0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

HERAK, Janko, fizičar
Novi prinosi naše znanstvene dijaspore / Janko Herak. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 334-342
Znanstvenici -- Hrvatski iseljenici -- Dijaspora
001
HA13-01129

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

JEMBRIH, Alojz
Pisma biskupa Jurja Posilovića Vatroslavu Jagiću : (1886.-1901.) / Alojz Jembrih.
Prijepis pisama na str. 586-598 ; Poslanica svećenstva Dalmacije, Hrvatske i Istre u pogledu glagoljice za sastanak biskupa u Rimu od 25. svibnja do 7. lipnja 1905. na str. 599-607. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 583-610
Slavistika -- Glagoljica -- Staroslavenski jezik -- Liturgijske knjige
Posilović, Josip Juraj -- Jagić, Vatroslav

003
811.16/.17
HA13-01130

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

CHEN, Zhixiang
The construction and approximation of neural networks operators with Gaussian activation function / Zhixiang Chen and Feilong Cao. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 185-207  
 Elektronička verzija članka
Neuronske mreže -- Gaussova funkcija -- Aproksimacija
004
51
HA13-01131

ADALIKWU, Chris
An exploratory study of Facebook integration into classroom management = Istraživačka studija integracije Facebook-a u upravljanje razredom / Chris Adalikwu. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 1063-1068. - Bibliografija: 8 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 1057-1068  
 Elektronička verzija članka
Mrežne stranice -- Društveno umrežavanje -- Razred -- Učenici -- Profesori
004
37
HA13-01132

Vidi br.: HA13-01143

Vidi br.: HA13-01567

Vidi br.: HA13-01489

Vidi br.: HA13-01305

Vidi br.: HA13-01303

Vidi br.: HA13-01311

Vidi br.: HA13-01326

Vidi br.: HA13-01322

Vidi br.: HA13-01318

Vidi br.: HA13-01140

Vidi br.: HA13-01138

007   Teorija komunikacija. Kibernetika

DOBRAČA, Igor
Abitudini, atteggiamenti e modi d'utilizzo di internet tra gli alunni della sei "Bernardo Benussi" di Rovigno / Igor Dobrača, Edita Paulišić. - Ilustr.
Lista dettagliata delle domande del questionario: str. 124-131. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Povzetek ; Summary.
U: Ricerche sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno). - ISSN 0353-474X. - (2013), 20 ; str. 109-132
Internet -- Sigurnost -- Mladi -- Odgoj i obrazovanje -- Škola
007
373
HA13-01133

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

Vidi br.: HA13-01712

02   Knjižničarstvo

CRNKOVIĆ, Koraljka
Aleksandrijska biblioteka : izvori znanja o Jadranu / Koraljka Crnković.
Veći dio teksta usporedo na novogrč. i hrv. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; antički izvori o Jadranu: 16 jed. ; bibliografija: 9 jed.
U: Latina et Graeca. - ISSN 0350-414X. - N.s. (2013), 23 ; str. 105-116
Knjižnice -- Starogrčka književnost -- Aleksandrijsko razdoblje -- Književni izvori -- Antički pisci
Aleksandrijska biblioteka

02
HA13-01134

ANIĆ, Božica
Knjižnice koprivničkih pučkih škola do Drugog svjetskog rata : prilozi za povijest školskih knjižnica / Božica Anić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. ; izvori: 34 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 117-136
Školske knjižnice -- Knjižnice -- Pučke škole -- Povijest -- Obrazovanje
02
37
HA13-01135

030   Opća referentna djela

ŠKOPLJANAC, Lovro
Hrvatska književna enciklopedija, Velimir Visković (ur.), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.-2012. : [prikaz] / Lovro Škopljanac.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 213-219  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedije -- Hrvatska književnost
030
821.163.42
HA13-01136

ŽIGMANOV, Tomislav
Leksikografija vojvođanskih Hrvata : [prikaz] / Tomislav Žigmanov. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 106-115
Leksikografija -- Leksikoni -- Vojvođanski Hrvati -- Podunavski Hrvati -- Hrvatske manjine -- Bunjevci -- Šokci
030
323
929
HA13-01137

JECIĆ, Zdenko
Nadnacionalni karakter internetskih enciklopedija / Zdenko Jecić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i internetski izvori: 10 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 103-118  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedije -- Internetske enciklopedije -- Tiskane enciklopedije -- Nacionalne enciklopedije
030
004
HA13-01138

MELEM Hajdarović, Mihela
Valvasor, Vitezović i Slava Vojvodine Kranjske / Mihela Melem Hajdarović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 30 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 149-176  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedije -- Bakrorezi -- Zemljovidi
Valvasor, Janez Vajkard -- Valvasor, Johann Weichard -- Vitezović, Pavao Ritter

030
908
930.85(497.5)
HA13-01139

KUBELKA, Ozren
Wikipedija nasuprot Hrvatskoj enciklopediji : kvalitativan odnos slobodno i tradicionalno uređenoga enciklopedijskoga sadržaja na hrvatskom jeziku / Ozren Kubelka, Petra Šoštarić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 119-134  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedijski sadržaj -- Kvaliteta -- Slobodno uređenje sadržaja -- Tradicionalno uređenje sadržaja
030
004
HA13-01140

050   Serijske publikacije. Periodika

RAZUM, Stjepan
Časopisi Karitasa Zagrebačke nadbiskupije / Stjepan Razum.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 569-581
Dobrotvorne udruge -- Karitativna djelatnost -- Izdavačka djelatnost -- Časopisi
Caritas Zagrebačke nadbiskupije

050
070
HA13-01141

BULJUBAŠIĆ, Eni
Čileanske Male novine / Eni Buljubašić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 160-174
Časopisi -- Hrvatski iseljenici
050
HA13-01142

TOMINAC, Andreja
The presence of electronic versions of Croatian journals from the field of educational sciences in open access = Zastupljenost elektroničkih inačica hrvatskih časopisa iz područja odgojnih znanosti u otvorenom pristupu / Andreja Tominac, Andreja Zubac. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 998-1012. - Bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 981-1012  
 Elektronička verzija članka
Odgojne znanosti -- Znanstveni časopisi -- Elektronički časopisi -- Baze podataka -- Slobodni pristup
050
004
HA13-01143

Vidi br.: HA13-01486

Vidi br.: HA13-01708

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

JEMBRIH, Alojz
Društvo prijatelja gradišćanskih Hrvata / Alojz Jembrih.
Bibliografija: 13 jed. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 269-280
Gradišćanski Hrvati -- Kulturna društva
Horvat, Ignac
Društvo prijatelja gradišćanskih Hrvata

06
930.85
HA13-01144

TRNINIĆ, Dušan
Dunavska komisija / Dušan Trninić. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 147-150
Međunarodne organizacije -- Rijeke -- Plovidba
Dunavska komisija

06
656
HA13-01145

Vidi br.: HA13-01540

Vidi br.: HA13-01712

Vidi br.: HA13-01218

Vidi br.: HA13-01279

Vidi br.: HA13-01280

069   Muzeji. Stalne izložbe

GLIBOTA, Ante
Iznevjerena ostavština Ivana Meštrovića / Ante Glibota. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 283-302
Kiparstvo -- Izložbe
Meštrović, Ivan
Rodinov muzej

069
73
HA13-01146

MRVAC, Nikolina
Julije Klović - Michelangelo minijature / Nikolina Mrvac. - Ilustr.
Izložba, Julije Klović - najveći minijaturist renesanse, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 8.11.2012. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 312-318
Slikarstvo -- Renesansa -- Minijature -- Renesansni minijaturist -- Iluminacije -- Izložbe
Klović, Julije
Galerija Klovićevi dvori

069
75
HA13-01147

Vidi br.: HA13-01546

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

DUGAČKI, Vlatka
Slovačke manjinske tiskovine u međuratnoj Jugoslaviji : (1918–1941) / Vlatka Dugački. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 78-83. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 51-84  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Slovaci -- Novine -- Tiskovine
070
323
HA13-01148

Vidi br.: HA13-01141

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


SUNAJKO, Goran
Prilog Držićevu razumijevanju teorije države i politike njegova doba / Goran Sunajko.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 177-194  
 Elektronička verzija članka
Filozofija politike -- Politička misao -- Utopija -- Suverenost
Machiavelli, Nicollo -- Bodin, Jean -- More, Thomas -- Držić, Marin

1
32
HA13-01149

1(091)   Povijest filozofije

Vidi br.: HA13-01799

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

PROTEVI, John
Deleuze, Guattari i nastanak / John Protevi ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Iz: A journal of modern critical theory, 29.2 (July 2006). - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 119-130
Filozofija -- Nastanak -- Kaos -- Teorija složenosti -- Sinhronija -- Organizam
Deleuze, Gilles -- Guattari, Felix

11/12
14
HA13-01150

BOHRER, Karl Heinz
Granice estetskoga / Karl Heinz Bohrer ; s njemačkoga preveo Mario Kopić.
Iz: Die Zeit, 4.9.1992. - Tematski blok: Etika i estetika.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 34-38
Estetika -- Umjetnost -- Filozofija -- Povijest
11/12
HA13-01151

ŽEŽELJ, Martina
Heideggerova kritika Descartesova cogita / Martina Žeželj.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 295-310  
 Elektronička verzija članka
Cogito -- Novovjekovna filozofija -- Ontologija -- Filozofska kritika
Heidegger, Martin -- Descartes, René

11/12
HA13-01152

PERUŠIĆ, Luka
Heideggerovo mišljenje o izvornoj biti umjetnosti / Luka Perušić.
Prikaz knjige: Izvor umjetničkog djela : izvorni tekst s hrvatskim prijevodom / Martin Heidegger. AGM : Zagreb, 2010.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 5 ; str. 68-73
Umjetnost -- Estetika
Heidegger, Martin

11/12
HA13-01153

DE Landa, Manuel
Metafizika znanosti : intervju s Manuelom DeLandom / Peter Gaffney ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Iz: The force of the virtual: Deleuze, science, and philosophy, University of Minnesota Press, Minneapolis - London, 2010. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 145-148
Metafizika -- Znanost -- Stvarnost -- Virtualno
Deleuze, Gilles

11/12
HA13-01154

VELJAK, Lino
Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad logikom i gnoseologijom / Lino Veljak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 5-20  
 Elektronička verzija članka
Teorijska filozofija -- Ontologija -- Gnoseologija -- Logika -- Relativizam
11/12
16
HA13-01155

PAIĆ, Žarko
Shizofrenija i svemir : od kaosa do kontrole / Žarko Paić.
Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 71-96
Filozofija -- Mišljenje -- Svijet -- Ontologija -- Kibernetika -- Antropologija -- Kaos -- Kontrola
Deleuze, Gilles

11/12
14
HA13-01156

Vidi br.: HA13-01198

Vidi br.: HA13-01241

Vidi br.: HA13-01170

Vidi br.: HA13-01164

Vidi br.: HA13-01799

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

HENRICI, Peter
Dvosmislenost obreda prema Mauriceu Blondelu / Peter Henrici ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Obred. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 90-99
Blondel, Maurice
Obred -- Filozofija -- Ljudsko djelovanje -- Praznovjerje -- Dvosmislenost

13
21/29
HA13-01157

KRSTIĆ, Vladimir, filozof
Ogled o povjerenju, vjeri i znanju / Vladimir Krstić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 201-216  
 Elektronička verzija članka
Vjera -- Znanje -- Povjerenje -- Spoznaja -- Transcendencija
13
HA13-01158

14   Filozofski sustavi i gledišta

MOREROD, Charles
"Religijska" postmoderna: Gianni Vattimo / Charles Morerod ; [sa francuskoga] prevela Sunčana Đaković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 165-179  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Religija -- Postmoderna -- Suvremeno društvo -- Sekularizacija
Vattimo, Gianni

14
24
HA13-01159

PAIĆ, Žarko
Arhajski zov istine / Žarko Paić. - Ilustr.
Prikaz knjige: Vuk u supermarketu : (antropologija ustrojenog svijeta) / Goran Starčević. Nova Istra, Pula, 2013. - Biobibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 5/6 ; str. 115-117
Filozofski eseji
Starčević, Goran

14
HA13-01160

TOMIĆ, Draženko
Buberov dijaloški koncept odgoja i obrazovanja / Draženko Tomić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 39-49  
 Elektronička verzija članka
Dijalogika -- Filozofija dijaloga -- Dijalog -- Odgoj i obrazovanje
Buber, Martin

14
37
HA13-01161

ZOURABICHVILI, François
Deleuze, filozofija događaja / François Zourabichvili ; s francuskoga preveo Goran Vujasinović.
Izvornik: F. Zourabichvili, Deleuze, une philosophie de l'evenement, Presses universitaires de France, Pariz, 1994. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 139-144
Filozofija -- Misao -- Istina -- Događaj -- Povijest
Deleuze, Gilles

14
HA13-01162

BERARDI, Franco
Emancipacija znaka - poezija i financije u dvadesetom stoljeću / Franco Berardi Bifo ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Izvornik: F. Berardi Bifo, The uprising: on poetry and finance, u: Semiotext(e), New York, 2012. - Tematski blok: Novac - kredit - dug. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 252-257
Znak -- Novac -- Financije -- Vrijednosti -- Svijest -- Poezija -- Shizoanaliza
14
HA13-01163

BURGER, Hotimir
Filozofska antropologija kao prva filozofija / Hotimir Burger.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 4 ; str. 32-46
Filozofska antropologija -- Ontologija
14
11/12
HA13-01164

GUNJEVIĆ, Boris
Gilles Deleuze i Felix Guattari : što je i što nije filozofija? / Boris Gunjević.
Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 97-104
Filozofija -- Ontologija -- Geofilozofija -- Virtualnost
Deleuze, Gilles -- Guattari, Felix

14
HA13-01165

LEVINAS, Emmanuel
Heidegger, Gagarin i mi / Emmanuel Lévinas ; s francuskoga preveo Mario Kopić.
Izvornik: E. Lévinas, Difficileliberté. Essais sur le judaisme, Paris, Albin Michel, 1976. - Tematski blok: Etika i estetika.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 30-31
Čovjek -- Identitet -- Tehnika -- Svijet -- Judaizam
14
21/29
HA13-01166

BAUDRILLARD, Jean
Kredit / Jean Baudrillard ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Izvornik: J. Baudrillard, The system of objects, Verso, London - New York, 1996. - Tematski blok: Novac - kredit - dug.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 246-249
Kredit -- Potrošači -- Potrošnja -- Etika -- Psihologija -- Suvremeno društvo
14
316
HA13-01167

REPAR, Primož
Ljubav kao logika preobilja kod Kierkegaarda / Primož Repar ; sa slovenskoga preveo Goran Starčević.
Tematski blok: Kierkegaard i suvremenost. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 184-200
Ljubav -- Dar -- Egzistencija -- Drugi -- Religioznost -- Kršćanstvo -- Etika
Kierkegaard, Søren Aabye

14
HA13-01168

HEIDEGGER, Martin
Manjak svetih imena / Martin Heidegger ; s njemačkoga preveo Mario Kopić.
Iz: M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens 1910-1976, Frankfurt/M., Vittorio Klostermann, 1983. - Tematski blok: Etika i estetika.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 32-33
Mišljenje -- Sveto
14
HA13-01169

BEISTEGUI, Miguel de
Noologija / Miguel de Beistegui ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Izvornik: M. de Beistegui, Immanence - Deleuze and philosophy, Edinburgh University Press, Edinburgh 2010. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 60-70
Noologija -- Filozofija -- Misao -- Svijest -- Ontologija
Deleuze, Gilles

14
11/12
HA13-01170

PROFACA, Maja
Okviri slučajnog / Maja Profaca. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 1/2 ; str. 38-42
Slučajnost -- Vjerojatnost -- Kauzalnost -- Filozofsko gledište
14
HA13-01171

HIGGINS, Luke B.
Postajanje mnogostrukošću : ostati u sredini između Whiteheadove i Deleuze-Guattarijeve filozofije života / Luke B. Higgins ; s engleskoga preveo Goran Vujasinović.
Iz: Secrets of becoming: negotiating Whitehead, Deleuze, and Butler, Fordham University Press, New York, 2011. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 149-158
Filozofija -- Mnogostrukost -- Postajanje -- Teologija -- Ekologija -- Život
Whitehead, Alfred North -- Deleuze, Gilles -- Guattari, Felix

14
HA13-01172

HORVAT, Srećko
Semiologija otpora : od terorizma do semiokapitalizma / Srećko Horvat.
Tematski blok: Novac - kredit - dug. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 220-228
Otpor -- Semiologija -- Anarhizam -- Terorizam -- Novac -- Kapitalizam -- Semiokapitalizam
14
HA13-01173

STARČEVIĆ, Goran, filozof
Smrtonosni shopping : tko je smjestio Jozefu K.? / Goran Starčević. - Ilustr.
Povodom predstave: "Shocking shopping" Matjaža Župančića, Slovensko ljudsko gledališče, Celje, 2012. - Biobibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 5/6 ; str. 4-8
Potrošačko društvo -- Konzumerizam -- Homo eskapist -- Kazališne predstave
14
HA13-01174

FLAXMAN, Gregory
Subjekt kaosa / Gregory Flaxman ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Iz: The force of the virtual: Deleuze, science, and philosophy, University of Minnesota Press, Minneapolis - London, 2010. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 105-118
Filozofija -- Znanost -- Umjetnost -- Mišljenje -- Razum -- Kaos
Deleuze, Gilles

14
HA13-01175

MIŠČIN, Daniel
Tolstojeva pripovijest "Smrt Ivana Iljiča" u kontekstu Heideggerove analize smrti u djelu "Bitak i vrijeme" / Daniel Miščin.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 7-24  
 Elektronička verzija članka
Smrt -- Egzistencijalna ontologija -- Bezličnost
Tolstoj, Lev Nikolaevič -- Heidegger, Martin

14
821.16
HA13-01176

MACAN, Ivan
Vjerovati u nesigurnu objektivnost? : Uz dvjestotu obljetnicu rođenja S. Kierkegaarda : uvodnik / Ivan Macan.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 291-295  
 Elektronička verzija članka
Filozofija egzistencije -- Vjera
Kierkegaard, Søren Aabye

14
HA13-01177

STARČEVIĆ, Goran, filozof
Vježbanje egzistencije : na putu od Kierkegaarda do Deleuzea / Goran Starčević.
Tematski blok: Kierkegaard i suvremenost. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 201-217
Egzistencija -- Filozofija -- Etika -- Vjera -- Religioznost -- Bog -- Smrt
Kierkegaard, Søren Aabye -- Deleuze, Gilles

14
HA13-01178

MIŠČIN, Daniel
Zagonetni ovan Paula Celana : između hermeneutike i dekonstrukcije / Daniel Miščin.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 311-322  
 Elektronička verzija članka
Filozofi -- Eulogiji -- Njemačko pjesništvo -- Hermeneutika -- Dekonstrukcija -- Smrt -- Holokaust
Derrida, Jacques -- Gadamer, Hans Georg -- Celan, Paul

14
821.112.2
HA13-01179

KLOSSOWSKI, Pierre
Živi novac / Pierre Klossowski ; s francuskoga prevela Milena Ostojić.
Izvornik: La Monnaie vivante, Paris: Éric Losfield, 1970. - Tematski blok: Novac - kredit - dug.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 229-245
Novac -- Živi objekt -- Industrijsko društvo -- Emocije -- Nagoni -- Perverzija -- Užitak -- Porobljavanje
14
316
HA13-01180

PERUŠIĆ, Luka
Životom kroz filozofiju / Luka Perušić.
Prikaz knjige: Filozofijom kroz nefilozofiju / Branko Despot. Biblioteka Demetra : Zagreb, 2010.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 8/9 ; str. 118-122
Hrvatska filozofija 21. st. -- Povijest filozofije
Despot, Branko

14
HA13-01181

Vidi br.: HA13-01734

Vidi br.: HA13-01736

Vidi br.: HA13-01278

Vidi br.: HA13-01783

Vidi br.: HA13-01846

Vidi br.: HA13-01233

Vidi br.: HA13-01150

Vidi br.: HA13-01156

Vidi br.: HA13-01733

159.9   Psihologija

TONKOVIĆ, Mirjana, psihologinja
Bolje je gore? : Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija / Mirjana Tonković, Andrea Vranić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 131-133. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 117-134  
 Elektronička verzija članka
Pamćenje -- Prostor -- Metafore -- Afekti -- Evaluacija -- Istraživanje
159.9
HA13-01182

PACIĆ, Sanela
Determining the developmental level of artistic expression in students with cerebral palsy = Utvrđivanje razvojnog stupnja likovnog izražavanja kod učenika s cerebralnom paralizom / Sanela Pacić, Srećko Potić, Milena Milićević, Fadilj Eminović, Radmila Nikić. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 1088-1098. - Bibliografija: 23 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 1069-1098  
 Elektronička verzija članka
Cerebralna paraliza -- Intelektualne sposobnosti -- Crteži ljudskog lika -- Učenici -- Osnovna škola
159.9
HA13-01183

MILOVANOVIĆ, Tamara
Efekti anksioznosti i depresivnosti na prepoznavanje emocionalnih izraza lica / Tamara Milovanović, Domagoj Švegar, Igor Kardum. - Ilustr.
Bibliografija: 44 jed. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 29-49  
 Elektronička verzija članka
Emocionalni izrazi lica -- Prepoznavanje -- Anksioznost -- Depresivnost -- Komunikacija -- Istraživanje
159.9
HA13-01184

ISIKLAR, Abdullah
Examining multi-dimensional life satisfaction as a predictor of loneliness and self-esteem = Istraživanje višedimenzionalnog životnog zadovoljstva kao prediktora usamljenosti i samopoštovanja / Abdullah Isıklar. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 1025-1032. - Bibliografija: str. 1021-1024.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 1013-1032  
 Elektronička verzija članka
Adolescenti -- Životno zadovoljstvo -- Subjektivno blagostanje -- Pretilost
159.9
HA13-01185

MUJAGIĆ, Amela
Motivacijska uvjerenja i strategije samoregulacije u kontekstu modela samoreguliranoga učenja / Amela Mujagić, Vesna Buško. - Ilustr.
Sadrži i: Prilog: str. 114-115. - Bibliografija: str. 110-113. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 93-115  
 Elektronička verzija članka
Samoregulacija učenja -- Učenje -- Motivacija -- Strategije samoregulacije -- Istraživanje
159.9
37
HA13-01186

SCHMIDGEN, Henning
Nesvjesno strojeva : koncepcije psihičkoga kod Guattarija, Deleuzea i Lacana / Henning Schmidgen ; s njemačkoga preveo Boris Perić.
Izvornik: S. Henning, Das Unbewusste der Machinen: Konzeptionen des Psychischen bei Guattari, Deleuze und Lacan, W. Fink, München, 1997. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 131-138
Psihologija -- Nesvjesno -- Želja -- Strojevi -- Tehnika -- Društvo
Guattari, Felix -- Deleuze, Gilles -- Lacan, Jacques

159.9
HA13-01187

ANIĆ, Petra
Orientations to happiness, subjective well-being and life goals / Petra Anić, Marko Tončić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 149-152. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 135-153  
 Elektronička verzija članka
Sreća -- Dobrobit -- Životni ciljevi -- Samokontrola -- Istraživanje
159.9
HA13-01188

RUČEVIĆ, Silvija
Privrženost u adolescenciji : odnos kvalitete, stilova i dimenzija privrženosti : usporedba djevojaka i mladića / Silvija Ručević. - Ilustr.
Bibliografija: str. 87-91. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 69-91  
 Elektronička verzija članka
Privrženost -- Kvaliteta -- Stilovi -- Adolescencija -- Djevojke -- Mladići
159.9
HA13-01189

KOMADINA, Tamara
Uloga socijalne anksioznosti, samootvaranja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa kod studenata / Tamara Komadina, Jasminka Juretić, Ivanka Živčić-Bećirević. - Ilustr.
Bibliografija: str. 65-68. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 51-68  
 Elektronička verzija članka
Socijalna anksioznost -- Studenti -- Prijateljstvo -- Pozitivne emocije -- Istraživanje
159.9
HA13-01190

SMAJIĆ, Aid
Uloga vjere u formiranju stava prema drugom i drukčijem : između religijskih ideala i bosanskohercegovačke stvarnosti / Aid Smajić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 5-26
Vjera -- Stavovi -- Religija -- Javni život -- Suživot -- Istraživanje
159.9
21/29
HA13-01191

Vidi br.: HA13-01197

Vidi br.: HA13-01273

Vidi br.: HA13-01316

Vidi br.: HA13-01325

Vidi br.: HA13-01315

Vidi br.: HA13-01193

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

DŽINIĆ, Ivo
Čovjek kao "animal symbolicum" : neki aspekti filozofske antropologije Ernsta Cassirera / Ivo Džinić, Davor Vuković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 493-504  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Animal symbolicum -- Simboli -- Identitet -- Filozofska antropologija
Cassirer, Ernst

16
HA13-01192

ETEROVIĆ, Petra
Epistemologija snova / Petra Eterović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 505-517  
 Elektronička verzija članka
Snovi -- Epistemologija -- Ontologija -- Skepticizam
Descartes, René

16
159.9
HA13-01193

VUKOVIĆ, Davor, svećenik
Teologija pred izazovom filozofijske hermeneutike / Davor Vuković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 353-365  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Filozofijska hermeneutika -- Metafizika -- Povijesnost -- Relativizam
16
HA13-01194

Vidi br.: HA13-01155

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

ZENKO, Franjo
Aktualnost ideje pomirenja / Franjo Zovko.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 1/2 ; str. 4-14
Pomirenje -- Filozofsko gledište -- Teološko gledište
17
HA13-01195

VATTIMO, Gianni
Etika podrijetla / Gianni Vattimo ; s talijanskoga preveo Mario Kopić.
Izvornik: G. Vattimo, Etika della provenienza, MicroMega, 1, 1997. - Tematski blok: Etika i estetika.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 15-19
Etika -- Etička načela -- Kriza etike -- Nihilizam -- Vjera
17
HA13-01196

LACOUE-LABARTHE, Philippe
O etici: povodom Antigone / Philippe Lacoue-Labarthe ; s francuskoga preveo Mario Kopić.
Izvornik: P. Lacoue-Labarthe, De i'éthique. á propos d'Antigone, u: Lacan et les philosophes, Paris: Albin Michel, 1991. - Tematski blok: Etika i estetika.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 20-29
Etika -- Psihoanaliza -- Grčke tragedije
Lacan, Jacques

17
159.9
HA13-01197

LACAN, Jacques
Paradoksi etike ili : Jesi li djelovao u skladu sa svojom željom? / Jacques Lacan ; s francuskoga preveo Mario Kopić.
Izvornik: J. Lacan, Le séminaire du Jacques Lacan . Livre VII. L'éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris: Éditions du Seuil, 1986. - Tematski blok: Etika i estetika. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 6-14
Etika -- Paradoksi -- Želja -- Djelovanje -- Književnost -- Znanost
17
11/12
HA13-01198

JAŠIĆ, Orhan
Priroda i čovjek u filozofskoj refleksiji Tomislava Krznara / Orhan Jašić.
Prikaz knjige: Tomislav Krznar: Znanje i destrukcija - integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša, Zagreb, Pergamena - Učiteljski fakultet, 2011.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 234-236
Krznar, Tomislav
Bioetika -- Znanje

17
502/504
HA13-01199

Vidi br.: HA13-01268

Vidi br.: HA13-01273

Vidi br.: HA13-01300

Vidi br.: HA13-01292

Vidi br.: HA13-01327

Vidi br.: HA13-01202

Vidi br.: HA13-01234

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

REBIĆ, Adalbert
"Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost" (Post 15.6) / Adalbert Rebić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 241-257
Biblijska egzegeza -- Vjera -- Židovstvo
Abraham

27
HA13-01200

ARMOGATHE, Jean-Robert
"Dostojno je i pravedno" : razmišljanje o obredu i pravu / Jean-Robert Armogathe ; prijevod Ružica Đikić.
Tematski blok: Obred. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 84-89
Obredi -- Pravo -- Obredni propisi
272
HA13-01201

LEPROUX, Alexis
"Mudrost zavoljeh---" / Alexis Leproux ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Prijateljstvo.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 4-15
Mudrost -- Prijateljstvo -- Politika -- Helenizam
27
17
HA13-01202

MAGDA, Ksenija
Adam, naš otac: kako je apostol Pavao "popravio" tradicije, a potvrdio Pisma / Ksenija Magda. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 383-397  
 Elektronička verzija članka
Biblijska teologija -- Kršćanska vjera -- Suvremeni svijet -- Pavlove poslanice -- Prostor
Adam

22
HA13-01203

RAGUŽ, Ivica
Benedikt XVI. i Franjo : uvodnik / Ivica Raguž.
Tematski blok: Crkva. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 2-5
Kršćanstvo -- Pontifikat -- Odreknuće Benedikta XVI.
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI. -- Franciscus, papa -- Papa Franjo

272
HA13-01204

SPAJIĆ, Zdenko
Crkva u Bosni i Hercegovini pred izazovima društvenih promjena / Zdenko Spajić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 157-182
Crkva -- Društvene promjene -- Komunizam -- Postkomunizam -- Pastoral
272
HA13-01205

POTTMEYER, Hermann J.
Dijaloške strukture u Crkvi i teologija zajedništva (communio) Drugoga vatikanskog koncila / Hermann J. Pottmeyer ; prijevod Mato Balić.
Tematski blok: Crkva. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 20-31
Crkva -- Dijalog -- Teologija -- Zajedništvo
Drugi vatikanski koncil

272
HA13-01206

MATIĆ, Zdravko
Djelovanje Ivana Merza u Hrvatskome katoličkom pokretu / Zdravko Matić, Krešimir Lagetar.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 323-337  
 Elektronička verzija članka
Katoličanstvo -- Pokreti -- Crkva -- Depolitizacija
Merz, Ivan
Hrvatski katolički pokret -- Katolička akcija

26/27
HA13-01207

DRAGIĆ, Marko
Dušni dan u hrvatskoj katoličkoj baštini / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 417-426  
 Elektronička verzija članka
Dušni dan -- Katolička baština -- Posmrtni običaji
26/27
39
HA13-01208

KOCH, Kurt
Ekumenizam u mijeni : o budućnosnom potencijalu Dekreta o ekumenizmu Unitatis redintegratio / Kurt Koch ; prijevod Mato Balić.
Tematski blok: Crkva. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 32-53
Ekumenizam -- Krštenje -- Euharistija -- Nova evangelizacija
Katolička crkva
Drugi vatikanski koncil

272
27
HA13-01209

GRBEŠIĆ, Grgo
Eshatološke teme u "posebnim objavama" : ukazanja u Fatimi i viđenja M. F. Kowalske / Grgo Grbešić, Edvard Punda.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 367-382  
 Elektronička verzija članka
Ukazanja -- Privatne objave -- Eshatologija -- Fatimska poruka -- Vjera
Kowalska, Faustina, sancta -- Kowalska, M. F.

