Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Abraham -- Jišmael  HA-11056 
 
Aerogelovi -- Poliimidni aerogelovi -- Svojstva -- Primjena  HA-11020 
 
Akutne respiratorne infekcije -- Bolničko liječenje -- Upala pluća -- Bronhiolitis -- Djeca -- Čimbenici rizika -- Pregled literature -- Meta-analiza  HA-10742 
 
Akutne respiratorne infekcije -- Virusne infekcije -- Virus influence -- Virus parainfluence -- Adeno-virusi -- Korona-virusi -- Bolničko liječenje -- Djeca -- Pregled literature -- Meta-analiza  HA-10746 
 
Akutno zatajenje jetre -- Multiorgansko zatajenje -- Etiologija -- Patofiziologija -- Liječenje -- Smrtnost  HA-10752 
 
Albahari, David  HA-11172 
 
Alge -- Euglena gracilis -- Uzgoj -- Fototrofni uzgoj -- Lipidi -- Proizvodnja lipida -- Biomasa -- Fotobioreaktori  HA-11019 
 
Algoritam bez derivacija -- Optimizacijski algoritam -- Rekurzivni algoritmi -- Sustav kvazilinearnih jednadžbi -- Sustav linearnih jednadžbi -- Metoda najmanjih kvadrata -- Numeričke metode  HA-10446 
 
Aluminiska slitina EN AW-5083 -- Kvantitativna analiza -- Brzine hlađenja  HA-11029 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Sinaptotagmin IV -- Amiloid-beta plak -- Degradacija bjelančevina -- Distrofični neuroni -- Miševi  HA-10791 
 
Ambalaža -- Ambalažni materijali -- Pakiranje -- Prehrambeni proizvodi -- Kvaliteta -- Sanitarni nadzor -- Zakonski propisi  HA-10824 
 
Ambalaža -- Metalna ambalaža -- Prehrambena industrija -- Kvaliteta -- Zdravstvena ispravnost  HA-10825 
 
Ambalaža -- Plastična ambalaža -- Biorazgradiva plastika -- Okso-biorazgradivi materijali -- Zaštita okoliša  HA-10805 
 
Ambalaža -- Plastična ambalaža -- Upotreba -- Recikliranje -- Bioplastika -- Energetska oporaba  HA-10811 
 
Andrić, Ivo  HA-11161 
 
Andrović, Ante -- Vojnić, Kristijan  HA-11073 
 
Angloamerička bombardiranja -- Drugi svjetski rat -- Ratna stradanja -- Popis poginulih  HA-11258 
 
Antenatalna skrb -- Ruralno područje -- Javni sektor -- Privatni sektor -- Informiranje trudnica -- Folna kiselina -- Željezo (kemijski element) -- Zdravlje žena -- Zdravlje djece  HA-10734 
 
Antropometrijske karakteristike -- Dizajn namještaja -- Školski namještaj -- Visokoškolske ustanove -- Ergonomska istraživanja  HA-10696 
 
Apsorpcijski kapaciteti -- Znanje -- Baze znanja -- Inovacijska moć  HA-10438 
 
Arapska znanost -- Europska znanost -- Fizika -- Kopernikanska revolucija -- Povijesni razvoj  HA-11256 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Arheološka baština -- Podvodna arheologija -- Amfore -- Sjekire -- Cetinska kultura  HA-11226 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka baština -- Antičke građevine -- Rimski nalazi -- Rimske vile -- Podno grijanje -- Metalurška peć -- Geofizička snimanja  HA-11224 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološki nalazi -- Arheološka baština -- Metalni predmeti -- Avari -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA-11227 
 
Arhitektonska rekonstrukcija -- Dvorci  HA-11075 
 
Arhitektonska rekonstrukcija -- Palača Auersperg  HA-11082 
 
Arhitektonska rekonstrukcija -- Spomenici kulture  HA-11081 
 
Arhitektura  HA-11079  HA-11078 
 
Arhitektura -- Arhitektonska rekonstrukcija  HA-11087 
 
Arhitektura -- Interpolacije  HA-11076 
 
Arhitektura -- Održiva arhitektura -- Energetska učinkovitost  HA-11088 
 
Arhitektura -- Održiva arhitektura -- Zelena gradnja  HA-11090 
 
Arhitektura -- Održiva arhitektura -- Zelena gradnja -- Pasivna kuća -- Energetska učinkovitost  HA-11077 
 
Arhitektura -- Poslovni prostori  HA-11089 
 
Arhitektura -- Projektiranje -- Energetska učinkovitost -- Bioklimatski pristup  HA-11092 
 
Arhitektura -- Tradicionalna gradnja -- Zelena gradnja  HA-11096 
 
Arhitektura javnih prostora  HA-11074 
 
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA-11201 
 
Arsen -- Karcinom jetre -- Tumorsko tkivo -- Apoptoza -- Kunići  HA-10756 
 
Arsenal -- Spomenička baština -- Arhitektonska rekonstrukcija  HA-11073 
 
Arterijska tromboza -- Venska tromboza -- Genotip -- Biokemijski biljezi -- Homocistein -- Hiperhomocisteinemija -- Kardiovaskularni rizik -- C-reaktivni protein (CRP)  HA-10762 
 
Asklepije  HA-10671 
 
Astma -- Epidemiološko istraživanje -- Dobne razlike -- Urbanizacija  HA-10768 
 
Astronomija -- Geodezija -- Domoljublje -- Prosvjećivanje -- Biografija  HA-10683 
 
Ateroskleroza -- Karotidna arterija -- Hipertenzija -- Bolesti srca -- Ultrazvuk srca -- Ehokardiografija  HA-10760 
 
Autistični poremećaj -- Djeca -- Cirkadijalni ritam -- Kortizol -- Hipotalamo-hipofizno-adrenalna osovina  HA-10751 
 
Automobilska industrija -- Dizajn automobila -- Odbojnik -- Udarna greda -- Numerička simulacija -- Energetska učinkovitost  HA-10896 
 
Ayres, R. U. -- Martinás, K.  HA-10542 
 
Babbitt, Milton -- Boulez, Pierre -- Schoenberg, Arnold  HA-11245 
 
BAK Arquitectos  HA-11079 
 
Bakterijski meningitis -- Djeca -- Pobol -- Smrtnost djece -- Zdravstvena zaštita -- Baze podataka -- PubMed -- Scopus  HA-10739 
 
Banke -- Poslovne strategije -- Klijenti -- Upravljanje -- Simulacijsko modeliranje  HA-10557 
 
Barignano, Fabio -- Leonardi, Giovan Giacomo  HA-10700 
 
Barok -- Kasni manirizam -- Drveni oltari -- Kulturno-povijesna baština -- Sakralna baština -- Polikromija -- Grafički predlošci -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA-11109 
 
Batinić, Ana  HA-11193 
 
Bazilika Sv. Franje  HA-11049 
 
Bazilika svetog Apolinarija u Classi  HA-11050 
 
Bečko sveučilište -- Franjevci  HA-11235 
 
Bednjanski govor -- Kajkavsko narječje -- Kulturno dobro  HA-11147 
 
Bergamo, Petar  HA-11128  HA-11126  HA-11214  HA-11115  HA-11110  HA-11114  HA-11122  HA-11111  HA-11119  HA-11117  HA-11123  HA-11121  HA-11113  HA-11124  HA-11132  HA-11120  HA-11129  HA-11116  HA-11127 
 
Bergamo, Petar -- Horman, Srđan -- Mihajlović, Milan -- Erić, Zoran  HA-11246 
 
Bertoša, Slaven  HA-11263  HA-11262 
 
Bespilotne letjelice -- Prijenos mase -- Prijenos informacija -- Prijenos energije -- Klasifikacija  HA-10822 
 
Beton -- Tlačna čvstoća -- Procjena  HA-10881 
 
Betonske grede -- Betonski mostovi -- Model pukotine -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička simulacija -- Ispitivanje konstrukcija  HA-10872 
 
Bicikl -- Prijevozna sredstva -- Mlađa populacija -- Ruralne sredine -- Istraživanje  HA-11133 
 
Bikovi -- Goveđe meso -- Masne kiseline -- Proizvodnja mesa  HA-10950 
 
Bikovi -- Junad -- Genotipovi -- Prehrana -- Mišićna vlakna  HA-10965 
 
Biljna sluz -- Morske alge -- Cvjetanje algi -- Fizičko-kemijska svojstva -- Omjer nutrijenata -- Algoritam strojnog učenja  HA-10703 
 
Biobanke -- Biološki uzorci -- Biološki entiteti -- Biomedicinska istraživanja -- Popularizacija znanosti -- Znanstvena komunikacija -- Dijagnostička sredstva -- Novi lijekovi -- Javno zdravstvo -- Javno financiranje  HA-10486 
 
Biobanke -- Biološki uzorci -- Biomedicinska istraživanja -- Personalizirana medicina -- Genetska struktura -- Čimbenici rizika -- Etička pitanja  HA-10708 
 
Bioetika -- Biotehnologija -- Genetski inženjering -- Teološka antropologija -- Dostojanstvo čovjeka -- Sloboda  HA-10512 
 
Biografija -- Hrvatska književnost -- Novinarstvo -- Hrvatski narodni preporod  HA-11229 
 
Biografija -- Matrikule  HA-11235 
 
Biološki entiteti -- Biotehnološki postupci -- Biomedicina -- Znanstvene informacije -- Mediji -- Komunikacijska praksa -- Znanstvena komunikacija -- Popularizacija znanosti -- Sociološki pristup -- Javno mnijenje  HA-10485 
 
Biološki entiteti -- Biotehnološki postupci -- Virusne bolesti -- Mutacije virusa -- Biosigurnost -- Biološko oružje -- Bioterorizam -- Prirodne nepogode -- Laboratorijske nezgode -- Pravna pitanja -- Društvena pitanja -- Zdravstveni rizik  HA-10535 
 
Biološki entiteti -- Genetski modificirana hrana -- Biotehnološki postupci -- Zdravstveni rizik -- Zaštita okoliša -- Pravna pitanja -- Društvena pitanja  HA-10672 
 
Biomedicinski časopisi -- Objavljivanje radova -- Čimbenik odjeka -- Citiranost -- Kvaliteta časopisa -- Znanstvena komunikacija -- Sukob interesa -- Financiranje znanosti -- Recenzije -- Uredništvo časopisa  HA-10490 
 
Bioplastika -- Biomasa -- Tekstil -- Tehnički tekstil  HA-11037 
 
Bizantska umjetnost -- Ikonografija -- Mandorla -- Božja slava  HA-11065 
 
Bogdanić, Mirko Danijel  HA-10683 
 
Boje -- Sustav dvojnih boja -- Reprodukcija -- Akromatska podešavanja  HA-10978 
 
Bol -- Ublažavanje boli -- Personalizirana medicina -- Psihološki pristup -- Holistički pristup -- Komunikacijske vještine -- Terapija umjetnošću -- Ars medica -- Medicina u umjetnosti -- Umjetnost u medicini  HA-10509 
 
Bolničko liječenje -- Komunikacija s pacijentom -- Informirani pristanak -- Medicinska etika -- Prava pacijenata -- Anketno istraživanje  HA-10755 
 
Bonaguida, Padino da  HA-11066 
 
Bonaventura  HA-11049 
 
Borni čelik -- Čelik visoke čvrstoće -- Kaljenje čelika -- Gašenje čelika -- Toplinska obrada čelika -- Savijanje čelika -- Numerički model  HA-10836 
 
Bosanski vladari -- Povijest  HA-11255 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20. st. -- Romani -- Apsurd -- Književna kritika  HA-11160 
 
Breton, André  HA-11070 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HA-11201  HA-11191  HA-11198  HA-11212  HA-11217  HA-11202  HA-11190  HA-11223 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana -- Priče iz davnine  HA-11213 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana -- Šegrt Hlapić  HA-11207 
 
Brodogradnja -- Proizvodni procesi -- Poboljšanja  HA-10895 
 
Brodske olupine -- Uklanjanje olupina -- Pomorsko pravo -- Sigurnost plovidbe -- Zaštita morskog okoliša  HA-10589 
 
Brodski vijci -- Hidrodinamičke značajke -- Hidroelastična analiza  HA-10897 
 
Bronca -- Brončani predmeti -- Kemijski sastav -- Metali antičkog doba -- Drevne civilizacije  HA-11030 
 
Bubrežni parenhim -- Blizanci  HA-10770 
 
Buka -- Zaštita od buke -- Adaptivni sustavi -- Nanotehnologija  HA-10801 
 
Buković, Damir  HA-10729 
 
Burag -- Fermentacija -- Plinovi -- Probavljiva vlakna -- In vitro fermentacija  HA-10973 
 
Calvino, Italo  HA-11166 
 
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu  HA-10706 
 
Centralna procesorska jedinica -- Višejezgreni procesori -- Heterogene platforme -- Dinamička alokacija memorije -- Genetski algoritmi -- Numerički model -- Ugrađeni računalni sustavi  HA-10457 
 
Cerebrospinalna tekućina -- Biološki biljezi -- Pseudokolinesteraza -- Tumori središnjeg živčanog sustava -- Djeca  HA-10782 
 
Cergoly, Carolus Luigi  HA-11167 
 
Ceste -- Povijest -- Topografske karte  HA-10997 
 
Cestovni promet -- Prometna nesreća -- Pješaci -- Tjelesne ozljede -- Vještačenje  HA-10996 
 
Cestovni promet -- Prometne nesreće -- Uzroci prometnih nesreća -- Vještačenje  HA-10985 
 
Cestovni promet -- Sigurnost -- Ruralne sredine -- Ergonomija  HA-10981 
 
Cijepljenje -- Dojenčad -- Glomerulonefritis -- Heterozigotnost -- Mutacije gena -- Metilprednizolon  HA-10779 
 
Cjeloživotno učenje -- Profesionalni razvoj -- Utjecaj okoline -- Individualne razlike  HA-11014 
 
Crkva Santa Maria del Casale, Brindisi  HA-11055 
 
Crkva Santa Maria Donna Regina Vecchia u Napulju -- Crkva Santa Chiara u Napulju  HA-11069 
 
Crkva Sv. Andrije na Čiovu  HA-11102 
 
Crkva Sv. Florijana u Varaždinu  HA-11107 
 
Crkva Sv. Nikole u Trogiru  HA-11125 
 
Crnjanski, Miloš  HA-11174 
 
Croatian Medical Journal  HA-10492 
 
Čađa -- Površinska svojstva -- Kemijska obrada -- Anorganske kiseline  HA-11021 
 
Čagalj -- Canis aureus L. -- Prehrana  HA-10946 
 
Čelik -- Alatni čelik -- Svojstva materijala -- Otpornost čelika -- Abrazija -- Otpornost na abraziju -- Statističko modeliranje -- Neuro-fuzzy sustavi  HA-10830 
 
Čelik 27SiMn -- Austenitni čelik -- Gašenje čelika -- Mehanička svojstva -- Vlačna čvrstoća -- Mikrostruktura čelika  HA-10806 
 
