Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Abdominalna bol -- Akutni abdomen -- Analgetici -- Analgezija -- Nesteroidni protuupalni lijekovi  HA11-07371 
 
Abdominalne kolike -- Abdominalna bol -- Djeca  HA11-07504 
 
Abrazijsko trošenje -- Abrazivna erozija -- Topničko oružje -- Pregrijavanje  HA11-07538 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Hrapavost -- Nelinearna regresija  HA11-07543 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Rezanje -- Streljivo  HA11-07553 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Rezanje -- Strojna obrada  HA11-07547 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Višekriterijsko odlučivanje  HA11-07544 
 
Addisonova bolest -- Psi -- Trilostan  HA11-07161 
 
Adolescenti -- Kockanje -- Rizično ponašanje -- Delikventno ponašanje  HA11-06762 
 
Adolescenti -- Obrasci ponašanja -- Poremećaji ponašanja -- Socijalni sukob  HA11-06804 
 
Adolescenti -- Ponašanje -- Rizični čimbenici -- Snage -- Spolne razlike  HA11-06995 
 
Adolescenti -- Samoprocjena -- Samopoštovanje  HA11-06766 
 
Adolescenti -- Stari ljudi -- Kontakt -- Stavovi -- Istraživanje  HA11-06756 
 
Adolescenti -- Zdravlje -- Rzični čimbenici  HA11-06769 
 
Aerofobija -- Strah od letenja  HA11-06759 
 
Agomelatin -- Antidepresivi -- Kronofarmakologija  HA11-07410 
 
Agrarna reforma -- Arhivski spisi  HA11-06792 
 
Aikido -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07881 
 
Aktivni mulj -- Otpadne vode -- Prehrambena industrije -- Kompostiranje -- Poljoprivreda  HA11-07664 
 
Alfödy, Géza  HA11-07945 
 
Alprazolam -- Anksiolitici -- Hormonski poremećaji -- Amenoreja -- Galaktoreja  HA11-07377 
 
Al-Qaida  HA11-06830 
 
Aluminij -- Rezanje metala -- Tokarenje  HA11-07551 
 
Alzheimerova bolest -- Terapija slikanjem  HA11-07412 
 
Ambalaža -- Brand -- Marketing -- Prodaja  HA11-07658 
 
Analitičke funkcije -- Konveksne funkcije -- Integralne nejednakosti  HA11-07018 
 
Andova nejednakost -- Pozitivni operatori -- Geometrijska sredina -- Linearno preslikavanje  HA11-07060 
 
Andrić, Ivo  HA11-08055 
 
Anksioznost -- Depresivni poremećaj -- Hiperprolaktinemija -- Antipsihotici  HA11-07435 
 
Anorexia nervosa -- Anoreksija -- Sindrom dohrane -- Hipofosfatemija -- Klinička prehrana  HA11-07498 
 
Anselmi, Sergio  HA11-07975 
 
Antholz, Heinz  HA11-07816 
 
Antibiotici -- Eprinomektin -- Životinje -- Primjena  HA11-07328 
 
Antibiotici -- Imunosni sustav -- Hrana životinjskog podrijetla -- Beta-glukan  HA11-07330 
 
Antička arhitektura -- Antički hram -- Kršćanstvo -- Predromanička crkvica  HA11-07712 
 
Antičke svjetiljke -- Tipologija -- Motivi  HA11-08119 
 
Antički spomenici -- Epigrafija -- Tipologija -- Rimska božanstva  HA11-08150 
 
Antidepresivi -- Duloksetin -- Nuspojave -- Panika -- Tjeskoba  HA11-07422 
 
Antropologija -- Prapovijesni lokaliteti -- Kultura -- Paleodemografija -- Paleopatologija  HA11-07121 
 
Antun Zadranin  HA11-06778 
 
Aplazija -- Ovariohisterektomija -- Kuja -- Psi  HA11-07314 
 
Aproksimacija -- Lebesgueovi prostori  HA11-07065 
 
Apsorpcija svjetlosti -- Kubelka-Munk teorija -- Papir -- Optička svojstva  HA11-07100 
 
Arheologija -- Povijest -- Naselja  HA11-08151 
 
Arheologija -- Starokršćanska arheologija -- Hrvati -- Pisma  HA11-08120 
 
Arheologija -- Topografija -- Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi  HA11-08122 
 
Arheološka baština -- Kristijanizacija  HA11-08121 
 
Arheološka istraživanja -- Antika -- Cestovna mreža -- Rimska nekropola -- Kipovi  HA11-08133 
 
Arheološka istraživanja -- Crkva -- Grobovi -- Natpisi  HA11-08132 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropola  HA11-08153 
 
Arheološka istraživanja -- Stakleni predmeti  HA11-08148 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Grobovi  HA11-08135 
 
Arheološki lokaliteti -- Hodočasnički put -- Terme -- Krstionica  HA11-08152 
 
Arheološki lokaliteti -- Prapovijesno naselje -- Istraživanje  HA11-08134 
 
Arheološki muzej  HA11-08149  HA11-06747  HA11-08124 
 
Arheološki nalazi -- Kasnoantička čaša -- Rekonstrukcija  HA11-08145 
 
Arheološki nalazi -- Kult -- Rituali -- Žrtveni darovi -- Favissae -- Sakralne građevine -- Augusteum  HA11-08138 
 
Arheološki nalazi -- Skulptura -- Glava Atene-Minerve  HA11-08128 
 
Arheološki spomenik -- Flaminica -- Rimsko svećenstvo -- Paleografija  HA11-08123 
 
Arhitekti -- Projekti  HA11-07721 
 
Arhitektonska obnova -- Arhitektonska adaptacija  HA11-07724 
 
Arhitektura -- Džamije -- Arhitekti  HA11-07739 
 
Arhitektura -- Lječilište -- Djeca -- Tuberkuloza  HA11-07731 
 
Arhitektura -- Mediteranski stil -- Kontekstualizam -- Regionalizam -- Suvremenost -- Tradicija  HA11-07726 
 
Arhitektura -- Natpisi -- Simboli -- Mozaik  HA11-07720 
 
Arhitektura -- Suvremena likovna umjetnost -- Umjetničke instalacije -- Arhitektura -- Minimalizam  HA11-07747 
 
Arhitektura -- Urbanističko planiranje -- Izgradnja  HA11-07702 
 
Aristotel  HA11-07151 
 
Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina  HA11-07064 
 
Aritmetička sredina -- Harmonijska sredina -- Konvergencija -- Kompleksni brojevi  HA11-07019 
 
Arterije -- Radiologija -- Radiološka dijagnostika  HA11-07482 
 
Artritis-encefalitis -- Zarazne bolesti -- Koze -- Imunoenzimni test  HA11-07184 
 
Artropatije -- Artroza -- Koštano-mišićni sustav -- Dijagnostika -- Sinovijalna tekućina  HA11-07146 
 
Ashmolean Museum  HA11-06748 
 
Aspirin -- Farmakoterapija -- Tromboza -- Kardiovaskularne bolesti  HA11-07373 
 
Astma -- Tjelesno vježbanje -- Sport -- Tjelesna i zdravstvena kultura -- Nastavnici  HA11-07413 
 
Atipični antipsihotici -- Shizofrenija -- Kvetiapin -- Metabolički sindrom -- Pretilost  HA11-07403 
 
Atopijski dermatitis -- Psi  HA11-07273 
 
Atropin -- Sedativi -- Psi  HA11-07375 
 
Austrijska književnost -- Roman -- Biografija -- Identitet  HA11-07965 
 
Autizam -- Djeca -- Poučavanje -- Tenis -- Istraživanje  HA11-07835 
 
Babić, Ivan  HA11-08081 
 
Bacanje kugle -- Rotacijska tehnika -- Koordinacija  HA11-07932 
 
Bagić, Krešimir  HA11-08104 
 
Bakterije -- Mliječna kiselina -- Kobasice -- Sir  HA11-07115 
 
Bakterije -- Pasteurella multocida -- Proteinska membrana -- Sekvencioniranje gena  HA11-07124 
 
Bakterije -- Staphylococcus aureus -- MRSA -- Gljivice -- Antimikrobna sredstva -- Oktenidin  HA11-07389 
 
Bankarske garancije na poziv -- Zakon o obveznim odnosima -- Međunarodna regulativa  HA11-06942 
 
Bankarstvo -- Bankovni kredit -- Kreditna sposobnost -- Kreditni rizik -- Financijski pokazatelji -- Banke  HA11-06853 
 
Barbarić, Josip  HA11-08160 
 
Barišić, Petar  HA11-07745 
 
Barokna arhitektura -- Sakralna arhitektura -- Arhitektonska obnova  HA11-07730 
 
Baross, Gabor  HA11-08167 
 
Bašćanska ploča -- Nastavni predmeti -- Hrvatski jezik -- Metodika  HA11-06969 
 
Bejzbol -- Motoričke sposobnosti -- Agilnost  HA11-07888 
 
Bejzbol -- Motoričke sposobnosti -- Ravnoteža  HA11-07897 
 
Benedictus XVI, papa  HA11-07792 
 
Benediktinci -- Crkva Sv. Marije na Mljetu -- Mljetska kongregacija  HA11-07730 
 
Benediktinci -- Samostan Sv. Marije na Mljetu  HA11-07711 
 
Benzodiazepini -- Razdražljivost -- Oxazepam -- Ovisnost  HA11-07390 
 
Berkova, Aleksandra  HA11-07987 
 
Beton -- Luke -- Lukobran -- Hidrotehnika  HA11-07681 
 
Beyer, Marcel  HA11-07970 
 
Biblija -- Novi zavjet -- Kajkavski književni jezik -- Prijevod  HA11-06776 
 
Biciklizam -- Mišićna koordinacija -- Trening  HA11-07623 
 
Bijenale Nova fotografija  HA11-07761 
 
Bik -- Govedo -- Hromost -- Rasplod  HA11-07218 
 
Bilježnički arhiv -- Statuti -- Djeca -- Nasljeđivanje  HA11-08190 
 
Biofilm -- Bivoli -- Mastitis -- Gljivice  HA11-07214 
 
Biografija  HA11-08157  HA11-08161  HA11-06786 
 
Biografija -- Katolička crkva  HA11-08160 
 
Biokemija -- Hematologija -- Ovca -- Dalmatinska pramenka -- Hrvatska pasmina  HA11-07118 
 
Biomedicinska istraživanja -- Etika -- Zakonodavstvo  HA11-07196 
 
Bioplin -- Farme -- Obnovljivi izvori energije -- Organski gnoj  HA11-07661 
 
Bioprognoza -- Meteoropatija -- Obiteljska medicina  HA11-07365 
 
Bipolarni poremećaj -- Depresija -- Manična depresija -- Objekt vezanosti -- Psihijatrijske epizode -- Poremećaj mišljenja -- Afekti motorike  HA11-07414 
 
Bipolarni poremećaj -- Kvaliteta života  HA11-07480 
 
Biskupi  HA11-06778 
 
Biskupi -- Biskupska sinoda -- Povijesni prikaz  HA11-06783 
 
Biskupi -- Oporuka -- Crkvena povijest  HA11-06943 
 
Biskupije -- Starokršćanska arhitektura -- Arhitektonska dekoracija -- Utvrde  HA11-06788 
 
Biskupsko sjemenište u Splitu  HA11-08162 
 
Bivoli -- Imunologija -- Antigeni  HA11-07587 
 
Bjelajac, Slobodan  HA11-06807 
 
Blizanci -- Matične knjige  HA11-08194 
 
Boccaccio, Giovanni -- Drago, Vincenzo -- Manzoni, Alessandro  HA11-07946 
 
Bochnerov integral -- Jednakost paralelograma -- Konveksne funkcije -- Bohrova nejednakost  HA11-07054 
 
Bodegrajac, Vladimir  HA11-07818 
 
Bodrožić, Marica  HA11-08023 
 
Bohemistika  HA11-07981 
 
Boito, Camillo  HA11-08182 
 
Boje -- Grafička tehnologija  HA11-07093 
 
Boje -- Vizualni efekti -- Izvori svjetlosti -- Grafička tehnologija  HA11-07101 
 
Boks -- Snaga -- Kondicijske pripreme  HA11-07904 
 
Bollé, Herman  HA11-07693  HA11-07719 
 
Bolnice -- Zdravstvena zaštita -- Standardi -- Statistički podaci  HA11-07335 
 
Bolonić, Mihovil  HA11-08166 
 
Bonessenova nejednakost -- Integrali  HA11-07048 
 
Borges, Jorge Luis -- Eco, Umberto  HA11-07973 
 
Božićni napjevi -- Pučke popijevke  HA11-07772 
 
Brdarić, Franjo  HA11-06791 
 
Brecht, Bertolt -- Steffin, Margarete  HA11-07971 
 
Brešić, Vinko  HA11-08046 
 
Brézis-Gallouët-Waingerova nejednakost -- Sobolevljeva norma -- Nejednakosti  HA11-07016 
 
Britvec, Branko  HA11-07126 
 
Brodari -- Odgovornost brodara -- Štetne i opasne tvari  HA11-06947 
 
Brodovi -- Luke -- Požari -- Povijest  HA11-07634 
 
Brodovi -- Putovanje brodom -- Brodske linije -- Povijest  HA11-07628 
 
Brodske linije -- Prekoatlantska plovidba -- Migracije -- Emigranti  HA11-07617 
 
Broj pi -- Broj e -- Broj i  HA11-07017 
 
Brojleri -- Hranidba -- Meksički suncokret  HA11-07584 
 
Brojleri -- Meksički suncokret -- Troškovi proizvodnje -- Hranidba brojlera  HA11-07597 
 
Brojleri -- Probiotici -- Protutijela -- Imunosni sustav  HA11-07596 
 
Brusić-Kovačica, Marija  HA11-08170 
 
Brzina -- Kinematika -- Whitwordov mehanizam -- Numerička analiza  HA11-07099 
 
Bubrežni tumori -- Karcinom bubrega -- Patologija  HA11-07451 
 
Buka -- Oštećenje sluha -- Šivanje -- Tekstilna industrija -- Zaštita na radu  HA11-07674 
 
Burag -- Silaža -- Metabolizam bjelančevina -- In vitro istraživanje  HA11-07215 
 
Byatt, Antonia Susan  HA11-07963 
 
Carrara, Francesco  HA11-08162 
 
Cassas, Louis-François -- Napoleon I, francuski car -- Napoleon Bonaparte  HA11-08191 
 
Cavacchioli, Enrico  HA11-07821 
 
Cefovecin -- Antimikrobni lijekovi  HA11-07380 
 
Ceftriakson -- Escherichia coli -- Bakterije -- Farmakokinetika -- Ovce  HA11-07188 
 
Celijakija -- Dijagnostika -- Zubna caklina  HA11-07515 
 
Cestovni promet -- Prometna nesreća -- Pješaci -- Biciklisti  HA11-07619 
 
Cestovni promet -- Prometna nesreća -- Sudar -- Semafor  HA11-07616 
 
Cestovni promet -- Vozač -- Tehnika vožnje -- Sigurnost prometa  HA11-07618 
 
Cicero, Marcus Tullius -- Ciceron  HA11-08184 
 
Cippico, obitelj  HA11-06795 
 
Citomegalovirus -- Virusne infekcije -- Farmakoterapija  HA11-07182 
 
Citrinin -- Endosulfan -- Wistar štakorice -- Imunologija  HA11-07211 
 
Crkva -- Društveni razvoj -- Socijalni nauk Crkve -- Dokumenti -- Pravda -- Mir -- Blagostanje  HA11-06781 
 
Crkva -- Kršćanstvo -- Kultura -- Teologija -- Teologija povijesti  HA11-06780 
 
Crkva Bl. Dj. Marije od Čudesa  HA11-07733 
 
Crkva sv. Dimitrija  HA11-07716 
 
Crkva Sv. Duha u Splitu  HA11-07713 
 
Crkva sv. Ivana Krstitelja  HA11-07714 
 
Crkva sv. Justine  HA11-07727 
 
Crkva Sv. Marije na Mljetu  HA11-07715 
 
Crkva sv. Marka (Zagreb)  HA11-07795  HA11-07782 
 
Crkva sv. Petra  HA11-07717 
 
Crkva sv. Petra Apostola (Kaštel Novi)  HA11-07750 
 
Crkvena glazba -- Gregorijanski koral  HA11-07774 
 
Crkvena glazba -- Popijevka -- Harmonizacije  HA11-07784 
 
Crni labud -- Tibiotarzus -- Lom kosti -- Kirurško liječenje  HA11-07131 
 
Časopisi -- Reference -- Jezik -- Autori  HA11-07824 
 
Čebiševljeva nejednakost  HA11-07021 
 
Češka književnost -- Feminizam -- Socijalizam  HA11-07987 
 
Češka književnost -- Kulturni underground -- Supkultura  HA11-07977 
 
Češka proza -- Književna teorija -- Strukturalizam -- Fikcionalni svjetovi -- Dokumentarizam  HA11-07986 
 
Darovitost -- Daroviti učenici -- Teorija -- Praksa  HA11-06970 
 
Debljina -- Pretilost -- Kronične bolesti -- Rzični čimbenici -- Prevencija  HA11-07340 
 
Debljina -- Pretilost -- Trudnoća -- Komplikacije u trudnoći  HA11-07528 
 
Degu -- Čileanska vjeverica  HA11-07127 
 
Degu -- Čileanska vjeverica -- Prehrana  HA11-07154 
 
Demur, Boris  HA11-07760 
 
Dens invaginatus -- Zub u zubu -- Dentalne anomalije -- Oralna kirurgija -- Mikrodoncija  HA11-07509 
 
Dentalna estetika -- Parodontologija -- Parodontalna kirurgija -- Postupci -- Recesija gingive  HA11-07510 
 
Denzler, Juraj  HA11-07724 
 
Depresija -- Akatizija -- Antipsihotici -- Antidepresivi  HA11-07490 
 
Depresija -- Diabetes mellitus tip 2 -- Šećerna bolest tip 2 -- Komorbiditet -- Neuropatija  HA11-07479 
 
Depresivni poremećaj -- Metabolički sindrom -- Antidepresivi -- Nuspojave  HA11-07456 
 
Dermatitis artefacta -- Psihijatrijski poremećaji -- Ulceracija kože  HA11-07419 
 
Deve -- Magarci -- Otpornost eritrocita  HA11-07580 
 
Deve -- Prevalencija -- Tripanosomoza  HA11-07279 
 
Devescovi, Raimondo  HA11-08201 
 
Dewey, John  HA11-06991 
 
Dezintegracijski procesi -- Međunarodno pravo  HA11-06927 
 
Diferencijalne nejednakosti -- Diferencijalne jednadžbe -- Perturbacija  HA11-07024 
 
