0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

KLJAJIĆ, Filip, tehnolog
Razvitak inovatorstva u Valpovštini / Filip Kljajić. - Ilustr.
U: Valpovački godišnjak. - ISSN 1331-5285. - 24 (2019) ; str. 100-109
Industrija -- Tehnika -- Inovacije
001
62
HA19-03973

OŽANIĆ, Marijan
Znanost i gospodarstvo - kako izići iz "slijepe ulice" / Marijan Ožanić. - Ilustr.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 513-530
Znanost -- Gospodarstvo -- Akademsko poduzetništvo
001
33
HA19-03974

BORIĆ, Marijana
Žarko Dadić, Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti): Knjiga IV.: Prosvjetiteljstvo. Zagreb: Izvori, 2018. : [prikaz] / Marijana Borić.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 267-269  
 Elektronička verzija članka
Dadić, Žarko
Znanost -- Prirodne znanosti -- Prosvjetiteljstvo

001
1(091)
HA19-03975

Vidi br.: HA19-04044

Vidi br.: HA19-04162

Vidi br.: HA19-04164

Vidi br.: HA19-04204

Vidi br.: HA19-04132

Vidi br.: HA19-04088

Vidi br.: HA19-04165

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

RUNTIĆ, Branka
Glagoljične preferencije učenika polaznika izvannastavne aktivnosti mali glagoljaši u razrednoj nastavi / Blanka Runtić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 32-34. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 14 (2019), 1 ; str. 19-35  
 Elektronička verzija članka
Razredna nastava -- Glagoljica -- Kurikulum -- Nastavne cjeline -- Djeca -- Školska dob
003
37
HA19-03976

BADURINA-STIPČEVIĆ, Vesna
Hrvatskoglagoljska brevijarska legenda o svetom Nikoli / Vesna Badurina Stipčević.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 43-46. - Summary.
U: Fluminensia. - ISSN 0353-4642. - 31 (2019), 2 ; str. 25-47  
 Elektronička verzija članka
Hrvatskoglagoljski brevijari -- Hagiografija -- Tekstološka analiza
003
821.163.42
HA19-03977

POŽAR, Sandra
Morfologija, sintaksa i leksik glagoljskoga Inventara samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. - 1878.) / Sandra Požar. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 21-23. - Summary.
U: Fluminensia. - ISSN 0353-4642. - 31 (2019), 2 ; str. 7-24  
 Elektronička verzija članka
Glagoljica -- Čakavsko narječje -- Glagoljska pismenost -- Povijest hrvatskoga jezika -- Govori
Franjevci trećoredci

003
81
HA19-03978

Vidi br.: HA19-04694

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

KEČEK, Damira
Alternativni model izoliranja sektora u input-output sustavu : metodološki pristup i primjena na hrvatski IKT sektor / Damira Keček. - Ilustr.
Bibliografija: str. 444-448. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 431-450  
 Elektronička verzija članka
Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija -- Informacijsko-komunikacijskie tehnologije -- Input-output analiza -- Alternativni modeli
004
33
HA19-03979

STANIČIĆ, Ognjen
Analiza značajki i performansi progresivnih web aplikacija = Analysis of progressive web application features and performance / Ognjen Staničić, Sanja Kraljević. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 4 ; str. 240-247  
 Elektronička verzija članka
Web aplikacije -- Progresivna web aplikacija -- Mobilne aplikacije
004
654
HA19-03980

ZEMCIK, Oskar
Application of linear optimization on parameters of 3D FDM print / Oskar Zemcik, Josef Sedlak. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1164-1170  
 Elektronička verzija članka
3D printanje -- Linearno programiranje -- FDM -- Metoda taloženja -- Optimizacija
004
655
HA19-03981

KOVAČEVIĆ, Renata
Artificial intelligence in computer games = Umjetna inteligencija u računalnim igrama / Renata Kovačević, Ivan Cesar, Davor Cafuta. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 2 ; str. 118-126  
 Elektronička verzija članka
Računalne igre -- Neuronske mreže -- Genetski algoritm
004
HA19-03982

BARLOVIĆ, Filip
Automatizacija mrežnih uređaja = Automating network devices / Filip Barlović, Dubravko Žigman, Valter Perinović. - Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 4 ; str. 248-253  
 Elektronička verzija članka
Mrežni uređaji -- Automatizacija mrežnih uređaja -- Python -- Cisco
004
HA19-03983

ALEKSANDROVIĆ, Igor
BGP protokol i njegovi atributi = BGP protocol and its attributes / Igor Aleksandrović, Dubravko Žigman, Valter Perinović. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 5 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 3 ; str. 219-223  
 Elektronička verzija članka
Internet -- Internetski protokol -- Usmjerni protokol -- Atributi
004
HA19-03984

PEYK, Elham
Development of a data mining system for subscriber classification : case study: electricity distribution company / Elham Peyk, Asadollah Shahbahrami. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 947-952  
 Elektronička verzija članka
Rudarenje podataka -- Potrošnja električne energije -- Klasifikacija podataka
004
621.3
HA19-03985

KLETEČKI, Doroteja
Dodatak za kuhinjsku napu : t-T modul = Supplement for the kitchen hood : t-T module / Doroteja Kletečki, Toni Bjažić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 5 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 77-81  
 Elektronička verzija članka
Kuhinjska napa -- Vrijeme -- Temperatura -- Bluetooth -- MIT App Inventor
004
67/68
HA19-03986

MARKOVIC, Veljko
Feature sensitive three-dimensional point cloud simplification using support vector regression / Veljko Markovic, Zivana Jakovljevic, Zoran Miljkovic. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 985-994  
 Elektronička verzija članka
3D skeniranje -- Prikupljanje podataka -- Metoda potpornih vektora
004
HA19-03987

LYU, Xiao
Fire resistance of circulat steel tubes infilled with ultra-high strength concrete with external fire protection / Xiao Lyu, Erfeng Du, Ran Li. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed.
U: Engineering review (Technical Faculty University of Rijeka). - ISSN 1330-9587. - 39 (2019), 1 ; str. 71-80  
 Elektronička verzija članka
FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Zaštita od požara -- Čelične cijevi
004
624/625
HA19-03988

ZHONG, Minjuan
Hot topic discovery in online community using topic labels and hot features / Minjuan Zhong. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1068-1075  
 Elektronička verzija članka
Procesiranje informacija -- Internet -- Mrežna komunikacija
004
HA19-03989

ČEREPINKO, Darijo
Impact of position and layout of news articles inside simulated iPad newspaper application on reading / Darijo Čerepinko, Dean Valdec, Petar Miljković, Krunoslav Hajdek. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 941-946  
 Elektronička verzija članka
iPad -- Novine
004
070
HA19-03990

DALI, Mohammed Amin
Increasing the range of contemporary artillery projectiles / Mohammed Amin Dali, Slobodan Jaramaz, Damir Jerković, Danilo Djurdjevac. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 960-969  
 Elektronička verzija članka
Artiljerijsko oružje -- Projektil -- Smanjenje otpora -- Otpor zraka -- CFD -- Računalna dinamika fluida
004
623
HA19-03991

LOZIĆ, Joško
Industrija digitaliziranih sadržaja stvara novu paradigmu teorije troškova : nulti granični trošak u digitalnom izdanju časopisa = The digitized content industry creates a new paradigm of cost theory : zero marginal cost in digital magazine industry / Joško Lozić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 53-59  
 Elektronička verzija članka
Industrija časopisa -- Medijska industrija -- Nulti marginalni trošak -- Poslijeindustrijski model
004
050
336
HA19-03992

MOHAR Bastar, Katja
The influence of the cost reduction directive on the broadband roll / Katja Mohar Bastar, Nikolaj Šarlah. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1001-1009  
 Elektronička verzija članka
Širokopojasne mreže -- Smanjenje troškova -- Digitalizacija
004
338
341
HA19-03993

HUJAINAH, Fadhl
Investigation of requirements interdependencies in existing techniques of requirements prioritization / Fadhl Hujainah, Rohani Binti Abu Bakar, Mansoor Abdullateef Abdulgabber. - Ilustr.
Bibliografija: 36 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1186-1190  
 Elektronička verzija članka
Prioriteti -- Određivanje prioriteta -- Međuovisnost -- Zahtjevi sustava
004
HA19-03994

PETROVEČKI, Martina
Istaknute značajke SQL servera 2019 = Featured characteristics of SQL server 2019 / Martina Petrovečki, Željko Kovačević. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 1-7  
 Elektronička verzija članka
SQL Server -- UTF-8 -- Podatkovni klasteri -- Kriptirani podaci -- SQL Server Linux
004
HA19-03995

BAĆAC, Nikola
Mehatronički sustav za provjeru kvalitete ispisa 2D Datamatrix oznake = Mechatronics system for 2D Datamatrix code mark verification / Nikola Baćac. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 3 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 18-24  
 Elektronička verzija članka
Mehatronički sustav -- Kvaliteta oznake -- Optički senzori -- Datamatrix -- 2D kod -- Duhanska industrija
004
663
HA19-03996

FANG, Li
Mobile SNS addiction and user continuance : an empirical investigation of WeChat / Li Fang, Qihua Liu. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1104-1111  
 Elektronička verzija članka
Mobilne mreže -- Društvene mreže -- Ovisnost o internetu
004
159.9
HA19-03997

JARMIĆ, Tomislav
Negativna klasifikacija digitalne informacije boje glasa = Negative classification digital information of voice tone / Tomislav Jarmić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 15 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 41-52  
 Elektronička verzija članka
Govornik -- Zvučni zapis -- Boja glasa -- Digitalna informacija -- Walsh-Hadamardovi koeficijenti
004
HA19-03998

REZAEI, Abbas
New efficient designs of reversible logic gates and circuits in the QCA technology / Abbas Rezaei. - Ilustr.
Bibliografija: 37 jed.
U: Engineering review (Technical Faculty University of Rijeka). - ISSN 1330-9587. - 39 (2019), 1 ; str. 47-59  
 Elektronička verzija članka
Celularni automati -- Stanični automati -- CMOS -- Komplementarni metal oksid poluvodič -- Simulacija
004
621.3
HA19-03999

HREN, Gorazd
Numerical analysis of a wind turbine blade with different software / Gorazd Hren. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1017-1022  
 Elektronička verzija članka
CFD -- Računalna dinamika fluida -- Numerička analiza -- Vjetroturbine
004
621
HA19-04000

CAFUTA, Brigitta
Otkrivanje mreže kompromitiranih računala analizom imeničkog prometa = Botnet detecting based on DNS traffic analysis / Brigitta Cafuta, Bojan Nožica, Ivica Dodig, Tin Kramberger. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 2 ; str. 82-89  
 Elektronička verzija članka
Internet -- Mreža kompromitiranih računala -- Imenički promet -- Skrivanje adresa
004
HA19-04001

BAYAR, Haydar
PCA-ANN based algorithm for the determination of asymmetrical network failures of network-connected induction generators / Haydar Bayar, Umit Kemalettin Terzi, Okan Ozgonenel. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 953-959  
 Elektronička verzija članka
Umjetne neuronske mreže -- Kvarovi -- Indukcijski generator -- PCA -- Analiza glavnih komponenata
004
621.3
HA19-04002

SALAH, Med Saïd
Powerful mobile nodes for enhancing wireless sensor networks' security and lifetime / Med Saïd Salah, Abderrahim Maizate, Mohamed Ouzzif, Mohamed Toumi. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed.
U: Engineering review (Technical Faculty University of Rijeka). - ISSN 1330-9587. - 39 (2019), 1 ; str. 60-70  
 Elektronička verzija članka
Bežične senzorske mreže -- Kriptografija
004
67/68
HA19-04003

KRAMBERGER, Tin
Pregled tehnologija u neuronskim mrežama = Overview of artificial neural network technologies / Tin Kramberger, Bojan Nožica, Ivica Dodig, Davor Cafuta. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 43 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 25-32  
 Elektronička verzija članka
Neuronske mreže -- Konstruiranje -- Aktivacijske funkcije -- Optimizacijski algoritam
004
HA19-04004

GUŽVANJ, Andor
Primjena društvenih mreža u programiranju = Application of social networks in programming / Andor Gužvanj, Dinko Horvat, Vida Senci, Slavica Ćosović Bajić. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 2 ; str. 141-146  
 Elektronička verzija članka
Programiranje -- Društvene mreže -- Erasmus
004
378
HA19-04005

ŠIMEC, Alen
Razvoj prilagođenog predloška za Wordpress sustav = Development of a custom template for Wordpress system / Alen Šimec, Borna Grilec, Lidija Tepeš Golubić. - Ilustr.
Bibliografija: 8 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 4 ; str. 224-233  
 Elektronička verzija članka
Digitalizacija -- Upravljanje sadržajem -- Sustav za upravljanje sadržajem -- Wordpress
004
HA19-04006

KNEZOVIĆ, Josip
Software system for efficient lossless compression of medical images / Josip Knezović, Martin Žagar, Hrvoje Mlinarić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 995-1000  
 Elektronička verzija članka
Kompresija slike -- Medicinske slike -- Telemedicina
004
61
HA19-04007

JELEČKI, Nikola
Spanning tree protokol : Spanning tree protocol / Nikola Jelečki, Vedran Turkalj. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 4 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 1 ; str. 66-76  
 Elektronička verzija članka
LAN -- Lokalna računalna mreža -- STP -- Spanning tree protokol -- Redundandnost veza -- Preklopne petlje
004
HA19-04008

POGARČIĆ, Ivan
Specifičnost komuniciranja s dokumentima priređenim Infraredesign© tehnologijom = Specificity of communicating with the documents prepared by Infraredesign© technology / Ivan Pogarčić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 3 ; str. 157-162  
 Elektronička verzija članka
Infracrveni dizajn -- Komunikacija -- Predodžba -- Medij -- Motivacija -- Informacija
004
HA19-04009

MARIN, Gabrijela
Sustavi e-učenja u promicanju novih pristupa vrednovanja / Gabrijela Marin. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 109-110. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 14 (2019), 1 ; str. 91-111  
 Elektronička verzija članka
Srednje škole -- E-učenje -- Nastava biologije -- Vrednovanje za učenje -- Vrednovanje kao učenje -- Vrednovanje naučenog
004
37
57
HA19-04010

LI, Deming
Text mining model for virtual community user portrait based on social network analysis / Deming Li. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1145-1151  
 Elektronička verzija članka
Rudarenje podataka -- Algoritmi pretraživanja -- Analiza društvenih mreža
004
HA19-04011

ISKRA, Andrej
Time and spatial eye-tracking analysis of face observing and recognition / Andrej Iskra, Helena Gabrijelčič Tomc. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 977-984  
 Elektronička verzija članka
Prepoznavanje lica -- Crte lica -- Praćenje oka
004
HA19-04012

ZEMAN, Petar
Varijabilna tipografija u web okruženju = Variable typography in web / Petar Zeman, Mario Janković. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 7 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 4 ; str. 234-239  
 Elektronička verzija članka
Tipografija -- Font -- Web -- Responzivnost -- Polifluidna tipografija
004
655
HA19-04013

Vidi br.: HA19-04036

Vidi br.: HA19-04035

Vidi br.: HA19-04425

Vidi br.: HA19-04191

Vidi br.: HA19-04614

Vidi br.: HA19-04236

Vidi br.: HA19-04195

Vidi br.: HA19-04180

Vidi br.: HA19-04288

Vidi br.: HA19-04031

Vidi br.: HA19-04183

Vidi br.: HA19-04030

Vidi br.: HA19-04194

Vidi br.: HA19-04037

Vidi br.: HA19-04032

Vidi br.: HA19-04517

Vidi br.: HA19-04081

Vidi br.: HA19-04190

Vidi br.: HA19-04083

Vidi br.: HA19-04233

Vidi br.: HA19-04522

Vidi br.: HA19-04220

Vidi br.: HA19-04541

Vidi br.: HA19-04535

Vidi br.: HA19-04426

Vidi br.: HA19-04538

Vidi br.: HA19-04235

Vidi br.: HA19-04240

Vidi br.: HA19-04641

Vidi br.: HA19-04347

Vidi br.: HA19-04187

Vidi br.: HA19-04638

Vidi br.: HA19-04033

Vidi br.: HA19-04576

Vidi br.: HA19-04258

Vidi br.: HA19-04432

Vidi br.: HA19-04612

Vidi br.: HA19-04657

Vidi br.: HA19-04543

Vidi br.: HA19-04034

Vidi br.: HA19-04651

Vidi br.: HA19-04348

005   Menadžment

SRHOJ, Stjepan
Empirijske analize rasta poduzeća s mikropodatcima na razini proizvoda : mogućnosti i prepreke / Stjepan Srhoj. - Graf. prikazi.
Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 303-307. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 283-308  
 Elektronička verzija članka
Rast poduzeća -- Izvoz -- Uvoz -- Mikropodaci -- Proizvod
005
HA19-04014

UDAYANA, Ida Bagus Nyoman
Factors that influence the relationship between customer information quality and salesperson performance = Čimbenici koji utječu na odnos između kvalitete informacija o korisnicima i postignuća prodajnog osoblja / Ida Bagus Nyoman Udayana, Prayekti, Eliya Ardyan. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 84 jed. - Sažetak.
U: Tržište (Zagreb). - ISSN 0353-4790. - 31 (2019), 2 ; str. 187-207  
 Elektronička verzija članka
Zdravstveno osiguranje -- Korisnici -- Prodajno osoblje -- Prilagodljiva prodaja -- Komunikacijska sposobnost
005
368
HA19-04015

KOTLAR, Vilma
Karijerni centri : podrška studentima u upravljanju karijerom / Vilma Kotlar.
Bibliografija: str. 68-70. - Abstract.
U: Magistra Iadertina. - ISSN 1846-3606. - 14 (2019), 1 ; str. 57-71  
 Elektronička verzija članka
Karijera -- Visoka učilišta -- Karijerni centri -- Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje -- Upravljanje karijerom
005
378
HA19-04016

MENGER, Mariza
Teorija odlučivanja Herberta Simona : decizionistički pristup organizaciji / Mariza Menger.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 83-85. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 2 ; str. 66-86  
 Elektronička verzija članka
Teorija organizacije -- Teorija odlučivanja -- Racionalnost -- Ograničena racionalnost -- Heuristika
Simon, Herbert

005
HA19-04017

Vidi br.: HA19-04093

Vidi br.: HA19-04635

Vidi br.: HA19-04234

007   Teorija komunikacija. Kibernetika

BALAŽ, Zdenko
Kognitivna kibernetika za novu povijest i filozofiju tehnike / Zdenko Balaž, Marino Marjan Ninčević. - Graf. prikazi.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 36 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 151-170
Kibernetika -- Tehnika -- Filozofija tehnike
007
14
62
HA19-04018

