Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

11. trijenale hrvatskog kiparstva, 2012.  HA12-12104 
 
2. hrvatski triennale autoportreta  HA12-12086 
 
37. splitski salon  HA12-12093 
 
3D modeliranje -- Modularni uređaji -- Programski alati -- Programske aplikacije  HA12-11564 
 
5. Subversive Festival  HA12-12166 
 
Abadžić, Stanko  HA12-12154 
 
Abate, Carmine  HA12-12266 
 
Adaptivno upravljanje -- Algoritam upravljanja -- Neizrazito upravljanje -- PID regulatori -- Neuronske mreže -- Robotski manipulator  HA12-11915 
 
Adolescenti -- Školski uspjeh -- Visoko obrazovanje -- Akademski uspjeh -- Obiteljski odnosi -- Sociodemografske značajke  HA12-11751 
 
Adolescentice -- Srednjoškolke -- Tjelesna aktivnost -- Felsov PAQ upitnik -- Indeks tjelesne mase  HA12-12179 
 
Agencije za ocjenu kreditne sposobnosti -- Kreditni rejting -- Kreditna sposobnost  HA12-11681 
 
Albanska književnost 21. st.  HA12-12274 
 
Alkalna hidroliza -- Životinjski otpad -- Bioplin -- Bioreaktor -- Anaerobna fermentacija  HA12-11977 
 
Andrić, Josip  HA12-12161  HA12-12157 
 
Andrić, Stanko  HA12-12345 
 
Anemometar -- Kingov zakon -- Nestabilni tok -- Srednja brzina -- Eksperimentalna metoda  HA12-11788 
 
Animirani film -- Ilustracije -- Računalna animacija  HA12-12118 
 
Antički novac -- Kovani novac -- Simboli -- Sidro  HA12-12402 
 
Antropometrija -- Djeca -- Učenici osnovne škole -- Indeks tjelesne mase -- Stupanj uhranjenosti -- Pretilost -- Multivarijantna analiza  HA12-11746 
 
Antroponimija -- Osobna imena -- Prezimena -- Obiteljski nadimci  HA12-12220 
 
Apsorber kinetičke energije -- Željeznička vozila -- Elastične deformacije -- Plastične deformacije -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA12-11933 
 
Arahidonska kiselina -- Aspirin -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Preosjetljivost na lijekove  HA12-11822 
 
Arbitrabilnost -- Objektivna arbitrabilnost -- Subjektivna arbitrabilnost -- Jurisdikcija sudova  HA12-11712 
 
Arbitraža -- Arbitražna pravila -- Investicijska arbitraža -- Arbitražni postupak -- Višestranački ugovori  HA12-11706 
 
Arbitraža -- Arbitražni postupak -- Arbitražna pravila  HA12-11719 
 
Arbitraža -- Arbitražni postupak -- Privatnost -- Povjerljivost  HA12-11720 
 
Arbitraža -- Arbitražni sporazum -- Ex parte postupak -- Odricanje arbitražnog sporazuma -- Europski platni nalog -- Platni nalog  HA12-11714 
 
Arbitraža -- Međunarodna arbitraža -- Medijacija  HA12-11709 
 
Arbitraža -- Sudski sporovi -- Arbitrabilnost  HA12-11717 
 
Arheologija -- Arheološki nalazi -- Prapovijesna nalazišta  HA12-12373 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Kermičarske radionice -- Rimska keramičarska peć -- Topografija  HA12-12375 
 
Arheološka istraživanja -- Groblja -- Kripte -- Mauzoleji -- Crkve  HA12-12049 
 
Arheološka istraživanja -- Konzervatorska istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Benediktinci  HA12-12371 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropole -- Mauzoleji -- Sakralna arhitektura -- Crkve  HA12-12033 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Crkveni kompleks -- Grobne kapele -- Mozaici  HA12-12038 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Nekropole  HA12-12363 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Crkve -- Novovjekovno groblje -- Grobni nalazi  HA12-12367 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovna naselja  HA12-12369 
 
Arheološka istraživanja -- Zaštitna istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Crkve -- Kamena plastika -- Gotika -- Barok  HA12-12381 
 
Arheološki nalazi -- Antika -- Rimske vile -- Tijesci -- Maslinovo ulje  HA12-12376 
 
Arheološki nalazi -- Lubanja  HA12-12362 
 
Arheološki ostaci -- Sakralna arhitektura -- Protobizantski samostan -- Kripte -- Mauzoleji  HA12-12042 
 
Arhitektonski projekti -- Urbanistički koncepti -- Restrukturiranje -- Tvornice -- Izložbe  HA12-12014 
 
Arhitektura -- Gradovi -- Spomenička baština -- Kulturna politika -- Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Nacionalni identitet  HA12-12030 
 
Arhitektura -- Ruralna arhitektura -- Pučke kuće  HA12-12063 
 
Arhivsko gradivo -- Rukopisi -- Arheološki nalazi -- Rimska naselja -- Povijest naseljavanja  HA12-12412 
 
Asimetrične ugroze -- Podmorje -- Nacionalna sigurnost -- Podvodno vozilo  HA12-11729 
 
Atopijski dermatitis -- Upalne bolesti kože -- Antagonisti -- Inhibitori -- Kortikosteroidi -- Kalcineurin -- Lokalna primjena  HA12-11863 
 
Augustov hram -- Komunalna palača  HA12-12062 
 
Autobiografije  HA12-12390 
 
Babukić, Vjekoslav  HA12-12223 
 
Babukić, Vjekoslav -- Karadžić, Vuk Stefanović  HA12-12198 
 
Bankarstvo -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- E-nastava -- Elektronička nastava -- Poslovni sustavi -- Virtualni razredi  HA12-11756 
 
Barokna arhitektura -- Palače -- Arhitektonska obnova  HA12-12057 
 
Berc, Boris  HA12-12149 
 
Beskralježnjaci -- Hexapoda -- Skokuni -- Škaroruki veles -- Špilje  HA12-11813 
 
Bešlin, Stjepan  HA12-12356 
 
Bezjak, Tatjana  HA12-12107 
 
Bežična lokalna mreža -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- WLAN  HA12-11921 
 
Bilankov, Ana  HA12-12013 
 
Bilić, Neven  HA12-12096 
 
Biomedicina -- Hrvatski jezik -- Medicinsko nazivlje -- Anatomsko nazivlje -- Fiziološko nazivlje  HA12-12230 
 
Bobinac, Emil  HA12-12392 
 
Bogumili -- Kršćanstvo -- Bogoštovlje -- Moral  HA12-11634 
 
Bolsko lito, 2012.  HA12-12008 
 
Bondora Dvornik, Iris  HA12-12124 
 
Botanički vrt  HA12-12027 
 
Botanika -- Flora -- Biljke  HA12-11808 
 
Brend -- Brendiranje države  HA12-11967 
 
Brod jaružalo -- Čelični lijev -- Indukcijsko kaljenje -- Parametri kaljenja -- Užnice  HA12-11932 
 
Brod visokih performansi -- Vjetroturbine -- Troškovi ugradnje  HA12-11878 
 
Brodarstvo -- Povijesni prikaz  HA12-11964 
 
Brodogradnja -- Sofisticirani brodovi -- Brodogradilišta -- Pomorske konstrukcije  HA12-11942 
 
Brodogradnja -- Vitka proizvodnja -- Proizvodni proces  HA12-11937 
 
Brodolom svetoga Pavla -- Mjesto  HA12-11647 
 
Brodski pogon -- Trgovački brod -- Propulzija broda -- Potrošnja goriva -- Emisija ispušnih plinova -- Održivi razvoj  HA12-11945 
 
Brozović, Dalibor  HA12-12387 
 
Bruceloza -- Djeca -- Liječenje  HA12-11836 
 
Budak, Pero  HA12-12338 
 
Budanović, Lajča  HA12-11650 
 
Budor, Robert  HA12-12102 
 
Bugarska književnost 21. st. -- Proza  HA12-12277 
 
Buljan, Ivica  HA12-12173 
 
Buntak, Tomislav  HA12-12108 
 
Buntić, Didak  HA12-12420 
 
Calvino, Italo -- Barun penjač  HA12-12265 
 
Cambreleng, Jörn  HA12-12193 
 
Camilleri, Andrea  HA12-12268 
 
Celijakija -- Autoimune bolesti -- Gluten -- Tkivna transglutaminaza -- Antiendomizijska protutijela -- Antitijela -- Bezglutenska prehrana -- Edukacija bolesnika  HA12-11829 
 
Centri izvrsnosti -- Kriteriji izvrsnosti  HA12-11724 
 
Cerebralna paraliza -- Djeca -- Obrazovni sustav -- Školstvo -- Socijalna integracija -- Socijalna uključenost -- Socijalna inkluzija -- Vršnjaci  HA12-11758 
 
Cesarotti, Melchiorre  HA12-12269 
 
Cijevna pumpa -- Pitotova cijev -- Centrifugalne pumpe -- CFD -- Računalna dinamika fluida -- Rubni uvjeti -- Numerička simulacija  HA12-11903 
 
Cilindričnost -- Mjerenje cilindričnosti -- Mjerenje kružnosti -- V-blok metoda -- Pogreška mjerenja  HA12-11894 
 
Clemens Alexandrinus, sanctus -- Klement Aleksandrijski  HA12-11641 
 
Crkva -- Rano kršćanstvo -- Grčka filozofija -- Znanje  HA12-11641 
 
Crkva sv. Cecilije  HA12-12369 
 
Crkva sv. Luke  HA12-12051 
 
Crkva sv. Mihovila Arhanđela  HA12-12381 
 
Crkva sv. Nikole  HA12-12367 
 
Crkvena arhitektura -- Arheološka istraživanja -- Crkve -- Kasna antika -- Konzervatorski radovi  HA12-12380 
 
Crkvena arhitektura -- Crkve  HA12-12066 
 
Crkvene pučke pjesme -- Pučka glazbena baština -- Kulturno dobro  HA12-12155 
 
Crkveni dokumenti -- Međureligijski dijalog  HA12-11644 
 
Crkveno pučko pjevanje -- Notni zapisi -- Glagoljaško pjevanje -- Glazbena građa  HA12-12156 
 
Crkveno-narodni kalendari -- Muka Kristova -- Pasionske teme -- Hrvati  HA12-11582 
 
Csuke, Zoltána -- Andrić, Ivo  HA12-12332 
 
Čakavsko narječje -- Gramatika -- Mjesni govor  HA12-12228 
 
Časopisi  HA12-11581 
 
Čavrk, Hamo  HA12-12009 
 
Češka književnost 20./21. st. -- Proza  HA12-12275 
 
Čikoš Sesija, Bela  HA12-12121 
 
Čovjek -- Društvo -- Država -- Nacionalni identitet -- Društveno-političke prilike -- Socijalna filozofija  HA12-11664 
 
Čvorovi štitnjače -- Hipotireoza -- Hipertireoza -- Karcinom štitnjače -- Operacijsko liječenje -- Kirurško liječenje  HA12-11857 
 
Ćirilometodska baština  HA12-12406 
 
Ćurin, Alen  HA12-12323 
 
D'Annunzio, Gabriele  HA12-12267 
 
D-dimer -- Koagulacijska aktivnost -- Fibrinoliza -- Hematomi -- Postoperativni hematomi  HA12-11826 
 
Degas, Edgar  HA12-12109  HA12-12079 
 
Dekorativne tkanine -- Svilene tkanine -- Restauriranje-konzerviranje tekstila -- Plošni tekstil -- Mokro čišćenje -- Šivanje  HA12-12117 
 
Demokratizacija -- Vanjska politika -- Javna diplomacija  HA12-11668 
 
Demur, Boris  HA12-12116 
 
Dentalna medicina -- Lijekovi -- Oralna primjena lijeka -- Oralna sluznica  HA12-11874 
 
Depresivnost -- Adolescenti -- Obitelj -- Roditeljski stilovi -- Odgoj -- Mehanizmi odnosa  HA12-11630 
 
Dermatokirurgija -- Dermatologija -- Kirurgija -- Antimikrobna profilaksa -- Antikoagulantna terapija -- Lokalni anestetici  HA12-11875 
 
Desai, Kiran  HA12-12265 
 
Destinacijski menadžment -- Turistička ponuda -- Turističke destinacije -- Turistički menadžment -- Marketing  HA12-11696 
 
Detoni, Marijan  HA12-12130 
 
Digitalni korpus -- Online mapiranje -- Web usluge -- Mrežne usluge  HA12-11565 
 
Digitalno filtriranje -- Algoritam digitalnog filtriranja -- Površinska hrapavost -- Lokalni defekti  HA12-11569 
 
Dijalekti -- Kajkavsko narječje -- Gornjolonjski dijalekt -- Fonologija -- Morfologija -- Sintaksa -- Leksik  HA12-12227 
 
Dijalektologija -- Frazeologija -- Slavonski dijalekt  HA12-12226 
 
Dinamička optimizacija -- Solarni toplinski sustavi -- Maseni protok -- Računalna simulacija  HA12-11917 
 
Dioklecijanova palača  HA12-12053 
 
Diplomacija -- Diplomatsko obrazovanje -- Diplomatska akademija  HA12-11670 
 
Disk kočnice -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Modalna analiza -- Svojstvene vrijednosti -- Dinamometar  HA12-11939 
 
Disk kočnice -- Temperaturna naprezanja -- Sila stezanja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Lokomotive -- Motorni vlak  HA12-11944 
 
Distribuirani sustavi -- Optimizacija rojem čestica -- Strukture -- Algoritmi -- Podsistemi  HA12-11780 
 
Dizajn tekstila -- Uzorkovani tekstil -- Vrednovanje boja  HA12-11995 
 
Djeca -- Biomedicinska istraživanja -- Etika -- Pedijatrija -- Načelo neškodljivosti -- Povijest  HA12-11631 
 
Djeca -- Glad -- Ratna stradanja  HA12-12420 
 
Djeca predškolske dobi -- Razvoj kompetencija -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- Kućno okruženje  HA12-11736 
 
Dnevni tisak -- Dnevne novine -- Naslovologija -- Figurativnost -- Tropi  HA12-12224 
 
Dobavni lanac -- Upravljanje rizicima -- Menadžment rizika -- Procjena rizika -- Katalog rizika -- ISO 31000:2009 -- ISO 28000:2007  HA12-11961 
 