Digama funkcija -- Psi funkcija -- Harmonijski brojevi -- Gama funkcija -- Nejednakosti  HA11-07063 
 
Digitalna arhitektura -- Površinska obrada -- Pročelje -- Pročeljni plašt  HA11-07742 
 
Digitalna fotogrametrija -- Digitalne zračne snimke -- Šumarstvo -- Gospodarenje šumama  HA11-07572 
 
Digitalna radiografija -- Kontrast -- Kvaliteta -- Slika  HA11-06728 
 
Digitalne slike -- Obrada  HA11-06733 
 
Digitalni hologram -- Holografija -- Kontrola kvalitete proizvoda  HA11-07752 
 
Digitalni tisak -- Tekstil  HA11-07675 
 
Dijaspora  HA11-06801 
 
Dinamičke jednadžbe -- Integralna nejednakost  HA11-07073 
 
Dioklecijanova palača -- Kibelin hram  HA11-07712 
 
Diplomacija -- Diplomacija na vrhu -- Međunarodni odnosi  HA11-06833 
 
Dirichletovi polinomi -- Srednje vrijednosti  HA11-07047 
 
Disciplinski postupak -- Dokazna sredstva -- Saslušanje svjedoka  HA11-06931 
 
Diskretna Fourierova transformacija -- Rastriranje -- Slika  HA11-06739 
 
Displazija kuka -- Prevalencija -- Psi  HA11-07280 
 
Distimija -- Antidepresivi -- Sertralin -- Alergijske reakcije -- Urtikarija  HA11-07370 
 
Divlja svinja -- Mikobakterija  HA11-07120 
 
Divlje životinje -- Kemijska imobilizacija -- Anestetici  HA11-07316 
 
Dizajn -- Grafički dizajn -- Vizualni identitet -- Logotip  HA11-07743 
 
Dizala -- Dinamički modeli -- Numerička simulacija  HA11-07546 
 
Djeca -- Adolescenti -- Poremećaji ponašanja -- Socijalna skrb -- Prijenos znanja  HA11-06993 
 
Djeca -- Cerebralna paraliza -- Poremećaji govora -- Komunikacija  HA11-07257 
 
Djeca -- Napuštanje -- Usvojenje  HA11-08206 
 
Djeca -- Oglašavanje -- Reklame -- Semiotika -- Sociosemiotika  HA11-07659 
 
Djeca -- Poremećaji ponašanja -- Delikventno ponašanje -- Obitelj -- Odgoj  HA11-06803 
 
Djeca -- Psihologija -- Nastava matematike -- Kardinalnost -- Teorija brojeva  HA11-06754 
 
Djeca -- Pubertet -- Igra -- Nasilje -- Kažnjavanje  HA11-08188 
 
Djeca -- Roditelji -- Ponašanje  HA11-06768 
 
Djeca -- Skrb -- Odgoj -- Obrazovanje  HA11-08195 
 
Djeca -- Smrtnost  HA11-08203 
 
Dječja prihvatilišta -- Ratni logor -- Djeca -- Drugi svjetski rat  HA11-06938 
 
Dječje bolesti -- Male boginje -- Ospice -- Profilaksa -- Cijepljenje  HA11-08202 
 
Dječje kolonije -- Dječje zdravlje -- Politička indoktrinacija -- Fašistička mladež  HA11-06971 
 
Dječje lječilište tuberkuloze Strmac-Šumetlica  HA11-07731 
 
Dnevnička proza 20. st. -- Rat -- Teorija  HA11-08032 
 
Dobavljači -- Nabava -- Prerađivačka poduzeća  HA11-07657 
 
Dobavljači -- Opskrbni lanac -- Tvrtka -- Višekriterijska analiza  HA11-07648 
 
Dojilje -- Dojenje -- Građansko društvo  HA11-08211 
 
Dokumentarna metoda -- Stvarnost -- Fikcija  HA11-07966 
 
Dolabella  HA11-08192 
 
Doležel, Lubomír -- Kundera, Milan  HA11-07986 
 
Domaće životinje -- Popis izraza -- Opis životinja -- Povijest veterine  HA11-07276 
 
Dominikanci  HA11-08161  HA11-06778 
 
Doping -- Zdravstveni pregledi -- Zakon o sportu -- Sprječavanje dopinga  HA11-07327 
 
Droga -- Heroin -- Ovisnost o drogama -- Ovisnici -- Verbalno pamćenje  HA11-07424 
 
Društvena solidarnost -- Pravednost -- Pravedno društvo  HA11-06964 
 
Društvene vrijednosti -- Društvena pitanja  HA11-06751 
 
Društveno poduzetništvo -- Poslovanje -- Održivi razvoj -- Poduzeća  HA11-07605 
 
Družba Braća Hrvatskog Zmaja  HA11-07724 
 
Družba sestara služavki Maloga Isusa  HA11-06777 
 
Državna uprava -- Birokracija  HA11-06811 
 
Držić, Marin  HA11-08037 
 
Duhovna glazba  HA11-07781 
 
Duhovne popijevke -- Korizmeni napjevi  HA11-07776  HA11-07777 
 
Dumengjić, Selimir -- Dumengjić, Zora -- Geršić, Ivo  HA11-07731 
 
Dvoṙàk, Antonin -- Ninić, Tonko  HA11-07771 
 
Đukić, Sandro  HA11-07766 
 
Ekološka hrana -- Ponašanje potrošača -- Istraživanje  HA11-07333 
 
Ekstremni sportovi -- Sport -- Javnost -- Percepcija  HA11-07867 
 
Elektroencefalografija -- Anestezija -- Koze  HA11-07194 
 
Elektromotori -- Elektromotorni pogoni -- Zaštita  HA11-07558 
 
Elektronička pošta -- Sigurnost  HA11-06740 
 
Elektronički marketing -- E-marketing -- Elektronička pošta -- E-mail -- Hotelijerstvo  HA11-07601 
 
Elektrostatička separacija -- Plastika -- Polimeri -- Recikliranje  HA11-07542 
 
Eliptički integrali -- Wallisova nejednakost -- Integralna nejednakost  HA11-07068 
 
Emigracija -- Emigranti -- Sociološko gledište  HA11-06806 
 
Emocionalna inteligencija -- Engleski jezik -- Tehnički studij -- Nastavne metode  HA11-06758 
 
Endoproteza -- Zglob -- Kuk -- Kirurgija  HA11-07418 
 
Engleska književnost 20. st.  HA11-07962 
 
Engleski jezik -- Nastavni predmeti -- Strani jezik -- Poučavanje -- Klišeji  HA11-06988 
 
Engleski jezik -- Strani jezik -- Govorenje -- Učenje -- Diskursne oznake -- Istraživanje  HA11-07939 
 
Engleski jezik -- Strani jezik -- Stilovi učenja -- Učenici -- Osnovna škola -- Istraživanje  HA11-06975 
 
Entomologija -- Agronomija  HA11-07126 
 
Epigrafija -- Povijesna baština -- Kulturna baština  HA11-08181 
 
Epigrafija -- Tradicija -- Povijest -- Epigrafski spomenici  HA11-08176 
 
Epilepsija -- Lamotrigin -- Anksioznost  HA11-07449 
 
Erektilna disfunkcija -- Dijagnostika -- Terapija  HA11-07427 
 
Eritropoetin -- Sport -- Doping  HA11-07376 
 
Etika -- Etički kodeks  HA11-06775 
 
Etimologija -- Romanizmi -- Toponimi -- Obalni toponimi  HA11-07947 
 
Etnografija -- Sociološko gledište -- Filozofsko gledište -- Etnometodologija  HA11-07006 
 
Etnologija  HA11-07003 
 
Etnologija -- Kulturna povijest -- Odijevanje -- Moda -- Žene  HA11-07004 
 
Etnologija -- Narodni običaji -- Svadbeni običaji  HA11-07002 
 
EU -- Europska unija  HA11-06958 
 
E-učenje -- Elektroničko učenje -- Sveučilište -- Visoko obrazovanje  HA11-06730 
 
Europska unija  HA11-06827  HA11-06820  HA11-06814  HA11-07638  HA11-06964  HA11-07578  HA11-06929  HA11-06934  HA11-06907  HA11-06944  HA11-06836  HA11-06927  HA11-06914  HA11-06832 
 
Europska unija -- Međunarodna organizacija rada -- ILO  HA11-06956 
 
Europske integracije -- Sigurnosna politika -- Obrana  HA11-06839 
 
Evolucija -- Pluralizam -- Teorija evolucija -- Saltacionizam -- Neolamarkizam  HA11-06752 
 
Fagotipizacija -- Bakterije -- Otpornost -- Govedo -- Bivoli  HA11-07150 
 
Faktor, Ivan  HA11-07765 
 
Farmaceutsko tržište -- Bezreceptni lijekovi  HA11-07399 
 
Fauna -- Špilje -- Lažištipavac  HA11-07133 
 
Fazinić, Anđelko  HA11-08161 
 
Fibropapilomatoza -- Papiloma virusi -- Jelenska divljač -- Srna  HA11-07201 
 
FIFA  HA11-06953 
 
Figuralni kapitel -- Stil -- Tipologija -- Grobišne građevine  HA11-07718 
 
Flesch, Carl -- Rostal, Max -- Ozim, Igor  HA11-07773 
 
Folklorna glazba  HA11-07786 
 
Formalna komunikacija -- Neformalna komunikacija -- Korporativni imidž -- Korporativna marka  HA11-07603 
 
Fotografija -- Jezik fotografije -- Filozofija fotografije  HA11-07757 
 
Fourierov red -- Aproksimacija  HA11-07025 
 
Fourierov red -- Konvergencija  HA11-07028 
 
Fourierov red -- Sinusni val  HA11-07556 
 
Francuska vladavina -- Umjetnost -- Slikar -- Utjecaj  HA11-08191 
 
Franke, Ivana  HA11-07747 
 
Frankopan, Stjepan II  HA11-07733 
 
Frankopanke -- Frankopani  HA11-08171 
 
Franjevački samostan (Cres)  HA11-07807 
 
Funkcionalna muzička pedagogija (FMP) -- Glazbena pedagogija  HA11-07805 
 
Gajšak, Marijan  HA11-07748 
 
Galije -- Galijoti  HA11-08187 
 
Gastrointestinalni tumori -- Tumori probavnog sustava -- Postupnik  HA11-07476 
 
Genealogija  HA11-08169 
 
Genealogija -- Obiteljsko rodoslovlje  HA11-08168 
 
Geni -- DNK -- Deoksiribonukleinska kiselina -- Protozoa -- Mikroorganizmi  HA11-07123 
 
Geni -- Genski polimorfizam -- Govedo -- Autohtona pasmina  HA11-07119 
 
Geniceo, Alviž  HA11-07007 
 
Genitalne bolesti -- Spolne bolesti -- Humani papiloma virus -- HPV  HA11-07417 
 
Geodetska izmjera -- Terestričko lasersko skeniranje -- Geodinamika -- Geologija -- Kulturna baština -- Istraživanje  HA11-07092 
 
Geodetska mjerenja -- Integrirane mjerne stanice -- Tehnološka dostignuća  HA11-07088 
 
Geodetske mreže -- Obrada podataka  HA11-07089 
 
Geodezija -- Geodetski postupci -- Snimanje terena -- Lasersko skeniranje  HA11-07090 
 
Geopolitika -- Geostrategija -- Energetska sigurnost  HA11-08156 
 
Gerardini, Jerolim  HA11-08179 
 
Gerijatrija -- Komunikacija -- Starije osobe  HA11-07228 
 
Gimnastika -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djeca  HA11-07876 
 
Glagoljica -- Pobornici -- Glagoljaško bogoslužje -- Hrvatska baština -- Austrougarska diplomacija  HA11-06727 
 
Glazba -- Izvannastavne aktivnosti -- Odgojna uloga -- Škola -- Slobodno vrijeme  HA11-07001 
 
Glazba 19. st. -- Romantizam -- Psihologija glazbe  HA11-07796 
 
Glazba 19. st. -- Romantizam -- Violinisti -- Violinski koncert  HA11-07771 
 
Glazba 20. st. -- Glazbeni instrumenti -- Električne orgulje -- Jazz  HA11-07783 
 
Glazbena kultura  HA11-07788 
 
Glazbena kultura -- Nastava glazbe -- Kontrapunkt -- Polifonija -- Glazbene vrste  HA11-07820 
 
Glazbena kultura -- Nastavni programi -- Popularna glazba  HA11-07816 
 
Glazbena pedagogija -- Klavir  HA11-07778 
 
Glazbena pedagogija -- Klavir -- Tehnika sviranja  HA11-07787 
 
Glazbena pedagogija -- Sveučilišni profesori  HA11-07810 
 
Glazbena tradicija  HA11-07782 
 
Glazbene škole -- Glazbena pedagogija -- Izravno učenje -- Udžbenici -- Elektrofonija -- Računalo u nastavi  HA11-07799 
 
Glazbene škole -- Glazbena pedagogija -- Učenici -- Nastavnici -- Motivacija  HA11-07815 
 
Glazbene škole -- Nastava glazbe -- Glazbena pedagogija -- Sposobnosti učenika -- Procjena  HA11-07817 
 
Glazbeni instrumenti -- Nastava glazbe -- Muziciranje -- Tehnike sviranja -- Instrumentalna pedagogija  HA11-07809 
 
Glazbeni instrumenti -- Puhačka glazbala -- Okarina  HA11-07797 
 
Glazbeno obrazovanje -- Glazbena pedagogija -- Obrazovni proces -- Cjeloživotno učenje  HA11-07780 
 
Glazbeno obrazovanje -- Glazbena pedagogija -- Umjetnička interpretacija -- Tehnika sviranja  HA11-07814 
 
Glazbeno obrazovanje -- Neformalno obrazovanje -- Nastavni uputnik -- Kurikulum -- Skriveni kurikulum  HA11-07789 
 
Globalizacija -- Sigurnost  HA11-06828 
 
Glomerulonefritis -- Bolesti bubrega -- Dijagnostika -- Patologija -- Farmakoterapija  HA11-07431 
 
Golubovi -- Populacija  HA11-07128 
 
Gospodarska povijest -- Posjedi -- Zemljoradnici -- Kristijanizacija  HA11-08172 
 
Gotičko graditeljstvo -- Naselje -- Obnova  HA11-07733 
 
Gotovac, Frane  HA11-07740 
 
Govedo -- Dermatomikoza -- Gljivične infekcije kože  HA11-07258 
 
Govedo -- Gen Slc11a1 -- Polimorfizam gena -- Autohtone pasmine  HA11-07593 
 
Govedo -- Gljivične infekcije -- Gljivica Malassezia  HA11-07142 
 
Govedo -- Jajna stanica  HA11-07172 
 
Govedo -- Koze -- Protozoon -- Mikroorganizmi -- Genetika  HA11-07588 
 
Govedo -- Metabolički stres -- Indikatori stresa -- Postpartalno razdoblje  HA11-07271 
 
Govedo -- Odrožnjavanje -- Rogovi -- Sedacija -- Ksilazin -- Lokalna anestezija -- Lidokain  HA11-07199 
 
Govedo -- Paraziti -- Paramfistomoza  HA11-07272 
 
Govedo -- Pasmine -- Gravidnost -- Porođaj  HA11-07321 
 
Govedo -- Pobačaj -- Bakterijske infekcije -- Zarazne bolesti -- Q-groznica -- Leptospiroza  HA11-07217 
 
Govedo -- Protein akutne faze  HA11-07143 
 
Govedo -- Sirište -- Dislokacija sirišta -- Kirurško liječenje  HA11-07247 
 
Govedo -- Telad -- Kateterizacija -- Cistostomija -- Urolitijaza  HA11-07221 
 
Govedo -- Toll-like receptori -- TLR7 -- Imunosni sustav  HA11-07179 
 
Govedo -- Tuberkuloza -- Mikobakterije -- Certifikacija stada  HA11-07309 
 
Govedo -- Virusi -- Virusne bolesti -- Bolest plavoga jezika  HA11-07250 
 
Goveđi herpesvirus-1 -- Filogenetska analiza  HA11-07274 
 
Goveđi herpesvirus-1 -- Govedo  HA11-07288 
 
Govor -- Hrvatski standarni jezik -- Naglasak -- Prozodijska norma -- Javna televizija -- Profesionalni govornici -- Istraživanje  HA11-07956 
 
Grad -- Bazilike -- Nadgrobni spomenici -- Biskupi  HA11-08147 
 
Graditeljska baština -- Revitalizacija  HA11-07705 
 
Gradovi -- Premjer zemljišta -- Planiranje prometa  HA11-07696 
 
Gradske tržnice  HA11-07695 
 
Gradske ulice -- Urbanizam -- Kulturna povijest  HA11-07729 
 
Grafička reprodukcija -- Crna boja  HA11-07607 
 
Grafička tehnologija -- Infracrvene slike  HA11-07608 
 
Grafički dizajn -- Optička iluzija -- Percepcija -- Vizualni efekti  HA11-07609 
 
Granice -- Rapalska granica -- Rapalski ugovor  HA11-08217 
 
Grbovi -- Grbovi grada -- Simboli  HA11-08158 
 
Grbovi -- Plemstvo -- Heraldičko znakovlje -- Kulturno nasljeđe  HA11-08159 
 
Grčko-pravoslavna parohija sv. Spiridona (Peroj)  HA11-06787 
 
Grede -- Mostovi -- Konstrukcija  HA11-07565 
 
Greiner, Boris  HA11-07763 
 
Grinje -- Iguane -- Gušterice -- Fipronil  HA11-07129 
 
Grobovi -- Ranohrvatski grob -- Arheološka istraživanja -- Nakit  HA11-07737 
 
Grothendieckova nejednakost -- Q-algebre  HA11-07031 
 
Grötzschov graf -- Potencijalna sredina -- Nejednakost  HA11-07012 
 
Grupa -- Komunikacija -- Dijalog  HA11-07230 
 
Grupa Gorgona  HA11-07760 
 
Gstrein, Norbert  HA11-07965 
 
Hardyjeva nejednakost -- Matrice  HA11-07053 
 
Harmonički tokovi snaga -- Energetska učinkovitost -- Zgrade -- Pumpe  HA11-07530 
 
