Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

3D modeliranje -- Proračun kretanja -- Metoda faktorizacije  HA12-10913 
 
Akademici -- Geografija -- Geomorfologija -- Krški reljef  HA12-11487 
 
Akreditacija medicinskih laboratorija -- ISO 15189 -- Medicinska informatika -- Prijenos podataka -- Laboratorijski informacijski sustav -- Bolnički informacijski sustav  HA12-10916 
 
Akreditacija medicinskih laboratorija -- ISO 15189 -- Poboljšanje kvalitete -- Osiguranje kvalitete -- Klinička patologija  HA12-10915 
 
Aktuarijska metoda -- Analiza preživljenja -- Kaplan-Meierova metoda  HA12-11036 
 
Akutna mijeloična leukemija -- Liječenje -- Citostatici -- Citarabin -- Nuspojave -- Bolesti kože i potkožnog tkiva -- Neutrofilni hidradenitis  HA12-11201 
 
Alergeni -- Alergije -- Plijesni -- Fusarium solani -- Astma -- Spore  HA12-11159 
 
Alergeni -- Grinje -- Prašina  HA12-11139 
 
Alergeni -- Pelud -- Alergije -- Aerobiologija -- Ambrozija  HA12-11127 
 
Alergeni -- Pelud -- Ambrozija -- Vremenski uvjeti  HA12-11123 
 
Alkaloidi -- Duhanski alkaloid -- Miozmin -- Oksidativni stres -- Lipidna peroksidacija -- Jetra  HA12-11141 
 
Alkohol -- Alkoholna pića -- Formaldehid -- Konzumacija alkohola -- Karcinom -- Zdravstveni rizik  HA12-11112 
 
Alkoholna pića -- Vino -- Proteomika  HA12-11337 
 
Alopecija -- Gubitak kose -- Sifilis -- HIV-infekcija -- Homoseksualci  HA12-11223 
 
Alternativno rješavanje sporova -- Arbitraža -- Partnerstvo -- Infrastrukturni projekti  HA12-11012 
 
Američka književnost 20. st. -- Proza  HA12-11428  HA12-11427 
 
Amilaza -- Proteaza -- Bacillus caldolyticus  HA12-11369 
 
Ampelografija -- Vinova loza -- Autohtone sorte -- Bioraznolikost -- Morfologija  HA12-11256 
 
Analitički hijerarhijski proces -- Strateške performanse -- Optimizacija -- Linearno programiranje -- BSC metoda -- Uravnotežena karta ciljeva  HA12-11321 
 
Antičke civilizacije -- Islam  HA12-11522 
 
Antioksidacijska aktivnost -- Fenolni spojevi -- Med  HA12-11345 
 
Ardalić, Vladimir  HA12-11029  HA12-11030  HA12-11516  HA12-11425  HA12-11031  HA12-11530 
 
Ardalić, Vladimir -- Aralica, Ivan  HA12-11466 
 
Ardalić, Vladimir -- Radić, Antun -- Boranić, Dragutin -- Marun, Lujo  HA12-11496 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Arheološki lokaliteti -- Nekropola -- Srednjovjekovno groblje  HA12-11486 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Danilska kultura -- Naselja  HA12-11469 
 
Arheološka istraživanja -- Mikropaleontološke analize -- Antički kamenolomi -- Bedemi  HA12-11472 
 
Arheološka istraživanja -- Ranokršćanska arhitektura  HA12-11483 
 
Arheološka istraživanja -- Rimski vojni logor -- Keramika -- Izložbe  HA12-10920 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Prometne mreže -- Autoceste  HA12-11485 
 
Arheološki lokaliteti -- Rimska kultura -- Cestovne mreže -- Postaje  HA12-11468 
 
Arheološki lokaliteti -- Romanizacija -- Rimska arhitektura -- Rimska vila  HA12-11554 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Čase  HA12-11474 
 
Arheološki nalazi -- Španjolska keramika -- Maurska keramika  HA12-11478 
 
Arhitekti -- Crkvena arhitektura  HA12-11394 
 
Arhitekti -- Moderna arhitektura -- Arhitektura 20. st.  HA12-11391 
 
Arhivi -- Arhivsko gradivo -- Diplomatički izvori  HA12-11499 
 
Arhivsko gradivo -- Kaptolski registri  HA12-11507 
 
Arhivsko gradivo -- Pomoćna bilježnica -- Bastardel  HA12-11506 
 
Arhivsko gradivo -- Statistike -- Zdravstvena statistika  HA12-11511 
 
Arhivsko gradivo -- Zbirke -- Planovi -- Nacrti  HA12-11510 
 
Aspergillus -- Fusarium -- Mješovite kulture -- Mikotoksini -- Aflatoksini -- Plijesni -- Hitin -- ELISA  HA12-11351 
 
Ateroskleroza -- Hipertenzija -- Hiperuricemija -- Metabolički sindrom -- Mokraćna kiselina  HA12-11233 
 
Austrijska književnost 20./21. st. -- Romani -- Književne teme i motivi -- Književne tehnike -- Jezik i stil  HA12-11437 
 
Autizam -- Odrasle osobe -- Socijalna skrb -- Socijalni modeli skrbi -- Osobno usmjereno planiranje  HA12-11013 
 
Autizam -- Subjektivnost -- Intersubjektivnost -- Kognicija -- Socijalna kognicija  HA12-10933 
 
Autobiografski zapisi -- Memoari  HA12-11490 
 
Autobiografski zapisi -- Memoari -- Drugi svjetski rat  HA12-11446 
 
Autobiografski zapisi -- Memoari -- Studentski pokret  HA12-10940 
 
Autoimune bolesti -- Kožne bolesti -- Hailey-Haileyeva bolest -- Nesteroidni protuupalni lijekovi  HA12-11182 
 
Autoimune bolesti -- Upalne bolesti -- Reumatoidni artritis -- Neutrofilini dermatitis  HA12-11214 
 
Autoimune bolesti -- Upalne miopatije -- Dermatomiozitis -- Interleukin 10 -- Polimorfizam gena za IL 10  HA12-11164 
 
Avangarda -- Postobjektna umjetnost -- Ready-made umjetnost  HA12-11385 
 
BADco.  HA12-11412 
 
Bakterije -- Enzimi -- Bacillus halodurans -- β-ciklodekstrin -- Glukotransferaza  HA12-11325 
 
Bakterije mliječne kiseline -- FTIR spektroskopija -- Infracrvena spektroskopija -- Fourierova transformacija -- Neuronske mreže  HA12-11354 
 
Bakterijske infekcije -- Pneumonija -- Upala pluća -- Mycoplasma pneumoniae -- Leukocitoklastični vaskulitis  HA12-11196 
 
Bankarski sektor -- Financijsko izvještavanje -- Računovodstvene informacije -- Elektroničko poslovanje -- Transparentno poslovanje  HA12-10968 
 
Bäuerlein, Stjepan  HA12-11500 
 
Bechett, Samuel -- Proust, Marcel  HA12-11426 
 
Bela IV -- Obitelj Frankopan  HA12-11558 
 
Benediktinci -- Samostan Sv. Ivana Evanđelista u Biogradu na moru -- Samostan Sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu -- Državni arhiv u Zadru  HA12-11499 
 
Berger, Geza -- Berger, Hermann Lafayette -- Berger, Charles Sealsfield  HA12-11513 
 
Bernhard, Thomas  HA12-11437 
 
Biološki biljezi -- Glikogen fosforilaza izoenzim -- Akutni infarkt miokarda  HA12-11067 
 
Biomedicinska istraživanja -- Znanstveno izdavaštvo -- Čimbenik odjeka -- Indeksirani časopisi -- Medline  HA12-10911 
 
Biostatistika -- Analiza podataka -- Statističke pogreške  HA12-11042 
 
Bokanić, obitelj  HA12-11403 
 
Bolest teških lanaca -- Reumatoidni artritis -- Imunoglobulinski gama-lanci -- Elektroforeza -- Kapilarna elektroforeza  HA12-11181 
 
Bolesti nokta -- Trahionihija -- Liječenje -- Lokalni kortikosteroidi  HA12-11225 
 
Božičević, Juraj  HA12-11041 
 
Brand -- Odanost potrošača -- Navike potrošača -- Generacija Y -- Mladi  HA12-11320 
 
Brodski motori -- Sporohodni dvotaktni dizelski motori -- Tribološka svojstva -- Trenje -- Zaštitni sloj -- TriboPack tehnologija  HA12-11245 
 
Budak, Pero  HA12-11463 
 
Bušenje -- Cjevovodi -- Zamor cijevi -- Maziva  HA12-11243 
 
Bušić, Zvonko -- Bušić, Julienne Eden  HA12-10922 
 
Campsa, Paolo  HA12-11402 
 
Campsa, Paolo -- Pracat, Miho  HA12-11397 
 
Campylobacter jejuni -- Campylobacter coli -- Biocidi -- Antibiotici  HA12-11076 
 
Candida albicans -- Infekcije putem krvi -- Biofilm -- Ekspresija gena  HA12-11155 
 
Cattani, Marija de  HA12-11086 
 
Celuloza -- Izoenzimi -- Pektin  HA12-11344 
 
Cetinski knezovi -- Povijest  HA12-11536 
 
Cijene nekretnina -- Indeks financijskih uvjeta -- Vanjski šokovi -- Strukturni VAR model -- SVAR model -- Makroekonomija  HA12-10954 
 
Cijev -- Tekući ugljikovodik -- Bušenje -- Bušotine  HA12-11247 
 
Citotoksičnost -- Imidazolijeve ionske tekućine -- CCO-stanice -- HeLa-stanice  HA12-11140 
 
Cjeloživotno učenje -- Tržišno orijentirane aktivnosti  HA12-11019 
 
Crkva sv. Ivana u Povljima  HA12-11403 
 
Crkva sv. Nikole (Pula)  HA12-11392 
 
Crkve -- Gradnja -- Povijest  HA12-10934 
 
Crkvene knjige -- Liturgijski psaltir -- Psalmi -- Himne -- Iluminacije -- Minijature -- Franjevci  HA12-10935 
 
Cvjetanović, Branko -- Richter, Branimir -- Štampar, Andrija  HA12-11095 
 
Čarnojević, Arsenije III  HA12-11537 
 
Časopisi -- Znanstveni časopisi -- Otvoreni pristup -- Indeksirani časopisi -- Izdavaštvo  HA12-10919 
 
Čegec, Branko  HA12-11452 
 
Češka manjina -- Češka društva -- Obrazovanje -- Zdravstveno prosvjećivanje  HA12-10946 
 
Čolović, Branko  HA12-10947 
 
Danilska kultura -- Materijalna kultura -- Materijalna građa -- Arheološki nalazi  HA12-11475 
 
De Trottis, Ivan -- De Prandino, Teodor  HA12-11507  HA12-11506 
 
DEA -- Analiza omeđenih podataka -- Strategije investiranja -- Portfelj dionica  HA12-10966 
 
