Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

19./20. st.  HA17-06404 
 
3D modeliranje -- 3D rekonstrukcija -- Zračna fotografija -- UAV -- Bespilotne letjelice  HA17-06302 
 
Adris grupa -- Croatia osiguranje  HA17-06667 
 
Akšamović, Antun  HA17-06759  HA17-06760 
 
Aktivni filtri -- Filter aktivne snage -- Kontroler -- FPGA -- Programabilni sklop s vratima  HA17-06496 
 
Akustička mjerenja -- Analiza signala -- Fourierova transformacija  HA17-06563 
 
Aloglotizmi -- Istroslovenski dijalekt -- Istromletački dijalekt -- Romanizmi -- Etimologija -- Jezični dodiri -- Posuđenice  HA17-06686 
 
Alzheimerova bolest -- Neurologija -- Psihijatrija -- Transkranijalna magnetska stimulacija  HA17-06541 
 
Ambalaža -- Ekološki aspekti -- Celuloza -- Kompoziti  HA17-06487 
 
Ando, Tadao  HA17-06668 
 
Andrić, Ivo  HA17-06701 
 
Angonese, Walter -- Marastoni, Andrea  HA17-06653 
 
Anomalije maternice -- Genetski čimbenici -- Spontani pobačaj -- Habitualni pobačaj -- Trombofilija  HA17-06555 
 
Antena -- Radar -- Antenski sustavi  HA17-06559 
 
Antigen -- Cijepljenje -- Typhimurium  HA17-06600 
 
Antigonijanski mit -- Tragedija -- Distopija -- Starogrčka književnost -- Hrvatska književnost -- Antika -- Postmodernizam  HA17-06698 
 
Antioksidanski -- Tanini -- Imunosni odgovor -- Janjad  HA17-06591 
 
AR tehnologija -- Proširena stvarnost -- Navigacija -- Dronovi -- Nadzor plovidbe -- Obalni prostor  HA17-06570 
 
Aranda, Rafael -- Pigem, Carme -- Vilalta, Ramón  HA17-06664 
 
Arheološka baština -- Etnografska baština -- Kulturni identitet -- Muzeji -- Festivali  HA17-06475 
 
Arheološka nalazišta -- Terenski pregled -- Terensko mapiranje -- Ranokršćanska grobnica -- Poligonalni model  HA17-06755 
 
Arheološka topografija -- Arheologija okoliša -- Prostorna analiza -- Vizualizacija -- Kartografija  HA17-06771 
 
Arheološki lokaliteti -- Burgovi -- Restauratorsko-konzervatorski radovi  HA17-06638 
 
Arhitektonski projekti -- Akvariji -- Muzeji  HA17-06652 
 
Arhitektonski projekti -- Arhitekti -- Kinetička arhitektura -- Biourbanizam -- Izložbe -- Kritika  HA17-06648 
 
Arhitektonski projekti -- Domovi za starije i nemoćne  HA17-06666 
 
Arhitektonski projekti -- Izložbeni paviljoni  HA17-06665 
 
Arhitektonski projekti -- Kazališta  HA17-06659 
 
Arhitektonski projekti -- Koncertne dvorane  HA17-06656 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće  HA17-06653  HA17-06657 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće -- Stambene zgrade  HA17-06669 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće za odmor  HA17-06655  HA17-06675 
 
Arhitektonski projekti -- Muzeji  HA17-06668  HA17-06654 
 
Arhitektonski projekti -- Paviljoni -- Galerije  HA17-06661 
 
Arhitektonski projekti -- Planinska skloništa -- Paviljoni  HA17-06671 
 
Arhitektonski projekti -- Poslovne zgrade  HA17-06674 
 
Arhitektonski projekti -- Sportski objekti  HA17-06649 
 
Arhitektonski projekti -- Zatvoreni bazeni  HA17-06664 
 
Arhitektonski projekti -- Zgrada Adris grupe -- Interijeri -- Dizajn  HA17-06672 
 
Arhitektonski projekti -- Zgrada Adris grupe -- Interijeri -- Dizajn -- Poslovni prostori  HA17-06658 
 
Arhitektonski projekti -- Zgrada Adris grupe -- Poslovni prostori  HA17-06667 
 
Arhitektura -- Arhitekti  HA17-06670 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Biografski prilog  HA17-06650 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Skandinavska arhitektura  HA17-06663 
 
Arhitektura -- Dekorativnost -- Ornament -- Građevine  HA17-06660 
 
Arhitektura -- Filozofija arhitekture  HA17-06673 
 
Arhitektura -- Kultura -- Umjetnost  HA17-06662 
 
Augustinus, Aurelius -- Sveti Augustin  HA17-06370 
 
Austrijska književnost 21. st. -- Poezija  HA17-06692 
 
Autobiografski zapisi -- Korespondencija  HA17-06762 
 
Autotrofni organizmi -- Nastanak života -- Katalitički procesi  HA17-06499 
 
Babić, Ivan  HA17-06718 
 
Balastne vode -- Monitoring -- Višekriterijska analiza -- PROMETHEE metoda  HA17-06627 
 
Balastne vode -- Štetni organizmi -- Utjecaj na okoliš -- Model predviđanja  HA17-06628 
 
Bankarstvo -- Marketing -- Društveni mediji  HA17-06399 
 
Bartol Indoš, Damir  HA17-06641 
 
Bc hibridi -- Visokorodne sorte -- Ozima pšenica  HA17-06571 
 
Bc Institut d.d. Zagreb  HA17-06571 
 
Begović, Miroslav  HA17-06665 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI.  HA17-06382 
 
Bibliografije  HA17-06322 
 
Bik -- Analiza sperme -- Plodnost -- Pokretljivost spermija  HA17-06590 
 
Biometrija -- Prepoznavanje lica -- Neuronske mreže -- Strojno učenje  HA17-06301 
 
Biopsija -- Tumori mozga -- Neuronavigacija  HA17-06534 
 
Bivoli -- Telad -- Krom -- Prirast -- Stres -- Hladnoća  HA17-06624 
 
Blondel, Maurice  HA17-06383 
 
Bo Bardi, Lina  HA17-06657 
 
Bogdanović, Milan  HA17-06400 
 
Bogišić, Baltazar -- Bukovac, Vlaho -- Meštrović, Ivan -- Pallavicini, Petar  HA17-06642 
 
Bolnica -- Samostan -- Njega bolesnika  HA17-06507 
 
Borovnica -- Antocijanin -- Ekstrakcija -- Etanol  HA17-06632 
 
Bosanska štokavština -- Bosanskohercegovački govori -- Bosanska dijalektologija  HA17-06685 
 
Bosanskohercegovačka književnost 20./21. st. -- Poezija  HA17-06704 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Poezija  HA17-06708  HA17-06707  HA17-06702 
 
Božić -- Božićno vrijeme -- Božićni običaji -- Tradicijska baština -- Hrvatska tradicija  HA17-06476 
 
Brozović, Dalibor  HA17-06685 
 
Brzina vozila -- Određivanje brzine i vremena -- Video kamere -- Video obrada signala -- Kalmanov filtar -- Obrada slike  HA17-06557 
 
Burzitis -- Reumatoidni artritis -- Ultrasonografija  HA17-06519 
 
Certissa -- Građanski  HA17-06776 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Kriteriji vrednovanja -- Višekriterijsko vrednovanje -- Expert Choice -- AHP metoda  HA17-06630 
 
Chitozan -- Janjeće meso -- Elettaria cardamomum Maton -- Antioksidacijska aktivnost  HA17-06601 
 
