0OPĆENITO


001   Znanost i znanje

BOOK of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference / ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference ; edited by Marin Milković ... [et al.]. - Vol.1,no.1(2015)-vol.6,no.1(2020). - Zagreb : Udruge za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2015-2020. 6 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Book of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference (Online) = ISSN 2806-612X.
ISSN 1849-7969 = BOOK of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference

001.8
33
(05)
HS2018-00001

HRVATSKI glasnik intelektualnog vlasništva (Online)
Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva [Elektronička građa]. - God.3,br.6(1996)-Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 2009- . 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Nastavak: Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva = ISSN 1331-2030.
ISSN 1847-3024 = HRVATSKI glasnik intelektualnog vlasništva (Online)

001.8
347.7
(051.034)
HS2018-00002

INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Online)
Interdisciplinary description of complex systems [Elektronička građa] / Josip Stepanić editor-in-chief. - Vol.1,no.1/2(2003)- . - Zagreb : Znanost.org society, 2003- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Interdisciplinary description of complex systems (CD-ROM) = ISSN 1334-5230.
ISSN 1334-4676 = INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Online)

001
(051.034)
HS2018-00003

INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)
Interdisciplinary description of complex systems : scientific journal / [Josip Stepanić editor-in-chief]. - Vol.1,issue 1/2(2003)- . - Zagreb : Croatian Interdisciplinary Society, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Interdisciplinary description of complex systems (CD-ROM) = ISSN 1334-5230.
ISSN 1334-4684 = INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)

001
(051)
HS2018-00004

IRT 3000 (Zagreb)
IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije / [glavni i odgovorni urednik Darko Švetak]. - God.1,br.1(2007) ; god.2,br.2=1(2008)- . - Zagreb : Profidtp, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=1(2008); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-5951 = IRT 3000 (Zagreb)

001.895
(051)
HS2018-00005

ISTRAŽIVANJE i razvoj u ... = Research and development ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1997- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1087 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Znanstvenoistraživačke i istraživačko-razvojne organizacije u ... = ISSN 1331-3452.
ISSN 1332-8247 = ISTRAŽIVANJE i razvoj u ...

001
(083.41)
HS2018-00006

PROCEEDINGS of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference [Elektronička građa] / editors Maja Baćović ... [et al.]. - 2015- . - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2015- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Proceedings of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference (Online) = ISSN 2706-4735.
ISSN 1849-7950 = PROCEEDINGS of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference

001.8
33
(05)
(086)
HS2018-00007

RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin / The Croatian Academy of Sciences and Arts ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Stjepan Damjanović]. - Knj.1(1986)- . - Varaždin : Zavod za znanstveni rad, 1986- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin (Online) = ISSN 1848-7890.
ISSN 0352-9509 = RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin

001
(05)
HS2018-00008

RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin (Online)
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Stjepan Damjanović. - No. 16/17(2006)- . - Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin = ISSN 0352-9509.
ISSN 1848-7890 = RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin (Online)

001
(05.034)
HS2018-00009

RADOVI Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; [glavni i odgovorni urednik Slobodan Kaštela]. - Sv.1(2007)- . - Zagreb ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Online) = ISSN 1848-7912. - Ne izlazi 2010; 2016.
ISSN 1846-9787 = RADOVI Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

001
7
(051)
HS2018-00010

Vidi br.: HS2018-00897

Vidi br.: HS2018-00911

Vidi br.: HS2018-00761

002   Dokumentacija

HID-DROBILICA [Elektronička građa] / Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ; glavni urednik Ivo Tokić. - God.1,br.1(2004)-god.15,br.4/6(2018). - Zagreb : Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, 2004-2018. 1 online jedinica građe.    
Dvomjesečno.
ISSN 1845-4569 = HID-DROBILICA

002
007
02
(051.034)
HS2018-00011

003   Sustavi pisanja i pisma. Znaci i simboli

BAŠĆINA (Zagreb)
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice / [glavna urednica Maca Tonković]. - 1993/94,br.1(prosinac/siječanj)-4(jesen) ; br.5(1996) ; br.6(2001)- . - Zagreb : Društvo prijatelja glagoljice, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Lat. i glag. - Ne izlazi 1997-2000.
ISSN 1330-366X = BAŠĆINA (Zagreb)

003
(051)
HS2018-00012

SLOVO rogovsko : glasilo Udruge glagoljaša Zadar / [glavni urednik Grozdana Franov-Živković]. - God.1,br.1(2013)-Zadar : Udruga glagoljaša Zadar, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-0654 = SLOVO rogovsko

003
(051)
HS2018-00013

004   Računalna znanost i tehnologija. Računarstvo

BUG (Zagreb)
Bug : [časopis za informatiku] / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Rosandić]. - 1992,br.1- . - Zagreb : BUG, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Bug on line = ISSN 1332-6430. - Prilog: Bug[2] = ISSN 1848-5421.
ISSN 1330-0318 = BUG (Zagreb)

004
007
(051)
HS2018-00014

CIT. Journal of computing and information technology
CIT : journal of computing and information technology / [editor-in-chief Vlado Glavinić]. - Vol.1,no.1(Mar. 1993)- . - Zagreb : Faculty of Electrical Engineering and Computing, 1993-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Journal of computing and information technology = ISSN 1846-3908.
ISSN 1330-1136 = CIT. Journal of computing and information technology

004
(051)
HS2018-00015

DAN doktorata ... (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Tisak)
Dan doktorata ... : Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo / [urednički odbor: Roman Malarić ... et al.]. - 2016- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2016- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Dan doktorata ... (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Online) = ISSN 2671-1117.
ISSN 2671-1109 = DAN doktorata ... (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Tisak)

004
621.3
(05)
HS2018-00016

INTERNATIONAL journal of digital technology & economy / [editors in chief Bruce L. Jaffee, Velimir Srića]. - Vol.1,no.1(2016)- . - Zagreb : University college Algebra, 2016- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of digital technology & economy (Online) = ISSN 2584-332X.
ISSN 2459-5934 = INTERNATIONAL journal of digital technology & economy

004
33
(051)
HS2018-00017

INTERNATIONAL journal of digital technology & economy (Online)
International journal of digital technology & economy [Elektronička građa] / editors-in-chief Bruce L. Jaffee, Velimir Srića. - Vol.1,no.2(2016)-. - Zagreb : University college Algebra, 2016- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of digital technology & economy = ISSN 2459-5934. - Ne izlazi 2019.
ISSN 2584-332X = INTERNATIONAL journal of digital technology & economy (Online)

004
33
(051.034)
HS2018-00018

INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems / [editors-in-chief Drago Žagar, Goran Martinović]. - Vol.1,no.1(2010)- . - Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, 2010- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of electrical and computer engineering systems (Online) = ISSN 1847-7003.
ISSN 1847-6996 = INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems

004
621.3
(05)
HS2018-00019

INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems (Online)
International journal of electrical and computer engineering systems [Elektronička građa] / editors-in-chief Drago Žagar, Goran Martinović. - Vol.1, no.1(2010)- . - Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2010- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of electrical and computer engineering systems = ISSN 1847-6996.
ISSN 1847-7003 = INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems (Online)

004
621.3
(051.034)
HS2018-00020

JOURNAL of computing and information technology [Elektronička građa] : CIT / editor-in-chief Vlado Glavinić. - Vol.1,no.1(1993)- . - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Electronic Engineering and Computing, 2000- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: CIT. Journal of computing and information technology = ISSN 1330-1136.
ISSN 1846-3908 = JOURNAL of computing and information technology

004
(051.034)
HS2018-00021

MIPRO ... (CD-ROM)
MIPRO ... [Elektronička građa] : proceedings / ... International Convention ; edited by Karolj Skala. - 25(2002)- . - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2002-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku ; od [39(2016)] samo na engl. jeziku. - Drugi medij: MIPRO ... (Tisak) = ISSN 1847-3938.
ISSN 1847-3946 = MIPRO ... (CD-ROM)

004
621.3
(051)
(086)
HS2018-00022

MIPRO ... (CD-ROM. English ed.)
MIPRO ... [Elektronička građa] : mipro proceedings / ... International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). - [2010]- . - Rijeka : MIPRO Croatian Society, [2010?]- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 2623-8764 = MIPRO ... (CD-ROM. English ed.)

004
(086)
(082)
(05)
HS2018-00023

MREŽA (Zagreb. Tisak)
Mreža : za IT profesionalce / [glavni urednik Oleg Maštruko]. - 1996,prosinac-1998,br.4/5. ; god.5,br.[1](2000)- . - Zagreb : BUG, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Mreža (Zagreb. Online) = ISSN 1332-6422. - Prilog uz: Bug (Zagreb) = ISSN 1330-0318.
ISSN 1331-2839 = MREŽA (Zagreb. Tisak)

004.7
(051)
HS2018-00024

PROCEEDINGS of the Croatian Computer Vision Workshop [Elektronička građa] / editor-in-chief Sven Lončarić. - 2012-Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 2012- .     
Godišnje. - Ne izlazi 2016-2017.
ISSN 1849-1227 = PROCEEDINGS of the Croatian Computer Vision Workshop

004
(05.034)
HS2018-00025

REBOOT : časopis za gaming kulturu / [glavni urednik Dario Zrno]. - 2012,br.1(kolovoz)-Zagreb : Digitalna avantura, 2012- . br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Reboot. Poster special = ISSN 1849-0301. - 2020,br.68 i br.69 objavljeni samo u elektroničkom obliku.
ISSN 1848-5669 = REBOOT

004
(051)
HS2018-00026

SMART infotrend : [informatika za gospodarstvo znanja] / [glavni urednik Branko Kosec]. - 2018, [br.207]-2019,br.213. - Zagreb : Teledom, 2018-2019. 7 br. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Open infotrend = ISSN 1849-6156. - Druga vrsta veze: Infotrend (Online) = ISSN 1332-6414.
ISSN 2718-2126 = SMART infotrend

004
007
(051)
HS2018-00027

SRCE novosti / [urednica Nataša Dobrenić]. - 2003,br.1(studeni)- . - Zagreb : Sveučilišni računski centar, SRCE, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Srce novosti (Online) = ISSN 1334-6474.
ISSN 1334-5109 = SRCE novosti

004
(051)
HS2018-00028

SRCE novosti (Online)
Srce novosti [Elektronička građa] / izvršna urednica Nataša Dobrenić. - 2003,br.1(studeni)- . - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2003- .     
Dvomjesečno. - Drugi medij: Srce novosti = ISSN 1334-5109.
ISSN 1334-6474 = SRCE novosti (Online)

004
(051.034)
HS2018-00029

SYMPOSIUM on information security and intellectual property (USB)
Symposium on information security and intellectual property [Elektronička građa] / ... International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks. - 2017- . - Split : FESB, University of Split, 2017- . USB memorija.    
Godišnje. - Drugi medij: Symposium on information security and intellectual property (Print) = ISSN 2623-8462.
ISSN 2623-7369 = SYMPOSIUM on information security and intellectual property (USB)

004
(082)
(086)
(05)
HS2018-00030

VALLIS aurea : international journal / [editors in chief Branko Katalinic, Dinko Zima]. - Vol.1,no.1(June 2015)- . - Požega : Polytechnic in Pozega ; DAAAM International Vienna, 2015- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Vallis aurea (Online) = ISSN 1849-8485.
ISSN 2412-5210 = VALLIS aurea

004
33
658
(051)
HS2018-00031

VALLIS aurea (Online)
Vallis aurea [Elektronička građa] : international journal / editor-in-chief Branko Katalinić. - Vol. 1, no. 1 (2015)- . - Požega : Polytechnic in Pozega ; DAAAM International Vienna, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Vallis aurea = ISSN 2412-5210.
ISSN 1849-8485 = VALLIS aurea (Online)

004
33
658
(051.034)
HS2018-00032

VIDI (Zagreb)
Vidi : informatički časopis / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Kotnik]. - 1994,br.1(listopad)- . - Zagreb : Vidi-TO, 1994- . sv. ; 30 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Vidi.hr = ISSN 1333-9656. - Prilog: 100 godina suvremenog računalstva = ISSN.
ISSN 1330-626X = VIDI (Zagreb)

004
(051)
HS2018-00033

ZBORNIK radova (Računalne igre)
Zbornik radova [Elektronička građa] / stručna konferencija Računalne igre ; glavni urednik Mario Konecki. - 2018- . - Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2018- . USB-memorija.    
Godišnje.
ISSN 2623-7679 = ZBORNIK radova (Računalne igre)

004
(082)
(05)
HS2018-00034

Vidi br.: HS2018-01209

Vidi br.: HS2018-01212

Vidi br.: HS2018-00947

Vidi br.: HS2018-00945

Vidi br.: HS2018-00946

Vidi br.: HS2018-01012

Vidi br.: HS2018-01173

Vidi br.: HS2018-00924

Vidi br.: HS2018-01172

Vidi br.: HS2018-00041

Vidi br.: HS2018-00448

Vidi br.: HS2018-01208

Vidi br.: HS2018-01179

Vidi br.: HS2018-01200

Vidi br.: HS2018-00042

Vidi br.: HS2018-01201

Vidi br.: HS2018-00925

Vidi br.: HS2018-00796

005   Organizacijske znanosti

INTERNATIONAL journal of management science and business administration (Online)
International journal of management science and business administration [Elektronička građa] / editor-in-chief Bojan Obrenović. - Vol. 1, no. 1 (2014)- . - Zagreb : Inovatus Usluge, 2014- .     
Mjesečno. - Drugi medij: International journal of management science and business administration = ISSN 1849-5419.
ISSN 1849-5664 = INTERNATIONAL journal of management science and business administration (Online)

005
(051.034)
HS2018-00035

OSOBNE odgovornosti direktora - pregled i mjere za smanjenje rizika : sažeti pregled zakonskih obveza, primjera i rokova za tvrtke i ustanove / [urednik Dražen Lančić]. - God.1,br.1(2015)- . - Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2015- . sv. ; 22 cm + optički disk (CD-ROM)    
Tri do četiri puta godišnje. - Prilog: Osobne odgovornosti direktora : pregled i mjere za smanjenje rizika = ISSN.
ISSN 1849-6989 = OSOBNE odgovornosti direktora - pregled i mjere za smanjenje rizika

005
331
(05)
HS2018-00036

ZBORNIK sažetaka (Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo)
Zbornik sažetaka / Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo - ICEL = Book of abstracts / Internatonal Conference on Entrepreneurial Learning - ICEL ; [glavni urednik, editor in chief Ivica Katavić, Vitomir Tafra]. - 5(2015)- . - Zagreb : Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 2015-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedno na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-8310 = ZBORNIK sažetaka (Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo)

005
33
37
(05)
(082)
HS2018-00037

006   Norme i normizacija. Mjeriteljstvo

HZN e-glasilo [Elektronička građa] : službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme / glavni urednik Igor Božičević. - 2009, br. 1- . - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2009- . 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Nastavak: HZN glasilo = ISSN 1845-6456.
ISSN 1847-4217 = HZN e-glasilo

006
(051.034)
HS2018-00038

SVIJET po mjeri : časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti / [glavni urednik Mladen Jakovčić]. - God.1,br.1(2012)-Zagreb : Hrvatsko mjeriteljsko društvo ... [et al.], 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-7114 = SVIJET po mjeri

006
006.9
(051)
HS2018-00039

Vidi br.: HS2018-01400

Vidi br.: HS2018-01401

Vidi br.: HS2018-00039

007   Informacijske znanosti. Kibernetika

AUTOMATIKA (Online)
Automatika [Elektronička građa] : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije = journal for control, measurement, electronics, computing and communications / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Petrović. - Vol.42,no.1/2(2001)-. - Zagreb : KOREMA, Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku, 2010-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Automatika (Zagreb) = ISSN 0005-1144.
ISSN 1848-3380 = AUTOMATIKA (Online)

007
(051.034)
HS2018-00040

CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Online)
Central European Conference on Information and Intelligent Systems [Elektronička građa] : conference proceedings / Faculty of Organization and Informatics ; editors Vjeran Strahonja, Valentina Kirinić. - 2008-. - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Print) = ISSN 1847-2001.
ISSN 1848-2295 = CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Online)

007
004.8
(05.034)
HS2018-00041

CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Print)
Central European Conference on Information and Intelligent Systems : CECIIS : international conference / [editors Vjeran Strahonja, Valentina Kirinić]. - 19(2008)- . - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online) = ISSN 1848-2295.
ISSN 1847-2001 = CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Print)

007
004.8
(063)
(05)
HS2018-00042

INFORMATOLOGIA (Online)
Informatologia [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković. - Vol.39,no.1(2006)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Informatologia (Zagreb) = ISSN 1330-0067.
ISSN 1848-7793 = INFORMATOLOGIA (Online)

007
(051.034)
HS2018-00043

INFORMATOLOGIA (Zagreb)
Informatologia / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković]. - [Vol.]23,[no.]3(1991)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 1991- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Nastavak: Informatologia Yugoslavica = ISSN 0046-9483. - Drugi medij: Informatologia (Online) = ISSN 1848-7793. - Prilog: Informatologia. Separat speciale = ISSN 1332-1463.
ISSN 1330-0067 = INFORMATOLOGIA (Zagreb)

007
(051)
HS2018-00044

Vidi br.: HS2018-00027

Vidi br.: HS2018-00014

Vidi br.: HS2018-01356

Vidi br.: HS2018-00011

Vidi br.: HS2018-01403

008   Kultura i civilizacija. Futurologija

15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu / [urednik Tomislav Brlek]. - God.1,br.1(1957)- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Zagreb, Centar za kulturu, 1957- . sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 0031-6296 = 15 dana

008
7
(051)
HS2018-00045

ARTOS (Osijek)
Artos [Elektronička građa] : časopis za umjetnost i kulturu / glavni urednik Igor Tretinjak. - 2014, br.1-. - Osijek : Umjetnička akademija, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2019.
ISSN 1849-4730 = ARTOS (Osijek)

008
7
(051.034)
HS2018-00046

BILTEN Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb (Online)
Bilten Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb [Elektronička građa] / uredništvo Vlatko Blažanović... [et al.]. - Br. 1 (1997)- . - Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb, 2011-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Bilten Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije, Visoko = ISSN 1332-3830.
ISSN 1849-7802 = BILTEN Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb (Online)

008
061.2
(05.034)
HS2018-00047

COOLTURA (Čakovec)
Cooltura : mjesečnik za kulturna zbivanja / [odgovorni urednik Vesna Makovec]. - 1998,ožujak-2000, lipanj ; 2000,br.27/28-2006,br.9 ; god.9,br.91(2007)-. - Čakovec : Centar za kulturu, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-4351 = COOLTURA (Čakovec)

008(497.5Čakovec)
7(497.5Čakovec)
(05)
HS2018-00048

DOMETI (Rijeka)
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci / [glavni urednik Goran Crnković]. - God.1,br.1(1968)-god.26,br.5/6(1993) ; god.4=(1971)/1994,br.11-12(1994) ; god.5,br.1/6(1995)- . - Zagreb : Matica hrvatska, Ogranak, 1968-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - God.24,br.10/11/12(1991) je ujedno i Književna revija (Osijek), god.31,br.4/5(1991). - Od god.4,br.11=(1971)/1994 izdavanje Dometa ponovno preuzima Matica hrvatska, Ogranak Rijeka i nastavlja oznaku godišta i brojeva na god.4,br.10(1971) koji je zadnji svezak Matica izdala. - Ne izlazi 2017. God.28,br.1/4(2017) tiskano 2019.
ISSN 0419-6252 = DOMETI (Rijeka)

008
821
821.163.42
(051)
HS2018-00049

HRVATSKA revija (Online)
Hrvatska revija [Elektronička građa] : časopis Matice hrvatske / glavna urednica Mirjana Polić Bobić. - God.1,br.1(2001)- . - Zagreb : Matica hrvatska, [200-]- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Hrvatska revija (Zagreb) = ISSN 1330-2493.
ISSN 1334-2037 = HRVATSKA revija (Online)

008
821.163.42
(051.034)
HS2018-00050

HRVATSKA revija (Zagreb)
Hrvatska revija / glavni urednik Mirjana Polić Bobić. - God.1,br.1/2(1928)-god.18,br.1/2(1945) ; god.1,sv.1(1951)-god.50,sv.4(2000) ; obnovljeni tečaj, god.1,br.1(2001)- . - Zagreb : Matica Hrvatska, 1928- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Od god.1(1951)-god.14(1964) tekst na hrv. jeziku, uvodnici na španj. jeziku. - Drugi medij: Hrvatska revija (Online) = ISSN 1334-2037. - Ne izlazi 1946-1950. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije u Argentini.
ISSN 1330-2493 = HRVATSKA revija (Zagreb)

008
009
821.163.42
(051)
HS2018-00051

KOLO (1995)
Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu / [glavni urednik Ernest Fišer]. - God.5,br.1/4(1995)- . - Zagreb : Matica hrvatska, 1995- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Kolo Matice hrvatske = ISSN 0354-057X. - Drugi medij: Kolo (Online) = ISSN 1334-0522. - Prilog: Kolo : izvanredno izdanje = ISSN.
ISSN 1331-0992 = KOLO (1995)

008
821.163.42
821
7
(051)
HS2018-00052

KOLO (Online)
Kolo [Elektronička građa] : časopis Matice hrvatske utemeljen 1842. / glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić. - God.9,br.1(proljeće 1999)- . - Zagreb : Matica hrvatska, 1999- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Kolo (1995) = ISSN 1331-0992.
ISSN 1334-0522 = KOLO (Online)

008
821.163.42
821
73
(051.034)
HS2018-00053

KROATOLOGIJA : [časopis za hrvatsku kulturu] / [glavna i odgovorna urednica Ivana Kresnik]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Kroatologija (Online) = ISSN 1848-9117.
ISSN 1847-8050 = KROATOLOGIJA

008
(497.5)
(051)
HS2018-00054

KULTURA i umjetnost u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1039 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Kultura i umjetnost ...) = ISSN 1330-3554.
ISSN 1331-4424 = KULTURA i umjetnost u ...

008
7
(083.41)
HS2018-00055

MEMORABILIKA : časopis za povijest, kulturu i geografiju Like : jezik, običaji, krajolik i arhivsko gradivo / [glavni urednik Ivica Mataija]. - 2018,br.1-Gospić : Državni arhiv ; Sveučilište, 2018- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Memorabilika (Online) = ISSN 2718-3319.
ISSN 2623-9469 = MEMORABILIKA

008
91
93/94
(051)
HS2018-00056

MEMORABILIKA (Online)
Memorabilika [Elektronička građa] : časopis za povijest, kulturu i geografiju Like (jezik, običaji, krajolik i arhivsko gradivo). - God. 1, br. 1 (2018)-. - Gospić : Državni arhiv ; Sveučilište, 2019- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Memorabilika = ISSN 2623-9469.
ISSN 2718-3319 = MEMORABILIKA (Online)

008
91
93/94
(051.034)
HS2018-00057

NOVA Akropola (Online)
Nova Akropola [Elektronička građa] : za boljeg čovjeka i bolji svijet / glavni i odgovorni urednik Andrija Jončić. - 2009, br. 60- . - Zagreb : Nova Akropola, 2009-.     
Mjesečno. - Drugi medij: Nova Akropola = ISSN 1330-9714. - Ne izlazi 2014.
ISSN 1849-6237 = NOVA Akropola (Online)

008
(051.034)
HS2018-00058

PRIMORSKE novitadi : list grada Crikvenice / [glavni urednik Jasminka Citković]. - 2015, br. 1 (rujan)- . - Crikvenica : Grad Crikvenica, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1849-8248 = PRIMORSKE novitadi

008
796
33
(051)
HS2018-00059

PROGRAMSKI i financijski izvještaj za ... / Zaklada "Kultura nova" ; [priredili Danijela Šavrljuga Todorović ... [et al.]]. - 2012- . - Zagreb : Zaklada "Kultura nova", 2013-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-0123 = PROGRAMSKI i financijski izvještaj za ...

008
061.2
(05)
HS2018-00060

TVRĐA : časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti / [glavni i odgovorni urednik Žarko Paić]. - 2000,br.1/2- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2000. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-9146 = TVRĐA

008
821
(051)
HS2018-00061

VIJENAC (Online)
Vijenac [Elektronička građa] / glavni urednik Goran Galić. - 1999,br.134(travanj)-Zagreb : Matica hrvatska, 1999- . 1 online jedinica građe.    
Dvotjedno. - Drugi medij: Vijenac (Zagreb. 1993) = ISSN 1330-2787.
ISSN 1333-9249 = VIJENAC (Online)

008
82
(054.034)
HS2018-00062

Vidi br.: HS2018-00396

Vidi br.: HS2018-01730

Vidi br.: HS2018-01271

Vidi br.: HS2018-01633

Vidi br.: HS2018-01681

Vidi br.: HS2018-01634

Vidi br.: HS2018-00395

Vidi br.: HS2018-01491

Vidi br.: HS2018-00430

Vidi br.: HS2018-01783

Vidi br.: HS2018-00064

Vidi br.: HS2018-00420

Vidi br.: HS2018-01724

Vidi br.: HS2018-01692

Vidi br.: HS2018-01782

Vidi br.: HS2018-01786

Vidi br.: HS2018-00406

Vidi br.: HS2018-01675

Vidi br.: HS2018-01720

Vidi br.: HS2018-01731

Vidi br.: HS2018-01711

Vidi br.: HS2018-00423

Vidi br.: HS2018-01797

Vidi br.: HS2018-01781

Vidi br.: HS2018-01702

Vidi br.: HS2018-01668

Vidi br.: HS2018-01760

Vidi br.: HS2018-00421

Vidi br.: HS2018-00412

Vidi br.: HS2018-00422

Vidi br.: HS2018-00417

Vidi br.: HS2018-00427

Vidi br.: HS2018-01774

Vidi br.: HS2018-00065

Vidi br.: HS2018-00418

Vidi br.: HS2018-01698

Vidi br.: HS2018-01715

Vidi br.: HS2018-01841

Vidi br.: HS2018-01699

Vidi br.: HS2018-00428

Vidi br.: HS2018-00343

009   Humanističke znanosti

AUTSAJDERSKI fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Prosperov Novak]. - God.1,br.1/2(2005)-god.3,br.5/6(2009); god.4,br.1/2=7/8(2010) ; god.5,br.9/10(2010)- . - Zagreb : Institut "Vlado Gotovac", 2006- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva god.4,br.1/2=7/8(2010); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.5(2010) teče samo druga numeracija.
ISSN 1845-9528 = AUTSAJDERSKI fragmenti

009
(051)
HS2018-00063

EUROPSKI glasnik / [Dražen Katunarić (glavni urednik)]. - Br.1(1996) ; god.2,br.2(1997)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 1996-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Le messager Europeen = ISSN 0984-2624.
ISSN 1331-0232 = EUROPSKI glasnik

009
821
008
HS2018-00064

SVJETLO (Karlovac. 1884)
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja / [Irena Lukšić (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1.siečnja 1884)-god.21,br.5(18.siečnja 1905) ; god.1,br.1-3(listopad/prosinac 1965) ; god.2,br.1=4(siječanj 1966)-god.4,br.3=20(ožujak 1968) ; 1968,br.[21](travanj)-1970,br.43(rujan) ; god.6[!],br.1-4/5(travanj-rujan/listopad 1971) ; [god.6!],br.6[!](studeni 1990) ; 1991,br.1(veljača)- . - Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak, 1884- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Svjetlo = ISSN. - Prilog uz: Karlovački tjednik, = ISSN 0022-9059 god.16,br.16/17(1968)-god.18,br.36(1970). - Ne izlazi 1887-1888,1906-1964 i 1972-1989. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1966)-god.4,br.3=20(1968); druga teče od početka izlaženja publikacije. - 1902,br.1-5 označeni kao god.17; br.6-51 kao god.18.
ISSN 0353-9180 0353-9188 (pogrešan) = SVJETLO (Karlovac. 1884)

009
008
(051)
HS2018-00065

TABULA (Pula. Online)
Tabula [Elektronička građa] : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / glavni i odgovorni urednk, managing and editor-in-chief Robert Blagoni. - No.9(2011)- . - Pula : Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2013- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv., tal. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Tabula (Pula) = ISSN 1331-7830. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1849-1685 = TABULA (Pula. Online)

009
(051.034)
HS2018-00066

Vidi br.: HS2018-00252

Vidi br.: HS2018-01696

Vidi br.: HS2018-01736

Vidi br.: HS2018-00051

Vidi br.: HS2018-01678

01   Bibliografije. Katalozi

HRVATSKA nacionalna bibliografija. Niz A, Knjige [Elektronička građa] / glavni urednik Lobel Machala. - 2006, sv. 5/2 -Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2012- .     
Mjesečno. - Nastavak: Hrvatska bibliografija. Niz A, Knjige (Online) = ISSN 1333-8072.
ISSN 1848-7661 = HRVATSKA nacionalna bibliografija. Niz A, Knjige

01
(01)
(05.034)
HS2018-00067

HRVATSKA nacionalna bibliografija. Niz C, Serijske publikacije (Online)
Hrvatska nacionalna bibliografija. Niz C, Serijske publikacije [Elektronička građa] / urednica Sonja Pigac. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2016-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Nastavak: Hrvatska bibliografija. Niz C, Serijske publikacije (Online) = ISSN 1333-8080.
ISSN 1849-9384 = HRVATSKA nacionalna bibliografija. Niz C, Serijske publikacije (Online)

015(497.5)
(497.5)
(01)
(05.034)
HS2018-00068

02   Knjižničarstvo. Čitanje

GLAS@NSK.HR : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu = The voice of NUL : journal of the National and University Library in Zagreb / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Davorka Pšenica]. - God.1,br.1/2(2010) ; god.=year 1,br.=no.3(2010)-god.=year 3,br.=no.11/12(2012) ; god.4,=year 4,br.=no.13(2017)- . - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje god.4(2017)-. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Glas@nsk.hr (Online) = ISSN 2584-3885. - Ne izlazi 2013-1016.
ISSN 1847-7259 = GLAS@NSK.HR

027.5
027.7
(051)
HS2018-00069

GLASNIK Društva bibliotekara Split (Online)
Glasnik Društva bibliotekara Split [Elektronička građa] / glavna urednica Edita Bačić. - Br.14/15(2016/2017)- . - Split : Društvo knjižničara, 2018- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Glasnik Društva bibliotekara Split = ISSN 1330-0970.
ISSN 2623-9132 = GLASNIK Društva bibliotekara Split (Online)

02
(051.034)
HS2018-00070

GODIŠNJE izvješće (Gradska knjižnica Zadar) [Elektronička građa] / urednik Mladen Masar. - 2001-. - Zadar : Gradska knjižnica Zadar, 2016- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Drugi medij: Gradska knjižnica Zadar = ISSN 2459-6051.
ISSN 2459-8216 = GODIŠNJE izvješće (Gradska knjižnica Zadar)

027
(05.034)
HS2018-00071

HRČAK : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva / [urednica Kristina Čunović]. - God.1,br.1(1992)-god.1,br.3(1992) ; 1997,br.1=4- . - Bjelovar : Hrvatsko čitateljsko društvo, 1992. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1993-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od 1997,br.1=4-1998,br.3/4=5/6; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8454 = HRČAK

028
(05)
HS2018-00072

IZVJEŠĆE o radu u ... godini (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci)
Izvješće o radu u ... godini / Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci ; [urednik Tihomir Marojević]. - 2017-Vinkovci : Gradska knjižnica i čitaonica, [2011]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-6620 = IZVJEŠĆE o radu u ... godini (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci)

027
(05)
HS2018-00073

IZVJEŠĆE o radu za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Online)
Izvješće o radu za ... [Elektronička građa] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - 1999- . - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2000- .     
Godišnje. - Drugi medij: Izvješće o radu za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Tisak) = ISSN 1333-6193.
ISSN 1333-6231 = IZVJEŠĆE o radu za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Online)

027.54
(05.034)
HS2018-00074

IZVJEŠTAJ o radu ... (Knjižnice grada Zagreba)
Izvještaj o radu ... / Knjižnice grada Zagreba ; [urednica Ivančica Đukec Kero]. - 2012-Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izvještaj o radu ... (Knjižnice grada Zagreba. Online) = ISSN 2459-8755.
ISSN 1848-7777 = IZVJEŠTAJ o radu ... (Knjižnice grada Zagreba)

027(497.5)
(497.5)
(05)
HS2018-00075

KALIBAR (Online)
Kalibar [Elektronička građa] : časopis Društva knjižničara Karlovačke županije / glavni urednik Miroslav Katić. - God. 7, br. 1 (2018)-. - Karlovac : Društvo knjižničara Karlovačke županije, 2018-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Nastavak: Ka libar (Karlovac) = ISSN 1334-4021.
ISSN 2623-5811 = KALIBAR (Online)

02
(06)
(051.034)
HS2018-00076

KNJIŽNIČAR, knjižničarka (Online)
Knjižničar, knjižničarka [Elektronička građa] : časopis Knjižničarskog društva Rijeka / glavna urednica Korina Udina. - God. 1, br. 1 (2009)-. - Rijeka : Knjižničarsko društvo Rijeka, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Knjižničar, knjižničarka = ISSN 1847-3415.
ISSN 1848-5790 = KNJIŽNIČAR, knjižničarka (Online)

02
(051.034)
HS2018-00077

KNJIŽNIČARSTVO (Online)
Knjižničarstvo [Elektronička građa] : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje / glavni urednik Svjetlana Mokriš ; urednik mrežnog izdanja Merien Hadrović. - God.1,br.1(1997)-. - Osijek : Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Nastavak: Knjižničarstvo = ISSN 1331-145X.
ISSN 1848-5308 = KNJIŽNIČARSTVO (Online)

02
(051.034)
HS2018-00078

KONTEKST (Varaždin)
Kontekst [Elektronička građa] : časopis Knjižničarskog društva Varaždinske županije / glavna urednica Irena Gotal. - Br. 1 (2015)-. - Varaždin : Knjižničarsko društvo Varaždinske županije, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje.
ISSN 1849-8590 = KONTEKST (Varaždin)

027
(05.034)
HS2018-00079

NOVI uvez (Online)
Novi uvez [Elektronička građa] : glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva / glavna urednica Alka Stropnik. - God.1,br.1(prosinac 2003)-. - Zagreb : Zagrebačko knjižničarsko društvo, 2003-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Novi uvez (Tisak) = ISSN 1845-2434.
ISSN 1845-2442 = NOVI uvez (Online)

