Kazalo UDK
0OPĆENITO
001Znanost i znanje
002Dokumentacija
003Sustavi pisanja i pisma. Znaci i simboli
004Računalna znanost i tehnologija. Računarstvo
005Organizacijske znanosti
006Norme i normizacija. Mjeriteljstvo
007Informacijske znanosti. Kibernetika
008Kultura i civilizacija. Futurologija
009Humanističke znanosti
01Bibliografije. Katalozi
02Knjižničarstvo. Čitanje
030Opća referentna djela
050Serijske publikacije
06Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji
070Novinarstvo. Novinstvo
08Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije
09Rukopisi. Rijetke knjige. Bibliofilija
1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
1(091)Povijest filozofije
11/12Metafizika. Estetika
13Filozofija uma i duha. Metafizika duhovnog života. Okultizam
14Filozofski sustavi i gledišta
159.9Psihologija
16Logika. Spoznajna teorija
17Etika
2RELIGIJA. TEOLOGIJA
22Biblija
23Dogmatika
24Praktična teologija. Moralna teologija
25Pastoralna teologija
26/27Opća povijest Crkve
28Kršćanske crkve, zajednice i sekte
29Druge religije. Mitologija
3DRUŠTVENE ZNANOSTI
30Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija
305Rodne studije
311Statistika
314Demografija
316Sociologija
32Politika
321Oblici političke organizacije. Država kao politička vlast
322Odnosi između države i Crkve
323Unutarnja politika
324Izbori. Referendumi
325Kolonizacija
326Ropstvo
327Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika
328Parlamenti. Vlade
329Političke stranke i pokreti
33Ekonomija. Ekonomske znanosti
331Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati
332Regionalna ekonomika. Ekonomika zemljišta. Ekonomika stanovanja
334Gospodarske organizacije i udruženja
336Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav
338Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene
338.48Turizam
339Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi
34Pravo. Pravna znanost
341Međunarodno pravo
342Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo
343/344Kazneno pravo (opće i posebno)
346Gospodarsko pravo
347Građansko pravo
347.7Trgovačko pravo
348/349Posebne grane prava
35Javna uprava
351.74Policija
355/359Vojništvo
36Socijalni rad. Osiguranje
37Odgoj i obrazovanje
371Školstvo. Metodika nastave
372Sadržaji i oblici predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja
372.4/.8Udžbenici za osnovno i srednje obrazovanje
373Općeobrazovne škole
374Izvanškolsko obrazovanje. Andragogija
376Odgoj i obrazovanje posebnih skupina
377Strukovno obrazovanje
378Visokoškolsko obrazovanje. Znanstvena nastava
379.8Slobodno vrijeme
39Etnologija. Običaji. Folklor
5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI
502Priroda. Proučavanje i zaštita prirode
504Ekologija
51Matematika
52Astronomija. Astrofizika. Istraživanje svemira
528Geodezija
53Fizika
54Kemija. Kristalografija. Mineralogija
55Geologija. Meteorologija. Hidrologija
56Paleontologija
57Biologija
58Botanika
59Zoologija
6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
61Medicinske znanosti
611Anatomija
612Fiziologija
613Higijena i zdravlje
614Javno zdravstvo. Zaštita od nesreća
615Farmacija. Terapija. Toksikologija
616Patologija. Klinička medicina
616.1/.9Posebna patologija
616.31Stomatologija
617Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija
618Ginekologija. Porodiljstvo
619Veterinarska medicina
62Tehnika
620Ispitivanje materijala. Energetika
621Strojarstvo. Nuklearna tehnika
621.3Elektrotehnika. Elektronika. Telekomunikacije
622Rudarstvo
623Vojna tehnika
624/625Građevinarstvo. Gradnja prometnica
626/627Hidrotehnika
628Sanitarna tehnika
629Tehnika prometnih sredstava
63Poljoprivredne znanosti
630Šumarstvo
631/635Agronomija. Poljodjelstvo. Hortikultura
636/639Stočarstvo. Pčelarstvo. Lovstvo. Ribarstvo
64Domaćinstvo
640.4Ugostiteljstvo i hotelijerstvo
65Organizacija poslovanja u industriji, trgovini i prometu
654Organizacija i ekonomika telekomunikacija
655Grafička industrija. Nakladništvo. Knjižarstvo
656Promet. Poštanske i prijevozne usluge
657/659Računovodstvo. Organizacija proizvodnje. Propaganda. Masovno komuniciranje. Odnosi s javnošću
66Kemijska tehnologija i srodne industrije
663Industrijska mikrobiologija. Industrija pića i stimulativnih sredstava
664Prehrambena industrija
665Ulja. Masti. Voskovi. Kozmetika. Nafta i naftni derivati
666Industrija stakla, keramike, cementa, betona
667/668Industrija boja. Razne organsko-kemijske industrije
669Metalurgija
67/68Razne industrije i obrti
69Građevinski radovi i zanati. Građevni materijali
7UMJETNOST. ZABAVA. SPORT
71Prostorno planiranje. Urbanizam. Rurizam. Pejzažna arhitektura
72Arhitektura
73Kiparstvo i srodne umjetnosti
74Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt
75Slikarstvo
76Grafička umjetnost
77Fotografija
78Glazba
791/792Filmska i kazališna umjetnost
793/794Zabava i razonoda. Ples. Igre
796/799Sport
8JEZICI. KNJIŽEVNOST
80Filologija
81Lingvistika. Jezici
811.11Germanski jezici
811.111Engleski jezik
811.112Njemački jezik
811.12Latinski jezik
811.13Romanski jezici
811.14Grčki jezik
811.15Keltski jezici
811.16/.17Slavenski i baltički jezici
811.163.42Hrvatski jezik
811.18/.9Drugi jezici
82Teorija i povijest književnosti
821Svjetska književnost
821.11Germanske književnosti
821.111Engleska književnost. Književnosti engleskog jezičnog izraza
821.112.2Njemačka književnost. Književnosti njemačkog jezičnog izraza
821.12Latinska književnost
821.13Romanske književnosti
821.14Grčka književnost
821.15Keltska književnost
821.16/.17Slavenske i baltičke književnosti
821.163.42Hrvatska književnost
821.18/.9Druge književnosti
9GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. POVIJEST
902/904Arheologija
908Regionalne studije. Poznavanje zavičaja
91Geografija
911Opća geografija i geofaktori. Fizička i socijalna geografija
912Karte. Atlasi. Globusi
913Regionalna geografija
913(497.5)Geografija Hrvatske
929Biografije. Genealogija. Heraldika
93Povijest
930Povijesne znanosti
930.25Arhivistika
930.85Kulturna povijest
94Povijest zemalja i naroda staroga, srednjega i novoga vijeka
94(497.5)Hrvatska povijest