Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Abdominalna kirurgija -- Nadoknada tekućine -- Globalna oksigenacija -- Tkivna oksigenacija  HA12-07722 
 
Aboridžinska književnost  HA12-08354 
 
Abraham  HA12-08205 
 
Acetilkolinesteraza -- Butirilkolinesteraza -- Oksimi -- Nervni bojni otrovi  HA12-07649 
 
Adam, Robert -- Andrić, Vicko  HA12-08011 
 
Adamantan -- Krunasti eteri -- Kompleksiranje metalnih iona -- Monte Carlo simulacija  HA12-07567 
 
Adamantan -- Sinteza adamantana -- Aminokiseline -- Beta-alanin -- Kristalna struktura  HA12-07581 
 
Adaptivno učenje -- Inteligentni sustavi -- Studenti  HA12-07010 
 
Administracija -- Seksteriji  HA12-08421 
 
Administrativno-teritorijalni ustroj -- Regionalna samouprava -- Županije -- Javne funkcije -- Multivarijantna analiza  HA12-07490 
 
Aerobna oksidacija -- Alkilaromati -- Ionska kapljevina  HA12-07605 
 
Agamben, Giorgio  HA12-07120  HA12-07121 
 
Agamben, Giorgio -- Benjamin, Walter  HA12-07122 
 
Agamben, Giorgio -- Heidegger, Martin -- Merleau-Ponty, Maurice  HA12-07124 
 
Akademske knjižnice -- Sveučilišne knjižnice -- Analiza sadržaja -- Rudarenje podataka -- Edukacijske usluge  HA12-07103 
 
Akademske knjižnice -- Sveučilišne knjižnice -- Faktorska analiza -- Studenti -- E-učenje  HA12-07029 
 
Akrilatni polimeri -- Dentalni materijali -- Zubna protetika -- Protetski nadomjestak -- Polimerizacija -- Poli(metil-metakrilat) -- Svojstva  HA12-07748 
 
Aktivno učenje  HA12-07515 
 
Akutna plućna ozljeda -- Sepsa -- Vaskularna propusnost -- Indeks plućne vaskularne propusnosti -- Albumin -- Serumska koncentracija  HA12-07737 
 
Akutno trovanje -- Jedinica intenzivnog liječenja  HA12-07714 
 
Akvakultura -- Marikultura -- Školjkaši -- Kunjka -- Arca noae -- Eksploatacija  HA12-07681 
 
Alfieri, Vittorio  HA12-08152 
 
Alge kremenjašice -- Dijatomeje -- Rijeke  HA12-07654 
 
Alge kremenjašice -- Dijatomeje -- Sedimenti -- Aulacoseira -- Cyclostephanos  HA12-07666 
 
Alkini -- Azidi -- Bakar -- N-sulfonilamidin  HA12-07613 
 
Alkoholizam -- Art terapija -- Terapija umjetnošću -- Obiteljski odnosi  HA12-07715 
 
Alkoholizam -- Intoksikacija -- Obrambeni mehanizmi -- Šale  HA12-07702 
 
Alkoholizam -- Mehanizmi kontrole -- Lokus kontrole -- Socijalna podrška -- Apstinencija  HA12-07700 
 
Alnus subcordata C.A.May -- List -- Morfološka obilježja -- Plasticitet  HA12-07879 
 
Američka književnost -- Pjesništvo  HA12-08140 
 
Američka književnost -- Poezija -- Haiku  HA12-08143 
 
Američka književnost 20. st.  HA12-08141 
 
Američka književnost 20. st. -- Basne  HA12-08147 
 
Američka književnost 20. st. -- Pjesništvo  HA12-08139 
 
Američka književnost 21. st. -- Haiku  HA12-08145 
 
Amfiteatri -- Hramovi -- Antički spomenici -- Crteži  HA12-08022 
 
Amido-amidini -- Diarilamidini -- DNK -- Protutumorsko djelovanje  HA12-07614 
 
Aminoacil-tRNA sintetaza -- Seril-tRNA sintetaza -- tRNA  HA12-07637 
 
Analiza glavnih komponenata -- PCA -- Mrežna sigurnost -- Android operacijski sustav -- Prepoznavanje lica  HA12-07036 
 
Analiza poslovanja -- Završni račun -- Završna bilanca -- Dobitak -- Gubitak  HA12-07959 
 
Andrić, Vicko  HA12-08030 
 
Antička umjetnost  HA12-08012 
 
Antička umjetnost -- Povijest  HA12-08014 
 
Antički spomenici -- Fotografija -- Putovanja  HA12-08009 
 
Antički spomenici -- Rekonstrukcija  HA12-08011 
 
Antika -- Položaj žena  HA12-07533 
 
Antikoagulansi -- Antikoagulanti -- Zgrušavanje krvi -- Inhibitori zgrušavanja -- Inhibitori trombina -- Laboratorijsko praćenje  HA12-07710 
 
Antropologija -- Čovjek -- Životinja -- Znanost -- Filozofija  HA12-07124 
 
Arbitraža -- Alternativno rješavanje sporova -- Mirenje -- Privatna pravda  HA12-07470 
 
Arendt, Hannah  HA12-07176 
 
Arheologija -- Antropologija -- Kromanjonci -- Pogrebni običaji  HA12-07638 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Latenska kultura -- Bjelobrdska kultura -- Grobovi -- Oružje -- Nakit -- Keramika  HA12-08373 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Groblja -- Crkve  HA12-08382 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Rekognosciranje  HA12-08374 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Staklo -- Keramika  HA12-08358 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Terenski pregled  HA12-08377 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Visinsko naselje  HA12-08368 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi  HA12-08367 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Grobni nalazi -- Keramika -- Oružje  HA12-08370 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Starčevačka kultura -- Prapovijesna naselja  HA12-08375 
 
Arheološka istraživanja -- Arhitektura -- Rimska vila -- Rimska keramika  HA12-08363 
 
Arheološka istraživanja -- Eksperimentalna arheologija -- Rimska keramika -- Keramičarska peć -- Amfore  HA12-08359 
 
Arheološka istraživanja -- Naselja -- Grobni nalazi  HA12-08376 
 
Arheološka istraživanja -- Rekognosciranje -- Gradišta  HA12-08371 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovno gradište -- Grobni nalazi  HA12-08357 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Prapovijesna naselja  HA12-08366 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovno groblje -- Obrambena arhitektura  HA12-08356 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Utvrde  HA12-08365 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Zaštitno iskopavanje -- Naselja -- Groblja  HA12-08383 
 
Arheološki lokaliteti -- Groblja -- Grobni nalazi -- Kultura polja sa žarama -- Barice -- Gređani  HA12-08369 
 
Arheološki lokaliteti -- Groblja -- Prapovijesna naselja  HA12-08384 
 
Arheološki lokaliteti -- Prapovijesna naselja -- Lasinjska kultura  HA12-08372 
 
Arheološki lokaliteti -- Terenski pregled -- Zaštitna arheologija -- Gradišta  HA12-08379 
 
Arheološki lokaliteti -- Zaštitna istraživanja -- Prapovijesna naselja -- Bedemi -- Palisade  HA12-08360 
 
Arhipelag -- Otoci -- Terminologija  HA12-08387 
 
Arhitektonski projekti -- Klasicizam  HA12-08030 
 
Arhitektura -- Bolnička arhitektura -- Zdravstvene ustanove -- Klasicizam  HA12-08031 
 
Arhitektura -- Modernizam -- Tradicija  HA12-08028 
 
Arhitektura -- Ruralna arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Klasicizam -- Fiziokratizam  HA12-08023 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Klasicizam  HA12-08027 
 
Arhivsko gradivo -- Korespondencija -- Pisma  HA12-08069 
 
Arhivsko gradivo -- Rukopisi -- Inkunabule -- Katalozi -- Kataložna pravila -- Međunarodni standardi  HA12-07104 
 
Arhivsko gradivo -- Željeznica -- Uskotračne pruge  HA12-07938 
 
Arhuška konvencija  HA12-08019 
 
Asfaltno postrojenje -- Asfaltne komponente -- Troškovi -- Optimizacija proizvodnje  HA12-08006 
 
Astma -- Tjelesna aktivnost -- Tjelesno opterećenje -- Sportaši -- Trenažni proces -- Doping -- Asmatični napad  HA12-08093 
 
Atomska spektrometrija -- Dušična kiselina  HA12-07586 
 
ATP Umag -- Svjetsko prvenstvo u rukometu za muškarce  HA12-07325 
 
Automatska evaluacija -- Google prevoditelj  HA12-07018 
 
Bach, Johann Sebastian  HA12-08037  HA12-08054  HA12-08057 
 
Bakar -- Atomska apsorpcijska spektrometrija  HA12-07573 
 
Bakar(II) -- 6-hidroksipikolinska kiselina -- Kristalna struktura  HA12-07611 
 
Bankarsko poslovanje -- Banke -- Upravljanje kreditnim rizikom -- Logistička regresija  HA12-07270 
 
Bankarstvo -- Banke -- Poslovanje -- Profitabilnost  HA12-07246 
 
Bankarstvo -- Krediti -- Kamatne stope -- Eurozona  HA12-07268 
 
Bankarstvo -- Pokriveni kamatni paritet -- Devizni tečaj -- Forex  HA12-07271 
 
Banke -- Bankovni krediti -- Zeleni krediti -- Održivi razvoj -- Zaštita okoliša  HA12-07505 
 
Bankrot -- Predviđanje bankrota -- Polu-parametarske metode -- CART  HA12-07953 
 
Baretić, Aron  HA12-08295 
 
Bartulović, Danica  HA12-08313 
 
Baton, vođa Ilira  HA12-08408 
 
Bauer, Ljudevit  HA12-08258  HA12-08245  HA12-08346  HA12-08257  HA12-08259  HA12-08251 
 
Baxter, Marianne -- King, Robert G. -- Hodrick, Robert -- Prescott, Edward C. -- Christiano, Lawrence J. -- Fitzgerald, Terry J. -- Kalman, Rudolf Emil  HA12-07212 
 
Beethoven, Ludwig van -- Schumann, Robert  HA12-08047 
 
Benediktinci  HA12-07138 
 
Bénilde, Marie  HA12-08167 
 
Benzinske postaje -- Turizam  HA12-07295 
 
Benzotriazol -- Sinteza -- Heterociklički spojevi  HA12-07568 
 
Berlinska filharmonija  HA12-08070 
 
Bersa, Vladoje -- Rakin, Marko  HA12-08068 
 
Bertoša, Slaven  HA12-08435 
 
Beta(p,2) gustoća -- Allee efekt -- Topološka entropija -- Rast stanovništva  HA12-07038 
 
Beta(p,2) gustoća -- Modeli rasta -- Allee efekt -- Rast stanovništva  HA12-07055 
 
Bežične mreže -- Klaster analiza  HA12-07062 
 
Bežične mreže -- Potrošnja energije  HA12-07015 
 
Bibliografije  HA12-07085 
 
Biomasa -- Grijanje  HA12-07784 
 
Biometrija -- Vizualizacija -- Prepoznavanje lica -- Algoritmi  HA12-07047 
 
Bistričić, Valentin  HA12-08067 
 
Blažetin, Stjepan -- Fried, István -- Heka, László -- Lökös, István -- Lukač, Stjepan -- Medve, Zoltán A. -- Virág, Zoltán  HA12-08250 
 
Bodrožić, Ivana  HA12-08238 
 
Bolnička malnutricija -- Jedinica intenzivnog liječenja -- Procjena nutritivnog statusa -- Energetske potrebe  HA12-07728 
 
Boninovo -- Dubrovnik  HA12-08025 
 
Bonnet, Serge  HA12-08137 
 
Borove šume -- Paraziti -- Smolasti rak bora -- Gibberella circinata -- Zdravstveni pregled  HA12-07890 
 
Bosanska književnost 21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA12-08180 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20./21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA12-08182 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st -- Kratke priče  HA12-08181 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-08173 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Poezija  HA12-08175 
 
Bošnjačko pjesništvo  HA12-08179 
 
Bračni ugovori -- Bračna stečevina -- Pravni promet nekretnina -- Vjerovnici -- Oštećenje vjerovnika -- Zaštita povjerenja -- Paulijanska tužba -- Ovrha  HA12-07441 
 
Bratstvo Presvetog Sakramenta  HA12-08059 
 
Brend -- Brendiranje -- Turizam -- Turističke destinacije  HA12-07316 
 
Brend -- Brendiranje države -- Lokalno stanovništvo  HA12-07962 
 
Brod -- Brodica -- Brodogradnja -- Mala brodogradnja -- Velika brodogradnja  HA12-07874 
 
Brod -- Kretanje broda -- Kormilarski uređaj -- Krivulja kretanja -- Promjena brzine -- Rizik nasukanja broda  HA12-07877 
 
Brodarski institut  HA12-07796 
 
Brodarstvo -- Pomorski promet -- Staklenički plinovi  HA12-07943 
 
Brodogradilište -- Nesreće na radu -- Smrtna ozljeda -- Mjere zaštite  HA12-07872 
 
Brodogradilište -- Vitka proizvodnja -- Proizvodna učinkovitost  HA12-07869 
 
Brodogradnja -- Gajeta -- Mali drveni brod -- Gajeta Korčulanka -- Pomorska baština  HA12-07868 
 
Brodogradnja -- Proizvodni procesi -- Strukturna analiza  HA12-07878 
 
Brodska konstrukcija -- Buka -- Analiza širenja buke -- Strukturna buka  HA12-07875 
 
Brodska konstrukcija -- Projektiranje -- Sigurnost brodskih konstrukcija -- Sastavnice broda  HA12-07876 
 
Brodski motori -- Dizelski motor -- Kompjutorska simulacija -- Kogeneracija -- Otpadna toplina  HA12-07783 
 
Brza plovila -- Brodski vijci -- Polje strujanja -- Dinamika fluida -- Morski okoliš  HA12-07873 
 
Brza plovila -- Propelersko vratilo -- Vratilni vod -- Optimizacijski algoritam  HA12-07861 
 
Büchner, Georg -- Berg, Alban -- Gurlitt, Manfred  HA12-08048 
 
Budizam -- Islam -- Kršćanstvo -- Kaznena politika -- Sveti tekst -- Društveni odnosi -- Politički odnosi -- Smrtna kazna -- Zatvor  HA12-07405 
 
Bulcsú, László  HA12-08111 
 
Bunić Luković, Pijerko  HA12-08288 
 
Bunić, Jakov -- Bonus Ragusaeus, Iacobus  HA12-08301 
 
Butirilkolinesteraza -- Kinuklidini -- Esteri  HA12-07569 
 
Bužančić, Radoslav  HA12-08018 
 
Calvino, Italo  HA12-08160 
 
Cauchyjev problem -- Prostori Soboljeva -- Korteweg-de Vriesova jednadžba -- KdV jednadžba  HA12-07539 
 
CD -- Crohnova bolest -- Ulcerozni kolitis -- Sluznica  HA12-07719 
 
Centar izraelskih studija  HA12-07528 
 
Centralna venska krv -- Zasićenje kisikom -- Kirurški bolesnici -- Visokorizični bolesnici  HA12-07745 
 
Cesarić, Dobriša  HA12-08127 
 
Ceste -- Gospodarenje cestama -- Cestovna mreža -- Strategija održivog razvoja -- Zaštita okoliša  HA12-07836 
 
Cestovna infrastruktura -- Autoceste -- Izgradnja autocesta  HA12-07839 
 
Cestovni promet -- Električna vozila -- Javni prijevoz -- Niskopodni minibus  HA12-07940 
 
Cestovni promet -- Električna vozila -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07936 
 
Ciceron -- Cicero, Marucs Tullius -- Terencija -- Terentia  HA12-07533 
 
Cijene -- Fluktuacija cijena -- Stohastičke granice  HA12-07280 
 
Citomegalovirus -- Miševi -- M06 protein -- Histokompatibilnost  HA12-07640 
 
Cjeloživotno učenje -- Sveučilište -- Bolonjski proces -- Obrazovna politika  HA12-07522 
 
Clostridium difficile -- Bakterijske infekcije -- Kolitis -- Jedinica intenzivnog liječenja  HA12-07720 
 
Corvinus, Matthias -- Korvin, Matijaš -- Vitez od Sredne, Ivan -- Vitez Johannes -- Jan Panonije -- Ianus Pannonius  HA12-08405 
 
Crkva sv. Lovre  HA12-08357 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori  HA12-08355 
 
Crkvena glazba  HA12-08058 
 
Crkvena povijest -- Historiografija -- Fašizam -- Komunizam -- Talijanska uprava  HA12-07140 
 
Crkvena povijest -- Nadbiskupi  HA12-07138 
 
Crkvena povijest -- Život i djelo  HA12-07136 
 
Crkveni redovi -- Biografije  HA12-07135 
 
Crkveni redovi -- Život i djelo  HA12-07142 
 
Crkvenoslavenski jezik -- Hrvatskoglagoljski rukopisi -- Grafija -- Fonologija  HA12-08133 
 
Crni bor -- Pinus nigra -- Invazivne vrste -- Bagrem -- Robinia pseudoacacia -- Pošumljavanje  HA12-07669 
 
Czartoryski, Adam Jerzy  HA12-08429 
 
Članstvo u EU -- Euroskepticizam  HA12-07197 
 
Čovjek -- Društvo -- Socijalni sistemi  HA12-07154 
 
Čulić, Hrvoje  HA12-08207 
 
Damaška, Mirjan  HA12-08401 
 
Debord, Guy  HA12-07156 
 
Debussy, Claude  HA12-08041 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Ekonomska efikasnost -- Financijska održivost  HA12-07492 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Insolventnost -- Stečaj  HA12-07487 
 
Deković, Darko  HA12-07933  HA12-07004 
 
Delegacija nadležnosti -- Ordinacija nadležnosti  HA12-07440 
 
Demografija -- Popis stanovništva -- Matice rođenih -- Matice umrlih  HA12-07150 
 
Demografska tranzicija -- Natalitet -- Mortalitet -- Dubrvačka vlastela  HA12-07151 
 
Demografske promjene -- Depopulacija  HA12-07147 
 
Demokracija -- Kontrademokracija -- Politička teorija  HA12-07182 
 
Demokracija -- Politički mit -- Politička zajednica  HA12-07183 
 
Demokracija -- Populizam -- Populistički pokreti -- Liberalna demokracija -- Kriza ideologije  HA12-07186 
 
Derivati inzulina -- Mangan -- Rendgenska difrakcija -- Kemijska struktura  HA12-07593 
 
Derrida, Jacques  HA12-07123 
 
Despot, Zvonimir -- Tadić, Danijel  HA12-07195 
 
Devizni tečaj -- Varijabilnost  HA12-07269 
 
Dewey, John  HA12-07184 
 
Diferencijalne inkluzije -- Fiksne točke -- Problem rubnih uvjeta -- Greenova funkcija  HA12-07546 
 
Diferencijalne inkluzije -- Hilbertovi prostori  HA12-07551 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe -- Rubni uvjeti -- Teorem o fiksnoj točki  HA12-07549 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Oscilacija rješenja -- Asimptotsko ponašanje  HA12-07554 
 
Digitalizacija -- 3D digitalizacija -- Trodimenzionalni optički skener -- Beskontaktno mjerenje  HA12-07049 
 
Digitalizacija -- Arhivsko gradivo -- Knjižnična građa -- Muzejska građa  HA12-07096 
 
Digitalizacija -- Digitalna zbirka  HA12-07098 
 
Digitalizacija -- Knjižnice -- Autorsko pravo  HA12-07086 
 
Digitalizacija -- Kulturna baština  HA12-07088  HA12-07101 
 
Digitalizacija -- Kulturna baština -- Zavičajna zbirka -- Periodika  HA12-07087 
 
Digitalna knjižnica -- Elektroničko učenje -- Elektronički izvori -- Sveučilišna nastava -- Informacijska pismenost  HA12-07090 
 
Digitalna zbirka -- Digitalizacija  HA12-07089 
 
Digitalni tisak -- Dizajn -- Infografika -- Vektorska grafika -- Skalarne vrijednosti -- SVG standard  HA12-07927 
 