Hassler, Hans Leo -- Bach, Johann Sebastian  HA11-07784 
 
Haulik, Juraj  HA11-06786 
 
Hawkingovo zračenje -- Crna rupa -- Astrofizika  HA11-07102 
 
Helenistički mozaik -- Ukrasni obrub -- Glava  HA11-08131 
 
Helenizam -- Grčka kultura  HA11-08186 
 
Helicobacter spp. -- Bakterije -- Glodavci -- Patohistologija  HA11-07130 
 
Hepatitis C -- Virusne infekcije -- Liječenje -- Terapija  HA11-07433 
 
Higijena  HA11-07341 
 
Higijena ruku -- Bolničke infekcije -- Standardi -- Smjernice  HA11-07358 
 
Hipersomnija -- Poremećaj spavanja -- Etiologija -- Psihologija  HA11-07473 
 
Hipertenzija -- Liječenje -- Terapija  HA11-07353  HA11-07405 
 
Hipertenzija -- Moždani udar -- Troškovi liječenja -- Ekonomija  HA11-07501 
 
Hipofiza -- Dupin  HA11-07125 
 
Histiocitoza -- Langerhansove stanice -- Dijagnostika -- Patologija -- Farmakoterapija  HA11-07453 
 
Histrelin acetat -- LHRH-agonist -- Hormoni -- Karcinom prostate -- Liječenje -- Doze lijekova  HA11-07378 
 
Hitna medicinska pomoć -- Komunikacija  HA11-07231 
 
Hitna medicinska pomoć -- Zdravstveni problemi -- Vikend  HA11-07368 
 
Hladnjača -- Rashladna komora -- Projektiranje -- Termodinamički proračun  HA11-07548 
 
Hodočasništvo -- Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam  HA11-06873  HA11-06884 
 
Hodočasništvo -- Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam -- Hodočasnici -- Pješačenje  HA11-06897  HA11-06882 
 
Hodočašće -- Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam  HA11-06892  HA11-06859  HA11-06871  HA11-06858 
 
Hodočašće -- Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam -- Antropologija -- Hinduizam  HA11-06890  HA11-06864 
 
Hodočašće -- Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam -- Politika -- Sveta mjesta -- Hinduizam  HA11-06888  HA11-06887 
 
Hodočašće -- Hodočasnički turizam -- Vjerski turizam -- Pravoslavna vjera -- Parohijska Crkva -- Manastir  HA11-06874  HA11-06885 
 
Hodočašće -- Vjerski turizam -- Hodočasnici -- Put sv. Jakova  HA11-06860  HA11-06898 
 
Hofmannsthal, Hugo von -- Rilke, Rainer Maria -- Mann, Heinrich  HA11-07967 
 
Hofstede, Geert  HA11-06750 
 
Hokej -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07845 
 
Hokej na ledu -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07895 
 
Horvat, Lavoslav  HA11-07694 
 
Horvat, Vlatka  HA11-07768 
 
Hospital milosrđa  HA11-08198 
 
Hotel Palace -- Kulturno dobro -- Spomenik kulture  HA11-07682 
 
Hoteli -- Upravljanje  HA11-07604 
 
Hotelijerstvo -- Analiza troškova -- Certifikat kvalitete  HA11-07600 
 
Hotelijerstvo -- Umreženost  HA11-07602 
 
Hrčak -- Spolni ciklus  HA11-07264 
 
Hrvanje -- Kondicija -- Kondicijske pripreme -- SWOT analiza  HA11-07911 
 
Hrvanje -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07905 
 
Hrvatska demokratska zajednica  HA11-06840 
 
Hrvatska drama 16. st. -- Komedija -- Ženski likovi  HA11-08037 
 
Hrvatska drama 20. st.  HA11-08027 
 
Hrvatska drama 21. st.  HA11-08072  HA11-08090 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Vojvođanski Hrvati  HA11-08051 
 
Hrvatska fotografija 20. st. -- Konceptualna fotografija -- Trendovi -- Izložbe  HA11-07769 
 
Hrvatska fotografija 20./21. st. -- Dokumentarna fotografija -- Eksperimentalna fotografija -- Konceptualna fotografija  HA11-07758 
 
Hrvatska fotografija 20./21. st. -- Konceptualna fotografija -- Intermedijalnost -- Filmski citati  HA11-07755 
 
Hrvatska fotografija 21. st.  HA11-07766  HA11-07765  HA11-07763  HA11-07768  HA11-07764  HA11-07762  HA11-07767 
 
Hrvatska glazba 21. st.  HA11-07818 
 
Hrvatska književnost -- Čakavština  HA11-08110  HA11-08079  HA11-08115 
 
Hrvatska književnost -- Iseljeništvo -- Gradišćanski Hrvati  HA11-08048 
 
Hrvatska književnost -- Otoci -- Turizam  HA11-08023 
 
Hrvatska književnost -- Roman -- Fantastična književnost -- San -- Labirint  HA11-08103 
 
Hrvatska književnost -- Žene u književnosti -- Žensko pismo  HA11-08116 
 
Hrvatska književnost 20. st.  HA11-08117 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Bački Hrvati -- Bunjevci -- Žensko pismo  HA11-08067 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatski književnici  HA11-08033 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književni manifest -- Avangarda  HA11-08018 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Vojvođanski Hrvati  HA11-08069 
 
Hrvatska književnost 20./21. st.  HA11-08057  HA11-08101  HA11-07990  HA11-08059  HA11-07997  HA11-08034  HA11-08026  HA11-08014  HA11-08114 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Autobiografska proza  HA11-08113 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Proza  HA11-07996 
 
Hrvatska narodna straža  HA11-08183 
 
Hrvatska povijest -- Korespondencija -- Riječka krpica  HA11-08205 
 
Hrvatska povijest -- Politički odnosi -- Drugi hrvatski tabor, 1911.  HA11-08196 
 
Hrvatska proza 19./20. st. -- Ženski likovi  HA11-08070 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA11-08049  HA11-08080 
 
Hrvatska proza 20./21. st.  HA11-08109  HA11-08093  HA11-08078  HA11-08039  HA11-08045  HA11-08036  HA11-08084  HA11-08025  HA11-08003  HA11-08009  HA11-08008  HA11-08011  HA11-08106  HA11-08016  HA11-07991  HA11-08044  HA11-08112  HA11-08038  HA11-08047  HA11-07992  HA11-08001  HA11-07994  HA11-08050  HA11-08010  HA11-08052  HA11-08100  HA11-08012  HA11-08021  HA11-08082  HA11-08007  HA11-08040  HA11-08098  HA11-08058  HA11-08004 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Kriminalistička proza -- Romani -- Grad u književnosti  HA11-08013 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA11-08095  HA11-08073  HA11-08097  HA11-08088  HA11-08075  HA11-08053  HA11-08108  HA11-07995  HA11-08015  HA11-08030  HA11-08056  HA11-08085  HA11-08087 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Čakavština  HA11-07993 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Portugalska proza 21. st.  HA11-08005 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Suvremena umjetnost  HA11-08089 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Vojvođanski Hrvati  HA11-08035  HA11-08092  HA11-08006 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Zbirka priča  HA11-08083 
 
Hrvatski film 21. st. -- Dokumentarni film -- Sudionici -- Transkripti  HA11-08099 
 
Hrvatski jezik -- Talijanski jezik -- Inicijalne diskursne oznake  HA11-07953 
 
Hrvatski jezik -- Talijanski jezik -- Kulturološki dodiri -- Komunikacija  HA11-07951 
 
Hrvatski književnici  HA11-08118  HA11-07976  HA11-07998 
 
Hrvatski književnici -- Autobiografija -- Sjećanja  HA11-07988 
 
Hrvatski književnici -- Biografija  HA11-08096 
 
Hrvatski književnici -- Dokumentarni film -- Filmski scenarij -- Kronika  HA11-08031 
 
Hrvatski književnici -- In memoriam  HA11-08074  HA11-08017  HA11-08020 
 
Hrvatski liječnički zbor -- Zbor liječnika Hrvatske  HA11-06745 
 
Hrvatski narodni preporod -- Književnici -- Tiskarstvo -- Izdavaštvo -- Bibliografija  HA11-08019 
 
Hrvatski sokol  HA11-07839 
 
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  HA11-06845 
 
Hrvatsko kiparstvo 20./21. st.  HA11-07745 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Kognitivna poetika -- Kognitivni subjekt -- Položaj subjekta  HA11-08029 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA11-08111  HA11-08104 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA11-08028  HA11-08066  HA11-08060  HA11-08043  HA11-08091  HA11-08054  HA11-08000  HA11-08041  HA11-07999  HA11-08002  HA11-08107  HA11-08102  HA11-08042  HA11-08081 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijaspora -- Iseljeništvo  HA11-08086 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Književnost -- Dijaspora -- Gradišćanski Hrvati  HA11-07989 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Vojvođanski Hrvati  HA11-08065  HA11-08062  HA11-08061  HA11-08064  HA11-08063 
 
HTV (Hrvatska televizija)  HA11-07956 
 
Humani herpes virus -- Varičela -- Vodene kozice -- Cijepljenje  HA11-07505 
 
Humani papiloma virus -- HPV -- Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice  HA11-07527 
 
Humor -- Humoristični izričaji -- Jezik -- Stil -- Teorija relevantnosti  HA11-07960 
 
Igra -- Razredna nastava -- Učinkovitost igre -- Učitelji  HA11-06978 
 
Ikone -- Ikona Gospe Stomorije -- Slikarstvo -- Kretsko-venecijansko slikarstvo  HA11-07750 
 
Imunohistokemija -- Serotonin -- Dikobraz  HA11-07296 
 
Indeks tjelesne mase -- Studenti -- Studentice -- Kineziološka angažiranost -- Istraživanje  HA11-07840 
 
Industrijska arhitektura  HA11-07694 
 
Industrijska postrojenja -- Eksplozije -- Eksplozivna atmosfera  HA11-07531 
 
Infekciozna anemija -- Močvarna groznica -- Kopitari -- Virusi -- Zarazne bolesti  HA11-07590 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Elektroničko zdravstvo -- Informatizacija  HA11-07197 
 
Informatika -- Kompjutorsko programiranje -- Natjecanje  HA11-06738 
 
Infracrveno zračenje -- Toplinski stres -- Zaštitni prsluk  HA11-07679 
 
Inovacije -- Patenti -- Tranzicijske zemlje  HA11-06724 
 
Institucionalizam -- Historijski institucionalizam -- Sociološki institucionalizam -- Europske integracije -- Politički sustav Europske unije  HA11-06820 
 
Integracijski procesi -- Europske integracije -- Komunikacijska strategija -- Medijsko izvještavanje -- Pristupni pregovori -- Javno mnijenje  HA11-06827 
 
Integralna nejednakost -- Opialova nejednakost  HA11-07061 
 
Integralna teorija prava -- Tumačenje u pravu -- Argumentacija -- Jezik prava  HA11-06922 
 
Integralni operatori -- Analitičke funkcije -- Konveksne funkcije  HA11-07074 
 
Integralni operatori -- Morreyev prostor -- Hölderova nejednakost  HA11-07071 
 
Integralno-diferencijalne nejednakosti -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe  HA11-07066 
 
Interfilm, Zagreb  HA11-08099 
 
Inventar -- Imovina -- Vlastela  HA11-08179 
 
Iracionalne jednadžbe -- Geometrija  HA11-07030 
 
Iscrpak lišća -- Psidium guajava -- Ljekovito bilje -- Citotoksičnost  HA11-07577 
 
Islamska arhitektura -- Islamske bogomolje -- Džamije -- Mesdžidi  HA11-07728 
 
Ispitivanje -- Mehanička svojstva -- Opeka -- Ziđe  HA11-07540 
 
Ispitni stroj -- Klizni ležajevi -- Tribologija  HA11-07536 
 
Istarski demokratski sabor  HA11-06823 
 
Istosmjerni motor -- Kosilica -- Mikrokontroler  HA11-07552 
 
Isusovci  HA11-07748 
 
Isušivanje tla -- Povijest  HA11-08218 
 
Italske pojasne kopče -- Motivi  HA11-08143 
 
Ivančan, Ivan  HA11-07003 
 
Izbjeglice -- Raseljene osobe -- Socijalna isključenost  HA11-06800 
 
Izokinetički dinamometar -- Mjerenje -- Mišićna aktivacija -- Studenti -- Testiranje  HA11-07104 
 
Jagiellonian University Krakow  HA11-06973 
 
Jaja -- Nesilice -- Kemijski sastav -- Kolesterol  HA11-07666 
 
Jarad -- Hrvatska šarena koza -- Porođajna masa  HA11-07595 
 
Jarnević, Dragojla -- Biga, Vesna  HA11-08070 
 
Javand, Milivoj  HA11-08183 
 
Javna nabava -- Javni ugovori -- Pravna regulativa  HA11-06944 
 
Javna nabava -- Konkurencija -- Ugovori o partnerstvu  HA11-06957 
 
Javna nabava -- Upravni postupak -- Upravna zaštita  HA11-06951 
 
Javna uprava -- Javne službe -- Europsko pravo -- Javno pravo  HA11-06934 
 
Javna uprava -- Talijanska uprava -- Zakonodavstvo -- Reforma uprave -- Arhivski izvori  HA11-08177 
 
Javne športske građevine -- Stečena prava -- Pravna zaštita -- Zakon o športu  HA11-06945 
 
Javni prijevoz -- Željeznički prijevoz -- Cestovni prijevoz  HA11-07614 
 
Javni promet -- Vozači -- Radna aktivnost -- Digitalni tahograf -- Digitalna kartica -- Čitač kartica -- Evidencija radnika  HA11-07621 
 
Javno-privatno partnerstvo -- Ugovori -- Lokalna zajednica -- Država  HA11-06850 
 
Jazz -- Kultura -- Književnost  HA11-07770 
 
Jednodobne šume -- Gospodarenje šumama -- Šumsko gospdarstvo -- Uzgoj šume -- Rotacija  HA11-07571 
 
Jedrenjaci -- Imena -- Pomorska terminologija -- Talijanski jezik  HA11-07948 
 
Jelen -- Hematologija -- Biokemija  HA11-07586 
 
Jelen -- Paraziti -- Krpelji  HA11-07307 
 
Jelen obični -- Cervus elaphus L. -- Zubi  HA11-07322 
 
Jeleni -- Kadmij -- Olovo -- Teški metali  HA11-07159 
 
Jezični standard -- Pravopis -- Jezik i politika -- Jezična politika  HA11-07950 
 
Jirous, Ivan Martin  HA11-07977 
 
Jirsak, Predrag  HA11-07981  HA11-08076 
 
Jogurt -- Pohrana -- Kakvoća jogurta -- Organoleptička svojstva  HA11-07669 
 
Judo -- Džudo -- Koordinacijske sposobnosti  HA11-07887 
 
Judo -- Kondicijski trening  HA11-07906 
 
Judo -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07935 
 
Judo -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening -- Antropološka analiza  HA11-07914 
 
Junad -- Hranidba -- Predsmjesa -- Urea -- Glicerol  HA11-07193 
 
Justinijan  HA11-08121 
 
Kajakaštvo -- Kajak na divljim vodama -- Motoričke sposobnosti -- Ravnoteža  HA11-07860 
 
Kamene građevine -- Utvrda  HA11-07725 
 
Kamping turizam -- Turistički kampovi -- Cvjetanje algi  HA11-06867  HA11-06856 
 
Kaplan, Josip  HA11-07786 
 
Karakteristična funkcija -- Amplitudna modulacija -- Radio  HA11-07554 
 
Karate -- Koordinacija -- Trening  HA11-07913 
 
Karate -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Tehnike karatea  HA11-07920 
 
Karate -- Motoričke sposobnosti -- Preciznost  HA11-07872 
 
Karcinom dojke -- Patologija -- Dijagnostika -- Kirurgija  HA11-07145 
 
Karcinom pluća -- Patologija -- Dijagnostika i terapija -- Smjernice  HA11-07443 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Ateroskleroza -- HIV -- Virus humane imunodeficijencije -- Dijagnostika -- Ultrazvuk  HA11-07500 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Dislipidemije -- Simvastatin -- Terapija  HA11-07383 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Hipertenzija -- Metabolički sindrom -- Liječenje  HA11-07434 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Kardiovaskularni rizik -- Metabolički sindrom -- Adolescenti -- Djeca  HA11-07460 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Metabolički sindrom -- Dislipidemije -- Infarkt miokarda -- Šećerna bolest -- Pretilost  HA11-07459 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Metabolički sindrom -- Prevencija  HA11-07486 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Prevencija  HA11-07477 
 
Kartično poslovanje -- Kartični proizvodi -- Studentska populacija -- Marketinška komunikacija  HA11-06852 
 
Kartografija -- Kartografski prikazi -- Izolari  HA11-08154 
 
Kartografija -- Zemljopisna karta  HA11-08155 
 
Kartografska projekcija -- Geodetske mreže -- Transformacija koordinata -- Afina transformacija -- Budimpeštanski koordinatni sustav -- Gauss-Krügerova projekcija  HA11-07091 
 
Kastavski statut, 1400. -- Statut -- Uglednici -- Stanovnici -- Povijest  HA11-06912 
 
Kaštel Cipiko  HA11-07725 
 
Katastar -- Katastarska izmjera  HA11-07087 
 
Katastar -- Katastarska izmjera -- Zemljišna knjiga -- Javni uvid  HA11-07086 
 
Katolička crkva  HA11-06794  HA11-06785 
 
Katolička Crkva  HA11-06789  HA11-06783 
 
Katolička crkva -- Franjevci  HA11-06784 
 
Kažotić, Marko  HA11-08068 
 
Keplerovi elementi -- Sateliti -- Putanja  HA11-07084 
 
Kickboxing -- Kondicijski trening  HA11-07908 
 
Kiparstvo -- Skulpture  HA11-07749 
 
Kipovi -- Portreti -- Glave -- Carski kult -- Augusteum  HA11-08137 
 
Kipovi -- Zaštitnici  HA11-07746 
 
Kiš Žuvela, Sanja  HA11-07808 
 
Kiš, Danilo -- Gstrein, Norbert  HA11-07966 
 
Kitovi -- Dobri dupin -- Tursiops truncatus -- Biološke značajke  HA11-07134 
 
Kitovi -- Dupini -- Smrtnost -- Antropogeni čimbenici  HA11-07319 
 
Klasifikacija bolesti -- Zdravstveno stanje  HA11-07242 
 
Klavir -- Povijest -- Građa -- Monokord  HA11-07800 
 
Klavirski odsjek -- Sveučilišni profesori -- Glazbeni pedagozi -- Studenti  HA11-07791 
 
