Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Adaptivno upravljanje -- Kontrola prometa -- Izbjegavanje sudara -- Inteligentni transportni sustav -- Vozila  HA17-07103 
 
Agroturizam -- Online rezervacije -- Online rezervacijski sustavi  HA17-06904 
 
Alexander, Irina  HA17-07230 
 
Algoritmi usmjeravanja -- WSN -- Bežične senzorske mreže -- Vijek trajanja -- Optimizacija -- Energetska učinkovitost  HA17-06809 
 
Almina  HA17-07038 
 
Američka književnost 21. st. -- Nigerijska književnost -- Igbo književnost -- Proza  HA17-07166 
 
Američka književnost 21. st. -- Proza -- Kratke priče  HA17-07165 
 
Analiza destinacije -- Nalazište nafte -- Turističko odredište  HA17-06905 
 
Angiogeneza -- Vaskularni endotelni čimbenik rasta -- Limfom -- Limfom B-stanica -- Non-hodgkinov limfom  HA17-06967 
 
Anglikanska crkva  HA17-06863 
 
Angolska književnost 21. st. -- Proza  HA17-07182 
 
Anhalzer, Hinko  HA17-07273 
 
Anksioznost -- Depresivni poremećaj -- Suicid -- Samoubojstvo -- Adolescenti  HA17-06976 
 
Arhitektonski projekti  HA17-07157 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće  HA17-07152 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti  HA17-07153  HA17-07148  HA17-07154 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Gradnja -- Obrazovanje  HA17-07150 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Ornamentacija -- Umjetnost  HA17-07156 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Stambena arhitektura -- Vjerski objekti -- Sportski objekti  HA17-07149 
 
Arhitektura -- Hrvatski arhitekti  HA17-07151 
 
Arhitektura -- Razgovori  HA17-07155 
 
ARIMA predviđanje -- Kontejnerske luke -- Propusnost luke -- Dinamički model -- Faktorska analiza  HA17-07105 
 
Aronija -- Tržišna analiza -- Financijska analiza -- Obiteljska poljoprivredna gospodarstva -- Organizacijska analiza  HA17-07043 
 
Austrijska književnost 19. st. -- Proza -- Priča  HA17-07167 
 
Autoceste -- Prometne nesreće -- Prometna sigurnost -- Ograničenje brzine -- Ponašanje vozača  HA17-07109 
 
Autoceste -- Višetračne ceste -- Umjetne neuronske mreže -- Neuronske mreže  HA17-07113 
 
Autohtono stanovništvo -- Društvo -- Crkva -- Teologija -- Revitalizacija -- Dekolonizacija  HA17-06871 
 
Azbest -- Azbestni otpad -- Zbrinjavanje otpada -- Okoliš -- Sanacija  HA17-06952 
 
Bakić, Vojin -- Murtić, Edo -- Marković, Vladimir  HA17-07146 
 
Bakterije -- Campylobacter -- Tipizacija -- Molekularne metode  HA17-07080 
 
BE-TO Sisak -- Bioelektrana-Toplana Sisak  HA17-07021 
 
Bettera, Baro  HA17-07283 
 
Bežične senzorske mreže -- Virtualna privatna mreža -- Deterministički simulacijski model -- Vjerojatnost blokiranja  HA17-06795 
 
Bićanić, Rudolf  HA17-07285 
 
Biofilm -- Hrana za životinje -- Salmonella Tennessee  HA17-07060 
 
Biomasa -- Električna energija -- Cijena -- Toplinska snaga -- Tarifni sustav  HA17-07023 
 
Bioraznolikost -- Georaznolikost -- Ekosustavi  HA17-06935 
 
Biospeleologija -- Fauna  HA17-06942 
 
Biospeleologija -- Špiljska fauna -- Troglobionti -- Špiljska hajdi -- Troglocadius hajdi  HA17-06955 
 
Biospeleologija -- Zoologija -- Biografije  HA17-06954 
 
Bjelovarski kulturni krug  HA17-07221 
 
Blaževac, Simo  HA17-07279 
 
Bobali, Frane -- Bassegli, Marko  HA17-07289 
 
Bolesti duha -- Ontičke bolesti -- Biće -- Život -- Općost -- Determinacija -- Književnost  HA17-06825 
 
Booking.com -- Airbnb -- TripAdvisor  HA17-06904 
 
Bosanac, Tomo  HA17-07272 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Pjesme u prozi  HA17-07206 
 
Božje milosrđe -- Milosrđe -- Pravednost -- Islam  HA17-06855 
 
Brexit -- Crkva -- Javnost -- Narod  HA17-06876 
 
Brodovi -- Izbjegavanje sudara -- Brodska navigacija -- Manevriranje brodom -- Kormilarski uređaj -- Numerička simulacija  HA17-07098 
 
Buka -- Ventilacija -- Zgrade -- Mjerenje buke -- Prigušivanje  HA17-07011 
 
Carpooling -- Carsharing -- Dijeljena vožnja -- Mobilnost  HA17-07132 
 
Centralni toplinski sustav -- Toplinski sustav -- Optimizacijski model  HA17-07014 
 
Centralni toplinski sustav -- Toplinski sustav -- Tehno-ekonomska analiza -- Obnovljivi izvori energije  HA17-07027 
 
Centrifugalna pumpa -- 3D modeliranje -- Simulacija protoka čestica  HA17-07030 
 
Cestarina -- Elektronička naplata cestarine -- Ponašanje vozača -- Bayesove mreže  HA17-07099 
 
Cestovna raskrižja -- Signalizirana raskrižja -- Kapacitet raskrižja  HA17-07101 
 
Cestovni promet -- Zastoj prometa -- Prometni tok -- Predviđanje prometa -- Dinamički sustavi -- Kaotični sustavi  HA17-07115 
 
Cjevovodi -- Elektrane -- Toplane -- Prostorno oblikovanje -- Softver  HA17-07013 
 
C-reaktivni protein -- Dušikov oksid -- Postraumatski stresni poremećaj -- Veterani  HA17-06972 
 
Crkvena služba -- Crkveni dokumenti -- Prva Crkva -- Hijerahija -- Kršćanska zajednica -- Institucionalizacija -- Povijest Crkve  HA17-06866 
 
Crna slavonska svinja -- Biorazličitost -- Tradicionalni proizvodi -- Mesni proizvodi  HA17-07083 
 
Crnogorska književnost -- Crnogorsko pjesništvo -- Ženski likovi -- Erotizam  HA17-07204 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Crnogorsko pjesništvo -- Poezija  HA17-07210 
 
Crnogorska književnost 21. st. -- Poezija  HA17-07211 
 
Crvenoliki vivak -- Vanellus indicus -- Ornithobacterium rhinotracheale  HA17-07084 
 
Čehoslovačka napredna seljačka stranka -- Čehoslovački savez  HA17-07284 
 
Česi -- Češka nacionalna manjina -- Nacionalni identitet -- Migracije -- Demografija  HA17-07281 
 
