Kazalo nakladnika
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

24 sata  CIP2014-04313  CIP2014-04311 
 
24sata  CIP2014-02289  CIP2014-02152  CIP2014-00331  CIP2014-00446  CIP2014-02011  CIP2014-04183  CIP2014-03719  CIP2014-00455  CIP2014-00477  CIP2014-00436  CIP2014-00476  CIP2014-00362  CIP2014-02310  CIP2014-03877  CIP2014-04307  CIP2014-03034  CIP2014-03876  CIP2014-03715  CIP2014-03716  CIP2014-00328  CIP2014-04147  CIP2014-02346  CIP2014-00168  CIP2014-03071  CIP2014-00619  CIP2014-00402  CIP2014-00922 
 
A. Budimir  CIP2014-03765 
 
A. Elizabet  CIP2014-02465 
 
"A. Narandžić"  CIP2014-04100 
 
Accent  CIP2014-00816  CIP2014-02408 
 
Acumen  CIP2014-03754 
 
ADIPA - Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske  CIP2014-02245 
 
Adria media  CIP2014-02308  CIP2014-02332  CIP2014-02278  CIP2014-02062  CIP2014-01981  CIP2014-04113  CIP2014-02336  CIP2014-02290  CIP2014-02295 
 
Adventističko teološko visoko učilište  CIP2014-00516  CIP2014-00346  CIP2014-00498 
 
Agencija za istraživanje i dokumentaciju ratnih sukoba  CIP2014-00952 
 
Agencija za marketing Kruna  CIP2014-04351 
 
Agencija za odgoj i obrazovanje  CIP2014-01045  CIP2014-00660  CIP2014-01007  CIP2014-04383 
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  CIP2014-01771 
 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje  CIP2014-01791  CIP2014-01772 
 
AGM  CIP2014-00073  CIP2014-03704  CIP2014-00589  CIP2014-04060  CIP2014-02837 
 
Agronomski fakultet  CIP2014-02252 
 
Akulturacija  CIP2014-00182  CIP2014-00844 
 
Ala script  CIP2014-01497  CIP2014-01533 
 
Alfa  CIP2014-04262  CIP2014-03744  CIP2014-03698  CIP2014-03956  CIP2014-02848  CIP2014-03683  CIP2014-01083  CIP2014-04350  CIP2014-03693  CIP2014-03641  CIP2014-03945  CIP2014-04195  CIP2014-03063  CIP2014-01207  CIP2014-04193  CIP2014-03998  CIP2014-04194  CIP2014-01301  CIP2014-01329  CIP2014-01646  CIP2014-01671  CIP2014-01674  CIP2014-01672  CIP2014-01673  CIP2014-01305  CIP2014-01302  CIP2014-01645  CIP2014-01647  CIP2014-01648  CIP2014-01649  CIP2014-01304  CIP2014-01300  CIP2014-01303  CIP2014-01296  CIP2014-01101  CIP2014-01129  CIP2014-01065  CIP2014-01099  CIP2014-01128  CIP2014-01103  CIP2014-01102  CIP2014-01113  CIP2014-01111  CIP2014-01114  CIP2014-01112  CIP2014-01109  CIP2014-01110  CIP2014-01100  CIP2014-01079  CIP2014-03788  CIP2014-01539  CIP2014-01540  CIP2014-01406  CIP2014-01407  CIP2014-01408  CIP2014-01409  CIP2014-01429  CIP2014-01430  CIP2014-01431  CIP2014-01460  CIP2014-01703  CIP2014-01693  CIP2014-01695  CIP2014-01461  CIP2014-01704  CIP2014-01692  CIP2014-01694  CIP2014-01661  CIP2014-01156  CIP2014-01155  CIP2014-01714  CIP2014-01715  CIP2014-01716  CIP2014-01677  CIP2014-01676  CIP2014-01675  CIP2014-01426  CIP2014-01298  CIP2014-01299  CIP2014-01538  CIP2014-01081  CIP2014-01080  CIP2014-01297  CIP2014-01295  CIP2014-01095  CIP2014-01574  CIP2014-01576  CIP2014-01575  CIP2014-01332  CIP2014-01333  CIP2014-01121  CIP2014-01120  CIP2014-01076  CIP2014-01075  CIP2014-01077  CIP2014-01502  CIP2014-01504  CIP2014-01501  CIP2014-01503  CIP2014-01543  CIP2014-01541  CIP2014-01544  CIP2014-01545  CIP2014-01098  CIP2014-01127  CIP2014-01097  CIP2014-01125  CIP2014-01402  CIP2014-01555  CIP2014-01403  CIP2014-01404  CIP2014-01405  CIP2014-01372  CIP2014-01374  CIP2014-01367  CIP2014-03707  CIP2014-01411  CIP2014-01094  CIP2014-01711  CIP2014-02537  CIP2014-01119  CIP2014-01118  CIP2014-01122  CIP2014-01123  CIP2014-01124  CIP2014-01130  CIP2014-01133  CIP2014-01132  CIP2014-01131  CIP2014-01078  CIP2014-01567  CIP2014-01237  CIP2014-01006  CIP2014-01587  CIP2014-01400  CIP2014-01401  CIP2014-01542  CIP2014-01568  CIP2014-01598  CIP2014-01382  CIP2014-01376  CIP2014-01378  CIP2014-01390  CIP2014-01386  CIP2014-01387  CIP2014-01632  CIP2014-01630  CIP2014-01586  CIP2014-01399  CIP2014-01398  CIP2014-01397  CIP2014-01396  CIP2014-01631  CIP2014-01629  CIP2014-01736  CIP2014-01737  CIP2014-01607  CIP2014-01606  CIP2014-01377  CIP2014-01381  CIP2014-01383  CIP2014-01379  CIP2014-01385  CIP2014-01388  CIP2014-01389  CIP2014-01726  CIP2014-01289  CIP2014-04291  CIP2014-01727  CIP2014-01605  CIP2014-01424  CIP2014-01428  CIP2014-01366  CIP2014-01375  CIP2014-01369  CIP2014-01368  CIP2014-01427  CIP2014-01425  CIP2014-01604  CIP2014-01380  CIP2014-01373  CIP2014-01370  CIP2014-01371  CIP2014-01384  CIP2014-01738  CIP2014-01739  CIP2014-01740  CIP2014-01064  CIP2014-01732  CIP2014-01733  CIP2014-01741  CIP2014-01742  CIP2014-01728  CIP2014-01729  CIP2014-01731  CIP2014-01735  CIP2014-01730  CIP2014-04192  CIP2014-04220  CIP2014-00723  CIP2014-01954  CIP2014-04180  CIP2014-04258  CIP2014-02989  CIP2014-04021  CIP2014-01067  CIP2014-04300  CIP2014-00714  CIP2014-04279  CIP2014-04332  CIP2014-03949  CIP2014-01226  CIP2014-01059  CIP2014-02106  CIP2014-00470  CIP2014-04190  CIP2014-04161  CIP2014-01005  CIP2014-04159  CIP2014-01660  CIP2014-03840  CIP2014-04248  CIP2014-04221  CIP2014-03121  CIP2014-03701  CIP2014-03666  CIP2014-01734  CIP2014-03749  CIP2014-01525  CIP2014-01527  CIP2014-01531  CIP2014-01529  CIP2014-02822 
 
Algebra  CIP2014-01273  CIP2014-01240  CIP2014-00019  CIP2014-00015  CIP2014-00056  CIP2014-01459  CIP2014-02755  CIP2014-00051  CIP2014-00065  CIP2014-00057  CIP2014-00807  CIP2014-00023  CIP2014-00025  CIP2014-00018  CIP2014-00052  CIP2014-00044  CIP2014-02349  CIP2014-02365 
 
Algoritam  CIP2014-03874  CIP2014-03894  CIP2014-03324  CIP2014-03878  CIP2014-00039  CIP2014-03915  CIP2014-04114  CIP2014-02250  CIP2014-03197  CIP2014-03536  CIP2014-03537  CIP2014-03330  CIP2014-00264  CIP2014-03501  CIP2014-03314  CIP2014-03492  CIP2014-00792  CIP2014-03370  CIP2014-03538  CIP2014-01991  CIP2014-03327  CIP2014-03159  CIP2014-03493  CIP2014-03619  CIP2014-03365  CIP2014-03448  CIP2014-03151  CIP2014-00201  CIP2014-03328  CIP2014-03728  CIP2014-03305  CIP2014-04202  CIP2014-03196  CIP2014-03329  CIP2014-03195  CIP2014-03198  CIP2014-03393  CIP2014-03137  CIP2014-02371  CIP2014-03478  CIP2014-03319  CIP2014-03278  CIP2014-03857  CIP2014-03008  CIP2014-03189  CIP2014-03387  CIP2014-04011  CIP2014-03287  CIP2014-04528  CIP2014-03035  CIP2014-03097  CIP2014-04012  CIP2014-03034  CIP2014-03364  CIP2014-03487  CIP2014-03488  CIP2014-03491  CIP2014-03490  CIP2014-03486  CIP2014-03484  CIP2014-03489  CIP2014-00783  CIP2014-04147  CIP2014-04111  CIP2014-03304  CIP2014-02251  CIP2014-03388  CIP2014-00184  CIP2014-03007  CIP2014-02303  CIP2014-03110  CIP2014-00133  CIP2014-04010  CIP2014-04174  CIP2014-03352  CIP2014-03460  CIP2014-03071  CIP2014-03576  CIP2014-03561  CIP2014-03217  CIP2014-03415  CIP2014-03756  CIP2014-03850  CIP2014-04059  CIP2014-03363  CIP2014-04301  CIP2014-03361  CIP2014-03235  CIP2014-03236  CIP2014-03150  CIP2014-03202  CIP2014-03412  CIP2014-03414  CIP2014-03562  CIP2014-03218  CIP2014-03498  CIP2014-03230  CIP2014-03152  CIP2014-03563  CIP2014-03413  CIP2014-03272 
 
Algoritam Stanek  CIP2014-03915  CIP2014-04114 
 
Alinea  CIP2014-03806  CIP2014-00980 
 
Alka script  CIP2014-01515  CIP2014-01514  CIP2014-01498  CIP2014-01499  CIP2014-01496  CIP2014-01495  CIP2014-01500  CIP2014-01553  CIP2014-01551  CIP2014-01549  CIP2014-01547  CIP2014-01548  CIP2014-01550  CIP2014-01552  CIP2014-01592  CIP2014-01596  CIP2014-01594  CIP2014-01595  CIP2014-01597  CIP2014-01593  CIP2014-01211  CIP2014-01210  CIP2014-01212  CIP2014-01215  CIP2014-01216  CIP2014-01214  CIP2014-01213  CIP2014-01209  CIP2014-01421  CIP2014-01420  CIP2014-01641  CIP2014-01284  CIP2014-01286  CIP2014-01285  CIP2014-01512  CIP2014-01511  CIP2014-01640  CIP2014-01639  CIP2014-01558  CIP2014-01744  CIP2014-01745  CIP2014-01748  CIP2014-01749  CIP2014-01746  CIP2014-01310  CIP2014-01309  CIP2014-01307  CIP2014-01308  CIP2014-01612  CIP2014-01614  CIP2014-01613  CIP2014-01609  CIP2014-01611  CIP2014-01610  CIP2014-01608  CIP2014-01441  CIP2014-01443  CIP2014-01444  CIP2014-01029 
 
Alma Mater Europaea  CIP2014-00607 
 
Alma Mater Europaea - Europski centar  CIP2014-00598 
 
Ambidekster klub  CIP2014-03099 
 
APIS IT  CIP2014-00043 
 
Arca  CIP2014-04167  CIP2014-04210  CIP2014-03706  CIP2014-03817  CIP2014-01815  CIP2014-03891  CIP2014-04099  CIP2014-04603  CIP2014-01770  CIP2014-04426 
 
Area  CIP2014-02461 
 
Arhajski torzo  CIP2014-02716  CIP2014-02717 
 
Arheološki muzej  CIP2014-04382  CIP2014-04375  CIP2014-04390  CIP2014-04391  CIP2014-02569  CIP2014-00092 
 
Arheološki muzej u Zagrebu  CIP2014-04374  CIP2014-04395 
 
Arhitektonski fakultet  CIP2014-02527  CIP2014-02563  CIP2014-02552 
 
Arhitektonski fakultet =  CIP2014-02542 
 
Arhitektonski fakultet = Faculty of Architecture  CIP2014-02526 
 
Arhitektonski fakultet Sveučilišta  CIP2014-02544 
 
Arhitektonski fakultet, Studij dizajna  CIP2014-02562 
 
Arkzin  CIP2014-00179 
 
ArsIris  CIP2014-03789  CIP2014-04033 
 
ART 9-udruga za očuvanje baštine i popularizaciju hrvatskog stripa  CIP2014-02675 
 
Art Education Centre of the City of Zagreb  CIP2014-02737 
 
Art magazin Kontura  CIP2014-02581  CIP2014-02723 
 
Art-Ars  CIP2014-02047 
 
ArTresor naklada  CIP2014-00556  CIP2014-03657 
 
Arvalis  CIP2014-04413  CIP2014-04412 
 
Atelijeri Žitnjak  CIP2014-02464 
 
Aura  CIP2014-03714 
 
Automart  CIP2014-02212 
 
Autonomna tvornica kulture  CIP2014-02847 
 
Auto-stop  CIP2014-02386  CIP2014-02391 
 
B. Tokić  CIP2014-00349 
 
B. Vuković  CIP2014-04345 
 
B.a.B.e.  CIP2014-00837 
 
Balans centar za logopediju i biblioterapiju  CIP2014-00078 
 
Baltazar  CIP2014-01825  CIP2014-02705  CIP2014-01766  CIP2014-01756  CIP2014-04133 
 
Baltezar  CIP2014-02758 
 
Banjalučka biskupija  CIP2014-00469 
 
Baptistička crkva "Emanuel"  CIP2014-00300 
 
Begen  CIP2014-03699  CIP2014-02985  CIP2014-00287  CIP2014-02979  CIP2014-02990  CIP2014-02087  CIP2014-01999  CIP2014-01994  CIP2014-02067  CIP2014-02315  CIP2014-03092 
 
Belak Excellens  CIP2014-02343 
 
Betlem  CIP2014-00444 
 
Biakova  CIP2014-00180  CIP2014-04260  CIP2014-03941  CIP2014-04077  CIP2014-04329  CIP2014-03773  CIP2014-04199  CIP2014-04009  CIP2014-04322  CIP2014-04353  CIP2014-03640  CIP2014-04066 
 
Biblijski institut  CIP2014-00325  CIP2014-00332 
 
Bi-Graf).  CIP2014-04278 
 
Bijeli Čarobnjak  CIP2014-03854 
 
Bio-lip  CIP2014-04576 
 
Biro-tisak  CIP2014-04401 
 
Bjelovarsko-bilogorska županija  CIP2014-04224 
 
Bogadigrafika  CIP2014-00395  CIP2014-03811  CIP2014-03839 
 
Bombon  CIP2014-03838 
 
Bookglobe  CIP2014-02638  CIP2014-02687  CIP2014-02686  CIP2014-02681  CIP2014-02682  CIP2014-02684  CIP2014-02685 
 
Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju  CIP2014-03067  CIP2014-03051  CIP2014-04548 
 
Bošnjačka nacionalna zajednica za Zagreb i Zagrebačku županiju  CIP2014-04546 
 
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića  CIP2014-04548 
 
Bratovština Petra Zrinskog - Časni stol  CIP2014-03722  CIP2014-03721 
 
BTC Šahinpašić  CIP2014-02360  CIP2014-02108  CIP2014-00214  CIP2014-03106  CIP2014-03012  CIP2014-02998  CIP2014-00683  CIP2014-02088  CIP2014-03013 
 
Business Media Croatia  CIP2014-01848  CIP2014-01847 
 
Buybook  CIP2014-00967  CIP2014-03028  CIP2014-03456  CIP2014-03581  CIP2014-02880  CIP2014-02886  CIP2014-02736  CIP2014-02468  CIP2014-03044  CIP2014-03050  CIP2014-03053  CIP2014-03124  CIP2014-03385  CIP2014-00628  CIP2014-03118  CIP2014-02851  CIP2014-03155  CIP2014-00181  CIP2014-00540 
 
C.B. Print  CIP2014-03793  CIP2014-03792 
 
CAKA [i. e.] Centar za akademski i kulturni aktivizam  CIP2014-02190 
 
Casa Editrice Vaticana  CIP2014-00714 
 
CC marketing  CIP2014-00649 
 
CDV info  CIP2014-04211 
 
CeKaPe - Centar za kreativno pisanje  CIP2014-04355  CIP2014-03052  CIP2014-03987  CIP2014-04280  CIP2014-04116  CIP2014-04051 
 
Centar dr. Rudolfa Steinera  CIP2014-00522 
 
Centar inkluzivne potpore IDEM  CIP2014-01782 
 
Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA  CIP2014-02372 
 
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja  CIP2014-00132  CIP2014-00136  CIP2014-00138 
 
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenje "Ivan Vučetić"  CIP2014-00845 
 
Centar za građansku hrabrost  CIP2014-01019  CIP2014-01020 
 
Centar za integrativnu bioetiku filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-00271 
 
Centar za kulturu  CIP2014-04290 
 
Centar za kulturu Čakovec  CIP2014-02779 
 
Centar za kulturu Novi Zagreb  CIP2014-02527 
 
Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma  CIP2014-03780 
 
Centar za likovni odgoj Grada Zagreba =  CIP2014-02737 
 
Centar za mirovne studije  CIP2014-00927  CIP2014-00648  CIP2014-00882  CIP2014-00663  CIP2014-00601 
 
