Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Adenokarcinom -- Plućni apsces -- Metastatski tumori -- Metastaza -- Orlana kirurgija -- Pogrešna dijagnoza  HA16-03261 
 
Adolescenti -- Osobine ličnosti -- Ekonomske teškoće -- Obrazovni ishodi -- Obitelj  HA16-02891 
 
Agilnost -- Brzina  HA16-03473 
 
Akutna urtikarija -- Kronična urtikarija -- Suočavanje s bolešću -- Nošenje s bolešću -- Zadovoljstvo životom  HA16-02888 
 
Albanci -- Nacionalne manjine -- Ustavno pravo -- Zaštita prava -- Povijest  HA16-03014 
 
Alkohol -- Alkoholizam -- Kaznena djela -- Ubojstvo -- Počinitelji  HA16-03015 
 
Alpinizam -- Planinarstvo  HA16-03527  HA16-03526 
 
Altaristika -- Skulpture -- Crkve  HA16-03439 
 
Alzheimerova bolest -- Alzheimerova demencija -- Kognitivni deficit -- Psihofarmakologija -- Memantin  HA16-03245 
 
Američka književnost -- Poezija  HA16-03639 
 
Američka književnost 21. st. -- Proza -- Teme i motivi -- Hrvatska svakodnevnica  HA16-03638 
 
Analgetici -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Ciklooksigenaza  HA16-03145 
 
Analiza deformacije -- Krutost -- Zavareni spojevi  HA16-03297 
 
Analiza osjetljivosti -- Rashladni uređaj -- Mikroturbina  HA16-03293 
 
Analiza percepcije -- Računarstvo u oblacima -- Statistička evolucija  HA16-02855 
 
Andersen, Hans Christian  HA16-03697 
 
Andrić, Ivo  HA16-03776 
 
Andrić, Ivo -- Mlakić, Josip  HA16-03745 
 
Angiosarkom -- Karcinom dojke -- Radioterapija  HA16-03225 
 
Anselmus Cantuariensis -- Isus Krist  HA16-02906 
 
Antifungalna aktivnost -- Candida albicans -- Candida dubliniensis -- Ekstrakt lista masline -- List masline  HA16-03146 
 
Antioksidansi -- Citotoksičnost -- Doksorubicin -- Pokusni miševi  HA16-03162 
 
Antioksidansi -- Citotoksičnost -- In vitro -- Gliom -- Derivati -- Tiazolin -- Pokusni štakori  HA16-03230 
 
Apriorna spoznaja -- Istinitost -- Rigidnost -- Kontingencija -- Opisna imena  HA16-02902 
 
Aralica, Ivan  HA16-03762 
 
Arheologija -- Biobibliografija  HA16-03768 
 
Arhitektice -- Arhitektura -- Arhitektonski projekti  HA16-03421 
 
Arhitektonska baština -- Crkve  HA16-02907 
 
Arhitektonski projekti -- Industrijske zgrade  HA16-03416 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće -- Stambena arhitektura  HA16-03423 
 
Arhitektonski projekti -- Mrijestilišta  HA16-03431 
 
Arhitektonski projekti -- Poslovne zgrade  HA16-03425 
 
Arhitektonski projekti -- Restorani  HA16-03426 
 
Arhitektonski projekti -- Stambena arhitektura -- Kuće  HA16-03429 
 
Arhitektonski projekti -- Stambeno naselje  HA16-03419  HA16-03427 
 
Arhitektonski projekti -- Trgovački centri  HA16-03420 
 
Arhitektura -- Arhitekti  HA16-03417 
 
Arhitektura -- Časopisi  HA16-03424 
 
Arhitektura dizajna -- Komprimirani podaci -- Algoritam  HA16-03300 
 
Armenska književnost -- Povijest književnosti  HA16-03766 
 
Aromaterapija -- Farmakologija  HA16-03130 
 
ATP Partners  HA16-03420 
 
Austin, Jane -- Mahković, Eva -- Badiou, Alain  HA16-03461 
 
Autizam -- Psihoza -- Gilbert sindrom -- Intelektualne teškoće -- Farmakološka terapija  HA16-03170 
 
Autodavač -- Temeljito učenje -- Algoritmi -- Računala  HA16-02852 
 
Autoimune bolesti -- Upalne bolesti -- Prehrana -- Gluten -- Komplikacije  HA16-03205 
 
Automatizacija -- Montaža -- Numeriranje -- Optimizacija -- Skriptiranje -- Grafička priprema  HA16-03390 
 
Autorsko pravo -- Autorskom srodna prava -- Autorska naknada -- Ostvarivanje autorskog prava -- Kolektivno ostvarivanje prava  HA16-03021 
 
Azilanti -- Izbjeglice -- Integracija azilanata -- Kulinarstvo -- Stavovi prema azilantima  HA16-02946 
 
Bagdasarov, Artur Rafaelovič -- Lupis, Vinicije B.  HA16-03794 
 
Baljić, Ismet  HA16-03499 
 
Barbarossa, Frederick  HA16-03788 
 
Barokna glazba -- Glazbeni festivali  HA16-03446 
 
Becker, O. -- Ramsey, F. P. -- Moore, G. E. -- Thomason, Richmond H.  HA16-03569 
 
Beckerova semantika -- Ramseyev test -- Mooreovi principi -- Thomasonovi kondicionali  HA16-03569 
 
Bejzbol -- Testovi  HA16-03548 
 
Bekavac, Luka  HA16-03681 
 
Belošević, Janko  HA16-03768 
 
Benčić, Nikola  HA16-02860 
 
Benzofuran -- Antikonvulzivi -- Neurotoksičnost -- Lijekovi -- Sinteza  HA16-03133 
 
Biciklizam -- Pedaliranje -- Tehnika pedaliranja -- Ritam pedaliranja -- Mišićna snaga -- Zakretni moment -- Propulzivne sile -- Dominantna noga -- Asimetrija  HA16-03530 
 
Bifurkacija -- Dinamička analiza -- Kaotični krug -- Kaotični sustavi -- Točke ekvilibrija  HA16-03295 
 
Biga, Vesna  HA16-03755 
 
Bihar, Zlatko  HA16-03340 
 
Bilosnić, Tomislav  HA16-03760 
 
Biografija  HA16-02923 
 
Biološka invazija -- Invazivne vrste -- Alohtone vrste -- Alge  HA16-03116 
 
Biološki stres -- Bolest -- Karcinogeneza -- Stanična jezgrica -- Terapija tumora  HA16-03168 
 
Biomehanika plivača  HA16-03489 
 
Bioraznolikost -- Flora -- Fauna  HA16-03108 
 
Biotehnološki razvoj -- Priroda -- Napredak -- Ekološka kriza  HA16-03111 
 
Bipolarni poremećaj -- Depresija -- Hodanje -- Vježbanje -- Bol  HA16-03242 
 
Bitak -- Bit -- Metafizika  HA16-02868 
 
Bitak -- Ontologija -- Kritička ontologija -- Teologija -- Bog  HA16-02870 
 
Bjelovarčani -- Godišnji odmor -- Vikendice -- Turistički razvoj  HA16-03030 
 
Blasius, sanctus  HA16-03445 
 
Bodybuilding -- Pripreme  HA16-03536 
 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus -- Erasmus Desiderius  HA16-02873 
 
Bog -- Bog otac -- Izaelski narod  HA16-02910 
 
Bogavac, Milena  HA16-03461 
 
Bolest -- Zdravlje -- Kultura -- Tijelo -- Postmodernizam -- Metafora  HA16-02949 
 
Bolesti -- Djeca -- Lijekovi -- Prirodni lijekovi  HA16-03153 
 
Bolesti bubrega -- Epitelni tumori -- Bubrežne stanice -- Karcinom bubrežnih stanica -- Histološka klasifikacija  HA16-03220 
 
Bolesti bubrega -- Genotip -- Mutacije -- Biopsija -- Aktivacija komplementa -- Imunofluorescencija  HA16-03164 
 
Bonton -- Kajkavski književni jezik -- Hrvatski jezik -- Jezična analiza  HA16-03609 
 
Borilački sportovi -- Hrvanje -- Hrvači -- Mladi sportaši -- Smanjenje tjelesne mase -- Indeks tjelesne mase -- Mokraća -- Specifična težina -- Dehidratacija -- Raspoloženje  HA16-03521 
 
Borilački sportovi -- Jiu-jitsu -- Opterećenje -- Trajanje natjecanja -- Energetski zahtjevi -- Fiziološki odgovor -- Subjektivna procjena -- Metaboličke promjene -- Mišićna oštećenja -- Srčani ritam  HA16-03515 
 
Borilački sportovi -- Judo -- Vertikalni skok -- Izvedba -- Mišićna snaga -- Zakretni moment -- Izokinetika  HA16-03566 
 
Bosiljak -- Plamenjača bosiljka -- Peronospora belbahrii  HA16-03354 
 
Bošnjaci -- Etnicitet -- Migracije -- Poslijeratno razdoblje  HA16-02966 
 
Bourget, Paul  HA16-03645 
 
Brak -- Razvod braka -- Roditeljska skrb -- Obiteljska medijacija  HA16-03027 
 
Brečić, Mislav  HA16-03461 
 
Brešić, Vinko  HA16-03759 
 
Brnardić, Ana  HA16-03742 
 
Brnistra -- Industrijsko bilje -- Industrijske sirovine -- Krajobraz -- Brendiranje  HA16-02982 
 
Brze ceste -- Podravska brza cesta -- Cestovna povezanost -- Razvojna politika -- Tranzitni položaj  HA16-03773 
 
Bukva -- Mezijska bukva -- Visinski rast -- Krivulja rasta  HA16-03318 
 
Burić, Zlatko  HA16-03456 
 
Carabellese, Pantaleo  HA16-02870 
 
Carolus Magnus, franački car  HA16-03788 
 
Cerebrolizin -- Dopamin -- Oksidativni stres  HA16-03136 
 
Citologija -- Mikroskopiranje -- Patologija -- Rana dijagnostika  HA16-03194 
 
CMS sustav -- Web ranjivosti -- Sigurnost -- Zaštita  HA16-02849 
 
Crkva Gospe Gusarice  HA16-03418 
 
Crkve -- Sakralna arhitektura  HA16-03418 
 
Crna Gora -- Liderstvo -- Poduzeće -- Organizacijska kultura  HA16-02857 
 
Croaticum -- Filozofski fakultet u Zagrebu  HA16-03597  HA16-03593 
 
Crteži -- Umjetnička analiza  HA16-03441 
 
Časopisi -- Češko-hrvatski odnosi -- Česi  HA16-02863 
 
Čelični okviri -- Zidani ispun -- Kalibracija analitičkih modela  HA16-03306 
 
Četvorogodišnja djeca -- Predškolska dob -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija -- Brzina -- Ravnoteža -- Pouzdanost testova  HA16-03517 
 
Čežnja -- Božja čežnja -- Semantička studija  HA16-02913 
 
Čipor, Mijo  HA16-03797 
 
Čista stranka prava -- Frankovci  HA16-02971 
 
Čitanje -- Razumijevanje čitanja -- Strategije čitanja -- Mentalni modeli -- Kompetencija čitanja  HA16-02861 
 
Čondrić, Drago  HA16-03658 
 
Čovjek -- Antropologija -- Teologija -- Slika Božja -- Personalizacija -- Socijalizacija  HA16-02915 
 
Čovjek -- Životinja -- Mišljenje -- Biotehnologija -- Filozofska antropologija  HA16-02869 
 
Dalmatinka (tvornica)  HA16-02938 
 
Daljinomjeri -- Elektrooptički daljinomjeri -- Kalibracija -- Preciznost -- Računalni programi  HA16-03088 
 
Dan Gospodnji -- Nedjelja -- Kršćanstvo -- Teologija -- Euharistija -- Povijesni pregled  HA16-02911 
 
Deblo japanskog cedra -- Duljina traheida -- Wavelet transformacija -- Rendgenska denzitometrija  HA16-03339 
 
Definicija znanja -- JTB definicija -- Opravdano istinito vjerovanje -- Gettier problem -- Meno problem  HA16-02900 
 
Delerm, Philippe  HA16-03644 
 
Demografski čimbenici -- Društveni kapital -- Zdravstvena kvaliteta života -- Mentalno zdravlje -- Istraživanje  HA16-02940 
 
Dentalna medicina -- Hepatitis -- Virus hepatitisa C -- Slina -- Salivacija -- Nacionalni program  HA16-03234 
 
Dentalna medicina -- Stomatologija -- Hepatitis -- Usna šupljina, bolesti -- Stomatološka skrb -- Hemaragija -- Sijaloadenitis  HA16-03214 
 
Dentalna medicina -- Stomatologija -- Hepatitis B -- Hepatitis C -- Infektivni rizici -- Cijepljenje  HA16-03223 
 
Dentalna medicina -- Stomatologija -- Virusne infekcije -- Infektivni rizici -- Sprječavanje  HA16-03197 
 
Dentalna protetika -- Keramički materijali -- Cirkonij-oksidni nadomjestak -- Keramički mostovi  HA16-03273 
 
Dentalni implantati -- Zubni implantati -- Mini implantati -- Zubne proteze  HA16-03262 
 
Deranja, Franjo  HA16-03705 
 
Dermatovenerologija -- Spolno prenosive bolesti -- Genitalne ulceracije -- Dijagnoza -- Liječenje  HA16-03175 
 
Derviši -- Osmanlije  HA16-03778 
 
Desetogodišnjaci -- Spolne razlike -- Tjelesna aktivnost  HA16-03492 
 
Desnica, Vladan  HA16-03664 
 
Desnica, Vladan -- Desnica, Boško  HA16-03781 
 
Deželić, Đuro  HA16-03732 
 
Digitalni model reljefa -- Slikovna korelacija -- Korelacija plošnih podataka -- Uklanjanje depresija  HA16-03093 
 
Digitalni model terena -- Interpolacija -- Metoda inverzne udaljenosti -- Kriging -- Kvaliteta podataka  HA16-03087 
 
Dinamička ravnoteža -- Motoričke sposobnosti -- Gimnastika -- Koordinacija -- Adolescentice  HA16-03516 
 
Dinamika kretanja -- Akcije na objektima -- Vertikalni hitac naviše -- Teorija impetusa -- Prijenos obilježja  HA16-03096 
 
