Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

1. Fantastic Zagreb Film Festival, Zagreb, 2012.  HA12-09150 
 
10. sjednica CK SKH  HA12-12332 
 
11. trijenale hrvatskog kiparstva, 2012.  HA12-08845 
 
19. međunarodni festival malih scena, Rijeka, 2012.  HA12-09233 
 
2. hrvatski triennale autoportreta  HA12-08803 
 
21. dani hrvatskog filma, Zagreb, 2011.  HA12-09112  HA12-09134  HA12-09187  HA12-09163 
 
2cellos  HA12-09019 
 
3. festival hrvatskog animiranog filma, Zagreb, 2012.  HA12-09109 
 
31. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić  HA12-10717 
 
37. Osorske glazbene večeri  HA12-09052 
 
37. splitski salon  HA12-08815 
 
3D modeliranje -- Elektromobil -- Istosmjerni motor  HA12-00186 
 
3D modeliranje -- Modularni uređaji -- Programski alati -- Programske aplikacije  HA12-00062 
 
3D modeliranje -- Proračun kretanja -- Metoda faktorizacije  HA12-00141 
 
3LHD  HA12-08612 
 
4D kompresija -- Wavelet transformacija -- 4D medicinski podaci  HA12-00142 
 
5. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine  HA12-04897 
 
5. Subversive Festival  HA12-09138 
 
5. Subversive Film Festival, Zagreb, 2012.  HA12-09145 
 
59. festival igranog filma u Puli, 2012.  HA12-09185 
 
8. 25 FPS, Zagreb, 2012.  HA12-09180 
 
9. svjetski bioetički kongres u Rijeci  HA12-07981 
 
Abadžić, Stanko  HA12-08973 
 
Abate, Carmine  HA12-10028 
 
Abc-pretpostavka -- Diofantska jednadžba  HA12-03750 
 
Abdominalna debljina -- Incidencija -- Pretilost  HA12-04798 
 
Abdominalna kirurgija -- Nadoknada tekućine -- Globalna oksigenacija -- Tkivna oksigenacija  HA12-05313 
 
Abelova nagrada 2011. -- Matematičari 20. st. -- Topologija  HA12-00461 
 
Aboridžinska književnost  HA12-11665 
 
Abraham  HA12-10359 
 
Abrazija -- Erozija -- Atricija  HA12-05984 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Brzina rezanja -- Rezanje  HA12-06452 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Rezanje  HA12-06413 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Rezanje -- Legure -- Titan -- Spektralna analiza  HA12-06432 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Rezanje -- Spektar vibracija -- Metalni materijal  HA12-06401 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Rezanje laserom  HA12-06415 
 
Abrazivni vodeni mlaz -- Zaostala naprezanja -- Željeznički kotač  HA12-06530 
 
Absolon, Karel  HA12-04099 
 
Acetilkolinesteraza -- Butirilkolinesteraza -- Oksimi -- Nervni bojni otrovi  HA12-04327 
 
Acinetobacter baumannii -- Bakterijske infekcije -- Bolničke infekcije -- Medicinska mikrobiologija  HA12-05540 
 
Adam  HA12-00968 
 
Adam, Robert -- Andrić, Vicko  HA12-08380 
 
Adamantan -- Krunasti eteri -- Kompleksiranje metalnih iona -- Monte Carlo simulacija  HA12-03933 
 
Adamantan -- Sinteza adamantana -- Aminokiseline -- Beta-alanin -- Kristalna struktura  HA12-03952 
 
Adamović, Mirjana  HA12-01506 
 
Adamson, Barry Anthony  HA12-12049 
 
Adaptivno učenje -- Inteligentni sustavi -- Studenti  HA12-00054 
 
Adaptivno upravljanje -- Algoritam upravljanja -- Neizrazito upravljanje -- PID regulatori -- Neuronske mreže -- Robotski manipulator  HA12-06490 
 
ADCP metoda -- Darrieus turbina -- Hidrokinetička energija  HA12-04068 
 
Adhezijsko cementiranje -- Korijenski kanal -- Terapija ispunom -- Kompozitno punilo  HA12-05923 
 
Adhezivi -- Zubna caklina -- Dentin -- Kompoziti  HA12-05988  HA12-05989 
 
Adiponektin -- Kardiomiopatija -- Bolest srčanog mišića -- Bolesti miokarda -- Srčani -- Epikardijalno masno tkivo -- Pretilost -- Indeks tjelesne mase -- Leptin  HA12-05262 
 
Aditivnost -- Prsten (matematika) -- Homomorfizam  HA12-03620 
 
Administracija -- Seksteriji  HA12-12340 
 
Administrativno-teritorijalni ustroj -- Regionalna samouprava -- Županije -- Javne funkcije -- Multivarijantna analiza  HA12-02700 
 
Admirali  HA12-07673 
 
Admirali -- Ratna mornarica  HA12-02792 
 
Adolescencija -- Izražavanje emocija -- Ljutnja -- Krvni tlak -- Indeks tjelesne mase  HA12-04252 
 
Adolescenti -- Adolescentice -- Poremećaji ponašanja -- Fizički izgled  HA12-00789 
 
Adolescenti -- Dječaci -- Psihosocijalni poremećaji -- Samoubojstvo -- Samoozljeđivanje -- Roditelji -- Domovinski rat  HA12-05589 
 
Adolescenti -- Eksternalizirano ponašanje -- Agresivno ponašanje -- Rizično ponašanje -- Rizični čimbenici  HA12-01556 
 
Adolescenti -- Internalizirani problemi -- Eksternalizirani problemi -- Osobine ličnosti -- Roditeljsko ponašanje  HA12-03136 
 
Adolescenti -- Kockanje -- Životni ciljevi -- Školski uspjeh -- Srednja škola  HA12-00896 
 
Adolescenti -- Maloljetnici -- Maloljetnička delikvencija -- Zakonska regulativa  HA12-01338 
 
Adolescenti -- Manjine -- Obrazovanje -- Etnički identitet -- Međuetnički stavovi  HA12-01576 
 
Adolescenti -- Mladići -- Društveno neprihvatljivo ponašanje  HA12-00850 
 
Adolescenti -- Obitelj -- Strategije suočavanja -- Istraživanje  HA12-00758 
 
Adolescenti -- Obrasci ponašanja -- Socijalni sukobi  HA12-00866 
 
Adolescenti -- Osobine ličnosti -- Petfaktorski model -- Autodestruktivno ponašanje  HA12-00854 
 
Adolescenti -- Percipirana popularnost -- Spolne razlike -- Usamljenost  HA12-00875 
 
Adolescenti -- Srednja škola -- Izvori zabrinutosti -- Psihosomatski poremećaji -- Stres  HA12-00893 
 
Adolescenti -- Školovanje -- Osobe s posebnim potrebama -- Osobe s invaliditetom -- Socijalna uključenost  HA12-03155 
 
Adolescenti -- Školski uspjeh -- Visoko obrazovanje -- Akademski uspjeh -- Obiteljski odnosi -- Sociodemografske značajke  HA12-03059 
 
Adolescenti -- Tjelesno oštećenje -- Socijalna podrška -- Iskustvo  HA12-01342 
 
Adolescenti -- Zdravlje -- Osobnost -- Depresija  HA12-00840 
 
Adolescentice -- Srednjoškolke -- Tjelesna aktivnost -- Felsov PAQ upitnik -- Indeks tjelesne mase  HA12-09321 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund -- Adorno, Theodor W. -- Debord, Guy  HA12-00733 
 
Adrenalinska iscrpljenost -- Emocionalna iscrpljenost -- Burn-out sindrom -- Profesionalno sagorijevanje -- Sagorijevanje na radu  HA12-00799 
 
Aerobna oksidacija -- Alkilaromati -- Ionska kapljevina  HA12-04013 
 
Aerodrom -- Čelične konstrukcije -- Arhitektura  HA12-06743 
 
Aesopus -- Ezop -- Skok, Joža  HA12-10262 
 
Affleck, Casey -- Coppola, Sofia  HA12-09131 
 
Afrička književnost 20./21. st. -- Postkolonijalna književnost -- Portugalska proza  HA12-10076 
 
Agamben, Giorgio  HA12-00655  HA12-00677 
 
Agamben, Giorgio -- Benjamin, Walter  HA12-00683 
 
Agamben, Giorgio -- Heidegger, Martin -- Merleau-Ponty, Maurice  HA12-00754 
 
Agencije za ocjenu kreditne sposobnosti -- Kreditni rejting -- Kreditna sposobnost  HA12-01997 
 
Agilne metode -- Programiranje -- Razvoj softvera -- Web 2.0  HA12-00035 
 
Agrarna ekonomika  HA12-03177 
 
Agrarna reforma -- Katolička crkva  HA12-01928 
 
Agrarni minimum -- Agrarno pitanje -- Natalitet -- Zakoni  HA12-02684 
 
Agregat -- Fizikalna svojstva -- Beton -- Mehanička svojstva -- Poliuretanska pjena  HA12-08286 
 
Agresivni parodontitis -- Karotidna stenoza -- Dijagnostika  HA12-05982 
 
Agresivni parodontitis -- Parodontna terapija  HA12-06039 
 
Agronomi -- Autobiografija  HA12-12058 
 
Agronomski fakultet  HA12-03177 
 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  HA12-03173 
 
Agrumi -- Mandarina -- Bolesti -- Antraknoza -- Zaštita  HA12-07053 
 
Agrumi -- Štetnici -- Vunasti štitasti moljac -- Suzbijanje  HA12-07269 
 
Airyjeva jednadžba -- Samoadjungirani operator  HA12-03518 
 
Akademici -- Geografija -- Geomorfologija -- Krški reljef  HA12-11894 
 
Akademska zajednica -- Znanost -- Plagiranje -- Medicina -- Računalni programi  HA12-04710 
 
Akademske knjižnice -- Sveučilišne knjižnice -- Analiza sadržaja -- Rudarenje podataka -- Edukacijske usluge  HA12-00400 
 
Akademske knjižnice -- Sveučilišne knjižnice -- Faktorska analiza -- Studenti -- E-učenje  HA12-00120 
 
Akademsko osoblje -- Visokoškolske ustanove -- Analitički hijerarhijski proces -- FAHP  HA12-07945 
 
Akreditacija medicinskih laboratorija -- ISO 15189 -- Medicinska informatika -- Prijenos podataka -- Laboratorijski informacijski sustav -- Bolnički informacijski sustav  HA12-00308 
 
Akreditacija medicinskih laboratorija -- ISO 15189 -- Poboljšanje kvalitete -- Osiguranje kvalitete -- Klinička patologija  HA12-00295 
 
Akrilatni polimeri -- Dentalni materijali -- Zubna protetika -- Protetski nadomjestak -- Polimerizacija -- Poli(metil-metakrilat) -- Svojstva  HA12-05924 
 
Akromegalija -- Hormon rasta -- Hipofiza -- Dijagnostika -- Liječenje -- Smjernice -- Rijetke bolesti  HA12-05781 
 
Aksiomi -- Formalizam -- Matematika -- Platonizam -- Realizam -- Božja svemoć  HA12-00907 
 
Aktivacijska energija -- Nelegirani čelik -- Difuzija -- Kinetika  HA12-03975 
 
Aktivistička umjetnost -- Performans  HA12-08365 
 
Aktivno učenje  HA12-03017 
 
Aktuarijska metoda -- Analiza preživljenja -- Kaplan-Meierova metoda  HA12-03420 
 
Aktuator -- Dinamički odziv  HA12-08255 
 
Akutna mijeloična leukemija -- Liječenje -- Citostatici -- Citarabin -- Nuspojave -- Bolesti kože i potkožnog tkiva -- Neutrofilni hidradenitis  HA12-05555 
 
Akutna nekrotizirajuća encefalopatija -- Dojenčad -- Magnetska rezonancija -- Virusne infekcije  HA12-05137 
 
Akutna plućna ozljeda -- Sepsa -- Vaskularna propusnost -- Indeks plućne vaskularne propusnosti -- Albumin -- Serumska koncentracija  HA12-05690 
 
Akutni abdomen -- Trudnoća -- Apendicitis -- Pankreatitis  HA12-05139 
 
Akutni infarkt miokarda -- Elevacija ST-segmenta -- Primarna perkutana koronarna intervencija -- Ishemija -- Reperfuzija  HA12-05346 
 
Akutni infarkt miokarda -- Hospitalizacija -- Preživljenje  HA12-05408 
 
Akutni infarkt miokarda -- Mokraćna kiselina -- Urična kiselina -- Serum -- Prognostički pokazatelji  HA12-04311 
 
Akutni kolecistitis -- Troponin  HA12-05693 
 
Akutni stresni poremećaj -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP  HA12-05352 
 
Akutno trovanje -- Jedinica intenzivnog liječenja  HA12-05132 
 
Akutno zatajenje bubrega -- Hemoragijska vrućica -- Hantavirus -- Infekcije -- Zoonoze -- Mišja groznica  HA12-05391 
 
Akvakultura -- Marikultura -- Školjkaši -- Kunjka -- Arca noae -- Eksploatacija  HA12-04501 
 
Akvaristika -- Ribe -- Danio malabaricus -- Danio albolineata  HA12-04466 
 
Akvaristika -- Ribe -- Dugine ribice -- Melanotaenia  HA12-04516 
 
Akvaristika -- Ukrasne ribice -- Razbore  HA12-04531 
 
Alajbeg, Zoran -- Bajto, Nediljko  HA12-11501 
 
Alati -- Kemijski sastav -- Tvrdoća -- Trenje  HA12-08221 
 
Albanci -- Nacionalni identitet -- Europski identitet -- Integracije -- Vjerska tolerancija -- Različitost  HA12-01472 
 
Albanska književnost 20./21. st. -- Albansko pjesništvo  HA12-11680 
 
Albanska književnost 21. st.  HA12-10168 
 
Albendazol -- Lipidi -- Samoemulzirajući sustav za isporuku lijeka -- Farmakokinetika  HA12-04962 
 
Alergeni -- Alergije -- Plijesni -- Fusarium solani -- Astma -- Spore  HA12-05142 
 
Alergeni -- Grinje -- Prašina  HA12-04926 
 
Alergeni -- Pelud -- Alergije -- Aerobiologija -- Ambrozija  HA12-04868 
 
Alergeni -- Pelud -- Ambrozija -- Vremenski uvjeti  HA12-04820 
 
Alergija na hranu -- Alergijske bolesti -- Probavni sustav  HA12-05141 
 
Alergijske bolesti -- Astma -- Epidemiologija -- Prevencija  HA12-04870 
 
Alergijske bolesti -- Astma -- Utjecaj okoliša -- Prevalencija -- Epidemiologija  HA12-05335 
 
Alergijske bolesti -- Epigenetika -- Genetska struktura -- Utjecaj okoliša -- Autoimunost  HA12-04350 
 
Alergijske bolesti -- Imunoterapija -- Alergeni  HA12-05893 
 
Alergijske bolesti -- Laboratorijska dijagnostika -- Granulociti  HA12-04998 
 
Alergijske bolesti -- Rinitis -- Astma -- Profesionalne bolesti  HA12-04878 
 
Alergijske reakcije -- Cjepiva -- Cijepljenje  HA12-05140 
 
Alergijske reakcije -- Lijekovi  HA12-04903 
 
Alergijski kontaktni dermatitis -- Alergeni -- Cjepiva -- Timerosal  HA12-06212 
 
Alfa amilaza -- Bacillus subtilis -- Fermentacija  HA12-04320 
 
Alfa-MSH -- Hormoni -- Rožnica -- Epitelizacija -- Štakori  HA12-04612 
 
Alfieri, Vittorio  HA12-10014 
 
Alfirević, Miroslav  HA12-09357 
 
Alfred Veliki  HA12-12342 
 
Alge -- Makrofiti -- Umjetna jezera -- Kvaliteta vode  HA12-04372 
 
Alge kremenjašice -- Dijatomeje -- Rijeke  HA12-04382 
 
Alge kremenjašice -- Dijatomeje -- Sedimenti -- Aulacoseira -- Cyclostephanos  HA12-04403 
 
Algoritmi -- Diskretni logaritam  HA12-00098 
 
Algoritmi -- Hibridni genetski algoritam -- Programiranje -- Upravljanje projektima  HA12-00188 
 
Algoritmi -- Konvergencija -- Fiksne točke -- Preslikavanja -- Banachovi prostori  HA12-03391  HA12-03555 
 
Algoritmi -- Podatkovne strukture -- Dinamički sustavi  HA12-00056 
 
Alighieri, Dante -- Delminio, Giulio Camillo  HA12-09849 
 
Al-Kaida -- Al-Qaida  HA12-01791 
 
Alkalna hidroliza -- Organska gnojiva -- Bioplin  HA12-03934 
 
Alkalna hidroliza -- Životinjski otpad -- Bioplin -- Bioreaktor -- Anaerobna fermentacija  HA12-08056 
 
Alkalna proteaza -- Bacillus amyloliquefaciens -- Fermentacija -- Optimizacija  HA12-08042 
 
Alkaloidi -- Duhanski alkaloid -- Miozmin -- Oksidativni stres -- Lipidna peroksidacija -- Jetra  HA12-04947 
 
Alkini -- Azidi -- Bakar -- N-sulfonilamidin  HA12-04025 
 
Alkohol -- Alkoholna pića -- Formaldehid -- Konzumacija alkohola -- Karcinom -- Zdravstveni rizik  HA12-04785 
 
Alkoholizam -- Art terapija -- Terapija umjetnošću -- Obiteljski odnosi  HA12-05163 
 
Alkoholizam -- Intoksikacija -- Obrambeni mehanizmi -- Šale  HA12-04812 
 
Alkoholizam -- Mehanizmi kontrole -- Lokus kontrole -- Socijalna podrška -- Apstinencija  HA12-04784 
 
Alkoholizam -- Muškarci -- Radna sposobnost  HA12-04796 
 
Alkoholiziranost -- Pijani vozači -- Prometne nesreće -- Smrtnost -- Mortalitet  HA12-04763 
 
Alkoholna pića -- Polifenoli -- Antioksidativno djelovanje -- Antioksidansi  HA12-08158 
 
Alkoholna pića -- Vino -- Proteomika  HA12-08064 
 
Allen, Woody  HA12-09190 
 
Almeida, Fabrice D'  HA12-12214 
 
Alnus subcordata C.A.May -- List -- Morfološka obilježja -- Plasticitet  HA12-06926 
 
Alohtone biljke -- Invazivne vrste  HA12-04418 
 
Alokronizam -- Etnografija -- Spasilačka etnografija -- Antropologija -- Putopis  HA12-09920 
 
Alometrija -- Biomasa -- Krošnja stabla -- Libanonski hrast  HA12-06938 
 
Alopecija -- Gubitak kose -- Sifilis -- HIV-infekcija -- Homoseksualci  HA12-05814 
 
Alpinizam  HA12-11906 
 
Alpska arhitektura -- Drvena arhitektura -- Drvene građevine -- Višenamjenski objekti  HA12-08689 
 
Alpska arhitektura -- Drvena arhitektura -- Tradicionalna arhitektura -- Obiteljske kuće -- Drvene kuće  HA12-08755 
 
Alternativna kultura -- Filozofija -- Osamdesete -- Punk  HA12-00637 
 
Alternativna kultura -- Nova umjetnost  HA12-12165 
 
Alternativna kultura -- Performans -- Umjetnički projekti  HA12-12159 
 
Alternativna kultura -- Umjetnički projekti -- Dokumentarni film  HA12-08788 
 
Alternativna kultura -- Umjetnost i društvo -- Umjetnički projekti  HA12-12175 
 
Alternativno rješavanje sporova -- Arbitraža -- Partnerstvo -- Infrastrukturni projekti  HA12-02628 
 
Aluminijska pjena -- Apsorpcija energije -- Tlačno ispitivanje  HA12-08220 
 
Aluminijska slitina -- Prototip nosača kompresora -- Ispitivanja -- Automobilska industrija  HA12-08215 
 
Aluminijske legure -- Metalografija -- Mikrostruktura -- Brzina hlađenja  HA12-08194 
 
Aluminijske slitine -- Lijevanje -- Tople pukotine -- Ispitivanja  HA12-06512 
 
Alvaro, Ugel  HA12-00579 
 
Alveola -- Kolagen -- Implantati -- Zubni implantati  HA12-06047 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Biološki biljezi -- Cerebrospinalna tekućina  HA12-05678 
 
Alzheimerova bolest -- Hipokampus  HA12-05397 
 
Alzheimerova bolest -- Njega bolesnika -- Obiteljska psihoterapija -- Strategije suočavanja  HA12-02850 
 
Alžirsko proljeće -- Arapsko proljeće -- Građanski rat  HA12-01705 
 
Amatersko kazalište Viktor Car Emin  HA12-09268 
 
Ambalaža -- Bioambalaža -- Bioplastika  HA12-07840 
 
Ambalaža -- Dizajn  HA12-07585 
 
Ambalaža -- Dizajn -- Maslinovo ulje -- Izložba  HA12-08295 
 
Ambalaža -- Održiva ambalaža  HA12-08277 
 
Ambalaža -- Pakiranje hrane -- Zdravstvena ispravnost -- Sanitarni propisi  HA12-06827 
 
Ambalaža -- Papirnata ambalaža -- Održivi materijali  HA12-08298 
 
Ambalaža -- Proizvodnja -- Distribucija -- Troškovi  HA12-08269 
 
Ambalaža -- Robne marke -- Brend -- Marketing -- Potrošači  HA12-07834 
 
Ambalaža -- Životni ciklus -- Okoliš -- Ekologija  HA12-03360 
 
Ameloblastom -- Citologija  HA12-05630 
 
Ameloblastom -- Dentinogena cista -- Donja čeljust  HA12-06105 
 
American College of Rheumatology  HA12-05652 
 
Američka arhitektura 21. st. -- Stambena arhitektura -- Neboderi  HA12-08569 
 
Američka kinematografija -- Granica -- Identitet -- Hibridni identitet  HA12-09129 
 
Američka kinematografija 20. st. -- Film noir -- Film neo-noir -- Intertekstualna analiza  HA12-09151 
 
Američka književnost  HA12-09967  HA12-09962  HA12-09951  HA12-09963 
 
Američka književnost -- Pjesništvo  HA12-09935 
 
Američka književnost -- Poezija -- Haiku  HA12-09943 
 
Američka književnost -- Putopisna književnost  HA12-09919 
 
Američka književnost 19. st. -- Poezija -- Pjesništvo  HA12-09954 
 
Američka književnost 20. st.  HA12-09936 
 
Američka književnost 20. st. -- Američka proza -- Književni likovi -- Jezik i stil -- Humanizam -- Humor u umjetnosti  HA12-09931 
 
Američka književnost 20. st. -- Američki roman -- Književni likovi -- Književne teme i motivi -- Slikarstvo  HA12-09957 
 
Američka književnost 20. st. -- Basne  HA12-09971 
 
Američka književnost 20. st. -- Pjesništvo  HA12-09930 
 
Američka književnost 20. st. -- Poezija  HA12-09948 
 
Američka književnost 20. st. -- Prijevodna književnost -- Književni prijevodi -- Hrvatski prijevod -- Problemi  HA12-10512 
 
Američka književnost 20. st. -- Proza  HA12-09956  HA12-09940 
 
Američka književnost 20. st. -- Proza -- Postmodernizam  HA12-09944 
 
Američka književnost 20. st. -- Proza -- Roman -- Prostor u književnosti -- Arheološki lokaliteti  HA12-09933 
 
Američka književnost 20./21. st.  HA12-09964 
 
Američka književnost 20./21. st. -- Poezija  HA12-09961 
 
Američka književnost 20./21. st. -- Postmodernizam -- Proza -- Historiografska metafikcija  HA12-09929 
 
Američka književnost 20./21. st. -- Proza -- Pisanje  HA12-09949 
 
Američka književnost 21. st. -- Američko pjesništvo  HA12-09946 
 
Američka književnost 21. st. -- Haiku  HA12-09959 
 
Američka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-09969 
 
Američka književnost 21. st. -- Proza  HA12-09942 
 
Američka opcija -- Dionice -- Lipschitzova funkcija  HA12-01982 
 
Američka proza 20./21. st.  HA12-09921 
 
Američka proza 21. st.  HA12-09939 
 
Američki film -- Afroamerički film -- Rasa -- Identitet  HA12-09167 
 
Američki film -- Film strave -- Biološki horor -- Neoliberalizam -- Politika  HA12-09160 
 
Američki film -- Filmska industrija -- Novi Hollywood -- Modernizam -- Novi realizam  HA12-09154 
 
Amfiteatri -- Hramovi -- Antički spomenici -- Crteži  HA12-08501 
 
Amido-amidini -- Diarilamidini -- DNK -- Protutumorsko djelovanje  HA12-04026 
 
Amilaza -- Proteaza -- Bacillus caldolyticus  HA12-08145 
 
Aminoacil-tRNA sintetaza -- Seril-tRNA sintetaza -- tRNA  HA12-04238 
 
Aminokiseline -- Selenocistein -- Proteini -- Enzimi -- Selen -- Homeostaza  HA12-04023 
 
Amiotrofična lateralna skleroza -- Neurološke bolesti -- Citokini  HA12-05760 
 
Amortizacija cesta -- Održavanje cesta -- Cestovna infrastruktura -- Upravljanje cestama  HA12-07537 
 
AMOS (programski paket) -- Brodski porivni sustav -- Simulacijsko modeliranje  HA12-03591 
 
Amos, prorok  HA12-01223 
 
Ampelografija -- Vinova loza -- Autohtone sorte -- Bioraznolikost -- Morfologija  HA12-07049 
 
Amputacija -- Donji ekstremiteti -- Kvaliteta života -- ICF-klasifikacija -- Fizikalna terapija -- Medicinska rehabilitacija  HA12-00792 
 
Amputacija -- Donji ekstremiteti -- Ozljeda noge  HA12-06177 
 
Amputacija -- Replantacija -- Transplantacija -- Ekstremiteti -- Ruka -- Transplantacijska medicina -- Ortopedska kirurgija  HA12-06186 
 
Anafilaksija -- Adrenalin -- Alergeni -- Alergijske reakcije  HA12-05493 
 
Analitička funkcija -- Univalentne funkcije -- Hadamardov produkt  HA12-03801 
 
Analitička geometrija -- Matematika -- Filozofija  HA12-03515 
 
Analitički hijerarhijski proces -- Strateške performanse -- Optimizacija -- Linearno programiranje -- BSC metoda -- Uravnotežena karta ciljeva  HA12-07964 
 
Analitički laboratoriji -- Upravljanje kvalitetom -- Kontrola kvalitete -- Lean sustav -- Šest sigma sustav  HA12-00302 
 
Analiza glavnih komponenata -- PCA -- Mrežna sigurnost -- Android operacijski sustav -- Prepoznavanje lica  HA12-00139 
 
Analiza materijala -- Klasifikacija materijala -- Kompjutorski vid  HA12-00232 
 
Analiza poslovanja -- Završni račun -- Završna bilanca -- Dobitak -- Gubitak  HA12-07829 
 
Analiza slika -- Elektrofotografija  HA12-07583 
 
Analiza teksta -- Žanr -- Upravljanje komunikacijskim modelima  HA12-09526 
 
Analiza vremenskih serija -- Fourierova transformacija  HA12-06578 
 
Analogni tahograf -- Radne aktivnosti -- Vozači -- Algoritmi  HA12-06867 
 
Anderson-Fabryjeva bolest -- Dijagnostika -- Terapija  HA12-05151 
 
Andragogija -- Pučko sveučilište  HA12-03121 
 
Andraković, Milan Carlo  HA12-11988 
 
Andrassy, Juraj  HA12-11990 
 
Andrić, Ivo  HA12-10662  HA12-10708  HA12-11222  HA12-10185  HA12-11479 
 
Andrić, Ivo, književnik -- Jurišić, Blaž  HA12-10667 
 
Andrić, Josip  HA12-09041  HA12-09004 
 
Andrić, Nikola  HA12-03001 
 
Andrić, Stanko  HA12-11440 
 
Andrić, Vicko  HA12-08756 
 
Andrijanić, Ivan  HA12-00674 
 
Anemije -- Djeca -- Prevalencija  HA12-05152 
 
Anemometar -- Kingov zakon -- Nestabilni tok -- Srednja brzina -- Eksperimentalna metoda  HA12-03918 
 
Anestezija -- Analgezija -- Postoperacijski delirij  HA12-05890 
 
Anestezija -- Spinalna anestezija -- Analgezija  HA12-05787 
 
Anesteziologija -- Anesteziolog -- Kognitivne sposobnosti -- Noćni rad -- Umor -- Spavanje -- Odmor  HA12-00863 
 
Angioleiomiom jezika -- Ultrazvučni nož -- Kirurško liječenje  HA12-05383 
 
Angiosarkom -- Hipofarinks -- Imunohistokemija  HA12-05153 
 
Anić, Rebeka  HA12-01093  HA12-01375 
 
Animafest, Zagreb, 2012.  HA12-09115 
 
Animalizam -- Kauzalnost -- Determinizam -- Materijalizam -- Postojani uvjeti  HA12-00650 
 