Centar za mirovne studije =  CIP2014-04532 
 
Centar za nove inicijative  CIP2014-04416 
 
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve [etc.]  CIP2014-00749 
 
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije  CIP2014-00739 
 
Centar za rehabilitaciju Silver  CIP2014-02255 
 
Centar za socijalnu skrb  CIP2014-02297 
 
Centar za tehnološki razvoj i energetsku učinkovitost  CIP2014-02164 
 
Centar za urbani i teritorjalni razvoj  CIP2014-02558  CIP2014-02559 
 
Centar za žene žrtve rata - Rosa  CIP2014-00974 
 
Centar za ženske studije  CIP2014-04358 
 
Center for civil courage  CIP2014-01021  CIP2014-01018 
 
Center for the Study of Post-Yugoslav Societies  CIP2014-00612 
 
Centre for Peace Studies  CIP2014-04532 
 
Centre for women's studies  CIP2014-02497 
 
Ceres  CIP2014-03644  CIP2014-03770 
 
CESI  CIP2014-00975 
 
CID-Nova  CIP2014-00545 
 
CIRU [i. e.] Centar za istraživanje i razvoj upravljanja =  CIP2014-02355 
 
City of women - Association for the promotion of women in culture  CIP2014-02497 
 
Clubture Network  CIP2014-00074 
 
[Crkva prvog hrvatskog Karmela]  CIP2014-00374 
 
Crnogorska kuća  CIP2014-04444  CIP2014-04447  CIP2014-04446  CIP2014-04442  CIP2014-04445  CIP2014-04443 
 
Croatia Bureau of Statistics  CIP2014-00573 
 
Croatian Academy of Sciences and Arts, Institute for Scientific and Artistic Work in Osijek  CIP2014-04554 
 
Croatian Accountant - independent association of accountants, tax advisors and experts in finance  CIP2014-02412 
 
Croatian Anthropological Society  CIP2014-02921  CIP2014-00803 
 
Croatian Association of Fine Artists  CIP2014-02762  CIP2014-02603 
 
Croatian audiovisual centre  CIP2014-02833 
 
Croatian audiovisual centre =  CIP2014-02823 
 
Croatian Audiovisual Centre =  CIP2014-02825 
 
Croatian Botanical Society  CIP2014-01952 
 
Croatian Communication Association  CIP2014-00596  CIP2014-00607 
 
Croatian Conservation Institute  CIP2014-02504 
 
Croatian employment service , National coordination office for EURES  CIP2014-00742 
 
Croatian Institute of History  CIP2014-04485 
 
Croatian Laboratories CROLAB  CIP2014-00104 
 
Croatian Medical Association  CIP2014-02022 
 
Croatian Microbiological Society  CIP2014-02092  CIP2014-01943 
 
Croatian national bank  CIP2014-00784 
 
Croatian Natural History Museum  CIP2014-01962 
 
Croatian Nuclear Society  CIP2014-02174  CIP2014-02175 
 
Croatian Quality Managers Society  CIP2014-02414 
 
Croatian society of agronomists  CIP2014-02231 
 
croatian Society of Anasthesiology and Intensive Care Medicine, Croatian Medical Association  CIP2014-02086 
 
Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology  CIP2014-01945 
 
Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists  CIP2014-02442 
 
Croatian Society of Soil Science  CIP2014-02223 
 
Croatian Transpersonal Association  CIP2014-00169 
 
Croatian Welding Society  CIP2014-02173 
 
Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik  CIP2014-02972 
 
Cro-Graf  CIP2014-04214 
 
CROMSC [i. e.] Centre for Testing, Development and Training  CIP2014-02193 
 
Crveni ruž  CIP2014-03824 
 
Češka beseda  CIP2014-02777 
 
Češka beseda Zagreb  CIP2014-00657 
 
Čuvari snova  CIP2014-00529 
 
Čvor  CIP2014-02884  CIP2014-00695 
 
D. Pondeljak  CIP2014-04181 
 
D.K.M.  CIP2014-00259  CIP2014-04315 
 
DAF  CIP2014-02831  CIP2014-02483  CIP2014-03122 
 
Dallas  CIP2014-02813  CIP2014-00122 
 
Dan  CIP2014-00673 
 
"Darko Sagrak"  CIP2014-04594 
 
Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb  CIP2014-01845 
 
Der Öffentlichen Anstalt "Nationalpark Krka"  CIP2014-04378 
 
DesignArt - Udruga za promicanje oblikovanja i umjetnosti  CIP2014-02469 
 
Despot infinitus  CIP2014-00945  CIP2014-02211  CIP2014-00932  CIP2014-04542  CIP2014-04541  CIP2014-04505  CIP2014-00702  CIP2014-04399  CIP2014-00701  CIP2014-00533 
 
Despot Infinitus  CIP2014-00652  CIP2014-00943 
 
DHK [i. e.] Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak  CIP2014-01825 
 
Dion  CIP2014-02701 
 
Diskont knjiga  CIP2014-02324  CIP2014-02325  CIP2014-02319  CIP2014-02321  CIP2014-02326  CIP2014-02318  CIP2014-02327  CIP2014-02328  CIP2014-02320  CIP2014-02329  CIP2014-02322  CIP2014-02323 
 
Disput  CIP2014-02827  CIP2014-03081  CIP2014-02910  CIP2014-03616  CIP2014-03072  CIP2014-03723  CIP2014-03665  CIP2014-04007  CIP2014-00140  CIP2014-03652  CIP2014-03144  CIP2014-03680  CIP2014-03049  CIP2014-03637  CIP2014-03136  CIP2014-03692  CIP2014-03100  CIP2014-00710  CIP2014-02943  CIP2014-03036 
 
Dječja knjiga  CIP2014-00119 
 
Dječja knjiga : Kašmir promet  CIP2014-00120 
 
Dječji dom "Maestral"  CIP2014-00984 
 
Dječji vrtić "Dugo Selo"  CIP2014-01046 
 
Dječji vrtić Potočnica  CIP2014-01755 
 
Dječji vrtić Radost  CIP2014-01763 
 
DNM Zagreb  CIP2014-03016 
 
Dobar plan  CIP2014-00022  CIP2014-00024  CIP2014-00020  CIP2014-00040 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo  CIP2014-02026 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosiljevo  CIP2014-02021 
 
Documenta - centar za suočavanje s prošlošću  CIP2014-00825 
 
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću  CIP2014-00820  CIP2014-00888 
 
Dolka sport  CIP2014-01985 
 
Dom Duga-Zagreb  CIP2014-00744 
 
Dominikanska naklada Istina  CIP2014-00352  CIP2014-00344  CIP2014-00348 
 
Domino  CIP2014-03336  CIP2014-02462  CIP2014-00267 
 
Domus Nobilis  CIP2014-02298 
 
DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja  CIP2014-00759 
 
Doron  CIP2014-04561 
 
DPMI [i. e.] Derek Prince Ministries International - Hrvatska  CIP2014-00423 
 
DPUH [i. e.] Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske  CIP2014-02586 
 
Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva  CIP2014-02061 
 
Dragomir Bokan  CIP2014-04352 
 
Društvo "Povijest izvan mitova"  CIP2014-00661 
 
Društvo arhitekata  CIP2014-02561 
 
Društvo građevinskih inženjera  CIP2014-02206 
 
Društvo hrvatskih filmskih redatelja  CIP2014-02820 
 
Društvo hrvatskih književnih prevodilaca  CIP2014-02929 
 
Društvo hrvatskih književnika  CIP2014-04245 
 
Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosna  CIP2014-03932 
 
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak  CIP2014-03948  CIP2014-04359  CIP2014-04230 
 
Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva  CIP2014-03089 
 
Društvo kemičara i tehnologa Koprivnica  CIP2014-02434 
 
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja  CIP2014-00082 
 
Društvo Lovrećana  CIP2014-02967 
 
Društvo Marije Jurić Zagorke  CIP2014-03736 
 
Društvo pisaca Pannon club  CIP2014-03731 
 
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske  CIP2014-02546  CIP2014-02472  CIP2014-02482  CIP2014-02521  CIP2014-02740 
 
Društvo prijatelja glagoljice  CIP2014-04295 
 
Društvo prijatelja knjige Milivoj Cvetnić  CIP2014-03947  CIP2014-04235 
 
Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo  CIP2014-04207 
 
Društvo za organizacijsko učenje Hrvatske  CIP2014-02359 
 
Društvo za plastiku i gumu  CIP2014-02446  CIP2014-02171 
 
Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić"  CIP2014-04520  CIP2014-00912 
 
Društvo za psihološku pomoć  CIP2014-00988 
 
Društvo za socijalnu podršku  CIP2014-00981  CIP2014-02005  CIP2014-00017 
 
Društvo za sportsku rekreaciju Črnomerec  CIP2014-02871 
 
Društvo za ukrajinsku kulturu =  CIP2014-02734 
 
Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", Zmajski stol Varaždin  CIP2014-04534 
 
Družba »Braća hrvatskoga Zmaja« – Zmajski stol u Sisku  CIP2014-04543 
 
Družba dobrih ljudi Udruga za podizanje kvalitete kulturnog, društvenog i duhovnog života i međuljudskih odnosa  CIP2014-00474 
 
Družba kćeri Božje ljubavi, Provincija Božje providnosti  CIP2014-00453 
 
Družba Kćeri Milosrđa Tećega samostanskog reda sv. Franje, Hrvatska provincija Krista Kralja  CIP2014-00410 
 
Družba Marijinih misionara - Montfortanci  CIP2014-00347 
 
Družba sestara Služavki Maloga Isusa  CIP2014-00372 
 
"Družina" - Čuvari tredicije hrvatskih obiteljskih zadruga  CIP2014-01829 
 
Državna geodetska uprava  CIP2014-01907 
 
Državni arhiv  CIP2014-00514  CIP2014-02550  CIP2014-00764  CIP2014-00781 
 
Državni arhiv u Pazinu  CIP2014-00012 
 
Državni arhiv u Varaždinu  CIP2014-04545 
 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo  CIP2014-02844 
 
Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske =  CIP2014-00573 
 
Dubrovački muzeji  CIP2014-02794  CIP2014-02473 
 
Dudi speed  CIP2014-02417 
 
Duga global  CIP2014-02864 
 
Durieux  CIP2014-02881  CIP2014-02463  CIP2014-04157  CIP2014-04217  CIP2014-02994  CIP2014-04204  CIP2014-00534  CIP2014-03263  CIP2014-04349 
 
Duspara kreativna radionica  CIP2014-03822 
 
DVD "Mladost"  CIP2014-02024 
 
DVD Dragonožec  CIP2014-02019 
 
DVD Gornji Vidovec  CIP2014-02018 
 
Dvostruka duga  CIP2014-00247  CIP2014-02359  CIP2014-00258  CIP2014-01975  CIP2014-03893  CIP2014-03864  CIP2014-03751 
 
E. Horvatić  CIP2014-02085 
 
Edicija off theater Bagatella  CIP2014-04071 
 
Edicije Božičević  CIP2014-03544  CIP2014-03113  CIP2014-04285  CIP2014-03648  CIP2014-03899  CIP2014-00322  CIP2014-03628  CIP2014-00105  CIP2014-03676  CIP2014-03645  CIP2014-00047  CIP2014-03694  CIP2014-03996  CIP2014-03114  CIP2014-03620  CIP2014-03084  CIP2014-04284  CIP2014-03610  CIP2014-04495 
 
Educa  CIP2014-01003 
 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  CIP2014-00605  CIP2014-01786  CIP2014-01004 
 
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment  CIP2014-02932 
 
Ekološki glasnik  CIP2014-00459  CIP2014-00488  CIP2014-00469  CIP2014-04509  CIP2014-00565 
 
Ekonomski fakultet  CIP2014-00870  CIP2014-02342  CIP2014-00574  CIP2014-00730  CIP2014-00067  CIP2014-00794  CIP2014-01900  CIP2014-01901  CIP2014-00724 
 
Ekonomski fakultet =  CIP2014-00813 
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta  CIP2014-00798 
 
Ekonomski fakultet Zagreb =  CIP2014-00812 
 
Ekonomski institut  CIP2014-02033 
 
Elektronika-nakladnik  CIP2014-02043 
 
Elektrostrojarska škola  CIP2014-01601  CIP2014-01600 
 
Elektrotehniičko društvo  CIP2014-02185  CIP2014-02189 
 
Element  CIP2014-00038  CIP2014-01754  CIP2014-00021  CIP2014-01172  CIP2014-01174  CIP2014-01175  CIP2014-01171  CIP2014-01173  CIP2014-01747  CIP2014-03939  CIP2014-01871  CIP2014-01615  CIP2014-00042  CIP2014-01911  CIP2014-01137  CIP2014-02159  CIP2014-01662  CIP2014-00062  CIP2014-01891  CIP2014-01852  CIP2014-01247  CIP2014-01053  CIP2014-01055  CIP2014-01050  CIP2014-01058  CIP2014-01052  CIP2014-01051  CIP2014-01054  CIP2014-01056  CIP2014-01057  CIP2014-01869  CIP2014-01432  CIP2014-01855  CIP2014-00211  CIP2014-01700  CIP2014-01697  CIP2014-01343  CIP2014-01241  CIP2014-01242  CIP2014-01239  CIP2014-00561  CIP2014-01096  CIP2014-01442  CIP2014-01314  CIP2014-01198  CIP2014-01699  CIP2014-01702  CIP2014-01361  CIP2014-01360  CIP2014-00054  CIP2014-00046  CIP2014-01410  CIP2014-01536  CIP2014-01915  CIP2014-02187  CIP2014-00563  CIP2014-01892  CIP2014-02183  CIP2014-01113  CIP2014-01111  CIP2014-01114  CIP2014-01112  CIP2014-01109  CIP2014-01110  CIP2014-01851  CIP2014-01895  CIP2014-01858  CIP2014-01136  CIP2014-01864  CIP2014-01862  CIP2014-01628  CIP2014-01197  CIP2014-01873  CIP2014-01087  CIP2014-01088  CIP2014-01698  CIP2014-01701  CIP2014-00061  CIP2014-01870  CIP2014-00041  CIP2014-01853  CIP2014-01334  CIP2014-01899  CIP2014-01898  CIP2014-01886  CIP2014-01256  CIP2014-01147  CIP2014-01872  CIP2014-01176  CIP2014-02812  CIP2014-01534  CIP2014-01888  CIP2014-01887  CIP2014-01859  CIP2014-01181  CIP2014-01189  CIP2014-01187  CIP2014-01191  CIP2014-01195  CIP2014-01193  CIP2014-01185  CIP2014-01183  CIP2014-01866  CIP2014-01177  CIP2014-01856  CIP2014-01179  CIP2014-01857 
 
Eneagram  CIP2014-00587 
 
Energetika marketing  CIP2014-02437 
 
ENI MO  CIP2014-04278 
 
Ente pubblico „Parco nazionale Krka“  CIP2014-04379 
 
EPH  CIP2014-03287 
 
EPH media  CIP2014-03581  CIP2014-03174 
 
EPH Media  CIP2014-02281  CIP2014-01913  CIP2014-02337  CIP2014-01914  CIP2014-00996  CIP2014-02907  CIP2014-02657  CIP2014-03916  CIP2014-03919  CIP2014-02296  CIP2014-03917  CIP2014-00703 
 
EPH Medija  CIP2014-04476 
 
Erasmus naklada  CIP2014-00013 
 
Eskadrila  CIP2014-03090 
 
Etnografski muzej  CIP2014-01811  CIP2014-02453  CIP2014-01803 
 
Eurocom  CIP2014-00725 
 
Euroliber  CIP2014-00333  CIP2014-00408  CIP2014-00335  CIP2014-00537 
 
Europsko društvo inženjera sigurnosti =  CIP2014-00743  CIP2014-00737 
 
Evanđeoski teološki fakultet  CIP2014-00520 
 
F. Držanić  CIP2014-03816 
 
F. Fiorentini  CIP2014-02863 
 
F. Martinez  CIP2014-04479 
 
Fabra press  CIP2014-01902 
 
Factum  CIP2014-02834 
 
Faculté de philosophie et lettres  CIP2014-01043 
 
Faculty of Arhitecture  CIP2014-02542 
 
Faculty of Chemical Engineering and Technology  CIP2014-02438 
 
Faculty of Civil Engineering  CIP2014-02208 
 
Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb  CIP2014-02201 
 
Faculty of Economics and Business  CIP2014-00810  CIP2014-02354  CIP2014-00813 
 
Faculty of Economics Zagreb  CIP2014-00812 
 
Faculty of Electrical Engineering and Computing  CIP2014-02184 
 
Faculty of Food Technology and Biotechnology  CIP2014-01839 
 
Faculty of Food Technology and Biotehnology  CIP2014-01838 
 
Faculty of Forestry  CIP2014-02448 
 
Faculty of Humanities and Social Sciences  CIP2014-04529 
 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences  CIP2014-01773 
 
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture  CIP2014-02433  CIP2014-02432 
 
Faculty of Organization and Informatics  CIP2014-00070 
 
Faculty of Teacher Education  CIP2014-01117  CIP2014-01030  CIP2014-01238 
 
Faculty of Veterinary Medicine  CIP2014-02154 
 
Fakultet elektrotehnike i računarstva  CIP2014-00977 
 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  CIP2014-01923 
 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije =  CIP2014-02438 
 
Fakultet organizacije i informatike  CIP2014-01792  CIP2014-00053 
 
Fakultet političkih znanosti  CIP2014-00672  CIP2014-00645  CIP2014-00641  CIP2014-00707  CIP2014-00925  CIP2014-00681 
 
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta  CIP2014-00638 
 
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-00706 
 
Fakultet prometnih znanosti  CIP2014-02389  CIP2014-01788 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje  CIP2014-02162  CIP2014-01796  CIP2014-02160  CIP2014-02165 
 
Fakulteta za arhitekturo  CIP2014-02566 
 
Fantastično dobra knjiga - FADE IN  CIP2014-00586 
 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet  CIP2014-02052 
 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta  CIP2014-01973 
 