NIKOLIĆ, Gojko
Razvoj kretanja robota = Development of robot movement / Gojko Nikolić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Polytechnic anda design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 3 ; str. 206-210  
 Elektronička verzija članka
Humanoidni roboti -- Fluidni mišići -- Kretanje robota -- Moravecov pradoks
007
HA19-04019

Vidi br.: HA19-04105

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

CVIJANOVIĆ, Hrvoje
Producing European modernity : mythmaking and (racial) bourgeois-capitalist worldmaking in modern philosophical and literary writings / Hrvoje Cvijanović.
Tematski blok: European identities. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 103-105.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 81-105  
 Elektronička verzija članka
Modernost -- Stvaranje mitova -- Rasni kapitalizam
Rousseau, Jean-Jacques
Locke, John

008
14
HA19-04020

01   Bibliografije. Katalozi

BATINIĆ, Ana
U prilog budućim proučavanjima Krklečeva opusa : (prinos bibliografiji Gustava Krkleca i literaturi o njemu) / Ana Batinić.
U: Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. - ISSN 1330-6731. - Novi teč. 21 (2019), 36 ; str. 71-85
Periodika -- Bibliografije -- Hrvatska književnost 20. st.
Krklec, Gustav

01
050
821.163.42
HA19-04021

Vidi br.: HA19-04050

02   Knjižničarstvo

BATINIĆ, Ana
Gustav Krklec i Nova Evropa : (iz rukopisne ostavštine Gustava Krkleca u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici) / Ana Batinić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 56-57.
U: Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. - ISSN 1330-6731. - Novi teč. 21 (2019), 36 ; str. 49-57
Književna ostavština
Krklec, Gustav
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

02
821.163.42
HA19-04022

MATEŠIĆ, Mihaela
Razumijem što čitam / Mihaela Matešić.
Prikaz knjige: Čitanjem do (spo)razumijevanja : od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti / Anita Peti-Stantić ; [izrada kazala Drahomira Cupar]. Zagreb : Naklada Ljevak, 2019.
U: Fluminensia. - ISSN 0353-4642. - 31 (2019), 2 ; str. 427-431  
 Elektronička verzija članka
Peti-Stantić, Anita
Čitanje -- Čitanje s razumijevanjem -- Psihologija čitanja -- Nastava i učenje -- Psiholingvistika -- Učenje

02
159.9
37
81
HA19-04023

030   Opća referentna djela

Vidi br.: HA19-04490

Vidi br.: HA19-04424

050   Serijske publikacije. Periodika

MILIKIĆ, Tadija
The central modernist question : programmatic goals and the broader intellectual context of the journal Život / Tadija Milikić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 647-658  
 Elektronička verzija članka
Znanstveni časopisi -- Nominalizam -- Neoskolastika -- Neotomizam -- Modernizam
050
14
27
HA19-04024

SZABO, Agneza
Društvene i političke okolnosti u doba izlaženja časopisa Život (1919.-1944.) i Obnovljeni Život (1971.-2019.) / Agneza Szabo.
Bibliografija: 13 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 627-646  
 Elektronička verzija članka
Demokracija -- Režimi -- Velikosrpska agresija -- Domovinski rat
050
308
32
94(497.5)
HA19-04025

ŠESTAK, Ivan
Filozofski obzor tema u časopisu Život (1919.-1944.) - Obnovljeni Život (1971.-2019.) / Ivan Šestak.
Bibliografija: str. 608-610. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 599-610  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Filozofija -- Kršćanski svjetonazor
Isusovci

050
14
HA19-04026

MILIKIĆ, Tadija
Prepoznatljiva koncilska novost : programatski ciljevi i širi intelektualni kontekst časopisa Obnovljeni Život / Tadija Milikić.
Bibliografija: str. 595-597. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 581-598  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Znanstveni časopisi -- Teologija -- Teološka antropologija
Drugi vatikanski koncil

050
27
HA19-04027

STEINER, Marijan
Religijsko-teološke teme u časopisu Život (1919.-1944.) - Obnovljeni Život (1971.-2019.) / Marijan Steiner.
Bibliografija: str. 624-626. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 611-626  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Teologija -- Religija -- Apologetika -- Dijalog
050
27
HA19-04028

Vidi br.: HA19-04156

Vidi br.: HA19-03992

Vidi br.: HA19-04021

Vidi br.: HA19-04127

Vidi br.: HA19-04167

Vidi br.: HA19-04520

Vidi br.: HA19-04389

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

Vidi br.: HA19-04290

Vidi br.: HA19-04493

Vidi br.: HA19-04136

Vidi br.: HA19-04646

069   Muzeji. Stalne izložbe

VRCA, Anđela
Novo ruho Muzeja Cetinske krajine u Sinju / Anđela Vrca, Darija Domazet. - Ilustr.
U: Cetinska vrila. - ISSN 1332-3717. - 27 (2019), 54 ; str. 30-31
Muzejska djelatnost -- Muzeji -- Obnova -- Rekonstrukcija
Muzej Cetinske krajine (Sinj)

069
HA19-04029

Vidi br.: HA19-04658

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

FLORES Michel, Julieta
Challenging stereotypes with media and information literacy in Mexico / Julieta Flores Michel, Margarita Emilia González Treviño, Alma Elena Gutiérrez Leyton. - Graf. prikazi.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 81. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 68-82  
 Elektronička verzija članka
Lažne vijesti -- Vjerodostojni izvori -- Novinski prilozi -- Rodni stereotipi -- Pristrane informacije
070
316
004
HA19-04030

MELRO, Ana
Fake or not fake? : Perceptions of undergraduates on (dis)information and critical thinking / Ana Melro, Sara Pereira. - Graf. prikazi, fotogr.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 64-66. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 46-67  
 Elektronička verzija članka
Mladi ljudi -- Dezinformacija -- Lažne vijesti -- Kritičko razmišljanje -- Medijska pismenost
070
316
004
HA19-04031

ÜNAL, Recep
The function and importance of fact-checking organizations in the era of fake news : Teyit.org, an example from Turkey / Recep Ünal, Alp Şahin Çiçeklioğlu. - Graf. prikazi.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 157-159. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 140-160  
 Elektronička verzija članka
Dezinformacija -- Lažne vijesti -- Organizacije za provjeru činjenica
Teyit.org

070
316
004
HA19-04032

BARCELLOS, Zanei
Generation Z journalists : what to expect from them in times of media degradation? / Zanei Barcellos, Patricia Gil.
Special issue: Generations, digital uses and competences : trends and gaps in the research. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 64-67. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 20 ; str. 50-68  
 Elektronička verzija članka
Generacija Z -- Konvergencija -- Istraživačko-stvaralački projekt -- Transmedijski narativi -- Virtualne redakcije -- Multiplatforme
070
316
004
HA19-04033

TEPEŠ Golubić, Lidija
German loanwords in Croatian newspaper corpora = Germanizmi u hrvatskom novinskom korpusu / Lidija Tepeš Golubić. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: str. 187. - Sažetak ; Zusammenfassung.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 3 ; str. 178-187  
 Elektronička verzija članka
Novine -- Digitalizirani novinski korpus -- Germanizmi -- Hrvatski jezik -- Automatska detekcija
070
811.163.42
004
HA19-04034

FRAU-MEIGS, Divina
Information disorders : risks and opportunities for digital media and information literacy? / Divina Frau-Meigs. - Graf. prikazi.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 10-28  
 Elektronička verzija članka
Lažne vijesti -- Informacijski poremećaji -- Društveni zaokret -- Medijska i informacijska pismenost -- Provjera činjenica
070
316
004
HA19-04035

MACDOUGALL, Julian
Media literacy versus fake news : critical thinking, resilience and civic engagement / Julian McDougall.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 43-44. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 29-45  
 Elektronička verzija članka
Medijska pismenost -- Lažne vijesti -- Dezinformacije -- Otpornost
070
316
004
HA19-04036

CERVI, Laura
Similar politicians, different media : Media treatment of sex related scandals in Italy and the USA / Laura Cervi. - Ilustr.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 176-178. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 161-179  
 Elektronička verzija članka
Seks-skandal -- Medijsko izvještavanje -- Medijski sustavi -- Politička komunikacija
Berlusconi -- Trump

070
316
004
HA19-04037

Vidi br.: HA19-04679

Vidi br.: HA19-03990

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

VOLAREVIĆ, Domagoj
Osobitosti i porijeklo splitskog Sakramentara / Domagoj Volarević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 4 ; str. 492-524  
 Elektronička verzija članka
Liturgije -- Kodeks -- Rimska liturgija -- Galikanska liturgija
09
27
HA19-04038

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


1(091)   Povijest filozofije

CEROVAC, Krešimir
Inženjerstvo i filozofija inženjerstva / Krešimir Cerovac. - Graf. prikazi.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 36 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 89-110
Etika -- Inženjerstvo -- Tehnologije -- Filozofija tehnike
1(091)
62
HA19-04039

MATASOVIĆ, Miroslav
Znaci vremena / Miroslav Matasović. - Graf. prikazi.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 4 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 111-127
Znanost i tehnologija -- Bitak
1(091)
62
HA19-04040

Vidi br.: HA19-03975

Vidi br.: HA19-04115

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

DOMJANOVIĆ, Luka
Fromm’s notion of spontaneity as a solution to Foucault’s problem of freedom / Luka Domjanović.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 125-139  
 Elektronička verzija članka
Sloboda -- Spontanost -- Moć -- Represija
Fromm, Erich -- Foucault, Michel

11/12
HA19-04041

RADOVANOVIĆ, Biljana
Heideggers Radikalisierung der kantischen Lehre von den mathematischen Schemata und der Zeit / Biljana Radovanović, Goran Ružić.
Bibliografija: 9 jed. - Sažetak ; Abstract ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 457-473  
 Elektronička verzija članka
Transcendentalna filozofija -- Shema -- Prostor -- Vrijeme -- Opažaj -- Razum
Heidegger, Martin

11/12
HA19-04042

PROPACH, Jan Levin
Leibniz’s worlds : the connection between the best possible world and monadic realm / Jan Levin Propach.
Tematski blok: The concept of the world in modern philosophy. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 415-431  
 Elektronička verzija članka
Svijet -- Metafizika -- Monade
Leibniz, Gottfried Wilhelm

11/12
HA19-04043

GRGIĆ, Filip, filozof
Slobodna volja između filozofije i znanosti / Filip Grgić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 460-462. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 443-462  
 Elektronička verzija članka
Determinizam -- Filozofija -- Indeterminizam -- Slobodna volja -- Znanost
11/12
001
HA19-04044

BARIŠIĆ, Pavo
Der Weltbegriff in der neueren kroatischen Philosophie / Pavo Barišić.
Tematski blok: The concept of the world in modern philosophy. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 433-455  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Svijet -- Bitak -- Um -- Pluriperspektivizam -- Pluralizam
11/12
HA19-04045

RELJA, Hrvoje
Značenje Bonaventurine distinkcije entis et esse / Hrvoje Relja.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 1 ; str. 7-16  
 Elektronička verzija članka
Bitak -- Metafizika -- Esencijalistička metafizika
Bonaventura, sveti

11/12
HA19-04046

Vidi br.: HA19-04158

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

SEKULIĆ, Damir, filozof
Antagonizam u Marcuseovu razumijevanju tehnike / Damir Sekulić, Martina Volarević. - Graf. prikazi.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 28 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 129-150
Antagonizam -- Tehnika -- Oslobođenje -- Potrošačko društvo
Marcuse, Herbert

13
62
HA19-04047

ŠRAM, Zlatko
Okultne prakse, demonski sindrom i mračna trijada ličnosti / Zlatko Šram. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 205-206. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 195-206  
 Elektronička verzija članka
Okultne prakse -- Demoni -- Demonski sindrom -- Mračna trijada ličnosti -- Duševni poremećaji -- Hrvati -- Istraživanje
13
159.9
27
HA19-04048

HTUT Maung, Hane
Panpsychism, conceivability, and dualism redux / Hane Htut Maung.
Bibliografija: str. 168-170. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 157-172  
 Elektronička verzija članka
Filozofija uma -- Svjesnost -- Dualizam -- Panpsihizam
13
HA19-04049

Vidi br.: HA19-04094

Vidi br.: HA19-04153

14   Filozofski sustavi i gledišta

KOS, Denis
Bibliography 2019 = Bibliographie 2019 / Denis Kos.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 487-491  
 Elektronička verzija članka
Filozofija
14
01
HA19-04050

LOSONCZ, Alpár
The conditions of critical knowledge on capitalism or : the conflict between the economy and philosophy / Alpar Lošonc.
Tematski blok: Philosophy and economy. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 29-44  
 Elektronička verzija članka
Roba -- Kapitalizam -- Autonomizacija -- Ekonomska refleksija -- Filozofija
Marx, Karl

14
33
HA19-04051

MACUT, Ivan
Fra Jure Božitković - istraživač i povjesničar hrvatske filozofske baštine / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 2 ; str. 226-244  
 Elektronička verzija članka
Filozofska baština -- Arhivi
Božitković, Juraj -- Petrić, Ante
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja

14
27
HA19-04052

ÇIMEN, Ünsal
Francis Bacon and the relation between theology and natural philosophy / Ünsal Çimen.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 105-123  
 Elektronička verzija članka
Sekularizacija -- Prirodna filozofija -- Teologija
Bacon, Francis

14
21/29
HA19-04053

KURELIĆ, Zoran
From hellholes to hell : on political agency in purgatory / Zoran Kurelić.
Tematski blok: European identities. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 152.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 137-152  
 Elektronička verzija članka
Koncept zla -- Radikalno zlo -- Političko djelovanje
Arendt, Hannah
Porijeklo totalitarizma
Lynch, David

14
32
HA19-04054

GVOZDEN, Vladimir
Interactive commodity loop / Vladimir Gvozden.
Tematski blok: Philosophy and economy. - Bibliografija: str. 24-26. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 13-28  
 Elektronička verzija članka
Roba -- Kapitalizam -- Profanacija -- Država -- Kultura -- Politika -- Ekonomija
14
33
HA19-04055

KOKIĆ, Tonči
Nemogućnost hibridizacije čovjeka i antropoidnih majmuna / Tonći Kokić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 331-333. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 321-333  
 Elektronička verzija članka
Filozofska antropologija -- Filozofija biologije -- Genetsko modificiranje -- Hibridi -- Morfologija
14
59
57
60
HA19-04056

CICOVACKI, Predrag
Shopping, money, and higher values / Predrag Cicovacki.
Tematski blok: Philosophy and economy. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 4 jed. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 5-12  
 Elektronička verzija članka
Konzumerizam -- Novac -- Vrijednosti -- Kupovanje -- Sloboda
Hartmann, Nicolai

14
33
HA19-04057

Vidi br.: HA19-04018

Vidi br.: HA19-04020

Vidi br.: HA19-04114

Vidi br.: HA19-04026

Vidi br.: HA19-04024

159.9   Psihologija

TAI, Michael Cheng-Teh
Children’s autonomy in medical decision-making / Michael Cheng-tek Tai. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 171-180  
 Elektronička verzija članka
Autonomija djece -- Donošenje odluka -- Obrazovna psihologija
159.9
17
HA19-04058

SUČEVIĆ, Mirjana
Cognitive vulnerabilities to anxiety : a bridge between personality and symptoms / Mirjana Sučević, Ana Kurtović. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 434-439. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 419-440  
 Elektronička verzija članka
Ličnost -- Anksioznost -- Simptomi anksioznosti -- Samopoštovanje -- Netolerancija neizvjesnosti -- Studenti
159.9
616
HA19-04059

KOTRLA Topić, Marina
Croatian adaptation of the revised Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) / Marina Kotrla Topić, Marina Perković Kovačević. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 390-394. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 377-395  
 Elektronička verzija članka
Socijalna kognicija -- Teorija uma -- Studenti psihologije -- Istraživanje
159.9
612
HA19-04060

PEČJAK, Sonja
Decision-making styles as predictors of career decision difficulties in secondary school students with regard to gender / Sonja Pečjak, Anja Podlesek, Tina Pirc. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 616-619. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 601-620  
 Elektronička verzija članka
Profesionalne odluke -- Odlučivanje -- Stilovi odlučivanja -- Srednjoškolci -- Spol
159.9
HA19-04061

SUDIĆ, Mislav
Deontic moral reasoning task : is moral reasoning special? / Mislav Sudić, Pavle Valerjev, Josip Ćirić. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendix A ; Appendix B ; Appendix C: str. 504-506. - Bibliografija: str. 500-502. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 483-506  
 Elektronička verzija članka
Moralno rasuđivanje -- Metakognicija -- Konvencije -- Deontička logika
159.9
17
HA19-04062

MODIĆ Stanke, Koraljka
Does it hurt? : Depends on who's asking / Koraljka Modić Stanke, Dragutin Ivanec, Luka Butić. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendix A ; Appendix B: str. 248-249. - Sažetak. - Bibliografija: str. 245-246.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 231-249  
 Elektronička verzija članka
Bol -- Prag boli -- Tolerancija boli -- Eksperimentator -- Status eksperimentatora
159.9
612
HA19-04063

TEOVANOVIĆ, Predrag
Dual processing in syllogistic reasoning : an individual differences perspective / Predrag Teovanović. - Graf. prikazi.
Sažetak. - Bibliografija: str. 142-145.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 125-145  
 Elektronička verzija članka
Kognitivna psihologija -- Inteligencija -- Individualne razlike -- Silogističko zaključivanje
159.9
16
HA19-04064

TOMIĆ, Ivan, psiholog
Efekt privlačenja u vidnom radnom pamćenju / Ivan Tomić, Matej Pavlić, Denis Vlašiček, Dragutin Ivanec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 457-460. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 441-460  
 Elektronička verzija članka
Radno pamćenje -- Vidno radno pamćenje -- Efekt privlačenja -- Pamćenje -- Orijentacija
159.9
612
HA19-04065

MILIĆ, Andrea
Envy - an unwanted, yet unavoidable and necessary emotion / Andrea Milić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 371-375. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 355-375  
 Elektronička verzija članka
Emocije -- Zavist -- Društvena usporedba -- Evolucijska psihologija
159.9
612
HA19-04066

TOPLAK, Maggie E.
Estimations of competence in neurodevelopmental conditions : a review / Maggie E. Toplak, Jonathan Weiss, Joshua Doidge, Elizabeth A. Wanstall. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. str. 223-232. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 193-232  
 Elektronička verzija članka
Metakognicija -- Kompetencije -- Poremećaj pažnje -- Hiperaktivnost -- Autizam -- Neurorazvojni poremećaji
159.9
16
HA19-04067