Animirani film  HA12-09159  HA12-09184 
 
Animirani film -- Filmski festivali  HA12-09115 
 
Animirani film -- Filmski festivali -- Hrvatska kinematografija  HA12-09109  HA12-09187 
 
Animirani film -- Hrvatski film 20./21. st. -- Filmografija  HA12-09183 
 
Animirani film -- Ilustracije -- Računalna animacija  HA12-08873 
 
Anizotropija -- Utiskivanje metala -- Deformacija metala  HA12-06518 
 
Ankilozantni spondilitis -- Behterevljeva bolest -- Bronhoskopija  HA12-05282 
 
Anksioznost -- Depresija -- Onkološki bolesnici  HA12-00759 
 
Anselmus Cantuariensis, sanctus -- Anselmo  HA12-00610 
 
Antene -- Dijagram zračenja -- Dipol antena -- Morska razina  HA12-06620 
 
Antička arhitektura -- Srednjovjekovno groblje -- Grobni nalazi -- Osteološki materijal  HA12-11818 
 
Antička umjetnost  HA12-08385 
 
Antička umjetnost -- Povijest  HA12-08439 
 
Antičke civilizacije -- Islam  HA12-12238 
 
Antičke luke -- Lučka arhitektura  HA12-11843 
 
Antičke svjetiljke -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA12-08401 
 
Antički brodovi -- Brodolomi  HA12-11723 
 
Antički filozofi -- Prekoncepcija -- Um -- Empirizam  HA12-00901 
 
Antički filozofi -- Psihički procesi -- Emocije -- Govor -- Retorika -- Hilemorfizam  HA12-00653 
 
Antički kamenolomi  HA12-11773 
 
Antički kultovi -- Antički spomenici -- Zaštitnici mora -- Zaštitnici moreplovaca -- Neptun -- Jupiter  HA12-11685 
 
Antički kultovi -- Svetačke legende -- Kult velike Majke bogova  HA12-11768 
 
Antički mitovi -- Antički brod Argo -- Argonauti  HA12-12272 
 
Antički natpisi -- Epigrafija -- Izvori -- Komentari  HA12-10686 
 
Antički novac -- Kovani novac -- Simboli -- Sidro  HA12-12128 
 
Antički spomenici -- Fotografija -- Putovanja  HA12-08351 
 
Antički spomenici -- Rekonstrukcija  HA12-08380 
 
Antidepresivi -- Psihoterapija -- Kognitivne sposobnosti  HA12-04976 
 
Antigona -- Penelopa  HA12-09274 
 
Antihistaminici -- Alergijske bolesti -- Farmakoterapija  HA12-05064 
 
Antika -- Položaj žena  HA12-03296 
 
Antikoagulacija -- Hemodijaliza -- Heparin  HA12-05109 
 
Antikoagulansi -- Antikoagulanti -- Zgrušavanje krvi -- Inhibitori zgrušavanja -- Inhibitori trombina -- Laboratorijsko praćenje  HA12-04999 
 
Antikolinergici -- Preaktivni mokraćni mjehur -- Kvaliteta života  HA12-04928 
 
Antinuklearni pokret -- Mirovni aktivisti -- Strahopoštovanje -- Život -- Bioetika  HA12-00711 
 
Antioksidacijska aktivnost -- Fenolni spojevi -- Med  HA12-08086 
 
Antioksidacijski vitamini -- Gastroezofagealna refluksna bolest  HA12-04778 
 
Antioksidansi -- Resveratrol -- Oksidacijski stres -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti  HA12-05677 
 
Antipsihotici -- Antidepresivi -- Anksiolitici -- Psihijatri  HA12-05059 
 
Antipsihotici -- Metabolički sindrom -- Kardiovaskularni rizik  HA12-05050 
 
Antipsihotici -- Shizofrenija -- Apoptoza  HA12-04942 
 
Antiratna kampanja -- Aktivizam  HA12-01437 
 
Antiratna kampanja -- Antiratne inicijative  HA12-01777 
 
Antitrombotici -- Antikoagulansi -- Ekstrakcija zuba -- Oralna kirurgija  HA12-04910 
 
Antitrombotici -- Krvarenja -- Koagulacija  HA12-06015 
 
Antropoekologija -- Morfologija tijela -- Metaboličke značajke -- Biokemijske značajke -- Klimatski uvjeti  HA12-04301 
 
Antropologija  HA12-04302 
 
Antropologija -- Čovjek -- Životinja -- Znanost -- Filozofija  HA12-00754 
 
Antropologija -- Kultura -- Baština -- Ekologija -- Zaštićena područja  HA12-01475 
 
Antropologija -- Ontologija -- Ljudsko biće -- Nominalistička ontologija  HA12-00611 
 
Antropologija -- Putovanje -- Praksa -- Tekst -- Putopis  HA12-03217 
 
Antropometrija -- Djeca -- Učenici osnovne škole -- Indeks tjelesne mase -- Stupanj uhranjenosti -- Pretilost -- Multivarijantna analiza  HA12-02986 
 
Antropometrija -- Kronična bolest bubrega -- Prehrana -- Pretilost  HA12-04287 
 
Antropometrija -- Motoričke sposobnosti -- Krivulja rasta -- Adolescenti  HA12-04310 
 
Antroponimi -- Nadimci  HA12-09784 
 
Antroponimi -- Obiteljski nadimci -- Jezična analiza -- Fonologija -- Morfologija  HA12-09716 
 
Antroponimi -- Prezimena -- Etimologija -- Matične knjige  HA12-12022 
 
Antroponimija -- Imenovanje -- Dokumenti -- Metodološki pristup  HA12-09563 
 
Antroponimija -- Osobna imena -- Prezimena -- Obiteljski nadimci  HA12-09666 
 
Antunac, Aljoša  HA12-10265  HA12-10260  HA12-10467  HA12-11191  HA12-11192 
 
Antunovci  HA12-00970 
 
Anžuvinci -- Anžuvinac, Stjepan  HA12-08818 
 
Anžuvinci -- Žigmund Luksemburški -- Ladislav Napuljski -- Knez Pavao Zrinski  HA12-01645 
 
Aorta -- Kompozitni graft -- Aortni zalistak -- Ehokardiografija -- Pseudoaneurizma  HA12-06137 
 
Apokalipsa -- Eshatologija -- Kozmologija -- Znanost  HA12-01049 
 
Apokalipsa -- Filozofija  HA12-00751 
 
Apokalipsa -- Kultovi  HA12-01061 
 
Apokalipsa -- Simbolizam -- Vizija -- Antikrist -- Crkva  HA12-01269 
 
Apokrini karcinom -- Metastaze -- Pluća  HA12-05159 
 
Apollinaire, Guillaume  HA12-09227 
 
Apoptoza -- Apoptotički indeks -- Homeostaza  HA12-05345 
 
Aproksimacija -- Konjugirana funkcija -- Fourierov red  HA12-03659 
 
Apsorber kinetičke energije -- Željeznička vozila -- Elastične deformacije -- Plastične deformacije -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA12-06884 
 
Apsorpcija svjetlosti -- Kubelka-Munk teorija -- Papir -- Disperzija svjetlosti  HA12-03903 
 
Arahidonska kiselina -- Aspirin -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Preosjetljivost na lijekove  HA12-05066 
 
Aralica, Ivan  HA12-10943  HA12-10780 
 
Arapska filozofija -- Grčka filozofija  HA12-00604 
 
Arapska filozofija -- Religija -- Islam  HA12-00605 
 
Arapska medicina  HA12-04567 
 
Arapska revolucija -- Arapsko proljeće  HA12-01346 
 
Arapska revolucija -- Islam -- Povijest -- Osvajanja  HA12-12196 
 
Arapski tekst -- Tekstualna datoteka -- Latentna Dirichletova alokacija -- Semantičko indeksiranje  HA12-00074 
 
Arapsko proljeće -- Arapska revolucija -- Društveno-političke prilike  HA12-01822 
 
Arapsko proljeće -- Arapsko buđenje -- Arapski svijet  HA12-01804 
 
Arbitrabilnost -- Objektivna arbitrabilnost -- Subjektivna arbitrabilnost -- Jurisdikcija sudova  HA12-02499 
 
Arbitraža -- Alternativno rješavanje sporova -- Mirenje -- Privatna pravda  HA12-02643 
 
Arbitraža -- Arbitražna pravila -- Investicijska arbitraža -- Arbitražni postupak -- Višestranački ugovori  HA12-02267 
 
Arbitraža -- Arbitražni postupak -- Arbitražna pravila  HA12-02646 
 
Arbitraža -- Arbitražni postupak -- Privatnost -- Povjerljivost  HA12-02664 
 
Arbitraža -- Arbitražni sporazum -- Ex parte postupak -- Odricanje arbitražnog sporazuma -- Europski platni nalog -- Platni nalog  HA12-02563 
 
Arbitraža -- Arbitražni sporazum -- Granice  HA12-02401 
 
Arbitraža -- Arbitražni sporazum -- Platni nalog  HA12-02519 
 
Arbitraža -- Međunarodna arbitraža -- Medijacija  HA12-02358 
 
Arbitraža -- Sudski sporovi -- Arbitrabilnost  HA12-02623 
 
Arćanin, Ignacij Vatroslav  HA12-11987 
 
Ardalić, Vladimir  HA12-03264  HA12-03274  HA12-12161  HA12-09837  HA12-03295  HA12-12275 
 
Ardalić, Vladimir -- Aralica, Ivan  HA12-11456 
 
Ardalić, Vladimir -- Radić, Antun -- Boranić, Dragutin -- Marun, Lujo  HA12-12068 
 
Arendt, Hannah  HA12-09860  HA12-01633 
 
Arendt, Hannah -- Rousseau, Jean-Jacques  HA12-01608 
 
Arendt, Hannah -- Schmitt, Carl -- Marchart, Oliver -- Lefort, Claude  HA12-01598 
 
Arens, Franz Christian  HA12-12427 
 
Argentinska književnost  HA12-10034 
 
Argentinska književnost -- Pjesništvo  HA12-10129 
 
Argentinska književnost 21. st. -- Proza -- Pop kultura  HA12-10110 
 
Arheoastronomija -- Metrologija -- Mjeriteljstvo -- Slavenska svetišta -- Prostorna analiza -- Veles  HA12-03223 
 
Arheologija -- Antropologija -- Kromanjonci -- Pogrebni običaji  HA12-04245 
 
Arheologija -- Arheološki lokaliteti  HA12-00335 
 
Arheologija -- Arheološki nalazi -- Prapovijesna nalazišta  HA12-11789 
 
Arheologija -- Kulturna baština -- Europska kultura  HA12-11805 
 
Arheologija -- Povijesni pregled  HA12-11804 
 
Arheologija -- Povijest umjetnosti  HA12-00336 
 
Arheologija tekstila -- Tekstil -- Prapovijesni tekstil -- Analiza -- Vlakna  HA12-11691 
 
Arheološka istraživanja  HA12-11828 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Latenska kultura -- Bjelobrdska kultura -- Grobovi -- Oružje -- Nakit -- Keramika  HA12-11825 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Groblja -- Crkve  HA12-11867 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Rekognosciranje  HA12-11826 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Staklo -- Keramika  HA12-11699 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Terenski pregled  HA12-11862 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Visinsko naselje  HA12-11801 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi  HA12-11729  HA12-11796 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Arheološki lokaliteti -- Nekropola -- Srednjovjekovno groblje  HA12-11883 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Danilska kultura -- Naselja  HA12-11702 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Grobni nalazi -- Keramika -- Oružje  HA12-11815 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Kermičarske radionice -- Rimska keramičarska peć -- Topografija  HA12-11811 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Starčevačka kultura -- Prapovijesna naselja  HA12-11845 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki spomenici -- Stećci -- Matrikule -- Katastici -- Natpisi  HA12-11753 
 
Arheološka istraživanja -- Arheozoološka istraživanja -- Fauna  HA12-11700 
 
Arheološka istraživanja -- Arhitektura -- Rimska vila -- Rimska keramika  HA12-11722 
 
Arheološka istraživanja -- Eksperimentalna arheologija -- Rimska keramika -- Keramičarska peć -- Amfore  HA12-11709 
 
Arheološka istraživanja -- Elektromagnetska istraživanja -- Rimske vile  HA12-11832 
 
Arheološka istraživanja -- Geofizička istraživanja -- Geološka sondiranja  HA12-11766 
 
Arheološka istraživanja -- Groblja -- Kripte -- Mauzoleji -- Crkve  HA12-08576 
 
Arheološka istraživanja -- Grobovi -- Žarni grob  HA12-11889 
 
Arheološka istraživanja -- Izložbe  HA12-11713 
 
Arheološka istraživanja -- Keramika -- Pećnjaci  HA12-11810 
 
Arheološka istraživanja -- Konzervatorska istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Benediktinci  HA12-11757 
 
Arheološka istraživanja -- Konzervatorski radovi -- Utvrda Gračanica-Lehowazc  HA12-11795 
 
Arheološka istraživanja -- Mikropaleontološke analize -- Antički kamenolomi -- Bedemi  HA12-11734 
 
Arheološka istraživanja -- Naselja -- Grobni nalazi  HA12-11848 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropole -- Mauzoleji -- Sakralna arhitektura -- Crkve  HA12-08520 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropole -- Naselja  HA12-11791 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropole -- Žarna nekropola -- Grobovi  HA12-11879 
 
Arheološka istraživanja -- Ranokršćanska arhitektura  HA12-11733  HA12-11857 
 
Arheološka istraživanja -- Ranokršćanska bazilika -- Antičko naselje  HA12-11696 
 
Arheološka istraživanja -- Rekognosciranje -- Gradišta  HA12-11821 
 
Arheološka istraživanja -- Restauratorsko-konzervatorski radovi -- Antički reljef  HA12-11809 
 
Arheološka istraživanja -- Rimski vojni logor -- Keramika -- Izložbe  HA12-00536 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Crkveni kompleks -- Grobne kapele -- Mozaici  HA12-08531 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Nekropole  HA12-11701 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Crkve -- Novovjekovno groblje -- Grobni nalazi  HA12-11726 
 
Arheološka istraživanja -- Samostani -- Grobovi  HA12-11855 
 
Arheološka istraživanja -- Sondažna iskopavanja  HA12-11693 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovna naselja  HA12-11750 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovna utvrda  HA12-11769 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovne utvrde  HA12-11823 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovno gradište -- Grobni nalazi  HA12-11695 
 
Arheološka istraživanja -- Zaštitna istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Crkve -- Kamena plastika -- Gotika -- Barok  HA12-11884 
 
Arheološka istraživanja 2011. -- Srednjovjekovne utvrde  HA12-11765 
 
Arheološka nalazišta -- Nekropole -- Grobovi -- Bazilike -- Kult Bogorodice -- Poganstvo -- Kršćanstvo  HA12-01125 
 
Arheološka nalazišta -- Rimska naselja  HA12-11834 
 
Arheološka topografija -- Utvrde -- Gradske zidine -- Groblja -- Muslimanska groblja -- Turska vladavina  HA12-11887 
 
Arheološki kompleks -- Stepeničasta piramida -- Maje  HA12-11854 
 
Arheološki lokalitet -- Antika -- Zaštićena područja -- Rimski vojni logor  HA12-11706 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka građa -- Maritimna vila -- Keramika -- Mozaik -- Staklo -- Novac  HA12-11878 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Prapovijesna naselja  HA12-11778 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Prometne mreže -- Autoceste  HA12-11882 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Rimljani -- Kelti -- Osmanlije  HA12-11781 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovno groblje -- Obrambena arhitektura  HA12-11694 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Utvrde  HA12-11751 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka topografija -- Prapovijesni tumuli -- Rimske nekropole -- Villae rusticae -- Ranokršćanske crkve  HA12-11697 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Arheološka metodologija -- Prostorna arheologija -- Vila rustika  HA12-11689 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Fosilizirani krajolik -- Centurijacija  HA12-11731 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Nakit od morske školjke -- Spondylus  HA12-11849 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Prapovijesna naselja  HA12-11771 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Srednjovjekovna arhitektura -- Utvrde -- Burgovi -- Pokretni nalazi  HA12-11705 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Zaštitno iskopavanje -- Naselja -- Groblja  HA12-11885 
 
Arheološki lokaliteti -- Groblja -- Grobni nalazi -- Kultura polja sa žarama -- Barice -- Gređani  HA12-11814 
 
Arheološki lokaliteti -- Groblja -- Prapovijesna naselja  HA12-11886 
 
Arheološki lokaliteti -- Prapovijesna naselja -- Lasinjska kultura  HA12-11824 
 
Arheološki lokaliteti -- Riječni promet -- Amfore -- Antičke luke  HA12-11688 
 
Arheološki lokaliteti -- Rimska kultura -- Cestovne mreže -- Postaje  HA12-11687 
 
Arheološki lokaliteti -- Romanizacija -- Rimska arhitektura -- Rimska vila  HA12-12457 
 
Arheološki lokaliteti -- Terenski pregled -- Zaštitna arheologija -- Gradišta  HA12-11864 
 
Arheološki lokaliteti -- Zaštitna istraživanja -- Prapovijesna naselja -- Bedemi -- Palisade  HA12-11712 
 
Arheološki muzej Osijek  HA12-11774 
 
Arheološki muzej u Splitu  HA12-00496  HA12-11737  HA12-11739 
 
Arheološki nalazi -- Antički brodovi -- Brončano posuđe -- Amfore  HA12-11836 
 
Arheološki nalazi -- Antički spomenici -- Stele  HA12-11842 
 
Arheološki nalazi -- Antika -- Rimske vile -- Tijesci -- Maslinovo ulje  HA12-11822 
 
Arheološki nalazi -- Antropologija -- Kosturni ostaci -- Tuberkuloza  HA12-11872 
 
Arheološki nalazi -- Arhajsko posuđe -- Jantar -- Zlatni nakit -- Keramika -- Pomorska trgovina -- Plovidbeni putevi  HA12-11871 
 
Arheološki nalazi -- Arheološki lokaliteti -- Mramorni predmeti -- Rimske provincije -- Morske luke  HA12-11719 
 
Arheološki nalazi -- Crkveni namještaj -- Pleter -- Klesarske radionice  HA12-11727 
 
Arheološki nalazi -- Fibule  HA12-11890 
 
Arheološki nalazi -- Fibule -- Gepidi -- Seoba naroda  HA12-11717 
 
Arheološki nalazi -- Ikonografija -- Plovidbeni putevi -- Brod Magna Mater  HA12-11844 
 
Arheološki nalazi -- Kasnoantička ostava  HA12-11736 
 
Arheološki nalazi -- Keramika  HA12-11806  HA12-11776  HA12-11807  HA12-11846 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Čase  HA12-11740 
 
Arheološki nalazi -- Lubanja  HA12-11698 
 
Arheološki nalazi -- Lule -- Keramičke lule  HA12-11762 
 
Arheološki nalazi -- Oružje -- Konjanička oprema  HA12-11881 
 
Arheološki nalazi -- Oružje -- Koplja  HA12-11858 
 
Arheološki nalazi -- Oružje -- Sablje  HA12-11744 
 
Arheološki nalazi -- Posuđe -- Srebro  HA12-11794 
 
Arheološki nalazi -- Prostorna analiza -- Musterijenska kultura -- Neandertalci  HA12-11816 
 
Arheološki nalazi -- Seoba naroda  HA12-11774 
 
Arheološki nalazi -- Sopotska kultura  HA12-11785 
 
Arheološki nalazi -- Svjetiljke -- Kasna antika -- Rano kršćanstvo  HA12-11737 
 
Arheološki nalazi -- Španjolska keramika -- Maurska keramika  HA12-11763 
 
Arheološki nalazi -- Trgovački uteg -- Bronca -- Predromanika  HA12-11739 
 
Arheološki nalazi -- Željezni predmeti  HA12-11742 
 
Arheološki odjel Gradskog muzeja Vinkovci  HA12-11828 
 
Arheološki ostaci -- Arheološka baština  HA12-11748 
 
Arheološki ostaci -- Sakralna arhitektura -- Protobizantski samostan -- Kripte -- Mauzoleji  HA12-08551 
 
Arheološki spomenici -- Arheološki nalazi -- Pomorski prijevoz -- Stanovništvo -- Migracije stanovništva  HA12-11756 
 
Arheološki spomenici -- Epigrafski spomenici -- Epigrafija -- Natpisi -- Carski Kult  HA12-11800 
 
Arheološki spomenici -- Natpisi -- Epigrafski spomenici -- Beneficijari -- Rimske legije  HA12-12112 
 
Arheološki spomenici -- Žrtvenici -- Liber -- Antika  HA12-11779 
 
Arheološko istraživanje -- Kamene glačane alatke -- Tipološka analiza -- Arheološka nalazišta  HA12-11732 
 
Arheološko-konzervatorska istraživanja -- Okovi knjiga  HA12-11790 
 
Arheozoološka istraživanja -- Riblje kosti -- Morfometrija -- Osteometrija  HA12-11888 
 
Arhipelag -- Otoci -- Terminologija  HA12-11908 
 
Arhitekti -- Crkvena arhitektura  HA12-08581 
 
Arhitekti -- Moderna arhitektura -- Arhitektura 20. st.  HA12-08510 
 
Arhitektonska ikonografija -- Politička ikonografija -- Ksenofilija -- Kraljevi -- Plemstvo  HA12-08505 
 
Arhitektonska rekonstrukcija -- Industrijska arhitektura -- Izložbeni prostori  HA12-08619 
 
Arhitektonska revitalizacija -- Arhitektonska interpolacija -- Adaptacija  HA12-08591 
 
Arhitektonske manifestacije -- Izložbe  HA12-08753 
 
Arhitektonski opus  HA12-08511 
 
Arhitektonski projekti -- Klasicizam  HA12-08756 
 
Arhitektonski projekti -- Paviljoni  HA12-08499 
 
Arhitektonski projekti -- Proizvodnja -- Montažna gradnja -- Robotika  HA12-08585 
 
Arhitektonski projekti -- Umjetnički ateljei  HA12-08584 
 
Arhitektonski projekti -- Urbanistički koncepti -- Restrukturiranje -- Tvornice -- Izložbe  HA12-08423 
 
Arhitektonsko-urbanistički natječaji -- Arheološka nalazišta  HA12-08698 
 
Arhitektri  HA12-08558 
 
Arhitektura  HA12-08706  HA12-08580  HA12-08548 
 
Arhitektura -- Arhitekti  HA12-08653 
 
Arhitektura -- Art deco -- Modernizam  HA12-08518 
 
Arhitektura -- Bolnička arhitektura -- Zdravstvene ustanove -- Klasicizam  HA12-08759 
 
Arhitektura -- Crkve  HA12-08758 
 
Arhitektura -- Crtanje  HA12-08500 
 
Arhitektura -- Društvena uloga -- Društvena interakcija -- Estetika  HA12-08655 
 
Arhitektura -- Graditeljska baština -- Dekoracije -- Reljefi  HA12-08503 
 
Arhitektura -- Gradovi -- Spomenička baština -- Kulturna politika -- Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Nacionalni identitet  HA12-08508 
 
Arhitektura -- Građevinski materijali -- Kamen  HA12-08567 
 
Arhitektura -- Javne građevine -- Arhitektonska adaptacija -- Dogradnja  HA12-08550 
 
Arhitektura -- Javne građevine -- Dječji vrtići  HA12-08547 
 
Arhitektura -- Kazalište -- Barokna arhitektura -- Plemstvo  HA12-08560 
 
Arhitektura -- Menadžment  HA12-08586 
 
Arhitektura -- Modernizacija -- Hrvatski arhitekti  HA12-08504 
 
Arhitektura -- Modernizam -- Tradicija  HA12-08636 
 
Arhitektura -- Poslovne zgrade  HA12-08718 
 
Arhitektura -- Poslovne zgrade -- Minimalizam -- Jednostavnost  HA12-08682 
 
Arhitektura -- Prostor  HA12-08634 
 
Arhitektura -- Ruralna arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Klasicizam -- Fiziokratizam  HA12-08512 
 
Arhitektura -- Ruralna arhitektura -- Pučke kuće  HA12-08705 
 
Arhitektura -- Sinagoge  HA12-08523 
 
Arhitektura -- Suvremena arhitektura -- Građevinski materijali -- Kamen  HA12-08701 
 
Arhitektura -- Trgovački centri  HA12-02285  HA12-08754  HA12-08509  HA12-08521 
 
Arhitektura -- Umjetnost -- Urbanizam  HA12-08673 
 
Arhitektura -- Urbanistički plan -- Čelične konstrukcije -- Ekološka gradnja  HA12-08725 
 
Arhitektura -- Urbanističko planiranje  HA12-08643 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Klasicizam  HA12-08629 
 
Arhitektura javnih prostora -- Land art -- Čelične konstrukcije  HA12-08697 
 
Arhitektura javnih prostora -- Paviljoni  HA12-08649 
 
Arhitektura javnih prostora -- Tržnice  HA12-08546 
 
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA12-12122 
 
Arhiv Jugoslavije u Beogradu  HA12-11969 
 
Arhiva -- Audio-vizualni sadržaji -- Kulturno nasljeđe -- Europska televizija -- Medijska pismenost -- Online sadržaji  HA12-00324 
 
Arhivi -- Arhivsko gradivo -- Diplomatički izvori  HA12-12081 
 
Arhivski fondovi -- Arhivsko gradivo -- Drugi svjetski rat  HA12-12100 
 
Arhivski izvori  HA12-12139 
 
Arhivsko gradivo -- Antropologija djetinjstva -- Djeca -- Obitelj  HA12-03257 
 
Arhivsko gradivo -- Arhivski fondovi -- Povijest  HA12-12298 
 
Arhivsko gradivo -- Bilježništvo -- Povijest bilježništva -- Druga austrijska uprava -- Talijanska uprava  HA12-12096 
 
Arhivsko gradivo -- Društveno političke organizacije  HA12-12095 
 
Arhivsko gradivo -- Društveno-političke organizacije  HA12-12094 
 
Arhivsko gradivo -- Kaptolski registri  HA12-12123 
 
Arhivsko gradivo -- Korespondencija -- Pisma  HA12-09074 
 
Arhivsko gradivo -- Pomoćna bilježnica -- Bastardel  HA12-12116 
 
Arhivsko gradivo -- Rukopisi -- Arheološki nalazi -- Rimska naselja -- Povijest naseljavanja  HA12-12280 
 
Arhivsko gradivo -- Rukopisi -- Inkunabule -- Katalozi -- Kataložna pravila -- Međunarodni standardi  HA12-00402 
 
Arhivsko gradivo -- Statistike -- Zdravstvena statistika  HA12-12141 
 
Arhivsko gradivo -- Ujedinjenje Istre s Hrvatskom -- Svećenstvo  HA12-01696 
 
Arhivsko gradivo -- Zbirke -- Planovi -- Nacrti  HA12-12140 
 
Arhivsko gradivo -- Željeznica -- Uskotračne pruge  HA12-07670 
 
Arhuška konvencija  HA12-08487 
 
Aripiprazol -- Serotoninski sindrom  HA12-04944 
 
Aripiprazol -- Sumanutost  HA12-04936 
 
Aristotel -- Galilei, Galileo  HA12-00729 
 
Aristoteles  HA12-01636 
 
Aristoteles -- Aristotel  HA12-00717  HA12-00652  HA12-00653 
 
Aristoteles -- Newton, Isaac -- Einstein, Albert -- Kant, Immanuel  HA12-00689 
 
Aristotelizam -- Renesansa -- Moderna znanost -- Filozofska kritika  HA12-00729 
 
Ariš -- Europski ariš -- Larix decidua Mill. -- Mineralne tvari  HA12-06942 
 
Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina -- Potencijalna sredina -- Nejednakosti  HA12-03678 
 
Aritmetičke funkcije -- Aritmetički niz  HA12-03627 
 
Armendarizov prsten -- Prsten (matematika) -- Polinomi -- Nilpotentni elementi  HA12-03644 
 
Armenska književnost 21. st. -- Armensko pjesništvo  HA12-11641 
 
Armirani beton -- Beton -- Čvrstoća  HA12-08317 
 
Armirani beton -- Eurokod 8 -- Okvirne konstrukcije -- Seizmika  HA12-06733 
 
Armirano tlo -- Geomreža -- Ispitivanje  HA12-06320 
 
Arnold, Gjuro -- Spencer, Herbert  HA12-00932 
 
Arpadovići -- Trpimirovići  HA12-12371 
 
Art Deco -- Kultura življenja -- Kulturna događanja  HA12-08442 
 
ART@muse  HA12-08373 
 
Artaud, Antonin  HA12-09194 
 
Artefaktni dermatitis -- Psihodermatološka bolesti -- Psihički poremećaji  HA12-05164 
 
Arterijska hipertenzija -- Arterijski tlak -- Perindopril -- Amlodipin -- Fiksne kombinacije  HA12-05353 
 
Arterijska hipertenzija -- Povišeni krvni tlak -- Starije osobe -- Diuretici  HA12-05165 
 
Arterijski tlak -- Arterijska hipertenzija -- Totalna endoproteza kuka -- Totalna endoproteza koljena -- Anestezija  HA12-05148 
 
Arterijski tlak -- Hipertenzija -- Djeca -- Adolescenti  HA12-05415 
 
Artičoka -- Ljekovitost -- Hipolipemik -- Cinarin -- Koncentracija cinarina  HA12-04972 
 