Dermatovenerologija -- Povijest medicine  HA12-11156 
 
Dermatovenerologija -- Venerologija -- Spolno prenosive bolesti -- Spolne bolesti  HA12-11179 
 
Dermatoze -- Zanemarena koža -- Dermatosis neglecta -- Neurološka oštećenja  HA12-11171 
 
Digitalno piratstvo -- Ponašanje potrošača  HA12-10932 
 
Digitoksin -- Glikozid -- Digoksin -- Antitijela -- Toksičnost  HA12-11092 
 
Dislipidemije -- Statini -- Kardiovaskularne bolesti -- Europske smjernice  HA12-11153 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Autizam -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Pedagoški pristup -- Pedagoški programi  HA12-11021 
 
Djevičansko maslinovo ulje -- Prehrambena vrijednost -- Oleinska kiselina -- Vitamin E -- Hidrofilni fenoli  HA12-11366 
 
DNA barkodiranje -- Genetičko podrijetlo -- Plodovi mora -- Deklaracija proizvoda  HA12-11068 
 
DNK analiza -- Prenatalna dijagnostika -- Kliničko-laboratorijska dijagnostika  HA12-11071 
 
Dobrovoljna objava -- Financijsko izvještavanje -- Novčani tokovi -- Tvrtke  HA12-10972 
 
Dom narodnog zdravlja, Dr. A. Štampar -- Vila A. i Lj. Pfeffermann  HA12-11391 
 
Domac, Julije  HA12-11147 
 
Domovinski rat -- Povratnici -- Srbi  HA12-10947 
 
Domovinski rat -- Ratne operacije  HA12-11539 
 
Doseljavanje -- Stanovništvo -- Kretanje stanovništva -- Demografski pokazatelji -- Etnička struktura -- Kulturni pejzaž -- Janjevci  HA12-10941 
 
Dražančić, Ante  HA12-11494 
 
Drugi svjetski rat  HA12-11559 
 
Drugi svjetski rat -- Ratna razaranja -- Prometnice -- Poslijeratna obnova -- Mostovi  HA12-11546 
 
Drugi svjetski rat -- Ratna stradanja -- Partizani -- Domobrani  HA12-11551 
 
Državni arhiv u Osijeku  HA12-11510 
 
Državni arhiv u Pazinu -- Porečko-pulska biskupija  HA12-11491 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske  HA12-11011 
 
Duhan -- Nicotiana tabacum L. -- Glikozilacija -- Lektini -- Kadmij -- Cink -- Teški metali -- Toksični elementi  HA12-11064 
 
Duhan -- Nicotiana tabacum L. -- Križanje sorti -- Dialelno križanje -- Hibridi  HA12-11271 
 
Duhan -- Nicotiana tabacum L. -- Sorte duhana -- Potomstva duhanskih sorti -- Nasljednost -- Kvantitativna svojstva  HA12-11267 
 
Duhovnost -- Manastiri -- Manastirski život  HA12-10939 
 
Dujmović, Šime -- Meštrović, Ivan  HA12-11401 
 
Egiptologija -- Arhitektura -- Egipatski vladari -- Grobnice -- Hramovi  HA12-11529 
 
Egiptologija -- Egipatski vladari -- Grobnice -- Mumije  HA12-11523 
 
Ehinokokoza -- Dijagnostika -- Suzbijanje  HA12-11089 
 
Eitelberger von Edelberg, Rudolf  HA12-11380 
 
Ekoindustrijski park -- Održivi razvoj  HA12-11033 
 
Ekonomija -- Dobavljači -- EPC tvrtke -- Opskrbni lanac  HA12-10953 
 
Ekonomska kriza -- Fiskalna politika -- Ukupna državna potrošnja -- Fiskalni multiplikatori -- Zaposlenost  HA12-10969 
 
Elektroforeza -- Proteomika -- Meso  HA12-11069 
 
Elektronički mediji -- Društvene mreže -- Marketinška komunikacija  HA12-11315 
 
Elektronički otpad -- Zbrinjavanje otpada -- Ponašanje potrošača  HA12-11311 
 
Eliot, Thomas Stearns  HA12-10928 
 
Emigracija -- Kretanje stanovništva -- Migracije -- Društveni utjecaji -- Tržište rada -- Zapošljavanje -- Migracijska politika  HA12-10942 
 
Engleski jezik -- Pravopisna pravila -- Interpunkcije -- Veliko početno slovo  HA12-11416 
 
Epigrafija -- Posvetni natpis -- Oltarna greda  HA12-10910 
 
Epigrafska baština -- Epigrafika -- Materijalna građa -- Rimska religija -- Kultovi  HA12-11481 
 
Esencijalna trombocitoza -- Idiopatska trombocitemija -- Liječenje -- Hidroksiurea -- Nuspojave -- Bolesti noktiju -- Melanonihija  HA12-11198 
 
Etilen oksid -- Profesionalna izloženost -- Biomonitoring -- Duhanski dim -- Istraživanje  HA12-11106 
 
Etnografska građa -- Materijalna kultura -- Kulturno nasljeđe -- Tradicijsko nasljeđe -- Fotografije predmeta -- Pokretni inventar  HA12-11025 
 
Etnografska istraživanja -- Usmena predaja -- Tradicijska arhitektura -- Narodno graditeljstvo -- Usmeni kazivači  HA12-11027 
 
Etnokultura -- Imena -- Povijesna imena -- Biografski podaci  HA12-11513 
 
Etnologija -- Arheologija -- Pravoslavni Hrvati -- Srbi -- Životopis  HA12-11496 
 
Etnologija -- Materijalna baština -- Nematerijalna baština -- Međuvjerski odnosi -- Osobna sjećanja  HA12-11516 
 
Etnologija -- Životopis  HA12-11495 
 
Europska unija  HA12-11000  HA12-10988  HA12-11339 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA12-11001  HA12-10990 
 
Evanđelje -- Srebro -- Srebrni okovi -- Čistoća srebra -- Pečati  HA12-11498 
 
FABP -- Proteini -- Polimorfizam gena -- Genski polimorfizam -- Metabolički sindrom  HA12-11081 
 
Faktor, Jan  HA12-11429 
 
Fibrilacija atrija -- Liječenje -- Antiaritmici -- Lijekovi -- Atrijska fibrilacija -- Dronedaron  HA12-11231 
 
Filmologija -- Talijanska kinematografija -- Kritike  HA12-11413 
 
Filozofija -- Konceptualizam -- Konceptualna umjetnost  HA12-11379 
 
Filozofija -- Njemačka književnost  HA12-10926 
 
Filozofija -- Umjetnost -- Semiotika -- Učenje  HA12-10927 
 
Financijski izvještaj -- Financijska kontrola -- Unutarnja kontrola -- Vanjska kontrola -- Etičko poslovanje  HA12-11318 
 
Flebotomija -- Krvni uzorak -- Prikupljanje krvnih uzoraka -- CLSI smjernice -- Venipunktura -- Vađenje krvi  HA12-11188 
 
Fortifkacijska arhitektura -- Utvrde -- Kašteli -- Sakralna arhitektura -- Benediktinski samostan  HA12-11396 
 
Fortis, Alberto  HA12-11442 
 
Fortis, Alberto -- Lovrić, Ivan, književnik -- Ardalić, Vladimir  HA12-11550 
 
Fosfati -- Tlo -- Apsorpcija -- Matematički model  HA12-11059 
 
Fotografije -- Negativi  HA12-11411 
 
Fotosfera -- Hinode/SOT  HA12-11047 
 
Fotosfera -- Segmentacijski algoritam -- Hinode/SOT  HA12-11055 
 
Franck, Julia  HA12-11433 
 
Francusko-pruski rat -- Moderna vojska -- Ustroj vojske -- Vojna obveza  HA12-11517 
 
Franjevački samostan Male braće u Dubrovniku  HA12-11405 
 
Fühmanns, Franz  HA12-11434 
 
Fumonizin B1 -- Mikotoksini -- Neurotoksičnost -- Plijesni -- Fusarium  HA12-11145 
 
Fusarium -- Fuzarijska trulež -- Mikotoksini -- Patogenost -- Jabuke -- Skladištenje  HA12-11336 
 
Fusarium -- Pšenica -- Agronomska svojstva -- Prinos zrna -- Kvaliteta  HA12-11324 
 
Galvanski mulj -- Izluživanje -- Teški metali -- Cink -- Željezo -- Aktivni ugljen  HA12-11060 
 
Gamulin, Ćiro  HA12-11032 
 
Gamulin-Brida, Helena  HA12-11061 
 
Gavazzi, Artur  HA12-11488 
 
Genotoksičnost -- Nanočestice -- Metalne nanočestice -- Oštećenje DNK -- Oštećenje kromosoma  HA12-11146 
 
Geodezija -- GPS -- Tektonika -- Geodinamika  HA12-11058 
 
Ginekologija -- Liječnici -- Životopis  HA12-11494 
 
Gjalski, Ksaver Šandor  HA12-11461 
 
Globalno zatopljenje -- Klimatske promjene -- Stambena izgradnja  HA12-11062 
 
Gljive -- Bioaktivni spojevi -- Polisaharidi -- Zdravstveni učinci -- Kliničko istraživanje  HA12-11353 
 
Gljive -- Uzgoj -- Gljivične bolesti -- Plijesni -- Bolest zelene plijesni -- Trichoderma  HA12-11082 
 
Gospodarska izložba u Zagrebu  HA12-11540 
 
Gospodarski rast -- Ekonomski rast -- Nejednakost dohotka -- Panelna kointegracija -- Siromaštvo -- Mjerenje siromaštva  HA12-10975 
 
Gradsko zelenilo -- Zelene površine -- Sport -- Djeca  HA12-11255 
 
Grafička industrija -- Ofset tisak -- Tiskarska tinta -- Starenje materijala -- FTIR spektroskopija -- Infracrvena spektroskopija -- Fourierova transformacija  HA12-11293 
 
Grah -- Phaseolus vulgaris L. -- Glikoproteini -- Masena spektrometrija -- Fazeolin  HA12-11269 
 
Graviranje -- Gravura -- Tiskarstvo -- PVC film -- Procesne varijable -- Tiskarske pogreške  HA12-11290 
 
Grede -- Vijčani spojevi -- Modeliranje -- Eurokod 3  HA12-11250 
 
Grobna arhitektura -- Nadgrobne stele  HA12-11482 
 
Grožđe -- Vino -- Sorta 'Muškat ruža porečki' -- Aroma -- Maceracija  HA12-11090 
 
Gubitak kose -- Alopecia areata -- Stres  HA12-11228 
 
Gundrum-Oriovčanin, Fran Srećko -- Štampar, Andrija  HA12-11098 
 
Hajduci -- Hajdučija -- Putopisi  HA12-11550 
 
Hanibal -- Scipion Emilijan  HA12-11528 
 
Hatšepsut -- Tutmozis III.  HA12-11523 
 
Hegeduš, Pavle  HA12-11409 
 
Hemofagocitni sindrom -- Sistemski eritemski lupus -- Limfomi -- Ne-Hodgkinov limfom  HA12-11224 
 