Cijepljenje -- Modificirana shema -- Virusni proljev goveda  HA17-06610 
 
Cjeloživotno učenje -- Kompetencije -- Područja kompetencije -- Profesionalizam -- Suvremena škola  HA17-06437 
 
Conversini, Giovanni -- Ravenjanin, Ivan  HA17-06768 
 
Cossàr, Ranieri Mario  HA17-06477 
 
Cvenić, Josip  HA17-06712 
 
Cvjetne vrste -- Sjeme -- Klijavost -- Seoski vrtovi  HA17-06572 
 
Čudina, Marija  HA17-06740 
 
Ćurić, Mirko  HA17-06746 
 
Darovitost -- Darovita djeca -- Djeca s posebnim potrebama -- Dvojne dijagnoze  HA17-06429 
 
Demografija -- Demografski razvoj -- Migracije -- Depopulacija -- Populacijska politika  HA17-06392 
 
Demografija -- Ljudski život -- Pravo -- Pobačaj  HA17-06390 
 
Dijalog -- Dinamizmi -- Osobnost -- Razvoj osobnosti -- Slušanje -- Govor  HA17-06396 
 
Djeca -- Autizam -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Poremećaji ponašanja -- Emocionalni odnosi -- Facijalna ekspresija  HA17-06529 
 
Djeca -- Mladi -- Poremećaji u ponašanju -- Preventivni program -- Socijalizacija  HA17-06440 
 
Djeca -- Nastava klavira -- Udžbenici -- Komparativna analiza  HA17-06427 
 
Djeca -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Socijalne vještine -- Socijalna interakcija -- Odgojno-obrazovni proces  HA17-06471 
 
Djeca -- Predškolska dob -- Učenici -- Daroviti učenici -- Udruge -- Razvoj kreativnosti -- Projekti  HA17-06460 
 
Djeca -- Predškolski odgoj -- Multikulturalno društvo -- Različitost -- Tolerancija  HA17-06467 
 
Djeca -- Prvi razred -- Čitanje -- Teškoće čitanja -- Fonološka obrada -- Fonološka svjesnost -- Fonološko pamćenje  HA17-06470 
 
Djeca -- Razvojne teškoće -- Likovni odgoj -- Likovna kultura -- Inkluzivna edukacija  HA17-06472 
 
Djeca -- Razvojne teškoće -- Roditelji -- Socijalna interakcija -- Oblici komunikacije -- Stručna pomoć  HA17-06469 
 
Djeca -- Žrtve nasilja -- Prevencija  HA17-06425 
 
Dječja stomatologija -- Stomatološka ordinacija -- Ponašanje djece  HA17-06544 
 
Dnevnici -- Obiteljske zbirke -- Fotografije -- Svakodnevni život  HA17-06690 
 
Dodatna nastava -- Izvannastavne aktivnosti -- Pravopisna norma -- Nastavni plan i program  HA17-06441 
 
Dogma -- Apostolska Predaja -- Crkveni nauk -- Reforma -- Hermeneutika -- Crkveni dokumenti  HA17-06345 
 
Domovinski rat -- Ratne štete -- Kulturna dobra -- Izložbe  HA17-06320 
 
Dronovi -- Bespilotne letjelice -- Terorizam  HA17-06401 
 
Drugi svjetski rat -- Ljekarništvo -- Medicinski recepti -- Đakovačka ljekaruša -- Ljekarnici  HA17-06779 
 
Drugi vatikanski koncil  HA17-06345 
 
Držić, Marin -- Vetranović, Mavro  HA17-06766 
 
DSL -- Digitalna pretplatnička linija -- Lokalna petlja -- VDSL tehnologija  HA17-06308 
 
EEG -- Elektroencefalografija -- BCI -- Sučelje mozak-računalo -- Prepoznavanje govora -- Govor  HA17-06543 
 
Eimeria dicentrarchi -- Razvojni ciklus -- Patogenost -- Liječenje  HA17-06612 
 
Ekosustavni pristup -- Pročišćavanje vode -- Prirodni sustavi za čišćenje -- Revitalizacija  HA17-06504 
 
Elektromagnetsko raspršenje -- Dijagram zračenja -- Antena -- Valovodi -- Antenski nizovi -- Polarizacija  HA17-06562 
 
Elektronički promet -- Zadržavanje podataka -- Privatnost  HA17-06413 
 
Energetski kabeli -- Umrežavanje -- Matematički model -- Simulacija procesa -- Izolacijski materijali  HA17-06564 
 
Engleska književnost -- Romani -- Interpretacija -- Arhitektice  HA17-06694 
 
Enkripcija -- Video kodiranje -- Šifre -- Kvadkopteri -- Podvodni roboti -- Podvodno vozilo  HA17-06310 
 
Ergić, Vedrana  HA17-06658 
 
Etnografija -- Etnologija -- Tradicijska kultura  HA17-06477 
 
Etnografija -- Tradicijska kultura -- Evolucionizam -- Multikulturalnost  HA17-06483 
 
Etnologija -- Folkloristika -- Novine -- Tjednici  HA17-06478 
 
Etnološka istraživanja -- Konzervatorstvo -- Dokumentacija -- Digitalizacija  HA17-06482 
 
E-trgovina -- Online kupovina -- Zadovoljstvo -- Prilagodljivost -- Interaktivnost -- Utilitarna vrijednost  HA17-06411 
 
Euharistijsko klanjanje -- Euharistijska prisutnost -- Realna prisutnost -- Euharistija -- Tumačenje  HA17-06374 
 
Farmacija -- Povijest farmacije -- Ljekarnici  HA17-06513 
 
Farmakokinetika -- Patke -- Prisilno hranjene -- Steatoza  HA17-06616 
 
Fetus -- Gestacijska dob -- Ehokardiografija -- Ultrazvuk srca -- Prirođene srčane greške -- Prenatalna dijagnostika  HA17-06554 
 
Fibrilacija atrija -- Prevencija moždanog udara -- Klinička praksa -- Rivaroksaban  HA17-06537 
 
Filmski turizam -- Turistički marketing -- Filmski marketing -- Preferencije potrošača  HA17-06408 
 
Filozofija -- Eshatologija -- Bog -- Riječ Božja -- Vjera -- Religija -- Žalovanje -- Kršćanska zajednica  HA17-06328 
 
Fosfataza -- Koze -- Gravidnost -- Laktacija  HA17-06604 
 
Fosfor -- Krave -- Ketoza -- Inzulinska rezistencija  HA17-06605 
 
Fotografije -- Reportaže -- Fotografi  HA17-06679 
 
FPGA -- Programabilni sklop s vratima -- Modulacija -- Ethernet -- Komunikacijski lanac  HA17-06304 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Franjo Asiški  HA17-06371 
 
Franković, Maja  HA17-06678 
 
Funkcionalna pismenost -- Nepismenost -- Shvaćanje pismenosti -- Teorijski pristupi pismenosti  HA17-06445 
 
Gaj, Ljudevit  HA17-06486 
 
Gastronomija -- Prehrana -- Gljive -- Tartufi -- Tradicijska kultura -- Etnologija -- Kulturni identitet  HA17-06575 
 
Gaussov model -- GMM -- Prepoznavanje govora -- Identifikacija govornika -- Govor  HA17-06495 
 
Gavran, Miro -- Sophocles -- Sofoklo  HA17-06698 
 
Geografska marginalnost -- Identifikatori -- Geografsko informacijska metoda -- GIS  HA17-06491 
 