Felsina  CIP2014-03682 
 
Festival suvremenog židovskog filma  CIP2014-02707 
 
FF press [i. e.] Filozofski fakultet  CIP2014-02580  CIP2014-00662 
 
FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije  CIP2014-02555 
 
FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku  CIP2014-02934 
 
FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti  CIP2014-02520 
 
FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku  CIP2014-02953 
 
FF-press [i. e.] Filozofski fakultet  CIP2014-02950  CIP2014-02949  CIP2014-01822  CIP2014-03032 
 
FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-02972 
 
FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik  CIP2014-02948 
 
FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju  CIP2014-01826 
 
FF-press [i. e.] Filozofski fakultet u Zagrebu  CIP2014-04393 
 
FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku  CIP2014-01062 
 
Fidipid  CIP2014-03146  CIP2014-03145 
 
Figulus  CIP2014-00301  CIP2014-00428  CIP2014-00521  CIP2014-00418  CIP2014-00361  CIP2014-00407 
 
Filmat naklada  CIP2014-03653 
 
Filozofski fakultet  CIP2014-02580  CIP2014-04382  CIP2014-03075  CIP2014-03750  CIP2014-04530  CIP2014-02976  CIP2014-03801  CIP2014-00123  CIP2014-00701  CIP2014-03980 
 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci  CIP2014-02926 
 
Filozofski fakultet Sveučilišta, Odsjek za povijest umjetnosti  CIP2014-02546 
 
Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste  CIP2014-04084 
 
Filozofski fakultet u Zagrebu  CIP2014-04394 
 
Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije  CIP2014-02551  CIP2014-00580 
 
Filozofski fakultet, Katedra za hungarologju  CIP2014-03112  CIP2014-02956 
 
Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju  CIP2014-00567 
 
Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Klub studenata psihologije  CIP2014-00224 
 
Filozofski fakultet, Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za hungarologiju  CIP2014-03032 
 
Filozofski fakultet, Periodica Croatica  CIP2014-04212  CIP2014-03777  CIP2014-03837 
 
Filozofski fakultet, Zavod za sociologiju Odsjeka za sociologiju  CIP2014-00577 
 
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove  CIP2014-00387  CIP2014-00497  CIP2014-00494  CIP2014-00733  CIP2014-00144  CIP2014-00492  CIP2014-00475  CIP2014-00375 
 
FOI [i. e.] Faculty of Organization and Informatics  CIP2014-00069 
 
Fokus komunikacije  CIP2014-03646  CIP2014-03140  CIP2014-03520  CIP2014-03394  CIP2014-03142  CIP2014-03668  CIP2014-03569  CIP2014-03650  CIP2014-03651  CIP2014-03568  CIP2014-03141  CIP2014-03138  CIP2014-03139  CIP2014-03607  CIP2014-03608  CIP2014-03519  CIP2014-03521  CIP2014-03295  CIP2014-03296  CIP2014-03679  CIP2014-03678  CIP2014-03406  CIP2014-03244 
 
FoMa  CIP2014-04453  CIP2014-04454  CIP2014-04452 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  CIP2014-02158 
 
Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Society  CIP2014-02441 
 
Fortuna  CIP2014-00939  CIP2014-04549  CIP2014-04122 
 
Forum  CIP2014-04467  CIP2014-01836  CIP2014-04462  CIP2014-04459  CIP2014-04458  CIP2014-04469  CIP2014-04464  CIP2014-04466  CIP2014-04465  CIP2014-04463  CIP2014-04460  CIP2014-04468  CIP2014-04461  CIP2014-04457 
 
Forum za slobodu odgoja  CIP2014-00994  CIP2014-00592  CIP2014-00986  CIP2014-01027 
 
Fotoklub Čakovec  CIP2014-02766 
 
Fotoklub Zagreb  CIP2014-02761 
 
Fotomotiva, udruga za fotografsku i filmsku kulturu  CIP2014-02764 
 
Fotosoft  CIP2014-02741  CIP2014-02742  CIP2014-02082 
 
FotoSoft  CIP2014-02379 
 
Fraktura  CIP2014-03908  CIP2014-03574  CIP2014-03565  CIP2014-03663  CIP2014-03083  CIP2014-03471  CIP2014-03143  CIP2014-03684  CIP2014-00826  CIP2014-03173  CIP2014-03437  CIP2014-03024  CIP2014-03575  CIP2014-04165  CIP2014-03639  CIP2014-03737  CIP2014-02095  CIP2014-04559  CIP2014-03659  CIP2014-00188  CIP2014-03060  CIP2014-03058  CIP2014-03147  CIP2014-03271  CIP2014-03085  CIP2014-03626  CIP2014-03859  CIP2014-03635  CIP2014-00954  CIP2014-04593  CIP2014-04121  CIP2014-03661  CIP2014-04356  CIP2014-03313  CIP2014-03078  CIP2014-03622  CIP2014-04255  CIP2014-04206  CIP2014-03311  CIP2014-03312  CIP2014-04283  CIP2014-03662  CIP2014-03600  CIP2014-03909  CIP2014-03654  CIP2014-04086  CIP2014-04085  CIP2014-03611  CIP2014-03104  CIP2014-03664 
 
Friedrich Ebert Stiftung  CIP2014-00916  CIP2014-00612  CIP2014-00917  CIP2014-02566  CIP2014-00918 
 
FS  CIP2014-02379 
 
Funditus  CIP2014-04110  CIP2014-04338  CIP2014-03771 
 
Galerija "Krsto Hegedušić"  CIP2014-02518 
 
Galerija Klovićevi dvori  CIP2014-02549  CIP2014-02510  CIP2014-02516  CIP2014-02745  CIP2014-02752  CIP2014-02502  CIP2014-02715 
 
Galerija Mona Lisa  CIP2014-02708 
 
Gavran  CIP2014-00634 
 
GEKOMA [i. e.] Udruga generacije koprivničkih maturanata  CIP2014-01756 
 
Geotehnički fakultet  CIP2014-01929 
 
Gimnazija  CIP2014-01770 
 
Glagol  CIP2014-04333 
 
Glas Koncila  CIP2014-00604  CIP2014-00508  CIP2014-00503  CIP2014-00373  CIP2014-00007  CIP2014-02541  CIP2014-04252  CIP2014-00296  CIP2014-00466  CIP2014-01588  CIP2014-00311  CIP2014-04154  CIP2014-04080  CIP2014-00489  CIP2014-00334  CIP2014-00439  CIP2014-00506  CIP2014-00433  CIP2014-00434  CIP2014-04103  CIP2014-04253  CIP2014-00511  CIP2014-00285  CIP2014-00457 
 
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci  CIP2014-02788 
 
Glazbeno učilište Elly Bašić  CIP2014-02817 
 
Gljivarsko drušvo Smrčak  CIP2014-02226 
 
Godar  CIP2014-04403  CIP2014-04402 
 
Golden marketing - Tehnička knjiga  CIP2014-00595  CIP2014-01048  CIP2014-01757  CIP2014-02978  CIP2014-01794  CIP2014-00194 
 
GONG  CIP2014-00838  CIP2014-00921 
 
Gopal  CIP2014-02121  CIP2014-02879  CIP2014-02874  CIP2014-02904  CIP2014-02854 
 
Gospodarski list  CIP2014-02299 
 
Governance Research and Development Centre  CIP2014-02355 
 
Grad  CIP2014-02946  CIP2014-04360  CIP2014-00941  CIP2014-02504 
 
Grad Čakovec  CIP2014-03802  CIP2014-03966 
 
Grad Novalja  CIP2014-00930  CIP2014-03745 
 
Grad umjetnika - zajednica za razvoj identiteta Grada Vukovara  CIP2014-00819 
 
Grad Zagreb  CIP2014-00929 
 
Gradska knjižnica  CIP2014-03809  CIP2014-04171  CIP2014-04169  CIP2014-04340  CIP2014-04079  CIP2014-03116 
 
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić"  CIP2014-00491  CIP2014-03914  CIP2014-02800  CIP2014-04604 
 
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorićˇ"  CIP2014-03937 
 
Gradska knjižnica Dugo Selo  CIP2014-04109  CIP2014-04067  CIP2014-04172  CIP2014-01905  CIP2014-04414  CIP2014-00483  CIP2014-02578  CIP2014-00632  CIP2014-04362 
 
Gradska knjižnica i čitaonica  CIP2014-04482 
 
Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner"  CIP2014-04515  CIP2014-04117 
 
Gradska knjižnica I. G. Kovačić  CIP2014-02444 
 
Gradska knjižnica Slavonski Brod  CIP2014-04245 
 
Gradska knjižnica Županja  CIP2014-04246 
 
Gradska župa Gospe Velike  CIP2014-02547 
 
Gradski muzej  CIP2014-02746  CIP2014-02733  CIP2014-02396  CIP2014-02704  CIP2014-00091  CIP2014-04141  CIP2014-02719  CIP2014-00626  CIP2014-04565  CIP2014-02869  CIP2014-01938 
 
Gradski muzej Bjelovar  CIP2014-02486  CIP2014-04571  CIP2014-00761 
 
Gradski muzej Sisak  CIP2014-02576 
 
Gradski muzej Varaždin  CIP2014-04600  CIP2014-02554 
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku  CIP2014-00571 
 
Građevinski fakultet  CIP2014-02205  CIP2014-02207  CIP2014-02203 
 
Građevinski fakultet Sveučilišta  CIP2014-02200 
 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  CIP2014-02202 
 
Grafička škola  CIP2014-01764 
 
Grafo-Amadeus  CIP2014-03938 
 
Grafocentar  CIP2014-04002 
 
Grafok  CIP2014-00487 
 
Grafokom  CIP2014-04481  CIP2014-03101  CIP2014-00099 
 
Graphis  CIP2014-00026  CIP2014-02192 
 
Grupa Vern  CIP2014-00722  CIP2014-02383 
 
Hagiotheca  CIP2014-00321 
 
Hand design studio  CIP2014-02528 
 
Hangar 7  CIP2014-03532  CIP2014-03435  CIP2014-04008 
 
Harša  CIP2014-00153  CIP2014-02440  CIP2014-00006  CIP2014-00233  CIP2014-00154  CIP2014-02439  CIP2014-00165 
 
HDLU- Hrvatsko društvo likovnih umjetnika  CIP2014-02697  CIP2014-02706 
 
HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku  CIP2014-02915 
 
Heinrich Böll Stiftung Croatia  CIP2014-02239  CIP2014-02238 
 
Heinrich Böll Stiftung Hrvatska  CIP2014-01849 
 
Hena com  CIP2014-03109  CIP2014-02004  CIP2014-03991  CIP2014-04336  CIP2014-04144  CIP2014-04203  CIP2014-03020  CIP2014-03105  CIP2014-04337  CIP2014-03080  CIP2014-03667  CIP2014-03107  CIP2014-03014  CIP2014-04287  CIP2014-03009  CIP2014-04237  CIP2014-00549  CIP2014-04306 
 
HIBmedia  CIP2014-02341  CIP2014-02209 
 
HINUS  CIP2014-01927 
 
HKD Napredak  CIP2014-00489 
 
HKZ - Hrvatsko slovo  CIP2014-02732 
 
HKZ [i. e.] Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo  CIP2014-02963 
 
HPA [i. e.] Hrvatska poljoprivredna agencija  CIP2014-02258  CIP2014-02259  CIP2014-02246  CIP2014-02242 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  CIP2014-02144  CIP2014-01971  CIP2014-02517  CIP2014-02553  CIP2014-02142  CIP2014-02048  CIP2014-02388  CIP2014-04569  CIP2014-00097  CIP2014-02718  CIP2014-00798  CIP2014-02143  CIP2014-04141  CIP2014-02500  CIP2014-01968  CIP2014-04142  CIP2014-02548  CIP2014-02099  CIP2014-01925  CIP2014-02140  CIP2014-01967  CIP2014-01919  CIP2014-04577 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad  CIP2014-00102 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka  CIP2014-02713  CIP2014-02470 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski muzej arhitekture  CIP2014-02552 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike  CIP2014-02748  CIP2014-00127  CIP2014-02747 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti, Odbor za tumore  CIP2014-02141 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti  CIP2014-01973 
 
Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta  CIP2014-03980 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad  CIP2014-04563 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad =  CIP2014-04554 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku  CIP2014-04553 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad  CIP2014-01792 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad  CIP2014-00086 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije  CIP2014-02788 
 
Hrvatska demokratska zajednica, Zajednica žena "Katarina Zrinski"  CIP2014-04570 
 
Hrvatska dijaspora  CIP2014-03920  CIP2014-03922 
 
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda  CIP2014-00406  CIP2014-00286 
 
Hrvatska gospodarska komora  CIP2014-00976  CIP2014-00735  CIP2014-00570 
 
Hrvatska javnobilježnička akademija  CIP2014-00873 
 
Hrvatska javnobilježnička komora  CIP2014-00873  CIP2014-00880 
 
Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića  CIP2014-00490 
 
Hrvatska knjižnica za slijepe  CIP2014-01776 
 
Hrvatska komora dentalne medicine  CIP2014-02476 
 
Hrvatska komora medicinskih biokemičara  CIP2014-02122  CIP2014-02084 
 
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije  CIP2014-01909 
 
Hrvatska kulturna zaklada - HKZ Hrvatsko slovo  CIP2014-00667  CIP2014-00650  CIP2014-04271  CIP2014-03879 
 
Hrvatska ljekarnička komora  CIP2014-02220 
 
Hrvatska matica iseljenika  CIP2014-02711  CIP2014-03891  CIP2014-04099 
 
Hrvatska matica iseljenika, Podružnica  CIP2014-02511 
 
Hrvatska Mensa  CIP2014-00242 
 
Hrvatska mljekarska udruga  CIP2014-02262  CIP2014-02155 
 
Hrvatska narodna banka  CIP2014-02572 
 
Hrvatska olimpijska akadamija  CIP2014-02867 
 
Hrvatska paneuropska unija  CIP2014-03764 
 
Hrvatska poljoprivredna agencija  CIP2014-02260  CIP2014-02261  CIP2014-02257 
 
Hrvatska provincija sv. Jeronima  CIP2014-00479 
 
Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca  CIP2014-00471  CIP2014-03043  CIP2014-00472  CIP2014-00412  CIP2014-00544 
 
Hrvatska sekcija Europskog društva žena u teološkom istraživanju  CIP2014-00293 
 
Hrvatska sveučilišna naklada  CIP2014-02964  CIP2014-00861  CIP2014-00845  CIP2014-00847  CIP2014-04212  CIP2014-00012  CIP2014-00860  CIP2014-02225  CIP2014-03800  CIP2014-02933  CIP2014-00072  CIP2014-02958  CIP2014-02914  CIP2014-03697  CIP2014-00862  CIP2014-02926  CIP2014-03777  CIP2014-00553  CIP2014-00480  CIP2014-03837  CIP2014-00859 
 
Hrvatska transpersonalna asocijacija  CIP2014-00350 
 
Hrvatska turistička zajednica  CIP2014-00801  CIP2014-00800 
 
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti  CIP2014-02560 
 
Hrvatska udruga medicinskih sestara  CIP2014-02081 
 
Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca  CIP2014-04364 
 
Hrvatska udruga paraplegičara i teraplegičara  CIP2014-02109 
 
Hrvatska udruga Prošlost rata za budućnost mira  CIP2014-00966 
 
Hrvatska udruga za ustavno pravo  CIP2014-00840  CIP2014-00833 
 
Hrvatska vatrogasna zajednica  CIP2014-02031  CIP2014-02048  CIP2014-02029  CIP2014-02046 
 
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika  CIP2014-00898  CIP2014-00897  CIP2014-02426  CIP2014-02428  CIP2014-00108 
 
Hrvatska zajednica tehničke kulture  CIP2014-00066 
 
Hrvatske vode  CIP2014-00885 
 
Hrvatski audiovizualni centar  CIP2014-02823  CIP2014-02825 
 
Hrvatski audiovizualni centar =  CIP2014-02833 
 
Hrvatski autoklub  CIP2014-02392 
 
Hrvatski centar ASSITEJ  CIP2014-02828 
 
Hrvatski centar ITI  CIP2014-04062  CIP2014-03689 
 
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo  CIP2014-02236  CIP2014-02227  CIP2014-02232  CIP2014-02218 
 
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja  CIP2014-02237 
 
Hrvatski centar za ratne žrtve  CIP2014-04583  CIP2014-01814 
 
Hrvatski crveni križ  CIP2014-00569 
 
Hrvatski Crveni križ  CIP2014-02038 
 
Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH  CIP2014-00964 
 
Hrvatski državni arhiv  CIP2014-04525  CIP2014-02114  CIP2014-00129  CIP2014-04486  CIP2014-00124  CIP2014-04555  CIP2014-04519  CIP2014-04523  CIP2014-04516 
 
Hrvatski filmski savez  CIP2014-02820  CIP2014-02830 
 
Hrvatski fotosavez  CIP2014-04471 
 
Hrvatski geološki institut  CIP2014-01938 
 
Hrvatski geološki institut, Zavod za hidrogeologiju i inžinjersku geologiju  CIP2014-01937 
 
Hrvatski gimnastički savez  CIP2014-02875 
 
Hrvatski glazbeni zavod  CIP2014-02769  CIP2014-02767  CIP2014-02768 
 
Hrvatski institut za financije i računovodstvo  CIP2014-00735 
 
Hrvatski institut za povijest  CIP2014-00932  CIP2014-04581  CIP2014-04567  CIP2014-04517  CIP2014-04589  CIP2014-04513 
 
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje  CIP2014-04212  CIP2014-00963 
 
Hrvatski kineziološki savez  CIP2014-02883  CIP2014-02882 
 
Hrvatski laboratoriji CROLAB  CIP2014-00103 
 
Hrvatski laboratoriji CROLAB =  CIP2014-00104 
 
Hrvatski liječnički zbor  CIP2014-02032  CIP2014-02098 
 
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju  CIP2014-02133  CIP2014-02131  CIP2014-02117 
 
