribucijski e-kanali klastera / Milan Davidović. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 169-183
Klasteri -- Poslovne mreže -- E-poslovanje -- E-trgovina -- Distribucijski e-kanali
334
336
HA11-05624

SEGETLIJA, Zdenko
Koncentracija funkcija i transparentnost tržišta : odlučujući čimbenici oblikovanja maloprodajnih poslovnih jedinica / Zdenko Segetlija. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 199-201. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 187-201
Veliki svjetski lanci -- Globalizacija -- Maloprodaja -- Poslovna jedinica
334
339
HA11-05625

BAKOVIĆ, Tomislav
Uloga inovacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća / Tomislav Baković & Dinko Ledić-Purić.
Bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 2 ; str. 27-42  
 Elektronička verzija članka
Mala poduzeća -- Srednja poduzeća -- Inovacije -- Poslovanje
334
HA11-05626

Vidi br.: HA11-05612

Vidi br.: HA11-05596

Vidi br.: HA11-06692

336   Financije. Bankarstvo. Novac

MIJATOVIĆ, Nikola
Financijske usluge unutar sustava PDV-a : pravno uređenje Europske unije i Republike Hrvatske / Nikola Mijatović. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 1 ; str. 38-47
Porez na dodanu vrijednost -- Financijske usluge -- Propisi
Europska unija

336
HA11-05627

MIJATOVIĆ, Nikola
Oporezivanje financijskog sektora : prijedlog Europske unije / Nikola Mijatović. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 3/4 ; str. 54-59
Financijski sustav -- Porezi
Europska unija

336
HA11-05628

BOGOVAC, Jasna
Teorijski modeli financijske strukture trgovačkih društava i njihovi poreznopravni aspekti / Jasna Bogovac. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 5 ; str. 1561-1600  
 Elektronička verzija članka
Poreznopravni sustav -- Financijska struktura -- Porez na dobit
336
347.7
HA11-05629

Vidi br.: HA11-05596

Vidi br.: HA11-05624

Vidi br.: HA11-05613

Vidi br.: HA11-05598

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

FELETAR, Petar, geograf
Industrija Podravine – od manufaktura do deindustrijalizacije : (glavne etape i procesi) / Petar Feletar. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 159-161. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 10 (2011), 20 ; str. 115-162  
 Elektronička verzija članka
Industrija -- Manufaktura -- Deindustrijalizacija -- Deruralizacija
338
HA11-05630

Vidi br.: HA11-05608

Vidi br.: HA11-05611

Vidi br.: HA11-05632

Vidi br.: HA11-05631

Vidi br.: HA11-05871

Vidi br.: HA11-05610

338.48   Turizam

ANDRLIĆ, Berislav
E-distribucijske mogućnosti web site-ova u vinskom turizmu / Berislav Andrlić, Iva Andler, Ana Galić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 167-168. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 151-168
Ugostiteljstvo -- Vinski turizam -- E-marketing -- E-distribucija -- Promocija
338.48
338
HA11-05631

RUŽIĆ, Pavlo
Inovativni oblici distribucije i prodaje vina u turizmu Istre / Pavlo Ružić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 149-150. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 141-150
Turizam -- Turističko tržište -- Vinska ponuda -- Distribucija -- Prodaja
338.48
338
HA11-05632

MAJEWSKA, Justyna
Stimulating regional intellectual capital with knowledge intensive services in tourism / Justyna Majewska & Szymon Truskolaski. - Ilustr.
International conference "Managing services in the knowledge economy", Vila Nova de Famalicão, July 13-15, 2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 2 ; str. 7-23  
 Elektronička verzija članka
Intelektualni kapital -- Znanje -- Usluge -- Turizam
338.48
HA11-05633

BENIĆ, Ivica
Utjecaj pomorskih krstarenja na turističku destinaciju / Ivica Benić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 5 (2011), 2 ; str. 43-66  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Krstarenje -- Turističke destinacije -- Okoliš -- Održivi razvoj
338.48
HA11-05634

Vidi br.: HA11-06139

Vidi br.: HA11-05604

Vidi br.: HA11-06140

Vidi br.: HA11-05744

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

PLAZIBAT, Ivana
Flagship stores as a method of entering international markets / Ivana Plazibat, Slađana Brajević.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 223-226
Međunarodna trgovina -- Maloprodaja -- Brendovi -- Tržišno pozicioniranje
339
HA11-05635

JAGIĆ, Tea
Ocjena vertikalnih koncentracija Europske komisije nakon stupanja na snagu smjernica za ocjenu nehorizontalnih koncentracija : na primjerima odluka TomTom/Tele Atlas i Nokia/NAVTEQ / Tea Jagić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 5 ; str. 1601-1624  
 Elektronička verzija članka
Nove tehnologije -- Tržište novih tehnologija -- Tržišno natjecanje -- Vertikalne koncentracije
Europska Unija

339
347.7
HA11-05636

HORAK, Hana
Problemi implementacije Direktive o uslugama u pravo RH : odustajanje od socijalnog modela na nacionalnom nivou? / Hana Horak, Kosjenka Dumančić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; résumé ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 703-729  
 Elektronička verzija članka
Europsko pravo -- Direktiva o uslugama -- Slobodno tržište usluga -- Liberalizacija tržišta
Europska unija -- Europski parlament

339
HA11-05637

Vidi br.: HA11-06166

Vidi br.: HA11-05605

Vidi br.: HA11-05614

Vidi br.: HA11-05618

Vidi br.: HA11-05603

Vidi br.: HA11-05625

Vidi br.: HA11-05617

Vidi br.: HA11-05615

Vidi br.: HA11-05674

Vidi br.: HA11-05434

Vidi br.: HA11-05599

Vidi br.: HA11-05600

Vidi br.: HA11-05595

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

Vidi br.: HA11-05549

Vidi br.: HA11-05427

341   Međunarodno pravo

TOŠEVA-KARPOWICZ, Ljubinka
Američka legislativa o imigraciji 1864.-1917.i / Ljubinka Toševa Karpowicz.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 903-926  
 Elektronička verzija članka
Ured za imigraciju i naturalizaciju, 1906.
Pravni propisi -- Zakoni -- Imigranti -- Imigracija -- Useljenici -- Naturalizacija -- Dillinghamova komisija

341
HA11-05638

MUNIVRANA Vajda, Maja
Etničko čišćenje kao oblik genocida? : hrvatsko zakonodavstvo i praksa u svjetlu međunarodnih izvora / Maja Munivrana Vajda.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1921-1948  
 Elektronička verzija članka
Etničko čišćenje -- Genocid -- Zločin protiv čovječnosti -- Međunarodno pravo
341
HA11-05639

GAVRILOVIĆ, Danijela
Međunacionalni odnosi i zaštita manjinskih prava u Srbiji / Danijela Gavrilović, Nevena Petrušić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 436-438. - Sažetak ; summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 3 ; str. 419-439  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Međunacionalni odnosi -- Prava nacionalnih manjina
341
327
HA11-05640

KRAPAC, Davor
Međunarodni kazneni sudovi / Davor Krapac.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 80 jed. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 48 (2011)=knj.510 ; str. 165-232  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno kazneno pravo -- Međunarodni kazneni sudovi -- Kazneni postupak -- Neovisnost sudaca
341
HA11-05641

BOUČEK, Vilim
Međunarodni ugovori : izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije / Vilim Bouček.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1795-1836  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno pravo -- Međunarodni ugovori -- Privatno pravo
Europska unija

341
HA11-05642

DEGAN, Vladimir-Đuro
Odgovornost za zločin agresije u svim njegovim aspektima / Vladimir Đuro Degan.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 48 (2011)=knj.510 ; str. 233-289  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno kazneno pravo -- Međunarodni kazneni sudovi -- Međunarodni vojni tribunali -- Zločin -- Agresija
Povelja UN-a

341
HA11-05643

METELKO-ZGOMBIĆ, Andreja
Sukcesije država od 1918. do danas na području Republike Hrvatske i njihov utjecaj na državljanstvo fizičkih osoba / Andreja Metelko-Zgombić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 829-855  
 Elektronička verzija članka
Sukcesija država -- Državljanstvo
341
HA11-05644

KLAJNER, Milena
Utjecaj Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina na razvoj ostvarivanja prava nacionalnih manjina : trinaest godina nakon stupanja na snagu / Milena Klajner.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 3 ; str. 441-446  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Prava nacionalnih manjina
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

341
327
HA11-05645

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

TATALOVIĆ, Siniša
Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj / Siniša Tatalović, Tomislav Lacović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 21 jed. - Summary ; resume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 3 ; str. 375-391  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Prava nacionalnih manjina -- Zaštita
342
323
HA11-05646

BAČIĆ, Arsen
Promjene Ustava RH (2010.) i tendencije kompenzatornog konstitucionalizma / Arsen Bačić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 48 (2011)=knj.510 ; str. 141-164  
 Elektronička verzija članka
Ustavno pravo -- Konstitucionalizam
Ustav RH

342
HA11-05647

KOVAČ, Polona
Šutnja uprave između teorije i prakse u Sloveniji / Polonca Kovač.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 869-902  
 Elektronička verzija članka
Upravni postupak
342
HA11-05648

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

SAVIĆ, Vanja-Ivan
Kaznena odgovornost pravnih osoba u sustavu opće teorije prava i razmatranje o Alschulerovoj teoriji / Vanja-Ivan Savić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1949-1974  
 Elektronička verzija članka
Alschulerova teorija -- Pravne osobe -- Kaznena odgovornost -- Pravni sustav -- Filozofija pravne znanosti
343
347
HA11-05649

MATIJEVIĆ, Berislav
Kazneni zakon / Berislav Matijević. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 10 ; str. 62-65
Kazneni zakon -- Materijalno kazneno zakonodavstvo
343/344
HA11-05650

KALEB, Zorislav
Kazneno djelo zlouporabe i prijevare u osiguranju u sudskoj praksi / Zorislav Kaleb. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 3/4 ; str. 28-41
Kazneno djelo -- Osiguranje -- Sudska praksa -- Prijevara -- Zlouporaba
343/344
368
HA11-05651

KRNJAJIĆ, Biljana
Projekt Izbori se za svoja prava kroz likove iz priča i bajki : (program suzbijanja trgovine djecom i ljudima) / Biljana Krnjajić, Martina Pavković. - Ilustr.
Bibliografija i izvori: 7 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 315-321
Trgovanje ljudima -- Trgovanje djecom -- Prava djece -- Osnovna škola -- Projekt
343/344
372
HA11-05652

ŽUPARIĆ, Josip, ekonomist
Uloga zajednice u prevenciji maloljetničke delikvencije / Josip Župarić.
Bibliografija: 7 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 391-396
Maloljetnička delikvencija -- Prevencija
343/344
HA11-05653

Vidi br.: HA11-05929

346   Gospodarsko pravo. Pravo državnog nadzora nad gospodarstvom

ZLATOVIĆ, Dragan
Priznanje, trajanje i učinci žiga prema novom žigovnom pravu Bosne i Hercegovine / Dragan Zlatović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 927-952  
 Elektronička verzija članka
Žig -- Žigovno pravo -- Međunarodna registracija
346
HA11-05654

Vidi br.: HA11-05616

Vidi br.: HA11-05609

347   Građansko pravo

PETRAK, Marko, pravnik
Error in substantia u klasičnom rimskom pravu / Marko Petrak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1837-1880  
 Elektronička verzija članka
Rimsko pravo -- Ugovorno pravo -- Uređenje zablude -- Odgovornost -- Materijalni nedostaci
347
HA11-05655

BIHAR, Željko
Intelektualno vlasništvo : poslovno sredstvo za male i srednje tvrtke / Željko Bihar. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Tekstil. - ISSN 0492-5882. - 60 (2011), 7 ; str. 338-353
Intelektualno vlasništvo -- Tekstilna industrija
347
HA11-05656

GARAŠIĆ, Jasnica
Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj / Jasnica Garašić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 5 ; str. 1487-1514  
 Elektronička verzija članka
Dužnik -- Potrošač -- Stečaj -- Osobni bankrot
347
HA11-05657

ŠTAMBUK, Darijan
Odabir primjenjive teorije kauzaliteta u ocjeni naknade štete / Darijan Štambuk. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 6 ; str. 50-57
Odgovornost za štetu -- Kauzalna odgovornost -- Naknada štete
347
HA11-05658

ŠIROLA, Nina
Odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću za nedopušten zahvat u imovinu društva / Nina Širola.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 5 ; str. 1687-1728  
 Elektronička verzija članka
Društvo s ograničenom odgovornošću -- Članska odgovornost -- Unutarnja odgovornost -- Vanjska odgovornost
347
HA11-05659

GRGUREV, Ivana
Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala : spolna diskriminacija? / Ivana Grgurev, Petar Ceronja.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1881-1919  
 Elektronička verzija članka
Društvo kapitala -- Uprava -- Žene -- Trudnoća -- Spolna diskriminacija
Europsak unija

347
HA11-05660

BILIĆ, Antun
Ugovor u korist trećega / Antun Bilić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1975-3033  
 Elektronička verzija članka
Ugovorni odnosi -- Stjecanje prava -- Prava trećega
347
HA11-05661

ŠIMOVIĆ, Ivan
Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost / Ivan Šimović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 5 ; str. 1625-1686  
 Elektronička verzija članka
Zaposleni maloljenici -- Poslovna sposobnost -- Parnična sposobnost -- Ustavno pravo -- Sudska zaštita
347
HA11-05662

Vidi br.: HA11-05649

Vidi br.: HA11-05855

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

MUČNJAK, Dorja
Creative Commons : kreativni oblik zaštite autorskih prava / Dorja Mučnjak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 182-188. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 54 (2011), 4 ; str. 161-188  
 Elektronička verzija članka
Autorsko pravo -- Intelektualno vlasništvo
347.7
02
HA11-05663

MIJATOVIĆ, Nikola
O nekim aspektima nadzornog odbora : odredbe ZTD-a i postojeća praksa / Nikola Mijatović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 9 ; str. 58-66
Dioničko društvo -- Nadzorni odbor
347.7
HA11-05664

BRAUT Filipović, Mihaela
Odgovornost društva majke za obveze društva kćeri / Mihaela Braut Filipović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 795-828  
 Elektronička verzija članka
Pravna osobnost -- Društvo majka -- Društvo kćer -- Ugovorne obveze -- Odgovornost -- Sudska praksa
347.7
HA11-05665

