Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Abelova nagrada 2018. -- Teorija brojeva -- Teorija reprezentacija  HA19-05605 
 
Administrativna država -- Ustavno pravo -- Upravno pravo -- Administrativni konstitucionalizam  HA19-05777 
 
Agencijski rad -- Ugovor o radu -- Ugovor o ustupanju radnika -- Usporedno pravo  HA19-05702 
 
Agrokor  HA19-05671 
 
Algoritmi -- SDR platforma -- MIMO sustavi -- Mobilne komunikacije  HA19-05589 
 
Aluminijske legure -- Mehanička svojstva -- Mikrostruktura -- Recikliranje  HA19-06071 
 
Aminokiseline -- Kvantno-kemijski računi -- Oksidativni stres -- Aldehidi -- Reaktivnost -- Neurotoksičnost -- Michaelova adicija -- Poluacetali -- Schiffove baze  HA19-05961 
 
Anestezija -- Kirurški bolesnici -- Neuromuskulatorni blokatori -- Kukurbituril -- Receptori -- Topljivost -- Hidrofobnost -- Termodinamička svojstva  HA19-05962 
 
Angonese, Walter -- Czech, Hermann  HA19-06235 
 
Anodoncija -- Malokluzija -- Adolescenti  HA19-06061 
 
Antihreza -- Rimsko pravo -- Pactum antichreticum -- Osiguranje tražbine  HA19-05801 
 
Antikoagulansi -- Serum -- Zgrušavanje krvi  HA19-05999 
 
Antropometrija -- Sportašice -- Rukomet -- Sastav tjelesne mase  HA19-06037 
 
Apneja -- Neuronske mreže -- Polisomnografija -- Duboko učenje  HA19-05597 
 
Arbitrabilnost -- Ugovor o koncesiji -- Javno-privatno partnerstvo -- Ugovor o javnoj nabavi -- Javna nabava  HA19-05799 
 
Arbitraža -- Arbitražni sud -- Sportsko pravo -- Nogomet  HA19-05853 
 
Arbitraža -- Granični spor -- Rimsko pravo -- Terminacijski natpis  HA19-05733 
 
Arduino -- Brzina svjetlosti -- Mjerenje brzine  HA19-05945 
 
Arhitektonski projekti -- Arhitektura -- Radionice  HA19-06227 
 
Arhitektonski projekti -- Atelijeri  HA19-06199 
 
Arhitektonski projekti -- Bazeni  HA19-06214 
 
Arhitektonski projekti -- Društveni centri  HA19-06210 
 
Arhitektonski projekti -- Galerije  HA19-06224 
 
Arhitektonski projekti -- Hoteli  HA19-06232 
 
Arhitektonski projekti -- Koncertno-kazališne zgrade  HA19-06212 
 
Arhitektonski projekti -- Kuće  HA19-06229 
 
Arhitektonski projekti -- Kulturni centri  HA19-06207  HA19-06203 
 
Arhitektonski projekti -- Ljetne pozornice  HA19-06237 
 
Arhitektonski projekti -- Muzeji  HA19-06235  HA19-06209 
 
Arhitektonski projekti -- Paviljoni  HA19-06204 
 
Arhitektonski projekti -- Stadioni  HA19-06218 
 
Arhitektonski projekti -- Studentski domovi  HA19-06213 
 
Arhitektonski projekti -- Škole  HA19-06215  HA19-06201  HA19-06220  HA19-06240  HA19-06217 
 
Arhitektonski projekti -- Škole -- Obnova  HA19-06221 
 
Arhitektonski projekti -- Vinarije  HA19-06216 
 
Arhitektonski projekti -- Vrtne kuće  HA19-06223 
 
Arhitektura  HA19-06233  HA19-06228 
 
Arhitektura -- Arhitektonska praksa -- Projektiranje  HA19-06226 
 
Arhitektura -- Arhitektonski časopisi  HA19-06206 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti  HA19-06198  HA19-06230 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Hrvatska arhitektura  HA19-06234 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Izložbe  HA19-06222 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Momorijalna područja -- Arhitekti  HA19-06236 
 
Arhitektura -- Austrijska književnost  HA19-06225 
 
Arhitektura -- Kiparstvo -- Književnost -- Ilustratori  HA19-06208 
 
Arhitektura -- Konzervacija -- Graditeljstvo  HA19-06211 
 
Arhitektura -- Spomen-parkovi  HA19-06231 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Arhitektonsko djelovanje  HA19-06205 
 
Arhivi -- Arhivski programi -- Arhivska služba -- Financiranje -- Kulturne djelatnosti -- Kulturna politika  HA19-06329 
 
Arhivi -- Arhivsko gradivo  HA19-05637 
 
Arhivsko gradivo -- Arhivska teorija -- Arhivska praksa -- Umjetna inteligencija  HA19-06332 
 
Arhivsko gradivo -- Arhivski fondovi -- Dostupnost gradiva -- Informacijska vrijednost -- Specijalizirani arhiv -- Domovinski rat  HA19-06331 
 
ARTEC Architekten  HA19-06235 
 
Assemble  HA19-06239 
 
Atopijski dermatitis -- Filagrin  HA19-06050 
 
Augustinski samostan sv. Jeronima u Rijeci -- Red sv. Jerolima -- Državni arhiv u Rijeci -- Austrijska augustinska provincija -- Austrijska nacionalna knjižnica  HA19-05637 
 
Autizam -- Djeca s autizmom -- Umjetnost -- Boje -- Ponašanje djece  HA19-05894 
 
Autizam -- Poremećaj iz autističnog spektra -- Aleksitimija -- Vizualna percepcija  HA19-05890 
 
Autizam -- Poremećaj iz autističnog spektra -- Djeca -- Odgoj djece -- Majke -- Stavovi majki  HA19-05889 
 
Autizam -- Poremećaj iz autističnog spektra -- Genetska podloga  HA19-05885 
 
Autizam -- Poremećaj iz autističnog spektra -- Roditelji -- Grupna psihoterapija -- Podrška  HA19-05892 
 
Autizam -- Učenici s autizmom -- Odgoj i obrazovanje -- Asistenti -- Pomoćnici u nastavi  HA19-05891 
 
Automobili -- Prometni tok -- Geografski informacijski sustav -- GIS -- Globalni navigacijski satelitski sustavi -- GNSS -- Bežične komunikacije  HA19-06169 
 
Bajza, Jožef -- Šufflay, Milan  HA19-05684 
 
Banachov prostor -- Operatori -- Kompaktnost  HA19-05920 
 
Banke -- Bankovno poslovanje -- Dioničari -- Likvidacija  HA19-05716 
 
Banke -- Krediti -- Mikro-financiranje -- Mala i srednja poduzeća -- Tranzicijske zemlje  HA19-05706 
 
Bedeković, Janko  HA19-05863 
 
Benedictus XVI, papa -- Ratzinger, Joseph  HA19-05642 
 
Benzimidazoli -- Benzotiazol -- Amidini -- Supstitucija -- Protutumorski učinak -- In vitro istraživanje  HA19-06003 
 
Bergmanov prostor -- Hankelovi operatori  HA19-05919 
 
Bevk Perović arhitekti  HA19-06224 
 
Bežična komunikacija -- Pozicioniranje -- Jačina signala -- Algoritmi -- Mobilna komunikacija  HA19-06100 
 
Bežične senzorske mreže -- Potrošnja energije -- Kalmanov filtar -- MAC protokol  HA19-06097 
 
Bežične senzorske mreže -- WSN -- Prijenos podataka -- Protokoli  HA19-05565 
 
Biblijski proroci -- Božja riječ -- Istina -- Proročka teologija  HA19-05629 
 
Bibliodrama -- Pastoralni rad -- Interpersonalni odnosi -- Rad na sebi -- Zajedništvo  HA19-05630 
 
BIM -- Upravljanje mostovima  HA19-06127 
 
Bioetika -- Etika -- Fizioterapija -- Komunikacija -- Sport  HA19-05625 
 
Biomedicinska istraživanja -- Recenzija -- Etika -- Izdavaštvo -- Autonomija  HA19-06001 
 
Biometrija -- Autentifikacija -- Otisci prstiju  HA19-05577 
 
Blanjanje -- Borovina -- Prozorski okviri -- Kvaliteta površine  HA19-06148 
 
Bofill, Ricardo  HA19-06230 
 
Bolesnik -- Fizioterapeut -- Fizioterapija  HA19-06028 
 
Boljer, Ana -- Križaj Leko, Ida  HA19-06207 
 
Borovina -- Trupci -- Zamrzavanje -- Latentni izvori topline -- Dvodimenzionalni matematički model  HA19-06158 
 
Božja riječ -- Liturgijski čitači -- Euharistija  HA19-05648 
 
Bračnoimovinski odnosi -- Mjerodavno pravo -- Privatno pravo -- Međunarodno privatno pravo  HA19-05802 
 
Breza -- Bukva -- Ekonomska usporedba -- Tehnološka svojstva -- Furnirska ploča  HA19-06147 
 
Brodogradnja  HA19-06142 
 
Brodogradnja -- Radna etika -- Radna disciplina -- Postsocijalizam  HA19-06141 
 
Brodovi -- Prepoznavanje objekata -- Konvolucijske neuronske mreže -- Umjetna inteligencija  HA19-05588 
 
Brzina rezanja -- Elektrolučno zavarivanje -- Površinska obrada  HA19-06069 
 
Burazer, Diana  HA19-06321 
 
Calafati, Angelo -- Felice Vidali, Simon -- Petronio, Benedetto  HA19-05857 
 
Cementni kamen -- Mineralni aditivi -- Pukotine -- Mehanička svojstva  HA19-06072 
 
Centar za autizam Zagreb  HA19-05887  HA19-05892 
 
Ceste -- Kolnik -- Prometno okruženje -- Višekriterijska analiza  HA19-06113 
 
Ceste -- Turizam  HA19-06244 
 
Chrome  HA19-05595 
 
CNC tehnologija -- Numerička kontrola -- 3D printanje  HA19-05594 
 
Crkva -- Modeli Crkve -- Tijelo Kristovo  HA19-05643 
 
Crkva -- Poslanje -- Socijalna teologija -- Crkveni oci  HA19-05635 
 
Crkva Blažene Djevice Marije (Plomin)  HA19-06190 
 
Crkve -- Crkveni namještaj -- Drveni oltari -- Skulptura  HA19-06190 
 
Crkve -- Kapele -- Sakralni objekti -- Arhivski izvori  HA19-06202 
 
Cvrtila, Josip  HA19-06311 
 
Časopisi -- Mladi -- Komunizam  HA19-05602 
 
Čelične konstrukcije -- Rezanje -- Norme  HA19-06088 
 
Češka manjina  HA19-05687 
 
Čolakhodžić, Goran  HA19-06308 
 
Ćurić, Ivana  HA19-06314 
 
Ćurković, Tomislav -- Zidarić, Zoran  HA19-06216 
 
DC-DC pretvarač -- Istosmjerni pretvarač -- Matematički model  HA19-06098 
 
Dekolorizacija -- Alginati -- Katalizatori -- Fentonov proces  HA19-06185 
 
Demografski trendovi -- Demografska kretanja -- Strateški dokumenti -- Politika  HA19-05656 
 
Demokracija -- Konstitucionalizam -- Populizam -- Referendum -- Parlamentarizam  HA19-05787 
 
Dentalna dob -- Nicanje zubi -- Zubi -- Kalcifikacija -- Djeca s invaliditetom -- Adolescenti  HA19-06059 
 
Dentalna estetika -- Zubni implantati -- Gingiva  HA19-06060 
 
Dentalna medicina -- Liječnici -- Stomatolozi -- Radni stres  HA19-06057 
 
Digitalizacija -- Reformatiranje -- Fotografski negativi -- Materijalnost  HA19-06243 
 
Digitalna ekonomija -- Poduzeća -- Digitalne vještine -- Digitalno poduzetništvo  HA19-05572 
 
