0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

GOTAL, Mihovil
Epistemologija interdisciplinarnosti / Mihovil Gotal.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 66-79  
 Elektronička verzija članka
Akademske discipline -- Epistemologija -- Interdisciplinarnost -- Znanost
001
16
HA13-08174

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

Vidi br.: HA13-08206

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

MIKULIĆ, Želimir, inženjer računarstva
Analiza propusnosti jednoprocesorskog sustava posluživanja uporabom numeričkih postupaka iz teorije zatvorenih mreža repova / Želimir Mikulić, Jurica Matošin, Frane Urem. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 7-17
Sustavi posluživanja -- Zatvorene mreže repova -- Buzenov model -- Jacksonova mreža -- Računalni sustavi
004
HA13-08175

VARGA, Matija, informatičar
Bernsteinov algoritam za vertikalnu 3NF normalizaciju sintezom / Matija Varga.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 6 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 315-323  
 Elektronička verzija članka
Bernsteinov algoritam -- Baza podataka -- Pretraživanje -- Gubitak informacija -- Relacijska shema -- Normalizacija sintezom
004
HA13-08176

ANTOLIŠ, Krunoslav
Internet forensic / Krunoslav Antoliš, Zdravko Peran.
Bibliografske bilješke i izvori na kraju teksta. - Sažetak.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 33 (2013), 3/4 ; str. 255-257
Informacijske tehnologije -- Forenzika -- Internet -- Internetska forenzika -- Cyber terorizam -- Zakonske norme
004
343/344
HA13-08177

JANČÍKOVÁ, Zora
Prediction of metal corrosion by neural networks / Z. Jančíková, O. Zimný, P. Koštial. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 3 ; str. 379-381  
 Elektronička verzija članka
Umjetne neuronske mreže -- Atmosferska korozija -- Korozija čelika -- Matematički model -- Nelinearni sustavi
004
620
HA13-08178

ZAKARIJA, Ivona
Primjena odabranog pristupa penetracijskom testiranju računalnih sustava / Ivona Zakarija, Tomislav Domić, Vedran Batoš. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), 3/4 ; str. 90-94  
 Elektronička verzija članka
Računalni sustavi -- Testiranje sustava -- Brodska navigacija -- Sigurnost plovidbe
004
656
HA13-08179

Vidi br.: HA13-08964

Vidi br.: HA13-08395

Vidi br.: HA13-08962

Vidi br.: HA13-08181

Vidi br.: HA13-08860

Vidi br.: HA13-08303

Vidi br.: HA13-08334

Vidi br.: HA13-08391

Vidi br.: HA13-08809

Vidi br.: HA13-08923

Vidi br.: HA13-09146

Vidi br.: HA13-08679

Vidi br.: HA13-08938

Vidi br.: HA13-08946

Vidi br.: HA13-08910

Vidi br.: HA13-08665

Vidi br.: HA13-08955

Vidi br.: HA13-08692

Vidi br.: HA13-08355

Vidi br.: HA13-08931

Vidi br.: HA13-08354

Vidi br.: HA13-08684

Vidi br.: HA13-08411

Vidi br.: HA13-08196

Vidi br.: HA13-08213

Vidi br.: HA13-08212

Vidi br.: HA13-08203

Vidi br.: HA13-08388

Vidi br.: HA13-08862

Vidi br.: HA13-09147

Vidi br.: HA13-08195

Vidi br.: HA13-09000

Vidi br.: HA13-08835

Vidi br.: HA13-08707

006   Normizacija i norme

Vidi br.: HA13-08357

Vidi br.: HA13-09071

Vidi br.: HA13-08903

Vidi br.: HA13-08443

007   Teorija komunikacija. Kibernetika

LAZIĆ, Nikolaj
Analysis of scientific activities in the field of information science : the case of Croatia / Nikolaj Lazić, Jadranka Lasić-Lazić. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 1 ; str. 5-18  
 Elektronička verzija članka
Informacijske znanosti -- Znanstveno komuniciranje -- Bibliometrija -- Časopisi -- Evaluacija
007
02
HA13-08180

VOLAREVIĆ, Marija
Društvene mreže kao izvor vijesti u najgledanijim središnjim informativnim emisijama u Hrvatskoj / Marija Volarević, Domagoj Bebić. - Ilustr.
Tematski blok: Društvene mreže i politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Summary.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 8 ; str. 60-75  
 Elektronička verzija članka
Društvene mreže -- Televizija -- Novinarstvo -- Informativne emisije -- Vijesti -- Izvori vijesti
Hrvatska televizija -- Nova TV

007
316
004
HA13-08181

ŽURAN, Kaja
Media literacy in times of media divides / Kaja Žuran, Marko Ivanišin.
Bibliografija: 33 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 8 ; str. 3-16  
 Elektronička verzija članka
Medijska pismenost -- Medijsko obrazovanje -- Mmedijsko društvo -- Medijska kultura -- Informacijsko društvo
007
316
HA13-08182

Vidi br.: HA13-08265

Vidi br.: HA13-08276

Vidi br.: HA13-08262

Vidi br.: HA13-08911

Vidi br.: HA13-08955

Vidi br.: HA13-08334

01   Bibliografije. Katalozi

TEUBER, Marina
Dvadeset godina Hrvatske udružbe obiteljske medicine : pregled sadržaja svih časopisa i zbornika HUOM-a / Marina Teuber.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 21 (2013), 1/2 ; str. 42-103
Obiteljska medicina -- Časopisi -- Zbornici
Hrvatska udružba obiteljske medicine

01
61
HA13-08183

Vidi br.: HA13-09077

Vidi br.: HA13-09287

Vidi br.: HA13-08210

02   Knjižničarstvo

CEJ, Višnja
Audiovizualna, multimedijalna i elektronička građa : istraživanje učestalosti korištenja / Višnja Cej, Tea Grašić-Kvesić, Tomislav Silić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 145-168  
 Elektronička verzija članka
Narodne knjižnice -- Knjižnična građa -- Audiovizualna građa -- Multimedijalna građa -- Elektronička građa -- Korisnici -- Knjižnične zbirke
Knjižnice grada Zagreba

02
HA13-08184

FALETAR Tanacković, Sanjica
Informacijske potrebe i ponašanje gluhoslijepih osoba : pilot istraživanje / Sanjica Faletar Tanacković, Andrea Plavšić, Snježana Stanarević Katavić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 199-202. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 179-202  
 Elektronička verzija članka
Gluhoslijepe osobe -- Narodne knjižnice -- Informacijske potrebe -- Istraživanje
02
HA13-08185

RADOVČIĆ, Marija, knjižničarka
ISBD - od prošlosti k budućnosti / Marija Radovčić, Ana Barbarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 224-226. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 203-226  
 Elektronička verzija članka
Knjižničarstvo -- Kataložna pravila -- Međunarodni standardi
02
HA13-08186

BAJ, Igor
Istraživanje korisnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o novom obliku usluge : tematsko pretraživanje / Igor Baj, Vesna Golubović, Marko Orešković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 107-128  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Korisnici -- Zadovoljstvo korisnika -- Elektroničke usluge -- Tematsko pretraživanje
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

02
HA13-08187

MILETIĆ Drder, Mira
Kartografska građa u kontekstu kulturne baštine / Mira Miletić Drder.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 20-23. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 1-23  
 Elektronička verzija članka
Kartografska građa -- Kartografske zbirke -- Kulturna baština -- Baštinske ustanove -- Knjižnice -- Arhivi -- Muzeji
02
91
930.85
HA13-08188

ŠEGOTA-NOVAK, Marija
Katica Tadić : (1936.-2013.) : in memoriam / Marija Šegota-Novak, Senka Tomljanović.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 289-290  
 Elektronička verzija članka
Knjižničari
Tadić, Katica

02
HA13-08189

ŠUPE, Tanja
Knjižnice za slijepe i slabovidne s posebnim osvrtom na prvu dječju knjižnicu za djecu s oštećenjem vida / Tanja Šupe.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 169-178  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Slijepe i slabovidne osobe -- Brajično pismo -- Djeca -- Dječje knjižnice
02
HA13-08190

KULAŠ, Vanja
Legat Nine Glaser u kontekstu Zbirke za francuski jezik i književnost Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Vanja Kulaš.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 67-82  
 Elektronička verzija članka
Legati -- Donacije -- Knjižnice -- Knjižnične zbirke
Glaser, Nina
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu -- Zbirka za francuski jezik i književnost

02
HA13-08191

STOYKOVA, Dobrinka
Najbolja knjižnična praksa za prve korake u kompetenciji čitanja / Dobrinka Stoykova ; prevela Jelica Leščić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 263-275  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Djeca -- Čitanje -- Kompetencija čitanja
02
HA13-08192

VITKOVIĆ, Zrinka
Najveća donacija u povijesti Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Renata Gotthardi-Škiljan darovala svoju obiteljsku knjižnicu / Zrinka Vitković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 83-106  
 Elektronička verzija članka
Donacije -- Knjižnice
Gotthardi-Škiljan, Renata
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

02
HA13-08193

WILLER, Mirna
Novosti u području katalogizacije / Mirna Willer.
Prikaz rada i osvrt na zaključke sastanaka IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i srodnih tijela tokom 79. IFLA-ine Opće skupštine i konferencije održane u Singapuru od 17. do 23. kolovoza 2013. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 247-254  
 Elektronička verzija članka
Knjižničarstvo -- Katalogizacija -- Izvještaji
02
HA13-08194

FARAGO, Filip
Povezani podaci i knjižnice / Filip Farago, Boris Bosančić, Boris Badurina.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 49-52. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 25-52  
 Elektronička verzija članka
Knjižnice -- Knjižnični katalozi -- Povezani podaci -- Semantički web -- MARC zapis
02
004
HA13-08195

MARUNA, Marina
Pristup knjižničnoj građi korištenjem mrežne stranice matične ustanove = Access to library holdings via the parent institution's website / Marina Maruna. - Ilustr.
Tema broja: Batovićev zbornik. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed.
U: Diadora. - ISSN 0417-4046. - 26/27 (2012/2013) ; str. 633-648
Knjižnična građa -- Digitalizacija -- Knjižnične usluge -- Mrežne stranice
Arheološki muzej Zadar

02
004
HA13-08196

BAČIĆ, Edita
Strategija javnog zagovaranja za visokoškolske knjižnice u Hrvatskoj / Edita Bačić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 53-65  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolske knjižnice -- Strateško planiranje -- Javno zagovaranje
02
HA13-08197

BUZINA, Tanja
Zbirni opis sitnog tiska / Tanja Buzina. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 227-246  
 Elektronička verzija članka
Knjižnična građa -- Sitni tisak -- Katalogizacija -- Zbirni opis
02
HA13-08198

Vidi br.: HA13-09099

Vidi br.: HA13-08180

030   Opća referentna djela

RAVLIĆ, Slaven
Enciklopedija kao socijalna utopija / Slaven Ravlić.
Međunarodna znanstvena konferencija "Europa i enciklopedija - kultura i kodifikacija", Zagreb-Cavtat-Dubrovnik, 19.-22.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 1(8) ; str. 44-56  
 Elektronička verzija članka
Enciklopedija -- Socijalna utopija -- Povijest
030
316
HA13-08199

Vidi br.: HA13-09261

050   Serijske publikacije. Periodika

ĆUKAC, Neda
Dva neobična stara časopisa / Neda Ćukac.
Bibliografija: 4 jed.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 255-261  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Austrougarsko razdoblje -- Istraživanje
050
HA13-08200

ALFONSO, Fernando
Poticanje širenja znanstvenih sadržaja časopisa nacionalnih kardiovaskularnih društava : nova tražilica na web portalu Europskoga kardiološkog društva = Fostering diffusion of scientific contents of National Society Cardiovascular Journals / Fernando Alfonso, Lino Goncalvez, Fausto Pinto, Adam Timmis, Hugo Ector, Panos Vardas. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 46 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 10/11 ; str. 356-366  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni časopisi -- Kardiologija -- Biomedicinski časopisi -- Elektronička izdanja -- Otvoreni pristup
050
616
HA13-08201

MOGUŠ, Milan
Senjski zbornik Ante Glavičića / Milan Moguš.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 13-18  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni časopisi
Glavičić, Ante

050
929
HA13-08202

MITROVIĆ, Goranka
Zastupljenost hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa u bazama podataka Web of Science i Scopus s osvrtom na društveno humanističke znanosti / Goranka Mitrović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 129-144  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Društveno humanističke znanosti -- Baze podataka
050
004
HA13-08203

Vidi br.: HA13-08255

Vidi br.: HA13-08730

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

GALOVIĆ, Tomislav, povjesničar
Dubašnica Social Club of America Inc. (New York) / Tomislav Galović. - Ilustr.
Sadrži i dopise vezane uz osnivanje Dubašnica Social Club of America Inc. na engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 205-225
Društva -- Hrvatski iseljenici -- Emigracija
06
HA13-08204

GALOVIĆ, Tomislav, povjesničar
Izdanja Povijesnog društva otoka Krka / Tomislav Galović.
Tematski blok: 40 godina Povijesnog društva otoka Krka (1969.-2009.). - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 259-268
Društva -- Nakladnička djelatnost
Povijesno društvo otoka Krka

06
655
HA13-08205

DUJMOVIĆ, Perica
Nekoliko rečenica o vizualnom identitetu Povijesnog društva otoka Krka / Perica Dujmović. - Ilustr.
Tematski blok: 40 godina Povijesnog društva otoka Krka (1969.-2009.). - Summary.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 269-274
Društva -- Vizualni identitet
Povijesno društvo otoka Krka

06
003
HA13-08206

RADIĆ, Milan, ekonomist
Rad Povijesnog društva otoka Krka od 1969. do 2009. godine / Milan Radić.
Tematski blok: 40 godina Povijesnog društva otoka Krka (1969.-2009.). - Summary.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 251-258
Društva -- Povijest
Povijesno društvo otoka Krka

06
HA13-08207

LALJAK, Stjepan
Zaklada bana grofa Josipa Jelačića / Stjepan Laljak.
Preuzeto iz: Zaprešićki godišnjak, 1991. - Sadrži i: Zakladnica Zaklade bana grofa Josipa Jelačića : darovnicom utemeljena po groficama Veri i Anki Jelačić: str. 93-104.
U: Brdovečki zbornik. - ISSN 1334-8604. - 8/10 (2009/2011) ; str. 91-104
Zaklade
Jelačić, Josip

06
929
HA13-08208

Vidi br.: HA13-08352

Vidi br.: HA13-08823

Vidi br.: HA13-08856

Vidi br.: HA13-08354

Vidi br.: HA13-09303

069   Muzeji. Stalne izložbe

RUBIĆ, Tihana
Etnografska zbirka Gradskoga muzeja Senj / Tihana Rubić, Marijeta Rajković Iveta. - Ilustr.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 697-710  
 Elektronička verzija članka
Bunjevci -- Etnografska zbirka -- Etnografski predmeti -- Inventarizacija
Gradski muzej Senj

069
39
HA13-08209

BOŠNJAKOVIĆ, Renata
Što je muzejski katalog, Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2013. : [prikaz] / Renata Bošnjaković.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 277-280  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Katalozi
069
01
HA13-08210

Vidi br.: HA13-09258

Vidi br.: HA13-08813

Vidi br.: HA13-09103

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

BORGER, Merel
"It really is a craft" : repertoires in journalistic frontrunners' talk on audience participation / Merel Borger, Irene Costera Meijer, Anita van Hoof, José Sanders. - Ilustr.
Special issue: Participatory journalism : possibilities and constraints for audience participation. - Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 2 ; str. 31-54  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Participativno novinarstvo -- Tradicionalne vrijednosti -- Publika
070
316
HA13-08211

ERJAVEC, Karmen
Abuse of online participatory journalism in Slovenia : offensive comments under news items / Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič.
Special issue: Participatory journalism : possibilities and constraints for audience participation. - Bibliografija: str. 69-72. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 2 ; str. 55-73  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Participativno novinarstvo -- Internet -- Zloporaba -- Uvredljivi govor -- Komentari
070
004
HA13-08212

KLEUT, Jelena
Co-construction and deconstruction of poverty on Serbian news websites / Jelena Kleut, Smiljana Milinkov. - Ilustr.
Special issue: Participatory journalism : possibilities and constraints for audience participation. - Bibliografija: str. 91-95. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 2 ; str. 75-97  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Mediji -- Internetski portali -- Siromaštvo -- Komentari
070
004
HA13-08213

OLLER Alonso, Martín
Intermediate journalistic cultures : international comparative studies in journalism / Martín Oller Alonso, Daniel Barredo Ibáñez. - Ilustr.
Bibliografija: str. 55-60. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 1 ; str. 39-60  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Novinarska kultura -- Međunarodno novinarstvo -- Komparativna studija
070
HA13-08214

VOBIČ, Igor
Reconsidering perticipatory journalism in the Internet age / Igor Vobič, Peter Dahlgren.
Special issue: Participatory journalism : possibilities and constraints for audience participation. - Bibliografija: str. 26-29. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 2 ; str. 9-30  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Participativno novinarstvo -- Javnost -- Demokracija -- Internet
070
316
HA13-08215

Vidi br.: HA13-08267

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

VITKOVIĆ, Zrinka
Runjak, Tamara. Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. : [prikaz] / Zrinka Vitković.
U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske. - ISSN 0507-1925. - 56 (2013), 4 ; str. 281-284  
 Elektronička verzija članka
Runjak, Tamara
Rijetke knjige -- Inkunabule

09
HA13-08216

LOKMER, Juraj
Tri inkunabule iz Senja u knjižnici Franjevačkog samostana Trsat : (prilog povijesti franjevaca u Senju) / Juraj Lokmer, Fila Bekavac-Lokmer. - Ilustr.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 393-396. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 363-396  
 Elektronička verzija članka
Inkunabule -- Samostanske knjižnice -- Povijest
Franjevci -- Franjevački samostan Trsat

09
272
HA13-08217

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


1(091)   Povijest filozofije

GALOVIĆ, Tomislav, povjesničar
Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis - Mattheo Ferchio Veglense - Matija Frkić Krčanin (1583.-1669.), Krk ; Rijeka : Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61) ; Povijesno društvo Rijeka ; Verba d.o.o., 2010. : [prikaz] / Tomislav Galović.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 287-291
Schiffler, Ljerka
Filozofi -- Biografije
Ferchius Veglensis, Matthaeus -- Frkić Krčanin, Matija

1(091)
929
HA13-08218

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

STEFANOV, Anguel
The conundrum of time travel / Anguel Stefanov.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 81-92
Putovanje kroz vrijeme -- Paradoksi -- Svijest -- Ontološko gledište
11/12
HA13-08219

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

Vidi br.: HA13-08244

14   Filozofski sustavi i gledišta

FUŠ, Mirela
Bach's constraint on extending acquitance : some questions and a modest proposal / Mirela Fuš.
Tematski blok: Symposium on Kent Bach. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 24 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 38 ; str. 201-216
Filozofija jezika -- Lingvistika -- Filozofija uma -- Epistemologija -- Spoznajna ograničenja
Bach, Kent

14
81
HA13-08220

BACH, Kent
Replies to my critics / Kent Bach.
Tematski blok: Symposium on Kent Bach. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 42 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 38 ; str. 217-249
Filozofija jezika -- Lingvistika -- Semantika -- Pragmatika -- Pragmalingvistika
14
81
HA13-08221

Vidi br.: HA13-09131

Vidi br.: HA13-09124

Vidi br.: HA13-09128

Vidi br.: HA13-09127

Vidi br.: HA13-08440

Vidi br.: HA13-09123

Vidi br.: HA13-09126

159.9   Psihologija

SAEMI, Esmaeel
Adopting an external focus of attention facilitates motor learning in children with attention deficit hyperactivity disorder / Esmaeel Saemi, Jared Porter, Gabriele Wulf, Ahmad Ghotbi–Varzaneh, Sabah Bakhtiari. - Ilustr.
Bibliografija: str. 183-184. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 179-185  
 Elektronička verzija članka
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- Hiperaktivnost -- ADHD -- Fokus pažnje -- Motoričko učenje
159.9
37
796/799
HA13-08222

SARI, İhsan
The comparison of task and ego orientation and general self-esteem of Turkish and Montenegrin young basketball players / İhsan Sari, Jelena Ilić, Milovan Ljubojević. - Ilustr.
Bibliografija: str. 209-211. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 203-212  
 Elektronička verzija članka
Košarka -- Košarkaši -- Psihološke osobine -- Ciljna orijentacija -- Samopouzdanje -- Usmjerenost na zadatak -- Usmjerenost na uspjeh
159.9
796/799
HA13-08223