Dijabetes -- Glukoza -- Metaboličke bolesti -- Pretilost -- Tjelesna aktivnost  HA12-08094 
 
Dimnjačarstvo  HA12-08007 
 
Dinamika plinova -- Udarni val -- Entropija -- Riemannov problem -- Rankine-Hugoniotova relacija  HA12-07557 
 
Dioklecijanova palača  HA12-08011 
 
Dioničko društvo -- Dioničar -- Imovinska prava dioničara -- Dividenda -- Založni vjerovnici -- Imovinsko pravo  HA12-07477 
 
Dioničko društvo -- Pravo društava -- Skupno zastupanje -- Statut dioničkog društva  HA12-07473 
 
Dipeptidil peptidaza IV -- Spondiloartritis -- Reumatoidni artritis  HA12-07646 
 
Diplomatska zaštita -- Odgovornost države  HA12-07367 
 
Dispozitivne presude -- Presuda -- Priznanje -- Tužbeni zahtjev  HA12-07450 
 
Dišni sustav -- Disanje -- Emocije -- Psiho-fiziološka studija -- Oponašanje -- Akustička analiza  HA12-07130 
 
Dječja književnost -- Feljton -- Antikonformizam -- Junakinje  HA12-08155 
 
Doliner, Goranka  HA12-08051 
 
Dominikanci  HA12-08325  HA12-08391  HA12-07136  HA12-08137  HA12-07135  HA12-07142 
 
Dopunska nastava -- Inverzna matrica -- Sustav linearnih jednadžbi -- Matematičko obrazovanje -- E-učenje  HA12-07007 
 
DPP-4 -- Dipeptidil peptidaza IV -- Molekula CD26 -- Upalne bolesti crijeva  HA12-07650 
 
Dražić, Ivan  HA12-08338 
 
Društvena odgovornost -- Poduzeća -- Ponašanje potrošača  HA12-07500 
 
Društvene mreže -- Visokoškolske ustanove -- Komunikacijska strategija  HA12-07014 
 
Društveni kapital -- Ekonomski kapital -- Kulturni kapital -- Ugled poduzeća -- Modeli upravljanja -- Kvaliteta proizvodnje  HA12-07961 
 
Društveni razvoj -- Ekonomski razvoj -- Demografski čimbenici -- Populacijske skupine -- Migracije  HA12-07230 
 
Društveno djelovanje -- Društveno ponašanje -- Javni prostor -- Sveučilišni kampus  HA12-07165 
 
Društvo inženjera plastičara -- Society of Plastics Engineers, SPE  HA12-07993 
 
Društvo rada -- Društvo znanja -- Simbolički kapital -- Radnici -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Globalizacija  HA12-07511 
 
Društvo rizika -- Mladi -- Rizično ponašanje -- Nasilničko ponašanje -- Devijantno ponašanje -- Nasilje među mladima  HA12-07131 
 
Društvo znanja -- Ekonomija znanja -- Ekonomski razvoj -- Ljudski potencijali  HA12-07210 
 
Društvo znanja -- Turizam -- Resursi za turizam -- Visoko obrazovanje -- Metodologija  HA12-07337 
 
Državni proračun -- Proračunsko računovodstvo -- Fiskalna politika -- Fiskalna odgovornost  HA12-07252 
 
Državni savjet Francuske  HA12-07390 
 
Dvojezičnost -- Višejezičnost -- Funkcionalna mozgovna asimetrija -- Lateralizacija funkcija -- Dihotičko slušanje  HA12-08103 
 
EAP-FAST protokol -- Autentifikacija  HA12-07013 
 
Edyvan, Derek  HA12-07178 
 
Edyvan, Derek -- Rawls, John  HA12-07179 
 
Edyvane, Derek  HA12-07177 
 
EEG -- Elektroencefalografija -- Zaporka -- Lozinka  HA12-07073 
 
Ekonometrija -- Analiza panel podataka -- Industrija -- Konkurentnost  HA12-07204 
 
Ekonomska kriza -- Ekonomski modeli -- Ekonomija znanja -- Regionalna suradnja  HA12-07349 
 
Ekonomska politika -- Ekonomski razvoj -- Balkanizacija  HA12-07207 
 
Ekonomska politika -- Negativna kretanja -- Gospodarski pad -- Industrijska proizvodnja -- Inozemni dug -- Nezaposlenost -- Recesija  HA12-07216 
 
Ekonomske institucije -- Institucionalni nihilizam -- Institucionalni monizam -- Neoliberalizam -- Tranzicija  HA12-07282 
 
Ekonomski fakultet u Zagrebu -- ITHAS -- International Tourism & Hospitality Academy at Sea  HA12-07307 
 
Ekonomski razvoj -- Inovacije -- Edukacijski sustav -- Izobrazba na radnom mjestu  HA12-07228 
 
Ekonomski razvoj -- Konvergencija -- Statističke metode -- Monte Carlo simulacija  HA12-07203 
 
Eksperimentalna arheologija -- Keramika -- Keramičarska peć  HA12-08362 
 
Eksperimentalna arheologija -- Rimska keramika -- Keramičarska peć -- Replika  HA12-08361 
 
Elastičnost supstitucije -- Ekonomski troškovi -- Ekonomske uštede  HA12-07283 
 
Elektrane -- Emisija ugljičnog dioksida  HA12-07760 
 
Električna energija -- Distribucija -- Energetski propisi -- Javni interes  HA12-07789 
 
Električna energija -- Elektrane -- Fosilna goriva -- Emisija ugljičnog dioksida -- Staklenički plinovi -- Klimatske promjene  HA12-07754 
 
Električna energija -- Proizvodnja -- Ugljični dioksid -- Klimatske promjene -- Ekološka svijest  HA12-07771 
 
Električna energija -- Tržište  HA12-07797 
 
Električna energija -- Tržište -- Cijene -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07802 
 
Elektroakustička glazba -- Stereofonija -- Spacijalizacija  HA12-08074 
 
Elektrocikličke reakcije -- Fotokemija -- Protoniranje -- Tiofeni  HA12-07600 
 
Elektroenergetski sustav -- Prijenos električne energije -- Transformatori -- Dalekovodi  HA12-07803  HA12-07804 
 
Elektroenergetski sustavi -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07791 
 
Elektroforeza -- Spektrometrija masa -- Fenoli -- Proteomika  HA12-07587 
 
Elektrokardiografija -- EKG -- Rječnici  HA12-07065 
 
Elektroliza vode -- Električna energija  HA12-07788 
 
Elektroničke komunikacije -- Autorska prava -- Povreda autorskog prava -- Pravna informatika  HA12-07438 
 
Elektroničke komunikacije -- Internet -- Širokopojasni pristup -- Pravna informatika  HA12-07079 
 
Elektroničke komunikacije -- Upravno pravo -- Zajedničko tržište -- Pravna regulativa  HA12-07341 
 
Ellington, Duke -- McLuhan, Marshall  HA12-08043 
 
Endokarditis -- Infektivni endokarditis -- Enterococcus faecalis -- Zlatni stafilokok -- Metcilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) -- Jedinica intenzivnog liječenja  HA12-07718 
 
Energetika  HA12-07761  HA12-07778  HA12-07757 
 
Energetika -- Biomasa -- Šumska biomasa -- Ekološki aspekti -- Ugljikov dioksid -- Izgaranje  HA12-07756 
 
Energetika -- Elektrane -- Bioelektrane -- Toplane -- Šumska biomasa  HA12-07753 
 
Energetika -- Električna energija -- Proizvodnja -- Troškovi  HA12-07773 
 
Energetika -- Energetska učinkovitost -- Fosilna goriva -- Obnovljivi izvori energije -- Klimatske promjene -- Prodaja energije  HA12-07776  HA12-07777 
 
Energetika -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07764 
 
Energetika -- Staklenički plinovi  HA12-07762 
 
Energetska infrastruktura -- Investicije  HA12-07763 
 
Energetski pregled -- Energetska certifikacija -- Zgrade  HA12-07838 
 
Energetski pregled -- Energetska certifikacija -- Zgrade -- Cijene  HA12-07833 
 
Engleska književnost  HA12-08142 
 
Enteralna prehrana -- Mehanička ventilacija -- Klinička prehrana -- Sepsa -- Pacijenti sa sepsom  HA12-07721 
 
Enzensberger, Hans Magnus  HA12-07117 
 
Enzimska kataliza -- Metalopeptidaza -- Kvasac -- Saccharomyces cerevisiae  HA12-07618 
 
Epigrafija -- Epigrafski spomenici -- Konzularna datacija  HA12-08433 
 
Epigrafija -- Rimski natpisi -- Istočnjački kultovi  HA12-08425 
 
Epika -- Neolatinska epika -- Hrvatski latinisti  HA12-08301 
 
Epoksidna smola -- Nanokompoziti -- Slojeviti dvostruki hidroksidi -- Toplinska svojstva  HA12-08005 
 
E-poslovanje  HA12-07072 
 
ERP sustav -- Poslovni sustav -- Računalni program -- Baze podataka -- Web aplikacije -- Mrežne aplikacije  HA12-07034 
 
ERP sustav -- Računalni program -- Poslovni sustav -- Poslovna inteligencija -- Rudarenje podataka  HA12-07054 
 
Etnomuzikologija -- Nacionalizam -- Kozmopolitizam -- Tradicijska glazba  HA12-08050 
 
Etnomuzikologija -- Sociologija glazbe -- Postkolonijalizam -- Globalizam  HA12-08063 
 
E-učenje -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- ICT -- Visoko obrazovanje  HA12-07031 
 
E-učenje -- Osnovna škola -- Strateško planiranje  HA12-07060 
 
Europska unija  HA12-07196  HA12-07347  HA12-07385  HA12-07761  HA12-07233  HA12-07207  HA12-07352  HA12-07284  HA12-07764  HA12-07762  HA12-07217  HA12-07768  HA12-07340  HA12-07099  HA12-07208  HA12-07398  HA12-07381  HA12-07464  HA12-07379  HA12-07420  HA12-07427  HA12-07373  HA12-07486  HA12-07341  HA12-07445  HA12-07117  HA12-07391  HA12-07384  HA12-07493  HA12-07198  HA12-07202 
 
Europska Unija  HA12-07197 
 
Europska unija -- Europski sud pravde (Luxembourg) -- Državni savjet Francuske  HA12-07400 
 
Europski institut za telekomunikacijske norme  HA12-07383 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA12-07430 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) -- Državni savjet Francuske  HA12-07380 
 
Europsko pravo -- Europsko međunarodno deliktno pravo -- Kartelno pravo -- Slobodno tržište -- Tržišno natjecanje  HA12-07420 
 
Europsko pravo -- Sportsko pravo  HA12-08091 
 
Europsko pravo -- Tržišno natjecanje -- Mjerodavno tržište -- Potrošač  HA12-07486 
 
Europsko pravo -- Tržište osiguranja -- Poslovni nastan -- Sloboda pružanja usluga osiguranja -- Sudska praksa  HA12-07373 
 
Europsko pravo -- Upravni postupak -- Pravila -- Normiranje  HA12-07398 
 
Evanđelja -- Prijevodi na hrvatski jezik -- Hrvatski jezik -- Vrste riječi  HA12-08132 
 
Faktoring -- Financijske usluge -- Kratkoročno financiranje  HA12-07344 
 
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)  HA12-07111  HA12-07106 
 
Fakultetska knjižnica -- Neuronske mreže -- Studenti -- Klasifikacija studenata -- Višeslojni perceptron -- Analiza osjetljivosti  HA12-07094 
 
Farmakogenetika -- Polimorfizam gena -- Metabolizam lijeka -- Metabolički enzimi -- Metabolizatori -- Štetni učinci lijeka  HA12-07651 
 
Fiducija -- Fiducijarna cesija -- Prijenos prava -- Financijsko osiguranje -- Upisnik  HA12-07451 
 
Filmologija -- Kinematografija -- Filmska poetika -- Apstraktni diskurs  HA12-08082 
 
Filmska glazba -- Američka kinematografija  HA12-08052 
 
Filmski festivali -- Hrvatska kinematografija  HA12-08081  HA12-08080 
 
Filozofija -- Politika -- Zajednica -- Identitet  HA12-07121 
 
Filozofija -- Profano -- Politika -- Sekularizacija -- Mesijanizam  HA12-07122 
 
Financijska kriza -- Gospodarska kriza -- Banke -- Bankarsko poslovanje -- Profit  HA12-07267 
 
Financijska kriza -- Zemlje u razvoju -- Kapital -- Inozemni krediti -- Izravna strana ulaganja  HA12-07342 
 
Financijska supervizija -- Središnja banka -- Financijska stabilnost -- Tranzicija  HA12-07251 
 
Financijski izvještaji -- Financijski pokazatelji -- Mala i srednja poduzeća  HA12-07948 
 
Financijski izvještaji -- Međunarodni računovodstveni standardi -- Vrednovanje imovine -- Porez na dobit  HA12-07954 
 
Financijski izvještaji -- Međunarodni standardi -- Nacionalni standardi -- Globalizacija  HA12-07958 
 
Financijski izvještaji -- Revizija -- Prijevare  HA12-07951 
 
Financijski sustav -- Bankarski sustav -- Bankarstvo -- Kamate -- Kamatna stopa  HA12-07255 
 
Financijsko izvještavanje -- Međunarodni standardi -- Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI)  HA12-07946 
 
Flora -- Šumska staništa  HA12-07882 
 
Floristička analiza -- Travnjaci -- Mediteranska vegetacija  HA12-07660 
 
Fluoridi -- Grafen -- Disperzija -- Tanki filmovi  HA12-07595 
 
Fombrun, Charles  HA12-07961 
 
Forfaiting -- Međunarodna trgovina -- Potraživanja izvoznika -- Inozemna potraživanja -- Naplata inozemnih potraživanja  HA12-07424 
 
Fosilna goriva -- Biomasa -- Biogorivo -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07779 
 
Fosilna goriva -- Nafta i plin -- Rezerve  HA12-07999 
 
Fotografije -- Izložbe  HA12-08035 
 
Fotografska izložba Od Bospora do Jadrana: francuski fotografi otkrivaju spomenike Balkana, 1878.-1914.  HA12-08035 
 
Fotokemijsko onečišćenje -- Pokazatelji onečišćenja -- Ozon  HA12-07537 
 
Fotoliza -- Tioacetazon -- Benzofenon  HA12-07601 
 
Fotonaponski sustavi  HA12-07775 
 
Fotonaponski sustavi -- Instalateri -- Obuka -- Certificiranje  HA12-07769 
 
Franceschi, Giovanni  HA12-08343 
 
Francuska književnost 19. st. -- Poezija  HA12-08166 
 
Francuska književnost 20. st -- Proza  HA12-08156 
 
Francuska književnost 20. st.  HA12-08167 
 
Francuska književnost 20. st. -- Proza -- Pripovijetke  HA12-08138 
 
Franjevački samostan u Tolisi -- Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku  HA12-07100 
 
Frazeologija -- Dijalekti -- Čakavski govor  HA12-08129 
 
Frazeologija -- Rječnik  HA12-08123 
 
Frekvencijska analiza -- Hrvatski jezik -- Pretraživači -- Google pretraživač  HA12-07077 
 
Gaettini, Giovanni Leonardo  HA12-08022 
 
Gajeta falkuša -- Uzli -- Gropi -- Pomorska baština  HA12-07871 
 
Gasset, José y Ortega -- Debussy, Claude  HA12-08042 
 
Genetika -- Downov sindrom -- Trisomija 21  HA12-07692 
 
Genetski algoritmi -- Optimizacija  HA12-07037 
 
Geologija -- Povijesni razvoj  HA12-07624 
 
Geotermalna energija -- Geotermalna voda -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07759 
 
Gesualdo, Carlo di Venosa -- Corelli, Arcangelo -- Gretry, Andre Ernest Modeste -- Wagner, Richard -- Verdi, Giuseppe -- Britten, Benjamin  HA12-08392 
 
Gibanje broda -- Pomorstvenost broda -- Nepravilni valovi  HA12-07866 
 
Ginekologija -- Opstetricija -- Porodništvo -- Liječnici -- Životopis -- Bibliografija  HA12-07750 
 
Glagoli -- Infinitiv -- Sintaktika  HA12-08297 
 
Glagoljaško pjevanje -- Božićni napjevi -- Izvedba -- Interpretacije  HA12-08068 
 
Glagoljaštvo  HA12-07004 
 
Glagoljaštvo -- Glagoljica -- Glagoljske tiskare  HA12-08407 
 
Glagoljaštvo -- Glagoljske tiskare  HA12-07933 
 
Glavna činidba -- Novacija -- Obnova  HA12-07437 
 
Glazba -- Barok -- Glazbeni oblici -- Simbolika brojeva  HA12-08037 
 
Glazba -- Barok -- Kanoni -- Glazbena analiza  HA12-08054 
 
Glazba -- Barok -- Korali -- Bachovi korali -- Crkveni napjevi -- Glazbena analiza  HA12-08057 
 
Glazba -- Glagoljaško pjevanje  HA12-08051 
 
Glazba -- Glazbeno značenje -- Opera  HA12-08061 
 
Glazba -- Intelektualno vlasništvo -- Autorska prava  HA12-08047 
 
Glazba -- Jazz -- Estetički realizam  HA12-08043 
 
Glazba -- Opera  HA12-08072 
 
Glazba -- Propaganda -- Ideologija  HA12-08036 
 
Glazba -- Publika -- Emocije -- Komunikacija -- Drugi svjetski rat  HA12-08070 
 
Glazba -- Religija -- Modernizam -- Postmodernizam -- Estetika  HA12-08073 
 
Glazba -- Židovsko pitanje -- Antisemitizam -- Rasizam  HA12-08056 
 
Glazbena estetika -- Modernizam -- Dehumanizacija  HA12-08042 
 
Glazbena historiografija -- Periodizacija  HA12-08077 
 
Glazbena interpretacija -- Improvizacije -- Ciganska glazba  HA12-08049 
 
Glazbene adaptacije -- Drama -- Opera  HA12-08048 
 
Glazbeni stilovi -- Glazbeni jezik  HA12-08041 
 
Gligorov, Kiro  HA12-07172 
 
Globalizacija -- Imperijalizam -- Vojni sukobi -- Ilirska plemena -- Dalmatinsko - panonski Iliri -- Batonski rat -- Batonov ustanak  HA12-08408 
 
Globalizacija -- Neživotno osiguranje -- Tržište osiguranja -- Inozemna ulaganja  HA12-07502 
 
Gljive -- Russulaceae  HA12-07672 
 
Gljive -- Tartufi -- Tuber donnagotto  HA12-07673 
 
Gnojidba -- Sadnice -- Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Obična smreka -- Picea abies L./Karst. -- Crni bor -- Pinus nigra Arn.  HA12-07891 
 
Goff, John  HA12-07989  HA12-07988 
 
Gospdarski rast -- Prihodovni uvjeti razmjene -- Volatilnost  HA12-07281 
 
Gospodarska kriza -- Finacijska kriza -- Nekretnine -- Prekomjerna potrošnja  HA12-07432 
 
Gospodarska kriza -- Marketinške strategije -- Uspješnost poduzeća  HA12-07348 
 
Gospodarska vozila -- Motorna vozila -- Zaštita okoliša -- Emisija ugljičnog dioksida -- Porezi  HA12-07942 
 
Gospodarski pad -- Bruto domaći proizvod -- Inflacija -- Inozemni dug -- Nezaposlenost -- Državni proračun  HA12-07263 
 
Gospodarski pad -- Recesija -- Nezaposlenost -- Financije  HA12-07253 
 
Gospodarski rast -- Ekonomski pokazatelji -- Efekt uvjeta razmjene -- Realni dohodak -- Međunarodna ekonomija  HA12-07338 
 
Gospodarski razvoj  HA12-07284 
 
Gospodarstvo -- Gospodarski razvoj -- Razvojni projekti -- Europski fondovi -- Modeli mjerenja  HA12-07347 
 