Dioničko društvo La Dalmatienne  HA16-03807 
 
Diplomacija -- Ambasadori -- Nacionalni identitet  HA16-03011 
 
Diskoloracija zuba -- Izbjeljivanje zuba -- Oralna higijena  HA16-03260 
 
Divlja trešnja -- Prunus avium L. -- In vitro razmnožavanje -- Klonska sjemenska plantaža  HA16-03327 
 
Divlja trešnja -- Prunus avium L. -- Morfologija lista -- Populacija  HA16-03338 
 
Dizel pogon -- Koeficijent opterećenja -- Potrošnja goriva -- Rudarstvo  HA16-03304 
 
Djeca predškolske dobi -- Vid -- Slabovidnost -- Ambliopija -- Prevencija -- Testiranje  HA16-03280 
 
Djeca s posebnim potrebama -- Socijalni status -- Spremnost za školu -- Motorički razvoj -- Akademsko postignuće  HA16-03040 
 
Djevojke -- Anoreksija -- Anorexia nervosa -- Polimorfizam gena -- Glukokortikoidi -- Stres  HA16-03124 
 
Dojka -- Karcinom -- Histopatologija -- Elastografija  HA16-03235 
 
Doklestić, Borislav  HA16-03441 
 
Dokumentarni film -- Arhitektura -- Turistička arhitektura -- Socijalistički modernizam -- Propadanje građevina  HA16-03448 
 
Dominikanci  HA16-03588 
 
Dorkin, Mladen -- Matoš, Antun Gustav  HA16-03666 
 
Dramska umjetnost -- Engleska književnost -- Kazalište -- Seksualnost -- Fetišizam -- Sadomazohizam  HA16-03624 
 
Dramska umjetnost -- Radio drame -- Dramaturgija -- Kazalište -- Hrvatska književnost  HA16-03454 
 
Dramski odgoj -- Dramski postupci -- Nastava hrvatskog jezika -- Učitelji -- Kvalitativna analiza  HA16-03039 
 
Drugi svjetski rat -- Četnički pokret -- Partizanski pokret  HA16-03781 
 
Drugi svjetski rat -- Migracije  HA16-02942 
 
Drugi svjetski rat -- Ustaše -- Srbi -- Židovi  HA16-02914 
 
Društvena odgovornost -- Poduzeća -- Financijska uspješnost -- Regresijska analiza  HA16-03397 
 
Društvena odgovornost -- Zdravo društvo -- Etika -- Integrativna bioetika -- Čovječanstvo -- Religija -- Zdravlje  HA16-02903 
 
Društveno-povijesne prilike -- Demografska kretanja -- Genealogija -- Onomastika  HA16-03617 
 
Drvene konstrukcije -- Kutni spojevi -- Mjerenje naprezanja -- Metoda konačnih elemenata  HA16-03334 
 
Drvna tehnologija -- Izdavačka djelatnost  HA16-03340 
 
Drvni elementi -- Blanjanje -- Pilana -- Računalna tehnologija -- Trošak proizvodnje  HA16-03332 
 
Drvo -- Melikovke -- Fizikalna svojstva -- Tehnološka svojstva  HA16-03400 
 
Drvo običnog lješnjaka -- Proizvodnja celuloze -- Papir  HA16-03336 
 
Drvo topole -- Klonovi topola -- Gustoća drva -- Utezanje drva -- Fizikalna svojstva  HA16-03328 
 
Državni arhiv u Osijeku  HA16-03428 
 
Dubina zaustavljanja -- HOriznontalno kretanje -- Globalni navigacijski satelitski sustav  HA16-03092 
 
Dubrovačke ljetne igre  HA16-03458 
 
Duhović, Srđan  HA16-03738 
 
Dujmović, Stanko  HA16-03444 
 
Egipatska civilizacija -- Povijest  HA16-03783 
 
Ekologija -- Bioetika -- Ekološka kriza -- Crkva -- Enciklike  HA16-02930 
 
Ekologija -- Urbani razvoj -- Način života  HA16-03082 
 
Ekološka poljoprivreda -- Ekološki uzgoj -- Ekoproizvod -- EU regulative  HA16-03346 
 
Ekonomija -- Ekonomska misao  HA16-02976 
 
Ekosela -- Priroda -- Neoruralizam -- Održivost -- Permakultura  HA16-03341 
 
Ekosustav -- Močvara -- Tradicijski ribolov -- Kulturna baština -- Turizam  HA16-03374 
 
Ekspedicije -- Podvodna fotografija -- Koraljni grebeni -- Bioraznolikost -- Otoci  HA16-03112 
 
Elastična traka -- Mišići -- Donji ekstremiteti  HA16-03537 
 
Elektroispredanje -- Nanovlakna -- Polisaharidna nanovlakna -- Bojila -- pH-vrijednost  HA16-03402 
 
Elektromiografija -- Mišićna kontrakcija -- Bedreni mišići -- Musculus quadriceps femoris -- Mišićni zamor -- Neuromuskularni zamor -- Izdržljivost -- Neuromuskularni zamor -- Izokinetika -- Koljeni zglob -- Statistička analiza -- Koeficijent korelacije  HA16-03555 
 
Emocije -- Razumijevanje emocija -- Kognitivne procjene  HA16-02879 
 
Emocije -- Upravljanje -- Uslužne djelatnosti  HA16-02959 
 
Emocionalno zlostavljanje -- Zloporaba moći -- Manipulacija -- Stid -- Prevencija -- Kršćanstvo -- Crkva  HA16-02934 
 
Endobronhalni ultrazvuk -- Bronhoskopija -- Karcinom pluća -- Ultrasonografija -- Patologija -- Termografija -- Limfne metastaze  HA16-03229 
 
Endodoncija -- Endodontska revizija -- Ortogradna revizija -- Apikotomija  HA16-03270 
 
Endodoncija -- Endodontska terapija -- Sjekutići -- Dentalni mikroskop  HA16-03256 
 
Endometrioza -- Dismenoreja -- Akupunktura  HA16-03281 
 
Endoskopska dijagnostika -- Gastrointestinalna endoskopija -- Probavni sustav -- Sluznica  HA16-03200 
 
Energetski sustav -- Roj čestica -- Optimizacija -- Stabilizator  HA16-03289 
 
Engleska književnost -- Drame -- Sadizam -- Mazohizam  HA16-03634 
 
Engleska književnost 14. st. -- Velška poezija -- Srednjovjekovno pjesništvo  HA16-03641 
 
Enzimska aktivnost -- Pankreatin -- Amilaza -- Proteaza -- UV-Vis spektrometrija  HA16-03137 
 
Epidemiologija -- Hepatitis C -- Preventivne mjere -- Zarazne bolesti -- Praćenje i nadzor  HA16-03173 
 
Estrogeni -- Hrana životinjskog podrijetla -- Terapijska primjena -- Toksični učinci -- Ljudsko zdravlje  HA16-03370 
 
Europska obrazovna politika -- Odgoj i obrazovanje -- Poduzetništvo -- Neoliberalizam -- Emancipacija -- Teorija liberalnog obrazovanja  HA16-03033 
 
Facijalna ekspresija -- Atraktivnost -- Pobuđeno stanje -- Percepcija vremena -- Vremenska biskecija  HA16-02875 
 
Fakulteti -- Teološka izobrazba -- Društveno-političke prilike -- Sjećanje  HA16-03066 
 
Farmacija -- Lijekarne -- Lijekovi  HA16-03138 
 
Farmakodinamika -- Antimikrobni lijekovi  HA16-03151 
 
Feletar, Dragutin  HA16-03774 
 
Ferić, Zoran  HA16-03685 
 
Filatelija -- Poštanske marke -- Vodotornjevi  HA16-03394 
 
Filologija -- Digitalna humanistika -- Digitalne tehnologije -- Kultura  HA16-03571 
 
Filologija -- Dijalektologija -- Hrvatski jezik -- Leksikografija  HA16-03584 
 
Filozofija -- Književnost -- Biobibliografija  HA16-02867 
 
Filozofija za djecu -- Pedagoški pokreti -- Znatiželja -- Pažnja -- Postavljanje pitanja  HA16-03031 
 
Filozofija znatiželje -- Znatiželja -- Znanje -- Neznanje -- Reference  HA16-02893 
 
Financijska pismenost -- Osobne financije -- Logistička binarna regresija  HA16-02987 
 
Fišer, Ernest  HA16-03687  HA16-03720 
 
Fitnes centar -- Poslovanje  HA16-03487 
 
Fleksibilnost -- Jakost -- Snaga -- Biodex dinamometar  HA16-03109 
 
Flora -- Fauna -- Kulturna baština -- Tradicijska baština  HA16-03117 
 
Flora -- Planika -- Arbutus L.  HA16-03330 
 
Folklor -- Smotre folklora -- Identitet -- Politika  HA16-03073 
 
Fondacija Murtić  HA16-03442 
 
Fotografija -- Naturalistička fotografija -- Interpretativna fotografija -- Biografija  HA16-03444 
 
Fotografije -- Umjetnička analiza  HA16-03443 
 
Fotogrametrijsko mjerenje -- Digitalna kamera -- Bespilotne letjelice -- Kvaliteta snimke  HA16-03091 
 
Fotokromatski pigmenti -- Polipropilenska vlakna -- Mehanička svojstva -- UV zračenje  HA16-03405 
 
Foucault, Michel -- Lütz, Manfred  HA16-02955 
 
Franciscus, papa -- Papa Franjo  HA16-02909  HA16-02905  HA16-03111 
 
Franciscus, papa -- Tornielli, Andrea  HA16-02920 
 
Francuska književnost -- Drame -- Režija -- Kazališne predstave  HA16-03648 
 
Francuska književnost 19./20. st. -- Francusko-hrvatske veze -- Književna recepcija -- Književni originali -- Prijevodi  HA16-03645 
 
Francuska književnost 20./21. st. -- Proza  HA16-03642 
 
Francuska književnost 21. st. -- Proza -- Književna kritika  HA16-03644 
 
Francuska povijest 12. st. -- Franci -- Franački kraljevi -- Političke ideologije  HA16-03788 
 
Franjevci -- Hrvatska seljačka stranka  HA16-02914 
 
Franjevci -- Samostan sv. Mihovila na Zaglavu  HA16-02935 
 
Franjevci trećoredci  HA16-03610  HA16-02907  HA16-03439  HA16-03438  HA16-03444 
 
Franjevci trećoredci -- Samostan sv. Jeronima  HA16-02936 
 
Fritz, Darko  HA16-03414 
 
Futsal -- Izdržljivost -- Beta-alanin  HA16-03563 
 
Futsal -- Pripreme  HA16-03541 
 
Futsal -- Uspješnost udarca  HA16-03478 
 
Gamifikacija -- Softver -- Scrumban  HA16-02848 
 
Genetički algoritmi -- Funkcija podobnosti -- Ekstremi funkcija -- MATLAB  HA16-02851 
 
Geobaština -- Vapnenci -- Rudisti -- Geoturizam  HA16-03107 
 
Geodetski monitoring -- Metoda slobodnog stajališta -- Računanje točnosti -- Građevinarstvo  HA16-03090 
 
Geodinamika -- Geodinamička mreža -- Geodetski model -- Geološki model -- GPS -- Globalni položajni sustav  HA16-03098 
 
Geodinamika -- Tektonske faze -- Naprezanje  HA16-03105 
 
Geokešing -- Igre na otvorenom -- Planinarenje  HA16-03465 
 
Georaznolikost -- Index georaznolikosti -- Urbane sredine -- GIS  HA16-03099 
 
Geotekstil -- Zaštita od erozije -- Tekstilni otpad -- Biorazgradnja  HA16-03404 
 
Gettier, E. L.  HA16-02900 
 
Gigantocelularni arteritis -- Dijagnoza -- Abdominalna aorta -- Temporalni arteritis -- Vaskulitis -- Računalna tomografija -- Pozitronska emisijska tomografija -- PET skener -- Paraneoplastički sindrom  HA16-03177 
 
Gimnastički elementi -- Judo  HA16-03538 
 
Gingivna recesija -- Vezivnotkivni transplantat -- Kolagen -- Okluzijska udlaga -- Wax-up  HA16-03275 
 
Gipkost djece -- Sport  HA16-03546 
 
Glagoljaštvo -- Svakodnevni život  HA16-02936 
 
Glagoljska književnost -- Hrvatska književnost -- Pasija -- Hrvatskoglagoljski misali  HA16-03667 
 
Glagoljska tiskara u Senju  HA16-02865 
 
Glagoljski misali  HA16-02865 
 
Glagoljski rukopisi  HA16-02866 
 
Glazba -- Učenici glazbe -- Bentleyev test -- Valjanost testa -- Pouzdanost testa  HA16-03447 
 
Glazbena pedagogija -- Nastava glazbe -- Pjevanje -- Narodna pjesma -- Osnovna škola  HA16-03041 
 
Glazbena škola u Varaždinu  HA16-03447 
 
Glog -- Crataegus -- Hlapljive komponente -- Benzaldehid -- Linoleinska kiselina  HA16-03320 
 
Glosolalija -- Govor u jezicima -- Darovi Duha Svetoga -- Kršćanstvo -- Bogoslužje  HA16-02912 
 
Gljive -- Kultivirane gljive -- Teški metali -- Toksikološke vrijednosti -- Konzumacija  HA16-03399 
 
Gorlinova cista -- Epitelna odontogena cista -- Kalcificirajuća cista -- Odontogeni tumori -- Klasifikacija  HA16-03277 
 
Gospodarska povijest 20. st. -- Jezera i rijeke -- Kupališta -- Održavanje  HA16-03810 
 
Gospodarski rast -- Financijski razvoj -- Dinamički panel  HA16-02978 
 
Govorni čin -- Govorni iskazi -- Ilokucija -- Komunikacijske konvencije -- Metasemantika  HA16-03570 
 
Gradišćanski Hrvati -- Hrvatska književnost -- Hrvatski jezik -- Zbirke knjiga  HA16-02860 
 
Graditeljstvo -- Graditeljsko naslijeđe -- Kulturna baština -- Sociološki aspekti  HA16-02958 
 
Gradnja crkve -- Darovnice -- Plemići  HA16-02935 
 
Gradovi -- Kulturna povijest  HA16-03784 
 
Građevinarstvo -- Analitički hijerarhijski proces  HA16-03307 
 
Građevinski materijali -- Obrada slika -- Statistička geometrija  HA16-03312 
 
Grafen -- Tekstronika -- Filmski tisak -- Tisak mlazom tinte  HA16-03408 
 
Gramatike -- Talijanski jezik -- Hrvatski jezik -- Morfološko nazivlje  HA16-03615 
 