24
23
HA13-01210

PERKOVIĆ, Marinko
Euharistija i moralni život / Marinko Perković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 393-411
Euharistija -- Moralni život -- Sakramenti
27
HA13-01211

EZRA 4,8 - 7,26 : novi hrvatski prijevod s aramejskog izvornika, uz popratne stručne bilješke / [prijevod, uvod i stručne bilješke] Dubravko Turalija.
Tekst usporedo na aramejskom i hrv. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 183-216
Proročke knjige -- Hrvatski prijevod
21/29
HA13-01212

IVANDA, Ivan, teolog
Franjo i Klara : obrisi duhovnoga prijateljstva / Ivan Ivanda.
Tematski blok: Prijateljstvo. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 50-57
Duhovno prijateljstvo -- Sveci
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Sveti Franjo Asiški -- Clara, sancta -- Sveta Klara

27
HA13-01213

BARIĆ, Denis
Inicijalna formacija vjeroučitelja : izazov Crkvi i školi / Denis Barić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 339-352  
 Elektronička verzija članka
Vjeroučitelji -- Formacija -- Kompetentnost -- Crkva -- Škola -- Istraživanje
Zagrebačka nadbiskupija

26/27
37
HA13-01214

MAROS, Zorica
Iz vjere graditi kulturu života : vjera kao zadani i uvijek novi izazov / Zorica Maros.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 119-138
Vjera -- Kršćanstvo -- Obraćenje -- Kultura života
272
HA13-01215

ZOVKIĆ, Mato
Jesu li vjerski poglavari u Bosni i Hercegovini otvoreni za nove izazove? / Mato Zovkić.
Kolokvij "Vjera pred izazovima današnjeg društva", Sarajevo, 16.11.2012. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 77-98
Vjerski poglavari -- Muslimani -- Katolici -- Pravoslavni -- Konfesionalni vjeronauk -- Međureligijski dijalog -- Društveno-političke prilike
21/29
316
HA13-01216

SOLARI, Grégory
John Henry Newman i Ambrose St. John - Cor ad cor loquitur / Grégory Solari ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Prijateljstvo. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 80-91
Prijateljstvo -- Biografski zapisi -- Katoličanstvo -- Anglikanstvo -- Oxfordski pokret
Newman, John Henry -- St. John, Ambrose

27
929
HA13-01217

RAZUM, Stjepan
Karitas Zagrebačke nadbiskupije / Stjepan Razum.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 351-507
Dobrotvorne udruge -- Karitativna djelatnost -- Humanitarni rad -- Povijesni pregled
Caritas Zagrebačke nadbiskupije

272
06
364/365
HA13-01218

GARMAZ, Jadranka
Katehetske inicijative mons. Frane Franića u duhu pokoncilske obnove / Jadranka Garmaz, Sabina Marunčić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 519-532  
 Elektronička verzija članka
Kateheza -- Pokoncilska obnova -- Vjeronauk
Franić, Frane

272
HA13-01219

SZABO, Agneza
Knjiga koja svjedoči o nesebičnom služenju / Agneza Szabo.
Prikaz knjige: Maneta Mioč: Sestre služavke Malog Isusa u Metkoviću (1912.-2012.), Split, 2012.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 747-750
Mijoč, Maneta -- Mioč, Maneta
Crkvena povijest -- Redovnice

272
HA13-01220

GIRARDI, Luigi
Kršćanska posebnost obreda : njegov kristološki i pneumatološki smisao / Luigi Girardi ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Obred. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 76-83
Kršćanstvo -- Obredi -- Kristologija -- Pneumatologija
27
HA13-01221

SÖDING, Thomas
Kruh i vino : darovi na Posljednjoj večeri / Thomas Söding ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Euharistija. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 91-101
Kruh i vino -- Liturgija -- Obredi -- Obredni darovi -- Posljednja večera
27
HA13-01222

CASSINGENA-TRÉVEDY, François
Liturgijska obrednost : prostor slobode / François Cassingena-Trévedy ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Obred. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 63-75
Liturgija -- Obredi -- Liturgijska obrednost -- Sloboda -- Crkva
272
HA13-01223

KOŽUL, Stjepan
Međimurski svećenici XX. stoljeća / Stjepan Kožul.
Prikaz knjige: Ivan Damiš: Međimurski svećenici djelatni od 1900. do 1945. godine, "Teovizija", Zagreb, 2012.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 735-737
Damiš, Ivan
Svećenici -- Biografije

272
HA13-01224

MUSA, Ivica
Milanski edikt - proglas slobode ili izazov slobode? : uvodnik / Ivica Musa.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 3-6
Milanski edikt -- Sloboda -- Crkvena povijest -- Kršćanstvo
26/27
HA13-01225

ODOBAŠIĆ, Božo
Misterij Boga objave na Sinaju : ispovijest vjere u događajima knjige Izlaska / Božo Odobašić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 259-286
Objava -- Bog -- Vjera -- Božji savez -- Biblijska egzegeza
Mojsije

27
HA13-01226

TÜCK, Jan-Heiner
Misterij pretvorbe : poetsko zgusnuće teologije euharistije u himnu Pange lingua / Jan-Heiner Tück ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Euharistija. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 102-117
Euharistija -- Teologija euharistije -- Euharistijski himni
Thomas Aquinas, sanctus

27
HA13-01227

FISICHELLA, Rino
Mjesto apologetike u novoj evangelizaciji / Rino Fisichella ; prijevod Ružica Đikić.
Tematski blok: Apologetika. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 160-167
Apologetika -- Nova evangelizacija -- Bog -- Kultura
27
HA13-01228

PERKOVIĆ, Marinko
Molitva Očenaša : biblijsko-moralno promišljanje / Marinko Perković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 99-118
Očenaš -- Molitve -- Moral
272
HA13-01229

KASPER, Walter
Narod Božji - tijelo Kristovo - communio u Duhu Svetomu : o ekleziologiji polazeći od Drugoga vatikanskog sabora / Walter Kasper ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Crkva. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 6-19
Crkva -- Ekleziologija -- Tijelo Kristovo -- Duh Sveti -- Zajedništvo
Drugi vatikanski koncil

272
HA13-01230

TANJIĆ, Željko
Nasilje u Bibliji i dramatska teologija / Željko Tanjić, Bruno Petrušić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 93-104  
 Elektronička verzija članka
Nasilje -- Dramatska teologija -- Povijest spasenja -- Objava
Schwager, Raymund -- Girard, René

22
HA13-01231

TEPERT, Darko
Nevjera naroda u deuteronomističkoj povijesti (2 Kr 17,14) / Darko Tepert.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 301-312
Vjera -- Nevjera -- Židovski narod -- Deuteronomistička povijest
27
HA13-01232

ZELIĆ, Ivan, filozof
O savjetima Alvina Plantinge kršćanskim filozofima / Ivan Zelić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 413-434
Kršćanstvo -- Filozofija -- Kršćanska filozofija -- Tomizam
Plantinga, Alvin

27
14
HA13-01233

SIMONITI, Iztok
O vrednotama kršćana / Iztok Simoniti.
Tema broja: O vrednotama kršćana.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 3 ; str. 32-44
Kršćanstvo -- Kršćanske vrijednosti -- Kršćanska etika -- Kršćanski moral
27
17
HA13-01234

SÖDING, Thomas
Obraćenje na istinu : Pavlov motiv i njegovo značenje u razdoblju moderne : primjeri - John Henry Newman i Edith Stein / Thomas Söding ; prijevod Mato Balić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 105-115
Obraćenje -- Istina
Paulus, sanctus -- Sveti Pavao -- Newman, John Henry -- Stein, Edith -- Stein, Edith, sancta

272
27
HA13-01235

ICARD, Simon
Obred i duhovni napredak u Pravilu svetoga Benedikta / Simon Icard ; prijevod Ružica Đikić.
Tematski blok: Obred. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 100-104
Obred -- Pravilo svetoga Benedikta -- Duhovni napredak -- Redovništvo
272
HA13-01236

CRNČEVIĆ, Ante, teolog
Obredna forma vjere : živjeti vjeru s povjerenjem u obred / Ante Crnčević.
Tematski blok: Obred. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 54-62
Vjera -- Kršćanstvo -- Obred -- Liturgijsko slavlje
27
HA13-01237

FERME, Brian Edwin
Od katedralnih škola do Studia generalia: Ex corde ecclesiae / Brian Ferme ; prijevod Roman Karlović.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 139-151
Katolička sveučilišta -- Katedralne škole -- Obrazovni sustav -- Povijest -- Crkva
272
378
HA13-01238

BERLJAK, Matija
Odnos teološkog društva "Kršćanska sadašnjost" prema Katoličkom bogoslovnom fakultetu i nadbiskup Franjo Kuharić / Matija Berljak. - Ilustr.
Prilozi na str. 517-527. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 509-527
Arhivsko gradivo -- Pisma
Kršćanska sadašnjost -- Katoličko bogoslovni fakultet u Zagrebu
Kuharić, Franjo

272
HA13-01239

BODROŽIĆ, Ivan
Pojam prijateljstva u misli sv. Augustina / Ivan Bodrožić.
Tematski blok: Prijateljstvo. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 16-31
Prijateljstvo
Augustinus, Aurelius -- Sveti Augustin

27
HA13-01240

TOMIĆ, Draženko
Preispitivanje dokaza Božjega postojanja u filozofiji Kvirina Vasilja / Draženko Tomić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 457-472  
 Elektronička verzija članka
Božja opstojnost -- Dokazi Božjega postojanja -- Kritika
Vasilj, Kvirin

27
11/12
HA13-01241

DUARTE, José da Cunha
Prijateljstvo prema sv. Tomi Akvinskom / Duarte da Cunha ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Prijateljstvo. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 40-49
Prijateljstvo
Thomas Aquinas, sanctus -- Sv. Toma Akvinski

27
HA13-01242

ILIČIĆ, Drago
Problematika braka i obitelji u okružnicama i poslanicama biskupa J. J. Strossmayera / Drago Iličić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 533-549  
 Elektronička verzija članka
Brak -- Kršćanski brak -- Obitelj -- Biskupi -- Poslanice
Strossmayer, Josip Juraj

272
HA13-01243

AMATO, Angelo
Procesi proglašenja blaženim i svetim : kriteriologija, procedura, značenje / Angelo Amato ; prijevod Ivan Ivanda.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 116-124
Svetost -- Kanonizacija -- Herojska krepost -- Mučeništvo -- Čudesa
Katolička crkva

272
HA13-01244

JEMBRIH, Alojz
Prvi gradišćanskohrvatski lekcionar Horvaczko evangyelye (1732.) i kajkavski Szveti evangeliumi (1651., 1694., 1730.) / Alojz Jembrih. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 529-554
Liturgija -- Liturgijski tekstovi -- Lekcionari -- Hrvatski jezik -- Jezična norma -- Gradišćanski Hrvati
272
HA13-01245

VALKOVIĆ, Jerko
Radijski i televizijski prijenos euharistijskoga slavlja : mogućnosti i načini sudjelovanja / Jerko Valković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 81-91  
 Elektronička verzija članka
Euharistijsko slavlje -- Liturgijsko slavlje -- Medijski prijenos mise -- Radio -- Televizija -- Mediji -- Obred
26/27
659
HA13-01246

IKIĆ, Niko
Ravenski dokument i Pastor Aeternus : dva dokumenta - dva svijeta - jedan izazov / Niko Ikić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 139-156
Crkveni dokumenti -- Primat pape
Katolička crkva -- Pravoslavna crkva
Prvi vatikanski koncil -- Drugi vatikanski koncil

272
21/29
HA13-01247

FRANCISCUS, papa
Razgovor s papom Franjom / Antonio Spadaro ; preveo Vatroslav Halambek.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 437-456
Papinstvo -- Crkva -- Umjetnost -- Molitva
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Isusovci

272
HA13-01248

MENKE, Karl-Heinz
Sakramentalnost euharistije / Karl-Heinz Menke ; prijevod Ivan Ivanda.
Tematski blok: Euharistija. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 118-133
Euharistija -- Sakramentalnost -- Sakramenti -- Vjera -- Crkva
27
HA13-01249

BOULNOIS, Olivier
Slika i bogohuljenje / Olivier Boulnois ; prijevod Roman Karlović.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 116 ; str. 125-138
Bogohuljenje -- Slika -- Umjetnost -- Kršćanstvo -- Islam -- Židovstvo -- Društvo
21/29
27
HA13-01250

VOLAREVIĆ, Marijo, svećenik
Slika žene u "starom feminizmu" i u novom feminizmu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. / Marijo Volarević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 51-63  
 Elektronička verzija članka
Žena -- Feminizam -- Kršćanska antropologija
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II -- Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI

23
316
HA13-01251

BASLEZ, Marie-Françoise
Suvremenost apologetike : Treba li se braniti? : Kako se braniti? / Marie-Françoise Baslez ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Apologetika. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 147-159
Apologetika -- Suvremenost -- Kršćanska povijest -- Mučeništvo
27
HA13-01252

SCHNEIDER, Alfred
Teče i teče, teče jedan slap--- : uvodnik / Alfred Schneider.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 147-150
Kršćanstvo -- Vjera -- Godina vjere 2012.-2013.
26/27
HA13-01253

CARRAUD, Vincent
Trebaju li vjeri pretpostavke? : Neaktualna apologetika, aktualni apologetik / Vincent Carraud ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Apologetika. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 134-146
Vjera -- Apologetika -- Kršćanstvo
27
HA13-01254

KOŽUL, Stjepan
Tuheljski zapisi / Stjepan Kožul.
Prikaz knjige: Vladimir Trkmić: Tuheljski zapisi, Župa Uznesenja BDM Tuhelj, Tuhelj, 2013. - Bilješka uz tekst.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 738-746
Trkmić, Vladimir
Crkvena povijest -- Župnici

272
HA13-01255

ANTUNOVIĆ, Ivan, teolog
U prilog induktivnoj metodi u homiliji / Ivan Antunović, Ivan Petrović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 225-235  
 Elektronička verzija članka
Homilija -- Propovijedanje -- Homiletika -- Induktivna metoda -- Deduktivna metoda
25
26/27
HA13-01256

RIBIĆ, Stjepan
Umjetnost i estetika u pisanoj ostavštini Ivana Merza / Stjepan Ribić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 151-164  
 Elektronička verzija članka
Umjetnost -- Estetika -- Ljepota -- Religija -- Pisana ostavština
Merz, Ivan

23
7.0
HA13-01257

LUJIĆ, Božo
Vjera kao povijesna snaga i egzistencijalni temelj života : teološko-egzegetska analiza Iz 7,9b / Božo Lujić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 357-377
Vjera -- Povijest -- Egzistencija -- Teologija -- Biblijska egzegeza
27
HA13-01258

VELČIĆ, Bruna
Vjera u knjizi Propovjednikovoj / Bruna Velčić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 331-355
Vjera -- Mudrost -- Ispraznost -- Smrt -- Bog -- Bogobojaznost -- Radost
27
HA13-01259

MARKEŠIĆ, Ivan
Vjera u komunističkome okviru / Ivan Markešić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 27-75
Vjera -- Komunizam -- Socijalizam -- Kršćanstvo -- Vjerske zajednice
Katolička crkva

27
21/29
329
HA13-01260

VIŠATICKI, Karlo
Vjera u kontekstu Jonine knjige - Jona 3,5 / Karlo Višaticki.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 379-391
Vjera -- Proroci -- Biblijska egzegeza
27
HA13-01261

RUNJE, Domagoj
Vjera u pustinji (Br 14,11; 20,12) : pokušaj aktualizacije / Domagoj Runje.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 287-299
Vjera -- Biblijska pustinja -- Crkva -- Godina vjere 2012.-2013. -- Usporedba
27
HA13-01262

VIDOVIĆ, Pero
Vjerovati da je Isus Ja-jesam (Iv 8,24) / Pero Vidović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 181-200  
 Elektronička verzija članka
Kristologija -- Vjera -- Bog
Isus Krist

22
23
HA13-01263

ŽUPARIĆ, Drago
Vjerski život u knjizi o Tobiji / Drago Župarić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 2 ; str. 313-329
Vjera -- Vjerski život -- Molitve
27
HA13-01264

ODOBAŠIĆ, Božo
Znakovitost poziva i poslanja biblijskih proroka / Božo Odobašić.
Prikaz knjige: Mato Zovkić: Poziv biblijskih proroka, Biblica 17, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2012.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 17 (2013), 1 ; str. 227-234
Zovkić, Mato
Biblijski proroci

27
272
HA13-01265

BILIĆ, Niko
Zvanje i zadaća proroka Ezekiela u Ez 2-3 / Niko Bilić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 65-80  
 Elektronička verzija članka
Proroci
Ezekiel, prorok

22
HA13-01266

KOŽUL, Stjepan
Župa Bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu / Stjepan Kožul.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 9-170
Povijest župe -- Sakralna arhitektura
Župa Bl. Augustina Kžotića (Lupoglav)

272
72
94(497.5)
HA13-01267

Vidi br.: HA13-02013

Vidi br.: HA13-01289

Vidi br.: HA13-01544

Vidi br.: HA13-01166

Vidi br.: HA13-01539

Vidi br.: HA13-01256

Vidi br.: HA13-01210

Vidi br.: HA13-01283

Vidi br.: HA13-01274

Vidi br.: HA13-01159

Vidi br.: HA13-01263

Vidi br.: HA13-01191

Vidi br.: HA13-01260

Vidi br.: HA13-01265

Vidi br.: HA13-01247

Vidi br.: HA13-01990

Vidi br.: HA13-01990

Vidi br.: HA13-01275

Vidi br.: HA13-01235

Vidi br.: HA13-01157

Vidi br.: HA13-01250

Vidi br.: HA13-01209

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

CERTEAU, Michel de
Smijeh Michela Foucaulta / Michel de Certeau ; prevela Sana Perić. - Ilustr.
Iz: Histoire et psychanalyse entre science et fiction / Michel de Certeau. Gallimard, Paris, 1987. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: 15 dana. - ISSN 0031-6296. - 56 (2013), 1/2 ; str. 12-17
Intelektualci -- Intelektualne prakse -- Društveno djelovanje
Foucault, Michel

304
17
HA13-01268

Vidi br.: HA13-01299

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

ZAHARIJEVIĆ, Adriana
Junakinje moje knjige su žene koje nisu bile dovoljno žene / Adriana Zaharijević ; razgovarala Darija Žilić. - Ilustr.
Biobibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 1/2 ; str. 66-71
Feminizam -- Povijest feminizma -- Položaj žena
Zaharijević, Adriana

305
HA13-01269

KRISTIĆ, Alen
Nazočnost žena u sferi mirotvorstva uvećava šanse miru / Alen Kristić ; razgovarala Darija Žilić. - Ilustr.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 3/4 ; str. 81-86
Žene -- Položaj žena -- Feminizam
Kristić, Alen

305
HA13-01270

314   Demografija

LAJIĆ, Ivan
Osnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima od 1991. do 2011. godine = Basic demographic processes on the Kvarner islands 1991-2011 / Ivan Lajić, Roko Mišetić. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija i izvori: 14 jed.
U: Geoadria. - ISSN 1331-2294. - 18 (2013), 1 ; str. 71-92  
 Elektronička verzija članka
Demografski procesi -- Kretanje stanovništva
314
HA13-01271

Vidi br.: HA13-01307

Vidi br.: HA13-01276

316   Sociologija

BAUDRILLARD, Jean
Globalni dug i paralelni univerzum / Jean Baudrillard ; s engleskoga preveo Miloš Đurđević.
Izvornik: J. Baudrillard, Global debt and parallel universe, Liberation, Pariz. http://www.uta.edu/english/apt/collab/texts/globaldebt.html. - Tematski blok: Novac - kredit - dug.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 250-251
Globalni dug -- Virtualna stvarnost -- Kolektivizam -- Društvo
316
HA13-01272

MUZUR, Amir
Nasilje i seksualnost : prilog raspravi o pojavnosti i podrijetlu elemenata spolnosti u agresivnom ponašanju / Amir Muzur, Iva Rinčić, Mirko Štifanić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 217-223  
 Elektronička verzija članka
Nasilje -- Seksualnost -- Silovanje -- Agresivno ponašanje
316
159.9
17
HA13-01273

SEVER, Irena
Popularna kultura kao mjesto religioznoga iskustva / Irena Sever.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 25-38  
 Elektronička verzija članka
Popularna kultura -- Religiozno iskustvo -- Teologija -- Kultura -- Umjetnost
316
23
HA13-01274

HAZDOVAC Bajić, Nikolina
Prezentacija religijskoga sadržaja na najposjećenijim hrvatskim mrežnim portalima / Nikolina Hazdovac Bajić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 473-482  
 Elektronička verzija članka
Mrežni portali -- Mediji -- Religija -- Religijski sadržaji
316
21/29
HA13-01275

ŠKILJAN, Filip
Rusi u Hrvatskoj između 1991. i 2011. / Filip Škiljan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 13 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 21-50  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Migracije -- Identitet -- Društveni položaj -- Rusi
316
314
94(497.5)
HA13-01276

RASPUDIĆ, Nino
Stereotipi o Hercegovcima / Nino Raspudić. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 175-181
Stereotipi -- Hercegovci
316
HA13-01277

CAILLOIS, Roger
Zimski vjetar / Roger Caillois ; preveo Tomislav Brlek. - Ilustr.
Iz: Approches de l'imaginaire / Roger Caillois. Gallimard : Paris, 1974. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: 15 dana. - ISSN 0031-6296. - 56 (2013), 1/2 ; str. 36-41
Individualizam -- Intelektualci -- Društveni običaji -- Moral -- Moć
316
14
HA13-01278

Vidi br.: HA13-01324

Vidi br.: HA13-01251

Vidi br.: HA13-01631

Vidi br.: HA13-01216

Vidi br.: HA13-01687

Vidi br.: HA13-01167

Vidi br.: HA13-01180

32   Politika

PERIĆ Kaselj, Marina
Hrvatski savez u Sjevernoj i Južnoj Americi / Marina Perić Kaselj, Ivan Čizmić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 206-217
Političke organizacije -- Hrvatski iseljenici
Hrvatski savez

32
06
327
HA13-01279

SOPTA, Marin
Hrvatsko narodno vijeće u Kanadi / Marin Sopta. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 227-240
Političke organizacije -- Hrvatski iseljenici
Hrvatsko narodno vijeće

32
06
327
HA13-01280

Vidi br.: HA13-01734

Vidi br.: HA13-01297

Vidi br.: HA13-01149

Vidi br.: HA13-01624

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

TOMLJENOVIĆ, Ivan, teolog
Agresivno velikosrbstvo / Ivan Tomljenović.
Prikaz knjige: Ljubomir Antić: Velikosrpski nacionalni programi : ishodišta i posljedice, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 751-758
Antić, Ljubomir
Velikosrpska ideologija

323
327
HA13-01281

FLAMBEAUX, Simon
La politica linguistica della Croazia nei confronti della minoranza nazionale italiana / Simon Flambeaux. - Ilustr.
Prilozi na str. 76-91. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Povzetek ; Summary.
U: Ricerche sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno). - ISSN 0353-474X. - (2013), 20 ; str. 7-93
Jezična politika -- Sociolingvistika -- Nacionalne manjine -- Talijanska nacionalna manjina -- Talijani -- Kulturni identitet -- Obrazovni sustav
323
81
HA13-01282

CIANCI, Francesco
La promozione e la tutela dei diritti delle minoranze nell'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa / Francesco Cianci. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Povzetek ; Summary.
U: Ricerche sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno). - ISSN 0353-474X. - (2013), 20 ; str. 133-154
Nacionalne manjine -- Prava manjina -- Solidarnost -- Vjerske slobode
323
26/27
HA13-01283

JANJETOVIĆ, Zoran D.
Vlatka Dugački: Svoj svome: češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji: (1918.-1941.), Srednja Europa, Zagreb, 2013. : [prikaz] / Zoran Janjetović.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 227-229  
 Elektronička verzija članka
Dugački, Vlatka
Nacionalne manjine -- Česi -- Slovaci

323
HA13-01284

Vidi br.: HA13-01287

Vidi br.: HA13-01137

Vidi br.: HA13-01148

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

BUDAK, Luka, filolog
Dva povijesna projekta australskih Hrvata / Luka Budak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 241-253
Veleposlanstva -- Hrvatsko veleposlanstvo -- Priznanje hrvatskog jezika -- Hrvatski iseljenici
327
HA13-01285

GJENERO, Davor
Nacionalni suverenitet i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji / Davor Gjenero. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 22-28
Međunarodni odnosi -- Suverenitet
Europska unija

327
HA13-01286

Vidi br.: HA13-01281

Vidi br.: HA13-01308

Vidi br.: HA13-01279

Vidi br.: HA13-02007

Vidi br.: HA13-01317

Vidi br.: HA13-01319

Vidi br.: HA13-01720

Vidi br.: HA13-01280

329   Političke stranke i pokreti

MIHOLEK, Vladimir
Tomo Jalžabetić do osnivanja Hrvatske pučke seljačke stranke braće Radić / Vladimir Miholek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 12 (2013), 23 ; str. 109-132  
 Elektronička verzija članka
Političari -- Život i rad -- Etnografija
Jalžabetić, Tomo -- Braća Radić
Hrvatska pučka seljačka stranka

329
323
HA13-01287

Vidi br.: HA13-02018

Vidi br.: HA13-01260

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

HUBALEK, Friedrich
Asymptotic analysis and explicit estimation of a class of stochastic volatility models with jumps using the martingale estimating function approach / Friedrich Hubalek and Petra Posedel. - Ilustr.
Bibliografija: str. 207-210.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 185-210  
 Elektronička verzija članka
Martingali -- Model stohastičke volatilnosti -- Asimptotska normalnost
33
51
HA13-01288

332   Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja

POŽGAN, Jasna
Agrarna reforma na posjedima župe Sveti Martin na Muri / Jasna Požgan.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 681-708
Crkvena povijest -- Mađarizacija -- Agrarna reforma
Zagrebačka biskupija -- Župa Sveti Martin na Muri

332
272
HA13-01289

LORBER, Lučka
Revitalizacija starih industrijskih območij v jugovzhodni Evropi / Lučka Lorber. - Ilustr.
Bibliografija i izvori: 25 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 12 (2013), 23 ; str. 5-22  
 Elektronička verzija članka
Industrijalizacija -- Industrijske zone -- Gospodarstvo -- Revitalizacija
332
HA13-01290

Vidi br.: HA13-01294

Vidi br.: HA13-01493

336   Financije. Bankarstvo. Novac

LAJNERT, Siniša
Hrvatska poljodjelska banka, d.d. Zagreb : (1901.-1949.) / Siniša Lajnert. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 171-349
Bankarstvo -- Banke
Hrvatska poljodjelska banka d.d.