02
(054.034)
HS2018-00080

NOVOSTI (Hrvatsko knjižničarsko društvo. Online)
Novosti [Elektronička građa] / glavna urednica Katarina Todorcev Hlača. - 1992 (lipanj)/1994 (ožujak), br. 1/3- . - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001- .     
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Novosti (Hrvatsko knjižničarsko društvo. Tisak) = ISSN 1331-808X.
ISSN 1333-9575 = NOVOSTI (Hrvatsko knjižničarsko društvo. Online)

02
(051.034)
HS2018-00081

SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / glavna i odgovorna urednica Vlatka Krklec. - [1](1997)- . - Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 1998-. sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva 1846-5544 ; knj.26...)
Godišnje.
ISSN 1849-4080 = SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji

02
069
930.25
(05)
(082)
HS2018-00082

SVEZAK : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja / [glavna urednica Vinka Jelić-Balta]. - God.1,br.1(1999)- . - Bjelovar : Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, 1999- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-8578 = SVEZAK

02
(051)
HS2018-00083

VJESNIK bibliotekara Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Kornelija Petr Balog]. - God.1,br.1/3(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1950- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., njem. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Online) = ISSN 1334-6938.
ISSN 0507-1925 = VJESNIK bibliotekara Hrvatske

02
(051)
HS2018-00084

VJESNIK bibliotekara Hrvatske (Online)
Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Kornelija Petr Balog. - 2003,br.1/2- . - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Vjesnik bibliotekara Hrvatske = ISSN 0507-1925.
ISSN 1334-6938 = VJESNIK bibliotekara Hrvatske (Online)

02
(051.034)
HS2018-00085

Vidi br.: HS2018-00069

Vidi br.: HS2018-00011

030   Opća referentna djela

Vidi br.: HS2018-01653

Vidi br.: HS2018-01652

06   Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji

ADORANT [Elektronička građa] : časopis Muzeja vučedolske kulture. - Br.1(2016)- . - Vukovar : Muzej vučedolske kulture, 2016- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2019.
ISSN 2718-5354 = ADORANT

069
(051.034)
HS2018-00086

ALUMNI UNIZG : Almae matris alumni Universitas studiorum zagrabiensis: glasnik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Mario Šafran]. - 2015,br.21=26- . - Zagreb : Sveučilište, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: AMAC. Almae matris Croaticae alumni = ISSN 1334-1081. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije.
ISSN 2584-7309 1334-1081 (pogrešan) = ALUMNI UNIZG

061.2
378.4(497.5)
(051)
HS2018-00087

CROLAB (Tisak)
Crolab : glasilo hrvatskih laboratorija = [Croatian laboratories newsletter] / [urednica Lovorka Grgec Bermanec]. - 2005,br.1- . - Zagreb : Udruga Hrvatski laboratoriji - Crolab, 2005- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Crolab (Online) = ISSN 1846-2820. - Nije izašao br.2(2013) i br.2(2014); ne izlazi 2015-2017, 2019.
ISSN 1846-2812 = CROLAB (Tisak)

061.2
(051)
HS2018-00088

GLAS Gradskog muzeja Karlovac / [urednici Nikolina Belančić Arki, Aleksandra Goreta]. - God.1,br.1/2(prosinac 2002)- . - Karlovac : Gradski muzej, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-879X = GLAS Gradskog muzeja Karlovac

069
(051)
HS2018-00089

GLAS narodne diplomacije : glasilo Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva : bilten događaja / [glavni i odgovorni urednik Andrija Karafilipović]. - God.1,br.1(svibanj 2011)-Zagreb : Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-087X = GLAS narodne diplomacije

061.2
(06)
(051)
HS2018-00090

GLASNIK (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu. Online)
Glasnik [Elektronička građa] / Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu = Almae matris alumni chemicae ingeniariae Zagrebiensis (AMACIZ) ; Jelena Macan, glavna urednica. - 2002, br.29(studeni)- . - Zagreb : Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu, 2002- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Glasnik (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija u Zagrebu) = ISSN 1845-5948.
ISSN 1846-0038 = GLASNIK (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu. Online)

061.2
66
(051.034)
HS2018-00091

GLASNIK HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / [glavni urednik, editor-in-chief Ivan Gušić]. - God.1,br.1(2014)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Glasnik HAZU (Online) = ISSN 1849-6091. - Ne izlazi 2015.
ISSN 1849-4838 = GLASNIK HAZU

061.1(497.5)
(051)
HS2018-00092

GLASNIK HAZU (Online)
Glasnik HAZU [Elektronička građa] : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / glavni urednik, editor-in-chief Ivan Gušić. - God. 1, br. 1 (2014)-. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Glasnik HAZU = ISSN 1849-4838.
ISSN 1849-6091 = GLASNIK HAZU (Online)

061.1
(051.034)
HS2018-00093

GLASNIK Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Online)
Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica Ana Marija Grancarić. - Br.1 (2004)- . - Zagreb : AMCA TTF, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Tisak) = ISSN 1846-6494.
ISSN 1846-6508 = GLASNIK Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Online)

061.2
378
677
(051.034)
HS2018-00094

GLASNIK Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Tisak)
Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta / [odgovorna urednica Ana Marija Grancarić]. - 2004,br.1(prosinac)- . - Zagreb : AMCA TTF Zagreb, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Online) = ISSN 1846-6508.
ISSN 1846-6494 = GLASNIK Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Tisak)

061.2
677
(05)
HS2018-00095

GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak / [glavni urednik Vlatko Čakširan]. - [Br.]1(2000)- . - Sisak : Gradski muzej Sisak, 2000- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2002 i 2004, 2011-2015 ; 2017.
ISSN 1332-9308 = GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak

069
(051)
HS2018-00096

HRVATSKI savez slijepih info (CD-ROM)
Hrvatski savez slijepih info [Elektronička građa] : glasilo Hrvatskog saveza slijepih / glavni i odgovorni urednik Vanja Rajić. - God. 23, br. 1 (2016)- . - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2016- . optički disk (CD-ROM) : sa zvukom ; 12 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Hrvatski savez slijepih info (Online) = ISSN 2584-4008.
ISSN 2584-4016 = HRVATSKI savez slijepih info (CD-ROM)

061.2
(086)
(051)
HS2018-00097

HRVATSKI savez slijepih info (Online)
Hrvatski savez slijepih info [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Vanja Rajić. - God. 8, br. 4 (2001)-. - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Drugi medij: Hrvatski savez slijepih info (CD-ROM) = ISSN 2584-4016.
ISSN 2584-4008 = HRVATSKI savez slijepih info (Online)

061.2(497.5):056.262
(05.034)
HS2018-00098

INFORMATICA museologica / [urednica, editor Lada Dražin Trbuljak]. - 1973,br.21-1990,br.1/2 ; [god.]21,br.3/4(1990)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1973-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Bilten informatica museologica = ISSN 1330-4615. - Drugi medij: Informatica museologica (Online) = ISSN 1849-4277. - Dvostruka numeracija brojeva od 1983,br.1/2=63/64-1990,br.1/2=89/90; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2325 = INFORMATICA museologica

069
(051)
HS2018-00099

INFORMATICA museologica (Online)
Informatica museologica [Elektronička građa] / urednica, editor Lada Dražin Trbuljak. - [God.] 32, [br.] 1/2 (2001)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Informatica museologica = ISSN 0350-2325.
ISSN 1849-4277 = INFORMATICA museologica (Online)

069
(051.034)
HS2018-00100

IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija (Online)
Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija [Elektronička građa] / glavna urednica Snježana Radovanlija Mileusnić. - 20 (2001)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2020- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija = ISSN 1845-3686.
ISSN 2757-069X = IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija (Online)

069
(05.034)
HS2018-00101

IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ... : INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila Zagrebački velesajam, ... / [urednica Snježana Radovanlija Mileusnić]. - [198-]- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, [198-]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija (Online) = ISSN 2757-069X.
ISSN 1845-3686 = IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ...

069
(05)
HS2018-00102

LETOPIS' (Russkij kul'turnyj krug)
Letopis' = Ljetopis : časopis ruske nacionalne manjine u RH / [glavnij redaktor, glavna i odgovorna urednica Katarina Todorcev]. - God.1,br.1(2008)- . - Zagreb : Savez Rusa RH, 2008- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na rus. jeziku. - Lat. i ćir. - Prilog: Kolobok (Zagreb) = ISSN 1848-3208.
ISSN 1846-8756 = LETOPIS' (Russkij kul'turnyj krug)

061.2
323.15(497.5=161.1)
(051)
HS2018-00103

LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ... / urednik Pavao Rudan. - Knj.95(1991)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1949) = ISSN 0373-9902.
ISSN 1330-0725 0373-9902 (pogrešan) = LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ...

061.12
(06)
HS2018-00104

MUZEOLOGIJA / [glavni urednik, editor-in-chief Maja Kocijan]. - Sv.1(1953)-sv.19(1975) ; br.20(1976)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1953- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Muzeologija (Online) = ISSN 1849-0913.
ISSN 0353-7552 = MUZEOLOGIJA

069
(051)
HS2018-00105

MUZEOLOGIJA (Online)
Muzeologija [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Maja Kocijan. - 1953, br. 1-. - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar = Museum Documentation Centre, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Muzeologija = ISSN 0353-7552.
ISSN 1849-0913 = MUZEOLOGIJA (Online)

069
(051.034)
HS2018-00106

PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
Planovi rada za godinu ... / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Academia scientiarum et artium Croatica ; [urednik Dobriša Skok]. - 1992- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Planovi rada za godinu ... (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti) = ISSN 1330-6774.
ISSN 1330-3643 = PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

061.1
(051)
HS2018-00107

RIJEČ slijepih (CD-ROM)
Riječ slijepih [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Darko Matić. - God. 43, br. 269 (siječanj/veljača 2016)- . - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2016- . optički disk (CD-ROM) : sa zvukom ; 12 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Riječ slijepih (Online) = ISSN 2584-4040.
ISSN 2584-4032 = RIJEČ slijepih (CD-ROM)

061.2
(086)
(051.056.262)
HS2018-00108

RIJEČ slijepih (Tisak)
Riječ slijepih. - God.43,br.269 (siječanj/veljača 2016)- . - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2016- . sv. ; 32 cm.    
Dvomjesečno. - Brajica. - Drugi medij: Riječ slijepih (Online) = ISSN 2584-4040.
ISSN 2584-4024 = RIJEČ slijepih (Tisak)

061.2
(051)
HS2018-00109

SRČEKO Story / [uredila Valentina Nedelić]. - 2012,br.1- . - Sveti Ivan Zelina : Udruga Srce, 2012- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2718-5257 = SRČEKO Story

061.2
(051)
HS2018-00110

UDRUGA.HR : časopis za predsjednice/ke udruga i ostale odgovorne osobe u udrugama / [glavni i odgovorni urednik Igor Milinović]. - 2013,prosinac ; 2014,br.1- . - Zagreb : Centar za management i savjetovanje, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Udruga.hr (CD-ROM) = ISSN 2718-420X.
ISSN 1849-1960 = UDRUGA.HR

061.2
(051)
HS2018-00111

VARAŽDINSKI muzealac (Tisak)
Varaždinski muzealac : glasilo Gradskog muzeja Varaždin / [urednici Anita Peričić i Spomenka Težak]. - God.1,[br.1](2017)- . - Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 2017- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Varaždinski muzealac (Online) = ISSN 2459-8151.
ISSN 2459-8046 = VARAŽDINSKI muzealac (Tisak)

069
(051)
HS2018-00112

ZAGORKA : glasilo Društva Marije Jurić Zagorke / [urednica Diana Kučinić]. - God.1,br.1(prosinac 2011)-god.1,br.2(srpanj 2012); 2013,br.3 ; 2018,br.4-Zagreb : Društvo Marije Jurić Zagorke, 2011- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2014-2017.
ISSN 1848-3852 = ZAGORKA

061.2
(06)
(051)
HS2018-00113

Vidi br.: HS2018-00604

Vidi br.: HS2018-00082

Vidi br.: HS2018-01809

Vidi br.: HS2018-01631

Vidi br.: HS2018-01755

Vidi br.: HS2018-00612

Vidi br.: HS2018-00060

Vidi br.: HS2018-00628

Vidi br.: HS2018-00441

Vidi br.: HS2018-01227

Vidi br.: HS2018-00047

Vidi br.: HS2018-01630

Vidi br.: HS2018-00771

Vidi br.: HS2018-00360

Vidi br.: HS2018-00429

Vidi br.: HS2018-01808

Vidi br.: HS2018-01754

Vidi br.: HS2018-01619

Vidi br.: HS2018-00611

Vidi br.: HS2018-01610

Vidi br.: HS2018-00998

Vidi br.: HS2018-00603

Vidi br.: HS2018-00895

Vidi br.: HS2018-00959

Vidi br.: HS2018-01816

Vidi br.: HS2018-00888

Vidi br.: HS2018-00202

Vidi br.: HS2018-00627

Vidi br.: HS2018-01818

Vidi br.: HS2018-01740

Vidi br.: HS2018-00891

Vidi br.: HS2018-01799

Vidi br.: HS2018-00968

070   Novinarstvo. Novinstvo

NOVINAR (Zagreb. 1984)
Novinar : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske / [glavni urednik Ivica Buljan]. - 1984,br.1-1991,br.9/10 ; god.47,br.1/2(1992)-god.64[i.e.66],br.3/5(2012) ; 2012,br.6/8- . - Hrvatsko novinarsko društvo : Sindikat novinara Hrvatske, 1984- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Informativni bilten Društva novinara Hrvatske (Zagreb. 1973) = ISSN 1330-7614. - Drugi medij: Novinar online = ISSN 1333-0357.
ISSN 1330-1543 = NOVINAR (Zagreb. 1984)

070
(051)
HS2018-00114

NOVINAR online [Elektronička građa] : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske / v.d. glavnog urednika Ivica Buljan. - 1997, br. 12 (prosinac)-. - Zagreb : Hrvatsko novinarsko društvo : Sindikat novinara Hrvatske, 1997-. 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Drugi medij: Novinar (Zagreb. 1984) = ISSN 1330-1543.
ISSN 1333-0357 = NOVINAR online

070
(054.034)
HS2018-00115

Vidi br.: HS2018-00380

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

ALBATROS (Dubrovnik)
Albatros : list učenika Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik. - [God.1,br.1(2000/01)]-god.2,br.2(2001/02) ; br.3(2002/03)-br.6(2006/07) ; br.7(2010/2011)- . - Dubrovnik : Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, [2000]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi za 2007/2008-2009/2010.
ISSN 1333-6878 = ALBATROS (Dubrovnik)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00116

ARCOBALENO (Rijeka)
Arcobaleno : mensile per ragazzi / [caporedattore Tiziana Dabović]. - Anno 43,n.9(novembre 1990)- . - Rijeka : EDIT, 1990- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Il pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590. - Od god.44(1991)-anno 58(2006) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, i od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1330-1470 = ARCOBALENO (Rijeka)

087.5(497.5=131.1)
(051)
HS2018-00117

AUTI (Zagreb)
Auti / [urednica Ana Konta]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Egmont, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1847-9103 = AUTI (Zagreb)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00118

BARBIE maxi / [uredil Edo Fičor]. - [2005,br.1]-[2008,br.4] ; [let.5,št.1(2009)]-let.13,št.4(2017); 2018,št.1-Zagreb : Egmont, 2007- . sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-4157 = BARBIE maxi

087.5
(051)
(0.067)
HS2018-00119

BARBIE specijal (Hrvatsko izd.)
Barbie specijal. - [2005,br.1]-[2008,br.4] ; god.5,br.1(2009)-Zagreb : Egmont, [2005]-. sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-4084 = BARBIE specijal (Hrvatsko izd.)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00120

BARKOCA : horvatorszagi magyar gyermeklap / [föszerkesztö Micheli Tünde]. - 1996,sz.1-2015,sz.8 ; 2017,sz.1-. - Osijek : Demokratska zajednica Mađara Hrvatske = Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, 1996- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Osam puta godišnje. - Prilog uz: Horvatorszagi magyarsag = ISSN 1218-1269. - Ne izlazi dijelom 2015 i 2016.
ISSN 1333-0462 = BARKOCA

087.5(497.5=511.141)
(051)
HS2018-00121

BIJELA pčela : list za svu djecu / [glavni urednik Slobodan Živković]. - 1994,br.1- . - Rijeka : SKD Prosvjeta Zagreb, Pododbor Rijeka, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Ćir. i lat.
ISSN 1331-5455 = BIJELA pčela

087.5(497.5=163.41)
(051)
HS2018-00122

BOJANKA s aktivnostima! : posebno izdanje Škrinjice / [glavni i odgovorni urednik Maja Svečnjak]. - [201?]- . - Zagreb : ABC, [201?]-. sv : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Škrinjica (Zagreb) = ISSN 1334-8086.

087.5
(051)
(0.067)
HS2018-00123

CESARČEK : list učenika OŠ Augusta Cesarca, Krapina. - 2013/2014,br.1-Krapina : OŠ Augusta Cesarca, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-4358 = CESARČEK

087.5
(051.053.5)
HS2018-00124

CESARUS : list Osnovne škole "August Cesarec" Ivankovo / [odgovorna urednica Marija Jurić]. - God.1,br.1(2010)-Ivankovo : Osnovna škola "August Cesarec", [2010]-. sv. : ilustr. u bojama ; 34 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-9255 = CESARUS

087.5
(051.053.5)
HS2018-00125

CVRČAK (Medulin)
Cvrčak : list učenika OŠ dr. Mate Demarina Medulin. - 1976/77-1981/82 ; god.7,br.7(1982/83)- . - Medulin : Osnovna škola dr. Mate Demarina, 1977- . Ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-0349 = CVRČAK (Medulin)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00126

CVRKUT (Vrbovec)
Cvrkut : list učenica i učenika I. Osnovne škole Vrbovec / [odgovorna urednica Jozefina Barić]. - [God.1,br.1(1988/1990)]- . - Vrbovec : I. OŠ Vrbovec, [1989?]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6652 = CVRKUT (Vrbovec)

087.5
(051.053.5)
HS2018-00127

ČA more judi : zbornik čakavske poezije učenika osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije : ... pjesnički susret. - [Sv.]1(1999)- . - Grohote : Osnovna škola "Grohote", 1999- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4852 = ČA more judi

087.5
(051)
HS2018-00128

ČAGI : list učenika Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec / [glavna urednica Martina Mavrek]. - God.1,br.1(1992)-god.4,br.8(1995) ; 1997,br.9-2001,br.13 ; god.11,br.14(2002)- . - Čakovec : Gimnazija, 1992- . sv. : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Zoon poeticon = ISSN 1332-1196. - Ne izlazi 1996.
ISSN 1332-120X = ČAGI

087.5
(051.053.5)
HS2018-00129

DETSKY koutek (1994)
Detsky koutek : [mesičnik pro česke deti v Chorvatsku] / [odpovedna redaktorka Jana Stanova]. - Roč.60,č.1(1994/95)- . - Daruvar : Jednota, 1994- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Naš koutek = ISSN 0351-7713. - Objavljivana pod istim stv. nasl. od 1929. do 1960.: Detsky koutek (1929) = ISSN 1330-1829.
ISSN 1330-5905 = DETSKY koutek (1994)

087.5(497.5=162.3)
087.5
(05.053.5)
HS2018-00130

DJEČJE sunce : list učenika OŠ Popovača / [glavna urednica Marija Antoliš]. - [God.1,br.1(1994)]-god.10,br.13(2004) ; 2005,br.14; 2006/07,br.15- . - Popovača : Osnovna škola Popovača, [1994]- . br. ; 29 cm.    
Godišnje. - Prilog: Naš svijet : likovni i literarni prilog lista "Dječje sunce" = ISSN.
ISSN 1333-0683 = DJEČJE sunce

087.5
(051.053.5)
HS2018-00131

DOKTORICA Pliško / [urednica Tamara Tomić]. - [2016,br.1]-Zagreb : Egmont, [2016]- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.

087.5
(05.053.5)
HS2018-00132

GORAN (Đakovo)
Goran : list Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo. - 2002,br.63/64-[2009,br.76] ; god.39,br.77/78(2010)-Đakovo : Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", 2002-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nadomješta: Mali Goran (Đakovo) = ISSN 1849-7608.
ISSN 1332-0521 = GORAN (Đakovo)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00133

ISKRA (Slavonski Brod)
Iskra : list učenika Industrijsko-obrtničke škole, Slavonski Brod. - 1976,[br.1]-god.6,br.9(1981) ; god.1,br.1(1995)- . - Slavonski Brod : Industrijsko-obrtnička škola, 1976- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1982-1994 ; 2006-2007; 2013-2017.
ISSN 1332-5957 = ISKRA (Slavonski Brod)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00134

JUNIOR dječja igraonica
Junior dječja igraonica. - [2000]- . - Split : Slobodna Dalmacija, [2000]- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-330X = JUNIOR dječja igraonica

087.5
(05)
HS2018-00135

JUNIOR dječja igraonica maxi
Junior dječja igraonica maxi. - 2007,br.1- . - Zagreb : Ludens, 2007-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-5234 = JUNIOR dječja igraonica maxi

087.5
(051)
HS2018-00136

KAP (Slavonski Brod)
Kap : školski list Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod. - 1976,br.1-1979,br.5 ; god.6,br.6(1980)-god.14,br.20(1991) ; god.1,br.1(1993)-god.3,br.3(1995) ; n.s., br.4(1996/97)-n.s., br.11(2003/04) ; 2005,br.30- . - Slavonski Brod : Ekonomsko-birotehnička škola, 1976- . sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Godišnje. - Br.30(2006) se odnosi na br. godina izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1985,1987,1989,1992,2017.
ISSN 1333-0756 = KAP (Slavonski Brod)

087.5
(051)
HS2018-00137

KAPLJICE : list Osnovne škole "Bijaći" Kaštel-Novi. - [1984,br.1-1996,br.13] ; god.14,br.14(1997)- . - Kaštel-Novi : Osnovna škola "Bijaći", [1984]- . Ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-375X = KAPLJICE

087.5
(05.053.5)
HS2018-00138

KLEK (Ogulin)
Klek : list učenika Prve osnovne škole Ogulin / [glavni i odgovorni urednik Tereza Brozović]. - [1956]-1997 ; br.42(1998)- . - Ogulin : Prva osnovna škola, [1956]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-8069 = KLEK (Ogulin)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00139

KORACI (Vrbovec)
Koraci : učenički list Srednje škole Vrbovec / [urednice Ivana Perković, Ana Glasnović, Sara Vrbanc]. - God.1,br.1(1978)- . - Vrbovec : Srednja škola, 1978-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-058X = KORACI (Vrbovec)

087.5
(05)
HS2018-00140

LEPTIRIĆ : glasilo Dječjeg vrtića Kutina / [glavni i odgovorni urednik Sandra Todorov]. - 1993,br.1(prosinac)- . - Kutina : Dječji vrtić, 1993- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-5027 = LEPTIRIĆ

087.5
(051)
HS2018-00141

LUDUS (Dubrovnik)
Ludus / Ženski đački dom Dubrovnik. - 1994/95,br.1/3- . - Dubrovnik : Ženski đački dom, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Naši dani (Dubrovnik) = ISSN 1332-0823.
ISSN 1332-0807 = LUDUS (Dubrovnik)

087.5
(05.053.5)
(051)
HS2018-00142

MAŠA in Medved (Slovenska izd.)
Maša in Medved : interaktivna revija za aktivne otroke / [uredil Edo Fičor]. - Let.1,št.1(2015)- . - Zagreb : Egmont, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Drugo izdanje: Maša i Medvjed (Hrvatsko izd.) = ISSN 1849-6717.
ISSN 1849-6725 = MAŠA in Medved (Slovenska izd.)

087.5
379.8
(05.053.5)
HS2018-00143

MI mladi (Zagreb. 1961)
Mi mladi : list Treće gimnazije. - God.7,br.16(1961/62)-god.11,br.44(1967/68) ; 1969,br.45-1972,br.56 ; god.17[!],br.57(1973)- . - Zagreb : Treća gimnazija, 1961-. sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Mi mladi sa Treće = ISSN 1331-8349. - Ne izlazi 1978-1993.
ISSN 1331-8357 1318-3570 (pogrešan) = MI mladi (Zagreb. 1961)

087.5
(051)
HS2018-00144

MODRA lasta / [urednik Neven Kepeski]. - God.6,br.55(1960)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1960- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Djeca za djecu = ISSN 1330-2078. - Prilog: Iskra : književno kulturni prilog = ISSN.
ISSN 0352-3586 = MODRA lasta

087.5
(051)
HS2018-00145

MOJ planet (Zagreb)
Moj planet : [časopis s kojim se zabavljam i istražujem svijet] / [glavna urednica Željka Crnogorac]. - God.1,br.1/2(rujan/listopad 2006)- . - Zagreb : Mozaik knjiga, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm. + posteri    
Deset puta godišnje.
ISSN 1846-1751 = MOJ planet (Zagreb)

087.5
(051)
HS2018-00146

OTROVNO pero
Otrovno pero. - 2005,br.1 ; god.2,br.2(2006)- . - Slavonski Brod : Gimnazija "Matija Mesić", 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-9099 = OTROVNO pero

087.5
(05.053.5)
HS2018-00147

POJ riči materinske : ... zbornik radova : ... literarno-likovni natječaj, Osnovna škola Primošten / [glavni urednik Velibor Janković]. - 1(2007)- . - Primošten : Osnovna škola Primošten, 2007- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-4289 = POJ riči materinske

087.5
821.163.42-053.2
(051)
HS2018-00148

PRERADOVIĆ (Pitomača)
Preradović : list učenika Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača / [glavne urednice Sanja Koletić i Zvjezdana Štefanić]. - 1992/93-1995/96 ; br.26(1996/97)-br.28(1998/99) ; god.22,br.29(1999/2000)- . - Pitomača : Osnovna škola Petra Preradovića, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7968 = PRERADOVIĆ (Pitomača)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00149

PRINCEZA / [urednica Ana Konta]. - 2003,br.1- . - Zagreb : Egmont, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Princeza specijal (Zagreb) = ISSN 1846-5196.
ISSN 1334-224X = PRINCEZA

087.5
(05.053.5)
HS2018-00150

PRINCEZA specijal (Zagreb)
Princeza specijal / [urednica Ana Konta]. - 2008,[br.]1- . - Zagreb : Egmont, 2007- . sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Tri puta godišnje. - Prilog uz: Princeza = ISSN 1334-224X.
ISSN 1846-5196 = PRINCEZA specijal (Zagreb)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00151

PROLJEĆE (Pazin)
Proljeće : učenički list Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. - 1968/69,[br.1]- . - Pazin : Osnovna škola "Vladimir Nazor", 1968- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Proljeće : prigodni učenički list Osnovne škole Pazin : 110. obljetnica prve hrvatske pučke škole u Pazinu = ISSN.
ISSN 1332-3806 = PROLJEĆE (Pazin)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00152

PRVA škola : školski list OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica / [odgovorni urednik Monika Brleković]. - [God.1,br.1(2003)]-Velika Gorica : OŠ Eugena Kvaternika, [2003]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2020.
ISSN 1334-4927 = PRVA škola

087.5
(051)
HS2018-00153

PRVI izbor : [časopis za učenike od 1. do 4. razreda] / [glavna urednica Sanja Polak]. - 1993,br.1-2001,br.[82] ; god.9,br.1/2(2001)-god.12/13,br.5(2002/2003) ; 2004,br.6- . - Zagreb : Mozaik knjiga, 1993-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Mjesečno. - Od god.9/10(2001/2002) numeracija brojeva počinje u rujnu i poklapa se sa školskom godinom.
ISSN 1333-0071 = PRVI izbor

087.5
(05.053.5)
HS2018-00154

RADOST (Zagreb)
Radost : ilustrirani književni list za djecu / [glavni urednik Melita Redžić Savičić]. - God.1,br.1(1951)- . - Zagreb : Večernji list, 1951-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje.
ISSN 0351-3688 = RADOST (Zagreb)

087.5
(051)
HS2018-00155

SLAP (Zagreb. 1996)
Slap : list učenika Osnovne škole Dobriše Cesarića. - God.1,br.1(1996)-god.9[i.e. 8],br.8(2004) ; 2006,br.9- . - Zagreb : Osnovna škola Dobriše Cesarića, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2005. i 2007.
ISSN 1332-1501 = SLAP (Zagreb. 1996)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00156

SMIB (Zagreb)
Smib : smilje i bosilje : poučno-zabavni časopis za djecu / [Snježana Marić, glavna urednica]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Prilog: Riblja škola : simbostvaraonica crtanog filma, tri originalne smiboigrice i crtić [CD-ROM] = ISSN.
ISSN 0352-3578 = SMIB (Zagreb)

087.5
(051)
HS2018-00157

SUSRET (Ferdinandovac)
Susret : pedagoški list za roditelje OŠ Ferdinandovac / [urednici Ena Sulimanec, Lidija Levačić Mesarov, Silvija Međurečan]. - God.1,br.1(svibanj 2000)-god.14,br.26(2012) ; god.15,br.27(2014)-Ferdinandovac : Osnovna škola Ferdinandovac, 2000- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1333-3526 = SUSRET (Ferdinandovac)

087.5
(051)
HS2018-00158

SVITANJA (Zagreb)
Svitanja : školski list Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica. - God.1,br.1(1996)-god.3,br.5(1999) ; 2007,br.1- . - Zagreb : Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2000-2006.
ISSN 1331-5986 = SVITANJA (Zagreb)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00159

ŠARKO (Crikvenica)
Šarko : školski list Osnovne škole Vladimira Nazora. - [1971]- . - Crikvenica : Osnovna škola Vladimira Nazora, [1971]- . sv : iustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prvi koraci = ISSN.
ISSN 1333-0446 = ŠARKO (Crikvenica)

087.5
(05.053.5)
HS2018-00160

ŠKRINJICA (Zagreb)
Škrinjica / [glavni i odgovorni urednik Maja Svečnjak]. - 2004,br.1- . - Zagreb : ABC, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Bojanka s aktivnostima! = ISSN.
ISSN 1334-8086 = ŠKRINJICA (Zagreb)

087.5
(054)
HS2018-00161

TRATINČICA Viškovo
Tratinčica : list OŠ "Sveti Matej, Viškovo. - [1961,br.1]-1962,br.3 ; god.3,br.1(1971)-god.5[!],[br.2](1972) ; 1973,br.6- . - Viškovo : Osnovna škola "Sveti Matej", 1962-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7143 = TRATINČICA Viškovo

087.5
(051)
HS2018-00162

TREMA (Split)
Trema : školski list III. gimnazije, Split. - 1996,[br.]1- . - Split : III. gimnazija, 1996- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7550 = TREMA (Split)

087.5
(051)
HS2018-00163

VENČYK = Vjenčić / [Vera Pavlović (glavni i odgovorni urednik)]. - Rok 1,č.1(1971)-rok 12,č.12(1982) ; 1991,č.15[!]-[2004,č.32] ; 2005,č.33=1- . - Vukovar : Savez Rusina RH = Sojuz Rusinoh, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1993. i 1996. - Od 2005,č.33=1 dvostruka numeracija brojeva; prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-2189 = VENČYK

087.5(497.5=161.2)
(051)
HS2018-00164

ZELJOTEKA : list učenika OŠ Koprivnički Bregi / [glavna odgovorna urednica Ana Turk]. - [God.1,br.1(2004)]-Koprivnički Bregi : OŠ Koprivnički Bregi, [2004]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-9820 = ZELJOTEKA

087.5
(05.053.5)
HS2018-00165

ZOON poeticon : književno glasilo Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec / [glavni urednici Marija Takač, Ivan Pranjić]. - 1999,br.1- . - Čakovec : Gimnazija Josipa Slavenskog, 1999- . sv. : ilustr. ; 42 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Čagi = ISSN 1332-120X. - Ne izlazi 2008-2014.
ISSN 1332-1196 = ZOON poeticon

087.5
(051)
HS2018-00166

ŽIR (Velika Gorica)
Žir : list osnovnih škola grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle / [urednik Mirjana Marković]. - God.1,br.1(1991)- . - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, Odjel za kulturu, 1991-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nije izišao: 2020.
ISSN 1332-3695 = ŽIR (Velika Gorica)

087.5
(051)
HS2018-00167

Vidi br.: HS2018-00673

Vidi br.: HS2018-00863

Vidi br.: HS2018-00672

Vidi br.: HS2018-00804

Vidi br.: HS2018-00272

Vidi br.: HS2018-00257

Vidi br.: HS2018-00130

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


ACTA Iadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Matilda Karamatić Brčić]. - Vol.1(2004)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije) = ISSN 0352-6798. - Drugi medij: Acta Iadertina (Online) = ISSN 1849-1243.
ISSN 1845-3392 = ACTA Iadertina

1
37
316
(05)
HS2018-00168

ACTA Iadertina (Online)
Acta Iadertina [Elektronička građa] / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; glavna i odgovorna urednica Matilda Karamatić Brčić. - God.1(2004)-. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje 2015-. - Nadomješta: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. Online) = ISSN 2806-8432. - Drugi medij: Acta Iadertina = ISSN 1845-3392.
ISSN 1849-1243 = ACTA Iadertina (Online)

1
37
316
(051.034)
HS2018-00169

BILTEN studentskih radova iz filozofije / [glavni i odgovorni urednik Boško Pešić]. - God.1,br.1(2015)- . - Osijek : Filozofski fakultet, 2015-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-8736 = BILTEN studentskih radova iz filozofije

1
(051)
HS2018-00170

CROATIAN journal of philosophy / [editor Nenad Miščević]. - Vol.1,no.1(2001)- . - Zagreb : Kruzak : Institute of Philosophy, 2001- . sv. ; 23 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Croatian journal of philosophy (Online) = ISSN 1847-6139.
ISSN 1333-1108 = CROATIAN journal of philosophy

1
(051)
HS2018-00171

ČEMU (Online)
Čemu [Elektronička građa] : časopis studenata filozofije / glavni i odgovorni urednik Karlo Jurak. - 2003, br.11 (lipanj)-. - Zagreb : Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta, 2003- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Čemu = ISSN 1330-7193. - Ne izlazi 1998-2002, 2012, 2014.
ISSN 1334-6857 = ČEMU (Online)

1
(051.034)
HS2018-00172

DANI Frane Petrića = Days of Frane Petrić = Frane Petrić Tage = Giorni di Francesco Patrizi. - 3(1994)-Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1994-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Numerička oznaka odnosi se na godine održavanja manifestacije.
ISSN 1848-2228 = DANI Frane Petrića

