Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

13. venecijanski bijenale arhitekture, 2013.  HA-04793 
 
14. venecijanski bijenale arhitekture, 2014.  HA-04710  HA-04777  HA-04709 
 
3D skeniranje -- Digitalizacija -- Laserski skener -- Strojni elementi  HA-03981 
 
Adaptivno upravljanje -- Aktivni filtri -- Dinamički odziv -- Neuronske mreže -- Numerička simulacija  HA-04490 
 
Adolescenti -- Dišni poremećaji -- Zagađenje zraka -- Pušenje  HA-04313 
 
Adolescenti -- Internet -- Društvene mreže -- Digitalni mediji -- Facebook -- Zadovoljstvo  HA-04051 
 
Adolescenti -- Oralno zdravlje -- Ponašanje -- Stavovi -- Logistička regresija  HA-04404 
 
Adolescenti -- Spolnost -- Spolno prenosive infekcije -- Utjecaj na zdravlje -- Čimbenici rizika -- Informiranost  HA-04303 
 
Adolescenti -- Vršnjačko nasilje -- Internet -- Socijalna nepravda -- Podrška  HA-04077 
 
Adolescentice -- Kronična imunosna trombocitopenija -- Torzija jajnika  HA-04432 
 
Adolescentice -- Menstrualne karakteristike -- Antropometrijska mjerenja -- Sociodemografski čimbenici -- Atletski status -- Korelacije  HA-04431 
 
Agić, Oskar  HA-04271 
 
AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Višekriterijska analiza -- Poslovno odlučivanje -- Plan navodnjavanja -- Vodno gospodarstvo  HA-04667 
 
AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Višekriterijsko odlučivanje -- Skladišta -- RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Linijski kod  HA-03979 
 
Akademici -- Profesori matematike -- Hrvatski matematičari -- Hiperbolička ravnina -- Teorija grafova -- Život i djelo  HA-04173 
 
Akutni koronarni sindrom -- Infarkt miokarda -- Srčani troponin -- Mijeloperoksidaza -- Dijagnostika -- Prediktori  HA-04318 
 
Akutni pankreatitis -- Smrtnost -- Ranson kriteriji -- Glasgow kriteriji  HA-04387 
 
Al-Qaida  HA-04031 
 
Aluminijske legure -- Rezanje metala -- Glodanje -- Hrapavost površine -- Analiza varijance  HA-04444 
 
Alzheimerova bolest -- Lewyjeva demencija -- Creutzfeldt-Jakoba bolest -- Parkinsonova bolest -- Neuropatološke promjene -- Demencija  HA-04327 
 
Amiloidoza aorte -- Nodozni poliarteritis -- Nakupljanje amiloida  HA-04328 
 
Analiza slike -- Obrada slike -- Kompresija slike -- Entropijsko kodiranje -- Komunikacijski kanali  HA-03968 
 
Analiza vibracija -- Analiza naprezanja -- Dinamička analiza -- Šasija kamiona -- Kamioni -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA-03980 
 
Ando, Tadao  HA-04713 
 
Animafest  HA-04804 
 
Animirani film -- Crtanje  HA-04805 
 
Animirani film -- Filmski festivali  HA-04804 
 
Antibiotici -- Tetraciklini -- Oksitetraciklin -- Kravlje mlijeko -- Ostaci antibiotika -- Javno zdravstvo  HA-04635 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Rimska arheologija -- Grčka arheologija -- Starokršćanska arheologija -- Znanstveni diskurs -- Arheologija -- Suvremenost  HA-04867 
 
Arheološka istraživanja -- Arhitektura -- Grobni nalazi -- Nakit  HA-04876 
 
Arheološka istraživanja -- Grobni nalazi -- Nakit  HA-04870 
 
Arheološka istraživanja -- Rekognosciranje  HA-04868 
 
Arheološka istraživanja -- Špilje  HA-04217 
 
Arheološki nalazi -- Rimljani -- Skelet -- Utvrđivanje starosti  HA-04875 
 
Arheološki nalazi -- Starčevačka kultura -- Vinkovačka kultura  HA-04880 
 
Arhitekti -- Dizajn broda  HA-04756 
 
Arhitektonski objekti -- Kupališta  HA-04773 
 
Arhitektonski projekti  HA-04714  HA-04767  HA-04760  HA-04742 
 
Arhitektonski projekti -- Arheološki parkovi  HA-04746 
 
Arhitektonski projekti -- Crkve  HA-04775 
 
Arhitektonski projekti -- Dječji vrtići  HA-04763 
 
Arhitektonski projekti -- Fakulteti  HA-04703  HA-04706 
 
Arhitektonski projekti -- Hoteli -- Krajolik  HA-04729 
 
Arhitektonski projekti -- Kazališta -- Rekonstrukcija  HA-04765 
 
Arhitektonski projekti -- Knjižnice -- Rekonstrukcija  HA-04719  HA-04747 
 
Arhitektonski projekti -- Koncertne dvorane  HA-04752 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće  HA-04776 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće -- Izložbe  HA-04793 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće za odmor  HA-04785 
 
Arhitektonski projekti -- Kulturni centri  HA-04718 
 
Arhitektonski projekti -- Lutkarska kazališta -- Rekonstrukcija  HA-04770 
 
Arhitektonski projekti -- Mostovi  HA-04771 
 
Arhitektonski projekti -- Mrtvačnice  HA-04750 
 
Arhitektonski projekti -- Muzeji  HA-04784  HA-04791  HA-04711  HA-04728 
 
Arhitektonski projekti -- Muzeji -- Rekonstrukcija  HA-04769 
 
Arhitektonski projekti -- Neboderi  HA-04757 
 
Arhitektonski projekti -- Obrazovni centri  HA-04724  HA-04740 
 
Arhitektonski projekti -- Paviljoni  HA-04792  HA-04736 
 
Arhitektonski projekti -- Poslovne zgrade  HA-04732  HA-04717  HA-04789 
 
Arhitektonski projekti -- Poslovni prostori  HA-04704 
 
Arhitektonski projekti -- Samostani  HA-04772 
 
Arhitektonski projekti -- Samostani -- Kulturni centri -- Renovacija  HA-04741 
 
Arhitektonski projekti -- Spomenici kulture -- Renovacija  HA-04733 
 
Arhitektonski projekti -- Spomen-obilježja  HA-04761 
 
Arhitektonski projekti -- Studentski domovi  HA-04738 
 
Arhitektonski projekti -- Škole  HA-04768  HA-04731  HA-04707 
 
Arhitektonski projekti -- Škole -- Vrtići  HA-04781 
 
Arhitektonski projekti -- Školski centri  HA-04780 
 
Arhitektonski projekti -- Tvornice -- Tradicija -- Renovacija  HA-04751 
 
Arhitektonski projekti -- Umjetnički centri  HA-04713 
 
Arhitektonski projekti -- Vile -- Modernizam  HA-04722 
 
Arhitektonski projekti -- Vinarije  HA-04734  HA-04721  HA-04737 
 
Arhitektura  HA-04753  HA-04779  HA-04709  HA-04782  HA-04726  HA-04705 
 
Arhitektura -- Arhitekti  HA-04754 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti  HA-04716 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Okoliš  HA-04723 
 
Arhitektura -- Australska arhitektura  HA-04743 
 
Arhitektura -- Crkve -- Klasicizam -- Spomenici kulture  HA-04774 
 
Arhitektura -- Časopisi  HA-04727 
 
Arhitektura -- Graditeljstvo  HA-04759 
 
Arhitektura -- Gradovi -- Postkomunizam  HA-04758 
 
Arhitektura -- Izložbe  HA-04710  HA-04777 
 
Arhitektura -- Moderna  HA-04739 
 
Arhitektura -- Modernizam  HA-04748 
 
Arhitektura -- Prostor -- Škole -- Pedagogija  HA-04762 
 
Arhitektura -- Sakralno  HA-04794 
 
Aritmetika -- Matematika -- Razredna nastava -- Modeli učenja -- Metode poučavanja -- Nastava matematike  HA-04186 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Nosive konstrukcije -- Sanacija zgrada  HA-04513 
 
Armiranobetonski okviri -- Koeficijent oštetljivosti -- Seizmička otpornost -- Spektralna funkcija  HA-04521 
 
Armiranobetonski okviri -- Zidana ispuna -- Cikličko opterećenje -- Nosivost konstrukcije -- Fizikalni model  HA-04514 
 
Ascomycota -- Gljive mješinarke -- Lihenizirane gljive -- Taksonomija -- Ekologija -- Agroekologija  HA-04585 
 
Atanasijević, Ksenija  HA-04883 
 
Atletika -- Sportske ozljede -- Prevencija  HA-04826 
 
Atmosferska korozija -- Korozija metala -- Kemijska ravnoteža -- Kinetika reakcija -- Vodena para -- Sunčev fotometar  HA-04466 
 
Atmosferske pojave -- Flora -- Fauna -- Pjesništvo -- Poezija  HA-04169 
 
Automobili -- Dizajn  HA-04537 
 
Azbest -- Građevinski materijali -- Gospodarenje otpadom -- Zaštita na radu -- Zaštitna sredstva  HA-04686 
 
Azbest -- Građevinski materijali -- Zaštita na radu -- Gospodarenje otpadom  HA-04684 
 
Badia, Jordi  HA-04708 
 
Balin, Vjekoslav  HA-04887 
 
Baló, Dániel -- Ecke, Dániel -- Kalászi, Zoltán -- Pálinkás, Nikolett  HA-04694 
 
Barragán, Luis  HA-04782 
 
Bauhaus -- Arhitektura -- Industrijski dizajn -- Povijest  HA-04749 
 
BeiDou navigacijski satelitski sustav -- GNSS -- Globalni navigacijski satelitski sustavi -- Geostacionarni sateliti -- Algoritam sažimanja -- Određivanje položaja  HA-04193 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI.  HA-04002 
 
Bergmeister, Gerd -- Wolf, Michaela  HA-04715 
 
Beton -- Armirani beton -- Laki beton -- Polistiren -- Tlačna čvrstoća -- Mehanička svojstva  HA-04457 
 
Beton -- Žbuka -- Građevinski materijali -- Kemijska otpornost -- Koch-Steinegger metoda  HA-04454 
 
Bevk, Matija -- Perović, Vasa J.  HA-04757 
 
Bežične senzorske mreže -- Distribuirani algoritmi -- Numerička simulacija -- Senzori  HA-03973 
 
Bežični senzorski čvor -- Bežične senzorske mreže -- Algoritam za lokalizaciju -- Praćenje objekata -- Pokretne mete -- Numerički model  HA-03974 
 
Bijela roda -- Ciconia ciconia -- Zaštita životinja -- Gustoća populacije -- Baza podataka  HA-04282 
 
Bijeli sir -- Kapar -- Zrenje sira -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Proteoliza -- Lipoliza  HA-04601 
 
Bikovi -- Dugovječnost -- Simentalska pasmina -- Genetsko vrednovanje -- Analiza preživljenja -- Linearni modeli -- Produktivni vijek -- Selekcija  HA-04610 
 
Bikovi -- Simentalska pasmina -- Goveđe meso -- Proizvodnja mesa -- Intenzivni uzgoj -- Hranidbeni tretman -- Masne kiseline -- Sastav masnih kiselina -- Nutritivna vrijednost  HA-04608 
 
Bilateralni karcinom dojke -- Sinhroni rak dojke -- Obostrano duktalni karcinom -- Obostrana mastektomija -- Obostrana aksilarna limfadenektomija  HA-04332 
 
Bioenergija -- Biomasa -- Šumska biomasa -- Biogorivo -- Peleti  HA-04565 
 
Biogeografija -- Travnjaci -- Sesleria juncifolia -- Sintaksonomija  HA-04262 
 
Biografija -- Emigranti -- Politički progoni  HA-04887 
 
Biomasa -- Bioenergija -- Šikara -- Kvaliteta vode -- Kvaliteta tla  HA-04566 
 
Biomasa -- Biogorivo -- Potrošnja goriva -- Kvaliteta proizvoda  HA-04550 
 
Biomasa -- Šumska biomasa -- Trgovina -- Marketing  HA-04579 
 
Biomaterijali -- Nehrđajući čelik -- Magnetoelektropoliranje -- Elektropoliranje -- Elektronska spektroskopija -- Spektralna analiza  HA-04467 
 
Biskupi -- Biografski prilozi  HA-04003 
 
Biskupi -- Poslanice -- Vjera -- Moral -- Obrazovanje  HA-04008 
 
Biskupi -- Povijest -- Život i rad  HA-04015 
 
Biskupi -- Povijest crkve -- Pravoslavlje -- Inkulturacija -- Život i rad  HA-04007 
 
Biskupi -- Progoni -- Komunizam  HA-04009 
 
Bistričić, Andreja -- Merlić, Maja  HA-04688 
 
Blanuša, Danilo  HA-04173 
 
Bogoslužje -- Misa -- Sakramenti  HA-04005 
 
Bogović, Mile  HA-04003  HA-04007  HA-04015  HA-03986  HA-04018  HA-04902  HA-03985 
 
Bolesti bubrega -- Akutno oštećenje bubrega -- Rani markeri -- Kasni markeri -- Urinarni NGAL -- Serumski kreatinin  HA-04354 
 
Bolesti bubrega -- Kronična bolest bubrega -- Endemska nefropatija -- Proteinurija  HA-04386 
 
Bolesti koštanog sustava -- Nasljedne bolesti -- Osteogenesis imperfecta -- Bolest krhkih kostiju -- Sinteza kolagena -- Ortopedsko liječenje  HA-04418 
 
Bolesti oka -- Ruptura makule -- Epiretinalna membrana -- Operacijski instrumenti -- Vitrektomija -- Postoperativni oporavak  HA-04412 
 
Bolesti prostate -- Rak prostate -- Adenokarcinom prostate -- Tumorski markeri -- Karcinogeneza  HA-04338 
 
Bolonjski proces -- Studij informatike -- Stavovi studenata -- Visoko obrazovanje  HA-04148 
 
Bonet, Antonio  HA-04725 
 
Borghesia  HA-04798 
 
Brački govori -- Mjesni govori -- Čakavsko narječje -- Jezične osobitosti  HA-04851 
 
Brane -- Prirodne brane -- Klizišta  HA-04242 
 
Brodice -- Biografski prilozi  HA-04886 
 
Brodska imovna općina  HA-04271 
 
Bruto investicije -- Investicijski ciklus -- Fiksni kapital -- Recesija -- Inozemna ulaganja  HA-04057 
 
Brza izrada prototipa -- Prototipovi -- Tekstura -- FDM -- Metoda taloženja -- Hrapavost površine -- Tokarenje  HA-04443 
 
Brzina -- Ubrzanje -- Kinematička analiza -- Mehanizam -- Mathcad -- Računalna simulacija  HA-04472 
 
Bubrežne bolesti -- Instersticijska fibroza -- Mokraćovod -- Podvezivanje mokraćovoda -- Opstrukcija mokraćovoda -- Opstrukcijska nefropatija -- Bubrežni kanalići -- Angiotenzin -- Apoptoza -- Štakori  HA-04344 
 
Budja, Blaž -- Jereb, Rok  HA-04717 
 
Bulešić, Miroslav  HA-04011  HA-04010  HA-04012 
 
Burze -- Tržište kapitala -- Financijsko tržište -- Vektorski autoregresijski model -- Ekonometrijski modeli  HA-04062 
 
Carnicero, Iñaqui  HA-04753 
 
Caruso, Adam -- St John, Peter  HA-04733 
 
Certifikacija -- Upravljanje kvalitetom -- Sustav upravljanja kvalitetom -- ISO 9001 -- Međunarodni standardi  HA-03983 
 
CFD -- Računalna dinamika fluida -- Navier-Stokesova jednadžba -- Pneumatski transport -- Erozija krutim česticama -- Numerička simulacija  HA-04440 
 
Ciceron -- Cicero, Marcus Tullius -- Nascimbeni, Nascimbene -- Ranjina, Dinko -- Gučetić, Nikola Vitov -- Gundulić, Frano  HA-04053 
 
Cijevni navoj -- Valjanje cijevi -- Čelične cijevi -- Optimizacija parametara  HA-04475 
 
Citogenetika -- Aneuploidija -- Kromosomi -- Kariotip -- Kariogram -- Translokacija kromosoma  HA-04256 
 