WANG, Selina
Fluency and feeling of rightness : the effect of anchoring and models / Selina Wang, Valerie Thompson. - Graf. prikazi.
Sadrži i: bilješke uz tekst. - Sadrži i: Appendix A ; Appendix B ; Appendix C ; Appendix D ; Appendix E: str. 67-72. - Bibliografija: str. 63-66. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 37-72  
 Elektronička verzija članka
Osjećaj ispravnosti -- Tečnost -- Meta-rezoniranje -- Silogističko razmišljanje -- Mentalni modeli
159.9
16
HA19-04068

MATA, André
Further tests of the metacognitive advantage model : counterfactuals, confidence and affect / André Mata. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 123-124. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 115-124  
 Elektronička verzija članka
Meta-rezoniranje -- Samouvjerenost -- Utjecaj -- Protučinjenično mišljenje -- Otkrivanje sukoba
159.9
16
HA19-04069

ACKERMAN, Rakefet
Heuristic cues for meta-reasoning judgments : review and methodology / Rakefet Ackerman. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 15-20. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 1-20  
 Elektronička verzija članka
Metakognicija -- Rasuđivanje -- Rješavanje problema -- Metakognitivno praćenje -- Heuristički znakovi
159.9
616
HA19-04070

MARIĆ, Nikola
Hipoteza zamišljenog kontakta : uloga radnog pamćenja / Nikola Marić, Jadranka Kolenović Đapo, Nermin Đapo. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 267-270. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 251-270  
 Elektronička verzija članka
Radno pamćenje -- Hipoteza zamišljenog kontakta -- Socijalni kontakti -- Pozitivna korelacija -- Medijacijska analiza
159.9
HA19-04071

MURGIĆ, Dubravko
Inicijalna validacija skraćenog Upitnika psihološkog kapitala (UPK-12) na hrvatskom uzorku / Dubravko Murgić, Majda Rijavec, Dubravka Miljković. - Ilustr.
Bibliografija: str. 17-21. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 1 ; str. 3-21  
 Elektronička verzija članka
Psihološki kapital -- Samoefikasnost -- Psihološka otpornost -- Psihometrijska validacija -- Optimizam
159.9
HA19-04072

BANAI, Benjamin
Kako izgleda vođa? : Evolucijski pogled na pristranosti prema obilježjima lica vođa / Benjamin Banai, Zvjezdan Penezić.
Bibliografija: str. 559-566. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 549-566  
 Elektronička verzija članka
Vođa -- Percepcija lica -- Kategorizacija vođa -- Evolucijska psihologija -- Socijalna interakcija
159.9
611
316
HA19-04073

PEDIĆ, Paula
Konsolidacija pamćenja u primarnoj nesanici = Memory consolidation in primary insomnia / Paula Pedić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 55 (2019), 3 ; str. 242-246  
 Elektronička verzija članka
Nesanica -- Pamćenje -- Spavanje -- Neurološki procesi
159.9
616
HA19-04074

TUCE, Đenita
Kvaliteta obiteljskih i vršnjačkih odnosa kao odrednice samopoštovanja kod adolescenata / Đenita Tuce, Jadranka Kolenović-Đapo, Indira Fako. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 675-679. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 661-679  
 Elektronička verzija članka
Samopoštovanje -- Adolescencija -- Obiteljski odnosi -- Vršnjački odnosi
159.9
HA19-04075

PUKLEK Levpušček, Melita
Links between academic motivation, psychological need satisfaction in education, and university students' satisfaction with their study / Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 584-586. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 567-587  
 Elektronička verzija članka
Tercijano obrazovanje -- Akademska motivacija -- Zadovoljstvo studijem -- Psihološke potrebe -- Studenti -- Regresijska analiza
159.9
378
316
HA19-04076

OPAT Jozić, Nikolina
Manipulacija ponašanjem romantičnog partnera : provjera psihometrijskih karakteristika instrumenata / Nikolina Opat Jozić, Jelena Ombla. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 329-331. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 313-332  
 Elektronička verzija članka
Manipulativno ponašanje -- Emocionalna manipulacija -- Taktike manipulacije -- Emocionalna inteligencija -- Romantični odnosi
159.9
HA19-04077

MORSANYI, Kinga
Mathematics anxiety and metacognitive processes : proposal for a new line of inquiry / Kinga Morsanyi, Niamh Ní Cheallaigh, Rakefet Ackerman. - Graf. prikazi.
Bibliografska bilješka uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 163-169. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 147-169  
 Elektronička verzija članka
Matematička anksioznost -- Samouvjerenost -- Meta-rasuđivanje -- Meta-kognitivni procesi -- Rješavanje problema
159.9
16
HA19-04078

BEESON, Natasha
Mental models or probabilistic reasoning or both : reviewing the evidence for and implications of dual-strategy models of deductive reasoning / Natasha Beeson, Edward J. N. Stupple, Malcolm B. Schofield, Paul Staples.
Bibliografija: str. 31-35. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 21-35  
 Elektronička verzija članka
Rasuđivanje -- Teorija dvojnog proces -- Teorija dvojne strategije -- Meta-rezoniranje -- Metakognicija
159.9
16
HA19-04079

PUTAREK, Vanja
Metacognitive feelings, conflict detection and illusion of linearity / Vanja Putarek, Vesna Vlahović-Štetić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 188-192. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 171-192  
 Elektronička verzija članka
Metakognitivni osjećaji -- Otkrivanje sukoba -- Iluzija linearnosti -- Teorije dualnog procesa
159.9
16
HA19-04080

MARTINČEVIĆ, Marina
Mogu li videoigre osnažiti kognitivne sposobnosti? / Marina Martinčević, Andrea Vranić.
Bibliografija: str. 521-528. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 507-528  
 Elektronička verzija članka
Videoigre -- Kognitivne sposobnosti -- Multimodalni trening
159.9
004
HA19-04081

MARTINAC Dorčić, Tamara
Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja / Tamara Martinac Dorčić, Sanja Smojver-Ažić, Barbara Rončević Zubković, Svjetlana Kolić-Vehovec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 695-699. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 681-700  
 Elektronička verzija članka
Vršnjačko nasilje -- Pomaganje žrtvi -- Empatija -- Socijalne vještine -- Samodjelotvornost
159.9
364/365
HA19-04082

PAVUNA, Andro
Paradoks privatnosti : empirijska provjera fenomena / Andro Pavuna. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Kultura, mediji, politika. - Sadrži i: bilješka uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 159-161. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 1 ; str. 132-162  
 Elektronička verzija članka
Privatnost -- Paradoks privatnosti -- Zabrinutost za privatnost -- Internet -- Društvene mreže
159.9
004
316
HA19-04083

VALERJEV, Pavle
Performance and metacognition in scientific reasoning : the covariation detection task / Pavle Valerjev, Marin Dujmović. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendix A: str. 13. - Sažetak. - Bibliografija: str. 109-112.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 93-113  
 Elektronička verzija članka
159.9
16
HA19-04084

VIDIĆ, Tomislava
Povezanost pristupa poučavanju s percipiranom samoefikasnosti, zadovoljstvom poslom i životom te emocijama učitelja u osnovnoj školi / Tomislava Vidić, Dubravka Miljković. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 306-312. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 291-312  
 Elektronička verzija članka
Učitelji -- Samoefikasnost -- Zadovoljstvo životom -- Zadovoljstvo poslom -- Emocije
159.9
37
HA19-04085

BAJŠANSKI, Igor
The relationship between consistency and consensuality in syllogistic reasoning / Igor Bajšanski, Valnea Žauhar. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 88-91. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 1 ; str. 73-91  
 Elektronička verzija članka
Silogističko razmišljanje -- Samouvjerenost -- Model samodosljednosti -- Konsenzualnost -- Paradigma dva odgovora
159.9
16
HA19-04086

UŠTO, Muamer
Replication of the "Asch effect" in Bosnia and Herzegovina : evidence for the moderating role of group similarity in conformity / Muamer Ušto, Saša Drače, Nina Hadžiahmetović. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 597-599. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 589-599  
 Elektronička verzija članka
Konformizam -- Aschov efekt -- Teorija samokategorizacije
159.9
316
HA19-04087

JURKOVIĆ, Eva
Scenariji budućnosti : afektivne i kognitivne reakcije ljudi na informacije o budućnosti i tehničkom razvoju / Eva Jurković, Dragutin Ivanec. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 351-353. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 333-353  
 Elektronička verzija članka
Tehnologija -- Budućnost -- Razvoj -- Napredak -- Kognitivne reakcije -- Afektivne reakcije
159.9
62
001
HA19-04088

REIĆ Ercegovac, Ina
Svjesnost u roditeljstvu majki i očeva djece različite dobi : validacija hrvatske inačice upitnika / Ina Reić Ercegovac, Maja Ljubetić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 414-418. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 397-418  
 Elektronička verzija članka
Roditeljstvo -- Svjesnost -- Kompetentnost -- Zadovoljstvo roditeljstvom
159.9
HA19-04089

PIUK, Josipa
Školski uspjeh adolescenata : uloga perfekcionizma, prilagodbe i uključenosti roditelja u školske aktivnosti / Josipa Piuk, Ivana Macuka. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Prilog 1: str. 643. - Bibliografija: str. 638-641. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 621-643  
 Elektronička verzija članka
Školski uspjeh -- Adolescenti -- Roditelji -- Perfekcionizam -- Ispitna anksioznost -- Somatizacija
159.9
37
HA19-04090

RUŽOJČIĆ, Mitja
Važnost motiva za postignućem i moći za rad na rukovodećoj poziciji, plaću i intrinzičnu motivaciju za posao / Mitja Ružojčić, Zvonimir Galić, Nataša Trojak. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. str. 286-289. - Abstract.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 2 ; str. 271-289  
 Elektronička verzija članka
Poslovni uspjeh -- Motivacija -- Modeli ličnosti -- Rukovodeće pozicije
159.9
331
HA19-04091

Vidi br.: HA19-04191

Vidi br.: HA19-04048

Vidi br.: HA19-04436

Vidi br.: HA19-04751

Vidi br.: HA19-04446

Vidi br.: HA19-04462

Vidi br.: HA19-04430

Vidi br.: HA19-04112

Vidi br.: HA19-04226

Vidi br.: HA19-03997

Vidi br.: HA19-04023

Vidi br.: HA19-04229

Vidi br.: HA19-04636

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

MUTANEN, Arto
Constructive methods in economics / Arto Mutanen.
Tematski blok: Philosophy and economy. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 54-55. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 45-57  
 Elektronička verzija članka
Konstruktivna metoda -- Egzaktnost -- Matematizacija -- Pedagoški pristup -- Znanstveni pristup -- Ekonomija
16
33
HA19-04092

PERIĆ, Marko, ekonomist
Decomposition of epistemology and decision-making for the era of modern management / Marko Perić, Kristijan Krkač, Hrvoje Volarević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 475-477. - Sažetak.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 463-477  
 Elektronička verzija članka
Epistemologija -- Moralna paradigma -- Moderno upravljanje -- Transformacijske strategije
16
005
HA19-04093

CHATURVEDI, Madhu Mangal
Higher-order thought and the problem of shifting subjectivity / Madhu Mangal Chaturvedi, A. V. Ravishankar Sarma. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 177-178. - Sažetak.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 161-179  
 Elektronička verzija članka
Svjesnost -- Subjektivnost -- Načelo tranzitivnosti -- Introspekcija
16
13
HA19-04094

WIEDTMANN, Niels
Welt als Phänomen : Anmerkungen zu Husserl, Heidegger und Rombach / Niels Wiedtmann.
Tematski blok: The concept of the world in modern philosophy. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 399-413  
 Elektronička verzija članka
Svijet -- Smisao -- Fenomenologija
Husserl, Edmund -- Heidegger, Martin -- Rombach, Heinrich -- Merleau-Ponty, Maurice

16
HA19-04095

Vidi br.: HA19-04086

Vidi br.: HA19-04079

Vidi br.: HA19-04078

Vidi br.: HA19-04069

Vidi br.: HA19-04084

Vidi br.: HA19-04068

Vidi br.: HA19-04064

Vidi br.: HA19-04080

Vidi br.: HA19-04067

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

KLUN, Branko
Andersheit und Verstehen : eine hermeneutische Annäherung an Levinas / Branko Klun.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 141-156  
 Elektronička verzija članka
Drugotnost -- Razumijevanje -- Hermeneutika -- Etika
Levinas, Emmanuel

17
HA19-04096

ETEROVIĆ, Igor, povjesničar
Between sport and bioethics : grounding the philosophy of mountaineering / Igor Eterović.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 280-283. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 267-284  
 Elektronička verzija članka
Planinarstvo -- Sport -- Bioetika -- Filozofska analiza -- Filozofija planinarstva
17
796/799
HA19-04097

ŠKERBIĆ, Matija Mato
Bioethics of sport and its place in the philosophy of sport / Matija Mato Škerbić.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 391-393. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 379-394  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Sport -- Bioetika sporta -- Filozofija sporta -- Etika sporta
17
796/799
HA19-04098

SASS, Hans-Martin
Bios and ethics in our complex adaptable systems : responsibilities towards our children and our globe / Hans-Martin Sass.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 51 jed. - Sažetak.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 181-202  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Integrativna bioetika -- Djeca -- Sreća -- Odgovornost -- Održivost
17
HA19-04099

MORGAN, William John
Conceptual analysis and normative inquiry in sport : a cautionary note / William J. Morgan.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 9 jed. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 243-252  
 Elektronička verzija članka
Konceptualna analiza -- Bit -- Društvena svojstva -- Metafizika -- Sport
17
796/799
HA19-04100

GREBENSHCHIKOVA, Elena
Digital medicine : bioethical assessment of challenges and opportunities / Elena Grebenshchikova.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 26 jed. - Sažetak.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 211-223  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Digitalno zdravlje -- Telemedicina -- Umjetna inteligencija
17
61
HA19-04101

VUČKOVIĆ, Ante
Dosezi supatnje kod Simone Weil / Ante Vučković, Lidija Piskač.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 4 ; str. 587-606  
 Elektronička verzija članka
Supatnja -- Potlačenost -- Komunizam -- Kršćanstvo
Weil, Simone

17
HA19-04102

ZURC, Joca
Ethical aspects of health and wellbeing of young elite athletes : conceptual and normative issues / Joca Zurc.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 341-358  
 Elektronička verzija članka
Etika sporta -- Sport -- Razvoj talenta -- Djeca -- Sportska gimnastika
17
796/799
HA19-04103

BARIŠIĆ, Pavo
Ethisierung im Licht der Dichotomie von Recht und Moral / Pavo Barišić, Ante Čović.
Tagung "Lošinjer Tage der Bioethik", Mali Lošinj, 21. Mai 2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 87-103  
 Elektronička verzija članka
Etizacija -- Pravo -- Moral -- Etički kodeks -- Vrijednosni pluralizam -- Demokracija -- Vladavina prava
17
34
HA19-04104

BRACANOVIĆ, Tomislav
Etički izazovi umjetne inteligencije i robotike / Tomislav Bracanović.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 51 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 59-78
Etika -- Robotika -- Umjetna inteligencija
17
007
62
HA19-04105

KREFT, Lev
From Kant to contemporary ethics of sport / Lev Kreft.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 253-265  
 Elektronička verzija članka
Sport -- Etika nade -- Etika sporta -- Antropocen -- Kozmopolitizam -- Rasuđivanje
Kant, Immanuel

17
796/799
HA19-04106

OSTOJČIĆ, Nikola
Križevački gospodin priatel y Patron Ivan Zakmardi : filantropska ostavština na području sjeverozapadne Hrvatske / Nikola Ostojčić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 103-104. - Summary.
U: Cris (Križevci). - ISSN 1332-2567. - 21 (2019), 1 ; str. 97-104  
 Elektronička verzija članka
Filantropija -- Ostavština -- Hrvatska kulturna povijest -- Hrvatska povijest 17. st.
Zakmardi, Ivan -- Zakmardi Dijankovečki, Ivan

17
930.85(497.5)
HA19-04107

DOTOLO, Karmelo
Kršćanski Weltanschauung i etika kod Romana Guardinija / Carmelo Dotolo ; prijevod s talijanskog Mladen Parlov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 2 ; str. 163-175  
 Elektronička verzija članka
Etika -- Teološko promišljanje -- Religiozno iskustvo
Guardini, Romano

17
27
HA19-04108

VRCELJ, Sofija
Majčinstvo – podloga familijarizacije odgojno-obrazovnih ustanova / Sofija Vrcelj.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 77 jed. - Summary.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 109-128  
 Elektronička verzija članka
Majčinstvo -- Etika brige -- Pedagogija ljubavi -- Odgojno-obrazovne institucije -- Familijarizacija
17
37
HA19-04109

ERHARDT, Julija
Neuroethics of sport : neuroenhancement / Julija Erhardt.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bibliografija: str. 315-320. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 301-321  
 Elektronička verzija članka
Sport -- Neuropoboljšavanje -- Neuroetika -- Neurodoping -- Digitalni terapeutici
17
796/799
HA19-04110

IMBRIŠEVIĆ, Miroslav
Robert Simon and the morality of strategic fouling / Miroslav Imbrišević.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 374-376. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 359-377  
 Elektronička verzija članka
Strateški prekršaj -- Sport -- Profesionalni sport -- Sportska vrlina
Simon, Robert

17
796/799
HA19-04111

WANG, Xinghua
Rousseauian heritage of Rawls’s moral psychology / Xinghua Wang.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 207-220  
 Elektronička verzija članka
Moral -- Psihologija morala -- Pravda
Rousseau, Jean-Jacques -- Rawls, John

17
159.9
HA19-04112

MASKALAN, Ana
Sporting the glass jaw : views on women in sports / Ana Maskalan.
Tematski blok: Bioethics ans sport. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 2(68) ; str. 285-300  
 Elektronička verzija članka
Sport -- Žene -- Olimpijski duh -- Rod -- Emancipacija
De Coubertin, Pierre

17
796/799
HA19-04113

JANEŠ, Luka
Tangente narcizma i psihoze u kontekstu aktualne ekološke krize / Luka Janeš.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 72-74. - Summary.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 49-74  
 Elektronička verzija članka
Integrativna bioetika -- Narcizam -- Psihoza -- Ekološka kriza
17
14
HA19-04114

WANG, Hongjian
Tradition, [phrόnēsis] und praktische Philosophie : über Gadamers kritische Aneignung von Heidegger / Hongjian Wang.
Bilješke uz tekst. - Grčka riječ u naslovu. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Abstract ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 191-206  
 Elektronička verzija članka
Tradicija -- Sebstvo -- Praktična filozofija -- Razboritost -- Mudrost
Heidegger, Martin -- Gadamer, Hans-Georg

17
1(091)
HA19-04115

Vidi br.: HA19-04457

Vidi br.: HA19-04058

Vidi br.: HA19-04062

Vidi br.: HA19-04410

Vidi br.: HA19-04203

Vidi br.: HA19-04649

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

ANCONA, Giovanni
"Pitanje okoliša" u perspektivi teološke antropologije / Giovanni Ancona.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 368-382  
 Elektronička verzija članka
Teološka antropologija -- Teologija stvaranja -- Okoliš -- Odgovornost
27
39
502/504
HA19-04116