Hemokromatoza -- Prezasićenost željezom -- Pigmentacijski dermatitis -- Alopecia areata -- Mutacije gena  HA12-11080 
 
Hemostaza -- Zgrušavanje krvi -- Laboratorijsko istraživanje -- Antikoagulansi -- Antitrombotici -- Dabigatran -- Rivaroksaban  HA12-11150 
 
Hepcidin -- Hemojuvelin -- Metabolizam željeza  HA12-11103 
 
Herceg, Ivan  HA12-11462 
 
Herman Dalmatinac  HA12-10925 
 
Herpes zoster -- Postherpetička neuralgija -- Liječenje -- Antidepresivi -- Amitriptilin -- Antikonvulzivi -- Pregabalin  HA12-11169 
 
Hidrolitička aktivnost -- Lipaza -- Mlijeko -- Fluorescein  HA12-11342 
 
Hidropedološke karakteristike tla -- Zadržavanje vlage -- Glina -- Montmorilonit  HA12-11274 
 
Hilografija -- Hylographia -- Enkaustika -- Slikarske tehnike -- Oslikana drvena podloga  HA12-11407 
 
Hiperlipidemija -- Multipli mijelom -- Imunoglobulini -- Paraproteini  HA12-11193 
 
Hipertrofični lichen planus -- Hiperplazija -- Ortokeratoza -- Rak rožnatih stanica  HA12-11210 
 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus  HA12-11435 
 
Hrana -- Zagađivači -- Mikotoksini -- Zearalenon -- Anabolička aktivnost -- Estrogenska aktivnost -- Pokusni štakori  HA12-11091 
 
Hrvati -- Talijani -- Ratni sukobi  HA12-11544 
 
Hrvati -- Vojvođanski Hrvati -- Periodika -- Zbornici -- Radovi -- Članci  HA12-10917 
 
Hrvatska dijaspora -- Iseljavanje Hrvata -- Gradišćanski Hrvati -- Ćirilica -- Misali  HA12-10923 
 
Hrvatska drama 20. st. -- Dramski pisci -- Komedije -- Kazalište -- Kazališna režija  HA12-11463 
 
Hrvatska etnologija -- Narodni običaji  HA12-11029 
 
Hrvatska historiografija -- Životopisi  HA12-11543 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatska etnologija 19./20. st. -- Folklorni motivi -- Tradicijska kultura -- Tradicija  HA12-11466 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Iseljenička književnost  HA12-11453 
 
Hrvatska povijest -- Cetinski knezovi  HA12-11557 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatski kraljevi -- Ratovanje -- Mađari -- Bugari  HA12-11548 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatski vladari -- Ugarsko - hrvatski kraljevi -- Vanjska politika -- Ratovi  HA12-11532 
 
Hrvatska povijest 19. st. -- Književna historiografija -- Hrvatska bibliografija -- Znanstveni doprinos -- Životopis  HA12-11542 
 
Hrvatska proza 19. st. -- Novinski tekstovi -- Položaj žena -- Ženski likovi -- Emancipacija -- Obrazovanje -- Domoljublje -- Učiteljice  HA12-11461 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Povijesni roman -- Povijesni motivi  HA12-11465 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA12-11459  HA12-11458  HA12-11456 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče  HA12-11454 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA12-11457 
 
Hrvatska radio-televizija  HA12-11421 
 
Hrvatska seljačka zaštita -- Hrvatska seljačka stranka -- Hrvatski državni arhiv  HA12-11502 
 
Hrvatska stranka prava  HA12-11549 
 
Hrvatska vojska -- Hrvatsko vijeće obrane  HA12-11539 
 
Hrvatski državni arhiv  HA12-11493 
 
Hrvatski državni arhiv -- Zagrebačka stolna crkva  HA12-11504 
 
Hrvatski jezik -- Dijalekti -- Mjesni govor  HA12-11425 
 
Hrvatski jezik -- Srpski jezik -- Jezični identitet -- Leksik -- Kriterij razumljivosti  HA12-11420 
 
Hrvatski nacionalni pokret -- Političke stranke  HA12-11549 
 
Hrvatski narodni preporod -- Političari -- Hrvatski banovi -- Zastupnici -- Životopis  HA12-11561 
 
Hrvatski standardni jezik -- Hrvatska jezična kultura -- Lektori -- Jezične norme -- Jezični problemi  HA12-11421 
 
Hrvatsko kiparstvo 20./21. st. -- Suvremeno kiparstvo -- Skulpture -- Javna skulptura  HA12-11404 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA12-11455  HA12-11452 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA12-11464  HA12-11467  HA12-11460  HA12-11451  HA12-11462 
 
Hrvatsko plemstvo -- Plemićke obitelji  HA12-11493 
 
Humani papiloma virusi -- HPV infekcija -- Epidermodisplazija -- Epidermodysplasia verruciformis -- Plazmablastični limfom -- Hepatitis B  HA12-11178 
 
Identitet -- Kultura -- Etnogeneza Hrvata -- Etnocentrizam -- Europocentrizam  HA12-11514 
 
Ignjatović, Jakov  HA12-11448 
 
Ihtiologija -- Povijesni pregled  HA12-11280 
 
Imena  HA12-11423 
 
Indeks kvalitete -- Izvješće o transparentnosti -- Revizorske tvrtke -- Zakon o reviziji  HA12-11305 
 
Inflacija -- Cijena rada -- Nominalna plaća -- Nezaposlenost -- Phillipsova krivulja  HA12-10980 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Internet -- Visoko obrazovanje -- Sveučilišta  HA12-11023 
 
Institucije vlasti -- Povijest -- Izvršna vlast  HA12-11503 
 
Integrirani navigacijski sustav -- Brodska navigacija -- Sigurnost -- Ergonomija  HA12-11299 
 
Investicije -- Ulaganja -- Nekretnine -- Ulaganje u nekretnine -- Računovodstveno praćenje  HA12-11303 
 
Istarski sir -- Ovčji sir -- Lactobacillus -- Sekvencioniranje gena  HA12-11079 
 
Istraživanje i razvoj -- Motivacija istraživača  HA12-11285 
 
Izložba  HA12-11409 
 
Izložba Tilurij - rimski vojni logor, 2009.  HA12-10920 
 
Iznajmljivanje automobila -- Elektroničko poslovanje  HA12-11308 
 
Izručenje -- Ekstradicija -- Postupak izručenja -- Ekstradicijski postupak -- Postupak azila -- Pasivno izručenje -- Sudska praksa  HA12-10990 
 
Izvedbene umjetnosti -- Dramaturgija  HA12-11386 
 
Izvedbene umjetnosti -- Eksperimentalni film -- Performans  HA12-11381 
 
Izvedbene umjetnosti -- Film -- Filmografija  HA12-11414 
 
Izvedbene umjetnosti -- Filozofija -- Filozofija umjetnosti  HA12-11388 
 
Izvedbene umjetnosti -- Ruski futurizam -- Estetika  HA12-11412 
 
Izvršno vijeće Sabora Narodne Republike Hrvatske  HA12-11503 
 
Jagode -- Fragaria ananassa × Duch. -- Džem -- Antocijanini -- Fenoli -- Antioksidansi -- Antioksidacijsko djelovanje  HA12-11360 
 
Javna politika -- Održivi razvoj -- Ekologija -- Proizvodnja  HA12-10978 
 
Javno zdravstvo  HA12-11541 
 
Javno zdravstvo -- Medicinske sestre -- Tlakomjeri -- Toplomjeri -- Živa -- Profesionalna izloženost -- Zbrinjavanje otpada  HA12-11131 
 
Jugoslavenske državne željeznice -- Glavna direkcija eksploatacije željeznica Zagreb -- Ministarstvo saobraćaja -- Ministarstvo željeznica  HA12-11509 
 
Jurić-Zagorka, Marija  HA12-11465 
 
Justinijanović, Juraj  HA12-11037 
 
Kadmij -- Hormoni štitnjače -- Tiroksin -- Istraživanje  HA12-11138 
 
Kadmij -- Toksičnost -- Oksidativni stres -- Magnezij  HA12-11142 
 
Kadulja -- Fenolni spojevi -- Ekstrakcija mikrovalovima -- Konvencionalna ekstrakcija  HA12-11085 
 
Kancerogenost -- Mutagenost -- Mikotoksini -- Okratoksin A -- Biomarkeri -- Istraživanje  HA12-11084 
 
Kant, Immanuel  HA12-11377 
 
Kappa statistika -- Cohenov Kappa koeficijent -- Pouzdanost -- Skupljač podataka -- Ocjenjivač podataka -- Zdravstvo  HA12-11040 
 
Karaman, Eduard  HA12-11088 
 
Karanfil -- Dianthus caryophyllus -- Sjeme -- Klijanje -- Regulatori rasta -- Giberelinska kiselina -- Indol 3-octena kiselina -- Kinetin  HA12-11259 
 
Karcinom bazalnih stanica -- Bowenova bolest -- Karcinom pločastih stanica -- Nuklearna translokacija -- Prognostički pokazatelji  HA12-11203 
 
Karcinom bazalnih stanica -- Rak kože -- Liječenje -- Fotodinamička terapija -- Krioterapija -- Radioterapija -- Antimetabolitici -- Fluorouracil  HA12-11199 
 
Karcinom želuca -- Difuzni tip karcinoma -- Karcinom stanica prstena pečatnjaka -- Kžne metastaze -- Nodularni izgled  HA12-11200 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Izračun rizika -- Genski biljezi -- Biološki biljezi -- Klinička kardiologija  HA12-11160 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Procjena rizika  HA12-11206 
 
Kartonska ambalaža -- Višeslojni valoviti karton -- Profili materijala -- Mehanička čvrstoća materijala  HA12-11289 
 
Kasnoantički grobovi -- Grobnice -- Tipovi  HA12-11473 
 
Kašić, Bartol  HA12-11422 
 
Katedrala Svete Stošije  HA12-11407 
 
Katolici -- Pravoslavci -- Religioznost -- Suživot  HA12-11553 
 
Kazneni postupak -- Zakon o kaznenom postupku -- Ustav Republike Hrvatske -- Usklađivanje  HA12-10998 
 
Kazneni zakon -- Kazneni sustav -- Reforma kaznenog sustava -- Kaznene sankcije -- Alternativne kazne  HA12-11005 
 
Kazneni zakon -- Krivnja -- Koncepcija krivnje -- Elementi krivnje -- Isključenje krivnje -- Ispričavajući razlozi  HA12-10993 
 
Kazneni zakon -- Odvjetnička praksa -- Sudska praksa -- Blaži zakon  HA12-11002 
 
Kazneni zakon -- Pokušaj -- Pripremne radnje -- Definicija -- Sudska praksa  HA12-11006 
 
