Kazalo UDK
0OPĆENITO
00Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika
001Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada
002Dokumentacija
003Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje
004Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
005Menadžment
006Normizacija i norme
007Teorija komunikacija. Kibernetika
008Civilizacija. Kultura. Napredak
01Bibliografije. Katalozi
02Knjižničarstvo
030Opća referentna djela
050Serijske publikacije. Periodika
06Organizacije. Udruge. Nagrade
069Muzeji. Stalne izložbe
070Novine. Tisak. Novinarstvo
08Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije
09Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela
1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
1(091)Povijest filozofije
11/12Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika
13Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno
14Filozofski sustavi i gledišta
159.9Psihologija
16Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija
17Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija
2RELIGIJA. TEOLOGIJA
21/29Religijski sustavi. Religije i vjere
27Kršćanstvo
272Rimokatolička crkva
3DRUŠTVENE ZNANOSTI
303Metode društvenih znanosti
304Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa
305Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta
308Sociografija
311Statistika
314Demografija
316Sociologija
32Politika
321Oblici političke organizacije. Države kao političke sile
322Odnosi između Crkve i države
323Unutarnji poslovi. Unutarnja politika
324Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati
325Zauzimanje teritorija. Kolonizacija. Kolonijalizam
326Ropstvo. Prisilni rad
327Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika
328Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade
329Političke stranke i pokreti
33Ekonomija. Ekonomske znanosti
331Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada
332Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja
334Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu
336Financije. Bankarstvo. Novac
338Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene
338.48Turizam
339Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
34Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti
341Međunarodno pravo
342Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo
343/344Kazneno pravo (opće i posebno)
346Gospodarsko pravo. Pravo državnog nadzora nad gospodarstvom
347Građansko pravo
347.7Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava
348/349Crkveno pravo. Posebne grane prava
35Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava
351.74Policija
355/359Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage
364/365Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja
366Potrošnja. Zaštita potrošača
368Osiguranje
37Obrazovanje
373Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj
374Obrazovanje i nastava izvan škole. Daljnje obrazovanje. Obrazovanje odraslih
376Obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole
377Specijalizirana nastava. Strukovno obrazovanje
378Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij
379.8Slobodno vrijeme
39Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života
5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI
502/504Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša
51Matematika
52Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja
528Geodezija
53Fizika
54Kemija. Kristalografija. Mineralogija
55Geologija. Meteorologija. Hidrologija
56Paleontologija
57Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost
575Opća genetika. Opća citogenetika
576Stanična biologija. Citologija
577Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika
578/579Virologija. Mikrobiologija
58Botanika
59Zoologija
6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
60Biotehnologija. Genetičko inženjerstvo. Produkti kloniranja
61Medicinske znanosti
611Anatomija
612Fiziologija
613Higijena. Osobno zdravlje i higijena
614Javno zdravstvo. Prevencija nesreća
615Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija
616Patologija. Klinička medicina
616.31Stomatologija
617Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija
618Ginekologija. Porodiljstvo
62Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija
620Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije
621Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi
621.3Elektrotehnika
622Rudarstvo
623Vojna tehnika
624/625Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica
626/627Hidrotehnika
628Tehnika javnog zdravstva. Sanitarna tehnika i uređaji. Rasvjetna tehnika
629Tehnika vozila
630Šumarstvo
631/635Upravljanje seoskim poljoprivrednim gospodarstvom. Poljoprivreda. Agronomija. Hortikultura
636/639Stočarstvo i uzgoj životinja. Proizvodi domaćih životinja i divljači. Pčelarstvo. Držanje i uzgoj kukaca. Lovstvo. Ribarstvo. Ribogojstvo
636.09Veterinarska znanost
64Ekonomika kućanstva. Domaćinstvo. Vođenje kućanstva
640.4Hotelijerstvo. Ugostiteljstvo. Catering
65Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću
654Telekomunikacije i daljinsko upravljanje
655Grafička industrija. Tiskarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo
656Prijevozne i poštanske usluge. Organizacija i kontrola prometa
657Računovodstvo
658Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
659Reklama. Informiranje. Odnosi s javnošću
66Kemijska tehnologija. Kemijska i srodne industrije
662Eksplozivi. Goriva
663Industrijska mikrobiologija. Industrijska mikologija. Industrija vrenja. Industrija pića. Industrija opojnih sredstava
664Proizvodnja i konzerviranje krutih prehrambenih proizvoda
665Ulja. Masti. Voskovi. Ljepila. Gume. Smole
666Industrija stakla. Keramika. Cement i beton
667Industrija boja
669Metalurgija
67/68Različite industrije, zanati i obrti
69Građevinski zanat. Građevinski materijali
7UMJETNOST. RAZONODA. SPORT
7.0Teorija umjetnosti
71Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i ruralno planiranje. Krajobrazi, parkovi, vrtovi
72Arhitektura
73Kiparstvo i srodne umjetnosti
74Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt
75Slikarstvo
76Grafička umjetnost
77Fotografija i srodni postupci
78Glazba. Glazbeni instrumenti i oprema
791Kinematografija. Filmovi
792Kazalište
793/794Društvene zabave i razonoda. Umjetnost pokreta. Ples
796/799Sport
8JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
80Filologija. Prozodija. Retorika
81Lingvistika i jezici
811.11Germanski jezici
811.111Engleski jezik
811.112Njemački jezik
811.12Latinski jezik
811.13Romanski jezici
811.14Grčki jezik
811.15Keltski jezici
811.16Slavenski jezici
811.163.42Hrvatski jezik
811.17Baltički jezici
811.18/.8Drugi (prirodni) jezici
811.9Umjetni jezici. Esperanto
82Književnost
821Svjetska književnost
821.11Germanske književnosti
821.111Engleska književnost. Književnosti engleskog jezičnog izraza
821.112.2Njemačka književnost. Književnosti njemačkog jezičnog izraza
821.12Latinska književnost
821.13Romanske književnosti
821.14Grčka književnost
821.15Keltska književnost
821.16Slavenske književnosti
821.163.42Hrvatska književnost
821.17Baltičke književnosti
821.18/.8Druge književnosti na prirodnim jezicima
821.9Književnosti na umjetnim jezicima. Esperantska književnost
9ARHEOLOGIJA. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. POVIJEST
902/904Arheologija
908Studije područja. Proučavanje lokaliteta
908(497.5)Proučavanje lokaliteta Hrvatske
91Geografija
911Opća geografija. Sistematska geografija. Teorijska geografija
913Regionalna geografija
913(497.5)Geografija Hrvatske
92Biografske studije. Genealogija. Heraldika. Zastave
93Povijest
930Povijesna znanost. Pomoćne povijesne znanosti
930.85Kulturna povijest
930.85(497.5)Kulturna povijest Hrvatske
94Opća povijest. Povijest pojedinih zemalja i naroda
94(497.5)Povijest Hrvatske