Digitalne tehnologije -- Informacijsko-komunikacijske tehnologije -- Gradovi  HA19-05598 
 
Digitalni mediji -- Obrazovanje -- Umrežavanje -- Menadžment medija  HA19-05680 
 
Digitalno pripovijedanje -- Digitalni mediji -- Personalizacija učenja -- Obrazovanje -- Kurikulum  HA19-05881 
 
Digitalno tržište -- Internetske platforme -- Informacijsko društvo -- Pružanje usluga  HA19-05586 
 
Dijagnostički testovi -- Omjer vjerojatnosti -- ROC krivulja  HA19-05989 
 
Diller Scofidio + Renfro  HA19-06203 
 
Dinamička neuromuskularna stabilizacija -- Diskus hernija -- Fascija -- Miofascijalno opuštanje -- Vježbe disanja  HA19-06042 
 
Dionička društva -- Piramidalna struktura  HA19-05848 
 
Disk laser -- Zavarivanje -- Brzina zavarivanja -- Titanova legura Ti6AI4V -- Mehanička svojstva  HA19-06085 
 
Distorzija -- Edem -- Kompresija -- Rehabilitacija -- Gležanj  HA19-06043 
 
Distribucija plina -- Plinovodi -- Antikorozivna zaštita -- Održavanje -- Katodna zaštita -- Magnetometrija  HA19-06074 
 
Distribucija plina -- SCADA sustav -- Sustavi daljinskog vođenja -- Revitalizacija  HA19-06078 
 
Distribucijska mreža -- Električna energija -- Pametni mjerni sustavi -- Statistička analiza  HA19-06108 
 
Distribucijske mreže -- Algoritam šišmiša -- Optimizacija  HA19-05573 
 
Dizajn rasvjete -- Arhitektonska rasvjeta -- Svjetlo -- Arhitektura  HA19-06238 
 
Dizajn rasvjete -- Svjetlosne instalacije -- Svjetlo -- Arhitektura  HA19-06195 
 
Dizajn tepiha -- Proizvodnja tepiha -- Tepisi  HA19-06197 
 
Djeca -- Dramska umjetnost -- Kazalište  HA19-06252 
 
Djeca -- Osnovna škola -- Masa školske torbe -- Zdravlje djece  HA19-06023 
 
Djeca -- Predškolska dob -- Namještaj -- Vrtići -- Funkcionalnost  HA19-06149 
 
Djeca -- Sport -- Zaštita djece -- Diskriminacija -- Nasilje -- Zlostavljanje  HA19-05745 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Plivanje -- Obuka neplivača  HA19-05886 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Prehrana -- Probavni poremećaji  HA19-05895 
 
Dječji časopisi -- Tinejdžerski prilozi -- Socijalizam -- Građanski odgoj  HA19-05878 
 
Dobles, Maddalena -- Ljubić, Marko  HA19-05792 
 
Dokumenti  HA19-05690 
 
Domobranstvo -- Ustaška vojnica -- Oružništvo  HA19-06338 
 
Domovinski rat -- Češka nacionalna manjina  HA19-05867 
 
Domovinski rat -- Policija -- Postrojbe  HA19-05868 
 
Druga biskupijska sinoda đakovačka i srijemska  HA19-05628 
 
Druga biskupijska sinoda đakovačke i srijemske  HA19-05638  HA19-05650 
 
Drugi svjetski rat -- Ustaše  HA19-05655 
 
Drugi svjetski rat -- Župne crkve -- Zvona -- Taljenje -- Crkvena baština  HA19-06200 
 
Drugi vatikanski koncil  HA19-05644 
 
Društvene mreže -- Analiza teksta -- Analiza sentimenta -- Izrada programa -- Algoritmi  HA19-05663 
 
Društveni plesovi -- Zdravstveni učinci -- Kronične bolesti  HA19-06021 
 
Društveno korisno učenje -- Studenti -- Motivacija studenata -- Interesi -- Obrazovanje nastavnika  HA19-05873 
 
Društveno odgovorno poslovanje -- Poduzeća -- Osiguravajuća društva -- Financijska izvješća -- Indeks kvalitete  HA19-05707 
 
Drvna industrija -- Financijska analiza -- Financijski pokazatelji  HA19-06157 
 
Drvno-plastični kompoziti -- Metoda konačnih elemenata -- Kopolimeri stirena -- Kompoziti  HA19-06152 
 
Drvo -- Premazni materijali -- Zaštitni premazi -- Zaštita od vlage -- Poliuretan  HA19-06146 
 
Država -- Decentralizacija  HA19-05855 
 
Država -- Koncept države  HA19-05735 
 
Država -- Sudstvo  HA19-05806 
 
Države članice -- Povreda obveze  HA19-05743 
 
Državna matura 2018. -- Zadaci iz fizike  HA19-05880 
 
Duboko izvlačenje -- Kontaktni pritisak -- Tribološka ispitivanja  HA19-06089 
 
Duchamp, Marcel  HA19-06241 
 
Dužinsko-maseni odnos -- Morske ribe -- Mreže plivarice  HA19-06007 
 
Đakovačko-osječja nadbiskupija  HA19-05628 
 
Efektivnost -- Upravljanje kvalitetom -- Poslovna izvrsnost  HA19-06177 
 
Egzegeza -- Gnoza -- Propovjednik -- Homilija  HA19-05645 
 
Ekologija -- Ekološki aktivizam -- Komunizam  HA19-05914 
 
Ekološka pravda -- Centar-periferija jaz -- Distributivna nepravda -- Proceduralna nepravda -- Korektivna nepravda  HA19-05749 
 
Ekonomska teorija -- Ekonomska politika -- Balkanizacija -- Gospodarska kriza  HA19-05732 
 
Ekonomske nejednakosti -- Rodne nejednakosti -- Intimne veze -- Socioekonomski status -- GSEI indeks  HA19-05668 
 
Ekosustav -- Upravljanje vodama  HA19-06134 
 
Ekspertni sustavi -- Podrška odlučivanju -- Sustav za podršku odlučivanju -- Prijevoz -- Fuzzy logika  HA19-05569 
 
Eksproprijacija -- Agrarna reforma  HA19-06336 
 
Elektroenergetski sustav -- PID kontroler -- Frekvencija opterećenja  HA19-06104 
 
Elektrofugalnost -- Nukleofugalnost -- Ferocen -- Kationi -- Supstitucija -- Otapala -- Stabilnost -- Pozitivni naboj -- Solvoliza -- Linearna slobodna energija  HA19-05953 
 
Elektronički račun -- E-račun -- Centralna platforma -- Javni naručitelji -- Obveznici javne nabave -- Informacijski posrednici  HA19-05860 
 
ELEMENTAL  HA19-06229 
 
Elipsa -- Zlatni rez  HA19-05941 
 
Emotikoni -- Društvo -- Kiborgizacija -- Infosfera -- Društvene mreže  HA19-05666 
 
E-navigacija -- Pomorska navigacija -- ICT -- Informacijska i komunikacijska tehnologija  HA19-05576 
 
Energenti -- Goriva -- Cijene goriva -- Prirodni plin -- Cijena plina  HA19-06077 
 
Energetska učinkovitost -- Mobilni uređaji -- Prijenos podataka  HA19-05567 
 
Energetski sektor -- Kibernetička sigurnost -- SCADA sustav -- Procjena rizika  HA19-06070 
 
Epidemije -- Zarazne bolesti -- Malarija  HA19-06049 
 
Erdödy, obitelj  HA19-06336 
 
Etažno vlasništvo  HA19-05841 
 
Etnografski muzej Zagreb  HA19-05613  HA19-05608  HA19-05607  HA19-05606  HA19-05612  HA19-05615 
 
Etnografski muzej Zagreb -- ICOM -- International Training Centre for Museum Studies  HA19-05610  HA19-05611 
 
Etnologija -- Etnografija -- Narodni običaji  HA19-05902 
 
EU programi -- Obrazovni sustavi -- Sveučilišta -- Inovacije -- Menadžment -- Financiranje  HA19-05562 
 
Eulerova nejednakost -- Trokut -- Geometrijske nejednakosti  HA19-05927 
 
Europska komisija  HA19-05768 
 
Europska komisija -- Sud Europske unije  HA19-05743 
 
Europska unija  HA19-05702  HA19-05854  HA19-05755  HA19-05591  HA19-05750 
 
Europska vladavina prava -- Zakonitost -- Proširenje Europske unije -- Kvantitativni pristup -- Benchmarking  HA19-05757 
 
Europski sud za ljudska prava  HA19-05753  HA19-05807  HA19-05808  HA19-05769  HA19-05756 
 
Europski sud za ljudska prava -- Ustavni sud Republike Hrvatske  HA19-05761 
 
Europsko pravo -- Pravo tržišnog natjecanja -- Ekonomija dijeljenja  HA19-05845 
 
Evanđeoska pentekostna crkva  HA19-05626 
 
Evanđeoska pentekostna Crkva  HA19-05647 
 
Evangelizacija -- Elektronički mediji -- Internet -- Društvene mreže  HA19-05626 
 
Evangelizacija -- Humanizacija -- Kultura  HA19-05634 
 
Fabijanić, Nenad  HA19-06237 
 
Facebook  HA19-05676 
 
Farizeji -- Povijesna građa  HA19-05636 
 
Farmaceutski sastojci -- Aktivni farmaceutski sastojak -- Kandezartan cileksetil -- Sinteza -- Onečišćenja lijekova -- Tekućinska kromatografija -- HPLC metoda -- Masena spektrometrija -- Spektrometrija masa visoke rezolucije  HA19-05987 
 
Fasch & Fuchs Architekten  HA19-06201 
 
Fenantridin -- Deoksiribonukleinska kiselina -- DNK -- Ribonukleinska kiselina -- RNK -- Polinukleotidi -- Oligopeptidi -- Tirozin-dipeptid -- Kinon-metidi -- Kemijska sinteza -- Protutumorski učinak -- Selektivnost -- Fotokemijske reakcije  HA19-05995 
 
Filologija -- Jezikoslovlje -- Književna povijest  HA19-06280 
 
Filologija -- Jezikoslovlje -- Književna povijest -- Biografija  HA19-06266 
 
Filologija -- Metodika nastave hrvatskog jezika -- Metodika nastave hrvatske književnosti  HA19-06277 
 
Filologija -- Povijest -- Publicistika -- Isusovci  HA19-06281 
 
Filozofija -- Estetika -- Hrvatska estetika -- Biografija  HA19-05619 
 
Financijsko upravljanje -- Javni sektor -- Sveučilišta  HA19-05710 
 
Fizika kondenzirane tvari -- Supravodljivost -- Kondenzirana materija -- Obrazovanje  HA19-05949 
 
Fizioterapeut -- Nogometni klub -- Ozljede -- Zdravstvena edukacija  HA19-06031 
 
Fizioterapeut -- Toplotni udar -- Toplinske bolesti -- Termoregulacija  HA19-06260 
 
Fizioterapija -- Kronična bol -- Multidisciplinarnost  HA19-06033 
 
Fizioterapija -- Metaparadigma -- Limfedem  HA19-06034 
 
Fizioterapija -- Rehanilitacija -- Alternativna medicina -- Joga -- Disanje  HA19-06030 
 
Fockov prostor -- Operator kompozicije -- Diferencijalni operatori  HA19-05921 
 
Fotografija -- Arhitektura -- Spomenici  HA19-06219 
 
Fotokemija -- Heterociklički spojevi -- Oksazol -- Cikloadicija -- Biološka aktivnost -- Protuupalno djelovanje -- Antiproliferativno djelovanje -- Protutumorski učinak -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA19-05965 
 
Franke, Ivana  HA19-06194 
 
Franjvci konventualci -- Samostani -- Inventar -- Arhivi  HA19-05617 
 
Fredholmov operator -- Operator kompozicije -- Lebesgueovi prostori  HA19-05923 
 
Fuglede-Putnamov teorem -- Hiponormalni operatori  HA19-05924 
 
Furnir -- Trenje -- Koeficijent trenja -- Drveni otpresci -- Otpresak  HA19-06156 
 