Klenbuterol -- Salbutamol -- Jetra -- Lijekovi -- Pokusni miševi  HA11-07318 
 
Klenbuterol -- Salbutamol -- Jetra -- Pokusni miševi  HA11-07320 
 
Klimatske promjene -- Staklenički plinovi -- Šume -- Uništavanje šuma  HA11-07575 
 
Klizanje -- Umjetničko klizanje -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07916 
 
Klortalidon -- Diuretik -- Hipertenzija -- Farmakoterapija  HA11-07406 
 
Knjige -- Knjižnice -- Pismenost  HA11-06743 
 
Knjižarstvo -- Sintetički papir -- Uvezivanje -- Knjižni blok  HA11-07611 
 
Književni časopisi  HA11-08076 
 
Kobile -- Graviditet -- Blizanci  HA11-07268 
 
Kobile -- Reprodukcijska sposobnost  HA11-07589 
 
Kognitivna neuroznanost -- Afektivna neuroznanost -- Emocije -- Pamćenje -- Mozak  HA11-06753 
 
Kognitivni modeli -- Projektni menadžment -- Softver -- Računalni programi  HA11-06760 
 
Kolesterol -- Kardiovaskularne bolesti -- Etiologija  HA11-07489 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Crijevni polipi -- Patologija -- Kirurgija  HA11-07425 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Patologija -- Dijagnostika i terapija -- Smjernice  HA11-07444 
 
Kolorektalni tumor -- Genetika -- Patologija -- Farmakoterapija  HA11-07497 
 
Koljeni zglob -- Iščašenje -- Iver -- Patela -- Hrskavica -- Koštani prijelom -- Etiologija -- Kirurško liječenje  HA11-07519 
 
Kombinatorika -- Nejednakosti  HA11-07057 
 
Komedija -- Satira -- Korumpiranost -- Društvo -- Poganstvo -- Kršćanstvo  HA11-07972 
 
Kompleksni brojevi -- Nejednakosti -- Diskriminanta  HA11-07044 
 
Komunalne djelatnosti  HA11-06851 
 
Komunikacija -- Bolesnik -- Liječnik -- Placebo učinak  HA11-07226 
 
Komunikacija -- Demencija -- Alzheimerova bolest -- Terapija slikanjem -- Art-terapija  HA11-07229 
 
Komunikacija -- Komunikacijske vještine -- Komunikacija u medicini -- Zdravstvo  HA11-07305 
 
Komunikacija -- Smjernice -- Znak -- Grafički dizajn  HA11-06726 
 
Komunikacija u medicini -- Informiranje pacijenata -- Prava pacijenata -- Hrvatsko zdravstvo  HA11-07224 
 
Komunikacijske vještine -- Komunikacija u medicini -- Edukacija -- Studij medicine  HA11-07187 
 
Komunikacijske vještine -- Komunikacija u medicini -- Neverbalna komunikacija -- Edukacija  HA11-07263 
 
Komunizam  HA11-06785 
 
Komunizam -- Crkve -- Izgradnja -- Katolička crkva  HA11-07722 
 
Komunizam -- Suđenje  HA11-06794 
 
Konceptualna umjetnost -- Umjetnička fotografija -- Primijenjena fotografija -- Subjektivna fotografija  HA11-07753 
 
Koncesije -- Ugovor o koncesiji -- Upravni ugovor  HA11-06946 
 
Kondicija -- Koordinacija -- Mobilnost -- Vojnici -- Trening  HA11-07868 
 
Kongresi -- Hrvatska medicina -- Povijest medicine  HA11-06745 
 
Kongresni turizam -- Kongresi  HA11-06870 
 
Konveksne funkcije  HA11-07014 
 
Konveksne funkcije -- Čebiševljev funkcional  HA11-07062 
 
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost  HA11-07013 
 
Konveksne funkcije -- Linearni funkcional -- Linearni operatori  HA11-07036 
 
Konveksne funkcije -- Majorizacija -- Nejednakosti  HA11-07072 
 
Konveksnost -- Determinanta -- Potenciranje  HA11-07023 
 
Konveksnost -- Konveksne funkcije  HA11-07015 
 
Konzervacija i restauracija -- Gramofon  HA11-07687 
 
Konji -- Krvne pločice -- Hidrokortizon  HA11-07190 
 
Konji -- Spolni osip -- Zarazne bolesti -- Seroprevalencija  HA11-07295 
 
Konji -- Vratna kralježnica -- Cervikalna mijelopatija  HA11-07162 
 
Koordinacija -- Djeca školske dobi -- Vježbe  HA11-07933 
 
Korizmeni napjevi -- Pučke popijevke  HA11-07790 
 
Kornjače -- Ezofagostomalni tubus -- Hranidba  HA11-07277 
 
Korozija -- Napetosna korozija -- Konstrukcijski materijali  HA11-07105 
 
Košarka -- Motoričke sposobnosti -- Agilnost -- Eksplozivna snaga -- Istraživanje  HA11-07827 
 
Košarka -- Motoričke sposobnosti -- Agilnost -- Juniori  HA11-07871 
 
Košarka -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07896 
 
Košarka -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07915  HA11-07883 
 
Košarka -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07879 
 
Košarka -- Motoričke sposobnosti -- Preciznost  HA11-07934 
 
Koze -- Krv -- Hematologija -- Biokemija  HA11-07163 
 
Koze -- Krvni serum -- Makrominerali -- Mikrominerali  HA11-07174 
 
Koze -- Laktacija -- Enzimi -- Antioksidacijski enzimi  HA11-07186 
 
Koze -- Puerperij -- Krvni serum  HA11-07171 
 
Kozmetotekstil -- Molekularno enkapsuliranje -- Tekstil -- Zaštitna odjeća  HA11-07672 
 
Koža -- Elektrodermalna aktivnost -- Emocionalna reakcija -- Znojenje  HA11-07437 
 
Kožarić, Ivan  HA11-07744 
 
Kožne bolesti -- Alergija -- Alergijske bolesti -- Fizički napor -- Tjelesno vježbanje -- Sport -- Školska djeca -- Higijena  HA11-07416 
 
Krajobraz -- Prirodne ljepote -- Zaštita prirode  HA11-07008 
 
Kralježnica -- Bolesti kralježnice -- Kirurško liječenje  HA11-07523 
 
Kralježnica -- Spondiloza -- Križobolja -- Skolioza -- Kirurgija  HA11-07256 
 
Krastavci -- Prinos -- Biološka zaštita bilja  HA11-07579 
 
Krave -- Govedo -- Poremećaji metabolizma -- Energetski metabolizam -- Vitamin B12 -- Analiza krvi  HA11-07324 
 
Krave -- Jajnici  HA11-07581 
 
Krave -- Ozon -- Preventiva -- Plodnost  HA11-07298 
 
Krave -- Spolni ciklus -- Vaginalni bris -- Citologija  HA11-07170 
 
Krave -- Tiroidni status -- Suhostaj -- Postpartalno razdoblje -- Masna jetra  HA11-07317 
 
Krave -- Transvaginalna aspiracija jajnih stanica -- Oplodnja in vitro  HA11-07189 
 
Krčka biskupija  HA11-08166 
 
Krivotvoreni lijekovi -- Veterinarsko-medicinski proizvodi  HA11-07236 
 
Križobolja -- Dijagnoza  HA11-07447 
 
Križobolja -- Konzervativno liječenje -- Fizikalna terapija  HA11-07471 
 
Križobolja -- Kralježnica -- Fasetni zglob -- Patologija -- Dijagnostika i terapija  HA11-07454 
 
Križobolja -- Radikulopatija -- Elektromiografija  HA11-07466 
 
Križobolja -- Rehabilitacija  HA11-07397 
 
Križobolja -- Vratobolja -- Patofiziologija -- Farmakoterapija  HA11-07467 
 
Krleža, Miroslav  HA11-08118  HA11-08087  HA11-08074  HA11-08017  HA11-07976  HA11-08033  HA11-08020  HA11-08071  HA11-07998  HA11-08018  HA11-08031  HA11-08099  HA11-08096 
 
Krleža, Miroslav -- Benjamin, Walter  HA11-07983 
 
Krleža, Miroslav -- Clausewitz, Carl von  HA11-08032 
 
Krleža, Miroslav -- Lasić, Stanko  HA11-08117 
 
Kromatografija -- Antibiotici -- Hrana životinjskog podrijetla  HA11-07237 
 
Kronično zatajenje bubrega -- Transplantacija bubrega -- Transplantacijska medicina -- Srčanožilne bolesti  HA11-07448 
 
Krpeljni meningoencefalitis -- Lajmska borelioza -- Krpelji -- Epidemiologija  HA11-07415 
 
Krstulović, Boris  HA11-07741 
 
Krvne grupe -- Dalmatinski pas -- Dalmatiner -- Autohtone pasmine  HA11-07155 
 
Ksantom -- Tumori -- Nimfa -- Ptice -- Kućni ljubimci  HA11-07303 
 
Kult -- Hodočasničko mjesto -- Freske -- Reljefi  HA11-07716 
 
Kultura -- Nacionalna kultura -- Multikultura -- Organizacijske kulture  HA11-06750 
 
Kulturna povijest  HA11-08183 
 
Kulturni pluralizam -- Organizacijska kultura -- Transformacijsko vodstvo  HA11-07644 
 
Kunići -- Meso -- Klaonička svojstva  HA11-07585 
 
Kunići -- Petna tetiva -- Ahilova tetiva -- Polibutester  HA11-07591 
 
Kutscher, Volker  HA11-07968 
 
Kvadratne forme -- Nejednakosti -- Cauchyjev indeks -- Stabilnost  HA11-07010 
 
Kvaliteta života -- Zdravstvena skrb -- Komunikacija -- Psihoedukacija  HA11-07284 
 
Kvantna mehanika -- Filozofija fizike  HA11-07098 
 
Laboratorijski glodavci -- Upale -- Upalne reakcije  HA11-07238 
 
Lacidipin -- Dihidropiridin -- Lijekovi -- Nuspojave  HA11-07385 
 
Ladanjska arhitektura -- Vila -- Kolonska kuća  HA11-07735 
 
Laparoskopska kolecistektomija -- Laparoskopska kirurgija  HA11-07450 
 
Lebesgueovi prostori -- Topološki prostori -- Linearni operatori -- Norma operatora  HA11-07059 
 
Lektira -- Razredna nastava -- Slikovnica -- Bajka -- Motivacija  HA11-06979 
 
Levamizol -- Vakcine -- Escherichia coli -- Bakterije -- Prasad  HA11-07114 
 
Lex sportiva -- Fair-play -- Sportsko pravo -- Sportska etika  HA11-06913 
 
Ličnost -- Kognitivni sustav -- Dinamičke osobine -- Neuroticizam -- Inteligencija -- Istraživanje  HA11-06765 
 
Lidokain -- Adrenalin -- Epiduralna anestezija -- Psi  HA11-07205 
 
Lijepljeni spoj -- Čvrstoća -- Adhezija -- Kohezija -- Prekidna sila  HA11-07545 
 
Likovna umjetnost 20./21. st. -- Kiparstvo  HA11-07744 
 
Lipom -- Tumori -- Ovce -- Janjad -- Patohistologija  HA11-07259 
 
Liraglutid -- Šećerna bolest -- Farmakoterapija  HA11-07381 
 
Liszt, Franz  HA11-07779 
 
Lišmanioza -- Psi  HA11-07293 
 
Liturgijska glazba  HA11-07794 
 
Liturgijsko slavlje -- Euharistijsko slavlje -- Pjevački zbor -- Pastoralni pohod  HA11-07792 
 
Lizozomske bolesti -- Muskuloskeletni simptomi -- Terapija  HA11-07464 
 
Logistika -- Feničani  HA11-07938 
 
Lokalna samouprava -- Regionalna samouprava -- Financiranje -- Namjenska sredstva -- Trgovačko društvo -- Prihodi -- Rashodi  HA11-06959 
 
Lokalna uprava -- Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Fiskalni federalizam  HA11-06824 
 
Lokalni anestetici -- Veterina  HA11-07382 
 
Lorentzovi prostori -- Bilinearni operator  HA11-07051 
 
Lucarelli, Carlo -- Fusco, Gian Carlo -- Chiara, Piero -- Brizzi, Enrico  HA11-07974 
 
Lucerna -- Masne kiseline -- Kolesterol -- Janjad  HA11-07166 
 
Lučki slagač -- Himalaja klauzula -- Roterdamska pravila  HA11-06952 
 
Luka -- Nosivost -- Numerička analiza  HA11-07566 
 
Lukas, Filip  HA11-08164 
 
Ljetnikovci -- Ladanjska arhitektura -- Urbanistički projekti -- Propisi  HA11-07703 
 
Ljudske proporcije -- Raspodjela mase ljudskog tijela -- Antropomjere  HA11-07117 
 
Mačke -- Bolesti srca  HA11-07206 
 
Mačke -- Megakolon -- Debelo crijevo -- Liječenje  HA11-07243 
 
Mađarski milenij -- Hrvatsko-mađarski odnosi -- Hrvatsko-ugarska nagodba, 1868.  HA11-08219 
 
Magarice -- Bređost -- Kortizol  HA11-07164 
 
Magnetsko polje -- Električno polje -- Školski pokus -- Nastava fizike  HA11-07096 
 
Makedonska književnost 21. st. -- Pripovijetka  HA11-07978 
 
Makroregionalna strategija -- Dunavska strategija -- Upravljanje -- Postpristupna kriza  HA11-06814 
 
Maksimalna nejednakost -- Nejednakost Hájek-Rényijeva tipa -- Zakon velikih brojeva  HA11-07032 
 
Maksimalne funkcije -- Hardyjev operator -- Nejednakosti  HA11-07077 
 
Maloljetnici -- Kaznena djela -- Odgojna drama  HA11-06940 
 
Maloljetnici -- Kaznena djela -- Savjetovalište za mlade -- Psihosocijalni tretman  HA11-06996 
 
Maloljetnici -- Kazneno djelo -- Pravosuđe -- Građanska prava -- Socijalna prav  HA11-06948 
 
Maljković, David  HA11-07764 
 
Manastir Lepavina  HA11-08197 
 
Mann, Thomas  HA11-07964 
 
Manojlović, Sonja  HA11-08000 
 
Manjinska književnost -- Nacionalnost -- Kulturni identitet -- Vojvođanski Hrvati  HA11-08077 
 
Maračić, Antun  HA11-07762 
 
Marcus, benediktinski svećenik  HA11-08022  HA11-07984 
 
Marijanski blagdani -- Pučka imena  HA11-07954 
 
Marin, Emilio  HA11-08141  HA11-08126  HA11-06962  HA11-06961 
 
Marka -- Brend -- Meta marketing -- Potrošači  HA11-07649 
 
Marketing -- Direktni marketing -- Tržište -- Obitelj -- Potrošači  HA11-07652 
 
Marketing -- Inovacije  HA11-07645 
 
Marketing -- Komercijalne nekretnine -- Ured -- Uredski prostor -- Lokacija -- Imidž poduzeća  HA11-07640 
 
Marketing -- Marketing odnosa -- Poduzeća  HA11-07656 
 
Marketing -- Turizam -- Marketinško okruženje  HA11-06868 
 
Marketing -- Upravljanje -- Internet -- Internetski marketing  HA11-07643 
 
Marketing -- Veterinarska medicina  HA11-07646 
 
Marrou, Henri-Irénée  HA11-06780 
 
Martingali -- Supermartingali -- Stohastički integral  HA11-07011 
 
Marx, Karl -- Engels, Friedrich -- Lenin, Vladimir Il'ič Ul'janov -- Stalin, Iosif Vissarionovič Džugašvili  HA11-06811 
 
Mastitis -- Govedo -- Mliječne krave -- Dijagnostika  HA11-07267 
 
Mastitis -- Mliječne krave -- Bakterije  HA11-07310 
 
Matačić, Lovro  HA11-07978 
 
Matematički model -- Podzemne vode  HA11-07033 
 
Matetić, Franjo  HA11-08115 
 
Matica hrvatska  HA11-08164 
 
Matrice -- Determinante  HA11-07045 
 
Medicina -- Informacijske tehnologije -- Komunikacija -- Telemedicina  HA11-07255 
 
Medicina -- Liječnici -- Dodiplomska nastava -- Poslijediplomaska nastava  HA11-07361 
 
Međunarodna sigurnost -- Državne institucije -- Sigurnosni sektor -- Postkonfliktne države  HA11-06821 
 
Međunarodni monetrani fond (MMF)  HA11-06819 
 
Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Analitika -- Analiza -- Metode analize  HA11-06826 
 
Međunarodni odnosi -- Klasični realizam -- Neorealizam -- Paradigma  HA11-06835 
 
Međunarodno humanitarno pravo -- Privatne sigurnosne kompanije -- Zaposlenici -- Plaćenici -- Borci -- Oružani sukob  HA11-06928 
 
Međunarodno vijeće vojnih sportova -- MORH -- HOO  HA11-06916 
 
Memoari -- Novinarstvo -- Esuli -- Istrijani  HA11-08201 
 
Menadžer u športu -- Transfer igrača -- Posrednik -- Športsko osiguranje -- De lege lata -- De lege ferenda  HA11-06967 
 
Menadžeri -- Zdravlje -- Preventiva  HA11-07606 
 
Menadžment -- Mapiranje toka vrijednosti -- Proizvodni sustav -- Brodogradnja  HA11-07654 
 
Menadžment -- Žene u menadžmentu -- Hijerarhijske razine menadžmenta  HA11-07651 
 
Mercerova nejednakost -- Monotoni nizovi -- Hausdorffova sredina  HA11-07037 
 
Meso -- Pilići -- Perad -- Histologija  HA11-07207 
 
Mesojedi -- Zubalo  HA11-07265 
 
Meštrović, Ivan  HA11-07734 
 
Metabolički sindrom -- Debljina -- Pretilost -- Terapija -- Liječenje -- Kardiovaskularne bolesti  HA11-07457 
 
Metabolički sindrom -- Dijabetes -- Šećerna bolest -- Rizični čimbenici -- Kardiovaskularne bolesti  HA11-07420 
 
Metabolički sindrom -- Hiperglikemija -- Inzulinska rezistencija -- Liječenje -- Terapija  HA11-07452 
 
Metabolički sindrom -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Dislipidemije -- Kolesterol -- Liječenje  HA11-07458 
 