1Petrić, F.
1:32
(063)
(05)
HS2018-00173

DISPUTATIO philosophica (Online)
Disputatio philosophica [Elektronička građa] : international journal on philosophy and religion / editors in chief Dalibor Renić, Christian Beck, Josef Quitterer. - Vol. 1, no. 1 (1999)- . - Zagreb : Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na engl., tal. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Disputatio philosophica = ISSN 1332-1056.
ISSN 1849-0174 = DISPUTATIO philosophica (Online)

1
272
(05.034)
HS2018-00174

EUROPEAN journal of analytic philosophy / [editors Luca Malatesti, Majda Trobok]. - Vol.1,no.1(2005)- . - Rijeka : University of Rijeka, 2006- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: European journal of analytic philosophy (Online) = ISSN 1849-0514.
ISSN 1845-8475 = EUROPEAN journal of analytic philosophy

1
(051)
HS2018-00175

EUROPEAN journal of analytic philosophy (Online)
European journal of analytic philosophy [Elektronička građa] / editors Luca Malatesti, Majda Trobok. - Vol.1,no.1(2005)- . - Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy, 2010- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: European journal of analytic philosophy = ISSN 1845-8475.
ISSN 1849-0514 = EUROPEAN journal of analytic philosophy (Online)

1
(05)
HS2018-00176

FILOZOF iz Osijeka [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Jakov Sabljić. - Br. 1 (2018)- . - Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2018- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Ne izlazi 2019.
ISSN 2718-3769 = FILOZOF iz Osijeka

1
378.4(497.5)
(05.034)
HS2018-00177

FILOZOFSKA istraživanja / [Ante Čović, glavni i odgovorni urednik]. - 1980,br.1-1981,br.5 ; god.3,br.6-7(1983) ; god.4,sv.1=8(1984)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1980- . sv. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Synthesis philosophica = ISSN 0352-7875. - Drugi medij: Filozofska istraživanja (Online) = ISSN 1848-2309. - Dvostruka numeracija svezaka od god.4,sv.1=8(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-4706 = FILOZOFSKA istraživanja

1
(051)
HS2018-00178

FILOZOFSKA istraživanja (Online)
Filozofska istraživanja [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Ante Čović. - God. 26, sv. 1=101 (2006)-. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Filozofska istraživanja = ISSN 0351-4706.
ISSN 1848-2309 = FILOZOFSKA istraživanja (Online)

1
(051.034)
HS2018-00179

MEDITERANSKI korijeni filozofije : simpozij. - 2007; [2(2008)]- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, 2007-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4387 = MEDITERANSKI korijeni filozofije

1
(082)
(05)
HS2018-00180

OBNOVLJENI život : časopis za filozofiju i religijske znanosti / [glavni urednik, editor-in-chief Tadija Milikić]. - God.26,br.1(1971)- . - Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Život (Zagreb. 1919) = ISSN 1330-1926. - Drugi medij: Obnovljeni život (Online) = ISSN 1849-0182.
ISSN 0351-3947 = OBNOVLJENI život

1
2
(051)
HS2018-00181

OBNOVLJENI život (Online)
Obnovljeni život [Elektronička građa] : časopis za religioznu kulturu / glavni urednik, editor-in-chief Tadija Milikić. - Vol.1,no.1(1919)- . - Zagreb : Filozofsko teološki institut Družbe Isusove, [2006]- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Obnovljeni život = ISSN 0351-3947. - Druga vrsta veze: Život (Zagreb. 1919) = ISSN 1330-1926.
ISSN 1849-0182 = OBNOVLJENI život (Online)

1
2
(051.034)
HS2018-00182

PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine / [Ivica Martinović (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1975)-god.8,br.16(1982) ; god.9,br.1/2=17/18(1983)- . - Zagreb : Institut za filozofiju, 1975- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Online) = ISSN 1847-4489. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1/2=17/18(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2791 = PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine

101(091)
(051)
HS2018-00183

PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Online)
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik, editor Ivica Martinović. - God. 1, br. 1/2 (1975) ; god.2,br.1/2=3/4(1976)-. - Zagreb : Institut za filozofiju, 2009-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine = ISSN 0350-2791. - Dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izleženja publikacije.
ISSN 1847-4489 = PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Online)

101(091)
(051.034)
HS2018-00184

PROLEGOMENA (Zagreb)
Prolegomena : časopis za filozofiju = journal of philosophy / [glavni urednik, editor-in-chief Dušan Dožudić]. - God.1,br.1(lipanj 2002)- . - Zagreb : Udruga za promicanje filozofije = Society for the Advancement of Philosophy : Hrvatski studiji = Croatian Studies, 2002- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Pojedini brojevi izlaze na engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Prolegomena (Zagreb. Online) = ISSN 1846-0593.
ISSN 1333-4395 = PROLEGOMENA (Zagreb)

1
(05)
HS2018-00185

PROLEGOMENA (Zagreb. Online)
Prolegomena [Elektronička građa] : časopis za filozofiju : = journal of philosophy / glavni urednik, editor-in-chief Dušan Dožudić. - Vol.1,no.1(2002)-. - Zagreb : Udruga za promicanje filozofije = Society for the Advancement of Philosophy, 2006-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Prolegomena (Zagreb) = ISSN 1333-4395.
ISSN 1846-0593 = PROLEGOMENA (Zagreb. Online)

1
(051.034)
HS2018-00186

STUDIA Polensia (Online)
Studia Polensia [Elektronička građa] : rivista del Dipartimento di studia in lingua italiana / capo redattore Eliana Moscarda Mirković. - Vol.1,no.1(2012)-. - Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Studia Polensia = ISSN 1848-4905.
ISSN 2459-6256 = STUDIA Polensia (Online)

1
3
8
(051.034)
HS2018-00187

SYNTHESIS philosophica / [editor-in-chief Ante Čović]. - Vol.1,fasc.1/2(1986) ; vol.2,fasc.1=3(1987)- . - Zagreb : Croatian Philosophical Society, 1986- . sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl., njem. i na franc. jeziku. - Drugo izdanje: Filozofska istraživanja = ISSN 0351-4706. - Drugi medij: Synthesis philosophica (Online) = ISSN 1848-2317. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,fasc.1=3(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-7875 = SYNTHESIS philosophica

1
(05)
HS2018-00188

SYNTHESIS philosophica (Online)
Synthesis philosophica [Elektronička građa] / editor-in-chief Ante Čović. - Vol. 20, no. 2 (2005)-. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo = Croatian Philosophical Society, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., engl., franc. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Synthesis philosophica = ISSN 0352-7875.
ISSN 1848-2317 = SYNTHESIS philosophica (Online)

1
(051.034)
HS2018-00189

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu = Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split / [glavna urednica, editor-in-chief Nikica Mihaljević]. - God.1,br.1(2008)- . - Split : Filozofski fakultet, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 2459-5128.
ISSN 1846-9426 = ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu

1
316
37
811
821
(051)
HS2018-00190

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu (Online)
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu [Elektronička građa] = Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split / glavna urednica, editor-in-chief Nikica Mihaljević. - God. 1, br. 1 (2008)-. - Split : Filozofski fakultet, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu = ISSN 1846-9426. - Ne izlazi 2013-2015.
ISSN 2459-5128 = ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu (Online)

1
316
37
811
821
(051.034)
HS2018-00191

Vidi br.: HS2018-00705

Vidi br.: HS2018-00173

13   Filozofija uma i duha. Metafizika duhovnog života. Okultizam

MAGIJA i horoskop / [glavna urednica Andreja Pančur]. - 2018,br.1(prosinac)-Zagreb : Mediatop International, 2018- . sv. : ilustr. u boji ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 2623-8780 = MAGIJA i horoskop

133.52
(051)
HS2018-00192

STELLA (Zagreb)
Stella : tajanstveni svijet na granici znanosti / [glavni urednik Osama Shreim]. - 1994,br.1(15. veljače)- . - Zagreb : ANKH, Centar za poboljšanje kvalitete života, 1994- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Anđeli = ISSN 2459-8232.
ISSN 1331-2472 = STELLA (Zagreb)

133
(051)
HS2018-00193

14   Filozofski sustavi i gledišta

OSJEČKI dani bioetike / Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strrossmayera u Osijeku = Osijek Days of Bioethics / Faculty of Education, J. J. Strossayer University of Osijek ; [urednik, editor Hrvoje Jurić]. - Zagreb : Hrvatsko bioetičko društvo = Croatian Bioethics Society, 2017- . sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 2787-4699 = OSJEČKI dani bioetike

14
60
(05)
HS2018-00194

159.9   Psihologija

KLINIČKA psihologija : časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina / [glavna i odgovorna urednica Slavka Galić]. - Vol.1,br.1/2(2008)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Klinička psihologija (Online) = ISSN 2459-6264.
ISSN 1847-3172 = KLINIČKA psihologija

159.9
(051)
HS2018-00195

PSIHOLOGIJSKE teme = Psychological topics / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Barbara Kalebić Maglica]. - Br.6/7(1997/98)-br.13(2004) ; vol.14,br.1(2005)- . - Rijeka : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Vol.18,no.2(2009) tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Godišnjak Odsjeka za psihologiju = ISSN 1330-9706. - Drugi medij: Psihologijske teme (Online) = ISSN 1849-0395.
ISSN 1332-0742 = PSIHOLOGIJSKE teme

159.9
(051)
HS2018-00196

PSIHOLOGIJSKE teme (Online)
Psihologijske teme [Elektronička građa] = Psychological topics / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Barbara Kalebić Maglica. - Vol.12,no.1(2003)- . - Rijeka : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Psihologijske teme = ISSN 1332-0742.
ISSN 1849-0395 = PSIHOLOGIJSKE teme (Online)

159.9
(051.034)
HS2018-00197

PSIHOTEKA (Online)
Psihoteka [Elektronička građa] : časopis studenata psihologije Sveučilišta u Zadru / glavni urednik Klara Rapan. - God. 1, br. 1 (2018/2019)-. - Zadar : Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2018-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje.
ISSN 2623-9213 = PSIHOTEKA (Online)

159.9
(051.034)
HS2018-00198

PSYCHE (Tisak)
Psyche : [časopis kluba studenata psihologije "STUP"] / [glavna urednica Ivana Car]. - Vol,1,br.1(2018); 2019,vol.2-Zagreb : Klub studenata psihologije STUP, 2018- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Psyche (Zagreb) = ISSN 2623-6265.
ISSN 2671-0919 = PSYCHE (Tisak)

159.9
(051)
HS2018-00199

PSYCHE (Zagreb)
Psyche [Elektronička građa] / glavna urednica Ivana Car. - Br. 1 (2018). - Zagreb : Klub studenata psihologije STUP, 2018. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Psyche (Tisak) = ISSN 2671-0919.
ISSN 2623-6265 = PSYCHE (Zagreb)

159.9
(051.034)
HS2018-00200

SUVREMENA psihologija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Zvjezdan Penezić]. - Vol.1,br.1/2(1998)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, [1999]- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Suvremena psihologija (Online) = ISSN 2584-3052.
ISSN 1331-9264 1330-6812 (pogrešan) = SUVREMENA psihologija

159.9
(051)
HS2018-00201

17   Etika

ANIMALIST [Elektronička građa] : e-newsletter udruge Prijatelji životinja. - 2003,br.1(ožujak)- . - [Zagreb : Prijatelji životinja], 2003- . 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Drugo izdanje: Animalist = ISSN. - Drugi medij: Anima list = ISSN 1334-9007.

17
613
061.2
(054.034)
HS2018-00202

BIOETIKA i aporija psihe / ... međunarodni transdisciplinarni simpozij = Bioethics and Aporia of Psyche / ... International Transdisciplinary Symposium ; [urednici, editors Luka Janeš, Lidija Knorr, Luka Perišić]. - 1(2017)- . - Zagreb : Hrvatsko bioetičko društvo = Croatian Bioethics Society, 2017- . sv. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 2787-4729 = BIOETIKA i aporija psihe

17
60
(082)
(05)
HS2018-00203

LOŠINJSKI dani bioetike / Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj =Lošinj days of bioethics / Croatian Philosophical Society, Croatian Bioethic Society, Town of Mali Lošinj ; urednik, editor Hrvoje Jurić. - [2001]-2002 ; [3(2003)]-Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo = Croatian Philosophical Society, [2001]-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1847-8662 = LOŠINJSKI dani bioetike

17(063)
(063)
(051)
HS2018-00204

Vidi br.: HS2018-01044

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


CONCILIUM (Hrvatsko izd.)
Concilium : međunarodni teološki časopis. - God.46,br.1(2010)- . - Rijeka : Ex libris ; Synopsis ;, 2010-. sv. ; 24 cm.    
Pet puta godišnje. - Numeracija godišta preuzeta od međunarodnog izdanja.
ISSN 1847-5213 = CONCILIUM (Hrvatsko izd.)

2
(051)
HS2018-00205

Vidi br.: HS2018-01889

Vidi br.: HS2018-00181

Vidi br.: HS2018-01910

Vidi br.: HS2018-00182

Vidi br.: HS2018-00785

22   Biblija

KRUH naš svagdašnji : dnevno čitanje Biblije za pojedinca i obitelj / [glavni urednik Jadranka Vacek]. - 1989,siječanj/ožujak-Zagreb : Duhovna stvarnost, 1989-. sv. ; 16 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-9346 = KRUH naš svagdašnji

22
286
(05)
HS2018-00206

23   Dogmatika

LJUDIMA prijatelj : glasnik sv. Leopolda Bogdana Mandića / [glavni urednik Goran Rukavina]. - God.14,br.1=51(1984)- . - Osijek : Hrvatska kapucinska provincija, Centar za promicanje i štovanje sv. Leopolda Mandića, 1984- . sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Prijatelj ljudi = ISSN 1331-6346. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=51(1984); druga je nastavak numeracije prethodnih naslova.
ISSN 1331-6354 = LJUDIMA prijatelj

235.3
(051)
HS2018-00207

24   Praktična teologija. Moralna teologija

PASIONSKA baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture = Patrimoine de la passion : passion as a neverending cultural inspiration / [urednik Jozo Čikeš]. - [19]98-2000 ; 3(2002)- . - Zagreb : Udruga Pasionska baština, 1999- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na franc. jeziku.
ISSN 1334-8264 = PASIONSKA baština ...

246
(05)
HS2018-00208

26/27   Opća povijest Crkve

ADVENTISTIČKI pregled (1999)
Adventistički pregled : [glasilo Kršćanske adventističke crkve] / [glavni i odgovorni urednik Neven Klačmer]. - God.7=50,br.3(1999)- . - Zagreb : Kršćanska adventistička crkva, 1999-. sv. ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Pregled (Zagreb. 1999) = ISSN 1331-8764. - Dvostruka numeracija godišta od god.7=50,br.3(1999); druga je zbroj godišta prethodnih naslova.
ISSN 1331-9272 = ADVENTISTIČKI pregled (1999)

279.14
(051)
HS2018-00209

APOSTOL Bezgrešne : list članova vojske Bezgrešne / [glavni urednik Zdravko Tuba]. - God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- . - Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1994-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1995-2007.
ISSN 1845-0253 = APOSTOL Bezgrešne

272
(051)
HS2018-00210

AVE Maria (Zagreb)
Ave Maria : glasilo Sestara dominikanki Kongregacije Svetih anđela čuvara / [uređuje Slavka Sente]. - [19--]- . - Zagreb : Sestre dominikanke Kongregacije Svetih anđela čuvara, [19--]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.15,br.1=42(1996); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-7179 = AVE Maria (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00211

BIBLIJA danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta / [glavni i odgovorni urednik Đurica Pardon]. - God.1,br.1([1996])-god.7,br.1=23(2002) ; n.s., god.1=8,br.1(2003)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, [1996]- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=5(1997)-god.7,br.1=23(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije; dvostruka numeracija godišta od n.s., god.1=8(2008); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5757 = BIBLIJA danas

272
(05)
HS2018-00212

BIBLIJSKE lekcije (Hrvatsko izd.)
Biblijske lekcije / [odgovorni urednik Mladen Aradski]. - [1999]-2003,br.4 ; sv.95,br.1(2004)-Zagreb : Reformni pokret adventista sedmog dana, [1999]- . sv. ; 21 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Biblijske pouke = ISSN. - Od sv.95,br.182004) oznaka sveska se odnosi na godište izlaženja stranog izdanja.
ISSN 1333-2600 = BIBLIJSKE lekcije (Hrvatsko izd.)

27
(051)
HS2018-00213

BOGOSLOVSKA smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik, editor -in-chief Stjepan Baloban]. - God.1,br.1(1910)-god.32,br.1/4(1944) ; god.33,br.1(1963)- . - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 1910-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Bogoslovska smotra (Online) = ISSN 1848-9648. - Prilog: Katolička društvena nauka ; Katolička sociologija / Jordan Kuničić = ISSN. - Prilog uz: Katolički list = ISSN 1331-7636 god.61(1910)-god.62(1911). - Ne izlazi 1945-1962.
ISSN 0352-3101 = BOGOSLOVSKA smotra

272
(051)
HS2018-00214

BOGOSLOVSKA smotra (Online)
Bogoslovska smotra [Elektronička građa] = Ephemerides theologicae Zagrabienses / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Stjepan Baloban. - Vol.1,no.1(1910)-. - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2008- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Bogoslovska smotra = ISSN 0352-3101. - Ne izlazi 1945-1962.
ISSN 1848-9648 = BOGOSLOVSKA smotra (Online)

272
(051.034)
HS2018-00215

BOOK (Lučko)
Book : mjesečnik za promicanje nove evangelizacije / [glavni urednik Josip Lončar]. - 2009,br.0-Koprivnica : Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota, Kristofori, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1847-5000 = BOOK (Lučko)

272
(051)
HS2018-00216

BRAT Franjo : list franjevačkih zajednica / [glavna urednica Antica-Nada Ćepulić]. - God.1,br.1(1977)-god.2,br.8(1978) ; god.3,br.1=9(1979)- . - Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 1977-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=9(1979); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5433 = BRAT Franjo

272
(051)
HS2018-00217

CARITAS (Zagreb)
Caritas : informativni list / [glavni urednik Zvonko Erceg]. - God.1,br.1(2008/2009)- . - Zagreb : Caritas Zagrebačke nadbiskupije, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1847-1048 = CARITAS (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00218

CHRISTUS Rex (Dugo Selo)
Christus Rex : službeni glasnik Svećeničkog bratstva sv. Pija X. za Hrvatsku / [glavni urednik Stefan Frey]. - 2014,br.1-2018,br.18 ; god.6,br.19(2019)-Dugo Selo : Hrvatsko tajništvo FSSPXa / Udruga svetog Josipa, 2014-. sv. ; 21 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-6695 = CHRISTUS Rex (Dugo Selo)

27
(05)
HS2018-00219

COMMUNIO (Zagreb)
Communio : [međunarodni katolički časopis] / [glavni i odgovorni urednik Ivica Raguž]. - God.36,br.107(2010)-Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010-. sv. ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Svesci (Kršćanska sadašnjost) = ISSN 1331-0348.
ISSN 1847-6465 = COMMUNIO (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00220

CRKVA u malom : list župne zajednice Kraljice sv. Krunice - Zagreb. - God.1,br.1(1967)-god.2,br.3/4(1968) ; 1980,br.1-1987,br.18 ; god.8,br.2=19(1987)- . - Zagreb : Župni ured Kraljice sv. Krunice, 1967- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.2=21(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1969-1979.
ISSN 1845-674X = CRKVA u malom

272
(051)
HS2018-00221

CRKVA u svijetu : CUS / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mladen Parlov]. - God.1,br.1(1966)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 1966- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Crkva u svijetu (Online) = ISSN 1848-9656.
ISSN 0352-4000 = CRKVA u svijetu

272
(051)
HS2018-00222

CRKVA u svijetu (Online)
Crkva u svijetu [Elektronička građa] : CUS / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mladen Parlov. - Vol.1,no1(1966)-. - Split : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2008-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Crkva u svijetu = ISSN 0352-4000.
ISSN 1848-9656 = CRKVA u svijetu (Online)

272
(051.034)
HS2018-00223

CROATICA Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Slavko Slišković]. - God.1,br.1(1977)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1977- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., tal. i na lat. jeziku. - Drugi medij: Croatica Christiana periodica (Online) = ISSN 1848-9982.
ISSN 0350-7823 = CROATICA Christiana periodica

27
(051)
HS2018-00224

CROATICA Christiana periodica (Online)
Croatica Christiana periodica [Elektronička građa] : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / glavni urednik Slavko Slišković. - Vol.1,no.1(1977)- . - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, 2007- . 1 online jedinca građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., tal. i na lat. jeziku. - Drugi medij: Croatica Christiana periodica = ISSN 0350-7823.
ISSN 1848-9982 = CROATICA Christiana periodica (Online)

27
(051.034)
HS2018-00225

DANICA ... (Zagreb. 1971)
Danica ... : hrvatski katolički kalendar / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Razum]. - 1972-1987 ; god.107(1988)- . - Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1971-. sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Katolički godišnjak za godinu ... = ISSN 1330-4267. - Prilog: Danica ... : džepni kalendar = ISSN.
ISSN 0414-9866 = DANICA ... (Zagreb. 1971)

272
821.163.42
(051)
HS2018-00226

DIACOVENSIA = Ephemerides theologicae Diacovenses : teološki prilozi / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Šimo Šokčević. - God.1,br.1(1993)-god.5,br.1(1997) ; god.6,br.1=6(1998)- . - Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Diacovensia (Online) = ISSN 1849-014X. - Ne izlazi 2000-2001. - Dvostruka numeracija brojeva od god.6,br.1=6(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-2655 = DIACOVENSIA

272
(051)
HS2018-00227

DIACOVENSIA (Online)
Diacovensia [Elektronička građa] : teološki prilozi / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Šimo Šokčević. - God.1,br.1(1993)- . - Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2009- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Diacovensia = ISSN 1330-2655. - Ne izlazi 2000-2001.
ISSN 1849-014X = DIACOVENSIA (Online)

272
(051.034)
HS2018-00228

DIREKTORIJ za euharistijska slavlja i časoslov : prema Općem rimskom kalendaru i 3. tipskom izdanju Rimskog Misala : za liturgijsku godinu ... : [vlastiti liturgijski kalendar Požeške biskupije] / [odgovorni urednik Ivica Žuljević]. - 2011/2012-Požega : Biskupski ordinarijat Požega, 2011- . sv. ; 18 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-3496 = DIREKTORIJ za euharistijska slavlja i časoslov

272
(05)
HS2018-00229

DON Bosco danas : salezijanski vjesnik : glasilo Salezijanske obitelji / [urednik Luka Hudinčec]. - God.34=1,br.1(1990)-god.47=14,br.[4](2003) ; 2004,br.1- . - Zagreb : Hrvatska salezijanska provincija, 1990-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Salezijanski vjesnik = ISSN 0352-9355. - Drugi medij: Don Bosco danas (Online) = ISSN 1845-2655. - Dvostruka numeracija godišta od god.34=1(1990)-god.47,br.[4](2003); prva je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1330-1713 = DON Bosco danas

272
(051)
HS2018-00230

DON Bosco danas (Online)
Don Bosco danas [Elektronička građa] : salezijanski vjesnik : glasilo salezijanske obitelji / glavni urednik Luka Hudinčec. - 2001,br.1- . - Zagreb : Katehetski salezijanski centar, 2001- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Don Bosco danas = ISSN 1330-1713.
ISSN 1845-2655 1330-1713 (pogrešan) = DON Bosco danas (Online)

27
(051.034)
HS2018-00231

DUH zajedništva : list župe svetog Mihaela / [glavni urednik Martina Andrijević]. - God.1,br.1(1967)- . - Zagreb : Župa sv. Mihaela, 1967-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-9338 = DUH zajedništva

272
(051)
HS2018-00232

FRATERNITAS : glasilo Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca / [urednik Ljudevit Anton Maračić]. - [1965]-god.30,br.4(1994) ; 1995,br.1- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, [1965]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2001.
ISSN 1332-7941 = FRATERNITAS

272
(051)
HS2018-00233

GLASNIK Gospićko-senjske biskupije / [uredništvo Mišel Grgurić ... [et al.]. - God.1,br.1(2000)-god.2,br.5(2001) ; god.3,br.1=6(2002)- . - Gospić : Biskupski ordinarijat, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=6(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-0101 = GLASNIK Gospićko-senjske biskupije

272
(051)
HS2018-00234

GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)
Glasnik reformacije : [glasilo Reformnog pokreta adventista sedmog dana] / [odgovorni urednik Mladen Aradski]. - God.42,br.[1](1994)- . - Zagreb : Reformni pokret adventista sedmog dana, 1994- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Lat. i ćir. - Odijeljeno od: Glasnik reformacije = ISSN 0431-9443.
ISSN 1333-1655 = GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)

27
(051)
HS2018-00235

GLASNIK Srca Isusova i Marijina / [glavni urednik Petar Nodilo]. - God.54,br.6/12(1945) ; 1963,br.1-1965,br.12 ; god.57,br.1(1966)- . - Zagreb : Hrvatska pokrajina Družbe Isusove, 1945- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik Srca Isusova = ISSN 1334-255X. - Ne izlazi 1946-1962.
ISSN 1330-0202 = GLASNIK Srca Isusova i Marijina

272
(051)
HS2018-00236

GLASNIK sv. Josipa : list štovatelja sv. Josipa / [glavni i odgovorni urednik Antun Sente]. - God.1(1873)-god.73(1945) ; god.1,br.1(1984)-god.9,br.4(1992) ; god.10=82,br.1(1993)- . - Karlovac : Nacionalno svetište sv. Josipa, 1873-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Vijesti rkt. župe Majke Božje Snježne = ISSN. - Ne izlazi 1946-1983. - Dvostruka numeracija godišta od god.10=82(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-4550 1330-4542 (pogrešan) = GLASNIK sv. Josipa

272
(051)
HS2018-00237

GOSPA na Selcih : glasilo župe Gospe Karmelske - Selca / [glavni i odgovorni urednik Andro Ursić]. - God.1,br.1(prosinac 2018)-Selca : Župa Gospe Karmelske, 2018- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2670-9236 = GOSPA na Selcih

272
(054)
HS2018-00238

GOSPA Sinjska : glasilo Svetišta i župe Gospe Sinjske / [glavni i odgovorni urednik Petar Klapež]. - God.1,br.1(1922)-god.23,br.4/7(1944) ; god.22[!],br.1(1948)-god.24,br.10(1950) ; god.1,br.1(1974)- . - Sinj : Franjevački samostan, 1922-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 1945-1947 i 1951-1973. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=5(1975)-god.33,br.1=70(2006); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5107 = GOSPA Sinjska

272
(051)
HS2018-00239

IGNACIJEV put : [list za prijatelje Družbe Isusove] / [urednik Tonči Trstenjak]. - 1985,[br.]1 (Uskrs)-1985[br.]2 (Božić) ; god.2,br.1=3(1986)- . - Zagreb : Hrvatska pokrajina Družbe Isusove, 1985-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje god.30[i.e.32](2017)-. - Nadomješta: Našim prijateljima = ISSN 1331-8519. - Ne izlazi 1995. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.12,br.17=2(1996)-god.13,br.19=2(1997) prva numeracija teče od početka izlaženja publikacije; od god.14,br.1=20(1998) druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8500 = IGNACIJEV put

272
(051)
HS2018-00240

IZAZOV istine : glasilo mladih hrvatskih dominikanaca. - God.1,br.1(1988)-god.4,br.8(1992); god.5,br.1=9(1993)- . - Zagreb : Mladi hrvatski dominikanci, 1988-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1991 i 2006-2010. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=9(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-1071 = IZAZOV istine

272
(051)
HS2018-00241

JARUNSKA lađa : župni listić župe Duha Svetoga i svetišta Svete Mati Slobode. - [God.1,br.1(2013)]-Zagreb : RKT župni ured Duha Svetoga, [2013]-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tjedno.

272
(05)
HS2018-00242

KAIROS (English ed. Online)
Kairos [Elektronička građa] : evangelical journal of theology / editor Stanko Jambrek. - Vol. 1, no. 1 (2007)-. - Zagreb : Biblijski institut Visoko evanđeosko teološko učilište, 2011-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (Hrvatsko izd. Online) = ISSN 1848-2503. - Drugi medij: Kairos (English ed.) = ISSN 1846-4599.
ISSN 1848-2511 = KAIROS (English ed. Online)

27
(05.034)
HS2018-00243

KAIROS (English ed.)
Kairos : evangelical journal of theology / [editor Stanko Jambrek]. - Vol.1,no.1(2007)- . - Zagreb : Biblijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (Hrvatsko izd.) = ISSN 1846-4580. - Drugi medij: Kairos (English ed. Online) = ISSN 1848-2511.
ISSN 1846-4599 = KAIROS (English ed.)

27
(051)
HS2018-00244

KAIROS (Hrvatsko izd. Online)
Kairos [Elektronička građa] : evanđeoski teološki časopis / glavni i odgovorni urednik Stanko Jambrek. - Vol. 1, no. 1 (2007)-. - Zagreb : Biblijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2011-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Kairos (English ed. Online) = ISSN 1848-2511. - Drugi medij: Kairos (Hrvatsko izd.) = ISSN 1846-4580.
ISSN 1848-2503 = KAIROS (Hrvatsko izd. Online)

27
(051.034)
HS2018-00245

KAIROS (Hrvatsko izd.)
Kairos : evanđeoski teološki časopis / [glavni urednik Stanko Jambrek]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Biblijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (English ed.) = ISSN 1846-4599. - Drugi medij: Kairos (Hrvatsko izd. Online) = ISSN 1848-2503.
ISSN 1846-4580 = KAIROS (Hrvatsko izd.)

27
(051)
HS2018-00246

KANA (Zagreb)
Kana : kršćanska obiteljska revija / [glavni i odgovorni urednik Albert Turčinović]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Kana (Online) = ISSN 2806-7487. - Prilog: Ladonja : Kanin prilog za Istru = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=8(1971); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-2828 = KANA (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00247

KOLIŠĆE : godišnjak zagorskog kraja / [glavna urednica Gordana Bertović]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagorje : KUD "Sv. Juraj" Zagorje, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-011X = KOLIŠĆE

262.2
(05)
HS2018-00248

KORIJEN (Crikvenica)
Korijen / [odgovara Jerko Nediljko Jerkan]. - [1988-1998]; god.11,br.21([1999])-Dubrovnik : Samostan Male Braće, [1988]-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1847-7607 = KORIJEN (Crikvenica)

27
821.163.42
(051)
HS2018-00249

KRIŽ ljubavi : list Katedralne župe Uzvišenja svetog Križa, Sisak / [urednik Marko Karača]. - God.1,br.1(1996)- . - Sisak : Župa Uzvišenja sv. Križa, 1996- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Dva puta godišnje.
ISSN 1332-4608 = KRIŽ ljubavi

272
(051)
HS2018-00250

KRKA (Šibenik)
Krka : časopis Eparhije dalmatinske / [uredništvo Nikodim (Kosović) ...et al.]. - God.1,br.1(2003)- . - Šibenik : Eparhija dalmatinska, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Ćir. - Prilog: Krka. Tematski broj = ISSN.
ISSN 1334-4293 = KRKA (Šibenik)

27
(051)
HS2018-00251

KVARNERSKI vez : list za vjerski, kulturni i društveni život / [glavni urednik Zvonimir Badurina Dudić]. - God.1,br.1(travanj 1997)- . - Krk : Biskupija Krk, 1997- . sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Mjesečno. - Prilog: = ISSN 1849-3688. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=10(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije. - God.23,br.9-12(2020) sadrži: Mahnićevo vrelo.
ISSN 1331-4327 = KVARNERSKI vez

272
009
(051)
HS2018-00252

LADONJA : vjerski informativno-kulturni list / [glavni urednik Vilim Grbac]. - God.1,br.1(prosinac 1981)- . - Pazin : "Josip Turčinović", 1981-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=21(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5018 = LADONJA

272
(051)
HS2018-00253

LAĐA (Zagreb)
Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture / [glavna urednica Ružica Razum]. - God.1,br.1(2006)-god.1,br.2(2006) ; god.2,br.1=3(2007)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, Ured za vjeronauk u školi, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Lađa : radni listovi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2007); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-2057 = LAĐA (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00254

LIST Župe Gospe Snježne : Vid, Prud, Dragovija, Podgrede, Ograđ / [uredili Marko Marušić, Vicko Marušić, Branko Markota]. - 1999,br.1(travanj)- . - Vid : Župni ured, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9345 = LIST Župe Gospe Snježne

272
(051)
HS2018-00255

MAJKA : list svetišta i župe Majke Božje Lurdske Zagreb / [odgovara Nikica Ajučić]. - God.1,br.1(1976)- . - Zagreb : Župa i Svetište Majke Božje Lurdske, 1976-. sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=22(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije; god.11,br.26(1988) teče samo druga numeracija; od god.24,br.5=107 dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 2459-7589 = MAJKA

272
(051)
HS2018-00256

MAK. Mali koncil
MAK : mali koncil : dječji mjesečni list : cvijet molitve, znanja, igre i prijateljstva / [glavni urednik Vojmil Žic]. - God.12,br.4=121(travanj 1977)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1977- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Mali koncil = ISSN 1331-2723. - Prilog: Vjeronaučna služba riječi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.12,br.4=121(1977); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova; od god.31(1996) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1331-2731 = MAK. Mali koncil

272
087.5
(051)
HS2018-00257

MARANATHA (Zagreb)
Maranatha : časopis župe BDMŽ Špansko / [glavni urednik Mato Matić]. - [1996]-2014 ; god.19,br.42(2014)- . - Zagreb : Župa Blažena Djevica Marija Žalosna Špansko, [1996]-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje 2018-.
ISSN 2459-8054 = MARANATHA (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00258

MARIJA : vjerski list za Marijine štovatelje / [urednik Petar Lubina]. - God.1,br.1(1963)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, 1963- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.28,br.1=274(1990); druga teće od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-1476 = MARIJA

272
(051)
HS2018-00259

MARIJIN Trsat : vjesnik Svetišta Majke Božje Trsatske / [glavni i odgovorni urednik Bernard Barbarić]. - God.1,br.1(1967)-god.39,br.2/3(2005) ; 2005,br.4-2014,br.3 ; god.48,br.1(2015)- . - Rijeka : Uprava Svetišta Majke Božje Trsatske, 1967-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.6=10(1968)-god.21,br.4=87(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.22,br.1(1988) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-7032 = MARIJIN Trsat

272
(051)
HS2018-00260

MIHOVIL : glasilo Šibenske biskupije [za vjeru i kulturu] / [glavni i odgovorni urednik Stipe Perkov]. - God.19,br.15/16=3/4(2013)-Šibenik : Biskupski ordinarijat, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Sveti Mihovil = ISSN 1330-9730.
ISSN 1849-4013 = MIHOVIL

272
(051)
HS2018-00261

MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualnosti / [glavni i odgovorni urednik Leonard Markač]. - God.1,br.1(1995)- . - Močile : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1995-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9361 = MOČILE

262.2
(05)
HS2018-00262

MODRUŠ : list mjesta i župe Modruš / [glavni urednik Zvonko Trdić]. - God.1,br.1(2004)- . - Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2004- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4992 = MODRUŠ

272
(051)
HS2018-00263

MOLITVENIK - vodič / ... međunarodno vojno hodočašće (... PMI) [i] ... hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. - 43=9(2001)-Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 2001- . sv. : ilustr. u bojama ; 15 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva ; prva brojčana oznaka odnosi se na redni broj međunarodnog vojnog hodočašća, a druga se odnosi na redni broj hodočašća Hrvstske vojske, policije i branitelja.
ISSN 2623-5633 = MOLITVENIK - vodič

272
(036)
(05)
HS2018-00264

MRKOPALJSKA župska kronika / [urednik Ante Zovko]. - God.1,br.1(2017)- . - Mrkopalj : Župni ured Mrkopalj, 2017- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2706-3216 = MRKOPALJSKA župska kronika

272
(051)
HS2018-00265

NAŠA družba : vjesnik Družbe sestara Presvetog Srca Isusova / [odgovara Dobroslava Mlakić]. - God.1,br.1(1968)- . - Rijeka : Sestre Presvetog Srca Isusova, 1968- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=12(1972); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8276 = NAŠA družba

272
(051)
HS2018-00266

NOVA prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja / [glavni i odgovorni urednik Katica Knezović]. - [God.]1,br.1(proljeće/ljeto 2003)- . - Zagreb : Kršćanski akademski krug, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Nova prisutnost (Online) = ISSN 1848-8676.
ISSN 1334-2312 = NOVA prisutnost

27
(051)
HS2018-00267

NOVA prisutnost (Online)
Nova prisutnost [Elektronička građa] : časopis za intelektualna i duhovna pitanja / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Katica Knezović. - Vol.1,no.1(2003)- . - Zagreb : Kršćanski akademski krug, 2008- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Nova prisutnost = ISSN 1334-2312.
ISSN 1848-8676 = NOVA prisutnost (Online)

27
(051.034)
HS2018-00268

NOVI svijet (Zagreb. 1991)
Novi svijet : [glasilo Pokreta fokolara] / [glavna urednica Đina Perkov]. - God.27,br.1(siječanj 1991)- . - Križevci : Djelo Marijino - Pokret fokolara, 1991-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-226X = NOVI svijet (Zagreb. 1991)

272
(051)
HS2018-00269

OBAVIJESTI Dubrovačke biskupije / [glavni urednik Željana Lučić]. - God.1,br.1(2001)- . - Dubrovnik : Biskupski Ordinarijat, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-0204 = OBAVIJESTI Dubrovačke biskupije

262.3
(497.5Dubrovnik)
(051)
HS2018-00270

OBAVIJESTI Franjevačkoga svjetovnog reda / [odgovara Augustin Kordić]. - [God.1,br.1(2014)]-god.1,br.2(2014) ; god.2,br.1=3(2015)-. - Šibenik : Bratsvo OFS-a Sveti Frane, 2014- . sv. ; 21 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2015); druga teče od početka izlaženja publikacije.