MIŠUR, Ivo
Antroponimija vrličkih grkokatolika / Ivo Mišur. - Ilustr.
U: Cetinska vrila. - ISSN 1332-3717. - 27 (2019), 53 ; str. 32-34
Stanovništvo -- Grkokatolici -- Matične knjige
272
314
HA19-04117

SRŠEN, Andreja
Aspekti dušobrižništva u Katoličkoj crkvi danas / Andreja Sršen.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 529-539  
 Elektronička verzija članka
Evanđelje -- Dušobrižničko djelovanje -- Pastoralna skrb -- Domovina -- Iseljeništvo -- Migranti
Katolička crkva

27
314
272
HA19-04118

TURALIJA, Dubravko
Biblijsko poimanje uloge proroka : prevaga kraljevske i svećeničke službe nad proročkom / Dubravko Turalija.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 543-562  
 Elektronička verzija članka
Prorok -- Kralj -- Patrijarh -- Svećenik -- Službe
27
HA19-04119

ANSORGE, Dirk
Božja nježnost u svim stvorenjima : temeljna misao enciklike pape Franje Laudato sì / Dirk Ansorge.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 383-396  
 Elektronička verzija članka
Teologija stvaranja -- Ekologija -- Ekonimja -- Siromaštvo
Papa Franjo -- Franciscus, papa

27
HA19-04120

GRBAC, Josip, teolog
Crkva i kršćani između proroštva i konformizma / Josip Grbac.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 527-541  
 Elektronička verzija članka
Proroštvo -- Crkva -- Svijet -- Društvo -- Konformizam
272
316
HA19-04121

ŠIMAC, Neven
Crkva i kršćanin pred izazovom suvremenih migracija / Neven Šimac.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 723-741  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Kršćani -- Migracije -- Migranti -- Izbjeglice -- Vrednote -- Integracija
272
314
HA19-04122

PETROV, Emanuel
Čovjek, crkva i društvo u porukama Ivana Pavla II. u Splitu i Solinu 1998. / Emanuel Petrov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 2 ; str. 266-284  
 Elektronička verzija članka
Evangelizacija -- Hodočašće -- Čovjek -- Demokratizacija
Ivan Pavao II. -- Iohannes Paulus II, sanctus

272
HA19-04123

MODRIĆ, Alan
Dijecezanski biskupi u sinodalnoj Crkvi / Alan Modrić.
Bibliografija: str. 191-192. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 181-194  
 Elektronička verzija članka
Sinodalnost -- Zajedništvo -- Dijecezanski biskupi -- Sinodalna crkva -- Sudjelovanje -- Savjetovanje
272
HA19-04124

MIŠIĆ, Anto
Disputa(cija) / Anto Mišić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 413-418  
 Elektronička verzija članka
Disputacija -- Raspravljanje -- Odgojnoobrazovne ustanove
Isusovci

27
37
HA19-04125

HAFFNER, Paul
Doprinos istočnoga kršćanstva razvoju teologije okoliša / Paul Haffner.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 341-367  
 Elektronička verzija članka
Teologija stvaranja -- Crkveni oci -- Istočno kršćanstvo -- Ekologija -- Teologija
27
502/504
HA19-04126

BELIĆ, Predrag
Dr. Ivan Merz surađuje u reviji Život : (1919.-1921. i 1924.-1928., te posmrtno 1938.) / Predrag Belić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 669-674  
 Elektronička verzija članka
Časopisi -- Članci
Merz, Ivan

27
050
HA19-04127

ŠKVORC, Mijo
Drama naše slobode : U Raj / Mijo Škvorc.
Bilješka uz tekst.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 5 ; str. 659-668  
 Elektronička verzija članka
Propovijedi -- Duhovna razmatranja
27
HA19-04128

DOMAZET, Anđelko
Ekologija u novoj religioznosti : neka zapažanja Željka Mardešića / Anđelko Domazet.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 455-462  
 Elektronička verzija članka
Religioznost -- Modernitet -- Ekologija -- Panteizam -- Holizam
Mardešić, Željko

27
502/504
HA19-04129

GARMAZ, Jadranka
Elementi proročkog u obiteljskom odgoju vjere / Jadranka Garmaz.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 743-756  
 Elektronička verzija članka
Kršćanski odgoj -- Obitelj -- Vjera -- Proroštvo -- Socijalni odgoj -- Politički odgoj
27
HA19-04130

BALOBAN, Stjepan
Glas savjesti u kompleksnosti političkog i gospodarskog života / Stjepan Baloban.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 701-721  
 Elektronička verzija članka
Glas savjesti -- Savjest -- Politički život -- Gospodarski život -- Kršćanska savjest -- Priziv savjesti -- Prigovor savjesti
27
32
338
HA19-04131

ŠESTAK, Ivan
Hrvatska recepcija enciklike Fides et ratio / Ivan Šestak.
Bibliografija: str. 377-378. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 365-378  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Teologija -- Vjera -- Razum
272
001
HA19-04132

ŠKVORC, Mijo
Idoli u Babilonu / Mijo Škvorc.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 541-544  
 Elektronička verzija članka
Duhovnost
27
82
HA19-04133

ŠPIRANEC, Tomislav
Isusovci i budizam u Hrvatskoj / Tomislav Špiranec.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 510-512. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 501-512  
 Elektronička verzija članka
Budizam
Isusovci

272
21/29
HA19-04134

DŽINIĆ, Marija
Izjave stranaka i priznanja činjenica u postupku proglašenja ništavosti ženidbe / Marija Džinić, Zdenko Ilić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 4 ; str. 525-546  
 Elektronička verzija članka
Crkveno pravo -- Kanonsko pravo -- Ženidba -- Ništavnost ženidbe
27
348/349
HA19-04135

CIFRAK, Mario
Katolička biblijska federacija i Katolički bogoslovni fakultet - prorok 50 i 350 godina / Mario Cifrak.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografska bilješka uz tekst.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 497-500  
 Elektronička verzija članka
Katolička biblijska federacija -- Katolički bogoslovni fakultet
27
06
HA19-04136

BREMER, Thomas
Koncept autokefalije u pravoslavlju na primjeru Pravoslavne Crkve u Ukrajini / Thomas Bremer.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 4 ; str. 570-586  
 Elektronička verzija članka
Autokefalnost -- Ekleziologija
Pravoslavna Crkva

27
HA19-04137

JURIĆ, Ivica, teolog
Kritički osvrt na poimanje apostolata u djelima Živana Bezića / Ivica Jurić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 2 ; str. 245-265  
 Elektronička verzija članka
Apostolat -- Pastoral -- Vjernici laici
Bezić, Živan

272
HA19-04138

BODROŽIĆ, Ivan
Kriza u Crkvi između revnosti i konformizma pastira u društvu sloboda / Ivan Bodrožić.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 595-616  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Kriza -- Svećenstvo -- Konformizam -- Društvo -- Sloboda
272
316
HA19-04139

PERIĆ, Ratko
Marko Matić, "Očenaš" u sklopu biblijsko-teoloških ogleda. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2018. : [prikaz] / Ratko Perić.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 269-274  
 Elektronička verzija članka
Matić, Marko
Molitve -- Kršćanstvo -- Biblijska teologija

27
HA19-04140

STEINER, Marijan
Mijo Škvorc, Molitva svake duše. III. dopunjeno izdanje. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2019. : [prikaz] / Marijan Steiner.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 563-565  
 Elektronička verzija članka
Škvorc, Mijo
Molitve -- Duhovna razmatranja

27
HA19-04141

BELIĆ, Predrag
Moj Bog me voli i kad mi šalje ružice sa trnjem / Predrag Belić. - Ilustr.
Predavanje kao duhovni nagovor u Karmelu Brezovici, 18.10.1996.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 545-553  
 Elektronička verzija članka
Duhovnost -- Kršćanstvo
27
HA19-04142

PARLOV, Mladen
Nacrt ekološke duhovnosti prema enciklici Laudato sì pape Franje / Mladen Parlov.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 397-412  
 Elektronička verzija članka
Ekološka duhovnost
Papa Franjo -- Franciscus, papa

27
502/504
HA19-04143

GARMAZ, Jadranka
Neki elementi i načela konfesionalnosuradničkog vjeronauka / Jadranka Garmaz, Józef Stala.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 1 ; str. 42-58  
 Elektronička verzija članka
Konfesionalnost -- Suradnička nastava -- Vjeronauk -- Međureligijska suradnja -- Ekumenizam
27
37
HA19-04144

LATIFI, Blerim
O strujama suvremenoga islama, svetom ratu i čitanju Kurana / Blerim Latifi, Kristë Shtufi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 396-398. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 379-398  
 Elektronička verzija članka
Islam -- Suvremeni islam -- Nasilje -- Sveti rat -- Kontekstualizacija
Weber, Max -- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

21/29
HA19-04145

PROVIĆ, Mihael
Odgoj za katoličku ekopedagogiju s posebnim naglaskom na vjerski odgoj srednjoškolaca u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske / Mihael Prović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 437-454  
 Elektronička verzija članka
Srednja škola -- Vjeronauk -- Ekologija -- Ekoteologija -- Ekopedagogija
272
502/504
37
HA19-04146

RAGUŽ, Ivica
Poimanje teologije u Erika Petersona / Ivica Raguž, Dino Klem.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 2 ; str. 201-225  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Dogma -- Crkva -- Protestantizam
Peterson, Erik -- Barth, Karl

27
HA19-04147

MACUT, Ivan
Proročka dimenzija pape Franje - ad intra / Ivan Macut.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 651-674  
 Elektronička verzija članka
Reforma Crkve
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Katolička crkva -- Vijeće kardinala

272
HA19-04148

BREBRIĆ, Stjepan
Proročka dimenzija pontifikata pape Franje - ad extra / Stjepan Brebrić.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 675-699  
 Elektronička verzija članka
Profetizam -- Globalizacija -- Kultura -- Društvo -- Milosrđe -- Socijalni nauk Crkve -- Kršćanski humanizam
Franciscus, papa -- Papa Franjo

272
316
HA19-04149

KARLIĆ, Ivan
Proročki imperativ Drugoga vatikanskog koncila / Ivan Karlić.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 616-649  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Društveno-politička zajednica -- Politička teologija -- Teologija oslobođenja -- Kraljevstvo Božje
Isus Krist
Drugi vatikanski koncil

272
32
HA19-04150

ČATIĆ, Ivica
Proroštvo u evanđeljima / Ivica Čatić.
59. teološko-pastoralni tjedan "Proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva", Zagreb, 22.-24.1.2019. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 563-593  
 Elektronička verzija članka
Proroštvo -- Evanđelja -- Proročka služba -- Povijesni kontekst
Isus Krist -- Ivan Krstitelj

27
HA19-04151

PLATOVNJAK, Ivan
The role of (Christian) spirituality in the economy in the light of Laudato si' / Ivan Platovnjak.
Tematski blok: Philosophy and economy. - Bibliografija: str. 84-85. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 73-86  
 Elektronička verzija članka
Ekonomika -- Kršćanstvo -- Duhovnost -- Ekonomska duhovnost -- Zajedničko dobro -- Dijalog
27
33
HA19-04152

TADIĆ, Stjepan
Stavovi i vjerovanja u alternativne religije studenata Fakulteta filozofije i religijskih znanosti s posebnim naglaskom na astrološku religiju / Stipe Tadić. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 351-364  
 Elektronička verzija članka
Religija -- Religioznost -- Alternativne religije -- New Age -- Astrologija -- Studenti -- Empirijsko istraživanje
21/29
13
378
HA19-04153

ŠARČEVIĆ, Ivan
Stipo Kljajić, Utjeha mesijanske nade, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Franjevački samostana sv. Luke - Jajce, 2018. : [prikaz] / Ivan Šarčević.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 787-791  
 Elektronička verzija članka
Kljajić, Stipo
Biblijska teologija -- Hermeneutika

27
HA19-04154

LUJIĆ, Božo
Stjepan Rusan, Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018. : [prikaz] / Božo Lujić.
U: Bogoslovska smotra. - ISSN 0352-3101. - 89 (2019), 3 ; str. 791-794  
 Elektronička verzija članka
Rusan, Stjepan -- David, izraelski kralj
27
HA19-04155

TRSTENJAK, Tonči
Stoljeće Života - Obnovljenoga Života / Tonči Trstenjak.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 4 ; str. 435-441
Časopisi -- Povijesni pregled
Isusovci

27
050
HA19-04156

DRAGIĆ, Marko, filolog
Suzaštitnik Splita sv. Arnir u kulturnoj baštini / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Kulturna baština. - ISSN 0351-0557. - 45 (2019) ; str. 299-320  
 Elektronička verzija članka
Štovanje svetaca -- Sveci zaštitnici -- Čudotvorna voda -- Mučeništvo
Sveti Arnir -- Sveti Rainerius -- Sveti Rajnerije
Splitsko-makarska biskupija

27
HA19-04157

BONINO, Serge-Thomas
Sveti Toma u enciklici Fides et ratio / Serge-Thomas Bonino ; s francuskoga prevela Marta Petrak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 295-302  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Teologija -- Tomizam -- Metafizika -- Tradicija -- Vjera i razum
Thomas Aquinas, sanctus -- Sveti Toma Akvinski

27
11/12
HA19-04158

MACUT, Ivan
Svjetske konferencije ekumenskog vijeća crkava i odnos prema stvorenome (1948. - 2013.) / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 413-436  
 Elektronička verzija članka
Ekologija -- Teologija stvaranja -- Klimatske promjene
Ekumensko vijeće crkava

27
502/504
HA19-04159

DRAGIĆ, Marko, filolog
Tijelovo u hrvatskoj katoličkoj crkveno-pučkoj kulturnoj baštini / Marko Dragić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 1 ; str. 59-81  
 Elektronička verzija članka
Procesija -- Molitva -- Blagoslov -- Običaji -- Pučka veselja
27
39
HA19-04160

ZOVKIĆ, Mato
Tolerantni dijalog između kršćanske i muslimanske vjere / Mato Zovkić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 1 ; str. 82-104  
 Elektronička verzija članka
Muslimani -- Kršćani -- Poštovanje -- Dijalog
21/29
HA19-04161

CEROVAC, Krešimir
Transdisciplinarni pristup u razmatranju odnosa znanost - teologija / Krešimir Cerovac.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 410-411. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 399-412  
 Elektronička verzija članka
Znanost -- Teologija -- Dijalog -- Transdisciplinarnost
21/29
001
HA19-04162

ARMANDA, Ivan
Ugarski dominikanac Ivan de Buzad - biskup skradinski (1250. - 1266.) i nadbiskup splitski (1266. - 1293./94.) / Ivan Armanda.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 33-34. - Summary.
U: Kulturna baština. - ISSN 0351-0557. - 45 (2019) ; str. 7-35  
 Elektronička verzija članka
Dominikanci
De Buzad, Ivan
Skradinska biskupija -- Splitska nadbiskupija -- Splitska metropolija -- Trogirska biskupija

272
HA19-04163

TENACE, Michelina
Vjera i razum : kulturalne i eklezijalne implikacije rasprave prema Vladimiru Solovjevu / Michelina Tenace ; s talijanskoga preveo Vatroslav Halambek.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 153-160  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Teologija -- Anarhija -- Diktatura -- Kršćanstvo -- Bogočovještvo
Solov'ëv, Vladimir Sergeevič -- Solovjev, Vladimir

27
001
HA19-04164

VIDOVIĆ, Marinko
Vjera kao "znanje" o znanjima / Marinko Vidović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 4 ; str. 471-491  
 Elektronička verzija članka
Vjera -- Znanje -- Spoznaja
27
001
HA19-04165

GRGIĆ, Miljenka
Životinje - Božje blago, a ne hrana ljudi : zoologija u Post 1 i njezini imperativi / Miljenka Grgić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 3 ; str. 315-340  
 Elektronička verzija članka
Životinje -- Neživa priroda -- Bogolikost -- Upravljanje -- Zaštita prirode
27
502/504
HA19-04166

Vidi br.: HA19-04134

Vidi br.: HA19-04052

Vidi br.: HA19-04108

Vidi br.: HA19-04199

Vidi br.: HA19-04118

Vidi br.: HA19-04755

Vidi br.: HA19-04180

Vidi br.: HA19-04048

Vidi br.: HA19-04364

Vidi br.: HA19-04662

Vidi br.: HA19-04291

Vidi br.: HA19-04729

Vidi br.: HA19-04179

Vidi br.: HA19-04740

Vidi br.: HA19-04355

Vidi br.: HA19-04692

Vidi br.: HA19-04739

Vidi br.: HA19-04739

Vidi br.: HA19-04053

Vidi br.: HA19-04028

Vidi br.: HA19-04027

Vidi br.: HA19-04653

Vidi br.: HA19-04443

Vidi br.: HA19-04024

Vidi br.: HA19-04038

Vidi br.: HA19-04349

Vidi br.: HA19-04437

Vidi br.: HA19-04434

Vidi br.: HA19-04649

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


303   Metode društvenih znanosti

ANDRAŠEC, Marijan
Glasnik Hrvatskog društva za sustave (CROSS) - Sustavsko mišljenje / Marijan Andrašec. - Ilustr.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 5 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 1039-1054
Sustavsko mišljenje -- Časopis
Hrvatsko društvo za sustave

303
050
HA19-04167

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

TEPŠIĆ, Goran
Kulturno nasilje kao proces dugog trajanja : od kolonijalizma do humanitarizma / Goran Tepšić, Miloš Vukelić.
Tematski blok: Kultura, mediji, politika. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 127-130. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 1 ; str. 109-131  
 Elektronička verzija članka
Kulturno nasilje -- Orijentalizam i kolonijalizam -- Antisemitizam -- Nacionalizam -- Humanitarizam
304
HA19-04168

Vidi br.: HA19-04312

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

PETKOVIĆ, Krešimir, politolog
Analiza diskursa Istanbulske konvencije / Krešimir Petković.
Tematski blok: Politička teorija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 153. - Abstract.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 119-154  
 Elektronička verzija članka
Istanbulska konvencija -- Rod -- Moć -- Kaznena politika -- Nasilje nad ženama -- Obiteljsko nasilje
305
343/344
HA19-04169

Vidi br.: HA19-04201

308   Sociografija

Vidi br.: HA19-04025

311   Statistika

Vidi br.: HA19-04365

314   Demografija

KING, Russell, geograf
Fragmented and fluid mobilities : the role of onward migration in the new map of Europe and the Balkans / Russell King, Chaido Karamoschou.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 165-168. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 2 ; str. 141-169  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Mobilnost -- Ekonomska kriza -- Migranti
314
HA19-04170

