Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

3D seizmika -- Seizmička mjerenja -- Simulacija -- Površinski valovi -- Sedimenti  HA15-01951 
 
Adolescenti -- Obrazovanje -- Karijera -- Samoefikasnost -- Odlučivanje  HA15-02113 
 
Adolescenti -- Školski uspjeh -- Roditeljsko ponašanje -- Emocionalna regulacija  HA15-02209 
 
Aegilops uniaristata vis. -- Rijetke vrste -- Herbarij -- Lektotipizacija  HA15-02343 
 
Akutni sinusitis -- Akutna upala srednjeg uha -- Azitromicin -- Sigurnost -- Učinkovitost  HA15-02443 
 
Akutni skrotum -- Klinička slika -- Djeca  HA15-02432 
 
Alohtone vrste -- Gymnothorax moringa -- Percnon gibbesi -- Callinectes sapidus -- Morski rak -- Bioraznolikost  HA15-02317 
 
Alpinizam -- Penjanje -- Led  HA15-02668  HA15-02670 
 
Andreis, Česlava  HA15-02053 
 
Aneurizma -- Intrakranijalne aneurizme -- Kirurško liječenje -- Ruptura  HA15-02454 
 
Anksioznost -- Depresija -- Anksiolitici -- Obiteljska medicina -- Antidepresivi  HA15-02504 
 
Arapski svijet -- Islamska država -- Islamska ideologija -- Propaganda -- Kalifat -- Autentičnost  HA15-02044 
 
Arboretum Lisičine  HA15-02545 
 
Arboretum Opeka  HA15-02546 
 
Arboretum Trsteno  HA15-02547 
 
Arboretumi  HA15-02545 
 
Arboretumi -- Parkovna arhitektura  HA15-02546 
 
Arboretumi -- Perivoji  HA15-02547 
 
Arheologija -- Kameni spomenici -- Dekorativni elementi -- Antika  HA15-02835 
 
Arheološka istraživanja -- Gradine -- Utvrde -- Artefakti  HA15-02836 
 
Arheološka istraživanja -- Keramika  HA15-02838 
 
Arheološka istraživanja -- Sondažna istraživanja -- Crkve  HA15-02839 
 
Arheološki lokaliteti -- Amfiteatri  HA15-02834 
 
Arheološki nalazi -- Nakit -- Ukosnice -- Grobnice  HA15-02843 
 
Arheološki nalazi -- Organski nalazi -- Tkanine -- Odjeća -- Avari -- Groblja  HA15-02837 
 
Arhitektonska dekoracija -- Pilastar -- Ikonografija -- Rimska arhitektura  HA15-02647 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Potresna područja -- Numeričke analize  HA15-02537 
 
Aromaterapija -- Eterična ulja  HA15-02418 
 
Arslani, Merita  HA15-02783 
 
Atmosferski granični sloj -- Kvaliteta zraka -- Meteorološki uvjeti -- Onečišćenje zraka -- Statistički model  HA15-02316 
 
Augustinus, Aurelius -- Aurelije Augustin  HA15-01994 
 
Babić, Ljubo -- Matijaca, Ivo  HA15-01977 
 
Badurina, Srećko  HA15-02054 
 
Bakalar -- Gadus morhua -- Deformacija glave -- Akvakultura  HA15-02380 
 
Banachov prostor -- Lorentzov prostor -- Marcinkiewiczev teorem -- Hardyjev operator  HA15-02255 
 
Bankarski sektor -- Financijsko tržište -- Kriza -- Regulacija  HA15-02126 
 
Barac, Antun  HA15-02830  HA15-02727 
 
Barac, Antun -- Matoš, Antun Gustav  HA15-02728 
 
Baršunasta revolucija -- Tiskani mediji -- Vlasništvo medija -- Postrevolucionarno novinarstvo -- Novinarske vrijednosti  HA15-02076 
 
Barthes, Roland  HA15-02863 
 
Bartoli, Feliks Marija  HA15-02860 
 
Baština -- Istraživanje baštine -- Aktivno učenje -- Predškolski odgoj  HA15-02218 
 
Baština -- Održivi razvoj -- Odgoj -- Obrazovanje -- Predškolsko obrazovanje  HA15-02211 
 
Belić, Stjepan -- Bruni, Gabriel  HA15-02039 
 
Benigna hiperplazija prostate -- BPH -- Donji urinarni trakt -- Simptomi donjeg urinarnog trakta -- LUTS -- Kvaliteta života -- Anketa  HA15-02496 
 
Beta-funkcija -- Gama-funkcija -- Monotone funkcije -- Čebiševljeva nejednakost -- Integralne nejednakosti  HA15-02281 
 
Biciklistički turizam -- Turizam -- Biciklističke staze -- Zadovoljstvo korisnika  HA15-02135 
 
Bijač, Enerika  HA15-02797 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA15-02826  HA15-02732 
 
Bioetika -- Etičko povjerenstvo -- Savjetodavna tijela  HA15-02390 
 
Biomedicinski časopisi -- Autorstvo -- Kriteriji -- Uređivačka politika -- Objavljivanje radova -- Etička odgovornost  HA15-02337 
 
Biomedicinski časopisi -- Autorstvo -- Uredništvo časopisa -- Uređivačka politika -- Objavljivanje radova -- Autorska etika -- Autori -- Suradnici  HA15-02328 
 
Biospeleologija -- Špilje -- Fauna  HA15-02309 
 
Biospeleološka istraživanja -- Fauna  HA15-02389 
 
Bisfenol A -- Morski okoliš -- Suspendirane tvari -- Granulometrijski sastav -- Koncentracija čestica  HA15-02306 
 
Biskupi -- Biografije -- Vjera -- Ateizam -- Komunizam  HA15-02054 
 
Biskupi -- Glagoljaši -- Glagoljaštvo -- Staroslavenska liturgija  HA15-02036 
 
Biskupi -- Pučke misije -- Biografija -- Društveno-političke prilike  HA15-02055 
 
Blago kognitivno popuštanje -- Obiteljska medicina -- Učestalost  HA15-02435 
 
Blaschke-Santalóova nejednakost -- Steinerova simetrizacija -- Konkavne funkcije -- Funkcionalne nejednakosti  HA15-02280 
 
Blašković, Pero  HA15-02882 
 
Blažena Djevica Marija -- Kopunović, Anuncijata Roza  HA15-02876 
 
Blaženici -- Svetost -- Kreposti -- Kršćansko savršenstvo -- Biografija  HA15-02046 
 
Blažević, Milivoj  HA15-02881 
 
Bodrožić, Marica  HA15-02825 
 
Bogdanović, Ana-Maria -- Petković Liker, Marina  HA15-02659 
 
Bolesti -- Prevencija bolesti -- Cijepljenje  HA15-02403 
 
Bolesti bubrega -- Bolesti mokraćnog sustava -- Mikrohematurija -- Eritrociti -- Cistoskopija  HA15-02469 
 
Bolonjski proces -- Jezik struke -- Strukovno nazivlje -- Visoko obrazovanje -- Interkulturalnost  HA15-02676 
 
Bosanski kraljevi -- Kraljice -- Povijesni izvori  HA15-02886 
 
Botanički vrt -- Prirodoslovno-matematički fakultet -- Sveučilište u Zagrebu  HA15-02360 
 
Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (Zagreb)  HA15-02367 
 
Botanički vrtovi  HA15-02349  HA15-02344  HA15-02345  HA15-02366 
 
Botanički vrtovi -- Staklenici -- Biljne vrste  HA15-02360 
 
Brajša, Mladen  HA15-02773 
 
Bremer, Alida  HA15-02739 
 
Brlić Mažuranić, Ivana  HA15-02762 
 
Brodice -- Jedrilice -- Oprema -- Projektiranje  HA15-02539 
 
Brodogradnja -- Gajeta -- Gajeta korčulanka -- Brodograditelji -- Pomorska baština  HA15-02541 
 
Brodolomi -- Brodolomci -- Spašavanje na moru  HA15-02610 
 
Brodovi -- Održavanje broda -- Brodski trup -- Zaštitni premazi  HA15-02544 
 
Brodovi -- Pregled brodova -- Pomorski promet  HA15-02540 
 
Brodski vijak -- Sapnica -- Propulzori -- Neuronske mreže  HA15-02542 
 
Buble, Marin  HA15-02107 
 
Bubrezi -- Ciste -- Cistogeneza -- Ciliopatije  HA15-02437 
 
Bubrezi -- Hematurija -- Biopsija bubrega -- Nefropatija -- Djeca  HA15-02484 
 
Bubrezi -- Hematurija -- Glomerulonefritis -- Citologija urina  HA15-02438 
 
Bubrezi -- Hematurija -- Hemolitičko-uremijski sindrom -- Komplementni sustav -- Djeca  HA15-02436 
 
Bubrezi -- Kronična bubrežna bolest -- Djeca -- Niski rast -- Hormon rasta  HA15-02475 
 
Bubrezi -- Nefrotski sindrom -- Djeca -- Farmakoterapija -- Primarna zdravstvena zaštita  HA15-02487 
 
Bubrezi -- Nefrotski sindrom -- Farmakogenomika -- Farmakogenetika -- Genetska predispozicija -- Djeca  HA15-02419 
 
Bubrezi -- Poremećaji -- Fibroblasti -- Biološki biljezi  HA15-02495 
 
Bugarska književnost -- Pjesništvo  HA15-02716 
 
Buljan, Ivica -- Bogišić, Vlaho  HA15-02733 
 
Butozan, Vaso  HA15-02593 
 
Camutio, Giovanni Francesco  HA15-02702 
 
Carinski sustav -- Carinska unija -- Prepreke  HA15-02149 
 
Cerebrospinalna tekućina -- Likvor -- Tuberkulozni meningitis -- Biokemijska analiza -- Proteini -- Glukoza -- C-reaktivni protein -- Adenozin-deaminaza -- Laktat dehidrogenaza -- Sigurnosni propisi  HA15-02330 
 
Cijene -- Transferne cijene -- Regulatorni okvir -- Porez na dobit  HA15-02134 
 
Civilno društvo -- Organizacije civilnog društva -- Političke institucije  HA15-02171 
 
Cochrane kolaboracija  HA15-02520 
 
Cohen, Eliahu ben Shaul  HA15-02158 
 
Crkva -- Moralno-kazuističke odredbe -- Propisi -- Svećenici -- Biskupi -- Arhivski izvori -- Glagoljica -- Bosančica  HA15-02175 
 
Crkva Blažene Djevice Marije od Karmela -- Franjevci trećoredci  HA15-02653 
 
Crkva sv. Marka -- Nacionalni park Plitvička jezera  HA15-02839 
 
Crkvena povijest -- Historiografija -- Historiografski izvori  HA15-02043 
 
Crkvena povijest -- Svjetovno svećenstvo -- Redovništvo -- Arhivski izvori  HA15-02058 
 
Crkvene riznice -- Izložbeni prostori  HA15-01977 
 
Crnogorska književnost 20./21. st. -- Srpska književnost 20. st. -- Autobiografska proza -- Sjećanja  HA15-02717 
 
Cyrillus, sanctus -- Sveti Ćiril -- Sveti Metod  HA15-01947 
 
Časopisi -- Članci  HA15-02186 
 
Časopisi -- Hrvatski jezik  HA15-01972 
 
Časopisi -- Statistika -- Recenzirani radovi  HA15-01973 
 
Čebiševljev funkcional -- Teorem srednje vrijednosti -- Grüssova nejednakost  HA15-02246 
 
Čeperić, Ivan  HA15-02047 
 
Čertkov, Aleksandar -- Čertkov, Aleksandr  HA15-01992 
 
Česko, Antun  HA15-02776 
 
Češka književnost -- Pjesništvo  HA15-02718 
 
Četnici -- Partizani -- Talijanska vojska -- Kronologija  HA15-02869 
 
Čileanska književnost -- Proza  HA15-02710 
 
Dapiran, Francesco  HA15-02663 
 
Demografija -- Povijest  HA15-02070 
 
Demografska kretanja -- Matične knjige krštenih -- Istraživanje  HA15-02067 
 
Depresija -- Anksioznost -- Problemi u ponašanju -- Djeca -- Adolescenti -- BYI-II -- Istraživanje  HA15-02010 
 
Depresija -- Liječenje depresije -- Kliničke smjernice -- Obiteljska medicina -- Obiteljski liječnici  HA15-02494 
 
Determinacija biljaka -- Panicum capillare -- Poaceae -- Invazivne vrste -- Neofiti  HA15-02361 
 
Detoni Dujmić, Dunja  HA15-02746 
 
Dickens, Charles  HA15-01978 
 
Diferencijalni operatori -- Hilbertova nejednakost -- Hardyjeva nejednakost -- Gama funkcija  HA15-02262 
 
Dijagnostičke pretrage -- Ergometrija -- Koronarografija -- Rekoronografija -- Vrijeme oporavka -- Pozitivan test  HA15-02431 
 
Diktatura -- Nacionalizam -- Kult ličnosti -- Novine  HA15-02873 
 
Diplomacija -- Kulturna diplomacija -- Kulturna politika  HA15-02101 
 
Divlja ruža -- Rosa canina L. -- Morfometrija -- Taksonomija  HA15-02357 
 
Divlje životinje -- Parazitske bolesti -- Molekularna epidemiologija  HA15-02585 
 
Djeca -- Dijabetes -- Šećerna bolest tip 1 -- Dijabetička ketoacidoza -- Turisti  HA15-02477 
 
Djeca -- Djetinjstvo -- Traume -- Zlostavljanje -- Prevencija  HA15-02019 
 
Djeca -- Majke -- Privrženost -- Emocionalni razvoj -- Kognitivne sposobnosti  HA15-02011 
 
Djeca -- Mladi -- Nesreće -- Hitna medicina -- Hitna medicinska služba  HA15-02404 
 
Djeca -- Nesreće -- Ozljede -- Čimbenici rizika -- Prevencija  HA15-02409 
 
Djeca -- Nesreće -- Prevencija -- Primarna zdravstvena zaštita -- Pedijatrija  HA15-02510 
 
Djeca -- Opekline -- Kirurško liječenje -- Liječenje  HA15-02523 
 
Djeca -- Otrovanja -- Psihoaktivne tvari -- Detoksikacija  HA15-02424 
 
Djeca -- Ozljede -- Prevencija -- Socijalne mreže  HA15-02411 
 
Djeca -- Ozljede -- Težina ozljede -- Bodovni sustavi  HA15-02490 
 
Djeca -- Ponašanje -- Anksioznost -- Majke -- Socijalizacija  HA15-02005 
 
Djeca -- Ponašanje -- Kreativnost -- Rodne razlike -- Dobne razlike  HA15-02200 
 
Djeca -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Dijagnostika -- Terapijski postupci -- Predškolski odgoj -- Istraživanje  HA15-02021 
 