Geologija -- Paleontologija -- Terenska istraživanja -- Sveučilište  HA17-06501 
 
Gimnazija Bjelovar  HA17-06449 
 
Gimnazije -- Nastava hrvatskog jezika -- Nastavni program -- Povijest književnosti -- Književni pravci -- Nastavni listići  HA17-06717 
 
Girard, René  HA17-06334 
 
GIS -- Geografski informacijski sustav -- Radar -- Širenje signala -- Radio signali  HA17-06498 
 
Glazba -- Uglazbljivanje -- Liturgijsko slavlje -- Skladatelji  HA17-06343 
 
Gospodarstvo -- Industrijska proizvodnja -- Tvornice  HA17-06404 
 
Gospodnja večera -- Euharistija -- Evanđelja -- Egzegeza  HA17-06375 
 
Govor -- Prepoznavanje govora -- Analiza govora  HA17-06306 
 
Gradine -- Liburni -- Rekognosciranje  HA17-06754 
 
Graditeljstvo -- Spomenici -- Renesansa  HA17-06646 
 
Gradovi -- Identitet -- Etnicitet  HA17-06775 
 
Gradovi -- Lokalne zajednice -- Tradicijsko nasljeđe -- Revitalizacija -- Održivi razvoj  HA17-06484 
 
Gradovi -- Urbanizam -- Arhitektura -- Građevine  HA17-06647 
 
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci  HA17-06320 
 
Gradski bedemi -- Ubikacija -- Regulacija ulica  HA17-06643 
 
Grantova zebra -- Serum -- Biokemijski pokazatelji -- Acidobazni status -- Hematološki pokazatelji  HA17-06582 
 
Grčka mitologija -- Mitološke priče  HA17-06480 
 
Gregorina, Tripun  HA17-06777 
 
Hasegawa, Go  HA17-06669 
 
Hazena -- Rukomet  HA17-06776 
 
Henderson, Richard -- Dubochet, Jacques -- Frank, Joachim  HA17-06324 
 
Heraldika -- Grbovnici -- Povijest obitelji  HA17-06761 
 
Herzog, Jacques -- Meuron, Pierre de -- Mergenthaler, Ascan  HA17-06656 
 
Hevenesi, Gábor -- Loyola, Ignatius, sanctus  HA17-06346 
 
Hieronymus, sanctus -- Sveti Jeronim  HA17-06353 
 
Hormonska koncentracija -- Perimenopauza -- Zdravstveni rizici  HA17-06548 
 
Hormonska nadomjesna terapija -- Postmenopauza -- Koronarna bolest srca -- Prevencija  HA17-06547 
 
Hormonsko nadomjesno liječenje -- Rak dojke -- Karcinom dojkea -- Povratak bolesti  HA17-06550 
 
Hormonsko nadomjesno liječenje -- Rana menopauza -- Ovarijska insuficijencija  HA17-06549 
 
Hospital milosrđa  HA17-06508 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti -- Odsjek za povijest hrvatske književnosti  HA17-06724 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatski jezik -- Čakavski književni jezik -- Štokavski književni jezik -- Fonološka raščlamba -- Morfološka raščlamba -- Jezična analiza  HA17-06687 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika -- Književna analiza -- Biografski prilozi -- Društveno-političke prilike  HA17-06722 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika -- Stilistika -- Medijski subjekt -- Postkritika -- Postmodernizam  HA17-06716 
 
Hrvatska književnost -- Pjesništvo -- Manirizam -- Politička praksa -- Kolektiv -- Institucije -- Individualizam  HA17-06766 
 
Hrvatska književnost -- Povijest hrvatske književnosti -- Život i djelo  HA17-06711 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Autobiografski zapisi -- Kulturna povijest  HA17-06767 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Lirski subjekt -- Svijet -- Smrt -- Stilistika -- Simbolika -- Književna interpretacija  HA17-06740 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA17-06745 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Životopis  HA17-06727 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatska proza 20./21. st. -- Biografska proza  HA17-06721 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA17-06710 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Dijalektalno pjesništvo  HA17-06743 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA17-06719 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Književni prijevodi  HA17-06718 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Autobiografska proza  HA17-06764 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Čakavska poezija -- Dijalektalno pjesništvo  HA17-06736 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dijalektalna poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA17-06750 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st.  HA17-06734 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA17-06742 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Kratka proza  HA17-06739 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Hrvatsko pjesništvo  HA17-06744  HA17-06732  HA17-06748  HA17-06728  HA17-06731  HA17-06738  HA17-06729  HA17-06747  HA17-06726  HA17-06720  HA17-06713  HA17-06723  HA17-06714  HA17-06751  HA17-06733  HA17-06735  HA17-06749 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Kratka proza  HA17-06737 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza  HA17-06725  HA17-06746  HA17-06712 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA17-06730 
 
Hrvatski (katolički) orao -- Orlice  HA17-06773 
 
Hrvatski biskupi -- Vlastelinstva -- Agrarna reforma -- Otkup patronata -- Apostolska vizitacija -- Krađa  HA17-06759 
 
Hrvatski etnikum  HA17-06785 
 
Hrvatski folklor -- Biblijski kontekst -- Narodna predaja -- Pučka vjerovanja -- Molitve -- Basme -- Usmena književnost  HA17-06481 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Lokalni govori -- Leksik -- Semiosfera -- Aktivni rječnik -- Pasivni rječnik  HA17-06689 
 
Hrvatski jezik -- Inozemstvo -- Nastava -- Metodika  HA17-06452 
 
Hrvatski kemičari -- Boksit -- Crveni mulj -- Morska voda -- Desalinizacija -- Profesori kemije  HA17-06473 
 
Hrvatski književni časopisi -- Književna avangarda -- Obljetnice  HA17-06715 
 
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a  HA17-06531  HA17-06532 
 
Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo  HA17-06486 
 
Hrvatsko-ugarska nagodba -- Velika svjetska kriza -- Regije  HA17-06791 
 
Humanizam -- Historiografija -- Moralna filozofija -- Autobiografija  HA17-06768 
 
Identitet -- Otuđenje -- Etnologija -- Folkloristika -- Glokalizacija  HA17-06479 
 
Indijska književnost 20./21. st. -- Suvremena književnost -- Hindska poezija  HA17-06753 
 
Industrijski dizajn -- Produkt dizajn -- Izložbe -- Hrvatski dizajneri  HA17-06639 
 
Influenca ptica -- Virus -- Genom -- H5N5  HA17-06613 
 
Informatizacija -- Primarna zdravstvena zaštita -- Elektroničko zdravstvo  HA17-06509 
 
Inovacije -- Web tehnologije -- Dijeljenje znanja -- Brendovi -- Potrošači -- Lojalnost potrošača  HA17-06631 
 
Internet -- Korištenje interneta -- Demografska obilježja  HA17-06309 
 
Irska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA17-06693 
 
Isaac, Jules -- Blondel, Maurice  HA17-06373 
 
Ispravljač -- Prikupljanje energije -- Numerička optimizacija  HA17-06568 
 
Istraživačka nastava -- Iskustvena nastava -- Nastavnici -- Kompetencije -- Organizacija -- Pravednost -- Problemska nastava  HA17-06456 
 
Isus Krist  HA17-06374  HA17-06389 
 
Isus Krist -- Nordhofen, Eckhard  HA17-06362 
 
Ito, Toyo  HA17-06659 
 
Iveković, Hrvoje  HA17-06473 
 
Izvorna pasmina -- Referentni intervali -- Hematološki pokazatelji -- Biokemijski pokazatelji -- Lička pramenka  HA17-06596 
 