Furnirska ploča -- Furniri -- Raspodjela naprezanja -- Računska analiza  HA19-06145 
 
Garonja, Slavica  HA19-06328 
 
Genealogija -- Obitelji -- Arhivsko gradivo  HA19-06327 
 
Genocid  HA19-05748 
 
Genska tehnologija -- Genomi -- Uređivanje genoma -- Etički osvrt  HA19-05979 
 
Geografski označni jezik -- Plinovod -- Katastar -- Geodetska mjerenja  HA19-05942 
 
GEplus arhitekti  HA19-06218 
 
Gerijatrija -- Biomehanika -- Stopalo -- Plantarni tlak -- Prehrana -- Žene  HA19-06016 
 
Glazba -- Liturgija -- Tradicija -- Folkor -- Lokalna povijest -- Crkvena povijest  HA19-05654 
 
Glazba -- Studenti -- Glazbene preferencije -- Glazbeni žanrovi -- Kulturna potrošnja -- Kulturni kapital -- Anketa  HA19-06245 
 
Glazbena umjetnost -- Gitarska glazba -- Gitara  HA19-06247 
 
Glazbena umjetnost -- Glazbenici -- Javni nastup  HA19-06248 
 
Glazbeni instrumenti -- Lutnja -- Barokna glazba -- Povijest glazbe -- Kulturna povijest  HA19-06249 
 
Glazbenici -- Vještine -- Mentalno vježbanje  HA19-06250 
 
Golob, Zvonimir  HA19-06301 
 
Gorgona -- Grupa penzioner Tihomir Simčić -- ViGo  HA19-06241 
 
Gorski javor -- Fizička svojstva -- Radijalne varijacije  HA19-06159 
 
Gospodarski razvoj -- Pametna specijalizacija -- Prijenos tehnologije -- Lanci opskrbe -- Ekonomske zone  HA19-05720 
 
Gospodarstvo -- Održivi gospodarski rast -- Gospodarska politika -- Društvena dinamika -- Inovacije  HA19-05722 
 
Gradovi -- Pametni grad -- Održivi razvoj -- Urbanizam  HA19-05672 
 
Građanske inicijative -- Javni prostor -- Urbani prostor  HA19-05670 
 
Građansko pravo -- Građanskopravna odgovornost -- Medicinski tretman -- Odgovornost liječnika -- Liječnička pogreška  HA19-05814 
 
Građansko pravo -- Ljudska prava  HA19-05808 
 
Građansko pravo -- Neimovinska šteta  HA19-05817 
 
Građansko pravo -- Pravo osiguranja -- Sportsko osiguranje -- Sportaši -- Nesretni slučaj -- Tjelesna ozljeda  HA19-05840 
 
Građansko pravo -- Zastara -- Sudska praksa -- Osiguranje -- Zadužnica  HA19-05843 
 
Građanskopravna odgovornost -- Liječnici -- Liječnička pogreška -- Zdravstvene ustanove  HA19-05813 
 
Građanstvo -- Voštarstvo -- Glazbenici -- Obiteljske veze  HA19-05677 
 
Grafovi -- Particioniranje -- Algoritam grupiranja -- Društvene mreže -- Društvene veze  HA19-05564 
 
Grčević, Mario  HA19-06267 
 
Grličić, Ivan  HA19-05908 
 
Gušterača -- Enzimi -- Lipaza -- Inhibicija enzima -- Farmaceutski spojevi -- Orlistat -- Sinergija -- Antagonisti -- Kapilarna elektroforeza -- Molekularno pristajanje  HA19-05994 
 
Gutić, Viktor -- Kvaternik, Ljubomir -- Barišić, Josip -- Matković, Gustav -- Tomašević, Ivan  HA19-06338 
 
Hadamardova matrica -- Matrice -- Optimizacija  HA19-05930 
 
Hemoliza -- Lipemija -- Interferencije -- Rezistin -- Mijeloperoksidaza  HA19-05986 
 
Hepcidin -- Spektometrija -- Kromatografija -- Preanalitička faza -- Proteinski biomarkeri  HA19-05982 
 
Herout, Vjenceslav  HA19-05601 
 
Hertl.Architekten  HA19-06223 
 
Heterociklički spojevi -- Adamantan -- Derivati -- Antivirusne tvari -- Protuvirusni lijekovi -- Influenca A -- Virus gripe A -- Virus H1N1  HA19-05959 
 
Heterociklički spojevi -- Dieni -- Supstitucija -- Gvanidin -- Diels-Alderova reakcija -- Cikloadicija -- Kompleksni spojevi -- Kvantno-kemijski računi -- Elektronska struktura -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA19-05951 
 
Hidraulička analiza -- Hidrološka analiza -- Biološke staze -- Vodotoci  HA19-06119 
 
Hidraulički model -- Vodoopskrbni sustav -- GIS -- Gubitci vode  HA19-06120 
 
Hilbertov C*-modul -- Hilbertovi prostori -- C*-algebra  HA19-05917 
 
Hiponormalni operator -- Polinomi -- Hilbertov prostor  HA19-05936 
 
Historiografija -- Izdanja -- Nakladništvo  HA19-06330 
 
Hladni rat -- Politički režim  HA19-05688 
 
Homoseksualci -- Stavovi o pravu na roditeljstvo -- Rodni identitet -- Rodne uloge -- Hrvatski građani -- Sociodemografska obilježja  HA19-05664 
 
Horvat, Vladimir  HA19-06281 
 
Horvatić, Dubravko  HA19-06306  HA19-06310 
 
Hrastovina -- Borovina -- Modul elastičnosti -- Koeficijent prigušenja -- Premazni materijali  HA19-06154 
 
Hrvati -- Porijeklo -- Etnonimi  HA19-06267 
 
Hrvatska glazba -- Renesansa -- Kulturna povijest  HA19-06246 
 
Hrvatska književnost -- Građanska komedija -- Recepcija  HA19-06318 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska drama -- Kroatistika -- Hrvatsko kazalište  HA19-06313 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska proza -- Kršćanstvo -- Biblijski likovi -- Simboli -- Književna analiza  HA19-06298 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska proza -- Reportaža -- Vjera -- Moral -- Književna interpretacija  HA19-06303 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatski književnici -- Cenzura  HA19-06310 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatski književnici -- Katolička publicistika  HA19-06311 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Duhovno pjesništvo -- Književna analiza  HA19-06317 
 
Hrvatska književnost -- Novele -- Književni likovi -- Biblizmi -- Metodika -- Književna interpretacija  HA19-06306 
 
Hrvatska književnost -- Seljačka književnost -- Komunizam -- Književna interpretacija  HA19-06320 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Proza -- Novele -- Modernizam -- Moderna fantastika -- Urbani prostor  HA19-06322 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st.  HA19-06323  HA19-06309  HA19-06319  HA19-06314  HA19-06312 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Romani  HA19-06304 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA19-06294  HA19-06296  HA19-06295  HA19-06297  HA19-06321  HA19-06307  HA19-06308  HA19-06302 
 
Hrvatska komora medicinskih biokemičara  HA19-05968 
 
Hrvatska nacionalna omladina -- Hrvatska pravaška republikanska omladina -- Hrvatski Junak -- Ustaška mladež  HA19-05695 
 
Hrvatski audiovizualni centar  HA19-06251 
 
Hrvatski jezik -- Leksikografija -- Jednojezični rječnici -- Anketno istraživanje  HA19-06269  HA19-06270 
 
Hrvatski jezik -- Narječja -- Štokavsko narječje -- Čakavsko narječje -- Idiomi -- Turcizmi  HA19-06276 
 
Hrvatski jezik -- Nazivlje -- Gospodarenje otpadom -- Reciklaža -- Terminologija  HA19-06273 
 
Hrvatski jezik -- Pravopis  HA19-06275 
 
Hrvatski jezik -- Pravopis -- Mrežni pravopisni provjernik  HA19-06265 
 
Hrvatski jezik -- Riječi -- Tvorba riječi  HA19-06272 
 
Hrvatski književni jezik -- Glagoli -- Glagolski oblici -- Enklitike  HA19-06271 
 
Hrvatski književni jezik -- Standardizacija hrvatskoga jezika -- Hrvatska kulturna povijest  HA19-06283 
 
Hrvatski narodni preporod -- Danica ilirska -- Kolo  HA19-05900 
 
Hrvatski nogometni savez  HA19-05853 
 
Hrvatski olimpijski odbor -- Olimpijske igre  HA19-06261 
 
Hrvatski pomorci -- Međunarodna plovidba  HA19-05846 
 
Hrvatski standardni jezik -- Gramatika -- Semantika -- Neodeđene zamjenične riječi  HA19-06282 
 
Hrvatski standardni jezik -- Normativnost -- Normativne uputnice -- Istoznačne uputnice -- Rječnici  HA19-06284 
 
Hrvatski školski muzej (Zagreb)  HA19-05609 
 
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  HA19-05970 
 
Hrvatsko ime -- Etimologija -- Etnogeneza  HA19-06268 
 
Hrvatsko kazalište -- Hrvatska drama -- Kršćanski svjetonazor -- Prikazanja -- Afirmativne religiozne drame -- Religiozne teme  HA19-06253 
 
Hrvatsko kazalište -- Kazališna kritika -- Teatrologija -- Hrvatska književnost  HA19-06324 
 
Hrvatsko kulturno društvo Napredak  HA19-05604 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Poezija -- Prijevodi -- Književna analiza  HA19-06300 
 
Identitet Sveta zemlja -- Židovstvo -- Hebrejski jezik  HA19-05646 
 
Igranje kola -- Grijeh -- Slavonski običaji  HA19-05908 
 
Ilić Oriovčanin, Luka  HA19-05902  HA19-05911  HA19-05905  HA19-05900  HA19-05910  HA19-05901  HA19-05907 
 
Ilić Oriovčanin, Luka -- Lukić, Luka  HA19-05903 
 
Ilić Oriovčanin, Luka -- Lukić, Luka -- Katančić, Matija Petar  HA19-05906 
 
Ilić Oriovčanin, Luka -- Nodilo, Natko -- Lozica, Ivan  HA19-05909 
 
Ilić, Vanja -- Donassy, Branka  HA19-06199 
 
Ilirizam  HA19-06334 
 
IMO -- Međunarodna pomorska organizacija  HA19-06167 
 
Imovina -- Dokumenti -- Povijesni izvori  HA19-05618 
 
Imunološki testovi -- Monoklonalna gamopatija -- Reagensi  HA19-06005 
 
Industrija 4.0 -- Upravljanje poslovnim procesima -- Menadžment rizika -- Poslovni procesi  HA19-05581 
 
Infarkt miokarda -- Troponin I -- Referentne vrijednosti -- Darivatelji krvi  HA19-05978 
 
Inovacija -- Izračun -- Namještaj -- Mala i srednja poduzeća  HA19-06162 
 
Inovativnost -- Poduzetništvo  HA19-05724 
 
Inspekcijski nadzor -- Inspekcija rada -- Radni odnosi -- Sigurnost na radu  HA19-05700 
 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje  HA19-06275 
 
Integrirani informacijski sustavi, ERP -- Drvoprerađivačka industrija -- Poslovna učinkovitost -- ERP sustav  HA19-06144 
 
Intelektualno vlasništvo -- Poslovne tajne -- Nepošteno trgovanje  HA19-05852 
 
Internet -- Internet stvari -- Mobilni uređaji -- Bluetooth tehnologija -- Protokoli  HA19-05585 
 
Internet -- Neutralnost interneta  HA19-05591 
 
Intravenski kateter -- Uzorkovanje krvi -- Flebotomija -- Preanalitička faza  HA19-05983 
 
Ionizirani kalcij -- Serum -- Heparin -- Uzorci -- Predanalitička faza  HA19-06004 
 