272
(05)
HS2018-00271

ODJEK (Zagreb)
Odjek : časopis za mlade / [glavni urednik Anton Matej Lukšić]. - God.1,br.1(1990)- . - Zagreb : Odjel mladih Kršćanske adventističke crkve, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na sloven. jeziku. - Drugi medij: Odjek on-line = ISSN 1332-618X. - Prilog: Čuvari ognja = ISSN. - Izdano sa: Adventistički pregled (1993), = ISSN 1330-4968.
ISSN 1331-5994 = ODJEK (Zagreb)

27
087.5
(051)
HS2018-00272

ODJEK on-line [Elektronička građa] : časopis za mlade / glavni urednik Slobodan Bobo Marčeta. - God.8,br.53(rujan/listopad 1997)-. - Zagreb : Odjeljenje za mladež Kršćanske adventističke crkve, 1997- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Odjek (Zagreb) = ISSN 1331-5994.
ISSN 1332-618X = ODJEK on-line

27
(051.034)
HS2018-00273

OKRUŽNICE (Šibenska biskupija)
Okružnice : službeno glasilo Šibenske biskupije / [odgovara Tomislav Rogić]. - 1999,[br.1]- . - Šibenik : Biskupski ordinarijat, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Okružnice Biskupskog ordinarijata Šibenik (1989) = ISSN 1332-7984.
ISSN 1332-7976 1333-011X (pogrešan) = OKRUŽNICE (Šibenska biskupija)

272
(051)
HS2018-00274

POSVEĆENI život : prinosi redovničkoj obnovi / [glavni urednik Daniel Patafta]. - 1996,br.1-2006,br.1/2=19/20 ; god.12,br.1/2=21/22(2007)- . - Zageb : Hrvatska redovnička konferencija, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od 1997,br.1=3; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-7180 = POSVEĆENI život

271
(05)
HS2018-00275

PRIJATELJ malenih : informativni bilten prijatelja Malog Isusa : [bilten PMI] / [odgovara Ana Marija Kesten]. - [God.1,br.1(1995)]- . - Zagreb : Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, [1995]- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=5(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8942 = PRIJATELJ malenih

271
(051)
HS2018-00276

PROLOŽAC : [list Župe sv. Mihovila, Proložac] / [glavni i odgovorni urednik Vinko Gudelj]. - God.1,br.1(1982)- . - Proložac : Župni ured sv. Mihovila, 1982- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-755X = PROLOŽAC

272
(051)
HS2018-00277

PUT života (Zagreb)
Put života : [časopis za duhovni život] / [glavna urednica Estera Üllen]. - [1992,br.1]- . - Zagreb : Put života, 1992-. sv. ; 21 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-6850 = PUT života (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00278

RADOSNA vijest : misijski list / [glavni urednik Antun Štefan]. - God.1,br.1(1972)-god.3,br.[12](1974) ; god.4,br.1=19(1975)- . - Zagreb : Nacionalna uprava PMD RH ; Nacionalna uprava PMD BiH, 1972-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=19(1975); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1331-1204 = RADOSNA vijest

272
(05)
HS2018-00279

RIJEČKA Majka : glasilo Postulature službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić / [glavna i odgovorna urednica Dobroslava Mlakić]. - God.1,br.1(2013)-god.4,br.2(2016) ; god.5,br.1=8(2017)-Rijeka : Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=8(2017); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1849-2436 = RIJEČKA Majka

272
(05)
HS2018-00280

RIJEČKI teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Marko Medved]. - God.1,br.1(1993)-god.7,br.2(1999) ; god.8,br.1=15(2000)- . - Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Riječki teološki časopis (Online) = ISSN 1849-0921. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=15(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0377 = RIJEČKI teološki časopis

272
(051)
HS2018-00281

SAVEZ s Marijom / [glavni urednik Ivan Mihanović]. - God.1,br.1(srpanj 2017)-Zagreb : Zaklada Vigilare, 2017- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 2584-3710 = SAVEZ s Marijom

272
(051)
HS2018-00282

SLUGA Božji dobri otac Antić : glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića / [glavni i odgovorni urednik Josip Šimić]. - God.33,br.1=125(2003)- . - Sinj : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 2003- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Nastavak: Dobri otac Antić = ISSN 1331-646X. - Dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-4498 = SLUGA Božji dobri otac Antić

272
(051)
HS2018-00283

SLUGA Božji fra Aleksa Benigar : bilten Vicepostulature / [uredili Ratko Radišić i Danijel Lončar]. - God.1,br.1(2005)-god.3,br.1(2007) ; [god.4(2008)]- . - Zagreb : Vicepostulatura sl. B. Alekse Benigara, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-9759 = SLUGA Božji fra Aleksa Benigar

272
(051)
HS2018-00284

SLUŽBA Božja : liturgijsko-pastoralna revija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Macut]. - God.1,br.1(1960/61)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1961-. sv. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Služba Božja (Online) = ISSN 1849-1057.
ISSN 0037-7074 = SLUŽBA Božja

272
(051)
HS2018-00285

SLUŽBA Božja (Online)
Služba Božja [Elektronička građa] : liturgijsko-pastoralna revija / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Macut. - 1(1960/1961)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, [2009]- .     
Tromjesečno. - Drugi medij: Služba Božja = ISSN 0037-7074.
ISSN 1849-1057 = SLUŽBA Božja (Online)

272
(051.034)
HS2018-00286

SLUŽBA riječi : građa za obnovljenu liturgiju / [glavni urednik Tomislav Filić]. - God.1,br.1(1969/70)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1969- . sv. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Služba riječi (Online) = ISSN 2806-7495. - Prilog: Religiozni odgoj i kateheza = ISSN 1332-0491. - Od 1979. godine imaju oznaku A, B, ili C, što označuje liturgijske godine.
ISSN 0351-5567 = SLUŽBA riječi

272
(051)
HS2018-00287

SLUŽBENE vijesti Hrvatske biskupske konferencije / urednik Petar Palić. - 1992,br.1=17-2000,br.2=13 ; god.9,br.1=14(2001)-Zagreb : Hrvatska biskupska konferencija, 1992-. sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Službene vijesti Biskupske konferencije Jugoslavije = ISSN 1332-2346. - Dvostruka numeracija brojeva od 1992,br.1=17-1993,br.1=18; druga teče od početka izlaženja prethodnog naslova; dvostruka numeracija brojeva od 1994,br.1=2; druga teče od osnutka Hrvatske biskupske konferencije 1993. - Ne izlazi 2008-2016.
ISSN 1332-2354 = SLUŽBENE vijesti Hrvatske biskupske konferencije

272
(051)
HS2018-00288

SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske / [odgovorni urednik Ivan Rak]. - God.1,br.1(1997)- . - Varaždin : Biskupski ordinarijat, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-954X = SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske

272
(051)
HS2018-00289

SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije / uredio Sergije Jelenić. - God.50,br.1(1999)-god.58,br.5(2007) ; god.59=11,br.1(2008)- . - Poreč : Biskupski ordinarijat, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Crkvene obavijesti (Poreč) = ISSN 1330-2213. - Dvostruka numeracija godišta od god.59=11(2008); druga označava zbroj godišta tekućeg naslova.
ISSN 1331-761X = SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije

272
(05)
HS2018-00290

SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije / [urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(1997)- . - Požega : Biskupski ordinarijat, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-8195 = SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije

272
(051)
HS2018-00291

SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije / [odgovara Ivan Devčić]. - God.1,br.1(18. listopada 2000)- . - Rijeka : Riječka nadbiskupija, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X.
ISSN 1332-8956 = SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije

272
(051)
HS2018-00292

SLUŽBENI vjesnik Sisačke biskupije / [uređuje Marko Cvitkušić]. - God.1,br.1(2010)-god.2,br.3(2011) ; god.3,br.1=7(2012)-Sisak : Biskupski ordinarijat, 2010-. sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija od god.3,br.1=7(2012); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1847-5957 = SLUŽBENI vjesnik Sisačke biskupije

272
(05)
HS2018-00293

SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije / uredio Borna Puškarić. - God.85,br.1(1998)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1998- . sv. ; cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke = ISSN 1332-1978. - Prilog: Potres 22. ožujka i 29. prosinca 2020. = ISSN.
ISSN 1332-196X = SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije

272
(051)
HS2018-00294

SRCE Marijino : godišnjak Župe Bezgrješnog Srca Marijina, Jordanovac / [glavni i odgovorni urednik Ivica Musa]. - [God.1=8,br.1(2008)]-Zagreb : Župni ured Bezgrješnog Srca Marijina, [2008]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Cenakul = ISSN 1333-4743. - Dvostruka numeracija godišta; druga teče od početka izlaženja prethodne publikacije.
ISSN 2670-9872 1334-4743 (pogrešan) = SRCE Marijino

272
(05)
HS2018-00295

SUSRET (Zagreb)
Susret : časopis za promicanje redovničkog života / [glavni urednik Antonio-Mario Čirko]. - God.1,br.[1](2013)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-7645 = SUSRET (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00296

SUZA dolinska : godišnjak župe uznesenja Bl. Djevice Marije - Dolina : [godišnjak župe uznesenja Bl. Djevice Marije - Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške u izgnanstvu] / [glavni urednik Milorad Oršulić - Mican]. - God.1,br.1(1996)- . - Okučani : Župno pastoralno vijeće Župe Uznesenja BDM Dolina, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6485 = SUZA dolinska

272
(051)
HS2018-00297

SVETAC : glasnik Svetišta sv. Nikole Tavelića u Šibeniku / [glavni urednik Ivan Bradarić]. - God.1,br.1(listopad 2016)-Šibenik : Samostan sv. Frane, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-6620 = SVETAC

272
(051)
HS2018-00298

SVJEDOK : godišnjak Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije / [glavni urednik Josip Periš]. - [1995,br.1]- . - Split : Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije, [1995]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-1161 = SVJEDOK

272
(051)
HS2018-00299

TEBI Majko : glasilo Svetišta bl. Marije Propetog Isusa Petković / [glavna i odgovorna urednica Jasna Crnković]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-6400 = TEBI Majko

272
(051)
HS2018-00300

U službi Malog Isusa : vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa / [uređuje i odgovara Mirjam Dedić]. - [1957]-god.19,br.12(1975) ; 1976,[br.1]-1979,br.3 ; god.23,br.1(1980)- . - Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.31,br.4=270(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8624 = U službi Malog Isusa

272
(051)
HS2018-00301

VENDELIN : informativni bilten Vicepostulature / [odgovara Rajko Gelemanović]. - [God.3,br.3(1995-1999)] ; god.8,br.8(2000)-Zagreb : Vicepostulatura sl. B. Vendelina Vošnjaka, [1995]- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Sluga Božji Vendelin = ISSN 1845-1896.
ISSN 2623-8802 = VENDELIN

272
(051)
HS2018-00302

VERITAS (Zagreb)
Veritas : glasnik sv. Antuna Padovanskoga / [glavni urednik Vladimir Vidović]. - God.7,br.1(1968)-god.21,br.12(1982) ; god.22,br.1=249(1983)-god.46,br.9=508(2007) ; 2007,br.10=509(listopad)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1968-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik sv. Antuna Padovanskoga = ISSN 1330-7320. - Drugi medij: Veritas (CD-ROM) = ISSN 1845-8866. - Dvostruka numeracija brojeva od god.22,br.1=249(1983); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 0352-5708 = VERITAS (Zagreb)

272
(051)
HS2018-00303

VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)
Vijesti / Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica ; [odgovaraju Ana Marija Antolović, Slavko Slišković]. - 2001,[br.]1-2005 ; god.36,br.1(2008)-god.47,br.4(2019) . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2001-2019. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vijesti Konferencije VRPJ i Unije VRPJ = ISSN 2757-0843. - Nastavlja se kao: Vijesti Hrvatske redovničke konferencije i Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine = ISSN 2757-0835. - Od god.36 (2008) oznaka godišta je zbroj godina izlaženja prethodnih publikacija. - Ne izlazi 2006-2007.
ISSN 1846-8497 = VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)

272
(051)
HS2018-00304

VJESNIK biskupa Langa : list bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. - 1971,br.1-1976,br.16 ; god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001) ; god.32,br.99(2002)- . - Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, 1971- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1331-4351 = VJESNIK biskupa Langa

272
(051)
HS2018-00305

VJESNIK Družbe sestara franjevki od Bezgrješne / [odgovara Zdravka Gverić]. - [God.1,br.1(1974)]- . - Šibenik : Družba sestara franjevki od Bezgrješne, 1974- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-4416 = VJESNIK Družbe sestara franjevki od Bezgrješne

272
(051)
HS2018-00306

VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju / [glavni i odgovorni urednik Boris Vulić]. - God.136,br.6(2008) - god.146,br.12(2018). - Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat, 2008-2018. 10 sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije = ISSN 1331-0879. - Nastavlja se kao: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije = ISSN 2623-7318.
ISSN 1847-0521 1331-0879 (pogrešan) = VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

272
(051)
HS2018-00307

VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja / [glavni urednik Frano Doljanin]. - God.50,br.1(2001)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Vjesnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split = ISSN 1332-1218.
ISSN 1334-8248 = VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja

271.3
(051)
HS2018-00308

VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri / [glavni i odgovorni urednik Andrija Bilokapić]. - God.7,br.1/2(1965)- . - Zadar : Franjevački provincijalat sv. Jeronima, 1965-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Preuzima: Zajedno (Zagreb) = ISSN 1331-8497. - Prilog: Zajedno : bilten Vijeća frajevačkih zajednica = ISSN.
ISSN 1331-8470 = VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

272
(051)
HS2018-00309

VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije / [urednik Slavko Slišković]. - God.41,br.96(2004)-Zagreb : Dominikanski provincijalat, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije = ISSN 1331-7660. - Ne izlazi 2006.
ISSN 1848-1736 1331-7660 (pogrešan) = VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije

272
(051)
HS2018-00310

VJESNIK Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića / [odgovara Jure Šarčević]. - [1947-2006] ; god.41,br.[1](2007)-Zagreb : Provincijalat Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, [1947]-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-5766 = VJESNIK Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića

272
(051)
HS2018-00311

VJESNIK Nadbiskupije splitsko-makarske
Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije / [glavni urednik Nediljko Ante Ančić]. - God.17[i.e. 16],br.6(1969) ; 1970,br.1-2008,br.4 ; god.130,br.1(2009)- . - Split : Nadbiskupski ordinarijat Splitsko-makarske nadbiskupije, 1969- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Biskupije splitske i makarske = ISSN 1332-022X. - Prilog: Naša sinoda : bilten Pripremnog odbora : prilog Vjesniku Nabiskupije splitsko-makarske = ISSN. - Ne izlazi 1992-2001. - 2005. izašla tri broja.
ISSN 0042-7659 = VJESNIK Nadbiskupije splitsko-makarske

272
(051)
HS2018-00312

VJESNIK Zadarske nadbiskupije / odgovara Želimir Puljić. - [195-]-1957,br.6 ; god.6,br.1(1961)-god.24,br.12(1979) ; god.15[i.e. 25],br.1(1980)-god.18[i.e. 28],br.12(1983) ; god.29,br.1(1984)-god.47,br.11/12(2002) ; 2003,br.1/2- . - Zadar : Nadbiskupski ordinarijat, [195-]- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Posebno izdanje povodom smrti Pape Ivana Pavla II = ISSN.
ISSN 1331-7016 = VJESNIK Zadarske nadbiskupije

272
(051)
HS2018-00313

VOX minorum : glasilo odgojnih ustanova Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca; sjemeništa, postulature, novicijata i klerikata. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2016.
ISSN 1847-0904 = VOX minorum

272
(051)
HS2018-00314

VRBNIČKI vidici / [glavna i odgovorna urednica Dina Valković]. - [God.1(1991)]- . - Vrbnik : VKD Frankopan, [1991]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2002.
ISSN 1332-4624 = VRBNIČKI vidici

262.2
(051)
HS2018-00315

VRIJEME srca : dehonijanski glasnik / [glavni i odgovorni urednik Marko Šop]. - [1996,br.1-2001,br.14] ; 2002,br.1=18[i.e. 15]-2002,br.4=18 ; god.8,br.1=19(2003)-god.21,br.3=70(2016) ; 2017,br.1=71-Zagreb : Družba Svećenika Srca Isusova - Dehonijanci, 2002- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od 2002,br.1=18[i.e. 15]; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-6665 = VRIJEME srca

271
27
(051)
HS2018-00316

ZAJEDNIŠTVO : glasilo Požeške biskupije / [glavni urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(veljača 2007)- . - Požega : Požeška biskupija, 2007- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Sedam-osam puta godišnje.
ISSN 1846-4076 = ZAJEDNIŠTVO

272
(05)
HS2018-00317

ZLATNO pero : vjera i kultura, crkva jedna, Papa svjedok : [časopis za tematiku vjere i kulture i Crkve jedne] / [glavni i odgovorni urednik Bogdan Malešević]. - God.1,br.1(travanj 1998)- . - Zagreb : Parvus, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5803 = ZLATNO pero

272
(051)
HS2018-00318

ZMIJAVCI : list Župe Svih Svetih Zmijavci / [glavni i odgovorni urednik Frano Laco]. - God.1,br.1(1996)- . - Zmijavci : Župa Svih Svetih, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god. 2,br.1=3(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1332-0459 = ZMIJAVCI

272
(051)
HS2018-00319

ZNACI vremena (Latinično izd.)
Znaci vremena : [časopis za osobnu, obiteljsku i društvenu duhovnost utemeljenu na Bibliji] / [odgovorni urednik Dragutin Matak]. - God.1,br.1(1969)-god.23,br.1(1991) ; god.24,br.1(2000)- . - Zagreb : CIB Znaci vremena, 1969-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1992-1999.
ISSN 0353-0434 = ZNACI vremena (Latinično izd.)

27
(051)
HS2018-00320

ZVONA (Čakovec)
Zvona : list čakovečkih župa / [glavni i odgovorni urednik Željko Železnjak]. - God.5,br.11(1999)- . - Čakovec : Župa sv. Nikole biskupa, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Zvona svetog Nikole = ISSN 1332-4659.
ISSN 1332-4640 = ZVONA (Čakovec)

272
(051)
HS2018-00321

ZVONA Delorite : glasilo Župe "Uznesenje Marijino", Kuna. - God.1,br.1(1997)- . - Kuna : Župni ured, 1997- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Cvjetić Delorite = ISSN 1334-935X.
ISSN 1334-9341 1334-9441 (pogrešan) = ZVONA Delorite

272
(051)
HS2018-00322

ŽARIŠTE : list Franjevačke gimnazije i sjemeništa u Sinju / [odgovara Blaž Toplak]. - God.1,br.1(1973)-god.12,br.1/2(1985) ; god.13,br.1(1987) ; god.14(1988/89)-god.15(1989/90) ; god.16,br.1(1990/91) ; 2000/01,br.1 ; god.30,br.1(2016) - Sinj : Franjevačka klasična gimnazija : Franjevačko sjemenište, 1973-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1986 ; 1992-1999 ; 2002-2015. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(1974)-god.8,br.1=16(1980); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-7084 = ŽARIŠTE

272
373.5
(051)
HS2018-00323

ŽIVI kalež : okružnica Zajednice Krvi Kristove / [glavni urednik Ilija Grgić]. - 1996,br.1-2011,br.10 ; 2011,br.1=158-Zagreb : Družba Misionara Krvi Kristove, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1426-3920 = ŽIVI kalež

272
(051)
HS2018-00324

ŽIVO vrelo : liturgijsko-pastoralni list [za promicanje liturgijske obnove] / [glavni i odgovorni urednik Ante Crnčević]. - God.7,br.16(1990)- . - Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Liturgijsko pastoralni listić Živo vrelo = ISSN 1332-0505. - Prilog: Bogoslužni prostor = ISSN 1333-3445.
ISSN 1331-2170 = ŽIVO vrelo

272
(051)
HS2018-00325

ŽIVOT blaženstva : liturgijsko-pastoralni listić župe sv. Blaža. - [20--]-Zagreb : Župa sv. Blaža, [20--?]- . sv. ; 21 cm.    
Nepoznato.
ISSN 2718-4102 = ŽIVOT blaženstva

272
(051)
HS2018-00326

ŽUMBERAČKI krijes : [kalendar ...] / [glavni urednik Mile Vranešić]. - 1978- . - Zagreb : Žumberački vikarijat Križevačke biskupije, 1977- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-764X = ŽUMBERAČKI krijes

27
(059)
HS2018-00327

ŽUPNI listić župe sv. Ivana ap. i ev. / uređuju Vlado Letinčić i Dominik Galić. - [20??]-Zagreb : Župa sv. Ivana ap. i ev., [20??]-. sv. ; 23 cm.    
Tjedno.

272
(05)
HS2018-00328

Vidi br.: HS2018-00174

Vidi br.: HS2018-00784

Vidi br.: HS2018-00316

Vidi br.: HS2018-00786

Vidi br.: HS2018-00433

28   Kršćanske crkve, zajednice i sekte

BILTEN (Medžlis Islamske zajednice Zagreb)
Bilten : glasilo Medžlisa Islamske zajednice Zagreb / [glavni urednik Gzim Redžepi]. - [2001,br.1]-Zagreb : Medžlis Islamske zajednice Zagreb, 2001-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1848-6819 = BILTEN (Medžlis Islamske zajednice Zagreb)

28
(051)
HS2018-00329

KAČIĆ : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja = acta Provinciae ss. Redemptoris Ordinis Fratrum Minorum in Croatia / [glavni i odgovorni urednik, director principalis et responsabilis Hrvatin Gabrijel Jurišić]. - God.1(1967)- . - Split : Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja, 1967- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - God.23/24(1991/92) nije izišlo. - Ne izlazi 1968,1985-1987,1989,1994,1996,2001-2002,2005-2007, 2009-2010, 2017.
ISSN 0453-0578 0543-0578 (pogrešan) = KAČIĆ

282
(082)
(05)
HS2018-00330

MILJEVCI : list župe Miljevci : [glasilo župe Imena Isusova, Miljevci] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Vidović]. - God.1,br.1(1977)-god.9,br.1=15(1985) ; god.23,br.1=16(1998)- . - Drinovci : Župni ured Miljevci, 1977-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1986-1997. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1=15(1985); druga teče od početka izlaženja publikacije; 1998. oznaka godišta uključuje godine od početka izlaženja.
ISSN 1331-6710 = MILJEVCI

282
(051)
HS2018-00331

PROBUDITE se! / [odgovorni urednik Henrik Kovačić]. - Vol.71,no.3(8.srpnja 1990)- . - Zagreb : Jehovini svjedoci, 1990- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Probudi se = ISSN 1331-9051.
ISSN 1331-9043 = PROBUDITE se!

289.954
(051)
HS2018-00332

RIJEČKI teološki časopis (Online)
Riječki teološki časopis [Elektronička građa] = Ephemerides theologicae Fluminenses / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Marko Medved. - God.1,br.1(1993)- . - Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci = Catholica Universitatis Studiorum Zagrebiensis, Theologia Fluminensis, [2011]- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Riječki teološki časopis = ISSN 1330-0377.
ISSN 1849-0921 = RIJEČKI teološki časopis (Online)

282
(05.034)
HS2018-00333

STRAŽARSKA kula : glasnik Jehovinog kraljevstva / [odgovorni urednik Henrik Kovačić]. - Vol.129,no.1(2008)- . - Zagreb : Jehovini svjedoci, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polumjesečno. - Nastavak: Kula stražara = ISSN 1331-9035.
ISSN 1846-632X = STRAŽARSKA kula

289.954
(051)
HS2018-00334

TKALČIĆ : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis / [glavni urednik Stjepan Razum]. - God.1,br.=nr.1(1997)- . - Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 1997- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-3517 = TKALČIĆ

282
(051)
HS2018-00335

Vidi br.: HS2018-01720

Vidi br.: HS2018-00206

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


BARBANSKI zapisi : zbornik radova Znanstvenog skupa "Barban i barbanština od prapovijesti do danas" / Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu" ; Slaven Bertoša, glavni urednik. - Sv.1=2(2013)- . - Barban : Općina Barban, 2013-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od sv.1=2(2013); druga brojčana oznaka se odnosi na redni broj simpozija.
ISSN 1849-9260 = BARBANSKI zapisi

3
9
(058)
HS2018-00336

DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Jadranka Švarc]. - God.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Društvena istraživanja (Online) = ISSN 1848-6096. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0288 = DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)

3
(051)
HS2018-00337

PILAR (Online)
Pilar [Elektronička građa] : časopis za društvene i humanističke studije / glavni urednik Srećko Lipovčan. - Vol.1, no.1(2006)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2011- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Pilar (Zagreb) = ISSN 1846-3010.
ISSN 1848-8773 = PILAR (Online)

3
(051.034)
HS2018-00338

PILAR (Zagreb)
Pilar : časopis za društvene i humanističke studije / [glavni urednik Ivana Žebec Šilj]. - God.1,br.1(2006) ; year 1,issue 2(2006)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2006- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Year 1,issue 2(2006) i year 4(2009) tekst na engl. jeziku. - Drugi medij: Pilar (Online) = ISSN 1848-8773. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.3=1(2007); prva teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2020.
ISSN 1846-3010 = PILAR (Zagreb)

3
9
(051)
HS2018-00339

RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti / glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar. - Knj.30=459(1991)-Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti = ISSN 0351-3289. - Drugi medij: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti (Online) = ISSN 1848-7904. - Dvostruka numeracija svezaka; prva je numeracija Razreda, druga Rada. - Ne izlazi 2010, 2014-2015, 2020.
ISSN 1330-0768 0375-1015 (pogrešan) = RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti

3
(051)
HS2018-00340

RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti (Online)
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik akademik Nikša Stančić. - No. 510=48(2011)-Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2011- .     
Godišnje. - Drugi medij: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti = ISSN 1330-0768. - 2020. ne izlazi.
ISSN 1848-7904 = RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti (Online)

3
(051.034)
HS2018-00341

RICERCHE sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno. Online)
Ricerche sociali [Elektronička građa] / direttore responsabile Giovanni Radossi. - N. 1 (1989)- . - Rovigno : Centro di ricerche storiche Rovigno ; Unione Italiana ; Università popolare, 2020- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: = ISSN 0353-474X.
ISSN 2718-3815 = RICERCHE sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno. Online)

3
94(497.5)
(05.034)
HS2018-00342

SUVREMENE teme [Elektronička građa] : međunarodni znanstveni časopis za društvene i humanističke znanosti = Contemporary issues : international journal for social sciences & humanities / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nikolina Borčić. - Issue 1, vol. 1 (2008)- . - Zagreb : Sveučilište VERN, cop. 2009- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Suvremene teme (Tisak) = ISSN 1849-2428. - Ne izlazi 2015. i 2017.
ISSN 1847-2397 = SUVREMENE teme

3
008
(051.034)
HS2018-00343

THESIS (Online)
Thesis [Elektronička građa] : international research journal / editor-in-chief Hasan Saliu. - Vol. 7, no. 1 (2018)-. - Zagreb : MST PLUS ; AAB PPoHE, 2018-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Thesis (Zagreb) = ISSN 1848-4298.
ISSN 2623-8381 = THESIS (Online)

3
(051.034)
HS2018-00344

THESIS (Zagreb)
Thesis : revistë kërkimore ndërkombëtare = international research review / [kryeredaktror, editor in chief Hasan Saliu]. - Viti=vol.1,n.=no.1(2012)- . - Zagreb : MST PLUS ; AAB-Riinvest PPoHE = BPrAL AAB-Riinvest, 2012-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na alb. jeziku. - Drugi medij: Thesis (Online) = ISSN 2623-8381.
ISSN 1848-4298 = THESIS (Zagreb)

3
(051)
HS2018-00345

ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu / [glavna i odgovorna urednica Nevenka Breslauer]. - God.1,br.1(lipanj 2010)-Čakovec : Međimursko veleučilište, 2010- . sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (Online) = ISSN 1849-1138.
ISSN 1847-702X = ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

3
62
(05)
HS2018-00346

ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (Online)
Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica Nevenka Breslauer. - Vol.1,no.1(2010)-. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2010-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu = ISSN 1847-702X.
ISSN 1849-1138 = ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (Online)

3
62
(05.034)
HS2018-00347

ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci = Journal of the Polytechnics of Rijeka / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Saša Hirnig]. - Vol.1,no.1(2013)- . - Rijeka : Veleučilište, 2013- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1849-1723.
ISSN 1848-1299 = ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci

3
5
(082)
(05)
HS2018-00348

ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci (Online)
Zbornik Veleučilišta u Rijeci [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Saša Hirnig. - Vol.1,no.1(2013)- . - Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2013- .     
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Veleučilišta u Rijeci = ISSN 1848-1299.
ISSN 1849-1723 = ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci (Online)

3
5
(082)
(05.034)
HS2018-00349

Vidi br.: HS2018-00187

Vidi br.: HS2018-01889

30   Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija

GSG (Rijeka)
GSG : časopis za suvremena umjetnička i društvena zbivanja Inicijative Građanke svom gradu = magazine for contemporary art and social issues of from Citizens to Their City Initiative / [urednica, editor-in-chief Iva Kovač]. - 2018,br.=issue 1-Rijeka : Udruga za razvoj umjetnosti, kulture i edukacije, 2018- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedno na hrv. i na eng. jeziku. - Ne izlazi 2020.
ISSN 2623-582X = GSG (Rijeka)

304
(051)
HS2018-00350

Vidi br.: HS2018-01724

Vidi br.: HS2018-00364

Vidi br.: HS2018-00363

305   Rodne studije

TREĆA : [časopis Centra za ženske studije] / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nataša Govedić]. - Vol.1,br.1(srpanj 1998)- . - Zagreb : Centar za ženske studije, 1998- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1331-7237 = TREĆA

305-055.2
(051)
HS2018-00351

Vidi br.: HS2018-00414

311   Statistika

BOOK of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia / [chief editors Ksenija Dumičić ... [et al.]]. - Vol.1,no.1(2016)- . - Zagreb : Hrvatsko statističko društvo = Croatian Statistical Association, 2016-. sv. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1849-9864 = BOOK of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia

311
(05)
HS2018-00352

BOOK of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia (Online)
Book of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia [Elektronička građa] / chief editors Ksenija Dumičić ... [et al.]. - Vol.1,no.1(2016)- . - Zagreb : Croatian Statistical Association, 2016-. 1 online jedinica građe.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Book of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia = ISSN 1849-9864.
ISSN 2584-3850 = BOOK of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia (Online)

311
(051.034)
HS2018-00353

CROATIAN review of economic, business and social statistics : journal of the Croatian Statistical Association / [editors-in-chief Dragan Bagić, Ksenija Dumičić, Nataša Erjavec]. - Vol.1,no.1(2015)- . - Zagreb : Croatian Statistical Association, 2015-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Croatian review of economic, business and social statistics (Online) = ISSN 2459-5616.
ISSN 1849-8531 = CROATIAN review of economic, business and social statistics

311
33
(051)
HS2018-00354

CROATIAN review of economic, business and social statistics (Online)
Croatian review of economic, business and social statistics [Elektronička građa] : journal of the Croatian Statistical Association / editors-in-chief Dragan Bagić, Ksenija Dumičić, Nataša Erjavec. - Vol.1,no.1/2(2015)- . - Zagreb : Hrvatsko statističko društvo, 2016- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Croatian review of economic, business and social statistics = ISSN 1849-8531.
ISSN 2459-5616 = CROATIAN review of economic, business and social statistics (Online)

311
33
(05.034)
HS2018-00355

ENERGETSKA statistika u ... = Energy statistics ... / ržavni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1189 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2005.
ISSN 1334-5834 = ENERGETSKA statistika u ...