Dokumentarni film -- Igrani film -- Kulturna baština -- Muzejski sadržaji  HA12-12164 
 
Dorkin, Mladen  HA12-12350 
 
Dragojević, Danijel -- Dizdar, Mak  HA12-12343 
 
Drugi svjetski rat -- Domovinski rat -- Društveni život -- Kolektivno sjećanje -- Mladi  HA12-12417 
 
Društvena percepcija  HA12-12408 
 
Državni Konzervatorski zavod  HA12-12025 
 
Duboko vučenje -- Aluminijske legure -- Plastično tečenje -- Vlačna čvrstoća  HA12-11919 
 
Dumančić, Hrvoje  HA12-12100 
 
Dvojezični korpusi -- Analiza korpusa -- Pomorski institucionalni tekstovi -- Participi -- Mehanizmi prevođenja -- Formalna korespondencija -- Dinamička ekvivalencija  HA12-12207 
 
Edukacijski kontekst -- Rješavanje problema -- Interakcija -- Suradnja -- Dinamičnost -- Sustavi procjene  HA12-11622 
 
Ekleziologija -- Teologija -- Nova evangelizacija -- Crkva -- Crkveni dokumenti -- Sekularizacija  HA12-11636 
 
Ekološka poljoprivreda -- Ekološka proizvodnja -- Ljekovito bilje -- Začinsko bilje  HA12-11946 
 
Ekološko inženjerstvo -- Gospodarenje otpadom -- Zaštita okoliša -- Komunalne usluge  HA12-11776 
 
Eksperimentalna analiza -- Matematičko modeliranje -- Valjanje trake -- Sila valjanja  HA12-11908 
 
Elastični sloj -- Elastična podloga -- Kontaktni problem -- Korelacija digitalne slike  HA12-11883 
 
Elastični sudar -- Diskretizacija konstrukcije -- Dijagonalizacija matrice -- Metoda konačnih elemenata -- Diferencijalne jednadžbe  HA12-11928 
 
Elektroničko obrazovanje -- Elektroničko učenje -- E-učenje -- Elektronički testovi -- Računalni programi -- Softver  HA12-11721 
 
Endodoncija -- Oralna sluznica -- Opekline  HA12-11867 
 
Endodoncija -- Restaurativna stomatologija -- Erozija zuba -- Nekarijesne lezije -- Plivači  HA12-11870 
 
Endoskopski ultrazvuk -- Gastroenterologija -- Dijagnostika -- Terapija  HA12-11834 
 
Energija vjetra -- Gustoća snage vjetra -- Vjetroelektrane -- Mezoskalno modeliranje -- CFD -- Računalna dinamika fluida  HA12-11876 
 
Energija vjetra -- Sunčeva energija -- Vjetroturbina -- Kombinirana sapnica -- Solarne ćelije -- Brodski pogon  HA12-11885 
 
Energija vjetra -- Vjetroelektrane na moru -- Vjetroturbine  HA12-11882 
 
Engleski jezik -- Hrvatski jezik -- Indirektni objekt -- Kognitivna gramatika -- Semantika  HA12-12238 
 
Eozinofilne gastrointestinalne bolesti -- Eozinofili -- Eozinofilni ezofagitis -- Probavni sustav  HA12-11835 
 
Episkopalni kompleks -- Mauzoleji -- Grobne komore  HA12-12059 
 
Eratosten  HA12-12382 
 
Erber, Jakov -- Erber, Jacobus  HA12-12057 
 
Escherichia coli -- Shiga-toksin -- Hemolitičko-uremijski sindrom -- Azitromicin -- Infektivne bolesti -- Enterokolitis  HA12-11862 
 
Etnografski muzej Zagreb  HA12-11608 
 
Etnografski muzeji -- Europski projekti -- Putujuće izložbe  HA12-11608 
 
Europska unija  HA12-11669  HA12-11678  HA12-11681  HA12-11710  HA12-12408 
 
Europska Unija  HA12-12248 
 
Europska Unija -- Sjevernoatlantski savez  HA12-11680 
 
Europska unija -- Unija za Mediteran  HA12-11677 
 
Evanđelje -- Hrvatski jezik -- Gradišćanski Hrvati  HA12-12229 
 
Faggian, Albert  HA12-12127 
 
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu  HA12-11637 
 
Femur -- Bedrena kost -- Anatomski položaj -- Geometrijski model -- Ortopedija -- Rekonstruktivna kirurgija -- Ortopedska kirurgija  HA12-11816 
 
Ferić, Zoran  HA12-12346 
 
Ferlin, Matija  HA12-12177 
 
Festival Hrvatske u Francuskoj, rujan - prosinac 2012.  HA12-12003 
 
Filakovac, Ivan  HA12-12203  HA12-11768 
 
Filip V. Makedonski  HA12-12272 
 
Filmografija -- Makedonski film -- Drama  HA12-12167 
 
Filmski festivali -- Filmska produkcija -- Eksperimentalni film -- Dokumentarni film  HA12-12166 
 
Filmski festivali -- Filmsla produkcija -- Igrani film  HA12-12165 
 
Filozofija umjetnosti -- Antropologija -- Antropometrija -- Industrijski dizajn -- Odjeća  HA12-11980 
 
Fina obrada -- Dinamički model -- Nelinearne vibracije -- Pogonske karakteristike  HA12-11906 
 
Fischer, Urs  HA12-12113 
 
Flavivirusi -- Virus krpeljnog meningoencefalitisa -- Serologija -- Infektologija  HA12-11838 
 
Fleksibilni proizvodni sustavi -- Industrijski roboti -- Tehno-ekonomska analiza  HA12-11889 
 
Fortis, Alberto -- Ljubić, Šime  HA12-12318 
 
Francuska književnost 20. st. -- Roman  HA12-12264 
 
Francuska književnost 21. st. -- Proza  HA12-12271 
 
Franjevci  HA12-11638 
 
Frazemi -- Frazeologija  HA12-12243 
 
Frljić, Oliver  HA12-12169 
 
Galerija Klovićevi dvori, Zagreb  HA12-12112 
 
Galerija likovnih umjetnosti u Rijeci -- Muzej moderne i suvremene umjetnosti  HA12-11605 
 
Galerija Meštrović  HA12-11596 
 
Galović, Ivan Albert -- Albert od Blažene Djevice Marije  HA12-12159 
 
Gastritis -- Histološka analiza -- Histološki kriteriji -- Helicobacter pylori  HA12-11831 
 
Gastrointestinalna endoskopija -- Gastrointestinalne bolesti -- Endoskopska mukozna resekcija -- Probavni sustav -- Sluznica -- Mukoza -- Novotvorine -- Terapijske metode  HA12-11844 
 
Gastrointestinalna onkologija -- Maligni tumori -- Zloćudne bolesti -- Molekularna medicina -- Monoklonska protutijela -- Antitijela -- Antitumorska terapija -- Ciljana terapija -- Biološka terapija  HA12-11824 
 
Gašparoti, Hilarion -- Zagrebec, Štefan -- Šimunić, Mihalj  HA12-12328 
 
Generalić, Ivan  HA12-12137 
 
Geografska obilježja -- Geologija -- Klima -- Demogeografija -- Naselja -- Gospodarstvo  HA12-12384 
 
Geografski položaj -- Stanovništvo -- Ekonomske prilike -- Infrastruktura -- Kvaliteta života  HA12-12385 
 
Geologija -- Hidrogeologija  HA12-11795 
 
Geometrijski problemi -- Iluzija linearnosti -- Metakognitivni temelji -- Vizualni temelji  HA12-11624 
 
Geopolitika -- Klimatske promjene  HA12-11671 
 
Giono, Jean  HA12-12264 
 
Glagoli -- Prezent -- Naglasak -- Naglasna paradigma -- Općeslavenski jezik -- Čakavsko narječje  HA12-12235 
 
Glavinić, Franjo  HA12-12305 
 
Glazba -- Muzikolozi -- Biografski zapisi -- Slovačka glazba -- Povijest glazbe  HA12-12161 
 
Glazba -- Obljetnice  HA12-12158 
 
Glazba -- Sakralna glazba -- Pasionske teme -- Biografski zapisi  HA12-12159 
 
Glazbenici -- Pjevači -- Homoseksualci -- Kastrati -- Kontratenori -- Rodni identitet  HA12-12160 
 
Glumac, Sergije  HA12-12103 
 
Gopić, Josip -- Ivšić, Stjepan  HA12-12236 
 
Gospodarenje otpadom -- Mehaničko-biološka obrada otpada -- Aerobna razgradnja -- Anaerobna razgradnja -- Komunalni otpad  HA12-11929 
 
Gospodarska diplomacija -- Ekonomska diplomacija -- Brendiranje države  HA12-11676 
 
Gospodarstvo -- Brodarstvo -- Povijesni prikaz  HA12-11682 
 
Gradski muzej Požega  HA12-11615 
 
Grafički dizajn -- Ilustracije -- Tiskani mediji  HA12-12145 
 
Gramatike -- Leksikografi -- Tvorba riječi  HA12-12253 
 
Griesbach, Ljudevit -- Knaus, Jozefina  HA12-12397 
 
Grlić, Martina  HA12-12132 
 
Grmljavinska oluja -- Grom -- Vatra Sv. Nikole -- Vatra Sv. Elma -- Vjerovanja -- Književnost  HA12-11796 
 
Groblja -- Mauzoleji -- Kripte  HA12-12055 
 
Gvozdanović, Anka  HA12-11593 
 
Halonja, Antun -- Mihaljević, Milica  HA12-12249 
 
Händel, Georg Friedrich  HA12-12160 
 
Herman Dalmatinac -- Herman Dalmatin  HA12-11618 
 
Herpetofauna -- Vodozemci -- Gmazovi -- Raznolikost -- Zaštita  HA12-11809 
 
Highsmith, Patricia  HA12-11619 
 
Hilarion, sanctus -- Hilarion, sveti -- Hilarion iz Gaze, sveti  HA12-12042 
 
Hiperhomocisteinemija -- Homocistein -- Moždani udar -- Ishemijski moždani udar -- Cerebrovaskularni inzult -- Folna kiselina -- Vitamini skupine B  HA12-11840 
 
Hipofiza -- Tumori -- Adenomi hipofize -- Dopaminski agonisti -- Endokrinološki poremećaji -- Magnetska rezonancija -- Minimalno invazivna kirurgija -- Neuronavigacija  HA12-11861 
 
Hirst, Damien  HA12-12006 
 
HIV-infekcija -- Virus humane imunodeficijencije tipa 1 -- Dilatativna kardiomiopatija -- ARV terapija -- Antiretrovirusna terapija  HA12-11833 
 
Horvat, Marijana -- Ramadanović, Ermina  HA12-12231 
 
Hotelijerstvo -- Hotelska industrija -- Hotelski sadržaji  HA12-11955 
 
Hotelska industrija -- Hotelijerstvo -- Moda -- Brendiranje hotela -- Marketing  HA12-11688 
 
Hrašćanec, Petra -- Božić, Saša -- Jastrevski, Marko  HA12-12178 
 
Hrg, Franjo  HA12-12393 
 
Hrvati -- Hrvatska dijaspora -- Nacionalna manjina  HA12-12301 
 
Hrvati -- Mađarizacija -- Crkva -- Katoličanstvo -- Pravoslavlje  HA12-12424 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dramski tekst  HA12-12171  HA12-12168 
 
Hrvatska filologija -- Sociolingvistika -- Genetska lingvistika -- Tipološka lingvistika -- Životopis  HA12-12387 
 
Hrvatska književnost -- Antologije -- Bunjevački Hrvati  HA12-12294 
 
Hrvatska književnost -- Čitanje -- Hrvati -- Povijest  HA12-12309 
 
Hrvatska književnost -- Eseji i studije  HA12-12350 
 
Hrvatska književnost -- Knjićevna kritika -- Polemika  HA12-12311 
 
Hrvatska književnost -- Književna kultura -- Knjige  HA12-12353 
 
Hrvatska književnost -- Komedije -- Erotske komedije -- Pučko kazalište  HA12-12338 
 
Hrvatska književnost -- Novele -- Ratna novelistika -- Figurativnost -- Antiratna poruka  HA12-12317 
 
Hrvatska književnost -- Žensko pismo -- Feminizam -- Polemike  HA12-12330 
 
Hrvatska književnost 16. st. -- Pasionska književnost -- Muka Kristova -- Gospin plač  HA12-12302 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Autobiografska književnost -- Dnevnički zapisi -- Domovinski rat  HA12-12416 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Filozofija -- Komparativna analiza -- Motivi  HA12-12337 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Poezija -- Društveni aktivizam -- Politika  HA12-12421 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dijalektologija  HA12-12393 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Dječja književnost -- Istarska književnost  HA12-12303 
 
Hrvatska knjižževnost -- Prevođenje  HA12-12332 
 
Hrvatska kultura -- Hrvatska umjetnost -- Izložbe  HA12-12003 
 
Hrvatska likovna umjetnost -- Crteži -- Grafike  HA12-12092 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20. st. -- Kiparstvo -- Skulpture -- Ekspresionizam -- Izložbe  HA12-12084 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20. st. -- Litografije -- Scenografije -- Grafike -- Slike na platnu  HA12-12103 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20. st. -- Modernizam -- Apstraktna umjetnost -- Izložbe  HA12-12074 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20./21. st. -- Kiparstvo -- Skulpture -- Crteži -- Ekspresionizam -- Izložbe  HA12-12102 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20./21. st. -- Slikarstvo -- Grafike  HA12-12116 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Autoportreti -- Izložbe  HA12-12086 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Digitalna umjetnost -- Likovne izložbe  HA12-12091 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Figurativno slikarstvo -- Realizam -- Izložbe  HA12-12133 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Fotografije -- Grafike -- Digitalna umjetnost -- Izložbe  HA12-12085 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Grafičke instalacije -- Prostorna grafika -- Kompjutorska grafika -- Izložbe  HA12-12009 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Grafika  HA12-12146 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Intermedijalna umjetnost -- Vizualna umjetnost -- Postmodernizam -- Slikarstvo -- Video radovi  HA12-12115 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Izložbe  HA12-12093  HA12-12105 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Grafike -- Slikarstvo  HA12-12110 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Postmodernizam -- Skulpture -- Svjetleći objekti -- Izložbe  HA12-12082 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Skulpturalna plastika -- Odljevi -- Ornamenti  HA12-12096 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Skulpture  HA12-12104 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Skulpture -- Animalizam  HA12-12100 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Skulpture -- Oprostoreni crteži -- Izložbe  HA12-12107 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Kolaž -- Slike -- Likovne izložbe  HA12-12071 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Konceptualna umjetnost -- Vizualna umjetnost -- Izložbe  HA12-12114 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Slikarstvo -- Grafike -- Umjetničke instalacije -- Kombinirani mediji  HA12-11585 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Suvremena umjetnost -- Slikarstvo -- Umjetničke instalacije  HA12-12089 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Umjetničke instalacije -- Izložbe  HA12-12088 
 