Izvozna poduzeća -- Poslovanje -- Marketing -- Ekološko poslovanje -- Briga za okoliš  HA17-06488 
 
Jamski ekosustav -- Voda -- Klima -- Netopiri  HA17-06500 
 
Janjad -- Srčani troponin -- Bakar -- Oksidacijski stres  HA17-06615 
 
Javne vježbe -- Sletovi -- Seoske orlovske organizacije  HA17-06773 
 
Jedenje -- Svetost -- Božanska hrana -- Mitologija -- Religija  HA17-06379 
 
Južnoazijska književnost 20./21. st. -- Suvremena književnost -- Poezija na engleskom jeziku  HA17-06752 
 
Kalibracija -- Automatsko upravljanje -- Matematički model -- Mjerni sustavi -- Praćenje objekata  HA17-06494 
 
Kandler, Pietro  HA17-06478 
 
Kanurić, Lazo  HA17-06781 
 
Kapelice -- Zavjetne kapelice -- Vlastelini  HA17-06354 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Dijagnoza -- Liječenje -- Smjernice  HA17-06539  HA17-06540 
 
Katolička crkva  HA17-06356  HA17-06345  HA17-06337  HA17-06365  HA17-06377  HA17-06364  HA17-06381 
 
Katolički socijalni nauk -- Ljudski život -- Etika  HA17-06382 
 
Kavanjin, Jerolim  HA17-06687 
 
Kawakubo, Rei  HA17-06637 
 
Kazališne predstave -- Dramski amaterizam -- Repertoar -- Način života  HA17-06682 
 
Kemija -- Nastava kemije -- Slobodni radikali -- Školski pokus  HA17-06435 
 
Kemija -- Periodni sustav elemenata -- Hrvatski kemičari -- Nastava kemije  HA17-06430 
 
Kemijski procesi -- Objektno modeliranje -- Procjena opasnosti -- Sigurnosna analiza  HA17-06635 
 
Kéré, Diébédo Francis  HA17-06661 
 
Kirurgija -- Kirurški zahvat -- Ambulantni zahvati -- Dnevna bolnica  HA17-06545 
 
Klamidioza -- Hemostaza -- Fibrinoliza -- Govedo  HA17-06588 
 
Klimatske osobine  HA17-06503 
 
Književna ostavština -- Rukopisi -- Pisma  HA17-06724 
 
Književnost -- Teologija  HA17-06691 
 
Kocić Jergović, Ivan  HA17-06774 
 
Kokoš -- Crveni rodajland -- Heterozigotnost  HA17-06598 
 
Kompleksni regionalni bolni sindrom -- CRPS -- Bol -- Patofiziologija -- Liječenje  HA17-06512 
 
Komunističke vlasti -- Biskupi -- Istrage  HA17-06760 
 
Kontroler -- Automatski kontrolni sustavi -- Kontrolni algoritam -- Kodovi  HA17-06567 
 
Konj -- Anaplazmoza  HA17-06580 
 
Kornjača -- Štakor -- Prijelom -- Kost -- Koštana matrica  HA17-06589 
 
Koštana srž -- Matične stanice -- Zamorče -- Azoospermija  HA17-06602 
 
Koza -- Rast -- Ekspresija gena -- Poliformizam -- Nukleotidi  HA17-06584 
 
Koza -- Superovulacija -- Folikul -- Zametak  HA17-06595 
 
Koze -- Hrvatska šarena koza -- Biokemijski pokazatelji  HA17-06587 
 
Koze -- Mestitis -- Bakteriologija -- Artritis  HA17-06623 
 
Krave -- Ketoza -- Citokini -- Heptoglobin -- Fibrinogen  HA17-06585 
 
Krave -- Probiotici -- Bakterije -- Mliječna kiselina  HA17-06593 
 
Krleža, Franjo  HA17-06430 
 
Krleža, Miroslav  HA17-06767 
 
Kršćanska retorika -- Kršćanska vjera -- Govor -- Istina -- Parezija  HA17-06368 
 
Kršćanske molitve -- Kruh -- Tumačenje  HA17-06353 
 
Kršćanske molitve -- Teološka analiza  HA17-06371 
 
Kršćanske molitve -- Tumačenje  HA17-06342  HA17-06355  HA17-06341 
 
Kršćanstvo -- Islam -- Država -- Sekularna država -- Pravna država -- Prosvjetiteljstvo -- Sloboda religije  HA17-06357 
 
Krštenje -- Katolici -- Ekumenizam -- Kršćanske crkve -- Magdeburški sporazum -- Krsna ekleziologija  HA17-06339 
 
Krštenje -- Sakrament krštenja -- Krštenje djece -- Sakramenti -- Kršćanska vjera  HA17-06337 
 
Kruh -- Biblijska interpretacija  HA17-06388 
 
Kruh -- Mana -- Tumačenje  HA17-06358 
 
Krušec, Tomaž -- Krušec, Lena -- Kurinčić, Vid  HA17-06649 
 
Kulturna baština -- Valorizacija -- Turizam -- Kulturni turizam  HA17-06410 
 
Laktacija -- Koze -- Jarad -- Metabolički profil  HA17-06586 
 
Le Corbusier  HA17-06670 
 
Liječenje -- Ozon -- Puerperalni poremećaji -- Preživači  HA17-06606 
 
Likovna umjetnost -- Grafika -- Litografija -- Izložbe  HA17-06678 
 
Likovna umjetnost -- Likovne izložbe -- Ulje na platnu -- Crteži -- Grafike  HA17-06677 
 
Likovna umjetnost -- Umjetničko djelo -- Fotografija -- Vizualna umjetnost -- Mit o Narcisu  HA17-06640 
 
Limfedem -- Otekline ekstremiteta -- Genetika  HA17-06524 
 
Lisak, Fran Ž. -- Markuš, Tomislav -- Njemčić, Milan -- Pozajić, Dragutin  HA17-06626 
 
Lokalna uprava -- Okupacija -- Drugi svjetski rat -- Uhićenja -- Deportacije -- Ubojstva  HA17-06784 
 
LTE tehnologija -- Tehnologija dugoročnog razvoja -- 4G mreža -- Mobilne mreže -- Analiza performansi  HA17-06295 
 
Lukin, Artur  HA17-06688 
 
Lustiger, Jean-Marie  HA17-06336 
 
Ljudsko dostojanstvo -- Osoba -- Bog -- Kršćanstvo -- Desakralizacija -- Vrednote  HA17-06331 
 
Makedonska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA17-06700 
 
Maloljetnici -- Kaznena djela -- Zaštita prava -- Smjernice  HA17-06421 
 
Marija  HA17-06360 
 
Marijina kongregacija  HA17-06682 
 
Mariologija -- Ekumenizam -- Dijalog -- Štovanje -- Kršćanske crkve -- Mariološki kongresi  HA17-06360 
 
Martinović, Ivan  HA17-06459 
 
Marušić Bišćan, Anica  HA17-06710 
 
Mastitis -- Genotip -- Somatske stanice  HA17-06611 
 
Mateković, Davor  HA17-06675 
 
Maximus Confessor, sanctus -- Maksim Ispovjedalac, sveti  HA17-06341 
 
Med -- Metali -- PCA -- Analiza glavnih komponenata -- Klasterska analiza  HA17-06583 
 
Mediteranska prehrana -- Tradicijska prehrana -- Kulinarstvo -- Kulinarski identitet -- Maslina -- Maslinovo ulje  HA17-06573 
 
