0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

002   Dokumentacija

DEUR, Davorka
Spomen-knjiga: Ante Vukasović : životno djelo i bibliografija / Davorka Deur. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 289-294
Spomen-knjiga -- Pedagog -- Sveučilišni profesor
Vukasović, Ante
Hrvatski pedagoško-književni zbor

002
37
HA14-01083

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

ŠIMIĆ, Marinka
Jezik i grafija bosansko-humskih natpisa / Marinka Šimić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 62 ; str. 203-219  
 Elektronička verzija članka
Bosansko-humski natpisi -- Epigrafski spomenici -- Jezik -- Grafija -- Hrvatska ćirilica -- Bosančica
003
811.163.42
HA14-01084

Vidi br.: HA14-01730

Vidi br.: HA14-01726

Vidi br.: HA14-01728

Vidi br.: HA14-01723

Vidi br.: HA14-01732

Vidi br.: HA14-01099

Vidi br.: HA14-01096

Vidi br.: HA14-01158

Vidi br.: HA14-01098

Vidi br.: HA14-01722

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

ŠOLIĆ, Krešimir
Lakovjernost ili preposlušno praćenje predavačevih instrukcija : (otkrivanje zaporke) / Krešimir Šolić, Kristina Kralik, Vesna Ilakovac, Krešimir Nenadić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 239-242  
 Elektronička verzija članka
Informacijska sigurnost -- Socijalni inženjering -- Zaporka -- Zaštita podataka -- Povjerenje -- Anketno istraživanje -- Studenti
004
159.9
378
HA14-01085

RAJTIĆ Žlof, Ksenija
Predodžbe novinara o važnosti društvenih mreža u proizvodnji medijskih sadržaja / Ksenija Žlof, Zlatko Herljević, Slobodan Hadžić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 17-29  
 Elektronička verzija članka
Društvene mreže -- Medijska komunikacija -- Medijski sadržaji -- Vjerodostojnost -- Novinari
004
316
HA14-01086

KROLO, Krešimir
Upotreba internetskih društvenih mreža i participacijske dimenzije društvenoga kapitala mladih na primjeru Facebooka / Krešimir Krolo, Ivan Puzek. - Ilustr.
Bibliografija: str. 400-404. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 383-405  
 Elektronička verzija članka
Društvene mreže -- Facebook -- Digitalni mediji -- Društveni kapital -- Građanski aktivizam
004
316
HA14-01087

Vidi br.: HA14-01253

Vidi br.: HA14-01271

Vidi br.: HA14-01270

Vidi br.: HA14-01331

Vidi br.: HA14-01514

Vidi br.: HA14-01284

Vidi br.: HA14-01501

Vidi br.: HA14-01442

Vidi br.: HA14-01242

Vidi br.: HA14-01333

Vidi br.: HA14-01263

01   Bibliografije. Katalozi

PAVIĆ, Hrvoje
Bibliografija Ivana Ercega od 1953. do 2006. godine / Hrvoje Pavić. - Ilustr.
Sadrži i: Razgovor s Ivanom Hercegom.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 298-309  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska povijest
Erceg, Ivan

01
HA14-01088

ANIĆ, Božica
Podravsko nakladništvo : [bibliografija : 2013.-2014.] / Božica Anić. - Ilustr.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 40 (2014) ; str. 273-282
Izdanja -- Nakladništvo
01
HA14-01089

02   Knjižničarstvo

POLAK, Sanja
Čitanje na početku školovanja / Sanja Polak. - Ilustr.
Tematski blok: O čitanju i pisanju. - Bibliografija: 14 jed. ; dokumenti: 2 jed.
U: Književnost i dijete. - ISSN 1848-5618. - 3 (2014), 3 ; str. 63-72
Čitanje -- Školovanje -- Obrazovanje
02
37
HA14-01090

RADOVEČKI, Ljiljana
O čitanju iz knjižničarskog kuta / Ljiljana Radovečki. - Ilustr.
Tematski blok: O čitanju i pisanju.
U: Književnost i dijete. - ISSN 1848-5618. - 3 (2014), 3 ; str. 75-76
Čitanje -- Knjižnica -- Školska knjižnica
02
HA14-01091

Vidi br.: HA14-01271

050   Serijske publikacije. Periodika

JOKIĆ, Davor, knjižničar
Migracijske i etničke teme - bibliometrijska analiza časopisa za razdoblje od 1985. do 2013. / Davor Jokić, Delfa Bartulović-Barnjak. - Ilustr.
Prilozi na str. 499-504. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 479-505  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Migracije -- Demografija -- Bibliometrijska analiza -- Citatna analiza
050
314
HA14-01092

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

BOGDANOVIĆ, Ljubica
Čuvari plesne baštine na ušću Cetine / Ljubica Bogdanović. - Ilustr.
Bibliografska bilješka uz tekst.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 315-320
Folklorne skupine -- Plesna događanja -- Obljetnice -- Narodne nošnje -- Kulturno-umjetnička društva
Udruga za očuvanje hrvatskog folklora

06
39
HA14-01093

Vidi br.: HA14-01327

069   Muzeji. Stalne izložbe

Vidi br.: HA14-01689

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

Vidi br.: HA14-01243

Vidi br.: HA14-01155

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

DUVNJAK, Stjepan
Bosanički rukopisi u knjižnici Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci / Stjepan Duvnjak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 63 ; str. 85-102  
 Elektronička verzija članka
Rukopisi -- Matične knjige -- Bosančica
Knjižnica Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci

09
929
HA14-01094

VJALOVA, Svetlana Olegovna
Horvatskie kirilličeskie pamjatniki XVI-XIX v. sobranija I. Berčiča v Rossijskoj nacional'noj biblioteke / Svetlana Olegovna Vjalova. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 63 ; str. 223-243  
 Elektronička verzija članka
Rukopisi -- Hrvatska ćirilica -- Korespondencija -- Propovijedi
Ruska nacionalna biblioteka -- Zbirka Ivana Berčića

09
930
HA14-01095

KOSIĆ, Ivan, filolog
Hrvatske ćirilične knjige u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu / Ivan Kosić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed. - Abstract.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 62 ; str. 69-113  
 Elektronička verzija članka
Popis knjiga -- Hrvatska ćirilica
Zbirka rukopisa i starih knjiga -- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

09
003
HA14-01096

KAPETANOVIĆ, Amir
Jezična uporaba u ćiriličnom Dubrovačkom dominikanskom lekcionaru / Amir Kapetanović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. ; izvori: 5 jed. - Abstract.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 62 ; str. 61-68  
 Elektronička verzija članka
Lekcionari -- Hrvatski književni jezik -- Štokavština -- Ćirilica -- Rukopisi
09
811.163.42
HA14-01097

RAOS, Josip, slavist
Ligature u Pripkovićevom evanđelju / Josip Raos. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Zusammenfassung.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 63 ; str. 173-192  
 Elektronička verzija članka
Crkvenoslavenski rukopisi -- Ligature -- Ćirilica
09
003
HA14-01098

BORIĆ, Marijana
O jednom prirodoslovnom ćiriličnom rukopisu iz doba prosvjetiteljstva / Marijana Borić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 63 ; str. 73-83  
 Elektronička verzija članka
Rukopisi -- Prirodoslovlje -- Hrvatska ćirilica -- Prosvjetiteljstvo
09
003
HA14-01099

Vidi br.: HA14-01173

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


1(091)   Povijest filozofije

MIŠČIN, Daniel
Arnoldova metafizika / Daniel Miščin.
Tema broja: Đuro Arnold. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 70 (2014), 2 ; str. 38-45
Hrvatska filozofija 19./20. st. -- Povijest filozofije
Arnold, Đuro

1(091)
HA14-01100

KNEŽEVIĆ, Marija, filozofkinja
Boškovićeva eksplikacija načela kontinuiteta / Marija Knežević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Acta Iadertina. - ISSN 1845-3392. - 10 (2013) ; str. 37-48
Filozofija -- Prirodna filozofija -- Načelo kontinuiteta -- Teorija sila
Bošković, Ruđer Josip

1(091)
11/12
HA14-01101

DESPOT, Branko
Gjuro Arnold kao profesor filozofije / Branko Despot.
Tema broja: Đuro Arnold. - Tekst je rekonstrukcija govora održanog 7. 11. 2013. u Društvu hrvatskih književnika.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 70 (2014), 2 ; str. 33-37
Hrvatska filozofija 19./20. st. -- Povijest filozofije -- Profesori
Arnold, Gjuro -- Arnold, Đuro

1(091)
37
HA14-01102

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

Vidi br.: HA14-01101

Vidi br.: HA14-01140

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

BARIŠIĆ, Anto, teolog
Nauk o univerzalnom spasenju kod Origena iz Aleksandrije / Anto Barišić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 58-80  
 Elektronička verzija članka
Spasenje -- Eshatologija -- Antropologija -- Apokatastaza -- Čovjek -- Slobodna volja
Origen

13
27
HA14-01103

Vidi br.: HA14-01191

Vidi br.: HA14-01740

Vidi br.: HA14-01719

14   Filozofski sustavi i gledišta

BURGER, Hotimir
Filozofska antropologija i problem humanizma / Hotimir Burger.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 70 (2014), 1 ; str. 3-13
Filozofska antropologija -- Humanizam
14
HA14-01104

ĐIRI, Josipa
Kako čitati djelo L. Wittgensteina O izvjesnosti? : Kritički osvrt na zbornik »Readings of Wittgenstein’s On Certainty« D. Moyal–Sharrock i W. H. Brennera pod vidikom pojma sigurnosti u izvornom tekstu / Josipa Điri, Kristijan Krkač.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 355-368  
 Elektronička verzija članka
Wittgenstein, Ludwig
Sigurnost -- Znanje -- Kritički osvrt

14
HA14-01105

JERBIĆ, Vedran, politolog
O odnosu mitskog i političkog u djelima Ernesta Laclaua / Vedran Jerbić.
Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi : kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Pula, prosinac 2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 29 jed. - Summary.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 191-203  
 Elektronička verzija članka
Mit -- Politika -- Postmarksizam -- Poststrukturalizam -- Antagonizam
Laclau, Ernesto

14
32
HA14-01106

GAVRIĆ, Anto
Odnos N. Berdjajeva prema J. Maritainu i tomizmu / Anto Gavrić, Nikola Bolšec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 291-301  
 Elektronička verzija članka
Filozofija religije -- Tomizam -- Neotomizam
Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovič -- Berdjajev, Nikolaj -- Maritain, Jacques

14
HA14-01107

PERUŠIĆ, Luka
Poniranje u vigoroso kozmosa / Luka Perušić.
Prikaz knjige: Heraklit / Igor Mikecin. Zagreb: Matica hrvatska, 2013./2014.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 70 (2014), 10 ; str. 69-74
Grčka filozofija -- Predsokratovci -- Filozofske rasprave
Mikecin, Igor

14
HA14-01108

PERIŠA, Ante, filozof
Spor oko demitologizacije : Jaspersova kritika Bultmannove teološke metode / Ante Periša, Hrvoje Petrušić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 416-438  
 Elektronička verzija članka
Demitologizacija -- Teologija -- Povijesno-znanstvena metoda -- Filozofijska vjera -- Egzistencijalizam -- Hermeneutika
Jaspers, Karl -- Bultmann, Rudolf

14
27
HA14-01109

Vidi br.: HA14-01246

Vidi br.: HA14-01306

Vidi br.: HA14-01276

Vidi br.: HA14-01268

Vidi br.: HA14-01170

Vidi br.: HA14-01581

Vidi br.: HA14-01234

Vidi br.: HA14-01166

Vidi br.: HA14-01711

159.9   Psihologija

ANIĆ, Petra
"What are you doing?" : comparison of three methodological approaches to studying leisure / Petra Anić, Marko Tončić. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed. - Sažetak.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 111-124  
 Elektronička verzija članka
Slobodno vrijeme -- Aktivnosti -- Društvene aktivnosti -- Studenti -- Istraživanje
159.9
379.8
HA14-01110

MERKAŠ, Marina
Adolescent appraisals of family security as a mediator of the effect of family instability on adolescent self-esteem / Marina Merkaš. - Ilustr.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10.11.2012. - Bibliografija: str. 63-66. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 47-66  
 Elektronička verzija članka
Obiteljska stabilnost -- Adolescencija -- Samopoštovanje -- Obiteljski sustav
159.9
316
HA14-01111

KOPREK, Ivan, svećenik
Bol - izazov i poticaj : filozofijsko-teologijski esej o boli / Ivan Koprek.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 71-81  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Patnja -- Filozofija -- Teologija -- Antropologija -- Kršćanska vjera
159.9
17
27
HA14-01112

VELKI, Tena
Different measurement approaches as sources of differences in data on the prevalence of peer violence / Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 278-280. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 259-281  
 Elektronička verzija članka
Nasilje među djecom -- Vršnjačko nasilje -- Prevalencija -- Definicijski pristup -- Ponašajni pristup
159.9
364/365
HA14-01113

ŠIMIĆ, Nataša
Elektrodermalne reakcije i procjene ljubomore tijekom preovulatorne i menstrualne faze ciklusa / Nataša Šimić, Andrea Tucaković, Irena Pavela. - Ilustr.
Bibliografija: str. 526-530. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 511-531  
 Elektronička verzija članka
Ljubomora -- Seksualna nevjera -- Emocionalna nevjera -- Spolni hormoni -- Elektrodermalna aktivnost -- Menstrualni ciklus
159.9
17
HA14-01114

BRAJŠA-ŽGANEC, Andreja
Emotional life of the family : parental meta-emotions, children's temperament and internalising and externalising problems / Andreja Brajša-Žganec. - Ilustr.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10.11.2012. - Bibliografija: str. 41-45. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 25-45  
 Elektronička verzija članka
Metaemocije -- Dječje emocije -- Negativna afektivnost -- Eksternalizirani problemi -- Internalizirani problemi -- Gottmanov model
159.9
HA14-01115

DE Cuyper, Nele
Felt job insecurity and union membership : the case of temporary workers / Nele De Cuyper, Hans De Witte, Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Katharina Näswall. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 587-590. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 577-591  
 Elektronička verzija članka
Povremeni rad -- Rad na određeno vrijeme -- Nesigurnost posla -- Sindikalno članstvo -- Socijalna zaštita
159.9
331
HA14-01116

MARINOVIĆ, Luka, psiholog
Ispitivanje odnosa percepcije kvalitete kolegija, nekih aspekata motivacije te studentskoga dostignuća i zadovoljstva / Luka Marinović. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 697-699. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 681-700  
 Elektronička verzija članka
Studentsko učenje -- Visokoškolsko obrazovanje -- Motivacija studenata -- Kvaliteta poučavanja -- Doživljaj studiranja
159.9
378
HA14-01117

TATALOVIĆ Vorkapić, Sanja
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? : prikaz modela identiteta / Sanja Tatalović Vorkapić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 194-197. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 181-198  
 Elektronička verzija članka
Psihologija ličnosti -- Osobine ličnosti -- Modeli -- Identitet -- Metodologija
159.9
HA14-01118

GJURIĆ, Helena
Konflikt radne i obiteljske uloge kod zaposlenih bračnih drugova : važnost usklađenosti stava prema bračnim ulogama / Helena Gjurić, Ana Šimunić, Ljiljana Gregov. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 655-658. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 641-659  
 Elektronička verzija članka
Konflikt obitelj–rad -- Radna uloga -- Obiteljska uloga -- Bračne uloge -- Bračni drugovi
159.9
HA14-01119

LACKOVIĆ-GRGIN, Katica
Novo u psihologijskim razvojnim teorijama : modificiranje ranijih, te formuliranje i provjera novih teorija i koncepata / Katica Lacković-Grgin.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 220-227. - Summary.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 199-228  
 Elektronička verzija članka
Psihologija -- Razvojna psihologija -- Generativnost -- Modeli
159.9
HA14-01120

NOVOSELIĆ, Marija
Odnos između subjektivne dobi i nekih sociodemografskih značajki, osobina ličnosti i zdravlja / Marija Novoselić, Ivana Tucak Junaković. - Ilustr.
Bibliografija: str. 506-508. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 489-509  
 Elektronička verzija članka
Subjektivna dob -- Kronološka dob -- Osobine ličnosti -- Velepetori model ličnosti -- Sociodemografske značajke -- Samoprocjena zdravlja
159.9
616
HA14-01121

TOKIĆ, Ana
Parental behaviors in the context of adolescent disclosure (PBAD) : instrument development / Ana Tokić Milaković, Ninoslava Pećnik. - Ilustr.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10.11.2012. - Bibliografija: str. 82-84. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 67-85  
 Elektronička verzija članka
Komunikacija u obitelji -- Samootkrivanje adolescenata -- Roditeljske reakcije -- Faktorska analiza -- Psihodijagnostika
159.9
HA14-01122

ŠVERKO, Branimir
The perceived quality of working life in Croatia and the European Union / Branimir Šverko, Zvonimir Galić. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 572-575. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 557-575  
 Elektronička verzija članka
Kvaliteta rada -- Radni uvjeti -- Radni vijek -- Ekonomska sigurnost -- Zadovoljstvo poslom
159.9
331
HA14-01123

JELIĆ, Margareta
Perceived spouse's affectionate and antagonistic behaviours and marital satisfaction / Margareta Jelić, Željka Kamenov, Aleksandra Huić. - Ilustr.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10.11.2012. - Bibliografija: str. 102-106. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 87-107  
 Elektronička verzija članka
Zadovoljstvo brakom -- Bračni partneri -- Ponašanje supružnika -- Emocionalna klima -- Kvaliteta braka
159.9
316
HA14-01124

GLAVAŠ, Josipa
Pivo je hrana, zar ne? : Utjecaj promocije piva na pijenje mladih = Beer is food, isn't it? : The effect of beer advertising on drinking among youth / Josipa Glavaš, Mirjana Rumboldt. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 22 (2014), 2 ; str. 17-24  
 Elektronička verzija članka
Pivo -- Reklama -- Utjecaj medija -- Srednjoškolci -- Stavovi mladih -- Reklamiranje alkoholnih pića -- Rizična ponašanja
159.9
613
663
HA14-01125

AKIN, Umran
The predictive role of self-compassion on social well-being in Turkish University students / Umran Akin. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 1 ; str. 53-62  
 Elektronička verzija članka
Samosuosjećanje -- Društvena dobrobit -- Studenti -- Istraživanje
159.9
HA14-01126

KOLESARIĆ, Vladimir
Promjene metakognitivnih procesa (zabrinjavajućih misli) u studentskoj populaciji utvrđene "upitnikom metakognicije" / Vladimir Kolesarić, Marija Milić. - Ilustr.
Sadrži i: Prilog: str. 178-180. - Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 167-180  
 Elektronička verzija članka
Metakognicija -- Upitnik -- Studenti -- Zabrinutost -- Istraživanje
159.9
HA14-01127

VRDOLJAK, Gabrijela
Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata : uloga proaktivnosti i pristupa učenju / Gabrijela Vrdoljak, Marija Kristek, Ana Jakopec, Predrag Zarevski. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 125-136  
 Elektronička verzija članka
Akademsko postignuće -- Model predviđanja -- Provjera -- Proaktivnost -- Učenje -- Studenti -- Istraživanje
159.9
HA14-01128

RADETIĆ-PAIĆ, Mirjana
Razvoj i primjena istraživačkih ljestvica rizičnih ponašanja mladih / Mirjana Radetić-Paić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 88-92. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 1 ; str. 81-92  
 Elektronička verzija članka
Mladi -- Rizično ponašanje -- Istraživačke ljestvice -- Psihodijagnostika
159.9
37
HA14-01129

VELKI, Tena
Razvoj i validacija hrvatskog upitnika školske klime za učenike / Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić, Ana Antunović. - Ilustr.
Bibliografija: 46 jed. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 151-166  
 Elektronička verzija članka
Školska klima -- Upitnik -- Razvoj -- Validacija -- Metodologija -- Učenici osnovne škole
159.9
37
HA14-01130

TOMŠIĆ, Andrea
Razvoj upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju / Andrea Tomšić, Željko Jerneić, Maša Tonković Grabovac. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 1 ; str. 5-20  
 Elektronička verzija članka
Nepoželjno organizacijsko ponašanje -- Ponašanje -- Upitnik -- Studenti -- Istraživanje
159.9
HA14-01131

MASLIĆ-SERŠIĆ, Darja
The role of dispositional employability in determining individual differences in career success / Darja Maslić Seršić, Jasmina Tomas. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 609-613. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 593-613  
 Elektronička verzija članka
Dispozicijska zapošljivost -- Zadovoljstvo poslom -- Faktorska analiza -- Inkrementalna valjanost -- Diskriminantna valjanost
159.9
331
HA14-01132

PAČIĆ-TURK, Ljiljana
Samoizvješće psihopatije SRP-III i povezanost njegovih dimenzija s velepetorim modelom ličnosti / Ljiljana Pačić-Turk, Martina Gajski. - Ilustr.
Bibliografija: str. 170-174. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 155-175  
 Elektronička verzija članka
Test osobnosti -- Psihološki poremećaj -- Psihopatija -- Velepetori model ličnosti -- Faktorska analiza
159.9
616
HA14-01133

KRIŽANIĆ, Valerija
Stres u svakodnevnom životu i temeljni afekt : provjera dinamičkoga modela afekta / Valerija Križanić, Igor Kardum, Zvonimir Knezović. - Ilustr.
Bibliografija: str. 486-488. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 469-488  
 Elektronička verzija članka
Dinamički model afekta -- Afektivna stanja -- Stresne situacije -- Metoda uzorkovanja doživljaja -- Višerazinsko modeliranje
159.9
HA14-01134

JELIĆ, Margareta
Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe / Margareta Jelić, Maja Ištok-Novak. - Ilustr.
Bibliografija: str. 147-149. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 2 ; str. 137-150  
 Elektronička verzija članka
Taktike samopredstavljanja -- Muškarci -- Žene -- Bliskost -- Komunikacija -- Istraživanje
159.9
HA14-01135