Metabolički sindrom -- Prehrana -- Nutritivna terapija  HA11-07472 
 
Metabolizam -- Somatotropna os -- Somatomedini -- Hormon rasta  HA11-07244 
 
Metličić, Pave  HA11-08163 
 
Metoda konačnih elemenata -- Mehanička svojstva -- Karton  HA11-07075 
 
Metoda konačnih elemenata -- Naprezanja i deformacije -- Parni kotao  HA11-07043 
 
Metoda konačnih elemenata -- Numerička analiza -- Zavareni spojevi -- Ispitivanje loma  HA11-07532 
 
Mićanović, Miroslav  HA11-08114 
 
Migracije -- Iseljenici -- Društvena povijest  HA11-06799 
 
Mikoplazme -- Zarazne bolesti -- Koze  HA11-07223 
 
Mikotoksini -- Kontaminacija -- Krmne sirovine -- Krmne smjese  HA11-07245 
 
Mikotoksini -- Plijesan -- Žitarice -- Hrana životinjskog podrijetla  HA11-07667 
 
Millo, Enrico  HA11-08177 
 
Mirovne operacije -- Mirovne snage -- Internacionalizacija -- Vanceov plan  HA11-08213 
 
Mišićno-koštani sustav -- Ultrazvuk  HA11-07398 
 
Mjerna oprema -- Alati -- Logistika  HA11-07539 
 
Mjerni instrumenti -- Medicinske sestre -- Profesionalna izloženost živi  HA11-07344 
 
Mladost -- Pravni status -- Posebni zakoni -- Kameralizam  HA11-08185 
 
Mletački magistraturi -- Reforma -- Pomorstvo -- Trgovina -- Dalmatinska uprava  HA11-08212 
 
Mliječne krave -- Bolesti papaka -- Bolesti lokomotornog sustava  HA11-07167 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Cistična bolest jajnika -- Ciste -- Jajnici -- Liječenje  HA11-07275 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Dodaci prehrani -- Energetski status  HA11-07219 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Farme -- Vanjska klima  HA11-07325 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Polimorfizam gena -- Genotipska struktura  HA11-07180 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Progesteron -- Mlijeko -- Sintetski prostaglandin  HA11-07246 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Toplinski stres -- Toplinsko opterećenje -- Indeks temperature i vlažnosti zraka  HA11-07261 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Tuberkuloza -- Mikobakterije  HA11-07138 
 
Mliječne krave -- Govedo -- Želudac goveda -- Sirište -- Abomasum  HA11-07269 
 
Mliječne krave -- Krv -- Biokemijska analiza -- Postpartalno razdoblje  HA11-07278 
 
Mliječne krave -- Mastitis -- Antibiotici -- Mlijeko  HA11-07289 
 
Mliječne krave -- Mliječne žlijezde -- Mikroorganizmi -- Mastitis  HA11-07212 
 
Mliječne krave -- Mlijeko -- Bakterije -- Stafilokoki  HA11-07140 
 
Mliječne krave -- Osjemenjivanje -- Umjetna oplodnja krava  HA11-07292 
 
Mliječne krave -- Otvorene staje -- Zatvorene staje -- Farme  HA11-07308 
 
Mliječne krave -- Ovce -- Koze -- Intenzivan uzgoj -- Fosfor -- Hipofosfatemija  HA11-07216 
 
Mliječne krave -- Paratuberkuloza -- Zarazne bolesti -- Farme  HA11-07181 
 
Mliječne krave -- Ponašanje krava -- Farme -- Pod -- Beton -- Guma  HA11-07301 
 
Mliječne krave -- Postpartalno razdoblje -- Metabolički poremećaji -- Metabolički sindrom -- Nakupljanje masnog tkiva  HA11-07173 
 
Mliječne krave -- Telad -- Peri-partalno razdoblje -- Hranidba -- Imunostimulacija -- Beta-glukan  HA11-07200 
 
Mliječne krave -- Urinarne infekcije -- Nefritis -- Plodnost  HA11-07254 
 
Mliječne krave -- Virusi -- Virusne infekcije  HA11-07195 
 
Mliječne krave -- Zaostala posteljica -- Liječenje  HA11-07287 
 
Mlliječne krave -- Govedo -- Hromost -- Papak -- Bolesti papaka  HA11-07239 
 
Moderna arhitektura -- Ciparski modernizam -- Motivi broda  HA11-07736 
 
Mokraćni sustav -- Urinarne infekcije -- Bakterije -- Antimikrobni lijekovi  HA11-07463 
 
Mokraćni sustav -- Urinarne infekcije -- Urinarni kateter  HA11-07474 
 
Mononatrijev glutamat -- Testosteron -- Štakori  HA11-07191 
 
Morfološke karakteristike -- Motoričke sposobnosti -- Antropometrija -- Vojnici  HA11-07924 
 
Mostovi -- Povijest  HA11-08200 
 
Motoričke sposobnosti -- Kondicijske pripreme -- Obuka -- Pomorski diverzanti  HA11-07873 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djeca  HA11-07889 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djevojčice -- Istraživanje  HA11-07858 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Kondicijski trening -- Policijski službenici  HA11-07848 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Mjerni instrumenti -- Procjena koordinacije  HA11-07930 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Ravnoteža -- Rekreacija -- Starije osobe -- Žene  HA11-07859 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Snaga -- Indeks tjelesne mase -- Policijski službenici  HA11-07922 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening -- Djeca  HA11-07865 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Učenici -- Istraživanje  HA11-07926 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Učenici -- Osnovna škola -- Istraživanje  HA11-07831 
 
Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Učenici -- Srednja škola  HA11-07856 
 
Motoričke sposobnosti -- Ravnoteža -- Mjerenje ravnoteže -- Istraživanje  HA11-07862 
 
Motoričke sposobnosti -- Vježbe -- Vojni poligon -- Vojnici -- Mornari  HA11-07921 
 
Mozaik -- Podni mozaik -- Rimska vila  HA11-08146 
 
Mrnavić, Ivan Tomko -- Fosco, Antun Josip  HA11-06943 
 
M-stanice -- Stanice crijeva -- Bakterije -- Vakcine -- Prasad  HA11-07116 
 
Mučenici -- Kršćani -- Štovanje -- Blagdan -- Sveci zaštitnici -- Župe -- Crkve  HA11-06796 
 
Mučenje životinja -- Poremećaji ponašanja -- Obiteljsko nasilje  HA11-06767 
 
Muškarci -- Mladi -- Fizička neaktivnost -- Depresija -- Anksioznost -- Stres  HA11-06757 
 
Muzej krapinskih neandertalaca  HA11-06986 
 
Muzeji suvremene umjetnosti -- Muzejska pedagogija  HA11-06746 
 
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu  HA11-07778  HA11-07810 
 
Muzička akademija u Zagrebu  HA11-07791 
 
Nadgrobni natpisi -- Stihovi -- Žene  HA11-08127 
 
Nakić, Petar  HA11-07775 
 
Namještanje rezultata -- Prijevara -- Kazneno djelo  HA11-06937 
 
Nanočestice -- Nanotehnologija -- Elektropredenje -- Zdravlje -- Zaštita na radu  HA11-07662 
 
Naprezanja -- Ploče -- Građevinske konstrukcije -- Metoda konačnih elemenata -- Numeričke metode  HA11-07561 
 
Naprezanja -- Posude pod tlakom -- Mehanika loma -- Razvodnik snage  HA11-07097 
 
Naprezanja i deformacije -- Kompoziti -- Stakloplastika  HA11-07095 
 
Nastava materinskoga jezika -- Slikovnica -- Lektira -- Integracijska primjena -- Istraživanje  HA11-06976 
 
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Preskakivanje vijače -- Koordinacija -- Učenici -- Istraživanje  HA11-07877 
 
Nastavni predmeti -- Priroda i društvo -- Razredna nastava -- Interdisciplinarno poučavanje  HA11-06981 
 
Nastavnici -- Emocionalna kompetentnost -- Stres -- Zadovoljstvo poslom -- Istraživanje  HA11-06972 
 
Nastavnici -- Inkluzivna nastava -- Stil vodstva -- Laissez-faire stil -- Tradicionalna nastava -- Posebne obrazovne potrebe -- Individualizacija  HA11-06987 
 
Nastavnici -- Stručno usavršavanje -- Odgoj i obrazovanje za građanstvo -- Cjeloživotno učenje  HA11-06992 
 
Nastavnici -- Studenti -- Učinkovitost nastavnika -- Studentska procjena  HA11-06974 
 
NATO -- Europska unija  HA11-06831 
 
NATO (Sjevernoatlantski savez)  HA11-06828  HA11-06813 
 
Natpis -- Epigrafija  HA11-08192 
 
Natpisi -- Augustalski seviri -- Carski kult  HA11-08136 
 
Nautički turizam -- Luke -- Marine -- Razvojni planovi  HA11-07633 
 
Nautički turizam -- Nautičari -- Najam broda -- Kompanije  HA11-06893 
 
Navijači -- Neredi -- Sankcije -- Kazneni postupak -- Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (2003.)  HA11-06936 
 
Nazor, Anica  HA11-06725 
 
Neepileptični napadi -- Epilepsija -- Socioekonomske karakteristike -- Spol -- Dob  HA11-07503 
 
Nefritis -- Patologija -- Farmakoterapija  HA11-07411 
 
Nejednakost -- Eksponencijalna suma -- Toeplitzova matrica  HA11-07058 
 
Nejednakost -- Maksimalni operatori -- Hardyjev prostor -- Dijadska derivacija  HA11-07076 
 
Nejednakosti -- Furutina nejednakost -- Linearni operatori  HA11-07020 
 
Nejednakosti -- Hardyjeva nejednakost -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Funkcionalna analiza -- Spektralna teorija  HA11-07052 
 
Nejednakosti -- Integrali  HA11-07050 
 
Nejednakosti -- Linearno preslikavanje -- Geometrijska sredina -- Matrice  HA11-07026 
 
Nejednakosti -- Parcijalni integrali  HA11-07078 
 
Nejednakosti -- Stieltjesova funkcija -- Aproksimacija  HA11-07027 
 
Nelinearne jednadžbe -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe  HA11-07042 
 
Neoliberalizam -- Ekonomska kriza -- Financijalizacija  HA11-06819 
 
Nervoza -- Anoreksija -- Bulimija -- Agresivnost -- Impulzivnost -- Anksioznost  HA11-07409 
 
Nesanica -- Poremećaji spavanja -- Kronične bolesti -- Terapija -- Obiteljska medicina  HA11-07349 
 
Nesteroidni antireumatici -- Arterijski tlak -- Hipertenzija -- Farmakoterapija  HA11-07387 
 
Neverbalna komunikacija -- Psihoterapija  HA11-07283 
 
Nezakonita djeca -- Statuti -- Sporovi  HA11-08207 
 
Nigerijci  HA11-07122 
 
Niskopodni vlakovi -- Željeznički promet  HA11-07570 
 
Nodozni eritem -- Kožne bolesti -- Etiologija -- Dijagnostika  HA11-07429 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07855 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djeca  HA11-07890 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Kadeti -- Istraživanje  HA11-07898 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07842 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacijske vježbe  HA11-07907 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacijski program -- Brzina -- Agilnost  HA11-07925 
 
Nogomet -- Motoričke sposobnosti -- Preciznost -- Umor  HA11-07927 
 
Nogomet -- Nogometašice -- Koordinacija -- Trening  HA11-07874 
 
Nogometašice -- Trening -- Učinci -- Zagrijavanje -- Dubinski skokovi -- Vertikalni skok  HA11-07825 
 
Norma HRN ISO 2859-1:1989 -- Planovi prijema -- Matematički model  HA11-06742 
 
Novac -- Rimski republikanski novac -- Denari  HA11-06747 
 
Njemačka književnost  HA11-07964 
 
Njemačka književnost -- Detektivski roman -- Kriminalistički roman  HA11-07968 
 
Njemačka književnost -- Drama -- Pripovjedačke tehnike -- Kazališni tekst  HA11-07959 
 
Njemačka književnost -- Povijesni roman  HA11-07970 
 
Njemačka književnost -- Povijest -- Kultura  HA11-07969 
 
Njemačka književnost -- Renesansa  HA11-07967 
 
Njemački jezik -- Dijalekti  HA11-07942 
 
Njemački jezik -- Engleski jezik -- Strani jezik -- Učenje  HA11-07944 
 
Njemački jezik -- Hrvatski jezik -- Gramatika -- Pasiv  HA11-07943 
 
Njemački svećenički zavod Campo Santo  HA11-08120 
 
Njemačko pjesništvo -- Soneti  HA11-07971 
 
Običaji -- Blagdani  HA11-07005 
 
Obitelj -- Djeca  HA11-08208 
 
Obitelj -- Rodbinski odnosi -- Nadgrobni natpisi -- Epigrafija  HA11-08175 
 
Obitelj Deželić  HA11-08215 
 
Obitelj Jelačić  HA11-08169 
 
Obiteljska medicina -- Dijagnostika -- Terapija  HA11-07337 
 
Obiteljska medicina -- Europski standardi -- Specijalizacija -- Medicinska specijalizacija -- Kurikulum  HA11-07343 
 
Obiteljska medicina -- Informatizacija  HA11-07342 
 
Obiteljska medicina -- Mentalno zdravlje -- Psihički poremećaji -- Psihoterapija  HA11-07461 
 
Obiteljska medicina -- Opća praksa -- Razvoj -- Specijalizacija -- Društvena odgovornost  HA11-07355 
 
Obiteljska medicina -- Poremećaj seksualnosti -- Erektilna disfunkcija -- Liječenje -- Terapija  HA11-07346 
 
Obiteljska medicina -- Primarna zdravstvena zaštita -- Sigurnost bolesnika  HA11-07363 
 
Obiteljska medicina -- Privatizacija -- SWOT analiza  HA11-07350 
 
Obiteljska medicina -- Specijalizacija -- Medicinska specijalizacija -- Specijalistički ispit  HA11-07359 
 
Obrazovanje -- Nastavnici -- Učitelji -- Kvaliteta -- Kompetencije -- Profesionalizam  HA11-06982 
 
Obrazovanje -- Studenti -- Informatologija -- Kulturna baština -- Zaštita -- Čuvanje -- Znanje -- Praksa  HA11-06983 
 
Obrazovna reforma -- Utjecaj -- Pedagogija pragmatizma  HA11-06991 
 
Obrazovni sustav -- Nastavni proces -- Likovna pedagogija -- Vizualna kultura  HA11-07683 
 
Odbojka -- Koordinacija -- Koordinacijske sposobnosti -- Elektromiografija  HA11-07836 
 
Odgoj -- Sveučilište -- Profesori -- Studenti  HA11-06997 
 
Odlagalište otpada -- Brtveni sustav  HA11-07568 
 
Odrasle osobe -- Kaznena djela -- Vožnja pod utjecajem alkohola -- Rehabilitacija -- Elektronički nadzor u kući  HA11-06935 
 
Održiva proizvodnja -- Prirodni resursi  HA11-06854 
 
Oestrus ovis -- Paraziti -- Učestalost -- Koze  HA11-07281 
 
Oftalmologija -- Oko -- Očne bolesti -- Upalne očne bolesti -- Reumatske bolesti  HA11-07521 
 
Oko -- Očne bolesti -- Sindrom suhog oka -- Suze -- Lipidni sloj  HA11-07526 
 
Okoliš -- Klimatske promjene -- Pravna regulativa  HA11-06907 
 
Olanzapin -- Antipsihotici -- Nuspojave -- Pretilost -- Adolescenti  HA11-07404 
 
Olimpijske igre  HA11-07844 
 
Olimpijske igre -- Medalje -- Osvajanje -- Uspjeh -- Država -- Ekonomski faktor -- Politički sustav  HA11-07937 
 
Omega-3 masne kiseline -- Dokozaheksaenska kiselina -- Eikozapentaenska kiselina -- Zdravlje  HA11-07388 
 
Omentum -- Tkivo omentuma -- Kirurgija  HA11-07248 
 
Online obrada podataka -- Adaptivni model  HA11-06736 
 
Onomastika -- Latinski jezik -- Natpisi  HA11-07945 
 
Opialova nejednakost -- Maronijeva nejednakost  HA11-07070 
 
Opstrukcijska apneja -- Hrkanje -- Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Kardiovaskularni rizik  HA11-07468 
 
Organizacija poslovanja -- Sigurnost radnika -- Zaštita na radu -- Procjena opasnosti  HA11-06843 
 
Orgulje  HA11-07795  HA11-07804 
 
Orgulje -- Gradnja orgulja  HA11-07775 
 
Orgulje -- Liturgične orgulje -- Održavanje -- Orguljari -- Katedrala  HA11-07798 
 
Oružana pljačka -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Radna sposobnost  HA11-06771 
 
Osteoartritis koljena -- Fizikalna terapija  HA11-07407 
 
Osteoartritis koljena -- Fizikalna terapija -- Funkcionalne sposobnosti -- Strukturne promjene  HA11-07494 
 
Osteoartritis koljena -- Jakost mišića -- Bol  HA11-07508 
 
Osvajanje -- Vojni događaji -- Kršćani -- Turci -- Mletačka nuncijatura -- Izvješće  HA11-08189 
 
Otpadno jestivo ulje -- Ugostiteljstvo -- Gospodarenje otpadom  HA11-07670 
 
Ovce -- Anestezija  HA11-07148 
 
Ovce -- Farme -- Uzgoj i proizvodnja -- Morbiditet  HA11-07147 
 
Ovce -- Farme -- Virusi -- Virusne bolesti -- Bolest plavoga jezika  HA11-07156 
 
Ovce -- Infekcije -- Bakterije  HA11-07270 
 
Ovce -- Koze -- Virusi -- Lentivirus -- Bakterije  HA11-07168 
 
Ovce -- Virusi -- Virusne bolesti -- Bolest plavoga jezika  HA11-07149 
 
Ovce -- Virusi -- Virusne bolsti -- Borderska bolest  HA11-07202 
 
Ovčje mlijeko -- Krvni serum -- Kvaliteta mlijeka -- Sir -- Biokemijska istraživanja  HA11-07582 
 
Ovisnost o drogama -- Obitelj -- Ovisnici -- Rizični čimbenici  HA11-06805 
 
Ozljede na radu -- Informatizacija sustava prijave  HA11-06735 
 
Ozljede na radu -- Sigurnost na radu -- Statistika  HA11-06845 
 
Ozljede na radu -- Sigurnost na radu -- Statistika -- Analiza  HA11-06846 
 
Pacijenti -- Prava pacijenata -- Informirani pristanak  HA11-06954 
 
Paenitentiaria Apostolica -- Unutrašnje sudište Crkve -- Pravni nauk Crkve -- Moralna savjest -- Sakrament ispovijedi -- Oprost  HA11-06789 
 