Delirij -- Sedacija -- Antipsihotici -- Olanzapin  HA17-06987 
 
Demencija -- Akutna kriza -- Terapija  HA17-06960 
 
Detoni-Dujmić, Dunja  HA17-07223 
 
Dijabetička retinopatija -- Šećerna bolest  HA17-06979 
 
Dijagram prometa -- Metoda najmanjih kvadrata -- Autoceste -- Prometnice -- Gustoća cestovnog prometa -- Brzina vozila  HA17-07108 
 
Djeca -- Grafomotoričke sposobnosti -- Intelektualne sposobnosti -- Škola  HA17-06836 
 
Djeca -- Jaslice -- Stručna pomoć -- Odgojitelji -- Podrška  HA17-06929 
 
Djeca -- Vršnjačko nasilje -- Emocionalna inteligencija  HA17-06920 
 
Dokumentarni akreditiv -- Prijevozne isprave -- Dokumentarna prevara  HA17-06914 
 
Domaće životinje -- Stres -- Nadbubrežna žlijezda -- Imunost -- Uzgoj  HA17-07081 
 
Dončević, Ivan -- Trnski, Ivan -- Sudeta, Đuro  HA17-07225 
 
Drakulić, Slavenka  HA17-07245 
 
Društvo -- Politika -- Globalizacija -- Demokracija -- Liberalizam -- Izbjeglička kriza -- Populizam -- Povijest  HA17-06887 
 
Društvo -- Politika -- Povijest -- Izbjeglice  HA17-06888 
 
Državljanstvo -- Sport -- Stranci -- Diskriminacija  HA17-06907 
 
Duhovne vježbe -- E-duhovne vježbe -- Korizma -- Nova evangelizacija  HA17-06858 
 
Duhovnost -- Djeca -- Identitet -- Socijalizacija -- Obitelj -- Mediji  HA17-06862 
 
Duhovnost -- Svakodnevni život -- Rituali -- Doživljaj Boga  HA17-06844 
 
Đuretić, Nikola  HA17-07266 
 
Echenoz, Jean  HA17-07195 
 
Egressy, Zoltán  HA17-07269 
 
Ekologija -- Djela milosrđa -- Duhovnost -- Edukacija  HA17-06932 
 
Ekološka svijest -- Okoliš -- Pojedinac  HA17-06933 
 
Ekumenizam -- Kršćanske crkve -- Dijalog -- Teologija -- Crkveni dokumenti  HA17-06851 
 
Elektrokardiogram -- Srčana resinkronizacijska terapija -- Elektrostimulator srca  HA17-06982 
 
Elektro-Kontakt d.d.  HA17-07024 
 
Emigracija -- Iseljeništvo -- Hrvatsko iseljeništvo -- Kulturni identitet  HA17-06869 
 
Energetska učinkovitost -- Zgrade -- Javne zgrade -- Domaćinstva -- Financijski modeli  HA17-07020 
 
Engleska književnost 21. st. -- Poezija  HA17-07163 
 
Engleska književnost 21. st. -- Proza -- Kratka priča  HA17-07164 
 
Eritropoetin -- Politrauma -- Terapija -- Ishod liječenja  HA17-06974 
 
Etičko poslovanje -- Etički kodeks -- Društvene mreže -- Neetičnost  HA17-06838 
 
Europska kultura -- Znanost -- Vrijeme  HA17-06833 
 
Europska unija  HA17-06878 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige  HA17-06817 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige -- Faksimili  HA17-06816 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige -- Filološke analize  HA17-06819 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige -- Historiografska analiza  HA17-06821 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige -- Kodeksi  HA17-06818 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige -- Kritičko izdanje  HA17-06822 
 
Evanđelistari -- Rukopisne knjige -- Paleografski aspekti  HA17-06820 
 
Ewin, Sven Adam  HA17-07259 
 
Faktori nekroze tumora -- Postraumatski stresni poremećaj -- Imunomodulatori  HA17-06959 
 
Federalizam -- Centralizam -- Separatizam -- Demagogija  HA17-07284 
 
Filolozi -- Život i djelo  HA17-07274 
 
Filozofija -- Etika -- Fenomenologija -- Bitak -- Religija  HA17-06828 
 
Flaubert, Gustave  HA17-07169  HA17-07172 
 
Fleißer, Marieluise  HA17-07168 
 
Fotografija 20. st. -- Bjelovarski fotografi -- Kulturni život -- Drugi svjetski rat  HA17-07273 
 
Fotonaponska elektrana -- Fotonaponski sustavi -- Rizici -- Opasnosti  HA17-07036 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Franjo Asiški  HA17-06846 
 
Franciscus, papa -- Papa Franjo  HA17-06857 
 
Francuska književnost  HA17-07169  HA17-07172 
 
Francuska književnost -- Francusko pjesništvo  HA17-07187 
 
Francuska književnost -- Korespondencija  HA17-07174 
 
Francuska književnost 21. st. -- Poezija  HA17-07178 
 
Francuska književnost 21. st. -- Proza  HA17-07181  HA17-07193  HA17-07192 
 
Francuska književnost 21. st. -- Proza -- Prijevodi -- Veliki rat  HA17-07195 
 
Frankofona Kanada -- Narodna književnost -- Usmena književnost -- Kroatofona publika  HA17-07185 
 
Franjevačka duhovnost -- Liturgija -- Pučka pobožnost -- Rimski misal -- Brevijari  HA17-06846 
 
Franjevci -- Katolička crkva  HA17-06846 
 
Genetska ekspresija -- Izazivačka infekcija -- Aeromonas hydrophila -- Labeo rohita  HA17-07085 
 
Glaukom -- Vidno polje -- Živčana vlakna -- Eksfolijacijski sindrom  HA17-07008 
 
Glazbene škole -- Glazbeno obrazovanje -- Ispiti -- Stavovi nastavnika  HA17-06928 
 
Glazbene škole -- Zajednica -- Suradnja -- Komunikacija  HA17-06925 
 
Gospodarstvo -- SWOT analiza -- PEST analiza  HA17-07094 
 
Gotička arhitektura -- Matematički modeli -- Lukovi -- Rozete  HA17-06938 
 
Goveda -- Herpervirus -- Virusni proljev goveda -- Protutijela  HA17-07087 
 
Goveđi leukociti -- Makrolidi -- Apoptoza -- Oksidacijski stres  HA17-07066 
 
Gradovi -- Gradski promet -- Urbanizacija -- Zagušenost -- Zaštita okoliša  HA17-07135 
 
Gradovi -- Stanovništvo -- Kulturna povijest -- Vojska -- Drugi svjetski rat -- Društveno-političke prilike  HA17-07278 
 
