0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

DUSPARA, Lena
Competitiveness and innovation challenge in Croatia / Lena Duspara, Sanja Knežević, Mladen Turuk. - Graf. prikazi.
Izlaganje na 2. međunarodnoj konferenciji "Business & Entrepreneurial Economics-BEE2017", Brijuni, 24.-26.5.2017. - Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 41-58  
 Elektronička verzija članka
Gospodarstvo -- Konkurentnost -- Inovacije
001
339
HA17-04753

BOFFI, Giandomenico
Science-Christian faith relations in Italy / Giandomenico Boffi. - Ilustr.
The International Colloquium on Science and Christianity in Contemporary Europe, Zagreb, 30.6.2017. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 474-479  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Znanost -- Škole -- Mediji -- Akademska zajednica
Katolička crkva

001
27
HA17-04754

Vidi br.: HA17-04771

Vidi br.: HA17-04772

Vidi br.: HA17-05167

Vidi br.: HA17-05222

Vidi br.: HA17-04907

002   Dokumentacija

Vidi br.: HA17-04809

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

FRANOV-ŽIVKOVIĆ, Grozdana
Glagoljski libar propovijedi olipskog kapelana don Šime Radova iz 18. stoljeća / Grozdana Franov-Živković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 223-250  
 Elektronička verzija članka
Pismena ostavština -- Glagoljske knjige -- Popovi glagoljaši -- Kurzivna glagoljica
003
929
HA17-04755

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

BUMBAK, Ivan
Besplatni Google web alati na primjeru studentskog portala "SKVUŠ" / Ivan Bumbak, Ivan Livaja. - Graf. prikazi.
Sadrži i: pojašnjenja stručnih pojmova uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 144. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 133-144  
 Elektronička verzija članka
Google web alati -- Besplatni web alati -- Google analiza
004
378
HA17-04756

RETELJ, Andreja
Effektivität des lernens in der Moodle-lernplatttform aus der sicht der daf-lehramtsstudierenden / Andreja Retelj. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 193-201  
 Elektronička verzija članka
E-učenje -- Nastavni materijali -- Studenti
004
378
HA17-04757

POSTOLOV, Kiril
E-learning in the hands of generation Y and Z / Kiril Postolov, Marija Magdinceva Sopova, Aleksandra Janeska Iliev.
Izlaganje na 2. međunarodnoj konferenciji "Business & Entrepreneurial Economics-BEE2017", Brijuni, 24.-26.5.2017. - Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 107-120  
 Elektronička verzija članka
E-učenje -- Generacija Y -- Generacija Z -- Mrežno učenje -- Generacijske razlike
004
37
HA17-04758

SMILJČIĆ, Ivana
ICT u obrazovanju / Ivana Smiljčić, Ivan Livaja, Jerko Acalin. - Fotogr., graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 170. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 157-170  
 Elektronička verzija članka
Obrazovanje -- Tehnologija -- Internet -- Unaprjeđenje
004
37
HA17-04759

PERKOV, Josipa
Indicators and metrics for e-government maturity model in Croatia / Josipa Perkov, Ante Panjkota, Ivona Mikulandra Volić. - Graf. prikazi, zemljop. crtež.
Izlaganje na 2. međunarodnoj konferenciji "Business & Entrepreneurial Economics-BEE2017", Brijuni, 24.-26.5.2017. - Bibliografija: str. 104-105. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 85-106  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- E-uprava -- Online servisi
004
35
HA17-04760

STAMENKOVIĆ, Nikola
Modelling of thematic digital atlas of the Boka Kotorska gulf within geographic information system / Nikola Stamenković, Svetislav Šoškić, Miodrag Kostić, Ljubomir Gigović, Miodrag Regodić, Saša Bakrač. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 5 ; str. 1627-1634  
 Elektronička verzija članka
Atlasi -- Zemljovidi -- Kartografski prikazi -- GIS -- Geografski informacijski sustav -- Digitalni podatci
004
528
HA17-04761

ACALIN, Jerko
Moguće primjene programskog paketa Mcrosoft office 365 u visokom obrazovanju / Jerko Acalin, Jurica Matošin. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 170. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 165-170  
 Elektronička verzija članka
Visoko obrazovanje -- Veleučilišta -- Sveučilišta -- Rad u Oblaku
004
378
HA17-04762

KOROBIICHUK, Igor
Remote control of nonlinear motion for mechatronic machine by means of CoDeSys compatible industrial controller / Igor Korobiichuk, Oleksandr Dobrzhansky, Maciej Kachniarz. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1661-1667  
 Elektronička verzija članka
Daljinsko upravljanje -- Mehatronički sustav -- Regulatori -- Nelinearno ponašanje -- Softver
004
67/68
HA17-04763

ÇELENK, Ulaş
Self-organizing maps with sliding window (SOM+SW) / Ulaş Çelenk, Duygu Çelik Ertuğrul, Metin Zontul, Osman Nuri Uçan. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1729-1737  
 Elektronička verzija članka
Grupiranje podataka -- Algoritam grupiranja -- Umjetne neuronske mreže -- Samoorganizirajuće mreže -- Mobilni operateri
004
654
HA17-04764

Vidi br.: HA17-05096

Vidi br.: HA17-05099

Vidi br.: HA17-05021

Vidi br.: HA17-05104

Vidi br.: HA17-04967

Vidi br.: HA17-05161

Vidi br.: HA17-04954

Vidi br.: HA17-04999

Vidi br.: HA17-05160

Vidi br.: HA17-05100

Vidi br.: HA17-04907

005   Menadžment

ILIĆ, Miroslav, ekonomist
Odrednice rizika i povrata alternativnih investicijskih fondova / Miroslav Ilić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 53 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 1 ; str. 71-89  
 Elektronička verzija članka
Investicije -- Investicijski fondovi -- Upravljanje rizikom -- Povrat ulaganja
005
33
HA17-04765

DEKOVIĆ, Željko
Rizik i financijski menadžment / Željko Deković, Jelena Žaja, Ivana Smiljčić. - Fotogr., graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 138-139. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 123-139  
 Elektronička verzija članka
Menadžment -- Rizik -- Upravljanje rizikom -- Mjere rizika
005
HA17-04766

SRHOJ, Stjepan
U potrazi za inovacijama : medijacijska uloga orijentacije učenju u odnosu odrednica poduzetničke klime i proizvodno-uslužnih inovacija / Stjepan Srhoj, Ivana Batarelo Kokić, Tomislav Krišto. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 86 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 1 ; str. 9-37  
 Elektronička verzija članka
Poduzetništvo -- Orijentacija učenju -- Organizacijska kultura -- Inovacije -- Strukturalno modeliranje
005
159.9
HA17-04767

Vidi br.: HA17-04989

Vidi br.: HA17-05032

Vidi br.: HA17-05133

007   Teorija komunikacija. Kibernetika

BIJAKŠIĆ, Sanja
Expert pricing system as part of marketing mix / Sanja Bijakšić, Brano Markić, Arnela Bevanda. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 141-150  
 Elektronička verzija članka
Ekspertni sustavi -- Određivanje cijena -- Marketinški sustavi
007
338
HA17-04768

VIDAKOVIĆ, Josip, inženjer strojarstva
Position planning for collaborating robots and its application in neurosurgery / Josip Vidaković, Bojan Jerbić, Marko Švaco, Filip Šuligoj, Bojan Šekoranja. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1705-1711  
 Elektronička verzija članka
Robotski manipulator -- Pozicioniranje -- Neurokirurgija -- Optimizacija funkcije pokreta
007
617
HA17-04769

Vidi br.: HA17-04789

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

Vidi br.: HA17-04910

01   Bibliografije. Katalozi

MUIĆ, Vedran
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2016.-2017. godine = Bibliography of history topic books published in the Republic of Croatia in 2016-2017 / Vedran Muić.
U: Radovi (Zavod za hrvatsku povijest). - ISSN 0353-295X. - 49 (2017), 1 ; str. 303-314  
 Elektronička verzija članka
Izdavaštvo -- Knjige -- Povijesna tematika
01
94
HA17-04770

Vidi br.: HA17-04779

Vidi br.: HA17-05223

02   Knjižničarstvo

Vidi br.: HA17-05009

Vidi br.: HA17-05021

Vidi br.: HA17-05018

050   Serijske publikacije. Periodika

VARGOVIĆ, Eduard
Ivan Kukuljević Sakcinski u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu / Eduard Vargović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 117-135  
 Elektronička verzija članka
Kukuljević Sakcinski, Ivan
Znanstvenici -- Časopisi
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

050
001
929
HA17-04771

BREŠIĆ, Vinko
Kukuljevićev Arkiv i počeci nacionalne znanstvene periodike / Vinko Brešić. - Fraks.
Bibliografija: 2 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 61-68  
 Elektronička verzija članka
Kukuljević Sakcinski, Ivan
Znanost -- Periodika -- Časopisi

050
001
929
HA17-04772

PETKOVIĆ, Krešimir, politolog
Sat anatomije znanstvene zajednice : kritika ravnih ili politika klike? / Krešimir Petković.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 24-25.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 16-27  
 Elektronička verzija članka
Društvene znanosti -- Akademska zajednica -- Časopisi -- Recenzije
050
316
32
HA17-04773

Vidi br.: HA17-04810

Vidi br.: HA17-04775

Vidi br.: HA17-04866

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

MATIĆ, Zdravko
Djelovanje Hrvatskog kulturnog društva Napredak na području Dalmacije (1925. – 1949.) / Zdravko Matić, Frano Stojić. - Faks.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 467-523  
 Elektronička verzija članka
Kulturna društva -- Arhivska građa
Hrvatsko kulturno društvo Napredak

06
HA17-04774

HUZJAN, Vladimir
O Hrvatskoj akademiji, njezinim razredima i članovima rođenim na području sjeverozapadne Hrvatske : u povodu 30. obljetnice tiska časopisa Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin / Vladimir Huzjan, Ana Kaniški. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 449-462  
 Elektronička verzija članka
Akademici -- Dopisni članovi -- Članovi suradnici -- Časopisi -- Obljetnice
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

06
050
HA17-04775

Vidi br.: HA17-05010

Vidi br.: HA17-05011

Vidi br.: HA17-05019

Vidi br.: HA17-05018

069   Muzeji. Stalne izložbe

MIHELČIĆ, Natalija
Kako su Rimljani ostavili svoje tragove u Dolenjskoj : povezivanje škole i muzeja / Natalija Mihelčić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 15 (2017), 1(28) ; str. 53-61  
 Elektronička verzija članka
Terenska nastava -- Antička povijest -- Muzejske izložbe -- Međupredmetno povezivanje
069
37
94
HA17-04776

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

RONČÁKOVÁ, Terézia
Contemporary short-form genres in weekly print media / Terézia Rončáková. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 151-161  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Žanr -- Tabloidi -- Kratka priča
070
82
HA17-04777

VUJIĆ, Nenad
Research of readership attitudes to tabloid editions of newspapers and magazines in RS / Nenad Vujić, Nenad Perić, Milica Vasiljević Blagojević. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 162-169  
 Elektronička verzija članka
Novine -- Tabloidi -- Časopisi -- Čitatelji -- Stavovi
Srbija

070
659
HA17-04778

Vidi br.: HA17-04797

Vidi br.: HA17-05210

Vidi br.: HA17-04940

Vidi br.: HA17-04971

Vidi br.: HA17-04978

Vidi br.: HA17-04879

Vidi br.: HA17-05234

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

Vidi br.: HA17-05247

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


ŠKERBIĆ, Matija Mato
Udio djela s filozofskom tematikom u knjižnom fondu samostanske knjižnice reda kapucina u Varaždinu prema katalozima iz 1762. i 1944. / Matija Mato Škerbić. - Ilustr., faks.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 415-434  
 Elektronička verzija članka
Samostanske knjižnice -- Knjižnični fond -- Katalozi -- Filozofija -- Redovnici
1
272
01
HA17-04779

1(091)   Povijest filozofije

NOVINA, Marina
Ispovijesti : Augustinov nagovor na filozofiju / Marina Novina.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 289-300  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Teologija -- Ljubav prema mudrosti
Augustinus, Aurelius -- Augustin

1(091)
27
HA17-04780

ČULO, Ivan
Recepcija Emmanuela Mouniera u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji do 1965. godine / Ivan Čulo.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 5-29  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Personalizam -- Kršćanstvo -- Katolički mislioci -- Marksizam -- Recepcija
Mounier, Emmanuel

1(091)
14
HA17-04781

Vidi br.: HA17-04792

Vidi br.: HA17-04799

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

STUHNE, Valentin
A teorija vremena i početak svemira / Valentin Stuhne, Dalibor Renić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 347-361  
 Elektronička verzija članka
Filozofija vremena -- Početak svemira -- A teorija vremena -- B teorija vremena -- Kozmologija -- Kozmološki argument
11/12
21/29
HA17-04782

Vidi br.: HA17-04836

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

BUZAR, Stipe
Problem osobnog identiteta u filozofiji Davida Humea / Stipe Buzar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 21-33  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Osobni identitet -- Empirizam -- Supstancija -- Ideja -- Percepcija -- Komentatori
Hume, David -- Stroud, Barry -- Biro, John Ivan

13
14
HA17-04783

KARLIĆ, Virna
Ray Jackendoff: Praktični vodič kroz mišljenje i značenje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2016. (prevela i priredila Anita Peti–Stantić) : [prikaz] / Virna Karlić.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 43 (2017), 1(83) ; str. 123-125  
 Elektronička verzija članka
Jackendoff, Ray
Značenje -- Mišljenje -- Filozofija -- Jezik

13
16
HA17-04784

14   Filozofski sustavi i gledišta

MOTORINA, Lubov E.
A man as anthropological integrity : philosophical reflection / Lubov E. Motorina.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 31-46  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Egzistencija -- Antropologija -- Filozofska antropologija -- Hermeneutika -- Samoodređenje
14
57
HA17-04785

STANKOVIĆ, Nikola, teolog
Bernhard Welte, Filozofija religije, Matica hrvatska, Zagreb, 2016. : [prikaz] / Nikola Stanković.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 267-269  
 Elektronička verzija članka
Welte, Bernhard
Filozofija -- Religija

14
27
HA17-04786

KORDIĆ, Ivan, filozof
Bernhard Welte, Filozofija religije, prijevod s njem. i pogovor Stjepan Kušar (Religionsphilosophie, Freiburg/Br. 2008.) Zagreb, Matica hrvatska, 2016. : [prikaz] / Ivan Kordić.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 120-127  
 Elektronička verzija članka
Welte, Bernhard
Filozofija -- Religija

14
27
HA17-04787

VUJICA, Kristina, vjeroučiteljica
Duh ateizma : uvod u duhovnost bez Boga / Kristina Vujica.
Prikaz knjige: Duh ateizma : uvod u duhovnost bez Boga / André Comte-Sponville ; s francuskoga preveo i pogovor napisao Rade Kalanj. Zagreb : TIM press, 2016.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 142-153  
 Elektronička verzija članka
Comte-Sponville, André
Ateizam -- Filozofija religije

14
HA17-04788

ĆUK, Barbara
Je li Descartesovo razlikovanje čovjeka i stroja prošlo mnijenje? / Barbara Ćuk.
Povodom članka: Mastering the game of Go without human knowledge, objavljen u Nature, listopad 2017. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 473-480  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Stroj -- Govor -- Um -- Umjetna inteligencija -- Tabula rasa
Descartes, René

14
007
HA17-04789

VUČETIĆ, Marko, filozof
Konvergentnost vjere i razuma u svjetlu heteroafirmativnosti enciklike Fides et ratio / Marko Vučetić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 459-472  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Teologija -- Vjera -- Razum -- Mišljenje -- Istina -- Egzistencija -- Enciklike
14
27
HA17-04790

DRAGIŠIĆ, Božica
Osvrt na umjetničku filozofiju Friedricha Nietzschea / Božica Dragišić, Ivan Šestak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 247-268  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Umjetnost -- Apolonsko -- Dionizijsko -- Antička tragedija -- Igra -- Privid -- Prevrednovanje vrijednosti -- Volja za moć
Nietzsche, Friedrich

14
7.0
HA17-04791

ZADRAVEC, Neven
Recepcija Marxova pojma otuđenja u filozofiji Gaje Petrovića / Neven Zadravec, Ivan Šestak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 363-372  
 Elektronička verzija članka
Otuđenje -- Čovjek -- Razotuđenje -- Praksa -- Revolucija -- Filozofija
Marx, Karl -- Petrović, Gajo

14
1(091)
HA17-04792

VIRT, Günter
Sich auf das Alter einstellen solange noch Zeit ist : "Unsere Tage zu zählen lehre uns - dann gewinnen wir ein weises Herz" (Psalm 90, 12) / Günter Virt.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 286-298  
 Elektronička verzija članka
Starenje -- Čovjek -- Teologija -- Etika -- Antropologija -- Sloboda -- Život -- Smrt
14
17
27
HA17-04793

Vidi br.: HA17-05207

Vidi br.: HA17-04820

Vidi br.: HA17-05206

Vidi br.: HA17-04822

Vidi br.: HA17-04851

Vidi br.: HA17-04807

Vidi br.: HA17-04783

Vidi br.: HA17-04781

159.9   Psihologija

MIHA Kaučić, Boris
Spiritual factor as an important element of life satisfaction in old age / Boris Miha Kaučič, Bojana Filej, Barbara Toplak Perović, Marija Ovsenik. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 170-182  
 Elektronička verzija članka
Zadovoljstvo životom -- Stariji ljudi -- Duhovnost -- Samopoštovanje
159.9
27
HA17-04794

Vidi br.: HA17-04961

Vidi br.: HA17-04854

Vidi br.: HA17-04841

Vidi br.: HA17-04853

Vidi br.: HA17-04963

Vidi br.: HA17-04966

Vidi br.: HA17-04767

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

JUKO, Hrvoje
Kritika antinomija kao opravdanja uobičajene interpretacije Kantove epistemologije / Hrvoje Juko.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 151-166  
 Elektronička verzija članka
Antinomije -- Transcendentalni idealizam -- Epistemologija -- Opravdanje
Kant, Immanuel

16
HA17-04795

Vidi br.: HA17-04784

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

MARINIĆ, Marko, filozof
Bioetika i mladi : analiza povezanosti pojedinih sociodemografskih obilježja studenata s njihovim stavovima o pobačaju i smrtnoj kazni / Marko Marinić, Valentin Pozaić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 167-181  
 Elektronička verzija članka
Studenti -- Stavovi -- Pobačaj -- Smrtna kazna -- Bioetika -- Sociodemografska obilježja -- Istraživanje
17
343/344
316
HA17-04796