Čistilište sv. Patrika -- Crkva sv. Mihovila u Taru  HA-11068 
 
Čovjek -- Misao -- Duh -- Monizam -- Etika  HA-10506 
 
Ćirilica -- Srpska ćirilica -- Reforma  HA-10444 
 
Darcyjev zakon -- Stacionarno strujanje -- Metoda konačnih razlika -- Lokalna erozija -- Gravitacijska brana -- Fizikalni model -- Numerička analiza  HA-10687 
 
Delinkventno ponašanje -- Adolescenti -- Odgojno-popravne ustanove -- Čimbenici rizika -- Obiteljski odnosi -- Jednoroditeljske obitelji -- Izloženost nasilju -- Slika o sebi -- Sociodemografske značajke -- Anketno istraživanje  HA-10765 
 
Demokratizacija -- Depolitizacija -- Nevladine udruge -- Znanstveni dokazi -- Repolitizacija  HA-10672 
 
Depresivni poremećaji -- Depresija -- Shizofrenija -- Suicidalni rizik -- Dijagnostika -- Ocjenske ljestvice  HA-10784 
 
Depresivni poremećaji -- Psihosomatski poremećaji -- Kardiovaskularne bolesti -- Metabolički sindrom -- Kronične upalne bolesti -- C-reaktivni protein (CRP) -- Prekomjerna tjelesna težina  HA-10787 
 
Deželić, Đuro Stjepan  HA-11229 
 
Diseminacija informacija -- Zaštita podataka -- XML dokument -- DNA kriptografija -- Restrikcijski enzimi -- Računalna sigurnost -- Uslužno orijentirana arhitektura  HA-10475 
 
Dječje knjige -- Dječja umjetnost -- Izložbe dječjih knjiga -- Slikovnice -- Avangarda -- Modernizam -- Umjetnički pokreti  HA-11159 
 
Djetinjstvo -- Pripovijedanje -- Komunikacija  HA-10670 
 
Domena znanja -- Skupovi atributa -- Temeljna znanja -- Formalna analiza koncepata -- Konceptualna rešetka -- Analiza podataka -- Matematička logika  HA-10487 
 
Dominikanci -- Crkva Santa Maria Novella -- Kapela obitelji Strozzi  HA-11063 
 
Dominikanci -- Crkva Sv. Dominika  HA-11108 
 
Dominikanke  HA-11064 
 
Doniranje organa -- Presađivanje organa -- Transplantacijska medicina -- Medicinska etika -- Transplantacijski koordinator -- Organizacijski model -- Darivatelji organa  HA-10737 
 
Društva kapitala -- Obvezni odnosi -- Članovi -- Odgovornost članova -- Pravna regulativa  HA-10617 
 
Društvene mreže -- Topologija komunikacije -- Simulacijski modeli -- Dinamika stavova -- Predvidljivost  HA-10525 
 
Društveni centar Zajednice Talijana, Višnjan  HA-11074 
 
Društveno vlasništvo -- Pretvorba društvenog vlasništva -- Pravo vlasništva -- Pravo korištenja -- Pravo upravljanja  HA-10631 
 
Društveno vlasništvo -- Pretvorba vlasništva -- Građevinsko zemljište -- Hrvatsko pravo -- Europsko pravo  HA-10630 
 
Državne granice -- Međunarodno pravo -- Geodezija  HA-10685 
 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske -- Komora zastupnika  HA-10618 
 
Državno vlasništvo -- Institucionalno vlasništvo -- Poduzeća -- Poslovanje poduzeća -- Upravljanje -- Korporativno upravljanje -- Vlasnička struktura  HA-10550 
 
Dualni portret -- Metoda izrade -- Zaštitni tisak -- Osobni dokumenti  HA-10979 
 
Dvoboj -- Teorija dvoboja -- Čast -- Sankcije -- Etičko gledište -- Socijalna antropologija  HA-10700 
 
Dvojezičnost -- Drugi jezik -- Učenje jezika -- Lingvistika -- Pragmalingvistika -- Odrasle osobe  HA-11140 
 
Dvorac Khuen-Belassy  HA-11227 
 
Ekonomske teorije -- Dinamični sustavi -- Teorija racionalnog izbora -- Filozofsko gledište  HA-10543 
 
Eksplozija -- Cilindrična cijev -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička simulacija -- Aluminijske legure -- Legura Al6061-T6 -- Deformacija metala -- Ispitivanje materijala  HA-10866 
 
Elektrane -- Plinske elektrane -- Prirodni plin -- Ekološke prednosti  HA-10852 
 
Elektroenergetika -- Elektroenergetska mreža -- Plinska infrastruktura -- Električna infrastruktura -- Skladištenje energije  HA-10845 
 
Elektromotori -- Asinkroni strojevi -- Direktna kontrola momenta -- Vektorsko upravljanje -- Matematički model -- Numerička simulacija  HA-10841 
 
Elektroničke komunikacije -- Telekomunikacije -- Mobilne mreže -- Razvoj  HA-10855 
 
Elektroničke komunikacije -- Telekomunikacije -- Telefonske usluge -- Internet -- Tržište  HA-10854 
 
Emigracija -- Iseljenici -- Češki iseljenici -- Interkulturalnost -- Češki jezik -- Časopisi -- Socijalna struktura  HA-10530 
 
Energetika -- Energetski razvoj -- Električna energija -- Distribuirana proizvodnja  HA-10861 
 
Energetika -- Tržište -- Energetski razvoj -- Reindustrijalizacija  HA-10849 
 
Energetska učinkovitost -- Taljenje aluminija -- Ljevaoničke peći -- Emisijski faktor -- Goriva  HA-11036 
 
Engleski jezik -- Strani jezik -- Hrvatski jezik -- Materinski jezik -- Istraživanje  HA-11142 
 
Epigenetika -- 5-azacitidin -- Epigenetički lijekovi -- Teratogenost -- Udovi -- Štakor -- Fetalni razvoj -- In vitro  HA-10707 
 
Epske narodne pjesme -- Književna analiza -- Žene -- Praštanje  HA-11158 
 
Etikete -- Ambalaža -- Vrijednost proizvoda -- Brend  HA-11038 
 
E-učenje -- Elektroničko učenje -- Web aplikacije -- Mrežne aplikacije -- Visoko obrazovanje -- Pomorski fakulteti  HA-10451 
 
EuroExpert -- Europska unija  HA-10588 
 
Europska federacija za zavarivanje, spajanje i rezanje -- European Federation for Welding, Joining and Cutting  HA-10817 
 
Europska unija  HA-10529  HA-10580  HA-10955  HA-10810 
 
Europska unija -- Europska komisija  HA-10621 
 
Europski sud  HA-10591 
 
Europski sud pravde (Luxembourg) -- Europska unija  HA-10592 
 
Europski sud pravde (Luxembourg) -- Europski parlament -- Europska unija  HA-10590 
 
Europsko pravo -- Međunarodno pravo -- Međunarodna pravna pomoć -- Građansko procesno pravo -- Primjena  HA-10609 
 
Europsko pravo -- Načelo supsidijarnosti -- Pravo država članica -- Pravna zaštita -- Tužba  HA-10590 
 
Evolucija -- Kognitivni procesi -- Broj -- Aritmetika -- Matematika -- Neuroantropologija -- Kognitivna znanost  HA-10777 
 
Eyck, Jan van  HA-11106 
 
Fakultet za pomorstvo Kotor  HA-10451 
 
Festuca pratensis Huds. -- Vlasulja livadna -- Krmno bilje -- Sjeme -- Proteini -- Banka sjemena  HA-10925 
 
Filipović, Vladimir -- Pejović, Danilo -- Breier, Eduard -- Fizir, Rudolf -- Korin, Nikola -- Kerstner, Mladen  HA-11237 
 
Financije -- Novac -- Potražnja za novcem -- Stabilnost -- Vektorski model korekcije  HA-10553 
 
Financijska agencija - Fina  HA-11010 
 
Financijske usluge -- Informacijska sigurnost -- Etično poslovanje -- Financijska kontrola -- Analiza podataka  HA-10483 
 
Financijski rizici -- Tržište kapitala -- Indeks financijskog stresa -- Indeks sukoba -- Fuzzy TOPSIS metoda  HA-10556 
 
Fiskalna politika -- Fiskalni multiplikatori -- SVAR model  HA-10554 
 
Fizička aktivnost -- Trudnoća -- Fetalni rast -- Tolerancija glukoze -- Trudnički dijabetes  HA-10733 
 
Fizir, Rudolf  HA-10905 
 
Forenzička genetika -- Antropološka istraživanja -- Medicinska dijagnostika -- Molekularna biologija -- Međunarodna suradnja  HA-10767 
 
Forenzička neurologija -- Povrede glave -- Neurološki poremećaji -- Psihičke posljedice -- Vještačenje -- Dijagnostičke metode  HA-10792 
 
Forenzika -- Genetika -- Boja očiju -- DNK uzorci -- Izdvajanje DNK -- Jednostruki nukleotidni polimorfzmi  HA-10711 
 
Forenzika -- Spaljivanje životinja -- Pougljenjeni ostaci -- Kukci -- Ličinke kukaca -- Caliphoridae -- Diptera -- Coleoptera  HA-10584 
 
Frankopan, Nikola IV. -- Krčki knezovi Frankapani  HA-11252 
 
Franjevke  HA-11247 
 
Freske -- Ikonografija -- Ikonologija -- Bogorodica s djetetom -- Bizantska umjetnost  HA-11053 
 
Freske -- Kršćankska ikonografija -- Biblijske priče -- Stigmatizacija  HA-11049 
 
Fursey -- Guthlac -- Cuthbert  HA-11072 
 
Gačić-Pojatina, Alenka -- Krstulović, Ana -- Petković, Branka -- Vlahović, Morana  HA-11081 
 
Genetska struktura -- Mitohondrijska DNK -- Genomska DNK -- Haploskupine -- Haplotipovi -- Kromosom Y -- Kratki ponavljajući slijedovi -- Genealoška istraživanja -- Plemena  HA-10710 
 
Genetski modificirana hrana -- Biotehnološki postupci -- Transgenska hrana -- Zaštita okoliša -- Zdravstveni rizik -- Bioetičko gledište  HA-10515 
 
Genetski parametri -- Aleli -- Frekvencija alela -- Europski standardi -- Populacijska genetika  HA-10709 
 
Genotip -- Kratki ponavljajući slijedovi -- Frekvencija alela -- Populacijska genetika -- Srodstvo -- Očinstvo -- Forenzična medicina  HA-10712 
 
Glazba -- Glazbena industrija -- Povijesni prikaz  HA-11112 
 
Glazbena kultura -- Životopis  HA-11232 
 
Glazbeni odgoj -- Glazba za djecu -- Pjesme za djecu  HA-11131 
 
Globalizacija -- Globalna ekonomija -- Biotehnologija -- Nanotehnologija -- Informacijska tehnologija -- Kognitivna znanost -- Bioetika  HA-10514 
 
Gombrowicz, Witold -- Deleuze, Gilles  HA-11169 
 
Gospodarska povijest -- Kašteli -- Arhivski izvori  HA-11261 
 
Gospodarstvo -- Gospodarska kriza -- Svjetska kriza -- Vanjskotrgovinska razmjena -- Makroekonomski pokazatelji  HA-10564 
 
Gospodarstvo -- Stohastička svojstva -- Potrošnja -- Prihodi -- Panel analiza  HA-10562 
 
Govedina -- Govedo -- Tovilišta -- Ekonomska isplativost -- Poljoprivredna politika  HA-10972 
 
Govedo -- Murboden pasmina -- Teljenje -- Komplikacije -- Genetički parametri  HA-10939 
 
Govedo -- Valdostana govedo -- Genetika -- Genetski aspekti -- Morfološke promjene  HA-10957 
 
Graditeljska baština -- Spomenička baština -- Zaštita kulturne baštine -- Obnova  HA-11084 
 
Gradski muzej Ljubljana -- Ofis arhitekti  HA-11082 
 
Gradski muzej Varaždin -- Entomološki odjel Gradskog muzeja Varaždin  HA-10496 
 
Građanski parnični postupak -- Sudska odluka -- Ukidanje sudske odluke  HA-10602 
 
Građansko pravo -- Trgovačko pravo -- Europsko pravo -- Pravo Europske unije -- Parnični postupak -- Prethodni postupak  HA-10591 
 
Građevinska industrija -- Građevinska poduzeća -- Partnerski pristup -- Inovacijske aktivnosti -- Upravljanje lancem opskrbe  HA-10875 
 
Građevinski inženjeri -- Timski rad -- Kompetencije studenata -- Projektna nastava -- Inovativna nastava -- Interdisciplinarno obrazovanje -- Visokoškolsko obrazovanje  HA-10658 
 
Građevinski otpad -- Građevinski materijali -- Gradilište -- Izvođač radova -- Troškovi izgradnje -- Smanjenje troškova  HA-10883 
 
Građevinski projekti -- Građevinska industrija -- Izgradnja cesta -- Prekoračenje roka gradnje -- Izvođač radova  HA-10873 
 
Građevinski projekti -- Troškovi izgradnje -- Karta rizika -- Graditeljstvo -- Konzultantske usluge  HA-10884 
 
Građevinski projekti -- Troškovi izgradnje -- Održivi razvoj -- Zemlje u razvoju -- Ljudski potencijali -- Strateški menadžment  HA-10558 
 
Građevinski projekti -- Upravljanje projektima -- Projektna dokumentacija -- Projektni menadžment -- Konzultantske usluge  HA-10867 
 
Građevni otpad -- Vrijeme gradnje -- Odlaganje otpada -- Građevinski projekt -- Metode gradnje -- Smanjenje troškova -- Statistički podaci  HA-10802 
 
Grah -- Vicia faba L. var. minor -- Klijanje -- Temperatura  HA-10927 
 
Grgić, Miljenko  HA-11233 
 
Grijanje -- Sustav grijanja -- Kotlovi -- Norme -- Pravilnici  HA-11045 
 
Gruber, Blaž  HA-11107 
 
Grupa -- Stavovi -- Mišljenje -- Deliberacija -- Demokracija -- Deliberativna demokracija  HA-10536 
 
Guberina, Petar -- Šegota, Ivan  HA-10653 
 
Gusto pakiranje čestica -- Betonska smjesa -- Građevinski materijali -- Nenjutnovski fluid -- Reološka ispitivanja -- Održivi razvoj  HA-10804 
 
Habanje -- Trošenje -- Stručno nazivlje -- Hrvatski jezik  HA-11149 
 
Hagiografije -- Mitovi -- Sveci -- Blaženici -- Ukazanja -- Relikvije  HA-11054 
 
Hänisch, Richard -- Benvenuti, Leonardo -- Gelcich, Giuseppe -- Hauser, Alois  HA-11091 
 
Harambašić, August -- Jovanović, Jovan Zmaj  HA-11216 
 
Hash funkcije -- Kriptografski algoritam -- Zaštita podataka -- Kompresija podataka -- Računalna sigurnost -- Informacijska sigurnost  HA-10455 
 
Hatze, Josip  HA-11118 
 
Hidraulički udar -- Fluidi -- Strujanje u cijevi -- Matematički modeli  HA-10823 
 
Hidrogenizacija -- Tanki filmovi -- Amorfno-nanokristalinični silicij -- Električna svojstva -- Strukturna svojstva -- Ramanova spektroskopija -- Spektroskopija -- Električna vodljivost  HA-10839 
 