Gospodarstvo -- Povijest  HA12-07290 
 
GPR sustav -- Kolnici -- Kolnička konstrukcija -- Dubinsko snimanje  HA12-07837 
 
Gračanin, Hrvoje  HA12-08410 
 
Graditeljska baština -- Klasicizam  HA12-08029 
 
Gradovi -- Osnivanje gradova -- Povijest  HA12-08427 
 
Gradovi -- Regionalni razvoj -- Lokalni ekonomski razvoj  HA12-07235 
 
Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac  HA12-07087 
 
Gradska plinara Zagreb  HA12-07809 
 
Gradski muzej Karlovac  HA12-07312 
 
Gradski život -- Kvaliteta života -- Evaluacija kvalitete -- Susjedstvo  HA12-07157 
 
Građansko pravo -- Trgovačko pravo -- Sudske odluke -- Strane sudske odluke  HA12-07379 
 
Građansko pravo -- Vlasništvo -- Privatno vlasništvo -- Javno vlasništvo  HA12-07425 
 
Gramatika -- Morfonologija -- Kajkavski dijalekt -- Nepostojano e  HA12-08122 
 
Gravitacija -- Gravitacijsko polje -- Gravimetrijska istraživanja -- Seizmička mjerenja -- Nafta i plin  HA12-07620 
 
Grčka književnost 20. st. -- Proza  HA12-08170 
 
Grčka književnost 20. st. -- Proza -- Kratke priče  HA12-08172 
 
Grčka mitologija -- Tragedije  HA12-08171 
 
Grčki jezik -- Helenistički grčki -- Morfologija -- Fonologija -- Sintaksa  HA12-08109 
 
Grgec, Petar  HA12-08135 
 
Grijanje -- Onečišćenje zraka -- Dimni plinovi -- Mjerenja  HA12-07765 
 
Grijanje -- Plin -- Oprema za grijanje -- Tržište  HA12-07751 
 
Grijanje -- Sustav grijanja -- Dizalica topline  HA12-07782 
 
Grobnice -- Umjetnička djela -- Realizam -- Simbolizam  HA12-08025 
 
Gross, Mirjana  HA12-08440 
 
Gutenbergov muzej u Mainzu  HA12-07931 
 
Hagiografija -- Historiografija -- Kulturna povijest -- Hagiotoponimija -- Sveci -- Marijanska svetišta  HA12-08402 
 
Hećimović, Branko  HA12-08339 
 
Helfert, Vladimír  HA12-08061 
 
Helmholtz, Hermann  HA12-08063 
 
Hematit -- Maleinska kiselina -- Fumarna kiselina -- Adsorpcija  HA12-07582 
 
Hemofagocitni sindrom -- Sepsa -- Herpes simplex virus  HA12-07724 
 
Hemoglobin -- Kemijska struktura  HA12-07580 
 
HEP d.d. -- Europska unija  HA12-07789 
 
Heparinom inducirana trombocitopenija (HIT) -- HIT-IgG -- Tromboza -- Heparin -- Niskomolekularni heparin -- Izravni inhibitori trombina  HA12-07725 
 
Herceg, Ivan  HA12-08320 
 
Hibridni automobil -- CNG automobil -- Emisija ispušnih plinova -- Numerički model  HA12-07864 
 
Hidroenergija -- Hidroelektrane -- Vodna snaga  HA12-07792 
 
Hidrotehnički objekti -- Hidroelektrane -- Zaštita okoliša  HA12-07844 
 
Hidrotehnički objekti -- Zaštita okoliša  HA12-07843 
 
Hiperhomocisteinemija -- Hiperglikemija -- Inzulin  HA12-07733 
 
Hiperkonkurentnost -- Poslovanje -- Organizacijska fleksibilnost -- Teorija otvorenih sustava -- Globalizacija  HA12-07917 
 
Hipovolemički šok -- Trauma -- Hipertonično-hiperonkotska otopina -- Izvanbolnički uvjeti  HA12-07746 
 
Historiografija -- Egzodus -- Fojbe -- Iredentizam -- Fašizam -- Drugi svjetski rat  HA12-07192 
 
Historiografija -- Iseljavanje Talijana -- Egzodus -- Fojbe -- Drugi svjetski rat  HA12-07191 
 
Historiografija -- Pisani izvori  HA12-08403 
 
Hitna medicina -- Intenzivna medicina -- Ultrazvuk -- Ultrazvučna dijagnostika  HA12-07723 
 
HIV pozitivni pacijenti -- HIV pozitivni ovisnici -- Opijatska ovisnost -- Ovisnost o drogama -- Ovisnici -- Antivirusna terapija -- Buprenorfin -- Opioidna zamjenska terapija  HA12-07709 
 
Hlađenje -- Klimatizacija -- Rashladni uređaji  HA12-07853 
 
Hlađenje -- Numerička simulacija  HA12-07848 
 
Hlađenje -- Rashladni sustavi  HA12-07852 
 
Hopfova bifurkacija -- Globalna stabilnost  HA12-07028 
 
Hoteli -- Hotelijerstvo -- Hotelska industrija -- Produktivnost -- ISO 9001:2008  HA12-07303 
 
Hoteli -- Hotelski sadržaji -- Zdravstveno-rekreacijski centri -- Higijenski standardi -- Zdravstvena sigurnost  HA12-07317 
 
Hotelijerstvo -- Hotelska industrija -- Poslovno odlučivanje -- Analiza financijskih izvještaja -- Financijski pokazatelji -- USALI metodologija -- Standardni sustav praćenja hotelskog poslovanja i izvještavanja  HA12-07914 
 
Hotelijerstvo -- Hotelski zaposlenici -- Radna učinkovitost  HA12-07916 
 
Hotelijerstvo -- Ugostiteljstvo -- Zdrava hrana -- Nutricionizam  HA12-07328 
 
Hotelijerstvo -- Zapošljavanje  HA12-07915 
 
Hrast -- Quercus -- Morfologija lista -- Trihomi  HA12-07661 
 
Hrast crnika -- Vazdazelene šume -- Šumske zajednice -- Floristički sastav  HA12-07881 
 
Hrvataska književnost 21. st.  HA12-08344 
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)  HA12-07079 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti -- HAZU  HA12-07098 
 
Hrvatska dječja književnost -- Animalistika -- Književna kritika  HA12-08283 
 
Hrvatska drama -- Književna kritika -- Triptih  HA12-08227 
 
Hrvatska drama 21. st.  HA12-08316 
 
Hrvatska energetska regulatorna agencija  HA12-07778 
 
Hrvatska historiografija -- Sveci zaštitnici -- Kultovi -- Hagiografija  HA12-08399 
 
Hrvatska književnost  HA12-08266 
 
Hrvatska književnost -- Dnevnički zapisi  HA12-08325 
 
Hrvatska književnost -- Drama -- Komparativna analiza  HA12-08205 
 
Hrvatska književnost -- Klasicizam -- Prosvjetiteljstvo -- Romantizam -- Ilirizam  HA12-08288 
 
Hrvatska književnost -- Književni prostor  HA12-08317 
 
Hrvatska književnost -- Talijanska književnost  HA12-08327 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Književni prilozi  HA12-08252 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Publicisti -- Biografski zapisi -- Književna kritika  HA12-08343 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književna kritika  HA12-08215 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Književna kritika  HA12-08293 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika  HA12-08340  HA12-08329  HA12-08305  HA12-08330  HA12-08333  HA12-08314  HA12-08300  HA12-08256  HA12-08353  HA12-08245  HA12-08346  HA12-08257 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Antologije  HA12-08280 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Književni opus  HA12-08251 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Makaronski soneti  HA12-08326 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Mediteranizam  HA12-08331 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Sinjska alka  HA12-08332 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Sonet  HA12-08321 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Prevoditelji  HA12-08259 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Prevođenje  HA12-08246 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA12-08253 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Književna kritika  HA12-08260  HA12-08258 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Putopisi  HA12-08335 
 
Hrvatska povijest  HA12-08424 
 
Hrvatska povijest -- Mleci -- Osmanska vladavina  HA12-08417 
 
Hrvatska povijest -- Pomoćne povijesne znanosti -- Hrvatsko srednjovjekovlje -- Životopis  HA12-08430 
 
Hrvatska povijest -- Suvremena historiografija  HA12-08440 
 
Hrvatska povijest 19. st. -- Apsolutizam  HA12-08422 
 
Hrvatska poza 21. st.  HA12-08262 
 
Hrvatska proza 19./20. st. -- Spomenari  HA12-08322 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA12-08237 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Pripovijetke  HA12-08352 
 
Hrvatska proza 20./21. st -- Kratka priča  HA12-08274 
 
Hrvatska proza 20./21. st -- Kratke priče  HA12-08308 
 
Hrvatska proza 20./21. st.  HA12-08239 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Kratke priče  HA12-08304  HA12-08249 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Logoraška književnost -- Autobiografski zapisi -- Povijest  HA12-08236 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Pripovijetke  HA12-08337  HA12-08319  HA12-08323  HA12-08243  HA12-08307 
 
Hrvatska proza 21. st  HA12-08328 
 
Hrvatska proza 21. st -- Pripovijetke  HA12-08269  HA12-08342 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA12-08211  HA12-08284  HA12-08207  HA12-08345  HA12-08277  HA12-08339  HA12-08212  HA12-08208  HA12-08254  HA12-08234  HA12-08289  HA12-08350  HA12-08334  HA12-08264  HA12-08263  HA12-08306  HA12-08217  HA12-08320  HA12-08233  HA12-08213  HA12-08214 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče  HA12-08281  HA12-08341  HA12-08267  HA12-08220  HA12-08221  HA12-08315  HA12-08278  HA12-08235  HA12-08216  HA12-08184 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Pripovijetke  HA12-08311  HA12-08242  HA12-08223 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Tijelo  HA12-08296 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Znanstvena fantastika -- Romani  HA12-08302 
 
Hrvatske autoceste d.o.o.  HA12-07835 
 
Hrvatski jezik -- Fonetika -- Fonologija -- Naglasci  HA12-08111 
 
Hrvatski jezik -- Imenice -- Zdravlje -- Zdravstvo  HA12-08134 
 
Hrvatski jezik -- Jezikoslovlje  HA12-08130 
 
Hrvatski jezik -- Matematika -- Disleksija -- Jezično razumijevanje -- Učenici -- Osnovna škola  HA12-07519 
 
Hrvatski jezik -- Naglasci -- Dijkalekti  HA12-08120 
 
Hrvatski jezik -- Naziv jezika -- Političko gledište  HA12-08125 
 
Hrvatski jezik -- Prijevodi na hrvatski jezik -- Fonologija -- Morfologija -- Imenice  HA12-08113 
 
Hrvatski jezik 21. st. -- Jezične vrijednosti -- Jezična pitanja  HA12-08131 
 
Hrvatski pravnici -- Bibliografija  HA12-07364  HA12-07363 
 
Hrvatski pravnici -- Životopis  HA12-08394  HA12-08395  HA12-08401 
 
Hrvatski standardni jezik -- Jezična politika -- Povijesni pregled  HA12-08112 
 
Hrvatsko iseljeništvo  HA12-07149 
 
Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima  HA12-07116 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st.  HA12-08189  HA12-08265 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Književna kritika  HA12-08349 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA12-08197  HA12-08347  HA12-08204  HA12-08198  HA12-08210  HA12-08248  HA12-08275  HA12-08203  HA12-08324  HA12-08313  HA12-08218 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Haiku  HA12-08240  HA12-08286 
 
Hrvatsko pjesništvo 21 .st.  HA12-08202 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st -- Haiku  HA12-08229 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA12-08282  HA12-08294  HA12-08219  HA12-08273  HA12-08268  HA12-08285  HA12-08238  HA12-08199  HA12-08299  HA12-08247  HA12-08226  HA12-08298  HA12-08230  HA12-08206  HA12-08224  HA12-08209  HA12-08193  HA12-08351  HA12-08310  HA12-08309  HA12-08200  HA12-08192  HA12-08187  HA12-08290  HA12-08241  HA12-08295  HA12-08222  HA12-08276  HA12-08231  HA12-08190  HA12-08312  HA12-08188  HA12-08195  HA12-08287  HA12-08191  HA12-08185  HA12-08291  HA12-08303  HA12-08279  HA12-08186  HA12-08194  HA12-08225  HA12-08272  HA12-08292 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Čakavština  HA12-08348 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Epsko pjesništvo  HA12-08201  HA12-08336 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Haiku  HA12-08318  HA12-08261 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kolaborativno pjesništvo -- Renga  HA12-08244 
 
Hrvatsko pravo -- Prorogacija -- Mjesna nadležnost  HA12-07452 
 
Hrvatskoglagoljska književnost  HA12-08271 
 
Hrvatskoglagoljska književnost -- Naknadni zapisi -- Paleografija  HA12-08270 
 
Ifigenija  HA12-08171 
 
IFLA -- International Federation of Library Associations  HA12-07105 
 
Ihtiofauna  HA12-07689 
 
Ihtiofauna -- Endemi -- Bioraznolikost -- Zaštita prirode  HA12-07678 
 
Ihtiofauna -- Ribe -- Peš -- Cottus gobio -- Rasprostranjenost  HA12-07907 
 
Imidž turističke destinacije -- Informacijsko-komunikacijski čimbenici -- Demografski čimbenici -- Motivacijski čimbenici  HA12-07334 
 
Imovina -- Vlasništvo -- Dužnik -- Vjerovnik -- Odgovornost dužnika  HA12-07428 
 
Imunosupresija -- Imunosupresivi -- Transplantacija organa -- Transplantacijska medicina -- Intenzivna skrb -- Mikrofenolna kiselina -- Terapijsko praćenje  HA12-07712 
 
INA-Naftaplin  HA12-07810 
 
Individualna psihologija -- Socijalna psihologija -- Kognitivna psihologija -- Identiet -- Kulturni identitet  HA12-07129 
 
Industrija -- Poduzetništvo -- Upravljačko računovodstvo -- Planiranje resursa poduzeća  HA12-07963 
 
Industrijska organizacija -- Monopol -- Ljudski kapital -- Inovacije -- Potrošni resursi  HA12-07921 
 
Industrijska proizvodnja -- Produktivnost -- Cjenovna efikasnost -- Industrijski menadžment  HA12-07922 
 
Inflacija -- Cijena nafte  HA12-07285 
 
Inflacija -- Potrošači -- Dinamike inflacije -- Predviđanja  HA12-07248 
 
Informacijska pismenost -- Studenti medicine -- Nastavni program  HA12-07093 
 
Informacijska sigurnost -- Teorija neutralizacije  HA12-07011 
 
Informacijske tehnologije -- Zdravstvo -- Menadžment  HA12-07045 
 
Informacijski sustavi -- Integracija -- Strategija  HA12-07069 
 
Informacijski sustavi -- Kriza identiteta -- Paradigma -- Znanost  HA12-07039 
 
Informacijsko društvo -- Informacijska sigurnost -- Osobni podaci -- Pravo na privatnost -- Pravo na pristup informacijama  HA12-07399 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Obrazovanje -- E-učenje -- E-vještine -- Digitalne vještine -- Interaktivno učenje -- Multimedija  HA12-07067 
 
Informatičko društvo -- Komunikacija -- Digitalna podjela -- Društvena nejednakost -- Društvena participacija -- Internet  HA12-07155 
 
Inkluzija -- Inkluzivno obrazovanje -- Učenici s posebnim potrebama -- Nastavnici  HA12-07510 
 
Inovacije -- Inovacijska košnica -- Poslovni inkubator -- Poduzetništvo  HA12-07211 
 
Inozemna izravna ulaganja  HA12-07205 
 
Inozemna izravna ulaganja -- Investicije  HA12-07360 
 
Inozemna izravna ulaganja -- Međunarodna ulaganja -- Zajednička ulaganja -- Internacionalizacija poslovanja  HA12-07346 
 
Inozemni dug -- Vanjski dug -- Održivost vanjskog duga  HA12-07354 
 
Inozemni dug -- VAR model -- Grangerov test uzročnosti  HA12-07249 
 
Integrirani knjižnični sustav -- Implementacija -- Knjižnični katalog  HA12-07111 
 
Interdisciplinarno znanje -- Javni sektor -- Privatni sektor -- Znanstveno-istraživački sektor -- Suradnja  HA12-07220 
 
Interdisciplinarnost -- Muzikologija -- Fuzzy logika  HA12-08064 
 
Intermodalni promet -- Prometnice -- Prometni koridori -- Željeznica -- Autoceste -- Terminali -- Plovni putovi -- Luke  HA12-07937 
 
Internacionalizirani kazneni sudovi -- Međunarodni kazneni sudovi -- Hibridni kazneni sudovi -- Ad hoc sudovi  HA12-07372 
 
Internet -- Učenje -- Studenti politehnike -- Menadžment znanja  HA12-07044 
 
Intraindustrijska trgovina -- Migracijski tokovi  HA12-07345 
 
Injekcijsko prešanje -- Guma -- Plastika -- Otpresak -- Plastificiranje  HA12-07989  HA12-07988 
 
Iskamski ekonomski sustav -- Islamsko bankarstvo -- Konvencionalno bankarstvo -- Kamate -- Financijski instrumenti  HA12-07257 
 
Islam -- Islamski ekonomski sustav -- Konvencionalna ekonomija -- Kamate  HA12-07256 
 
Isusovci -- Klasična gimnazija u Zagrebu  HA12-07514 
 
IT upravljanje -- IT revizija -- Menadžment rizika  HA12-07024 
 
Ivšić, Stjepan  HA12-08130 
 
Izborni sustavi -- Relativna većina -- Alternativno glasovanje -- Referendum  HA12-07412 
 
Izložbe -- Prehrana -- Prehrambene navike -- Kultura prehrane -- Jelovnici  HA12-07913 
 
Izvoz -- Konkurentnost -- Specijalizacija -- Konstantni tržišni udjeli  HA12-07340 
 
Izvršenje presuda -- Nadzorni sustavi  HA12-07430 
 
Jasen -- Obični jasen -- Poljski jasen -- Zdravstveno stanje -- Paraziti -- Gljive -- Chalara fraxinea  HA12-07889 
 
Jasen -- Štetnici -- Jasenova pipa -- Stereonychus fraxini -- Entomopatogene gljive -- Beauveria bassiana -- Biološka kontrola  HA12-07885 
 
Javna uprava -- Europsko upravno pravo  HA12-07493 
 
Javna uprava -- Reforme javne uprave  HA12-07494 
 
Javna uprava -- Upravna znanost  HA12-07389 
 
Javne politike -- Obrazovna politika -- Demokratski eksperimentalizam  HA12-07184 
 
Javne službe -- Javna uprava -- Pravna regulativa -- Financiranje  HA12-07491 
 
Javni biciklistički servis -- Rudarenje podataka -- Modeli prometa  HA12-07017 
 
Javni sektor -- Upravljanje troškovima -- Upravljačko računovodstvo -- Planiranje -- Kontrola troškova  HA12-07947 
 
Javno zdravstvo -- Zdravstvene organizacije -- Regionalni sustav zdravstva  HA12-07924 
 
Javor -- Paraziti -- Gljive -- Rak javorove kore -- Nadzor  HA12-07888 
 
Jelačić, Josip  HA12-08422 
 
Jernej, Josip  HA12-08108 
 
Jezik -- Jezična obilježja -- Mrežni forumi -- Mrežna komunikacija  HA12-08116 
 
Jezikoslovlje  HA12-08102 
 
Jezikoslovlje -- Prijevodi na hrvatski jezik -- Imenice -- Padeži  HA12-08114 
 
Jezikoslovlje -- Tvorba riječi -- Tvorenice  HA12-08121 
 
Jugoslavenska književnost  HA12-08176 
 
Kaliksareni -- Kationi -- Alkalijski metali -- Lantanidi -- Masena spektrometrija  HA12-07585 
 
Kaliksareni -- Kationi -- Solvatacija -- UV-Vis spektrometrija  HA12-07574 
 
Kamate -- Kupoprodajni ugovor -- Ugovorni statut -- Ugovorna valuta -- Lex fori  HA12-07488 
 