Djeca -- Predškolska djeca -- Strah  HA15-02023 
 
Djeca -- Prijevoz -- Promet -- Sigurnost -- Autosjedalice -- Preevncija ozljeda  HA15-02405 
 
Djeca -- Prijevoz -- Promet -- Sigurnost -- Zdravstveni djelatnici -- Edukacija  HA15-02402 
 
Djeca -- Razvoj ličnosti -- Roditelji -- Anksioznost -- Privrženost -- Akademsko postignuće -- Samoučinkovitost  HA15-02015 
 
Djeca -- Smrtnost -- Prevencija  HA15-02401 
 
Djeca -- Smrtnost -- Uzroci  HA15-02412 
 
Djeca -- Zlostavljanje -- Seksualno zlostavljanje -- Fizičko zlostavljanje -- Prevencija  HA15-02033 
 
Djeca predškolske dobi -- Baština -- Istraživanje baštine -- Muzeji  HA15-02215 
 
Djeca predškolske dobi -- Obiteljska medicina -- Akutne respiratorne infekcije -- Propisivanje antibiotika  HA15-02426 
 
Djeca predškolske dobi -- Psihopatologija -- Psihički poremećaji -- Taksonomija -- Istraživanje  HA15-02004 
 
Djeca predškolske dobi -- Usmena književnost -- Dramske adaptacije -- Scenske izvedbe  HA15-02216 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Učenici s teškoćama u razvoju -- Vršnjački odnosi -- Socijalne kompetencije -- Tolerancija -- Radionice  HA15-02204 
 
Dječji vrtići -- Ples -- Pedagoški pristup -- Predškolski odgoj  HA15-02213 
 
Djetinjstvo -- Adolescencija -- Emocije -- Privrženost roditeljima  HA15-02007 
 
Dobrovoljačka antikomunistička milicija  HA15-02874 
 
Dojke -- Tumori -- Dijagnostika  HA15-02439 
 
Dokumenti -- Talijanski jezik -- Jezična analiza  HA15-02860 
 
Domaće životinje -- Zarazne bolesti -- Virusne infekcije -- Herpes virus  HA15-02577 
 
Dominikanci  HA15-02055 
 
Dominikanke  HA15-02053 
 
Dominikanski samostani -- Crkve -- Hrvati -- Hrvatsko iseljeništvo -- Biskupi  HA15-02038 
 
Domovinski rat -- Vojska -- Društvo -- Civilno-vojni odnosi  HA15-02192 
 
Doseljenici -- Lokalna zajednica -- Tradicija -- Stavovi građana  HA15-02074 
 
Dragušac -- Potočarka -- Cardamine parviflora L. -- Brassicaceae -- Vaskularna flora  HA15-02363 
 
Druga hrvatska legija -- Lako prevozni zdrug  HA15-02875 
 
Drugi svjetski rat -- Ratna djelovanja -- Partizani  HA15-02879 
 
Drugi svjetski rat -- Vojne operacije  HA15-02875 
 
Drugi vatikanski sabor  HA15-02054 
 
Društvo hrvatskih umjetnika  HA15-02852 
 
Družba sestara Naše Gospe -- Kaločka družba -- Bačka družba  HA15-02876 
 
Duhan -- Duhanski proizvodi -- Ilegalno tržište -- Organizirani kriminal -- Krijumčarenje  HA15-02167 
 
Duhović, Srđan  HA15-02759 
 
Echinochloa colona -- Nove vrste -- Flora -- Neofiti  HA15-02348 
 
Ekološki turizam -- Zaštićena područja -- Poučne staze -- Ekološka informiranost  HA15-02146 
 
Ekonomija -- Moralno ponašanje -- Poruke  HA15-02035 
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu -- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  HA15-02602 
 
Elizabeta Ugarska -- Sveta Elizabeta Ugarska  HA15-02064 
 
Emigracija -- Ilegalno iseljavanje -- Socijalizam  HA15-02068 
 
Emocije -- Reakcije -- Obrada podataka -- Odrasle osobe  HA15-02020 
 
Empijem pleure -- Operacijsko liječenje -- Minimalno invazivno liječenje -- Dekortikacija pluća -- VATS -- Video-asistirana torakoskopska kirurgija  HA15-02480 
 
Empirijski podaci -- Prikupljanje podataka -- Znanstveno uopćavanje -- Multigram -- Skale -- Likertova skala -- Skalogram  HA15-02065 
 
Energetika -- Geopolitika -- Energetska geopolitika -- Potrošnja energije  HA15-02528 
 
Engleska književnost 19. st. -- Poezija -- Englesko pjesništvo  HA15-02709 
 
Entomofauna -- Trčci -- Šećerna repa -- Uzgoj -- Bioindikatori  HA15-02388 
 
Epikur  HA15-02027 
 
Epistemologija -- Percepcije -- Helenističko razdoblje -- Empirizam -- Istinitost  HA15-02027 
 
Erektilna disfunkcija -- Kardiološki bolesnici -- Marker -- Liječenje ED-a  HA15-02445 
 
Estetika -- Umjetnost -- Genij -- Ljepota  HA15-01996 
 
Etničke skupine -- Turkijski narodi -- Nomadi  HA15-02870 
 
Etnogeneza -- Plemena  HA15-02872 
 
Etnografska građa -- Muzejske zbirke  HA15-01986 
 
Etnografski muzej u Zagrebu  HA15-01981 
 
Etnografski muzej Zagreb  HA15-01987 
 
Europska unija  HA15-02606  HA15-02145  HA15-02224  HA15-02132  HA15-02206 
 
Europska unija -- Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) -- Europski sud pravde (Luxembourg)  HA15-02159 
 
Europski gospodarski i socijalni odbor -- Europska unija  HA15-02171 
 
Europski sud za ljudska prava  HA15-02160 
 
Europski uhidbeni nalog -- Institut zastare -- Načelo obostrane kažnjivosti -- Sudska praksa  HA15-02155 
 
Evangelizacija -- Naviještanje -- Komunikacija -- Mediji -- Crkva  HA15-02048 
 
Ewin, Sven Adam  HA15-02761 
 
Farmaceutski botanički vrt Fran Kušan  HA15-02349 
 
Fauna -- Bentički beskralježnjaci -- Sedrene barijere -- Mahovina  HA15-02384 
 
Fauna -- Kopneni puževi  HA15-02370 
 
Fauna -- Leptiri  HA15-02371  HA15-02375 
 
Fauna -- Leptiri -- Dnevni leptiri -- Mediteranski okaš  HA15-02374 
 
Fauna -- Muhe  HA15-02377 
 
Fauna -- Puževi -- Kopneni puževi -- Slatkovodni puževi  HA15-02382 
 
Fauna -- Slatkovodni mekušci -- Otoci  HA15-02379 
 
Fauna -- Tulari  HA15-02386 
 
Fauna -- Tulari -- Prvi nalaz  HA15-02372 
 
Fenomenologija -- Intersubjektivnost -- Drugotnost  HA15-02028 
 
Filozofija -- Ontologija -- Bitak -- Znanost -- Politika -- Filozofska kritika  HA15-01999 
 
Filozofija -- Pravo -- Biografije  HA15-01994 
 
Filozofija morala -- Etika -- Moralni integritet -- Moralne intuicije -- Evolucijska psihologija -- Utilitarizam  HA15-02034 
 
Filozofija politike -- Demokracija -- Glasovanje  HA15-02000 
 
Filozofija umjetnosti -- Studije  HA15-02641 
 
Filozofski koncepti -- Materijalizam -- Idealizam -- Materijalno zadovoljstvo -- Značenje -- Individualnost -- Urbana mladež  HA15-01998 
 
Filtriranje slike -- Medijan -- Satelitski podaci -- Wienerov filtar -- Gaussov šum -- Daljinska istraživanja  HA15-01948 
 
Financije -- Financijska teorija -- Bihevioralna ekonomija  HA15-02120 
 
Financijske usluge -- Tržište financijskih usluga -- Zaposlenici -- Korisnici -- Zadovoljstvo  HA15-02109 
 
Fisković, Cvito  HA15-02642 
 
Fiziološki odgovor -- Oksidacijski stres -- Antioksidansi -- Kikiriki -- Arachis hypogaea L.  HA15-02339 
 
Flora  HA15-02351 
 
Flora -- Endemske vrste  HA15-02358 
 
Flora -- Samonikle biljke -- Kamenjari  HA15-02367 
 
Flora -- Stanište -- Delta Neretve -- Ramsarska konvencija  HA15-02364 
 
Flora -- Vaskularna flora -- Otočići  HA15-02359 
 
Flora -- Vaskularna flora -- Terofiti -- Otočići  HA15-02352 
 
Fonologija -- Dijalektologija -- Kajkavsko narječje -- Kajkavski govori -- Istraživanje  HA15-02683 
 
Fontanella Battisti, Carlo  HA15-01976 
 
Formalno obrazovanje -- Neformalno učenje -- Informalno učenje -- Znanje -- Iskustvo -- Studenti -- Istraživanje  HA15-02201 
 
Fotografija -- Modna fotografija -- RGB kanali -- Percepcija foografije  HA15-02635 
 
Foucault, Michel -- Augustinus, Aurelius -- Augustin  HA15-02049 
 
Franciscus, papa -- Papa Franjo  HA15-02048 
 
Francuska filozofija 20./21. st. -- Politička filozofija -- Politika i filozofija -- Metapolitika  HA15-01997 
 
Francuska filozofija 20./21. st. -- Političke teorije -- Moderna demokracija -- Politički diskurs -- Društveno isključivanje -- Etičko gledište  HA15-02002 
 
Francuska filozofija 20./21. st. -- Politika -- Estetika -- Etika  HA15-02030 
 
Francuska filozofija 20./21. st. -- Umjetnost -- Estetika -- Politika estetike -- Etički režim  HA15-02003 
 
Franjevaštvo -- Povjesničari -- Biografije -- Historiografija  HA15-02040 
 
Franjevci  HA15-02043 
 
Franjevci -- Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda  HA15-02423 
 
Franjevci trećoredci  HA15-02059  HA15-02052  HA15-02062  HA15-02050  HA15-02039  HA15-02036  HA15-02040  HA15-02054  HA15-02037  HA15-02860  HA15-02677  HA15-02806  HA15-02051 
 
Franjevci trećoredci -- Hrvatski katolički pokret  HA15-02057 
 
Franjevci trećoredci -- Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša -- Arhiv Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša  HA15-02862 
 
Franjevci trećoredci -- Ruska nacionalna knjižnica  HA15-01993 
 
Franjevci trećoredci -- Zadarska nadbiskupija  HA15-02041 
 
Funkcionalne nejednakosti -- Pexiderova jednadžba -- Neprekidne funkcije  HA15-02276 
 
Galenski pripravci -- Ljekovite tvari -- Ispitivanje kakvoće  HA15-02421 
 
Galović, Fran  HA15-02736  HA15-02854 
 
Gama funkcija -- Digama funkcija -- Psi funkcija -- Asimptotski razvoj -- Monotonost  HA15-02257 
 
Gama funkcija -- Psi funkcija -- Bernoullijevi brojevi -- Asimptotski razvoj  HA15-02250 
 
Gama funkcija -- Wallisov omjer -- Studentova t-razdioba -- T-razdioba  HA15-02261 
 
Gatalica, Goran  HA15-02742 
 
Gavran, Miro  HA15-02659 
 
Genocid -- Odgovornost države -- Povreda međunarodne obveze  HA15-02162 
 
Geometrijska morfometrija -- Morfologija stopala -- Stopalo -- Obuća  HA15-02628 
 
Glagoljaši -- Diplomatika -- Isprave -- Arhivska građa  HA15-02862 
 
Glagoljaši -- Hrvatsko glagoljaštvo -- Glagoljske knjige  HA15-02059 
 
Glagoljaštvo -- Nastava hrvatskog jezika -- Školski priručnici -- Hrvatska kulturna povijest  HA15-02062 
 
Glagoljaštvo -- Svećenstvo -- Glagoljaši -- Arhivska građa -- Biografije  HA15-02041 
 
Glagoljske knjige -- Glagoljski rukopisi -- Glagoljaštvo -- Slavistika -- Knjižnice -- Kolekcionari -- Arhivska građa  HA15-01992 
 
Glagoljski brevijari -- Glagoljaši -- Biografije  HA15-02039 
 
Glava -- Vrat -- Limfni čvorovi -- Biopsija iglom  HA15-02446 
 
Glazbeni instrumenti -- Harmonika -- Glazbena tradicija  HA15-02658 
 
Globalizacija -- Tržište rada -- Međunarodno tržište -- Zaposlenici -- Kulturne razlike -- Učinkovitost zaposlenika  HA15-02115 
 
Glumac, Branislav  HA15-02802  HA15-02813 
 
Gljive -- Inocutis tamaricis -- Tamaris -- Tamarix tetrandra -- Nove vrste  HA15-02350 
 
Golub, Ivan  HA15-02848 
 
Gospa sinjska  HA15-02785 
 
Gospodarska kriza -- Mala poduzeća -- Investicije -- Investicijske odluke -- Anketa  HA15-01957 
 
Gospodarska suradnja -- Europska politika susjedstva  HA15-02152 
 
Gospodarski razvoj -- Ekonomska politika -- Kohezijska politika -- Financiranje  HA15-02132 
 
Gospodarski razvoj -- Održivi razvoj -- Ekološki problemi  HA15-02108 
 
Gospodarstvo -- Gospodarska kriza -- Vjerske svečanosti -- Novinstvo -- Povijest  HA15-02127 
 
Gospodarstvo -- Produktivnost  HA15-02133 
 
Gradovi -- Kultura pamćenja -- Prostorno oblikovanje -- Postmodernizam  HA15-02083 
 
Gradovi -- Memorija -- Zabava -- Kultura -- Mladi -- Studentski projekti  HA15-02229 
 
Gradovi -- Pravni status -- Carski kult -- Povijest  HA15-02871 
 
Gradska uprava -- Prometni sustav -- Biciklistički promet -- Reljef -- Sigurnost -- Društvena akcija -- Komunikacija  HA15-02222 
 
Gradski muzej Korčula  HA15-02643  HA15-02639  HA15-01978  HA15-01979 
 
Gradski muzej Virovitica  HA15-01986 
 
Građani -- Materijalizam -- Vrijednosti  HA15-02089 
 
Građevinarstvo -- Građevinski projekti -- Upravljanje projektima -- BIM -- Modeliranje  HA15-02531 
 