Hipertrofijska kardiomiopatija -- Sindrom Noonan -- Dojenčad -- Genetski poremećaj -- Mutacije gena -- Gen KRAS -- Polimerazna lančana reakcija -- Protein kinaza  HA-10750 
 
Hippocrates -- Hipokrat -- Freud, Sigmund  HA-10493 
 
Historiografija -- Kronološki pregled  HA-11240 
 
HIV-infekcija -- AIDS -- Sindrom stečene imunodeficijencije -- Antiretrovirusno liječenje -- Ateroskleroza -- Karotidna arterija -- Ultrazvučno mjerenje -- Mediteranska prehrana -- Sredozemna prehrana  HA-10790 
 
Hortikultura -- Zelene površine -- Gradski parkovi -- Cvjetnjaci  HA-10929 
 
Hotelijerstvo -- Hoteli -- Poslovanje -- Elektroničko poslovanje -- Web booking  HA-10976 
 
Hrana -- Iskustvo -- Subjektivnost -- Prvo lice -- Svijest -- Fenomenologija  HA-10507 
 
Hrana za životinje -- Hrana za pse -- Hrana za mačke -- Klasifikacija -- Ispitivanje hrane -- Senzorsko ocjenjivanje  HA-10953 
 
Hravatska proza 21. st.  HA-11189 
 
Hrvatska arhitektura 20.st. -- Hrvatski arhitekti -- Povijest arhitekture -- Arhitektonska kritika  HA-11250 
 
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda  HA-10519 
 
Hrvatska glazba -- Avangarda  HA-11119 
 
Hrvatska glazba -- Balet -- Orkestracija -- Instrumentacija  HA-11129 
 
Hrvatska glazba -- Glazbena poetika -- Instrumentacija -- Glazbena estetika  HA-11114 
 
Hrvatska glazba -- Glazbene minijature -- Varijacije -- Improvizacija -- Mathesis -- Glazbena poetika  HA-11124 
 
Hrvatska glazba -- Hrvatska moderna -- Glazbena analiza  HA-11118 
 
Hrvatska glazba -- Klapska glazba -- Klape -- Životopis  HA-11231 
 
Hrvatska glazba -- Klavirska glazba -- Glazbena poetika -- Glazbena estetika  HA-11115 
 
Hrvatska glazba -- Klavirska glazba -- Orkestralna glazba -- Solistički koncert -- Glazbena poetika -- Glazbena estetika  HA-11110 
 
Hrvatska glazba -- Komorna glazba -- Glazbena poetika  HA-11113 
 
Hrvatska glazba -- Modernizam -- Postmodernizam -- Tekst -- Kontekst -- Intertekstualnost  HA-11123 
 
Hrvatska glazba -- Muzikologija -- Sveučilišni profesori -- Životopis  HA-11233 
 
Hrvatska glazba -- Orkestralna djela -- Tradicionalizam -- Inovacije -- Simfonijska pjesma -- Madrigali  HA-11117 
 
Hrvatska glazba -- Partitura  HA-11130 
 
Hrvatska glazba -- Polifonija -- Novoklasicizam -- Glazbena analiza  HA-11121 
 
Hrvatska glazba -- Simfonije -- Simfonijska poema -- Filmska glazba  HA-11126 
 
Hrvatska glazba -- Simfonijska glazba -- Avangarda -- Postmodernizam -- Glazbena poetika -- Estetika glazbe -- Recepcija  HA-11246 
 
Hrvatska glazba -- Skladanje  HA-11128 
 
Hrvatska glazba -- Skladatelji -- Stvaralački opus  HA-11214 
 
Hrvatska glazba -- Solistički koncert -- Klarinet -- Solo izvedba -- Musique informelle -- Formalna analiza  HA-11122 
 
Hrvatska glazba -- Sveučilišni profesori -- Životopis  HA-11230 
 
Hrvatska glazba -- Tradicionalizam -- Glazbeni stilovi -- Glazbene teme  HA-11111 
 
Hrvatska glazba -- Vokalno-instrumentalna glazba -- Madrigali -- Dramaturgija -- Čakavsko narječje  HA-11120 
 
Hrvatska glazba -- Zborska glazba -- Pjevački zborovi  HA-11125 
 
Hrvatska glazba -- Zborska glazba -- Vokalno-instrumentalna glazba -- Glazbena poetika  HA-11132 
 
Hrvatska historiografija -- Antički izvori  HA-11238 
 
Hrvatska historiografija -- Povijesne granice -- Povijesne karte -- Kartografski izvori  HA-11242 
 
Hrvatska književnost -- Povijest hrvatske književnosti -- Akademici  HA-11187 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Srpska književnost 19. st. -- Političko-satirička poezija -- Komparativna analiza  HA-11216 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Interkulturalnost -- Identitet -- Jezik  HA-11161 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književna kritika  HA-11205 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književne teme i motivi -- Književni likovi  HA-11207 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Novinski članci -- Teme i motivi -- Jezik i stil  HA-11223 
 
Hrvatska književnost 20./21. st.  HA-11188  HA-11220 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA-11196 
 
Hrvatska povijest -- Povjesničari -- Biografija  HA-11234 
 
Hrvatska proza 19./20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Bajke -- Fantastika -- Književnoteorijska analiza  HA-11213 
 
Hrvatska proza 19./20. st. -- Rukopisi -- Književna analiza  HA-11201 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost  HA-11211 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Književni prijevodi -- Posredni prijevodi -- Azijski jezici -- Esperanto  HA-11190 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Prostor -- Roman prostora -- Roman ceste -- Heterotopija  HA-11217 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Prvotisak -- Rukopisi -- Jezik i stil -- Jezičnostilska analiza -- Zagrebačka filološka škola  HA-11202 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Teme i motivi -- Mitologija -- Mitovi  HA-11210 
 
Hrvatska proza 21. st -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavska književnost  HA-11192 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA-11195  HA-11221  HA-11218  HA-11208 
 
Hrvatska turistička zajednica  HA-10565 
 
Hrvatske željeznice  HA-10991 
 
Hrvatske željeznice -- HŽ-Putnički prijevoz d.o.o.  HA-10986 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski standardni jezik -- Jezična norma  HA-11157 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski standardni jezik -- Naglasci -- Naglasno usavršavanje -- Novoštokavština  HA-11153 
 
Hrvatski jezik -- Jezikoslovni radovi -- Prijedlozi -- Prijedlog poslije -- Prijedlog nakon -- Istovrijednice  HA-11152 
 
Hrvatski jezik -- Povijest  HA-11150 
 
Hrvatski jezik -- Prijedlozi -- Prijedložni izrazi -- Upotreba -- Norme  HA-11154 
 
Hrvatski jezik -- Priručnici  HA-11151 
 
Hrvatski jezik -- Rječnici  HA-11155 
 
Hrvatski jezikoslovci -- Dijalektologija -- Leksikografija  HA-11141 
 
Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu  HA-10497  HA-10495 
 
Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu -- Zbirka tkiva za genetičke analize  HA-10504 
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  HA-10623 
 
Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb  HA-10660 
 
Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja Hrvatskog liječničkog zbora -- Hrvatsko društvo sudskih vještaka  HA-10724 
 
Hrvatsko jezikoslovlje -- Hrvatski književni jezik  HA-11156 
 
Hrvatsko onkološko društvo -- Hrvatsko urološko društvo -- Hrvatski liječnički zbor  HA-10774  HA-10772  HA-10773 
 
Hrvatsko pjesništvo 16./17. st. -- Humanizam  HA-11219 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Poezija  HA-11194  HA-11186  HA-11199  HA-11222  HA-11183  HA-11184  HA-11182  HA-11185  HA-11176  HA-11181  HA-11178  HA-11180  HA-11179  HA-11177  HA-11175 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Poezija -- Poetika  HA-11197 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA-11200 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Kajkavska književnost  HA-11228 
 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. -- Ljekovito bilje -- Esencijalna ulja -- Hlapljive uljne komponente -- Fitokemijska istraživanja -- Taksonomija  HA-10717 
 
HŽ Infrastruktura d.o.o. -- Hrvatske željeznice  HA-10540  HA-10993  HA-10989  HA-10838  HA-11013 
 
ICOM  HA-10498 
 
Igre na sreću -- Promocija -- Prodaja -- Ovisnost  HA-10582 
 
Ikonografija -- Crteži -- Rukopisi -- Srednjovjekovna umjetnost  HA-11103 
 
Ikonografija -- Slike -- Minijature -- Rukopisi -- Likovni motivi -- Anžuvinci  HA-11069 
 
Ikonografija -- Tabernakul -- Euharistija -- Ženska duhovnost -- Misticizam -- Inkarnacija  HA-11066 
 
Ikonografija -- Zidno slikarstvo -- Freske -- Sveto Trojstvo -- Vizije -- Proroci -- Pustinjaci  HA-11061 
 
Ilešič, Fran  HA-11146 
 
IMO -- Međunarodna pomorska organizacija  HA-10494 
 
Industrija baterija -- Globalno tržište -- Potrošnja  HA-10583 
 
Industrijsko vlasništvo -- Ovlašteni zastupnik -- Stručni ispiti  HA-10618 
 
Informacijske i komunikacijske tehnologije -- Novi mediji -- Digitalni sadržaji -- Društveni mediji  HA-10522 
 
Informacijske znanosti -- Pronalaženje podataka -- Formalna analiza koncepata -- Konceptualne rešetke  HA-10463 
 
Informacijski sustavi -- Životni ciklus razvoja sustava -- Model podataka -- ER dijagrami -- Dijagrami entiteta -- UML -- Jedinstveni jezik za modeliranje  HA-10466 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Računalni kriminalitet -- Krađa identiteta -- Zaštita -- Kazneni postupak  HA-10640 
 
Interkulturalizam -- Interkulturalno obrazovanje -- Manjine -- Srednjoškolci -- Hrvatsko društvo -- Stavovi  HA-10528 
 
Interkulturalna komunikacija -- Poslovni engleski jezik  HA-11143 
 
Internet -- Internet stvari -- Arhitektura interneta stvari -- Aplikacije  HA-10843 
 
Internet -- Internetska prodaja -- Elektronička trgovina -- E-trgovina -- Online trgovina -- Regresijska analiza  HA-10581 
 
Internet protokoli -- Mrežni protokoli -- Protokoli za usmjeravanje -- Prijenos podataka -- MANET -- Mobilne mreže -- Ad hoc mreže -- Poboljšanje performansi  HA-10445 
 
Investicijski projekti -- Analiza troškova i koristi -- Zaštita okoliša -- Održivi razvoj  HA-10538 
 
Injekcijsko prešanje -- Prerada plastike -- Industrija plastike  HA-11039 
 
IoT -- Internet stvari -- Internet protokol -- Računalne mreže -- Bežične mreže -- Ugrađeni računalni sustavi  HA-10462 
 
Ishemija mozga -- Oštećenje mozga -- Kontrastna sredstva -- Neionska kontrastna sredstva -- Radiološka dijagnostika -- Mikrokompjutorizirana tomografija  HA-10764 
 
Ishemijski moždani udar -- Prolazni ishemijski napadaj (TIA) -- Protrombotski čimbenici rizika -- Cerebrovaskularne bolesti -- Djeca  HA-10776 
 
Iskustvo -- Svijest -- Mišljenje -- Odlučivanje -- Kognitivna znanost -- Neurofenomenologija  HA-10793 
 
Islam -- Sufizam -- Islamska umjetnost -- Kaligrafija  HA-11052 
 
Ispitivanje materijala -- Solarne ćelije -- Tanki filmovi -- Nano-kristali -- Optička svojstva -- Električna svojstva  HA-10808 
 
Istraživanje i razvoj -- Dijalektički sustav -- Modeli -- Modeliranje -- Holizam -- Paralelno mišljenje  HA-10440 
 
Istromletački govor -- Talijanski jezik -- Dijalektalno pjesništvo -- Soneti  HA-11251 
 
Isusovci  HA-10646 
 
Iveljić, Nada -- Šestinski kišobran  HA-11213 
 
Ivšić, Stjepan  HA-11156 
 
Izmjene i dopune zakona -- Parnični postupak -- Žalbeni postupak  HA-10603 
 
Jabuka -- Genetička raznolikost -- Klaster analiza -- Biokemijska svojstva -- Morfološka svojstva  HA-10919 
 
Jabuka -- Genotipovi -- Genetička raznolikost -- Klaster analiza  HA-10920 
 
Jabuka -- Plodovi jabuke -- Tuča -- Mraz -- Vremenske nepogode -- Procjena štete -- Vještačenje  HA-10931 
 
Javna uprava -- Javne usluge -- Projekti -- Vrednovanje -- Menadžment -- E-Government projekti  HA-10638 
 
Javna vlast -- Javna uprava -- Pravo na pristup informacijama -- Aktivna legitimacija -- Pasivna legitimacija  HA-10636 
 
Javni prijevoz -- Integrirani prijevoz putnika -- Željeznički prijevoz -- Cestovni prijevoz  HA-10984 
 
Javni sektor -- Građevinski projekti -- Upravljanje dionicama -- Tehnička analiza -- Izvođač radova -- Građevinska industrija  HA-10871 
 
Javno dobro -- Upravljanje javnim dobrima -- Autoceste -- Monetizacija autocesta -- Koncesija -- Koncesioniranje autocesta  HA-10560 
 
Javno-privatno partnerstvo -- Upravljanje rizicima -- Financiranje projekata -- Infrastrukturni projekti  HA-10551 
 
Jedinice lokalne samouprave -- Imovina -- Nekretnine -- Nadzor i upravljanje  HA-10639 
 
Jergović, Miljenko -- Mehmedinović, Semezdin -- Kovačević Strašni, Milomir  HA-11209 
 
Jezera -- Voda -- Kemijski sastav -- Kakvoća vode -- Razina vode  HA-10690 
 
Jezuiti  HA-11048 
 
Juras, Branka  HA-11086 
 
Jušić, Anica  HA-10660 
 
Kajkavska književnost 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Pripovijetka u stihu -- Spisateljice -- Životopis  HA-11206 
 
Kalamar, Andrej  HA-11083 
 
Kalendari -- Meteorologija -- Malo ledeno doba -- Klimatske promjene  HA-11239 
 
Kalendari -- Vrijeme -- Narativna teorija vremena -- Historiografija  HA-11243 
 
Kalmanov filtar -- Adaptivno filtriranje -- Slijedni algoritam -- Smanjenje šuma -- Video signali -- Numeričke metode  HA-10682 
 
Kamping turizam -- Marketing -- Internet -- Konkurentnost  HA-10571 
 
Kanabis -- Marihuana -- Zlouporaba droga -- Sociološka analiza -- Devijantno ponašanje -- Subkultura  HA-10534 
 
Kapela Sv. Roka u Zagrebu -- Crkva Sv. Marka u Zagrebu  HA-11093 
 
Kapela Sv. Trojstva u Brinju  HA-11252 
 
Kapela Sv. Wolfganga u Vukovoju  HA-11109 
 
Karadžić, Vuk Stefanović -- Milovan, Luka -- Mrkalj, Sava  HA-10444 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Dislipidemija -- Lipidni profil -- Statini -- Atorvastatin -- Klinička istraživanja  HA-10780 
 