311.3:620.9
620.9
(051)
HS2018-00356

HRVATSKA u brojkama ... = Croatia in figures / Državni zavod za statistiku = Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2010- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010-. sv. ; 15 X 21 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1848-6673 = HRVATSKA u brojkama ...

311(497.5)
(497.5)
(05)
HS2018-00357

PRIOPĆENJE Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (Online)
Priopćenje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske [Elektronička građa]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [200-]- .     
Nepoznato. - Drugo izdanje: First Release (Croatian Bureau of Statistics) = ISSN 1334-0565. - Drugi medij: Priopćenje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (Tisak) = ISSN 1330-0350.
ISSN 1334-0557 = PRIOPĆENJE Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (Online)

311
(05.034)
HS2018-00358

PROCEEDINGS of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia [Elektronička građa] / chief editors Ksenija Dumičić ... [et al.]. - Vol.1,no.1(2016)- . - Zagreb : Hrvatsko statističko društvo = Croatian Statistical Association, 2016-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1849-9872 = PROCEEDINGS of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia

311
(05)
HS2018-00359

PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online)
Program publiciranja ... [Elektronička građa] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002- .     
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Program publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske) = ISSN 1330-2353.
ISSN 1334-0611 = PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online)

311
061.1
(05.034)
HS2018-00360

STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online)
Statističke informacije ... [Elektronička građa] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Statistical information... / Central Bureau of Statistic of Republic of Croatia ; urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002- .     
Godišnje. - Tekst. na hrv. i engl. jeziku. - Drugi medij: Statističke informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak) = ISSN 1330-335X.
ISSN 1334-062X = STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online)

311
(051.034)
HS2018-00361

STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Statističke informacije ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Statistical information ... / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1992- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1993- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Od 1992-1995. tekst na hrv. jeziku; od 1996. tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Statistical information ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-3368. - Drugi medij: Statističke informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-062X.
ISSN 1330-335X = STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311
(051)
HS2018-00362

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa] = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2001- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2001- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-6738 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)

311
308
(083.4)
(086)
(05)
HS2018-00363

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Online)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa] = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002- .     
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM) = ISSN 1333-6738.
ISSN 1334-0638 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Online)

311
308
(083.4)
(05.034)
HS2018-00364

STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...
Statistički ljetopis grada Zagreba ... = [Statistical yearbook of Zagreb]. - God.41(1992)- . - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku, 1992-. sv. ; 24 cm. + zemljop. karte    
Godišnje. - Nastavak: Statistički godišnjak Zagreba = ISSN 0561-9416.
ISSN 1330-3678 = STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...

311.314
(051)
HS2018-00365

ZAGREB u brojkama ... / [urednici Darko Šiško, Vesna Polančec). - 2018-Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Sektor za strategijske informacije i istraživanja, Odjel za statistiku, 2018- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 2670-9295 = ZAGREB u brojkama ...

311
(051)
HS2018-00366

Vidi br.: HS2018-00916

Vidi br.: HS2018-01093

314   Demografija

FORUM za sigurnosne studije (Online)
Forum za sigurnosne studije [Elektronička građa] : znanstveni godišnjak = Forum for security studies / Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za međunarodne i sigurnosne studije ; glavna urednica Ružica Jakešević. - God. 1, br. 1 (2017)-. - Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za međunarodne i sigurnosne studije, 2017- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Forum za sigurnosne studije (Tisak) = ISSN 2459-6639.
ISSN 2584-4261 = FORUM za sigurnosne studije (Online)

314
323.15(=1/=8)
(05)
HS2018-00367

FORUM za sigurnosne studije (Tisak)
Forum za sigurnosne studije = Forum for security studies : znanstveni godišnjak / Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za međunarodne i sigurnosne studije ; glavna urednica Ružica Jakešević. - God.1,br.1(2017)- . - Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za međunarodne i sigurnosne studije, 2017- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Forum za sigurnosne studije (Online) = ISSN 2584-4261.
ISSN 2459-6639 = FORUM za sigurnosne studije (Tisak)

314
323.15(=1/=8)
(051)
HS2018-00368

HRVATSKI iseljenički zbornik ... (Online)
Hrvatski iseljenički zbornik ... [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica Vesna Kukavica. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika = Croatian Heritage Foundation, 2002- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv., engl. i na španj. jeziku. - Drugi medij: Hrvatski iseljenički zbornik ... (CD-ROM) = ISSN 1333-8757.
ISSN 1333-9362 = HRVATSKI iseljenički zbornik ... (Online)

314.15(=163.42)
94(497.5)
821.163.42
(05.034)
HS2018-00369

MATICA (1993)
Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation / [glavni urednik, chief editor Hrvoje Salopek]. - God.43,br.3(1993)- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Nova Matica = ISSN 0353-8052. - Drugi medij: Matica (Online) = ISSN 1846-5765. - Prilog: Heroji Vukovara : promo DVD-ROM / redatelj Eduard Galić = ISSN.
ISSN 1330-2140 0025-5920 (pogrešan) = MATICA (1993)

314.743(=163.42)
(051)
HS2018-00370

MATICA (Online)
Matica [Elektronička građa] : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation / glavni urednik Hrvoje Salopek. - 2005, br. 1 (siječanj)- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika = Croatian Heritage Foundation, 2005- . 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Drugi medij: Matica (1993) = ISSN 1330-2140.
ISSN 1846-5765 = MATICA (Online)

314.7(=163.42)
(051.034)
HS2018-00371

MIGRACIJSKE i etničke teme / [glavna urednica, editor-in-chief Sanja Klempić Bogadi]. - God.17,br.1/2(2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti = Institute for Migration and Ethnic Studies, 2001- . sv. ; 25 cm.    
Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Migracijske teme = ISSN 0352-5600. - Drugi medij: Migracijske i etničke teme (Online) = ISSN 1848-9184.
ISSN 1333-2546 = MIGRACIJSKE i etničke teme

314
323.15(=1/=8)
(051)
HS2018-00372

MIGRACIJSKE i etničke teme (Online)
Migracijske i etničke teme [Elektronička građa] / glavna urednica, editor-in-chief Sanja Klempić Bogadi. - Vol.1,no.1(1985)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2006- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Migracijske i etničke teme = ISSN 1333-2546.
ISSN 1848-9184 = MIGRACIJSKE i etničke teme (Online)

314
323.15(=1/=8)
(051.034)
HS2018-00373

PRIRODNO kretanje stanovništva u ... / Državni zavod za statistiku = Natural change in population ... (Croatian Bureau of Statistics); [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1032 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Prirodno kretanje stanovništva ...) = ISSN 1330-3597. - Prilog: Rastavljeni brakovi u ... = ISSN 1332-3946.
ISSN 1331-5021 = PRIRODNO kretanje stanovništva u ...

314
(083.4)
(05)
HS2018-00374

ZOV Srijema : glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata / [glavni urednik Zlatko Žužić]. - God.1,br.1(1995)-god.1,br.6(1995) ; god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999) ; god.5,br.24(1999)- . - Zagreb : Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, 1995-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-7258 = ZOV Srijema

314.745.22
(051)
HS2018-00375

ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Women and men in Croatia ... / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2006-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006-. sv. : graf. prikazi ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4603 = ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ...

314
316
(05)
HS2018-00376

Vidi br.: HS2018-01094

316   Sociologija

IN medias res (Zagreb, Online)
In medias res [Elektronička građa] : časopis filozofije medija / glavni i odgovorni urednik Sead Alić. - God. 1, br. 1 (2012)- . - Zagreb : Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2012- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-6304 = IN medias res (Zagreb, Online)

316.7
(051.034)
HS2018-00377

MEDIA, culture and public relations = Mediji, kultura i odnosi s javnostima / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković]. - 2002,[br.]1-2 ; [god.]2,[br.]1(2003) ; [god.]3,[br.]2(2012)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2002- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Media, culture and public relations (Online) = ISSN 1848-8374. - Ne izlazi od 2004-2011.
ISSN 1333-6371 = MEDIA, culture and public relations

316.7
659.4
(051)
HS2018-00378

MEDIA, culture and public relations (Online)
Media, culture and public relations [Elektronička građa] = Mediji, kultura i odnosi s javnostima / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković. - Vol.3,no.1(2012)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2012- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Media, culture and public relations = ISSN 1333-6371.
ISSN 1848-8374 = MEDIA, culture and public relations (Online)

316.7
659.4
(051.034)
HS2018-00379

MEDIANALI (Online)
Medianali [Elektronička građa] : međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva / glavni urednik, editor-in-choef Đorđe Obradović. - Vol.1, no.1 (2007)-vol. 12, no. 15 (2018). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2009-2018. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medianali = ISSN 1846-436X. - Ne izlazi 2014-2017.
ISSN 1849-0719 = MEDIANALI (Online)

316.7
070
659.4
(051.034)
HS2018-00380

MEDIJSKE studije = Media studies / [glavni urednik, editor-in-chief Božo Skoko]. - Vol.1,[br.]1/2(2010)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti = University of Zagarb, faculty of political science, 2011- . sv. ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medijske studije (Online) = ISSN 1848-5030.
ISSN 1847-9758 = MEDIJSKE studije

316.7
(051)
HS2018-00381

MEDIJSKE studije (Online)
Medijske studije [Elektronička građa] = Media studies / glavni urednik, editor-in-chief Božo Skoko. - Vol.1, 1/2 (2010)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti = University of Zagreb, Faculty of Political Science, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Medijske studije = ISSN 1847-9758.
ISSN 1848-5030 = MEDIJSKE studije (Online)

316.7
(051.034)
HS2018-00382

POLEMOS (Zagreb. Online)
Polemos [Elektronička građa] : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = journal of interdisciplinary research on war and peace / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mirko Bilandžić. - Vol. 1, no. 1 (1998)-. - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Naklada Jesenski i Turk, 2006-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Polemos (Zagreb) = ISSN 1331-5595.
ISSN 1848-8870 = POLEMOS (Zagreb. Online)

316
32
355/359
(051.034)
HS2018-00383

REVIJA za sociologiju / [glavni i odgovorni urednik, editor Ivan Landripet]. - God.1,br.1(1971)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1971- . sv. ; 25 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Revija za sociologiju (Online) = ISSN 1846-7954.
ISSN 0350-154X = REVIJA za sociologiju

316
(051)
HS2018-00384

REVIJA za sociologiju (Online)
Revija za sociologiju [Elektronička građa] : sociološki tromjesečnik / glavni urednik, editor Ivan Landripet. - Vol. 1, no. 1 (1971)-. - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2000- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Revija za sociologiju = ISSN 0350-154X.
ISSN 1846-7954 = REVIJA za sociologiju (Online)

316
(051.034)
HS2018-00385

SOCIJALNA ekologija (Online)
Socijalna ekologija [Elektronička građa] : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [journal for environmental thought and sociological research = Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Tijana Trako Poljak]. - Vol.1,no.1(1992)-. - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2007-. 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Socijalna ekologija (Zagreb) = ISSN 1330-0113.
ISSN 1849-0360 = SOCIJALNA ekologija (Online)

316.334.5
504.03
(051.034)
HS2018-00386

SOCIJALNA ekologija (Zagreb)
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [journal for environmental thought and sociological research] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Tijana Trako Poljak]. - Vol.1,no.1(1992)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Socijalna ekologija (Online) = ISSN 1849-0360. - Prilog: Social ecology (Zagreb) = ISSN 1330-982X. - 2010. izišla 3 broja.
ISSN 1330-0113 = SOCIJALNA ekologija (Zagreb)

316.334.5
502.1
(051)
HS2018-00387

SOCIOLOGIJA i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja = Sociology and Space : journal for spatial and socio-cultural development studies / [glavna i odgovorna urednica Anđelina Svirčić Gotovac]. - God.45,br.175=1(2007)- . - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nadomješta: Sociologija sela = ISSN 0038-0326. - Drugi medij: Sociologija i prostor (Online) = ISSN 1849-0387. - Dvostruka numeracija brojeva; prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1846-5226 = SOCIOLOGIJA i prostor

316.334.5
(051)
HS2018-00388

ZAPOSLENA : časopis za uspješnu ženu / [glavna urednica Ana Gruden]. - 1994,br.1(lipanj)- . - Zagreb : Zaposlena, 1994- . sv. : ; ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1330-6642 = ZAPOSLENA

316.6
(051)
HS2018-00389

Vidi br.: HS2018-00169

Vidi br.: HS2018-00471

Vidi br.: HS2018-00451

Vidi br.: HS2018-00449

Vidi br.: HS2018-00450

Vidi br.: HS2018-00191

Vidi br.: HS2018-00481

Vidi br.: HS2018-00480

Vidi br.: HS2018-00376

Vidi br.: HS2018-00168

Vidi br.: HS2018-00190

Vidi br.: HS2018-01406

32   Politika

ANALI Hrvatskog politološkog društva = [Annals of the Croatian Political Science Association] / [glavni i odgovorni urednik Mirjana Kasapović]. - God.1(2004)- . - Zagreb : Hrvatsko politološko društvo : Fakultet političkih znanosti, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Anali Hrvatskog politološkog društva (Online) = ISSN 1847-5299.
ISSN 1845-6707 = ANALI Hrvatskog politološkog društva

32
(051)
HS2018-00390

ANALI Hrvatskog politološkog društva (Online)
Anali Hrvatskog politološkog društva [Elektronička građa] : časopis Hrvatskog politološkog društva / glavna i odgovorna urednica Mirjana Kasapović. - God. 1, br. 1 (2004)-. - Zagreb : Hrvatsko politološko društvo : Fakultet političkih znanosti, 2005-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Anali Hrvatskog politološkog društva = ISSN 1845-6707.
ISSN 1847-5299 1847-5229 (pogrešan) = ANALI Hrvatskog politološkog društva (Online)

32
(051.034)
HS2018-00391

IRMO occasional papers [Elektronička građa] / editorial board Ana-Maria Boromisa, Nevenka Čučković, Krešimir Jurlin. - 1(2013)-. - Zagreb : Institute for Development and International Relations, 2013- .     
Nepoznato. - Nastavak: IMO occasional papers = ISSN 1848-4379. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1849-0220 = IRMO occasional papers

32
33
(051.034)
HS2018-00392

MALI Levijatan : studentski časopis za politologiju / [glavni urednik, editor-in-chiefŽeljko Poljak]. - Br.1(2006) ; god.2,br.2(2008)-Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2006-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Mali Levijatan (Online) = ISSN 1849-1014. - Ne izlazi 2007; 2010-2016.
ISSN 1846-0771 = MALI Levijatan

32
(051)
HS2018-00393

MALI Levijatan (Online)
Mali Levijatan [Elektronička građa] : studentski časopis za politologiju = Little Leviathan, student journal for political science / glavni urednik, editor-in-chief Željko Poljak. - Vol. 1, no. 1 (2006) ; vol. 2, no. 2 (2008)-vol. 3, no. 3 (2009) ; vol. 4, no. 1 (2017)-. - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2009-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Drugi medij: Mali Levijatan = ISSN 1846-0771. - Ne izlazi 2007; 2010-2016.
ISSN 1849-1014 = MALI Levijatan (Online)

32
(051.034)
HS2018-00394

OBNOVA (Online)
Obnova [Elektronička građa] : časopis za kulturu, društvo i politiku / glavni urednik Marko Paradžik. - 2014, br. 2-. - Zagreb : Udruga Obnova, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Obnova (Zagreb. 2013) = ISSN 1849-0697.
ISSN 2584-4245 = OBNOVA (Online)

32
008
82
73/76
(051.034)
HS2018-00395

OBNOVA (Zagreb. 2013)
Obnova : časopis za kulturu, društvo i politiku / [glavni i odgovorni urednik Marko Paradžik]. - God.1,br.1(listopad 2013) ; 2014,br.2-Zagreb : Udruga Obnova, 2013- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Obnova (Online) = ISSN 2584-4245.
ISSN 1849-0697 = OBNOVA (Zagreb. 2013)

32
008
82
73/76
(051)
HS2018-00396

POLITIČKA misao : časopis za politologiju / [glavni i odgovorni urednik Dejan Jović]. - God.1,br.1(1964)- . - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 1964- . sv. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - Od god.32(1995) peti broj svakog godišta na engl. jeziku. - Preuzima: Croatian political science review = ISSN 1332-5663. - Drugi medij: Politička misao (Online) = ISSN 1846-8721.
ISSN 0032-3241 = POLITIČKA misao

32
(051)
HS2018-00397

POLITIČKA misao (Online)
Politička misao [Elektronička građa] : Croatian political science review / glavni i odgovorni urednik Dejan Jović. - Vol. 33, br. 1 (1996)-Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2008 -. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno vol. 53, no. 1 (2016)- . - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Politička misao = ISSN 0032-3241.
ISSN 1846-8721 = POLITIČKA misao (Online)

32
(051.034)
HS2018-00398

POLITIČKE analize : tromjesečnik za analizu hrvatske i međunarodne politike / [glavni urednika Zdravko Petak]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, Centar za cjeloživotno obrazovanje, 2010- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Političke analize (Online) = ISSN 1849-093X.
ISSN 1847-4977 = POLITIČKE analize

32
(051)
HS2018-00399

POLITIČKE analize (Online)
Političke analize [Elektronička građa] : tromjesečnik za analizu hrvatske i međunarodne politike / glavni urednik Zdravko Petak. - Vol. 1, no. 1 (2010)-vol. 9, no. 36 (2018) - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, Centar za cjeloživotno obrazovanje, 2012-2018. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Političke analize = ISSN 1847-4977.
ISSN 1849-093X = POLITIČKE analize (Online)

32
(051.034)
HS2018-00400

POLITIČKE perspektive (Online)
Političke perspektive [Elektronička građa] : časopis za istraživanje politike / glavna urednica Ana Matan. - Vol. 1, no. 1 (2011)-. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Udruženje za političke nauke Srbije ; Fakultet političkih znanosti, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Političke perspektive = ISSN 2217-561X.
ISSN 2335-027X = POLITIČKE perspektive (Online)

32
(051.034)
HS2018-00401

POLITIČKE perspektive : časopis za istraživanje politike / Ana Matan (glavna urednica). - [2011,br.1]-2015,br.2 ; vol.6,no.1/2(2016)-Beograd : Fakultet političkih nauka : Udruženje za političke nauke Srbije ; Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, [2011]- . sv. ; 23 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Političke perspektive (Online) = ISSN 2335-027X.

32
(051)
HS2018-00402

STRATEGOS (Zagreb. Online)
Strategos [Elektronička građa] : znanstveni časopis Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" = scientific journal of the Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman" / glavni urednik Jugoslav Jozić. - Vol. 1, nr. 1 (2017)-. - Zagreb : Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman", 2017-. 1 online jedinica građe.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Strategos (Zagreb. Tisak) = ISSN 2459-8771.
ISSN 2459-8917 = STRATEGOS (Zagreb. Online)

32
355/359
(051.034)
HS2018-00403

STRATEGOS (Zagreb. Tisak)
Strategos : znanstveni časopis Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman = scientific journal of the Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman" / [editor-in-chief Dražen Smiljanić]. - God.=vol.1,br.=no.1(2017)-Zagreb : Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman", 2017-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Strategos (Zagreb. Online) = ISSN 2459-8917.
ISSN 2459-8771 = STRATEGOS (Zagreb. Tisak)

32
355/359
(051)
HS2018-00404

ZELENI list (Zagreb)
Zeleni list [Elektronička građa] / glavni urednik Davor Škrlec. - 2014, br.1 (studeni)-2019, br. 50 (svibanj). - Zagreb : Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca, 2014-2019. 1 online jedinica građe.    
Mjesečno.
ISSN 1849-6059 = ZELENI list (Zagreb)

32
(051.034)
HS2018-00405

Vidi br.: HS2018-00383

323   Unutarnja politika

BEHAR (Zagreb)
Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja / [glavni i odgovorni urednik Nenad Rizvanović]. - God.1,br.1(1900/01)-god.10,br.24(1909/10) ; god.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", 1900- . sv. : ilustr. ; 38 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Behar journal = ISSN 1334-5079. - Ne izlazi 1911-1991.
ISSN 1330-5182 = BEHAR (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
008
(051)
HS2018-00406

BOŠNJAČKA pismohrana : časopis za povijest i kulturu bošnjaka u Hrvatskoj / [glavni urednik Sead Berberović]. - Sv.1,br.1/4(1999)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, [2000]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje 2017-.
ISSN 1332-2362 = BOŠNJAČKA pismohrana

323.15(=1/=8)
(051)
HS2018-00407

BOŠNJAČKI glas : [informativno glasilo Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Edina Smajlagić]. - 2006,br.1(ožujak)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-3215 = BOŠNJAČKI glas

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS2018-00408

BUDUĆNOST (Zagreb)
Budućnost = Anglunipe : časopis Udruge Bolja budućnost / [glavni i odgovorni urednik Ramiza Memedi]. - [200?,br.1]-2004,br.4 ; 2005,br.9-Zagreb : Udruga žena Romkinja Hrvatske "Bolja budućnost", 200?-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-9124 = BUDUĆNOST (Zagreb)

323.15(497.5=214.58)
(051)
HS2018-00409

CRNOGORSKI glasnik (Zagreb)
Crnogorski glasnik : glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba / [glavna urednica Maša Savičević]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Vijeće crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba, 2000- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Facta Montenegrina = ISSN 1332-4551.
ISSN 1332-4977 = CRNOGORSKI glasnik (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.16)
(05)
HS2018-00410

ČESKY lidovy kalendar ... / [hlavni a odpovedny redaktor Jana Stanova]. - 1953- . - Daruvar : Jednota, 1952-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 0411-6321 = ČESKY lidovy kalendar ...

323.15(497.5=162.3)
(059)
HS2018-00411

DUMKY z Dunaju : [litopys Sojuzu Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej : = [litopys Sojuzu rusyniv i ukrainciv Respubliky Horvatii] = Misli s Dunava : [ljetopis Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske] / [urednica, redaktorka Vera Pavlović]. - [No.]1(1989)-[no.]2(1990) ; [no.]3=1990/2000(2000)- . - Vukovar : Savez Rusina Republike Hrvatske = Sojuz Rusynoh Republyky Gorvatskej, 1989- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na rusin., ukr. i na hrv. jeziku. - Tekst na lat. i ćir. - Ne izlazi 1991-1999.
ISSN 0353-6076 = DUMKY z Dunaju

323.15(497.5=161.2)
008
(05)
HS2018-00412

HORVATORSZAGI magyar naplo
Horvatórszági magyar napló : kisebbségi magyar hetilap / [fo- es felelos szerkeszto, glavni i odgovorni urednik Sipos Živić Tunde]. - [2001]- . - Beli Manastir : Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia, [2001]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Ne izlazi 2003-2004.
ISSN 1333-6517 = HORVATORSZAGI magyar naplo

323.15(497.5=511.141)
(05)
HS2018-00413

ILIRIA (Zagreb)
Iliria : revista per femra dbe familje = revija za žene i obitelj / [kryeredaktore, glavna urednica Shenida Bilalli]. - Viti=god.1,nr.=br.1(2006)- . - Zagreb : Klubi i femrave shqipetare nga Kroacia Mbreteresha Teuta = Klub albanskih žena Hrvatske "Kraljica Teuta", 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na alb. i na hrv. jeziku.
ISSN 1846-1409 = ILIRIA (Zagreb)

323.15(497.5=18)
305-055.2(497.5=18)
(051)
HS2018-00414

INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)
Informatori : mujore e Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë = mjesečnik Unije Zajednice Albanaca u Republici Hrvatskoj / [kryeredaktor, glavni urednik Esad Collaku]. - Viti=god.6,nr.=br.1(1998)- . - Zagreb : Unioni i Bashkësive shqiptare në Republikën e Kroacisë, 1998- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Informatori (Bashkesia Shqiptare ne Republiken e Kroacise) = ISSN 1332-8417.
ISSN 1846-3975 = INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)

323.15(497.5=18)
(051)
HS2018-00415

IZVOR (Vukovar)
Izvor : list Zajedničkog veća opština Vukovar / [urednik Slavko Bubalo]. - 2006,br.1(septembar)-2008,br.6 ; god.2,br.7/8(2008)- . - Vukovar : Zajedničko veće opština, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Dvotjedno. - Ćir.
ISSN 1847-4454 = IZVOR (Vukovar)

323.15(497.5=163.42)
908(497.5-37Vukovar)
(051)
HS2018-00416

JEDNOTA (Daruvar)
Jednota : [organ Svazu Čechu v Republice Chorvatsko] / [reditelka a hlavni a odpovedna redaktorka Jana Stanova]. - Roč.1,č.1(1946)- . - Daruvar : Jednota, 1946 - . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Prilog: Studnice = ISSN 1332-0947.
ISSN 0021-5791 = JEDNOTA (Daruvar)

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS2018-00417

KOPERNIK / Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik" = Poljska kulturna udruga "Mikołaj Kopernik" ; [redaktor, urednica Malgorzata Vražić]. - 2011,[Nr.]1- . - Zagreb : Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik", 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na polj. i na hrv. jeziku. - Nastavak: Biuletyn informacyjny (Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik") = ISSN 1848-266X.
ISSN 1848-2678 = KOPERNIK

323.15(497.5=162.1)
008
(051)
HS2018-00418

LOVASKI list : [glasilo Općine Lovas] / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Pančić]. - God.1,br.1(rujan 1994)- . - Lovas : Općinsko vijeće Općine, 1994-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Prilog: Zvono : školski list Osnovne Škole Lovas = ISSN.
ISSN 1331-906X = LOVASKI list

323
(051)
HS2018-00419

LJETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" / urednik Čedomir Višnjić. - Sv.1(1996)- . - Zagreb : SKD Prosvjeta, 1996- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Ćir. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1332-3636 = LJETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS2018-00420

MAKEDONSKI glas (Zagreb)
Makedonski glas : [glasilo Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj = spisanie na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska] / [glaven urednik Milena Georgievska]. - God.1,[br.1](1993)- . - Zagreb : Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, [1993]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na mak. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat.
ISSN 1333-7769 = MAKEDONSKI glas (Zagreb)

323.15(497.5=163.3)
008
(051)
HS2018-00421

NOVA dumka / [Vera Pavlović (glavni i odvičatel'ni redakor)]. - Rok 1,č.1(1971/72)-rok 27,č.106(1998); rok 28,č.107=1(1999)- . - Vukovar : Savez Rusina RH, 1972- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1995-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od rok 28,č.107=1(1999); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-3181 = NOVA dumka

323.15(497.5=161.2)
008
(051)
HS2018-00422

PANORAMA (Rijeka)
Panorama : rivista quindicinale / [redattore capo responsabile Ilaria Rocchi]. - Anno 1,n.1(1952)- . - Rijeka : Edit, 1952- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polumjesečno. - Drugi medij: Panorama (Rijeka. Online) = ISSN 1334-4692. - Prilog: Passatempi = ISSN 0475-8897.
ISSN 0475-6401 = PANORAMA (Rijeka)

323.15(497.5=131.1)
008
(051)
HS2018-00423

PHRALIPEN : glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj / [urednici Emir Grbić ... et al. ]. - God.1,br.1(2017)-Zagreb : Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara", 2017- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Druga vrsta veze: Phralipen (Portal) = ISSN 2623-7245.
ISSN 1849-8256 = PHRALIPEN

323.15(497.5=214.58)
376
(051)
HS2018-00424

PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split / [urednica Vera Hrga]. - [Let.1,št.1(1993)]-Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-9775 = PLANIKA

323.15(497.5=163.3)
(051)
HS2018-00425

POLITIČKI zatvorenik (Tisak)
Politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ) / [glavni urednik Tomislav Jonjić]. - God.4[i.e.5],br.38(1994)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, 1994- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Zatvorenik = ISSN 1331-467X. - Drugi medij: Politički zatvorenik (Online) = ISSN 1334-0328.
ISSN 1331-4688 = POLITIČKI zatvorenik (Tisak)

323.28
343.3
(051)
HS2018-00426

PRAMEN (Našice)
Pramen : kulturno-spoločensky časopis Slovakov v Chorvatsku / [šefredaktor Sandra Kralj Vukšić]. - [1992,č.1]-1995,č.11/12 ; roč.5,č.1(1996)- . - Savez Slovaka = Zvaz Slovakov, [1992]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-0512 = PRAMEN (Našice)

323.15(497.5=162.4)
008
(051)
HS2018-00427

PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek / [hlavni a odpovedna redaktorka Jana Stanova]. - Č.26(2008)- . - Daruvar : Jednota, 2008-. sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek = ISSN 1330-3880.
ISSN 1847-1676 1330-3880 (pogrešan) = PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS2018-00428

PREPORODOV journal : dvomjesečnik KDBH "Preporod" / [glavni i odgovorni urednik Nenad Rizvanović]. - [2003,br.45]- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", [2003]-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Behar journal = ISSN 1334-5079.
ISSN 1334-5052 = PREPORODOV journal

323.15(497.5=1.497.6)
061.22(497.5=1.497.6)
(051)
HS2018-00429

PROSVJETA (Zagreb. 1955)
Prosvjeta : [novine za kulturu] / [glavni i odgovorni urednik Čedomir Višnjić]. - God.13,br.411(januar 1955)-god.28,br.610(septembar 1971) ; god.1=26[i.e.29],br.1=610(1994)-god.19=44,br.108=718(2012) ; 2012,br.109-Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 1955- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Ćir. i lat. - Nastavak: Srpska riječ (Zagreb) = ISSN 1333-0810. - Ne izlazi 1972-1993. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od 1=26,br.1=610(1994)-god.18=43,br.105=715(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5439 = PROSVJETA (Zagreb. 1955)

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS2018-00430

RODNA riječ (Zagreb)
Rodna riječ : glasilo Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj = Rodna reč : organ na Nacionalnata obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija / [glavna urednica, glaven redaktor Diana Glasnova]. - 2003,br.1- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Bugara u RH = Nacionalna obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na bug. jeziku; oba su teksta tiskana u međusobno obrnutim smjerovima. - Ćir. i lat.
ISSN 1334-613X = RODNA riječ (Zagreb)

323.15(497.5=163.2)
(051)
HS2018-00431

ROVÁTKÁK
Rovátkák ... : [horvátországi magyyar kulturális és tudományos folyóirat] / [szerkesztettek Labadi Karoly]. - 1995-2010 ; 2011,[sz.1]-Eszek : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, 1996- . sv. ; : ilustr. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Nije izišao za 1998.
ISSN 1333-0772 = ROVÁTKÁK

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS2018-00432

RUAH hadaša : magazin / [glavni i odgovorni urednik Dolores Bettini]. - God.1,br.1(prosinac 2005/siječanj 2006)- . - Zagreb : Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2005- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1845-8742 = RUAH hadaša

323.15(497.5=411.16)
39
26
(051)
HS2018-00433

SABAH (Zagreb)
Sabah : list Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Asim Čabaravdić]. - God.1,br.0(listopad 2005)- . - Zagreb : Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, 2005- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Pet puta godišnje.
ISSN 1846-243X = SABAH (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS2018-00434

SOPOTJA : glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ / [urednica Marjana Mirković]. - Let.1,št.1(2012)- . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-4360 = SOPOTJA

323.15(=1/=8)
(051)
HS2018-00435

SRPSKO-DALMATINSKI magazin / [urednici Slavko Zorica, Branko Čolović]. - Sv.1(2006)- . - Split : SKD Prosvjeta-Pododbor Split : Vijeće srpske nacionalne manjine grada Splita, 2006- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nije izišao 2009.
ISSN 1846-3436 = SRPSKO-DALMATINSKI magazin

323.15(497.5=163.41)
HS2018-00436

TRAGOVI (Online)
Tragovi [Elektronička građa] : časopis za srpske i hrvatske teme / glavni i odgovorni urednik Dejan Jović. - Vol. 1, no. 1 (2018)-. - Zagreb : Srpsko narodno vijeće : Arhiv Srba u Hrvatskoj, 2019- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tragovi (Zagreb. 2018) = ISSN 2623-8926.
ISSN 2718-3467 = TRAGOVI (Online)

323.15(=1/=8)
(051.034)
HS2018-00437

TRAGOVI (Zagreb. 2018)
Tragovi : [časopis za srpske i hrvatske teme] / [glavni i odgovorni urednik Dejan Jović]. - God.1,br.1(2018)-Zagreb : Srpsko narodno vijeće : Arhiv Srba u Hrvatskoj, 2018- . sv. ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tragovi (Online) = ISSN 2718-3467.
ISSN 2623-8926 = TRAGOVI (Zagreb. 2018)

323.15(=1/=8)
(051)
HS2018-00438

UJ Magyar kepes ujsag : horvatorszagi magyar hetilap / [foszerkeszto Micheli Tunde]. - Evf.1,sz.1(1996)- . - Eszek : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége ; Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa : Bethlen Gábor Alap, 1996- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tjedno. - Nastavak: Magyar kepes ujsag = ISSN 0460-5578. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od evf.3=49,sz.3=1456(1998)-evf.5=51,sz.17=1520(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije; od evf.5,sz.18(2000) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-0135 = UJ Magyar kepes ujsag

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS2018-00439

Vidi br.: HS2018-00368

Vidi br.: HS2018-00367

Vidi br.: HS2018-00372

Vidi br.: HS2018-00373

Vidi br.: HS2018-00103

327   Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika

CROATIAN international relations review (Online)
Croatian international relations review [Elektronička građa] / editor in chief Senada Šelo Šabić. - Vol. 1, no. 1 (1995)- . - Zagreb : CIRR, Institute for Development and International Relations, 2012- .     
Tromjesečno. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Croatian international relations review = ISSN 1331-1182.
ISSN 1848-5782 = CROATIAN international relations review (Online)

327
(051.034)
HS2018-00440

GLASNIK (Hrvatski diplomatski klub. Online)
Glasnik [Elektronička građa] : Hrvatski diplomatski klub / urednik Zvonimir Marić. - God. 13, br.1(2015)- . - Zagreb : Hrvatski diplomatski klub, 2017- .     
Dvomjesečno. - Drugi medij: Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba = ISSN 1845-2876.
ISSN 2584-4393 = GLASNIK (Hrvatski diplomatski klub. Online)