Građevinske konstrukcije -- Čelične konstrukcije -- Čelični okviri -- Seizmička analiza  HA15-02532 
 
Građevinski elementi -- Armiranobetonski elementi -- Betonske grede -- Mikroarmiranje -- Cikličko opterećenje  HA15-02637 
 
Građevinski elementi -- Čelični elementi -- Šuplji profili -- Ugljična vlakna -- Nosivost  HA15-02638 
 
Građevinski projekti -- Hoteli -- Turizam  HA15-02534 
 
Gramatike -- Crkvenoslavenski jezik -- Staroslavenski jezik  HA15-02677 
 
Guillain-Barréov sindrom -- Bolesti perifernog živčanog sustava -- Demijelinizacijske bolesti -- Akutna inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija -- Virus gripe A  HA15-02449 
 
Hardyjev operator -- Norma operatora -- Prostor funkcija  HA15-02251 
 
Hardyjeva nejednakost -- Hölderova nejednakost -- Vremenske skale  HA15-02259 
 
Hardyjeva nejednakost -- Težinska funkcija -- Lp-prostor -- Lebesgueova mjera  HA15-02248 
 
Harmonijski red -- Gama funkcija -- Digama funkcija -- Psi funkcija  HA15-02292 
 
Hausdorffova dimenzija -- Hardyjev operator -- Cesàroov operator -- Youngova nejednakost  HA15-02296 
 
Heidegger, Martin  HA15-01999 
 
Hematologija -- Hematološke neoplazme -- Zloćudne bolesti -- Liječenje -- Terapije -- Nuspojave  HA15-02471 
 
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Generalizacija -- Poopćenje -- Linearni funkcional  HA15-02282 
 
Heterotrofne bakterije -- Bakterijska proizvodnja -- Pikoplankton  HA15-02318 
 
Hidroelektrane -- Krš -- Podzemne vode -- Podzemna akumulacija vode  HA15-02527 
 
Hieronymus, sanctus -- Sveti Jeronim  HA15-02764 
 
Hilbertova nejednakost -- Fourierova transformacija -- Aproksimacija -- Optimizacija  HA15-02247 
 
Hilbertova nejednakost -- Generalizacija -- Poopćenje -- Funkcija izvodnica -- Monotonost  HA15-02245 
 
Hilbertova nejednakost -- Hölderova nejednakost -- Težinska funkcija -- Riemannova zeta-funkcija  HA15-02274 
 
Hilbertova nejednakost -- Težinska funkcija -- Integralna nejednakost -- Norma operatora  HA15-02271 
 
Hipoksija U-74389G -- Antioksidanti -- Ponovljena oksigenacija -- Crvena krvna tjelešca -- Razina hemoglobina -- Reperfuzija  HA15-02417 
 
Hispanoamerička književnost 20. st. -- Argentinska poezija -- Dnevnička proza -- Lirska proza  HA15-02711 
 
Hispanoamerička književnost 21. st. -- Čileanska književnost -- Proza  HA15-02775 
 
Hitna medicina -- Akutni koronarni sindrom -- Koronarna bolest srca -- Bol u prsima -- Troponin -- Troponin I -- Srčani biljezi  HA15-02323 
 
Hitna neurološka stanja -- Moždani udar -- Epileptički status -- Akutni poliradikuloneuritis -- Mijastenička kriza -- Dijagnostika -- Obiteljski liječnik -- Uloga obiteljskog liječnika  HA15-02450 
 
Hoffmann, Vilim  HA15-02664 
 
Horvat, Jasna  HA15-02757 
 
Hotelijerstvo -- Investicije -- Poslovanje  HA15-02597 
 
Hrvatska glagoljica -- Glagoljska književnost -- Neliturgijski tekstovi -- Zbornici -- Kodeksi  HA15-02741 
 
Hrvatska književnost -- Fantastična književnost -- Pripovijesti  HA15-02736 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska proza  HA15-02724  HA15-02726 
 
Hrvatska književnost -- Kajkavska književnost -- Hrvatski jezik -- Kajkavski jezik -- Filozofija jezika  HA15-02848 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika  HA15-02788 
 
Hrvatska književnost -- Povijesnost -- Nacionalno pitanje -- Hrvatstvo  HA15-02799 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Hrvatski književnici -- Biografije -- Obljetnice  HA15-02776 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Bilježnice -- Autobiografska proza -- Dnevnička proza -- Pisma -- Autopoetika  HA15-02768 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Hrvatska filozofija -- Hrvatska moderna -- Izložbe -- Književna historiografija -- Predavanja -- Obljetnice  HA15-02852 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Humoreske -- Književni postupci -- Književne teme i motivi -- Aluzije  HA15-02769 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književni utjecaji -- Politički utjecaji  HA15-02867 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo -- Pjesnički opus -- Teme i motivi -- Poetika  HA15-02832 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Proza -- Teme i motivi -- Prostor -- Imaginarij -- Iskustvo -- Iluzija  HA15-02854 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA15-02770 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Srpska književna kritika -- Francuska proza -- Dnevnička proza -- Putopisna proza -- Književni utjecaji -- Književna kritika  HA15-02725 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Socrealizam -- Ideologija  HA15-02823 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književna povijest -- Književni povjesničari -- Sveučilišni profesori  HA15-02830 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Kroatistika -- Povijest hrvatske književnosti -- Književna povijest -- Književni povjesničari -- Biografija -- Obljetnice  HA15-02850  HA15-02853  HA15-02849 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Kroatistika -- Povijest hrvatske književnosti -- Književna povijest -- Književni povjesničari -- Književna kritika -- Obljetnice  HA15-02858 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo -- Bibliografija -- Književna kritika  HA15-02728 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Povijest hrvatske književnosti -- Hrvatski roman -- Književna kritika  HA15-02727 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Povijest hrvatske književnosti -- Književna povijest -- Književni povjesničari -- Biografija  HA15-02859 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Proza -- Povijesni roman -- Morlačka trilogija -- Teme i motivi  HA15-02785 
 
Hrvatska književnost 20./21 st. -- Kajkavska književnost -- Prijevodna književnost -- Poezija -- Kajkavska lirika -- Kajkavsko pjesništvo  HA15-02774 
 
Hrvatska književnost 20./21 st. -- Prijevodna književnost -- Poezija -- Hrvatska lirika -- Hrvatsko pjesništvo -- Strana izdanja  HA15-02732 
 
Hrvatska književnost 20./21 st. -- Prijevodna književnost -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA15-02795 
 
Hrvatska književnost 20./21 st. -- Proza -- Hrvatski roman -- Obiteljska saga  HA15-02739 
 
Hrvatska književnost 20./21 st. -- Proza -- Hrvatski roman -- Teme i motivi -- Svjetski ratovi -- Književni likovi  HA15-02786 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Autobiografska proza  HA15-02810 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Autobiografska proza -- Zavičajna književnost -- Interkulturalnost  HA15-02829 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Feminizam u književnosti -- Novele -- Putopisna proza  HA15-02772 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA15-02796  HA15-02758  HA15-02747  HA15-02756  HA15-02789 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Proza -- Hrvatski roman  HA15-02801  HA15-02783  HA15-02779 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Sveučilišni profesori -- Kroatistika -- Filologija -- Lingvistika -- Autorska proza -- Autorstvo  HA15-02223 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA15-02773 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Autobiografska proza  HA15-02813  HA15-02798  HA15-02778 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Čabarski govori -- Goranski dijalekt -- Kajkavsko narječje  HA15-02755 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dramska književnost -- Komedija  HA15-02790 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dramska književnost -- Teme i motivi -- Domovinski rat -- Poraće -- Antologije  HA15-02811 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska drama  HA15-02751 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza  HA15-02735  HA15-02812 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo  HA15-02831  HA15-02807  HA15-02792  HA15-02760  HA15-02816  HA15-02750  HA15-02738  HA15-02828  HA15-02794  HA15-02742 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Dijalektalna književnost -- Čakavsko narječje  HA15-02793  HA15-02730  HA15-02752  HA15-02781 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA15-02824  HA15-02743  HA15-02745 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Kajkavska poezija -- Kajkavsko pjesništvo -- Zavičajna poezija -- Teme i motivi  HA15-02800 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Lirska proza -- Fragmentarna proza  HA15-02766 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Pisma -- Korespondencija  HA15-02740 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Haiku pjesništvo  HA15-02782 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA15-02765  HA15-02754  HA15-02761  HA15-02787  HA15-02815  HA15-02826  HA15-02797  HA15-02731  HA15-02817  HA15-02763  HA15-02808  HA15-02744  HA15-02746  HA15-02820  HA15-02780  HA15-02819  HA15-02809  HA15-02748  HA15-02791 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza  HA15-02771  HA15-02827  HA15-02753  HA15-02729  HA15-02734  HA15-02784  HA15-02802  HA15-02814 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA15-02818 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Roman  HA15-02805  HA15-02777  HA15-02822  HA15-02749 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Roman -- Obiteljska saga  HA15-02821 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Prozni zapis -- Teme i motivi -- Interpretativno čitanje -- Poezija -- Pjesništvo  HA15-02803 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Putopisna proza -- Roman  HA15-02757 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Satirična proza -- Satire  HA15-02737 
 
Hrvatska kultura 19./20. st. -- Hrvatska književnost -- Putopisi -- Povijesni kontekst -- Hrvatski nacionalni identitet -- Srpski nacionalni identitet -- Politički utjecaji  HA15-02865 
 
Hrvatska kultura 19./20. st. -- Hrvatski književni časopisi -- Kulturna događanja -- Pisma -- Umjetnička kritika -- Recenzije  HA15-01975 
 
Hrvatska kultura 19./20. st. -- Hrvatski književni časopisi -- Stilovi -- Stilski pravci -- Društveno-političke prilike  HA15-01974 
 
Hrvatska kultura 19./20. st. -- Hrvatsko novinarstvo -- Novinarski feljtoni -- Nacionalni identitet -- Ideja nacije -- Globalizacija  HA15-02866 
 
Hrvatska medicina -- Pedijatrija -- Pulmologija -- Hrvatski liječnici -- Nekrolog  HA15-02851 
 
Hrvatska povijest 19./20. st. -- Nastava povijesti -- Nacija -- Nacionalna ideologija  HA15-02885 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Gradovi  HA15-02804 
 
Hrvatska slavistika 19./20. st. -- Pisma -- Korespondencija  HA15-02868 
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost -- Hagiografske legende -- Hrvatskoglagoljski zbornici -- Sveci  HA15-02764 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Liturgijske knjige -- Grafetička analiza -- Grafemička analiza  HA15-02696 
 
Hrvatski fizičari -- Hrvatski geoznanstvenici  HA15-01966 
 
Hrvatski jezik  HA15-02706  HA15-02682 
 
Hrvatski jezik -- Crikvenički govor -- Imenice -- Množina -- Morfologija -- Čakavsko narječje -- Varijabilnost  HA15-02697 
 
Hrvatski jezik -- Latinski jezik -- Talijanski jezik -- Francuski jezik -- Mađarski jezik -- Turski jezik -- Glagoljica -- Jezični utjecaji  HA15-02679 
 
Hrvatski jezik -- Mjesni govori -- Čakavsko narječje -- Dijalektologija -- Fonološki opis  HA15-02684  HA15-02689  HA15-02690  HA15-02692  HA15-02685  HA15-02686  HA15-02694  HA15-02691 
 
Hrvatski jezik -- Mjesni govori -- Čakavsko narječje -- Ekavski dijalekt -- Dijalektologija -- Fonološki opis  HA15-02688  HA15-02695 
 
Hrvatski jezik -- Mjesni govori -- Čakavsko narječje -- Ikavsko-ekavski dijalekt -- Dijalektologija -- Fonološki opis  HA15-02693  HA15-02687 
 
Hrvatski jezik -- Mjesni govori -- Kajkavsko narječje -- Dijalektologija -- Fonologija -- Istraživanje  HA15-02698 
 
Hrvatski jezik -- Naglasci -- Naglašavanje sloga  HA15-02701 
 
Hrvatski jezik -- Pravopis -- Ktetici  HA15-02699 
 
Hrvatski jezik -- Rječnici -- Leksikografija -- Nazivlje -- Semantika  HA15-01971 
 
Hrvatski jezik -- Sinonimija -- Jezični razvoj -- Djeca školske dobi -- Istraživanje  HA15-02703 
 
Hrvatski jezik -- Slogovi -- Slogovanje -- Silabifikacija -- Analiza  HA15-02704 
 
Hrvatski književni jezik -- Imenice -- Glagolske imenice -- Morfologija  HA15-02705 
 
Hrvatski lovački savez  HA15-02574 
 
Hrvatski menadžment 20./21. st. -- Hrvatska ekonomija -- Sveučilišni profesori -- Biografija -- Nekrolog  HA15-02107 
 
Hrvatski muzej knjige  HA15-01980 
 
Hrvatski povjesničari -- Arhivisti -- Biografija -- Bibliografija  HA15-02881 
 
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  HA15-02329 
 
Hrvatsko glagoljaštvo -- Slavistika -- Historiografija  HA15-01947 
 
Hrvatsko kazalište 21. st. -- Hrvatska drama 20. st. -- Kazališne predstave  HA15-02733 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu  HA15-02733 
 
Hrvatsko pjesništvo 19. st. -- Rukopisne zbirke -- Arhivska građa  HA15-02806 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Književna interpretacija -- Pjesnici  HA15-02759 
 
Hrvatskoglagoljski rukopisi -- Glagoljaši  HA15-01993 
 
Hrvatskoglagoljski rukopisi -- Hrvatskoglagoljski tekstovi -- Hrvatskoglagoljski zbornici -- Crkvenoslavenski jezik -- Starohrvatski jezik -- Leksik -- Franjevaštvo  HA15-02700 
 
Humanističke znanosti -- Sveučilišni profesori -- Hrvatski jezik i književnost -- Akademski diskurz -- Stilistika  HA15-02855 
 
Husserl, Edmund  HA15-02028 
 
Igre -- Igre prstima -- Dojenčad -- Kulturno nasljeđe -- Narodna umjetnost  HA15-02219 
 
Ikone -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA15-02643 
 
Ikone -- Povijest umjetnosti -- Kretsko-venecijansko slikarstvo  HA15-02639 
 
Imunološki zavod (Zagreb)  HA15-02617 
 
Industrija tekstila i odjeće -- Tekstil -- Opskrbni lanac -- Poslovanje -- Zadovoljstvo kupaca  HA15-02623 
 