Artičoke -- Genotipovi -- Tehnologija uzgoja -- Bioenergija  HA12-07157 
 
Artritis -- Zglobovi -- Pseudogiht -- Hondrokalcinoza  HA12-05681 
 
Asfaltno postrojenje -- Asfaltne komponente -- Troškovi -- Optimizacija proizvodnje  HA12-08318 
 
Ashdown, Paddy  HA12-01754 
 
Asimetrične ugroze -- Podmorje -- Nacionalna sigurnost -- Podvodno vozilo  HA12-02816 
 
Asimptotska dimenzija -- Svojstvo A  HA12-03709 
 
Asimptotska stabilnost -- Disipativni sustavi -- Dinamički sustavi -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe  HA12-03413 
 
Asinkroni motor -- Krivulja magnetiziranja -- Vektorsko upravljanje  HA12-06592 
 
Aśoka  HA12-11642 
 
Aspergillus -- Fusarium -- Mješovite kulture -- Mikotoksini -- Aflatoksini -- Plijesni -- Hitin -- ELISA  HA12-08101 
 
Aspergiloza  HA12-05932 
 
Astigmatizam -- Katarakta -- Siva mrena -- Limbalna relaksirajuća incizija -- Fakoemulzifikacija  HA12-06173 
 
Astma -- Anksioznost -- Depresija  HA12-05645 
 
Astma -- Dišni sustav -- Rehabilitacija -- Edukacija bolesnika -- Djeca  HA12-04821 
 
Astma -- Fenotip -- Respiratorni sustav -- Djeca  HA12-05544 
 
Astma -- KOPB -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Bronhoopstrukcija -- Farmakoterapija -- Inhalacijsko liječenje  HA12-05527 
 
Astma -- Tjelesna aktivnost -- Tjelesno opterećenje -- Sportaši -- Trenažni proces -- Doping -- Asmatični napad  HA12-09474 
 
Astrocitom -- Mrežnica (oko) -- Ehografija  HA12-05305 
 
Astrofotografija  HA12-03818 
 
Astronomi  HA12-03833 
 
Astronomi 16. st.  HA12-03829 
 
Astronomi 18. st.  HA12-03832 
 
Astronomi 18. st. -- Matematičari 18. st. -- Fizičari 18. st.  HA12-03692 
 
Astronomi 18. st. -- Povijest astronomije 18. st.  HA12-03852 
 
Astronomija -- Nebeske pojave -- Venera (planet) -- Sunce  HA12-03842 
 
Astronomija -- Sfere -- Planeti  HA12-00632 
 
Astronomija -- Zvjezdarnica u Breri -- Optički instrumenti -- Vodeni dalekozor -- Vitrometar  HA12-03901 
 
Ateizam -- Religija -- Čovjek -- Agnosticizam  HA12-01149 
 
Atelier Šverko i Šverko  HA12-08758 
 
Ateroskleroza -- Hipertenzija -- Hiperuricemija -- Metabolički sindrom -- Mokraćna kiselina  HA12-05875 
 
Atipične rane -- Kirurško liječenje -- Arterioloskleroza  HA12-06166 
 
Atipične rane -- Kožne rane  HA12-05001 
 
Atipične rane -- Limfedem -- Elefantijaza -- Liječenje  HA12-05086 
 
Atlasi -- Kartografski prikazi -- Vedute  HA12-11951 
 
Atmosferske prilike -- Atmosferski parametri -- Mjerenje duljine -- Senzori  HA12-03857 
 
Atmosfersko onečišćenje -- Onečišćenje zraka -- Gradovi -- Analiza  HA12-04045 
 
Atom -- Promjer -- Kvantna fizika  HA12-03902 
 
Atomska spektrometrija -- Dušična kiselina  HA12-03958 
 
Atopijski dermatitis -- Djeca -- Aeroalergeni  HA12-05404 
 
Atopijski dermatitis -- Upalne bolesti kože -- Antagonisti -- Inhibitori -- Kortikosteroidi -- Kalcineurin -- Lokalna primjena  HA12-05856 
 
ATP Umag -- Svjetsko prvenstvo u rukometu za muškarce  HA12-02217 
 
Atrijska fibrilacija -- Fibrilacija atrija -- Moždani udar -- Tromboembolija -- Antikoagulansi  HA12-05028 
 
Augmentacija kosti -- Zubni implantat -- Implantacija  HA12-05934 
 
Augustinus, Aurelius  HA12-00973 
 
Augustinus, Aurelius -- Augustin  HA12-01292 
 
Augustinus, Aurelius -- Aurelije Augustin  HA12-00964 
 
Augustov hram -- Komunalna palača  HA12-08704 
 
AuResS -- Interaktivnost -- Obrazovna tehnologija -- Učionička nastava  HA12-00078 
 
Austrijska arhitektura 21. st. -- Arhitektonski projekti -- Gradski trgovi -- Gradski prostor  HA12-08628 
 
Austrijska književnost 20./21. st. -- Književna analiza -- Politika u književnosti  HA12-09953 
 
Austrijska književnost 20./21. st. -- Romani -- Književne teme i motivi -- Književne tehnike -- Jezik i stil  HA12-09990 
 
Austrijska nacionalna banka  HA12-08827 
 
Austrijska nacionalna knjižnica u Beču  HA12-00513 
 
Austrijska proza 21. st.  HA12-09987 
 
Autentifikacija -- Usmjerni protokol -- Internet protokol -- VoIP  HA12-00079 
 
Autizam -- Autistični poremećaj -- Djeca s teškoćama u razvoju  HA12-05641 
 
Autizam -- Autistični poremećaj -- Glazba -- Muzikoterapija -- Osobe s teškoćama u razvoju  HA12-03146 
 
Autizam -- Odrasle osobe -- Socijalna skrb -- Socijalni modeli skrbi -- Osobno usmjereno planiranje  HA12-02853 
 
Autizam -- Subjektivnost -- Intersubjektivnost -- Kognicija -- Socijalna kognicija  HA12-00860 
 
Autobiografija  HA12-11992  HA12-12039 
 
Autobiografija -- Hrvatska drama -- Hrvatsko kazalište  HA12-10394 
 
Autobiografije  HA12-12012 
 
Autobiografska književnost  HA12-09885 
 
Autobiografska proza -- Djetinjstvo  HA12-10415 
 
Autobiografski zapisi  HA12-12503  HA12-12003  HA12-11988 
 
Autobiografski zapisi -- Memoari  HA12-11959 
 
Autobiografski zapisi -- Memoari -- Drugi svjetski rat  HA12-10188 
 
Autobiografski zapisi -- Memoari -- Studentski pokret  HA12-01367 
 
Autobusni kolodvor u Osijeku  HA12-08725 
 
Autobusni prijevoz -- Vozni red  HA12-07619 
 
Autobusni promet -- Međugradski promet -- Troškovi poslovanja  HA12-07604 
 
Autoceste -- Evidencija -- Katastar -- Zemljišne knjige  HA12-07742 
 
Autoceste -- Obilaznica -- Propusnost obilaznice  HA12-07620 
 
Autodizalica -- Statička stabilnost -- Računalna analiza  HA12-06894 
 
Autohtone pasmine -- Domaće životinje  HA12-07288 
 
Autoimune bolesti -- Endotelna disfunkcija -- Ateroskleroza -- Liječenje  HA12-05817 
 
Autoimune bolesti -- Kožne bolesti -- Hailey-Haileyeva bolest -- Nesteroidni protuupalni lijekovi  HA12-05371 
 
Autoimune bolesti -- Reumatoidni artritis -- Metaboličke promjene -- Citokini -- Interleukin-6 -- Adiponektin  HA12-05194 
 
Autoimune bolesti -- Sistemski eritemski lupus -- Klasifikacijski sustav  HA12-05652 
 
Autoimune bolesti -- Upalne bolesti -- Reumatoidni artritis -- Neutrofilini dermatitis  HA12-05734 
 
Autoimune bolesti -- Upalne miopatije -- Dermatomiozitis -- Interleukin 10 -- Polimorfizam gena za IL 10  HA12-05171 
 
Autoimuni hepatitis -- Ciklosporin -- Remisija -- Dječja dob  HA12-05259 
 
Automatska evaluacija -- Google prevoditelj  HA12-00087 
 
Automatski kontrolni sustavi -- Mobilni uređaji -- Klasifikacija  HA12-00082 
 
Automatsko prepoznavanje govora -- Češki jezik -- Hrvatski jezik  HA12-00048 
 
Automobilski lim -- Deformacije -- Tvrdoća  HA12-06889 
 
Automorfizam -- P-grupe -- Teorija grupa  HA12-03667 
 
Automorfni oblici -- Frankeova filtracija -- Eisensteinovi redovi  HA12-03502 
 
Automoto sport -- Povijest  HA12-09396 
 
Autonomaštvo -- Politička povijest  HA12-01713 
 
Autonomija volje -- Ćudoređe -- Kategorički imperativ -- Ideal -- Zablude  HA12-00939 
 
Autopoiesis -- Menadžment -- Učeće poduzeće -- Učeće discipline  HA12-07538 
 
Autosomno recesivne bolesti -- Nasljedne bolesti -- Sistemska hijalinoza -- Dojenčad -- Miopatija  HA12-05542 
 
Autotrofni organizmi -- Fitoplankton -- Protočna citometrija  HA12-04331 
 
Avangarda -- Postobjektna umjetnost -- Ready-made umjetnost  HA12-08412 
 
Avangardna grupa OHO -- Galerija Podroom  HA12-11454 
 
Avcioğlu, Gökhan  HA12-08546 
 
Avicenna  HA12-00613 
 
Azijska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-09950 
 
Azil -- Azilanti -- Izbjeglice -- Politika prema azilantima -- Neučinkovitost institucija  HA12-02335 
 
Baader, Andreas -- Meinhoff, Ulrike  HA12-09921 
 
Babić, Ivan  HA12-11391  HA12-11279 
 
Babukić, Vjekoslav  HA12-09679 
 
Babukić, Vjekoslav -- Karadžić, Vuk Stefanović  HA12-09578 
 
Bacanje diska -- Motorička izvedba -- Usmjerenost pažnje  HA12-09333 
 
Bacanje koplja -- Kondicijski trening  HA12-09451 
 
Bacanje kugle -- Eksplozivna snaga -- Trening  HA12-09403 
 
Bach, Johann Sebastian  HA12-08980  HA12-09035  HA12-09040 
 
Bacillus circulans -- Uljni škriljevac -- Kerogen -- Demineralizacija -- Silikatne bakterije  HA12-04248 
 
Bački Hrvati -- Bunjevci -- Šokci -- Politički identitet -- Etnokulturni identitet  HA12-12257 
 
BADco.  HA12-09110 
 
Bader, Andrej  HA12-12294 
 
Bageri -- Dinamički model  HA12-06447 
 
Bajamonti, Julije  HA12-12160 
 
Bajka -- Djeca -- Scenska izvedba -- Kazalište za djecu -- Mediji  HA12-09894 
 
Bajke -- Priče -- Pričanje -- Djeca  HA12-03032 
 
Bakalar -- Riblje ulje -- Transesterifikacija -- Etil ferulat -- Feruloil -- Metoda odzivne površine  HA12-08108 
 
Bakar -- Atomska apsorpcijska spektrometrija  HA12-03941 
 
Bakar(II) -- 6-hidroksipikolinska kiselina -- Kristalna struktura  HA12-04022 
 
Bakarić, Vladimir  HA12-12322  HA12-10903  HA12-12332  HA12-01851 
 
Bakić, Vojin  HA12-08711  HA12-08790 
 
Bakić, Vojin -- Degas, Edgar -- Stančić, Miljenko -- Habjan, Anamarija  HA12-08811 
 
Bakmaz, Ivan  HA12-10610 
 
Bakrorezi -- Drvorezi -- Ikonografija -- Eshatologija  HA12-08390 
 
Bakterije -- Bakterijske infekcije -- Helicobacter pylori -- Inzulinska rezistencija -- Metabolički sindrom  HA12-05110 
 
Bakterije -- Enzimi -- Bacillus halodurans -- β-ciklodekstrin -- Glukotransferaza  HA12-08014 
 
Bakterije mliječne kiseline -- FTIR spektroskopija -- Infracrvena spektroskopija -- Fourierova transformacija -- Neuronske mreže  HA12-08112 
 
Bakterijska celuloza -- Akrilna kiselina -- Snop elektrona -- Hidrogel  HA12-08005 
 
Bakterijska vaginoza -- Metronidazol -- Mukoadhezija -- Pluronici  HA12-04939 
 
Bakterijske infekcije -- Pneumonija -- Upala pluća -- Mycoplasma pneumoniae -- Leukocitoklastični vaskulitis  HA12-05490 
 
Bakterijske infekcije -- Staphilococcus pseudintermedius -- MRSP -- Psi -- Mačke  HA12-04620 
 
Bakterijske infekcije -- Staphylococcus aureus -- Zlatni stafilokok -- Mastitis -- Mliječne krave  HA12-04728 
 
Bakterijske infekcije -- Staphylococcus aureus -- Zlatni stafilokok -- MRSA  HA12-05418  HA12-05237 
 
Bakterijske infekcije -- Staphylococcus aureus -- Zlatni stafilokok -- MRSA -- Mastitis -- Mliječne krave  HA12-04593 
 
Bakterijske infekcije -- Staphylococcus aureus -- Zlatni stafilokok -- MRSA -- Svinje  HA12-04654 
 
Bakterijske infekcije -- Staphylococcus aureus -- Zlatni stafilokok -- MRSA -- Tipizacija  HA12-05272 
 
Bakterijske infekcije -- Tuberkuloza -- Dijagnostika  HA12-05489 
 
Bakterijske infekcije -- Urinarne infekcije -- Mokraćni sustav -- Antibiotici  HA12-05104 
 
Bakterioterapija -- Biofilm -- Sekundarni karijes -- Probiotici  HA12-06064 
 
Bakteriurija -- Mokraća -- Učenici  HA12-04573 
 
Balastne vode -- Protočna citometrija -- Satelitski komunikacijski sustavi  HA12-03363 
 
Balet -- Baletni klasici  HA12-09225 
 
Balkanska povijest 19. st. -- Humanitarni rad -- Razvoj školstva -- Izbjeglički kampovi  HA12-12221 
 
Balkanski film -- Žene -- Filmski likovi -- Seksualnost -- Identitet  HA12-09192 
 
Balkanski ratovi  HA12-12465 
 
Balneologija -- Voda -- Medicina -- Toplice -- Povijesni pregled  HA12-04048 
 
Baloban, Stjepan, 2009.  HA12-01492 
 
Balog, Vid  HA12-11072 
 
Balog, Zvonimir  HA12-11221  HA12-09880  HA12-09855  HA12-11620  HA12-10345  HA12-10401 
 
Balota, Mate  HA12-10900 
 
Balthasar, Hans Urs von  HA12-01301  HA12-01023 
 
Balthasar, Hans Urs von -- Isus Krist  HA12-01068 
 
Bambus -- Štetnici -- Grinje  HA12-07197 
 
Banachov prostor -- Konveksan skup -- Politopi  HA12-03715 
 
Banachov prostor -- Teorem o fiksnoj točki -- Funkcionalne jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe  HA12-03751 
 
Banachova rešetka -- δ-prsten -- Vektorska mjera  HA12-03768 
 
Banachovi prostori -- Derivacije  HA12-03418 
 
Banachovi prostori -- Linearni operatori -- Spektar operatora -- Fibonaccijev niz  HA12-03665 
 
Banachovi prostori -- Orliczovi prostori -- Hölderova nejednakost -- Youngova nejednakost  HA12-03647 
 
Bandić, Milan -- Josipović, Ivo, pravnik  HA12-01744 
 
Bankarski sektor -- Financijsko izvještavanje -- Računovodstvene informacije -- Elektroničko poslovanje -- Transparentno poslovanje  HA12-01983 
 
Bankarski sustav -- Bankarski sektor -- Vlasnička struktura -- Korporativno upravljanje -- Pokazatelji uspješnosti  HA12-01974 
 
Bankarski sustav -- Spajanje banaka -- Organizacija poslovanja -- Upravljanje projektima -- Projektni menadžment  HA12-02028 
 
Bankarsko poslovanje -- Bankarstvo -- Bankarske usluge -- Krediti -- Bankarske transakcije  HA12-01968 
 
Bankarsko poslovanje -- Banke -- Upravljanje kreditnim rizikom -- Logistička regresija  HA12-02038 
 
Bankarstvo -- Bankarsko poslovanje -- Krediti -- Rizični krediti -- Zaštita vjerovnika -- Zamjena kredita  HA12-02032 
 
Bankarstvo -- Banke  HA12-01995 
 
Bankarstvo -- Banke -- Bankarski sustav -- Bankarsko tržište  HA12-02023 
 
Bankarstvo -- Banke -- Poslovanje -- Profitabilnost  HA12-01964 
 
Bankarstvo -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- E-nastava -- Elektronička nastava -- Poslovni sustavi -- Virtualni razredi  HA12-03117 
 
Bankarstvo -- Krediti -- Kamatne stope -- Eurozona  HA12-02034 
 
Bankarstvo -- Pokriveni kamatni paritet -- Devizni tečaj -- Forex  HA12-02039 
 
Bankarstvo -- Reputacija poduzeća -- Mjerenje reputacije  HA12-01998 
 
Banke -- Bankovni krediti -- Zeleni krediti -- Održivi razvoj -- Zaštita okoliša  HA12-02875 
 
Banke -- Računovodstvo -- Financije -- Društvena odgovornost  HA12-02004 
 
Bankrot -- Predviđanje bankrota -- Polu-parametarske metode -- CART  HA12-07819 
 
Banović Dolezil, Snježana  HA12-09253 
 
Banović, Snježana  HA12-09281 
 
Baptisti  HA12-01062 
 
Baptistička crkva -- Etika -- Ekleziologija  HA12-01062 
 
Barac, Antun  HA12-11099  HA12-10387  HA12-10386  HA12-10750  HA12-11311 
 
Barac, Fran  HA12-01083 
 
Baranjek, Ivan  HA12-11368 
 
Baretić, Aron  HA12-11142 
 
Baretić, Renato  HA12-11458 
 
Barković, Josip  HA12-10735 
 
Barokna arhitektura -- Arhitektonska obnova  HA12-08537 
 
Barokna arhitektura -- Palače -- Arhitektonska obnova  HA12-08661 
 
Baron, Gustav  HA12-11974 
 
Barthov sindrom -- Kardiomiopatija -- Neutropenija -- Genetski poremećaj -- Mutacije gena  HA12-05178 
 
Bartmiński, Jerzy  HA12-09554 
 
Bartoli, Matteo Giulio  HA12-12002 
 
Bartulović, Danica  HA12-11284 
 
Baskakovljevi operatori -- Stechkin-Marchaudova nejednakost  HA12-03778 
 
Bastian, Mate  HA12-11983 
 
Baština -- Urbana baština -- Hvarska šetnica  HA12-08452 
 
Bataille, Georges -- Baudrillard, Jean  HA12-00845 
 
Baton, vođa Ilira  HA12-12197 
 
Baudrillard, Jean  HA12-01580 
 
Bauer, Ljudevit  HA12-11566  HA12-10863  HA12-10759  HA12-11604  HA12-10862  HA12-10864  HA12-10788  HA12-11507 
 
Bäuerlein, Stjepan  HA12-12082 
 
Bauman, Zygmunt  HA12-01537 
 
Baumann, Karlo  HA12-07799 
 
Baxter, Marianne -- King, Robert G. -- Hodrick, Robert -- Prescott, Edward C. -- Christiano, Lawrence J. -- Fitzgerald, Terry J. -- Kalman, Rudolf Emil  HA12-01864 
 
Bayesove mreže -- Umjetna inteligencija -- Financije -- Ekonomska informatika  HA12-00264 
 
Bazala, Albert  HA12-00763 
 
Bazaltne stijene -- Bazaltni ekstruzivi -- Ofioliti -- Minerali -- Kemijski sastav -- Analiza  HA12-04161 
 
Baze slika -- Baze podataka -- Kvaliteta slike -- VCL@FER  HA12-00273 
 
Baze slika -- Pretraživanje slika -- Označavanje slika  HA12-00158 
 
Bazilika Sant' Apollinare Nuovo  HA12-08839 
 
Bazocelularni karcinom -- Kirurgija  HA12-05374 
 
Bechett, Samuel -- Proust, Marcel  HA12-09905 
 
Becker, Michael -- Kast, Bernhard -- Schröck, Franz G.  HA12-08545 
 
Bečki dječaci  HA12-09037 
 
Bedrena kost -- Femur -- Prijelomi bedrene kosti -- Klasifikacija  HA12-06201 
 
Beethoven, Ludwig van -- Schumann, Robert  HA12-09009 
 
Begović, Đuka  HA12-10564 
 
Begović, Milan -- Novak, Grga  HA12-11049 
 
Begović, Miroslav  HA12-08688 
 
Bela IV -- Obitelj Frankopan  HA12-12471 
 
Belčić, Martin -- Tintinago, Jakov  HA12-08988 
 
Belgijska književnost  HA12-10123 
 
Belostenec, Ivan  HA12-11274 
 
Belošević, Janko  HA12-11760 
 
Belović Bernadzikowska, Jelica  HA12-03088 
 
Beljan, Iva  HA12-10691 
 
Ben Jelloun, Tahar  HA12-10035  HA12-10050 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI.  HA12-01095 
 
Benediktinci  HA12-01162 
 
Benediktinci -- Samostan Sv. Ivana Evanđelista u Biogradu na moru -- Samostan Sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu -- Državni arhiv u Zadru  HA12-12081 
 
Benediktinski samostan Sv. Marija od Kaštela -- Benediktinski samostan Posat od Ploča  HA12-11762 
 
Beneša, Damjan -- Ferdinand I. -- Franjo Josip I. -- Karlo V.  HA12-12415 
 
Benešić, Julije  HA12-09731 
 
Benešovski, Mateuš  HA12-09728 
 
Benić, Gordana  HA12-11640 
 
Bénilde, Marie  HA12-10138 
 
Benko Grado, Artur -- Obitelj Benko  HA12-01385 
 
Bentonit -- Kalupna mješavina -- Ispitivanja  HA12-06468 
 
Benzinske postaje -- Turizam  HA12-02118 
 
Benzotriazol -- Sinteza -- Heterociklički spojevi  HA12-03935 
 
Beogradski izdavački grafički zavod  HA12-08526 
 
Berbersko pjesništvo -- Pjevačice  HA12-11646 
 
Berc, Boris  HA12-08954 
 
Berčić, Boran  HA12-00656 
 
Berger, Geza -- Berger, Hermann Lafayette -- Berger, Charles Sealsfield  HA12-12145 
 
Bergmeister, Gerd -- Wolf, Michaela  HA12-08683 
 
Berlinska filharmonija  HA12-09076 
 
Berlinski kongres  HA12-12203 
 
Bernhard, Thomas  HA12-09990 
 
Bernsteinovi operatori -- Linearni operatori -- Pozitivni operatori  HA12-03475 
 
Bernsteinovi polinomi -- Polinomi -- Voronovskaja teorem  HA12-03807 
 
Berr, Georg  HA12-08396 
 
Bersa, Vladoje -- Rakin, Marko  HA12-09072 
 
Bersa, Vladoje -- Širola, Božidar  HA12-08992 
 
Bertoša, Miroslav  HA12-12388 
 
Bertoša, Slaven  HA12-12407  HA12-12466  HA12-12467 
 
Berwaldova nejednakost -- Cauchyjeve sredine  HA12-03571 
 
Beskonačnost -- Granični procesi  HA12-03618 
 
Beskralježnjaci -- Hexapoda -- Skokuni -- Škaroruki veles -- Špilje  HA12-04525 
 
Bestijarij -- Životinje -- Kajkavski književni jezik -- Prijevod Biblije -- Semantika -- Stilistika  HA12-00977 
 
Bešlin, Stjepan  HA12-11636 
 
Beta(p,2) gustoća -- Allee efekt -- Topološka entropija -- Rast stanovništva  HA12-00144 
 
Beta(p,2) gustoća -- Modeli rasta -- Allee efekt -- Rast stanovništva  HA12-00183 
 
Beta-distribucija  HA12-03403 
 
Beta-funkcija -- Gama-funkcija -- Psi-funkcija -- Nejednakosti -- Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost  HA12-03621 
 
Beton -- Asfaltbeton -- Niske temperature -- Pukotine  HA12-06781 
 
Beton -- Deformacija -- Požar -- Mehaničko ponašanje  HA12-06724 
 
Beton -- Korozija -- Sanacija  HA12-06269 
 
Beton -- Lakoagregatni beton -- Nosivost -- Raspucavanje  HA12-06767 
 
Beton -- Numerički model  HA12-08321 
 
Beton -- Volumen betona -- Održavanje betona -- Atmosferski utjecaji  HA12-06731 
 
Betonske gravitacijske brane -- Akumulacija -- Rubni uvjeti  HA12-06824 
 
Betonski nosači -- Numeričko modeliranje -- Metoda konačnih elemenata  HA12-06738 
 
Bevk, Matija -- Perović, Vasa J.  HA12-08611 
 
Bezić, Dušan  HA12-11992  HA12-12039 
 
Bezjak, Tatjana  HA12-08851 
 
Bežen, Ante  HA12-03049 
 
Bežična komunikacija -- Bežična lokalna mreža -- IEEE 802.11n norma  HA12-00041 
 
Bežična lokalna mreža -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- WLAN  HA12-06582 
 
Bežične komunikacije -- Informacijski sustav -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Sigurnost  HA12-07568 
 
Bežične mreže -- Klaster analiza  HA12-00220 
 
Bežične mreže -- Potrošnja energije  HA12-00073 
 
Bianchi, Carlo Federico  HA12-01166 
 
Biblijska vjera -- Teologija -- Hermeneutika -- Sumnja -- Metanoja  HA12-01205 
 
Bibliobusna služba  HA12-00395 
 
Bibliografije  HA12-00337 
 
Bibliometrija -- Bibliografske baze podataka -- Hrvatski znanstveni časopisi -- Međunarodna vidljivost časopisa -- Društvene znanosti -- Humanističke znanosti -- Umjetnost  HA12-00427 
 
Biciklističke staze -- GIS analiza -- Digitalni model reljefa  HA12-03869 
 
Biciklizam -- Biciklističke staze  HA12-07632 
 
Biciklizam -- Biomehanika -- Aerodinamički otpor  HA12-09344 
 
Biciklizam -- Trening -- Specifična kondicijska priprema  HA12-09446 
 
Biciklizam -- Vožnja bicikla uzbrdo -- Brdska vožnja -- Biomehanika  HA12-09312 
 
Biće -- Analogija -- Metafizika -- Razlika -- Platonizam  HA12-00609 
 
Bifosfonati -- Kosti -- Koštane promjene -- Resorpcija koštanog tkiva -- Lijekovi  HA12-04915 
 
Bijač, Enerika  HA12-11152 
 
Bijela kozica -- Bakterije -- Antibiogram -- Teški metali  HA12-04591 
 
Bijelac, Nino  HA12-10768  HA12-10858 
 
Bijeli sir -- Sirutka -- Slobodne masne kiseline -- Aminokiseline -- Starter kulture -- Proteoliza  HA12-07290 
 
Bilanca postignuća -- Primjena -- Hrvatska poduzeća  HA12-07892 
 
Bilankov, Ana  HA12-09165  HA12-08420 
 
Biletić, Boris Domagoj  HA12-10430 
 
Bilić, Neven  HA12-08819 
 
Bilingvizam -- Hrvatski i engleski -- Konotativno značenje -- Leksik -- Složeni leksemi  HA12-09515 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA12-09898  HA12-11449  HA12-11308  HA12-11462  HA12-11448  HA12-10363  HA12-11447 
 
Bilje -- Bakterijske infekcije -- Oksidacijski stres -- Enzimi  HA12-04431 
 
Bilje -- Otrovno bilje  HA12-04420 
 
Biljna ulja -- Repičino ulje -- Biogorivo -- Motorna goriva -- Potrošnja goriva -- Ispušni plinovi  HA12-06386 
 
Biljna vlakna -- Prehrambena vlakna -- Fitoestrogeni -- Neškrobni polisaharidi -- In vitro fermentacija -- Žitarice  HA12-08116 
 
Biljni lijekovi -- Hipoglikemijski učinak -- Dijabetes -- Šećerna bolest  HA12-04971 
 
Biljni svijet  HA12-04376 
 
Bimodul -- Kohomologija -- Prsten (matematika)  HA12-03461 
 
Binarni paralelizam -- Algoritmi -- Q-gram  HA12-00172 
 
Biodentine -- Nadomjestak dentina -- Korijenski kanal  HA12-05935 
 
Biodentine -- Zubna pulpa -- Zubni cement -- Dentin  HA12-05951 
 
Biodizel -- Razrjeđivanje ulja -- Motorno ulje -- SAPS -- Sulfatni pepeo, fosfor, sumpor  HA12-08052 
 
Bioetika -- Bioetičko obrazovanje  HA12-04576  HA12-02895 
 
Bioetika -- Bioetičko obrazovanje -- Empatija -- Nasilje u obitelji -- Sociocid -- Normalizacija nasilja  HA12-01348 
 