Citogenetika -- Nasljedne bolesti -- Aneuploidija -- Kromosomi -- Kariotip -- Translokacija kromosoma  HA-04259 
 
Cjevovodi -- Tlačna oprema -- Naprezanje -- Elastičnost  HA-04484 
 
Cloepfil, Brad  HA-04737 
 
CMOS -- Komplementarni metal oksid poluvodič -- Prstenasti oscilator -- Frekvencijsko područje -- Bežične komunikacije  HA-04489 
 
CNC strojevi -- Alatni strojevi -- Optimizacija proizvodnje -- Neizrazita logika -- Fuzzy logika -- Modularno projektiranje -- Koeficijent korelacije  HA-04672 
 
Colonia Aurelia Cibalae -- Urbanizam -- Arhitektura -- Paleogeneza -- Povijesni razvoj  HA-04881 
 
Crkva Hrvatskih mučenika  HA-03985 
 
Crkva sv. Petra  HA-04691 
 
Crkvena povijest -- Župe -- Povijest -- Život i rad  HA-04018 
 
Crveni križ  HA-04307 
 
Cvijić, Antonija  HA-04126 
 
Časopisi -- Crkve -- Hrvatski martirologij  HA-03985 
 
Čičin-Šain, Andrija  HA-04702 
 
Čop, Matija  HA-04692 
 
DC arhitekti  HA-04729 
 
Decq, Odile  HA-04789 
 
Dekleva, Aljoša -- Gregorič, Tina  HA-04705 
 
Demencija -- Depresija -- Psihofarmaci -- Antidepresivi -- Klinički slučajevi  HA-04363 
 
Demografija -- Demografski ratni gubici -- Drugi svjetski rat  HA-04027 
 
Dentalna protetika -- Djelomična bezubost -- Djelomična dentalna proteza -- Zubi nosači -- Parametri -- Priprema zuba  HA-04397 
 
Dentalni implantati -- Mini implantati -- Fiksna protetika -- Djelomična zubna proteza -- Oralna estetika -- Žvačna funkcija  HA-04402 
 
Dermatološke bolesti -- Fototerapija -- Ultraljubičasto zračenje -- UV zračenje -- Utjecaj -- Učinkovitost  HA-04315 
 
Devino mlijeko -- Kazein -- Antioksidacijsko djelovanje -- Enzimska razgradnja -- In vitro istraživanje  HA-04588 
 
Diferencijabilnost -- Konveksne funkcije -- Derivacije -- Metoda najmanjih kvadrata -- Linearna regresija  HA-04187 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Sinusoida -- Fraktalna dimenzija -- Matematički model -- Zvuk  HA-04182 
 
Digitalna televizija -- Satelitska televizija -- Statistička analiza  HA-04442 
 
Digitalni osciloskop -- Elektronički uređaji -- CMOS -- Komplementarni metal oksid poluvodič  HA-04494 
 
Dijabetes -- Inzulin -- Tjelesna aktivnost  HA-04825 
 
Dijagnostika kvarova -- Pneumatski sustav -- Neuronske mreže -- Vektorska kvantizacija  HA-04485 
 
Diofantske jednadžbe -- Pitagorine trojke -- Programska podrška  HA-04190 
 
Dioklecijanova palača  HA-04875  HA-04778 
 
Direktni miopski astigmatizam -- Inverzni miopski astigmatizam -- Operacija katarakte -- Oštrina vida -- Korekcija vida -- Stariji bolesnici  HA-04415 
 
Divlje životinje -- Divlje svinje -- Veprovi -- Lovci -- Ozljeđivanje -- Liječnički tretman  HA-04323 
 
Dizajn -- Arhitektura -- Informacijske tehnologije  HA-04695 
 
Dizajn -- Industrijski dizajn  HA-04687  HA-04693 
 
Dizajn proizvoda -- Ergonomija -- Estetika -- Inteligentni sustavi -- Oscar  HA-04668 
 
Djeca -- Adolescenti -- Socio-ekonomski uvjeti -- Čimbenici rasta -- Tjelesni razvoj -- Korelacije  HA-04254 
 
Djeca -- Igra -- Igračke -- Roditelji  HA-04133 
 
Djeca -- Igra -- Istraživanja  HA-04138 
 
Djeca -- Igra -- Novi mediji -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA-04135 
 
Djeca -- Igra -- Vježbanje -- Tjelesna aktivnost -- Kineziološka aktivnost  HA-04109 
 
Djeca -- Nastava hrvatskog jezika -- Jezične igre -- Komunikacijske vještine  HA-04101 
 
Djeca -- Očne bolesti -- Refrakcijske anomalije -- Makularna degeneracija -- Glaukom -- Izloženost suncu  HA-04416 
 
Djeca -- Ortopedski zahvati -- Produljenje noge -- Intramedularno poravnanje -- Ilizarov vanjski fiksator -- Indeks cijeljenja -- Indeks produljenja  HA-04421 
 
Djeca -- Prijelom kosti -- Suprakondilarni prijelom -- Prijelom humerusa -- Koštana remodelacija  HA-04410 
 
Djeca -- Rano djetinjstvo -- Fizička aktivnost -- Motorički razvoj -- Motoričke vještine -- Penjanje  HA-04084 
 
Djeca -- Roditelji -- Pasivno pušenje -- Antropometrijski parametri -- Ekspiracijski protok -- Fizička kondicija  HA-04300 
 
Djeca -- Školska djeca -- Razvod roditelja -- Razvod braka -- Psihoanaliza  HA-03992 
 
Djeca -- Školska torba -- Zdravlje -- Kralježnica -- Tjelesna aktivnost  HA-04312 
 
Djeca -- Visina -- Težina -- Debljina -- Pretilost -- Socioekonomski status  HA-04289 
 
Djeca -- Visina -- Tjelesna masa -- Uhranjenost -- Spol -- Korelacije  HA-04302 
 
Djeca s poteškoćama u učenju -- Čitanje -- Jezične tehnologije  HA-04145 
 
Djetinjstvo -- Adolescencija -- Psihologija -- Neuroznanost -- Biološka antropologija -- Rodne razlike  HA-03999 
 
Dlaka -- Folikul dlake -- Dlačni folikul -- Koža -- Folikularne matične stanice -- Epidermalne matične stanice  HA-04326 
 
Dnevne novine -- Dnevni tisak -- Roditelji -- Očevi -- Majke -- Medijska prezentacija  HA-03997 
 
Dobrila, Juraj  HA-04008 
 
Dojilje -- Nedojilje -- Poslijeporođajno razdoblje -- Prehrambeni unos -- Tjelesna masa -- Pretilost  HA-04424 
 
Dom kulture Čubrilović  HA-04513 
 
Dom zdravlja Osijek  HA-04330 
 
Domaće životinje -- Nusproizvodi -- Ishrana -- Zaštita okoliša -- Alkalna hidroliza  HA-04346 
 
Dominis, Markantun de -- Dominis, Marko Antun de  HA-04884 
 
Donji umnjak -- Kirurški zahvat -- Vađenje zuba -- Poslijeoperacijska kvaliteta života  HA-04399 
 
Dozer -- Gravitacijski transport -- Površinski kop -- Rudarski strojevi -- Proračun učinka -- Radne karakteristike  HA-04439 
 
Dragić, Nedeljko  HA-04805 
 
Drugi vatikanski sabor  HA-04005 
 
Drvene konstrukcije -- Lamelirano drvo -- Mehanički spoj -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička analiza  HA-04516 
 
Dubina reza -- Računalna simulacija -- Optimizacija -- Linijski kumulativni rezači -- Proračun učinka  HA-04512 
 
Duge kosti -- Pseudoartroza -- Alogeni trombocitni gel -- Koštano tkivo -- Morfološke promjene -- Funkcionalne promjene  HA-04417 
 
Duhovnost -- Umjetnost -- Ljepota -- Stvaranje -- Kršćanstvo  HA-04006 
 
Dvanaestogodišnjaci -- Dječaci -- Leptin -- Indeks tjelesne mase -- Opseg struka -- Kožni nabori -- Debljina -- Korelacija  HA-04292 
 
Džepno računalo -- Kalkulator -- Nastavni listići -- Matematičko obrazovanje -- Učenje otkrivanjem -- Kreativnost -- Osnovna škola  HA-04183 
 
Ebner, Peter  HA-04732 
 
Ehinokokoza jetre -- Abdominalna kirurgija -- Laparoskopska kirurgija -- Laparatomija -- Pericistektomija -- Omentoplastika  HA-04360 
 
Ekologija -- Krško područje -- Kraški reljef -- Gradijenti -- Planinsko grebeni -- Euklidska udaljenost -- Euklidov poučak  HA-04255 
 
Ekonomska kriza -- Ekonomika rasta -- Ekonomija znanja -- Investicije -- Ekonomski modeli  HA-04058 
 
Ekonomska matematika -- Računalni programi -- Maxima -- Optimizacija -- Diferencijalni račun -- Funkcija dobiti  HA-03978 
 
Eksponencijalna funkcija -- Matematika -- Metodika nastave -- Nastava matematike -- Znanstvene metode -- Nastavni materijali  HA-04185 
 
Električna struja -- Diferencijalna struja -- Strujne sklopke -- Zaštitne sklopke  HA-04497  HA-04509  HA-04499 
 
Električne žarulje -- Prijelazne pojave -- Tranzijenti -- Nelinearni sustavi -- Matematički model -- Diferencijalne jednadžbe  HA-04501 
 
Električni automobili -- Elektroenergetika -- Emisija CO2 -- Subvencije  HA-04536 
 
Električni automobili -- Povijesni razvoj  HA-04534 
 
Elektroenergetika -- Obnovljivi izvori energije -- Energetska politika -- Zaštita okoliša  HA-04507 
 
Elektroenergetska mreža -- Elektrotehnička oprema -- Jalova snaga  HA-04504 
 
Elektroenergetski sustav -- Obnovljivi izvori energije -- Fotonaponski sustavi -- Vjetroelektrane  HA-04458 
 
Elektroenergetski sustavi  HA-04492 
 
Elektroenergetski sustavi -- Obnovljivi izvori energije -- Vjetroelektrane  HA-04498 
 
Elektrolučno zavarivanje -- EPP zavarivanje -- Gaussova raspodjela -- Temperaturno polje -- Toplinski tok  HA-04473 
 
Elektromehanički uređaj -- Nacionalni etalon -- Hrapavost -- Etalon hrapavosti -- Mjerni sustavi -- Mjerna sljedivost  HA-03984 
 
Elementi u tragovima -- Mliječni proizvodi -- Sir -- Vrhnje -- Maslac -- Dnevni unos -- Zdravstveni rizik  HA-04640 
 
Emisija plinova -- Plinska turbina -- Izgaranje -- Komora izgaranja -- Numerička simulacija -- Matematički model  HA-04470 
 
Energetika -- Emisija ugljičnog dioksida -- Klimatske promjene  HA-04459 
 
Energetika -- Energetska postrojenja -- Upravljanje -- Pravilnici  HA-04508 
 
Energetika -- Fosilna goriva -- Obnovljivi izvori energije -- Klimatske promjene  HA-04465 
 
Energetika -- Geopolitika -- Energetska geopolitika  HA-04462 
 
Energetika -- Nafta -- Rafinerije nafte  HA-04461 
 
Energetska potrošnja -- Industrija -- Ugljični dioksid -- Emisija CO2 -- Zaštita okoliša  HA-04464 
 
Energija -- Energetika -- Energetska tranzicija -- Energetska politika -- Energetski potencijali -- Gospodarski razvoj  HA-04453 
 
Engleski jezik -- Hrvatski jezik -- Glagoli -- Kontrastivna analiza  HA-04843 
 
Engleski jezik -- Slovenski jezik -- Prijedlozi -- Prostorni prijedlozi  HA-04844 
 
Ergonomska analiza -- Osobna vozila -- Automobili -- Vozačevo sjedalo -- Numerički model -- Metoda konačnih elemenata  HA-04063 
 
Escher, Maurits Cornelis  HA-04200 
 
Estuarij -- Vegetacija -- Ekosustavi -- Halofitna vegetacija -- Bioindikatori -- Slano tlo -- Salinitet -- Klimatske promjene  HA-04586 
 
Etruščani -- Kosturi -- Žensko tijelo -- Spondilolisteza -- Medicinska antropologija  HA-04877 
 
Europska mreža istraživača u obiteljskoj medicini -- EGPRN  HA-04836 
 
Europska unija  HA-04248  HA-04573  HA-04532  HA-04622 
 
Europska unija -- Hrvatska agencija za hranu  HA-04073 
 
Evanđelistari -- Povijest  HA-04014 
 
Fabijanić, Nenad  HA-04746 
 
Faksimili -- Glagoljska tiskara -- Glagoljica -- Izdanja -- Digitalizacija -- Obljetnica  HA-03989 
 
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb) -- XV. gimnazija (Zagreb) -- Mladi nadareni matematičari Marin Getaldić  HA-04115 
 
Fakultet za zdravstvene studije u Ljubljani  HA-03996 
 
Fasch & Fuchs Architekten  HA-04763 
 
Fauna -- Herpetofauna -- Gušterice -- Dalmatolacerta oxycephala -- Endemske vrste -- Zaštita prirode -- Ugrožene vrste  HA-04276 
 
Fauna -- Herpetofauna -- Vodozemci -- Gmazovi -- Bioraznolikost  HA-04275 
 
Fauna -- Vodozemci -- Žabe -- Ugrožene vrste  HA-04281 
 
Fermentirano mlijeko -- Mliječni napitci -- Pčelinji proizvodi -- Pelud -- Starter-kulture -- Antimikrobno djelovanje -- Patogene bakterije -- Inhibicija rasta -- Reološka svojstva -- Organoleptička svojstva  HA-04600 
 
Fibule -- Tipologija  HA-04869 
 
Film -- Filmski redatelji  HA-04807 
 
Filmski festivali -- Obljetnica  HA-04806 
 
Filozofska antropologija -- Psihologija -- Psihoterapija -- Filozofija utjehe -- Biografija  HA-04883 
 
Fitogeografija -- Biljne zajednice -- Endemske vrste -- Hidrofiti -- Vodene biljke -- Elatine gussonei  HA-04264 
 
Fitosociologija -- Stijene -- Vegetacija stijena -- Stenoendem -- Učkarski zvončić -- Campanula tommasiniana  HA-04267 
 
Fizička antropologija -- Bolest -- Socijalni aspekti -- Biološki aspekti -- Zdravlje populacije -- Javno zdravstvo  HA-04299 
 
Fizika -- Nastava fizike -- Grafički prikazi -- Konceptualno razumijevanje -- Srednjoškolci -- Studenti fizike -- Kurikulum  HA-04121 
 
Flammer, Pascal  HA-04776 
 
Flora -- Biljne vrste -- Proljetne efemere -- Mediteranska klima -- Romulea  HA-04266 
 
Flora -- Biljne zajednice -- Mediteranska vegetacija -- Colchicum cupanii -- Datura inoxia -- Beladona  HA-04265 
 
Foldes, Laszlo  HA-04767 
 
Fonetika -- Biobibliografski prilozi  HA-04831 
 
Fotografija  HA-04801 
 
Fotografije  HA-04800  HA-04799  HA-04797  HA-04802 
 
Fraktalna geometrija -- Fraktali -- Gradski prostor -- Urbano planiranje -- Izgradnja grada -- Ekološka gradnja -- Holistički pristup  HA-04175 
 
Franjevci  HA-04882  HA-04132 
 
Fritzer, Suzanne -- Feyferlik, Wolfgang  HA-04768 
 
Fujimori, Terunobu  HA-04785 
 
Funkcija -- Preslikavanje -- Pojam funkcije -- Nastava matematike -- Osnovna škola -- Srednja škola  HA-04192 
 
Fuzzy logika -- Neizrazita logika -- Poslovno odlučivanje -- Donošenje odluka -- Optimizacijski model  HA-03975 
 
Gabrijelčič, Aleš -- Gabrijelčič, Peter -- Gabrijelčič, Boštjan  HA-04790 
 
Gajeta falkuša -- Brodice -- Ribarska plovila  HA-04535 
 
Gamulin, Damir -- Žalac, Ivana -- Grubiša, Margita -- Presečan, Igor  HA-04747 
 
Gasparin, Sonja -- Meier, Beny  HA-04773 
 
Gastrointestinalne bolesti -- Upalne bolesti crijeva -- Ulcerozni kolitis -- Chronova bolest -- Interleukin 6 -- Uloga interleukina  HA-04355 
 