Industrijska baština -- Industrijska arhitektura -- Industrijski pregled  HA15-02649 
 
Industrijska baština -- Industrijska arhitektura -- Tvornice  HA15-02648 
 
Infekcije mokraćnog sustava -- Analiza mokraće -- Prostata -- Prostatitis -- Dijagnostika -- Biokemijski pokazatelji -- Prostatični specifični antigen -- Glikozilacija -- Poremećaj glikozilacije  HA15-02333 
 
Infekcije mokraćnog sustava -- Uroinfekcije -- Analiza mokraće -- Prostata -- Prostatitis -- Bakteriurija -- Biofilm  HA15-02513 
 
Infektivne bolesti -- Medicinski slučajevi  HA15-02444 
 
Infektivne bolesti -- Tuberkuloza -- HIV -- Pneumonija -- Dijagnostika -- Bolnička skrb -- Farmakološka terapija  HA15-02478 
 
Influenca -- Gripa -- Cijepljenje  HA15-02453 
 
Informacijska i komunikacijska tehnologija -- Ranjivost -- Zaštita -- Sigurnost -- Kritična infrastruktura  HA15-01955 
 
Inkontinencija urina -- Muškarci -- Kirurgija prostate -- Konzervativna terapija -- Kirurška terapija  HA15-02514 
 
Inkontinencija urina -- Statička inkontinencija -- Defekti dna zdjelice -- Prolaps zdjeličnih organa -- Konzervativno liječenje  HA15-02461 
 
Inovacije -- Zakonska regulativa  HA15-02170 
 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje  HA15-02706  HA15-02682 
 
Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku  HA15-02344 
 
Integral transverzalnih masa -- Konveksna tijela -- Brunn-Minkowski nejednakost -- Nejednakost Minkowskog  HA15-02295 
 
Intelektualno vlasništvo -- Zaštita vlasništva -- Logistika -- Patenti -- Inovacije  HA15-02118 
 
Invazivne vrste -- Rakušci -- Amphipoda -- Gammaridae  HA15-02378 
 
Investicije -- Ulaganja -- Rizični kapital -- Inovacije  HA15-02105 
 
Isus Krist -- Rahner, Karl  HA15-02045 
 
Ivančić, Stjepan Marija  HA15-02040 
 
Ivšić, Stjepan -- Damjanović, Stjepan -- Babić, Stjepan  HA15-02223 
 
Izborni sustav -- Skandali -- Prisluškivanje  HA15-02098 
 
Izborno pravo -- Ustavno sudovanje -- Ustav -- Sudbena vlast  HA15-02095 
 
Izložbe -- Duhan -- Pušenje -- Muzeji  HA15-01981 
 
Izoperimetrijska nejednakost -- Polumjer opisane kružnice -- Geometrijske nejednakosti -- Simpleks  HA15-02272 
 
Izvoz -- Roba -- Robna razmjena  HA15-02153 
 
Jablan -- Fitoremedijacija -- Kadmij  HA15-02550 
 
Jabuka -- Štetnici -- Zaštita bilja -- Ekonomska učinkovitost  HA15-02554 
 
Jagić, Vatroslav -- Benešić, Julije  HA15-02868 
 
Javna nabava -- Javna potrošnja -- Direktive EU -- Reforma -- Implementacija  HA15-02122 
 
Javna uprava -- Državna uprava -- Decentralizacija -- Politički sustav -- Službenički sustav -- Upravne reforme  HA15-02181 
 
Javna uprava -- Državna uprava -- Lokalne samouprave -- Javne službe -- Politički sustav -- Reforme  HA15-02179 
 
Javna uprava -- Komparativna javna uprava  HA15-02178 
 
Javna uprava -- Komparativna javna uprava -- Upravna znanost -- Metodologija javne uprave -- Komparativna metoda -- Neoinstitucionalni pristup  HA15-02184 
 
Javna uprava -- Politički sustav -- Upravne reforme -- Tradicija -- Povijesni razvoj  HA15-02183 
 
Javna uprava -- Reforme javne uprave -- Europske integracije -- Eurointegracijski procesi  HA15-02187 
 
Javna uprava -- Službenički sustav -- Komparativna javna uprava -- Komparativni službenički sustavi -- Javni službenici -- Državni službenici -- Upravne reforme  HA15-02185 
 
Javor -- Bolesti -- Rak kore -- Molekularna dijagnostika  HA15-02549 
 
Jedroglavka -- Lophotus lacepede -- Rasprostranjenost  HA15-02381 
 
Jelačić Bužimski, Dubravko  HA15-02659 
 
Jensenov funkcional -- Aritmetičko-geometrijska sredina -- Pozitivni operator -- Hilbertov prostor  HA15-02263 
 
Jensenova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Jensen-Steffensenova nejednakost -- Superkvadratne funkcije  HA15-02283 
 
Jergović, Miljenko  HA15-02757 
 
Kafka, Franz  HA15-02707 
 
Kamov, Janko Polić  HA15-02727 
 
Kant, Immanuel  HA15-01996 
 
Karađorđević, Aleksandar I, jugoslavenski kralj  HA15-02873 
 
Karcinom prostate -- Radikalna prostatektomija -- Radijacijska terapija -- Terapija deprivacijom androgena -- Postupci liječenja  HA15-02456 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Farmakoterapija -- Statini -- Kliničke studije  HA15-02422 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Kardiovaskularna rehabilitacija -- Sekundarna prevencija -- Ambulantno liječenje  HA15-02434 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prirođene srčane bolesti -- Srčane greške -- Registar bolesnika  HA15-02489 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prirođene srčane bolesti -- Srčane greške -- Tetralogija Fallot  HA15-02433 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Trombofilija -- Akutni koronarni sindrom -- Infarkt miokarda  HA15-02505 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Zatajenje srca -- Farmakoterapija  HA15-02462 
 
Katastarska izmjera  HA15-02305 
 
Katedrala sv. Stošije  HA15-02647 
 
Katoličke zajednice -- Redovničke zajednice -- Redovnice  HA15-02876 
 
Katolički aktivizam -- Biskupi -- Glagoljaši -- Biografije  HA15-02057 
 
Kazališni život -- Hrvatsko kazalište -- Kazališne predstave  HA15-02659 
 
Kaznena djela -- Gospodarski kriminal -- Korupcija -- Javni sektor -- Privatni sektor  HA15-02164 
 
Kijuk, Branka  HA15-02745 
 
Kinematički model -- Zemljina kora -- Nivelman -- Visinski pomak  HA15-02303 
 
Kiparstvo -- Simbolizam  HA15-02650 
 
Kiš, Danilo  HA15-02717 
 
Klarić, Mile  HA15-02789 
 
Klima -- Klimatski ekstremi -- Vremenske nepogode -- Ciklone -- Poplave -- Suše  HA15-02308 
 
Klimantović, Šimun  HA15-02042 
 
Klimantović, Šimun -- Glavić, Šimun  HA15-02052 
 
Klimatske promjene -- Biljne vrste -- Rasprostranjenost -- Agave lechuguilla -- Planinska flora  HA15-02353 
 
Klinički laboratorij -- Medicinska biokemija -- Analiza krvi -- Analiza mokraće -- Uzorkovanje -- Predanalitička faza -- Predanalitičke pogreške -- Upravljanje kakvoćom -- Sigurnost bolesnika  HA15-02342 
 
Klinički laboratorij -- Medicinske sestre -- Medicinski tehničari -- Anketno istraživanje -- Stavovi -- Analiza krvi -- Uzorkovanje -- Hemoliza -- Predanalitička faza  HA15-02335 
 
Klinički laboratorij -- Medicinske sestre -- Medicinski tehničari -- Sigurnosne mjere -- Upravljanje kakvoćom  HA15-02336 
 
Klinički laboratorij -- Zdravstveni sustav -- Procjena -- Sigurnost bolesnika  HA15-02327 
 
Klinika za dječje bolesti Zagreb  HA15-02424 
 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu.  HA15-02444 
 
Ključna kost -- Prijelomi -- Djeca  HA15-02493 
 
Knežević, Branimir  HA15-02882 
 
Knežević, Željko  HA15-02756 
 
Knjige -- Muzejski predmeti  HA15-01980 
 
Knjižnice -- Međuknjižnična suradnja -- Instrument pretpristupne pomoći -- Prekogranična suradnja  HA15-01968 
 
Knjižničarstvo -- Javno zagovaranje  HA15-01969 
 
Kokošja jaja -- Masti -- Masne kiseline  HA15-02592 
 
Koljeno -- Meniskus -- Ozljede -- Liječenje  HA15-02503 
 
Komunikacijske vještine -- Tehnički pojmovi -- Informacijski pojmovi -- Kulturne transformacije -- Učenici osnovnih škola  HA15-02220 
 
Komunikologija -- Masovno komuniciranje -- Turizam -- Sublimirane poruke -- Destinacijske poruke -- Motivacijske poruke  HA15-01953 
 
Konkavne funkcije -- Hilbertov operator -- Matrice -- Pozitivne matrice  HA15-02258 
 
Kontejnerski brodovi -- Parametrijsko ljuljanje -- Stabilnost broda  HA15-02543 
 
Konveksna tijela -- Geometrijska tijela -- Volumen tijela -- Geometrijske nejednakosti  HA15-02273 
 
Konveksne funkcije -- Jensenov funkcional -- Majorizacija -- Stohastička matrica  HA15-02299 
 
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Subaditivnost  HA15-02266 
 
Konveksne funkcije -- Schur-konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Hermite-Hadamardova nejednakost  HA15-02301 
 
Konveksno tijelo -- Izoperimetrijska nejednakost -- Banachov prostor -- Geometrija Minkovskog  HA15-02254 
 
Konveksnost -- Hermite-Hadamardova nejednakost -- Integralna reprezentacija  HA15-02277 
 
Konzervacija -- Restauracija -- Terminologija -- Nazivlje -- Kulturna baština -- Leksikografija  HA15-02645 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Tekstil  HA15-02644 
 
Konji -- Metabolički sindrom -- Pretilost -- Inzulinska rezistencija  HA15-02583 
 
Kopri, Danijel -- Kopri, Andrea Lončarić  HA15-02659 
 
Koprić, Ivan  HA15-02178 
 
Korčulanska biskupija  HA15-02199 
 
Korporativno upravljanje -- Informacije -- Nacionalno zakonodavstvo -- Komparativna analiza  HA15-02125 
 
Korporativno upravljanje -- Korporativni menadžment -- Uloga menadžmenta -- Crnogorsko gospodarstvo  HA15-01956 
 
Kosača-Kotromanić, Katarina  HA15-02886 
 
Kosti -- Bedrena kost -- Transplantacija -- Presadak  HA15-02516 
 
Kranjčević, Silvije Strahimir  HA15-02776 
 
Kriminalistika -- Osumnjičenik -- Izjava osumnjičenika -- Kazneni postupak  HA15-02165 
 
Kriminalitet -- Kulturna baština -- Arheološka baština -- Arheološki artefakti  HA15-02166 
 
Kristologija -- Transcendentalna kristologija -- Kršćanstvo -- Teologija -- Filozofija -- Znanost  HA15-02045 
 
Krizanteme -- Bolesti -- Uzročnici  HA15-02559 
 
Krleža, Bela  HA15-02740 
 
Krleža, Miroslav  HA15-02733  HA15-02799  HA15-02849  HA15-02740 
 
Kronična bol -- Glava -- Depresija -- Ratni veterani -- PTSP  HA15-02393 
 
Kronične bolesti -- Karcinom prostate -- Sustavni pregledi -- EBM -- Medicina utemeljena na dokazima  HA15-02520 
 
Kronične bolesti -- Nezarazne bolesti -- Obiteljska medicina -- Koordinacija skrbi -- Multiprofesionalna suradnja  HA15-02511 
 
Kronične bolesti -- Obitelj -- Emocionalna podrška -- Praktična podrška -- Pravna podrška -- Tercijarna prevencija  HA15-02517 
 
Kronične bolesti -- Zdravstvena zaštita -- Kvaliteta zdravstvene zaštite -- Modeli zdravstvene skrbi -- Holistički pristup -- Personalizirano planiranje  HA15-02472 
 
Kronične neurološke bolesti -- Neurorehabilitacija -- Fizikalna terapija  HA15-02492 
 
Kršćanstvo -- Kršćanska duhovnost -- Slavenska mitologija -- Hrvatska književnost 20. st.  HA15-02762 
 
Krvne žile -- Vaskulitis -- Autoimune bolesti -- Poliangitis -- Antineutrofilna citoplazmatska protutijela  HA15-02466 
 
Krvne žile -- Vaskulitis -- Poliangitis -- Klasifikacija -- Djeca  HA15-02459 
 
Kukuljević Sakcinski, Ivan  HA15-02864 
 
Kukuruz -- Štetnici -- Kukuruzna zlatica  HA15-02560 
 
Kukuruz -- Štetnici -- Kukuruzni moljac -- Genotip  HA15-02561 
 
Kukuruz -- Usjevi -- Korovne vrste -- Suzbijanje  HA15-02565 
 
Kulturna baština -- Djeca -- Razvoj djeteta -- Likovne aktivnosti -- Likovna umjetnost  HA15-02214 
 
Kulturna povijest -- Kulturna baština -- Nacionalni identitet  HA15-02864 
 
Kulturni turizam -- Luksuzne vile -- Business intelligence -- Poslovne informacije  HA15-02142 
 
Kulturno dobro -- Kulturna baština -- Tradicijska kultura -- Narodne nošnje  HA15-01985 
 
Kulturno dobro -- Muzejske zbirke -- Muzeji  HA15-01984 
 
Kuturna povijest 19./20. st. -- Hrvatska književnost -- Književna potpora -- Književni utjecaj -- Hrvatsko prosvjetiteljstvo  HA15-02856 
 
Kvaliteta -- Upravljanje kvalitetom -- Zdravstvo  HA15-02408 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Biostatistika -- Uzorkovanje -- Procjena -- Referentni intervali -- Referentni raspon -- Tumačenje rezultata -- Točnost rezultata  HA15-02341 
 
Laboratorijska oprema -- Medicinski uređaji -- Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Hemoglobin -- Analizator MQ-2000 PT HbA1c -- Kromatografija -- Visokotlačna tekućinska kromatografija -- Six sigma model -- Upravljanje kakvoćom -- Poboljšanje poslovnih postupaka  HA15-02326 
 
Laboratorijske pretrage -- Primarna zdravstvena zaštita -- Liječnici obiteljske medicine -- Protutijela -- Antinuklearna protutijela -- Peptidna protutijela -- Elektroforeza proteina -- Reumatoidni čimbenik  HA15-02338 
 