Kazneni zakon -- Radnici -- Kaznenopravna zaštita radnika  HA12-10992 
 
Kazneni zakon -- Sigurnosne mjere -- Osuđenik -- Internet -- Zabrana pristupa internetu -- Temeljna prava i slobode -- Kaznenopravne sankcije  HA12-11008 
 
Kazneni zakon -- Sudska praksa -- Sudske odluke -- Pripremne radnje -- Pokušaj -- Razgraničenje kažnjivih radnji  HA12-11004 
 
Kazneno djelo -- Počinitelji kaznenih djela -- Kriminalno ponašanje -- Obiteljsko nasilje -- Ubojstvo u obitelji -- Pokušaj ubojstva -- Rodne razlike  HA12-10995 
 
Kazneno pravo -- Osuda -- Pomilovanje -- Rehabilitacija -- Pravne posljedice -- Kaznena evidencija  HA12-10996 
 
Kazneno pravo -- Pravne osobe -- Kaznena odgovornost -- Zakonske novele -- Sudska praksa  HA12-11011 
 
Kazneno pravo -- Sudska praksa -- Ne bis idem  HA12-11003 
 
Kazneno zakonodavstvo -- Protupravno djelo -- Počinitelji kaznenih djela -- Ubrojivost počinitelja -- Okrivljenici s duševnim smetnjama -- Europsko pravo  HA12-10999 
 
Keramika -- Arheološka građa  HA12-11477 
 
Keratozne promjene -- Parakeratoza -- Keratohijalinske granule -- Antitijela  HA12-11229 
 
Kim, Anna  HA12-11432 
 
Kiparstvo -- Drvene skulpture -- Drvorezbarstvo -- Rezbarske radionice  HA12-11402 
 
Kiparstvo -- Kiparska radionica -- Autorske skulpture -- Izvedbeni radovi -- Skulpture -- Epigonstvo  HA12-11401 
 
Knez Mislav  HA12-10910 
 
Knezovi Nelipići  HA12-11557 
 
Književna teorija -- Estetika  HA12-11426 
 
Književni anarhizam -- Njemačka književnost  HA12-11441 
 
Književnici -- Rukopisi -- Rukopisna ostavština -- Arhivski zapisi -- Korespondencija -- Zbirke  HA12-11508 
 
Knjižnice -- Arhivi -- Arhivsko gradivo  HA12-11500 
 
Kointegracija -- Financijska kriza -- Tržište kapitala  HA12-10964 
 
Kolagen -- Kitozan -- Tanki filmovi -- Fizičko-kemijska svojstva  HA12-11326 
 
Komunikacijske mreže -- Alokacija troškova -- Kombinatorna optimizacija -- Odašiljanje poruka -- Steinerova stabla  HA12-11045 
 
Komunikacijski rizik -- Građevinski projekti -- Projektni menadžment -- Upravljanje projektima  HA12-11251 
 
Komunistička vlast -- Istočni blok -- Zapadni blok -- Mađarska revolucija -- Uloga medija  HA12-11524 
 
Konferencija o okolišu i razvoju, Rio de Janeiro 1992.  HA12-10989 
 
Kongenitalni poremećaj glikozilacije -- CDG -- Glikozilacija -- Dijagnostika -- Terapija  HA12-11190 
 
Konstantin Porfirogenet -- Konstantinos Porphyrogennetos VII  HA12-11407 
 
Kontaktna alergija -- Kontaktni alergijski dermatitis -- Djeca -- Adolescenti -- Alergijski testovi -- Epikutani testovi -- Alergeni -- Učestalost  HA12-11180 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Liturgijske knjige -- Rukopisi -- Antifonarij  HA12-11504 
 
Koronarna bolest srca -- Srčanožilne bolesti -- Psihosocijalne karakteristike -- Čimbenici rizika -- Rizik obolijevanja  HA12-11211 
 
Koronini izbačaji mase -- Kozmičke zrake  HA12-11057 
 
Korunović, Momir  HA12-11394 
 
Kožne bolesti -- Akne -- Acne vulgaris -- Liječenje -- Isotretinoin -- Adolescenti -- Kvaliteta života  HA12-11176 
 
Kožne bolesti -- Gangrenozna piodermija -- Liječenje -- Talidomid -- Etanercept  HA12-11227 
 
Kožne bolesti -- Granulomatozni poremećaji kože -- Granuloma annulare  HA12-11183 
 
Kožne bolesti -- Seboreični dermatitis -- Kronična upala kože -- Gljivične infekcije -- Malassezia -- Antigljivični agensi  HA12-11215 
 
Kožne bolesti -- Svrab -- Liječenje -- Protuparazitni agensi  HA12-11226 
 
Kožne bolesti -- Toksična epidermalna nekroliza -- Stevens-Johnsonov sindrom -- Alergijske reakcije -- Liječenje -- Silikonski zavoji  HA12-11170 
 
Kožne bolesti -- Upalne bolesti -- Akne -- Dijeta -- Sindrom hiperinzulinizam/hiperamonijemija  HA12-11158 
 
Kožne bolesti -- Upalne bolesti -- Atopijski dermatitis -- Genetski polimorfizam  HA12-11191 
 
Kožni tumori -- Rak kože -- Maligni melanom -- Dijagnostika -- Rano otkrivanje melanoma  HA12-11157 
 
Kreativno sudjelovanje -- Ličnost -- Osobnost -- Kreativnost -- Inovacije  HA12-10930 
 
Kristijanizacija -- Opismenjavanje  HA12-11519 
 
Krivulja prinosa -- Nelson-Siegelov model -- Svenssonov model -- Financijsko tržište  HA12-10963 
 
Krmno bilje -- Krmne kulture -- Hibridi -- Kultivari  HA12-11279 
 
Kronične bolesti vena -- Venska hipertenzija -- Farmakoterapija  HA12-11151 
 
Kuhn, Ivo -- Štapmar, Andrija  HA12-11096 
 
Kukuljević Sakcinski, Ivan  HA12-11542 
 
Kult ličnosti -- Novinarstvo -- Titoizam -- Disidenti -- Nacionalisti  HA12-10944 
 
Kulturna društva -- Nacionalne manjine -- Srpska manjina -- Umjetnička zbirka -- Biste  HA12-11515 
 
Kulturna povijest -- Kulturne veze  HA12-11512 
 
Kulturna povijest -- Putopisna proza  HA12-11442 
 
Kumstvo -- Društveno-političke prilike  HA12-11492 
 
Kupovina -- Kvaliteta proizvoda -- Ponašanje potrošača -- Etnocentrizam -- Etnička pripadnost  HA12-10986 
 
Kvasac -- Estrogeni -- Endokrini sustav  HA12-11330 
 
Kvasac -- Ribonukleinska kiselina -- Hidrolitički enzimi -- Ribonukleaze -- Procesiranje RNA -- Razgradnja RNA  HA12-11367 
 
Laginja, Matko  HA12-11561 
 
Latvijska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA12-11447 
 
Leibniz, Gottfried Wilhelm -- Kant, Immanuel -- Schiller, Friedrich -- Lessing, Theodor  HA12-10926 
 
Liburnska kultura -- Fibule -- Pektorali -- Solarni znakovi -- Simboli  HA12-11471 
 
Liburnski bedemi -- Južnoitalska keramika  HA12-11480 
 
Liječnici -- Epidemiologija -- Parazitologija -- Javno zdravstvo  HA12-11095 
 
Liječnici -- Zdravstveno prosvjećivanje -- Preventivna medicina -- Biografski zapisi  HA12-11098 
 
Liječnici -- Život i rad  HA12-11097  HA12-11096 
 
Lijekovi -- Amoksicilin -- Klavulanska kiselina -- Nuspojave -- Pemfigus -- Bulozni dermatitis -- Liječenje  HA12-11162 
 
Lokalna anestezija -- Topička anestezija -- Tetrakain -- Lidokain  HA12-11163 
 
Lučić, Ivan, povjesničar, 1604.-1679.  HA12-11543 
 
Lučki terminali -- Izgradnja terminala -- Morske luke -- Monte Carlo simulacija -- Vremenski uvjeti  HA12-11254 
 
Lučko skladište -- Arsenal -- Povijesni značaj  HA12-11395 
 
Luke -- Promet ljudi -- Promet robom -- Cestovna infrastruktura -- Logistika  HA12-11301 
 
Ljekarnici -- Računalo -- Vid -- Kralježnica  HA12-11113 
 
Ljekarništvo -- Ljekarnici -- Zakonodavstvo -- Povijest  HA12-11147 
 
Ljekaruše -- Etnofarmacija -- Etnomedicina -- Rukopisi  HA12-11099 
 
Ljekovito bilje -- Ashwagandha -- Withania somnifera L. -- Antioksidacijsko djelovanje -- Antioksidansi -- Slobodni radikali -- Polifenoli  HA12-11272 
 
Ljekovito bilje -- Hmelj -- Humulus lupulus L. -- Ksantohumol -- Bioflavonoidi  HA12-11268 
 
Ljudska prava -- Sudska praksa  HA12-10988 
 
Ljudski resursi -- Upravljanje ljudskim resursima -- Multinacionalne kompanije -- Ekonomska kriza -- Financijska kriza  HA12-11312 
 
Magnetska polja -- Fotosfera -- Sunčev ciklus -- Hinode/SOT  HA12-11048 
 
Majčina dušica -- Thymus serpyllum -- Eterično ulje -- Plijesni -- Mitotoksini -- Timol -- Antifungalna aktivnost  HA12-11335 
 
Makroekonomska politika -- Industrijska politika -- Energetski sektor -- Konkurentnost  HA12-10976 
 
Makroekonomska politika -- Strukturne promjene -- Ekonometrijska analiza -- Strukturni lomovi -- Vektorski autoregresivni model  HA12-10977 
 
Makroprolaktin -- Prolaktin -- Dijagnoza -- Klinička slika -- Patofiziologija  HA12-11104 
 
Makularna degeneracija -- C-reaktivni protein -- Upala -- Patogeneza  HA12-11236 
 
Malakofauna -- Morski puževi -- Školjke -- Columbella rustica -- Cyclope neritea -- Pecten jacobaeus  HA12-11476 
 
Maligni tumori -- Potkožni tumori -- Duktalni karcinom -- Intraduktalna metaplazija -- Metode liječenja  HA12-11174 
 
Maloljetničko kazneno pravo -- Maloljetnici -- Kaznenopravni položaj -- Sudska praksa  HA12-11009 
 
Manastir -- Ikonostas -- Opisi manastira -- Sakralni inventar -- Dokumenti  HA12-10937 
 
Manastir Dragovići -- Crkva Rođenja Presv. -- Manastir Ubli  HA12-10938 
 
Mangan -- Neurotoksičnost -- Istraživanje  HA12-11154 
 
Marija -- Strunjanska Marija  HA12-10936 
 
Marijanska svetišta -- Narodna vjerovanja -- Pučka pobožnost  HA12-10936 
 
Marketing -- Marketinška komunikacija  HA12-11316 
 
Marojević, Igor  HA12-11445  HA12-11443  HA12-11444 
 
Marulić, Marko  HA12-11399 
 
Masena spektrometrija -- Proteomika -- Mliječna žlijezda  HA12-11073 
 
Masena spektrometrija -- Spore -- Plijesni -- Fusarium  HA12-11078 
 
Masnoće -- Lipidni sloj -- Tekstura namirnica -- Fluorescentna metoda  HA12-11374 
 