Bioetika -- Bioetičko obrazovanje -- Medicinska etika  HA12-04690 
 
Bioetika -- Bioetičko obrazovanje -- Obrazovni sustav -- Globalna etika  HA12-03053 
 
Bioetika -- Bioetičko obrazovanje -- Pravo -- Pravno obrazovanje  HA12-02318 
 
Bioetika -- Bioetičko obrazovanje -- Srednjoškolsko obrazovanje  HA12-02896 
 
Bioetika -- Institucionalizacija -- Potpomognuta oplodnja  HA12-00936 
 
Bioetika -- Integrativna bioetika -- Ljudsko dostojanstvo  HA12-00937 
 
Bioetika -- Integrativna bioetika -- Vjera -- Znanost  HA12-00944 
 
Bioetika -- Klinička bioetika -- Životopis  HA12-11984 
 
Bioetika -- Ksenobioetika -- Psihijatrija -- Deluzije -- Shizofrenija  HA12-05480 
 
Bioetika -- Pijetizam -- Bioetičko obrazovanje  HA12-12023 
 
Biogeokemijski ciklusi -- Atmosfera -- Biosfera -- Tlo  HA12-03315 
 
Biografija -- Autobiografija -- Život -- Priča  HA12-09908 
 
Biografija -- Obljetnice  HA12-11978 
 
Biografije  HA12-12069 
 
Biografije -- Politički život -- Društveni život  HA12-12006 
 
Biografije -- Slikarstvo  HA12-11999 
 
Biografije -- Svećenstvo -- Biskupi -- Hrvatski narodni preporod  HA12-01250 
 
Biografije -- Svećenstvo -- Mučeništvo -- Kanonizacija  HA12-01238 
 
Biografski prilozi  HA12-11993 
 
Biografski zapisi  HA12-09848 
 
Biografski zapisi -- Sjećanja  HA12-12020 
 
Bioinženjerska metoda -- Gabioni -- Krajobrazno uređenje  HA12-06793 
 
Biokemijski reaktori -- Biokatalizatori -- Optimizacija -- Varijacijski račun  HA12-07994 
 
Biologija -- Bioetika -- Filozofija biologije -- Antikreacionizam -- Imunološki sustav  HA12-04241 
 
Biologija -- Časopisi -- Povijest  HA12-04294 
 
Biološka raznolikost  HA12-11916 
 
Biološki biljezi -- GERB -- Gastroezofagealni refluks -- Laringofaringealni refluks -- Laringitis  HA12-04335 
 
Biološki biljezi -- Glikogen fosforilaza izoenzim -- Akutni infarkt miokarda  HA12-04253 
 
Biolozi  HA12-04296 
 
Biolozi -- Botaničari  HA12-04348 
 
Bioluminiscencija -- Zagađivači vode -- Biosenzori  HA12-04329 
 
Biomasa -- Grijanje  HA12-06473 
 
Biomasa -- Šumska vozila -- Forvarder -- Zaštita tla  HA12-07001 
 
Biomedicina -- Biomedicinski časopisi -- Znanstveni časopisi -- Znanstveni članci -- Recenzije -- Uredništvo časopisa -- Kvaliteta časopisa  HA12-00429 
 
Biomedicina -- Hrvatski jezik -- Medicinsko nazivlje -- Anatomsko nazivlje -- Fiziološko nazivlje  HA12-09710 
 
Biomedicina -- Javno zdravstvo -- Neoliberalizam -- Ljudska prava  HA12-04584 
 
Biomedicinska istraživanja -- Znanstveno izdavaštvo -- Čimbenik odjeka -- Indeksirani časopisi -- Medline  HA12-00085 
 
Biometrija -- E-putovnice -- Digitalni podaci -- Identitet -- Zaštita digitalnih podataka -- Infrastruktura javnog ključa  HA12-02489 
 
Biometrija -- Vizualizacija -- Prepoznavanje lica -- Algoritmi  HA12-00164 
 
Biomonitoring -- Kvaliteta morske vode -- Dagnje  HA12-04269 
 
Biomotorički status -- Karataši -- Karatašice -- Kadeti  HA12-09340 
 
Biomotorički status -- Karate -- Učenici -- Kineziološka edukacija  HA12-09313 
 
Biopolitika -- Nacizam -- Tanatopolitika -- Holokaust -- Rasna utopija -- Židovi -- Moderno društvo  HA12-01661 
 
Biopolitika -- Noopolitika -- Disciplina -- Sebstvo -- Strah -- Društvo nadzora  HA12-01455 
 
Biostatistika -- Analiza podataka -- Statističke pogreške  HA12-03698 
 
Biostratigrafija -- Fosili -- Foraminifere -- Planktonske foraminifere  HA12-04208  HA12-04213 
 
Biostratigrafija -- Vapnenačke alge  HA12-04224 
 
Biotransformacija -- Genetska transformacija biljaka -- Transgenske biljke -- Stočna hrana -- Fitaza -- Fermentacija  HA12-04359 
 
Bipolarni afektivni poremećaj -- Kompjutorizirana tomografija -- Etiologija  HA12-05162 
 
Bipolarni poremećaj -- Dijagnoza -- Hipomanija -- Depresija  HA12-05280 
 
Bipolarni poremećaj -- Genetski čimbenici  HA12-05445 
 
Bipolarni poremećaj -- Granični poremećaj osobnosti  HA12-05253 
 
Bipolarni poremećaj -- Granični poremećaj osobnosti -- Shizofrenija  HA12-05511 
 
Bipolarni poremećaj -- Granični poremećaj osobnosti -- Unipolarna depresija -- Genetika -- Neurobiologija  HA12-05188 
 
Bipolarni poremećaj -- Kognitivno oštećenje  HA12-05242 
 
Bipolarni poremećaj -- Migrena -- Epilepsija  HA12-05214 
 
Bipolarni poremećaj -- Psihoedukacija -- Psihoterapija  HA12-05688 
 
Bipolarni poremećaj -- Temperament  HA12-05161 
 
Bipolarni poremećaj -- Unipolarna depresija -- Manija  HA12-05186 
 
Birjukov, Sergej  HA12-10233 
 
Birokracija -- Partija -- Država -- Partijsko-državni diskurs -- Epistemologija  HA12-01670 
 
Biskupi  HA12-01320  HA12-01138  HA12-00981 
 
Biskupi -- Crkvena povijest  HA12-00980 
 
Biskupi -- Crkvena povijest -- Fašizam  HA12-01236 
 
Bistričić, Valentin  HA12-09070 
 
Bitak -- Biće -- Islam -- Arapski jezik  HA12-00613 
 
Bitak -- Dar -- Stvaranje -- Participiranje -- Metafizika -- Kršćanstvo -- Modernizam  HA12-00617 
 
Bitka kod Adowe -- Kolonijalizam -- Vojni pohodi  HA12-12198 
 
Bitumen -- Indeks penetracije  HA12-06697 
 
Bivarijatna distribucija -- Nejednakosti -- Hiperbolne funkcije  HA12-03398 
 
Bizovačke toplice  HA12-04854 
 
Bjažić, Mladen  HA12-11064  HA12-10929 
 
Bjelobrdska kultura -- Groblja -- Grobni inventar  HA12-11784 
 
Black, Donald  HA12-01434 
 
Blasius, sanctus -- Sveti Vlaho -- Nicolaus, sanctus -- Sveti Nikola  HA12-08357 
 
Blaž Mađar, ban  HA12-12323 
 
Blaženstva -- Isusova blaženstva -- Eshatologija -- Moralnost  HA12-01141 
 
Blažetin, Stjepan -- Fried, István -- Heka, László -- Lökös, István -- Lukač, Stjepan -- Medve, Zoltán A. -- Virág, Zoltán  HA12-10781 
 
Blizanačka trudnoća -- Perinatalni ishod -- Medicinski potpomognuta oplodnja  HA12-06251 
 
Blondel, Maurice  HA12-00941 
 
Bloom, Harold -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm -- Foucault, Michel -- Rorty, Richard  HA12-00638 
 
BMP-7 -- Koštani morfogenetski protein-7 -- Cementoblasti  HA12-04259 
 
Boasova nejednakost -- Cauchyjeve sredine  HA12-03392 
 
Bobinac, Emil  HA12-12044 
 
Boćanje -- Kondicijski trening  HA12-09454 
 
Bodhisattva -- Eustachius, sanctus  HA12-09903 
 
Bodrožić, Ivana  HA12-11158  HA12-10695 
 
Bodulić, Petar  HA12-10377 
 
Bodybuilding -- Trening -- Specifični trening -- Natjecanje  HA12-09401 
 
Bog -- Besmrtnost -- Čovjek -- Sreća -- Vrijednosti -- Spoznaja -- Suvremenost  HA12-00983 
 
Bog -- Opraštanje -- Milosrđe  HA12-00988 
 
Bog -- Teologija -- Filozofija -- Postmoderna  HA12-00967 
 
Bogišić, Baldo -- Bulić, Frano -- Kadlec, Karel  HA12-12149 
 
Bogišić, Baltazar  HA12-12071 
 
Bogner-Šaban, Antonija  HA12-09202 
 
Bogumili -- Kršćanstvo -- Bogoštovlje -- Moral  HA12-00984 
 
Bogunović, Marko  HA12-12186 
 
Bohrer, Karl Heinz  HA12-00703 
 
Bohrova teorija -- Vodikov atom -- Načelo korespondencije  HA12-03916 
 
Boja -- Imenovanje boja -- Nazivi boja -- Semantika -- Semantički eksternalizam -- Internalizam -- Individualizam  HA12-09537 
 
Boja -- Kategorijska percepcija -- Imenovanje boja -- Lingvistički relativizam  HA12-09534 
 
Boja -- Lančani silogizam -- Pojmovni paradoks  HA12-00648 
 
Boja -- Opažanje -- Individualne razlike -- Apsolutizam -- Relativizam -- Fizikalizam  HA12-00728 
 
Boja -- Rasprostiranje -- Renderiranje  HA12-07586 
 
Boja -- Semantička teorija -- Dispozicionalizam -- Kartezijanizam -- Kartezijanska izvjesnost  HA12-09549 
 
Boja -- Semantička teorija -- Semantički realizam -- Dispozicionalizam  HA12-09536 
 
Boja -- Vizualno iskustvo -- Intencionalizam -- Dispozicionalizam  HA12-00657 
 
Boje -- Fizičke karakteristike -- Zaslon  HA12-00809 
 
Bokanić, obitelj  HA12-08830 
 
Boksit -- Karbonatne platforme  HA12-04075 
 
Bol -- Farmakoterapija -- Lijekovi  HA12-04958 
 
Bol -- Placebo učinak  HA12-04689 
 
Bol -- Prijenos bolnog podražaja -- Percepcija bola -- Patofiziologija  HA12-05593 
 
Bol -- Radiologija -- Liječenje bola -- Terapija  HA12-05065 
 
Bolaño, Roberto  HA12-10084 
 
Bolest -- Književna analiza  HA12-10585 
 
Bolest perifernih arterija -- Krvni tlak -- Ateroskleroza -- Kardiovaskularni rizik  HA12-05575 
 
Bolest teških lanaca -- Reumatoidni artritis -- Imunoglobulinski gama-lanci -- Elektroforeza -- Kapilarna elektroforeza  HA12-05365 
 
Bolesti -- Dijagnostika -- Liječenje -- Metabolomička tehnologija -- Metabolomika -- Izotopi kisika  HA12-05115 
 
Bolesti bubrega -- Bubrežno zatajenje -- Hemofilija A -- Koagulacija  HA12-05543 
 
Bolesti karotidnih arterija -- Restenoza -- Stent koji otpušta lijek (DES) -- Biorazgradljivi polimeri -- Isporuka lijeka  HA12-04934 
 
Bolesti mozga -- Živčane stanice -- Matične stanice -- Neurogeneza -- Medicinska bioetika  HA12-04712 
 
Bolesti nokta -- Trahionihija -- Liječenje -- Lokalni kortikosteroidi  HA12-05828 
 
Bolesti oralne sluznice -- Oralni lichen planus -- Leukoplakija -- Usna šupljina -- Maligne promjene  HA12-05968 
 
Bolesti ovisnosti -- Droge -- Ovisnici -- Osobine ličnosti -- Spolne razlike  HA12-00865 
 
Bolesti pituitarne žlijezde -- Hipofiza -- Mikroadenomi -- Transsfenoidalne operacije -- Mikrokirurgija -- Endoskopska kirurgija -- Endokrinološki ishodi  HA12-05324 
 
Bolesti srca -- Ateroskleroza -- Arterije -- Kolesterol  HA12-05172 
 
Bollé, Herman  HA12-08690 
 
Bollé, Herman -- Holz, Ivan -- Stuflesser, Ferdinand  HA12-08340 
 
Bollé, Herman -- Turković, Dragutin -- Šeremet, Josip  HA12-08348 
 
Bollé, Hermann  HA12-08579 
 
Bolnice -- Djeca -- Rotavirusi -- Bolničke infekcije -- Incidencija  HA12-05572 
 
Bolnička arhitektura -- Zdravstvene ustanove -- Stohastički pristup  HA12-08525 
 
Bolnička malnutricija -- Jedinica intenzivnog liječenja -- Procjena nutritivnog statusa -- Energetske potrebe  HA12-05502 
 
Bolonjski proces -- Visoko obrazovanje -- Teorijska ekonomija  HA12-03208 
 
Bolsko lito, 2012.  HA12-08405 
 
Boljševizam -- Totalitarizam -- Komunizam -- Fašizam -- Nacionalno oslobođenje -- Drugi svjetski rat  HA12-01632 
 
Bommarco, Tarcisio  HA12-10131 
 
Bondora Dvornik, Iris  HA12-08886 
 
Bonfiglio, Giovanni  HA12-12218 
 
Boninovo -- Dubrovnik  HA12-08577 
 
Bonnet, Serge  HA12-09889 
 
Borelli, Andrija -- Garagnin, Ivan Luka -- Garagnin, Dominik  HA12-12295 
 
Borilački sportovi -- Fiziološki odgovori  HA12-04756 
 
Borilački sportovi -- Ozljede -- Prevencija -- Core trening  HA12-09402 
 
Borilački sportovi -- Ultimate fight -- Kondicijski trening  HA12-09408 
 
Borojević, Svetozar  HA12-02801 
 
Borove šume -- Paraziti -- Smolasti rak bora -- Gibberella circinata -- Zdravstveni pregled  HA12-07012 
 
Borovi -- Sušenje borova -- Klimatski uvjeti -- Gljivične bolesti -- Nematode  HA12-07025 
 
Borovnica -- Bolesti -- Suzbijanje  HA12-07265 
 
Bosanska književnost 21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA12-10244 
 
Bosanski franjevci  HA12-09678 
 
Bosanski vladari -- Vanjska politika -- Diplomacija  HA12-12208 
 
Bosanskohercegovačka književnost  HA12-10227  HA12-10238  HA12-10166  HA12-10255  HA12-10211 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20. st. -- Proza -- Nacionalni identitet -- Kulturni identitet -- Duhovnost  HA12-10229 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20./21. st. -- Bošnjačka poezija -- Pjesništvo  HA12-10214 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20./21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA12-10246 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st -- Kratke priče  HA12-10245 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st.  HA12-10223  HA12-10236 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Bošnjačka poezija  HA12-10241 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-10230  HA12-10159 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Poezija  HA12-10182 
 
Bosanskohercegovačka proza 21. st. -- Povijesni roman  HA12-10503 
 
Bosco, Iohannes, sanctus -- Don Bosco  HA12-03144 
 
Bossi, Umberto  HA12-01816  HA12-01792 
 
Bošković, Ruđer -- Paljetak, Luko  HA12-11058 
 
Bošković, Ruđer Josip  HA12-03920  HA12-03901  HA12-03922  HA12-00585  HA12-00583  HA12-00003  HA12-00601  HA12-03860  HA12-11300  HA12-12052  HA12-01074  HA12-03879  HA12-00635 
 
Bošković, Ruđer Josip -- Feynman, Richard Phillips  HA12-00614 
 
Bošković, Ruđer Josip -- Newton, Isaac  HA12-00618 
 
Bošković-Stulli, Maja  HA12-10886  HA12-03283  HA12-11048  HA12-10800  HA12-11591  HA12-11416  HA12-11594  HA12-11381  HA12-10636  HA12-10887  HA12-11411 
 
Bošnjaci -- Bošnjaštvo -- Islam -- Identitet  HA12-11954 
 
Bošnjaci -- Bošnjaštvo -- Islam -- Sekularizacija -- Reislamizacija  HA12-01707 
 
Bošnjaci -- Bošnjaštvo -- Nacionalni identitet -- Religijski identitet -- Etnički identitet  HA12-12204 
 
Bošnjaci -- Europski identitet -- Islam  HA12-01351 
 
Bošnjaci -- Europski identitet -- Teorija vrijednosti  HA12-01369 
 
Bošnjaci -- Europski identitet -- Vjerski identitet -- Izazovi  HA12-01444 
 
Bošnjaci -- Identitet -- Tradicija -- Islamska kultura -- Sekularno društvo -- Individualizam  HA12-01362 
 
Bošnjaci -- Identitet -- Vjera -- Europske integracije -- Globalizacija  HA12-01355 
 
Bošnjaci -- Iliri -- Germani -- Kelti -- Tračani -- Etnogeneza -- Onomastika -- Antropomastika -- Genealoška istraživanja  HA12-12255 
 
Bošnjaci -- Islam -- Kemalizam  HA12-12201 
 
Bošnjaci -- Islamska zajednica -- Bošnjačka dijaspora  HA12-01445 
 
Bošnjaci -- Kršćanstvo -- Islam -- Identitet  HA12-12247 
 
Bošnjaci -- Kultura -- Identitet -- Vjera -- Europljani -- Orijentalistika  HA12-12256 
 
Bošnjaci -- Muslimani -- Islam  HA12-12202 
 
Bošnjaci -- Nacionalni identitet -- Europski identitet -- Kulturni identitet  HA12-01765 
 
Bošnjaci -- Narod -- Vjera -- Kulturna povijest -- Društvena povijest  HA12-12252 
 
Bošnjaci -- Slaveni -- Muslimani -- Vjerska pripadnost -- Identitet  HA12-12203 
 
Bošnjačko pjesništvo  HA12-10221 
 
Bošnjačko pjesništvo 21. st.  HA12-10252 
 
Botaničari  HA12-04370  HA12-04429 
 
Botanički vrt  HA12-04378  HA12-08492 
 
Botanika  HA12-04377 
 
Botanika -- Flora -- Biljke  HA12-04375 
 
Bourdieu, Pierre  HA12-01553 
 
Božičević, Juraj  HA12-03560 
 
Božić -- Liturgija -- Liturgijski tekstovi -- Praksa  HA12-00986 
 
Božić -- Narodni običaji -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA12-03221 
 
Božić Bogović, Dubravka  HA12-01030 
 
Božić, Saša  HA12-09269 
 
Božićno drvce -- Božićna zvijezda -- Božikovina -- Božićni kaktus -- Imela  HA12-04379 
 
Božikovina -- Ilex aquifolium -- Zaštićene biljne vrste  HA12-04380 
 
Bračni ugovori -- Bračna stečevina -- Pravni promet nekretnina -- Vjerovnici -- Oštećenje vjerovnika -- Zaštita povjerenja -- Paulijanska tužba -- Ovrha  HA12-02559 
 
Bradaschia, Maurizio  HA12-08601 
 
Bradić, Saša -- Nehrer, Mafred -- Pohl, Herbert  HA12-08675 
 
Brajša Rašan, Matko -- Cukon, Ivan  HA12-09093 
 
Brak -- Izvanbračni odnosi  HA12-03254 
 
Brak -- Muškarac -- Žena -- Crkva  HA12-01144 
 
Brak -- Obitelj -- Materijalna dobra -- Teologija  HA12-01288 
 
Brand -- Digitalni tisak -- Ambalaža -- Istraživanje  HA12-07967 
 
Brand -- Odanost potrošača -- Navike potrošača -- Generacija Y -- Mladi  HA12-07949 
 
Brašovan, Dragiša  HA12-08526 
 
Bratanić, Branimir -- Novak, Vilko  HA12-03232 
 
Bratovštine -- Matrikule -- Flagelanti  HA12-01128 
 
Bratstvo Presvetog Sakramenta  HA12-09043 
 
Braunfild -- Regeneracija -- Gradovi -- Održivi razvoj  HA12-08453 
 
Brdar, Mario -- Raffaelli, Ida -- Žic Fuchs, Milena  HA12-09562 
 
Brdarić, Franjo  HA12-01212 
 
Brend -- Brendiranje -- Turizam -- Turističke destinacije  HA12-02194 
 
Brend -- Brendiranje države  HA12-07909 
 
Brend -- Brendiranje države -- Lokalno stanovništvo  HA12-07852 
 
Brendiranje -- Regionalno brendiranje -- Poljoprivredni proizvodi -- Autohtoni proizvodi  HA12-07940 
 
Brendovi  HA12-01499 
 
Brezovački, Tito  HA12-10590 
 
Brgljun -- Inćun -- Engraulis encrasicolus -- Mriještenje  HA12-04532 
 
Brijest -- Štetnici -- Osa listarica -- Invazivne vrste  HA12-06997 
 
Britanski nacionalni arhiv  HA12-12075 
 
Brizendine, Louann  HA12-00813 
 
Brlić, Andrija Torkvat  HA12-12069 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HA12-10932  HA12-11413  HA12-11383  HA12-11486  HA12-11985  HA12-11958  HA12-10408 
 
Brod -- Brodica -- Brodogradnja -- Mala brodogradnja -- Velika brodogradnja  HA12-06910 
 
Brod -- Brodska elektronika -- Modulacijske tehnike -- Širinsko-impulsna modulacija -- Električna propulzija -- Frekvencijski pretvarač  HA12-06893 
 
Brod -- Kretanje broda -- Kormilarski uređaj -- Krivulja kretanja -- Promjena brzine -- Rizik nasukanja broda  HA12-06917 
 
Brod -- Zaustavljanje broda -- Privremena mjera -- Hrvatsko pravo -- Pravna rješenja -- De lege lata -- De lege ferenda  HA12-02878 
 
Brod jaružalo -- Čelični lijev -- Indukcijsko kaljenje -- Parametri kaljenja -- Užnice  HA12-06879 
 
Brod visokih performansi -- Vjetroturbine -- Troškovi ugradnje  HA12-06276 
 
Brodari -- Brodovlasnici -- Pomorske tražbine -- Osiguranje od odgovornosti -- Ograničena odgovornost -- Obvezno osiguranje  HA12-02870 
 
Brodarski institut  HA12-06622 
 
Brodarstvo -- Parobrod -- Brodarska društva -- Arhivsko gradivo  HA12-12138 
 
Brodarstvo -- Pomorski promet -- Staklenički plinovi  HA12-07761 
 
Brodarstvo -- Povijesni prikaz  HA12-07618 
 
Brodarstvo -- Recesija -- Financijska kriza  HA12-02061 
 
Brodarstvo -- Ribarski brodovi -- Plivaričari  HA12-07660 
 
Brodogradilište -- Nesreće na radu -- Smrtna ozljeda -- Mjere zaštite  HA12-06905 
 
Brodogradilište -- Vitka proizvodnja -- Proizvodna učinkovitost  HA12-06898 
 
Brodograditelji -- Obiteljska povijest  HA12-11987 
 
Brodogradnja -- Gajeta -- Mali drveni brod -- Gajeta Korčulanka -- Pomorska baština  HA12-06895 
 
Brodogradnja -- Proizvodni procesi -- Strukturna analiza  HA12-06918 
 
Brodogradnja -- Sofisticirani brodovi -- Brodogradilišta -- Pomorske konstrukcije  HA12-06914 
 
Brodogradnja -- Vitka proizvodnja -- Proizvodni proces  HA12-06897 
 
Brodolom svetoga Pavla -- Mjesto  HA12-01135 
 
Brodolomi -- Meteorološke prilike -- Vjetrovi  HA12-04051 
 
Brodovi -- Brodogradnja -- Povijest brodogradnje -- Pomorska arheologija  HA12-11868 
 
Brodovi -- Brodsko gorivo -- Emisija plinova -- Sigurnost plovidbe  HA12-06912 
 
Brodovi -- Brodsko strojarstvo -- Brodski motori -- Porivni sustav  HA12-06398 
 
Brodovi -- Motorni jedrenjaci -- Brodske nesreće -- Povijest  HA12-07646 
 
Brodovi -- Pomorstvo -- Trgovina  HA12-11841 
 
Brodovi -- Putnički brodovi -- Povijest  HA12-07754 
 
Brodovi -- Trgovački brodovi -- Potonuli brodovi  HA12-07722 
 
Brodska konstrukcija -- Buka -- Analiza širenja buke -- Strukturna buka  HA12-06915 
 
Brodska konstrukcija -- Projektiranje -- Sigurnost brodskih konstrukcija -- Sastavnice broda  HA12-06916 
 
Brodski dizelski motori -- Ubrizgavanje goriva -- Izgaranje  HA12-06428 
 
Brodski motori -- Dizelski motor -- Kompjutorska simulacija -- Kogeneracija -- Otpadna toplina  HA12-06450 
 
Brodski motori -- Održavanje brodskog pogona -- Hidraulički sustavi -- Hidraulički uređaji  HA12-07669 
 
Brodski motori -- Sporohodni dvotaktni dizelski motori -- Tribološka svojstva -- Trenje -- Zaštitni sloj -- TriboPack tehnologija  HA12-06519 
 
Brodski pogon -- Trgovački brod -- Propulzija broda -- Potrošnja goriva -- Emisija ispušnih plinova -- Održivi razvoj  HA12-06921 
 
Brodski vijak -- Brodski propeler -- Porivni sustav -- Optimizacija -- Prop Scan tehnologija  HA12-06906 
 
Broj e -- Transcendentni brojevi  HA12-03556 
 
Brojalice -- Dječje brojalice -- Stare izreke  HA12-03229 
 
Brokula -- Sorte brokule -- Brassica oleracea L. var. italica -- Gnojidba dušikom -- Minerali -- Gukozinolat  HA12-07082 
 
Bronhomalacija -- Kirurško liječenje -- Bronhopeksija -- Bronhi  HA12-05661 
 
Brozović, Dalibor  HA12-09678  HA12-11979 
 
Bruceloza -- Djeca -- Liječenje  HA12-05334 
 
Brušenje -- Kvaliteta obrađene površine  HA12-06521 
 
Brušenje -- Legure nikla -- Raspodjela topline -- Temperatura  HA12-06443 
 
Brza dijagnostika -- Infektivne bolesti -- Zarazne bolesti -- Point-of-care testiranje (POC test)  HA12-05617 
 
Brza plovila -- Brodski vijci -- Polje strujanja -- Dinamika fluida -- Morski okoliš  HA12-06908 
 
Brza plovila -- Propelersko vratilo -- Vratilni vod -- Optimizacijski algoritam  HA12-06873 
 
Brzina rezanja -- Glodanje -- Strojarske konstrukcije  HA12-06522 
 
Brzina vozila -- Ceste  HA12-07681 
 
Brzorezni čelik -- Vruće sabijanje  HA12-08202 
 
BSC -- Uravnotežena karta ciljeva -- Farmaceutska industrija  HA12-07888 
 
Bubanović, Fran -- Zimmermann, Stjepan  HA12-00589 
 
Bubreg -- Kvercetin -- Opstrukcija mokraćovoda  HA12-05080 
 
Bubrezi -- Koštani morfogenetski proteini -- Fibroza  HA12-05450 
 
Bubrezi -- Kronična bubrežna bolest -- Bubrežna osteodistrofija -- Kosti  HA12-05197 
 
Bubrezi -- Kronična bubrežna bolest -- Bubrežna zamjenska terapija -- Hemodijaliza -- Presađivanje bubrega -- Djeca  HA12-05521 
 
Bubrezi -- Kronična bubrežna bolest -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti  HA12-05459 
 
Bubrezi -- Kronična bubrežna bolest -- Kreatinin -- Glomerularna filtracija  HA12-05471 
 
Bubrezi -- Kronična bubrežna bolest -- Zdravstvena skrb -- Obiteljska medicina  HA12-04890 
 
Bubrežno zatajenje -- Hemodijaliza  HA12-05388 
 
Bubrežno zatajenje -- Kronična bubrežna bolest -- Albuminurija -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti  HA12-05475 
 
Bubrežno zatajenje -- Peritonejska dijaliza  HA12-05606 
 
Büchner, Georg -- Berg, Alban -- Gurlitt, Manfred  HA12-09010 
 
Buczynski, Alexander  HA12-12292 
 
Bučan, Jagor -- Tuymans, Luc -- Stipanov, Mauro -- Buntak, Tomislav  HA12-08810 
 
Buća, Frano -- Vraćen, Gabrijel -- Paskvali, Nikola  HA12-11995 
 
Budak, Pero  HA12-11087  HA12-11259 
 
Budanović, Lajča  HA12-01184 
 
Budezonid -- Pelete -- Isporuka lijeka -- Kolon  HA12-04924 
 
Budisaljić, Grgur  HA12-01031  HA12-12163 
 
Budizam -- Islam -- Kršćanstvo -- Kaznena politika -- Sveti tekst -- Društveni odnosi -- Politički odnosi -- Smrtna kazna -- Zatvor  HA12-02442 
 