336
HA13-01291

KRKAČ, Kristijan
Poslovna etika banaka / Kristijan Krkač, Hrvoje Volarević, Hrvoje Jerković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 1 ; str. 105-120  
 Elektronička verzija članka
Banke -- Bankarstvo -- Poslovna etika -- Moralnost -- Etički kodeksi
336
17
HA13-01292

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

HARAMIJA, Predrag, ekonomist
Mogućnosti proizvodnje hrane : prijeteći problemi i nužni koraci / Predrag Haramija, Emil Heršak, Đuro Njavro. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 3 ; str. 399-416  
 Elektronička verzija članka
Proizvodnja hrane -- Obradivo tlo -- Poljoprivredno zemljište -- Stanovništvo
338
631/635
HA13-01293

SZABÓ, Zoltán, agroekonom
Role of thermal-tourism in regional development : a case study from Hungarian side of the Hungarian-Croatian border / Zoltán Szabó, József Kocsondi, Zoltán Lakner. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed. - Sažetak.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 12 (2013), 23 ; str. 70-76  
 Elektronička verzija članka
Termalni turizam -- Regionalni razvoj -- Suradnja
338.47
332
HA13-01294

338.48   Turizam

VOJNOVIĆ, Nikola, geograf
Primjena odabranih abiotičko-ekoloških indikatora ekološki održivog turizma na primjeru unutrašnje Istre = Application of selected abiotic and ecological indicators of ecologically sustainable tourism on the example of Inner Istria / Nikola Vojnović. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija i izvori: str. 66-69.
U: Geoadria. - ISSN 1331-2294. - 18 (2013), 1 ; str. 41-69  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Održivi razvoj -- Ekoturizam -- Gradovi -- Općine
338.48
502/504
HA13-01295

DEMONJA, Damir
Ruralna graditeljska baština u funkciji turističke ponude Hrvatske / Damir Demonja, Robert Baćac.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 42 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 12 (2013), 23 ; str. 133-149  
 Elektronička verzija članka
Tradicijsko graditeljstvo -- Tradicijsko imanje -- Graditeljska baština -- Ruralni turizam
338.48
39
HA13-01296

Vidi br.: HA13-01571

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

Vidi br.: HA13-01603

341   Međunarodno pravo

ZIDIĆ, Igor
Oslobađajuća presuda - kraj Domovinskoga rata / Igor Zidić. - Ilustr.
Iz: Vijenac, br. 498/2012. - Bibliografija:. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 194-205
Domovinski rat -- Hrvatski generali -- Oslobađajuća presuda
Gotovina, Ante -- Markač, Mladen

341
32
HA13-01297

Vidi br.: HA13-01570

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

Vidi br.: HA13-01590

Vidi br.: HA13-01600

Vidi br.: HA13-01593

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

GOLUB, Alen
Obnova zemljišne knjige za katastarsku općinu Legrad / Alen Golub. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 7-18
Zemljišne knjige -- Obnova -- Katastarske općine
348/349
HA13-01298

Vidi br.: HA13-01341

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

351.74   Policija

Vidi br.: HA13-01593

Vidi br.: HA13-01600

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

Vidi br.: HA13-01312

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

DIMOSKI, Sanja
Contact with persons with hearing impairments as a correlate of children's and adults' attitudes towards these persons = Kontakt s osobama s oštećenjem sluha kao veza između stavova djece i odraslih prema takvim osobama / Sanja Dimoski, Fadil Eminović, Irena Stojković, Dragana Stanimirović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 622-628. - Bibliografija: 17 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 611-628
Osobe s invaliditetom -- Osobe s oštećenjem sluha -- Društveni stavovi -- Inkluzija
364
304
HA13-01299

Vidi br.: HA13-01218

368   Osiguranje

TOMAŠIĆ, Petar
Aktuarski pravedna i jednaka mirovina u Republici Hrvatskoj / Petar Tomašić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 237-252  
 Elektronička verzija članka
Mirovine -- Mirovinski sustav -- Aktuarska računica -- Umirovljenici
368
17
HA13-01300

37   Obrazovanje

ŽAKELJ, Amalija
Ability grouping and pupil's results on the national assesment of knowledge = Grupiranje učenika prema sposobnostima i uspjeh učenika na državnoj maturi / Amalija Žakelj, Milena Ivanuš Grmek. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 454-463. - Bibliografija i elektronički izvori: 26 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 439-463
Osnovna škola -- Diferencijacija nastave -- Učenici -- Sposobnosti učenika -- Vanjsko vrednovanje znanja -- Ishodi učenja
37
HA13-01301

VUKOBRATOVIĆ, Ružica
Acquiring the concept/concepts of function through programmed instruction in a computer classroom = Usvajanje pojma/pojmova funkcije u programiranoj nastavi koja se izvodi u računalnom kabinetu / Ružica Vukobratović, Đurđica Takači, Ivana Milanović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 1137-1147. - Bibliografija: 12 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 1121-1147  
 Elektronička verzija članka
Nastava matematike -- Programirana nastava -- Kartezijanska metoda -- Mediji -- Obrazovni računalni softver
37
51
HA13-01302

CVJETIĆANIN, Stanko
Computer application in the initial education of children in natural sciences = Primjena računala u početnom obrazovanju djece u prirodnim znanostima / Stanko Cvjetićanin, Rajko Pećanac, Marija Sakač, Maja Djurendić-Brenesel. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 100-108. - Bibliografija: 18 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 87-108
Osnovna škola -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- Prirodne znanosti
371
004
HA13-01303

BLAŠKOVIĆ, Jelena, profesorica glazbe
Early childhood and preschool education university students' views and assessments regarding visual art and music areas = Stajališta i procjene studenata odgojiteljskog studija o likovnom i glazbenom području / Jelena Blašković, Svetlana Novković. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 599-609. - Bibliografija i elektronički izvori: 33 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 583-609
Visokoškolsko obrazovanje -- Predškolski odgoj -- Studenti -- Stavovi studenata -- Likovna umjetnost -- Glazbena umjetnost
37
73/76
78
HA13-01304

ÖZEN, Raşit
Effectiveness of web-based INSET programme : a case study = Učinkovitost mrežno utemeljenog programa stručnog usavršavanja (INSET) : studija slučaja / Raşit Özen. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 77-85. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 72-76.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 61-85
Primarno obrazovanje -- Učitelji -- Obrazovanje odraslih -- Stručno usavršavanje -- E-Obrazovanje
37
004
HA13-01305

TOT, Daria
Evaluations of learners, teachers and school management boards with regard to the indicators of contemporary teacher competences = Procjene učenika, učitelja i vodstva škole o indikatorima suvremene učiteljske kompetentnosti / Daria Tot. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 814-821. - Bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 22 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 801-821
Školsko obrazovanje -- Kompetencije nastavnika -- Vrednovanje nastavnika -- Vrednovanje učenika
37
HA13-01306

TANER, Altun
Examination of classroom teacher's technological pedagogical and content knowledge on the basis of their demographic profiles = Istraživanje pedagoškoga i predmetnoga tehnološkog znanja učitelja na osnovu njihovih demografskih profila / Altun Taner. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 385-397. - Bibliografija i elektronički izvori: 40 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 365-397
Učitelji -- Nastavnici -- Pedagoško usavršavanje -- Tehnološko obrazovanje -- Demografske varijable
37
314
HA13-01307

KINDA-BERLAKOVIĆ, Andrea Zorka
Hrvatski nastavni jezik u Gradišću / Andrea Zorka Kinda-Berlakovich. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 74-81
Nastava hrvatskog jezika -- Dvojezična nastava -- Gradišćanski Hrvati -- Nacionalne manjine
37
811.163.42
327
HA13-01308

NIKOLIĆ, Lidija
The influence of primary teacher' educational models on elements of their musical competence = Refleksije obrazovnih modela učitelja razredne nastave na elemente glazbenih kompetencija / Lidija Nikolić, Gordana Ercegovac-Jagnjić, Blanka Bogunović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 1048-1056. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 1033-1056  
 Elektronička verzija članka
Učitelji -- Obrazovanje učitelja -- Cjeloživotno obrazovanje -- Glazbene kompetencije -- Metodika glazbene nastave
37
78
HA13-01309

AṢKIN, Suat
New approaches to computer assisted instruction of probability topic with the help of Buffon's problem = Novi pristupi računalno potpomognutom podučavanju teme vjerojatnosti s pomoću Buffonova problema / Suat Aşkın. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 1113-1120. - Bibliografija: 11 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 1099-1120  
 Elektronička verzija članka
Osnovnoškolsko obrazovanje -- Računalno potpomognuto podučavanje -- Matematika -- Vjerojatnost
37
51
HA13-01310

VÁZQUEZ Cano, Esteban
Open government and E-leadership in schools mediated by ICT = Otvorena uprava i e-vodstvo u školama posredovani informacijsko-komunikacijskim tehnologijama / Esteban Vázquez Cano. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 30-41. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 25-29.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 11-41
Obrazovanje -- Obrazovni proces -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Upravljanje obrazovnim procesom
37
004
HA13-01311

KUTEROVAC-JAGODIĆ, Gordana
Osobni, obiteljski i okolinski prediktori školskoga uspjeha : provjera moderatorske uloge odrastanja u ratom različito pogođenim područjima Hrvatske / Gordana Kuterovac Jagodić, Gordana Keresteš, Irma Brković. - Ilustr.
Bibliografija: str. 22-27. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 22 (2013), 1 ; str. 1-28  
 Elektronička verzija članka
Školski uspjeh -- Prediktori -- Djeca -- Roditelji -- Domovinski rat -- Istraživanje
37
355/359
HA13-01312

VUKASOVIĆ, Ante
Reafirmacija odgoja - alfa i omega pedagoškoga preporoda / Ante Vukasović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 253-262  
 Elektronička verzija članka
Odgoj -- Zdravstveni odgoj -- Spolni odgoj -- Čovjek -- Vrijednosti -- Moral
37
613
HA13-01313

STANISAVLJEVIĆ, Jelena
Relationship between acceptance and understanding of the evolution theory by various groups of teachers = Odnos između prihvaćanja i razumijevanja teorije evolucije različitih skupina nastavnika / Jelena Stanisavljević, Penelope Papandopulo, Dragan Djuric. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 706-714. - Bibliografija: 28 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 693-714
Učitelji -- Nastavni sadržaji -- Teorija evolucije -- Stavovi učitelja
37
HA13-01314

JAVORNIK Krečič, Marija
The role and meaning of school counseling when dealing the violence = Uloga i značenje školskog savjetovanja u slučaju vršnjačkog nasilja / Marija Javornik Krečič, Suzana Kovše, Mateja Ploj Virtič. - Ilustr.
Str: 533-541: tekst na hrv. jeziku. - Bibliografija i elektronički izvori: 16 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 521-541
Vršnjačko nasilje -- Bullying -- Školsko savjetovanje -- Prevencija nasilja
37
159.9
HA13-01315

ĐURANOVIĆ, Marina
Social aggression among pupils in primary education = Socijalna agresivnost učenika u primarnom obrazovanju / Marina Đuranović, Siniša Opić. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 790-799. - Bibliografija: 40 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 777-799
Osnovna škola -- Vršnjaci -- Socijalne kompetencije -- Agresivno ponašanje
37
159.9
HA13-01316

BOŠNJAK, Milan, književnik
Sustav hrvatske nastave u inozemstvu / Milan Bošnjak. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 53-63
Obrazovanje -- Nastava -- Inozemstvo -- Nacionalne manjine -- Hrvatski jezik
37
327
HA13-01317

ZOVKO, Vatroslav
The use of ICT in primary schools : analysis of the digital divide in the Republic of Croatia = Upotreba ICT-a u osnovnim školama : analiza digitalne podjele u Republici Hrvatskoj / Vatroslav Zovko, Ana Didović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 350-364. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 346-349.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 331-364
Osnovno školstvo -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Informatička oprema -- Internet
372
004
HA13-01318

CVIKIĆ, Lidija
Virtualni učitelji hrvatskoga jezika / Lidija Cvikić, Lada Kanajet Šimić. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: 8 jed. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 64-73
Nastava hrvatskog jezika -- Inozemstvo -- Iseljenici -- Virtualno učenje -- E-učenje
37
811.163.42
327
HA13-01319

Vidi br.: HA13-01132

Vidi br.: HA13-01186

Vidi br.: HA13-01996

Vidi br.: HA13-01999

Vidi br.: HA13-01135

Vidi br.: HA13-01214

Vidi br.: HA13-01161

Vidi br.: HA13-01706

Vidi br.: HA13-01697

Vidi br.: HA13-01691

Vidi br.: HA13-01699

Vidi br.: HA13-01658

Vidi br.: HA13-01619

Vidi br.: HA13-01380

Vidi br.: HA13-01694

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

POSEDI, Ivana
Osnovna škola Hlebine do kraja Prvog svjetskog rata : prilozi za poznavanje rada škole / Ivana Posedi. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed. ; izvori: 11 jed. ; internetski izvori: 2 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 105-115
Osnovne škole -- Povijest školstva
Osnovna škola Hlebine

373
930.85(497.5)
HA13-01320

PAUŠIĆ, Jelena
Possible influences of a heavy backpack on back pain syndrome in primary school children = Mogući utjecaji težine školske torbe na bolni sindrom kralješnice u djece razredne nastave / Jelena Paušić, Hrvoje Kujundžić, Ana Penjak. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 283-287. - Bibliografija: 16 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 275-287
Razredna nastava -- Učenici -- Školska torba -- Kralježnica -- Križobolja
373
617
HA13-01321

Vidi br.: HA13-01133

Vidi br.: HA13-01756

374   Obrazovanje i nastava izvan škole. Daljnje obrazovanje. Obrazovanje odraslih

BATARELO Kokić, Ivana
Collaborative online course development : facilitation of multi-dimensional teaching and learning = Razvijanje suradničkog učenja u online okruženju : provođenje višedimenzionalnog poučavanja i učenja / Ivana Batarelo-Kokić, Ann Nevin, Ida Malian. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 507-519. - Bibliografija i elektronički izvori: 41 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 491-519
Nastavnici -- Obrazovanje nastavnika -- Suradničko učenje -- E-učenje -- Online kolegij -- Online okruženje
374
004
HA13-01322

376   Obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole

GLIGOROVIĆ, Milica
Influence of family and institutional environment on the adaptive behaviour of children with mild intellectual disability = Utjecaj obitelji i institucije na prilagodljivo ponašanje djece s blagim intelektualnim poteškoćama / Milica Gligorović, Nataša Buha.
Tekst na hrv. jeziku na str. 916-926. - Bibliografija: 61 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 899-926  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Mentalno zdravlje -- Blage intelektualne poteškoće -- Društvene vještine -- Praktične vještine -- Konceptualne vještine -- Institucionalizacija
376
615
HA13-01323

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

JAHANIAN, Ramezan
A study on determining social capital development indicators in society : university student's point od view = Istraživanje o određivanju pokazatelja razvoja društvenog kapitala : stav sveučilišnih studenata / Ramezan Jahanian. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 53-60:. - Bibliografija: 16 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 43-60
Društveni razvoj -- Društveni kapital -- Stavovi studenata
378
316
HA13-01324

SMOJVER-AŽIĆ, Sanja
Adjustment to college and the student mentoring programme = Prilagodba studiju i programu studentskog mentorstva / Sanja Smojver-Ažić, Sandra Antulić. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 729-740. - Bibliografija: 22 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 715-740
Studenti -- Mentorstvo -- Program mentorstva
378
159.9
HA13-01325

KARAL, Hasan
Social networking site usage among university students : differences of educational level = Uporaba društvenih mreža među studentskom populacijom : razlike s obzirom na obrazovnu razinu / Hasan Karal, Mehmet Kokoc. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 645-654. - Bibliografija i elektronički izvori: 47 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 629-654
Društvene mreže -- Facebook -- Visokoškolsko obrazovanje -- Studenti -- Obrazovna razina
378
004
HA13-01326

BUDIMIR-NINKOVIĆ, Gordana P.
University students' attitudes about morality crisis today = Stavovi studenata o krizi morala danas / Gordana P. Budimir-Ninković, Neven Stevanović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 761-776. - Bibliografija: 12 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 741-776
Studenti -- Kriza morala -- Društvena kriza -- Stavovi studenata
378
17
HA13-01327

Vidi br.: HA13-01620

Vidi br.: HA13-01238

379.8   Slobodno vrijeme

GURBUZ, Bulent
Exploring the meanings of leisure among Turkish university students = Istraživanje značenja pojma slobodnog vremena među turskim studentima / Bulent Gurbuz, Karla Henderson. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 944-957. - Bibliografija: 42 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 927-957  
 Elektronička verzija članka
Slobodno vrijeme -- Rekreacija -- Akademski interesi -- Studenti
379.8
HA13-01328

Vidi br.: HA13-01698

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

MIGNOZZI, Marcello
Gli Slavi a Bari nell'XI secolo : alcuni elementi di storia del costume / Marcello Mignozzi. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 376-379. - Summary ; Sažetak.
U: Hortus artium medievalium. - ISSN 1330-7274. - 19 (2013) ; str. 367-386
Slaveni -- Ikonografija -- Povijest odijevanja
39
7.0
HA13-01329

PRICA, Ines, etnologinja
Hvatanje zaleta i prosudba prepreka : autointervju / Ines Prica. - Ilustr.
Uvodni tekst: Višeglasje u jednini / Ivana Rogar: str. 8-11. - Biobibliografska bilješka: str. 7.
U: Quorum (Zagreb). - ISSN 0352-7654. - 29 (2013), 1/2/3 ; str. 7-21
Hrvatska etnologija -- Društveno-političke prilike
Prica, Ines

39
HA13-01330

MESARIĆ, Marija
Kultura prehrane u Podravini : u potrazi za autentičnim podravskim jelima / Marija Mesarić, Nada Matijaško. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. ; izvori: 2 jed. ; internetski izvori: 6 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 149-163
Prehrana -- Hrana -- Kultura prehrane -- Autentična jela -- Kulinarstvo -- Etnografija
Podravka

39
64
HA13-01331

Vidi br.: HA13-01622

Vidi br.: HA13-01296

Vidi br.: HA13-01672

Vidi br.: HA13-01208

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

GUDELJ, Ivana, biotehnolog
Ahilova peta hrvatske ekološke prakse / Ivana Gudelj, Lidija Runko Luttenberger, Mario Šiljeg. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 85 ; str. 245-248
Ekologija -- Zaštita okoliša -- Investicije -- Udruge
Europska unija

502/504
HA13-01332

STOJSAVLJEVIĆ, Ivana
Fond solidarnosti Europske unije / Ivana Stojsavljević. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 32-33
Europski fondovi -- Prirodne katastrofe
Fond solidarnosti Europske unije -- Europska unija

502/504
HA13-01333

ŠPANIČEK, Branka
Geoekološke značajke Đurđevačkih peski / Branka Španiček. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed. ; izvori: 3 jed. ; internetski izvori: 2 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 29-36
Prirodni rezervati -- Geomorfologija -- Zaštita okoliša -- Erozija -- Poučna staza
Posebni rezervat Đurđevački peski

502/504
55
HA13-01334

VASILJEVIĆ, Ratko
Jadran, upozorenje za budućnost / Ratko Vasiljević. - Ilustr.
Tematski blok: Jadran i bioraznolikost.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 8-10
Hidrologija -- Zaštita prirode
502/504
55
HA13-01335

ŠAFAREK, Goran
Kartiranje staništa u Posebnom ornitološkom rezervatu Veliki Pažut / Goran Šafarek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i studije: 12 jed. ; internetski izvori: 1 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 196-205
Ornitološki rezervati -- Kartiranje staništa -- Ekologija
Posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut

502/504
528
HA13-01336

BUKŠA, Željko
Naše more među najčišćima u Europi / Željko Bukša. - Ilustr.
Tematski blok: Jadran i bioraznolikost.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 11-15
Kakvoća mora
502/504
HA13-01337

CEROVEČKI, Antun
Novi hrvatski dragulj na Ramsarskom popisu / Antun Cerovečki ; [fotografije] Kristijan Mandić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 95-105
Zaštita prirode -- Močvarna staništa -- Vlažna staništa -- Ornitološki rezervat -- Ramsarsko područje
502/504
HA13-01338

BUKŠA, Željko
Prekrasan vidik s vrha Učke - na razmeđi Istre i Kvarnera / Željko Bukša. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 90-97
Planine -- Reljef -- Prirodne ljepote -- Kulturna baština -- Graditeljska baština
Park prirode Učka

502/504
55
72
HA13-01339

BUJAS, Neven, kemijski tehnolog
Prijedlog europskog zakonodavstva o dopuni liste priroitetnih i prioritetnih opasnih tvari / Neven Bujas, Jasmina Antolić, Đorđa Medić. - Ilustr.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 328-332
Površinske vode -- Onečišćenje voda -- Opasne tvari -- Zaštita voda
Europska komisija

502/504
55
HA13-01340

GOLUB, Siniša
Upravljanje zaštićenim prirodnim područjima na privatnom zemljištu / Siniša Golub. - Ilustr.
Bibliografija i izvori: 3 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 76-79
Zaštićena područja -- Privatno vlasništvo -- Privatno zemljište -- Upravljanje
502/504
348/349
HA13-01341

DUPLIĆ, Aljoša
Usluge močvarnih staništa i njihova vrijednost / Aljoša Duplić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 80-82
Močvarna staništa
Ramsarska konvencija

502/504
HA13-01342

MRŠA Haber, Iva
Utjecaj otpadnih voda rafinerije nafte na kakvoću mora Riječkoga zaljeva / Iva Mrša Haber, Tarzan Legović, Irena Forgić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 311-320
Otpadne vode -- Prerada nafte -- Onečišćenje mora -- Kakvoća mora
Rafinerija nafte Rijeka

502/504
55
HA13-01343

STARČEVIĆ, Iva, profesorica geografije
Voda u kršu / Iva Starčević. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 83-84
Zaštita prirode -- Krški reljef -- Podzemne vode -- Rijeke ponornice
502/504
HA13-01344

GUDELJ, Ivana, biotehnolog
Zastupljenost i značaj nevladinih udruga u nacionalnoj zaštiti okoliša / Ivana Gudelj, Marko Pavić. - Ilustr.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 337-339
Zaštita okoliša -- Nevladine udruge
Europska unija

502/504
HA13-01345

Vidi br.: HA13-01526

Vidi br.: HA13-01558

Vidi br.: HA13-01553

Vidi br.: HA13-01495

Vidi br.: HA13-01516

Vidi br.: HA13-01295

Vidi br.: HA13-01566

Vidi br.: HA13-01561

Vidi br.: HA13-01554

Vidi br.: HA13-01199

Vidi br.: HA13-01505

51   Matematika

KHALID, Sadia
3-convex functions and generalizations of an inequality of Hardy-Littlewood-Pólya / Sadia Khalid, Josip Pečarić and Marjan Praljak.
Bibliografija: 11 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 335-356  
 Elektronička verzija članka
Konveksne funkcije -- Teorem srednje vrijednosti -- Hardy-Littlewood-Pólya nejednakost -- Poopćenja
51
HA13-01346

GAO, Chaobang
A dimensionality reduction principle on the optimization of function / Chaobang Gao and Jiajin Wen.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 357-375
Optimizacija -- Smanjenje dimenzionalnosti -- Potencijalna sredina
51
HA13-01347

LEPING, He
A Hilbert integral inequality with Hurwitz zeta function / He Leping and Gao Mingzhe.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 377-387
Hilbertova nejednakost -- Integralna nejednakost -- Gama funkcija -- Hurwitzova zeta funkcija -- Bernoullijevi brojevi
51
HA13-01348