Granice  HA16-03012 
 
Granice -- Razgraničenje -- Drugi svjetski rat  HA16-02972 
 
Granični teritorij -- Granični prijepori -- Državotvornost -- Političke ideje -- Društveno umrežavanje  HA16-03787 
 
Granulomatozne bolesti -- Poliangitis -- Dišni sustav -- Bubrezi  HA16-03182 
 
Grejpfrut -- Ljekovitost  HA16-03139 
 
Haldun, Ibn  HA16-02976 
 
Halibegović, Mustafa  HA16-03778 
 
Hančević, Sanda -- Jurjević, Valerija  HA16-03736 
 
Hatze, Josip  HA16-03457 
 
Helicobacter pylori -- Želučana sluznica -- Muškarci -- Sedentarno ponašanje -- Otkucaji srca -- Oksidativni stres  HA16-03183 
 
Hepatitis -- Hepatitis C -- Identifikacija -- Bolesnici  HA16-03241 
 
Hepatitis C -- HCV infekcija -- Antivirusni lijekovi -- Molekularna dijagnostika -- Novi lijekovi -- Rezistencija  HA16-03203 
 
Hepatitis C -- Kronični hepatitis C -- Antivirusni lijekovi -- Fibroza  HA16-03253 
 
Hepatitis C -- Kronični hepatitis C -- Pegilirani interferon -- Antivirusni lijekovi  HA16-03198 
 
Hepatitis C -- Liječenje -- Jetrene bolesti -- Virološki odgovor  HA16-03240 
 
Hepatitis C -- Liječenje -- Terapijski postupci -- Transplantacija jetre  HA16-03199 
 
Hiperandrogenizam -- Anovulacija -- Sindrom policističnih jajnika  HA16-03284 
 
Hipertrofična osteodistrofija -- Psi -- Njemačka doga -- Osteoskleroza -- Periostoza  HA16-03372 
 
Historiografija -- Povijest -- Heraldika  HA16-03793 
 
Hlađenje -- Raspodjela toka -- Motor -- Analiza  HA16-03298 
 
Hmelj -- Humulus lupulus L. -- Ljekovito bilje  HA16-03115 
 
Hodgkinov limfom -- Liječenje -- Praćenje bolesnika -- Recidiv -- Stopa preživljavanja  HA16-03218 
 
Hofstede, Geert  HA16-02953 
 
Hokej na ledu -- Kondicija  HA16-03507 
 
Horvat, Jasna  HA16-03694 
 
Hoteli -- Hotelska poduzeća -- Mala i srednja poduzeća -- Konkurentnost  HA16-03388 
 
Hotelski lanci -- Hotelijerstvo -- Poslovni turizam -- Hotelski brendovi  HA16-03387  HA16-03386 
 
Hrast crnika -- Štitaste uši -- Kermes vermilio -- Prvi nalaz  HA16-03329 
 
Hrast lužnjak -- Test provenijencija -- Morfološka varijabilnost  HA16-03325 
 
Hrgović, Maja  HA16-03461 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja  HA16-03499 
 
Hrvatska književnost  HA16-03678 
 
Hrvatska književnost -- Bugarska književnost -- Povijesnojezična istraživanja -- Znanstveni projekti  HA16-03677 
 
Hrvatska književnost -- Dijalektalna književnost -- Kajkavska književnost -- Povijest književnosti  HA16-03683 
 
Hrvatska književnost -- Glagoljska književnost -- Glagoljske knjige  HA16-02925 
 
Hrvatska književnost -- Gradišćanskohrvatska književnost -- Pjesništvo -- Proza  HA16-03702 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska proza -- Književni likovi -- Smrt -- Književne interpretacije  HA16-03711 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Duhovno pjesništvo -- Hrvati  HA16-03698 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Književna interpretacija  HA16-03668 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Politički angažman -- Biografija  HA16-03751 
 
Hrvatska književnost -- Književna analiza  HA16-03745 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika  HA16-03666 
 
Hrvatska književnost -- Kroatistika -- Književna teorija -- Empirizam -- Jezik  HA16-03721 
 
Hrvatska književnost -- Renesansna književnost -- Čakavsko narječje -- Pjesništvo -- Biobibliografija  HA16-03752 
 
Hrvatska književnost -- Starija hrvatska književnost -- Drama  HA16-03674 
 
Hrvatska književnost -- Starija hrvatska književnost -- Povijest književnosti  HA16-03744 
 
Hrvatska književnost -- Znanost o književnosti -- Filologija -- Politika  HA16-03626 
 
Hrvatska književnost 16. st. -- Demonologija -- Moralni život  HA16-03726 
 
Hrvatska književnost 16. st. -- Epovi -- Junački ep -- Epski spjev -- Bitka kod Sigeta  HA16-03684 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Periodika -- Talijanski jezik -- Društveno-političke prilike -- Biografija  HA16-03655 
 
Hrvatska književnost 20. st.  HA16-03690 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatska proza -- Moderna -- Interkulturalnost -- Ženski likovi -- Majčinstvo  HA16-03682 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatska proza 20. st. -- Romani -- Postkolonijalizam -- Književna kritika  HA16-03664 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Povijest književnosti -- Književna percepcija -- Književne kritike -- Interpretacije -- Suvremenici  HA16-03688 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Sakralna poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA16-03718 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatska poezija -- Hrvatsko pjesništvo -- Književna poetika -- Književna analiza  HA16-03701 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatska poezija -- Hrvatsko pjesništvo -- Poeme -- Književna analiza  HA16-03760 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA16-03719 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija -- Književna poetika -- Književna analiza  HA16-03749 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Interpretacija  HA16-03738 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo -- Zbirke pjesama -- Osobna poetika  HA16-03755 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Umjetnost -- Teme i motivi -- Ratna tematika -- Rat  HA16-03706 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA16-03722  HA16-03630  HA16-03740 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Angažirana književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA16-03687  HA16-03720 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Autobiografska proza  HA16-03709 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Kajkavsko pjesništvo -- Poezija  HA16-03731 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Čakavsko narječje  HA16-03747  HA16-03765  HA16-03676 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dnevnička proza -- Književni utjecaji  HA16-03697 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Fragmentarna proza  HA16-03734 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska drama 21. st.  HA16-03754  HA16-03699 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza  HA16-03743  HA16-03669  HA16-03729 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st.  HA16-03746  HA16-03724  HA16-03730  HA16-03662  HA16-03695  HA16-03659  HA16-03708  HA16-03735  HA16-03756  HA16-03707  HA16-03736 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Romani  HA16-03739 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo  HA16-03763 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poeme -- Biblijska tematika  HA16-03658 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA16-03692  HA16-03733  HA16-03758  HA16-03703  HA16-03757  HA16-03713 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Teme i motivi -- Domovinski rat  HA16-03728 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st  HA16-03691 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA16-03737  HA16-03714  HA16-03716  HA16-03675  HA16-03742  HA16-03727  HA16-03723  HA16-03715  HA16-03725  HA16-03679  HA16-03712 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Lirska proza  HA16-03686 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Lirska proza -- Fragmentarna proza  HA16-03680 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Narodno pjesništvo -- Čakavsko narječje -- Hrvatski jezik -- Rječnik  HA16-03665 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA16-03696  HA16-03700  HA16-03717 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza  HA16-03750  HA16-03656  HA16-03661  HA16-03685  HA16-03671  HA16-03673  HA16-03753 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Distopijski roman  HA16-03670 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Genealoški roman  HA16-03660 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA16-03710 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Kratke proze -- Crtice  HA16-03761  HA16-03764 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Povijesni roman  HA16-03762 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Roman  HA16-03704 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Teme i motivi -- Domovinski rat -- Poraće  HA16-03705 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Putopisna književnost  HA16-03693 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Roman  HA16-03694  HA16-03681 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Romani  HA16-03663 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Romska književnost -- Književnost za djecu -- Dvojezična slikovnica  HA16-03748 
 
Hrvatska ljekarnička komora  HA16-03141 
 
Hrvatska opera -- Operne izvedbe  HA16-03457 
 
Hrvatska povijest -- Polihistorija -- Društveno-političke prilike -- Jezikoslovlje  HA16-03802 
 
Hrvatska povijest 12. st. -- Topografija -- Arhitektura -- Crteži  HA16-03800 
 
Hrvatska povijest 19. st. -- Kulturna povijest -- Životopis -- Obljetnice  HA16-03782 
 
Hrvatska usmena književnost -- Postpreporodno razdoblje -- Rukopisi -- Teme i motivi  HA16-03732 
 
Hrvatski banovi -- Dualizam -- Nacionalno pitanje  HA16-03775 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Čestice -- Čestica že -- Hrvatskoglagoljski tekstovi  HA16-03613 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Hrvatskoglagoljski zbornici -- Fonologija -- Leksik  HA16-03610 
 
Hrvatski dom  HA16-03430 
 
Hrvatski iseljenici -- Prvi svjetski rat -- Iseljenički pokret -- Etnički identitet -- Nacionalni identitet  HA16-02970 
 
Hrvatski jezik  HA16-03592  HA16-03586 
 
Hrvatski jezik -- Bunjevci -- Šokci -- Hrvati  HA16-03596 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Čakavska poezija -- Kaljski govor  HA16-03591 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Frazem -- Kolokacija  HA16-03612 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Govor Kostrene -- Glagoli -- Infinitiv -- Prezent  HA16-03611 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Grobnički govor -- Fonologija -- Morfologija -- Sintaksa  HA16-03601 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Kajkavsko narječje -- Etimologija  HA16-03590 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Senjski govor -- Morfologija -- Dijalektologija  HA16-03589 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Sjevernočakavski dijalekt -- Dijalektologija -- Sklonidba imenica  HA16-03599 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Prezimena  HA16-03616 
 
Hrvatski jezik -- Funkcionalni stil -- Stilistika -- Diskurz  HA16-03603 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatska dijalektologija -- Moderna dijalektologija  HA16-03595 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatska književnost  HA16-03657 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatska narječja -- Frazeologija -- Rima  HA16-03621 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski kao strani jezik -- Poučavanje jezika -- Metode poučavanja -- Neizvorni govornici -- Udžbenici -- Priručnici  HA16-03597 
 
Hrvatski jezik -- Hrvatski kao strani jezik -- Poučavanje jezika -- Neizvorni govornici -- Filologija  HA16-03593 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Naglasci -- Prijdlozi -- Govor Jesenja  HA16-03604 
 
Hrvatski jezik -- Leksikologija -- Dijalektologija -- Slavonski dijalekt -- Riječni ribolov  HA16-03620 
 
Hrvatski jezik -- Lingvistika teksta -- Sistemska funkcionalna lingvistika -- Kroatistika  HA16-03602 
 
Hrvatski jezik -- Morfologija -- Glagoli -- Dvovrsni glagoli -- Fonologija  HA16-03614 
 
Hrvatski jezik -- Nadslovci -- Leksikoni -- Rječnici  HA16-03608 
 
Hrvatski jezik -- Nastava hrvatskog jezika  HA16-03619 
 
Hrvatski jezik -- Posavski akut -- Gramatika -- Akcentologija  HA16-03585 
 
Hrvatski jezik -- Povijest hrvatskoga jezika  HA16-03622  HA16-03607 
 
Hrvatski jezik -- Povijest jezika -- Dijalektologija -- Povijesni pregled  HA16-03068 
 
Hrvatski jezik -- Prilozi -- Leksikologija -- Dijalektologija -- Rječnici  HA16-03605 
 
Hrvatski jezik -- Štokavsko narječje -- Frazeologija -- Zoonimi -- Govor Komina  HA16-03594 
 
Hrvatski jezik -- Zaglavski govor -- Naselja -- Stanovništvo -- Povijest  HA16-03600 
 
Hrvatski književnici -- Znamenite ličnosti -- Bunjevci -- Biografije  HA16-03785 
 
Hrvatski liječnički zbor -- Hrvatsko društvo za internističku onkologiju  HA16-03195  HA16-03219 
 
Hrvatski planinarski savez  HA16-03482 
 
Hrvatski znanstvenici -- Akademici -- Životopis -- Bibliografija  HA16-03774 
 
Hrvatski znanstvenici -- Zoologija -- Hidrologija -- Hidrobiologija -- Stručni radovi -- Bibliografija -- Životopis  HA16-03780 
 
Hrvatsko gospodarstvo -- Svjetsko okruženje  HA16-02988 
 
Hrvatsko kardiološko društvo, Radna skupina za ehokardiologiju i slikovne metode u kardiologiji  HA16-03232 
 
Hrvatsko kazalište -- Hrvatska kinematografija -- Kazališni redatelji -- Filmski redatelji  HA16-03450 
 
Hrvatsko kazalište -- Kazališne predstave -- Kazališna kritika -- Kazališni repertoar -- Humor -- Mjuzikli  HA16-03455 
 
Hrvatsko kazalište 20./21. st. -- Kazališna kostimografija -- Hrvatske kostimografkinje  HA16-03458 
 
Hrvatsko kazalište 20./21. st. -- Pučke predstave -- Domoljubni identitet -- Obljetnice  HA16-03453 
 
Hrvatsko kazalište 20./21. st. -- Teatrologija -- Kazališni redatelji -- Životopis  HA16-03451 
 
Hrvatsko kazalište 21. st. -- Kazališne predstave -- Kazališna kritika  HA16-03449  HA16-03464  HA16-03452  HA16-03456  HA16-03462  HA16-03459  HA16-03463 
 
Hrvatsko kiparstvo -- Kamena skulptura -- Predromanika  HA16-03435 
 
Hrvatsko pismo -- Hrvatski jezik -- Američka književnost -- Hrvatski iseljenici  HA16-03598 
 
Humani papiloma virus -- Papa test -- Pločaste intraepitelne lezije -- Stanična morfologija -- Citološki nalazi  HA16-03113 
 
Ilić, Vanja  HA16-03432 
 
Imena -- Teorije nastanka -- Opisnost -- Deskriptivizam -- Referencijalizam -- Društveno-povijesni uzroci  HA16-03580 
 
Imovinskopravni odnosi -- Nacionalizacija -- Povijest -- Gospodarska politika -- Francuski kapital -- Arhivski izvori  HA16-03807 
 