Katedrala Sv. Elizabete u Košicama  HA-11062 
 
Katolička crkva  HA-10522  HA-10700 
 
Kazneni postupak -- Sudski vještaci -- Vještačenje -- Vjerodostojnost  HA-10596 
 
Kezić, Neno -- Lukšić, Srđan  HA-11097 
 
Kipari  HA-11100 
 
Kiparstvo -- Izložbe  HA-11098 
 
Klasteri -- Fuzzy klasteri -- Heuristički algoritmi -- Gaussova funkcija  HA-10678 
 
Klimatske promjene -- Okoliš -- Filozofsko gledište -- Ekocentrizam -- Antropocentrizam  HA-10673 
 
Kliničko-laboratorijske korelacije -- Klinička dijagnoza -- Laboratorijska dijagnoza -- Komunikacijsko-dijagnostički proces  HA-10763 
 
Klinika za ženske bolesti i porode u Novom Sadu  HA-10799 
 
Klizišta -- Štete -- Sanacija klizišta  HA-10877 
 
Knjige -- Kompilacije -- Autorska prava  HA-11165 
 
Književna fantastika -- Hrvatska fantastična proza -- Fantastični diskurs -- Mitski diskurs  HA-11203 
 
Književnost 19./20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Realizam -- Književnoteorijska analiza  HA-11198 
 
Književnost 20. st. -- Književnost za djecu -- Dječja književnost  HA-11191 
 
Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Časopisi za djecu -- Životinje u književnosti  HA-11193 
 
Književnost za djecu -- Dječja književnost -- Književni prijevodi -- Književno prevođenje -- Hrvatski jezik -- Slovački jezik  HA-11212 
 
Kokoši nesilice -- Hranidba -- Fosfor -- Jaja -- Kvaliteta ljuske  HA-10951 
 
Kolar-Dimitrijević, Mira  HA-11211 
 
Kolorektalni karcinom -- Pregled literature -- Statistička analiza -- Dobne razlike  HA-10769 
 
Kolosiječna rešetka -- Željezničke tračnice -- Željezničke pruge -- Geosintetici -- Geokompoziti -- Nosivost podloge -- Mehanička svojstva  HA-10879 
 
Kompozicija -- Skladanje -- Osnove kompozicije -- Studentski radovi -- Etnomuzikologija -- Pedagoško gledište  HA-11116 
 
Kompozicija -- Skladanje -- Pedagogija kompozicije  HA-11127 
 
Komunikacija -- Timski rad -- Poslovanje  HA-10532 
 
Komunikacijski sustavi -- M2M komunikacija -- Implementacije -- Telekomunikacije  HA-10844 
 
Komunitarno pravo -- Pravo Europske unije -- Europsko pravo -- Povreda prava -- Pravna zaštita -- Tužba  HA-10592 
 
Kondo, Tetsuo  HA-11078 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Replika -- Kopija -- Faksimil -- Skenirajući elektronski mikroskop -- Infracrvena mikrospektroskopija  HA-11105 
 
Konji -- Genetika -- Proizvodnja mesa  HA-10975 
 
Konji -- Trening -- Hidroterapija -- Krvni parametri -- Ergometrija  HA-10948 
 
Kopernik, Mikolaj  HA-11256 
 
Korizma -- Narodni običaji -- Biljke  HA-10667 
 
Kovačić, Viktor -- Matoš, Antun Gustav -- Szabo, Đuro -- Lunaček, Vladimir -- Strajnić, Kosta -- Krleža, Miroslav -- Schön, Edo -- Babić, Ljubo  HA-11250 
 
Kristovi portreti -- Sakralno slikarstvo -- Svevidnost -- Sveprisutnost  HA-11106 
 
Krizmanić, Dino -- Zuban, Leonid  HA-11074 
 
Kromosomski biljezi -- Kromosom X -- Kratki ponavljajući slijedovi -- Polimerazna lančana reakcija -- Populacijska genetika -- Forenzička genetika  HA-10706 
 
Kronično zatajenje bubrega -- Dijaliza -- Kardiovaskularne bolesti -- Eritrociti -- Širina raspodjele eritrocita -- Prognostički pokazatelji  HA-10783 
 
Kršćanska duhovnost -- Hodočašća -- Legende  HA-11068 
 
Kršćanska ikonografija -- Dalmatinsko slikarstvo  HA-11108 
 
Kršćanska ikonografija -- Sveci -- Rukopisi -- Minijature  HA-10523 
 
Kršćanska teologija -- Ukazanja -- Marijanska ukazanja -- Teofanija -- Kristofanija -- Mariofanija -- Marijanska svetišta  HA-10517 
 
Kršćanstvo -- Sveci -- Svetačke legende -- Hagiografija -- Ikonografija  HA-11072 
 
Kulturna baština -- Kapela -- Gotika -- Fortifikacija -- Utvrda -- Sakralna funkcija -- Obrambena funkcija  HA-11252 
 
Kulturna baština -- Sakralna baština -- Zidne slike -- Restauracija -- Suhi pastel -- Gumiarabika  HA-11107 
 
Kulturna povijest -- Hrvatski jezik -- Hrvatska književnost  HA-11248 
 
Kulturna povijest -- Naseljenost -- Crkve  HA-11249 
 
Kulturno-povijesna baština -- Palače -- Gotičko-renesansni stil -- Restauratorsko-konzervacijski radovi -- Arhivska građa  HA-11091 
 
Kulturno-povijesna baština -- Sakralna baština -- Barok -- Oltari -- Kipovi -- Konzervatorsko-restauratorska istraživanja  HA-11093 
 
Kunići -- Uzgoj -- Prehrana -- Škrob -- Proteini  HA-10963 
 
Kupinovo vino -- Proizvodnja vina -- Fermentacija -- Vinski kvasac  HA-11023 
 
Kuvač-Levačić, Kornelija  HA-11203 
 
Kuzanski, Nikola  HA-11106 
 
Kvaliteta stanovanja -- Metoda procjene -- Stambene zgrade -- Održiva gradnja  HA-10880 
 
Lajtman, Kata -- Žganec, Vinko  HA-10666 
 
Lalić, Ivan V.  HA-11170 
 
Lanci opskrbe -- Upravljanje lancem opskrbe -- Poslovno odlučivanje -- Podrška poslovnom odlučivanju -- Planiranje proizvodnje -- Optimizacijske metode -- Genetski algoritmi  HA-11005 
 
Lauba - kuća za ljude i umjetnost, Zagreb  HA-11081 
 
Legura Fe-23Al -- Aluminijske legure -- Fazni prijelazi -- Spinodalna dekompozicija -- Metalografska analiza -- Elektronska mikroskopija -- Mikrostruktura legure -- Ispitivanja materijala  HA-11031 
 
Legure bakra -- Vlačno naprezanje -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala -- Numerička simulacija -- Matematički model  HA-10812 
 
Lemljenje -- Aluminijske legure -- Metalni kompoziti -- Kovar legure -- Galvanizacija -- Mikrostruktura -- Kemijska svojstva  HA-10813 
 
LEO sateliti -- Niska Zemljina orbita -- Sunčano sinkrona orbita -- Inklinacija orbite -- Precesija orbite -- Satelitske snimke  HA-10899 
 
Leventaši -- Drugi svjetski rat -- Mađarska okupacija  HA-11260 
 
Liberty brodovi -- Teretni brodovi -- Parobrodi -- Trgovačka mornarica -- Povijest pomorstva -- Brodogradnja 20. st.  HA-10906 
 
Liječnici -- Farmakologija -- Diuretici -- Neuromuskularna blokada  HA-10748 
 
Liječnici -- Ginekologija  HA-10729 
 
Lijevane slitine s prisjetljivosti oblika -- Slitine CuAlNi -- Slitine CuAlNiMn -- Mikrostruktura -- Mikrostrukturna analiza -- Tvrdoća  HA-11032 
 
Lijevanje čelika -- Željeznički kotač -- Očvršćivanje čelika -- Solidifikacija -- Numerička simulacija -- Optimizacijske metode  HA-10827 
 
Lipovica d.o.o.  HA-10887 
 
LNG brodovi -- Hidrodinamički udarci -- Hidroelastičnost -- Modelska ispitivanja  HA-10903 
 
LNG terminali -- Ukapljeni prirodni plin -- Ispareni plin -- Opskrbni lanac -- Energetska bilanca  HA-10995 
 
Lorković, Zdravko  HA-10495 
 
Lovrak, Mato  HA-11211 
 
Loyola, Ignatius, sanctus -- Ignacije Lojolski  HA-10646 
 
LTE tehnologija -- LTE Broadcast servis -- Telekomunikacije -- Mobilne mreže -- Razvoj  HA-10840 
 
LTE tehnologija -- Telekomunikacije -- Širokopojasni pristup  HA-10846 
 
Luther, Martin -- Loyola, Ignatius, sanctus -- Caravaggio -- Rembrandt  HA-11048 
 
Ljudski genom -- Aleli -- Autosomalna DNK -- Ionizirajuće zračenje -- Masena spektrometrija  HA-10695 
 
Ljudski genom -- Genetska raznolikost -- Pigmentacija -- Polimorfizam gena -- Polimorfizam pojedinačnog nukleotida (SNP) -- Forenzička genetika  HA-10701 
 
Ljudski potencijali -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Građevinska industrija -- Poslovna uspješnost -- Poslovna konkurentnost  HA-10874 
 
Ljudski resursi -- Zapošljavanje -- Sistemska dinamika -- Sindrom izgaranja -- Upravljanje ljudskim potencijalima  HA-11012 
 
Maksilarni sinus -- Alveolarna arterija -- Infraorbitalna arterija -- Anastomoze -- Kutnjaci -- Pretkutnjaci -- Maksilofacijalna kirurgija  HA-10795 
 
Manasti Jošanica  HA-11061 
 
MANET -- Mobilne mreže -- Ad hoc mreže -- Protokoli za usmjeravanje -- Vijek trajanja baterije -- Kapacitet baterije -- Poboljšanje performansi  HA-10479 
 
Mango -- Mangifera indica L. -- Giberelinska kiselina -- Biokemijski sastav -- Zrenje -- Kvaliteta plodova  HA-10913 
 
Mara, bosanska kraljica  HA-11255 
 
Marković, Jelena  HA-10670 
 
Markovljev lanac -- Probabilistički model -- Provjera modela -- Model kauzalnosti -- Algoritam generiranja -- Stohastički procesi -- Numeričke metode  HA-10459 
 
Masovni mediji -- Politika -- Politička komunikacija -- Demokracija  HA-11017 
 
Mateković, Davor  HA-11096 
 
Matematički model -- Taljenje metala -- Tok taljevine -- Toplo oblikovanje -- Kontinuirano lijevanje  HA-10679 
 
Matične stanice -- Biološki entiteti -- Embrijske matične stanice -- Reprogramiranje stanica -- Inducirane matične stanice -- Matične stanice s više mogućnosti -- In vitro -- In vivo -- Bioetička pitanja -- Pravna pitanja  HA-10513 
 
Matične stanice -- Nukleotidni slijed -- Genom -- Epigenetika -- Proteomika -- Metabolomika -- Bioinformatika -- Dijagnostika -- Liječenje  HA-10713 
 
Medicina -- Ginekologija -- Stomatologija -- Ozon -- Liječenje ozonom -- Komunikacijske tehnologije  HA-10721 
 
Medicinske znanosti -- Medicina -- Komorbiditet -- Morbiditet -- Pacijenti -- Individualizirano liječenje  HA-10722 
 
Medicinske znanosti -- Medicina -- Liječnici -- Medicinsko obrazovanje -- Studij medicine -- Profesionalizacija  HA-10730 
 
Medicinski časopisi -- Otvoreni pristup -- Znanstveno izdavaštvo -- Online časopisi  HA-10492 
 
Medicinski časopisi -- Znanstvena komunikacija -- Objavljivanje radova -- Klinički slučajevi -- Meta-analiza  HA-10493 
 
Medicinski fakultet -- Medicinsko obrazovanje  HA-10725 
 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu  HA-10657 
 
Medicinsko obrazovanje -- Medicinski fakultet -- Medicinska škola -- Kompetencije nastavnika -- Stručno usavršavanje  HA-10655 
 
Medicinsko vještačenje -- Greške vještačenja -- Sudski vještaci -- Kirurzi -- Edukacija zdravstvenih djelatnika  HA-10586 
 
Mediji -- Novinari -- Nakladnici -- Medijsko nasilje -- Odgovornost -- Naknada štete  HA-10615 
 
Medvidović, Lujo  HA-11220 
 
Međimurske pjesme -- Međimurske popijevke -- Narodni običaji  HA-10666 
 
Međunarodna organizacija rada -- ILO  HA-10632 
 
Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)  HA-10767 
 
Melaleuca -- Myrtaceae -- Ljekovito bilje -- Esencijalna ulja -- Kemijski sastav  HA-10718 
 
Mentalni poremećaji -- Depresija -- Psihijatrijska skrb -- Dostupnost -- Suicidalni rizik -- Socioekonomski čimbenici -- Stopa nezaposlenosti -- Stopa suicida -- Regionalne razlike  HA-10758 
 
Merarhizium anisopliae -- Parazitoidi -- Entomopatogene gljive -- Biološka kontrola -- Skladištenje -- Štetočine  HA-10715 
 
Mesarić, Kalman  HA-11205 
 
Mesna industrija Vajda  HA-11026 
 
Meso -- Svinjsko meso -- Klaonička svojstva  HA-10971 
 
Mesta koja volimo  HA-11170 
 
Metabolički sindrom -- Plućna embolija -- Čimbenici rizika -- Artroplastika kuka -- Artroplastika koljena  HA-10796 
 
Metalne pjene -- Zavarivanje -- Difuzijsko zavarivanje -- Ultrazvučno zavarivanje -- Lasersko zavarivanje  HA-10831 
 
Mijelofibroza -- Koštana srž -- Imunohistokemijska dijagnostika -- Digitalna slika -- Obrada slike  HA-10723 
 
Mijić, Matko  HA-11098 
 
Mikrobiologija -- Genetika -- Enterobacter cloacae -- Bakterijske infekcije -- Farmakoterapija -- Karbapenemi -- Beta-laktamaze  HA-10716 
 
Mikrobne zajednice -- Bakterije -- Cijanobakterije -- Heterotrofni nanoflagelati -- Špilje  HA-10702 
 
Mikroekonomija -- Ekonomske teorije -- Teorija novca -- Integriranje novca -- Određivanje cijena  HA-10542 
 
Milinović, Šimun  HA-11235 
 
Minska polja -- Mapiranje tla -- Spektralna analiza -- Klasifikacija -- SMART -- Daedalus  HA-10865 
 
Miopatija -- Neuropatija -- Gluhoća -- Nefropatija -- Dojenčad -- Mitohondrijska DNK -- Nasljedne bolesti -- Mutacije gena -- Gen RRM2B  HA-10771 
 
Mirošević, Josip  HA-11230 
 
Misnica -- Renesansni vez -- Papirna podloga -- Restauratorsko-konzervatorski radovi -- Tradicionalna teorija restauriranja -- Suvremena teorija restauriranja  HA-11101 
 
