Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

10. sjednica CK SKH  HA12-06284 
 
31. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić  HA12-06049 
 
Abdominalna debljina -- Incidencija -- Pretilost  HA12-05567 
 
Abrazija -- Erozija -- Atricija  HA12-05681 
 
Absolon, Karel  HA12-05483 
 
Adamson, Barry Anthony  HA12-06251 
 
Admirali -- Ratna mornarica  HA12-05336 
 
Adolescenti -- Eksternalizirano ponašanje -- Agresivno ponašanje -- Rizično ponašanje -- Rizični čimbenici  HA12-05177 
 
Adolescenti -- Manjine -- Obrazovanje -- Etnički identitet -- Međuetnički stavovi  HA12-05185 
 
Adolescenti -- Mladići -- Društveno neprihvatljivo ponašanje  HA12-05062 
 
Adolescenti -- Obrasci ponašanja -- Socijalni sukobi  HA12-05068 
 
Adolescenti -- Percipirana popularnost -- Spolne razlike -- Usamljenost  HA12-05071 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund -- Adorno, Theodor W. -- Debord, Guy  HA12-05034 
 
Adrenalinska iscrpljenost -- Emocionalna iscrpljenost -- Burn-out sindrom -- Profesionalno sagorijevanje -- Sagorijevanje na radu  HA12-05048 
 
Aesopus -- Ezop -- Skok, Joža  HA12-05986 
 
Afrička književnost 20./21. st. -- Postkolonijalna književnost -- Portugalska proza  HA12-05943 
 
Airyjeva jednadžba -- Samoadjungirani operator  HA12-05428 
 
Akutni infarkt miokarda -- Hospitalizacija -- Preživljenje  HA12-05621 
 
Alfa-MSH -- Hormoni -- Rožnica -- Epitelizacija -- Štakori  HA12-05540 
 
Alfirević, Miroslav  HA12-05851 
 
Al-Kaida -- Al-Qaida  HA12-05250 
 
Alkoholiziranost -- Pijani vozači -- Prometne nesreće -- Smrtnost -- Mortalitet  HA12-05554 
 
Alokronizam -- Etnografija -- Spasilačka etnografija -- Antropologija -- Putopis  HA12-05911 
 
Amatersko kazalište Viktor Car Emin  HA12-05838 
 
Ameloblastom -- Citologija  HA12-05647 
 
Američka književnost  HA12-05924 
 
Američka književnost 19. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA12-05920 
 
Američka književnost 20./21. st.  HA12-05922 
 
Američka književnost 20./21. st. -- Proza -- Pisanje  HA12-05919 
 
Američka književnost 21. st. -- Američko pjesništvo  HA12-05918 
 
Američka proza 20./21. st.  HA12-05912 
 
Amputacija -- Donji ekstremiteti -- Ozljeda noge  HA12-05700 
 
Analiza teksta -- Žanr -- Upravljanje komunikacijskim modelima  HA12-05863 
 
Andrić, Ivo  HA12-06126 
 
Andrijanić, Ivan  HA12-05013 
 
Angioleiomiom jezika -- Ultrazvučni nož -- Kirurško liječenje  HA12-05615 
 
Angiosarkom -- Hipofarinks -- Imunohistokemija  HA12-05587 
 
Animalizam -- Kauzalnost -- Determinizam -- Materijalizam -- Postojani uvjeti  HA12-05006 
 
Antički filozofi -- Prekoncepcija -- Um -- Empirizam  HA12-05081 
 
Antički filozofi -- Psihički procesi -- Emocije -- Govor -- Retorika -- Hilemorfizam  HA12-05008 
 
Antički kultovi -- Antički spomenici -- Zaštitnici mora -- Zaštitnici moreplovaca -- Neptun -- Jupiter  HA12-06212 
 
Antikolinergici -- Preaktivni mokraćni mjehur -- Kvaliteta života  HA12-05580 
 
Antinuklearni pokret -- Mirovni aktivisti -- Strahopoštovanje -- Život -- Bioetika  HA12-05024 
 
Antioksidacijski vitamini -- Gastroezofagealna refluksna bolest  HA12-05561 
 
Antiratna kampanja -- Antiratne inicijative  HA12-05247 
 
Antitrombotici -- Krvarenja -- Koagulacija  HA12-05685 
 
Antropoekologija -- Morfologija tijela -- Metaboličke značajke -- Biokemijske značajke -- Klimatski uvjeti  HA12-05523 
 
Antropometrija -- Kronična bolest bubrega -- Prehrana -- Pretilost  HA12-05522 
 
Anžuvinci -- Žigmund Luksemburški -- Ladislav Napuljski -- Knez Pavao Zrinski  HA12-05212 
 
Apokrini karcinom -- Metastaze -- Pluća  HA12-05588 
 
Aralica, Ivan  HA12-06060 
 
Arendt, Hannah  HA12-05895 
 
Arendt, Hannah -- Rousseau, Jean-Jacques  HA12-05198 
 
Arendt, Hannah -- Schmitt, Carl -- Marchart, Oliver -- Lefort, Claude  HA12-05193 
 
Arheoastronomija -- Metrologija -- Mjeriteljstvo -- Slavenska svetišta -- Prostorna analiza -- Veles  HA12-05383 
 
Arheologija -- Arheološki lokaliteti  HA12-04972 
 
Arheologija -- Povijest umjetnosti  HA12-04973 
 
Arheologija tekstila -- Tekstil -- Prapovijesni tekstil -- Analiza -- Vlakna  HA12-06213 
 
Arheološka istraživanja  HA12-06227 
 
Arheološka istraživanja -- Geofizička istraživanja -- Geološka sondiranja  HA12-06218 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovne utvrde  HA12-06226 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Srednjovjekovna arhitektura -- Utvrde -- Burgovi -- Pokretni nalazi  HA12-06214 
 
Arheološki muzej u Splitu  HA12-06215  HA12-06216 
 
Arheološki nalazi -- Antropologija -- Kosturni ostaci -- Tuberkuloza  HA12-06230 
 
Arheološki nalazi -- Fibule  HA12-06232 
 
Arheološki nalazi -- Keramika  HA12-06224  HA12-06219  HA12-06225 
 
Arheološki nalazi -- Svjetiljke -- Kasna antika -- Rano kršćanstvo  HA12-06215 
 
Arheološki nalazi -- Trgovački uteg -- Bronca -- Predromanika  HA12-06216 
 
Arheološki odjel Gradskog muzeja Vinkovci  HA12-06227 
 
Arheološki spomenici -- Epigrafski spomenici -- Epigrafija -- Natpisi -- Carski Kult  HA12-06223 
 
Arheološki spomenici -- Natpisi -- Epigrafski spomenici -- Beneficijari -- Rimske legije  HA12-06259 
 
Arheološki spomenici -- Žrtvenici -- Liber -- Antika  HA12-06220 
 
Arhitektonska ikonografija -- Politička ikonografija -- Ksenofilija -- Kraljevi -- Plemstvo  HA12-05778 
 
Arhitektonsko-urbanistički natječaji -- Arheološka nalazišta  HA12-05789 
 
Arhitektura -- Graditeljska baština -- Dekoracije -- Reljefi  HA12-05777 
 
Arhitektura -- Kazalište -- Barokna arhitektura -- Plemstvo  HA12-05782 
 
Arhitektura -- Prostor  HA12-05786 
 
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA12-06260 
 
Arhiva -- Audio-vizualni sadržaji -- Kulturno nasljeđe -- Europska televizija -- Medijska pismenost -- Online sadržaji  HA12-04971 
 
Arhivsko gradivo -- Antropologija djetinjstva -- Djeca -- Obitelj  HA12-05390 
 
Arhivsko gradivo -- Ujedinjenje Istre s Hrvatskom -- Svećenstvo  HA12-05234 
 
Aristotel -- Galilei, Galileo  HA12-05033 
 
Aristoteles  HA12-05208 
 
Aristoteles -- Aristotel  HA12-05027  HA12-05007  HA12-05008 
 
Aristotelizam -- Renesansa -- Moderna znanost -- Filozofska kritika  HA12-05033 
 
ART@muse  HA12-05754 
 
Asimptotska dimenzija -- Svojstvo A  HA12-05455 
 
Asimptotska stabilnost -- Disipativni sustavi -- Dinamički sustavi -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe  HA12-05413 
 
Aśoka  HA12-06198 
 
Aspergiloza  HA12-05672 
 
Astronomija -- Sfere -- Planeti  HA12-05001 
 
Autobiografija  HA12-06250 
 
Autoimuni hepatitis -- Ciklosporin -- Remisija -- Dječja dob  HA12-05603 
 
Automorfni oblici -- Frankeova filtracija -- Eisensteinovi redovi  HA12-05427 
 
Autonomaštvo -- Politička povijest  HA12-05238 
 
Autonomija volje -- Ćudoređe -- Kategorički imperativ -- Ideal -- Zablude  HA12-05092 
 
Baader, Andreas -- Meinhoff, Ulrike  HA12-05912 
 
Babić, Ivan  HA12-06136 
 
Bajka -- Djeca -- Scenska izvedba -- Kazalište za djecu -- Mediji  HA12-05907 
 
Bajke -- Priče -- Pričanje -- Djeca  HA12-05361 
 
Bakarić, Vladimir  HA12-06073  HA12-06284  HA12-05256 
 
Bakmaz, Ivan  HA12-06031 
 
Bakrorezi -- Drvorezi -- Ikonografija -- Eshatologija  HA12-05761 
 
Bakterioterapija -- Biofilm -- Sekundarni karijes -- Probiotici  HA12-05693 
 
Balneologija -- Voda -- Medicina -- Toplice -- Povijesni pregled  HA12-05474 
 
Balog, Zvonimir  HA12-06125  HA12-05903  HA12-05893  HA12-06195  HA12-05989 
 
Banachov prostor -- Teorem o fiksnoj točki -- Funkcionalne jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe  HA12-05459 
 
Bandić, Milan -- Josipović, Ivo, pravnik  HA12-05243 
 
Baretić, Renato  HA12-06166 
 
Barokna arhitektura -- Arhitektonska obnova  HA12-05779 
 
Bataille, Georges -- Baudrillard, Jean  HA12-05060 
 
Baudrillard, Jean  HA12-05188 
 
Bauer, Ljudevit  HA12-06187 
 
Baumann, Karlo  HA12-05741 
 
Bazilika Sant' Apollinare Nuovo  HA12-05800 
 
Belgijska književnost  HA12-05954 
 
Belostenec, Ivan  HA12-06134 
 
Belović Bernadzikowska, Jelica  HA12-05373 
 
Berčić, Boran  HA12-05009 
 
Berr, Georg  HA12-05762 
 
Bersa, Vladoje -- Širola, Božidar  HA12-05817 
 
Beskonačnost -- Granični procesi  HA12-05445 
 
Bezić, Dušan  HA12-06250 
 
Bibliometrija -- Bibliografske baze podataka -- Hrvatski znanstveni časopisi -- Međunarodna vidljivost časopisa -- Društvene znanosti -- Humanističke znanosti -- Umjetnost  HA12-04979 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA12-05993 
 
Biodentine -- Nadomjestak dentina -- Korijenski kanal  HA12-05673 
 
Bioetika -- Integrativna bioetika -- Ljudsko dostojanstvo  HA12-05091 
 
Biografije -- Politički život -- Društveni život  HA12-06245 
 
Biografije -- Slikarstvo  HA12-06244 
 
Biografije -- Svećenstvo -- Biskupi -- Hrvatski narodni preporod  HA12-05123 
 
Biografije -- Svećenstvo -- Mučeništvo -- Kanonizacija  HA12-05121 
 
Biološki biljezi -- GERB -- Gastroezofagealni refluks -- Laringofaringealni refluks -- Laringitis  HA12-05527 
 
Biomedicina -- Javno zdravstvo -- Neoliberalizam -- Ljudska prava  HA12-05537 
 
Biometrija -- E-putovnice -- Digitalni podaci -- Identitet -- Zaštita digitalnih podataka -- Infrastruktura javnog ključa  HA12-05298 
 
Biomotorički status -- Karataši -- Karatašice -- Kadeti  HA12-05848 
 
Biopolitika -- Nacizam -- Tanatopolitika -- Holokaust -- Rasna utopija -- Židovi -- Moderno društvo  HA12-05219 
 
Biopolitika -- Noopolitika -- Disciplina -- Sebstvo -- Strah -- Društvo nadzora  HA12-05154 
 
Birjukov, Sergej  HA12-05978 
 
Birokracija -- Partija -- Država -- Partijsko-državni diskurs -- Epistemologija  HA12-05222 
 
Bitak -- Dar -- Stvaranje -- Participiranje -- Metafizika -- Kršćanstvo -- Modernizam  HA12-04995 
 
Blaž Mađar, ban  HA12-06281 
 
BMP-7 -- Koštani morfogenetski protein-7 -- Cementoblasti  HA12-05514 
 
Bodhisattva -- Eustachius, sanctus  HA12-05909 
 
Bodrožić, Ivana  HA12-06115 
 
Bogišić, Baltazar  HA12-06257 
 
Bolaño, Roberto  HA12-05946 
 
Bolesti oralne sluznice -- Oralni lichen planus -- Leukoplakija -- Usna šupljina -- Maligne promjene  HA12-05679 
 
Bolesti ovisnosti -- Droge -- Ovisnici -- Osobine ličnosti -- Spolne razlike  HA12-05067 
 
Bommarco, Tarcisio  HA12-05956 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20./21. st. -- Bošnjačka poezija -- Pjesništvo  HA12-05970 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Bošnjačka poezija  HA12-05980 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-05975 
 
Bošković, Ruđer Josip  HA12-06142 
 
Bošnjačko pjesništvo 21. st.  HA12-05984 
 
Botanika  HA12-05531 
 
Božić Bogović, Dubravka  HA12-05106 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HA12-06078  HA12-06159 
 
Brodovi -- Motorni jedrenjaci -- Brodske nesreće -- Povijest  HA12-05731 
 
Brodovi -- Putnički brodovi -- Povijest  HA12-05737 
 
Brodovi -- Trgovački brodovi -- Potonuli brodovi  HA12-05735 
 
Buczynski, Alexander  HA12-06278 
 
Bugarska književnost 21. st. -- Poezija -- Bugarsko pjesništvo  HA12-05971  HA12-05973 
 
Bulgakov, Mihail Afanas'evič  HA12-05959 
 
Burich, Enrico  HA12-06264 
 
CAD/CAM -- Teleskopske proteze -- Dvostruke krunice  HA12-04966 
 
Cameron, James  HA12-05158 
 
Campbell, Colin  HA12-05138 
 
Car-Matutinović, Ljerka  HA12-06006 
 
Cassirer, Ernst  HA12-05199 
 
Cave, Nick  HA12-05917 
 
Cerebralna mikroembolizacija -- Neuromarker S100β -- Izvantjelesni krvotok -- Postoperativna kognitivna disfunkcija  HA12-05648 
 
Churchland, Patricia  HA12-05018 
 
Cicero, Marcus Tullius -- Ciceron  HA12-05080 
 
Cijepljenje -- Imunizacija -- Zdravstveni djelatnici -- Roditelji -- Krizno komuniciranje  HA12-05573 
 
Citologija -- Timski rad -- Žlijezde slinovnice -- Tumori  HA12-05623 
 
Civilno društvo -- Indeksi civilnog društva  HA12-05228 
 
Civilno društvo -- Neprofitni sektor -- Komparativna istraživanja -- Država -- Politička vlast  HA12-05303 
 
Coakley, Sarah -- Julian of Norwich  HA12-05127 
 
Colnar, Josip  HA12-05855 
 
Commonwealth  HA12-05224 
 
Comunità Nazionale Italiana (CNI) -- Talijanska nacionalna zajednica -- Università Popolare di Trieste (UPT) -- Narodno sveučilište Trst -- Cittavecchia  HA12-05748 
 
Conrad, Joseph  HA12-05895 
 
Coppola, Francis Ford  HA12-05895 
 
Couto, Mia  HA12-05943 
 
Crews, Harry  HA12-05919 
 
Crkva -- Država -- Teološko gledište -- Protestantizam -- Liberalna demokracija  HA12-05103 
 
Crkva -- Europsko društvo  HA12-05101 
 
Crkva -- Europsko zajedništvo -- Europski identitet -- Kršćanstvo -- Kršćanski simboli  HA12-05105 
 
Crkva -- Institucije -- Dijalog -- Kršćanstvo -- Europski identitet  HA12-05116 
 
Crkva -- Narod -- Nacionalni identitet -- Kršćanske vrijednosti -- Ugroženost -- Povijest  HA12-05098 
 
Crkva i država -- Narodnjaštvo -- Etnonacionalizam -- Tranzicija  HA12-05236 
 
Crkva i država -- Političke teorije -- Politička teologija -- Suverenost  HA12-05203 
 
Crkva Sv. Antuna Opata  HA12-05768 
 
Crkva Sv. Nikole  HA12-05765 
 
Crkva svete Ane  HA12-05779 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-05969  HA12-05961 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Proza  HA12-05962 
 
Crteži -- Karikature  HA12-05802 
 
Csikszentmihalyi, Mihaly  HA12-05044 
 
Čabrajec, Miroslav  HA12-06057 
 
Časopis Mladi zvjezdar -- Hrvatska astronomija 20. st.  HA12-04980 
 
Časopisi -- Povijest -- Studenti povijesti -- Studij povijesti  HA12-04981 
 
Čegec, Branko  HA12-06050 
 
Čeona kost -- Trodimenzionalna slika -- Lasersko skeniranje -- Kompjutorizirana tomografija  HA12-05534 
 
Češka književnost 19./20. st. -- Proza  HA12-05983 
 
Češka književnost 20./21. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA12-05979 
 
Češka književnost 21. st. -- Češka proza  HA12-05972 
 
Češki narodni preporod -- Slovački narodni preporod -- Ilirski pokret -- Kulturni pokret -- Nacionalni identitet  HA12-06275 
 
Čileanska književnost 20./21. st. -- Hispanoamerička književnost -- Latinoamerička književnost -- Proza -- Romani  HA12-05946 
 