WANG, Aizhen
A Hilbert-type integral inequality in the whole plane with the homogeneous kernel / Aizhen Wang and Bicheng Yang.
Bibliografija: 17 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 289-298
Težinska funkcija -- Hilbertova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Homogena jezgra
51
HA13-01349

ANDRIĆ, Maja, informatičarka
A multiple Opial type inequality for the Riemann-Liouville fractional derivatives / M. Andrić, J. Pečarić and I. Perić.
Bibliografija: 11 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 139-150
Riemann-Liouvilleove derivacije -- Opialova nejednakost -- Laplaceova transformacija
51
HA13-01350

ŞENOL, Ali
A new approach on helices in Euclidean n-space / Ali Şenol, Evren Ziplar, Yusuf Yayli and İsmail Gök.
Bibliografija: 10 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 241-256  
 Elektronička verzija članka
Nagnuta krivulja -- Kose spirale -- Harmonijska zakrivljenost -- Euklidski prostor
51
HA13-01351

CHEN, Feixiang
A note on matrix versions of Kantorovich-type inequality / Feixiang Chen.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 283-288
Kantorovičeva nejednakost -- Hermitska matrica -- Spektralna dekompozicija -- Dekompozicija matrice
51
HA13-01352

PERŠE, Ozren
A note on representations of some affine vertex algebras of type D / Ozren Perše.
Bibliografija: 23 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 81-90  
 Elektronička verzija članka
Verteks operator algebra -- Algebre operatora -- Afina Liejeva algebra -- Kac-Moody algebra
51
HA13-01353

NEUMAN, Edward
A one-parameter family of bivariate means / Edward Neuman.
Bibliografija: 24 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 399-412
Bivarijatna distribucija -- Seiffertova sredina -- Logaritamska sredina -- Nejednakosti -- Poopćenja
51
HA13-01354

FOŠNER, Maja
A result concerning derivations in prime rings / Maja Fošner and Nina Peršin.
Bibliografija: 15 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 67-79  
 Elektronička verzija članka
Prsten (matematika) -- Derivacije -- Jordanova derivacija
51
HA13-01355

MARINESCU, D. Ş.
A unitary approach to some classical inequalities / D. Ş. Marinescu, M. Monea, M. Opincariu and M. Stroe.
Bibliografija: 15 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 151-159
Klasične nejednakosti -- Nejednakosti -- Konveksnost -- Superaditivnost
51
HA13-01356

LIU, Zheng
A variant of Chebyshev inequality with applications / Zheng Liu.
Bibliografija: 5 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 551-561
Čebiševljeva nejednakost -- Varijanca -- Kumulativna funkcija distribucije -- Trapezoidna nejednakost -- Simpsonova nejednakost
51
HA13-01357

TANAKA, Ryotaro
Another approach to Beckner's inequality / Ryotaro Tanaka, Kichi-Suke Saito and Naoto Komuro.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 543-549
Becknerova nejednakost -- Babenko-Becknerova nejednakost -- Banachov prostor
51
HA13-01358

NAZARDONYAVI, Sadegh
Another proof of Spira's inequality and its application to the Riemann hypothesis / Sadegh Nazardonyavi and Semyon Yakubovich.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 167-174
Riemannova zeta-funkcija -- Spirina nejednakost -- Nejednakosti -- Racionalne funkcije
51
HA13-01359

XU, Hong-Yan
The applications on some inequalities of the composition of entire functions / Hong-Yan Xu, Jin Tu and Cai-Feng Yi.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 759-772
Cijele funkcije -- Kompozicija funkcija -- Nejednakosti
51
HA13-01360

JAFAROW, Sadulla Z.
Approximation of conjugate functions by trigonometric polynomials in weighted Orlicz spaces / Sadulla Z. Jafarov.
Bibliografija: 55 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 271-281
Fejerove sume -- Orliczovi prostori -- Boydovi indeksi -- Aproksimacija -- Konjugirane funkcije
51
HA13-01361

TANG, Yuchao
Approximation to minimum-norm common fixed point of a semigroup of nonexpansive operators / Yuchao Tang, Yong Cai and Liwei Liu.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 87-96  
 Elektronička verzija članka
Fiksna točka -- Polugrupe -- Hilbertov prostor -- Iterativni algoritam
51
HA13-01362

HAMAHATA, Yoshinori
The Arakawa-Kaneko zeta function and poly-Bernoulli polynomials / Yoshinori Hamahata.
Bibliografija: 8 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 249-263  
 Elektronička verzija članka
Arakawa-Kaneko zeta funkcija -- Zeta funkcija -- Bernoullijevi brojevi -- Bernoullijevi polinomi
51
HA13-01363

COLAKOGLU, Harun Baris
Area formulas for a triangle in the alpha plane / Harun Bariş Çolakoğlu, Özcan Gelişgen, Rüstem Kaya. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 123-132  
 Elektronička verzija članka
Površina trokuta -- Heronova formula -- Geometrija ravnine -- Kutomjer
51
HA13-01364

SONG, Na
Asymptotic equivalence of differential equations with piecewise constant argument / Na Song and Hong-Xu Li.
Bibliografija: 23 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 479-488  
 Elektronička verzija članka
Diferencijalne jednadžbe -- Asimptotsko ponašanje -- Asimptotska ekvivalencija -- Hibridni sustav
51
HA13-01365

SHI, Shi-Chang
The best constant in a geometric inequality relating medians, inradius and circumradius in a triangle / Shi-Chang Shi and Yu-Dong Wu.
Bibliografija: 13 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 183-194
Geometrijska sredina -- Trokut -- Težišnice trokuta -- Nejednakosti
51
HA13-01366

CRNKOVIĆ, Dean
Binary doubly-even self-dual codes of length 72 with large automorphism groups / Dean Crnković, Sanja Rukavina and Loredana Simčić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 297-308  
 Elektronička verzija članka
Binarni kod -- Samodualni kod -- Hadamardova matrica -- Regularni graf -- Grupa automorfizama
51
HA13-01367

MIKOČ, Damir
Birational maps of X(1) into P^2 / Damir Mikoč and Goran Muić.
Bibliografija: 16 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 301-312  
 Elektronička verzija članka
Modularne forme -- Modularne krivulje -- Biracionalna ekvivalencija
51
HA13-01368

ASADI, Mohammad Bagher
Bounded injectivity and Haagerup tensor product / Mohammad B. Asadi, Alireza Medghalchi and Hamed Nikpey.
Bibliografija: 12 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 97-102  
 Elektronička verzija članka
Sustav operatora -- Injektivni operatori -- Dualni prostor -- Haagerupov tenzorski produkt
51
HA13-01369

MIAO, Yu
Bounds for the weighted Gini mean difference of an empirical distribution / Yu Miao, Li Ge and Ang Peng.
Bibliografija: 6 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 773-783
Ginijeva srednja razlika -- Empirijska raspodjela
51
HA13-01370

AZIZ, Abdul
Bounds for the zeros of a class of lacunary-type polynomials / A. Aziz and N. A. Rather.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 445-452
Nultočke polinoma -- Polinomi -- Poopćenja
51
HA13-01371

KOVIČ, Jurij
Centrally symmetric convex polyhedra with regular polygonal faces / Jurij Kovič. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 429-440  
 Elektronička verzija članka
Preslikavanje -- Funkcija -- Platonovo tijelo -- Arhimedovo tijelo -- Johnsonovo tijelo -- Konveksni poliedri
51
HA13-01372

PUROHIT, S. D.
Chebyshev type inequalities for the Saigo fractional integrals and their q-analogues / S. D. Purohit and R. K. Raina.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 239-249
Integralne nejednakosti -- Parcijalni integrali -- Čebiševljeva nejednakost
51
HA13-01373

QUANG, Nguyen Tien
Cohomological classication of Ann-categories / Nguyen Tien Quang. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 151-169  
 Elektronička verzija članka
Ann-kategorija -- Ann-funktor -- Prsten (matematika) -- Mac Lane kohomologija
51
HA13-01374

FOULADI, S.
Commuting automorphisms of some finite groups / S. Fouladi and R. Orfi.
Bibliografija: 13 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 91-96  
 Elektronička verzija članka
Automorfizam grupe -- P-grupe -- Konačne grupe -- Neabelova p-grupa -- Metaciklička p-grupa
51
HA13-01375

LIN, Fucai
Compactly generated rectifiable spaces or paratopological groups / Fucai Lin. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 417-427  
 Elektronička verzija članka
Kompaktno generirani prostori -- Paratopološke grupe -- Sigma kompakt -- Kompaktifikacija -- Metrizabilni prostori
51
HA13-01376

PULJIĆ, Krunoslav
Comparison of eight evolutionary crossover operators for the vehicle routing problem / Krunoslav Puljić and Robert Manger. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 359-375  
 Elektronička verzija članka
Problem usmjeravanja vozila -- Evolucijski algoritmi -- Problem trgovačkog putnika
51
656
HA13-01377

MACLEOD, Allan J.
Computation of perfect "almost-cuboids" / Allan J. MacLeod. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 23-29  
 Elektronička verzija članka
Paralelepiped -- Eliptičke krivulje -- Kuboid -- Kvadar
51
HA13-01378

PYRIH, Pavel
Continuum-chainable continuum which can not be mapped onto an arcwise connected continuum by a monotone epsilon mapping / Pavel Pyrih, Benjamin Vejnar and Luis Miguel García Velázquez. - Ilustr.
Bibliografija: 2 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 167-172  
 Elektronička verzija članka
Kontinuum -- Monotone funkcije
51
HA13-01379

PINTER Krekić, Valerija
Creativity strategy for mathematics instruction = Kreativna strategija u nastavi matematike / Valerija Pinter Krekić, Josip Ivanović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 311-329. - Bibliografija: 21 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 289-329
Matematika -- Nastava matematike -- Metodika nastave -- Kreativna nastava
51
37
HA13-01380

CHIEN, Mao-Ting
Cubic surfaces and q-numerical ranges / Mao-Ting Chien and Hiroshi Nakazato.
Bibliografija: 18 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 133-141  
 Elektronička verzija članka
Singularne točke -- Kubične površine -- Numerički rang -- Matrice
51
HA13-01381

AL-RAWASHDEH, Waleed
Difference of composition operators on Hardy space / Waleed Al-Rawashdeh and Sivaram K. Narayan.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 427-444
Kompaktni operatori -- Operator kompozicije -- Hilbert-Schmidtov operator -- Carlesonova mjera -- Hardyjev prostor -- Analitičke funkcije
51
HA13-01382

DHAGE, Bapurao C.
Differential inequalities for hybrid fractional differential equations / Bapurao C. Dhage.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 453-459
Hibridna diferencijalna jednadžba -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Diferencijalne nejednakosti -- Teorem egzistencije
51
HA13-01383

FENG, Guo
Direct and inverse strong-type inequalities for Jackson-Matsuoka polynomials on the sphere / Guo Feng and Yuan Feng.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 33-41
Jackson-Matsuoka polinomi -- Aproksimacija -- K-funkcionali -- Nejednakosti
51
HA13-01384

XUE, Zhiqun
The equivalence of convergence theorems of Ishikawa-Mann iterations with errors for Φ-contractive mappings in uniformly smooth Banach spaces / Zhiqun Xue.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 477-485
Lipschitzova funkcija -- Kontraktivno preslikavanje -- Ishikawa-Mann iteracija -- Banachov prostor -- Konvergencija
51
HA13-01385

YANG, Zhen-Hang
Estimates for Neuman-Sándor mean by power means and their relative errors / Zhen-Hang Yang.
Bibliografija: 29 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 711-726
Neuman-Sándorova sredina -- Potencijalna sredina -- Lehmerova sredina -- Nejednakosti -- Relativna pogreška
51
HA13-01386

NYAMORADI, Nemat
Existence of three solutions for Kirchhoff nonlocal operators of elliptic type / Nemat Nyamoradi.
Bibliografija: 19 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 489-502  
 Elektronička verzija članka
Laplaceov operator -- Kritične točke -- Varijacijski račun -- Lipschitzova funkcija
51
HA13-01387

BAĆIĆ, Ljubica
The extensibility of D(4)-pairs / Ljubica Bačić and Alan Filipin.
Bibliografija: 18 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 447-456  
 Elektronička verzija članka
Diofantove m-torke -- Diofantske jednadžbe -- Sustav diofantskih jednadžbi
51
HA13-01388

SPÄTH, Helmuth
Fitting conic sections to measured data in 3-space / Helmuth Spӓth.
Bibliografija: 6 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 143-150  
 Elektronička verzija članka
Metoda najmanjih kvadrata -- Konusni presjeci -- Konike -- Čunjosječnice -- Parabola -- Hiperbola -- Elipsa
51
HA13-01389

ANTUNOVIĆ, Suzana
Generalised network descriptors / Suzana Antunović, Tonći Kokan, Tanja Vojković and Damir Vukičević. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 211-230  
 Elektronička verzija članka
Prijenos podataka -- Komunikacijske mreže -- Kompleksne mreže -- Deskriptori
51
654
HA13-01390

CHENG, Chen
Geometric properties of Banach space valued Bochner-Lebesgue spaces with variable exponent / Chen Cheng and Jingshi Xu.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 461-475
Banachov prostor -- Lebesgueov prostor -- Bochner-Lebesgueovi prostori -- Refleksivnost -- Uniformna konveksnost
51
HA13-01391

REN, Yanbo
Good λ-inequalities and rearrangement inequalities for vector-valued martingales / Yanbo Ren.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 785-792
Lambda-nejednakost -- Martingali -- Nejednakost preuređenja -- Banachov prostor
51
HA13-01392

BELAΪDI, Benharrat
Growth and oscillation related to a second order linear differential equation / Benharrat Belaϊdi.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 171-184  
 Elektronička verzija članka
Linearne diferencijalne jednadžbe -- Diferencijalni polinomi -- Potpuna rješenja -- Oscilacija rješenja
51
HA13-01393

PETRIČEVIĆ, Vinko
Householder's approximants and continued fraction expansion of quadratic irrationals / Vinko Petričević. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 231-247  
 Elektronička verzija članka
Verižni razlomci -- Newtonova metoda -- Householderova metoda
51
HA13-01394

ELEZOVIĆ, Neven, matematičar
Inequalities and asymptotic expansions of the Wallis sequence and the sum of the Wallis ratio / Neven Elezović, Long Lin and Lenka Vukšić.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 679-695
Wallisov niz -- Gama funkcija -- Nejednakosti -- Asimptotski razvoj
51
HA13-01395

WEN, Jiajin
Inequalities of J-P-S-F type / Jiajin Wen, Chaobang Gao and Wan-Lan Wang.
Bibliografija: 22 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 213-225
Jensenova nejednakost -- Pečarić-Svrtanova nejednakost -- Fanova nejednakost -- Majorizacija
51
HA13-01396

ZOU, Limin
Inequalities related to Heinz and Heron means / Limin Zou.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 389-397
Heinzova sredina -- Heronova sredina -- Heinzova nejednakost -- Matrice
51
HA13-01397

CHEN, Chao-Ping
Inequality chains related to trigonometric and hyperbolic functions and inverse trigonometric and hyperbolic functions / Chao-Ping Chen and József Sándor.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 569-575
Nejednakosti -- Trigonometrijske funkcije -- Hiperbolne funkcije -- Arkus funkcije -- Area funkcije
51
HA13-01398

YANG, Changsen
An inequality on Jordan-von Neumann constant and James constant on Zp,q space / Changsen Yang and Haiying Li.
Bibliografija: 18 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 97-102
Jordan-von Neumannova konstanta -- Von Neumann-Jordanova konstanta -- Jamesova konstanta -- Nejednakosti
51
HA13-01399

AFROUZI, Ghasem Alizadeh
Infinitely many solutions for a Dirichlet boundary value problem depending on two parameters / Ghasem A. Afrouzi and Armin Hadjian.
Bibliografija: 22 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 357-371  
 Elektronička verzija članka
Dirichletov problem -- Problem rubnih uvjeta -- Riccerijevo varijacijsko načelo
51
HA13-01400

NAKIĆ, Ivica
Integration of positive linear functionals on a sphere in R^2n with respect to Gaussian surface measures / Ivica Nakić. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 349-358  
 Elektronička verzija članka
Integriranje po sferi -- Integrali -- Površinska mjera -- Linearni funkcional
51
HA13-01401

GOODARZI, Fahimeh
An interval solution for the n-th order linear ODEs with interval initial conditions / Fahimeh Goodarzi, Mahmoud Hadizadeh and Farideh Ghoreishi. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 257-270  
 Elektronička verzija članka
Intervalna metoda -- Obične diferencijalne jednadžbe -- Linearne diferencijalne jednadžbe -- Problem početnih uvjeta
51
HA13-01402

YANG, Guangyu
An invariance principle for the law of the iterated logarithm for vector-valued additive functionals of Markov chains / Guangyu Yang, Yu Miao and Xiaocai Zhang.
Bibliografija: 14 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 79-86  
 Elektronička verzija članka
Aditivni funkcionali -- Markovljevi lanci -- Dunford-Schwartzov operator -- Martingali
51
HA13-01403

ZHU, Jun
Jordan product determined points in matrix algebras / Jun Zhu and Wenlei Yang. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 309-321  
 Elektronička verzija članka
Jordanov produkt -- Algebra matrica
51
HA13-01404

XIAO, Yingxiong
Landau type inequalities for Banach space valued functions / Yingxiong Xiao.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 103-114
Landauova nejednakost -- Banachov prostor -- Rubni uvjeti -- Nejednakosti
51
HA13-01405

BAN, Dubravka, matematičarka
The Langlands quotient theorem for finite central extensions of p-adic groups / Dubravka Ban and Chris Jantzen.
Bibliografija: 24 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 313-334  
 Elektronička verzija članka
Metaplektička grupa -- Langlandov kvocijentni teorem -- P-adske grupe
51
HA13-01406

SPÄTH, Helmuth
Least squares fitting with elliptic paraboloids / Helmuth Späth.
Bibliografija: 4 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 409-415  
 Elektronička verzija članka
Metoda najmanjih kvadrata -- Eliptički paraboloid -- Numeričke metode
51
HA13-01407

ADIL Khan, Muhammad
Majorization theorem for convexifiable functions / Muhammad Adil Khan. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 61-65  
 Elektronička verzija članka
Konveksne funkcije -- Majorizacija -- Teorem o majorizaciji -- Karamatina nejednakost
51
HA13-01408

MITROI, Flavia Corina
Mathematical inequalities for biparametric extended information measures / Flavia-Corina Mitroi and Nicuşor Minculete. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 63-71
Tsallisova entropija -- Jeffreyjeva divergencija -- Jensen-Shannonova divergencija -- Kvazilinearna divergencija -- Nejednakosti
51
HA13-01409

WU, Zhaojun
Milloux inequality of meromorphic function in annuli / Zhaojun Wu and Yuxian Chen.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 577-586
Millouxova nejednakost -- Meromorfne funkcije -- Anulus -- Prsten (matematika)
51
HA13-01410

NAKIĆ, Ivica
Minimization of the trace of the solution of Lyapunov equation connected with damped vibrational systems / Ivica Nakić.
Bibliografija: 12 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 219-229  
 Elektronička verzija članka
Prigušeni vibracijski sustavi -- Linearni vibracijski sustavi -- Optimalno prigušenje -- Lyapunovljeva jednadžba
51
HA13-01411

BIBI, Rabia
Minkowski and Beckenbach-Dresher inequalities and functionals on time scales / Rabia Bibi, Martin Bohner, Josip Pečarić and Sanja Varošanec.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 299-312
Integrali -- Vremenske skale -- Nejednakost Minkowskog -- Beckenbach-Dresherova nejednakost -- Superaditivnost -- Subaditivnost
51
HA13-01412

ALI Khan, Khuram
Mixed symmetric means related to the classical Jensen's inequality / Khuram Ali Khan and Josip Pečarić.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 43-62
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Simetrične sredine -- Eksponencijalna konveksnost
51
HA13-01413

ABRAMOVICH, Shoshana
More about Jensen's inequality and Cauchy's means for superquadratic functions / S. Abramovich, G. Farid and J. Pečarić.
Bibliografija: 13 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 11-24
Jensenova nejednakost -- Logaritamska konveksnost -- Eksponencijalna konveksnost -- Linearni funkcional -- Superkvadratne funkcije -- Cauchyjeve sredine
51
HA13-01414

SHARMA, R.
More inequalities for positive linear maps / R. Sharma and A. Thakur.
Bibliografija: 8 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 1-9
Linearno preslikavanje -- Linearni operator -- Varijanca -- Čebiševljeva nejednakost -- Schwarzova nejednakost
51
HA13-01415

JAKŠIĆ, Rozarija
New converses of the Jensen and Lah-Ribarič inequalities : II / Rozarija Jakšić and Josip Pečarić.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 617-645
Linearni funkcionali -- Jensenova nejednakost -- Lah-Ribaričeva nejednakost -- Konveksne funkcije -- Aritmetička sredina -- Hölderova nejednakost -- Hadamardova nejednakost
51
HA13-01416

SÁNDOR, József
New refinements of two inequalities for means / József Sándor.
Bibliografija: 15 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 251-254
Logaritamska sredina -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Identrična sredina -- Nejednakosti
51
HA13-01417

OROS, Georgia Irina
New results related to the convexity of the Bernardi integral operator / Georgia Irina Oros.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 535-541
Analitičke funkcije -- Univalentne funkcije -- Konveksne funkcije -- Integralni operatori
51
HA13-01418

KHAN, Asif R.
N-exponential convexity for Jensen-type inequalities / Asif R. Khan, Josip Pečarić and Mirna Rodić Lipanović.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 313-335
Greenova funkcija -- Jensenova nejednakost -- Teorem srednje vrijednosti -- Eksponencijalna konveksnost -- Logaritamska konveksnost -- Cauchyjeve sredine
51
HA13-01419

IQBAL, Sajid
N-exponential convexity of Hardy-type and Boas-type functionals / Sajid Iqbal, Kristina Krulić Himmelreich, Josip Pečarić and Dora Pokaz.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 739-750
Hardyjeva nejednakost -- Boasova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Linearni funkcionali -- Eksponencijalna konveksnost
51
HA13-01420

BUTT, Saad Ihsan
Non-symmetric Stolarsky means / Saad Ihsan Butt, Josip Pečarić and Atiq ur Rehman.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 227-237
Konveksne funkcije -- Logaritamska konveksnost -- Sume potencija -- Teorem srednje vrijednosti -- Hermite-Hadamardova nejednakost -- Stolarskyjeva sredina
51
HA13-01421

NAKAZI, Takahiko
Norm inequality of AP+BQ for selfadjoint projections P and Q with PQ=0 / Takahiko Nakazi.
Bibliografija: 5 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 513-516
Integralni operatori -- Hankelovi operatori -- Samoadjungirani operatori -- Norma operatora
51
HA13-01422

MATTHEWS, Keith R.
On a Diophantine equation of Andrej Dujella / Keith R. Matthews, John P. Robertson and Jim White. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 265-289  
 Elektronička verzija članka
Diofantske jednadžbe -- Verižni razlomci -- Pozitivna rješenja
51
HA13-01423

ROOIN, Jamal
On a Ky Fan type inequality due to H. Alzer / Jamal Rooin. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 487-493
A-G-H nejednakost -- Aritmetičko-geometrijsko-harmonijska nejednakost -- Ky Fanova nejednakost -- Alzerova nejednakost -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina
51
HA13-01424

SÁNDOR, József
On certain inequalities for hyperbolic and trigonometric functions / József Sándor.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 421-425
Trigonometrijske funkcije -- Hiperbolne funkcije -- Funkcije realne varijable -- Inverzne funkcije -- Nejednakosti
51
HA13-01425

LIU, Zheng
On generalizations of some classical integral inequalities / Zheng Liu.
Bibliografija: 18 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 255-269
Nejednakost o središnjoj točki -- Trapezoidna nejednakost -- Simpsonova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Poopćenje -- Generalizacija
51
HA13-01426

BERCZES, Attila
On geometric progressions on Pell equations and Lucas sequences / Attila Bérczes and Volker Ziegler. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 1-22  
 Elektronička verzija članka
Pellova jednadžba -- Geometrijski red -- Eliptičke krivulje -- Lucasov niz
51
HA13-01427

IVANŠIĆ, Dubravko
On identifying hyperbolic 3-manifolds as link complements in the 3-sphere / Dubravko Ivanšić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 182-183.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 173-183  
 Elektronička verzija članka
Dekompozicija -- Hiperbolička mnogostrukost -- Topološke mnogostrukosti -- 3-mnogostrukosti
51
HA13-01428

EDA, Katsuya
On Snake cones, alternating cones and related constructions / Katsuya Eda, Umed H. Karimov, Dušan Repovš and Andreas Zastrow. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 115-135  
 Elektronička verzija članka
Kompakti (Matematika) -- Homotopija -- Peanov kontinuum -- Asferičnost
51
HA13-01429

KALMYKOV, S. I.
On some bounds for real parts of the critical points of polynomials / S. I. Kalmykov and M. A. Pervukhin.
Bibliografija: 6 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 587-592
Pridružene matrice -- Nultočke polinoma -- Kritične točke -- Polinomi -- Svojstvene vrijednosti
51
HA13-01430

FU, Xiaohui
On some inequalities for unitarily invariant norms / Xiaohui Fu and Chuanjiang He.
Bibliografija: 8 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 727-737
Unitarno invarijantne norme -- Konveksne funkcije -- Nejednakosti
51
HA13-01431

CAMARGO, Javier
On strongly freely decomposable and induced maps / Javier Camargo and Sergio Macias. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 429-442  
 Elektronička verzija članka
Konfluentne funkcije -- Kontinuum -- Homeomorfizam -- Monotone funkcije
51
HA13-01432

KELBERT, Mark
On the Bartlett spectrum of randomized Hawkes processes / Mark Kelbert, Nikolai Leonenko and Vladimir Belitsky.
Bibliografija: 37 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 393-407  
 Elektronička verzija članka
Hawkesov proces -- Randomizacija -- Bartlettov spektar
51
HA13-01433

LUCA, Florian
On the Diophantine equation f(n)=u!+v! / Florian Luca.
Bibliografija: 7 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 31-48  
 Elektronička verzija članka
Faktorijeli -- Polinomi -- Diofantska jednadžba
51
HA13-01434

HE, Bo
On the Diophantine inequality |X^2-cXY^2+Y^4| ≤ c+2 / Bo He, István Pink, Ákos Pintér and Alain Togbé.
Bibliografija: 23 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 291-299  
 Elektronička verzija članka
Diofantske jednadžbe -- Jednadžba četvrtog stupnja -- Kvartična jednadžba -- Diofantske nejednakosti
51
HA13-01435

DÜNDAR, Erdinç
On the fine spectrum of the upper triangle double band matrix Δ+ on the sequence space c0 / Erdinç Dündar and Feyzi Başar. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 337-348  
 Elektronička verzija članka
Spektar operatora -- Fini spektar -- Goldbergova klasifikacija -- Kompresijski spektar
51
HA13-01436