Ishigami, Junya  HA19-06222 
 
Istina -- Spasenje -- Hagiografi -- Riječ Božja  HA19-05644 
 
Istosmjerni pretvarač -- DC-DC pretvarač -- PWM -- Modulacija širine pulsa  HA19-06106 
 
Istospolni parovi -- Parovi različitog spola -- Roditeljstvo -- Ponašanje djece -- Društvena distanca -- Prava vezana uz obitelji  HA19-05667 
 
Isus Krist  HA19-05636  HA19-05634 
 
Isusov govor -- Homilija -- Metafore  HA19-05639 
 
Iverica -- Usitnjena kora -- Upijanje vode -- Debljinsko bubrenje -- Čvrstoća raslojavanja  HA19-06150 
 
Jauch, Emil  HA19-06221 
 
Javna nabava -- Vodno-komunalni sektor -- EU fondovi  HA19-06121 
 
Javna politika -- Arbitražna odluka  HA19-05746 
 
Javna uprava -- Javna služba -- Vrijednosti -- Etika  HA19-05861 
 
Javna uprava -- Odgovornost uprave -- Neovisna kontrolna tijela -- Europeizacija -- Transparentnost  HA19-05858 
 
Javni bilježnik -- Javnobilježnički polog -- Sudski polog -- Ugovor o ostavi -- Ugovor o nalogu  HA19-05829 
 
Javno financiranje -- Vjerske zajednice -- Pluralističko društvo  HA19-05711 
 
Jezikoslovlje -- Kroatistika  HA19-06278 
 
Jezikoslovlje -- Leksikologija -- Standardologija -- Hrvatski jezik -- Povijest hrvatskog jezika  HA19-06279 
 
Jurcan, Emil  HA19-06205 
 
Karađorđević, Aleksandar I. -- Masaryk, Tomáš Garrigue  HA19-05687 
 
Kartografija -- Kartografske projekcije  HA19-05943 
 
Kartografija -- Prostorni podaci -- Generalizacija -- Algoritmi  HA19-05944 
 
Katičić, Radoslav  HA19-06280  HA19-06266 
 
Kazalište -- Volonteri -- Udruge -- Kulturna politika -- Komunizam -- Socijalistički realizam  HA19-05603 
 
Kazneni postupak  HA19-05797 
 
Kazneni postupak -- Kazna zatvora -- Korupcija -- Organizirani kriminalitet  HA19-05796 
 
Kazneno djelo -- Kazneni postupak -- Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske  HA19-05795  HA19-05794 
 
Kelsen, Hans -- Lauterpacht, Hersh  HA19-05766 
 
Kemijska industrija -- Petrokemijska postrojenja -- Jednozglobni kompenzatori -- Projektiranje -- Izbor materijala -- Tehnologija zavarivanja  HA19-06087 
 
Kemijsko oružje -- Ratna propaganda -- Mediji  HA19-05662 
 
Kežić, Neno -- Šverko, Emil  HA19-06240 
 
Kierkegaard, Søren Aabye  HA19-05620 
 
Kinematografija -- Hrvatski film -- Društveni kontekst -- Politički konteks -- Razvoj  HA19-06251 
 
Klarica, Josip  HA19-06219 
 
Klinička kemija -- Laboratorijska medicina -- Uzorci -- Preanalitika -- Standardizacija  HA19-05980  HA19-05981 
 
Klinički bolnički centar Zagreb  HA19-05974 
 
Klinički laboratorij -- Postanalitička faza -- Preporuke  HA19-05996 
 
Klinički laboratorij -- Predanalitička faza -- Analiza troškova  HA19-05974 
 
Klinički laboratorij -- Upravljanje -- Strateški plan  HA19-05960 
 
Klinički laboratorij -- Vođenje laboratorija -- Postanalitička faza  HA19-05968 
 
Kloranilna kiselina -- Kristalne strukture -- Supramolekularna kemija -- Vodikove veze -- Kationi -- Anioni -- Prijenos protona -- Elektronska struktura  HA19-05954 
 
Kočenje -- Spojka -- Tranzijenti -- Elektromotorni pogon  HA19-06140 
 
Kolarić-Dumić, Ljubica  HA19-06312 
 
Kombajn -- Kontroler -- Hrapavost površine -- Simulacija  HA19-05592 
 
Komplement -- Hemolitička aktivnost -- Preanalitička faza  HA19-05997 
 
Komunikacijske mreže -- Prijenos podataka -- Simulacija -- Protokoli -- Optimizacija  HA19-05596 
 
Komunikacijski sustavi -- OFDMLTE tehnologija -- Monte-Carlo simulacija  HA19-05584 
 
Komunikacijski sustavi -- Pametan grad -- Bežična komunikacija -- Mikrokontroleri -- Djeca -- Sigurnost  HA19-06099 
 
Koncern Agrokor -- Zagrebačka burza  HA19-05730 
 
Koncesija na zahtjev -- Pomorsko dobro -- Netransparentnost -- Arbitrarnost -- Turističke zone  HA19-06109 
 
Konformacijska analiza -- Alkaloidi -- Stereokemija -- Kvantno-kemijski računi -- Analiza glavnih komponenata -- Molekularna dinamika -- Biološka aktivnost -- Protuupalno djelovanje -- Antimalarični učinak -- Antiaritmijsko djelovanje  HA19-05969 
 
Konformacijska analiza -- Ribonukleinska kiselina -- RNK -- Nukleotidi -- Flavin mononukleotid -- Ligand -- Vodikove veze -- Energija vezanja -- Mutacije -- Antibakterijski učinak  HA19-05990 
 
Konstruktivna geometrija -- Matematička indukcija  HA19-05934 
 
Kontejnerske luke -- Jadranske luke -- Učinkovitost -- DEA -- Analiza omeđenih podataka  HA19-06165 
 
Korisnici -- Analiza raspoloženja -- Paralelno procesuiranje -- Analiza sentimenta -- Društvene mreže -- Twitter  HA19-05579 
 
Koštano-mišićni sustav -- Istezanje mišića -- Miofascijalni bolni sindrom -- Trigger točke  HA19-06025 
 
Kotlogradnja -- Svornjak -- Zavarivanje -- Kontrola  HA19-06083 
 
Krediti -- Ugovor o kreditu -- Nepoštene odredbe -- Valutna klauzula -- Promjenjiva kamatna stopa -- Slučaj Franak  HA19-05705 
 
Kristov učenik -- Učeništvo -- Poslušnost -- Veliko poslanje  HA19-05647 
 
Kronična bubrežna bolest -- Smjernice  HA19-06051 
 
Kršćanske crkve -- Crkva -- Mediji -- Evangelizacija -- Manipulacija  HA19-05632 
 
Kršćanstvo -- Odgoj -- Ljubav -- Filozofija odgoja -- Pluralizam  HA19-05633 
 
Kultura -- Književnost -- Mediji -- Socijalizam -- Komunizam -- Ideologija  HA19-06333 
 
Kulturna društva -- Podružnice  HA19-05604 
 
Kvadratna matrica -- Matrice -- Determinante -- Trag matrice  HA19-05932 
 
Laboratoriji -- Kontrola kvalitete  HA19-05992 
 
Laboratoriji -- Kreatinin -- Cistatin C -- Glomerularna filtracija -- Postanalitička faza  HA19-05966 
 
Laboratorijska medicina -- Zdravstvena zaštita -- Kvaliteta zdravstvene zaštite -- Biostatistika -- Statistička analiza  HA19-06011 
 
Laboratorijski rezultati -- Kritični rizik -- Kliničko odlučivanje  HA19-06010 
 
Laboratorijski testovi -- Uzorkovanje krvi -- Dijagnostičke pogreške -- Prehrana  HA19-05988 
 
Lanci opskrbe -- Upravljanje -- Partnerstvo  HA19-06180 
 
Lanci opskrbe -- Upravljanje -- Poduzeća -- Menadžment  HA19-06179 
 
Langlands, Robert  HA19-05605 
 
Legure aluminija -- Zavareni spojevi -- Katodna zaštita  HA19-06189 
 
Leukemija -- Aneksin A1 -- Apoptoza -- Tumorske stanice -- Stanični ciklus -- Stanična smrt -- Ciklofosfamid -- Protočna citometrija  HA19-05975 
 
LGB roditeljstvo -- Migranti -- Obitelj -- Prihvaćanje istospolnih obitelj -- Društvene i institucionalne razlike  HA19-05661 
 
LGBTIQ roditeljstvo -- Iskustva -- Percepcije  HA19-05673 
 
LiDAR -- Elektroničko sučelje -- Sustav senzora -- Aplikacije -- Pametni gradovi  HA19-05574 
 
Lijevano željezo -- Odljevci -- Kemijski sastav -- Tvrdoća  HA19-06188 
 
Logistika -- Logistički menadžment -- Troškovi logistike -- Logistički modeli  HA19-06183 
 
Logori -- Čuvari -- Psihologija -- Zločini  HA19-05622 
 
Lokalna samouprava -- Reginalna samouprava -- Regionalizam -- Teritorijalni ustroj -- Županije  HA19-05862 
 
Lokalna uprava -- Regionalna uprava -- Decentralizacija -- Financiranje -- Fiskalna decentralizacija  HA19-05856 
 
Lokomotorni sustav -- Ozljede -- Ortopedska pomagala -- Samoprocjena -- Korisnost  HA19-06064 
 
Lovište -- Vlasništvo -- Divljač -- Zemljište -- Naknada  HA19-05825 
 
Lovorike -- Narativ junaštva -- Puška književnost  HA19-05905 
 
Lovrak, Mato -- Radić, Stjepan  HA19-05875 
 
Lučka infrastruktura -- Transport -- Kvaliteta infrastrukture -- Model strukturnih jednadžbi -- Ekonomski rast  HA19-06170 
 
Lukšić, Irena  HA19-06304 
 
Ljudska prava -- Diskriminacija -- Ombudsman  HA19-05784 
 
Ljudska prava -- Građansko pravo -- Kazneno pravo  HA19-05807 
 
Ljudska prava -- Nacionalne manjine -- Zabrana diskriminacije -- Pozitivna diskriminacija -- Ustavnost  HA19-05782 
 
Ljudska prava -- Pravo na pošteno suđenje -- Pravo na pristup sudu  HA19-05761 
 
Ljudska prava -- Rasizam -- Apartheid -- Svećenik  HA19-05694 
 
Mađarsko-hrvatski odnosi -- Znanstvenici  HA19-05684 
 
Mala i srednja poduzeća -- Konkurentnost -- Upravljanje kvalitetom -- Menadžment  HA19-06181 
 
Maligne bolesti -- Žene -- Rak dojke  HA19-06054 
 
Manjine -- Jezična prava -- Jezična politika -- Dvojezičnost -- Višejezičnost  HA19-05751 
 
Manjine -- Migracija -- Sigurnost -- Populizam -- Nacionalna država  HA19-05660 
 
Marija od Presvetog Srca, redovnica -- Petričević, Anka  HA19-06317 
 
Marušić Klif, Ivan  HA19-06196 
 
Marušić, Matko  HA19-06309 
 
Mastektomija -- Fizioterapija -- Edukacija  HA19-06026 
 
Masters, Edgar Lee  HA19-06285 
 
Maštrović, Tihomil  HA19-06313 
 
Materinski jezik -- Jezična raznolikost -- Višejezičnost  HA19-06262 
 
Matica hrvatska  HA19-06330 
 
Matične knjige umrlih -- Stopa mortaliteta  HA19-05658 
 
Matočec, Mara  HA19-06320 
 
Matoš, Antun Gustav  HA19-06322 
 
Matrice -- Matrični polinomi  HA19-05916 
 
Matrice -- Množenje matrica -- Višejezgreni procesori  HA19-05590 
 
Matrice operatora -- Spektar matrice  HA19-05931 
 
Matrična jednadžba -- Kompleksna matrica -- Dijagonalizacija matrice -- Svojstvene vrijednosti  HA19-05918 
 