Hrvatska medicina -- Infektologija -- Epidemiologija -- Životopis  HA12-12392 
 
Hrvatska povijest -- Vojna povijest -- Prvi svjetski rat -- Bitke -- Bojišta -- Jugozapadno bojište  HA12-11727 
 
Hrvatska proza -- Dječja književnost  HA12-12355 
 
Hrvatska proza 19./20. st. -- Pripovijetke -- Frazemi -- Semantika  HA12-12298 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Gotički roman -- Književni likovi -- Svećenici -- Antikatolicizam  HA12-12313 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA12-12304  HA12-12314  HA12-12349  HA12-12315  HA12-12339  HA12-12320  HA12-12296 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Autobiografizam -- Šokci -- Strizivojnski govor -- Gundinački govor  HA12-12345 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Autobiografska proza  HA12-12322 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dramski tekst -- Igrokaz -- Hrvatsko pjesništvo -- Haiku  HA12-12300 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Haiku poezija -- Haibun  HA12-12340 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA12-12290  HA12-12291 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kajkavska književnost  HA12-12348  HA12-12306 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča  HA12-12308  HA12-12297  HA12-12341 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča -- Kajkavska književnost  HA12-12334 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča -- Kajkavska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija -- Haiku  HA12-12352 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče  HA12-12335 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Lirska proza  HA12-12342 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA12-12307 
 
Hrvatska publicistika -- Hrvatski jezik -- Dnevni tisak -- Jezična analiza -- Retorika -- Figurativnost -- Tropi  HA12-12244 
 
Hrvatska radio-televizija  HA12-11974 
 
Hrvatska ratna mornarica  HA12-11729 
 
Hrvatska umjetnost 19./20. st. -- Kolekcionarstvo -- Umjetničke zbirke -- Izložbe  HA12-12127 
 
Hrvatska umjetnost 20. st. -- Bosanskohercegovačka umjetnost 20. st. -- Galerije -- Umjetničke zbirke  HA12-12080 
 
Hrvatska umjetnost 20./21. st. -- Kiparstvo -- Skulpture -- Izložbe  HA12-12083 
 
Hrvatska umjetnost 20./21. st. -- Umjetnička fotografija -- Performans -- Video instalacije  HA12-12020 
 
Hrvatska umjetnost 21. st. -- Kiparstvo -- Dinamičke skulpture -- Instalacije -- Land art projekti  HA12-12106 
 
Hrvatska umjetnost 21. st. -- Umjetnička fotografija  HA12-12151  HA12-12149 
 
Hrvatska umjetnost 21. st. -- Umjetnička fotografija -- Izložbe  HA12-12154 
 
Hrvatski jezik  HA12-12255 
 
Hrvatski jezik -- Akcentologija -- Polemika  HA12-12236 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Dijalekti -- Govor -- Kulturna povijest -- Stanovništvo -- Popis stanovništva  HA12-12254 
 
Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Leksik -- Dvojezičnost -- Produktivni rječnik -- Receptivni rječnik  HA12-12218 
 
Hrvatski jezik -- Gradivne imenice -- Gradivni genitiv -- Brojivost -- Semantika -- Izvorni govornici -- Neizvorni govornici  HA12-12247 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika -- Priručnik  HA12-12231 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski jezik kao drugi -- Brojevne imenice -- Priručnici  HA12-12241 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski jezik kao drugi -- Pravopis -- Pravopisna kompetencija  HA12-12242 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski jezik kao strani -- Individualno poučavanje -- Predavač  HA12-12233 
 
Hrvatski jezik -- Jezična politika -- Nazivlje  HA12-12248 
 
Hrvatski jezik -- Narječja -- Udžbenici  HA12-12258 
 
Hrvatski jezik -- Podgajački govor -- Zima -- Nazivlje  HA12-12257 
 
Hrvatski jezik -- Povijest -- Pravopis  HA12-12239 
 
Hrvatski jezik -- Povijest hrvatskog jezika -- Dijalektologija -- Čakavsko narječje -- Štokavsko narječje -- Jezična interferencija -- Fonologija -- Srijani  HA12-12237 
 
Hrvatski književni jezik 19. st. -- Dijalektologija -- Muška dvosložna imena -- Jezična norma -- Gramatike  HA12-12223 
 
Hrvatski povijesni muzej -- Muzej grada Zagreba  HA12-11611 
 
Hrvatski povijesni muzej -- Zbirka medalja i plaketa  HA12-12396 
 
Hrvatski prirodoslovni muzej  HA12-11599 
 
Hrvatski roman 20./21. st. -- Književna teorija -- Postmodernizam -- Kriminalistički roman  HA12-12346 
 
Hrvatski standardni jezik -- Čakavski govor -- Frazeologija -- Poredbeni frazemi  HA12-12222 
 
Hrvatski trijenale grafike  HA12-12146 
 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo  HA12-11832 
 
Hrvatski željeznički muzej  HA12-11602 
 
Hrvatsko kazalište 20./21. st. -- Kazališni redatelji -- Kazališne predstave  HA12-12173  HA12-12169  HA12-12172 
 
Hrvatsko kazalište 21. st. -- Institucije -- Festivali -- Projekti -- Publikacije -- Kontakti  HA12-12170 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Dubrovnik  HA12-12354 
 
Hrvatsko pjesništvo 17./18. st. -- Latinski izvori -- Hrvatski prijevodi -- Književna analiza  HA12-12305 
 
Hrvatsko pjesništvo 20 st. -- Čakavsko narječje -- Pjesnikinje  HA12-12316 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Biografski zapisi  HA12-12356 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Bosanskohercegovačka književnost -- Poezija -- Stilistika  HA12-12343 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA12-12351  HA12-12344  HA12-12325  HA12-12336  HA12-12282  HA12-12333  HA12-12289  HA12-12284 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Haiku  HA12-12299 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska proza -- Kajkavska književnost  HA12-12292  HA12-12295 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska proza -- Kratka priča -- Kajkavska književnost  HA12-12293 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavska književnost -- Poezija  HA12-12280  HA12-12288  HA12-12281 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA12-12327  HA12-12278  HA12-12321  HA12-12286  HA12-12287  HA12-12283  HA12-12279  HA12-12326 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija -- Kajkavska književnost  HA12-12285 
 
Hrvatsko slikarstvo 19./20. st. -- Simbolizam -- Secesija -- Portreti -- Pejzaži -- Retrospektivna izložba  HA12-12134 
 
Hrvatsko slikarstvo 19./20. st. -- Simbolizam -- Secesija -- Retrospektivna izložba  HA12-12121 
 
Hrvatsko slikarstvo 20. st. -- Luminizam -- Barok -- Izložbe  HA12-12125 
 
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Apstraktni ekspresionizam -- Izložbe  HA12-12136 
 
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Apstraktni ekspresionizam -- Retrospektivne izložbe  HA12-12129 
 
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Apstraktno slikarstvo -- Enformel -- Kolaž -- Crtačke intervencije -- Izložbe  HA12-12131 
 
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Modernizam -- Retrospektivna izložba  HA12-12119 
 
Hrvatsko slikarstvo 21. -- Postmodernizam -- Izložbe  HA12-12132 
 
Hrvatsko slikarstvo 21. st -- Realizam -- Izložbe  HA12-12140 
 
Hrvatsko slikarstvo 21. st. -- Apstraktno slikarstvo -- Izložbe  HA12-12144 
 
Hrvatsko slikarstvo 21. st. -- Enformel -- Apstraktno slikarstvo  HA12-12124 
 
Hrvatsko slikarstvo 21. st. -- Grafike -- Izložbe  HA12-12094 
 
Hrvatsko slikarstvo 21. st. -- Realizam  HA12-12141 
 
Hrvatsko slikarsvo 20. st. -- Modernizam -- Avangarda -- Apstraktno slikarstvo -- Izložbe  HA12-12130 
 
Hrvatsko-talijanska udruga Dante Alighieri  HA12-11963 
 
Ilić, Marko  HA12-12145 
 
Imena blagdana -- Blagdani -- Povijest hrvatskog jezika  HA12-12190 
 
Imenice -- Imeničke izvedenice -- Sufiksalne tvorbe  HA12-12202 
 
Imigranti -- Multikulturalizam -- Identitet -- Društvo  HA12-12261 
 
Impulsni prijenosnici -- Tribološki procesi -- Mehanizam slobodnog hoda -- Radne karakteristike  HA12-11911 
 
Industrijski lokaliteti -- Zaštita industrijske baštine -- Konzervatorski elaborati -- Kronološki prikaz  HA12-12069 
 
Industrijski roboti -- Kartezijev prostor -- Euklidski prostor -- Zglobna konfiguracija -- Matrica popustljivosti  HA12-11905 
 
Industrijsko vlasništvo -- Intelektualno vlasništvo -- Žig -- Žigovno pravo  HA12-11718 
 
Infeld, Peter  HA12-12120 
 
Informacijske tehnologije -- Javna diplomacija -- Društveni mediji -- Društvene mreže  HA12-11578 
 
Informacijski sustavi -- Integracija podataka -- Interoperabilnost informacijskih sustava -- Vojska  HA12-11722 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Računarstvo u oblaku -- Zaštita podataka -- Međunarodno privatno pravo  HA12-11710 
 
Informatika -- Nazivlje  HA12-12249 
 
Inojezični hrvatski -- Učenje jezika -- Nastava jezika -- Nove tehnologije -- Video u nastavi -- Konstruktivizam  HA12-12256 
 
Inteligentni sustavi -- Transport materijala -- Umjetne neuronske mreže -- Genetski algoritmi -- Teorija grafova -- Vremensko planiranje -- Mobilni roboti  HA12-11572 
 
Internet -- Odnosi s javnošću  HA12-11975 
 
Interpersonalna psihoterapija -- Interpersonalna formulacija -- Depresija -- Socijalni kontekst  HA12-11625 
 
Islam -- Islamska teologija -- Visoko obrazovanje -- Bioetika -- Povijest  HA12-11637 
 
Islandska književnost 20./21. st. -- Proza  HA12-12361 
 
Ivanković, Bartul  HA12-12128 
 
Ivanošić, Antun -- Mandić, Antun  HA12-12246 
 
Ivasić, Žarka  HA12-11665 
 
Iveković, Sanja  HA12-12020 
 
Izdavaštvo  HA12-11963 
 
Izlagači -- Slušači -- Izlaganja -- Vremensko trajanje -- Komunikacija  HA12-12184 
 
Izložbeni prostori -- Galerije -- Izložbena djelatnost -- Likovne umjetnosti -- Obljetnice  HA12-11605 
 
Japanska umjetnost 19. st. -- Primijenjena umjetnost -- Minijature -- Zbirke -- Izložbe  HA12-12024 
 
Javna diplomacija  HA12-11674 
 
Javna diplomacija -- Brend -- Bredniranje države  HA12-11675 
 
Javna diplomacija -- Predstavljanje vlastite zemlje  HA12-11673 
 
Javna diplomacija -- Upravljanje informacijama -- Izvori informacija -- Mediji  HA12-11679 
 
Javna diplomacija -- Vanjska politika -- Proces pristupanja EU  HA12-11669 
 
Javna diplomacija -- Veleposlanstva -- Kultura dijaloga  HA12-11667 
 
Javne površine -- Parkovi -- Dječja igrališta  HA12-11658 
 
Jedra -- Tekstilni materijali -- Svojstva materijala -- Sorpcijska svojstva  HA12-11998 
 
Jergović, Miljenko  HA12-12324 
 
Jesionka, Henry  HA12-12007 
 
Jezik -- Fonologija -- Morfologija  HA12-12225 
 
Jezik struke -- Nastava stranih jezika -- Poslovni engleski jezik -- Nastavne metode -- Stilovi učenja -- Suradničko učenje  HA12-11764 
 
Jezik struke -- Turizam -- Početni tečajevi -- Gramatika -- Usmena komunikacija -- Morfo-sintaktičke analize -- Njemački jezik  HA12-11759 
 
Jugoslavensko-talijanski odnosi -- Zona B -- Talijanska nacionlna manjina -- Nacionalne manjine  HA12-12413 
 
Jurić Zagorka, Marija  HA12-12313 
 
Jurić, Ivana -- Fischer, Fedor -- Ormandík, Marek  HA12-12126 
 
Jurić-Zagorka, Marija  HA12-11595 
 
Kačić Miošić, Andrija  HA12-12305 
 
Kajkavska književnost -- Hrvatska književnost -- Pokladne propovijedi -- Poklade -- Katoličanstvo -- Moral  HA12-12328 
 
Kajkavski književni jezik -- Tvorba riječi -- Brojevno značenje  HA12-12252 
 
Kajkavsko narječje -- Varaždinsko-ludbreški dijalekt -- Morfologija -- Imenice -- A-deklinacija  HA12-12232 
 
Karcinom -- Venski tromboembolizam -- Recidiv -- Antikoagulantna terapija -- Niskomolekularni heparin  HA12-11853 
 
Karcinom jajnika -- Adenokarcinom -- Metastaze  HA12-11865 
 
Karcinom vretenastih stanica -- Sarkom -- Planocelularni karcinom glave -- Planocelularni karcinom vrata  HA12-11842 
 
Karmelićani  HA12-12159 
 
Kartografija -- Kartografski prikazi -- Pomorske karte -- Topografske karte -- Toponimi -- Kartografi -- Povijest  HA12-11786 
 
