Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz C – serijske publikacije

Popis bibliografija po godinama

2016.
Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz C – serijske publikacije — svezak 04 za 2016. godinu

2015.
Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz C – serijske publikacije — svezak 03 za 2015. godinu

2010. - 2014.
Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz C – serijske publikacije — svezak 02 za godine od 2010. - 2014.

2003. - 2009.
Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz C – serijske publikacije — svezak 01 za godine od 2003. - 2009.