YEATTS, Paul E.
Coping in sport : a test of Elliot's hierarchical model of approach and avoidance motivation / Paul E. Yeatts, Marc Lochbaum. - Ilustr.
Bibliografija: str. 191-192. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 186-193  
 Elektronička verzija članka
Sportsko natjecanje -- Osobine ličnosti -- Stres -- Suočavanje sa stresom -- Temperament -- Sportska uspješnost
159.9
796/799
HA13-08224

MUZUR, Amir
Depresija / Amir Muzur. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografske bilješke uz tekst: 16 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 125-126  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Depresija -- Melankolija -- Depresivni poremećaji -- Poremećaji raspoloženja -- Serotonin -- Antidepresivi
159.9
616
93
HA13-08225

RUSSO, Andrea
The issues of consciousness and conscience in the high tech maritime world / Andrea Russo, Ivan Urlić, Toni Popović, Joško Dvornik.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), suppl. 5/6 ; str. 97-101  
 Elektronička verzija članka
Pomorstvo -- Nove tehnologije -- Pomorske nesreće -- Pomorci -- Svijest -- Savjest -- Cjeloživotno učenje
159.9
656
374
HA13-08226

BEGIĆ, Dražen
Kognitivno-bihevioralna terapija depresije / Dražen Begić.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 171-174  
 Elektronička verzija članka
Depresija -- Kognitivna terapija -- Kognitivni procesi -- Bihevioralna terapija -- Obrasci ponašanja -- Kognitivno-bihevioralna terapija -- Psihosocijalna rehabilitacija
159.9
616
HA13-08227

MILANKO, Andrea
Teorijski otpori, čitanje i san o Irminoj injekciji / Andrea Milanko.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed. - Abstract.
U: Umjetnost riječi. - ISSN 0503-1583. - 57 (2013), 3/4 ; str. 227-247
San -- Tumačenje sna -- Književnost -- Psihoanaliza -- Feminizam -- Žudnja
Freud, Siegmund -- Lacan, Jacques -- Derrida, Jacques

159.9
82
HA13-08228

Vidi br.: HA13-08298

Vidi br.: HA13-08947

Vidi br.: HA13-08942

Vidi br.: HA13-08396

Vidi br.: HA13-08803

Vidi br.: HA13-08941

Vidi br.: HA13-08412

Vidi br.: HA13-08465

Vidi br.: HA13-08592

Vidi br.: HA13-08933

Vidi br.: HA13-08599

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

WILLIAMSON, Timothy
Anti-exceptionalism about philosophy / Timothy Williamson.
Tematski blok: Debate with Timothy Williamson.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 1-3
Metafilozofija -- Metalingvistika -- Mišljenje -- Mašta -- Spoznaja -- Misaoni eksperimenti
16
HA13-08229

LÓPEZ de Sa, Dan
The aposteriori response-dependence of the colors / Dan López de Sa.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 25 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 65-79
Boje -- Svojstva -- Percepcija -- Uvjetovanost -- Epistemologija
16
HA13-08230

SMOKROVIĆ, Nenad
Are dispositions to believe constitutive for understanding? / Nenad Smokrović. - Ilustr.
Tematski blok: Debate with Timothy Williamson. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 37-47
Određenje -- Razumijevanje -- Inferencijalizam -- Dispozicionalnost -- Masivna modularnost -- Epistemologija
16
HA13-08231

MAESTRELLO, Marco
An argument for a quasi-Dretskian approach to causal explanation / Marco Maestrello.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 39 ; str. 447-455
Filozofija uma -- Anomalni monizam -- Mentalni događaji
Dretske, Fred -- Kim, Jaegwon -- Davidson Donald

16
HA13-08232

TROBOK, Majda
Defending analyticity : Remarks on Williamson's The philosophy of philosophy / Majda Trobok.
Tematski blok: Debate with Timothy Williamson. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 3 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 29-35
Logika -- Analitički sudovi -- Semantička distinkcija -- Metasemantička distinkcija
Williamson, Timothy

16
HA13-08233

ZEMAN, Dan
Experiencer phrases, predicates of personal taste and relativism : on Cappelen and Hawthorne's critique of the operator argument / Dan Zeman.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 39 ; str. 375-398
Logika -- Logički operatori -- Logički izrazi -- Argumenti -- Kontekstualizam -- Relativizam
Cappelen, Herman -- Hawthorne, John

16
HA13-08234

PAN, Tian-Qun
The logical structure of hope / Tian-Qun Pan.
Bibliografija: 4 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 39 ; str. 457-462
Mentalna logika -- Nada -- Logika nade
16
HA13-08235

SPIELTHENNER, Georg
On practical reasoning under ignorance / Georg Spielthenner.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 39 ; str. 357-373
Logičko zaključivanje -- Praktično zaključivanje -- Nevjerojatnost -- Neznanje -- Nesigurnost -- Valjanost
16
HA13-08236

WILLIAMSON, Timothy
Replies to Trobok, Smokrović and Miščević on the Philosophy of philosophy / Timothy Williamson.
Tematski blok: Debate with Timothy Williamson. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 49-64
Logika -- Analitika -- Filozofska intuicija -- Metafilozofija -- Epistemološko gledište
Trobok, Majda -- Smokrović, Nenad -- Miščević, Nenad

16
HA13-08237

SERBAN, Maria
Structural representations and the explanatory constraint / Maria Serban.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 37 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 38 ; str. 277-291
Kognitivna neuroznanost -- Kognitivne sposobnosti -- Mentalne operacije -- Računalni modeli
16
61
HA13-08238

MIŠČEVIĆ, Nenad
An uncomfortable armchair : Tim Williamson against apriorism / Nenad Miščević. - Ilustr.
Tematski blok: Debate with Timothy Williamson. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 5-28
Misaoni eksperimenti -- Intuicija -- Kontrafaktičko mišljenje -- Epistemologija
Williamson, Timothy

16
HA13-08239

HAUEIS, Philipp
Vagueness and mechanistic explanation in neuroscience / Philipp Haueis.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 272-275.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 38 ; str. 251-275
Neuroznanost -- Filozofija znanosti -- Filozofija uma -- Neodređenost -- Kognitivna znanost
16
61
HA13-08240

Vidi br.: HA13-08241

Vidi br.: HA13-08437

Vidi br.: HA13-09134

Vidi br.: HA13-09130

Vidi br.: HA13-08174

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

IWASA, Noriaki
Moral applicability of Agrippa's trilemma / Noriaki Iwasa.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 35 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 109-128
Etika -- Etičko gledište -- Epistemologija -- Epistemološke teorije
Agripa

17
16
HA13-08241

Vidi br.: HA13-08900

Vidi br.: HA13-08465

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

ŠKROBONJA, Ante
"Pohođenje Elizabeti" : kršćanska imaginacija trudnoće u četiri primjera iz hrvatske sakralne baštine / Ante Škrobonja. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 145-149  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Sakralna umjetnost -- Trudnoća -- Etnomedicina
Vincent iz Kastva -- Schön, fra Serafin -- Reiss, Francis Christoph

27
7(091)
HA13-08242

POVOLO, Claudio
Ambigue descrizioni : feste devozionali e feste di precetto nell'inchiesta veneziana di fine Settecento / Claudio Povolo.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Sažetak.
U: Vjesnik Istarskog arhiva. - ISSN 0353-7153. - 20 (2013) ; str. 157-207  
 Elektronička verzija članka
Vjerski blagdani -- Pučka religioznost -- Kult svetaca -- Etnografija -- Pravo
272
39
HA13-08243

BADANJAK, Ivan
Codex Gigas - misterij Đavolje Biblije / Ivan Badanjak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 95-117
Srednjovjekovni rukopisi -- Kršćanstvo -- Okultno -- Kulturna povijest
Benediktinci

27
13
HA13-08244

RUNJE, Petar
Franjevke trećoredice i klarise u gradu Krku / Petar Runje.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 10 jed. - Summary.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 11-26
Redovničke zajednice -- Povijest
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Sveti Franjo Asiški
Franjevci -- Franjevke -- Treći red Sv. Franje -- Klarise

272
HA13-08245

APPIO Giunio, Kornelija
Izida - zvijezda mora i obred Navigium Isidis = Isis - the sea star and the ceremony of Navigium Isidis / Kornelija A. Giunio. - Ilustr.
Tema broja: Batovićev zbornik. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 47 ; izvori: 14 jed.
U: Diadora. - ISSN 0417-4046. - 26/27 (2012/2013) ; str. 421-440
Izida -- Kult Izide -- Obred Navigium Isidis -- Mitologija -- Rimska božanstva -- Egipatska božanstva -- Moreplovstvo
21/29
HA13-08246

VEGH, Željko
Mirisi i okusi zagrebačke Marije : (270 godina od smrti franjevca kapucina Štefana Zagrepca, Zagreb, 1669. - Zagreb, 1742.) / Željko Vegh.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 46 (2013), 1/2 ; str. 89-97
Marijanska pobožnost
Zagrebec, Štefan -- Marija
Kapucini

27
272
HA13-08247

TRŠKA, Tanja
Obnove nadbiskupskih posjeda u Dubrovniku u vrijeme nadbiskupa Giovannija Vincenza Lucchesinija / Tanja Trška Miklošić. - Ilustr.
Tema broja: Mjera stanovanja - odah ladanja. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Peristil (Zagreb). - ISSN 0553-6707. - 56 (2013) ; str. 143-154  
 Elektronička verzija članka
Nadbiskupski posjedi -- Građevine -- Obnova
Lucchesini, Giovanni Vincenzo

272
72
HA13-08248

ĐURAK, Monika
Papinstvo i Reformacija od 1517. do 1563. / Monika Đurak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori: 3 jed. ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 119-145
Papinstvo -- Reformacija -- Protestantizam -- Katolička obnova
Tridentski koncil

272
27
HA13-08249

ŽERAVICA, Alen
Pitanje investiture u 10. i 11. stoljeću / Alen Žeravica.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 71-93
Investitura -- Papinstvo -- Crkvena povijest -- Povijest
Katolička crkva

272
94
HA13-08250

ARMANDA, Ivan
Redovnički put i pedagoška djelatnost s. Imakulate Klobučar, OP / Ivan Armanda.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 46 (2013), 1/2 ; str. 147-163
Redovnice -- Pedagogija -- Biografija
Klobučar, Imakulata
Dominikanke

272
929
HA13-08251

BIĆANIĆ, Nikola, publicist
Službenik Božji i hrvatski ratnik : (povodom 300 godina od smrti popa Marka Mesića) / Nikola Bićanić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 46 (2013), 1/2 ; str. 110-115
Svećenici -- Političko djelovanje -- Biografija -- Povijest
Mesić, Marko

272
94(497.5)
HA13-08252

NORŠIĆ, Vjekoslav
Spomenica Župe Brdovec : 1930.-1945. / Vjekoslav Noršić. - Ilustr.
Sadrži: O spomenici Župe Brdovec : 1930.-1945. / Stjepan Laljak: str. 121-124.
U: Brdovečki zbornik. - ISSN 1334-8604. - 8/10 (2009/2011) ; str. 121-153
Župne spomenice
Župa Brdovec

272
HA13-08253

GALOVIĆ, Tomislav, povjesničar
Sveti Kvirin i Krčka biskupija / Tomislav Galović.
U: Krčki kalendar .... - ISSN 1330-1535. - (2013) ; str. 120-125
Sveci zaštitnici -- Kult svetaca -- Povijest
Sveti Kvirin
Krčka biskupija

272
HA13-08254

TAMARUT, Anton, svećenik, 1960-
Teme i odrednice suvremene hrvatske teologije u ogledalu Bogoslovske smotre / Anton Tamarut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 1(8) ; str. 68-85  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Hrvatska teologija -- Povijest -- Hrvatsko društvo
272
050
HA13-08255

BABIĆ, Petra, povijesničarka
Zmaj / Petra Babić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 39-48
Zmaj -- Mitska stvorenja -- Mitologija -- Heraldika
21/29
HA13-08256

BOGOVIĆ, Mile
Župnička djelatnost Šime Starčevića / Mile Bogović. - Ilustr.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori: 5 jed. ; bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 509-522  
 Elektronička verzija članka
Župnici -- Svećenici -- Pastoralno djelovanje -- Život i djelo
Starčević, Šime
Biskupski arhiv u Senju

272
HA13-08257

Vidi br.: HA13-08249

Vidi br.: HA13-08355

Vidi br.: HA13-09226

Vidi br.: HA13-09261

Vidi br.: HA13-09284

Vidi br.: HA13-08217

Vidi br.: HA13-09257

Vidi br.: HA13-09250

Vidi br.: HA13-08247

Vidi br.: HA13-09152

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


303   Metode društvenih znanosti

LUCIĆ, Marko
Polje, mreža i agencija u mreži : o mogućnosti epistemološke i metodološke konvergencije Bourdieuovog koncepta polja, mrežnog pristupa i analitičke sociologije / Marko Lucić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 28-49  
 Elektronička verzija članka
Analitička sociologija -- Relaciona sociologija -- Bourdieuov koncept polja -- Mrežni pristup -- Društvo -- Ekonomija
Bourdieu, Pierre

303
316
HA13-08258

Vidi br.: HA13-08311

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

Vidi br.: HA13-08270

Vidi br.: HA13-09122

311   Statistika

Vidi br.: HA13-08619

Vidi br.: HA13-08507

314   Demografija

DOBLANOVIĆ, Danijela
Crtice o stanovništvu Lindara na kraju 16. i u prvoj polovici 17. stoljeća / Danijela Doblanović. - Ilustr.
Tematski blok: Matične knjige kao povijesno-demografski izvori. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Riassunto.
U: Vjesnik Istarskog arhiva. - ISSN 0353-7153. - 20 (2013) ; str. 23-38  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Kretanje stanovništva -- Imena -- Matične knjige
314
929
HA13-08259

DOBLANOVIĆ, Danijela
Pokušaj rekonstrukcije socijalne topografije kaštela Svetvinčenat u 18. st. / Danijela Doblanović. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 133-146
Stanovništvo -- Demografija -- Socijalna topografija -- Kuće -- Kašteli
Obitelj Grimani

314
72
929
HA13-08260

HAZDOVAC Bajić, Nikolina
Suvremeni demografski i socio-ekonomski problemi otoka Mljeta / Nikolina Hazdovac Bajić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 20 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), suppl. 5/6 ; str. 102-109  
 Elektronička verzija članka
Demografski procesi -- Stanovništvo -- Depopulacija -- Starenje
314
HA13-08261

Vidi br.: HA13-09267

Vidi br.: HA13-09278

Vidi br.: HA13-09262

Vidi br.: HA13-08406

316   Sociologija

VUČKOVIĆ, Milica
Facebook usage by mayors in Central and Southeastern Europe / Milica Vučković, Domagoj Bebić. - Ilustr.
Tematski blok: Društvene mreže i politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 8 ; str. 32-44  
 Elektronička verzija članka
E-demokracija -- Lokalna samouprava -- Društvene mreže -- Facebook -- Gradonačelnici -- Građani
316
007
HA13-08262

PERASOVIĆ, Benjamin
Football supporters in the context of Croatian sociology : research perspectives 20 years after / Benjamin Perasović, Marko Mustapić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 272-274. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 262-275  
 Elektronička verzija članka
Nogometni navijači -- Nogomet -- Navijačke skupine -- Sociologija sporta
Torcida

316
796/799
HA13-08263

CARPENTIER, Nico
Identity, contingency and rigidity : the (counter-) hegemonic constructions of the identity of the media professional / Nico Carpentier. - Ilustr.
Special issue: Participatory journalism : possibilities and constraints for audience participation. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 116-118. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 2 ; str. 99-119  
 Elektronička verzija članka
Mediji -- Medijski profesionalaci -- Identitet
316
HA13-08264

PRELOG, Nenad
Informacijska tehnologija i novinarstvo (ITN) : 18 godina poslije / Nenad Prelog.
Tematski blok: Društvene mreže i politička komunikacija.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 8 ; str. 18-21  
 Elektronička verzija članka
Informacijska tehnologija -- Novinarstvo -- Obljetnice
Konferencija Informacijska tehnologija i novinarstvo

316
007
HA13-08265

KLARIĆ Rodik, Petra
Intervju s Petrom Rodik / priredio Jerko Stjepanović. - Ilustr.
Tematski blok: Sociologija ekonomije.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 85-96  
 Elektronička verzija članka
Prezaduženost građana -- Krediti -- Banke -- Društvo -- Sociologija
316
336
HA13-08266

BEŠKER, Inoslav
New media and the crowdsourcing of politics : the strange case of Dr. Berlusconi and Mr. Grillo / Inoslav Bešker.
Tematski blok: Društvene mreže i politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 13 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 8 ; str. 22-31  
 Elektronička verzija članka
Novi mediji -- Društvene mreže -- Istraživačko novinarstvo -- Internet -- Crowdsourcing -- Populizam
Berlusconi, Silvio -- Grillo, Beppe

316
070
HA13-08267

UHAN, Samo
Researching communication : the interpretive approach between theory and practice / Samo Uhan.
Bibliografske bilješke na kraju teksta; bibliografija i izvori: 15 jed. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 1 ; str. 19-38  
 Elektronička verzija članka
Komunikacija -- Istraživanje -- Refleksivna metodologija -- Znanje -- Dekonstrukcija -- Poststrukturalizam
316
HA13-08268

MACKINTOSH, Maureen
Rod i ekonomija : spolna podjela rada i podređenost žena / Maureen Mackintosh ; prevela Ivana Kundid.
Tematski blok: Sociologija ekonomije. - Objavljeno u: Of marriage and the market : woman's subordination in international perspective, London: CSE Books, 1981.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 205-218  
 Elektronička verzija članka
Ekonomija -- Rod -- Žene -- Podređenost -- Spolna podjela rada -- Feminizam
316
33
HA13-08269

JELINČIĆ, Daniela Angelina
Što nas čini različitima? Kreativni Zagreb na putu prema kreativnoj Europi / Daniela Angelina Jelinčić, Ana Žuvela.
Tematski blok: Promocija Hrvatske u Europi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 7 ; str. 94-110  
 Elektronička verzija članka
Kulturna industrija -- Kreativna industrija -- Lokalni razvoj
316
304
HA13-08270

Vidi br.: HA13-08934

Vidi br.: HA13-08181

Vidi br.: HA13-08276

Vidi br.: HA13-08811

Vidi br.: HA13-08182

Vidi br.: HA13-08404

Vidi br.: HA13-08392

Vidi br.: HA13-09136

Vidi br.: HA13-08960

Vidi br.: HA13-08199

Vidi br.: HA13-08880

Vidi br.: HA13-08339

Vidi br.: HA13-08440

Vidi br.: HA13-08369

Vidi br.: HA13-08211

Vidi br.: HA13-08386

Vidi br.: HA13-08215

Vidi br.: HA13-08287

Vidi br.: HA13-08286

Vidi br.: HA13-08258

32   Politika

RAUCH, Pavao
Govor držan u saborskoj sjednici od 19. studena 1895. ; Dvije interpelacije izrečene u saborskoj sjednici od 5. prosinca 1895. / Pavao Rauch.
Sadrži i: Govori Pavla Raucha u Hrvatskom saboru / Stjepan Laljak: str. 237-238.
U: Brdovečki zbornik. - ISSN 1334-8604. - 8/10 (2009/2011) ; str. 237-253
Govori -- Politika
Rauch, Pavao
Hrvatski sabor

32
HA13-08271

MIROWSKI, Philip
Neoliberalna početnica / Philip Mirowski ; prevele Katarina Jaklin i Dora Levačić.
Objavljeno u: The road from Mont Pelerin. The making of the neoliberal thought collective. Cambridge-London: Harvard University Press, 2009. - Tematski blok: Sociologija ekonomije. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 189-284  
 Elektronička verzija članka
Neoliberalizam -- Tržište -- Država -- Sloboda -- Politika
32
33
HA13-08272

Vidi br.: HA13-08305

Vidi br.: HA13-08319

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

KOLANOVIĆ, Maša
"Naš" obračun sa socijalizmom : postsocijalistička književna artikulacija (europskoga) socijalizma / Maša Kolanović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 1(8) ; str. 86-102  
 Elektronička verzija članka
Socijalizam -- Književnost -- Hrvatska proza
Ugrešić, Dubravka -- Tribuson, Goran -- Jergović, Miljenko