Matrična jednadžba -- Perturbacijska teorija  HA19-05928 
 
McCullough Mulvin Architects  HA19-06213 
 
Medicinska biokemija -- Laboratorijska medicina -- Zgrušavanje krvi -- Fibrinogen -- Hemostaza -- Smjernice  HA19-05970 
 
Medicinska praksa -- Dokazi -- Studenti -- Stavovi -- Znanja  HA19-05899 
 
Medicinske sestre -- Fizioterapeuti -- Traumatologija -- Pacijenti  HA19-06041 
 
Medicinski uređaji -- Dijagnostika kvarova -- Održavanje strojeva  HA19-06014 
 
Medicinsko pravo -- Pravo osobnosti -- Oporuka -- Biološka oporuka  HA19-05800 
 
Medijski sadržaji -- Društveno neprihvatljiv govor -- Internetski portali -- Političke stranke -- Prosvjedi  HA19-05681 
 
Međunarodna federacija kliničke kemije i laboratorijske medicine  HA19-06051 
 
Međunarodni sud  HA19-05748 
 
Međunarodno pravo -- Međunarodna arbitraža -- Investicijski ugovori -- Suverenitet -- Država  HA19-05759 
 
Međunarodno pravo -- Pravne teorije -- Pravne vrijednosti -- Mir  HA19-05766 
 
Međunarodno privatno pravo -- Kolizijska pravila -- Pravila o nadležnosti -- Priznanje stranih odluka  HA19-05758 
 
Memorijalni kompleks Dotrščina.  HA19-06219 
 
Menadžersko računovodstvo -- Integrirani informacijski sustavi  HA19-06176 
 
Menadžment -- Poslovna ekonomija -- Obrazovanje -- Studenti -- Istraživanje  HA19-06184 
 
Menzi Bürgler Architekten  HA19-06221 
 
Mesarić, Kalman  HA19-06318 
 
Migracije -- Kolonizacija -- Česi  HA19-05689 
 
Migracije -- Migranti -- Diskursne strategije -- Medijski diskurs  HA19-05657 
 
Migracije -- Migrantska kriza -- Azil -- Politika azila -- Temeljna prava  HA19-05755 
 
Migranti -- Mediji -- Sigurnost -- Humanost  HA19-05760 
 
Ministarstvo kulture  HA19-06329 
 
Mirovinska štednja -- Mirovinski sustav -- Kapitalizirana štednja -- Gospodarstvo -- Tranzicijski troškovi  HA19-05871 
 
Mirovni ugovori -- Državljanstvo -- Nacionalna pripadnost  HA19-05762 
 
Mjerenje dubine -- Morsko dno -- Nautičke karte  HA19-05956 
 
Mlinarić-Majerski, Kata  HA19-05950 
 
Mobilne aplikacije -- Biciklizam -- Biciklističko računalo  HA19-05568 
 
Mobilne mreže -- 5G mobilna mreža -- Propusnost  HA19-05599 
 
Mobilne mreže -- MANET -- Mrežno usmjeravanje -- Otkrivanje mrežnih ruta -- Emitiranje  HA19-05570 
 
Mobilne mreže -- Računarstvo u oblaku -- MEC -- Mobile Edge Computing  HA19-05593 
 
Mobilni uređaji -- Aplikacije -- Emocije  HA19-06103 
 
Moltmann, Jürgen  HA19-05641 
 
Monte Carlo simulacija -- Probabilistički model -- Vjetroelektrane -- Energija vjetra  HA19-05935 
 
Morski jež -- Arbacia lixula -- Ekotoksikologija -- Teški metali  HA19-06006 
 
Motorna goriva -- Piroliza -- Biogoriva  HA19-06186 
 
Moždani udar -- Robotska rehabilitacija -- Terapijski uređaj -- Omego  HA19-06036 
 
Mrežne stranice -- Web preglednici -- Internet tražilice -- Povijest upita -- Personalizacija -- MPC  HA19-05595 
 
Multimedijalna umjetnost -- Audio-vizualne instalacije -- Izložbe -- Prostor -- Svjetlo  HA19-06196 
 
Muslimani -- Sandžak  HA19-06337 
 
Muzeji -- Dokumentacija -- Izložbena djelatnost -- Povijest muzeja  HA19-05609 
 
Muzeji -- Muzejska dokumentacija -- Fundus muzeja -- Inventarizacija građe  HA19-05608  HA19-05607 
 
Muzeji -- Muzejski predmeti -- Muzejski marketing -- Publika  HA19-05610 
 
Muzeji -- Promocija muzeja -- Brendiranje -- Publika  HA19-05611 
 
Muzeji -- Stalni postav -- Konzervatorsko-restauratorska služba  HA19-05606  HA19-05615 
 
Muzejske zbirke -- Dječje igračke -- Terenska istraživanja  HA19-05612 
 
Muzejske zbirke -- Etnografska građa -- Narodna umjetnost -- Muzealizacija umjetnosti -- Povijesni prikaz  HA19-05613 
 
Nacija -- Nacionalizam -- Globalizam -- Društvena dimetrija -- Refleksija  HA19-05693 
 
Nacionalna valuta -- Kuna -- Euro -- Euroizacija -- Uvođenje eura  HA19-05709 
 
Nacionalna valuta -- Kuna -- Euro -- Uvođenje eura -- Strukturne reforme -- Eurozona -- Održivi gospodarski rast  HA19-05714 
 
Načelo pravne sigurnosti -- Pristup sudu -- Pravično suđenje -- Sudska odluka -- Promjena sudske prakse  HA19-05830 
 
Nadgrobni spomenik -- Spomen ploče -- Kulturna manifestacija  HA19-05907 
 
Naftil diketoni -- Tekući kristali -- Kristalne strukture -- Amorfne tvari -- Dimeri -- Mezomorfna svojstva  HA19-05955 
 
Naglasnice -- Prislonjenice -- Prozodijski sustavi -- Scenski glumački govor  HA19-06274 
 
Namještaj -- Proizvodnja -- Six sigma model -- Kvaliteta -- Upravljanje projektima  HA19-06153 
 
Nanočestice -- Zlatne nanočestice -- Dendrimeri -- Folna kiselina -- Receptori -- Supresivni učinak -- Genska terapija -- Ekspresija gena -- Sinergija -- In vitro istraživanje  HA19-05958 
 
Naprezanje i deformacije -- Numerička simulacija -- Ojačanje konstrukcije -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA19-06114 
 
Narodna duša -- Epske vojničke pjesme  HA19-05903 
 
Nasljedno pravo -- Collatio bonorum -- Zakonski nasljednici -- Ostavina -- Dar  HA19-05804 
 
Natkoljenica -- Prednja ukrižena sveza -- Rehabilitacija -- Vježbe jačanja mišića  HA19-06040 
 
NATO  HA19-05865  HA19-05866 
 
Nautički turizam -- Luke -- Turističke usluge -- Pravne regulative  HA19-05729 
 
Navodnjavanje -- Hidraulički udar -- Numerički model  HA19-06115 
 
Navodnjavanje -- Održivost  HA19-06124 
 
Navodnjavanje -- Tehničko rješenje  HA19-06125 
 
Nazor, Vladimir -- Cesarić, Dobriša -- Leopardi, Giacomo  HA19-06300 
 
Nekretnine -- Imovina -- Vlasničkopravne ovlasti -- Privremena uprava  HA19-05836 
 
Neopažena ekonomija -- Neprijavljene aktivnosti -- MIMIC metoda -- Metoda inputa rada  HA19-05703 
 
Neprikosnoveno ja -- Determinizam -- Uloga -- Manifestacija -- Obrazac -- Dominacija  HA19-05621 
 
Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Ibuprofen -- Topljivost -- Poboljšanje -- Bioraspoloživost -- Liofilizacija -- Injektibilni lijekovi  HA19-06002 
 
Neuronske mreže -- Računalni vid -- Strojno učenje -- Pneumonija -- Upala pluća  HA19-05580 
 
Neutroni -- Svojstvene vrijednosti -- Raspršenje -- Transportne pojave  HA19-05946 
 
NMPB Architekten ZT GMBH  HA19-06210 
 
Nobelova nagrada za fiziku -- Laseri -- Fotoni  HA19-05948 
 
Nova evangelizacija -- Župnici -- Vjernici -- Odluke  HA19-05638 
 
Nožni zglob -- Fraktura fibule -- Ruptura deltoidnog ligamenta -- Operacija -- Rehabilitacija  HA19-06038 
 
Nuklearni brodovi -- Nuklearna šteta -- Međunarodno nuklearno pravo -- Pomorsko pravo -- Međunarodno pomorsko pravo -- Načela odgovornosti  HA19-05765 
 
Obitelj Lupis  HA19-06327 
 
Obiteljsko pravo -- Imovinski odnosi -- Bračni ugovori -- Životno partnerstvo -- Bračni drugovi  HA19-05819  HA19-05818 
 
Oborinska voda -- Sustav za zasnježenje -- Akumulacija -- Crpna stanica -- Skijaško trčanje  HA19-06132 
 
Obrada podataka -- Maksimalna vjerojatnost -- Grupiranje podataka  HA19-05566 
 
Obvezni odnosi -- Trajni ugovori -- Nevaljanost ugovora -- Restitucija  HA19-05834 
 
Obvezno pravo -- Parnični postupak -- Ovršno pravo -- Stvarno pravo -- Radno pravo -- Obiteljsko pravo  HA19-05809 
 
Obvezno pravo -- Stjecanje bez osnove -- Nepostojanje osnove -- Vraćanje stečenog -- Usporedba prava  HA19-05820 
 
Odgojno-obrazovna kultura -- Povijest školstva -- Drugi svjetski rat  HA19-05879 
 
Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske  HA19-05832 
 
Odnosi s javnošću -- Krizno komuniciranje -- Strategije -- Internetski portali  HA19-05671 
 
Offset tisak -- Digitalni tisak -- Elektrofotografija  HA19-05582 
 
Omladina -- Organizacije  HA19-05695 
 
Omladinsko društvo Mlada Jugoslavija  HA19-05863 
 
Organokatalitička sinteza -- Heterociklički spojevi -- Aminokiseline -- Indol -- Derivati -- Ugi reakcija -- Biološka aktivnost -- Antihipertenzivi -- Antikonvulzivno djelovanje -- Anksiolitici  HA19-05993 
 
Organska kemija -- Kristalografija -- Kemijska kristalografija -- X-zrake -- Rentgenske zrake -- Kemijske veze -- Kiralnost -- Strukturna kemija -- Organska sinteza -- Povijest kemije  HA19-05950 
 
Origen  HA19-05645 
 
Ortonormalne funkcije -- Hilbert-Schmidtov operator -- Riemann-Liouvilleove derivacije  HA19-05933 
 
Oružane snage -- Domobranstvo -- Zločini  HA19-05870 
 
Osobni podaci -- Zaštita osobnih podataka -- Pravo na pristup informacijama -- GPDR  HA19-05772 
 
Osteoporoza -- Kvaliteta života -- Tae Bo vježbe  HA19-06045 
 
Otpadna voda -- Mulj -- Pročišćavanje voda -- Pročišćavanje otpadnih voda  HA19-06128 
 
Otpadna voda -- Odvodnja i pročišćavanje -- Pročišćavanje otpadnih voda  HA19-06131 
 
Otpresak -- Uslojeno drvo -- Naprezanje -- Deformacija -- Tenzometrija  HA19-06160 
 
Pametna specijalizacija -- Inovacije -- Inovacijska politika -- Gospodarski razvoj  HA19-05725 
 
Parametri rezanja -- Mljevenje -- Hrapavost površine -- Genetski algoritam -- Optimizacija  HA19-06086 
 
Paratiroidni hormon -- Biološka varijacija  HA19-05972 
 
Paravina, Emil  HA19-05876  HA19-05882 
 
Parne turbine -- Morske parne turbine -- Eksergija -- Eksergijski gubitak  HA19-06084 
 