DENIZ, Erhan
On the univalence of integral operations involving meromorphic functions / Erhan Deniz and Halit Orhan.
Bibliografija: 20 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 1-9  
 Elektronička verzija članka
Analitičke funkcije -- Meromorfne funkcije -- Univalentne funkcije -- Integralni operatori
51
HA13-01437

LAURINČIKAS, Antanas
On zeros of some analytic functions related to the Riemann zeta-function / Antanas Laurinčikas.
Bibliografija: 10 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 59-65  
 Elektronička verzija članka
Riemannova zeta-funkcija -- Univerzalnost -- Nultočke funkcije -- Analitičke funkcije
51
HA13-01438

MOSLEHIAN, Mohammad Sal
Operator inequalities related to weak 2-positivity / Mohammad Sal Moslehian and Jun Ichi Fujii.
Bibliografija: 21 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 175-182
Operatorske nejednakosti -- Geometrijska sredina -- Huaova nejednakost -- Cauchy-Schwarzova nejednakost
51
HA13-01439

FURUTA, Takayuki
Operator monotone functions, A>B>0 and log A > log B / Takayuki Furuta.
Bibliografija: 11 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 93-96
Löwner-Heinzova nejednakost -- Monotoni operatori -- Monotone funkcije -- Pozitivni operatori
51
HA13-01440

SONG, Ying-Qing
Optimal bounds for Toader mean in terms of arithmetic and contraharmonic means / Ying-Qing Song, Wei-Dong Yiang, Yu-Ming Chu and Dan-Dan Yan.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 751-757
Harmonijska sredina -- Aritmetička sredina -- Toaderova sredina -- Eliptički integrali
51
HA13-01441

NAKIĆ, Ivica
Optimal damping of the infinite-dimensional vibrational systems : commutative case / Ivica Nakić.
Bibliografija: 22 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 373-390  
 Elektronička verzija članka
Vibracijski sustavi -- Prigušeni vibracijski sustavi -- Prigušenje -- Lyapunovljeva jednadžba
51
53
HA13-01442

XIA, Wei-Feng
Optimal inequalities between Neuman-Sándor, centroidal and harmonic means / Weifeng Xia and Yuming Chu.
Bibliografija: 32 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 593-600
Neuman-Sándorova sredina -- Centroidna sredina -- Harmonijska sredina -- Nejednakosti
51
HA13-01443

GONZÁLEZ Sarabia, Manuel
Parameterized codes over some embedded sets and their applications to complete graphs / Manuel González Sarabia, Carlos Rentería Márquez and Eliseo Sarmiento Rosales.
Bibliografija: 18 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 377-391  
 Elektronička verzija članka
Konačna polja -- Indeks regularnosti -- Minimalna udaljenost -- Parametrizirani kodovi -- Potpuni grafovi
51
HA13-01444

JOOSTEN, Joost Johannes
Pi-ordinal analysis beyond first-order arithmetic / Joost J. Joosten.
Bibliografija: 18 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 109-121  
 Elektronička verzija članka
Ordinalna analiza -- Polimodalna logika dokazivosti -- Peanova aritmetika
51
HA13-01445

KHAN, Asif R.
Popoviciu type characterization of positivity of sums and integrals for convex functions of higher order / Asif R. Khan, Josip Pečarić and Sanja Varošanec.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 195-212
Konveksne funkcije -- Eksponencijalna konveksnost -- Sredine -- Popoviciuova nejednakost
51
HA13-01446

PRASAD, Kapula Rajendra
Positive solutions for the system of higher order singular nonlinear boundary value problems / Kapula Rajendra Prasad and Allaka Kameswararao. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 49-60  
 Elektronička verzija članka
Pozitivna rješenja -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Problem rubnih uvjeta -- Teorem o fiksnoj točki
51
HA13-01447

FECHNER, Włodzimierz
Quadratic operators on AM-spaces / Włodzimierz Fechner.
Bibliografija: 16 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 403-414  
 Elektronička verzija članka
Kvadratni operatori -- Vektorska rešetka -- AM-prostor -- Hausdorffov prostor
51
HA13-01448

KRALJEVIĆ, Jadranka
Quasilinear elliptic equations with positive exponent on the gradient / Jadranka Kraljević and Darko Žubrinić.
Bibliografija: 12 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 391-402  
 Elektronička verzija članka
Kvazilinearne eliptičke jednadžbe -- Pozitivna rješenja -- Omega-rješenje -- Kritični eksponent
51
HA13-01449

LIAN, Bo-Yong
Rate of approximation of bounded variation functions by the Bézier variant of Chlodowsky operators / Bo-Yong Lian.
Bibliografija: 8 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 647-657
Chlodowskyjev operator -- Konvergencija -- Aproksimacija -- Omeđene funkcije -- Lebesgue-Stieltjesov integral
51
HA13-01450

YANG, Zhen-Hang
Refinements of a two-sided inequality for trigonometric functions / Zhen-Hang Yang.
Bibliografija: 25 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 601-615
Adamović-Mitrinovićeva nejednakost -- Mitrinovićeva nejednakost -- Cusina nejednakost -- Trigonometrijske funkcije
51
HA13-01451

CHU, Yu-Ming
Refinements of bounds for the first and second Seiffert means / Yuming Chu, Baoyu Liu and Miaokun Wang.
Bibliografija: 17 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 659-668
Seiffertova sredina -- Harmonijska sredina -- Aritmetička sredina -- Kvadratna sredina
51
HA13-01452

TIAN, Jin-Feng
Refinements of generalized Hölder's inequality / Jing-Feng Tian and Xi-Mei Hu.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 701-710
Hölderova nejednakost -- Poopćenje -- Generalizacija
51
HA13-01453

ADIL Khan, Muhammad
Refinements of some majorization type inequalities / M. Adil Khan, Sadia Khalid and J. Pečarić.
Bibliografija: 22 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 73-92
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Slaterova nejednakost -- Majorizacija -- Nejednakosti
51
HA13-01454

MILOVANOVIĆ, Igor
Remark on Ozeki inequality for convex polygons / Igor Ž. Milovanović, Emina I. Milovanović and Tatjana Z. Mirković.
Bibliografija: 13 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 697-699
Konveksni poligoni -- Opialova nejednakost -- Ozekijeva nejednakost
51
HA13-01455

SLIJEPČEVIĆ-MANGER, Tatjana
The ruin probabilities of a multidimensional perturbed risk model / Tatjana Slijepčević-Manger.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 231-239  
 Elektronička verzija članka
Multidimenzionalni model rizika -- Martingali -- Poissonov proces -- Vjerojatnost nesolventnosti -- Brownovo gibanje
51
HA13-01456

PARAMASIVAM, Mathyazhagan
Second order parameter-uniform numerical method for a partially singularly perturbed linear system of reaction-diffusion type / Mathiyazhagan Paramasivam, John J.H. Miller and Sigamani Valarmathi. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 271-295  
 Elektronička verzija članka
Sustav diferencijalnih jednadžbi -- Obične diferencijalne jednadžbe -- Problem singularne perturbacije -- Shishkinova mreža
51
HA13-01457

CHU, Yu-Ming
Sharp bounds for Toader mean in terms of contraharmonic mean with applications / Yu-Ming Chu, Miao-Kun Wang and Xiao-Yan Ma.
Bibliografija: 13 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 2 ; str. 161-166
Toaderova sredina -- Harmonijska sredina -- Eliptički integrali -- Eliptički integrali
51
HA13-01458

NEUMAN, Edward
Sharp inequalities involving Neuman-Sándor and logarithmic means / Edward Neuman.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 413-419
Neuman-Sándorova sredina -- Logaritamska sredina -- Bivarijatna distribucija -- Nejednakosti
51
HA13-01459

CHU, Yu-Ming
Sharp two parameter bounds for the logarithmic mean and the arithmetic-geometric mean of Gauss / Yu-Ming Chu, Miao-Kun Wang, Ye-Fang Qiu and Xiao-Yan Ma.
Bibliografija: 19 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 349-355
Geometrijska sredina -- Logaritamska sredina -- Aritmetičko-geometrijska sredina -- Aritmetička sredina -- Nejednakosti
51
HA13-01460

ESFAHANI, Amin
Sharp well-posedness of the Ostrovsky, Stepanyams and Tsimring equation / Amin Esfahani.
Bibliografija: 24 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 323-335  
 Elektronička verzija članka
OST jednadžba -- Ostrovsky, Stepanyams and Tsimring jednadžba -- Prostori Soboljeva -- Dobro postavljen problem
51
HA13-01461

LI, Jianxi
The signless Laplacian spectral radii of modified graphs / Jianxi Li and Ji-Ming Guo.
Bibliografija: 7 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 67-73  
 Elektronička verzija članka
Laplasijan -- Laplaceov operator -- Spektralni radijus -- Povezani graf
51
HA13-01462

SUN, Zheng Jie
Simple proofs of the Cusa-Huygens-type and Becker-Stark-type inequalities / Zheng Jie Sun and Ling Zhu.
Bibliografija: 19 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 563-567
Cirkularne funkcije -- Kružne funkcije -- Trigonometrijske funkcije -- Nejednakosti Cusa-Huygens tipa -- Nejednakosti Becker-Stark tipa
51
HA13-01463

RUBIN, Leonard R.
Simultaneous Z/p-acyclic resolutions of expanding sequences / Leonard Rubin and Vera Tonić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 443-466  
 Elektronička verzija članka
Kohomološka dimenzija -- CW-kompleks -- Dimenzija -- Simplicijalni kompleks
51
HA13-01464

ZUO, Zhanfei
Some fixed point property for multivalued nonexpansive mappings in Banach spaces / Zhanfei Zuo.
Bibliografija: 21 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 129-137
Fiksne točke -- Banachovi prostori -- Jamesova konstanta -- Jordan-von Neumannova konstanta -- Von Neumann-Jordanova konstanta
51
HA13-01465

WAN, Lingling
Some generalized integral inequalities and their applications / Lingling Wan and Run Xu.
Bibliografija: 13 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 495-511
Integralne nejednakosti -- Integralne jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe -- Poopćenje -- Generalizacija
51
HA13-01466

BĂTINEŢU-GIURGIU, D. M.
Some geometric inequalities of Radon-Mitrinović / D. M. Bătineţu-Giurgiu and Neculai Stanciu.
Bibliografija: 1 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 25-32
Mitrinovićeva nejednakost -- Radonova nejednakost -- Konveksni poligoni -- Konveksni poliedri
51
HA13-01467

TARIQ, Qazi M.
Some inequalities for polynomials and transcendental entire functions of exponential type / Qazi M. Tariq.
Bibliografija: 19 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 457-477  
 Elektronička verzija članka
Polinomi -- Bernsteinova nejednakost -- Cijele funkcije
51
HA13-01468

CHENG, Guanghui
Some inequalities for the spectral radius of the Hadamard product of two nonnegative matrices / Guanghui Cheng and Xi Rao.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 529-534
Hadamardov produkt -- Spektralni radijus -- Nenegativna matrica
51
HA13-01469

WANG, Qingbo
Some Nesbitt type inequalities with applications for the zeta functions / Qingbo Wang.
Bibliografija: 4 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 523-527
Nesbittova nejednakost -- Jensenova nejednakost -- Riemannova zeta-funkcija -- Hurwitzova zeta funkcija
51
HA13-01470

BISHT, Ravindra K.
Some notes on PD-operator pairs / Ravindra K. Bisht and Vladimir Rakočević.
Bibliografija: 16 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 2 ; str. 441-445  
 Elektronička verzija članka
Točka koincidencije -- Fiksna točka -- PD-operatorski par
51
HA13-01471

MUKDASAI, Kanit
Stabilizability for nonlinear difference controls systems with multiple delays / Kanit Mukdasai and Piyapong Niamsup.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 1 ; str. 115-128
Gronwallova nejednakost -- Poopćenja -- Stabilizabilnost -- Povratna veza -- Kontrola povratne veze
51
HA13-01472

LIN, Youjiang
The Steiner symmetrization of log-concave functions and its applications / Youjiang Lin and Gangsong Leng.
Bibliografija: 11 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 4 ; str. 669-677
Steinerova simetrizacija -- Prékopa-Leindlerova nejednakost
51
HA13-01473

MACÍAS, Sergio
Strong size properties / Sergio Macías and César Piceno.
Bibliografija: 20 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 103-114  
 Elektronička verzija članka
Kontinuum -- Hiperprostor -- Povezanost
51
HA13-01474

DEEPMALA
Study on existence of solutions for some nonlinear functional-integral equations with applications / Deepmala and Hemant Kumar Pathak.
Bibliografija: 13 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 97-107  
 Elektronička verzija članka
Banachova algebra -- Fiksne točke -- Funkcionalne jednadžbe -- Nelinearne integralne jednadžbe
51
HA13-01475

AGUIRRE, Julian, matematičar
Sums of biquadrates and elliptic curves / Julián Aguirre and Juan Carlos Peral. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 49-58  
 Elektronička verzija članka
Eliptičke krivulje -- Rang eliptičke krivulje -- Bikvadratna jednadžba
51
HA13-01476

YOON, Dae Won
Surfaces of revolution in the three dimensional pseudo-Galilean space / Dae Won Yoon. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 2 ; str. 415-428  
 Elektronička verzija članka
Pseudo-Galileijev prostor -- Galileijev prostor -- Rotacijska ploha -- Gaussovo preslikavanje
51
HA13-01477

DEDE, Mustafa
Tubular surfaces in Galilean space / Mustafa Dede. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 209-217  
 Elektronička verzija članka
Diferencijalna geometrija -- Galileijev prostor
51
HA13-01478

UGLEŠIĆ, Nikica
Ultrametrization of pro*-morphism sets / Nikica Uglešić.
Bibliografija: 23 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 19-47  
 Elektronička verzija članka
Pro-kategorija -- Ultrametrika -- Morfizam -- Kompakti (Matematika) -- Poliedar -- Teorija oblika
51
HA13-01479

HASSANI, Mehdi
Uniform distribution of sequences involving divisor function / Mehdi Hassani.
Bibliografija: 4 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 11-17  
 Elektronička verzija članka
Eulerova funkcija -- Sigma funkcija -- Uniformna distribucija
51
HA13-01480

GOFMAN, Alexander
Un upper bound for Kullback-Leibler divergence with a small number of outliers / Alexander Gofman and Mark Kelbert.
Bibliografija: 5 jed.
U: Mathematical communications (Osijek). - ISSN 1331-0623. - 18 (2013), 1 ; str. 75-78  
 Elektronička verzija članka
Kullback-Leiblerova divergencija -- Relativna entropija -- Međusobna informacija -- Raspodjela vjerojatnosti
51
HA13-01481

BANIČ, Iztok
Ważewski's universal dendrite as an inverse limit with one set-valued bonding function / Matevž Črepnjak, Uroš Milutinović, Matej Merhar, Sovič Tina. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 48(68) (2013), 1 ; str. 137-165  
 Elektronička verzija članka
Kontinuum -- Inverzne granice -- Semikontinuirane funkcije -- Ważewskijev univerzalni dendrit
51
HA13-01482

HU, Yue
The weighted estimate for the commutator of the generalized fractional integral / Yue Hu, Yanhui Wang and Yueshan Wang.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 7 (2013), 3 ; str. 337-347
Gaussova gornja granica -- Komutator -- Parcijalni integrali -- Lipschitzova funkcija
51
HA13-01483

Vidi br.: HA13-01302

Vidi br.: HA13-01310

Vidi br.: HA13-01288

Vidi br.: HA13-01131

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

RUDEŽ, Tanja
Željko Ivezić - astrofizičar planetarne slave / Tanja Rudež. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 328-333
Astrofizika -- Astrofizičari -- Hrvatski iseljenici
Ivezić, Željko

52
HA13-01484

528   Geodezija

KLJAJIĆ, Ivka
Cartographic-historical analyses of the Medveščak stream regulation and Quantum GIS = Kartografsko-povijesne analize regulacije potoka Medveščaka i Quantum GIS / Ivka Kljajić, San Mikulec. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Bibliografija i internetski izvori: 5 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 19 ; str. 30-43  
 Elektronička verzija članka
Katastarski planovi -- Katastarske izmjere -- Regulacija toka -- GIS
528
91
HA13-01485

FRANČULA, Nedjeljko
Defining the corpus of mapping sciences journals = Definiranje korpusa geodetskih časopisa / Nedjeljko Frančula, Jadranka Stojanovski, Miljenko Lapaine. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Sadrži i: Alphabetical list of mapping sciences journals = Abecedni popis geodetskih časopisa, str. 20-28. - Bilješke uz tekst ; bibliografija i internetski izvori: 40 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 19 ; str. 4-28  
 Elektronička verzija članka
Geodezija -- Serijske publikacije -- Znanstveni časopisi
528
050
HA13-01486

SOLARIĆ, Miljenko
An overview of surveys of Paris meridian arc section lengths in the 17th and 18th century = Pregled izmjera duljina dijelova luka Pariškog meridijana u 17. i 18. stoljeću / Miljenko Solarić, Nikola Solarić. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Bibliografija i internetski izvori: 57 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 19 ; str. 104-134  
 Elektronička verzija članka
Meridijani -- Meridijanski luk -- Trigonometrijski lanac -- Karte -- Kartografija
528
91
HA13-01487

BRAJKOVIĆ, Marija
The role of the geodetic profession in linking the land registry and book of deposited contracts = Uloga geodetske struke u povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora / Marija Brajković. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Izvori: 5 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 19 ; str. 76-85
Geodezija -- Katastar -- Katastarske čestice -- Zemljišne knjige -- Vlasništvo
528
HA13-01488

JEZDIĆ, Kristina
WebGen-WPS : Web-servis za kartografsku generalizaciju = WebGen-WPS : Web-servis za kartografsku generalizaciju / Kristina Jezdić, Dražen Tutić. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Bibliografija i internetski izvori: 5 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 19 ; str. 160-165  
 Elektronička verzija članka
Kartografija -- Kartografska generalizacija -- Web servis -- Mrežni servis -- Internet
528
004
HA13-01489

Vidi br.: HA13-01563

Vidi br.: HA13-01995

Vidi br.: HA13-01336

Vidi br.: HA13-01607

53   Fizika

Vidi br.: HA13-01442

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

OREŠČANIN, Višnja
Arsen u vodama - porijeklo, toksični učinak i metode uklanjanja / Višnja Oreščanin. - Ilustr.
Bibliografija: str. 13-15. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 7-16
Arsen -- Toksičnost -- Voda -- Podzemne vode -- Pročišćavanje -- Fizikalno-kemijske metode -- Elektrokemijske metode
54
628
HA13-01490

Vidi br.: HA13-01580

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

GAJIĆ-ČAPKA, Marjana
Dnevne i višednevne oborine u srednjem i donjem toku rijeke Drave : klimatske karakteristike i promjene / Marjana Gajić-Čapka. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 285-294
Oborine -- Varijabilnost -- Klimatske prilike
55
HA13-01491

KISIĆ, Ivica
Erozija tla vjetrom u Čepić polju - uzroci, posljedice i mjere ublažavanja / Ivica Kisić, Stjepan Husnjak, Marjana Gajić-Čapka, Ksenija Cindrić, Darija Bilandžija, Bernard Prekalj. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 25-38
Erozija tla -- Vjetar -- Poljoprivredno tlo -- Vjetrozaštita
55
631/635
HA13-01492

MATICA, Mladen
Integrirano upravljanje rijekom Dravom / Mladen Matica, Maja Turinski. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed. ; izvori i studije: 5 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 19-28
Rijeke -- Integrirano upravljanje -- Održivi razvoj
55
332
HA13-01493

KOVAČEVIĆ, Tihomir
Izvor rijeke Cetine - Glavaš 115 m / Tihomir Kovačević. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 74-76
Rijeke -- Izvori -- Speleoronilačka istraživanja
55
HA13-01494

TRNINIĆ, Dušan
Katastrofalne poplave u kolovozu 2002. u središnjoj Europi / Dušan Trninić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 25-30
Prirodne katastrofe -- Poplave -- Hidrološke karakteristike
55
502/504
HA13-01495

ROJE-BONACCI, Tanja
Lokalni potresi izazvani promjenama tlaka fluida u stijenskoj masi / Tanja Roje-Bonacci, Ognjen Bonacci.
Bibliografija: 38 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 39-45
Potresi -- Fluidi -- Tlak fluida -- Stijene -- Seizmičnost -- Krški reljef
55
HA13-01496

CRNKOVIĆ, Goranka
Mikrobiološka ispravnost prirodne izvorske vode u odabranim izvorima na području Gorskog kotara / Goranka Crnković, Ivana Gobin. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 17-24
Voda -- Izvorska voda -- Mikrobiološka kakvoća -- Krško područje
55
HA13-01497

OZIMEC, Roman
Možemo li podzemno povezati Duvanjsko i Livanjsko polje? / Roman Ozimec, Alan Kovačević, Tihomir Kovačević Tihi. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 26-33
Krški reljef -- Krška polja -- Podzemne vode -- Vodni resursi -- Speleološke ekspedicije
55
HA13-01498

KOVAČEVIĆ, Tihomir
MSRE "Ponor Kovači - Ričina 2013" / Tihomir Kovačević. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 69-73
Speleološka istraživanja -- Speleoronilačke ekspedicije
55
HA13-01499

MATIJACA-LOVRIĆ, Danijela
Mutnoća krškog izvorišta Jadro - problem ili fenomen?! / Danijela Matijaca-Lovrić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 36-40
Krški reljef -- Krški izvori -- Podzemne vode -- Pitka voda -- Kakvoća vode -- Vodoopskrbni sustav
55
628
HA13-01500

TRNINIĆ, Dušan
Potopljeni otok / Dušan Trninić. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 349-350
Riječni otoci -- Potopljeni otoci -- Povijesni prikaz -- Hidrološke karakteristike -- Hidrotehnički objekti
55
626/627
HA13-01501

HORVATIĆ, Janja
Preliminarna istraživanja sezonskih promjena slobodno-plivajućih i submerznih makrofita u kanalu Barbara (Baranja) / Janja Horvatić, Aleksandra Kočić, Danko Bučanac, Vesna Peršić, Martina Varga. - Ilustr.
Bibliografija: 44 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 85 ; str. 215-224
Kakvoća vode -- Makrofiti -- Žabogriz -- Nutrijenti -- Fotosintetski pigmenti -- Sezonske varijacije
55
57
HA13-01502

BONACCI, Ognjen
Prilog raspravi o računanju srednjih temperatura zraka / Ognjen Bonacci, Ivana Željković, Robert Šakić Trogrlić, Janja Milković. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 129-136
Temperatura zraka -- Srednja dnevna temperatura
55
HA13-01503

TOMAS, Damir, biotehnolog
Primjena indeksa kvalitete vode u ocjeni kakvoće vode krških jezera / Damir Tomas, Krešimir Maldini, Natalija Matić, Marija Marijanović Rajčić. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 303-310
Krška jezera -- Kakvoća vode -- Kvaliteta vode -- Indeks kvalitete vode -- Istraživanja
55
HA13-01504

FILIPOVIĆ, Vilim
Prisutnost nitrata u podzemnim vodama : izvori i procesi / Vilim Filipović, Dragutin Petošić, Zoran Nakić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 125-127. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 119-128
Podzemne vode -- Onečišćenje -- Nitrati -- Dušik -- Poljopriveda -- Ekosustavi
55
502/504
631/635
HA13-01505

FILIPČIĆ, Anita
Promjene količine padalina u Hrvatskoj od sredine 20. stoljeća do danas = Changes in precipitation levels in Croatia from the mid 20th century to the present / Anita Filipčić, Danijel Orešić, Mladen Maradin. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 20 jed.
U: Geoadria. - ISSN 1331-2294. - 18 (2013), 1 ; str. 29-39  
 Elektronička verzija članka
Klimatologija -- Padaline -- Godišnja količina padalina
55
91
HA13-01506

ANDRIĆ, Ivo, inženjer građevinarstva
Rezultati najnovijih hidroloških i geomorfoloških istraživanja Crvenog jezera kod Imotskog / Ivo Andrić, Ognjen Bonacci, Branimir Jukić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 344-348
Krška jezera -- Hidrološka istraživanja -- Geomorfološka istraživanja
55
HA13-01507

TRENC, Neven
Rijeke, doline, planine, klima - geomorfološki i geološki pogled / Neven Trenc, Bojan Matoš, Bruno Tomljenović. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 85-89
Reljef -- Rijeke -- Geomorfološki procesi -- Geološki procesi -- Erozija
55
HA13-01508

CIGLENEČKI-JUŠIĆ, Irena
Rogozničko jezero jedinstveni anoksični sustav na jadranskoj obali / Irena Ciglenečki, Elvira Bura-Nakić, Marija Marguš. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 295-302
Hidrologija -- Jezera -- Anoksija -- Euksinija
55
HA13-01509

STRUNA, Drago
Slapovi i potoci u Istri / Drago Struna. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 84-90
Slapovi -- Potoci -- Geomorfologija
55
HA13-01510

SIJERKOVIĆ, Milan
Suše i poplave, vrućine i "smrzavice" : glavna vremenska obilježja godine 2012. / Milan Sijerković.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 151-155
Meteorologija -- Vrijeme -- Klima
55
HA13-01511

SIJERKOVIĆ, Milan
Svaki oblačić nosi svoj miščić! / Milan Sijerković. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 43-48
Meteorologija -- Oblaci -- Rodovi -- Vrste
55
HA13-01512

MALDINI, Krešimir
Traganjem za znanjem po Ravnim kotarima / Krešimir Maldini, Natalija Matić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 66-68
Krški izvori -- Podzemne vode
55
HA13-01513

ŠUT, Josip
Upoznajmo život u podzemlju / Josip Šut. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 82-83
Podzemni ekosustav -- Špilje -- Podzemne životinje
55
59
HA13-01514

MARADIN, Mladen
Varijabilnost padalina na području Hrvatske s maritimnim pluviometrijskim režimom = Precipitation variability in Croatian areas with maritime pluviometric regime / Mladen Maradin. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 26 jed.
U: Geoadria. - ISSN 1331-2294. - 18 (2013), 1 ; str. 3-27  
 Elektronička verzija članka
Klimatologija -- Padaline -- Varijabilnost padalina -- Maritimni pluviometrijski režim
55
91
HA13-01515

BERAKOVIĆ, Marija
Voda - ugroženo prirodno dobro / Marija Beraković. - Ilustr.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 340-343
Voda -- Upravljanje vodama -- Vodno bogatstvo -- Onečišćenje voda
55
502/504
HA13-01516

BONACCI, Ognjen
Zabrinjavajući hidrološki trendovi na slivu Plitvičkih jezera / Ognjen Bonacci. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 137-146
Hidrologija -- Vodostaj -- Protok
55
HA13-01517

SIJERKOVIĆ, Milan
Zaleprš'o sniježak zrakom / Milan Sijerković. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 85-89
Meteorologija -- Zima -- Snijeg -- Snježna pahuljica -- Snježni kristali
55
HA13-01518

LJUBENKOV, Igor
Zaslanjivanje ušća rijeke Jadro : mjerenje i hidrodinamičko modeliranje / Igor Ljubenkov, Mijo Vranješ. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 85 ; str. 225-234
Salinitet -- Hidrodinamika -- Ušća rijeka
55
HA13-01519