321
821.163.42
HA13-08273

Vidi br.: HA13-08363

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

STANIVUK, Mirka
Friedjungov proces : epilog nekad moćne Austro-Ugarske Monarhije / Mirka Stanivuk.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvor i bibliografija: 8 jed. - Zusammenfassung.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 249-260
Friedjungov proces -- Južnoslavensko pitanje -- Austrougarska diplomacija
Hrvatsko-srpska koalicija

323
94
HA13-08274

ŠEGVIĆ, Saša
Procesi regionalizacije u EU / Saša Šegvić, Mario Škorin. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 19-39
Regije -- Regionalna politika -- Regionalizam -- Regionalizacija
Europska unija

323
HA13-08275

BRAUTOVIĆ, Mato
Quantitative content analysis of communication patterns on Facebook : a case study of the Croatian government / Mato Brautović, Romana John, Iva Milanović-Litre. - Ilustr.
Tematski blok: Društvene mreže i politička komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 8 ; str. 44-59  
 Elektronička verzija članka
Društvene mreže -- Facebook -- Elektronička komunikacija -- Politička participacija -- E-vlada -- Komunikacijski obrasci
Vlada Republike Hrvatske

323
316
007
HA13-08276

Vidi br.: HA13-08278

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

ŠKROBO, Sara
Američka intervencionistička politika nakon Drugog svjetskog rata / Sara Škrobo.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 261-278
Vanjska politika -- Intervencionistička politika -- Hladni rat -- Nacionalni interesi -- Propaganda
327
HA13-08277

ŁAWNICZAK, Ryszard
Challenges to the Croatian national identity within the EU : the Polish perspective / Ryszard Ławniczak. - Ilustr.
Tematski blok: Nacionalni identitet i komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 31 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 7 ; str. 34-51  
 Elektronička verzija članka
Nacionalni identitet -- Brendiranje -- Efekt trske
Europska unija

327
323
HA13-08278

ŠIPUŠ, Klaudia
Prapoćani u Argentini / Klaudia Šipuš. - Ilustr.
U: Zbornik općine Lanišće .... - ISSN 1845-1136. - Knj. 6 (2012) ; str. 103-110
Prapoćani -- Iseljeništvo
327
HA13-08279

Vidi br.: HA13-09110

329   Političke stranke i pokreti

ŠKULJEVIĆ, Krešimir
Metodologija rada predizborne kampanje unionista 1872. godine / Krešimir Škuljević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 15 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 227-248
Predizborna kampanja -- Metodologija rada -- Parlamentarni izbori
Narodno-ustavna stranka -- Unionisti

329
HA13-08280

Vidi br.: HA13-09287

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

VINCETIĆ, Vlatka
Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva Hrvatske u komparativnom kontekstu / Vlatka Vincetić, Zdenko Babić, Danijel Baturina.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 35 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 3 ; str. 256-278  
 Elektronička verzija članka
Socijalno poduzetništvo -- Društvene promjene
33
658
HA13-08281

SHARMA, Soumitra
Did economics and economists fail us? / Soumitra Sharma, Niko Koncul.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 5 ; str. 433-446  
 Elektronička verzija članka
Ekonomija -- Ekonomisti -- Ekonomska kriza -- Svjetsko gospodarstvo -- Deflacija duga -- Financijska deregulacija
33
HA13-08282

STOJANOV, Dragoljub
Ekonomska znanost u zamci globalizacije / Dragoljub Stojanov, Pavle Jakovac. - Ilustr.
Bibliografija: 45 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 5 ; str. 447-473  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska znanost -- Globalizacija
33
HA13-08283

ALJINOVIĆ Barać, Željana
The impact of capital investment on dairy processing industry features : evidence from Slovenia, Croatia and Serbia / Željana Aljinović Barać, Saša Muminović. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Mljekarstvo. - ISSN 0026-704X. - 63 (2013), 3 ; str. 140-149  
 Elektronička verzija članka
Prehrambena industrija -- Prerada mlijeka -- Kapitalna ulaganja -- Produktivnost -- Profitabilnost
33
66
HA13-08284

LOVRINČEVIĆ, Željko
Is GDP an appropriate indicator of sustainable economic development? / Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, Andrea Galić Nagyszombaty. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 5 ; str. 474-493  
 Elektronička verzija članka
Ekonomski razvoj -- Održivi razvoj -- Gospodarstvo -- BDP -- Bruto domaći proizvod
33
HA13-08285

STEINER, Philippe
Karl Polanyi, Viviana Zelizer i odnos tržište - društvo / Philippe Steiner ; prevela Petra Mišić.
Tematski blok: Sociologija ekonomije. - Izvorno objavljeno u: Revue du Mauss, 1(29), 2007. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 41 jed. - Abstract.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 219-237  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska sociologija -- Tržište -- Društvo
Polanyi, Karl -- Zelizer, Viviana

33
316
HA13-08286

TSAKALOTOS, Euclid
Konkurencijska ravnoteža i društveni ethos : razumijevanje neegalitarne dinamike liberalnih tržišnih ekonomija / Euclid Tsakalotos ; preveo Luka Ostojić.
Tematski blok: Sociologija ekonomije. - Objavljeno u: Politics & society, 35(3)/2007. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 139-162  
 Elektronička verzija članka
Ekonomske teorije -- Tržišna ekonomija -- Društveni ethos -- Društvene norme -- Nejednakost -- Neoliberalizam
33
316
HA13-08287

TERELAK-TYMCZYNA, Agnieszka
The model of material-economic analysis of power technology life cycle / Agnieszka Terelak-Tymczyna, Jacek Eliasz. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 2 ; str. 163-173  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska analiza -- Elektroenergetska postrojenja -- Nuklearne elektrane -- Plinske elektrane -- Životni ciklus elektrane
33
62
HA13-08288

BEKTESHI, Sadik
Modelling Kosovo’s power system and scenarios for sustainable development / Sadik Bekteshi, Skender Kabashi, Ivo Šlaus, Aleksander Zidansek, Kushtrim Podrimqaku. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 2 ; str. 121-133  
 Elektronička verzija članka
Elektroenergetski sustav -- Održivi razvoj -- Obnovljivi izvori energije -- Energetsko planiranje -- Simulacijski model
33
620
HA13-08289

STIGLITZ, Joseph E.
Reforma ekonomije / Joseph Stiglitz.
Tematski blok: Sociologija ekonomije. - Izvorno objavljeno u: Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy, New York, London: W. W. Norton & Company, 2010. - Tekst preveli studenti prevoditeljskog smjera diplomskog studija Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 97-138  
 Elektronička verzija članka
Ekonomija -- Reforma ekonomije -- Ekonomska teorija -- Makroekonomija -- Financijsko tržište -- Bankarstvo -- Monetarna politika
33
339
HA13-08290

VOJNIĆ, Dragomir
Rikard Štajner : in memoriam / Dragomir Vojnić. - Ilustr.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 3 ; str. 297-299  
 Elektronička verzija članka
Ekonomisti
Štajner, Rikard

33
HA13-08291

VICAN-VIŠIĆ, Dijana
Self-assessment of Croatian elementary school pupils on the entrepreneurial initiative / Dijana Vican, Daliborka Luketić. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 31 jed. - Sažetak.
U: Management (Split). - ISSN 1331-0194. - 18 (2013), 2 ; str. 57-79  
 Elektronička verzija članka
Osnovno školstvo -- Obrazovne vrijednosti -- Učenici -- Poduzetništvo
33
373
HA13-08292

MITCHELL, Timothy
Stvaralaštvo ekonomije : kako disciplina gradi svoj svijet / Timothy Mitchell ; prevela Jasenka Kuček.
Objavljeno u: European journal of sociology 46(2) 2005. - Tematski blok: Sociologija ekonomije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 42 jed. - Abstract.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 163-188  
 Elektronička verzija članka
Ekonomija -- Ekonomski projekti -- Pravo vlasništva -- Politika -- Neoliberalizam
33
HA13-08293

ODOBAŠIĆ, Sandra
Upravljanje rastom vrijednosti imovine kao funkcija ekonomskoga rasta / Sandra Odobašić, Luka Burilović, Marija Tolušić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i elektronički izvori: 13 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 508-523  
 Elektronička verzija članka
Bruto nacionalni dohodak -- Struktura stanovništva -- Prirodna bogatstva -- Upravljanje imovinom -- Porez na imovinu -- Porez na dobit
33
HA13-08294

VOJNIĆ, Dragomir
Vladimir Stipetić - ekonomist, znanstvenik, profesor, akademik, povjesničar hrvatske ekonomske misli / Dragomir Vojnić.
Prikaz knjige: Vladimir Stipetić: Povijest hrvatske ekonomske misli, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 6 ; str. 697-702  
 Elektronička verzija članka
Stipetić, Vladimir
Ekonomske teorije -- Povijest -- Ekonomisti

33
HA13-08295

BALETIĆ, Zvonimir
Vladimir Stipetić: Povijest hrvatske ekonomske misli od 1848. do 1968., Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013. : [prikaz] / Zvonimir Baletić.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 6 ; str. 703-708  
 Elektronička verzija članka
Stipetić, Vladimir
Ekonomske teorije -- Povijest

33
HA13-08296

Vidi br.: HA13-08410

Vidi br.: HA13-09266

Vidi br.: HA13-09277

Vidi br.: HA13-08269

Vidi br.: HA13-08272

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

MARKUŠ, Ranko
Anketiranje klijenata javnih službi za zapošljavanje : očekivanja nezaposlenih u funkciji njihovog zadovoljstva / Ranko Markuš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 19 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 453-469  
 Elektronička verzija članka
Nezaposlenost -- Nezaposleni -- Službe za zapošljavanje -- Zadovoljstvo korisnika
331
HA13-08297

CIRNU, Carmen Elena
The impact of employees’ personal values on their attitudes toward sustainable development : cases of Slovenia and Romania / Carmen Elena Cirnu, Boštjan Kuralt. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 54 jed. - Sažetak.
U: Management (Split). - ISSN 1331-0194. - 18 (2013), 2 ; str. 1-20  
 Elektronička verzija članka
Održivi razvoj -- Zaposlenici -- Stavovi zaposlenika -- Osobne vrijednosti -- Kulturalni utjecaj
331
159.9
HA13-08298

IBRAHIMOVIĆ, Jasmin
Učestalost i učinkovitost različitih strategija traženja posla / Jasmin Ibrahimović, Maja Kolega. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 1 ; str. 97-101  
 Elektronička verzija članka
Nezaposlenost -- Traženje posla -- Strategije traženja posla -- Zapošljavanje
331
HA13-08299

Vidi br.: HA13-08947

Vidi br.: HA13-08919

Vidi br.: HA13-08313

Vidi br.: HA13-08300

Vidi br.: HA13-08397

Vidi br.: HA13-08710

Vidi br.: HA13-08716

Vidi br.: HA13-08412

Vidi br.: HA13-08480

Vidi br.: HA13-08600

Vidi br.: HA13-08957

Vidi br.: HA13-08933

Vidi br.: HA13-08406

Vidi br.: HA13-08954

332   Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja

CINI, Vladimir
Lokalno specifične mjere za zapošljavanje u funkciji regionalnoga razvoja / Vladimir Cini, Nataša Drvenkar, Ivan Sarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i elektronički izvori: 38 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 665-679  
 Elektronička verzija članka
Tržište rada -- Zapošljavanje -- Regionalni razvoj -- Konkurentnost
Europska unija

332
331
HA13-08300

BORAS, Tamara
Udaljenost i dostupnost centra grada kao determinante traženih cijena stambenog prostora / Tamara Boras. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 6 ; str. 563-586  
 Elektronička verzija članka
Stanovanje -- Ekonomika stanovanja -- Stambeni prostor -- Tržište stanova -- Cijene stanovanja -- Udaljenost
332
HA13-08301

334   Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu

RAJSMAN, Marijan
Razvoj malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj / Marijan Rajsman, Nada Petričević, Vanessa Marjanović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori : 27 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 250-263  
 Elektronička verzija članka
Gospodarstvo -- Poduzetništvo -- Mala poduzeća -- Malo poduzetništvo -- Obrazovanje -- Financiranje
334
HA13-08302

Vidi br.: HA13-08908

336   Financije. Bankarstvo. Novac

UDOVIČIĆ, Ana, ekonomistica
Analiza rizika elektronskog bankarstva / Ana Udovičić, Ines Šojić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 63-77
Bankarstvo -- Elektroničko bankarstvo -- Rizik -- Upravljanje rizikom
336
004
HA13-08303

RUŽIĆ, Erik
Application of the internal marketing concept in the Croatian financial sector / Erik Ružić, Dragan Benazić, Sanja Dolenec. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 3 ; str. 241-255  
 Elektronička verzija članka
Financijski sektor -- Interni marketing
336
658
HA13-08304

KUNCZIK, Michael
Currencies, national images and national identities : public relations for and against currencies : historical experiences from Germany, the case of the Euro and the role of rating agencies / Michael Kunczik.
Tematski blok: Nacionalni identitet i komunikacija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 60 jed. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 4 (2013), 7 ; str. 12-32  
 Elektronička verzija članka
Euro -- Valute -- Rejting-agencije -- Odnosi s javnošću -- Nacionalni identitet
336
32
HA13-08305

BEDNARIK, Jakob
Financial taxonomy of non-governmental sports organizations / Jakob Bednarik, Wladimir Andreff, Stevo Popović, Damjan Jakšić, Edvard Kolar, Gregor Jurak. - Ilustr.
Bibliografija: str. 249-250. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 241-251  
 Elektronička verzija članka
Sportski klubovi -- Ekonomika sporta -- Financijska analiza -- Amaterski sport -- Poluprofesionalni sport -- Profesionalni sport -- Sportske udruge
336
796/799
HA13-08306

BAJO, Anto
Fiskalno izravnanje u državama članicama Europske unije / Anto Bajo, Marko Primorac. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 54 jed. - Abstract.
U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 1333-8900. - 11 (2013), 2 ; str. 75-97  
 Elektronička verzija članka
Fiskalna politika -- Fiskalna decentralizacija -- Fiskalno izravnanje
Europska unija

336
HA13-08307

ŠESTANOVIĆ, Aljoša
Ishodišta i perspektive uvođenja tržišta burzovnih izvedenica na hrvatskom tržištu kapitala / Aljoša Šestanović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 535-537. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 5 ; str. 494-538  
 Elektronička verzija članka
Tržište kapitala -- Investicijska društva -- Burza -- Burzovne izvedenice -- Financijski rizici
Zagrebačka burza

336
HA13-08308

SAMODOL, Ante
Korištenje i kreiranje kreditnog potencijala hrvatskih banaka s analizom endogenih i egzogenih varijabli / Ante Samodol. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 6 ; str. 587-604  
 Elektronička verzija članka
Bankarstvo -- Banke -- Kreditni potencijal -- Novčana masa -- Obvezna pričuva banaka -- Depoziti
336
HA13-08309

ANGELOVSKA, Julijana
Managing market risk with VaR (Value at Risk) / Julijana Angelovska. - Ilustr.
Bibliografija: 46 jed. - Sažetak.
U: Management (Split). - ISSN 1331-0194. - 18 (2013), 2 ; str. 81-96  
 Elektronička verzija članka
Financijska analiza -- Tržište -- Tržišni rizik -- Procjena rizika -- Rizična vrijednost -- Upravljanje rizikom
336
HA13-08310

BAHOVEC, Vlasta
Mogućnosti optimizacije portfelja na Zagrebačkoj burzi uz pomoć odabranih metoda multivarijatne analize / Vlasta Bahovec, Tihana Škrinjarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 1 ; str. 3-29  
 Elektronička verzija članka
Portfelj -- Optimizacija -- Investiranje -- Dionice -- Markowitzev model -- Faktorska analiza -- Klaster analiza
Zagrebačka burza

336
303
HA13-08311

ŠKRINJARIĆ, Tihana, ekonomistica
Ocjena učinkovitosti dioničkih fondova u Hrvatskoj primjenom analize omeđivanja podataka / Tihana Škrinjarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 25 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 283-298  
 Elektronička verzija članka
Investicijski fondovi -- Dionički fondovi -- Mjerenje učinkovitosti -- Metode odlučivanja -- Analiza omeđenih podataka -- Dinamički SBM model
336
51
HA13-08312

FILIPIĆ, Petar
Odnos inflacije i nezaposlenosti : primjer Eurozona i Republika Hrvatska / Petar Filipić, Franka Skorić Arambašić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 49-62
Nezaposlenost -- Inflacija -- Ekonometrijski modeli -- Philipsova krivulja -- Panel analiza -- Vektorska autoregresija
336
331
HA13-08313

MARKOVIĆ, Branimir, ekonomist
Porezni poticaji u poslovanju poduzetnika s područja posebnog državnog statusa / Branimir Marković, Svjetlana Letinić, Verica Budimir. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 43 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 107-120  
 Elektronička verzija članka
Regionalni razvoj -- Poseban status -- Razvijenost područja -- Porezni poticaji -- Poduzetništvo
336
HA13-08314

BAJAKIĆ, Ivana
Prekodifikacija : slučaj europske regulative tržišta kapitala / Ivana Bajakić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 1(8) ; str. 57-67  
 Elektronička verzija članka
Tržište kapitala -- Pravna regulativa -- Prekodifikacija -- Financijska kriza
Europska unija -- Hrvatska

336
HA13-08315

KVESIĆ, Ljiljanka
Primjena stabla odlučivanja u kreditnom skoringu / Ljiljanka Kvesić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 16 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 382-390  
 Elektronička verzija članka
Krediti -- Kreditna sposobnost klijenta -- Kreditni skoring -- Kreditni rizik -- Stabla odlučivanja -- Modeli odlučivanja -- CHAID model
336
HA13-08316

ILIĆ, Miroslav, ekonomist
Razvoj globalne financijske krize i utjecaj na promjene u financijskom sustavu i gospodarstvu / Miroslav Ilić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 93-96.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 1 ; str. 82-96  
 Elektronička verzija članka
Financijski sustav -- Financijska kriza -- Banke -- Monetarni sustav -- Gospodarstvo
336
HA13-08317

JOJIĆ, Daniel
Razvoj novog modela ocjene kreditnog rizika za poduzetnike početnike / Daniel Jojić, Ivica Katavić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 25 jed. - Summary.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 1 ; str. 73-84  
 Elektronička verzija članka
Krediti -- Kreditni rizik -- Poduzetnici početnici -- Osiguranje kredita -- Procjena kreditnog rizika
336
HA13-08318

BEGIĆ, Jakov
Regulatorna moć kreditnih rejting agencija u kontekstu globalnog financijskog sistema / Jakov Begić.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Diskrepancija. - ISSN 1332-3415. - 12 (2013), 18 ; str. 6-17  
 Elektronička verzija članka
Financijski sistem -- Globalno tržište -- Kreditne rejting agencije -- Regulacija -- Neoliberalizam
336
32
HA13-08319

GRUBIŠIĆ, Mihaela
Troškovi izdavatelja vrijednosnih papira na hrvatskom tržištu kapitala / Mihaela Grubišić Šeba. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 235-239. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 3 ; str. 213-240  
 Elektronička verzija članka
Tržište kapitala -- Vrijednosni papiri
Europska unija

336
HA13-08320

JAKELIĆ, Diana
Uloga kontrolinga u središnjem bankarstvu i kriteriji učinkovitosti kontrolinga / Diana Jakelić. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 4 ; str. 397-428  
 Elektronička verzija članka
Bankarstvo -- Kontroling -- Učinkovitost
336
HA13-08321

JOŠIĆ, Hrvoje
Uzroci financijske krize u Islandu / Hrvoje Jošić, Filip Rotkvić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 15 jed. - Abstract.
U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 1333-8900. - 11 (2013), 2 ; str. 99-111  
 Elektronička verzija članka
Financijska kriza -- Banke -- Islandska kruna
Međunarodni monetarni fond

336
HA13-08322

VUKIĆ, Slavko
Uzroci neučinkovitosti naplate socijalnih doprinosa u Bosni i Hercegovini i potrebna rješenja / Slavko Vukić, Enida Tvrtković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 20 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 237-249  
 Elektronička verzija članka
Socijalni doprinosi -- Uplata doprinosa -- Učinkovitost naplate
336
HA13-08323