Gradska uprava -- Gradonačelnici -- Životopis  HA17-07279 
 
Gravidnost -- Laktacija -- Serum -- Burske koze  HA17-07072 
 
Groznica goveda -- Molekularna analiza  HA17-07059 
 
Heidegger, Martin  HA17-06828 
 
Hepatitis E -- Svinje -- Seroprevalencija -- Viremija  HA17-07065 
 
Heptoglobin -- Serum -- Goveda -- Amiloid-A  HA17-07070 
 
Heuristički algoritam -- Baze podataka -- Obrada podataka -- Rak (bolest)  HA17-06801 
 
Hispanoamerička književnost 21. st. -- Argentinska proza  HA17-07198 
 
Hrvatska astronomija -- Astrofizika -- Teleskop  HA17-06941 
 
Hrvatska elektrotehnika -- Akademici -- Ciklotron -- Životopis  HA17-07272 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Suvremena poezija -- Žensko pismo -- Književna kritika  HA17-07268 
 
Hrvatska književnost -- Moderni roman -- Filozofija apsurda -- Metaknjiževnost -- Književna interpretacija  HA17-07227 
 
Hrvatska književnost -- Poezija -- Proza  HA17-07225 
 
Hrvatska književnost 17. st. -- Poezija -- Potres  HA17-07283 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Autobiografska proza -- Slikarstvo  HA17-07249 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Kulturni život -- Korespondencija  HA17-07221 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Pripovjedni postupci -- Kiminalistički roman -- Socijalni moment -- Književna analiza  HA17-07263 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Autobiografska proza  HA17-07200 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st.  HA17-07234  HA17-07247  HA17-07248  HA17-07264  HA17-07265  HA17-07228  HA17-07216  HA17-07256  HA17-07214  HA17-07251  HA17-07257  HA17-07222 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Romani  HA17-07266 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija  HA17-07237  HA17-07238  HA17-07260  HA17-07255  HA17-07254  HA17-07201  HA17-07267  HA17-07229  HA17-07262  HA17-07252  HA17-07202  HA17-07242  HA17-07261  HA17-07217  HA17-07253  HA17-07219  HA17-07226  HA17-07203 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA17-07231  HA17-07236  HA17-07258  HA17-07240  HA17-07235  HA17-07241  HA17-07232 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Čakavsko narječje  HA17-07215 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA17-07259  HA17-07223  HA17-07224  HA17-07218 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Kratka proza  HA17-07244 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Lirska proza  HA17-07250 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Pjesme u prozi -- Lirska proza  HA17-07233 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza  HA17-07239 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza -- Kratka priča  HA17-07220 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Romani -- Feminizam -- Književna interpretacija  HA17-07245 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20. st. -- Akademici  HA17-07146 
 
Hrvatska medicina -- Histologija i embriologija -- Embriogeneza -- Sisavci -- Zametni listići  HA17-06956 
 
Hrvatska politika 20. st. -- Životopis -- Izbjeglička vlada -- Povijest agrarizma  HA17-07285 
 
Hrvatska povijest -- Pomorsko središte -- Arheološki nalazi  HA17-07286 
 
Hrvatska povijest 17. st. -- Historiografija -- Potres  HA17-07280 
 
Hrvatska povijest 17. st. -- Potres -- Sveci  HA17-07287 
 
Hrvatska povijest 17. st. -- Potresi -- Korespondencija  HA17-07289 
 
Hrvatska povijest 17. st. -- Potresi -- Seizmičnost  HA17-07288 
 
Hrvatska povijest 19./20. st. -- Liječnici -- Zdravstvo -- Židovi  HA17-07282 
 
Hrvatska ratna mornarica -- Obalna straža  HA17-06916 
 
Hrvatska seljačka stranka  HA17-07285 
 
Hrvatski književnici -- Biografije  HA17-07246 
 
Hrvatski nogomeni klub Rijeka  HA17-07160 
 
Hrvatski pjesnici  HA17-07243 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA17-07212 
 
Indoor Positioning System -- IPS -- Zatvoreni prostor -- Unutarnje lociranje -- Implementacija IPS-a  HA17-06815 
 
Industrijski filteri -- Pročišćavanje zraka -- CAD/CAM -- Kompjutorom podržano projektiranje -- Optimizacija  HA17-07019 
 
Institut Ruđer Bošković  HA17-07213 
 
IPv6 protokol -- Internet protokol -- Proxy poslužitelj -- Analiza performansi  HA17-06796 
 
Irska književnost 21. st. -- Proza -- Kratka priča  HA17-07162 
 
Ishemijski moždani udar -- Neurološki deficit -- Depresija -- Poliangitis -- Granulomatozne bolesti -- Eozinofilni granulom  HA17-06993 
 
Iveković, Ćiril M. -- Kovačić, Viktor -- Iveković, Oton  HA17-07151 
 
Izbjeglice -- Iseljenici -- Država -- Politika  HA17-06885 
 
Izbjeglice -- Izbjeglička kriza -- Intelektualci -- Filozofija politike -- Liberalizam  HA17-06880 
 
Izbjeglice -- Izbjeglička kriza -- Politika -- Društvo -- Pluralizam  HA17-06886 
 
Izbjeglice -- Izbjeglištvo -- Liberalizam -- Nacija -- Država -- Politika -- Globalizacija -- Ljudskost  HA17-06892 
 
Izbjeglice -- Kriza -- Rješenja  HA17-06879 
 
Izbjeglice -- Migracija -- Nacionalna država -- Državljanstvo -- Mediji  HA17-06889 
 
Izbjeglice -- Morski pojas -- Pravni status -- Non refoulement  HA17-06915 
 
Izbjeglice -- Stranci -- Gostoprimstvo -- Identificiranje -- Politika  HA17-06830 
 
Izbjeglice -- Stranci -- Migracije -- Mediji -- Politika -- Ravnodušnost  HA17-06873 
 
Izbjeglice -- Židovi -- Nacizam -- Egzistencija -- Društvo  HA17-06882 
 
Izložba Data Recovery 1969-2077, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 6.12.2016.-12.2.2017.  HA17-07147 
 
Javni dug -- Upravljanje javnim dugom -- Dužnička kriza -- Tržište kapitala  HA17-06902 
 
Javni gradski prijevoz -- Korisnici -- Usluge -- Zadovoljstvo korisnika  HA17-07140 
 
Javni prijevoz -- Politička potpora -- Ekonomska istraživanja  HA17-07110 
 
Jurinac, Adolf Eugen  HA17-06954 
 
Kanadska država -- Stvaranje države -- Doseljenici -- Hrvati -- Obljetnice  HA17-06896 
 
Kanadska književnost 21. st. -- Frankofona književnost -- Francuska proza  HA17-07190 
 
Karcinom -- Bolesnici -- Anksioznost -- Depresivnost  HA17-06975 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Dijagnostika -- TNM klasifikacija  HA17-06973 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Epidermalni faktori rasta -- EGFR -- Ciljana terapija  HA17-06981 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Imunoterapija  HA17-06977 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Karcinom malih stanica  HA17-06991 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Kemoterapija  HA17-06978 
 