VESKOVIĆ Anđelković, Milica
Identity of highly educated returnees in Serbia / Milica Anđelković Vesković, Mirjana Bobić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 218-220. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 2 ; str. 195-221  
 Elektronička verzija članka
Identitet -- Dijaspora -- Transnacionalizam -- Visokoobrazovani povratnici
314
HA19-04171

SUČIĆ, Mihael
Povijesne crtice iz Valpovštine : Marijanci i Kunišinci do 18. stoljeća / Mihael Sučić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 75-76.
U: Valpovački godišnjak. - ISSN 1331-5285. - 24 (2019) ; str. 61-76
Naselja -- Stanovništvo -- Zavičajna povijest
314
908(497.5)
94(497.5)
HA19-04172

PAVIĆ, Dario
Razlike u prikupljanju migracijskih podataka : usporedba Hrvatske i odabranih europskih zemalja / Dario Pavić, Ida Ivanović. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 27-29. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 1 ; str. 7-32  
 Elektronička verzija članka
Iseljavanje -- Registar stanovništva -- Uobičajeno prebivalište -- Migracijski tok
314
HA19-04173

VUKOJEVIĆ, Bojana
Sense of (un)belonging : acculturation experiences among second-generation migrants from Bosnia and Herzegovina / Bojana Vukojević.
Bibliografija: str. 312-313. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 3 ; str. 297-314  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Migracija -- Druga generacija -- Akulturacija -- Identitet -- Pripadanje
314
316
HA19-04174

AKRAP, Anđelko
Stanovništvo u Hrvatskoj : čimbenici silaznih trendova / Anđelko Akrap. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 347-349. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 335-349  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Demografske promjene -- Depopulacija -- Populacijska politika
314
HA19-04175

HALILOVIĆ, Hariz
Sveprisutna odsutnost nestalih u genocidu : ratne udovice i obitelji bez očeva u bosanskohercegovačkoj dijaspori / Hariz Halilovich.
Bibliografija: str. 291-293. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 3 ; str. 277-295  
 Elektronička verzija članka
Ratna stradanja -- Ratne udovice -- Nestali -- Migracije -- Dijaspora
314
355/359
HA19-04176

CELIO Cega, Fani
Učestalost uporabe imena Dujam/Duje/Dujka u Trogiru / Fani Celio Cega. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Kulturna baština. - ISSN 0351-0557. - 45 (2019) ; str. 79-90  
 Elektronička verzija članka
Stanovništvo -- Imena -- Matične knjige -- Tradicija
314
39
HA19-04177

BIROVLJEVIĆ, Zdravko
Valpovo 1795. : ljudi i ulice / Zdravko Birovljević. - Ilustr., faks.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Valpovački godišnjak. - ISSN 1331-5285. - 24 (2019) ; str. 77-89
Naselja -- Nazivi ulica -- Stanovništvo -- Prezimena -- Vlastelinstvo -- Zavičajna povijest
314
908(497.5)
811.163.42
HA19-04178

MIŠUR, Ivo
Znameniti vrlički Gjukići / Ivo Mišur. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Cetinska vrila. - ISSN 1332-3717. - 27 (2019), 54 ; str. 55-57
Stanovništvo -- Grkokatolici
Obitelj Gjukić

314
272
HA19-04179

Vidi br.: HA19-04118

Vidi br.: HA19-04117

Vidi br.: HA19-04277

Vidi br.: HA19-04349

Vidi br.: HA19-04186

Vidi br.: HA19-04189

Vidi br.: HA19-04122

Vidi br.: HA19-04202

316   Sociologija

BHATIA, Kiran Vinod
"In times of crisis, followers of one true god unite" : social media and the formation of online religious silos / Kiran Vinod Bhatia. - Graf. prikazi.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 135-138. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 119-139  
 Elektronička verzija članka
Etnografija društvenih medija -- Online religiozni silosi -- Radikalna religioznost -- Politička polarizacija -- Adolescentske studije
316
21/29
004
HA19-04180

BALKOVIĆ, Ana
The austerity fuelled wave of contention in Croatia : myth or reality? / Ana Balković. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Hrvatska politika. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 89-93. - Sažetak.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 71-94  
 Elektronička verzija članka
Prosvjedi protiv politike štednje -- Prosvjedna dinamika -- Analiza prosvjednih događaja
316
32
HA19-04181

AGARIN, Timofey
Descriptive representation and political participation: exploring Croatia's non-dominant groups electoral turnout / Timofey Agarin, Petr Čermák. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Hrvatska politika. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 68-70. - Sažetak.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 49-70  
 Elektronička verzija članka
Politička participacija -- Nedominantne manjine -- Lokalni izbori -- Post- konfliktno društvo
316
32
HA19-04182

CIBOCI, Lana
Digital media literacy, school and contemporary parenting / Lana Ciboci, Danijel Labaš. - Graf. prikazi.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 99-100. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 83-101  
 Elektronička verzija članka
Medijska pismenost -- Digitalna pismenost -- Djeca -- Roditelji -- Strategije posredovanja
316
004
HA19-04183

ČEPO, Dario
Direct democracy and the rise of political entrepreneurs : an analysis of citizens' initiatives in post-2010 Croatia / Dario Čepo, Dario Nikić Čakar. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Hrvatska politika. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 46-47. - Sažetak.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 27-48  
 Elektronička verzija članka
Referendum -- Građanska inicijativa -- Postavljanje dnevnog reda -- Politički poduzetnici
316
323
HA19-04184

OPARNICA, Natalija
Doživljaj zajednice i odnos prema kulturnoj baštini iz perspektive dviju etničkih skupina : primjer općine Vojnić / Natalija Oparnica, Ana Opačić.
Bibliografija: str. 82-85. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 1 ; str. 55-88  
 Elektronička verzija članka
Kulturna baština -- Valorizacija baštine -- Lokalni identitet -- Razvoj zajednice -- Anketno istraživanje
316
HA19-04185

IBRIČEVIĆ, Aida
Facing fear and responding with courage : understanding how fear constitutes the "emotional citizenship" of voluntary returnees to Bosnia and Herzegovina / Aida Ibričević.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 191-193. - Sažetak.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 2 ; str. 171-194  
 Elektronička verzija članka
Državljanstvo -- Dom -- Pripadanje -- Povratne migracije
316
314
HA19-04186

VOZAB, Dina
Generational patterns of digital news consumption : from traditionalists to millennial minimalists / Dina Vozab. - Graf. prikazi.
Special issue: Generations, digital uses and competences : trends and gaps in the research. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 122-125. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 20 ; str. 107-126  
 Elektronička verzija članka
Publike -- Generacije -- Digitalne vijesti -- Informativni repertoari -- Politički interes
316
004
HA19-04187

ČULAR, Goran
Kritički građani ili nezadovoljni autokrati? : Potpora demokraciji u Hrvatskoj 1999-2018. / Goran Čular, Berto Šalaj. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Hrvatska politika. - Sadrži i: Dodatak: str. 25. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 23-24. - Abstract.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 7-26  
 Elektronička verzija članka
Potpora demokraciji -- Kritički demokrati -- Nezadovoljni autokrati -- Izborno ponašanje
316
324
HA19-04188

ŠAKAJA, Laura
Mentalna karta Europe : promjene u vizuri zagrebačkih srednjoškolaca (2000. - 2017.) / Laura Šakaja. - Graf. prikazi, zemljop. crteži.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 51-52. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 1 ; str. 33-54  
 Elektronička verzija članka
Mentalne karte -- Prostorne preferencije -- Adolescenti -- Anketno istraživanje
316
314
HA19-04189

SESAR, Kristina, psihologinja
Motivational determinants of sexting : towards a model integrating the research / Kristina Sesar, Arta Dodaj, Nataša Šimić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 474-482. - Sažetak.
U: Psihologijske teme. - ISSN 1332-0742. - 28 (2019), 3 ; str. 461-482  
 Elektronička verzija članka
Seksting -- Seksualnost -- Adolescencija -- Motivacija -- Teorijski modeli -- Elektronički mediji
316
613
004
HA19-04190

IVASOVIĆ, Sebastijan
Neprestana povezanost i strah od propuštanja u svakodnevnim interakcijama mladih licem u lice / Sebastijan Ivasović, Ivan Burić. - Graf. prikazi.
Special issue: Generations, digital uses and competences : trends and gaps in the research. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 47-48. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 20 ; str. 31-49  
 Elektronička verzija članka
Stalna veza -- Strah od propuštanja -- Pametni telefon -- Generacija Z
316
159.9
004
HA19-04191

NAJMAN, Stjepan
Paviljon na valpovačkom trgu / Stjepan Najman. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Valpovački godišnjak. - ISSN 1331-5285. - 24 (2019) ; str. 90-93
Paviljoni -- Spomenici -- Priredbe -- Svečanosti -- Hrvatska kulturna povijest -- Humanitarne akcije
316
930.85(497.5)
72
HA19-04192

GOLUBOVIĆ, Dragan
Social entrepreneurship in Serbia : the state of play / Dragan Golubović, Bela Muhi. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 375-377. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 3 ; str. 359-378  
 Elektronička verzija članka
Društveno poduzetništvo -- Društvena poduzeća -- Organizacije civilnog društva -- Poticajno okruženje
316
65
HA19-04193

CALDERÓN Gómez, Daniel
Understanding technological socialization : A socio-generational study of young adults' techno-biographical trajectories in the region of Madrid / Daniel Calderón Gómez. - Graf. prikazi.
Special issue: Generations, digital uses and competences : trends and gaps in the research. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 26-29. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 20 ; str. 12-30  
 Elektronička verzija članka
Mladi -- Internet -- Digitalni jaz -- Digitalni urođenici -- Generacijska analiza
316
004
HA19-04194

DIMITRIADI, Yota
Who you’re gonna call? : The development of university digital leaders : A case study / Yota Dimitriadi. - Graf. prikazi.
Special issue: Digital literacy and propaganda. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 115-117. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 19 ; str. 102-118  
 Elektronička verzija članka
Digitalno građanstvo -- Digitalno vodstvo -- Digitalna pismenost
316
004
HA19-04195

Vidi br.: HA19-04031

Vidi br.: HA19-04036

Vidi br.: HA19-04035

Vidi br.: HA19-04332

Vidi br.: HA19-04032

Vidi br.: HA19-04030

Vidi br.: HA19-04289

Vidi br.: HA19-04037

Vidi br.: HA19-04356

Vidi br.: HA19-04073

Vidi br.: HA19-04076

Vidi br.: HA19-04083

Vidi br.: HA19-04197

Vidi br.: HA19-04087

Vidi br.: HA19-04746

Vidi br.: HA19-04229

Vidi br.: HA19-04347

Vidi br.: HA19-04639

Vidi br.: HA19-04033

Vidi br.: HA19-04432

Vidi br.: HA19-04121

Vidi br.: HA19-04634

Vidi br.: HA19-04231

Vidi br.: HA19-04309

Vidi br.: HA19-04139

Vidi br.: HA19-04149

Vidi br.: HA19-04174

32   Politika

CVIJANOVIĆ, Hrvoje
Justice and the politics of capabilities : Sen, Nussbaum and Navarro / Hrvoje Cvijanović. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Politička teorija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 117-178. - Sažetak.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 155-178  
 Elektronička verzija članka
Pravda -- Sposobnosti
Sen -- Nussbaum -- Rawls -- Navarro

32
HA19-04196

PERUŠKO, Zrinjka
Medijatizacija i društvena promjena : prilog istraživanju medijatizacije politike / Zrinjka Peruško. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Kultura, mediji, politika. - Sadrži i: bilješka uz tekst. - Bibliografija: str. 181-187. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 1 ; str. 163-187  
 Elektronička verzija članka
Teorija medijatizacije -- Medijatizacija politike -- Sociologija medija -- Politička komunikacija -- Medijske publike
32
316
HA19-04197

Vidi br.: HA19-04054

Vidi br.: HA19-04181

Vidi br.: HA19-04182

Vidi br.: HA19-04743

Vidi br.: HA19-04233

Vidi br.: HA19-04670

Vidi br.: HA19-04025

Vidi br.: HA19-04131

Vidi br.: HA19-04150

322   Odnosi između Crkve i države

STANIČIĆ, Frane
A contribution to the debate on the Republic of Croatia as a secular state and on the terms secularization and secularism / Frane Staničić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 30-32. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 7-33  
 Elektronička verzija članka
Sekularnost -- Sekularizam -- Sekularizacija -- Crkva -- Država
322
HA19-04198

DELIĆ, Ante, povjesničar
U misiji Sv. Stolice kod Ante Pavelića i Josipa Broza Tita : prilog istraživanju djelovanja Giuseppea Masuccija 1941. - 1946. / Ante Delić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 2 ; str. 176-200  
 Elektronička verzija članka
Država -- Komunizam
Masucci, Giuseppe -- Stepinac, Alojzije
Katolička crkva -- Sveta Stolica

322
272
HA19-04199

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

BEĆIR, Ante
Bellum intestinum : trogirska komuna početkom 14. stoljeća / Ante Bećir.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Kulturna baština. - ISSN 0351-0557. - 45 (2019) ; str. 37-65  
 Elektronička verzija članka
Gradovi -- Gradski sukobi -- Politička zbivanja -- Povijesni izvori -- Plemstvo
Knezovi Bribirski

323
94(497.5)
HA19-04200

CIPEK, Tihomir
Civil society and the rise of the radical right in Poland / Tihomir Cipek, Stjepan Lacković. - Graf. prikazi.
Tematski blok: European identities. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 172-176.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 153-176  
 Elektronička verzija članka
Radikalna desnica -- Civilno društvo -- Rodna ideologija
Katolička crkva

323
305
HA19-04201

MRDULJAŠ, Saša
Etnički sastav naselja Boke Kotorske prema popisu stanovništva iz 1900. godine / Saša Mrduljaš. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 266-267. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 3 ; str. 241-276  
 Elektronička verzija članka
Popis stanovništva -- Vjerski sastav stanovništva -- Katoličanstvo -- Pravoslavlje -- Etnički sastav
323
35
314
HA19-04202

ROY, Philippe
Listening to a silent crisis : men's suicide in rural and farming communities in Slovenia / Philippe Roy, Duška Knežević Hočevar. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 250-253. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 241-254  
 Elektronička verzija članka
Ruralno stanovništvo -- Muškarci -- Samoubojstvo
323
17
HA19-04203

ŠVARC, Jadranka
Znanstvenici o reformama znanosti iz 2013. : kritička analiza / Jadranka Švarc, Drago Čengić, Saša Poljanec-Borić, Jasminka Lažnjak. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Reforme. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 33-37. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 1 ; str. 7-38  
 Elektronička verzija članka
Znanstvenoistraživački sustav -- Znanstvene politike -- Reforme -- Javne politike
323
001
HA19-04204

Vidi br.: HA19-04753

Vidi br.: HA19-04184

Vidi br.: HA19-04742

Vidi br.: HA19-04660

Vidi br.: HA19-04308

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

RAOS, Višeslav
Ideology, partisanship, and change : voter profiles of main political parties in Croatia / Višeslav Raos. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Croatian politics and policies. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 26-28.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 7-28  
 Elektronička verzija članka
Izbori -- Ponašanje birača -- Biračka ideologija -- Partizanstvo
324
HA19-04205

Vidi br.: HA19-04756

Vidi br.: HA19-04188

325   Zauzimanje teritorija. Kolonizacija. Kolonijalizam

PEZEROVIĆ, Alma
Parents in exile : challenges of parenting among refugees and asylum seekers in Bulgaria / Alma Pezerović, Marina Milić Babić, Selma Porobić.
Bibliografija: str. 110-113. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 1 ; str. 97-114  
 Elektronička verzija članka
Izbjegličke obitelji -- Zaštita izbjeglica -- Pravo na azil -- Integracija -- Roditeljstvo -- Psihosocijalna podrška
325
364/365
HA19-04206

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

KLEPAČ Pogrmilović, Bojana
"Europe will soon be lost to political correctness" : evaluating a discourse of political correctness in the main treaties of the European Union / Bojana Klepač Pogrmilović.
Tematski blok: European identities. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 130-136.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 106-136  
 Elektronička verzija članka
Diskurs političke korektnosti -- Multikulturalizam -- Liberalizam -- Ugovori Europske unije -- Lingvističko inženjerstvo
327
HA19-04207

BICKL, Thomas
Bridge over troubled waters : the Pelješac project, China, and the implications for good-neighbourly relations and the EU / Thomas Bickl. - Zemljop. karte.
Tematski blok: Croatian politics and policies. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 70-78.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 50-78  
 Elektronička verzija članka
Javna nabava -- Proširenje Europske unije
327
HA19-04208

KOČAN, Faris
Collective memory and an interpretative approach : the struggle over Kosovo’s independence as an ideational background for contemporary Serbia’s foreign policy choices / Faris Kočan. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Southeast Europe. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 213-217.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 200-217  
 Elektronička verzija članka
Kolektivno pamćenje -- Interpretativni pristup -- Izbor vanjske politike -- Narativi -- Mit
327
HA19-04209

IVAŠKOVIĆ, Igor
The implications of the "New Course" strategy / Igor Ivašković.
Tematski blok: Southeast Europe. - Bibliografija: str. 237-238.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 218-238  
 Elektronička verzija članka
Jadransko pitanje -- Nacionalno pitanje
327
HA19-04210

DARABOŠ, Nikica
International medical knowledge transfer as a tool of public diplomacy : the case of Croatia / Nikica Daraboš, Dagmar Radin.
Tematski blok: Croatian politics and policies. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 26-28.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 29-49  
 Elektronička verzija članka
Javna diplomacija -- Zdravstveni sustav -- Sustav zdravstvene zaštite -- Prijenos medicinskog znanja
327
61
HA19-04211

ENTINA, Ekaterina
Russia’s foreign policy evolution in the new Balkan landscape / Ekaterina Entina, Alexander Pivovarenko.
Tematski blok: Southeast Europe. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 197-199.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 179-199  
 Elektronička verzija članka
Vanjska politika
Sjevernoatlantski savez -- NATO

327
HA19-04212

329   Političke stranke i pokreti

JURAK, Karlo
Historijskomaterijalistička kritika postmarksizma : problem revolucionarnog subjekta / Karlo Jurak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 37-39. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 2 ; str. 7-40  
 Elektronička verzija članka
Marksistička teorija -- Historijski materijalizam -- Zapadni marksizam -- Postmarksizam -- Revolucionarni subjekt
329
HA19-04213

MUJKIĆ, Asim
Ideologija, klasa i pitanje političke subjektivizacije u Bosni i Hercegovini / Asim Mujić.
Bibliografija: str. 63-64. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 2 ; str. 41-65  
 Elektronička verzija članka
Ideologija -- Mit -- Klasa -- Politička subjektivizacija
329
HA19-04214