Misticizam -- Kognitivna znanost -- Fenomenologija -- Epistemiologija  HA-10665 
 
Mliječne krave -- Burag -- Acidoza buraga -- Škrob -- Krvni parametri  HA-10938 
 
Mliječne krave -- Genetika -- Genotipovi -- Uzgojni programi  HA-10960 
 
Mliječne krave -- Mlijeko -- Masne kiseline -- Infracrvena spektroskopija  HA-10967 
 
Mliječne krave -- Reproduktivni poremećaji -- Plodnost -- Biokemijske promjene  HA-10945 
 
Mliječne krave -- Simentalska pasmina -- Mlijeko -- Glikozilacija -- Koagulacija -- Kazein  HA-10952 
 
Mliječno govedarstvo -- Pašnjaci -- Ljetna ispaša -- Alpsko područje  HA-10962 
 
Mlijeko -- Kravlje mlijeko -- Kazein -- Laktoferin -- Proteini sirutke -- Kromatografija -- Genetska varijabilnost  HA-10944 
 
Mockus, Antanas  HA-11067 
 
Molitvenici -- Hrvatska književnost 16./17. st.  HA-11204 
 
Monetarna politika -- Financije -- Financijska stabilnost -- Bankarski sustav -- Prudencijalna politika -- Post-tranzicijske zemlje  HA-10555 
 
Morski rezervati -- Istraživanje -- Mreže stajačice -- Marikultura -- Ribe -- Uzorkovanje riba  HA-10694 
 
Motocikli -- Kočnice -- Kočioni mehanizam -- ABS kočioni sustav -- Cestovni promet -- Vještačenje  HA-10904 
 
Mozaici -- Apsidalni mozaik -- Teofanija  HA-11050 
 
Moždana smrt -- Kardiopulmonalna smrt -- Svijest -- Presađivanje organa -- Zakonodavstvo  HA-10518 
 
Mreža na čipu -- Kompjutorske mreže -- CPU -- Centralna procesorska jedinica -- Potrošnja energije -- Mravlji algoritmi -- Genetski algoritmi -- Optimizacijske metode  HA-10465 
 
Mrežno računalstvo -- Komunikacijske mreže -- Kabliranje -- Norme  HA-10468 
 
Multimedija -- Multimedijsko učenje -- Prirodne znanosti -- Društvene znanosti -- Srednja škola -- Tradicionalna nastava  HA-10449 
 
Muzej krapinskih neandertalaca  HA-10499 
 
Muzej Slavonije (Osijek) -- Prirodoslovni odjel Muzeja Slavonije (Osijek)  HA-10502 
 
Muzeji  HA-10499 
 
Muzeji -- Donacije  HA-10495 
 
Muzeji -- Entomološke zbirke  HA-10496 
 
Muzeji -- Povijesni pregled  HA-10497  HA-10501  HA-10500 
 
Muzeji -- Prirodoslovne zbirke  HA-10503  HA-10502 
 
Muzeji -- Prirodoslovni muzeji -- Etički kodeks  HA-10498 
 
Muzeji -- Zbirke -- Molekularno-genetička istraživanja -- Genetička istraživanja  HA-10504 
 
Muzička akademija u Beogradu  HA-11127 
 
Nacionalne manjine -- Etničke manjine -- Talijanska nacionalna zajednica -- Talijani -- Književnost -- Likovna umjetnost -- Antologije  HA-11244 
 
Način života -- Tkanje -- Povijest -- Arhivska građa  HA-11236 
 
Nafta -- Istiskivanje nafte -- Ugljični dioksid -- Laboratorijska istraživanja -- Naftna polja  HA-10863 
 
Nar -- Punica granatum L. -- Sok -- Gustoća -- Temperatura -- Termofizička svojstva  HA-10923 
 
Narodne poslovice -- Majka  HA-10668 
 
Narodni muzej Zadar -- Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar  HA-10503 
 
Narodni običaji -- Napjevi -- Pasionske pobožnosti -- Procesije -- Glagoljaško pjevanje -- Jednoglasno pjevanje  HA-10669 
 
Naselja -- Prostorni razvoj -- Povijest -- Povijesni izvori  HA-11259 
 
Natječajna dokumentacija -- Javni natječaji -- Javna nabava -- Izbor ponuditelja -- Naručitelj radova -- Izvođač radova -- Pravna regulativa  HA-10634 
 
Navarivanje -- Zavarivanje -- EPP zavarivanje  HA-10818 
 
Nazor, Vladimir  HA-11210 
 
Nehrđajući čelik -- Korozijska otpornost -- Rupičasta korozija -- Elektrolučno zavarivanje -- Toplinska obrada  HA-10807 
 
Neizrazita logika -- Fuzzy logika -- Diferencirane usluge -- Kvaliteta usluge -- Propusnost mreže -- Računalne mreže -- Mjerenje performansi  HA-10478 
 
Nekretnine -- Izvlaštenje -- Eksproprijacija -- Naknada -- Određivanje naknade -- Tržišna vrijednost  HA-10604 
 
Nekretnine -- Neizgrađeno građevinsko zemljište -- Pravo korištenja -- Pravni sljednik -- Prijenos prava -- Konvalidacija ugovora  HA-10598 
 
Nekretnine -- Tržište nekretnina -- Cijene nekretnina -- Gospodarski rast  HA-10548 
 
Nekretnine -- Vrijednost nekretnina -- Procjena vrijednosti -- Međunarodni standardi  HA-10882 
 
Neumeričke simulacije -- Odljevci -- Nodularni lijev -- Ljevaonice  HA-11034 
 
Neuroznanost -- Kognitivna znanost -- Ugniježđena kognicija -- Filozofija kognitivne znanosti  HA-10508 
 
Neuroznanost -- Psihijatrijski bolesnici -- Psihotropni lijekovi -- Farmakodinamika -- Farmakokinetika -- Ljudski mozak -- Neuroni -- Neurotransmiteri  HA-10747 
 
New World Summit  HA-11060 
 
Nigrović, Vladimir  HA-10748 
 
Nodularni lijev -- Mikrostruktura -- Duboko hlađenje  HA-11028 
 
Nogometni klubovi -- Mrežne stranice -- Internet marketing  HA-11134 
 
Nordijska mitologija -- Ikonografija -- Proročanstva -- Proročice -- Slikarstvo  HA-11059 
 
Noršić Patrčević, Helena  HA-11080 
 
Novinarstvo -- Novinari -- Ustaški režim  HA-10505 
 
Numerička simulacija -- Metoda konačnih elemenata -- Čelične cijevi -- Armiranobetonski stupovi -- Naprezanja i deformacije -- Mehanika kontinuuma  HA-10681 
 
Numerička simulacija -- Optimizacijske metode -- Hibridni solarni sustavi -- Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Energija vjetra  HA-10473 
 
Numizmatika -- Keltsko novčarstvo -- Povijest  HA-11099 
 
Obitelj Zrinski  HA-11265 
 
Obitelj Zrinski -- Frankopan Zrinski, Ana Katarina  HA-11204 
 
Obradović, Dositej  HA-11168 
 
Obrazovanje odraslih -- Profesionalizacija -- Curriculum globALE  HA-10651 
 
Obrazovanje odraslih -- Vrednovanje obrazovanja -- Samovrednovanje -- Portfolio  HA-10652 
 
Obrazovna struktura -- Obrazovne potrebe -- Obrazovanje odraslih -- Tržište rada  HA-10647 
 
Obrazovni sustavi -- Obrazovanje učitelja -- Strani jezici  HA-10644 
 
Odljevci -- Nodularni lijev -- Čvorićasti grafit -- Mehanizmi nastanka  HA-11027 
 
Odljevci -- Poliamidi -- Mehanička svojstva -- Starenje  HA-10821 
 
Odljevci -- Sivi lijev -- Površinske pogreške -- Toplinska analiza  HA-11033 
 
Odljevci -- Zaostala naprezanja -- Mjerenje  HA-10826 
 
Odnos liječnik-bolesnik -- Starije osobe -- Kirurški bolesnici -- Internet -- Kvaliteta informacija -- Edukacija bolesnika  HA-10775 
 
Određivanje spola -- Koštani ostaci -- Nadlaktična kost -- Humerus -- Srednjovjekovna groblja -- Arheološka iskopavanja  HA-10704 
 
Održavanje zgrada -- Toplinska izolacija -- Biokorozija -- Vijek trajanja zgrade -- Uništavanje mikroorganizama  HA-10885 
 
Održiva arhitektura -- Pasivna kuća  HA-11086 
 
Održiva arhitektura -- Zelena gradnja -- Hoteli  HA-11097 
 
Održivi razvoj -- Ekonomski rast -- Strateško predviđanje -- Futurologija  HA-10537 
 
Onečišćenje mora -- Izljev nafte -- Uklanjanje onečišćenja -- Pomorske nezgode -- Havarija tankera Erika -- Ekologija mora  HA-10676 
 
Onečišćenje mora -- Toksičnost -- Kositar -- Morski puževi -- Bodljikavi volak -- Bolinus brandaris -- Imposeks  HA-10675 
 
Opatija Sv. Petra u Salzburgu -- Katedrala u Gurku  HA-11103 
 
Operacijska istraživanja -- Optimizacijske metode -- Građevinska industrija -- Održivi razvoj -- Poslovna suradnja  HA-10541 
 
Opijatska ovisnost -- Ovisnost o opijatima -- Ovisnici -- Liječenje ovisnika -- Opioidna zamjenska terapija -- Metadon -- Čimbenici rizika -- Preživljenje -- Liječnici obiteljske medicine  HA-10785 
 
Optički senzori -- Sjenilo -- Fotonaponske ploče -- Sunčeva energija  HA-10859 
 
Optimizacijske metode -- Problem usmjeravanja vozila -- Prometno planiranje -- Numerička simulacija -- Heuristički algoritam -- Randomizacija  HA-10677 
 
Oralna kirurgija -- Kliničke značajke -- Sociodemografske značajke -- Vađenje zuba -- Apikotomija -- Alveolotomija -- Periodontitis  HA-10794 
 
Organizacija znanja -- Vodeni resursi -- Rijeke -- Upravljanje -- Menadžment  HA-10482 
 
Osnovno školstvo -- Učitelji -- Kompetencije učitelja -- Multimedija -- Multimedijsko učenje -- E-učenje  HA-10650 
 
Osobe s invaliditetom -- Socijalna skrb -- Vještačenje  HA-10643 
 
Osobe s oštećenjem sluha -- Gluhe osobe -- Obrazovanje -- Komunikacija -- Znakovni jezik -- Bioetičko gledište -- Informirani pristanak -- Projekti  HA-10653 
 
Osobna vozila -- Šteta na vozilu -- Utvrđivanje stanja -- Karoserija -- Tvornički sloj laka -- Debljina laka  HA-10908 
 
Osteonekroza -- Bedrena kost -- Minimalno invazivna kirurgija -- Dekompresija -- Koštana srž -- Trombociti  HA-10797 
 
Otpad -- Ambalažni otpad -- Gospodarenje otpadom  HA-10894 
 
Otpad -- Gospodarenje otpadom -- Održivo gospodarenje otpadom  HA-10891 
 
Otpadne vode -- Biološko pročišćavanje -- Ljevaonice  HA-10887 
 
Otpadne vode -- Pročišćavanje -- Bioplin -- Biometan -- Bioplinska postrojenja  HA-10889 
 
Ovce -- Istarska pramenka -- Mlijeko -- Konvencionalni uzgoj -- Organski uzgoj  HA-10942 
 
Ovce -- Mlijeko -- Sirenje -- Smrzavanje  HA-10949 
 
Ovce -- Reprodukcija -- Križanje -- Genetika -- Genotipovi  HA-10947 
 
Ovršni postupak -- Stečajni postupak -- Namirenje vjerovnika -- Prodaja nekretnina  HA-10616 
 
Ovršni zakon -- Ovrha -- Pokretnine -- Namirenje tražbine  HA-10605 
 
Ozana Kotorska  HA-11064 
 
Označavanje hrane -- Prehrambeni proizvodi -- Nutritivna deklaracija -- Energetska vrijednost -- Potrošači -- Informiranje  HA-11016 
 
Pajić, Milenko  HA-11173 
 
Palača Divona -- Palača Sponza  HA-11091 
 
Palača Lešić-Dimitri -- Arhitektonska rekonstrukcija  HA-11085 
 
Palijativna skrb -- Hospicijski pokret -- Hospicij -- Preddiplomski studij -- Anketno istraživanje -- Studenti  HA-10660 
 
Papilarne linije -- Daktiloskopija -- Otisci prstiju -- Metode otkrivanja otisaka  HA-10595 
 
Parni kotao -- Uljni plamenik -- Nautički bojleri -- Brodski pomoćni strojevi -- Tehnički sustavi -- Radne karakteristike -- Statističke metode  HA-10902 
 
Parnični postupak -- Izvanparnični postupak -- Geodetsko vještačenje -- Katastarska izmjera -- Zemljišne knjige -- Knjiga položenih ugovora  HA-10684 
 
Parnični postupak -- Litispendencija -- Prigovor litispendencije -- Presuđena stvar -- Prigovor presuđene stvari  HA-10610 
 
Parnični postupak -- Stranka u inozemstvu -- Tužitelj -- Punomoćnik -- Zastupnik  HA-10607 
 
Parnični postupak -- Sudski vještaci -- Izmjene i dopune zakona  HA-10612 
 
Patlidžan -- Nematode -- Suzbijanje -- Gnojidba -- Organsko gnojivo  HA-10915 
 
Pavić, Jakov  HA-11104 
 
Pedagogija -- Ignacijanska pedagogija -- Obrazovanje -- Modeli obrazovanja -- Katoličko obrazovanje  HA-10646 
 
Pedijatrija -- Djeca -- Bolničko liječenje -- Medicinska etika  HA-10761 
 
Personalizirana medicina -- HeLa stanice -- Biološki entiteti -- Biobanke -- Biotehnološki postupci -- Popularizacija znanosti -- Znanstvena komunikacija  HA-10714 
 
Petričević, Anka  HA-11188 
 
Petrić, Frane -- Patrizi, Francesco  HA-10700 
 
Petrović Njegoš, Petar, II -- Petar II Petrović Njegoš  HA-10506 
 
Pilići -- Genetska raznolikost  HA-10959 
 
Plastična ambalaža -- Prozirna ambalaža -- Postupci zaštite -- Postupak INFRAREDESIGN® -- Bojila  HA-10980 
 
Plastične vrećice -- Zabrana -- Oporezivanje -- Ekologija  HA-11043 
 
Plastični proizvodi -- Polietilen visoke gustoće -- Uleknuća  HA-11041 
 
Plastika -- Plastični materijali -- Plastični otpad -- Infracrvena spektroskopija -- Nadgrobni lampioni  HA-11040 
 
Plavec, Ivica -- Zdenković Gold, Žanet -- Zdenković, Ivan  HA-11089 
 
Plazma zavarivanje -- Taljenje metala -- Temperaturno polje -- Nodularni lijev -- Numerička simulacija  HA-10828 
 
Plesni centar, Zagreb -- 3LHD  HA-11087 
 
Plinomjeri -- Vještačenje  HA-11042 
 
Plinske instalacije -- Održavanje -- Dimnjaci -- Zakonski propisi  HA-11046 
 
Plovila -- Uvoz plovila -- Carinske stope -- Porez na dodanu vrijednost -- Preupis stranih plovila  HA-10619 
 