327.82(497.5):061.2
061.2(497.521.2):327.82
(051.034)
(497.5)
(497.521.2)
HS2018-00441

IRMO brief [Elektronička građa] / Institut za razvoj i međunarodne odnose. - 2016, no. 1-. - Zagreb : Institute for Development and International Relations, 2016-. 1 online jedinica građe.    
Mjesečno.
ISSN 1849-9155 = IRMO brief

327
(051.034)
HS2018-00442

MEĐUNARODNE studije (Online)
Međunarodne studije [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Vladimir Filipović. - God. 12, br. 2 (2012)-. - Zagreb : Libertas međunarodno sveučilište, 2012- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje 2016-. - Drugi medij: Međunarodne studije = ISSN 1332-4756.
ISSN 2459-623X = MEĐUNARODNE studije (Online)

327
(051.034)
HS2018-00443

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

ABSTRACTS of the proceedings (International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship)
Abstracts of the proceedings / ... International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship ; editors Darko Tipurić i Davor Labaš. - 1(2013)- . - Zagreb : CIRU - Governance Research and Development Centre, 2013- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6434 = ABSTRACTS of the proceedings (International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship)

33
(05)
HS2018-00444

ACTA economica et turistica (Tisak)
Acta economica et turistica / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mladen Knežević]. - Vol.1,no.1(2015) ; vol.1,no.2(2016) ; vol.2,no.2(2016)- . - Zagreb : Libertas međunarodno sveučilište = Libertas International University, 2015-. sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavak: Acta turistica nova = ISSN 1846-4394. - Drugi medij: Acta economica et turistica (Online) = ISSN 1849-921X.
ISSN 1849-8469 = ACTA economica et turistica (Tisak)

33
338.48
(051)
HS2018-00445

BOOK of abstracts (Business & Entrepreneurial Economics Conference)
Book of abstracts / BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics ... ; [editors Mladen Turk, Marko Kolaković]. - 1(2016)- . - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2016- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-5187 = BOOK of abstracts (Business & Entrepreneurial Economics Conference)

33
(082)
(05)
HS2018-00446

BOOK of papers (Croatian Direct Marketing Association. Online)
Book of papers [Elektronička građa] / ... Croatian Direct Marketing Association Conference ; editor-in-chief Iva Gregurec. - 2016-. - Zagreb : Croatian Direct Marketing Association, 2016- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku.
ISSN 2459-7953 = BOOK of papers (Croatian Direct Marketing Association. Online)

33
(05)
HS2018-00447

BUSINESS systems research (Online)
Business systems research [Elektronička građa] / editor-in-chief Mirjana Pejić Bach. - Vol. 1, no. 1/2 (2010) - . - Zagreb : IRENET, Society for Advancing Innovation and Research in Economy, 2011-.     
Polugodišnje. - Drugi medij: Business systems research = ISSN 1847-8344.
ISSN 1847-9375 = BUSINESS systems research (Online)

33
004
(051.034)
HS2018-00448

ECONOMIC and social development (Book of abstracts. Online)
Economic and social development [Elektronička građa] : book of abstracts / ... International Scientific Conference ; editors Damir Mihanovic, Anica Hunjet, Zeljka Primorac. - 7 (2014)- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2014- . 1 online jedinica građe.    
Neredovito. - Drugi medij: Economic and social development (Book of abstracts) = ISSN 1849-689X. - Druga vrsta veze: Economic and social development (International Scientific Conference on Economic and Social Development) = ISSN 2584-6485.
ISSN 1849-7543 = ECONOMIC and social development (Book of abstracts. Online)

33
316.334.2
(05.034)
HS2018-00449

ECONOMIC and social development (Book of proceedings)
Economic and social development [Elektronička građa] : book of proceedings / ... International Scientific Conference. - 8=4(2014) ; 5(2015)- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2014- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Neredovito. - Drugi medij: Economic and social development (Book of proceedings. Online) = ISSN 1849-7535. - 2014. dvostruka numeracija brojeva; prva se odnosi na redni broj međunarodne, a druga na istočnoeuropsku konferenciju. - Nisu izašli preostali sveščići za 2020.
ISSN 1849-6903 = ECONOMIC and social development (Book of proceedings)

33
316.334.2
(082)
(086)
(05)
HS2018-00450

ECONOMIC and social development (Book of proceedings. Online)
Economic and social development [Elektronička građa] : book of proceedings / ... International Scientific Conference on Economic and Social Development. - 5(2014)-. - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Neredovito. - Drugi medij: Economic and social development (Book of proceedings) = ISSN 1849-6903.
ISSN 1849-7535 = ECONOMIC and social development (Book of proceedings. Online)

33
316.334.2
(082)
(05.034)
HS2018-00451

EFZG working paper series [Elektronička građa] = EFZG serija članaka u nastajanju. - 2006, no. 1- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2015- .     
Neredovito.
ISSN 1849-6857 = EFZG working paper series

33
(051.034)
HS2018-00452

EKONOMIJA (Online)
Ekonomija [Elektronička građa] = Economics / editor in chief Guste Santini. - God. 9, br. 1 (2002)-. - Zagreb : Rifin, 2020- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomija (Zagreb) = ISSN 1330-0636.
ISSN 2718-1685 = EKONOMIJA (Online)

33
(051.034)
HS2018-00453

EKONOMIJA (Zagreb)
Ekonomija = Economics : časopis za ekonomsku teoriju i politiku / [editor-in-chief Guste Santini]. - God.1,br.1/3(1994)- . - Zagreb : Rifin, 1994-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomija (Online) = ISSN 2718-1685.
ISSN 1330-0636 = EKONOMIJA (Zagreb)

33
(051)
HS2018-00454

EKONOMSKA i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : journal of economic and environmental history / [urednik, editor-in-chief Hrvoje Petrić]. - Vol.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju : Meridijani : Ekohistorijski laboratorij Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta, 2005- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska i ekohistorija (Online) = ISSN 1849-0190.
ISSN 1845-5867 = EKONOMSKA i ekohistorija

33
9
504.03
(051)
HS2018-00455

EKONOMSKA i ekohistorija (Online)
Ekonomska i ekohistorija [Elektronička građa] : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : journal of economic and environmental history / urednici, editors-in-chief Hrvoje Petrić, Paul Hirt. - Vol.1,no.1(2005)-. - Zagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju : Meridijani, 2005- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska i ekohistorija = ISSN 1845-5867.
ISSN 1849-0190 = EKONOMSKA i ekohistorija (Online)

33
9
504.03
(05.034)
HS2018-00456

EKONOMSKA istraživanja = Economic research / [glavni i odgovorni urednik Marinko Škare]. - Vol.11,no.1/2(1998)- . - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" = Juraj Dobrila University of Pula, Department for Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 1998-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavak: Gospodarstvo Istre = ISSN 0353-2860. - Drugi medij: Ekonomska istraživanja (Online) = ISSN 1848-9664. - Vol.32,issue 1(2019) izišao u 4 sveska.
ISSN 1331-677X = EKONOMSKA istraživanja

33
(051)
HS2018-00457

EKONOMSKA istraživanja (Online)
Ekonomska istraživanja [Elektronička građa] : znanstveni časopis = Economic research : scientific journal / glavni urednik Marinko Škare. - Vol.19, no.1(2006)-. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" ; Taylor & Francis, 2006-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje 2014-. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ekonomska istraživanja = ISSN 1331-677X.
ISSN 1848-9664 = EKONOMSKA istraživanja (Online)

33
(051.034)
HS2018-00458

EKONOMSKA misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Đuro Benić]. - God.1,br.1(1992)- . - Dubrovnik : Sveučilište = University of Dubrovnik, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nadomješta: Zbornik radova (Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu. Dubrovnik) = ISSN 0350-8536. - Drugi medij: Ekonomska misao i praksa (Online) = ISSN 1848-963X.
ISSN 1330-1039 = EKONOMSKA misao i praksa

33
(051)
HS2018-00459

EKONOMSKA misao i praksa (Online)
Ekonomska misao i praksa [Elektronička građa] : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik / glavni i odgovorni urednik Đuro Benić. - God. 15, br. 1 (2006)-. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ekonomska misao i praksa = ISSN 1330-1039.
ISSN 1848-963X = EKONOMSKA misao i praksa (Online)

33
(051.034)
HS2018-00460

EKONOMSKI pregled : [dvomjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb] / [glavni i odgovorni urednik Goran Buturac]. - God.1,br.1(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro : Ekonomski fakultet ; Ekonomski fakutlet ; Ekonomski fakutlet ; Fakultet za menadžent u turizmu i ugostiteljstvu, 1950-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Ekonomist (Zagreb. 1935) = ISSN 1331-9019. - Drugi medij: Ekonomski pregled (Online) = ISSN 1848-9494.
ISSN 0424-7558 = EKONOMSKI pregled

33
(051)
HS2018-00461

EKONOMSKI pregled (Online)
Ekonomski pregled [Elektronička građa] : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista / glavni i odgovorni urednik Goran Buturac. - Vol.51,no.1/2(2000)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro, 2002- . 1 online jedinica građe.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Ekonomski pregled = ISSN 0424-7558.
ISSN 1848-9494 = EKONOMSKI pregled (Online)

33
(051.034)
HS2018-00462

EKONOMSKI vjesnik = Econviews : review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues / [glavni i odgovorni urednik Boris Crnković]. - God.1,br.1(rujan 1988)- . - Osijek : Ekonomski fakultet, 1988- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Ekonomski vjesnik (Online) = ISSN 1847-2206.
ISSN 0353-359X = EKONOMSKI vjesnik

33
(05)
HS2018-00463

EKONOMSKI vjesnik (Online)
Ekonomski vjesnik [Elektronička građa] = Econviews : eview of contemporary business, entrepreneurship and economic issues / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Crnković. - God. 11, br. 1/2 (1997)-. - Osijek : Ekonomski fakultet, 2009-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Ekonomski vjesnik = ISSN 0353-359X.
ISSN 1847-2206 = EKONOMSKI vjesnik (Online)

33
(051.034)
HS2018-00464

GOSPODARSTVO & održivost / [glavni urednik Katarina Plećaš]. - God.1,br.1(travanj 2005)- . - Zagreb : Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Gospodarstvo & održivost (Online) = ISSN 1845-4666.
ISSN 1845-4402 = GOSPODARSTVO & održivost

330.34:504
504.03
(05)
HS2018-00465

GOSPODARSTVO & održivost (Online)
Gospodarstvo & održivost [Elektronička građa] : glasilo hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj / glavna urednica Katarina Plećaš. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, 2004- .     
Tromjesečno. - Drugi medij: Gospodarstvo & održivost = ISSN 1845-4402.
ISSN 1845-4666 = GOSPODARSTVO & održivost (Online)

33
504.03
(051.034)
HS2018-00466

INNOVATION Institute review ... / [urednik Filip Vrhovnik]. - [2012]-[2013] ; 2014/2015,br.3 ; 2015/2016- . - Zagreb : Institut za inovacije, [201?]-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - 2015/2016 tekst na engl. jeziku.
ISSN 1849-918X = INNOVATION Institute review ...

33
(05)
HS2018-00467

INTERNATIONAL journal of innovation and economic development (Online)
International journal of innovation and economic development [Elektronička građa] / editor-in-chief Irfan Raja Sabir. - Vol.1, no. 1 (2015)- . - Zagreb : Inovatus Services, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: International journal of innovation and economic development = ISSN 1849-7020.
ISSN 1849-7551 = INTERNATIONAL journal of innovation and economic development (Online)

330
(051.034)
HS2018-00468

IZVJEŠĆE o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ... : uključujući rezultate GEM - Global Entrepreneurship Monitori istraživanja za Hrvatsku za ... godinu / CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva ; [urednica Slavica Singer]. - 2011- . - Zagreb : CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, 2011-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Small and medium enterprises report - Croatia ... = ISSN 2459-8194.
ISSN 1848-3526 = IZVJEŠĆE o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ...

33
(05)
HS2018-00469

JOURNAL of corporate governance, insurance and risk management [Elektronička građa] / editors-in-chief Igor Todorović ... [et al.]. - Vol.1,no.1(2014)- . - Zagreb : Centar za istraživanje i razvoj upravljanja = Governance Research and Development Centre ; The University of Malta, Faculty of Economics, Management and Accountancy, Department of Insurance, 2014- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje.
ISSN 2757-0983 = JOURNAL of corporate governance, insurance and risk management

33
(051.034)
HS2018-00470

JOURNAL of economic and social development (Varaždin)
Journal of economic and social development [Elektronička građa] / editor Marijan Cingula. - Vol. 1, no. 1 (2014)- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency University North, 2014- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of economic and social development (Print) = ISSN 1849-6628.
ISSN 1849-3327 = JOURNAL of economic and social development (Varaždin)

33
316.334.2
(051)
HS2018-00471

MANAGEMENT (Split)
Management : journal of contemporary management issues / [editor-in-chief Nikša Alfirević]. - Vol.1,no.1(May 1996)- . - Split : Faculty of Economics, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Management (Split. Online) = ISSN 1846-3363.
ISSN 1331-0194 = MANAGEMENT (Split)

33
(051)
HS2018-00472

OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Online)
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E [Elektronička građa] : znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo = Education for entrepreneurship – E4E : international journal of education for entrepreneurship / glavni urednik, editor-in-chief Ivica Katavić, Vitomir Tafra. - Vol. 4, br. 1 (2014)-. - Zagreb : Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski" = University College of Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Subic Zrinski, 2014- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrvatskom i na engleskom jeziku. - Nastavak: Učenje za poduzetništvo (Online) = ISSN 1849-6601. - Drugi medij: OObrazovanje za poduzetništvo - E4E (Tisak) = ISSN 1849-7845.
ISSN 1849-661X = OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Online)

33
377
(051.034)
HS2018-00473

OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Tisak)
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno-stručni časopis obrazovanju za poduzetništvo = Education for entrepreneurship - E4E : international Journal of Education for Entrepreneurship / Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski = University College of Economics, Entrepreneurship and Managamenet Nikola Subic Zrinski ; glavni urednici Ivica Katavić, Vitomir Tafra. - Vol.4,br.=no.1(2014)- . - Zagreb : Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 2015-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Učenje za poduzetništvo = ISSN 1848-1264. - Drugi medij: Obrazovanje za poduzetništvo - E4E (Online) = ISSN 1849-661X.
ISSN 1849-7845 = OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Tisak)

33
377
(051)
HS2018-00474

OECONOMICA Jadertina [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Anita Peša. - 1(2011)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru = University of Zadar, 2011- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Oeconomica Jadertina (Tisak) = ISSN 1848-4956.
ISSN 1848-1035 = OECONOMICA Jadertina

33
(051.034)
HS2018-00475

PODUZETNIK (Osijek)
Poduzetnik : mjesečnik za poduzetnike i menadžere / [glavni urednik Vladimir Mihajlović]. - God.4,br.41(2010)-Beli Manastir : Novi Poduzetnik, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Slavonski poduzetnik = ISSN 1846-3541.
ISSN 1848-0667 1846-3541 (pogrešan) = PODUZETNIK (Osijek)

33
(051)
HS2018-00476

PRIVREDNI. : [multimedijalna platforma za poslovne ljude] / [glavni urednik Marko Jurčić]. - 2018,br.0-Zagreb : Privredni vjesnik, 2018-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Privredni vjesnik (Zagreb. 1953) = ISSN 0032-8995.
ISSN 2718-3475 = PRIVREDNI.

33
(051)
HS2018-00477

RADNI materijali EIZ-a (Online)
Radni materijali EIZ-a [Elektronička građa] = EIZ working papers / glavni urednik Ivan-Damir Anić. - 2007, no.1-. - Zagreb : Ekonomski institut, 2007-. 1 online jedionica građe.    
Neredovito. - Drugi medij: Radni materijali EIZ-a = ISSN 1846-4238.
ISSN 1847-7844 = RADNI materijali EIZ-a (Online)

33
(051.034)
HS2018-00478

REGIO-NOVOSTI [Elektronička građa] / urednica Irena Đokić. - 2013, br. 1-. - Zagreb : Ekonomski institut, Odjel za regionalni razvoj, 2013-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-8978 = REGIO-NOVOSTI

33
(05.034)
HS2018-00479

REVIEW of innovation and competitiveness : a journal of economic and social research / [editors Marinko Škare, Danijela Križman Pavlović]. - Vol.1,issue 1(2015)- . - Pula : Faculty of economics and tourism “Dr. Mijo Mirković”, 2015-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Review of innovation and competitiveness (Online) = ISSN 1849-9015.
ISSN 1849-8795 = REVIEW of innovation and competitiveness

33
316
(051)
HS2018-00480

REVIEW of innovation and competitiveness (Online)
Review of innovation and competitiveness [Elektronička građa] : a journal of economic and social research / editors Marinko Škare, Danijela Križman Pavlović. - Vol. 1, issue 1, (2015)-. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković", 2015-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Review of innovation and competitiveness = ISSN 1849-8795.
ISSN 1849-9015 = REVIEW of innovation and competitiveness (Online)

33
316
(051.034)
HS2018-00481

SEE-6 economic outlook : Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia / [editor Sandra Švaljek]. - Vol.1,no.1(2015)- . - Zagreb : The Institute of Economics ; The Institute of Economics ; The Institute of Economics, University "S. S. Cyril and Methodius" ; The University of Montenegro, Faculty of Economics ; Institute of Economic Sciences ; Institute for Economic Research, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: SEE-6 economic outlook (Online) = ISSN 1849-8884.
ISSN 1849-8817 = SEE-6 economic outlook

33
(051)
HS2018-00482

SEE-6 economic outlook (Online)
SEE-6 economic outlook [Elektronička građa] / editor Sandra Švaljek. - Vol. 1, no. 1 (2015)-. - Zagreb : The Institute of Economics ; The Institute of Economics ; The Institute of Economics, University "S. S. Cyril and Methodius" ; The University of Montenegro, Faculty of Economics ; Institute of Economic Sciences ; Institute for Economic Research, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: SEE-6 economic outlook = ISSN 1849-8817.
ISSN 1849-8884 = SEE-6 economic outlook (Online)

33
(051.034)
HS2018-00483

ZAGREB international review of economics & business / editor Jurica Šimurina. - Vol.1,no.1(May 1998)- . - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zagreb international review of economics and business (Online) = ISSN 1849-1162. - Prilog: Zagreb international review of economics & business : special conference issue = ISSN.
ISSN 1331-5609 = ZAGREB international review of economics & business

33
65
(051)
HS2018-00484

ZAGREB international review of economics and business (Online)
Zagreb international review of economics and business [Elektronička građa] / editor Jurica Šimurina. - Vol.1,no.1(1998)-. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2009-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zagreb international review of economics & business = ISSN 1331-5609.
ISSN 1849-1162 = ZAGREB international review of economics and business (Online)

33
65
(051.034)
HS2018-00485

ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu / [glavni urednik Anita Pavković]. - God.1,br.1(2003)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2003- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1845-495X.
ISSN 1333-8900 = ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

33
(051)
HS2018-00486

ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Online)
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu [Elektronička građa] / glavni urednik Anita Pavković. - God. 1, br. 1 (2003)-. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2003-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu = ISSN 1333-8900.
ISSN 1845-495X = ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Online)

33
(051.034)
HS2018-00487

ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Saša Drezgić. - God.15,sv.1(1997)-god.37,br.2(2019). - Rijeka : Ekonomski fakultet = Faculty of Economics, 1997-2019. 23 sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Zbornik radova (Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka) = ISSN 1330-6308. - Drugi medij: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-7520.
ISSN 1331-8004 1330-6308 (pogrešan) = ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

33
(051)
HS2018-00488

ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Online)
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci [Elektronička građa] : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Saša Drezgić. - Vol. 21, sv. 1 (2003)-. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet = University of Rijeka, Faculty of Economics, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci = ISSN 1331-8004.
ISSN 1846-7520 = ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Online)

33
(051.034)
HS2018-00489

ZBORNIK sveučilišta Libertas (Online)
Zbornik sveučilišta Libertas [Elektronička građa] / glavni urednik Vladimir Filipović. - Vol. 1/2, no. 1/2 (2017)-. - Zagreb : Libertas međunarodno sveučilište, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik sveučilišta Libertas (Tisak) = ISSN 2584-5055.
ISSN 2584-6167 = ZBORNIK sveučilišta Libertas (Online)

33
65
(05)
HS2018-00490

ZBORNIK sveučilišta Libertas (Tisak)
Zbornik sveučilišta Libertas / [glavni urednik Vladimir Filipović]. - God.1/2,br.1/2(2017)- . - Zagreb : Libertas međunarodno sveučilište, 2017- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik Visoke poslovne škole Libertas = ISSN 1846-9728. - Drugi medij: Zbornik sveučilišta Libertas (Online) = ISSN 2584-6167.
ISSN 2584-5055 = ZBORNIK sveučilišta Libertas (Tisak)

33
65
(05)
HS2018-00491

Vidi br.: HS2018-00916

Vidi br.: HS2018-00392

Vidi br.: HS2018-00017

Vidi br.: HS2018-00018

Vidi br.: HS2018-00059

Vidi br.: HS2018-00037

Vidi br.: HS2018-00001

Vidi br.: HS2018-00007

Vidi br.: HS2018-00355

Vidi br.: HS2018-00032

Vidi br.: HS2018-00031

Vidi br.: HS2018-00354

Vidi br.: HS2018-01182

Vidi br.: HS2018-01183

Vidi br.: HS2018-00582

Vidi br.: HS2018-01289

Vidi br.: HS2018-01290

331   Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati

ANALITIČKI bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online)
Analitički bilten [Elektronička građa] / Hrvatski zavod za zapošljavanje ; urednik Darko Oračić. - God. 2, br. 4 (2000)- . - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Analitički bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje) = ISSN 1332-0157.
ISSN 1849-3386 = ANALITIČKI bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online)

331.5
(051)
HS2018-00492

BOOK of proceedings (International ergonomics conference)
Book of proceedings / International ergonomics conference ; [editors Davor Sumpor ... et al.]. - 2(2004)-7(2018). - Zagreb : Croatian Ergonomics Society, 2004-2018. 6 sv. ; 25 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Book of proceedings (International ergonomics conference. USB) = ISSN 2584-5012.
ISSN 1848-9699 = BOOK of proceedings (International ergonomics conference)

331.45/.46
(082)
(05)
HS2018-00493

BOOK of proceedings (International ergonomics conference. USB)
Book of proceedings [Elektronička građa] / ... International Ergonomics Conference ; editors Davor Sumpor ... [et al.]. - 5(2013)-7(2018). - Zagreb : Croatian Ergonomics Society, 2016-2018. 2 USB memorije.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Book of proceedings (International ergonomics conference) = ISSN 1848-9699.
ISSN 2584-5012 = BOOK of proceedings (International ergonomics conference. USB)

331.45/.46
(082)
(05)
HS2018-00494

GLASNIK Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara / [uredništvo Ivica Radoš i uređivački kolegij]. - [2012]-Zagreb : Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara, [2012]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2623-971X = GLASNIK Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara

331.105.44
(054)
(06)
HS2018-00495

GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online)
Godišnjak [Elektronička građa] / urednica Marica Barić ; Hrvatski zavod za zapošljavanje. - 2005-. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Yearbook (Croatian Employment Service. Online) = ISSN 2584-3729. - Drugi medij: Godišnjak (Hrvatski zavod za zapošljavanje) = ISSN 1331-2618.
ISSN 1849-4854 = GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online)

331.5
(05.034)
HS2018-00496

MJESEČNI statistički bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci)
Mjesečni statistički bilten / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci. - God.9(2000)- . - Križevci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci) = ISSN 1331-453X.
ISSN 2757-0541 1331-453X (pogrešan) = MJESEČNI statistički bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci)

331.5
(05)
HS2018-00497

MJESEČNI statistički bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online)
Mjesečni statistički bilten [Elektronička građa] / Hrvatski zavod za zapošljavanje = Monthly statistics bulletin /Croatian Employment Service ; uredništvo Marica Barić, Biserka Burić. - God.24,br.1(2011)- . - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014- .     
Mjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Mjesečni statistički bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje) = ISSN 1331-260X.
ISSN 1849-3378 = MJESEČNI statistički bilten (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online)

331.5
(05.034)
HS2018-00498

NA peronu : vijesti Sindikata prometnika vlakova Hrvatske / [uređuje Anto Iličić]. - 1997,[br.1] ; god.1,br.2(1997) ; 2001,veljača-2007,ožujak ; 2009,br.1 ; 2012,br.1-. - Zagreb : Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1998-2000 ; 2008 i 2010-2011. - 2020,br.99 izišao samo u elektroničkom obliku.
ISSN 1332-7739 = NA peronu

331.105.44
(051)
HS2018-00499

OBAVIJESTI (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)
Obavijesti : bilten s aktualnim obavijestima o stručnom obrazovanju odraslih, te novim izdanjima i uslugama iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša / ZIRS [Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti] Zagreb. - [Vol.1(1990)]- . - Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, [1990]- . sv. ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-1778 = OBAVIJESTI (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)

331.45
(051)
HS2018-00500

RAD (Čakovec)
Rad : tiskovina Hrvatskog sindikata neindustrijskih radnika i privatnih namještenika / [odgovorni urednik Josip Vidović]. - God.1,br.1(1997)- . - Čakovec : Hrvatski sindikat neindustrijskih radnika i privatnih namještenika, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1333-7106 = RAD (Čakovec)

331.105.44
(051)
(0.067)
HS2018-00501

REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...
Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; br.1042 ...)
Godišnje. - Tekst usporedno na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2000 i 2005.
ISSN 1331-3444 = REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...

331.5
(083.4)
(05)
HS2018-00502

SIGURNOST i zaštita na radu / [urednik Davor Tudja]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Sigurnost i zaštita na radu : stručne upute za poslodavce i potrebni obrasci na CD-u za provedbu zaštite na radnom mjestu = ISSN.
ISSN 1849-5087 = SIGURNOST i zaštita na radu

331.45/.46
(051)
HS2018-00503

SINDIKALNA akcija : glasilo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske / [uređuje Ana Milićević-Pezelj]. - 1991,[br.]1- . - Zagreb : Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1991-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Sindikalna akcija (Online) = ISSN 2718-1693. - Prilog: Sindikalna akcija : posebno izdanje = ISSN.
ISSN 1330-1640 = SINDIKALNA akcija

331.105.44
(051)
HS2018-00504

SINDIKALNA akcija (Online)
Sindikalna akcija [Elektronička građa] : glasilo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske / glavna urednica Ana Milićević Pezelj. - 2007,br.365- . - Zagreb : Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 2020- . 1 online jedinica građe.    
Mjesečno. - Drugi medij: Sindikalna akcija = ISSN 1330-1640. - 2020,br.501 izišao samo online.
ISSN 2718-1693 = SINDIKALNA akcija (Online)

331.105.44
(051.034)
HS2018-00505

SINDIKALNI list hrvatskih službenika i namještenika / [glavni urednik Siniša Kuhar]. - God.1,br.1(1995)- . - Zagreb : Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-1379 = SINDIKALNI list hrvatskih službenika i namještenika

331.105.44
(051
HS2018-00506

ZBORNIK radova (Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu. CD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] / Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu ; urednik Neven Srb. - 2014- . - Zagreb : EDZ [i. e.] Elektrotehničko društvo Zagreb, 2014- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu) = ISSN 1846-2529.
ISSN 1849-6865 = ZBORNIK radova (Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu. CD-ROM)

331.45/.46
614.8
(082)
(086)
(05)
HS2018-00507

ZBORNIK radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. USB)
Zbornik radova [Elektronička građa] / ... Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja = Book of proceedings / International Professional and Scientific Conference ; urednica, editor Snježana Kirin. - 7 (2018)- . - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu = Karlovac University of Applied Sciences, 2018- . USB memorija ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. DVD-ROM) = ISSN 1849-238X.
ISSN 2623-6435 = ZBORNIK radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. USB)

331.45/.46
614
(05)
(082)
(086)
HS2018-00508

Vidi br.: HS2018-00681

Vidi br.: HS2018-00036

Vidi br.: HS2018-01082

Vidi br.: HS2018-01083

332   Regionalna ekonomika. Ekonomika zemljišta. Ekonomika stanovanja

OPERETA (Zagreb)
Opereta : magazin za nekretnine / [glavna urednica Nina Krašnjak]. - 2012,br.1-Zagreb : Opereta, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog uz: Poslovni dnevnik = ISSN 1845-576X. - Do 2013,br.10 objavljivana kao prilog unutar Poslovnog dnevnika.
ISSN 2459-8976 = OPERETA (Zagreb)

332
(051)
HS2018-00509

PREGLED tržišta nekretnina Republike Hrvatske (Online)
Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske ... [Elektronička građa] / autori Ivana Rašić, Sunčana Slijepčević, Nebojša Stojčić i Maruška Vizek. - 2012/2017-. - Zagreb : Ekonomski institut, 2018- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske (Tisak) = ISSN 2706-476X.
ISSN 2706-4697 = PREGLED tržišta nekretnina Republike Hrvatske (Online)

332
(05.034)
HS2018-00510

PREGLED tržišta nekretnina Republike Hrvatske ... (Tisak)
Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske ... / autori Marina Tkalec, Maruška Vizek, Ivan Žilić. - Zagreb : Ekonomski institut, 2018- . sv. : graf. prikazi ; 28 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske (Online) = ISSN 2706-4697.
ISSN 2706-476X = PREGLED tržišta nekretnina Republike Hrvatske ... (Tisak)

332
(05)
HS2018-00511

334   Gospodarske organizacije i udruženja

CHALLENGES of Europe (Online)
Challenges of Europe [Elektronička građa] : conference proceedings / International Conference Challenges of Europe. - 8(2009)-. - Split : Faculty of Economics, 2013-. 1 online jedinica građe.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Challenges of Europe (CD-ROM) = ISSN 1847-4497.
ISSN 1849-2541 = CHALLENGES of Europe (Online)

334
338
(05)
(063)
HS2018-00512

NEWS & views (Amcham)
News & views : magazine of the American Chamber of Commerce in Croatia / [editor Andrea Doko Jelušić]. - 2002,no.1(May/Jun.)- . - Zagreb : American Chamber of Commerce in Croatia, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Newsletter (Amcham) = ISSN 1334-1138.
ISSN 1333-6487 = NEWS & views (Amcham)

334
(051)
HS2018-00513

Vidi br.: HS2018-00535

Vidi br.: HS2018-00519

336   Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav

AKTUALNI osvrti [Elektronička građa] / Institut za javne financije. - 2008,br.1-2020,br.117. - Zagreb : Institut za javne financije, 2008-2020. 1 online jedinica građe.    
Nepoznato. - Nastavlja se kao: Osvrti Instituta za javne financije = ISSN 2787-7620. - Drugo izdanje: Press release (Zagreb) = ISSN 1848-4123.
ISSN 1848-4085 = AKTUALNI osvrti

336
(051.034)
HS2018-00514

ANNUAL report ... (Croatian Financial Services Supervisory Agency. Online)
Annual report ... [Elektronička građa] / Croatian Financial Services Supervisory Agency. - 2006- . - Zagreb : Croatian Financial Services Supervisory Agency, 2007- .     
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Online) = ISSN 1846-6362. - Drugi medij: Annual report ... (Croatian Financial Services Supervisory Agency. CD-ROM) = ISSN 1848-6754.
ISSN 1846-6370 = ANNUAL report ... (Croatian Financial Services Supervisory Agency. Online)

336
(05.034)
HS2018-00515

ANNUAL report ... (Croatian National Bank. Online)
Annual report ... [Elektronička građa] / Croatian National Bank ; editor-in-chief Ljubinko Jankov. - 1997-Zagreb : Croatian National Bank, 1997- .     
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Online) = ISSN 1334-0093. - Drugi medij: Annual report ... (Croatian National Bank. Tisak) = ISSN 1331-6567.
ISSN 1334-0107 = ANNUAL report ... (Croatian National Bank. Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00516

ANNUAL report ... (Privredna banka Zagreb. Online)
Annual report ... [Elektronička građa] / Privredna banka Zagreb. - 1998-. - Zagreb : Privredna banka, [199-?]- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Privredna banka Zagreb. Online) = ISSN 1334-0395. - Drugi medij: Annual report ... (Privredna banka Zagreb. Tisak) = ISSN 1334-1286.
ISSN 1334-0409 = ANNUAL report ... (Privredna banka Zagreb. Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00517

ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)
Annual report ... / Raiffeisenbank Austria. - 2000- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria, 2001-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1332-3016. - Drugi medij: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria. CD-ROM) = ISSN 1846-5757.
ISSN 1334-7756 = ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS2018-00518

ANNUAL report on corporate governance of issuers with securities admitted to trading on a regulated market of the Republic of Croatia [Elektronička građa]. - 2011- . - Zagreb : Croatian Financial Services Supervisory Agency, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj (Online) = ISSN 1849-2665.
ISSN 1849-2673 = ANNUAL report on corporate governance of issuers with securities admitted to trading on a regulated market of the Republic of Croatia

336.7
334.7
(05.034)
HS2018-00519

BANKS bulletin (Online)
Banks bulletin [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka ; editor-in-chief Čedo Maletić. - 2001,no.1(March)- . - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department, 2001- .     
Godišnje. - Drugo izdanje: Bilten o bankama (Online) = ISSN 1334-0115. - Drugi medij: Banks bulletin (Tisak) = ISSN 1333-1043.
ISSN 1334-0123 = BANKS bulletin (Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00520

BILTEN (Hrvatska narodna banka. Online)
Bilten [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka. - 1998,br.31(listopad)- . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost, 1998- .     
Mjesečno. - Drugo izdanje: Bulletin (Croatian National Bank. Online) = ISSN 1334-0050. - Drugi medij: Bilten (Hrvatska narodna banka. Tisak) = ISSN 1331-6036.
ISSN 1334-0042 = BILTEN (Hrvatska narodna banka. Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00521

BILTEN o bankama (Online)
Bilten o bankama [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka ; glavni urednik Čedo Maletić. - God.1,br.1(ožujak 2001)- . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- .     
Godišnje. - Drugo izdanje: Banks bulletin (Online) = ISSN 1334-0123. - Drugi medij: Bilten o bankama (Tisak) = ISSN 1333-1035.
ISSN 1334-0115 = BILTEN o bankama (Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00522

BULLETIN (Croatian National Bank. Online)
Bulletin [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka. - 1998,No.31(October)- . - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department, 1998- .     
Mjesečno. - Drugo izdanje: Bilten (Hrvatska narodna banka. Online) = ISSN 1334-0042. - Drugi medij: Bulletin (Croatian National Bank. Tisak) = ISSN 1331-6028.
ISSN 1334-0050 = BULLETIN (Croatian National Bank. Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00523

CARINSKI vjesnik / [glavni urednik Hrvoje Čović]. - 1992,[br.1]-1996,br.2 ; god.5,br.3/4(1996)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Jedanaest puta godišnje.
ISSN 1330-0911 = CARINSKI vjesnik

336
(051)
HS2018-00524

FINANCIAL stability (Zagreb. Online)
Financial stability [Elektronička građa] / Croatian National Bank. - Year 1, no. 1 (June 2008)- . - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department, 2008- .     
Polugodišnje. - Nastavak: Macroprudental analysis (Online) = ISSN 1845-6332. - Drugo izdanje: Financijska stabilnost (Online) = ISSN 1846-940X. - Drugi medij: Financial stability (Zagreb) = ISSN 1846-9264.
ISSN 1847-0017 = FINANCIAL stability (Zagreb. Online)

336
(051.034)
HS2018-00525

FINANCIJE, pravo i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije / [glavna urednica Mirjana Paić Ćirić]. - 2011,br.5- . - Zagreb : TEB Poslovno savjetovanje, 2011-. sv. ; 27 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Financije i porezi = ISSN 1845-0814. - Prilog: Financije, pravo i porezi = ISSN.
ISSN 1848-6614 = FINANCIJE, pravo i porezi

336
34
(051)
HS2018-00526

FINANCIJSKA stabilnost (Online)
Financijska stabilnost [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka. - God. 1, br. 1 (lipanj 2008)-. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost, 2008- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Nastavak: Makrobonitetna analiza = ISSN 1845-6057. - Drugo izdanje: Financial stability (Zagreb. Online) = ISSN 1847-0017. - Drugi medij: Financijska stabilnost = ISSN 1846-9256.
ISSN 1846-940X 1846-9256 (pogrešan) = FINANCIJSKA stabilnost (Online)

336
(051.034)
HS2018-00527

FISCUS (English ed.)
Fiscus [Elektronička građa] : prudent and responsible public sector financial management / editors Ante Bajo, Marko Primorac. - 2016, no. 1 (February)- . - Zagreb : Institute of Public Finance, 2016-. 1 online jedinica građe.    
Neredovito. - Drugo izdanje: Fiscus (Hrvatsko izd.) = ISSN 1849-9309.
ISSN 1849-9317 = FISCUS (English ed.)