KOLUDROVIĆ, Morana
Uloga razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika / Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac. - Ilustr.
Bibliografija: str. 298-301. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 283-302  
 Elektronička verzija članka
Razredno-nastavno ozračje -- Ciljne orijentacije -- Konstruktivistička paradigma -- Motivacija učenika -- Regresijska analiza
159.9
37
HA14-01136

PARMAČ Kovačić, Maja
Upozorenje o lažiranju odgovora u upitniku ličnosti : jesu li upozoreni ispitanici iskreniji? / Maja Parmač Kovačić, Zvonimir Galić, Lea Andreis. - Ilustr.
Bibliografija: str. 49-52. - Abstract.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 1 ; str. 35-52  
 Elektronička verzija članka
Upitnik ličnosti -- Lažiranje odgovora -- Upozorenje -- Iskrenost -- Istraživanje
159.9
HA14-01137

Vidi br.: HA14-01540

Vidi br.: HA14-01554

Vidi br.: HA14-01085

Vidi br.: HA14-01285

Vidi br.: HA14-01269

Vidi br.: HA14-01608

Vidi br.: HA14-01617

Vidi br.: HA14-01587

Vidi br.: HA14-01297

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

KRKAČ, Kristijan
Filozofija Ivana Macana : napomene uz odabrane epistemološke, analitičko-jezične i socijalno-etičke probleme uz 75. obljetnicu njegova života / Kristijan Krkač.
Sadrži i: Intervju s profesorom Ivanom Macanom: 161-164 str. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 2 ; str. 147-164  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Epistemologija -- Socijalna etika -- Kršćanska filozofija -- Život i djelo
Macan, Ivan -- Wittgenstein, Ludwig

16
17
HA14-01138

WEINER, Joan
Projekt / Joan Weiner ; prijevod [i bilješka] Igor Žontar.
Prijevod iz drugog i trećeg poglavlja knjige: Joan Weiner: Frege explained : from arithmetic to analytic philosophy, Chicago: Open Court, 2004.).
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 223-256
Epistemologija -- Logika -- Analitičnost -- Aritmetika
Frege, Gottlob

16
HA14-01139

PAVLOVIĆ, Anto, svećenik
Sintetički sudovi a priori i proširena metafizika kao temelj filozofije religije u misli Rudolfa Brajičića / Anto Pavlović, Stjepan Štivić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 53-70  
 Elektronička verzija članka
Spoznaja -- Sintetički sudovi a priori -- Metafizika -- Filozofija religije -- Misterij
Brajičić, Rudolf -- Kant, Immanuel

16
11/12
HA14-01140

Vidi br.: HA14-01225

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

JAKOPEC, Ana
Effects of (mis)alignment between supervisory and organizational justice / Ana Jakopec, Zoran Sušanj. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 632-637. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 615-637  
 Elektronička verzija članka
Organizacijska pravednost -- Pravednost rukovoditelja -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Zadovoljstvo poslom -- Regresijska analiza
17
658
HA14-01141

ZAGORAC, Ivana
Psihosomatika vrline u doba senzibiliteta / Ivana Zagorac.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Acta Iadertina. - ISSN 1845-3392. - 10 (2013) ; str. 61-68
Filozofija -- Senzibilitet -- Vrline -- Psihičke bolesti -- Psihosomatika -- Francuska književnost
Rousseau, Jean-Jacques

17
821.13
HA14-01142

Vidi br.: HA14-01678

Vidi br.: HA14-01147

Vidi br.: HA14-01114

Vidi br.: HA14-01267

Vidi br.: HA14-01138

Vidi br.: HA14-01112

Vidi br.: HA14-01161

Vidi br.: HA14-01497

Vidi br.: HA14-01261

Vidi br.: HA14-01232

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

RAGUŽ, Ivica
"Intellectus fidei" Anzelma Canterburyjskoga s posebnim osvrtom na "Cur Deus homo" / Ivica Raguž.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 435-446  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Um -- Vjera -- Spasenje -- Angelologija
Anselmus Cantuariensis, sanctus -- Anzelmo Canterburyjski

27
HA14-01143

VULIĆ, Boris
"Veluti si Deus daretur" : prilog raspravi o europskom zaboravu kršćanstva / Boris Vulić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 295-310  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Europski identitet -- Liberalizam -- Relativizam -- Multikulturalnost
Pera, Marcello

27
316
HA14-01144

BRENT, Michael
Aluzija i hijazam u proslovu Ivanova evanđelja : uspostava sustava uvjeravanja = Use of allusion and chiasm in John's prologue : to promote a persuasive agenda / Michael Brent.
2. međunarodni simpozij "Biblija i književnost", Rijeka i Zagreb, 9.-10.10.2014. - Str. 29-47: tekst na engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed.
U: Dometi (Rijeka). - ISSN 0419-6252. - 24 (2014), 1/4 ; str. 9-47
Aluzija -- Hijazam -- Svjetlo -- Slava
27
HA14-01145

ZOVKIĆ, Mato
Američki bibličar Daniel Harrington, DI (1940.-2014.) / Mato Zovkić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 445-453
Bibličari -- Biobibliografski prilozi
Harrington, Daniel J.
Isusovci

27
HA14-01146

PINEZIĆ, Mirjana
Antropološko-kristološki temelji morala Drugoga vatikanskog koncila / Mirjana Pinezić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 2 ; str. 143-159  
 Elektronička verzija članka
Antropologija -- Kristologija -- Moral -- Moralna teologija
Drugi vatikanski koncil

27
17
HA14-01147

STANKOVIĆ, Nikola, teolog
Anzelmo Canterburyjski, Zašto je Bog postao čovjekom? Cur Deus homo?,... Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. : [prikaz] / Nikola Stanković.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 411-414  
 Elektronička verzija članka
Anselmus Cantuariensis, sanctus -- Anzelmo Canterburyjski
Teologija -- Apologetika

27
HA14-01148

BECK, Boris
Aporije zbog kojih se biblijski prijevodi razlikuju / Boris Beck.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 19-38  
 Elektronička verzija članka
Aporije -- Prevođenje -- Jezik -- Sveti tekst -- Književnost
27
80
HA14-01149

PERŠE, Brigita
Buduća uloga svećenika i laika u Crkvi u Sloveniji / Brigita Perše.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 179-198
Crkva -- Svećenici -- Župne zajednice -- Župni pastoral -- Laici
27
HA14-01150

RAGUŽ, Ivica
Crkva - imperij, nacionalna država i pluralističko društvo : aktualnost Erika Petersona / Ivica Raguž.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 321-332
Crkva -- Država -- Nacionalna država -- Pluralističko društvo
Peterson, Erik

272
322
HA14-01151

VRANJEŠ, Nikola
Crkva i sveučilište : pastoral na izvorištu znanosti i kulture / Nikola Vranješ.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 161-177
Crkva -- Sveučilište -- Pastoral -- Studentski pastoral
27
378
HA14-01152

ČONDIĆ, Alojzije
Djelatna ljubav i nova evangelizacija u pastoralnom radu / Alojzije Čondić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 476-496  
 Elektronička verzija članka
Nova evangelizacija -- Ljubav -- Pastoralni rad -- Caritas -- Župna zajednica -- Siromaštvo
27
HA14-01153

KOVAČIĆ, Slavko, svećenik, 1938.-
Don Juraj Marušić "glagoljaš poljički" / Slavko Kovačić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 163-182
Svećenici -- Glagoljaši
Marušić, Juraj

272
94(497.5)
HA14-01154

JURIŠIĆ, Jelena
Dr. sc. Juraj Mirko Mataušić : (1944.-2014.) : [in memoriam] / Jelena Jurišić. - Ilustr.
U: Kroatologija. - ISSN 1847-8050. - 5 (2014), 1 ; str. 133-138  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Novinarstvo -- Komunikologija -- Biografija
Mataušić, Mirko Juraj
Franjevci

27
070
HA14-01155

LUPIS, Vinicije
Družba kćeri milosrđa i Blato na Korčuli do II. svjetskog rata / Vinicije Lupis.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 329-351  
 Elektronička verzija članka
Redovnice -- Arhivska građa -- Povijest
Marija Propetog Isusa
Družba kćeri milosrđa

272
HA14-01156

HERMAN, Darija Pia
Euharistijska ekleziologija Nikolaja Afanasieva / Darija Pia Herman, Ante Mateljan.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 81-105  
 Elektronička verzija članka
Euharistijska ekleziologija -- Ekleziologija -- Crkva -- Primat -- Zajedništvo
Afanasiev, Nikolaj
Katolička crkva -- Pravoslavna crkva

27
HA14-01157

NAZOR, Anica
Hrvatski ćirilični molitvenik iz 1512. godine / Anica Nazor. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Abstract.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 62 ; str. 17-31  
 Elektronička verzija članka
Molitvenici -- Hrvatska ćirilica
21/29
003
HA14-01158

TRSTENJAK, Tonči
Hrvatski katekizmi u razdoblju tridentske obnove XVI. stoljeća / Tonči Trstenjak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 339-353  
 Elektronička verzija članka
Katekizmi -- Kršćanski nauk -- Kateheza
Katolička crkva
Tridentski sabor

272
HA14-01159

ANTUNOVIĆ, Ivan, teolog
Interpretacija povijesti spasenja u teologiji K. Rahnera / Ivan Antunović, Elvis Ražov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 369-380  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Povijest spasenja -- Bog -- Vrijeme -- Vječnost -- Povijest -- Interpretacija
Rahner, Karl

27
HA14-01160

SHARP, Nolan
Isusovo raspeće kao preobrazba časti i sramote = Jesus' crucifixion as transformation of honor and shame / Nolan Sharp.
2. međunarodni simpozij "Biblija i književnost", Rijeka i Zagreb, 9.-10.10.2014. - Str. 215-230: tekst na engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed.
U: Dometi (Rijeka). - ISSN 0419-6252. - 24 (2014), 1/4 ; str. 198-230
Isusovo raspeće -- Križ -- Čast -- Sramota -- Ćudoređe -- Društvo
27
17
HA14-01161

RAŽOV, Elvis
Ivan Pavao II. o mučeništvu / Elvis Ražov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 2 ; str. 231-243  
 Elektronička verzija članka
Mučeništvo -- Sveci -- Svjedočenje vjere -- Istina -- Nova evangelizacija
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II.
Katolička crkva

272
HA14-01162

KALAJŽIĆ, Marija
Ivo Staničić Ćapica (1920.-1990.) : čuvar omiških vjerskih običaja / Marija Kalajžić. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 325-327
Crkveni pjevač -- Crkvenjak -- Omišani -- Vjernici laici
Staničić Ćapica, Ivo

272
78
HA14-01163

JUBILEJ Družbe Isusove : 1814.-2014. = Jubilee of the Society of Jesus : 1814.-2014. / preveo s njemačkog i engleskog Ivan Macan.
Iz godišnjaka Isusovci 2014., Rim. - Prvi koraci prema ponovnoj uspostavi / Paul Oberholzer. Počeci nove Družbe / Miguel Coll. Južna Amerika: povratak na "isusovačke ruševine" / Martin M. Morales.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 7-18
Crkveni redovi -- Povijest
Družba Isusova -- Isusovci

272
HA14-01164

DA-DON, Kotel
Kremacija u biblijskim starozavjetnim spisima i u židovskome pravu / Kotel DaDon.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 485-496  
 Elektronička verzija članka
Kremacija -- Židovstvo -- Židovsko pravo -- Starozavjetni spisi
21/29
39
HA14-01165

STRUJIĆ, Jure
Kršćanstvo na postmoderni način : slabo i post-metafizičko kršćanstvo Giannija Vattima / Jure Strujić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 439-458  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Filozofija -- Postmodernizam -- Suvremeno doba
Vattimo, Gianni

27
14
HA14-01166

ZEČEVIĆ, Jure
Milanski edikt u kontekstu jedinstva Crkve i društvenog suživota u svoje vrijeme i danas / Jure Zečević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 11-18  
 Elektronička verzija članka
Milanski edikt -- Crkva -- Kršćanstvo -- Suživot -- Društvo
27
272
HA14-01167

JURDANA, Vjekoslava
Molitvice kao jedinstveni oblik obiteljskoga molitvenog života / Vjekoslava Jurdana.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 97-109  
 Elektronička verzija članka
Molitvice -- Nabožna književnost -- Hrvatska usmena književnost -- Obitelj -- Vjerski odgoj
27
821.163.42
HA14-01168

TROGRLIĆ, Marko
Na putovima Providnosti / Marko Trogrlić.
Prikaz knjige: Fabijan Veraja: Putovima providnosti : Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu i dušobrižništvo hrvatskih iseljenika u kontekstu Ostpolitik Svete Stolice, Crkva u svijetu - Hrvatski povijesni institut u Rimu, Split-Rim, 2013.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 397-401  
 Elektronička verzija članka
Veraja, Fabijan
Hrvatski iseljenici -- Dušobrižništvo -- Povijest
Hrvatski zavod svetog Jeronima u Rimu -- Sveta Stolica

272
930
HA14-01169

VULIĆ, Boris
Neotklonjivost vjere prema Charlesu Tayloru / Boris Vulić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 2 ; str. 165-177  
 Elektronička verzija članka
Vjera -- Katolička filozofija -- Religija -- Sekularizacija -- Spasenje
Taylor, Charles

27
14
HA14-01170

MIKLOBUŠEC, Valentin
Nepoznato o poznatome : isusovci u Bosni / Valentin Miklobušec.
Jubilej Družbe Isusove : 1814.-2014. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 523-542  
 Elektronička verzija članka
Crkveni redovi -- Povijest
Isusovci -- Družba Isusova

272
HA14-01171

BLAŽEVIĆ, Velimir
Nepripuštanje pričesti razvedenih i ponovno civilno vjenčanih osoba : preispitivanje stajališta i odredaba Crkve / Velimir Blažević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 369-383  
 Elektronička verzija članka
Razvedeni -- Sakramenti -- Sveta pričest -- Kanonsko pravo
Katolička crkve

272
348/349
HA14-01172

RADOŠEVIĆ, Andrea
O prijepisima glagoljskoga Korizmenjaka / Andrea Radošević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 39 jed. - Summary.
U: Fluminensia. - ISSN 0353-4642. - 26 (2014), 2 ; str. 7-23  
 Elektronička verzija članka
Glagoljski rukopisi -- Prijepisi -- Propovijedi -- Lingvističke osobitosti
21/29
09
81
HA14-01173

ĐURIĆ, Marko P., publicist
O toleranciji : razmišljanja jednog kršćanina / Marko P. Djurić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 384-396  
 Elektronička verzija članka
Tolerancija -- Kršćanstvo -- Fundamentalizam -- Islam
Srpska pravoslavna crkva

27
316
HA14-01174

MACUT, Ivan
Obred ređenja i uloga zaređenog službenika (svećenika) u Scijentološkoj crkvi / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 425-444
Scijentologija -- Vjerski stručnjaci -- Obredi -- Duhovno vodstvo
Scijentološka crkva

21/29
HA14-01175

PUNDA, Edvard
Očekivanja jednog teologa : teologija protiv banalnosti vjere / Edvard Punda.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 411-415  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Vjera
27
HA14-01176

MIKLOBUŠEC, Valentin
Od Trebinja do stratišta : o. Josip Müller DI (1883.-1945.) / Valentin Miklobušec.
Jubilej Družbe Isusove : 1814.-2014. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 2 ; str. 193-220  
 Elektronička verzija članka
Svećenici -- Život i djelo -- Žrtve -- Komunistički zločini
Müller, Josip
Isusovci

272
929
HA14-01177

DOMAZET, Anđelko
Odgovornost kršćana za svijet u misli Romana Guardinija / Anđelko Domazet.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 459-475  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Odgovornost -- Vjera -- Molitva -- Modernost -- Svijet
Guardini, Romano

27
316
HA14-01178

TOPIĆ, Franjo
Odnos Crkve i politike prema II. vatikanskom koncilu i nekim pokoncilskim dokumentima / Franjo Topić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 303-320
Crkva -- Država -- Politika -- Evangelizacija -- Crkveni dokumenti
Drugi vatikanski koncil

272
322
HA14-01179

SUDAR, Pero
Odnos države i Crkve - vjerskih zajednica u današnjem BH-društvu / Pero Sudar.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 333-347
Crkva -- Vjerske zajednice -- Država -- Ugovori
Sveta Stolica

272
21/29
322
HA14-01180

KALAJŽIĆ, Marija
Otkrivena spomen-ploča fra Bernardinu Nikoli Škrivaniću : (1855.-1932.) / Marija Kalajžić. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 321-324
Franjevci -- Omišani -- Spomen ploče -- Obljetnice
Škrivanić, Bernardin Nikola
Franjevci -- Kapucini

27
930.85(497.5)
HA14-01181

NAGY, Božidar
Papa Ivan Pavao II. na velikim međureligijskim skupovima / Božidar Nagy.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 2 ; str. 221-230  
 Elektronička verzija članka
Međureligijski dijalog -- Međureligijski skupovi -- Molitveni susreti
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II.
Molitveni skup u Asizu, 27.10.1986.

272
21/29
HA14-01182

PERŠE, Brigita
Pastoral u Europi "na propuhu" zbog promijenjenih potreba suvremenoga čovjeka / Brigita Perše.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 83-95  
 Elektronička verzija članka
Pastoral -- Čovjek -- Postmodernizam -- Crkva -- Crkveni dokumenti
27
316
HA14-01183

ČONDIĆ, Alojzije
Pastoralna teologija i pastoral u misli Sergia Lanze / Alojzije Čondić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 311-328  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Pastoralna teologija -- Pastoral -- Crkva -- Župna zajednica -- Zajedništvo
Lanza, Sergio

27
HA14-01184

BANIĆ, Ivan, svećenik
Podrijetlo biskupa Ćirila Banića / Ivan Banić. - Ilustr.
Znanstveni skup o pedesetoj obljetnici smrti: Mons. dr. Ćiril Banić biskup šibenski (1951.-1961.), Šibenik, 11.-13.11.2011. - Prilog na str. 104-105. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 89-105
Biskupi -- Svećenici -- Glagoljaštvo -- Obiteljsko rodoslovlje
Banić, Ćiril
Katolička crkva

272
94(497.5)
HA14-01185

DUGANDŽIĆ, Ivan, svećenik
Pojam i sadržaj vjere u Pavlovim poslanicama / Ivan Dugandžić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 81-101
Pavlove poslanice -- Vjera -- Nada -- Spasenje
27
HA14-01186

PERKOVIĆ, Marinko
Pred tajnom patnje nevinih / Marinko Perković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 349-368
Patnja -- Kršćanstvo -- Sveci -- Svjedočanstva
27
HA14-01187

DUNDOVIĆ, Zdenko
Prilog životopisu isusovca o. Vincenza Basilea, upravitelja župe Zemunik (1869.-1871.) / Zdenko Dundović.
Jubilej Družbe Isusove : 1814.-2014. - Prilozi na str. 335-336. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 321-337  
 Elektronička verzija članka
Župnici -- Pastoralni rad -- Biografija -- Arhivska građa
Basile, Vincenzo
Isusovci -- Župa Zemunik

272
HA14-01188

CERAJ, Saša
Prinos Ivana Merza oblikovanju posebnosti hrvatskoga orlovstva / Saša Ceraj.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 39-51  
 Elektronička verzija članka
Hrvatsko orlovstvo -- Katolička akcija -- Crkva -- Duhovnost
Merz, Ivan
Hrvatski orlovski savez

27
HA14-01189

PUNDA, Edvard
Propovijedi blaženog Alojzija Stepinca / Edvard Punda.
Prikaz knjige: Alojzije Stepinac: Propovijedi o deset zapovijedi Božjih, Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, 2013.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 126-130  
 Elektronička verzija članka
Stepinac, Alojzije
Dekalog -- Propovijedi

27
HA14-01190

PROSLAVA 25. akad. god. Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu, 6. studenoga 2013.
Govor dekana / Ivan Šestak. Značenje studija religijskih znanosti danas / Mislav Ježić. Što se mora obistiniti da bi se mogla nadživjeti smrt? : Filozofska razmišljanja o besmrtnosti i uskrsnuću / Joseph Quitterer ; s engleskoga jezika preveo Ivan Macan. - Bibliografske bilješke uz tekst J. Quitterera i bibliografija: 12 jed.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 111-125  
 Elektronička verzija članka
Religijske znanosti -- Međureligijski dijalog -- Filozofija -- Kršćanska filozofija -- Besmrtnost -- Uskrsnuće
Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu

272
13
HA14-01191

VUČKOVIĆ, Ante
Religiozni sjaj sporedne stvari / Ante Vučković.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 2 ; str. 139-142  
 Elektronička verzija članka
Religija -- Nogomet -- Usporedba
21/29
296/299
HA14-01192

MARINOVIĆ Jerolimov, Dinka
Religioznost i stavovi prema seksualnosti i braku odrasle populacije u Hrvatskoj / Dinka Marinović Jerolimov, Branko Ančić. - Ilustr.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10.11.2012. - Prilog na str. 129. - Bibliografija: str. 129-131. - Bilješke: str. 128. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 111-132  
 Elektronička verzija članka
Religioznost -- Seksualna permisivnost -- Bračni odnosi -- Moralni stavovi -- Odrasla populacija
27
316
HA14-01193

ŠPOLJARIĆ, Stanko
Slika kao molitva / Stanko Špoljarić. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 258-267
Vitraji -- Sakralna umjetnost -- Križni put
Botteri-Dini, Josip
Crkva Blažene Djevice Marije Posrednice -- Omiški dekanat

27
75
HA14-01194

DAMJANOVIĆ, Darija
Starokršćanska sirmijska zajednica u svjetlu epigrafskih izvora / Darija Damjanović-Barišić.
Sadrži i: Katalog: str. 510-512. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 497-512  
 Elektronička verzija članka
Starokršćanska zajednica -- Epigrafska građa -- Grobni natpisi -- Vjera -- Običaji -- Povijest
27
39
HA14-01195

MALIĆ, Dragica
Suodnos tiskanoga Ćiriličkoga dubrovačkog molitvenika i rukopisnoga latiničkoga Drugoga vatikanskog / Dragica Malić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Filologija. - ISSN 0449-363X. - (2014), knj. 62 ; str. 139-160  
 Elektronička verzija članka
Molitvenici -- Usporedba
21/29
81
HA14-01196

PAŠA, Željko
Teologija "odjeće slave/svjetla" u tradiciji kršćanskoga Istoka / Željko Paša.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 303-319  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Judeo-kršćanska tradicija -- Tijelo -- Duša -- Simboli
27
21/29
HA14-01197

KOVAČ, Valerija
Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI. / Nedjeljka Valerija Kovač.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 279-294  
 Elektronička verzija članka
Mariologija -- Teologija -- Bog -- Povijest -- Ekleziologija
Marija -- Ratzinger, Joseph -- Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI.