Budja, Blaž -- Jereb, Rok  HA12-08731 
 
Budor, Robert  HA12-08842 
 
Buffalini, Andrea  HA12-08691 
 
Bugarska književnost -- Narodna književnost -- Usmeno pjesništvo -- Hrvatsko izdavaštvo  HA12-10165 
 
Bugarska književnost -- Pjesništvo  HA12-10160 
 
Bugarska književnost 21. st. -- Poezija -- Bugarsko pjesništvo  HA12-10215  HA12-10218 
 
Bugarska književnost 21. st. -- Proza  HA12-10225  HA12-10234 
 
Bugarski jezik -- Prijedlozi -- Glagolski prefiksi -- Vertikalnost -- Kognitivna lingvistika  HA12-09644 
 
Bujan-Kovačević, Zlata  HA12-11028 
 
Buka -- Kolosijek -- Tračnički promet  HA12-07746 
 
Buka prometnica -- Čeličane  HA12-03907 
 
Bukove šume  HA12-07015 
 
Bukove šume -- Florni sastav -- Ekološke značajke  HA12-07037 
 
Bukovina -- Namještaj za sjedenje -- Stolice -- Kutni spojevi  HA12-08296 
 
Bukowski, Charles  HA12-09948 
 
Bukva -- Obična bukva -- Fagus sylvatica L. -- Genetska raznolikost  HA12-06949 
 
Bulcsú, László  HA12-09668 
 
Bulešić, Miroslav  HA12-01133 
 
Bulgakov, Mihail Afanas'evič  HA12-10164 
 
Bulić, Frane -- Karaman, Ljubo  HA12-08369 
 
Bulk Fill -- Kompoziti -- Restaurativna stomatologija  HA12-05937 
 
Buljan, Ivica  HA12-09248  HA12-09251 
 
Bune -- Seljačke bune -- Agrarna reforma  HA12-12307 
 
Bunić Luković, Pijerko  HA12-11094 
 
Bunić, Jakov -- Bonus Ragusaeus, Iacobus  HA12-11182 
 
Buntak, Tomislav  HA12-08852 
 
Buntić, Didak  HA12-12395 
 
Bunja -- Crkva -- Graditeljstvo -- Građevine -- Povijesni ostaci  HA12-08572 
 
Burgovi -- Kameni elementi  HA12-08671 
 
Burich, Enrico  HA12-12164 
 
Burin, Marko  HA12-12383 
 
Burle Marx, Roberto  HA12-08429 
 
Burnout sindrom -- Liječnici -- Radno mjesto -- Stres -- Organizacija rada  HA12-04629 
 
Burns, Paul  HA12-00569 
 
Buršić, Herman  HA12-12341 
 
Burza -- Granična ko-integracija -- Monetarna dinamika -- Dugoročno planiranje  HA12-01892 
 
Bušenje -- Cjevovodi -- Zamor cijevi -- Maziva  HA12-06326 
 
Bušenje -- Ugljična vlakna -- Kompozitni materijali  HA12-06448 
 
Bušić, Zvonko -- Bušić, Julienne Eden  HA12-00556 
 
Butirilkolinesteraza -- Kinuklidini -- Esteri  HA12-03936 
 
Bužančić, Radoslav  HA12-08480 
 
C*-algebra -- Linearno preslikavanje -- Jordanovi homomorfizmi  HA12-03567 
 
C*-algebra -- Von Neumannova algebra -- Holomorfne funkcije  HA12-03682 
 
CAD -- Gaborov filter -- Dojka -- Krvne žile  HA12-00069 
 
CAD podaci -- Baze podataka -- Površina  HA12-00221 
 
CAD/CAM -- Teleskopske proteze -- Dvostruke krunice  HA12-00114 
 
CAD/CAM sustavi -- Okluzalna ploha -- Okluzalna ravnina -- Dentalna keramika  HA12-06020 
 
Caillois, Roger  HA12-10120 
 
Callinectes sapidus -- Plavi rak -- Balastne vode  HA12-04480 
 
Calotropis gigantea -- Cvijet -- Antitumorsko djelovanje  HA12-04911 
 
Calvino, Italo  HA12-10077 
 
Calvino, Italo -- Barun penjač  HA12-10021 
 
CAM -- Računalom podržana proizvodnja -- Ljevaonice -- Logistika  HA12-07542 
 
Cambreleng, Jörn  HA12-09568 
 
Cameron, James  HA12-01468 
 
Camilleri, Andrea  HA12-10032 
 
Campana, Dino  HA12-10022 
 
Campbell, Colin  HA12-01352 
 
Campe, Joachim Heinrich  HA12-10603 
 
Campsa, Paolo  HA12-08805 
 
Campsa, Paolo -- Pracat, Miho  HA12-08623 
 
Campylobacter jejuni -- Campylobacter coli -- Biocidi -- Antibiotici  HA12-04319 
 
Camus, Albert  HA12-10056 
 
CAN -- Inercijalna navigacija  HA12-00091 
 
CAN -- Mjenjač -- Radno opterećenje -- Vozila  HA12-06872 
 
Candida albicans -- Infekcije putem krvi -- Biofilm -- Ekspresija gena  HA12-05084 
 
Car, Milka  HA12-09213 
 
Cardano, Girolamo  HA12-03773 
 
Cardoso, Dulce Maria  HA12-10024 
 
Carinski sustav -- Europski prometni sustav -- Europski gospodarski sustav  HA12-07782 
 
Caritas -- Župna zajednica  HA12-00990 
 
Car-Matutinović, Ljerka  HA12-10869  HA12-10447 
 
Carnegie, Andrew  HA12-02838 
 
Carnicero, Iñaqui  HA12-08674 
 
Cassirer, Ernst  HA12-01612 
 
Cattani, Marija de  HA12-04408 
 
Cauchy-Jensenova nejednakost -- Hyers-Ulamova stabilnost  HA12-03425 
 
Cauchyjev operator -- Faberovi polinomi  HA12-03554 
 
Cauchyjev problem -- Prostori Soboljeva -- Korteweg-de Vriesova jednadžba -- KdV jednadžba  HA12-03417 
 
Cauchy-Schwarzova nejednakost -- Algebarske jednadžbe  HA12-03702 
 
Cauchy-Schwarzova nejednakost -- Dokazi  HA12-03718 
 
Cave, Nick  HA12-09945  HA12-09924 
 
CD -- Crohnova bolest -- Ulcerozni kolitis -- Sluznica  HA12-05238 
 
Celer -- Bolesti -- Siva pjegavost lišća -- Septoria apicola -- Zaštita -- Fungicidi  HA12-07223 
 
Celijakija -- Autoimune bolesti -- Gluten -- Tkivna transglutaminaza -- Antiendomizijska protutijela -- Antitijela -- Bezglutenska prehrana -- Edukacija bolesnika  HA12-05217 
 
Celuloza -- Izoenzimi -- Pektin  HA12-08085 
 
Centar Cvjetni  HA12-08622 
 
Centar izraelskih studija  HA12-03184 
 
Centar Rinka, Solčava  HA12-08689 
 
Centar za izvedbene umjetnosti Kilden  HA12-08541 
 
Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje  HA12-02527 
 
Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje  HA12-02903 
 
Centralna venska krv -- Zasićenje kisikom -- Kirurški bolesnici -- Visokorizični bolesnici  HA12-05878 
 
Centri izvrsnosti -- Kriteriji izvrsnosti  HA12-02798 
 
Centrifugalna pumpa -- 3D modeliranje  HA12-06465 
 
Centrifugalna pumpa -- 3D modeliranje -- CAD  HA12-06466 
 
Centrifugalne crpke -- Pumpe -- Djelotvornost stroja  HA12-06445 
 
Cerastoderma glaucum -- Morski mekušci -- Srčanka -- Brojnost -- Spolna zrelost  HA12-04468 
 
Cerebralna mikroembolizacija -- Neuromarker S100β -- Izvantjelesni krvotok -- Postoperativna kognitivna disfunkcija  HA12-05638 
 
Cerebralna paraliza -- Djeca -- Obrazovni sustav -- Školstvo -- Socijalna integracija -- Socijalna uključenost -- Socijalna inkluzija -- Vršnjaci  HA12-03142 
 
Cerebralna paraliza -- Klasifikacija cerebralne paralize  HA12-05219 
 
Cerebralna paraliza -- Neurološki poremećaji -- Motorički poremećaji -- Oštećenje vida -- Djeca s teškoćama u razvoju  HA12-03163 
 
Cerebralna perfuzija -- Magnetska rezonancija -- Magnetska angiografija mozga -- Magnetska spektroskopija  HA12-05534 
 
Ceremonijal -- Crkveni protokoli -- Nadbiskupi  HA12-00991 
 
Certifikacijske kuće -- Konzultanti -- Sustav kvalitete  HA12-00464 
 
Cervix matrica -- Terapija ispunom -- Aproksimalni kontakt -- Pedodoncija  HA12-06062 
 
Cesarec, August  HA12-11042  HA12-10827  HA12-10574  HA12-10450 
 
Cesari, Giuseppe -- D'Arpino, Cavaliere  HA12-08337 
 
Cesarić, Dobriša  HA12-09786 
 
Cesarić, Dobriša -- Milan Moguš -- Marko Tadić  HA12-10798 
 
Cesarotti, Melchiorre  HA12-10075 
 
Ceste -- Gospodarenje cestama -- Cestovna mreža -- Strategija održivog razvoja -- Zaštita okoliša  HA12-06758 
 
Ceste -- Lujzinska cesta  HA12-06751 
 
Cestovna infrastruktura -- Autoceste -- Izgradnja autocesta  HA12-06770 
 
Cestovna infrastruktura -- Prostorno planiranje -- Urbanistički planovi  HA12-06727 
 
Cestovna mreža -- Regionalni razvoj -- Bruto domaći proizvod  HA12-07756 
 
Cestovna vozila -- Optimizacija održavanja -- Taguchijeva metoda  HA12-06864 
 
Cestovni prijevoz -- Prometna sigurnost -- Vozači -- Radno vrijeme -- Odmor  HA12-02694 
 
Cestovni prijevoz -- Taksi prijevoz -- Dinamički modeli  HA12-07634 
 
Cestovni promet -- Autobusni prijevoz -- Željeznički prijevoz -- Prijevoz putnika -- Prijevozna potražnja -- Intermodalni prijevoz -- Istraživanje  HA12-07606 
 
Cestovni promet -- Autoceste -- Sigurnost prometa -- Direktive EU  HA12-07652 
 
Cestovni promet -- Brzina -- Sigurnost prometa -- Matematičke metode  HA12-07599 
 
Cestovni promet -- Cestovna mreža -- Vrijeme putovanja -- Zimski uvjeti  HA12-07631 
 
Cestovni promet -- Cestovna raskrižja -- Semafori -- Rotori -- Kružni tok -- Kružna raskrižja  HA12-07645 
 
Cestovni promet -- Električna vozila -- Javni prijevoz -- Niskopodni minibus  HA12-07699 
 
Cestovni promet -- Električna vozila -- Obnovljivi izvori energije  HA12-07639 
 
Cestovni promet -- Ograničenje brzine -- Vozači  HA12-07765 
 
Cestovni promet -- Prijevoz tereta -- Logistika -- Optimizacija troškova  HA12-07626 
 
Cestovni promet -- Prijevoznici -- Odgovornost za štetu -- Osiguranje robe  HA12-02637 
 
Cestovni promet -- Prometna strategija  HA12-07677 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Mladi vozači -- Zakonska regulativa  HA12-07683 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Obrazovanje  HA12-07627 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Prometna sigurnost -- Gradske prometnice -- Prometne nezgode  HA12-07691 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Prometni dječji poligon -- Djeca  HA12-07738 
 
Cestovni promet -- Tranzitni promet -- Ekologija -- Turizam -- Financijska korist  HA12-07657 
 
Cestovni promet -- Tuneli -- Javna rasvjeta -- Sigurnost prometa  HA12-07758 
 
Cetinski knezovi -- Povijest  HA12-12309 
 
Cezar -- Caesar, Caius Iulius -- Gaj Antonije -- Gaius Antonius -- Marko Oktavije -- Marcus Octavius  HA12-11860 
 
Charolais govedo -- Reproduktivna svojstva -- Telad  HA12-04714 
 
Chlorella sp. -- Lipidi -- Biodizel  HA12-04392 
 
Chuan, Xi  HA12-11643 
 
Churchland, Patricia  HA12-00690 
 
CIA (Središnja obavještajna agencija)  HA12-01634 
 
Cicero, Marcus Tullius -- Ciceron  HA12-00900 
 
Ciceron -- Cicero, Marucs Tullius -- Terencija -- Terentia  HA12-03296 
 
Cijeli brojevi -- Svojstvene vrijednosti -- Hipoteza  HA12-03622 
 
Cijeljenje kosti -- Termografija  HA12-06126 
 
Cijene -- Fluktuacija cijena -- Stohastičke granice  HA12-02070 
 
Cijene nekretnina -- Indeks financijskih uvjeta -- Vanjski šokovi -- Strukturni VAR model -- SVAR model -- Makroekonomija  HA12-01863 
 
Cijepljenje -- Autoimune bolesti -- Reumatske bolesti  HA12-05233 
 
Cijepljenje -- Djeca  HA12-05226 
 
Cijepljenje -- Djeca -- Imunologija  HA12-05894 
 
Cijepljenje -- Gripa -- Nuspojave  HA12-04858 
 
Cijepljenje -- Imunizacija -- Nuspojave  HA12-04852 
 
Cijepljenje -- Imunizacija -- Zdravstveni djelatnici -- Roditelji -- Krizno komuniciranje  HA12-04826 
 
Cijev -- Tekući ugljikovodik -- Bušenje -- Bušotine  HA12-06670 
 
Cijev oružja -- Kemijski sastav -- Materijali -- Tvrdoća  HA12-06297 
 
Cijevna pumpa -- Pitotova cijev -- Centrifugalne pumpe -- CFD -- Računalna dinamika fluida -- Rubni uvjeti -- Numerička simulacija  HA12-06412 
 
Cikličke nejednakosti  HA12-03790 
 
Cikloalkil[b]tiofen derivati -- Antimikotsko djelovanje -- Antiproliferativno djelovanje -- Protuupalno djelovanje -- Citotoksičnost  HA12-05049 
 
Ciliga, Ante  HA12-11237  HA12-01601 
 
Cilindričnost -- Mjerenje cilindričnosti -- Mjerenje kružnosti -- V-blok metoda -- Pogreška mjerenja  HA12-06380 
 
Ciljevi učenja i poučavanja -- Poučavanje medijske pismenosti -- Uporaba medija -- Društveno-spoznajni razvoj  HA12-02975 
 
Ciparska književnost 20. st. -- Rat u književnosti  HA12-11673 
 
Cir, Vlatko  HA12-11551 
 
Ciraki, Franjo -- Stael-Holstein, Germaine, baronne de -- Madame de Staël -- Sand, George  HA12-11215 
 
Cirkon-oksidna keramika -- Potpuna keramika -- Abrazija  HA12-06045 
 
Ciroza jetre -- Alkohol -- Srčani neurohormon -- Moždani natriuretski peptid -- B-tip natriuretski peptid -- Varikoziteti jednjaka  HA12-05556 
 
Citalopram -- Depresija -- Panični poremećaj  HA12-04922 
 
Citokini -- Sportaši -- Stres -- Hormoni -- Trening  HA12-04643 
 
Citokini -- Veliki depresivni poremećaj -- Psihoneuroimunologija  HA12-04235 
 
Citologija -- Timski rad -- Žlijezde slinovnice -- Tumori  HA12-05419 
 
Citološka punkcija -- Karcinom štitnjače  HA12-05915 
 
Citomegalovirus -- Citomegalovirusna infekcija -- IgG aviditet -- Novorođenčad -- Dojenčad  HA12-05742 
 
Citomegalovirus -- Miševi -- M06 protein -- Histokompatibilnost  HA12-04258 
 
Citotoksičnost -- Imidazolijeve ionske tekućine -- CCO-stanice -- HeLa-stanice  HA12-04935 
 
Civilno društvo -- Indeksi civilnog društva  HA12-01680 
 
Civilno društvo -- Neprofitni sektor -- Komparativna istraživanja -- Država -- Politička vlast  HA12-02705 
 
Civilno društvo -- Participativna demokracija -- Civilno društvo  HA12-01715 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Obrazovanje odraslih -- Andragoški programi -- Analiza stavova -- Ekonomija rada  HA12-03118 
 
Cjeloživotno obrazovanje -- Ruralni razvoj  HA12-03198 
 
Cjeloživotno učenje -- Obrazovanje -- Kompetencije -- Vrednovanje obrazovanja -- Projekti Europske unije -- Europski fondovi  HA12-03101 
 
Cjeloživotno učenje -- Održivi razvoj -- „Domino efekt “  HA12-02898 
 
Cjeloživotno učenje -- Sveučilište -- Bolonjski proces -- Obrazovna politika  HA12-03122 
 
Cjeloživotno učenje -- Tržišno orijentirane aktivnosti  HA12-03116 
 
Cjevovod -- Čelik -- Vodik -- Struktura  HA12-06461 
 
Clemens Alexandrinus, sanctus -- Klement Aleksandrijski  HA12-01102 
 
Clostridium difficile -- Bakterijske infekcije -- Kolitis -- Jedinica intenzivnog liječenja  HA12-05240 
 
CMOS -- Povratna veza -- Impulsni radio  HA12-06573 
 
CNC glodalica -- CAD/CAM -- 3D modeliranje  HA12-00219 
 
Coakley, Sarah -- Julian of Norwich  HA12-01296 
 
Coen, Ethan -- Coen, Joel -- Cain, James M.  HA12-09151 
 
Cohen, Jonathan  HA12-00661  HA12-09538  HA12-00727  HA12-00658 
 
Colnar, Josip  HA12-09382 
 
Commonwealth  HA12-01673 
 
Comunità Nazionale Italiana (CNI) -- Talijanska nacionalna zajednica -- Università Popolare di Trieste (UPT) -- Narodno sveučilište Trst -- Cittavecchia  HA12-08345 
 
Congar, Yves  HA12-01309 
 
Conrad, Joseph  HA12-09860 
 
Coppola, Francis Ford  HA12-09860 
 
Coppola, Sofia  HA12-09111 
 
Corvinus, Matthias -- Korvin, Matijaš -- Vitez od Sredne, Ivan -- Vitez Johannes -- Jan Panonije -- Ianus Pannonius  HA12-12124 
 
Courtois, Stéphane  HA12-12079 
 
Couto, Mia  HA12-10076 
 
Cramer, Franz Anton  HA12-09263 
 
Cret -- Zaštićene vrste -- Flora  HA12-04391 
 
Cretovi -- Treset -- Vlažna staništa  HA12-04388 
 
Crews, Harry  HA12-09949 
 
Crijević, Ilija -- Bunić, Marin  HA12-10776 
 
Crijevna mikroflora -- Crijevna mikrobiota -- Disbioza -- Imunitet -- Prehrana -- Probiotici  HA12-05885 
 
Crkva -- Društvene prilike -- Depolitizacija -- Nova evangelizacija  HA12-01195 
 
Crkva -- Država -- Teološko gledište -- Protestantizam -- Liberalna demokracija  HA12-01011 
 
Crkva -- Europsko društvo  HA12-00999 
 
Crkva -- Europsko zajedništvo -- Europski identitet -- Kršćanstvo -- Kršćanski simboli  HA12-01022 
 
Crkva -- Evanđelje -- Vjera -- Znakovi vremena -- Kolegijalnost  HA12-01025 
 
Crkva -- Institucije -- Dijalog -- Kršćanstvo -- Europski identitet  HA12-01170 
 
Crkva -- Istina -- Vlast -- Moć -- Sakralnost  HA12-01177 
 
Crkva -- Katolicitet -- Opraštanje  HA12-00996 
 
Crkva -- Kolegijalnost -- Ekumenizam  HA12-01207 
 
Crkva -- Kolegijalnost -- Vjerski pluralizam -- Pentekostalizam -- Urbanizacija  HA12-01027 
 
Crkva -- Moć -- Kritika  HA12-01137 
 
Crkva -- Multireligioznost -- Teologija religije -- Misije  HA12-01233 
 
Crkva -- Narod -- Nacionalni identitet -- Kršćanske vrijednosti -- Ugroženost -- Povijest  HA12-00966 
 
Crkva -- Nijemost -- Religijska sloboda -- Ekumenski dijalog -- Vjera  HA12-01154 
 
Crkva -- Pastoral mladih -- Vjera -- Zajednica  HA12-00994 
 
Crkva -- Prešućivanje -- Društvo -- Javnost  HA12-01211 
 
Crkva -- Rano kršćanstvo -- Grčka filozofija -- Znanje  HA12-01102 
 
Crkva -- Rano kršćanstvo -- Solidarnost -- Bratstvo -- Ljubav  HA12-01168 
 
Crkva -- Reforma -- Koncilijarizam  HA12-01234 
 
Crkva -- Reformacija -- Katoličnost -- Spasenje -- Jedinstvo Crkve  HA12-01189 
 
Crkva -- Sakramentalnost -- Sakrament  HA12-01192 
 
Crkva -- Seksualnost -- Spolni odgoj -- Žena  HA12-00995 
 
Crkva -- Siromašni -- Znakovi vremena -- Kolegijalnost -- Pravednost  HA12-00997 
 
Crkva -- Suvremenost -- Interpretacije  HA12-01033 
 
Crkva -- Teologija -- Crkveno učiteljstvo -- Vjera -- Spoznaja -- Sukobljavanja  HA12-01000 
 
Crkva -- Teologija -- Obnova  HA12-01253 
 
Crkva -- Tradicija -- Evanđelje -- Ekleziologija -- Povijest  HA12-01029 
 
Crkva -- Tradicija -- Pastoral -- Crkveno učiteljstvo  HA12-01241 
 
Crkva -- Vlast -- Država  HA12-00597 
 
Crkva bosanska  HA12-12199 
 
Crkva i država -- Narodnjaštvo -- Etnonacionalizam -- Tranzicija  HA12-01701 
 
Crkva i država -- Političke teorije -- Politička teologija -- Suverenost  HA12-01621 
 
Crkva i država -- Procesije -- Hodočašća -- Vjerska praksa -- Komunistička vlast  HA12-01311 
 
Crkva Majke Božje na Škriljinah (Beram)  HA12-01274 
 
Crkva San Moisè (Venecija)  HA12-01335 
 
Crkva sv. Agnije (Rakalj)  HA12-00998 
 
Crkva Sv. Antuna Opata  HA12-08436 
 
Crkva sv. Antuna Opata u Barbanu  HA12-08534 
 
Crkva sv. Antuna Padovanskoga  HA12-08368 
 
Crkva sv. Cecilije  HA12-11750 
 
Crkva Sv. Duha  HA12-08898  HA12-08921 
 
Crkva sv. Eufemije (Rovinj)  HA12-02685 
 
Crkva Sv. Ivana Krstitelja (Varaždin)  HA12-08593 
 
Crkva sv. Ivana u Povljima  HA12-08830 
 
Crkva Sv. Jurja  HA12-08650  HA12-12105 
 
Crkva sv. Lovre  HA12-11695 
 
Crkva sv. Lovre -- Opatija sv. Mihovila  HA12-11790 
 
Crkva sv. Lovre u Požegi  HA12-08340 
 
Crkva sv. Luke  HA12-08603 
 
Crkva sv. Marije  HA12-08813  HA12-08729 
 
Crkva sv. Mihovila Arhanđela  HA12-11884 
 
Crkva sv. Nikole  HA12-11726 
 
Crkva Sv. Nikole  HA12-08399 
 
Crkva sv. Nikole (Pula)  HA12-08536 
 
Crkva sv. Nikole (Varaždin)  HA12-08535 
 
Crkva sv. Spiridona u Skradinu  HA12-08329 
 
Crkva sv. Stjepana prvomučenika u Luci Šipanskoj  HA12-08350 
 
Crkva svete Ane  HA12-08537 
 
Crkva Svete Trojice  HA12-08538  HA12-00975 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije  HA12-12083 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Biškupcu kod Varaždina  HA12-08687 
 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori  HA12-11692 
 
Crkve  HA12-01242 
 
Crkve -- Gradnja -- Povijest  HA12-01066 
 
Crkve -- Kapele -- Gradnja -- Obnova -- Arheološka istraživanja  HA12-08680 
 
Crkve -- Obnova -- Domovinski rat  HA12-08606 
 
Crkve -- Svetišta -- Hodočašća -- Gotika -- Freske  HA12-01274 
 
Crkvena arhitektura  HA12-00998 
 
Crkvena arhitektura -- Arheološka istraživanja -- Crkve -- Kasna antika -- Konzervatorski radovi  HA12-11877 
 
Crkvena arhitektura -- Crkve  HA12-08717 
 
Crkvena dobra -- Vlasništvo -- Upravljanje  HA12-01001 
 
Crkvena glazba  HA12-09042 
 
Crkvena glazba -- Psalmi -- Molitve  HA12-09026 
 
Crkvena glazba -- Skladatelji  HA12-09067 
 
Crkvena povijest  HA12-01262  HA12-01057 
 
Crkvena povijest -- Agrarna reforma  HA12-01226 
 
Crkvena povijest -- Biskupi  HA12-01107 
 
Crkvena povijest -- Crkvena arhitektura  HA12-01299 
 
Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Cisterciti -- Franjevci  HA12-01323 
 
Crkvena povijest -- Drugi svjetski rat -- Komunizam  HA12-01200 
 
Crkvena povijest -- Historiografija -- Fašizam -- Komunizam -- Talijanska uprava  HA12-01232 
 
Crkvena povijest -- Isusovci -- Biografije  HA12-01324 
 
Crkvena povijest -- Jozefinizam  HA12-01256 
 
Crkvena povijest -- Kanonikat  HA12-01145 
 
Crkvena povijest -- Nadbiskupi  HA12-01162 
 
Crkvena povijest -- Obljetnice  HA12-01252 
 
Crkvena povijest -- Redovnici -- Svećenici -- Biografije  HA12-00979 
 
Crkvena povijest -- Život i djelo  HA12-01052 
 
Crkvena povijest -- Župne spomenice  HA12-01212 
 
Crkvene knjige -- Liturgijski psaltir -- Psalmi -- Himne -- Iluminacije -- Minijature -- Franjevci  HA12-01077 
 
Crkvene pučke pjesme -- Pučka glazbena baština -- Kulturno dobro  HA12-08989 
 
Crkveni dokumenti -- Međureligijski dijalog  HA12-01118 
 
Crkveni dokumenti -- Židovstvo -- Holokaust  HA12-01136 
 
Crkveni napjevi -- Pučki napjevi -- Uskrsni napjevi  HA12-09104 
 
Crkveni redovi -- Biografije  HA12-01020 
 
Crkveni redovi -- Misionari -- Povijest  HA12-01220 
 
Crkveni redovi -- Život i djelo  HA12-01328 
 
Crkveno pravo -- Emfiteuza -- Kanonici  HA12-02685 
 
Crkveno pučko pjevanje -- Notni zapisi -- Glagoljaško pjevanje -- Glazbena građa  HA12-08990 
 
Crkveno učiteljstvo -- Teologija -- Biskupi  HA12-01297 
 
Crkveno učiteljstvo -- Teologija -- Crkva  HA12-01003 
 
Crkveno učiteljstvo -- Teologija -- Crkva -- Jedinstvo -- Pluralizam -- Međureligijski dijalog  HA12-01002 
 
Crkveno-narodni kalendari -- Muka Kristova -- Pasionske teme -- Hrvati  HA12-00443 
 
Crkvenoslavenski jezik -- Hrvatski jezik -- Korpusna lingvistika -- Rječnici -- Digitalizacija  HA12-09574 
 
Crkvenoslavenski jezik -- Hrvatskoglagoljski rukopisi -- Grafija -- Fonologija  HA12-09831 
 
Crkvenost -- Crkveni obredi -- Ritualnost -- Obredi prijelaza -- Socioreligijska istraživanja  HA12-01239 
 
Crna jela -- Endemi -- Šume -- Ekologija  HA12-06963 
 
Crna joha -- Akumulacija ugljika -- Akumulacija dušika -- Gospodarenje šumama  HA12-06925 
 
Crnčić, Menci Klement -- Krušlin, Mihovil -- Babić, Ljubo  HA12-08881 
 
Crne rupe -- Kvazari  HA12-03848 
 
Crni bor -- Pinus nigra -- Bolesti -- Fitopatogene gljive  HA12-07026 
 
Crni bor -- Pinus nigra -- Genotipovi -- Biokemijski biljezi -- Proteinski biljezi -- Genski polimorfizam  HA12-06928 
 
Crni bor -- Pinus nigra -- Invazivne vrste -- Bagrem -- Robinia pseudoacacia -- Pošumljavanje  HA12-04433 
 
Crni dud -- Fenoli -- Flavonoidi -- Ekstrakcijska analiza -- Antioksidativno djelovanje -- Antioksidansi -- Fermentacija -- Etanol -- Metoda odzivne površine  HA12-08136 
 