Gastronomija -- Način života  HA-04656 
 
Geber, Damjan -- Jeren, Kristina -- Kabalin, David  HA-04788 
 
Generacijske razlike -- Roditelji -- Srednjoškolci -- Etničnost -- Etnička različitost -- Hrvatsko društvo -- Stavovi -- Istraživanje  HA-04036 
 
Genetski algoritam -- Nizovi podataka -- Klasifikacija podataka -- Vrijednost informacije -- Računalni sustavi  HA-03970 
 
Genetski algoritmi -- Geometrijska analiza -- Laminatne ploče -- Kompozitne ploče -- Optimizacija  HA-04188 
 
Genre film festival, Zagreb, 1970.  HA-04806 
 
Geodetska mreža -- Singularna dekompozicija -- Svojstvene vrijednosti -- Matrice -- Linearne jednadžbe  HA-04207 
 
Geomorfološki procesi -- Klizišta -- Uzroci -- Posljedice  HA-04228 
 
Georgević, Konstantin -- Pinterović, Zvonimir  HA-04213 
 
Gerner, Andreas -- Gerner, Gerda Maria  HA-04734 
 
Geste -- Govorni jezik  HA-04840 
 
Gibanja mora -- Valovi -- Dinamika valova -- Hidrodinamičko opterećenje -- Monokromatski pristup -- Spektralni pristup  HA-04234 
 
Gimnastika -- Stoj na rukama -- Studentice  HA-04814 
 
Gimnazija (Vinkovci)  HA-04164 
 
Gimnazije -- Povijest  HA-04132 
 
Gimnazije -- Srednjoškolci -- Stres -- Somatizacija -- Somatske smetnje -- Tjelesni simptomi  HA-04117 
 
Glagoljaši -- Obrazovanje -- Povijest  HA-04020 
 
Glagoljica -- Staroslavensko bogoslužje -- Povijest  HA-03965 
 
Glagoljska tiskara -- Glagoljska izdanja -- Glagoljica  HA-04661 
 
Glas -- Spolni dimorfizam -- Spolni hormoni -- Plodnost -- Privlačnost  HA-04286 
 
Glazbena pedagogija -- Studenti -- Glazbeno obrazovanje -- Glazbene preferencije -- Osobine ličnosti -- Istraživanje  HA-04120 
 
Glazbene skupine -- Povijest  HA-04798 
 
Globalizacija -- Investicijska politika -- Makroekonomija -- Kapital  HA-04059 
 
Globalizacija -- Privatizacija -- Kapitalizam -- Megakapitalizam -- Tranzicijske zemlje  HA-04052 
 
Gmazovi -- Gušteri -- Algyroides nigropunctatus -- Melanizam  HA-04280 
 
Gmazovi -- Gušteri -- Ivanjski rovaš -- Ablepharus kitaibelii -- Novi nalazi  HA-04274 
 
Golf -- Ozljede  HA-04817 
 
Google Maps -- Kartografija -- Hitna pomoć -- Vjerojatnost događaja -- Statistički model  HA-04204 
 
Gospićko-senjska biskupija  HA-04007 
 
Gospićko-senjska biskupija -- Gradski muzej Senj  HA-03986 
 
Gospodarski rast -- Strukturne reforme -- Nacionalna ekonomija -- Konkurentnost -- Strana ulaganja -- BDP -- Bruto domaći proizvod  HA-04061 
 
Gospodarstvo -- Siva ekonomija -- Rad na crno -- Fuš -- Gospodarsko pravo  HA-04070 
 
Götz, Bettina -- Manahl, Richard  HA-04748 
 
Govor -- Stabilizacijski sustavi -- Ultrazvuk -- Istraživanje  HA-04838 
 
GPS -- Globalni položajni sustav -- Satelitski sustavi -- Obrada signala -- Feding  HA-04208 
 
Gradovi -- Način života -- Gastronomija -- Turizam  HA-04025 
 
Gradovi -- Reportaža -- Fotografije  HA-03988 
 
Gradovi -- Urbani prostor -- Svakodnevni život  HA-04745 
 
Gradske četvrti -- Način života -- Gastronomija -- Povijest -- Putopis  HA-04024 
 
Gradski prijevoz -- Električni romobil  HA-04469 
 
Građevine -- Nazivlje -- Pravni propisi -- Ugostiteljsko-turistička djelatnost -- Ugostiteljski objekti -- Turistički objekti -- Hrvatski jezik  HA-04657 
 
Građevinske konstrukcije -- Čelični okviri -- Probabilistički model -- Indeks oštećenja -- Seizmička otpornost  HA-04518 
 
Grafička reprodukcija -- Neonska boja -- Ehrensteinov model -- Statistička analiza -- Kolorimetrija  HA-04660 
 
Grijanje -- Cijevne instalacije -- Vodovodne instalacije  HA-04531 
 
Grijanje -- Sustavi grijanja -- Šumska biomasa  HA-04486 
 
Grijanje -- Toplinski strojevi -- Kotlovi -- Energetska učinkovitost -- Propisi EU  HA-04460 
 
Grudna kralješnica -- Slabinska kralješnica -- Fiksatori -- Vertebroplastika -- Učvršćenje kralješnice -- Prednja spondilodeza  HA-04380 
 
Grund, Klemens -- Heimbach, Elmar  HA-04792 
 
Grupiranje podataka -- Algoritam grupiranja -- Klaster analiza -- Optimizacija -- Numeričke metode  HA-04178 
 
Haberle, Marijan  HA-04752 
 
Haritonos -- Hariton  HA-04861 
 
Heksametar  HA-04862 
 
Hemoroidi -- Liječenje -- Samopomoć -- Sportaši  HA-04812 
 
Hepatitis B -- Cijepljenje -- Medicinske sestre -- Primalje -- Teorijsko znanje -- Praktično znanje  HA-04311 
 
Herman Dalmatinac -- Herman Dalmatin -- Hermannus Dalmata  HA-03990 
 
Hidraulička pumpa -- Protok fluida -- Matematički model -- Hidrodinamički model -- Dinamika fluida  HA-04478 
 
Hidraulički bager -- Aksijalno opterećenje -- Opterećenje ležaja -- Okretna platforma -- Matematički model  HA-04468 
 
Hidroenergetski potencijali -- Hidroenergetski projekti -- Hidroelektrane -- Elektroenergetika  HA-04511 
 
Hidrologija -- GIS -- Geografski informacijski sustav -- Zaštita od poplava -- Vodno gospodarstvo -- Upravljanje -- Europske direktive  HA-04221 
 
Hidrologija -- Hidrološka analiza -- Vodostaj -- Protok  HA-04222 
 
Hidrologija krša -- Krški izvori -- Vodni resursi -- Protok  HA-04216 
 
Hidrološki model -- Slivno područje -- Satelitske snimke -- Snježni pokrivač -- Geodetske metode  HA-04209 
 
Hipertenzija -- Prediktori -- Stres -- Depresija -- Infarkt miokarda -- Medikamentozno liječenje  HA-04373 
 
HIV virus -- Virus humane imunodeficijencije -- AIDS -- Studenti -- Rizično ponašanje  HA-04384 
 
Hondrosarkom kralježnice -- Križobolja -- Ilijakalne vene -- Tromboza ilijakalnih vena -- Ineoperabilni tumori -- Multidisciplinarni pristup  HA-04361 
 
Hrana za životinje -- Sigurnost hrane -- Kakvoća hrane  HA-04632 
 
Hrvatska povijest -- Hrvatski kaptoli -- Kraljevski privilegiji -- Arhivska građa  HA-04899 
 
Hrvatska povijest -- Prvi svjetski rat  HA-04900 
 
Hrvatske šume -- Šumarstvo -- Povijest šumarstva -- Razvoj šumarstva -- Šumarski stručnjaci  HA-04577 
 
Hrvatski geoznanstvenici -- Hrvatski prirodoslovci -- Astronomija -- Život i djelo  HA-04165 
 
Hrvatski jezik -- Bosanski jezik -- Srpski jezik -- Ruski jezik -- Glagolski vid -- Imperativ -- Kuharski recepti -- Komparativna analiza  HA-04850 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Rječnici  HA-04854 
 
Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Kontrastivna analiza  HA-04858 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski jezik kao strani -- Prijedlozi -- Kognitivna lingvistika  HA-04853 
 
Hrvatski jezik -- Lingvalni frikativi -- Izgovor -- Šum -- Akustička analiza -- Istraživanje  HA-04829 
 
Hrvatski jezik -- Poljski jezik -- Zoonimi  HA-04852 
 
Hrvatski jezik -- Standardni jezik -- Razgovorni stil -- Jezična analiza  HA-04855 
 
Hrvatski jezik -- Talijanski jezik -- Zatvornički sljedovi -- Učenje jezika  HA-04857 
 
Hrvatski kemičari -- Kemija -- Prirodoslovlje -- Metodika nastave -- Periodni sustav elemenata -- Život i djelo  HA-04213 
 
Hrvatski učenici -- Engleski jezik -- Frazemi -- Učenje stranog jezika  HA-04088 
 
Hrvatski znanstvenici -- Filozofija prirode -- Matematičari -- Život i rad  HA-03990 
 
Hrvatsko društvo za humanu genetiku -- Hrvatski liječnički zbor  HA-04257 
 
Hrvatsko narodno kazalište (Varaždin)  HA-04808 
 
Humana genetika -- Razvoj znanosti -- Genomika -- Personalizirana medicina  HA-04257 
 
Humani papilomavirus -- HPV -- Karcinom vrata maternice -- Onkogeneza -- Molekularne interakcije  HA-04428 
 
Idiopatski akutni perikarditis -- Prolazna srčana konstrikcija -- Konstrikcijski perikarditis -- Konzervativna terapija -- Prevencija -- Perikardiotomija  HA-04324 
 
INA  HA-04461 
 
Indijci -- Prehrana -- Konzumacija proteina -- Indeks tjelesne mase -- Pothranjenost -- Nedostatak energije  HA-04293 
 
Inflacija -- Deflacija -- Monetarna politika -- Fisherov efekt -- Bilančna recesija  HA-04066 
 
Informacijska tehnologija -- Praćenje pristupa -- Kontrola pristupa -- Računalna sigurnost  HA-03966 
 
Innocentius IV, papa -- Papa Inocent IV. -- Filip, senjski biskup  HA-04893 
 
Internet -- Web 2.0 -- Kompjutorske igre -- Nogomet -- Popularna kultura  HA-04048 
 
Intravaskularni kateteri -- Infekcije intravaskularnih katetera -- Neurokirugija -- Intenzivna njega -- Morbiditet -- Mortalitet  HA-04374 
 
Investicijski troškovi -- Izmjenjivač topline -- Kemijsko čišćenje -- Tehno-ekonomska analiza  HA-04487 
 
Iracionalne jednadžbe -- Nejednakosti sredina -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost  HA-04197 
 
Iracionalne jednadžbe -- Nejednakosti sredina -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Metodika nastave matematike  HA-04196 
 
Iseljenička književnost -- Povijest -- Biografija  HA-04882 
 
Ivančić, Aldo -- Seraval, Dario  HA-04798 
 
Ivkić, Silvio -- Perišić, Jure  HA-04795 
 
Izbor dobavljača -- Višekriterijsko odlučivanje -- Poslovno odlučivanje -- Neizrazita logika -- Linearno programiranje  HA-04664 
 
Izložbe -- Umjetničke instalacije -- Zvuk -- Glazbeni instrumenti  HA-04696 
 
Izložbe -- Umjetnost -- Znanost  HA-04690 
 
Izolacijski materijali -- Transformatori -- Visoki napon -- Probojna čvrstoća -- Statistička analiza  HA-04506 
 
Jagić, Vatroslav -- Posilović, Juraj  HA-04830 
 
Janjad -- Hranidba -- Hrana za životinje -- Cink -- Proizvodna svojstva  HA-04645 
 
Japodska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu  HA-04869 
 
Javne politike -- Kreativni rad -- Kreativna industrija -- Kulturna industrija -- Kulturna politika -- Kulturna tranzicija  HA-04046 
 
Javno zdravstvo -- Pravaši -- Društveno-političke prilike -- Prvi svjetski rat -- Povijest  HA-04307 
 
Jedinstvo kršćana -- Ekumenizam -- Život i rad  HA-04884 
 
Jezera -- Vodni resursi -- Hidrološke karakteristike -- Hidroenergija  HA-04229 
 
Jezera -- Vodostaj -- Oborine -- Temperatura zraka  HA-04241 
 
Jezera -- Vodostaj -- Temperatura zraka  HA-04215 
 
Jezično-etničke granice -- Hrvati -- Slovenci -- Društveno-političke prilike -- Povijest  HA-04903 
 
Jogurt -- Tradicionalna proizvodnja -- Polisaharidi -- Egzopolisaharidi -- Bakterije mliječne kiseline -- Leuconostoc citreum -- Identifikacija  HA-04630 
 
Jugoslavenska kriza -- Europska zajednica -- Mirovno posredovanje  HA-04898 
 
Junad -- Tov -- Hranidba -- Krmivo -- Tovna svojstva -- Optigen  HA-04649 
 
Juneće meso -- Klaonice -- Stres -- Trajanje transporta -- Kakvoća mesa -- Mioglobin -- pH-vrijednost -- Boja mesa -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA-04652 
 
Juraj Dalmatinac -- Papalić, Toma  HA-04720 
 
Juras, Branka  HA-04712 
 
Kadić, Marko  HA-04599 
 
Kalupljenje -- Lijevanje -- Ubrizgavanje u kalup -- Indukcijsko zagrijavanje -- Elektromagnetska indukcija  HA-04474 
 
Kamate -- Obračun kamata -- Kamatni račun -- Jednostavno ukamaćivanje -- Složeno ukamaćivanje -- Financijska matematika  HA-04068 
 
Karcinogeneza -- Enzimi -- Citokrom -- Bioaktivacija enzima -- Rak prostate -- Rizik  HA-04331 
 
Karcinom -- Bolesnici s karcinomom -- Kaheksija -- Gubitak tjelesne težine -- Prehrana -- Nutritivna potpora  HA-04294 
 
Karcinom -- Hospitalizacija -- Javno zdravstvo  HA-04295 
 
Karcinom -- Kemoterapija -- Pacijenti -- Tjeskoba -- Depresija -- Kvaliteta života -- Njega  HA-04382 
 
Karcinom bubrega -- Stariji bolesnici -- Kirurško liječenje -- Operativni zahvati -- Kirurške komplikacije -- Postoperativno razdoblje  HA-04389 
 
Karcinom dišnih organa -- Karcinom intratorakalnih organa -- Incidencija -- Smrtnost -- Dobna raspodjela -- Spol  HA-04367 
 
Karcinom pluća -- Karcinom malih stanica -- Neuroendokrini tumori pluća -- Citodijagnostika  HA-04394 
 
Karcinom rektuma -- Karcinom in situ -- Transanalna endoskopska mikrokirurgija -- Morbiditet -- Mortalitet -- Recidiv  HA-04391 
 
Karcinomi -- Životni vijek -- Prijevremena smrt -- Mortalitet -- Prevencija -- Javno zdravstvo  HA-04306 
 
Kardiovaskularni lijekovi -- Izvanbolnička potrošnja -- Usporedba -- Kvaliteta lijekova -- Trošak -- Statistička značajnost  HA-04317 
 
Kardiovaskularni rizik -- Indeks tjelesne mase -- Masno tkivo -- Bioelektrična impedancija -- Metabolizam -- Dijagnostički pokazatelji  HA-04333 
 
Karijes -- Pravalencija karijesa -- Pušenje -- Utjecaj pušenja -- Vojnici -- Novaci  HA-04398 
 
Katedrala sv. Jakova  HA-04870 
 
Katolička crkva  HA-04005  HA-04011  HA-04018 
 
Katolička crkva -- Porečka i Pulska biskupija  HA-04901 
 
Kazališta -- Antička kazališta -- Natpisi  HA-04874 
 
Kazalište -- Povijesni pregled -- Kazališni plakati  HA-04808 
 
Kemičari -- Studenti -- Nastavnici -- Znanstveno-tehnološko društvo -- Znanost -- Tehnologija -- Istraživanje  HA-04156 
 