27
HA14-01198

DURIĆ, Grigorije
Učenje Jovana Zizjulasa o načelu Boga Oca / Grigorije Durić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 39-57  
 Elektronička verzija članka
Pravoslavna teologija -- Bog Otac -- Ličnost -- Načelo monarhije -- Ontologija
Zizjulas, Jovan

27
HA14-01199

ZOVKIĆ, Mato
Vjera autora i naslovnika Jakovljeve poslanice / Mato Zovkić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 103-121
Vjera
27
HA14-01200

CIFRAK, Mario
Vjera u Djelima apostolskim / Mario Cifrak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 61-79
Vjera -- Čudo -- Crkva
27
HA14-01201

HOHNJEC, Nikola
Vjera u knjizi Otkrivenja / Nikola Hohnjec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 147-160
Vjera -- Vjernost -- Istina
27
HA14-01202

VIDOVIĆ, Marinko
Vjera u Markovu Evanđelju, s posebnim osvrtom na vjeru zauzetu protiv uzetosti / Marinko Vidović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 5-49
Vjera -- Nevjera -- Čudo -- Molitva
27
HA14-01203

ČATIĆ, Ivica
Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici / Ivica Čatić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 123-146
Vjera -- Kršćanska zajednica -- Društveno-političke prilike
27
HA14-01204

MAMIĆ, Vinko
Vjera vs. strah u Matejevu evađelju / Vinko Mamić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 1 ; str. 51-59
Vjera -- Strah
27
HA14-01205

DOMAZET, Anđelko
Vjerodostojnost Crkve i kategorija svetosti / Anđelko Domazet.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 471-483  
 Elektronička verzija članka
Vjerodostojnost -- Svetost -- Grešnost -- Kriza
Katolička crkva

272
HA14-01206

ZUBAC, Viktor
Vjeroučiteljev odgojni rad u promicanju euharistijskoga zajedništva / Viktor Zubac.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 413-423
Vjeroučitelji -- Katolički vjeronauk -- Odgoj -- Euharistija -- Liturgija -- Zajedništvo
27
HA14-01207

Vidi br.: HA14-01192

Vidi br.: HA14-01278

Vidi br.: HA14-01103

Vidi br.: HA14-01502

Vidi br.: HA14-01167

Vidi br.: HA14-01532

Vidi br.: HA14-01742

Vidi br.: HA14-01533

Vidi br.: HA14-01942

Vidi br.: HA14-01182

Vidi br.: HA14-01747

Vidi br.: HA14-01197

Vidi br.: HA14-01531

Vidi br.: HA14-01112

Vidi br.: HA14-01738

Vidi br.: HA14-01842

Vidi br.: HA14-01757

Vidi br.: HA14-01771

Vidi br.: HA14-01708

Vidi br.: HA14-01770

Vidi br.: HA14-01249

Vidi br.: HA14-01250

Vidi br.: HA14-01180

Vidi br.: HA14-01497

Vidi br.: HA14-01958

Vidi br.: HA14-01109

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

Vidi br.: HA14-01637

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

MATIĆ, Domagoj
Bioetička i ideološka pozadina "rodne teorije" / Domagoj Matić, Ivan Koprek.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 3 ; str. 381-393  
 Elektronička verzija članka
Rodna teorija -- Bioetika -- Ideologija -- Spolna orijentacija
305
316
HA14-01208

OTT Franolić, Marija
Bolest, starost i smrt u dnevniku Divne Zečević / Marija Ott Franolić. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst ; bibliografija: 42 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 15-32
Žene -- Dnevnički zapisi -- Starenje -- Bolest -- Smrt
Zečević, Divna

305
HA14-01209

GEIGER, Marija
Kažu da prije stare nego muški : starost i starenje kao relevantna feministička pitanja / Marija Geiger.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 5-11
Žene -- Starost -- Starenje -- Feminizam -- Gerontologija
305
HA14-01210

MILJKOVIĆ, Mirjana, pjesnikinja
Majčino drugo djetinjstvo / Mirjana Miljković. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 115-120
Starost -- Demencija -- Alzheimerova bolest -- Obitelj -- Skrb
305
HA14-01211

BURA, Marina
Patrijarhalna konstrukcija uloge žene u obitelji na primjeru genealogije jedne šibenske obitelji / Marina Bura. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 33-47
Žene -- Obitelj -- Rodne uloge -- Patrijarhat -- Osobno iskustvo
305
HA14-01212

DELIĆ, Zlatan
Plastična kirurgija i performativnost ženskoga tijela / Zlatan Delić. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 87-98
Žensko tijelo -- Ljepota -- Plastična kirurgija -- Performativnost
305
HA14-01213

UZELAC, Maja
Promišljati i živjeti emancipacijske kvalitete starosti / [razgovarala] Marija Geiger Zeman. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 131-137
Starost -- Starenje -- Emancipacija -- Kvaliteta življenja
Uzelac, Maja

305
HA14-01214

MARJANIĆ, Suzana
Tabu ljubavi treće dobi ili život u ravnoteži : razgovor s Anom Karić / razgovarala i prolog sastavila Suzana Marjanić. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Prolog ; Razgovor s Anom Karić : dijaloška jednočinka ; Životni epilog : Ana Karić.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 123-130
Starenje -- Ageizam -- Umjetnost
Karić, Ana

305
HA14-01215

KUJUNDŽIĆ, Nada
Zle vještice i brižne bake : prikazi starijih ženskih likova u dugometražnim animiranim filmovima studija Walt Disney / Nada Kujundžić. - Ilustr.
Tema broja: Starenje: dvostruka mjerila i tabui. - Bibliografske billješke uz tekst ; bibliografija: 68 jed. - Summary.
U: Treća. - ISSN 1331-7237. - 16 (2014), 1/2 ; str. 49-64
Ženski likovi -- Animirani film -- Seksizam -- Stereotipi -- Dobizam
Studio Walt Disney

305
791
HA14-01216

Vidi br.: HA14-01221

Vidi br.: HA14-01740

Vidi br.: HA14-01962

Vidi br.: HA14-01778

311   Statistika

Vidi br.: HA14-01229

Vidi br.: HA14-01230

314   Demografija

POKOS, Nenad
(Tro)jedan narod. Bošnjaci, Muslimani i Hrvati muslimani u Hrvatskoj u popisima stanovništva 2001. i 2011. godine / Nenad Pokos, Zlatko Hasanbegović. - Ilustr.
Bibliografija: str. 446-448. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 427-448  
 Elektronička verzija članka
Muslimani -- Bošnjaci -- Hrvati muslimani -- Nacionalno izjašnjavanje -- Popis stanovništva 2001. -- Popis stanovništva 2011.
314
323
HA14-01217

ŠPANIČEK, Branka
Demografska obilježja općine Hlebine / Branka Španiček. - Ilustr.
Izvori: 6 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 40 (2014) ; str. 19-28
Demografija -- Stanovništvo -- Geografska obilježja
314
911
HA14-01218

PAVIĆ, Dario
Dinamika fertiliteta etničkih skupina u Hrvatskoj od 1998. do 2012. / Dario Pavić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 1 ; str. 67-93  
 Elektronička verzija članka
Etničke skupine -- Nacionalne manjine -- Fertilitet -- Popis stanovništva
314
HA14-01219

RIMAN, Barbara
Doseljavanje stanovništva iz slovenskih krajeva u župe Središnjega kraja i Kupske doline na temelju zabilješki u knjigama Stanje duša od sredine 19. do sredine 20. stoljeća / Barbara Riman. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 119-123. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 1 ; str. 95-124  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Stanovništvo -- Doseljavanje -- Imigracija -- Slovenci
314
HA14-01220

MOROKVAŠIĆ-MUELLER, Mirjana
Gendering migration / Mirjana Morokvašić.
Bibliografija: str. 371-377. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 355-378  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Rod -- Žene -- Obitelj -- Državljanstvo
314
305
HA14-01221

JAGGANATH, Gerelene
Highly skilled professionals on the move : the international migration of South African Indians / Gerelene Jagganath. - Ilustr.
Bibliografija: str. 233-235. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 2 ; str. 215-236  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Transnacionalne migracije -- Odljev mozgova -- Visokokvalificirani stručnjaci -- Indijci
314
HA14-01222

NZAMA, Ntokozo
Honouring the dual commitment : remittance strategies of Ghanaian migrants in Amsterdam / Ntokozo Nzama, Brij Maharaj. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 210-212. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 2 ; str. 193-213  
 Elektronička verzija članka
Migranti -- Radna migracija -- Novčane doznake -- Obitelj
314
HA14-01223

NEJAŠMIĆ, Ivo, geograf
Iseljavanje iz Hrvatske od 1900. do 2001. : demografske posljedice stoljetnog procesa / Ivo Nejašmić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 431-434. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 405-435  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Emigracija -- Iseljavanje -- Demografske promjene
314
HA14-01224

KATUNARIĆ, Vjeran
Katastrofe i migracije : kritičko-hermeneutički pristup / Vjeran Katunarić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 325-329. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 297-330  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Katastrofe -- Evolucija -- Razvoj -- Kritičko-hermeneutički pristup
314
16
HA14-01225

MESIĆ, Milan, sociolog
Promjene u okolišu i ljudske migracije / Milan Mesić, Drago Župarić-Iljić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 350-353. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 331-354  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Klimatske promjene -- Okoliš -- Promjene okoliša
314
502/504
HA14-01226

TEVERA, Daniel
Remaking life in transnational urban space : Zimbabwean migrant teachers in Manzini, Swaziland / Daniel Tevera.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 167-169. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 2 ; str. 155-170  
 Elektronička verzija članka
Radna migracija -- Imigranti -- Učitelji -- Transnacionalizam -- Virtualna prisutnost -- Elektronički mediji
314
37
HA14-01227

SINGH, Anand
Social discourse, comfort zones and the globalising world : South African Indian emigrant and resident doctors on the need to migrate / Anand Singh.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 2 ; str. 237-265  
 Elektronička verzija članka
Radne migracije -- Migranti -- Liječnici -- Medicinski stručnjaci -- Indijci -- Južnoafrikanci -- Globalizacija
314
316
614
HA14-01228

SOTIROSKI, Kosta
Statistical performances of population migration in the Republic of Macedonia at the beginning of the 21st century / Kosta Sotiroski, Ilija Hristoski. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 61-64. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 1 ; str. 33-65  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Imigracija -- Emigracija -- Regionalni razvoj -- Statistička analiza
314
311
HA14-01229

KLEMPIĆ, Sanja
Suvremena migracijska obilježja statističkih jedinica Republike Hrvatske / Sanja Klempić Bogadi, Ivan Lajić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 474-476. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 437-477  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Demografski procesi -- Depopulacija -- Demografska istraživanja -- Popis stanovništva -- Prostorne jedinice -- Statistička analiza
314
311
HA14-01230

PODGORELEC, Sonja
Žensko iskustvo migracija i starenja - pogled s otokâ / Sonja Podgorelec, Mario Bara.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 401-403. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 3 ; str. 379-404  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Žene -- Starenje -- Otoci -- Otočne zajednice
314
HA14-01231

Vidi br.: HA14-01266

Vidi br.: HA14-01092

316   Sociologija

GEIGER, Marija
"Kako to nije zaživjelo? Zašto to nije zanimljivo?" : snaga i obećanje ekofeminizma u Hrvatskoj / Marija Geiger Zeman, Mirela Holy.
Tematski blok: Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoja ekološke/okolišne misli. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 94-112  
 Elektronička verzija članka
Ekofeminizam -- Feminizam -- Zaštita okoliša -- Aktivizam -- Akademska zajednica -- Identitet -- Spiritualnost
316
17
502/504
HA14-01232

AMATO, Paul R.
The consequences of divorce for adults and children : an update / Paul R. Amato. - Ilustr.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10.11.2012. - Bibliografija: str. 19-24. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 5-24  
 Elektronička verzija članka
Rastava braka -- Stopa razvoda braka -- Mentalno zdravlje -- Fizičko zdravlje -- Roditelji i djeca
316
613
HA14-01233

MEŠTROVIĆ, Matko
Čovjek kasni za sobom / Matko Meštrović.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 70 (2014), 1 ; str. 73-79
Održivo društvo -- Duhovnost -- Transhumanizam
316
14
HA14-01234

OŠTRIĆ, Zoran
Ekološki pokret u Hrvatskoj 1990-ih : (s pogledom iz 2013.) / Zoran Oštrić.
Tematski blok: Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoja ekološke/okolišne misli. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 87-93. - Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 41-93  
 Elektronička verzija članka
Ekološki pokreti -- Društveni pokreti -- Zaštita okoliša -- Civilno društvo -- Ekologizam
316
502/504
HA14-01235

DAMJANIĆ, Zdenka
Komunikacijsko usklađivanje poslovnog i obiteljskog života : utjecaj na majčinstvo / Zdenka Damjanić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 30-46  
 Elektronička verzija članka
Žene -- Majčinstvo -- Obiteljski život -- Poslovni život -- Studentice -- Istraživanje
316
HA14-01236

DULČIĆ, Dunja
Masovni mediji i postmoderno društvo : Dunja Dulčić.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 87-97  
 Elektronička verzija članka
Mediji -- Masovni mediji -- Komunikacija -- Društveni razvoj -- Postmoderno društvo
316
HA14-01237

MILINKOV, Smiljana
Medijska prezentacija žena pedesetih godina prošlog veka u Jugoslaviji : retradicionalizacija društva vs. emancipacije na primeru Autonomne pokrajine Vojvodine / Smiljana Milinkov.
Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi : kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Pula, prosinac 2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 35 jed. - Summary.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 173-190  
 Elektronička verzija članka
Mediji -- Žene -- Socijalizam -- Emancipacija -- Retradicionalizacija
316
HA14-01238

LÖW, Ajana
Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima : može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju? / Ajana Löw Stanić. - Ilustr.
Bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 321-324. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 303-325  
 Elektronička verzija članka
Predrasude -- Romi -- Televizijske emisije -- Postavljanje agende -- Društvene norme -- Tolerancija -- Uloga medija
316
654
HA14-01239

BLAŽEKA, Danijela
Seksološke studije: istina ili prijevara? / Danijela Blažeka.
Povodom članka: Promjene u seksualnosti mladih? Rezultati istraživanja novoupisanih studenata Sveučilišta u Zagrebu od 1998. do 2008. godine / Ivan Landripet [et al.], Društvena istraživanja, 6(110)/2010. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 2 ; str. 257-272  
 Elektronička verzija članka
Seksualnost -- Seksualnost mladih -- Seksualno ponašanje -- Spolni odgoj -- Vjerodostojnost -- Kritika
316
HA14-01240

PETROV, Ana
Telesni projekti i regulacija normativnog tela : uloga fizičke kulture u Jugoslaviji / Ana Petrov.
Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi : kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Pula, prosinac 2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 112-114. - Summary.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 95-115  
 Elektronička verzija članka
Sociologija tijela -- Sociologija sporta -- Sport -- Tjelesna aktivnost -- Tijelo
316
796/799
HA14-01241

ŠEGREGUR, Domagoj
Utjecaj masmedija na život adolescenata / Domagoj Šegregur, Vlatka Kuhar, Petar Paradžik.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 81-86  
 Elektronička verzija članka
Masovni mediji -- Internet -- Adolescenti -- Istraživanje
316
004
HA14-01242

ŠOLA, Ivica
Večernji list i Jutarnji list : analiza medijskog praćenja inicijative "U ime obitelji" : zašto je David pobijedio Golijata? / Ivica Šola, Marina Đukić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 2 ; str. 223-247  
 Elektronička verzija članka
Novine -- Mediji -- Propaganda -- Istraživanje
Inicijativa U ime obitelji

316
070
HA14-01243

GEIGER, Marija
Who’s afraid of Baba Yaga? : A reading of ageing from the gender perspective / Marija Geiger Zeman, Zdenko Zeman.
12th Lošinj Days on Bioethics, Mali Lošinj, 19th-22nd May 2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 223-244  
 Elektronička verzija članka
Starenje -- Starije osobe -- Žene -- Predrasude -- Feministička gerontologija -- Kultura mladosti
Ugrešić, Dubravka

316
821.163.42
HA14-01244

MILOŠEVIĆ, Božo
Znanost, organizacija, tehnologija i društveni napredak / Božo Milošević.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 52-59  
 Elektronička verzija članka
Tehnika -- Tehnologija -- Tehnološki razvoj -- Znanost -- Društveni napredak
316
62
HA14-01245

Vidi br.: HA14-01193

Vidi br.: HA14-01087

Vidi br.: HA14-01208

Vidi br.: HA14-01253

Vidi br.: HA14-01277

Vidi br.: HA14-01124

Vidi br.: HA14-01111

Vidi br.: HA14-01228

Vidi br.: HA14-01183

Vidi br.: HA14-01727

Vidi br.: HA14-01318

Vidi br.: HA14-01086

Vidi br.: HA14-01174

Vidi br.: HA14-01144

Vidi br.: HA14-01178

Vidi br.: HA14-01328

Vidi br.: HA14-01324

32   Politika

FRELIH, Jasenka
Nozickovo rješenje za postizanje opće pravednosti / Jasenka Frelih.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 461-470  
 Elektronička verzija članka
Politička filozofija -- Pravednost -- Država -- Utopija
Nozick, Robert

32
14
HA14-01246

FINK Hafner, Danica
The political science professional project in Slovenia : from communist monism, democratisation and europeanisation to the financial crisis / Danica Fink-Hafner and Tomaž Deželan. - Ilustr.
Bibliografija: str. 150-152. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 133-153  
 Elektronička verzija članka
Političke znanosti -- Postsocijalističke zemlje -- Europeizacija -- Demokratizacija -- Tranzicija -- Financijska kriza
32
33
HA14-01247

GABELICA, Mislav
Političke prilike u Banskoj Hrvatskoj na početku Prvoga svjetskog rata / Mislav Gabelica.
Bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 195-197. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 1(123) ; str. 177-197  
 Elektronička verzija članka
Prvi svjetski rat -- Vojna vlast -- Civilna vlast
Hrvatska vlada -- Hrvatsko-srpska koalicija

32
94(497.5)
HA14-01248

TATAR, Adnan
Političko čitanje Islamskog kvinteta Tariqa Alija / Adnan Tatar.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 369-412
Ali, Tariq
Engleska književnost -- Romani -- Politika -- Država -- Društvo -- Islam -- Demokracija -- Politička filozofija

32
821.111
21/29
HA14-01249

Vidi br.: HA14-01772

Vidi br.: HA14-01967

Vidi br.: HA14-01106

Vidi br.: HA14-01957

Vidi br.: HA14-01961

Vidi br.: HA14-01827

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

Vidi br.: HA14-01948

Vidi br.: HA14-01319

322   Odnosi između Crkve i države

VUKŠIĆ, Tomo
Odnos rimske države prema kršćanstvu u IV. stoljeću : od progona preko tolerancije i slobode do državne vjere / Tomo Vukšić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. - ISSN 1512-5513. - 18 (2014), 2 ; str. 277-301
Kršćanstvo -- Crkva -- Država -- Carski dokumenti -- Progoni -- Sloboda vjere -- Državna vjera -- Povijest
322
27
HA14-01250

Vidi br.: HA14-01180

Vidi br.: HA14-01179

Vidi br.: HA14-01151

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

POLIĆ, Maja
Hrvatski nacionalizam u XIX. i početkom XX. stoljeća na primjeru Rijeke i riječkoga područja / Maja Polić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Problemi sjevernog Jadrana. - ISSN 0351-8825. - 13 (2014) ; str. 3-33  
 Elektronička verzija članka
Nacionalizam
323
HA14-01251

Vidi br.: HA14-01217

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

HARAMIJA, Predrag, ekonomist
Negativna izborna kampanja : uzroci, posljedice i etička dimenzija : primjer izbora za tijela lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj 2013. / Predrag Haramija, Jagoda Poropat Darrer.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 1 ; str. 19-37  
 Elektronička verzija članka
Izbori -- Izborna kampanja -- Negativna izborna kampanja -- Politika -- Etika
324
35
HA14-01252

HARAMIJA, Predrag, ekonomist
Politička komunikacija putem interneta : funkcionalna i moralna dimenzija / Predrag Haramija. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 447-460  
 Elektronička verzija članka
Politička komunikacija -- Internet -- Izborna kampanja -- Informiranje -- Etika
324
316
004
HA14-01253

329   Političke stranke i pokreti

PINTERIČ, Uroš
Party arenas in Slovenia and Slovakia / Uroš Pinterič, Viera Žúborová. - Ilustr.
Bibliografija: str. 365-368. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 349-368  
 Elektronička verzija članka
Političke stranke -- Konzervativne stranke -- Liberalne stranke -- Stranački programi -- Masovni mediji
329
HA14-01254

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

PERIŠIĆ, Ana, ekonomistica
Multivarijatna klasifikacija jedinica lokalne i regionalne samouprave prema socioekonomskoj razvijenosti / Ana Perišić. - Ilustr.
Bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 229-231. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 211-231  
 Elektronička verzija članka
Multivarijantna analiza -- Lokalna samouprava -- Regionalna samouprava -- Socioekonomska razvijenost -- Indeks razvijenosti
33
35
HA14-01255