Vidi br.: HA13-01335

Vidi br.: HA13-01343

Vidi br.: HA13-01339

Vidi br.: HA13-01340

Vidi br.: HA13-01334

Vidi br.: HA13-02019

Vidi br.: HA13-01547

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

LONČAR, Goran, inženjer građevinarstva
Numerička analiza utjecaja vjetra na intenzitet cvjetanja mora na području sjevernog Jadrana / Goran Lončar, Marin Paladin, Jurica Matošević. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 109-118
Cvjetanje mora -- Vjetar -- Numerička analiza
57
HA13-01520

HERENDA-RASPOR, Biserka
Smjernice Referentnog laboratorija za primjenu Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda / Biserka Raspor, Zlatica Kozarac, Božena Ćosović, Dubravka Hršak. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 321-327
Kakvoća vode -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Laboratoriji -- Ispitni laboratoriji
Institut Ruđer Bošković -- Zavod za istraživanje mora i okoliša

57
HA13-01521

Vidi br.: HA13-01502

578/579   Virologija. Mikrobiologija

ŠTAMBUK-GILJANOVIĆ, Nives
Kakvu vodu pijemo u Dalmaciji? / Nives Štambuk-Giljanović. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 34-35
Pitka voda -- Kakvoća vode
578/579
HA13-01522

Vidi br.: HA13-01541

Vidi br.: HA13-01574

58   Botanika

POSAVEC Vukelić, Vida
Četverolisna raznorotka / Vida Posavec Vukelić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 83-84
Flora -- Zeljaste biljke -- Četverolisna raznorotka -- Ugrožene vrste
58
HA13-01523

JASPRICA, Nenad
Flora i vegetacija otočića Supetra (Cavtat, južna Hrvatska) / Nenad Jasprica, Mirko Ruščić. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: str. 130-133. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 111-134
Flora -- Vegetacija -- Otoci
58
HA13-01524

JELIĆ, Katja
Morska cvjetnica - posidonija / Katja Jelić, Petra Rodić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 112-116
Cvjetnice -- Morske cvjetnice -- Posidonija -- Zaštićene vrste
58
HA13-01525

POSAVEC Vukelić, Vida
Puzavi celer / Vida Posavec Vukelić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 93-94
Zaštita prirode -- Rijetke biljke -- Štitarke -- Puzavi celer -- Stanište -- Nalazišta
58
502/504
HA13-01526

SUMPOR, Dalibor
Slanuše / Dalibor Sumpor. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 95-98
Biljke -- Slana staništa -- Halofiti -- Slanuše
58
HA13-01527

ŠOLJAN, Dubravka
Specijski diverzitet nekoliko porodica monokotila u flori planine Ozren kod Sarajeva / Dubravka Šoljan, Edina Muratović, Sabaheta Abadžić, Enisa Balta. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 87-110
Flora -- Vrste biljaka -- Taksonomski sastav -- Endemi
58
HA13-01528

59   Zoologija

KRUŽIĆ, Petar, biolog
Crveni koralj / Petar Kružić, Petra Rodić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 110-111
Žarnjaci -- Koralji -- Crveni koralj -- Zaštićene vrste
59
HA13-01529

DELIĆ, Antun
Danji leptiri Dalmacije / Antun Delić, Iva Mihoci. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 91-94
Leptiri
59
HA13-01530

ARAČ, Krunoslav
Kestenova osa šiškarica : prvi nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji / Krunoslav Arač. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. ; izvori: 5 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 207-211
Kestenova osa šiškarica -- Pitomi kesten -- Šumski štetnici
59
630
HA13-01531

ANDRES, Dalibor
Puževi stražnjoškržnjaci / Dalibor Andres. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 102-109
Mekušci -- Puževi -- Puževi stražnjoškržnjaci
59
HA13-01532

GAMBIROŽA, Patricija
Riječna kornjača / Patricija Gambiroža. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 81-82
Gmazovi -- Kornjače -- Riječna kornjača -- Ugrožene vrste
59
HA13-01533

VASILJEVIĆ, Ratko
Stanovnik Jadrana iz daleke prošlosti / Ratko Vasiljević. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 99-101
Krinoidi -- Bodljikaši -- Sredozemna dlakavica
59
HA13-01534

SUMPOR, Dalibor
Ugroženi deseteronožni rakovi slatkovodnih ekosustava Hrvatske / Dalibor Sumpor. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 77-80
Slatkovodni ekosustavi -- Riječni rakovi -- Rakovi deseteronožni -- Ugrožene vrste
59
HA13-01535

Vidi br.: HA13-01714

Vidi br.: HA13-01514

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

ŠABARIĆ, Zdravko
Dr. Petar Bazijanac : narodni liječnik i medicinski prosvjetitelj / Zdravko Šabarić. - Ilustr.
Bibliografija: 2 jed. ; izvori: 5 jed.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 237-243
Liječnici -- Zdravstveno prosvjećivanje -- Život i rad
Bazijanac, Petar

61
HA13-01536

DUGAČKI, Vladimir
Zdravstvena problematika u Gazophylaciumu Ivana Belostenca / Vladimir Dugački.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 135-148  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Medicinsko nazivlje
Belostenec, Ivan

61
811.163.42
HA13-01537

612   Fiziologija

HORVAT, Vatroslav, kineziolog
Gender differences in some motor abilities of preschool children = Razlike po spolu u nekim motoričkim sposobnostima djece predškolske dobi / Vatroslav Horvat, Vesna Babić, Srna Jenko Miholić. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku na str. 972-980. - Bibliografija: 28 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 4 ; str. 959-980  
 Elektronička verzija članka
Predškolska dob -- Predškolska djeca -- Motoričke sposobnosti -- Spolne razlike -- Spolni dimorfizam
612
HA13-01538

Vidi br.: HA13-01626

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

POZAIĆ, Valentin
Zdravstveni odgoj ili indoktrinacija ideologije homoseksualizma / Valentin Pozaić.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 2 ; str. 263-270
Zdravstveni odgoj -- Odgoj -- Indoktrinacija -- Homoseksualizam -- Roditelji
613
24
HA13-01539

Vidi br.: HA13-01313

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

BUKŠA, Željko
HGSS u obrani od poplava / Željko Bukša. - Ilustr.
Tematski blok: Funkcioniranje sustava obrane od poplava u Hrvatskoj.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 18-20
Poplave -- Zaštita od poplava
HGSS -- Hrvatska gorska služba spašavanja

614
06
626/627
HA13-01540

MEDIĆ, Đorđa
Ocjena kakvoće vode za kupanje na površinskim vodama kopna / Đorđa Medić, Jasmina Antolić. - Ilustr.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 333-336
Kopnene vode -- Kupališta -- Kakvoća vode za kupanje -- Mikrobiološki pokazatelji
614
578/579
HA13-01541

TUŠAR, Božena
Voda za kupanje / Božena Tušar. - Ilustr.
Izvori: 5 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 65-69
Terme -- Termalni izvori -- Kupališta
614
628
HA13-01542

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

FELETAR, Dragutin
Koprivničke ljekarne : 1945.-1947. / Dragutin Feletar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed. ; izvori: 5 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 71-80
Ljekarne -- Koprivničke ljekarne -- Povijest
615
HA13-01543

FELETAR, Dragutin
Prinos povijesti ljekarništva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj / Dragutin Feletar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 12 (2013), 23 ; str. 23-51  
 Elektronička verzija članka
Ljekarništvo -- Ljekarne -- Ljekarnici -- Franjevačke ljekarne -- Povijest ljekarništva
Franjevci

615
272
HA13-01544

Vidi br.: HA13-01323

616   Patologija. Klinička medicina

RUDEŽ, Tanja
Autor medicinskih bestselera / Tanja Rudež. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 321-327
Patologija -- Znanstvenici -- Liječnici -- Hrvatski iseljenici
Damjanov, Ivan

616
HA13-01545

Vidi br.: HA13-01615

Vidi br.: HA13-01633

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

Vidi br.: HA13-01321

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

Vidi br.: HA13-01626

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

PONDELJAK, Josip
Spomenici prošlosti / Josip Pondeljak. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 92-96
Zaštita od poplava -- Crpne stanice -- Radni strojevi -- Izložbeni postav
621
069
HA13-01546

622   Rudarstvo

TOMAŠIĆ, Ivan, geolog
Procjena cjelovitosti i iskoristivosti benkovačkog pločastog kamena / Ivan Tomašić, Tomislav Pedić, Ana Maričić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Klesarstvo i graditeljstvo. - ISSN 0353-7897. - 24 (2013), 1/2 ; str. 32-45
Kamen -- Benkovački kamen -- Građevni kamen -- Geološka istraživanja -- Petrografska istraživanja -- Ležišta -- Eksploatacija
622
55
HA13-01547

KRASIĆ, Dragan
Rudarska djelatnost u Republici Hrvatskoj / Dragan Krasić, Andrija Mikulić. - Ilustr.
Summary.
U: Klesarstvo i graditeljstvo. - ISSN 0353-7897. - 24 (2013), 1/2 ; str. 47-58
Rudarstvo -- Koncesije -- Eksploatacija
622
HA13-01548

624/625   Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica

BUBLE, Sanja
Stočarski krajolik otoka Visa - lokva Krušovica / Sanja Buble. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Klesarstvo i graditeljstvo. - ISSN 0353-7897. - 24 (2013), 1/2 ; str. 20-31
Tradicijsko graditeljstvo -- Suhozidi -- Kišnica -- Bunari -- Stočarstvo
624/625
HA13-01549

MARUŠIĆ, Josip
Vodno gospodarstvo na Saboru hrvatskih graditelja od 1993. do 2012. godine / Josip Marušić. - Ilustr.
Izvori: 6 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 46-53
Vodno gospodarstvo -- Hidrotehnika -- Graditeljstvo -- Stručni radovi -- Autori
Sabor hrvatskih graditelja

624/625
626/627
HA13-01550

626/627   Hidrotehnika

ŠUSTIĆ, Ivica
100 godina gradnje petrinjskog vodovoda / Ivica Šustić. - Ilustr.
Izvori: 3 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 55-64
Vodovod -- Gradnja -- Povijesni pregled
626/627
HA13-01551

BUKŠA, Željko
Funkcioniranje sustava obrane od poplava u Hrvatskoj / Željko Bukša. - Ilustr.
Tematski blok: Funkcioniranje sustava obrane od poplava u Hrvatskoj.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 7-12
Poplave -- Zaštita od poplava
626/627
HA13-01552

LUKŠIĆ, Mojca
Institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj / Mojca Lukšić, Robert Kartelo, Jelena Marković. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 43-47
Operativni programi -- Zaštita okoliša -- Zbrinjavanje otpada
Hrvatske vode -- Europska unija

626/627
628
502/504
HA13-01553

STRAHONJA, Martina
IPA projektima do uspješne vodnogospodarske suradnje / Martina Strahonja, Jelica Držaljević. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 14-17
Vodno gospodarstvo -- Zaštita okoliša -- Europski fondovi -- IPA prekogranični program -- Projekti
626/627
502/504
HA13-01554

MARIJANOVIĆ Rajčić, Marija
Međunarodna suradnja u monitoringu pograničnih rijeka / Marija Marijanović Rajčić. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda. - Bibliografija: 5 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 26-28
Vodno gospodarstvo -- Pogranične rijeke -- Međunarodna suradnja -- Kvaliteta vode -- Monitoring
626/627
HA13-01555

PLEPEL, Ivana
Međunarodna suradnja u području vodnoga gospodarstva / Ivana Plepel, Sanja Genzić Jurišević. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 26-28
Vodno gospodarstvo -- Međunarodna suradnja
626/627
HA13-01556

BARBALIĆ, Sanja
Plan upravljanja vodnim područjima / Sanja Barbalić, Danko Biondić. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 21-25
Vodno gospodarstvo -- Vodna područja -- Upravljanje vodama
626/627
HA13-01557

CERAR, Karmen
Planiranje i programiranje za EU fondove / Karmen Cerar. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 39-42
Europski fondovi -- Financijska pomoć -- Vodno gospodarstvo -- Vodoopskrbni sustav -- Zaštita okoliša
Europska unija

626/627
628
502/504
HA13-01558

BONACCI, Ognjen
Problemi koji su se pojavili pri izgradnji i funkcioniranju brana i akumulacija u kršu / Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 85 ; str. 254-262
Brane -- Akumulacije -- Krš -- Hidroelektrane
626/627
HA13-01559

CHAVRAK-ŠURMANOVIĆ, Dagmar
Projekt Meander / Dagmar Šurmanović. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 22-25
Vodno gospodarstvo -- Vodotoci -- Hidromorfološki monitoring -- Međunarodni projekti
Europska unija

626/627
HA13-01560

GECAN, Nataša
Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom / Nataša Gecan. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda. - Bibliografija: 3 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 10-13
Vodno gospodarstvo -- Upravljanje vodama -- Zaštita okoliša -- Međunarodna suradnja -- Projekti
626/627
628
502/504
HA13-01561

HAJPEK, Dragica
Retencija Piljevačka glava / Dragica Hajpek. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 66-67
Retencije -- Brane -- Zaštita od poplava
626/627
HA13-01562

VUKMANIĆ, Luka
Rezultati komponente 2 Twinning projekta / Luka Vukmanić, Nenad Mađarić. - Ilustr.
Tematski blok: Funkcioniranje sustava obrane od poplava u Hrvatskoj.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 21-24
Poplave -- Opasnosti od poplava -- Upravljanje rizicima -- Karte -- Digitalni model terena -- Projekti
Europska unija

626/627
528
HA13-01563

GLAVAŠ, Berislav
Sanacija postojećih sustava navodnjavanja u Dalmaciji / Berislav Glavaš. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 33-35
Vodno gospodarstvo -- Navodnjavanje -- Sanitarni sustavi
626/627
628
HA13-01564

VIZNER, Marija
Sjećanje na prve početke organiziranoga vodnoga gospodarstva Hrvatske / Marija Vizner, Branko Vujasinović. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 82-88
Vodno gospodarstvo -- Povijesni prikaz
626/627
HA13-01565

KRATOFIL, Lidija
Suradnja na upravljanju poplavnim ekosustavima srednje Posavine / Lidija Kratofil, Goran Gugić, Arijana Senić. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 29-32
Vodno gospodarstvo -- Upravljanje vodama -- Poplavna područja -- Poplavni ekosustavi
Park prirode Lonjsko polje

626/627
502/504
HA13-01566

BUKŠA, Željko
Unaprjeđenje sustava obrane od poplava razvojem aplikacije Hrvatskih voda / Željko Bukša. - Ilustr.
Tematski blok: Funkcioniranje sustava obrane od poplava u Hrvatskoj.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 205 ; str. 13-17
Poplave -- Zaštita od poplava -- Aplikacije
Hrvatske vode

626/627
004
HA13-01567

ROJE-BONACCI, Tanja
Vajont : (1963.-2013.) / Tanja Roje-Bonacci. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 156-163
Hidrotehnika -- Brane -- Prirodne katastrofe -- Klizišta -- Poplavni val
626/627
HA13-01568

VUKMANIĆ, Luka
Web GIS registar poplavnih događaja / Luka Vukmanić, Tijana Rosandić, Darko Barbalić. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji. - Bibliografija: 9 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 34-37
Upravljanje vodama -- Poplave -- Web GIS -- Mrežni GIS -- GIS -- Geoinformacijski sustav -- Prostorni podaci -- Registar poplavnih događaja
Hrvatske vode

626/627
HA13-01569

KNEŽEVIĆ, Romana
Zakonodavni i institucionalni okvir hrvatskoga vodnoga gospodarstva u Europskoj uniji / Romana Knežević, Elizabeta Kos. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 17-20
Vodno gospodarstvo -- Zakonodavstvo
Europska unija

626/627
628
341
HA13-01570

Vidi br.: HA13-01540

Vidi br.: HA13-01501

Vidi br.: HA13-01550

628   Tehnika javnog zdravstva. Sanitarna tehnika i uređaji. Rasvjetna tehnika

SHALABI, Mira
Biljni uređaji u krškom turističkom području / Mira Shalabi, Sandra Marinac-Pupavac. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 16-19
Otpadne vode -- Pročišćavanje voda -- Krški reljef -- Turistička mjesta -- Autokampovi -- Biljni uređaji
628
338.48
HA13-01571

BARTOLIĆ, Ivana
Hidraulička dioda kao asimetrični prigušivač / Ivana Bartolić, Jadran Berbić, Goran Gjetvaj. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 85 ; str. 235-242
Vodoopskrba -- Tlačni sustavi -- Hidraulička dioda -- Asimetrični prigušivač -- Vodni udar
628
HA13-01572

ZEKIĆ, Jasenko
O nekim pitanjima pulske vodoopskrbe pod austrijskom vladavinom / Jasenko Zekić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 84 ; str. 165-174
Vodoopskrba -- Austrijska uprava -- Povijesni pregled
628
HA13-01573

RAKIĆ, Anita
Prisutnost bakterija Legionella pneumophila u toploj vodovodnoj vodi u ovisnosti o ekološkim čimbenicima / Anita Rakić, Jelena Perić, Nives Štambuk-Giljanović. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 83 ; str. 1-6
Vodovod -- Voda -- Bakterije -- Legionella pneumophila -- Kemijska analiza -- Ekološki čimbenici
628
578/579
HA13-01574

ČURIĆ-SLUNJSKI, Anđa
Projekt Sisak - veliki infrastrukturni projekt / Anđa Čurić-Slunjski. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 52-56
Vodoopskrbni sustav -- Pročišćavanje otpadnih voda -- Odvodnja -- Infrastrukturni projekti -- Europski fondovi
628
HA13-01575

PUTICA, Irina
Suradnjom do vodoopskrbnih sustava / Irina Putica. - Ilustr.
Tema broja: Suradnja na području voda.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 202 ; str. 36-38
Vodoopskrbni sustav -- Financiranje -- Suradnja
628
HA13-01576

MIKULIĆ Ivošević, Davorka
Tragom otpadnih voda otoka Brača / Davorka Mikulić Ivošević. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 20-25
Otpadne vode -- Sustav odvodnje -- Kanalizacijski sustav
628
HA13-01577

BRAUN-JELAŠIĆ, Gabrijela
Upravljanje gubitcima u vodoopskrbnim sustavima : primjer dobre prakse / Gabrijela Braun Jelašić, Jurica Kovač, Milan Erjavec. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 41-47
Vodoopskrbni sustav -- Gubitci vode
Ivakop

628
HA13-01578

BUKŠA, Željko
Uspješno završen veliki projekt "Unutarnje vode" / Željko Bukša. - Ilustr.
Tema broja: Hrvatsko vodno gospodarstvo u Europskoj uniji.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 57-60
Vodoopskrba -- Odvodnja -- Pročišćavanje otpadnih voda -- Zaštita od poplava -- Projekti
Međunarodna banka za obnovu i razvoj

628
HA13-01579

DRAŽEVIĆ, Emil
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta u membranskom uređaju na separacijsku učinkovitost reverzno osmotskih i nanofiltracijskih membrana / Emil Dražević, Krešimir Košutić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract ; Zusammenfassung.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 85 ; str. 205-214
Reverzna osmoza -- Nanofiltracija -- Membranski uređaji -- Koncentracijska polarizacija
628
54
HA13-01580

KARLEUŠA, Radoslav
Zagrebački vodotornjevi / Radoslav Karleuša. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 204 ; str. 89-91
Vodoopskrba -- Vodospremnici -- Vodotornjevi -- Povijesni prikaz
628
HA13-01581

Vidi br.: HA13-01553

Vidi br.: HA13-01570

Vidi br.: HA13-01558

Vidi br.: HA13-01500

Vidi br.: HA13-01561

Vidi br.: HA13-01564

Vidi br.: HA13-01542

Vidi br.: HA13-01490

630   Šumarstvo

VUKELIĆ, Joso, inženjer šumarstva
Fitocenološke značajke bukovo-jelovih šuma (Omphalodo-Fagetum/Tregubov 1957. corr. Puncer 1980./Marinček et al. 1993.) Nacionalnog parka Plitvička jezera / Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 7-24
Šumske zajednice -- Bukovo-jelova šuma -- Fitocenološka istraživanja -- Florni sastav
630
HA13-01582

MEDVEDOVIĆ, Juraj
Mjerenje vitalnosti stabala hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) na podnožju Medvednice u Hrvatskoj / Juraj Medvedović. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 135-145
Hrast kitnjak -- Quercus petraea L. -- Vitalnost stabala -- Vremenske prilike
630
HA13-01583

ZUPANČIĆ, Mitja
New considerations on southeast alpine and dinaric-central balkan dwarf pine / Mitja Zupančić.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: str. 167-169. - Sažetak.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 156-172
Pinus mugo -- Bor krivulj -- Planinski bor -- Fitocenološko istraživanje
630
HA13-01584

BOBINAC, Martin
Nova faza degradacije sastojina u NP Fruška gora / Martin Bobinac. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija i izvori: 33 jed. ; bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 72-86
Šumske sastojine -- Degradacija sastojina -- Sječa šuma
Nacionalni park Fruška gora

630
HA13-01585

DASKOBLER, Igor
Phytosociological characteristics of beech forests in the colline belt of the sub-Mediterranean region of Slovenia / Igor Daskobler. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 173-189
Bukove šume -- Fagus sylvatica -- Fitosociološke karakteristike
630
HA13-01586

UVALIĆ-TOMIĆ, Zagorka
Prirodne šumske zajednice Nacionalnog parka Fruška gora u svjetlu najnovijih sintaksonomskih i ekosustavnih principa / Zagorka Tomić.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 25-42
Šumske zajednice -- Šumska vegetacija -- Sintaksonomska pripadnost
Nacionalni park Fruška gora

630
HA13-01587

VOJNIKOVIĆ, Sead
Vegetacijske karakteristike zajednica kitnjaka i jele ofiolitske zone Bosne / Sead Vojniković. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Sadrži i prilog na str. 64-71. - Bibliografija: 32 jed. ; bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 43-71
Šumske zajednice -- Hrast kitnjak -- Jela -- Fitocenološka analiza -- Florni sastav -- Ofiolitska zona -- Peridotiti
630
HA13-01588

Vidi br.: HA13-01531

Vidi br.: HA13-02004

631/635   Upravljanje seoskim poljoprivrednim gospodarstvom. Poljoprivreda. Agronomija. Hortikultura

PLEVNIK, Danko
Arkadije karlovačke flore / Danko Plevnik.
Prikaz knjige: Zelenilo u Karlovcu : povijesni pregled i parkovna flora / Antun Alegro, Radovan Radovinović. Zelenilo : Karlovac, 2012.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 4 ; str. 72-74
Hortikultura -- Parkovi -- Parkovna arhitektura -- Parkovna vegetacija -- Biljke -- Povijesni pregled
631/635
HA13-01589

Vidi br.: HA13-01293

Vidi br.: HA13-01492

Vidi br.: HA13-01505

636/639   Stočarstvo i uzgoj životinja. Proizvodi domaćih životinja i divljači. Pčelarstvo. Držanje i uzgoj kukaca. Lovstvo. Ribarstvo. Ribogojstvo

HUBERT, Luka
Blage kazne pogoduju krivolovcima : kako se sankcionira nedopušten lov / Luka Hubert. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 22-25
Krivolov -- Kazneno djelo -- Kazneni zakon
636/639
343/344
HA13-01590

ŽIŽANOVIĆ, Marijan
Da bi ptica nesmetano letjela, oštećeno pero treba popraviti / Marijan Žižanović. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 64-65
Sokolarstvo -- Ptice grabljivice -- Perje -- Popravci
636/639
HA13-01591

MARIČEVIĆ, Zoran
Divlji grmovi puni energije : remize za fazane u zimskom razdoblju / Zoran Maričević. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 16-17
Lovišta -- Remize -- Fazani
636/639
HA13-01592

MERLIĆ, Zoran
Građani EU-a posjeduju 80 milijuna komada oružja / Zoran Merlić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 58-59
Oružje -- Vatreno oružje -- Lovačko oružje -- Dozvole za oružje
Zakon o oružju -- Europska komisija -- EU

636/639
351.74
343/344
HA13-01593

FABIJANIĆ, Nera
I psu je hladno / Nera Fabijanić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 48-49
Psi -- Lovački psi -- Hladnoća -- Zaštita
636/639
HA13-01594

GAŠPAR, Ivan, lovac
Izbor oružja po mjeri lovca / Ivan Gašpar. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 58-59
Lovačko oružje -- Lovačka puška -- Nabava
636/639
HA13-01595

DUMIĆ, Tomislav
Kratki tečaj obrade trofeja / Tomislav Dumić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 24-25
Lovstvo -- Trofeji -- Rogovlje -- Obrada
636/639
HA13-01596

DUMIĆ, Tomislav
Kratki tečaj obrade trofeja : kako srnećem rogovlju vratiti sjaj / Tomislav Dumić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 18-19
Lovstvo -- Trofeji -- Rogovlje -- Obrada
636/639
HA13-01597

TOMLJANOVIĆ, Kristijan
Krivolov ugrožava brojnost divljači te njezinu spolnu i dobnu strukturu / Kristijan Tomljanović. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 18-21
Krivolov
636/639
HA13-01598

FABIJANIĆ, Nera
Kupanje najviše triput na godinu : osnovna higijena psa / Nera Fabijanić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 60-61
Psi -- Lovački psi -- Higijena
636/639
HA13-01599

MERLIĆ, Zoran
Manipuliranim podacima do novih restrikcija : pobuna vlasnika oružja u Europskoj uniji / Zoran Merlić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 56-57
Oružje -- Lovačko oružje -- Legalno oružje -- Bijela knjiga
EU -- Europska komisija -- Zakon o oružju

636/639
343/344
351.74
HA13-01600

ŽIŽANOVIĆ, Marijan
Najbolje je svježe meso : hranjenje ptica grabljivica / Marijan Žižanović. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 64-65
Sokolarstvo -- Ptice grabljivice -- Prehrana
636/639
HA13-01601

FABIJANIĆ, Nera
Najveći posao mora se obaviti do 'puberteta' : postnatalni razvoj pasa / Nera Fabijanić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 50-51
Psi -- Lovački psi -- Postnatalni razvoj
636/639
HA13-01602

DEČAK, Hrvoje
Niži sudovi sve bolji prema lovcima, kad će i viši? : Naleti na divljač i sudska praksa / H. [Hrvoje] D. [Dečak]. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 26-30
Divljač na cesti -- Cestovni promet -- Sudska praksa -- Lovačka društva
636/639
34
656
HA13-01603

SALAJSTER, Mladen
Olakšan promet divljačinom, ali ne kroz Neum / Mladen Salajster. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 14-15
Divljač -- Meso divljači -- Trofeji -- Prijevoz -- Veterinarska kontrola -- Veterinarski certifikati
636/639
HA13-01604

FABIJANIĆ, Nera
Pas obolio od dijabetesa i dalje može u lov / Nera Fabijanić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 11 ; str. 50-51
Psi -- Lovački psi -- Šećerna bolest -- Dijabetes
636/639
636.09
HA13-01605