Čileanska književnost 21. st. -- Čileansko pjesništvo  HA12-05931 
 
Čitanje -- Djeca -- Dramska igra -- Dječja knjižnica  HA12-04976 
 
Čovijek i računalo -- Iskustva korisnika -- Metoda usporedbe  HA12-05134 
 
Čvrljak, Krešimir  HA12-06268 
 
Dabac, Petar  HA12-05815 
 
Dabska tumor -- Angiosarkom -- Histopatologija  HA12-05667 
 
Damascius  HA12-04997 
 
Damjanović, Stjepan  HA12-05880  HA12-05891  HA12-05862  HA12-05860  HA12-05861  HA12-06158  HA12-05894 
 
Damjanović, Stjepan -- Relković, Josip Stjepan  HA12-05885 
 
Dareij  HA12-06258 
 
Dareijev natpis -- Staroperzijski klinopis -- Klinasto pismo -- Vojne pobjede -- Perzijanci  HA12-06258 
 
De Martino, Ernesto  HA12-05389 
 
Debord, Guy  HA12-05151 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Državne agencije -- Centralizacija uprave  HA12-05302 
 
Decimalni brojevi  HA12-05444 
 
Demografski procesi -- Depopulacija -- Starenje -- Izumiranje -- Revitalizacija -- Populacijska politika  HA12-05144 
 
Demokracija -- Etničko čišćenje -- Modernizam -- Etnicitet -- Nacija -- Nacionalizam -- Politička moć  HA12-05165 
 
Demokracija -- Ustavna država -- Diktatura -- Europske integracije  HA12-05229 
 
Derrida, Jacques -- Habermas, Jürgen  HA12-05217 
 
Despot, Svjetlana  HA12-05773 
 
Di Bicci, Neri  HA12-05769 
 
Diabetes mellitus -- Incidencija -- Morbiditet  HA12-05602 
 
Diabetes mellitus -- Šećerna bolest -- Tjelesna aktivnost -- Pušenje -- Konzumacija alkohola  HA12-05628 
 
Digitalne vještine -- Medijska pismenost -- Istraživanje  HA12-05153 
 
Diofantske jednadžbe -- Eksponencijalne jednadžbe -- Bernoullijevi polinomi  HA12-05448 
 
Dizajn -- Dizajn interijera  HA12-05773 
 
Djeca -- Adolescenti -- Krvni tlak -- Rizični čimbenici -- Školska medicina  HA12-05542 
 
Djeca -- Navike -- Pretilost -- Prekomjerna težina  HA12-05042 
 
Djeca -- Rak roditelja -- Bolest u obitelji -- Njega bolesnika  HA12-05541 
 
Dječja književnost -- Književnost za mlade -- Pisci -- Stil -- Pouka  HA12-05902 
 
Dječje predrasude -- Dječja dob -- Socijalna distanca -- Socijalno odbacivanje -- Osobe s invaliditetom -- Romi -- Pretila djeca  HA12-05058 
 
Dječji vrtići -- Montessori pedagogija  HA12-05364 
 
Dječji vrtići -- Projekti  HA12-05369 
 
Djelitelji -- Divizori -- Faktorijeli -- Fibonaccijevi brojevi  HA12-05449 
 
Djetinjstvo -- Djeca -- Pričanje -- Naracija  HA12-05394 
 
Dojka -- Karcinom -- Rak -- Rekonstrukcija dojke  HA12-05620 
 
Dokazi -- Matematika  HA12-05443 
 
Dokazne radnje -- Dokazni postupak -- Prikriveni istražitelj -- Kriminalističko istraživanje  HA12-05322 
 
Dokazni postupak -- Dokazne radnje -- Policijski izvidi  HA12-05328 
 
dOKUMENTA (13) (izložba)  HA12-05834 
 
Dominis, Markantun de -- Marko Antun de Dominis  HA12-05104 
 
Domovinski rat -- Sjećanja -- Komemoracije  HA12-06280 
 
Domovinski rat -- Svjedočanstva  HA12-06190 
 
Domovinski rat -- Velikosrpska agresija -- Vojne operacije  HA12-06289 
 
Donley, Michael  HA12-05911 
 
Dragišić, Juraj -- Georgius Benignus -- Aristotel -- Toma Akvinski -- Thomas Aquinas, sanctus  HA12-04998 
 
Drugi vatikanski koncil  HA12-05119 
 
Društveni pokreti -- Teorija društvenih pokreta -- Građanski aktivizam -- Prosvjedi -- Društvene mreže  HA12-05241 
 
Društveni život -- Politički život  HA12-04962  HA12-04961 
 
Društveno djelovanje -- Antiratna kampanja -- Ljudska prava -- Nevladine organizacije -- Aktivizam -- Studentski prosvjedi  HA12-05168 
 
Društvenost -- Socijalne veze -- Obitelj -- Socijalna podrška  HA12-05142 
 
Družba Milosrdnih sestara sv. Križa  HA12-05114 
 
Država -- Državna granica -- Suverenitet -- Globalizacija -- Postmoderna geopolitika -- Glokalizacija  HA12-06236 
 
Država -- Suverenost -- Sloboda -- Političko predstavništvo -- Demokracija  HA12-05226 
 
Država -- Utopija -- Postnacionalizam -- Supkultura -- Umjetnički projekti  HA12-05184 
 
Državna vlast -- Opozicija -- Birokracija -- Lojalne opozicije -- Epistemologija  HA12-05223 
 
Državni socijalizam -- Jugoslavenski socijalizam -- Centralističko upravljanje gospodarstvom -- Privredna reforma -- Socijalističko samoupravljanje  HA12-05256 
 
Držić, Marin  HA12-06261  HA12-05836 
 
Duhovi -- Govori -- Kristologija  HA12-05107 
 
Dujić, Lidija  HA12-06194 
 
Duša -- Psihologija -- Metodologija -- Podjela znanosti -- Praktična filozofija -- Etika -- Fizika -- Intelekt -- Razum  HA12-05007 
 
Duša -- Tijelo -- Cjelovitost -- Kozmos -- Kozmička cjelina -- Antički filozofi  HA12-04992 
 
Dvorac Jakovlje  HA12-05781 
 
Dvorac Opeka  HA12-05758 
 
Dvorci -- Gradnja -- Rekonstrukcija -- Restauracija  HA12-05781 
 
Đurđević, Miloš  HA12-06102 
 
Eagleton, Terry  HA12-05029 
 
Eden Bušić, Julienne  HA12-06114 
 
Ehinokokoza -- Laparoskopija  HA12-05662 
 
Ekologija -- Antropocentrizam -- Patrijarhalnost -- Kapitalizam -- Bioetika -- Filmska industrija  HA12-05158 
 
Ekologija -- Okoliš -- Uništavanje -- Čovjek -- Konzumerizam  HA12-05157 
 
Ekološka katastrofa -- More -- Onečišćenje -- Nafta -- Hrvatski znanstvenici  HA12-05404 
 
Ekonomska kriza -- Financijska kriza -- Globalna kriza  HA12-05263 
 
Ekonomski federalizam -- Ekonomski nacionalizam -- Ekonomski rast -- Fiskalni sustav -- Zajedničko tržište  HA12-05255 
 
Ektopična štitnjača -- Karcinom skvamoznih stanica -- Karcinom jezika  HA12-05644 
 
Ektopična trudnoća -- Epilepsija  HA12-05709 
 
Eliade, Mircea  HA12-05900 
 
Eliptičke krivulje -- Homomorfizam  HA12-05412 
 
Eliptičke krivulje -- Torzijska grupa -- Kvadratno polje  HA12-05418 
 
Emigracija  HA12-05143 
 
Emigracija -- Iseljenici -- Izložbe -- Fotografije  HA12-04986 
 
Emigracija -- Nacionalna pripadnost -- Dokumentacija  HA12-05245 
 
EMN indeks -- Fiziološki parametri -- Veslači  HA12-05552 
 
Emocionalna stanja -- Negativne emocije -- Žaljenje -- Socijalno uspoređivanje -- Samoregulacija žaljenja  HA12-05077 
 
Emocionalni život -- Ljubav -- Stavovi prema ljubavi -- Sociodemografske značajke  HA12-05076 
 
Empirizam -- Osobni identitet -- Samosvijest  HA12-05010 
 
Endoproteza kuka -- Mineralna gustoća kostiju  HA12-05579 
 
Engleska književnost -- Interpretacija  HA12-05904 
 
Engleska književnost -- Kršćanstvo -- Likovi -- Biblijski intertekst -- Biblizmi -- Simboli  HA12-05915 
 
Engleska književnost 16. st. -- Drame -- Moć -- Pokoravanje  HA12-05905 
 
Engleska književnost 20./21. st. -- Proza -- Posthumanizam -- Roman  HA12-05914 
 
Engleski jezik -- Afroamerički engleski -- Narječje -- Sociolingvistika -- Jezični varijeteti -- Sociokulturni činitelji  HA12-05867 
 
Engleski jezik -- Hrvatski jezik -- Dvojezičnost  HA12-05873 
 
Engleski jezik -- Hrvatski jezik -- Glagolsko-imeničke konstrukcije -- Lagani glagoli -- Nominalizacija  HA12-05872 
 
Eozinofilni granulom -- Langerhansove stanice -- Histiocitoza -- Temporalna kost  HA12-05612 
 
Epidemije -- Liječenje bolesti -- Mirkoorganizmi  HA12-05634 
 
Epidemiologija -- Prehrana -- Tranzicija  HA12-05546 
 
Epidemiologija -- Rod -- Razvojne teškoće -- Poremećaji sluha -- Djeca oštećena sluha  HA12-05635 
 
Epidermalni čimbenik rasta -- Amplifikacija gena -- Hiperplazija glotisa  HA12-05516 
 
Epigenetika -- Samoanci  HA12-05515 
 
Epigrafija -- Natpisi -- Arheološki spomenici -- Epigrafski spomenici -- Rimske građevine -- Amfiteatri  HA12-06222 
 
Epikur -- Epicurus -- Epikouros  HA12-05081 
 
Epistemologija -- Reliabilizam -- Intuicija -- Epistemološka potvrda -- Epistemologija  HA12-05088 
 
Epistemologija -- Skepticizam -- Dogmatizam -- Platonizam  HA12-05080 
 
Epštejn, Mihail  HA12-06262 
 
Eritroblasti -- Preeklampsija -- Novorođenčad -- Perinatalni ishod  HA12-05711 
 
Escher, Maurits Cornelis  HA12-05814 
 
Estetika -- Moderna umjetnost -- Modernitet -- Romantizam -- Priroda -- Etika  HA12-05000 
 
Etika -- Globalna etika -- Strahopoštovanje -- Život -- Filozofija -- Kriza  HA12-05030 
 
Etika -- Strahopoštovanje -- Odgovornost -- Život  HA12-05096 
 
Etnički identitet -- Politički identitet -- Patriotizam -- Romani -- Hrvati -- Kroatizacija Romana  HA12-06283 
 
Etnobotanika  HA12-05386 
 
Etnografija  HA12-05385 
 
Etnografija -- Turizam -- Festivali -- Aktivizam -- Rock kultura -- Mladi  HA12-05271 
 
Etnologija -- Nematerijalna baština  HA12-05400 
 
Etnološka istraživanja -- Spolna dominacija -- Rodna dominacija -- Žene  HA12-05392 
 
European Association for Viewers' Interests (EAVI)  HA12-05156 
 
European Foundation for Quality Management -- Europska unija  HA12-05311 
 
Europska ideja  HA12-05248 
 
Europska jedinica za pravosudnu suradnju -- Europska unija  HA12-05285 
 
Europska unija  HA12-05571  HA12-05577  HA12-05305  HA12-05265  HA12-05310  HA12-05268  HA12-05197  HA12-05141  HA12-05576  HA12-05260  HA12-06237  HA12-05283  HA12-05320  HA12-05331  HA12-05217  HA12-05335  HA12-05288  HA12-05326  HA12-05156  HA12-05302  HA12-05304 
 
Europska Unija  HA12-05225 
 
Europska unija -- Europol -- Eurojust  HA12-05330 
 
Europska unija -- Europsko vijeće  HA12-05251 
 
Europska Unija -- Hrvatska  HA12-04988 
 
Europska unija -- Republika Hrvatska  HA12-05327 
 
Europska Unija (EU)  HA12-05246 
 
Europske integracije -- Konstitucionalizacija -- Demokracija -- Demokratski deficit -- Politička alijenacija  HA12-05225 
 
Europski identitet -- Politička zajednica -- Kriza  HA12-05217 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA12-05314  HA12-05332 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) -- Europska komisija  HA12-05315 
 
Europsko pravosuđe -- Kazneno pravo -- Europski uhidbeni nalog -- Izručenje  HA12-05285 
 
Europsko pravosuđe -- Unutarnja sigurnost -- Kriminal -- Kibernetički kriminal -- Terorizam -- Krizne situacije  HA12-05320 
 
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  HA12-05379 
 
Farina, Romano  HA12-05936 
 
Federalizam -- Reforma federacije -- Jačanje republika -- Nacionalni preporod -- Kulturni preporod  HA12-05237 
 
Feletar, Dragutin  HA12-06234 
 
Fellner, Franz  HA12-05750 
 
Femenić, Stanislav  HA12-06007 
 
Feminizam -- Duhovnost -- Feministička teologija -- Kršćanstvo  HA12-05170 
 
Feminizam -- Religija  HA12-05191 
 
Ferić, Zoran  HA12-06165  HA12-06141  HA12-06171 
 
Fermatov problem -- Geometrijski problemi  HA12-05442 
 
Festival književnosti Maremare, 2012.  HA12-06129 
 
Fibrilacija atrija -- Atrijska fibrilacija -- Atrioventrikularni blok -- Hemodijaliza  HA12-05589 
 
Figurativni brojevi -- Zvjezdasti brojevi -- Prirodni brojevi  HA12-05465 
 
Filatelija -- Poštanske marke -- Policija -- Informiranje -- Edukacija -- Promocija  HA12-05318 
 
Filip Lijepi -- Filip I. -- Bosch, Hieronymus  HA12-05812 
 
Film -- Antropologija -- Vizualna antropologija -- Televizija  HA12-05510 
 
Film -- Kršćanstvo -- Biblijski intertekst -- Biblizmi  HA12-05832 
 
Film 20. st. -- Filmologija -- Pornografski filmovi  HA12-05828 
 
Film 20./21. st. -- Nijemi film -- Suvremeni film -- Filmske teme i motivi -- Useljenici -- Imigranti -- Italoamerikanci -- Talijani  HA12-05829 
 
Filmski festivali  HA12-05831 
 
Filolozi -- Život i rad  HA12-05859 
 
Filozofi  HA12-05005 
 
Filozofija -- Etika -- Spoznajna teorija  HA12-05039 
 
Filozofija dizajna -- Dizajn -- Modernizam -- Materijalnost  HA12-05025 
 
Filozofija i politika -- Filozofija politike  HA12-05200 
 
Filozofija politike  HA12-05199 
 
Filozofija prava -- Filozofija politike -- Etika -- Trgovina  HA12-05012 
 
Filozofija prirode -- Izvori  HA12-04998 
 
Filozofija vremena -- Vrijeme  HA12-05002 
 
Filozofska pitanja -- Filozofska gledišta  HA12-05009 
 
Filozofski fakultet u Zagrebu  HA12-05901 
 
Finska književnost 20./21. st. -- Švedska književnost -- Finsko pjesništvo -- Švedsko pjesništvo  HA12-06199 
 
Fissiraga, Antonio  HA12-05791 
 
Fiumanski dijalekt -- Dijalekti -- Narječja -- Etimologija -- Morfologija -- Bilingualizam -- Talijanski jezik -- Hrvatski jezik  HA12-05890 
 
Fizika -- Fizičari -- Zanimanja  HA12-05468 
 
Fizika -- Kvantna fizika -- Znanstvena bibliografija -- Biografija  HA12-05470 
 
Florenskij, Pavel Aleksandrovič  HA12-04993 
 
Fojbe -- Ratne žrtve  HA12-06277 
 
Folikularni tumor štitnjače -- PAX8-PPARg -- Onkogeni -- Imunohistokemija  HA12-05525 
 
Forenzika -- Audioforenzika -- Ljudski glas -- Analiza ljudskog glasa -- Spektrogram -- Fourierova analiza  HA12-05295 
 
Fortifikacijska arhitektura -- Gradske zidine  HA12-05788 
 
Fotodinamička terapija -- Dermatologija  HA12-05583 
 
Foucault, Michel  HA12-05016 
 
Francuska književnost 13. st. -- Poezija -- Pjesništvo -- Književne teme i motivi -- Kockanje  HA12-05947 
 
Francuska književnost 17./18. st. -- Autobiografska proza -- Memoari -- Francusko plemstvo  HA12-05942 
 
Francuska književnost 19. st. -- Francusko pjesništvo -- Književni prijevodi -- Kajkavsko narječje  HA12-05940 
 
Francuska književnost 19./20. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA12-05941 
 
Francuska književnost 20. st. -- Proza  HA12-05938 
 
Frangeš Hegedušić, Branka  HA12-05803 
 
Frangeš, Ivo -- Tadijanović, Dragutin  HA12-06030 
 
Franić Tomić, Viktoria  HA12-06003 
 
Frankapan, Barbara  HA12-06249 
 
Franjevci  HA12-05109  HA12-05108 
 
Franjo I. -- Franjo Josip I.  HA12-05751 
 
Franjo Josip I -- Tisza, István  HA12-05204 
 
Franjo Josip I.  HA12-05749 
 
Funkcija šake -- Tjelesna aktivnost -- Kvaliteta života -- Starije osobe  HA12-05562 
 
Funkcije -- Geologija -- Nastava matematike  HA12-05347 
 
Furkacija -- Perforacija  HA12-05692 
 
Gaj Julije Cezar -- Oktavijan August  HA12-06223 
 
Galli, Lina  HA12-05932 
 
Galović, Fran -- Blažek, Tomo  HA12-06170 
 
Genetika ponašanja -- Subjektivna dobrobit -- Zadovoljstvo životom  HA12-05047 
 
Genski biljezi -- Perkutana koronarna intervencija -- Stent  HA12-05530 
 
Geografija -- Bibliografije  HA12-06234 
 
Geologija -- Paleontologija  HA12-05490 
 
Geologija -- Paleontologija -- Sedimenti -- Pijesci -- Fosilni ostaci  HA12-05493 
 