336
(051.034)
HS2018-00528

FISCUS (Hrvatsko izd.)
Fiscus [Elektronička građa] : razborito i odgovorno upravljanje financijama javnog sektora / urednici Ante Bajo, Marko Primorac. - 2016, br. 1 (veljača)-. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016-. 1 online jedinica građe.    
Neredovito. - Drugo izdanje: Fiscus (English ed.) = ISSN 1849-9317.
ISSN 1849-9309 = FISCUS (Hrvatsko izd.)

336
(051.034)
HS2018-00529

GLASNIK Hrvatske lutrije / [glavni urednik Danijel Švigir]. - God.1,br.1(1994)- . - Zagreb : Hrvatska lutrija, 1994- . sv. ; 30 cm.    
Tjedno.
ISSN 1334-6539 = GLASNIK Hrvatske lutrije

336.7
(051)
(0.067)
HS2018-00530

GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Online)
Godišnje izvješće ... [Elektronička građa] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - 2005- . - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2007- .     
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Croatian financial services supervisory agency. Online) = ISSN 1846-6370. - Drugi medij: Godišnje izvješće ... (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. CD-ROM) = ISSN 1848-6126.
ISSN 1846-6362 = GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Online)

336
(061)
(05.034)
HS2018-00531

GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Online)
Godišnje izvješće ... [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka ; glavni urednik Ljubinko Jankov. - 1996- . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1996- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Croatian National Bank. Online) = ISSN 1334-0107. - Drugi medij: Godišnje izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Tisak) = ISSN 1331-6397.
ISSN 1334-0093 = GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00532

GODIŠNJE izvješće ... (Privredna banka Zagreb. Online)
Godišnje izvješće ... [Elektronička građa] / Privredna banka Zagreb. - 1998- . - Zagreb : Privredna banka, [199-?]- .     
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Privredna banka Zagreb. Online) = ISSN 1334-0409. - Drugi medij: Godišnje izvješće ... (Privredna banka Zagreb. Tisak) = ISSN 1333-0853.
ISSN 1334-0395 = GODIŠNJE izvješće ... (Privredna banka Zagreb. Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00533

GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)
Godišnje izvješće ... / Raiffeisenbank Austria. - 1995- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria, 1996- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Od 1995-1999 tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1334-7756.
ISSN 1332-3016 = GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS2018-00534

GODIŠNJI izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj (Online)
Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj [Elektronička građa] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ; pripremile i uredile Andreja Hašček i Anita Šimac. - 2010-Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report on corporate governance of issuers with securities admitted to trading on a regulated market of the Republic of Croatia = ISSN 1849-2673. - Drugi medij: Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj = ISSN 1848-2333.
ISSN 1849-2665 = GODIŠNJI izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj (Online)

336.7
334
(05.034)
HS2018-00535

HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)
Hrvatsko novčano tržište [Elektronička građa] / ... znanstveno-stručna konferencija. - 8(2005)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2005-. optički disk (CD ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-3789 = HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)

336.76
(05)
(086)
HS2018-00536

KONTROLER : bilten Udruge hrvatskih kontrolera / glavni urednik Neda Vitezić. - 2011,br.1- . - Rijeka : Udruga hrvatskih kontrolera, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1848-1329 = KONTROLER

336.7
657
(051)
HS2018-00537

MACROPRUDENTIAL diagnostics [Elektronička građa] : ... quarter of ... / Croatian National Bank. - Year 1, Nr. 1 (2017)-. - Zagreb : Croatian National Bank, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugo izdanje: Makroprudencijalna dijagnostika = ISSN 2459-8704.
ISSN 2459-8887 = MACROPRUDENTIAL diagnostics

336
(051.034)
HS2018-00538

MAKROPRUDENCIJALNA dijagnostika [Elektronička građa] : ... tromjesečje... / Hrvatska narodna banka. - God. 1, br. 1 (2017)-. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugo izdanje: Macroprudential diagnostic = ISSN 2459-8887.
ISSN 2459-8704 = MAKROPRUDENCIJALNA dijagnostika

336
(051)
HS2018-00539

NAREDBA o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini / [urednica Ida Dojčić]. - 2003-2019. - Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje, 2003-2019. 17 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini = ISSN 2787-7191. - Prilog uz: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN 1334-2495.
ISSN 1849-8140 = NAREDBA o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini

336
(05)
HS2018-00540

NEWSLETTER (Institut za javne financije. Online)
Newsletter [Elektronička građa] : povremeno glasilo Instituta za javne financije. - 1999,br.1(siječanj)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 2001- .     
Neredovito. - Drugo izdanje: Newsletter (Institute of public finance. Online) = ISSN 1848-4662. - Drugi medij: Newsletter (Institut za javne financije. Tisak) = ISSN 1333-4263.
ISSN 1333-9303 = NEWSLETTER (Institut za javne financije. Online)

336
(054.034)
HS2018-00541

NEWSLETTER (Institute of public finance. Online)
Newsletter [Elektronička građa] : an occasional publication of the Institute of Public Finance. - No. 1 (January 1999)- . - Zagreb : Institute of Public Finance, 2012-.     
Mjesečno. - Drugo izdanje: Newsletter (Institut za javne financije. Online) = ISSN 1333-9303. - Drugi medij: Newsletter (Institute of public finance) = ISSN 1333-4417.
ISSN 1848-4662 = NEWSLETTER (Institute of public finance. Online)

336
(05.034)
HS2018-00542

ODABRANI prijevodi [Elektronička građa]. - 2010, br. 1- . - Zagreb : Institut za javne financije, 2010- .     
Neredovito.
ISSN 1847-7445 = ODABRANI prijevodi

336
(051.034)
HS2018-00543

PAYMENT cards and card transactions [Elektronička građa] : payment statistics ... / Croatian National Bank. - 2014-. - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Platne kartice i kartične transakcije = ISSN 1849-790X.
ISSN 1849-8930 = PAYMENT cards and card transactions

336.717(497.5)
(497.5)
(051.034)
HS2018-00544

PAYMENT transactions and accounts [Elektronička građa] : payment statistics / Croatian National Bank. - Year 1 (2016)-. - Zagreb : Croatian National Bank, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Platne transakcije i računi = ISSN 2459-8097.
ISSN 2459-8585 = PAYMENT transactions and accounts

336.7
(051.034)
HS2018-00545

PBZ tjedne analize (Online)
PBZ tjedne analize [Elektronička građa]. - 2003,travanj- . - Zagreb : Privredna banka Zagreb, 2003- .     
Tjedno. - Djelomice nastavak: PBZ Croatia weekly summary (Online) = ISSN 1334-1316. - Drugo izdanje: PBZ weekly analysis (Online) = ISSN 1334-1294.
ISSN 1334-1308 = PBZ tjedne analize (Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00546

PBZ weekly analysis (Online)
PBZ weekly analysis [Elektronička građa] / Privredna banka Zagreb. - 2003(March)- . - Zagreb : Privredna banka Zagreb, 2003- . 1 online jedinica građe.    
Tjedno. - Djelomice nastavak: PBZ Croatia weekly summary (Online) = ISSN 1334-1316. - Drugo izdanje: PBZ tjedne analize (Online) = ISSN 1334-1308.
ISSN 1334-1294 = PBZ weekly analysis (Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00547

PLATNE kartice i kartične transakcije [Elektronička građa] : statistika platnog prometa ... - 2014- . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Payment cards and card transactions = ISSN 1849-8930.
ISSN 1849-790X = PLATNE kartice i kartične transakcije

336.7
(05.034)
HS2018-00548

PLATNE transakcije i računi [Elektronička građa] : statistika platnog prometa / Hrvatska narodna banka. - God. 1 (2016)-. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Payment transactions and accounts = ISSN 2459-8585.
ISSN 2459-8097 = PLATNE transakcije i računi

336.7
(051.034)
HS2018-00549

POLUGODIŠNJA informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike (Online)
Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka. - 2012 - . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Nastavak: Polugodišnje izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Online) = ISSN 1847-1951. - Drugo izdanje: Semi-annual information on the financial condition, the degree of price stability achieved and the implementation of monetary policy (Online) = ISSN 1849-3483.
ISSN 1848-7505 = POLUGODIŠNJA informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike (Online)

336.7
(05.034)
HS2018-00550

POREZNI vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske / [glavni urednik Vjekoslav Bratić]. - [God.1],[br.]1(1992)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Priručnik o nadzoru transfernih cijena = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.8=1(1993)-god.2,br.17/18=10/11(1993); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0903 = POREZNI vjesnik

336.2
(051)
HS2018-00551

POREZNI vjesnik. Poseban broj
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske. Poseban broj / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - God.6,br.2a(1997)-god.20,br.12e(2012) ; 2013,br.1-Zagreb : Institut za javne financije, 1997- . sv. ; 20 cm.    
Neredovito. - Prilog uz: Porezni vjesnik = ISSN 1330-0903.
ISSN 1333-073X = POREZNI vjesnik. Poseban broj

336.2
(05)
HS2018-00552

PRAVO i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu / [glavni urednik Vilim Gorenc]. - God.6,br.1(siječanj 1997)- . - Zagreb : RRiF-plus, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Izvješća za gospodarsku praksu = ISSN 1330-4402. - Drugi medij: Pravo i porezi (Online) = ISSN 2670-8752. - Prilog: Radni odnosi i zapošljavanje: zbirka aktualnih propisa = ISSN.
ISSN 1331-2235 = PRAVO i porezi

336
34
(051)
HS2018-00553

PRAVO i porezi (CD-ROM)
Pravo i porezi [Elektronička građa]. - 2001/2003- . - Zagreb : RRiF-plus, 2003- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje nadopunjavanje kumulativnog diska. - Drugi medij: Pravo i porezi (Online) = ISSN 2670-8752.
ISSN 1845-6383 = PRAVO i porezi (CD-ROM)

336
34
(086)
(051)
HS2018-00554

PRESS release (Zagreb)
Press release [Elektronička građa] / Institute of Public Finance. - 2008,no.1-2020,no.117. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2008-2020. 1 online jedinica građe.    
Nepoznato. - Nastavlja se kao: IPF notes = ISSN 2787-7639. - Drugo izdanje: Aktualni osvrti = ISSN 1848-4085.
ISSN 1848-4123 = PRESS release (Zagreb)

336
(051.034)
HS2018-00555

PUBLIC sector economics [Elektronička građa] / editor Katarina Ott. - Vol. 41, no. 1 (2017)-. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2017- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Nastavak: Financial theory and practice (Zagreb) = ISSN 1845-9757.
ISSN 2459-8860 = PUBLIC sector economics

336
(051.034)
HS2018-00556

SEMI-ANNUAL information on the financial condition, the degree of price stability achieved and the implementation of monetary policy (Online)
Semi-annual information on the financial condition, the degree of price stability achieved and the implementation of monetary policy [Elektronička građa] / Croatian National Bank. - 2012- . - Zagreb : Croatian National Bank, 2012- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Nastavak: Semi-annual report (Croatian National Bank. Online) = ISSN 1847-196X. - Drugo izdanje: Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike (Online) = ISSN 1848-7505.
ISSN 1849-3483 = SEMI-ANNUAL information on the financial condition, the degree of price stability achieved and the implementation of monetary policy (Online)

336.7
(05)
HS2018-00557

TEB-OV priručnik o porezima / [urednik Ida Dojčić]. - God.[21(1993)]- . - Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje, [1993]- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: TEB-ov priručnik o porezu na promet = ISSN 0351-0875. - Prilog: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN.
ISSN 1334-2495 = TEB-OV priručnik o porezima

336
(051)
HS2018-00558

Vidi br.: HS2018-00610

Vidi br.: HS2018-01412

Vidi br.: HS2018-00673

Vidi br.: HS2018-01411

Vidi br.: HS2018-01410

Vidi br.: HS2018-01414

Vidi br.: HS2018-01416

Vidi br.: HS2018-00567

Vidi br.: HS2018-01415

Vidi br.: HS2018-01413

338   Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u ... / [glavni urednik Miodrag Šajatović]. - Zagreb : Lider media, [2008]- . 28 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1849-5214 = 1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u ...

338
658
(051)
HS2018-00559

500 najboljih : 500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj = The best 500 : the top 500 creators of value added in Croatia / [glavni urednik, editor-in-chief Miodrag Šajatović]. - 2003- . - Zagreb : Lider press, 2003- . 28 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1845-4119 = 500 najboljih

338
658
(051)
HS2018-00560

ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini (CD-ROM)
Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini [Elektronička građa] / Fina ; urednica Vesna Kavur. - 2016- . - Zagreb : Financijska agencija, 2019- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini = ISSN 1847-5434. - Izdano sa: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama (CD-ROM) = ISSN 2623-9582.
ISSN 2623-9574 = ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini (CD-ROM)

338
(05)
HS2018-00561

ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske po županijama u ... godini (CD-ROM)
Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske po županijama u ... godini [Elektronička građa] / Fina ; urednica Vesna Kavur. - 2016- . - Zagreb : Financijska agencija, 2017- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u ... godini = ISSN 1847-5426. - Izdano sa: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama (CD-ROM) = ISSN 2623-9582.
ISSN 2623-9566 = ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske po županijama u ... godini (CD-ROM)

338
(05)
HS2018-00562

ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama (CD-ROM)
Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama [Elektronička građa] / Fina ; urednica Vesna Kavur. - 2016- . - Zagreb : Financijska agencija, 2017- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... po gradovima/općinama = ISSN 2623-8039. - Izdano sa: Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini (CD-ROM) = ISSN 2623-9574.
ISSN 2623-9582 = ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama (CD-ROM)

338
(05)
HS2018-00563

BUSINESS outlook ... (Zagreb)
Business outlook ... : prognoze za devet sektora / [urednici izdanja Branimir Kovač, Viktor Vresnik]. - [20]18/[20]19-Zagreb : Hanza media, cop. 2018-. sv. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2718-3416 = BUSINESS outlook ... (Zagreb)

338
(051)
HS2018-00564

CIJENE u ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški] = Prices ... / Croatian Bureau of Statistics ; [editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2004- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2005- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1282- .)
Godišnje. - Nastavak: Cijene i troškovi života u ... = ISSN 1331-3460.
ISSN 1846-1298 1331-3460 (pogrešan) = CIJENE u ...

338.5
(083.41)
HS2018-00565

CROATIAN economic outlook quarterly (Online)
Croatian economic outlook quarterly [Elektronička građa] / The Institute of Economics ; editor Marina Tkalec. - 2007, br. 29-2018, br. 73. - Zagreb : Ekonomski institut, 2007-2018. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Croatian economic outlook quarterly = ISSN 1332-3067.
ISSN 1847-7852 = CROATIAN economic outlook quarterly (Online)

338
(051.034)
HS2018-00566

CROATIAN economic survey (Online)
Croatian economic survey [Elektronička građa] / urednici William Bartlett, Zoran Aralica. - Br.1(1994)- . - Zagreb : Ekonomski institut, 2007- .     
Godišnje. - Drugi medij: Croatian economic survey ... = ISSN 1330-4860.
ISSN 1846-3878 = CROATIAN economic survey (Online)

338
336
(051.034)
HS2018-00567

CROATIAN economic survey ... / editor William Bartlett, Zoran Aralica. - 1993-1995 ; vol.4(1996/99)- . - Zagreb : Institute of Economics, 1994- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Croatian economic survey (Online) = ISSN 1846-3878. - Ne izlazi 1997-2001 i 2009.
ISSN 1330-4860 = CROATIAN economic survey ...

338
(051)
HS2018-00568

EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (Tisak)
Ekonomska politika Hrvatske u ... / Tradicionalno savjetovanje, Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija ; glavni urednik Najla Podrug. - 9(2002)-[Zagreb] : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro, 2001- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska politika Hrvatske (Online) = ISSN 2757-0606.
ISSN 1849-6482 = EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (Tisak)

338
(082)
(05)
HS2018-00569

GLOBAL business conference : proceedings / editors Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - 2010- . - Zagreb : Institut za inovacije = Innovation Institute, 2010-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-2252 = GLOBAL business conference

338
(066)
HS2018-00570

GOSPODARSKA kretanja / Hrvatska gospodarska komora ; [urednik Zvonimir Savić]. - God.1,br.1(1998) - god.17,br.12(2014) ; 2015,br.1/2 -Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Odjel za makroekonomske analize, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-4437 = GOSPODARSKA kretanja

338
(051)
HS2018-00571

INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)
Industrijska proizvodnja u .... Godišnji izvješaj - PRODCOM - rezultati = Industrial production in .... Annual PRODCOM results / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; 1187 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Industrija u ... (Godišnji izvještaj) = ISSN 1332-246X. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1334-594X = INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)

338.45(497.5)
(061)
HS2018-00572

INOVACIJE, tehnologije, edukacija i menadžment : [zbornik radova] / međunarodna konferencija; [glavna i odgovorna urednica Nevenka Breslauer]. - 2016 ; god.5,br.5(2018)- . - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2016- . sv. ; 29 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 2584-7562 = INOVACIJE, tehnologije, edukacija i menadžment

338
(082)
(05)
HS2018-00573

JOURNAL of business paradigms / [editor Goran Karanović]. - Vol.1,no.1(2016)-Rijeka : Business School PAR, 2016- . sv. ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of business paradigms (Online) = ISSN 2584-6612.
ISSN 2459-5004 = JOURNAL of business paradigms

338
(051)
HS2018-00574

JOURNAL of business paradigms (Online)
Journal of business paradigms [Elektronička građa] / editor Goran Karanović. - Vol. 1, no. 1 (2016)- . - Rijeka : Business School PAR, [2016]- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of business paradigms = ISSN 2459-5004.
ISSN 2584-6612 = JOURNAL of business paradigms (Online)

338
(051.034)
HS2018-00575

KARAKTERISTIKE gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini / [uredio Milan Vanđura]. - 1994/1996- . - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-352X = KARAKTERISTIKE gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini

338(497.5-35Virovitica)
(05)
HS2018-00576

KRATKOROČNI pokazatelji industrije u ... Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije = Short-term indicators of industry ... Industrial production, producer prices, turnover and new orders of industry / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2009-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1402-)
Godišnje. - Nastavak: Industrijska proizvodnja u ... Detaljni kratkoročni pokazatelji = ISSN 1846-1875.
ISSN 1849-1200 = KRATKOROČNI pokazatelji industrije u ... Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije

338.45
(061)
(05)
HS2018-00577

MACROECONOMIC developments and outlook [Elektronička građa] / Croatian National Bank. - Year 1, no. 1 (2016)-Zagreb : Croatian National Bank, 2017- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Makroekonomska kretanja i prognoze = ISSN 2459-8089.
ISSN 2459-8607 = MACROECONOMIC developments and outlook

338
(051.034)
HS2018-00578

MAKROEKONOMSKA kretanja i prognoze [Elektronička građa] / Hrvatska narodna banka. - God. 1, br. 1 (2016) -. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016 -. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Macroeconomic developments and outlook = ISSN 2459-8607.
ISSN 2459-8089 = MAKROEKONOMSKA kretanja i prognoze

338
(051.034)
HS2018-00579

MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra = International scientific symposium Economy of eastern Croatia - yesterday, today, tomorrow. / [urednici, editors Anka Mašek Tonković, Boris Crnković]. - 1(2012)-8(2019). - Osijek : Ekonomski fakultet, 2012-2019. 8 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: International scientific symposium Region, entrepreneurship, development = ISSN 2718-563X. - Prilog: Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj = ISSN. - 8(2019) izišla dva broja.
ISSN 1848-9559 = MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra

338
(063)
(05)
HS2018-00580

NOTITIA [Elektronička građa] : časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme = journal for economic, business and social issues / urednici Vlatka Bilas, Mile Bošnjak. - Br.1 (2015) . - Zagreb : Notitia, 2015- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje.
ISSN 1849-9066 = NOTITIA

338
502/504
502.1
(051.034)
HS2018-00581

PERSPEKTIVE (Zagreb)
Perspektive : nove ideje za krizna vremena / [glavni urednik Ante Gavranović]. - Vol.1,br.1(2011)-Zagreb : Zagrebačka inicijativa : Zaklada Adenauer : Seniko Studio, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-140X = PERSPEKTIVE (Zagreb)

338
33
(05)
HS2018-00582

PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika / [glavna urednica Andrea Mervar]. - 1991,br.1-2001,br.89 ; god.12,br.90(2002)-god.22,br.133(2012) ; god.23,br.1=134(2014)-god.27,br.2=143(2019). - Zagreb : Ekonomski institut, 1991-2019. 27 sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Privredna kretanja i ekonomska politika (Online) = ISSN 1847-7860. - Dvostruka numeracija brojeva od god.23,br.1=134(2014); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2013. - 2016 i 2015 izišao po jedan broj.
ISSN 1330-187X = PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika

338
(051)
HS2018-00583

PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika (Online)
Privredna kretanja i ekonomska politika [Elektronička građa] / glavna urednica Andrea Mervar. - Vol.4,br.30(1994)-god.22,no.133(2012) ; god.23,no.1=134(2014)-god.27,no.2=143(2019). - Zagreb : Ekonomski institut, 2010-2019.     
Polugodišnje. - Drugi medij: Privredna kretanja i ekonomska politika = ISSN 1330-187X. - Dvostruka numeracija brojeva od 2014. ; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1847-7860 = PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika (Online)

338
(051.034)
HS2018-00584

PROCEEDINGS (International conference "Valis Aurea")
Proceedings / International Conference "Vallis Aurea" ; editor Branko Katalinić. - 1(2008)- . - Požega : Polytechnic of Požega ; DAAAM International, 2008-. str. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1847-8204 = PROCEEDINGS (International conference "Valis Aurea")

338
(063)
HS2018-00585

TIM4PIN magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora / [glavni urednik Davor Vašiček]. - 2012,promo br. ; 2013,br.2- . - Zagreb : Tim4pin za savjetovanje, 2012-. sv. ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-7610 = TIM4PIN magazin

338
34
(051)
HS2018-00586

Vidi br.: HS2018-01263

Vidi br.: HS2018-00512

Vidi br.: HS2018-01262

Vidi br.: HS2018-00656

Vidi br.: HS2018-01404

338.48   Turizam

ACTA economica et turistica (Online)
Acta economica et turistica [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Vukonić. - Vol. 1, no. 1 (2015)- . - Zagreb : Libertas međunarodno sveučilište, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Dvogodišnje. - Nastavak: Acta turistica nova (Online) = ISSN 1848-8471. - Drugi medij: Acta economica et turistica (Tisak) = ISSN 1849-8469.
ISSN 1849-921X = ACTA economica et turistica (Online)

338.48
(051.034)
HS2018-00587

ACTA turistica (Online)
Acta turistica [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nevenka Čavlek. - Vol. 19, no. 1(2007)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta, Katedra za trgovinu i turizam, 2011- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Acta turistica (Zagreb) = ISSN 0353-4316.
ISSN 1848-6061 = ACTA turistica (Online)

338.48
(051.034)
HS2018-00588

CROATIAN convention and incentive magazine
Croatian convention & incentive magazine / [editor-in-chief Silvana Jakuš]. - 2001,no.1(July)- . - Zagreb : UTM revija, 2001- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito. - 2015,no.26 i 2017,no.29 izlazi zajedno s City break magazine tiskane u međusobno obrnutim smjerovima. - Prilog uz: UT (Zagreb. Hrvatsko izd.) = ISSN 1330-6766.
ISSN 1333-249X = CROATIAN convention and incentive magazine

338.48
65
(051)
HS2018-00589

HOTELI restorani barovi / [glavna urednica Marija Sedlar]. - 2008,br.1(ožujak)- . - Zagreb : CMG Media solutions, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Gastro grupa magazin / [glavna urednica Ivana Vidušin] = ISSN.
ISSN 1846-9361 = HOTELI restorani barovi

338.48
(051)
HS2018-00590

PUNEŠTRICA : časopis o turizmu otoka Krka / [glavna urednica Jadranka Jurčić]. - [2007,br.1-2013] ; god.4,br.7(2014)- . - Krk : Turistička zajednica otoka Krka, [2007]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6105 = PUNEŠTRICA

338.48
908(497.5)
(05)
HS2018-00591

PUTOVANJA (Zagreb. 2009)
Putovanja : posebni prilog Večernjeg lista / [urednice priloga Radmila Kovačević, Maja Posavec]. - [2009,br.1]- . - Zagreb : Večernji list, [2009]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Večernji list = ISSN 0350-5006.
ISSN 2623-6567 = PUTOVANJA (Zagreb. 2009)

338.48
(051)
HS2018-00592

SEKTORSKE analize [Elektronička građa] / glavna urednica Ivana Rašić Bakarić. - God. 2, br. 19 (ožujak 2013)-. - Zagreb : Ekonomski institut, 2013-. 1 online jedinica građe.    
Mjesečno od ožujka do lipnja i od rujna do prosinca.
ISSN 1848-8986 = SEKTORSKE analize

338.48
339
615
620.9
624
656
(051.034)
HS2018-00593

TOURISM (Zagreb)
Tourism : international interdisciplinary journal / [editor-in-chief Sanda Čorak]. - Vol.48,no.1(2000)- . - Zagreb : Institute for Tourism : Croatian National Tourist Board, 2000- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Odijeljeno od: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugo izdanje: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugi medij: Tourism (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1545.
ISSN 1332-7461 = TOURISM (Zagreb)

338.48
640.4
(051)
HS2018-00594

TOURISM (Zagreb. Online)
Tourism [Elektronička građa] : international interdisciplinary journal / editor-in-chief Sanda Čorak. - Vol.54,no.1(2006)-. - Zagreb : Institute for Tourism : Croatian National Tourist Board, 2008-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461.
ISSN 1849-1545 = TOURISM (Zagreb. Online)

338.48
640.4
(051.034)
HS2018-00595

TOURISM and hospitality industry (Online)
Tourism and hospitality industry [Elektronička građa] : congress proceedings / Biennial International Congress ; editors Ines Milohnić, Dora Smolčić Jurdana. - 2014-. - Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2018-. 1 online jedinica građe.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Tourism & hospitality industry ... (CD-ROM) = ISSN 1848-4581.
ISSN 2623-7407 = TOURISM and hospitality industry (Online)

338.48
(05.034)
HS2018-00596

TOURISM and hospitality management / [urednice Dora Smolčić Jurdana, Sandra Janković]. - God.1,br.[1]-2(1995) ; vol.2,no.1(1996)- . - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 1995- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Tourism and hospitality management (Online) = ISSN 1847-3377.
ISSN 1330-7533 = TOURISM and hospitality management

338.48
640.4
(051)
HS2018-00597

TOURISM and hospitality management (Online)
Tourism and hospitality management [Elektronička građa] / editors Dora Smolčić Jurdana, Sandra Janković. - Vol.1,no.1(1995)- . - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2009- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Tourism and hospitality management = ISSN 1330-7533.
ISSN 1847-3377 = TOURISM and hospitality management (Online)

338.48
640.4
(051.034)
HS2018-00598

TURIZAM : međunarodni znanstveno-stručni časopis / [glavni urednik Sanda Čorak]. - God.4,br.1(1956)- . - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica : Institut za turizam, 1956-. sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku; od vol.48(2000) tekst na hrv. jeziku. - Nastavak: Turistički pregled = ISSN 1330-2418. - Djelomice se nastavlja kao: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461. - Drugo izdanje: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461.
ISSN 0494-2639 = TURIZAM

338.48
640.4
(051)
HS2018-00599

TURIZAM info : časopis za časopis za hotelijere, ugostitelje i poduzetnike u turizmu / [glavni urednici Barbara Požarić i Adriano Požarić]. - [2003,br.1]- . - Opatija : Info Lab Mediji, [2003]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1847-4780 = TURIZAM info

338.48
640.4
HS2018-00600

TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)
Turizam u ... = Tourism ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1027 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Turizam ...) = ISSN 1330-3112.
ISSN 1331-341X = TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)

338.48
(083.41)
HS2018-00601

TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Tourism in seaside resorts and municipalities / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2006- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2007- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća = Statistical reports / Državni zavod za statistiku 1332-0297 br.1326 ...)
Godišnje. - Nastavak: Promet turista u primorskim gradovima i općinama u ... = ISSN 1331-6761.
ISSN 1846-4777 = TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ...