Mediteranske kulture -- Rasadnici -- Rasadničarstvo -- Poljoprivredna proizvodnja -- Pčelarstvo -- Svilogojstvo -- Arhivska građa  HA17-06645 
 
Međunarodno teološko povjerenstvo  HA17-06352 
 
Menadžment -- Strateški menadžment -- SWOT analiza -- Policija  HA17-06422 
 
Menopauza -- Depresija -- Dijagnoza -- Liječenje  HA17-06514 
 
Menopauza -- Mikrobiota -- Pretilost  HA17-06552 
 
Meteoriti  HA17-06497 
 
Migracije -- Stanovništvo -- Povijesna demografija  HA17-06391 
 
Mikrobiologija -- Prehrambena industrija -- Mikrobna populacija -- Zarazne bolesti  HA17-06506 
 
Mikroreaktori -- Polimerni materijali -- Mehanička svojstva  HA17-06633 
 
Miličević, Paskoje  HA17-06646 
 
Milosrdne sestre sv. Križa -- Bolnica Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu  HA17-06507 
 
Mimica, Vedran  HA17-06650 
 
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske -- Referentni centar za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju Republike Hrvatske  HA17-06530 
 
Mliječna goveda -- Krmiva -- Hranidba -- Dislokacija sirišta  HA17-06621 
 
Mliječne krave -- Gravidnost -- Progesteron -- Presinkronizacija -- Resinkronizacija  HA17-06618 
 
Modni dizajn -- Modne dizajnerice -- Modne izložbe -- Modni predmeti -- Dekonstrukcija  HA17-06637 
 
Molitva -- Religije -- Multireligijska molitva -- Međureligijska molitva  HA17-06389 
 
Molitva -- Vjera -- Djelovanje -- Čovjek -- Bog  HA17-06346 
 
Molitve -- Kruh -- Kruh svagdanji -- Duhovni kruh -- Tumačenje  HA17-06384 
 
Monoteizam -- Nasilje -- Religije -- Hinduizam -- Budizam -- Žrtva  HA17-06363 
 
Monoteizam -- Religije -- Nasilje -- Kršćanstvo  HA17-06352 
 
Morasi Piperčić, Simon  HA17-06639 
 
Most -- Muzej -- Industrijska baština  HA17-06325 
 
Muñoz, Óscar  HA17-06640 
 
Mutnjaković, Andrija  HA17-06648 
 
Muzej Đakovštine  HA17-06326 
 
Muzej Sveti Ivan Zelina  HA17-06638 
 
Muzeji -- Muzeologija  HA17-06326 
 
Naselja -- Posjedi -- Stanovništvo -- Osmanska osvajanja  HA17-06787 
 
Naselja -- Stanovništvo -- Poljoprivreda  HA17-06786 
 
Nastava -- Projektni tjedan -- Terenska nastava -- Volontiranje  HA17-06457 
 
Nastava kemije -- Budući nastavnici -- Metodička znanja -- Kemijske veze -- Pojmovnik -- Jezične teškoće  HA17-06448 
 
Nastavnici -- Obitelj -- Partnerstvo -- Suradnja -- Škola  HA17-06442 
 
Nastavnik -- Razredno ozračje -- Pedagoški takt -- Kreativnost  HA17-06444 
 
Neprofitne organizacije -- Poduzeća -- Društveni mediji -- Mrežno povezivanje  HA17-06298 
 
Neurolingvistika -- Neurolingvističko programiranje -- Teorija višestrukih inteligencija -- Modeli učenja -- VARK test  HA17-06455 
 
Neuronske mreže -- Prepoznavanje pokreta -- Prepoznavanje gesti -- Microsoft Kinect -- Senzori  HA17-06303 
 
Nobelova nagrada za fiziku -- Fizičari -- Gravitacijski valovi  HA17-06323 
 
Nobelova nagrada za kemiju -- Kemičari -- Elektronska mikroskopija  HA17-06324 
 
Novogrčka književnost -- Romani  HA17-06699 
 
Obiteljska gospodarstva -- Nasljeđivanje -- Turizam -- Višestruki kriteriji  HA17-06405 
 
Obrazovanje -- Nastavni proces -- Učenici -- Poticanje kreativnosti  HA17-06438 
 
Odgojno-obrazovni proces -- Učenici -- Teškoće učenja -- Životinje -- Interakcija  HA17-06428 
 
Odojci -- Serum -- Razdoblje sisanja -- Porođajna masa  HA17-06622 
 
Oftamologija -- Izlaganje UV zračenju -- Zaštita od sunca -- Naočale -- Djeca  HA17-06546 
 
Online ocjenjivanje -- Ispiti -- Procjena znanja -- E-učenje -- Elektroničko učenje -- Akademski integritet  HA17-06300 
 
Opsada Sigeta -- Bosanska bitka  HA17-06770 
 
Optičko prepoznavanje -- Prepoznavanje slika -- Obrada slike  HA17-06305 
 
Orkestralne izvedbe -- Glazbeno djelo -- Biografski podaci  HA17-06680 
 
Osnovne škole -- Djeca -- Učenje -- književnost -- Radionice  HA17-06453 
 
Osnovne škole -- Ekološka svijest -- Ekološka edukacija -- Projekti  HA17-06489 
 
Osnovne škole -- Glazbeno obrazovanje -- Glazbena kultura -- Učenje glazbe -- Kurikulum  HA17-06439 
 
Osnovne škole -- Interaktivna nastava -- Z generacija -- Virtualni svijet -- Informacijsko-komunikacijske tehnologije  HA17-06451 
 
Osnovne škole -- Nastava -- Suradničko učenje  HA17-06433 
 
Osnovne škole -- Nastava prirode i društva -- Učiteljski studij -- Studenti -- Mentalne mape -- Mentalno mapiranje -- Učinkovitost  HA17-06436 
 
Osnovne škole -- Srednje škole -- Katolički vjeronauk -- Udžbenici -- Analiza udžbenika -- Ishodi učenja  HA17-06462 
 
Osnovne škole -- Školske knjižnice -- Kulturna djelatnost -- Školski kurikulum -- Obrazovni program  HA17-06319 
 
Osnovne škole -- Školske knjižnice -- Poticanje čitanja -- Informacijsko-komunikacijske tehnologije -- Internet -- Pretraživanje informacija  HA17-06321 
 
Osnovne škole -- Učenici -- Informacijske tehnologije -- Knjižničari -- Školske knjižnice -- Cjeloživotno obrazovanje  HA17-06317 
 
Osnovne škole -- Učenici -- Školski uspjeh -- Obrazovna postignuća -- Obiteljska situacija  HA17-06461 
 
Osteoporoza -- Menopauza -- Postmenopauza -- Liječenje -- Prevencija  HA17-06526 
 
Pametne mreže -- E-navigacija -- Pomorstvo -- ICT -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA17-06313 
 
Papinstvo -- Križarski ratovi -- Hodočašće -- Crkva -- Povijest  HA17-06356 
 
Parkovi -- Flora -- Bioraznolikost  HA17-06644 
 
Parkovna arhitektura -- Spomenici  HA17-06772 
 
Parusija -- Eshatologija -- Kraj svijeta -- Fenomenologija -- Zadržavanje -- Pavlove poslanice -- Crkva  HA17-06387 
 
Pas -- Displazija kuka -- Degenerativna bolest zglobova -- Osteofiti  HA17-06619 
 
Pas -- Opća intravenska anestezija -- Inhalacijska anestezija -- Acido-bazni status  HA17-06581 
 