Vidi br.: HA13-08325

Vidi br.: HA13-08898

Vidi br.: HA13-08483

Vidi br.: HA13-09047

Vidi br.: HA13-08921

Vidi br.: HA13-09050

Vidi br.: HA13-08903

Vidi br.: HA13-08266

Vidi br.: HA13-08599

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

TURČIĆ, Ivan, ekonomist
Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske po županijama i regijama 1990., 2000. i 2009. godine / Ivan Turčić, Ivan Turčić, jr. - Ilustr.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 1 ; str. 64-81  
 Elektronička verzija članka
Bruto domaći proizvod -- BDP -- Gospodarski razvoj -- Županije -- Regije
338
HA13-08324

KOZAK, Rıdvan
Examining domestic transactions of incoming tourists with credit cards in Turkey / Ridvan Kozak, Erkan Sezgin. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Management (Split). - ISSN 1331-0194. - 18 (2013), 1 ; str. 23-43  
 Elektronička verzija članka
Turisti -- Turistička potrošnja -- Lokalno gospodarstvo -- Kreditne kartice -- Debitne kartice -- Kartične transakcije
338.49
336
HA13-08325

JURČIĆ, Ljubo
Hrvatska - oporavak ili stagnacija / Ljubo Jurčić.
21. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista, Opatija, 13.-15.11.2013.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 6 ; str. 671-680  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska politika -- Gospodarska kriza
Europska unija

338
HA13-08326

BAKKEN, Bjorn
Integrated planning of electricity, gas and heat supply to municipality / Bjorn H. Bakken and Silke Van Dyken. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Prilog na str. 119-120. - Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 2 ; str. 103-120  
 Elektronička verzija članka
Energetsko planiranje -- Opskrba energijom -- Dizalica topline -- Optimizacijski model -- Općine -- Lokalna uprava
338
620
HA13-08327

BUKVIĆ, Ivana
Istraživanje primjene analize specifičnih rizika u projektnom financiranju / Ivana Bestvina Bukvić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 481-495  
 Elektronička verzija članka
Poslovno odlučivanje -- Investicijski projekti -- Financiranje -- Faktori rizika
338
HA13-08328

JURIĆ, Boris, st.
Periodizacija gospodarskih kretanja u Zadru u razdoblju između Prvoga i Drugoga svjetskog rata (1918.-1943. god.) / Boris Jurić, Boris Jurić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 35 jed.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 1 ; str. 29-46  
 Elektronička verzija članka
Gospodarska kretanja -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- Povijesni prikaz
338
HA13-08329

MORENO, Blanca
The role of renewable energy sources on electricity prices in Spain : a maximum entropy econometric model / Blanca Moreno and Maria Teresa Garcia-Alvarez. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 34 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 2 ; str. 143-153  
 Elektronička verzija članka
Cijena električne energije -- Obnovljivi izvori energije -- Liberalizacija tržišta -- Entropija -- Teorija informacija -- Ekonometrijski modeli
338
620
HA13-08330

MILIĆ Beran, Ivona
Sistemskodinamičko simulacijsko modeliranje utjecaja tehnološkog kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske / Ivona Milić Beran, Ante Munitić, Zorica Krželj Čolović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 15 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 137-147  
 Elektronička verzija članka
Tehnološki kapital -- Gospodarski rast -- Sistemska dinamika -- Strukturni modeli -- Dijagram tijeka
338
HA13-08331

RAJKO, Mladen
Upravljanje čimbenicima razvoja područja Središnje Istre / Mladen Rajko. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 1 ; str. 3-14  
 Elektronička verzija članka
Gospodarski razvoj -- Lokalna samouprava -- Institucionalni model razvoja
338
HA13-08332

SKOKO, Branimir
Utjecaj komponenti istraživanja i znanja na rast BDP-a europskih regija / Branimir Skoko, Tomislav Kandžija. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 24 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 122-136  
 Elektronička verzija članka
Inovacije -- Istraživanje i razvoj -- Regionalni rast -- Bruto domaći proizvod -- BDP
Europska unija

338
HA13-08333

STANIŠIĆ, Jelena
Uzročno-posljedična povezanost računalstva u oblaku i kretanja troškova informacijsko komunikacijske tehnologije gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj / Jelena Stanišić, Nenad Stanišić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i elektronički izvori: 17 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 524-539  
 Elektronička verzija članka
Informacijsko komunikacijska tehnologija -- Računarstvo u oblaku -- Troškovi -- Gospodarstvo
338
007
004
HA13-08334

VOJNIĆ, Dragomir
Vladimir Veselica: Svekolika hrvatska kriza, Zagreb, Školska knjiga, 2013. : [prikaz] / Dragomir Vojnić.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 1 ; str. 82-87  
 Elektronička verzija članka
Veselica, Vladimir
Gospodarska kriza -- Gospodarska politika

338
HA13-08335

STIPETIĆ, Vladimir
Vladimir Veselica: Svekolika hrvatska kriza, Zagreb, Školska knjiga, 2013. : [prikaz] / Vladimir Stipetić.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 1 ; str. 88-91  
 Elektronička verzija članka
Veselica, Vladimir
Gospodarska kriza -- Gospodarska politika

338
HA13-08336

RADOŠEVIĆ, Dubravko
Za razvojnu strategiju Hrvatske 2014.-2020. / Dubravko Radošević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 207-211. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 3 ; str. 187-212  
 Elektronička verzija članka
Ekonomski razvoj -- Razvojne strategije
Europska unija

338
HA13-08337

Vidi br.: HA13-08726

Vidi br.: HA13-09040

Vidi br.: HA13-08907

Vidi br.: HA13-08988

Vidi br.: HA13-08986

Vidi br.: HA13-08778

Vidi br.: HA13-08430

Vidi br.: HA13-08873

Vidi br.: HA13-08706

Vidi br.: HA13-09008

338.48   Turizam

BLAŽEVIĆ, Branko, ekonomist
Analitička podloga upravljanja održivim turizmom / Branko Blažević, Helga Maškarin Ribarić, Dora Smolčić Jurdana. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 2 ; str. 143-158  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Održivi turizam -- Upravljanje -- Pokazatelji
338.48
HA13-08338

MIKULIĆ, Josip, ekonomist, 1979-
Analiza navika mladih Hrvata u međunarodnim turističkim putovanjima / Josip Mikulić, Vedran Vlaić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 23 jed. - Abstract.
U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. - ISSN 1333-8900. - 11 (2013), 2 ; str. 55-74  
 Elektronička verzija članka
Međunarodni turizam -- Mladi -- Putovanja -- Omladinski turizam -- Turistička politika
338.48
316
HA13-08339

KOŽIĆ, Ivan
Analiza sezonalnosti turizma u Hrvatskoj primjenom metode Gini koeficijenta / Ivan Kožić, Damir Krešić, Snježana Boranić-Živoder. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 178-181. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 2 ; str. 159-181  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Sezonalnost -- Gini koeficijent
338.48
HA13-08340

RAJKO, Mladen
Institucionalni model razvoja ruralnog turizma na primjeru Središnje Istre / Mladen Rajko. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 2 ; str. 57-71  
 Elektronička verzija članka
Ruralni turizam -- Turistički razvoj -- Održivi turizam
338.48
HA13-08341

KOŽIĆ, Ivan
Kolika je sezonalnost turizma u Hrvatskoj? / Ivan Kožić. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 470-480  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Sezonalnost -- Komparativna analiza
338.48
HA13-08342

PAVLIĆ, Ivana, ekonomistica
Komparativni modeli destinacijskog imidža Dubrovnika i Splita / Ivana Pavlić, Tanja Kesić, Marija Jakeljić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 345-349. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 4 ; str. 327-350  
 Elektronička verzija članka
Turističke destinacije -- Destinacijski imidž -- Komparativni modeli
338.48
HA13-08343

GRAČAN, Daniela
Konkurentnost turističke destinacije : studija slučaja (case study) Riječki karneval / Daniela Gračan, Andreja Rudančić-Lugarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 9 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 271-282  
 Elektronička verzija članka
Turistička destinacija -- Turizam događaja -- Konkurentnost
Riječki karneval

338.48
HA13-08344

KRAJNOVIĆ, Aleksandra
Medicinski turizam - neki marketinški i etički aspekti / Aleksandra Krajnović, Roko Babić, Jurica Bosna. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 1 ; str. 15-28  
 Elektronička verzija članka
Medicinski turizam -- Medicinske usluge -- Marketing -- Etički aspekti
338.48
613
HA13-08345

KRAJNOVIĆ, Aleksandra
Model for tourism clusterisation of Dalmatia as the umbrella brand / Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna, Dražen Jašić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 100-102.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 2 ; str. 85-102  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Turistički klasteri -- Brendiranje -- Brend -- Turističke regije
338.48
658
HA13-08346

BOLFEK, Berislav
Mogućnosti razvoja turizma na ruralnom području Brodsko-posavske županije / Berislav Bolfek, Darija Jakičić, Biljana Lončarić. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 1 ; str. 68-81  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Ruralni turizam -- Razvoj
338.48
HA13-08347

JAKOVIĆ, Božidar
Organizacija rada u prijemnom odjelu hotela visoke kategorije na području Republike Hrvatske / Božidar Jaković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 1 ; str. 90-96  
 Elektronička verzija članka
Hotelijerstvo -- Turizam -- Hoteli visoke kategorije -- Organizacija rada -- Racionalizacija -- Poslovno upravljanje
338.48
640.4
HA13-08348

ALKIER Radnić, Romina
Poslovni turizam u funkciji unaprjeđenja turizma grada Opatije / Romina Alkier Radnić, Ivan Herak, Andreja Rudančić-Lugarić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 5 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 540-548  
 Elektronička verzija članka
Poslovni turizam -- Turističke destinacije -- Pokazatelji uspješnosti
338.48
HA13-08349

Vidi br.: HA13-08438

Vidi br.: HA13-08777

Vidi br.: HA13-08778

Vidi br.: HA13-08845

Vidi br.: HA13-08894

Vidi br.: HA13-08802

Vidi br.: HA13-08849

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

BUTURAC, Goran
Beyond the global recession: mutual trade and economic convergence / Goran Buturac. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 4 ; str. 303-326  
 Elektronička verzija članka
Trgovina -- Međunarodna trgovina -- Globalna recesija -- Ekonomska kriza -- Ekonomska konvergencija
339
HA13-08350

ERCEG, Aleksandar
Franšizno poslovanje : stanje u Hrvatskoj / Aleksandar Erceg, Ivana Čičić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 33 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 323-336  
 Elektronička verzija članka
Franšizno poslovanje -- Franšiza -- Poduzetništvo -- Poslovni modeli
339
HA13-08351

NAJEV Čačija, Ljiljana
Fundraising in the context of nonprofit strategic marketing : toward a conceptual model / Ljiljana Najev Čačija. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 52 jed. - Sažetak.
U: Management (Split). - ISSN 1331-0194. - 18 (2013), 1 ; str. 59-78  
 Elektronička verzija članka
Neprofitne organizacije -- Strateški marketing -- Fundraising -- Prikupljanje financijskih sredstava
339
06
HA13-08352

SEKUR, Tomislav
Gravitacijsko modeliranje regionalne disperzije FDI-a (CEFTA 2006) / Tomislav Sekur. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 5 ; str. 539-556  
 Elektronička verzija članka
Investicije -- FDI -- Izravna strana ulaganja -- Gravitacijski model -- Offshore financijski centri -- Regionalne integracije
CEFTA 2006 -- Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini -- Europska unija

339
HA13-08353

DUKIĆ, Stojanka
Model e-marketinga humanitarnih organizacija u Republici Hrvatskoj / Stojanka Dukić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 199-214  
 Elektronička verzija članka
E-marketing -- Internet marketing -- Online marketing -- Humanitarne organizacije -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija
339
06
004
HA13-08354

DUKIĆ, Stojanka
Model optimalnoga web okruženja za e-marketing vjerskih organizacija u Republici Hrvatskoj / Stojanka Dukić, Branimir Dukić, Ivan Ružić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 428-450  
 Elektronička verzija članka
Vjerske zajednice -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- E-marketing -- Elektronički marketing -- Web okruženje
339
659
21/29
004
HA13-08355

FRANC, Sanja
Razvojni ciklus inozemnih izravnih neto ulaganja zemalja članica Europske unije / Sanja Franc. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 23-37  
 Elektronička verzija članka
Inozemna izravna ulaganja -- Strana ulaganja -- Razvojni ciklus -- Neto odljevi novca -- Ekonomski razvoj
Europska unija

339
HA13-08356

BOSTAN, Ionel
State control over commercial transactions with goods from precious metals / I. Bostan, I. Pohoata, C. Lazar. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 4 ; str. 553-556  
 Elektronička verzija članka
Plemeniti metali -- Legure zlata -- Legure srebra -- Europske norme -- Označavanje proizvoda -- Trgovačke marke
339
006
HA13-08357

KLAPIĆ, Muharem
Strane direktne investicije (SDI) u zemljama u razvoju s posebnim osvrtom na zemlje Jugoistočne Europe / Muharem Klapić, Sead Omerhodžić, Amra Nuhanović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 6 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. -  
 Elektronička verzija članka
Zemlje u razvoju -- Strana ulaganja -- Inozemna izravna ulaganja
339
HA13-08358

RUPČIĆ, Nataša
Tajni dogovori u oligopolu / Nataša Rupčić, Ivana Frajman.
Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 2 ; str. 127-138  
 Elektronička verzija članka
Oligopol -- Tržišno natjecanje -- Regulacija tržišta
339
346
HA13-08359

MAHAČEK, Dubravka
Ulaganje u poslovanje putem franšize / Dubravka Mahaček, Maja Martinko Lihtar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i elektronički izvori: 20 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 598-610  
 Elektronička verzija članka
Poslovna ulaganja -- Franšiza -- Franšizno poslovanje -- Financiranje
339
HA13-08360

TOLUŠIĆ, Marija
Uloga i važnost EU fondova za Republiku Hrvatsku / Marija Tolušić, Nikolina Koporčić, Zdravko Tolušić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 13 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 215-222  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska politika -- Pristupni fondovi -- Strukturni fondovi -- Kohezijski fondovi
Europska unija

339
HA13-08361

ĆUDINA, Andrijana
Utjecaj pristupanja Hrvatske Europskoj uniji na trgovinske i gospodarske odnose sa zemljama CEFTA-e / Andrijana Ćudina, Gordi Sušić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 4 ; str. 376-396  
 Elektronička verzija članka
Izvoz -- Međunarodna trgovina -- Trgovinski odnosi -- Gospodarski odnosi
Europska unija -- CEFTA -- Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini

339
HA13-08362

Vidi br.: HA13-08909

Vidi br.: HA13-09294

Vidi br.: HA13-08992

Vidi br.: HA13-09010

Vidi br.: HA13-08290

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

KREGAR, Josip
Legitimnost prava / Josip Kregar.
Međunarodna znanstvena konferencija "Europa i enciklopedija - kultura i kodifikacija", Zagreb-Cavtat-Dubrovnik, 19.-22.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 41 jed.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 1(8) ; str. 17-43  
 Elektronička verzija članka
Pravo -- Legitimnost prava -- Vlast
34
321
HA13-08363

ŠARAC, Mirela
Uzajmljivanje uz kamate kao pokuda i poluga u statutu Splitske komune iz 1312. godine / Mirela Šarac, Marlon Macanović, Tina Miletić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 41-48
Zajam -- Kamata -- Kanonsko pravo -- Pravna povijest
Splitska komuna

34
HA13-08364

Vidi br.: HA13-09149

Vidi br.: HA13-09144

341   Međunarodno pravo

Vidi br.: HA13-08375

Vidi br.: HA13-08365

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

SMERDEL, Branko
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji : apel eurorealista / Branko Smerdel.
Međunarodna znanstvena konferencija "Europa i enciklopedija - kultura i kodifikacija", Zagreb-Cavtat-Dubrovnik, 19.-22.10.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Studia lexicographica. - ISSN 1846-6745. - 5 (2011), 1(8) ; str. 5-16  
 Elektronička verzija članka
Ustavnost -- Nacionalni identitet
Europska unija

342
341
HA13-08365

BARTULOVIĆ, Željko
O Senjskom statutu iz 1757. godine / Željko Bartulović, Loretta Hill Ivanković.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 397-416  
 Elektronička verzija članka
Uprava -- Sudstvo -- Povijest
342
94(497.5)
HA13-08366

ROMIĆ, Danijela
Sustav procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj / Danijela Romić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 7 jed. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 153-160
Pravni propisi -- Postupak izrade propisa -- Uključivanje građana -- Procjena učinaka propisa
342
HA13-08367

TOLIĆ, Verica
Upravni ugovor prema Zakonu o općem upravnom postupku / Verica Tolić, M. Tokić, I. Blažević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Abstract.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 2 ; str. 139-145  
 Elektronička verzija članka
Upravno pravo -- Postupovni zakon -- Upravni postupak -- Upravni ugovor -- Javnopravno tijelo
342
HA13-08368

Vidi br.: HA13-08731

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

ČEČ, Dragica
"Ker ni imel dojilje za svojega otroka in ker ni imel druge žene" : trije primeri najbolj "skritega za hišnimi zidovi" : primeri spolnih deliktov v Pazinu, Lindarju in Lovranu / Dragica Čeč.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 105-122
Obiteljski život -- Društvene prilike -- Žene -- Spolnost -- Kaznena djela
343/344
316
HA13-08369

PERAN, Branko
Krizni menadžment u penalnom sustavu / Branko Peran, Kristina Vukošić Popov. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 7 (2013), 2/3 ; str. 79-91
Kriza -- Krizni menadžment -- Upravljanje krizom -- Krizni uvjeti -- Recidivizam -- Zatvorski sustav
343/344
HA13-08370

JELINČIĆ, Jakov
Nepovredivost doma u istarskim statutima / Jakov Jelinčić.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Sadrži i tekstove statuta na talij. jeziku: str. 49-52. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 42-53
Istarski statuti -- Sigurnost doma -- Kazne -- Arhivska građa
343/344
930
HA13-08371

BJELOVUK, Ivana
Preliminary estimation of the explosive mass based on the crater resulting from the surface explosion on asphalt / Ivana Bjelovuk, Slobodan Jaramaz, Predrag Elek, Dejan Micković and Lazar Kričak. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 3 ; str. 203-210  
 Elektronička verzija članka
Eksplozija -- Asfaltna površina -- Dimenzije kratera -- Masa eksploziva -- Forenzička analiza
343/344
662
HA13-08372

Vidi br.: HA13-08843

Vidi br.: HA13-08929

Vidi br.: HA13-08177

346   Gospodarsko pravo. Pravo državnog nadzora nad gospodarstvom

Vidi br.: HA13-08359

347   Građansko pravo

DE Luca, Lia
Dispute attorno alla proprietà nell'Istria veneta di fine Settecento / Lia De Luca. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 123-132
Imovina -- Vlasništvo -- Oporuke
347
HA13-08373

PALIĆ, Viktor
Tražbine vjerovnika u stečajnomu postupku : otvorena pitanja i dvojbe / Viktor Palić, Miljenko Brekalo, Nada Petričević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 655-664  
 Elektronička verzija članka
Parnični postupak -- Stečajni postupak -- Vjerovnici -- Dužnici -- Tražbina -- Protutužba
347
HA13-08374

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

VUKOVIĆ, Ante, pravnik
Obračunske jedinice u međunarodnom i unutrašnjem prijevoznom pravu / Ante Vuković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i internetski izvori: 59 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), suppl. 1/2 ; str. 11-16  
 Elektronička verzija članka
Pomorski prijevoz stvari -- Unutrašnji prijevoz -- Prijevozno pravo -- Odgovornost prijevoznika -- Obračunske jedinice -- Međunarodne konvencije
347.7
341
HA13-08375

GRABOVAC, Ivo
Piratstvo i sigurnosna zaštita brodova hrvatske državne pripadnosti / Ivo Grabovac.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), suppl. 1/2 ; str. 7-10  
 Elektronička verzija članka
Piratstvo -- Pomorski promet -- Pomorsko pravo -- Sigurnost -- Zaštita brodova
347.7
656
HA13-08376

KRISTIĆ, Anto
Prijevoz krutih rasutih tereta morem koji su skloni likvifikaciji / Anto Kristić, Miroslav Randić. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), 1/2 ; str. 16-20  
 Elektronička verzija članka
Pomorski promet -- Brodovi -- Prijevoz tereta -- Kruti rasuti teret -- Niklova rudača -- Likvifikacija
347.7
656
HA13-08377