Kapilarna elektrokromatografija -- Alfa hidroksi kiseline  HA12-07570 
 
Kapital -- Inozemni kapital -- Volatilnost -- Posttranzicijske zemlje  HA12-07264 
 
Kapitalizam -- Slobodno tržište -- Financijalizacija  HA12-07250 
 
Kapitalna kontrola -- Kapitalni tokovi -- Financijska kriza -- Dužnička kriza -- Eurozona  HA12-07356 
 
Kaplan, Josip  HA12-08071 
 
Kardinalnost -- Dualnost -- Delaunayevo popločavanje -- Popločavanje ravnine  HA12-07542 
 
Kardiokirurgija -- Kardiopulmonalni poremećaji -- Kardiopulmonalno premoštenje -- Perkutana traheotomija -- Neinvazivna ventilacija  HA12-07741 
 
Kardiomiopatija -- Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Kardiovaskularni rizik -- Tjelesna aktivnost -- Sportaši -- Nagla kardijalna smrt  HA12-07726 
 
Kardiopulmonalna reanimacija -- Srčani zastoj -- Povijest znanosti -- Povijest medicine  HA12-08409 
 
Katalizator -- Benzil -- Imidazol  HA12-07590 
 
Katolicizam -- Klerikalizam -- Teologija  HA12-08157 
 
Katunarić, Vjeran  HA12-07170 
 
Kazališna umjetnost -- Kostimografija  HA12-08083 
 
Kazneno djelo -- Neopravdana osuda -- Neutemeljeno uhićenje -- Naknada štete  HA12-07447 
 
Kazneno pravo -- Kazneni pravni sustav -- Studenti prava -- Stavovi studenata  HA12-07417 
 
Kazneno pravo -- Uzročnost -- Teorije uzročnosti  HA12-07415 
 
Kazneno procesno pravo -- Kazneno djelo -- Kazneni postupak -- Uvjetna odgoda  HA12-07419 
 
Kazneno zakonodavstvo -- Kazneni postupak -- Istražne radnje -- Zakoniti dokazi -- Pretraživanje doma -- Ljudska prava  HA12-07414 
 
Kiparstvo -- Neoklasicizam -- Antička tradicija -- Vaze  HA12-08032 
 
Kiš, Danilo  HA12-08176 
 
Klarić, Petar  HA12-08395  HA12-07363 
 
Klasicizam -- Periodizacija -- Hrvatska književnost -- Arhitektura -- Likovna umjetnost -- Republikanizam  HA12-08228 
 
Klasicizam -- Religiozna poezija -- Dubrovačka književnost -- Barok  HA12-08338 
 
Klasicizam -- Slikarstvo -- Graditeljstvo -- Odijevanje -- Svakodnevni život  HA12-08013 
 
Klasifikacija -- UDK oznake -- Fizika  HA12-07108 
 
Klaster analiza -- Rudarenje podataka -- Slučajne varijable  HA12-07040 
 
Klein-Gordonova jednadžba -- Varijacijski račun  HA12-07561 
 
Klimatizacija -- Brodovi  HA12-07847 
 
Klimatizacija -- Energetska učinkovitost -- Klima-komore  HA12-07854 
 
Klimatizacija -- Hlađenje -- Rashladna tehnika -- Prirodne radne tvari  HA12-07850  HA12-07851 
 
Klimatizacija -- Hlađenje -- Ventilacija  HA12-07859 
 
Klimatizacija -- Ventilacija -- Hlađenje  HA12-07858 
 
Klimatologija -- Kontinentalnost -- Padaline  HA12-07633 
 
Klimatologija -- Padaline -- Varijabilnost  HA12-07634 
 
Klimatske promjene -- Turizam -- Ekonomski učinak  HA12-07293 
 
Klinička mikrobiologija -- Krv -- Mikroorganizmi -- Fenotipska identifikacija -- Fenotipska svojstva bakterija -- Tandemska spektrometrija masa -- Masena spektrometrija MALDI-TOF  HA12-07730 
 
Klinički bolnički centar Zagreb  HA12-07729 
 
Klinički laboratorij -- Laboratorijska medicina -- Kromatografija -- Kromatografske metode -- Biomarkeri  HA12-07716 
 
Klipni kompresori  HA12-08000 
 
Klizišta -- GIS analiza -- Prostorna analiza  HA12-07623 
 
Klub Kvak  HA12-08079 
 
Književno djelovanje -- Izdavaštvo  HA12-07928 
 
Književnost -- Filozofija -- Katoličanstvo -- Biografija  HA12-08135 
 
Književnost -- Historiografija -- Diplomacija  HA12-08406 
 
Književnost -- Prijevodi -- Izdavaštvo -- Čitanje  HA12-08136 
 
Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica  HA12-07101 
 
Knjižnice -- Arhitektura -- Izgradnja knjižnica -- Literatura  HA12-07112 
 
Knjižnice -- Zaštita građe -- Prirodne katastrofe -- Ratna razaranja  HA12-07109 
 
Knjižnice grada Zagreba  HA12-07089 
 
Kolaborativno pjesništvo -- Haiku  HA12-08144 
 
Kolaborativno pjesništvo -- Renga  HA12-08146 
 
Kolaborativno pjesništvo -- Renga -- Haiku  HA12-08196 
 
Kolarić-Dumić, Ljubica  HA12-08299 
 
Kompaktnost -- Konvergencija -- Eliptičke jednadžbe  HA12-07544 
 
Komparativna povijest -- Poslijeratno razdoblje -- Nacionalizacija -- Nacionalne manjine -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat  HA12-07189 
 
Komunalni otpad -- Gospodarenje otpadom -- Zbrinjavanje otpada -- Mehaničko-biološka obrada otpada -- Recikliranje otpada -- Energane na otpad  HA12-07846 
 
Komunikacija -- Javno komuniciranje -- Banke -- Klijenti  HA12-07247 
 
Komunikacija -- Komunikacijski sustav -- Informatizacija  HA12-07169 
 
Komunikacija -- Poslovna komunikacija -- Organizacijska komunikacija -- Informacijske tehnologije -- Komunikacijski proces  HA12-07981 
 
Komunizam -- Svećenici -- Mučenici  HA12-08391 
 
Koncentracija -- Indeksi koncentracije -- Bankarstvo -- Tržišno natjecanje  HA12-07261 
 
Koncentracioni logori -- Holokaust -- Svjedočanstva -- Drugi svjetski rat  HA12-08411 
 
Kondicijski trening -- Ozljeda -- Prevencija -- Trenažni proces -- Sportski program  HA12-08087 
 
Konkurentnost -- Računarstvo u oblaku -- Poslovna inteligencija  HA12-07023 
 
Konstantinos Porphyrogennetos VII -- Konstantin Porfirogenet VII  HA12-08403 
 
Konsumpcija -- Oblici konsumpcije -- Prividni stjecaj  HA12-07407 
 
Kontejnerski brodovi -- Hidroelastičnost -- Faktor koncentracije naprezanja -- Brodski trup  HA12-07860 
 
Kontinuirana betonska ploča -- Gornja vlačna armatura -- Građevinski materijali  HA12-07841 
 
Kontrola kvalitete -- Upravljanje kontrolom kvalitete -- Analitički hijerarhijski proces  HA12-07974 
 
Konzumacija alkohola -- Alkoholizam -- Mortalitet  HA12-07697 
 
Konzumeristički kapitalizam -- Potrošačka želja -- Marketing -- Oglašavanje  HA12-07158 
 
Korade, Ivan  HA12-07418 
 
Korizma -- Propovijedi -- Rekonstrukcija  HA12-08255 
 
Korozija -- Hematit -- Magnetit  HA12-07591 
 
Korvin, Matijaš -- Corvinus, Matthias  HA12-08416 
 
Koštana pregradnja -- Mineralna gustoća kostiju -- Prijelom -- Vježbanje -- Tjelesna aktivnost -- Vršna koštana masa  HA12-07706 
 
Kožne lezije -- Ulceracija -- Pyoderma gangrenosum -- Wegenerova granulomatoza -- Autoimune bolesti  HA12-07739 
 
Kretanje stanovništva -- Nupcijalitet -- Natalitet -- Mortalitet  HA12-07148 
 
Kriminal -- Kriminalitet -- Zločini -- Medijska prezentacija -- Medijski sugovornici  HA12-07418 
 
Krleža, Mirolsav -- Ady, Endre  HA12-08297 
 
Kroatistika -- Književnost  HA12-08250 
 
Krom (metal) -- Kompleksi kroma -- Tiosemikarbazon  HA12-07603 
 
Kromosom 4 -- Ljudski genom -- Genom čimpanze -- GRM  HA12-07643 
 
Kronične bolesti -- Tjelesna aktivnost -- Zdravstvena kultura -- Zdravstveno ponašanje -- Javna vlast  HA12-07707 
 
Kršćanstvo -- Kršćanska duhovnost -- Zdravlje -- Bolest -- Relikvije -- Zavjeti -- Molitve  HA12-07141 
 
Kubrick, Stanley  HA12-08052 
 
Kućanski rashladni uređaji -- Energetska učinkovitost -- Propisi  HA12-07790 
 
Kuhač, Franjo Ksaver  HA12-07129  HA12-08069  HA12-08386  HA12-08050 
 
Kuhač, Franjo Ksaver -- Širola, Božidar -- Ivakić, Branimir -- Pettan, Hubert -- Hadrović, Stjepan -- Andreis, Josip  HA12-08077 
 
Kukuruz -- Siva pjegavost lista -- Gljiva Exserohilum turcicum  HA12-07899 
 
Kultura -- Glazba -- Paideia -- Neoplatonizam -- Neoaristotelizam -- Renesansa  HA12-08066 
 
Kulturalni studiji -- Sociologija -- Sociologija kulture -- Interdisciplinarnost  HA12-07166 
 
Kulturna baština -- Turistički proizvodi -- Muzeji -- Kulturni turizam  HA12-07312 
 
Kulturna povijest -- Popis članova  HA12-07116 
 
Kulturni krajolik -- Agrarni krajolik -- Tranzicija  HA12-07152 
 
Kupovna moć -- Paritet kupovne moći -- Nelinearnost  HA12-07237 
 
Kvaliteta rada -- Recesija -- Psihološke potrebe -- Zadovoljstvo poslom  HA12-07226 
 
Kvaliteta zraka -- Sumpor (IV) oksid -- Dušik (IV) oksid -- Modeli  HA12-07621 
 
Kvaliteta zraka -- Sumpor (IV) oksid -- Dušik (IV) oksid -- Sezonske varijacije -- Meteorološki uvjeti  HA12-07599 
 
Kvantitativna ekonomija -- Matematičke metode -- Statistika -- Ekonometrija -- Povijesni pregled  HA12-07215 
 
Kvazilinearne eliptičke jednadžbe -- P-laplasijan -- Svojstvene vrijednosti  HA12-07540 
 
Kvetiapin-fumarat -- Spektrofotometrija  HA12-07588 
 
Laboratoriji -- Ispitni laboratoriji -- Poljoprivredno sjeme -- Akreditacija -- Kvaliteta usluga -- Zadovoljstvo korisnika  HA12-07892 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Ateroskleroza -- Biomarkeri -- DNA-biomarkeri -- RNA-biomarkeri -- Proteinski biomarkeri -- Preventivna medicina -- Personalizirana medicina  HA12-07731 
 
Latinski jezik -- Grčki jezik -- Latinska književnost -- Grčka književnost -- Arheologija  HA12-07084 
 
Lau, Jesús  HA12-07105 
 
Lazzari, Grgur  HA12-07138 
 
Lejeune, Jérôme  HA12-07692 
 
Leontodon brumatii -- Endemi -- Travnjaci -- Fitogeografija  HA12-07670 
 
Lex causae -- Zakonske norme -- Sudska praksa -- Ustavnosudska praksa -- Zaštita ljudskih prava  HA12-07394 
 
Ležišta nafte -- Klastična ležišta -- Sedimentacija  HA12-07628 
 
Ležišta ugljikovodika -- Pješčenjačka ležišta -- Ležišni litofacijes  HA12-07631 
 
Liburni -- Pomorska baština -- Brodogradnja  HA12-07870 
 
Linearni sustavi -- Dinamički sustavi -- Hurwitzova matrica  HA12-07541 
 
Linearni sustavi -- Stohastički modeli -- Numerička simulacija  HA12-07022 
 
Lingvistika -- Glagoli -- Upotreba -- Jezični korpusi  HA12-08115 
 
Listopadno drveće -- Štetnici -- Strizibube -- Anoplophora -- Karantenski organizmi  HA12-07887 
 
Liszt, Franz  HA12-08049 
 
Lokalna i regionalna samouprava -- Razvojni deficiti -- Razvojni potencijali -- Europski fondovi  HA12-07352 
 
Lokalna samouprava -- Narodni odbori -- Kotari -- Oblasti  HA12-08428 
 
Lokalni identitet -- Pogranične zajednice -- Društvena kohezija  HA12-07162 
 
Lotus conimbricensis -- Lotus subbiflorus -- Filogenetička istraživanja -- Filogenija -- Taksonomija  HA12-07657 
 
Luke -- Unutarnje vode -- Vodno bogatstvo -- Javno dobro  HA12-07476 
 
Lukić, Aleksandar  HA12-08388 
 
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva  HA12-07711 
 
Ljudski kapital -- Turizam  HA12-07315 
 
Ljudski mozak -- Zvuk -- Zvukovni podaci -- Glazba -- Neurološka istraživanja  HA12-08062 
 
Ljulj -- Talijanski ljulj -- Gnojidba dušikom -- Regulatori rasta -- Prinos sjemena -- Klijavost  HA12-07902 
 
Ljutika -- Allium cepa L. var. aggregatum -- Mikoriza -- Endofiti -- Gljivice -- Konvencionalna poljoprivreda  HA12-07653 
 
Maastrichtski kriteriji -- Dvostruki deficit -- Neizravna devalvacija -- Neoliberalna politika  HA12-07233 
 
Mahovina -- Buxbaumia viridis  HA12-07658 
 
Makanec, Julije  HA12-07174  HA12-07175 
 
Makedonski jezik -- Crkvenoslavenski jezik -- Fonetika -- Pravopis  HA12-08174 
 
Makroekonomija -- Makroekonomsko predviđanje  HA12-07219 
 
Makrofiti -- Epifiti -- Metazoe -- Litoral -- Mrtvaje  HA12-07659 
 
Mala i srednja poduzeća -- Poduzetništvo -- Mrežni odnosi -- Internacionalizacija poduzeća  HA12-07972 
 
Mala i srednja poduzeća -- Upravljanje inovacijama -- Indeks inovacije -- Korporativna kultura -- Višestruka regresija  HA12-07238  HA12-07239 
 
Malamud, Bernard  HA12-08147 
 
Malarija -- Epidemija -- Zarazne bolesti -- Infektivne bolesti  HA12-08426 
 
Malić, Zdravko  HA12-08349 
 
Maloljetnička delikvencija -- Pravni sustav  HA12-07524 
 
Maloprodaja -- Internacionalizacija maloprodaje -- Gospodarski razvoj -- Vrijednosni lanci  HA12-07358 
 
Maloprodaja -- Lanac dobave -- Dobavni lanac -- Upravljanje -- Empirijsko istraživanje  HA12-07357 
 
Mandić, Igor  HA12-08334 
 
Manifesti -- Digitalna knjižnica  HA12-07092 
 
Mantinjada -- Pučki napjevi -- Pučko pjesništvo -- Hrvatska književnost  HA12-08067 
 
Maretić, Tomislav  HA12-08318 
 
Marikultura -- Uzgoj ribe -- Otpad -- Morski okoliš -- Održivost uzgajališta  HA12-07911 
 
Marinetti, Tomaso Filippo  HA12-08154 
 
Marketing -- Marka proizvoda  HA12-07964 
 
Marketing -- Neprofitne organizacije -- Marketinško pozicioniranje  HA12-07980 
 
Marketinško istraživanja -- Uzorak -- Odabir uzorka  HA12-07982 
 
Marmont, Auguste Frederic Louis Viesse de -- Mazzoli, Basilio  HA12-08027 
 
Maroević, Tadej -- Maroević, Pio  HA12-07136 
 
Maroević, Tonko  HA12-08340  HA12-08329  HA12-08305  HA12-08330  HA12-08321  HA12-08331  HA12-08293  HA12-08246  HA12-08280  HA12-08326  HA12-08332  HA12-08333  HA12-08314  HA12-08300  HA12-08256  HA12-08353 
 
Martinić, Jerko  HA12-08055 
 
Maštrović, Tihomil -- Harni, Slavko  HA12-07085 
 
Matijević Sokol, Mirjana  HA12-08430 
 
Mechitaristen-Buchdruckerei (Wien)  HA12-07085 
 
Medicinska geografija -- Kuga -- Yersinia pestis  HA12-08385 
 
Medicinska informatika -- Laboratorijska medicina -- Laboratorijska dijagnostika -- Pretrage uz bolesnika -- POCT -- Informatizacija -- Kontrola kvalitete -- Elektronički medicinski karton  HA12-07705 
 
Mediteranska prehrana -- Funkcionalna hrana -- Maslinovo ulje -- Plava riba -- Crno vino  HA12-07698 
 
Međujezičnost -- Sličnost -- Wikipedija -- Pronalaženje informacija  HA12-07026 
 
Međunarodna arbitraža -- Arbitražni postupak  HA12-07469 
 
Međunarodna ekonomija -- Međunarodna trgovina -- Gospodarstvo -- Konkurentnost -- Vanjskotrgovinska razmjena  HA12-07355 
 
Međunarodna ekonomija -- Vanjskotrgovinska robna razmjena -- Konkurentnost -- Recesija  HA12-07339 
 
Međunarodna kupoprodaja -- Međunarodna trgovina  HA12-07471 
 
Međunarodna organizacije -- Međunarodni sporovi -- Međunarodno pravo  HA12-07371 
 
Međunarodna trgovina -- Kupoprodaja -- Rizik -- Troškovi  HA12-07478 
 
Međunarodna trgovina -- Ugovorne obveze -- Povreda ugovora -- Raskid ugovora  HA12-07377 
 
Međunarodni odnosi -- Racionalistička teorija -- Konstruktivistička teorija  HA12-07199 
 
Međunarodni računovodstveni standardi -- Statistički standardi -- Državne financije -- Sustav nacionalnih računa (SNA) -- Financijsko izvještavanje  HA12-07957 
 
Međunarodni ugovori -- Međunarodno privatno pravo -- Običajno pravo -- Kogentno pravo  HA12-07375 
 
Međunarodni ugovori -- Vojna baza  HA12-07378 
 
Međunarodno investicijsko pravo -- Međunarodno arbitražno pravo -- Zaštita stranih ulaganja  HA12-07475 
 
Međunarodno kazneno pravo -- Međunarodni kazneni sudovi -- Procesna zaštita -- Institut amicus curiae  HA12-07410 
 
Međunarodno nasljedno pravo  HA12-07368 
 
Međunarodno privatno pravo -- Međunarodno procesno pravo -- Sudski spor -- Međunarodno obilježje -- Sudska praksa -- Sukob zakona  HA12-07370 
 
Međunarodno privatno pravo -- Nasljedno pravo -- Dvostruko državljanstvo -- Nedostojnost nasljeđivanja  HA12-07464 
 
Međunarodno privatno pravo -- Obiteljsko pravo -- Europsko zakonodavstvo -- Europsko pravo -- Razvod braka  HA12-07443 
 
Međunarodnopravna osobnost -- Međunarodnopravni subjektivitet -- Nevladini entiteti -- Nevladine organizacije  HA12-07376 
 
Međureligijsko sporazumijevanje -- Etika -- Moralnost  HA12-07134 
 
Mehanokemija -- Kemija čvrstog stanja -- Rendgenska difrakcija  HA12-07571 
 
Menac, Antica -- Fink Arsovski, Željka -- Mironova Blažina, Irina -- Venturin, Radomir  HA12-08123 
 
Menac-Mihalić, Mira -- Menac, Antica  HA12-08129 
 
Menadžment -- Poslovni segmenti -- Poslovno odlučivanje -- Poslovni izvještaji -- Financijski izvještaji  HA12-07949 
 