Impedacija -- Analitičko-numerička metoda -- Difrakcija  HA16-03094 
 
Implantati -- Zubna protetika -- Fiksni zubni nadomjestak -- Bezuba čeljust -- Protetska opskrba  HA16-03268 
 
Implantologija -- Implantati -- Očuvanje zubi -- Implantoprotetska terapija  HA16-03278 
 
Implantologija -- Implantati -- Prednji zubi -- Implantatna nadogradnja -- Implantoprotetska terapija  HA16-03274 
 
Implantologija -- Zubni implantati -- Mini implantati -- Zadovoljstvo pacijenata  HA16-03259 
 
Inan, Ilhan  HA16-02899  HA16-02895  HA16-02896  HA16-02901  HA16-03579 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Poslovna strategija -- Građevinarstvo  HA16-02850 
 
Inovacije -- Gospodarski rast  HA16-02990 
 
Inozemna Croatica -- Zbirka knjiga gradišćanskih Hrvata -- Nacionalna i svučilišna knjižnica u Zagrebu -- Knjižnica HAZU  HA16-02860 
 
Interna medicina -- Biopsija -- Mikroskopija -- Patologija -- Dijagnostika  HA16-03189 
 
Ishemija -- Ishemija mozga -- Krvne žile -- Hiperbarični kisik -- Hipoksija  HA16-03186 
 
Ishemijski moždani udar -- Krvni tlak -- Hipertenzija -- Balneoterapija -- Snižavanje krvnog tlaka  HA16-03157 
 
Istospolne zajednice -- Brak -- Obitelj -- Životno partnerstvo -- Moralno-pravni položaj -- Zakoni -- Crkva  HA16-02952 
 
Istraživanje podataka -- Klasifikacija -- Magnetska osjetljivost -- Teški metali  HA16-02853 
 
Istrorumunjski jezik -- Čakavsko narječje -- Etimologija -- Leksikologija -- Maslina -- Nazivlje  HA16-03583 
 
Isus Krist  HA16-02918 
 
Isusovci  HA16-02923 
 
Ivanišin, Krunoslav -- Kabashi, Lulzim -- Ivas, Iva  HA16-03419 
 
Ivanišin.Kabashi.Arhitekti  HA16-03419 
 
Iverica -- Drvo vrbe -- Mehanička svojstva  HA16-03333 
 
Izložbeni postav -- Muzeji -- Arhitektura  HA16-03432 
 
Izvanredna stanja -- Krizna stanja -- Ljudska prava i slobode -- Temeljna prava i slobode  HA16-03013 
 
Izvori ljekovite vode -- Antičke terme -- Antički spomenici -- Mitološki prikazi -- Nimfe  HA16-03769 
 
Jagić, Dorta  HA16-03691 
 
Jahić, Ervin  HA16-03725 
 
Jakšić, Nikola  HA16-03435 
 
Janeš, Želimir  HA16-03433 
 
Jarnević, Dragojla  HA16-03467 
 
Javni prijevoz -- Promet  HA16-03392 
 
Javno-privatno partnerstvo -- Vrijednost za novac -- Model nabave  HA16-03389 
 
Jetra -- Kronične bolesti -- Nealkoholna masna bolest jetre -- Metabolički sindrom -- Hepatocelularni karcinom  HA16-03227 
 
Jezera -- Batimetrijska izmjera  HA16-03100 
 
Jezera -- Ornitofauna -- Ptice -- Reptili -- Invazivne vrste  HA16-03119 
 
Jezik struke -- Frazeologija -- Metaforika -- Terminologija -- Komunikacija  HA16-03581 
 
Judaizam -- Iberski Židovi -- Konvertiti -- Nacionalni identitet  HA16-02916 
 
Jugoslavenska armija -- Granice -- Demobilizacija -- Izbori  HA16-03023 
 
Jugoslavenska narodna obrana  HA16-02970 
 
Jurdana, Stanko  HA16-03554 
 
Kaatsu trenažna metoda -- Trening  HA16-03529 
 
Kačić, Hrvoje  HA16-03012 
 
Kafka, Josef -- Deleuze, Gilles -- Guattari, Félix  HA16-02869 
 
Kajkavski književni jezik -- Hrvatski jezik -- Umanjenice  HA16-03623 
 
Kakvoća vode -- Voda za kupanje -- Rijeke -- Jezera  HA16-03079 
 
Kaleži -- Zlatarstvo -- Samostani  HA16-03438 
 
Kampilobakterioza -- Pileće meso -- Hrana -- Klinička slika -- Liječenje  HA16-03382 
 
Kanavelić Petar -- Hadži Konstantinov, Jordan Džinot  HA16-03627 
 
Kapucini  HA16-03777 
 
Karakaš, Jure  HA16-03724 
 
Karcinom bubrežnih stanica -- Karcinom bubrega -- Bubrežna arterija -- Patološke promjene -- Histopatologija  HA16-03216 
 
Karcinom dojke -- Genetika -- Molekularni tipovi -- Prognostički čimbenici -- Prediktivni čimbenici  HA16-03247 
 
Karcinom jajovoda -- Citologija -- Dijagnostika -- Imunocitokemija  HA16-03246 
 
Karcinom pločastih stanica -- Usna šupljina -- Glava -- Vrat -- Gradiranje tumora -- Analiza preživljenja  HA16-03228 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Kronična bol -- Percepcija bola -- Socioekonomski čimbenici -- Seosko stanovništvo -- Gradsko stanovništvo  HA16-03233 
 
Kardiologija -- Akutni koronarni sindrom -- Perkutana koronarna intervencija -- Liječenje  HA16-03160 
 
Kardiologija -- Aritmija -- Elektroterapija  HA16-03163  HA16-03178 
 
Kardiologija -- Ehokardiologija  HA16-03232 
 
Kardiologija -- Ehokardiologija -- Kompjuterizirana tomografija -- Magnetska rezonancija  HA16-03180 
 
Kardiologija -- Kardiovaskularne bolesti -- Ateroskleroza -- Hiperkolesterolemija -- Povišeni kolesterol -- Statini  HA16-03212 
 
Kardiologija -- Kardiovaskularne bolesti -- Kardiovaskularni rizik -- Šećerna bolest -- Antidijabetici -- Antidijabetička aktivnost  HA16-03192 
 
Kardiologija -- Prevencija  HA16-03179 
 
Kardiologija -- Zatajivanje srca  HA16-03181 
 
Kardiologija -- Zatajivanje srca -- Smjernice  HA16-03254 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija  HA16-03221 
 
Karnarutić, Brno  HA16-03684 
 
Kartografija -- Karta -- Estetika -- Filozofija -- Umjetnost -- Renesansa  HA16-03089 
 
Kašić, Bartol  HA16-02923 
 
Katalonska književnost 20. st. -- Poezija -- Katalonsko pjesništvo  HA16-03647 
 
Katolička crkva  HA16-02924 
 
Katolička crkva -- Savez komunističke omladine Jugoslavije  HA16-02975 
 
Katoličke župe -- Osnivanje -- Komunistička vlast  HA16-02924 
 
Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu -- Sveučilište u Zagrebu  HA16-03067  HA16-03066 
 
Katunarić, Dražen  HA16-03719 
 
Katušić, Davor -- Kocbek, Jana  HA16-03425 
 
Katušić, Davor -- Ružić, Igor  HA16-03416 
 
Kazališna družina Histrion  HA16-03453 
 
Kazališni život 21. st. -- Kazališne predstave  HA16-03461 
 
Kazalište -- Kazališne predstave -- Kazališna kritika  HA16-03460 
 
Kero, Pavao  HA16-02866 
 
Khuen-Héderváry, Karlo  HA16-03775 
 
Kič -- Moderna umjetnost -- Totalitarizam -- Nacizam -- Politička kultura -- Simbolika  HA16-03412 
 
Kineziologija -- Kineziološka edukacija -- Kineziološka kultura -- Kineziološka metodika -- Kurikul  HA16-03506 
 
Kiparstvo -- Restauracija -- Konzervacija  HA16-03440 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Ekspresionizam  HA16-03436 
 
Kiparstvo -- Skulpture -- Spomenička baština  HA16-03433 
 
Kiparstvo -- Spomenici  HA16-03434 
 
Kiparstvo -- Tradicijsko drvorezbarstvo -- Naivna umjetnost  HA16-03075 
 
Kirurška patologija -- Biopsija -- Resekcijski rubovi -- Smrznuti rezovi -- TNM klasifikacija  HA16-03193 
 
Klasični jezici -- Latinski jezik -- Grčki jezik -- Hrvatski jezik -- Frazemi -- Voda -- Semantika  HA16-03582 
 
Klimantović, Šimun  HA16-03610 
 
Klimatske promjene -- More -- Razina mora -- Zaštita okoliša  HA16-03102 
 
Klinička bolnica Dubrava  HA16-03229 
 
Klinički bolnički centar Rijeka  HA16-03226 
 
Kliničko bolnički centar Rijeka  HA16-03164 
 
Klotoid -- Krivulja prijelaza -- Sinusoid -- Transrapid  HA16-03313 
 
Knežević, Željko  HA16-03727 
 
Književni časopisi -- Književnost  HA16-03759 
 
Književnost -- Pisanje -- Autor -- Čitatelj -- Budućnost pisanja  HA16-03629 
 
Književnost -- Pripovijest -- Naratologija -- Etika -- Empatija  HA16-03636 
 
Književnost -- Tragedije -- Singularitet -- Interpretacija  HA16-03631 
 
Književnost i tehnologija -- Pripovjedna proza -- Beletristika -- Poetika romana -- Projekcija budućnosti  HA16-03633 
 
Kobila -- Maternica -- Izvala maternice -- Repozicija  HA16-03373 
 
Koledanje -- Veseljanje -- Božićni običaji -- Koledarske pjesme -- Božićni napjevi  HA16-03069 
 
Koloman  HA16-03796 
 
Kolomanova cesta -- Hrvatska povijest -- Povijesni izvori  HA16-03796 
 
Kompoziti -- Stlačivost -- Mehanizam kvara -- Ljepljenje  HA16-03292 
 
Komunikacija -- Govornici -- Konvencija -- Intencija -- Indirektni govor  HA16-03572 
 
Komunistička partija Jugoslavije -- Komunistička partija Hrvatske  HA16-02972 
 
Komunizam -- Škole -- Sveučilište -- Mladi  HA16-02975 
 
Kondicijska priprema -- Jazz ples -- Ples  HA16-03510 
 
Kontinentalni turizam -- Turističke destinacije -- Turistički trendovi -- Turistička strategija  HA16-03008 
 
Kontinentalni turizam -- Vikendice -- Lokalna vlast -- Infrastruktura -- Ekološki problemi  HA16-03803 
 
Konzumerizam -- Materijalizam -- Dobrovoljna jednostavnost  HA16-02977 
 
Korespondencija -- Sibinjske žrtve  HA16-02963 
 
Korupcija -- Javna nabava  HA16-03016 
 
Košarka -- Fiziološki aspekti  HA16-03523 
 
Košarka -- Mjerni instrumenti -- Reaktivna agilnost  HA16-03511 
 
Koštano tkivo -- Reumatoidni artritis -- Interleukin-6 -- Fibroblasti  HA16-03110 
 
Kotorska biskupija  HA16-02922 
 
Kovačević, Mate  HA16-02965 
 
Kozmopolitizam -- Kulturni kozmopolitizam -- Kozmopolitski identitet -- Nacionalizam -- Povijesno gledište  HA16-02950 
 
Kraljević, Miroslav  HA16-03436 
 
Krestić, Vasilije Đ.  HA16-03790 
 
Kretanje -- Puzanje -- Bebe  HA16-03544 
 
Kripke, S. -- Kaplan, D. -- Evans, Gareth  HA16-02902 
 
Krizantema -- Biljni virusi -- Virus pjegavosti i venuća rajčice -- Tomato spotted wilt virus -- TSWV  HA16-03367 
 
Krleža, Miroslav  HA16-03689  HA16-03688 
 
Kronična bubrežna bolest -- Bubrežna osteodistrofija -- Kosti -- Metabolička bolest kostiju -- Prevencija -- Liječenje -- Smjernice  HA16-03237 
 
Kronične bolesti -- Križobolja -- Pokretljivost kralježnice -- Balneoterapija -- Fizioterapija  HA16-03156 
 
Kronične bolesti -- Upalne bolesti crijeva -- Adolescenti -- Zdravstvena skrb  HA16-03248 
 
Kronični hepatitis B -- Kronični hepatitis C -- Oftamologija -- Očne bolesti -- Suhoća oka  HA16-03210 
 
Kronični hepatitis C -- Antivirusni lijekovi -- Terapijske smjernice -- Prioriteti -- Liječenje  HA16-03190 
 
Kronični hepatitis C -- Ciroza -- Fibroza -- Antivirusni lijekovi  HA16-03196 
 
Kronični hepatitis C -- Ciroza -- Fibroza -- Biopsija jetre -- Elastografija  HA16-03244 
 
Kronični hepatitis C -- Protuvirusni lijekovi -- Ekstrahepatične manifestacije -- Terapija interferonom  HA16-03188 
 
Kršćanstvo -- Katoličanstvo -- Milosrđe -- Razgovori  HA16-02920 
 
Kršinić, Frano  HA16-03440 
 
Krušelj, Kristina  HA16-03757 
 
Kubanska književnost -- Pjesništvo  HA16-03643 
 
Kuhač, Franjo -- Novak, Vjenceslav  HA16-03041 
 
Kuhinjski namještaj -- Conjoint analiza  HA16-03323 
 
Kukuljević Sakcinski, Ivan  HA16-03782 
 
Kultura -- Nacionalna kultura -- Regionalne razlike -- Stavovi građana -- Istraživanje  HA16-02953 
 
Kulturna povijest -- Crkvena povijest -- Kršćanski sveci  HA16-03794 
 
Kulturni kapital -- Obrazovanje -- Roditelji -- Djeca -- Preferencije -- Glazbeni ukus -- Istraživanje  HA16-02956 
 
Kulturni turizam -- Rukotvorine -- Održivi razvoj  HA16-02999  HA16-02994 
 
Küng, Hans  HA16-02903 
 
Kurkumin -- Kemijski sastav -- Curcuma longa L. -- Hepatom -- Hepatocelularni karcinom -- Antitumorsko djelovanje  HA16-03132 
 