Karcinom pluća -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Mutacije gena -- Inhibitori tirozin-kinaze -- Translokacije gena -- Ciljana terapija  HA17-06988 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Postraumatski stresni poremećaj -- Čimbenici rizika  HA17-06964 
 
Kasper, Walter -- Metz, Johann Baptist -- Nussbaum, Marta  HA17-06864 
 
Katolička crkva  HA17-06842 
 
Kazališna umjetnost -- Hrvatsko kazalište -- Povijest kazališta -- Kazališni amaterizam  HA17-07159 
 
Khoury, Bernard  HA17-07153 
 
Kirurgija -- Udlaga -- Sadrena imobilizacija -- Prašina  HA17-07006 
 
Knifer, Julije  HA17-06823 
 
Kogeneracijska elektrana -- Reverzibilne elektrane -- Obnovljivi izvori energije -- Hidroelektrane -- Vjetroelektrane  HA17-07026 
 
Kogeneracijska postrojenja -- Bioelektrane -- Toplane -- Centralni toplinski sustav  HA17-07021 
 
Kogeneracijska postrojenja -- Bioplin -- Poljoprivredno gospodarstvo -- Održivost  HA17-07022 
 
Kogeneracijska postrojenja -- Garantne dužnosti -- Matematički model  HA17-07017 
 
Kognitivna oštećenja -- Poremećaj pamćenja -- Parkinsonova bolest  HA17-06968 
 
Kokcidioza -- Antioksidacijski sustav -- Kunić -- Pelin  HA17-07086 
 
Kolona vozila -- Tranzitni promet -- Kooperativna kontrola -- Matematički model -- Simulacija  HA17-07121 
 
Komunikacijski kanali -- Procesori -- Vozila -- Simulacija  HA17-07010 
 
Kontrola kvalitete -- Energetska postrojenja -- Tehnička dokumentacija  HA17-07015 
 
Kontrola prometa -- Sigurnost cestovnog prometa -- Analiza rizika -- Funkcije sigurnosti -- Autoceste  HA17-07114 
 
Konzumna jaja -- Kvaliteta -- Skladištenje -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA17-07089 
 
Konj -- Taylorella equigenitalis -- Taylorella asinigenitalis  HA17-07063 
 
Koronarna bolest srca -- Gastroezofagealna refluksna bolest -- Endotelin-1 -- Dušični oksid  HA17-06994 
 
Kotlovnica -- Kotlovska postrojenja -- Cijevi -- Plin -- Modernizacija  HA17-07029 
 
Krapinsko-zagorska županija  HA17-06937 
 
Krava -- Mlijeko -- Mastitis  HA17-07069 
 
Krešić, Stjepan  HA17-07274 
 
Kristologija -- Utjelovljenje -- Transcendencija -- Povijest -- Filozofija povijesti -- Teologija -- Eshatologija  HA17-06865 
 
Kršćanske zajednice -- Manjine -- Islam -- Politika  HA17-06848 
 
Krumpir -- Agronomska svojstva -- Mineralna gnojiva -- Organska gnojiva  HA17-07048 
 
Kružni tok -- Kružno raskrižje -- Turbo kružni tok -- Prometna učinkovitost -- Signalizacija raskrižja  HA17-07134 
 
Krv -- Transfuzija krvi -- Hemoglobin -- Bederena kost -- Prijelom bedrene kosti  HA17-06961 
 
K-sredina -- Klasteri -- Grupiranje podataka -- Algoritam grupiranja  HA17-06794 
 
Kukuruz -- Kvaliteta zrna -- QTL lartiranje -- Genotipizacija  HA17-07051 
 
Kultura -- Interkulturalizam -- Obrazovanje -- Društvo  HA17-06874 
 
Kulturna povijest -- Antika -- Hodočašća  HA17-07276 
 
Kulturna povijest 20. st. -- Ruska književnost -- Hrvatska esejistika -- Prevoditeljstvo  HA17-07230 
 
Küng, Hans  HA17-06866 
 
Kuroiler kokoš -- E. coli -- Cefalosporinaze proširenog spektra  HA17-07082 
 
Kvaliteta zraka -- Prašina -- Perad -- Endotoksini  HA17-07090 
 
Kvasac -- Smokva -- Destilat -- Rakija -- Aroma -- Senzorska svojstva  HA17-07142 
 
Legalizacija -- Nezakonita gradnja  HA17-06919 
 
Lemieux, Germain  HA17-07185 
 
Lijekovi -- Potrošnja lijekova -- Farmaceutska industrija -- Ljekarne  HA17-06901 
 
Lukšić, Irena  HA17-07230 
 
Ljudski potencijali -- Planiranje ljudskih potencijala -- Zdravstvo -- Zdravstveni djelatnici  HA17-07139 
 
Ljudski potencijali -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Lokalna samouprava -- Politički menadžment  HA17-06814 
 
Ljudski resursi -- Hotelijerstvo -- Hotelska ponuda -- Menadžment -- Obrazovanje djelatnika  HA17-07138 
 
Ljudskost -- Drugi -- Transcendencija -- Sloboda  HA17-06827 
 
Mačke -- Gingivitis -- Laserska terapija  HA17-07075 
 
Mačke -- Infekcija -- Klinički znakovi -- Hematološki pokazatelji  HA17-07068 
 
Mađarska književnost 20./21. st. -- Dramska književnost -- Proza  HA17-07269 
 
Mađarska književnost 21. st. -- Proza  HA17-07270 
 
Manjine -- Etnička pripadnost -- Marginalizacija -- Globalizacija -- Postmodernizam -- Katolički socijalni nauk  HA17-06849 
 
Manjine -- Rasni napadi -- Politika -- Društveno-političke prilike  HA17-06897 
 
Manjine -- Teologija -- Kršćanstvo -- Religija -- Pluralnost  HA17-06843 
 
Marija  HA17-06852 
 
Marija -- Isusova majka  HA17-06851 
 
Marketing -- Hedonizam -- Životni stil -- Osjećajnost  HA17-07136 
 
Masle, Antun  HA17-07249 
 
Maslina -- Maslinovo lišće -- Fenoli -- Antioksidacijski kapacitet  HA17-07050 
 
Masovne komunikacije -- Kultura -- Društvo -- Globalizam -- Etika -- Medijska industrija  HA17-06872 
 
Matematička logika -- Aritmetika -- Udžbenici  HA17-06924 
 
Matić, Đorđe  HA17-07277 
 
Matoš, Antun Gustav -- Brlić-Mažuranić, Ivana  HA17-07246 
 
Med -- Pčelinja paša -- Medonosne biljke -- Melisopalinološka analiza  HA17-07079 
 
Međimursko veleučilište u Čakovcu  HA17-06926 
 
Međunarodni cestovni promet -- Provozni postupak -- Konvencije -- Kompjutorizirani provozni sustav  HA17-06906 
 
Međunarodno pravo -- Teritorij -- Aneksija -- Intervencija  HA17-06909 
 
Meliorativna gnojidba -- Organska gnojiva -- Tlo -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Kalcifikacija -- Humizacija  HA17-07055 
 