Pas -- Rezistencija -- Mikrodilucija -- Pseudomonas aeruginosa -- Fluorokinoloni  HA17-06597 
 
Pasji parvovirus 2 -- Polimeraza -- Antigenske varijante  HA17-06617 
 
Performans -- Aletnativno kazalište -- Predstave -- Gledatelji -- Kazalište  HA17-06641 
 
Petranović, Mile  HA17-06449 
 
Pileći zametak -- Ekspresija gena  HA17-06609 
 
Plemići -- Odlikovanja -- Heraldika -- Povijest -- Arhivska građa  HA17-06763 
 
Plemstvo -- Posjedi  HA17-06783 
 
Pobačaj -- Crkveno zakonodavstvo -- Kazna izopćenja -- Pokora  HA17-06415 
 
Pobačaj -- Grijeh čedomorstva  HA17-06344 
 
Pobačaj -- Moralno gledište -- Osoba -- Život  HA17-06332 
 
Pobačaj -- Pravo na život -- Zakoni  HA17-06372 
 
Pobačaj -- Žene -- Psihologija -- Vjera  HA17-06329 
 
Pobačaj -- Žene -- Spolno nasilje -- Djeca -- Crkva  HA17-06369 
 
Pobačaji -- Upala pluća -- Klamidija -- Ovce -- Koze  HA17-06599 
 
Početno čitanje -- Početno pisanje -- Hrvatski jezik -- Poučavanje -- Učiteljske percepcije  HA17-06446 
 
Podreka, Gisela  HA17-06655 
 
Podunavski Nijemci -- Migracije Nijemaca  HA17-06789 
 
Poduzeća -- Krizni menadžment -- Krizna pripremljenost -- Poslovni uspjeh -- Poslovna kriza  HA17-06316 
 
Pogrebni običaji -- Pokapanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Crkveni dokumenti  HA17-06365 
 
Pokapanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Pogrebni običaji  HA17-06367 
 
Policija -- Granična policija -- Rukovoditelji -- Evaluacija rada -- Motivacija  HA17-06419 
 
Policija -- Informacijska tehnologija -- E-policija  HA17-06417 
 
Policija -- Prikupljanje podataka -- Obrada podataka -- Pohrana podataka -- Policijske ovlasti  HA17-06420 
 
Policijski službenici -- Zadovoljstvo poslom  HA17-06418 
 
Policijski službenici -- Žene -- Tjelesna aktivnost  HA17-06423 
 
Polić, Milutin  HA17-06680 
 
Političke zajednice -- Gospodarska suradnja -- Političke institucije  HA17-06402 
 
Poslušnost -- Sloboda -- Fundamentalizam -- Nove zajednice -- Posvećeni život -- Crkva  HA17-06376 
 
Postmenopauza -- Hormonsko nadomjesno liječenje -- Transdermalna primjena -- Oralna primjena lijeka  HA17-06553 
 
Postupnost -- Obraćenje -- Teologija -- Zakon -- Antropologija -- Kršćanski moral  HA17-06336 
 
Poštanska služba -- Poštanski promet -- Arhivsko gradivo -- Društvena povijest  HA17-06629 
 
Potošačko društvo -- Ponašanje potrošača -- Mobilno plaćanje -- Percipirana korisnost -- Percipirana sigurnost  HA17-06426 
 
Potres -- Javne službe -- Troškovi -- Kriza -- Karitativno djelovanje  HA17-06508 
 
Potrošačko društvo -- Ponašanje potrošača -- Namjera kupovine -- Društveni mediji  HA17-06398 
 
Povijest školstva -- Učitelji  HA17-06459 
 
Povrće -- Povrtne kulture -- Paprika -- Klijavost -- Stimulator klijanja -- Temperatura  HA17-06579 
 
Pravnici -- Prevoditelji -- Književna djelatnost  HA17-06400 
 
Pravoslavna crkva -- Srpska pravoslavna crkva  HA17-06344 
 
Predivi lan -- Sorte -- Gnojidba dušikom -- Prinos sjemena  HA17-06576 
 
Predškolski odgoj -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Vrtići -- Odgojne skupine -- Inkluzija  HA17-06468 
 
Predškolski odgoj -- Odgojne skupine -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Inkluzija  HA17-06463 
 
Predškolski odgoj -- Odgojne skupine -- Projekti -- Lokalna zajednica  HA17-06464 
 
Predškolski odgoj -- Odgojno-obrazovna ustanova -- Roditeljska prava -- Odgojitelji  HA17-06465 
 
Predškolski odgoj -- Razvoj djeteta  HA17-06466 
 
Prepoznavanje govora -- Dohvat podataka -- Pristup podacima -- Personalizacija -- Semantičko indeksiranje  HA17-06311 
 
Prepoznavanje govora -- Prepoznavanje uzoraka -- Govor -- Automatsko prepoznavanje govora  HA17-06312 
 
Prica, Zlatko  HA17-06677 
 
Pripovijetke -- Poetika -- Imagologija -- Prostor  HA17-06701 
 
Priroda -- Mladi čuvari prirode -- Stavovi o prirodi -- Zaštićene prirodne vrijednosti  HA17-06492 
 
Prirodne znanosti -- Prirodoslovci -- Hrvatski jezik  HA17-06486 
 
Prirodnogeografske značajke -- Turizam -- Razvoj rurizma  HA17-06407 
 
Prirodoslovni muzej u Beču  HA17-06497 
 
Procjena rizika -- Katastrofe -- Rizici  HA17-06510 
 
Profesori -- Opismenjavanje -- Domoljublje -- Kulturni život  HA17-06449 
 
Profesori matematike -- Nastava matematike -- Metodika nastave matematike  HA17-06450 
 
Prvi svjetski rat -- Stanovništvo -- Ratna stradanja  HA17-06792 
 
Psorijatični artritis -- Dijagnostika -- Ultrazvuk -- Magnetska rezonancija -- Kompjutorizirana tomografija  HA17-06535 
 
Psorijatični artritis -- Farmakologija -- Farmakološko liječenje -- Neopioidni analgetici -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Antireumatici  HA17-06518 
 
Psorijatični artritis -- Farmakološko liječenje -- Biološki lijekovi  HA17-06523 
 
Psorijatični artritis -- Komorbiditet  HA17-06521 
 
Psorijatični artritis -- Nefarmakološko liječenje -- Fizikalna terapija  HA17-06525 
 
Psorijatični artritis -- Spondiloartritis -- Entezitis -- Upale  HA17-06516 
 
Psorijatični artritis -- Spondiloartritis -- Epidemiologija  HA17-06517 
 
Psorijatični artritis -- Spondiloartritis -- Klinička slika  HA17-06520 
 
Psorijatični artritis -- Spondiloartritis -- Patogeneza  HA17-06528 
 
Psorijatični artritis -- Zdravstveni status -- Kvaliteta života -- Ishod liječenja  HA17-06527 
 
Psorijaza -- Psorijatični artritis -- Komorbiditet -- Biološko liječenje  HA17-06536 
 
Pucić, Medo -- Vilenik, Miho -- Willenich, Michel  HA17-06676 
 
Pučka drama -- Igrokaz -- Hrvatska književnost -- Hrvatski jezik -- Mjesni govor -- Leksičke osobitosti  HA17-06688 
 
QoS -- Kvaliteta usluge -- NGN -- Mreže nove generacije -- Bežične mreže -- Bežične komunikacije  HA17-06296 
 
Računalni kriminalitet -- P2P mreža -- Peer-to-peer mreže -- Kriminalističko istraživanje  HA17-06414 
 