Palijativna medicina -- Komunikacija -- Bol -- Zdravstvena psihologija -- Komunikacijske vještine  HA11-07233 
 
Papinska knjižnica -- Povijest -- Razvoj -- Studijski centar  HA11-06744 
 
Paralelno programiranje -- Kompjutorsko programiranje -- Strassenov algoritam -- Množenje matrica  HA11-06734 
 
Parčić, Dragutin Antun  HA11-08155 
 
Parkinsonova bolest -- Dopamin -- Dopaminska stimulacija -- Levodopa  HA11-07386 
 
Parkovna arhitektura -- Ljetnikovci -- Perivoji  HA11-07706 
 
Parkovna arhitektura -- Perivoj skulptura -- Tematski perivoj  HA11-07700 
 
Parodont -- Parodontna regeneracija -- Augmentacija kosti -- Parodontni džep  HA11-07512 
 
Pasolini, Pier Paolo  HA11-07822 
 
Pastiri -- Nastambe -- Pastirski stanovi  HA11-07699 
 
Pavličić, Pavao  HA11-08013 
 
Pčele -- Nozemoza -- Mikrosporidioze  HA11-07594 
 
Pedijatrija -- Komunikacija -- Djeca  HA11-07232 
 
Perad -- Jaja -- Jetra -- Nikarbazin  HA11-07668 
 
Perad -- Tovni pilići -- Brojleri -- Imunosni sustav -- Imunomodulatori -- Plemenita pečurka -- Gljive -- Šampinjon  HA11-07213 
 
Perković, Lovro  HA11-07726 
 
Pesticidi -- Biocidi -- Sredstava za zaštitu bilja -- Pravna regulativa  HA11-07578 
 
Petrović, Tihomir, profesor glazbe  HA11-07802 
 
Pilići -- Kokcidioza -- Virulencija  HA11-07241 
 
Piratstvo -- Međunarodni zločin na moru -- Pravne posljedice  HA11-06926 
 
Pisci -- Jezik -- Kultura -- Multikulturalnost -- Identitet -- Nacionalna književnost  HA11-08055 
 
Pisma -- Odbjegli rob -- Grad -- Institucionalizacija  HA11-08184 
 
Pismo  HA11-08141 
 
Pjevački zbor -- Pravilnik -- Crkvena glazba  HA11-07801 
 
Pjevanje -- Metodika pjevanja -- Vokalna pedagogija  HA11-07812 
 
Planiranje proizvodnje -- Operativno planiranje  HA11-07639 
 
Planski ugovori  HA11-06910 
 
Plin -- Detektor plina -- Ugljični monoksid -- Zaštita  HA11-07555 
 
Plivanje -- Plivači -- Koordinacijske sposobnosti  HA11-07853 
 
Plivanje -- Plivačke tehnike  HA11-07854 
 
Plivanje -- Sinkronizirano plivanje -- Koordinacija  HA11-07846 
 
Plivanje -- Sinkronizirano plivanje -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07849 
 
Plućna embolija -- Dijagnostika i terapija -- Smjernice  HA11-07488 
 
Pobožnost -- Arheologija -- Nadgrobni natpis -- Epigrafija -- Biskupi  HA11-08140 
 
Poetika pesimizma -- Romantizam -- Povijesni romani -- Mit -- Mistični događaji -- Dalmatinski pisci  HA11-08068 
 
Poincaréova hipoteza -- Poincaréova slutnja -- Topologija  HA11-07067 
 
Pokret za odgoj u prirodi -- Paviljonska škola  HA11-07709 
 
Polidaktilija -- Srnjak  HA11-07592 
 
Polimedikacija -- Lijekovi -- Starije osobe -- Obiteljska medicina  HA11-07352 
 
Polimeri -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje  HA11-07537 
 
Polimerne podloge -- Otpornost -- Svjetlostalnost -- Fleksografija  HA11-07610 
 
Političari -- Promet -- Industrija  HA11-08167 
 
Politička Kultura -- Tranzicija -- Postkomunizam -- Demokratizacija  HA11-06809 
 
Politička simbolika -- Politički motivi -- Spaljivanje zastave -- Zastave  HA11-08165 
 
Politička teorija -- Političko djelovanje -- Politička analiza  HA11-06812 
 
Političke stranke  HA11-06840 
 
Političke stranke -- Komunistička partija  HA11-06841 
 
Politički analitičar -- Politički savjetnik -- Konzultant  HA11-06810 
 
Političko odlučivanje -- Politička analiza -- Politička instrumentalizacija -- Postmodernizam  HA11-06815 
 
Poljska književnost -- Politika -- Arhitektura -- Urbanizam -- Soc-realizam -- Antropogeografija  HA11-07985 
 
Poljska književnost 20. st.  HA11-07984  HA11-07979 
 
Poljsko pjesništvo -- Autor -- Ideologem -- Pjesnički identitet  HA11-07982 
 
Pomorski promet -- Pomorsko pravo -- Prijevoz robe -- Međunarodne konvencije -- Odgovornost prijevoznika  HA11-06925 
 
Pomorsko dobro ¸ -- Trgovačko društvo -- Koncesija  HA11-06933 
 
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- ADHD -- Hiperkinetski poremećaj -- Simptomi -- Interpretacija -- Pedagoška praksa  HA11-06763 
 
Poremećaji u prehrani -- Adolescentice  HA11-07423 
 
Portret -- Hrvatski književnici  HA11-08071 
 
Poslovna etika  HA11-06774 
 
Poslovni jezik -- Anglizmi -- Njemački poslovni jezik -- Lingvistička interferencija -- Sociolingvistika -- Poslovno dopisivanje  HA11-07941 
 
Poslovno pismo -- Poslovno dopisivanje -- Engleski jezik -- Poslovni engleski jezik  HA11-07940 
 
Postkomunističke zemlje -- Demokracija -- Globalizacija -- Političko odlučivanje -- Politička analiza -- Politička instrumentalizacija  HA11-06817 
 
Postkomunističke zemlje -- Javne politike -- Novi institucionalizam  HA11-06816 
 
Potresna područja -- Konstrukcijski sustavi -- Seizmičko inžinjerstvo -- Potresna otpornost  HA11-07704 
 
Potrošačka kultura -- Blagostanje -- Reklama  HA11-06802 
 
Povijest  HA11-08210 
 
Povijest -- Kultura -- Književna baština  HA11-08164 
 
Povijest -- Nastava povijesti -- Terenska nastava -- Muzej  HA11-06986 
 
Povijest sporta -- Sportsko društvo  HA11-07839 
 
Povišena temperatura -- Otvoreni okoliš -- Fizički rad -- Ljudski organizam  HA11-07357 
 
Povjesničari  HA11-08173 
 
Povjesničari -- Obljetnice  HA11-08166 
 
Površina -- RANSAC -- Algoritmi -- Segmentacija slike  HA11-06729 
 
Požari -- Opasnost od požara -- Meteorološki indeks opasnosti  HA11-07336 
 
Požari -- Vegetacija -- Gorivi materijal  HA11-07367 
 
Prapovijesna naselja -- Prapovijesne kulture -- Nastambe -- Pueblosi  HA11-08142 
 
Praška strukturalistička škola  HA11-07986 
 
Prava radnika -- Radno pravo  HA11-06955 
 
Pravo društva -- Nadzorni odbori -- Neizvršni direktori -- Nagrađivanje  HA11-06941 
 
Pravo na javno okupljanje -- Mirni prosvjed -- Ljudska prava i slobode  HA11-06918 
 
Pravoslavlje -- Pravoslavna crkva -- Povijest  HA11-06787 
 
Prehrambeni proizvodi -- Tradicijski proizvodi -- Slavonski kulen -- Zemljopisne oznake  HA11-07598 
 
Prehrana -- Funkcionalna hrana -- Zdravlje -- Razvoj proizvoda -- Marketing  HA11-07599 
 
Premuš, Dominik  HA11-08157 
 
Prijenos topline -- Metoda homotopne analize (HAM)  HA11-07094 
 
Prijevara -- Gospodarsko poslovanje -- Kazneno djelo -- Platni promet  HA11-06939 
 
Prijevremeno rođena djeca -- Nicanje zubi -- Caklinski defekti -- Karijes  HA11-07511 
 
Prirođene srčane greške -- Epidemiologija  HA11-07421 
 
Privatna zaštita -- Zaštitarska djelatnost -- Zaštitari -- Pravna regulativa  HA11-06911 
 
Prodaja -- Prodajna učinkovitost -- Prodajna organizacija -- Prodajni menadžeri  HA11-07650 
 
Profesionalni igrači -- Status igrača -- Ugovori -- Jednostrani raskid ugovora -- De lege ferenda -- Sportsko pravo  HA11-06953 
 
Promet -- Prepaid kartice -- Bezgotovinsko plaćanje  HA11-07612 
 
Prometna povezanost -- Prometni sustav -- Javni prijevoz  HA11-07615 
 
Proslave -- Bitke -- Obljetnice -- Pučke svečanosti -- Masonske lože -- Francuska vladavina  HA11-08180 
 
Prostata -- Prostatitis -- Bolesti prostate -- Liječenje  HA11-07393 
 
Prostatitis -- Farmakoterapija  HA11-07495 
 
Prostori funkcija -- Prostori Soboljeva -- Kompaktnost -- Topologija  HA11-07022 
 
Prostori Soboljeva -- Interpolacijska nejednakost  HA11-07038 
 
Prostori Soboljeva -- Prostori funkcija  HA11-07055 
 
Prostorno planiranje -- Antika -- Grčke kolonije -- Centurijacija -- Limitacija  HA11-07692 
 
Prostorno uređenje -- Prostorni plan -- Zaštićeno područje  HA11-07691 
 
Proširenje Europske unije -- Politička analiza  HA11-06832 
 
Proteini -- Laboratorijska dijagnostika -- Veterinarska medicina  HA11-07183 
 
Prototipovi -- CAD/CAM -- Kompjutorom podržano projektiranje -- Virtualna proizvodnja  HA11-07641 
 
Psi -- Bolesti -- Kralježnica -- Kirurško liječenje  HA11-07157 
 
Psi -- Bolesti pasa -- Inzulinom -- Tumori  HA11-07222 
 
Psi -- Bolesti srca -- Bolesti perikarda -- Perikarditis -- Slikovna dijagnostika  HA11-07299 
 
Psi -- Displazija kuka -- Ortopedske bolesti -- Liječenje -- Terapija  HA11-07253 
 
Psi -- Istarski gonič -- Analiza krvi  HA11-07260 
 
Psi -- Križni ligament -- Puknuće -- Osteotomija goljenice  HA11-07266 
 
Psi -- Mačke -- Laringealna paraliza -- Grkljan  HA11-07240 
 
Psi -- Mačke -- Urinarne infekcije -- Bakterije -- Antimikrobna osjetljivost  HA11-07153 
 
Psi -- Tornjak -- Kuja -- Laktacija -- Krv -- Fiziološki parametri  HA11-07262 
 
Psi -- Veterina -- Veterinarska kirurgija  HA11-07285 
 
Psi -- Vukovi -- Mitohondrijska DNA -- Genetika  HA11-07132 
 
Psi -- Žučni sustav -- Patološke promjene -- Dijagnostika -- Ultrazvuk  HA11-07313 
 
Psi funkcija -- Digama funkcija -- Specijalne funkcije -- Monotonost  HA11-07069 
 
Psihijatrija -- Komunikacija -- Duševni bolesnik -- Psihički bolesnik  HA11-07227 
 
Psihijatrijsko vještačenje -- Tjelesne ozljede -- Psihičke posljedice  HA11-06923 
 
Psihotična depresija -- Atipični antipsihotici -- Nuspojave  HA11-07395 
 
Psihotični poremećaji -- Prevencija -- Terapija -- Liječenje  HA11-07446 
 
Psorijatični artritis -- Gen HLA-B*27  HA11-07470 
 
Psorijaza -- Terapija -- Liječenje -- Fototerapija  HA11-07392 
 
Pustolovi -- Uspomene  HA11-07007 
 
Pušenje -- Adolescenti -- Društvo  HA11-07356 
 
Q-gama funkcija -- Gama funkcija -- Monotonost  HA11-07039 
 
Rački, Franjo -- Strossmayer, Josip Juraj  HA11-08205 
 
Računalna forenzika -- Računalni operacijski sustav -- Željeznice  HA11-07625 
 
Računalne tvrtke -- Softver -- Računalni programi -- Programiranje  HA11-06849 
 
Radman, Frano  HA11-08181 
 
Radne opasnosti -- Profesionalna izloženost -- Veterinari -- Zaštita na radu  HA11-07152 
 
Radni psi -- Pasmine -- Selekcija  HA11-07291 
 
Radno zakonodavstvo -- Rad na daljinu  HA11-06956 
 
Ragbi -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djeca -- Vježbe  HA11-07857 
 
Rajčić, Milan  HA11-07749 
 
Rashladni uređaji -- Dinamički isparivač  HA11-07549 
 
Rasplodni bik -- Govedo -- Sjemena plazma -- Antioksidansi  HA11-07290 
 
Rasplodni bik -- Tjelesna masa -- Papak -- Bolesti papaka -- Patološke promjene  HA11-07178 
 
Raspon ruku -- Tijelo -- Visina -- Povezanost  HA11-07122 
 
Reagan, Ronald -- Gorbačev, Mihail Sergeevič  HA11-06833 
 
Redovnička zajednica  HA11-06777 
 
Regionalna politika -- Regionalni razvoj  HA11-06825 
 
Regionalna suradnja -- Međunarodni odnosi  HA11-06831 
 
Regionalni identitet -- Unutarnja politika -- Istrijani -- Istrani -- Istrijanstvo  HA11-06823 
 
Reionizacija svemira -- Veliki prasak -- Kozmologija -- Astronomija  HA11-07083 
 
Relikvije -- Kult relikvija -- Sveci -- Kršćanstvo -- Zapadna civilizacija  HA11-06782 
 
Reumatoidni artritis -- Reumatoidni faktor -- Istraživanje  HA11-07485 
 
Reumatske bolesti -- Reumatoidni artritis -- Ankilozantni spondilitis -- Psorijatični artritis -- Osteoartritis -- Sistemski eritemski lupus -- Osteoporoza -- Križobolja  HA11-07455 
 
Reumatske bolesti -- Spondiloartritis -- Epidemiologija -- HLA-B27 antigen  HA11-07426 
 
Rezni alati -- Ispitivanje  HA11-07541 
 
Riemann-Stieltjesov integral -- Dinamičke nejednakosti  HA11-07034 
 
Rimska religija -- Rimske božice -- Starorimski kultovi -- Natpisi  HA11-08129 
 
Rimske geme -- Prstenje -- Nakit -- Simboli -- Grčko-helenistička mitologija  HA11-08125 
 
Rimski portreti -- Ženski portreti -- Kipovi -- Moda  HA11-08124 
 
Rimski sarkofazi -- Ikonografija -- Tipologija -- Motivi -- Hram -- Mauzolej  HA11-07738 
 
Ritmičarke -- Postura -- Kralježnica -- Istraživanje  HA11-07870 
 
Roboti -- Kinematika -- Automatizacija -- Numerička analiza  HA11-07673 
 
Rojko, Pavel  HA11-07814 
 
Romanička arhitektura -- Spomenici  HA11-07715 
 
Rozaceja -- Patofiziologija -- Feritin -- Oksidacijski stres  HA11-07311 
 
Rozewicz, Tadeusz  HA11-07982 
 
Rukomet -- Koordinacija -- Motoričke sposobnosti -- Trening  HA11-07841 
 
Rukomet -- Koordinacija -- Učenice -- Vježbe  HA11-07923 
 
Rukomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Dječaci  HA11-07885 
 
Rukomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djevojčice  HA11-07884 
 
Rukomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07880 
 
Rukomet -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07929 
 
Rukopisi -- Rukopisni fragmenti -- Liturgijsko-glazbeni fragmenti  HA11-07807 
 
Rukovodstvo -- Poslodavci -- Zaposlenici -- Komunikacija -- Gospodarska kriza -- Marketing odnosa  HA11-06741 
 
Rumenocenteza -- Mliječne krave  HA11-07198 
 
Ruralni turizam -- Razvojne metode  HA11-06857 
 
Ruralni turizam -- Seoski turizam -- Poljoprivredno gospodarstvo -- Prirodna baština  HA11-06881 
 
Ruska književnost 21. st.  HA11-07980 
 
Sakralna arhitektura  HA11-07719 
 
Sakralna arhitektura -- Barokne građevine -- Restauracija -- Neorenesansa -- Srednjoeuropski stil  HA11-07693 
 
Sakralna arhitektura -- Obnova  HA11-07714 
 
Sakralna arhitektura -- Povijesna razdoblja -- Stilovi  HA11-07710 
 
Sakralna arhitektura -- Srednjovjekovna arhitektura -- Zidno slikarstvo -- Građevinski radovi -- Konzervatorski radovi  HA11-07713 
 
Sakralna baština -- Arhivska istraživanja -- Matrikule -- Kadionica -- Ikona  HA11-06749 
 
Sakralna umjetnost  HA11-07748 
 
Salacia  HA11-08129 
 
Samoadjungirani operatori -- Pozitivni operatori -- Jensenova nejednakost  HA11-07056 
 
Samostan S. Magno a Fondi  HA11-08132 
 
Samoubojstvo -- Spolne razlike  HA11-07432 
 
Saramago, José  HA11-08005 
 
Sarkofag -- Posmrtni ostaci -- Natpisi  HA11-08139 
 
Sarkofazi -- Natpisi -- Pomorci -- Grci  HA11-08130 
 
Savičević Ivančević, Olja  HA11-08005 
 
Schumann, Robert  HA11-07796 
 
Seizmički valovi -- Tlo -- Mehanička svojstva  HA11-07108 
 
Sekula, Allan  HA11-07754 
 
Sekulić, Isidora -- Goethe, Johann Wolfgang von -- Mann, Thomas  HA11-07969 
 
Selva, Giannantonio -- Garagnin, Ivan Luka  HA11-07735 
 
Shizofrenija -- Antipsihotici -- Polifarmacija  HA11-07469 
 
Shizofrenija -- Atipični antipsihotici -- Nuspojave  HA11-07372 
 
Shizofrenija -- Poremećaj prehrane -- Anoreksija -- Bulimija -- Olanzapin  HA11-07492 
 