Kuzmanić, Mario Nepo  HA16-03617 
 
Kvaliteta življenja -- Vrijednosni postulati -- Mudrost  HA16-02873 
 
Kvar -- Polimer -- Temperatura -- Zupčanici  HA16-03287 
 
Ladanjska arhitektura -- Ljetnikovci -- Vlastelinstva -- Gospodarska zdanja  HA16-03422 
 
Lasersko graviranje -- Nehrđajući čelik -- Odrzivna prašina  HA16-03290 
 
László, Bulcsú  HA16-03575 
 
Lemac, Tin  HA16-03749 
 
Leonardo da Vinci  HA16-03089 
 
Lepora, Chiara -- Goodin, Robert  HA16-02979 
 
LePore, Ernest -- Stone, Matthew  HA16-03568 
 
Leteći pepeo -- Termoelektrane -- Kemijska svojstva -- Fizička svojstva -- Mineralna svojstva  HA16-03106 
 
Liberalizacija -- Kamatne stope  HA16-02985 
 
Liebmann, Frančeska  HA16-03758 
 
Lijekovi -- Heparin -- Koštano tkivo -- Morfogenetski protein  HA16-03127 
 
Likovne izložbe -- Hrvatsko slikarstvo -- Hrvatsko kiparstvo -- Kinetička umjetnost -- Automobili  HA16-03410 
 
Lilić, Željka  HA16-03577 
 
Linearizirati -- Umreženi upravljački susatav -- Regulator  HA16-03288 
 
Lingvistika  HA16-03575 
 
Logostički troškovi -- Logistika -- Odlučivanje -- Prijenos znanja  HA16-03396 
 
Lovno gospodarenje -- Lovci -- Procjena udaljenosti  HA16-03368 
 
Lozica, Olja  HA16-03464 
 
Ludilo -- Politizacija bolesti -- Normalnost -- Normiranje -- Društvo -- Država -- Politika -- Zdravlje  HA16-02955 
 
Lječilišta -- Ljekovita priroda -- Balneologija -- Balneoterapija  HA16-03131 
 
Ljekarništvo -- Internet -- Internetska prodaja  HA16-03142 
 
Ljekarništvo -- Ljekarnička profesija  HA16-03141 
 
Ljeto na Opatovini  HA16-03453 
 
Ljotić, Dimitrije -- Nedić, Milan -- Mihailović, Draža  HA16-02973 
 
Machiedo, Višnja  HA16-03740 
 
Madež -- Melanom kože -- Patohistologija -- BRAF mutacije -- KIT mutacije  HA16-03184 
 
Mađari -- Nacionalne manjine -- Manjinska politika  HA16-02967 
 
Makedonska književnost -- Hrvatska književnost -- Komparativna književnost -- Komparativna analiza  HA16-03627 
 
Maligne bolesti -- Tumori -- Tumorski markeri -- Tumorski biljezi -- Serumski biljezi -- Analiza krvi -- Rano otkrivanje karcinoma  HA16-03231 
 
Mann, Thomas -- Kica, Janusz  HA16-03449 
 
Manojlović, Sonja  HA16-03696 
 
Marasović, Danijel -- Pochobradsky, Filip  HA16-03423 
 
Marulić, Marko  HA16-03726 
 
Maslina -- Ljekovitost  HA16-03144 
 
Maslina -- Sušenje masline -- Gljivične bolesti -- Verticillium dahliae  HA16-03358 
 
Matematika -- Znanost -- Platonizam -- Pojačani argument neizostavnosti -- Formalni naturalizam  HA16-03085 
 
Materijali za oblaganje -- Ravno prešanje -- Drvno-plastični kompoziti -- Furnir  HA16-03321 
 
Matična mliječ -- Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti  HA16-03143 
 
Matijašević, Irena  HA16-03663 
 
Matoničkin, Ivo  HA16-03780 
 
Mazzoleni, Paolo -- Tommaseo, Niccolò  HA16-03655 
 
Mažuranić, Ivan  HA16-03779  HA16-03801 
 
McClain Brown, Cody  HA16-03638 
 
Medicinsko nazivlje -- Metonimija -- Engleski jezik -- Hrvatski jezik -- Kognitvna lingvistika  HA16-03606 
 
Meduze -- Žarnjaci -- Vrste  HA16-03120 
 
Međunarodna smotra folklora  HA16-03073 
 
Melanom prsta -- Rezidualni melanom -- Svjetlostanični sarkom -- Imunohistokemija -- Fluorescentna in situ hibridizacija  HA16-03224 
 
Melanomi -- Kožni tumori -- Metastatski tumori -- BRAF mutacije -- Dijagnostika i terapija -- Patologija -- Medicinska onkologija -- Monoklonska protutijela -- Protutumorski lijekovi -- Preporuke  HA16-03195 
 
Melvinger, Jasna  HA16-03668 
 
Mendes, obitelj -- Nasi, obitelj  HA16-02916 
 
Mentalno zdravlje -- Promocija mentalnog zdravlja -- Prevencija mentalnih poremećaja -- Pozitivno mentalno zdravlje -- Školski programi  HA16-02884 
 
Mentalno zdravlje -- Zdravstvena tehnologija -- Istraživanje  HA16-03126 
 
Meštrović, Ivan  HA16-03434 
 
Metafora -- Semantika -- Pragmatika -- Kontekst -- Diskurs -- Koherentnost diskursa  HA16-03573 
 
Metafora -- Značenje metafore -- Analogija -- Pragmatika -- Skepticizam  HA16-03568 
 
Metiljavost -- Domaće životinje -- Epizootiologija  HA16-03377 
 
Migracije -- Migracijska kretanja -- Inovacijska aktivnost -- Poduzetništvo -- Gospodarski rast  HA16-02989 
 
Migracije -- Motivi migracija -- Šteta -- Korist -- Zemlje domaćini  HA16-02941 
 
Migranti -- Migrantska kriza -- Zdravstveni sustav -- Zdravstvene službe  HA16-03211 
 
Mikro mreža -- Mrežno povezivanje -- Raspodjelni generator  HA16-03301 
 
Mill, John Stuart -- Christiano, Thomas  HA16-02969 
 
Milton, John  HA16-03640 
 
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske -- Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa  HA16-03190 
 
Mirovinski sustav -- Socijalna skrb -- Socijalni transferi -- Nejednakost  HA16-02986 
 
Mišićna sila -- Džudo -- Karate  HA16-03472 
 
Mišković, Petar -- Pavelić, Tomislav  HA16-03429 
 
Mladi -- Trauma -- Traumatski događaji -- Djetinjstvo -- Psihosocijalno funkcioniranje -- Istraživanje  HA16-02881 
 
Mliječne krave -- Gravidnost -- Laktacija -- Masna jetra  HA16-03376 
 
Mliječne krave -- Metabolički profil -- Biokemijski pokazatelji -- Proteini -- Kolesterol -- Jetreni enzimi  HA16-03384 
 
Mljekarstvo -- Ratarstvo -- Pašnjaci -- Oznaka zemljopisnog porijekla -- Zaštićene oznake  HA16-03369 
 
Modni dizajn -- Modna odjeća -- Moda -- Modna industrija  HA16-03413 
 
Moguš, Milan  HA16-03584  HA16-03587  HA16-02865  HA16-03612 
 
Mokraćni sustav -- Djeca -- Vezikoureteralni refluks -- Ultrasonografija -- Urodinamika -- Kontrastna sredstva  HA16-03202 
 
Morfološka obilježja -- Plivači -- Vaterpolisti  HA16-03545 
 
Morske alge -- Makrofiti  HA16-03118 
 
Morski okoliš -- Vode -- Zaštita okoliša -- Zaštita voda -- Direktive EU  HA16-03080 
 
Motoričke vještine -- Proces učenja -- Kontekstualno učenje -- Vizualnost -- Vizuomotoričko učenje -- Praksa -- Postupno povećanje  HA16-03533 
 
Mrđenović, Bojan  HA16-03443 
 
Mrganić, Grgur  HA16-02935 
 
Mrožek, Slawomir  HA16-03461 
 
Mulih, Juraj  HA16-03609 
 
Multimedijska umjetnost -- Vizualni identitet -- Izložbe -- Arhitektura -- Angažirana umjetnost -- Likovna umjetnost  HA16-03414 
 
Multipla skleroza -- Bazeni -- Terapijske vježbe -- Hidroterapija -- Balneoterapija -- Hidrogimnastika  HA16-03159 
 
Multipla skleroza -- Demijenilizacijske bolesti -- Učestalost -- Multifaktorski uzrok -- Patofiziologija  HA16-03174 
 
Multipla skleroza -- Farmakološka terapija -- Modificiranje bolesti -- Relapsno-remitirajući oblik bolesti -- RRMS  HA16-03249 
 
Multipla skleroza -- Konji -- Hipoterapija -- Senzomotorika -- Neurorehabilitacija  HA16-03140 
 
Multipla skleroza -- Liječenje -- Farmakološka terapija -- Neurorehabilitacija -- Restauracijska neurologija  HA16-03161 
 
Multipla skleroza -- Terapija -- Duhovno-tjelesne tehnike -- Joga -- Tai chi  HA16-03135 
 
Multipli mijelom -- Angiogeneza -- Vaskularni endotelni čimbenik rasta -- Koštana srž -- Imunohistokemija -- Osteopontin  HA16-03250 
 
Multipli mijelom -- Koštana srž -- Imunohistokemija -- Ortezomib -- Ciklin D1  HA16-03172 
 
Murtić, Edo  HA16-03442 
 
Muzej vučedolske kulture  HA16-03432 
 
Nacionalne himne -- Nacionalni identitet -- Analiza sadržaja -- Lingvistička analiza -- Stopa samoubojstava  HA16-03574 
 
Nacionalni identitet -- Nacionalna homogenizacija -- Humano preseljenje  HA16-03809 
 
Nacionalni parkovi -- Očivanje prirode -- Planinarenje  HA16-03081 
 
Nadgrobni spomenici -- Epitafi -- Epitafika -- Jezična analiza -- Stilska analiza  HA16-03672 
 
Nafta -- Bazalt -- Minerali zeolita -- Ugljikovodici -- Fluorescencija  HA16-03104 
 
Nanočestice -- Silika-gel -- Poroznost -- Citotoksičnost -- Imunitet  HA16-03176 
 
Nanoindentacija -- Kemijska analiza -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Otpornost na lom  HA16-03129 
 
Narodna kola -- Folklor -- Etnografija  HA16-03071 
 
Nastavni predmeti -- Ocjena zadanog predmeta -- Učenikova aktivnost -- Poticanje razmišljanja -- Diferencijacija -- Individualizacija  HA16-03046 
 
Nastavni program -- Učenik -- Čitanka -- Književni rodovi i vrste -- Metodički pristup  HA16-03628 
 
Nastavnici -- Ravnatelji -- Osnovna škola -- Srednja škola -- Kurikulum -- Digitalni mediji  HA16-03045 
 
Navodnjavanje -- Hidrotehnika -- Poljoprivreda  HA16-03315 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Tradicijske vještine -- Održivi ruralni razvoj -- Etnologija  HA16-03076 
 
Net generacija -- Ishodi odgoja -- Moralno ponašanje -- Odgojne kvalitete -- Strpljivost -- Ustrajnost  HA16-02943 
 
Niže plemstvo -- Husiti -- Husitska revolucija  HA16-02961 
 
Nogomet -- Kondicijski trening  HA16-03561 
 
Nogomet -- Nogometaši -- Profesionalni sportaši -- Putovanje -- Udaljenost -- Umor -- Umor sportaša -- Tjelesna kondicija -- Rezultat utakmice  HA16-03495 
 
Nogomet -- Nogometna utakmica -- Nogometni suci -- Motoričke sposobnosti -- Brzina trčanja -- Agilnost  HA16-03491 
 
Nogomet -- Opterećenje -- Umor  HA16-03534 
 
Nogomet -- Softverski sustav tracking motion BIOIRC -- Obujam kretanja  HA16-03498 
 
Nogomet -- Sportska forma  HA16-03562 
 
Nogomet -- Sportski događaji -- Hladni rat -- Međunarodni politički odnosi  HA16-03556 
 
Nogometni klub -- Kadet -- Fenotipski model  HA16-03481 
 
Novak, Slobodan  HA16-03678 
 
Novaković, Lazar  HA16-03698 
 
Novorođenčad -- Autosomne bolesti -- Kromosomski poremećaji -- Edwardsov sindrom  HA16-03123 
 
Numerički proračun -- Tlačni svod -- Tunel  HA16-03303 
 
Numizmatika -- Novčanice -- Kovanice -- Hrvatska kuna -- Šumarstvo  HA16-03437 
 
Njemačka književnost 21. st. -- Dramska književnost -- Drama  HA16-03637 
 
Obitelj -- Kršćanstvo -- Brak -- Razvod braka -- Crkva -- Država  HA16-02919 
 
Obiteljsko nasilje -- Nasilje u bliskim odnosima -- Vojnici -- Veterani -- Branitelji -- PTSP  HA16-02880 
 
Oborinske vode -- Drenaža -- Travnata rešetka  HA16-03314 
 
Obrazovanje -- Dob učenika -- Obrazovne inovacije -- Autonomija učenika -- Karakteristike učenika -- Nastavni materijali  HA16-03035 
 
Obrazovanje odraslih -- Andragoške kompetencije -- Nastavnici -- Obrazovna politika  HA16-03059 
 
Očuvanje zubi -- Dentalna keramika -- Dentalna protetika -- Zubne ljuskice -- Keramičke ljuskice -- Estetika -- Adhezijsko cementiranje  HA16-03265  HA16-03264 
 
Odabir škole -- Odlučivanje o karijeri -- Upravljanje karijerom -- Samoučinkovitost -- Školsko postignuće  HA16-03036 
 
Odbojka -- Ozljede -- Prevencija -- Rehabilitacija -- Fizioterapija  HA16-03553 
 
Odgojitelji -- Profesija -- Etika -- Inicijalno obrazovanje  HA16-03055 
 
Održivi razvoj -- Lokalna zajednica -- Kulturna baština -- Baštinske prakse -- Dobrovoljne udruge  HA16-03070 
 
Odsjek za kroatistiku -- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  HA16-03068 
 
Okluzijki trening -- Protok krvi  HA16-03524 
 
Okluzijski trening -- Plivanje  HA16-03525 
 
Olimpijada -- Dizanje utega -- Težina  HA16-03504 
 
Olimpijske igre u Helsinkiju 1952.  HA16-03556 
 
Onkološki bolesnici -- Rak dojke -- Karcinom dojke -- Rak jajnika -- Karcinom grlića maternice -- Epidemiologija -- Dijagnoza -- Liječenje -- Preporuke  HA16-03219 
 