Menos é Mais -- Guedes, Cristina -- Campos, Francisco Vieira de  HA17-07157 
 
Mentalne bolesti -- Mentalno zdravlje -- Socijalna stigma -- Stigmatizacija -- Stereotipi  HA17-06983 
 
Mentalne bolesti -- Psihijatrija -- Antipsihijatrija -- Stigmatizacija  HA17-06963 
 
Mentalne bolesti -- Psihosomatske bolesti -- Psihoterapija  HA17-06984 
 
Mentalne bolesti -- Stigmatizacija -- Oporavak  HA17-06997 
 
Mentalni poremećaj -- Delirij -- Cotardov sindrom -- Depresivnost  HA17-06970 
 
Mentalni poremećaj -- Psihijatrijske bolesti -- Prisilno liječenje -- Psihijatrija  HA17-06969 
 
Mentalni poremećaji -- Psihološki stres -- Psorijaza  HA17-06962 
 
Mentalni poremećaji -- Razvoj djece -- Adolescenti -- Stigmatizacija  HA17-06995 
 
Merkel, Angela  HA17-06881 
 
Metrike softvera -- Korelacija -- Rangiranje -- Mrežne aplikacije  HA17-06798 
 
Metro -- Vlakovi -- Podzemne željeznice -- Simulacija -- Optimizacija  HA17-07119 
 
Mićanović, Miroslav  HA17-07202 
 
Migracija -- Izbjeglice -- Muslimani -- Islam -- Ratovi -- Društveno-političke prilike -- Ksenofobija -- Filozofi  HA17-06894 
 
Migracije -- Politika -- Povijest -- Klimatske promjene -- Trampizam  HA17-06878 
 
Migranti -- Ilegalni migranti -- Izbjegličko pravo -- Ponašanje  HA17-06883 
 
Migrantska politika -- Vlast -- Moderno društvo -- Suverenitet  HA17-06881 
 
Milosrđe -- Bog -- Pravda -- Crkva  HA17-06857 
 
Milosrđe -- Crkva -- Reforma -- Pastoralno djelovanje  HA17-06853 
 
Milosrđe -- Djela milosrđa -- Kršćanstvo -- Zajednica  HA17-06845 
 
Milosrđe -- Izbjeglice -- Pravda  HA17-06850 
 
Milosrđe -- Samilost -- Bog -- Život  HA17-06867 
 
Milosrđe -- Savez -- Radosna vijest  HA17-06854 
 
Milosrđe -- Sućutnost -- Ljubav -- Božansko milosrđe -- Pravda -- Teologija milosrđa -- Politička etika  HA17-06864 
 
Milosrđe -- Žene -- Prava žena -- Obitelj -- Crkva  HA17-06875 
 
Mliječne krave -- Dodaci prehrani -- Sastav mlijeka -- Somatske stanice -- Zeoliti -- Klinoptiloliti  HA17-07064 
 
Mobilnost -- Putnici -- Navike -- Javni prijevoz -- Automobilski promet  HA17-06870 
 
Molitva -- Liturgija -- Božićna liturgija -- Časoslov  HA17-06840 
 
Montero, Rosa  HA17-07180 
 
More -- Podmorje  HA17-06916 
 
Morske ribe -- Slatkovodne ribe -- Živa -- Toksičnost  HA17-07074 
 
Morski prijevoz -- Pomorsko pravo -- Ujednačavanje prava -- Međunarodne konvencije  HA17-06913 
 
Mrkonjić, Anđelko  HA17-07203 
 
Multimedijalna umjetnost -- Likovna umjetnost  HA17-07147 
 
Multimodalni prijevoz -- Kontejnerski prijevoz -- Vanjski troškovi  HA17-07104 
 
Nacionalizam  HA17-06893 
 
Nacionalsocijalizam -- Hitlerizam -- Liberalizam -- Materijalizam -- Marksizam -- Ljudskost  HA17-06831 
 
Nada -- Rimska liturgija -- Marijanske svetkovine -- Časoslov -- Molitve  HA17-06852 
 
Narod Ogoni -- Manjine -- Domorodački narodi -- Prava -- Upravljanje resursima -- Ekologija -- Teologija  HA17-06898 
 
Narodi Pacifičkog otočja -- Klimatske promjene -- Vremenske neprilike -- Razvijene zemlje -- Odgovornost  HA17-06948 
 
Nautika -- Navigacija -- Okoliš -- Procjena rizika -- AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Fuzzy logika  HA17-07128 
 
Nenasilje -- Politika -- Terorizam -- Ekstremizam  HA17-06884 
 
Nényei, Pál  HA17-07161 
 
Neurodegenerativne bolesti -- Hallervorden-Spatz sindrom -- Bolesti nakupljanja -- Distonija -- Poremećaji pokreta  HA17-06965 
 
Niče, Vilko  HA17-07275 
 
Nikolić Aras, Stanislava  HA17-07241 
 
Nowicka, Bronka  HA17-07205 
 
NT-proBNP -- Kardiologija -- Zatajenje srca -- Sakubitril/valsartan  HA17-07002 
 
Njemačka filozofija 20. st. -- Filozofija i psihologija  HA17-06832 
 
Njemačka književnost 20. st. -- Dramska književnost -- Drama  HA17-07168 
 
Njemački jezik -- Učenje jezika -- Studenti  HA17-06926 
 
Obiteljska kuća -- Građenje -- Energetska učinkovitost -- Toplinska izolacija -- Troškovi  HA17-07037 
 
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva -- Poljoprivreda -- Agencije -- Ruralni razvoj -- Smilje  HA17-07046 
 
Objava -- Kršćanska vjera -- Deistička kritika -- Apologetika  HA17-06847 
 
Obrada slike -- Računalni vid -- Oduzimanje pozadine -- Praćenje pozicije  HA17-06813 
 
Obrazovanje -- Znanost -- Tehnologija -- STEM -- Osposobljavanje  HA17-06922 
 
Odgoj -- Obrazovanje -- Duhovna komponenta -- Učitelj  HA17-06921 
 
Održivi razvoj -- Odgoj i obrazovanje -- Društvene vrijednosti -- Donošenje odluka  HA17-06923 
 
Ogrjevno drvo -- Ogrjevna vrijednost -- Cijena energije -- Potrošači  HA17-07143 
 
Ondjaki  HA17-07182 
 
Onkološki bolesnici -- Zloćudne bolesti -- Psihološka potpora -- Psihosocijalna podrška  HA17-07003 
 
Online glasovanje -- Steganografija -- Kriptografija -- Glasačko ponašanje -- Autentifikacija  HA17-06808 
 
Oprema pod tlakom -- Zakonska regulativa  HA17-07141 
 
Osnovne škole -- Nastava prirode -- Metode poučavanja  HA17-06927 
 
Osteoporotični prijelomi -- Stariji bolesnici -- Rehabilitacija -- Depresija -- Anksioznost -- Tjeskoba  HA17-06971 
 