Matijaš Korvin  HA12-11532 
 
Mažuranić, Matija  HA12-11555 
 
Medicina rada -- Ozljeda na radu -- Opekline -- Rehabilitacija -- Radna sposobnost  HA12-11128 
 
Medicina rada -- Zdravlje radnika -- Psihosocijalni rizici -- Stres na radu -- Kardiovaskularne bolesti -- Mišićno-koštani poremećaji  HA12-11118 
 
Medicina rada -- Zdravstveni pregledi -- Smjernice  HA12-11130 
 
Medicinske sestre -- Smjenski rad -- Zadovoljstvo životom -- Radna uloga -- Obiteljska uloga  HA12-10929 
 
Medicinski fakultet u Rijeci  HA12-11024 
 
Mediji -- Internet -- Reklame -- Oglašavanje  HA12-11323 
 
Mediji -- Oblici komuniciranja -- Vjerodostojnost medija -- Objektivnost -- Društvena uloga  HA12-10921 
 
Međunarodno kazneno pravo -- Hrvatsko kazneno pravo -- Genocid -- Ratni zločini -- Zločin agresije -- Zločin protiv čovječnosti -- Zapovjedna odgovornost -- Pripremne radnje -- Univerzalno načelo  HA12-10994 
 
Mekotkivni tumori -- Kožni tumori -- Perivaskularni epiteloidni tumor -- Imunohistokemijska analiza -- Protutijela -- Monoklonska protutijela  HA12-11186 
 
Menadžment građenja -- Upravljanje građenjem -- Izgrađeni okoliš  HA12-11309 
 
Menasse, Eva -- Henisch, Peter  HA12-11439 
 
Meningokokna bolest -- Meningokokna sepsa -- Nekroza kože -- Krustozne promjene  HA12-11219 
 
Metabolički sindrom -- Inzulinska rezistencija -- Pretilost -- Polimorfizam gena  HA12-11093 
 
Metabolički sindrom -- Metabolizam lipida -- Nezasićene masne kiseline -- Osjetljivost na inzulin  HA12-11357 
 
Metoda grananja i ogražđivanja -- BB metoda -- Cjelobrojno programiranje -- Algoritam  HA12-11044 
 
Metoda unutarnje točke -- Newtonova metoda -- Problem linearne komplementarnosti  HA12-11039 
 
MFAA -- Monuments, Fine Arts and Archives  HA12-11505 
 
Micele -- Enzimska sinteza -- Surfaktanti  HA12-11328 
 
Mikić, Pavao -- Gojmerac, Mirko  HA12-10918 
 
Mikotoksikoze -- Mikotoksini -- Toksini plijesni  HA12-11187 
 
Mikotoksini -- Plijesni -- Fusarium  HA12-11149 
 
Mikotoksini -- Plijesni -- Sindrom bolesne zgrade -- Kvaliteta zraka -- Dišni sustav  HA12-11105 
 
Mikotoksini -- Toksičnost -- Hrana  HA12-11133 
 
Mikotoksini -- Vodeni ekosustavi -- Žitarice -- Onečišćenje  HA12-11035 
 
Mikotoksini -- Zearalenon -- Mliječna kiselina -- Bakterije mliječne kiseline  HA12-11332 
 
Mikrobna proizvodnja -- Kvasac -- Yarrowia lipolytica  HA12-11333 
 
Mikrofinanciranje -- Socijalno poduzetništvo -- Javna dobra -- Voda -- Zdravstvo  HA12-10973 
 
Mioglobin -- Proteoliza -- Dimljeni pršut  HA12-11077 
 
Mitralna regurgitacija -- Ehokardiografija -- Color Doppler ultrazvuk  HA12-11234 
 
Mlakić, Josip  HA12-11456 
 
Mlinice -- Mlinarska djelatnost -- Povijest  HA12-11363  HA12-11364 
 
Model praktične vrijednosti -- Pregovaranje -- Pozitivni rizik -- Metodologija svrstavanja -- Dodana vrijednost  HA12-10949 
 
Monascus ruber -- Plinska kromatografija -- Masena spektrometrija -- Prehrambene boje -- Aromatski spojevi  HA12-11347 
 
Monetarna politika -- Kointegracija -- Indeks monetarnih uvjeta  HA12-10971 
 
Monetarna politika -- Makroekonomski pokazatelji -- Ekonometrijski modeli  HA12-10967 
 
Mons. Ivan Grah  HA12-11491 
 
Morske luke -- Lučki sustav -- Upravljanje lukama -- Markovljev model -- Marketing -- Upravljanje odnosima s korisnicima  HA12-11319 
 
MRP teorija -- EMRP teorija -- Opskrbni lanac -- Praktična primjena  HA12-10951 
 
Mühsam, Erich  HA12-11441 
 
Mušicki, Lukijan, plaški episkop  HA12-11497 
 
Mutagenost -- Kancerogenost -- Toksičnost -- Osjetljivost kože -- Predviđanja  HA12-11152 
 
Nacionalni identitet -- Mađarizacija -- Njemačka politika -- Ruska politika  HA12-11527 
 
Nadgrobni spomenici -- Kultovi -- Kult Magna Mater -- Vrhovni svećenici -- Arhigali  HA12-11484 
 
Naldi, Filippo  HA12-11410 
 
Narodni običaji -- Narodna vjerovanja -- Prirodne pojave  HA12-11031 
 
Naseljavanje -- Demografska politika -- Vjerska politika -- Katolici -- Pravoslavci  HA12-11535 
 
Nastava -- Nastavnici -- Nastavnička naobrazba -- Nastavna metodika -- Metodika nastave -- Predmetna metodika  HA12-11017 
 
Nealkoholna bolest masne jetre -- Brzina glomerularne filtracije -- Bubrežna funkcija -- Poremećaj  HA12-11202 
 
Neplodnost -- Reproduktivno zdravlje -- Mikronukleus-test  HA12-11167 
 
Neprofitna ekonomija -- Neprofitni sektor -- Ponuda -- Potražnja -- Empirijske analize  HA12-10959 
 
Nikolić, Vinko  HA12-11453 
 
Niskotlačna plazma -- Celulozna tkanina -- Tekstil  HA12-11375 
 
Novak, Nino  HA12-11483 
 
Novčani tok -- Markovljevi lanci -- Izvođač radova -- Financijski proračuni  HA12-10965 
 
Novine -- Tiskarske boje -- Uklanjanje tiskarske boje -- Ekološke metode  HA12-11288 
 
Njemačka književnost  HA12-11430 
 
Njemačka književnost -- Drama -- Groteska -- Farsa  HA12-11436 
 
Njemačka književnost -- Literarna sjećanja -- Kolektivno sjećanje -- Individualno sjećanje  HA12-11429 
 
Njemačka književnost -- Poetika -- Narativnost  HA12-11432 
 
Njemačka književnost -- Povijesni roman  HA12-11438 
 
Njemačka književnost -- Roman  HA12-11433 
 
Njemačka književnost -- Roman -- Kolektivna memorija  HA12-11440 
 
Njemačka književnost -- Roman -- Narativnost -- Identitet  HA12-11431 
 
Njemačka književnost -- Zbirka priča  HA12-11434 
 
Njemačka književnosti  HA12-11439 
 
Njemačke škole -- Gotica -- Srpsko stanovništvo -- Srpski jezik -- Ćirilica  HA12-11497 
 
Njemački jezik -- Gramatika -- Prijedlozi  HA12-11418 
 
Njemački jezik -- Sintagmatika -- Leksičke skupine -- Višerječne jedinice -- Kolokacije -- Idiomi  HA12-11415 
 
Obični grah -- Phaseolus vulgaris L. -- Genotipovi -- Genetički modificirana hrana -- Biološka fiksacija dušika  HA12-11265 
 
Obiteljska mediteranska groznica -- Citokini -- Interleukin -- Upala  HA12-11212 
 
Obrano mlijeko -- Čvrsti jogurt -- Peroksidaza -- Kemijski sastav  HA12-11346 
 
Obrazovanje -- Školski kurikulum -- Učenici s posebnim potrebama  HA12-11018 
 
Oczkowa, Barbara  HA12-11424 
 
Održivi razvoj -- Korporativna društvena odgovornost -- Društveno odgovorno poslovanje -- Financijsko poslovanje  HA12-11310 
 
Oglašavanje -- Reklame -- Rodni stereotipi -- Ponašanje potrošača  HA12-11322 
 
Oklopna vozila -- Proizvodnja -- Domovinski rat  HA12-11249 
 
Okvirne konstrukcije -- Spojevi -- Modeliranje -- Čelični okviri  HA12-11252 
 
Oltari -- Kameni oltari -- Kamenoklesarske radionice  HA12-11403 
 
Onečišćenje zraka -- Lebdeće čestice -- Temperaturna inverzija -- Željezare  HA12-11124 
 
Optimizacija -- Zbroj kvadrata -- Semidefinitno programiranje -- Polinomi -- Matlab -- Algebarska geometrija  HA12-10914 
 
Orah -- Masne kiseline -- Antioksidacijski potencijal  HA12-11356 
 
Oralni lichen planus -- Lichen sclerosus -- Vulvarne dermatoze -- Oralna sluznica -- Mukoza  HA12-11197 
 
Orfelin, Zaharije -- Obradović, Dositej  HA12-10939 
 
Organska otapala -- Profesionalna izloženost -- Hipertenzija  HA12-11109 
 
Osiguravajuća društva -- Fiksni kapital -- Dionički kapital -- Neživotno osiguranje -- Bankarska garancija  HA12-11014 
 
Osmanlijska vlast -- Demografske promjene -- Vlasi -- Nahije  HA12-11547 
 
Otpadne vode -- Toksičnost -- Brodovi -- Boje -- Teški metali -- Pročišćavanje  HA12-11137 
 
Ovčje mlijeko -- Ultrazvuk visokog intenziteta -- Fizikalna svojstva  HA12-11359 
 
Pad komunizma -- Geopolitički odnosi -- Mirovne misije -- Međunarodna zajednica  HA12-11525 
 
Palače -- Grbovi  HA12-11399 
 
Papić, Pavle  HA12-11043 
 
Parametar praga -- Vrijednost rizika -- Očekivani manjak -- Pareto analiza  HA12-10956 
 
Pčelarstvo -- Medonosna pčela -- Pčelinji proizvodi  HA12-11281 
 
Peptid YY -- PYY -- Glukagon -- Grelin -- Kirurgija želuca -- Barijatrijska kirurgija -- Pretilost  HA12-11094 
 