Geologija -- Sedimenti  HA12-05486 
 
Geologija -- Sedimenti -- Prapor  HA12-05481 
 
Geolozi  HA12-05477 
 
Geometrijske konstrukcije -- Elipsa -- Vizualizacija -- Nastava geometrije -- Osnovna škola  HA12-05463 
 
Geoploča -- Nastava matematike  HA12-05362 
 
Geopolitika -- Međunarodna politika  HA12-06237 
 
Geotermalna voda -- Hidrogeokemijske značajke  HA12-05482 
 
Gerald od Walesa -- Henrik II  HA12-05808 
 
Gervais, Drago  HA12-06113 
 
Ghosh, Amitav  HA12-06202 
 
Gitara -- Glazbena partitura -- Notni tekst -- Oznake za karakter -- Oznake za dinamiku -- Oznake za boju -- Oznake za artikulaciju -- Oznake za agogiku  HA12-05827 
 
Gitara -- Nastava gitare -- Solfeggio -- Nastavnici gitare  HA12-05818 
 
Gitaristi  HA12-05825  HA12-05824 
 
Gitarska terminologija  HA12-05819 
 
Glagoljica -- Brojevi -- Simbolika  HA12-04963 
 
Glazba -- Emocije -- Emocionalna kompetentnost  HA12-05052 
 
Glazba 20./21. st. -- Filmska glazba -- Glazbeni albumi -- Glazbena suradnja -- Životopis  HA12-06251 
 
Glazbeno djelo -- Istraživanje porijekla -- Studija slučaja  HA12-05826 
 
Gliha, Oton  HA12-06256 
 
Glikemija -- Dijabetes tip 2 -- Šećerna bolest -- Ginseng  HA12-05539 
 
Globalizacija -- Mediji -- Medijalnost -- Uloga medija -- Konceptualni jezik -- Komunikacija  HA12-05743 
 
Globalna etika -- Strahopoštovanje -- Život -- Kriza kulture -- Mistika  HA12-05097 
 
Gluhe osobe -- Osobe s oštećenjem sluha -- Obrazovanje -- Komunikacija -- Nastavni programi -- Projekti  HA12-05378 
 
Glumice -- Život i rad -- Fašizam  HA12-05830 
 
Gödelovi teoremi -- Matematička logika  HA12-05429 
 
Goldman, Alvin I.  HA12-05088 
 
Goodearl–Menalov uvjet -- Prsten (matematika)  HA12-05419 
 
Gospodarska kriza -- Ekonomska kriza -- Vojna služba -- Vojna profesija  HA12-05338 
 
Gospodarstvo -- Industrija -- Propadanje industrije  HA12-05270 
 
Gotička arhitektura -- Srednjoeuropska gotika -- Zvjezdasti svod -- Mrežasti svod  HA12-05787 
 
Gotthardi-Pavlovsky, Beata  HA12-05400 
 
Govorna proteza -- Laringektomija -- Traheoezofagealna punkcija  HA12-05704 
 
Graditeljska baština  HA12-05796 
 
Gradska knjižnica Franjo Marković  HA12-04978 
 
Građansko pravo -- Miraz  HA12-05300 
 
Grafička umjetnost -- Grafičari  HA12-05814 
 
Grafička umjetnost -- Tiskare -- Plakati  HA12-05729 
 
Gramatika -- Hrvatski jezik -- Glagolski vid -- Glagolska tvorba  HA12-05878 
 
Gramatika -- Hrvatski jezik -- Pridjevi  HA12-05887 
 
Granična policija -- Granice -- Nadzor granica  HA12-05335 
 
Granične ploče -- Mletačko-austrijska granica  HA12-06221 
 
Grapinelli, Antonio  HA12-05756 
 
Gravimetrija -- Magnetsko polje -- Vertikalna derivacija -- Eulerova dekonvolucija  HA12-05476 
 
Grobni nalazi -- Arheološki nalazi -- Ukosnice -- Ukrasne igle -- Češljevi  HA12-06231 
 
Gross, Mirjana  HA12-06271 
 
Grubić, Damir  HA12-06072 
 
Gudelj, Petar, književnik  HA12-06151 
 
Gulin, Darko  HA12-06282 
 
Gulin, Stjepan  HA12-06118 
 
Gustoća kostiju -- Denzitometrija -- Ortodontske naprave  HA12-05671 
 
Gušterača -- Pankreas -- Karcinom gušterače -- Etiologija -- Onkogeneza  HA12-05613 
 
Habermas, Jürgen  HA12-05232 
 
Habermas, Jürgen -- Rorty, Richard  HA12-05019 
 
Hagiografija -- Ikonografija -- Kršćanska književnost  HA12-05910 
 
Handal, Nathalie  HA12-05918 
 
Hartlib Circle  HA12-05533 
 
Hastāmalaka  HA12-06200 
 
HAZU  HA12-05859 
 
Hebrejski jezik -- Biblijski hebrejski jezik -- Mimofonija -- Onomatopeja -- Leksik -- Etimon  HA12-05865 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  HA12-05082  HA12-05201  HA12-05214 
 
Heidegger, Martin  HA12-05087 
 
Heraklije I.  HA12-05806 
 
Herpes simplex virus -- Humani papiloma virusi -- HPV -- Usnice  HA12-05676 
 
Hidradenom -- Tumor uha -- Kirurška terapija  HA12-05619 
 
Hidroarheološki nalazi -- Amfore  HA12-06229 
 
Hidrologija -- Hidrotehnika -- Vodno gospodarstvo -- Vodoopskrba  HA12-05495 
 
Hipertenzija -- Angina pektoris -- Infarkt miokarda  HA12-05657 
 
Hipertenzija -- Incidencija -- Obrazovanje  HA12-05547 
 
Hipertenzija -- Indeks tjelesne mase  HA12-05614 
 
Hipertenzija -- Prekomjerna težina -- Pretilost  HA12-05536 
 
Hipokalcemija -- Operacija štitnjače -- Karcinom štitnjače  HA12-05699 
 
Historijski materijalizam  HA12-05029 
 
Historiografija -- Biografije  HA12-06247 
 
Historiografija -- Društveni život -- Politički život -- Vojna pitanja  HA12-06286 
 
Historiografija -- Ikonografija -- Barok  HA12-05760 
 
Historiografija -- Plemstvo  HA12-06248 
 
Historiografija -- Šokci -- Vlasi -- Sasi -- Albanci -- Etnonimi -- Etnički identitet  HA12-05395 
 
HIV -- AIDS -- Seksualni radnici -- Seksualno ponašanje -- Romi  HA12-05545 
 
HLA-antigeni -- Polimorfizam gena -- Populacija  HA12-05521 
 
HNK Rijeka  HA12-05854 
 
Hobbes, Thomas  HA12-05224  HA12-05226 
 
Hodočašća -- Čudesna ozdravljenja  HA12-05115 
 
Hodočašća -- Hrvatski iseljenici -- Crkvena povijest -- Hrvatsko-talijanski odnosi  HA12-05110 
 
Homo pictor -- Povijesnost -- Čovjek -- Slika -- Slikovnost -- Stvar -- Filozofija -- Religija  HA12-05015 
 
Homoklinska rješenja -- Hamiltonovi sustavi  HA12-05430 
 
Hondrosarkom -- Metastaze -- Fulminantni tijek  HA12-05595 
 
Hopfova bifurkacija -- Adaptivne mreže  HA12-04965 
 
Horvat, Anđela  HA12-05750 
 
Horvat, Branko -- Marković, Mihajlo -- Mićunović, Dragoljub -- Petrović, Gajo  HA12-05223 
 
Horvat, Jasna  HA12-06131 
 
Horvat, Joža  HA12-06086 
 
Hoško, Franjo Emanuel  HA12-05108 
 
Hrabal, Bohumil  HA12-06075 
 
Hrana -- Alkohol -- Cigarete -- Konzumacija alkohola -- Tranzicija  HA12-05569 
 
Hrana -- Kriza hrane -- Urbano stanovništvo -- Socio-ekonomski čimbenici  HA12-05152 
 
Hrg, Franjo  HA12-06255 
 
Hrvatska dijalektologija -- Akcentuacija -- Staroštokavski -- Mjesni govor  HA12-05884 
 
Hrvatska dječja književnost -- Pripovijesti -- Književni prijevodi -- Književne obrade  HA12-06150 
 
Hrvatska drama 20. st. -- Biblijski intertekst -- Književni likovi  HA12-06031 
 
Hrvatska filozofija 20./21. st. -- Životopis -- Bibliografija  HA12-06241 
 
Hrvatska filozofija 21. st. -- Filozofija uma  HA12-05003 
 
Hrvatska fotografija 20./21. st.  HA12-05816 
 
Hrvatska fotografija 21. st.  HA12-05815 
 
Hrvatska književnost -- Čakavština  HA12-06045 
 
Hrvatska književnost -- Jezik književnosti  HA12-06051 
 
Hrvatska književnost -- Jezikoslovlje  HA12-05861 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika  HA12-06059 
 
Hrvatska književnost -- Legende -- Narodne priče  HA12-06033 
 
Hrvatska književnost -- Modernizam -- Književni likovi -- Erotizam  HA12-06052 
 
Hrvatska književnost -- Modernizam -- Psihoanaliza -- Žudnja -- Etika  HA12-06028 
 
Hrvatska književnost -- Slavonska književnost -- Nacionalna književnost -- Povijest književnosti -- Regionalizam -- Nacionalni identitet  HA12-06147 
 
Hrvatska književnost -- Žensko pismo  HA12-06194 
 
Hrvatska književnost 16./17. st. -- Hrvatski barok -- Barokna propovijed -- Retorička shema -- Ornatus  HA12-06134 
 
Hrvatska književnost 17./18. st. -- Kajkavski književni jezik -- Dvojina -- Množina -- Glagoli  HA12-05876 
 
Hrvatska književnost 18 st. -- Latinska književnost  HA12-06142 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Kajkavština  HA12-06084 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Književna baština -- Kajkavska književnost -- Kajkavsko narječje -- Basne -- Književni prijevodi  HA12-05986 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književna tradicija -- Intertekstualnost -- Književni motivi -- Domovina -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA12-06163 
 
Hrvatska književnost 20. st -- Književnici -- Semantika -- Diskurs  HA12-05892 
 
Hrvatska književnost 20. st.  HA12-06120  HA12-06168 
 
Hrvatska književnost 20./21. st.  HA12-06086  HA12-06055 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavska književnost  HA12-05999 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dječja književnost  HA12-06098 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dječja književnost -- Književnici  HA12-06125 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika  HA12-06030 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književnici  HA12-06007 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Povijest književnosti  HA12-06122 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA12-06165  HA12-06060  HA12-06129  HA12-06047 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavska književnost  HA12-06155 
 
Hrvatska komedija  HA12-06174 
 
Hrvatska narodna straža -- Hrvatska žena (društvo)  HA12-06240 
 
Hrvatska politika -- Unitarizam -- Nacionalizam  HA12-06284 
 
Hrvatska povijest  HA12-06300 
 
Hrvatska povijest -- Industrijalizacija -- Trgovina -- Željeznica  HA12-06298 
 
Hrvatska povijest -- Kulturna povijest  HA12-06266 
 
Hrvatska povijest -- Talijani -- Drugi svjetski rat  HA12-06290 
 
Hrvatska povijest 16. st. -- Povijesni izvori -- Regeste isprava  HA12-06260 
 
Hrvatska proza -- Čakavština  HA12-06169 
 
Hrvatska proza -- Dokolica  HA12-05985 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA12-06078  HA12-06130  HA12-06089 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Bosanskohercegovačka književnost -- Hrvatski nobelovci -- Književna analiza  HA12-06126 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Dječja književnost -- Kriminalistički žanr -- Književni likovi -- Humorizam  HA12-06065 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Povijesni izvori  HA12-06159 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Suvremena književnost -- Strukturalizam  HA12-06164 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Talijanski jezik -- Književno prevođenje -- Retoričke figure  HA12-06166 
 
Hrvatska proza 21 st.  HA12-06083 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA12-06080  HA12-06143  HA12-06152  HA12-06128  HA12-06140  HA12-06069  HA12-06153  HA12-06187  HA12-06176  HA12-06073  HA12-06087  HA12-06157  HA12-05992  HA12-06141  HA12-05995  HA12-06082  HA12-06099  HA12-05987  HA12-06015  HA12-05994  HA12-05997  HA12-06149  HA12-06009  HA12-06044  HA12-06041  HA12-06183  HA12-06095  HA12-06008  HA12-06043  HA12-06144  HA12-06180  HA12-06091  HA12-06191  HA12-06114  HA12-06131  HA12-06158  HA12-05894  HA12-06148  HA12-06058 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Čakavština  HA12-06076  HA12-06004 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Čakavština -- Liječnici  HA12-06186 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavska književnost -- Kajkavsko narječje  HA12-06156  HA12-06154 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dječja književnost  HA12-06081  HA12-06000  HA12-06178 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dokolica  HA12-06023  HA12-06024  HA12-06025  HA12-06066  HA12-06020  HA12-06127  HA12-06026  HA12-06121  HA12-06193  HA12-06056  HA12-06022  HA12-06021 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatski roman  HA12-06171 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Lijenost  HA12-06119 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopisi -- Putopisna proza  HA12-06133  HA12-06175 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA12-06038 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Suvremena književnost -- Globalizam  HA12-06034 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Suvremena književnost -- Trivijalna književnost -- Mainstream  HA12-06001 
 
Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Australski Hrvati -- Dvojezičnost -- Prebacivanje kodova  HA12-05888 
 
Hrvatski jezik -- Mjesni govor -- Podravski govor -- Fonološki sustav -- Akcentuacija -- Vokalizam  HA12-05877 
 
Hrvatski jezik -- Povijest -- Imenice -- Poluglasnici -- Ortofonija  HA12-05881 
 
Hrvatski jezik -- Razgovorni stil -- Administrativni stil -- Forenzička lingvistika -- Iskazi svjedoka -- Pravne tekstne vrste  HA12-05874 
 
Hrvatski jezik -- Standardni jezik -- Neologizmi -- Terminologija -- Nogomet  HA12-05886 
 
Hrvatski jezik -- Učenje jezika -- Gramatika -- Glagolske vrste  HA12-05875 
 
Hrvatski književnici 20./21. st.  HA12-06189 
 
Hrvatski latinisti -- Dubrovački pjesnici -- Epigrami  HA12-06064 
 
Hrvatski narodni običaji -- Tradicijska kultura -- Adventski običaji -- Božićni obićaji  HA12-05382 
 
Hrvatski pjesnici 20. st. -- Obljetnice  HA12-06113 
 
Hrvatski pjesnici 20. st. -- Podravski Hrvati  HA12-06061 
 
Hrvatski planinarski savez (HPS)  HA12-05858 
 
Hrvatski skladatelji  HA12-05821 
 
Hrvatski strip 20./21. st. -- Povijest stripa -- Izdavaštvo  HA12-05805 
 
Hrvatski turizam -- Izletišta -- Povijest turizma  HA12-06291 
 
Hrvatsko glagoljaštvo -- Hrvatski književni jezik -- Metodologija  HA12-05880 
 
Hrvatsko kazalište 16. st. -- Dramski pisci  HA12-05836 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu  HA12-06243 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Religiozna poezija -- Emigrantska književnost -- Književni časopisi  HA12-06138 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Simboli -- Eshatologija -- Povijest -- Domovina  HA12-05998 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st.  HA12-06057 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavsko pjesništvo  HA12-06063 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA12-06048  HA12-06040  HA12-06092  HA12-06151 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavsko pjesništvo  HA12-06173 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavsko pjesništvo -- Životopis  HA12-06255 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Hrvatska proza 20./21. st. -- Dječja književnost  HA12-06002 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA12-06179  HA12-05991  HA12-06139  HA12-06101  HA12-06106  HA12-06105  HA12-06107  HA12-06109  HA12-06108  HA12-06136  HA12-05993  HA12-06117  HA12-06146  HA12-06123  HA12-06102  HA12-06067  HA12-06079  HA12-06042  HA12-06010  HA12-06096  HA12-06018  HA12-06046  HA12-06111  HA12-06162  HA12-06077  HA12-06197  HA12-06100  HA12-06132  HA12-06135  HA12-06172  HA12-06006  HA12-06050  HA12-06115  HA12-06110  HA12-06019  HA12-06068  HA12-06137  HA12-06012  HA12-06035  HA12-06184  HA12-06090  HA12-06062  HA12-06029  HA12-06196  HA12-06167  HA12-06013  HA12-06016  HA12-06118  HA12-06116  HA12-06072 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Čakavsko narječje  HA12-06182 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavska književnost -- Kajkavsko narječje  HA12-06037 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Dječja književnost  HA12-06192 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Haiku pjesništvo -- Epigrami  HA12-06054 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavska književnost  HA12-06005 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavsko pjesništvo  HA12-06049  HA12-06074 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko pjesništvo -- Kajkavsko narječje  HA12-06027 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dječja književnost  HA12-05988  HA12-06094  HA12-06104  HA12-06103 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Dječja kniževnost  HA12-06188 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatski iseljenici  HA12-05921 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko narječje -- Kajkavsko pjesništvo  HA12-06161 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko pjesništvo -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Književne nagrade  HA12-06085 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA12-06112  HA12-06145  HA12-06017  HA12-06088  HA12-06036  HA12-06093  HA12-06071 
 
Hrvatsko slikarstvo 20. st.  HA12-05807 
 
Hrvatsko-ugarska nagodba -- Građanska prava -- Hrvatski narodni preporod -- Ilirski pokret  HA12-06273 
 
Hudoletnjak Grgić, Maja  HA12-06241 
 
Humanizam -- Sloboda -- Egzistencija -- Transcendencija  HA12-05017 
 
Hume, David  HA12-05010 
 
Husić, Zvonimir  HA12-06110 
 
Husserl, Edmund  HA12-05011 
 
Hvy'lovyj, Mikola  HA12-05968 
 
Identitet -- Multikulturalizam -- Politika razlike  HA12-05159 
 
Identitet -- Subetnički identitet -- Lokalni identitet -- Selo -- Šokci  HA12-05160 
 