Otac -- Bog -- Čovjek -- Patrijarhalno drušvo -- Suvremeno društvo -- Individualizam -- Kršćanstvo  HA17-06856 
 
Otac -- Duhovni otac -- Duhovno očinstvo -- Psihologija -- Vjera  HA17-06859 
 
Otac -- Psihologija -- Identitet -- Religioznost -- Hagiografija  HA17-06839 
 
Ovce -- Laktacija -- Ekološki uzgoj -- Hematološki pokazatelji  HA17-07071 
 
Ovce -- Pankreas -- Peptidi -- Imunohistokemija  HA17-07077 
 
Ozimi ječam -- Sorte -- Abiotički stres -- Vodni stres -- Nedostatak vode  HA17-07045 
 
P2P mreža -- Mrežni protokoli -- Mrežni priključak -- Vatrozid  HA17-06810 
 
Panero, Leopoldo María  HA17-07177 
 
Paraziti -- Divlja mačka -- Felis silvestris silvestris  HA17-07067 
 
Parodontna bolest -- Gingivitis -- Onkološki bolesnici -- Kemoterapija  HA17-07005 
 
Parun, Vesna -- Manojlović, Sonja -- Detoni-Dujmić, Dunja -- Biga, Vesna -- Žagar, Anka -- Zamoda, Jagoda -- Petlevski, Sibila -- Lovrenčić, Sanja -- Bagić, Aida -- Škunca, Andriana -- Benić, Gordana -- Zoko, Božica -- Derkač, Lana -- Brnardić, Ana -- Jagić, Dorta -- Bodrožić, Ivana -- Matijašević, Irena -- Horvat Čeč, Željka -- Radaković, Zorica -- Žilić, Darija -- Savičević Ivančević, Olja -- Gromača, Tatjana  HA17-07268 
 
Pas -- Pasmina -- Dob -- Spol -- Križni ligament -- Puknuće  HA17-07061 
 
Pas -- Tomografija -- Vena azigos  HA17-07091 
 
Pas -- Trovanje -- Antikoagulansi -- Laboratorijski testovi -- Klinički nalaz  HA17-07073 
 
Pčele -- Medonosna pčela -- Pčelinje zajednice -- Prihrana  HA17-07076 
 
Peixoto, José Luís  HA17-07191 
 
Petrak, Nikica  HA17-07243 
 
Petrokemija Kutina  HA17-07141 
 
Petrović Njegoš, Petar, II  HA17-07204 
 
Pilići -- Trombociti -- Leukociti -- Dekstran -- Fikol  HA17-07062 
 
Pješački prijelaz -- Pješaci -- Signalizirana raskrižja -- Simulacija  HA17-07118 
 
Pješački promet -- Zaštita pješaka -- Sigurnost prometa -- Sustavi sigurnosti u vozilu  HA17-07116 
 
Podrtina -- Potonula stvar -- Vađenje -- Uklanjanje -- Spašavanje  HA17-06918 
 
Podzemne željeznice -- Javni gradski prijevoz -- Kompleksne mreže -- Metro  HA17-07097 
 
Podzemne željeznice -- Metro -- Pješaci -- Protumjere  HA17-07127 
 
Polić Kamov, Janko  HA17-07227 
 
Politika -- Ekonomija -- Kriza -- Kapitalizam -- Život -- Moderna  HA17-06829 
 
Politika -- Strateško mišljenje -- Kritika  HA17-06895 
 
Poljska književnost 20. st. -- Poezija  HA17-07207 
 
Poljska književnost 21. st. -- Lirska proza  HA17-07205 
 
Popularna kultura 20. st. -- Umjetnost -- Pop glazba -- Rock glazba  HA17-07277 
 
Populizam -- Nacionalizam -- Ultranacionalizam -- Religijski nacionalizam -- Politika  HA17-06890 
 
Poremećaj osobnosti -- Granični poremećaj osobnosti -- Psihoterapija -- Samoozljeđivanje -- Traume iz djetinjstva  HA17-06966 
 
Porez na dohodak -- Kamate -- Štednja -- Bankarstvo  HA17-06903 
 
Poslovne zone -- Autobusi -- Genetski algoritam -- Optimizacija  HA17-07102 
 
Postkomunizam -- Komunizam -- Viktimizacija -- Sjećanje -- Povijest  HA17-06877 
 
Posude pod tlakom -- Tehnički normativi -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA17-07032 
 
Potres -- Parni kotao -- Kotlovsko postrojenje -- Projektiranje  HA17-07028 
 
Potrošnja energije -- Energetska učinkovitost -- Proizvodni proces -- Optimizacija procesa  HA17-07024 
 
Povijest -- Čovječanstvo -- Znanost -- Spoznaja -- Filozofija povijesti -- Metafizika  HA17-06834 
 
Požari -- Podzemne garaže -- Numeričko modeliranje -- Ventilacija  HA17-07016 
 
Pravo zaštite okoliša -- Onečišćenje okoliša -- Izvori onečišćenja -- Plastični otpad  HA17-06934 
 
Prehrana -- Tjelesna aktivnost -- Zdravlje -- Pravilna prehrana  HA17-06958 
 
Prestrojavanje vozila -- Promjena trake -- Vozači -- Ponašanje vozača -- Numerička simulacija  HA17-07122 
 
Preuzimanja -- Dostava roba -- Višeagentski sustavi -- Kompleksni sustavi  HA17-06793 
 
Prijenos topline -- Toplinski sustav -- Kalorimetrija -- Protok fluida -- Matematički model  HA17-07033 
 
Prijevremeni porod -- Blizanačka trudnoća -- Blizanci  HA17-07009 
 
Projektni menadžment -- Lokalna samouprava -- Menadžment  HA17-07093 
 
Promet -- Zagađenje okoliša -- Održivi razvoj -- Alternativna goriva -- Emisija ugljičnog dioksida  HA17-06936 
 
Prometna sigurnost -- Regulacija prometa -- Cestovna sigurnost -- Javno mnijenje  HA17-07133 
 
Prometna sigurnost -- Sigurnost na cestama -- Ponašanje vozača -- Brzina vozila  HA17-07117 
 
Prometni trak -- Prestrojavanje vozila -- Promjena trake -- ANOVA -- Analiza varijance  HA17-07096 
 
Prometni znakovi -- Retrorefleksija -- Vijek trajanja  HA17-07120 
 
Prozračivanje -- Učinkovitost procesa -- Onečišćenje zraka -- Klima-komore -- Ventilator  HA17-07039 
 
Psihički bolesnici -- Stigmatizacija -- Mediji  HA17-06999 
 
Psihijatrija -- Glorifikacija -- Stigmatizacija  HA17-06992 
 
Psihijatrija -- Psihijatrijske bolesti -- Stigmatizacija  HA17-06998 
 
Pšenica -- Hektolitarska masa -- Insekticidi  HA17-07049 
 
Ptice -- Škanjac -- Neuroanatomija  HA17-07078 
 
Putnička vozila -- Osobna vozila -- Automobili -- Signalizirana raskrižja -- Simulacija  HA17-07107 
 