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu  CIP2014-02010 
 
Hrvatski liječnički zbor, Podružnica  CIP2014-01968 
 
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata  CIP2014-00963  CIP2014-00941  CIP2014-00964  CIP2014-00963  CIP2014-00964 
 
Hrvatski muzej naivne umjetnosti  CIP2014-02728 
 
Hrvatski muzej turizma =  CIP2014-01808 
 
Hrvatski ogranak CIGRE  CIP2014-02188 
 
Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije  CIP2014-02182 
 
Hrvatski olimpijski odbor  CIP2014-02865 
 
Hrvatski paraolimpijski odbor  CIP2014-02866 
 
Hrvatski pedagoško-književni zbor  CIP2014-01017  CIP2014-01572  CIP2014-01518  CIP2014-01359 
 
Hrvatski pikado savez  CIP2014-02894 
 
Hrvatski planinarski savez  CIP2014-02857  CIP2014-02887  CIP2014-01930  CIP2014-02895 
 
Hrvatski poljoprivredni zadružni savez  CIP2014-02215 
 
Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj  CIP2014-02366 
 
Hrvatski povijesni muzej  CIP2014-04539 
 
Hrvatski prirodoslovni muzej  CIP2014-01959  CIP2014-01964  CIP2014-02454 
 
Hrvatski prirodoslovni muzej =  CIP2014-01962 
 
Hrvatski restauratorski zavod  CIP2014-04392  CIP2014-02645  CIP2014-02512 
 
Hrvatski restauratorski zavod =  CIP2014-02504 
 
Hrvatski ronilački savez  CIP2014-02862 
 
Hrvatski sabor kulture  CIP2014-02509 
 
Hrvatski savez gluhih i nagluhih  CIP2014-01785  CIP2014-01783  CIP2014-02955 
 
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir  CIP2014-00590 
 
Hrvatski savez građevinskih inženjera  CIP2014-02197 
 
Hrvatski studiji Sveučilišta  CIP2014-04531  CIP2014-00510  CIP2014-00597 
 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-04568 
 
Hrvatski ured za osiguranje  CIP2014-00976 
 
Hrvatski veterinarski institut  CIP2014-01944 
 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo  CIP2014-02078 
 
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu  CIP2014-02069 
 
Hrvatski zavod za zaštitu rada i sigurnost na radu  CIP2014-02127 
 
Hrvatski zbor fizioterapeuta  CIP2014-02059  CIP2014-02107  CIP2014-02118 
 
Hrvatsko agronomsko društvo =  CIP2014-02231 
 
Hrvatsko andragoško društvo  CIP2014-01774 
 
Hrvatsko arheološko društvo  CIP2014-04396 
 
Hrvatsko arhivističko društvo  CIP2014-04522  CIP2014-04521 
 
Hrvatsko biospeleološko društvo  CIP2014-01837 
 
Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora  CIP2014-02140 
 
Hrvatsko dizajnersko društvo  CIP2014-02501  CIP2014-02523 
 
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Kemija u industriji  CIP2014-01922 
 
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade  CIP2014-04065  CIP2014-04354  CIP2014-03951  CIP2014-04095  CIP2014-03999  CIP2014-03790  CIP2014-03720  CIP2014-04327  CIP2014-04344  CIP2014-03946  CIP2014-04175  CIP2014-04128  CIP2014-03997  CIP2014-03868  CIP2014-03783 
 
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika  CIP2014-02506  CIP2014-02494  CIP2014-02677 
 
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika =  CIP2014-02762  CIP2014-02603 
 
Hrvatsko društvo lobista  CIP2014-00709 
 
Hrvatsko društvo menadžera kvalitete  CIP2014-02415 
 
Hrvatsko društvo menadžera kvalitete =  CIP2014-02414 
 
Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Galerija "Mirko Virius"  CIP2014-02492 
 
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskoga liječničkog zbora  CIP2014-02025 
 
Hrvatsko društvo pisaca  CIP2014-04296  CIP2014-04370  CIP2014-03900  CIP2014-04205  CIP2014-03881 
 
Hrvatsko društvo političkih zatvorenika  CIP2014-00685 
 
Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih  CIP2014-01784  CIP2014-01786 
 
Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intezivno liječenje Hrvatskog liječničkog zbora =  CIP2014-02086 
 
Hrvatsko društvo za goriva i maziva  CIP2014-02177  CIP2014-02435 
 
Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora  CIP2014-02127 
 
Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja =  CIP2014-02173 
 
Hrvatsko ergonomijsko društvo  CIP2014-00110 
 
Hrvatsko etnološko društvo  CIP2014-01809  CIP2014-01822 
 
Hrvatsko filološko društvo  CIP2014-03081  CIP2014-03616  CIP2014-03665  CIP2014-04007  CIP2014-03652  CIP2014-03144  CIP2014-03680  CIP2014-03049  CIP2014-03637  CIP2014-03136  CIP2014-03692  CIP2014-03100 
 
Hrvatsko filozofsko društvo  CIP2014-00132  CIP2014-02888  CIP2014-00139  CIP2014-00136  CIP2014-00640  CIP2014-00167 
 
Hrvatsko fizikalno društvo  CIP2014-01033 
 
Hrvatsko geodetsko društvo  CIP2014-01908 
 
Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo  CIP2014-03117  CIP2014-00489 
 
Hrvatsko katoličko liječničko društvo  CIP2014-00494 
 
Hrvatsko kemijsko društvo  CIP2014-01927  CIP2014-01920 
 
Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima  CIP2014-03858 
 
Hrvatsko knjižničarsko društvo  CIP2014-00080  CIP2014-00083  CIP2014-00084 
 
Hrvatsko komunikološko društvo  CIP2014-00598  CIP2014-03829 
 
Hrvatsko komunikološko društvo =  CIP2014-00596 
 
Hrvatsko kulturno društvo Napredak  CIP2014-03932 
 
Hrvatsko kulturno društvo Tkanica  CIP2014-04401 
 
Hrvatsko matematičko društvo  CIP2014-01042 
 
Hrvatsko mikrobiološko društvo  CIP2014-02265 
 
Hrvatsko mjeriteljsko društvo  CIP2014-00068 
 
Hrvatsko muzejsko društvo  CIP2014-02584 
 
Hrvatsko narodno kazalište  CIP2014-03980 
 
Hrvatsko planinarsko društvo "Jastrebarsko"  CIP2014-02877 
 
Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar  CIP2014-02887 
 
Hrvatsko psihijatrijsko društvo  CIP2014-02119 
 
Hrvatsko psihološko društvo  CIP2014-00241  CIP2014-01001 
 
Hrvatsko sociološko društvo  CIP2014-00579  CIP2014-00613  CIP2014-00716  CIP2014-00585  CIP2014-00575  CIP2014-00577 
 
Hrvatsko tloznanstveno društvo =  CIP2014-02223 
 
Hrvatsko udruženja menadžera i poduzetnika CROMA  CIP2014-02377 
 
Hrvatsko vakuumsko društvo  CIP2014-02436 
 
Hrvatsko žrtvoslovno društvo  CIP2014-00827  CIP2014-00937  CIP2014-00679 
 
Hrvatsko-američko društvo  CIP2014-00008 
 
Hrvatsko-makedonsko društvo prijateljstva  CIP2014-03066 
 
Hrvatsko-ukrajinsko društvo  CIP2014-04560 
 
Hrvatskozagorsko književno društvo  CIP2014-03872  CIP2014-04129 
 
Hulahop  CIP2014-02843 
 
Hum naklada  CIP2014-00319 
 
Human Rights Centre, University of Sarajevo  CIP2014-00560 
 
Humanitarna organizacija Svjetska organizacija Roma u Hrvatskoj  CIP2014-00288 
 
HUMS  CIP2014-02110 
 
HUNIG [i. e.] Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa  CIP2014-01924 
 
HUOKU - Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika  CIP2014-02818  CIP2014-02792  CIP2014-02793  CIP2014-02796  CIP2014-02780  CIP2014-02781  CIP2014-02782  CIP2014-02802  CIP2014-02803 
 
HURA  CIP2014-02399 
 
HVIDR-a RH  CIP2014-00972 
 
HŽ Infrastruktura  CIP2014-02199  CIP2014-00118 
 
HŽ Putnički prijevoz  CIP2014-02199 
 
I. Jurjević  CIP2014-03921 
 
I. Kovačić  CIP2014-00395 
 
Ibis grafika  CIP2014-03040  CIP2014-03906  CIP2014-03905  CIP2014-01804  CIP2014-03108  CIP2014-02339 
 
IEP-D2  CIP2014-00231 
 
Igubuka  CIP2014-03860  CIP2014-03861  CIP2014-03985 
 
Infokatedra Grupa  CIP2014-00032  CIP2014-00033  CIP2014-00031  CIP2014-00034  CIP2014-00036  CIP2014-00030  CIP2014-00037  CIP2014-00028  CIP2014-00050  CIP2014-00027  CIP2014-00029  CIP2014-00035 
 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar  CIP2014-00615  CIP2014-00564  CIP2014-00732  CIP2014-00568  CIP2014-01830  CIP2014-00697  CIP2014-00689  CIP2014-00606 
 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar  CIP2014-00950 
 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Vukovar  CIP2014-00689 
 
Institut Yunus Emre  CIP2014-00127  CIP2014-00126 
 
Institut za arheologiju  CIP2014-01804  CIP2014-04384  CIP2014-04386 
 
Institut za društvena istraživanja  CIP2014-00160  CIP2014-00010 
 
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu  CIP2014-00550  CIP2014-01013 
 
Institut za etnologiju i folkloristiku  CIP2014-00564  CIP2014-01816  CIP2014-01821  CIP2014-01802 
 
Institut za europske i globalizacijske studije  CIP2014-00990 
 
Institut za filozofiju  CIP2014-00130  CIP2014-00131 
 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje  CIP2014-02959  CIP2014-01274  CIP2014-02969  CIP2014-02957  CIP2014-02944  CIP2014-02945  CIP2014-02965  CIP2014-02947  CIP2014-02975  CIP2014-02942 
 
Institut za inovacije  CIP2014-02420 
 
Institut za javne financije  CIP2014-00766  CIP2014-00765 
 
Institut za javnu upravu  CIP2014-00916  CIP2014-00832  CIP2014-00917  CIP2014-00918 
 
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada  CIP2014-02127 
 
Institut za migracije i narodnosti  CIP2014-00927  CIP2014-00572 
 
Institut za povijest umjetnosti  CIP2014-02547  CIP2014-02488  CIP2014-02522  CIP2014-02487  CIP2014-02489 
 
Institut za razvoj i međunarodne odnose  CIP2014-00076 
 
Institut za turizam  CIP2014-02550 
 
Institute for Anthropological Research  CIP2014-00803 
 
Institute for social reasearch  CIP2014-01849 
 
Institute for Social Research  CIP2014-00560 
 
Institute of Art History  CIP2014-02545 
 
Institute of philosophy  CIP2014-00141 
 
Instutut za etnologiju i folkloristiku  CIP2014-00012 
 
Intelektualne usluge Hrvoj Vančik  CIP2014-01928 
 
Intergrafika  CIP2014-00886 
 
IPROZ  CIP2014-02387  CIP2014-00752  CIP2014-02020  CIP2014-00753  CIP2014-01846 
 
Iris Illyrica  CIP2014-04272 
 
Irma-print  CIP2014-04334  CIP2014-03658 
 
Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje  CIP2014-00228 
 
ITG  CIP2014-00957  CIP2014-04228  CIP2014-04227  CIP2014-02712  CIP2014-02826 
 
Ivo Pilar Institute of Social Sciences  CIP2014-00614 
 
Izdanja Antibarbarus  CIP2014-02531  CIP2014-00670  CIP2014-04027  CIP2014-02795  CIP2014-00345  CIP2014-02912  CIP2014-00145 
 
Izvori  CIP2014-03795  CIP2014-03656  CIP2014-04484  CIP2014-03494  CIP2014-03794  CIP2014-04347  CIP2014-03930 
 
Jasno i glasno  CIP2014-01842  CIP2014-02422 
 
Javna ustanova "Nacionalni park "Krka"  CIP2014-04373 
 
Javna ustanova "Nacionalni park Krka"  CIP2014-01844 
 
Javna ustanova Nacionalni park Krka  CIP2014-04380 
 
Javna ustanova Nacionalni park Paklenica  CIP2014-01931 
 
Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac  CIP2014-00858 
 
Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara  CIP2014-02023 
 
Jednota  CIP2014-01823  CIP2014-01449  CIP2014-01450  CIP2014-01453  CIP2014-01454  CIP2014-00664 
 
Jesenski i Turk  CIP2014-01969  CIP2014-00690  CIP2014-04476 
 
"Josip Turčinović"  CIP2014-00202 
 
Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža"  CIP2014-04496 
 
Jutarnji list  CIP2014-01912 
 
K&K Promocija  CIP2014-02399 
 
K. Delić  CIP2014-03972 
 
"K. Krešimir"  CIP2014-04218 
 
Kabinet grafike HAZU  CIP2014-02749 
 
Kadar 36  CIP2014-02750  CIP2014-02759  CIP2014-02760 
 
Kajkaviana  CIP2014-04265  CIP2014-01819 
 
Kameleon - udruga za etiku i kreativnost medija  CIP2014-04415 
 
Kapucinski samostan sv. Josipa  CIP2014-00490 
 
Karlovac Tourist Board  CIP2014-00802 
 
Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  CIP2014-01993 
 
Kašmir promet  CIP2014-03885  CIP2014-00119  CIP2014-03649  CIP2014-03884 
 
"Katarina Zrinski"  CIP2014-02361  CIP2014-03781  CIP2014-04104  CIP2014-03923  CIP2014-03594  CIP2014-04264  CIP2014-03633  CIP2014-03890  CIP2014-03862 
 
Katarina Zrinski  CIP2014-03065 
 
Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta  CIP2014-04560 
 
Katolički bogoslovni fakultet  CIP2014-00007  CIP2014-00489 
 
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu  CIP2014-00511 
 
Kazalište Mala scena  CIP2014-03523  CIP2014-02832 
 
KBC "Sestre milosrdnice"  CIP2014-02075 
 
KEK [i. e.] Klub za ekspedicionizam i kulturu  CIP2014-04449 
 
KEK [i. e.] The Club for eypedition and culture  CIP2014-04448 
 
Kerameikon  CIP2014-02567 
 
Kiklos - krug knjige  CIP2014-02161  CIP2014-02186  CIP2014-02156  CIP2014-02774 
 
Kineziološki fakultet  CIP2014-01798 
 
Kineziološki fakultet Sveučilišta  CIP2014-02897 
 
KIZ - Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa  CIP2014-00304  CIP2014-00316 
 
KLD Rešetari  CIP2014-04167  CIP2014-04210  CIP2014-03706  CIP2014-03817  CIP2014-03891  CIP2014-04099 
 
Klett Verlag  CIP2014-01488  CIP2014-01490  CIP2014-01485  CIP2014-01492  CIP2014-01491  CIP2014-01494  CIP2014-01493  CIP2014-01489  CIP2014-01486  CIP2014-01487  CIP2014-01217  CIP2014-01218  CIP2014-01219  CIP2014-01220  CIP2014-01664  CIP2014-01666  CIP2014-01668  CIP2014-01670  CIP2014-01669  CIP2014-01663  CIP2014-01665  CIP2014-01667  CIP2014-01365 
 
Klinička bolnica “Sveti Duh”  CIP2014-02125 
 
Klinička bolnica Dubrava  CIP2014-02050 
 
"Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice  CIP2014-02142 
 
Klinika za psihijatriju Vrapče  CIP2014-02119 
 
Klub hokeja na ledu  CIP2014-02869 
 
Klub liječenih alkoholičara  CIP2014-01980 
 
Klub mladih filatelista "Trakošćan"  CIP2014-02493 
 
Klub povijesnog zrakoplovnog jedriličarstva Hrvatske  CIP2014-02891 
 
Klub Prijatelja Nakita  CIP2014-02582 
 
Klub studenata južne slavistike A-302  CIP2014-03057  CIP2014-03095  CIP2014-03045  CIP2014-03017  CIP2014-03015  CIP2014-03934 
 
Klub športskih ribolovaca "Mrežnica"  CIP2014-02878 
 
Ključna točka  CIP2014-00935 
 
Knjigra  CIP2014-02960 
 
Književni krug  CIP2014-03871  CIP2014-03835  CIP2014-03958  CIP2014-04061 
 
Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije  CIP2014-00087 
 
Kontejner / Biro suvremene umjetničke prakse  CIP2014-02513 
 
Kontroling Kognosko  CIP2014-02345  CIP2014-02430 
 
Koordinacijski komitet Sathya Sai centara Hrvatske  CIP2014-00538 
 
KoREMA  CIP2014-02395 
 
Korunić  CIP2014-02051  CIP2014-02044  CIP2014-02045 
 
Krapinsko-zagorska županija  CIP2014-02006 
 
Krapinsko-zagorska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije  CIP2014-02214 
 
Križevačka udruga pjesnika i pisaca  CIP2014-04155  CIP2014-04156 
 
Križevci College of Agriculture  CIP2014-00804 
 
Kršćanska sadašnjost  CIP2014-00458  CIP2014-00464  CIP2014-00386  CIP2014-00449  CIP2014-00303  CIP2014-00396  CIP2014-00294  CIP2014-00293  CIP2014-00398  CIP2014-00463  CIP2014-00448  CIP2014-00501  CIP2014-00499  CIP2014-00454  CIP2014-00318  CIP2014-00467  CIP2014-01712  CIP2014-01546  CIP2014-01590  CIP2014-01591  CIP2014-01713  CIP2014-01554  CIP2014-01153  CIP2014-00383  CIP2014-00517  CIP2014-00481  CIP2014-00172  CIP2014-00282  CIP2014-00298  CIP2014-04524  CIP2014-00479  CIP2014-00284  CIP2014-02987  CIP2014-02980  CIP2014-02995  CIP2014-00500  CIP2014-00412  CIP2014-00544  CIP2014-00490  CIP2014-04297  CIP2014-00289  CIP2014-00292  CIP2014-00291  CIP2014-00290  CIP2014-00295  CIP2014-00555  CIP2014-00297  CIP2014-00347  CIP2014-00399  CIP2014-00338  CIP2014-00484  CIP2014-00739  CIP2014-00385  CIP2014-00341  CIP2014-00380  CIP2014-00378  CIP2014-00379  CIP2014-00376  CIP2014-00377  CIP2014-00541  CIP2014-00486 
 