Perioralni dermatitis -- Alergijski heilitis -- Kontaktna alergija -- Propolis  HA12-11235 
 
Perkovac, Ivan  HA12-11461 
 
Perutz, Leo -- Leonardo da Vinci  HA12-11438 
 
Pesticidi -- Aluminijev fosfid -- Toksičnost  HA12-11132 
 
Pesticidi -- Aplazija -- Koštana srž -- Istraživanje  HA12-11134 
 
Petricioli, Ivo  HA12-11411 
 
Pišl, Mijo  HA12-11097 
 
Pivo donjeg vrenja -- Skladištenje -- Staklene boce -- Oksidacija -- Trans-2-nonenal -- Kakvoća piva -- Senzorska analiza  HA12-11341 
 
Ples -- Plesači -- Profesionalne bolesti -- Ozljede  HA12-11116 
 
Plovni putovi -- Vodni promet -- Upravljanje prometom -- Kontrola prometa -- Petrijeve mreže  HA12-11246 
 
Plućne bolesti -- Biomasa -- Izloženost dimu -- Histološke promjene -- Nepušači  HA12-11168 
 
Plućne bolesti -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Profesionalne bolesti -- Pušenje -- Filtarska prašina -- Industrijski radnici  HA12-11108 
 
Podrug, Ante  HA12-11492 
 
Poduzetništvo -- Komparativna analiza -- Multipla regresija -- Višestruka regresija -- Multivarijantna analiza  HA12-10958 
 
Podvodna arheologija -- Podmorska arheologija -- Arheologija pomorstva -- Arheologija broda  HA12-11479 
 
Poimanje vremena  HA12-10928 
 
Političke ideologije -- Totalitarno društvo -- Staljinizam  HA12-11520 
 
Političke stranke -- Ustav -- Ustavne reforme  HA12-10991 
 
Poljanski, Branko Ve -- Cvijanović, Svetislav B.  HA12-11449 
 
Pomorci -- Mirovinsko osiguranje -- Zdravstveno osiguranje -- Beneficirani staž -- Povećani mirovinski staž  HA12-11015 
 
Pomorski promet -- Automatski identifikacijski sustav -- Identifikacija brodova -- Sigurnost plovidbe  HA12-11295 
 
Pomorski promet -- Nadzor luka -- Obrada signala -- Fourierova transformacija  HA12-11298 
 
Pomorsko pravo -- Međunarodno pravo -- Brodovi -- Zaustavljanje brodova  HA12-10987 
 
Pomorstvo -- Obrazovanje pomoraca -- Upravljanje ljudskim potencijalima  HA12-11306 
 
Ponašanje potrošača -- Studenti -- Internetski marketing -- Marketinška komunikacija  HA12-11317 
 
Ponovljivost -- Kolesterol -- Trigliceridi  HA12-11213 
 
Poremećaj vida -- Diskromatopsija -- Kolorni poremećaji -- Raspoznavanje boja -- Pomorci  HA12-11297 
 
Poremećaji iz autističnog spektra -- Autizam -- Djeca -- Emocionalni razvoj -- Emocije -- Terapija  HA12-10931 
 
Portfelj optimizacija -- Markowitzev model -- Transakcijski troškovi -- Tržište kapitala  HA12-10948 
 
Poslovni procesi -- Mjerenje učinkovitosti -- Mjerenje uspješnosti poslovnih procesa  HA12-10979 
 
Poslovno istraživanje -- Likvidnost -- Vodeći indikator -- Regresijska analiza -- Hrvatska industrijska proizvodnja  HA12-10974 
 
Poštanske marke -- Tiskarske tehnike -- Dizajn -- Steganografija -- Boje -- Gradacija tona -- Infracrveni spektar -- Infracrveno područje -- Zaštita od krivotvorenja  HA12-11292 
 
Potrošačko društvo -- Kapitalizam -- Pojedinac -- Roba -- Postvarenje  HA12-11026 
 
Povijest hrvatskog jezika -- Genetska lingvistika -- Jezično normiranje -- Jezična standardizacija -- Standardizacija hrvatskoga jezika -- Hrvatski standardni jezik  HA12-11424 
 
Povijest medicine  HA12-11024 
 
Povijest pomorstva -- Brodovi -- Obuka pomoraca  HA12-11526 
 
Povrće -- Jam -- Dioscorea opposita -- Proizvodnja jama -- Ekonomski učinak  HA12-11258 
 
Požari -- Otkrivanje požara -- Inteligentni sustavi  HA12-11126 
 
Pravično suđenje -- Sudske presude -- Povreda prava  HA12-11001 
 
Pravoslavci -- Pravoslavni Božić -- Božićni običaji -- Narodni običaji -- Obredi i običaji -- Tradicijska kultura  HA12-11030 
 
Predanalitička faza -- Pogreške -- Pokazatelji kvalitete -- Vađenje krvi -- Laboratorijska medicina -- Laboratorijska dijagnostika  HA12-11208 
 
Predanalitička faza -- Uzorkovanje -- Uzorci seruma -- Vakuumske epruvete -- Validacija -- Biokemijske pretrage  HA12-11207 
 
Prehrambena industrija -- Nanotehnologija -- Nanomaterijali -- Istraživanje potrošača  HA12-11365 
 
Prekršajne odredbe -- Prekršajno pravo -- Europsko pravo -- Međunarodna pravna pomoć  HA12-11000 
 
Prekršajno pravo -- Prekršajno sudovanje -- Prekršaji -- Kaznena djela -- De lege ferenda  HA12-10997 
 
Pretilost -- Geni -- Nutrigenomika -- Prehrana -- Način života  HA12-11114 
 
Pribanić, Milan -- Maček, Vlatko  HA12-11502 
 
Proces odlučivanja -- Upravljanje poduzećem -- Financije -- Raspodjela profita -- Profit -- Dionice  HA12-10961 
 
Profesionalci -- Stručnjaci -- Izgrađeni okoliš -- Građevinarstvo  HA12-11253 
 
Profesionalne bolesti -- Genska varijabilnost -- Mikotoksini -- Citrinin -- Penicillium citrinum -- Zrak  HA12-11083 
 
Profesionalne bolesti -- Respiratorne bolesti -- Kvaliteta zraka -- Bioaerosoli -- Prerada ribe -- Prevencija  HA12-11119 
 
Proizvodnja jaja -- Hranidba peradi -- Hibridi kukuruza -- Organski pigmenti -- Karotenoidi -- Žumanjak jajeta  HA12-11282 
 
Projekti -- Planiranje projekta -- Algoritmi  HA12-11286 
 
Prometnice  HA12-11555 
 
Prometnice -- Povijesne prometnice  HA12-11558 
 
Promjene cijena dionica -- Dionice -- Dokaz anomalije -- Burza  HA12-10962 
 
Promjene na noktima -- Bradavice -- Melanonihija -- Djeca  HA12-11166 
 
Prosjek-varijanca portfolio -- Bootstrap -- Monte Carlo simulacija -- Parametarske metode -- Portfolio menadžment  HA12-11046 
 
Proteomika -- Bioaktivni spojevi -- Propolis -- Matična mliječ -- Med  HA12-11331 
 
Proteomika -- Kontrola kvalitete -- Sigurnost hrane  HA12-11352 
 
Proteomika -- Masena spektrometrija -- Kvaliteta hrane -- Sigurnost hrane  HA12-11075 
 
Proteomika -- Plijesni -- Monilinia laxa -- Elektroforeza  HA12-11278 
 
Protokol iz Kyota -- Kyoto protokol -- Zaštita okoliša  HA12-10989 
 
Protozoalne infekcije -- Antiprotozoici -- Eterična ulja  HA12-11136 
 
Protrombotski čimbenici rizika -- Perinatalni ishemijski moždani udar -- Cerebralna venska tromboza -- Nasljeđivanje  HA12-11189 
 
Prvi svjetski rat -- Zbrinjavanje djece -- Skrb za djecu -- Socijalna odgovornost -- Socijalno djelovanje  HA12-11560 
 
Psihoterapija -- Farmakokinetika -- Matematičko modeliranje  HA12-11100 
 
Ptičja jaja -- Toplinska svojstva -- Toplinska efuzivnost -- Fotopiroelektrična metoda  HA12-11349 
 
Pucolan -- Pepeo -- Tlačna čvrstoća  HA12-11376 
 
Punski ratovi -- Rimska osvajanja -- Rimska vojska  HA12-11528 
 
Pušenje -- Aktivni pušači -- Pasivno pušenje -- Duhanski dim -- Radnička populacija -- Prevalencija  HA12-11121 
 
Putnički zrakoplovi -- Otmice -- Hrvatska emigracija -- Politički aktivizam -- Medijsko izvještavanje  HA12-10922 
 
Računalo -- Radni uvjeti -- Vid -- Mišićno-koštani poremećaji  HA12-11110 
 
Računovodstvo -- Financijsko izvještavanje -- Međunarodni standardi -- Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI)  HA12-11302 
 
Rad u smjenama -- Noćni rad -- Cirkadijalni ritam -- Karcinom -- Rak dojke -- Rak prostate  HA12-11120 
 
Radić -- Cichorium intybus L. -- Endivija -- Cichorium endivia L. -- Klijanje -- Genotip -- Starost sjemena  HA12-11261 
 
Radio Slobodna Europa  HA12-11524 
 
Radionica Bettamelli -- Crkva sv. Šime u Zadru  HA12-11398 
 
Radna odjeća -- Zdravstveni djelatnici -- Lateks -- Alergijske reakcije -- Alergija na lateks -- Anafilaktička rekacija  HA12-11135 
 
Radno mjesto -- Zdravlje radnika -- Ototoksične tvari -- Oštećenje sluha  HA12-11115 
 
Rak dojke -- Neoplazme -- Dermatofibrosarcoma protuberans -- Potkožno tkivo  HA12-11232 
 
Rak kože -- Karcinom bazalnih stanica -- Bzocelularni karcinom -- Liječenje -- Nuspojave -- Hipopigmentacija  HA12-11184 
 
Rak penisa -- Glavić penisa -- Karcinom pločastih stanica -- Hiperkeratoza  HA12-11204 
 
Rako, Ante  HA12-11101 
 
Ramzes II  HA12-11529 
 
Rani romantizam -- Filozofija povijesti -- Etika -- Poetika  HA12-11435 
 
Ratovi -- Iračko-iranski rat -- Uzroci i posljedice -- Metode ratovanja -- Međunarodna zajednica  HA12-11518 
 
Razvojni poremećaji -- Pervazivni razvojni poremećaji -- Roditelji -- Kvaliteta života  HA12-11195 
 
Razzi, Stefano  HA12-11552 
 
Redukcija soli -- Pekarski proizvodi -- Sadržaj soli  HA12-11355 
 
Regije -- Funkcionalne regije -- Prostorni interaktivni model -- Odlučivanje  HA12-11489 
 