Vidi br.: HA13-08426

Vidi br.: HA13-08836

Vidi br.: HA13-08901

Vidi br.: HA13-08874

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

MATIJEVIĆ-SOKOL, Mirjana
Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine - Krčki/Vrbanski statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krk : Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 62. Posebno izdanje Krčkog zbornika, sv. 52) ; Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 2008. : [prikaz] / Mirjana Matijević Sokol.
U: Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. - ISSN 1333-2287. - 69 (2013) ; str. 283-287
Pretisci -- Statuti
35
HA13-08378

MANDIĆ, Nikola, inženjer prometa
Pravni okvir funkcioniranja (državnih) lučkih uprava u Republici Hrvatskoj / Nikola Mandić.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 33 (2013), 1/2 ; str. 114-118
Morske luke -- Lučke uprave -- Lučke djelatnosti
35
656
HA13-08379

Vidi br.: HA13-08395

Vidi br.: HA13-08897

Vidi br.: HA13-08735

Vidi br.: HA13-08731

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

RANITOVIĆ, P.
Logistic model of the security system in the military industry repair sector / P. Ranitović, I. Tot, B. Đorović, G. Tepić, V. V. Todić. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 2 ; str. 271-274  
 Elektronička verzija članka
Vojna industrija -- Sigurnosni sustav -- Logistika -- Vojna logistika
355/359
623
HA13-08380

JELAVIĆ, Ante, pravnik
Podmornički rat / Ante Jelavić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 49 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), suppl. 3/4 ; str. 71-78  
 Elektronička verzija članka
Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- Ratovanje -- Podmornički rat -- Podmornice -- Londonski protokol -- Nyonski sporazum
355/359
HA13-08381

LALJAK, Stjepan
Popis poginulih u ratovima od 1848. do Domovinskog rata / Stjepan Laljak.
U: Brdovečki zbornik. - ISSN 1334-8604. - 8/10 (2009/2011) ; str. 189-221
Žrtve rata -- Popis poginulih -- Domovinski rat -- Drugi svjetski rat -- Prvi svjetski rat
355/359
94(497.5)
HA13-08382

JUZBAŠIĆ, Vinko
Povratak Bošnjačana iz Prvoga svjetskog rata i popis časnika / Vinko Juzbašić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrašće. - ISSN 1330-9951. - 17 (2013), 42 ; str. 97-103
Bošnjačani -- Zarobljeništvo -- Vojni časnici -- Prvi svjetski rat
355/359
94(497.5)
HA13-08383

BILIĆ-DUJMUŠIĆ, Siniša
Vojno-strateški položaj Delmata = The military and strategic position of Delmatae / Siniša Bilić-Dujmušić. - Ilustr.
Tema broja: Batovićev zbornik. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed.
U: Diadora. - ISSN 0417-4046. - 26/27 (2012/2013) ; str. 457-476
Delmati -- Političke granice -- Vojska -- Vojna strategija -- Povijest
355/359
94
HA13-08384

Vidi br.: HA13-09304

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

NENADIĆ-BILAN, Diana
Cjeloviti pristup tvorbi programa prevencije o drogama / Diana Nenadić-Bilan.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 91-100  
 Elektronička verzija članka
Prevencija ovisnosti o drogama -- Program prevencije -- Zlouporaba droga
364/365
HA13-08385

MOGOROVIĆ Crljenko, Marija
Kuća i dom - mjesto sigurnosti i(ili) nasilja za ženu / Marija Mogorović Crljenko.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 93-104
Žene -- Kuća -- Dom -- Sigurnost -- Nasilje nad ženama
364/365
316
HA13-08386

YANARDAG, Mehmet
Physical fitness levels of young adults with and without intellectual disability / Mehmet Yanardag, Hulya Arikan, Ílker Yilmaz, Ferman Konukman. - Ilustr.
Bibliografija: str. 238-239. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 233-240  
 Elektronička verzija članka
Odrasle osobe -- Osobe s intelektualnim teškoćama -- Mišićna izdržljivost -- Anaerobna snaga -- Prevencija bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Čimbenici rizika
364/365
613
796/799
HA13-08387

Vidi br.: HA13-08394

366   Potrošnja. Zaštita potrošača

Vidi br.: HA13-08961

368   Osiguranje

Vidi br.: HA13-08808

Vidi br.: HA13-08439

37   Obrazovanje

VLAINIĆ, Marta
Attitudes of secondary school teachers regarding electronic readers and their possible usage in mass education / Marta Vlainić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 1 ; str. 61-82  
 Elektronička verzija članka
Profesori -- Stavovi -- Srednje škole -- Obrazovanje -- Elektronički čitači -- Digitalna pismenost
37
004
HA13-08388

ČEPON, Slavica
Effective use of the media : video in the foreign language classroom / Slavica Čepon. - Ilustr.
Bibliografija: str. 100-103. - Sažetak.
U: Medijska istraživanja. - ISSN 1330-6928. - 19 (2013), 1 ; str. 83-104  
 Elektronička verzija članka
Strani jezik -- Učenje stranog jezika -- Nastava -- Mediji -- Video -- Istraživanje
37
HA13-08389

DURAKOVIĆ, Lada
Glazbeno školstvo u Hrvatskoj u doba socijalističkog realizma : prvih deset godina glazbenih škola u Vinkovcima i Puli / Lada Duraković, Pamela Štefec. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Riassunto.
U: Vjesnik Istarskog arhiva. - ISSN 0353-7153. - 20 (2013) ; str. 253-269  
 Elektronička verzija članka
Glazbeno školstvo -- Glazbene škole -- Povijest
37
78
HA13-08390

ČIČIN-ŠAIN, Marko
IT education strategy oriented to the alignment between business and information systems / Marko Čičin-Šain. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 564-572  
 Elektronička verzija članka
Informacijski sustavi -- Poslovni sustavi -- IT obrazovanje -- Strategija obrazovanja
37
004
HA13-08391

RADOVAN-BURJA, Milena
M. Wollstonecraft o odgoju žena kao dio doprinosa feminističkih shvaćanja filozofiji odgoja / Milena Radovan Burja.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 37-47  
 Elektronička verzija članka
Žene -- Feminizam -- Obrazovanje -- Filozofija odgoja
Wollstonecraft, Mary -- Rousseau, Jean Jacques

37
316
HA13-08392

MAGAŠ, Kata
Metodičko-didaktički aspekt nastave geografije u Republici Hrvatskoj / Kata Magaš, Dinko Marin. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 165-192  
 Elektronička verzija članka
Nastava geografije -- Metodika -- Didaktika -- Nastavne metode
37
HA13-08393

ĐURANOVIĆ, Marina
Mogućnosti prevencije rizičnih ponašanja djece predškolske dobi / Marina Đuranović, Valentina Opić.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 101-111  
 Elektronička verzija članka
Djeca predškolske dobi -- Rizična ponašanja -- Prevencija rizičnih ponašanja
37
364/365
HA13-08394

KRUSHA, Edmond
Mogućnosti primjene hibridnog modela elektroničkog obrazovanja u državnoj upravi na primjeru HZMO / Edmond Krusha, Ksenija Klasić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 8 jed. - Abstract.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 2 ; str. 94-101  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Državna uprava -- Cjeloživotno učenje -- Elektroničko obrazovanje -- Hibridni model
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

37
35
004
HA13-08395

ŠIMIĆ Šašić, Slavica
Motivacija za učiteljski poziv, zadovoljstvo studijem i zadovoljstvo izborom zanimanja / Slavica Šimić Šašić, Mira Klarin, Kristina Grbin. - Ilustr.
Bibliografija: str. 21-23. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 7-26  
 Elektronička verzija članka
Učitelji -- Motivacija -- Zadovoljstvo -- Učiteljski studij -- Učiteljska profesija -- Istraživanje
37
159.9
HA13-08396

BEČIĆ, Marija
Obrazovna neusklađenost na tržištu rada : preobrazovanost i njezine implikacije / Marija Bečić. - Ilustr.
Bibliografija: 79 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 621-636  
 Elektronička verzija članka
Obrazovanje -- Tržište rada -- Preobrazovanost -- Neusklađenost obrazovanja
37
331
HA13-08397

FIŠER, Zrinka
Odnos strategija učenja jezika i ostalih individualnih čimbenika : što kažu istraživanja? / Zrinka Fišer.
Bibliografija: 40 jed. - Summary.
U: Strani jezici. - ISSN 0351-0840. - 42 (2013), 3 ; str. 279-292
Učenje jezika -- Strategije -- Individualni čimbenici
37
81
HA13-08398

COTIĆ, Bruno
Osnovna škola Lanišće : od oslobođenja do kraja stoljeća : (1945.-2000.) / Bruno Cotić. - Ilustr.
Izvori i bibliografija: 7 jed.
U: Zbornik općine Lanišće .... - ISSN 1845-1136. - Knj. 6 (2012) ; str. 113-127
Škole -- Povijest školstva
Osnovna škola Lanišće

37
HA13-08399

BURCAR, Željko
Predikcija stavova o menadžerskim i liderskim poslovima ravnatelja kroz analizu broja učenika, broja smjena i tjednog radnog vremena ravnatelja / Željko Burcar. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 127-139  
 Elektronička verzija članka
Ravnatelji -- Stavovi -- Organiziranje -- Planiranje -- Škole -- Istraživanje
37
65
HA13-08400

BOGDAN, Nives
Pripremna i dopunska nastava na hrvatskome jeziku za inojezične učenike / Nives Bogdan, Josip Lasić.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Lahor (Zagreb. 2006). - ISSN 1846-2197. - 8 (2013), 2(16) ; str. 206-218  
 Elektronička verzija članka
Hrvatski jezik -- Inojezični hrvatski -- Nastava hrvatskog jezika -- Dopunska nastava
37
811.163.42
HA13-08401

PATEKAR, Jakob
Strategije slušanja u nastavi stranoga jezika / Jakob Patekar. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Strani jezici. - ISSN 0351-0840. - 42 (2013), 3 ; str. 293-306
Nastava stranog jezika -- Slušanje -- Vještina slušanja -- Strategije -- Poučavanje
37
81
HA13-08402

LUNKA, Tomislav
Školstvo u Cvelferiji od 1871. do 1888. godine / Tomislav Lunka. - Ilustr.
Iz: Učitelj, br. 9/2012. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrašće. - ISSN 1330-9951. - 17 (2013), 42 ; str. 73-84
Povijest školstva
37
HA13-08403

DRANDIĆ, Dijana
Uloga i kompetencije nastavnika u interkulturalnom obrazovanju / Dijana Drandić.
Bibliografija: 34 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 49-57  
 Elektronička verzija članka
Nastavnici -- Kompetencije -- Interkulturalno obrazovanje
37
316
HA13-08404

KOŠTA, Tomislav
Utjecaj važnijih europskih glazbenih pedagoga na razvoj nastave glazbe u Hrvatskoj i Sloveniji u drugoj polovici 20. stoljeća / Tomislav Košta, Rea Desnica.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 27-35  
 Elektronička verzija članka
Glazbeni pedagozi -- Nastava glazbe
Orff, Karl -- Kodály, Zoltán -- Jaques-Dalcroze, Emile

37
78
HA13-08405

MLIKOTA, Dragana
Veličina potencijalnog „odljeva mozgova“ studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici / Dragana Mlikota, Anita Prelas Kovačević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Summary.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 2 ; str. 32-42  
 Elektronička verzija članka
Globalizacija -- Obrazovanje -- Odljev mozgova
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici

37
331
314
HA13-08406

Vidi br.: HA13-08222

Vidi br.: HA13-08409

Vidi br.: HA13-09286

Vidi br.: HA13-08413

Vidi br.: HA13-09140

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

Vidi br.: HA13-08292

374   Obrazovanje i nastava izvan škole. Daljnje obrazovanje. Obrazovanje odraslih

Vidi br.: HA13-08226

Vidi br.: HA13-08957

Vidi br.: HA13-08893

376   Obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole

ZRILIĆ, Smiljana
Promjene u pristupima odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama / Smiljana Zrilić, Kristina Brzoja.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 141-153  
 Elektronička verzija članka
Učenici s teškoćama -- Odgoj i obrazovanje -- Povijest -- Inkluzija
376
HA13-08407

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

BOBINAC, Mirna
Edukacijski poligon "Kabinet vještina" / Mirna Bobinac, Alen Protić. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 424-427  
 Elektronička verzija članka
Edukacijski programi -- Simulacijska medicina -- Simulatori -- Studenti medicine -- Kardiopulmonalna reanimacija
378
61
HA13-08408

MIOČIĆ, Magdalena
Glazbeno obrazovanje studenata, budućih odgojitelja na Sveučilištu u Zadru / Magdalena Miočić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 75-89  
 Elektronička verzija članka
Glazbeno obrazovanje -- Studenti -- Odgojitelji
Visoka učiteljska škola u Zadru -- Sveučilište u Zadru

378
37
HA13-08409

ALONDERIENĖ, Raimonda
Insights into Lithuanian students’ choice of university and study program in management and economics / Raimonda Alonderiene, Asta Klimavičiene. - Ilustr.
Sadrži i: Appendix: str. 21-22. - Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Management (Split). - ISSN 1331-0194. - 18 (2013), 1 ; str. 1-22  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolsko obrazovanje -- Studijski programi -- Studenti -- Izbor studija -- Menadžment -- Ekonomija
378
33
HA13-08410

ZDRILIĆ, Ivica
Komunikacijska izvrsnost u e-obrazovnom sustavu Sveučilišta J. J. Strossmayera / Ivica Zdrilić, Milan Puvača. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 83-84.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 3 (2013), 2 ; str. 73-84  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolsko obrazovanje -- E-obrazovanje -- E-učenje -- Komunikacija -- Informacije -- Poslovna izvrsnost -- Studenti -- Istraživanje
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

378
004
HA13-08411

SEDLAN König, Ljerka
Poduzetnička kompetencija kao izvor konkurentnosti studenata na tržištu rada / Ljerka Sedlan König. - Ilustr.
Bilješka uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 18 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 57-70  
 Elektronička verzija članka
Poduzetnička kompetencija -- Obrazovanje -- Studenti -- Tržište rada -- Konkurentnost -- Izvannastavne aktivnosti
378
331
159.9
HA13-08412

Vidi br.: HA13-08804

Vidi br.: HA13-08948

Vidi br.: HA13-08920

Vidi br.: HA13-08432

Vidi br.: HA13-09139

Vidi br.: HA13-09141

379.8   Slobodno vrijeme

VALJAN-VUKIĆ, Violeta
Slobodno vrijeme kao "prostor" razvijanja vrijednosti u učenika / Violeta Valjan Vukić. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 8 (2012/2013), 1 ; str. 59-73  
 Elektronička verzija članka
Slobodno vrijeme -- Učenici -- Vrijednosti -- Odgoj
379.8
37
HA13-08413

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

FILHO, Edson
Is the best defense a good offense? : Comparing the Brazilian and Italian soccer styles / Edson Filho, Itay Basevitch, Yanyun Yang, Gershon Tenenbaum. - Ilustr.
Bibliografija: str. 219-220. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 213-221  
 Elektronička verzija članka
Nogometaši -- Nogomet -- Napadački stil igre -- Obrambeni stil igre -- Mitologizacija
39
796/799
HA13-08414

ĆOSIĆ-BUKVIN, Ivan
Nešto o vodenicama sela Vrbanje / Ivan Ćosić Bukvin. - Ilustr.
U: Hrašće. - ISSN 1330-9951. - 17 (2013), 42 ; str. 93-96
Vodenice -- Povijest
39
930
HA13-08415

LUKETIĆ, Nikolina
Običaji i simbolika Badnjaka i Božića u ogulinskom kraju / Nikolina Luketić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Modruški zbornik. - ISSN 1846-419X. - 7 (2013) ; str. 81-119
Božićni običaji -- Badnjak -- Božić -- Simboli
39
HA13-08416

FABIJANIĆ, Zvonimir
Omišaljske uspomene koje zavređuju radost trajanja / Zvonimir Fabijanić.
U: Krčki kalendar .... - ISSN 1330-1535. - (2013) ; str. 159-164
Uspomene -- Povijest
39
HA13-08417

KLASIĆ, Nikolina
Orko, Macić i copernice : progoni vještica i praznovjerje u središnjoj Hrvatskoj / Nikolina Klasić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 171-196
Vještice -- Progoni vještica -- Praznovjerje -- Usmena tradicija
39
HA13-08418

ČERNELIĆ, Milana
Osvrt na desetljetno sustavno etnološko istraživanje primorsko-ličkih Bunjevaca / Milana Černelić. - Ilustr.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 2 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 685-696  
 Elektronička verzija članka
Bunjevci -- Etnologija -- Tradicijska baština
39
HA13-08419

ČARGONJA, Alojz
Pjesništvo, nošnja, običaji, pjesme, poslovice i mudre izreke buzetske Ćićarije / Alojz Čargonja. - Ilustr.
U: Zbornik općine Lanišće .... - ISSN 1845-1136. - Knj. 6 (2012) ; str. 69-79
Narodni običaji -- Narodna nošnja -- Narodne pjesme
39
821.163.42
HA13-08420

SVIRAC, Manda
Svadbeni običaji u okolici Oštarija u drugoj polovini XX. stoljeća / Manda Svirac. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Modruški zbornik. - ISSN 1846-419X. - 7 (2013) ; str. 53-80
Svadbeni običaji -- Brak -- Simboli
39
HA13-08421

JUKIĆ, Monika
Tradicionalno tetoviranje Hrvata u Bosni i Hercegovini : bocanje kao način zaštite od Osmanlija / Monika Jukić. - Ilustr.
Sadrži i slikovne priloge na str. 216-217. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Lucius. - ISSN 1333-6185. - 12 (2013), 18/19 ; str. 197-218
Tetoviranje -- Narodni običaji -- Hrvati -- Povijest -- Istraživanje
39
HA13-08422

VALENTIĆ, Mirko
Velebitska mirila u istraživanju Ante Glavičića i drugih te nekoliko teza o narodu kojem pripadaju velebitska mirila zajedno s njihovim dvovjerjem / Mirko Valentić.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 35 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 583-610  
 Elektronička verzija članka
Mirila -- Pogrebna počivala -- Iliri -- Vlasi -- Starohrvatski Vlasi -- Starobalkanski Vlasi -- Povijest
Glavičić, Ante

39
94
HA13-08423

STAŠIĆ-MILIĆ, Marica
Verbenski mornari ali marineri / Marica Stašić-Milić. - Ilustr.
U: Krčki kalendar .... - ISSN 1330-1535. - (2013) ; str. 153-157
Mornari
39
656
HA13-08424

BAČIĆ, Slaven
Značajke i značenje Verešove polemike sa Sekulićem na stranicama Marulića / Slaven Bačić.
Međunarodni znanstveno-filozofski skup "Misaona popudbina Tome Vereša", Subotica, 14.-16.12.2012.
U: Marulić. - ISSN 0350-4220. - 46 (2013), 1/2 ; str. 1-4
Bački Hrvati -- Povijest -- Polemika
Vereš, Tomo -- Sekulić, Ante

39
HA13-08425

Vidi br.: HA13-09293

Vidi br.: HA13-09289

Vidi br.: HA13-08243

Vidi br.: HA13-09109

Vidi br.: HA13-08209

Vidi br.: HA13-09105

Vidi br.: HA13-09281

Vidi br.: HA13-09194

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

SIMIN, Marina
Ekološko obilježavanje kao kriterij za registraciju i zaštitu robne marke / Marina Simin, Dragan Janjušić, Zrinka Blažević. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 2 ; str. 76-79  
 Elektronička verzija članka
Robna marka -- Tržišno pozicioniranje -- Zaštita robne marke -- Registracija -- Ekološko obilježavanje
502/504
347.7
HA13-08426

KOVAČIĆ, Iva
Energy efficient production : interdisciplinary, systemic approach through integrated simulation / Iva Kovacic, Kristina Orehounig, Ardeshir Mahdavi, Friedrich Bleicher, Alexandros-Athanassios Dimitrou, Linus Waltenbereger. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 38 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 1 ; str. 15-32  
 Elektronička verzija članka
Održiva proizvodnja -- Energetska učinkovitost -- Proizvodni pogoni -- Industrijska ekologija -- Simulacijski model
502/504
62
HA13-08427