Menadžment rizika -- Stabla odlučivanja -- Inferencijalna statistika  HA12-07976 
 
Menadžment znanja -- M-učenje -- Mobilni uređaji  HA12-07035 
 
Menadžment znanja -- Visoko obrazovanje -- Studenti -- ICT -- Faktorska analiza  HA12-07046 
 
Menčetić, Vladislav  HA12-08317 
 
Messiaen, Olivier  HA12-08073 
 
Meštrović, Ivan  HA12-08032 
 
Meštrović, Ivan -- Tartaglia, Ivo  HA12-08436 
 
Metafizika -- Jezik -- Lingvistika -- Mitologija -- Tijelo -- Smrt -- Povijest -- Čovjek  HA12-07123 
 
Metalingvistika -- Metakognicija -- Djeca -- Dvojezičnost  HA12-08101 
 
Metalni kompleksi -- Analgetici -- Protuupalni lijekovi  HA12-07566 
 
Metamodeliranje -- Ekstremno programiranje -- Programsko inženjerstvo  HA12-07025 
 
Miliša, Đorđe -- Riffer, Milko -- Ciliga, Ante  HA12-08236 
 
Mirošević, Lovro  HA12-07750 
 
Mirovinski sustav -- Mirovine  HA12-07506 
 
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski fondovi -- Cjeloživotni fondovi -- Rizici -- Portfelj  HA12-07501 
 
Miškov, Anđeo-Marija -- Miškov, Angjel-Maria  HA12-08325 
 
Mixnet -- Šifriranje -- Algoritmi  HA12-07050 
 
Množenje matrica -- Gustafsonov zakon -- Amdahlov zakon -- Paralelna obrada  HA12-07070 
 
Mobilne mreže -- Širokopojasni pristup -- Tehno-ekonomska analiza  HA12-07052 
 
Mobilni telefoni -- Korisnički segmenti -- Mladi  HA12-07808 
 
Moderna arhitektura -- Stambena arhitektura  HA12-08026 
 
Moderno društvo -- Društveni razvoj  HA12-07170 
 
Modrić, Vid  HA12-07839 
 
Moguš, Milan -- Tadić, Marko  HA12-08127 
 
Molekularni grafovi -- Geometrijsko-aritmetički indeksi  HA12-07543 
 
Molitve  HA12-07137 
 
Mrežne stranice -- Web stranice -- Mrežni dizajn -- Web dizajn  HA12-07027 
 
Multikomponentne reakcije -- Mannichova reakcija -- β-aminoketoni  HA12-07594 
 
Multikulturalnost  HA12-07196 
 
Multimedijska simulacija -- 3D računalna grafika -- Izvor svjetla -- Kromatičnost -- Osvijetljenost -- RGB prostor boja  HA12-07934 
 
Muzej Sarajevo  HA12-07913 
 
Muzikologija -- Glazbena analiza -- Interdisciplinarnost  HA12-08053 
 
Muzikologija -- Interdisciplinarnost  HA12-08065 
 
Muzikologija -- Skladatelji -- Životopisi  HA12-08059 
 
Nacionalizam -- Etničko čišćenje -- Genocid -- Komparativna povijest  HA12-08419 
 
Nacionalne manjine -- Talijani -- Optacije -- Svjedočanstva  HA12-07193 
 
Nacionalni sudovi  HA12-07400 
 
Načelo diobe vlasti -- Neovisnost sudstva  HA12-07397 
 
Nadgrobni natpisi -- Stihovi  HA12-08150 
 
Nadležnost suda -- Priznanje stranih odluka  HA12-07382 
 
Nafta -- Cijena nafte -- Energetska potrošnja  HA12-08001 
 
Nafta -- Cijena nafte -- Tržište dionica -- Kamatne stope -- Tečaj  HA12-07276 
 
Nafta -- Prirodni plin -- Izvoz  HA12-07826 
 
Naftalenoctena kiselina -- Elektrokemija  HA12-07583 
 
Naftna ležišta -- Seizmička mjerenja -- 3D seizmika -- Prijamnici  HA12-07629 
 
Naftne bušotine -- Piroklastični sedimenti -- Vulkanizam  HA12-07622 
 
Naftne bušotine -- Zaštitne cijevi -- Tlačne sile  HA12-07827 
 
Naftne bušotine -- Zbrinjavanje otpada -- Zaštita okoliša -- Održivi razvoj  HA12-07820 
 
Naftno rudarstvo -- Naftna polja -- Ugljikov dioksid -- EOR projekti  HA12-07813 
 
Naftno rudarstvo -- Tehnološki otpad -- Zbrinjavanje otpada  HA12-07821 
 
Naftno rudarstvo -- Ugljikovodik -- Karotažna mjerenja -- Radioaktivnost  HA12-07814 
 
Naftno-plinsko rudarstvo -- Povijest istraživanja -- Razvoj -- Obljetnice  HA12-07810 
 
Naftovodi -- Plinovodi -- Cjevovodi -- Održavanje -- Katodna zaštita  HA12-07816 
 
Nahodišta -- Vlasništvo -- Lokacija  HA12-08015 
 
Najam nekretnina -- Zaštićeni najmoprimac -- Ustavnosudska praksa  HA12-07463 
 
Nanomaterijali -- Silicij -- Elektrokemija -- Ramanova spektroskopija  HA12-07597 
 
Narodne knjižnice -- Digitalizacija -- Istraživanje  HA12-07102 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnično poslovanje -- Knjižnična statistika  HA12-07091 
 
Narodne knjižnice -- Multikulturalnost -- Knjižnične usluge -- Knjižnična građa -- Etničke manjine -- Nacionalne manjine  HA12-07095 
 
Narodni muzej Mađarske  HA12-08439 
 
Narodno graditeljstvo  HA12-07532 
 
Narodnooslobodilački pokret -- Antifašizam -- Ilegalni rad -- Domobrani -- Drugi svjetski rat  HA12-08438 
 
Naselja -- Povijesni razvoj -- Prostorni plan -- Društvena vrijednost  HA12-08021 
 
Nastava stranog jezika -- Komunikacijski odnos -- Komunikacijska kompetencija  HA12-07512 
 
NATO -- Sjevernoatlantski savez  HA12-07199 
 
Nautički turizam -- Krstarenje -- Kruzing turizam -- Stavovi građana  HA12-07294 
 
Nautički turizam -- Održivi razvoj  HA12-07319 
 
Negativni pogodbeni interes -- Pozitivni pogodbeni interes -- Naknada štete  HA12-07458 
 
Neharijeva mnogostrukost -- Caffarelli-Kohn-Nirenbergova nejednakost  HA12-07547 
 
Neimovinska šteta -- Biološka šteta -- Egzistencijalna šteta -- Kasacijski sud -- Naknada štete  HA12-07457 
 
Neimovinska šteta -- Novčana naknada -- Medicinski kriteriji -- Pravni kriteriji -- Orijentacijski kriteriji  HA12-07462 
 
Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Oscilacija rješenja  HA12-07552 
 
Nemezijan, Marko Aurelije Olimpije -- Nemesianus, Marcus Aurelius Olimpyus  HA12-08149 
 
Neoinstitucionalizam -- Prostorne politike -- Upravljanje -- Institucije  HA12-07159 
 
Neoliberalizam -- Tranzicija -- Transformacija  HA12-07208 
 
Nepošteno tržišno natjecanje  HA12-07466 
 
Neslužbeno gospodarstvo -- Nacionalni računi -- Eurostat metoda  HA12-07221 
 
Nevladine organizacije -- Civilne udruge  HA12-07202 
 
Nevladine organizacije -- Euromediteranska politika  HA12-07200 
 
Nezakonit rad suca -- Nepravilnosti -- Odgovornost za štetu -- Pravno gledište  HA12-07439 
 
Nezaposlenost -- Ekonomska analiza nezaposlenosti -- Mjerenje nezaposlenosti  HA12-07225 
 
Noale, Antonio -- Obitelj Garagnin  HA12-08023 
 
Noć muzeja  HA12-07312 
 
Nogomet -- Profesionalni sport -- Radni odnos -- Ugovor o radu -- Sportsko pravo  HA12-08097 
 
Normativni institucionalizam -- Teorija akcije -- Institucije -- Organizacija -- Modeli formalnih organizacija  HA12-07161 
 
Norris, Christopher  HA12-08053 
 
Novak, Česlav  HA12-08391 
 
Nove tehnologije -- Mobilna telefonija -- Mobilni telefoni -- Socio-ekonomsko gledište -- Mladi -- Cyber-bullying -- Zlostavljanje  HA12-07986 
 
Novinarstvo -- Tiskovine -- Novine  HA12-07118 
 
Novine -- Digitalizacija -- Mikrofilmiranje  HA12-07119 
 
Obitelj -- Obiteljski život -- Slobodno vrijeme -- Obiteljska kohezivnost  HA12-07164 
 
Obitelj Draganić Vrančić  HA12-08396 
 
Obitelj Glavić -- Canessa , Achile  HA12-08025 
 
Obitelj Gligo  HA12-08029 
 
Obitelj Grgec  HA12-08322 
 
Obitelj Papali  HA12-08423 
 
Obljetnice  HA12-07115 
 
Obnovljivi izvori energije  HA12-07768 
 
Obnovljivi izvori energije -- Biomasa -- Sredozemne biljke  HA12-07774 
 
Obnovljivi izvori energije -- Biomasa -- Šumska biomasa  HA12-07772 
 
Obnovljivi izvori energije -- Dizalica topline -- Energetska učinkovitost  HA12-07786 
 
Obnovljivi izvori energije -- Korištenje  HA12-07758 
 
Obnovljivi izvori energije -- Odlagališta otpada -- Deponijski plinovi -- Proizvodnja električne energije  HA12-07849 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Biomasa  HA12-07766 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Nogometni stadioni  HA12-07781 
 
Obrada podataka -- Grupiranje podataka -- Otvoreni programi  HA12-07048 
 
Obrazovanje -- Konstruktivizam -- Kritički konstruktivizam -- Školski kurikulum -- Teorija obrazovanja -- Kritičko osvješćivanje  HA12-07517 
 
Obrazovni projekti -- Nastava -- Animirani film -- Motivacija učenika -- Funkcionalno mišljenje -- Matematički koncepti -- Djeca školske dobi -- Predškolska djeca  HA12-07509 
 
Obvezni odnosi -- Neimovinska šteta -- Naknada štete  HA12-07459 
 
Očni živac -- Hitna stanja -- Ultrazvuk -- Intrakranijalni tlak -- Intrakranijalna hipertenzija -- Kraniocerebralne ozljede  HA12-07732 
 
Odgoj i obrazovanje -- Interkulturalizam -- Interkulturalni odgoj -- Demokratsko društvo -- Pluralizam  HA12-07508 
 
Održavanje cesta -- Reciklirani asfaltni materijal -- Remix tehnologija  HA12-07840 
 
Održivi razvoj -- Globalizacija -- Međugeneracijska pravednost -- Javni dug -- Upravljanje javnim dugom  HA12-07213 
 
Ohridska književna škola  HA12-08174 
 
Okra -- Organsko gnojivo -- Anorgansko umjetno gnojivo -- Urea  HA12-07690 
 
Onečišćenje mora -- Opasni teret -- Pravna regulativa -- Ograničenje odgovornosti -- Obvezno osiguranje -- Pomorsko pravo  HA12-07472 
 
Online tečajevi -- E-učenje -- Edukatori  HA12-07032 
 
Oprema pod tlakom -- Tehnička regulativa  HA12-07785 
 
Opskrbni lanac -- Upravljanje lancem opskrbe  HA12-07919 
 
Optimizacija poslovanja -- Transferne cijene -- Smjernice OECD-a  HA12-07955 
 
Oralna historija -- Pripovijedanje -- Individualno pamćenje -- Kulturalno pamćenje  HA12-08404 
 
Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj -- OECD  HA12-07955 
 
Organska hrana -- Zdrava hrana  HA12-07997 
 
Oscilacija rješenja -- Diferencijalne jednadžbe  HA12-07550 
 
Oscilacija rješenja -- Diferencijalne jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe  HA12-07553 
 
OSGi -- Java (programski jezik) -- Asinkrono slanje poruka  HA12-07016 
 
Osiguranje vozila -- Leasing -- Sudar vozila -- Pravni odnosi -- Osiguranje automobilske odgovornosti  HA12-07456 
 
Osiguravajuća društva -- Tržište osiguranja -- Tržišta u razvoju  HA12-07504 
 
Osnovna škola -- Nastava matematike -- Obrazovanje nastavnika -- Udžbenici  HA12-07518 
 
Osobe s invaliditetom -- Javne politike -- Ljudska prava  HA12-07143 
 
Osobine ličnosti -- Ovisnost -- Tjelesna aktivnost -- Poremećaji hranjenja -- Rizično ponašanje  HA12-07128 
 
Osobni bankrot -- Amerikanizacija prava  HA12-07429 
 
OSPF protokol -- Internet protokol -- Kompjutorske mreže -- Softver -- Računalni programi  HA12-07021 
 
Osumnjičenik -- Prikriveni istražitelj -- Kazneni postupak -- Dokazi -- Dokazna sredstva -- Razgovor -- Izjave -- Iskaz prikrivenog istražitelja  HA12-07408 
 
Otpadne vode -- Teški metali -- ANOVA -- Analiza varijance  HA12-07845 
 
Otvoreni kôd -- Softver -- Računalni programi otvorenog koda -- Javna uprava  HA12-07071 
 
Ovčji sir -- Proizvodnja sira -- Proteoliza  HA12-07906 
 
Ovisnost o drogama -- Opijatska ovisnost -- Apstinencijski sindrom -- Psihijatrijsko liječenje  HA12-07717 
 
Ovisnosti -- Alkoholizam -- Ovisnost o drogama -- Opijatska ovisnost  HA12-00000 
 
Paleografija -- Epigrafija -- Glagoljica -- Natpisi -- Staroruski jezik  HA12-07003 
 
Paleostomatologija -- Paleodontološka istraživanja -- Pećinska grobnica  HA12-07647 
 
Paljetak, Luko  HA12-08284 
 
Paneuropeizam -- Politička teorija  HA12-07176 
 
Paprati -- Nephrolepis exaltata -- Sporofiti -- Gametofiti -- Gljivične zajednice  HA12-07663 
 
Paprati -- Pteris vittata  HA12-07652 
 
Paprika -- Začinska paprika -- Poljoprivredna proizvodnja -- Ekonomika proizvodnje -- Profit  HA12-07894 
 
Parazitske biljke -- Cuscuta -- Stanište  HA12-07665 
 
Parkiralište -- Parkirališne zone -- Parkiranje -- Sustav naplate parkiranja -- Parkirališni automat -- Informacijsko-komunikacijski uređaji  HA12-07944 
 
Parnični postupak -- Punomoćnici -- Prava odvjetnika -- Pactum de quota litis  HA12-07361 
 
Parnični postupak -- Rješenje  HA12-07435 
 
Paršić, Rando  HA12-07139 
 
Paskalić, Ludovik -- Paschale, Lodovico -- Grisogono, Martia -- Pace, Giovanni Battista -- Bunić, Matej  HA12-08060 
 
Patrizi, Francesco -- Petrić, Frane -- Platon -- Plato  HA12-07531 
 
Paulijanska tužba -- Actio pauliana -- Pobijanje pravnih radnji dužnika -- Zastara -- Prekluzija  HA12-07436 
 
Paulus, Irena  HA12-08052 
 
Pedagogija -- Teorija obrazovanja -- Komparativna pedagogija -- Obrazovni sustavi -- Odgoj i obrazovanje  HA12-07513 
 
Pedagozi -- Akademici -- Životopis  HA12-08390 
 
Pedalni ton -- Orguljski ton -- Harmonijska analiza  HA12-08046 
 
Pedijatrija -- Intenzivna skrb -- Hitna stanja -- Laboratorijska dijagnostika -- Laboratorijsko praćenje -- Pretrage uz bolesnika -- POCT -- Laboratorijski uzorci  HA12-07727 
 
Pejačević, Dora -- Rilke, Rainer Maria -- Nádherný, Sidonija  HA12-08045 
 
Peloza, Maks -- Štefanić, Vjekoslav  HA12-08270 
 
Pirati -- Zaštita pomoraca -- Naoružana pratnja -- Otkupnina  HA12-07201 
 
Pitomi kesten -- Castanea sativa -- Štetnici -- Kestenova osa šiškarica -- Dryocosmus kuriphilus  HA12-07886 
 
Pitomi kesten -- Castanea sativa -- Štetnici -- Kestenova osa šiškarica -- Rak kore  HA12-07884 
 
Pitzorno, Bianca  HA12-08155 
 
Pivo -- Vino -- Ljekoviti pripravci -- Zlouporaba alkohola  HA12-07691 
 
Pjesništvo -- Pastirske pjesme -- Ekloge  HA12-08149 
 
Plaćene televizije -- Satelitska televizija -- Kabelska televizija -- IP televizija -- Internet protokol -- Modeli tržišta -- Mikroekonomija  HA12-07926 
 
P-laplasijan -- Laplaceov operator -- Eliptički problemi  HA12-07555 
 
Plastičarska industrija -- Industrija plastike -- Održivo poslovanje -- Anketno istraživanje  HA12-07993 
 
Plastika -- Prerada plastike -- Injekcijsko prešanje -- Energetska učinkovitost -- Potrošnja energije  HA12-08003 
 
Plastika -- Prerada plastike -- Injekcijsko prešanje -- Materijal otpreska -- Energija -- Učinkovitost  HA12-07992 
 
Plastomeri -- Polistiren -- Polistiren visoke žilavost -- UV zračenje -- Starenje plastike -- Antioksidansi -- Ultraljubičasta stabilizacija  HA12-08002 
 
Platforma Labin  HA12-07827 
 
Platforme -- Bušotine -- Visoki tlak -- Visoka temperatura  HA12-07828 
 
Platforme s dubokim gazom -- Sidreni sustav  HA12-07863 
 
Pleistocenski rezervoari -- Taloženje -- Tanki slojevi -- Turbiditne struje -- Paleogeografski uvjeti  HA12-07625 
 
Plemićke obitelji -- Povijest  HA12-08396 
 
Plenković, Juraj  HA12-08390 
 
Ples -- Plesna kultura -- Klubovi  HA12-08040 
 
Plin -- Obljetnice  HA12-07809 
 
Plin -- Opskrba plinom -- Plinovodi  HA12-07830 
 
Plin -- Plinoinstalateri -- Obrazovanje  HA12-07818 
 
Plin -- Plinovodi -- Plinska mreža -- Izgradnja  HA12-07812 
 
Plin -- Plinska infrastruktura -- Plinsko gospodarstvo  HA12-07824 
 
Plin -- Plinske stanice -- Potrošnja energije -- Ekonomska učinkovitost -- Optimizacija -- Mjerni uređaji  HA12-07770 
 
Plin -- Plinske stanice -- Tlakovi  HA12-07819 
 
Plin -- Plinsko gospodarstvo -- Propisi  HA12-07817 
 
Plin -- Skladištenje  HA12-07825 
 
Plin -- Ukapljeni prirodni plin -- Terminali  HA12-07815 
 
Plinije Stariji -- Plinius Secundus, Caius  HA12-08148 
 
Plinius Secundus, Caius  HA12-08012 
 
Plinius Secundus, Caius -- Plinije Stariji  HA12-08014 
 
Plinska turbina -- Ispitivanje materijala -- Krivulja naprezanja -- Propagacija pukotine -- Ramberg-Osgoodov model  HA12-07752 
 
Plinski kondenzacijski uređaji -- Ugradnja -- Dimnjaci -- Emisija ugljičnog monoksida  HA12-08008 
 
Plovidba -- Povijest pomorstva -- Pomorska medicina -- Zarazne bolesti  HA12-07696 
 
Pluralizam -- Politička teorija -- Javna etika  HA12-07177 
 
Poduzeća -- Procjena vrijednosti poduzeća -- Diskontirani novčani tokovi -- Financijski izvještaji -- Složeni novčani tok  HA12-07279 
 