Kemija -- Kemijski prikazi -- Studenti -- Kognitivno opterećenje -- Vrednovanje -- Istraživanje  HA-04150 
 
Kemr, Andrej -- Skulj, Igor  HA-04721 
 
Keramika tankih stijenki -- Dekorativne tehnike -- Barbotinska dekoracija -- Romanizacija  HA-04864 
 
Keratociste -- Satelitske ciste -- Keratocistični odontogeni tumor -- Epitelne stanice -- Bazalni sloj -- Palisadni poredak  HA-04401 
 
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu  HA-04814 
 
Klasa -- Bourdieuova teorija klase -- Društvo -- Socijalizam -- Postsocijalističke zemlje  HA-04032 
 
Klasična filologija -- Klasično obrazovanje -- Jezično izražavanje -- Antička književnost -- Recepcija antike -- Hrvatski latinizam  HA-04888 
 
Klimatizacija -- Grijanje -- Toplinska ugodnost  HA-04525 
 
Klimatizacija -- Rashladna tehnika -- Radne tvari -- Propisi  HA-04528 
 
Klinička bolnica Mostar  HA-04318 
 
Klinika za očne bolesti Split  HA-04411 
 
Klipni motori -- Motori s unutarnjim izgaranjem -- Prigušenje vibracija -- Vibracije -- Zrakoplovi -- Pilotsko sjedište  HA-04538 
 
Klizišta -- Sanacija klizišta  HA-04245 
 
Knezović, Oton  HA-04882 
 
Kobile -- Laktacija -- Hranidba  HA-04605 
 
Kobilje mlijeko -- Albuminsko mlijeko -- Fizikalna svojstva -- Kemijski sastav -- Higijenska kakvoća -- Ljekovita svojstva -- Nutritivna svojstva  HA-04626 
 
Koča, Đuro  HA-04277 
 
Kogler, Peter  HA-04726 
 
Kognitivna lingvistika -- Jezik -- Retrospektivno pamćenje -- Komunikacija  HA-04835 
 
Komarci -- Najezda komaraca -- Prijenosnici virusa -- Virusne bolesti -- Virus Zapadnog Nila  HA-04279 
 
Kompenzator -- Pogonski sustavi -- Električni strojevi -- Jalova snaga -- Matematički model -- Numerička simulacija  HA-04491 
 
Konstantin Veliki  HA-04072  HA-04072  HA-04890  HA-04892 
 
Konstantin Veliki -- Gaj Flavije Valerije Konstantin  HA-04891 
 
Konstantin Veliki -- Julijan  HA-04017 
 
Kontaminacija hrane -- Sigurnost hrane -- Aflatoksini -- Orašasti plodovi -- Javno zdravstvo  HA-04675 
 
Konji -- Hrvatski hladnokrvnjak -- Kobilje mlijeko -- Albuminsko mlijeko -- Fizikalna svojstva -- Kemijski sastav -- Higijenska kakvoća  HA-04593 
 
Konji -- Magarci -- Hrvatski hladnokrvnjak -- Primorsko-dinarski magarac -- Kobilje mlijeko -- Mlijeko magarica -- Usporedba -- Esencijalni elementi -- Makroelementi -- Mikroelementi  HA-04595 
 
Konjogojstvo -- Lipicanci -- Pastusi -- Genetska raznolikost -- Preci  HA-04614 
 
Korioamnionitis -- Nedonoščad -- Gestacija -- Mortalitet -- Sepsa -- Bronhopulmonalna displazija  HA-04425 
 
Koronarne bolesti -- Kronična skrb -- Model kronične njege -- Procjena skrbi -- Pacijenti -- Vrednovanje  HA-04393 
 
Korozija -- Inhibicija korozije -- Ugljični čelik -- Glukonat -- Cinkovi spojevi  HA-04450 
 
Korporativno upravljanje -- Upravljanje profitom -- Zadržana dobit -- Metoda najmanjih kvadrata -- Regresijska analiza  HA-04671 
 
Kotar Senj -- Komunistička partija Hrvatske  HA-04075 
 
Kozarac, Josip  HA-04577 
 
Koze -- Mliječne pasmine -- Sanska koza -- Alpina koza -- Srnasta koza -- Reprodukcijske osobine -- Jarenje  HA-04629 
 
Kozje mlijeko -- Nutritivna svojstva -- Probiotička aktivnost -- Protuupalno djelovanje -- Terapijska primjena  HA-04638 
 
Kraljević, Ante  HA-04854 
 
Kravlje mlijeko -- Sir -- Zrenje sira -- Biogeni amini -- Livanjski sir  HA-04607 
 
Kravlji sir -- Bijeli sir -- Salamura -- Zrenje sira -- Proteoliza -- Elektroforeza -- Puferi  HA-04623 
 
Kreditne kartice -- Kreditni limit -- Sistemska dinamika -- Simulacijski model  HA-04065 
 
Kristl, Stanko  HA-04707 
 
Krmače -- Reproduktivni sustav -- Hormonska regulacija -- Leptin -- Adipociti -- Hipotalamus -- Unos hrane  HA-04648 
 
Krmivo -- Hrana za životinje -- Mikotoksini  HA-04642 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- Antropometrija -- Antropometrijske metode -- Tjelesna težina -- Indeks tjelesne mase -- Prognoza bolesti  HA-04329 
 
Kronični hepatitis C -- Steatoza jetre -- Virološka istraživanja -- Virološki odgovor -- Prediktori -- Prediktivne varijable  HA-04364 
 
Kronični pankreatitis -- Upalna bolest gušterače -- Karcinom pankreasa -- Dijagnostički postupci -- Endoskopska dijagnostika -- Endoskopska ultrasonografija  HA-04348 
 
Kronotip -- Bioritam -- Cirkadijarni ritam -- Dnevna pospanost -- Školski uspjeh -- Početak nastave  HA-04083 
 
Kršćanska antropologija -- Spolnost -- Brak -- Obitelj  HA-04013 
 
Kršćanstvo -- Vjerska tolerancija -- Poganstvo -- Obredi -- Žrtvovanje -- Zabrana  HA-04017 
 
Kršćanstvo -- Vjerska tolerancija -- Sloboda vjeroispovijesti -- Crkva i država -- Kršćanska ikonografija -- Carska ikonografija -- Gradnja -- Crkve -- Lateranska bazilika -- Bazilika sv. Petra  HA-04892 
 
Krška polja -- Poljoprivreda -- Proizvodni potencijal -- Poljoprivredno tlo -- Pedološke značajke -- Navodnjavanje  HA-04583 
 
Kubelka, Peter  HA-04807 
 
Kučera, Franjo -- Kučera, Oton  HA-04100 
 
Kuće -- Arhitektonski projekti  HA-04730 
 
Kuće -- Arhitektonski projekti -- Krajolik  HA-04744 
 
Kuće -- Energetska učinkovitost -- Energetska obnova -- Toplinska izolacija  HA-04456 
 
Kundoo, Anupama  HA-04793 
 
Kuvačić, Ivan  HA-04039 
 
Kvalifikacijski testovi -- Državno natjecanje -- Astronomija -- Zbirka zadataka -- Zadaci iz astronomije  HA-04124 
 
Laboratorijske životinje -- Hranjenje -- Napajanje -- Higijena  HA-04604 
 
Laparoskopsko podvezivanje želuca -- Endoskopija -- Podesiva želučana vrpca -- Erozija vrpce -- Gastroskopsko uklanjanje  HA-04325 
 
Le Corbisier  HA-04714 
 
Le Curbusier  HA-04735 
 
Legionarska bolest -- Legionella pneumophila -- Rezervoari bolesti -- Zagađena voda -- Kontaminirani aerosol -- Autobusi  HA-04336 
 
Lendler, Sandro  HA-04797 
 
Leplastrier, Richard  HA-04730  HA-04886 
 
Letilović, Iva -- Pedišić, Igor  HA-04754 
 
Liberalizam -- Neoliberalizam -- Tranzicijske zemlje -- Eurozona -- Kapital -- Investiranje -- Globalizacija  HA-04056 
 
Lički govori -- Štokavska ikavica -- Romanizmi  HA-04856 
 
Lidar -- Optički radar -- Obrada slike -- Prepoznavanje objekata -- Fotogrametrija -- Daljinska istraživanja  HA-03982 
 
Lihen planus -- Serumski lipidi -- Koncentracija lipida -- Korelacija  HA-04352 
 
Lijevani čelik -- Visokolegirani čelik -- Zamor materijala -- Mehaničko opterećenje -- Udarna žilavost -- Ispitivanje materijala  HA-04679 
 
Litička industrija -- Litička analiza -- Arheološka istraživanja  HA-04872 
 
Logička analiza -- Hibridni sustav -- Dinamička optimizacija -- Matematička logika -- Optimizacijske metode  HA-03972 
 
Lopes, Diogo Seixas -- Barbas, Patricia -- Byrne, Gonçalo  HA-04765 
 
Luke -- Kontejnerski terminali -- Valovi -- Valne visine -- Valne deformacije -- Numerički modeli -- Fizikalni modeli  HA-04214 
 
Ljekovito bilje -- Antimikrobna aktivnost -- Piper arboretum -- Piperaceae -- Paparovke -- Bakterije -- Staphylococcus aureus -- Escherichia coli -- Gljivice -- Candida  HA-04269 
 
Ljubav -- Ljudska ljubav -- Teologija  HA-04019 
 
Ljubičić, Boris  HA-04687 
 
Ljubljanski maraton  HA-04821 
 
Ljudski ostaci -- Dentalna okluzija -- Stomatološki parametri -- Zagriz -- Pregriz -- Angelova klasifikacija malokluzije  HA-04879 
 
Ljudsko tijelo -- Psihosocijalni čimbenici -- Ekonomski čimbenici -- Zdravlje -- Bolest -- Holistički pristup  HA-04252 
 
Mađarski jezik -- Objekt -- Lažni objekt -- Rezultativna konstrukcija  HA-04859 
 
Mađer, Miroslav Slavko  HA-04169 
 
Magdić, Mile  HA-04885 
 
Magični kvadrat -- Brojevi -- Teorija brojeva -- Povijest matematike -- Zlatni rez -- Fibonaccijev niz  HA-04177 
 
Magnetoelektropoliranje -- Spektralne linije -- Elektronska spektroskopija -- Nehrđajući čelik -- Gaussova raspodjela -- Statističke metode  HA-04451 
 
Maksilofacijalne ozljede -- Trauma čeljusti -- Domovinski rat -- Žrtve rata -- Ekshumacija -- Mučenje  HA-04359 
 
Marin, Emilio  HA-04867 
 
Martialis, Marcus Valerius -- Marcijal -- Lukilije -- Nikarh  HA-04860 
 
Masovni mediji -- Javno mnijenje -- Javnost -- Civilno društvo -- Demokracija -- Digitalizacija -- Privatnost  HA-04041 
 
Masovni mediji -- Medijsko izvještavanje -- Gripa -- Svinjska gripa -- Medijatizacija -- Rizik  HA-04044 
 
Matematičke konstante -- Eulerov identitet -- Eulerov broj -- Ludolfov broj -- Imaginarna jedinica  HA-04184 
 
Matematički zadatak -- Matematička natjecanja -- Metoda rješavanja -- Osnovna škola  HA-04179 
 
Matematičko nazivlje -- Hrvatski jezik -- Trigonometrija -- Arhaizmi  HA-04191 
 
Matematika -- Udžbenici -- Istraživanje  HA-04104 
 
Mažuranić, Ivan  HA-04863 
 
Medicinska terminologija -- Zdravstvena pismenost -- Dijabetes -- Pacijenti -- Internet -- Pretraživanje informacija -- Indeksiranje dokumenata  HA-04358 
 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani  HA-04405 
 
Mediji -- Medijski odgoj -- Medijska pismenost -- Predškolska djeca -- Roditelji  HA-04042 
 
Medijska pismenost -- Digitalna pismenost -- Digitalno doba -- Znanje -- Vještine  HA-04037 
 
Medijska pismenost -- Digitalna pismenost -- Djeca -- Roditelji -- Nastavnici -- Suradnja  HA-04033 
 
Medijska pismenost -- Digitalna pismenost -- Građanstvo  HA-04034 
 
Medijska pismenost -- Građanstvo  HA-04043 
 
Medijska pismenost -- Mediji -- Javna televizija -- Internet -- Građanstvo  HA-04035 
 
Medijska pismenost -- Mediji -- Mrežni portali -- Engleski jezik -- Tuđice -- Hrvatski jezik -- Jezični identitet  HA-04050 
 
Medijska pismenost -- Medijski odgoj -- Mladi  HA-04047 
 
Medijska pismenost -- Medijsko obrazovanje -- Psihologija medija -- Društvene mreže -- Narcizam  HA-04030 
 
Medijska pismenost -- Novinarstvo -- Novinska dokumentacija -- Baze podataka -- Digitalizacija  HA-03987 
 
Medijska pismenost -- Statistička pismenost -- Medijsko izvještavanje -- Medijski servisi -- Građanstvo  HA-04049 
 
Mehaničke vibracije -- Stroj za usitnjavanje -- Drobilice -- Obrada drva -- Proizvodnja papira  HA-04476 
 
Meke kontaktne leće -- Održavanje kontaktnih leća -- Liječničke kontrole -- Ponašanje pacijenata -- Suradljivost pacijenata -- Edukacija  HA-04413 
 
Melanom spojnice -- Primarna melanoza spojnice -- Epitel spojnice -- Pigmentacija spojnice -- Progresija bolesti -- Kirurško liječenje  HA-04420 
 
Merkaš, Goran  HA-04808 
 
Meso peradi -- Pačje meso -- Kvaliteta -- Tehnološki pokazatelji  HA-04637 
 
Metafora  HA-04833 
 
MHD tok -- Magnetohidrodinamika -- Diferencijalne jednadžbe -- Jednadžba kontinuiteta -- Navier-Stokesova jednadžba  HA-04212 
 
Migracije -- Studenti -- Demografske varijable -- Multivarijantna analiza -- Logistička regresija -- Statističke metode  HA-04026 
 
Mikorizne gljive -- Nuklearna DNA -- Orhideje -- Hibridi  HA-04268 
 
Mikroorganizmi -- Trichoderma -- Tlo -- Tipovi tla -- Kemijska svojstva -- Alfisol oblici -- Usjevi  HA-04581 
 
Mineralna gustoća kostiju -- Kralješnica -- Pokretljivost -- Osteoporoza -- Indeks disanja -- Ankilozantni spondilitis  HA-04371 
 
Mišković, Petar -- Rister, Vanja  HA-04783 
 
Mladi -- Djeca -- Emocije -- Iskustvo -- Kvalitativne metode  HA-04001 
 
Mladi -- Kultura -- Kulturna potrošnja -- Glazba -- Životni stil -- Istraživanje  HA-04040 
 
Mliječne krave -- Holstein pasmina -- Genetska raznolikost -- Proizvodnja mlijeka -- Mliječna mast -- Produktivni vijek -- Genotipovi -- Heterozis -- Križanje pasmina -- Domaća stoka  HA-04602 
 
Mliječne krave -- Holstein pasmina -- Simentalska pasmina -- Smeđe govedo -- Genetska raznolikost -- Beta-laktoglobulin -- Kazein -- Kapa-kazein -- Proizvodnja mlijeka -- Kakvoća mlijeka -- Mliječna mast -- Bjelančevine u mlijeku  HA-04646 
 
Mliječne krave -- Holstein pasmina -- Transferin -- Genotipovi -- Proizvodni pokazatelji -- Proizvodnja mlijeka -- Kakvoća mlijeka -- Mliječna mast -- Produktivni vijek  HA-04591 
 
Mliječne krave -- Krmne smjese -- Kukuruz -- Mlijeko -- Aflatoksin M1  HA-04609 
 
Mliječni proizvodi -- Mlijeko u prahu -- Proizvodnja -- Potrošači -- Višekriterijski model -- Ekonometrijska procjena -- Elastičnost potražnje -- Tržišna ravnoteža  HA-04615 
 