Crnogorska književnost  HA12-10184 
 
Crnogorska književnost -- Gradovi  HA12-10219 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA12-10213  HA12-10181 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Proza  HA12-10189 
 
Crnogorska proza 21. st.  HA12-10171 
 
Crnogorski film -- Filmski redatelji  HA12-09158 
 
Crnojević Carić, Dubravka  HA12-10394 
 
Crnojević-Carić, Dubravka  HA12-09287  HA12-09286 
 
Crohnova bolest -- Probavni sustav -- Enterokolonografija -- Djeca  HA12-05858 
 
Crohnova bolest -- Sistemski kortikosteroidi -- Osteoporoza -- Osteopenija -- Gustoća kostiju  HA12-05883 
 
Cronia, Arturo -- Marmont, Auguste Frederic Louis Viesse de -- Radičević, Branko  HA12-10435 
 
Crteži -- Izložba -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA12-08868 
 
Crteži -- Karikature  HA12-08865 
 
Crveni jelen -- Srna -- Bakterije -- Paraziti  HA12-04638 
 
Crveni patuljci -- Zvijezde  HA12-03822 
 
Crvenka, Mario  HA12-01216 
 
CSB nejednakost -- Cauchy-Schwarzova nejednakost -- Algebarske nejednakosti -- Geometrija  HA12-03703 
 
CSEM test -- Elektricitet -- Magnetizam -- Konceptualno znanje  HA12-03176 
 
Csikszentmihalyi, Mihaly  HA12-00771 
 
Csuke, Zoltána -- Andrić, Ivo  HA12-11220 
 
Cukrov, Toni  HA12-09801 
 
Culjak, Marijan  HA12-11590 
 
Curtis, Susan  HA12-09910 
 
Cvijeće -- Aromatično bilje -- Eterično ulje -- Bušak -- Bušin  HA12-04381 
 
Cvijeće -- Božićna zvijezda  HA12-04448 
 
Cvijeće -- Gorska kockavica -- Liliaceae -- Fritillaria orientalis Adams  HA12-04413 
 
Cvijeće -- Kockavica -- Fritillaria meleagris L.  HA12-04405 
 
Cvijeće -- Krizantema  HA12-04406 
 
Cvijeće -- Lisiantus -- Eustoma grandiflora -- Bolesti -- Plamenjača -- Zaštita  HA12-07175 
 
Cvijeće -- Ljetnice -- Sadnja  HA12-07135 
 
Cvijeće -- Mirisna ljubičica -- Viola odorata L. -- Kemijska svojstva -- Uzgoj cvijeća  HA12-07261 
 
Cvijeće -- Orhideje -- Orchis morio  HA12-04419 
 
Cvijeće -- Rezano cvijeće -- Preparati -- Produženo trajanje  HA12-07256 
 
Cvjetanović, Branko -- Richter, Branimir -- Štampar, Andrija  HA12-04585 
 
Cyberantropologija -- Vizualna antropologija -- Virtualni muzeji -- Internet  HA12-00106 
 
Cyrillus, sanctus -- Sveti Ćiril  HA12-00030 
 
Cystoseira -- Alge -- Molekularni biljezi -- Mitohondrijska DNA -- Molekularna filogenija  HA12-04300 
 
Czartoryski, Adam Jerzy  HA12-12413 
 
Čabrajec, Miroslav  HA12-10765 
 
Čačić, Branko  HA12-12038 
 
Čakavica -- Germanizmi  HA12-09530 
 
Čakavsko narječje -- Gramatika -- Mjesni govor  HA12-09702 
 
Čakavština  HA12-09687 
 
Čale-Feldman, Lada  HA12-09271 
 
Čargonja-Čarli, Damir  HA12-12157  HA12-12158 
 
Čarnojević, Arsenije III  HA12-12311 
 
Časopis Mladi zvjezdar -- Hrvatska astronomija 20. st.  HA12-00434 
 
Časopisi  HA12-00331  HA12-00444  HA12-00431 
 
Časopisi -- Digitalizacija  HA12-00452 
 
Časopisi -- Ekologija -- Sociologija  HA12-03317 
 
Časopisi -- Enciklopedijski časopisi -- Povijest  HA12-00436 
 
Časopisi -- Lovstvo -- Obljetnice  HA12-07314  HA12-07306  HA12-07301  HA12-07330  HA12-07285  HA12-07367  HA12-07355 
 
Časopisi -- Medicina -- Bibliometrijska analiza -- Bibliografske baze podataka  HA12-00446 
 
Časopisi -- Odgojna praksa -- Pedagogija -- Obljetnice  HA12-03071 
 
Časopisi -- Pentekostalizam -- Protestantizam -- Nijemci -- Evangelizacija  HA12-01038 
 
Časopisi -- Periodika -- Turizam -- Citatna analiza -- Indeksne baze  HA12-00433  HA12-00432 
 
Časopisi -- Periodika -- Turizam -- Članci -- Analiza sadržaja -- Klasifikacijska shema  HA12-00435  HA12-00439 
 
Časopisi -- Povijest -- Studenti povijesti -- Studij povijesti  HA12-00445 
 
Časopisi -- Tisak -- Hrvatski jezik -- Nacionalna svijest -- Kulturni život  HA12-09683 
 
Časopisi -- Vodno gospodarstvo -- Obljetnice  HA12-06803 
 
Časopisi -- Znanstveni časopisi -- Otvoreni pristup -- Indeksirani časopisi -- Izdavaštvo  HA12-00441 
 
Čavić, Aldo  HA12-11067 
 
Čavrk, Hamo  HA12-08406 
 
Čebiševljev funkcional -- Konveksne funkcije -- Nejednakosti  HA12-03548 
 
Čebiševljeva nejednakost -- Kvaziaritmetička sredina -- Konveksnost  HA12-03393 
 
Čegec, Branko  HA12-10266  HA12-10730  HA12-10388 
 
Čehok, Ivan -- Čoh, Ćiril -- Vargović, Eduard  HA12-00586 
 
Čehov, Anton Pavlovič  HA12-10170 
 
Čehov, Anton Pavlovič -- Janežič, Tomi  HA12-09254 
 
Čelični lim -- Deformacije  HA12-08189 
 
Čelični proizvodi -- Čelik -- Tržište  HA12-08225 
 
Čelik -- API 5L X80 -- Pukotine -- Hladne pukotine -- Utjecaj vodika -- Visokočvrsti čelik -- Metal zavara -- Utjecaj topline  HA12-06511 
 
Čelik -- Dušik -- Izdvajanje dušika  HA12-08208 
 
Čelik -- Izbor -- Mehanika loma -- Krti lom  HA12-06740 
 
Čelik -- Prevlake -- Tanki Ti slojevi -- Tvrdoća  HA12-08181 
 
Čelik -- Sinteriranje -- Zupčanici  HA12-06284 
 
Čelik -- Toplinska obrada -- Tvrdoća -- Mehanička svojstva  HA12-08190 
 
Čelik -- Toplo valjanje -- Metoda konačnih elemenata  HA12-08205 
 
Čelik -- Troska -- Gravitacijska segregacija  HA12-08201 
 
Čelik 60Si2Mn -- Vlačna čvrstoća -- Tvrdoća -- Mikrostruktura  HA12-08204 
 
Čeona kost -- Trodimenzionalna slika -- Lasersko skeniranje -- Kompjutorizirana tomografija  HA12-04552 
 
Čeović, Ivo -- Angjelinović, Danko  HA12-07330 
 
Česi -- Stanovništvo -- Naseljavanje -- Povijesni prikaz  HA12-12017 
 
Česi -- Useljenici -- Imigranti -- Interkulturalnost -- Asimilacija -- Komunikacijske barijere  HA12-01446 
 
Češka književnost  HA12-10251 
 
Češka književnost -- Poezija  HA12-10209 
 
Češka književnost -- Proza  HA12-10196  HA12-10240  HA12-10253  HA12-10254 
 
Češka književnost 19./20. st. -- Proza  HA12-10248 
 
Češka književnost 20. st. -- Književne interpretacije -- Proza -- Narativne tehnike  HA12-10897 
 
Češka književnost 20./21. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA12-10239 
 
Češka književnost 20./21. st. -- Proza  HA12-10183 
 
Češka književnost 21. st. -- Češka proza  HA12-10216 
 
Češka manjina -- Češka društva -- Obrazovanje -- Zdravstveno prosvjećivanje  HA12-01712 
 
Češki narodni preporod -- Slovački narodni preporod -- Ilirski pokret -- Kulturni pokret -- Nacionalni identitet  HA12-12271 
 
Čikoš Sesija, Bela  HA12-08879 
 
Čileanska arhitektura 21. st. -- Pejzažna arhitektura -- Urbanizam  HA12-08669 
 
Čileanska književnost 20. st. -- Hispanoamerička književnost  HA12-10027 
 
Čileanska književnost 20./21. st. -- Hispanoamerička književnost -- Latinoamerička književnost -- Proza -- Romani  HA12-10084 
 
Čileanska književnost 20./21. st. -- Suvremeni čileanski roman -- Društveni roman -- Antiutopija -- Individualizam -- Globalizacija  HA12-10089 
 
Čileanska književnost 21. st. -- Čileansko pjesništvo  HA12-10016 
 
Čileanska književnost 21. st. -- Hispanoamerička književnost -- Inozemna croatica  HA12-11472 
 
Čista stranka prava  HA12-01697  HA12-01829 
 
Čitanje  HA12-00407 
 
Čitanje -- Čitalačke navike -- Dnevnik čitanja  HA12-00347 
 
Čitanje -- Djeca -- Dramska igra -- Dječja knjižnica  HA12-00359 
 
Čitanje -- Kraljevska knjižnica  HA12-00380 
 
Čitaonice -- Čitaonički pokret -- Povijest  HA12-00350 
 
Čitaonice -- Hrvatski narodni preporod -- Kulturna povijest -- Zapisnici  HA12-00360 
 
Članstvo u EU -- Euroskepticizam  HA12-01773 
 
Čolović, Branko  HA12-01720 
 
Čop Marlet, Mare  HA12-10425  HA12-10865 
 
Čovijek i računalo -- Iskustva korisnika -- Metoda usporedbe  HA12-01343 
 
Čovjek -- Bog -- Dostojanstvo -- Moralna odgovornost  HA12-01007 
 
Čovjek -- Društvene prilike  HA12-11442 
 
Čovjek -- Društvo -- Država -- Nacionalni identitet -- Društveno-političke prilike -- Socijalna filozofija  HA12-01668 
 
Čovjek -- Društvo -- Socijalni sistemi  HA12-01449 
 
Čovjek -- Znanje -- Tehnologija -- Transhumanizam  HA12-00951 
 
Čovjek -- Životinja -- Filozofija  HA12-00713 
 
Čulić, Hrvoje  HA12-10373 
 
Čvorovi štitnjače -- Hipotireoza -- Hipertireoza -- Karcinom štitnjače -- Operacijsko liječenje -- Kirurško liječenje  HA12-05810 
 
Čvrljak, Krešimir  HA12-12192 
 
Čvrstoća spoja -- Knjižni blok -- Knjigoveštvo  HA12-08300 
 
Ćemerlić, Hamdija  HA12-12195 
 
Ćirilica -- Ćirilična baština  HA12-00033 
 
Ćirilica -- Ćirilična baština -- Glagoljica -- Bosančica  HA12-00031 
 
Ćirilica -- Ćirilična baština -- Hrvatska kultura -- Povijesni pregled  HA12-00019 
 
Ćirilica -- Ćirilična baština -- Isprave -- Pisari  HA12-00026 
 
Ćirilica -- Ćirilična baština -- Korespondencija -- Hrvati  HA12-00025 
 
Ćirilica -- Korespondencija -- Diplomacija -- Osmanska vladavina -- Morfologija slova  HA12-00020 
 
Ćirilica -- Molitvenici  HA12-00574 
 
Ćirilometodska baština  HA12-12188 
 
Ćosić, Stjepan -- Kapetanić, Niko -- Vekarić, Nenad  HA12-02343 
 
Ćurin, Alen  HA12-11017 
 
Ćurković, Tomislav -- Zidarić, Zoran  HA12-08659  HA12-08660 
 
Dabac, Petar  HA12-08964 
 
Dabska tumor -- Angiosarkom -- Histopatologija  HA12-05871 
 
Dadić, Borislav  HA12-00588 
 
Dagger -- Morfološko označavanje -- Skriveni Markovljevi modeli -- Slovački jezik  HA12-03462 
 
Dalmatin, Ana  HA12-10669 
 
Damascius  HA12-00622 
 
Damaška, Mirjan  HA12-02315  HA12-12070 
 
Damiš, Ivan  HA12-00979 
 
Damjanović, Stjepan  HA12-09735  HA12-09822  HA12-09521  HA12-09518  HA12-09520  HA12-11403  HA12-09858 
 
Damjanović, Stjepan -- Relković, Josip Stjepan  HA12-09758 
 
Dani europskog filma, Zagreb, Rijeka, Pula, 2012.  HA12-09147 
 
Danilska kultura -- Materijalna kultura -- Materijalna građa -- Arheološki nalazi  HA12-11746 
 
D'Annunzio, Gabriele  HA12-10029 
 
D'Annunzio, Gabriele -- Liva, Valentino -- Constantini, Celso -- Giuliani, Reginaldo  HA12-12365 
 
Danosa, Dita  HA12-02337 
 
Dareij  HA12-12087 
 
Dareijev natpis -- Staroperzijski klinopis -- Klinasto pismo -- Vojne pobjede -- Perzijanci  HA12-12087 
 
Daroviti učenici -- Osnovna škola -- Kreativno mišljenje  HA12-03152 
 
Darvinizam -- Evolucionizam -- Ekonomija -- Personalizam -- Socijalni darvinizam -- Utilitarizam -- Etika  HA12-04251 
 
Darvinizam -- Evolucionizam -- Evolucijska biologija -- Sociobiologija -- Socijalni darvinizam  HA12-04228 
 
Darwin, Charles Robert  HA12-07331  HA12-00706 
 
Davis, Natalie Zemon  HA12-01340 
 
D-dimer -- Koagulacijska aktivnost -- Fibrinoliza -- Hematomi -- Postoperativni hematomi  HA12-05167 
 
DDoS napad -- Distribuirani napad -- Regresijski model -- Entropija  HA12-00213 
 
De Martino, Ernesto  HA12-03253 
 
De Trottis, Ivan -- De Prandino, Teodor  HA12-12123  HA12-12116 
 
De Vineis, Rajmund  HA12-01230 
 
DEA -- Analiza omeđenih podataka -- Strategije investiranja -- Portfelj dionica  HA12-01975 
 
Debljina -- Pretilost -- Radiološka dijagnostika  HA12-04872 
 
Debord, Guy  HA12-01450  HA12-01462 
 
Debussy, Claude  HA12-08994 
 
Decentralizacija -- Glavni grad -- Gradske četvrti -- Pravni status -- Poseban status  HA12-02750 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Državne agencije -- Centralizacija uprave  HA12-02703 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Ekonomska efikasnost -- Financijska održivost  HA12-02714 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Insolventnost -- Stečaj  HA12-02680 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Jedinice lokalne samouprave -- Regionalizacija  HA12-02712 
 
Decentralizacija -- Teritorijalna organizacija -- Nova općina -- Javna uprava -- Lokalna uprava -- Upravna efikasnost  HA12-02754 
 
Decimalni brojevi  HA12-03617 
 
Decq, Odile  HA12-08513 
 
Dedić, Arsen  HA12-01357 
 
Deep Purple (rock grupa)  HA12-08995 
 
Deformacije -- Krutost -- Naprezanja -- Metoda konačnih elemenata -- Kompjutorske metode  HA12-06281 
 
Degas, Edgar  HA12-08853  HA12-08781 
 
Degenerativne bolesti zglobova -- Spondiloza -- Schmorlovi čvorovi  HA12-05905 
 
Deindustrijalizacija -- Zaposlenost -- Radnici -- Dnevne migracije  HA12-01909 
 
Dekleva, Aljoša -- Gregorič, Tina  HA12-08630 
 
Dekorativne tkanine -- Svilene tkanine -- Restauriranje-konzerviranje tekstila -- Plošni tekstil -- Mokro čišćenje -- Šivanje  HA12-08864 
 
Deković, Darko  HA12-00034  HA12-07593  HA12-00022 
 
Delegacija nadležnosti -- Ordinacija nadležnosti  HA12-02555 
 
Delirij -- Bol -- Mentalni poremećaji -- Intenzivno liječenje  HA12-05196 
 
Delirij -- Mentalni poremećaji -- Intenzivno liječenje -- Pedijatrija -- Djeca  HA12-05848 
 
Delirij -- Mentalni poremećaji -- Intenzivno liječenje -- Prevencija -- Liječenje -- Antipsihotici  HA12-05051 
 
Delirij -- Mentalni poremećaji -- Patofiziologija -- Anestezija -- Intenzivno liječenje  HA12-05594 
 
Delirij -- Mentalni poremećaji -- Postoperacijske komplikacije -- Kognitivni poremećaji -- Kardiovaskularna kirurgija  HA12-05622 
 
Delirij -- Mentalni poremećaji -- Procjena delirija  HA12-05193 
 
Delisle, Guy  HA12-08872 
 
Delugan Meissl Associated Architects  HA12-08586 
 
Deman, Tanja  HA12-08972 
 
Demencija -- Alkohol -- Droge -- Bolesti ovisnosti  HA12-05198 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest  HA12-04845 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Epidemiologija -- Farmakoterapija  HA12-05145 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Farmakoterapija  HA12-05004  HA12-05072 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Funkcionalno oslikavanje mozga -- Slikovni prikaz mozga -- Neuroimaging -- PET skener -- Pozitronska emisijska tomografija -- SPECT -- Nuklearna medicina -- Radiologija  HA12-05364 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Mlađa odrasla populacija  HA12-05264 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Palijativna skrb  HA12-05584 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Spoznajni poremećaji  HA12-05192 
 
Demencija -- Alzheimerova bolest -- Stres -- Njega  HA12-05146 
 
Demencija -- Atrofija -- Alzheimerova bolest -- Magnetska rezonancija  HA12-05857 
 
Demencija -- Bihevioralni simptomi -- Psihički simptomi -- BPSD -- Liječenje  HA12-05183 
 
Demencija -- Forenzična psihijatrija -- Psihijatrijsko vještačenje  HA12-05357 
 
Demogeografija -- Populacija -- Populacijska politika  HA12-11932 
 
Demografija -- Demografska obnova -- Useljavanje -- Imigracija -- Kolonizacija -- Povijesni prikaz  HA12-01428 
 
Demografija -- Demografski trend -- Prirodni prirast -- Povijesni prikaz  HA12-01386 
 
Demografija -- Geopolitika -- Stanovništvo -- Povijesni prikaz  HA12-01391 
 
Demografija -- Matične knjige krštenih -- Natalitet  HA12-01419 
 
Demografija -- Nupcijalitet -- Brak  HA12-01409 
 
Demografija -- Popis stanovništva -- Matice rođenih -- Matice umrlih  HA12-01417 
 
Demografska kretanja -- Kretanje stanovništva -- Stanovništvo  HA12-01422 
 
Demografska tranzicija -- Natalitet -- Mortalitet -- Dubrvačka vlastela  HA12-01431 
 
Demografske prilike -- Gospodarski razvoj -- Poduzeća -- Tranzicija  HA12-11939 
 
Demografske promjene -- Depopulacija  HA12-01413 
 
Demografski procesi -- Depopulacija -- Starenje -- Izumiranje -- Revitalizacija -- Populacijska politika  HA12-01407 
 
Demografski razvoj -- Prirodno kretanje stanovništva -- Migracije -- Urbanizacija -- Depopulacija  HA12-01387 
 
Demografski resursi -- Obrazovni resursi -- Obrazovanje -- Ljudski potencijali -- Depopulacija  HA12-01388 
 
Demokracija -- Etničko čišćenje -- Modernizam -- Etnicitet -- Nacija -- Nacionalizam -- Politička moć  HA12-01511 
 
Demokracija -- Globalna kriza 21. st. -- Moral -- Kultura rasipanja -- Politika  HA12-01451 
 
Demokracija -- Kontrademokracija -- Politička teorija  HA12-01669 
 
Demokracija -- Kozmopolitizam -- Politički identitet -- Transnacionalno pravo  HA12-02400 
 
Demokracija -- Politički mit -- Politička zajednica  HA12-01672 
 
Demokracija -- Populizam -- Populistički pokreti -- Liberalna demokracija -- Kriza ideologije  HA12-01690 
 
Demokracija -- Racionalizam -- Društvene prilike  HA12-01551 
 
Demokracija -- Religija -- Kultura  HA12-01687 
 
Demokracija -- Ustavna država -- Diktatura -- Europske integracije  HA12-01682 
 
Demokratizacija -- Vanjska politika -- Javna diplomacija  HA12-01757 
 
Demur, Boris  HA12-08861 
 
Dendroflora -- Autohtono bilje -- Alohtono bilje  HA12-06939 
 
Dentalna erozija -- Nekarijesne lezije -- Djeca -- Dječja stomatologija -- Preventivna stomatologija  HA12-06058 
 
Dentalna estetika -- Izbjeljivanje zubi  HA12-06093 
 
Dentalna estetika -- Zubna protetika -- Potpune proteze  HA12-05960 
 
Dentalna medicina -- Forenzična medicina -- Dentalna dob  HA12-05943 
 
Dentalna medicina -- Infektivni endokarditis -- Endokarditis -- Antibiotici -- Profilaksa  HA12-05740 
 
Dentalna medicina -- Lijekovi -- Oralna primjena lijeka -- Oralna sluznica  HA12-06097 
 
Dentalna medicina -- Oralna higijena -- Psihološki čimbenici -- Vojnici  HA12-06053 
 
Dentalna medicina -- Rak usne šupljine -- Karcinom usne šupljine -- Studenti stomatologije  HA12-06117 
 
Dentalna medicina -- Stomatologija -- Visoko obrazovanje  HA12-06092 
 
Dentalna trauma -- Fraktura korijena -- Replantacija zuba  HA12-05980 
 
Dentalni implantati -- Zubni implantati -- Implantoprotetika -- Resorpcija koštanog tkiva -- Koštana regeneracija  HA12-05973 
 
Dentalni materijali -- Zubni ispuni -- Kompozitni materijali -- Polimerizacija  HA12-05941 
 
Dentalni materijali -- Zubni ispuni -- Zubni amalgam  HA12-06119 
 
Dentalni materijali -- Zubni korijen -- Karijes -- Zubni ispuni -- Staklenoionomerni cement  HA12-05997 
 
Deplazes, Andrea -- Bearth, Valentin -- Ladner, Daniel  HA12-08733 
 
Depresija -- Bol -- Neurobiologija -- Terapija  HA12-05266 
 
Depresija -- Citokini -- Upalni biljezi -- Liječenje -- Antidepresivi  HA12-04930 
 
Depresija -- Društvene mreže -- Facebook -- Srednjoškolci  HA12-05168 
 
Depresija -- Kognitivno oštećenje -- Magnetska rezonancija -- MRI  HA12-05722 
 
Depresija -- Porođaj -- Bol  HA12-05884 
 
Depresija -- Stopa suicida -- Regionalne razlike -- Mentalno zdravlje  HA12-05440 
 
Depresija -- Vjera -- Vjernička praksa -- Pastoral  HA12-01013 
 
Depresivnost -- Adolescenti -- Obitelj -- Roditeljski stilovi -- Odgoj -- Mehanizmi odnosa  HA12-00880 
 
Derivati inzulina -- Mangan -- Rendgenska difrakcija -- Kemijska struktura  HA12-03968 
 
Derk, Denis  HA12-11353 
 
Derkač Beslić, Lana  HA12-11212 
 
Dermatoglifi -- Otisci prstiju -- Psorijatični spondilitis -- Muški spol  HA12-05692 
 
Dermatoglifska asimetrija -- Segregacijska analiza -- Populacija  HA12-04291 
 
Dermatokirurgija -- Dermatologija -- Kirurgija -- Antimikrobna profilaksa -- Antikoagulantna terapija -- Lokalni anestetici  HA12-06138 
 
Dermatokozmetika -- Dermofarmakologija -- Nanočestice -- Kozmeceutici  HA12-05020 
 
Dermatologija -- Laserska terapija -- Lijekovi -- Kontraindikacije  HA12-05099 
 
Dermatovenerologija -- Povijest medicine  HA12-05120 
 
Dermatovenerologija -- Venerologija -- Spolno prenosive bolesti -- Spolne bolesti  HA12-05358 
 
Dermatoze -- Zanemarena koža -- Dermatosis neglecta -- Neurološka oštećenja  HA12-05270 
 
Derrida, Jacques  HA12-00742 
 
Derrida, Jacques -- Habermas, Jürgen  HA12-01655 
 
Derrida, Jacques -- Marx, Karl -- Shakespeare, William  HA12-09854 
 
Desai, Kiran  HA12-10021 
 
Descartes, René  HA12-00628 
 
Deset zapovijedi -- Dekalog -- Zakon -- Crkva  HA12-01015 
 
Desnica -- Politika  HA12-01624 
 
Desnica, Vladan -- Čuić, Stjepan -- Brešan, Ivo  HA12-10548 
 
Despot, Svjetlana  HA12-08451 
 
Despot, Zvonimir -- Tadić, Danijel  HA12-01740 
 
Destilacija kolona -- Heptan -- Benzen -- Odvajanje  HA12-06464 
 
Destinacijski menadžment -- Turistička ponuda -- Turističke destinacije -- Turistički menadžment -- Marketing  HA12-02188 
 
Detekcija sudara -- Navigacijske plutače  HA12-03441 
 
Determinante -- Pravokutne matrice -- Matrice -- Laplaceov razvoj  HA12-03633 
 
Determinantne nejednakosti -- Matrice  HA12-03728 
 
Detonator -- Alati  HA12-06467 
 
Detoni, Marijan  HA12-08901 
 
Devidé, Vladimir  HA12-10368 
 
Devidé, Zvonimir  HA12-04370  HA12-04348 
 
Devizni tečaj -- Devizna politika -- Devizni režim  HA12-02003 
 
Devizni tečaj -- RMB valutni tečaj -- Renminibi valutni tečaj -- Kineski juan renminibi -- Nelinearni test rangiranja -- Granične vrijednosti -- TECM model korekcije  HA12-02031 
 
Devizni tečaj -- Varijabilnost  HA12-02037 
 
Dewey, John  HA12-01681 
 
Deželić, Đuro Stjepan  HA12-04836 
 
Deželić, Velimir, ml.  HA12-12501 
 
Di Bicci, Neri  HA12-08437 
 
Diabetes mellitus -- Incidencija -- Morbiditet  HA12-05256 
 
Diabetes mellitus -- Šećerna bolest -- Tjelesna aktivnost -- Pušenje -- Konzumacija alkohola  HA12-05492 
 
Diabetes mellitus tip 1 -- Inzulinska rezistencija -- Bolesti bubrega  HA12-05339 
 
Diaconus, Paulus -- Đakon, Pavao  HA12-12207 
 
Didaktički materijali -- Obrazovanje -- Mehatronika -- Automatika  HA12-02905 
 
Diferencijacija matičnih stanica -- Matične stanice -- Matematičko modeliranje -- Populacija  HA12-05075 
 
Diferencijalne forme -- Hardyjev operator -- Homotopija  HA12-03516 
 
Diferencijalne inkluzije -- Fiksne točke -- Problem rubnih uvjeta -- Greenova funkcija  HA12-03483 
 
Diferencijalne inkluzije -- Hilbertovi prostori  HA12-03649 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe -- Rubni uvjeti -- Teorem o fiksnoj točki  HA12-03488 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Oscilacija rješenja -- Asimptotsko ponašanje  HA12-03686 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Problem rubnih uvjeta  HA12-03463 
 
Difuzijski model -- Matematički model -- Hi-kvadrat test  HA12-03477 
 
Digitalizacija -- 3D digitalizacija -- Trodimenzionalni optički skener -- Beskontaktno mjerenje  HA12-00175 
 
Digitalizacija -- Alternativni svjetovi -- Kompjutori -- Kalkulacijsko mišljenje -- Svijest  HA12-00666 
 
Digitalizacija -- Arhivsko gradivo -- Knjižnična građa -- Muzejska građa  HA12-00385 
 
Digitalizacija -- Digitalna zbirka  HA12-00392 
 
Digitalizacija -- Digitalna zbirka -- Digitalni repozitorij -- Knjižna građa  HA12-00408 
 
Digitalizacija -- Knjižnice -- Autorsko pravo  HA12-00351 
 
Digitalizacija -- Kulturna baština  HA12-00354  HA12-00398 
 
Digitalizacija -- Kulturna baština -- Zavičajna zbirka -- Periodika  HA12-00353 
 
Digitalizacija -- Opća dostupnost informacija -- Autorska prava  HA12-00313 
 
Digitalna dividenda -- DVB-T2 -- Planiranje mreže  HA12-00112 
 
Digitalna kartografija -- Geografsko-informacijski sustav -- Pomorski katastar  HA12-03868 
 
Digitalna knjižnica -- Elektroničko učenje -- Elektronički izvori -- Sveučilišna nastava -- Informacijska pismenost  HA12-00356 
 