Plućna embolija -- Srčani biljezi -- Troponin T -- Trijaža bolesnika -- Ehokardiografija -- Ultrazvuk srca -- CT  HA-10745 
 
Podravka  HA-10853 
 
Poduzeća -- Poslovanje -- Informacijske tehnologije -- Računovodstvo -- Računovodstveni informacijski sustavi  HA-11009 
 
Poduzeća -- Poslovanje poduzeća -- Zaposlenici -- Ljudski resursi -- Upravljanje -- Vlasništvo  HA-10545 
 
Poduzetništvo -- Tržišno natjecanje -- Državne potpore -- Nacionalni sudovi  HA-10621 
 
Pokretne stvari -- Pokretnine -- Vjerovnici -- Tražbine vjerovnika -- Bezposjedovno osiguranje -- Sudsko osiguranje -- Javnobilježničko osiguranje  HA-10608 
 
Poli(etilen-tereftalat) -- Hidroliza -- Metalni joni -- Sumporna kiselina -- Kemijsko recikliranje  HA-11018 
 
Poliklinika SUVAG -- Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  HA-10653 
 
Polimerni kompoziti -- Medicinska primjena -- Kirurgija  HA-11022 
 
Polimerni materijali -- Sportska oprema -- Stadioni -- Nogomet  HA-11139 
 
Polimorfizam gena -- Haplotipovi -- Kromosom Y -- Kratki udvojeni slijed -- Populacijska genetika -- Očinstvo -- Forenzička genetika  HA-10699 
 
Polimorfizam gena -- Kromosom Y -- Kratki udvojeni slijed -- Polimorfizam pojedinačnog nukleotida (SNP) -- Populacijska genetika  HA-10705 
 
Politička korektnost -- Sloboda govora -- Engleski jezik -- Nastava engleskog jezika -- Visokoškolska nastava  HA-10661 
 
Politrauma -- Prava osobnosti -- Povreda prava osobnosti -- Neimovinska šteta -- Medicinsko vještačenje  HA-10726 
 
Poljoprivreda -- Podzemne vode -- Protok vode -- Onečišćenje vode -- Nitrati -- Vadozna zona -- Numeričko modeliranje  HA-10926 
 
Poljoprivredne površine -- Divljač -- Šteta -- Preventiva -- Vještačenje  HA-10968 
 
Poljoprivredni fakultet, Osijek  HA-11088 
 
Poljoprivredno zemljište -- Poljoprivredni nasadi -- Procjena vrijednosti -- Izvlaštenje -- Postupak izvlaštenja  HA-10924 
 
Poljska književnost 20. st. -- Književnost i filozofija  HA-11169 
 
Pomorske nesreće -- Plovila -- Vještačenje -- Sudovanje -- Arbitraža -- Europsko zakonodavstvo  HA-11000 
 
Pomorski engleski -- ESP -- Engleski za posebne namjene -- Opći engleski jezik -- Pomorske komunikacije -- Povijest pomorstva  HA-10987 
 
Pomorski prijevoz -- Spora plovidba -- Transportni troškovi -- Troškovi prijevoza -- Optimalne rute -- Ekonomska učinkovitost -- Ekološka učinkovitost  HA-10982 
 
Pomorski promet -- Sigurnost plovidbe -- Zaštita morskog okoliša -- Međunarodne organizacije  HA-10494 
 
Pomorsko dobro -- Stvarno pravo -- Izvlaštenje -- Određivanje naknade  HA-10593 
 
Popis stanovništva  HA-10526 
 
Popovac, Mihovil  HA-11232 
 
Porezno pravo -- Radno pravo  HA-10627 
 
Porod zatkom -- Posteljica -- Ultrazvučna dijagnostika -- Čimbenici rizika -- Asfiksija -- Novorođenčad -- Porođajna masa  HA-10799 
 
Poslovna analitika -- Poslovno odlučivanje -- Prediktivna analitika -- Preskriptivna analitika -- Veliki podaci -- Poslovna inteligencija  HA-10470 
 
Poslovne strategije -- Poslovno upravljanje -- Uspješnost poslovanja -- Balanced Scorecard metoda  HA-11010 
 
Poslovni sustavi -- Informacijski sustavi -- Strateško planiranje -- Organizacija poslovanja -- Menadžment  HA-10454 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Metabolički sindrom -- Metabolički poremećaj -- Epidemiologija  HA-10781 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Sistemski traumatski stres -- Sekundarna traumatizacija -- Traumatski stres  HA-10786 
 
Potrošnja električne energije -- Optimizacija potrošnje energije -- Ušteda energije -- Elektromotorni vlakovi -- Vožnja vlaka -- Sustav podrške u vožnji vlakova  HA-10850 
 
Povelje -- Katolička vjera -- Protestantizam  HA-11241 
 
Povijesna antropologija -- Franjevačka duhovnost -- Imagines agentes -- Mistika -- Mecenatstvo -- Redovnice  HA-11247 
 
Povijesne granice i međe -- Granice -- Granične oznake -- Arheološki nalazi  HA-11225 
 
Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja  HA-11105 
 
Povijesni prikaz -- Arhivsko gradivo -- Društvena povijest  HA-11264 
 
Povijest  HA-11263 
 
Povijest -- Stanovništvo -- Migracije  HA-11262 
 
Povijest glazbe -- Avangarda -- Dodekafonija -- Serijalna glazba -- Kritika  HA-11245 
 
Povijest medicine -- Neurologija -- Moždani udar -- Neurološki bolesnici -- Intenzivno liječenje -- Intenzivna skrb  HA-11257 
 
Praga, Giuseppe -- Obitelj Ćipiko -- Lezze, Paskazzio -- Andreis Parthenius, Fran Trankvil -- Statilić, Marin -- Ćipiko, Koriolan  HA-11219 
 
Prato, Convenevole da  HA-11069 
 
Pravno nazivlje -- Hrvatski jezik -- Jezična norma  HA-11148 
 
Predmetno označivanje -- Sustavi za predmetno označivanje -- XML -- Primjena  HA-10489 
 
Predstečajna nagodba -- Tražbine vjerovnika -- Protutražbine dužnika -- Prijeboj tražbina  HA-10620 
 
Predškolska djeca -- Nepoželjna ponašanja -- Socijalne vještine -- Taksonomizacija  HA-10511 
 
Prehrambena industrija -- Mesna industrija -- Povijest  HA-11026 
 
Prehrana dojilja -- Prehrana dojenčadi -- Pothranjenost -- Anemija -- Željezo (kemijski element) -- Vitamin C -- Meso -- Povrće -- Razvoj djeteta  HA-10740 
 
Prepoznavanje imenovanih entiteta -- Ekstrakcija informacija -- Rudarenje podataka -- Hrvatski jezik -- Hrvatski tekstovi -- Računarska lingvistika  HA-10453 
 
Prijevoz putnika -- Troškovi prijevoza -- Proračun troškova -- Dinamika troškova -- Putnički kilometar -- Ekonomika prometa  HA-10559 
 
Prirodni plin -- Ležišta plina -- Stijene -- Pješčenjaci -- Škriljevci -- Fizikalna svojstva stijena -- Digitalna analiza -- Tomografija -- Elektronska mikroskopija  HA-10864 
 
Prirodni plin -- Tržište plina -- Opskrba plinom -- Plinovodi  HA-10862 
 
Prirodoslovni muzej Dubrovnik  HA-10500 
 
Prirodoslovni muzej u Splitu  HA-10501 
 
Prirođene srčane greške -- Atrijski septalni defekt -- Pedijatrijska kardiologija -- Kardiokirurgija -- Transezofagealna ehokardiografija  HA-10766 
 
Pristavkin, Anatolij  HA-11171 
 
Privatizacija -- Ekonomski učinci -- Javna poduzeća -- Zaštita okoliša  HA-10549 
 
Pročišćavanje otpadnih voda  HA-10893 
 
Prodan, File  HA-11236 
 
Programski kod -- Otvoreni kod -- Pristup izvornom kodu -- Rudarenje podataka -- Klaster analiza -- Interakcija čovjeka i računala -- Nastava informatike  HA-10447 
 
Promet -- Motorna vozila -- Vozači -- Brzina reakcije -- Vještačenje -- Forenzika  HA-10992 
 
Prometne nesreće -- Forenzika -- Računalni programi -- Simulacija prometne nesreće -- Vještačenje  HA-10983 
 
Prometne nesreće -- Sudionici prometa -- Tjelesne ozljede -- Psihološke posljedice -- Vještačenje  HA-11001 
 
Prometni koridori -- Željeznički koridori -- Koridor V.c -- Teretni prijevoz -- Željeznički prijevoz -- Ekonomski razvoj  HA-10988 
 
Prototipovi -- Brza izrada prototipa -- CAD podaci -- 3D konstruiranje -- 3D printeri -- Razvoj novog proizvoda  HA-10464 
 
Prva pomoć -- Osnovna škola -- Stavovi učenika -- Stavovi roditelja -- Anketno istraživanje  HA-10744 
 
Prvo lice -- Metode prvog lica -- Introspekcija -- Kognitivna znanost -- Empirijska fenomenologija  HA-10510 
 
Psorijaza -- Psihopatologija -- Depresija -- Anksioznost  HA-10753 
 
Pšenica -- Cvatnja -- Molekularni biljezi -- Genetička istraživanja  HA-10935 
 
Pšenica -- Durum pšenica -- Prinos -- Genotipovi  HA-10928 
 
Ptice -- Čovjek -- Ekologija  HA-10720 
 
Pušenje -- Navika pušenja -- Pravna regulativa -- Zdravstveno osoblje -- Zdravstvene ustanove -- Anketno istraživanje -- Aktivni pušači -- Nepušači  HA-10736 
 
Pušenje -- Pasivno pušenje -- Štetni učinci -- Zakonodavstvo -- Zdravstvena politika  HA-10741 
 
Računalne mreže -- Društvene mreže -- Mrežne usluge -- Web usluge -- Kreativnost -- Elektroničko učenje -- Opasnosti interneta  HA-10460 
 
Računalne mreže -- Programski definirane mreže -- Virtualne mreže  HA-10474 
 
Računalni oblak -- Internet stvari -- Sigurnost podataka -- Sigurnosna arhitektura  HA-10472 
 
Računalni oblak -- Mobilne tehnologije -- Modernizacija -- Pravni aspekti  HA-10847 
 
Računalni oblak -- Telekomunikacije  HA-10853 
 
Računalo -- E-učenje -- Kognitivne sposobnosti  HA-10467 
 
Računarstvo -- Kvantna teorija -- Kvantna igra -- Kvantna strategija  HA-10448 
 
Računarstvo u oblaku -- Mrežne usluge -- CPU -- Centralna procesorska jedinica -- Mjerenje performansi -- Izračun troškova  HA-10471 
 
Računovodstvo -- ABC metoda -- Obračun troškova -- Proces odlučivanja  HA-11003 
 
Računovodstvo -- Platni promet -- Obračunska plaćanja -- Nelikvidnost -- Poslovanje poduzeća -- Financije  HA-11004 
 
Radna knjižica -- Radnopravni status -- Elektronički zapisi -- Elektronička radna knjižica -- E-radna knjižica  HA-10623 
 
Radna snaga -- Potražnja radne snage -- Građevinski projekti -- Nekretnine -- Gradnja nekretnina -- Infrastrukturne građevine -- Regresijski model  HA-10539 
 
Radno pravo -- Europsko pravo -- Otkaz -- Kolektivno otkazivanje -- Poslovno uvjetovani otkazi  HA-10625 
 
Radno pravo -- Minimalna plaća  HA-10632 
 
Radno pravo -- Stečaj -- Radnici -- Radnička potraživanja -- Pravna zaštita  HA-10628 
 
Radno pravo -- Ugovor o radu -- Otkaz ugovora o radu -- Pravna zaštita -- Radničko vijeće -- Nadomještaj suglasnosti  HA-10624 
 
Rak gušterače -- Smrtnost  HA-10778 
 
Rano kršćanstvo -- Zidno slikarstvo -- Freske -- Refektorij  HA-11056 
 
Ratarske kulture -- Usjevi kukuruza -- Divljač -- Šteta -- Procjena štete -- Vještačenje  HA-10930 
 
Ratna trauma -- Adolescenti -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Psihološko zdravlje -- Osobnost -- Genocid  HA-10788 
 
Ravnikar, Edo -- Kregar, Majda -- Kerin, Miha  HA-11094 
 
Rechner, Predrag -- Rechner, Bruno -- Pelzer, Ines  HA-11088 
 
Reformacija -- Slikarstvo -- Teologija duhovnosti  HA-11048 
 
Regatna jedrilica -- Projektiranje -- Jarbol  HA-10900 
 
Religija -- Religijska komunikacija -- Komunikologija -- Duhovnost -- Stvaralaštvo  HA-10520 
 
Reparatura -- Zavarivanje -- Navarivanje -- Oštećenja  HA-10835 
 
Reparatura -- Zavarivanje -- Navarivanje -- Oštećenja -- Kućišta ležaja  HA-10834 
 
Reparatura -- Zavarivanje -- Tehnologija zavarivanja -- Oštećenja  HA-10833 
 
Restrukturiranje poduzeća -- Poduzeća -- Financijsko poslovanje -- Brodogradnja  HA-11011 
 
Ribarstvo -- Ribolov  HA-10966 
 
Ribe -- Glavoč blatar -- Gobius niger -- Biometrija -- Rasprostranjenost  HA-10719 
 
Ribolov -- Eksploatacija mora  HA-10956 
 
Ribolov -- Ribarstvo -- Ukupni ulov  HA-10943 
 
Riža -- Kvantitativna svojstva -- Prinos -- Genotipovi  HA-10922 
 
Rotacijski strojevi -- Namoti -- Kvarovi -- Magnetska indukcija  HA-10851 
 
Sakralna umjetnost -- Sakralno slikarstvo -- Hagiografije  HA-11064 
 
Salopek Baletić, Zora  HA-11085 
 
Samardžija, Marko  HA-11150 
 
Samostan Udabno  HA-11056 
 
Samostani -- Povijest  HA-10519 
 
Segmentacija slike -- Probabilistički model -- Neparametarske metode -- Klaster analiza -- Kompjutorski vid -- Statističke metode  HA-10480 
 
Selimović, Meša  HA-11160 
 
Seljaci -- Slobodnjaci  HA-11265 
 
Sestrinstvo -- Sestrinska praksa -- Znanstveni dokazi  HA-10743 
 
Shizofrenija -- Metabolički sindrom -- Eritrociti -- Sedimentacija eritrocita -- Fibrinogen  HA-10757 
 
Sigurnost u turizmu -- Turisti -- Strani državljani -- Smrtnost -- Utapljanje -- Prometne nezgode -- Sudska medicina  HA-10569 
 
Sinestezija -- Introspekcija -- Neurološki procesi -- Kognitivna znanost -- Dijagnostika  HA-10754 
 
Sivi lijev -- Toplinska obrada -- Zagrijavanje -- Hlađenje -- Mikrostruktura  HA-11035 
 