Oporezivanje -- Kamata  HA16-02984 
 
Opsesivno-kompulzivni poremećaj -- Cigarete -- Pušenje cigareta -- Kognitivna funkcija -- Utjecaj na pamćenje  HA16-03166 
 
Opsesivno-kompulzivni poremećaj -- Hipofiza -- Pituitarna žlijezda -- Magnetska rezonanca -- Lijekovi  HA16-03171 
 
Opterećenje -- Betonska pjena -- Zidne ploče  HA16-03309 
 
Optimizacija -- Betonski nosači -- Statika -- Naprezanje  HA16-03311 
 
Oralna medicina -- Gingivna hiperplazija -- Parodontološka terapija  HA16-03257 
 
Organizacija građenja -- Terminsko planiranje -- Diskretna optimizacija  HA16-03310 
 
Oroantralna fistula -- Oro-antralna komunikacija -- Oralna kirurgija  HA16-03271 
 
Ortodoncija -- Retinirani zubi -- Nicanje zubi -- Poremećaj nicanja zubi -- Dijagnostika -- Ortodontska terapija  HA16-03272 
 
Ortodontska terapija -- Aplazija -- Adhezijska konstrukcija  HA16-03269 
 
Osiguranje tražbina -- Teško nadoknadiva šteta -- Privremena mjera -- Uporaba sile -- Pravni sustav  HA16-03022 
 
Osnovna škola -- Kompetencije učitelja -- Uvjeti rada -- Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Vrednovanje  HA16-03044 
 
Osnovna škola -- Novi mediji -- Stavovi o novim medijima -- Računalna tehnologija -- Konstruktivizam  HA16-03049 
 
Osnovna škola -- Osnovnoškolci -- Pretpubertet -- Program intervencije -- Sportski programi  HA16-03497 
 
Osnovno obrazovanje -- Obrazovna politika -- Ishodi učenja -- Ravnopravnost i pravednost  HA16-03029 
 
Osnovno školstvo -- Školsko polugodište -- Ocjenjivanje -- Nastavnici -- Učenici  HA16-03037 
 
Osnovnoškolci -- Djeca -- Plivanje -- Plivači -- Kvaliteta života  HA16-02886 
 
Oštećenje sluha -- Buka -- Dentalna medicina -- Izloženost buci -- Stomatološki uređaji  HA16-03215 
 
Ovariektomija -- Kronični stres -- Leptin -- Hipokampus -- Otpornost na inzulin -- Pokusni štakori  HA16-03147 
 
Ovisnost o drogama -- Modelni organizmi -- Cirkadijalni geni -- Vinska mušica -- Drosophila melanogaster  HA16-03125 
 
Ozana Kotorska  HA16-02922 
 
Parčić, Dragutin Antun  HA16-03615 
 
Paro Georgij  HA16-03451 
 
Parodontologija -- Mukogingivalna kirurgija -- Transplantat -- Mukoza -- Gingiva  HA16-03279 
 
Parodontologija -- Parodontitis -- Dentinska preosjetljivost -- Parodontna terapija -- Prevalencija  HA16-03276 
 
Parun, Vesna  HA16-03749 
 
Paulovnija -- Plantaže paulovnije -- Sadnice -- Morfološke značajke -- Ektomikoriza -- Huminske kiseline -- Poljoprivredno-šumarsko gospodarenje  HA16-03337 
 
Pčelinja matica -- Morfološke karakteristike  HA16-03385 
 
Pedišić, Igor -- Letilović, Iva  HA16-03431 
 
Pedodoncija -- Karijes -- Mliječni zubi -- Kariologija -- Krunice -- Hall-tehnika  HA16-03258 
 
Petković Liker, Marina  HA16-03459 
 
Petrak, Nikica  HA16-03696 
 
Petranović, Martina  HA16-03458 
 
Petrovaradinska tvrđava  HA16-02958 
 
Petrović, Svetozar  HA16-03626 
 
Pijetlovi -- Gama zračenje -- Pokretljivost spermija  HA16-03383 
 
Pilates -- Kondicijska priprema  HA16-03531 
 
Pinker, S.  HA16-03084 
 
Pirandello, Luigi  HA16-03631 
 
Pisanje -- Tipkanje -- Tekst -- Rukopis -- Estetsko gledište  HA16-03635 
 
Pisma -- Sveci  HA16-03777 
 
Planinarenje  HA16-03467 
 
Planinarstvo  HA16-03501  HA16-03512 
 
Planinarstvo -- Alpinizam  HA16-03499 
 
Planinarstvo -- Liječnici -- Biografija  HA16-03554 
 
Planinarstvo -- Planinarske obilaznice  HA16-03532 
 
Planinarstvo -- Planinarski vodiči  HA16-03482 
 
Planinarstvo -- Putopisi  HA16-03559 
 
Planinski vrhovi -- Alpinizam -- Ženska ekspedicija  HA16-03551 
 
Platon  HA16-02900 
 
Plemstvo -- Plemićke obitelji -- Popisi  HA16-03795 
 
Podracká, Dana  HA16-03653 
 
Poduzeća -- Poduzetnička orijentacija -- Strateško umrežavanje -- Uspješnost poslovanja  HA16-02858 
 
Pojave -- Uvjerenja -- Apraksija -- Antički prionizam -- Skepticizam  HA16-02894 
 
Poliesterska pređa -- Organske otopine -- Modifikacija  HA16-03401 
 
Polimeri -- Vulkanski pijesak -- Građevina  HA16-03305 
 
Polimorfizam gena -- Polimorfizam gena CYP7A1 -- Genotipizacija -- Farmakogenetika -- Kolesterol  HA16-03134 
 
Polipropilenska vlakna -- Multifunkcionalni koncentrati -- Svojstva tekstila -- Antimikrobno djelovanje  HA16-03407 
 
Politička povijest -- Modernizacija -- Reforme -- Intelektualne elite -- Politika  HA16-03801 
 
Političke stranke -- Židovi -- Prvi svjetski rat  HA16-02971 
 
Politički izbori  HA16-02974 
 
Politički legitimitet -- Demokratski legitimitet -- Izborno glasanje -- Epistemička demokracija  HA16-02969 
 
Politički pokreti -- Antikomunizam -- Drugi svjetski rat  HA16-02973 
 
Politika -- Slavenski narodi -- Makedonsko pitanje -- Korespondencija  HA16-02962 
 
Politika i vlast  HA16-02965 
 
Poljaci -- Nacionalne manjine -- Asimilacija  HA16-02968 
 
Poljoprivreda -- Klimatske promjene  HA16-03356 
 
Poljska književnost 20. st. -- Osobna poetika -- Jezik -- Govor -- Tekst -- Židovstvo  HA16-03654 
 
Poljsko-hrvatska glazba 20. st. -- Sakralna glazba -- Oratorij  HA16-03445 
 
Poplave  HA16-03103 
 
Poplave -- Upravljanje rizicima -- Zaštita od poplava -- Strateški projekti  HA16-03316 
 
Poslanica -- Redovnička stega -- Čakavština -- Latinica -- Hrvatski jezik  HA16-03588 
 
Poslovanje poduzeća -- Predstečaj -- Menadžmentove procjene -- Financijski pokazatelji  HA16-03395 
 
Poslušnost -- Žene -- Književnost -- Sloboda  HA16-03625 
 
Potresi -- Izvješća -- Materijalna šteta -- Novine -- Tjednici  HA16-03805 
 
Potrošači -- Online privatnost -- Digitalni marketing -- Zaštita potrošača  HA16-03010 
 
Povijesna demografija -- Krštenje -- Natalitet -- Mortalitet -- Matične knjige  HA16-02945 
 
Povijesna demografija -- Natalitet -- Mortalitet -- Matične knjige  HA16-02944 
 
Povijesni pregled  HA16-02933 
 
Povijest  HA16-02859 
 
Povijest -- Srbi  HA16-03790 
 
Povijest 20. st. -- Književnost -- Društveno-političke prilike -- Životopis  HA16-03776 
 
Pravednost -- Agape -- Moral -- Filozofsko gledište -- Teološko gledište  HA16-02872 
 
Pravednost -- Solidarnost -- Siromaštvo -- Ekologija -- Katolički socijalni nauk  HA16-02905 
 
Predškolska djeca -- Lokomotorna znanja -- Biotička motorička znanja -- Manipuliranje objektima -- Spolne razlike  HA16-03493 
 
Predškolske ustanove -- Obrazovanje odgojitelja -- Samovrednovanje predškolskih ustanova -- Odnos prema samovrednovanju  HA16-03057 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje -- Predškolske ustanove -- Osiguranje kvalitete -- Samovrednovanje -- Ključni dionici  HA16-03056 
 
Prehrana -- Pšenica -- Antocijan -- Antioksidacijska aktivnost -- Pokusni štakori  HA16-03114 
 
Prenatalni razvoj -- Maternica -- Estrogenski receptor α -- Kasna trudnoća -- Pokusni štakori  HA16-03283 
 
Pretvarač frekvencije -- Generator -- Električni strojevi  HA16-03302 
 
Prevencijske vježbe -- Tenis  HA16-03535 
 
Prevođenje -- Usmenost -- Književni dijalozi -- Njemačka književnost -- Romani  HA16-03578 
 
Prijelomi -- Nadlaktična kost -- Humerus -- Djeca -- Nezgode -- Sportske ozljede  HA16-03222 
 
Prijenos podatka -- Uzorkovanje -- Grupiranje  HA16-02847 
 
Prilagodljivost -- Procjena -- Gradski promet -- Identifikacija vozila  HA16-03391 
 
Princip, Gavrilo  HA16-02947 
 
Pripovjedna proza -- Beletristika -- Teorija romana -- Poetika romana -- Trendovi  HA16-03632 
 
Priprema sportaša -- Kondicija  HA16-03520 
 
Prirodni jezici -- Filozofija jezika -- Polisemija -- Ontologija -- Eksternalizam -- Internalizam  HA16-03576 
 
Probavni sustav -- Opstipacija -- Zrela dob  HA16-03213 
 
Prvi svjetski rat -- Domobrani -- Istočno bojište -- Talijansko bojište -- Dnevnički zapisi  HA16-03797 
 
Prvi svjetski rat -- Književna antropologija -- Politička antropologija -- Politike prijateljstva -- Brest-Litovski mir  HA16-03689 
 
Prvi svjetski rat -- Odijevanje -- Vojne uniforme -- Fotografije -- Analiza fotografija  HA16-03792 
 
Psi -- Kukovi -- Luksacija kuka -- Operacijsko liječenje  HA16-03378 
 
Psi -- Mačke -- Jetra -- Parenhimatozna oštećenja  HA16-03380 
 
Psi -- Mačke -- Jetra -- Parenhimatozna oštećenja -- Hepatitis  HA16-03379 
 
Psihijatrijska bolnica -- Muzej -- Povijesni prikaz  HA16-03206 
 
Psihijatrijska bolnica Vrapče  HA16-03206 
 
Pucanje -- Betonske konstrukcije -- Opterećenje  HA16-03308 
 
Putovanja -- Putopisi -- Geografski priručnici -- Stereotipi  HA16-03806 
 
Quignard, Pascal  HA16-03642 
 
Rad -- Eksploatacija rada -- Potrošači -- Sudjelovanje -- Pogreške  HA16-02979 
 
Radaković, Borivoj  HA16-03670 
 
Radić, Tomislav  HA16-03450 
 
Radoznalost -- Istina -- Objektivno znanje -- Neznanje -- Činjenice -- Rečenica  HA16-02897 
 
Ragbi -- Biomehanika -- Mišićna snaga -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacija pokreta -- Udaljenost -- Preciznost  HA16-03557 
 
Rajčica -- Bakterijska pjegavost -- Zaštita  HA16-03342 
 
Rajčica -- Baršunasta plijesan -- Suzbijanje  HA16-03343 
 
Rajčica -- Bijela trulež -- Suzbijanje  HA16-03344 
 
Rajčica -- Fiziološke bolesti -- Makrohraniva -- Mikrohraniva  HA16-03352 
 
Rajčica -- Korov -- Suzbijanje korova -- Herbicidi  HA16-03359 
 
Rajčica -- Lisna pjegavost -- Zaštita  HA16-03348 
 
Rajčica -- Nematode -- Suzbijanje  HA16-03360 
 
Rajčica -- Patogene gljive -- Verticillium -- Fusarium -- Zaštita  HA16-03366 
 
Rajčica -- Pepelnica rajčice -- Suzbijanje  HA16-03353 
 
Rajčica -- Plamenjača rajčice -- Suzbijanje  HA16-03355 
 
Rajčica -- Siva plijesan -- Suzbijanje  HA16-03357 
 
Rajčica -- Štetnici -- Gusjenice -- Suzbijanje  HA16-03347 
 
Rajčica -- Štetnici -- Koprivina grinja -- Hrđasta grinja rajčice -- Suzbijanje  HA16-03349 
 
Rajčica -- Štetnici -- Krumpirova zlatica -- Suzbijanje  HA16-03350 
 
Rajčica -- Štetnici -- Muhe -- Lisni mineri -- Suzbijanje  HA16-03351 
 
Rajčica -- Štetnici -- Štitasti moljci -- Suzbijanje  HA16-03361 
 
Rajčica -- Štetnici -- Tripsi -- Suzbijanje  HA16-03362 
 
Rajčica -- Trulež korijena -- Suzbijanje  HA16-03363 
 
Rajčica -- Uzgoj -- Temperature rasta -- Razdoblje uzgoja  HA16-03365 
 
Rajčica -- Virusne bolesti -- Epidemiologija -- Kontrola  HA16-03364 
 
Rak dojke -- Karcinom dojke -- Sistemska terapija -- Istraživanja  HA16-03204 
 
Rak vrata maternice -- Biološki biljezi -- HPV test -- Papa test -- Bethesda klasifikacija  HA16-03167 
 
Rano kršćanstvo -- Žene -- Odricanje -- Asketski ideal  HA16-02939 
 
Rat -- Etnologija -- Antropologija -- Kultura -- Domovinski rat  HA16-03026 
 
Ratni veterani -- Bol -- Miofascijalni bolni sindrom -- Depresija -- Posttraumatski sresni poremećaj  HA16-03207 
 