Vidi br.: HA14-01247

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

Vidi br.: HA14-01266

Vidi br.: HA14-01132

Vidi br.: HA14-01123

Vidi br.: HA14-01116

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

BAČIĆ, Katarina
Croatia's potential for polycentric development / Katarina Bačić, Jelena Šišinački. - Ilustr.
Bibliografija i internetski izvori: str. 345-347. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 327-347  
 Elektronička verzija članka
Policentrični razvitak -- Regionalni razvitak -- Gospodarski razvitak -- Indeks policentričnosti
338
HA14-01256

NEMEC Rudež, Helena
Season-oriented destination positioning for visitors in the Mediterranean / Helena Nemec Rudež, Gorazd Sedmak, Ksenija Vodeb, Štefan Bojnec. - Ilustr.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb, 6.-9.11.2013. - Bibliografija: str. 675-679. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 4(126) ; str. 661-679  
 Elektronička verzija članka
Sezonske varijacije -- Destinacijsko pozicioniranje -- Turističke destinacije -- Klasterska analiza
338
HA14-01257

KORDEJ-DE Villa, Željka
Upravljanje razvojem u obalnom području Hrvatske / Željka Kordej-De Villa, Ivana Rašić Bakarić, Nenad Starc. - Ilustr.
Bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 464-468. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 449-468  
 Elektronička verzija članka
Obalno područje -- Upravljanje obalnim područjem -- Zaštita okoliša -- Ekonomski pokazatelji -- Gospodarsko planiranje
338
502/504
HA14-01258

GOLEC, Boris
Vode in rude kot odločilni dejavniki za nastanek in gospodarski vzpon meščanskih naselij na Slovenskem v predindustrijski dobi / Boris Golec. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 199-205  
 Elektronička verzija članka
Gospodarski razvoj -- Naselja -- Rudarstvo -- Predindustrijsko doba
338
HA14-01259

338.48   Turizam

Vidi br.: HA14-01707

Vidi br.: HA14-01321

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

MATIJEVIĆ, Jurica, restaurator
Isprava iz godine 1469. o sporu Poljica i Radobilje oko Seoca / Jurica Matijević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 125-136
Isprave -- Parnični postupak -- Pravni spor -- Poljički statut
34
94(497.5)
HA14-01260

ŠIMUNDŽA, Drago
Prof. dr. sc. Branimir Lukšić (1935. - 2014.) : [in memoriam] / Drago Šimundža. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 4 ; str. 533-538  
 Elektronička verzija članka
Pravo -- Etika -- Život i rad
Lukšić, Branimir

34
17
HA14-01261

341   Međunarodno pravo

MATEŠIĆ, Marina
The politics of gender asylum in the U. S. : protection of women asylum seekers in the context of global inequalities / Marina Matešić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 29-31. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 1 ; str. 7-32  
 Elektronička verzija članka
Azil -- Rodni identitet -- Izbjeglice -- Žene -- Ljudska prava -- Međunarodno pravo
341
HA14-01262

Vidi br.: HA14-01677

346   Gospodarsko pravo. Pravo državnog nadzora nad gospodarstvom

Vidi br.: HA14-01674

347   Građansko pravo

DRAGIČEVIĆ, Dražen
Temeljna prava građana u kontekstu pravne zaštite intelektualnog vlasništva na Internetu / Dražen Dragičević, Nina Gumzej.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 60-80  
 Elektronička verzija članka
Intelektualno vlasništvo -- Autorsko pravo -- Građansko pravo -- Internet
347
004
HA14-01263

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

Vidi br.: HA14-01172

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

Vidi br.: HA14-01255

Vidi br.: HA14-01252

Vidi br.: HA14-01944

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

KOZLICA, Ivan
Krvava Cetina. Masovni pokolji u cetinskome kraju i Poljicima u Drugome svjetskom ratu / Ivan Kozlica. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 295-304
Ratni zločini -- Masovni zločini -- Žrtve rata
355/359
94(497.5)
HA14-01264

Vidi br.: HA14-01964

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

BELOBRK, Miroslav
Analiza stanja i kretanja pomoći za uzdržavanje i njezinih korisnika : korisnici socijalne pomoći kao indikator siromaštva na području Koprivničko-križevačke županije / Miroslav Belobrk. - Ilustr.
Sadrži i prilog na str. 14-18. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 40 (2014) ; str. 7-18
Socijalna pomoć -- Socijalna skrb -- Korisnici -- Uzdržavanje -- Siromaštvo -- Analiza
Koprivničko-križevačka županija

364/365
HA14-01265

Vidi br.: HA14-01113

Vidi br.: HA14-01504

37   Obrazovanje

MANIK, Sadhana
"We are working hand to mouth" : Zimbabwean teachers' experiences of vulnerability in South Africa / Sadhana Manik. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 188-190. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 30 (2014), 2 ; str. 171-191  
 Elektronička verzija članka
Radna migracija -- Imigranti -- Učitelji -- Sigurnost posla -- Iskorištavanje -- Transnacionalizam -- Ksenofobija
37
331
314
HA14-01266

GOLUBOVIĆ, Aleksandra
Aktualnost Rousseauovih promišljanja filozofije odgoja s posebnim osvrtom na moralni odgoj / Aleksandra Golubović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Acta Iadertina. - ISSN 1845-3392. - 10 (2013) ; str. 25-36
Odgoj -- Moralni odgoj -- Filozofija odgoja -- Vrijednosti -- Vrline
Rousseau, Jean Jacques

37
17
HA14-01267

ŠESTAK, Ivan
Filozofsko utemeljenje odgoja za zrelu osobnost / Ivan Šestak.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 543-549  
 Elektronička verzija članka
Odgoj -- Osobnost -- Filozofija -- Povijest
37
14
HA14-01268

MARIĆ, Mia
Individual and social factors related to students' academic achievement and motivation for learning / Mia Marić, Marija Sakač. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Sažetak.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 1 ; str. 63-79  
 Elektronička verzija članka
Školski uspjeh -- Motivacija -- Studenti -- Individualni čimbenici -- Društveni čimbenici -- Istraživanje
37
159.9
HA14-01269

VRKIĆ Dimić, Jasmina
Kompetencije učenika i nastavnika za 21. stoljeće / Jasmina Vrkić Dimić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Acta Iadertina. - ISSN 1845-3392. - 10 (2013) ; str. 49-60
Odgoj i obrazovanje -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Kompetencije nastavnika -- Kompetencije učenika -- Suvremena nastava
37
004
HA14-01270

GABELICA, Marina
Lektira - zadnja crta obrane čitanja u digatalnome dobu / Marina Gabelica, Ana Radmanić, Anita Skrbin, Ljiljana Varjačić. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Književnost i dijete. - ISSN 1848-5618. - 3 (2014), 4 ; str. 54-73
Lektira -- Čitanje -- Učenici -- Učitelji -- Digitalni mediji
37
02
004
HA14-01271

VRANKOVIĆ, Biljana
Nastavne metode i postignuća učenika osmih razreda iz geografije u zadacima uz grafičke priloge = Teaching methods and eighth grade pupil achievement in geography in items with graphic supplements / Biljana Vranković. - Ilustr.
Treća međunarodna konferencija naprednih i sustavnih istraživanja (u obrazovanju) - ECNSI 2009. u Zadru. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 19 jed.
U: Acta geographica Croatica. - ISSN 1330-0466. - 39 (2012) ; str. 77-98  
 Elektronička verzija članka
Nastava geografije -- Nastavne metode -- Vanjsko vrednovanje -- Učenička postignuća -- Grafičke metode -- Metoda demonstracije
37
91
HA14-01272

ĆURIĆ, Antonia
Osposobljavanje učitelja za poučavanje prirodnih znanosti u Hrvatskoj i Danskoj : usporedna analiza / Antonia Ćurić, Elvi Piršl, Dunja Anđić.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 21-22. - Summary.
U: Acta Iadertina. - ISSN 1845-3392. - 10 (2013) ; str. 11-23
Učitelji -- Osposobljavanje učitelja -- Kompetencije učitelja -- Prirodne znanosti -- Nastava prirode i društva -- Metodika nastave
37
378
HA14-01273

KALAJŽIĆ, Marija
Pedeseta obljetnica Srednje škole u Omišu (1964.-2014.) / Marija Kalajžić. - Ilustr.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 305-308
Obljetnice -- Srednje škole -- Gimnazije
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš

37
930.85(497.5)
HA14-01274

KRUŠELJ, Ksenija
Povijest pučkog školstva u Koprivnici : (III.) : od početka 20. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata / Ksenija Krušelj. - Ilustr.
Nastavak iz: 37 (2011). - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 3 jed. ; izvori: 7 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 40 (2014) ; str. 43-58
Povijest školstva -- Pučko školstvo
37
HA14-01275

JAKOPEC, Petar, profesor filozofije
Promišljanje odgoja u Johna Lockea / Petar Jakopec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 509-521  
 Elektronička verzija članka
Odgoj -- Filozofija odgoja -- Komunikacija -- Hrabrost
Locke, John

37
14
HA14-01276

BUTERIN, Marija
Razvoj interkulturalne kompetencije u kontekstu kurikulumskih promjena / Marija Buterin, Stjepan Jagić. - Ilustr.
Bibliografska bilješka uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Acta Iadertina. - ISSN 1845-3392. - 10 (2013) ; str. 1-10
Interkulturalna kompetencija -- Komunikacija -- Kurikulum -- Odgoj i obrazovanje
37
316
HA14-01277

ILIČIĆ, Drago
Tematika školstva i vjeronauka u okružnicama i poslanicama biskupa Strossmayera / Drago Iličić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 1 ; str. 106-125  
 Elektronička verzija članka
Školstvo -- Odgoj -- Vjeronauk -- Vjeroučitelji -- Katekizmi -- Povijest
Strossmayer, Josip Juraj

37
27
HA14-01278

ŠABIĆ, Josip
Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem na ispitu državne mature iz hrvatskog jezika / Josip Šabić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Suvremena psihologija. - ISSN 1331-9264. - 17 (2014), 1 ; str. 21-34  
 Elektronička verzija članka
Državna matura -- Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Dijalekti -- Usporedba
37
811.163.42
HA14-01279

Vidi br.: HA14-01136

Vidi br.: HA14-01678

Vidi br.: HA14-01227

Vidi br.: HA14-01644

Vidi br.: HA14-01130

Vidi br.: HA14-01083

Vidi br.: HA14-01102

Vidi br.: HA14-01129

Vidi br.: HA14-01741

Vidi br.: HA14-01090

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

PAVLOVIĆ, Žana
"Sretni tragovi, sigurni koraci" / Žana Pavlović, Mirela Grbić, Najda Čajo.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 10 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 363-369
Predškolski odgoj -- Rizično ponašanje -- Ovisnost -- Prevencija -- Dječji vrtići
373
HA14-01280

RADMAN Podrug, Ljiljana
Alternativni odgojni pristupi u predškolskom odgoju / Ljiljana Radman Podrug.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 7 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 227-231
Predškolski odgoj -- Alternativni odgojni pristup
373
HA14-01281

KARAMAN, Renata
Dobrom senzornom integracijom do zdravog odrastanja / Renata Karaman, Ivanka Franz. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 20 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 353-360
Predškolski odgoj -- Senzorna integracija -- Igra -- Dječji vrtići -- Odrastanje
373
HA14-01282

STRMOTIĆ, Ivana
Emocije i empatija / Ivana Strmotić, Sanja Bašić. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 4 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 131-137
Predškolski odgoj -- Emocije -- Empatija
373
HA14-01283

LEŠIN, Gordana
Informacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobi / Gordana Lešin.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 16 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 55-60
Predškolska djeca -- Kompetencije -- Informacijsko komunikacijska tehnologija -- Odgojno-obrazovne ustanove
373
004
HA14-01284

SINDIK, Zvjezdana
Istraživanje kulture predškolske ustanove metodom samovrednovanja / Zvjezdana Sindik, Helena Kosmat, Joško Sindik. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 8 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 67-74
Predškolske ustanove -- Dječji vrtići -- Zaposlenici -- Odgojitelji -- Samovrednovanje -- Istraživanje
373
159.9
HA14-01285

ROUDI, Bernarda
Kako pričom "iz glave" do pričaonice-knjižnice / Bernarda Roudi. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 8 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 199-204
Predškolski odgoj -- Priče -- Pripovijedanje -- Kreativnost -- Stvaralaštvo
373
HA14-01286

PINJUH, Katarina
Kompetencije odgajatelja kao aktivnog sudionika u odrastanju / Katarina Pinjuh, Anita Imre.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 12 jed. - Summary.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 33-38
Predškolski odgoj -- Odgojitelji -- Kompetencije -- Odrastanje
373
HA14-01287

ŠKUTOR, Marijana
Kompetencije odgajatelja u interkulturalnom društvu / Marijana Škutor.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 14 jed. - Summary.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 47-53
Odgojitelji -- Kompetencije -- Interkulturalni odgoj -- Tolerancija
373
HA14-01288

ZJAČIĆ-LJUBIČIĆ, Sandra
Multietičnost i multikulturalnost u Dječjem vrtiću "Maksimir" / Sandra Zjačić-Ljubičić, Marija Jukić, Jadranka Barać, Silvana Bagarić. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 13 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 265-273
Predškolski odgoj -- Predškolske ustanove -- Multietičnost -- Multikulturalnost -- Učenje stranog jezika
373
HA14-01289

KALILIĆ, Tončica
Posebni programi u predškolskim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije / Tončica Kalilić. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 87-92
Predškolske ustanove -- Dječji vrtići -- Posebni programi
373
HA14-01290

TADIĆ, Katarina
Primjena spoznaje interkulturalnih vrijednosti implementacijom sadržaja Comenius projekta u univerzalni sportski program / Katarina Tadić, Renata Grdić.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 139-142
Predškolski odgoj -- Sport -- Djeca -- Zdravlje -- Interkulturalne vrijednosti
373
796/799
HA14-01291

TURKOVIĆ, Snježana
Rad djece na projektima kao odgojno-obrazovna smjernica rada u dječjem vrtiću / Snježana Turković, Sara Pičuljan. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 93-99
Dječji vrtići -- Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Odgojno-obrazovni proces -- Kreativnost -- Stvaralaštvo -- Projekti
373
HA14-01292

ŠAPIT, Ana
Senzorna integracija u radu s djetetom s poteškoćama u razvoju / Ana Šapit. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 347-352
Predškolski odgoj -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Senzorna integracija
373
376
HA14-01293

IVKOVIĆ, Željka, odgojiteljica
Suradnja među djecom u ranom čitanju i pisanju / Željka Ivković, Boris Ložnjak. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 5 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 307-311
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Pismenost -- Pisanje -- Čitanje -- Odgojitelji
373
HA14-01294

BABIĆ Pezo, Ana
Suradnja/partnerstvo roditelja i odgojitelja kao važan segment suvremenog kurikula predškolskog odgoja / Ana Babić Pezo.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 10 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 61-66
Predškolski odgoj -- Kurikulum -- Roditelji -- Odgojitelji -- Suradnja
373
HA14-01295

VISKOVIĆ, Ivana
Trebamo li Dane predškolskog odgoja? / Ivana Visković, Maja Ljubetić. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 75-84
Predškolski odgoj -- Odgojitelji -- Stručno usavršavanje -- Stručno-znanstveni skupovi
373
HA14-01296

CVIJANOVIĆ, Tanja
Trening socijalnih vještina "Kompići" / Tanja Cvijanović. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 321-325
Predškolski odgoj -- Socijalne vještine
373
159.9
HA14-01297

TOMLJANOVIĆ, Jadranka-Eda
Uključivanje djeteta u proces samoprocjene i planiranje vlastitog učenja / Jadranka Eda Tomljanović. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 8 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 25-31
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Samoprocjena -- Učenje -- Odgojitelji
373
HA14-01298

ŠERBINEK Kotur, Mirjana
Uključivanje roditelja glazbenika u vrtićki kurikul - glazba i kultura ustanove / Mirjana Šerbinek-Kotur. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 8 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 327-333
Predškolski odgoj -- Glazbeni odgoj -- Roditelji
373
78
HA14-01299

MRVELJ, Marijana
Utjecaj odgojitelja na razvoj dječjih kompetencija / Marijana Mrvelj.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 11 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 39-45
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Kompetencije -- Odgojitelji
373
HA14-01300

ČAGALJ, Zvjezdana
Važnost suradnje na razini lokalne zajednice za cjelovit pristup djetetu / Zvjezdana Čagalj. - Ilustr.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 371-379
Predškolski odgoj -- Predškolske ustanove -- Lokalna zajednica -- Suradnja
373
HA14-01301

MARTINOVIĆ, Nena
Zajednica učenja - novi oblik profesionalnog usavršavanja odgajatelja / Nena Martinović, Branka Grgantov, Jadranka Kostanjčar, Barbara Mikluš.
20. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije "Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću", Split, 20.-21.11.2014. - Bibliografija: 11 jed.
U: Mirisi djetinjstva. - ISSN 1845-772X. - 20 (2014) ; str. 293-301
Odgojitelji -- Stručno usavršavanje
373
HA14-01302

376   Obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole

Vidi br.: HA14-01293

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

MILETIĆ, Željko, arheolog
Antička arheologija na Sveučilištu u Zadru = Classical archaeology at the University of Zadar / Željko Miletić ; translation Marija Kostić. - Ilustr.
Znanstveni kongres Arheologija istočnog Jadrana - posvećen 50. godišnjici Odjela za arheologiju u Zadru, Zadar, 25.-26.4.2013. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
U: Archaeologia Adriatica. - ISSN 1846-4807. - 7 (2013) ; str. 19-36  
 Elektronička verzija članka
Arheologija -- Visokoškolsko obrazovanje -- Obljetnice
Katedra za antičku arheologiju -- Odjel za arheologiju -- Sveučilište u Zadru

378
902/904
HA14-01303

MARIJANOVIĆ, Brunislav
Djelatnost Katedre za prapovijesnu arheologiju Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru = Activities of the Chair in prehistoric archaeology of the Department of Archaeology, University of Zadar / Brunislav Marijanović ; translation Marija Kostić. - Ilustr.
Znanstveni kongres Arheologija istočnog Jadrana - posvećen 50. godišnjici Odjela za arheologiju u Zadru, Zadar, 25.-26.4.2013. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Prilozi na str. 8-18. - Bibliografija: 16 jed.
U: Archaeologia Adriatica. - ISSN 1846-4807. - 7 (2013) ; str. 1-18  
 Elektronička verzija članka
Arheologija -- Visokoškolsko obrazovanje -- Obljetnice
Katedra za prapovijesnu arheologiju -- Odjel za arheologiju -- Sveučilište u Zadru

378
902/904
HA14-01304

MRŠA, Vladimir
Higher education for the requirements of industrial production : European experience and Croatian challenges / Vladimir Mrša.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 217-225
Visoko obrazovanje -- Bolonjski proces -- Kvaliteta obrazovanja -- Industrija
378
HA14-01305

BURGER, Hotimir
Misija univerziteta u suvremenom svijetu / Hotimir Burger.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Republika (Zagreb. 1945). - ISSN 0350-1337. - 70 (2014), 12 ; str. 2-12
Univerziteti -- Sveučilišta -- Znanstvena zajednica -- Autonomija -- Komunikacija -- Filozofija
378
14
HA14-01306

ĆUKUŠIĆ, Maja
Odrednice i pokazatelji uspješnosti visokih učilišta u Hrvatskoj / Maja Ćukušić, Željko Garača, Mario Jadrić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 253-256. - Abstract.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 2(124) ; str. 233-257  
 Elektronička verzija članka
Visokoškolsko obrazovanje -- Visokoškolske ustanove -- Sveučilište -- Pokazatelji uspješnosti -- Kvaliteta obrazovanja
378
HA14-01307

FABIJANIĆ, Tomislav
Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija u nastavi i istraživanjma Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru = Medieval and postmedieval archaeology in teaching and research activities of the Department of archaeology of the University of Zadar / Tomislav Fabijanić ; translation Marija Kostić. - Ilustr.
Znanstveni kongres Arheologija istočnog Jadrana - posvećen 50. godišnjici Odjela za arheologiju u Zadru, Zadar, 25.-26.4.2013. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed.
U: Archaeologia Adriatica. - ISSN 1846-4807. - 7 (2013) ; str. 37-52  
 Elektronička verzija članka
Arheologija -- Visokoškolsko obrazovanje -- Obljetnice
Odjel za arheologiju -- Sveučilište u Zadru

378
902/904
HA14-01308

Vidi br.: HA14-01117

Vidi br.: HA14-01273

Vidi br.: HA14-01085

Vidi br.: HA14-01152

379.8   Slobodno vrijeme

Vidi br.: HA14-01110

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

MLEKUŽ, Jernej
"Vrhunac naše narodne umjetnosti na polju gastronomije" : semantički konzervativizam i kulinarski nacionalizam kranjske kobasice u prvoj Jugoslaviji / Jernej Mlekuž ; sa slovenskoga preveo Edo Fičor. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 43-45. - Summary.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 27-46  
 Elektronička verzija članka
Gastronomija -- Kranjska kobasica -- Kulinarski identitet -- Narodni identitet
39
64
HA14-01309

GULIN, Valentina
Aleksandra Muraj: Zagrebačka blagdanska ozračja : slavlja, priredbe, zabave na početku 20. stoljeća, Muzej grada Zagreba, AGM, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2013. : [prikaz] / Valentina Gulin Zrnić. - Ilustr.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 207-209  
 Elektronička verzija članka
Muraj, Aleksandra
Društveni život -- Običaji -- Blagdani

39
HA14-01310

PASARIĆ, Maja
The body, the soul and the animal other / Maja Pasarić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 220-221. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 209-222  
 Elektronička verzija članka
Tradicijska kultura -- Vjerovanja -- Smrt -- Duša -- Tijelo -- Reinkarnacija
39
HA14-01311

HOPPU, Petri
The indigenization of Swedish and Hungarian elements in Finnish folk dance / Petri Hoppu. - Ilustr.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 85-86. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 71-87  
 Elektronička verzija članka
Narodni plesovi -- Folklorni plesovi -- Švedski utjecaj -- Mađarski utjecaj
39
793/794
HA14-01312