Slaveni -- Pretkršćanska mitologija -- Sveti prostori -- Arheoastronomija -- Prostorna analiza -- Mjeriteljstvo  HA-11254 
 
Slikano raspelo -- Slikarske tehnike -- Adriobizantsko slikarstvo -- Sakralna baština -- Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Gotika  HA-11102 
 
Slikari -- Biografski podaci  HA-11104 
 
Slikarstvo -- Legende -- Vizije -- Crkveni dostojanstvenici -- Oltarni retabl  HA-11062 
 
Slovenske železnice -- Hrvatske željeznice  HA-10990 
 
Slovenski jezik -- Slovenska književnost -- Ilirizam -- Novi ilirizam  HA-11146 
 
Socijalna skrb -- Socijalne usluge -- Standardi kvalitete  HA-10642 
 
Socijalno stanovanje -- Stambeni fond -- Adaptacija stanova -- Procjena vijeka trajanja -- Održivi razvoj  HA-10641 
 
Softveri -- Programiranje -- Kvaliteta  HA-10461 
 
Softverski proizvodi -- Testiranje -- Specifikacija sustava -- CPN -- Coloured Petri Nets  HA-10452 
 
Softverski projekti -- Procjena troškova -- Upravljanje troškovima -- Skupovi atributa -- Klasifikacija podataka -- Softverska metrika  HA-10456 
 
Soja -- Mikoriza -- Mikorizne gljive -- Salinitet  HA-10917 
 
Solarna energija -- Fotonaponske ćelije -- Solarno grijanje -- Održivi razvoj  HA-10860 
 
Solarni staklenici -- Staklenici -- Sunčeva energija  HA-10934 
 
Sovjetska književnost 20. st. -- Autobiografska proza -- Romani za mladež -- Teme i motivi -- Drugi svjetski rat  HA-11171 
 
Spiralni štap -- Aksijalno opterećenje -- Elastične deformacije -- Cilindrične koordinate -- Eliptičke jednadžbe -- Matematički model  HA-10803 
 
Sport -- Gimnastika -- Povijest  HA-11137 
 
Sport -- Sportski događaji -- Globalizacija -- Nova ekonomija  HA-11135 
 
Sport -- Sportski turizam -- Sportski događaji -- Natjecatelji -- Promatrači -- Motivacija -- Istraživanje  HA-11136 
 
Sreća -- Ljudsko bistvovanje -- Ljudska sreća -- Korisnost -- Teorija korisnosti -- Maksimiziranje korisnosti  HA-10544 
 
Sreća -- Životno zadovoljstvo -- Mjerenje sreće -- Indeks sreće -- Kvaliteta života -- Neekonomska dimenzija -- Alternativni modeli  HA-10689 
 
Srednjoškolsko obrazovanje -- Ekologija -- Biosfera -- Obrazovanje za okoliš  HA-10648 
 
Srpska književnost -- Pjesništvo -- Prosvjetiteljstvo -- Antička tradicija  HA-11168 
 
Srpska književnost 20. st. -- Lirski roman -- Komparativna analiza -- Ekspresionizam  HA-11174 
 
Srpska književnost 20. st. -- Neoavangarda -- Književna analiza  HA-11173 
 
Srpska književnost 21. st. -- Romani -- Izdaja -- Književna analiza  HA-11172 
 
Srpski jezik -- Leksik -- Udžbenici  HA-11145 
 
Srpsko pjesništvo -- Analiza pjesme  HA-11170 
 
Stambena arhitektura -- Kuće za odmor -- Zelena gradnja  HA-11080 
 
Stambena arhitektura -- Održiva arhitektura -- Pasivna kuća  HA-11095 
 
Stambena arhitektura -- Održiva arhitektura -- Zelena gradnja  HA-11083 
 
Stancovich, Pietro -- Stanković, Petar  HA-11251 
 
Stanovništvo -- Životni standard -- Podizanje djece -- Migracije -- Društveni modeli -- Termodinamički sustavi  HA-10527 
 
Stari grad Ljubljana -- Povijesna baština -- Obnova -- Rekonstrukcija  HA-11094 
 
Stavovi -- Propagiranje stavova -- Samoorganizacija -- Evolucija veze -- Ko-evolucija -- Kompleksne mreže  HA-11008 
 
Stereovizijski sustavi -- Računalni sustavi -- Web kamera -- Kalibracija kamera -- OpenCV -- Robotika  HA-10477 
 
Stevija -- Stevia rebaudiana Bertoni -- Prirodna sladila -- Fitokemikalije  HA-11025 
 
Stevija -- Stevia rebaudiana Bertoni -- Prirodna sladila -- Kemijski sastav -- Nutritivna vrijednosti -- Pasterizacija -- Jabučni pire  HA-11024 
 
Stipišić Delmata, Ljubo  HA-11231 
 
Stočarstvo -- Farme -- Zdravlje životinja -- Genetska istraživanja -- Genomska selekcija -- RNA interferencija  HA-10955 
 
Stočarstvo -- Hranidba -- Burag -- Fermentacija -- Plinovi -- Vrijeme inkubacije  HA-10970 
 
Stočarstvo -- Mliječne krave -- Hranjenje -- Sigurnost hrane  HA-10958 
 
Strateški menadžment -- Menadžment -- Strateško planiranje -- Strategija  HA-10484 
 
Stresori -- Radno mjesto -- Privatna poduzeća -- Istraživanje  HA-10546 
 
Studenti -- Društvene mreže -- Facebook -- Dinamika sustava -- Sistemska analiza  HA-10664 
 
Studenti -- Mladi -- Informiranost -- Mediji -- Istraživanje  HA-10529 
 
Studenti -- Stavovi -- Sportsko-rekreacijske aktivnosti -- Istraživanje  HA-11138 
 
Studenti medicine -- Studij medicine -- Trajanje studija -- Ispiti -- Akademski uspjeh  HA-10657 
 
Stvarno pravo -- Nekretnine -- Pravo vlasništva nekretnine -- Nadogradnja zgrade -- Načelo jedinstvenosti nekretnine  HA-10629 
 
Stvarno pravo -- Nekretnine -- Vlasništvo -- Pravo vlasništva -- Ograničenja vlasništva -- Naknada  HA-10600 
 
Sudski postupak -- Medicinsko vještačenje -- Medicinska pogreška -- Liječnička pogreška  HA-10727 
 
Sudski postupak -- Nekretnine -- Sudski vještaci -- Građevinsko vještačenje -- Arhitektonsko vještačenje -- Vještačenje  HA-10614 
 
Sudski postupak -- Parnični postupak -- Mirenje -- Nagodba  HA-10599 
 
Sudski vještaci -- Komunikacijske vještine -- Verbalna komunikacija -- Neverbalna komunikacija  HA-10585 
 
Sudski vještaci -- Vještačenje -- Organizacije  HA-10588 
 
Sudski vještaci -- Vještačenje -- Pravni temelj -- Novčana naknada  HA-10587 
 
Sudstvo -- Pravosuđe -- Institut razumnog roka -- Suđenje u razumnom roku -- Pravni izvori  HA-10611 
 
Suvremena umjetnost -- Umjetnička praksa -- Umjetnička strategija  HA-11071 
 
Suvremena umjetnost -- Umjetnička sloboda -- Pravo -- Pravno gledište  HA-11070 
 
Sv. Benedikt -- Sv. Antun -- Sv. Justo  HA-10523 
 
Sv. Ivan Krstitelj -- Sv. Ivan Evanđelist -- Schmidt, Friedrich -- Bollé, Herman  HA-11093 
 
Sv. Marko  HA-11054 
 
Sv. Martin -- Sv. Grgur -- Sv. Elizabeta  HA-11062 
 
Sv. Wolfgang -- Dürer, Albrecht -- Von Aachen, Hans -- Kilian, Lucas -- Braća Zürn  HA-11109 
 
Svećenici -- Žrtve rata -- Popis poginulih -- Drugi svjetski rat -- Komunistički zločini  HA-10521 
 
Svemirske crvotočine -- Opća teorija relativnosti -- Einsteinove jednadžbe polja -- Schwarzschildova metrika -- Hiperbolička geometrija -- Matematički model  HA-10680 
 
Sveti Franjo Asiški  HA-11049 
 
Svinje -- Genetika -- Ponašanje  HA-10937 
 
Svinje -- Hibridne svinje -- Kvaliteta mesa -- Kemijski sastav  HA-10964 
 
Svinje -- Hranidba -- Rast -- Genetika  HA-10954 
 
Svinje -- Kvaliteta mesa -- Genetika  HA-10941 
 
Svinjogojstvo -- Svinje -- Hranidba -- Hranidbena vrijednost  HA-10974 
 
Svinjogojstvo -- Svinje -- Kvaliteta mesa -- Genotipovi  HA-10969 
 
Svjetska zdravstvena organizacija  HA-10739  HA-10535 
 
Svjetsko nogometno prvenstvo  HA-11139 
 
Svjetsko prvenstvo u jedrenju na dasci klasa Formula 2013.  HA-11136 
 
Šalov, Tomislav  HA-11100 
 
Šamija, Ivan Branko  HA-11155  HA-11151 
 
Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Triatlon -- Plivanje -- Vožnja bicikla -- Trčanje -- Glukoza u krvi  HA-10789 
 
Šicel, Miroslav  HA-11187 
 
Širokopojasne infrastrukture -- Pristupne tehnologije -- Elektroničke komunikacije -- Bežične tehnologije -- Strategija razvoja  HA-10856 
 
Širokopojasni internet -- Ruralna područja -- Elektroenergetske mreže  HA-10848 
 
Škola -- Obrazovanje -- Pismenost -- Strategije učenja -- Razumijevanje čitanja -- Samoprocjena  HA-10645 
 
Školska djeca -- Seksualno zlostavljanje -- Fizičko zlostavljanje -- Obiteljsko nasilje -- Emocionalno zlostavljanje -- Anketno istraživanje -- Dobne i spolne razlike  HA-10531 
 
Školjkaši -- Invazivne vrste -- Strane vrste -- Anadara kagoshimensis -- Anadara transversa  HA-10693 
 
Školjkaši -- Invazivne vrste -- Strane vrste -- Arcuatula senhousia -- Ficopomatus enigmaticus  HA-10691 
 
Školjkaši -- Toksičnost školjkaša -- Fitotoksini -- Toksični fitoplankton  HA-10936 
 
Šojat, Antun  HA-11141 
 
Štitnjača -- Operacija štitnjače -- Tiroidektomija -- Paratiroidni hormon -- Homeostaza -- Elektrokoagulacija -- Ultrazvučni rezač  HA-10798 
 
Šumarstvo -- Breza, obična -- Betula pendula Roth -- Šumsko uzgojne karakteristike -- Privatne šume  HA-10911 
 
Šumski požari -- Prevencija -- Fotografiranje -- Infracrvena kamera  HA-10909 
 
Talijanska književnost -- Dijalektalno pjesništvo -- Tršćansko narječje -- Poezija -- Poetika -- Jezik i stil  HA-11167 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Književnost za djecu i mlade -- Dječja književnost -- Fantastika -- Književnoteorijska analiza  HA-11166 
 
Tamburaška glazba -- Tamburaški zborovi  HA-11253 
 
Tar, Laurentius de  HA-11068 
 
Taurin -- Kardioprotektivni učinak -- Oksidativni stres -- Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Zatajenje srca -- Štakori  HA-10749 
 
Tehnika projektiranje D.O.O.  HA-11095 
 
Telad -- Tovni uzgoj -- Teletina -- Meso -- Dobrobit životinja -- Stavovi potrošača  HA-10940 
 
Telekomunikacije -- Telekomunikacijska industrija -- Telekomunikacijsko tržište -- Tržište telekomunikacijskih usluga -- Tranzicijske zemlje  HA-10977 
 
Telekomunikacijske mreže -- Komunikacijski sustavi -- Željeznički promet -- Sustav za nadzor prometa -- Daljinsko upravljanje  HA-10838 
 
Termodinamika -- Ravnoteža -- Termodinamička ravnoteža -- Apsolutna temperatura -- Lagrangeov koeficijent  HA-10524 
 
Termoelektrane -- Prirodni plin -- Ugljen -- Ekološko gledište  HA-10857 
 
Thomas Aquinas, sanctus -- Toma Akvinski  HA-11063 
 
Tjelesne ozljede -- Kazneni postupak -- Sudski vještaci -- Medicinsko vještačenje -- Medicinska dokumentacija  HA-10731 
 
Tlo -- Mikroorganizmi -- Hranjive tvari -- Smeđe tlo -- Kalkokambisol -- Crvenica  HA-10932 
 
Toksikološko vještačenje -- Mlijeko -- Gljivični otrovi -- Mikotoksini -- Alfatoksin  HA-10961 
 
Tomistička teologija -- Teologija blaženstva -- Kršćanska ikonografija -- Slikarstvo -- Prikaz raja  HA-11063 
 
Trajni nasadi -- Stabla -- Vrijednost stabala -- Vitalitet stabala -- Zamjenska sadnja -- Procjena vrijednosti  HA-10910 
 
Traktor -- Uzdužna stabilnost -- Matematički model -- Plug  HA-10916 
 
Traktori -- Vozači traktora -- Vibracije -- Zaštita na radu  HA-10921 
 
Transfer tehnologije -- Strana ulaganja -- Troškovi rada -- Patentiranje  HA-10580 
 
Transplantacijska medicina -- Medicinska etika -- Etički standardi -- Odgovornost liječnika -- Zakonodavstvo -- Prijevara -- Trgovanje organima -- Zločin protiv čovječnosti -- Zatvorenici -- Smrtna kazna  HA-10516 
 
Transportne pojave -- Porozni medij -- Darcyjev zakon -- Masena koncentracija -- Stacionarno strujanje -- Fizikalni model -- Mehanika fluida  HA-10686 
 
Tridentski sabor  HA-10700 
 
Troškovi transporta -- Pomorski prijevoz -- Ukapljeni prirodni plin -- Moss spremnici -- LNG tankeri -- Ekonomska analiza  HA-10563 
 
Tršćansko pučko učilište -- Izdavačka kuća Edit  HA-11244 
 
Trupci -- Aluminijska legura EN AW-6060 -- Pukotine -- Teški metali -- Laki metali  HA-10815 
 
Tržišno natjecanje -- Upravljanje -- Strategijski menadžment -- Komunikacija -- Konkurentska prednost  HA-10579 
 
Tržište dionica -- Međusobna ovisnost -- GARCH model  HA-10552 
 
Tumor mozga -- Klasifikacija -- Genetski algoritam -- 3D slika -- ELM -- Extreme Learning Machine  HA-10458 
 
Tumori -- Rak prostate -- Dijagnostika -- Patologija -- Liječenje -- Smjernice  HA-10773 
 
Tumori mokraćnog mjehura -- Rak mokraćnog mjehura -- Dijagnostika -- Patologija -- Liječenje -- Smjernice  HA-10772 
 
Tumori testisa -- Rak testisa -- Dijagnostika -- Patologija -- Liječenje -- Smjernice  HA-10774 
 
Tuneli -- Aksijalno opterećenje -- Građevinske konstrukcije -- Nosivost konstrukcije -- Nelinearna analiza -- Metoda konačnih elemenata  HA-10870 
 