Parnica -- Zaruke -- Pobačaj -- Optužnica  HA19-05792 
 
Parnični postupak -- Izuzeće -- Apsolutni razlozi -- Relativni razlozi -- De lege ferenda  HA19-05827 
 
Parnični postupak -- Novela -- Nadležnost  HA19-05821 
 
Parnični postupak -- Žalba  HA19-05823 
 
Parodontitis -- Furkacija -- Kutnjaci  HA19-06056 
 
Patnja  HA19-06286 
 
Patnja -- Bol -- Književnost  HA19-06289 
 
Patnja -- Fikcija -- Hrvatska književnost 21. st.  HA19-06315 
 
Patnja -- Filozofija -- Kršćanstvo  HA19-05620 
 
Patnja -- Hrvatska književnost  HA19-06301  HA19-06305 
 
Patnja -- Hrvatska književnost 21. st.  HA19-06299  HA19-06316  HA19-06287 
 
Patnja -- Nadanja -- Hrvatsko društvo  HA19-05685 
 
Patnja -- Nestrpljivost  HA19-06288 
 
Patnja -- Patetika  HA19-06292 
 
Patnja -- Pjesništvo -- Ljubavna poezija  HA19-06285 
 
Patnja -- Poezija  HA19-06290 
 
Patnja -- Žensko pjesništvo -- Književnost  HA19-06291 
 
Pavičić, Jurica  HA19-06319 
 
Paz, Claudia  HA19-06238 
 
Pedagogija -- Bibliografija  HA19-05882 
 
Pedagogija -- Povijest školstva -- Biografija  HA19-05883 
 
Pedagogija -- Prava djeteta -- Slobodno vrijeme  HA19-05876 
 
Pelivan, Lea -- Plejić, Toma  HA19-06217 
 
Peptidi -- Cjepiva -- Imunostimulacija -- Peptidoglikani -- Adjuvantno sredstvo -- Muraminska kiselina -- Dipeptidi -- Adamantan -- Receptori -- Kemijska sinteza  HA19-05963 
 
Pernjak, Darko  HA19-06307 
 
Pieper, Josef -- Newman, John Henry  HA19-05640 
 
Pilates -- Rehabilitacija -- Rekreacija -- Vježbe  HA19-06035 
 
Pilates -- Sportaši -- Mišični tonus -- Kondicijska priprema  HA19-06255 
 
Pirandello, Luigi  HA19-06293 
 
Pirimidin -- Derivati -- Uracil -- Amino skupina -- Sulfonacija -- Kloridi -- Rekristalizacija -- In vitro istraživanje -- Kemijska sinteza -- Citostatsko djelovanje -- Protutumorski učinak  HA19-05952 
 
Planinarenje -- Energetska procjena -- Zdravlje  HA19-06018 
 
Platna bilanca -- Inozemni dug -- Porezni sustav -- Porezna bilanca -- Javni dug -- Turistički sektor  HA19-05727 
 
Platna bilanca -- Porezi -- Porezna bilanca -- Nacionalna država -- Tržišna država  HA19-05717 
 
Plemstvo -- Ženska odjeća -- Velikaška moda -- Freske -- Gotika  HA19-06242 
 
Plinska polja -- Proizvodnja plina -- Kompresorska proizvodnja plina -- Iscrpak plina  HA19-06111 
 
Podovi -- Kemijska modifikacija -- Modificirano drvo -- Toplinska modifikacija  HA19-06143 
 
Podučavanje -- Studenti -- Percepcije studenata -- Ekonomija -- Visoka učilišta  HA19-05896 
 
Poduzeća -- Tržište -- Konkurentnost -- Profitabilnost  HA19-06178 
 
Pojedinac -- Kontrola države -- Korupcija -- Javni sektor -- Zviždači -- Zaštita zviždača  HA19-05682 
 
Poklade -- Stara vjera  HA19-05909 
 
Polimerni materijali -- Termomehanička svojstva -- 3D printanje  HA19-06067 
 
Polinomi -- Trokutasta matrica  HA19-05926 
 
Politička ekonomija -- Društvene mreže -- Algoritmi  HA19-05676 
 
Politički odnosi -- Sigurnost  HA19-05692 
 
Politički teror -- Policija  HA19-05863 
 
Politika -- Povijest  HA19-05683 
 
Pomorci -- Hrvatski pomorci -- Multinacionalne kompanije -- Multikulturalnost -- Međuljudski odnosi -- Poslovno okruženje  HA19-06175 
 
Pomorske komunikacije -- Satelitski sustavi  HA19-06171 
 
Pomorski prijevoz -- Logističke usluge -- Fuzzy AHP metoda -- Kompetencije -- Menadžment  HA19-06173 
 
Pomorski prijevoz -- Putnički terminal -- Trajektne luke -- Grafički prikaz  HA19-06174 
 
Pomorski promet -- Obalni promet -- Električni brodovi -- Alternativna goriva -- Zaštita okoliša  HA19-06166 
 
Pomorstvo -- Upravljanje rizicima -- Sigurnost na brodu  HA19-06167 
 
Poremećaj iz autističnog spektra -- Učenici s autizmom -- Odgoj i obrazovanje -- Terapeutska priča  HA19-05888 
 
Porezi -- Prekograničnost -- Spolna orijentacija -- Diskriminacija -- Nasljedstvo  HA19-05713 
 
Porezno pravo -- Zlouporaba prava -- Porezno jamstvo -- Retroaktivnost  HA19-05715 
 
Posavac, Zlatko  HA19-05619 
 
Poslovna etika -- Spolne razlike  HA19-05624 
 
Poslovni podaci -- Zdravstvo -- Informacijska sigurnost -- Lozinka  HA19-05583 
 
Povijest -- Demografija  HA19-06326 
 
Povijest -- Historiografija -- Povijesne regije  HA19-06335 
 
Povjesničari  HA19-05601 
 
Povratne informacije -- Intervencije -- Razvoj -- Povijesni pregled  HA19-05696 
 
Pravni propisi -- Balastne vode -- Međunarodne konvencije -- Brodovi  HA19-05754 
 
Pravni spomenici -- Pravni sustavi -- Korupcija -- Suzbijanje korupcije  HA19-05793 
 
Pravo -- Pravna znanost -- Znanstveni radovi -- Kategorizacija radova -- Znanstvenici -- Viša zvanja  HA19-05742 
 
Pravo -- Pravni konstruktivizam -- Naravno pravo  HA19-05741 
 
Pravo EU -- Obvezno pravo -- Ugovor o kreditu -- Ništetnost -- Međunarodno privatno pravo -- Međunarodna nadležnost  HA19-05712 
 
Pravo Europske unije -- Prijeboj Europske uniije -- Brexit  HA19-05763 
 
Pravo na informiranje -- Savjetovanje -- Suodlučivanje -- Poslodavac -- Predstavnik radnika  HA19-05701 
 
Pravo vlasništva -- Ustavno pravo -- Zaštita ljudskih prava  HA19-05788 
 
Pravoslavna crkva  HA19-05651 
 
Pravoslavna Crkva  HA19-05635 
 
Pričanja o životu -- Kultura sjećanja  HA19-05901 
 
Prikupljanje energije -- MIMO sustavi  HA19-06107 
 
Prilagođena izložba -- Slijepe osobe -- Muzejske replike -- Taktilni prikazi  HA19-05614 
 
Priobalne vode -- Terenska mjerenja -- Numeričko modeliranje -- Lukobran  HA19-06117 
 
Prirodni plin -- Distribucijski sustav -- Zatvoreni prostor -- Eksplozija plina -- Kućanstvo  HA19-06112 
 
Prirodni plin -- Opskrba plinom -- Javna nabava  HA19-06073 
 
Prirodni plin -- Plinovodi -- Uvoz energije -- FSRU terminali  HA19-06068 
 
Prirodni plin -- Zakonska regulativa -- Kontrola kvalitete -- Plinski kromatograf  HA19-06079 
 
Proizvodni proces -- Učinkovitost procesa -- Sigma metrika  HA19-06066 
 
Projekti -- Upravljanje projektima -- EU fondovi  HA19-06116 
 
Prolaktin -- Hiperprolaktinemija -- Makroprolaktin -- Polietilen glikol  HA19-05991 
 
Proljetni ophodi -- Usmena književnosti -- Hrvatski narodni preporod  HA19-05910 
 
Promjene u okolišu -- Istraživanja -- Morski ekosustav  HA19-06135 
 
Proteini -- C1 inhibitor -- EDTA plazma -- Referentne vrijednosti  HA19-05967 
 
Protestantizam -- Protestantska etika -- Kapitalizam -- Ekonomski razvoj -- Društvo  HA19-05674 
 
Protetika -- Restaurativna stomatologija -- Krunice -- Pretkutnjaci  HA19-06063 
 
Protueksplozijska zaštita -- Tehničko nadgledanje -- Ugroženi prostor -- Uzročnici paljenja -- Održavanje uređaja  HA19-06187 
 
Prskalice -- Mlaznica -- Voćnjak -- Senzori  HA19-06163 
 
Pukotine -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Armiranobetonske konstrukcije  HA19-06193 
 
Pulska grupa  HA19-06205 
 
Rabadan, Vojmil  HA19-06324 
 
Računarstvo u oblaku -- Prijenos podataka -- Privatnost podataka  HA19-05587 
 
Radar -- Modulacija signala  HA19-06102 
 
Radić, Smiljan  HA19-06208 
 
Radioaktivni raspad -- Nizovi podataka -- Mjerenje  HA19-05947 
 
Radović, Darko  HA19-06233 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Citostatici -- Terpeni -- Seskviterpeni -- Antiproliferativno djelovanje -- Protutumorski učinak -- Kombinirana terapija  HA19-06053 
 
Rak gušterače -- Proteini -- Serološki biomarkeri -- Vitamin K  HA19-05998 
 
Rani odgoj i obrazovanje -- Predškolski odgoj i obrazovanje -- Kognitivna postignuća -- Društvene nejednakosti -- Reprodukcija društvenih nejednakosti  HA19-05884 
 
Rasna teorija -- Idealni tip -- Plemstvo -- Nordijska rasa -- Arijci -- Hrvati  HA19-05691 
 
Ravnikar, Edvard  HA19-06236 
 
Rawls, John  HA19-05741 
 
RCR Arquitectes  HA19-06227 
 
Reaktivni kisikovi spojevi -- Vodikov peroksid -- Nukleozidi -- Boriranje -- Kemijske veze -- Nukleinske kiseline -- Genetički poremećaji -- Karcinom -- Genska terapija -- Računalna kemija -- Molekularna dinamika -- Teorija funkcionala gustoće  HA19-05984 
 
Rebić, Adalbert  HA19-05646 
 
Redl, Alfred  HA19-05869 
 
Referendum -- Referendum građanske inicijative  HA19-05789 
 
Regeneracija  HA19-06197 
 
Rehabilitacija -- Tendinopatija -- Konzervativni pristup  HA19-06032 
 
Religija -- Magijski obredi -- Pastoralne vizitacije -- Pučka kultura  HA19-05631 
 
Rendić, Smiljana  HA19-06303 
 
Restaurativna stomatologija -- Stakleno-ionomerni cementi -- Tlačna čvrstoća  HA19-06058 
 
Revitalizacija -- Plinovod -- Fleksibilne cijevi -- Transport prirodnog plina  HA19-06110 
 
Revizija -- Pravni lijek  HA19-05822 
 
Revizija po dopuštenju -- Prijedlog za dopuštenje revizije -- Obrazloženje sudske odluke  HA19-05824 
 
Riječ Božja -- Usporedna teologija -- Zajedništvo  HA19-05651 
 
Rimsko pravo -- Arbitraža -- Granični spor  HA19-05734 
 
Rimsko pravo -- Kondikcijski zahtjevi -- Turpitudo  HA19-05736 
 
Rimsko pravo -- Kupnja na pokus -- Pactum displicentiae  HA19-05805 
 
Rintala Eggertsson Architects  HA19-06204 
 
Robotsko zavarivanje -- Vagon -- Norme -- Izbor materijala -- Tehnologija zavarivanja  HA19-06095 
 