Lasić, Stanko  HA15-02788 
 
Lebdeće čestice -- Koncentracija čestica -- Meteorološki uvjeti -- Spektralna analiza -- Zatvoreni prostor  HA15-02311 
 
Lijekovi -- Kakvoća lijekova -- Kontrola lijekova  HA15-02428 
 
Lijekovi -- Primijena lijekova  HA15-02429 
 
Likovni život -- Likovne izložbe  HA15-02640 
 
List -- Morfologija lista -- Ruže -- Srebrnasti petoprst -- Potentilla argentea  HA15-02362 
 
Listopadno drveće -- Morfologija lista -- Sadržaj ugljika -- Regresijska analiza  HA15-02347 
 
Litografije -- Pasteli -- Časopisi -- Slikari  HA15-02656 
 
Lokalna politika -- Političari -- Novinari -- Profesionalizacija zanimanja -- Politička komunikacija -- Povjerenje  HA15-02088 
 
Lov -- Šojka -- Vabak  HA15-02595 
 
Lov -- Vabilice  HA15-02596 
 
Lovna kinologija -- Lovački psi -- Rodovnica  HA15-02574 
 
Luke -- Kontejnerski terminali -- Brodski vez -- Logistika  HA15-02603 
 
Luke -- Lučke usluge -- Lučko tegljenje  HA15-02607 
 
Luke -- Lukobran -- Građevinski projekti -- Rekonstrukcija -- Povijesni pregled  HA15-02535 
 
Luksuzna odjeća -- Kupovina odjeće -- Tržišne marke -- Samopoimanje -- Stavovi -- Lojalnost  HA15-02621 
 
Lule -- Autohtoni proizvodi  HA15-02636 
 
Lyapunovljeva nejednakost -- Diferencijalne jednadžbe -- Rubni uvjeti -- Svojstvene vrijednosti -- Parcijalne derivacije  HA15-02268 
 
Ljekarna K sv. Antunu  HA15-02880 
 
Ljekarništvo -- Samostani  HA15-02423 
 
Ljubav -- Ljubavne veze -- Brak -- Etnografija -- Javnost  HA15-02231 
 
Ljudska prava -- Pravna zaštita  HA15-02159 
 
Ljudska prava -- Represija -- Kršenje prava -- Tranzicijska pravda  HA15-02163 
 
Mačke -- Bubrezi -- Oštećenje -- Otrovanje -- Etilen glikol  HA15-02580 
 
Mačke -- Dlaka -- Svojstva -- Boja krzna -- Nasljeđivanje  HA15-02579 
 
Mačke -- Hematološki poremećaji -- Mijelodisplastični sindrom -- Neizlječive bolesti  HA15-02576 
 
Maćuhica -- Viola tricolor -- Pelud -- Morfologija biljaka -- Heteromorfizam  HA15-02365 
 
Mađarska književnost 20. st. -- Mađarsko pjesništvo -- Književna kritika  HA15-02833 
 
Mahnić, Antun  HA15-02036 
 
Mahunarke -- Fabaceae -- Hedysarum pannosum -- Anatomija biljaka -- Morfologija biljaka  HA15-02356 
 
Makedonska književnost 21. st. -- Proza  HA15-02723 
 
Maksimalni operator -- Marcinkiewiczev teorem -- Fourierov red -- Hardyjev prostor  HA15-02269 
 
Mala i srednja poduzeća -- Zaposlenici -- Radna motivacija  HA15-02117 
 
Maligne bolesti -- Epidemiološki podaci -- Rano otkrivanje raka -- Standardizirano praćenje -- Onkolog -- Liječnik obiteljske medicine  HA15-02499 
 
Maloprodaja -- Kiosk -- Zadovoljstvo potrošača -- Zadovoljstvo uslugama  HA15-02616 
 
Maloprodaja -- Optimizacija zaliha -- CRM -- Odnosi s klijentima -- Upravljanje odnosima s klijentima  HA15-02150 
 
Manioka -- Manihot grahamii -- Euphorbiaceae -- Mlječika -- Lektotipizacija -- Alohtone vrste  HA15-02354 
 
Manjine -- Manjinski jezici -- Mediji na manjinskim jezicima -- Društvena integracija  HA15-02085 
 
Marcinkiewiczev teorem -- Integralni operator -- Jezgra operatora  HA15-02267 
 
Marcinkiewiczev teorem -- Integralni operator -- Triebel-Lizorkinovi prostori -- Omeđenost  HA15-02278 
 
Marković, Franjo  HA15-02852 
 
Martingali -- Nejednakost martingala -- Funkcija preraspodjele -- Lorentzovi prostori  HA15-02253 
 
Martinović, Stjepo  HA15-02822 
 
Masovni turizam -- Održivi turizam -- Lokalni razvoj  HA15-02139 
 
Maštrović, Tihomil  HA15-02830 
 
Matić-Halle, Mirjana  HA15-02772 
 
Matijaca, Ivo  HA15-01946 
 
Matoš, Antun Gustav  HA15-02885  HA15-02866  HA15-02767  HA15-02768  HA15-01974  HA15-01975  HA15-02769  HA15-02770  HA15-02832 
 
Matoš, Antun Gustav -- Krleža, Miroslav  HA15-02867 
 
Matoš, Antun Gustav -- Proust, Marcel -- Skerlić, Jovan  HA15-02725 
 
Matravers, Derek  HA15-02641 
 
Matrice -- Spektar matrice -- Svojstvene vrijednosti -- Singularna dekompozicija  HA15-02264 
 
Matrične nejednakosti -- Pozitivno definitne matrice -- Geometrijska sredina -- Majorizacija -- Fanov teorem  HA15-02279 
 
Med -- Sastav -- Teški metali -- Elementi u tragovima  HA15-02590 
 
Medicinska edukacija -- Trajna medicinska izobrazba -- Obiteljska medicina -- Specijalist obiteljske medicine -- Skupine parnjaka -- Mrežni tečajevi  HA15-02414 
 
Medicinska edukacija -- Visoko obrazovanje -- Medicinski profesionalci -- Kronični bolesnici -- Zdravstvena zaštita -- Kvaliteta zdravstvene zaštite  HA15-02463 
 
Mediji -- Novinarstvo 20. st. -- Izobrazba novinara -- Agitprop  HA15-02883 
 
Mediji -- Vojska -- Odnosi -- Ratna zbivanja -- Izvještavanje  HA15-01990 
 
Medijska industrija -- Mediji -- Medijsko tržište  HA15-02079 
 
Međuknjižnična suradnja -- Globalni informacijski sustav -- Timski rad  HA15-01967 
 
Međunarodne organizacije -- Zakoni -- Primjena zakona  HA15-02157 
 
Međunarodni sud  HA15-02162 
 
Menadžment -- Menadžerska etika -- Javna administracija -- Okoliš -- Okolina -- Osobne vrijednosti  HA15-01958 
 
Menadžment -- Paradigma menadžmenta -- Razvoj menadžmenta -- Trendovi u menadžmentu  HA15-01963 
 
Menadžment -- Vodstvo -- Razvijenost vodstva -- Varijable razvijenosti -- Učinkovitost menadžmenta -- Utjecaj  HA15-01959 
 
Merz, Ivan  HA15-02046 
 
Meso divljači -- Veterinarsko-zdravstveni pregled  HA15-02591 
 
Meso peradi -- Proizvodnja -- Potrošnja  HA15-02587 
 
Meštrović, Ivan  HA15-02650 
 
Metaemocije -- Majke -- Privrženost -- Dječje emocije -- Djeca predškolske dobi -- Istraživanje  HA15-02024 
 
Metafizika -- Identitet -- Referencije  HA15-01995 
 
Migracije  HA15-01965 
 
Migracije -- Azilanti -- Pravo na azil  HA15-02160 
 
Migracije -- Hrvati -- Srbi  HA15-02069 
 
Migracije -- Izbjeglice -- Izbjeglički kampovi  HA15-02073 
 
Migrena -- Primarna glavobolja -- Sekundarna glavobolja -- Tenzijska glavobolja -- Liječenje  HA15-02420 
 
Mihaljević, Benedikt  HA15-02677 
 
Mijović Kočan, Stijepo  HA15-02821 
 
Mikroupravljač -- Simuliranje -- Programski jezici  HA15-01949 
 
Mill, John Stuart  HA15-02000 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Laparoskopija -- Perkutana kirurgija -- Transuretralni zahvati -- NOTES -- ESWL  HA15-02470 
 
Ministarstvo kulture  HA15-02230 
 
Mirovni procesi -- Razoružavanje -- Disidenti  HA15-02092 
 
Miše, Jerolim -- Miše, Anka  HA15-02655 
 
Mladi -- Grupna dinamika -- Identifikacija -- Diferencijalna evaluacija  HA15-02087 
 
Mladi -- Omladinske organizacije -- Komunizam -- Otoci  HA15-02884 
 
Mladi -- Vršnjački odnosi -- Pomaganje -- Slobodno vrijeme -- Volontiranje -- Motivacija -- Istraživanje  HA15-02210 
 
Mohorovičić, Stjepan  HA15-01966 
 
Mokraćni mjehur -- Divertikulum -- Karcinom -- Poštedna kirurgija  HA15-02392 
 
Mokraćni mjehur -- Rak mokraćnog mjehura -- Stadij raka -- Gradus -- Transuretralna resekcija -- Cistektomija -- Limfadenektomija  HA15-02455 
 
Mokraćni sustav -- Djeca -- Anomalije urotrakta -- Urotrakt -- Kirurško liječenje  HA15-02458 
 
Mokraćni sustav -- Hematurija -- Geni -- Obiteljska hematurija -- Molekularna genetika -- Postupnik  HA15-02479 
 
Mokraćni sustav -- Hematurija -- Obiteljska hematurija -- Nefropatija -- Genetika -- Djeca  HA15-02507 
 
Mokraćni sustav -- Mokraćni organi -- Djeca -- Dijagnostika  HA15-02497 
 
Mokraćni sustav -- Nefrotski sindrom -- Djeca -- Genetski čimbenici  HA15-02447 
 
Mokraćni sustav -- Nefrotski sindrom -- Djeca -- Liječenje -- Farmakoterapija  HA15-02501 
 
Molitvenici -- Hrvatskoglagoljski rukopisi -- Glagoljska baština -- Medicinski zapisi -- Mokraćni kamenci -- Ljekaruše  HA15-02047 
 
Monotone funkcije -- Besselove funkcije -- Gama funkcija -- Konveksnost -- Eksponencijalna funkcija  HA15-02288 
 
Monotone funkcije -- Schur-konveksne funkcije -- Čebiševljeva nejednakost  HA15-02300 
 
Moralnost -- Etika -- Sloboda -- Kršćanstvo -- Bratstvo -- Duhovna snaga  HA15-02032 
 
Moreška -- Viteške igre -- Sokolski pokret  HA15-02660 
 
Morski okoliš -- Zagađenje -- Toksični metali -- Bioindikatori  HA15-02413 
 
Morski pauci -- Pycnogonida -- Arthropoda -- Taksonomija -- Popis vrsta  HA15-02368 
 
Morski puž -- Nassarius mutabilis -- Biometrija -- Gospodarsko upravljanje  HA15-02319 
 
Mostovi -- Postojeći mostovi -- Norme -- Ocjenjivanje  HA15-02533 
 
Mozak -- Tumori -- Koroidni pleksus -- Dijete -- Krvarenje -- Rekombinirani aktivirani faktor VII -- Elektivna kirurgija  HA15-02396 
 
Moždani udar -- Mlađe osobe -- Čimbenici rizika -- Rehabilitacija  HA15-02473 
 
Moždani udar -- Prevencija moždanog udara -- Fibrilacija atrija -- Tromboembolijski rizik -- Antikoagulantna terapija  HA15-02488 
 
Moždani udar -- Prevencija moždanog udara -- Visoki krvni tlak -- Snižavanje krvnog tlaka -- Endovaskularna terapija -- Dvojna antiagregacijska terapija  HA15-02464 
 
Mujičić Artnam, Kemal  HA15-02779 
 
Multimedija -- Virtualna realnost -- Tehnologija virtualne realnosti -- Videokonferencijska tehnologija -- Videofonska tehnologija -- Telerobotička tehnologija -- Komunikacija  HA15-01954 
 
Multipla skleroza -- Dijagnostika -- Liječenje -- Lijekovi  HA15-02441 
 
Muzeji -- Muzejske izložbe -- Muzejska komunikacija -- Multimodalna komunikacija -- Kultura -- Semiotika -- Muzeologija  HA15-01982 
 
Muzeji -- Poplave  HA15-01989 
 
Muzejska dokumentacija -- Standardi -- Smjernice -- Muzejske zbirke -- Kulturno dobro  HA15-01983 
 
Muzejska građa -- Muzejske zbirke -- Obrada građe -- Inventarizacija  HA15-01987 
 
Muzejske izložbe -- Muzejski postav  HA15-01979 
 
Muzejske zbirke -- Online katalozi -- Lutke -- Kolekcionarstvo  HA15-01988 
 
Muzejski predmeti -- Boce  HA15-01978 
 
Nabava -- Dobavljači -- Izbor dobavljača -- TOPSIS metoda  HA15-02620 
 
Nacionalni identitet -- Nacionalni mitovi -- Nacionalni narativ  HA15-02090 
 
Nacionalni park Krka  HA15-02237 
 
Nacionalni parkovi  HA15-02235 
 
Naglasna tipologija -- Prozodija -- Novoštokavski dijalekt  HA15-02674 
 
Narodna Republika Hrvatska -- Savez komunističke omladine Jugoslavije -- Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske -- Narodna omladina Hrvatske  HA15-02888 
 
Narodne nošnje -- Tradicijsko ruho -- Tekstilno rukotvorstvo -- Kulturna baština  HA15-02230 
 
Narodni muzej Zadar  HA15-02215 
 
Naselja -- Ruralna naselja -- Društveno-geografski procesi  HA15-02844 
 
Nassi, Damjan Bivaldov  HA15-02847 
 
Nastava stranih jezika -- Metode poučavanja -- Uporaba tehnologija  HA15-02203 
 
Nautički turizam -- Konkurentnost -- Marketing  HA15-02137 
 
Nautički turizam -- Luke -- SWOT analiza  HA15-02144 
 
Nautički turizam -- Marine -- Poslovanje -- Društveno odgovorno poslovanje -- Održivi turizam  HA15-02136 
 