VOLARIĆ-MRŠIĆ, Ana
Bioetika u hrvatskom dnevnom tisku / Ana Volarić Mršić. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 317-332  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Novinarstvo -- Dnevne novine -- Članci -- Analiza sadržaja -- Hrvatski tisak -- Istraživanje
17
60
070
HA17-04797

ŠLAUS, Ivo
Governance and politics for transforming our world / Ivo Šlaus. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 121-133  
 Elektronička verzija članka
Transformacija politike -- Politika -- Čovječanstvo -- Paradigma
17
327
HA17-04798

MAROTTI, Bojan
Marković nije bio samo estetičar / Bojan Marotti. - Ilustr.
Prikaz knjige: Etika / Franjo Marković ; kritičko izdanje priredio i pogovor napisao Bojan Marotti. Zagreb : Matica hrvatska, 2016. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 300-309  
 Elektronička verzija članka
Marković, Franjo
Etika -- Udžbenici

17
1(091)
HA17-04799

JELENIĆ, Josip
Od kulture sebičnosti prema kulturi solidarnosti / Josip Jelenić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 373-385  
 Elektronička verzija članka
Sebičnost -- Kultura -- Solidarnost -- Ideologija -- Opće dobro
17
316
HA17-04800

Vidi br.: HA17-05007

Vidi br.: HA17-05025

Vidi br.: HA17-04986

Vidi br.: HA17-05050

Vidi br.: HA17-04814

Vidi br.: HA17-04805

Vidi br.: HA17-04793

Vidi br.: HA17-04864

Vidi br.: HA17-04922

Vidi br.: HA17-05041

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

FUŽINATO, Silvana
"Vidiš li ovu ženu?" : Pragmatička funkcija Lk 7,36–50 / Silvana Fužinato.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 7-19  
 Elektronička verzija članka
Milosrđe -- Ljubav -- Grešnica -- Komunikacija -- Egzegetsko-teološki pristup
Isus Krist

27
HA17-04801

BODROŽIĆ, Ivan
Analiza teorije Waltera Bauera o razvoju ranoga kršćanstva u Maloj Aziji / Ivan Bodrožić, Marko Marina.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 63-77  
 Elektronička verzija članka
Rano kršćanstvo -- Gnosticizam -- Pravovjerje -- Helenizam
Bauer, Walter

27
HA17-04802

MIKIČIĆ, Mato
Andrija Jamometić (1420./25. - 1484.) diplomat i zagovornik obnove crkvenih struktura / Mato Mikičić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 125-142  
 Elektronička verzija članka
Jamometić, Andrija
Dominikanci -- Diplomatsko djelovanje

272
HA17-04803

ĆAVAR, Klara
Bitna svojstva ženidbe - jednost i nerazrješivost / Klara Ćavar, Lucija Šikić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 22-23. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 12 (2017), 1 ; str. 9-24  
 Elektronička verzija članka
Sakramenti -- Ženidba -- Brak -- Ugovor
272
HA17-04804

ČADEK, Miroslav
Božanska solidarnost (communio) kao nadahnuće ljudskoj solidarnosti u prevladavanju relativizma modernog doba / Miroslav Čadek, Ivan Antunović.
Bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 481-493  
 Elektronička verzija članka
Solidarnost -- Zajedništvo -- Presveto Trojstvo -- Relativizam -- Liberalizam -- Hedonizam -- Profit
Iohannes Paulus II, sanctus -- Ivan Pavao II.

27
17
HA17-04805

ANZULOVIĆ, Ivna
Crkva sv. Kate i franjevački samostan u Novigradu : od osnutka krajem 14. do uništenja krajem 16. stoljeća / Ivna Anzulović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 143-171  
 Elektronička verzija članka
Crkve -- Franjevački samostani -- Srednji vijek
272
72
HA17-04806

PRPIĆ, Julija
Danijel Tolvajčić, Suvremena analitička filozofija religije: Glavni pravci i autori, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost, 2016. : [prikaz] / Julija Prpić.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 129-133  
 Elektronička verzija članka
Tolvajčić, Danijel
Filozofija religije -- Filozofi -- Teolozi

27
14
HA17-04807

RAŽOV, Elvis
Darovitost i dar života / Elvis Ražov, Antonia Miočić.
Bibliografija: str. 56-57. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 12 (2017), 1 ; str. 45-58  
 Elektronička verzija članka
Život -- Dar -- Talenti -- Karizme -- Odgovornost -- Ostvarenje
27
HA17-04808

IVANKOVIĆ Radak, Ivica
Dokazivanje ispravama : posebni osvrt na postupak proglašenja ništavosti ženidbe / Ivica Ivanković Radak, Árpád Tóth.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 183-197  
 Elektronička verzija članka
Ništetnost ženidbe -- Dokazi -- Ispave -- Vrednovanje isprava -- Kanonsko pravo
Katolička crkva

27
348/349
347
002
HA17-04809

MIKIĆ, Anto
Drugi vatikanski koncil i poslijekoncilska obnova na stranicama Glasa Koncila od 1963. do 1972. / Anto Mikić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 454-458 ; arhivsko gradivo: 3 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 443-458  
 Elektronička verzija članka
Katolički tisak -- Poslijekoncilska obnova -- Progresisti -- Tradicionalisti -- Crkva
Šagi-Bunić, Tomislav -- Kustić, Živko
Drugi vatikanski koncil

272
050
HA17-04810

LEUTAR, Ivan
Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima / Ivan Leutar, Zdravka Leutar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 65-88  
 Elektronička verzija članka
Duhovnost -- Religija -- Obitelj -- Snaga -- Vjera -- Nada -- Dobrobit duhovnosti -- Istraživanje
27
316
HA17-04811

LONZA, Nella
Ego fui per omnia loca sancta : hodočašće Dubrovkinje Maruše u Svetu Zemlju 1394. / Nella Lonza. - Faks.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 52 (2017)=knj. 595 ; str. 95-122  
 Elektronička verzija članka
Sveta zemlja -- Srednji vijek -- Hodočašće -- Ženska pobožnost
27
94
HA17-04812

CEROVAC, Krešimir
Energija, pravda i mir s motrišta socijalnog nauka Crkve / Krešimir Cerovac.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 507-516  
 Elektronička verzija članka
Energija -- Energetika -- Opće dobro -- Pravda -- Mir -- Socijalni nauk Crkve
Katolička crkva

27
316
62
HA17-04813

KUŠAR, Stjepan
Etika i religija, uvjerenje i ponašanje : razmišljanja na marginama jedne knjige / Stjepan Kušar.
Prikaz knjige: Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje : teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu / Gordan Črpić, Jasna Ćurković Nimac, Željko Tanjić. Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatsko katoličko učilište, 2016. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 128-141  
 Elektronička verzija članka
Črpić, Gordan -- Ćurković Nimac, Jasna -- Tanjić, Željko
Religija -- Etika -- Kršćanska etika -- Moralno ponašanje

27
17
316
HA17-04814

STRIKA, Zvjezdan
Hagiografska baština Ninske crkve i njezin odnos prema hagiografskoj tradiciji Salonitansko-splitske crkve : sukobljavanje salonitansko-splitskog i ninskog biskupa oko uspostave metropolije u svjetlu povijesne i hagiografske literature / Zvjezdan Strika.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 53-114  
 Elektronička verzija članka
Hagiografska baština -- Srednji vijek -- Gradovi -- Sveci zaštitnici
272
HA17-04815

RICCI, Vito
Insediamenti templari sulla costa adriatica orientale e relazioni con il versante Adriatico occidentale / Vito Ricci.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 118-123. - Summary ; Sažetak.
U: Radovi (Zavod za hrvatsku povijest). - ISSN 0353-295X. - 49 (2017), 1 ; str. 79-125  
 Elektronička verzija članka
Obalni gradovi -- Templari -- Srednji vijek
27
94(497.5)
HA17-04816

MIŠUR, Ivo
Injati - kratka povijest grkokatoličke župe Svete Trojice Vrlika / Ivo Mišur.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. ; arhivski izvori: 28 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 333-346  
 Elektronička verzija članka
Grkokatolici -- Pravoslavci -- Katolici -- Crkvena povijest -- Povijest
Crkva Svete Trojice -- Križevačka eparhija

27
930
HA17-04817

PETROV, Emanuel
Iskonski antropološki put ostvarenja čovječnosti u misli Ivana Pavla II. / Emanuel Petrov.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 225-238  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Čovječnost -- Antropologija -- Stid -- Odgoj -- Osobnost -- Ljubav -- Tjelesnost
Iohannes Paulus II, sanctus -- Ivan Pavao II.

27
HA17-04818

SPADARO, Antonio
Izazov razlučivanja u Amoris laetitia / Antonio Spadaro, Louis J. Cameli ; prijevod na hrv. Vatroslav Halambek.
Prijevod članka iz La Civiltà Cattolica, 167(3985), 3–16, 9. lipnja 2016. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 109-118  
 Elektronička verzija članka
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Razlučivanje -- Kršćanstvo -- Zrelost -- Duh Sveti -- Vjera -- Povjerenje

27
HA17-04819

STANKOVIĆ, Nikola, teolog
Kraj vremena / Nikola Stanković.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 541-546  
 Elektronička verzija članka
Vrijeme -- Vječnost -- Smrt -- Raj -- Pakao
Plato -- Platon -- Aristoteles -- Aristotel

27
14
HA17-04820

FILIĆ, Andrea
Kristološki naglasci govora o Božjem milosrđu u promišljanjima izabranih crkvenih otaca / Andrea Filić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 343-362  
 Elektronička verzija članka
Milosrđe -- Bog -- Kristologija -- Utjelovljenje -- Povijest spasenja -- Crkveni oci
27
HA17-04821

ČANKOVIĆ, Tomislav
Kršćani, pogani i neoplatonisti : problem odnosa u kasnoj antici / Tomislav Čanković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 495-505  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Filozofija -- Neoplatonizam -- Poganstvo -- Odnosi
27
14
HA17-04822

PODGORELEC, Franjo
Liturgijska duhovnost bl. Ivana Merza / Franjo Podgorelec, Ivan Crnković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 213-223  
 Elektronička verzija članka
Liturgija -- Duhovnost -- Liturgijska duhovnost -- Duhovni život -- Molitva -- Crkva
Merz, Ivan

27
HA17-04823

MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Ljiljana
Ljubav kao univerzalna baština / Ljiljana Matković-Vlašić.
Prikaz knjige: Da ljubav živimo : od ideologije ljubavi do ljubavi same / Ivan Supičić. Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2016.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 157-159  
 Elektronička verzija članka
Supičić, Ivan
Ljubav -- Duhovnost -- Religija -- Kršćanstvo

27
HA17-04824

KARLIĆ, Ivan
Marija Pehar, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2016. : [prikaz] / Ivan Karlić.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 496-499  
 Elektronička verzija članka
Pehar, Marija
Sveto Trojstvo -- Umjetnost -- Slikarstvo

272
27
75
HA17-04825

FARES, Diego
Mladi, vjera i razlučivanje : prema Sinodi 2018. : obilježja "nepotpunog" dokumenta / Diego Fares ; prijevod s talijanskog Vatroslav Halambek.
Prijevod članka iz: La Civiltà Cattolica, 168(4014), 16.9.2017. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 531-540  
 Elektronička verzija članka
Mladi -- Vjera -- Razlučivanje -- Dijalog -- Crkva
Franciscus, papa -- Papa Franjo
15. sinoda biskupa Mladi, vjera i razlučivanje zvanja, 2018.

27
272
HA17-04826

TERNOVÁCZ, Bálint
Nastanak i rana povijest latinske biskupije Srijema / Bálint Ternovácz.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 1330-7134. - 35 (2017) ; str. 1-14  
 Elektronička verzija članka
Ckvena povijest -- Srijemska biskupija -- Latinska biskupija
272
94(497.5)
HA17-04827

ARONSON, Torbjörn
O povezanosti kršćanske vjere i politike / Torbjörn Aronson ; sa švedskoga preveo Boris Havel.
Izvornik: "Kristen tro och politik - hur hänger det ihop egentlingen?", Teologi och Ledarskap, (04.2017), http:\\teologichledarskap.se/kristen-tro-och-politik-hur-hänger-det-ihop-egentlingen;. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 480-488  
 Elektronička verzija članka
Kršćanska vjera -- Politika -- Država -- Civilno društvo -- Revolucije -- Komunizam -- Postmodernizam -- Kršćanski aktivizam -- Crkva
Katolička crkva

27
272
32
HA17-04828

COTTIN, Jérôme
Od Reforme do reforme slika / Jérôme Cottin ; prijevod s francuskog Vatroslav Halambek.
Iz: Études, br. 4234, 85-95., siječanj 2017. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 255-262  
 Elektronička verzija članka
Reformacija -- Reforma -- Protestantizam -- Umjetnost -- Estetika -- slikarstvo -- Ikonofobija -- Modernizam
Luther, Martin -- Calvin, Jean -- Zwingli, Ulrich

27
7.0
75
HA17-04829

BEGIĆ, Martina Ana, redovnica
Odgovorno roditeljstvo u posinodalnoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia : teološka i pedagogijska perspektiva / Martina s. Ana Begić, Katarina Dadić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 46 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 199-212  
 Elektronička verzija članka
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Odgovorno roditeljstvo -- Obitelj -- Odgoj djece -- Kršćanstvo -- Pedagogija -- Teologija

27
37
HA17-04830

GARMAZ, Jadranka
Pastoralni i odgojno-katehetski naglasci sedmog i osmog poglavlja posinodalne pobudnice Amoris laetitia / Jadranka Garmaz, Antun Volenik.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 93-108  
 Elektronička verzija članka
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Apostolske pobudnice -- Odgoj -- Obitelj -- Moralni odgoj -- Vjerski odgoj -- Pastoral -- Crkva

27
272
37
HA17-04831

FARES, Diego
Pomoć u rastu sposobnosti za razlučivanje / Diego Fares ; prijevod s talijanskoga Vatroslav Halambek.
Prijevod članka iz La Civiltà Cattolica, 168(4000), 377-389; 11. veljače 2017. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 119-127  
 Elektronička verzija članka
Razlučivanje -- Duhovno razlučivanje -- Mudrost -- Meditacija -- Povijest spasenja
Franciscus, papa -- Papa Franjo -- Loyola, Ignatius, sanctus -- Ignacije Lojolski

27
HA17-04832

MOAČANIN, Nenad
Postanak muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini : zanemareni aspekt / Nenad Moačanin.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 52 (2017)=knj. 595 ; str. 73-94  
 Elektronička verzija članka
Plemstvo -- Muslimani -- Islam
21/29
929
HA17-04833

JORDAN Knežević, Ana
Prilog istraživanju liturgijskih ambijenata u crkvenoj arhitekturi sa zadarskog područja u ranokršćanskom i ranosrednjovjekovnom razdoblju / Ana Jordan Knežević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 42-45. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 21-52  
 Elektronička verzija članka
Crkvena arhitektura -- Kasna antika -- Rani srednji vijek -- Liturgija -- Bizantski obred -- Rimska crkva
27
72
HA17-04834

ŠUNJIĆ, Maja
Prirodno kretanje stanovništva župe Desne-Rujnica u prvoj polovici 19. stoljeća / Maja Šunjić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 147-149. - Summary.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 52 ; str. 123-150  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Demografske karakteristike
27
314
HA17-04835

PAVLOVIĆ, Anto, svećenik, 1970-
Religiozno iskustvo s motrišta transcendentalne refleksije i njegova uloga spram kritika metafizike i dokaza za Božje postojanje / Anto Pavlović, Stjepan Štivić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 195-210  
 Elektronička verzija članka
Metafizika -- Dokazi Božjeg postojanja -- Bog -- Iskustvo -- Religiozno iskustvo -- Refleksija -- Filozofija religije
27
11/12
HA17-04836

VRBANUS, Milan
Resistance, conflicts and contributions to organising education in Slavonia in the 18th and the first decades of the 19th century / Milan Vrbanus. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 154-160. - Sažetak.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 53 ; str. 133-162  
 Elektronička verzija članka
Obrazovanje -- Kanonske vizitacije -- Franjevački samostani -- Arhivski zapisi
272
37
HA17-04837

VUKELIĆ, Vlatka
Rimski pogrebni običaji / Vlatka Vukelić, Matija Stuparić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 36-41. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 15 (2017), 1(28) ; str. 5-41  
 Elektronička verzija članka
Antika -- Pogrebni običaji -- Rimska religija -- Pisani izvori -- Arheološki izvori
21/29
94
902/904
HA17-04838

DADON, Agnes Eva
Salomonova presuda : jezična analiza i interpretacija (1 Kr 3, 16-28) / Agnes Eva DaDon, Kotel DaDon.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 47-64  
 Elektronička verzija članka
Biblijski tekst -- Presuda -- Mudrost -- Interpretacija -- Jezična analiza -- Hebrejski jezik -- Hrvatski jezik -- Prijevodi
Kralj Salomon

21/29
81
HA17-04839

MILIKIĆ, Tadija
Sloboda indiferentnosti : Ockhamov pojam slobode i iz njega proizlazeći moralni sustav prema Servaisu Pinckaersu / Tadija Milikić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 301-316  
 Elektronička verzija članka
Voluntarizam -- Slobodna volja -- Moralnost -- Moralno djelovanje -- Moralni sustav -- Sloboda indiferentnosti -- Božja volja
Ockham, William -- Pinckaers, Servais

27
HA17-04840

RADIONOV, Tanja
Smisao života i patnje promatran kroz katoličko-teološku i psihološko-logoterapijsku perspektivu / Tanja Radionov.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 517-529  
 Elektronička verzija članka
Smisao života -- Patnja -- Logoterapija -- Psihologija -- Vjera -- Otajstvo patnje -- Spasonosno trpljenje -- Katolička teologija
Frankl, Viktor Emil -- Jung, Carl Gustav

27
615
159.9
HA17-04841

DA-DON, Kotel
Stav prema spašavanju života u židovskom zakonu : Milosrdni Samarijanac - ideal ili dužnost, moralna ili pravna obveza? / Kotel DaDon.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 393-423  
 Elektronička verzija članka
Židovski zakon -- Halaha -- Spašavanje života -- Micva -- Milosrđe -- Obveza -- Zakonodavstvo
21/29
34
HA17-04842

ĆAVAR, Klara
Stjecanje moralne sigurnosti u ženidbenom sudskom postupku / Klara Ćavar, Mario Mršić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 79-92  
 Elektronička verzija članka
Moralna sigurnost -- Ništavnost ženidbe -- Kanonsko pravo -- Kanonski postupak -- Nepristranost suca -- Dokazi
Pius XII, papa -- Pio XII -- Iohannes Paulus II, sanctus -- Ivan Pavao II