Radar -- Interferometrija -- Fazni pomak  HA17-06565 
 
Radar -- Kategorizacija -- Konvolucija -- Neuronske mreže  HA17-06561 
 
Radar -- Osjetljivost prijamnika -- Spektralna analiza  HA17-06569 
 
Radulović, obitelj -- Radulović, Nikola  HA17-06761 
 
Ratno stanje -- Prvi svjetski rat -- Vojska -- Vojni obveznici -- Arhivski izvori  HA17-06782 
 
Razvoj djece -- Emocionalni razvoj -- Odrastanje  HA17-06330 
 
Red zlatnog runa  HA17-06763 
 
Regionalni razvoj -- Kohezijska politika -- Mreže znanja  HA17-06403 
 
Religija -- Nasilje -- Pobožnost -- Militarizam -- Povijest  HA17-06366 
 
Religije -- Nasilje -- Sveti tekstovi -- Pripovijesti -- Alegorizacija -- Islam  HA17-06350 
 
Religije -- Nasilje -- Terorizam  HA17-06385 
 
Rem, Goran  HA17-06716 
 
Reumatoidni artritis -- Biološki lijekovi -- Liječenje  HA17-06531 
 
Reumatoidni artritis -- Prehrana -- Način života  HA17-06542 
 
Reumatske bolesti -- Juvenilnim idiopatski artritis -- Biološki lijekovi -- Liječenje -- Remisija  HA17-06530 
 
Ribolov -- Ribolovne vode -- Tekućice -- Stajaćice -- Sportske udruge  HA17-06625 
 
Ricov, Joja  HA17-06719 
 
Riječni prijelazi -- Demografija  HA17-06778 
 
Rijeke -- Kupanje -- Turistička ponuda  HA17-06397 
 
Rimska naselja -- Epigrafi  HA17-06765 
 
Romanizacija -- Jupiterov kult -- Kult Jupitera Dolihenskog -- Dolihenska religija  HA17-06780 
 
Romi -- Stradanje Roma -- Drugi svjetski rat  HA17-06790 
 
Ruralna područja -- Vikendice -- Vikend-turizam -- Vikendaštvo  HA17-06474 
 
Sablja -- Kaciga -- Grb -- Analiza metala  HA17-06788 
 
Sakralna glazba -- Motet -- Kršćanske molitve  HA17-06681 
 
Samoborski muzej  HA17-06677 
 
Savjest -- Autoritet -- Moralni odgoj -- Poniznost -- Posluh -- Povijesni prikaz  HA17-06333 
 
Schmidt Hammer Lassen Architects  HA17-06663 
 
SDN -- Softverski definirana mreža -- Virtualizacija -- ICT -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA17-06314 
 
SDR -- Softverski definiran radio -- Sustav praćenja -- Radio  HA17-06566 
 
Seksualni poremećaji -- Seksulana želja -- Biopsihosocijalni pristup  HA17-06551 
 
Separacijski procesi -- Plinovi -- Zrak -- Kriogena separacija izotopa  HA17-06634 
 
Sergison, Jonathan -- Tuff, Mark -- Bates, Stephen  HA17-06674 
 
Sigurnost cestovnog prometa -- Prometne nesreće -- Analiza podataka -- Prevencija  HA17-06416 
 
Sindrom karpalnog kanala -- Terapija -- Ultrazvuk -- Laserska terapija  HA17-06522 
 
Sistemska skleroza -- Autoimune bolesti -- Vaskularno oštećenje -- Fibroza  HA17-06538 
 
Slaviček, Milivoj  HA17-06745 
 
Slikarstvo -- Likovna kritika -- Arhivska građa  HA17-06676 
 
Slike -- Funkcija raspodjele -- Šum -- Obrada slike -- Dimenzije  HA17-06307 
 
Sloboda -- Slobodna volja -- Kršćanska teologija -- Obrazovanje za slobodu -- Čovjek  HA17-06370 
 
Slovenska književnost 21. st. -- Poezija  HA17-06709  HA17-06705  HA17-06703 
 
Služba državne sigurnosti  HA17-06760 
 
Smithson, Alison  HA17-06694 
 
Spaljivanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Pogrebni običaji -- Pokapanje mrtvih -- Crkvenopravni propisi  HA17-06377 
 
Spaljivanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Pogrebni običaji -- Pokapanje mrtvih -- Liturgija -- Crkveni dokumenti  HA17-06359 
 
Spaljivanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Pogrebni običaji -- Pokapanje mrtvih -- Moralno vrednovanje  HA17-06364 
 
Spaljivanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Pogrebni običaji -- Pokapanje mrtvih -- Teološko-pastoralni osvrt  HA17-06381 
 
Sperma -- Nerast -- Plodnost -- Učinak temperature -- Kvaliteta  HA17-06592 
 
Spomenici -- Historicizam -- Kamena plastika  HA17-06642 
 
Spondiloartritis -- Psorijatični artritis -- Biološki lijekovi -- Liječenje  HA17-06532 
 
Sport -- Sportske organizacije -- Nogomet  HA17-06684 
 
Srednjovjekovno vlastelinstvo -- Popisi poreza  HA17-06490 
 
Srpska književnost 21. st. -- Poezija  HA17-06706 
 
Stader, Stefan  HA17-06789 
 
Staklarski obrt -- Staklana -- Umjetnost -- Likovna kolonija Lug  HA17-06636 
 
Stanovništvo -- Imena -- Prezimena -- Nadimci -- Antroponimija -- Arhivski dokumenti  HA17-06393 
 
Stanovništvo -- Migracije -- Egzodus -- Kolektivno sjećanje -- Identitet -- Suživot  HA17-06394 
 
Stanovništvo -- Povijesna geografija -- Matica krštenih  HA17-06395 
 
Staroslavenska liturgijska tradicija -- Hrvatskoglagoljska tradicija  HA17-06335 
 
Stjepanović, Danko  HA17-06679 
 
Stočni grašak -- Sjemenska proizvodnja -- Prinos sjemena -- Oborine -- Voluminozna krma  HA17-06578 
 
Strateški dokumenti -- Proaktivnost -- Terorizam  HA17-06424 
 
Studio 3LHD  HA17-06652 
 
Sud Europske unije -- Direktiva o zadržavanju podataka  HA17-06413 
 
Sumpor -- Sumporni spojevi -- Sulfati -- Sumporni dioksid -- Ljudsko tijelo  HA17-06505 
 
Suncokret -- Hibrid -- Prinos ulja -- Agroekološki uvjeti  HA17-06577 
 
Supek, Ivan  HA17-06722 
 
Supklinička ketoza -- Čimbenici rizika -- Krava  HA17-06620 
 
Sustavni terenski pregled -- Metodologija  HA17-06757 
 
Sustavni terenski pregled -- Sopotska kultura -- Korenovska kultura -- Lasinjska kultura  HA17-06756 
 
Suvremena nastava -- Škola -- Indikatori -- Kvaliteta -- Suradnički odnos  HA17-06432 
 
Suvremeni nastavnik -- Školske promjene -- Sposobnosti  HA17-06443 
 
Sveti tekstovi -- Monoteizam -- Nasilje -- Uništenje -- Fikcija -- Povijest -- Analiza  HA17-06380 
 
Sveučilište u Mariboru  HA17-06403 
 
Svinja -- Gumena obloga -- Stres -- Kortizol  HA17-06594 
 
Sweeney, Matthew  HA17-06693 
 
Šimić, Antun Branko  HA17-06715 
 
Šinko, Ervin  HA17-06727  HA17-06762 
 
Školske knjižnice -- Razvoj djeteta -- Poticanje čitanja -- Rana pismenost -- Humanitarne akcije -- Nacionalne kampanje  HA17-06318 
 