Vidi br.: HA11-06279

Vidi br.: HA11-05636

Vidi br.: HA11-05629

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

ĆORIĆ, Dorotea
Direktiva EU o onečišćenju mora s brodova i nadležnosti obalnih država / Dorotea Ćorić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 857-867  
 Elektronička verzija članka
Onečišćenje mora -- Povreda MARPOL propisa -- Nehaj -- Odgovornost -- Neškodljiv prolazak -- Oštećenja tankera
348/349
HA11-05666

GRGUREV, Ivana
Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala : spolna diskriminacija? / Ivana Grgurev, Petar Ceronja.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 6 ; str. 1881-1919  
 Elektronička verzija članka
Opoziv imenovanja -- Otkaz -- Spolna diskriminacija -- Trudnoća -- Predmet Danosa
348/349
331
HA11-05667

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

KOPRIĆ, Ivan
Good administration as a ticket to the European administrative space. / Ivan Koprić, Anamarija Musa, Goranka Lalić Novak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung ; sadržaj.
U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 0350-2058. - 61 (2011), 5 ; str. 1515-1560  
 Elektronička verzija članka
35
061
HA11-05668

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

Vidi br.: HA11-06676

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

TRBOLA, Robert
Barriers to integration of immigrants and integration policy in the Czech Republic with focus on stakeholders and their co-operation / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 25 jed. - Sažetak ; rezjume.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 27 (2011), 1 ; str. 77-104  
 Elektronička verzija članka
Društvena integracija -- Migracije -- Integracija imigranata -- Socijalni rad -- Nevladine organizacije
364
314
316
HA11-05669

LUKETIN, Dalma
Doprinos CAP programa kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom "Jedno od 5" / Dalma Luketin.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 45-47
Seksualno nasilje -- Djeca
Vijeće Europe -- CAP program

364
HA11-05670

RUSAC, Silvia
Nasilje nad starijim osobama u ustanovama / Silvia Rusac, Ana Čizmin.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 51-58  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Nasilje -- Zlostavljanje -- Ustanova zdravstvene i socijalne skrbi -- Prevencija
364
HA11-05671

UČUR, Marinko Đ.
Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi : prepreke u ostvarivanju prava / Marinko Đ. Učur, Sandra Laleta, Vanja Smokvina.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; riassunto.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991). - ISSN 1330-349X. - 32 (2011), 2 ; str. 677-701  
 Elektronička verzija članka
Socijalna skrb -- Zaštita nemoćnih -- Pravna regulativa
364
HA11-05672

TOMICA, Danijela
Projekt Prevencije nasilja u mladenačkim vezama / Danijela Tomica. - Ilustr.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 167-175
Nasilno ponašanje -- Partnersko nasilje -- Mladi -- Srednja škola -- Projekt
364
371
HA11-05673

Vidi br.: HA11-05693

Vidi br.: HA11-05713

366   Potrošnja. Zaštita potrošača

MARTINOVIĆ, Maja
Etička pitanja vezana uz proizvod kao dio marketinškog spleta / Maja Martinović, Valentina Pirić, Andrijana Mušura.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 66 (2011), 4 ; str. 531-549  
 Elektronička verzija članka
Marketing -- Marketinška praksa -- Poslovna etika -- Proizvod -- Manipulacije -- Zaštita potrošača
366
339
17
HA11-05674

368   Osiguranje

ĆURKOVIĆ, Marijan
Francuski sustav naknade šteta nastalih u cestovnom prometu : uz 25.-godišnjicu Badinterova zakona / Marijan Ćurković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 7/8 ; str. 34-44
Cestovni promet -- Osiguranje -- Naknada štete -- Badinterov zakon
368
656
HA11-05675

BOTICA Jukić, Nensi
Malo štedimo, a za 3. mirovinski stup gotovo i ne znamo / Nensi Botica Jukić. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 1 ; str. 58-64
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski sustav -- Demografske promjene -- Umirovljenici -- Istraživanje
368
HA11-05676

PAŠTAR Krnčević, Anđela
Mirovinski jaz / Anđela Paštar Krnčević. - Ilustr.
Bibliografija i izvori: 36 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 1 ; str. 48-57
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski sustav -- Demografski trendovi
368
HA11-05677

BABIĆ, Mirjana
Mjerenje intelektualnog kapitala u funkciji povećanja uspješnosti osiguravajućeg društva / Mirjana Babić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i izvori: 30 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 9 ; str. 49-57
Osiguranje -- Intelektualni kapital -- Osiguravajuća društva
368
HA11-05678

ZELENIKA, Ratko
Model sustavnog rasta i razvoja osiguravateljne industrije u RH / Ratko Zelenika, Danijela Prelec Stojanović. - Ilustr.
Bibliografija i izvori: 21 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 3/4 ; str. 60-77
Osiguravajuća društva -- Poslovanje -- Razvoj -- Analiza
368
HA11-05679

ŠEVIĆ, Jadranka
Nova kriza - analitičari između straha i nade u oporavak / Jadranka Šević. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 10 ; str. 54-59
Osiguranje -- Mirovinski fondovi -- Financijska kriza
368
HA11-05680

NJEGOMIR, Vladimir
Obveznice za katastrofalne štete / Vladimir Njegomir. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 7/8 ; str. 50-61
Osiguranje -- Reosiguranje -- Katastrofalne štete -- Obveznice
368
HA11-05681

KALAUZ, Ana, pravnica
Odgovornost za štetu pri kontaktu vozila i divljači / Ana Kalauz. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 7/8 ; str. 45-49
Cestovni promet -- Osiguranje odgovornosti -- Odgovornost za štetu -- Divljač na cesti
368
656
HA11-05682

NJEGOMIR, Vladimir
Poljoprivredna proizvodnja i rizici / Vladimir Njegomir. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 6 ; str. 58-67
Osiguranje poljoprivrede -- Poljoprivredna proizvodnja -- Rizici
368
631/635
HA11-05683

PAVIĆ, Drago
Posebna mjerila za djelomične (kargo) štete / Drago Pavić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 5 ; str. 42-51
Pomorsko osiguranje -- Osiguranje robe -- Naknada štete
368
HA11-05684

ŠAPINA-PEZELJ, Veronika
Prijedlog poboljšanja sustava isplata mirovina i pregled mirovinskih sustava u zemljama članicama OECD-a / Veronika Šapina-Pezelj. - Ilustr.
Izvori: 2 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 9 ; str. 34-39
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski sustavi -- Osiguravajuća društva -- Mirovinski fondovi
368
HA11-05685

ŠTULIĆ, Arlena
Solvency II - uvođenje kontrolne funkcije usklađenosti / Arlena Štulić. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 10 ; str. 46-49
Osiguranje -- Osiguravajuća društva -- Solventnost
368
HA11-05686

PREMOR Andrijanić, Mihaela
Tržište obveznog osiguranja od autoodgovornosti u Hrvatskoj / Mihaela Premor Andrijanić. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 5 ; str. 61-71
Obvezno osiguranje -- Automobilska odgovornost -- Tržište -- Istraživanje
368
HA11-05687

PREMOR Andrijanić, Mihaela
Tržište osiguranja u 2010. godini / Mihaela Premor Andrijanić. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 2 ; str. 32-48
Osiguranje -- Tržište osiguranja -- Analiza
368
HA11-05688

IVANDIĆ Vidović, Darija
Upravljanje operativnim rizicima i poslovnim procesima u osiguranju / Darija Ivandić Vidović. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 52 (2011), 10 ; str. 36-44
Osiguranje -- Operativni rizici -- Poslovni procesi
368
658
HA11-05689

ŠEVIĆ, Jadranka
Žene vode trećinu hrvatskog osiguranja / Jadranka Šević. - Ilustr.
U: Osiguranje (Zagreb). - ISSN 1330-9692. - 51 (2011), 2 ; str. 50-55
Osiguranje -- Menadžeri -- Žene
368
HA11-05690

Vidi br.: HA11-06162

Vidi br.: HA11-05651

37   Obrazovanje

IVANČIĆ-MANDIĆ, Sonja
Afrika / Sonja Ivančić Mandić. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 235-238
Predškolski odgoj -- Projekt
372
HA11-05691

GILJANOVIĆ, Darinka
Artefiletika / Darinka Giljanović. - Ilustr.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografija: 3 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 33-37
Predškolski odgoj -- Likovni odgoj -- Artefiletika
372
73/76
HA11-05692

LUKIĆ, Ivana, profesor rehabilitator
CAP program za djecu s intelektualnim poteškoćama / Ivana Lukić, Danijela Pavić, Dejana Varnica. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 153-166
Nasilje među djecom -- Vršnjačko nasilje -- Zlostavljanje djece -- Djeca s intelektualnim poteškoćama -- Nasilje u školi -- Program prevencije napada na dijete
371
364
HA11-05693

ALAJBEG, Jolanda
Cvijeće : livadno i vrtno / Jolanda Alajbeg, Marina Stipčić. - Ilustr.
Bibliografija: 2 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 167-168
Cvijeće -- Predškolski odgoj -- Projekt
372
HA11-05694

ĆURIN, Sanja
Dižemo glas za Zemlje spas : projekt / Sanja Ćurin, Veronika Puljić, Sendi Petrić, Ivana Vidošević. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 219-224
Zaštita prirode -- Predškolski odgoj -- Projekt
372
502
HA11-05695

ČAGALJ, Zvjezdana
Dramsko-scenski program u dječjem vrtiću : forum - kazalište i mogućnost njegove primjene u dječjem vrtiću / Zvjezdana Čagalj. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 243-250
Predškolski odgoj -- Dramsko-scenski odgoj -- Kazalište -- Dječji vrtić
372
792
HA11-05696

BUBIĆ, Milka, odgojiteljica
Drevni Egipat / Milka Bubić, Maja Rogić. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 193-198
Stare kulture -- Piramide -- Egipćani -- Predškolski odgoj
372
930.85
HA11-05697

VUKELJA, Tihomir
Fizika u hrvatskim pučkim školama sredinom 19. stoljeća / Tihomir Vukelja. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 1330-7134. - 29 (2011) ; str. 273-310  
 Elektronička verzija članka
Pučke škole -- Fizika
372
373
53
HA11-05698

LAZIĆ, Maja, defektologinja
Integrirati osjete je zabavno / Maja Lazić, Ivanka Jasenko, Đurđa Romić, Ančica Šiprak.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 189-191
Osjetila -- Stimulacija osjetila -- Senzomotorički razvoj -- Djeca predškolske dobi
372
HA11-05699

GASNER, Dijana
Iskustva u vođenju razvojnih mapa za djecu / Dijana Gasner. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 149-152
Razvojne mape -- Djeca predškolske dobi
372
HA11-05700

KOSIĆ, Andrea
Istraživačko spoznajne aktivnosti u funkciji suradničkog učenja djece predškolske dobi u području vremenske dimenzije / Andrea Kosić, Renata Šaler, Željka Bartaković-Pleteš. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 113-118
Predškolski odgoj -- Mjerenje vremena -- Pojam vremena -- Sat -- Kalendar -- Vremeplov -- Projekt
372
HA11-05701

BOROVAC, Biljana
Još nešto o pisanju / Biljana Borovac.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 43-44
Predškolski odgoj -- Pisanje -- Vještina pisanja -- Metode
372
HA11-05702

MATOŠIĆ, Danijela
Maslina / Danijela Matošić, Jadranka Ovas, Marica Brnić, Anka Slipčević. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 143-148
Maslina -- Maslinovo ulje -- Zdrava hrana -- Projekt
372
HA11-05703

BARIŠIĆ-RUŽIĆ, Mijat
Matematička igraonica / Mijat Barišić-Ružić.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 221-226
Nastava matematike -- Kvaliteta nastave
372
HA11-05704

STRUNJE, Ana
Mi želimo, --- možemo / Ana Strunje, Sanda Poličak.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 109-112
Predškolski odgoj -- Kvaliteta življenja -- Suradnja -- Samopouzdanje -- Empatija -- Socijalne vještine -- Intelektualne sposobnosti -- Projekt
372
159.9
HA11-05705

PJEVAC, Antonela
Moj Stobreč : "naš mali grad" / Antonela Pjevac. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 125-128
Predškolski odgoj -- Zavičaj -- Povijesno-kulturna baština -- Običaji
372
39
HA11-05706

TURKOVIĆ, Snježana
Oblikovanje situacije učenja djece rane dobi / Snježana Turković. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 229-234
Predškolski odgoj -- Učenje -- Doživljajno učenje -- Djeca rane dobi
372
159.9
HA11-05707

VAROŠANEC, Sanja
Opus profesora Zdravka Kurnika / Sanja Varošanec.
Popis radova Z. Kurnika: str. 7-11.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 4-11
Kurnik, Zdravko
Nastava matematike -- Metodika nastave

371
51
01
HA11-05708

VUJIĆ, Vesna, profesorica hrvatskog jezika
Panoramski i recitalni sati književnosti / Vesna Vujić.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 217-219
Nastava hrvatskog jezika -- Nastava književnosti -- Lektira
372
HA11-05709

MARINOVIĆ Batić, Mira
Plovila : projekt / Mira Marinović Batić. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 199-201
Plovila -- Brodovi -- Predškolski odgoj -- Projekt
372
656
HA11-05710

BATINIĆ Likovska, Olga
Poticanje razvoja rane pismenosti / Olga Batinić Likovska, Suzana Perić. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 215-218
Pismenost -- Rana pismenost -- Djeca predškolske dobi -- Projekt
372
HA11-05711

ANIČIĆ, Iris, odgojiteljica
Praćenje komunikacije među djecom od 1 do 2 godine / Iris Aničić, Jasna Mlinar.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 163-166
Komunikacija -- Suradnja -- Socijalizacija -- Djeca -- Projekt
372
HA11-05712

BOROVAC, Biljana
Predškolski CAP program / Biljana Borovac.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 39-41
Zlostavljanje djece -- Prevencija -- Dječji vrtići
CAP program

372
364
HA11-05713

KRAMPAČ-GRLJUŠIĆ, Aleksandra
Prevalencija djece s teškoćama integrirane u redovni osnovnoškolski sustav / Aleksandra Krampač-Grljušić i Mirela Grgić. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 156-163
Djeca s teškoćama -- Škola -- Obrazovanje -- Prevalencija -- Inkluzija
37
HA11-05714

LOZIĆ, Lorena
Prevencija poremećaja u prehrani djece predškolske dobi / Lorena Lozić, Vjekoslav Krželj, Davor Mikas.
Bibliografija: 8 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 177-182
Prehrana -- Poremećaji u prehrani -- Djeca predškolske dobi
372
613
HA11-05715