Rosandić Živković, Diana  HA19-06323 
 
Rosandić, Dragutin  HA19-06277 
 
Roth-Čerina, Mia -- Čerina, Tonči  HA19-06215 
 
Rukomet -- Ozljede -- Ozljeda stražnje ukrižene sveze (PCL) -- Sportska etika -- Operativni zahvat -- Rehabilitacija  HA19-06027 
 
Samardžija, Marko  HA19-06279 
 
Samostan sv. Frane na Cresu  HA19-05617 
 
SANGRAD + AVP -- Flansburgh Architects  HA19-06220 
 
Sankcije -- Sankcijski odbor -- Zaštita ljudskih prava  HA19-05770 
 
Savez društava Naša djeca  HA19-05876 
 
Savez komunista Hrvatske  HA19-06333 
 
Schrödingerov operator -- Andersonov model -- Svojstvene vrijednosti  HA19-05939 
 
Segmentacija slike -- Obrada slike -- Prepoznavanje uzoraka -- PCA -- Analiza glavnih komponenata  HA19-05600 
 
Seksualna orijentacija -- Spol -- Rod -- Identitet -- Mjerni instrument -- LGBTIQ osobe  HA19-05669 
 
Sekundarno starenje -- Bolesno starenje -- Prevencija -- Fizioterapija  HA19-06029 
 
Senzorne rukavice -- Prikupljanje energije -- Upravljanje energijom  HA19-06096 
 
Sferna trigonometrija -- Hiperbolička ravnina -- Kosinusov poučak  HA19-05938 
 
Sigurnosna grafika -- Offset tisak -- Bliska infracrvena spektroskopija  HA19-06164 
 
Silić, Josip  HA19-06278 
 
Sinoda -- Promjene -- Pastoralno djelovanje  HA19-05628 
 
Skira, Dean  HA19-06195 
 
Skladištenje nafte -- Spremnici -- Ultrazvučne tehnike -- Validacija postupka -- Zavareni spojevi -- Ispitivanje  HA19-06075  HA19-06076 
 
Skulptura -- Umjetnost 20. st. -- Konceptualna umjetnost -- Aproprijacija  HA19-06241 
 
Skupovi -- Prirodni brojevi -- Realni brojevi -- Kvaternioni  HA19-05929 
 
Slavonska eprahija -- Pakračka eparhija -- Srpska pravoslavna crkva -- Komisija za odnose s vjerskim zajednicama NR/SR Hrvatske  HA19-05686 
 
Slavonska tradicija -- Baba i ljelja -- Leliwa  HA19-05904 
 
Slavonski dijalekt -- Narodni slavonski običaji -- Jezikoslovlje  HA19-05911 
 
Slovenski jezik -- Nacionalizam -- Imigranti  HA19-06263 
 
Složeni entiteti -- Podjela ovlasti -- Proporcionalnost -- Pravo na zdravstvenu zaštitu  HA19-05764 
 
Socijalna država -- Socijalna pravda -- Solidarnost -- Fiskalni suverenitet -- Porezna država  HA19-05872 
 
Socijalna politika -- Socijalne investicije  HA19-05854 
 
Socioekonomska struktura -- Ekonomski stavovi -- Ekonomski protekcionizam -- Ekonomski liberalizam -- Politički rascjepi  HA19-05721 
 
Softversko inženjerstvo -- Studenti -- Informatičko obrazovanje  HA19-05575 
 
Spolnost -- Odgoj i obrazovanje -- Seksualni odgoj  HA19-06019 
 
Spomen-park Dotrščina  HA19-06231  HA19-06209 
 
Sporazum o izboru suda -- Sporazum o nasljeđivanju -- Bračno-imovinski ugovor -- Bračni ugovor -- Uredba o bračnoj imovini  HA19-05803 
 
Sport -- Košarka -- Kinematika šuta  HA19-06017 
 
Sport -- Muškarci -- Žene -- Spolne razlike  HA19-06256 
 
Sport -- Sportaši -- Sponzorstvo -- Intelektualno vlasništvo -- Pravna zaštita -- Marketing  HA19-05737 
 
Sport -- Sportska rekreacija -- Ozljede -- Multidisciplinarni pristup  HA19-06254 
 
Sport -- Sportske organizacije -- Nogometni savezi -- Totalitarizam -- Autonomija sporta  HA19-06257 
 
Sport -- Tjelesna aktivnost -- Žene -- Sindrom prenaprezanja  HA19-06039 
 
Sport -- Ugovori -- Sponzorstvo -- Financiranje  HA19-05708 
 
Sportaši -- Sportski ugovori -- Sportski sud -- Nestručnost -- Zakonske novele  HA19-05833 
 
Sportaši -- Treneri -- Odštetno pravo -- Odštetna odgovornost  HA19-05815 
 
Sportska natjecanja -- Imovinska šteta -- Neimovinska šteta -- Objektivna odgovornost -- Odgovornost organizatora  HA19-05738 
 
Sportske priredbe -- Nogometna utakmica -- Nasilničko ponašanje -- Sigurnost -- Zaštita -- Konvencije  HA19-05798 
 
Sportski uspjeh -- Medalje  HA19-06261 
 
Srbi -- Kulturna baština  HA19-06328 
 
Srčani troponim -- Fibrilacija atrija -- Izolacija plućne vene -- Troponin T  HA19-06052 
 
Srednja škola pregrada  HA19-06258 
 
Stambeno pitanje -- Stambena tranzicija -- Stambena karijera  HA19-05704 
 
Stanovništvo -- Migracije -- Iseljavanje -- Odljev mozgova -- Brain drain  HA19-05659 
 
Starenje -- Biološko starenje -- Biomarkeri -- Stanični ciklusi -- Obilježja  HA19-06015 
 
Starije osobe -- Prilagodba na umirovljenje -- Domovi umirovljenika -- Socioekonomske razluike -- Atchleyjev model prilagodbe  HA19-05623 
 
Stipčević, Ennio  HA19-06246 
 
Stovarište trupaca -- Drvo -- Kukci -- Štetnici  HA19-06155 
 
Studio UP  HA19-06232 
 
STUDIO UP  HA19-06217 
 
Stvarno pravo -- Obvezno pravo -- Radno pravo -- Nasljedno pravo -- Ovršni postupak  HA19-05812 
 
Stvarno pravo -- Radno pravo -- Obvezno pravo  HA19-05811 
 
Stvarno pravo -- Zemljišnoknjižni postupak -- Obvezno pravo -- Nasljedno pravo -- Radno pravo -- Parnični postupak  HA19-05810 
 
Sud Europske unije  HA19-05786 
 
Sudska kontrola -- Upravno pravo -- Vladavina zakona -- Izvršna vlast -- Demokracija  HA19-05781 
 
Sudska praksa -- Međunarodni sudovi -- Presude  HA19-05769 
 
Sudska praksa -- Savjesnost -- Poštenje -- Bona fides  HA19-05783 
 
Sudski dijalog -- Protokoli -- Zaštita ljudskih prava -- Savjetodavno mišljenje  HA19-05753 
 
Sveta predaja -- Egzegeza -- Marijanske dogme  HA19-05642 
 
Sveučilišni nastavnici -- Poslodavci -- Zapošljivost -- Kompetencije -- Visoko obrazovanje -- Partnerstvo  HA19-05897 
 
Sveučilište u Zagrebu  HA19-06245 
 
Svojstvene vrijednosti -- Nejednakosti  HA19-05922 
 
Šanjek, Franjo  HA19-05627 
 
Šegvić, Neven  HA19-06209 
 
Širokopojasni snop -- UAV -- Antene -- Bespilotne letjelice  HA19-06101 
 
Školstvo -- Povijest školstva -- Pučke škole -- Zakoni  HA19-05877 
 
Špijunaža -- Obavještajna služba -- Agent br. 25  HA19-05869 
 
Špoljar, Zlatko  HA19-05883 
 
Švel-Gamiršek, Mara  HA19-06298 
 
Talijanska književnost 19./20. st. -- Kratke priče -- Glazba -- Eseji  HA19-06293 
 
Tehnološke inovacije -- Poduzeća -- Poslovni modeli -- Konkurentnost -- Modeliranje strukturnih jednadžbi  HA19-05697 
 
Temeljni kapital -- Zabrana vraćanja uloga -- Koncern -- Osiguranje  HA19-05844 
 
Teologija -- Povijest -- Biografija  HA19-05627 
 
Teorija sekuritizacije -- Vojska -- Međunarodni sigurnosni sustav  HA19-05865 
 
Teoza -- Pobožavanje  HA19-05652 
 
Teoza -- Pobožavanje -- Evanđeoska doktrina -- Novozavjetna doktrina  HA19-05653 
 
Terapijsko vježbanje -- Artritis -- Upalni proces  HA19-06046 
 
Terensko istraživanje -- Lingvistika -- Narativi -- Češki jezik -- Mađarski jezik -- Hrvatski jezik  HA19-06264 
 
Teretni prijevoz -- Cijene prijevoza -- Ponuda -- Potražnja -- Kineska ekonomija  HA19-06172 
 
Tišina, Zvonimir  HA19-06212 
 
Tjelesna aktivnost -- Studenti -- Zdrava prehrana -- Tjelesne navike  HA19-06259 
 
Tjelovježba -- Sport -- Seksualna funkcija -- Seksualno zadovoljstvo  HA19-06065 
 
Toeplitzov operator -- Bergmanov prostor -- Hiponormalni operator  HA19-05925 
 
Toeplitzov operator -- Hardyjev prostor -- Hiponormalni operatori  HA19-05937 
 
Tonsko snimanje -- Ročište -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Parnični postupak  HA19-05838 
 
Toplinska stabilnost -- Reciklirana vlakna -- MDF ploče -- Električno zagrijavanje -- Hidrotermička metoda  HA19-06161 
 
Toponim Kobaš -- Narodne pjesme  HA19-05912 
 
Transatlantski odnosi  HA19-05866 
 
Transportna traka -- Osovina -- Analiza pukotine -- Lom materijala  HA19-06081 
 
Trgovačka banka d.d. Zagreb  HA19-05716 
 
Trgovačka društva -- Dionička društva -- Politika primitaka -- Povezane osobe -- Društvo s ograničenom odgovornošću  HA19-05847 
 
Trgovačka društva -- Dionička društva -- Stečajni postupak  HA19-05849 
 
Trgovačka društva -- Ovrha -- Stečajni postupak -- Osiguranje plovila -- Autorska prava -- Parnični postupak  HA19-05839 
 
Trgovačka društva -- Stečajni postupak  HA19-05850 
 
Trgovačka društva -- Sudski registar -- Žig -- Zaštita žiga -- Pomorsko dobro -- Tražbina  HA19-05851 
 
Trgovina -- Koncern -- Prinosi dionica -- Neparametarski testovi  HA19-05730 
 
Trgovina -- Kvaliteta proizvoda -- Propisi EU -- Necarinske mjere -- Gravitacijski model  HA19-05731 
 
Trigonometrijska nejednakost -- Dokazi  HA19-05940 
 
Trinitarna teologija -- Vrijeme -- Prostor  HA19-05641 
 
Troponin T -- Mjerenje -- Smetnje -- Infarkt miokarda  HA19-05971 
 
Trudnoća -- Tjelesna aktivnost -- Duljina porođaja -- Gestacija  HA19-06044 
 
Tržišna vrijednost -- Namještaj -- Robne marke -- Ponašanje potrošača -- Pločasti materijali  HA19-06151 
 
Tržište rada -- Zaposlenost -- Udio žena  HA19-05699 
 
Tumor bubrežnih stanica -- Karcinom bubrega -- Karcinom bubrežnih stanica -- Ekspresija bjelančevina -- Stanični ciklus -- Stanična smrt -- Umbeliferon -- Protutumorski učinak  HA19-05957 
 