PETRIĆ, Hrvoje, povjesničar
O počecima Hrvatske pučke seljačke stranke u povodu 115. godišnjice osnivanja / Hrvoje Petrić. - Ilustr.
U: Velikogorički zbornik. - ISSN 2757-3109. - (2019), 1 ; str. 52-73
Seljački pokret -- Političke stranke
Braća Radić -- Radić, Stjepan -- Radić, Antun
Hrvatska pučka seljačka stranka

329
94(497.5)
HA19-04215

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

ÖZTAŞ, Sinan
Analysis of permanent housing built after disaster : Van (Turkey) / Sinan Öztaş, Gökay Akkaya. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 935-940  
 Elektronička verzija članka
Stanovanje -- Katastrofe -- AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- Matematički model
33
51
HA19-04216

BOBEK, Vito
Differences in leadership in austria and Taiwan : a cross-cultural analysis focusing on leadership and discrimination / Vito Bobek, Sarah Ana Bradler, Anita Maček, Tatjana Horvat. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 481-482. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 467-483  
 Elektronička verzija članka
Kultura -- Diskriminacija -- Poslovne prakse -- Rukovodstvo
33
HA19-04217

JURČIĆ, Ljubo
Ekonomija i tehnika / Ljubo Jurčić. - Graf. prikazi.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 18 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 3-35
Ekonomija -- Ekonomska politika -- Industrijska politika -- Tehnologija
33
338
62
HA19-04218

BENIĆ, Đuro
Ekonomska misao u antičkom Rimu / Đuro Benić, Marija Benić Penava. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst; bibliografija: str. 109-111. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 1 ; str. 87-111  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska misao -- Ekonomska pitanja -- Gospodarstvo -- Poljoprivreda -- Antika
33
HA19-04219

WEN, Xuan
The impact of impulse buying and network platforms on consumer purchasing behaviour : a case study of a technical product / Xuan Wen, Yiran Li, Qihua Liu. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1119-1127  
 Elektronička verzija članka
Kupovno ponašanje -- Mrežna platforma
33
004
HA19-04220

BOBEK, Vito
International franchising in the fashion industry : the franchisee and franchise store managers perspective / Vito Bobek, Johanna Eline Maier-Kros, Anita Maček, Tatjana Horvat. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Anex 1: str. 378. - Bibliografija: str. 376-378. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 359-379  
 Elektronička verzija članka
Modna industrija -- Tržišta u nastajanju -- Standardi marke -- Franšizing
33
HA19-04221

KELAM, Ivica
Investor to state dispute settlement : a challenge for democracy, ethics, the environment, and the rule of law / Ivica Kelam.
Tematski blok: Philosophy and economy. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Résumé.
U: Synthesis philosophica. - ISSN 0352-7875. - 34 (2019), 1(67) ; str. 59-71  
 Elektronička verzija članka
Trgovački sporazum -- Demokracija -- Kapitalizam -- Etika
Zayas, Alfred Maurice de
UN

33
364/365
HA19-04222

SYED, Hassan
The queen asked : state of mainstream economics / Hassan Syed, Sema Yilmaz Genç. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 694-696. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 681-697  
 Elektronička verzija članka
Neoklasična ekonomija -- Mainstream ekonomija
Marshall, Alfred -- Walras, Leon

33
HA19-04223

HUĐEK, Ivona
Razvoj poduzetničkog potencijala kroz obrazovanje za poduzetništvo u EU / Ivona Huđek, Karin Širec. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 75-77. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 53-78  
 Elektronička verzija članka
Poduzetništvo -- Obrazovanje za poduzetništvo -- Poduzetnička aktivnost
33
HA19-04224

Vidi br.: HA19-04491

Vidi br.: HA19-03974

Vidi br.: HA19-03979

Vidi br.: HA19-04346

Vidi br.: HA19-04057

Vidi br.: HA19-04051

Vidi br.: HA19-04055

Vidi br.: HA19-04488

Vidi br.: HA19-04152

Vidi br.: HA19-04092

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

BEŠIĆ, Miloš
The efectiveness of self-employment of the Roma : a quasi experimental design / Miloš Bešić, Dejan Milenković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 354-356. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 3 ; str. 339-357  
 Elektronička verzija članka
Samozapošljavanje -- Romi -- Socijalna deprivacija -- Socijalna uključenost -- Kvazi-eksperimentalna istraživanja -- Regresijska analiza
331
HA19-04225

PAVLOVIĆ, Aleksandar, inženjer informacijskih tehnologija
Emocionalna inteligencija i meke vještine kroz obrazovanje i poslovnu karijeru = Emotional intelligence and soft skills through education and business career / Aleksandar Pavlović, Vjeran Bušelić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 2 ; str. 90-102  
 Elektronička verzija članka
Osobni razvoj -- Radno okruženje -- Karijera -- Samoprocjena
331
37
159.9
HA19-04226

KROČIL, Ondřej
Integration social enterprises as a tool of employment policy / Ondřej Kročil, Miroslav Dopita, Richard Pospíšil. - Ilustr.
Bibliografija: str. 569-571. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 554-571  
 Elektronička verzija članka
Politika zapošljavanja -- Socijalna politika -- Osobe s invaliditetom -- Integracijsko socijalno poduzeće
331
HA19-04227

LAPORŠEK, Suzana
Making work pay in Slovenia / Suzana Laporšek, Milan Vodopivec, Matija Vodopivec. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 335-336. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 3 ; str. 315-337  
 Elektronička verzija članka
Rad -- Isplativost rada -- Politika isplativosti rada -- Zapošljavanje -- Naknade
331
HA19-04228

MIJOČ, Josipa
Motivacija za postignućem u pojašnjenju namjera za samozapošljavanjem / Josipa Mijoč. - Graf. prikazi.
Sadrži i: bilješke uz tekst. - Sadrži i: Prilog 1: str. 243. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 238-242. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 223-244  
 Elektronička verzija članka
Teorije motivacije -- Motivacija za postignućem -- Namjere za samozapošljavanjem -- WOFO mjerni instrument -- Regresijska analiza
331
316
159.9
HA19-04229

GOLDNER Lang, Iris
Mračna strana slobode kretanja : kada su u koliziji interesi pojedinca i društva / Iris Goldner Lang, Maroje Lang. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 113-115. - Summary.
U: Migracijske i etničke teme. - ISSN 1333-2546. - 35 (2019), 1 ; str. 89-116  
 Elektronička verzija članka
Radnici -- Sloboda kretanja -- Negativni učinci -- Fondovi EU-a -- Građanstvo Unije
331
364/365
HA19-04230

BABIĆ-HODOVIĆ, Vesna
Perceived corporate reputation and pride as drivers of frontline employees' reputation impact awareness : mediating role of job satisfaction = Percipirana korporativna reputacija i ponos kao pokretači svjesnosti kontaktnog osoblja o utjecaju reputacije : medijatorska uloga zadovoljstva s poslom / Vesna Babić-Hodović, Maja Arslanagić-Kalajdžić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 74 jed. - Sažetak.
U: Tržište (Zagreb). - ISSN 0353-4790. - 31 (2019), 2 ; str. 171-185  
 Elektronička verzija članka
Korporativna reputacija -- Kontaktno osoblje -- Ponos zaposlenika -- Zadovoljstvo poslom
331
316
658
HA19-04231

BEZEREDI, Slavko
Utjecaj reformi poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Hrvatskoj od 2013. do 2018. / Slavko Bezeredi. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Dodatak: 635-637. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 633-634. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 613-638  
 Elektronička verzija članka
Poticaji za rad -- Participacijska porezna stopa
331
364
HA19-04232

FABRE, Raúl González
The youth labour market, populism and the digitalization of economies / Raúl González Fabre. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Sažetak.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 3 ; str. 303-319  
 Elektronička verzija članka
Tržište rada -- Mladi -- Umjetna inteligencija -- Ekonomska konkurencija -- Ksenofobija
331
32
339
004
HA19-04233

GRUDIĆ Kvasić, Sanda
Zadovoljstvo zaposlenika kao prediktor organizacijske uspješnosti u hotelijerstvu / Sanda Grudić Kvasić. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 510-513. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 499-514  
 Elektronička verzija članka
Hotelijerstvo -- Zadovoljstvo zaposlenika -- Organizacijska uspješnost -- Organizacijsko ponašanje -- Mmenadžment ljudskih resursa
331
005
640.4
HA19-04234

Vidi br.: HA19-04446

Vidi br.: HA19-04091

Vidi br.: HA19-04358

Vidi br.: HA19-04259

332   Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja

Vidi br.: HA19-04330

Vidi br.: HA19-04650

336   Financije. Bankarstvo. Novac

ARNERIĆ, Josip, ekonomist
Analiza međuovisnosti tržišta kapitala i tržišta kriptovaluta / Josip Arnerić, Mladen Mateljan. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 463-464. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 449-465  
 Elektronička verzija članka
Kriptovaluta Bitcoin -- Indeks S&P500 -- Sigurno utočište -- MGARCH -- Dinamička uvjetna korelacija
336
004
HA19-04235

HUNJET, Anica
Consumer of the digital age / Anica Hunjet, Goran Kozina, Dijana Vuković. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 651-653. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 639-654  
 Elektronička verzija članka
Društvene mreže -- Potrošači -- Ponašanje potrošača -- Digitalna generacija -- Online marketing
336
004
HA19-04236

OTT, Katarina
Determinants of voluntary online local budget transparency : a case study from Croatia / Katarina Ott, Velibor Mačkić, Mihaela Bronić, Branko Stanić. - Graf. prikazi.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 167-172. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 2 ; str. 145-172  
 Elektronička verzija članka
Financije -- Proračunska transparentnost -- Lokalne jedinice -- Politička ekonomija -- Panel analiza
336
35
HA19-04237

ŠKRLEC, Ana, ekonomistkinja
Dinamičko tempiranje tržišta investicijskih fondova u Hrvatskoj : pristup pomične regresije / Ana Škrlec, Tihana Škrinjarić. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Dodatak: str. 149-154. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 145-148. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 127-155  
 Elektronička verzija članka
Tempiranje tržišta -- Dinamički modeli -- Pomična regresija -- Investicijski fondovi
336
HA19-04238

ODHIAMBO, Nicholas M.
Energy consumption and financial development in South Africa : an empirical investigation / Nicholas M. Odhiambo. - Ilustr.
Bibliografija: str. 59-60. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 1 ; str. 41-61  
 Elektronička verzija članka
Financijski razvoj -- Potrošnja energije -- Krediti -- ARDL metoda
336
HA19-04239

TOSUNI, Gëzim
Factors influencing usage of mobile banking in the Republic of Kosovo / Gëzim Tosuni, Ibrahim Krasniqi, Marina Dabić. - Graf. prikazi.
Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 351-354. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 329-355  
 Elektronička verzija članka
Bankarstvo -- Elektroničko bankarstvo -- Mobilno bankarstvo -- Sigurnost u bankarstvu
336
004
HA19-04240

KOTARSKI, Kristijan
Measuring currency power from 2005 to 2018 : greenback still unrivaled or increasingly constrained by its rivals? / Kristijan Kotarski, Alexander C. Tan. - Graf. prikazi.
Tematski blok: International political economy. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 265-268.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 3/4 ; str. 241-268  
 Elektronička verzija članka
Američki dolar -- Moć valute -- Indeks internacionalizacije valute -- Indeks monetarne sposobnosti -- Indeks kvalitete upravljanja
336
HA19-04241

LAJNERT, Siniša
Narodna štediona d.d. Križevci (1898.-1948.) / Siniša Lajnert.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Cris (Križevci). - ISSN 1332-2567. - 21 (2019), 1 ; str. 35-58  
 Elektronička verzija članka
Štedionice -- Poslovanje -- Dioničari -- Likvidacija
336
HA19-04242

PLOH, Matija
Ocjena razvitka bankovnih osiguranja u Republici Hrvatskoj / Matija Ploh. - Ilustr.
Bibliografija: str. 129-130. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 1 ; str. 112-131  
 Elektronička verzija članka
Banke -- Osiguravajuća društva -- Bankovno osiguranje
336
368
HA19-04243

BOŠNJAK, Mile
Odrednice međunarodnih deviznih pričuva u Hrvatskoj : pristup kvantilne regresije / Mile Bošnjak, Gordana Kordić, Ivan Budimir. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Prilog 1.: str. 171-172. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 168-170. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 159-173  
 Elektronička verzija članka
Međunarodne devizne pričuve -- Devizni tečaj -- Kvantilna regresija -- BDP -- Bruto domaći proizvod
336
HA19-04244

DUMIČIĆ, Mirna
Skrivaju li se banke u sjeni u Hrvatskoj? / Mirna Dumičić, Tomislav Ridzak. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 9 jed. - Abstract.
U: Privredna kretanja i ekonomska politika. - ISSN 1330-187X. - 27 (2019), 2(143) ; str. 7-34
Bankarstvo -- Bankarski sektor -- Financijske institucije -- Makroprudencijalna politika -- Financijska stabilnost
336
HA19-04245

VIZEK, Maruška
The sovereign bond markets return and volatility spillovers / Maruška Vizek. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 608-609. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 597-610  
 Elektronička verzija članka
Državne obveznice -- Tržišta državnih obveznica -- Indeks prelijevanja volatilnosti -- Indeks povratnog prelijevanja
336
HA19-04246

ERCEG, Nikola, psiholog
Što određuje financijsku pismenost? : U potrazi za relevantnim odrednicama / Nikola Erceg, Zvonimir Galić, Maja Vehovec.
Bibliografija: str. 310-311. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 3 ; str. 293-313  
 Elektronička verzija članka
Financijska pismenost -- Financijsko znanje -- Financijski stavovi
336
HA19-04247

SAJTER, Domagoj
Time-series analysis of the most common cryptocurrencies / Domagoj Sajter. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 280-281. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 267-282  
 Elektronička verzija članka
Blockchain -- Kriptovalute -- Vremenske serije -- Financijska tržišta
336
51
HA19-04248

Vidi br.: HA19-04582

Vidi br.: HA19-04502

Vidi br.: HA19-03992

Vidi br.: HA19-04265

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

VOJVODIĆ, Ina
Analiza socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj s komparativnim osvrtom na regulatorni okvir / Ina Vojvodić, Ružica Šimić Banović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 130-133. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 2 ; str. 105-134  
 Elektronička verzija članka
Društveno poduzetništvo -- Zadruga -- Socijalna ekonomija -- Regulatorni okvir
338
34
HA19-04249

BUTURAC, Goran
Gospodarski rast, konvergencija i članstvo u EU : empirijski dokazi iz Hrvatske / Goran Buturac. - Ilustr.
Bibliografija: str. 204-208. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 2 ; str. 173-208  
 Elektronička verzija članka
Gospodarski rast -- Realna konvergencija
EU

338
339
HA19-04250

MA, Xujun
Imbalanced profit margins of urban online car-hailing services : a case from Didi service platform of China / Xujun Ma. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed.
U: Tehnički vjesnik (Strojarski fakultet). - ISSN 1330-3651. - 26 (2019), 4 ; str. 1136-1144  
 Elektronička verzija članka
Profitna marža -- Taksi prijevoz
338
656
HA19-04251

MIKULIĆ, Davor, ekonomist
Metodološke osnove za dekompoziciju bruto domaćeg proizvoda na sastavnice finalne potražnje i primjena na hrvatsko gospodarstvo / Davor Mikulić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 473-475. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 451-476  
 Elektronička verzija članka
Gospodarstvo -- BDP -- Bruto domaći proizvod -- Input-output analiza -- Finalna potražnja -- Uvozna ovisnost
338
HA19-04252

LOVRINČEVIĆ, Željko
Ovisi li dugoročni gospodarski rast Hrvatske o demografiji ili ipak proizvodnosti? / Željko Lovrinčević. - Ilustr.
Sadrži i: Demografske projekcije na str. 407-409. - Bibliografija: str. 405-406. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 380-410  
 Elektronička verzija članka
Gospodarski rast -- Gospodarska kretanja -- Projekcije -- Konvergencija -- Ukupna proizvodnost faktora
338
HA19-04253

OŽANIĆ, Marijan
Povijest industrije - što je to, zašto nam treba i kako je proučavati / Marijan Ožanić. - Ilustr.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 1079-1099
Povijest industrije -- Industrijski razvoj
338
HA19-04254

MATIĆ, Kristina, ekonomistica
Prihvaćenost samoposlužnih blagajni prilikom kupovine robe široke potrošnje među mladim potrošačima u Hrvatskoj / Kristina Matić, Kristina Petljak, Ivana Štulec. - Ilustr.
Sadrži i: prilozi na str. 333-338. - Bibliografija: str. 329-332. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 2 ; str. 301-339  
 Elektronička verzija članka
Maloprodaja -- Samoposlužna tehnologija -- Samoposlužne blagajne -- Potrošači
338
HA19-04255

LACKOVIĆ Vincek, Zrinka
Primjena metode konstantnih tržišnih udjela na izvoz uslužnoga sektora visoke dodane vrijednosti Republike Hrvatske na tržište Europske unije / Zrinka Lacković Vincek, Vlatka Bilas, Mile Bošnjak. - Ilustr.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 377-378. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 351-379  
 Elektronička verzija članka
Uslužni sektor -- Izvoz -- Dodana vrijednost -- Metoda konstantnih tržišnih udjela
EU

338
HA19-04256

DEMIR, Caner
Public, private or universities? : the effectiveness of R&D efforts in OECD countries / Caner Demir. - Ilustr.
Bibliografija: str. 295-299. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 2 ; str. 276-300  
 Elektronička verzija članka
Razvoj -- Inovacije -- Ulaganja -- Panel analiza
OECD

338
HA19-04257

Vidi br.: HA19-04218

Vidi br.: HA19-04261

Vidi br.: HA19-04644

Vidi br.: HA19-03993

Vidi br.: HA19-04131

338.48   Turizam

KARAMEHMEDOVIĆ, Deša
Cultural tourists and the sources of information / Deša Karamehmedović. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendix: str. 550-551. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 546-549. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 533-552  
 Elektronička verzija članka
Izvori informacija -- Turisti kulturne baštine -- Ciljano tržište -- Internet
338.48
004
HA19-04258

ŠERGO, Zdravko
Inter-generational employment spillovers from tourism across the EU / Zdravko Šergo. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Appendices: str. 115-124. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 109-114. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 97-125  
 Elektronička verzija članka
Dolasci turista -- Razina zaposlenosti -- Stariji radnici -- Prelijevanja -- Uzročnost
338.48
331
HA19-04259

MARKOVIĆ, Suzana, ekonomistica
Who are the wine and food festival visitors? : an exploratory study / Suzana Marković, Srđan Mitrović, Aleksandar Racz. - Ilustr.
Bibliografija: 230-235. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 2 ; str. 209-235  
 Elektronička verzija članka
Vinski turizam -- Vinski festival -- Posjetitelji -- Doživljaj
338.48
HA19-04260