LENDIĆ, Elza
Priče iz davnine / Elza Lendić, Ana Tarašić, Klara Petrić. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 159-162
Bajke -- Hrvatska književnost -- Dramski odgoj -- Likovni odgoj -- Djeca predškolske dobi -- Projekt
Brlić-Mažuranić, Ivana

372
821.163.42
HA11-05716

MAMULA, Anja
Projekt "Zemlja i Svemir" / Anja Mamula, Radojka Zatezalo, Silvija Ribarić, Martina Livojević. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 129-134
Predškolski odgoj -- Zemlja -- Svemir -- Prirodne pojave -- Projekt
372
911
HA11-05717

ŠIMUNIĆ, Sandra
Projekt Dinosauri / Sandra Šimunić, Ljerka Tomić. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 191-195
Predškolski odgoj -- Dinosauri -- Projekt
372
HA11-05718

ROUDI, Bernarda
Rastimo uz radoznalost / Bernarda Roudi.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 135-138
Predškolski odgoj -- Radoznalost -- Dijete istraživač
372
HA11-05719

JAKOVLJEVIĆ, Vesna, učiteljica
Razredni projekt Uvažavamo različitosti - svima biti prijatelj / Vesna Jakovljević, Josipa Paun Hujber. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 205-210
Odgojne vrijednosti -- Moralne vrijednosti -- Prijateljstvo -- Školski projekt
372
HA11-05720

VICAN-VIŠIĆ, Dijana
Reformske smjernice predškolskog odgoja s posebnim osvrtom na Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje / Dijana Vican.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 7-21
Predškolski odgoj -- Opće obvezno obrazovanje -- Srednjoškolsko obrazovanje -- Reformske smjernice -- Kurikulum
371
372
HA11-05721

OGRIZOVIĆ, Ljiljana
Rizična ponašanja učenika viših razreda osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije / Ljiljana Ogrizović. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 141-151
Učenici -- Poremećaji ponašanja -- Rizična ponašanja -- Istraživanje
371
HA11-05722

BUOTIĆ, Lovorka
Stanovnici mora / Lovorka Buotić, Andrijana Padovan. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 183-188
More -- Stanovnici mora -- Predškolski odgoj -- Projekt
372
HA11-05723

STRMOTIĆ, Antun, pedagog
Sto osamdeset godina škole u Komletincima / Antun Strmotić. - Ilustr.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 375-382
Osnovna škola -- Povijesni pregled
371
HA11-05724

LJUBIČIĆ, Snježana
Stres u školi / Snježana Ljubičić. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 67-82
Stres -- Škola -- Učitelji -- Pedagozi -- Učenici -- Roditelji -- Istraživanje
371
159.9
HA11-05725

SLAVINJAK, Tamara
Suradnja s roditeljima kroz provođenje pedagoških radionica / Tamara Slavinjak. - Ilustr.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografija: 21 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 87-96
Roditelji -- Suradnja -- Pedagoške radionice -- Dječji vrtić
372
HA11-05726

LANDEKA, Marko
Školovanje i status učitelja u prošlosti / Marko Landeka.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 367-373
Učitelji -- Školovanje -- Status učitelja -- Povijest školstva
371
HA11-05727

MILOŠEVIĆ, Sanja
Školski projekt Odgojne i moralne vrijednosti / Sanja Milošević.
Bibliografija: 2 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 201-204
Odgojne vrijednosti -- Moralne vrijednosti -- Školski projekt
372
HA11-05728

RADMAN Podrug, Ljiljana
Teorija izbora u teoriji i praksi predškolskog odgoja / Ljiljana Radman.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografija: 3 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 77-79
Predškolski odgoj -- Teorija izbora -- Odgoj i obrazovanje
372
159.9
HA11-05729

VRANJKOVIĆ, Ljiljana
Tjelovježba i način ishrane učenika / Ljiljana Vranjković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 3 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 55-66
Tjelovježba -- Prehrana -- Poremećaji u prehrani -- Pretilost -- Hipokinezija -- Učenici
371
613
HA11-05730

MATIĆ, Radojka
U Kozarčevoj šumi / Radojka Matić. - Ilustr.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 211-216
Nastava hrvatskog jezika -- Lektira -- Terenska nastava -- Iskustveno učenje
372
HA11-05731

LOŽNJAK, Boris
U svijetu crtića / Boris Ložnjak, Damir Kučan. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 139-142
Djeca predškolske dobi -- Animirani film -- Animirani likovi -- Crtići
372
791
HA11-05732

NINČEVIĆ, Snježana
U svijetu vila i vilenjaka : projekt "Vile" / Snježana Ninčević. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 225-228
Bajke -- Vile -- Dječja mašta -- Predškolski odgoj -- Projekt
372
HA11-05733

KULIĆ, Mirjana
Upoznajmo planet Zemlju zajedno / Mirjana Kulić, Mirela Papuga. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 185-189
Predškolski odgoj -- Geografija -- Kontinenti -- Radionica
372
HA11-05734

VUJIĆ, Dijana
Život / Dijana Vujić, Nataša Munivrana.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 153-157
Život -- Ljubav -- Preci -- Tijelo -- Djeca predškolske dobi -- Projekt
372
HA11-05735

Vidi br.: HA11-05803

Vidi br.: HA11-05673

Vidi br.: HA11-05865

Vidi br.: HA11-06426

Vidi br.: HA11-05652

Vidi br.: HA11-05443

Vidi br.: HA11-05579

Vidi br.: HA11-05866

Vidi br.: HA11-05578

Vidi br.: HA11-05498

Vidi br.: HA11-05505

Vidi br.: HA11-05721

Vidi br.: HA11-05802

Vidi br.: HA11-05761

Vidi br.: HA11-05433

Vidi br.: HA11-05777

Vidi br.: HA11-05772

Vidi br.: HA11-05506

Vidi br.: HA11-06260

Vidi br.: HA11-05874

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

MIKAS, Davor
Poticanje razvoja socijalne kompetencije u dječjem vrtiću / Davor Mikas, Bernarda Roudi. - Ilustr.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu. - Bibliografija: 14 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 23-32
Dječji vrtići -- Socijalna kompetencija -- Djeca predškolske dobi
373
HA11-05736

Vidi br.: HA11-05779

Vidi br.: HA11-05801

Vidi br.: HA11-05698

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

Vidi br.: HA11-05789

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

ŠKILJAN, Filip
Cazinska krajina i svakodnevni život krajiške obitelji u prvoj polovini 20. stoljeća / Filip Škiljan.
16. simpozij: "Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi, događaji, Zagreb", 23.-24. 4. 2010. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: jed. - Summary.
U: Bošnjačka pismohrana. - ISSN 1332-2362. - 10 (2011), 32/33 ; str. 37-64
Muslimani -- Obitelj -- Tradicija -- Vjera -- Običaji
39
HA11-05737

VUKOVIĆ, Ivana, etnologinja
Gospa od sniga u kontekstu bolske marijanske pobožnosti / Ivana Vuković. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 18 (2011) ; str. 5-52
Marijanska pobožnost -- Pučka pobožnost -- Vjerovanja
Bogorodica -- Gospa od sniga -- Gospa od Karmela -- Gospa od milosti -- Vela Gospa

39
23/28
HA11-05738

KALE, Jadran
Lokalna kultura za svjetsko čuvenje : prijedlog za uvrštavanje Luna u Popis svjetske baštine / Jadran Kale. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 4 ; str. 60-74
Lokalna kultura -- Kulturni krajolik
39
HA11-05739

ŽURA, Slava
Lužički Srbi : najmanji slavenski narod / Slavica Žura Vrkić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 18 (2011) ; str. 93-130
Lužički Srbi -- Zapadni Slaveni -- Narodne priče -- Pjesme -- Jezik -- Običaji -- Vjerovanja
39
811.16
821.16
HA11-05740

VOJNOVIĆ-TRAŽIVUK, Branka
Mapa Dalmazia - I. Cantinotti : iz etnografskog muzeja Split / Branka Vojnović-Traživuk. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 18 (2011) ; str. 145-159
Likovne mape -- Narodna nošnja -- Dalmatinski motivi
Cantinottti, Innocente
Etnografski muzej Split

39
73/76
HA11-05741

TROŠELJ, Mirjana
Mitske predaje i legende južnovelebitskog Podgorja / Mirjana Trošelj. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 2/3 ; str. 76-110
Narodna predaja -- Mitovi -- Legende
39
HA11-05742

SIMONČIČ, Katarina Nina
Na razmeđu kultura: odijevanje i moda Dubrovnika i Splita u 16 st. / Katarina Nina Simončič.
Tematski blok: Transgresije: tijelo suvremene mode. - Bibliografija: 8 jed.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 319-325
Odijevanje -- Moda -- Kultura -- Tekstilna proizvodnja -- Crna boja -- Trgovina
39
HA11-05743

ZORIČIĆ, Paško
Narodna baština u službi turizma : primjer ruralne etno-turističke ponude : Etnoland "Dalmati", Pakovo Selo. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 18 (2011) ; str. 67-92
Ruralni turizam -- Tradicijsko graditeljstvo
39
338.48
HA11-05744

SAWCHUK, Kim
Priča o upisivanju/modnih izjava / Kim Sawchuk ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Tematski blok: Transgresije: tijelo suvremene mode. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 295-307
Moda -- Odjeća -- Alegorija -- Žena -- Tijelo -- Književnost -- Estetika -- Postmodernizam
39
111.852
HA11-05745

HLANUDA-VEGAR, Mira
Ženska oglavlja iz fundusa Zavičajnog muzeja Biograd na moru / Mira Hlanuda-Vegar. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Ethnologica Dalmatica. - ISSN 0353-9210. - 18 (2011) ; str. 53-65
Otočanke -- Ženska nošnja -- Nakit
Zavičajni muzej Biograd na moru

39
HA11-05746

Vidi br.: HA11-06307

Vidi br.: HA11-05706

Vidi br.: HA11-05486

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


ŠUVELJAK, Maja
Žene u povijesti prirodoslovnih znanosti / Maja Šuveljak. - Ilustr.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija: Rukopisi i internetski izvori.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 11-14
Prirodne znanosti -- Povijest znanosti -- Žene prirodoznanstvenice
5
HA11-05747

502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

MILOŠEVIĆ-PUJO, Branka
IMO-va legislativa na području onečišćenja zraka emisijom ispušnih plinova : revizija Priloga VI. MARPOL-a / Branka Milošević-Pujo, Nataša Jurjević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 31 (2011) 3/4 ; str. 191-195
Onečišćenje zraka -- Međunarodni ugovori -- Staklenički plinovi -- Ispušni plinovi
Međunarodna pomorska organizacija (IMO)

504
656
HA11-05748

KOVAČIĆ, Mirjana, inženjerka pomorskog prometa
The issues of beach management in Croatia, with emphasis on Zadar county / Mirjana Kovačić, Ante Komać. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 26 jed. - Sažetak.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 58 (2011), 5/6 ; str. 244-255  
 Elektronička verzija članka
Plaže -- Upravljanje plažama -- Vrednovanje plaža -- Zaštita okoliša -- Očuvanje biološke raznolikosti
504
HA11-05749

MARGUŠ, Drago
Rijeka Krka - dar Dinare / Drago Marguš.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 2/3 ; str. 111-117
Rijeke -- Hidrogeološke karakteristike -- Prirodne ljepote
502
57
HA11-05750

Vidi br.: HA11-05695

Vidi br.: HA11-06145

Vidi br.: HA11-06139

Vidi br.: HA11-06140

Vidi br.: HA11-06213

Vidi br.: HA11-06207

Vidi br.: HA11-06201

Vidi br.: HA11-06190

Vidi br.: HA11-05847

51   Matematika

MACGHEE, Des
A class of evolutionary operators and its applications to electroseismic waves in anisotropic, inhomogeneous media / Des McGhee and Rainer Picard.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 10 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 665-678
Elektroseizmički valovi -- Rubni uvjeti -- Dinamički model -- Matematička fizika
51
53
HA11-05751

BEHRNDT, J.
A realization theorem for generalized Nevanlinna families / J. Behrndt, V. A. Derkach, S. Hassi and H. S. V. de Snoo.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 24 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 679-706
Granične relacije -- Weylova familija -- Pontryaginov prostor
51
HA11-05752

CARLSSON, Marcus
A result on positive matrices and applications to Hankel operators / Marcus Carlsson.
Bibliografija: 10 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 227-237
Pozitivne matrice -- Hankelovi operatori
51
HA11-05753

BINDING, Paul
A review of a Riesz basis property for indefinite Sturm-Liouville problems / Paul Binding and Andreas Fleige.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 36 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 735-755
Sturm-Liouvilleov problem -- Rieszova baza
51
HA11-05754

KIM, Yun-Su
Algebraic elements and invariant subspaces / Yun-Su Kim.
Bibliografija: 4 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 449-454
Algebarski element -- Invarijantni potprostor
51
HA11-05755

SEDLOCK, Nicholas
Algebras of truncated Toeplitz operators / N. A. Sedlock.
Bibliografija: 11 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 309-326
Toeplitzovi operatori -- Kompleksni operatori -- Simetrični operatori -- Konjugiranje operatora
51
HA11-05756

CASAZZA, Peter G.
The Bourgain-Tzafriri conjecture and concrete constructions of non-pavable projections / Peter G. Casazza, Matthew Fickus, Dustin G. Mixon and Janet C. Tremain.
Bibliografija: 10 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 351-363
Kadison-Singerov problem -- Popločavanje ravnine -- Diskretna Fourierova transformacija
51
HA11-05757

SHAMAROVA, Evelina
Chernoff's theorem for backward propagators and applications to diffusions on manifolds / Evelina Shamarova.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 7 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 619-632
Chernoffov teorem -- Propagator -- Polugrupe
51
HA11-05758

BHATTACHARYYA, Tirthankar
Coherence of the real symmetric Hardy algebra / Tirthankar Bhattacharyya and Amol Sasane.
Bibliografija: 7 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 303-308
Holomorfne funkcije -- Hardyjeva algebra
51
HA11-05759

HADWIN, Don
C-orbit reflexive operators / Don Hadwin, Ileana Ionascu, Michael McHugh and Hassan Yousefi.
Bibliografija: 33 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 511-527
Linearni operator -- Refleksivnost
51
HA11-05760

ŠEPER, Kajetan
De calculo probabilitas : uradak pogrešan - rješenje ispravno (Iz metodike elementarnog računa vjerojatnosti) / Kajetan Šeper. - Ilustr.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 48 ; str. 20-28
Vjerojatnost -- Nastava matematike -- Metodika nastave
51
371
HA11-05761