27
347/349
272
HA17-04843

DESPOT, Branko
Strossmayer kao duh kršćanske slobode / Branko Despot.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 52 (2017)=knj. 595 ; str. 65-71  
 Elektronička verzija članka
Kršćanstvo -- Duh -- Sloboda -- Akademija
Strossmayer, Josip Juraj

27
378
HA17-04844

BARŠČEVSKI, Taras
Sveti Ćiril i Metod i prijevod Svetog pisma na crkvenoslavenski jezik / Taras Barščevski.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 63 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 35-49  
 Elektronička verzija članka
Crkvenoslavenski jezik -- Prijevodi -- Glagoljica -- Ćirilica -- Svetost
Cyrillus, sanctus -- Sveti Ćiril -- Methodius, sanctus -- Sveti Metod

27
81
HA17-04845

MATOŠEVIĆ, Lidija
Trinitarna teologija križa : recepcija i kritika starocrkvene trinitarne dogme u Jürgena Moltmanna / Lidija Matošević, Andrej Bukovac-Mimica.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 449-470  
 Elektronička verzija članka
Trojedini Bog -- Sveto Trojstvo -- Trinitarna teologija -- Teologija križa -- Kristologija -- Patnja -- Perihoreza -- Dogma o Trojedinom Bogu -- Kritika
Moltmann, Jürgen -- Luther, Martin -- Isus Krist

27
HA17-04846

ŠKILJAN, Filip
Vjerski prijelazi s pravoslavlja na rimokatoličku vjeru između 1941. i 1945. na području kotara Požega / Filip Škiljan.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 194-195. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi. - ISSN 1848-6231. - 6 (2017) ; str. 173-195  
 Elektronička verzija članka
Drugi svjetski rat -- Pravoslavlje -- Katoličanstvo
27
94(497.5)
HA17-04847

ORBANIĆ, Elvis
Vjersko i društveno ozračje Žminjštine u prvoj polovici 18. stoljeća / Elvis Orbanić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 96-99. - Summary.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 52 ; str. 69-101  
 Elektronička verzija članka
Biskupije -- Vjerski život -- Vizitacije -- Demografija
Porečka biskupija

272
314
HA17-04848

ŠEŠO, Luka
Za osvetu, požudu i krađu : magijske radnje stanovnika Istre 19. stoljeća kao odraz nepovoljnoga socioekonomskog stanja / Luka Šešo.
Sadrži i Prilog: str. 168-174. - Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 175-176. - Summary.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 52 ; str. 151-177  
 Elektronička verzija članka
Narodna vjerovanja -- Magija -- Epidemije -- Siromaštvo
21/29
39
HA17-04849

NARVAJA, José Luis
Značenje međunarodne politike pape Franje / José Luis Narvaja ; prijevod s talijanskoga Vatroslav Halambek.
Prijevod članka iz: La Civiltà Cattolica, 168(4009), 8-15., 1. srpnja 2017. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 403-407  
 Elektronička verzija članka
Politika -- Kerigmatska politika -- Opće dobro -- Ljugav -- Međunarodna politika
Franciscus, papa -- Papa Franjo

27
32
327
HA17-04850

ŠIMUNEC, Davor
Značenje vremena i povijesti prema Romanu Guardiniju / Davor Šimunec, Hrvoje Zovko.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 1 ; str. 51-62  
 Elektronička verzija članka
Vrijeme -- Povijest -- Osoba -- Logos -- Utjelovljenje -- Kršćanstvo -- Filozofija
Guardini, Romano

27
14
930
HA17-04851

Vidi br.: HA17-05242

Vidi br.: HA17-04790

Vidi br.: HA17-04825

Vidi br.: HA17-04786

Vidi br.: HA17-04780

Vidi br.: HA17-04828

Vidi br.: HA17-04782

Vidi br.: HA17-04754

Vidi br.: HA17-04882

Vidi br.: HA17-04826

Vidi br.: HA17-04779

Vidi br.: HA17-05158

Vidi br.: HA17-05045

Vidi br.: HA17-04787

Vidi br.: HA17-04793

Vidi br.: HA17-04862

Vidi br.: HA17-04843

Vidi br.: HA17-04794

Vidi br.: HA17-04831

Vidi br.: HA17-05226

Vidi br.: HA17-05041

Vidi br.: HA17-05246

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


303   Metode društvenih znanosti

ŠERGO, Zdravko
The tourism and travel industry and its effect on the Great Recession : A multilevel survival analysis / Zdravko Šergo, Jasmina Gržinić, Mirela Sučić Čevra. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 453-458. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 449-451. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 427-458  
 Elektronička verzija članka
Recesija -- Trajanje recesije -- Rizik -- Turizam -- Analiza višestruke opstojnosti -- Linearni mješoviti modeli -- GLMM
303
338.48
HA17-04852

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

BRAJŠA-ŽGANEC, Andreja
Kvaliteta življenja građana grada Varaždina : usporedba s Europskom unijom / Andreja Brajša-Žganec, Goran Kozina. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 247-265  
 Elektronička verzija članka
Gradovi -- Kvaliteta života -- Zadovoljstvo životom -- Sreća
304
159.9
HA17-04853

KALITERNA Lipovčan, Ljiljana
Kvaliteta življenja, sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj i zemljama EU, te usporedbe sjeverozapadne i ostalih dijelova Hrvatske / Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Andreja Brajša-Žganec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 139-153  
 Elektronička verzija članka
Zadovoljstvo životom -- Sreća -- Blagostanje -- Regionalne razlike
304
159.9
HA17-04854

POLJANEC-BORIĆ, Saša
Socioekonomski razvoj i kvaliteta življenja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj : statistička regionalizacija kao okvir za elastičnu podregiju / Saša Poljanec Borić.
Bibliografija i internetski izvori: 38 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 175-196  
 Elektronička verzija članka
Kvaliteta života -- Konkurentnost -- Statistička regija
304
311
HA17-04855

MIŠETIĆ, Anka
Socio-prostorni aspekti razvoja sjeverozapadne Hrvatske : između normiranja i praksi / Anka Mišetić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: 21 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 197-211  
 Elektronička verzija članka
Lokalna zajednica -- Prostorno planiranje -- Participacija -- Socijalna održivost -- Ekološka održivost
304
71
HA17-04856

Vidi br.: HA17-05241

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

KARBIĆ, Marija
Prikrivena moć : uloga pripadnica gradske elite u političkom, društvenom i gospodarskom životu zagrebačkoga Gradeca / Marija Karbić, Bruno Škreblin.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 25-27. - Summary.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 53 ; str. 7-28  
 Elektronička verzija članka
Ženska povijest -- Gradska sredina -- Elite -- Srednji vijek -- Nasljedno pravo
305
94(497.5)
HA17-04857

Vidi br.: HA17-04932

311   Statistika

Vidi br.: HA17-04855

314   Demografija

POKOS, Nenad
Demografska obilježja sjeverozapadne Hrvatske / Nenad Pokos. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 155-174  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Depopulacija -- Prirodni pad -- Demografsko starenje -- Obrazovna struktura
314
HA17-04858

WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica
Demografski procesi u Hrvatskoj i u zapadnoeuropskim zemljama : razlike, sličnosti i specifičnosti / Alica Wertheimer-Baletić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 27. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 52 (2017)=knj. 595 ; str. 1-28  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Demografska bilanca -- Depopulacija -- Migracija
314
HA17-04859

JEŽ, Ivančica
Migration movements in Varaždin in the context of the process of modernization (1850 – 1918) with special emphasis on the towns of civil Croatia and Styria / Ivančica Jež. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 196-200. - Sažetak.
U: Radovi (Zavod za hrvatsku povijest). - ISSN 0353-295X. - 49 (2017), 1 ; str. 171-201  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Migracije -- Modernizacija -- Urbanizacija -- Industrijalizacija
314
331
HA17-04860

Vidi br.: HA17-05248

Vidi br.: HA17-04835

Vidi br.: HA17-04848

316   Sociologija

MILANOVIĆ-LITRE, Iva
Kako su mainstream mediji otvorili vrata alternativnim činjenicama? / Iva Nenadić.
Tema broja: Fake news. - Bibliografija: str. 20-21.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 15-21  
 Elektronička verzija članka
Mediji -- Novinarstvo -- Online okruženje -- Društvene mreže -- Širenje informacija
316
HA17-04861

MEDVED, Marko
Liberalizam i Katolička crkva : dijaloška vizija Željka Mardešića / Marko Medved, Nataša Varga Padovan.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 269-283  
 Elektronička verzija članka
Liberalizam -- Kršćanstvo -- Dijalog -- Vjernici -- Modernizam -- Sekularizacija -- Demokracija
Mardešić, Željko
Katolička crkva
Drugi vatikanski sabor

316
272
HA17-04862

MUSTAPIĆ, Marko
Od očekivanja "nove Švicarske" do recesijskog iskustva Europske unije : obrisi sociopolitičkog konteksta afirmacije populizma u Hrvatskoj / Marko Mustapić.
Tema broja: Posljedice rastućeg populizma. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 7-8.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 3-8  
 Elektronička verzija članka
Demokracija -- Politika -- Parlamenti -- Javno mnijenje -- Populizam -- Recesija
316
328
338
HA17-04863

LABAŠ, Danijel, komunikolog
Percepcija etičnosti elektroničkih medija kod adolescenata u kontekstu sociodemografskih obilježja i medijske pismenosti / Danijel Labaš, Dražen Maleš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 211-230  
 Elektronička verzija članka
Adolescenti -- Elektronički mediji -- Intenet -- Medijska pismenost -- Etika -- Istraživanje
Splitsko-dalmatinska županija

316
17
HA17-04864

VOZAB, Dina
Pristrani i neprijateljski mediji te polarizacija u novom medijskom okolišu / Dina Vozab. - Graf. prikazi.
Tema broja: Fake news. - Bibliografija: str. 8-9.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 3-9  
 Elektronička verzija članka
Medijski sustav -- Izvještavanje -- Lažne vijesti
316
HA17-04865

Vidi br.: HA17-04868

Vidi br.: HA17-04800

Vidi br.: HA17-04985

Vidi br.: HA17-05169

Vidi br.: HA17-04773

Vidi br.: HA17-04874

Vidi br.: HA17-04984

Vidi br.: HA17-04811

Vidi br.: HA17-04814

Vidi br.: HA17-05050

Vidi br.: HA17-05238

Vidi br.: HA17-04813

Vidi br.: HA17-05232

Vidi br.: HA17-04796

Vidi br.: HA17-05179

32   Politika

KASAPOVIĆ, Mirjana
Uz 30 brojeva Političkih analiza / Mirjana Kasapović.
Bibliografska bilješka na kraju teksta ; bibliografija: str. 27.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 22-27  
 Elektronička verzija članka
Politologija -- Stručni časopisi -- Znanstveni časopisi
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

32
050
HA17-04866

POLJAK, Željko, politolog
Zagovaračke koalicije u procesu stvaranja javnih politika / Željko Poljak.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 56-57.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 52-57  
 Elektronička verzija članka
Politologija -- Javne politike -- Implementacija
32
HA17-04867

Vidi br.: HA17-04850

Vidi br.: HA17-04828

Vidi br.: HA17-04895

Vidi br.: HA17-05171

Vidi br.: HA17-04773

Vidi br.: HA17-05238

Vidi br.: HA17-05245

Vidi br.: HA17-05166

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

HARAMIJA, Predrag
Percepcija simbola totalitarnih režima : vizualni identitet fašizma, nacizma i komunizma u svjetlu procesa brendiranja / Predrag Haramija.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 3 ; str. 387-401  
 Elektronička verzija članka
Totalitarni režimi -- Fašizam -- Nacionalsocijalizam -- Komunizam -- Vizualni identitet -- Simboli -- Promidžba -- Brendiranje -- Percepcija
321
316
HA17-04868

Vidi br.: HA17-04930

322   Odnosi između Crkve i države

KALOUS, Antonin
King Matthias Corvinus and the papacy in early 1472 : Miklós Nyújtódi Székely in Rome / Antonin Kalous.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 23-25. - Sažetak.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 52 ; str. 7-27  
 Elektronička verzija članka
Papinstvo -- Diplomacija -- Hereza
Korvin, Matija

322
929
HA17-04869

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

PI, Jiancai
An economic analysis of the political promotion system in China / Pi Jiancai.
Bibliografija: str. 387-390. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 375-390  
 Elektronička verzija članka
Politička promocija -- Kinesko čudo -- Funkcija uspješnog natjecanja -- Promotivni turnir -- Model promotivnog turnira -- Predstavnik lokalne vlasti
323
HA17-04870

ÇINAR, Mehmet
The effects of terrorism on economic growth : Panel data approach / Mehmet Çinar. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 117-121. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 112-115. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 97-121  
 Elektronička verzija članka
Teror -- Terorizam -- Gospodarski rast -- Panel podaci -- FE i RE modeli
323
33
HA17-04871

PETKOVIĆ, Krešimir, politolog
Kazna u Škotskoj : kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon Brexita / Krešimir Petković.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. str. 45.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 39-45  
 Elektronička verzija članka
Kaznena politika -- Kultura nasilja -- Političko nasilje
323
343/344
HA17-04872

Vidi br.: HA17-04929

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

OBUĆINA, Vedran
Iranski predsjednički izbori / Vedran Obućina.
Bibliografija: str. 39.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 36-39  
 Elektronička verzija članka
Izborni sustav -- Predsjednički izbori
324
HA17-04873

KLAUŠKI, Tomislav
Lažne vijesti i kako je Donald Trump iskoristio slabosti tradicionalnih medija u kampanji za američkog predsjednika / Tomislav Klauški.
Tema broja: Fake news. - Bibliografija: str. 13-14.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 10-14  
 Elektronička verzija članka
Predsjednički izbori -- Predizborna kampanja -- Mediji
Trump, Donald

324
316
HA17-04874

RAOS, Višeslav
Lokalni izbori kao međuizbori? / Višeslav Raos. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 35.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 29-35  
 Elektronička verzija članka
Izborni sustav -- Lokalna razina -- Distribucija glasova
324
HA17-04875

Vidi br.: HA17-04921

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

LULIĆ Grozdanoski, Natali
Istraživanje uzroka sukoba kao preduvjet smislene razvojne suradnje na Bliskom istoku / Natali Lulić Grozdanoski.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 51.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 46-51  
 Elektronička verzija članka
Zemlje u razvoju -- Razvojna politika -- Suradnja -- Sukobi -- Zapad -- Humanitarni projekti
327
HA17-04876

ČEPO, Dario
Populizam u i oko referenduma o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije / Dario Čepo.
Tema broja: Posljedice rastućeg populizma. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 14-15.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 9-15  
 Elektronička verzija članka
Europske integracije -- Vanjska politika
327
HA17-04877

Vidi br.: HA17-04850

Vidi br.: HA17-04798

Vidi br.: HA17-05230

328   Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade

REŠETAR, Vojko
Ostvarivanje nadzorne uloge Sabora – primjer godišnjih izvješća javnih tijela i institucija / Vojko Rešetar.
Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: str. 46.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 30 ; str. 40-46  
 Elektronička verzija članka
Političke institucije -- Parlament -- Parlamentarni nadzor -- Poslovnici -- Ustavno pravo
Hrvatski sabor

328
342
HA17-04878

Vidi br.: HA17-05250

Vidi br.: HA17-04863

329   Političke stranke i pokreti

BACALJA, Robert
Hrvatsko-srpski odnosi na stranicama Crvene Hrvatske / Robert Bacalja, Katarina Ivon.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 385-406  
 Elektronička verzija članka
Periodika -- Politički listovi -- Politički prilozi -- Društveno-politička situacija -- Ideologija jugoslavenstva -- Hrvatski identitet
329
070
94(497.5)
HA17-04879

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

Vidi br.: HA17-04871

Vidi br.: HA17-04765

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

RÁMHÁP, Szabolcs
Career choice motivation of high school students in context of changing higher education in knowledge economy / Szabolcs Rámháp, Dávid Nagy, Ákos Országh, János Rechnitzer, Bálint Filep. - Graf. prikazi.
Izlaganje na 2. međunarodnoj konferenciji "Business & Entrepreneurial Economics-BEE2017", Brijuni, 24.-26.5.2017. - Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 23-38  
 Elektronička verzija članka
Srednjoškolci -- Izbor zanimanja -- Gospodarstvo znanja
331
378
HA17-04880

BILIĆ, Andrijana
Fleksibilno radno vrijeme : modus rekoncilijacije privatnog i poslovnog života radnika te povećanja kompetitivnosti poslodavca / Andrijana Bilić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 561-585  
 Elektronička verzija članka
Temporalna fleksibilnost -- Prekovremeni rad -- Raspoređivanje radnog vremena -- Alternativno raspoređivanje -- Nepuno radno vrijeme
331
HA17-04881

GLAVAŠ, Dražen
Jesmo li mi "kršćani" samo nedjeljom? : Što je s ponedjeljkom? : Biblijska drama u četiri čina, kao okvir za razumijevanje integriranog pogleda na rad / Dražen Glavaš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 425-448  
 Elektronička verzija članka
Kršćani -- Vjera -- Rad -- Etika -- Teologija rada -- Poslovna etika -- Korupcija -- Istraživanje
331
27
HA17-04882

LEDENKO, Antonija
Mjere za poticanje zapošljavanja mladih / Antonija Ledenko.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 106-128  
 Elektronička verzija članka
Tržište rada -- Mladi -- Nezaposlenost mladih -- Aktivna politika zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje

331
HA17-04883

DIMIAN, Gina Cristina
Unemployment and labour market mismatch in the European Union countries / Gina Cristina Dimian, Liviu Stelian Begu, Josef Jablonsky. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 41-44. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 33-36. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 13-44  
 Elektronička verzija članka
Nezaposlenost -- Ekonomski rast -- Nepodudarnost panel podataka -- Dinamična ekonometrijska analiza
331
HA17-04884

Vidi br.: HA17-05103

Vidi br.: HA17-04860

Vidi br.: HA17-04889

336   Financije. Bankarstvo. Novac

ŠARIĆ, Marta
Analiza proračuna Europske Unije za 2017. godinu s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku / Marta Šarić, Martin Hren. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 129-136  
 Elektronička verzija članka
Proračun -- Prihodi -- Rashodi
2017.