JANČÍK, P.
Metallurgical source-contribution analysis of PM10 annual average concentration : a dispersion modeling approach in Moravian-Silesian region / P. Jančík, I. Pavlíková. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 4 ; str. 497-500  
 Elektronička verzija članka
Kvaliteta zraka -- Izvor onečišćenja zraka -- PM10 čestice -- Lebdeće čestice -- Metalurška industrija -- Modeliranje onečišćenja zraka -- Geografski informacijski sustav
502/504
528
HA13-08428

ZABALZA, Ignacio
Methodological aspects and design implications to achieve life cycle low emission buildings : a case study: LCA of a new university building / Ignacio Zabalza, Antonio Valero, Alfonso Aranda and Eva Llera. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 36 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 1 ; str. 85-100  
 Elektronička verzija članka
Životni ciklus zgrada -- LCA -- Analiza životnog ciklusa -- Održive zgrade -- Građevinski materijali -- Sveučilišna zgrada
502/504
69
HA13-08429

KOROŠEC, Lorena
Politika zaštite okoliša - integralni dio koncepcije održivog razvitka Europske unije / Lorena Korošec, Dora Smolčić Jurdana. - Ilustr.
Bibliografija: str. 626-629. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 64 (2013), 6 ; str. 605-629  
 Elektronička verzija članka
Održivi razvoj -- Zaštita okoliša -- Gospodarstvo
502/504
338
HA13-08430

Vidi br.: HA13-08922

Vidi br.: HA13-08917

Vidi br.: HA13-08872

Vidi br.: HA13-08749

Vidi br.: HA13-08743

Vidi br.: HA13-08831

Vidi br.: HA13-08690

Vidi br.: HA13-09072

Vidi br.: HA13-08817

Vidi br.: HA13-08830

Vidi br.: HA13-08747

Vidi br.: HA13-08878

Vidi br.: HA13-08937

Vidi br.: HA13-08895

51   Matematika

MATIĆ, Bojan
A model for the pavement temperature prediction at specified depth / B. Matić, D. Matić, Đ. Ćosić, S. Sremac, G. Tepić, P. Ranitović. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 4 ; str. 505-508  
 Elektronička verzija članka
Matematički model -- Regresijska jednadžba -- Asfaltni kolnik -- Temperatura kolnika -- Mjerenje temperature
51
62
HA13-08431

DEVČIĆ, Kristina
Analiza kriterija za odlučivanje o upisu na Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću / Kristina Devčić, Ivana Tonković Pražić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 26 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 1 ; str. 225-235  
 Elektronička verzija članka
Visoko obrazovanje -- Kriteriji izbora -- Faktorska analiza
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

51
378
HA13-08432

BOŽEK, Pavol
Flexible manufacturing system with automatic control of product quality / Pavol Božek, Elena Pivarčiová. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 3 ; str. 211-221  
 Elektronička verzija članka
Integralne transformacije -- Fourierova transformacija -- Fazna korelacija -- Fleksibilni proizvodni sustavi -- Kontrola kvalitete -- Kvaliteta proizvoda
51
658
HA13-08433

MROZIK, Malgorzata
Material-energy model of motor vehicle life cycle / Malgorzata Mrozik, Jacek Eliasz and Agnieszka Terelak-Tymczyna. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 2 ; str. 155-162  
 Elektronička verzija članka
Matematički model -- Motorna vozila -- Vijek trajanja vozila -- Upravljanje energijom -- Potrošnja energije -- Emisija štetnih plinova
51
62
HA13-08434

KOCH, Konrad
Mathematical approach for improving the reliability of parameter calibration in modeling of anaerobic digestion processes / Konrad Koch, Tito Gehring, Manfred Lübken, Marc Wichern and Harald Horn. - Ilustr.
6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conference), Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011. - Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Strojarstvo. - ISSN 0562-1887. - 55 (2013), 1 ; str. 5-14  
 Elektronička verzija članka
Matematičko modeliranje -- Anaerobna digestija -- Organske kiseline -- Proizvodnja bioplina
51
663
HA13-08435

TANACKOV, Ilija
Metastability – Markovian approach / I. Tanackov, F. Sinani, V. Bogdanović, Đ. Ćosić, B. Lalić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 4 ; str. 573-576  
 Elektronička verzija članka
Stabilnost sustava -- Metastabilno stanje -- Dinamički sustavi -- Markovljevi procesi -- Vjerojatnosne funkcije -- Struktura materijala -- Metalurški procesi
51
669
HA13-08436

MERKAČ, Iris
Parson's mathematical intuition : a brief introduction / Iris Merkač.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 37 ; str. 99-107
Filozofija matematike -- Matematička intuicija -- Strukturalizam -- Dedekindov aksiom -- Peanovi aksiomi
Parson, Charles

51
16
HA13-08437

CRNJAC Milić, Dominika
Predviđanja u turizmu temeljena na metodi najmanjih kvadrata / Dominika Crnjac Milić, Robert Brandalik. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 7 jed. - Summary.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 1 ; str. 85-89  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Poslovno planiranje -- Metode predviđanja -- Metoda najmanjih kvadrata -- Matlab
51
338.48
HA13-08438

PETRAČ, Maja
Tržišno vrednovanje u okviru moderne matematike životnih osiguranja / Maja Petrač. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija i elektronički izvori: 15 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 611-620  
 Elektronička verzija članka
Tržišno vrednovanje -- Životno osiguranje -- Princip ekvivalencije -- Solvency II
51
368
HA13-08439

SJÖGREN, Jögren
The viability of social constructivism as a philosophy of mathematics / Jögren Sjögren, Christian Bennet.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 13 (2013), 39 ; str. 341-355
Filozofija matematike -- Socijalni konstruktivizam -- Ontologija -- Objektivnost -- Atemporalnost
51
316
14
HA13-08440

Vidi br.: HA13-09052

Vidi br.: HA13-08703

Vidi br.: HA13-08664

Vidi br.: HA13-08686

Vidi br.: HA13-09035

Vidi br.: HA13-08447

Vidi br.: HA13-08312

Vidi br.: HA13-08805

Vidi br.: HA13-09024

Vidi br.: HA13-08958

Vidi br.: HA13-08681

Vidi br.: HA13-08705

Vidi br.: HA13-08689

Vidi br.: HA13-09023

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

528   Geodezija

FRANGEŠ, Stanislav
Analysis and comaprison of three tourist-hiking maps = Analiza i usporedba triju turističko-planinarskih karata / Stanislav Frangeš. - Ilustr.
Odnosi se na turističko-planinarske karte: Otok Vis, Park prirode Biokovo i Orjen-Sniježnica. - Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 20 ; str. 104-113  
 Elektronička verzija članka
Karte -- Turističko-planinarske karte
528
HA13-08441

PUCEKOVIĆ, Branko, geodet
Leonardo da Vinci and his contributions to cartography = Leonardo da Vinci i njegov doprinos kartografiji / Branko Puceković. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Bibliografija i mrežni izvori: 14 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 20 ; str. 34-52  
 Elektronička verzija članka
Kartografija -- Karte -- Znanost -- Umjetnost -- Renesansa
Leonardo da Vinci

528
HA13-08442

SOLARIĆ, Miljenko
The Paris meridian arc length and definition of the metre = Duljina luka Pariškog meridijana i definicija metra / Miljenko Solarić, Nikola Solarić. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Bibliografija i mrežni izvori: 22 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 20 ; str. 18-33  
 Elektronička verzija članka
Meridijani -- Meridijanski luk -- Trigonometrijska mreža -- Mjerne jedinice -- Duljina -- Metar
528
006
HA13-08443

VARGA, Matej
Quality assessment and comparison of global digital elevation models on the territory of Republic of Croatia = Procjena kvalitete i usporedba globalnih digitalnih modela reljefa na ozemlju Republike Hrvatske / Matej Varga, Tomislav Bašić. - Ilustr.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - Bibliografija i mrežni izvori: 30 jed.
U: Kartografija i geoinformacije. - ISSN 1333-896X. - 12 (2013), 20 ; str. 4-17  
 Elektronička verzija članka
Digitalni model reljefa -- Modeli -- Karakteristike
528
HA13-08444

Vidi br.: HA13-08428

Vidi br.: HA13-08729

53   Fizika

HALUSEK, Vlado
Matematički uvjet za stabilnost planeta / Vlado Halusek. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed.
U: Praktični menadžment. - ISSN 1847-8107. - 4 (2013), 1 ; str. 102-104  
 Elektronička verzija članka
Planeti -- Stabilnost planeta -- Gravitacijska sila -- Centrifugalna sila -- Rotacija -- Matematički uvjeti
53
HA13-08445

Vidi br.: HA13-08693

Vidi br.: HA13-08663

Vidi br.: HA13-09046

Vidi br.: HA13-09016

Vidi br.: HA13-08700

Vidi br.: HA13-09022

Vidi br.: HA13-08723

Vidi br.: HA13-08702

Vidi br.: HA13-09018

Vidi br.: HA13-08688

Vidi br.: HA13-08720

Vidi br.: HA13-08687

Vidi br.: HA13-09020

Vidi br.: HA13-08701

Vidi br.: HA13-08990

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

SAMUR, R.
Calcium phosphate formation from sea urchin-(brissus latecarinatus) via modified mechano-chemical (ultrasonic) conversion method / R. Samur, L. Ozyegin, D. Agaogullari, F. N. Oktar, S. Agathopoulos, C. Kalkandelen, I. Duman, B. Ben-Nissan. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 3 ; str. 375-378  
 Elektronička verzija članka
Kalcij fosfat -- Mehanokemijske metode -- Morski jež -- Brissus latecarinatus -- Rendgenska difrakcija -- SEM -- Skenirajuća elektronska mikroskopija
54
663
HA13-08446

ŘEHÁČKOVÁ, Lenka
Characterization of chemical heterogeneity of the welded joint of two steels by modelling of diffusion processes / L. Řeháčková, J. Dobrovská, J. Kalousek. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 3 ; str. 355-358  
 Elektronička verzija članka
Difuzija nikla -- Fickov zakon -- Kemijska heterogenost -- Zavareni spoj -- Čelik -- Matematički model
54
51
HA13-08447

BADIDA, Miroslav
Determination of electroless deposition by chemical nickeling / M. Badida, M. Gombár, L. Sobotová, J. Kmec. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 3 ; str. 341-344  
 Elektronička verzija članka
Depozicija nikla -- Kemijsko niklanje -- Platiniranje metala -- Regresijska analiza
54
669
HA13-08448

GODEC, Matjaž
Progress in the use of the modern research equipment at the institute of metals and technology in Ljubljana / M. Godec. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 3 ; str. 403-409  
 Elektronička verzija članka
Elektronska mikroskopija -- Metalografska analiza -- Elektronska difrakcija -- Spektroskopske metode -- Analitičke metode -- Ispitivanje materijala
IMT -- Institut za metale i tehnologiju

54
620
HA13-08449

RUDOLF, Rebeka
Rhodium platings : experimental study / R. Rudolf, B. Budić, D. Stamenković, M. Čolić, A. Ivanič, B. Kosec. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 3 ; str. 337-340  
 Elektronička verzija članka
Rodij -- Rodijeve prevlake -- Platiniranje metala -- Rodij(III) sulfat -- Elektroliti -- Fizičko-kemijska svojstva
54
669
HA13-08450

Vidi br.: HA13-09038

Vidi br.: HA13-09007

Vidi br.: HA13-09037

Vidi br.: HA13-09031

Vidi br.: HA13-08973

Vidi br.: HA13-09025

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

NEMEŠ, Tomislav
Dinamika podzemnih voda Biđsko-Bosutskoga šumskog područja / Tomislav Nemeš, Stjepan Dekanić. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Radovi (Hrvatski šumarski institut). - ISSN 1848-3879. - 45 (2013), 2 ; str. 145-159  
 Elektronička verzija članka
Podzemne vode -- Hidrološke karakteristike -- Klimatske promjene -- Hrastove šume -- Piezometarske postaje
55
630
HA13-08451

MALVIĆ, Tomislav
Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova / Tomislav Malvić, Kristina Novak Zelenika. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Rudarsko-geološko-naftni zbornik. - ISSN 0353-4529. - 26 (2013) ; str. 1-9  
 Elektronička verzija članka
Geostatistika -- Terminologija -- Hrvatski jezik -- Rječnici
55
811.163.42
HA13-08452

TOŠEVSKI, Aleksandar
Inventar klizišta u slivu rijeke Dubračine / Aleksandar Toševski. - Ilustr.
Bibliografija: 47 jed. - Summary.
U: Rudarsko-geološko-naftni zbornik. - ISSN 0353-4529. - 27 (2013) ; str. 1-16  
 Elektronička verzija članka
Geomorfološki procesi -- Klizišta -- Erozija tla -- Slivno područje -- Fliš -- Digitalni model reljefa
55
HA13-08453

FAIVRE, Sanja
Istraživanja geomorfoloških tragova pleistocenske oledbe na sjevernom i srednjem Velebitu / Sanja Faivre, Andrija Bognar. - Ilustr.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 711-714  
 Elektronička verzija članka
Oledba -- Geomorfologija
55
913
HA13-08454

LOZIĆ, Sanja
Morfometrijske značajke otoka Visa / Sanja Lozić, Ante Šiljeg, Kristina Krklec. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), suppl. 5/6 ; str. 110-117  
 Elektronička verzija članka
Reljef -- Padine -- Morfometrijska analiza -- Digitalni model reljefa
55
HA13-08455

BENAC, Čedomir
Nastanak otoka Krka kroz geološku povijest / Čedomir Benac. - Ilustr.
U: Krčki kalendar .... - ISSN 1330-1535. - (2013) ; str. 90-95
Geologija -- Geološka povijest
55
HA13-08456

BOŽIĆ, Vlado
S profesorom Antom Glavičićem u špilji Vlaška peć 1996. godine / Vlado Božić. - Ilustr.
Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića, Senj, 26.-27.4.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Senjski zbornik. - ISSN 0582-673X. - 40 (2013) ; str. 167-176  
 Elektronička verzija članka
Speleologija -- Arheološki lokaliteti
Glavičić, Ante

55
902/904
HA13-08457

Vidi br.: HA13-08876

Vidi br.: HA13-09119

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

Vidi br.: HA13-08969

575   Opća genetika. Opća citogenetika

BRKIĆ, Kornelije
Primarna insuficijencija jajnika : genska podloga razvitka bolesti / Kornelije Brkić, Jasminka Pavelić.
Tema broja: Zdravlje i kvaliteta života žena.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 91-93  
 Elektronička verzija članka
Primarna insuficijencija jajnika -- Neplodnost -- Sterilitet -- Genske mutacije -- Genski biljezi -- Molekularno usmjereno liječenje
575
615
618
HA13-08458

Vidi br.: HA13-08980

Vidi br.: HA13-08650

Vidi br.: HA13-08563

Vidi br.: HA13-08586

576   Stanična biologija. Citologija

KOJIĆ Katović, Sandra
Interpretacija citološkog nalaza / Sandra Kojić Katović, Ankica Vasilj.
Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 212-214  
 Elektronička verzija članka
Citološki nalaz -- Citološka punkcija -- Aspiracijska citologija -- Stanična biologija -- Imunocitokemija -- Imunofenotipizacija
576
616
HA13-08459

577   Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika

MAYER, Ljiljana
Comparison of FIT to gFOBT in colorectal cancer screening / Ljiljana Mayer, Mihaela Gaće, Sanja Dobrijević, Zvijezdana Špacir Prskalo. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Sažetak.
U: Libri oncologici. - ISSN 0300-8142. - 41 (2013), 1/3 ; str. 9-13
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Imunokemija -- Imunokemijska dijagnostika -- Probir
577
614
HA13-08460

Vidi br.: HA13-08584

578/579   Virologija. Mikrobiologija

Vidi br.: HA13-08494

58   Botanika

KOCKOVIĆ Zaborski, Tanja
Povijest tartufarenja u Istri / Tanja Kocković Zaborski.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Riassunto.
U: Vjesnik Istarskog arhiva. - ISSN 0353-7153. - 20 (2013) ; str. 241-252  
 Elektronička verzija članka
Tartufi -- Tartufarenje -- Povijest -- Gastronomija
58
640.4
HA13-08461

GRADINAC, Marina
Terapija akutnih respiratornih infekcija / Marina Gradinac. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 86-88  
 Elektronička verzija članka
Akutne respiratorne infekcije -- Infekcije gornjih dišnih putova -- Viroze -- Vitamin C -- Biljni ekstrakti -- Crvena rudbekija (Echinacea purpurea) -- Divlji indigo (Baptisia tinctoria) -- Tuja (Thuia occidentalis) -- Imunostimulatori
58
616
HA13-08462

59   Zoologija

TOTMAN, Ivan
Orao krstaš i nekoliko sve rjeđe viđenih ptica na Ćićariji / Ivan Totman. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed.
U: Zbornik općine Lanišće .... - ISSN 1845-1136. - Knj. 6 (2012) ; str. 37-46
Orao krstaš -- Ptice
59
HA13-08463

MIKUŠ, Josip, ekolog
The structure of zooplankton population in the Jabuka Pit area (Eastern Mediterranean) / Josip Mikuš, Frano Kršinić, Davor Lučić, Mirna Batistić, Marijana Pećarević. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), 1/2 ; str. 40-47  
 Elektronička verzija članka
Zooplankton -- Struktura populacije
59
HA13-08464

Vidi br.: HA13-08479

Vidi br.: HA13-08488

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

BRKLJAČIĆ, Morana
Etički aspekti komunikacije u zdravstvu / Morana Brkljačić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 2 ; str. 136-143  
 Elektronička verzija članka
Medicinska etika -- Komunikacijska kultura -- Zdravstveno osoblje -- Pacijenti -- Holistički pristup -- Informirani pristanak
61
159.9
17
HA13-08465

GRUBIĆ Kezele, Tanja
Hrvatsko nazivlje u medicini / Tanja Grubić Kezele. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 229-231  
 Elektronička verzija članka
Anatomsko nazivlje -- Fiziološko nazivlje -- Medicinske znanosti -- Medicinsko nazivlje -- Prevođenje -- Međunarodna suradnja
61
81
HA13-08466

Vidi br.: HA13-08238

Vidi br.: HA13-08240

Vidi br.: HA13-08183

Vidi br.: HA13-08408

612   Fiziologija

STOCK, Matt S.
Effects of diverting activities on electromyographic amplitude and mean frequency / Matt S. Stock, Travis W. Beck, Jason M. DeFreitas. - Ilustr.
Bibliografija: str. 230-231. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 45 (2013), 2 ; str. 222-232  
 Elektronička verzija članka
Elektromiografija -- Mišićna aktivnost -- Izokinetika -- Sechenov fenomen -- Odvlačenje pozornosti -- Elektromiografski signali
612
796/799
HA13-08467

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

MAGDIĆ, Damir
Analysis of diet optimization models for enabling conditions for hypertrophic muscle enlargement in athletes / D. [Damir] Magdić, Jasenka Gajdoš Kljusurić, L. Matijević, D. Frketić. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed.
U: Food technology and biotechnology. - ISSN 1847-3466. - 5 (2013), 1 ; str. 18-28  
 Elektronička verzija članka
Prehrana -- Sportaši -- Mišići -- Mišićna hipertofija
613
796/799
HA13-08468

DUGAC, Željko
Higijena stanovanja i djelovanje Škole narodnog zdravlja u međuratnom razdoblju / Željko Dugac. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 225-246
Higijena stanovanja -- Zdravstveno prosvjećivanje -- Javno zdravstvo -- Povijest
Škola narodnog zdravlja u Zagrebu

613
616
HA13-08469

RADOŠEVIĆ, Milan
Higijena stanovanja i zarazne bolesti u istarskoj provinciji između dva svjetska rata / Milan Radošević. - Ilustr.
Međunarodni znanstveni skup "Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Poreč, 19.-21.5.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Istarski povijesni biennale. - ISSN 1845-5166. - 5 (2013) ; str. 208-224
Stanovanje -- Higijena stanovanja -- Zarazne bolesti -- Zdravstveno prosvjećivanje
613
616
HA13-08470

GAJDZIK, Božena
Internal sources of risk in building employees’ attitudes of safe work in metallurgical enterprise / B. Gajdzik, K. Grzybowska. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Metalurgija (Sisak). - ISSN 0543-5846. - 52 (2013), 2 ; str. 285-288  
 Elektronička verzija članka
Sigurnost na radu -- Zaštita na radu -- Higijena rada -- Stavovi zaposlenika -- Metalurška poduzeća
613
669
HA13-08471