ŽIŽANOVIĆ, Marijan
Po ptici prepoznajemo sokolara : letačka i lovna kondicija ptica grabljivica / Marijan Žižanović. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 72-73
Sokolarstvo -- Ptice grabljivice -- Kondicija
636/639
HA13-01606

MARKOVIĆ Katić, Božena
Pomagači u lovištu : primjena GPS-a i UTM-topografske karte u lovstvu / Božena Marković Katić, Darko Bjelivuk. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 68-69
Lovstvo -- Orijentacija -- GPS prijamnik -- Topografske karte -- UTM-topografske karte
636/639
528
HA13-01607

MARIČEVIĆ, Zoran
Pripremite divljači 'zimnicu' / Zoran Maričević. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 20-21
Divljač -- Prehrana -- Prihrana -- Jesen
636/639
HA13-01608

ZAJČEK, Mijo
Procvat nakon II. svjetskog rata : o počecima organiziranog lovstva u Čazmi / Mijo Zajček. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 86
Lovstvo -- Povijest lovstva
636/639
HA13-01609

LABAŠ, Slavko
S.O.S. za trčku / Slavko Labaš. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 28-29
Pernata divljač -- Trčka -- Trčka škvržulja -- Ugrožene vrste
636/639
HA13-01610

MARIČEVIĆ, Zoran
Spremanje hrane za divljač / Zoran Maričević. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 20-21
Lovišta -- Divljač -- Prihrana -- Trapljenje
636/639
HA13-01611

PLENKOVIĆ, Marija
Svestran pas za istinske lovce : najstarija njemačka pasmina ptičara / Marija Plenković. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 52-53
Psi -- Lovački psi -- Ptičari -- Vajmarski ptičar
636/639
HA13-01612

KONJEVIĆ, Dean
Tradicionalna lovna divljač : sivi puh - hrvatska lovna vrsta / Dean Konjević. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 22-23
Puh -- Sivi puh -- Lov
636/639
HA13-01613

TOMLJANOVIĆ, Kristijan
Trčku mogu sačuvati idealno stanište i čisto lovište / Kristijan Tomljanović. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 9 ; str. 24-27
Pernata divljač -- Trčka -- Poljska jarebica -- Stanište
636/639
HA13-01614

DEČAK, Hrvoje
Treba utvrditi je li PTSP akutan ili kroničan / H. [Hrvoje] D. [Dečak]. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 10 ; str. 42-45
Lovstvo -- Lovačko oružje -- Ratni vojni invalidi -- PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Dozvole za oružje
636/639
616
HA13-01615

ŽIŽANOVIĆ, Marijan
Važno je stalno biti s pticom : vježbanje grabljivica niskog leta / Marijan Žižanović. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 62-63
Sokolarstvo -- Ptice grabljivice -- Trening
636/639
HA13-01616

MARIČEVIĆ, Zoran
Zelena zimska poslastica / Zoran Maričević. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 122 (2013), 12 ; str. 16-17
Lovišta -- Remize -- Prihrana divljači -- Stočni kelj
636/639
HA13-01617

Vidi br.: HA13-01605

636.09   Veterinarska znanost

64   Ekonomika kućanstva. Domaćinstvo. Vođenje kućanstva

Vidi br.: HA13-01331

65   Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću

654   Telekomunikacije i daljinsko upravljanje

Vidi br.: HA13-01390

656   Prijevozne i poštanske usluge. Organizacija i kontrola prometa

AŠČIĆ, Ivo
Čuvari podmorskog svijeta i biološke raznolikosti / Ivo Aščić. - Ilustr.
U: Hrvatska vodoprivreda. - ISSN 1330-321X. - 21 (2013), 203 ; str. 120-121
Poštanske marke -- Fauna
656
HA13-01618

Vidi br.: HA13-01603

Vidi br.: HA13-01377

Vidi br.: HA13-01145

658   Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja

ANĐIĆ, Dunja
Contribution of the evaluation and self-evaluation processes to the efforts of school management in the implementation of the education for sustainable development concept in schools = Doprinos procesa vrednovanja i samovrednovanja radu školskog menadžmenta u implementaciji koncepta odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u školama / Anđić Dunja. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 423-438. - Bibliografija i elektronički izvori: 52 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 399-438
Odgoj i obrazovanje -- Školstvo -- Školski menadžment -- Proces upravljanja -- Održivi razvoj -- Vrednovanje rada -- Samovrednovanje -- Učitelji
658
37
HA13-01619

DOGAN Kilic, Elife
Participative decision making : Sinop University sample, Turkey = Skupno donošenje odluka : primjer Sveučilišta u Sinopu / Elife Dogan Kilic. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 480-489. - Bibliografija i elektronički izvori: 65 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 465-489
Visoko školstvo -- Proces odlučivanje -- Participativno odlučivanje -- Organizacijska politika
658
378
HA13-01620

659   Reklama. Informiranje. Odnosi s javnošću

VRBAVAC, Jasmina
Jasmina Vrbavac: Knjiga i televizija su dva dijametralno suprotstavljena medija / razgovarala Darija Žilić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 5/6 ; str. 89-91
Masovni mediji -- Televizija -- Knjiga -- Suvremena kultura -- Književna kritika
Vrbavac, Jasmina

659
82
HA13-01621

Vidi br.: HA13-01246

69   Građevinski zanat. Građevinski materijali

SOMEK, Petra
Tradicijski način gradnje ruralnih objekata u Podravini / Petra Somek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: 69 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 12 (2013), 23 ; str. 52-69  
 Elektronička verzija članka
Tradicijsko graditeljstvo -- Seoska gradnja -- Kuće -- Graditeljska baština
69
39
HA13-01622

7UMJETNOST. RAZONODA. SPORT


ŽUPAN, Ivica, novinar
Je li Gorgona zapravo bila fantomska grupa? / Ivica Župan.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 5 ; str. 50-62
Hrvatska likovna umjetnost -- Konceptualna umjetnost -- Neoavangarda -- Umjetnički pokreti -- Umjetničke grupe
Gorgona

7(091)
HA13-01623

JIRSAK, Libuše
Primjerna obrada rasute građe / Libuše Jirsak.
Prikaz knjige: Zèrcalo naroda : Ivan Kukuljević Sakcinski : povijest umjetnosti i politika / Ivana Mance. Institut za povijest umjetnosti : Zagreb, 2012.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 1/2 ; str. 124-127
Hrvatska historiografija -- Povijest umjetnosti -- Umjetnost i politika -- Znanstvena istraživanja
Mance, Ivana -- Kukuljević Sakcinski, Ivan

7(091)
32
HA13-01624

Vidi br.: HA13-01747

7.0   Teorija umjetnosti

JANKOVIĆ, Radmila Iva
Hommage Miljenku Horvatu / Iva Radmila Janković. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 303-311
Kompjutersko slikarstvo -- Kompjuterska grafika -- Optička umjetnost -- Kinetička umjetnost
Horvat, Miljenko

7.0
HA13-01625

MANNING, Erin
Ljepota poprima oblik : Mareyevi strojevi gibanja / Erin Manning, ; s engleskoga preveo Goran Vujasinović.
Izvornik: E. Manning, Grace taking form: Marey's movement machines, Parallax, Vol. 4, 1/2008. - Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 159-172
Strojevi -- Gibanje -- Osjetilnost -- Percepcija -- Pozitivizam -- Radikalni empirizam -- Fotografija -- Izumi
Marey, Étienne-Jules

7.0
612
62
HA13-01626

KOVAČ, Leonida
O čemu to Dalibor Martinis razgovara s Daliborom Martinisom? / Leonida Kovač.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 350-361
Performans -- Umjetničko djelo -- Reprodukcija -- Razgovor
Martinis, Dalibor

7.0
HA13-01627

POTROVIĆ, Laura
Postajanje bez Postojanja : Tijelo bez organa <-> Oragani bez tijela / Laura Potrović.
Tematski blok: Deleuzeovo stoljeće. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 173-181
Izvedbene umjetnosti -- Tijelo -- Organi -- Postajanje -- Postojanje
7.0
HA13-01628

Vidi br.: HA13-01257

Vidi br.: HA13-01329

71   Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i ruralno planiranje. Krajobrazi, parkovi, vrtovi

BEOVIĆ, Branka
Fontane knjige u Budimpešti i Rimu / Branka Beović. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Hrvatske vode. - ISSN 1330-1144. - 21 (2013), 86 ; str. 361-363
Pejzažna arhitektura -- Fontane
71
HA13-01629

ANIČIĆ, Branka
Kriteriji uklapanja vjetroelektrana u krajobraz / Branka Aničić, Petra Pereković, Dora Tomić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 36 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 116-127  
 Elektronička verzija članka
Krajobraz -- Vjetroelektrane -- Prostorni identitet -- Zaštita krajolika -- Oblikovanje
71
HA13-01630

HADŽIDERVIŠAGIĆ, Dino
Ocjena zadovoljstva urbanim zelenim površinama u Sarajevu / Dino Hadžidervišagić. - Ilustr.
Tema broja: U čast prof. em. dr. Vladimira Beusa u prigodi 75. obljetnice života i rada. - Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Hrvatska misao. - ISSN 1028-2246. - N.s. 17 (2013), 1(61)=46 ; str. 146-155
Zelene površine -- Gradski parkovi -- Zadovoljstvo ispitanika -- Javno mnijenje
71
316
HA13-01631

PETROVIĆ Krajnik, Lea
Perivojna arhitektura projekta EXPO'98 : čimbenik preobrazbe istočnog obalnog područja Lisabona / Lea Petrović Krajnik, Mladen Obad Šćitaroci, Boris Dundović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 33 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 128-139  
 Elektronička verzija članka
Perivojna arhitektura -- Urbana preobrazba -- Obalno područje
EXPO 1998

71
HA13-01632

SANKOVIĆ, Mandica
Povezanost uređenja stambenih četvrti i alergijskih dišnih bolesti na primjeru Vinkovaca / Mandica Sanković, Alenka Delić, Veda Marija Varnai. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 47 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 80-91  
 Elektronička verzija članka
Ruralno stanovanje -- Urbano stanovanje -- Urbanističko uređenje -- Onečišćenje zraka -- Astma -- Alergije
71
72
616
HA13-01633

BARIŠIĆ Marenić, Zrinka
Prolegomena opusu urbanista Mirka Maretića / Zrinka Barišić Marenić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 40 jed. - Bibliografija radova M. Maretića: 40 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 274-291  
 Elektronička verzija članka
Urbanizam -- Arhitektura
Maretić, Mirko

71
HA13-01634

ŠIMUNIĆ-BURŠIĆ, Marina
Prostorni planovi nacionalnih parkova Ante Marinovića-Uzelca / Marina Šimunić-Buršić, Mladen Obad Šćitaroci. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 43 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 260-273  
 Elektronička verzija članka
Prostorno planiranje -- Zaštita prirode -- Nacionalni parkovi
Marinović-Uzelac, Ante

71
HA13-01635

HORVAT, Jesenko
Prostorno-programska agenda : mapiranje i programiranje prostornih sadržaja kao podloga za integralni razvoj / Jesenko Horvat, Marina Pavković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 18 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 292-301  
 Elektronička verzija članka
Prostorno planiranje -- Strateški gospodarski razvoj
71
HA13-01636

RUKAVINA, Marko, arhitekt
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnoga arheološkog naslijeđa : međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti / Marko Rukavina, Mladen Obad Šćitaroci, Ksenija Petrić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 50 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 312-325  
 Elektronička verzija članka
Urbanističko planiranje -- Prostorno planiranje -- Arheološko naslijeđe -- Arheološka baština -- Zaštita arheološke baštine
71
902/904
HA13-01637

JANDRIČEK, Andrea Maria
Residential consolidation : a sustainable approach to physical planning and economic development / Andrea Maria Jandriček. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Sažetak.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 92-103  
 Elektronička verzija članka
Prostorno planiranje -- Urbana komasacija -- Neplanska gradnja -- Stanovanje
71
HA13-01638

GRGIĆ, Ana Elizabeta
Tri primjera javnih prostora stambenih naselja Splita iz druge polovice 20. stoljeća / Ana Grgić, Sanja Matijević Barčot. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 37 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 68-79  
 Elektronička verzija članka
Prostorno planiranje -- Stambena naselja -- Javni prostori -- Urbanizam -- Stanovanje
71
HA13-01639

ÖZBIŸLEN, Emiÿne
Urban plans of Ankara in the 20th and 21st century / Emiÿne Özbiÿlen ; translated by Christopher Samuel Wilson. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 302-311  
 Elektronička verzija članka
Urbanizam -- Urbanistički planovi
71
HA13-01640

DUMBOVIĆ Bilušić, Biserka
Zaštita krajolika : usporedba zakonodavne osnove u Hrvatskoj i europskim zemljama / Biserka Dumbović Bilušić, Mladen Obad Šćitaroci. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 33 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 104-115  
 Elektronička verzija članka
Krajolik -- Zaštita krajolika -- Zakonska regulativa
71
HA13-01641

Vidi br.: HA13-01663

Vidi br.: HA13-02022

72   Arhitektura

LJUBIĆ, Marina
"Upravni blok" u Dubrovniku i scenski prostori / Marina Ljubić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 52 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 195-210  
 Elektronička verzija članka
Arhitektura -- Sklop građevina -- Javna namjena -- Scenski prostori -- Scenske izvedbe
72
HA13-01642

ČAVLOVIĆ, Melita
Arhitektonske kompozicije Alfreda Albinija / Melita Čavlović, Andrej Uchytil. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 46 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 26-43  
 Elektronička verzija članka
Hrvatska moderna arhitektura
Albini, Alfred

72
HA13-01643

KRANJČEVIĆ, Jasenka
Arhitektonski opus Alfreda Kellera na Kvarneru / Jasenka Kranjčević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 53 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 158-169  
 Elektronička verzija članka
Arhitektura -- Turizam
Keller, Alfred

72
HA13-01644

ŠENK, Peter
The concept of capsule architecture as experiment : origins and manifestations with selected examples from Slovenia and Croatia / Peter Šenk. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 46 jed. - Sažetak.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 350-361  
 Elektronička verzija članka
Stambena arhitektura -- Eksperimentalna arhitektura -- Pokretna arhitektura -- Arhitektonska kapsula
72
HA13-01645

BLAGOJEVIĆ, Ljiljana
Hotel Ko-op u Ulcinju arhitekata Hinka Bauera i Marijana Haberlea / Ljiljana Blagojević, Borislav Vukićević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 92 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 14-25  
 Elektronička verzija članka
Moderna arhitektura -- Estetski funkcionalizam -- Hoteli
Hotel Ko-op, Ulcinj
Bauer, Hinko -- Haberle, Marijan

72
HA13-01646

ŽUPAN, Ivica, novinar
Konačno vraćen stari sjaj Francuskom paviljonu / Ivica Župan.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 12 ; str. 61-71
Arhitektura -- Restauratorsko-konzervatorski radovi
Francuski paviljon

72
HA13-01647

BAĆE, Antun
Lazareti na Pločama od pada Dubrovačke Republike do danas : (1808.-2013.) / Antun Baće, Ivan Viđen. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija:. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 326-339  
 Elektronička verzija članka
Arhitektonska baština -- Graditeljska baština -- Zdravstvena kultura -- Lazareti -- Zaštita spomenika -- Prenamjena -- Moderna arhitektura
72
HA13-01648

BRAUN, Alan
Povijesno-prostorni razvoj historicističkog ljetnikovca Grbac u Zagrebu / Alan Braun, Alenka Delić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 16 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 56-67  
 Elektronička verzija članka
Stambena arhitektura -- Ljetnikovci -- Historicizam -- Planska naselja
Hönigsberg, Leo

72
HA13-01649

ANDRIĆ, Davor
Primjena aluminijskih konstrukcija u gradnji obiteljskih kuća / Davor Andrić, Kristina Careva, Ariana Štulhofer. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 40 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 170-181  
 Elektronička verzija članka
Stambena arhitektura -- Obiteljske kuće -- Aluminijske konstrukcije -- Aluminijske kuće
72
HA13-01650

BOBOVEC, Borka
Program društveno poticane stanogradnje u Hrvatskoj / Borka Bobovec, Ivan Mlinar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 74 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 140-157  
 Elektronička verzija članka
Stambena naselja -- Stambene zgrade -- Stanogradnja -- Društveno poticana stanogradnja
72
HA13-01651

PEKOVIĆ, Jelica
Prostorni razvoj istočnog dijela obrambenog sustava Pustijerne u Dubrovniku do 16. stoljeća / Jelica Peković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 50 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 236-247  
 Elektronička verzija članka
Fortifikacijska arhitektura -- Utvrde -- Obrambeni sustav -- Gradska luka
Utvrda sv. Ivana

72
HA13-01652

DARIAS Principe, Alberto
Refurbishing the keep of Asilah Castle (Morocco) : a controversial intervention / Alberto Darias Principe. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 17 jed. - Sažetak.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 1(45) ; str. 44-55  
 Elektronička verzija članka
Dvorci -- Utvrde -- Kule -- Obnova
72
HA13-01653

BARTULOVIĆ, Hrvoje
Tri stambena sklopa arhitekta Stanka Fabrisa u Splitu iz 1960-ih / Hrvoje Bartulović, Andrej Uchytil, Karin Šerman. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 55 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 248-259  
 Elektronička verzija članka
Stambena arhitektura -- Stambene zgrade
Fabris, Stanko

72
HA13-01654

VEZILIĆ Strmo, Nikolina
Uzroci problema postojećeg stambenog fonda u Hrvatskoj / Nikolina Vezilić Strmo, Alenka Delić, Branko Kincl. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 29 jed. - Summary.
U: Prostor (Zagreb). - ISSN 1330-0652. - 21 (2013), 2(46) ; str. 340-349  
 Elektronička verzija članka
Stambena arhitektura -- Stambeni fond -- Stambena politika -- Fizičko propadanje -- Funkcionalno zastarijevanje -- Neracionalno korištenje
72
HA13-01655

SZENTMÁRTONI, Mihály
Vladimir Truhlar i mistika : od duhovne teologije do teologije duhovnoga iskustva / Mihály Szentmártoni.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 483-491  
 Elektronička verzija članka
Mistika -- Duhovna teologija -- Duhovno iskustvo -- Simboli -- Mistika patnje
Truhlar, Vladimir
Isusovci

72
HA13-01656

Vidi br.: HA13-01339

Vidi br.: HA13-01267

Vidi br.: HA13-01633

73   Kiparstvo i srodne umjetnosti

ŽUPAN, Ivica, novinar
Uspomena na Privremene skulpture Ivana Kožarića / Ivica Župan.
Uz akademikov 92. rođendan i ususret njegovoj retrospektivnoj izložbi u münchenskoj Haus der Kunst. - Bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 3 ; str. 59-69
Hrvatsko kiparstvo 20./21. st. -- Likovna umjetnost -- Likovne izložbe -- Retrospektivna izložba
Kožarić, Ivan -- Privremene skulpture -- Hrpe

73
HA13-01657

Vidi br.: HA13-01304

Vidi br.: HA13-02002

Vidi br.: HA13-02005

Vidi br.: HA13-01146

74   Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt

LAZZARICH, Marinko
Comic strip humour and empathy as methodological instruments in teaching = Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u poučavanju / Marinko Lazzarich. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 173-189. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 26 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 153-189
Alan Ford
Metodika nastave -- Metodika poučavanja -- Metodološki instrumenti -- Emocionalna inteligencija -- Strip

74
37
HA13-01658

75   Slikarstvo

ŽUPAN, Ivica, novinar
Duje Jurić : kontinuitet u diskontinuitetu / Ivica Župan. - Ilustr.
U: 15 dana. - ISSN 0031-6296. - 56 (2013), 3/4 ; str. 4-17
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Apstraktno slikarstvo -- Likovne tehnike -- Umjetničke instalacije -- Geometrijski modeli
Jurić, Duje

75
HA13-01659

CRNKOVIĆ, Vladimir, povjesničar umjetnosti
Krhotine pamćenja : nekoliko fragmenata o Ivanu Večenaju i za Ivana Večenaja / Vladimir Crnković. - Ilustr.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 245-250
Naivno slikarstvo
Večenaj, Ivan

75
HA13-01660

ŽUPAN, Ivica, novinar
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti : tautološka identifikacija procesa slikanja i same slike / Ivica Župan.
Prikaz izložbe: Zvonko Maković, Mladen Lucić: Tabula rasa : tautološka identifikacija procesa slikanja i same slike, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 16.6.-12.7.2013.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 10/11 ; str. 97-107
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Likovne izložbe
Maković, Zvonko -- Lucić, Mladen
Gliptoteka HAZU

75
HA13-01661

JIRSAK, Libuše
Vezne i razdjelne crte / Libuše Jirsak.
Prikaz monografija: Edo Murtić ; Josip Vaništa ; Vatroslav Kuliš / Igor Zidić. Ex libris : Zagreb, 2013.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 10/11 ; str. 126-128
Hrvatsko moderno slikarstvo -- Likovna monografija
Murtić, Edo -- Vaništa, Josip -- Kuliš, Vatroslav -- Zidić, Igor

75
HA13-01662

Vidi br.: HA13-01147

77   Fotografija i srodni postupci

GRŽINA, Hrvoje
Album fotografija "Jurjaves" Ivana Standla, posvećen nadbiskupu Jurju Hauliku / Hrvoje Gržina. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 16 jed. - Summary.
U: Tkalčić. - ISSN 1331-3517. - 17 (2013), 17 ; str. 555-568
Fotografije -- Fotoalbumi
Standl, Ivan -- Haulik, Juraj

77
71
HA13-01663

BULJ, Jasenka
Mali trenuci iskrenosti : [razgovor] / Jasenka Bulj, Leila Topić. - Ilustr.
U: 15 dana. - ISSN 0031-6296. - 56 (2013), 1/2 ; str. 4-5
Hrvatska fotografija 20./21. st. -- Teme i motivi
Bulj, Jasenka

77
HA13-01664

Vidi br.: HA13-02008

78   Glazba. Glazbeni instrumenti i oprema

OH, Hee Sook
"Das abgelehnte Genie" : Betrachtungen zur Kritik an der musikalischen Genieästhetik im 20. Jahrhundert / Hee Sook Oh.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 79-99
Glazbena estetitka -- Glazbenici
78
HA13-01665

MACAULAY, Karen Elisabeth
The accomplished ladies of Torloisk / Karen E. McAulay. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 57-78
Kulturno obrazovanje -- Glazbeno obrazovanje -- Sakupljanje pjesama
Obitelj Maclean-Clephane

78
HA13-01666

KOTNIK, Vlado
The adaptability of opera : when different social agents come to common ground / Vlado Kotnik. - Ilustr.
Bibliografija: str. 337-342. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 303-342
Opera -- Povijest opere
78
HA13-01667

VUKOVIĆ, Siniša
Bayreuthsko posvećenje Wagnerom / Siniša Vuković. - Ilustr.
U: Nova Istra. - ISSN 1331-0321. - 18 (2013), 3/4(48) ; str. 146-162
Glazba -- Glazbena kritika
Wagner, Richard

78
HA13-01668

BENNETT, Fionn C.
Can an "anthropological ontology" supply music with an acceptable semiology? : a philosophical appraisal of musicology according to Jean Molino & Jean-Jacques Nattiez / Fionn Bennett.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 119-136
Teorija glazbe -- Semiologija -- Muzikologija -- Antropološka ontologija
Molino, Jean -- Nattiez, Jean-Jacques

78
HA13-01669

MIYAMOTO, Naomi
Concerts and the public sphere in civil society through rethinking Habermas's concept of representative publicness / Naomi Miyamoto.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 101-118
Glazba -- Koncerti -- Javne izvedbe -- Reprezentativna javnost -- Filozofija glazbe
Habermas, Jürgen

78
HA13-01670

CABALLERO, Carlo
Dancing out of formalism : on Peter Kivy's theory and its limits / Carlo Caballero.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 277-301
Estetika glazbe -- Glazbena kultura -- Instrumentalna glazba
Kivy, Peter

78
HA13-01671

GOVENDER, Praneschen
An exploratory study into African drumming as an intervention in diversity training / Praneschen Govender, Shaun Ruggunan.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 149-168
Glazbena tradicija -- Afrički bubnjevi -- Afrička glazba -- Tradicija -- Običaji
78
39
HA13-01672

JOHANSSON, Mats
The gendered fiddle : on the relationship between expressive coding and artistic identity in Norwegian folk music / Mats Johansson.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 41 jed. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 361-384
Folk glazba -- Narodna glazba -- Rodne perspektive -- Umjetnički identitet -- Stilska obilježja
78
HA13-01673

CURESES de la Vega, Marta
Geometric perspective, structure and proportion in Carlos Cruz de Castro's compositions / Marta Cureses. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 169-188
Glazba -- Kompozicija -- Struktura glazbe
De Castro, Carlos Cruz

78
HA13-01674

ZAGORSKI, Marcus
Hearing Beethoven, truth, and "New music" / Marcus Zagorski.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 49-56
Glazba -- Slušanje -- Recepcija glazbe
Adorno, Theodor Wiesegrund -- Leibowitz, René -- Beethoven, Ludwig van

78
HA13-01675

RIBEIRO, Paula Gomes
Interface opéra technologie : réflexion sur les politiques de la différence dans les dramaturgies de la convergence / Paula Gomes Ribeiro.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary ; Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 137-148
Opera -- Dramaturgija -- Nove tehnologije -- Multimedija
78
HA13-01676

BAR-YOSHAFAT, Yonatan
Kenner und Liebhaber : yet another look / Yonatan Bar-Yoshafat. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 19-47
Sociologija glazbe -- Estetika glazbe -- Tipovi slušatelja
Adorno, Theodor W. -- Kant, Immanuel -- Goethe, Johann Wolfganag von

78
HA13-01677

POLKA, Brayton
Liebestod : on love and death in Wagner's Tristan und Isolde / Brayton Polka.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 239-252
Opere -- Libreto
Wagner, Richard

78
HA13-01678

HEISTER, Hanns-Werner
Mimetische Zeremonien und andere gewaltarme Herschaftsmethoden : zur Rolle der Musik in dem Guaraní-Reduktionen der Jesuiten in Paraguay im 17. und 18. Jahrhundert / Hanns-Werner Heister, Deborah Singer. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 20 jed. - Summary ; Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 213-238
Isusovci
Isusovačke misije -- Sakralni obredi -- Mimetičke ceremonije -- Glazba -- Glazbala

78
HA13-01679

PORTA Navarro, Amparo
Music of the inaugural ceremony of London 2012 : a performance among bells / Amparo Porta, Jose María Peñalver Vilar, Remigi Morant Navasquillo. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 253-276
Glazba -- Glazbeni govor -- Glazbeno izražavanje
Olimpijske igre

78
HA13-01680

SANGA, Imani
Musical figuring of postcolonial urban segmentarity and marginality in selected Bongo Fleva songs in Dar es Salaam, Tanzania / Imani Sanga.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 51 jed. - Summary ; Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 385-405
Postkolonijalna glazba -- Glazbeni pokreti -- Hip hop -- Bongo fleva
78
HA13-01681