Poduzetništvo -- Mala poduzeća -- Poduzetničko ponašanje -- Socijalne mreže  HA12-07242 
 
Poduzetništvo -- Organizacijska kultura -- Integralno upravljanje -- Uspjeh poduzeća  HA12-07966 
 
Poduzetništvo -- Tržište -- Tržišna orijentacija -- Konkurentnost  HA12-07918 
 
Poezija -- Prigodna poezija -- Soneti -- Venecijanski dijalekt -- Istriotski jezik  HA12-08165 
 
Polak, Iva  HA12-08354 
 
Polarografija -- Adsorpcija reaktanata  HA12-07578 
 
Polimerne tkanine -- Mehanička svojstva -- Razgradnja -- Starenje -- UV zračenje  HA12-08004 
 
Politička filozofija -- Politika -- Metafizika -- Biopolitika -- Identitet -- Nacija -- Kultura  HA12-07120 
 
Politička komunikacija -- Političke stranke -- Internet  HA12-07083 
 
Politička povijest -- Demokracija -- Domoljublje -- Seljački pokret -- Hrvatsko pitanje  HA12-07174 
 
Politička povijest -- Demokracija -- Domoljublje -- Seljački pokret -- Jugoslavensko pitanje -- Hrvatsko pitanje  HA12-07175 
 
Politička teorija -- Liberalizam -- Proceduralizam -- Suverenitet zla -- Univerzalnost zla  HA12-07179 
 
Politička teorija -- Moralnost -- Etika  HA12-07180 
 
Politička teorija -- Ontologija -- Politička etika  HA12-07178 
 
Politička teorija -- Politički liberalizam -- Suverenitet zla -- Javna etika  HA12-07171 
 
Političke prilike -- Hrvatska povijest -- Biografski zapisi  HA12-08436 
 
Politički imunitet -- Parlamentarni imunitet -- Imunitet neodgovornosti -- Imunitet nepovredivosti  HA12-07396 
 
Politički odnosi -- Diplomacija -- Oružani sukobi  HA12-08429 
 
Politički sustav -- Demokracija -- Tranzicija  HA12-07187 
 
Politika -- Komunizam -- Komunističko vodstvo  HA12-07173 
 
Politika -- Pravo  HA12-07172 
 
Politika proširenja  HA12-07198 
 
Poljoprivreda -- Uvoz -- Izvoz -- Pristup graničnog testa  HA12-07900 
 
Poljoprivredna mehanizacija -- Prskalica -- Mlaznica -- Radni tlak -- Radna visina  HA12-07903 
 
Poljoprivrednici -- Poduzetnički identitet -- Samoefikasnost  HA12-07286 
 
Poljoprivredno gospodarstvo -- Obiteljsko gospodarstvo -- Poslovno odlučivanje -- Agrarna ekonomika -- Poljoprivredna proizvodnja  HA12-07905 
 
Poljska književnost 20./21. st. -- Poljsko pjesništvo  HA12-08177 
 
Pomorci -- Repatrijacija  HA12-07481 
 
Pomorski prijevoz -- Prekid putovanja -- Prava putnika -- Zaštita potrošača  HA12-07445 
 
Pomorsko pravo -- Prijevoznik -- Nepažnja -- Stupanj krivnje -- Ograničenje odgovornosti prijevoznika -- Sudska praksa  HA12-07479 
 
Ponašanje potrošača -- Potrošačke potrebe -- Financijski pokazatelji  HA12-07499 
 
Popularna glazba -- Postmoderna  HA12-08038 
 
Poremećaji ličnosti -- Psihološki poremećaji -- Ovisnosti -- Poremećaj kontrole -- Patološko kockanje -- Ovisnost o internetu -- Burza -- Ulaganje u dionice  HA12-07127 
 
Porez na nekretnine -- Oporezivanje imovine  HA12-07265 
 
Porezno pravo -- Porezni sustav -- Ustavne odredbe -- Ustavna ograničenja -- Porez  HA12-07273 
 
Porifera -- Morska spužva -- Tirozin-kinaza -- Genska struktura  HA12-07639 
 
Posebni stečajni postupak -- Partikularni stečajni postupak -- Međunarodno stečajno pravo  HA12-07474 
 
Poslovanje poduzeća -- Poslovne strategije -- Preuzimanje poduzeća  HA12-07244 
 
Poslovna inteligencija -- Informacijski sustavi -- Interoperabilnost informacijskih sustava -- Opskrbni lanac  HA12-07042 
 
Poslovna inteligencija -- Rudarenje podataka  HA12-07012 
 
Poslovna komunikacija -- Organizacijska komunikacija -- Proces komunikacije -- Efektivna komunikacija  HA12-07968 
 
Poslovne aplikacije -- M-trgovina -- Mobilni uređaji  HA12-07063 
 
Poslovne strategije -- Upravljanje odnosima s klijentima -- Kvaliteta usluga -- Oblikovanje usluga  HA12-07289 
 
Poslovni ciklusi -- Prijenos -- BDP -- inozemni šokovi  HA12-07217 
 
Poslovni procesi -- Modeliranje procesa -- Poslovni rječnik  HA12-07033 
 
Poslovni procesi -- Organizacija poslovanja -- Timski rad -- Timska organizacija  HA12-07978 
 
Poslovni prostor -- Ugovor o zakupu -- Upis u zemljišne knjige -- Prestanak ugovora -- Prodaja  HA12-07433 
 
Poslovni turizam -- Turističke destinacije -- Konkurentnost  HA12-07296 
 
Poslovni web -- Kolaboracijski sustavi -- Poslovna inteligencija -- Računarstvo u oblaku  HA12-07009 
 
Pošteno suđenje -- Pravično suđenje -- Sudačka etika -- Razumni rok  HA12-07444 
 
Potenciometrija -- Senzorska membrana -- PVC membrana -- Itrij  HA12-07562 
 
Potpore -- Komunalna društva -- Porez na dodanu vrijednost -- Usluge -- Porezna tijela -- Oporezivanje -- Praksa  HA12-07495 
 
Potrošači -- Odanost potrošača -- Telekomunikacije -- Relacijska pravednost  HA12-07975 
 
Potrošnja -- Ekonomska kriza -- Valutni tečaj -- Cijena kapitala -- Keynesov algoritam  HA12-07209 
 
Potrošnja energije -- Emisija ugljika -- Ekonomski rast  HA12-07274 
 
Potrošnja energije -- Prognoziranje -- Vremenski niz  HA12-07755 
 
Povijest  HA12-08410 
 
Povijest arhitekture -- Graditeljstvo -- Javne građevine -- Urbanizam -- Francuska uprava  HA12-08024 
 
Povijest Istre  HA12-08435 
 
Povijest ljekarništva -- Lijekovi -- Državna ljekarna  HA12-08412 
 
Povijest medicine  HA12-08418 
 
Povijest medicine -- Biometeorologija  HA12-08415 
 
Povijest medicine -- Povijest ljekarništva -- Ljekoviti pripravci -- Zmijski ujedi -- Otrovni ubodi  HA12-07694 
 
Povijest medicine -- Povijest religije -- Sakralna baština  HA12-08033 
 
Povijest pomorstva -- Karinjenje broda -- Održavanje broda -- Čišćenje trupa -- Dubrovačko pomorstvo  HA12-07867 
 
Povijest školstva -- Pisani dokumenti -- Leksičke liste  HA12-07005 
 
Povrće -- Saprofiti -- Bioaerosoli -- Mikotoksini -- Patogeni mikroorganizmi -- Gljivične spore  HA12-07645 
 
Površinski naboj -- Potenciometrijska titracija  HA12-07602 
 
Pravna politika EU -- Međunarodno privatno pravo -- Pravosudna suradnja  HA12-07381 
 
Pravna povijest -- Povijest medicine -- Zdravstvena kultura -- Zakoni  HA12-07366 
 
Pravni fakultet u Splitu  HA12-07365 
 
Pravno nazivlje -- Promjene  HA12-08117 
 
Pravo puta -- Elektronička komunikacijska infrastruktura -- Vlasništvo -- Opće dobro -- Javne nekretnine  HA12-07448 
 
Pravorijek -- Sudska kontrola pravorijeka -- Konačnost pravorijeka -- Osporavanje pravorijeka  HA12-07465 
 
Preddiplomski studij -- Konstruktivno učenje -- Inovativna tehnologija  HA12-07526 
 
Prehrambena industrija -- Održivi razvoj -- Poslovne strategije  HA12-07996 
 
Prekršaji -- Prekršajno pravo -- Pravna regulativa -- Sankcije  HA12-07411 
 
Prerađivačka industrija -- Konkurentnost -- Izvoz  HA12-07275 
 
Prerađivačka industrija -- Mjerenje kapitala -- Kaptalne usluge -- Indeksi cijena -- Građevinarstvo -- Analiza osjetljivosti  HA12-07288 
 
Prerađivačka industrija -- Zaposlenost  HA12-07224 
 
Preuzimanje poduzeća -- Menadžment -- Upravljanje promjenama -- Zaposlenici -- Otpor  HA12-07243 
 
Prijenos električne energije -- Istosmjerna struja -- Izmjenična struja -- Podmorski prijenos  HA12-07794 
 
Prijenos električne energije -- Istosmjerna struja -- Izmjenična struja -- Pretvaračke stanice  HA12-07793  HA12-07795 
 
Prijevodi na hrvatski jezik -- Imenice -- Rod -- Broj -- Padež -- Sklonidba  HA12-08119 
 
Prijevodi na hrvatski jezik -- Leksik -- Stil -- Poetičnost  HA12-08104 
 
Prijevodi na hrvatski jezik -- Sinonimi -- Stil  HA12-08128 
 
Prijevoz robe morem -- Međunarodne konvencije -- Sudska nadležnost  HA12-07485 
 
Primarna zdravstvena zaštita -- Zdravstveno ponašanje  HA12-07703 
 
Primarni peritonitis -- Dijete -- Prethodno zdravo dijete -- Omentum -- Upalni procesi -- Upala trbušne maramice  HA12-07735 
 
Prirodni jezik -- Procesiranje -- Semantički web  HA12-07057 
 
Prirodni plin -- Plinska turbina -- Eksplozivna atmosfera -- Kromatografska analiza  HA12-07998 
 
Prirodoslovlje -- Zoologija -- Ribe  HA12-08148 
 
Privatni oblak -- Računarstvo u oblaku  HA12-07020 
 
Prizmić, Anđelika  HA12-07142 
 
Problem rubnih uvjeta -- P-laplasijan -- Laplaceov operator  HA12-07548 
 
Procesori -- Osobno računalo -- Kompjutori -- Modeliranje -- Mjerenje performansi  HA12-07051 
 
Prodaja -- Marketing -- Prodavači -- Prodajni menadžeri -- Motivacija  HA12-07973 
 
Prodaja -- Marketing -- Televizijsko oglašavanje -- Djeca -- Prehrambena industrija  HA12-07969 
 
Profesionalni sport -- Nogomet -- Radni odnos -- Socijalni dijalog  HA12-08090 
 
Programsko inženjerstvo -- Modeliranje -- Metodologija  HA12-07066 
 
Programsko inženjerstvo -- Zahtjevi sustava -- Modeli  HA12-07075 
 
Proizvodni procesi -- Kontrola kvalitete -- Statistička kontrola procesa -- Atributi -- Kontrolne karte -- Greške -- Troškovi nekvalitete  HA12-07920 
 
Proizvodnja -- Prodaja -- Vrijednost proizvoda -- Percipirana vrijednost -- Izbor proizvoda  HA12-07923 
 
Proizvodnja nafte -- Karbonatne ploče -- Ara karbonati -- Solni bazeni -- Seizmička snimanja  HA12-07632 
 
Proizvodnja nafte -- Kemikalije -- Doziranje  HA12-07994 
 
Proizvodnja nafte -- Plinski lift  HA12-07831 
 
Proizvodnja nafte -- Ulja za podmazivanje -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA12-07991 
 
Proizvodnja nafte i plina -- Automatizacija procesa -- Optimizacija  HA12-07829 
 
Proizvodnja nafte i plina -- Naftno-geološka istraživanja -- Jezgra -- Obrada jezgre -- Mjerenja -- Dijagram aktivnosti  HA12-07627 
 
Proizvodnja nafte i plina -- Optimizacija -- Bušotine  HA12-07811 
 
Proizvodnja plina -- Paludinska ležišta -- Naftno-plinska polja  HA12-07630 
 
Proizvodnja plina -- Plinska polja -- Plinske bušotine -- Cjevovodi  HA12-07823 
 
Proizvodnja plina -- Proizvodna polja -- Prerada plina -- Prirodni plin -- Etanski proizvodi -- Prihodi  HA12-07822 
 
Projekt -- Projektni menadžment -- Organizacijska struktura -- Organizacija poslovanja  HA12-07240 
 
Prometne nesreće -- Promet -- Kazneno djelo -- Ubrojivost počinitelja  HA12-07416 
 
Prometne nezgode -- Zakonska regulativa -- Sudska praksa -- Odgovornost za štetu -- Izvanugovorna odgovornost  HA12-07386 
 
Prometni sustav -- Prometno planiranje -- Državne ceste -- Željeznica -- Tramvaj -- Terminali -- Riječne luke -- Zračne luke  HA12-07832 
 
Prometni sustav -- Upravljanje poduzećem -- Restrukturiranje  HA12-07835 
 
Propovjedništvo -- Govorništvo -- Prosvjetiteljstvo  HA12-08232 
 
Propulzija broda -- Propulzijski mehanizmi -- Brodska hidromehanika -- Plivanje riba  HA12-07862 
 
Prostorno planiranje -- Prostorno-planska dokumentacija -- Prostorno-razvojni dispariteti  HA12-08017 
 
Protoniranje -- Superbaze  HA12-07607 
 
Provala -- Zaštita objekata -- Protuprovalna zaštita -- Protuprovalni sustav -- Protuprepadni sustav -- Dimna zavjesa  HA12-07507 
 
Psihijatriija -- Forenzična psihijatrija -- Psihijatrijska etika -- Profesionalna odgovornost -- Medicinsko pravo  HA12-07736 
 
Psihologijsko zdravlje -- Kognitivizam -- Mentalno zdravlje -- Psihofiziologija  HA12-07125 
 
Psiholozi -- Psihološki sadržaji -- Mediji  HA12-07985 
 
Pšenica -- Gljivične bolesti -- Fusarium -- Datum klasanja  HA12-07895 
 
Pšenica -- Heksaploidna pšenica -- Triticum aestivum L. -- Zrno pšenice -- Bjelančevine -- Glijadini  HA12-07893 
 
Pulski filmski festival  HA12-08081  HA12-08080 
 
Pustinje -- Vegetacija -- Vadi -- Cvatnja -- Fenologija  HA12-07671 
 
Putopisi -- Etnografija -- Usmena književnost -- Gradišćanski Hrvati  HA12-08386 
 
Računalna arhitektura -- Memorijska hijerarhija -- Priručna memorija -- Instrukcijski skup -- Arhitektura instrukcijskog skupa -- Basic linear algebra subroutine -- BLAS -- General matrix matrix operation -- GEMM  HA12-07078 
 
Računalni kriminal -- Kibernetički kriminal  HA12-07404 
 
Računalno nazivlje -- Terminološka načela -- Novotvorenice  HA12-08124 
 
Računarstvo u oblaku -- Javna uprava -- Menadžment  HA12-07068 
 
Računarstvo u oblaku -- P2P računalstvo  HA12-07058 
 
Računarstvo u oblaku -- Planiranje resursa poduzeća  HA12-07053 
 
Računovodstvene informacije -- Proračunski sustav -- Jedinice lokalne i regionalne samouprave -- Lokalne financije -- Sustav upravljanja  HA12-07956 
 
Računovodstvo -- Klasterizacija -- Međunarodna klasifikacija  HA12-07950 
 
Radiologija -- Onkologija  HA12-08400 
 
Radna psihologija -- Psihološko testiranje -- Test apstraktnog mišljenja -- Paulhusov model  HA12-07126 
 
Radno opterećenje -- Radni uvjeti -- Prevencija bolesti -- Slobodno vrijeme -- Rekreacija -- Tjelesna aktivnost  HA12-07227 
 
Radno zakonodavstvo -- Socijalno zakonodavstvo -- Pravna povijest -- Siromaško pravo -- Srednjovjekovno društvo  HA12-07489 
 
Radoničić, Karlo  HA12-08438 
 
Rafinerija nafte Sisak  HA12-08000 
 
Raman spektroskopija -- Infracrvena spektroskopija -- FTIR spektroskopija -- Fourierova transformacija -- Poliakrilonitril  HA12-07598 
 
Ramanova spektroskopija -- Kemijske veze -- Polinukleotidi  HA12-07609 
 
Randićev indeks -- Indeks povezanosti -- Molekularni grafovi  HA12-07556 
 
Raspodjela elektrona -- Benzenoidni ugljikovodici -- Aromaticitet  HA12-07576 
 
Raštika -- Morfološka svojstva -- Agronomska svojstva -- Samooplodnja  HA12-07904 
 
Ratni sukobi -- Etnički sukobi -- Etnička podjela  HA12-07185 
 
Ratni zločini -- Univerzalna jurisdikcija -- Načelo nemiješanja -- Pravna sigurnost  HA12-07374 
 
Razmjerni izborni sustav -- Proporcionalnost -- Izborni prag  HA12-07401 
 
Razzi, Serafino  HA12-08434 
 
Reaktivnost -- Benzoati -- Aprotično otapalo  HA12-07604 
 
Recesija -- Ekonomska kriza -- Gospodarski pad -- Industrijska proizvodnja -- Inozemni dug -- Nezaposlenost -- Inflacija  HA12-07218 
 
Referentni modeli -- BPM -- Menadžment poslovnih procesa  HA12-07064 
 
Regionalizacija -- Prostorni razvoj -- Privredni razvoj -- Održivi razvoj -- Lokalna politika -- Regionalna politika  HA12-07350 
 
Regionalna politika -- Ekonomski rast  HA12-07236 
 
Regionalne integracije -- Financijska kriza -- Inozemna izravna ulaganja  HA12-07351 
 
Regionalni razvoj -- Horizontalno partnerstvo -- Umrežavanje -- Tržišne mreže -- Poljoprivreda  HA12-07231 
 
Religija -- Vjerske slobode -- Građansko društvo -- Civilno društvo -- Država  HA12-07167 
 
Rendgenska difrakcija -- Kemijska struktura -- Supramolekularna kemija -- Vodikova veza -- Hidrofobna interakcija -- Paladij  HA12-07592 
 
Renesansna drama -- Povijest medicine  HA12-08413 
 
Renesansna država -- Renesansni vladar -- Humanizam -- Obrazovanje -- Diplomacija  HA12-08405 
 
Renij -- Renijeva grupa -- Chevrelova faza -- Električna vodljivost  HA12-07612 
 
Republika Hrvatska -- Zemlje Europske unije  HA12-07491 
 
Reš, Juraj  HA12-08232 
 
Rhamnus intermedia -- Srednja krkavina -- Antioksidacijska aktivnost -- Fenoli  HA12-07606 
 
Ribarstvo -- Ličinke šarana -- Uzgoj -- Recirkulacijski sustav  HA12-07910 
 
Ribe -- Catla catla -- Jezera -- Pesticidi  HA12-07686 
 
Ribe -- Cipal -- Moolgarda pedaraki -- Deformacije peraje  HA12-07676 
 
Ribe -- Demerzalne vrste -- Ribolov  HA12-07912 
 
Ribe -- Endemske vrste -- Pastrva -- Mekousna pastrva -- Salmo obtusirostris salonitana -- Zaštita  HA12-07685 
 
Ribe -- Iglica -- Belone belone -- Pelagične ribe -- Ishrana  HA12-07682 
 
Ribe -- Kemijski sastav -- Prehrana -- Ekološki čimbenici  HA12-07684 
 
Ribe -- Lokarda -- Scomber colias -- Lipidi -- Kondicija  HA12-07680 
 
Ribe -- Otolit -- Asimetrija -- Ekološki indikatori -- Carangidae  HA12-07677 
 
Ribe -- Srebrna plotica -- Pampus argenteus -- Deformacija leđne peraje  HA12-07683 
 