Kartografija -- Povijest kartografije -- Karte Jadrana  HA12-12382 
 
Kašić, Bartol -- Križanić, Juraj  HA12-12253 
 
Katalinić, Kristina -- Biondić, Radmila -- Vinaj, Marina  HA12-11586 
 
Katastar -- Katastarske mape  HA12-11785 
 
Katoličanstvo -- Otomanska vladavina -- Povijest -- Vjerski prijelazi -- Islam  HA12-11639 
 
Katolička crkva  HA12-11639  HA12-11656  HA12-11644  HA12-11659 
 
Katolička teologija -- Židovstvo -- Farizeji -- Kršćanstvo -- Zajednica  HA12-11640 
 
Kemijsko oružje -- Vojska -- Oružane snage -- Protukemijska zaštita -- Dekontaminacija  HA12-11926 
 
Kemoterapija -- Oralna sluznica -- Oralne komplikacije  HA12-11871 
 
Kineziologija -- Znanstveni časopisi -- Naslovi članaka -- Struktura naslova  HA12-11583 
 
Kiparstvo -- Kamene skulpture  HA12-12076 
 
Kiparstvo -- Reljefi -- Zavareno željezo -- Egzistencijalizam -- Izložbe  HA12-12095 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Animalizam -- Izložbe  HA12-12078 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Biste  HA12-12097 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Impresionizam -- Realizam -- Izložbe  HA12-12109 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Keramika -- Bronca -- Izložbe  HA12-12101 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Simulakrum -- Postmodernizam -- Naderalizam -- Izložbe  HA12-12113 
 
Kipke, Željko  HA12-12114  HA12-12115 
 
Klasificirani podaci -- Zaštita klasificiranih podataka -- Taksonomija -- Zaštita informacija -- Informacijska sigurnost  HA12-11733 
 
Klesarstvo -- Nadgrobni spomenici -- Javne skulpture  HA12-11978 
 
Kličko, Tomislav  HA12-11594 
 
Klimt, Gustav -- Hoffman, Josef  HA12-12135 
 
Književna historiografija -- Helenistička civilizacija -- Epigrami  HA12-12272 
 
Književna povijest -- Književna kritika -- Književnoznanstvena kritika  HA12-12318 
 
Književno prevođenje  HA12-12197  HA12-12195  HA12-12189  HA12-12187  HA12-12185  HA12-12199 
 
Književno prevođenje -- Južnoslavenski jezici -- Južnoslavenske književnosti -- Politička dimenzija -- Regionalna suradnja -- Kulturna suradnja  HA12-12204 
 
Književno prevođenje -- Prevodilački postupci  HA12-12186 
 
Književno prevođenje -- Prevoditelji -- Društvena uloga -- Politička odgovornost  HA12-12193 
 
Književno prevođenje -- Prevoditelji -- Politička dimenzija -- Politička odgovornost  HA12-12200 
 
Književnost -- Filozofija -- Psihoanaliza -- Fantazam -- Metafora  HA12-11619 
 
Književnost -- Književna kritika -- Polemika  HA12-12310 
 
Književnost -- Književna kritika -- Polemika -- Hrvatska moderna  HA12-12329 
 
Koagulacija -- Koagulacijske pretrage -- Tromboelastografija -- Karcinom  HA12-11859 
 
Kolodvorska ljekarna u Zagrebu  HA12-12418 
 
Kolokacije -- Kolokacijske kompetencije -- Kontrastivni pristup -- Njemački kao strani jezik -- Početni stupanj učenja  HA12-12211 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Izvanstanični matriks -- Matriksne metaloproteinaze -- Tkivni inhibitori metaloproteinaza  HA12-11848 
 
Kolorektalni karcinom -- Zloćudne bolesti -- Maligni tumori -- Prevencija -- Probir  HA12-11852 
 
Komparativna analiza -- Književna analiza -- Sloboda -- Otuđenje  HA12-12265 
 
Kompresivna odjeća -- Organizacija proizvodnje -- Računalna konstrukcija  HA12-11999 
 
Komunisti -- Pokreti otpora -- Pogranična područja  HA12-12410 
 
Komunistička partija Jugoslavije -- Ministarstvo za novooslobođene krajeve  HA12-12415 
 
Konceptualna umjetnost -- Land art -- Kompjutorska grafika -- Umjetničke instalacije -- Peformans  HA12-12077 
 
Konceptualna umjetnost -- Multimedijalna umjetnost -- Video radovi  HA12-12013 
 
Konceptualna umjetnost -- Site-specific instalacije -- Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Izložbe  HA12-12108 
 
Konceptualna umjetnost -- Umjetnička fotografija -- Portreti -- Konceptualni portret -- Izložbe  HA12-12153 
 
Konceptualna umjetnost -- Umjetničke instalacije -- Site-specific projekti  HA12-12072 
 
Končić Badurina, Božena  HA12-12017 
 
Konstantin I. Veliki -- Constantinus I.  HA12-12400 
 
Kontrastna sredstva -- Jodna kontrastna sredstva -- Radiološka dijagnostika -- Anafilaktička reakcija -- Alergijske reakcije  HA12-11850 
 
Konvektivne oluje -- Tuča -- ALADIN model -- Prognostički model  HA12-11805 
 
Konvergencija rješenja -- Numeričke metode -- Problem rubnih uvjeta -- Metoda konačnih elemenata -- Tanke ploče -- Savijanje ploča  HA12-11781 
 
Konzervatorska istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Crkve -- Neogotika  HA12-12051 
 
Konzervatorsko-restauratorska struka -- Epistemologija -- Konzerviranje -- Restauriranje -- Međunarodna terminologija -- Dokumentacija  HA12-12010 
 
Konzerviranje -- Restauriranje -- Preventivna zaštita -- Preventivno konzerviranje -- Dokumentacija  HA12-12015 
 
Korizma -- Korizmeni običaji  HA12-11765 
 
Korizmeni pučki napjevi -- Šokci  HA12-11642 
 
Korozijska postojanost -- Korozijska otpornost -- Nehrđajući čelik -- Toplinska obojenja  HA12-11893 
 
Korpus -- Korpusna analiza -- Konektori -- Njemački jezik -- Nastava stranih jezika  HA12-12188 
 
Kos-Lajtman, Andrijana  HA12-12355 
 
Kovač, Damir  HA12-12024 
 
Kovačević, Barbara  HA12-12243 
 
Kovani novac -- Kršćanski simboli -- Kristogram  HA12-12400 
 
Kovani novac -- Metalni novac  HA12-12398 
 
Koydl, Nikola  HA12-12136 
 
Kozmologija -- Bog -- Kozmološki dokaz -- Filozofija religije  HA12-11618 
 
Koža lica -- Sindrom suhog oka -- Suze  HA12-11856 
 
Kožarić, Ivan  HA12-12083 
 
Kožne bolesti -- Bakterijske infekcije  HA12-11849 
 
Kožne bolesti -- Dermatoze -- Infektivna dermatoza -- Infestacija kože -- Liječenje  HA12-11858 
 
Kožul, Kristijan  HA12-12087 
 
Krajač, Marjana  HA12-12174 
 
Krajačić, Jasmina  HA12-12085 
 
Krašković, Denis  HA12-12078 
 
Kreativnost -- Inventivnost -- Rješavanje problema -- Prirodne analogije -- Bionika  HA12-11888 
 
Kripte -- Mauzoleji -- Arheološka istraživanja -- Arhitektonski ostaci  HA12-12041 
 
Kripte -- Mauzoleji -- Cemeterijalne bazilike -- Kristijanizacija  HA12-12044 
 
Križni put -- Kalvarija -- Pasionska baština -- Pučke pobožnosti -- Povijest  HA12-11655 
 
Križni put -- Nabožna književnost -- Molitvenici -- Hrvati  HA12-11643 
 
Križni put -- Pučke pobožnosti -- Sakralna umjetnost -- Pasionska baština  HA12-11651 
 
Krleža, Miroslav  HA12-12317 
 
Krleža, Miroslav -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm  HA12-12337 
 
Kronične bolesti -- Bolesti bubrega -- Dijabetička nefropatija -- Paratiroidni hormon -- Anemija  HA12-11827 
 
Kronične bolesti -- Virusna infekcija -- Hepatitis C -- Genotip HVC -- Individualizirano liječenje -- Antivirusni lijekovi -- Novi lijekovi  HA12-11845 
 
Krstarenje -- Kruzeri -- Edukacijski programi -- Turističke destinacije -- Promocija  HA12-11935 
 
Kršćani -- Ateisti -- Dijalog -- Evangelizacija  HA12-11635 
 
Krštenje -- Ekumenizam -- Ekumenski dokumenti  HA12-11645 
 
Kuhač, Franjo Ksaver  HA12-12156 
 
Kuliš, Vatroslav  HA12-12129 
 
Kultni grobovi -- Mučenici -- Pučka pobožnost -- Hodočašća -- Hrvati  HA12-11766 
 
Kultura -- Civilizacija -- Filozofsko gledište  HA12-11620 
 
Kulturna baština -- Konzervatorsko-restauratorska istraživanja -- Analiza materijala -- Rentgenska fluorescentna analiza (XRF)  HA12-12016 
 
Kulturna baština -- Kulturne institucije -- Suvremena umjetnost -- Digitalizacija građe -- Europski projekti  HA12-11607 
 
Kulturna baština -- Muzejska baština -- Digitalizirana baština -- Digitalizacija -- Secesija -- Europski fondovi  HA12-11604 
 
Kulturna baština -- Podvodna kulturna baština -- Zaštita kulturne baštine -- Podvodna arheologija  HA12-12403 
 
Kulturna baština -- Pokretna baština -- Zaštita pokretne baštine -- Zakonske odredbe  HA12-12025 
 
Kulturna politika -- Muzejska politika -- Očuvanje baštine -- Obnova baštine -- Znanstveni programi  HA12-11588 
 
Kulturni spomenici -- Zaštita kulturnih spomenika  HA12-12011 
 
Kulturni turizam -- Održivi razvoj -- Turistički menadžment -- Kulturno nasljeđe -- Povijesno naslijeđe  HA12-11700 
 
Kulturni turizam -- Turističke destinacije  HA12-11686 
 
Kulturno-povijesna baština -- Devastacija -- Zaštita kulturne baštine -- Amateri  HA12-12026 
 
Kulturocid -- Uništavanje baštine -- Kolektivno pamćenje -- Uništavanje identiteta -- Očuvanje identiteta -- Memorijalni spomenici  HA12-11579 
 
Lado (ansambl)  HA12-11642 
 
Lauba - kuća za ljude i umjetnost  HA12-11594 
 
Leaković, Bernardin  HA12-11638 
 
Lenić, Branko  HA12-12077 
 
Liječnici  HA12-11815 
 
Lijekovi -- Antibiotici -- Kemoterapeutici -- Beta-laktami -- Biološki lijekovi -- Osjetljivost na lijekove -- Imunološka reakcija -- Desenzibilizacija  HA12-11819 
 
Lijevanje -- Odljevci -- Kvaliteta proizvoda -- Greške pri lijevanju -- Podeutektičke legure  HA12-11914 
 
Likovna umjetnost -- Ilustracije -- Likovne izložbe  HA12-12081 
 
Likovna umjetnost 19./20. st. -- Slikarstvo -- Kiparstvo -- Impresionizam -- Balerine  HA12-12079 
 
Likovna umjetnost 21. st. -- Umjetnička fotografija -- Izložbe  HA12-12087 
 
Likovne umjetnosti -- Slikarstvo -- Secesija -- Retrospektivne izložbe  HA12-12138 
 
Lingvistika -- Učenje stranog jezika -- Metodika nastave jezika -- Životopis  HA12-12389 
 
Lokalna samouprava -- Inozemna ulaganja -- Bilateralni sporazum o ulaganjima -- Povreda ugovora -- Odgovornost države  HA12-11707 
 
Lovretić, Josip  HA12-12298 
 
Luke -- Pogranično područje -- Vojne utvrde -- Društvene i političke promjene  HA12-12422 
 
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva  HA12-12418 
 
Ljevičarski fašizam -- Crveni fašizam  HA12-12409 
 
Ljudski resursi -- Industrijski procesi -- Informacijska podrška -- Računalna podrška -- Nabava -- Projektno upravljanje -- Upravljanje projektom  HA12-11969 
 
Mađarska književnost -- Prijevodna književnost -- Književna kritika  HA12-12358 
 
Mala brodogradnja -- Brodogradnja -- Mali brod -- Mjerenje forme  HA12-11941 
 
Maligni tumori -- Schwannom -- Retropertionealni schwannom -- Retroperitonealni prostor -- Zdjelica -- Dijagnostika -- Terapija  HA12-11828 
 
Malokluzija klase III -- Facijalna asimetrija -- Ortodontska terapija -- Kirurško liječenje  HA12-11872 
 
Mančevski, Milčo  HA12-12167 
 
Maračić, Antun  HA12-12148 
 
Marcello -- d'Affry, Adèle  HA12-12097 
 
Marčelić, Ivo -- Marčelić, Josip  HA12-11815 
 
Marija  HA12-11648 
 
Marija -- Isus  HA12-11771 
 
Maritain, Jacques  HA12-11664 
 
Marković, Ivan  HA12-12205 
 
Maslinarstvo -- Revitalizacija -- Projekti  HA12-11950 
 
Masmediji -- Mediji -- Nova evangelizacija -- Crkva -- Komunikacija  HA12-11646 
 
Matasić, Božica Dea  HA12-12106 
 
Mauzoleji -- Kripte -- Grobni spomenici -- Spoliji -- Crkve  HA12-12060 
 
Mauzoleji -- Spomenici -- Crkve -- Prenamjena  HA12-12045 
 
Medalje -- Medaljari -- Graveri -- Numizmatička zbirka  HA12-12396 
 
Medalje -- Sajmene spomenice -- Gospodarske izložbe -- Numizmatička zbirka  HA12-12401 
 
Medalje -- Vojna odlikovanja  HA12-12395 
 
Medicinsko obrazovanje -- Dodiplomsko obrazovanje -- Poslijediplomsko obrazovanje  HA12-11814 
 
Medijacija -- Mirenje -- Tehnike mirenja -- Postupci mirenja -- Profesionalna odgovornost  HA12-11715 
 
Mediteranski kiparski simpozij 2012.  HA12-12076 
 
Medović, Mato Celestin  HA12-12134 
 
Međukristalna korozija -- Austenitni čelik -- Zavareni spoj -- Delta-ferit -- Toplinska obrada čelika  HA12-11884 
 