Mliječni proizvodi -- Prerada mlijeka -- Proizvodni kapacitet -- Srednješkolsko obrazovanje  HA-04105 
 
Mljekarska industrija -- Ispitivanje hrane -- Klasifikacija -- Senzori -- Senzorsko ocjenjivanje  HA-04589 
 
Moda -- Dizajn  HA-04692 
 
Modni dizajn -- Moda  HA-04688 
 
Modni dizajn -- Moda -- Nakit  HA-04795 
 
Molitva -- Rječnik molitve  HA-04022 
 
Monte Carlo simulacija -- Rasterski element -- Papir -- Optička svojstva -- Koeficijent refleksije -- Stohastički model  HA-04198 
 
More -- Oceanografija -- Ekologija -- Pelagijal -- Gospodarenje -- Zaštita  HA-04233 
 
Multifaktorijalne bolesti -- Autoimune bolesti -- Autoimune endokrinopatije -- Gubitak melanoma -- Vitiligo -- Liječenje  HA-04396 
 
Multimedija -- Multimedijsko učenje -- E-učenje -- Studenti  HA-04154 
 
Multimorbiditet -- Definicija multimorbiditeta -- Medicinska terminologija -- Prijevod na hrvatski jezik -- Koncenzus -- Delphi tehnika koncenzusa  HA-04836 
 
Multipla skleroza -- Imunoterapija -- Eskalacijska imunoterapija -- Indukcijska imunoterapija -- Individualni pristup  HA-04388 
 
Murcutt, Gllen  HA-04743 
 
Murtić, Edo  HA-04796 
 
Musterijenska kultura -- Neandertalci -- Rekognosciranje -- Podvodna arheologija -- Istraživački projekti  HA-04873 
 
Muzejske izložbe  HA-03986 
 
Muzne krave -- Holstein pasmina -- Leptin -- Genski polimorfizam -- Proizvodnja mlijeka -- Sastav mlijeka -- Mliječna mast -- Bjelančevine u mlijeku -- Tjelesna građa -- Energetski balans  HA-04590 
 
Muzne krave -- Morfološka obilježja -- Mužnja -- Strojna mužnja -- Holstein pasmina -- Simentalska pasmina -- Ultrazvučno mjerenje  HA-04613 
 
Muzne krave -- Simentalska pasmina -- Stajski uzgoj -- Zatvorene staje -- Otvorene staje -- Slobodni uzgoj -- Dobrobit životinja -- ANI indeks -- Dnevna količina mlijeka -- Sastav mlijeka  HA-04627 
 
Muzne krave -- Visokomliječna goveda -- Holstein pasmina -- Vime -- Histološka analiza -- Selen -- Krvni serum -- Mliječni serum -- Laktacija -- Somatske stanice  HA-04606 
 
Nabava -- Prodaja -- Marketing -- Poslovni proces -- Stabla odlučivanja  HA-04673 
 
Nashov ekvilibrij -- Teorija igara -- Imperativna teorija -- Zakoni  HA-04199 
 
Nasljedne bolesti -- Autosomalne bolesti -- Bolesti koštanog sustava -- Camurati-Engelmannova bolest -- Radiološki nalazi  HA-04337 
 
Nasljedni jezik -- Govornici  HA-04841 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Dramski izraz -- Motivacija  HA-04092 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Učitelji razredne nastave -- Ocjenjivanje -- Opisno ocjenjivanje  HA-04089 
 
Nastava matematike -- Matematičke kompetencije -- Edukativne igre -- Metodika nastave -- Osnovna škola  HA-04103 
 
Nastava matematike -- Matematičko obrazovanje -- Okrugli stol  HA-04106 
 
Nastava matematike -- Metodika nastave matematike -- Funkcija -- Definicija funkcije -- Matematika  HA-04110 
 
Nastava matematike -- Periodične pojave -- Trigonometrijske funkcije -- Kalendar -- Duga -- Glazba  HA-04108 
 
Nastava prirode i društva -- Izvanučionička nastava -- Kompetencije učenika -- Istraživanje  HA-04080 
 
Nastava stranog jezika -- Učenje -- Metafore -- Učenici -- Istraživanje  HA-04078 
 
Nastava tehničke kulture -- Nastavnici -- Tehnika -- Edukacija tehnike  HA-04096 
 
Nastavnici -- Inženjerstvo -- Suradničko učenje  HA-04094 
 
Nastavnici -- Menadžment -- Zadovoljstvo -- Povjerenje -- Istraživanje  HA-04118 
 
Nastavnici -- Nastavnici matematike -- Obrazovanje nastavnika -- Epistemološka uvjerenja -- Strah -- Poučavanje  HA-04082 
 
Nastavnici -- Obrazovanje nastavnika -- Informacijske tehnologije  HA-04093 
 
Nastavnici -- Srednja škola -- Informatika -- Računalne znanosti -- Kurikulum  HA-04112 
 
Navarro Baldeweg, Juan  HA-04719 
 
Nazolakrimalni kanali -- Stenoza nazolakrimalnog duktusa -- Anatomska topografija -- Sondiranje -- Via falsa -- Rendgensko snimanje  HA-04353 
 
Nejednakosti -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Dokazi nejednakosti  HA-04180 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Digitalizacija -- Očuvanje baštine  HA-04163 
 
Neuralgija nervusa trigeminusa -- Dijagnostika -- Pogreške -- Dentalna medicina -- Oralna kirurgija -- Multidisciplinarni pristup  HA-04406 
 
Neurokirurgija -- Ozljede mozga -- Subduralno krvarenje -- Kirurški postupci -- Zavisni upareni postupci -- Dekompresijska kraniektomija  HA-04370 
 
Neuronske mreže -- Virtualizacija -- Serveri -- Računalni grozd -- Klaster računala -- Algoritmi sortiranja  HA-03971 
 
Neželjena trudnoća -- Hitna kontracepcija -- Pilula za hitnu kontracepciju -- Ulipristal acetat -- UPA -- Neželjena trudnoća  HA-04437 
 
Nistagmus -- Patološke nepravilnosti nistagmusa -- Nepatološke nepravilnosti nistagmusa -- Dijagnostika  HA-04372 
 
Nogomet -- Nogometaši -- Anaerobni trening -- Trčanje -- Srčani ritam -- Oporavak  HA-04285 
 
Nogometaši -- Položaj igrača -- Mišićna izdržljivost -- Antropometrijske karakteristike -- Fiziološke karakteristike -- Anaerobna snaga  HA-04822 
 
Nomadi -- Muzeini -- Beduini -- Dermatoglifi -- Karakteristike -- Korelacije  HA-04253 
 
Novi mediji -- Medijska pismenost -- Web 2.0 -- Mladi -- Vještine  HA-04045 
 
Novogovor -- Politički govor -- Novinstvo -- Totalitarizam -- Socijalizam  HA-04834 
 
Novorođenčad -- Asimetrični plač -- Kongenitalne anomalije -- Ageneza -- Hipoplazija -- Pareza mišića  HA-04408 
 
Novorođenčad -- Bilirubin -- Hiperbilirubinemija -- Nekonjugirana patološka žutica -- Parametri -- Uzroci  HA-04438 
 
Novorođenčad -- Mala djeca -- Bubrezi -- Bubrežne bolesti -- Unilateralna bubrežna bolest -- Scintigrafija bubrega  HA-04349 
 
Novorođenčad -- Respiratorni distres sindrom -- Učestalost -- Uzroci -- Sepsa -- Majčina trombofilija  HA-04383 
 
Novorođenčad -- Spol -- Omjer spolova -- Društveni čimbenici -- Utjecaj okoline -- Regresija  HA-04028 
 
Nuklearne elektrane -- Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Solarne elektrane  HA-04495 
 
Njemački jezik -- Genitiv -- Atributivni genitiv -- Gramatikalizacija  HA-04846 
 
Njemački jezik -- Slovenski jezik -- Mađarski jezik -- Frazeologija -- Kontrastivna analiza  HA-04845 
 
Obiteljska medicina -- Propisivanje lijekova -- Liječnici -- Pacijenti -- Konzultacije -- Prediktori  HA-04308 
 
Obiteljske kuće -- Parcela obiteljske kuće -- Prostorno planiranje -- Optimizacijski model  HA-04701 
 
Obnovljivi izvori energije -- Proizvodnja električne energije  HA-04503 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Solarno mapiranje  HA-04505 
 
Obnovljivi izvori energije -- Toplinska energija -- Vjetroelektrane -- Fotonaponski sustavi -- Biogorivo  HA-04510 
 
Obnovljivi izvori energije -- Vjetroelektrane  HA-04500 
 
Oborine -- Kratkotrajne oborine -- Količina oborina -- Klimatske promjene  HA-04243 
 
Obrada slike -- Računalni vid -- Strojni vid -- Vizualizacija -- Kontrola kvalitete  HA-03969 
 
Obrazovanje -- Obrazovni sustavi -- Komparativna pedagogija -- Filozofija -- Društveni čimbenici  HA-04111 
 
Odbojka -- Sportske vještine -- Tjelesna masa -- Spol -- Dob -- Rezultati  HA-04823 
 
Odgoj i obrazovanje -- Kineziologija -- Kineziološka kultura  HA-04099 
 
Odgoj i obrazovanje -- Predškolski odgoj -- Osnovna škola -- Kvaliteta obrazovanja -- Otpornost -- Kurikulum  HA-04079 
 
Odgoj i obrazovanje -- Zaštita okoliša -- Ekologija -- Ekološka pismenost -- Djeca  HA-04090 
 
Odgojiteljice -- Otpornost -- Roditelji -- Zaštitni faktori -- Istraživanje  HA-03995 
 
Odlagališta otpada -- Procjedne vode -- Kemijski sastav -- Toksičnost -- Pročišćavanje voda  HA-04530 
 
Odraslo stanovništvo -- Obrazovni stupanj -- Spol -- Prehrambene navike -- Kvaliteta prehrane -- Korelacije  HA-04297 
 
Određivanje položaja -- Proračun položaja -- GNSS -- Globalni navigacijski satelitski sustavi -- Geostacionarni sateliti  HA-04203 
 
Održavanje cesta -- Pilot-projekt -- Upravljanje cestama -- Cestovna infrastruktura  HA-04515 
 
Oksidacijski stres -- Antioksidansi -- Mahunarke -- Grahorice -- Vigna unguiculata -- Grah metraš -- Antioksidacijsko djelovanje -- Soli  HA-04273 
 
Oktavijan August -- Gaj Julije Cezar -- Marko Antonije -- Gnej Pompej  HA-04889 
 
Olimpijske igre u Pekingu  HA-04823 
 
Onkološki bolesnici -- Melanom -- Metastaze -- Metastatski melanom -- Kvaliteta života  HA-04379 
 
Onkološki bolesnici -- Nutritivni status -- Procjena nutritivnog statusa -- Bolnička prehrana -- Pothranjenost -- Kaheksija -- Malnutricija -- Enteralna prehrana  HA-04330 
 
Opasni otpad -- Zbrinjavanje opasnog otpada -- Sivo tržište -- Ilegalna trgovina -- Ekološki kriminal -- Zakonska regulativa  HA-04167 
 
Općine -- Broj općina -- Lokalna uprava -- Statistička analiza -- Matematički model -- Optimizacijske metode  HA-04174 
 
Opstipacija -- Demografska obilježja -- Antropometrijska obilježja -- Socioekonomska obilježja -- Selo -- Grad  HA-04296 
 
Optički pretvarači -- Frekvencijska modulacija -- Optičke mreže -- Koeficijent ekstinkcije -- Logički sklopovi  HA-04496 
 
Optimizacijski algoritam -- Vodoopskrbni sustav -- Infrastrukturni projekti  HA-04176 
 
Oralna kirurgija -- Koštano presađivanje -- Koštano tkivo -- Oseoinduktivni faktori rasta -- Alveolarni greben -- Histološka analiza  HA-04407 
 
Oralni karcinom -- Karcinom usne šupljine -- Limfni čvorovi -- Biopsija limfnih čvorova -- Sentinel biopsija -- Patohistološki nalaz  HA-04400 
 
Oralno zdravlje -- Dentalna protetika -- Fiksna proteza -- Samoprocjena zdravlja -- Dentalna bol -- Kvaliteta života  HA-04403 
 
Organizacijsko učenje -- Psihološko osnaživanje -- Radna učinkovitost -- Upravljanje ljudskim potencijalima  HA-04669 
 
Ortopedska kirurgija -- Artroplastika kuka -- Artroplastika koljena -- Komplikacije -- Infekcije zglobova -- Terapijski postupci  HA-04375 
 
Osnovna škola -- Karate -- Tjelesna i zdravstvena kultura -- Učenici -- Antropološka obilježja -- Biomotorički status  HA-04815 
 
Osnovna škola -- Nastava kemije -- Učenje -- Sistemički pristup -- Ontologija -- Istraživanje  HA-04081 
 
Osnovna škola -- Nastava matematike -- Vjerojatnost -- Nastavne metode -- Počavanje -- Učenje -- Igra  HA-04116 
 
Osnovna škola -- Radionice -- Poduzetništvo -- Poduzetničke vještine -- Inovativnost  HA-04097 
 
Osnovna škola -- Tjelesna i zdravstvena kultura -- Interdisciplinarna nastava  HA-04086 
 
Osnovna škola -- Učenici -- Boje -- Emocije -- Emocionalna stabilnost -- Samopoštovanje  HA-04085 
 
Osnovna škola -- Učenici -- Motoričke sposobnosti -- Sprint -- Agilnost -- Spol  HA-04283 
 
Osnovne škole -- Vršnjačko nasilje -- Fizičko nasilje -- Verbalno nasilje -- Elektroničko nasilje  HA-04102 
 
Osteosinteza potkoljenice -- Postoperativno razdoblje -- Infekcija -- Liječenje infekcije -- Negativni tlak -- Transformirajući prah  HA-04322 
 
Otklon vertikale -- Fizikalni parametri -- Geodetska mjerenja -- Topografski podaci  HA-04205 
 
Otpad -- Otpad od hrane -- Biootpad -- Gospodarenje otpadom -- Zakonodavstvo  HA-04532 
 
Otpadne vode -- Fenoli -- Zeoliti -- Katalitička oksidacija -- Katalizatori  HA-04527 
 
Ovce -- Burag -- Polietilenski glikol -- Plinovi -- Tanin -- Antinutritivni spojevi  HA-04644 
 
Ovce -- Dalmatinska pramenka -- Ovčje mlijeko -- Dušični spojevi -- Sastav mlijeka -- Proteinski profil -- Ispaša -- Klimatski čimbenici -- Sezonske varijacije  HA-04654 
 
Ovce -- Pasmine ovaca -- Laktacija -- Vime -- Morfologija vimena -- Mliječnost  HA-04592 
 
Ovčarstvo -- Dobrobit životinja -- Dugovječnost -- Produktivni vijek -- Zarazne bolesti -- Parazitarne bolesti -- Ektoparaziti -- Endoparaziti -- Hromost -- Dugovječnost -- Prijevoz životinja -- Klaonička vrijednost  HA-04597 
 
Ovčarstvo -- Dobrobit životinja -- Pothranjenost -- Odbijena janjad -- Kastracija -- Ozljede -- Grabežljivci  HA-04596 
 
Ovčarstvo -- Lička pramenka -- Janjad -- Porodna masa -- Spolne razlike -- Dnevni prirast -- Mesne odlike  HA-04617 
 
Ovčje mlijeko -- Kravlje mlijeko -- Livanjski sir -- Zrenje sira -- Senzorska svojstva -- Zadovoljstvo potrošača -- Obiteljska poljoprivredna gospodarstva -- Industrijska proizvodnja  HA-04594 
 
Ovčje mlijeko -- Kravlje mlijeko -- Sir -- Šarski sir -- Sir u salamuri -- Senzorska svojstva -- Kemijski sastav -- Poljoprivredna gospodarstva -- Industrijska proizvodnja  HA-04631 
 
Ovčji sir -- Sirovo mlijeko -- Tradicionalni sir -- Zrenje sira -- Bakterije mliječne kiseline -- Fenotipska identifikacija -- Polimerazna lančana reakcija  HA-04619 
 
Ovčji sir -- Sirovo mlijeko -- Tradicionalni sir -- Zrenje sira -- Bakterije mliječne kiseline -- Lactococcus lactis -- Lactobacillus paracasei -- Zemljopisno podrijetlo  HA-04611 
 