Silicij-dioksid prašina -- Beton -- Cement  HA11-07680 
 
Siročad -- Napuštena djeca -- Smrtnost  HA11-08198 
 
Sjögrenov sindrom -- Kserostomija -- Epidemiologija -- Etiologija  HA11-07475 
 
Skateboarding -- Snowboarding -- Trening -- Transfer -- Učenje  HA11-07837 
 
Skeniranje -- Vještačenje -- Infracrveni spektar -- Vrijednosnice -- Novčanice  HA11-07756 
 
Skijaški skokovi -- Skijaški letovi -- Kinematički parametri -- Natjecanja  HA11-07900 
 
Skijaško trčanje -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07917 
 
Skladatelji  HA11-07779 
 
Slavonski lekcionari  HA11-06793 
 
Slikari -- Obljetnice  HA11-08170 
 
Slikarstvo -- Realizam  HA11-08163 
 
Slina -- Dijagnostika -- Dijagnostički medij -- Fiziološki status organizma -- Biološki biljezi -- Salivarna proteomika  HA11-07513 
 
Slučajni broievi -- Nizovi  HA11-07029 
 
Sobolevljeva nejednakost -- Hölderova nejednakost  HA11-07040 
 
Sociolozi  HA11-06807 
 
Softver -- Programski jezici -- Python -- Metrička složenost  HA11-06731 
 
Speleologija -- Speleološka društva  HA11-07106 
 
Speleologija -- Speleološka istraživanja  HA11-07111  HA11-07109 
 
Speleologija -- Statička mehanika -- Položaj klinova  HA11-07110 
 
Speleologija -- Špilje  HA11-07113 
 
Speleološka istraživanja  HA11-07107 
 
Speleološki odsjek Liburnija (Zadar)  HA11-07106 
 
Spinčićeva muzika -- Glazbeno društvo Spinčići  HA11-07811 
 
Split 3  HA11-07740 
 
Spolno prenosive bolesti -- Primarna prevencija -- Papiloma virus -- Cijepljenje -- Statistika  HA11-07439 
 
Spomenici  HA11-07734 
 
Spomenici -- Spomenička baština -- Socijalistički realizam  HA11-07732 
 
Spondiloartritis -- Dijagnostika -- Reumatske bolesti  HA11-07483 
 
Spondiloartritis -- Farmakoterapija  HA11-07430 
 
Spondiloartritis -- Klasifikacija  HA11-07441 
 
Spondiloartritis -- Radiološke metode  HA11-07487 
 
Spondiloartritis -- Seronegativni spondiloartritis  HA11-07438 
 
Spondiloartritis -- Seronegativni spondiloartritis -- Magnetska rezonancija  HA11-07496 
 
Spondiloartropatije -- Ankilozantni spondilitis -- Psorijatični artritis -- Biološki lijekovi  HA11-07374 
 
Spondiloartropatije -- Artritis -- HLA-B27 antigen  HA11-07442 
 
Spondiloartropatije -- Etiologija -- Patogeneza  HA11-07428 
 
Spondiloartropatije -- Juvenilne spondiloartropatije -- Klasifikacija  HA11-07440 
 
Spondiloartropatije -- Nefarmakološke metode -- Fizikalna terapija  HA11-07465 
 
Sport -- Agilnost -- Ravnoteža  HA11-07866 
 
Sport -- Koordinacija -- Neurofiziološki procesi  HA11-07928 
 
Sport -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07875 
 
Sport -- Lex specialis -- Lex generalis -- Stečaj  HA11-06919 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Agilnost -- Tehnika izvedbe  HA11-07847 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07912  HA11-07850 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Djeca predškolske dobi  HA11-07892  HA11-07891 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Kognitivne sposobnosti -- Kibernetički model -- Razvoj ličnosti  HA11-07910 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Poremećaj koordinacije -- Dismetrija  HA11-07869 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07843 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacijske sposobnosti  HA11-07902 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Motorička kontrola  HA11-07863 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Motoričke vještine -- Koordinacija -- Trening  HA11-07851 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Motoričke vještine -- Motoričko učenje  HA11-07864 
 
Sport -- Motoričke sposobnosti -- Stabilnost  HA11-07909 
 
Sport -- Olimpijska baklja -- Politika -- Strategija  HA11-07844 
 
Sport -- Sportaši -- Koordinacija -- Pažnja -- Vizualna pretraga -- Psihomotorne sposobnosti -- Istraživanje  HA11-07886 
 
Sport -- Sportaši -- Ozljede -- Preventivni trening  HA11-07882 
 
Sport -- Trening -- Koordinacija -- Umor  HA11-07918 
 
Sportaši -- Djeca -- Koordinacija  HA11-07893 
 
Sportaši -- Koordinacija -- Vježbe  HA11-07878 
 
Sportaši -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Dijagnostika  HA11-07830 
 
Sportaši -- Motoričke sposobnosti -- Živčani sustav -- Trening  HA11-07931 
 
Sportska uspješnost -- Snaga trupa -- Terenski test  HA11-07899 
 
Sportske tehnike -- Koordinacija -- Kondicija -- Djeca  HA11-07852 
 
Sportski događaji -- Brend -- Sportski brend -- Vrednovanje -- Komunikacijska strategija  HA11-07828 
 
Sportski klubovi -- Stečaj -- Model stečaja -- Zakon o športu (2006.)  HA11-06949 
 
Sportsko pravo -- Promicanje sporta  HA11-06914 
 
Sprinteri -- Adolescenti -- Hormoni -- Skakački test -- Vježbanje  HA11-07838 
 
Srbi  HA11-08197 
 
Srčane bolesti -- Bolesti srca -- Djeca -- Pedijatrijska kardiologija -- Dijagnostika i terapija  HA11-07484 
 
Središnji živčani sustav -- Infekcije -- Imunološki poremećaji -- Simptomi  HA11-07436 
 
Srednjovjekovna književnost -- Viteška kultura -- Zagrobni život  HA11-08022 
 
Srpska proza 21. st.  HA11-07983 
 
S-sredine -- Stolarskyjeva sredina -- Schur-konveksne funkcije  HA11-07049 
 
Stadler, Josip -- Bulić, Frane  HA11-06727 
 
Stahuljak, Višnja  HA11-08030 
 
Stambena arhitektura -- Funkcionalnost -- Stanari  HA11-07707 
 
Stambena arhitektura -- Moderna -- Strukturalizam  HA11-07740 
 
Stambena arhitektura -- Stambene zgrade  HA11-07741 
 
Stančić, Svetislav  HA11-07791 
 
Stanovništvo -- Demografski procesi -- Demografska statistika -- Demografija  HA11-06798 
 
Starenje -- Fiziologija -- Malnutricija -- Sarkopenija -- Prehrana -- Smjernice  HA11-07332 
 
Starenje -- Fiziologija -- Prehrana -- Smjernice  HA11-07331 
 
Starohrvatska predaja -- Usmena književnost -- Kraljevi -- Sveci  HA11-08094 
 
Starokršćanski natpisi -- Groblja -- Bazilike -- Čuvari groblja  HA11-08174 
 
Stepinac, Alojzije  HA11-06794 
 
Stijene -- Fragmentacija -- Bušenje -- Miniranje  HA11-07559 
 
Stipišić, Jakov  HA11-08173 
 
Stražnicki, Stanislav  HA11-07810 
 
Streličarstvo -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Ravnoteža -- Preciznost  HA11-07936 
 
Stres -- Uzroci stresa -- Zaposlenici -- Radna učinkovitost  HA11-06761 
 
Stres -- Visoko obrazovanje -- Turizam -- Menadžment  HA11-07000 
 
Strojna obrada -- Rezni alati  HA11-07534 
 
Studenti -- Potrošači -- Robna marka -- Konzumerizam -- Brand  HA11-06966 
 
Studij socijalne pedagogije -- Socijalni pedagog -- Etika  HA11-06994 
 
Stupovi -- Vitičasti stupovi -- Stil  HA11-07717 
 
Sugamadeks -- Farmakologija  HA11-07391 
 
Sukobi -- Lokalna politika -- Poštansko-brzojavni ured  HA11-08199 
 
Sulfonamidi -- Antibiotici -- Hrana životinjskog podrijetla  HA11-07304 
 
Sunčani sat -- Sunčanik -- Gnomonika -- Astronomija  HA11-07085 
 
Suvremena fotografija -- Avangarda  HA11-07759 
 
Suvremena fotografija -- Umjetnička strategija -- Dokumentarizam -- Konceptualizam  HA11-07751 
 
Suvremena književnost -- Vojvođanski Hrvati  HA11-08024 
 
Suvremena umjetnost -- Interakcija -- Komunikacija -- Posredovanje -- Medijacija -- Relacije  HA11-07688 
 
Suvremena umjetnost -- Nastavni proces -- Javni prostor -- Participacijska umjetnost -- Eksperimentalna umjetnost  HA11-07685 
 
Suvremena umjetnost -- Umjetnička fotografija  HA11-07761 
 
Suvremena umjetnost -- Umjetnički projekti -- Fotografija -- Land art -- Umjetnički performans -- Fotodokumentacija  HA11-07760 
 
Suvreneni sport -- Vojni sport -- Sportsko pravo  HA11-06916 
 
Sv. Juraj -- Sv. Luka  HA11-07005 
 
Svećenik -- Biskup -- Život i djelo -- Političko djelovanje -- Mauzolej  HA11-07727 
 
Svećenik -- Profesorska služba -- Otpuštanje  HA11-08162 
 
Sveta Sofija  HA11-07739 
 
Sveta Stolica  HA11-06727 
 
Svete sličice -- Likunice  HA11-06795 
 
Sveučilišni nastavnici -- Profesionalni stres  HA11-06772 
 
Sveučilišni profesori -- Životopis -- Teorija glazbe  HA11-07802 
 
Sveučilište u Splitu  HA11-06974 
 
Svinje -- Enzootska pneumonija -- Mikoplazmalna pneumonija -- Bakterijske infekcije  HA11-07139 
 
Svinjska kuga -- Epidemiologija  HA11-07300 
 
Svjetske izložbe -- Urbani razvitak  HA11-07708 
 
Svježi kravlji sir -- Bakterije -- Listeria monocytogenes  HA11-07137 
 
Svježi sir -- Mikrobiološka analiza -- Kemijska analiza -- Obiteljsko gospodarstvo  HA11-07665 
 
Šećerna bolest tip 2 -- Dijabetes -- Smjernice  HA11-07209 
 
Šegrti -- Djetinjstvo  HA11-08204 
 
Šimunković, Ljerka -- Alujević Jukić, Marijana  HA11-07952 
 
Škola -- Školstvo -- Vizija -- Misija  HA11-06977 
 
Škola na otvorenom  HA11-07709 
 
Školstvo  HA11-06984 
 
Šojat, Ivana  HA11-08030 
 
Špilje -- Fizikalna svojstva  HA11-07112 
 
Športska arbitraža  HA11-06950 
 
Športsko arbitražno sudište -- Hrvatski olimpijski odbor -- HOO  HA11-06950 
 
Športsko natjecanje -- Organizator -- Osiguranje od ogovornosti -- Ugovor  HA11-06968 
 
Štambuk, Drago  HA11-08066 
 
Šumarstvo -- Gospodarenje šumama -- Percepcija -- Lokalno stanovništvo  HA11-07573 
 
Šume -- Bagrem -- Korisnost  HA11-07576 
 
Šume -- Šumarstvo -- Povijest  HA11-07574 
 
Šumski požar -- Tlo -- Organska tvar  HA11-07338 
 
Talijani -- Četnici -- Fašizam -- Historiografija -- Drugi svjetski rat  HA11-08178 
 
Talijanska arhitektura 20. st. -- Teorija arhitekture  HA11-08182 
 
Talijanska književnost -- Postkolonijalizam -- Smijeh -- Komika -- Groteska -- Parodija -- Satira  HA11-07974 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Proza -- Nostalgija -- Migracije  HA11-07975 
 
Talijanska okupacija -- Unutarnja politika  HA11-08216 
 
Talijanski jezik -- Apsolutni gerund -- Gerund  HA11-07946 
 
Talijanski jezik -- Gramatika frazema -- Frazeologija -- Motivacija -- Komunikacija  HA11-07949 
 
Talijanski jezik -- Strani jezik -- Nastava -- Autentični materijali -- Istraživanje  HA11-06980 
 
Talijanski teatar -- Religija -- Sakralni simboli -- Tradicija -- Tragedija -- Smrt  HA11-07822 
 
Teatar -- Groteskni teatar -- Karneval -- Maske -- Futurizam -- Drama -- Antijunak -- Likovi  HA11-07821 
 
Tegule -- Pečati  HA11-08149 
 
Tekstil -- Celulozna tkanina -- Antibakterijska obrada -- Niskotlačna plazma -- Srebrovi spojevi  HA11-07678 
 
Tekstilni studij -- Povijest  HA11-07677 
 
Tekstilno-tehnološki fakultet  HA11-07677 
 
Telad -- Govedo -- Infekcije -- Bakterija Mycoplasma bovis  HA11-07210 
 
Telad -- Govedo -- Kongenitalni valgus -- Liječenje -- Otopina mangan-sulfata  HA11-07175 
 
Telad -- Govedo -- Neurokranijum -- Radiografija -- Radiološka dijagnostika -- Malformacije  HA11-07286 
 
Telad -- Govedo -- Prirođene anomalije -- Kongenitalna peromelia  HA11-07176 
 
Telad -- Govedo -- Respiratorne bolesti -- Laktat dehidrogenaza -- LDH  HA11-07297 
 
Telad -- Govedo -- Štitnjača -- Hormoni štitnjače  HA11-07144 
 
Telad -- Govedo -- Upalne reakcije -- Akutne upalne bolesti -- Proteini  HA11-07220 
 
Telad -- Govedo -- Uzgoj goveda  HA11-07160 
 
Telad -- Respiratorne bolesti -- Bronhopneumonija -- Proteini plazme  HA11-07141 
 
Telekomunikacijska mreža -- Računalna mreža -- Server  HA11-07557 
 
Teleskopi MAGIC -- Astronomija  HA11-07081 
 
Tenis -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07823 
 
Tenis -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Trening  HA11-07894  HA11-07919 
 
Tenis -- Tenisači -- Ozljede ramena -- Preventivni trening  HA11-07861 
 
Tenziometrijska platforma -- Kretanje -- Mjerenje -- Programska podrška -- Razvoj  HA11-07829 
 
Teologija -- Ljudsko dostojanstvo -- Osoba -- Dostojanstvo -- Vrijednosti -- Život  HA11-06797 
 
Teorija glazbe -- Didaktika -- Nastavne metode -- Ponavljanje  HA11-07806 
 
Teorija glazbe -- Glazba 20. st.  HA11-07808 
 
Teorija glazbe -- Nastava glazbe -- Harmonija -- Harmonizacija -- Zadaci  HA11-07819 
 
Teorija pripovijedanja -- Naratologija -- Pripovjedač -- Pripovjedni diskurs -- Fokalizacija  HA11-07961 
 
Terorizam -- Kultura -- Povijesno naslijeđe  HA11-06822 
 
Terorizam -- Pobunjenici -- Talibani  HA11-06830 
 
Tetanus -- Koze -- Ovce  HA11-07306 
 
Težinska funkcija -- Hilbertova nejednakost -- Schwarzova nejednakost  HA11-07046 
 
Tiberius Claudius Thermodon  HA11-08150 
 
Tijelo -- Žene -- Književnost -- Feminizam  HA11-07958 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura -- Nastavni predmeti -- Ocjena -- Objektivnost -- Razredna nastava -- Istraživanje  HA11-06985 
 
Toksični elementi -- Dupini  HA11-07234 
 
Toplinski stres -- Vitamin C -- Vitamin E -- Kokošja jaja -- Kokoši nesilice  HA11-07379 
 
Toplinsko opterećenje -- Radna odora -- Fiziološka mjerenja -- Temperatura  HA11-07676 
 
Topografija -- Urbanistički razvoj -- Mahala -- Osmanlijska arhitektura  HA11-07697 
 
Toponimija -- Etimologija -- Govor  HA11-07957 
 
Toponomastika -- Toponimi  HA11-07955 
 
Tračnička osovina -- Udarna žilavost -- Željezničke tračnice  HA11-07562 
 
Transplantacija bubrega -- Kronično zatajenje bubrega -- Imunosupresivni lijekovi -- Darivatelji organa -- Odbacivanje presatka  HA11-07524 
 
Transplantacija bubrega -- Transplantacija gušterače  HA11-07522 
 
Transplantacija jetre -- Kirurški aspekti -- Stopa preživljavanja  HA11-07517 
 
Transplantacija jetre -- Virusi -- Hepatitis B -- Terapija -- Antivirusni lijekovi -- HBV cjepiva -- Imunizacija  HA11-07525 
 
Transplantacija organa -- Imunogenetika -- Tipizacija tkiva -- HLA-DQ antigeni  HA11-07506 
 
Transplantacija organa -- Kronični bolesnici -- Stomatološka skrb -- Oralna infekcija -- Bakterijemija  HA11-07514 
 
Transplantacija organa -- Radiologija -- Ultrazvuk -- Kompjutorizirana tomografija  HA11-07499 
 
Transplantacija organa -- Transplantacijska medicina -- Darivatelji organa -- Osiguravanje tkiva -- Nacionalna strategija  HA11-07354 
 
Transplantacija organa -- Transplantacijska medicina -- Darivatelji organa -- Transplantacijski koordinator  HA11-07362 
 
Transplantacija organa -- Transplantacijska medicina -- Organizacijski model -- Darivatelji organa  HA11-07339 
 
Transplantacija rožnice -- Keratoplastika -- Lamelarne tehnike -- Laser  HA11-07520 
 
Transplantacija srca -- Kirurški postupci -- Stopa preživljavanja  HA11-07518 
 
Transplantacija srca -- Transplantacijska kardiologija -- Terminalno zatajenje srca  HA11-07491 
 
Transport ugljena -- Rudnici  HA11-07533 
 
Transvaginalna aspiracija jajnih stanica -- Krave -- Oplodnja in vitro  HA11-07158 
 
Trbuljak, Goran  HA11-07767 
 
Trening -- Funkcionalni trening -- Trening snage -- Efekti -- Agilnost -- Motorika  HA11-07834 
 
Trening -- Vježbe s otporom -- Donji ekstremiteti -- Odmor -- Utjecaj  HA11-07832 
 
Trening s opterećenjem -- Trening izdržljivosti -- Snaga -- Tjelesna masa -- Aerobni kapacitet -- Fleksibilnost -- Studenti -- Istraživanje  HA11-07833 
 
Trgovački centar -- Socijalno okruženje -- Grad -- Potrošačko društvo  HA11-06808 
 