Ikonografija -- Dvorska ikonografija -- Arhitektura -- Umjetnost -- Apsolutizam  HA12-05751 
 
Ikonografija -- Hagiografija -- Vladari  HA12-05759 
 
Ikonografija -- Kraljevi -- Kraljevska ikonografija -- Simboli -- Sfragistika  HA12-05753 
 
Ikonografija -- Poklonstvo križu -- Kristogram -- Grobnice  HA12-05755 
 
Ikonografija -- Simbolizam -- Kraljevi -- Gesla  HA12-05757 
 
Ikonografija -- Vladari  HA12-05808 
 
Implantologija -- Koštani defekti  HA12-05688 
 
Indeks tjelesne mase -- Pretilost -- Dugovječnost  HA12-05565 
 
Indeks tjelesne mase -- Pretilost -- Hipertenzija -- Mortalitet  HA12-05555 
 
Indijska filozofija -- Budizam -- Brahmanizam -- Vedānta  HA12-05013 
 
Indijska književnost -- Indijsko pjesništvo -- Klasična sanskrtska književnost -- Epska poezija -- Ljubavna poezija -- Sanskrtski jezik  HA12-06209 
 
Indijska književnost -- Inkarnacije -- Jātake -- Europska književnost -- Legende -- Kršćanska evanđelja -- Književni utjecaji  HA12-05909 
 
Indijska književnost -- Klasična sanskrtska književnost -- Filozofska pjesma -- Advaita-vedānta  HA12-06200 
 
Indijska književnost -- Klasična sanskrtska književnost -- Himne  HA12-06205 
 
Indijska književnost -- Sanskrtska književnost -- Bakhti pjesništvo -- Ljubavna poezija -- Književno prevođenje  HA12-06211 
 
Indijska književnost -- Sanskrtska književnost -- Klasična indijska drama -- Teatrološki tekst  HA12-06206 
 
Indijska književnost -- Sanskrtska književnost -- Sanskrtski jezik -- Teatrološki tekst -- Prevođenje  HA12-06208 
 
Indijska književnost 20. st. -- Urdu književnost -- Proza -- Kratke priče  HA12-06210 
 
Indijska književnost 20./21. st. -- Kulturna povijest -- Povijesni romani -- Jezični pluralizam -- Višejezičnost  HA12-06202 
 
Indijska književnost 20./21. st. -- Urdu književnost -- Proza -- Kratke priče  HA12-06207 
 
Indoeuropska lingvistika -- Arheološki nalazi  HA12-06198 
 
Indoeuropska mitologija -- Poredbena mitologija -- Oganj -- Voda  HA12-05117 
 
Indologija -- Indijska književnost -- Sanskrtska filologija -- Studij indologije -- Projekti -- Publikacije  HA12-06201 
 
Industrijski objekti -- Povijesni pregled  HA12-05794 
 
Informacijska pismenost -- Informacijsko društvo -- Medijska pismenost  HA12-04970 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Zdravstveni sustav -- E-zdravstvo  HA12-05576 
 
Informbiro -- KPJ  HA12-05143 
 
Interincizalni indeks -- Očnjaci -- Kutnjaci  HA12-05680 
 
Intrinsična definicija -- Proksimalni niz -- Morfizam  HA12-05437 
 
Ireverzibilni procesi -- Ekstropija -- Entropija -- Termodinamika  HA12-05466 
 
Iseljeništvo -- Hrvatski iseljenici -- Prvi svjetski rat, 1814.-1918. -- Dobrovoljački pokreti -- Srbijanska vojska  HA12-05339 
 
Iser, Wolfgang -- Lauer, Gerhard  HA12-05908 
 
Iskazi -- Epistemologija -- Logika -- Teorija -- Iskustvo  HA12-05040 
 
Islam -- Kršćanstvo -- Tradicija -- Običaji -- Suvremeno društvo  HA12-05137 
 
Istarski statuti -- Kazne -- Tjelesne kazne  HA12-04960 
 
Istina -- Tehnika  HA12-05087 
 
Isus Krist  HA12-05120  HA12-05126 
 
Izbjeglice -- Nacionalna država -- Građanska prava  HA12-05249 
 
Izložbe -- Umjetnički performans -- Suvremena umjetnost -- Povijesni pregled  HA12-05834 
 
Izometrijska sila -- Funkcionalni dimorfizam -- Vrhunski sportaši -- Žene  HA12-05847 
 
Jagić, Dorta  HA12-06172 
 
Jagić, Vatroslav  HA12-06181 
 
Jaspers, Karl  HA12-05017 
 
Javna uprava -- Javne politike -- Obalno područje -- Upravljanje obalnim područjem  HA12-05313 
 
Javna uprava -- Javni službenici  HA12-05304 
 
Javne službe -- Karaktristike -- Ojenjivanje službenika -- Povjerljivi izvještaji -- Reforma uprave  HA12-05312 
 
Javne usluge -- Javni sektor -- Javni menadžment -- Javno upravljanje  HA12-05311 
 
Javni ugovor -- Postupak javne nebave -- Propisi EU  HA12-05305 
 
Javni ugovori -- Lokalna samouprava  HA12-05308 
 
Javno zdravstvo -- Tjelesna aktivnost  HA12-05548 
 
Javnozdravstvena zaštita -- Kronične bolesti  HA12-05574 
 
Jezik -- Performativnost -- Događaj -- Teorija govornog čina -- Komunikacija  HA12-05026 
 
Jezikoslovci  HA12-05864 
 
Jezikoslovlje -- Kroatistika  HA12-05860 
 
Jezikoslovlje -- Pravni tekstovi  HA12-05885 
 
Johnson, Elizabeth A.  HA12-05124 
 
Jonas, Hans  HA12-05015 
 
Jovanović, Neven  HA12-05930 
 
Jozić, Stjepan  HA12-05810 
 
Jugoplastika  HA12-05747 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU)  HA12-05470 
 
Jugoslavenski odbor  HA12-05339 
 
Jugoslavenski socijalizam -- Destaljinizacija -- Ekonomska liberalizacija -- Federalizacija  HA12-06293 
 
Jugoslavenski socijalizam -- Građanska revolucija -- Socijalistička revolucija  HA12-05231 
 
Jukić, Tatjana  HA12-06122 
 
Jurjević, Atanazije  HA12-05823 
 
Juvenilni angiofibrom -- Maksilarni sinus  HA12-05627 
 
Kajkavsko narječje -- Rječnici  HA12-05882 
 
Kalidasa  HA12-06209 
 
Kalpain -- Traumatska ozljeda mozga  HA12-05511 
 
Kanadska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA12-05923 
 
Kanižaj, Pajo  HA12-05999 
 
Kant, Immanuel -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm  HA12-05092 
 
Kapitalizam -- Politička ekonomija -- Kriza -- Ekonomske teorije  HA12-05261 
 
Karcinom bubrega -- Bubrežni tumori -- Non-Hodgkinov limfom -- Imunohistokemija  HA12-05656 
 
Karcinom dojke -- Metastaze -- Karcinom štitnjače  HA12-05664 
 
Karcinom larinksa -- Imunohistokemija  HA12-05655 
 
Karcinom larinksa -- Incidencija -- Mortalitet  HA12-05543 
 
Karcinom Merkelovih stanica -- Kirurška ekscizija -- Ishod liječenja  HA12-05630 
 
Karcinom rektuma -- Recidiv -- Preživljenje -- Rizični čimbenici -- Kirurgija  HA12-05652 
 
Karcinom štitnjače -- Epidemiologija -- Incidencija -- Prevalencija  HA12-05663 
 
Kardelj, Edvard -- Bakarić, Vladimir  HA12-05222 
 
Kardiološka rehabilitacija -- Rizični čimbenici -- Prevalencija -- Sekundarna prevencija  HA12-05582 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Rizični čimbenici -- Prevencija  HA12-05594 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Rizični čimbenici -- Ruralna populacija -- Zdravstvena skrb  HA12-05550 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Rizični čimbenici -- Zdravstvena skrb  HA12-05598 
 
Kardiovaskularni lijekovi -- Propisivanje lijekova  HA12-05584 
 
Kardiovaskularni rizik -- Prevalencija -- Incidencija  HA12-05601 
 
Karlo V, habsburški car  HA12-05757 
 
Karlo Veliki  HA12-05759 
 
Kateri Tekakwitha  HA12-05112 
 
Katolička crkva  HA12-05122  HA12-05236 
 
Katolička crkva -- Kanonske vizitacije  HA12-05106 
 
Katunarić, Dražen  HA12-06116 
 
Kazališna umjetnost  HA12-05838 
 
Kazneno djelo -- Ubojstvo -- Kriminalističko istraživanje -- Kriminalističko profiliranje -- Psihološki profil -- Počinitelji kaznenih djela  HA12-05061 
 
Kazneno pravo -- Zakonodavstvo -- Zakonske promjene  HA12-05294 
 
Kazneno procesno pravo -- Materijalni dokazi -- Nezakoniti dokazi -- Zaštita prava -- Prevencija nezakonitosti  HA12-05290 
 
Kedourie, Elie -- Mill, John Stuart -- Acton, John Emerich Edward Dalberg -- Acton, Lord -- Arendt, Hannah  HA12-05031 
 
Kelčec, Igor C. C.  HA12-05816 
 
Kesteni -- Maruni -- Bolesti -- Autohtono drveće  HA12-05532 
 
Kič -- Istina -- Vrijednost -- Mitologija -- Kapitalizam -- Fašizam -- Moderno društvo -- Spektakl  HA12-05022 
 
Kineski teorem o ostacima -- Interpolacija -- Množenje polinoma  HA12-05434 
 
Kjiževnici -- Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dječja književnost -- Priča -- Bajka  HA12-05903 
 
Klub Sušačana  HA12-04987 
 
Klubovi -- Društva -- Obljetnice  HA12-04987 
 
Knifer, Julije  HA12-05807 
 
Knjigocid -- Uništavanje knjiga -- Domovinski rat  HA12-05195 
 
Književna recepcija -- Suvremena srpska poezija -- Srpsko pjesništvo  HA12-05967 
 
Književna teorija -- Poststrukturalizam -- Dekonstrukcija -- Književni časopisi -- Poučavanje književnosti  HA12-05901 
 
Književni prijevodi  HA12-06040 
 
Književnici  HA12-06170 
 
Književnici -- Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dječja književnost -- Drama  HA12-05893 
 
Književnici -- Likovni umjetnici -- Dječja književnost -- Obljetnica  HA12-05989 
 
Književnici -- Učenici osnovne škole -- Dječja književnost  HA12-06195 
 
Književnost -- Svjetska književnost -- Sociologija -- Nacija -- Etnografija  HA12-05896 
 
Knjižna produkcija -- Povijest -- Glagoljaštvo  HA12-05728 
 
Knjižnice  HA12-04977 
 
Kodeksi -- Iluminacije -- Kraljevi  HA12-04991 
 
Kognitivizam -- Fenomenologija mišljenje -- Iskustvo -- Perspektiva prvog lica  HA12-05038 
 
Kognitivna neuroznanost -- Neuroestetika -- Književnost -- Čitanje -- Teorija percepcije -- Razumijevanje teksta  HA12-05899 
 
Kognitivna teorija -- Kognitivne sposobnosti -- Etičke vrijednosti  HA12-05090 
 
Kognitivna znanost -- Heterofenomenologija -- Ljudski um -- Iskustvo -- Svijest  HA12-05014 
 
Kolacio, Zdenko  HA12-05802 
 
Kolorektalna kirurgija -- Kolorektalni karcinom  HA12-05701 
 
Kompleksni brojevi -- Möbiusova transformacija -- Mandelbrotov skup -- GeoGebra  HA12-05431 
 
Konačne grupe -- Neabelova grupa -- Komutativne podgrupe  HA12-05426 
 
Konceptualna semantika -- Referencijalizam -- Ontologija  HA12-05869 
 
Konzervatorsko-restauratorska istraživanja -- Arhitektura -- Dvorci -- Građevni razvoj  HA12-05758 
 
Konzervatorsko-restauratorski osvrt -- Gradske zidine  HA12-05783 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Arheološki nalazi -- Željezni predmeti -- Utvrda Čanjevo  HA12-05766 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Rukopisi -- Fermani  HA12-05763 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Skulpture -- Polikromija -- Repolikromija  HA12-05762 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Slike  HA12-05765 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Slike -- Preslikavanja  HA12-05769 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Slike -- Venecijansko slikarstvo  HA12-05756 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Slike -- Venecijansko slikarstvo -- Mikroklimatski uvjeti  HA12-05768 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Tekstil -- Grobni tekstil -- Tumuli  HA12-05764 
 
Konzul Istranin, Stjepan  HA12-06265 
 
Konzumacija alkohola -- Incidencija  HA12-05560 
 
Koordinatna metoda -- Trokut -- Planimetrija  HA12-05417 
 
Koronarna arterijska bolest -- Ishemija miokarda -- Kompjutorizirana tomografija  HA12-05604 
 
Koronarna bolest srca -- Čimbenici rizika -- Pretilost  HA12-05650 
 
Koronarna bolest srca -- Hipertenzija -- Primarna prevencija -- Sekundarna prevencija  HA12-05549 
 
Koronarna bolest srca -- Kardiovaskularni rizik -- Pušenje -- Prevencija  HA12-05651 
 
Koronarna bolest srca -- Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Ukupni kolesterol -- LDL-kolesterol -- HDL-kolesterol -- Trigliceridi  HA12-05649 
 
Korun, Barbara  HA12-06016 
 
Korupcija -- Istraživanje korupcije -- Povjerenje u institucije -- Anketno istraživanje  HA12-05140 
 
Kotruljević, Benedikt  HA12-05012 
 
Kozak, Dinko  HA12-05477 
 
Kozmologija -- Ruski kozmizam -- Prostor -- Vrijeme -- Kretanje  HA12-04993 
 
Kraigher, Boris  HA12-05260 
 
Kralj Edward  HA12-05801 
 
Kralj Tomislav -- Jelačić, Josip  HA12-05790 
 
Kralješci -- Pršljenovi -- Kralježnica  HA12-05551 
 
Kraljevska sveučilišna knjižnica  HA12-06263 
 
Kraljić, Marija  HA12-06160 
 
Krčelić, Baltazar Adam  HA12-06286 
 
Kriminalistička policija -- Analiza socijalnih mreža -- Organizirani kriminal -- Kriminalna mreža  HA12-05287 
 
Kriminalistička policija -- Policijska suradnja  HA12-05327 
 
Kriminalističko istraživanje -- Međunarodna suradnja -- Istražni timovi  HA12-05330 
 
Kriminalistika -- Kriminalistička bibliografija -- Bibliometrijska analiza -- Članci  HA12-04974 
 
Kriminalistika -- Kriminalističko istraživanje -- Forenzika -- Obrazovanje  HA12-05321 
 
Kriminalitet -- Alternativne kazne -- Probacija -- Policija -- Prevencija kriminaliteta  HA12-05325 
 
Kristijanović, Ignac -- Ezopuševe basne pohrvačene po Ignacu Kristijanovič  HA12-05986 
 
Kristijanović, Ignjat  HA12-06084 
 
Kritička teorija -- Socijalni konstruktivizam -- Neoliberalizam -- Ekonomska kriza -- Socioekonomske promjene -- Političke promjene  HA12-05197 
 
Krivotvorenje novčanica -- Novčanice -- Kovanice -- Euro -- Zaštita novčanica  HA12-05267 
 
Krivulje drugog reda -- Tangenta  HA12-05461 
 
Krivulje rasta -- Djeca -- Adolescenti  HA12-05518 
 
Križanić, Juraj -- Augustinus, Aurelius -- Hobbes, Thomas  HA12-05203 
 
Krleža, Miroslav  HA12-06063 
 
Kršćanstvo -- Odgoj i obrazovanje -- Povijesni pregled -- Kultura -- Sveučilišta -- Humanizam -- Vrijednosti  HA12-05113 
 
Kult bogova -- Atonizam -- Staroegipatski bogovi -- Monoteizam -- Henoteizam  HA12-05100 
 
Kultura prehrane -- Prehrambene navike -- Kult hrane -- Kulinarstvo -- Uzgoj hrane  HA12-05138 
 
Kulturna baština -- Knjižna baština -- Knjižnica -- Povijest -- Knjižni fond  HA12-06263 
 
Kulturna baština -- Sakralna umjetnost -- Oltari -- Ikonografija  HA12-05750 
 
Kulturna baština -- Zavičajna zbirka Crisiensia  HA12-04978 
 
Kulturna povijest  HA12-06268 
 
Kulturna povijest -- Europsko slikarstvo  HA12-06267 
 
Kulturna povijest -- Glagoljaši  HA12-06265 
 
Kulturni djelatnici -- Književni prijevodi -- Talijanski jezik -- Njemački jezik  HA12-06264 
 
Kumbatović, Anton  HA12-05733 
 
Kunić, Rajmond  HA12-06064 
 
Kupališta  HA12-05795 
 
Kušan, Ivan  HA12-06065  HA12-06098 
 
Kvaliteta života -- Pretilost -- Barijatrijska kirurgija -- Želučana kirurgija  HA12-05568 
 
Kvazigrupe -- Feistelova mreža -- Ortomorfizam  HA12-05457 
 
Kvazilinearna jednadžba -- Parabolična jednadžba -- Asimptotsko ponašanje -- P-laplasijan  HA12-05411 
 
Ladislav I. Arpadović  HA12-05793 
 
Ladislav I. Arpadović -- Sveti Ladislav  HA12-05760 
 
Laringealni tumori -- Karcinom malih stanica -- Neuroendokrini tumori  HA12-05661 
 
Laringektomija -- Traheoezofagealna proteza -- Govorna proteza  HA12-05707 
 
Larinks -- Grkljan -- Karcinom larinksa -- Terapija  HA12-05639 
 
Larinks -- Grkljan -- Karcinom skvamoznih stanica -- Laringektomija  HA12-05626 
 
Larinks -- Grkljan -- Kemoterapija -- Radioterapija  HA12-05581 
 
Larinks -- Orofarinks -- Hipofarinks -- Ždrijelo -- Karcinom skvamoznih stanica -- Starije osobe  HA12-05616 
 