Relikvijari -- Relikvijar Sv. Križa -- Raspeće  HA12-11405 
 
Rešicki, Delimir  HA12-11455 
 
Ribarstvo  HA12-11531 
 
Ribogojstvo -- Lubin -- Dicentrarchus labrax -- Uzgoj ribe -- Ekonomska analiza  HA12-11283 
 
Riječni plovni putevi -- Riječni promet -- Sigurnost plovidbe  HA12-11300 
 
Rimske provincije -- Terme -- Rimske terme -- Arheološki lokaliteti  HA12-11534 
 
Ristović Štampar, Desanka  HA12-11102 
 
Rižine mekinje -- Dijetalna vlakna -- Reološka svojstva -- Kruh -- Specifični volumen  HA12-11361 
 
Rječnici -- Religije  HA12-10918 
 
Roglić, Josip  HA12-11487 
 
Rončević, Igor  HA12-11408 
 
Rudarska istraživanja -- Paklina -- Boksit  HA12-11248 
 
Rukopisi -- Evanđelje  HA12-10938 
 
Rukopisni kodeksi -- Matrikule -- Minijature -- Bratovštine  HA12-10924 
 
Sadnice -- Drvo Babul -- Acacia nilotica -- Sjemenjača -- Morska voda -- Salinitet -- Nodulacija -- Dušik  HA12-11263 
 
Sakralna arhitektura -- Predromanička rotonda -- Šesterolisni tlocrt -- Kamena plastika  HA12-11393 
 
Sakralna arhitektura -- Restauracija -- Ranokršćanska arhitektura -- Bizantska arhitektura  HA12-11392 
 
Sakralna umjetnost -- Oltari -- Drvorezbarstvo -- Slikarstvo -- Rezbarske radionice -- Manirizam  HA12-11397 
 
Sakralna umjetnost -- Oltari -- Klesarstvo  HA12-11398 
 
Sakralno slikarstvo -- Sakralni motivi -- Oltarne slike  HA12-11410 
 
Sambucus nigra L. -- Bazga -- Vino od bobica bazge -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Polifenoli -- Antioksidacijsko djelovanje -- Antioksidansi  HA12-11362 
 
Samostan Sv. Franje  HA12-11402 
 
Schalansky, Judith  HA12-11430 
 
Sebald, Winfried Georg  HA12-11440 
 
Selo -- Obitelj -- Zadruga -- Seljačka obitelj -- Obiteljski odnosi -- Položaj žena  HA12-10943 
 
Senzorna integracija -- Autizam -- Djeca s teškoćama u razvoju  HA12-11022 
 
Senjska kapetanija  HA12-11545 
 
Sifilis -- Faktori rizika -- Socijalni status  HA12-11216 
 
Sifilis -- Serološka dijagnostika -- Klinička dijagnostika -- Imunološki testovi -- Enzimski imunotest -- Treponema pallidum  HA12-11217 
 
Sikirica, Stipe  HA12-11404 
 
Sindrom dugog QT intervala -- Srčane aritmije -- Iznenadna smrt -- Genetsko testiranje  HA12-11220 
 
Sintrop, Lucije Publicije -- Syntropus, Lucius Publicius  HA12-11484 
 
Sjećanja -- Autobiografski zapisi -- Hrvatski Srbi -- Hrvatsko-srpski odnosi  HA12-10945 
 
Sjeme -- Crvena djetelina -- Trifolium pratense L. -- Banka biljnih gena -- Genotipovi -- Sirove bjelančevine  HA12-11273 
 
Sjemenarstvo -- Sjeme -- Soja -- Genetski modificirano sjeme -- Polimerazna lančana reakcija  HA12-11275 
 
Skradinska biskupija  HA12-11553 
 
Slikarstvo -- Postmoderni eklekticizam -- Metajezičnost -- Kombinatorika žanrova -- Mediteranski kolorizam -- Izložbe  HA12-11408 
 
Smrznuta riba -- Arbun -- Sparus aurata, L. -- Bukva -- Boops boops, L. -- Morska riba -- Skladištenje -- Smrznuta riba -- Kontrola kvalitete -- Senzorska analiza  HA12-11343 
 
Sociologija -- Etnologija -- Etnografija -- Povijest -- Historijska sociologija  HA12-11530 
 
Softverske komponente -- Ugrađeni računalni sustavi -- Web aplikacije -- Mrežne aplikacije  HA12-10912 
 
Srbi -- Doseljavanje -- Velika seoba  HA12-11537 
 
Srčane bolesti -- Bolesti srca -- Prirođene srčane bolesti -- Klinička kardiologija -- Genetika -- Kardiomiopatija -- Trudnoća  HA12-11161 
 
Srčane bolesti -- Bolesti srca -- Prirođene srčane bolesti -- Pedijatrijska kardiologija  HA12-11209 
 
Srčani indeks -- Biološki biljezi -- Troponin T -- Fizička izdržljivost -- Potrošnja energije  HA12-11065 
 
Središnji živčani sustav -- Infekcije -- Mikoze -- Oportunističke mikoze  HA12-11230 
 
Srodstvo -- Očinstvo -- Leksemi -- Sufiksi -- Semantičke informacije -- Semantika  HA12-11417 
 
Srpska književnost -- Romantizam -- Povijesne pripovjetke  HA12-11448 
 
Srpska književnost 20. st. -- Pjesnici -- Izdavači  HA12-11449 
 
Srpska književnost 20./21. st.  HA12-11445 
 
Srpska pravoslavna crkvena općina Zadar  HA12-11498 
 
Srpska proza 20./21. st.  HA12-11450  HA12-11443 
 
Srpska proza 20./21. st. -- Romani -- Književne teme i motivi -- Pripovjedna struktura -- Poetika  HA12-11444 
 
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta  HA12-11515 
 
Stalin, Iosif Vissarionovič Džugašvili -- Žukov, Georgij Konstantinovič  HA12-11520 
 
Stambena arhitektura -- Palače -- Ograde -- Traforirane ograde -- Balatoriji  HA12-11400 
 
Starčević, Ante -- Kvaternik, Eugen  HA12-11549 
 
Starec, Roberto  HA12-11495 
 
Steelexov koagulometar -- Protrombinsko vrijeme -- Evaluacija  HA12-11070 
 
Stein, Benjamin  HA12-11431 
 
Stevia rebaudiana Bertoni -- Ultrazvuk visokog intenziteta -- Steviozid -- Prirodna sladila -- Fenolni spojevi  HA12-11368 
 
Stišljivost -- Kompresibilnost -- Edometar  HA12-11242 
 
Stojadinović, Milan  HA12-11521 
 
Strateški menadžment -- Strukturne jednadžbe -- Modeliranje -- Inovativni potencijal -- Veličina tvrtke  HA12-11287 
 
Struktura kapitala -- Poslovne banke -- Profitabilnost  HA12-10970 
 
Studenti -- Ponašanje potrošača -- Korporativna društvena odgovornost  HA12-11307 
 
Sudski postupak -- Graphe tužba -- Javna tužba -- Sikofant -- Sinegor -- Logograf -- Pravna povijest  HA12-11010 
 
Sumpor -- Taloženje -- Agroekosustav -- Atmosfera -- Zaštita okoliša  HA12-11034 
 
Sunce -- Astronomska opažanja -- Astronomski instrumenti -- Teleskop -- Fotosfera -- Kromosfera  HA12-11056 
 
Suncokret -- Helianthus annus L. -- Genotipovi -- Oplemenjivanje bilja -- Genetičko inženjerstvo  HA12-11257 
 
Sunčev spektar -- Prominencije -- Protuberancije -- Oscilacije  HA12-11054 
 
Sunčeva korona -- Izbačaji plazme -- X-zrake -- Prominencije -- Protuberancije  HA12-11053 
 
Sunčeva korona -- Sunčeve baklje -- X-zrake -- Rendgenske zrake  HA12-11049 
 
Sunčeve baklje -- Koronini izbačaji mase -- Oslobađanje energije  HA12-11052 
 
Sunčeve pjege -- Aktivne longitude -- Sunčeva aktivnost  HA12-11051 
 
Sunčeve pjege -- Struktura -- Fotosfera  HA12-11050 
 
Sušenje povrća -- Bundeva -- Kemijska svojstva -- Antioksidacijsko djelovanje -- Antioksidansi -- Fenolni spojevi  HA12-11348 
 
Sušenje povrća -- Hladno sušenje -- Bundeva -- Fizikalna svojstva  HA12-11358 
 
Suvremena etnografija -- Etnografska istraživanja -- Znanstvene metode -- Terenski rad -- Promatranje -- Etnografski intervju  HA12-11028 
 
Suvremena umjetnost -- Fotografija -- Recikliranje -- Reciklirana umjetnost -- Kolaž  HA12-11406 
 
SVAR model -- Strukturni VAR model -- Blanchard-Quah dekompozicija -- Funkcija impulsnog odziva -- Makroekonomski šokovi  HA12-10955 
 
Svjetska ekonomska kriza -- Gospodarstvo -- Neoliberalizam -- Hipotekarni krediti -- Stavovi studenata  HA12-10981 
 
Svrab -- Grinje -- Sarcoptes scabiei -- Dermoskopija  HA12-11177 
 
Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Lipoproteini -- Dislipidemija -- Polimorfizam gena  HA12-11192 
 
Šećerna repa -- Sok šećerne repe -- Saccharomyces cerevisiae -- Pivski kvasac -- Bioprocesi -- Bioetanol  HA12-11329 
 
Šećerna trska -- Sok šećerne trske -- Dodaci hrani -- Konzervans -- Natrijev metabisulfit -- Rok trajanja  HA12-11372 
 
Šenoa, August  HA12-11461 
 
Šijan, Slobodan -- Gotovac, Tomislav  HA12-11384 
 
Školska medicina -- Povijest medicine -- Liječnice -- Život i rad  HA12-11102 
 
Školska poliklinika u Zagrebu  HA12-11102 
 
Školstvo -- Metodika nastave -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Autizam -- Učenici s teškoćama u razvoju -- Edukacijski rehabilitatori  HA12-11020 
 
Šljive -- Gusti sok -- Maceracija -- Enzimi -- Fenoli -- Senzorska svojstva  HA12-11338 
 
Šljive -- Nektar -- Udio voća -- Senzorska svojstva -- Kvantitativna deskriptivna analiza  HA12-11340 
 
Španjolska žutilovka -- Spartium junceum L. -- Celuloza -- Maceracija  HA12-11087 
 
Štampar, Andrija  HA12-11024  HA12-11125 
 
Tabori, George  HA12-11436 
 
Talijanska unija  HA12-11544 
 
Taurin -- Citoprotektivni učinak -- Limfociti -- Permetrin -- Pesticidi -- Citotoksičnost -- Oksidativni stres  HA12-11143 
 
Telfairia occidentalis -- Talinum triangulare -- Listovi -- Nutrijenti -- Hranjive tvari  HA12-11327 
 
Teološki tekstovi -- Biblija -- Prijevod Svetog pisma -- Hrvatski prijevodi  HA12-11422 
 