KREŠIĆ, Greta
Majčino mlijeko : sastav masnih kiselina i prehrana dojilja / Greta Krešić, Mihela Dujmović, Milena L. Mandić, Nikolina Mrduljaš. - Ilustr.
Bibliografija: 98 jed. - Summary.
U: Mljekarstvo. - ISSN 0026-704X. - 63 (2013), 3 ; str. 158-171  
 Elektronička verzija članka
Majčino mlijeko -- Dojilje -- Dojenje -- Prehrana dojilja -- Nezasićene masne kiseline
613
664
HA13-08472

VERBANAC, Donatella
Prehrana i zdravlje respiratornog sustava / Donatella Verbanac, Mihaela Perić, Hana Čipčić-Paljetak, Mario Matijašić, Sven Jurković. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 37 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 115-124  
 Elektronička verzija članka
Dišni sustav -- Zdravlje -- Pravilna prehrana -- Karotenoidi -- Polifenoli -- Biološki aktivne tvari -- Mikroflora -- Holistička medicina
613
HA13-08473

GIACOMETTI, Jasminka
Prevalencija dislipidemije u studentskoj populaciji Sveučilišta u Rijeci / Jasminka Giacometti, Alena Buretić-Tomljanović. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 2 ; str. 184-192  
 Elektronička verzija članka
Dislipidemija -- Antropometrijske značajke -- Fiziološke značajke -- Biokemijske značajke -- Studentska populacija -- Prehrambene navike -- Životne navike
Sveučilište u Rijeci

613
HA13-08474

HORVAT, Martina, socijalna pedagoginja
Redovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapije / Martina Horvat, Zrinka Pukljak Iričanin, Lukrecija Jakuš. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 261-263  
 Elektronička verzija članka
Tjelesna aktivnost -- Fizioterapija -- Studenti -- Sociodemografske značajke -- Unaprjeđenje zdravlja
613
HA13-08475

Vidi br.: HA13-08966

Vidi br.: HA13-08387

Vidi br.: HA13-08977

Vidi br.: HA13-08345

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

ŠEGVIĆ Klarić, Maja
Aflatoksini u hrani i hepatocelularni karcinom / Maja Šegvić Klarić. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 186-190  
 Elektronička verzija članka
Žitarice -- Mikotoksini -- Aflatoksini -- Fumonizini -- Hepatotoksičnost -- Kancerogenost -- Hepatocelularni karcinom
614
615
616
HA13-08476

NIKŠIĆ, Milan
Akutno zatajivanje srca / Milan Nikšić, Ana Petretić, Luka Bastiančić, Gordana Bačić, Luka Zaputović. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 20 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 382-390  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Zatajenje srca -- Akutno srčano zatajenje -- Intenzivno liječenje -- Dijagnostika -- Elektrokardiografija -- Kardiogeni šok -- Plućni edem
614
616
HA13-08477

BULAT-KARDUM, Ljiljana
Alergija : moderna epidemija / Ljiljana Bulat-Kardum.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 79-82  
 Elektronička verzija članka
Alergijske bolesti -- Astma -- Alergijski rinitis -- Epidemiologija -- Epigenetika
614
616
HA13-08478

BRNČIĆ, Nada
Azijski tigrasti komarac i autohtona denga groznica u Hrvatskoj / Nada Brnčić, Iva Kruljac, Đana Pahor. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 1 ; str. 42-49  
 Elektronička verzija članka
Zarazne bolesti -- Virusne bolesti -- Flavivirusi -- Denga groznica -- Širenje zaraze -- Komarci -- Azijski tigrasti komarac -- Aedes albopictus
614
59
HA13-08479

BRKIĆ, Marko
Bolovanje u privatnom odnosno državnom sektoru : (pilot istraživanje) / Marko Brkić, Hrvoje Tiljak. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 21 (2013), 1/2 ; str. 4-12
Bolovanje -- Obiteljska medicina -- Liječnik obiteljske medicine -- Privatni sektor -- Javni sektor -- Radni status -- Dob
614
331
HA13-08480

MIMICA, Ninoslav
Depresija u osoba starije životne dobi : specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje / Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 182-187  
 Elektronička verzija članka
Depresija -- Starije osobe -- Antidepresivi
614
616
HA13-08481

SILOBRČIĆ-RADIĆ, Maja
Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj / Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 134-138  
 Elektronička verzija članka
Depresivni poremećaji -- Unipolarna depresija -- Bolničko liječenje -- Javno zdravstvo
614
HA13-08482

KOVAČ, Nevenka, liječnica
Financiranje zdravstva : situacija u Hrvatskoj / Nevenka Kovač. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Ekonomski vjesnik. - ISSN 0353-359X. - 26 (2013), 2 ; str. 551-563  
 Elektronička verzija članka
Financiranje zdravstva -- Zdravstvo -- Zdravstvena ustanova -- Zdravstvena zaštita -- Zdravstvena potrošnja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

614
336
HA13-08483

BISTROVIĆ, Miroslav
Historical development of fire detection system technology on ships / Miroslav Bistrović, Danko Kezić, Domagoj Komorčec. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Naše more (Dubrovnik). - ISSN 0469-6255. - 60 (2013), 5/6 ; str. 127-133  
 Elektronička verzija članka
Protupožarna zaštita -- Vatrodojavni sustavi -- Brodovi -- Povijesni razvoj
614
629
HA13-08484

KLOBUČAR Majanović, Sanja
Hitna stanja u endokrinologiji / Sanja Klobučar Majanović, Željka Crnčević Orlić, Čedomir Zorić, Nenad Bićanić. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 56 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 391-404  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Endokrinološki poremećaji -- Šećerna bolest -- Dijabetička ketoacidoza -- Hiperglikemija -- Bolesti štitnjače -- Adrenalna kriza
614
616
HA13-08485

DOBRILA Dintinjana, Renata
Hitna stanja u onkologiji i hematologiji / Renata Dobrila-Dintinjana, Arnela Redžović, Toni Valković, Vjekoslav Ilijić, Nenad Vanis. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 26 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 405-413  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Maligne bolesti -- Kemoterapija -- Hematologija -- Onkologija -- Koagulopatija -- Palijativna skrb
614
616
HA13-08486

ĆORUŠIĆ, Ante
Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) i genitalni karcinom u žena / Ante Ćorušić, Lana Škrgatić, Magdalena Karadža, Pavao Planinić, Helena Lovrić Gršić. - Ilustr.
Tema broja: Zdravlje i kvaliteta života žena. - Bibliografija: 38 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 187-192  
 Elektronička verzija članka
Karcinom grlića maternice -- Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Humani papiloma virus -- Papa test -- Probir -- Karcinom pločastih stanica -- Ginekološki karcinom
614
618
HA13-08487

KRAJINOVIĆ, Vladimir
Infekcija virusom Zapadnog Nila / Vladimir Krajinović.
Bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 215-218  
 Elektronička verzija članka
Virus zapadnog Nila -- Arbovirusi -- Flavivirusi -- Divlje ptice -- Komarci -- Culex -- Vrućica -- Neuroinvazivne bolesti -- Meningoencefalitis -- Zdravstveni nadzor
614
616
59
HA13-08488

PROLOŠČIĆ, Joško
Intenzivna psihijatrijska skrb : hitna stanja u psihijatriji / Joško Prološčić, Sandra Blažević Zelić, Marija Vučić Peitl, Ivana Ljubičić Bistrović. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 463-467  
 Elektronička verzija članka
Hitna stanja u psihijatriji -- Psihijatrijski poremećaji -- Intenzivna skrb -- Agresivno ponašanje -- Suicidalno ponašanje
614
616
HA13-08489

ŠTIMAC, Davor
Karcinom gušterače : je li rana dijagnoza moguća? / Davor Štimac, Neven Franjić. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 134-136  
 Elektronička verzija članka
Karcinom gušterače -- Ciste gušterače -- Endoskopski ultrazvuk -- Magnetska rezonancija -- Biološki biljezi -- Proteomika
614
616
HA13-08490

HRVATSKI liječnički zbor. Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju (Zagreb)
Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja / Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a. - Ilustr.
Bibliografija: 87 jed. - Summary.
U: Medix. Supplement. - ISSN 1845-2124. - 19 (2013), 1 ; str. 2-23
Depresivni poremećaj -- Psihofarmaci -- Suicidalnost -- Psihoterapija -- Psihoedukacija -- Samopomoć
614
616
HA13-08491

DODIG, Slavica
Laboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnika / Slavica Dodig, Irena Batišta. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 212-216  
 Elektronička verzija članka
Alergije -- Laboratorijska dijagnostika -- Imunoglobulin E
614
616
HA13-08492

DUNATOV, Siniša
Liječenje primarnih moždanih krvarenja / Siniša Dunatov, Igor Antončić, Lidija Tuškan-Mohar, David Bonifačić, Matija Sošić. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 374-381  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Moždani udar -- Ishemijski moždani udar -- Povišeni krvni tlak -- Moždano krvarenje -- Intrakranijski tlak -- Radiološka dijagnostika -- CT -- Neuroprotekcija -- Cerebralna perfuzija
614
616
HA13-08493

HABUDA-STANIĆ, Mirna
Microbiological quality of drinking water in public and municipal drinking water supply systems in Osijek-Baranja County, Croatia / Mirna Habuda-Stanić, Vera Santo, Magdalena Sikora, Snježana Benkotić. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Food technology and biotechnology. - ISSN 1847-3466. - 5 (2013), 2 ; str. 61-69  
 Elektronička verzija članka
Voda -- Pitka voda -- Mikrobiološka kakvoća -- Vodoopskrbni sustav
614
578/579
628
HA13-08494

JAKŠIĆ, Želimir
Mišljenja za razmišljanja / Želimir Jakšić, Rajka Šimunović. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 21 (2013), 1/2 ; str. 13-20
Oiteljska medicina -- Medicinska specijalizacija -- Stavovi -- Uloga obitelji -- Etička pitanja -- Socijalni problemi -- Medikalizacija
614
HA13-08495

TEPEŠ, Bojan
Mogućnosti primarne i sekundarne prevencije karcinoma želuca / Bojan Tepeš. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 79 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 112-118  
 Elektronička verzija članka
Karcinom želuca -- Helicobacter pylori -- Primarna prevencija -- Sekundarna prevencija -- Endoskopija -- Histološka analiza -- Serološke pretrage
614
616
HA13-08496

ANTOLJAK, Nataša
Nacionalni program ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj / Nataša Antoljak, Melita Jelavić, Andrea Šupe Parun.
Bibliografija: 19 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 86-88  
 Elektronička verzija članka
Nacionalni program -- Rano otkrivanje karcinoma -- Probir -- Rak grlića maternice -- Papa test -- Rak dojke -- Mamografija -- Rak debelog crijeva -- Kolonoskopija -- Edukacija stanovništva
614
618
HA13-08497

ZEKAN, Joško
Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj / Joško Zekan, Melita Jelavić, Andrea Šupe Parun. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 110-112  
 Elektronička verzija članka
Karcinom grlića maternice -- Rak vrata maternice -- Rano otkrivanje karcinoma -- Papa test -- Probir -- Humani papiloma virus
614
618
HA13-08498

ŠPREM, Marina
Onkofertilitet : novi trend u reprodukcijskoj medicini / Marina Šprem Goldštajn. - Ilustr.
Tema broja: Zdravlje i kvaliteta života žena. - Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 194-199  
 Elektronička verzija članka
Zloćudne bolesti -- Kemoterapija -- Preživljenje -- Plodnost -- Krioprezervacija -- In vitro fertilizacija -- Embriotransfer -- Gonadotropini
614
618
HA13-08499

RADIĆ, Mladen, liječnik
Onkološki pristup u bolesnika s karcinomom želuca / Mladen Radić, Renata Dobrila-Dintinjana. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 126-132  
 Elektronička verzija članka
Karcinom želuca -- Kirurško liječenje -- Kemoterapija -- Radioterapija -- Biološki lijekovi -- Trastuzumab
614
616
HA13-08500

ANTOLJAK, Nataša
Organizirani probir za rak debelog crijeva : stepenica na putu smanjenja smrtnosti / Nataša Antoljak. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 101-105  
 Elektronička verzija članka
Rak debelog crijeva -- Probir -- Kolonoskopija -- Edukacija bolesnika
614
HA13-08501

ĆULAV, Katja
Palliative care of patients with colorectal cancer / Katija Ćulav, Stanka Misir Šitum, Lilja Štefančić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Libri oncologici. - ISSN 0300-8142. - 41 (2013), 1/3 ; str. 93-98
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Karcinom rektuma -- Palijativna skrb -- Hospicij
614
HA13-08502

JURETIĆ, Emilija
Perinatalna asfiksija / Emilija Juretić, Damir Lončarević. - Ilustr.
Tema broja: Zdravlje i kvaliteta života žena. - Bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 163-171  
 Elektronička verzija članka
Porođaj -- Perinatalna asfiksija -- Hipoksija -- Cerebralno oštećenje -- Neuroprotekcija -- Kontrolirana hipotermija
614
618
HA13-08503

VUKOBRAT, Davor, liječnik
Povijest hitne medicinske pomoći u Opatiji : prve moderne hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj / Davor Vukobrat, Amir Muzur. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 5 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 428-431  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Hitna medicina -- Hitna medicinska pomoć -- Hitna medicinska služba -- Prijevoz bolesnika
Mundy, Jaromir -- Tripold, Franz

614
94(497.5)
HA13-08504

ZEIDLER, Fred
Povijest hitne medicinske službe u Kliničkom bolničkom centru Rijeka / Fred Zeidler, Karmen Lončarek. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 437-441  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Hitna medicina -- Hitna medicinska služba -- Zdravstvena skrb -- Trijaža bolesnika
Klinički bolnički centar Rijeka

614
94(497.5)
HA13-08505

OREŠKOVIĆ, Slavko
Preaktivni mokraćni mjehur i statička inkontinencija : najčešći uroginekološki uzroci smanjene kvalitete života žene / Slavko Orešković. - Ilustr.
Tema broja: Zdravlje i kvaliteta života žena. - Bibliografija: 57 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 172-180  
 Elektronička verzija članka
Preaktivni mokraćni mjehur -- Statička inkontinencija -- Cistometrija -- Bihevioralno liječenje -- Farmakoterapija -- Kirurško liječenje
614
616
617
HA13-08506

SKANDUL, David
Prikaz rada jedne ordinacije obiteljske medicine / David Skandul. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 21 (2013), 1/2 ; str. 21-26
Oiteljska medicina -- Populacijska struktura -- Morbiditet -- Pacijenti -- Statistički podaci
614
311
HA13-08507

PRUTKI, Maja
Radiološka obrada bolesti dojke / Maja Prutki, Ksenija Štekić Novački, Vlatko Duspara, Ranka Štern Padovan. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 204-207  
 Elektronička verzija članka
Karcinom dojke -- Rak dojke -- Rano otkrivanje karcinoma -- Mamografija -- Ultrazvučna dijagnostika -- Magnetska rezonancija -- Biopsija dojke
614
618
HA13-08508

GRGUREVIĆ, Ivica
Rak jetre : rastući javnozdravstveni problem / Ivica Grgurević. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 113-115  
 Elektronička verzija članka
Rak jetre -- Hepatocelularni karcinom -- Ciroza jetre -- Virusni hepatitis -- Hepatitis B -- Hepatitis C -- Alkoholizam -- Masna jetra -- Ultrazvučna dijagnostika -- Biopsija -- Tumorski biljezi
614
616
HA13-08509

MILIĆ, Sandra
Rana detekcija tumora jetre i hepatobilijarnih puteva / Sandra Milić, Davor Štimac. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 150-154  
 Elektronička verzija članka
Kronična bolest jetre -- Virusni hepatitis -- Hepatocelularni karcinom -- Kolangiokarcinom -- Čimbenici rizika
614
616
HA13-08510

GRBČIĆ-MIKULIČIĆ, Biserka
Reorganizacija izvanbolničke hitne medicinske službe u Primorsko-goranskoj županiji / Biserka Grbčić-Mikuličić, Davor Vukobrat. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 432-436  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Hitna medicinska služba -- Reorganizacija -- Izvanbolničko liječenje
Hrvatski zavod za hitnu medicinu

614
HA13-08511

MEŠKO, Jasna
Rosuvastatin kao dio strategije primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti = Rosuvastatin as part of the primary prevention strategy against cardiovascular disease / Jasna Meško, Sanja Brus, Breda Barbič-Žagar. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 19 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 3/4 ; str. 142-145  
 Elektronička verzija članka
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Prevencija -- Statini
614
HA13-08512

TILJAK, Hrvoje
Samoprocjena rada u ordinaciji liječnika obiteljske medicine / Hrvoje Tiljak.
Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 21 (2013), 1/2 ; str. 27-28
Oiteljska medicine -- Liječnici obiteljske medicine -- Profesionalnost -- Samoprocjena liječnika
614
HA13-08513

MAJIĆ, Gordan
Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenata / Gordan Majić, Anđelina Bokić-Sabolić, Jarmila Škrinjarić, Ivan Begovac.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 189-192  
 Elektronička verzija članka
Depresija -- Djeca -- Adolescenti -- Biopsihosocijalni pristup -- Individualizirano liječenje -- Psihoedukacija -- Psihoterapija
614
616
HA13-08514

ŠTRKALJ-IVEZIĆ, Slađana
Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresije / Slađana Štrkalj Ivezić, Alma Mihaljević-Peleš, Mate Mihanović, Renata Dračevac-Sabljar. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 175-180  
 Elektronička verzija članka
Depresija -- Holistički pristup -- Individualizirano liječenje -- Suicidalnost -- Kliničko liječenje
614
616
HA13-08515

MISSONI, Eduard
Smrtni slučajevi uzrokovani otrovnim plinovima zbog požara u cestovnim tunelima / Eduard Missoni, Arijana Macura, Ivan Bortas, Branko Maković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Suvremeni promet. - ISSN 0351-1898. - 33 (2013), 5/6 ; str. 428-430
Otrovni plinovi -- Ugljikov monoksid -- Trovanje -- Smrtnost -- Požari -- Tuneli -- Nesreće -- Prevencija -- Edukacija
614
656
HA13-08516

VICO, Maša
Trijaža u hitnoj službi / Maša Vico, Petra Šverko, Zoran Vuković, Alen Protić, Goran Hauser. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 442-446  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Hitna medicinska služba -- Medicinsko osoblje -- Trijaža bolesnika -- Životno ugroženi bolesnici
614
HA13-08517

JALUŠIĆ Glunčić, Tajana
Uloga programa plućne rehabilitacije kod kroničnih opstruktivnih plućnih bolesti (astma, KOPB) : prikaz rezultata kod 122-je bolesnika / Tajana Jalušić Glunčić, Latinka Basara Toromanović, Olivera Maletić. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 133-138  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Rehabilitacijski programi -- Edukacija bolesnika -- Kvaliteta življenja
614
616
HA13-08518

BOŽIĆ, Velibor
Upravljanje informacijskom sigurnošću u zdravstvu / Velibor Božić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 219-228  
 Elektronička verzija članka
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Zdravstveni sustav -- Informacijska sigurnost -- Upravljanje rizicima -- Zaštita podataka
614
654
HA13-08519

GRŽALJA, Nikola
Zbrinjavanje politraume / Nikola Gržalja, Marin Marinović, Damir Štiglić, Igor Saftić, Davor Primc, Marin Oštrić, Mirko Grgurev, Grgo Martinović, Strahimir Lalić, Tedi Cicvarić. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 60 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 447-453  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Politrauma -- Traumatologija -- Trijaža bolesnika -- Prijevoz bolesnika -- Bolničko liječenje
614
617
HA13-08520

Vidi br.: HA13-08980

Vidi br.: HA13-08460

Vidi br.: HA13-08738

Vidi br.: HA13-08832

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

RAKUŠIĆ, Neven
Akutne egzacerbacije kronične opstruktivne plućne bolesti (AE KOPB) : smjernice i racionalno liječenje antibioticima / Neven Rakušić. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 35 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 97-102  
 Elektronička verzija članka
Kronična opstruktivna plućna bolest -- Egzacerbacije -- Virusna infekcija -- Bakterijska infekcija -- Bakterijska kolonizacija -- Antibiotska terapija
615
616
HA13-08521

JAKOVLJEVIĆ, Miro
Aripiprazol : nove mogućnosti u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja / Miro Jakovljević.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 127-131  
 Elektronička verzija članka
Shizofrenija -- Opsesivno-kompulzivni poremećaj -- Bipolarni afektivni poremećaj -- Psihofarmakoterapija -- Aripiprazol -- Antipsihotici -- Antidepresivi
615
616
HA13-08522