Ratni veterani -- Posttraumatski sresni poremećaj -- PTSP -- Zdrave osobe -- Osobni prostor  HA16-03217 
 
Ratni zločin -- Neubrojivost u obrani -- Nesposobnost za suđenje -- Psihološki elementi -- Međunarodno kazneno pravo  HA16-03019 
 
Ratovi -- Ratni dnevnici -- Hibridini identiteti -- Orijentalizam  HA16-03786 
 
Ravkin Mišlov, Milena  HA16-03591 
 
Razredna nastava -- Tjelesna aktivnost -- Djevojčice -- Dječaci -- Selo -- Grad  HA16-03032 
 
Razvojne tehnologije -- Transfer tehnologije -- Europska proizvodnja -- Implementacijski problemi  HA16-03286 
 
Rekreacija -- Kupališta -- Posjetitelji -- Stavovi posjetitelja -- Socio-demografska struktura  HA16-03050 
 
Rešicki, Delimir  HA16-03733 
 
Revolucija -- Drugi svjetski rat  HA16-03789 
 
Riječni transport -- Trgovina  HA16-03393 
 
Rijeke  HA16-03078 
 
Rimokatoličanstvo -- Grkokatoličanstvo -- Pravoslavlje -- Vjerski prijelazi -- Politički odnosi  HA16-02964 
 
Rimska povijest -- Rimska vojska -- Historiografija  HA16-03025 
 
Rimska vojska -- Identitet -- Granice -- Barbarizacija  HA16-03024 
 
Rimsko pravo -- Rimska jurisprudencija -- Građanski postupak -- Ništetnost presude -- Razlozi ništetnosti  HA16-03020 
 
Robotika -- Uravnoteženo upravljanje  HA16-02854 
 
Roditelji -- Obitelj -- Djeca -- Vrijednosti -- Transfer vrijednosti -- Odgoj -- Socijalizacija  HA16-03052 
 
Rodna kuća -- Arhivski izvori  HA16-03779 
 
Rogowski, Ludomir Michal  HA16-03445 
 
Rosandić Živković, Diana  HA16-03730 
 
Roseman, I. J.  HA16-02879 
 
Roth-Čerina, Mia  HA16-03421 
 
Rukomet -- Kinematička analiza  HA16-03505 
 
Rukomet -- Kineziterapijski tratman  HA16-03508 
 
Rukomet -- Rukometaši -- Igrališta -- Dimenzije -- Opterećenje -- Globalni položajni sustav  HA16-03474 
 
Rukomet -- Rukometašice -- Kadetski uzrast -- Kondicijska priprema -- Bazična kondicijska priprema -- Specifična kondicijska priprema  HA16-03547 
 
Runje, Petar -- Klimantović, Šimun  HA16-02925 
 
Rusan, Andrija  HA16-03417 
 
Ružić, Branko -- Jurišić, Mijo  HA16-03462 
 
Sablić Tomić, Helena  HA16-03703 
 
Sabljak, Tomislav  HA16-03688 
 
Sádlo ze Smilkova, Jan  HA16-02961 
 
Salata -- Matovilac -- Hidroponski uzgoj -- Bolesti korijena -- Thielaviopsis basicola  HA16-03345 
 
Samoposluga -- Samoupravno gospodarstvo -- Potrošačko društvo -- Društveno-ekonomske promjene -- Amerikanizacija  HA16-03798 
 
Samoupravljanje -- Učenici -- Studenti -- Kreditiranje -- Studentski standard  HA16-03042 
 
Samoupravna interesna zajednica  HA16-03042 
 
Sarajevski atentat -- Popularna kultura -- Alternativna glazba -- Društveno sjećanje  HA16-02947 
 
Savijanje -- Lim -- Alati -- Industrija  HA16-03296 
 
Schiffler, Ljerka  HA16-02867 
 
Schlink, Bernhard  HA16-03578 
 
Schulz, Bruno  HA16-03654 
 
Schuman, Robert -- Jukić, Ilija  HA16-02963 
 
Seksualno nasilje -- Osobe s intelektualnim teškoćama -- Osobine ličnosti -- Tretmani -- Recidivizam  HA16-03018 
 
Sekulić, Ante  HA16-03657 
 
Seleš, Zdravko  HA16-03763 
 
Selo -- Ruralna sredina -- Poljoprivreda -- Infrastruktura -- Stanovanje -- Materijalno stanje -- Kvaliteta života  HA16-02954 
 
Semantika -- Semantičko značenje -- Neupitne reference  HA16-03579 
 
Senzor -- Brzina kombajna -- Prinos  HA16-03299 
 
Senzor -- Internet -- Poljoprivreda  HA16-02856 
 
Sextus Empiricus  HA16-02894 
 
Sezonski afektivni poremećaj -- Sezonska depresija -- Psihofarmakoterapija -- Vrste lijekova -- Antidepresivi  HA16-03152 
 
Shakespeare, William  HA16-03624  HA16-03625  HA16-03634 
 
Silovanje -- Žrtve silovanja -- Veličina očiju -- Rod opažača -- Odgovornost -- Privlačnost  HA16-03017 
 
Skakačke vježbe  HA16-03540 
 
Skorup, Jelena -- Juračić, Dražen  HA16-03426 
 
Skribonijan -- Scribonianus, Lucius Arruntius Camillus  HA16-03808 
 
Skribonijanova pobuna -- Rimska vojska -- Povijest  HA16-03808 
 
Slama -- Kemijski sastav -- Celulozna vlakna  HA16-03319 
 
Slikarstvo -- Keramika -- Izložbe -- Likovna kritika  HA16-03442 
 
Slobodno vrijeme -- Dokolica -- Putovanja -- Dosada -- Kršćanski humanizam  HA16-03791 
 
Slovačka književnost 20./21. st. -- Poezija  HA16-03653 
 
Smajić, Petar  HA16-03075 
 
Sorić, Franko  HA16-03701 
 
Spasenje -- Teologija -- Vjera -- Grijeh -- Zadovoljština -- Sloboda  HA16-02906 
 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik  HA16-03249  HA16-03159 
 
Sport -- Alpsko skijanje -- Ozljede  HA16-03500 
 
Sport -- Balanchineova metoda -- Vježbe  HA16-03476 
 
Sport -- Edukacija -- Kurikulum -- Kondicijski trener  HA16-03567 
 
Sport -- Etika -- Doping -- Libertarijanizam -- Paternalizam -- Škodljivost -- Poštenje  HA16-02904 
 
Sport -- Genetika -- Izdržljivost  HA16-03494 
 
Sport -- Hamstrings  HA16-03514 
 
Sport -- Izdržljivost  HA16-03488  HA16-03513 
 
Sport -- Kondicija -- Mišići  HA16-03486 
 
Sport -- Kondicijski trening  HA16-03469  HA16-03565 
 
Sport -- Muskulatura -- Dijeta  HA16-03479 
 
Sport -- Nastava -- Aktivni odmor  HA16-03470 
 
Sport -- Ozljede  HA16-03480 
 
Sport -- Pokretna traka  HA16-03466 
 
Sport -- Popularnost sporta -- Kompetencije -- Kulturalna evolucija sporta -- Prijenos informacija  HA16-03496 
 
Sport -- Priprema -- Opterećenje  HA16-03519 
 
Sport -- Priprema -- Planiranje  HA16-03528 
 
Sport -- Ravnoteža  HA16-03549 
 
Sport -- Studenti -- Aktivnost  HA16-03560 
 
Sport -- Tendinopatija  HA16-03543 
 
Sport -- Trampolin  HA16-03518 
 
Sport -- Trener  HA16-03502 
 
Sport -- Trening mišića -- Zdravlje  HA16-03558 
 
Sport -- Trening snage -- Kretanje  HA16-03477 
 
Sport -- Veslanje -- Fizioterapija  HA16-03490 
 
Sportaši -- Studenti -- Spol -- Čvrstoća -- Validacija  HA16-02877 
 
Sportovi -- Natjecanja -- Motivacija -- Usmjerenost na zadatak -- Usmjerenost na uspjeh -- Osobno postignuće -- Percepcija uspjeha -- Ciljna orijentacija  HA16-03468 
 
Sram -- Islam -- Ćudoredni život -- Stvaranje  HA16-02926 
 
Sram -- Osjećaji -- Moral  HA16-02882 
 
Sram -- Psihologija -- Kulturološko gledište -- Samopoštovanje -- Krivnja -- Psihopatologija -- Književnost  HA16-02885 
 
Sram -- Stid -- Tjelesnost -- Kultura -- Civilizacija  HA16-02874 
 
Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HA16-02862 
 
Srpski dobrovoljački korpus  HA16-02973 
 
Staklarstvo -- Staklarska peć -- Staklarski obrt  HA16-03772 
 
Stanovanje -- Razvijenost -- Liberalizacija -- Ekonomska kriza -- Divergencija -- Konvergencija  HA16-02983 
 
Starčevićeva hrvatska stranka prava -- Zagrebačko gradsko zastupstvo -- Hrvatski Sabor  HA16-02974 
 
Starije osobe -- Poremećaji ravnoteže -- Vježbe u vodi -- Hidroterapija  HA16-03155 
 
Starije osobe -- Psihotropni lijekovi -- Liječnički recepti -- Institucionalizirana skrb -- Domovi za starije i nemoćne osobe  HA16-03149 
 
Starjanić, Juraj  HA16-03588 
 
Starozavjetna teologija -- Autorstvo -- Kriticizam -- Izvori  HA16-02908 
 
Statičko istezanje -- Dinamičko istezanje -- Sport  HA16-03471 
 
Statuti gradova -- Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Leksik -- Terminologija -- Posuđenice -- Povijesno-pravni tekstovi  HA16-03618 
 
Stavovi roditelja -- Djeca predškolske dobi -- Kompetencije djece -- Nacionalni kurikulum  HA16-03058 
 
Stepinac, Alojzije -- Mandić, Leopold Bogdan  HA16-03777 
 
Stid -- Etika -- Pojedinac -- Društvo -- Društveni ugovor -- Krivnja -- Moralnost  HA16-02883 
 
Stid -- Golotinja -- Strah -- Čovjek -- Bog  HA16-02927 
 
Stid -- Moralna teologija -- Osoba -- Društvo -- Tjelesnost -- Spolnost -- Povijesni pregled  HA16-02892 
 
Stid -- Ontologija -- Književnost -- Etički diskurs -- Istočni grijeh -- Stvaranje svijeta  HA16-03640 
 
Stid -- Sram -- Ljudsko stanje -- Teologija -- Hermeneutika  HA16-02889 
 
Stid -- Židovstvo -- Proroci -- Etika -- Suvremeno društvo  HA16-02917 
 
Stolac, Diana -- Grahovac-Pražić, Vesna  HA16-03622  HA16-03607 
 
Stres -- Ratni veterani -- Domovinski rat -- Terapija -- Istraživanje  HA16-02876 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Gladstone, William Ewart  HA16-02962 
 
Studenti -- Mladi -- Crkvena religioznost -- Tradicionalna religioznost -- Aktualna religioznost  HA16-03065 
 
Studenti -- Osobine ličnosti -- Stavovi -- Predrasude -- Autoritarnost -- Homoseksualne osobe -- Istraživanje  HA16-02948 
 
Studenti -- Učenje za ispit -- Zadovoljstvo životom -- Dobrobit -- Psihološki napredak  HA16-03061 
 
Studenti kineziologije -- Radoznalost -- Dobrobit -- Pozitivne emocije -- Negativne emocije  HA16-02878 
 
Studio I-Gle  HA16-03413 
 
Stupanj onečišćenja -- Tematske mape -- Energetska rešetka  HA16-03291 
 
Stvaranje čovjeka -- Stablo života -- Tumačenje biblijskog teksta  HA16-02928 
 
Suhozidi -- Zaštita -- Kulturna baština -- Svjetska baština  HA16-03409 
 
Sukcesija -- Nasljeđivanje apostolske službe  HA16-02929 
 
Suknarstvo -- Tekstilna proizvodnja -- Proizvodnja vune  HA16-03804 
 
Sv. Vlaho  HA16-03794 
 
Svetice -- Blaženice  HA16-02922 
 
Svinjska kuga -- Rizični čimbenici -- Nadzor -- Prikupljanje podataka  HA16-03381 
 
Svjetska književnost -- Hrvatska književnost -- Povijest književnosti -- Nacionalni identitet -- Nacionalna filologija -- Komparativna književnost  HA16-03741 
 
Svjetska zdravstvena organizacija  HA16-03220  HA16-03277 
 
Šah -- Talent -- Uspjeh  HA16-03503 
 
Šahmatov, Aleksej Aleksandrovič -- Brlić, Ignjat Alojzije -- Ivšić, Stjepan  HA16-03585 
 
Šale -- Prvomajske šale -- Narodni običaji  HA16-03072 
 
Šarčević, Petar -- Zelić, Naco  HA16-03785 
 
Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Farmakoterapija -- Patofiziologija -- Komplikacije -- Antidijabetici -- Inzulin -- Terapijska primjena -- Smjernice  HA16-03185 
 
Šegedin, Petar  HA16-03711 
 
Šimić Tonin, Nikola  HA16-03748 
 
Širokopojasni pristup -- Ekosustav -- Ruralna područja -- Tehno-ekonomsko modeliranje  HA16-02981 
 
Šizofrenija -- Farmakološka terapija -- Dehidroepiandrosteron -- DHEA -- Sulfat dehidroepiandrosterona -- DHEAS  HA16-03150 
 
Šizofrenija -- Kalcij -- Lipoproteini -- Fosfolipaza A2 -- Metabolizam fosfolipida -- Koncentracija u krvi  HA16-03122 
 
Školska klima -- Prekid školovanja -- Višestruka linearna regresija  HA16-03047 
 
Školski uspjeh -- Mentalno zdravlje -- Anksioznost -- Depresivnost -- Hiperaktivnost -- Agresivnost  HA16-02890 
 
Školski uspjeh -- Srednjoškolci -- Rizična ponašanja -- Internet  HA16-03043 
 
Školski uspjeh -- Učenici -- Samopoimanje -- Strategije učenja  HA16-02887 
 
Škurla-Ilijić, Verka  HA16-03682 
 
Šljunak -- Pijesak -- Geološka geneza -- Holocena ravan -- Eksploatacija -- Ekološko stanje  HA16-03101 
 
Šljunčare -- Antropogena jezera -- Umjetna jezera -- Arheološki nalazi  HA16-03771 
 