336
339
HA17-04885

DAJČMAN, Silvo
The broad credit and bank capital channels of monetary policy transmission in the core and peripheral Euro Area / Silvo Dajcman, Josip Tica. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 270-274. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 249-275  
 Elektronička verzija članka
Monetarna politika -- Transmisijski mehanizmi -- Kreditiranje poslovnih banaka -- Nekonvencionalna monetarna politika -- Eurozona
336
HA17-04886

SOPTA, Martina
Corporate social responsibility as key criteria for investment of pension funds in Croatia / Martina Sopta, Martin Sopta. - Graf. prikazi.
Izlaganje sa skupa "Business & Entrepreneurial Economics" (BEE-2016), Zagreb, 18-20th May 2016. - Bibliografija: str. 119-120. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 1 ; str. 91-121  
 Elektronička verzija članka
Poduzeća -- Mirovinski fondovi -- Ulaganje -- Društvena odgovornost
336
338
HA17-04887

SHIM, Hyen
Effects of intraday weather changes on asset returns and volatilities / Hyein Shim, Maria H. Kim, Doojin Ryu. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 325-330. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 301-330  
 Elektronička verzija članka
Bihevioralne financije -- Povrat ulaganja -- Dnevna analiza -- Vremenski učinak -- Volatilnost -- GJR-GARCH okvir
336
HA17-04888

SVILOKOS, Tonći
Financialization and its impact on process of deindustrialization in the EU / Tonći Svilokos, Ivan Burin. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 603-610. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 583-610  
 Elektronička verzija članka
Deindustrijalizacija -- Financijalizacija -- Dodana vrijednost -- Nezaposlenost -- Fiksni učinci -- Panel regresijski model
336
331
HA17-04889

KVIETKAUSKIENĖ, Alina
Impact indicators for stock markets return / Alina Kvietkauskienė, Modestas Plakys.
Bibliografija: 121 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 59-84  
 Elektronička verzija članka
Tržište dionica -- Prinos -- Ponuda novca -- Kamate -- Devizni tečaj
336
HA17-04890

NGALAWA, Harold
Modelling exchange rate variations and global shocks in Brazil / Harold Ngalawa, Adebayo Augustine Kutu. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 92-94. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 73-95  
 Elektronička verzija članka
Tečaj -- Modeliranje varijacija tečaja -- Simetrični modeli -- Asimetrični modeli -- GARCH -- EGARCH -- APARCH
336
51
HA17-04891

VLAIĆ, Damir, liječnik
Najznačajnije izmjene hrvatskog poreznog sustava / Damir Vlaić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 155-156. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 141-156  
 Elektronička verzija članka
Porezi -- Reforme -- Porezna uprava -- Hrvatski porezni sustav
336
HA17-04892

ŠINKOVIĆ, Zoran
Porez na dobit u kontekstu prava Europske unije / Zoran Šinković, Luka Pribisalić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 837-866  
 Elektronička verzija članka
Porez na dobit -- Korporativa dobit -- Konsolidirana porezna osnovica
336
HA17-04893

GLIBO, Maja
Utjecaj stupnja zaduženosti država na ekonomski i ukupni razvoj / Maja Glibo.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 99-126  
 Elektronička verzija članka
Države -- Javni dug -- Proračunski deficit -- Zaduženost
336
HA17-04894

Vidi br.: HA17-04908

Vidi br.: HA17-04905

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

MILJAN, Sanja
Ekonomska aktivnost franjevaca u Zadru u 14. stoljeću / Sanja Miljan. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 1330-7134. - 35 (2017) ; str. 27-46  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska aktivnost -- Oporuke
Franjevci

338
32
347
HA17-04895

SZYMANIK, Ewa
Iceland after the crisis – opportunities and threats for development / Ewa Szymanik. - Graf. prikazi.
Izlaganje na 2. međunarodnoj konferenciji "Business & Entrepreneurial Economics-BEE2017", Brijuni, 24.-26.5.2017. - Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 133-142  
 Elektronička verzija članka
Gospodarski razvoj -- Kriza -- Restrukturiranje
338
HA17-04896

MAHMOODI, Abdollah
Oil price reduction impacts on the Iranian economy / Abdollah Mahmoodi. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 370-373. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 353-374  
 Elektronička verzija članka
Cijena nafte -- Iransko gospodarstvo -- Potrošnja kombinirane vrijednosti -- Blagostanje -- Tržište rada
338
HA17-04897

NANIĆ, Arnela
Potrošački etnocentrizam : pokretač ili kočnica razvoja gospodarstva Bosne i Hercegovine / Arnela Nanić, Mirko Palić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 1 ; str. 41-60  
 Elektronička verzija članka
Gospodarstvo -- Gospodarski razvoj -- Potrošnja -- Ponašanje potrošača
338
658
HA17-04898

Vidi br.: HA17-05149

Vidi br.: HA17-05137

Vidi br.: HA17-04768

Vidi br.: HA17-04887

Vidi br.: HA17-04863

Vidi br.: HA17-04909

338.48   Turizam

RADIĆ Lakoš, Tanja
Turistička valorizacija rijeke Cetine / Tanja Radić Lakoš, Ankica Arbutina. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 55-56. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 47-56  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Posebni oblici turizma -- Valorizacija -- Održivi razvoj
338.48
HA17-04899

SLADOLJEV, Jasmina
Važnost korištenja obnovljivih izvora energije u cilju postizanja konkurentnosti u turizmu / Jasmina Sladoljev, Ankica Arbutina, Andrea Dujić, Jasmina Župčić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 64-65. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 53-65  
 Elektronička verzija članka
Tehnologija -- Inovacije -- Obnovljivi izvori energije -- Održivi turizam -- Konkuretnost u turizmu
338.48
62
HA17-04900

Vidi br.: HA17-05143

Vidi br.: HA17-04852

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

BEGOVIĆ, Selena
The adverse effect of real effective exchange rate change on trade balance in European transition countries / Selena Begović, Sead Kreso. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 297-299. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 293-294. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 277-299  
 Elektronička verzija članka
Trgovinska bilanca -- Realni efektivni tečaj -- Tranzicijske zemlje
339
HA17-04901

ŠEGOTA, Alemka
Contemporary approaches to measuring competitiveness : the case of EU member states / Alemka Šegota, Marko Tomljanović, Ivona Huđek. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 145-149. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 123-150  
 Elektronička verzija članka
Omeđivanje podataka -- Analiza omeđivanja podataka -- Efikasnost -- Neefikasnost -- Makroekonomska konkurentnost
339
51
HA17-04902

KOVAČEVIĆ, Radovan
Current Account determinants in Southeast European (SEE) countries – panel approach / Radovan Kovačević. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 417-424. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 413-415. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 391-424  
 Elektronička verzija članka
Tekući račun -- Devizni tečaj -- Realni efektivni tečaj -- Aprecijacija tečaja -- Fiskalna bilanca
339
HA17-04903

MEHRARA, Mohsen
Determinants of high-tech export in developing countries based on Bayesian model averaging / Mohsen Mehrara, Samaneh Seijani, Abbas Rezazadeh Karsalari. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 211-214. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 199-215  
 Elektronička verzija članka
Visoka tehnologija -- Izvoz visoke tehnologije -- Zemlje u razvoju -- Ponderirani prosjek najmanjeg kvadrata -- Bayesian Model Averaging -- BMA
339
51
HA17-04904

MUSTAFA, Arben
Estimation of the banking sector competition in the CEE countries : The Panzar-Rosse approach / Arben Mustafa, Valentin Toçi. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 481-484. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 459-485  
 Elektronička verzija članka
Banke -- Konkurencija -- Tržišna snaga -- Panzar-Rosseov pristup
339
336
HA17-04905

HAMOUDI, Hamid
Green zoning regulation under price discrimination / Hamid Hamoudi, María J. Moral. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 169-171. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 166-167. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 151-171  
 Elektronička verzija članka
Prostorna diskriminacija -- Duopol -- Zoniranje -- Utjecaji na okoliš
339
502/504
HA17-04906

KOSTOSKA, Olivera
ICTs and innovation for competitiveness : Evidence for Western Balkans vis-à-vis the European Union / Olivera Kostoska, Ilija Hristoski.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 513-517. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 487-518  
 Elektronička verzija članka
Globalna konkurentnost -- Indeks globalne konkurentnosti -- Informacijske i komunikacijske tehnologije -- Inovacije
339
004
001
HA17-04907

GABRIELCZAK, Piotr
The impact of the euro adoption on the complexity of goods in Slovenian exports / Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 66-70. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 45-71  
 Elektronička verzija članka
Euro -- Izvoz -- Metoda sintetičke kontrole -- Komparativna prednost -- Eurozona
339
336
HA17-04908

BAČIĆ, Katarina
Regional competitiveness in the context of "New industrial policy" : the case of Croatia / Katarina Bačić, Zoran Aralica. - Graf. prikazi, zemljop. karta.
Sadrži i: Appendices: str. 575-582. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 571-573. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 551-582  
 Elektronička verzija članka
Regionalni inovacijski sustavi -- Regionalna konkurentnost -- Pametna specijalizacija -- Industrija
339
338
HA17-04909

HERCIGONJA, Zoran
Utjecaj kulture na međunarodno poslovanje / Zoran Hercigonja. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 179-180. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 171-180  
 Elektronička verzija članka
Kultura -- Menadžment -- Globalno poslovanje -- Poslovni partneri -- Vrijednost
339
008
HA17-04910

Vidi br.: HA17-04944

Vidi br.: HA17-04885

Vidi br.: HA17-04914

Vidi br.: HA17-04753

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

JAGODIC, Tone
Autonomija Nacionalnog olimpijskog odbora i odnos prema različitim pravnim subjektima i sportašima / Tone Jagodic, Zlatko Mateša.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 395-396. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 373-396  
 Elektronička verzija članka
Sportske organizacije -- Sportsko pravo -- Olimpijski pokret -- Pravo Europske unije -- Nacionalno pravo
Nacionalni olimpijski odbor

34
796/799
HA17-04911

PROTEGA, Martina
Studentska prava i Ured studentskog pravobranitelja / Martina Protega, Nikolina Starčević.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 141-144  
 Elektronička verzija članka
Visoko školstvo -- Studenti -- Pravobranitelj
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu -- Ured studentskog pravobranitelja

34
HA17-04912

VEDRIŠ, Mladen, ekonomist
Uloga kolegija Ekonomska politika u obrazovanju pravnika : iskustva Bolonjskog sustava obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Mladen Vedriš, Uroš Dujšin, Ružica Šimić Banović.
Znanstvena konferencija "Uloga teorijske ekonomije u obrazovanju ekonomista, pravnika i politologa: Iskustva i prijedlozi reforme Bolonjskog sustava visokoškolskog obrazovanja", Zagreb, 28.-29.11.2011. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 127-138  
 Elektronička verzija članka
Visoko školstvo -- Kolegiji -- Bolonjski proces -- Teorijska ekonomija
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

34
378
HA17-04913

Vidi br.: HA17-04842

Vidi br.: HA17-05175

Vidi br.: HA17-05244

Vidi br.: HA17-05165

Vidi br.: HA17-04975

Vidi br.: HA17-05172

341   Međunarodno pravo

KOZINA, Ana, pravnica
The delegation of executive powers to EU agencies and the Meroni and Romano doctrines / Ana Kozina, Stefan Martinić, Vedrana Mihalić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 67-82  
 Elektronička verzija članka
Agencije EU -- Delegacija ovlasti -- Izvršne ovlasti -- Sudski nadzor
341
347
339
HA17-04914

MARUŠIĆ, Bartul
Krajnja nužda i prinuda u međunarodnom kaznenom pravu – slučaj Erdemović – ICTY kao loš početak haškog sudovanja? / Bartul Marušić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 731-758  
 Elektronička verzija članka
Krajnja nužda -- Prinuda -- Međunarodno kazneno pravo
Haški sud -- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

341
HA17-04915

MEDIĆ Musa, Ines
Neka pitanja državljanstva u sportu kao fenomen međunarodnog sportskog prava / Ines Medić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 415-435  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno sportsko pravo -- Državljanstvo -- Državna reprezentacija -- Strani sportaši -- Naturalizacija -- Diskriminacija
341
796/799
HA17-04916

ĐURĐEVIĆ, Nenad
Slučaj Pechstein – punovažnost odluka arbitražnog suda za sport u Lozani (CAS) i njihovo priznavanje pred nacionalnim sudovima / Nenad Đurđević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 343-359  
 Elektronička verzija članka
Sport -- Doping -- Arbitraža -- Arbitražni sporazum -- Nezavisnost arbitara
Pechstein, Claudia
Arbitražni sud za sport u Lausannei -- The Court of Arbitration for Sport -- CAS

341
796/799
HA17-04917

POCRNIĆ Perica, Petra
Ugovor o arbitraži u pravnim stvarima vezanima uz međunarodni sport / Petra Pocrnić Perica.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 479-481. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 457-481  
 Elektronička verzija članka
Pechstein, Claudia
Arbitražni sud za sport u Lausannei -- The Court of Arbitration for Sport -- CAS

341
796/799
HA17-04918

Vidi br.: HA17-04926

Vidi br.: HA17-04938

Vidi br.: HA17-05230

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

TRATAR, Boštjan
Djelovanje ustavnih prava u građanskom pravu u praksi slovenskog Ustavnog suda / Boštjan Tratar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 835. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 825-836  
 Elektronička verzija članka
Ustavno pravo -- Građansko pravo -- Horizontalno djelovanje ustavnih prava -- Pozitivne obveze države
Ustavni sud Republike Slovenije

342
347
HA17-04919

NOVAK, Marin
Izborna korupcija u rimskom republikanskom razdoblju u usporedbi s pozitivnopravnom regulacijom Republike Hrvatske / Marin Novak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 23-39  
 Elektronička verzija članka
Izbori -- Izborna prijevara -- Stari Rim -- Kazneno zakonodavstvo
342
343/344
HA17-04920

DALIPI, Liridon
Izborna šutnja i mediji na Kosovu / Liridon Dalipi, Arben Sahiti.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 945. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 939-946  
 Elektronička verzija članka
Izborna šutnja -- Izborno zakonodavstvo -- Pisani i elektronski mediji
342
324
HA17-04921

BAČIĆ, Arsen
Konstitucionalizacija patriotizma / Arsen Bačić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. - ISSN 1330-0768. - Knj. 52 (2017)=knj. 595 ; str. 29-63  
 Elektronička verzija članka
Ustav -- Patriotizam -- Ustavna država -- Nacija
342
17
HA17-04922

ROMIĆ, Danijela
Neusklađenost posebnih postupovnihodredbi u postupcima izvlaštenja sa Zakonom o općem upravnom postupku / Danijela Romić, Božidar Horvat, Željka Vajda Halak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 903-920  
 Elektronička verzija članka
Upravni postupak -- Načelo dosljednosti -- Načelo legitimnih očekivanja -- Izvlaštenje
342
347
HA17-04923

LOZINA, Duško
Novi trendovi u razvoju hrvatske upravne znanosti / Duško Lozina.
Bibliografija: str. 803-804. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 795-805  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Lokalna samouprava -- Europeizacija -- Menadžerske reforme -- Transparentnost -- Agencije
342
HA17-04924

KOPRIĆ, Ivan
O lokalnoj samoupravi, upravnom obrazovanju i životnim mudrostima : prof.dr.sc. Ivan Koprić / Karlo Kožina.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 15-20  
 Elektronička verzija članka
Upravno pravo -- Lokalna samouprava
342
35
HA17-04925

DEGAN, Vladimir-Đuro
Pitanje kontinuiteta Republike Hrvatske s državama prethodnicama na njezinom području / Vladimir-Đuro Degan, Vesna Barić Punda.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 783-794  
 Elektronička verzija članka
Identitet i kontinuitet države -- Satelitski režimi -- Privatna imovina -- Eksproprijacija privatne imovine -- nepovredivost konzularne imovine
342
341
94(497.5)
HA17-04926

PALIĆ, Mato
Problem interpretacije ustavnih normi u odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu "Hypo" / Mato Palić, Claudia Vencel.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 500-502. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 485-502  
 Elektronička verzija članka
Predmet Hypo
Načelo zakonitosti -- Tumačenje ustavnih odredaba -- Zastara postupka
Ustavni sud Republike Hrvatske

342
HA17-04927

MALENICA, Ivan, pravnik
Provođenje upravnog postupka temeljem Zakona o oružju / Ivan Malenica.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 87-88. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 67-88  
 Elektronička verzija članka
Nabava oružja -- Oduzimanje oružja -- Upravni postupak
342
35
HA17-04928

ZLATIĆ, Vedran
Republika Turska u svjetlu rezultata referenduma od 16. 04. 2017. : Povratak u prošlost stopama "izabranog sultana" / Vedran Zlatić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 976-797. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 947-979  
 Elektronička verzija članka
Ustav -- Ustavotvorni referendum -- Ustavne promjene -- Kemalizam
Erdogan, Recep Tayyip -- Kemal Ataturk, Mustafa

342
323
HA17-04929

VUKINA, Mislav
Tranzicijska pravednost / Mislav Vukina.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 137-158  
 Elektronička verzija članka
Ljudska prava -- Povrede ljudskih prava -- Autoritarni režimi -- Represivna politika
342
321
HA17-04930

HUŠKIĆ, Jasmin
Uloga i značaj državnih službenika u ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu u Federaciji Bosne i Hercegovine / Jasmin Hušić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija, elektronički izvori, propisi i presude: str. 936-937. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 921-937  
 Elektronička verzija članka
Ustavno uređenje -- Lokalna samouprava -- Državni službenik -- Dobra uprava
342
HA17-04931

VEŠTIĆ, Sanja
Zakon o ravnopravnosti spolova : razlozi donošenja i institucionalni mehanizmi osiguranja provedbe / Sanja Veštić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 92-94. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 73-94  
 Elektronička verzija članka
Ravnopravnost spolova -- Pravobranitelj za ravnopravnost spolova -- Osiguranje provedbe
Ured za ravnopravnost spolova

342
305
HA17-04932

Vidi br.: HA17-05250

Vidi br.: HA17-04878

Vidi br.: HA17-05156

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

JOKSIĆ, Ivan
Diversionary measures as response of society to juvenile crime in Croatia and Serbia / Ivan Joksić, Jelena Matijašević Obradović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 887-901  
 Elektronička verzija članka
Društvo -- Maloljetnici -- Diverzijske mjere -- Reintegracija -- Poravnanje sa oštećenim
343/344
HA17-04933

ŠKARICA, Mirko
Dostava u prekršajnom postupku / Mirko Škarica.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 95-110  
 Elektronička verzija članka
Prekršajni postupak -- Pismena -- Dostava -- Stranke -- Sud
343/344
HA17-04934

MRČELA, Marin, pravnik
Granice nehajne odgovornosti za kazneno djelo nesavjesnog liječenja / Marin Mrčela, Igor Vuletić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 685-704  
 Elektronička verzija članka
Nesavjesno liječenje -- Nehaj -- Odgovornost -- Uzročnost -- Prekid uzročnosti
343/344
61
HA17-04935