Neda Miranda Blažević-Krietzman  HA15-02758 
 
Nedonoščad -- Perinatalna asfiksija -- Akutno oštećenje bubrega -- Serumski biljezi -- Lipokalin -- Neutrofil gelatinaza udruženi lipokalin -- NGAL -- Rana dijagnoza  HA15-02332 
 
Neprofitne organizacije -- Socijalni rad -- Strateško planiranje -- Organizacijska učinkovitost  HA15-01962 
 
Neravnopravnost spolova -- Položaj žena -- Tržište rada -- Statistička analiza  HA15-02031 
 
Nespušteni testisi -- Testisi -- Kriptorhizam -- Neplodnost -- Maligne bolesti  HA15-02476 
 
Nesteroidni antireumatici -- NSAIR -- Komorbiditet -- Interakcija lijekova -- Potrošnja lijekova -- Obiteljska medicina  HA15-02427 
 
Neubrojive osobe -- Osobe s duševnim smetnjama -- Muškarci -- Kaznena djela -- Istraživanje  HA15-02014 
 
Neuman-Sándorova sredina -- Jacobijeve eliptičke funkcije -- Schur-konveksne funkcije -- Konveksne funkcije  HA15-02290 
 
Neurodegeneracija -- Neurodegenerativne bolesti -- Parkinsonova bolest -- Multidisciplinarni pristup  HA15-02483 
 
Neurodegenerativne bolesti -- Središnji živčani sustav -- Alzheimerova bolest -- Parkinsonova bolest -- Obiteljska medicina -- Zbrinjavanje bolesnika  HA15-02474 
 
Nevladine organizacije -- Nevladin sektor -- Globalna recesija -- Gospodarska kriza -- Krizni menadžment -- Marketinško upravljanje  HA15-02614 
 
Nikčević, Sanja  HA15-02811 
 
Nim -- Sjemena pogača nima -- Bamija -- Svojstva tla -- Prinosi  HA15-02555 
 
Ninska biskupija -- Zadarska nadbiskupija  HA15-02175 
 
Nižić, Ante  HA15-02041 
 
Novinarska škola u Zagrebu -- Viša novinarska škola -- Društvo novinara Narodne Republike Hrvatske -- Komunistička partija Jugoslavije  HA15-02883 
 
Novine -- Stranačko novinarstvo -- Humorističko-satirički listovi -- Rodni odnosi -- Žene -- Stereotipi  HA15-02877 
 
Numizmatika -- Kovani novac -- Kršćanstvo -- Sveci zaštitnici -- Povijest  HA15-02652 
 
Njemačka književnost 20./21 st. -- Hrvatska književnost -- Iseljenička književnost  HA15-02825 
 
Obavještajci -- Vojnici -- Uhićenje -- Radiokomunikacije  HA15-02158 
 
Obitelj Kumbat -- Kumbat, Ivan Antun -- Kumbat, Antun  HA15-02194 
 
Obitelj Novosel  HA15-02228 
 
Obiteljska medicina -- Kronične bolesti -- Liječnička skrb -- Bolesniku usmjerena skrb -- Biopsihosocijalni pristup -- Komunikacija s pacijentom  HA15-02400 
 
Obiteljska medicina -- Kronične bolesti -- Maligne bolesti -- Zloćudne bolesti -- Tercijarna prevencija -- Kronična skrb  HA15-02519 
 
Obiteljska medicina -- Kronični bolesnici -- Interprofesionalna suradnja -- Ambulantna medicina -- Medicinske sestre -- Timski rad  HA15-02481 
 
Obiteljska medicina -- Kronični bolesnici -- Onkološki bolesnici -- Odnos liječnik-bolesnik -- Komprehenzivna skrb -- Podrška obitelji  HA15-02500 
 
Obiteljska medicina -- Liječničke konzultacije -- Kronične bolesti -- Komunikacija s pacijentom  HA15-02521 
 
Obiteljska medicina -- Liječnik obiteljske medicine -- Onkološki bolesnici -- Palijativna skrb -- Suzbijanje simptoma -- Potporno liječenje  HA15-02486 
 
Obiteljska medicina -- Odnos liječnik-pacijent -- Komunikacija -- Konzultacija -- Pismo pacijentu  HA15-02485 
 
Obiteljska medicina -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Dijagnostika -- Terapija  HA15-02509 
 
Obiteljsko poduzeće -- Investiranje -- Financiranje -- Vlasništvo  HA15-02618 
 
Obrazovanje -- Učenici -- Nacionalna kultura -- Plemenska kultura -- Običaji  HA15-02202 
 
Odgojitelji -- Dječja igra -- Simbolička igra -- Djeca rane dobi -- Istraživanje  HA15-02217 
 
Odijevanje -- Narodne nošnje -- Fotografije  HA15-02228 
 
Odnos liječnik-bolesnik -- Obiteljska medicina -- Loše vijesti -- Priopćavanje -- Komunikacija -- Psihološki aspekti  HA15-02460 
 
Odsjek za torakalnu kirurgiju -- Opća bolnica Zadar  HA15-02480 
 
Odštetno pravo -- Životinje -- Zaštita životinja -- Naknada štete  HA15-02578 
 
Oglašavanje -- Potrošači -- Ponašanje potrošača -- Usmena komunikacija -- Demografske karakteristike  HA15-02626 
 
Okoliš -- Stanje okoliša -- Zaštita okoliša -- Prirodna baština -- Gospodarenje otpadom  HA15-02239 
 
Onkologija -- Hitna stanja u onkologiji -- Simptomi -- Neophodna terapija -- Palijativna skrb  HA15-02451 
 
Opatska riznica sv. Marka  HA15-01977 
 
Orah -- Štetnici -- Orahova muha -- Rasprostranjenost  HA15-02562 
 
Orliczova funkcija -- Geometrija Minkovskog -- Konveksna tijela -- Minimalna ploha -- Diferencijalna geometrija  HA15-02285 
 
Orliczovi prostori -- Prostori nizova -- Opialova nejednakost -- Banachov prostor  HA15-02293 
 
Orliczovi prostori -- Sobolevljeva nejednakost -- Lipschitzova funkcija  HA15-02275 
 
Oršić-Slavetićki, Juraj  HA15-02882 
 
Oružane snage NDH  HA15-02193 
 
Osnovnoškolsko obrazovanje -- Strani jezici -- Višejezičnost -- Stavovi roditelja -- Istraživanje  HA15-02206 
 
Osobnost -- Poremećaj osobnosti -- Teorija privrženosti -- Psihoterapija -- Psihopatologija  HA15-02008 
 
Ostrowski-Grüssova nejednakost -- Nejednakost Ostrowskog -- Integralne nejednakosti -- Diferencijabilnost  HA15-02256 
 
Otpadne vode -- Industrijske otpadne vode -- Pročišćavanje voda -- Zakonski propisi  HA15-02538 
 
Ozimi grašak -- Stočni grašak -- Gnojidba dušikom -- Prinos zelene mase -- Rok košnje  HA15-02567 
 
Ozon -- Medicina -- Ginekologija -- Stomatologija -- Oksigenacija -- Ozljede -- Bolovi  HA15-02430 
 
Palijativna skrb -- Onkološki bolesnici -- Dom bolesnika -- Obiteljska medicina -- Obiteljski liječnik -- Šira zajednica  HA15-02482 
 
Palijativna skrb -- Umirući bolesnici -- Kvaliteta života -- Infektološke bolesti -- Hepatitis C -- AIDS -- Meningitis  HA15-02410 
 
Paprat -- Botrychium matricariifolium -- Nove vrste  HA15-02346 
 
Paradiopatra bihanica -- Polychaeta -- Onuphidae -- Morski crv -- Prvi nalaz  HA15-02373 
 
Parčić, Dragutin Antun  HA15-02696  HA15-02806 
 
Parezija -- Istina -- Rano kršćanstvo -- Hermeneutika  HA15-02049 
 
Parlamentarni izbori -- Politička analiza  HA15-02094 
 
Parnični postupak -- Poredbeno pravo -- Postjugoslavenske zemlje  HA15-02161 
 
Parun, Vesna  HA15-02823 
 
Pasionska književnost -- Pasionska baština -- Pučka pobožnost  HA15-02042 
 
Patogene bakterije -- Humana granulocitna anaplazmoza -- Anaplasma phagocytophilum -- Dijagnostika  HA15-02452 
 
Pčele -- Medonosna pčela -- Prihrana pčela -- Dodaci hrani -- Spore -- Nozemoza  HA15-02594 
 
Penis -- Prepucij -- Fimoza  HA15-02457 
 
Perinić, Ljeposlav  HA15-01988 
 
Periodičke funkcije -- Fourierov red -- Aproksimacija  HA15-02286 
 
Perišić, Robert  HA15-02805 
 
Perunika -- Romulea -- Iridaceae -- Anatomija biljaka -- Morfologija biljaka  HA15-02355 
 
Piratstvo -- Pomorska industrija -- Trgovački brodovi -- Pomorsko osiguranje  HA15-02173 
 
Planinarsatvo -- Planinarski domovi -- Arhitektura -- Biografija  HA15-02665 
 
Planinarsko društvo Kalnik  HA15-02669 
 
Planinarstvo  HA15-02671  HA15-02661 
 
Planinarstvo -- Penjanje  HA15-02672  HA15-02662 
 
Planinarstvo -- Planinarski putovi -- Povijest planinarstva  HA15-02664 
 
Planinarstvo -- Povijest planinarstva -- Planinarska društva  HA15-02669 
 
Planinarstvo -- Treking  HA15-02666 
 
Planinarstvo -- Vrhovi  HA15-02667 
 
Plavi trkač -- Caranx crysos -- Meristika -- Molekularna karakterizacija -- Morfometrija  HA15-02325 
 
Plemstvo -- Biografije -- Društvene prilike -- Povijest  HA15-02847 
 
Poduzeća -- Društvena odgovornost -- Trgovci hranom  HA15-02148 
 
Poduzeća -- Financiranje -- Profitabilnost -- Financijska struktura -- Financijska analiza  HA15-02624 
 
Poduzeća -- Konkurentnost -- Inovativnost -- Gospodarski rast  HA15-02106 
 
Poduzetničke namjere -- Motivi -- Studenti  HA15-02602 
 
Poduzetništvo -- Poduzetničko obrazovanje -- Poduzetnička namjera -- Preddiplomski studij -- Studij ekonomije -- Neekonomski studij -- Model predviđanja  HA15-02227 
 
Poduzetništvo -- Privatna poduzeća -- Poslovanje -- Pravni okvir -- Tržišna konkurencija  HA15-02600 
 
Podzemne vode -- Električna vodljivost -- Prostorna analiza -- Kriging -- Neuronske mreže  HA15-02314 
 
Policija -- Operativno-komunikacijski centar -- Suradnja -- Komparativna analiza  HA15-02189 
 
Policijska škola Josip Jović  HA15-02191 
 
Policijski službenici -- Motoričko-funkcionalne sposobnosti -- Testiranje -- Srednjoškolsko obrazovanje  HA15-02191 
 
Policijski službenici -- Obrazovanje -- Obuka -- Obiteljsko nasilje -- Istraživanje  HA15-02190 
 
Politička zbivanja  HA15-02091 
 
Političke ideje -- Ideologije -- Konzervativizam -- Fašizam -- Usporedba  HA15-02878 
 
Političke stranke -- Kriza  HA15-02104 
 
Političke stranke -- Politički identitet -- Građanski identitet  HA15-02103 
 
Politički sustav -- Državna uprava -- Decentralizacija -- Službenički sustav -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Upravne reforme  HA15-02180 
 
Političko odlučivanje -- Referendum -- Pravni okvir -- Građani  HA15-02099 
 
Polo, Marko  HA15-01979 
 
Pólya nejednakost -- Integralna nejednakost -- Lagrangeov teorem srednje vrijednosti -- Rolleov teorem -- Konveksne funkcije  HA15-02287 
 
Pomorski promet -- Baze podataka -- Aplikacije  HA15-01952 
 
Pomorski promet -- Multimodalni prijevoz -- Intermodalni prijevoz -- Kombinirani prijevoz  HA15-02611 
 
Pomorstvo -- Pomorska politika -- Ribarstvo  HA15-02606 
 
Pomorstvo -- Pomorske bitke -- Vojna povijest  HA15-02609 
 
Pomorstvo -- Školstvo -- Pomorske škole -- Povijesni prikaz  HA15-02605 
 
Popović, Edo  HA15-02777 
 
Porezi -- Ekološki porezi -- Komparativna analiza -- Zaštita okoliša  HA15-02121 
 
Porezi -- Neizravni porezi -- Ekonomski rast  HA15-02123 
 
Porezni sustav -- Porez na dodanu vrijednost -- PDV -- Porezna administracija -- Porezni obveznici  HA15-02119 
 
Porod -- Bol -- Epiduralna analgezija  HA15-02524 
 
Poslovanje poduzeća -- Interna revizija -- Financijski izvještaji -- Računalna obrada -- Pogreške -- Prijevare  HA15-02613 
 
Poslovno upravljanje -- Poslovni modeli -- Održivo poslovanje  HA15-02619 
 
Postkomunizam -- Nomenklatura -- Mediji -- Vlasništvo medija -- Novinari  HA15-02082 
 
Posudionica i radionica narodnih nošnji (Zagreb)  HA15-01985 
 
Poštanske usluge -- Univerzalne poštanske usluge -- Troškovi -- Rezervirano područje -- Davatelji usluga  HA15-02604 
 
Potkoljenica -- Ulkus -- Bolesnici -- Kvaliteta života  HA15-02491 
 
Potrošačko društvo -- Brak -- Obitelj -- Konzumerizam -- Kapitalizam  HA15-02077 
 
Potrošnja -- Voće -- Povrće -- Egzotične vrste  HA15-02129 
 
Poučne staze  HA15-02240 
 
Povijesne građevine -- Mehanička svojstva -- Zidane konstrukcije -- Ziđe  HA15-02530 
 
Povijesni atlas -- Povijesne karte -- Glagoljaši  HA15-02051 
 
Povijest književnosti -- Hrvatska književnost -- Hrvatski jezik -- Kajkavska književnost -- Kajkavski jezik -- Ilirski pokret -- Antologije -- Rječnici  HA15-02857 
 
Povijest ljekarništva -- Ljekarne -- Gradska periferija  HA15-02880 
 
Povijest školstva -- Pučke škole -- Arhivska građa  HA15-02207 
 
Povijest školstva -- Škole -- Arhivski izvori  HA15-02199 
 
Pranjić, Krunoslav  HA15-02855 
 
Pravni fakultet u Zagrebu  HA15-02226 
 
Pravo -- Visoko obrazovanje -- Pravnici -- Ekonomija  HA15-02226 
 
Predgrađe -- Suburbanizacija -- Grad  HA15-02081 
 
Predsjednički izbori -- Birači -- Kandidati  HA15-02096 
 
Predškolski odgoj -- Dramske aktivnosti -- Lutkarske igre  HA15-02212 
 
Prehrambeni proizvodi -- Ekološki proizvod -- Potrošači -- Demografska obilježja -- Ponašanje potrošača  HA15-02615 
 