Ovčji sir -- Tradicionalni sir -- Sir kačkavalj -- Zrenje sira -- Tradicionalna proizvodnja -- Zemljopisno podrijetlo  HA-04641 
 
Ovidius Naso, Publius -- Ovidije  HA-04862 
 
Ozljede prsnog koša -- Lezije potključne arterije -- Lezije aksilarne arterije -- Sintetski graft -- Prohodnost sintetskog grafta -- Fizioterapija  HA-04334 
 
Pacijenti -- Kronične bolesti -- Medicinska terapija -- Ustrajnost -- Morisky skala  HA-04319 
 
Palače -- Portali -- Renesansna arhitektura -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA-04720 
 
Paleodemografija -- Poganstvo -- Kršćanstvo -- Groblja -- Kosturi  HA-04897 
 
Palinologija -- Pelud -- Peludno zrnce -- Eksina -- Morfologija -- Biljni rod -- Viola  HA-04272 
 
Palmin, Yuri  HA-04802 
 
Paratestikularni leiomiosarkom -- Tumorska masa -- Kožne metastaze -- Dijagnostika -- Liječenje  HA-04362 
 
Pardo Calvo, Fernando -- García Tapia, Bernardo -- Pérez Mora, Ángel Fernando  HA-04769 
 
Parkovi prirode -- Vodeni ekosustavi -- Poplavna područja -- Bakterije -- Koliformne bakterije -- Escherichia coli  HA-04249 
 
Patologija uha -- Unutarnje uho -- Palisadna timpanoplastika -- Rekonstrukcija bubnjića -- Hrskavica -- Rezultati  HA-04350 
 
Pavelin Lešić, Bogdanka  HA-04840 
 
Pedagogija -- Zdravstveni odgoj -- Spolni odgoj -- Škola -- Vrjednovanje  HA-04122 
 
Pedijatrija -- Plač -- Akustička analiza -- Kolike -- Dijagnostika  HA-04342 
 
Pedišić, Igor -- Letilović, Iva  HA-04728 
 
Pedišić, Vedran -- Špirić, Emil -- Velasco Farrera, Eric -- Núñez Andrade, Juan José  HA-04781 
 
Pejić, Iva -- Rako, Goran -- Sabolić, Josip -- Škarijot, Mario  HA-04791 
 
Pejzažna arhitektura -- Fontane  HA-04700  HA-04698  HA-04697 
 
Pelješki most -- Geopolitika -- Prometna povezanost -- Gospodarstvo -- Međudržavni odnosi  HA-04517 
 
Peradarstvo -- Proizvodnja pilića -- Stelja -- Godišnje doba -- Tropska klima -- Multivarijantna analiza -- ANOVA -- Profitabilnost  HA-04616 
 
Periodične pojave -- Trigonometrijske funkcije -- Elektrokardiogram -- Populacija skakavaca -- Ekologija  HA-04189 
 
Periprotetička infekcija kuka -- Reartoplastika -- Revizijska artroplastika -- Resekcijska artroplastika -- Liječenje -- Rezultati  HA-04419 
 
Pestellini Laparelli, Ippolito  HA-04709 
 
Peta gimnazija (Zagreb)  HA-04114 
 
Pilar, Đuro -- Pilar, Gjuro  HA-04165 
 
Pilići -- Brojleri -- Tov -- Organske kiseline -- Proizvodni rezultati  HA-04643 
 
Pilići -- Hranidba -- Masne kiseline  HA-04651 
 
Pilići -- Hranidba -- Propolis -- Pčelinji pelud  HA-04650 
 
Pilići -- Tov -- Krmne smjese -- DDGS  HA-04624 
 
Pisma -- Arhivska građa -- Glagoljica -- Povijest  HA-04893 
 
Pitomi kesten -- Štetnici -- Invazivne vrste -- Dryocosmus kuriphilus -- Biološka kontrola  HA-04543 
 
Pivk, Herman  HA-04800 
 
Pjetlići -- Kalcitriol -- Magnezij -- Stres  HA-04653 
 
Planiranje proizvodnje -- Rudarenje podataka -- Stabla odlučivanja -- Sustav za podršku odlučivanju -- Algoritam upravljanja  HA-04670 
 
Plato -- Platon  HA-03991 
 
Plečnik, Jože  HA-04774 
 
Plin -- Tržište plina -- Transportni sustavi -- Potrošnja plina  HA-04676 
 
Plin -- Ukapljeni naftni plin -- Tržište  HA-04677 
 
Plinacro  HA-04676 
 
Plinoinstalaterstvo -- Termotehničke instalacije -- Energetska učinkovitost -- Solarni kolektori  HA-04683 
 
Plućne bolesti -- Nasljedne bolesti -- Rijetke bolesti -- Arteriovenske komplikacije -- Osler-Rendu-Weberova bolest -- Hemoragijska telangiektazija  HA-04339 
 
Podne obloge -- Životni ciklus proizvoda -- LCA -- Procjena životnog ciklusa -- Utjecaj na okoliš  HA-04685 
 
Podrecca, Boris  HA-04703 
 
Podreka, Gisela  HA-04764 
 
Podrška odlučivanju -- Poslovno odlučivanje -- Procjena rizika -- Informacijski sustavi -- Bayesov teorem -- Vjerojatnost događaja -- Matematički model  HA-04666 
 
Pojmovnik -- Prostorno planiranje -- Ugostiteljsko-turistička djelatnost -- Ugostiteljski objekti -- Turistički objekti  HA-04655 
 
Politička borba -- Građanski rat -- Cezarovo umorstvo -- Drugi trijumvirat -- Bitka kod Filipa -- Peruzijski rat  HA-04889 
 
Politička komunikacija -- Javno-politički govor -- Ključne riječi -- Birači -- Percepcija -- Dikrepancija  HA-04828 
 
Politička kultura -- Govorništvo -- Govorničke vještine -- Dubrovačka diplomacija  HA-04053 
 
Političke stranke -- Povijest -- Prvi svjetski rat  HA-04054 
 
Politički mitovi -- Totalitarizam -- Ideologije -- Uzroci -- Antropološka analiza  HA-04162 
 
Poljoprivredno tlo -- Voda u tlu -- Suša -- Evapotranspiracija -- Poljoprivredne kulture -- Prinosi  HA-04587 
 
Popelka, Anna -- Poduschka, Georg  HA-04724 
 
Poplave -- Poplavna područja -- Kartiranje -- Daljinska istraživanja -- Satelitske snimke  HA-04206 
 
Popločavanje ravnine -- Transformacije ravnine -- Geometrijske transformacije -- Grafičari -- Nastava matematike  HA-04200 
 
Porezni sustav -- Oporezivanje dobiti -- Poduzetništvo -- PDV -- Porezne stope  HA-04067 
 
Poslovne organizacije -- Zaposlenici -- Zadovoljstvo poslom -- Građani -- Građansko ponašanje -- Utjecaj  HA-04038 
 
Potočnik, Herman  HA-04689 
 
Povijest -- Administracija -- Stanovništvo  HA-04895 
 
Povijest -- Biografija -- Život i rad  HA-04885 
 
Povijest -- Crkvena povijest -- Župe  HA-04902 
 
Površinska struktura -- Tekstura -- Fourierova transformacija -- Wavelet analiza -- Digitalna obrada signala  HA-04463 
 
Prasad -- Imunokastracija -- Kakvoća mesa -- Dobrobit životinja -- Mišljenje javnosti  HA-04639 
 
Predočivost -- Osobe s afazijom -- Mentalni leksikon -- Leksičko procesiranje -- Istraživanje  HA-04832 
 
Predškolska djeca -- Elektronički mediji -- Televizija -- Igra  HA-04142 
 
Predškolska djeca -- Igračke -- Stavovi roditelja -- Istraživanje  HA-04125 
 
Predškolska djeca -- Jezične teškoće -- Emocionalne teškoće -- Problemi u ponašanju -- Poremećaj pažnje -- Hiperaktivnost  HA-04000 
 
Predškolske ustanove -- Vrednovanje kvalitete -- Predškolski odgoj  HA-04143 
 
Predškolski odgoj -- Djeca -- Igra  HA-04128 
 
Predškolski odgoj -- Djeca -- Igra -- Odgojitelji -- Predškolske ustanove  HA-04141 
 
Predškolski odgoj -- Djeca -- Igra -- Socijalizacija -- Odgojitelji -- Heterogene skupine -- Homogene skupine  HA-04136 
 
Predškolski odgoj -- Djeca -- Igra -- Socijalne kompetencije -- Homogene skupine -- Heterogene skupine  HA-04129 
 
Predškolski odgoj -- Djeca -- Igra -- Učenje  HA-04139 
 
Predškolski odgoj -- Igra -- Lutka -- Djeca -- Ponašanje -- Stvaralaštvo  HA-04131 
 
Predškolski odgoj -- Igra -- Odgojno-obrazovni proces  HA-04127 
 
Predškolski odgoj -- Igra -- Pedagogija  HA-04126 
 
Predškolski odgoj -- Igračke -- Komercijalizacija -- Moralne vrijednosti -- Odgojitelji  HA-04130 
 
Predškolski odgoj -- Odgojitelji -- Igra  HA-04140 
 
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Informacijske tehnologije  HA-04134 
 
Predškolski odgoj -- Predškolske ustanove -- Igra -- Pedagogija  HA-04137 
 
Presečan, Igor -- Gamulin, Damir  HA-04750 
 
Pretilost -- Antropometrijsko mjerenje -- Zdravstveni rizik -- Faktori rizika -- Indeks tjelesne mase -- Rodne razlike  HA-04288 
 
Preuranjeni porod -- Prijevremeno prsnuće vodenjaka -- Nedonoščad -- Antenatalna antibiotska profilaksa -- Kortikosteroidna terapija -- Neonatalni ishod  HA-04434 
 
Prevođenje -- Preporuke za zapošljavanje -- Teorija skoposa -- Kultura  HA-04839 
 
Preživači -- Krave -- Ovce -- Hranidba -- Selen  HA-04634 
 
Pričest -- Sveta pričest -- Hrvatska književnost  HA-04863 
 
Prijem signala -- Diverzitski prijenos -- Feding -- Radiokomunikacije -- Gama funkcija -- Matematički model  HA-04502 
 
Prijepisi -- Sintaksa -- Leksikologija -- Stilistika -- Hrvatski standardni jezik -- Jezična analiza  HA-04837 
 
Primarna zdravstvena zaštita -- Planiranje obitelji -- Kontracepcija -- Vrste kontracepcije -- Korištenje -- Trendovi kretanja  HA-04436 
 
Primarni rak jajovoda -- Serozni adenokarcinom jajovoda -- Postmenopauzalno krvarenje -- Dijagnostički postupci -- Operativni zahvati -- Miješana kemoterapija  HA-04433 
 
Primarno obrazovanje -- Učenici -- Druženje -- Međuljudski odnosi -- Igra -- Tradicijske igre  HA-04087 
 
Prirodne katastrofe -- Antropogene katastrofe -- Kritične infrastrukture -- Zaštita kritičnih infrastruktura -- Krizni menadžment -- Državna strategija -- Preporuke  HA-04076 
 
Prirodni plin -- Cijena plina -- Tržište plina  HA-04678 
 
Prirodoslovci -- Prirodne znanosti -- Matematičari -- Fizičari -- Liječnici  HA-04164 
 
Proizvodnja električne energije -- Elektrane -- Gradnja elektrana  HA-04493 
 
Projekt IPAQ Peta -- Školski projekti -- Hrvatski kvalifikacijski okvir -- Nacrtna geometrija -- Inovativno učenje  HA-04114 
 
Projekt RADDAR -- Nadareni učenici -- Osnovne škole -- Matematika -- Programiranje  HA-04115 
 
Projektiranje alata -- Elastične deformacije -- Plastične deformacije -- Prešanje -- Metoda konačnih elemenata  HA-04448 
 
Projektiranje proizvoda -- Inženjersko projektiranje -- Adaptivni dizajn -- Fuzzy logika -- Neizrazita logika -- Optimizacijske metode  HA-04445 
 
Prolaktin -- Prolaktinomi -- Metode liječenja -- Kirurško liječenje -- Terapija lijekovima -- Agonisti dopamina  HA-04390 
 
Propisivanje lijekova -- Psihofarmaci -- Psiholeptici -- Psihoanaleptici -- Izvanbolnička potrošnja -- Kvaliteta  HA-04314 
 
Prostata -- Starost -- Volumen prostate -- Urinarne tegobe -- Ultrazvučna volumetrija prostate -- Korelacije  HA-04378 
 
Prosti brojevi -- Prim-brojevi -- Eratostenovo sito -- Algoritam generiranja -- Nastava matematike -- Osnovna škola  HA-04195 
 
Prostorni plan -- Prostorno uređenje -- Dokumentacija -- Strateško planiranje  HA-04699 
 
Protok fluida -- Vrtložno gibanje -- Pneumatski transport -- Numerička simulacija -- Hidrodinamički model  HA-04211 
 
Protok voća -- Mjerenje protoka -- Rotacijski strojevi -- Diferencijalne jednadžbe -- Fizikalni model  HA-04446 
 
Pršljenci za vretena -- Keramički pršljenci -- Olovni pršljenci -- Grobni nalazi  HA-04871 
 
Psorijaza -- Utjecaj stresa -- Psihosocijalni čimbenici -- Suočavanje sa stresom -- Adaptacija -- Maladaptacija  HA-04357 
 
QFD -- Razvoj funkcije kvalitete -- Radni učinak -- Mjerenje učinkovitosti -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Ljudski potencijali -- Građevinski projekti  HA-04064 
 
Računalna tomografija -- CT -- Traume -- Bioarheologija  HA-04250 
 
Računalni programi -- AutoCAD -- MATLAB -- Studij graditeljstva -- Matematički zadaci -- Visokoškolska nastava  HA-03976 
 
Radic, Smiljan  HA-04711  HA-04736 
 
Rak debelog crijeva -- Karcinom -- Ileus -- Kirurški zahvati -- Resekcija -- Anastomoza  HA-04347 
 
Rak dojke -- Invazivni karcinom -- Duktalni karcinom dojke -- Patohistologija -- Prognoza bolesti  HA-04429 
 
Rak dojke -- Probir -- Čimbenici rizika -- Odaziv -- Incidencija  HA-04369 
 
Rak dojke -- Ženski spolni organi -- Rak ženskih genitalija -- Maligne neoplazme -- Preventiva -- Dijagnosticiranje  HA-04430 
 
Rak endometrija -- Estrogen -- Progesteron -- Receptori estrogena -- Miometrij  HA-04422 
 
Rak grlića maternice -- Rak cerviksa -- Incidencija -- Mortalitet -- Stopa smrtnosti  HA-04427 
 
Rak kože -- Maligni melanom -- Bazaliom -- UV zaštita -- Pamučno pletivo -- Optičko bjelilo -- Mokro stanje  HA-04682 
 
Rak probavnih organa -- Rak želuca -- Kolorektalni karcinom -- Smrtnost -- Dob -- Boravak u bolnici  HA-04365 
 
Rak prostate -- Karcinom prostate -- Maligne neoplazme -- Incidencija raka prostate -- Liječenje -- Stopa smrtnosti  HA-04366 
 
Ratna djelovanja -- Tragovi metala -- Metaloidi -- Okoliš -- Voda -- Stanovništvo  HA-04170 
 
Razredna nastava -- Matematika -- Metodika nastave -- Nastava matematike -- Radni listovi  HA-04181 
 
Revizija -- Računovodstvo -- Regresijska analiza -- Pravodobno izvješćivanje -- Hrvatske tvrtke -- Rentabilnost  HA-04662 
 
Rezni alati -- Tokarenje -- Trošenje alata -- Površinski sloj -- Električni otpor -- Mjerenje otpora  HA-04441 
 
Ribarstvo -- Ulov ribe -- Smanjenje ulova ribe -- Pomorska baština -- Strategije -- Opstanak  HA-04618 
 
Riječni krajolik -- Ekološka istraživanja -- Prostorno uređenje  HA-04171 
 
Rijeke -- Hidrologija -- Protok vode -- Odvodnja -- Zaštita od poplava  HA-04522 
 
Rijeke -- Kakvoća vode -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA-04227 
 