Latinski jezik -- Stilistika  HA12-05930 
 
Laughland, John  HA12-05248 
 
Lebdeće čestice -- Koncentracija -- Onečišćenje -- Kvaliteta zraka -- Mokro taloženje  HA12-05473 
 
Leiter, Brian  HA12-05079 
 
Leksik -- Novotvorenice -- Neologizmi -- Izvedenice -- Složenice  HA12-05883 
 
Leopold I.  HA12-05799 
 
Leptirov teorem -- Dokazi  HA12-05432 
 
Levinas, Emmanuel -- Badiou, Alain  HA12-04995 
 
Liberalizam -- Građanski humanizam -- Vrlina -- Sreća -- Ljudska priroda -- Spontani poredak  HA12-05209 
 
Likovna umjetnost -- Politička propaganda -- Ilustracije -- Alegorija -- Simbolizam  HA12-05799 
 
Linearna nezavisnost  HA12-05435 
 
Linearne diferencijalne jednadžbe  HA12-05425 
 
Lingvistika -- Forenzička lingvistika -- Fonetika -- Forenzička fonetika -- Govornici -- Prepoznavanje govornika -- Lingvistička analiza  HA12-05866 
 
Lingvistika -- Metafizika -- Ontologija -- Jezik -- Realizam -- Metodologija  HA12-05871 
 
Lobiranje -- Lobisti -- Medijske objave  HA12-05194 
 
Logika -- Početak -- Fenomenologija -- Bitak  HA12-05082 
 
Lokalna samouprava -- Teritorijalna organizacija -- Decentralizacija  HA12-05307 
 
Lovrak, Mato -- Kolar-Dimitrijević, Mira  HA12-06120 
 
Lovrenčić, Željka  HA12-06059 
 
Luke  HA12-06282 
 
Lukić, Neva  HA12-06029 
 
Lutkarsko kazalište -- Književnost -- Lutkarska umjetnost  HA12-05835 
 
Ljevorubnice -- Marginalne bilješke  HA12-06070 
 
Ljubav -- Ljubavni par -- Interpretacija  HA12-05906 
 
Ljudsko društvo -- Civilizacija -- Materijalna kultura -- Materijalni razvoj -- Teorija sustava  HA12-05467 
 
Ljudsko tijelo -- Antički filozofi  HA12-04994 
 
Mably, Gabriel Bonnot de -- Rousseau, Jean-Jacques -- Castel de Saint-Pierre, Charles-Irenee  HA12-05210 
 
Mađarska književnost 20. st. -- Proza  HA12-06204 
 
Mađarska književnost 21. st. -- Mađarsko pjesništvo  HA12-06203 
 
Magija -- Religija -- Poganstvo -- Kršćanstvo -- Tarantizam  HA12-05389 
 
Magris, Claudio  HA12-05937 
 
Maltar, Zdenka  HA12-06161 
 
Mandeville, Bernard  HA12-05209 
 
Manojlović, Sonja  HA12-06196 
 
Marat, Jean-Paul  HA12-05196 
 
Marija od Presvetog Srca, redovnica  HA12-05998 
 
Markeri -- Muskuloskeletni stres -- Srednjovjekovna populacija  HA12-05528 
 
Markov manastir sv. Dimitra Solunskog  HA12-05813 
 
Marksizam -- Komunizam -- Kapitalizam -- Kritika ekonomije  HA12-05021 
 
Maroević, Tonko  HA12-06062 
 
Martinás, Katalin  HA12-05466 
 
Martinović, Žarko  HA12-06045 
 
Marx, Karl  HA12-05029 
 
Maštrović, Tihomil -- Harni, Slavko  HA12-04975 
 
Materijalizam -- Trancendencija -- Filozofija -- Ontologija -- Religija -- Socijalizam  HA12-05023 
 
Matetić, Franjo  HA12-06169 
 
Matić, Tomo  HA12-05859 
 
Matković, Vinko -- Bakić, Vojin  HA12-05792 
 
Matriksna metaloproteinaza-2 -- Matriksna metaloproteinaza-9 -- Karcinom endometrija -- Recidiv  HA12-05526 
 
Medicinska skrb -- Socijalna skrb  HA12-05342 
 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  HA12-05378 
 
Mediji -- Javnost -- Društvenost -- Društvena solidarnost  HA12-05163 
 
Mediji -- Nacinalni identitet -- Nacionalizam -- Prostor -- Rod  HA12-05155 
 
Medijska pismenost  HA12-05156 
 
Medijska pismenost -- Digitalna pismenost -- Komunikacija  HA12-05150 
 
Medijska pismenost -- Medijsko obrazovanje  HA12-05162 
 
Medijska pismenost -- Nove tehnologije -- Internet -- Digitalna nejednakost  HA12-05164 
 
Medijska pismenost -- Obrazovni modeli  HA12-05344 
 
Medijski sustavi -- Mediji -- Društveno-političke promjene -- Refleksivna modernizacija -- Medijatizacija  HA12-05141 
 
Medijsko obrazovanje -- Medijska pismenost -- Medijska produkcija -- Filmsko obrazovanje -- Mladi  HA12-05149 
 
Mediteranska dijeta -- Oksidacijski stres -- Antioksidativna svojstva  HA12-05553 
 
Mediteranski kozmopolitizam -- Povijesni pregled -- Multikulturalizam -- Politika -- Filozofija  HA12-05213 
 
Međugrupni odnosi -- Dehumanizacija -- Infrahumanizacija -- Negiranje ljudskosti  HA12-05173 
 
Međunarodni festival kazališta lutaka -- PIF  HA12-05835 
 
Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (ICTY)  HA12-06280  HA12-05286 
 
Međunarodno kazneno pravo -- Kazneni postupak -- Uhićenje -- Europski uhidbeni nalog  HA12-05288 
 
Međunarodno kazneno pravo -- Ratni zločini -- Zločini protiv čovječnosti -- Genocid -- Zločini protiv mira -- Kazneni progon  HA12-05280 
 
Mehitaristi -- Inozemna croatica  HA12-04975 
 
Merkel, Wolfgang  HA12-05220 
 
Metabolički sindrom -- Dijabetes tip 1 -- Retinopatija  HA12-05633 
 
Metabolički sindrom -- Prevalencija  HA12-05632 
 
Metabolički sindrom -- Prevencija -- Kardiovaskularne bolesti -- Zdravstvena skrb  HA12-05631 
 
Metaetika -- Moralni sud -- Moralnost -- Moralni subjektivizam  HA12-05093 
 
Metakognicija -- Intuicija -- Samoopažanje -- Odlučivanje  HA12-05085 
 
Metodologija istraživanja -- Zdravstvene ankete -- Kardiovaskularno zdravlje  HA12-04958 
 
Mičanović, Miroslav  HA12-06013 
 
Migracije -- Iseljavanje Srba -- Iseljenički logori -- Srbi -- Drugi svjetski rat  HA12-05146 
 
Migracije -- Iseljavanje Srba -- Srbi -- Preseljenje stanovništva -- Iseljenički logori -- Drugi svjetski rat -- Srbi  HA12-06294 
 
Mihelčić, Nada  HA12-06087 
 
Mihoković-Kumrić, Nada  HA12-06128 
 
Mikroekonomski sustav -- Tržište -- Dobit -- Profit  HA12-05253 
 
Milanović, Božo  HA12-05234 
 
Milbank, John  HA12-05020 
 
Miloš, Antica  HA12-05849 
 
Mine -- Građanska sigurnost -- Društveni razvoj -- Gospodarski razvoj  HA12-05716 
 
Mineralna gustoća kostiju -- Depresija -- Perimenopauza -- Postmenopauza  HA12-05600 
 
Mirovne misije -- Međuetnički sukobi -- Manjinska politika  HA12-05282 
 
Misionari -- Antropologija -- Društvene prilike -- Ratni sukobi -- Kultura  HA12-05205 
 
Mjereiteljstvo -- Tvrde površine -- Mjerenja hrapavosti  HA12-05454 
 
Mladež -- Adolescenti -- Depresija -- Svakodnevni život -- Negativni događaji  HA12-05074 
 
Mladež -- Adolescenti -- Internalizirani problemi -- Eksternalizirani problemi -- Roditeljsko ponašanje -- Emocionalna regulacija  HA12-05056 
 
Mladež -- Adolescenti -- Socijalna anksioznost -- Socijalna prihvaćenost -- Akademski uspjeh  HA12-05065 
 
Modiano  HA12-05729 
 
Modni dizajn -- Modni kreatori -- Kostimografija  HA12-06242 
 
Molekularno-genetska analiza -- Biološki materijal -- DNK profil -- DNA -- Deoksiribonukleinska kiselina -- Osobni podaci -- Baza podataka  HA12-05291 
 
Molesi, Sergio  HA12-06254  HA12-05748 
 
Molinari, Pavao  HA12-05109 
 
Monotoni sustavi -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Račun pogrešaka  HA12-05415 
 
Montessori dječja kuća  HA12-05364 
 
Moorcock, Michael  HA12-05913 
 
Moralnost -- Naturalizam -- Zablude -- Neurofiziologija -- Društveni život  HA12-05018 
 
Morgagnijeva hernija  HA12-05618 
 
Mornarička akademija u Rijeci  HA12-05336 
 
Morski sedimenti -- Teški metali -- Toksičnost -- Obalno područje  HA12-05403 
 
Mortalitet -- Kardiovaskularne bolesti -- Cerebrovaskularne bolesti  HA12-05654 
 
Motika, Antun  HA12-06239 
 
Motorna vozila -- Krađa -- Krijumčarenje -- Kriminalističko istraživanje -- Kriminalistika  HA12-05334 
 
Mozart, Wolfgang Amadeus  HA12-05826 
 
Mrkonjić, Zvonimir -- Tomasović, Mirko  HA12-05939 
 
Mursel Begović, Filip  HA12-05984 
 
Musa, Anamarija -- Džinić, Jasmina  HA12-05304 
 
Musee national du Louvre (Paris)  HA12-05778 
 
Muzej grada Šibenika  HA12-06231 
 
Nacija -- Država -- Opstanak  HA12-06285 
 
Nacija -- Nacionalizam -- Etnosimbolizam -- Kritika -- Modernizam -- Elite  HA12-05166 
 
Nacija -- Nacionalna homogenizacija -- Nacionalne manjine -- Nacionalna država -- Etnička reprodukcija -- Manjinska prava  HA12-05167 
 
Nacionalizam -- Milologija -- Mitotvorstvo -- Manjine -- Nacionalni identitet -- Postsocijalizam  HA12-05240 
 
Nacionalizam -- Nacija -- Nacionalnost -- Filozofsko gledište -- Francuska revolucija  HA12-05031 
 
Nacionalizam -- Sociologija  HA12-05175 
 
Nacionalizam -- Teorija -- Postmodernizam  HA12-05190 
 
Nacionalna povijest -- Povijesni spomenici -- Javni prostori -- Vladari  HA12-05790 
 
Nacionalne manjine -- Kolektivna prava -- Individualna prava -- Liberalizam -- Univerzalna jednakost  HA12-05281 
 
Nacionalne manjine -- Multikulturalizam -- Manjinska politika -- Nacionalni identitet  HA12-05278 
 
Nacionalne manjine -- Visoko povjerenstvo -- Međuetnički sukobi -- Bilateralni ugovori -- Dvostruko državljanstvo  HA12-05284 
 
Nacionalni identitet -- Država -- Politika -- Kultura -- Osmanlije -- Crkva -- Povijest  HA12-05172 
 
Nacionalni identitet -- Nacionalizam  HA12-05206 
 
Nacionalnost -- Nacionalizam -- Nacija -- Institucionalizam -- Država  HA12-05174 
 
Načelo milosrđa -- Filozofija jezika -- Argumentiranje -- Logika -- Kritika  HA12-05086 
 
Način života -- Kardiovaskularni rizik -- Mortalitet -- Smrtnost  HA12-05535 
 
Nadgorbni spomenici -- Sekularizacija -- Skulpturalne dekoracije  HA12-05791 
 
Nafta -- Bušotine  HA12-05472 
 
Nāgārjuna  HA12-06205 
 
Nagel, Thomas -- Julius, A. J.  HA12-05276 
 
Nagy, Antun  HA12-06150 
 
Narkoterorizam -- Terorizam -- Zlouporaba droga -- Trgovina drogom  HA12-05289 
 
Narodna mudrost -- Održivost -- Globalizacija  HA12-05387 
 
Narodne nošnje -- Rekonstrukcija  HA12-05397 
 
Narodni plesovi -- Talijanska nacionalna manjina -- Furlani  HA12-05839 
 
Narodni pokreti -- Muslimani -- Nenasilje -- Katoličanstvo  HA12-05136 
 
Narodni život i običaji  HA12-05396 
 
Naselja -- Povijesni razvoj  HA12-06238 
 
Nasilje -- Književnost -- Kanon -- Rat -- Mučenje -- Ljubav  HA12-05897 
 
Nastava matematike -- Metodika nastave -- Osnovna škola  HA12-05438 
 
Navier-Stokesova jednadžba -- Stokesova jednadžba  HA12-05447 
 
Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Parabolične jednadžbe  HA12-05410 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Kulturno dobro -- Baština -- Nematerijalnost -- Zaštita -- Ekomuzeji  HA12-05388 
 
Nemoguće figure -- Vizualizacija prostora -- Deskriptivna geometrija  HA12-05440 
 
Neo-rimska škola  HA12-05233 
 
Nestale osobe -- Specijalna policija -- Traganje za nestalom osobom -- Pretraživanje -- Utapljanje -- Vodeni prostor  HA12-05333 
 
Neue Slowenische Kunst -- NSK (Neue Slowenische Kunst) -- Laibach (glazbeni sastav)  HA12-05184 
 
Neumannov rubni uvjet -- Brosamlerova formula -- Eliptičke jednadžbe  HA12-05453 
 
Neuroendokrini karcinom -- Karcinom dojke -- Dojka  HA12-05637 
 
Neuroendokrini tumori -- Laringealni tumori -- Terapija  HA12-05638 
 
Neuroestetika -- Izvedbene umjetnosti -- Plesna umjetnost -- Senzomotorika -- Vizualna percepcija  HA12-05840 
 
Neuroestetika -- Izvedbene umjetnosti -- Plesna umjetnost -- Teorija percepcije -- Senzomotorika -- Vizualna percepcija -- Bihevioralna analiza  HA12-05842 
 
Neuroestetika -- Književni tekst -- Modeli čitanja -- Teorija percepcije -- Interpretacija -- Zrcalni neuroni  HA12-05898 
 
Neuroestetika -- Književni tekst -- Modeli čitanja -- Teorija percepcije -- Zrcalni neuroni  HA12-05908 
 
Neurologija -- Neurolozi  HA12-06252 
 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm  HA12-05079 
 
Nikolaidis, Andrej  HA12-05962 
 
Nogomet  HA12-06097 
 
Nogometaši  HA12-05854 
 
Nogometni klub Cibalia  HA12-06097 
 
Novinarstvo -- Komunikologija -- Novinarska profesija -- Povjerenje u medije -- Profesionalizacija novinarstva -- Studenti  HA12-05171 
 
Novinarstvo -- Studij novinarstva -- Studenti -- Motivacija studenata -- Anketa  HA12-05379 
 
Njemačka filozofija 19./20. st.  HA12-05011 
 
Njemačka književnost 20./21. st. -- Poezija  HA12-05925 
 
Njemačka književnost 20./21. st. -- Proza  HA12-05928  HA12-05927  HA12-05926 
 
Njemačka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-05929 
 
Obitelj -- Oblici obitelji -- Domaćinstva -- Kućanstva  HA12-05189 
 
Obitelj Zrinski  HA12-06263 
 
Obnovljivi izvori energije -- Biomasa -- Energetika  HA12-05713 
 
Obnovljivi izvori energije -- Biomasa -- Geotermalna energija -- Plastenici -- Uzgoj povrća  HA12-05714 
 
Oceanografija -- Hidrologija -- Ribarstvo -- Geografija  HA12-05478 
 
Odbojka -- Odbojkašice  HA12-05852 
 
Odgojno-obrazovna praksa -- Predškolski odgoj -- Odgojitelji  HA12-05355 
 
Odgojno-obrazovna praksa -- Predškolski odgoj -- Pedagoški standardi -- Odgojitelji  HA12-05353 
 
Odgojno-obrazovne ustanove -- Dječji vrtići -- Ravnatelji -- Vođenje ustanove  HA12-05376 
 
Odgojno-obrazovne ustanove -- Predškolski odgoj -- Dječji vrtići -- Kvalitetno ozračje  HA12-05371 
 
Odgojno-obrazovne ustanove -- Samovrednovanje -- Predškolski odgoj  HA12-05370 
 
Odnosi s javnošću -- Informacijske znanosti -- Komunikologija -- Znanstvena metodologija -- Interdisciplinarnost  HA12-05745 
 
Odnosi s javnošću -- Profesionalizacija -- Profesionalne udruge  HA12-05744 
 
Odrasle osobe -- Zdravstveno ponašanje -- Socioekonomski čimbenici  HA12-05181 
 
Određeni integral -- Nastava matematike -- Srednja škola  HA12-05462 
 
Održiva učinkovitost -- Carnotova učinkovitost -- Maksimalna snaga -- Entropija  HA12-05469 
 
Onečišćenje okoliša -- Infracrvena spektroskopija -- Mjerenje onečišćenja  HA12-05492 
 
Onečišćenje okoliša -- Kemijski proizvodi  HA12-05405 
 
Opća volja -- Volja svih -- Partikularna volja -- Demokracija -- Republikanizam  HA12-05198 
 
Opera -- Operne pjevačice -- Operni repertoar  HA12-06243 
 
Opseg struka -- Sistolički tlak -- Krvni tlak -- Primarna prevencija  HA12-05513 
 
Opstetricija -- Primalje -- Obrazovanje  HA12-05710 
 
Oralna higijena -- Dijeta -- Pretilost  HA12-05686 
 
Oralni karcinom -- Karcinom usne šupljine -- Karcinom skvamoznih stanica -- P53 protein  HA12-05645 
 
Oralno zdravlje -- Kvaliteta života -- Psihometrijske karakteristike -- Albanski jezik  HA12-05694 
 