Kršćanska udruga Derek Prince  CIP2014-00422  CIP2014-00424  CIP2014-00419  CIP2014-00421  CIP2014-00340  CIP2014-00496  CIP2014-00420 
 
Kršćanski kulturni centar  CIP2014-04297 
 
Krug  CIP2014-02292 
 
Krug knjiga  CIP2014-03284  CIP2014-03294 
 
KruZak  CIP2014-00175  CIP2014-00143 
 
Kružić  CIP2014-00659 
 
Kuća ljudskih prava  CIP2014-00927 
 
KUD "Sveti Jeronim"  CIP2014-02456 
 
KUD Bukovac  CIP2014-04072 
 
Kuda.org  CIP2014-00274  CIP2014-00721  CIP2014-03256 
 
Kultura snova  CIP2014-03064  CIP2014-03703  CIP2014-03936  CIP2014-03834  CIP2014-03096  CIP2014-03062  CIP2014-03026  CIP2014-02984  CIP2014-03983  CIP2014-04320  CIP2014-04170  CIP2014-03820  CIP2014-03942  CIP2014-04335  CIP2014-03902  CIP2014-03965  CIP2014-03006  CIP2014-04298  CIP2014-04229  CIP2014-04256  CIP2014-03705  CIP2014-04148  CIP2014-03819  CIP2014-04243 
 
Kultura umjetnosti  CIP2014-02450 
 
Kulturna udruga "Quadrivium"  CIP2014-04105 
 
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod"  CIP2014-04098  CIP2014-03943  CIP2014-04502 
 
Kulturno društvo Trilj  CIP2014-04583  CIP2014-01814 
 
Kulturno informativni centar  CIP2014-00176  CIP2014-00811 
 
Kulturnoumjetničko društvo "Sveti Jeronim"  CIP2014-04014 
 
Kutjevački vinari  CIP2014-01934 
 
Kvalikon  CIP2014-03808 
 
L. Dimovska  CIP2014-03805 
 
L. Horvat  CIP2014-00535 
 
Laserplus  CIP2014-02086 
 
Latina et Graeca  CIP2014-04015 
 
Laudato  CIP2014-02698  CIP2014-02457 
 
Leksikografski zavod Miroslav Krleža  CIP2014-04360  CIP2014-02480 
 
Lena sport  CIP2014-02898 
 
Les Musées de Dubrovnik  CIP2014-02385 
 
Leykam international  CIP2014-04348  CIP2014-03775  CIP2014-02819  CIP2014-03582  CIP2014-03609  CIP2014-02721  CIP2014-02579  CIP2014-02458  CIP2014-03579 
 
Libellus  CIP2014-02680  CIP2014-02600  CIP2014-02656  CIP2014-02663  CIP2014-02620  CIP2014-02613  CIP2014-02630  CIP2014-02599  CIP2014-02628  CIP2014-02643  CIP2014-02642  CIP2014-02651  CIP2014-02648  CIP2014-02595  CIP2014-02597  CIP2014-02633  CIP2014-02632  CIP2014-02650  CIP2014-02693  CIP2014-02678  CIP2014-02688  CIP2014-02670  CIP2014-02606  CIP2014-02607  CIP2014-02660  CIP2014-02629  CIP2014-02619  CIP2014-02618  CIP2014-02659  CIP2014-02658  CIP2014-02604  CIP2014-02605  CIP2014-02590  CIP2014-02624  CIP2014-02623  CIP2014-02625  CIP2014-02626  CIP2014-02627  CIP2014-02596  CIP2014-02691  CIP2014-02692  CIP2014-02694  CIP2014-02667  CIP2014-02594  CIP2014-02598  CIP2014-02654  CIP2014-02608  CIP2014-02664  CIP2014-02653  CIP2014-02614  CIP2014-02621  CIP2014-02609  CIP2014-02610  CIP2014-02679  CIP2014-02639  CIP2014-02674  CIP2014-02587  CIP2014-02601  CIP2014-02689  CIP2014-02665  CIP2014-02602  CIP2014-02649  CIP2014-02615  CIP2014-02616  CIP2014-02635  CIP2014-02631  CIP2014-02634  CIP2014-02668  CIP2014-02669  CIP2014-02666  CIP2014-02611  CIP2014-02588  CIP2014-02655  CIP2014-02617  CIP2014-02652 
 
Libricon  CIP2014-02906  CIP2014-03762 
 
Likarija  CIP2014-04201  CIP2014-01894 
 
Liliput  CIP2014-02012 
 
Logos  CIP2014-00440  CIP2014-00327  CIP2014-00200  CIP2014-00163  CIP2014-03185  CIP2014-00314 
 
Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije  CIP2014-02253 
 
Lovačko društvo "Fazan"  CIP2014-02254 
 
Lovačko društvo Fazan Belovar-Moravče  CIP2014-02244 
 
Lumen  CIP2014-03267  CIP2014-03266  CIP2014-03615  CIP2014-03614  CIP2014-03325  CIP2014-03326 
 
Lumen izdavaštvo  CIP2014-03442  CIP2014-03443  CIP2014-03277  CIP2014-03691  CIP2014-03690  CIP2014-03525  CIP2014-03524  CIP2014-03526  CIP2014-03527  CIP2014-03674  CIP2014-03675  CIP2014-03430  CIP2014-03429  CIP2014-03240  CIP2014-03239  CIP2014-03470  CIP2014-03444  CIP2014-03445 
 
Lusio  CIP2014-02313  CIP2014-01958  CIP2014-02275  CIP2014-02274 
 
LUX  CIP2014-04417 
 
Lux education  CIP2014-00892 
 
M. Bajčić  CIP2014-02849 
 
M. Bermanec  CIP2014-02850 
 
M. Braš  CIP2014-03746 
 
M. Hršak  CIP2014-03977 
 
M. i R. Papić  CIP2014-02890 
 
M. Lažeta  CIP2014-04497 
 
M. M. Pisek  CIP2014-00339 
 
M. M. Vekić  CIP2014-00353  CIP2014-00354 
 
M. Matković  CIP2014-04052 
 
M. Pavković  CIP2014-04133 
 
M. Solis  CIP2014-02729 
 
M. Strukar  CIP2014-00329 
 
M.E.P.  CIP2014-02040  CIP2014-02374  CIP2014-02892 
 
Mala performerska scena  CIP2014-02841 
 
Mala zvona  CIP2014-03724  CIP2014-03589  CIP2014-03617  CIP2014-03529 
 
Mali Princ  CIP2014-04451 
 
Marco Pejacsevich  CIP2014-02495 
 
Marijan Grakalić  CIP2014-04352 
 
Marka Nova  CIP2014-02384 
 
Masmedia  CIP2014-00726 
 
Mate  CIP2014-02402  CIP2014-02403  CIP2014-02416  CIP2014-00866  CIP2014-02353  CIP2014-00075  CIP2014-02409  CIP2014-00719  CIP2014-00741  CIP2014-00729  CIP2014-00700  CIP2014-02429  CIP2014-00058 
 
Matica hrvatska  CIP2014-03040  CIP2014-04056  CIP2014-04054  CIP2014-00178  CIP2014-02951  CIP2014-04498  CIP2014-03758  CIP2014-02920  CIP2014-03102  CIP2014-04055  CIP2014-01804  CIP2014-00142  CIP2014-04366  CIP2014-03528  CIP2014-04363  CIP2014-04263  CIP2014-02739  CIP2014-03638  CIP2014-03216  CIP2014-02524  CIP2014-03786  CIP2014-03774 
 
Matica hrvatska, ogranak  CIP2014-04605 
 
Matica hrvatska, Ogranak  CIP2014-04490  CIP2014-04126  CIP2014-03767  CIP2014-03087  CIP2014-04346  CIP2014-00969  CIP2014-03974  CIP2014-01768  CIP2014-04592  CIP2014-03821  CIP2014-04130  CIP2014-04261  CIP2014-04479  CIP2014-04127  CIP2014-04606  CIP2014-03910  CIP2014-02770  CIP2014-04331  CIP2014-03506  CIP2014-04543  CIP2014-01973  CIP2014-04324  CIP2014-04124  CIP2014-01815  CIP2014-04236  CIP2014-00697  CIP2014-04050  CIP2014-03725  CIP2014-04070  CIP2014-03729  CIP2014-00950  CIP2014-03733  CIP2014-04317  CIP2014-00415  CIP2014-04506 
 
Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik  CIP2014-02716  CIP2014-03786 
 
Matica hrvatska, Ogranak Kutina, Podružnica Popovača  CIP2014-03969 
 
Matica hrvatska, Ogranak Sveti Ivan Zelina  CIP2014-02317  CIP2014-02870 
 
Matica hrvatska-Ogranak Murter  CIP2014-04492 
 
Matica hrvatske, Ogranak  CIP2014-03842 
 
Matica slovačka  CIP2014-00668 
 
Meandamedia  CIP2014-00147 
 
Meandar media  CIP2014-00669 
 
Meandarmedia  CIP2014-03111  CIP2014-03785  CIP2014-00276  CIP2014-03074  CIP2014-04259  CIP2014-03573  CIP2014-03148  CIP2014-03160  CIP2014-03669  CIP2014-04097  CIP2014-04075  CIP2014-04096  CIP2014-03670  CIP2014-04186  CIP2014-04184 
 
Media ogled  CIP2014-02120 
 
Medicinska naklada  CIP2014-01599  CIP2014-02128  CIP2014-02115  CIP2014-00260  CIP2014-02248  CIP2014-02122  CIP2014-01972  CIP2014-02142  CIP2014-02054  CIP2014-01944  CIP2014-00881  CIP2014-02104  CIP2014-02129  CIP2014-02103  CIP2014-02150  CIP2014-02135  CIP2014-00263  CIP2014-02055  CIP2014-02249  CIP2014-02090  CIP2014-02145  CIP2014-02068  CIP2014-02116  CIP2014-01982  CIP2014-02102  CIP2014-02089  CIP2014-00232  CIP2014-02077  CIP2014-02084  CIP2014-02097  CIP2014-02134  CIP2014-02079  CIP2014-02028  CIP2014-02037  CIP2014-01970  CIP2014-03798  CIP2014-02049  CIP2014-02136  CIP2014-01966  CIP2014-02093  CIP2014-00245  CIP2014-02119  CIP2014-02113  CIP2014-02147 
 
Medicinski fakultet  CIP2014-02088 
 
Medicinski fakultet Sveučilišta  CIP2014-02101 
 
Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera  CIP2014-01968 
 
Medicinski fakultet Sveučilišta, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"  CIP2014-02027 
 
Medicinski fakultet, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine  CIP2014-02459 
 
Mediem  CIP2014-00931 
 
Međimurska županija, Upravni odjel za poslove župana  CIP2014-00926 
 
Međunarodna federacija komunikoloških društava  CIP2014-00598 
 
Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u Republici Hrvatskoj  CIP2014-00527 
 
Međunarodno violinističko natjecanje "Vaclav Huml"  CIP2014-02808 
 
Megatrend University  CIP2014-00787  CIP2014-00786 
 
Memorijalni centar "Faust Vrančić"  CIP2014-04500 
 
Mentor  CIP2014-04316  CIP2014-01923 
 
Meridijani  CIP2014-04578 
 
Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj  CIP2014-00543 
 
Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Ured za Da'wu i mladež  CIP2014-00542 
 
Metalurški fakultet Sveučilišta  CIP2014-02172 
 
Mezőgazdasági Főiskola  CIP2014-00805 
 
MGZ  CIP2014-02763 
 
Minerva Graphica  CIP2014-00691 
 
Mini-print-logo  CIP2014-04173 
 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske =  CIP2014-01808 
 
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Galerija Zvonimir  CIP2014-02455 
 
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Oružane snage RH, Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski"  CIP2014-00970 
 
Ministarstvo poduzetništva i obrta  CIP2014-02401  CIP2014-02406  CIP2014-02411 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske  CIP2014-02210 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija  CIP2014-00936  CIP2014-00011  CIP2014-00934 
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  CIP2014-00714 
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  CIP2014-01775 
 
Ministry of Culture, Republic of Croatia  CIP2014-01808 
 
Misionari Krvi Kristove  CIP2014-00441 
 
Mladen Pavković  CIP2014-00698 
 
Moderna galerija  CIP2014-02723  CIP2014-02731  CIP2014-02700  CIP2014-02575  CIP2014-02467 
 
Modernist  CIP2014-03796  CIP2014-04216  CIP2014-02496  CIP2014-03753  CIP2014-03752 
 
Morski vodiči  CIP2014-04409  CIP2014-04408 
 
Most art  CIP2014-00628 
 
Mosta  CIP2014-01974 
 
Mosta Viridis  CIP2014-03070 
 
Mosta-Nove tehnologije  CIP2014-04188 
 
Mozaik knjiga  CIP2014-01998  CIP2014-03343  CIP2014-03595  CIP2014-03232  CIP2014-03342  CIP2014-00230  CIP2014-00278  CIP2014-00237  CIP2014-03843  CIP2014-02003  CIP2014-03844  CIP2014-03539  CIP2014-04035  CIP2014-03280  CIP2014-03392  CIP2014-03231  CIP2014-00152  CIP2014-01963  CIP2014-03289  CIP2014-03288  CIP2014-04177  CIP2014-00001  CIP2014-03952  CIP2014-02153  CIP2014-00507  CIP2014-03677  CIP2014-00848  CIP2014-03423  CIP2014-03339  CIP2014-02277  CIP2014-02338  CIP2014-03369  CIP2014-01965  CIP2014-04564  CIP2014-02234  CIP2014-02529  CIP2014-03188  CIP2014-04312  CIP2014-04310  CIP2014-03276  CIP2014-02925  CIP2014-00240  CIP2014-03149  CIP2014-03297  CIP2014-03381  CIP2014-03281  CIP2014-03558  CIP2014-04158  CIP2014-02858  CIP2014-02859  CIP2014-03467  CIP2014-04036  CIP2014-02856  CIP2014-02855  CIP2014-03234  CIP2014-03178  CIP2014-03303  CIP2014-02151  CIP2014-00223  CIP2014-03338  CIP2014-03462  CIP2014-03465  CIP2014-03384  CIP2014-03283  CIP2014-03566  CIP2014-00417  CIP2014-04160  CIP2014-02647  CIP2014-03345  CIP2014-03347  CIP2014-03346  CIP2014-03344  CIP2014-03282  CIP2014-03466  CIP2014-00158  CIP2014-03400  CIP2014-03401  CIP2014-03399  CIP2014-04000  CIP2014-03233  CIP2014-03416  CIP2014-03337  CIP2014-03402  CIP2014-03398  CIP2014-03546  CIP2014-03540  CIP2014-01979  CIP2014-02217  CIP2014-03212  CIP2014-00159  CIP2014-03213  CIP2014-00162  CIP2014-03215  CIP2014-03439  CIP2014-02445  CIP2014-02661  CIP2014-02009  CIP2014-02695  CIP2014-00193  CIP2014-03205  CIP2014-03428  CIP2014-03545  CIP2014-04135  CIP2014-03497  CIP2014-00191  CIP2014-04162  CIP2014-04164  CIP2014-04163  CIP2014-04137  CIP2014-04176  CIP2014-04178  CIP2014-02637  CIP2014-03503  CIP2014-03307  CIP2014-01800  CIP2014-04313  CIP2014-04311  CIP2014-01906  CIP2014-03214  CIP2014-03161  CIP2014-03461  CIP2014-00246  CIP2014-01995  CIP2014-00206  CIP2014-02001  CIP2014-03485  CIP2014-03158  CIP2014-03279 
 
M-print  CIP2014-03741 
 
Mreža mladih Hrvatske  CIP2014-00648  CIP2014-01015  CIP2014-01014  CIP2014-00830 
 
MSA zadovoljstvo kupaca  CIP2014-04037  CIP2014-03932 
 
Multimedijalni institut  CIP2014-00828  CIP2014-00274  CIP2014-00721  CIP2014-03256  CIP2014-02847  CIP2014-03046 
 
Museum of Broken Relationships  CIP2014-00275 
 
Museum of Contemporary Art  CIP2014-02462  CIP2014-02738  CIP2014-02710  CIP2014-02498  CIP2014-02754  CIP2014-02481  CIP2014-02477 
 
Museum of Slavonia in Osijek  CIP2014-04554 
 
Muzej grada  CIP2014-02758 
 
Muzej Grada Crikvenice  CIP2014-04386 
 
Muzej grada Kaštela  CIP2014-04385 
 
Muzej grada Šibenika  CIP2014-02479  CIP2014-02514 
 
Muzej grada Zagreba  CIP2014-02530  CIP2014-04455  CIP2014-00101 
 
Muzej Međimurja  CIP2014-04405  CIP2014-04580 
 
Muzej Mimara  CIP2014-02490  CIP2014-02699  CIP2014-02646  CIP2014-00107  CIP2014-00095 
 
Muzej Moslavine  CIP2014-04376  CIP2014-02727  CIP2014-01818  CIP2014-04602 
 
Muzej Moslavine Kutina  CIP2014-01820  CIP2014-02571 
 
Muzej Prigorja  CIP2014-04536 
 
Muzej Seljačkih buna  CIP2014-01810 
 
Muzej Slavonije  CIP2014-04382 
 
Muzej Slavonije =  CIP2014-04554 
 
Muzej Slavonije Osijek  CIP2014-04553 
 
Muzej suvremene umjetnosti  CIP2014-02505  CIP2014-02507 
 
Muzej suvremene umjetnosti =  CIP2014-02462  CIP2014-02738  CIP2014-02710  CIP2014-02498  CIP2014-02754  CIP2014-02481  CIP2014-02477 
 