Ribe -- Ugrožene vrste -- Sval -- Squalius svallize -- Zaštita  HA12-07687 
 
Ribe -- Vrste riba  HA12-07679 
 
Ricinus -- Ricinus communis L. -- Staklenici -- Sadnice -- Tolerancija na sol  HA12-07641 
 
Riječka biskupija  HA12-07140 
 
Riječni turizam -- Odgovorni turizam -- Turistički razvoj -- SWOT analiza  HA12-07322 
 
Rijetke knjige -- Sveučilišne knjižnice -- Privatne knjižnice -- Zaštita knjižne građe  HA12-07695 
 
Rimsko pravo -- Odgovornost suca  HA12-07362 
 
Rimsko pravo -- Publicijanska tužba -- Vlasnička tužba -- Vlasništvo -- Posjed -- Rei vindicatio -- Actio Publiciana -- Tužba predmnijevanog vlasnika  HA12-07422 
 
Rimsko pravo -- Stipulatio -- Stipulacija -- Sklapanje ugovora  HA12-07431 
 
Rječnik  HA12-08127 
 
Rosanvallon, Pierr -- Keane, John  HA12-07182 
 
Rudarenje podataka -- Računarstvo u oblaku -- Višeagentski sustavi  HA12-07019 
 
Rudarenje podataka -- Sustav zajedničkog učenja -- E-učenje  HA12-07030 
 
Rudarstvo -- Proizvodne tehnike -- Odabir proizvodne tehnike -- Višekriterijsko odlučivanje -- Grupno odlučivanje  HA12-07925 
 
Ruralna područja -- Gradovi -- Tipologija  HA12-08388 
 
Ruralna područja -- Migracije -- Deagrarizacija -- Deruralizacija -- Starenje stanovništva  HA12-07146 
 
Ruralni turizam -- Agroturizam -- Turističke destinacije -- Organska hrana -- Marketing  HA12-07323 
 
Ruska književnost -- Poezija  HA12-08183 
 
Sajko, Krešimir  HA12-08394  HA12-07364 
 
Sajmovi  HA12-07287 
 
Sakralna arhitektura -- Arheološka istraživanja -- Romanika -- Gotika -- Templari -- Ivanovci -- Nakit  HA12-08355 
 
Samostanske knjižnice -- Studentska praksa  HA12-07100 
 
Schiffove baze -- Mehanokemija -- Tautomerija  HA12-07575 
 
Sedmak, Ćirila -- Sedmak, Štefanija  HA12-07135 
 
Sedum cepaea L. -- Flora  HA12-07674 
 
Semantički Web -- Povezani podaci  HA12-07006 
 
Semantika -- Semantičko normiranje -- Odnosni pridjevi  HA12-08126 
 
Seoski turizam -- Ruralni turizam -- Turističko tržište -- Segmentacija -- Turistički marketing  HA12-07324 
 
Sereni, Clara  HA12-08169 
 
Serijske publikacije -- Mrežne serijske publikacije -- Mrežna neomeđena građa  HA12-07114 
 
Shift-share analiza -- Županije -- Regionalni razvoj -- Lokalni ekonomski razvoj -- Konkurentnost  HA12-07234 
 
Silicij -- Termalna dekompozicija -- Tanki filmovi  HA12-07564 
 
Silicijev nitrid -- Tanki filmovi -- Ramanova spektroskopija  HA12-07596 
 
Silovanje -- Sudski postupak -- Sudske odluke -- Definicija silovanja -- Nasilje nad ženama -- Prava žena -- Rodni stereotipi  HA12-07406 
 
Sindrom ponovno započetog hranjenja -- Refeeding-sindrom -- Malnutricija -- Gladovanje -- Tiamin -- Nedostatak tiamina -- Hipofosfatemija -- Wernickeova encefalopatija  HA12-07738 
 
Sintić, Ivan Antun -- Alessandri, Bernardo -- Kubić, Ivan Krstitelj -- Randić, Srećko  HA12-07694 
 
Siromaštvo -- Indikatori siromaštva  HA12-07145 
 
Situacionizam -- Avangarda -- Performans -- Spektakl -- Teatar -- Film -- Društvo  HA12-07156 
 
Siva ekonomije -- Zaposleni  HA12-07266 
 
Sjećanja -- Diskurs -- Egzodus -- Historiografija -- Drugi svjetski rat  HA12-07190 
 
Sjedilački način života -- Zdravlje -- Tjelesna aktivnost -- Motivacijske teorije  HA12-08086 
 
Skladatelji -- Bolesti -- Patografija  HA12-08044 
 
Skladatelji -- Instrumentalna glazba -- Vokalna glazba -- Recepcija -- Dekonstrukcija  HA12-08071 
 
Skladatelji -- Patografija -- Samoubojstvo -- Pokušaj samoubojstva  HA12-08075 
 
Skladatelji -- Pjesnici -- Korespondencija  HA12-08045 
 
Skladatelji -- Životopisi -- Obljetnice  HA12-08392 
 
Skledar, Nikola  HA12-08398 
 
Sklonost riziku -- Modifikacija rizika -- Teorija očekivanog izbora -- Hotelsko poslovanje -- Upravljanje  HA12-07977 
 
Sklopni uređaji -- Rastalni osigurači  HA12-07805  HA12-07806 
 
Skupovi podataka -- Metode predviđanja -- Filtar neuralne mreže -- NNSFDI metoda  HA12-07212 
 
Slamnig, Ivan  HA12-08215 
 
Slavensko-talijansko bratstvo -- Slovenci -- Talijani -- Granično područje -- Jugoslavensko-talijanske granice -- Drugi svjetski rat  HA12-07194 
 
Slavonsko-podravske željeznice d.d.  HA12-07938 
 
Slikarstvo  HA12-08034 
 
Slobodna ocjena -- Diskrecijska ocjena -- Porezi -- Upravni sud  HA12-07454 
 
Slobodno tržište -- Gospodarski razvoj -- Konkurentnost -- Internacionalizacija  HA12-07232 
 
Slovenska književnost 21. st. -- Korespondencija  HA12-08178 
 
Slušanje glazbe -- Percepcija glazbe -- Glazbeno djelo  HA12-08078 
 
Službene publikacije -- Dokumenti -- Registri dokumenata  HA12-07099 
 
Smart-M3 -- Internet -- Semantički web -- Softver -- Računalni programi  HA12-07061 
 
Smrt stranke -- Upravni spor -- Nastavak postupka -- Imovinsko potraživanje  HA12-07388 
 
Socijalna antropologija -- Književnost -- Teorija dvoboja -- Etika  HA12-07531 
 
Socijalna isključenost -- Razvoj zajednice  HA12-07153 
 
Sociolingvistika -- Govorni varijeteti -- Regionalnost govora  HA12-08105 
 
Sociologija glazbe -- Društveni pokreti -- Mirne revolucije  HA12-08076 
 
Sociolozi -- Životopis -- Bibliografija  HA12-08398 
 
Somek, Petra  HA12-07532 
 
SOS Dječje selo Hrvatska  HA12-07980 
 
Spajanje -- Preuzimanje poduzeća -- Veličina poduzeća  HA12-07965 
 
Spaventi, Šime  HA12-08400 
 
Spektrofotometrija -- Uranij  HA12-07572 
 
Splitska katedrala -- Dioklecijanova palača  HA12-08030 
 
Sport -- Popularizacija sporta -- Elektronički mediji  HA12-08100 
 
Sport -- Pravna zaštita -- Pravni troškovi -- Ugovor o osiguranju -- Sportsko pravo  HA12-08096 
 
Sportaši -- Sportska takmičenja -- Sportske povrede -- Isključenje odgovornosti  HA12-08088 
 
Sportaši -- Sportski klubovi -- Porezi -- Porezne obveze -- Utaja poreza -- Kaznenopravna odgovornost  HA12-08098 
 
Sportska psihologija -- Sportaši -- Dizanje utega -- Snaga -- Slušna stimulacija -- Kontrola motorike  HA12-07132 
 
Sportske organizacije -- Sportsko osiguranje -- Osiguranje od odgovornosti -- Obvezno osiguranje  HA12-08092 
 
Sportske udruge -- Zabrana djelovanja -- Pravna regulativa  HA12-08099 
 
Sportski klubovi -- Sport -- Gospodarsko poslovanje -- Financije -- Knjigovodstvo -- Zlouporaba ovlasti -- Sudski vještak  HA12-08085 
 
Sportski turizam -- Promocija turizma  HA12-07325 
 
Sportsko pravo  HA12-08089 
 
Srčanožilne bolesti -- Kardiorespiratorna sposobnost -- Rizični čimbenici -- Metaboličke bolesti -- Tjelesna aktivnost  HA12-08095 
 
Srebrni bromid -- Polivinilpirolidon -- Nanočestice  HA12-07579 
 
Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HA12-07093 
 
Srednja poduzeća -- Velika poduzeća -- Organizacijska struktura -- Organizacijska kultura -- Strateško planiranje  HA12-07241 
 
Srednje poduzetništvo -- Marketing -- Marketinške strategije -- Plan marketinga  HA12-07967 
 
Srednje školstvo -- Školski neuspjeh  HA12-07521 
 
Srednjovjekovni statuti -- Staleži  HA12-08414 
 
Srednjovjekovni statuti -- Statutarno pravo -- Gradska uprava  HA12-07455 
 
Stanovništvo -- Hrvati -- Etnogeneza -- Demografija -- Kroatizacija  HA12-08431 
 
Stanovništvo -- Prezimena -- Genealogija  HA12-08423 
 
Staroegipatska umjetnost -- Mitologija -- Religijski rituali -- Grobnice -- Reljefi -- Statue  HA12-08010 
 
Statističke metode -- ISO standardi -- Upravljanje kvalitetom -- Financijski izvještaji -- Revizijski standardi  HA12-07979 
 
Statistika -- Deskriptivna statistika -- Inferencijalna statistika -- Vremenske serije  HA12-07558 
 
Stečaj -- Tržišna ekonomija -- Tranzicija  HA12-07483 
 
Sternberger, Dolf -- Habermas, Jürgen  HA12-07188 
 
Stipetić, Vladimir  HA12-07290 
 
Stohastičke jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe  HA12-07545 
 
Strategijski marketing -- Poslovno okruženje  HA12-07971 
 
Strateško planiranje -- Korporativno planiranje -- Proces odlučivanja -- Tržišna kretanja -- Predviđanje tržišta -- Sustav za podršku odlučivanju  HA12-07041 
 
Stratico, Giuseppe Michele  HA12-08059 
 
Stratigrafija -- Stratigrafski vodič  HA12-07626 
 
Strugar, Vladimir  HA12-07521 
 
Strujne sklopke -- Norme  HA12-07798  HA12-07799 
 
Studenti -- Strah od kriminaliteta -- Viktimizacija -- Kriminalistika  HA12-07365 
 
Sudska nadležnost -- Međunarodna nadležnost -- Tuženik -- Stalno boravište -- Personalni opseg  HA12-07385 
 
Suđenje u razumnom roku -- Ustavna tužba -- Zaštita prava  HA12-07434 
 
Suncokret -- Hibridi -- Urod zrna -- Urod ulja  HA12-07901 
 
Sunčeva energija -- Toplinska energija -- Solarni kolektori  HA12-07800 
 
Superficijarno pravo -- Pravo građenja -- Pravo vlasništva  HA12-07423 
 
Superkavitirajuća vozila -- Putanja ronjenja -- Gaussova metoda -- Smanjenje otpora  HA12-07865 
 
Supsidijarni tužilac -- Kazneno procesno pravo -- Državno tužilaštvo  HA12-07409 
 
Sustav za preporuke -- Kolaborativno filtriranje -- Rudarenje podataka  HA12-07074 
 
Sustavi ranog upozorenja -- Poslovno ponašanje -- Trendovi u menadžmentu -- Empirijsko istraživanje  HA12-07206 
 
Suvremena glazba -- Skladanje -- Kreativnost -- Epistemološka analiza  HA12-08039 
 
Sveci -- Mumije -- Paleopatologija -- Bioarheologija  HA12-07693 
 
Svečenici -- Progoni  HA12-07139 
 
Svećenici -- Biografija  HA12-08393 
 
Sveti Demetrije Solunski -- Sv. Dimitrije  HA12-08399 
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka  HA12-07107 
 
Sveučilišne knjižnice -- Knjižnično poslovanje -- Visoko obrazovanje  HA12-07107 
 
Sveučilište u Zagrebu  HA12-08401 
 
Svilena žutilovka -- Genista sericea Wulfen -- Genske karakteristike -- Filogenetska analiza  HA12-07664 
 
Svjetovna arhitektura -- Burgovi -- Romanika -- Gotika -- Konzervatorski radovi  HA12-08364 
 
Šamec Flaschar, Indira  HA12-08034 
 
Šećerna repa -- Stanična diferencijacija -- DNA metilacija -- Glikoproteini  HA12-07648 
 
Šenoa, August  HA12-08252 
 
Šenoa, Julije -- Eisenhuth, Gjuro -- Faller, Nikola  HA12-08079 
 
Šešelj, Stjepan  HA12-07149 
 
Širokopojasne mreže -- Bežične mreže -- Markovljevi modeli -- Numerička simulacija  HA12-07056 
 
Škola -- Stručno usavršavanje -- Nastavnici -- Modeli učenja -- Modeli poučavanja -- Supervizija -- Pedagoška supervizija  HA12-07516 
 
Škola -- Učenici -- Nastava -- Participacija učenika -- Disciplina -- Kontrola -- Samokontrola  HA12-07520 
 
Školstvo -- Organizacija nastave -- Klasični jezici  HA12-07514 
 
Školjkaši -- Češljači -- Mala kapica -- Chlamys varia -- Uzgoj -- Mrijest  HA12-07675 
 
Škomrlj, Ida  HA12-08083 
 
Šnajder, Slobodan  HA12-08233 
 
Šostakovič, Dmitrij Dmitrievič  HA12-08044 
 
Španjolska književnost 20. st. -- Poezija  HA12-08159 
 
Štednja -- Investicije -- Kointegracija -- Ekonometrijski modeli -- VAR model -- Vektorski autoregresivni model -- Feldstein-Horioka zagonetka  HA12-07559 
 
Štukanović, Tripun  HA12-08397 
 
Šubići Bribirski -- Andrija II. -- Bela IV.  HA12-08439 
 
Šumske zajednice -- Obična jela -- Abies alba Mill. -- Mikroklima  HA12-07883 
 
Šumski ekosustavi -- Plantaže topole -- Voda u tlu -- Podzemne vode -- Vodni stres -- Klimatske promjene  HA12-07880 
 
Tabun -- Nervni bojni otrovi -- Oksimi -- Kolinesteraza -- Oksidacijski stres  HA12-07642 
 
Talentiranost -- Upravljanje talentima -- Gospodarska kriza  HA12-07229 
 
Talijanska književnost  HA12-08168  HA12-08169 
 
Talijanska književnost -- Futurizam  HA12-08154 
 
Talijanska književnost -- Postmodernizam -- Narativne tehnike -- Roman  HA12-08160 
 
Talijanska književnost -- Prijevodi  HA12-08152 
 
Talijanska književnost -- Proza -- Pripovijetke  HA12-08162 
 
Talijanska književnost 20. st -- Proza -- Pripovijetke  HA12-08161 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Autobiografije  HA12-08151 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Proza -- Pripovijetke  HA12-08163 
 
Talijanska književnost 21. st -- Dijalozi  HA12-08158 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Dijalozi  HA12-08153  HA12-08164 
 
Talijanski jezik -- Lingvistika -- Rječnici -- Gramatike  HA12-08108 
 
Talijansko pjesništvo -- Skladatelji -- Renesansa  HA12-08060 
 
Tehnološki procesi -- Injekcijsko prešanje -- Umjetne neuronske mreže -- Kalupi -- Izrada kalupa  HA12-07987 
 
Tehnološki razvoj -- Tehnološke kulture -- Društvene vrijednosti -- Kriza -- Moral -- Duhovnost  HA12-07144 
 
Telekomunikacijske usluge -- Kvaliteta usluga -- Zadovoljstvo korisnika -- Naknada štete  HA12-07787 
 
Televizijsko oglašavanje -- Reklame za djecu -- Stavovi roditelja  HA12-07984 
 
Temelji -- Podloga tla -- Nosivost podloge  HA12-07834 
 
Tenzori -- Dekompozicija -- Rudarenje podataka  HA12-07538 
 
Teorija grafova -- Grafovi -- Molekularni graf -- Topološki indeksi -- Zagrebački indeksi -- Zagrebačke matrice  HA12-07589 
 
Teorija književnosti -- Interpretacija teksta -- Koncilska teologija  HA12-08137 
 
Teorija prevođenja -- Prijevod Biblije -- Kontrastivna analiza -- Hrvatski prijevod -- Njemački prijevod  HA12-08110 
 
Terenski pregled -- Probna iskopavanja -- Zaštitna arheologija  HA12-08378 
 
Terenski pregled -- Zaštitna arheologija -- Prometnice  HA12-08381 
 
Termoelektrana Plomin C  HA12-07760 
 
Termoelektrane -- Obnovljivi izvori energije -- Biomasa -- Zaštita okoliša  HA12-07801 
 
Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije -- BEREC  HA12-07341 
 
Tirozin-fenol-liaza -- Rendgenska difrakcija -- Kemijska struktura  HA12-07577 
 
Tiskarstvo  HA12-07931 
 
Tiskarstvo -- Kvaliteta tiska -- Grafička tehnologija -- Grafička reprodukcija -- Reprodukcija slikovnih materijala  HA12-07932 
 
Tiskarstvo -- Nove tehnologije zaštite -- Grafička tehnologija -- Sigurnosna zaštita -- Infracrvena zaštita  HA12-07930 
 
Tiskarstvo -- Tinte u boji -- Kolorimetrijska analiza -- Termokromne boje -- Pigmenti  HA12-07929 
 
Titan -- Legure titana  HA12-07610 
 
Tito, Josip Broz  HA12-07173 
 
Toksična epidermalna nekroliza -- Lamotrigin -- Intravenski imunoglobulini -- Ciklosporin -- Ciklofosfamid  HA12-07713 
 
Toksikologija -- Toksini  HA12-07708 
 
Tomasović, Mirko  HA12-08266 
 
Tomasović, Mirko -- Tasso, Torquato  HA12-08327 
 
Tomić, Stjepan  HA12-08237 
 
Toplinska energija -- Biomasa -- Šumska biomasa -- Biogorivo  HA12-07767 
 
Totalitarizam -- Koncentracijski logori  HA12-07181 
 
Tradicijska glazba -- Crkvena glazba  HA12-08055 
 
Tranzicija -- Ekonomska kriza -- Ekonomski rast -- Ekonomski razvoj  HA12-07214 
 
Tranzicijska ekonomija -- Upravljačko računovodstvo -- Mjerenje performansi  HA12-07970 
 
Tranzicijske zemlje -- Električna energija -- Potroššnja električne energije -- Ekonomski rast -- ARDL metoda -- Metoda autoregresivnog vremenskog pomaka  HA12-07277 
 
Tranzicijske zemlje -- Regionalne integracije -- Financijski sustav -- Tečaj -- Vrijednosti relativnog tečaja  HA12-07343 
 
Travnjaci -- Livade -- Pašnjaci -- Fitocenologija -- Klasifikacija travnjaka  HA12-07656 
 
Tražbina -- Zastarijevanje tražbine -- Zastara -- Priznanje tražbine  HA12-07461 
 
Trenje -- Viskoznost -- Statičko trenje klizanja -- Dinamičko trenje klizanja -- Statički faktor trenja -- Koeficijent viskoznosti  HA12-07565 
 
Trgovačko društvo -- Društveni ugovor -- Društvo osoba -- Društva kapitala -- Statut trgovačkog društva  HA12-07468 
 