JURIĆ, Monika, muzikologinja
Paideia and the neo-platonic ideas on music education and culture in renaissance Dubrovnik in the works by Niccolò Vito di Gozze (Nikola Vitov Gučetić, 1549-1610) / Monika Jurić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 1 ; str. 3-17
Glazba -- Glazbena kultura -- Neoplatonizam -- Neoaristotelizam -- Renesansa
Vitov Gučetić, Nikola

78
HA13-01682

STEINER, Marijan
Prijepori oko Richarda Wagnera : uz dvjestotu obljetnicu rođenja / Marijan Steiner.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 68 (2013), 4 ; str. 551-555
Skladatelji -- Život i rad -- Obljetnica
Wagner, Richard

78
HA13-01683

KAJANOVÁ, Yvetta
The rock, pop and jazz in contemporary musicological studies / Yvetta Kajanová.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 44 (2013), 2 ; str. 343-359
Muzikologija -- Suvremena glazba -- Jazz -- Pop -- Rock -- Historiografija -- Glazbeno obrazovanje
78
HA13-01684

IŠTVAN, Zvonimir
Tamburaški sastav Franceki iz Gole / Zvonimir Ištvan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 3 jed. ; izvori: 7 jed. ; internetski izvori: 4 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 137-148
Tamburaški sastavi -- Instrumenti -- Snimanje ploča
Franceki

78
HA13-01685

Vidi br.: HA13-01309

Vidi br.: HA13-01304

791   Kinematografija. Filmovi

PENTIĆ, Višnja
2 X R / Višnja Pentić. - Ilustr.
U: 15 dana. - ISSN 0031-6296. - 56 (2013), 1/2 ; str. 18-21
Francuska kinematografija 20. st. -- Filmski redatelji -- Francuski novi val
Rohmer, Eric -- Resnais, Alain

791
HA13-01686

MIHALIĆ, Irena
Film i ikone mode : francuski novi val / Irena Mihalić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 25 jed.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 368-383
Film -- Kinematografija -- Filmske zvijezde -- Francuski novi val -- Moda -- Kultura mladih
Bardot, Brigitte -- Deneuve, Catherine

791
316
HA13-01687

TRETINJAK, Igor
Neuspjeli izlet na filmsko platno / Igor Tretinjak. - Ilustr.
Tematski blok: Hlapić u očima suvremenih književnika : povodom stote obljetnice romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić.
U: Književnost i dijete. - ISSN 1848-5618. - 2 (2013), 4 ; str. 32-34
Hrvatski film 21. st.
791
821.163.42
HA13-01688

KALČIĆ, Miodrag
Pulska epizoda Jamesa Joycea ili kako je Joyce zalutao u puljsko kino / Miodrag Kalčić. - Ilustr.
Iz: Vatrometna Pula : kronika pulskih filmskih festivla : I. dio (1954.-1963.). - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova Istra. - ISSN 1331-0321. - 18 (2013), 3/4(48) ; str. 195-213
Filmski festivali -- Filmska kritika
Joyce, James
Pulski filmski festival

791
HA13-01689

Vidi br.: HA13-01747

Vidi br.: HA13-01732

Vidi br.: HA13-01962

792   Kazalište

GAŠPAROVIĆ, Darko, teatrolog
"Ulysses" na Brijunima ljeta 2013. / Darko Gašparović. - Ilustr.
U: Nova Istra. - ISSN 1331-0321. - 18 (2013), 3/4(48) ; str. 179-192
Kazalište -- Kazališna kritika
Kazalište Ulysses

792
HA13-01690

DRAGOVIĆ, Spomenka
Drama pedagogy : a way of learning through experience and by doing : an example of good practice : Youth Theatre Studio and the Croatian National Theatre in Varaždin = Dramski odgoj : način iskustvenog, djelatnog učenja : primjer dobre prakse : Kazališni studio mladih varaždinskog HNK-a / Spomenka Dragović, Dinka Balić. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 201-209:. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 13 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 191-209
Dramska pedagogija -- Dramski odgoj -- Iskustveno učenje -- Socijalizacija
Varaždinski Kazališni studio mladih -- Hrvatsko narodno kazalište Varaždin

792
37
HA13-01691

MIHOLEK, Vladimir
Đurđevački kazališni amaterizam kroz povijest / Vladimir Miholek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. ; izvori: 10 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 91-104
Kazalište -- Kazališni amaterizam -- Povijest
Rusan, Ferdo -- Matočec, Mara
Seljačka sloga

792
HA13-01692

BAKIJA, Katja
Kazalište mađarskih Hrvata / Katja Bakija. - Ilustr.
Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 135-140
Kazalište -- Mađarski Hrvati
Hrvatsko kazalište Pečuh

792
HA13-01693

FUTAČ, Lana
Poučnost i estetska vrijednost u kazalištu za djecu u kontekstu različitosti stavova odgojitelja i kazališnih umjetnika / Lana Futač, Iva Gruić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed. - Abstract.
U: Književnost i dijete. - ISSN 1848-5618. - 2 (2013), 4 ; str. 70-86
Kazalište za djecu -- Poučnost -- Estetska funkcija -- Zabava -- Odgojitelji -- Kazališni umjetnici
792
37
HA13-01694

MIHALJEVIĆ, Nikica, književni kritičar
U kazalištu i oko njega! / Nikica Mihaljević.
Prikaz knjige: Država i njezino kazalište : Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941-1945 / Snježana Banović. Profil : Zagreb, 2012.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 1/2 ; str. 129-132
Hrvatsko kazalište 20. st. -- Povijest kazališta
Banović, Snježana
Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu

792
HA13-01695

TIMET, Zvjezdana
Vrituvlačiteljstvo / Zvjezdana Timet.
Osvrt na predstavu: Shakespeare u Kremlju, Teatar Ulysses u koprodukciji s novosadskim SNP, Brijuni, 2013.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 10/11 ; str. 131-135
Hrvatsko kazalište -- Kazališne predstave -- Drama
Teatar Ulysses
Štivičić, Ivo

792
HA13-01696

Vidi br.: HA13-02011

Vidi br.: HA13-01809

Vidi br.: HA13-01870

Vidi br.: HA13-02010

796/799   Sport

BABIN, Bojan
Correlations of motor abilities and motor skills in 11-year-old pupils = Povezanost motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja kod učenika u dobi od 11 godina / Bojan Bobić, Tonči Bavčević, Lidija Vlahović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 265-274. - Bibliografija: 27 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 2 ; str. 251-274
Osnovno školstvo -- Učenici -- Tjelesna i zdravstvena kultura -- Motoričke sposobnosti -- Motoričko učenje
796/799
37
HA13-01697

PRSKALO, Ivan
Kinesiological activities and leisure time of youg school-age pupils in 2007 and 2012 = Kineziološki sadržaji i slobodno vrijeme učenica i učenika mlađe školske dobi u 2007. i 2012. godini / Ivan Prskalo. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 121-128. - Bibliografija i elektronički izvori: 23 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 109-128
Učenici -- Slobodno vrijeme -- Kineziološka aktivnost -- Tjelesna aktivnost
796/799
379.8
HA13-01698

MARKOVIĆ, Živorad
Organisation of physical activities as a precondition for quality development od motor abilities of school children = Organizacija tjelovježbe kao preduvjet kvalitetnog razvoja motoričkih sposobnosti kod školske djece / Živorad Marković, Emina Kopas-Vukašinović. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 143-152. - Bibliografija i elektronički izvori: 18 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 1 ; str. 129-152
Osnovno školstvo -- Učenici -- Tjelovježba -- Motoričke sposobnosti
796/799
37
HA13-01699

JALŠOVEC, Dražen
Povijest Košarkaškog kluba Koprivnica : uz četrdesetu godišnjicu osnutka / Dražen Jalšovec. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 39 (2013) ; str. 213-224
Košarka -- Košarkaški klubovi -- Povijest
Košarkaški klub Koprivnica

796/799
HA13-01700

8JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST


80   Filologija. Prozodija. Retorika

MARTINOVIĆ, Blaženka
Božidar Finka kao akcentolog : (s posebnim osvrtom na naglasnu tipologiju) / Blaženka Martinović.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 72-74. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 61-75
Akcentologija -- Naglasna tipologija
Finka, Božidar

80
HA13-01701

81   Lingvistika i jezici

ŠIMUNOVIĆ, Petar, jezikoslovac
Akademik Božidar Finka : djelo i djelovanje / Petar Šimunović.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 13-17
Dijalektolozi -- Akademici -- Život i djelo
Finka, Božidar

81
HA13-01702

MENAC-MIHALIĆ, Mira
Čakavsko narječje u jezičnim atlasima : (s primjerima karata razvoja *ę u 'jezik', 'jetra', 'žeđ') / Mira Menac-Mihalić, Anita Celinić. - Ilustr.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Sadrži i karte: str. 233-237. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 229-231. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 219-237
Čakavsko narječje -- Jezični atlasi -- Lingvistička geografija -- Dijalektologija
81
811.163.42
HA13-01703

KAPETANOVIĆ, Amir
Dijatopijske varijacije starohrvatske književne čakavštine / Amir Kapetanović.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed ; izvori: 13 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 163-174
Starohrvatska čakavština -- Dijatopijske varijacije -- Književna čakavština -- Starohrvatski tekstovi -- Dijalektologija
81
821.163.42
HA13-01704

KALOGJERA, Damir
Iz terminologije dijalekatskih promjena / Damir Kalogjera.
Tematski blok: Dijalektološka i opća lingvistička terminologija. - Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 3-10
Dijalektologija -- Dijalekti -- Terminologija
81
HA13-01705

JAZBEC, Saša
Language learning and Roma pupils : the case of Slovenia = Učenje jezika i romski učenici : primjer Slovenije / Saša Jazbec, Branka Čagran, Alja Lipavic Oštir. - Ilustr.
Tekst na hrv. jeziku: str. 677-692. - Bibliografija i elektronički izvori: 44 jed.
U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak). - ISSN 1848-5189. - 15 (2013), 3 ; str. 655-692
Romi -- Romska djeca -- Učenici -- Učenje jezika -- Empirijsko istraživanje
81
37
HA13-01706

KATUNAR, Daniela
Mateusz-Milan Stanojević, Konceptualna metafora : temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode, Izdanje Srednja Europa; 2013; Zagreb : [prikaz] / Daniela Katunar.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 39 (2013), 1(75) ; str. 97-101  
 Elektronička verzija članka
Stanojević, Mateusz Milan
Kognitivna lingvistika -- Metafora

81
HA13-01707

JOSIĆ, Ljubica
Mikrostilistika Umjetnosti riječi : jezikoslovna razradba koncepta stilema / Ljubica Josić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 99-101. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 2(9) ; str. 85-102  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Prilozi -- Lingvostilistika -- Stil -- Stilemi
Zagrebačka stilistička škola

81
82
050
HA13-01708

ČILAŠ Šimpraga, Ankica
Ojkonimski tipovi u Drniškoj krajini s osobitim osvrtom na ojkonime na -(j)ane / Ankica Čilaš Šimpraga.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 19-31
Ojkonimi -- Etnici -- Dijalektologija
81
HA13-01709

VIDOVIĆ, Domagoj, lingvist
Prezimena istočnoga dijela otoka Brača / Domagoj Vidović.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 285-299
Prezimena -- Antropomastika -- Matične knjige
81
HA13-01710

LONČARIĆ, Mijo
Rad Božidara Finke na lingvističkoj geografiji / Mijo Lončarić. - Ilustr.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Dodaci: str. 44-46. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Radovi Božidara Finke: 26 jed. - Zusammenfassung.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 33-46
Lingvistička geografija -- Dijalektologija -- Dijalektološke karte -- Fonološki opisi
Finka, Božidar

81
91
HA13-01711

Vidi br.: HA13-01282

811.13   Romanski jezici

PETERLIĆ, Maja
Institucionalizirana frankofonija kao model kulturne suradnje / Maja Peterlić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed.
U: 15 dana. - ISSN 0031-6296. - 56 (2013), 1/2 ; str. 6-11
Frankofonija -- Francuski jezik -- Međunarodne organizacije -- Jezični prostor -- Kulturna suradnja
Međunarodna organizacija Frankofonije

811.13
06
008
HA13-01712

BURŠIĆ-GIUDICI, Barbara
Istromletačke posuđenice u čakavskom govoru Funtane iz korpusa za ImLA (Istromletački lingvistički atlas) / Barbara Buršić Giudici.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografija: 48 jed. - Riassunto.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 131-147
Čakavski govor -- Čakavsko narječje -- Istarska čakavština -- Istromletačke posuđenice
811.13
HA13-01713

FILIPI, Goran
Ornitonimi posuđeni iz čakavskih govora u istromletačkom iz Istromletačkog lingvističkog atlasa (ImLA) / Goran Filipi.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Riassunto.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 149-162
Čakavski govor -- Istromletački govor -- Istrovenetski govor -- Ornitonimi -- Leksikologija -- Etimologija
811.13
811.163.42
59
HA13-01714

Vidi br.: HA13-01938

Vidi br.: HA13-01753

811.16   Slavenski jezici

Vidi br.: HA13-01130

Vidi br.: HA13-01939

811.163.42   Hrvatski jezik

KATUNAR, Daniela
Achieving specificity in an articleless language : specificity markers in Croatian / Daniela Katunar, Jana Willer Gold, Tena Gnjatović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 37 jed. - Sažetak.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 39 (2013), 1(75) ; str. 25-43  
 Elektronička verzija članka
Hrvatski jezik -- Jezik -- Specifičnost -- Određenost -- Neodređenost -- Zamjenice
811.163.42
HA13-01715

ŠOJAT, Krešimir
CroDeriV i morfološka raščlamba hrvatskoga glagola / Krešimir Šojat, Matea Srebačić, Vanja Štefanec. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 39 (2013), 1(75) ; str. 75-96  
 Elektronička verzija članka
Računalni leksikon -- Hrvatski jezik -- Glagoli -- Morfološka analiza -- Sufiksi -- Prefiksi
811.163.42
HA13-01716

KATUNAR, Daniela
Diminutives in action : a cognitive account of diminutive verbs and their suffixes in Croatian / Daniela Katunar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 39 (2013), 1(75) ; str. 1-23  
 Elektronička verzija članka
Deminutivni glagoli -- Hrvatski jezik -- Kognitivna ligvistika -- Semantika -- Plurakcionalnost
811.163.42
HA13-01717

TROJAN, Ivan
Hrvatska suvremena književnost na mađarskom jeziku i mađarska na hrvatskom / Ivan Trojan.
Tema broja: Književnost u drugim jezicima. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 8/9 ; str. 82-85
Suvremena hrvatska književnost -- Mađarska književnost -- Književni prijevodi -- Književno prevođenje -- Prijevodna književnost -- Hrvatski prijevod -- Mađarski prijevod
811.163.42
811.18/.8
HA13-01718

PERKOVIĆ, Zrinka
Hrvatski je veliki milijunski brod koji ne kani odustati / Zrinka Perković Dodig.
Prikaz knjige: Dvije strane medalje : dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku / Josip Lisac. Književni krug : Split, 2012. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 5 ; str. 73-77
Hrvatski jezik -- Povijest hrvatskog jezika -- Narječja -- Dijalektologija
811.163.42
HA13-01719

LALIĆ, Vori
Hrvatski jezik u transnacionalnom prostoru / Walter F. Lalich. - Ilustr.
Izvornik: W. F. Lalich: The Croatian language in the expanding transnational space, Croatian Studies Review 6, 2010. - Bibliografija: str. 46-48. - Summary ; Resúmen.
U: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Tisak). - ISSN 1330-3724. - (2013) ; str. 29-50
Hrvatski jezik -- Transnacionalni prostor -- Emigracija
811.163.42
327
HA13-01720

MANDIĆ, David
Naglasak imenica u premanturskim govorima / David Mandić. - Ilustr.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 187-202
Premanturski govori -- Istarski govori -- Imenice -- Naglasak -- Dijalektologija
811.163.42
HA13-01721

TAMARO, Sandra
O etimologiji romanizama iz semantičkoga polja odijevanja : (na primjeru čakavskoga govora Boljuna) / Sandra Tamaro.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 281-283. - Riassunto.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 269-284
Romanizmi -- Odijevanje -- Semantika -- Etimologija -- Dijalektalna građa -- Čakavski govor Boljuna
811.163.42
HA13-01722

VALENČIĆ, Marina
Opisi istočnih kajkavskih govora Gorskoga Kotara nekad i danas / Marina Valenčić.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 101-110
Kajkavština -- Lukovdolski govori -- Dijalektološka istraživanja
Finka, Božidar

811.163.42
HA13-01723

MIHALJEVIĆ, Milica, lingvistkinja
Pravopisni prinosi Božidara Finke / Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović. - Ilustr.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Bibliografske bilješke uz tekst ; popis pravopisa: str. 96-98 ; bibliografija: 10 jed. - Popis radova Božidara Finke o pravopisnoj problematici: 13 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 77-99
Pravopis -- Toponimi -- Naglasci
Finka, Božidar

811.163.42
HA13-01724

BAJUK, Lidija
Prežitci starovjekovnih kozmogonijskih i drugih mitskih predodžaba na primjerima hrvatskih čakavskih ihtioloških dijalektizama / Lidija Bajuk.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 126-128. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 113-129
Čakavština -- Ihtiološki dijalektizam -- Kult ribe -- Mitovi -- Hrvatska usmena književnost -- Toponimi
811.163.42
821.163.42
HA13-01725

MILOŠ, Irena, lingvistkinja
Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja / Irena Miloš.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 239-253
Čakavsko narječje -- Ekavski dijalekt -- Prijedlozi -- Sintaksa -- Semantika
811.163.42
HA13-01726

VRANIĆ, Silvana
Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu / Silvana Vranić.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 314-317. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 301-318
Čakavština -- Ikavsko-ekavski dijalekt -- Govor Račica -- Mjesni govori
811.163.42
HA13-01727

MALNAR, Marija
Sjeverni dio gorskokotarske kajkavštine nekad i danas / Marija Malnar. - Ilustr.
Tematski blok: Dijalektolog Božidar Finka. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 47-59
Kajkavština -- Čabarski govori -- Mjesni govori
Finka, Božidar

811.163.42
HA13-01728

KUZMIĆ, Martina
Sklonidba imenica u zlarinskome govoru / Martina Kuzmić. - Ilustr.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 175-186
Čakavština -- Zlarinski govor -- Sklonidba imenica
811.163.42
HA13-01729

ŠARIĆ, Ljiljana, lingvistkinja
The verbal prefix na- in Croatian : a cognitive linguistic analysis / Ljiljana Šarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 49 jed. - Sažetak.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 39 (2013), 1(75) ; str. 45-74  
 Elektronička verzija članka
Hrvatski jezik -- Glagolski prefiksi -- Glagolski prefiks na- -- Kognitivna lingvistika
811.163.42
HA13-01730

MARESIĆ, Jela
Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju / Jela Maresić.
Tematski blok: Čakavština nekad i danas. - Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: 38 jed. - Summary.
U: Hrvatski dijalektološki zbornik. - ISSN 0439-691X. - 18 (2013) ; str. 203-217
Čakavsko narječje -- Kajkavsko narječje -- Vremenski prilozi -- Dijalektologija
811.163.42
HA13-01731

Vidi br.: HA13-01308

Vidi br.: HA13-01319

Vidi br.: HA13-01714

Vidi br.: HA13-01943

Vidi br.: HA13-01703

Vidi br.: HA13-01758

Vidi br.: HA13-01537

Vidi br.: HA13-01797

811.18/.8   Drugi (prirodni) jezici

Vidi br.: HA13-01718

82   Književnost

KRIVAK, Marijan
Franz Biberkopf u vrtlogu Berlin Alexanderplatza / Marijan Krivak.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 364-367
Njemačka književnost -- Film
Döblin, Alfred -- Fassbinder, Rainer Werner

82
821.112.2
791
HA13-01732

HÖRISCH, Jochen
Glava ili pismo - poezija novca / Jochen Hörisch ; s njemačkoga prevela Martina Horvat.
Izvornik: J. Hörisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1998. - Tematski blok: Novac - kredit - dug. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 258-269
Novac -- Medij -- Vrijednosti -- Poezija -- Književnost -- Ontosemiologija -- Religija
82
14
HA13-01733

RANCIÈRE, Jacques
Gubljenje nam također pripada : razgovor o oporbenoj politici književnosti (s Martinom Jalbertom) / Jacques Rancière ; prevela s francuskog Asja Bakić.
Tematski blok: Jacques Ranciere. - Iz: Et tant pis pour les gens fatigués, Entretiens / Jacques Rancière. Éditions Amsterdam : Paris, 2009.
U: Quorum (Zagreb). - ISSN 0352-7654. - 29 (2013), 1/2/3 ; str. 249-264
Književnost i politika -- Politika književnosti
Rancière, Jacques

82
32
14
HA13-01734

CHOULIARAS, Yiorgos
Književnost kao drugi jezik / Yiorgos Chouliaras ; s engleskog prevela Ana Janković Čikos.
Tema broja: Književnost u drugim jezicima. - Biobibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 8/9 ; str. 46-51
Suvremena književnost -- Prijevodna književnost -- Komparativna književnost -- Književni prijevodi
82
HA13-01735

KOVAČEVIĆ, Leonardo
Književnost pod pritiskom svojih proturječnosti : kratak uvod u ideju književnosti Jacquesa Ranciera / Leonardo Kovačević. - Ilustr.
Tematski blok: Jacques Ranciere.
U: Quorum (Zagreb). - ISSN 0352-7654. - 29 (2013), 1/2/3 ; str. 244-248
Teorija književnosti -- Književnost i filozofija
Rancière, Jacques

82
14
HA13-01736

ZINK, Michel
Ljubav i prijateljstvo u srednjovjekovnoj književnosti / Michel Zink ; prijevod Roman Karlović.
Tematski blok: Prijateljstvo. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Communio (Zagreb). - ISSN 1847-6465. - 39 (2013), 117 ; str. 58-68
Srednjovjekovna književnost -- Ljubav -- Prijateljstvo
82
HA13-01737

NOVAKOVIĆ, Josip, književnik
Mašta je upornost u proizvodnji permutacija / Josip Novaković ; razgovarala Kristina Špiranec. - Ilustr.
Tema broja: Kreativno pisanje.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 1/2 ; str. 13-16
Kreativno pisanje -- Kreativne radionice
Novaković, Josip

82
HA13-01738

MIKŠIĆ, Vanda
Maybe May : o Međunarodnom pjesničkom festivalu u Eskişehiru / Vanda Mikšić. - Ilustr.
Sadrži i foto-priču: Pokret otpora: str. 112-124. - Bilješka uz tekst.
U: Tema: (Zagreb). - ISSN 1334-6466. - 10 (2013), 1/2 ; str. 99-124
Pjesnički susreti
3. međunarodni pjesnički festival u Eskişehiru

82
HA13-01739

HILLMAN, David
Najgori slučaj poznavanja Drugoga? : Stanley Cavell i Troilo i Kresida / David Hillman ; s engleskoga preveo Snježan Hasnaš.
Iz: Philosophy and literature, 32 (1) /2008. - Tematski blok: U znaku kaosa : Shakespeareov Troilo i Kresida. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 289-297
Engleska književnost 16. st. -- Filozofija -- Književnost -- Skepticizam -- Mizoginija
Shakespeare, William -- Cavell, Stanley

82
821.111
HA13-01740

FILIPOVIĆ, Ljiljana, filozofkinja
Pobjeda nereda / Ljiljana Filipović.
Tematski blok: U znaku kaosa : Shakespeareov Troilo i Kresida. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 272-274
Tragedije -- Identitet -- Nihilizam
Shakespeare, William

82
HA13-01741

FABER, Kristina
Shakespeareov Troilo i Kresida : o ratu i bludu / Kristina Faber ; s engleskoga preveo Snježan Hasnaš.
Iz: CCTE Proceedings, 52, rujan 1987. - Tematski blok: U znaku kaosa : Shakespeareov Troilo i Kresida. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 37 jed.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 298-311
Engleska književnost 16. st. -- Tragedije -- Rat
Shakespeare, William

82
821.111
HA13-01742

CORSA, Helen Storm
Snovi u Troilu i Kresidi / Helen Storm Corsa ; s engleskoga preveo Goran Vujasinović ; prijevod stihova Miloš Đurđević.
Tematski blok: U znaku kaosa : Shakespeareov Troilo i Kresida. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 320-326
Engleska književnost 14. st. -- Snovi
Chaucer, Geoffrey

82
821.111
HA13-01743

OATES, Joyce Carol
Tragedija egzistencije : Shakespeareov Troilo i Kresida / Joyce Carol Oates ; s engleskoga preveo Snježan Hasnaš.
Iz: Philological Quaterly, proljeće 1967., i Shakespeare Quaterly, proljeće 1966. - Tematski blok: U znaku kaosa : Shakespeareov Troilo i Kresida. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 275-288
Tragedija -- Egzistencija -- Književna analiza
Shakespeare, William

82
821.111
HA13-01744

POTTER, Alex MacRae
Troilo i Kresida : dekonstruiranje srednjega vijeka? / A. M. Potter ; s engleskoga preveo Snježan Hasnaš.
Izvornik: PN Review, br. 48, siječanj 1986. - Tematski blok: U znaku kaosa : Shakespeareov Troilo i Kresida. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Tvrđa. - ISSN 1332-9146. - (2013), 1/2 ; str. 312-319
Engleska književnost 16. st. -- Srednji vijek -- Dekonstruiranje -- Književna kritika
Shakespeare, William

82
821.111
HA13-01745

Vidi br.: HA13-01621

Vidi br.: HA13-01708

Vidi br.: HA13-01966

821   Svjetska književnost

ELSOM, John
Moja djela u prijevodu / John Elsom ; s engleskog prevela Ana Janković Čikos.
Tema broja: Književnost u drugim jezicima. - Biobibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 8/9 ; str. 59-63
Dramska književnost -- Prijevodna književnost -- Književni prijevodi -- Kjiževno prevođenje
821
HA13-01746

MILIĆEVIĆ Bradač, Marina
Otok-kit od Aleksandra do Voyagera / Marina Milićević Bradač. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 89-104.
U: Latina et Graeca. - ISSN 0350-414X. - N.s. (2013), 23 ; str. 11-104
Mitologija -- Legende -- Znanstvena fantastika -- Mitološka bića -- Kit
821
7
791
HA13-01747

DOOGENBROODT, Germaine
Traduttore traditore? : (pjesništvo i prevodilaštvo) / Germaine Doogenbroodt ; s engleskoga prevela Ana Janković Čikos.
Tema broja: Književnost u drugim jezicima. - Biobibliografska bilješka na kraju teksta.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 69 (2013), 8/9 ; str. 52-58
Pjesništvo -- Književni prijevodi -- Književno prevođenje -- Prijevodna književnost
821
HA13-01748

821.11   Germanske književnosti

BENNET, Sonja
Nobelovac koji je u moj život ušao odjednom i zauvijek / Sonja Bennet ; razgovarao Gordan Duhaček. - Ilustr.
Biobibliografska bilješka na kraju teksta.