Muzej Sveti Ivan Zelina  CIP2014-04544 
 
Muzej za umjetnost i obrt  CIP2014-02585  CIP2014-02744  CIP2014-02452  CIP2014-02720  CIP2014-02583 
 
Muzej za umjetnost i obrt =  CIP2014-02696 
 
Muzej za unjetnost i obrt  CIP2014-02533 
 
Muzeji Hrvatskog zagorja  CIP2014-01810  CIP2014-00973  CIP2014-01828 
 
Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor  CIP2014-03760 
 
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo"  CIP2014-01753 
 
Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej "Staro selo" Kumrovec  CIP2014-00098 
 
Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej krapinskih neandertalaca  CIP2014-01941 
 
Muzički informativni centar Koncertne direkcije  CIP2014-02787  CIP2014-02773  CIP2014-02790  CIP2014-02784  CIP2014-02785  CIP2014-02791  CIP2014-02810  CIP2014-02811  CIP2014-02806  CIP2014-02778 
 
N. Pirš  CIP2014-02222 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  CIP2014-00079  CIP2014-00130  CIP2014-00089  CIP2014-04572  CIP2014-00125  CIP2014-02798  CIP2014-00085  CIP2014-04538 
 
Nacionalna i svuečilišna knjižnica u Zagrebu  CIP2014-00072 
 
Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj  CIP2014-02219 
 
Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske  CIP2014-02824  CIP2014-00140  CIP2014-00710 
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva  CIP2014-00576 
 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja  CIP2014-01765  CIP2014-01767  CIP2014-01063 
 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - PISA centar  CIP2014-01025  CIP2014-01047  CIP2014-01026  CIP2014-00997 
 
Nacionalni sindikat policije MUP RH  CIP2014-00931 
 
Nadbiskupija zagrebačka, Nadbiskupski duhovni stol  CIP2014-00443 
 
Naklada Benedikta  CIP2014-00243  CIP2014-00315  CIP2014-00829  CIP2014-04599  CIP2014-00363  CIP2014-00324  CIP2014-00308 
 
Naklada Breza  CIP2014-00818  CIP2014-02460  CIP2014-00594  CIP2014-03973  CIP2014-03769  CIP2014-03818  CIP2014-04339 
 
Naklada Ceres  CIP2014-04293  CIP2014-04238 
 
Naklada Đuretić  CIP2014-03826  CIP2014-04022  CIP2014-04131  CIP2014-02835  CIP2014-03718  CIP2014-03935  CIP2014-02952  CIP2014-04107  CIP2014-04219  CIP2014-04089  CIP2014-03636  CIP2014-03825  CIP2014-03833 
 
Naklada E. Čić  CIP2014-00093  CIP2014-00627 
 
Naklada Hrid  CIP2014-04028 
 
Naklada Jesenski i Turk  CIP2014-00003  CIP2014-01790  CIP2014-01913  CIP2014-01914  CIP2014-03995  CIP2014-01912  CIP2014-04182  CIP2014-00579  CIP2014-00613  CIP2014-00716  CIP2014-00585  CIP2014-04078  CIP2014-00575  CIP2014-03856  CIP2014-01805  CIP2014-03383  CIP2014-00176  CIP2014-00811  CIP2014-00205  CIP2014-03332  CIP2014-02927  CIP2014-00948  CIP2014-01951  CIP2014-04361  CIP2014-00157  CIP2014-00618  CIP2014-03717  CIP2014-04282  CIP2014-01016  CIP2014-00703 
 
Naklada Jurčić  CIP2014-00215  CIP2014-03702  CIP2014-00149  CIP2014-04118 
 
Naklada K. Krešimir  CIP2014-03955 
 
Naklada Karijatide  CIP2014-04277  CIP2014-04274  CIP2014-04275  CIP2014-04276 
 
Naklada Kosinj  CIP2014-00978 
 
Naklada Lara  CIP2014-03025  CIP2014-03059  CIP2014-00009  CIP2014-02991 
 
Naklada Lukom  CIP2014-03708  CIP2014-03975 
 
Naklada Ljevak  CIP2014-03181  CIP2014-03180  CIP2014-00763  CIP2014-03482  CIP2014-03019  CIP2014-03018  CIP2014-00528  CIP2014-00655  CIP2014-00656  CIP2014-03993  CIP2014-01116  CIP2014-01290  CIP2014-01291  CIP2014-01115  CIP2014-01344  CIP2014-01349  CIP2014-01347  CIP2014-01346  CIP2014-01348  CIP2014-01350  CIP2014-01345  CIP2014-03695  CIP2014-03696  CIP2014-02988  CIP2014-00643  CIP2014-03011  CIP2014-03481  CIP2014-03483  CIP2014-03577  CIP2014-03578  CIP2014-04304  CIP2014-04305  CIP2014-04017  CIP2014-03029  CIP2014-03360  CIP2014-03359  CIP2014-03886  CIP2014-00548  CIP2014-03823  CIP2014-00367  CIP2014-04552  CIP2014-00177  CIP2014-03647  CIP2014-00203  CIP2014-01138  CIP2014-01139  CIP2014-02997  CIP2014-02996  CIP2014-02845  CIP2014-03570  CIP2014-03571  CIP2014-00368  CIP2014-03613  CIP2014-03322  CIP2014-03715  CIP2014-03716  CIP2014-03103  CIP2014-03302  CIP2014-01328  CIP2014-00255  CIP2014-00254  CIP2014-00128  CIP2014-03847  CIP2014-02815  CIP2014-01863  CIP2014-01684  CIP2014-01683  CIP2014-01682  CIP2014-01358  CIP2014-00717  CIP2014-01685  CIP2014-01325  CIP2014-01709  CIP2014-01696  CIP2014-00850  CIP2014-00849  CIP2014-01351  CIP2014-04303  CIP2014-04302  CIP2014-02775  CIP2014-02776  CIP2014-00306  CIP2014-00307  CIP2014-03535  CIP2014-03534  CIP2014-03681  CIP2014-03866  CIP2014-03867  CIP2014-00366  CIP2014-00251  CIP2014-01012  CIP2014-03873  CIP2014-03875  CIP2014-02961  CIP2014-03688  CIP2014-03687  CIP2014-01710  CIP2014-03248  CIP2014-03242  CIP2014-03241  CIP2014-03203  CIP2014-03204  CIP2014-03069  CIP2014-03992  CIP2014-00156  CIP2014-00155 
 
Naklada Nediljko Dominović  CIP2014-02917  CIP2014-02916  CIP2014-02977  CIP2014-02940 
 
Naklada Nika  CIP2014-03831  CIP2014-03830  CIP2014-04452 
 
Naklada OceanMore  CIP2014-03048  CIP2014-03601  CIP2014-03672  CIP2014-02309  CIP2014-03432  CIP2014-03673 
 
Naklada Pavičić  CIP2014-00684  CIP2014-04200  CIP2014-00277  CIP2014-03863 
 
Naklada Pelago  CIP2014-03417 
 
Naklada Semafora  CIP2014-03852  CIP2014-04268  CIP2014-04267  CIP2014-03853  CIP2014-04063  CIP2014-03791  CIP2014-03757  CIP2014-04269  CIP2014-04270  CIP2014-04064  CIP2014-03735  CIP2014-04367  CIP2014-02725 
 
Naklada Slap  CIP2014-02264  CIP2014-00582  CIP2014-00265  CIP2014-00266  CIP2014-00234  CIP2014-00235  CIP2014-01897  CIP2014-00253  CIP2014-00250  CIP2014-01854  CIP2014-02036  CIP2014-02123  CIP2014-00241  CIP2014-02908  CIP2014-02111 
 
Naklada sv. Antuna  CIP2014-00305  CIP2014-00330  CIP2014-00429 
 
Nakladni zavod Globus  CIP2014-00151  CIP2014-00135 
 
Narodna knjižnica i čitaonica "Vlado Gotovac"  CIP2014-00091  CIP2014-01938 
 
Narodne novine  CIP2014-00857  CIP2014-00989  CIP2014-00869  CIP2014-00904  CIP2014-00903  CIP2014-00919  CIP2014-00854  CIP2014-00835  CIP2014-00871  CIP2014-00821  CIP2014-00883  CIP2014-00874  CIP2014-00872  CIP2014-00853  CIP2014-00884  CIP2014-00855 
 
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina"  CIP2014-03067 
 
Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti  CIP2014-02783  CIP2014-02732  CIP2014-02963 
 
Notitia  CIP2014-02034  CIP2014-02035 
 
Nova Akropola  CIP2014-03037  CIP2014-00531  CIP2014-00174 
 
Nova knjiga Rast  CIP2014-03799  CIP2014-03827  CIP2014-03631  CIP2014-03021  CIP2014-03192  CIP2014-02390  CIP2014-03929  CIP2014-03828  CIP2014-02247  CIP2014-03904 
 
Nova stvarnost  CIP2014-02877 
 
Novella Libera  CIP2014-04286 
 
Novena  CIP2014-00388  CIP2014-00460  CIP2014-00310  CIP2014-00309  CIP2014-00365  CIP2014-00461 
 
Novi informator  CIP2014-00822  CIP2014-00834  CIP2014-00842 
 
Novi Informator  CIP2014-00868 
 
Novi Liber  CIP2014-00621 
 
Novi svijet  CIP2014-00202 
 
Novljansko akademsko društvo  CIP2014-00799 
 
OceanMore  CIP2014-00002  CIP2014-04146  CIP2014-02057 
 
Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva  CIP2014-00014  CIP2014-04372 
 
ODRAZ [i. e.] Održivi razvoj zajednice  CIP2014-00676 
 
Odsjek za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-01784 
 
Ognjište  CIP2014-03803  CIP2014-03123  CIP2014-04294  CIP2014-04198  CIP2014-00343 
 
Ognjište nakladna zadruga  CIP2014-03559  CIP2014-03598  CIP2014-03382 
 
Ogranak Matice hrvatske u Novalji  CIP2014-03745 
 
Ogranak Matice hrvatske u Virovitici  CIP2014-04538 
 
Ogranak Seljačke sloge Buševec  CIP2014-04475 
 
Oktavijan  CIP2014-00961  CIP2014-00959  CIP2014-00962  CIP2014-00960 
 
Ombudsman for Children  CIP2014-00843 
 
Omega lan  CIP2014-02100 
 
Omnes  CIP2014-03335  CIP2014-03457  CIP2014-03191 
 
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"  CIP2014-02085 
 
Općina  CIP2014-04331  CIP2014-04400  CIP2014-04404  CIP2014-04410  CIP2014-04426 
 
Općina Brdovec  CIP2014-04101 
 
Općina Grude  CIP2014-00394 
 
Općina Karlobag  CIP2014-00490 
 
Općina Štrigova  CIP2014-04014 
 
Općina Veliko Trojstvo  CIP2014-03970 
 
Općinska narodna knjižnica  CIP2014-03889 
 
Opus Gradna  CIP2014-03580  CIP2014-00249  CIP2014-00581 
 
OPZ Leksikon  CIP2014-04119 
 
Organizator  CIP2014-00891  CIP2014-00895  CIP2014-00907  CIP2014-00817 
 
Organološko društvo "Organum"  CIP2014-02800 
 
Oris  CIP2014-02535  CIP2014-02534 
 
Oris kuća arhitekture  CIP2014-02534 
 
Oris Kuća arhitekture  CIP2014-02535 
 
Osnovna škola "Stjepan Radić"  CIP2014-04365 
 
Osnovna škola Čakovci  CIP2014-04533 
 
Osnovna škola Davorina Trstenjaka  CIP2014-02335  CIP2014-01780 
 
Osnovna škola Dobriše Cesarića  CIP2014-01760 
 
Osnovna škola Draškovec  CIP2014-03990 
 
Osnovna škola Ferdinandovac  CIP2014-01008  CIP2014-01752  CIP2014-01806 
 
Osnovna škola Molve  CIP2014-01761 
 
Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara  CIP2014-02307 
 
Osnovna škola Veliki Bukovec  CIP2014-01617  CIP2014-01621  CIP2014-01624  CIP2014-01616  CIP2014-01618  CIP2014-01619  CIP2014-01620  CIP2014-01623  CIP2014-01622  CIP2014-01627  CIP2014-01625  CIP2014-01626 
 
Osnovna škola Zlatar Bistrica  CIP2014-03815 
 
OŠ "Đuro Ester"  CIP2014-01766 
 
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog  CIP2014-01769 
 
OŠ Mate Lovraka  CIP2014-01759 
 
O-tisak  CIP2014-02039 
 
Otvoreni kulturni forum  CIP2014-03083 
 
P. Jurinić  CIP2014-00320 
 
Pan liber  CIP2014-00990 
 
Parabola  CIP2014-02370 
 
Partenon  CIP2014-03522  CIP2014-03341  CIP2014-03982  CIP2014-03739  CIP2014-03238  CIP2014-03395  CIP2014-03957  CIP2014-04145  CIP2014-03815 
 
Partnerstvo za društveni razvoj  CIP2014-00578 
 
Parvus  CIP2014-03778 
 
Pauk  CIP2014-03989  CIP2014-00323  CIP2014-04533  CIP2014-04006  CIP2014-01807  CIP2014-03772 
 
PDS Velebit  CIP2014-01940 
 
Pergamena  CIP2014-00437  CIP2014-00270  CIP2014-00271 
 
Petikat  CIP2014-03978  CIP2014-02515  CIP2014-02757  CIP2014-03030  CIP2014-02756  CIP2014-02636 
 
Planet Zoe  CIP2014-00222  CIP2014-03597  CIP2014-03596  CIP2014-02805  CIP2014-00236  CIP2014-03605  CIP2014-03604  CIP2014-03606  CIP2014-03603 
 
Planetopija  CIP2014-01987  CIP2014-02013  CIP2014-00547  CIP2014-00546  CIP2014-02443  CIP2014-00218  CIP2014-03422  CIP2014-02291  CIP2014-00192  CIP2014-01997  CIP2014-00190  CIP2014-00219  CIP2014-02771  CIP2014-04499  CIP2014-00532  CIP2014-00207  CIP2014-02270  CIP2014-02181  CIP2014-02072  CIP2014-02228 
 
Planinarska bratovština sv. Bernarda  CIP2014-00445 
 
Planinarsko društvo "Opatija"  CIP2014-02893 
 
Planinarsko društvo "Zelina"  CIP2014-02870 
 
Plejada  CIP2014-00699  CIP2014-02410  CIP2014-04296  CIP2014-00671  CIP2014-04588  CIP2014-02551  CIP2014-00580  CIP2014-03801  CIP2014-00644  CIP2014-00134  CIP2014-01935  CIP2014-00887  CIP2014-04546 
 
Plesni centar Tala  CIP2014-02836 
 
Podravka  CIP2014-02337 
 
Podunavska mreţa Hrvatska  CIP2014-04352 
 
"Poezijski album" Dvorac  CIP2014-03924 
 
Poliklinika SUVAG  CIP2014-02909 
 
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba  CIP2014-00196 
 
Politička kultura  CIP2014-00609  CIP2014-00591  CIP2014-00708  CIP2014-00611  CIP2014-00603  CIP2014-00624  CIP2014-02986  CIP2014-00696 
 
Poljoprivredna zadruga "Glinska Banovina"  CIP2014-01957  CIP2014-01955 
 
Ponos Hrvatske - Udruga za promicanje hrabrosti  CIP2014-00922 
 
Poslovna literatura  CIP2014-00899  CIP2014-00808 
 
Poslovna učikovitost  CIP2014-02369 
 
Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca  CIP2014-00452 
 
Postulatura službenice Božje Marice Stanković  CIP2014-00482  CIP2014-00502 
 
Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza  CIP2014-00519 
 
POU Hrvatski dom Petrinja  CIP2014-02518 
 
Povijesno društvo Križevci  CIP2014-00718 
 
Povijesno društvo Pakrac - Lipik  CIP2014-01751 
 
Požeška biskupija  CIP2014-02804 
 
Pragma  CIP2014-01009  CIP2014-01000 
 
Pravni fakultet  CIP2014-00875  CIP2014-00839  CIP2014-00836  CIP2014-00593 
 
Pravni fakultet Sveučilišta  CIP2014-00824 
 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije  CIP2014-00760  CIP2014-00928  CIP2014-00631  CIP2014-00915  CIP2014-00923 
 
Pravni fakultet u Zagrebu  CIP2014-00616 
 
Pravobranitelj za djecu  CIP2014-00831 
 
Predstavnik poljske nacionalne manjine Grada Zagreba  CIP2014-04407 
 
Prekorje  CIP2014-02042 
 
Prirodan pokret  CIP2014-02903 
 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Zoologijski zavod  CIP2014-01795 
 