Prehrana -- Opskrba hranom -- Gospodarske prilike -- Stanovništvo -- Izbjeglice -- Drugi svjetski rat  HA15-02131 
 
Preponska kila -- Diferencijalna dijagnostika -- Djeca  HA15-02440 
 
Prerađivačka industrija -- Mala i srednja poduzeća -- Opskrbni lanci -- Konkurentnost -- Partnerski odnosi  HA15-02130 
 
Priča o kamenu : zapisi s nepoznatoga Paga  HA15-02773 
 
Prirodna kozmetika -- Prirodni proizvodi -- Potrošači -- Kupovno ponašanje  HA15-02625 
 
Prirodoslovlje -- Edukacija -- Speleološka istraživanja  HA15-02307 
 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu  HA15-02345 
 
Prodaja -- Prodajne vještine -- Razvoj prodaje  HA15-01960  HA15-01961 
 
Proizvodi za djecu -- Dječja hodalica -- Djeca -- Ozljede -- Sigurnost  HA15-02416 
 
Proizvodi za djecu -- Ergonomski dizajn -- Djeca -- Sigurnost -- Norme  HA15-02111 
 
Prolaps zdjeličnih organa -- Inkontinencija urina -- Statička inkontinencija -- Hammock-hipoteza -- Kirurška terapija -- Konzervativna terapija  HA15-02515 
 
Prometna poduzeća -- Ljudski resursi -- Upravljanje ljudskim resursima  HA15-02622 
 
Prometni sustavi -- Kružna raskrižja -- Simulacijski modeli -- Računalni programi  HA15-02608 
 
Prostata -- Rak prostate -- Dijagnostika -- Liječenje  HA15-02467 
 
Prostor funkcija -- Lorentzov prostor -- Interpolacija -- Vektorska mjera  HA15-02265 
 
Prostorni identitet -- Kartografski prikazi -- Toponimija -- Dalmatinsko zaleđe  HA15-02845 
 
Prosvjetiteljstvo -- Pojam -- Interpretacija  HA15-02001 
 
Protupobunjeništvo -- Dobrovoljački pokreti -- Antikomunistički pokreti -- Lokalno stanovništvo -- Talijanska uprava  HA15-02874 
 
Prvi svjetski rat -- Sudionici rata -- Autobiografije -- Pretisci  HA15-02882 
 
Psi -- Bedrena kost -- Femur -- Bolesti -- Osteonekroza  HA15-02570 
 
Psi -- Bolesti -- Paraziti -- Endoparaziti -- Liječenje -- Dehelmintizacija  HA15-02588 
 
Psi -- Bolesti -- Tumori -- Liječenje  HA15-02572 
 
Psi -- Izmet -- Javne površine -- Kontaminacija  HA15-02582 
 
Psi -- Lakatni zglob -- Bolesti -- Medijalni koroidni izdanak -- Tomografija  HA15-02575 
 
Psi -- Mandibula -- Jezik -- Mikroflora  HA15-02571 
 
Psi -- Nadbubrežna žlijezda -- Poremećaji  HA15-02573 
 
Psi -- Paraziti -- Srčani crvi -- Liječenje  HA15-02581 
 
Psi -- Srčane bolesti  HA15-02586 
 
Psihički poremećaji -- Aleksitimija -- Torontska ljestvica -- Validacija  HA15-02397 
 
Psihijatrijski poremećaji -- Anksiozni poremećaji -- Shizofrenija -- Muškarci -- Žene -- Dijagnostika -- MMPI-2 -- Goldbergov indeks -- Istraživanje  HA15-02013 
 
Psihofarmaci -- Nuspojave -- Komorbiditet -- Opća medicina -- Obiteljska medicina -- Liječnik opće medicine  HA15-02508 
 
Psihologijsko testiranje -- Upitnik osobnosti -- Lažiranje odgovora  HA15-02018 
 
Pšenica -- Ozima pšenica -- Kultivari -- Translokacija -- Kromosomi -- Genetička istraživanja  HA15-02553 
 
Pšenica -- Ozima pšenica -- Sorte -- Škrob  HA15-02568 
 
Pšenica -- Pšenično brašno -- Proizvodnja -- Agroekonomski pokazatelji  HA15-02627 
 
Pšenica -- Triticum aestivum L. -- Toplinski stres -- Prolin -- Genotip  HA15-02321 
 
Ptice grabljivice -- Riđi škanjac -- Buteo rufinus  HA15-02383 
 
Publikacije -- Bibliografije  HA15-01964 
 
Radić, Ignacij -- Mahnić, Antun  HA15-02057 
 
Rak prostate -- Serumski antigen -- Antigen specifičan za prostatu -- PSA -- Probir -- Rano otkrivanje  HA15-02498 
 
Rakušci -- Rakovi -- Amphipoda -- Bentoska fauna -- Ekološki čimbenici  HA15-02232 
 
Rancière, Jacques  HA15-02030  HA15-01997  HA15-02002  HA15-02003 
 
Ratni zločini -- Genocid  HA15-02156 
 
Razvoj djeteta -- Predškolska djeca -- Kognitivni zadaci -- Rješavanje -- Strategije poučavanja -- Uloga majke  HA15-02026 
 
Razvoj ličnosti -- Obiteljska struktura -- Roditelji -- Kvaliteta odnosa -- Privrženost -- Dobne razlike  HA15-02006 
 
Redfieldov omjer -- TIN/PO4 omjer -- Cvjetanje mora -- Regresijska analiza  HA15-02241 
 
Redovnice -- Biografije  HA15-02053 
 
Redovnici -- Glagoljaši -- Pastoralni rad -- Kulturno djelovanje -- Socijalno djelovanje -- Političko djelovanje  HA15-02050 
 
Redovničke zajednice -- Prijevodi -- Starohrvatski jezik  HA15-02052 
 
Referendum -- Brak -- Definicija  HA15-02097 
 
Regionalni razvoj -- Nejednakosti -- Demografski resursi  HA15-02071 
 
Rektum -- Karcinom -- Terapija -- Neoadjuvantna terapija -- Magnetska rezonancija  HA15-02468 
 
Restrukturiranje -- Poduzeća -- Organizacijski ustroj -- Sustav upravljanja kvalitetom  HA15-02617 
 
Retorika -- Argumentacija  HA15-02673 
 
Retorika -- Politički govori -- Politički diskurs -- Predsjednici -- Analiza govora  HA15-02675 
 
Ribolov -- Ribolovne zone -- Razgraničenje -- Povijest  HA15-02589 
 
Rieszov teorem -- Morreyev prostor -- Lebesgueovi prostor -- Omeđenost -- Hölderova nejednakost  HA15-02252 
 
Rijeke -- Kvaliteta vode -- Onečišćenje vode  HA15-02233 
 
Rijeke -- Onečišćenje vode -- Metali -- Ekotoksični metali -- Kvaliteta vode  HA15-02243 
 
Rijeke -- Slapovi -- Sedra  HA15-02312 
 
Rijeke -- Zaštita  HA15-02310 
 
Rimski odgoj -- Odgoj -- Obrazovanje -- Rimska kultura -- Rimljani  HA15-02197 
 
Riva, Rafael  HA15-02038 
 
Roditelji -- Odgoj -- Roditeljski odgojni stilovi -- Depresivnost -- Adolescenti -- Istraživanje  HA15-02016 
 
Rodna ravnopravnost -- Poduzeća -- Nadzorni odbor -- Zastupljenost žena  HA15-02080 
 
Roosevelt, Franklin Delano -- Kennedy, John Fitzgerald -- Obama, Barack  HA15-02675 
 
Rukopisne ostavštine -- Svećenici -- Župnici  HA15-01946 
 
Ruralna područja -- Ekološki sustavi -- Ekološki kriminal  HA15-02174 
 
Ruska književnost -- Pjesništvo  HA15-02719  HA15-02722 
 
Ruskin, John  HA15-02083 
 
Sakralna umjetnost -- Crkve -- Štukature -- Dekoracije -- Rokoko -- Klasicizam  HA15-02653 
 
Samostan SS. Giovani e Paolo -- Samostan S. Domenico  HA15-02038 
 
Samostani -- Blagajnički dnevnici -- Društveni odnosi -- Gospodarski odnosi -- Arhivski izvori  HA15-02037 
 
Schmitt, Carl  HA15-02656 
 
Sedimenti -- Neuronske mreže -- Metoda potpornih vektora -- SVM model  HA15-01950 
 
Sedra  HA15-02313 
 
Sedra -- Fitogena sedra -- Alge -- Mahovine  HA15-02320 
 
Sekcija knjižnica velikih gradova -- Metropolitan Libraries Section -- International Federation of Library Associations -- IFLA  HA15-01969 
 
Sektorski element -- Izračuni -- Elastičnost -- Temperatura  HA15-02536 
 
Senđerđi, Lujo  HA15-02665 
 
Sentinus, Gaius Antonius -- Sentin, Gaj Antonije  HA15-02840 
 
Shizofrenija -- Shizofreni bolesnici -- Metakognitivni trening -- Istraživanje  HA15-02012 
 
Sigurnost -- Međunarodna sigurnost -- Ljudska sigurnost -- Hrana -- Glad -- Zemlje u razvoju  HA15-02128 
 
Simfonije -- Stihovi -- Njemačka književnost  HA15-02657 
 
Sindrom bolnog ramena -- Bol -- Funkcionalni status -- Liječenje -- Radiofrekventna rezonanca -- Redukcija bolnosti  HA15-02425 
 
Sinjska alka  HA15-02785 
 
Skitarelić, Boris  HA15-02851 
 
Sklupture -- Reljefi -- Krilati lavovi -- Lavovi  HA15-02651 
 
Skok, Joža  HA15-02857 
 
Slaviček, Milivoj  HA15-02815 
 
Slikari -- Pisma -- Korespondencija -- Biografija  HA15-02655 
 
Slikarsko platno -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Modul elastičnosti -- Anizotropija  HA15-02634 
 
Slikarstvo -- Dizajn -- Umjetnički opus -- Zavičajnost -- Sveto  HA15-02646 
 
Slikovnice -- Elektroničke knjige -- Interaktivnost -- Odgojno-obrazovna uloga -- Djeca predškolske dobi -- Istraživanje  HA15-01991 
 
Slovačka književnost 21. st. -- Poezija  HA15-02715 
 
Slučajne varijable -- Razdioba -- Vjerojatnost -- Simetrično tijelo  HA15-02302 
 
Slučajni vektor -- Rényijeva entropija -- Konveksna tijela  HA15-02289 
 
Sobolevljeva nejednakost -- Greenova funkcija  HA15-02291 
 
Socijalizam -- Poraće -- Mladi -- Omladinske organizacije  HA15-02888 
 
Sociologija kulture -- Postindustrijska društva -- Distopijski film -- Racionalizacija -- Dehumanizacija  HA15-02078 
 
Speleološki objekti  HA15-02315 
 
Sportaši -- Atletičari  HA15-02663 
 
Spoznajna teorija -- Kriticizam -- Eksternalizam -- Epistemologija  HA15-02029 
 
Srce -- Zatajenje srca -- Bolesnici -- Spol  HA15-02394 
 
Srčani infarkt -- Primarna perkutana koronarna intervencija -- Koronarna bolest  HA15-02395 
 
Srpska književnost 19./20. st. -- Srpska književnost -- Književna kritika -- Modernizam  HA15-02767 
 
Stamać, Truda  HA15-02808 
 
Stambene zgrade -- Građevinski radovi -- Završni radovi -- Investitori -- Ekonomska isplativost  HA15-02529 
 
Stanovništvo -- Narodnosni sastav  HA15-02072 
 
Stanovništvo -- Obitelji -- Popis stanovništva -- Popis obitelji -- Arhivski izvori  HA15-02846 
 
Starčević, Ante -- Kvaternik, Eugen  HA15-02877 
 
Stari zanati  HA15-02631 
 
Statuti -- Kulturni spomenici  HA15-02176 
 
Steffensenova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Eksponencijalna konveksnost  HA15-02297 
 
Stele -- Nadgrobni spomenici -- Epigrafski spomenici -- Ikonografija -- Rimska vojska  HA15-02840 
 
Stihovi -- Isprave -- Povijesni prikaz  HA15-02188 
 
Stranci -- Maloljetnici -- Učenje jezika -- Socijalna integracija  HA15-02075 
 
Strani jezici -- Učenje stranog jezika -- Gramatika -- Studenti  HA15-02678 
 
Stranka prava  HA15-02877 
 
Strossmayer , Josip Juraj  HA15-02856 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Miškov, Anđeo-Marija  HA15-02055 
 
Studenti -- Poduzetništvo -- Kreativnost -- Inovativnost  HA15-02601 
 
Studenti -- Roditelji -- Privrženost -- Depresivni simptomi -- Emocionalna prilagodba  HA15-02009 
 
Studenti -- Zapošljivost -- Subjektivna procjena -- Osobine ličnosti  HA15-02114 
 
Studentice -- Socijalna anksioznost -- Osamljenost -- Subjektivna dobrobit -- Socijalna fobija  HA15-02022 
 
Studentski smještaj -- Studentski domovi -- Studenti -- Pravno uređenje  HA15-02169 
 
Suvremeno društvo -- Islamofobija -- Sukob civilizacija -- Istok -- Zapad  HA15-02066 
 
Svećenici -- Navještanje -- Radosna vijest -- Radost -- Žalost -- Duhovnost -- Svjetovnost  HA15-02063 
 
Svećeništvo -- Svećenici -- Bratstvo -- Crkva  HA15-02056 
 
Svetice -- Franjevačka duhovnost -- Hrvatskoglagoljski tekstovi -- Hrvatskoglagoljska književnost -- Latinska književnost  HA15-02064 
 
Sveučilište -- Visoko obrazovanje -- Društvene znanosti -- Kritika  HA15-02225 
 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  HA15-02229 
 
Svinjogojstvo -- Pripustilište -- Mikroklimatski uvjeti -- Onečišćenje zraka  HA15-02584 
 
Svjetska književnost -- Književni likovi -- Teme i motivi -- Književno-povijesna analiza -- Psihoanalitičko gledište  HA15-02707 
 