Međunarodna trgovačka komora - ICC  HA12-11706 
 
Međunarodni centar književnih prevoditelja u Arlesu  HA12-12197  HA12-12187 
 
Međunarodni dan muzeja  HA12-11614  HA12-11596  HA12-11587 
 
Međunarodni dječji festival  HA12-12126 
 
Međunarodni odnosi -- Međunarodna politika -- Susjedski odnosi -- Regionalna sigurnost  HA12-11680 
 
Međunarodni odnosi -- Sigurnosna politika -- Strukturne promjene -- Neoinstitucionalizam  HA12-11672 
 
Međunarodni odnosi -- Susjedski odnosi  HA12-11677 
 
Međunarondi dan muzeja  HA12-11615 
 
Mekani materijali -- Pletiva -- Mehanička svojstva materijala  HA12-11986 
 
Memorijalni muzej Jasenovac  HA12-12417 
 
Menac-Mihalić, Mira -- Celinić, Anita  HA12-12258 
 
Meštrović, Ivan  HA12-12084 
 
Metali -- Morska voda -- Korozija -- Ekonomska sigurnost  HA12-11793 
 
Metalografska analiza -- Legure bakra -- Točkasto zavarivanje -- Elektrootporno zavarivanje  HA12-11899 
 
Mihanović, Iva  HA12-12082 
 
Mikrotoponimi -- Toponimi -- Službeni dokumenti -- Povijest  HA12-12191 
 
Milić, Miron  HA12-12092 
 
Millo, Enrico  HA12-12414 
 
Mirovni sporazumi -- Građanstvo -- Ratne odštete -- Vojna uprava  HA12-12414 
 
Mirovni ugovori -- Narodni odbori -- Jugoslavensko-talijanski odnosi  HA12-12415 
 
Mladi športaši -- Kvaliteta života -- Faktorska analiza  HA12-12182 
 
Mlinice -- Vodoravno mlinsko kolo -- Graditeljska baština -- Tradicijska gradnja -- Obnova baštine  HA12-12048 
 
Mlinsko kolo -- Vodenično kolo -- Brzina vrtnje -- Uranjanje lopatica -- Protok vode -- Sinkronizacija  HA12-11902 
 
Moderna galerija u Zagrebu -- Zbirka medalja i plaketa  HA12-12401 
 
Modna industrija -- Tekstilna industrija -- Modne boje  HA12-11994 
 
MoMA, New York  HA12-12020 
 
Moralna teologija -- Kazuistika  HA12-11657 
 
Morfologija -- Hrvatski jezik  HA12-12205 
 
Morska anemona -- Anemonia sulcata -- Organska tvar -- Stabilni izotopi -- Zagađenje obalnih ekosustava  HA12-11778 
 
Morski okoliš -- Korozija -- Zrakoplovi -- Zaštita materijala  HA12-11886 
 
Motorički testovi -- Motoričke sposobnosti -- Antropometrijske varijable -- Parcijalna regresija -- Metoda najmanjih kvadrata  HA12-12181 
 
Motovunski filmski festival, 2012.  HA12-12165 
 
Mrežne stranice -- Web -- Pružatelji internetskih usluga -- Autorska prava -- Povreda autorskog prava -- Sudska praksa  HA12-11711 
 
Muka Kristova -- Korizma -- Hrvati  HA12-11652 
 
Multimorbiditet -- Diabetes mellitus -- Obiteljski liječnici -- Liječenje  HA12-11820 
 
Murat, Marko  HA12-12011 
 
Museum of Fine Arts  HA12-12004 
 
Muzej antičkog stakla u Zadru  HA12-11590 
 
Muzej europskih kultura  HA12-11606 
 
Muzej grada Koprivnice  HA12-11587 
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti  HA12-11607 
 
Muzej Staro selo  HA12-11773 
 
Muzej suvremene umjetnosti  HA12-11614 
 
Muzej za umjetnost i obrt  HA12-11604 
 
Muzeji -- Antičko staklo -- Stalni postav -- Multimedija -- Video zapisi -- Film  HA12-11590 
 
Muzeji -- Dokumentacijske zbirke -- Fototeka  HA12-11601 
 
Muzeji -- Interkulturalni muzeji -- Muzejske zbirke -- Svjetske kulture  HA12-11600 
 
Muzeji -- Kustosi -- Ravnatelji -- Projekti  HA12-12112 
 
Muzeji -- Memorijalni stan -- Muzeološki koncept -- Stalni postav  HA12-11595 
 
Muzeji -- Muzejska djelatnost -- Digitalno doba -- Nove tehnologije -- Muzejski projekti  HA12-11597 
 
Muzeji -- Muzejska djelatnost -- Društvena uloga -- Društveni mediji -- Cyberspace  HA12-11610 
 
Muzeji -- Muzejske zbirke -- Fototeka -- Zbirka fotografija -- Digitalizacija -- Web stranice -- Mrežne stranice -- Tehnički muzeji  HA12-11602 
 
Muzeji -- Muzejske zbirke -- Muzejske izložbe -- Specijalni muzej -- Oftalmološka zbirka -- Medicinska baština  HA12-11603 
 
Muzeji -- Muzejske zbirke -- Muzejski programi  HA12-12111 
 
Muzeji -- Muzejski projekti  HA12-11614 
 
Muzeji -- Muzejski projekti -- Blog  HA12-11615 
 
Muzeji -- Muzejski projekti -- Manifestacije  HA12-11596  HA12-11587 
 
Muzeji -- Muzejsko poslovanje -- Muzejska djelatnost -- Financiranje  HA12-11616 
 
Muzeji -- Nabava muzejske građe -- Donacije -- Otkup -- Podrijetlo umjetnina  HA12-12004 
 
Muzeji -- Projektiranje muzeja -- Antropološki muzeji  HA12-11609 
 
Muzeji -- Stalni postav -- Muzejska građa -- Prikupljanje predmeta -- Muzejska politika -- Kulturna politika  HA12-11606 
 
Muzeji -- Stalni postav -- Slijepe i slabovidne osobe  HA12-11612 
 
Muzeji -- Suvremena umjetnost -- Zbirke -- Izložbeni prostori -- Arhitektonski projekti  HA12-11592 
 
Muzeji Ivana Meštrovića  HA12-12164 
 
Muzejska građa -- Računalna obrada -- Integrirani informacijski sustavi -- Inventarna knjiga -- Dokumentacija  HA12-11611 
 
Muzejske izložbe -- Kulturna baština -- Teška kulturna baština -- Povijesne teme  HA12-11598 
 
Muzejske zbirke -- Etnografske zbirke -- Izložbe -- Dokumentacija -- Znanstvenoistraživačka djelatnost  HA12-11589 
 
Muzejski projekti -- Izložbe -- Prikaz izložbe -- Dokumentarni film  HA12-12163 
 
Muzeologija -- Povjesničari umjetnosti  HA12-12005 
 
Muzikolozi -- Glazba -- Zavičaj -- Biografski zapisi  HA12-12157 
 
Nacionalni etalon -- Primarni etalon -- Evolventni zupčanik -- Koordinatni mjerni uređaj  HA12-11575 
 
Nacionalni etaloni -- Okrugloća -- Mjerni sustav  HA12-11576 
 
Nacionalni identitet -- Nacionalni narativ -- Nacionalni simboli -- Antinacionalni narativ -- Kolektivno sjećanje -- Hrvati -- Bošnjaci -- Srbi  HA12-11662 
 
Nacionalno oslobodilačko vijeće za sjevernu Italiju  HA12-12410 
 
Način života -- Žene -- Rad -- Tvornice za preradu ribe -- Čakavsko narječje  HA12-11770 
 
Nadleštvo za umjetnost i spomenike  HA12-12011 
 
Naivna umjetnost -- Naivno slikarstvo  HA12-12137 
 
Narodna bajka -- Narodna književnost -- Stilistika -- Čakavski idiom -- Feministička kritika -- Stilistička analiza  HA12-12331 
 
Naselja -- Povijesni razvoj -- Topografija -- Posjedi -- Plemićke obitelji -- Zemljišni odnosi  HA12-12419 
 
Nastava engleskog jezika -- Engleska književnost -- Lirske pjesme -- Jezične vještine  HA12-12209 
 
Nastava geografije -- Modeli učenja -- Globalizacija -- Globalno obrazovanje -- Globalno učenje -- Stavovi učenika -- Stavovi učitelja  HA12-12383 
 
Nastava jezika -- Usvajanje jezika -- Inojezični hrvatski -- Udžbenici -- Leksički pristup -- Kolokacije  HA12-12234 
 
Nastava kemije -- Situacijski čimbenici -- Stavovi studenata -- Visoko obrazovanje  HA12-11790 
 
Nastava književnosti -- Metodički modeli -- Književni tekst -- Lokalizacija teksta -- Književna analiza  HA12-12259 
 
Nastava matematike -- Matematičko znanje -- Proces učenja -- Rezultati učenja -- Stavovi učenika  HA12-11782 
 
Nastava matematike -- Obrazovni proces -- Obrazovanje -- Uporaba računala -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Kvaliteta nastave  HA12-11734 
 
Nastava njemačkog jezika -- Pop pjesme -- Motivacija -- Jezične vještine -- Vještine slušanja -- Vokabular -- Gramatika -- Klutura  HA12-12212 
 
Nastava stranih jezika -- Dramske tehnike -- Pantomima -- Simulacija -- Improvizacija -- Igranje uloga  HA12-11737 
 
Nastava stranih jezika -- Dramske tehnike -- Žive slike -- Neverbalna komunikacija  HA12-12206 
 
Nastava stranih jezika -- Engleski jezik struke -- Stručni tekstovi -- Vještine čitanja -- Vještine govorenja -- Specijalizirani vokabular  HA12-11744 
 
Nastava stranih jezika -- Interkulturalnost -- Udžbenici -- Osnovna škola  HA12-11740 
 
Nastava stranog jezika -- Udžbenici -- Komunikacijske vještine -- Komunikacijske kompetencije  HA12-11752 
 
Nastavnički studij -- Hrvatski standardni jezik -- Morfološka norma -- Odstupanja  HA12-12221 
 
Nasukanje broda -- Metoda konačnih elemenata -- 3D FEM  HA12-11938 
 
NATO -- Europska unija  HA12-11732 
 
Navještenje -- Teološka analiza  HA12-11648 
 
Nazivi jela i pića -- Leksik -- Jezična analiza -- Etimologija -- Narodni običaji -- Šokci  HA12-12194 
 
Nekropole -- Grobni spomenici -- Grobne komore -- Kripte -- Sakralna arhitektura -- Crkve  HA12-12056 
 
Nekropole -- Mauzoleji -- Katedrala  HA12-12053 
 
Nelinearni sustavi -- Dinamički sustavi -- Dinamički algoritam -- Matematički modeli -- Neuronske mreže  HA12-11787 
 
Nerazorna ispitivanja -- Računalna radiografija -- Slikovne ploče  HA12-11570 
 
Nesteroidni antireumatici -- Antikoagulantna terapija -- Ciklooksigenaza -- Gastropatija  HA12-11839 
 
Neuromarketing -- Neuroznanost -- Internet marketing -- Mrežni marketing -- Online marketing -- Istraživanje tržišta  HA12-11968 
 
Neusner, Jacob  HA12-11640 
 
Newton, June -- Springs, Alice  HA12-12152 
 
Nietzsche, Friedrich  HA12-12264 
 
Nijemci -- Progoni -- Politički progoni -- Logori -- Drugi svjetski rat  HA12-11666 
 
Nova evangelizacija -- Društveno-političke prilike  HA12-11656 
 
Nova evangelizacija -- Katoličanstvo -- Pravoslavlje -- Islam -- Džihad  HA12-11649 
 
Numeričke metode -- Dizalica topline -- Rashladni uređaji -- Prijelaz topline -- Radna tvar  HA12-11573 
 
Numerički model -- Naprezanja i deformacije -- Zamorne pukotine -- Zamor materijala -- Evolventni zupčanici  HA12-11916 
 
Njemačka književnost 21. st. -- Proza  HA12-12262  HA12-12260 
 
Njemački jezik -- Izgovor -- Izgovorna norma -- Standardni izgovor -- Kazališni izgovor -- Izgovorni varijeteti  HA12-12213 
 
Njemačko slikarstvo 20./21. st. -- Apstraktno slikarstvo  HA12-12122 
 
Obilić, Miloš  HA12-12395 
 
Obitelj Bartučević  HA12-12047 
 
Obitelj Dobrović -- Dobrović, Juraj  HA12-12052 
 
Oblik zuba -- Zupčanici -- Korijen zuba zupčanika -- Naprezanje zuba -- Asimetrični zubi -- Mrtvi hod  HA12-11901 
 
Obrambeni sustav -- Sigurnosni sustav -- Informacijski sustavi -- Kibernetska obrana  HA12-11725 
 
Obrazovanje -- Učenje -- Rješavanje problema -- Strategija učenja -- Samoregulacija učenja -- Znanstveno obrazovanje  HA12-11739 
 
Obrazovanje učitelja -- Globalno obrazovanje -- Obrazovni programi -- Upoznavanje društva  HA12-11742 
 
Odgojno-obrazovni proces -- Obrazovanje -- Nastava -- Emocije -- Kreativnost -- Lateralno mišljenje  HA12-11741 
 
Odjel za ginekologiju i opstetriciju -- Djelatnici -- Profesionalna izloženost -- Krvlju prenosive infekcije  HA12-11851 
 
Održivost -- Okoliš -- Mala obalna plovidba -- Obalna plovidba  HA12-11777 
 
Oksidacijski procesi -- Tekstilna industrija -- Bojadisanje -- Otpadne vode -- Tehnološke otpadne vode -- Organska reaktivna bojila -- Oksidacijski procesi -- Onečišćenje okoliša  HA12-11990 
 
Oksidativni stres -- Oštećenje DNK -- Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Dislipidemija  HA12-11846 
 
Olaski govor -- Šokački govor -- Šćakavski dijalekt -- Hrvatski jezik -- Povijest  HA12-12196 
 
Olimpijske igre -- Europsko prvenstvo  HA12-12180 
 
Omerzo, Irma  HA12-12175 
 
Onečišćenje okoliša -- Biobutanol -- Kogeneracijska postrojenja -- Termoelektrane -- Emisija štetnih plinova -- Električna energija -- Proračun troškova  HA12-11775 
 