LAURIC, Vasile
The density of the range of X->AX-XB with A, B* M-hyponormals / Vasile Lauric.
Bibliografija: 7 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 505-510
Generalizirane derivacije -- Hiponormalni operatori
51
HA11-05762

SEIFERT, Christian
Dirichlet forms for singular diffusion on graphs / Christian Seifert and Jürgen Voigt.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 8 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 723-734
Kvantni graf -- Kvadratna forma -- Laplaceov operator
51
HA11-05763

ARSLANAGIĆ, Šefket
Doprinos matematike razvoju osobe / Šefket Arslanagić. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 18-25
Matematika -- Razvoj osobnosti
51
159.9
HA11-05764

CHANDLER-WILDE Simon N.
Eigenvalue problem meets Sierpinski triangle : computing the spectrum of a non-self-adjoint random operator / Simon N. Chandler-Wilde, Ratchanikorn Chonchaiya and Marko Lindner. - Ilustr.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 38 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 633-648
Slučajna matrica -- Spektralna teorija -- Jacobijeva matrica
51
HA11-05765

MICHELS, Karsten
Estimating eigenvalues of matrices by induced norms / Carsten Michels.
Bibliografija: 30 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 389-407
Svojstvene vrijednosti -- Norma matrice -- Kvadratna matrica
51
HA11-05766

ZRNO, Željko
Funkcijske jednadžbe i cikličke grupe / Željko Zrno.
Bibliografija: 5 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 48 ; str. 29-40
Funkcijske jednadžbe -- Cikličke grupe -- Teorija grupa
51
HA11-05767

WANG, Qing-Wen
The general solution to a system of adjointable operator equations over Hilbert C*-modules / Qing-Wen Wang, Chang-Zhou Dong.
Bibliografija: 18 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 333-350
Hilbertovi C*-moduli -- Operatorske jednadžbe
51
HA11-05768

FOŠNER, Ajda
Generalized bicircular projections via rank preserving maps on the spaces of symmetric and antisymmetric operators / Ajda Fošner and Dijana Ilišević.
Bibliografija: 9 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 239-260
Bicirkularne projekcije -- Simetrični operatori -- Antisimetrični operatori
51
HA11-05769

MURSALEEN, M.
The Hausdorff measure of noncompactness of matrix operators on some BK spaces / M. Mursaleen and Abdullah K. Noman.
Bibliografija: 11 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 473-486
Matrična transformacija -- Kompaktni operator -- Hausdorffova mjera
51
HA11-05770

KIM, Hyoung Joon
Hyperinvariant subspaces for operators having a normal part / Hyoung Joon Kim.
Bibliografija: 6 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 487-494
Hiperinvarijantni potprostor -- Normalni operatori
51
HA11-05771

PAVLIN-BERNARDIĆ, Nina
Iluzija linearnosti / Nina Pavlin-Bernardić i Vesna Vlahović-Štetić.
Bibliografija: 13 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 12-17
Iluzija linearnosti -- Proporcionalne veličine -- Nastava matematike
51
371
HA11-05772

CURRIE, Sonja
Indefinite boundary value problems on graphs / Sonja Currie and Bruce A. Watson.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, 10.-17.5.2009. - Bibliografija: 24 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 565-584
Diferencijalni operatori -- Grafovi -- Rubni uvjeti
51
HA11-05773

NAGY, Bela, matematičar
Inverse elementary divisor problems for nonnegative matrices / B. Nagy.
Bibliografija: 11 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 289-301
Nenegativna matrica -- Dvostruko stohastička matrica -- Spektar matrice
51
HA11-05774

DUTKAY, Dorin Ervin
Irreducible wavelet representations and ergodic automorphisms on solenoids / Dorin Ervin Dutkay, David R. Larson and Sergei Silvestrov.
Bibliografija: 24 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 201-219
Ireducibilne reprezentacije -- Automorfizam -- Cantorov skup
51
HA11-05775

GORDJI, Madjid Eshaghi
Jordan *-homomorphisms on C*-algebras / Madjid Eshaghi Gordji, N. Ghobadipour and Choonkil Park.
Bibliografija: 28 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 541-551
Jordanovi homomorfizmi -- C*-algebra -- Funkcionalna jednadžba
51
HA11-05776

PHILIPP, Randy
Kako odgovoriti na Zašto pitanja svojih učenika? / Randy Philipp i Brad Fulton ; s engleskog prevela Tanja Soucie. - Ilustr.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 73-79
Razlomci -- Aritmetika -- Nastava matematike
51
371
HA11-05777

JURLIĆ, Frane
Matematička divlja liga (MDL) : kontinuirana motivacija / Frane Jurlić. - Ilustr.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 66-72
Matematička liga -- Matematička natjecanja -- Motivacija učenika
51
HA11-05778

GOLEŽ, Tine
Matematičko modeliranje na autentičnim kontekstima za srednju školu / Tine Golež. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 4 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 48 ; str. 64-75
Matematički modeli -- Nastava matematike -- Srednja škola
51
373
HA11-05779

MLADINIĆ, Petar
Model, dva primjera i graf / Petar Mladinić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 26-33
Matematički modeli
51
HA11-05780

BINDING, Paul
Non-definite Sturm-Liouville problems for the p-Laplacian / Paul A. Binding, Patrick J. Browne and Bruce A. Watson.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 24 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 649-664
Sturm-Liouvilleov problem -- Rubni uvjeti
51
HA11-05781

JUNG, Sungeun
On 2x2 operator matrices / Sungeun Jung, Yoenha Kim and Eungil Ko.
Bibliografija: 22 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 365-388
Matrice operatora -- Hiponormalni operatori
51
HA11-05782

STRAUSS, Vladimir
On a commutative WJ*-algebra of D1+ -class and its bicommutant / Vladimir Strauss.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 30 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 585-617
Komutativna WJ*-algebra -- Algebra operatora -- Bikomutant
51
HA11-05783

BÖTTCHER, Albrecht
On the best constants in Markov-type inequalities involving Gegenbauer norms with different weights / Albrecht Böttcher and Peter Dörfler.
Bibliografija: 20 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 261-272
Markovljeva nejednakost -- Težinska funkcija
51
HA11-05784

DE Terán, Fernando
On the perturbation of singular analytic matrix functions : a generalization of Langer and Najman's results / Fernando De Terán.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, 10.-17.5.2009. - Bibliografija: 9 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 553-564
Matrična funkcija -- Svojstvene vrijednosti -- Perturbacija
51
HA11-05785

TSAI, Chung-Wen
The orthogonality structure determines a C*-algebra with continuous trace / Chung-Wen Tsai.
Bibliografija: 25 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 529-540
Ortogonalnost -- C*-algebra
51
HA11-05786

HATZIVELIKOS, Aleksandar
Parametri optimalne reprezentabilnosti D'Hondtove metode / Aleksandar Hatzivelkos. - Ilustr.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 48 ; str. 4-19
D'Hondtova metoda -- Matematička metoda -- Izborni sustav
51
324
HA11-05787

EASWARAN, Chirakkal
Positive linear functionals without representing measures / Chirakkal Easwaran and Lawrence Fialkow.
Bibliografija: 20 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 425-434
Rieszov teorem -- Linearni funkcional -- K-pozitivnost
51
HA11-05788

GOTOVAC, Branka
Primjena određenog integrala na računanje površine lika u ravnini : prema nastavi usmjerenoj na studenta / Branka Gotovac. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. ; bilješke uz tekst.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 44-56
Integrali -- Nastava matematike -- Visokoškolska nastava
51
378
HA11-05789

DUGGAL, B. P.
Quasi-similar k-paranormal operators / B. P. Duggal and C. S. Kubrusly.
Bibliografija: 12 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 417-423
Hilbertov prostor -- Paranormalni operator
51
HA11-05790

DUMITRU, Raluca
Reflexivity of operator algebras of finite split strict multiplicity / Raluca Dumitru, Costel Peligrad and Bogdan Visinescu.
Bibliografija: 7 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 221-226
Algebre operatora -- Refleksivnost -- Multiplicitet
51
HA11-05791

ITO, Naoharu
Self-inversive matrix polynomials with semisimple spectrum on the unit circle / Naoharu Ito, Reinhold Küstner and Harald K. Wimmer.
Bibliografija: 30 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 495-503
Nule polinoma -- Matrični polinomi -- Numerički rang -- Svojstvene vrijednosti
51
HA11-05792

KAUR, Sawinder P.
Sign preservation properties of some nonlinear transformations / Sawinder P. Kaur.
Bibliografija: 8 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 409-416
Nelinearna transformacija -- Pozitivne matrice
51
HA11-05793

KOSTENKO, Aleksey
The similarity problem for indefinite Sturm-Liouville operators with periodic coefficients / Aleksey Kostenko.
The second Najman conference on spectral problems for operators and matrices, Dubrovnik, May 10-17, 2009. - Bibliografija: 38 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 4 ; str. 707-722
Samoadjungirani operator -- Sturm-Liouvilleov operator -- Singularne točke -- Kritične točke
51
HA11-05794

DEL Rio, Rafael
Spectral measures of Jacobi operators with random potentials / Rafael del Rio and Luis O. Silva.
Bibliografija: 15 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 435-448
Spektralna mjera -- Jacobijeva matrica
51
HA11-05795

ZHU, Sen
Strongly approximative similarity of a dense class of operators / Sen Zhu and You Qing Yi.
Bibliografija: 20 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 183-200
Sličnost operatora -- Kompaktni operator -- Hilbertov prostor
51
HA11-05796

REAMS, Robert
Sufficient conditions for complete positivity / Robert Reams.
Bibliografija: 10 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 327-332
Nenegativna matrica -- Dvostruko stohastička matrica
51
HA11-05797

BRAHA, Naim L.
SVEP and Bishop's property for k*-paranormal operators / N. L. Braha and K. Tanahashi.
Bibliografija: 9 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 469-472
Paranormalni operator -- Linearni operatori -- Biskupovo svojstvo
51
HA11-05798

GARCIA, Stephan Ramon
Unitary equivalence to a complex symmetric matrix : a modulus criterion / Stephan Ramon Garcia, Daniel E. Poore and Madeline K. Wyse.
Bibliografija: 22 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 2 ; str. 273-287
Kompleksna matrica -- Simetrična matrica
51
HA11-05799

PARTINGTON, Jonathan R.
Universal shifts and composition operators / Jonathan R. Partington and Elodie Pozzi.
Bibliografija: 7 jed.
U: Operators and matrices. - ISSN 1846-3886. - 5 (2011), 3 ; str. 455-467
Invarijantni potprostor -- Operator pomaka -- Operator kompozicije
51
HA11-05800

BOŽIĆ, Ivana
Uvođenje pojma određenog integrala u srednjoškolskoj nastavi matematike / Ivana Božić, Tomislav Šikić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 48 ; str. 41-51
Određeni integral -- Nastava matematike -- Srednja škola
51
373
HA11-05801

SOUCIE, Tanja
Vjerojatnost u nižim razredima osnovne škole / Tanja Soucie. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 47 ; str. 34-43
Vjerojatnost -- Nastava matematike -- Osnovna škola
51
372
HA11-05802

SOUCIE, Tanja
Zbrajanje i oduzimanje prirodnih brojeva u nižim razredima osnovne škole / Tanja Soucie. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 4 jed.
U: Poučak. - ISSN 1332-3008. - 11(i.e.12) (2011), 48 ; str. 52-63
Zbrajanje -- Oduzimanje -- Nastava matematike -- Osnovna škola
51
372
HA11-05803

Vidi br.: HA11-05433

Vidi br.: HA11-05708

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

KRSNIK-RASOL, Marijana
Astrobiologija / Marijana Krsnik-Rasol. - Ilustr.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 43-48
Ekstremofili -- Podrijetlo života -- Astrobiologija
52
57
HA11-05804

KREN, Tatjana
Hrvatske ljubiteljice astronomije krajem 19. i u prvoj polovici 20. st. / Tatjana Kren. - Ilustr.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 27-34
Ljubiteljice astronomije -- Suradnice Zvjezdarnice -- Povijest astronomije -- Hrvatska astronomija 19.-20. st.
Zvjezdarnica (Zagreb)

52
HA11-05805

VERBANAC, Giuliana
Jupiterovi prstenovi / Giuliana Verbanac. - Ilustr.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 49-53
Planetni prstenovi -- Fotometrija -- Astronomska opažanja
52
HA11-05806

JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka
Prije računala to su radile žene : astronomkinje kroz povijest / Rajka Jurdana-Šepić, Doris Šegota. - Ilustr.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija i izvori: str. 24-25. - Summary.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 15-25
Povijest astronomije -- Astronomkinje
52
HA11-05807

POLJANČIĆ, Ivana
Usporedba položaja grupa Sunčevih pjega opažanih na različitim opservatorijima / I. Poljančić, R. Brajša, D. Ruždjak, D. Hržina, R. Jurdana-Šepić, H. Wöhl. - Ilustr.
Stručni skup nastavne sekcije HAD-a "Žene u astronomiji", Zagreb, 11.12.2009. - Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Bolid (Zagreb). - ISSN 0352-4787. - 38 (2011), 4(129) ; str. 55-59
Sunčeve pjege -- Heliografske koordinate -- Baza podataka
52
HA11-05808

Vidi br.: HA11-05442

528   Geodezija

PIPLOVIĆ, Stanko
Katastar Omiša iz prve polovice XIX. stoljeća / Stanko Piplović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 6 (2011), 6 ; str. 161-186
Katastarske karte
528
HA11-05809

53   Fizika

LISAC, Inga
O tristotoj obljetnici rođenja Ruđera Boškovića / Inga Lisac. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. ; internetski izvori: 2 jed.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 60 (2011), 2/3 ; str. 35-43
Život i djelo -- Obljetnica
Bošković, Ruđer Josip

53
11/12
HA11-05810

Vidi br.: HA11-05480

Vidi br.: HA11-05698

Vidi br.: HA11-05751

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

ZAVRŠNIK, Davorka
Synthesis, structure and antibacterial activity of 3-substituted derivatives of 4-hydroxycoumarin / Davorka Završnik, Selma Špirtović-Halilović, Dženita Softić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 93-97  
 Elektronička verzija članka
Hidroksikumarin -- Derivati hidroksikumarina -- Antibakterijsko djelovanje
54
615
HA11-05811

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

GARAŠIĆ, Mladen
Doprinosi akademika Mirka Maleza speleologiji u Hrvatskoj / Mladen Garašić. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup Mirko Malez - život i djelo (1924.-1990.-2010.), Ivanec, 20.11.2010. - Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 22 (2011) ; str. 137-165  
 Elektronička verzija članka
Speleologija
Malez, Mirko