SADRIĆ, Benjamin
Nedomišljene izmjene kaznenog zakonodavstva kao generator novih problema zaštite od nasilja u obitelji / Benjamin Sadrić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 67-84  
 Elektronička verzija članka
Kazneno pravo -- Nasilje u obitelji -- Zaštita
343/344
HA17-04936

GALIOT, Mijo
Osnovne značajke kaznenopravne zaštite protiv korupcije u talijanskom zakonodavstvu, doktrini i sudskoj praksi / Mijo Galiot.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i propisi: str. 528-530. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 503-531  
 Elektronička verzija članka
Korupcija -- Organizirani kriminalitet -- Svrha kažnjavanja -- Kazneni postupak -- Kaznene sankcije
343/344
HA17-04937

GLAVINA, Matea
Terorizam : kontekst, financiranje i ekonomske posljedice / Matea Glavina, Ružica Šimić Banović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 41-65  
 Elektronička verzija članka
Globalna sigurnost -- Nacionalna sigurnost -- Međunarodni terorizam -- Međunarodno pravo -- Zakonodavstvo
343/344
341
HA17-04938

MOSLAVAC, Bruno
Trenutak realizacije konfrontacijskog prava u kontinuumu kaznenog postupka: procesne stigme / Bruno Moslavac.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 867-886  
 Elektronička verzija članka
Pravičnost postupka -- Konfrontacijsko pravo -- Privilegirani svjedoci -- Apsolutno pravo -- Dokazi
343/344
HA17-04939

Vidi br.: HA17-04872

Vidi br.: HA17-05151

Vidi br.: HA17-04920

Vidi br.: HA17-04796

Vidi br.: HA17-05240

347   Građansko pravo

JAKOVLJEVIĆ, David
Neimovinska šteta prouzročena informacijom objavljenom u medijima / David Jakovljević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 21-42  
 Elektronička verzija članka
Građansko pravo -- Odgovornost za štetu -- Neimovinska šteta -- Medijsko pravo -- Pravo osobnosti -- Novinarstvo
347
070
HA17-04940

MLINARIĆ, Nikolina
Odgovornost za štetu u medicini / Nikolina Mlinarić, Thea Terlecky.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 43-66  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvene usluge -- Pružatelji usluga -- Liječnici -- Pacijenti
347
61
HA17-04941

TIRONI, Ivan
Postupak po žalbi – između potreba za povećanjem kvalitete suđenja i osiguranja veće učinkovitosti / Ivan Tironi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 705-730  
 Elektronička verzija članka
Parnični postupak -- Žalba -- Postupak po žalbi -- Sastav drugostupanjskog suda -- Zabrana dvostrukog ukidanja presude -- Obrazloženje drugostupanjske presude
347
HA17-04942

ŠAGO, Dinka
Priznavanje prava na povjerljivu profesionalnu komunikaciju korporativnim pravnicima / Dinka Šago, Andrea Miškić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 645-658  
 Elektronička verzija članka
Pravno zastupanje -- Korporativni pravnici -- Odvjetnici -- Profesionalna odgovornost -- Neovisnost
347
HA17-04943

RAJKOVIĆ, Relja, pravnik
Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2010, od 20. prosinca 2010., o provedbi pojačane suradnje u području mjerodavnog prava za razvod braka i zakonsku rastavu (Rim III) / Relja Rajković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 101 ; str. 85-104  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno privatno pravo -- Europsko obiteljsko pravo -- Razvod braka
347
339
HA17-04944

Vidi br.: HA17-05243

Vidi br.: HA17-04895

Vidi br.: HA17-04919

Vidi br.: HA17-04923

Vidi br.: HA17-04843

Vidi br.: HA17-04974

Vidi br.: HA17-04914

Vidi br.: HA17-04809

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

BRNABIĆ, Ratko
Istup člana društva s ograničenom odgovornošću / Ratko Brnabić, Bojan Brkić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 615-636  
 Elektronička verzija članka
Isključenje -- Dobrovoljni izlazak iz društva -- Povlačenje poslovnog udjela -- Naknada -- Društva kapitala
347.7
HA17-04945

BRNABIĆ, Ratko
Neka pitanja u svezi sa stečajem nogometnih klubova u Republici Hrvatskoj / Ratko Brnabić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 437-456  
 Elektronička verzija članka
Sportsko dioničko društvo -- Nogometni klubovi -- Licenciranje klubova -- Stečaj -- Stečajni plan
347.7
796/799
HA17-04946

MILJKOVIĆ, Strahinja
O (ne)dopuštenosti restriktivnih klauzula u ugovoru o licenci patenta / Strahinja Miljković, Aleksandra Vasić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 637-644  
 Elektronička verzija članka
Patenti -- Ugovor o licenci -- Pravo konkurencije -- Restriktivne klauzule -- Pravna sigurnost
347.7
HA17-04947

BODUL, Dejan
Pluralitet ciljeva stečajnog postupka / Dejan Bodul.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 609-613. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 587-613  
 Elektronička verzija članka
Stečaj -- Novi stečajni propisi -- Zacrtani ciljevi -- Praktične implikacije propisa
347.7
HA17-04948

MALENICA, Ivan, pravnik
Postupak stjecanja oznaka izvornosti proizvoda i usluga pred državnim zavodom za intelektualno vlasništvo / Ivan Malenica, Ivan Rančić, Sanja Veštić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 7-29  
 Elektronička verzija članka
Proizvodi i usluge -- Izvornost proizvoda i usluga -- Oznaka izvornosti -- Postupak stjecanja oznake
Državni zavod za intelektualno vlasništvo

347.7
HA17-04949

MIĆOVIĆ, Miodrag
Profesionalni sportski klub / Miodrag Mićović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 361-372  
 Elektronička verzija članka
Sportski klubovi -- Sportska aktivnost -- Privredna društva -- Udruženja
347.7
796/799
HA17-04950

Vidi br.: HA17-05152

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

GAŽI Kovačević, Dora
Definicija kolektivnog viška radnika u europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu / Dora Gaži Kovačević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 3(125) ; str. 659-682  
 Elektronička verzija članka
Hrvatsko radno pravo -- Europsko radno pravo -- Kolektivno otkazivanje -- Pogon poslodavca -- Višak radnika
349
HA17-04951

KAČER, Hrvoje
O rješavanju antinomija i pravnih praznina (posebno) na primjeru odnosa Zakona o sportu i Zakona o obveznim odnosima / Hrvoje Kačer, Blanka Ivančić-Kačer.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 2(124) ; str. 397-414  
 Elektronička verzija članka
Tumačenje zakona -- Pravne praznine -- Antinomije -- Rješavanje
348/349
796/799
HA17-04952

JURIN Bakotić, Vesna
Pojedinačno sređivanje nesređenog zemljišnoknjižnog stanja kroz institut pojedinačnog ispravnog postupka / Vesna Jurin Bakotić, Iva Paić, Marija Martinović. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 71. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 63-72  
 Elektronička verzija članka
Zemljišne knjige -- Zemljišnoknjižni sud -- Zemljišnoknjižni postupak -- Pojedinačni ispravni postupak
348/349
HA17-04953

Vidi br.: HA17-04809

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

KOS, Ivan, pravnik
E-uprava / Ivan Kos.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 51 (2017), 102 ; str. 83-98  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Informatizacija -- E-Građanin -- Indeks razvoja uprave -- EGDI
Ujedinjeni narodi

35
004
HA17-04954

KLARIĆ, Mirko, pravnik
Problem i razvitak hrvatske lokalne samouprave / Mirko Klarić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 821-822. - Summary.
U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. - ISSN 0584-9063. - 54 (2017), 4(126) ; str. 807-823  
 Elektronička verzija članka
Lokalna samouprava -- Sustav lokalne samouprave -- Problem i razvitak
35
HA17-04955

KETTUNEN, Pekka
Reforma finske javne uprave / Pekka Kettunen.
Bibliografija: str. 38.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 34-38  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Reforme -- Konsenzus -- Kolektivno pregovaranje
35
HA17-04956

Vidi br.: HA17-04928

Vidi br.: HA17-04925

Vidi br.: HA17-04760

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

KUDELIĆ, Zlatko
"Statuta Confiniariorum Varasdinensium" iz 1732. godine : latinski i kajkavski tekst / Zlatko Kudelić.
Sadrži i prilog: str. 41-66. - Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 67-72. - Summary.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 53 ; str. 29-73  
 Elektronička verzija članka
Vojna krajina -- Krajišnici -- Dokumenti -- Arhivsko gradivo
Karlo VI, habsburški car

355/359
94(497.5)
HA17-04957

MARKULIN, Nikola
Mletačka organizacija tertiorijalnih vojnih postrojbi u Dalmaciji od 1684. do 1718. godine / Nikola Markulin.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 251-287  
 Elektronička verzija članka
Vojne postrojbe -- Vojna organizacija -- Morejski rat -- Drugi morejski rat
355/359
HA17-04958

Vidi br.: HA17-04990

Vidi br.: HA17-05233

Vidi br.: HA17-05249

368   Osiguranje

NOVOVIĆ Burić, Milijana
Impact of economic factors on life insurance development in Western Balkan Countries / Milijana Novović Burić, Julija Cerović Smolović, Milena Lipovina Božović, Ana Lalević Filipović. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 349-352. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 345-347. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 331-352  
 Elektronička verzija članka
Tržište životnog osiguranja -- Ekonomski čimbenici -- Premija osiguranja -- Model panel analize
368
HA17-04959

37   Obrazovanje

ŠVOGER, Vlasta
The 1848-1849 revolutionary turmoil : incentive for changes in Croatia's education system / Vlasta Švoger.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 182-184. - Sažetak.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 53 ; str. 164-185  
 Elektronička verzija članka
Školstvo -- Modernizacija -- Revolucionalna zbivanja
37
94(497.5)
HA17-04960

HERZOG, Jerneja
Creativity abilities of seventh grade pupils in Slovenian elementary schools / Jerneja Herzog. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 363-375  
 Elektronička verzija članka
Učenici -- Osnovnoškolci -- Kreativne sposobnosti -- Umjetnost -- Nastava umjetnosti -- Umjetnički kreativni razvoj -- Istraživanje
37
7.0
159.9
HA17-04961

HORVAT, Siniša, profesor povijesti
Djelovanje varaždinskih gimnazijskih skauta početkom Prvog svjetskog rata / Siniša Horvat.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 379-391  
 Elektronička verzija članka
Skauti -- Izviđači -- Gimnazija -- Prvi svjetski rat
37
94(497.5)
HA17-04962

ŠIMIĆ Šašić, Slavica
Doprinos učeničkoga temperamenta i interpersonalnoga ponašanja nastavnika u objašnjenju samopoštovanja i školskoga uspjeha učenika / Slavica Šimić Šašić. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 403-422  
 Elektronička verzija članka
Nastavnici -- Učenici -- Temperament -- Ponašanje -- Školski uspjeh -- Samopoštovanje
37
159.9
HA17-04963

HORVAT, Siniša, profesor povijesti
Doprinos varaždinske mladeži dobrotvornim aktivnostima tijekom Prvog svjetskog rata / Siniša Horvat. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. - ISSN 0352-9509. - 28 (2017) ; str. 393-414  
 Elektronička verzija članka
Dobrotvorni rad -- Mladež -- Prvi svjetski rat
37
94(497.5)
HA17-04964

GORTAN-CARLIN, Ivana Paula
Iskustveno učenje i stjecanje glazbenih kompetencija učitelja razredne nastave / Ivana Paula Gortan-Carlin, Snježana Močinić. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 511-526  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Razredna nastava -- Učitelji -- Glazbene kompetencije -- Glazbena kultura
37
78
HA17-04965

MALKIĆ Aličković, Alma
Ispitivanje socijalnih vještina učenika osnovnoškolske dobi u odnosu na dob i spol / Alma Malkić Aličković. - Ilustr.
Bibliografija: 52 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 379-401  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Učenici -- Socijalne vještine -- Spol -- Dob -- Socijalno kompetentno ponašanje
37
159.9
HA17-04966

MIHALJEVIĆ, Josip, informatičar
Korištenje besplatnih usluga za izradu mrežnih obrazaca u svrhu poboljšavanja djelatnosti škole / Josip Mihaljević. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: str. 601-602. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 589-603  
 Elektronička verzija članka
E-učenje -- Mrežne tehnologije -- Mrežni ispiti -- Tablični rezultati -- Upitnici
Škola za medicinske sestre Vrapče

37
004
HA17-04967

KUTNJAK Vrtarić, Maja
Magnet-škole kao mogući model obrazovne desegregacije i socijalnog uključivanja romske djece u Hrvatskoj / Maja Kutnjak Vrtarić.
Bibliografija: str. 438-441. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 423-442  
 Elektronička verzija članka
Romi -- Obrazovna segregacija -- Obrazovna integracija -- Socijalno uključivanje -- Socijalna inkluzija
37
HA17-04968

KUŠEVIĆ, Barbara
Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj... : Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima studenata pedagogije / Barbara Kušević. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 309-327  
 Elektronička verzija članka
Obiteljska pedagogija -- Studenti -- Obitelj -- Analiza crteža
37
HA17-04969

LAZARIĆ, Lorena
O pitanju teorijske (ne)utemeljenosti strategija učenja jezika / Lorena Lazarić, Sanja Vičević Ivanović. - Ilustr.
Bibliografija: 64 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 573-588  
 Elektronička verzija članka
Jezici -- Učenje jezika -- Strategija učenja -- Samoregulirano učenje
37
81
HA17-04970

NAJBAR-AGIČIĆ, Magdalena
Obrazovanje novinara za budućnost medija : ideje i počeci institucionalne izobrazbe novinara u Hrvatskoj / Magdalena Najbar Agičić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 51. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 15 (2017), 1(28) ; str. 43-52  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Obrazovanje -- Povijest novinarstva
37
070
HA17-04971

KOLUDROVIĆ, Morana
Odnos razrednog ozračja i školskog uspjeha učenika osnovnoškolske dobi / Morana Koludrović, Katija Kalebić Jakupčević. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 557-572  
 Elektronička verzija članka
Osnovna škola -- Učenici -- Nastavnici -- Interakcija -- Osjetljivost na nasilje -- Školski uspjeh
37
HA17-04972

IVANKOVIĆ, Iva, logopetkinja
Poznavanje temeljnih odrednica interkulturalizma kod učenika polaznika dvojezičnih gimnazijskih programa i učenika polaznika redovitih gimnazija u Republici Hrvatskoj / Iva Ivanković. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 329-346  
 Elektronička verzija članka
Dvojezičnost -- Dvojezično obrazovanje -- Gimnazije -- Interkulturalizam
37
HA17-04973

PAŽUR, Monika
Pregled razvoja građanskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj od 1999. godine do danas / Monika Pažur. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 605-618  
 Elektronička verzija članka
Demokracija -- Građanski odgoj i obrazovanje -- Odgojno-obrazovna politika
Agencija za odgoj i obrazovanje -- Ministarstvo znanosti i obrazovanja

37
347
HA17-04974

HORBEC, Ivana
The 'quiet force' : the role of legal education in the disciplining of the Hungarian and Croatian nobility in the 1760s / Ivana Horbec.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 104-107. - Sažetak.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 53 ; str. 81-108  
 Elektronička verzija članka
Plemstvo -- Obrazovna politika -- Pravno obrazovanje
37
34
HA17-04975

DUJIĆ Rodić, Lea
Rezultati ispitivanja nekih temeljnih znanja iz elementarne geometrije kod studenata Učiteljskog studija / Lea Dujić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 5 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 443-456  
 Elektronička verzija članka
Učiteljski studij -- Učitelji -- Geometrija -- Poučavanje -- Stavovi
Sveučilište u Zadru

37
51
HA17-04976

SUŠANJ Gregorović, Katarina
Roditeljska uključenost u obrazovanje djeteta : stavovi i praksa učitelja / Katarina Sušanj Gregorović. - Ilustr.
Bibliografija: 78 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 3 ; str. 347-377  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Obrazovanje -- Roditelji -- Učitelji -- Suradnja -- Komunikacija
37
HA17-04977

LJUBIČIĆ, Šime
Skupštine učitelja zadarskog kotara od 1873. do 1914. godine / Šime Ljubičić. - Faks.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 315-353  
 Elektronička verzija članka
Škole -- Učitelji -- Arhivska građa -- Periodika
37
070
94(497.5)
HA17-04978

NIKČEVIĆ-MILKOVIĆ, Anela
Stavovi učitelja i nastavnika Ličko-senjske županije o provedbi odgojno-obrazovne inkluzije / Anela Nikčević-Milković, Denis Jurković. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 527-556  
 Elektronička verzija članka
Osnovne i srednje škole -- Učenici s teškoćama u razvoju -- Obrazovna inkluzija
37
HA17-04979

KLARIĆ, Dijana, knjižničarka
Učitelj i putovanje : odgojno obrazovni kontekst putopisnih djela Julija Kempfa / Dijana Klarić.
Znanstveni simpozij "Dječji književnici Zlatne doline", Požega, 5.-6.5.2016. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 148. - Summary.
U: Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi. - ISSN 1848-6231. - 6 (2017) ; str. 139-149  
 Elektronička verzija članka
Kempf, Julije
Pedagozi -- Putopisi -- Odgoj i obrazovanje

37
821.163.42
HA17-04980

KATAVIĆ, Petra
Uloga razrednika u procesu planiranja, organiziranja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva : studija slučaja / Petra Katavić, Ivana Batarelo Kokić.
Bibliografija: 40 jed. - Abstract.
U: Školski vjesnik. - ISSN 0037-654X. - 66 (2017), 4 ; str. 481-510  
 Elektronička verzija članka
Srednje škole -- Strukovno obrazovanje -- Izobrazba nastavnika -- Kvalitativno istraživanje
37
HA17-04981

ZRILIĆ, Smiljana
Zakonski okvir odgoja i obrazovanja darovitih učenika u Republici Hrvatskoj / Smiljana Zrilić, Dinko Marin.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 103-104. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 12 (2017), 1 ; str. 91-104  
 Elektronička verzija članka
Daroviti učenici -- Razlikovni kurikulum -- Individualizirani pristup -- Zakoni -- Pravilnici -- HNOS -- Hrvatski nacionalni obrazovni standard -- NOK -- Nacionalni okvirni kurikulum
37
HA17-04982