Onkološki bolesnici -- Duboka venska tromboza -- Gornji ekstremiteti -- Varfarin -- D-dimeri  HA12-11864 
 
Opačić, Nenad  HA12-12095 
 
Opasne tvari -- Štetne tvari -- Eksplozivi -- Morsko dno -- Gama spektri -- Neutroni  HA12-11976 
 
Opera -- Operni repertoar  HA12-12162 
 
Operativna oceanografija -- Oceanografija -- Numerički modeli -- On-line mjerni sustavi  HA12-11791 
 
Opskurno krvarenje -- Videokapsula -- Enteroskopija -- Probavni sustav  HA12-11843 
 
Oralna kirurgija -- Koštana regeneracija -- Meka tkiva -- Regeneracija mekih tkiva -- Trombociti -- Fibrin  HA12-11873 
 
Organizacija poslovanja -- Strateško poslovanje  HA12-11974 
 
Orijentalizam -- Kultura islama -- Kulturni imperijalizam  HA12-11663 
 
Orlić, Alma  HA12-12119 
 
Ortodoncija -- Retinirani zubi -- Impaktirani zubi -- Ortodontska terapija -- Kirurško liječenje  HA12-11868 
 
Osnovna škola -- Nastava hrvatskog jezika -- Pravopis -- Učenici -- Istraživanje  HA12-11743 
 
Osnovna škola -- Školski sustavi -- Likovna kultura -- Likovna aprecijacija  HA12-12099 
 
Osnovna škola -- Učenici s posebnim potrebama -- Nastavnici -- Obrazovna reforma -- Obrazovna politika -- Inkluzivno obrazovanje  HA12-11757 
 
Osnovna škola -- Učitelji -- Informatika -- Nastavni plan i program -- Računalni programi -- Softver otvorenog koda -- Računalni programi otvorenog koda -- Izvorni kod -- Otvoreni kod  HA12-11749 
 
Osnovna škola -- Učitelji -- Jezične kompetencije -- Odgojne zadaće -- Profesionalni razvoj  HA12-11748 
 
Osnovno obrazovanje -- Informatizacija školstva -- Računalni programi otvorenog koda -- Softver otvorenog koda -- Otvoreni kod -- Izvorni kod  HA12-11747 
 
Osobna kontrola razvoja -- Osjećaj koherentnosti -- Zadovoljstvo životom -- Dijabetes -- Karcinom  HA12-11628 
 
Oštećena koža -- Epidermalni poremećaji -- Terapijske metode -- Rožnati sloj -- Korneoterapija -- Ljekoviti pripravci -- Korektivna dermatologija  HA12-11821 
 
Otomanska vladavina -- Carski namjesnici -- Povijest  HA12-12411 
 
Palača Babočaj-Gvozdanović  HA12-11593 
 
Pamuk -- Obrada pamuka -- Multifunkcionalna svojstva -- Poliamino-karboksilna kiselina  HA12-11987 
 
Pamuk, Orhan  HA12-12360 
 
Papirni novac -- Novčanice -- Krivotvorine -- Krivotvorenje novca  HA12-12399 
 
Paris photo 2012.  HA12-12150 
 
Pariški trijenale 2012.  HA12-12012 
 
Park skulptura Dubrova  HA12-12076 
 
Pasionske pjesme -- Crkvena himnodija -- Hrvatska književnost -- Crkvene pjesmarice -- Duhovne popijevke  HA12-11650 
 
Paulus, sanctus -- Sveti Pavao  HA12-11647 
 
Pavičić, Jurica  HA12-12346 
 
Pavić, Jakov  HA12-12125 
 
Pedagoška praksa -- Pedagoško osposobljavanje -- Praktična nastava -- Razredna nastava -- Mentorstvo  HA12-11754 
 
Pemfigus -- Autoimune bolesti -- Protutijela -- Penicilamin -- Akantoliza -- ACE-inhibitori  HA12-11847 
 
Performans -- Happening  HA12-12017 
 
Petrarca, Francesco  HA12-12347 
 
Planiranje izgradnje -- Višekriterijska analiza -- Vjetroelektrane -- Obnovljivi izvori energije -- Dokumenti prostornog uređenja  HA12-11924 
 
Plazma -- Plazma-tehnologija -- Električna energija -- RF generator -- Impedancija  HA12-11927 
 
Plejić, Lahorka  HA12-12354 
 
Plesna skupina Decouflé  HA12-12175 
 
Pneumatik -- Automobilske gume -- Kotrljanje pneumatika -- Metoda konačnih elemenata -- Koeficijent trenja  HA12-11931 
 
Pneumatsko vozilo -- Komprimirani zrak -- Natjecanje -- Obrazovanje -- Studenti  HA12-11940 
 
Podmorska arheologija -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Prapovijesni ostaci -- Keramički predmeti -- Kremeno oruđe  HA12-12378 
 
Podmorska arheologija -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Pristaništa -- Molovi  HA12-12372 
 
Podmorska arheologija -- Arheološka istraživanja -- Brodolomi -- Potopljeni brodovi -- Podvodni arheološki nalazi  HA12-12370 
 
Podmorska arheologija -- Arheološka istraživanja -- Višesnopni sonar -- Podvodni roboti  HA12-12365 
 
Podmorska arheologija -- Brodolomi -- Arheološki nalazi -- Bakreni predmeti -- Konzervacija -- Restauracija  HA12-12364 
 
Podmorska arheologija -- Brodolomi -- Arheološki nalazi -- Keramičko posuđe -- Amfore  HA12-12368 
 
Podmorska arheologija -- Rekognosciranje podmorja -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Restauracija -- Konzervacija  HA12-12374 
 
Podmorska arheologija -- Rekognosciranje podmorja -- Arheološka istraživanja -- Brodolomi -- Arheološki nalazi  HA12-12377 
 
Podvodna arheologija -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi  HA12-12366 
 
Podvodna arheologija -- Rekognosciranje -- Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Kameno posuđe -- Amfore  HA12-12379 
 
Podvodna robotika -- Robotika -- Podvodna sigurnost -- Podvodna arheologija -- EU projekti  HA12-11993 
 
Podvodna robotika -- Uzgoj ribe -- Ribogojstvo  HA12-11988 
 
Podvodno razminiranje -- Protuminske mjere -- Bespilotne ronilice -- Podvodno vozilo -- Podvodna navigacija -- Hidroakustička komunikacija  HA12-11925 
 
Podvodno zavarivanje -- Hladne pukotine -- Matematičko modeliranje  HA12-11912 
 
Poljodjelstvo -- Tržište  HA12-11948 
 
Poljodjelstvo -- Voćarstvo -- Vinogradarstvo -- Ribarstvo -- Razvoj  HA12-11951 
 
Poljoprivreda -- Povijesni prikaz -- Mletačka vladavina  HA12-11949 
 
Poljoprivreda -- Ratarstvo -- Oruđe -- Povijesni prikaz  HA12-11947 
 
Poljska književnost 21. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA12-12273 
 
Popović, Veljko  HA12-12118 
 
Poremećaji ličnosti -- Narcizam -- Etiologija narcizma  HA12-11629 
 
Portugalski jezik -- Pridjevi -- Deminutivi -- Sufiksi  HA12-12214 
 
Poslovna organizacija -- Timski rad  HA12-11972 
 
Poslovna uspješnost -- Intelektualni kapital -- Brodska propulzija -- Morska tehnologija -- Energetska učinkovitost  HA12-11574 
 
Poslovno odlučivanje -- Poslovna strategija -- SWOT analiza -- Strateško planiranje -- Poduzeće -- Strateška analiza poduzeća  HA12-11957 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Neuropsihološke funkcije -- Kognitivni poremećaji -- Ratni veterani  HA12-11627 
 
Potrošačko programiranje -- Distribuirano računanje -- Raspodijeljeno računalstvo -- Internetske tehnologije -- Podvodno istraživanje  HA12-11566 
 
Poučno-nabožna literatura -- Moral -- Etnografija -- Pedagoški rad -- Slavonski dijalekt  HA12-11768 
 
Povijesni pregled -- Kulturna povijest  HA12-12405 
 
Povijesni pregled -- Prapovijest -- Antika -- Srednji vijek  HA12-12423 
 
Povijesni prikaz -- Drugi svjetski rat -- Njemačka okupacija -- Narodnooslobodilački pokret  HA12-12425 
 
Povijest stripa  HA12-12323 
 
Povjesničari umjetnosti -- Muzeolozi -- Životopis  HA12-12391 
 
Povodanj -- Konvektivna oborina -- Mediteranske ciklone -- ALADIN model -- Dinamička adaptacija  HA12-11794 
 
Predmeti svakodnevne uporabe -- Predmeti za domaćinstvo -- Izložbe  HA12-11586 
 
Predškolski odgoj -- Studenti -- Odgojitelji -- Internet -- Internetska pismenost -- Informatička pismenost -- Digitalna pismenost  HA12-11762 
 
Pređa -- Tekstilna nit -- Promjer pređe -- Pletena struktura -- Pleteni tekstil  HA12-11996 
 
Prezimena -- Rodoslovlje  HA12-12394 
 
Prihvatljivi rizik -- Rezidualni rizik -- Upravljanje rizikom -- Računalni sustavi -- Malo poduzetništvo -- Srednje poduzetništvo  HA12-11965 
 
Prirodna guma -- Kaučuk -- Gama-zrake -- Morfologija površine -- Polimerni materijali -- SEM -- Skenirajući elektronski mikroskop  HA12-12001 
 
Prirodne analogije -- Artikulacija -- Evokacija -- Proporcionalnost -- Simetrija -- Asimetrija -- Kontrast -- Dizajn proizvoda  HA12-11807 
 
Prirodoslovni muzeji -- Muzejske zbirke -- Prirodoslovni predmeti -- Muzejska obrada -- Specijalni muzej  HA12-11599 
 
Pritegnuta platforma -- Pomorske konstrukcije -- Povratna krutost -- Geometrijska krutost -- Hidroelastična analiza  HA12-11936 
 
Progonstvo -- Domovinski rat  HA12-12319 
 
Proizvodna struktura -- Organizacija proizvodnje -- Fleksibilni proizvodni sustavi -- Menadžment  HA12-11970 
 
Proizvodni procesi -- Regresijska analiza -- Umjetne neuronske mreže -- Optimizacija procesa  HA12-11971 
 
Projekt Umjetnik na odmoru  HA12-12083 
 
Projektni menadžment -- Projektno upravljanje -- Upravljanje projektima -- PRINCE2 metodologija -- Metoda upravljanja projektima -- Kontrolirani uvjeti  HA12-11962 
 
Prometna nesreća -- Hitna služba -- E-poziv -- Poziv u pomoć  HA12-11920 
 
Protuupalni lijekovi -- Dermatologija -- Topički kortikosteroidi -- Steroidi -- Topička primjena -- Lokalna primjena -- Nuspojave  HA12-11823 
 
Psorijaza -- Kožne bolesti -- Biološki lijekovi -- Citokini  HA12-11818 
 
Pučinske vjetroelektrane -- Plutajuće vjetroelektrane -- Vjetroturbine  HA12-11922 
 
Pučka imena -- Korizmene nedjelje -- Sveto trodnevlje -- Hrvati  HA12-12201 
 
Pučka pobožnost -- Liturgija -- Čovjek -- Religioznost -- Crkveni dokumenti  HA12-11654 
 
Pučka tradicija -- Slavenska mitologija -- Kršćanstvo -- Pučke pjesme -- Sunce -- Hrvati  HA12-11771 
 
Pupačić, Josip  HA12-12421 
 
Rabelais, Francois  HA12-12204 
 
Računalna simulacija -- Vojne strategije -- Proces odlučivanja -- Analiza odluka  HA12-11956 
 
Računalom podržano projektiranje -- Duboko vučenje -- Proces oblikovanja -- Cilindrične posude  HA12-11562 
 
Radnički pokreti -- Političke organizacije -- Pokreti otpora -- Partizani -- Nacionalizam -- Socijalizam -- Talijani -- Južni Slaveni  HA12-12407 
 
Rajković, Nataša -- Jelčić, Bobo  HA12-12172 
 
Rak dojke -- Kirurško liječenje -- Kemoterapija -- Hormonsko liječenje -- Kvaliteta života  HA12-11841 
 
Rakvin Mišlov, Milena  HA12-12316 
 
Ranokršćanska arhitektura -- Sakralna arhitektura  HA12-12028 
 
Ranjina, Dinko  HA12-12347 
 
Rašić, Ante  HA12-12073 
 
Rautenstrauch-Joest-Museum  HA12-11609 
 
Redovnice -- Sestre milosrdnice -- Sudski procesi -- Represija -- Stradavanja -- Drugi svjetski rat  HA12-11665 
 
Relković, Josip Stjepan  HA12-12190  HA12-12202 
 
Ribarstvo -- Povijesni prikaz  HA12-11954 
 
Ribolov -- Ribe -- Rakovi -- Glavonošci  HA12-11953 
 
Richter, Gerhard  HA12-12122 
 
Richter, Marijan  HA12-12131 
 
Rikecioze -- Rickettsia typhi -- Rickettsia conorii -- Serološka dijagnostika  HA12-11832 
 
Rimsko pravo -- Arbitraža ex compromisso -- Arbitražni postupak -- Arbitražni pravorijek -- Vremenska sastavnica  HA12-11708 
 
Romanizmi -- Posuđenice -- Mjesni govor  HA12-12219 
 
Rožman, Maja  HA12-12091 
 
Ručić, Vuk  HA12-12225 
 
Ručno tkanje -- Vezenje -- Ručni rad -- Tradicijska umjetnost  HA12-11997 
 
Rukopisi -- Dnevnici -- Putopisi -- Brodski dnevnik -- Ratna mornarica -- Austrougarska mornarica  HA12-11617 
 
Rumunjska književnost 21. st. -- Proza  HA12-12270 
 
Sabalich, Giuseppe  HA12-12404 
 
Sakralna arhitektura -- Arheološka istraživanja -- Dokumentacija -- Digitalni korpus  HA12-12029 
 
Sakralna arhitektura -- Arheološka nalazišta -- Povijesni izvori -- Dokumentacija -- Digitalni korpus  HA12-12065 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve  HA12-12058 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve -- Gotika -- Barok  HA12-12070 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve -- Groblja -- Arheološka istraživanja  HA12-12036 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve -- Samostani  HA12-12031 
 