338.48
(083.41)
(051)
HS2018-00602

UHPA : stručna revija / [glavni urednik Ivana Maltar]. - 2013,br.1-2015,br.6 ; 2017,br.7- . - Zagreb : Udruga hrvatskih putničkih agencija, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: UHPA (Online) = ISSN 2706-3771. - Ne izlazi 2016.
ISSN 1848-8501 = UHPA

338.48
656
061.2(497.5)
(051)
HS2018-00603

UHPA (Online)
UHPA [Elektronička građa] : stručna revija / glavna urednica Ivana Maltar. - 2017, br. 7-. - Zagreb : Udruga hrvatskih putničkih agencija, 2019- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: UHPA = ISSN 1848-8501.
ISSN 2706-3771 = UHPA (Online)

338.48
656
061.2(497.5)
(051.034)
HS2018-00604

UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)
UT : ugostiteljstvo i turizam : [stručna revija za ugostiteljstvo i turizam] = hospitality and tourism magazine / [glavna urednica Silvana Jakuš]. - God.16,br.1/2(1968)- god.61,br.7/8(2013) ; god.62,ožujak(2014)- . - Zagreb : UTM revija, 1968- . sv : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: UT. Ugostiteljstvo i turizam = ISSN 0041-557X. - Drugo izdanje: UT (Zagreb, English ed. Deutsche Ausg.) = ISSN 1330-6863. - Prilog: HTI (Zagreb) = ISSN 2584-7139. - God.47,br.7(1999) nije izašao.
ISSN 1330-6766 = UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)

338.48
640.4
(051)
HS2018-00605

Vidi br.: HS2018-00824

Vidi br.: HS2018-01064

Vidi br.: HS2018-01326

Vidi br.: HS2018-01834

Vidi br.: HS2018-00445

Vidi br.: HS2018-01351

Vidi br.: HS2018-01431

Vidi br.: HS2018-01833

Vidi br.: HS2018-01245

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi

IN store (Zagreb)
In store : b2b časopis za trgovinu / [urednica Jelena Domović]. - God.1,br.1(2012)- . - Zagreb : Miremaks, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Deset brojeva godišnje. - Drugi medij: In store online = ISSN 1849-4110.
ISSN 1848-3577 = IN store (Zagreb)

339
(051)
(0.067)
HS2018-00606

SUVREMENA trgovina (Zagreb)
Suvremena trgovina : stručni časopis za trgovinu / [glavni i odgovorni urednik Srećko Sertić]. - Vol.17,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Seniko studio, 1992-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Supermarket (Zagreb) = ISSN 0350-4824. - Prilog: Suvremena kategorija : specijalizirani dodatak časopisu = ISSN.
ISSN 1330-0180 = SUVREMENA trgovina (Zagreb)

339
(051)
HS2018-00607

TRŽIŠTE (Zagreb)
Tržište = Market : review for marketing theory and practice / [glavni urednik, editor-in-chief Đurđana Ozretić Došen]. - God.1,br.1(1989)-god.10,br.1/2(1998) ; god.11=1999,br.1/2[2001]-god.14=2002,br.1/2[2003] ; god.15=2003,br.1/2[2005]- . - Zagreb : CROMAR- Hrvatska udruga za marketing : Ekonomski fakultet, Katedra za marketing, 1989-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tržište (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1383. - Ne izlazi 1999-2000 i 2004.
ISSN 0353-4790 = TRŽIŠTE (Zagreb)

339.1
658.8
(051)
HS2018-00608

TRŽIŠTE (Zagreb. Online)
Tržište [Elektronička građa] : časopis za tržišnu teoriju i praksu : znanstveni polugodišnji časopis = Market : review for marketing theory and practice : scientific semi-annual journal / glavna urednica, editor-in-chief Đurđana Ozretić Došen. - Vol.16,no.1/2(2004)-. - Zagreb : CROMAR - Hrvatska zajednica udruga za marketing = CROMAR – Croatian Marketing Association Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Katedra za marketing = University of Zagreb, Faculty of economics and business, Marketing Department, 2008-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tržište (Zagreb) = ISSN 0353-4790.
ISSN 1849-1383 = TRŽIŠTE (Zagreb. Online)

339
658.8
(051.034)
HS2018-00609

Vidi br.: HS2018-00653

Vidi br.: HS2018-00652

Vidi br.: HS2018-01350

Vidi br.: HS2018-01402

Vidi br.: HS2018-00593

34   Pravo. Pravna znanost

FIP (Zagreb. Online)
FIP [Elektronička građa] / editor in chief Jelena Uzelac. - Volume 1, issue 1 (2014)-. - Zagreb : Effectus College for Law and Finance, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: FIP (Zagreb) = ISSN 1849-241X.
ISSN 1849-4803 = FIP (Zagreb. Online)

34
336
(051.034)
HS2018-00610

GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences / [glavna urednica, editor-in-chief Irena Majstorović]. - Vol.1,br.1(2010)-Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2010- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Online) = ISSN 1849-0778.
ISSN 1847-7615 = GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske

34
061.1
(05)
HS2018-00611

GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Online)
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske [Elektronička građa] = Croatian Academy of Legal Sciences yearbook / glavna urednica urednik, editor-in-chief Irena Majstorović. - Vol.1,no.1(2010)- . - Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske = Academy of Legal Sciences, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = ISSN 1847-7615.
ISSN 1849-0778 = GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Online)

34
061.1
(05.034)
HS2018-00612

HRVATSKA pravna revija : [časopis za promicanje pravne teorije i prakse = law journal promoting legal theory and practice] / [glavni urednik Alen Bijelić]. - God.1,br.1(siječanj 2001)-god.18,br.6(2018). - Zagreb : Inženjerski biro : Pravni fakultet, 2001-2018. 18 sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Hrvatska gospodarska revija = ISSN 1330-9145. - Drugi medij: Hrvatska pravna revija (Online) = ISSN 2670-9791.
ISSN 1332-8670 = HRVATSKA pravna revija

34
(051)
HS2018-00613

PARAGRAF (Osijek. Online)
Paragraf [Elektronička građa] : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / glavne i odgovorne urednice Aleksandra Vasilj, Biljana Činčurak Erceg. - God. 1, br. 1 (2017)-. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, 2017-. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Paragraf (Osijek. Tisak) = ISSN 2584-3613.
ISSN 2584-3621 = PARAGRAF (Osijek. Online)

34
(051.034)
HS2018-00614

PARAGRAF (Osijek. Tisak)
Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera = journal for legal and social issues of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek / [glavne i odgovorne urednice, editors in chief Aleksandra Vasilj, Biljana Činčurak Erceg. - God.1,br.1(2017)-Osijek : Pravni fakultet, 2017-. sv ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Paragraf (Osijek. Online) = ISSN 2584-3621.
ISSN 2584-3613 = PARAGRAF (Osijek. Tisak)

34
(051)
HS2018-00615

PRAVNI vjesnik : časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku = journal of law and social sciences of the Law Faculty of University Josip Juraj Strossmayer in Osijek / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Ivana Tucak]. - God.1=8(1985) ; god.2(1986)- . - Osijek : Pravni fakultet, 1985- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Godišnjak Pravnog fakulteta u Osijeku = ISSN 0351-1987. - Drugi medij: Pravni vjesnik (Online) = ISSN 1849-0840. - Dvostruka numeracija godišta god.1=8(1985); druga je nastavak numeracije prethodne publikacije; od god.2(1986) teče samo prva numeracija.
ISSN 0352-5317 = PRAVNI vjesnik

34
(051)
HS2018-00616

PRAVNI vjesnik (Online)
Pravni vjesnik [Elektronička građa] : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = journal des sciences juridiques et sociales Faculte de droit, J.J. Strossmayer d'Osijek = Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University Josip Juraj Strossmayer in Osijek / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Ivana Tucak. - Vol. 1, No. 1 (1985)-. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet Osijek, [2007]- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Pravni vjesnik = ISSN 0352-5317.
ISSN 1849-0840 = PRAVNI vjesnik (Online)

34
(051.034)
HS2018-00617

PRAVNIK (Zagreb)
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja = [Lawyer] : [law and society review] / [urednik, editor-in-chief Katarina Belančić]. - God.1,br.1(1967/68)-god.7,br.6/7(1973) ; 1974,br.8/9-1985,br.22/23 ; god.19,br.1/2(1986)- . - Zagreb : Udruga Pravnik, 1967-. sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Pravnik (Zagreb. Online) = ISSN 1848-6355. - Prilog: 40 godina časopisa Pravnik = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.20,br.1=35(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-342X = PRAVNIK (Zagreb)

34
(051)
HS2018-00618

PRAVNIK (Zagreb. Online)
Pravnik [Elektronička građa]. - Vol.38,no.79(2004)- . - Zagreb : Udruga Pravnik, 2007- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: Pravnik (Zagreb) = ISSN 0352-342X.
ISSN 1848-6355 = PRAVNIK (Zagreb. Online)

34
(051.034)
HS2018-00619

PREGLED propisa : usklađeno sa stanjem na dan ... : propisi domaćeg prava, međunarodni ugovori / [glavni urednik Vlado Brkanić]. - [God.1,br.0](2000)- . - Zagreb : RRiF-plus, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-2619 = PREGLED propisa

340.136
(051)
HS2018-00620

ZAGREBAČKA pravna revija [Elektronička građa] : elektronički časopis poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / glavni urednik Đorđe Gardašević. - Sv. 1 , br. 1 (2012)-. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-6118 = ZAGREBAČKA pravna revija

34
(051.034)
HS2018-00621

ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Željko Bartulović]. - God.12(1991)-god.15(1994) ; vol.16,br.1(1995)- . - Rijeka : Pravni fakultet, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta "Vladimir Bakarić" u Rijeci = ISSN 0352-6445. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-8314. - Prilog: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement = ISSN 1333-1264.
ISSN 1330-349X = ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)

34
(05)
HS2018-00622

ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci [Elektronička građa] = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Rijeka / glavni urednik, editor-in-chief Željko Bartulović. - Vol. 19, br. 1 (1998)- . - Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2005- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991) = ISSN 1330-349X.
ISSN 1846-8314 = ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online)

34
(051.034)
HS2018-00623

ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Sammelschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Universite de Zagreb = Collected papers of the University of Zagreb Law School] / [glavni urednik, editor-in-chief, Chefredakteur, redacteur en chef Marko Petrak]. - 1948 ; 1951 ; god.3(1953)- . - Zagreb : Pravni fakultet, 1948- . sv ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1849-1154. - Prilog: Posebni broj povodom 60. obljetnice Zbornika : god.1(1948)-60(2010) = ISSN. - Ne izlazi 1949-1950 i 1952.
ISSN 0350-2058 = ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu

34
(051)
HS2018-00624

ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu (Online)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu [Elektronička građa] / glavni urednik, editor-in-chief, Chefredakteur, rédacteur en chef Marko Petrak. - Vol.56,no.1(2006)-. - Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2006-. 1 online jedinica građe.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = ISSN 0350-2058.
ISSN 1849-1154 = ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu (Online)

34
(051.034)
HS2018-00625

ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Arsen Bačić. - God.42, br.1/2=80 (2005)-Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2008- .     
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu = ISSN 0584-9063.
ISSN 1847-0459 1874-0459 (pogrešan) = ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)

34
378.4(497.5)
(051.034)
HS2018-00626

Vidi br.: HS2018-00553

Vidi br.: HS2018-00801

Vidi br.: HS2018-00526

Vidi br.: HS2018-00586

Vidi br.: HS2018-00554

341   Međunarodno pravo

CROATIAN yearbook of European law & policy / [editors-in-chief Ira Goldner Lang, Tamara Perišin]. - Vol.1(2005)- . - Zagreb : Faculty of Law, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Croatian yearbook of European law & policy (Online) = ISSN 1848-9958.
ISSN 1845-5662 = CROATIAN yearbook of European law & policy

341(4-67EU)
061.1(4-67EU)
(05)
HS2018-00627

CROATIAN yearbook of European law & policy (Online)
Croatian yearbook of European law and policy [Elektronička građa] / editors-in-chief Ira Goldner Lang, Tamara Perišin. - Vol.1(2005)- . - Zagreb : Faculty of Law, University, 2007- .     
Godišnje. - Drugi medij: Croatian yearbook of European law & policy = ISSN 1845-5662.
ISSN 1848-9958 = CROATIAN yearbook of European law & policy (Online)

341(4-67EU)
061(4-67EU)
(05.034)
HS2018-00628

Vidi br.: HS2018-00653

Vidi br.: HS2018-00652

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM)
Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... [Elektronička građa]. - [2010]-Zagreb : Ustavni sud Republike Hrvatske, 2010-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske … = ISSN 1847-8646.
ISSN 1847-8670 = IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM)

342
(086)
(05)
HS2018-00629

IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske … = Selection of decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia / [glavni urednik Miroslav Šeparović]. - 1996/2009- . - Zagreb : Ustavni sud Republike Hrvatske, 2010-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM) = ISSN 1847-8670.
ISSN 1847-8646 = IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske …

342
(05)
HS2018-00630

LJUDSKA prava u Hrvatskoj : pregled stanja u ... godini / [uredništvo Ivan Novosel, Sara Sharifi, Ivana Vejić]. - 2017-Zagreb : Kuća ljudskih prava, 2018- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH = ISSN 1848-8994.
ISSN 2718-3394 = LJUDSKA prava u Hrvatskoj

342.7
(051)
HS2018-00631

ZAŠTITA osobnih podataka : priručnik o zakonitoj uporabi tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u / [urednik Kristian Plazonić]. - God.1,br.1(2015)- . - Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2015-. sv. ; 23 cm + optički disk (CD-ROM)    
Tromjesečno. - Prilog: Zaštita osobnih podataka : priručnik o zakonitoj uporabi tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u = ISSN.
ISSN 1849-8701 = ZAŠTITA osobnih podataka

342
(05)
HS2018-00632

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

ANTIKORUPCIJSKI vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. - Br.1(2018)-Zagreb : Hrvatska zajednica županija, 2018- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 2623-9450 = ANTIKORUPCIJSKI vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

343
(05)
HS2018-00633

BALKAN criminology news [Elektronička građa] : newsletter of the Max Planck Partner Group for Balkan Criminology / editor-in-chief Andra-Roxana Trandafir. - Issue 1 (2014)-. - Zagreb : Max Planck Partner Group for Balkan Criminology, 2014-. 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-6229 = BALKAN criminology news

343.9
(054.034)
HS2018-00634

HRVATSKI ljetopis za kaznene znanosti i praksu = [Croatian annual of criminal sciences and practice] / [glavna i odgovorna urednica, editor in chief Zlata Đurđević]. - God.23,br.1(2016)- . - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu = Croatian Association of Criminal Sciences and Practice, 2016- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu = ISSN 1330-6286. - Drugi medij: Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Online) = ISSN 2670-9996.
ISSN 2459-6531 1330-6286 (pogrešan) = HRVATSKI ljetopis za kaznene znanosti i praksu

343
(051)
HS2018-00635

HRVATSKI ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Online)
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu [Elektronička građa] = Croatian annual of criminal sciences and practic / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Zlata Đurđević. - Vol.23,no.1(2016)- . - Zagreb : Hrvatsko udruženja za kaznene znanosti i praksu = Croatian Association of Criminal Sciences and Practice, 2016- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Nastavak: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Online) = ISSN 1847-263X. - Drugi medij: Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu = ISSN 2459-6531.
ISSN 2670-9996 = HRVATSKI ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Online)

343
(051.034)
HS2018-00636

KRIMINALISTIČKA teorija i praksa [Elektronička građa] = Criminalistic theory and practice / urednik, editor Oliver Lajić. - God.1, br.1, (2014)- . - Zagreb : Međunarodno kriminalističko udruženje = International Criminalistic Association, 2014- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-6164 = KRIMINALISTIČKA teorija i praksa

343.9
(051.034)
HS2018-00637

KRIMINOLOGIJA & socijalna integracija (Online)
Kriminologija & socijalna integracija [Elektronička građa] : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju = Criminology and social integration : journal for criminology, penology and behavioural disorders / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Irma Kovčo Vukadin. - Vol. 1, no. 1 (1993)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za kriminologiju, 2009- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Kriminologija & socijalna integracija = ISSN 1330-2604.
ISSN 1848-7963 = KRIMINOLOGIJA & socijalna integracija (Online)

343.9
364
(051.034)
HS2018-00638

LEPOGLAVSKI vjesnik : informativno glasilo Kaznionice u Lepoglavi / [urednik Ljiljana Šambar]. - [God.1,br.1(2005)]- . - [Lepoglava] : Kaznionica u Lepoglavi, [2005]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 2584-6973 = LEPOGLAVSKI vjesnik

343
(051)
HS2018-00639

MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Juvenile perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1118; 1150 ...)
Godišnje. - Nastavak: Maloljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3088.
ISSN 1332-165X = MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.915
(051)
HS2018-00640

POČINITELJI prekršaja u ... = Perpetrators of misdemeanours ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - [1998]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [1999]- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1094]; 1119; 1151 ...)
Godišnje.
ISSN 1332-1676 = POČINITELJI prekršaja u ...

343.23
(083.41)
(05)
HS2018-00641

PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Adult perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1117; 1149 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Punoljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3096.
ISSN 1332-1668 = PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.9
(083.4)
HS2018-00642

Vidi br.: HS2018-00426

346   Gospodarsko pravo

ZBORNIK ... susreta pravnika = / Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu ; [urednici Petar Miladin i Miljenko Giunio]. - 41(2003)-Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-3044 = ZBORNIK ... susreta pravnika

346
347.7.
(082)
HS2018-00643

347   Građansko pravo

GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)
Godišnjak ... : aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : [europsko, građansko, trgovačko, radno i socijalno, parnično, ovršno i upravno pravo u praksi] / Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu ; [uredio Darko Milković]. - Br.5(1998)-br.15(2008); 16(2009)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu : Organizator, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak (Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske) = ISSN 1330-6227.
ISSN 1332-6015 1330-6227 (pogrešan) = GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)

347
(051)
HS2018-00644

GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Godišnje izvješće ... / Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske = Annual report ... / State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia ; [urednic, editor Darija Caren Lončarć]. - 1992/97- . - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-1544 = GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

347,7
(05)
HS2018-00645

INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)
Informativni ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga / [glavni urednik Krešimir Deban]. - God.35(1992)- . - Zagreb : Inženjerski biro, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Dvotjedno. - Nastavak: Informativni ING registar saveznih, republičkih i pokrajinskih propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga = ISSN 1333-2007. - Drugo izdanje: Informativni ING registar predpisov, sodnih odločb, uradnih mnenj, strokovnih člankov in knjig, = ISSN 1330-5980. - Prilog: Porezni propisi 2007 = ISSN.
ISSN 0352-3209 = INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)

347
(05)
HS2018-00646

ING pregled sudske prakse : odluke (presude, rješenja i sl.) / [glavni urednik Ante Šumelj]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : Inženjerski biro, 1997- . sv. : ; 25 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1331-2073 = ING pregled sudske prakse

347.951.2
(05)
HS2018-00647

IZBOR odluka / Vrhovni sud Republike Hrvatske ; [glavni urednik Ana Garačić]. - 1993- . - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, [1993]- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Pregled sudske prakse = ISSN 0350-445X.
ISSN 1330-5999 = IZBOR odluka

347.95
(05)
HS2018-00648

IZBOR odluka ... (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Izbor odluka ... / Visoki upravni sud Republike Hrvatske ; [urednik Ante Galić]. - [2012]-Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, [2012]- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izbor odluka (Upravni sud Republike Hrvatske) = ISSN 1333-7068.
ISSN 2706-2953 1333-7068 (pogrešan) = IZBOR odluka ... (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)

347.9
(05)
HS2018-00649

JAVNI bilježnik : [časopis Hrvatske javnobilježničke komore] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Maleković]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-5978 = JAVNI bilježnik

347.961
(051)
HS2018-00650

ODVJETNIK : glasilo i časopis Hrvatske odvjetničke komore = [journal of Croatian Bar Association] / [glavni i odgovorni urednik Josip Šurjak]. - God.1,br.1(1927)-god.15(1941) ; god.1=16,br.1(1951)-god.19=34(1969) ; god.43,br.1(1970)- . - Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora, 1927-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Imenik odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore : 2003. = ISSN. - Ne izlazi 1942-1950. - Dvostruka numeracija godišta od god.1=16(1951)-god.19=34(1969); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 43(1970) nova numeracija godišta u koju su uračunate sve kalendarske godine od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0029-8530 = ODVJETNIK

347.96
(051)
HS2018-00651

347.7   Trgovačko pravo

INTEREU law east : journal for the international and european law, economics and market integrations / [editors in chief Hana Horak, Rajko Knez]. - Vol.1,issue 1(2014)- . - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2014- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: InterEU law east (Online) = ISSN 1849-4439.
ISSN 1849-3734 = INTEREU law east

347.7
341
339.5
(051)
HS2018-00652

INTEREU law east (Online)
InterEU law east [Elektronička građa] : journal for international and european law, economics and market integrations / editors in chief Hana Horak, Rajko Knez. - Vol.1, issue 1 (2014)- . - Zagreb : Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 2014- .     
Polugodišnje. - Drugi medij: InterEU law east = ISSN 1849-3734.
ISSN 1849-4439 = INTEREU law east (Online)

347.7
341
339.5
(051.034)
HS2018-00653

POREDBENO pomorsko pravo = Comparative maritime law / [glavni urednik, editor-in-chief Davorin Rudolf]. - God.39,br.153/154(1997) ; god.40,br.155(2001)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Uporedno pomorsko pravo = ISSN 0353-5487. - Drugi medij: Poredbeno pomorsko pravo (Online) = ISSN 1848-8927. - Ne izlazi 1998-2000.
ISSN 1331-9914 = POREDBENO pomorsko pravo

347.79
(051)
HS2018-00654

POREDBENO pomorsko pravo (Online)
Poredbeno pomorsko pravo [Elektronička građa] = Comparative maritime law / glavni urednik, editor-in-chief Davorin Rudolf. - Vol. 39, no. 153/154 (1997)-. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Uporedno pomorsko pravo (Online) = ISSN 2718-3599. - Drugi medij: Poredbeno pomorsko pravo = ISSN 1331-9914.
ISSN 1848-8927 = POREDBENO pomorsko pravo (Online)

347.79
(051.034)
HS2018-00655

PRAVO u gospodarstvu : [časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu = a journal for business law theory and practice] / [glavni urednik Miljenko Giunio]. - Vol.33,no.5/6(1994)- . - Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 1994-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Privreda i pravo = ISSN 0032-8952.
ISSN 1330-5476 0032-8952 (pogrešan) = PRAVO u gospodarstvu

347.7
338
(051)
HS2018-00656

Vidi br.: HS2018-00643

Vidi br.: HS2018-00002

348/349   Posebne grane prava

RADNO pravo : stručni časopis / [glavni urednik Krešimir Rožman]. - 2004,br.1(prosinac)- . - Zagreb : Rosip, 2004- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-1500 = RADNO pravo

349
(051)
HS2018-00657

35   Javna uprava

ANNALS of disaster risk sciences / University of Applied Sciences Velika Gorica ; [editor-in-chief Ivan Toth]. - Vol.1,january(2018)-Velika Gorica : University of Applied Sciences, 2017- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Annals of disaster risk sciences (Online) = ISSN 2623-8934.
ISSN 2584-4873 = ANNALS of disaster risk sciences

351
(051)
HS2018-00658

ANNALS of disaster risk sciences (Online)
Annals of disaster risk sciences [Elektronička građa] / glavni urednik Ivan Toth. - Vol.1,no.1(2018)- . - Velika Gorica : University of Applied Sciences Velika Gorica, 2018- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Annals of disaster risk sciences = ISSN 2584-4873.
ISSN 2623-8934 = ANNALS of disaster risk sciences (Online)

351
(051.034)
HS2018-00659

FRANKOPAN (Kraljevica)
Frankopan : glasilo grada Kraljevice / [glavni urednik Ana Prodan Mogorović]. - God.1,br.1(1999)-god.6,br.10(2004) ; 2005,br.11- . - Kraljevica : Grad Kraljevica, 1999- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1331-8144 = FRANKOPAN (Kraljevica)

352
(051)
908(497.5Kraljevica)
HS2018-00660

GLASNIK Općine Viškovo / [urednica Doris Brusić]. - 1995,br.1(rujan)- . - Viškovo : Općina Viškovo, 1995- . br. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje 2019. - Prilog: Glasnik općine Viškovo = ISSN.
ISSN 1332-0149 = GLASNIK Općine Viškovo

35
(051)
HS2018-00661

HRVATSKA i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = Croatian and comparative public administration : an international scholarly journal / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Koprić]. - God.11,br.1(2011)-Zagreb : Institut za javnu upravu : Pravni fakultet, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Hrvatska javna uprava = ISSN 1331-6443. - Drugi medij: Hrvatska i komparativna javna uprava (Online) = ISSN 1849-2150.
ISSN 1848-0357 = HRVATSKA i komparativna javna uprava

35(497.5)
(497.5)
(051)
HS2018-00662

HRVATSKA i komparativna javna uprava (Online)
Hrvatska i komparativna javna uprava [Elektronička građa] : časopis za teoriju i praksu javne uprave = Croatian and comparative public administration : [a journal for theory and practice of public administration] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Koprić. - Vol. 6, no. 1 (2006)- . - Zagreb : Institut za javnu upravu : Pravni fakultet, 2011- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., eng. i njem. jeziku. - Drugi medij: Hrvatska i komparativna javna uprava = ISSN 1848-0357.
ISSN 1849-2150 = HRVATSKA i komparativna javna uprava (Online)

35(497.5)
(497.5)
(05.034)
HS2018-00663

INFO bilten Varaždinske županije. - [2018,svibanj]-[Varaždin] : [Varaždinska županija], [2018]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.

35
(051)
HS2018-00664

INFORMATIVNI list Općine Podgorač / [urednik Josip Mojzeš]. - 2012,br.1(travanj)-Podgorač : Općina Podgorač, 2012-. sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-4719 = INFORMATIVNI list Općine Podgorač

352(497.5Podgorač)
(497.5Podgorač)
(051)
HS2018-00665

IPA revija : servo per amikeco : služiti u prijateljstvu / [International Police Association, Hrvatska sekcija - Section of Croatia (IPA)(IPA) ; urednik Damir Berta]. - 2009,[br.1]-Rijeka : International Police Association, Hrvatska sekcija (IPA), 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-9915 = IPA revija

351
(051)
HS2018-00666

MEĐIMURSKA županija u brojkama ... / Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. - [2006]- . - Čakovec : Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2013-2015.
ISSN 1846-7822 = MEĐIMURSKA županija u brojkama ...

353(497.5-35Čakovec)
(051)
HS2018-00667

NAŠA Baška : glasilo Općine Baška / [glavni urednik Toni Juranić]. - God.1,br.1(2000)-god.9,br.29(2008) ; 2013,br.29-Baška : Općina Baška, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2009-2012.
ISSN 1333-3887 = NAŠA Baška

352(497.5)
(051)
HS2018-00668

OKRUŠKA kartolina : informativno glasilo Općine Okrug / [glavna urednica Bruna Dadić]. - 2010,br.1- . - Okrug : Općina, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1847-8557 = OKRUŠKA kartolina

352
908(497.5Okrug Gornji)
(051)
HS2018-00669

POLICIJA i sigurnost (Online)
Policija i sigurnost [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Stjepan Gluščić. - God. 16, br. 1/2 (2007)-. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2012-. 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Policija i sigurnost (Zagreb) = ISSN 1330-0229.
ISSN 1848-428X = POLICIJA i sigurnost (Online)

351
(051.034)
HS2018-00670

POLICIJA i sigurnost (Zagreb)
Policija i sigurnost / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Gluščić]. - God.1,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova = ISSN 1330-3015. - Drugi medij: Policija i sigurnost (Online) = ISSN 1848-428X.
ISSN 1330-0229 = POLICIJA i sigurnost (Zagreb)

351
(051)
HS2018-00671

SLUŽBENE novine Grada Vrbovskog [Elektronička građa] / glavni urednik Marina Tonković. - God.1, br.1 (2015)-. - Vrbovsko : Grad Vrbovsko, 2015-. 1 online jedinica građe.    
Neredovito.
ISSN 1849-6490 = SLUŽBENE novine Grada Vrbovskog

352(497.5)
(054.034)
087.7
HS2018-00672

STATISTIČKI prikaz [Elektronička građa] : mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija / Republika Hrvatska, Ministarstvo financija. - 2003, br. 87- . - Zagreb : Ministarstvo financija, Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, 2003- . 1 online jedinica građe.    
Nastavak: Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija (Online) = ISSN 1333-915X. - Drugi medij: Statistički prikaz (Ministarstvo financija. Zavod za makroekonomske analize i planiranje. Tisak) = ISSN 1334-4013.

354
336
087.7
(051)
HS2018-00673

ZBORNIK stručnih članaka o javnoj nabavi / [urednik Ivan Serdarušić]. - 2018-Zagreb : Projekt jednako razvoj, 2018- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2623-6656 = ZBORNIK stručnih članaka o javnoj nabavi

35
(082)
(05)
HS2018-00674

Vidi br.: HS2018-01390

Vidi br.: HS2018-01366

351.74   Policija

ZAŠTITA (Zagreb)
Zaštita : croatian security magazine / [glavni urednik Nataša Gajski Kovačić]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Tectus : HGK - Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; dimenzije 27-28 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Zaštita (Online) = ISSN.
ISSN 1845-7134 = ZAŠTITA (Zagreb)

351.74/.75
(051)
HS2018-00675

355/359   Vojništvo

CROMIL : croatian military magazine / [editor-in-chief Željko Stipanović]. - Year 1, no. 1 (March 2009)- . - Zagreb : Ministry of Defense of the Republic of Croatia, Public Affairs and Publishing Service, The Croatian Military Press and Publications Division, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Prilog: Pet godina članstva Republike Hrvatske u NATO-u = ISSN.
ISSN 1847-2036 = CROMIL

355
(05)
HS2018-00676

HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)
Hrvatski vojnik : prvi hrvatski vojnostručni magazin / [glavni urednik Željko Stipanović]. - God.1,br.1(studeni 1991)-god.5,br.89/90(svibanj 1995) ; god.5,br.1(lipanj/srpanj 1995)-god.14,br.109/110(2004) ; god.1,br.1(listopad 2004)-god.9,br.393(2012) ; 2012,br.394- . - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, 1991- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvotjedno. - Preuzima: Obrana (Zagreb. 2000) = ISSN 1332-6856. - Drugi medij: Hrvatski vojnik.hr = ISSN 1333-9036. - Prilog: Ružo crvena : CD-ROM / Klapa Sv. Juraj - HRM = ISSN.
ISSN 1330-500X = HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)

355/359
(051)
HS2018-00677

HRVATSKI vojnik.hr [Elektronička građa] : prvi hrvatski vojnostručni magazin / glavni urednik Željko Stipanović. - 2000, br. 58( travanj)-. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2000- . 1 online jedinica građe.    
Dvotjedno. - Drugi medij: Hrvatski vojnik (Zagreb. 1991) = ISSN 1330-500X.
ISSN 1333-9036 = HRVATSKI vojnik.hr

355/359
(051.034)
HS2018-00678

NATIONAL security and the future (Online)
National security and the future [Elektronička građa] / editor-in-chief Miroslav Tuđman. - Vol.1,no.1(Spring 2000)- . - Zagreb : Udruga Sv. Jurja = St. George Association, 2005- . 1 online jedinica građe.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: National security and the future = ISSN 1332-4454.
ISSN 1846-1425 = NATIONAL security and the future (Online)

355/359
(051.034)
HS2018-00679

VP (Zagreb)
VP : magazin za vojnu povijest / [urednik izdanja Zvonimir Despot]. - 2011,br.1(travanj)- . - Zagreb : Večernji list, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Mjesečno. - Prilog: VP. Posebno izdanje = ISSN 1848-8749.
ISSN 1848-0284 = VP (Zagreb)

355/359
(051)
HS2018-00680

Vidi br.: HS2018-00404

Vidi br.: HS2018-00403

Vidi br.: HS2018-00383

36   Socijalni rad. Osiguranje

GLAS umirovljenika (Zagreb. 2015)
Glas umirovljenika : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske / [Jasna A. Petrović, glavna i odgovorna urednica]. - God.21,br.217(siječanj 2015)- . - Zagreb : Sindikat umirovljenika Hrvatske, 2015-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: SUH = ISSN 1331-3703.
ISSN 1849-7837 1331-3703 (pogrešan) = GLAS umirovljenika (Zagreb. 2015)

368
331.105.44
(06)
(051)
HS2018-00681

HRVATSKI umirovljenički list : [glasilo Matice umirovljenika Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Savan Tomašević]. - God.48,br.1=7(srpanj 1992)- . - Zagreb : Matica umirovljenika Hrvatske, 1992- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glas umirovljenika (Zagreb. 1983) = ISSN 1333-1310. - 1994,br.3-8 numerirani kao god.47.
ISSN 1331-2812 = HRVATSKI umirovljenički list

368.914
(051)
HS2018-00682

LJETOPIS socijalnog rada / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada = [Annual of social work / University of Zagreb, Faculty of law - Department of Social Work] ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković]. - Sv.14,br.1(2007)- . - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ... = ISSN 1330-6456. - Drugi medij: Ljetopis socijalnog rada (Online) = ISSN 1848-7971.
ISSN 1846-5412 1330-6456 (pogrešan) = LJETOPIS socijalnog rada

364
(051)
HS2018-00683

LJETOPIS socijalnog rada (Online)
Ljetopis socijalnog rada [Elektronička građa] = Annual of social work / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada ; glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković. - Vol. 1, no. 1 (1994)- . - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, 2006- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ljetopis socijalnog rada = ISSN 1846-5412.
ISSN 1848-7971 = LJETOPIS socijalnog rada (Online)

364
(051.034)
HS2018-00684

MI rolamo : časopis hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara / [glavna urednica Manda Knežević]. - 2014,br.37(prosinac)- . - Zagreb : Udruga HUPT, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Glasilo HUPT = ISSN 1332-9871.
ISSN 2459-8003 = MI rolamo

364
616.7
(051)
HS2018-00685

MOTORNA vozila i osiguranje / Hrvatski ured za osiguranje ; [priredio Nenad Štancl]. - 2015-Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje, 2016- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu - s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti = ISSN 1848-0918.
ISSN 2706-1779 = MOTORNA vozila i osiguranje

368
(05)
HS2018-00686

REVIJA za socijalnu politiku = Croatian journal of social policy / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Zoran Šućur]. - God.1,br.1(siječanj/ožujak 1994)- . - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 1994- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Revija za socijalnu politiku (Online) = ISSN 1845-6014.
ISSN 1330-2965 = REVIJA za socijalnu politiku

364
(051)
HS2018-00687

REVIJA za socijalnu politiku (Online)
Revija za socijalnu politiku [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Zoran Šućur. - God. 1, br. 1 (1994)-. - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 2005- . 1 online jedinica građe.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Revija za socijalnu politiku = ISSN 1330-2965.
ISSN 1845-6014 = REVIJA za socijalnu politiku (Online)

364
(051.034)
HS2018-00688

SENIOR (Zagreb)
Senior / [glavna urednica Gracijela Gabriel Pukšec]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : SDP, Forum seniora Hrvatske, 2005- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1846-0283 = SENIOR (Zagreb)

364
(051)
HS2018-00689

SVIJET osiguranja : SO : [mjesečnik financijske industrije] / [glavni urednik Sandra Zanki]. - God.1,br.1(prosinac 1998)- . - Zagreb : Tectus, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-7695 = SVIJET osiguranja

368
(051)
HS2018-00690

TRŽIŠTE osiguranja u RH / Hrvatski ured za osiguranje ; [priredio Nenad Štancl]. - 2007-Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje, 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-0942 = TRŽIŠTE osiguranja u RH

368
(05)
HS2018-00691

ULIČNE svjetiljke : prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama / [odgovorni urednik Jasna Krapac]. - God.1,br.1(rujan 2008)- . - Rijeka : Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat, 2008 -. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-9574 = ULIČNE svjetiljke

364
(051)
HS2018-00692

ULIČNI fenjer : humanitarni časopis koji prodaju isključivo beskućnici i druge socijalno ugrožene skupine / [glavni urednik Bojan Bengez]. - God.1,br.1(kolovoz 2016)- . - Zagreb : Humanitarna udruga Ulični fenjer, 2016- . sv. ; 26 cm.    
Neredovito.
ISSN 2459-6183 = ULIČNI fenjer

364
(051)
HS2018-00693

Vidi br.: HS2018-01062

Vidi br.: HS2018-00638

37   Odgoj i obrazovanje

ANALI za povijest odgoja = Annals for the history of education / [glavna urednica, editor-in-chief Štefka Batinić]. - [Vol.]1(1992) ; vol.2(2003)- . - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 1992-. 24 cm.    
Neredovito. - Djelomice nadomješta: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972. - Drugi medij: Anali za povijest odgoja (Online) = ISSN 2718-1189. - Ne izlazi 1993-2002; 2016-2017.
ISSN 1330-1020 = ANALI za povijest odgoja

37
(05)
HS2018-00694

ANALI za povijest odgoja (Online)
Anali za povijest odgoja [Elektronička građa] = Annals for the history of education / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Štefka Batinić. - Vol. 13, no. 13 (2014)-vol. 17, no. 17 (2019). - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2020. 1 online jedinica građe.    
Neredovito. - Drugi medij: = ISSN 1330-1020.
ISSN 2718-1189 = ANALI za povijest odgoja (Online)

37
(05.034)
HS2018-00695

DIDASKALOS (Osijek. Online)
Didaskalos [Elektronička građa] : časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek / glavna urednica Petra Kolesarić. - Vol. 2, no. 2 (2018)-. - Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2018- . 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Didaskalos (Osijek) = ISSN 2584-5500.
ISSN 2718-3149 = DIDASKALOS (Osijek. Online)

37
(051.034)
HS2018-00696

EDUCATIONAL journal of living theories [Elektronička građa] / main editor Marie Huxtable. - Vol. 1, no. 1 (2008)-. - Slavonski Brod : Educational journal of living theories, 2008-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje.
ISSN 2009-1788 = EDUCATIONAL journal of living theories

37
(051.034)