HABINC, Mateja
Intangible culture as tradition : the cows’ ball, the village serenade and the country wedding in Bohinj / Mateja Habinc.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 126-128. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 113-129  
 Elektronička verzija članka
Nematerijalna kulturna baština -- Tradicija -- Scenska izvedba
39
HA14-01313

BENDER, James
Intangible heritage in the maritime realm : the pedagogy of functional preservation / James Bender. - Ilustr.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 14 jed. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 7-28  
 Elektronička verzija članka
Nematerijalna baština -- Maritimna baština -- Brodovi -- Kulturna baština -- Očuvanje baštine -- Etnologija
39
656
HA14-01314

ZORIĆ, Snježana
The intercultural potentials of intangible cultural heritage in Korea : existentializing experience and creative economy / Snježana Zorić, Kim Sang Hun.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 179-180. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 155-181  
 Elektronička verzija članka
Nematerijalna kulturna baština -- Interkulturalnost -- Kreativna ekonomija
39
HA14-01315

KUNEJ, Drago
Intertwinement of Croatian and Slovenian musical heritage on the oldest gramophone records / Drago Kunej. - Ilustr.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 151-152. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 131-153  
 Elektronička verzija članka
Glazbena baština -- Glazbena industrija -- Gramofonske ploče
39
78
HA14-01316

MASLEK, Jasenka
Kućni trošak pelješke obitelji Braenović s kraja 19. stoljeća : izvor za iščitavanje svakodnevice / Jasenka Maslek. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 23-24. - Summary.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 7-25  
 Elektronička verzija članka
Svakodnevni život -- Obiteljska povijest -- Financijsko stanje -- Zemljoposjednici -- Vinogradarstvo -- Vinarstvo -- Vinska klauzula -- Gospodarska kriza
39
631/635
HA14-01317

MARJANIĆ, Suzana
Pokret za prava životinja u RH : pokušaj pregleda / Suzana Marjanić. - Ilustr.
Tematski blok: Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoja ekološke/okolišne misli. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 113-132  
 Elektronička verzija članka
Društveni pokreti -- Aktivizam -- Animalistički pokret -- Prava životinja -- Kulturni animalizam -- Specizam
39
316
HA14-01318

RADOVIĆ, Srđan, etnolog
Politike simbola na gradskim ulicama : obrasci preimenovanja javnih prostora u postjugoslovenskim zemljama / Srđan Radović.
Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi : kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Pula, prosinac 2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 130-132. - Summary.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 2 ; str. 117-132  
 Elektronička verzija članka
Javni prostori -- Ulice -- Preimenovanja -- Politika prostora -- Politika identiteta -- Kolektivno pamćenje -- Hodonimi -- Odonimi -- Postsocijalizam
39
81
321
HA14-01319

BRUJIĆ, Marija
Prospective perspective : visual anthropology and/as intangible cultural heritage in Serbia / Marija Brujić, Miloš Milenković.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 65-69. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 55-69  
 Elektronička verzija članka
Nematerijalna kulturna baština -- Vizualna antropologija -- Vizualna etnologija -- Očuvanje baštine
39
791
HA14-01320

KRAVANJA, Boštjan
Selling and sharing culture : on relations between cultural heritage, nature conservation and tourism development institutions in the Upper Soča Valley, Slovenia / Boštjan Kravanja. - Ilustr.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 110-112. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 89-112  
 Elektronička verzija članka
Kulturna baština -- Turizam -- Povijesni turizam -- Razvoj turizma -- Ratna baština -- Kulturne institucije -- Očuvanje prirode
39
338.48
HA14-01321

HROVATIN, Mirela
Writing an "intangible" text : between politics, science and bearers / Mirela Hrovatin.
Tema broja: Nematerijalna kultura kao baština. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 52-54. - Sažetak.
U: Narodna umjetnost. - ISSN 0547-2504. - 51 (2014), 1 ; str. 29-54  
 Elektronička verzija članka
Nematerijalna kulturna baština -- Kulturna dobra -- Registri
UNESCO

39
HA14-01322

JUZBAŠIĆ, Janja
'Zdvora vidiš vilenog nožičem slikovanog čilaša---' : iz života slavonske ravnice / Janja Juzbašić. - Ilustr.
U: Lovački vjesnik. - ISSN 0024-6999. - 123 (2014), 7/8 ; str. 86-87
Etnologija -- Ukrasi -- Ornamenti -- Tikvice
39
HA14-01323

Vidi br.: HA14-01165

Vidi br.: HA14-01714

Vidi br.: HA14-01710

Vidi br.: HA14-01937

Vidi br.: HA14-01093

Vidi br.: HA14-01677

Vidi br.: HA14-01195

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

LAY, Vladimir
Civilno društvo i udruge na području zaštite okoliša u Hrvatskoj 1989.-2014. / Vladimir Lay, Jelena Puđak. - Ilustr.
Tematski blok: Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoja ekološke/okolišne misli. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 26-40  
 Elektronička verzija članka
Ekološki pokreti -- Zaštita okoliša -- Civilno društvo -- Ekološke udruge
502/504
316
HA14-01324

POLAJNAR Horvat, Katarina
The development of environmental thought in Slovenia : a short overview / Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar, Matija Zorn. - Ilustr.
Tematski blok: Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoja ekološke/okolišne misli. - Bibliografija: 51 jed.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 16-25  
 Elektronička verzija članka
Zaštita prirode -- Zaštita okoliša -- Ekološki pokret -- Povijesni pregled
502/504
HA14-01325

PROKIĆ, Milica
Environmental history, Goli Otok - human agency and fauna / Milica Prokić. - Ilustr.
Tematski blok: Iz povijesti okoliša istočnog Jadrana. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 133-148  
 Elektronička verzija članka
Povijest okoliša -- Ekohistorija -- Zaštita okoliša -- Fauna -- Ljudsko djelovanje -- Politički zatvor
502/504
930
HA14-01326

BRLIĆ, Ivan, profesor povijesti
Lička društva za poljepšanje mjesta - počeci zaštite ličkih kulturnih i prirodnih osobitosti / Ivan Brlić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 206-216  
 Elektronička verzija članka
Prirodni okoliš -- Kulturni okoliš -- Zaštićena područja -- Deforestacija -- Zaštita okoliša -- Društva -- Povijesni prikaz
502/504
06
HA14-01327

PICCIONI, Luigi
The rise of european environmentalism : a cosmopolitan wave, 1865-1914 / Luigi Piccioni.
Tematski blok: Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoja ekološke/okolišne misli. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 7-15  
 Elektronička verzija članka
Zaštita prirode -- Ekologizam -- Environmentalizam -- Ekološki pokret
502/504
316
HA14-01328

GJURAŠIĆ, Marija
Uvođenje stranih invazivnih vrsta i njihov utjecaj na zavičajni ekosustav : primjer otoka Mljeta / Marija Gjurašić, Marija Benić Penava. - Ilustr.
Tematski blok: Iz povijesti okoliša istočnog Jadrana. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 167-170. - Summary.
U: Ekonomska i ekohistorija. - ISSN 1845-5867. - 10 (2014), 10 ; str. 149-172  
 Elektronička verzija članka
Zaštita prirode -- Invazivne vrste -- Alohtone vrste -- Mungos -- Ekosustavi -- Biološka raznolikost -- Povijest okoliša
502/504
HA14-01329

Vidi br.: HA14-01258

Vidi br.: HA14-01226

Vidi br.: HA14-01462

Vidi br.: HA14-01441

Vidi br.: HA14-01692

Vidi br.: HA14-01232

Vidi br.: HA14-01235

51   Matematika

WATANABE, Keiichi
A certain functional inequality derived from an operator inequality / Keiichi Watanabe.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 69-81
Parcijalne sume -- Funkcionalne nejednakosti -- Operatorske nejednakosti -- Furutina nejednakost -- Linearni operatori
51
HA14-01330

LIU, Jian
A geometric inequality with one parameter for a point in the plane of a triangle / Jian Liu. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 91-106
Geometrija trokuta -- Nejednakost trokuta -- Erdös-Mordellova nejednakost -- Heronova formula -- Maple program -- Programska podrška
51
004
HA14-01331

YANG, Bicheng
A multidimensional discrete Hilbert-type inequality / Bicheng Yang and Qiang Chen.
Bibliografija: 33 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 267-277
Hilbertova nejednakost -- Hardyjeva nejednakost -- Integralni operatori -- Jezgra funkcije -- Težinska funkcija
51
HA14-01332

LIU, Jian
A new inequality for a point in the plane of a triangle / Jian Liu.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 597-611
Trokut -- Unutarnja točka trokuta -- Središte opisane kružnice -- Geometrijske nejednakosti -- Maple program -- Programska podrška
51
004
HA14-01333

SONG, Ying-Qing
A note on generalized trigonometric and hyperbolic functions / Ying-Qing Song, Yu-Ming Chu, Bao-Yu Liu and Miao-Kun Wang.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 635-642
Trigonometrijske funkcije -- Hiperbolne funkcije -- P-laplasijan -- Laplaceov operator -- Svojstvene vrijednosti
51
HA14-01334

CHEN, Feixiang
A note on the Hermite-Hadamard inequality for convex functions on the co-ordinates / Feixiang Chen.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 915-923
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Integralne nejednakosti
51
HA14-01335

SUN, Hui
A note on the Neuman-Sándor mean / Hui Sun, Tiehong Zhao, Yuming Chu and Baoyu Liu.
Bibliografija: 19 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 287-297
Neuman-Sándorova sredina -- Harmonijska sredina -- Geometrijska sredina -- Kvadratna sredina -- Nejednakosti sredina
51
HA14-01336

MIYATA, Takahisa
A shape theoretic approach to generalized cohomological dimension with respect to topological spaces / Takahisa Miyata.
Bibliografija: 26 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 195-220  
 Elektronička verzija članka
Teorija oblika -- Topološki prostor -- CW-kompleks -- Simplicijalni kompleks -- Kohomološka dimenzija -- Hausdorffova dimenzija
51
HA14-01337

HUANG, Haiwu
A supplement to the strong laws for weighted sums of φ-mixing random variables / Haiwu Huang, Dingcheng Wang, Qunying Wu and Jiangyan Peng.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 417-425
Markovljeva nejednakost -- Težinska funkcija -- Slučajne varijable -- Jaka konvergencija
51
HA14-01338

BARRAGÁN, Franco
Aposyndetic properties of the n-fold symmetric product suspension of a continuum / Franco Barragán. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 179-193  
 Elektronička verzija članka
Aposindeza -- Hiperprostor -- Kontinuum -- Metrički prostor -- Topološki prostor
51
HA14-01339

ELEZOVIĆ, Neven, matematičar
Asymptotic expansions of bivariate classical means and related inequalities / Neven Elezović and Lenka Vukšić.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 707-724
Asimptotski razvoj -- Bivarijatna distribucija -- Geometrijska sredina -- Kvadratna sredina -- Heronova sredina -- Harmonijska sredina -- Logaritamska sredina
51
HA14-01340

MALEŠEVIĆ, Branko J.
Barrow's inequality and signed angle bisectors / Branko Malešević and Maja Petrović. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 537-544
Simetrala kuta -- Barrowljeva nejednakost -- Erdös-Mordellova nejednakost -- Lagrangeov identitet -- Trokut -- Geometrija trokuta
51
HA14-01341

CHUNRONG, Liu
Best possible inequalities between generalized logarithmic mean and weighted geometric mean of geometric, square-root and root-square means / Liu Chunrong Liu and Liu Siqi.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 899-914
Geometrijska sredina -- Kvadratna sredina -- Logaritamska sredina -- Identrična sredina -- Aritmetička sredina -- Nejednakosti sredina
51
HA14-01342

HUANG, Chuangxia
Boundedness on Morrey space for Toeplitz type operator associated to singular integral operator with variable Calderón-Zygmund kernel / Chuangxia Huang, Sheng Guo and Lanzhe Liu.
Bibliografija: 22 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 453-464
Toeplitzov operator -- Integralni operator -- Singularne vrijednosti -- Calderón-Zygmundov operator -- Morreyev prostor -- Jezgra funkcije
51
HA14-01343

AL-BALUSHI, Khadija
Certain Lp bounds for rough singular integrals / Khadija Al-Balushi and Ahmad Al-Salman.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 803-822
Rotacijska ploha -- Singularni integrali -- Jezgra funkcije -- Maksimalne funkcije -- Konveksne funkcije -- Polinomna jednadžba
51
HA14-01344

CHO, Bumkyu
Combinatorial convolution sums derived from divisor functions and Faulhaber sums / Bumkyu Cho, Daeyeoul Kim and Ho Park.
Bibliografija: 11 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 351-367  
 Elektronička verzija članka
Multiplikativna funkcija -- Funkcija djelitelja -- Bernoullijevi brojevi -- Liouvilleov teorem -- Konvolucijska suma
51
HA14-01345

WU, Yongfeng
Complete convergence and complete moment convergence for arrays of rowwise END random variables / Yongfeng Wu, Manuel Ordóñez Cabrera and Andrei Volodin.
Bibliografija: 15 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 447-466  
 Elektronička verzija članka
Slučajne varijable -- Parcijalne sume -- Jaka konvergencija -- Realni brojevi -- Oktanti -- Euklidski prostor
51
HA14-01346

TUO, Leng
Converses of a discrete Wirtinger type inequality / Leng Tuo and Feng Yong.
Bibliografija: 15 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 219-225
Wirtingerova nejednakost -- Alzerova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Trigonometrijske funkcije -- Konveksne funkcije
51
HA14-01347

ZHAO, Liang
Differential Harnack inequality for nonlinear heat equations / Liang Zhao.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 783-790
Harnackova nejednakost -- Diferencijalne nejednakosti -- Nelinearne jednadžbe -- Toplinska jednadžba
51
53
HA14-01348

IRMAK, Nurettin
Diophantine triples and reduced quadruples with the Lucas sequence of recurrence un=Aun-1-un-2 / Nurettin Irmak and László Szalay.
Bibliografija: 9 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 303-312  
 Elektronička verzija članka
Diofantove trojke -- Diofantove četvorke -- Rekurzivne relacije -- Lucasov niz -- Pozitivna rješenja
51
HA14-01349

TKACHUK, Vladimir V.
Discrete reflexivity in GO spaces / Vladimir V. Tkachuk and Richard G. Wilson.
Bibliografija: 21 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 433-446  
 Elektronička verzija članka
Lindelöfov prostor -- Kompaktni prostor -- Potpunost -- Borelova mjera -- Refleksivnost -- Topološka svojstva
51
HA14-01350

ALIZADEH, Yaser
The edge Wiener index of suspensions, bottlenecks and thorny graphs / Yaser Alizadeh, Ali Iranmanesh, Tomislav Došlić and Mahdieh Azari.
Bibliografija: 21 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 1-12  
 Elektronička verzija članka
Povezani graf -- Wienerov indeks -- Topološki indeks -- Molekularni grafovi -- Teorija grafova
51
54
HA14-01351

HE, Gantong
Equivalence of some matrix inequalities / Gantong He.
Bibliografija: 11 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 153-158
Matrične nejednadžbe -- Kantorovičeva nejednakost -- Cauchy-Schwarzova nejednakost -- Singularne vrijednosti -- Dekompozicija matrice
51
HA14-01352

FILIPIN, Alan
The extendibility of diophantine pairs I : the general case / Alan Filipin, Yasutsugu Fujita and Alain Togbé.
Bibliografija: 11 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 25-36  
 Elektronička verzija članka
Diofantove m-torke -- Diofantove četvorke -- Diofantske jednadžbe -- Cijeli brojevi -- Pozitivni brojevi -- Generalizacija
51
HA14-01353

XIONG, Liangpeng
Fekete-Szegö inequality for generalized subclasses of univalent functions / Liangpeng Xiong, Xiangdong Feng and Jianliang Zhang.
Bibliografija: 23 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 643-659
Univalentne funkcije -- Konveksne funkcije -- Analitičke funkcije -- Fekete-Szegö nejednakost
51
HA14-01354

SHI, Jiangtao
Finite groups having at most 27 non-normal proper subgroups of non-prime-power order / Jiangtao Shi and Cui Zhang.
Bibliografija: 10 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 105-111  
 Elektronička verzija članka
Konačne grupe -- Normalne podgrupe -- Frobeniusova norma -- Prosti brojevi -- Prim-brojevi
51
HA14-01355

ZHANG, Jinshan
Finite groups with few vanishing elements / Jinshan Zhang, Zhencai Shen and Jiangtao Shi.
Bibliografija: 20 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 83-103  
 Elektronička verzija članka
Konačne grupe -- Ireducibilne reprezentacije -- Normalne podgrupe -- Frobeniusova norma
51
HA14-01356

JANKO, Zvonimir
Finite p-groups in which the normal closure of each non-normal cyclic subgroup is nonabelian / Zvonimir Janko.
Bibliografija: 3 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 333-336  
 Elektronička verzija članka
Konačne grupe -- P-grupe -- Cikličke grupe -- Kvaternioni -- Dedekindova domena -- Izomorfizam grupa
51
HA14-01357

JANKO, Zvonimir
Finite p-groups with A\cap B being maximal in A or B for any two non-incident subgroups A and B / Zvonimir Janko.
Bibliografija: 3 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 113-118  
 Elektronička verzija članka
Konačne grupe -- P-grupe -- Podgrupe -- Izomorfizam grupa -- Neabelova grupa
51
HA14-01358

NOROOZI, Hossein
Fundamental inequalities for fractional hybrid differential equations of distributed order and applications / Hossein Noroozi, Alireza Ansari and Mohammad Shafi Dahaghin.
Bibliografija: 22 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 427-443
Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe -- Riemann-Liouvilleove derivacije -- Diferencijalne nejednakosti -- Ekstremne točke -- Banachova algebra
51
HA14-01359

HU, Rong
Generalized Minty prevariational inequality, invex-increase-along-rays property and invex-star-shaped optimization problem / Rong Hu.
Bibliografija: 31 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 503-523
Mintyjeva nejednakost -- Varijacijske nejednakosti -- Optimizacijske metode -- Konveksne funkcije
51
HA14-01360

LIU, Hongxing
The graph of equivalence classes of zero-divisors of a poset / Hongxing Liu.
Bibliografija: 20 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 263-273  
 Elektronička verzija članka
Parcijalni uređaj -- Poset -- Klasa ekvivalencije -- Teorija grafova -- Djelitelji nule -- Komutativni prsten
51
HA14-01361

TIAN, Yongge
How to solve three fundamental linear matrix inequalities in the Löwner partial ordering / Yongge Tian.
Bibliografija: 33 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 1-54
Matrična jednadžba -- Parcijalni uređaj -- Hermitska matrica -- Linearna matrična nejednakost -- Rang matrice
51
HA14-01362

BATAINEH, Malik
Idealization and polynomial identities / Malik Bataineh and D. D. Anderson.
Bibliografija: 4 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 47-51  
 Elektronička verzija članka
Polinomna jednadžba -- Komutativni prsten -- Trivijalno proširenje -- Booleova algebra -- Generalizacija
51
HA14-01363

NEUMAN, Edward
Inequalities involving generalized trigonometric and hyperbolic functions / Edward Neuman.
Bibliografija: 26 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 725-736
Trigonometrijske funkcije -- Hiperbolne funkcije -- Huygensova nejednakost -- Wilkerova nejednakost -- Inverzne funkcije
51
HA14-01364

CHEN, Chao-Ping
Inequality chains for Wilker, Huygens and Lazarević type inequalities / Chao-Ping Chen and József Sándor.
Bibliografija: 34 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 55-67
Trigonometrijske nejednakosti -- Wilkerova nejednakost -- Huygensova nejednakost -- Hiperbolne funkcije
51
HA14-01365

BELLOUR, Azzeddine
Integrable solutions of a nonlinear integral equation related to some epidemic models / Azzeddine Bellour, Mahmoud Bousselsal, Mohamed-Aziz Taoudi.
Bibliografija: 25 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 395-406  
 Elektronička verzija članka
Nelinearne jednadžbe -- Integralne jednadžbe -- Fiksne točke -- Asimptotsko ponašanje -- Egzistencija rješenja
51
HA14-01366

TADIĆ, Marko, matematičar
Irreducibility criterion for representations induced by essentially unitary ones (case of non-archimedean GL(n,A)) / Marko Tadić. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 123-161  
 Elektronička verzija članka
Ireducibilne reprezentacije -- Djeljiva algebra -- Unitarna grupa -- Arhimedovo polje
51
HA14-01367

BARBU, Cặtặlin
Jordan type inequalities using monotony of functions / Cătălin Barbu and Laurian-Ioan Pişcoran. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 83-89
Jordanova nejednakost -- Monotone funkcije -- Hiperbolne funkcije -- Trigonometrijske nejednakosti
51
HA14-01368

YAO, Fengping
Local Hölder estimates for general elliptic p(x)-laplacian equations / Fengping Yao.
Bibliografija: 27 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 239-250
Hölderova nejednakost -- Gradijent funkcije -- Laplaceov operator -- Eliptičke jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe
51
HA14-01369

MA, Tong-Yi
Lp-mixed intersection bodies / Tong-Yi Ma.
Bibliografija: 17 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 559-579
Konveksno tijelo -- Nejednakost Minkowskog -- Monotone funkcije -- Lp-prostor -- Banachov prostor -- Busemannov problem
51
HA14-01370

WANG, Weidong
Lp-mixed projection bodies and Lp-mixed quermassintegrals / Weidong Wang and Xiaoyan Wan.
Bibliografija: 34 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 879-888
Integral transverzalnih masa -- Shephardov problem -- Konveksna tijela -- Borelova mjera -- Izoperimetrijska nejednakost
51
HA14-01371

ZUO, Xiaohong
Lyapunov-type inequalities for higher-order differential equations with one-dimensional p-Laplacian / Xiaohong Zuo and Wengui Yang.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 737-746
Lyapunovljeva nejednakost -- Diferencijalne jednadžbe -- P-laplasijan -- Laplaceov operator -- Integralne nejednakosti
51
HA14-01372