Privatna klasična gimnazija  CIP2014-04015 
 
Pro mente  CIP2014-02112 
 
Profil  CIP2014-03473  CIP2014-04081 
 
Profil international  CIP2014-00262  CIP2014-02407  CIP2014-01024 
 
Profil international).  CIP2014-00851 
 
Profil knjiga  CIP2014-00257  CIP2014-04319  CIP2014-03572  CIP2014-04226  CIP2014-03586  CIP2014-03588  CIP2014-00005  CIP2014-03379  CIP2014-00600  CIP2014-00239  CIP2014-03849  CIP2014-02451  CIP2014-00610  CIP2014-02083  CIP2014-03547  CIP2014-02273  CIP2014-00462  CIP2014-00313  CIP2014-02421  CIP2014-03441  CIP2014-04136  CIP2014-00117  CIP2014-03378  CIP2014-00796  CIP2014-02999  CIP2014-03340  CIP2014-03464  CIP2014-03463  CIP2014-00947  CIP2014-01850  CIP2014-02080  CIP2014-03349  CIP2014-03306  CIP2014-03154  CIP2014-02860  CIP2014-02268  CIP2014-02276  CIP2014-03748  CIP2014-04314  CIP2014-00953  CIP2014-04550  CIP2014-02829  CIP2014-03153  CIP2014-04082  CIP2014-03625  CIP2014-03200  CIP2014-03269  CIP2014-03268  CIP2014-04083  CIP2014-03548  CIP2014-04535  CIP2014-00505  CIP2014-00088  CIP2014-03022  CIP2014-03249  CIP2014-03564  CIP2014-04073  CIP2014-04016  CIP2014-00261  CIP2014-04556  CIP2014-00704  CIP2014-00121  CIP2014-03845  CIP2014-00622  CIP2014-02096  CIP2014-00728  CIP2014-00851  CIP2014-00625  CIP2014-03549  CIP2014-03533  CIP2014-03259  CIP2014-03079  CIP2014-00198  CIP2014-03898  CIP2014-01983  CIP2014-00244  CIP2014-02419  CIP2014-03740  CIP2014-03371  CIP2014-02137  CIP2014-03440  CIP2014-03039  CIP2014-00965  CIP2014-03797  CIP2014-00456  CIP2014-00536  CIP2014-00112  CIP2014-03474 
 
Profil multimedia  CIP2014-03405 
 
Projekt jednako razvoj  CIP2014-00809 
 
Prometis  CIP2014-02382 
 
Prostor rodne i medijske kulture K-zona  CIP2014-00109 
 
Prosvjeta  CIP2014-03011  CIP2014-00554 
 
Protestantska reformirana crkva u RH  CIP2014-00520 
 
Proventus natura  CIP2014-03117  CIP2014-03061  CIP2014-04246  CIP2014-04242  CIP2014-02801 
 
Providenca  CIP2014-03082  CIP2014-03073  CIP2014-04213  CIP2014-03086 
 
Provincija Presvetog Srca Isusova i Marijina  CIP2014-00372 
 
Provincijalat hrvatskih karmelićana  CIP2014-00371 
 
Public Institution of Krka National Park  CIP2014-04377 
 
Public Institution of the Krka National Park  CIP2014-01843 
 
Pučko otvoreno učilište  CIP2014-02474  CIP2014-04579  CIP2014-02730  CIP2014-01813  CIP2014-02471  CIP2014-03865  CIP2014-00933  CIP2014-03782 
 
Pučko otvoreno učilište Samobor  CIP2014-02735 
 
Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina  CIP2014-03755  CIP2014-00356  CIP2014-04209 
 
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica  CIP2014-04225  CIP2014-02703  CIP2014-02484 
 
Pučko otvoreno učilište Zagreb  CIP2014-00758 
 
Pučko otvoreno učilošte Sveti Ivan Zelina  CIP2014-04240 
 
Puni potencijal  CIP2014-02066 
 
Rada české menšiny města Záhřebu  CIP2014-00653 
 
Radionica snova  CIP2014-03903 
 
Rafael  CIP2014-00364 
 
Razlog  CIP2014-00588 
 
Recedo  CIP2014-03738 
 
Regionalna razvojna agencija dubrovačko-neretvanske županije Dunea  CIP2014-04388 
 
Reprocolor  CIP2014-02765 
 
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede  CIP2014-00885 
 
Rkt. Župa Presvetog Trojstva  CIP2014-00393  CIP2014-00392 
 
Roko nautica  CIP2014-02876 
 
Romani kedin romane droma =  CIP2014-03088 
 
Romska udruga Romski putevi  CIP2014-03088 
 
Rosip  CIP2014-00896 
 
RRiF plus  CIP2014-02397  CIP2014-00815  CIP2014-00908 
 
RRiF-plus  CIP2014-02405  CIP2014-00769  CIP2014-02344  CIP2014-02404  CIP2014-02423  CIP2014-00770 
 
RTL Hrvatska  CIP2014-01988 
 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  CIP2014-01933  CIP2014-01939  CIP2014-01840 
 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta  CIP2014-01926 
 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-01841 
 
Ruđer Bošković Institute  CIP2014-01946 
 
Ružin dvor  CIP2014-00447 
 
S. Grbavac  CIP2014-00946 
 
S.E.N.D.  CIP2014-02565 
 
Salesiana  CIP2014-01032  CIP2014-03685  CIP2014-00337 
 
Samoborski muzej  CIP2014-03116 
 
Samostan Kraljice Karmela  CIP2014-03968  CIP2014-00427  CIP2014-03967 
 
Samostan sv. Frane  CIP2014-00409 
 
Sandorf  CIP2014-04076  CIP2014-00171  CIP2014-02861  CIP2014-03979  CIP2014-03928  CIP2014-03927  CIP2014-04558  CIP2014-04557  CIP2014-03292  CIP2014-03291  CIP2014-03612 
 
Sandorf nakladništvo  CIP2014-03033  CIP2014-03700  CIP2014-04149  CIP2014-04150 
 
Satiričko kazalište Kerempuh  CIP2014-02839 
 
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske  CIP2014-04596  CIP2014-04587  CIP2014-04586  CIP2014-04575  CIP2014-04551  CIP2014-00940 
 
Savez društava "Josip Broz Tito" Hrvatske  CIP2014-00106 
 
Savez društava Naša djeca  CIP2014-00914 
 
Savez društava Naša djeca Hrvatske  CIP2014-04106  CIP2014-02294 
 
Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske  CIP2014-01787 
 
Savez Rusa Republike Hrvatske  CIP2014-00687 
 
Savez samostalnih sindikata Hrvatske  CIP2014-00740  CIP2014-00900 
 
Savez Slovaka  CIP2014-00668 
 
Savez udruga Klubtura =  CIP2014-00074 
 
Saxum-biro  CIP2014-03911 
 
SE [i. e.] Srednja Europa  CIP2014-02915 
 
Sebastian art  CIP2014-02709  CIP2014-02570 
 
SFera, Društvo za znanstvenu fantastiku  CIP2014-04316 
 
Sinergija  CIP2014-02373  CIP2014-00795  CIP2014-02350 
 
Sisačka biskupija  CIP2014-04308 
 
Skaner studio  CIP2014-02702  CIP2014-02824  CIP2014-04341  CIP2014-02701 
 
Skapa naklada  CIP2014-02889 
 
SKD Prosvjeta  CIP2014-02924  CIP2014-03023  CIP2014-03076  CIP2014-02919 
 
SKD Prosvjeta, Pododbor  CIP2014-04325 
 
Slovenski dom  CIP2014-02868 
 
Slovensko etnološko društvo  CIP2014-01809 
 
Sljedeći savjet  CIP2014-00114  CIP2014-00115 
 
SOS Dječje selo Hrvatska  CIP2014-00984 
 
South East European Centre for Entrepreneurial Learning  CIP2014-02375  CIP2014-02376  CIP2014-00999  CIP2014-02347 
 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju  CIP2014-02132 
 
Speleološka udruga Kraševski zviri  CIP2014-01936 
 
Speleološki klub  CIP2014-01940 
 
Spinosaurus  CIP2014-02271 
 
Spiritus movens  CIP2014-02157  CIP2014-04427  CIP2014-03971  CIP2014-02041  CIP2014-00468  CIP2014-04185  CIP2014-00081  CIP2014-02256 
 
Splendid  CIP2014-02302  CIP2014-02267 
 
Spleološko društvo Velebit  CIP2014-01940 
 
Spomen područje Jasenovac  CIP2014-00856 
 
Sraka  CIP2014-04430  CIP2014-03743 
 
Središte HSK za istraživanje komunističkih zločina nad Hrvatima  CIP2014-00937 
 
Srednja Europa  CIP2014-04574  CIP2014-04537  CIP2014-04514  CIP2014-00583  CIP2014-00584  CIP2014-02922  CIP2014-04591  CIP2014-04584  CIP2014-04595  CIP2014-00557 
 
Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"  CIP2014-03098  CIP2014-02538  CIP2014-03766 
 
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta  CIP2014-04491 
 
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Pododbor  CIP2014-02973 
 
Srpsko narodno vijeće  CIP2014-02478  CIP2014-04493  CIP2014-04598  CIP2014-00272 
 
Srpsko privredno društvo "Privrednik"  CIP2014-04527 
 
Stajer graf  CIP2014-04323 
 
Stanek  CIP2014-01950 
 
Staroslavenski institut  CIP2014-02914  CIP2014-02966  CIP2014-02968 
 
Stilus  CIP2014-03377 
 
Stilus knjiga  CIP2014-03424  CIP2014-01977  CIP2014-03168  CIP2014-03167  CIP2014-03169  CIP2014-03376  CIP2014-03375  CIP2014-03373  CIP2014-03355  CIP2014-03472  CIP2014-03357  CIP2014-03356  CIP2014-03477  CIP2014-03374  CIP2014-03372  CIP2014-03425 
 
Stomatološki fakultet  CIP2014-02476 
 
Strip non stop  CIP2014-02671  CIP2014-02673  CIP2014-02672 
 
Strip-agent  CIP2014-02690  CIP2014-02683  CIP2014-02593  CIP2014-02640  CIP2014-02641  CIP2014-02589 
 
Stripforum  CIP2014-02612  CIP2014-02662 
 
Strižak  CIP2014-04249 
 
Strojarski fakultet  CIP2014-02179  CIP2014-02178 
 
Studentski centar  CIP2014-02564 
 
Studio International  CIP2014-02481 
 
Studio Moderna  CIP2014-00357  CIP2014-04251  CIP2014-03082  CIP2014-03073  CIP2014-04213  CIP2014-03727  CIP2014-03718  CIP2014-03935  CIP2014-02952  CIP2014-04342  CIP2014-04089  CIP2014-02850  CIP2014-00444  CIP2014-03825  CIP2014-04352  CIP2014-03913  CIP2014-04250  CIP2014-04069  CIP2014-03000  CIP2014-03086  CIP2014-04057 
 
Sućuraj  CIP2014-02455 
 
Suradnice Krista Kralja  CIP2014-00482  CIP2014-00502 
 
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreba  CIP2014-02868 
 
Sveučilišna knjižara  CIP2014-01832  CIP2014-00793 
 
Sveučilište  CIP2014-02555  CIP2014-00636  CIP2014-02564 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kuturologiju  CIP2014-00950 
 
Sveučilište Jurja Dobrile  CIP2014-02958 
 
Sveučilište Sjever  CIP2014-00595  CIP2014-02971  CIP2014-00630  CIP2014-00150  CIP2014-00136  CIP2014-00016 
 
Sveučilište Sjever - Sveučilišni centar Koprivnica  CIP2014-00138 
 
Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet  CIP2014-00930 
 
Sveučilište u Zagrebu =  CIP2014-04532 
 
Svjetlo riječi  CIP2014-00665 
 
Synopsis  CIP2014-01896  CIP2014-03954  CIP2014-03841  CIP2014-00283  CIP2014-00326  CIP2014-00636  CIP2014-00116  CIP2014-00686  CIP2014-03730  CIP2014-03734  CIP2014-03042  CIP2014-00665  CIP2014-00450  CIP2014-03931  CIP2014-00351 
 
SysPrint  CIP2014-01992  CIP2014-01283  CIP2014-01221  CIP2014-01643  CIP2014-01642  CIP2014-03887 
 
Šareni dućan  CIP2014-03031  CIP2014-03624  CIP2014-03542  CIP2014-03593  CIP2014-03627  CIP2014-03531  CIP2014-00968  CIP2014-03038  CIP2014-03027  CIP2014-03380  CIP2014-03010  CIP2014-03623  CIP2014-03201  CIP2014-03199  CIP2014-03270  CIP2014-03618  CIP2014-04053  CIP2014-03530  CIP2014-03047 
 
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju  CIP2014-04383 
 
Školaska knjiga  CIP2014-01252 
 
Školska knjiga  CIP2014-01206  CIP2014-01148  CIP2014-01508  CIP2014-01635  CIP2014-01556  CIP2014-04488  CIP2014-01687  CIP2014-01066  CIP2014-01208  CIP2014-01244  CIP2014-01686  CIP2014-01561  CIP2014-01509  CIP2014-01510  CIP2014-01681  CIP2014-01205  CIP2014-01203  CIP2014-01202  CIP2014-01204  CIP2014-01150  CIP2014-01634  CIP2014-01636  CIP2014-01691  CIP2014-01690  CIP2014-01260  CIP2014-01259  CIP2014-01282  CIP2014-01581  CIP2014-01589  CIP2014-01678  CIP2014-01585  CIP2014-01659  CIP2014-01321  CIP2014-01689  CIP2014-01394  CIP2014-01331  CIP2014-01316  CIP2014-01573  CIP2014-01717  CIP2014-01034  CIP2014-01036  CIP2014-01039  CIP2014-02420  CIP2014-01040  CIP2014-00096  CIP2014-01140  CIP2014-01141  CIP2014-02954  CIP2014-01035  CIP2014-01165  CIP2014-01166  CIP2014-01167  CIP2014-01168  CIP2014-01142  CIP2014-01245  CIP2014-01243  CIP2014-01037  CIP2014-01038  CIP2014-01041  CIP2014-01093  CIP2014-01578  CIP2014-01582  CIP2014-01583  CIP2014-01584  CIP2014-01679  CIP2014-01227  CIP2014-01248  CIP2014-01249  CIP2014-01105  CIP2014-01104  CIP2014-01201  CIP2014-01199  CIP2014-01416  CIP2014-01718  CIP2014-01436  CIP2014-01440  CIP2014-02938  CIP2014-01433  CIP2014-02939  CIP2014-01435  CIP2014-01437  CIP2014-01439  CIP2014-01393  CIP2014-01580  CIP2014-01279  CIP2014-01680  CIP2014-01084  CIP2014-01085  CIP2014-01169  CIP2014-01650  CIP2014-01505  CIP2014-01311  CIP2014-01312  CIP2014-02982  CIP2014-01434  CIP2014-01438  CIP2014-01356  CIP2014-01355  CIP2014-01523  CIP2014-01222  CIP2014-04474  CIP2014-03759  CIP2014-01294  CIP2014-01293  CIP2014-01292  CIP2014-02941  CIP2014-02937  CIP2014-01520  CIP2014-01521  CIP2014-00551  CIP2014-00552  CIP2014-01507  CIP2014-01223  CIP2014-01225  CIP2014-00045  CIP2014-01473  CIP2014-01474  CIP2014-01362  CIP2014-01073  CIP2014-01072  CIP2014-01071  CIP2014-01261  CIP2014-01262  CIP2014-01524  CIP2014-01326  CIP2014-01135  CIP2014-01134  CIP2014-01327  CIP2014-01949  CIP2014-04102  CIP2014-03450  CIP2014-03587  CIP2014-03260  CIP2014-01280  CIP2014-01323  CIP2014-01086  CIP2014-01469  CIP2014-01468  CIP2014-01475  CIP2014-01477  CIP2014-01602  CIP2014-01154  CIP2014-01563  CIP2014-01559  CIP2014-01579  CIP2014-01275  CIP2014-01322  CIP2014-01781  CIP2014-01889  CIP2014-01324  CIP2014-01451  CIP2014-01455  CIP2014-01457  CIP2014-01200  CIP2014-01417  CIP2014-01418  CIP2014-01637  CIP2014-01638  CIP2014-01258  CIP2014-01257  CIP2014-01934  CIP2014-01419  CIP2014-01023  CIP2014-01281  CIP2014-01707  CIP2014-01320  CIP2014-01330  CIP2014-00762  CIP2014-01070  CIP2014-01143  CIP2014-01235  CIP2014-02928  CIP2014-01603  CIP2014-01287  CIP2014-01236  CIP2014-02368  CIP2014-01234  CIP2014-01149  CIP2014-01415  CIP2014-01562  CIP2014-01231  CIP2014-01230  CIP2014-01233  CIP2014-01082  CIP2014-01278  CIP2014-01466  CIP2014-01560  CIP2014-01267  CIP2014-01557  CIP2014-01537  CIP2014-01152  CIP2014-01833  CIP2014-01834  CIP2014-01126  CIP2014-01942  CIP2014-01392  CIP2014-02970  CIP2014-01089  CIP2014-01145  CIP2014-01068  CIP2014-01107  CIP2014-01108  CIP2014-01106  CIP2014-02936  CIP2014-02935  CIP2014-01651  CIP2014-01652  CIP2014-01654  CIP2014-01653  CIP2014-01724  CIP2014-01723  CIP2014-01725  CIP2014-01722  CIP2014-01357  CIP2014-01577  CIP2014-01263  CIP2014-01306  CIP2014-01948  CIP2014-01277  CIP2014-01144  CIP2014-01391  CIP2014-01146  CIP2014-01157  CIP2014-01159  CIP2014-01160  CIP2014-01161  CIP2014-01276  CIP2014-01720  CIP2014-01721  CIP2014-01092  CIP2014-01232  CIP2014-01229  CIP2014-01151  CIP2014-01269  CIP2014-01270  CIP2014-01271  CIP2014-01272  CIP2014-01463  CIP2014-01464  CIP2014-02797  CIP2014-01462  CIP2014-01353  CIP2014-01354  CIP2014-01352  CIP2014-01163  CIP2014-01251  CIP2014-01364  CIP2014-01162  CIP2014-01250  CIP2014-01253  CIP2014-01254  CIP2014-01255  CIP2014-01519  CIP2014-01412  CIP2014-00727  CIP2014-01705  CIP2014-04478  CIP2014-01288  CIP2014-01414  CIP2014-01228  CIP2014-01516  CIP2014-01479  CIP2014-01480  CIP2014-01483  CIP2014-01484  CIP2014-01481  CIP2014-01482  CIP2014-01268  CIP2014-00063  CIP2014-01569  CIP2014-01476  CIP2014-01478  CIP2014-01470  CIP2014-01467  CIP2014-01571  CIP2014-01564  CIP2014-01565  CIP2014-01395  CIP2014-01422  CIP2014-01517  CIP2014-01522  CIP2014-01246  CIP2014-01743  CIP2014-01319  CIP2014-00731  CIP2014-01158  CIP2014-01265  CIP2014-01164  CIP2014-01170  CIP2014-01688  CIP2014-01423  CIP2014-01633  CIP2014-01318  CIP2014-01315  CIP2014-01465  CIP2014-01264  CIP2014-01513  CIP2014-01317  CIP2014-01266  CIP2014-04487  CIP2014-01706  CIP2014-02543  CIP2014-02126  CIP2014-01413  CIP2014-01644  CIP2014-02930  CIP2014-01224  CIP2014-01917  CIP2014-01091  CIP2014-01090  CIP2014-02556  CIP2014-01961  CIP2014-03710  CIP2014-03709  CIP2014-03963  CIP2014-03959  CIP2014-01916  CIP2014-03961  CIP2014-03960  CIP2014-02573  CIP2014-03964  CIP2014-03962  CIP2014-01925  CIP2014-00782  CIP2014-02431  CIP2014-01996  CIP2014-02400  CIP2014-00213  CIP2014-01750  CIP2014-01932  CIP2014-00720  CIP2014-02367  CIP2014-04115  CIP2014-01910  CIP2014-01918  CIP2014-04566  CIP2014-01069  CIP2014-01708  CIP2014-02911  CIP2014-02923  CIP2014-01874  CIP2014-01878  CIP2014-01882  CIP2014-01445  CIP2014-01655  CIP2014-01876  CIP2014-01880  CIP2014-01884  CIP2014-01447  CIP2014-01657  CIP2014-01335  CIP2014-01337  CIP2014-01339  CIP2014-01341  CIP2014-03711 
 