55
HA11-05812

ŽIBERNA, Igor
Podnebne spremembe v Sloveniji / Igor Žiberna. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Sažetak ; summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 10 (2011), 20 ; str. 102-114  
 Elektronička verzija članka
Klimatologija -- Klimatske promjene -- Temperatura -- Padaline -- Vodna bilanca
55
HA11-05813

OZIMEC, Roman
Speleološki objekti planinskih masiva SZ Hrvatske / Roman Ozimec, Dubravko Šincek. - Ilustr.
Bibliografija: 83 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 22 (2011) ; str. 201-232  
 Elektronička verzija članka
Speleologija -- Krš -- Spilje -- Jame -- Biospeleologija
55
HA11-05814

OZIMEC, Roman
Speleološko djelovanje Mirka Maleza / Roman Ozimec, Hrvoje Cvitanović. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup Mirko Malez - život i djelo (1924.-1990.-2010.), Ivanec, 20.11.2010. - Bibliografija: 101 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 22 (2011) ; str. 79-106  
 Elektronička verzija članka
Speleologija -- Paleontologija -- Antropologija
Malez, Mirko

55
HA11-05815

ŠPOLJAR, Maria
Tufa deposition in a karst stream as an indicator of water quality : (Papuk Nature Park, Croatia) / Maria Špoljar, Dagmar Štafa, Ana Ostojić, Tvrtko Dražina, Renata Matoničkin Kepčija, Koraljka Kralj Borojević, Biserka Primc. - Ilustr.
Bibliografija: str. 148-151. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 4 ; str. 137-151  
 Elektronička verzija članka
Sedra -- Krš -- Oligotrofni hidrosustav
Park prirode Papuk

55
HA11-05816

Vidi br.: HA11-06614

56   Paleontologija

RAJIĆ, Petra
Prijedlog obrazaca za analizu ljudskog koštanog materijala / Petra Rajić Šikanjić, Zrinka Premužić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed.
U: Obavijesti (Hrvatsko arheološko društvo. 1983). - ISSN 0352-177X. - 43 (2011), 1/2 ; str. 74-92
Paleoantropologija -- Ljudski koštani materijal -- Obrasci
56
902/904
HA11-05817

Vidi br.: HA11-05818

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

JANKOVIĆ, Ivor
Biokulturalni aspekti epigravetijenske okupacije sloja B/S nalazišta Šandalja II / Ivor Janković, James C. M. Ahern, Ivor Karavanić, Fred H. Smith. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 38 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 22 (2011) ; str. 185-200  
 Elektronička verzija članka
Paleoantropologija -- Bioarheologija -- Epigravetijen -- Evolucija čovjeka
57
56
902/904
HA11-05818

SKALA, Hana
Computer supported thermography monitoring of hand strength evaluation by electronic dynamometer in rheumatoid arthritis : a pilot study / Hana Skala Kavanagh, Amir Dubravić, Tomislav Lipić, Ivan Sović, Simeon Grazio. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 433-437  
 Elektronička verzija članka
Biomehanika čovjeka -- Fizikalna terapija -- Rehabilitacijska medicina
57
615
HA11-05819

LUKINOVIĆ-ŠKUDAR, Vesna
Different effects of phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 and Akt inhibitor SH-5 on cell cycle progression in synchronized HL-60 leukemia cells / Vesna Lukinović-Škudar, Hrvoje Banfić, Dora Višnjić. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 61-68  
 Elektronička verzija članka
Stanični ciklus -- Fosfatidilinozitol-3-kinaza -- Inhibitor -- Leukemija
57
61
HA11-05820

SERIN, Ayse
Haplotype frequencies of 17 Y-chromosomal short tandem repeat loci from the Cukurova region of Turkey / Ayse Serin, Husniye Canan, Behnan Alper, Yasar Sertdemir. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 6 ; str. 703-708  
 Elektronička verzija članka
Genetska struktura -- Kromosom Y -- Kratki udvojeni slijed -- Genomska DNK -- Haploskupine -- Haplotipovi -- Genealoška istraživanja
57
HA11-05821

TERZIĆ, Janoš
Interplay between ubiquitin networks and NF-KB signaling / Janoš Terzić, Ivan Đikić. - Ilustr.
Bibliografija: 40 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 1-6  
 Elektronička verzija članka
Ubikvitin -- Umrežavanje ubikvitina -- Signalni put NF-KB -- Biomedicinska istraživanja
57
61
HA11-05822

BAŠIĆ, Željana
Pogled na Split u razdoblju od 16. do 19. stoljeća kroz prizmu antropoloških istraživanja / Željana Bašić, Ivana Anterić, Ela Škorić, Katarina Vilović, Šimun Anđelinović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 351-352. - Summary.
U: Starohrvatska prosvjeta. - ISSN 0351-4536. - Ser. 3, 38 (2011) ; str. 329-353  
 Elektronička verzija članka
Antropološka istraživanja
Samostan sv. Katarine

57
HA11-05823

MÜCK-ŠELER Dorotea
Serotonin / Dorotea, Mück-Šeler, Nela Pivac. - Ilustr.
Bibliografija: 133 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 29-41  
 Elektronička verzija članka
Serotonin -- Neurotransmiteri -- Fiziološke funkcije
57
612
HA11-05824

Vidi br.: HA11-05804

Vidi br.: HA11-05750

58   Botanika

BAUER, Norbert
"Viola collina" Besser u Hrvatskoj / Norbert Bauer, Božena Mitić & Lajos Somlyay.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 443-448  
 Elektronička verzija članka
Ljubičice -- Staništa
58
HA11-05825

MATIĆ, Sanja, biologinja
Biological properties of the Cotinus coggygria methanol extract / Sanja Matić, Snežana Stanić, Slavica Solujić, Tanja Milošević, Neda Niciforović. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 87-92  
 Elektronička verzija članka
Metanol -- Ekstrakt -- Antimikrobno djelovanje -- Cotinus coggygria -- Ljekovito bilje
58
615
HA11-05826

ŠEGOTA, Vedran
First record of the rare myco-heterotrophic orchid "Epipogium aphyllum" Swartz on Mt Velebit (Croatia) / Vedran Šegota & Antun Alegro. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 437-441  
 Elektronička verzija članka
Orhideje
58
HA11-05827

GLIGORA Udovič, Marija
Net-phytoplankton species dominance in a travertine riverine lake Visovac, NP Krka / Marija Gligora Udovič, Koraljka Kralj Borojević, Petar Žutinić, Laszlo Šipoš & Anđelka Plenković-Moraj. - Ilustr.
Bibliografija: 46 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 411-424  
 Elektronička verzija članka
Fitoplanktoni -- Vrste
58
HA11-05828

Vidi br.: HA11-06648

59   Zoologija

TVRTKOVIĆ, Nikola
"Colias caucasica balcanica" Rebel, 1901 (Pieridae) in Croatia : the most western distribution point / Nikola Tvrtković, Iva Mihoci & Martina Šašić. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 375-385  
 Elektronička verzija članka
Danji leptir
59
HA11-05829

ŠAŠIĆ Kljajo, Martina
Annotated checklist of croatian butterflies with vernacular names / Martina Šašić & Iva Mihoci.
Bibliografija: 48 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 425-436  
 Elektronička verzija članka
Danji leptiri -- Popis -- Hrvatski nazivi
59
HA11-05830

SABOLIĆ, Ivan, liječnik
Are mice, rats, and rabbits good models for physiological, pharmacological and toxicological studies in humans? / Ivan Sabolić, Davorka Breljak, Marija Ljubojević, Hrvoje Brzica. - Ilustr.
Bibliografija: 70 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 7-16  
 Elektronička verzija članka
Eksperimentalne životinje -- Bubreg sisavaca -- Nefrotoksičnost
59
61
HA11-05831

AL-MAMRY, Juma M.
Asymmetry analysis study on Callionymus margaretae Regan, 1906 collected from the Arabian Sea coasts of Oman / J. M. Al-Mamry, L. A. Jawad, S. M. H. Al-Bimani, H. K. Al-Busaidi, M. S. Al-Marzouqi, S. H. Al-Habsi. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 1 ; str. 3-9  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Asimetrija -- Morfologija -- Callionymus
59
HA11-05832

BEDEK, Jana
Catalogue and atlas of cave-dwelling terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea) from Croatia / Jana Bedek, Stefano Taiti & Sanja Gottstein. - Ilustr.
Popis lokaliteta: str. 326-354. - Bibliografija: 151 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 237-354  
 Elektronička verzija članka
Špiljski jednakonožni rakovi -- Endemi -- Rasprostranjenost
59
HA11-05833

KOREN, Toni
Contribution to the herpetofauna (amphibians & reptiles) of the Kornati archipelago, Croatia / Toni Koren, Boris Lauš, Ivona Burić & Marija Kuljerić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 387-396  
 Elektronička verzija članka
Vodozemci -- Gmazovi
59
HA11-05834

ŠKRIJELJ, Rifat
Ecological, morphological-taxonomic and chematological characterisation of pike perch (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) from reservoirs on the River Neretva / Rifat Škrijelj, Maja Mitrašinović, Aleksander Ivanc, Josip Krnić, Samir Đug, Senad Šljuka, Aldijana Mušović. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 2 ; str. 71-79  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Smuđ -- Sander lucioperca -- Hidroakumulacija
59
HA11-05835

IVKOVIĆ, Marija
Faunistics and distribution of aquatic neuroptera in Croatia / Marija Ivković & Werner Weißmair. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 449-454  
 Elektronička verzija članka
Kukci -- Vodenin Neuroptera -- Mrežokrilaši -- Rasprostranjenost
59
HA11-05836

PAVLINIĆ, Igor
The first record of maternity colonies of the serotine bat, "Eptesicus serotinus" in Croatia / Igor Pavlinić, Maja Đaković & Nikola Tvrtković. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 455-458  
 Elektronička verzija članka
Šišmiši -- Rasprostranjenost
59
HA11-05837

GIACHINO, Pier Mauro
Five new species of the genus "Leptomeson" Jeannel, 1924 from Croatia and Bosnia and Herzegovina (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae) / Pier Mauro Giachino, Petra Bregović & Branko Jalžić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 355-374  
 Elektronička verzija članka
Podzemni kornjaši -- Nove vrste
59
HA11-05838

ROMANOVIĆ, Milena
Investigation of mosquito larvae (Diptera, Culicidae) in the coastal area of Dalmatia, Croatia / Milena Romanović, Enrih Merdić. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 109-113  
 Elektronička verzija članka
Komarci -- Ličinke
59
HA11-05839

KRČMAR, Stjepan, biolog
Key to the horse flies fauna of Croatia (Diptera, Tabanidae) / Stjepan Krčmar, Davorka K. Hackenberger and Branimir K. Hackenberger. - Ilustr.
Sadrži i: Fotografije raznih vrsta obada: str. 31-61. - Bibliografija: 37 jed.
U: Periodicum biologorum. Supplement. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 1-61  
 Elektronička verzija članka
Hrvatska fauna -- Diptera -- Dvokrilci -- Obadi
59
HA11-05840

RAJPUT, Vishal
The length-weight relationship, condition factor and impact of fluoride concentration in Tor tor (Mahasheer) of Lake Bhimtal, India / Vishal Rajput. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 2 ; str. 63-69  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Tor tor -- Koncentracija fluora -- Faktor kondicije
59
HA11-05841

TOMLJANOVIĆ, Tea
Morfološke osobine šaranskih populacija (Cyprinus carpio carpio L.) u Republici Hrvatskoj / Tea Tomljanović, Marina Piria, Tomislav Treer, Roman Safner, Nikica Šprem, Ivica Aničić, Daniel Matulić, Vladimir Kordić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 3 ; str. 81-93  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Šaran -- Cyprinus carpio carpio L. -- Morfologija
59
638/639
HA11-05842

BERAN, Luboš
Non-marine molluscs (Mollusca; Gastropoda, Bivalvia) of the Zrmanja river and its tributaries (Croatia) / Luboš Beran. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 20 (2011), 2 ; str. 397-409  
 Elektronička verzija članka
Slatkovodni mekušci
59
HA11-05843

JAWAD, Laith A.
Ocular lens diameter and weight as an age indicator in Leiognathus equulus collected from the Sea of Oman, Sultanate of Oman / L. A. Jawad, J. M. Al-Mamry, S. M. H. Al-Bimani, F. K. S. Al-Ghafari, D. S. Al-Mamry, I. H. Al-Rasady, M. S. Al-Marzouqi, S. H. Al-Habsi. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 3 ; str. 95-100  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Leiognathus equulus -- Očna leća -- Indikator starosti
59
HA11-05844

JAWAD, Laith A.
Relationships between fish length and otolith length, width and weight of the Indian mackerel Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817) collected from the sea of Oman / L. A Jawad, A. Ambuali, J. M. Al-Mamry, H. K. Al-Busaidi. - Ilustr.
Bibliografija: str. 59-61. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 2 ; str. 51-61  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Dužina ribe -- Dimenzije otolita -- Indijska skuša -- Rastrelliger
59
HA11-05845

GEORGIEV, Simo B.
Study of Salmo genus (Pisces, Salmonidae) on the Balkan Peninsula / S. [Simo] Georgiev.
Bibliografija: str. 18-20. - Sažetak.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 1 ; str. 11-20  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Salmo trutta -- Sistematika riba -- Teorija razvoja -- Darvinizam
59
HA11-05846

MILETIĆ, Ivana, inženjerka ribarske tehnologije
Uloga ICCAT-a u zaštiti tuna u Hrvatskoj / Ivana Miletić, Vlasta Franičević, Gorana Jelić Mrčelić, Merica Slišković, Ivor Jeftimijades, Ivona Mladineo, Ivica Aničić. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 1 ; str. 21-34  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Atlantske tune -- Thunnus thynnus L. -- Zaštita
Međunarodna komisija za očuvanje i zaštitu atlantskih tuna (ICCAT)

59
504
HA11-05847

VIDAČEK, Sanja
Utjecaj smrzavanja na impedanciju kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) / Sanja Vidaček, Tibor Janči, Nives Marušić, Tomislav Petrak, Tatjana Vnučec, Helga Medić. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 2 ; str. 39-50  
 Elektronička verzija članka
Kalifornijska pastrva -- Oncorhynchus mykiss -- Impedancija -- Smrzavanje
59
638/639
HA11-05848