Tumor jajnika -- Karcinom jajnika -- Klinička slika -- Preživljenje -- Recidiv -- Kemoterapeutici -- Karboplatin -- Paklitaksel -- Docetaksel -- Topotekan -- Kombinirana terapija  HA19-06047 
 
Tumor mozga -- Magnetska rezonancija -- MRI pretraga -- Neuronske mreže  HA19-06048 
 
Turato, Idis  HA19-06214 
 
Turbo kodovi -- Dekoderi -- Pogreške -- Algoritmi  HA19-06105 
 
Turistički sektor -- Sigurnosni izazovi -- Krizni menadžment  HA19-05726 
 
Turizam -- Turističke destinacije  HA19-05728 
 
Tutu, Desmond  HA19-05694 
 
Tužba -- Vjerovnici -- Manifestacijska stupnjevita tužba -- Imovinskopravni odnosi  HA19-05816 
 
Učenici -- Autizam -- Poremećaj iz autističnog spektra -- Informacijske tehnologije -- Interaktivno učenje -- Komunikacijske vještine  HA19-05893 
 
Učenici -- Osnovna škola -- Relativna masa školske torbe -- Opterećenje školske torbe -- Zdravlje djece  HA19-05874 
 
Učenici -- Tjelesna aktivnost -- Mišićno-koštani sustav -- Bol -- SF-36 upitnik  HA19-06258 
 
Učenici s autizmom -- Škole -- Odgoj i obrazovanje -- Podrška -- Stručna pomoć  HA19-05887 
 
Učeništvo -- Židovstvo -- Rabin  HA19-05649 
 
Učitelj skijanja -- Trener skijanja -- Studenti -- Anketa -- Prevencija ozljeda  HA19-05898 
 
Učitelji -- Politički utjecaj  HA19-05875 
 
UDBA -- Gestapo -- Tajna državna policija  HA19-05690 
 
Ugljični monoksid -- Trovanje -- Kućanstvo  HA19-06022 
 
Ugljični monoksid -- Trovanje -- Radni prostor -- Kućanstvo  HA19-06024 
 
Ujević, Tin  HA19-06305 
 
Uljanik (Pula)  HA19-06141 
 
Umjetnost -- Arhitektura -- Dizajn -- Multidisciplinarni kolektivi  HA19-06239 
 
Umjetnost -- Avangardna umjetnost -- Umjetnine -- Tržišna vrijednost  HA19-05723 
 
UNPROFOR  HA19-05867 
 
Uprava -- Upravno pravo -- Upravna demokracija -- Odluke  HA19-05775 
 
Upravljanje konfliktima -- Konflikti -- Proizvodna poduzeća -- Menadžment -- Rukovodstvo  HA19-06182 
 
Upravljanje projektima -- Kohezijska politika -- Vodno-komunalni sektor -- EU fondovi  HA19-06130 
 
Upravljanje vodnim resursima -- Kurikulum -- Diplomski studij  HA19-06122 
 
Upravni postupak -- Upravni spor -- Pravomoćnost -- Konačnost -- Legitimna očekivanja  HA19-05771 
 
Upravni spor -- Prvostupanjske presude -- Uvod -- Izreka presude -- Obrazloženje -- Uputa o pravnom lijeku  HA19-05780 
 
Upravni spor -- Vještačenje  HA19-05790 
 
Upravni sudovi -- Odluke upravnih sudova -- Publikacije -- Dostupnost  HA19-05773 
 
Upravno pravo -- Državna uprava -- Dekoncentracija vlasti  HA19-05776 
 
Upravno pravo -- Propisi -- Opći akti -- Legistika -- Nomotehnika  HA19-05779 
 
Upravno pravo -- Stranke -- Zaštita prava -- Dobra uprava  HA19-05785 
 
Upravnosudska praksa  HA19-05786 
 
Urin -- Analiza urina -- Escherichia coli -- Sferoplasti -- Bakterijski oblici -- Pogrešna klasifikacija  HA19-05977 
 
Urin -- Analiza urina -- Test trake -- Izvještavanje  HA19-06000 
 
Urin -- Jod -- Kolorimetrija -- Evaluacija metode  HA19-05964 
 
Usna šupljina -- Lihen planus -- Autoimune bolesti -- C-reaktivni protein (CRP)  HA19-06062 
 
Ustavni sud  HA19-05752 
 
Ustavni sud -- Europski sud  HA19-05788 
 
Ustavni sud -- Ustavnost -- Nadzor ustavnosti -- Međunarodni ugovori  HA19-05826 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske  HA19-05826  HA19-05782  HA19-05795  HA19-05794 
 
Ustavno pravo -- Konvencijsko pravo -- Načelo supsidijarnosti  HA19-05752 
 
Uvid u spis -- Pravični postupak  HA19-05740 
 
Uvođenje eura -- Strukturne reforme -- Eurozona -- Gospodarstvo -- Održivi gospodarski rast  HA19-05718 
 
Uzorkovanje krvi -- Biomarkeri -- Nezarazne bolesti -- Predanalitička faza -- Temperatura -- Vremensko kašnjenje  HA19-05973 
 
Uzorkovanje krvi -- Zgrušavanje krvi -- Preanalitička faza -- Dijagnostička pogreška  HA19-06009 
 
Vakanović, Antun -- Gaj, Ljudevit  HA19-06334 
 
Valute -- Jugoslavenski dinar -- Novčani bon -- Emisija novca -- Monetarno upravljanje  HA19-05719 
 
Vezivna sredstva -- Gelanska guma -- Polivinilpirolidon -- Pelete -- Ekstruzija -- Isprešavanje -- Sferonizacija -- Oslobađanje lijeka -- Produljeno oslobađanje lijeka  HA19-05985 
 
Videoigra -- Fraktali -- Naracija -- Hiperobjekti -- Digitalna moć -- Modulacija -- Biopolitika  HA19-05578 
 
Vijeće Europe  HA19-05798 
 
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda  HA19-05770 
 
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske  HA19-05849 
 
Visokolegirani čelik -- Zavarljivost -- Strukturni dijagram  HA19-06091  HA19-06092 
 
Vizualna percepcija -- Mrežnica -- Osvjetljenje -- Kvaliteta slike  HA19-05571 
 
Vizualna umjetnost -- Grafike  HA19-06194 
 
Vjera -- Razum -- Moralne predispozicije -- Ljubav  HA19-05640 
 
Vjeroučitelji -- Laici -- Strukture suodgovornosti  HA19-05650 
 
Vjerske zajednice  HA19-05686 
 
Vježbenička praksa -- Pravosudni ispit  HA19-05744 
 
Vladavina prava -- Država -- Demokracija  HA19-05778 
 
Vladavina prava -- Izbjeglička kriza -- Kolektivno protjerivanje -- Pritvor  HA19-05756 
 
Vladavina prava -- Legitimnost -- Upravni sudac  HA19-05791 
 
Vladavina prava -- Uvjetovanost -- Pravna osnova  HA19-05768 
 
Voda -- Ljudska prava -- Pravo na vodu  HA19-05915 
 
Vodeni tokovi -- Infrastruktura -- Javni radovi  HA19-05857 
 
Vodna područja -- Upravljanje vodama -- Rizik od poplava  HA19-06126 
 
Vodni sustav -- Vodni resursi -- Urbanizacija -- Zaštita voda -- Zaštita okoliša  HA19-06133 
 
Vodnogospodarstvo -- Djelatnost -- Vode -- Državna uprava -- Ustrojstvo  HA19-06136 
 
Vodoopskrba -- Klimatske promjene -- Krški izvori  HA19-06123 
 
Vodoopskrbni sustav -- Kvaliteta vode -- Legionella  HA19-06137 
 
Vodotoci -- Biološke staze -- Funkcionalnost -- Monitoring  HA19-06118 
 
Vodozemci -- Rana catesbeiana -- Sjevernoamerička žaba bukača -- Eterična ulja -- Nanoemulzija -- Stabilnost -- Oralna primjena lijeka -- Krvožilne bolesti -- Preventiva -- Protuupalna svojstva -- Protualergijsko djelovanje -- Protutumorski učinak  HA19-06008 
 
Vojska -- Brigade -- Zapadno-slavonsko bojište  HA19-05864 
 
Vrhovni sud -- Ustavni sud -- Europski sud za ljudska prava  HA19-05774 
 
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine  HA19-05784 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske  HA19-05822  HA19-05843 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske -- Sud Europske unije  HA19-05797 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske -- Ustavni sud Republike Hrvatske  HA19-05832 
 
Vrhovni sud Republike Slovenije  HA19-05844 
 
Vrhunski sport -- Kardiologija -- Interna medicina -- Fizička aktivnost -- Nepoželjne posljedice  HA19-06055 
 
Vrhunski sportaši -- Dodaci prehrani -- Kompleksni sportovi  HA19-06020 
 
Vrijednosti Europske unije -- Pravo Europske unije -- Vladavina prava -- Kriza vladavine prava -- Usklađenost  HA19-05767 
 
Zahtjev za zaštitu zakonitosti -- Ustavne dvojbe -- Parnica -- Državni tužitelj  HA19-05774 
 
Zajednička komercijalna politika -- Sporazum o slobodnoj trgovini -- Nadležnost -- Zaštita ulaganja -- Održivi razvoj  HA19-05747 
 
Zaštićena područja -- Podmorje -- Znanstveni radovi  HA19-05913 
 
Zaštita osobnih podataka -- Temeljno pravo -- Pravo na privatnost -- Šteta -- Odgovornost za štetu  HA19-05835 
 
Zavareni spoj -- Zamor -- Ocjena -- IIW preporuke -- Norme  HA19-06093  HA19-06094 
 
Zavarivači -- Obrazovanje -- Obuka -- Virtualna stvarnost  HA19-06090 
 
Zavarivanje -- Temperaturna polja -- Analitički modeli -- Brzina hlađenja -- Vrijeme hlađenja  HA19-06080 
 
Zdravstvene informacije -- Izvori zdravstvenih informacija -- Online izvori -- Studenti  HA19-06013 
 
Zdravstvo -- Medicinske sestre -- Komunikacija -- Informacijsko-komunikacijske tehnologije -- Zaposlenici -- Menadžeri  HA19-06012 
 
Zelena infrastruktura -- Urbana područja  HA19-06129 
 
Zemljišne knjige -- Zabilježba  HA19-05842 
 
Zgrade -- Održiva gradnja -- Oborinske vode -- Kišnica -- Vodoopskrba  HA19-06138 
 
Zgrade -- Toplinska izolacija  HA19-06192 
 
Zgrušavanje krvi -- Trombofilija -- Tromboza -- Venska tromboembolija  HA19-05976 
 
Znanstvenici -- Radni i stambeni uvjeti -- Fleksibilizacija rad -- Privatizacija stanovanja  HA19-05563 
 
Zračne luke -- Putne isprave -- Provjera putnih isprava -- Nezakonite migracije  HA19-05739 
 
Zračni promet -- Zračne luke -- Zadovoljstvo korisnika -- Prijevozne usluge -- Pomoćne usluge  HA19-06168 
 
Zupčanici -- Stožasti zupčanik -- Planetarni prijenos  HA19-06082 
 
Žalost -- Patnja -- Hrvatska književnost 21. st.  HA19-06325 
 
Žbuka -- Naprezanje -- Mehanička svojstva -- Visokogradnja  HA19-06191 
 
Želja za roditeljstvom -- Oblici formiranja obitelji -- Društvena podrška -- LGBTIQ osobe  HA19-05678 
 
Želja za roditeljstvom -- Razlozi za roditeljstvo -- Razlozi protiv roditeljstva -- LGBTIQ osobe  HA19-05675 
 
Ženska ustaška mladež -- Ženska loza hrvatskog ustaškog pokreta -- Ustaškinja  HA19-05655 
 
Životna povijest -- Sociologija -- Kvalitativna metodologija -- Istraživački pristupi  HA19-05679 
 
Žugelj, Milan -- Hebrang, Andrija  HA19-05690 
 
Župna crkva sv. Brcka  HA19-06242