Turizam -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Turistička potražnja -- E-turistička potražnja -- Ekonometrijski modeli -- Matematički modeli  HA-10568 
 
Turizam -- Javno-privatno partnerstvo -- Zakonska regulativa  HA-10570 
 
Turizam -- Kulturni turizam -- Kulturna događanja  HA-10578 
 
Turizam -- Lovni turizam -- Održivi razvoj  HA-10574 
 
Turizam -- Novi mediji -- Internet -- Oglašavanje  HA-10573 
 
Turizam -- Obrazovanje -- Visokoškolsko obrazovanje -- Kultura učenja -- Edukacijske metode -- Informacijske tehnologije -- E-učenje  HA-10567 
 
Turizam -- Održivi turizam -- Održivi razvoj  HA-10575 
 
Turizam -- Organizacijsko komuniciranje -- Organizacija -- Imidž -- Oglašavanje  HA-10576 
 
Turizam -- Poslovanje -- E-poslovanje -- Semantički Web  HA-10577 
 
Turizam -- Rijeke -- Održivi razvoj  HA-10572 
 
Turizam -- Turistička ponuda -- Animacijski programi -- Djeca  HA-10566 
 
Turizam -- Turistički projekti -- Turističke destinacije  HA-10565 
 
Učenje stranog jezika -- Talijanski jezik -- Školski uspjeh -- Atribucije -- Atribucijski stilovi  HA-11144 
 
Učitelji -- Učiteljska profesija -- Profesionalno sagorijevanje -- Samopoštovanje -- Osnovna škola  HA-10649 
 
Udar metka -- Višeslojne ploče -- Aluminijske ploče -- Numerički model -- Balistička ispitivanja  HA-10688 
 
Ugljične nanocijevi -- Polimerni kompoziti -- Vlačna čvrstoća -- Modul elastičnosti -- Metoda konačnih elemenata -- Numeričko modeliranje  HA-10809 
 
Ugussi, Claudio  HA-11244 
 
Ultraljubičasto zračenje -- UV-C zrake -- Biološki uzorci -- DNK profil -- Aleli -- Dekontaminacija  HA-10697 
 
Umjetnici -- Biografije -- Analiza sadržaja  HA-11057 
 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu  HA-11116 
 
Umjetnost -- Umjetnici -- Umjetničko djelo -- Umjetnička forma -- Autorstvo -- Pravo -- Pravo vlasništva -- Intelektualno vlasništvo -- Autorsko pravo  HA-11058 
 
Umjetnost i politika -- Kultura -- Kulturna politika -- Demokratizacija -- Umjetnička sloboda -- Politički angažman  HA-11060 
 
Umjetnost i politika -- Pravna država -- Umjetnici -- Imunitet -- Kulturna politika  HA-11051 
 
Umjetnost i politika -- Umjetnička strategija -- Program građanske kulture  HA-11067 
 
Upravljački sustav -- Informacijski sustav -- Sustav nadzora -- Tehničke karakteristike -- Pomorski promet -- Statističke metode  HA-10469 
 
Upravljanje okolišem -- Projektni menadžment -- Građevinska industrija -- Menadžment kvalitete -- Upravljanje kvalitetom  HA-10869 
 
Upravljanje poduzećem -- Sinergijski sustav -- Menadžment -- Financijsko upravljanje -- Prodajno upravljanje  HA-11015 
 
Upravljanje znanjem -- Tehnološki parkovi -- Menadžment -- Organizacijska kultura  HA-11007 
 
Upravno pravo -- Upravni spor -- Sudska odluka -- Pravomoćnost -- Nenovčane tražbine -- Obveza tuženika  HA-10594 
 
Uslužna zanimanja -- Medicinsko osoblje -- Socijalni radnici -- Učitelji -- Interaktivne vještine -- E-učenje -- Obrazovanje  HA-10547 
 
Ustavno pravo -- Upravno pravo -- Lokalna i regionalna samouprava -- Zakonski akti -- Opći akti  HA-10637 
 
Utvrđivanje očinstva -- Izvanbračno očinstvo -- Medicinsko vještačenje -- Sudske presude -- Sudski postupak  HA-10613 
 
Vaginalni porod -- Posteljica -- Patološke promjene -- Ultrazvučna dijagnostika -- Kardiotokografija -- Oksitocin  HA-10800 
 
Varano, Battista da  HA-11247 
 
Varaždinska biskupija  HA-10521 
 
Varonese, Paolo  HA-11105 
 
Velikobrzinske željeznice -- Vlakovi velikih brzina -- Željeznički promet -- Željeznička infrastruktura -- Tehnički standardi -- Tehničke karakteristike  HA-10907 
 
Ventilacija -- Plinske instalacije -- Bojleri -- Atmosferski bojleri -- Zrak za izgaranje -- Stolarija  HA-11044 
 
Video formati -- Video radovi -- Video kodiranje  HA-10858 
 
Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika  HA-11157 
 
Vinogradarstvo -- Tlo -- Kvaliteta tla -- Geokemijska istraživanja -- GIS  HA-10933 
 
Virusne infekcije -- Virus influence -- Cijepljenje djece -- Učinkovitost cjepiva -- Pregled literature -- Meta-analiza  HA-10738 
 
Visoki zemljišnoknjižni sud  HA-10626 
 
Visoko obrazovanje -- Gospodarstvo -- Suradnja  HA-10656 
 
Visoko obrazovanje -- Javno-privatno partnerstvo -- Suradnja -- Zapošljavanje -- Tržište rada -- Suradnički razvojni centri  HA-10659 
 
Visoko obrazovanje -- Visoko školstvo -- Upravljanje znanjem -- Stakeholder analiza -- Analiza interesno-utjecajnih skupina  HA-10662 
 
Visoko školstvo -- Sveučilišta -- Znanstveni novaci -- Inovacije -- Numerička simulacija  HA-10654 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Visokoobrazovne institucije -- Društvena odgovornost -- Društvena kriza -- Ekološka kriza -- Održivi razvoj  HA-10663 
 
Vitezović, Pavao Ritter  HA-11234  HA-11242  HA-11238  HA-11243  HA-11239 
 
Vizije -- Snovi -- Interpretacija snova -- Kolektivno sjećanje -- Sinkretizam -- Idiosinkrazija -- Praznovjerje  HA-10671 
 
Vjetroturbine -- Vjetroelektrane -- Neuronske mreže -- Inkrementalni algoritam -- Numerički model -- Lyapunovljeva analiza stabilnosti  HA-10842 
 
Voće -- Kivi -- Hranjive tvari -- Fiziološke karakteristike -- Antioksidacijski potencijal -- Skladištenje  HA-10914 
 
Voda -- Voda za piće -- Kvaliteta -- Zaštita voda -- Onečišćenje voda  HA-10892 
 
Von Hütterott, Georg  HA-11105 
 
Vošnjak, Vendelin  HA-10519 
 
Vozači -- Osposobljavanje vozača -- Prometna edukacija -- Sigurnost prometa  HA-10994 
 
Vučković, Vojislav  HA-11129 
 
Web tehnologije -- Responzivni web -- CakePHP -- ExtJS  HA-10450 
 
Web tehnologije -- SVG -- HTML5 Canvas -- Operativni sustavi -- Internet preglednici  HA-10481 
 
Zagrebački Kaptol  HA-11250 
 
Zaklada Urancije  HA-11165 
 
Zakon o obveznim odnosima -- Stečajni zakon -- Vjerovnici -- Dužnici -- Pobijanje pravnih radnji  HA-10606 
 
Zakoni -- Izmjene i dopune  HA-10597 
 
Zaštita bilja -- Insekticidi -- Prirodni insekticidi -- Esencijalna ulja  HA-10912 
 
Zaštita okoliša -- Zakonodavstvo -- Utjecaj na okoliš -- Procjena utjecaja na okoliš -- Djelotvornost -- Stajališta sudionika -- Istraživanje  HA-10674 
 
Zavarivanje -- Aluminijski materijali  HA-11163  HA-11164 
 
Zavarivanje -- Europski projekti  HA-10817 
 
Zavarivanje -- MAG postupak -- Žica za zavarivanje -- Svojstva  HA-10837 
 
Zavarivanje -- Rezanje -- Sigurnost na radu -- Zaštita na radu -- Zaštitna sredstva  HA-10832 
 
Zavarivanje -- Zaštitni plinovi -- Dušikov oksid -- Ozon -- Šesterovalenti krom  HA-11162 
 
Zavarivanje -- Zavareni spojevi -- Ispitivanje  HA-10829 
 
Zavarivanje trenjem -- Aluminij -- Bakar -- Cjevovodi -- Uklanjanje srhova  HA-10814 
 
Zavarivanje trenjem -- Napredna morfologija pora -- Zavareni spoj -- Alati  HA-10819 
 
Zavarivanje trenjem -- Numerička simulacija -- Proizvodnja topline -- Raspodjela naprezanja -- Temperaturno polje  HA-10820 
 
Zavarivanje trenjem -- Titanove legure -- Protok materijala -- Rotacijski alati -- Metoda konačnih volumena -- Numerička simulacija  HA-10816 
 
Zdravstvena njega -- Djeca -- Seoska domaćinstva -- Antibiotici -- Nepravilna uporaba antibiotika -- Rehidratacijske otopine  HA-10759 
 
Zdravstvena zaštita -- Zdravstveno prosvjećivanje -- Zdravlje djece -- Smrtnost djece -- Nerazvijene zemlje  HA-10735 
 
Zdravstvene ustanove -- Personalizirana medicina -- Preventivna medicina -- Briga o zdravlju -- Čimbenici rizika -- Bioetička načela  HA-10732 
 
Zemljišne knjige -- Upis u zemljišne knjige -- Brisovna tužba -- Revizija -- Pravni lijekovi  HA-10626 
 
Zemljišnoknjižno pravo -- Izmjene i dopune zakona -- Pravo vlasništva  HA-10601 
 
Zemljišnoknjižno pravo -- Zabilježba spora -- Sudski sporovi -- Sudska praksa -- Ugovor o zajmu  HA-10633 
 
Zgradarstvo -- Stambene zgrade -- Toplinska zaštita -- Toplinska izolacija -- Toplinske ovojnice -- Energetska učinovitost -- Građevinska šteta  HA-11047 
 
Zgradarstvo -- Zgrade -- Energetska učinkovitost -- Energetski certifikat -- Energetski pregled  HA-10868 
 
Zidne slike -- Likovni motivi -- Kult djevice -- Sakralna umjetnost  HA-11055 
 
Znamenite osobe  HA-11237 
 
Znanost -- Pseudoznanost -- Postmoderna -- Društvo rizika  HA-10441 
 
Znanost -- Znanstvena bibliografija -- Društvene mreže -- Konceptualne mreže -- Vizualizacija -- Teorija sustava  HA-10443 
 
Znanost -- Znanstvena produktivnost -- Znanstvene publikacije -- Znanstveni članci -- Tranzicijske zemlje  HA-10442 
 
Znanstvena komunikacija -- Objavljivanje radova -- Znanstveni časopisi -- Biomedicinski časopisi -- Otvoreni pristup -- Elektronički časopisi  HA-10491 
 
Znanstveni časopisi -- Citiranost -- Citatna analiza -- Bibliometrijska analiza -- Čimbenik odjeka -- Čimbenik utjecaja -- Funkcija raspodjele  HA-10488 
 
Znanstveni podaci -- Znanstveni rad -- Metapodaci -- Standardi -- CERIF -- Common European Research Information Format  HA-10476 
 
Znanje -- Prezentacija znanja -- Semantičke mreže -- Informacijski sustavi -- Baze podataka -- Čvorovi znanja  HA-10439 
 
Zooplanktoni -- Kalanoidni kopepodi -- Acartia italica -- Dinamika populacije -- Jezera  HA-10692 
 
Zrakoplovne tvrtke -- Aviokompanije -- Zračne luke -- Rentabilnost -- Faktorska analiza -- Analiza glavnih komponenata -- Klaster analiza -- Statističke metode  HA-11006 
 
Zrakoplovstvo -- Povijest  HA-10905 
 
Zrinski, Nikola  HA-11241 
 
Željeznička infrastruktura -- Modeli financiranja -- Statistička analiza -- Komparativna analiza  HA-10540 
 
Željeznička infrastruktura -- Željeznički promet -- Investicijski projekti -- Upravljanje projektima -- Poslovno planiranje  HA-10561 
 
Željeznička poduzeća -- Sustav upravljanja kvalitetom -- Kontroling -- Unutarnja revizija -- Poslovna ekonomija  HA-11013 
 
Željeznička poduzeća -- Sustav upravljanja kvalitetom -- Međunarodni standardi -- ISO 9001 -- Opći akti  HA-10989 
 
Željezničke pruge -- Cestovne prometnice -- Pružne građevine -- Mehanička stabilizacija -- Nosivi sloj -- Geomreže  HA-10878 
 
Željezničke pruge -- Potporni zidovi -- Stabilizacija pokosa -- Tecco sustav -- Željeznički promet -- Sigurnost željezničkog prometa  HA-10886 
 
Željezničke pruge -- Željeznička mreža -- Pružne građevine -- Održavanje pruga -- Troškovi održavanja -- Baze podataka  HA-10898 
 
Željezničke pruge -- Željeznički promet -- Paneuropski prometni koridori -- Prioritetni projekti -- Fondovi Europske unije  HA-10990 
 
Željeznički kotač -- Željeznička vozila -- Obod kotača -- Željezničke tračnice -- Oštećenja tračnica -- Simulacijski model  HA-10901 
 
Željeznički mostovi -- Sanacija mosta -- Statičko opterećenje -- Dinamičko opterećenje -- Ispitivanje mostova -- Metoda konačnih elemenata  HA-10876 
 
Željeznički promet -- Sigurnost prometa -- Prometni propisi -- Pravna regulativa  HA-10993 
 
Željeznički promet -- Sigurnost željezničkog prometa -- Željeznički sustav -- Pravna regulativa -- Tehnički propisi  HA-10991 
 
Željeznički promet -- Željezničke pruge -- Cestovne prometnice -- Odron kamenja -- Sigurnost prometa -- Zaštita prometnica  HA-11002 
 
Željeznički putnički prijevoz -- Prigradski željeznički prijevoz -- Kvaliteta usluge -- Rentabilnost -- Statistička analiza  HA-10999 
 
Željeznički putnički prijevoz -- Prigradski željeznički prijevoz -- Vozni red vlakova  HA-10986 
 
Žene -- Psihološka antropologija -- Uloga žene -- Društvo -- Stereotipi  HA-10533 
 
Žigovi -- Zaštita žiga -- Ustavnosudska zaštita  HA-10622 
 
Život -- Koncept života -- Teorija kompleksnih sustava -- Kompleksni sustavi -- Kibernetički sustav -- Heuristička metoda -- Definiranje pojmova  HA-10698 
 
Životna aktivnost -- Funkcionalne sposobnosti -- Medicinsko vještačenje -- Orijentacijske tablice  HA-10724 
 
Župa Lovreć-Opanci  HA-10526 
 
Župa sv. Juraj na Bregu  HA-11241 
 
Županijski ustroj -- Županije  HA-10635 
 
Župna crkva Sv. Stjepana u Motovunu  HA-11101 
 
Župna crkva u Trakai -- Moravska škola  HA-11053