Računarstvo -- Mikroprocesori -- Znanstveno djelovanje  HA17-07213 
 
Radić, Smiljan -- Kerez, Christian  HA17-07155 
 
Radna tvar -- Klima-komore -- Klimatizacija -- Dizalice topline  HA17-07040 
 
Rakoš, Dragutin  HA17-06941 
 
Razred za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA17-07146 
 
Redovnički redovi -- Redovničke ustanove -- Društva vjernika -- Treći svjetovni redovi -- Vodstvo  HA17-06842 
 
Regionalni park Mura – Drava  HA17-06935 
 
Restorativna pravda -- Pravo -- Milosrđe -- Kršćanstvo  HA17-06860 
 
Režny, Vojta -- Radić, Stjepan  HA17-07284 
 
RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Lanci opskrbe -- Tranzicijska ekonomija  HA17-07034 
 
Rimsko pravo -- Vlasništvo -- Ničije stvari -- Res nullius -- Javno dobro -- Luke -- Koncesije  HA17-06910 
 
Rivaroksaban -- Venski tromboembolizam  HA17-07007 
 
Roboti -- Sustavi za učenje -- Adaptivni sustavi -- AI -- Umjetna inteligencija  HA17-06811 
 
Rohingya -- Muslimani -- Etničke manjine -- Budizam -- Etnički genocid  HA17-06899 
 
Romi -- Pastoral -- Crkva -- Evangelizacija -- Modeli evangelizacije  HA17-06841 
 
Rudnik -- Sigurnost u rudniku -- Radni uvjeti -- Ventilacijski sustav  HA17-07038 
 
Rumunjska književnost -- Proza  HA17-07170  HA17-07175  HA17-07194  HA17-07171  HA17-07189  HA17-07184  HA17-07188  HA17-07176  HA17-07173  HA17-07197  HA17-07179  HA17-07199  HA17-07196  HA17-07183 
 
Sažetci članaka -- Evaluacija -- Lingvistička analiza -- Strojno učenje  HA17-06804 
 
Seksualne manjine -- Seksualni identitet -- Queer -- Teologija -- Crkva -- Kristologija  HA17-06868 
 
Sekularizam -- Religija -- Demokracija -- Prava manjina  HA17-06891 
 
Semantički web -- Interoperabilnost -- Digitalni repozitorij -- Povezani podaci  HA17-06803 
 
SGLT2-inhibitori -- Endokrinologija -- Šećerna bolest tip 2 -- Kardiovaskularna smrt  HA17-07001 
 
Shizofrenija -- Fizička aktivnost -- Kliničko istraživanje  HA17-06990 
 
Sigetska bitka -- Glazba -- Drama -- Opera  HA17-07158 
 
Signalizacija raskrižja -- Semaforizirano raskrižje -- Autoceste  HA17-07131 
 
Simulatori -- Pomorstvo -- Valovi -- Morski valovi -- Simulacijski model  HA17-06807 
 
Sintetička geometrija -- Steinerova krivulja -- Leptirova krivulja -- Leptirova omotaljka -- Pramen konika  HA17-07275 
 
Sirijska književnost 20./21. st. -- Arapska poezija -- Društveno-političko djelovanje -- Pjesnikinje  HA17-07271 
 
Skladištenje -- Komisioniranje -- Opskrbni lanac -- Mljekarska industrija  HA17-07124 
 
Slikarstvo -- Slika -- Meandar -- Filozofija -- Umjetnost -- Bitak -- Estetika -- Konceptualnost  HA17-06823 
 
Slišurić, Ivan  HA17-07218 
 
Sloterdijk, Peter  HA17-06886  HA17-06895 
 
Slovenska književnost -- Slovensko pjesništvo  HA17-07209 
 
SOA -- Uslužno orijentirana arhitektura -- Raspodijeljeni sustavi -- Distribuirani sustavi -- QoS -- Kvaliteta usluge  HA17-06799 
 
Soja -- Prinos -- Mikroorganizmi -- Gnojiva -- Dušik  HA17-07047 
 
Soja -- Sorte -- Klimatski uvjeti -- Navodnjavanje -- Visina biljke -- Urod zrna  HA17-07058 
 
Soja -- Ulje -- Bjelančevine -- Varijabilnost -- Oplemenjivanje  HA17-07057 
 
Souček, Branko  HA17-07213 
 
Speleološka istraživanja  HA17-06945 
 
Speleološka istraživanja -- Geološka istraživanja -- Speleomorfologija -- Geomorfologija  HA17-06944 
 
Speleološka istraživanja -- Jame  HA17-06947  HA17-06946  HA17-06943  HA17-06949 
 
Speleološka istraživanja -- Špilje  HA17-06951 
 
Speleološki objekti -- Prostorni raspored -- Morfološka struktura  HA17-06950 
 
Sportski marketing -- Sportski proizvod -- Promocija -- Financiranje kluba  HA17-07160 
 
Sportski menadžment -- Financijsko izvješće -- Sportski objekti  HA17-07137 
 
Srbi -- Pravoslavna vjera -- Grkokatolička vjera -- Rimokatolička vjera  HA17-06900 
 
Srpska književnost 21. st. -- Proza  HA17-07208 
 
Stariji ljudi -- Pješaci -- Pješački prijelaz -- Sigurnost pješaka -- Brzina hodanja  HA17-07106 
 
Stigmatizacija -- Suicid -- Samoubojstvo -- Mentalne bolesti  HA17-06996 
 
Stlačeni prirodni plin -- Punionice plina -- Motorna vozila  HA17-07018 
 
Stočni grašak -- Jari stočni grašak -- Sorte -- Prinos zelene mase  HA17-07042 
 
Stomatološka protetika -- Mandibularni kondil -- Temporomandibularni zglob -- Zubna okluzija -- Zagriz -- Udlaga  HA17-07004 
 
Strani jezici -- Visoko obrazovanje -- Ekonomija  HA17-06931 
 
Stres -- Oksidativni stres -- Depresivni poremećaj  HA17-06989 
 
Suicidalnost -- Samoozljeđivanje -- Komorbiditet -- Adolescenti -- Psihijatrijski tretman  HA17-06985 
 
Suleiman, Fadwa  HA17-07271 
 
Suncokret -- Temperatura -- Vremenski uvjeti -- Urod zrna -- Sadržaj ulja -- Ulje  HA17-07056 
 
Suško, Mario  HA17-07201 
 
Suvremena književnost -- Portugalska književnost 21. st. -- Proza -- Kratka priča  HA17-07191 
 
Sv. Vlaho -- Parac  HA17-07287 
 
Svećenici -- Kanonici -- Dekani -- Pisci -- Životopis  HA17-06861 
 
Svećenstvo -- Žene -- Svećenice -- Stavovi  HA17-06863 
 
Svjetska književnost -- Čitanje -- Znanje -- Obrazovanje -- Kulturni kanoni  HA17-07161 
 