Synagrops japonicus -- Novi nalaz -- Alohtone vrste  HA15-02387 
 
Szabó, Lőrinc  HA15-02833 
 
Šalković, Hrvoje  HA15-02801 
 
Šamija, Ivan Branko  HA15-02857 
 
Šarun golemi -- Trachurus picturatus -- Carangidae -- Novi nalaz -- Rasprostranjenost  HA15-02376 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Dijagnostičke metode -- Biološki biljezi -- Fruktozamin -- Koncentracija glukoze  HA15-02334 
 
Šećerna repa -- Sjetva -- Prinos  HA15-02556 
 
Škarić, Ivo  HA15-02673 
 
Škola Čara  HA15-02207 
 
Školstvo -- Poslovanje -- Područna samouprava  HA15-02124 
 
Šlišurić, Ivan  HA15-02744 
 
Špilje -- Arheološka istraživanja  HA15-02841 
 
Štambuk, Drago  HA15-02796  HA15-02820 
 
Šulc, Josip -- Šulc, Delimir -- Šulc, Vjera  HA15-02880 
 
Šume -- Mješovite sastojine -- Bukva -- Sječa stabala -- Oštećenja  HA15-02548 
 
Šume -- Poplavna područja -- Crna topola -- Listovi -- Morfološka varijabilnost  HA15-02552 
 
Tabernakul -- Ugovori -- Arhivski izvori  HA15-02861 
 
Talijanska književnost -- Pjesništvo  HA15-02712 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA15-02714 
 
Talijanski jezik -- Podučavanje -- Didaktička građa  HA15-02713 
 
Talijanski jezik -- Podučavanje -- Kolokacije  HA15-02680 
 
Tehnička baština -- Enciklopedička relevantnost -- Enciklopedije -- Wikipedije  HA15-01970 
 
Tehničko crtanje -- Nacrtna geometrija -- Inženjeri -- Graditeljstvo -- Računalno crtanje  HA15-02654 
 
Tehnologije obrazovanja -- Aksiološke kategorije -- Subjektivnost -- Odgovornost -- Samospoznaja -- Tolerancija -- Moralna mašta -- Kreativnost  HA15-02198 
 
Tekstil -- Mikroinkapsulacija -- Aktivne tvari -- Mirisi  HA15-02630 
 
Tekstilna industrija -- Proizvodnja odijela -- Muško odijelo -- Kontrola kvalitete  HA15-02629 
 
Tekstilni proizvodi -- Medicinski tekstil -- Pletivo -- Pletena struktura  HA15-02632 
 
Teorija kulture -- Postmoderna -- Epistemološka paradigma -- Semiotika -- Strukturalizam -- Poststrukturalizam  HA15-02863 
 
Teorije književnosti 20. st. -- Književna kritika -- Poetika -- Stilistika -- Ruski formalizam -- Recepcija  HA15-02708 
 
Terorizam -- Državni terorizam -- Istraživanje -- Pristranost  HA15-02093 
 
Testisi -- Vene -- Varikokela -- Kirurško liječenje -- Djeca  HA15-02465 
 
Tinejdžeri -- Percepcija topline -- Indeks topline -- Indeks hlađenja  HA15-02025 
 
Tišljar, Zdravko  HA15-02646 
 
Tjelesna aktivnost -- Zdravlje -- Sport  HA15-02399 
 
Toponimi -- Otoci -- Historiografija -- Povijest  HA15-02702 
 
Torzija testisa -- Akutni skrotum -- Testikularni privjesak -- Djeca  HA15-02502 
 
Tradicionalni mediji -- Novi mediji -- Uloga medija -- Građanska participacija -- Ciljana publika -- Raspršene publike  HA15-02086 
 
Transkripcija -- Transliteracija -- Tuđice -- Posuđenice -- Istočnoslavenski jezici -- Ruski jezik -- Bjeloruski jezik -- Ukrajinski jezik -- Ćirilica -- Latinica  HA15-02681 
 
Transportno osiguranje -- Pomorsko osiguranje -- Osiguranje plovila -- Osiguranje -- Plovila  HA15-02196 
 
Tranzicija -- Demokratizacija -- Politička socijalizacija -- Vjerodostojnost -- Novi mediji  HA15-02084 
 
Treći red sv. Franje  HA15-02886  HA15-02064 
 
Trešnja -- Krošnja stabla -- Lateralne grane -- Bioregulatori  HA15-02557 
 
Trgovačka društva -- Izvještaji -- Godišnji izvještaji -- Transparentnost -- Objavljivanje informacija  HA15-02612 
 
Trgovačka marka -- Brendovi -- Upravljanje -- Zemlja porijekla  HA15-02154 
 
Trgovački ugovori -- Poljodjelstvo -- Vinogradarstvo -- Otoci -- Gospodarske prilike  HA15-02558 
 
Trgovanje ljudima -- Seksualno iskorištavanje -- Politički procesi -- Militarizacija -- Kriminalitet -- Mirovne snage  HA15-02168 
 
Trgovina -- Poslovanje -- Dodana vrijednost  HA15-02147 
 
Trigonometrijska nejednakost -- Srednja vrijednost -- Monotoni nizovi  HA15-02298 
 
Trigonometrijske funkcije -- Lemniskata -- Schwab-Borchardtova sredina  HA15-02270 
 
Trlja kamenjarka -- Mullus surmuletus -- Gonadosomatski indeks -- Ribe -- Biološki parametri -- Alometrija  HA15-02385 
 
Trstenjak, Davorin  HA15-02667 
 
Trudnice -- Porod -- Novorođenčad -- Perinatalna skrb -- Perinatalni mortalitet  HA15-02525 
 
Trudnički dijabetes -- Tolerancija glukoze -- Postpartalno razdoblje -- Glukoza u krvi -- Dijagnostički kriteriji -- Čimbenici rizika -- Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2  HA15-02340 
 
Trudnoća -- Heterotopična trudnoća -- Ektopična trudnoća -- Dijagnostika  HA15-02526 
 
Tržište -- Izvoz  HA15-02151 
 
Tržište rada -- Imigranti  HA15-02112 
 
Tržište rada -- Mladi -- Zapošljavanje -- Obrazovni proces  HA15-02116 
 
Tržnica Arizona u distriktu Brčko  HA15-02168 
 
Tsallisova entropija -- Operatorska nejednakost -- Pozitivni operator  HA15-02284 
 
Tsallisova entropija -- Subaditivnost -- Monotonost  HA15-02294 
 
Tumori bubrega -- Simptomi -- Dijagnostika -- Liječenje  HA15-02506 
 
Turanova nejednakost -- CAD -- Računalom podržano projektiranje -- Ortogonalni polinomi -- Legendreovi polinomi  HA15-02260 
 
Turina, Josefa  HA15-02710 
 
Turističke destinacije -- Gradovi -- Konkurentska prednost -- Dodana vrijednost  HA15-02141 
 
Turizam -- Destinacijski menadžment -- Brend  HA15-02138 
 
Turizam -- Manifestacije -- Festivali -- Prostor -- Gradske jezgre  HA15-02140 
 
Turizam -- Nautički turizam -- Turističko tržište -- Promocija  HA15-02145 
 
Turizam -- Turistički proizvod -- Multikulturalizam  HA15-02143 
 
Tvrtke -- Tekstilna industrija -- Dividenda -- Korporativno upravljanje -- Burza  HA15-02599 
 
Učenici osnovnih škola -- Maturanti -- Adolescenti -- Adolescentni alkoholizam -- Statistički pokazatelji -- Prevencija  HA15-02398 
 
Učitelji -- Školska kultura -- Stres -- Subjektivna dobrobit -- Psihološka dobrobit -- Osnovne škole -- Istraživanje  HA15-02208 
 
Učitelji razredne nastave -- Vršnjačko nasilje -- Studenti -- Istraživanje  HA15-02205 
 
Učiteljski fakultet u Zagrebu  HA15-02205 
 
Ukrajinska književnost -- Pjesništvo  HA15-02720  HA15-02721 
 
Uljne mrlje -- Naftne mrlje -- Onečišćenje mora -- Zagađenje mora -- Geoinformacijski sustav -- Satelitske snimke  HA15-02236 
 
Umjetnička baština -- Pomorci  HA15-02642 
 
Unutarnji produkt -- Skalarni produkt -- Grüssova nejednakost -- C*-algebra -- Hilbertov C*-modul  HA15-02244 
 
Upravne organizacije -- Stilovi vođenja -- Organizacijsko učenje -- Gradska uprava  HA15-02598 
 
Upravno-politički sustav -- Državna uprava -- Profesionalna uprava -- Pravo -- Pravne vrijednosti -- Povijesni razvoj  HA15-02182 
 
UpToDate -- Kliničko bolnički centar Zagreb  HA15-02415 
 
Urolitijaza -- Nefrolitijaza -- Bubrežni kamenci -- Djeca -- Genetika -- Nasljedne bolesti  HA15-02448 
 
Usne -- Orofacijalna granulomatoza  HA15-02522 
 
Utvrde  HA15-02842 
 
Uzgoj jabuka -- Štetnici -- Jabučni savijač -- Suzbijanje  HA15-02563 
 
Vađenje krvi -- Flebotomija -- Hemoliza -- Medicinske sestre -- Medicinski tehničari -- Anketno istraživanje -- Znanje -- Predanalitička faza -- Predanalitičke pogreške -- Upravljanje kakvoćom -- Sigurnost bolesnika  HA15-02331 
 
Vađenje krvi -- Flebotomija -- Uzorkovanje krvi -- Predanalitička faza -- Standardizacija -- Nacionalne smjernice -- Međunarodni standardi  HA15-02329 
 
Vanjska politika -- Politički odnosi  HA15-02102 
 
Vanjska politika -- Sigurnosna politika  HA15-02100 
 
Vaupotić, Miroslav  HA15-02859  HA15-02850  HA15-02853  HA15-02849  HA15-02858 
 
Veslonošci -- Pseudodiaptomus marinus -- Kopepodi -- Zooplankton -- Alohtone vrste  HA15-02369 
 
Veterinarska medicina -- Razvoj -- Akademici  HA15-02593 
 
Vinarstvo  HA15-02569 
 
Visokoobrazovne institucije -- Sveučilišni nastavnici -- Sveučilišne nastavnice -- Organizacijska privrženost -- Hijerarhijski položaj  HA15-02221 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Kvaliteta obrazovanja -- E-učenje -- Bolonjski proces  HA15-02224 
 
Vitamin D -- Imunoenzimski test -- Tekućinska kromatografija -- Masena spektrometrija -- Tandemska spektrometrija masa -- Usporedba  HA15-02324 
 
Vjernici laici -- Crkva -- Vlast upravljanja -- Kanonsko pravo  HA15-02060 
 
Vladović, Borben  HA15-02747 
 
Vojna odora -- Vojna odjeća -- Infracrveni dizajn -- Blizanci bojila  HA15-02633 
 
Vojne operacije  HA15-02193 
 
Vojne operacije -- Vojnogeografska analiza -- Digitalni model reljefa  HA15-02195 
 
Vojni časnici -- Mletačka vojska -- Arhivski izvori -- Vojna povijest  HA15-02194 
 
Volonteri -- Volontiranje -- Sreća -- Motivacija -- Subjektivna dobrobit -- Istraživanje  HA15-02017 
 
Vrhovi -- Terenska mjerenja -- Geomorfologija -- Toponimija -- Etimologija  HA15-02304 
 
Vrijednosti -- Znakovi vremena -- Evangelizacija -- Crkva  HA15-02061 
 
Vrtoglavica -- Vertigo -- Cervikogena vrtoglavica -- Opća medicina -- Obiteljska medicina -- Terapija  HA15-02518 
 
Vujović, Vera  HA15-02731 
 
Vuković Runjić, Milana  HA15-02786 
 
WTO -- Svjetska trgovinska organizacija  HA15-02177 
 
Youngova nejednakost -- Fourierova analiza -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Konvolucija -- Komutator  HA15-02249 
 
Zadarska nadbiskupija  HA15-02058 
 
Zagrebačka stilistička škola  HA15-02708 
 
Zaklada Fontanella  HA15-01976 
 
Zaklade -- Poljodjelstvo -- Arhivski izvori  HA15-01976 
 
Zanimanja -- Žene -- Izbor zanimanja  HA15-02110 
 
Zarazne bolesti -- Ebola -- Virus ebole -- Voćni šišmiši -- Terapija -- Prevencija  HA15-02442 
 
Zaštićena područja -- Pješačke staze -- Fizičko opterećenje -- Programirani odmor -- Upravljanje rizicima  HA15-02551 
 
Zaštita bilja -- Precizna poljoprivreda -- GPS -- GIS  HA15-02564 
 
Zaštita imovine -- Zaštita okoliša -- Pravni okvir  HA15-02172 
 
Zaštita okoliša -- Društvo -- Javnost  HA15-02242 
 
Zaštita prirode -- Etika -- Institucionalna zaštita -- Zaštićena područja  HA15-02234 
 
Zaštita prirode -- Nacionalni parkovi -- Upravljanje  HA15-02237 
 
Zaštita prirode -- Zaštićene vrste -- Ptice -- Pravilnici  HA15-02238 
 
Zavičajni muzej Stjepan Gruber  HA15-01989 
 
Zbirka Perinić -- Etnografski muzej Zagreb  HA15-01988 
 
Zdravstvena skrb -- Kvaliteta zdravstvene skrbi -- Medicinsko odlučivanje -- Ekspertni sustavi  HA15-02415 
 
Zdravstvo -- Kvaliteta zdravstvene skrbi -- Zdravstvene ustanove  HA15-02407 
 
Zdravstvo -- Zdravstvena zaštita -- Kvaliteta zdravstvene zaštite -- ISO norme  HA15-02406 
 
Zemlje u razvoju -- Javna nabava -- Sporazumi -- Međunarodni ugovori  HA15-02177 
 
Zob -- Jara zob -- Gnojidba -- Genotipovi -- Prinos  HA15-02566 
 
Zorzi, Marsilije -- Galoppa, Antun  HA15-02188 
 
Žarnjaci -- Cnidaria -- Imunofluorescencija -- Histološka analiza  HA15-02322 
 
Željeznice -- Željeznički promet -- Organizacija -- Narodnooslobodilačka vojska  HA15-02887 
 
Živčani sustav -- Oftalmoplegija -- Sarkoidoza -- Neurosarkoidoza  HA15-02391 
 
Živčani sustav -- Upalne bolesti -- Encefalomijelitis -- Akutni diseminirani encefalomijelitis -- Djeca -- Klinički slučajevi  HA15-02512 
 
Živković, Željka  HA15-02749