PIRIA, Marina
Von Bertalanffyeva krivulja rasta crvenperke (Scardinius erythrophthalmus L.) iz jezera Ključić brdo, središnja Hrvatska / Marina Piria, Darija Vrbanec, Gordana Đurđević. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Ribarstvo (1992). - ISSN 1330-061X. - 69 (2011), 4 ; str. 127-136  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Crvenperka -- Krivulja rasta
59
HA11-05849

Vidi br.: HA11-06265

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

KOZAR, Sergeja
Development of post-thoracotomy pain syndrome in patients undergoing lung surgery : comparison of thoracic paravertebral and epidural analgesia / Sergeja Kozar, Stela Marić, Vesna Novak Jankovič. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 229-233  
 Elektronička verzija članka
Torakotomija -- Postoperativna bol -- Analgezija
61
HA11-05850

MELADA, Ante
Endoskopska transsfenoidalna hipofizna kirurgija / Ante Melada, Ranko Mladina, Ivan Škoro. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 31-37
Tumori hipofize -- Patologija -- Kirurgija
61
HA11-05851

POZAIĆ, Valentin
Etika i Hrvatsko katoličko liječničko društvo : 20 godina (1991 - 2011) / Valentin Pozaić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 66 (2011), 4 ; str. 551-554  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvo -- Etika -- Obljetnica
Hrvatsko katoličko liječničko društvo

61
061
17
HA11-05852

MRŠIĆ, Jasenka
The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion / Jasenka Mršić-Pelčić, Kristina Pilipović, Božidar Vujičić, Goran Pelčić, Dinko Vitezić, Gordana Župan. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 69-74  
 Elektronička verzija članka
Eritropoetin -- Cerebralna ishemija -- Korteks -- Oksidacijski stres -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor
61
HA11-05853

GOLUŽA, Eleonora
The influence of intravascular volume maintenance with a hydroxyethyl starch solution on coagulation in patients undergoing transurethral resection of the prostate / Eleonora Goluža, Katarina Šakić, Nada Oršolić, Marija Grković Topalović, Dinko Tonković. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 75-79  
 Elektronička verzija članka
Hidroksietil škrob -- Koagulacija -- Transuretralna resekcija -- Prostata -- Bolesti prostate -- Kirurško liječenje
61
HA11-05854

SORTA-BILAJAC, Iva
Informirani pristanak : konceptualni, empirijski i normativni problemi / Iva Sorta-Bilajac. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 37-47  
 Elektronička verzija članka
Informirani pristanak -- Medicinska etika -- Prava bolesnika
61
347
HA11-05855

KNEZ, Rajna
Kvaliteta života djece oboljele od celijakije i utjecaj bolesti na cijelu obitelj / Rajna Knez, Klementina Ružić, Milan Nikšić, Mladen Peršić.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 48-52  
 Elektronička verzija članka
Celijakija -- Kvaliteta života -- Djeca
61
HA11-05856

MAZUL-SUNKO, Branka
Low-dose spinal versus epidural anaesthesia for delivery and expected caesarean section / Branka Mazul-Sunko.
Bibliografija: 17 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 275-277  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Carski rez
61
HA11-05857

TRIPKOVIĆ, Branko
New anticoagulants and regional anaesthesia in patients undergoing orthopedic surgery / Branko Tripković, Šimun Šakić.
Bibliografija: 12 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 269-273  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Ortopedska kirurgija -- Tromboprofilaksa -- Antikoagulansi
61
HA11-05858

ŠTIFTER, Sanja
Primjena elektronske mikroskopije u dijagnostičkoj praksi / Sanja Štifter, Gordana Đorđević, Andrea Dekanić, Đuro Vranešić, Nives Jonjić. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 260-268  
 Elektronička verzija članka
Elektronska mikroskopija -- Dijagnostika -- Patologija
61
HA11-05859

MARTINIS, Mladen
UV exposure at work and skin cancer / Mladen Martinis, Mirna Šitum, Iva Dediol, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 115-117  
 Elektronička verzija članka
Ultraljubičasto zračenje -- Melanom -- Kožni tumori -- Profesionalne bolesti
61
HA11-05860

Vidi br.: HA11-05467

Vidi br.: HA11-05820

Vidi br.: HA11-05822

Vidi br.: HA11-05831

612   Fiziologija

TOMAC, Jelena
Biology of the Corpus luteum / Jelena Tomac, Đurđica Cekinović, Jurica Arapović. - Ilustr.
Bibliografija: 66 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 43-49  
 Elektronička verzija članka
Jajnici -- Žuto tijelo -- Progesteron -- Fiziologija
612
HA11-05861

BLAŽEVIĆ, Sofia
Physiological consequences of perinatal treatment of rats with 5-hydroxytryptophan / Sofia Blažević, Petra Dolenec, Dubravka Hranilović. - Ilustr.
Bibliografija: 50 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 81-86  
 Elektronička verzija članka
Serotonin -- Perinatalni razvoj -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor
612
HA11-05862

Vidi br.: HA11-06211

Vidi br.: HA11-05824

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

FILIPPI, Andreas
Čišćenje jezika / Andreas Filippi. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Quintessence international (Hrvatsko izd.). - ISSN 1845-3538. - 7 (2011), 9 ; str. 839-843
Halitoza -- Jezik -- Higijena -- Četkica za jezik -- Pasta za jezik
613
HA11-05863

ZARAKET, Rola
Parental perceptions and beliefs about childhood asthma : a cross-sectional study / Mohanmad A. Al-Tannir, Aref A Bin Abdulahak, Ahmad Shatila, Hani Lababidi. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 637 - 643  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Djeca -- Roditelji
613
HA11-05864

KRSTIČEVIĆ, Linda
Spriječimo pasivno pušenje : zdravstveni projekt / Linda Krstičević, Anka Slipčević. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 169-176
Pasivno pušenje -- Predškolski odgoj -- Projekt
613
372
HA11-05865

PANIĆ, Ivana
Zdrava prehrana : prehrambene navike i stavovi učenika šestih razreda / Ivana Panić. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 83-102
Prehrana -- Prehrambene navike -- Učenici
613
371
HA11-05866

Vidi br.: HA11-05715

Vidi br.: HA11-05981

Vidi br.: HA11-05730

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

PELČIĆ, Goran
Glaukom kao javnozdravstveni problem / Goran Pelčić. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 299-307  
 Elektronička verzija članka
Glaukom -- Očni tlak -- Dobne razlike
614
HA11-05867

RADIN, Dagmar
Health care issues in Croatian elections 2005-2009 : series of public opinion surveys / Dagmar Radin, Aleksandar Džakula, Vanesa Benković. - Ilustr.
Tema broja: Health as priority in elections. - Bibliografija: 32 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 585-592  
 Elektronička verzija članka
Javno zdravstvo -- Planiranje -- Parlamentarni izbori -- Javno mnijenje -- Statistike
614
324
HA11-05868

MARASOVIĆ Šušnjara, Ivana
Influence of war on quantitative and qualitative changes in drug-induced mortality in Split-Dalmatia County, Croatia / Ivana Marasović Šušnjara, Marija Definis Gojanović, Davor Vodopija, Vesna Čapkun, Ankica Smoljanović. - Ilustr.
Bibliografija: 54 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 629-636  
 Elektronička verzija članka
Domovinski rat -- Posljedice -- Smrtnost -- Alkohol -- Droga -- Toksikološka analiza
614
615
HA11-05869

IVKOVIĆ, Snježana
Koncept obiteljske medicine : sigurna budućnost / Snježana Ivković, Venija Cerovečki, Zlata Ožvačić, Dragan Soldo, Nataša Buljan, Goranka Petriček, Lucija Murgić, Zdenko Sonicki, Milica Katić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 5-13  
 Elektronička verzija članka
Obiteljska medicina -- Obiteljski liječnik -- Zdravstvena skrb -- Kvaliteta skrbi
614
HA11-05870

KOVAČIĆ, Nedeljko
Poslovna logistika i upravljanje medicinskim otpadom / Nedeljko Kovačić, Marina Kovačić. - Ilustr.
11. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu: "Logistika distribucije – inovativni oblici kanala", Osijek, 20.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Abstract.
U: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu. - ISSN 1847-361X. - (2011) ; str. 335-350
Medicinski otpad -- Gospodarenje -- Zdravstveni rizik -- Infektivni otpad -- Poslovna logistka
614
338
HA11-05871

PETEK, Davorina
Predictors of the quality of cardiovascular prevention : a multilevel cross-sectional study / Davorina Petek, Anuška Ferligoj, Rok Platinovšek, Janko Kersnik. - Ilustr.
Tematski blok: Javno zdravstvo. - Bibliografija: 34 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 6 ; str. 718-727  
 Elektronička verzija članka
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Procjena rizika -- Obiteljska medicina
614
HA11-05872

KOPČAVAR-GUČEK, Nena
The prevalence of domestic violence in primary care patients in Slovenia in a five-year period (2005-2009) / Nena Kopčavar Guček, Igor Švab, Polona Selič. - Ilustr.
Tematski blok: Javno zdravstvo. - Bibliografija: 31 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 6 ; str. 728-734  
 Elektronička verzija članka
Primarna zdravstvena zaštita -- Obiteljsko nasilje -- Učestalost -- Faktori rizika
614
HA11-05873

MARKOTA, Ana
Sigurnost na vodi / Ana Markota, Nevena Mrše, Tanja Marinković. - Ilustr.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 105-107
Predškolski odgoj -- Spasilačka služba -- Spašavanje -- Voda -- Sigurnost -- Prevencija utapanja -- Radionica
614
372
HA11-05874

ZALETEL, Katja
Ten-year follow-up of thyroid epidemiology in Slovenia after increase in salt iodization / Katja Zaletel, Simona Gaberšček, Edvard Pirnat, Blaž Krhin, Sergej Hojker. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 615 - 621  
 Elektronička verzija članka
Bolesti štitnjače -- Tireoiditis -- Hashimotov tireoiditis -- Gravesova bolest -- Jodiranje soli -- Pobol
614
HA11-05875

TRÖLTZSCH, Matthias
Ubodna ozljeda u ordinaciji : skoro svakodnevni problem / Matthias Tröltzsch, Stefanie Kriegelstein, Markus Tröltzsch. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed.
U: Quintessence international (Hrvatsko izd.). - ISSN 1845-3538. - 7 (2011), 7 ; str. 693-696
Ubodna ozljeda -- Ordinacija -- Infekcije
614
HA11-05876

CVITANOVIĆ, Hrvoje
Zadovoljstvo bolesnika kvalitetom zdravstvene zaštite u dermatološkoj poliklinici Karlovac, Hrvatska / Hrvoje Cvitanović, Ervin Jančić, Eva Knežević, Ilko Kuljanac. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 82-90  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvena zaštita -- Zadovoljstvo pacijenata -- Dermatologija
614
HA11-05877

Vidi br.: HA11-05926

Vidi br.: HA11-05496

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

MIROŠEVIĆ Skvrce, Nikica
Adverse drug reactions caused by drug-drug interactions reported to Croatian agency for medicinal products and medical devices : a retrospective observational study / Nikica Mirošević Skvrce, Viola Macolić Šarinić, Iva Mucalo, Darko Krnić, Nada Božina, Siniša Tomić. - Ilustr.
Bibliografija: 63 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 604-614  
 Elektronička verzija članka
Lijekovi -- Štetni učinci lijeka -- Interakcije lijekova -- Antikoagulansi -- Protuupalni lijekovi -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Središnji živčani sustav -- Periferni živčani sustav -- Istraživanje
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

615
HA11-05878

KREMESEC, Milena
Comparison of needed end-tidal concentration of sevoflurane in children with balanced intravenous intraoperative analgesia versus epidural caudal intraoperative analgesia : prospective randomized trial / Milena Kremesec, Špela Štupnik, Mensur Salihović, Stela Marić, Vesna Novak Jankovič, Vesna Paver Eržen. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 181-185  
 Elektronička verzija članka
Intravenska anestezija -- Epiduralna anestezija -- Sedativni učinak -- Sevofluran -- Djeca
615
HA11-05879

VASILJEV Marchesi, Vanja
Interleukin-17 in experimental Klebsiella sepsis / Vanja Vasiljev Marchesi, Tomislav Rukavina. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 99-102  
 Elektronička verzija članka
Interleukin -- Klebsiella -- Bakterija -- Patogeneza
615
616
HA11-05880

TRÖLTZSCH, Matthias
Kako se postavlja venska kanila? / Matthias Tröltzsch, Stefanie Kriegelstein, Markus Tröltzsch. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Quintessence international (Hrvatsko izd.). - ISSN 1845-3538. - 7 (2011), 10 ; str. 989-992
Vene -- Kanila -- Venska punkcija
615
HA11-05881

NESEK-ADAM, Višnja
Local anaesthetic toxicity / Višnja Nesek Adam, Ana Markić, Katarina Šakić, Elvira Grizelj Stojčić, Viviana Mršić, Dinko Tonković. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 141-146  
 Elektronička verzija članka
Anestetici -- Toksičnost
615
HA11-05882

OBERHOFER, Dagmar
Low dose spinal morphine and intravenous diclofenac for postoperative analgesia after total hip and knee arthroplasty / Dagmar Oberhofer, Katarina Šakić, Višnja Nesek-Adam, Aleksandra Smiljanić, Elvira Grizelj-Stojčić, Milka Vukelić, Viviana Mršić. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 191-196  
 Elektronička verzija članka
Postoperativna analgezija -- Spinalna anestezija -- Intravenska anestezija -- Artroplastika -- Artroplastika kuka -- Artroplastika koljena -- Morfin -- Diklofenak
615
617
HA11-05883

JURAS, Karin
Manjak vitamina B12 u djece : podcijenjena opasnost u svjetlu novih spoznaja / Karin Juras, Ksenija Fumić, Senka Ižaković, Silvija Pušeljić, Vida Čulić, Slobodan Galić, Andrea Dasović Buljević, Vesna Benjak, Ana Čolić, Sanda Huljev Frković, Miljenka Maradin, Vladimir Sarnavka, Karmen Bilić, Matthias Baumgartner, Ivo Barić. - Ilustr.
Bibliografija: 73 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 39-50
Vitamin B12 -- Kobalamin -- Etiologija -- Metabolizam
615
HA11-05884

FISCHER, Barrie
Postoperative analgesia for thoraco-abdominal surgery : where is the evidence? / Barrie Fischer.
Bibliografija: 22 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 279-281  
 Elektronička verzija članka
Torakalna kirurgija -- Abdominalna kirurgija -- Postoperativna analgezija
615
617
HA11-05885