Sakralna arhitektura -- Digitalni korpus  HA12-12032  HA12-12040 
 
Sakralna arhitektura -- Digitalni korpus -- Baze podataka  HA12-12054 
 
Sakralna arhitektura -- Digitalni korpus -- Baze podataka -- Ontologija -- Semantički web -- Kolaborativne platforme  HA12-12034 
 
Sakralna arhitektura -- Digitalni korpus -- Katalog -- Baze podataka  HA12-12039 
 
Sakralna arhitektura -- Kršćanska arhitektura -- Arheološka istraživanja -- Historiografija  HA12-12046 
 
Sakralna arhitektura -- Kršćanska arhitektura -- Crkve -- Suburbane crkve  HA12-12037 
 
Sakralna arhitektura -- Mauzoleji -- Crkve -- Kristijanizacija  HA12-12043 
 
Sakralna arhitektura -- Opatije -- Crkve -- Martiriji -- Baptisteriji -- Rimsko groblje  HA12-12064 
 
Sakralna arhitektura -- Opatije -- Gotika -- Arheološka istraživanja  HA12-12035 
 
Sakralna arhitektura -- Predromanika -- Baze podataka -- Digitalni korpus  HA12-12068 
 
Sakralna arhitektura -- Ranokršćanske crkve -- Povijesna istraživanja -- Arheološka istraživanja  HA12-12050 
 
Sakralna arhitektura -- Rimski hramovi -- Prenamjena -- Kršćanske crkve -- Gradske palače  HA12-12062 
 
Sakralna arhitektura -- Srednjovjekovne crkve -- Digitalni korpus  HA12-12061 
 
Sakralno slikarstvo -- Poliptih  HA12-12142 
 
Salon mladih  HA12-12110 
 
Salon mladih -- Antisalon  HA12-12105 
 
Samardžija, Marko  HA12-12239 
 
Samostan sv. Frane (Zadar)  HA12-12142 
 
Segmentacija slike -- Segmentacija teksture -- Klasifikacija teksture -- Wavelet analiza -- Valićna analiza -- Posidonia oceanica -- Neptunova trava  HA12-11571 
 
Sekulić, Ante -- Kikić, Geza  HA12-12294 
 
Selestrin, Konstantin  HA12-12390 
 
Semiotika -- Osobna imena -- Simboli -- Dekodiranje -- Hrvatska proza  HA12-12324 
 
Seoski turizam -- Ruralni turizam  HA12-11952 
 
Sesia, Bela Csikos  HA12-12138 
 
Shakespeare, William  HA12-11619 
 
Sherman, Cindy  HA12-12153 
 
Site-specific art -- Javni prostor -- Kulturna politika -- Etika -- Estetika  HA12-12021 
 
Sjevernoatlantski savez  HA12-11731  HA12-11730 
 
Sjevernoatlantski savez -- NATO  HA12-11962  HA12-11724 
 
Sklop glavnog vretena -- Dinamički sustavi -- Identifikacija parametara -- Matematički model -- Numerička simulacija  HA12-11913 
 
Slavonski dijalekt -- Hrvatski književni jezik 19. st. -- Slavonski dijalekt -- Osječki govor  HA12-12240 
 
Slavonski dijalekt -- Nastava hrvatskog jezika -- Udžbenici -- Osnovna škola  HA12-12245 
 
Slikarstvo -- Izložbe  HA12-12126 
 
Slikarstvo -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA12-12128 
 
Slikarstvo -- Secesija -- Simbolizam -- Žena  HA12-12135 
 
Slikarstvo 20. st. -- Fantastični realizam -- Bečka škola fantastičnog realizma -- Izložbe  HA12-12120 
 
Slovopis -- Gramatika -- Hrvatski jezik -- Rasprave  HA12-12198 
 
Slovopis -- Pravopis  HA12-12246 
 
Sociokulturna adaptacija -- Psihometrija -- Studenti -- Migranti -- Nijemci  HA12-11623 
 
Soić, Vjenceslav  HA12-12386 
 
Solarni FN modul -- Fotonaponski modul -- Solarna elektrana -- Solarno plovilo  HA12-11923 
 
Solarni kolektori -- Sunčeva energija -- Potrošna topla voda -- Numerička simulacija -- Metoda kontrolnih volumena  HA12-12002 
 
Solarni sustavi -- Sezonski spremnik topline -- Dinamička simulacija  HA12-11880 
 
Solarni toplinski sustavi -- Otkrivanje kvarova -- Dijagnostika kvarova  HA12-11892 
 
Solarni toplinski sustavi -- Spremnik topline -- Testiranje sustava -- Norma ISO 9459-2  HA12-11909 
 
Sonar -- Obrada slike -- UUV -- Bespilotne ronilice -- Podvodno vozilo -- Navigacija -- Akustičko pozicioniranje -- Daljinsko upravljanje  HA12-11890 
 
Speleologija -- Špilje  HA12-11797 
 
Speleološka istraživanja -- Jame  HA12-11804  HA12-11802  HA12-11798  HA12-11801 
 
Speleološka istraživanja -- Speleološki kamp  HA12-11803 
 
Speleološka istraživanja -- Špilje  HA12-11806  HA12-11800 
 
Spojka -- Zamašnjak -- Pogonska osovina -- Logaritamska spirala -- Motor s unutarnjim izgaranjem  HA12-11934 
 
Spomen park Dotrščina  HA12-11613 
 
Spomenici kulture -- Kultura življenja -- Palače -- Memorijalne zbirke -- Ambijentalne zbirke  HA12-11593 
 
Spomenici kulture -- Zaštićena kulturna dobra -- Obiteljske kuće -- Donacije -- Kulturno-povijesna zbirka  HA12-12052 
 
Srdela -- Sardina pilchardus -- Sardinella aurita -- Dužinsko-maseni odnos  HA12-11812 
 
Srednje škole -- Psihologija obrazovanja -- Atribucijska teorija -- Učenici -- Ocjene -- Samopoštovanje -- Depresija  HA12-11750 
 
Srednjoškolsko obrazovanje -- Obrazovni proces -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Društveno umrežavanje -- Društvene mreže -- Web portali -- Mrežni portali -- Web usluge -- Mrežne usluge -- Web 2.0  HA12-11755 
 
Srednjoškolsko obrazovanje -- Obrazovni programi -- Tjelesna kultura -- Sport -- Multivarijantna analiza  HA12-12183 
 
Srpska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-12276 
 
Srpsko slikarstvo 20. st. -- Neonadrealizam -- Izložbe  HA12-12143 
 
Sršen, Nela  HA12-12322 
 
Stambena arhitektura -- Obiteljske kuće -- Gotika -- Barok -- Arhitektonska obnova  HA12-12047 
 
Stanovništvo -- Sastav stanovništva -- Demografski procesi  HA12-11661 
 
Stedelijk muzej  HA12-11592 
 
Stojanović, Antun  HA12-12240 
 
Strani jezici -- Učenje stranih jezika -- Nastava stranih jezika -- Dvojezičnost -- Višejezičnost -- Vjerovanja  HA12-11738 
 
Strani jezik -- Talijanski jezik -- Učenje -- Motivacija -- Škole stranih jezika  HA12-12192 
 
Strani jezik struke -- Engleski jezik -- Strategije učenja -- Motivacija -- Uspjeh  HA12-11753 
 
Strojarstvo -- Studij strojarstva -- Studenti -- Tehničko obrazovanje -- Specijalizacija -- Profesionalna orijentacija -- Motivi studenata  HA12-11918 
 
Strojevi i oprema -- Kontrola kvalitete -- ANFIS -- Model trošenja alata -- Modeli odlučivanja -- Neuronske mreže -- Zamor materijala  HA12-11568 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Antunović, Ivan -- Okrugić, Ilija  HA12-12406 
 
Stručno nazivlje -- Građevinsko nazivlje -- Terminološke složenice -- Kolokacije -- Semantički raspon -- Kolokacijski raspon  HA12-12210 
 
Struja zavarivanja -- Elektromagnetsko polje -- FFT -- Brza Fourierova transformacija -- TIG zavarivanje -- Volfram inertni plin  HA12-11910 
 
Sunčev vjetar -- Čeoni udarni val -- Numerička simulacija -- Magnetski plašt -- Zemljina magnetosfera  HA12-11784 
 
Sunčeva energija -- Solarni toplinski sustavi -- Dizalice topline -- Toplinske pumpe -- Geotermalna energija  HA12-11896 
 
Sunčeva energija -- Solarno daljinsko grijanje -- Centralno grijanje -- SUNSTORE koncept -- Solarne toplane  HA12-11895 
 
Sustav obrane -- Vojne postrojbe -- Razvoj tehnologije -- Razvoj vještina -- Eksperimenti -- Simulacije  HA12-11730 
 
Sušenje drva -- Piljeno drvo -- Toplinsko opterećenje -- Dinamika sušenja -- Regresijski polinom  HA12-11982 
 
Suško, Mario  HA12-12325 
 
Suvremena umjetnost -- Eksperimentalni teatar -- Video portreti -- Izložbe  HA12-12019 
 
Suvremena umjetnost -- Film -- Umjetničke instalacije -- Performans -- Vizualna umjetnost -- Izložbe  HA12-12007 
 
Suvremena umjetnost -- Fotografija -- Konceptualna umjetnost -- Izložbe  HA12-12147 
 
Suvremena umjetnost -- Izložbe  HA12-12012 
 
Suvremena umjetnost -- Kiparstvo -- Kiparske radionice  HA12-12098 
 
Suvremena umjetnost -- Konceptualna umjetnost -- Performans -- Likovna umjetnost -- Izložbe  HA12-11584 
 
Suvremena umjetnost -- Performans -- Tradicija -- Rituali  HA12-12023 
 
Suvremena umjetnost -- Site-specific projekti -- Ambijentalni izložbeni projekti  HA12-12022 
 
Suvremena umjetnost -- Zbirke -- Izložbeni prostori  HA12-11594 
 
Suvremena umjetnost 21. st. -- Konceptualna umjetnost -- Umjetničke instalacije -- Izložbe  HA12-12006 
 
Suvremena umjetnost 21. st. -- Motiv anđela -- Izložbe  HA12-12075 
 
Suvremeni ples  HA12-12175 
 
Suvremeni ples -- Festivali plesa -- Plesni festivali -- Plesne skupine -- Plesna scena -- Plesači  HA12-12176 
 
Suvremeni ples -- Plesna predstava -- Koreografija -- Plesne izvedbe  HA12-12178 
 
Suvremeni ples -- Plesna predstava -- Plesna scena -- Plesna izvedba  HA12-12177 
 
Suvremeni ples -- Plesna predstava -- Plesna scena -- Plesni projekti -- Koreografija -- Tijelo -- Prostor  HA12-12174 
 
Suvremeno slikarstvo -- Figurativno slikarstvo -- Zidne slike  HA12-12139 
 
Svećenici -- Biskupi -- Obrazovanje -- Politika  HA12-12386 
 
Svećenici -- Propovijedi -- Križni put  HA12-11638 
 
Svetice -- Svetačke biografije  HA12-11659 
 
Sveučilišni profesori -- Anglistika -- Životopis  HA12-12388 
 
Svjetlost -- Tlak svjetlosti  HA12-11783 
 
Svjetski etos -- Dijalog -- Međureligijski dijalog -- Religija -- Istina -- Društvo  HA12-11632 
 
Šandrk, Stjepan  HA12-12141 
 
Školstvo -- Obrazovanje -- Odgojno-obrazovni proces -- Zaposlenici -- Menadžment -- Upravljačke vještine -- Liderstvo  HA12-11959 
 
Šokci -- Doseljavanje -- Prezimena  HA12-11660 
 
Šokci -- Kućne zadruge -- Migracije -- Povijest  HA12-11774 
 
Španjolski jezik -- Nepromjenjive vrste riječi -- Prijedlozi -- Polisemija -- Sinonimija  HA12-12217 
 
Špilje -- Skrovišta -- Obrambeni zidovi -- Osmanlije  HA12-11799 
 
Štajerski zemaljski muzej Joanneum  HA12-12111 
 
Švedska književnost 21. st. -- Švedsko pjesništvo  HA12-12357 
 
Tadić, Stipan  HA12-12140 
 
Tafra, Branka  HA12-12255 
 
Talijanska književnost 14./15. st. -- Renesansno pjesništvo -- Književni prijevodi -- Hrvatski prijevodi -- Dvanaesterac  HA12-12347 
 
Talijanska književnost 15. st. -- Renesansno pjesništvo -- Književni likovi -- Žene u književnosti  HA12-12263 
 
Talijanska književnost 18. st. -- Poema  HA12-12269 
 
Talijanska književnost 19./20. st. -- Pjesništvo  HA12-12267 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Pripovijetke -- Kratke priče -- Poetika -- Narativne tehnike  HA12-12268 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Proza  HA12-12266 
 
Talijanska kultura -- Tradicijska kultura  HA12-12404 
 
Talijanska nacionalna fašistička stranka  HA12-12409 
 
Talijanska unija za Istru i Rijeku -- Talijanska nacionalna zajednica -- Talijanski kulturni krugovi  HA12-12413 
 
Talijanski jezik -- Hrvatski jezik -- Povijesni dokumenti -- Prevođenje  HA12-12215 
 
Talijansko slikarstvo 15./16. st. -- Renesansa -- Izložbe  HA12-12123 
 
Tanki kanal -- Površinska hrapavost -- LBM -- Rešetka-Boltzmann model  HA12-11887 
 
Tehnička arbitraža -- Činjenična pitanja spora -- Pravna pitanja spora -- Neobvezujući učinak -- Preliminarni obvezujući učinak  HA12-11713 
 
Tekstil -- Tekstilni otpad -- Rabljena odjeća -- Sustav prikupljanja  HA12-12000 
 
Tekstil -- Viskozna tkanina -- Odjeća -- Pad tkanine  HA12-11984 
 
Tekstilna industrija -- Pročišćavanje voda -- Kationiziranje -- Celulozni materijal -- Zaštita okoliša  HA12-11985 
 
Tekstilna industrija -- Tekstil -- Bojadisanje tekstila -- Tekstilni materijali -- PES/celuloza -- Poliesterska vlakna -- Fiksiranje boje  HA12-11989 
 