Trgovačko društvo -- Pravo poslovnog nastana -- Međunarodno trgovačko pravo -- Sjedište društva -- Prijenos sjedišta -- Prekogranični prijenos sjedišta -- Lex societatis  HA12-07482 
 
Tripold, Franz  HA12-08418  HA12-08415 
 
tRNA -- Molekularna identifikacija  HA12-07644 
 
Trombotička trombocitopenična purpura -- Moschcowitzev sindrom -- Trombocitopenija -- Mikroangiopatija -- Hemolitička anemija -- Plazmafereza -- Proteaza -- ADAMTS-13  HA12-07740 
 
Truhelka, Jagoda  HA12-08283 
 
Tržišno natjecanje -- Europsko pravo -- Zlouporaba položaja -- Predatorske cijene  HA12-07467 
 
Tržišno natjecanje -- Potvrda o liceniranju -- Pravo intelektualnog vlasništva  HA12-07383 
 
Tržište dionica -- Financijska kriza  HA12-07254 
 
Tržište dionica -- Financijsko tržište -- Dugoročno pamćenje -- Nelinearnost -- Tržišta u nastajanju  HA12-07260 
 
Tržište dionica -- Financijsko tržište -- Rubno tržište -- Likvidnost -- Nulta stopa prinosa -- Cjenovni pritisak -- Promet  HA12-07259 
 
Tržište kapitala -- Dionice -- Prinosi -- Kalendarski učinci  HA12-07258 
 
Tržište osiguranja -- Osiguranje -- Analiza omeđenih podataka  HA12-07503 
 
Tržište rada -- Obrazovne nejednakosti -- Kvalifikacije  HA12-07223 
 
Tumor supresorski gen p53 -- Gen p73 -- Hrvatska populacija  HA12-07636 
 
Turistička agencija -- Upravljačke vještine -- Motivacija zaposlenika -- Upravljanje ljudskim resursima  HA12-07309 
 
Turistička destinacija -- Turizam -- Brendiranje  HA12-07305 
 
Turistička ponuda -- Ribolovni turizam -- Sportski ribolov -- Održivi razvoj  HA12-07909 
 
Turistička potražnja -- Turistička destinacija -- Agroturizam -- Ruralni turizam  HA12-07291 
 
Turističke agencije -- Boravišne pristojbe  HA12-07272 
 
Turističke destinacije -- Brendiranje -- Kockarnice  HA12-07299 
 
Turističke destinacije -- Nacionalni parkovi -- Tipologija posjetitelja -- Marketinške strategije -- Strategija održivog razvoja  HA12-07297 
 
Turističke destinacije -- Planiranje -- Strateška vizija -- Strateško upravljanje -- Razvoj turizma -- Održivi razvoj  HA12-07321 
 
Turistički marketing -- Turističke destinacije -- Iskustveni marketing  HA12-07332 
 
Turističko tržište -- Turistički proizvod -- Strateško planiranje  HA12-07301 
 
Turizam -- Divljina -- Robinzonski turizam -- Zaštita prirode -- Ekonomski učinak  HA12-07333 
 
Turizam -- Ekonomski rast -- Panelna kointegracija -- Panelna kauzalnost  HA12-07329 
 
Turizam -- Gastronomski turizam -- Pivski turizam -- Pivnice  HA12-07313 
 
Turizam -- Hotelijerstvo -- Financijsko poslovanje  HA12-07292 
 
Turizam -- Hotelijerstvo -- Hotelska industrija -- Vrednovanje usluga  HA12-07300 
 
Turizam -- Iskustveno učenje -- Studij turizma -- Turističko obrazovanje  HA12-07307 
 
Turizam -- Javno-privatno partnerstvo -- Projektni menadžment  HA12-07306 
 
Turizam -- Kulturna baština -- Kulturni turizam -- Tipologija turista  HA12-07326 
 
Turizam -- Ljudski resursi -- Ljudski kapital -- Hotelijerstvo -- Hotelska industrija  HA12-07311 
 
Turizam -- Nacionalni parkovi -- Brendiranje -- Osjetilno brendiranje  HA12-07536 
 
Turizam -- Smještajni kapaciteti -- Uslužne djelatnosti -- Ugostiteljstvo -- Povijest turizma  HA12-07320 
 
Turizam -- Sportsko rekreacijski turizam -- Zdravstveni turizam  HA12-07336 
 
Turizam -- Tržište kapitala -- Tržište dionica -- Likvidnost -- Prihodi poduzeća  HA12-07310 
 
Turizam -- Turistička destinacija -- Kvaliteta usluge -- Ponašanje turista -- Kvaliteta usluge  HA12-07335 
 
Turizam -- Turistička destinacija -- Marketing -- Odnosi s javnošću -- Oglašavanje  HA12-07318 
 
Turizam -- Turistička industrija -- Kineski turisti  HA12-07298 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Konkurentnost -- Modeli konkurentnosti  HA12-07330 
 
Turizam -- Turističko planiranje -- Razvojna strategija -- Smještajni kapaciteti  HA12-07302 
 
Tvorba riječi -- Tvorbeni sufiksi  HA12-08118 
 
Tvornica duhana Rovinj  HA12-07852 
 
Učitelji -- Razrednici -- Osnovna škola -- Učenici s teškoćama -- Edukacijsko uključivanje -- Inkluzija  HA12-07525 
 
Ugarsko-hrvatski kralj -- Osmanlije  HA12-08416 
 
Ugljikova vlakna -- Nikal -- Elektrodepozicija  HA12-07584 
 
Ugovorne obveze -- Neispunjenje činidbe -- Naknada štete -- Isključenje odgovornosti -- Načelo krivnje  HA12-07453 
 
Ugovorno pravo -- Privatno pravo -- Prenesene ovlasti -- Supsidijarnost -- Proporcionalnost  HA12-07427 
 
Ukapljeni prirodni plin -- LNG terminali  HA12-07941 
 
Ultrazvučna dijagnostika -- Diferencijalna dijagnostika -- Infektivne bolesti -- Upalne bolesti -- Abdomen -- Ultrazvučna dijagnostika  HA12-07742 
 
Ultrazvučna dijagnostika -- Doplerski ultrazvuk -- Obojeni Doppler -- Limfni čvorovi -- Limfadenopatija -- Diferencijalna dijagnostika  HA12-07747 
 
Ultrazvučna dijagnostika -- Ultrazvuk -- Infektivne bolesti -- Pluća -- Pleuralni prostor -- Meko tkivo vrata -- Reverzibilna disfunkcija miokarda -- Sepsa -- Endokarditis  HA12-07744 
 
Ultrazvuk -- Artikulacijska fonetika -- Klinička fonetika -- Proizvodnja govora -- Istraživanje -- Instrumentalne metode  HA12-08106 
 
Uljarice -- Zasijane površine -- Otkup -- Otkupne cijene  HA12-07898 
 
UNIDROIT -- Međunarodni Institut za unifikaciju privatnog prava  HA12-07471 
 
Unija za Mediteran  HA12-07200 
 
Upala pluća -- Pleuralni izljev -- Ultrazvučna dijagnostika -- Ultrazvuk toraksa -- Obična varijabilna imunodeficijencija  HA12-07734 
 
Uprava -- Upravna organizacija -- Upravna tijela -- Upravna administracija -- Ljudska prava  HA12-07496 
 
Upravljanje informacijama -- Informacijske tehnologije -- Turizam -- Ugostiteljstvo  HA12-07314 
 
Upravljanje kvalitetom -- Troškovi kvalitete -- Upravljanje troškovima -- Financijska uspješnost  HA12-07262 
 
Upravni postupak -- Upravni akt -- Upravno sudovanje -- Sudska kontrola  HA12-07392 
 
Upravni spor -- Objektivni spor -- Ustavno sudovanje -- Upravno sudovanje  HA12-07387 
 
Upravni spor -- Predmet spora -- Javnopravno tijelo -- Postupak -- Opći akt -- Tužba -- Odgoda -- Sporedna traženja -- Troškovi spora  HA12-07393 
 
Upravni spor -- Upravni postupak -- Pravomoćnost -- Konačnost -- Izvršnost  HA12-07449 
 
Upravni spor -- Upravno sudovanje -- Sudska odluka  HA12-07395 
 
Upravni sud -- Ljudska prava -- Ustavna prava  HA12-07384 
 
Upravni sudovi -- Ustroj  HA12-07460 
 
Upravno sudovanje  HA12-07390 
 
Upravno sudovanje -- Upravni spor -- Sudska praksa  HA12-07402 
 
Upravno sudovanje -- Upravni spor -- Zaštita ljudskih prava -- Europsko pravo  HA12-07369 
 
Upravno sudovanje -- Ustavno pravo -- Europsko pravo  HA12-07391 
 
Urbana obnova -- Gentrifikacija -- Lokalna zajednica -- Industrijska baština  HA12-07168 
 
Urbana povijest -- Groblja -- Javno zdravstvo  HA12-08432 
 
Urbani turizam -- Gradski turizam -- Turističke destinacije  HA12-07331 
 
Urbanističko planiranje -- Obnova -- Brownfields lokacije  HA12-08016 
 
Urbanističko planiranje -- Prostorno planiranje -- Upravljanje razvojem -- Procjena utjecaja -- Socijalni razvoj  HA12-07163 
 
Urbanizam -- Prostorna struktura -- Morfološka struktura -- Interpolacije -- Razvoj grada  HA12-08389 
 
Urbanizam -- Renesansa  HA12-08018 
 
Urogenitalni sustav -- Infektivne bolesti -- Urogenitalne bolesti -- Prostatitis -- Ultrazvučna dijagnostika -- Transrektalni ultrazvuk  HA12-07743 
 
Uskolisni rogoz -- Typha angustifolia L. -- Vodeni makrofiti -- Fotosinteza -- Nitrati  HA12-07655 
 
Ustanak -- Francuska vladavina -- Književnost -- Publicistika  HA12-08420 
 
Ustav -- Građansko pravo -- Ustavna tužba -- Ustavno pravo -- Ustavno sudovanje  HA12-07426 
 
Ustavni patriotizam -- Nacionalizam  HA12-07188 
 
Ustavni poredak -- Konstitucionalizam  HA12-07403 
 
Ustavni sud -- Upravni sud  HA12-07387 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske  HA12-07426  HA12-07397 
 
Utilus -- Visoka poslovna škola za turistički i hotelski menadžment  HA12-07558 
 
Uzgajalište riba -- Komarča -- Lubin -- Fitoplankton -- Taksonomski sastav  HA12-07668 
 
Uzgoj bilja -- Kultivari -- Biljne sorte -- Intelektualno vlasništvo -- Oplemenjivačko pravo -- Trgovačka marka  HA12-07896 
 
Uzgoj ribe -- Lubin -- Cijepljenje -- Lizozim -- Imunološka reakcija  HA12-07688 
 
Uzgoj ribe -- Spremnici za ribu -- Zračna pumpa -- Srebrna bjelica  HA12-07908 
 
Vanadij -- Ditetrazolijeve soli -- Azo-spojevi -- Konstante asocijacije -- Nitro-spojevi  HA12-07608 
 
Vanjski dug -- Inozemni dug -- Održivost vanjskog duga -- Analiza osjetljivosti  HA12-07245 
 
Veličina tvrtke -- Profitabilnost -- Panelna kointegracija -- Kauzalnost  HA12-07278 
 
Velika i srednje velika poduzeća -- Računovodstvo -- Novčani tok  HA12-07952 
 
Velika poduzeća -- Srednja poduzeća -- Poslovni procesi -- Upravljanje -- Menadžeri  HA12-07960 
 
Velikosrpska ideologija  HA12-07195 
 
Verifikator -- Edukativni softver -- Programiranje -- Učenje -- Studenti  HA12-07008 
 
Vezal, Andreas  HA12-07695 
 
Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika  HA12-08112 
 
Vino -- Promocija -- Marketing -- Studentska populacija  HA12-07353 
 
Vinogradarstvo -- Vinarstvo -- Vino -- Turistička ponuda  HA12-07308 
 
Vinogradarstvo -- Vinogradi -- Vinova loza -- Razvoj vinogradarstva -- Vino  HA12-07897 
 
Virtualni laboratorij -- Znanost -- Vizualna pismenost -- Kemija  HA12-07076 
 
Virtualni tim -- Projektni menadžment -- Softverski alati  HA12-07043 
 
Visoko obrazovanje -- Obrazovna politika -- Reforma sveučilišta -- Javne politike  HA12-07529 
 
Visoko obrazovanje -- Obrazovna politika -- Reforma visokog obrazovanja  HA12-07527 
 
Visoko obrazovanje -- Obrazovna politika -- Reforma visokog obrazovanja -- Tržišni pristup -- Državno financiranje  HA12-07528 
 
Visoko obrazovanje -- Timska nastava -- Metodika  HA12-07530 
 
Visoko školstvo -- Troškovno računovodstvo -- Reforma javnog sektora  HA12-07945 
 
Visoko školstvo -- Učenje stranog jezika -- Njemački jezik -- Mikroekonomija -- Stručna literatura -- Prevođenje  HA12-08107 
 
Visokoškolske knjižnice -- Digitalizacija -- Knjižnična građa -- Digitalne zbirke  HA12-07110 
 
Visokoškolske knjižnice -- Informacijske tehnologije -- Komunikacijske tehnologije -- Studenti -- Stilovi učenja  HA12-07106 
 
Višejezičnost -- Strani jezici -- Tržište -- Konkurentnost -- Gospodarstvo  HA12-07359 
 
Vitov Gučetić, Nikola  HA12-08066 
 
Vizualizacija podataka -- Biotehnologija -- Bioinformatika  HA12-07080 
 
Vjetroelektrane  HA12-07780 
 
Vjetroelektrane -- Projekti  HA12-07796 
 
Vjetroenergija -- Vjetroelektrane  HA12-07807 
 
Voda -- Pitka voda -- Virtualna voda -- Uvoz vode -- Vodeni otisak  HA12-07635 
 
Vodena metvica -- Mentha aquatica -- Virusi -- Cucumber mosaic virus  HA12-07667 
 
Vodeni ekosustavi -- Alge -- Kontrola rasta -- Slama ječma  HA12-07535 
 
Vodikova veza -- NMR spektroskopija -- Masena spektrometrija -- Kvantno-kemijski računi  HA12-07616 
 
Vodoopskrba  HA12-07856  HA12-07855 
 
Vodoopskrba -- Vodoopskrbni sustav  HA12-07857 
 
Vojna karijera -- Vojne postrojbe -- Rodoslovlje  HA12-08397 
 
Vojna potrošnja -- Ekonomski rast  HA12-07497 
 
Vojna vlast -- Civilna vlast -- Poslijeratno razdoblje -- Drugi svjetski rat  HA12-08437 
 
Vojnici -- Popisi  HA12-07498 
 
Vojnović, Ivo  HA12-08227 
 
Voltametrija -- Kinetika reakcija  HA12-07617 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske  HA12-07462 
 
Vrhunski sportaši -- Novčana naknada -- Sportska mirovina -- Olimpijska renta  HA12-08084 
 
Vršnjačko nasilje -- Ovisnosti -- Prevencija -- Školski preventivni program  HA12-07523 
 
VSCF teorija -- Vibracijske frekvencije -- Molekule  HA12-07563 
 
Vuković, Tomislav  HA12-08424 
 
Wagner, Richard  HA12-08056 
 
Web aplikacije -- Mrežne aplikacije -- Petrijeve mreže  HA12-07059 
 
Webometrika -- Hiperlink -- Mrežne stranice -- Web stranice  HA12-07081 
 
Weinberger, Ota  HA12-07161 
 
Wittgenstein, Ludwig  HA12-08078 
 
XML shema -- XML struktura  HA12-07082 
 
Yersin, Alexandre  HA12-08385 
 
Zabava -- Humor -- Glazbene izvedbe  HA12-08079 
 
Zagrebačka burza  HA12-07310 
 
Zakon o energiji  HA12-07778 
 
Zaposlenici -- Menadžment -- Etičko upravljanje -- Društvena odgovornost  HA12-07983 
 
Zarbarini, Grgur  HA12-08393 
 
Zastara -- Založno pravo -- Prisilno namirenje  HA12-07442 
 
Zaštita okoliša -- Zakonodavstvo -- Ekonomski razvoj -- Održivi razvoj  HA12-07534 
 
Zaštita okoliša -- Zaštićena prirodna područja -- Dioničari  HA12-08019 
 
Zaštita okoliša -- Zaštita voda -- Odbačeni plastični proizvodi -- Plastični otpad -- Plastika -- Vodorazgradljivi materijal -- Injekcijsko prešanje -- Mehanička svojstva -- Vrijeme razgradljivosti  HA12-07995 
 
Zaštitna arheologija -- Terenski pregled  HA12-08380 
 
Zatajenje srca -- Mehanička potpora cirkulaciji -- Mehanička cirkulacijska potpora -- Mehaničko srce -- Kardiokirurgija -- Mehanička potpora srcu (VAD)  HA12-07729 
 
Zatvorenici -- Probacija -- Uvjetni otpust -- Raniji otpust -- Postpenalni prihvat  HA12-07413 
 
Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru -- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  HA12-07115 
 
Zbirka libreta  HA12-07113 
 
Zdravlje -- Interdisciplinarni pristup -- Urbano planiranje -- Prostorno planiranje -- Zdravstveno ponašanje -- Tjelesna aktivnost  HA12-08020 
 
Zdravlje -- Tjelesna aktivnost -- Vježbanje -- Rizično ponašanje  HA12-07701 
 
Zdravstvene prilike -- Higijena -- Zarazne bolesti -- Smrtnost dojenčadi -- Demografija -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat  HA12-07699 
 
Zdravstveni sustav -- Javno zdravstvo -- Privatno zdravstvo -- Financiranje -- Javno-privatno partnerstvo  HA12-07704 
 
Zdravstveni turizam -- Medicinski turizam  HA12-07304 
 
Zdravstveni turizam -- Medicinski turizam -- Lječilišta -- Specijalne bolnice  HA12-07327 
 
Zdravstvo -- Primarna zdravstvena zaštita -- Upravljanje konfliktima  HA12-07222 
 
Zdravstvo -- Zdravstvena djelatnost -- Javne usluge -- Koncesija -- Koncesijski postupak  HA12-07421 
 
Zeolit A -- Autokatalitička nukleacija  HA12-07619 
 
Zgrade -- Zgradarstvo -- Energetska učinkovitost -- Mjerenja  HA12-07842 
 
Zlatne bule  HA12-08439 
 
Znanstvena knjižnica (Dubrovnik)  HA12-07113 
 
Zračni promet -- Državne potpore  HA12-07935 
 
Zračni promet -- Sigurnost zračnog prometa -- Odgovornost za štetu -- Pravna regulativa  HA12-07446 
 
Zrakoplovi -- Kontrola leta -- Vrednovanje -- Evaluacija  HA12-07939 
 
Zubna protetika -- Zubni nadomjestak -- Dentalni materijali -- Akrilatni polimeri -- Razgradnja polimera  HA12-07749 
 
Zvučna građa -- Elektronička građa -- Mrežna građa -- Digitalizacija -- Katalogizacija  HA12-07097 
 
Žalovanje -- Nasilje -- Politika -- Ranjivost -- Feminizam  HA12-07160 
 
Željezni fosfat -- Električna svojstva -- Kemijska struktura  HA12-07560 
 
Žeželić-Alić, Zdravka  HA12-08348 
 
Žig -- Žigovno pravo -- Prijenos žiga -- Registar žiga  HA12-07484 
 
Žigovno pravo -- Registracija žiga -- Razlikovnost žiga  HA12-07480 
 
Živini kompleksi -- Kristalna struktura -- Rendgenska difrakcija  HA12-07615 
 
Životne vrijednosti -- Obiteljski odnosi -- Bračni odnosi -- Razvod braka -- Generacijske razlike  HA12-07133 
 
Županijski sud u Zagrebu  HA12-07406 
 
Župna crkva Svetog Jurja u Lovranu  HA12-08033 
 
Žutika -- Berberis croatica -- Berberis vulgaris -- Plod -- Sjeme  HA12-07662