Šojat-Kuči, Ivana  HA16-03660 
 
Španjolska književnost -- Pjesništvo  HA16-03650 
 
Španjolska književnost 20./21. st. -- Suvremena književnost -- Katalonska poezija  HA16-03649 
 
Špiljski sedimenti -- Promjene okoliša  HA16-03097 
 
Štitnjača -- Citološka punkcija -- Citološki nalazi -- Bethesda klasifikacija -- Dijagnostika  HA16-03226 
 
Šume -- Okoliš -- Deforestacija -- Povijest okoliša  HA16-03324 
 
Šume -- Pčelarstvo -- Pčelinja paša -- Medenje jele  HA16-03331 
 
Šume -- Šumarstvo -- Šumarska politika -- Općekorisne funkcije šuma -- Studenti -- Anketa  HA16-03335 
 
Šume -- Šumska područja -- Određivanje položaja -- Globalni položajni sustav -- GPS -- Internetske usluge  HA16-03317 
 
Šumska vozila -- Prohodnost vozila -- Skider  HA16-03326 
 
Šuterski trening -- Košarka  HA16-03475 
 
Švelec, Franjo  HA16-03752  HA16-03674 
 
Tablete -- Tramadol hidroklorid -- Svojstva tableta  HA16-03128 
 
Tacit, Kornelije -- Dion, Kasije Kokcejan  HA16-03025 
 
Talijanska književnost 13./14. st. -- Epsko pjesništvo -- Poezija  HA16-03652 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Talijansko pjesništvo  HA16-03646 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Proza -- Pripovijetke  HA16-03651 
 
Talijanski jezik -- Engleski jezik -- Biobibliografija  HA16-03577 
 
Tea kwon do -- Škola -- Djeca  HA16-03522 
 
Tendinopatija -- Rehabilitacija  HA16-03485 
 
Tenis -- Početnici -- Proces učenja -- Upute -- Motivacija -- Samopouzdanje -- Motoričke vještine  HA16-03552 
 
Teofanija -- Čudo -- Spasenje  HA16-02918 
 
Teologija -- Razum -- Religija -- Kultura  HA16-02932 
 
Teologija -- Vjera -- Trojedini Bog -- Božja Riječ -- Crkva -- Kultura  HA16-02931 
 
Teologija -- Znanost  HA16-02921 
 
Teološka izobrazba -- Arhivska građa -- Povijesni pregled  HA16-03067 
 
Teorija brojeva -- Šifriranje -- Kriptografija -- Kriptografija javnog ključa  HA16-03086 
 
Teorija igara -- Kooperacija -- Princip kooperacije -- Govornici -- Auditorij  HA16-03084 
 
Termalni izvori -- Kupališta -- Toplice -- Balneološka analiza  HA16-03154 
 
Tetive -- Tetiva tibijalis posterior -- Gležanj -- Spušteno stopalo -- Kirurgija -- Artoskopija -- Tendoskopija  HA16-03187 
 
Thomas Aquinas, sanctus -- Toma Akvinski  HA16-02921 
 
Tillich, Paul  HA16-02932 
 
Tisak -- Zabrana tiska -- Cenzura -- Zakoni o tisku  HA16-02864 
 
Tito, Josip Broz -- Đilas, Milovan  HA16-02972 
 
Tito, Josip Broz -- Stalin, Iosif Vissarionovič  HA16-03556 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura -- Nastavni sadržaji -- Nastavni plan i program -- Osnovna škola -- Kurikulum -- Učenici -- Zdravlje  HA16-03051 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura -- Srednjoškolke -- Tjelesna aktivnost -- Istezanje mišića -- Fleksibilnost -- Tetive -- Koljeni zglob  HA16-03484 
 
Tjelesna sprema -- Policija -- Program obuke  HA16-03483 
 
Tjelesna temperatura -- Djeca -- Fiziologija -- Termografija -- Medicinska dijagnostika  HA16-03243 
 
Tjelesno kažnjavanje -- Djeca -- Odgojne metode -- Nasilje -- Socio-demografske odrednice -- Stavovi -- Istraživanje  HA16-02957 
 
Toller, Ernst -- Torbica, Igor Vuk  HA16-03452 
 
Toma Akvinski -- Thomas Aquinas, sanctus -- Boetije -- Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus  HA16-02868 
 
Tomorad, Mladen  HA16-03783 
 
Toplice -- Povijest lječilišta -- Geotermalni izvori -- Balneološka tradicija  HA16-03811 
 
Toplinska vodljivost -- Filamenti -- Titanijev dioksid -- Ispredanje iz taline  HA16-03403 
 
Tradicionalni namještaj -- Simbolički ukrasi -- Semantika  HA16-03406 
 
Transcendentalna meditacija -- TM -- Moždani valovi -- QEEG -- Anksioznost  HA16-03165 
 
Transplantacija -- Bolesnici -- Kvaliteta života -- Reakcija transplantata protiv primatelja  HA16-03252 
 
Transplantacija -- Transplantacija autolognih matičnih krvotvornih stanica -- Bolesnici -- Plućna funkcija  HA16-03201 
 
Treći red sv. Franje  HA16-02933 
 
Trening -- Mišići -- Sport  HA16-03564 
 
Trening -- Periodizacija  HA16-03542 
 
Tržište rada -- Nadnice -- Vektorski model autoregresije  HA16-02980 
 
Tuberkuloza pluća -- Fiberoptička bronhoskopija -- Dijagnostika -- Mikrobilogija  HA16-03169 
 
Turčinović, Josip  HA16-02931 
 
Turistička infrastruktura -- Javno-privatno partnerstvo  HA16-02997  HA16-03004 
 
Turistički kompleks Haludovo  HA16-03448 
 
Turizam -- Gradski turizam -- Urbani razvoj -- Obnova gradova  HA16-03006  HA16-03009 
 
Turizam -- Historiografija -- Historijski narativ -- Regionalni identitet -- Istrijanstvo  HA16-03000 
 
Turizam -- Inkluzivno poslovanje -- Partnerstvo -- Društvena odgovornost  HA16-03002  HA16-02992 
 
Turizam -- Klima -- Turistički klimatski indeks -- Sunčani sati  HA16-02996  HA16-02995 
 
Turizam -- Kuhanje -- Spol -- Diskurs  HA16-02998  HA16-02993 
 
Turizam -- Pustolovni turizam -- Razvoj turizma  HA16-03005  HA16-02991 
 
Turizam -- Rekreacija -- Zaštićeno područje  HA16-03003 
 
Turizam -- Turističke inovacije -- Očuvanje okoliša -- Društvene inovacije  HA16-03001  HA16-03007 
 
Turizam 20. st. -- Turistička mjesta -- Planska izgradnja -- Urbanistički plan -- Upravljanje  HA16-03415 
 
Turska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA16-03767 
 
Tzara, Tristan  HA16-03411 
 
Učenici -- Odgojne skupine -- Sociometrijski status -- Odgojitelji -- Stručni suradnici -- Učenički domovi  HA16-03048 
 
Učenje -- Ponavljanje -- Predškolstvo -- Motoričko gibanje  HA16-03539 
 
Učitelji -- Kompetencije učitelja -- Studijski programi -- Djeca rane školske dobi -- Dob djeteta -- Polazak u školu  HA16-03038 
 
Učitelji -- Samoprocjena ponašanja -- Upravljanje razredom -- Disciplina učenika -- Zadovoljstvo poslom  HA16-03053 
 
Učitelji -- Učiteljski studij -- Učiteljske kompetencije -- Studenti -- Odgojno-obrazovna inkluzija  HA16-03060 
 
Učitelji -- Zadovoljstvo poslom -- Sagorijevanje na radu -- Podrška -- Radna motivacija  HA16-03054 
 
Ujević, Tin  HA16-03751 
 
Umjetnički pokreti -- Dadaizam -- Nadrealizam -- Kabare  HA16-03411 
 
Unijatski pokret  HA16-02962 
 
Uredske stolice -- Sjedenje -- Udobnost  HA16-03322 
 
Usne -- Zaštita -- Pripravci -- Prirodni materijali  HA16-03158 
 
Utvrde -- Karte -- Zemljišne karte -- Kartografska građa  HA16-03428 
 
Vađenje zuba -- Ekstrakcija zuba -- Cijeljenje rane -- Alveolarna kost -- Gustoća kosti  HA16-03266 
 
Vaginalna histerektomija -- Kirurško liječenje -- Postoperativni oporavak  HA16-03282 
 
Vampiri -- Fantastična bića -- Usmene predaje -- Književnost  HA16-03077 
 
Varaždinske barokne večeri  HA16-03446 
 
Vaskularni tumori -- Kinaza fokalne adhezije -- Tumorski rast -- Angiogeneza -- Inhibitori angiogeneze  HA16-03148 
 
Vestibularni živac -- Poremećaji ravnoteže -- Nistagmus -- Otoneurologija -- Neurologija  HA16-03251 
 
Veterinarski lijekovi -- Flubendazol -- Benzimidazolni lijekovi -- Hrana životinjskog podrijetla  HA16-03371 
 
Veterinarstvo -- Veterinarske organizacije -- Poslovanje -- Recesija -- Gospodarska kriza  HA16-03375 
 
Vibracije -- Analitičko rješenje -- Bernoulli-Eulerova traka  HA16-03095 
 
Vidak, Ivan  HA16-03685 
 
Visoko školstvo -- Akademsko poduzetništvo -- Poduzetničko sveučilište -- Industrija  HA16-03063 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- E-učenje -- Suradničko učenje -- Sustav za upravljanje učenjem -- Mrežni forumi  HA16-03062 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Karakteristike studenata -- Akademski uspjeh -- Financiranje studija -- Korelacije  HA16-03064 
 
Viška bitka -- Povijest -- Slike -- Vijenci  HA16-03799 
 
Vitamin D -- Manjak vitamina -- Prevencija -- Liječenje -- Odrasli -- Smjernice  HA16-03238 
 
Vitez, Zlatko  HA16-03453 
 
Vitezović, Pavao Ritter  HA16-03793  HA16-03608  HA16-03802 
 
Vježbe snage -- Bejzbol  HA16-03509 
 
Vladović, Borben  HA16-03723 
 
Vončina, Nikola  HA16-03454 
 
Vrat maternice -- Citološki nalaz -- Klasifikacija -- Papa test  HA16-03285 
 
Vrhovnik, Vedrana  HA16-03461 
 
Vršnjačko nasilje -- Nasilje u obitelji -- Rodne razlike -- Materijalni status  HA16-03028 
 
Walsh, Enda  HA16-03461 
 
Witkiewicz, Stanislaw I. -- Lorenci, Jernej  HA16-03460 
 
Wolf, Christa -- Kokotović, Nada  HA16-03463 
 
World Medical Association  HA16-03121 
 
Zadarska nadbiskupija  HA16-02866 
 
Zagrebačka filološka škola  HA16-03615 
 
Zagrebačka škola  HA16-03626 
 
Zagrebačko gradsko kazalište Komedija -- Satiričko kazalište Kerempuh  HA16-03455 
 
Zalar, Hrvoje  HA16-03461 
 
Zaštita okoliša -- Morski okoliš -- Kakvoća mora  HA16-03083 
 
Zavarivanje -- Topografski nadzor -- Tomografija -- X-zraka -- Spojevi  HA16-03294 
 
Zdravlje -- Kineska medicina -- Taoizam -- Konfucionizam -- Etika -- Čovječnost -- Kultiviranje života -- Kritika  HA16-02937 
 
Zdravlje -- Kultura -- Umjetnost -- Filozofija  HA16-02871 
 
Zdravstvena kultura -- Tjelesna kultura -- Zdravlje -- Tijelo -- Vrijednosti  HA16-02960 
 
Zdravstvo -- Baze podataka -- Biobanke -- Etička razmatranja -- Deklaracije  HA16-03121 
 
Zemlja -- Teologija -- Biblijska teologija -- Ekologija -- Enciklike  HA16-02909 
 
Zgrade -- Gradnja -- Graditelji  HA16-03430 
 
Zimsko ljetovanje  HA16-03664 
 
Zloćudni tumori -- Karcinom jajnika -- Morfologija -- Patogeneza -- Terapija  HA16-03209 
 
Znanost -- Znanstveno otkriće -- Kineziologija -- Znanstvene metode -- Paradigma -- Hipoteza  HA16-03550 
 
Znanstvena pismenost -- Prirodoslovlje -- Napredni učenici prirodoslovlja -- Eksplicitno poučavanje -- Uključujuće poučavanje -- Refleksivno poučavanje  HA16-03034 
 
Znanstveni časopisi -- Medicina  HA16-02862 
 
Znanstvenici -- Znanost -- Društvena uloga -- Tržišno društvo  HA16-02951 
 
Znatiželja -- Meta-radoznalost -- Nepobitna referenca -- Razumijevanje  HA16-02896 
 
Znatiželja -- Nepobitno znanje -- Gradabilnost znanja -- Propozicijsko znanje  HA16-02901 
 
Znatiželja -- Vjerovanje -- Sigurnost -- Objektivno znanje -- Propozicijsko znanje -- Epistemologija  HA16-02895 
 
Znatiželja -- Znanje -- Epistemološka aksiologija -- Epistemička vrijednost  HA16-02898 
 
Znatiželja -- Želja za znanjem -- Neznanje -- Svjesnost neznanja  HA16-02899 
 
Zoka Zola Arhitekture + Urban Design  HA16-03427 
 
Zoranić, Petar -- Švelec, Franjo  HA16-03744 
 
Zrinski, Nikola, hrvatski ban, 1508-1566  HA16-03684 
 
Zubi -- Očuvanje zubi -- Okluzija -- Kraniomandibularne disfunkcije  HA16-03267 
 
Zubna krunica -- Dentalna protetika -- Protetski rad -- Zubni implantati  HA16-03263 
 
Zubna protetika -- CAD/CAM tehnika -- Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing tehnika -- Okluzijska udlaga -- Wax-up  HA16-03255 
 
Žagar, Anka  HA16-03675 
 
Željezo -- Troska -- Sapnice -- Taljenje -- Kovanje  HA16-03770 
 
Žene -- Potrošači -- Ekološka osviještenost -- Kozmetika -- Zdravlje  HA16-03398 
 
Žene -- Radnice -- Tvornice -- Svakodnevni život -- Socijalističko društvo  HA16-02938 
 
Žene -- Težakinje -- Ribolov -- Mali obalni ribolov -- Rodne uloge  HA16-03074