Vidi br.: HA19-04365

Vidi br.: HA19-04630

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

SUKNAIĆ, Filip
Agencije u malom i srednjem poduzetništvu / Filip Suknaić, Anamarija Musa. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 129-132.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 4, pos. prilog ; str. 75-132
Mala i srednja poduzeća -- Gospodarski razvoj -- Uloga agencija -- Strukturni i investicijski fondovi
339
338
HA19-04261

ŠARKOVSKÁ, Klára
Benefits and pitfalls of online grocery shopping as perceived by the consumers : evidence from the Czech Republic / Klára Šarkovská, Zuzana Chytková.
Bibliografija: str. 55-57. - Sažetak.
U: Privredna kretanja i ekonomska politika. - ISSN 1330-187X. - 27 (2019), 2(143) ; str. 35-58
E-trgovina -- Online trgovina -- Ponašanje potrošača -- Kupovina hrane -- Kvalitativno istraživanje
339
366
658
HA19-04262

GAJDIĆ, Dušanka
Definiranje i obilježja kratkih opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda / Dušanka Gajdić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 400-407. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 381-408  
 Elektronička verzija članka
Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi -- Kratki opskrbni lanci -- Lokalna hrana -- Alternativni lanci hrane -- Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
339
67/68
HA19-04263

HRAIBA, Aymen
Does the Arab spring wave affect outward foreign direct investment (FDI)? : empirical evidence from the Mideast and North Africa / Aymen Hraiba, Mehmed Ganić, Azra Branković. - Ilustr.
Bibliografija: strr. 426-429. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 411-430  
 Elektronička verzija članka
Strana ulaganja -- Odljevi ulaganja -- Panel analiza -- Arapsko proljeće
339
HA19-04264

ABDALMAJEED Alsmadi, Ayman
The effect of foreign direct investment on financial development : empirical evidence from Bahrain / Ayman Abdalmajeed Alsmadi, Mohammad Salem Oudat. - Ilustr.
Bibliografija: str. 37-40. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 1 ; str. 22-40  
 Elektronička verzija članka
Financijski razvoj -- Izravna strana ulaganja -- Strana ulaganja -- Domaći krediti
339
336
HA19-04265

MILJENIĆ, Orsat
Full protection and security standard in international investment law / Orsat Miljenić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 56-60. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 35-61  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno investicijsko pravo -- Međunarodna investicijska arbitraža -- Dužna pažnja -- Investicije -- Zaštita stranih investicija -- Standard pune zaštite i sigurnosti
339
347
341
HA19-04266

KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira
Imenik obrtnika i trgovaca iz 1891. godine u gradu i kotaru Križevci / Mira Kolar-Dimitrijević, Elizabeta Wagner.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Cris (Križevci). - ISSN 1332-2567. - 21 (2019), 1 ; str. 17-33  
 Elektronička verzija članka
Križevački kotar -- Gospodarstvo -- Obrtnici -- Trgovci -- Stanovništvo
339
67/68
94(497.5)
HA19-04267

SOČE Kraljević, Sandra
Istraživanje preferencija potrošača pri odabiru trgovačkih lanaca / Sandra Soče Kraljević, Kristian Božić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i internetski izvori: str. 491-494. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 477-495  
 Elektronička verzija članka
Trgovački lanci -- Potrošači -- Istraživanje tržišta
339
HA19-04268

RAJH, Edo, ekonomist
Mjerna ljestvica za mjerenje tržišne vrijednosti zemlje porijekla / Edo Rajh. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 526-528. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 70 (2019), 3 ; str. 519-528  
 Elektronička verzija članka
Tržišna vrijednost -- Zemlja porijekla
339
HA19-04269

Vidi br.: HA19-04632

Vidi br.: HA19-04233

Vidi br.: HA19-04250

Vidi br.: HA19-04625

Vidi br.: HA19-04605

Vidi br.: HA19-04627

Vidi br.: HA19-04636

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

KORDIĆ, Ljubica
Lingvistička obilježja njemačkog jezika u kontekstu prava Europske unije na primjeru Amsterdamskog ugovora / Ljubica Kordić, Zdenka Barna.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 238-240. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 223-241  
 Elektronička verzija članka
Pravo Europske unije -- Primarni izvori prava -- Lingvistička obilježja -- Njemački jezik -- Pravna struka
34
811.112
HA19-04270

KREŠIĆ, Mario, pravnik
Ross's concept of the legal consciousness and deliberate normative change / Mario Krešić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 163-179  
 Elektronička verzija članka
Pravni poredak -- Teorija prava -- Pravna svijest -- Namjeravana normativna promjena -- Znanost -- Normativni utjecaj
Ross, Alf

34
HA19-04271

Vidi br.: HA19-04249

Vidi br.: HA19-04712

Vidi br.: HA19-04104

341   Međunarodno pravo

KOJIĆ, Ante
"Albanska golgota" : križni put pripadnika austrougarske vojske iz Cetinske krajine zarobljenih u Srbiji : (1. dio) / Ante Kojić. - Ilustr., faks.
Nastavlja se. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Cetinska vrila. - ISSN 1332-3717. - 27 (2019), 53 ; str. 44-51
Zarobljeništvo -- Ratni zarobljenici -- Austrougarska vojska
341
355/359
94
HA19-04272

HOŠKO, Tena
Application of the 1971 Hague Convention on Traffic Accidents in Croatia / Tena Hoško, Dora Zgrabljić Rotar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 195-198. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 181-199  
 Elektronička verzija članka
Prometne nezgode -- Međunarodno privatno pravo -- Kolizijska pravila -- Mjerodavno pravo
341
347
656
HA19-04273

LULIĆ, Mira
Fenomen secesionističkih zahtjeva u demokratskim državama : slučaj Katalonije u usporedbi sa Škotskom / Mira Lulić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 61 jed. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 1 ; str. 77-113  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno pravo -- Ustavno pravo -- Odcjepljenje -- Samoodređenje
341
HA19-04274

PODLIPNIK, Jernej
Heirs’ responsibility for the decedent’s tax debts in the Republic of Slovenia / Jernej Podlipnik.
Tematski blok: Javno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 277-279. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2 ; str. 259-281  
 Elektronička verzija članka
Oporezivanje -- Porez na dohodak -- Nasljedstvo -- Porezna dugovanja -- Jednakost pred zakonom
341
343/344
HA19-04275

ŽIVKOVIĆ, Mirko
Nekoliko pitanja u vezi s primjenom međunarodnih ugovora u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije / Mirko Živković, Sanja Marjanović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 288-292. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 261-293  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno privatno pravo -- Međunarodni ugovori -- Ratifikacija
341
HA19-04276

JONES, Stephen R. G.
Reconceptualising the governance of migration policy in Australia : from centralised to cooperative approaches / Stephen Jones.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 399-404. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 3 ; str. 377-406  
 Elektronička verzija članka
Migracijska politika -- Međuvladina suradnja -- Upravljanje
341
35
314
HA19-04277

Vidi br.: HA19-04279

Vidi br.: HA19-04266

Vidi br.: HA19-04292

Vidi br.: HA19-04295

Vidi br.: HA19-04289

Vidi br.: HA19-04287

Vidi br.: HA19-04285

Vidi br.: HA19-04314

Vidi br.: HA19-04315

Vidi br.: HA19-04320

Vidi br.: HA19-04323

Vidi br.: HA19-03993

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

MRAKOVČIĆ, Marko
"Unutarnja" kriza pravosuđa? : Stavovi pripadnika pravničkih profesija o pravosuđu u Hrvatskoj i Srbiji / Marko Mrakovčić, Danilo Vuković. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Reforme. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 101-104. - Summary.
U: Politička misao. - ISSN 0032-3241. - 56 (2019), 1 ; str. 75-105  
 Elektronička verzija članka
Pravosuđe -- Pravničke profesije -- Kriza -- Legitimitet -- Povjerenje u institucije
342
HA19-04278

MARELJA, Miran
Početci međunarodnopravnog ograničavanja ratovanja : pravila ratovanja među grčkim polisima i funkcija kriterija izdvajanja žena / Miran Marelja, Zrinka Erent-Sunko.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 158-161. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 143-162  
 Elektronička verzija članka
Ratovanje -- Grčki polisi -- Ratno pravo -- Običajno pravo -- Porobljavanje -- Zaštita žena -- Antika
342
341
355/359
HA19-04279

KOSNICA, Ivan
Politička prava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca : razvoj temeljnih obilježja / Ivan Kosnica, Martina Protega.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 152-155. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 1 ; str. 139-156  
 Elektronička verzija članka
Politička prava -- Biračko pravo
342
HA19-04280

BAHTIRI, Bedri
The regulation and protection of children's rights in Kosovo from a legal aspect / Bedri Bahtiri, Islam Querimi. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 101-103. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 83-104  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Obitelj -- Maloljetničko pravosuđe -- Kaznena odgovornost
342
HA19-04281

VITEZ Pandžić, Marijeta
Stranka u postupku ishođenja građevinske dozvole / Marijeta Vitez Pandžić. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Javno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 324-326. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2 ; str. 305-327  
 Elektronička verzija članka
Stranka -- Građevinska dozvola -- Posebne postupovne odredbe
342
348/349
HA19-04282

Vidi br.: HA19-04296

Vidi br.: HA19-04486

Vidi br.: HA19-04318

Vidi br.: HA19-04319

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

BARA, Brunilda
Physical integrity and latest legislative changes in Albania / Brunilda Bara, Jonad Bara, Silvana Bara.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija, izvori i elektronički izvori: str. 46-48. - Sažetak.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 33-48  
 Elektronička verzija članka
Fizički integritet -- Zakonodavne izmjene -- Biološki dokazi pravo -- Etika
343/344
HA19-04283

STRUIĆ, Gordan
Pravno uređenje kvalifikacija za participaciju građana laika u suđenju u Hrvatskoj od 1848. do 2018. / Gordan Struić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 134-140. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 105-141  
 Elektronička verzija članka
Prisjedničko suđenje -- Porotno suđenje -- Građani laici -- Participacija
343/344
HA19-04284

ŽUPAN, Mirela
Provisional measures and child abduction proceedings / Mirela Župan, Senija Ledić, Martina Drventić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 28-30. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 1 ; str. 9-31  
 Elektronička verzija članka
Otmica djece -- Zaštitne mjere -- Međunarodno pravo
Sud pravde Europske unije

343/344
341
HA19-04285

SADRIĆ, Benjamin
The use of military forces in the protection of the borders and prevention of irregular migrations in selected south East European countries / Benjamin Sadrić. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 495-497. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 3 ; str. 474-499  
 Elektronička verzija članka
Izbjeglička kriza -- Migracije -- Vojska -- Granice
343/344
35
HA19-04286

REŠETAR Čulo, Ivana
Violence against children and integrated child protection systems in the European Union / Ivana Rešetar Čulo.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 48-51. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 1 ; str. 33-52  
 Elektronička verzija članka
Nasilje nad djecom -- Zaštita djece -- Prava djeteta
343/344
341
364/365
HA19-04287

Vidi br.: HA19-04427

Vidi br.: HA19-04296

Vidi br.: HA19-04169

Vidi br.: HA19-04305

Vidi br.: HA19-04275

347   Građansko pravo

KLASIČEK, Dubravka
21st century wills / Dubravka Klasiček.
Međunarodna znanstvena konferencija "Dosezi, stanje i perspektive - nasljedno pravo u Europskoj uniji", 26. listopada 2018. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 45-47. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 2 ; str. 29-48  
 Elektronička verzija članka
Digitalne oporuke -- Elektroničke oporuke -- Oporučitelj -- Formalizam -- In favorem testamenti
347
004
HA19-04288

DIALA, Jane
The child in a child : child marriage and lost identity in Southern Africa / Jane Diala.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 67-72. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 1 ; str. 53-73  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Identitet -- Samospoznaja -- Dječji brak -- Ljudska prava
347
316
341
HA19-04289

JURIĆ, Dionis
Direktiva (EU) 2017/828 o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i njezina implementacija u hrvatsko pravo društava / Dionis Jurić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 258-259. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 243-260  
 Elektronička verzija članka
Pravo društava -- Uvrštena dionička društva -- Korporativno upravljanje
347
061
HA19-04290

MARKOVIĆ, Stjepan, povjesničar
Dokumenti o oduzimanju dijela imovine Franjevačkog samostana u Sinju / Stjepan Marković. - Ilustr., faks.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Cetinska vrila. - ISSN 1332-3717. - 27 (2019), 54 ; str. 4-9
Konfiskacija -- Oduzeta imovina
Franjevački samostan (Sinj)

347
94(497.5)
272
HA19-04291

ŠPRAJC, Ivan, pravnik
Internal supervision of the activities of an association / Ivan Šprajc.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 80-81. - Sažetak.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 63-82  
 Elektronička verzija članka
Udruga -- Unutarnji nadzor
Europski sud za ljudska prava

347
341
HA19-04292

KASAP, Jelena
Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija / Jelena Kasap, Višnja Lachner.
Međunarodna znanstvena konferencija "Dosezi, stanje i perspektive - nasljedno pravo u Europskoj uniji", 26. listopada 2018. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 43 jed. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 2 ; str. 11-27  
 Elektronička verzija članka
Statuti -- Pravni položaj žene -- Nasljeđivanje -- Miraz -- Dalmatinsko statutarno pravo
347
HA19-04293

PICHLER, Davorin
Nasljednopravna raspolaganja u korist životinje / Davorin Pichler.
Međunarodna znanstvena konferencija "Dosezi, stanje i perspektive - nasljedno pravo u Europskoj uniji", 26. listopada 2018. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 80-81. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 2 ; str. 67-82  
 Elektronička verzija članka
Nasljedno pravo -- Nalog -- Zaklada -- Životinja -- Kućni ljubimac -- Oporuka
347
636/639
59
HA19-04294

KNOL Radoja, Katarina
Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU-a o nasljeđivanju / Katarina Knol Radoja.
Međunarodna znanstvena konferencija "Dosezi, stanje i perspektive - nasljedno pravo u Europskoj uniji", 26. listopada 2018. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 37 jed. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 2 ; str. 49-65  
 Elektronička verzija članka
Načelo jedinstva nasljeđivanja -- Nadležnost -- Mjerodavno pravo -- Treće države
347
341
HA19-04295

LJUBANOVIĆ, Boris
Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja ili pritvaranja, s naglaskom na upravno postupanje u ostvarivanju toga prava / Boris Ljubanović.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 99-101. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 2 ; str. 85-103  
 Elektronička verzija članka
Neopravdana osuda -- Neutemeljeno uhićenje ili pritvaranje -- Naknada štete
347
343/344
342
HA19-04296

NOVAK, Stjepan, pravnik
Procesna prava osoba povezanih s terorizmom pri primjeni sankcija naspram povjerljivih podataka država članica EU / Stjepan Novak.
Tematski blok: Javno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 300-303. - Summary.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2 ; str. 283-304  
 Elektronička verzija članka
Procesna prava -- Terorizam -- Povjerljivi podaci -- Sacionalna sigurnost
Sud Europske unije

347
HA19-04297

HELD, Henrik-Riko
Razvoj koncepta neopravdanog obogaćenja u recepciji rimskog prava / Henrik-Riko Held.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 216-220. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 3/4 ; str. 201-221  
 Elektronička verzija članka
Neopravdano obogaćenje -- Stjecanje bez osnove -- Rimsko pravo -- Recepcija rimskog prava
347
HA19-04298

VUKOVIĆ, Ante, pravnik
Splićanin dr. Vjekoslav Škarica : autor osebujnog pojma pomorskog prava "Brodar" / Ante Vuković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Kulturna baština. - ISSN 0351-0557. - 45 (2019) ; str. 197-209  
 Elektronička verzija članka
Pomorstvo -- Pomorsko pravo
347
HA19-04299

MEĐIMUREC, Petra
Tko se češće razvodi? : Obrazovanje i bračna (ne)stabilnost u Hrvatskoj / Petra Međimurec, Ivan Čipin. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 287-290. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 3 ; str. 273-291  
 Elektronička verzija članka
Razvod braka -- Obrazovanje
347
37
HA19-04300

JAKŠIĆ, Tomislav, pravnik
Zahtjev za uobičajenom naknadom prema Zakonu o žigu i novom prijedlogu Zakona o žigu / Tomislav Jakšić.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 135-136. - Summary.
U: Pravni vjesnik. - ISSN 0352-5317. - 35 (2019), 1 ; str. 115-137  
 Elektronička verzija članka
Žig -- Uobičajena naknada -- Odšteta -- Licencija
347
HA19-04301

Vidi br.: HA19-04273

Vidi br.: HA19-04266

Vidi br.: HA19-04316

Vidi br.: HA19-04537

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

KONTUŠ, Eleonora
Utjecaj strukture kapitala i teorije hijerarhije financijskih izbora na likvidnost dioničkih društava / Eleonora Kontuš, Nataša Šarlija. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 677-678. - Abstract.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 655-679  
 Elektronička verzija članka
Dionička društva -- Temeljni kapital -- Struktura kapitala -- Performansa likvidnosti -- Zadržana dobit -- Dugoročni dug
347.7
658
HA19-04302

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

PORTA, Roser
Is the privacy of information protected in a neonatal intensive care unit? : an observational study / Roser Porta, Beatriz Ibáñez, Cristina Berenguer, Montserrat Roca, Clara González, Mª Teresa Gomez, Vicente Molina. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 4 jed. - Sažetak.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 203-209  
 Elektronička verzija članka
Pacijenti -- Privatnost -- Povjerljivost -- Neonatalna skrb -- Intenzivno liječenje
348/349
618
HA19-04303

Vidi br.: HA19-04135

Vidi br.: HA19-04282

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

HUNGER, Uwe
Coping with the challenges of mass migration : reception, distribution and integration of refugees in german municipalities since 2015 / Uwe Hunger, Norbert Kersting.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 425-428. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 3 ; str. 407-430  
 Elektronička verzija članka
Migracija -- Integracija -- Izbjeglice -- Lokalna politika
35
HA19-04304

SANJURJO, Diego
Croatian disarmament strategies in the 21st century : analysis and results / Diego Sanjurjo, Karlo Kožina.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 151-156. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 1 ; str. 127-158  
 Elektronička verzija članka
Oružane politike -- Oružano nasilje -- Kontrola naoružanja -- Prikupljanje oružja -- Malo oružje
35
343/344
HA19-04305

BULJAN, Antonija, ekonomistkinja
Determinants of public health care, education and administration efficiency in Central, Eastern and South Eastern Europe / Antonija Buljan, Milan Deskar-Škrbić, Hrvoje Šimović. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Komparativna javna uprava. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 560-561. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 4 ; str. 537-563  
 Elektronička verzija članka
Javni rashodi -- Učinkovitost javnih rashoda -- Analiza omeđivanja podataka -- Tobitova regresija
35
HA19-04306