Orliczovi prostori -- Periodičke funkcije  HA12-05414 
 
Ortodoncija -- Ortodontske anomalije -- Ortodontske naprave  HA12-05696 
 
Ortodontska terapija -- Parodontološka terapija -- Intruzija -- Retencija  HA12-05689 
 
Oscilacija rješenja -- Diferencijalne jednadžbe -- Asimptotsko ponašanje  HA12-05451 
 
Osobe s invaliditetom -- Radni status -- Zaposlenost -- Obrazovanje -- Uključenost u zajednicu  HA12-05265 
 
Osobe s invaliditetom -- Socijalna podrška -- Zadovoljstvo životom  HA12-05063 
 
Osobine ličnosti -- Kognitivne sposobnosti -- Studenti -- Akademski uspjeh  HA12-05054 
 
Osobine ličnosti -- Peterofaktorski model ličnosti -- Paranormalna vjerovanja  HA12-05053 
 
Osobni automobili -- Požari -- Forenzika -- Kriminalističko istraživanje  HA12-05323 
 
Osobnost -- Neuroticizam -- Motivacija -- Gustoća kostiju -- Vegetarijanci  HA12-05055 
 
Osteom -- Nazalna opstrukcija  HA12-05624 
 
Osteosarkom -- Koštani tumori -- Mišićno-koštani tumori -- Radioterapija -- Parotidna žlijezda -- Karcinom parotidne žlijezde  HA12-05641 
 
Oštećenje sluha -- Otitis -- Djeca  HA12-05617 
 
Otitis -- Upala uha -- Plivači -- Vaterpolisti  HA12-05670 
 
Otoci -- Ekonomija -- Tvornice -- Etnografija -- Antropologija -- Društvene prilike  HA12-05747 
 
Otpad -- Gospodarenje otpadom  HA12-05719 
 
Ožegović, Ivan -- Mrazović, Matija  HA12-04961 
 
Ožegović, Ivka  HA12-06240 
 
Ožegović, Jozefina -- Ožegović, Metel  HA12-04964 
 
Ožegović, Lucija  HA12-06243 
 
Ožegović, Ljudevit  HA12-06244 
 
Ožegović, Martin -- Ožegović, Dušan -- Ožegović, Mita  HA12-06247 
 
Ožegović, Metel  HA12-06273  HA12-06245 
 
Ožegović, Metel -- Kostrenčić, Ivan  HA12-06266 
 
Ožegović, Metel -- Marković, Franjo  HA12-04962 
 
Ožegović, Metel -- Moyses, Štefan -- Hurban, Josef Miloslav  HA12-06275 
 
Ožegović, Metel -- Strossmayer, Josip Juraj  HA12-06287 
 
Ožegović, Mirko  HA12-05123 
 
Paić, Ivo  HA12-06285 
 
Paleontologija -- Fosilna flora  HA12-05508 
 
Paleontologija -- Fosilni kitovi -- Pijesci  HA12-05509 
 
Paljetak, Luko  HA12-06002 
 
Papilarni karcinom štitnjače -- Hashimotov tireoiditis -- Ultrazvuk vrata  HA12-05607 
 
Papilarni karcinom štitnjače -- Metastaze  HA12-05660 
 
Papilarni tumor štitnjače -- Metastaze -- Tireoidektomija  HA12-05642 
 
Parabolične jednadžbe -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe  HA12-05441 
 
Parabolične jednadžbe -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Dirichletov problem  HA12-05420 
 
Parafarinks -- Parotidna žlijezda -- Tumor -- Kirurški zahvat  HA12-05665 
 
Paragangliom -- Mokraćni mjehur -- Hematurija -- Imunohistokemijska analiza  HA12-05643 
 
Paratiroidna žlijezda -- Citologija -- Adenom -- Hiperplazija  HA12-05636 
 
Paratiroidna žlijezda -- Hipoparatireoidizam -- Rak -- Karcinom  HA12-05640 
 
Parezija -- Analiza parezije  HA12-05016 
 
Parkovi -- Spomenici  HA12-05775 
 
Parodontitis -- Endodoncija -- Implantati  HA12-05687 
 
Parodontitis -- Zubni implantati -- Periimplantatni mukozitis -- Periimplantitis  HA12-05691 
 
Patološka trudnoća -- Psihički simptomi -- Metabolički sindrom  HA12-05712 
 
Pavačić Jecalićev, Ivan  HA12-05820 
 
Pažnja -- Izmjenjivanje pažnje -- Izvršne funkcije -- Inteligencija -- Neuroticizam -- Faktorska analiza  HA12-05046 
 
Pedagogija -- Obrazovanje -- Reforma -- Emancipacija -- Feminizam -- Slavenstvo  HA12-05373 
 
Pedološke karte -- Hidropedološke karte -- Tlo -- Vodno gospodarstvo  HA12-05722 
 
Pellova jednadžba -- Rekurzije  HA12-05439 
 
Penthouse club Adriatic -- Haludovo  HA12-05381 
 
Periodika  HA12-04982  HA12-04984  HA12-04983 
 
Perspektivizam -- Skepticizam -- Epistemologija -- Spoznaja  HA12-05079 
 
Petrus Apostolus, sanctus -- Sveti Petar  HA12-05107 
 
Pilić, Sanja  HA12-06176 
 
Pindborgov tumor -- Odontogeni tumor  HA12-05592 
 
Pirjevec, Jože -- Tito, Josip Broz  HA12-06274 
 
Pismo -- Dizajn -- Čitanje -- Početno čitanje -- Djeca  HA12-05345 
 
Pjesmarice  HA12-05823 
 
Pjesnički susreti -- Poezija Mediterana  HA12-06185 
 
Pjesništvo -- Rock pjesnišvo -- Rock glazba -- Gospel glazba -- Biblijski intertekst -- Biblijski motivi  HA12-05917 
 
Planer -- Dnevne novine -- Dnevni tisak -- Istraživanje javnog mnijenja -- Europske integracije  HA12-04988 
 
Planinarstvo  HA12-05855  HA12-05843  HA12-05857  HA12-05856  HA12-05844  HA12-05851 
 
Planinarstvo -- Vodiči -- Vodička služba  HA12-05858 
 
P-laplasijan -- Laplaceov operator -- Simetrična rješenja -- Oscilacija rješenja  HA12-05456 
 
Platon -- Aristotel  HA12-05258 
 
Platon -- Aristotel -- Eudemus -- Eudoxus -- Callipus  HA12-05001 
 
Platon -- Aristoteles -- Aristotel -- Arendt, Hannah  HA12-05200 
 
Platon -- Aristoteles -- Machiavelli, Niccolò -- Rousseau, Jean Jacques -- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich -- Marx, Karl  HA12-05211 
 
Platon -- Plato  HA12-05037  HA12-04992  HA12-05027  HA12-04994  HA12-04996 
 
Plattes, Gabriel -- Hartlib, Samuel  HA12-05533 
 
Plemstvo -- Društveni položaj -- Žene  HA12-06249 
 
Pleomorfni adenom -- Vrat -- Žlijezde slinovnice  HA12-05646 
 
Ples -- Društveni ples -- Sportski ples -- Standardizacija  HA12-05841 
 
Pleterski, Andrej  HA12-05383 
 
Plivanje -- Plivačice -- Povijest  HA12-05849 
 
Plućni tumori -- Adenokarcinom pluća -- Rak pluća -- Metastaze -- Biopsija -- Citološka punkcija  HA12-05591 
 
Pojmovnik -- Antibiotici -- Parodontološka terapija  HA12-05690 
 
Policija -- Istražitelji -- Državni odvjetnik -- Kazneni postupak  HA12-05319 
 
Policija -- Kriminalistički nadzor -- Prikupljanje podataka  HA12-05324 
 
Policija -- Ljudska prava -- Pravna regulativa -- Pravo na život -- Zabrana mučenja  HA12-05314 
 
Policija -- Policijska kineziologija  HA12-05317 
 
Policija -- Policijski službenik -- Povreda službene dužnosti -- Disciplinska odgovornost  HA12-05329 
 
Policijska suradnja -- Zaštita granice -- Kazneni postupak  HA12-05331 
 
Policijsko obrazovanje  HA12-05316 
 
Policijsko obrazovanje -- Policijska akademija -- Programi Europske unije  HA12-05326 
 
Policijsko postupanje -- Uhićenje -- Mučenje -- Tortura -- Kažnjavanje  HA12-05279 
 
Policijsko postupanje -- Uhićenje -- Pritvor -- Deportacija -- Azil  HA12-05315 
 
Polić Kamov, Janko -- Krleža, Miroslav  HA12-05892 
 
Političari -- Novinarstvo -- Pravaštvo -- Državotvornost -- Politička povijest  HA12-05252 
 
Politička filozofija -- Filozofija politike -- Utopija -- Eksperiment -- Gigov prsten -- Antički filozofi  HA12-05027 
 
Politička filozofija -- Politička država -- Republikanizam -- Liberalizam  HA12-05214 
 
Politička povijest  HA12-05212  HA12-06274  HA12-06292 
 
Politička povijest -- Hrvatsko pitanje  HA12-06287 
 
Politička sloboda -- Politički liberalizam -- Ekonomski liberizam -- Fiziokracija -- Opća volja -- Podjela vlasti  HA12-05202 
 
Politička stabilnost -- Politički poredak -- Transcendencija  HA12-05227 
 
Političke stranke -- Reprezentativna demokracija -- Predstavnička demokracija -- Društveno raslojavanje  HA12-05221 
 
Politički sustavi -- Teorija politike  HA12-05220 
 
Političko predstavljanje -- Politička reprezentativnost -- Političko djelovanje  HA12-05230 
 
Političko predstavništvo -- Staleško-korporativno predstavništvo -- Predstavnička demokracija -- Građansko društvo -- Politička država  HA12-05201 
 
Politika -- Komunikacijska strategija -- Politička komunikacija -- Personalizacija politike -- Predsjednički izbori  HA12-05244 
 
Politika -- Politička znanost -- Aristotelova politička znanost  HA12-05208 
 
Politika -- Političke teorije  HA12-05216 
 
Politika -- Političke teorije -- Politička razlika  HA12-05193 
 
Politika -- Sukob civilizacija -- Modernost -- Politička filozofija  HA12-05207 
 
Politika -- Vlast -- Moć -- Racionalizam -- Političko zlo  HA12-05211 
 
Politologija -- Politička filozofija -- Bibliografija -- Životopis  HA12-06253 
 
Politopi -- Arhimedova tijela  HA12-05450 
 
Poljoprivreda -- Navodnjavanje  HA12-05723 
 
Poljoprivredna politika -- Poljoprivreda -- Tržišna utakmica -- Država -- Selo  HA12-05269 
 
Poljoprivredna proizvodnja -- Zapošljavanje -- Radna snaga -- Depopulacija -- Senilizacija  HA12-05725 
 
Poljoprivredno zemljište -- Voda -- Oborine  HA12-05488 
 
Poljska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Poljsko pjesništvo -- Nobelova nagrada za književnost 1996.  HA12-05965 
 
Poljska književnost 20./21. st. -- Proza  HA12-06075 
 
Poljska književnost 20./21. st. -- Suvremeno pjesništvo -- Stilske figure -- Melankolija  HA12-05960 
 
Poljska književnost 21. st. -- Pjesništvo 21. st.  HA12-05974 
 
Poljska književnost 21. st. -- Poljsko pjesništvo  HA12-05982 
 
Pomorske nesreće -- Brodolomci -- Iseljenici -- Obljetnice  HA12-05733 
 
Pomorske nesreće -- Brodolomi -- Obljetnice  HA12-05739 
 
Pomorske nesreće -- Potonuli brodovi -- Spašavanje -- Ronioci  HA12-05741 
 
Pomorski kontejnerski promet -- Pomorski sustav -- Kompleksni adaptivni sustavi -- Međunarodna trgovina  HA12-05254 
 
Pomorstvo -- Pomorci -- Internetski portali -- Informacije -- Dnevne vijesti  HA12-05732 
 
Pomorstvo -- Trgovački putovi -- Promet -- Jedrenjaci  HA12-05734 
 
Populacija -- Mortalitet -- Natalitet  HA12-05145 
 
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- ADHD -- Rana dijagnoza -- Djeca  HA12-05045 
 
Porezna kaznena djela -- Porezna utaja -- Kazneni postupak  HA12-05292 
 
Portugalska književnost -- Brazilska književnost -- Sveto govorništvo -- Književne vrste -- Povijesni pregled  HA12-05955 
 
Portugalska književnost 21. st. -- Portugalsko pjesništvo  HA12-05950 
 
Posavec, Zvonko  HA12-06253 
 
Posthumanizam -- Teorija komunikacija -- Biopolitika -- Noopolitika -- Biološke znanosti -- Čovjek  HA12-05161 
 
Postoperativna bol -- Umnjak -- Indeks tjelesne mase  HA12-05608 
 
Postsocijalizam -- Socijalizam -- Tradicija  HA12-05218 
 
Postupanje policije -- Uhićenje -- Pritvor -- Istražni zatvor  HA12-05296 
 
Potpune proteze -- Bezuba čeljust -- Alveolarni greben -- Zadovoljstvo pacijenata  HA12-05684 
 
Povijesničari  HA12-06270 
 
Povijesničarke -- Život i djelo  HA12-06271 
 
Povijest -- Arhivsko gradivo -- Crkve  HA12-06296 
 
Povijest grada -- Kazalište  HA12-05776 
 
Povijest hrvatske književnosti  HA12-06003 
 
Povijest književnosti -- Hrvatska književnost 16.-21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavska književnost -- Književna kritika  HA12-06053  HA12-06177  HA12-06032 
 
Povijest medicine -- Kolera  HA12-05544 
 
Povijest umjetnosti -- Povjesničari umjetnosti  HA12-05748 
 
Povjesničari umjetnosti  HA12-06254 
 
Pravda -- Socijalna pravda -- Politički autoriteti -- Odgovornost  HA12-05276 
 
Pravo -- Pojam prava -- Spoznaja  HA12-05032 
 
Predaje -- Vjerovanja -- Praznovjerja -- Mrtvi  HA12-05393 
 
Predsjednički izbori -- Predizborna kampanja -- Novinsko izvještavanje  HA12-05243 
 
Predsjednički izbori 2009. -- Predizborna kampanja -- Amerikanizirana kampanja -- Novinsko izvještavanje -- Politička komunikacija  HA12-05242 
 
Predškolska djeca -- Aktivnosti -- Dječji vrtići -- Kurikulum  HA12-05356 
 
Predškolska djeca -- Poremećaji ponašanja -- Hiperaktivnost -- Agresivnost -- Prosocijalno ponašanje  HA12-05049 
 
Predškolska djeca -- Socijalna kompetentnost  HA12-05182 
 
Predškolska dob -- Predškolska djeca -- Asertivno ponašanje -- Spolne razlike -- Dobne razlike  HA12-05066 
 
Predškolske ustanove -- Policija -- Suradnja  HA12-05377 
 
Predškolski odgoj -- Dinosauri -- Projekti  HA12-05365 
 
Predškolski odgoj -- Dječji vrtići -- Kultura vrtića -- Ljudski resursi  HA12-05357 
 
Predškolski odgoj -- Dječji vrtići -- Kultura življenja  HA12-05352 
 
Predškolski odgoj -- Geografija Hrvatske -- Projekti  HA12-05367 
 
Predškolski odgoj -- Interkulturalni odgoj -- Vrednovanje  HA12-05348 
 
Predškolski odgoj -- Kompetencije odgojitelja -- Stručno usavršavanje -- Partnerstvo -- Roditelji  HA12-05351 
 
Predškolski odgoj -- Kulturna baština -- Slikovnice -- Projekti  HA12-05349 
 
Predškolski odgoj -- Montessori pedagogija -- Religiozni odgoj -- Kateheza  HA12-05350 
 
Predškolski odgoj -- Mravi -- Projekti  HA12-05366 
 
Predškolski odgoj -- Papir -- Recikliranje -- Projekti  HA12-05360 
 
Predškolski odgoj -- Podmorje -- Zaštićene vrste -- Projekti  HA12-05368 
 
Predškolski odgoj -- Povrće -- Ekološki uzgoj -- Projekti  HA12-05354 
 
Predškolski odgoj -- Predčitačke vještine -- Individualizirani pristup  HA12-05374 
 
Predškolski odgoj -- Tjelesna aktivnost -- Edukacijska kineziologija -- Edukacijski programi  HA12-05363 
 
Predškolski odgoj -- Vrednovanje radionica  HA12-05375 
 
Predškolski odgoj -- Zanimanja -- Projekti  HA12-05372 
 
Prehrambene navike -- Hrvatska populacija  HA12-05559 
 
Prehrana -- Otočani  HA12-05564 
 
Premosnica koronarne arterije -- Ugradnja premosnice -- Stent  HA12-05698 
 
Preslikavanja ravnine -- Geoploča  HA12-05452 
 
Prestanak pušenja -- Pušači  HA12-05566 
 
Pretilost -- Amerikanci -- Zagađenje -- Dijeta  HA12-05570 
 
Pretilost -- Genetika -- Tranzicija  HA12-05517 
 
Pretilost -- Incidencija -- Prevalencija  HA12-05556 
 
Pretilost -- Polimorfizam gena -- Zdravstveno ponašanje -- Javno zdravstvo  HA12-05524 
 
Prevencija -- Kardiovaskularne bolesti -- Prevalencija  HA12-05572 
 
Prevencija -- Kardiovaskularne bolesti -- Savjetovanje -- Primarna zdravstvena zaštita  HA12-05575 
 
Priče za djecu -- Usmena predaja -- Čakavsko narječje  HA12-06160 
 
Prijelom potkoljenice -- Skijaši -- Ozljede  HA12-05702 
 
Prijelom zdjelice -- Angiografija -- Krvarenje -- Vanjska fiksacija  HA12-05611 
 
Primarni tumor -- Rak glave i vrata -- Tumori -- Metastaze  HA12-05596 
 
Primijenjena umjetnost -- Oblikovanje tekstila -- Primijenjena umjetnost -- Nacionalni identitet  HA12-05803 
 
Princip najveće sreće -- Ekonomska teorija -- Teorija odlučivanja -- Kompleksni sustavi -- Tržišna ekonomija  HA12-05257 
 
Princip najveće sreće -- Slobodno tržište  HA12-05258 
 
Problem rubnih uvjeta -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe  HA12-05422 
 