Rijeke -- Planinske rijeke -- Hidrološke karakteristike -- Dinamičnost toka -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA-04244 
 
Rimska književnost -- Književni utjecaji -- Epigrami -- Usporedba  HA-04860 
 
Rimska žbuka -- Hipokaust -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Optička mikroskopija -- Rendgenska difrakcija -- Arheološka nalazišta  HA-04865 
 
Rimske legije -- Vojni liječnici -- Spomenici -- Natpisi -- Epigrafska analiza -- Onomastička analiza  HA-04896 
 
Rimsko Carstvo -- Građanski rat -- Ratovanje -- Bitke -- Kršćanstvo -- Vjerska tolerancija -- Diplomacija -- Vlast  HA-04891 
 
Rimsko Carstvo -- Kršćani -- Progoni -- Sudski procesi -- Mučeništvo -- Jezična analiza  HA-04847 
 
Rimsko Carstvo -- Kršćanstvo -- Progoni -- Vjerska tolerancija -- Sloboda vjeroispovijesti -- Javni poredak -- Povrat imovine  HA-04072 
 
Rimsko Carstvo -- Kršćanstvo -- Sloboda vjeroispovijesti -- Konstantinov slavoluk -- Crkva i država -- Kršćanska ikonografija -- Carska ikonografija -- Crkve -- Gradnja  HA-04890 
 
Rimsko pravo -- Pravednost -- Jurisprudencija -- Statuti gradova  HA-04071 
 
Riža -- Fenotipovi -- Okolišni čimbenici -- Slano tlo -- Salinitet -- Infracrvena termografija  HA-04582 
 
Rječnici -- Online rječnici -- Učenici  HA-04842 
 
Robotski manipulator -- Strojna obrada -- Rezni alat -- Trošenje alata -- CNC strojevi -- Matematički model  HA-04449 
 
Rocha, Mauricio  HA-04706 
 
Rohe, Ludwig Mies van der  HA-04722 
 
Roman, Miro -- Vlahović, Luka  HA-04695 
 
Rosa canina L. -- Pasja ruža -- Divlja ruža -- Morfometrija -- Taksonomija  HA-04270 
 
Rovan, Alojz -- Gabrijelčič, Peter -- Cipot, Gregor -- Gabrijelčič, Boštjan  HA-04771 
 
Ručić, Vuk  HA-04837 
 
Rukomet -- Stres -- Impulzivnost -- Avanturizam  HA-04813 
 
Ruralna arhitektura -- Arhitektonska struktura -- Samostani -- Pustinjaci  HA-04766 
 
Sakrament potvrde -- Pastoral -- Kateheza -- Župna zajednica -- Sekularno društvo  HA-04016 
 
Saunders, Todd  HA-04742 
 
Schulz-Dornburg, Ursula  HA-04801 
 
Schwarz, Rudolf  HA-04794 
 
Seabra, Victor  HA-04751 
 
Seizmički valovi -- Stijenska masa -- Geofizička istraživanja  HA-04232 
 
Senzori -- Mjerač ubrzanja -- Sudar vozila -- Sigurnost vozila -- GPS -- Globalni položajni sustav  HA-04539 
 
Sepsa -- Septički šok -- SeptiFast test -- Hemokulture -- Analiza hemokultura -- Dijagnostika  HA-04261 
 
Shizofrenija -- Etiologija -- Spori virus -- Rat -- Klima -- Reljef -- Korelacije  HA-04395 
 
Sigurnost hrane -- Zakonodavstvo -- Ekološki proizvod -- Zemljopisno podrijetlo -- Tradicionalni specijalitet  HA-04073 
 
Simonić Korošak, Tanja -- Ebenšpanger, Tomaž  HA-04761 
 
Sindrom iritabilnog crijeva -- Antropometrijske karakteristike -- Demografske karakteristike -- Psihosocijalne karakteristike  HA-04305 
 
Sindrom karpalnog tunela -- Antropometrijsko mjerenje -- Faktori rizika -- Indeks tjelesne mase -- Tjelesna masa -- Rodne razlike  HA-04409 
 
Sinkroni motori -- PI regulator -- Vektorsko upravljanje -- Struja uzbude -- Programabilni logički kontroler  HA-04488 
 
Sirevi -- Sir turoš -- Tradicionalni sir -- Infracrvena spektroskopija -- Zemljopisno podrijetlo -- Kemijski sastav -- Reološka svojstva -- Procjena kakvoće -- Tekstura -- Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  HA-04636 
 
Sirutka -- Gljive -- Fusarium -- Lipidi -- Sinteza -- Ulje mikrobnog podrijetla -- Masne kiseline  HA-04633 
 
Siza Vieira, Álvaro  HA-04760 
 
Skulpture -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA-04691 
 
Slavistika -- Staroslavenski jezik -- Glagoljica  HA-04830 
 
Slikarstvo  HA-04796 
 
Socijalna inteligencija -- Sreća -- Subjektivno zadovoljstvo -- Studenti  HA-03998 
 
Socijalni pokreti -- Ljudska prava -- Voda -- Pravo na vodu -- Međunarodno pravo  HA-04074 
 
Sociologija  HA-04039 
 
Softverski projekti -- Građevinski projekti -- Planiranje projekta -- Upravljanje projektima  HA-04665 
 
Sonar -- Piezoelektrični senzor -- Hidroakustički pretvarač -- Ultrazvučna sonda -- Podvodni radar -- Računalno upravljanje  HA-04681 
 
Speleologija -- Jame -- Fauna -- Fosili -- Žderonja -- Gulo gulo  HA-04220 
 
Speleologija -- Špilje -- Jame  HA-04218 
 
Speleologija -- Špilje -- Turizam -- Fauna  HA-04239 
 
Speleološka istraživanja  HA-04237 
 
Speleološka istraživanja -- Jame  HA-04224  HA-04225  HA-04226  HA-04236 
 
Speleološka istraživanja -- Speleološke ekspedicije -- Špilje  HA-04219 
 
Speleološka istraživanja -- Špilje  HA-04238  HA-04230  HA-04235 
 
Spinčić, Vjekoslav -- Žic, Nikola -- Milanović, Božo  HA-04903 
 
Spolne bolesti -- Spolna zaštita -- Korištenje prezervativa -- Čimbenici rizika -- Rizična populacija  HA-04309 
 
Spolni odgoj -- Zdravstveni odgoj -- Ideologija -- Rodna ideologija  HA-04095 
 
Spolni odgoj -- Zdravstveni odgoj -- Programske smjernice -- Škola  HA-04113 
 
Spontani govor -- Disfluentnost -- Djeca -- Krossekcijska analiza  HA-04827 
 
Sport -- Ozljede -- Orofacijalne ozljede -- Prevencija -- Interdentalni štitnici  HA-04818 
 
Sportašice -- Košarkašice -- Ženska košarka -- Morfologija -- Morfološke karakteristike -- Somatotip  HA-04816 
 
Sportska događanja -- Maraton -- Trkači -- Sudionici -- Sportski turizam -- Ponašanje turista  HA-04821 
 
Sportske ozljede -- Taekwondo -- Treneri -- Dentalna trauma -- Prevencija -- Pomoć  HA-04824 
 
Sportski treneri -- Spol -- Stres -- Strategije suočavanja  HA-04820 
 
Spoznajni model -- Granularno računanje -- Redukcija atributa -- Algoritam sažimanja -- Numerički model  HA-03967 
 
Srčane bolesti -- Brugada sindrom -- Električni poremećaj srca -- Srčani ritam -- Poremećaj srčanog ritma  HA-04335 
 
Srebrnić, Josip  HA-04009 
 
Srednja gospodarska škola Križevci -- Mljekarski praktikum Srednje gospodarske škole Križevci  HA-04105 
 
Srednjoškolci -- Tjelesna i zdravstvena kultura -- Osobine ličnosti -- Uspjeh  HA-03994 
 
Stakleni privjesci -- Perle -- Japodi -- Nekropole  HA-04878 
 
Stambena arhitektura  HA-04702 
 
Stambena arhitektura -- Kuće  HA-04764  HA-04790 
 
Stambena arhitektura -- Kuće -- Krajolik -- Arhitekti  HA-04725 
 
Stambena arhitektura -- Kuće -- Vinarije  HA-04715 
 
Stambena arhitektura -- Neboderi  HA-04708 
 
Stambena arhitektura -- Obiteljske kuće  HA-04712  HA-04755  HA-04783 
 
Stanojević, Mateusz Milan  HA-04833 
 
Stanovništvo -- Genetička struktura -- Markeri -- Mitohondrijska DNA -- Zapadno-euroazijske haplogrupe -- Paleolitske mutacije  HA-04258 
 
Stanovništvo -- Starenje stanovništva -- Demografski razvoj  HA-04029 
 
Starenje kože -- Metode pomlađivanja -- Ablativne metode -- Neablativne metode -- Lokalna fotodinamska terapija -- Fotorejuvenacija -- Učinkovitost terapije  HA-04320 
 
Starija populacija -- Subduralno krvarenje -- Faktori rizika -- Oralni antikoagulans -- Korelacija -- Terapija  HA-04385 
 
Stariji muškarci -- Benigna hiperplazija prostate -- Finasterid -- Dutasterid -- Utjecaj na kosti -- Mineralna gustoća kostiju  HA-04343 
 
Starogrčka književnost -- Ljubavni roman -- Sociologija književnosti  HA-04861 
 
Statička inkontinencija urina -- Operacijske metode -- Sling postupak -- Prednja kolporafija -- Ishod liječenja -- Žene  HA-04345 
 
Statistička analiza -- Nogometna utakmica -- Neparametarske metode -- Koeficijent korelacije  HA-04194 
 
Steiner, Rudolf  HA-04123 
 
Stočarska proizvodnja -- Domaće životinje -- Hranidba -- Fitogeni aditivi -- Prirodni aditivi  HA-04603 
 
Stolni tenis -- Motorički testovi -- Koordinacija -- Antropometrijska mjerenja -- Masno tkivo -- Utjecaj masnog tkiva  HA-04287 
 
Stranka prava -- Frankovci  HA-04054 
 
Strateški menadžment -- Strateško planiranje -- Optimizacija -- Uravnotežena karta ciljeva -- BSC metoda -- Monte Carlo simulacija  HA-04663 
 
Strojna obrada -- Tvrde površine -- Vrijeme obrade -- Rezanje metala -- Brušenje  HA-04471 
 
Stropne ploče -- StiroFert -- Armiranobetonske ploče -- Energetska učinkovitost -- Seizmička otpornost  HA-04519 
 
Studenti -- Depresija -- Depresivni simptomi -- Sportske aktivnosti -- Rekreacija -- Ublažavanje simptoma  HA-04376 
 
Studenti -- Kineziološki fakultet -- Sport -- Bespomoćnost -- Depresija  HA-03993 
 
Studenti -- Pismenost -- Hrvatski jezik -- Jezične kompetencije -- Testiranje  HA-04153 
 
Studenti -- Praksa -- Cjeloživotno učenje -- Praktično osposobljavanje -- Vrednovanje -- Međunarodna razmjena  HA-04155 
 
Studenti -- Seksualnost mladih -- Seksualno ponašanje -- Spolno prenosive bolesti -- Spolna zaštita -- Uporaba kondoma  HA-04435 
 
Studenti -- Studiranje -- Uspješnost -- Rudarenje podataka  HA-04160 
 
Studenti -- Tjelesna aktivnost -- Zdravlje -- Istraživanje  HA-04810 
 
Studenti -- Učenje -- Strani jezici -- Kritičko mišljenje -- Metakognitivne vještine -- Portfolio -- Istraživanje  HA-04152 
 
Studenti medicine -- Homoseksualnost -- Znanje -- Stavovi  HA-04149 
 
Studenti stomatologije -- Mentalno zdravlje -- Stres -- Percepcija stresa -- Iscrpljenost -- Burn-out sindrom  HA-04405 
 
Studentice -- Antropometrijske karakteristike -- Tjelesna aktivnost -- Zdravlje  HA-04811 
 
Studij primateljstva -- Profesija primalje -- Bihevioralni odnosi -- Mobing -- Utjecaj na zdravlje  HA-03996 
 
Stutchbury, Peter  HA-04744 
 
Sudnica -- Rekonstrukcija izgleda  HA-04778 
 
Svećenici -- Blaženici -- Mučeništvo -- Biografski prilozi  HA-04012 
 
Svećenici -- Identitet -- Duhovnost -- Mučeništvo  HA-04011 
 
Svećenici -- Mučeništvo -- Biografija  HA-04010 
 
Svećenici -- Svjedočenje vjere -- Vjernici laici -- Crkva  HA-04021 
 
Svemirske letjelice -- Dinamički model -- Upravljački sustav -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička simulacija  HA-04533 
 
Sveučilišna bolnica Dubrava u Zagrebu  HA-04406 
 
Sveučilište u Zagrebu  HA-04811 
 
Svinjogojstvo -- Crna slavonska svinja -- Autohtona pasmina -- Analiza DNK -- Polimorfizam gena -- Prolaktinski receptor -- Reproduktivna svojstva -- Veličina legla  HA-04620 
 
Svinjogojstvo -- Pasmine svinja -- Križane pasmine -- Selekcija svinja -- Tovnost svinja -- Debljina slanine  HA-04647 
 
Svinjsko meso -- Nekastrirani nerasti -- Kvaliteta mesa -- Androstenon -- Skatol -- Neugodni mirisi  HA-04625 
 
Svjetska zdravstvena organizacija  HA-04302 
 
Svjetsko nogometno prvenstvo  HA-04194 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Psihičke posljedice -- Depresija -- Anksioznost -- Kognitivna disfunkcija  HA-04340 
 
Šećerna bolest tip 2 -- Dijabetes -- Pacijenti -- Kvaliteta življenja -- Kvalitativna studija -- Prilagodba  HA-04368 
 
Šesti Kongres nastavnika matematike  HA-04106 
 
Škola -- Učenici -- Demokracija -- Predstavnici razreda  HA-04119 
 
Školska djeca -- Rast i razvoj -- Onečišćenje zraka -- Stopa rasta  HA-04298 
 
Španjolski jezik -- Hrvatski jezik -- Prijevodi -- Stručni tekstovi -- Traduktološka analiza  HA-04849 
 
Špilje -- Fauna -- Nove vrste -- Striga  HA-04231 
 
Šumari -- Prirodoslovci -- Lovstvo  HA-04271 
 
Šumarstvo -- Albizia julibrissin -- Laburnum anagyroides -- Štetnici -- Bruchidae  HA-04564 
 
Šumarstvo -- Bagrem -- Rast -- Pošumljavanje  HA-04559 
 
Šumarstvo -- Bioenergija -- Biomasa -- Šumski ostaci  HA-04574 
 
Šumarstvo -- Biomasa -- Sušenje drva -- Klimatski uvjeti -- Skladištenje  HA-04545 
 
Šumarstvo -- Biomasa -- Šumska biomasa  HA-04576 
 
Šumarstvo -- Biomasa -- Šumski resursi  HA-04554 
 
Šumarstvo -- Bor -- Sječa stabala -- Tlo -- Šumsko tlo -- Oporavak tla  HA-04572 
 
Šumarstvo -- Dennettia tripetala Baker f. -- Razmnožavanje  HA-04562 
 
Šumarstvo -- Drveće -- Rast -- Egzotične vrste -- Autohtone vrste  HA-04549 
 
Šumarstvo -- Entomologija -- Kornjaši -- Vretenca -- Život i djelo  HA-04277 
 
Šumarstvo -- GNSS -- Globalni navigacijski satelitski sustavi  HA-04551 
 
Šumarstvo -- Gospodarenje šumama -- Pinus caribaea Morelet  HA-04544 
 
Šumarstvo -- Komercijalno poslovanje -- Profit  HA-04555 
 
Šumarstvo -- Mehanizacija -- Biomasa -- Drobilice -- Produktivnost -- Zapošljavanje  HA-04557 
 
Šumarstvo -- Nizinske šume -- Klimatske promjene -- Suša  HA-04563 
 
Šumarstvo -- Održivi razvoj -- Biotehnologija  HA-04580 
 
Šumarstvo -- Požari -- Šumski požari -- Protupožarna zaštita -- Helikopteri  HA-04541 
 