Vidi br.: HA17-04988

Vidi br.: HA17-04831

Vidi br.: HA17-04759

Vidi br.: HA17-04776

Vidi br.: HA17-04837

Vidi br.: HA17-04830

Vidi br.: HA17-05036

Vidi br.: HA17-04758

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

MOHORIĆ, Marijana
Doprinos vjerskog odgoja cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi / Marijana Mohorić.
Bibliografija: str. 71-73. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 12 (2017), 1 ; str. 59-73  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Predškolska dob -- Vjerski odgoj -- Dječji vrtić -- Kurikulum -- Religiozno-pedagoška koncepcija
373
HA17-04983

BEDEKOVIĆ, Vesna
Razvijanje interkulturalne kompetencije u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / Vesna Bedeković, Marija Šimić.
Bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 12 (2017), 1 ; str. 75-90  
 Elektronička verzija članka
Multikulturalno društvo -- Različitost -- Interkulturalna komunikacija -- Djeca -- Predškolska dob
373
316
HA17-04984

377   Specijalizirana nastava. Strukovno obrazovanje

KARDUM Goleš, Ivana
Uloga Veleučilišta u Šibeniku u promicanju kulture, umjetnosti i poduzetništva / Ivana Kardum Goleš, Ivana Bratić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 162. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 1/2 ; str. 157-163  
 Elektronička verzija članka
Kultura -- Umjetnost -- Poduzetništvo -- Obrazovanje -- Sinergija
Veleučilište u Šibeniku

377
316
HA17-04985

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

ZMIJAREVIĆ, Gloria
Akademsko nepoštenje : odmak od (ne)etičnosti pojedinca i kritika sustava / Gloria Zmijarević, Karin Doolan, Sven Marcelić.
Bbliografija: str. 33.
U: Političke analize. - ISSN 1847-4977. - 8 (2017), 29 ; str. 28-33  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni sustav -- Akademska zajednica -- Visoko obrazovanje -- Etika
378
17
HA17-04986

PTÁČNÍKOVÁ, Vlastimila
Interkulturell-sprachliche aspekte in der fachübersetzung / Vlastimila Ptáčníková. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Abstract.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 202-209  
 Elektronička verzija članka
Prevođenje -- Akademska zajednica -- Međukulturalna istraživanja -- Jezični aspekti -- Lingvistički aspekti
378
81
HA17-04987

ŽUPANIĆ Benić, Marijana
Povezanost zadovoljstva nastavom metodike likovne kulture s nekim aspektima obveza studenata i organizacije nastave / Marijana Županić Benić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 2 ; str. 231-246  
 Elektronička verzija članka
Studenti -- Nastava -- Metodika likovne kulture -- Zadovoljstvo nastavom -- Organizacija nastave -- Obveze studenata -- Učiteljski fakulteti -- Istraživanje
378
371
HA17-04988

BOKANA, Koye Gerry
Productivity effects of higher education human capital in selected countries of Sub-Saharan Africa / Koye Gerry Bokana, Gbenga Wilfred Akinola. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 195-198. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 191-193. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 1 ; str. 173-198  
 Elektronička verzija članka
Visokoobrazovne ustanove -- Upisi na visokoobrazovne ustanove -- Rezultati visokog obrazovanja -- Ljudski potencijal -- Ukupna faktorska produktivnost
378
005
HA17-04989

SHEK Brnardić, Teodora
The upbringing of competent and patriotic officers : military education at the Theresian Military Academy in Wiener Neustadt (1752-1805) / Teodora Shek Brnardić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori i bibliografija: str. 128-131. - Sažetak.
U: Povijesni prilozi. - ISSN 0351-9767. - 36 (2017), 53 ; str. 109-132  
 Elektronička verzija članka
Vojska -- Časničko obrazovanje -- Vojna akademija -- Plemstvo -- Prosvjetiteljstvo -- Patriotizam
378
355/359
HA17-04990

KALOH Vid, Natalia
The use of back translations in the linguistic class : teaching russian through english / Natalia Kaloh Vid. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Informatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0067. - 50 (2017), 3/4 ; str. 210-213  
 Elektronička verzija članka
Prijevodi -- Engleski jezik -- Ruski jezik -- Studenti
378
81
HA17-04991

JERGOVIĆ, Mirela
Zastupljenost kolegija iz područja operacijskih istraživanja u visokoobrazovnim institucijama Republike Hrvatske / Mirela Jergović, Kristina Devčić, Ivana Beljo. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 153-155. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 145-155  
 Elektronička verzija članka
Visoko obrazovanje -- Kolegiji -- Operacijska istraživanja -- Primjena
378
65
HA17-04992

Vidi br.: HA17-04762

Vidi br.: HA17-05176

Vidi br.: HA17-05190

Vidi br.: HA17-04913

Vidi br.: HA17-04756

Vidi br.: HA17-04844

Vidi br.: HA17-04757

Vidi br.: HA17-04880

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

Vidi br.: HA17-05198

Vidi br.: HA17-04849

Vidi br.: HA17-05180

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

Vidi br.: HA17-05095

Vidi br.: HA17-05120

Vidi br.: HA17-05119

Vidi br.: HA17-05135

Vidi br.: HA17-04906

51   Matematika

STANKOVIĆ, Jelena, ekonomistkinja
A multi-criteria evaluation of the European cities’ smart performance : Economic, social and environmental aspects / Jelena Stanković, Marija Džunić, Željko Džunić, Srđan Marinković. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 545-550. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 539-543. - Sažetak.
U: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. - ISSN 1331-8004. - 35 (2017), 2 ; str. 519-550  
 Elektronička verzija članka
Pametni gradovi -- Urbani razvoj -- Višekriterijska analiz -- Održivost -- Infrastruktura
51
71
HA17-04993

LIU, Dawei
Correction of model deformation effects for a supercritical wing in transonic wind tunnel / Dawei Liu, Xin Xu, Qiang Li, Xin Peng, Dehua Chen. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1647-1655  
 Elektronička verzija članka
Aerodinamički koeficijent -- Aerotunel -- Nadzvučni aerodinamički tunel -- Navier-Stokesova jednadžba -- Deformacija
51
629
HA17-04994

Vidi br.: HA17-05129

Vidi br.: HA17-05136

Vidi br.: HA17-05148

Vidi br.: HA17-05127

Vidi br.: HA17-05108

Vidi br.: HA17-05111

Vidi br.: HA17-05102

Vidi br.: HA17-04902

Vidi br.: HA17-04904

Vidi br.: HA17-04976

Vidi br.: HA17-04891

Vidi br.: HA17-05101

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

528   Geodezija

Vidi br.: HA17-04761

53   Fizika

Vidi br.: HA17-05068

Vidi br.: HA17-05065

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

Vidi br.: HA17-05110

Vidi br.: HA17-05109

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

MARTIN, William F.
Symbiogenesis, gradualism, and mitochondrial energy in eukaryote origin / William F. Martin. - Ilustr.
Bibliografija: 166 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 141-158  
 Elektronička verzija članka
Simbioza -- Bioenergetika -- Gradualisti -- Mitohondriji -- Evolucija
57
HA17-04995

Vidi br.: HA17-04785

Vidi br.: HA17-05070

575   Opća genetika. Opća citogenetika

BEYAZ, Ramazan
Explant position effect on gene transformation to flax (Linum usitatissimum L.) via Agrobacterium tumefaciens / Ramazan Beyaz, Mustafa Yıldız, Murat Aycan. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 223-228  
 Elektronička verzija članka
Agrobacterium tumefaciens -- Bakterije -- Lan -- Transgenske biljke
575
631/635
HA17-04996

577   Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika

ŠTANFEL, Ivona
Proteomska analiza potencijalnih biljega akutne ozljede bubrega u urinu pacijenata na terapiji vankomicinom = Proteomics analysis of potential biomarkers of acute kidney injury in urine from patients receiving vancomycin / Ivona Štanfel, Marko Klobučar, Sandra Kraljević Pavelić, Ana Vujaklija Brajković, Mirela Sedić. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 117-128  
 Elektronička verzija članka
Ozljeda bubrega -- Biomarkeri -- Urin -- Vankomicin
577
615
HA17-04997

VUKOJA, Nikolina
Razvoj metoda imunohistokemijskog bojenja i optimizacija protokola za detekciju transkripcijskog faktora BACH2 / Nikolina Vukoja, Suzana Hančić, Petra Korać. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 3 (2017), 2 ; str. 235-245  
 Elektronička verzija članka
Imunohistokemijsko bojenje -- Inkubacija -- Antitijela -- Antigeni
577
616
HA17-04998

Vidi br.: HA17-05012

58   Botanika

KÜZMIČ, Filip
Alien species in different habitat types of Slovenia : analysis of vegetation database / Filip Küzmič, Urban Šilc. - Ilustr.
Bibliografija: 51 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 199-208  
 Elektronička verzija članka
Neofiti -- Strane vrste -- Vegetacija -- Stanište -- Baze podataka
58
004
HA17-04999

ATAR, Havva
Calli ultrastructure of Globularia trichosantha ssp. trichosantha / Havva Atar, Hatice Colgecen, Gencay Akgül. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 209-218  
 Elektronička verzija članka
Globularia trichosantha ssp. trichosantha -- Sadnice -- Morfologija bilja
58
HA17-05000

HRUŠEVAR, Dario
Convolvulus sabatius subsp. mauritanicus (Boiss.) Murb. – just a new casual alien plant in Dalmatia or…? / Dario Hruševar, Dalibor Vladović, Nediljko Ževrnja, Diana Vlahović, Božena Mitić. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 219-222  
 Elektronička verzija članka
Convolvulus sabatius -- Convolvulaceae -- Korov -- Strane vrste -- Alohtone biljke
58
HA17-05001

STEŠEVIĆ, Danijela
Distribution of alien species along sand dune plant communities zonation / Danijela Stešević, Milica Luković, Danka Caković, Nemanja Ružić, Nada Bubanja, Urban Šilc. - Ilustr.
Bibliografija: 93 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 4 ; str. 239-249  
 Elektronička verzija članka
Psamofiti -- Biljne zajednice -- Invazivne vrste -- Pješčane plaže -- Vegetacija
58
HA17-05002

MARINŠEK, Aleksander
Occurrence of invasive alien plant species in the floodplain forests along the Mura River in Slovenia / Aleksander Marinšek, Lado Kutnar. - Ilustr.
Bibliografija: 54 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 4 ; str. 251-260  
 Elektronička verzija članka
Strane vrste -- Alohtone biljke -- Invazivne vrste -- Poplavne šume
58
HA17-05003

ČARNI, Andraž
Prediction of the appearance of tree of heaven in forest communities in western Slovenia / Andraž Čarni, Nina Juvan Mastnak, Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. - Ilustr.
Sadrži i: Appendix 1 na str. 273-283. - Bibliografija: 73 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 4 ; str. 261-283  
 Elektronička verzija članka
Pajasen -- Ailanthus altissima -- Invazivne vrste -- Rasprostranjenost
58
630
HA17-05004

Vidi br.: HA17-05124

59   Zoologija

YILMAZ Dogru, Hatice
Effect of amygdalin on the treatment and recurrence of endometriosis in an experimental rat study / Hatice Yilmaz Dogru, Cigdem Kunt Isguder, Akgul Arici, Asker Zeki Ozsoy, Ilhan Bahri Delibas, Bulent Cakmak. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 173-180  
 Elektronička verzija članka
Amigdala -- Endometrioza -- Štakori
59
636.09
HA17-05005

YANCHEVA, Vesela
Lysosomal membrane stability and respiration rate in zebra mussel (Dreissena polymorpha) as biomarkers for ex situ heavy metal exposure / Vesela Yancheva, Ivelin Mollov, Iliana Velcheva, Stela Stoyanova, Kostdainka Todorova, Elenka Georgieva. - Ilustr.
Bibliografija: 74 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 4 ; str. 229-237  
 Elektronička verzija članka
Zebrasta dagnja -- Dreissena polymorpha -- Lizosomi -- Respiracijski parametri -- Teški metali
59
HA17-05006

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


60   Biotehnologija. Genetičko inženjerstvo. Produkti kloniranja

ETEROVIĆ, Igor, povjesničar
EuroBioAct : new paths of integrative bioethics / Igor Eterović, Robert Doričić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 3 ; str. 377-392  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Integrativna bioetika -- Bioetički standardi -- Europeizacija bioetike
Medicinski fakultet u Rijeci -- Centar Fritz Jahr

60
17
HA17-05007

VALPOTIĆ, Hrvoje
Zeolite clinoptilolite nanoporous feed additive for animals of veterinary importance : potentials and limitations / Hrvoje Valpotić, Damjan Gračner, Romana Turk, Dražen Đuričić, Silvijo Vince, Ivan Folnožić, Martina Lojkić, Ivona Žura Žaja, Ljiljana Bedrica, Nino Maćešić, Iva [Barac] Getz, Tomislav Dobranić, Marko Samardžija. - Ilustr.
Bibliografija: 110 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 159-172  
 Elektronička verzija članka
Zeoliti -- Klinoptiloliti -- Dodaci prehrani -- Animalna biotehnologija -- Veterinarska medicina -- Domaće životinje
60
636.09
HA17-05008

Vidi br.: HA17-04797

61   Medicinske znanosti

POROPAT, Goran
Bias u kliničkim istraživanjima = Bias in clinical trials / Goran Poropat, Andrea Kresović, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 461-465  
 Elektronička verzija članka
Klinička istraživanja -- Cochrane knjižnica -- Sustavna pogreška
61
02
HA17-05009

PULJAK, Livia
Cochrane aktivnosti u Hrvatskoj = Cochrane activities in Croatia / Livia Puljak, Irena Zakarija-Grković, Tina Poklepović Peričić. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 480-484  
 Elektronička verzija članka
Medicina utemeljena na dokazima -- Sustavni pregledi
Cochrane kolaboracija

61
06
HA17-05010

ŠTIMAC, Davor
Cochrane kolaboracija : povijest i razvoj = Cochrane collaboration : history and development / Davor Štimac, Antun Lončarić, Goran Poropat. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 404-409  
 Elektronička verzija članka
Medicinske informacie -- Medicina utemeljena na dokazima
Cochrane kolaboracija

61
06
HA17-05011

ARALICA, Merica
Dijagnostički sustavni pregled u medicinskoj biokemiji = Diagnostic test accuracy systematic review in medical biochemistry / Merica Aralica. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 485-488  
 Elektronička verzija članka
Dijagnostička točnost -- Sustavni pregledi -- Medicinska biokemija
61
577
HA17-05012

GARATTINI, Silvio
Evidence-based clinical practice : overview of threats to the validity of evidence and how to minimise them = Klinička praksa temeljena na dokazima : pregled prijetnji valjanosti dokaza i kako ih spriječiti / Silvio Garattini, Janus C. Jakobsen, Jørn Wetterslev, Vittorio Bertele’, Rita Banzi, Ana Rath, Edmund A. M. Neugebauer, Martine Laville, Yvonne Masson, Virginie Hivert, Michaela Eikermann, Burc Aydin, Sandra Ngwabyt, Cecilia Martinho, Chiara Gerardi, Cezary A Szmigielski, Jacques Demotes-Maynard, Christian Gluud. - Ilustr.
Bibliografija: 104 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 424-438  
 Elektronička verzija članka
Klinička praksa -- Medicina utemeljena na dokazima -- Meta-analiza -- Sustavni pregledi
61
HA17-05013

CVITANOVIĆ, Hrvoje
Juraj Matija Šporer, znameniti liječnik i domoljub = Juraj Matija Šporer eminent medical doctor and patriot / Hrvoje Cvitanović, Ervin Jančić, Vladimir Bauer, Vladimir Cvitanović, Igor Salopek. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 198-203  
 Elektronička verzija članka
Medicina -- Povijest -- Škrljevska bolest
Šporer, Juraj Matija

61
HA17-05014

KOREN, Sonja
Kolokacijska kompetencija neizvornih korisnika engleskog jezika medicinske struke / Sonja Koren, Jasmina Rogulj. - Graf. prikazi.
Bibliografija. str. 30-31. - Summary.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 19-31  
 Elektronička verzija članka
Kolokacije -- Kolokacijska kompetencija -- Medicinski engleski -- Studenti
61
811.111
HA17-05015

ŠTIMAC, Tea
Medicina temeljena na dokazima: pogled ginekologa i opstetričara = Evidence based medicine: gynecologist and obstetricians view / Tea Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 489-494  
 Elektronička verzija članka
Medicina utemeljena na dokazima -- Ginekologija -- Opstetricija
61
618
HA17-05016

GILJAČA, Vanja
Prednosti i nedostatci kohortnih i case-control studija = Advantages and disadvantages of cohort and case-control studies / Vanja Giljača, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 466-472  
 Elektronička verzija članka
Klinička istraživanja -- Kohortne studije -- Opservacijska istraživanja
61
HA17-05017

NADAREVIĆ, Tin
Prikaz i razvoj Cochrane sustavnog preglednog rada intervencija = Presentation and development of Cochrane systematic review of interventions / Tin Nadarević, Vanja Giljača, Damir Miletić, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 439-447  
 Elektronička verzija članka
Medicinske informacie -- Medicina utemeljena na dokazima -- Cochrane knjižnica
Cochrane kolaboracija

61
06
02
HA17-05018

POROPAT, Goran
Riječka Cochrane grupa : prikaz aktivnosti i rezultata = Cochrane group from Rijeka : review of activities and results / Goran Poropat, Vanja Giljača, Goran Hauser, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 410-423  
 Elektronička verzija članka
Medicinske informacie -- Medicina utemeljena na dokazima
Cochrane kolaboracija

61
06
HA17-05019

POROPAT, Goran
Slučajne pogreške u istraživanjima i važnost veličine uzorka = Random errors in research and the importance of sample size / Goran Poropat, Sandra Milić. - Ilustr.
Bibliografija: 13 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 473-479  
 Elektronička verzija članka
Klinička istraživanja -- Pogreške uzorkovanja -- P-vrijednost
61
HA17-05020

POROPAT, Goran
Sustavno pretraživanje baza podataka = Systematic search of databases / Goran Poropat, Martina Marušić, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 454-460  
 Elektronička verzija članka
Baza podataka -- Cochrane knjižnica -- Sustavni pregledi
61
004
02
HA17-05021

ŠTIMAC, Davor
Važnost provođenja randomiziranih kliničkih istraživanja = Importance of conducting randomised clinical trials / Davor Štimac, Alojzije Lacković, Goran Poropat. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 448-453  
 Elektronička verzija članka
Medicina utemeljena na dokazima -- Klinička istraživanja -- Randomizacija
61
HA17-05022

PAVLETIĆ-PERŠIĆ, Martina
Znanost temeljena na dokazima u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji bubrega = Evidence-based nephrology / Martina Pavletić Peršić, Sanjin Rački. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 4 ; str. 495-501  
 Elektronička verzija članka
Medicina utemeljena na dokazima -- Kronična bubrežna bolest -- Nefrologija
61
616
HA17-05023