Problem rubnih uvjeta -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Eliptički problemi  HA12-05423 
 
Prodan, Ivo  HA12-05252 
 
Profesionalna orijentacija -- Izbor zanimanja -- Računalni sustavi  HA12-04968 
 
Profil rasta -- Djeca  HA12-05519 
 
Proglio, Gabriele  HA12-05949 
 
Projekti  HA12-05797 
 
Promet -- Željeznički promet -- Cestovni promet -- Intermodalni prijevoz  HA12-05730 
 
Prometni sustav  HA12-05736 
 
Prometnice -- Cesta D-403  HA12-05718 
 
Proračun -- Budžet -- Kazalište  HA12-05266 
 
Prostor -- Vizualizacija -- Nastava matematike  HA12-05464 
 
Prostorna memorija -- Slijepi -- Transfer učenja -- Povratna veza  HA12-05072 
 
Prosvjeta -- Humanitarni rad -- Pjesništvo -- Biografije  HA12-06240 
 
Prsten (matematika) -- Diferencijalni identiteti -- Generalizirane derivacije  HA12-05416 
 
Prvi princip -- Totalitet -- Aporije  HA12-04997 
 
Psiholingvistika -- Hrvatski jezik -- Odnosne rečenice -- Djeca s posebnim jezičnim teškoćama  HA12-05870 
 
Psihologija -- Flow-doživljaj  HA12-05044 
 
Psihologija -- Znanost -- Metodologija -- Dogmatizam  HA12-05073 
 
Psihologijske teorije -- Informacijske tehnologije -- Računalne tehnologije -- Starije osobe  HA12-05070 
 
Psihološka patnja -- Kardiovaskularne bolesti -- Rizični čimbenici  HA12-05041 
 
Psihološki stres -- Prevalencija -- Incidencija  HA12-05059 
 
Publicisti -- Život i rad  HA12-04990 
 
Pučko pjevanje -- Narodne popijevke  HA12-05817 
 
Puritanizam -- Poljoprivreda -- Znanost  HA12-05533 
 
Pusić, Vesna  HA12-05242 
 
Pušenje -- Incidencija -- Rizični čimbenici  HA12-05558 
 
Putopis -- Književni tekst -- Kultura -- Etnološka istraživanja -- Povijest  HA12-05916 
 
Quine, Willard Van Orman -- Quine, Willard V. O.  HA12-05040 
 
Racionalizam -- Internalizam -- Reliabilizam -- Nepogrešivost -- Sintetički sudovi -- A priori  HA12-05083 
 
Radaković, Pero  HA12-05854 
 
Radić, Antun  HA12-05392  HA12-05390 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Endoskopski ultrazvuk -- Debelo crijevo -- Patohistologija  HA12-05659 
 
Rak dojke -- Kvaliteta života -- Adjuvantna radioterapija  HA12-05585 
 
Rak pluća -- Karcinom pluća -- Kirurška terapija  HA12-05658 
 
Rak štitnjače -- Karcinom štitnjače -- Tireoglobulin -- Antitijela  HA12-05622 
 
Rak usne šupljine -- Karcinom usne šupljine -- Oralni karcinom -- Ultrazvuk  HA12-05599 
 
Rancière, Jacques  HA12-05344 
 
Rascjep usne i nepca -- Pneumatizacija mastoida  HA12-05605 
 
Raškaj, Darko  HA12-06027 
 
Raškaj, Darko -- Ljimbuš spat spravlja  HA12-06085 
 
Ratni brodovi -- Gusari -- Englezi  HA12-06276 
 
Ratni brodovi -- Potonuli brodovi  HA12-05717 
 
Ratovanje -- Strateško planiranje -- Operativno planiranje -- Vojne strategije -- Vojne doktrine  HA12-05340 
 
Redovnice -- Djelatnost  HA12-05114 
 
Referendum -- Pridruživanje -- Pristupni pregovori -- Europska politika -- Komunikacijska strategija -- Euroskepticizam  HA12-05246 
 
Reforma javnog sektora -- Novi javni menadžment  HA12-05306 
 
Regeneracija kostiju -- Polietilen glikol  HA12-05682 
 
Regionalni razvoj -- Lokalni razvoj -- Mjerenje učinkovitosti  HA12-05309 
 
Reklame -- Reklamni tekst -- Internet -- Semantika boja -- Virtualna zajednica -- Manipulacija -- Neoliberalizam  HA12-05746 
 
Rekonstruktivna kirurgija -- Glava -- Vrat -- Komplikacije  HA12-05705 
 
Religija -- Politika -- Francuska revolucija -- Civilna religija  HA12-05196 
 
Religija i politika -- Politički katolicizam  HA12-05235 
 
Relković, Josip Stjepan  HA12-05883  HA12-06070 
 
Reljefi -- Ikonografija -- Vladari  HA12-05798 
 
Renesansno kazalište -- Simbolizam -- Alegorija -- Naturalizam -- Prikaz vlasti  HA12-05833 
 
Republikanizam -- Demokracija -- Monarhija -- Država -- Političke slobode  HA12-05224 
 
Republikanizam -- Kršćanska republika -- Francuska revolucija  HA12-05210 
 
Republikanizam -- Liberalizam -- Deliberativna demokracija -- Moderna  HA12-05232 
 
Republikanizam -- Liberalizam -- Makijavelizam -- Makijavelijevski moment  HA12-05233 
 
Rey, Georges -- Smith, Barry C.  HA12-05871 
 
Ribarstvo -- Ribarski brodovi -- Pomorske nesreće  HA12-05726 
 
Riemann-Liouvilleove derivacije -- Teorem o fiksnoj točki -- Problem termistora  HA12-05421 
 
Rijeka -- Voda -- Priroda -- Ljudi -- Ekologija  HA12-06235 
 
Rijeke -- Voda -- Povijest -- Fauna -- Vodenice -- Riječni promet -- Poplave  HA12-05494 
 
Rimska arhitektura -- Arheološki nalazi -- Spoliji -- Zabati -- Vijenci -- Antika  HA12-06217 
 
Rimska civilizacija -- Žarna nekropola -- Grobni inventar -- Istraživanje 1978., 1979.  HA12-06228 
 
Rod -- Ekleziologija -- Crkva -- Službe -- Autoritet -- Žene  HA12-05178 
 
Rod -- Rodna ideologija -- Politika -- Crkveni dokumenti -- Feministička teologija  HA12-05122 
 
Rod -- Rodna teorija -- Teologija -- Spol -- Povijest  HA12-05169 
 
Roditeljstvo -- Generativna briga -- Spolne razlike -- Dobne razlike  HA12-05050 
 
Roditeljstvo -- Roditeljska kompetentnost -- Osobine ličnosti -- Zadovoljstvo životom -- Zadovoljstvo brakom  HA12-05069 
 
Rodna teorija -- Stvorenje -- Jezik -- Crkveno učiteljstvo -- Ženidba -- Spolnost -- Homoseksualnost  HA12-05111 
 
Romi -- Obrazovna integracija -- Inkluzija -- Inkluzivno obrazovanje  HA12-05359 
 
Rousseau, Jean-Jacques  HA12-05199 
 
Rousseau, Jean-Jacques -- Kant, Immanuel  HA12-05035 
 
Rousseau, Jean-Jacques -- Tocqueville, Alexis Charles Henri Maurice Clerel de -- Constant, Benjamin  HA12-05202 
 
Rudan, Ive  HA12-04990 
 
Rudarstvo -- Tradicionalne profesije  HA12-05398 
 
Rudnici -- Povijest rudarstva  HA12-05715 
 
Rukomet -- Brzina leta lopte -- Antropološke značajke  HA12-05850 
 
Rukopisi -- Pisma  HA12-05104 
 
Ruska književnost -- Književna teorija -- Teorija kulture -- Ekologija teksta -- Ekofilologija -- Izvanjezična zbilja  HA12-06262 
 
Ruska književnost -- Romani -- Biblijski intertekst -- Književni likovi  HA12-05959 
 
Ruska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Rusko pjesništvo  HA12-05978 
 
Rutebeuf  HA12-05947 
 
Ruždjak, Marko  HA12-05821 
 
Sabolić, Ivan, kipar -- Franjić, Petar -- Sabolić, Ivan, fotograf  HA12-05752 
 
Saint-Simon, Louis de Rouvrey, duc de  HA12-05942 
 
Sakralna arhitektura -- Kasna romanika -- Gotika -- Zidne slike -- Templari  HA12-05793 
 
Sakralna arhitektura -- Župna crkva  HA12-05780 
 
Sakralna umjetnost -- Ikonografija -- Mozaici  HA12-05800 
 
Sakralno slikarstvo -- Ikonografija -- Portreti  HA12-05813 
 
Sakralno slikarstvo -- Oltari -- Antependij -- Eshatologija  HA12-05806 
 
Salinas, Pedro  HA12-05944 
 
Samopoštovanje -- Sigurnost samopoštovanja -- Aspekti samopoštovanja -- Razine samopoštovanja  HA12-05051 
 
Samoprocjena zdravlja -- Stres -- Strategije suočavanja -- Zdravstveni problemi -- Oružane snage Slovenije  HA12-05064 
 
Samostan -- Zvjezdarnica -- Astronomski instrumenti -- Teleskop  HA12-05099 
 
Samoubilački terorizam -- Političke strategije -- Politički ciljevi  HA12-05215 
 
Samoubojstvo -- Suicid -- Pokušaj suicida -- Epidemiologija  HA12-05606 
 
Samoupravljanje -- Samoupravni socijalizam -- Socijalistički gospodarski sustav -- Ekonomske reforme  HA12-05260 
 
Savez komunista Jugoslavije -- Savez komunista Hrvatske  HA12-06293 
 
Schmid, Christoph von  HA12-06150 
 
Schmitt, Carl  HA12-05229 
 
Schmitt, Carl -- Hobbes, Thomas  HA12-05227 
 
Schweitzer, Albert  HA12-05005  HA12-05097  HA12-05030  HA12-05024 
 
Schweitzer, Albert -- Schwantje, Magnus -- Kant, Immanuel -- Goethe, Johann Wolfgang von -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm  HA12-05096 
 
Scotti, Giacomo  HA12-06033 
 
Sekelj, Vojislav  HA12-06055 
 
Sekularizacija -- Društvo -- Sakralizacija -- Osoba -- Moderna -- Vjera -- Ljudska prava -- Crkva  HA12-05180 
 
Selim III.  HA12-05763 
 
Seljaštvo -- Hrvatska književnost -- Renesansa -- Pastorala -- Komedija  HA12-06261 
 
Semantika -- Kognitivna semantika -- Subjektivnost -- Intersubjektivnost -- Znanstveni rad  HA12-05089 
 
Semiotika -- Prostorno smještanje znakova -- Društveni odnosi -- Slogani  HA12-05135 
 
Serijske publikacije -- Glagoljica -- Glagoljaška baština -- Obljetnice  HA12-04985 
 
Shakespeare, William  HA12-05833  HA12-05904  HA12-05906  HA12-05905 
 
Sigurnosna politika -- Strategija sigurnosti  HA12-05251 
 
Simetrični dizajn -- Linearni kodovi -- Grupa automorfizama  HA12-05409 
 
Simulacija -- Znak -- Stvarnost -- Istina -- Novi mediji  HA12-05188 
 
Sindrom policističnih jajnika -- Pretilost -- Hrvatska populacija  HA12-05708 
 
Sinha, Indra  HA12-05914 
 
Sinonazalni melanom -- Kirurgija -- Preživljenje  HA12-05653 
 
Siromaštvo -- Mjerenje siromaštva -- Kumulativni pristup -- Materijalna deprivacija -- Dohodovno siromaštvo -- Subjektivno siromaštvo  HA12-05262 
 
Sketchpad -- Dinamična geometrija -- Nastava geometrije -- Osnovna škola  HA12-04967 
 
Skijanje -- Ski-trčanje -- Natjecanje -- Povijest  HA12-05853 
 
Skinner, Quentin -- Pocock, John  HA12-05233 
 
Skok, Joža  HA12-06053  HA12-06177  HA12-06032 
 
Slaveni -- Hrvati -- Hrvatski jezik -- Štokavski govor -- Kajkavski govor -- Kajkavizmi -- Čakavski govor  HA12-05879 
 
Slavisti -- Hrvatski jezik -- Hrvatsko glagoljaštvo -- Obrazovanje -- Udžbenici  HA12-05862 
 
Slavonski banovi -- Hrvatski banovi -- Banske dužnosti  HA12-06281 
 
Slavonski sabori -- Hrvatski sabori  HA12-06299 
 
Slika -- Pogled -- Ikoničnost -- Neprikazivost  HA12-04999 
 
Slikari  HA12-06239  HA12-06256 
 
Slikarstvo  HA12-05810  HA12-05809 
 
Slikarstvo -- Portreti -- Portretno slikarstvo  HA12-05811 
 
Slikarstvo -- Portreti vladara -- Ikonografija  HA12-05812 
 
Sloboda -- Opća volja -- Etika osjećajnosti -- Filozofija slobode -- Umna volja -- Slobodna volja uma -- Učenje o državi  HA12-05035 
 
Slobodno tržište -- Matematičke zakonitosti -- Primijenjena matematika  HA12-05275 
 
Sloterdijk, Peter  HA12-05004  HA12-05025  HA12-05000 
 
Slovenska umjetnost -- Ikonografija -- Kult careva -- Slovenska književnost  HA12-05749 
 
Smiljanić, Franjo  HA12-06270 
 
Socijalizam -- Kapitalizam -- Barbarizam -- Laburisti  HA12-06272 
 
Socijalna prava -- Osobe s invaliditetom -- Socijalna politika  HA12-05341 
 
Socrates -- Sokrat  HA12-05037 
 
Sofisti -- Antički filozofi -- Demokracija -- Jezik i politika  HA12-05037 
 
Spektakl -- Pozornost -- Umjetnost -- Mediji -- Televizija -- Modernost  HA12-05770 
 
Spektakl -- Simulakrum -- Društvo -- Umjetnost  HA12-05151 
 
Spektakl -- Stvarnost -- Autentičnost -- Društvo -- Neoliberalizam -- Kultura -- Narcizam -- Filmska umjetnost  HA12-05028 
 
Speleologija  HA12-05498 
 
Speleologija -- Biospeleološka istraživanja -- Jame  HA12-05483 
 
Speleologija -- Jame  HA12-05485 
 
Speleološka istraživanja  HA12-05497 
 
Speleološka istraživanja -- Jame  HA12-05484  HA12-05480 
 
Speleološka istraživanja -- Špilje  HA12-05507 
 
Speleološka istraživanja -- Špilje -- Ekspedicije  HA12-05479 
 
Speleološka istraživanja -- Špiljski sustavi -- Špilje  HA12-05499 
 
Speleološki odsjek HPD-a Željezničar  HA12-05497  HA12-05507 
 
Speleoronilačka istraživanja  HA12-05491 
 
Speleoronilačka istraživanja -- Špilje -- Izvori  HA12-05487 
 
Spomenici  HA12-05792 
 
Spomenici -- Ikonografija -- Vladari -- Poganstvo -- Kršćanstvo  HA12-05772 
 
Spoznajna teorija -- Granična situacija -- Asimetrija -- Određenost -- Neodređenost  HA12-05078 
 
Srčane metastaze -- Iznenadna smrt -- Rak glave i vrata -- Tumori  HA12-05593 
 
Srednjovjekovna književnost -- Alegorija -- Onostranost -- Eshatologija -- Zagrobni život -- Raj -- Pakao -- Putopis  HA12-05996 
 
Srednjovjekovna književnost -- Dubrovačka književnost -- Romani -- Budizam -- Kršćanstvo  HA12-06124 
 
Srednjovjekovna umjetnost -- Politička ikonografija -- Kršćanska ikonografija -- Vladari  HA12-05767 
 
Srednjovjekovne utvrde -- Konzervatorski radovi  HA12-05784 
 
Srednjovjekovno pravo -- Statutarno pravo -- Pravna povijest -- Delikt -- Kazne  HA12-06279 
 
Srpska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA12-05966 
 
Srpska književnost 21. st.  HA12-05964 
 
Srpska književnost 21. st. -- Poezija  HA12-05958 
 
Srpska proza 21. st.  HA12-05981  HA12-05977 
 
Srpska proza 21. st. -- Suvremena književnost -- Književnost i politika -- Novine i časopisi  HA12-05976 
 
Staklenoionomerni cement -- Ultrazvuk  HA12-05678 
 
Stanovanje -- Gradovi -- Nužnici -- Septičke jame -- Kanalizacija -- Povijest -- Izložbe  HA12-05727 
 
Stanovništvo -- Popis stanovništva -- Struktura stanovništva -- Povijesna demografija  HA12-05147 
 
Starčević, Šime  HA12-05887  HA12-05878 
 
Staroslavenska akademija  HA12-04985 
 
Staroslavenski jezik -- Početnice -- Čitanke -- Hrvatsko glagoljaštvo  HA12-05889 
 
Staroslavenski jezik -- Udžbenici -- Priručnici  HA12-05891 
 
Statuti gradova  HA12-06301 
 
Stereotipi -- Rodna ravnopravnost -- Ravnopravnost spolova -- Spolna diskriminacija -- Osnovnoškolski udžbenici -- Obrazovanje  HA12-05346 
 
Stomatološka poliklinika Split  HA12-05675 
 
Stomatološka zaštita -- Opća anestezija -- Oralno zdravlje  HA12-05675 
 
Strani jezici -- Vokabular -- Učenje jezika  HA12-05868 
 
Strecha, Mario  HA12-05235 
 
Stres  HA12-05043 
 
Stres na radu -- Ergonomski koeficijent -- Buka  HA12-05264 
 
Strip -- Povijesni pregled -- Učenici osnovne škole -- Istraživanje  HA12-05804 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Rački, Franjo -- Voršak, Nikola -- Simonetti, Ivan  HA12-06267 
 
Strossmayerova galerija starih majstora  HA12-05769 
 
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU  HA12-06267 
 
Studentice -- Motoričke sposobnosti -- Antropološke značajke -- Kineziološka aktivnost  HA12-05512 
 