Tiroglobulin -- Antitijela -- Interferencija antitijela -- Dijagnostički test  HA12-11218 
 
Tis, Jozef  HA12-11527 
 
Tiskarski stroj -- Čelik -- Korozija -- Papir -- Svojstva papira -- Premazi -- Vodene otopine -- Utjecaj na koroziju -- Tafelova ekstrapolacija  HA12-11291 
 
Tiskarstvo -- Tiskarske tehnike -- Sitotisak -- Papir -- Pigmenti -- Minerali -- PVC folija -- Prodor vode  HA12-11294 
 
Toksini -- Mikotoksini -- Plijesni -- Kontaminacija -- Fusarium -- Proizvodnja piva  HA12-11334 
 
Tomislav, hrvatski kralj  HA12-11548 
 
Tompa de Horzowa -- Tompa de Palychna  HA12-11493 
 
Topive krute tvari -- Metode sušenja -- Rajčica -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Titracijska kiselost -- Natrijev klorid  HA12-11350 
 
Topljeni sir -- Rok trajanja -- Životni ciklus proizvoda -- ANN tehnologija -- Umjetna neuronska mreža -- Višestruka linearna regresija  HA12-11373 
 
Tradicionalna jela -- Zagorski štrukli -- Svježi sir -- Senzorska analiza -- Kvantitativna deskriptivna analiza -- Profil okusa  HA12-11370 
 
Traktor -- Statička stabilnost -- Matematički model -- Numerička simulacija  HA12-11244 
 
Tranzitni promet -- Trgovina -- Luke  HA12-11556 
 
Trgovački putovi -- Diplomacija  HA12-11545 
 
Trgovanje ljudima -- Seksualno iskorištavanje -- Prostitucija -- Legalizacija prostitucije  HA12-11007 
 
Trgovina -- Trgovinska politika -- Trgovinski uvjeti -- Povijesni pregled  HA12-11538 
 
Trombocitopenija -- Satelitizam trombocita  HA12-11205 
 
Troponin -- Srčani biljezi -- Biološki biljezi -- Akutni infarkt miokarda -- Imunokemijska dijagnostika  HA12-11074 
 
Trovanje hranom -- Pesticidi -- Organofosfati -- Acetilkolinesteraza  HA12-11148 
 
Tržišna ekonomija -- Socijalna politika -- Socijalna država  HA12-10982 
 
Tržišna orijentacija -- Poslovne strategije -- Upravljanje ljudskim potencijalima  HA12-11314 
 
Tržište rada -- Poduzetništvo -- Samozapošljavanje -- Regionalne razlike  HA12-10957 
 
Tuberkuloza -- Dijagnoza -- Nadzor -- Tuberkulinski test -- Test otpuštanja gama-interferona  HA12-11129 
 
Tuberkuloza -- Liječenje  HA12-11194 
 
Tumori mekih tkiva -- Dobroćudni tumori -- Fibroidni tumori -- Klinička obilježja -- Patologija  HA12-11222 
 
Turističke agencije -- Turističke destinacije -- Internetski marketing -- Komunikacijske strategije  HA12-11313 
 
Turizam -- Hotelijerstvo -- Brendiranje -- Marketing  HA12-10985 
 
Turizam -- Hotelijerstvo -- Inovacijske aktivnosti  HA12-10983 
 
Učenje stranih jezika -- Njemački jezik -- Jezik mladih -- Jezična praksa  HA12-11419 
 
Učenje stranih jezika -- Njemački jezik -- Osnovne škole -- Interkulturalna kompetencija  HA12-11016 
 
Ugostiteljstvo -- Turizam -- Kretanje cijena  HA12-10984 
 
Uljana repica -- Brassica napus ssp oleifera L. -- Hibridizacija -- Genetičko inženjerstvo  HA12-11264 
 
Uljarska zadruga 1910.-1948.  HA12-10960 
 
Uljarstvo -- Maslinarstvo -- Gospodarstvo -- Dokumentacija  HA12-10960 
 
Umjetnička baština -- Srednjovjekovna umjetnost  HA12-11380 
 
Umjetnička kritika -- Medijacija -- Interpretacija -- Medijacijska kompetencija -- Umjetnička postignuća  HA12-11383 
 
Umjetničke instalacije -- Fotografija -- Izložbe  HA12-11384 
 
Umjetnine -- Zaštita spomenika kulture -- Dokumentacija -- Drugi svjetski rat  HA12-11505 
 
Umjetnost -- Estetika  HA12-11378 
 
Umjetnost -- Kritika -- Estetika  HA12-11377 
 
Unijatska crkva  HA12-11535 
 
Unos soli -- Ruralno stanovništvo -- Hipertenzija  HA12-11111 
 
Upala -- Hemostaza -- Ateroskleroza -- Sepsa  HA12-11072 
 
Upalne bolesti crijeva -- Crohnova bolest -- Dipeptidil-peptidaza IV -- Ulcerozni kolitis  HA12-11173 
 
Urbanistički razvoj -- Gospodarski razvoj  HA12-11540 
 
Urbanizam -- Razvoj naselja -- Renesansa  HA12-11390 
 
Urbanizam -- Ulice -- Popločenje -- Pločnici -- Kaldrme -- Komunalno uređenje -- Povijesni pregled  HA12-11389 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske  HA12-10998 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske -- Vrhovni sud Republike Hrvatske -- Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA12-11003 
 
Ustavni sud Republike Turske -- Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA12-10991 
 
Uvjetni konzervatizam -- Računovodstveni konzervatizam -- Cijena duga -- Financijsko izvještavanje  HA12-11304 
 
Uzgoj povrća -- Organska gnojiva -- Onečišćenje tla -- Teški metali  HA12-11270 
 
Uzorkovanje -- Uzorci seruma -- Stabilnost enzima -- Enzimi -- Pohranjivanje -- Temperatura  HA12-11221 
 
Uzorkovanje krvi -- Krv -- Heparin -- Injekcije  HA12-11175 
 
Vanjska politika -- Srpski političari -- Jugoslavenski političari  HA12-11521 
 
Veličina tvrtke -- Proizvodnja -- Rentabilnost -- Profitabilnost  HA12-11284 
 
Velika seoba naroda -- Rano kršćanstvo -- Položaj žena  HA12-11533 
 
Vezivno tkivo -- Sistemska skleroderma -- Liječenje -- Ketanserin -- Nuspojave -- Srčana aritmija  HA12-11165 
 
Vidaković, Marko  HA12-11391 
 
Video umjetnost -- Video instalacije  HA12-11382 
 
Vinarstvo -- Vina -- Teran -- Vitis vinifera L. -- Maceracija -- Fenolni sastav -- Fenolni spojevi -- Antioksidacijsko djelovanje -- Antioksidansi  HA12-11262 
 
Vino -- Proizvodnja vina -- Vinsko tržište -- Zakonska regulativa  HA12-11339 
 
Vinova loza -- Bolesti drva -- Gljivične bolesti -- Diaporthaceae  HA12-11266 
 
Virusne bolesti kože -- Kožne bolesti -- Poxvirusi -- Paravaccinia -- Noduli mulgentium -- Epidemije  HA12-11144 
 
Višekriterijske metode -- Planiranje projekta -- Investicije -- Niskogradnja -- PROMETHEE metoda -- Metoda višekriterijskog odlučivanja  HA12-10950 
 
Višestruki cilj -- Linearno programiranje -- Ciljno programiranje -- Taylorova formula -- Optimizacija financijske strukture  HA12-11038 
 
Vitiligo -- Depigmentacija -- Nesegmentalni vitiligo -- Neurotransmiteri -- Monoamini -- Katekolamini  HA12-11172 
 
Vizualna umjetnost -- Performans -- Masovni mediji -- Komunikacija -- Politika  HA12-11387 
 
Voćarstvo -- Jabuke -- Aditivi -- Sintetički spojevi -- Kvaliteta voća -- Senzorska svojstva  HA12-11276 
 
Voćarstvo -- Jabuke -- Kultivari jabuka -- Uzgoj -- Senzorska analiza -- Kvaliteta voća  HA12-11277 
 
Voćarstvo -- Marelica -- Prunus armeniaca L. -- Uzgoj voća -- Vremenski uvjeti  HA12-11260 
 
Voćni jogurt -- Stevia -- Prirodni zaslađivač -- Saharoza -- Viskoznost -- Slatkoća -- Senzorska svojstva  HA12-11371 
 
Vodostaj -- Prognoza vodostaja -- Dugoročna prognoza -- Kratkoročna prognoza  HA12-11063 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske  HA12-11004 
 
Vuković, Juraj  HA12-10923 
 
Wittgenstein, Ludwig -- Heidegger, Martin -- Deleuze, Gilles  HA12-10927 
 
Zadarski kaptol  HA12-11507  HA12-11506 
 
Zaduženost -- Dugovi -- Ekonomski rast  HA12-10952 
 
Zarazne bolesti -- Lepromatozna lepra -- Leproza -- Liječenje -- Kombinacija lijekova  HA12-11185 
 
Zaštita na radu -- Zdravstveni nadzor -- Kloralkalna industrija -- Živa -- Higijena rada  HA12-11122 
 
Zbirka Petricoli  HA12-11411 
 
Zdravlje radnika -- Stres -- Profesionalni stres -- Medicinske sestre  HA12-11117 
 
Zdravstveni sustav -- Primarna zdravstvena zaštita -- Liječnici -- Pacijenti -- Komunikacija  HA12-11125 
 
Zemaljska vlada -- Hrvatski državni arhiv  HA12-11511 
 
Znanstvena knjižnica Zadar  HA12-10924 
 
Znanstvenici -- Botanika -- Život i rad  HA12-11086 
 
Znanstvenici -- Entomologija -- Život i rad  HA12-11088 
 
Znanstvenici -- Filozofija prirode -- Život i rad  HA12-10925 
 
Znanstvenici -- Geografija -- Život i rad  HA12-11488 
 
Znanstvenici -- Istraživanje mora -- Bentos  HA12-11061 
 
Znanstvenici -- Matematika -- Nacrtna geometrija -- Život i rad  HA12-11041  HA12-11037 
 
Znanstvenici -- Matematika -- Topologija -- Život i rad  HA12-11043 
 
Znanstvenici -- Prirodoslovlje -- Život i rad  HA12-11032 
 
Znanstvenici -- Veterina -- Stočarstvo -- Život i rad  HA12-11101 
 
Znanstveno-stručni časopisi -- Tiskani časopisi -- Elektronički časopisi  HA12-11501 
 
Zračenje -- Radiofrekvencijsko zračenje -- Mikrovalno zračenje -- Štetnost  HA12-11107 
 
Zymomonas mobilis -- Kvasac -- Sojevi -- Homologna rekombinacija -- FLP-rekombinaza  HA12-11066 
 
Željeznice -- Željeznički promet -- Povijest željeznice  HA12-11509 
 
Željeznički promet -- Željezničke pruge  HA12-11296 
 
Životopis -- Bibliografija -- Župni arhiv  HA12-11491