PAVELIĆ, Jasminka
Bisfosfonati : mehanizam djelovanja - učinak na osteoblaste i osteoklaste / Jasminka Pavelić, Kornelije Brkić. - Ilustr.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 91-93  
 Elektronička verzija članka
Koštani sustav -- Remodeliranje -- Bolesti -- Poremećaj metabolizma kalcija -- Bisfosfonati
615
616
HA13-08523

BULJAN, Danijel
Interakcija psihoterapije i farmakoterapije kod bolesti ovisnosti / Danijel Buljan, Daniela Bundalo-Vrbanac, Josipa Gelo.
Bibliografija: 78 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 252-260  
 Elektronička verzija članka
Bolesti ovisnosti -- Psihoterapija -- Kognitivno-bihevioralna terapija -- Grupna terapija -- Obiteljska terapija -- Farmakološka terapija
615
616
HA13-08524

TUDORIĆ, Neven
Jedinstveni dišni putovi : terapijske implikacije / Neven Tudorić. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 83-87  
 Elektronička verzija članka
Alergijski rinitis -- Astma -- Citokini -- Intranazalni kortikosteroidi -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Antagonisti leukotrienskih receptora
615
616
HA13-08525

BANAC, Srđan
Klinički aspekti imunomodulacijskog učinka azitromicina u kroničnim plućnim bolestima / Srđan Banac.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 111-114  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Cistična fibroza -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Azitromicin -- Antibakterijsko djelovanje -- Protuupalno djelovanje -- Imunomodulacijski učinak
615
616
HA13-08526

ŠAGUD, Marina
Mehanizam djelovanja antidepresiva / Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Bjanka Vuksan-Ćusa, Tomo Brataljenović. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 156-159  
 Elektronička verzija članka
Depresija -- Antidepresivi -- Monoaminergički sustav -- Personalizirana farmakoterapija -- Komorbiditet
615
616
HA13-08527

UZUN, Suzana
Nuspojave antidepresiva / Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Dorotea Mück-Šeler. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 167-170  
 Elektronička verzija članka
Depresivni poremećaji -- Depresija -- Antidepresivi -- Nuspojave
615
616
HA13-08528

VUKIĆ Dugac, Andrea
Pravilna upotreba inhalera : put kontroli astme / Andrea Vukić Dugac. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 41 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 25-31  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Inhalacijski lijek -- Inhalacijsko liječenje -- Edukacija bolesnika
615
HA13-08529

MIHALJEVIĆ-PELEŠ, Alma
Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresije / Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud. - Ilustr.
Tema broja: Depresija - etiologija, dijagnostika i liječenje. - Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 151-155  
 Elektronička verzija članka
Depresija -- Psihofarmakoterapija -- Terapijske smjernice -- Klinička psihofarmakologija -- Liječnici obiteljske medicine
615
616
HA13-08530

SAMARŽIJA, Miroslav
Qvar - BDP vrlo sitnih čestica : djelotvornost i sigurnost primjene / Miroslav Samaržija. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 37-41  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Mali dišni putovi -- Farmakoterapija -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Qvar HFA-beklometazon dipropionat
615
616
HA13-08531

BERNAT, Robert
Sigurnost novih oralnih antikoagulansa u kliničkoj praksi / Robert Bernat. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 96, 99-100  
 Elektronička verzija članka
Antikoagulansi -- Atrijska fibrilacija -- Fibrilacija atrija -- Tromboembolija -- Ishemijski moždani udar -- Intrakranijsko krvarenje -- Dabigatran -- Varfarin
615
616
HA13-08532

POJE, Gorazd
Smjernice za liječenje alergijskog rinitisa : uloga intranazalnih kortikosteroida / Gorazd Poje, Srećko Branica. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 89-95  
 Elektronička verzija članka
Alergijski rinitis -- Liječenje -- Eozinofili -- Intranazalni kortikosteroidi -- Antagonisti leukotrienskih receptora -- Antihistaminici -- Simpatikomimetici -- Imunoterapija -- Edukacija bolesnika
615
616
HA13-08533

GUDELJ, Ivan, liječnik
Smjernice za liječenje astme : uloga IKS-a / Ivan Gudelj, Kornelija Miše. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 13-20  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Smjernice za liječenje -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Mali dišni putovi
615
616
HA13-08534

KLJAIĆ-TURKALJ, Mirjana
Terapijski pristup astmi u djece / Mirjana Turkalj, Damir Erceg. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 60 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 49-56  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Djeca -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Antagonisti leukotrienskih receptora -- Bronhodilatatori
615
616
HA13-08535

VRBICA, Žarko
Uloga antagonista leukotrijenskih receptora u liječenju astme / Žarko Vrbica. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 21-24  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Protuupalni lijekovi -- Leukotrien -- Antagonisti leukotrienskih receptora -- Genski polimorfizam -- Fenotipovi astme
615
616
HA13-08536

VITEZIĆ, Dinko, liječnik
Važnost smjernica i farmakoekonomike u liječenju arterijske hipertenzije / Dinko Vitezić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 246-251  
 Elektronička verzija članka
Arterijska hipertenzija -- Kardiovaskularne bolesti -- Antihipertenzivi -- Blokatori kalcijskih kanala -- Farmakoekonomika -- Kliničke smjernice
615
616
HA13-08537

BUNDALO, Danijela
Vitamini skupine B u psihijatriji / Daniela Bundalo, Azijada Srkalović Imširagić. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 139-144
Psihijatrijske bolesti -- Depresija -- Shizofrenija -- Alkoholizam -- Wernickeova encefalopatija -- Vitamini skupine B
615
HA13-08538

JAKOPOVIĆ, Marko
Značenje malih dišnih putova u astmi / Marko Jakopović.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 33-36  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Mali dišni putovi -- Egzacerbacije astme -- Inhalacijski kortikosteroidi
615
616
HA13-08539

Vidi br.: HA13-08476

Vidi br.: HA13-08458

Vidi br.: HA13-08561

Vidi br.: HA13-08599

616   Patologija. Klinička medicina

DŽOIĆ Dominković, Martina
Acute aortic occlusion / Martina Džoić Dominković, Jana Fila, Niko Radović, Mislav Čavka, Gordana Ivanac, Boris Brkljačić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 1 ; str. 92-97  
 Elektronička verzija članka
Aorta abdominalis -- Tromboza -- Radiološka dijagnostika -- Angiografija -- CT -- Obojeni Doppler -- Trombendarterektomija
616
HA13-08540

MEIER, Pascal
Almanah 2012. : intervencijska kardiologija : časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji = Almanac 2012 : interventional cardiology : the national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology / Pascal Meier, Adam Timmis. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 115 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 1/2 ; str. 24-39  
 Elektronička verzija članka
Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Klinička kardiologija -- Intervencijska kardiologija -- Stent -- Farmakoterapija -- Antikoagulansi -- Istraživanja
616
HA13-08541

BRIDGEWATER, Ben
Almanah 2012. : kardijalna kirurgija odraslih : časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji = Almanac 2012 : adult cardiac surgery : the national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology / Ben Bridgewater.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 98 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 1/2 ; str. 56-66  
 Elektronička verzija članka
Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Kardiokirurgija
616
HA13-08542

JONES, Daniel A.
Almanah 2012. : liječenje stanicama u srčanožilnim bolestima : časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji = Almanac 2012 : cell therapy in cardiovascular disease : the national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology / Daniel A. Jones, Fizzah Choudry, Anthony Mathur.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 44 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 1/2 ; str. 44-55  
 Elektronička verzija članka
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Matične stanice -- Transplantacija matičnih stanica -- Znanstvena istraživanja -- Klinička ispitivanja
616
HA13-08543

BIOČIĆ, Stanko
Apikalna hipertrofijska kardiomiopatija : prikaz slučaja = Apical hypertrophic cardiomyopathy : a case report / Stanko Biočić, Josip Vincelj, Željko Đurašević, Diana Rudan. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija:.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 3/4 ; str. 97-100  
 Elektronička verzija članka
Apikalna hipertrofijska kardiomiopatija -- Hipertrofijska kardiomiopatija -- Dijagnostika -- EKG -- Ehokardiografija -- Ultrazvuk srca
616
HA13-08544

ŠTEFANČIĆ, Ljiljana
Assessment of malnutrition and nutritional therapy and support in patients with colorectal carcinoma / Ljilja Štefančić, Katja Ćulav, Srećko Ljubičić, Zvonimir Zore, Gordana Brozović. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Libri oncologici. - ISSN 0300-8142. - 41 (2013), 1/3 ; str. 79-85
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Nutritivna terapija
616
HA13-08545

KRZNARIĆ Zrnić, Irena
Autoimuni pankreatitis / Irena Krznarić Zrnić, Davor Štimac, Sandra Milić. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 55 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 364-373  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Autoimune bolesti -- Autoimuni pankreatitis -- Dijagnostički kriteriji -- Antinuklearna protutijela -- IgG protutijela -- Endoskopski ultrazvuk
616
HA13-08546

STIPIĆ-MARKOVIĆ, Asja
Budućnost dijagnostike i liječenja astme / Asja Stipić Marković. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 121 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 57-67  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Dijagnostika -- Liječenje -- Bronhalni epitel -- Fenotipovi astme -- Ekspresija gena -- Biološki biljezi -- Periostin -- Leukotrien -- Bromotirozin -- Inhalacijski kortikosteroidi
616
HA13-08547

KOMAJDA, Michel
Championing cardiovascular health innovation in Europe / Michel Komajda, Andrew Coats, Martin R. Cowie, Neville Jackson, Anders Svensson, Panagiotis Vardas. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 10/11 ; str. 367-372  
 Elektronička verzija članka
Kardiologija -- Kardiovaskularne bolesti -- Epidemiologija -- Terapija
Europsko kardiološko društvo

616
HA13-08548

TJEŠIĆ-DRINKOVIĆ, Dorian
Cistična fibroza i bronhiektazije / Dorian Tješić-Drinković. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorni kontinuum. - Bibliografija: 37 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 2 ; str. 103-110  
 Elektronička verzija članka
Cistična fibroza -- Nasljedne bolesti -- Bronhiektazija -- Infekcija -- Pseudomonas aeruginosa -- Inhalacijsko liječenje -- Antibiotici -- Mukolitici -- Drenaža prsnog koša -- Transplantacija pluća -- Nutritivna potpora
616
HA13-08549

ŠITIĆ, Sanda
Colorectal cancer : pathohistological standards / Sanda Šitić, Marija Milković Periša, Iva Bobuš Kelčec, Tajana Silovski, Hrvoje Silovski, Tomislav Orešić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Libri oncologici. - ISSN 0300-8142. - 41 (2013), 1/3 ; str. 59-64
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Patohistologija -- Personalizirana terapija
616
HA13-08550

MUSLIU, Nebi R.
Depresija i zatajivanje srca : smanjenje kvalitete života i razmatranja povezana sa zbrinjavanjem = Depression and heart failure : decline in quality of life and future management considerations / Nebi R. Musliu, Nazmie F. Ibishi, Zylfije Hundozi.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 27 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 3/4 ; str. 83-87  
 Elektronička verzija članka
Srčane bolesti -- Zatajenje srca -- Depresija -- Kvaliteta života
616
HA13-08551

JOSIPOVIĆ, Josipa
Dijabetička nefropatija : dijagnostika, prevencija i liječenje / Josipa Josipović, Dajana Katičić, Draško Pavlović. - Ilustr.
Bibliografija: 66 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 200-206  
 Elektronička verzija članka
Šećerna bolest -- Dijabetička nefropatija -- Zatajenje bubrega -- Brzina glomerularne filtracije -- Proteinurija -- Antidijabetici -- Antihipertenzivi
616
HA13-08552

VRBANEC, Damir
Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora (NET) probavnoga trakta / Damir Vrbanec. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 166-170  
 Elektronička verzija članka
Neuroendokrini tumori -- Neuroendokrini karcinomi -- Probavni trakt -- Sistemska terapija -- Biokemijski biljezi -- Slikovna dijagnostika -- Metastatski tumori -- Molekularno usmjereno liječenje
616
HA13-08553

RADOLOVIĆ-PRENC, Lorena
Elektrofiziološka studija dijabetičke neuropatije / Lorena Radolović Prenc, Ivana Vidović, Dubravko Marković, Loredana Labinac-Peteh. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 2 ; str. 216-222  
 Elektronička verzija članka
Elektrofiziologija -- Elektrofiziološka dijagnostika -- Šećerna bolest -- Polineuropatija -- Dijabetička neuropatija
616
HA13-08554

POPOVIĆ-GRLE, Sanja
Epidemiologija i značenje astme / Sanja Popović-Grle. - Ilustr.
Tema broja: Astma. - Bibliografija: 37 jed. - Summary.
U: Medicus (Zagreb. 1992). - ISSN 1330-013X. - 22 (2013), 1 ; str. 7-12  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Epidemiologija -- Prevalencija -- Troškovi liječenja
616
HA13-08555

ANTOLJAK, Nataša
Epidemiology and screening of colorectal cancer / Nataša Antoljak, Mario Šekerija. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Libri oncologici. - ISSN 0300-8142. - 41 (2013), 1/3 ; str. 3-8
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Epidemiologija -- Mortalitet
616
HA13-08556

MUZUR, Amir
Epilepsija / Amir Muzur. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst: 9 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 94-95  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Padavica -- Epilepsija -- Epileptički napadaji -- Konvulzivni poremećaji -- Ketogena dijeta -- Antiepileptici
616
93
HA13-08557

SOVIĆ, Josipa
Erozivne promjene na tvrdim zubnim tkivima u osobe s poremećajem hranjenja : prikaz slučaja / Josipa Sović, Iva Starčević, Marina Katunarić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 268-272  
 Elektronička verzija članka
Poremećaji hranjenja -- Anoreksija -- Bulimija -- Povraćanje -- Dentalna erozija
616
616.31
HA13-08558

PERIĆ, Aleksandar, liječnik
Etiologija i patogeneza mukokela paranazalnih sinusa / Aleksandar Perić. - Ilustr.
Bibliografija: 46 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 1 ; str. 50-56  
 Elektronička verzija članka
Mukokele -- Paranazalni sinusi -- Bakterijska infekcija -- Kronična upala
616
HA13-08559

HRSTIĆ, Irena
Evaluacija nutritivnog statusa u bolesnika s tumorima probavnoga trakta / Irena Hrstić. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 172-175  
 Elektronička verzija članka
Gastrointestinalni tumori -- Tumori probavnog sustava -- Maligni tumori -- Nutritivni status
616
HA13-08560

ŠKERK, Višnja
Fosfomicin (Urinex) u liječenju urinarnih infekcija / Višnja Škerk. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 104/105 ; str. 119-121
Urinarne infekcije -- Antimikrobno liječenje -- Fosfomicin -- Escherichia coli -- Klebsiella pneumoniae -- Pseudomonas aeruginosa -- MRSA infekcije
616
615
HA13-08561

ŠTIMAC, Davor
Gaucherova bolest : gastroenterološki pristup / Davor Štimac, Ivana Mikolašević. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 191-194  
 Elektronička verzija članka
Gaucherova bolest -- Metabolički poremećaji -- Nasljedne bolesti -- Hepatosplenomegalija
616
HA13-08562

GAŠPAROVIĆ, Iva
Genetika neurodegenerativnih bolesti / Iva Gašparović, Nada Starčević-Čizmarević, Olivio Perković, Igor Antončić, Miljenko Kapović, Smiljana Ristić. - Ilustr.
Bibliografija: 52 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 2 ; str. 144-156  
 Elektronička verzija članka
Neurodegenerativne bolesti -- Bolesti nakupljanja -- Nasljednost -- Rizični čimbenici -- Genski biljezi -- Genska terapija
616
575
HA13-08563

MARIĆ, Andreja, liječnica
Hipoglikemije u šećernoj bolesti : problem unatoč sve boljim lijekovima / Andreja Marić. - Ilustr.
Bibliografija: 72 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 106 ; str. 197-203  
 Elektronička verzija članka
Šećerna bolest -- Hipoglikemija -- Antidijabetici -- Kontrola glikemije -- Edukacija bolesnika
616
HA13-08564

ZELIĆ, Marko, liječnik
Indikacije za preopertivnu nutritivnu potporu u bolesnika sa zloćudnim tumorima probavnoga trakta / Marko Zelić, Iva Durut. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 181-185  
 Elektronička verzija članka
Gastrointestinalni tumori -- Maligni tumori -- Probavni sustav -- Tumori probavnog sustava -- Prijeoperacijska prehrana -- Kirurško liječenje
616
617
HA13-08565

STARČEVIĆ, Boris
Intervencijska kardiologija u 2012. godini : usporedba svjetskih i hrvatskih trendova = Interventional cardiology in 2012 : comparability of Croatia with international trends / Boris Starčević, Irzal Hadžibegović, Mario Sičaja, Igor Rudež. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 23 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 1/2 ; str. 3-10  
 Elektronička verzija članka
Koronarna bolest srca -- Ishemijska bolest srca -- Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Intervencijska kardiologija -- Akutni koronarni sindrom
616
HA13-08566

RAHELIĆ, Dražen
Intervencijski ultrazvuk u akutnim urološkim stanjima / Dražen Rahelić, Josip Španjol, Dean Markić, Ivana Plavšić, Ivan Sušanj, Ivan Bubić, Maksim Valenčić, Željko Fučkar. - Ilustr.
Tematski broj: Hitna medicina. - Bibliografija: 52 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 4 ; str. 414-423  
 Elektronička verzija članka
Hitna medicina -- Ultrazvučna dijagnostika -- Urološke bolesti -- Terapijski ultrazvuk -- Opstrukcija mokraćnog sustava -- Perkutani zahvati
616
HA13-08567

BERKOVIĆ, Maja
Jatrogena hipoglikemija u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 : podcijenjen problem / Maja Cigrovski Berković. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 196-198  
 Elektronička verzija članka
Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Hipoglikemija -- Oralni antidijabetici -- Sulfonilureja -- Inzulin
616
HA13-08568

BAUER, Vladimir
Karakteristike bolesnika s alergijskim rinitisom u Karlovačkoj županiji / Vladimir Bauer, Zorica Alerić. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 1 ; str. 85-91  
 Elektronička verzija članka
Alergijske bolesti -- Alergijski rinitis -- Epidemiologija -- Inhalacijski alergeni -- Kožni ubodni test
616
HA13-08569

MAGAŠ, Saša
Kardiovaskularni učinci oralnih lijekova za liječenje šećerne bolesti tipa 2 = Cardiovascular effects of oral medications in the treatment of type 2 diabetes / Saša Magaš. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 26 jed.
U: Cardiologia Croatica (Tisak). - ISSN 1848-543X. - 8 (2013), 10/11 ; str. 345-351  
 Elektronička verzija članka
Šećerna bolest -- Dijabetes tip 2 -- Lijekovi -- Kardiovaskularni rizik
616
HA13-08570

DELIBEGOVIĆ, Samir
Kirurški pristup karcinomu gušterače / Samir Delibegović.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 46 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 138-141  
 Elektronička verzija članka
Karcinom gušterače -- Kirurško liječenje -- Laparoskopska kirurgija -- Metastaze -- Palijativna kirurgija
616
617
HA13-08571

ZOVAK, Mario
Kirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih puteva / Mario Zovak. - Ilustr.
Tema broja: Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre. - Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 19 (2013), 107/108 ; str. 156-160  
 Elektronička verzija članka
Hepatocelularni karcinom -- Kolangiokarcinom -- Kirurško liječenje -- Resekcija jetre -- Dijagnostičke metode -- Biopsija jetre -- Citološka punkcija
616
617
HA13-08572

STRENJA-LINIĆ, Ines
Klinička slika, dijagnostika i smjernice u liječenju bolesnika sa stenozom karotidne arterije / Ines Strenja-Linić, Miljenko Kovačević, Slavica Kovačić, Tea Čaljkušić-Mance, Ivo Miljanović, Damir Hasandić, Aron Grubešić. - Ilustr.
Bibliografija: 47 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 49 (2013), 1 ; str. 17-30  
 Elektronička verzija članka
Cerebrovaskularne bolesti -- Karotidna stenoza -- Kirurško liječenje -- Karotidna angioplastika -- Karotidna endarterektomija (KEA) -- Stent -- Ugradnja potpornice -- Ultrazvučna dijagnostika -- Obojeni Doppler -- Antiagregacijska terapija