Školstvo -- Pučka škola  HA17-06774 
 
Školstvo -- Učitelji -- Glazba -- Orguljaši  HA17-06434 
 
Škreblin, Stjepan  HA17-06450 
 
Španjolska književnost -- Epska književnost -- Junački ep  HA17-06695 
 
Španjolska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA17-06696 
 
Šubić Zrinski, Nikola IV.  HA17-06788 
 
Šuklje, Fran  HA17-06501 
 
Švicarska književnost 20./21. st. -- Poezija  HA17-06697 
 
Taillieu, Jo -- De Vylder, Jad -- Vinck, Inge  HA17-06666 
 
Talioničke radionice -- Topografija -- Željezo  HA17-06758 
 
Teologija -- Protestantizam -- Katoličanstvo -- Povijest spasenja  HA17-06347 
 
Teologija -- Vjera -- Prisila -- Zapadno kršćanstvo -- Kolonijalizam  HA17-06340 
 
Teologija -- Znanost -- Bog -- Katolička teologija -- Vjera  HA17-06378 
 
Tertullianus, Quintus Septimius Florens -- Tertulijan  HA17-06338 
 
Thierry, Adolf -- Feller, Eugen Viktor  HA17-06513 
 
Tijelo -- Zakon -- Čovjek -- Božja prisutnost  HA17-06362 
 
Tisak -- Novine -- Emigracija -- Hrvatska književnost -- Slovenska književnost -- Etnologija  HA17-06327 
 
Tjelesna aktivnost -- Tjelovježba -- Autizam -- Djeca -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Motorički razvoj -- Sportska pomagala  HA17-06533 
 
Tomaš, Stjepan  HA17-06730 
 
Tonšetić, Katarina  HA17-06721 
 
Tradicija -- Kršćanstvo -- Povijest Crkve -- Crkveni nauk -- Dogma -- Biblijska egzegeza -- Povijest  HA17-06383 
 
Tradicija -- Pojam -- Tumačenje  HA17-06338 
 
Tradicija -- Pojam -- Tumačenje -- Objava -- Povijest -- Predaja -- Kršćanstvo  HA17-06348 
 
Tradicija -- Vjera -- Istina -- Crkva -- Teologija  HA17-06349 
 
Tradicijska kultura -- Etnografska građa -- Usmena književnost  HA17-06485 
 
Tradicijska kultura -- Lokalni identitet -- Plesovi  HA17-06683 
 
Tradicijsko pjesništvo -- Kajkavsko pjesništvo -- Zavičajne rijeke -- Duhovnost -- Nadnaravno  HA17-06741 
 
Transkranijska magnetska stimulacija -- Tumori mozga -- Neuronavigacija -- Prijeoperacijska dijagnostika  HA17-06515 
 
Tresić Pavičić, Ante  HA17-06711 
 
Trgovina -- Novčarstvo  HA17-06412 
 
Tumor -- Upala -- Tvor -- Mustela putorius  HA17-06607 
 
Tumorska nekroza -- Cjepivo -- Ozračivanje -- Kalifornijska pastrva  HA17-06608 
 
Turistička putovanja -- Međunarodna putovanja -- Putna ograničenja -- Društveno-političke prilike -- Putnici -- Motivacija  HA17-06409 
 
Turizam -- Turističke destinacije -- Imidž destinacije -- Tržište  HA17-06406 
 
Učenici -- Interkulturalna kompetencija -- Građanski odgoj -- Ljudska prava -- Pedagoške radionice -- Projekti  HA17-06431 
 
Učenici -- Osnovna škola -- Etničke grupe -- Ostvareni kontakt -- Međugrupni odnosi -- Socijalna distanca -- Društveno isključivanje  HA17-06454 
 
Učenici -- Teškoće u učenju -- Roditelji -- Uključenost roditelja  HA17-06447 
 
Učitelji -- Profesionalni identitet -- Kompetencije -- Stručni razvoj -- Stručno usavršavanje -- Ishodi učenja  HA17-06458 
 
Ultrazvuk -- Palmarni ligament -- Proksimalni štit  HA17-06603 
 
UNESCO -- Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu  HA17-06445 
 
Uskrsnuće -- Vjera -- Pokapanje mrtvih -- Spaljivanje mrtvih -- Kremiranje -- Vjernici -- Crkveni dokumenti  HA17-06386 
 
Uslužno orijentirana arhitektura -- Prikupljanje podataka -- Interaktivno sučelje -- Kontrolni sustavi  HA17-06299 
 
Usna šupljina -- Bakterije -- Gljivice  HA17-06614 
 
Vanjek, Josip  HA17-06434 
 
Veterinari -- Veterinarska medicina -- Povijest veterine  HA17-06626 
 
Videčnik, Špela -- Oman, Rok  HA17-06671 
 
Videokonferencije -- Multimodalne informacije -- 3D video  HA17-06315 
 
Vjera -- Nevjera -- Međureligijski dijalog -- Religije -- Mirotvorstvo -- Kršćanstvo  HA17-06361 
 
Vjerski ratovi -- Religija -- Država -- Žrtva -- Žrtveni jarac -- Nasilje -- Povijest  HA17-06334 
 
Vjetroelektrane -- Identifikacija -- Segmentacija slike -- Neuronske mreže -- Strojno učenje  HA17-06560 
 
Vlažnost -- Relativna vlažnost zraka -- Temperatura -- Mjerenje temperature -- Kalibracija  HA17-06558 
 
Vodeni žig slike -- Vizualni znakovi -- Maskiranje  HA17-06297 
 
Vodostaj -- Poplave -- Nasipi -- Preseljenja -- Hidroelektrane  HA17-06502 
 
Vojna povijest -- Konjaništvo  HA17-06777 
 
Vojne službe  HA17-06769 
 
Vratna kralješnica -- Vratobolja -- Opseg pokreta -- Mjerne metode -- Mjerni instrumenti  HA17-06511 
 
Wagner, Ivan vitez  HA17-06772 
 
Weiss, Rainer -- Barish, Barry C. -- Thorne, Kip S.  HA17-06323 
 
Welle, Milan  HA17-06690 
 
Zajednica svetoga Križa  HA17-06376 
 
Zaštićena područja -- Morska staništa -- Nacionalni parkovi -- Upravljanje otpadom -- Zaštita mora  HA17-06493 
 
Zgrada Adris grupe -- Interijeri -- Prostor -- Arhitektura -- Filozofija dizajna  HA17-06651 
 
Zrinski, Nikola  HA17-06763 
 
Zrinski, Nikola VII. -- Zrinski, Petar  HA17-06769 
 
Zrinyi Miklós -- Erdődy, Péter -- Auersperg, Herward Freiherr von -- Thurn, Joseph Freiherr von -- Frangepán, Ferenc  HA17-06770 
 
Zumthor, Peter  HA17-06654 
 
Židovska tradicija -- Židovstvo -- Biblijski diskurs -- Mesijanstvo  HA17-06351 
 
Židovstvo -- Kršćanstvo -- Dijalog -- Evanđelje -- Antisemitizam -- Povijest spasenja  HA17-06373 
 
Žitarice -- Pšenica -- Proizvodnja  HA17-06574 
 
Životopis -- Političko djelovanje  HA17-06781 
 
Žiža, Stjepan  HA17-06485