Digitalna obrada slike -- Segmentacija  HA12-00088 
 
Digitalna televizija -- ADSL2 -- QoE -- Kvaliteta usluge  HA12-06572 
 
Digitalna televizija -- ATSC sustav  HA12-00076 
 
Digitalna volumna tomografija -- Uklanjanje fragmenata -- Zubi  HA12-06011 
 
Digitalna zbirka -- Digitalizacija  HA12-00355 
 
Digitalne vještine -- Medijska pismenost -- Istraživanje  HA12-01454 
 
Digitalni filtri -- FIR filtar -- Remezov algoritam  HA12-00044 
 
Digitalni korpus -- Online mapiranje -- Web usluge -- Mrežne usluge  HA12-00066 
 
Digitalni repozitorij -- Mrežne stranice -- Umjetnička djela -- Performans  HA12-08381 
 
Digitalni tisak -- Ambalaža -- Brand -- Marketing -- Potrošači  HA12-07859 
 
Digitalni tisak -- Dizajn -- Infografika -- Vektorska grafika -- Skalarne vrijednosti -- SVG standard  HA12-07572 
 
Digitalni uređaji -- Pouzdanost -- Testiranje  HA12-00127 
 
Digitalno doba -- Komunikacija -- Egzistencija -- Pseudoegzistencija -- Građansko društvo -- Posthumanizam  HA12-00667 
 
Digitalno filtriranje -- Algoritam digitalnog filtriranja -- Površinska hrapavost -- Lokalni defekti  HA12-00191 
 
Digitalno piratstvo -- Ponašanje potrošača  HA12-00858 
 
Digitoksin -- Glikozid -- Digoksin -- Antitijela -- Toksičnost  HA12-04551 
 
Digraf -- Teorija grafova  HA12-03745 
 
Dijabetes -- Diabetes mellitus tip 1 -- Epidemiologija -- Liječenje -- Djeca  HA12-05718 
 
Dijabetes -- Glukoza -- Metaboličke bolesti -- Pretilost -- Tjelesna aktivnost  HA12-09475 
 
Dijabetes -- Šećerna bolest -- Prehrana -- Gastronomija -- Turizam -- Zdravstveni turizam  HA12-05621  HA12-05571 
 
Dijabetes -- Šećerna bolest -- Streptozotocin -- Antidijabetička aktivnost -- Antidijabetički lijekovi  HA12-04906 
 
Dijabetes -- Šećerna bolest -- Streptozotocin -- Lipidi -- Antidijabetički lijekovi  HA12-04945 
 
Dijabetes tip 2 -- Šećerna bolest -- Arterijska hipertenzija -- Krvni tlak -- Mikroangiopatija  HA12-05721 
 
Dijabetes tip 2 -- Šećerna bolest -- Inzulin -- Glikemijski indeks  HA12-05315 
 
Dijabetes tip 2 -- Šećerna bolest -- Lijekovi -- Hesperidin -- Naringin -- Antidijabetička aktivnost -- Pokusni štakori  HA12-04907 
 
Dijabetes tip 2 -- Šećerna bolest -- Lipidi -- Streptozotocin -- Biljni lijekovi -- Visokomasna dijeta  HA12-04977 
 
Dijabetes tip 2 -- Šećerna bolest -- Spol -- Dob -- Rizični čimbenici -- Prevalencija  HA12-05368 
 
Dijagnostika antena -- Antene -- Integralne jednadžbe  HA12-03423 
 
Dijalektalna književnost -- Čakavsko narječje  HA12-10477 
 
Dijalektalna književnost -- Vernakulari -- Vernakularna stilistika  HA12-09801 
 
Dijalekti -- Kajkavsko narječje -- Gornjolonjski dijalekt -- Fonologija -- Morfologija -- Sintaksa -- Leksik  HA12-09699 
 
Dijalektologija -- Frazeologija -- Slavonski dijalekt  HA12-09695 
 
Dijalektologija -- Hungarizmi  HA12-09756 
 
Dijalektologija -- Mjesni govor -- Fonologija  HA12-09692 
 
Dijalektologija -- Povijest hrvatskog jezika  HA12-09705 
 
Dijatomejska zemlja -- Sorpcija -- Sorpcijska izoterma -- Lagergrenov model -- Pseudokinetički model  HA12-06505 
 
Dijete -- Djetinjstvo -- Strah -- Spoznaja  HA12-10820 
 
Dikobraz -- Moždana epifiza -- Imunohistokemija -- Antigeni  HA12-04587 
 
Dimnjačarstvo  HA12-08324 
 
Dinamička optimizacija -- Solarni toplinski sustavi -- Maseni protok -- Računalna simulacija  HA12-06510 
 
Dinamičke jednadžbe -- Integralne nejednakosti  HA12-03756 
 
Dinamičke vježbe -- Mišići -- Propriocepcija -- Proprioceptivni trening  HA12-09334 
 
Dinamika konstrukcija -- Metoda konačnih elemenata -- Stupna dizalica  HA12-06417 
 
Dinamika plinova -- Udarni val -- Entropija -- Riemannov problem -- Rankine-Hugoniotova relacija  HA12-03729 
 
Dinoflagelati -- Fitoplanktonski organizmi -- Obalno područje  HA12-04425 
 
Dinosauri -- Otisci  HA12-04210 
 
Diofantove m-torke -- Diofantske jednadžbe  HA12-03725 
 
Diofantove m-torke -- Pellova jednadžba  HA12-03624 
 
Diofantske jednadžbe -- Eksponencijalne jednadžbe -- Bernoullijevi polinomi  HA12-03635 
 
Dioklecijanova palača  HA12-03368  HA12-11725  HA12-08382  HA12-08409  HA12-08710  HA12-08380  HA12-08477  HA12-08620 
 
Dionička društva -- Burza -- Financijska liberalizacija -- Volatilnost -- Tržišna dinamika  HA12-07877 
 
Dionička društva -- Burza -- Tržište vrijednosnica -- Investicije -- Broker -- Posrednik u transakcijama -- Poslovno ponašanje -- Investicijsko ponašanje  HA12-02284 
 
Dioničko društvo -- Dioničar -- Imovinska prava dioničara -- Dividenda -- Založni vjerovnici -- Imovinsko pravo  HA12-02661 
 
Dioničko društvo -- Pravo društava -- Skupno zastupanje -- Statut dioničkog društva  HA12-02654 
 
Dioničko društvo -- Skupštine dioničkog društva -- Ništavost odluka  HA12-02647 
 
Dioniz  HA12-03237 
 
Dioniz -- Demetra  HA12-03284 
 
Dipeptidil peptidaza IV -- Spondiloartritis -- Reumatoidni artritis  HA12-04293 
 
Diplodus vulgaris -- Fratar (riba) -- Spolna zrelost  HA12-04514 
 
Diplomacija  HA12-01760 
 
Diplomacija -- Diplomatsko obrazovanje -- Diplomatska akademija  HA12-01759 
 
Diplomacija -- Obavještajne službe -- Uloga  HA12-12075 
 
Diplomatska zaštita -- Odgovornost države  HA12-02339 
 
Diplomatski sporovi -- Katoličanstvo -- Islam  HA12-01761 
 
Direktive EU parlamenta -- Aktivno starenje -- Rodna ravnopravnost -- Socijalna skrb  HA12-01439 
 
Direktna suma  HA12-03639 
 
Disekcija krvnih žila glave i vrata -- Disekcije kraniocervikalnih arterija -- Magnetska angiografija -- Magnetska rezonancija -- Vratna kralježnica  HA12-05564 
 
Disertacije -- Emigracija -- Dijaspora -- Hrvati  HA12-00008 
 
Disfagija -- Gutanje -- Poremećaj gutanja -- Enteralna prehrana  HA12-05642 
 
Disk kočnice -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Modalna analiza -- Svojstvene vrijednosti -- Dinamometar  HA12-06907 
 
Disk kočnice -- Temperaturna naprezanja -- Sila stezanja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Lokomotive -- Motorni vlak  HA12-06920 
 
Diskretna Fourierova transformacija -- Fourierova transformacija -- Metoda najmanjih kvadrata -- Uklanjanje šuma signala  HA12-03744 
 
Diskretna kosinusna transformacija -- Modulo n -- JPEG -- Skupina udruženih fotografskih stručnjaka -- Steganografija  HA12-03406 
 
Diskurs -- Jezik -- Rod -- Rodne razlike -- Komunikacija -- Kultura  HA12-09544 
 
Disleksija -- Studenti -- Hrvatski jezik  HA12-03148 
 
Disleksija -- Vizualno pretraživanje -- Prepoznavanje riječi -- Fonološke vještine  HA12-03143 
 
Dislipidemije -- Statini -- Kardiovaskularne bolesti -- Europske smjernice  HA12-05052 
 
Disperzija svjetlosti -- Monte Carlo metoda -- Papir -- Optička svojstva  HA12-03589 
 
Dispozitivne presude -- Presuda -- Priznanje -- Tužbeni zahtjev  HA12-02578 
 
Distribucijski sustav -- Dizajn -- Centralna distribucija -- Maloprodaja -- Opskrbni lanac -- Upravljanje  HA12-07563 
 
Distribuirani sustavi -- Optimizacija rojem čestica -- Strukture -- Algoritmi -- Podsistemi  HA12-03465 
 
Distributivna trgovina -- Ekonomski rast -- Ekonomski pokazatelji -- Faktorska analiza  HA12-02297 
 
Distributivna trgovina -- Lokacija -- Razmještaj -- Gravitacijsko područje -- Gravitacijski modeli -- Logistički troškovi  HA12-07550 
 
Dišni sustav -- Alergijske bolesti -- Zdravstvena skrb -- Obiteljska medicina  HA12-04889 
 
Dišni sustav -- Bakterije -- Infekcije -- Tuberkuloza -- Epidemiologija  HA12-04866 
 
Dišni sustav -- Bolesti dišnih organa -- Polipi -- Nazalni polip -- Klaritromicin -- Terapija  HA12-05311 
 
Dišni sustav -- Disanje -- Emocije -- Psiho-fiziološka studija -- Oponašanje -- Akustička analiza  HA12-00808 
 
Dišni sustav -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Klasifikacija -- Liječenje -- Smjernice GOLD  HA12-05530 
 
Dišni sustav -- Pleuralna tekućina -- Pleuralni izljev -- Eozinofilija  HA12-05405 
 
Dišni sustav -- Plućne bolesti -- Rehabilitacija  HA12-05615 
 
Dišni sustav -- Prehlada -- Gripa -- Respiratorni virusi -- Prevencija -- Liječenje  HA12-05048 
 
Dišni sustav -- Respiratorni sustav -- Infekcije -- Virusi -- Bronhiolitis -- Pneumonija -- Upala pluća -- Epidemiologija  HA12-04840 
 
Divlja kruška -- Sadnice -- Pošumljavanje  HA12-07029 
 
Divlja svinja -- Bolesti  HA12-07369 
 
Divlja trešnja -- Prunus avium L. -- Varijabilnost  HA12-04423 
 
Divljač -- Bolesti -- Jersinioza  HA12-07336 
 
Divljač -- Ishrana -- Sijeno -- Zelena masa  HA12-07484 
 
Divljač -- Jelen obični -- Lovišta -- Gospodarenje  HA12-07389 
 
Divljač -- Jelenska divljač -- Srneća divljač -- Rogovi -- Neobične pojave -- Jednorozi  HA12-07408 
 
Divljač -- Lovišta -- Jelen -- Jelenska telad -- Gospodarenje  HA12-07335 
 
Divljač -- Promet -- Štete -- Zakonske odredbe -- Odgovornost -- Lovačka društva  HA12-07381 
 
Divnić, Nikola  HA12-02828 
 
Dizajn -- Dizajn interijera  HA12-08451 
 
Dizajn -- Europaleta -- Plastika  HA12-07907 
 
Dizajn tekstila -- Uzorkovani tekstil -- Vrednovanje boja  HA12-08291 
 
Dizalica topline -- Simulacija -- Djelotvornost stroja  HA12-06307 
 
Dizalice -- Opterećenje -- Jednadžbe gibanja -- Nelinearni sustavi -- Dinamički sustavi  HA12-06399 
 
Dizel motor -- Opterećenje motora -- Mješavina goriva -- Biodizel -- Ispuštanje dima -- Viskoznost -- Ispušni plinovi  HA12-07111 
 
Dizel motori -- Indukcijsko grijanje -- Zagrijavanje -- Matematički modeli  HA12-06429 
 
Dizelski motor -- Emisija štetnih plinova -- Ekološki učinak -- Onečišćenje okoliša  HA12-07636 
 
Djeca -- Adolescenti -- Krvni tlak -- Rizični čimbenici -- Školska medicina  HA12-04619 
 
Djeca -- Akutne respiratorne infekcije -- Rizični čimbenici  HA12-05738 
 
Djeca -- Biomedicinska istraživanja -- Etika -- Pedijatrija -- Načelo neškodljivosti -- Povijest  HA12-00927 
 
Djeca -- Bolnice -- Volonteri -- Pripovjedači -- Projekt  HA12-02928 
 
Djeca -- Glad -- Ratna stradanja  HA12-12395 
 
Djeca -- Leukemija -- Mukormikoza -- Plastična kirurgija  HA12-05535 
 
Djeca -- Liječnici -- Zdravstvo -- Zdravstveni djelatnici  HA12-04832 
 
Djeca -- Masovni mediji -- Medijska pismenost -- Senzacionalizam -- Profesionalizam  HA12-01458 
 
Djeca -- Mediji -- Televizija -- Odgoj -- Istraživanje  HA12-01457 
 
Djeca -- Mladi -- Poremećaji ponašanja -- Društveno djelovanje  HA12-03147 
 
Djeca -- Nasilje nad djecom -- Nasilje u obitelji -- Škola -- Prijava  HA12-02852 
 
Djeca -- Navike -- Pretilost -- Prekomjerna težina  HA12-00764 
 
Djeca -- Obrazovni prostori -- Zgrade za obrazovanje -- Zgrade škola -- Arhitektura  HA12-08562 
 
Djeca -- Potrebe -- Roditelji -- Kvaliteta života -- Obiteljske uloge -- Percepcija -- Istraživanje  HA12-01540 
 
Djeca -- Profesionalna načela -- Pravo na privatnost -- Izvori informacija  HA12-01490 
 
Djeca -- Rak roditelja -- Bolest u obitelji -- Njega bolesnika  HA12-04613 
 
Djeca -- Teškoće u čitanju i pisanju -- Disleksija -- Disgrafija -- Vrednovanje -- Učitelji -- Nastavnici  HA12-03009 
 
Djeca -- Učenje -- Stilovi učenja -- Procjena dispozicije  HA12-00805 
 
Djeca po narudžbi  HA12-01492 
 
Djeca predškolske dobi -- Razvoj kompetencija -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- Kućno okruženje  HA12-02906 
 
Djeca s ADHD sindromom -- Odgojno-obrazovna inkluzija -- Predškolski program -- Odgojitelji  HA12-03103 
 
Djeca s poteškoćama -- Učenje -- Dominantne hemisfere mozga -- Profil učenika -- Integrirajući pokreti -- Vježbe mozga  HA12-02923 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Autizam -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Pedagoški pristup -- Pedagoški programi  HA12-03139 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Inkluzija -- Vrtići -- Odgojitelji -- Diskriminacija  HA12-00774 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Roditeljski stres -- Roditeljsko ponašanje -- Socijalni rad  HA12-00816 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Socijalizacija -- Socijalna kompetencija -- Odgojitelji -- Dječji vrtić  HA12-03158 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Svakodnevne aktivnosti -- Aktivnosti majke  HA12-03124 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Udomiteljstvo -- Specijalizirano udomiteljstvo  HA12-02849 
 
Dječja književnost  HA12-09947 
 
Dječja književnost -- Bajke -- Priče -- Prijevodi  HA12-10438 
 
Dječja književnost -- Basne  HA12-11234 
 
Dječja književnost -- Fantastika -- Stereotipi -- Abjekt -- Ženski likovi -- Negativni likovi  HA12-09952 
 
Dječja književnost -- Feljton -- Antikonformizam -- Junakinje  HA12-10046 
 
Dječja književnost -- Književnost za mlade -- Pisci -- Stil -- Pouka  HA12-09877 
 
Dječja književnost -- Književnost za mlade -- Povijesne pripovijetke  HA12-09974 
 
Dječja književnost -- Pedagogija  HA12-10600 
 
Dječja književnost -- Razredne aktivnosti -- Kritičko mišljenje -- Pravednost -- Osnaživanje  HA12-09902 
 
Dječja književnost -- Usmena predaja -- Bajke  HA12-10888 
 
Dječja književnost -- Zabavna književnost -- Hrvatski jezik  HA12-10603 
 
Dječja psihologija -- Djeca -- Promjene u ponašanju -- Teorija razvoja i učenja  HA12-00874 
 
Dječja stomatologija -- Ponašanje djece  HA12-06076 
 
Dječje predrasude -- Dječja dob -- Socijalna distanca -- Socijalno odbacivanje -- Osobe s invaliditetom -- Romi -- Pretila djeca  HA12-00842 
 
Dječji vrtić Medo Brundo u Zagrebu  HA12-08547 
 
Dječji vrtići -- Montessori pedagogija  HA12-03039 
 
Dječji vrtići -- Projekti  HA12-03045 
 
Djelitelji -- Divizori -- Faktorijeli -- Fibonaccijevi brojevi  HA12-03663 
 
Djetinjstvo -- Djeca -- Pričanje -- Naracija  HA12-03276 
 
Djetinjstvo -- Pripovijedanje -- Svakodnevni život  HA12-03244 
 
Djevičansko maslinovo ulje -- Prehrambena vrijednost -- Oleinska kiselina -- Vitamin E -- Hidrofilni fenoli  HA12-08134 
 
Djevičansko maslinovo ulje -- Rok berbe maslina -- Kvaliteta -- Pokazatelji kvalitete -- Senzorska svojstva -- Kemijski sastav  HA12-08162 
 
Djevičansko maslinovo ulje -- Sorte maslina -- Senzorska svojstva -- Hlapljive tvari  HA12-08166 
 
Dlanovnik -- Kartografika -- Krizni menadžment -- Upravljanje krizom  HA12-03864 
 
DNA barkodiranje -- Genetičko podrijetlo -- Plodovi mora -- Deklaracija proizvoda  HA12-04256 
 
Dnevne novine -- Dnevni tisak -- Naslovnice -- Analiza sadržaja -- Monitoring  HA12-00555 
 
Dnevni tisak -- Dnevne novine -- Naslovologija -- Figurativnost -- Tropi  HA12-09690 
 
Dnevnički zapisi  HA12-10955 
 
DNK -- Deoksiribonukleinska kiselina -- Forenzična medicina -- Nasljednost -- Braća -- Sestre  HA12-04232 
 
DNK analiza -- Prenatalna dijagnostika -- Kliničko-laboratorijska dijagnostika  HA12-04272 
 
Dobavljanje drva -- Poduzetništvo  HA12-06982 
 
Dobavni lanac -- Upravljanje rizicima -- Menadžment rizika -- Procjena rizika -- Katalog rizika -- ISO 31000:2009 -- ISO 28000:2007  HA12-07533 
 
Dobra, Roko  HA12-10522 
 
Dobri pastir -- Odgoj -- Pedagogija  HA12-01080 
 
Dobrila, Juraj  HA12-12015  HA12-11965 
 
Dobroćudni tumori -- Švanom -- Schwanom -- Koljeno -- Kirurško liječenje  HA12-06222 
 
Dobrovoljna objava -- Financijsko izvještavanje -- Novčani tokovi -- Tvrtke  HA12-02042 
 
Dodaci prehrani -- Crvena fermentirana riža -- Kolesterol -- Dijetetski proizvod -- Monakolina K -- Farmakološka aktivnost  HA12-04973 
 
Dodaci prehrani -- Keksi -- Težina -- Visina -- Indeks tjelesne mase -- Adolescentice  HA12-08103 
 
Dodaci prehrani -- Prehrambeni aditivi -- Bioetika  HA12-08083 
 
Dodaci prehrani -- Statini -- Crvena riža -- Nuspojave -- Preporuke  HA12-05071 
 
Dodig Trokut, Vladimir -- Tepurić, Zoran  HA12-01219 
 
Dojenčad -- Djeca -- Teorija uma -- Združena pažnja -- Socijalna komunikacija -- Predviđanje ponašanja -- Poremećaji ponašanja  HA12-00846 
 
Dojenje  HA12-05223 
 
Dojenje -- Migrena -- Glavobolja -- Djeca  HA12-05204 
 
Dojilje -- Dojenje -- Prehrana -- Nutritivna vrijednost -- Makronutrijenti -- Mikronutrijenti  HA12-08098 
 
Dojka -- Karcinom -- Rak -- Rekonstrukcija dojke  HA12-05406 
 
Dojka -- Tumori -- Lezije -- Biopsija dojke -- Ultrazvuk  HA12-05185 
 
Dokazi -- Matematika  HA12-03616 
 
Dokazne radnje -- Dokazni postupak -- Prikriveni istražitelj -- Kriminalističko istraživanje  HA12-02777 
 
Dokazni postupak -- Dokazne radnje -- Policijski izvidi  HA12-02784 
 
dOKUMENTA (13) (izložba)  HA12-09201 
 
Dokumentarna radiodrama -- Radiodrama  HA12-08415 
 
Dokumentarni film -- Filmski festivali -- Hrvatska kinematografija  HA12-09134 
 
Dokumentarni film -- Igrani film -- Kulturna baština -- Muzejski sadržaji  HA12-09124 
 
Dokumentarni film -- Produkcija  HA12-09173 
 
Dokumenti -- Austrougarska vojska -- Gotičko pismo  HA12-00012 
 
Dokumenti -- Dokumentacija -- Dokumentacijska praksa  HA12-00285 
 
Doliner, Goranka  HA12-09024 
 
Dom JNA  HA12-08548 
 
Dom narodnog zdravlja, Dr. A. Štampar -- Vila A. i Lj. Pfeffermann  HA12-08510 
 
Domac, Julije  HA12-05058  HA12-04991 
 
Domaća zadaća -- E-učenje -- Strojarstvo  HA12-00109 
 
Domaće životinje -- Autohtone pasmine -- Stočarstvo -- Stanište -- Vodena staništa -- Poplavna staništa -- Močvare  HA12-07487 
 
Domaš, Jasminka  HA12-11377 
 
Dominikanci  HA12-01230  HA12-01031  HA12-01107  HA12-12163  HA12-11382  HA12-11963  HA12-01052  HA12-09889  HA12-01020  HA12-01328 
 
Dominikanski red  HA12-11967 
 
Dominis, Markantun de -- Hobbes, Thomas  HA12-00597 
 
Dominis, Markantun de -- Marko Antun de Dominis  HA12-01270  HA12-01021 
 
Domoljublje -- Etika  HA12-00932 
 
Domoljublje -- Nacija  HA12-00714 
 
Domovi za starije osobe -- Domovi za osobe s invaliditetom -- Ekonomski učinci  HA12-02837 
 
Domovinski rat  HA12-12339  HA12-02830  HA12-12329  HA12-02825  HA12-02808  HA12-02820 
 
Domovinski rat -- Branitelji  HA12-02815 
 
Domovinski rat -- Demografski gubici -- Ratne štete -- Obnova grada  HA12-02804 
 
Domovinski rat -- Mirna reintegracija  HA12-01738 
 
Domovinski rat -- Povratnici -- Srbi  HA12-01720 
 
Domovinski rat -- Ratne operacije  HA12-02819  HA12-12324 
 
Domovinski rat -- Sjećanja -- Komemoracije  HA12-12310 
 
Domovinski rat -- Srednja škola  HA12-02903 
 
Domovinski rat -- Srpska agresija  HA12-12305 
 
Domovinski rat -- Svjedočanstva  HA12-11597 
 
Domovinski rat -- Velikosrpska agresija -- Vojne operacije  HA12-12403 
 
Domovinski rat -- Žene  HA12-02799 
 
Donley, Michael  HA12-09920 
 
Donja čeljust -- Ukliješteni zubi -- Kutnjaci -- Kinezi -- Školska djeca -- Istraživanje  HA12-06072 
 
Dopunska nastava -- Inverzna matrica -- Sustav linearnih jednadžbi -- Matematičko obrazovanje -- E-učenje  HA12-00040 
 
Dorkin, Mladen  HA12-11514 
 
Doseljavanje -- Stanovništvo -- Kretanje stanovništva -- Demografski pokazatelji -- Etnička struktura -- Kulturni pejzaž -- Janjevci  HA12-01403 
 
Došašće -- Vjera -- Božić -- Nenasilje -- Bogorodica -- Bogojavljenje  HA12-01111 
 
Downov sindrom -- Perinatalna dijagnostika -- Priopćavanje istine  HA12-04586 
 
DPP-4 -- Dipeptidil peptidaza IV -- Molekula CD26 -- Upalne bolesti crijeva  HA12-04328 
 
Dragić, Nedeljko  HA12-09183  HA12-09184 
 
Dragišić, Juraj -- Georgius Benignus -- Aristotel -- Toma Akvinski -- Thomas Aquinas, sanctus  HA12-00623 
 
Dragojević, Danijel  HA12-11477 
 
Dragojević, Danijel -- Dizdar, Mak  HA12-11369 
 
Dramatičari -- Hrvatsko kazalište  HA12-11464 
 
Dramaturgija -- Kazališna umjetnost  HA12-11049 
 
Dramaturgija -- Tekst -- Slika -- Novi mediji -- Kazališni umjetnici  HA12-09238 
 
Dramska igra -- Izvannastavna aktivnost -- Riječi -- Pokret -- Zvuk  HA12-02915 
 
Dramske predstave  HA12-10466 
 
Dražančić, Ante  HA12-12043 
 
Dražić, Ivan  HA12-11510 
 
Drijenak -- Cornus mas L. -- Genotipovi -- Boja -- Masne kiseline -- Askorbinska kiselina -- Vitamin C -- Minerali  HA12-08093 
 
Drijenovke -- Cornus -- Drijen -- Svib -- Samoniklo voće  HA12-04430 
 
Drugi svjetski rat  HA12-12479 
 
Drugi svjetski rat -- Domovinski rat -- Društveni život -- Kolektivno sjećanje -- Mladi  HA12-12359 
 
Drugi svjetski rat -- Hrvati -- Četnici -- Partizani -- Ratni zločini -- Ljudski gubici  HA12-12346 
 
Drugi svjetski rat -- Komunistička vlast -- Ratni zločini  HA12-12258 
 
Drugi svjetski rat -- Oslobođenje  HA12-12453 
 
Drugi svjetski rat -- Poslijeratno razdoblje -- Masovne grobnice -- Masovni zločini  HA12-12133 
 
Drugi svjetski rat -- Ratna razaranja -- Prometnice -- Poslijeratna obnova -- Mostovi  HA12-12410 
 
Drugi svjetski rat -- Ratna stradanja -- Partizani -- Domobrani  HA12-12447 
 
Drugi svjetski rat -- Ratne operacije -- Njemačke podmornice -- Podmorničko ratovanje  HA12-12262 
 
Drugi svjetski rat -- Ratni zarobljenici  HA12-12399 
 
Drugi svjetski rat -- Srbi -- Židovi -- Okupacija -- Masovni zločini -- Ratni zločini  HA12-12500 
 
Drugi vatikanski koncil  HA12-01261  HA12-01271  HA12-01182  HA12-01120  HA12-01104  HA12-01254  HA12-01146  HA12-01154  HA12-01241  HA12-01029  HA12-01234  HA12-01025  HA12-01026  HA12-00997  HA12-01028  HA12-01196  HA12-01253  HA12-01027  HA12-01233  HA12-01207  HA12-01203  HA12-01033  HA12-01059 
 
Drugi vatikanski sabor  HA12-01082  HA12-01194 
 
Društva -- Humanitarni rad  HA12-00470 
 
Društva -- Psihologija  HA12-00456 
 
Društvena arhitektura -- Arhitektonski projekti  HA12-08568 
 
Društvena arhitektura -- Izložbeni prostori -- Čitaonice  HA12-08694 
 
Društvena arhitektura -- Kazališta -- Koncertne dvorane  HA12-08541 
 
Društvena arhitektura -- Kulturni centri  HA12-08737 
 
Društvena arhitektura -- Visokoškolske ustanove -- Arhitektonski projekti -- Fakulteti  HA12-08642 
 
Društvena arhitektura -- Visokotehnološka arhitektura  HA12-08675 
 
Društvena odgovornost -- Poduzeća -- Ponašanje potrošača  HA12-02858 
 
Društvena percepcija  HA12-12212 
 
Društvena povijest -- Prognanici -- Popis  HA12-12299 
 
Društvena povijest -- Siromaštvo -- Gospodarski razvoj  HA12-01562 
 
Društvene mreže -- Visokoškolske ustanove -- Komunikacijska strategija  HA12-00063 
 
Društvene znanosti -- Društvena istraživanja  HA12-01507 
 
Društveni identitet -- Kultura  HA12-01567 
 
Društveni kapital -- Ekonomski kapital -- Kulturni kapital -- Ugled poduzeća -- Modeli upravljanja -- Kvaliteta proizvodnje  HA12-07847 
 