Šumarstvo -- Požari -- Šumski požari -- Satelitske snimke -- Daljinska istraživanja -- GIS  HA-04548 
 
Šumarstvo -- Prijevoz drva -- Prijevoznici -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Profitabilnost  HA-04570 
 
Šumarstvo -- Sječa šuma -- Prijevoz drva  HA-04540 
 
Šumarstvo -- Šumarska mehanizacija -- Forvarder -- Produktivnost -- Ekonomičnost  HA-04575 
 
Šumarstvo -- Šumarska mehanizacija -- Ogrjevno drvo -- Proizvodnja  HA-04569 
 
Šumarstvo -- Šumarska mehanizacija -- Produktivnost -- Sječa stabala -- Nagib terena -- LiDAR snimke  HA-04560 
 
Šumarstvo -- Šumarska mehanizacija -- Sječa stabala -- Harvarder -- Biomasa -- Poljoprivredno zemljište  HA-04546 
 
Šumarstvo -- Šumarska mehanizacija -- Sječa stabala -- Produktivnost  HA-04568 
 
Šumarstvo -- Šumarska mehanizacija -- Traktori -- Kotači -- Proklizavanje -- Preopterećenje  HA-04552 
 
Šumarstvo -- Šumske ceste -- Erozija tla  HA-04567 
 
Šumarstvo -- Šumske ceste -- Stabilizacija tla -- Pepeo  HA-04578 
 
Šumarstvo -- Tlo -- Šumsko tlo -- Oštećenje tla -- Mehanizacija  HA-04553 
 
Šumarstvo -- Upravljanje -- Strategije razvoja -- Održivi razvoj  HA-04556 
 
Šumarstvo -- Upravljanje šumama -- Inovacije  HA-04547 
 
Šumarstvo -- Upravljanje šumama -- Klimatske promjene  HA-04558 
 
Šumarstvo -- Vrba -- Salix sp. -- Biomasa -- Proizvodnja biomase  HA-04571 
 
Šume -- Prirodne katastrofe -- Prirodne nepogode  HA-04542 
 
Šumski ekosustavi -- Zaštita prirode -- Održivi razvoj -- Stavovi učenika -- Istraživanje  HA-04561 
 
Šverko, Emil -- Banić, Gorana  HA-04775 
 
Šverko, Emil -- Kezić, Neno  HA-04738 
 
Talijanski jezik -- Hrvatski jezik -- Materinski jezik -- Gramatika -- Učenici  HA-04848 
 
Tchoban, Sergei -- Kuznetsov, Sergei  HA-04784 
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu  HA-03976 
 
Televizija -- Digitalna televizija -- DVB-T2 standard -- Medijska pismenost -- Ekonomska održivost  HA-04659 
 
Teologija -- Rod -- Spol -- Biološki spol -- Rodna ideologija -- Katoličanstvo  HA-04004 
 
Terminalna delecija kromosoma -- Cistični higrom -- Mozaicizam -- Izokromosom -- Korionske resice -- Citogenetska analiza  HA-04260 
 
Terorizam -- Radikalizam -- Djeca -- Regrutiranje -- Internet -- Mediji -- Zlouporaba medija  HA-04031 
 
Tesar, Heinz  HA-04772 
 
Teskeredžić, Salih  HA-04693 
 
Tinejdžeri -- Indeks tjelesne mase -- Opseg struka -- Opseg kukova -- Pretilost -- Prediktivni čimbenici  HA-04290 
 
Tischler, Uli -- Mechs, Martin  HA-04731 
 
Tjelesna aktivnost -- Psihijatrijski poremećaji -- Kognitivna disfunkcija  HA-04819 
 
Tlo -- Onečišćenje tla -- Zaštita tla -- Smjernice EU  HA-04573 
 
Tokarenje -- Obrada metala -- Umjetna inteligencija -- Optimizacija rojem čestica -- Neuronske mreže -- Regresijska analiza  HA-03977 
 
Tomac, Milan -- Lah, Dean  HA-04741 
 
Toplinska energija -- Termoelektrane -- Toplane -- Akumulatori topline  HA-04483 
 
Topografske karte -- Satelitske snimke -- Fotogrametrija -- WorldView-1 -- Digitalno kartiranje -- Daljinska istraživanja  HA-04210 
 
Torbarina, Tanja  HA-04855 
 
Tov životinja -- Intenzivan uzgoj -- Zakonodavstvo -- Okoliš -- Okolišna dozvola  HA-04622 
 
Tračnice -- Oštećenja tračnica -- Zamor materijala -- Željezničke pruge  HA-04520 
 
Tradicijska prehrana -- Svakodnevna prehrana -- Kulturološko gledište -- Ekonomsko gledište -- Zemljopisni položaj -- Ruralni krajevi  HA-04894 
 
Tradicionalna obitelj -- Obiteljske interakcije -- Utjecaj obitelji -- Zdravlje -- Zdravstvena skrb -- Odnos prema bolesti  HA-04301 
 
Transformacije ravnine -- Popločavanje ravnine -- Ornamenti -- Geometrijske figure -- Nastava matematike  HA-04201 
 
Trauma glave -- Ozljede glave -- Posttraumatska epilepsija  HA-04351 
 
Trigonometrijske funkcije -- Pravokutni trokut -- Sinusov poučak -- Kosinusov poučak -- Tupokutan trokut  HA-04202 
 
Trolisna narandža -- Poncirus trifoliata -- Okolišni čimbenici -- Salinitet -- Slano tlo -- Natrijev klorid -- Mikropropagacija  HA-04584 
 
Trombofilija -- Poremećaj koagulacije -- Sklonost trombozi -- Fertilizacija in vitro -- Umjetna oplodnja -- Ishod trudnoće  HA-04426 
 
Tržište kapitala -- Burza -- Vektorska autoregresija -- Nasumični hod  HA-04055 
 
Tumor organa sluha -- Laringealni karcinom -- Hipofariengalni karcinom -- Gubitak sluha -- Radioterapija -- Bonferronijeva korekcija  HA-04381 
 
Tumuli -- Grobni nalazi -- Yamnaya kultura  HA-04866 
 
Turato, Idis  HA-04779  HA-04755 
 
Ubrizgavanje goriva -- Izgaranje -- Motori s unutarnjim izgaranjem -- Numerička analiza -- Simulacija procesa  HA-04480  HA-04479 
 
Učenici -- Osnovna škola -- Glazba -- Talentiranost -- Glazbene sposobnosti -- Spol -- Dob -- Faktorska analiza  HA-04803 
 
Učenici -- Osnovna škola -- Internet -- Roditelji  HA-04091 
 
Učenici -- Poremećaji u ponašaju -- Skrb -- Alternativna skrb -- Inkluzivno obrazovanje  HA-04144 
 
Učenici -- Školski uspjeh -- Darovitost -- Motivacija -- Perfekcionizam -- Stilovi učenja  HA-04107 
 
Učenici s posebnim potrebama -- Srednjoškolci -- Individualizirani programi -- Adaptacija  HA-04146 
 
Učenje -- Učitelji -- Konstruktivističko učenje -- Tradicionalno učenje -- Istraživanje  HA-04098 
 
Učitelji -- Hrvatski velikani -- Hrvatski prirodoslovci -- Život i djelo  HA-04100 
 
Udruga VANG  HA-04047 
 
Ukliještena dijafragmalna hernija -- Uklještenje hernije -- Dijagnostički postupci -- Kirurški zahvat -- Postoperativni oporavak  HA-04356 
 
Ulpijan -- Justinijan -- Konstantin Veliki  HA-04071 
 
Umjetničke instalacije -- Dizajn  HA-04694 
 
Umjetnost -- Znanost -- Kulturalizacija -- Arhitektura  HA-04689 
 
Upalna bolest crijeva -- Chronova bolest -- Ulcerozni kolitis -- Incidencija -- Prevalencija  HA-04304 
 
Upravljačko računovodstvo -- Hrvatske tvrtke -- Kontrolni sustavi -- Strateški menadžment -- Faktorska analiza  HA-04658 
 
Upravna povijest -- Upravna vlast -- Arhivska građa  HA-04075 
 
Uravnotežena karta ciljeva -- BSC metoda -- AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Poslovna učinkovitost -- Strateški menadžment  HA-04060 
 
Urbana arhitektura -- Hoteli -- Rekonstrukcija  HA-04787 
 
Urbana arhitektura -- Hoteli -- Spomenici kulture  HA-04735 
 
Urbani dizajn -- Dizajnerski namještaj  HA-04786 
 
Uredski prostori -- Interijeri  HA-04788 
 
Urogenitalne infekcije -- Ultrazvučna dijagnostika -- Mokraćni mjehur -- Upala mokraćnog mjehura -- Cystitis cystica  HA-04392 
 
Urotelijalni karcinom -- Citologija urina -- Eksfolijativna citologija -- Dijagnostika -- Dijagnostički kriteriji -- Neinvazivne metode  HA-04341 
 
Utzon, Jørn  HA-04756 
 
Vassal, Jean-Philippe -- Lacaton, Anne  HA-04718 
 
Vaterpolo -- Analiza igre -- Statistika igre -- Margina pobjede -- Treneri -- Ishod  HA-04809 
 
Venski ulkus -- Varikozne vene -- Edemi -- Tromboze -- Kompresivna terapija -- Učinak  HA-04316 
 
Veterinari -- Etnografija -- Etnologija -- Život i djelo  HA-04599 
 
Veterinarski zavod Vinkovci  HA-04599 
 
Vidović Bolt, Ivana  HA-04852 
 
Visoka peć -- Piroliza -- Izgaranje -- Prijenos topline -- 3D modeliranje -- Matematički model  HA-04680 
 
Visokobrzinsko brušenje -- Brusne ploče -- Matematički model -- Numerička analiza -- Mehanička svojstva  HA-04447 
 
Visokoškolske ustanove -- Studenti -- Bivši studenti -- Prikupljanje podataka -- Vrednovanje -- Kvaliteta nastave -- Stopa zapošljavanja -- Web-portali  HA-04161 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Engleski jezik -- Kompetencije učitelja -- Obrazovanje učitelja -- Studenti -- Metodika nastave -- Metodičke vježbe  HA-04158 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Nastavna praksa -- Poučavanje -- Metode poučavanja -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA-04151 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Novinarstvo -- Digitalno novinarstvo -- Kurikulum -- Digitalni mediji  HA-04159 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Studenti -- Bolonjski proces -- Istraživanje  HA-04157 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Studenti -- Čestitost -- Odgovornost -- Varanje -- Istraživanje  HA-04147 
 
Vitali, Massimo  HA-04799 
 
Vjeđe -- Tumorske promjene -- Karcinom bazalnih stanica -- Ultraljubičasto zračenje -- UVB zračenje -- Profesionalna izloženost  HA-04411 
 
Vjera -- Razum -- Kršćanstvo -- Teologija -- Filozofija -- Agnosticizam -- Pluralizam  HA-04002 
 
Vlast -- Progoni -- Sudski procesi -- Povijest  HA-04901 
 
Voda -- Pitka voda -- Vodoopskrba -- Akvadukti -- Povijesni prikaz  HA-04529 
 
Vodena leća -- Lemna minor -- Biomasa -- Bioplin -- Proizvodnja bioplina -- Ribnjaci  HA-04612 
 
Vodene biljke -- Močvarne biljke -- Elodea nuttallii -- Nuttallijeva vodena kuga  HA-04263 
 
Vodno gospodarstvo -- Hidrotehnika -- Građevinski inženjeri -- Biografije -- Povijesni pregled  HA-04524 
 
Vodno gospodarstvo -- Hidrotehnika -- Vodoopskrba -- Građevinski inženjeri -- Biografije -- Povijesni pregled  HA-04523 
 
Vodoopskrba -- Pumpe za vodu -- Zdenci  HA-04526 
 
Vodoopskrba -- Tlačni sustavi -- Cjevovodi -- Vodni udar -- Nestacionarno strujanje -- Hidrodinamički model  HA-04477 
 
Vodovod -- Hidroenergija -- Hidroenergetski potencijal -- Obnovljivi izvori energije  HA-04452 
 
Vratović, Vladimir  HA-04888 
 
Vretenca -- Odonata -- Biološka raznolikost -- Vodeni ekosustavi -- Rasprostranjenost -- Zaštita prirode  HA-04251 
 
Vrhunc, Urša  HA-04786 
 
Vrijednosni papiri -- Tržište kapitala -- Likvidnost  HA-04069 
 
Vuletić, Branko  HA-04831 
 
Vulkani -- Erupcije vulkana -- Klima  HA-04240 
 
Waldorfska pedagogija -- Alternativna pedagogija -- Odgoj i obrazovanje  HA-04123 
 
Zaborav -- Pamćenje -- Znanje -- Grčka filozofija  HA-03991 
 
Zagađenje mora -- Sedimenti -- Morski sedimenti -- Teški metali -- Kemijska analiza  HA-04223 
 
Zagađenje zraka -- Zaštita zraka -- Kakvoća zraka -- Mjerenje kakvoće zraka -- Upravljanje rizikom -- Industrijska postrojenja  HA-04310 
 
Zagrebačka burza  HA-04069 
 
Zapadnoafrička patuljasta koza -- Genetska raznolikost -- Hemoglobin -- Morfološka obilježja -- Morfometrija -- Morfometrijska svojstva -- Frekvencija alela -- Genotipovi -- Heterozigotnost  HA-04621 
 
Zaštita bilja -- Patlidžan -- Solanum melongena L. -- Acibenzolar s-metil -- Polifenolna oksidaza -- Biotički stres -- Abiotički stres -- Gljive -- Fusarium -- Fusarium oxysporum  HA-04247 
 
Zaštita okoliša -- Vodeni ekosustavi -- Zemljocentrični pristup  HA-04172 
 
Zaštita okoliša -- Zakonodavstvo zaštite okoliša -- Poslovni sektor -- Gospodarenje otpadom -- Obnovljivi resursi -- Neobnovljivi resursi  HA-04166 
 
Zatajenje bubrega -- Transplantacija bubrega -- Cijeljenje rana -- Liječenje -- Terapija negativnim tlakom -- Imunosupresivna terapija  HA-04321 
 
Zatvori -- Zatvorenici -- Spolne bolesti -- Spolne infekcije -- Znanje -- Stavovi  HA-04377 
 
Zebu govedo -- Mliječni proizvodi -- Jogurt -- Starter-kulture -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Doziranje -- Oblikovanje gela -- Senzorska svojstva  HA-04598 
 
Zelena tehnologija -- Ekonomski razvoj -- Obnovljiva energija -- Zelena gradnja -- Održiva poljoprivreda -- Održivi turizam  HA-04168 
 
Zgradarstvo -- Energetska učinkovitost -- Energetska obnova -- Energetski certifikat  HA-04455 
 
Zmije -- Riđovka -- Nalazišta  HA-04278 
 
Zovko Dinković, Irena  HA-04858 
 
Zrnati materijal -- Miješanje prašaka -- Linearna regresija -- Metoda najmanjih kvadrata -- Procesna industrija  HA-04674 
 
Zupčani prijenosnik -- Cikloreduktor -- Ciklozupčanik -- Naprezanje zuba -- 3D model -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička analiza  HA-04481 
 
Zupčanici -- Ozubljenje zupčanika -- Geometrijski parametri -- Algoritam -- Optimizacija rojem čestica  HA-04482 
 
Željeznice Srbije  HA-04520 
 
Žene -- Oralni kontraceptivi -- Hormonski kontraceptivi -- Farmaceutska epidemiologija -- Potrošnja lijekova -- Javno zdravstvo  HA-04423 
 
Žene -- Osteoporoza -- Osteopenija -- Kvaliteta života -- Fizičko zdravlje -- Mentalno zdravlje -- Smanjenje boli  HA-04284 
 
Žene -- Tjelesna aktivnost -- Sjedilački način života -- Krvne pretrage -- Leptin -- Masno tkivo -- Utjecaj  HA-04291 
 
Žensko stopalo -- Otisak stopala -- Analiza otiska stopala -- Antropometrija -- Geometrijska morfometrija -- Funkcionalna morfologija  HA-04246 
 
Životni vijek -- Očekivano trajanje  HA-04248 
 
Žnidaršič, Rok -- Kobe, Jurij  HA-04770 
 
Župa -- Molitvena zajednica -- Karizmatski pokreti -- Pastoral  HA-04023