Vidi br.: HA17-04935

Vidi br.: HA17-04941

612   Fiziologija

Vidi br.: HA17-05050

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

BARIŠIĆ, Anita
Indeks tjelesne mase prije trudnoće i perinatalni ishod = Pre-pregnancy body mass index and perinatal outcome / Anita Barišić, Aleks Finderle. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 68-77  
 Elektronička verzija članka
Indeks tjelesne mase -- Trudnoća -- Pretilost -- Pothranjenost -- Perinatalne komplikacije
613
618
HA17-05024

TIĆAC, Iris
Kritika "kulta zdravlja" iz hermeneutičko-etičkog motrišta / Iris Tićac.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 4 ; str. 429-442  
 Elektronička verzija članka
Zdravlje -- Kult zdravlja -- Bolest -- Hermeneutika -- Etika -- Medicina
Gadamer, Hans-Georg -- Dörner, Klaus

613
17
HA17-05025

HRG, Sandra
Utjecaj prehrane bogate cjelovitim žitaricama na metaboličke faktore rizika kod zdravih osoba i osoba s blagim stupnjem metaboličkoga sindroma / Sandra Hrg. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 3 (2017), 2 ; str. 285-294  
 Elektronička verzija članka
Prehrana -- Metabolički sindrom -- Cjelovite žitarice
613
HA17-05026

Vidi br.: HA17-05031

Vidi br.: HA17-05041

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

BULAJIĆ, Maša
Factors associated with the differences in the safety attitudes questionnaire 2006 short form assessment of the management of Croatian hospitals / Maša Bulajić, Heri Bezić, Davor Plavec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 44 jed. - Sažetak.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 2 ; str. 9-21  
 Elektronička verzija članka
Zdravstvena zaštita -- Bolnice -- Upravljanje bolnicama -- Kvaliteta -- Sigurnost
614
HA17-05027

LALOŠEVIĆ, Ilija
Mletački lazareti Boke Kotorske / Ilija Lalošević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330-0474. - 59 (2017) ; str. 173-189  
 Elektronička verzija članka
Povijest medicine -- Zdravstvena skrb -- Lazareti -- Karantena -- Arhitektonski ostaci
614
72
HA17-05028

POPOVIĆ, Stjepka
Odrednice stavova i zadovoljstva građana hrvatskim zdravstvenim sustavom = Determinants of citizen’s attitudes and satisfaction with the Croatian health care system / Stjepka Popović. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 85-100  
 Elektronička verzija članka
Zdravstveni sustav -- Zadovoljstvo pacijenata -- Kvaliteta zdravstvene zaštite
614
HA17-05029

ČERFALVI, Vesna
Pritužbe pacijenata - alat za poboljšanje kvalitete usluge u bolnicama / Vesna Čerfalvi, Željka Benceković. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Poslovna izvrsnost. - ISSN 1846-3355. - 11 (2017), 1 ; str. 63-70  
 Elektronička verzija članka
Pacijenti -- Prava pacijenata -- Bolnice -- Kvaliteta usluga
614
HA17-05030

VUKIĆ Lušić, Darija
Zdravstvena ispravnost vode za piće u Gorskom kotaru u petogodišnjem razdoblju od 2011. do 2015. = Safety of drinking water in Gorski Kotar - five-year period 2011 - 2015 / Darija Vukić Lušić, Andrea Đandara, Vanda Piškur, Željko Linšak, Lovorka Bilajac, Dražen Lušić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 216-224  
 Elektronička verzija članka
Zdravlje -- Voda -- Pitka voda -- Zdravstvena ispravnost
614
613
HA17-05031

Vidi br.: HA17-05141

Vidi br.: HA17-05062

Vidi br.: HA17-05116

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

MASKA, Laura
Measuring the crisis preparedness in the pharmaceutical sector : the case of Greece / Laura Maska, Theodore Tsekeris, Christos Kadas, Charalambos Tsekeris. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 17. - Sažetak.
U: Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. - ISSN 1846-6699. - 10 (2017), 3/4 ; str. 7-18  
 Elektronička verzija članka
Farmaceutska industrija -- Kriza -- Krizna pripravnost -- Upravljanje rizikom -- Usvajanje upravljanja rizicima
615
005
HA17-05032

Vidi br.: HA17-05090

Vidi br.: HA17-04841

Vidi br.: HA17-04997

Vidi br.: HA17-05038

Vidi br.: HA17-05051

616   Patologija. Klinička medicina

GREBIĆ, Damir
A sporadic case of myositis ossificans of the forearm presenting clinically as mesenchimal tumor = Rijedak slučaj osificirajućeg miozitisa podlaktice s kliničkom prezentacijom mezenhimalnog tumora / Damir Grebić, Iva Pozderac, Ivan Milas, Domagoj Eljuga. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 225-230  
 Elektronička verzija članka
Miozitis -- Podlaktica -- Mezenhimalni tumori -- Magnetska rezonancija
616
HA17-05033

GRUBIĆ Kezele, Tanja
Adultna neurogeneza - naglasak na subgranularnu i subventrikularnu zonu u sisavaca = Adult neurogenesis - accent on subgranular and subventricular zone in mammals / Tanja Grubić Kezele, Ariana Fužinac-Smojver, Božena Ćurko-Cofek, Hrvoje Jakovac, Kornelija Turković. - Ilustr.
Bibliografija: 88 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 136-146  
 Elektronička verzija članka
Neurogeneza -- Neuralne matične stanice -- Sisavci
616
HA17-05034

ŠPANJOL, Josip
Animalni modeli u transplantaciji bubrega : pogled u budućnost = Experimental models of kidney transplantation : possibilities to explore new approaches / Josip Španjol, Klara Smolić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 344-350  
 Elektronička verzija članka
Transplantacija bubrega -- Imunomodulacija -- Animalni modeli
616
HA17-05035

BADROV, Tatjana
Attitudes of nursing students toward the importance of communication skills in the English language / Tatjana Badrov, Ivana Jurković. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 3 (2017), 2 ; str. 265-271  
 Elektronička verzija članka
Sestrinstvo -- Komunikacijske vještine -- Engleski jezik -- Stavovi studenata
616
37
HA17-05036

GRŠKOVIĆ, Antun
Autoaugmentacija mokraćnog mjehura : prikaz pacijenta = Autoaugmentation of urinary bladder : a case report / Antun Gršković, Ivan Vukelić, Josip Španjol. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 383-387  
 Elektronička verzija članka
Mokraćni mjehur -- Augmentacija -- Urodinamika
616
HA17-05037

MARKIĆ, Dean
Benigna hiperplazija prostate - medikamentozno liječenje = Benign prostatic hyperplasia - medicamentous treatment / Dean Markić, Željko Kaštelan, Ahmad El-Saleh, Josip Španjol. - Ilustr.
Bibliografija: 83 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 273-284  
 Elektronička verzija članka
Urologija -- Hiperplazija prostate -- Medikamentozno liječenje
616
615
HA17-05038

ŽUŽA, Iva
Bosniak klasifikacija cista bubrega = The Bosniak classification of renal cysts / Iva Žuža, Doris Dodig, Slavica Kovačić, Lovro Tkalčić, Damir Miletić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 365-370  
 Elektronička verzija članka
Bubrezi -- Ciste -- Kompjutorizirana tomografija
616
HA17-05039

DODIG, Doris
CT urography: principles and indications = CT urografija: načela i indikacije / Doris Dodig, Iva Žuža, Danijela Veljković Vujaklija, Damir Miletić. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 292-299  
 Elektronička verzija članka
Urografija -- Mokraćni sustav -- Radiološke metode -- Kompjuterizirana tomografija -- Hematurija
616
HA17-05040

KOMADINA, Ante
Ćudoredno neprihvatljive intervencije protiv spolne sposobnosti osoba s intelektualnim teškoćama / Ante Komadina.
Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 72 (2017), 2 ; str. 239-253  
 Elektronička verzija članka
Osobe s intelektualnim teškoćama -- Spolnost -- Čuvstveni život -- Kirurška sterilizacija -- Kontracepcija -- Katolička antropologija
616
613
17
27
HA17-05041

FUČKAR, Željko
Derivacije i supstitucije urinarnog puta = Derivations and substitutions of urinary tract / Željko Fučkar, Josip Španjol. - Ilustr.
Bibliografija: 45 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 300-307  
 Elektronička verzija članka
Urologija -- Urinarne smetnje -- Komplikacije
616
HA17-05042

KLOBUČAR Majanović, Sanja
Diabetic gastroparesis - from diagnosis to gastric electrical stimulation treatment = Dijabetička gastropareza - od dijagnoze do električne stimulacije želuca / Sanja Klobučar Majanović, Marko Zelić, Andrej Belančić, Neva Girotto, Vanja Licul, Davor Štimac. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 50-55  
 Elektronička verzija članka
Gastropareza -- Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Scintigrafija
616
HA17-05043

KATRII, Tetiana
Difference in coagulation markers in acute and one year post acute ischemic stroke / Tetiana Katrii, Tetiana Vovk, Tetiana Halenova, Nataliia Raksha, Olexiy Savchuk, Ludmila Ostapchenko. - Ilustr.
Bibliografija: 50 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 189-198  
 Elektronička verzija članka
Ishemijski moždani udar -- Koagulacijski faktori -- Moždani udar -- Hemostaza
616
HA17-05044

BEŠLIĆ, Vinka
Duhovnost i duhovnik u palijativnoj skrbi / Vinka Bešlić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 89-100  
 Elektronička verzija članka
Duhovnost -- Duhovnik -- Palijativna skrb -- Antropologija -- Vjera -- Kompetencije
616
21/29
HA17-05045

ANTONIĆ, Robert
The effects of low level laser therapy on the management of chronic idiopathic orofacial pain : trigeminal neuralgia, temporomandibular disorders and burning mouth syndrome = Učinak mekog lasera u liječenju kroničnih idiopatskih bolova orofacijalne regije : trigeminalne neuralgije, temporomandibularnih poremećaja i sindroma pekućih usta / Robert Antonić, Martina Brumini, Ivana Vidović, Miranda Muhvić Urek, Irena Glažar, Sonja Pezelj-Ribarić. - Ilustr.
Bibliografija: 43 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 61-67  
 Elektronička verzija članka
Orofacijalna bol -- Trigeminalna neuralgija -- Temporomandibularni poremećaj -- Sindrom pečenja usta -- Laser
616
616.31
HA17-05046

BELANČIĆ, Andrej
Ektopično smješteni tumor doštitne žlijezde u toraksu : prikaz slučaja = Ectopic parathyroid tumor in thorax : case report / Andrej Belančić, Ivana Mikolašević, Melita Kukuljan, Željko Kupanovac, Igor Saftić, Lidija Orlić. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 111-116  
 Elektronička verzija članka
Adenom -- Paratireoidne žlijezde -- Karcinom -- Primarni hiperparatireoidizam
616
HA17-05047

NIKOLIĆ, Harry
Endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa u djece = Endoscopic treatment of vesicoureteral refluks in children / Harry Nikolić, Suzana Sršen Medančić, Damir Hasandić, Ana Bosak Veršić, Nado Bukvić. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 331-336  
 Elektronička verzija članka
Vezikoureteralni refluks -- Endoskopsko liječenje -- Pijelonefritis -- Djeca
616
HA17-05048

LEPEDUŠ, Hrvoje
Epigenetika i depresivni poremećaj = Epigenetics and major depression disorder / Hrvoje Lepeduš, Kornelija Mikulaj, Koraljka Gall Trošelj. - Ilustr.
Bibliografija: 45 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 159-167  
 Elektronička verzija članka
Epigenetika -- Depresivni poremećaj -- Stres -- Antidepresivi
616
HA17-05049

KUTLEŠA, Mislav
Etički izazovi reproduktivne medicine i Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji u kontekstu istospolnih zajednica / Mislav Kutleša, Mladen Škvorc.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 15 (2017), 1 ; str. 101-117  
 Elektronička verzija članka
Reproduktivna medicina -- Medicinski potpomognuta oplodnja -- Neplodnost -- Pravo na dijete -- Etika -- Istospolne zajednice
616
612
17
316
HA17-05050

NADALIN, Sergej
Etiopatogeneza metaboličkog sindroma u shizofreniji : najnovije spoznaje = Etiopathogenesis of metabolic syndrome in schizophrenia : recent findings / Sergej Nadalin, Marija Gudeljević, Josipa Severec, Jelena Rebić, Miljenko Kapović, Alena Buretić-Tomljanović. - Ilustr.
Bibliografija: 170 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 27-42  
 Elektronička verzija članka
Šizofrenija -- Antipsihotici -- Genetika -- Etiopatogeneza
616
615
HA17-05051

KRPINA, Kristian
Imunoterapija karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura = Immunotherapy of transitional cell carcinoma of urinary bladder / Kristian Krpina. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 314-319  
 Elektronička verzija članka
Mokraćni mjehur -- Karcinom mokraćnog mjehura -- Imunoterapija -- Liječenje
616
HA17-05052

MARKIĆ, Dean
Incidencija, klinička evaluacija i kirurško liječenje pacijenata s karcinomom bubrega : 40-godišnje iskustvo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka = Incidence, clinical evaluation and surgical treatment of patients with renal cell cancer : 40-years of experience in the University Hospital Rijeka / Dean Markić, Romano Oguić, Stanislav Sotošek, Kristian Krpina, Juraj Ahel, Mauro Materljan, Iva Vrsaljko, Josip Španjol. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 376-382  
 Elektronička verzija članka
Karcinom bubrega -- Kirurško liječenje -- Nefrektomija -- Incidencija
Klinički bolnički centar Rijeka

616
618
HA17-05053

SOTOŠEK, Stanislav
Izvantjelesno mrvljenje kamenaca = Extracorporeal shock wave lithotripsy / Stanislav Sotošek, Juraj Ahel, Nino Rubinić, Klara Smolić, Dean Markić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 285-291  
 Elektronička verzija članka
Urolitijaza -- Nefrolitijaza -- Bubrežni kamenci
616
HA17-05054

GRABOVAC, Stjepan
Kasno javljanje obostrane branhijalne ciste vrata = Late presentation bilateral branchial cysts of the neck / Stjepan Grabovac, Đurđica Grabovac, Goranka Rafaj, Jasna Begić, Vesna Malčić Dalip. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 101-105  
 Elektronička verzija članka
Ciste -- Branhijalne ciste
616
HA17-05055

GRUBEŠIĆ, Tiana
Kompjutorizirana tomografija i magnetska rezonancija u dijagnostici lezija nadbubrežnih žlijezda = Computed tomography and magnetic resonance imaging of adrenal lesions / Tiana Grubešić, Zrinka Matana Kaštelan, Berislav Budiselić, Damir Miletić. - Ilustr.
Bibliografija: 71 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 16-26  
 Elektronička verzija članka
Adenom -- Nadbubrežna žlijezda -- Incidentalomi nadbubrežne žlijezde -- Kompjutorizirana tomografija -- Magnetska rezonancija
616
HA17-05056

LENAC Juranić, Sabina
Magnetska rezonancija spinalnog epiduralnog prostora = Magnetic resonance imaging of the spinal epidural space / Sabina Lenac Juranić, Antonija Ružić Baršić, Damir Miletić. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 147-158  
 Elektronička verzija članka
Epiduralni prostor -- Magnetska rezonancija
616
HA17-05057

AHEL, Juraj, liječnik
Miniperkutana nefrolitotripsija u liječenju bubrežnih kamenaca = Mini percutaneous nephrolithotripsy as treatment modality for kidney stones / Juraj Ahel, Stanislav Sotošek, Nino Rubinić, Dean Markić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 371-375  
 Elektronička verzija članka
Bubrežni kamenac -- Nefrolitijaza -- Perkutana nefrolitotripsija
616
HA17-05058

DOBRIĆ, Darija
Neuromodulacija kao izbor liječenja kod djeteta s neurogenim mokraćnim mjehurom : prikaz slučaja / Darija Dobrić, Andrea Cvitković Roić, Vesna Kumanović, Marinela Škunca. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 3 (2017), 2 ; str. 247-252  
 Elektronička verzija članka
Mokraćni mjehur -- Neurogena disfunkcija -- Neuromodulacija -- Dijete
616
HA17-05059

ZAHIROVIĆ, Dag
Onkološki pristup liječenju raka bubrega = Treatment of kidney cancer - oncological approach / Dag Zahirović, Arnela Redžović, Marija Petković, Ingrid Belac Lovasić. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 359-364  
 Elektronička verzija članka
Karcinom bubrega -- Onkološko liječenje -- Antineoplastični lijekovi -- Monoklonska protutijela
616
HA17-05060

KULIŠ, Tomislav
Operativno liječenje benigne hiperplazije prostate = Surgical management of benign prostatic hyperplasia / Tomislav Kuliš, Luka Penezić, Ahmad El-Saleh, Dinko Hauptman, Nikola Knežević, Željko Kaštelan. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 320-326  
 Elektronička verzija članka
Hiperplazije prostate -- Prostatektomija -- Transuretralna resekcija -- Operativno liječenje
616
617
HA17-05061

LJUBIN-STERNAK, Sunčanica
Ospice - javnozdravstveni izazov = Measles - the public health challenge / Sunčanica Ljubin-Sternak, Tatjana Vilibić-Čavlek, Mirjana-Lana Kosanović-Ličina, Jelena Ivančić-Jelečki, Bernard Kaić. - Ilustr.
Bibliografija: 62 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 168-178  
 Elektronička verzija članka
Ospice -- Virusne bolesti -- Cijepljenje -- Epidemije
616
614
HA17-05062

ĐORĐEVIĆ, Gordana
Patohistološka dijagnostika karcinoma prostate = Pathohistological diagnosis of prostate cancer / Gordana Đorđević, Sanja Štifter, Christophe Štemberger. - Ilustr.
Bibliografija: 51jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 252-263  
 Elektronička verzija članka
Karcinom prostate -- Biomarkeri -- Patohistologija -- Dijagnostika
616
HA17-05063

FUČKAR, Željko
Povijesni osvrt razvoja urologije na Sušaku = Development of urology in Sušak - historical view / Željko Fučkar. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 264-272  
 Elektronička verzija članka
Urologija -- Transplantacija bubrega -- Povijest medicine
Klinički bolnički centar Rijeka

616
HA17-05064

CRNKOVIĆ, Ivana, fizikalna terapeutkinja
Poznavanje fizikalnih zakonitosti u kreiranju fizioterapijskog procesa / Ivana Crnković, Dalibor Perković, Janko Babić, Danijela Dobrić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 3 (2017), 2 ; str. 273-284  
 Elektronička verzija članka
Fizioterapija -- Fizika
616
53
HA17-05065