Društveni marketing -- Obiteljski obrasci -- Heteroseksualni partneri -- Komunikacija  HA12-01559 
 
Društveni mediji -- Poslovni procesi -- Ljudski potencijali -- Zaposlenici -- Ponašanje zaposlenika  HA12-00099 
 
Društveni pokreti -- Teorija društvenih pokreta -- Građanski aktivizam -- Prosvjedi -- Društvene mreže  HA12-01734 
 
Društveni razvoj -- Ekonomski razvoj -- Demografski čimbenici -- Populacijske skupine -- Migracije  HA12-01921 
 
Društveni stereotipi -- Rodni stereotipi -- Humor -- Spolne razlike -- Internetski humor  HA12-01380 
 
Društveni život -- Politički život  HA12-00024  HA12-00014 
 
Društveno djelovanje -- Antiratna kampanja -- Ljudska prava -- Nevladine organizacije -- Aktivizam -- Studentski prosvjedi  HA12-01517 
 
Društveno djelovanje -- Društveno ponašanje -- Javni prostor -- Sveučilišni kampus  HA12-01565 
 
Društveno odgovorno poslovanje -- Banke -- Teorija legitimnosti -- Objavljivanje -- Internet -- Kvalitativna analiza  HA12-01978 
 
Društveno odgovorno poslovanje -- Korporativna društvena odgovornost -- Mrežne stranice -- Web stranice -- Tvrtke -- Komunikacija -- Dijalog -- Informacije  HA12-00233 
 
Društveno odgovorno poslovanje -- Visoko obrazovanje -- Računovodstvo -- Financijski izvještaji -- Društveni troškovi -- Društvene koristi  HA12-07823 
 
Društveno-političke prilike -- Iseljavanje -- Rimske ceste -- Znamenite osobe -- Gradovi -- Povijest  HA12-12358 
 
Društveno-političke promjene -- Kritički osvrt  HA12-01637 
 
Društvenost -- Socijalne veze -- Obitelj -- Socijalna podrška  HA12-01384 
 
Društvo -- Umreženo društvo -- Moć -- Globalizacija -- Država -- Komunikacijske mreže -- Kultura  HA12-01509 
 
Društvo -- Vrijednosti -- Vrijednosni sustav -- Autoritarizam -- Liberalizam -- Tradicionalizam -- Socijalizam  HA12-01461 
 
Društvo hrvatskih književnika  HA12-10549 
 
Društvo inženjera plastičara -- Society of Plastics Engineers, SPE  HA12-08044 
 
Društvo Medulić  HA12-08354 
 
Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije  HA12-00456 
 
Društvo rada -- Društvo znanja -- Simbolički kapital -- Radnici -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Globalizacija  HA12-02953 
 
Društvo rizika -- Mladi -- Rizično ponašanje -- Nasilničko ponašanje -- Devijantno ponašanje -- Nasilje među mladima  HA12-00810 
 
Društvo znanja -- Ekonomija znanja -- Ekonomski razvoj -- Ljudski potencijali  HA12-01858 
 
Društvo znanja -- Turizam -- Resursi za turizam -- Visoko obrazovanje -- Metodologija  HA12-02248 
 
Društvo znanja -- Upravljanje znanjem -- Vrste znanja -- Outsourcing strategije  HA12-07512 
 
Družba Braća Hrvatskoga Zmaja  HA12-04836 
 
Družba Isusova  HA12-12018 
 
Družba Milosrdnih sestara sv. Križa  HA12-01132 
 
Družba Milosrdnih sestara Sv. Križa (Đakovo)  HA12-01121 
 
Družbe -- Vatrogastvo  HA12-04836 
 
Drveće -- Topola -- Plantažni uzgoj -- Profitabilnost -- Štetnici -- Gljivice  HA12-06934 
 
Drvena arhitektura -- Očuvanje baštine -- Eko-arhitektura -- Hosteli  HA12-08664 
 
Drvena gradnja -- Staklene površine -- Energetska učinkovitost -- Obnova  HA12-06734 
 
Drveni nosač -- Naprezanje -- Torzija  HA12-06736 
 
Drveni ugljen -- Globalno zatopljenje -- Ugljikov dioksid  HA12-03327 
 
Drveni ugljen -- Proizvodnja -- Ugljenarenje  HA12-07024 
 
Drvna industrija -- Drvni sektor -- Mediji -- Promocija -- Reklama  HA12-08316 
 
Drvna industrija -- Drvni sektor -- Tvrtke -- Burza -- Bankrot  HA12-08302 
 
Drvna industrija -- Drvoprerađivačka djelatnost -- Inozemna izravna ulaganja -- Ulagački poticaji  HA12-08249 
 
Drvna industrija -- Drvoprerađivačke tvrtke -- Kvaliteta -- Troškovi kvalitete  HA12-08242 
 
Drvna industrija -- Poduzeća -- Parketi -- Prodaja  HA12-08246 
 
Drvna industrija -- Povijesni razvoj -- Industrijalizacija -- Šume -- Promet -- Željeznica  HA12-08252 
 
Drvna industrija -- Tehnološki procesi -- Uvijanje -- Dvonavojne matice  HA12-08278 
 
Drvo -- Biorazgradnja -- Lindan -- Gljive -- Bijela trulež  HA12-06933 
 
Drvo -- Bor -- Duglazija -- Toplinska obrada -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva -- Elastičnost  HA12-06944 
 
Drvo -- Bukovina -- Bukove piljenice -- Sušenje -- Boja drva  HA12-06937 
 
Drvo -- Drvna građa -- Kosipo -- Fizikalna svojstva -- Tehnološka svojstva  HA12-06965 
 
Drvo -- Drvni proizvodi -- Uporaba -- Industrija namještaja -- Potrošači -- Javno mnijenje  HA12-06924 
 
Drvo -- Jelovina -- Bukovina -- Kemijska modifikacija -- Limunska kiselina -- Čvrstoća na tlak  HA12-08247 
 
Drvo -- Kesten -- Toplinska obrada -- Modul loma -- Modul elastičnosti  HA12-08288 
 
Drvo -- Obrada -- Kružna pila -- Brzina vrtnje -- Vibracije  HA12-08250 
 
Drvo -- Obrada -- Piljenje -- Kružna pila  HA12-08256 
 
Drvo -- Obrada -- Savijanje -- Smicajna čvrstoća  HA12-08303 
 
Drvo -- Pyinkado -- Fizikalna svojstva -- Tehnološka svojstva  HA12-07000 
 
Drvo -- Smrekovina -- Zapaljivost -- Brzina gorenja  HA12-06940 
 
Drvo -- Sušenje drva -- Sušionice -- Navlaživači -- Vodeni kamenac -- Limunska kiselina  HA12-08285 
 
Drvo -- Svojstva drva -- Hidrotermička obrada -- IC termografija  HA12-06973 
 
Drvo -- Šljiva -- Prunus Domestica L. -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva  HA12-06974 
 
Drvo -- Vochysia tomentosa DC -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva -- Tehnološka svojstva  HA12-07038 
 
Drvo jele -- Utezanje drva -- Gustoća -- Varijabilnost  HA12-07008 
 
Drvo topole -- Populus deltoides -- Iverje drva -- Sušenje drva -- Konvektivno sušenje  HA12-08253 
 
Država -- Državna granica -- Suverenitet -- Globalizacija -- Postmoderna geopolitika -- Glokalizacija  HA12-11931 
 
Država -- Suverenost -- Sloboda -- Političko predstavništvo -- Demokracija  HA12-01675 
 
Država -- Utopija -- Postnacionalizam -- Supkultura -- Umjetnički projekti  HA12-01575 
 
Države -- Male države -- Površina -- Broj stanovnika -- Otočne države  HA12-11933 
 
Države -- Neovisnost  HA12-11938 
 
Državljanstvo -- Javno pravo  HA12-02433 
 
Državna geodetska uprava  HA12-03870 
 
Državna vlast -- Opozicija -- Birokracija -- Lojalne opozicije -- Epistemologija  HA12-01671 
 
Državne granice  HA12-02343  HA12-12312 
 
Državni arhiv u Osijeku  HA12-12140 
 
Državni arhiv u Pazinu  HA12-12298 
 
Državni arhiv u Pazinu -- Porečko-pulska biskupija  HA12-12013 
 
Državni arhiv u Rijeci  HA12-02503  HA12-12138 
 
Državni arhiv u Sisku  HA12-08550 
 
Državni Konzervatorski zavod  HA12-08450 
 
Državni praznici -- Samostalnost -- Domovinski rat -- Hrvatska povijest  HA12-12328 
 
Državni proračun -- Fiskalna politika  HA12-02018 
 
Državni proračun -- Proračunsko računovodstvo -- Fiskalna politika -- Fiskalna odgovornost  HA12-01989 
 
Državni savjet Francuske  HA12-02413 
 
Državni socijalizam -- Jugoslavenski socijalizam -- Centralističko upravljanje gospodarstvom -- Privredna reforma -- Socijalističko samoupravljanje  HA12-01851 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske  HA12-02613 
 
Državno vlasništvo -- Državni proračun -- Privatizacija -- Mikroekonomija -- Ekonomska učinkovitost -- Fiskalna politika  HA12-01987 
 
Državnost -- Suverenost -- Visoki predstavnik -- Protektorat  HA12-01754 
 
Držić, Marin  HA12-10611  HA12-11025  HA12-12127  HA12-09241  HA12-11633  HA12-10542 
 
Držić, Marin -- Aristofan  HA12-09897 
 
Držić, Marin -- Shakespeare, William  HA12-10977 
 
DSL -- Digitalna pretplatnička linija -- Prijenos signala  HA12-00211 
 
Duboko vučenje -- Aluminijske legure -- Plastično tečenje -- Vlačna čvrstoća  HA12-06538 
 
Duboko vučenje -- Čelični lim  HA12-06408 
 
Dubrovačke ljetne igre  HA12-09044  HA12-09269  HA12-02234 
 
Duda, Igor  HA12-01483 
 
Dugan, Franjo, st.  HA12-08356 
 
Dugoročni razvoj -- DVB-C2 -- Digitalna dividenda  HA12-00171 
 
Dugoročni razvoj -- DVB-T -- Digitalna televizija -- Digitalna dividenda  HA12-00170 
 
Duhan -- Daljinsko istraživanje -- Hiperspektralne snimke -- Insekti štetočine -- Bolesti  HA12-03865 
 
Duhan -- Klijavost sjemena  HA12-07258 
 
Duhan -- Nicotiana tabacum L. -- Glikozilacija -- Lektini -- Kadmij -- Cink -- Teški metali -- Toksični elementi  HA12-04243 
 
Duhan -- Nicotiana tabacum L. -- Križanje sorti -- Dialelno križanje -- Hibridi  HA12-07117 
 
Duhan -- Nicotiana tabacum L. -- Sorte duhana -- Potomstva duhanskih sorti -- Nasljednost -- Kvantitativna svojstva  HA12-07106 
 
Duhan -- Regulatori rasta -- Maleinski hidrazid  HA12-07240 
 
Duhan -- Štetnici -- Žičnjak  HA12-07180 
 
Duhovi -- Govori -- Kristologija  HA12-01034 
 
Duhovna kultura -- Osnovno obrazovanje -- Odgojno-obrazovni proces -- Narodna umjetnost -- Folklor -- Kulturna baština  HA12-00639 
 
Duhovne popijevke -- Korizmeni napjevi  HA12-09006  HA12-09007 
 
Duhovnost -- Manastiri -- Manastirski život  HA12-01321 
 
Duinker, Arjen  HA12-09916 
 
Dujela, Miljenko Milko  HA12-12008 
 
Dujić, Lidija  HA12-11615  HA12-10699 
 
Dujmović, Šime -- Meštrović, Ivan  HA12-08795 
 
Dujmušić, Jozo  HA12-09830 
 
Dukat, Zdeslav  HA12-09517 
 
Duknović, Ivan -- Ioannes Dalmata  HA12-08783 
 
Dukovski, Darko  HA12-12426  HA12-12318  HA12-12319 
 
Dulčić, Ivo  HA12-08936 
 
Dumančić, Hrvoje  HA12-08837 
 
Dupini -- Organoklorni spojevi -- Poliklorbifenili -- Pesticidi  HA12-04503 
 
Duplex čelik -- Čelik -- Zavareni spoj -- Mikrostrukturne promjene -- Štetne mikrostrukturne faze  HA12-06478 
 
Duraković, Lada  HA12-09050 
 
Dürrenmatt, Friedrich  HA12-09274 
 
Duša -- Psihologija -- Metodologija -- Podjela znanosti -- Praktična filozofija -- Etika -- Fizika -- Intelekt -- Razum  HA12-00652 
 
Duša -- Tijelo -- Cjelovitost -- Kozmos -- Kozmička cjelina -- Antički filozofi  HA12-00608 
 
Dušična kiselina -- Destruktivna kemijska oporaba -- Plemeniti metali -- Amonijak -- Katalizatori  HA12-08029 
 
Dušična kiselina -- Proizvodnja dušične kiseline -- Sigurnosni sustav  HA12-08022 
 
Dušikov oksid -- Dušikov monoksid -- Biljne stanice -- Bilje  HA12-04306 
 
Duško Rakić, arhitekt  HA12-06797 
 
Dva arhitekta  HA12-08660 
 
DVB-T -- Digitalna televizija -- Dugoročni razvoj -- Interferencija  HA12-00173 
 
DVB-T2 -- Digitalna televizija  HA12-00236 
 
Dvojezični korpusi -- Analiza korpusa -- Pomorski institucionalni tekstovi -- Participi -- Mehanizmi prevođenja -- Formalna korespondencija -- Dinamička ekvivalencija  HA12-09613 
 
Dvojezičnost -- Višejezičnost -- Funkcionalna mozgovna asimetrija -- Lateralizacija funkcija -- Dihotičko slušanje  HA12-09558 
 
Dvojna monarhija -- Višejezičnost -- Službeni jezici -- Jezična politika -- Jezična praksa  HA12-12248 
 
Dvorac Jakovlje  HA12-08559 
 
Dvorac Opeka  HA12-08386 
 
Dvořák, Max  HA12-08409 
 
Dvorci -- Gradnja -- Rekonstrukcija -- Restauracija  HA12-08559 
 
Dvostruka krunica -- Konusnakrunica -- Teleskopska krunica -- Zubna proteza  HA12-06006 
 
Džamija -- Potresi -- Dimanički proračun -- Plitki potres  HA12-04193 
 
Đakovačka ili Bosanska i Srijemska biskupija  HA12-01311 
 
Đikić, Ivica  HA12-10970 
 
Đurđević, Miloš  HA12-11097 
 
Đuretić, Nikola  HA12-11201 
 
Eagleton, Terry  HA12-00753  HA12-00722 
 
EAP-FAST protokol -- Autentifikacija  HA12-00061 
 
Eco, Umberto  HA12-10038 
 
Eden Bušić, Julienne  HA12-11297  HA12-11150 
 
Edukacijski komplet -- Elektromagnetizam -- Dalekovodi  HA12-02929 
 
Edukacijski kontekst -- Rješavanje problema -- Interakcija -- Suradnja -- Dinamičnost -- Sustavi procjene  HA12-00791 
 
Edyvan, Derek  HA12-01648 
 
Edyvan, Derek -- Rawls, John  HA12-01649 
 
Edyvane, Derek  HA12-01640 
 
EEG -- Elektroencefalografija -- Zaporka -- Lozinka  HA12-00253 
 
Eggertsson, Dagur -- Jenssen, Vibeke -- Rintala, Sami  HA12-08647 
 
Egipatska književnost  HA12-11667  HA12-11650 
 
Egipatska književnost -- Pjesništvo  HA12-11668  HA12-11682  HA12-11653 
 
Egiptologija -- Arhitektura -- Egipatski vladari -- Grobnice -- Hramovi  HA12-12270 
 
Egiptologija -- Egipatski vladari -- Grobnice -- Mumije  HA12-12239 
 
Egocentrizam -- Sreća  HA12-09881 
 
Egoizam -- Individualnost -- Etika -- Društvenost  HA12-00681 
 
Egzistencija -- Bitak -- Tubitak -- Svjetovnost -- Tjeskoba -- Vrijeme  HA12-00670 
 
Egzistencija -- Hrabrost -- Apokalipsa -- Moral -- Vrijednosti  HA12-00993 
 
Egzodus -- Politički uzroci -- Etnički pluralizam  HA12-01394 
 
Ehinokokoza -- Dijagnostika -- Suzbijanje  HA12-04471 
 
Ehinokokoza -- Laparoskopija  HA12-05809 
 
Ehografija -- Maligni melanom -- Žilnica -- Brahiterapija -- Jod-125  HA12-04607 
 
Eho-monitoring -- Istraživački brodovi -- Prikupljanje podataka  HA12-03321 
 
Einstein, Albert  HA12-08590 
 
Eitelberger von Edelberg, Rudolf  HA12-08383 
 
Ekleziologija -- Kristologija -- Crkva  HA12-01300 
 
Ekleziologija -- Teologija -- Nova evangelizacija -- Crkva -- Crkveni dokumenti -- Sekularizacija  HA12-01035 
 
Ekohistorija -- Geografski informacijski sustav (GIS) -- Poplavna šuma -- Erozija -- Gospodarenje vodama  HA12-04153 
 
Ekoindustrijski park -- Održivi razvoj  HA12-03326 
 
Ekologija -- Antropocentrizam -- Patrijarhalnost -- Kapitalizam -- Bioetika -- Filmska industrija  HA12-01468 
 
Ekologija -- Ekološki problemi -- Životni prostor -- Percepcija -- Istraživanje  HA12-00852 
 
Ekologija -- Okoliš -- Uništavanje -- Čovjek -- Konzumerizam  HA12-01467 
 
Ekologija -- Priroda -- Životinje -- Društvo -- Etika  HA12-00694 
 
Ekološka katastrofa -- More -- Onečišćenje -- Nafta -- Hrvatski znanstvenici  HA12-03338 
 
Ekološka poljoprivreda -- Ekološka proizvodnja -- Ljekovito bilje -- Začinsko bilje  HA12-07149 
 
Ekološka poljoprivreda -- Organska poljoprivreda  HA12-07087 
 
Ekološki turizam -- Razvojni potencijali -- Prirodna bogatstva -- Prirodne ljepote  HA12-02195 
 
Ekološko gledište -- Metalurška poduzeća -- Restrukturiranje  HA12-03328 
 
Ekološko inženjerstvo -- Gospodarenje otpadom -- Zaštita okoliša -- Komunalne usluge  HA12-03337 
 
Ekološko pčelarstvo -- Ekološki pčelari  HA12-07298 
 
Ekološko pčelarstvo -- Ekološko saće -- Satna osnova  HA12-07297 
 
Ekološko pčelarstvo -- Varoa -- Suzbijanje  HA12-07480 
 
Ekološko pčelarstvo -- Varoa -- Suzbijanje -- Ekološko sredstvo  HA12-07300 
 
Ekonometrija -- Analiza panel podataka -- Industrija -- Konkurentnost  HA12-01843 
 
Ekonomija -- Dobavljači -- EPC tvrtke -- Opskrbni lanac  HA12-01857 
 
Ekonomija -- Gospodarstvo  HA12-01846 
 
Ekonomija -- Novac -- Javno dobro -- Solidarnost  HA12-02035 
 
Ekonomika okoliša -- Zaštita okoliša -- Parkovi prirode -- Arboretum -- Botanički vrt -- Vrtna arhitektura  HA12-06936 
 
Ekonomska kriza -- Ekonomska podjela -- Imovinska nejednakost -- Dohodovna nejednakost -- Neoliberalizam  HA12-01833 
 
Ekonomska kriza -- Ekonomski modeli -- Ekonomija znanja -- Regionalna suradnja  HA12-02289 
 
Ekonomska kriza -- Financijska kriza -- Globalna kriza  HA12-01883 
 
Ekonomska kriza -- Fiskalna politika -- Ukupna državna potrošnja -- Fiskalni multiplikatori -- Zaposlenost  HA12-01988 
 
Ekonomska kriza -- Hrvatsko gospodarstvo -- Kapitalizam  HA12-02059 
 
Ekonomska kriza -- Nezaposlenost -- Mjere zapošljavanja  HA12-01900 
 
Ekonomska politika -- Ekonomski razvoj -- Balkanizacija  HA12-01852 
 
Ekonomska politika -- Gospodarstvo  HA12-01875 
 
Ekonomska politika -- Negativna kretanja -- Gospodarski pad -- Industrijska proizvodnja -- Inozemni dug -- Nezaposlenost -- Recesija  HA12-01873 
 
Ekonomska znanost -- Ljudsko ponašanje -- Modeli -- Koncepti -- Homo economicus -- Ultimativno poželjno  HA12-01866 
 
Ekonomske institucije -- Institucionalni nihilizam -- Institucionalni monizam -- Neoliberalizam -- Tranzicija  HA12-02073 
 
Ekonomski fakultet u Zagrebu -- ITHAS -- International Tourism & Hospitality Academy at Sea  HA12-02159 
 
Ekonomski federalizam -- Ekonomski nacionalizam -- Ekonomski rast -- Fiskalni sustav -- Zajedničko tržište  HA12-01850 
 
Ekonomski rast -- Ekonomski razvoj -- Tranzicijske zemlje -- Inozemna izravna ulaganja  HA12-02255 
 
Ekonomski rast -- Faktori ekonomskog rasta -- Ekonomski modeli  HA12-01848 
 
Ekonomski rast -- Strukturne promjene -- Razvojne agencije -- Inozemna izravna ulaganja -- Agencije za promociju inozemnih ulagamja  HA12-02250 
 
Ekonomski razvoj -- Inovacije -- Edukacijski sustav -- Izobrazba na radnom mjestu  HA12-01916 
 
Ekonomski razvoj -- Konvergencija -- Statističke metode -- Monte Carlo simulacija  HA12-01836 
 
Ekonomski sustav -- Ekonomija znanja -- Intelektualni kapital  HA12-00007 
 
Ekonomsko planiranje -- Poduzeća -- Ekonomski razvoj -- Neuronske mreže  HA12-01842 
 
Ekscentar preša -- 3D modeliranje -- CAD  HA12-06506 
 
Ekspedicije -- Pomorci -- Primorci  HA12-11911 
 
Eksperimentalna analiza -- Matematičko modeliranje -- Valjanje trake -- Sila valjanja  HA12-06436 
 
Eksperimentalna arheologija -- Keramika -- Keramičarska peć  HA12-11716 
 
Eksperimentalna arheologija -- Rimska keramika -- Keramičarska peć -- Replika  HA12-11715 
 
Eksperimentalni film -- Filmski festivali  HA12-09180 
 
Eksperimentalni film -- Filmski festivali -- Hrvatska kinematografija  HA12-09163 
 
Ekspertni sustavi -- Umjetna inteligencija -- Elektroenergetski sustav  HA12-00055 
 
Eksplantacija bubrega -- Transplantacija bubrega -- Povijest medicine -- Obljetnice  HA12-05116 
 
Eksplozija -- Konstrukcija -- Proračunsko opterećenje -- Terorizam  HA12-06725 
 
Eksplozivna atmosfera -- Granica eksplozivnosti -- Zapaljive tvari  HA12-08032 
 
Eksplozivna atmosfera -- Sušara -- Tekući premazi -- Norme  HA12-06469 
 
Eksplozivna atmosfera -- Ultrazvuk -- Održavanje  HA12-06500 
 
Eksplozivne tvari -- Pirotehnička sredstva -- Certifikacija  HA12-08245 
 
Ekspresija gena -- Onkogeni -- Metastaza -- Metastatski tumori -- Adaptoza  HA12-05518 
 
Ekstrapolacija -- Martingali -- Yanoova nejednakost  HA12-03578 
 
Ekstruzija -- Kompozit Pb-Al -- Kompozitni materijali  HA12-06524 
 
Ektopična štitnjača -- Karcinom skvamoznih stanica -- Karcinom jezika  HA12-05592 
 
Ektopična trudnoća -- Epilepsija  HA12-06229 
 
Ektopična trudnoća -- Medikamentozno liječenje -- Metotreksat  HA12-06261 
 
Elastični sloj -- Elastična podloga -- Kontaktni problem -- Korelacija digitalne slike  HA12-06290 
 
Elastični sudar -- Diskretizacija konstrukcije -- Dijagonalizacija matrice -- Metoda konačnih elemenata -- Diferencijalne jednadžbe  HA12-06777 
 
Elastičnost supstitucije -- Ekonomski troškovi -- Ekonomske uštede  HA12-02076 
 
Elektrane -- Emisija ugljičnog dioksida  HA12-06351 
 
Električna energija -- Distribucija -- Aproksimacija -- Optimizacija  HA12-06579 
 
Električna energija -- Distribucija -- Energetski propisi -- Javni interes  HA12-06586 
 
Električna energija -- Distribuirana proizvodnja -- Genetski algoritmi  HA12-06605 
 
Električna energija -- Elektrane -- Fosilna goriva -- Emisija ugljičnog dioksida -- Staklenički plinovi -- Klimatske promjene  HA12-06340 
 
Električna energija -- Napajanje -- Model napajanja -- Markovljevi modeli  HA12-06595 
 
Električna energija -- Proizvodnja -- Ugljični dioksid -- Klimatske promjene -- Ekološka svijest  HA12-06370 
 
Električna energija -- Tržište  HA12-06624 
 
Električna energija -- Tržište -- Cijene -- Obnovljivi izvori energije  HA12-06638 
 
Električni filtri -- Aktivni filtri -- Pretvarači -- Regulacijski sustavi  HA12-06549 
 
Električni vodiči -- Aproksimacija -- Impedancija  HA12-06545 
 
Elektroakustička glazba -- Stereofonija -- Spacijalizacija  HA12-09087 
 
Elektrocikličke reakcije -- Fotokemija -- Protoniranje -- Tiofeni  HA12-04002 
 
Elektroenergetski sustav -- Prijenos električne energije -- Transformatori -- Dalekovodi  HA12-06639  HA12-06640 
 
Elektroenergetski sustavi -- Obnovljivi izvori energije  HA12-06588 
 
Elektroforeza -- Proteomika -- Meso  HA12-04262 
 
Elektroforeza -- Spektrometrija masa -- Fenoli -- Proteomika  HA12-03959 
 
Elektrofuzijsko zavarivanje -- Polietilenske cijevi  HA12-06503 
 
Elektrokardiografija -- EKG -- Rječnici  HA12-00229 
 
Elektrokonvulzivna terapija -- Internet  HA12-04951 
 
Elektrokonvulzivna terapija -- Shizoafektivni poremećaj  HA12-05103 
 
Elektroliza vode -- Električna energija  HA12-06568 
 
Elektrolučna peć -- Čeličanska elektropeć -- Čeličanska prašina  HA12-08211 
 
Elektrolučna peć -- Prašina -- Lebdeće čestice  HA12-08182 
 
Elektromagnetizam -- Nastavne metode -- Konceptualno znanje  HA12-03906 
 
Elektromagnetna terapija -- Stomatologija -- Dentalna medicina  HA12-05958 
 
Elektromagnetska interferencija -- Maskirani tonovi -- Impulsni šum -- PLC uređaji -- Programibilni logički upravljač  HA12-06555 
 
Elektromagnetsko zračenje -- Odašiljač -- Genetski algoritmi -- Matlab -- Optimizacija  HA12-00145 
 
Elektromagnetsko zračenje -- Specifična apsorbirana snaga (SAR) -- Numerički model -- Diskretizacija  HA12-06559 
 
Elektromotorni pogon -- Dizalica -- Simulacija  HA12-06597 
 
Elektronička građa -- Pohrana i zaštita -- Digitalna baština  HA12-00282 
 
Elektronička trgovina -- Internet trgovina -- Online trgovina -- Porez na dodanu vrijednost -- Porezno pravo  HA12-02283 
 
Elektroničke komunikacije -- Autorska prava -- Povreda autorskog prava -- Pravna informatika  HA12-02549 
 
Elektroničke komunikacije -- Internet -- Širokopojasni pristup -- Pravna informatika  HA12-00269 
 
Elektroničke komunikacije -- Telekomunikacije -- Telefonske usluge -- Pokretna mreža -- Nepokretna mreža -- Širokopojasni internet  HA12-06611 
 
Elektroničke komunikacije -- Upravno pravo -- Zajedničko tržište -- Pravna regulativa  HA12-02256 
 
Elektronički mediji -- Društvene mreže -- Marketinška komunikacija  HA12-07901 
 
Elektronički otpad -- Elektrostatička separacija -- Tiskane pločice -- Plemeniti metali -- Recikliranje  HA12-06627 
 
Elektronički otpad -- Zbrinjavanje otpada -- Ponašanje potrošača  HA12-07863 
 
Elektroničko obrazovanje -- Elektroničko učenje -- E-učenje -- Elektronički testovi -- Računalni programi -- Softver  HA12-02795 
 
Elektronska mikroskopija -- Nanobakterije -- Hemoglobin -- Agregati hemoglobina  HA12-04966 
 
Elektroprojekt -- Strujna shema -- Simboli  HA12-06635 
 
Elektrostatički izboj -- Tekstilni materijali -- Modeliranje  HA12-06596