Tekstilni materijali -- Ambalaža -- Tekstilno pakiranje -- Avokado -- Biorazgradnja -- Biometrika -- Čuvanje hrane  HA12-11981 
 
Tekstilni proizvodi -- Pletionica -- Poslovni proces -- Simulacija procesa  HA12-11992 
 
Teorija dizajna -- Metodologija -- DfE -- Dizajn za okoliš -- Ekološki dizajn  HA12-11881 
 
Teorija privrženosti -- Afektivne veze -- Kućni ljubimci -- Psihofizička dobrobit  HA12-11626 
 
T-HTnagrada@msu.hr  HA12-12089 
 
Tiflološki muzej  HA12-11603  HA12-11612  HA12-11601 
 
Tizian -- Vecellio, Tiziano -- Tintoretto -- Robusti, Jacopo -- Veronese -- Caliari, Paolo  HA12-12123 
 
Tkanina -- Potka -- Modul elastičnosti -- Poissonov koeficijent  HA12-11979 
 
Toksična epidermalna nekroliza -- Stevens-Johnsonov sindrom -- Preosjetljivost na lijekove -- Imunološka reakcija  HA12-11855 
 
Toponimija -- Porijeklo naroda -- Globalizacija -- Anglofonizacija -- Frankofonija  HA12-12216 
 
Tornabuoni, Lucrezia  HA12-12263 
 
Torzijske oscilacije -- Dvoosna teorija -- Kratki spoj -- Elektromehanički sustav -- Matematički model -- Računalna simulacija -- Turbogeneratori  HA12-11789 
 
Tradicija -- Usmena književnost -- Usmena predaja -- Motivi -- Stari narodi -- Zakopano blago  HA12-11769 
 
Tradicijska baština -- Narodna vjerovanja -- Narodni običaji -- Narodna književnost -- Usmena predaja  HA12-11772 
 
Tradicijska kultura -- Slavenska mitologija -- Božanstva -- Usmena književnost -- Obredi -- Magijske pjesme  HA12-12312 
 
Tradicijski leksik -- Arhaičnost -- Slavonski dijalekt  HA12-12250 
 
Tradicijski leksik -- Hrvatski ekavski govori -- Etnografija -- Tradicijska kultura  HA12-12203 
 
Tradicijski leksik -- Sičanski govor -- Etnolingvistika -- Nematerijalno kulturno dobro  HA12-12251 
 
Tradicijski obrti -- Tradicijska kultura -- Izrada drvenih igračaka -- Medičarsko-svjećarski obrti -- Licitari -- Kulturni identitet -- Izložbe -- Stalni postav  HA12-11773 
 
Tradicijsko graditeljstvo  HA12-12067 
 
Trgovački sporovi -- Sudski postupak -- Arbitraža -- Medijacija  HA12-11716 
 
Trombocitopenija -- Duboka venska tromboza -- Plućna embolija -- Liječenje -- Heparinska trombocitopenija tip II -- Heparinska protutijela -- Fondaparinux -- Argatroban  HA12-11860 
 
Tropopauza -- Munje -- Meteosat 9 -- Meteorološki satelit -- LINET podaci -- Europski sustav za lociranje munja  HA12-11792 
 
Trošenje alata -- Vibracije alata -- Rezni alati -- MKE modeliranje -- FEM modeliranje -- Metoda konačnih elemenata  HA12-11907 
 
Tumori -- Parakordom -- Metastaze -- Abdomen  HA12-11825 
 
Tumori -- Serum -- Feritin -- Željezo  HA12-11854 
 
Turčić, Ksenija  HA12-12088 
 
Turistička industrija -- Hotelska industrija -- Hotelijerstvo -- Distribucijski kanali -- Internet -- Online marketing  HA12-11692 
 
Turistička industrija -- Ugostiteljstvo -- Turističko tržište -- Turističke usluge -- Konkurentnost -- VAR model  HA12-11701 
 
Turistička ponuda -- Gastronomska ponuda -- Enološka ponuda -- Autohtona kuhinja -- Domaća vina -- Zdrava prehrana -- Mediteranska prehrana  HA12-11698 
 
Turistička ponuda -- Turistički proizvod -- Turistička potrošnja -- Marketing  HA12-11705 
 
Turistička potrošnja -- Porez na dodanu vrijednost  HA12-11702 
 
Turističke destinacije -- Turistička ponuda -- Turistička potrošnja  HA12-11693 
 
Turističke destinacije -- Turistički menadžment -- Upravljanje u turizmu -- Marketing  HA12-11973 
 
Turističke zajednice -- Kulturni turizam -- Kulturna baština -- Web stranice -- Mrežne stranice -- Muzeji -- Baštinske ustanove  HA12-11591 
 
Turistički menadžment -- Turistička ponuda  HA12-11694 
 
Turističko poslovanje -- Turistički proizvod -- Marketing -- Turizam  HA12-11685 
 
Turizam -- Industrija zabave  HA12-11689 
 
Turizam -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Internet  HA12-11691 
 
Turizam -- Internet -- Društveni mediji -- Društvene mreže  HA12-11690 
 
Turizam -- Internet -- Web stranice -- Mrežne stranice  HA12-11687 
 
Turizam -- Povijest  HA12-11697 
 
Turizam -- Razvoj turizma  HA12-11703 
 
Turizam -- Statistika -- Turistički pokazatelji -- Satelitski račun turizma  HA12-11704 
 
Turizam -- Turistička poduzeća -- Klasteri -- Upravljačke vještine -- Menadžment  HA12-11960 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Marketing -- Ponuda i potražnja -- Turističke potrebe  HA12-11684 
 
Turizam -- Turističke usluge -- Turistički proizvod -- Ponašanje potrošača  HA12-11683 
 
Turizam -- Turistički proizvod -- Turističke usluge -- Marketing -- Društveni mediji -- Društvene mreže  HA12-11699 
 
Turizam -- Turistički proizvod -- Turističke usluge -- Ponašanje potrošača -- Psihološki čimbenici  HA12-11966 
 
Turska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA12-12359 
 
Turska književnost 20./21. st. -- Roman -- Postmodernizam -- Orijentalizam -- Sekularizam  HA12-12360 
 
Tuymans, Luc  HA12-12139 
 
Tvornica Jugoplastika  HA12-12014 
 
Tvornica prevoditelja u Arlesu  HA12-12197 
 
Tvrtka Griesbach i Knaus  HA12-12397 
 
Učenici -- Studenti -- Visokoškolsko obrazovanje -- Inteligencija -- Kognitivne sposobnosti -- Metakognicija -- Akademski uspjeh -- Školski uspjeh -- Psihologija obrazovanja  HA12-11763 
 
Učenici osnovne škole -- Nastava matematike -- Koncept vjerojatnosti -- Predodžbe učenika -- Međugeneracijsko istraživanje  HA12-11779 
 
Učenje pomoću računala -- Aktivno učenje -- Nastava kemije -- Računalni programi -- Softver -- Programski paket GeoGebra -- Matematički modeli  HA12-11745 
 
Učenje stranih jezika -- Jezične kompetencije -- Etnografija -- Interkulturalnost -- Multikulturalnost -- Mobilnost učenika  HA12-11735 
 
Učenje stranog jezika -- Engleski jezik -- Gramatika -- Longitudinalno istraživanje  HA12-12208 
 
Ugostiteljstvo -- Menadžment -- Organizacijska kultura -- Organizacija poslovanja  HA12-11695 
 
Ujedinjeni narodi (UN)  HA12-12216 
 
Ujević, Mate  HA12-12301 
 
Umjetne neuronske mreže -- Mehanička svojstva -- Obradivost legura -- Legure bakra -- Genetski algoritam -- Srednja kvadratna pogreška  HA12-11567 
 
Umjetnička fotografija -- Ruralni ambijent -- Izložbe  HA12-12148 
 
Umjetnička fotografija -- Tržište umjetnina  HA12-12150 
 
Umjetnička fotografija 20. st. -- Portreti -- Izložbe  HA12-12152 
 
Upalne bolesti crijeva -- Crohnova bolest -- Endoskopska remisija -- Mukozno cijeljenje -- Terapijske metode  HA12-11830 
 
Upalne bolesti crijeva -- Kronični pankreatitis -- Karcinom gušterače -- Endoskopski ultrazvuk -- Endoskopska ultrazvučna elastografija -- Biopsija  HA12-11837 
 
Upravljanje okolišem -- Društvena odgovornost poduzeća -- Odgovorno upravljanje -- Standardizacija -- ISO standardi -- ISO 14000  HA12-11958 
 
Upravljanje znanjem -- Projektni menadžment -- Projektni timovi -- Dioničari  HA12-11577 
 
Usisno jaružalo -- Strukturna analiza -- Brodska konstrukcija -- Projektiranje broda -- Poprečna čvrstoća  HA12-11943 
 
Vanjska politika -- Javna diplomacija -- Proces pristupnja EU  HA12-11678 
 
Vekić, Matko  HA12-12133 
 
Veličković, Vladimir  HA12-12143 
 
Verdi, Giuseppe  HA12-12162 
 
Verdi, Giuseppe -- Furlani, Nikola  HA12-12158 
 
Veslanje -- Sportska odlikovanja  HA12-12180 
 
Viacom -- YouTube  HA12-11711 
 
Viculin, Marina  HA12-12112 
 
Vijak -- Kuglasta matica -- Mljevenje -- Detekcija sudara -- Numeričke metode  HA12-11904 
 
Vijeće Europe -- Europska unija  HA12-11674 
 
Vilke, Mirjana  HA12-12389  HA12-12388 
 
Virtualna stvarnost -- Elastične deformacije -- MKE -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Dinamička analiza  HA12-11563 
 
Virtualni muzeji -- Web stranice -- Mrežne stranice -- Drugi svjetski rat -- Spomen-obilježja  HA12-11613 
 
Visoko obrazovanje -- Programsko inženjerstvo -- Praktično obrazovanje -- Kurikulum  HA12-11760 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Nastava njemačkog jezika -- Mikroekonomika -- Nastavno gradivo -- Interdisciplinarno učenje  HA12-11761 
 
Vizualna umjetnost -- Plesna umjetnost -- Interdisciplinarni projekti -- Moderna umjetnost  HA12-12090 
 
Vizualna umjetnost -- Umjetničke instalacije -- Skulpture -- Izložbe  HA12-12073 
 
Vizualne umjetnosti -- Apstraktna umjetnost -- Rendgenske snimke -- Izložbe  HA12-12018 
 
Vizualne umjetnosti -- Medijska umjetnost -- Kustoski projekti  HA12-12008 
 
Vjera -- Društveno stanje -- Gospodarska kriza -- Kultura -- Pastoralno planiranje  HA12-11633 
 
Vjetroenergija -- Pučinske vjetroelektrane -- Obnovljivi izvori energije -- Proizvodnja električne energije  HA12-11897 
 
Vlašić, Ante  HA12-11617 
 
Voda -- Mineralno ulje -- Fizička svojstva -- Hidraulika -- Vodna snaga  HA12-11879 
 
Vodljiva guma -- Neuro-fuzzy sustavi -- Neizrazita logika -- Umjetne neuronske mreže -- Senzor naprezanja  HA12-11900 
 
Vodozemci -- Gmazovi -- Herpetofauna -- Batrahofauna -- Istraživanje -- Zaštita  HA12-11810 
 
Vodozemci -- Gmazovi -- Herpetofauna -- Istraživanja  HA12-11811 
 
Vojna diplomacija  HA12-11723 
 
Vojna strategija -- Regionalna sigurnost  HA12-11732 
 
Vojska -- Obrana -- Obrambeno-vojni sustav -- Upravljanje znanjem  HA12-11726 
 
Vojska -- Operativna sposobnost -- Organizacijska struktura -- Modularnost -- Modularna struktura  HA12-11728 
 
Vojska -- Vojne operacije -- Operativna sposobnsot  HA12-11731 
 
Volonterski programi -- Pripovijedanje priča -- Evaluacija programa -- Stavovi djece -- Stavovi roditelja  HA12-11621 
 
Vranić, Goran  HA12-12151 
 
Vranyczany Azinović, Renata  HA12-12101 
 
Vratuša, Anton  HA12-12410 
 
Vrkljan, Zlatan  HA12-12144 
 
Vrkljan-Križić, Nada  HA12-12391  HA12-12005 
 
Vukelić, Stjepan  HA12-11978 
 
Vuna -- Indigo -- Bojadisanje vune -- Kupelji za bojadisanje -- Kolorimetrijska svojstva  HA12-11983 
 
Weiwei, Ai  HA12-12147 
 
Wilson, Robert  HA12-12019 
 
Zanze, Anabel  HA12-12071 
 
Zaštitna pletena mreža -- Protugradna mreža -- Tekstilna vlakna -- Polietilen -- Monofilament -- Vremenske nepogode  HA12-11991 
 
Zavičaj -- Zavičajnost -- Identitet -- Običaji -- Čakavsko narječje -- Obljetnice  HA12-11767 
 
Zdravstvo -- Povijesni prikaz  HA12-11817 
 
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine  HA12-11616  HA12-11589 
 
Zgrade -- Aerodinamika -- Zona recirkulacije -- CFD -- Računalna dinamika fluida -- Hrapavost terena -- Model turbulencije -- Navier-Stokesove jednadžbe  HA12-11891 
 
Zlatarstvo -- Rezbarstvo -- Kovnice  HA12-12397 
 
Zoričić, Mate  HA12-11657 
 
Zubi -- Zubno tkivo -- Dentalni materijali -- Kompozitni materijali -- Polimerizacija -- Plazma-tehnologija  HA12-11866 
 
Zubna protetika -- Fiksna protetika -- Estetska stomatologija -- Zubna krunica -- Morfologija gingive  HA12-11869 
 
Zupčanik -- Krutost -- Elastični otklon -- Nelinearna dinamička analiza  HA12-11877 
 
Zupčasta spojka -- Unutarnji zupčanik -- Glavčina zupčanika -- Matematički model  HA12-11898 
 
Željezničke kočnice -- Disk kočnice -- Vijčani spojevi -- Analiza naprezanja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA12-11930 
 
Župna crkva sv. Martina biskupa  HA12-12070 
 
Župnik -- Premještanje župnika -- Kanonsko pravo  HA12-11653