BENZ, Christoph
Preparati za liječenje halitoze / Christoph Benz. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Quintessence international (Hrvatsko izd.). - ISSN 1845-3538. - 7 (2011), 9 ; str. 835-838
Halitoza -- Sumporni spojevi -- Jezik -- Higijena
615
HA11-05886

GERMIN Petrović, Daniela
Propisivanje lijekova starijim osobama / Daniela Germin Petrović, Vera Vlahović-Palčevski. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 15-28  
 Elektronička verzija članka
Propisivanje lijekova -- Beersovi kriteriji -- Starije osobe
615
HA11-05887

KLOBUČAR Majanović, Sanja
Terapijski pristup osteoporozi / Sanja Klobučar Majanović, Željka Crnčević Orlić, Dubravka Jurišić Eržen, Vera Vlahović Palčevski, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 56 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 233-245  
 Elektronička verzija članka
Osteoporoza -- Terapija -- Osteoanabolici -- Antiresorptivni lijekovi
615
HA11-05888

GNJIDIĆ, Živko
Toaleta nosnih šupljina pripravkom Sterimar nakon operacije tumora selarne regije transsfenoidalnim pristupom / Živko Gnjidić, Marko Grgić, Petra Turčić, Maša Malenica, Darko Stipić.
Tema broja: Neurokirurgija. - Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 2 ; str. 206-211  
 Elektronička verzija članka
Devijacije septuma -- Nosna šupljina -- Nazalna irigacija -- Transsfenoidalne operacije
615
HA11-05889

KURILIĆ, Marijana
Tradicionalna sustavna terapija : značenje u liječenju psorijaze / Marijana Kurilić, Ines Brajac, Larisa Prpić-Massari, Marija Kaštelan.
Bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 53-58  
 Elektronička verzija članka
Psorijaza -- Terapija -- Liječenje
615
HA11-05890

BOSANAC, Daša
Učinak quetiapina u terapiji poremećaja u ponašanju u adolescenata / Daša Bosanac, Ilijana Stanivuk. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 91-102  
 Elektronička verzija članka
Poremećaji ponašanja -- Adolescenti -- Terapija -- Antipsihotici
615
HA11-05891

Vidi br.: HA11-05869

Vidi br.: HA11-05811

Vidi br.: HA11-05826

Vidi br.: HA11-05819

Vidi br.: HA11-05941

Vidi br.: HA11-05901

616   Patologija. Klinička medicina

SKALA, Karolj
4D thermal imaging system for medical applications / Karolj Skala, Tomislav Lipić, Ivan Sović, Luko Gjenero, Ivan Grubišić. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 407-416  
 Elektronička verzija članka
3D termografija -- 4D termografija -- Medicinska dijagnostika
616
77
HA11-05892

RUDAN, Vlasta
Adolescencija i njezine promjene : privid ili stvarnost? / Vlasta Rudan i Aran Tomac.
Bibliografija: 60 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 164-170
Adolescencija -- Teorije -- Sociokulturni činitelji
616
HA11-05893

ŠAKIĆ, Katarina
Anaestethic technique and cytokine response / Katarina Šakić, Marijana Žura, Livija Šakić, Branko Malenica, Dinko Bagatin.
Bibliografija: 58 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 151-156  
 Elektronička verzija članka
Anestezija -- Kirurški zahvat -- Imunološki odgovor
616
HA11-05894

JURIĆ, Klara
Atipična klinička prezentacija akutnog abdomena / Klara Jurić, Gordana Cavrić, Slavica Naumovski-Mihalić, Ingrid Prkačin, Khaled Nassabian, Dubravka Bartolek, Marijana Živko. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 63-66  
 Elektronička verzija članka
Akutni abdomen
616
HA11-05895

SIVOLELLA, Stefano
Augmentacija maksilarnog sinusa bovinom kosti te simultana insercija dentalnog implantata u uvjetima opsežne alveolarne atrofije : retrospektivna analiza uzastopno liječenih serija slučajeva / Stefano Sivolella, Eriberto Bressan, Elisa Gnocco, Mario Berengo, Gian Antonio Favero. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed.
U: Quintessence international (Hrvatsko izd.). - ISSN 1845-3538. - 7 (2011), 10 ; str. 959-970
Dentalni implantat -- Sinusi -- Augmentacija dna sinusa -- Alveolarna atrofija
616
HA11-05896

FISCHER, Barrie
Benefits, risks and best practice in regional anaesthesia / Barrie Fischer.
Bibliografija: 35 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 125-128  
 Elektronička verzija članka
Regionalna anestezija -- Lokalna anestezija
616
HA11-05897

SLIŠKOVIĆ, Ana
Changes in heart rate variability during working and non-working nights / Ana Slišković, Ilija Manenica. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 15-22  
 Elektronička verzija članka
Srčana aktivnost -- Noćni rad -- Smjenski rad -- Medicinske sestre
616
HA11-05898

BARTOLEK, Dubravka
Comparation of early continuous epidural and intravenous opioid analgesia on haemodynamic changes after several pelvic fractures / Dubravka Bartolek, Kata Šakić-Zdravčević, Dijana Finci, Renata Letica-Brnadić, Ingrid Prkačin, Šime Šakić, Aleksandra Munjiza, Gordana Cavrić, Miroslav Župčić. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 177-180  
 Elektronička verzija članka
Epiduralna analgezija -- Zdjelica -- Prijelom
616
HA11-05899

ŽIGON, Polona
Comparison and evaluation of different methodologies and tests for detection of antidsDNA antibodies on 889 Slovenian patients’ and blood donors’ sera / Polona Žigon, Katja Lakota, Saša Čučnik, Tinka Švec, Aleš Ambrožič, Snežna Sodin-Šemrl, Tanja Kveder. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 6 ; str. 694-702  
 Elektronička verzija članka
Anti-dsDNA antitijela -- Autoimune bolesti -- Sistemski eritemski lupus -- ELISA (enzimski imunotest) -- Imunofluorescentni test -- Crithidia luciliae -- CLIFT test -- FARR test -- Imunohistokemija
616
HA11-05900

DOBRILA Dintinjana, Renata
Controversies and dilemmas in the treatment of malignant pain / Renata Dobrila Dintinjana, Marijan Dintinjana, Jelena Vukelić.
Bibliografija: 27 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 265-267  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Karcinom -- Farmakoterapija
616
615
HA11-05901

PAVIĆ, Nika
Cost management of general and regional anaesthesia techniques in context of quality resource management at the department of orthopaedics. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 129-136  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Opća anestezija -- Upravljanje troškovima
616
65
HA11-05902

POČANIĆ, Darko
Deset godina od objave ispitivanja The heart outcomes prevention evaluation study - HOPE : značenje rezultata na primjenu inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima u kliničkoj praksi / Darko Počanić.
Bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 69-71
ACE-inhibitori -- Kardiovaskularne bolesti
616
HA11-05903

ŠTEFANČIĆ, Ljiljana
Dynamics of change in coagulation parameters in carcinoma patients with epidural analgesia following liver resection / Ljiljana Štefančić, Stela Marić, Branka Maldini, Miroslav Banović, Gordana Brozović, Kata Šakić. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 187-190  
 Elektronička verzija članka
Epiduralna anestezija -- Karcinom jetre -- Resekcija -- Koagulopatija
616
617
HA11-05904

GORANOVIĆ, Tatjana
The effect of injection speed on haemodynamic changes immediate after lidocaine/adrenaline infiltration of nasal submucosa under general anaesthesia / Tatjana Goranović, Irena Pirkl, Domagoj Parazajder, Goran Gudelj, Boris Zdilar, Branimir Vučković, Boris Šimunjak, Kata Šakić. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 217-221  
 Elektronička verzija članka
Lidokain -- Adrenalin -- Nosna sluznica -- Opća anestezija -- Lokalna anestezija
616
HA11-05905

SKURIĆ, Jadranka
Effectivity of flavonoids on animal model psoriasis : thermographic evaluation / Jadranka Skurić, Nada Oršolić, Darko Kolarić, Domagoj Đikić, Vesna Benković, Anica Horvat Knežević, Duje Lisičić. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 457-463  
 Elektronička verzija članka
Termografija -- Psorijaza
616
77
HA11-05906

PELICARIĆ, Dubravka
Egzogena lipoidna pneumonia nakon aspiracije nafte : prikaz slučaja / Dubravka Pelicarić, Bojana Butorac Petanjek, Sanja Grle Popović, Zoran Janevski. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 321-325  
 Elektronička verzija članka
Egzogena lipoidna pneumonija -- Aspiracija nafte -- Torakotomija
616
HA11-05907

GNJIDIĆ, Živko
Epidemiologija tumora hipofize / Živko Gnjidić, Darko Stipić. - Ilustr.
Tema broja: Neurokirurgija. - Bibliografija: 51 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 2 ; str. 185-190  
 Elektronička verzija članka
Hipofiza -- Adenom -- Tumori -- Epidemiologija
616
HA11-05908

DŽOIĆ Dominković, Martina
Epidermoid cyst in presacral space / Martina Džoić, Jana Fila, Mislav Čavka, Mirjana Vukelić-Marković, Boris Brkljačić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 312-315  
 Elektronička verzija članka
Epidermoidna cista -- Tumori -- Presakralno područje -- Radiologija
616
HA11-05909

ZOKA, Milan
Epidurals for liver transplantation : where are we? / Milan Zoka, Vimi Rawari.
Bibliografija: 24 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 163-166  
 Elektronička verzija članka
Epiduralna analgezija -- Transplantacija jetre
616
HA11-05910

SOVIĆ, Ivan, informatičar
Experimental verification of heat source parameter stimation from 3D thermograms / Ivan Sović, Tomislav Lipić, Luko Gjenero, Ivan Grubišić, Karolj Skala. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 417-423  
 Elektronička verzija članka
3D termografija -- Infracrvena kamera -- Karcinom dojke
616
77
HA11-05911

PETRANOVIĆ, Duška
Febrilna neutropenija / Duška Petranović, Gorazd Pilčić, Antica Duletić Načinović, Milena Radaković. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 281-286  
 Elektronička verzija članka
Onkološki bolesnici -- Hematološki bolesnici -- Citotoksična terapija -- Febrilna neutropenija -- Neutrofili
616
HA11-05912

GRUBIŠIN, Jasmina
Fizička i socijalna anhedonija u shizofrenih bolesnica / Jasmina Grubišin, Vesna Medved, Martina Rojnić Kuzman, Nikolina Jovanović i Igor Filipčić. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 148-155
Anhedonija -- Shizofrenija -- Sociodemografske značajke -- Klinička slika
616
HA11-05913

NADAREVIĆ, Tin
Genetička analiza mikrodelecija AZF područja kromosoma Y u muškaraca s kliničkom dijagnozom shizofrenije / Tin Nadarević, Alena Buretić-Tomljanović.
Bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 1 ; str. 120-124  
 Elektronička verzija članka
Azoospermija -- Shizofrenija -- Plodnost -- Muškarci
616
HA11-05914

ZHANG, Haifang
Genotyping of Salmonella enterica serovar Typhi strains isolated from 1959 to 2006 in China and analysis of genetic diversity by genomic microarray / Haifang Zhang, Xiaolei Zhang, Meiying Yan, Bo Pang, Biao Kan, Huaxi Xu, Xinxiang Huang. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 6 ; str. 688-693  
 Elektronička verzija članka
Salmonella enterica -- Podvrsta serovar Typhi (S. typhi) -- Genetska raznolikost
616
HA11-05915

TUDORIĆ-GHEMO, Ivana
Hemodynamic collapse with cardiac arrest during a high subarachnoid block / IvanaTudorić-Đeno, Nada Nikić, Viktor Đuzel, Dubravka Srdoč, Predrag Pavić, Ino Husedžinović. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 291-294  
 Elektronička verzija članka
Subarahnoidalni blok -- Hemodinamički kolaps -- Srčani zastoj
616
HA11-05916

GUBINA, Martina
Hemodynamic effects of epidural clonidine at patients undergoing lung surgery / Martina Gubina, Luka Komidar, Mihael Sok, Vesna Novak Jankovič. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 197-201  
 Elektronička verzija članka
Klonidin -- Analgezija -- Kirurgija pluća
616
HA11-05917

PAŽANIN, Leo
Histopatologija glijalnih tumora mozga / Leo Pažanin. - Ilustr.
Tema broja: Neurokirurgija. - Bibliografija: 25 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 2 ; str. 157-166  
 Elektronička verzija članka
Mozak -- Tumori -- Glijalni tumor -- Neuroepitelni tumori -- Histopatologija
616
HA11-05918

KAVČIČ, Pavel
The impact of sleep deprivation and nighttime light exposure on clock gene expression in humans / Pavel Kavčič, Bojan Rojc, Leja Dolenc-Grošelj, Bruno Claustrat, Kristina Fujs, Mario Poljak. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 594-603  
 Elektronička verzija članka
Deprivacija spavanja -- Poremećaji spavanja -- Utjecaj svjetla -- Cirkadijalni ritam -- Genetika
616
HA11-05919

NOVAK-JANKOVIČ, Vesna
Infectious complications of regional anaesthesia and analgesia / Vesna Novak-Jankovič. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 247-250  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Komplikacije
616
HA11-05920

SZENTKUTI, Andras
Infrared thermography and image analysis for biomedical use / Andras Szentkuti, Hana Skala Kavanagh, Simeon Grazio. - Ilustr.
Bibliografija: 70 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 385-392  
 Elektronička verzija članka
Termografija -- Medicinska dijagnostika
616
77
HA11-05921

KARLOVIĆ, Ruti-Hedviga
Inkluzija djece s autizmom u vrtićke skupine / Ruti-Hedviga Karlović, Karmela Ranteš.
17. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Solin, 23.-25.11.2011. - Tema broja: Teorija i praksa predškolskog odgoja u suvremenom društvu.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 17 (2011) ; str. 81-85
Autizam -- Djeca -- Dječji vrtić
616
HA11-05922

JELISAVAC Ćosić, Sanda
Klinička i etiopatogenetska uloga plazminogenskoga i metaloproteinaznoga sustava u tumorskome rastu : pericelularna razgradnja međustaničnoga matriksa i tumorski rast / Sanda Jelisavac Ćosić, Zdenko Kovač. - Ilustr.
Bibliografija: 56 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 56-63
Tumori -- Metabolizam -- Patofiziologija
616
HA11-05923

BALEN, Sanja, liječnica
Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre / Sanja Balen, Štefica Dvornik. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 246-259  
 Elektronička verzija članka
Jetra -- Laboratorijska dijagnostika -- Biokemijska analiza -- Biokemijski biljezi
616
HA11-05924