AKTAŞ, Mustafa Fahri
Lyapunov-type inequality for quasilinear systems with anti-periodic boundary conditions / Mustafa Fahri Aktaş, Devrim Çakmak and Aydın Tiryaki.
Bibliografija: 17 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 313-320
Lyapunovljeva nejednakost -- Kvazilinearna jednadžba -- Dirichletov rubni uvjet -- Svojstvene vrijednosti -- Eliptičke jednadžbe -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe
51
HA14-01373

AKBULUT, Ali
Marcinkiewicz integrals associated with Schrödinger operator on generalized Morrey spaces / Ali Akbulut and Okan Kuzu.
Bibliografija: 24 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 791-801
Marcinkiewiczev teorem -- Schrödingerov operator -- Laplaceov operator -- Laplasijan -- Morreyev prostor -- Hölderova nejednakost
51
HA14-01374

BOŠNJAK, Marijan
Mathematical modelling of virus replication kinetics as a function of biological reaction system properties / Marijan Bošnjak, Daslav Hranueli, Jo Maertens, Davor Valinger, Želimir Kurtanjek and Erick J. Vandamme. - Ilustr.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013. - Prilog na str. 60-62. - Bibliografija: 14 jed.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 33-62
Matematički model -- Numerička simulacija -- Replikacija virusa -- Rast mikroorganizama -- Kinetika rasta -- Streptomyces rimosus -- Patogeni mikroorganizmi
51
578/579
HA14-01375

ITO, Masatoshi
Matrix inequalities including grand Furuta inequality via Karcher mean / Masatoshi Ito.
Bibliografija: 21 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 279-285
Pozitivno definitne matrice -- Riemannova metrika -- Geometrijska sredina -- Matrične transformacije -- Furutina nejednakost
51
HA14-01376

PEREZ-GARCIA, Cristina
The metric approximation property in non-archimedean normed spaces / Cristina Perez-Garcia and Wilhelmus H. Schikhof.
Bibliografija: 13 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 407-419  
 Elektronička verzija članka
Normirani prostor -- Banachov prostor -- Direktna suma -- Ortogonalna projekcija -- Metrička aproksimacija
51
HA14-01377

SROYSANG, Banyat
More on some Hardy type integral inequalities / Banyat Sroysang.
Bibliografija: 3 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 497-501
Hardyjeva nejednakost -- Hölderova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Matematička analiza
51
HA14-01378

ALI Khan, Khuram
N-exponential convexity of some dynamic Hardy-type functionals / Khuram Ali Khan, Ammara Nosheen and Josip Pečarić.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 331-347
Vremenske skale -- Konveksne funkcije -- Cauchyjeve sredine -- Hardyjeva nejednakost -- Linearni funkcional
51
HA14-01379

BUTT, Saad Ihsan
N-exponential convexity of weighted Hermite-Hadamard's inequality / Saad Ihsan Butt, Rozarija Jakšić, Ljiljanka Kvesić and Josip Pečarić.
Bibliografija: 11 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 299-311
Konveksne funkcije -- Sume potencija -- Teorem srednje vrijednosti -- Hermite-Hadamardova nejednakost -- Monotone funkcije
51
HA14-01380

LIANG, Ying
Nonlinear difference inequalities with an infinite summation and their applications / Ying Liang, Xiaopei Li, Haishan Dong and Shuisheng Chen.
Bibliografija: 18 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 823-837
Diferencijske jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe -- Integralne nejednakosti -- Gronwallova nejednakost -- Beskonačni red -- Jedinstvenost rješenja
51
HA14-01381

CHENG, Guanghui
Note on some upper bounds for the condition number / Guanghui Cheng.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 369-374
Singularne vrijednosti -- Frobeniusova norma -- Norma matrice -- Spektralna teorija
51
HA14-01382

JUKIĆ, Ljerka
On D(w)-quadruples in the rings of integers of certain pure number fields / Ljerka Jukić Matić.
Bibliografija: 17 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 37-46  
 Elektronička verzija članka
Diofantove četvorke -- Prsten cijelih brojeva -- Kvadratna polja -- Cikličke baze
51
HA14-01383

CERONE, Pietro
On extensions and applications of the Beesack inequality for bounding Riemann-Stieltjes integrals / P. Cerone.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 581-595
Riemann-Stieltjesov integral -- Volterrina jednadžba -- Integralne jednadžbe -- Beesackova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Čebiševljev funkcional
51
HA14-01384

SZEPIETOWSKI, Błażej
On finite index subgroups of the mapping class group of a nonorientable surface / Błażej Szepietowski. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 337-350  
 Elektronička verzija članka
Grupa klasa preslikavanja -- Klasa izotopije -- Indeksirani skup -- Orijentabilna ploha -- Konačne grupe
51
HA14-01385

GAO, Fugen
On k-quasi-paranormal operators / Fugen Gao and Xiaochun Li.
Bibliografija: 18 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 113-122
Paranormalni operator -- Rieszov teorem -- Idempotentni operator -- Operatorske nejednakosti -- Spektar operatora
51
HA14-01386

KRALJEVIĆ, Jadranka
On qualitative properties of solutions of quasilinear elliptic equations with strong dependence on the gradient / Jadranka Kraljević.
Bibliografija: 7 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 369-375  
 Elektronička verzija članka
Kvazilinearne eliptičke jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe -- Laplaceov operator -- P-laplasijan -- Gradijent funkcije -- Pozitivna rješenja
51
HA14-01387

FOŠNER, Maja
On some functional equations related to derivations and bicircular projections in rings / Maja Fošner, Benjamin Marcen, Nejc Širovnik and Joso Vukman.
Bibliografija: 24 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 313-331  
 Elektronička verzija članka
Jordanova derivacija -- Prsten (matematika) -- Aditivno preslikavanje -- Funkcionalne jednadžbe
51
HA14-01388

NEUMAN, Edward
On some means derived from the Schwab-Borchardt mean / Edward Neuman.
Bibliografija: 35 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 171-183
Bivarijatna distribucija -- Schwab-Borchardtova sredina -- Seiffertova sredina -- Logaritamska sredina -- Nejednakosti sredina
51
HA14-01389

NEUMAN, Edward
On some means derived from the Schwab-Borchardt mean : (2) / Edward Neuman.
Bibliografija: 23 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 359-368
Bivarijatna distribucija -- Schwab-Borchardtova sredina -- Konveksne funkcije -- Harmonijska sredina
51
HA14-01390

MESKHI, Alexander
On the boundedness of maximal and potential operators in variable exponent amalgam spaces / Alexander Meskhi and Muhammad Asad Zaighum.
Bibliografija: 41 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 123-152
Prostori funkcija -- Lebesgueovi prostori -- Integralni operatori -- Maksimalni operatori -- Omeđene funkcije -- Hölderova nejednakost
51
HA14-01391

WANG, Xinghui
On the maximal inequalities for conditional demimartingales / Xinghui Wang and Shuhe Hu.
Bibliografija: 23 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 545-558
Maksimalne nejednakosti -- Doobova nejednakost -- Fubinijev teorem -- Martingali -- Uvjetno očekivanje
51
HA14-01392

BAHŞI, Mustafa
On the norms of r-circulant matrices with the hyper-Fibonacci and Lucas numbers / Mustafa Bahşı and Süleyman Solak.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 693-705
Cirkularna matrica -- Fibonaccijevi brojevi -- Lucasovi brojevi -- Euklidska norma -- Spektralna norma
51
HA14-01393

SRINIVASAN, Anitha
On the prime divisors of elements of a D(-1) quadruple / Anitha Srinivasan.
Bibliografija: 8 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 275-285  
 Elektronička verzija članka
Diofantove m-torke -- Diofantska jednadžba -- Kvadratna forma -- Prim-djelitelj -- Prosti djelitelj
51
HA14-01394

WATANABE, Keiichi
On the range of the parameters for the grand Furuta inequality to be valid : (2) / Keiichi Watanabe.
Bibliografija: 10 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 673-683
Löwner-Heinzova nejednakost -- Furutina nejednakost -- Majorizacija -- Funkcionalne nejednakosti
51
HA14-01395

HUANG, Haiwu
On the strong law of large numbers for weighted sums of φ-mixing random variables / Haiwu Huang, Dingcheng Wang and Jiangyan Peng.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 465-473
Zakon velikih brojeva -- Slučajne varijable -- Težinska funkcija -- Markovljeva nejednakost
51
HA14-01396

SAN Antolín, Angel
On translation invariant multiresolution analysis / Angel San Antolín.
Bibliografija: 30 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 377-394  
 Elektronička verzija članka
Fourierova transformacija -- Multirezolucijska analiza -- Funkcija skaliranja -- Linearno preslikavanje
51
HA14-01397

FURUICHI, Shigeru
Operator inequalities among arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean / Shigeru Furuichi.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 669-672
Operatorske nejednakosti -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina -- Pozitivni operatori -- Samoadjungirani operatori
51
HA14-01398

ZHAO, Jianguo
Operator inequalities involving the arithmetic, geometric, Heinz and Heron means / Jianguo Zhao, Junliang Wu, Haisong Cao and Wenshi Liao.
Bibliografija: 14 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 747-756
Operatorske nejednakosti -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost -- Heronova sredina -- Heinzova sredina -- Kantorovičeva nejednakost
51
HA14-01399

IQBAL, Sajid
Opial-type inequalities for two functions with general kernels and applications / Sajid Iqbal, Josip Pečarić and Muhammad Samraiz.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 757-775
Opialova nejednakost -- Parcijalne derivacije -- Jezgra funkcije -- Greenova funkcija -- Diferencijalni operator
51
HA14-01400

CHU, Yu-Ming
Optimal bounds for Neuman-Sándor mean in terms of the convex combination of logarithmic and quadratic or contra-harmonic means / Yuming Chu, Tiehong Zhao and Baoyu Liu.
Bibliografija: 5 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 201-217
Neuman-Sándorova sredina -- Logaritamska sredina -- Kvadratna sredina -- Harmonijska sredina -- Hiperbolne funkcije
51
HA14-01401

MATEJIČKA, Ladislav
Optimal convex combinations bounds of centroidal and harmonic means for weighted geometric mean of logarithmic and identric means / Ladislav Matejíčka.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 939-945
Konveksne funkcije -- Logaritamska sredina -- Harmonijska sredina -- Identrična sredina -- Izoperimetrijska nejednakost
51
HA14-01402

LIN, Youjiang
Origin-symmetric bodies of revolution with minimal Mahler volume in ℝ3 : a new proof / Youjiang Lin and Gangsong Leng. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 375-404
Konveksno tijelo -- Rotacijsko tijelo -- Mahlerov teorem -- Santaloova nejednakost -- Geometrijske nejednakosti
51
HA14-01403

THIRAMANUS, Phollakrit
Pachpatte's type integral inequalities with integral impulses / Phollakrit Thiramanus, Jessada Tariboon and Sotiris K. Ntouyas.
Bibliografija: 25 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 839-853
Integralne nejednakosti -- Pachpatteove nejednakosti -- Integralne jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe -- Egzistencija rješenja
51
HA14-01404

ORHAN, Halit
Partial sums of generalized Bessel functions / Halit Orhan and Nihat Yagmur. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 863-877
Parcijalne sume -- Analitičke funkcije -- Besselove funkcije -- Diferencijalne jednadžbe -- Specijalne funkcije
51
HA14-01405

ABDOLLAHI, Alireza
P-groups for which each outer p-automorphism centralizes only p elements / Alireza Abdollahi and S. Mohsen Ghoraishi.
Bibliografija: 8 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 119-122  
 Elektronička verzija članka
P-grupe -- Konačne grupe -- Automorfizam grupe -- Podgrupe -- Teorija grupa
51
HA14-01406

KALAJ, David
Polyharmonic mappings and J. C. C. Nitsche type inequalities / David Kalaj and Saminathan Ponnusamy. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 163-178  
 Elektronička verzija članka
Harmonijska preslikavanja -- Radijalne funkcije -- Nitscheova nejednakost -- Anulus -- Euklidski prostor
51
HA14-01407

GADJIEV, Akif D.
Properties of the symbol of multidimensional singular integrals in the weighted spaces and oscillating multipliers / Akif D. Gadjiev.
Bibliografija: 19 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 227-238
Besselove funkcije -- Sferni harmonici -- Beltramijev operator -- Fourierov množitelj -- Hardyjeva nejednakost -- Singularni integrali
51
HA14-01408

NAKASUJI, Yasuo
Refinements of some inequalities related to Jensen's inequality / Yasuo Nakasuji.
Bibliografija: 3 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 685-692
Jensenova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Abelova grupa -- Homeomorfizam
51
HA14-01409

ALI, Ilyas
Refinements of the Heron and Heinz means inequalities for matrices / Ilyas Ali, Hu Yang and Abdul Shakoor.
Bibliografija: 5 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 107-112
Unitarno invarijantne norme -- Pozitivno definitne matrice -- Konveksne funkcije -- Heronova sredina -- Heinzova sredina
51
HA14-01410

SZCZUKA, Paulina
Regular open arithmetic progressions in connected topological spaces on the set of positive integers / Paulina Szczuka.
Bibliografija: 10 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 13-23  
 Elektronička verzija članka
Aritmetički nizovi -- Topološki prostori -- Cijeli brojevi -- Prirodni brojevi -- Otvoreni skup
51
HA14-01411

LI, Hanyu
Rigorous multiplicative perturbation bounds for the generalized Cholesky factorization and the Cholesky-like factorization / Hanyu Li and Yanfei Yang.
Bibliografija: 19 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 925-937
Dekompozicija matrice -- Faktorizacija Choleskog -- Perturbacijska teorija -- Simetrična matrica -- Svojstvene vrijednosti
51
HA14-01412

STHANUMOORTHY, Neelacanta
Root supermultiplicities and corresponding combinatorial identities for some Borcherds superalgebras / Neelacanta Sthanumoorthy and Kandasamy Priyadharsini.
Bibliografija: 39 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 53-81  
 Elektronička verzija članka
Liejeve algebre -- Borcherdove algebre -- Kac-Moody algebra -- Superalgebre -- Multiplicitet -- Kombinatorni identiteti
51
HA14-01413

GONG, Wei-Ming
The Schur convexity for the generalized Muirhead mean / Wei-Ming Gong, Hui Sun and Yu-Ming Chu.
Bibliografija: 26 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 855-862
Schur-konveksne funkcije -- Konveksne funkcije -- Muirheadova nejednakost -- Simetrične funkcije -- Konkavne funkcije -- Nejednakost Minkowskog
51
HA14-01414

WANG, Wen
Schur m-power convexity of generalized Hamy symmetric function / Wen Wang and Shiguo Yang.
Bibliografija: 35 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 661-667
Simetrične funkcije -- Schur-konveksne funkcije -- Konveksne funkcije -- Majorizacija -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost -- Nejednakosti sredina
51
HA14-01415

SHI, Huan-Nan
Schur-convexity, Schur geometric and Schur harmonic convexities of dual form of a class symmetric functions / Huan-Nan Shi and Jing Zhang.
Bibliografija: 24 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 349-358
Konveksne funkcije -- Konkavne funkcije -- Majorizacija -- Simetrične funkcije -- Dualna forma
51
HA14-01416

WU, Ying, matematičar
Schur-harmonic convexity for differences of some special means in two variables / Ying Wu, Feng Qi and Huan-Nan Shi.
Bibliografija: 9 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 321-330
Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina -- Heronova sredina -- Schur-konveksne funkcije
51
HA14-01417

WU, Junliang
Sharpening of the inequalities of Schur, Eberlein, Kress and Huang, and new location of eigenvalues / Junliang Wu and Dafei Wang.
Bibliografija: 12 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 525-535
Svojstvene vrijednosti -- Kompleksna matrica -- Schurova nejednakost -- Determinantne nejednakosti -- Numeričko rješenje
51
HA14-01418

YUAN, Xin-Sheng
Some BMO estimates for vector-valued multilinear operators / Xin-Sheng Yuan and Zhi-Gang Wang.
Bibliografija: 22 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 613-634
Linearni operator -- Integralni operator -- Marcinkiewiczev teorem -- Rieszov teorem -- Komutator -- Omeđenost
51
HA14-01419

BOHNER, Martin
Some dynamic Hardy-type inequalities with general kernel / Martin Bohner, Ammara Nosheen, Josip Pečarić and Awais Younus.
Bibliografija: 20 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 185-199
Hardyjeva nejednakost -- Hardy-Hilbertova nejednakost -- Vremenske skale -- Integralne nejednakosti -- Jezgra funkcije
51
HA14-01420

ULAS, Maciej
Some experiments with Ramanujan-Nagell type Diophantine equations / Maciej Ulas. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 287-302  
 Elektronička verzija članka
Diofantske jednadžbe -- Ramanujan-Nagell teorem -- Kvadratne jednadžbe -- Cjelobrojna rješenja
51
HA14-01421

OGUNTUASE, James Adedayo
Some Hardy type inequalities with "broken" exponent p / James A. Oguntuase, Lars-Erik Persson and Natasha Samko.
Bibliografija: 23 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 405-416
Hardyjeva nejednakost -- Jensenova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Fubinijev teorem
51
HA14-01422

YANG, Shi-Guo
Some inequalities for edge lengths and circum-radius of a simplex in hyperbolic space / Yang Shi-Guo, Qi Ji-Bing and Sun Yu-Ting.
Bibliografija: 16 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 445-451
Polumjer opisane kružnice -- Hiperbolički prostor -- Simplicijalni kompleks -- Svojstvene vrijednosti
51
HA14-01423

ZUO, Hongliang
Some inequalities of operator monotone functions / Hongliang Zuo and Guangcai Duan.
Bibliografija: 7 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 777-781
Linearni operatori -- Monotone funkcije -- Pozitivni operatori -- Löwner-Heinzova nejednakost -- Kaotični atraktor
51
HA14-01424

CHIKAMAI, Lucy
Some irreducible 2-modular codes invariant under the symplectic group S6(2) / Lucy Chikamai, Jamshid Moori and Bernardo G. Rodrigues. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 235-262  
 Elektronička verzija članka
Ireducibilne reprezentacije -- Grupa automorfizama -- Simetrični dizajn -- Linearni kodovi -- Simplektičke grupe
51
HA14-01425

CERONE, Pietro
Some new Ostrowski-type bounds for the Čebyšev functional and applications / P. Cerone and S. S. Dragomir.
Bibliografija: 19 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 1 ; str. 159-170
Čebiševljev funkcional -- Grüssova nejednakost -- Nejednakost Ostrowskog -- Trapezoidna nejednakost -- Taylorova formula
51
HA14-01426

SHI, Shaoguang
Some norm inequalities for commutators with symbol function in Morrey spaces / Shaoguang Shi and Shanzhen Lu.
Bibliografija: 33 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 889-897
Morreyev prostor -- Komutator -- Omeđenost -- Jezgra funkcije -- Integralni operatori -- Hölderova nejednakost
51
HA14-01427

EFTEKHARI, Noha
Some remarks on (s,m)-convexity in the second sense / Noha Eftekhari.
Bibliografija: 6 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 489-495
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Hölderova nejednakost -- Derivacije -- Apsolutna vrijednost
51
HA14-01428

WU, Yongfeng
Strong convergence for weighted sums of ρ*-mixing random variables / Yongfeng Wu and JiangYan Peng.
Bibliografija: 28 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 1 ; str. 221-234  
 Elektronička verzija članka
Jaka konvergencija -- Slučajne varijable -- Težinska funkcija -- Hölderova nejednakost
51
HA14-01429

KURTANJEK, Želimir
Systems biology and biotechnology / Želimir Kurtanjek, Hrvoje Žilić and Ana Jurinjak Tušek. - Ilustr.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013. - Bibliografija: 10 jed.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 63-71
Sustavna analiza -- Biološki sustavi -- Metabolička mreža -- Biotehnologija -- Bioinformatika -- Matematički model -- Statističke metode
51
60
HA14-01430

DAHER, Radouan
Uncertainty principle for the spherical mean operator / Radouan Daher, Abdelmajid Khadari and Slim Omri.
Bibliografija: 8 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 3 ; str. 475-487
Operator srednje vrijednosti -- Miyachijev teorem -- Fourierova transformacija -- Hankelova transformacija -- Besselove funkcije
51
HA14-01431

HERNANDEZ-GUTIERREZ, Rodrigo
Uniqueness of hyperspaces of indecomposable arc continua / Rodrigo Hernández-Gutiérrez, Alejandro Illanes and Verónica Martínez-de-la-Vega.
Bibliografija: 19 jed.
U: Glasnik matematički. - ISSN 0017-095X. - 49(69) (2014), 2 ; str. 421-432  
 Elektronička verzija članka
Kontinuum -- Hiperprostor -- Metrički prostor -- Homeomorfizam
51
HA14-01432

DRAGOMIR, Sever Silvestru
Upper and lower bounds for the p-angular distance in normed spaces with applications / S. S. Dragomir.
Bibliografija: 13 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 4 ; str. 947-961
Normirani prostor -- Kutna udaljenost -- Massera-Schäfferova nejednakost -- Nejednakost trokuta -- Red potencija
51
HA14-01433

ZHAO, Dejun
Weighted Turán type inequality for rational functions with prescribed poles / Dejun Zhao, Songping Zhou, Dansheng Yu and Jianli Wang.
Bibliografija: 18 jed.
U: Journal of mathematical inequalities. - ISSN 1846-579X. - 8 (2014), 2 ; str. 251-265
Turanova nejednakost -- Bernsteinova nejednakost -- Racionalne funkcije -- Polinomi -- Težinska funkcija
51
HA14-01434

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

528   Geodezija

DAWIDOWICZ, Agnieszka
Multipurpose water-marine cadastre in Poland - development directions / Agnieszka Dawidowich, Ryszard Źróbek. - Ilustr.
Bibliografija: str. 141-143. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 127-144  
 Elektronička verzija članka
Katastar voda -- Katastar mora -- Upravljanje vodama -- Informacijski sustavi -- Baze podataka
528
HA14-01435