BELANČIĆ, Andrej
Pregled gastrointestinalnih stromalnih tumora i doprinos DOG1 imunohistokemijskog markera u dijagnostici : iskustvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka = Review of gastrointestinal stromal tumors and contribution of DOG1 immunohistochemical marker in diagnostics : a single tertiary center experience / Andrej Belančić, Luka Vranić, Ivan Vuksan, Dora Fučkar Čupić, Dražen Kovač. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 78-84  
 Elektronička verzija članka
Gastrointestinalne bolesti -- Stromalne stanice -- Tumor -- Imunohistokemija -- Markeri
Klinički bolnički centar Rijeka

616
HA17-05066

MOZETIČ, Vladimir
Prijevremena ejakulacija - dijagnostika i liječenje = Premature ejaculation - diagnosis and treatment / Vladimir Mozetič, Goran Arbanas, Dean Markić. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 327-330  
 Elektronička verzija članka
Ejakulacija, prijevremena -- Dijagnoza -- Liječenje
616
HA17-05067

MANCE, Diana
Primjena plazme u medicini i stomatologiji = Plasma applications in medicine and dentistry / Diana Mance. - Ilustr.
Bibliografija: 75 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 179-190  
 Elektronička verzija članka
Plazma -- Dermatologija -- Onkologija -- Stomatologija
616
616.31
53
HA17-05068

PREBEG, Mia
Primjena probiotika u prevenciji i terapiji atopijskog dermatitisa = Probiotic use in the prevention and therapy of atopic dermatitis / Mia Prebeg, Ines Brajac. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 56-60  
 Elektronička verzija članka
Atopijski dermatitis -- Prevencija -- Probiotici
616
HA17-05069

BATIČIĆ Pučar, Lara
Proces cijeljenja rane i dipeptidil-peptidaza IV = Wound healing process and dipeptidyl peptidase IV / Lara Batičić Pučar, Antonijo Grčić, Ester Pernjak Pugel, Dijana Detel, Jadranka Varljen. - Ilustr.
Bibliografija: 66 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 4-15  
 Elektronička verzija članka
Angiogeneza -- Cijeljenje rane -- Dipeptidil-peptidaza IV
616
57
HA17-05070

LICE, Karolina
Semantic categorization in aphasic patients with impaired language comprehension : an event-related potentials study / Karolina Lice, Marijan Palmović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 53 jed. - Sažetak.
U: Suvremena lingvistika. - ISSN 0586-0296. - 43 (2017), 2(84) ; str. 135-155  
 Elektronička verzija članka
Afatični bolesnici -- Afazija -- Semantička kategorizacija -- Jezično razumijevanje -- Konekcionistički model
616
81
HA17-05071

LONČARIĆ-KATUŠIN, Mirjana
Sepsis monitoring and therapy focus according to the individual needs of patients : case report = Nadzor i liječenje sepse prema individualnim potrebama pacijenta : prikaz slučaja / Mirjana Lončarić-Katušin, Vlasta Kupres, Jasna Topić, Petar Mišković, Josip Žunić. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 106-110  
 Elektronička verzija članka
Sepsa -- Intenzivno liječenje -- Zatajenje organa -- Purifikacija
616
HA17-05072

PILAŠ, Matija
Što znamo o zika virusu? = What do we know about Zika virus? / Matija Pilaš, Ivica Pavić. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 210-215  
 Elektronička verzija članka
Virus -- Zika virus -- Guillan-Barreov sindrom
616
HA17-05073

ŽELIMORSKI, Maja Marija
Tranzicija teorijskih znanja u praksu kroz prikaz slučaja : studentsko iskustvo / Maja Marija Želimorski, Marija Maras, Darko Milaščević. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Abstract.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 3 (2017), 2 ; str. 253-263  
 Elektronička verzija članka
Fizioterapija -- Cerebralna paraliza
616
HA17-05074

RUBINIĆ, Nino
Tromboza donje šuplje vene uzrokovana policističnom bolesti bubrega = Inferior vena cava thrombosis due to polycystic kidney disease / Nino Rubinić, Josip Španjol, Stela Živčić-Ćosić, Miljenko Kovačević, Dean Markić. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 388-391  
 Elektronička verzija članka
Policistična bubrežna bolest -- Venska tromboza -- Nefrektomija
616
HA17-05075

ŠKEVIN, Sanela, prvostupnica sestrinstva
Uloga medicinske sestre u edukaciji pacijenata s urostomom = Educational role of a nurse in the patients with urostomy / Sanela Škevin, Lidija Vitas. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 337-343  
 Elektronička verzija članka
Urostoma -- Zdravstvena njega -- Medicinske sestre -- Edukacija pacijenata
616
HA17-05076

KRIŠTOFIĆ, Ines
Urinarna inkontinencija u žena = Urinary incontinence in women / Ines Krištofić, Herman Haller, Matija Barbič. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 308-313  
 Elektronička verzija članka
Urinarna inkontinencija -- Dijagnostika -- Liječenje -- Žene
616
HA17-05077

TROŠELJ, Marin
Urodinamika i njezina klinička primjena = Urodynamics in clinical practice / Marin Trošelj, Nino Rubinić, Ivan Vukelić, Dean Markić. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 3 ; str. 351-358  
 Elektronička verzija članka
Urodinamika -- Cistometrija
616
HA17-05078

ROTH, Aron
Usporedba kirurškog i endovaskularnog liječenja aneurizmi poplitealnih arterija = Outcome of surgical and endovascular treatment of popliteal artery aneurysms / Aron Roth, Ana Oljača, Miljenko Kovačević. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 191-197  
 Elektronička verzija članka
Aneurizma -- Stent -- Endovaskularna proteza -- Tromboza -- Poplitealne arterije
616
HA17-05079

Vidi br.: HA17-04998

Vidi br.: HA17-05023

Vidi br.: HA17-05089

616.31   Stomatologija

TASOPOULOS, Theodoros
Korištenje 3D ispisa u izradi trajne proteze s opturatorom : prikaz slučaja = Fabrication of a 3D printing definitive obturator prosthesis: a clinical report / Theodoros Tasopoulos, Georgios Kouveliotis, Grigoris Polyzois, Vasiliki Karathanasi. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 18 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 53-59  
 Elektronička verzija članka
Zubna proteza -- 3D printanje -- Trodimenzionalno printanje -- Karcinom pločastih stanica -- Maksilarni sinus
616.31
HA17-05080

KNEŽEVIĆ, Predrag, liječnik
Modifikacija klizno-rotirajućeg režnja napravljenog 1950. godine = The modification of rotation - advancement flap made in 1950 / Predrag Knežević, Marko Vuletić, Igor Blivajs, Emil Dediol, Darko Macan, Mišo Virag. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 10 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 60-64  
 Elektronička verzija članka
Rascjep usne i nepca -- Operativna tehnika -- Kirurško liječenje -- Plastična kirurgija
616.31
617
HA17-05081

GABRIĆ Pandurić, Dragana
Osteonekroza mandibule kao posljedica pulpo-parodontnog sindroma : prikaz slučaja i pregled literature = Mandibular osteonecrosis due to the pulpal-periodontal syndrome : a case report and review of the literature / Dragana Gabrić, Sven Seiwerth, Anja Baraba, Vanja Vučićević Boras. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 19 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 65-71  
 Elektronička verzija članka
Osteonekroza čeljusti -- Mandibula -- Donja čeljust -- Zubna pulpa -- Parodontno-endodontske lezije
616.31
HA17-05082

HOLEN, Nikolina
Ponovljivost tehnika određivanja centrične relacije s pomoću analize položaja kondila = Reproducibility of centric relation techniques by means of condyle position analysis / Nikolina Holen Galeković, Vesna Fugošić, Vedrana Braut, Robert Ćelić. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 41 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 13-21  
 Elektronička verzija članka
Zubna okluzija -- Zagriz -- Čeljust -- Mandibula -- Mandibularni kondil
616.31
HA17-05083

HALITI, Fehim
Povezanost dentalne traume, anksioznosti i agresivnog ponašanja kod djece dobi između 7 i 14 godina na Kosovu = The relationship between dental trauma, anxiety and aggression behavior in 7 to14 year old children in Kosovo / Fehim Haliti, Hrvoje Jurić. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 26 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 3-12  
 Elektronička verzija članka
Zubi -- Dentalne ozljede -- Dentalni strah -- Agresija -- Djeca
616.31
HA17-05084

MEQA, Kastriot
Povezanost između parodontne bolesti i prijevremenog porođaja i niske porođajne težine djeteta na Kosovu = The association between periodontal disease and preterm low birthweight in Kosovo / Kastriot Meqa, Fatmir Dragidella, Metush Disha, Zana Sllamniku-Dalipi. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 45 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 33-40  
 Elektronička verzija članka
Parodontitis -- Gingivitis -- Trudnice -- Prerani porod -- Dojenčad -- Porođajna težina
616.31
HA17-05085

KOVAČEVIĆ Pavičić, Daniela
Predictors of oral mucosal lesions among removable prosthesis wearers / Daniela Kovačević Pavičić, Alen Braut, Sonja Pezelj-Ribarić, Irena Glažar, Vlatka Lajnert, Ivana Mišković, Miranda Muhvic Urek. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Periodicum biologorum. - ISSN 0031-5362. - 119 (2017), 3 ; str. 181-187  
 Elektronička verzija članka
Usna sluznica -- Bolesti -- Zubna proteza
616.31
HA17-05086

PRICA, Natalija
Procjena estetskih karakteristika zuba i okolnih anatomskih struktura = Assessment of esthetic characteristics of the teeth and surrounding anatomical structures / Natalija Prica Oreški, Asja Čelebić, Nikola Petričević. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 19 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 22-32  
 Elektronička verzija članka
Estetska stomatologija -- Zub -- Osmijeh
616.31
HA17-05087

LUKEŽ, Ana
Učestalost, kontekst i karakteristike osmijeha koji se koristi u reklamiranju = Frequency, context and characteristics of smile used in advertising / Ana Lukež, Višnja Katić, Iva Lauš, Marijana Grbeša, Stjepan Špalj. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 29 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 41-47  
 Elektronička verzija članka
Reklama -- Osmijeh
616.31
HA17-05088

ZAVOREO, Iris
Značenje transkranijalne sonografije mozga u sindromu pekućih usta : pilot studija = The significance of brain transcranial sonography in burning mouth syndrome : a pilot study / Iris Zavoreo, Vanja Vučićević Boras, Dijana Zadravec, Vanja Bašić Kes, Dubravka Ciliga, Dragana Gabrić. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: 15 jed.
U: Acta stomatologica Croatica. - ISSN 0001-7019. - 51 (2017), 1 ; str. 48-52  
 Elektronička verzija članka
Transkranijalni dopler -- Mozak -- Sindrom pekućih usta
616.31
616
HA17-05089

Vidi br.: HA17-05068

Vidi br.: HA17-05046

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

BILEN Babić, Marijana
Bevacizumab i patologija rožnice = Bevacizumab and corneal pathology / Marijana Bilen Babić, Maja Merlak. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 2 ; str. 204-209  
 Elektronička verzija članka
Rožnica -- Bevacizumab
617
615
HA17-05090

GULAN, Leo
Liječenje posttraumatskog rigidnog equinovarusa u odrasle osobe artrodezom uz primjenu retrogradnog tibiotalokalkanealnog čavla = Correction of adult posttraumatic rigid severe pes equinovarus with tibiotalocalcaneal retrograde nailing / Leo Gulan, Andrej Zec, Hrvoje Mokrović, Goran Vrgoč, Hari Jurdana. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 231-235  
 Elektronička verzija članka
Artrodeza -- Stopalo -- Equinovarus -- Liječenje
617
HA17-05091

GULAN, Leo
Povijesni razvoj totalne endoproteze kuka : od Johna R. Bartona do Johna Charnleyja = History of hip arthroplasty : from John R. Barton to John Charnley / Leo Gulan, Maja Đorđević, Dalen Legović, Veljko Šantić, Hari Jurdana. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 43-49  
 Elektronička verzija članka
Artroplastika -- Artroplastika kuka -- Endoproteza kuka
617
HA17-05092

MERLAK, Maja
Treatment of ocular surface squamous neoplasia : case report = Liječenje skvamozne neoplazije površine oka : prikaz slučaja / Maja Merlak, Marijana Bilen Babić, Andrea Dekanić. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 53 (2017), 1 ; str. 236-240  
 Elektronička verzija članka
Neoplazme -- Oko -- Rožnica -- Liječenje
617
HA17-05093

Vidi br.: HA17-04769

Vidi br.: HA17-05081

Vidi br.: HA17-05061

618   Ginekologija. Porodiljstvo

Vidi br.: HA17-05016

Vidi br.: HA17-05053

Vidi br.: HA17-05024

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

Vidi br.: HA17-04900

Vidi br.: HA17-04813

620   Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije

DURAIRAJ, S.
Decentralised green power generation using methyl esters of non-edible oils / S. Durairaj, K. Sathiyasekar, M. Ilangkumaran. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1723-1728  
 Elektronička verzija članka
Biodizel -- Biogoriva -- Zelena energija -- Obnovljivi izvori energije -- Distribuirana proizvodnja
620
665
HA17-05094

BOLAJI, Bukola Olalekan
Thermodynamic study of environment-friendly R429A, R435A and R457A refrigerants as substitutes for ozone depleting R22 in refrigeration and air-conditioning systems / B. O. Bolaji, O. A. Oyelaran, O. C. Okoye. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 31 jed.
U: Pomorstvo (Rijeka. 1999). - ISSN 1332-0718. - 31 (2017), 1 ; str. 45-52  
 Elektronička verzija članka
Rashladni uređaji -- Klimatizacija -- Utjecaj na okoliš -- Globalno zatopljenje -- Ozon
620
502/504
HA17-05095

Vidi br.: HA17-05154

Vidi br.: HA17-05105

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

AYER, Önder
A numerical study for prediction of forming load and experimental verification of bimetallic disc upsetting / Önder Ayer. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1679-1688  
 Elektronička verzija članka
Bimetalni spoj -- Numerička analiza -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Umjetne neuronske mreže -- Opterećenje
621
004
HA17-05096

ABRAMOVIĆ, Luka
Analysis of variable Inlet Valve Control in two-stage turbocharged marine four-stroke Diesel engines – Miller cycle / Luka Abramović, Dragan Martinović, Davor Lenac. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 9 jed.
U: Pomorstvo (Rijeka. 1999). - ISSN 1332-0718. - 31 (2017), 1 ; str. 67-73  
 Elektronička verzija članka
Brodostrojarstvo -- Brodski motori -- Dizelski motor -- Četverotaktni motor -- Dvostupanjsko turbo punjenje -- Ispušni plinovi
621
HA17-05097

MRZLJAK, Vedran
Fuel mass flow variation in direct injection diesel engine : influence on the change of the main engine operating parameters / Vedran Mrzljak, Božica Žarković, Igor Poljak. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 25 jed.
U: Pomorstvo (Rijeka. 1999). - ISSN 1332-0718. - 31 (2017), 2 ; str. 119-127  
 Elektronička verzija članka
Brodostrojarstvo -- Dizelski motor -- Protok goriva -- Eksperimentalna analiza -- Radni parametri
621
HA17-05098

ROJEK, Izabela
Predictive compensation of thermal deformations of ball screws in CNC machines using neural networks / Izabela Rojek, Michał Kowal, Antun Stoic. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1697-1703  
 Elektronička verzija članka
CNC strojevi -- Alatni strojevi -- Kuglasti zglobovi -- Vijci -- Neuronske mreže
621
004
HA17-05099

SOBIEPAŃSKI, Michał
Spur gears with longitudinal tooth profile modification mesh creating which is suitable for stress analysis / Michał Sobiepański, Tadeusz Nieszporek. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1657-1660  
 Elektronička verzija članka
Zupčanici -- Naprezanje zuba -- Analiza naprezanja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Abaqus
621
004
HA17-05100

Vidi br.: HA17-05132

621.3   Elektrotehnika

ZHAO, Hongshan
A fast multi-step prediction and rolling optimization excitation control method for multi-machine power system / Hongshan Zhao, Xiaoming Lan, Zengqiang Mi. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1669-1677  
 Elektronička verzija članka
Elektroenergetski sustav -- Regulacija uzbude -- Optimizacijski algoritam
621.3
51
HA17-05101

KOŞALAY, İlhan
A non-linear model based feed forward flatness control approach to speed governor systems of hydropower plants / İlhan Koşalay, Derya Özkaya. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 5 ; str. 1635-1640  
 Elektronička verzija članka
Hidroelektrane -- Digitalni regulator -- PI regulator -- Regulacija brzine -- Nelinearni model
621.3
51
HA17-05102

LOVRENČIČ, Viktor
Contribution of live working to the quality, safety, effectiveness and efficiency of the maintenance processes / Viktor Lovrenčić, Alenka Brezavšček, Miloš Pantoš, Boštjan Gomišček. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 5 ; str. 1619-1626  
 Elektronička verzija članka
Električne instalacije -- Održavanje -- Sigurnost rada
621.3
331
HA17-05103

SKIBICKI, Jacek
Robustness of contact-less optical method, used for measuring contact wire position in changeable lighting conditions / Jacek Skibicki. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1759-1768  
 Elektronička verzija članka
Električna vuča -- Dijagnostički algoritam -- Robusnost -- Mjerni sustavi
621.3
004
HA17-05104

BONDARENKO, Oleksandr V.
Wind farm service vessels concept design : part 1 : mathematical model / Oleksandr V. Bondarenko. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 15 jed.
U: Pomorstvo (Rijeka. 1999). - ISSN 1332-0718. - 31 (2017), 2 ; str. 111-118  
 Elektronička verzija članka
Plovila -- Vjetroelektrane -- Genetski algoritam -- Optimizacija -- Troškovi
621.3
620
656
HA17-05105

Vidi br.: HA17-05125

622   Rudarstvo

ZHOU, Gang
Experimental investigation about the influence of airflow on droplet sizes of mechanical nozzles for coal mining face / Gang Zhou, Mao Xu, Han Qiu, Wen Nie, Weimin Cheng, Cong Chen. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 24 (2017), 6 ; str. 1713-1721  
 Elektronička verzija članka
Iskop -- Ugljenokopi -- Prašina -- Raspršivanje -- Rudnici -- Eksperimentalno ispitivanje
622
HA17-05106

ŽANIĆ Mikuličić, Jelena
The role of logistics in the exploitation of crude oil from the seabed / Jelena Žanić Mikuličić, Čedomir Dundović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 15 jed.
U: Pomorstvo (Rijeka. 1999). - ISSN 1332-0718. - 31 (2017), 2 ; str. 151-156