Stvaranje -- Postanak -- Čovječanstvo -- Spolne razlike -- Homoseksualnost -- Reinkarnacija -- Demijurg -- Antički filozofi  HA12-04996 
 
Stvorenje -- Čovjek -- Priroda -- Stvaranje -- Rod -- Feminizam -- Ekologija  HA12-05183 
 
Sudovi -- Sudska praksa -- Policijsko postupanje  HA12-05332 
 
Sudska praksa -- Sukob -- Rješavanje sukoba -- Sudac -- Arbitraža  HA12-05299 
 
Sudstvo -- Vojni sudovi -- Presude -- Komunizam -- Totalitarizam -- Represija  HA12-05293 
 
Sukob civilizacija -- Radikalno zlo  HA12-05895 
 
Sulpicije Sever -- Sulpicius Severus  HA12-05910 
 
Superelipsa -- Gielisova formula  HA12-05446 
 
Sūrdās  HA12-06211 
 
Sustav linearnih jednadžbi -- Linearne jednadžbe -- Faktorizacija matrice -- Dekompozicija matrice  HA12-05436 
 
Suvremena književnost -- Književnost za djecu i mlade -- Dječja književnost -- Demonologija  HA12-06014 
 
Suvremena povijest -- Geopolitika -- Regije  HA12-05239 
 
Svećenici  HA12-05118 
 
Sveti Marko Križevćanin -- Marcus Crisinus, sanctus  HA12-05121 
 
Svetice  HA12-05112 
 
Sveučilište u Zagrebu  HA12-05380 
 
Svjetionici  HA12-05740 
 
Ṡwietlicki, Marcin -- Rolando, Bianka -- Dehnel, Jacek  HA12-05960 
 
Szymborska, Wisława  HA12-05965 
 
Šatović, Franjo -- Kalinski, Ivo  HA12-05882 
 
Šegedin, Petar  HA12-06168 
 
Šimara Pužarov, Đuso  HA12-06061 
 
Škola -- Spremnost za školu -- Prediktivna valjanost -- Učenička efikasnost  HA12-05057 
 
Šojat, Antun  HA12-05864 
 
Španjolska književnost  HA12-05944 
 
Španjolska književnost -- Pjesništvo  HA12-05951 
 
Štoos, Pavao -- Matoš, Antun Gustav -- Krleža, Miroslav  HA12-06163 
 
Štrajkovi -- Studenti  HA12-05380 
 
Šumarstvo -- Prerada drva -- Gospodarski razvoj  HA12-05720 
 
Šume -- Poljoprivredna proizvodnja -- Vinogradarstvo  HA12-05721 
 
Šundalić, Zlata -- Pepić, Ivana  HA12-06174 
 
Šurmin, Đuro -- Manojlović, Gavro  HA12-05380 
 
Talijanska književnost  HA12-05957 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Biblijski motivi  HA12-05932 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA12-05936 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Talijanski roman  HA12-05937 
 
Talijanska književnost 21. st.  HA12-05956 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-05948  HA12-05933  HA12-05953  HA12-05935 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Pjesništvo -- Stilistika  HA12-05952 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Talijanska proza -- Talijanska nacionalna manjina  HA12-06039 
 
Talijanska književnost, 21. st. -- Pjesništvo -- Pjesnikinje  HA12-05934 
 
Talijanski jezik -- Orijentalizmi  HA12-05949 
 
Talijansko pjesništvo 18. st.  HA12-05990 
 
Teatro Farnese  HA12-05782 
 
Teologija -- Kršćanstvo -- Država -- Politika -- Sekularizacija -- Povijest  HA12-05126 
 
Teologija -- Muškarci -- Žene -- Komplementarnost -- Kultura -- Društvo -- Antropologija -- Čovječnost  HA12-05186 
 
Teologija -- Pravovjerje -- Radikalna ortodoksija -- Politika  HA12-05020 
 
Teologinje -- Feministička teologija -- Katoličanstvo -- Ekleziologija -- Kritika  HA12-05124 
 
Teolozi  HA12-05108 
 
Teorem o fiksnoj točki -- Nelinearne integralne jednadžbe -- Asimptotska stabilnost  HA12-05458 
 
Teorija -- Jednostavnost -- Složenost -- Occamova britva  HA12-05036 
 
Teorija književnosti -- Književnost -- Kritika -- Filologija  HA12-06181 
 
Teorija književnosti -- Mirisi -- Osjetilo njuha -- Antropološko gledište -- Psihoanalitičko gledište -- Marketinško gledište  HA12-05520 
 
Terenska nastava  HA12-05358 
 
Termalne vode -- Hidrogeologija  HA12-05500 
 
Termodinamika -- Termostatika  HA12-05471 
 
Teroristička grupa Baader-Meinhoff  HA12-05912 
 
Terorizam -- Pobunjenici -- Talibani -- Asimetrično ratovanje  HA12-05337 
 
Terorizam -- Terorističke organizacije  HA12-05250 
 
Tijelo -- Pokret -- Teorija pokreta -- Izvedbene umjetnosti  HA12-05837 
 
Tireoidektomija -- Tireoglobulin -- Radioaktivni jod-131 -- Scintigrafija  HA12-05669 
 
Tiskovine -- Novine -- Novinarstvo -- Kulturna povijest  HA12-04989 
 
Tito, Josip Broz  HA12-06293 
 
Tjelesna neaktivnost -- Prevalencija -- Incidencija  HA12-05557 
 
Tolkien, John Ronald Reuel  HA12-05915 
 
Topologija -- Optimizacija -- Metoda konačnih elemenata  HA12-05424 
 
Totalna laringektomija -- Rehabilitacija  HA12-05706 
 
Tradicijska arhitektura -- Kameni objekti  HA12-05785 
 
Tradicijska glazba  HA12-05820 
 
Tradicijska vjerovanja -- Nadnaravna bića  HA12-05391 
 
Traheoezofagealna fistula -- Provox II -- Govorna proteza  HA12-05668 
 
Traheoezofagealna fistula -- Refluks -- Pepsin u slini -- Laringektomija  HA12-05586 
 
Traheoezofagealni govor -- Laringektomija  HA12-05703 
 
Transgenetska filozofija -- Posthumanizam -- Humanizam -- Antropotehnika -- Antropologija -- Poetika  HA12-05004 
 
Tranzicijska pravda -- Arapsko proljeće -- Prosvjedi u arapskom svijetu  HA12-05277 
 
Tranzicijska pravda -- Domovinski rat -- Kolektivno sjećanje -- Nacionalni identitet -- Političke ideologije  HA12-05286 
 
Treći svijet -- Tradicija -- Globalni kapitalizam -- Socijalna isključenost  HA12-05259 
 
Trojstvo -- Trinitarna teologija -- Rod -- Bog -- Majka  HA12-05127 
 
Trombocitemija -- Policitemija -- Neoplazme -- Mijeloproliferativna neoplazma -- Mutacije gena  HA12-05529 
 
Trubadursko pjesništvo  HA12-05939 
 
TSP -- Problem trgovačkog putnika -- Egzaktni algoritam  HA12-05433 
 
Turistički prospekti  HA12-05273 
 
Turizam  HA12-05274 
 
Turizam -- Turističke zajednice -- Turistička ponuda -- Marketing -- Internet -- Web stranice -- Mrežne stranice  HA12-04969 
 
Tvornica alauna -- Poslovanje -- Nabava drva -- Arhivsko gradivo  HA12-06288 
 
Ubrzanje -- Brzina -- Sportaši -- Brzinsko vježbanje -- Trening brzine  HA12-05845 
 
Učenice -- Biomotorički status -- Kineziološka edukacija -- Odbojka  HA12-05343 
 
Učenje -- Samoregulacija učenja -- Strategije samoregulacije -- Studenti  HA12-05075 
 
Udier, Sanda Lucija  HA12-06051 
 
Ujedinjeni narodi (UN)  HA12-05282 
 
Ukrajinska književnost 19./20. st. -- Proza  HA12-05968  HA12-05963 
 
Ulama, Drago  HA12-06173 
 
Ulice -- Trgovi -- Urbanizam -- Povijesni pregled  HA12-05774 
 
Ulkus -- Tanko crijevo -- Ileus  HA12-05666 
 
Umjetnici  HA12-05752 
 
Umjetnost -- Kreativnost -- Slikovnice -- Glazba -- Vizualno kazalište -- Pripovijedanje  HA12-05754 
 
Umjetnost -- Moderna umjetnost -- Spektakl -- Kulturna industrija -- Situacionizam  HA12-05034 
 
Umjetnost -- Stroj -- Tehnika -- Kibernetika -- Kreativnost  HA12-05771 
 
Univerzalizam -- Kontekstualizam -- Filozofija -- Politika -- Pragmatizam -- Zajednica -- Demokracija  HA12-05019 
 
Unos soli -- Ruralna populacija  HA12-05563 
 
Upalni pseudotumor -- Granulomi -- Lice -- Vrat  HA12-05625 
 
Upravljačke vještine -- Upravljanje sveučilištem  HA12-05742 
 
Upravljanje medijima -- Medijska pismenost -- Građanstvo -- Uključenost publike  HA12-05179 
 
Urbano stanovništvo -- Osobine ličnosti -- Siromašna kućanstva -- Zbrinjavanje otpada  HA12-05176 
 
Urinarne infekcije -- Postmenopauza -- Mikrobiološka analiza -- Hormonska terapija  HA12-05629 
 
Urotelni karcinom -- Urotelni tumor -- Mokraćni mjehur -- Imunohistokemijska analiza  HA12-05597 
 
Urugvajska književnost 21. st. -- Urugvajsko pjesništvo  HA12-05945 
 
Usmena povijest -- Svakodnevni život -- Rusini  HA12-05399 
 
Usmena predaja -- Društveno sjećanje -- Usmena književnost -- Doseljenje -- Lokalna povijest  HA12-05384 
 
Ustanak -- Kapitulacija Italije 1943. -- Drugi svjetski rat  HA12-06297 
 
Ustanci -- Hvarski pučki ustanak  HA12-06295 
 
Uzročnost -- Markovljev uvjet  HA12-05460 
 
Valli, Alida  HA12-05830 
 
Valvasorova grafička zbirka (Zagreb) -- Metropolitanska knjižnica (Zagreb) -- Zagrebačka nadbiskupija  HA12-05799 
 
Vanjska sigurnost -- Unutarnja sigurnost -- Nacionalna sigurnost -- Europeizacija  HA12-05283 
 
Varaždinski književni krug  HA12-06053  HA12-06177  HA12-06032 
 
Várkonyi, Ágnes R.  HA12-06269 
 
Vaskularna kirurgija -- Spinalna anestezija -- Opća anestezija  HA12-05609 
 
Velnić, Davor  HA12-06189 
 
Vertigo -- Vrtoglavica -- Djeca  HA12-05590 
 
Vez -- Osvajanje Engleske -- Normani  HA12-05801 
 
Vigée Le Brun, Élisabeth -- Marija Antoaneta -- Marie Antoinette  HA12-05811 
 
Vinciguerra, Antonio  HA12-05777 
 
Vinogradarstvo -- Vinarstvo -- Vodotoci  HA12-05724 
 
Visoka policijska škola u Zagrebu -- Europska visoka policijska škola (CEPOL)  HA12-05316 
 
Vivarini, Bartolomeo  HA12-05768 
 
Vjernici laici -- Crkva -- Hrvatsko društvo -- Socijalni nauk Crkve -- Teologija  HA12-05128 
 
Vjeronauk -- Konfesionalni vjeronauk -- Dekristijanizacija -- Religija -- Odgoj i obrazovanje -- Interkulturalnost  HA12-05084 
 
Vladović, Borben  HA12-06167 
 
Vlahović, Joža  HA12-06190 
 
Voda -- Biljna proizvodnja -- Onečišćenje vode -- Nitrati  HA12-05502 
 
Voda -- Municipalna heraldika -- Grbovi -- Grbovi gradova -- Simboli  HA12-06246 
 
Voda -- Paremiologija -- Poslovice -- Hrvatski jezik -- Njemački jezik  HA12-05401 
 
Voda -- Pitka voda -- Prirodni resursi -- Poslovanje vodom  HA12-05505 
 
Voda -- Prirodne katastrofe -- Čovjek  HA12-05475 
 
Voda -- Sakrament -- Simbolizam -- Teologija -- Globalna kriza  HA12-05129 
 
Voda -- Simbolika  HA12-05102 
 
Voda -- Stvaranje -- Život  HA12-05131 
 
Voda -- Svakodnevni život -- Vodenice -- Bunari -- Javna kupališta -- Vodovod -- Povijesni pregled  HA12-05501 
 
Voda -- Tlo -- Agrogeologija -- Istraživanje  HA12-05489 
 
Voda -- Tlo -- Odvodnja -- Poljoprivredno zemljište  HA12-05506 
 
Voda -- Vjerovanja -- Običaji -- Rituali -- Etnografija  HA12-05402 
 
Voda -- Zaštita voda  HA12-05406 
 
Voda -- Zaštita voda -- Onečišćenje voda  HA12-05407 
 
Voda -- Žene -- Rod -- Rijeke -- Društvo  HA12-05192 
 
Voda -- Žene -- Život -- Tradicija  HA12-05148 
 
Voda -- Život -- Oslobođenje -- Globalna kriza -- Religija -- Duhovnost -- Evanđelje  HA12-05408 
 
Voda -- Život -- Teologija -- Pastoral  HA12-05130 
 
Vode -- Bunari -- Onečišćenje -- Fizikalno-kemijski parametri -- Zdravstveni odgoj  HA12-05496 
 
Vodno gospodarstvo -- Klimatske promjene  HA12-05504 
 
Voix vives de Méditerranée, 2012.  HA12-06185 
 
Vojska -- Zapovjedni jezik -- Izborni zakon  HA12-05204 
 
Vratobolja -- Električna stimulacija -- Terapijski ultrazvuk  HA12-05610 
 
Vrednote -- Religioznost -- Crkva -- Država -- Pastoralno-teološko gledište -- Istraživanje  HA12-05095 
 
Vrhunski sportaši -- Zadovoljstvo sportom -- Pozitivna osjećajnost -- Negativna osjećajnost  HA12-05846 
 
Vrkljan, Vladimir Srećko  HA12-05470 
 
Vuković, Aljoša  HA12-06139 
 
Vuk-Pavlović, Pavao  HA12-05039 
 
Vukušić, Tonko  HA12-06097 
 
Vulkani -- Erupcije vulkana -- Vremenske nepogode -- Epidemije -- Kuga -- Glad -- Ratovi  HA12-05503 
 
Vušović Pređo, Predrag  HA12-06117 
 
Women's Alliance for Theology, Ethics and Ritual  HA12-05191 
 
Wyler, William  HA12-05832 
 
Yriarte, Charles  HA12-05916 
 
Zabava -- Noćni život -- Turizam  HA12-05381 
 
Zagrebačka biskupija  HA12-05760 
 
Zahavi, Dan  HA12-05011 
 
Zajednička poljoprivredna politika -- Poljoprivredna reforma  HA12-05268 
 
Zakonodavstvo -- Sudovi za mladež -- Kaznenopravna zaštita djece -- Policija  HA12-05297 
 
Zanella, Ricardo  HA12-05238 
 
Zaposlenost -- Javni sektor -- Pokazatelji zaposlenosti  HA12-05310 
 
Zbiljnost -- Teologija -- Crkva -- Vjera -- Svijet -- Društvo  HA12-05125 
 
Zdravstvena zaštita -- Predškolska djeca -- Sestrinstvo -- Medicinske sestre  HA12-05578 
 
Zdravstveni sustav  HA12-05571  HA12-05577 
 
Zdravstveni turizam -- Kulturni turizam -- Razvoj turizma  HA12-05272 
 
Zdravstveno ponašanje -- Kardiovaskularne bolesti -- Rizični čimbenici -- Pretilost  HA12-05538 
 
Zlostavljanje -- Mobing -- Sudska zaštita  HA12-05301 
 
Znanost -- Znanstvena istraživanja -- Metode znanstvenog istraživanja -- Metode ispitivanja -- Kognitivna neuroznanost -- Biomedicinska istraživanja  HA12-05133 
 
Znanost o književnosti -- Književna teorija -- Suvremena književnost -- Književnost i ekologija -- Ekokriticizam  HA12-06011 
 
Znanstvenofantastična književnost -- Romani -- Biblijski intertekst -- Postmodernizam  HA12-05913 
 
Zorić, Damir  HA12-05385 
 
Zrinski, Jelena  HA12-06269 
 
Zubna pasta -- Oralna higijena -- Karijes  HA12-05697 
 
Zubne četkice -- Četkice za zube -- Dizajn  HA12-05677 
 
Zubni karijes -- Stomatološka restauracija  HA12-05695 
 
Zubni nadomjestak -- Biokompatibilnost -- Citotoksičnost  HA12-05674 
 
Zubni nadomjestak -- Metalokeramika -- CAD/CAM  HA12-05683 
 
Žanić, Joško  HA12-05869 
 
Željeznica -- Povijesni razvoj  HA12-05738 
 
Žena -- Supkultura -- Rave glazba -- Rodne uloge -- Postsupkulturne teorije  HA12-05139 
 
Žene -- Kristologija -- Utjelovljenje -- Svetkovine  HA12-05120 
 
Žene -- Liderstvo -- Rano kršćanstvo  HA12-05132 
 
Žene -- Ređenje žena  HA12-05119 
 
Žene -- Rodna teorija -- Kultura -- Društvo  HA12-05187 
 
Židovi -- Svjedočanstva  HA12-04959 
 
Židovska zajednica  HA12-04959 
 
Žigman, Juraj  HA12-06242 
 
Žilić, Darija -- Lipovec, Slađan  HA12-06047 
 
Živadinov, Robert  HA12-06252 
 
Životinje -- Moralni status -- Etika -- Utilitarizam -- Ekofeminizam -- Osjetilnost  HA12-05094 
 
Žudnja -- Ljubav  HA12-05900 
 
Žudnja -- Modernost -- Psihoanaliza -- Erotičnost  HA12-05060 
 
Župa sv. Franje Ksaverskoga  HA12-05382 
 
Župna crkva Sv. Vida u Donjem Vidovcu -- Marijansko svetište Maria Zell  HA12-05750 
 
Žuvić, Tome  HA12-05118