DAWIDOWICZ, Karol
Sea level changes monitoring using GNSS technology : a review of recent efforts / Karol Dawidowicz. - Ilustr.
Bibliografija: str. 156-160. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 145-161  
 Elektronička verzija članka
Morska razina -- Mareografi -- GNSS -- Globalni navigacijski satelitski sustavi
528
55
HA14-01436

Vidi br.: HA14-01692

53   Fizika

LELAS, Damir, fizičar
Od Omiša do CERN-a i nazad / Damir Lelas. - Ilustr.
Bilješka o autoru uz tekst.
U: Omiški ljetopis. - ISSN 1333-8315. - 7 (2014), 7 ; str. 270-276
Higgsov bozon -- LHC -- Veliki hadronski sudarač -- Porijeklo mase čestica -- Nobelova nagrada za fiziku
CERN -- Europski centar za nuklearna istraživanja

53
HA14-01437

PAVELIĆ, Božidar
Teoretske osnove i terapijske mogućnosti primjene plazma-terapije u stomatologiji / Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Aida Šaban, Bernard Pavelić, Valentina Bilandžija, Sanja Šegović, Marina Katunarić, Ivica Anić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 240-245  
 Elektronička verzija članka
Plazma -- Ionizirani plin -- Plazma-polje -- Pobuđeno stanje -- Plazma-tehnologija -- Bolesti usne šupljine -- Plazma-terapija -- Antimikrobni učinak -- Cijeljenje
Tesla, Nikola

53
616.31
HA14-01438

Vidi br.: HA14-01348

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

SPICIJARIĆ Paškvan, Nina
Prilog biografiji Vincea Warthe (Rijeka, 1844. – Budimpešta, 1914.) / Nina Spicijarić Paškvan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Problemi sjevernog Jadrana. - ISSN 0351-8825. - 13 (2014) ; str. 35-46  
 Elektronička verzija članka
Kemičari -- Biografije -- Keramička industrija
Wartha, Vince

54
929
HA14-01439

Vidi br.: HA14-01351

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

SPAHIĆ, Muriz
Hidrogeološka kategorizacija terena u poriječju Sane = Hydrogeological categorisation of the Sana River basin / Muriz Spahić, Emir Temimović, Haris Jahić. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 9 jed.
U: Acta geographica Croatica. - ISSN 1330-0466. - 39 (2012) ; str. 65-75  
 Elektronička verzija članka
Hidrogeologija -- Propusnost stijena
55
HA14-01440

DADIĆ, Vlado, oceanograf
Marine sciences in achievements of Croatian-Polish GIS Cooperation (1994-2013) / Vlado Dadić, Małgorzata Gajos, Zvonko Gržetić, Oimahmad Rahmonov. - Ilustr.
Bibliografija: str. 122-125. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 117-126  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni radovi -- Znanstvena istraživanja -- Pomorstvo -- Zaštita mora -- Biologija -- Oceanologija -- GIS tehnologija
55
57
502/504
HA14-01441

SIKORA, Marjan, informatičar
Paleo-coastline of the Central Eastern Adriatic Sea, and Paleo-Channels of the Cetina and Neretva rivers during the last glacial maximum / Marjan Sikora, Hrvoje Mihanović, Ivica Vilibić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 15-17. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 3-18  
 Elektronička verzija članka
Glacijalni maksimum -- Rekonstrukcija -- Morska razina -- Digitalni model reljefa
55
004
HA14-01442

SOCZKA Mandac, Rok
Riverine impact on the thermohaline properties, turbidity and suspended solids in a shallow bay (Bay of Koper, northern Adriatic Sea) / Rok Soczka Mandac, Branko Bogunović, Dušan Žagar, Jadran Faganeli. - Ilustr.
Bibliografija: str. 209-211. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 195-212  
 Elektronička verzija članka
Morska voda -- Onečišćenje mora -- Riječni dotok -- Termohalina svojstva mora -- Zamućenje vode -- Suspendirane tvari
55
HA14-01443

Vidi br.: HA14-01937

Vidi br.: HA14-01436

Vidi br.: HA14-01444

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

NAJDEK, Mirjana
Changes in the fatty acid composition of Fucus virsoides J. Agardh in response to the type of substratum / Mirjana Najdek, Ljiljana Iveša, Paolo Paliaga, Maria Blažina, Ana Čelig. - Ilustr.
Bibliografija: str. 27-29. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 19-30  
 Elektronička verzija članka
Alge -- Smeđe alge -- Fucus virsoides -- Masne kiseline -- Okolišni čimbenici -- Podloga
57
55
HA14-01444

KRANJČEV, Radovan
Miksomiceti (Myxomycetes) Hrvatske / Radovan Kranjčev. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 40 (2014) ; str. 167-188
Miksomiceti -- Staništa -- Svojte
57
HA14-01445

MESARIĆ Antončić, Nataša
Razvoj i rast dišnih putova / Nataša Mesarić Antončić. - Ilustr.
Preneseno iz Zbornika stručnih radova VII. sabora HDFT, Poreč, 2014. - Bibliografija: 5 jed.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 71 ; str. 13-18
Dišni sustav -- Dišni putovi -- Razvoj
57
616
HA14-01446

Vidi br.: HA14-01441

575   Opća genetika. Opća citogenetika

BARBALIĆ, Maja
Neinvazivno prenatalno testiranje na kromosomopatije / Maja Barbalić, Erden Radončić. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 234-238  
 Elektronička verzija članka
Trudnoća -- Prenatalna dijagnostika -- Kromosomopatija -- Sekvencioniranje gena
575
618
HA14-01447

577   Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika

LUKEŽIČ, Tadeja
New approaches in the development of antibiotics : the return of tetracyclines / Tadeja Lukežić and Hrvoje Petković. - Ilustr.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013. - Bibliografija: 67 jed.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 19-32
Tetraciklini -- Biosinteza antibiotika -- Streptomyces rimosus -- Antibiotička rezistencija -- Antibakterijsko djelovanje
577
615
HA14-01448

GAJSKI, Goran
Toxicological safety assessment and antioxidant activity of sodium copper chlorophyllin / Goran Gajski, Ivana Novak, Ana-Marija Domijan, Marko Gerić and Vera Garaj-Vrhovac. - Ilustr.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013. - Bibliografija: 32 jed.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 117-126
Klorofilin -- Limfociti -- Citotoksičnost -- Genotoksičnost -- Antioksidacijska aktivnost -- Slobodni radikali
577
615
HA14-01449

Vidi br.: HA14-01926

578/579   Virologija. Mikrobiologija

Vidi br.: HA14-01375

58   Botanika

MATOČEC, Neven
The autumnal occurrence of the vernal genus Morchella (Ascomycota, Fungi) / Neven Matočec, Ivana Kušan, Dušan Mrvoš, Ervin Raguzin. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 163-177  
 Elektronička verzija članka
Gljive -- Smrčak -- Morchella
58
HA14-01450

BORAK Martan, Valentina
The floristic composition of grassland of the Opeka Arboretum (Vinica, NW Croatia) / Valentina Borak Martan, Renata Šoštarić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 271-272. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 255-273  
 Elektronička verzija članka
Travnjaci -- Floristički sastav -- Vaskularna flora -- Arboretum Opeka
58
HA14-01451

JERIČEVIĆ, Mirjana
Floristic novelties from the island of Korčula and peninsula of Pelješac (south Croatia) / Mirjana Jeričević, Nebojša Jeričević, Nenad Jasprica. - Ilustr.
Bibliografija: str. 250-253. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 241-253  
 Elektronička verzija članka
Flora -- Vaskularna flora -- Novi nalazi
58
HA14-01452

ARAČ, Krunoslav
Invazivne vrste na području Koprivničko-križevačke županije / Krunoslav Arač. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed. ; internetski izvori: 3 jed. - Summary.
U: Podravski zbornik. - ISSN 0350-3372. - 40 (2014) ; str. 189-195
Invazivne vrste -- Invazivne strane vrste
Koprivničko-križevačka županija

58
59
HA14-01453

KREMER, Dario
New localities of Berberis croatica Horvat and Teucrium arduini L. in the Croatian Dinaric mountains / Dario Kremer, Gordan Lukač, Marko Randić, Irena Krušić, Ivan Kosalec, Mirko Ruščić. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 147-162  
 Elektronička verzija članka
Flora -- Endemične vrste -- Žutika -- Berberis croatica -- Teucrium arduini -- Lokaliteti
58
HA14-01454

MILOVIĆ, Milenko
New localities of Senecio inaequidens DC. in Croatia / Milenko Milović, Marija Pandža. - Ilustr.
Bibliografija: str. 225-227. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 219-227  
 Elektronička verzija članka
Neofiti -- Senecio inaequidens -- Novi nalazi
58
HA14-01455

HRUŠEVAR, Dario
New records of vascular plants on the Mt Medvednica / Dario Hruševar, Božena Mitić, Dubravka Sandev, Antun Alegro. - Ilustr.
Bibliografija: str. 283-285. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 275-286  
 Elektronička verzija članka
Flora -- Vaskularna flora -- Invazivne vrste -- Neofiti
58
HA14-01456

MILIČEVIĆ, Tihomir
Records of phytopathogenic fungal species on native plants new to Croatia / Tihomir Miličević, Joško Kaliterna, Dario Ivić, Milenko Milović.
Bibliografija: 38 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 179-187  
 Elektronička verzija članka
Samonikle biljke -- Biljke domaćini -- Fitopatogene gljive -- Mikoze -- Prvi nalaz
58
HA14-01457

ANIĆ, Vesna
Rosopas : (Chelidonium majus L.) / Vesna Anić. - Ilustr.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 71 ; str. 43-44
Rosopas -- Chelidonium majus L. -- Ljekovito bilje
58
615
HA14-01458

MASLO, Semir
The urban flora of the city of Mostar (Bosnia and Herzegovina) / Semir Maslo. - Ilustr.
Prilog na str. 118-145. - Bibliografija: str. 113-116. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 101-145  
 Elektronička verzija članka
Urbana flora -- Vaskularna flora
58
HA14-01459

PERRINO, Enrico Vito
Vascular flora of the ancient olive groves of Apulia (southern Italy) / Enrico Vito Perrino, Generosa Calabrese. - Ilustr.
Bibliografija: str. 215-217. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 189-218  
 Elektronička verzija članka
Vaskularna flora -- Maslinici -- Floristička istraživanja
58
631/635
HA14-01460

STANČIĆ, Zvjezdana
The Vulpia myuros community in Croatia / Zvjezdana Stančić. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 287-296  
 Elektronička verzija članka
Travnjaci -- Ruderalna vegetacija -- Vulpia myuros
58
HA14-01461

KOVAČIĆ, Sanja, biologinja
Win some, lose some - statutorily strictly protected indigenous plant species in the Botanical Garden of the Faculty of Science (University of Zagreb, Croatia) / Sanja Kovačić, Dubravka Sandev, Darko Mihelj, Vanja Stamenković. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 415-432  
 Elektronička verzija članka
Flora -- Botaničke zbirke -- Zaštićene vrste
NATURA 2000

58
502/504
HA14-01462

Vidi br.: HA14-01524

Vidi br.: HA14-01519

59   Zoologija

BATTAGLIA, Pietro
Additional data on the rare fish Microichthys sanzoi (Epigonidae) from the central Mediterranean Sea / Pietro Battaglia, Giovanni Ammendolia, Valentina Esposito, Teresa Romeo, Franco Andaloro. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 101-106  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Rijetke vrste -- Epigonidae -- Microichthys sanzoi
59
HA14-01463

IKICA, Zdravko, biolog
Analysis of beak morphometry of the horned octopus Eledone cirrhosa, Lamarck 1798 (Cephalopoda: Octopoda), in the south-eastern Adriatic Sea / Zdravko Ikica, Vladan Vuković, Mirko Đurović, Aleksandar Joksimović, Svjetlana Krstulović Šifner. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 43-56  
 Elektronička verzija članka
Muzgavci -- Bijeli muzgavac -- Eledone cirrhosa -- Kljun -- Morfometrija -- Pigmentacija
59
HA14-01464

MRNJAVČIĆ Vojvoda, Ana
Antitype suda (Geyer, 1832) (Lepidoptera: Noctuidae), new species of noctuid fauna of Croatia, found in the Biokovo Nature Park / Ana Mrnjavčić Vojvoda, Iva Mihoci, Mladen Vajdić, Mladen Kučinić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 386-388. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 379-388  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Insekti -- Lepidoptera -- Sovice -- Antitype suda -- Prvi nalaz
59
HA14-01465

MANDIĆ, Milica
Composition and diversity of ichthyoplankton in the Boka Kotorska Bay (South Adriatic Sea) / Milica Mandić, Slobodan Regner, Zoran Gačić, Mirko Đurović, Olivera Marković, Zdravko Ikica. - Ilustr.
Bibliografija: str. 241-242. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 229-243  
 Elektronička verzija članka
Ihtioplankton -- Riblja jaja -- Raznolikost riba
59
HA14-01466

BERAN, Luboš
Contribution to the knowledge of non-marine aquatic molluscan fauna (Gastropoda, Bivalvia) of the Pag Island (Croatia) / Luboš Beran. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 303-313  
 Elektronička verzija članka
Mekušci -- Slatkovodni mekušci -- Gastropoda
59
HA14-01467

DELIĆ, Antun
Contribution to the morphology of the Balkan Loach, Cobitis elongata Heckel & Kner, 1858 in Croatia / Antun Delić, Mato Bučar, Mladen Kučinić, Iva Mihoci, Marina Vilenica, Darinka Kiš-Novak, Zdravko Dolenec. - Ilustr.
Bibliografija: str. 23-25. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 15-25  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Vijun -- Balkanski vijun -- Cobitis elongata -- Morfološka analiza
59
HA14-01468

MILOVAC, Marijan
Current status of the northern chamois Rupicapra rupicapra in Paklenica National Park / Marijan Milovac, Ivana Adžić, Zlatko Marasović, Gordan Lukač. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 1-13  
 Elektronička verzija članka
Divokoza -- Rupicapra rupicapra
59
HA14-01469

KAPIRIS, Kostas
Decapod crustacean fauna of the Argolikos Gulf (Eastern Mediterranean, Central Aegean Sea) / Kostas Kapiris, Katerina Dogrammatzi, George Christidis, Irida Maina, Dimitris Klaoudatos. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 219-227  
 Elektronička verzija članka
Rakovi -- Dekapodni rakovi -- Brojnost
59
HA14-01470

KARACHLE, Paraskevi K.
Diet and feeding habits of Spicara maena and S. smaris (Pisces, Osteichthyes, Centracanthidae) in the North Aegean Sea / Paraskevi K. Karachle, Konstantinos I. Stergiou. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 75-84  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Girovke -- Centracanthidae -- Tragalj -- Gira -- Probavni sustav -- Prehrana
59
HA14-01471

MÉRÕ, Thomas Oliver
Diet in pike (Esox lucius) in northwestern Vojvodina (Serbia) / Thomas Oliver Mérő. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 27-34  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Štuka -- Esox lucius -- Prehrana -- Vodena staništa -- Hranidbeni lanci
59
HA14-01472

VILENICA, Marina
The dragonfly (Insecta, Odonata) fauna of the Banovina region, Croatia / Marina Vilenica, Klaas-Douwe B. Dijkstra. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 45-66  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Insekti -- Odonata -- Vretenca -- Rasprostranjenost
59
HA14-01473

KOREN, Toni
The fauna of dung beetles (Scarabaeidae: Aphodiinae, Scarabaeinae and Geotrupidae) of Konavle region, southern Croatia / Toni Koren, Domen Trkov. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 389-399  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Kornjaši -- Skarabej -- Kotrljan
59
HA14-01474

KUČINIĆ, Mladen
First check list of the subfamily Arctiinae (Lepidoptera, Erebidae) in Croatia, with the finding of Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861), new species in Croatian fauna from the valley of the Neretva River / Mladen Kučinić, Mirjana Matešić, Toni Koren, Ana Mrnjavčić Vojvoda, Mladen Vajdić, Dragan Pelić Fixa, Višnja Bukvić, Franjo Perović. - Ilustr.
Bibliografija: str. 77-80. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 67-87  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Leptiri -- Arctiidae -- Medonjice -- Rasprostranjenost -- Raznolikost
59
HA14-01475

KUČINIĆ, Mladen
The first finding of the Drusus bosnicus group (Insecta, Trichoptera) in Croatia with some notes on diversity, taxonomy, distribution and ecology of genus Drusus in Croatia and in Dinaric karst of the Balkan Peninsula / Mladen Kučinić, Ana Previšić, Iva Mihoci, Renata Ćuk, Antun Delić, Krešimir Žganec, Darko Cerjanec, Ivan Vučković. - Ilustr.
Bibliografija: str. 374-376. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 365-377  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Insekti -- Drusus bosnicus -- Rasprostranjenost -- Dinarski krš
59
HA14-01476

ĆUK, Renata
The first record of caddisfly Setodes viridis (Fourcroy, 1785) (Insecta: Trichoptera) in Croatia / Renata Ćuk, Ivan Vučković. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 407-413  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Insekti -- Tulari -- Trichoptera
59
HA14-01477

MAVRIČ, Borut
First record of the Aplysiopsis elegans (Deshayes1853) (Gastropoda Opisthobranchia: Saccoglossa) in the Adriatic Sea / Borut Mavrič, Domen Trkov, Lovrenc Lipej. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 2 ; str. 245-248  
 Elektronička verzija članka
Morski puževi -- Aplysiopsis elegans -- Prvi nalaz
59
HA14-01478

NAZLIĆ, Marija
Histology of the digestive system of the black scorpionfish Scorpaena porcus L. / Marija Nazlić, Antonela Paladin, Ivana Bočina. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 65-73  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Škrpun -- Scorpaena porcus L. -- Probavni sustav -- Histologija
59
HA14-01479

KRSTULOVIĆ Šifner, Svjetlana
Insight in some aspects of the reproductive biology, morphometry and age of Chtenopteryx sicula (Cephalopoda: Chtenopterygidae) in the Adriatic Sea / Svjetlana Krstulović Šifner, Mirela Petrić, Igor Isajlović, Nedo Vrgoč, Zdravko Ikica, Corrado Piccinetti. - Ilustr.
Bibliografija: str. 38-40. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 31-41  
 Elektronička verzija članka
Lignje -- Chtenopteryx sicula -- Prvi nalaz -- Morfometrija
59
HA14-01480

GRAČAN, Romana
Insight into the diet composition and gastrointestinal parasite community of the common smooth-hound, Mustelus mustelus (Carcharhiniformes: Triakidae), in the northern Adriatic Sea / Romana Gračan, Ivona Mladineo, Bojan Lazar. - Ilustr.
Bibliografija: str. 41-44. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 35-44  
 Elektronička verzija članka
Hrskavičnjače -- Morski psi -- Prehrana -- Probavni nametnici
59
HA14-01481

CANNIZZARO, Leonardo
Life cycle traits and stock assessment of Pegusa impar (Bennett, 1831) in the shallow coastal waters of Southwest Sicily / Leonardo Cannizzaro, Sergio Vitale. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 85-100  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Ribarstvo -- List jadranski -- Pegusa impar -- Životni ciklus -- Procjena ulova
59
636/639
HA14-01482

VILENICA, Marina
The mayfly fauna (Insecta, Ephemeroptera) of the Plitvice lakes National park, Croatia / Marina Vilenica, Jean-Luc Gattolliat, Marija Ivković, Mladen Kučinić, Vlatka Mičetić Stanković, Zlatko Mihaljević, Michel Sartori. - Ilustr.
Bibliografija: str. 360-362. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 349-363  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Vodencvjet -- Ephemeroptera -- Raznolikost vrsta -- Krška staništa
59
HA14-01483

DRAŽINA,TVRTKO
Nematode feeding types in a tufa-depositing environment (Plitvice Lakes, Croatia) / Tvrtko Dražina, Maria Špoljar, Biserka Primc, Ivan Habdija. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 89-99  
 Elektronička verzija članka
Oblići -- Hranidbene skupine -- Sedreni sedimenti -- Bentoska fauna
59
HA14-01484

DELIĆ, Antun
New data on distribution of the monkey goby, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) in Bosnia and Herzegovina and Croatia with notes on ecology and associated fish fauna / Antun Delić, Radek Šanda, Matija Bučar, Iva Mihoci, Marina Vilenica, Jasna Vukić, Suvad Lelo, Mladen Kučinić. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 297-302  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Ihtiofauna -- Invazivne vrste -- Neogobius fluviatilis -- Riječni glavočić
59
HA14-01485

IVKOVIĆ, Marija
New records of aquatic dance flies (Empididae: Clinocerinae and Hemerodromiinae) from Bosnia and Herzegovina / Marija Ivković, Tanja Vojvoda Zeljko, Ana Previšić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 401-406  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Muhe -- Vodene muhe plesačice -- Endemi -- Rasprostranjenost
59
HA14-01486

KEROVEC, Mladen
Oligochaeta and Polychaeta fauna of the Croatian part of the Sava River / Mladen Kerovec, Maja Kerovec. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 335-348  
 Elektronička verzija članka
Fauna -- Oligochaeta -- Polychaeta -- Rasprostranjenost
59
HA14-01487

ZORICA, Barbara
Presence of anchovy eggs in the eastern Adriatic Sea during the winter, coincidence or not? / Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč, Goran Brzulja, Viktor Kraljević. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 107-111  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Pelagične ribe -- Brgljun -- Engraulis encrasicolus -- Mriještenje
59
HA14-01488

ŽAGAR, Anamarija
Reptile survey in Dinara Mountain (Croatia) revealed the southernmost known population of Horvath’s rock lizard (Iberolacerta horvathi) / Anamarija Žagar, Miguel A. Carretero, Miha Krofel, Martina Lužnik, Martina Podnar, Nikola Tvrtković. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 1 ; str. 234-240  
 Elektronička verzija članka
Gmazovi -- Gušteri -- Velebitska gušterica -- Iberolacerta horvathi
59
HA14-01489