Tribuson, Goran  HA11-08103 
 
Trigonometrijske nejednakosti -- Red potencija  HA11-07041 
 
Tripanosomoza -- Diminazen -- Tokoferoli -- Selen -- Štakori  HA11-07192 
 
Tripanosomoza -- Nazimice -- Svinje -- Hematologija -- Biokemija  HA11-07204 
 
Tripanosomoza -- Paraziti -- Govedo  HA11-07249 
 
Trombociti -- Leukociti -- Kornjače  HA11-07251 
 
Tromboflebitis -- Vene -- Venska tromboza -- Plućna embolija -- Heparin -- Terapija  HA11-07396 
 
Trudnice -- Upalne bolesti crijeva -- Terapija -- Anti-TNF lijekovi  HA11-07529 
 
Trzajna ozljeda -- Kralježnica -- Patofiziologija -- Dijagnostika i terapija  HA11-07493 
 
Tržište rada -- Žene -- Diskriminacija žena -- Rodna nejednakost -- Radno zakonodavstvo  HA11-06842 
 
Tuberkuloza -- Mediji -- Novine  HA11-07478 
 
Tuberkuloza -- Zarazne bolesti -- Bakterijske infekcije -- Dijagnostika  HA11-07502 
 
Tumor dojke -- Videoasistirana kirurgija  HA11-07507 
 
Tumori -- Epidemiologija -- Patologija  HA11-07462 
 
Tumori -- Mliječna žlijezda -- Kuja -- Psi -- Imunohistokemija  HA11-07208 
 
Turistička poduzeća -- Turistički smještaj -- Kvaliteta usluge  HA11-06904  HA11-06883 
 
Turističke destinacije -- Atraktivnost -- Konkurentnost  HA11-06889  HA11-06876 
 
Turističke destinacije -- Destinacijski imidž -- Path analiza  HA11-06899 
 
Turizam -- Hoteli -- Hotelska industrija  HA11-06863 
 
Turizam -- Inozemna izravna ulaganja -- Strani hoteli  HA11-06869 
 
Turizam -- Klimatske promjene  HA11-06865 
 
Turizam -- Kongresni turizam  HA11-06861 
 
Turizam -- Promocija grada -- Festival  HA11-06903  HA11-06875 
 
Turizam -- Putovanja -- Krizna razdoblja  HA11-06877 
 
Turizam -- Rat -- Terorizam -- Imidž mjesta -- Mediji  HA11-06891  HA11-06905 
 
Turizam -- Socijalni turizam -- Radnička odmarališta -- Sindikati  HA11-06878 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Malo poduzetništvo -- Konkurentnost  HA11-06872 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Turistička potražnja -- Turistička ponuda  HA11-06896 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Turistički razvoj -- Zaštita okoliša -- Ekologija  HA11-06900 
 
Turizam -- Turistički potencijali -- Projekt  HA11-06901 
 
Turizam -- Turistički smještaj -- Drvene kuće  HA11-06879  HA11-06866 
 
Turizam -- Ugostiteljstvo -- Menadžment -- Komunikacija  HA11-06894 
 
Turizam -- Ulaganja  HA11-06895 
 
Turizam -- Zemlje u razvoju -- Lokalna zajednica  HA11-06862 
 
Turska angora -- Mačke -- Autohtone pasmine -- Prenatalni razvoj  HA11-07583 
 
Turski jezik -- Strani jezik -- Nastava -- Kurikulum -- Studenti -- Ocjena  HA11-06973 
 
Ubrzanje -- Kočenje -- Vozila -- Automobili -- Promet  HA11-07569 
 
Učenici -- Ekstravertiranost -- Evocirani potencijali -- Apstraktno mišljenje  HA11-06755 
 
Učenici -- Nastavni predmeti -- Engleski jezik -- Atribucije -- Uspjeh -- Neuspjeh -- Tumačenje -- Motivacija  HA11-06989 
 
Učenje -- Suradničko učenje -- Visokoškolska nastava -- Tradicionalno poučavanje -- Elektroničko učenje -- Istraživanje  HA11-06999 
 
Učenje -- Znanstveni stupanj -- Akademsko postignuće  HA11-06770 
 
Učitelji -- Nastava glazbe -- Osnovno školstvo  HA11-07793 
 
Udarni val -- Ploha diskontinuiteta -- Nadzvučno gibanje  HA11-07103 
 
Udžbenici -- Nastavni predmeti -- Priroda i društvo -- Učenici -- Kompetencija -- Poticanje  HA11-06990 
 
Ugovorno pravo -- Javna nabava  HA11-06958 
 
Ugovorno pravo -- Javno-privatno partnerstvo -- Vode -- Upravljanje  HA11-06963 
 
Ugrešić, Dubravka  HA11-08105 
 
Ujedinjeni narodi (UN)  HA11-08213 
 
Ultraljubičasto zračenje -- Umjetno svjetlo -- Radni prostor -- UV zaštita -- Sigurnosne mjere -- Zaštita na radu  HA11-06848 
 
Ultrazvučna dijagnostika -- Ablacija retine -- Konji  HA11-07312 
 
Ultrazvuk -- Power Doppler -- Artritis -- Reumatoidni artritis -- Dijagnostika  HA11-07402 
 
Umjetnička fotografija -- Dokumentarna fotografija -- Fetišizacija -- Estetizam -- Biopolitika  HA11-07754 
 
Umjetničke akademije -- Visoke škole -- Umjetnici -- Umjetničko obrazovanje -- Status umjetnika  HA11-07690 
 
Umjetnine -- Pozlaćeno staklo -- Natpisi -- Starokršćanska starina -- Židovska starina  HA11-06748 
 
Umjetnost -- Autorstvo -- Društvena odgovornost  HA11-07686 
 
Umjetnost -- Kustoska praksa -- Medijacija umjetnosti  HA11-07689 
 
Upala -- Upalne reakcije -- Imuni sustav -- Homeostaza  HA11-07315 
 
Upala uha -- Otitis -- Patofiziologija -- Dijagnostika -- Farmakoterapija  HA11-07445 
 
Upitnik -- Pouzdanost -- Tjelesna aktivnost -- Studenti  HA11-07901 
 
Upravljanje ljudskim resursima -- Radna uspješnost -- Nagrađivanje radnika  HA11-07655 
 
Upravljanje organizacijama -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- ISO norme -- ISO standardi  HA11-07647 
 
Upravni ugovori -- Koncesija -- Javna nabava -- Politika koncesijâ  HA11-06932 
 
Upravni ugovori -- Pravno uređenje  HA11-06930 
 
Urbani razvoj  HA11-07701 
 
Urbanističko planiranje -- Urbana obnova -- Vojni kompleks  HA11-07698 
 
Urbanizacija -- Svijet -- Grad -- Stanovništvo  HA11-06965 
 
Uređenje okoliša -- Klaustarski vrt  HA11-07711 
 
Ustavni sud RH  HA11-06933 
 
Ustavni sud RH -- Upravni sud RH -- Europski sud pravde (Luxembourg)  HA11-06931 
 
Vajda, Karlo -- Bastl, Vjekoslav  HA11-07695 
 
Vanjska politika -- Geopolitika  HA11-06837 
 
Vanjska politika -- Globalna stabilnost -- Bilateralni odnosi  HA11-06834 
 
Vanjska politika -- Hladni rat -- Filmska industrija  HA11-06829 
 
Vanjska politika -- Integracijski procesi  HA11-06836 
 
Vanjska politika -- Neokonzervativci -- Geopolitičke ideje -- Transatlantski odnosi  HA11-06838 
 
Vanjske granice -- Nadzor vanjskih granica  HA11-06929 
 
Varikokela -- Kirurgija  HA11-07516 
 
Vaterpolo -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija  HA11-07903 
 
Vatikanska knjižnica -- Katolička crkva  HA11-06744 
 
Vatrogasci -- Tjelesna priprema -- Tjelesno vježbanje -- Prehrana  HA11-07360 
 
Vatrogasno vozilo -- Vatrogasni kontejner  HA11-07345 
 
Vaulin, Evgenij -- Feller, Marijan -- Stančić, Svetislav  HA11-07778 
 
Veleposlanik  HA11-06962  HA11-06961 
 
Venlafaksin -- Antidepresivi  HA11-07400 
 
Venska insuficijencija -- Venski vrijed -- Vene -- Kompresivna terapija -- Mikrocirkulacija  HA11-07394 
 
Veterina -- Anatomija životinja -- Povijest veterine  HA11-07151 
 
Veterinarski lijekovi -- Antimikrobni lijekovi -- Kloramfenikol -- Antibiotici -- Meso -- Mesni proizvodi  HA11-07225 
 
Veterinarsko-medicinski proizvodi -- Kontrola kvalitete  HA11-07235 
 
Vicelja-Matijašić, Marina  HA11-07684 
 
Victoriana -- Rodne uloge -- Subverzija -- Likovi  HA11-07963 
 
Vidrić, Vladimir  HA11-08029 
 
Vinarstvo -- Vino -- Povijest  HA11-07663 
 
Violinisti  HA11-07773 
 
Violinisti -- Glazbena pedagogija -- Pedagoška literatura  HA11-07785 
 
Virusi -- Arteritis -- Konji  HA11-07177 
 
Virusi -- Bivoli -- Perad -- Čovjek  HA11-07165 
 
Virusi -- Gastroenteritis -- Zagađivači  HA11-07334 
 
Virusne bolesti -- Pastrva -- Šaran -- Slatkovodne ribe  HA11-07302 
 
Visceralna debljina -- Kardiovaskularne bolesti -- Šećerna bolest -- Etiologija  HA11-07323 
 
Visoko obrazovanje -- Glazbena pedagogija -- Projekti  HA11-07803 
 
Visokoškolska nastava -- Odgojno-obrazovna klima -- Suradničko učenje -- Istraživanje  HA11-06998 
 
Vitamin A -- Beta-karoten -- Krma -- Bivoli  HA11-07169 
 
Vitamin D -- Metabolizam -- Farmakologija  HA11-07401 
 
Vjerojatnost -- Geometrija  HA11-07035 
 
Vjerski turizam -- Hodočašće  HA11-06902  HA11-06886 
 
Vjerski turizam -- Hodočašće -- Sveto brdo  HA11-06880  HA11-06855 
 
Vještačenje -- Građevinsko vještačenje  HA11-06921 
 
Vještačenje -- Novac -- Bonovi -- Karantani -- Falsifikati  HA11-06924 
 
Vještačenje -- Poslovna sposobnost -- Demencija -- Alzheimerova bolest  HA11-06915 
 
Vještačenje -- Pretisci -- Falsifikati -- Poštanske marke -- Mikro-Raman spektroskopija  HA11-06909 
 
Vještačenje -- Sudski vještaci -- Parnični postupak -- Izvanparnični postupak  HA11-06920 
 
Vještačenje -- Vještak -- Elaborat  HA11-06908 
 
Vježbanje -- L-alanil-L-glutamin -- Hormonska reakcija -- Biokemijska reakcija -- Hidracijski stres -- Testiranje  HA11-07826 
 
Vlasi -- Vlaške zajednice -- Historijska geografija  HA11-08193 
 
Voditelj projekta -- Upravljanje projektima  HA11-07653 
 
Vodovod -- Povijest  HA11-07567 
 
Vojna politika -- Vojna potrošnja -- Vojne taktike  HA11-06813 
 
Vojne utvrde -- Crkve  HA11-08144 
 
Vojni ustroj -- Austrougarska vojska  HA11-08209 
 
Vrhovac, Maksimilijan -- Gusić, Ivan  HA11-06776 
 
Vujkov, Balint  HA11-08069 
 
Vuk -- Canis lupus L. -- Tjelesne mjere  HA11-07135 
 
Waal, Anton de  HA11-08120 
 
Web sjedište -- Mrežno sjedište -- Web sadržaj -- Mrežni sadržaj -- Wordpress  HA11-06732 
 
Web stranice -- Mrežne stranice -- Web sjedište -- Mrežno mjesto -- Internet tražilica  HA11-06737 
 
Weylov teorem -- Analitičke funkcije -- Linearni operatori  HA11-07079 
 
Willmore Lagrangeove podmnogostrukosti -- Kompleksni projektivni prostor -- Zakrivljenost  HA11-07080 
 
Zabranjene tvari -- Droge -- Vladine agencije -- Javno mnijenje -- Rezultati istraživanja  HA11-06818 
 
Zadarska nadbiskupija 1829.-1849.  HA11-06790 
 
Zaffron, Ivan  HA11-07727 
 
Zagrebačka biskupija  HA11-06943 
 
Zagrebačka nadbiskupija -- Katolička crkva  HA11-08157  HA11-06786 
 
Zakonitost -- Javni ugovori -- Javna nabava -- Teorija odvojivih akata  HA11-06960 
 
Zamor materijala -- Mehanika loma  HA11-07535 
 
Zanffreta, Gaetano  HA11-07798 
 
Zapadnoafrički patuljasti jarac -- Jarad -- Kastracija -- Hematologija -- Biokemija  HA11-07203 
 
Zapadnoeuropska unija -- Europska unija  HA11-06839 
 
Zarazna hematopoetska nekroza -- Virusna bolest -- Ribogojilište -- Pastrve -- Ribe -- Virusi  HA11-07326 
 
Zarazne bolesti -- Epidemije -- Endemije -- Javno zdravstvo -- Prevencija zaraznih bolesti  HA11-07347 
 
Zaštita na radu -- Motivacija zaposlenika  HA11-06764 
 
Zaštita na radu -- Zdravlje -- Sigurnosni sustav  HA11-06847 
 
Zaštita od požara -- Financiranje -- Lokalna samouprava  HA11-07348 
 
Zaštita okoliša -- Štednja energije  HA11-07009 
 
Zaštita prirode -- Zaštićene prirodne vrijednosti -- Zaštićena područja -- Vatrogastvo -- Požari  HA11-07366 
 
Zaštitna odjeća -- CAD -- Toplinska zaštita -- Ergonomija  HA11-07671 
 
Zaštitna sredstva -- Zaštita ruke -- Zaštitne rukavice -- Zaštita na radu  HA11-06844 
 
Zatajenje srca -- Levosimendan -- Liječenje -- Terapija  HA11-07384 
 
Zavarivanje -- Zavarivači -- Zaštita na radu -- Zaštitno staklo  HA11-07550 
 
Zavičajni muzej Benkovac  HA11-08119 
 
Zbor Sv. Cecilija  HA11-07801 
 
Zborno pjevanje  HA11-07813 
 
Zdjelica -- Upalni procesi -- Dijagnostika -- Radiologija  HA11-07481 
 
Zdravlje -- Rad -- Prevencija -- Tjelovježba  HA11-07364 
 
Zdravstvo -- Komunikacija -- Motivacijski intervju  HA11-07252 
 
Zdravstvo -- Obiteljska medicina -- Procjena kvalitete -- Pokazatelji  HA11-07351 
 
Zec -- Prehrana -- Razmnožavanje  HA11-07136 
 
Zeleni marketing -- Zelene marke -- Zeleno poslovanje  HA11-07642 
 
Zločin -- Misterij otkupljenja -- Intertekstualnost -- Likovi  HA11-07973 
 
Znanstvenoistraživački rad -- Šumski požari  HA11-07369 
 
Zolpidem -- Sanval -- Ovisnost -- Anksioznost -- Nesanica -- Poremećaji spavanja  HA11-07408 
 
Zoonoze -- Leptospiroza -- Magarci -- Zarazne bolesti  HA11-07294 
 
Zoonoze -- Zarazne bolesti -- Konji  HA11-07329 
 
Zrakoplovna nesreća, 1971.  HA11-07613 
 
Zvijezde -- Spektri -- Spektralna analiza -- Astronomija  HA11-07082 
 
Željeznica -- Putnički prijevoz -- Predviđanja -- Potražnja  HA11-07626 
 
Željeznica -- Putnički prijevoz -- Turizam -- Turistička putovanja  HA11-07629 
 
Željeznice -- HŽ infrastruktura -- Radnici -- Stručno osposobljavanje  HA11-07636 
 
Željeznice -- Signalno-sigurnosni uređaj -- Analiza kvarova  HA11-07622 
 
Željeznice -- Zaposlenici -- Ljudski kapital -- Tržište  HA11-07635 
 
Željeznička pruga -- Betonski pragovi -- Vibracije  HA11-07560 
 
Željeznička pruga -- Stabilizacija -- Donji kolosijek -- Geosaće -- Geoćelije  HA11-07564 
 
Željeznička vozila -- Električna lokomotiva -- Kočnice  HA11-07637 
 
Željeznička vozila -- Kočenje -- Simulacijski model  HA11-07632 
 
Željezničke pruge -- Propusnost pruge -- Željeznički promet  HA11-07620 
 
Željezničke pruge -- Željeznička mreža -- Obnova -- Održavanje  HA11-07630 
 
Željeznički prijevoz -- Željeznički promet -- Teretni prijevoz  HA11-07627 
 
Željeznički promet -- Signalizacija -- Regulacija prometa -- Signalno-sigurnosni uređaj  HA11-07631 
 
Željeznički promet -- Željeznička vozila -- Održavanje željezničkih vozila -- Smjernice o sigurnosti željezničkog prometa  HA11-07638 
 
Željeznički tunel -- Rekonstrukcija -- Protupožarna sanacija  HA11-07563 
 
Željezničko-cestovni prijelazi -- Željeznički promet -- Sigurnost  HA11-07624 
 
Žene -- Ovisnost o drogama -- Rizični čimbenici -- Psihosocijalni razvoj -- Obitelj  HA11-06773 
 
Žene -- Pravni položaj -- Statutarno pravo -- Rapski statut 1326  HA11-06917 
 
Ženskost -- Proza -- Popularna proza -- Fantastična proza -- Politička proza -- Tijelo -- Rod -- Spol -- Identitet  HA11-08105 
 
Židovi -- Sinagoge -- Natpisi  HA11-07723 
 
Žigmanov, Tomislav  HA11-08083 
 
Živa -- Toksičnost -- Protuotrov  HA11-07660 
 
Život i djelo  HA11-08126 
 
Životinje -- DNK -- Deoksiribonukleinska kiselina -- Taksonomija  HA11-07185 
 
Životinje -- Prisilno klanje -- Zakonska regulativa -- Veterinar  HA11-07282 
 
Župa -- Povijest  HA11-06779 
 
Župa Gospe od Otoka (Solin)  HA11-07781 
 
Župa sv. Leonarda  HA11-06792 
 
Župe -- Preustroj  HA11-06790 
 
Župne spomenice  HA11-06791