BOUCKAERT, Geert
Dissemination of scientific knowledge on reforming public administration : some changing mechanisms / Geert Bouckaert. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 20. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 1 ; str. 9-22  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Znanstvena istraživanja -- Javni sektor -- Upravna znanost
35
HA19-04307

STEYVERS, Kristof
Doing comparative research on local politics : at a crossroads between inertia and innovation / Kristof Steyvers. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 72-76. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 1 ; str. 53-78  
 Elektronička verzija članka
Lokalna politika -- Sustavi lokalne samouprave -- Komparativna metoda -- Institucionalizam -- Urbani režimi -- Gradsko upravljanje
35
323
HA19-04308

RAHUL Joshi, Sanhita
Emerging model villages in India : a study of Punsari village from the state of Gujarat (India) / Sanhita Rahul Joshi.
Tematski blok: Lokalna samouprava i demokracija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 256. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2 ; str. 237-258  
 Elektronička verzija članka
Ruralni razvoj -- Modelsko selo -- Institucije lokalne demokracije
35
316
HA19-04309

MENGER, Mariza
Explaining local self-government reorganisation in Croatia : the garbage can model of decision-making / Mariza Menger. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 122-124. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 1 ; str. 105-126  
 Elektronička verzija članka
Lokalna samouprava -- Model odlučivanja -- Neuspjeh reformi -- Reorganizacija
35
HA19-04310

BREZOVNIK, Boštjan
Financing municipal tasks in Slovenia / Boštjan Brezovnik, Žan Jan Oplotnik, Franjo Mlinarič, Srečko Aleksander Padovnik, Mateja Finžgar. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Lokalna samouprava i demokracija. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 203-204. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2 ; str. 173-206  
 Elektronička verzija članka
Lokalna samouprava -- Općine -- Fiskalna decentralizacija -- Lokalni poslovi
35
HA19-04311

ETEROVIĆ, Heidi
Gradovi za jednakost / Heidi Eterović. - Graf. prikazi.
Sadrži i: Prilozi: 36-40. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 4, pos. prilog ; str. 21-40
Gradovi -- Uloga gradova -- Javna politika -- Javne usluge -- Jednake mogućnosti
35
304
HA19-04312

DONG, Lisheng
Inspiration from the development of public administration in the west for studies of public administration in China / Lisheng Dong. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 46-49. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 1 ; str. 23-51  
 Elektronička verzija članka
Teorije o upravnoj znanosti -- Tradicija -- Reforme -- Otvaranje -- Imitacija -- Indigenizacija
35
HA19-04313

TEMESI, István
Local self-governments in dealing with mass migrations and integration of migrants in Hungary / István Temesi. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 471. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 3 ; str. 455-472  
 Elektronička verzija članka
Imigracijska vlast -- Integracija migranata -- Lokalna politika -- Lokalna samouprava -- Masovne migracije -- Izbjeglice
35
341
HA19-04314

TAO, Jill L.
National-local networks and immigration governance : policy distance in South Korea / Jill L. Tao. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 371-375. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 3 ; str. 345-376  
 Elektronička verzija članka
Imigracija -- Lokalna politika -- Lokalna autonomija -- Međudržavni odnosi -- Lokalna tržišta
35
341
HA19-04315

TURUDIĆ, Marko
Pravna osoba s javnim ovlastima kao tužitelj u upravnom sporu / Marko Turudić, Mateja Held.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 19-20.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 4, pos. prilog ; str. 9-20
Pravne osobe -- Javne ovlasti -- Upravni spor -- Tužitelji
35
347
HA19-04316

HORVAT Sovilj, Paula
Pregled novog Zakona o komunalnom gospodarstvu / Paula Horvat Sovilj.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 67-68.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2, pos. prilog ; str. 53-68
Javna uprava -- Komunalno gospodarstvo
35
HA19-04317

CVRTNJAK, Tajana
Preporuke za europeizaciju instituta prijema u službu u hrvatskom službeničkom pravu / Tajana Cvrtnjak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 50-51.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2, pos. prilog ; str. 27-51
Službeničko pravo -- Institut prijema -- Europeizacija
35
342
HA19-04318

MARČETIĆ, Gordana
Prijedlozi za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi Republike Hrvatske / Gordana Marčetić, Tijana Vukojičić Tomić, Iva Lopižić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2, pos. prilog ; str. 15-25
Javna uprava -- Upravljanje -- Ljudski potencijali
35
342
HA19-04319

ELIÇIN, Yeşeren
The role and capacity of local government in managing migration in Istanbul / Yeşeren Eliçin. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 452-453. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 3 ; str. 431-454  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Sirijske izbjeglice -- Komunalne usluge
35
341
HA19-04320

BOŽIĆ, Aleksandar
Teritorijalni ustroj Velike Gorice od kotara i općine do grada (1871.-1995.) / Aleksandar Božić. - Ilustr.
Prikaz knjige: Teritorijalni ustroj Velike Gorice od kotara i općine do grada : (1871. - 1995.) / Branko Dubravica. Velika Gorica, 2018.
U: Velikogorički zbornik. - ISSN 2757-3109. - (2019), 1 ; str. 74-81
Dubravica, Branko
Lokalna samouprava -- Jedinice lokalne samouprave -- Općine -- Gradovi

35
HA19-04321

BUČAITÉ Vilké, Jurga
Territorial policy agenda revised : public perceptions on local non-electoral participation capacities in Lithuania / Jurga Bučaité Vilké, Aisté Lazauskiené. - Graf. prikazi.
Tematski blok: Lokalna samouprava i demokracija. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 230-234. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2 ; str. 207-236  
 Elektronička verzija članka
Lokalna uprava -- Veličina općina -- Teritorijalne reforme -- Neizborne aktivnosti -- Participacija u aktivnostima
35
HA19-04322

RAKAR, Iztok
Twenty years of the European charter of local self-government in Slovenia : a success story? / Iztok Rakar. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 97-101. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 1 ; str. 79-103  
 Elektronička verzija članka
Reforme -- Lokalna samouprava -- Međuopćinska suradnja -- Financijski resursi
35
341
366
HA19-04323

MANOJLOVIĆ Toman, Romea
Usporedba ustrojstva lokalne samouprave u Republici Austriji i Švicarskoj Konfederaciji / Romea Manojlović Toma.
Nastalo na temelju obranjenog završnog rada. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 115-117.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2, pos. prilog ; str. 93-118
Lokalna samouprava
35
HA19-04324

ČOVRAN, Sandra
Vrednovanje projekata javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj / Sandra Čovran.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 90.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 2, pos. prilog ; str. 69-90
Javna uprava -- Javno-privatno partnerstvo -- Projekti -- Vrednovanje
35
HA19-04325

ÇOLAK, Çağri D.
Why the new public management is obsolete : an analysis in the context of the post-new public management trends / Çağri D. Çolak.
Tematski blok: Upravna teorija. - Bibliografija: str. 531-535. - Sažetak.
U: Hrvatska i komparativna javna uprava. - ISSN 1848-0357. - 19 (2019), 4 ; str. 517-536  
 Elektronička verzija članka
Javna uprava -- Upravljanje -- Novi javni menadžment -- Novi doktrinarni trendovi
35
HA19-04326

Vidi br.: HA19-04757

Vidi br.: HA19-04286

Vidi br.: HA19-04237

Vidi br.: HA19-04277

Vidi br.: HA19-04615

Vidi br.: HA19-04202

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

KOJIĆ, Ante
"Albanska golgota" : križni put pripadnika austrougarske vojske iz Cetinske krajine zarobljenih u Srbiji : (2. dio) / Ante Kojić. - Ilustr., faks.
Nastavak iz br.: 53/2019. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Cetinska vrila. - ISSN 1332-3717. - 27 (2019), 54 ; str. 32-43
Zarobljeništvo -- Ratni zarobljenici -- Austrougarska vojska
355/359
94
HA19-04327

DOMAZET, Mladen, povjesničar
Poljičani u vojnim postrojbama od sredine 15. do početka 19. stoljeća / Mladenko Domazet.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Kulturna baština. - ISSN 0351-0557. - 45 (2019) ; str. 67-78  
 Elektronička verzija članka
Ratovi protiv Osmanlija -- Vojne postrojbe -- Poljičani
355/359
94(497.5)
HA19-04328

Vidi br.: HA19-04279

Vidi br.: HA19-04272

Vidi br.: HA19-04750

Vidi br.: HA19-04751

Vidi br.: HA19-04752

Vidi br.: HA19-04758

Vidi br.: HA19-04759

Vidi br.: HA19-04656

Vidi br.: HA19-04176

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

FILIPOVIČ Hrast, Maša
A comparative analysis of people's views on future policies for older people / Maša Filipovič Hrast, Mi Ah Schoyen, Tatjana Rakar.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 166-168. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 153-169  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Socijalna država -- Mirovine -- Skrb za starije osobe
364/365
HA19-04329

BEŽOVAN, Gojko
Evaluacija procesa privatizacije mirovinskog sustava u Hrvatskoj / Gojko Bežovan.
Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 31-35. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 1 ; str. 1-35  
 Elektronička verzija članka
Mirovinski sustav -- Privatizacija -- Tranzicijske zemlje
364/365
332
HA19-04330

MALI, Jana
Innovations in long-term care : the case of old people's homes in Slovenia / Jana Mali. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 223-224. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 207-225  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Institucije -- Domovi za starije i nemoćne osobe -- Inovacije -- Dugoročna skrb
364/365
616
HA19-04331

VASILJEV Marchesi, Vanja
Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci = javnozdravstveni i bioetički aspekti = Qualitative research of attitudes about aging and the needs of elderly people in Rijeka : public health and bioethical aspects / Vanja Vasiljev Marchesi, Aleksandar Racz, Lovorka Bilajac, Darko Roviš, Tomislav Rukavina. - Ilustr.
Bibliografija: 46 jed. - Abstract.
U: Medicina Fluminensis. - ISSN 1847-6864. - 55 (2019), 3 ; str. 247-259  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Starenje -- Skrb za starije osobe
364/365
316
HA19-04332

HLEBEC, Valentina
Long-term care determinants of care arrangements for older people in Europe : evidence from SHARE / Valentina Hlebec, Andrej Srakar, Boris Majcen.
Bibliografija: str. 149-151. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 135-152  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Formalna skrb -- Neformalna skrb
364/365
HA19-04333

SHUKAROV, Miroljub
Measuring sustainability of the "pay as you go" public pension system in the Republic of Macedonia / Miroljub Shukarov, Ivana Velkovska, Marjan Nikolov. - Graf. prikazi.
Bibliografija: str. 66-67. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 1 ; str. 55-68  
 Elektronička verzija članka
Mirovinski sustav -- Starenje stanovništva -- Održivost -- Zaposlenost
364/365
HA19-04334

AJDUKOVIĆ, Marina
Obiteljski odnosi i roditeljstvo u obiteljima različitog prihoda : kako je život u visokom riziku od siromaštva povezan s funkcioniranjem obitelji adolescenata? / Marina Ajduković, Miroslav Rajter, Ines Rezo.
Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 92-94. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 1 ; str. 69-95  
 Elektronička verzija članka
Siromaštvo -- Obiteljski odnosi -- Socioekonomski status -- Adolescenti -- Rizik za zlostavljanje
364/365
HA19-04335

LESKOŠEK, Vesna
Poverty of older women in Slovenia / Vesna Leskošek.
Bibliografija: str. 237-239. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 227-240  
 Elektronička verzija članka
Žene -- Starija dob -- Siromaštvo -- Mirovine -- Zaposlenost
364/365
HA19-04336

ŠTAMBUK, Ana, socijalna radnica
Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu / Ana Štambuk, Silvia Rusac, Lea Skokandić.
Bibliografija: str. 203-205. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 189-206  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Obiteljski njegovatelji -- Neformalni njegovatelji
364/365
HA19-04337

MALI, Jana
Rapid assessment of needs and services in long-term care / Jana Mali, Vera Grebenc.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 184-186. - Sažetak.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 2 ; str. 171-187  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Socijalna skrb -- Institucije -- Inovacije -- Dugoročna skrb
364/365
HA19-04338

BILANDŽIĆ, Mirko, politolog
Socijalni rad i logika sigurnosti u eri sekuritizacije terorizma / Mirko Bilandžić, Josip Pandžić.
Tematski blok: Sigurnosne studije. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 193-198. - Abstract.
U: Anali Hrvatskog politološkog društva. - ISSN 1845-6707. - 16 (2019) ; str. 181-198  
 Elektronička verzija članka
Socijalni rad -- Socijalne službe -- Sekuritizacija -- Protuterorizam -- Nacionalna sigurnost
364/365
368
HA19-04339

MILIĆ Babić, Marina
Socijalni rad u zdravstvu : pogled iz kuta socijalnih radnika zaposlenih u bolnicama / Marina Milić Babić, Maja Laklija. - Graf. prikazi.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 40 jed. - Summary.
U: JAHR (Rijeka). - ISSN 1847-6376. - 10 (2019), 1 ; str. 9-32  
 Elektronička verzija članka
Zdravstveni sustav -- Socijalni radnici -- Preporuke
364/365
61
HA19-04340

STIJEPOVIĆ, Lana
Supervizija u domovima za starije osobe u Gradu Zagrebu : iskustva medicinskih sestara / Lana Stijepović, Silvia Rusac. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Journal of applied health sciences (Tisak). - ISSN 1849-8361. - 5 (2019), 2 ; str. 171-186  
 Elektronička verzija članka
Supervizija -- Dom za starije osobe -- Medicinske sestre -- Iskustva
364/365
HA19-04341

BEJAKOVIĆ, Predrag
Uzroci poteškoća u mirovinskom sustavu i razlozi zašto treba očuvati kapitalizirano mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj / Predrag Bejaković.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 51-52. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 26 (2019), 1 ; str. 37-53  
 Elektronička verzija članka
Mirovinski sustav -- Mirovinska prava -- Kapitalizirano mirovinsko osiguranje -- Socijalna sigurnost
364/365
HA19-04342

Vidi br.: HA19-04232

Vidi br.: HA19-04287

Vidi br.: HA19-04082

Vidi br.: HA19-04206

Vidi br.: HA19-04222

Vidi br.: HA19-04230

366   Potrošnja. Zaštita potrošača

PAVLIĆ, Ivana, ekonomistica
Decision-making styles of generation Z consumers in Croatia / Ivana Pavlić, Matea Vukić. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 90-94. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 1 ; str. 79-95  
 Elektronička verzija članka
Generacija Z -- Rod -- Stilovi odlučivanja -- Inventar stilova potrošača
366
HA19-04343

TOMIĆ, Marina, inženjerka agronomije
Food neophobia as a determinant of consumer behaviour in ethnic food consumption / Marina Tomić Maksan, Kristina Deronja, Milna Tudor Kalit, Željka Mesić. - Graf. prikazi.
Bibliografija i elektronički izvori: str. 590-594. - Sažetak.
U: Ekonomska misao i praksa. - ISSN 1330-1039. - 28 (2019), 2 ; str. 579-595  
 Elektronička verzija članka
Prehrambena neofobija -- Etnička hrana -- Restorani -- Potrošači
366
39
640.4
HA19-04344

KOVÁCS, László
Insights from brand associations : alcohol brands and automotive brands in the mind of the consumer = Uvidi u asocijacije na marku : marke alkohola i automobila u svijesti potrošača / László Kovács. - Graf. prikazi.
Bibliografija: 44 jed. - Sažetak.
U: Tržište (Zagreb). - ISSN 0353-4790. - 31 (2019), 1 ; str. 97-121  
 Elektronička verzija članka
Marke proizvoda -- Asocijacije na marku -- Kognitivna pozicija -- Upravljanje markom -- Potrošači
366
658
629
HA19-04345

MIHALJEVIĆ, Lucija
Potrošačka kultura i ekonomija identiteta : potrošački mentaliteti i interdisciplinarna približavanja / Lucija Mihaljević, Borna Jalšenjak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 229-231. - Summary.
U: Obnovljeni život. - ISSN 0351-3947. - 74 (2019), 2 ; str. 217-231  
 Elektronička verzija članka
Ekonomija identiteta -- Potrošačka kultura -- Socioekonomska struktura -- Robne kuće -- Trgovački centri
366
33
HA19-04346

Vidi br.: HA19-04262

Vidi br.: HA19-04323

Vidi br.: HA19-04625

368   Osiguranje

Vidi br.: HA19-04339

Vidi br.: HA19-04015

Vidi br.: HA19-04243

37   Obrazovanje

HAUBOLD, Rebekka
Age-independence for media pedagogy / Rebekka Haubold. - Graf. prikazi.
Special issue: Generations, digital uses and competences : trends and gaps in the research. - Sadrži i: bilješke uz tekst. - Bibliografija i elektronički izvori: str. 99-105. - Sažetak.
U: Medijske studije. - ISSN 1847-9758. - 10 (2019), 20 ; str. 89-106  
 Elektronička verzija članka
Medijska pedagogija -- Pismenost -- Međugeneracijski pristup -- Diskriminacija
37
316
004
HA19-04347

ŠALKOVIĆ, Stjepan, informatičar
Automatsko vrednovanje algoritamskih zadataka = Automatic evaluation of algorithm tasks / Stjepan Šalković, Nenad Sikirica. - Ilustr., graf. prikazi.
Bibliografija: 4 jed. - Abstract.
U: Polytechnic and design. - ISSN 1849-1995. - 7 (2019), 3 ; str. 163-168  
 Elektronička verzija članka
Automatsko vrednovanje -- Algoritam -- Ishodi učenja
37
004
HA19-04348

PIRKER, Viera
Djeca i mladi izbjeglice u svakodnevnici austrijskih vjeroučitelja / Viera Pirker, Jadranka Garmaz.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Crkva u svijetu. - ISSN 0352-4000. - 54 (2019), 4 ; str. 607-620  
 Elektronička verzija članka
Vjeronauk -- Migracije -- Izbjeglice -- Interkulturalna razmjena
37
27
314
HA19-04349

KARABEGOVIĆ, Isak
Razvoj i implementacija višeg i visokog obrazovanja u gradu Bihaću - Bosna i Hercegovina / Isak Karabegović, Husein Pašagić. - Ilustr.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 16 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 407-444
Više obrazovanje -- Visoko obrazovanje -- Razvoj
37
378
HA19-04350

MOSER, Josip
Stota obljetnica tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj / Josip Moser. - Ilustr.
8. simpozij Povijest i filozofija tehnike, 2019. - Bibliografija: 3 jed. - Abstract.
U: Povijest i filozofija tehnike. - ISSN . - str. 445-455