ŠTAMOL, Vesna
Species/area and other relationships in land snail (Mollusca: Gastropoda terrestria) faunas of some Adriatic islands / Vesna Štamol, Robert Cameron, Eduard Kletečki, Marijana Vuković, Marin Grgurev. - Ilustr.
Bibliografija: str. 329-330. - Sažetak.
U: Natura Croatica. - ISSN 1330-0520. - 23 (2014), 2 ; str. 315-333  
 Elektronička verzija članka
Mekušci -- Malakofauna -- Kopneni puževi -- Gastropoda -- Otoci
59
HA14-01490

PATRIGNANI, Noelia
Structural and ultrastructural evaluations of zebrafish ovaries after exposure to 2, 3, 7, 8 - Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) / Noelia Patrignani, Ana Molina, Alfonso Blanco, María Ayala, Rosario Moyano Salvago. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Acta Adriatica. - ISSN 0001-5113. - 55 (2014), 1 ; str. 57-64  
 Elektronička verzija članka
Ribe -- Zebrica -- Danio rerio -- Jajnici -- Histopatologija -- Folikularna atrezija
59
636.09
HA14-01491

Vidi br.: HA14-01453

Vidi br.: HA14-01641

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


60   Biotehnologija. Genetičko inženjerstvo. Produkti kloniranja

FAZLIĆ, Alem
Tkivni inženjering u stomatologiji / Alem Fazlić, Marina Katunarić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 246-250  
 Elektronička verzija članka
Endodoncija -- Regenerativna endodoncija -- Zubna pulpa -- Dentin -- Korijenski kanal -- Revaskularizacija -- Tkivni inženjering -- Matične stanice -- Izvanstanični matriks -- Čimbenici rasta
60
616.31
HA14-01492

Vidi br.: HA14-01647

Vidi br.: HA14-01430

61   Medicinske znanosti

MUZUR, Amir
Frenologija / Amir Muzur. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 106-107  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Kraniometrija -- Antropometrija -- Fiziognomija
Gall, Franz Joseph

61
93
HA14-01493

MUZUR, Amir
Guba / Amir Muzur. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 111 ; str. 114-115  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Zarazne bolesti -- Guba -- Lepra -- Mycobacterium leprae -- Sulfonamidi -- Antibiotici
61
93
HA14-01494

MUZUR, Amir
Histerija / Amir Muzur. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 65-66  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Histerija -- Psihosomatske bolesti -- Psihofiziološki poremećaji -- Konverzivni poremećaj -- Granični poremećaj osobnosti
61
93
HA14-01495

MUZUR, Amir
Inkubacija / Amir Muzur. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 127-128  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Zarazne bolesti -- Inkubacija -- Latentna infekcija -- Izolacija -- Karantena
61
93
HA14-01496

RUMBOLDT, Zvonko
Religioznost i medicinska etika / Zvonko Rumboldt.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 49 (2014), 3 ; str. 352-368  
 Elektronička verzija članka
Religioznost -- Kršćanska vjera -- Medicinska etika -- Medicina -- Etika
61
17
27
HA14-01497

612   Fiziologija

KATIČIĆ, Dajana
Kost – endokrini organ? / Dajana Katičić, Tonko Gulin, Josipa Josipović, Draško Pavlović. - Ilustr.
Bibliografija: 52 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 205-208  
 Elektronička verzija članka
Kost -- Endokrini sustav -- Metabolička mreža -- Glukoza -- Homeostaza -- Kardiovaskularne bolesti -- Kronična bubrežna bolest -- Osteokalcin
612
HA14-01498

PAVELIĆ, Jasminka
San i memoriranje / Jasminka Pavelić. - Ilustr.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 111 ; str. 103-104  
 Elektronička verzija članka
Spavanje -- REM spavanje -- Starenje -- Kognitivne sposobnosti -- Pamćenje -- Kratkotrajno pamćenje -- Hipokampus -- Dugotrajno pamćenje -- Prefrontalni korteks
612
HA14-01499

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

SELTHOFER-RELATIĆ, Kristina
Čimbenici rizika za kronično zatajivanje srca / Kristina Selthofer-Relatić, Ines Drenjančević.
Tema broja: Kronično zatajivanje srca. - Bibliografija: 43 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 84-88  
 Elektronička verzija članka
Kronično zatajenje srca -- Čimbenici rizika -- Ishemijska bolest srca -- Arterijska hipertenzija -- Šećerna bolest -- Dislipidemija -- Koronarna bolest srca -- Prevencija -- Životne navike
613
616
HA14-01500

TOMCZYK, Łukasz
The factors and conditions of netoholism in the perspective of the diagnostic research / Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Sažetak.
U: Media, culture and public relations. - ISSN 1333-6371. - 5 (2014), 1 ; str. 4-16  
 Elektronička verzija članka
Ovisnosti -- Internet -- Ovisnost o internetu -- Informacijsko društvo -- Mladi
613
004
HA14-01501

VOLENIK, Antun
Program 12 koraka kao odgovor na moderna ovisnička ponašanja / Antun Volenik.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 69 (2014), 4 ; str. 497-508  
 Elektronička verzija članka
Ovisnost -- Ovisničko ponašanje -- Liječenje -- Duhovnost -- Program 12 koraka
613
27
HA14-01502

BATINICA, Maja, liječnica
Salutogeni pristup u promicanju kardiovaskularnoga zdravlja / Maja Batinica, Josip Grgurić, Inga Mladić Batinica.
Bibliografija: 37 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 68-73  
 Elektronička verzija članka
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Dječja dob -- Zdravstvena edukacija -- Kardiovaskularno zdravlje -- Salutogeneza
613
614
HA14-01503

ŠVALJEK, Sandra
The structure of public spending on drug policy in Croatia : what are the priorities? / Sandra Švaljek, Jelena Budak. - Ilustr.
Bibliografija: str. 423-425. - Sažetak.
U: Društvena istraživanja (Zagreb). - ISSN 1330-0288. - 23 (2014), 3(125) ; str. 407-425  
 Elektronička verzija članka
Javni rashodi -- Zlouporaba droga -- Suzbijanje zlouporabe droga -- Program prevencije
613
364/365
HA14-01504

Vidi br.: HA14-01125

Vidi br.: HA14-01233

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

LENCOVIĆ-MILOŠEVIĆ, Hana
Amir Muzur: Nezavršena povijest medicine u Rijeci : priča o gradu, ljudima i profesiji, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Naklada Kvarner, Rijeka, 2013. : [prikaz] / Hana Lencović.
U: Problemi sjevernog Jadrana. - ISSN 0351-8825. - 13 (2014) ; str. 143-148  
 Elektronička verzija članka
Muzur, Amir
Povijest medicine

614
HA14-01505

IVANUŠA, Mario
Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj / Mario Ivanuša, Verica Kralj. - Ilustr.
Tema broja: Kronično zatajivanje srca. - Bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 76-82  
 Elektronička verzija članka
Zatajenje srca -- Čimbenici rizika -- Pobol -- Smrtnost -- Bolničko liječenje -- Rehospitalizacija -- Ambulantno liječenje -- Javnozdravstveni sustav
614
616
HA14-01506

KRAJINOVIĆ, Vladimir
Filovirusi (virusi Ebola i Marburg) : lokalni ili globalni problem današnjice? / Vladimir Krajinović. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 60-64  
 Elektronička verzija članka
Virusne infekcije -- Filovirusi -- Epidemije -- Virus Ebola -- Virus Marburg -- Hemoragijska vrućica -- Čimbenici rizika -- Diferencijalna dijagnostika
614
HA14-01507

MAGAŠ, Saša
Jesu li uobičajeni prehrambeni standardi za makronutrijente odgovarajući i za dijabetičare? / Saša Magaš.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 225-228  
 Elektronička verzija članka
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Prehrambeni standardi -- Makronutrijenti -- Inzulinska osjetljivost
614
616
HA14-01508

PAVLIČEVIĆ, Ivančica
Mišljenje pacijenta je važno : pacijenti trebaju odlučivati o svojem liječenju zajedno s liječnicima / Ivančica Pavličević, Silvana Simi.
Bibliografija: 33 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 116-119  
 Elektronička verzija članka
Liječnici -- Bolesnici -- Komunikacija -- Medicinske informacije -- Liječenje -- Suodlučivanje
Knjižnica Cochrane -- Svjetska zdravstvena organizacija

614
HA14-01509

PURETIĆ, Hrvoje
Opstruktivna apneja u spavanju / Hrvoje Puretić, Gordana Pavliša, Miroslav Samaržija. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 188-193  
 Elektronička verzija članka
Apneja -- Opstrukcijska apneja -- Poremećaji disanja -- Poremećaji spavanja -- Srčana dekompenzacija -- Komorbiditet -- Probir -- Oksimetrija
614
616
HA14-01510

PRLJEVIĆ, Gordana
Pobol školske djece registriran u obiteljskoj medicini u 2013. godini = Morbidity of school children registered in family medicine in 2013 / Gordana Prljević, Martina Menegoni. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 22 (2014), 2 ; str. 62-70  
 Elektronička verzija članka
Liječnici obiteljske medicine -- Školska medicina -- Preventivni model -- Školska djeca -- Pobol -- Akutne respiratorne infekcije -- Infektivne bolesti
614
HA14-01511

VUKIĆ Dugac, Andrea
Rano prepoznavanje i dijagnoza kronične opstruktivne plućne bolesti / Andrea Vukić Dugac, Miroslav Samaržija. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 172-177  
 Elektronička verzija članka
Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Rana dijagnoza -- Spirometrija -- Pletizmografija -- Kardiovaskularne komplikacije -- Probir -- Pušači
614
616
HA14-01512

BENDEKOVIĆ, Zvonimir
Regionalne razlike u patronažnoj djelatnosti u RH, period 1995.-2012. godine = Regional differences in community health service in the Republic of Croatia from 1995 to 2012 / Zvonimir Bendeković, Dobrislav Šimić, Mladenka Vrcić Keglević. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 22 (2014), 2 ; str. 33-41  
 Elektronička verzija članka
Patronažna djelatnost -- Patronažna sestra
614
HA14-01513

GLAVAŠ, Duška
Registri za zatajivanje srca / Duška Glavaš. - Ilustr.
Tema broja: Kronično zatajivanje srca. - Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 134-137  
 Elektronička verzija članka
Zatajenje srca -- Kronično zatajenje srca -- Registar bolesnika -- Čimbenici rizika -- Bolesti srčanih zalistaka -- Akutni koronarni sindrom -- Srčane aritmije -- Arterijska hipertenzija
614
004
HA14-01514

BARIČEVIĆ, Denis
Tuberkuloza u doba biološke terapije / Denis Baričević, Sanja Popović-Grle, Neven Rakušić, Zagorka Boras.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 201-204  
 Elektronička verzija članka
Tuberkuloza -- Biološka terapija -- Imunosupresija -- Latentna tuberkuloza -- Mycobacterium tuberculosis -- Mikrobiološka dijagnostika -- Molekularni testovi -- IGRA test -- Kemoprofilaksa -- Izoniazid
614
615
616
HA14-01515

VRCIĆ-KEGLEVIĆ, Mladenka
Učinkovitost primarne zdravstvene zaštite : u spomen na Barbaru Starfield = Effectiveness of primary health care : in memory of Barbara Starfield / Mladenka Vrcić Keglević. - Ilustr.
Bibliografija: 77 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 22 (2014), 2 ; str. 5-16  
 Elektronička verzija članka
Primarna zdravstvena zaštita -- Učinkovitost -- Obiteljski liječnici -- Klinički ishod
Starfield, Barbara

614
HA14-01516

Vidi br.: HA14-01228

Vidi br.: HA14-01503

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

ZJALIĆ, Slaven
Aflatoxins fifty years later : still unsolved challenge / Slaven Zjalić. - Ilustr.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013. - Bibliografija: 192 jed.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 137-164
Aflatoksini -- Toksični spojevi -- Plijesni -- Aspergillus section Flavi -- Sekundarni metaboliti -- Sigurnost hrane
615
663
HA14-01517

ABERLE, Neda
Alergen-specifična imunoterapija u liječenju astme i alergijskog rinitisa / Neda Aberle. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 164-170  
 Elektronička verzija članka
Alergeni -- Alergijski rinitis -- Astma -- Imunoterapija -- Subkutana imunoterapija -- Sublingvalna imunoterapija -- Suradljivost bolesnika
615
616
HA14-01518

ANIĆ, Vesna
Borovnica : (Vaccinium myrtillus) / Vesna Anić. - Ilustr.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 68 ; str. 17-18
Borovnica -- Vaccinium myrtillus -- Ljekovito bilje
615
58
HA14-01519

BADOVINAC, Sonja
Ciljana terapija karcinoma pluća / Sonja Badovinac, Marta Koršić, Branka Čučević, Mihovil Roglić, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 134-138  
 Elektronička verzija članka
Karcinom pluća -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Ciljana terapija -- Protutumorski lijekovi -- Genska terapija -- Mutacije gena -- Epidermalni čimbenik rasta -- Inhibitori tirozin-kinaze -- Translokacije gena
615
616
HA14-01520

POČANIĆ, Darko
Dabigatran-eteksilat u sprječavanju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom : rezultati iz svakodnevne primjene / Darko Počanić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 218, 221-222  
 Elektronička verzija članka
Moždani udar -- Prevencija moždanog udara -- Atrijska fibrilacija -- Fibrilacija atrija -- Tromboembolija -- Antikoagulansi -- Varfarin -- Dabigatran
615
616
HA14-01521

MURATI, Teuta
Endocrine disruptors and animal-free toxicology / Teuta Murati, Branimir Šimić, Jasna Kniewald and Ivana Kmetič. - Ilustr.
2th International Symposium "Vera Johanides", Zagreb, Croatia, May 10-11 2013. - Bibliografija: 47 jed.
U: Annual ... of the Croatian Academy of Engineering. - ISSN 1332-3482. - (2013) ; str. 103-116
Endokrini disruptori -- Endokrini sustav -- Imunološki sustav -- Hormonski poremećaji -- Toksične kemikalije
615
HA14-01522

ŠUPE, Svjetlana
Farmakogenetika antitrombocitne terapije u oboljelih od moždanog udara / Svjetlana Šupe. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 159-162  
 Elektronička verzija članka
Moždani udar -- Akutni moždani udar -- Personalizirana farmakoterapija -- Antitrombocitni lijekovi -- Antitrombotici -- Nuspojave -- Klopidogrel -- Doze lijekova -- Genotipizacija -- Terapijski učinak
615
616
HA14-01523

ANIĆ, Vesna
Indijski trputac : (Plantago indica L.) / Vesna Anić. - Ilustr.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 70 ; str. 33-34
Trputac -- Indijski trputac -- Plantago indica L. -- Ljekovito bilje
615
58
HA14-01524

OSTOJIĆ, Jelena, liječnica
Izvanbolničke pneumonije / Jelena Ostojić. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 195-198  
 Elektronička verzija članka
Upala pluća -- Pneumonija -- Izvanbolničke infekcije -- Streptococcus pneumoniae -- Izvanbolničko liječenje -- Beta-laktami
615
616
HA14-01525

VOJVODIĆ, Željko, liječnik
Koje smo lijekove najčešće propisivali u 2012. godini? = Which medicines we prescribed mostly in 2012 / Željko Vojvodić, Mladenka Vrcić Keglević. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Summary.
U: Medicina familiaris Croatica. - ISSN 1330-1527. - 22 (2014), 2 ; str. 42-52  
 Elektronička verzija članka
Liječnici obiteljske medicine -- Propisivanje lijekova -- Doze lijekova -- Definirana dnevna doza -- Bolnička potrošnja lijekova -- Izvanbolnička potrošnja lijekova -- Kardiovaskularni lijekovi
615
HA14-01526

HEĆIMOVIĆ, Ana, liječnica
Liječenje astme / Ana Hećimović, Tatjana Peroš-Golubičić. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 140-144  
 Elektronička verzija članka
Astma -- Bronhoopstrukcija -- Inhalacijsko liječenje -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Bronhodilatatori -- Egzacerbacija astme -- Terapija kisikom
615
616
HA14-01527

KORŠIĆ, Marta
Liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti / Marta Koršić, Sonja Badovinac, Mihovil Roglić, Branka Čučević. - Ilustr.
Tema broja: Respiratorna medicina. - Bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 109/110 ; str. 179-183  
 Elektronička verzija članka
Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Egzacerbacije -- Farmakoterapija -- Bronhodilatatori -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Antibiotska terapija -- Preživljenje
615
616
HA14-01528

KNEŽEVIĆ, Aleksandar, liječnik
Liječenje kroničnoga zatajivanja srca s posebnim osvrtom na nove lijekove / Aleksandar Knežević. - Ilustr.
Tema broja: Kronično zatajivanje srca. - Bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 126-132  
 Elektronička verzija članka
Kronično zatajenje srca -- Farmakološka terapija -- Beta-blokatori -- ACE-inhibitori -- Blokatori angiotenzinskih receptora -- Diuretici -- Omega-3 masne kiseline
615
616
HA14-01529

KOSTOVIĆ, Krešimir
Lijekovi koji se primjenjuju s ultraljubičastim ili vidljivim zračenjem / Krešimir Kostović, Zrinjka Paštar. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 111 ; str. 220-226  
 Elektronička verzija članka
Kožne bolesti -- Psorijaza -- Fotokemoterapija -- Psoraleni -- Ultraljubičasto zračenje -- Fotodinamička terapija -- Aktinička keratoza -- Bowenova bolest -- Fotosenzibilizator -- Fotosenzitivnost -- Fototoksičnost
615
HA14-01530

TOMAŠIĆ, Božidar
Ljekarništvo u franjevačkim samostanima provincije svetih Ćirila i Metoda : (X) / Božidar Tomašić.
Nastavak iz br. 66/2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 15 jed.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 68 ; str. 11-15
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva -- Samostani
Franjevci

615
272
HA14-01531

TOMAŠIĆ, Božidar
Ljekarništvo u franjevačkim samostanima provincije svetih Ćirila i Metoda : (XI) / Božidar Tomašić. - Ilustr.
Nastavak iz br. 68/2013. - Bibliografija i izvori: 15 jed.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 70 ; str. 25-31
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva -- Samostani
Franjevci

615
272
HA14-01532

TOMAŠIĆ, Božidar
Ljekarništvo u franjevačkim samostanima provincije svetih Ćirila i Metoda : [XII] / Božidar Tomašić.
Nastavak iz br. 70/2013. - Bibliografija: 5 jed.
U: Farmaceutski tehničar. - ISSN 0350-5715. - 17 (2014), 71 ; str. 39-41
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva -- Samostani -- Provincije
Franjevci

615
272
HA14-01533

ŠTAMBUK, Krešimir
Novi oralni antikoagulansi u prevenciji moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija : jednom ili dvaput na dan? / Krešimir Štambuk. - Ilustr.
Tema broja: Kronično zatajivanje srca. - Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 112 ; str. 153-157  
 Elektronička verzija članka
Moždani udar -- Prevencija -- Fibrilacija atrija -- Atrijska fibrilacija -- Antikoagulansi -- Novi oralni antikoagulansi -- Rivaroksaban -- Dabigatran -- Doze lijekova -- Klinički ishod
615
616
HA14-01534

RUDMAN, Franjo, ml.
Novi proizvodi u liječenju inficiranih rana / Franjo Rudman. - Ilustr.
Bibliografija: 4 jed.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 215-216  
 Elektronička verzija članka
Kronične rane -- Infekcija rane -- Debridement -- Nekrotično tkivo -- Venski ulkus -- Dijabetički ulkus -- Dekubitalni ulkus -- Obloge za rane -- Antimikrobni učinak -- Poliheksametilenov bigvanid -- Kalcijev alginat -- Ioni srebra
615
617
HA14-01535

MOROVIĆ-VERGLES, Jadranka
Novosti u dijagnostici i liječenju spondiloartritisa / Jadranka Morović-Vergles, Melanie Ivana Čulo. - Ilustr.
Tema broja: Reumatologija - novi postupci u dijagnostici i liječenju. - Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 174-178  
 Elektronička verzija članka
Reumatske bolesti -- Spondilitis -- Ankilozantni spondilitis -- Spondiloartritis -- Reaktivni artritis -- Psorijatični artritis -- Enteropatski artritis -- Upalna križobolja -- Antigen HLA-B 27 -- Čimbenik tumorske nekroze alfa -- TNF-α -- Nesteroidni antireumatici -- Tjelovježba -- Fizikalna terapija
615
616
HA14-01536

RADIĆ, Mislav
Novosti u liječenju osteoartritisa / Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna. - Ilustr.
Tema broja: Reumatologija - novi postupci u dijagnostici i liječenju. - Bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 186-190  
 Elektronička verzija članka
Osteoartritis -- Sinovijalna tekućina -- Osteoartritis koljena -- Čimbenik tumorske nekroze alfa -- TNF-α -- Monoklonska protutijela -- Liječenje boli -- Opioidi -- Oksikodon -- Tapentadol
615
616
HA14-01537

ANIĆ, Branimir
Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa / Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer. - Ilustr.
Tema broja: Reumatologija - novi postupci u dijagnostici i liječenju. - Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 191-195  
 Elektronička verzija članka
Sustavni eritemski lupus -- Lupus erythematosus -- Glukokortikoidi -- Antimalarici -- Imunomodulacijsko liječenje -- Ciklofosfamid -- Ciklosporin -- Belimumab -- Rituksimab
615
616
HA14-01538

MILAS-AHIĆ, Jasminka
Novosti u liječenju uričnog artritisa / Jasminka Milas-Ahić. - Ilustr.
Tema broja: Reumatologija - novi postupci u dijagnostici i liječenju. - Bibliografija: 37 jed. - Summary.
U: Medix (Zagreb). - ISSN 1331-3002. - 20 (2014), 113/114 ; str. 152-156  
 Elektronička verzija članka
Urični artritis -- Ulozi -- Giht -- Hiperuricemija -- Liječenje -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Indometacin -- Inhibitori -- Anakinra -- Alopurinol -- Febuksostat -- Monoklonska protutijela -- Canakinumab -- Peglotikaza -- Lesinurad
615
616