Šijavica -- Teorija igara -- Matrična igra -- Matrica isplata -- Strategije -- Vrijednost igre  HA17-06940 
 
Šilobod Bolšić, Mijo -- Bertić, Vatroslav  HA17-06924 
 
Španjolska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Životopis  HA17-07177 
 
Španjolska književnost 21. st. -- Proza  HA17-07180 
 
Španjolska književnost 21. st. -- Proza -- Kratka priča  HA17-07186 
 
Šparoga -- Polifenoli -- Antioksidacijska aktivnost  HA17-07053 
 
Špoljar, Krsto -- Sabol, Željko -- Lovrak, Mato -- Veček, Zlata  HA17-07221 
 
Štambuk, Drago  HA17-07212 
 
Štraus, Ivan  HA17-07154 
 
Šubić Zrinski, Nikola  HA17-07158 
 
Švajger, Anton  HA17-06956 
 
Telad -- Hranidba -- Burag -- Nerazgradivi škrob -- Nerazgradive bjelančevine  HA17-07088 
 
Termoelektrana Sisak  HA17-07017 
 
Termografija -- Glaukom -- SVM -- Metoda potpornih vektora -- Strojevi s potpornim vektorima  HA17-06806 
 
Thils, Gustave  HA17-06865 
 
Tisa -- Taxus baccata L. -- Flora Croatica -- Spomenici prirode  HA17-06953 
 
Tiskarstvo -- Nakladništvo -- Knjižarstvo  HA17-07095 
 
Tlačni sustavi -- Pumpe -- 3D modeliranje -- Analiza naprezanja  HA17-07031 
 
Tlo -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Plastičnost tla  HA17-07054 
 
Tlo -- Kemijska svojstva -- Nagib -- Dubina  HA17-07044 
 
Transcendencija -- Intelegibilnost -- Fenomenologija -- Metafizika  HA17-06837 
 
Transcendentno -- Bitak -- Prisutnost -- Mišljenje -- Kršćanstvo -- Judaizam -- Bog -- Epifanija  HA17-06824 
 
Transformator -- Tehnička dokumentacija -- Virtualni tim  HA17-07035 
 
Traume -- Kriza -- Hitne intervencije -- Psihosocijalna podrška  HA17-06980 
 
Tretinjak, Igor  HA17-07159 
 
Tribuson, Goran  HA17-07263 
 
Trihobezoar -- Gutanje -- Kosa -- Psihijatrija  HA17-07000 
 
Trump, Donald  HA17-06897 
 
Turizam -- Gastronomija -- Trendovi  HA17-06957 
 
Učenici -- Školski uspjeh -- Ciljne orijentacije -- Zadovoljstvo  HA17-06835 
 
Učenici s teškoćama -- Komunikacija -- Socijalizacija  HA17-06930 
 
Uhranjenost -- Nutritivni status -- Kvaliteta prehrane -- Nealkoholna bolest masne jetre  HA17-06986 
 
Umreženi upravljački sustav -- Lipschitzova funkcija -- Kvantizacija -- Nelinearni sustavi -- Kontroler  HA17-06939 
 
Unigwe, Chika  HA17-07166 
 
Vegetativno razmnožavanje -- Mikropropagacija -- Sterilizacija -- In vitro -- Ozon  HA17-07052 
 
Video sažimanje -- Video prijenos -- H.264/AVC -- MANET -- Mobilne ad hoc mreže  HA17-06800 
 
Vimer, Rudolf  HA17-06861 
 
Virulencija -- Genetski profil -- Bivol -- Govedo -- Pasteurella multocida  HA17-07092 
 
Višestambene zgrade -- Troškovi grijanja -- Stambena zgrada -- Mjerni sustav  HA17-07025 
 
Vlakovi -- Sigurnost vožnje -- Virtualni laboratorij -- Sabotaža  HA17-07111 
 
Vodoopskrba -- Pumpne stanice -- Web aplikacije -- Mobilne aplikacije  HA17-06802 
 
Vozači -- Umor -- EEG -- Elektroencefalografija -- Bežične komunikacije  HA17-07126 
 
Vozači -- Umor -- EMG -- Elektromiografija -- Elektrokardiogram  HA17-07100 
 
Vremensko kašnjenje -- Stabilnost sustava -- Lyapunovljeva stabilnost -- Matrične nejednakosti  HA17-07012 
 
Vrijeme -- Bitak -- Vječnost -- Spoznaja -- Drugi -- Egzistiranje -- Patnja  HA17-06826 
 
Vujić, Antun  HA17-07200 
 
Web-upitnici -- Broj stranica -- Straničeni dizajn -- Klizaći dizajn -- Vizualna orijentacija  HA17-06812 
 
Weiss, Lavoslav  HA17-07095 
 
XML -- Upitni jezik -- World Wide Web -- Obrada podataka -- Baze podataka  HA17-06805 
 
Zakup broda -- Vlasnik broda -- Trajanje zakupa -- Otkaz ugovora -- Vraćanje broda  HA17-06917 
 
Zaštita privatnosti -- Rudarenje podataka -- Transakcijska baza podataka -- Baze podataka  HA17-06797 
 
Zgrade -- Buka -- Zvučna izolacija -- Osobna zaštitna oprema -- Sigurnost  HA17-07144 
 
Zgrade -- Obnova zgrada -- Primarna energija -- Tehnički sustavi  HA17-07145 
 
Značajni krajobraz -- Biljne vrste  HA17-06937 
 
Zračna luka Zagreb  HA17-07130 
 
Zračni promet -- Prijevoz putnika -- Uskraćivanje ukrcaja -- Otkazivanje leta -- Osobe sa smanjenom pokretljivošću -- Prava putnika  HA17-06908 
 
Zračni promet -- Rekonfiguracija  HA17-07130 
 
Zračni promet -- Sigurnost -- Odgovornost za štetu  HA17-06912 
 
Zračni promet -- Zračni prijevoz -- Procjena rizika -- Upravljanje zračnim prometom  HA17-07129 
 
Zračno pravo -- Bespilotni zrakoplovi -- Hrvatsko zakonodavstvo -- Europsko zakonodavstvo  HA17-06911 
 
Zrakoplovi -- Održavanje zrakoplova -- Ljudski čimbenik -- Analiza pogrešaka  HA17-07041 
 
Zrakoplovstvo -- Aviokompanije -- QoS -- Kvaliteta usluge  HA17-07123 
 
Žagar, Anka  HA17-07224 
 
Željezničke pruge -- Putnički vlakovi -- Teretni vlak -- Urbano područje -- Simulacijski model -- Učinkovitost prijevoza  HA17-07112 
 
Željeznički putnički prijevoz -- Učinkovitost prijevoza -- Vlakovi -- Željeznički prijevoz -- Prijevoz putnika  HA17-07125 
 
Žižek, Slavoj -- Miller, David  HA17-06880