ZOKA, Milan
Large volume dye spread in transversus abdominis plane block via three injection sites : a cadaveric study / Milan Zoka, Dominic Tabor, Patricia Mcconnell, James Pickering. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 203-206  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Abdomen
616
HA11-05925

MORRISON, Shane D.
Levels of self-reported depression and anxiety among HIV-positive patients in Albania : a cross-sectional study / Shane D. Morrison, Vilson H. Banushi, Clea Sarnquist, Valbona H. Gashi, Lars Osterberg, Yvonne Maldonado, Arjan Harxhi. - Ilustr.
Bibliografija: 53 jed.
U: Croatian medical journal. - ISSN 0353-9504. - 52 (2011), 5 ; str. 622-628  
 Elektronička verzija članka
Mentalno zdravlje -- HIV pozitivni pacijenti -- Depresija -- Tjeskoba
616
614
HA11-05926

GRUBIŠIĆ, Ivan, inženjer elektrotehnike
Medical 3D thermography system / Ivan Grubišić, Luko Gjenero, Tomislav Lipić, Ivan Sović, Tibor Skala. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 401-406  
 Elektronička verzija članka
Termografija -- 3D termogram -- Medicinska dijagnostika
616
77
HA11-05927

VIDOVIĆ, Domagoj, psihijatar
Metabolički sindrom i procjena rizika SCORE u bolesnika sa shizofrenijom, shizoafektivnim i bipolarnim poremećajem raspoloženja / Domagoj Vidović, Draženka Ostojić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Petar Bilić, Ana Bačeković, Antonia Mandić, Ivana Pražen, Aleksandar Savić, Jelena Sušac i Vlado Jukić. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 133-138
Metabolički sindrom -- Psihičke bolesti -- Bipolarnim poremećaj
616
HA11-05928

DROBNJAK, Nikola
Nasilnik naš svagdašnji / Nikola Drobnjak. - Ilustr.
15. sajam zdravlja, Vinkovci, 16.4.2011.
U: Vukovarsko-srijemski učitelj. - ISSN 1334-983X. - (2011), 8 ; str. 383-390
Nasilje -- Nasilnik -- Žrtva
616
343/344
HA11-05929

BRAJAC, Ines
Neurobiologija kože : nove spoznaje i perspektive u liječenju kožnih bolesti / Ines Brajac, Teo Manestar, Danijela Malnar.
Bibliografija: 29 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 269-274  
 Elektronička verzija članka
Koža -- Neurobiologija -- Živčani sustav -- Neuropeptidi -- Kožne bolesti
616
HA11-05930

BARANOVIĆ, Senka
Our experience with femoral analgesia after orthopaedic surgical procedures on lower extremities / Senka Baranović, Milan Milošević, Ivan Zvonimir Lubina, Livija Šakić, Branka Maldini. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 223-227  
 Elektronička verzija članka
Femoralna analgezija -- Ortopedska kirurgija -- Postoperacijska bol
616
617
HA11-05931

SAPUNAR, Damir
Pain research in Croatia : analysis of bibliometric trends / Damir Sapunar, Sandra Kostić, Adriana Banožić, Lejla Ferhatović, Livia Puljak. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 137-140  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Scientometrija -- Bibliometrija -- Hrvatska medicina
616
001
02
HA11-05932

PERNJAK-PUGEL, Ester
Pathogenesis of congenital cytomegalovirus infection of the central nervous system / Ester Pernjak Pugel, Đurđica Cekinović. - Ilustr.
Bibliografija: 111 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 51-60  
 Elektronička verzija članka
HCMV -- Humani citomegalovirus -- Citomegalovirusna infekcija
616
HA11-05933

BORGEAT, Alain
Peripheral nerve block in patients with preexisting neurologic disease / Alain Borgeat.
Bibliografija: 37 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 147-150  
 Elektronička verzija članka
Periferni blok -- Anestezija -- Neurologija
616
HA11-05934

HADŽIBEGOVIĆ, Irzal
Ponavljani polihondritis : prikaz bolesnika / Irzal Hadžibegović, Joško Mitrović, Marija Santini, Dalibor Vukelić, Jadranka Morović-Vergles. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 27-30
Ponavljani polihondritis -- Dijagnostika -- Farmakoterapija
616
HA11-05935

RADOŠ, Ivan, liječnik
The positioning of the c-arm and the patient during the minimally invasive pain treatment / Ivan Radoš. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 283-289  
 Elektronička verzija članka
C-ruka -- Fluoroskopija -- Bol -- Namještanje pacijenta
616
HA11-05936

KOVAČ, Dražen, liječnik
Prognostic value of nuclear area in intestinal type of gastric cancer / Dražen Kovač, Mladen Jašić, Ester Pernjak Pugel, Harry Grbas, Ivan Pavlović, Brankica Mijandrušić Sinčić. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 1 ; str. 103-107  
 Elektronička verzija članka
Karcinom želuca -- Morfometrijska analiza
616
HA11-05937

HILDEBRAND, Peter
Prosperova knjiga / Peter Hilderbrand ; s engleskoga preveo Snježan Hasnaš.
Iz: Psychoanalitic ideas and Shakespeare, Karnac, London, 2006. - Tematski blok: U oku oluje. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2011), 1/2 ; str. 371-384
Psihoanaliza -- Fikcija -- Klinički slučajevi -- Usporedba
Shakespeare, William

616
821.111
HA11-05938

PROSINEČKI, Nina
Psihosocijalni pristup u radu s psihički oboljelim osobama / Nina Prosinečki. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 171-177
Biopsihosocijalni model -- Psihosocijalni pristup -- Psihički bolesnik
616
HA11-05939

MARIĆ, Stela
Quality of analgesia with multi-versus two few-hole catheters in patients after colorectal surgery / Stela Marić, Ljilja Štefančić, Ljiljana Popović, Miroslav Banović, Kata Šakić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 213-216  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Kolorektalna kirurgija -- Postoperacijska bol
616
HA11-05940

GOLUBOVIĆ, Vesna, liječnica
Recent advantages in cancer pain management / Vesna Golubović, Snježana Golubović, Vlatka Sotošek Tokmadžić. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 261-264  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Karcinom -- Farmakoterapija
616
615
HA11-05941

MALDINI, Branka
Regional anaesthesia in obese patients : an update / Branka Maldini, Tatjana Goranović, Morena Milić, Aleksandra Gvozdenović, Senka Baranović, Šime Šakić. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 251-254  
 Elektronička verzija članka
Lokalna anestezija -- Pretilost
616
HA11-05942

ANTONINI, Svetlana
Simplified description and interpretation of pathological thermography signs in malignant breast lesions / Svetlana Antonini, Darko Kolarić, Željko Herceg, Željko Ferenčić, Tomislav Kuliš, Nikola Borojević, Krešimir Karlović, Marko Banić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 425-432  
 Elektronička verzija članka
Karcinom dojke -- Termografija -- Medicinska dijagnostika
616
77
HA11-05943

TOMIĆ Paradžik, Maja
Smanjenje incidencije infekcija mokraćnog sustava u kateteriziranih bolesnika nakon edukacije zdravstvenih radnika, uvođenja postupnika i nadzornih lista / Maja Tomić Paradžik, Božana Levojević, Antonija Gabrić. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 15-19
Mokraćni sustav -- Bolničke infekcije -- Kateterizacija -- Epidemiologija
616
HA11-05944

HUNYADI-ANTIČEVIĆ, Silvija
Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2010. godine / Silvija Hunyadi-Antičević, Željko Čolak, Ines Lojna Funtak, Anita Lukić, Boris Filipović-Grčić, Branka Tomljanović, Hrvoje Kniewald, Alen Protić, Tatjana Pandak, Zdravka Poljaković, Marino Čanađija. - Ilustr.
Bibliografija: 67 jed. - Summary.
U: Liječnički vjesnik. - ISSN 0024-3477. - 133 (2011), 1/2 , str. 1-14
Reanimacija
616
006
HA11-05945

DEMERDZIEVA, Aneta
Spectrum-weighted EEG frequency as an indicator of mental arousal in patients with anorexia / Aneta Demerdzieva, Nada Pop-Jordanova. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 287-293  
 Elektronička verzija članka
Anoreksija -- Kvantitativni EEG -- Spektar usrednjenih frekvencija -- Aktivnost mozga
616
HA11-05946

GLIGORIJEVIĆ, Slobodan, liječnik
Spinal anaesthesia : an update / Slobodan Gligorijević.
Bibliografija: 50 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 167-170  
 Elektronička verzija članka
Spinalna anestezija -- Lokalna anestezija
616
HA11-05947

KLARIN, Ivo
Stečeni angioedem kao uzrok akutnog abdomena : prikaz slučaja / Ivo Klarin, Mate Kozić, Dario Nakić, Danijela Santini-Dušević. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 59-61  
 Elektronička verzija članka
Angioedem -- Akutni abdomen
616
HA11-05948

BAUER, Vladimir
Švanom vratnog simpatikusa : prikaz slučaja / Vladimir Bauer, Zorica Alerić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 308-311  
 Elektronička verzija članka
Tumori -- Vratni simpatički lanac -- Švanom -- Simpatikus
616
HA11-05949

BADEL, Tomislav
Temporomandibular disorders : validity of clinical diagnostics compared to magnetic resonance imaging / Tomislav Badel, Miljenko Marotti, Ivana Savić Pavičin, Nikša Dulčić, Dijana Zadravec, Josipa Kern. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 207-212  
 Elektronička verzija članka
Temporomandibularni poremećaji -- Magnetska rezonancija -- Medicinska dijagnostika
616
HA11-05950

BOROJEVIĆ, Nikola, liječnik
Thermography hand temperature distribution in rheumatoid arthritis and osteoarthritis / Nikola Borojević, Darko Kolarić, Simeon Grazio, Frane Grubišić, Svetlana Antonini, Iskra Alexandra Nola, Željko Herceg. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 445-448  
 Elektronička verzija članka
Termografija -- Reumatoidni artritis
616
77
HA11-05951

BANIĆ, Marko, liječnik
Thermography in patients with inflammatory bowel disease and colorectal cancer : evidence and review of the method / Marko Banić, Darko Kolarić, Nikola Borojević, Željko Ferenčić, Sanja Pleško, Lidija Petričušić, Tonći Božin, Svetlana Antonini. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 439-444  
 Elektronička verzija članka
Termografija -- Upala crijeva -- Kolorektalni karcinom
616
77
HA11-05952

ANTONINI, Svetlana
Thermography: is a new diagnostic method necessary for breast cancer detection? / Svetlana Antonini. - Ilustr.
Bibliografija: 40 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 4 ; str. 393-399  
 Elektronička verzija članka
Termografija -- Karcinom dojke -- Rak dojke
616
HA11-05953

BROZOVIĆ, Gordana
Thromboprophylaxis in pregnant patient-specific risks / Gordana Brozović, Katarina Šakić, Berivoj Mišković, Ratko Matijević, Mirta Starčević.
Bibliografija: 14 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 257-260  
 Elektronička verzija članka
Tromboembolija -- Trudnoća -- Profilaksa
616
618
HA11-05954

ŠUMIĆ, Mladenko
Transgeneracijski prijenos emocija / Mladenko Šumić, Spomenko Ilić, Zoran Zoričić i Roberto Torre.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Socijalna psihijatrija. - ISSN 0303-7908. - 39 (2011), 3 ; str. 178-182
PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Psihoterapija -- Transgeneracijska agresija
616
HA11-05955

PERIĆ, Irena
Tussive syncope : case report / Irena Perić, Goran Mijaljica, Kornelija Miše, Ivan Gudelj, Ivančica Pavličević.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 83-85  
 Elektronička verzija članka
Tusigena sinkopa -- Kašalj -- Nesvijest -- Smjernice
616
HA11-05956

RADIĆ, Saša, fizioterapeutkinja
Uloga radnog terapeuta u rehabilitaciji oboljelih od šizofrenije / Saša Radić, Dijana Škrbina. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 71-81  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Radna terapija -- Psihosocijalna rehabilitacija -- Socijalna integracija
616
HA11-05957

PERIŠA, Darinka
Uloga virusa u nastanku malignih tumora kod ljudi / Darinka Periša, Ines Brajac, Ivica Poljak.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 3 ; str. 275-280  
 Elektronička verzija članka
Virusi -- Virusne infekcije -- Tumori -- Tumorogeneza
616
HA11-05958

KROBOT, Renata
Unilateral bupivacaine-fentanyl or bupivacaine-sufentanil spinal anaesthesia for arthroscopic knee surgery / Renata Krobot, Jadranka Premužić, Patricia Grbčić, Nenad Vucelić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 235-238  
 Elektronička verzija članka
Spinalna anestezija -- Anestetici -- Artroskopija
616
HA11-05959

ĆIĆERIĆ, Mia
Utjecaj Helicobacter pylori infekcije na vrijednost C-reaktivnog proteina u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću / Mia Ćićerić, Damir Fabijanić, Marko Banić, Duško Kardum, Dražen Zekanović, Damir Bonacin, Tina Bečić. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Medica Jadertina. - ISSN 0351-0093. - 41 (2011), 1/2 ; str. 45-50  
 Elektronička verzija članka
Ateroskleroza -- Helicobacter pylori -- Infekcija -- C-reaktivni protein
616
HA11-05960

KASCHKE, Oliver
Uzroci halitoze u području uha-grla-nosa / Oliver Kaschke. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed.
U: Quintessence international (Hrvatsko izd.). - ISSN 1845-3538. - 7 (2011), 9 ; str. 817-822
Halitoza -- Ekstraoralni uzroci -- Tonzilitis -- Otorinolaringologija
616
HA11-05961

STIPIĆ, Darko
Uzrokuje li upotreba mobilnih telefona tumore mozga? / Darko Stipić, Vili Beroš, Živko Gnjidić.
Tema broja: Neurokirurgija. - Bibliografija: 40 jed. - Abstract.
U: Medicina fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 47 (2011), 2 ; str. 200-205  
 Elektronička verzija članka
Elektromagnetsko zračenje -- Mobilni telefoni -- Mozak -- Tumori
616
HA11-05962

MARIĆ, Antonija
Validation of the Croatian Pain catastrophizing scale through a study on the influence of medical education on pain catastrophizing / Antonija Marić, Adriana Banožić, Ankica Ćosić, Suzyen Kraljević, Damir Sapunar, Livia Puljak. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 113 (2011), 2 ; str. 171-175  
 Elektronička verzija članka
Bol -- PCS -- Test procjene boli -- Medicinsko obrazovanje
616