Školske sestre franjevke Krista Kralja - Samostan Navještenja Gospodinova  CIP2014-02288  CIP2014-00473 
 
Škorpion  CIP2014-03912  CIP2014-00956  CIP2014-00238  CIP2014-04071  CIP2014-00199  CIP2014-00221  CIP2014-04512  CIP2014-04112  CIP2014-03299  CIP2014-02064  CIP2014-03836  CIP2014-03348  CIP2014-04328  CIP2014-03926  CIP2014-00161 
 
Športska gimnazija  CIP2014-01764 
 
Športska zajednica Grada Jastrebarsko  CIP2014-02901  CIP2014-02900 
 
Što čitaš?  CIP2014-04179 
 
Šumarski fakultet  CIP2014-01953 
 
T. Pjevac  CIP2014-04309 
 
Teatar Tirena  CIP2014-03925 
 
TEB - poslovno savjetovanje  CIP2014-00780  CIP2014-02418  CIP2014-02424 
 
TEB poslovno savjetovanje  CIP2014-00876  CIP2014-00909 
 
Tectus  CIP2014-00991 
 
Tehnički muzej  CIP2014-02163  CIP2014-02466 
 
Tehničko veleučilište  CIP2014-01865 
 
Tehničko veleučilište, Elektrotehnički odjel  CIP2014-02191 
 
Tehničko veleučilište, Graditeljski odjel  CIP2014-02195  CIP2014-02536  CIP2014-01893  CIP2014-02198  CIP2014-02196  CIP2014-01061 
 
Tehničko veleučilište, Informatičko–računarski odjel  CIP2014-00059  CIP2014-02380 
 
Tehničko veleučilište, Strojarski odjel  CIP2014-02167 
 
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-02447 
 
Teledisk  CIP2014-00226 
 
TELEdisk  CIP2014-00166  CIP2014-00797  CIP2014-01990  CIP2014-00225  CIP2014-02076  CIP2014-00173 
 
Temporis savjetovanje  CIP2014-00924  CIP2014-00920 
 
Teološka biblijska akademija  CIP2014-00300 
 
Teovizija  CIP2014-00390  CIP2014-00404  CIP2014-00391  CIP2014-00299  CIP2014-00430  CIP2014-00389  CIP2014-02060  CIP2014-00426  CIP2014-00405  CIP2014-00482  CIP2014-00502  CIP2014-00384  CIP2014-04168  CIP2014-00435 
 
The City of Zagreb  CIP2014-00913 
 
The Club for Expedition and Culture  CIP2014-04480 
 
The Croatian Academy of Sciences and Arts  CIP2014-00126 
 
The Croatian Museum of Tourism  CIP2014-01808 
 
The Croatian Notaries Chamber  CIP2014-00890 
 
The European Society of Safety Engineers  CIP2014-02356 
 
The European Society of Safety Enginners  CIP2014-00743  CIP2014-00737 
 
Theta centar  CIP2014-02014 
 
Tiflološki muzej  CIP2014-02499  CIP2014-02577  CIP2014-01835 
 
TIM press  CIP2014-00148  CIP2014-01947  CIP2014-03632  CIP2014-00865  CIP2014-02913  CIP2014-01817  CIP2014-00910  CIP2014-00911  CIP2014-00905  CIP2014-00901  CIP2014-00599  CIP2014-00754  CIP2014-00751  CIP2014-00639  CIP2014-00846 
 
TIM4PIN  CIP2014-00814  CIP2014-00894 
 
Tiskara Arca  CIP2014-04397 
 
Tiskara Argenta  CIP2014-02206 
 
Tiskara Horvat  CIP2014-00626 
 
Tiskara Letis  CIP2014-04510  CIP2014-02946 
 
Tiskara Pauk  CIP2014-04290  CIP2014-00682  CIP2014-01812 
 
Tiskara Rihtarić  CIP2014-01806  CIP2014-00955 
 
Tiskara Zelina).  CIP2014-00012  CIP2014-01935 
 
TIVA tiskara  CIP2014-03897 
 
TIVA Tiskara  CIP2014-03896  CIP2014-04123  CIP2014-03907  CIP2014-03855  CIP2014-02981  CIP2014-04143  CIP2014-04208 
 
Tkanica  CIP2014-02393  CIP2014-04518  CIP2014-03763  CIP2014-04273  CIP2014-00635 
 
TKD Šahinpašić  CIP2014-02360  CIP2014-02108  CIP2014-00214  CIP2014-03106  CIP2014-03012  CIP2014-02998  CIP2014-00683  CIP2014-03013 
 
Tomić Coaching  CIP2014-00256 
 
"Tonimir"  CIP2014-02993  CIP2014-04191  CIP2014-03981  CIP2014-00381  CIP2014-04029  CIP2014-04299  CIP2014-04134  CIP2014-04132  CIP2014-04236  CIP2014-03779  CIP2014-04308 
 
Tonimir  CIP2014-00485  CIP2014-04534 
 
Topgrafika  CIP2014-04473 
 
Tovaristvo ukraïns'koï kul'turi  CIP2014-02734 
 
Town Daruvar  CIP2014-04429 
 
Tragom  CIP2014-02330  CIP2014-02015 
 
Trsat  CIP2014-02000  CIP2014-02056  CIP2014-00229  CIP2014-01762 
 
Turističeskoe izdatel'stvo  CIP2014-04420  CIP2014-04433 
 
Turistička naklada  CIP2014-04428  CIP2014-04418  CIP2014-04422  CIP2014-04424  CIP2014-04425  CIP2014-04419  CIP2014-04421  CIP2014-04423  CIP2014-04439  CIP2014-04438  CIP2014-04441  CIP2014-04432  CIP2014-04436  CIP2014-04435  CIP2014-04434  CIP2014-04431  CIP2014-04437  CIP2014-04444  CIP2014-04447  CIP2014-04446  CIP2014-04442  CIP2014-04445  CIP2014-04443  CIP2014-04406  CIP2014-04440 
 
Turistička zajednica općine Pisarovina  CIP2014-02974 
 
U pravi trenutak  CIP2014-00369  CIP2014-00302  CIP2014-00432 
 
Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn - Studio Tanay  CIP2014-02508 
 
Učiteljski fakultet  CIP2014-00998  CIP2014-02918  CIP2014-00232 
 
Učiteljski fakultet Sveučilišta  CIP2014-02946  CIP2014-00048  CIP2014-01049  CIP2014-00113  CIP2014-02896  CIP2014-01060  CIP2014-00194 
 
Udruga "Igra" - za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći  CIP2014-00984 
 
Udruga "Terra Podraviana"  CIP2014-03976 
 
Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći  CIP2014-00220 
 
Udruga 25 FPS  CIP2014-02816 
 
Udruga Bijeli val  CIP2014-00633 
 
Udruga branitelja Hrvatske  CIP2014-04090 
 
Udruga branitelja policije i vojne policije iz Domovinskog rata  CIP2014-00955 
 
Udruga CROrk - Centar za razvoj i očuvanje ruralnih krajeva  CIP2014-04450 
 
Udruga Didolić  CIP2014-02532 
 
Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Podružnica Sisačko-moslavačke županije  CIP2014-04091 
 
Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga grada Velike Gorice  CIP2014-04585 
 
Udruga Fokus  CIP2014-02899 
 
Udruga Gornjostubička luč  CIP2014-04501 
 
Udruga građana Impetus  CIP2014-02002 
 
Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91  CIP2014-00955 
 
Udruga hrvatskih diplomata  CIP2014-00715 
 
Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja  CIP2014-01758 
 
Udruga hrvatskih zavičajnih književnika  CIP2014-04031 
 
Udruga Ivana Perkovca za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kuluturne baštine  CIP2014-04003 
 
Udruga Kad tad  CIP2014-02842 
 
Udruga Kultura i etika  CIP2014-00867 
 
Udruga ličana "Vila Velebita"  CIP2014-04590 
 
Udruga Matapur  CIP2014-01802 
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju  CIP2014-02138 
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske  CIP2014-02139 
 
Udruga Moj svijet  CIP2014-02124 
 
Udruga pisaca i pjesnika Cvelferije "Sv. Mihovil"  CIP2014-03851 
 
Udruga Pustaraši  CIP2014-04456 
 
Udruga Radio Marija  CIP2014-00397  CIP2014-01002 
 
Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade "Tigrovi"  CIP2014-00958 
 
Udruga Romski putevi  CIP2014-03077 
 
Udruga Runovićana u Zagrebu  CIP2014-00090 
 
Udruga stvaratelja u kulturi "Rima", Ogranak Feričanci  CIP2014-04215 
 
Udruga Tonkica Palonkica frrr  CIP2014-03988 
 
Udruga Tri rijeke  CIP2014-02992 
 
Udruga umjetnika "Spark"  CIP2014-04087 
 
Udruga umjetnika "Tin Ujević"  CIP2014-03848 
 
Udruga umjetnika "Vjekoslav Majer"  CIP2014-04138 
 
Udruga umjetnika Spark  CIP2014-04239 
 
Udruga za kulturu "Knjigomat"  CIP2014-03056 
 
Udruga za kulturu i nove medije Arteist  CIP2014-03880  CIP2014-04257 
 
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga  CIP2014-02398 
 
Udruga za proučavanje i promicanje kulturne baštine "Tamar"  CIP2014-02806  CIP2014-02778 
 
Udruga za samozastupanje  CIP2014-00055 
 
Udruga za terapijsko jahanje Nada  CIP2014-02074 
 
Udruga žene u domovinskom ratu  CIP2014-00654 
 
Udruženje građana za kulturnu reanimaciju "Armagedon"  CIP2014-03096 
 
Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine  CIP2014-02088 
 
Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta  CIP2014-00273 
 
Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu  CIP2014-00137 
 
UHIP [i. e. Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta]  CIP2014-00823 
 
Ultra gros  CIP2014-02314 
 
ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti  CIP2014-02519  CIP2014-02840  CIP2014-02821 
 
ULUPUH [i. e.] Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti  CIP2014-02751  CIP2014-02568  CIP2014-02475 
 
Umjetnička galerija Dubrovnik  CIP2014-02702 
 
Umjetnička organizacija Kultura umjetnosti  CIP2014-02503  CIP2014-02722 
 
Umjetnički paviljon  CIP2014-02724  CIP2014-02485  CIP2014-02753 
 
Umjetnički paviljon u Zagrebu  CIP2014-02491 
 
UNICEF Ured za Hrvatsku  CIP2014-00863  CIP2014-00864 
 
UNICEF za Hrvatsku  CIP2014-02094 
 
University College Nikola Subic Zrinski  CIP2014-02352 
 
University of Aplied Sciences Velika Gorica  CIP2014-02363 
 
University of Applied Sciences Velika Gorica  CIP2014-02146 
 
University of Zagreb  CIP2014-04532 
 
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences  CIP2014-04547 
 
University of Zagreb, Faculty of Kinesiology  CIP2014-02872  CIP2014-02873  CIP2014-02902 
 
University Press  CIP2014-00671  CIP2014-00644 
 
Univerzalni život  CIP2014-00518 
 
UPI-2m Plus  CIP2014-02552 
 
UPI-2M plus  CIP2014-02533  CIP2014-02544  CIP2014-02557 
 
Ured UNICEF-a za Hrvatsku  CIP2014-01010  CIP2014-01779  CIP2014-01011  CIP2014-02008 
 
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske  CIP2014-00987 
 
Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH  CIP2014-00982  CIP2014-00841 
 
Urednik  CIP2014-04510  CIP2014-04357 
 
URIHO  CIP2014-01784 
 
URIP [i. e.] Udruga za razvoj građanskog društva i poduzetništva  CIP2014-01827 
 
Ustanova "Založba Kralja Tomislava"  CIP2014-02783 
 
V. Benković  CIP2014-00565 
 
V. gimnazija  CIP2014-01506 
 
V. Vladić  CIP2014-00394 
 
V.B.Z.  CIP2014-00216  CIP2014-02853  CIP2014-00217  CIP2014-02852  CIP2014-04019  CIP2014-00209  CIP2014-00187  CIP2014-02070  CIP2014-04074  CIP2014-03584  CIP2014-04018  CIP2014-03832  CIP2014-04233  CIP2014-04020  CIP2014-01831  CIP2014-01471  CIP2014-01472  CIP2014-03409  CIP2014-03629  CIP2014-03630  CIP2014-03846  CIP2014-04058  CIP2014-03262  CIP2014-00637  CIP2014-00208  CIP2014-03583  CIP2014-03265  CIP2014-03468  CIP2014-03469  CIP2014-00416  CIP2014-03134  CIP2014-03133  CIP2014-03135  CIP2014-00736  CIP2014-00248  CIP2014-03320  CIP2014-03321  CIP2014-02743  CIP2014-03787  CIP2014-00186  CIP2014-03261  CIP2014-03814  CIP2014-03813  CIP2014-03187  CIP2014-00558  CIP2014-03543  CIP2014-00358  CIP2014-03194  CIP2014-03643  CIP2014-04247  CIP2014-04196  CIP2014-00189  CIP2014-04197  CIP2014-02007  CIP2014-03869  CIP2014-00675  CIP2014-00674  CIP2014-03157  CIP2014-03156  CIP2014-04371 
 
V.D.T.  CIP2014-02525 
 
Vadea  CIP2014-00787  CIP2014-00786  CIP2014-00791  CIP2014-00790 
 
Varazdin Development and Entrepreneuership Agency  CIP2014-02358  CIP2014-00789 
 
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency  CIP2014-02357  CIP2014-00788 
 
Veble commerce  CIP2014-00197  CIP2014-00210  CIP2014-02351 
 
Večernji list  CIP2014-00680  CIP2014-00342  CIP2014-04189  CIP2014-00949  CIP2014-02216  CIP2014-00951  CIP2014-00465  CIP2014-00666  CIP2014-02591  CIP2014-03758  CIP2014-00400  CIP2014-00658  CIP2014-02306  CIP2014-02592  CIP2014-00734  CIP2014-02786  CIP2014-04044  CIP2014-00608  CIP2014-04038  CIP2014-04040  CIP2014-00944  CIP2014-04047  CIP2014-04508  CIP2014-04039  CIP2014-00620  CIP2014-02885  CIP2014-04042  CIP2014-03810  CIP2014-04043  CIP2014-04049  CIP2014-04041  CIP2014-04048  CIP2014-00403  CIP2014-00629  CIP2014-04045 
 
Večernji list [etc.]  CIP2014-00983 
 
Veće srpske nacionalne manjine grada Vukovara  CIP2014-04491 
 
Veda  CIP2014-04483 
 
Vedis  CIP2014-02838 
 
Veleposlanstvo Republike Češke  CIP2014-02550 
 
Veleučilište  CIP2014-02169  CIP2014-02427  CIP2014-00060  CIP2014-02213 
 
Veleučilište "Nikola Tesla"  CIP2014-00785 
 
Veleučilište Velika Gorica  CIP2014-01799  CIP2014-02364 
 
Veleučilište Velika Gorica =  CIP2014-02363 
 
Vendi  CIP2014-03761 
 
Vendi - Udruga za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turizma  CIP2014-03807 
 
Veritas : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca  CIP2014-00317  CIP2014-00409 
 
Veterinarski fakultet  CIP2014-02240  CIP2014-02243  CIP2014-02263  CIP2014-02266 
 
Veterinarski fakultet Sveučilišta  CIP2014-02265 
 
Via Memoriae  CIP2014-04139 
 
Vicepostulatura postupka mučeništva "Fra Leo Petrović i 65 subraće"  CIP2014-03955 
 
Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba  CIP2014-00657 
 
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba  CIP2014-03054 
 
Vijeće nacionalne manjine grada Zagreba  CIP2014-04030 
 
Vijeće ogranaka Matice hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije  CIP2014-03940 
 
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba =  CIP2014-02868 
 
Vijeće srpske nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije  CIP2014-04597 
 
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Slatine  CIP2014-02973 
 
Vijeće srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije  CIP2014-04597 
 
Visoka poslovna škola Libertas  CIP2014-02410 
 
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti  CIP2014-02413 
 
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici  CIP2014-02348 
 
Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić"  CIP2014-02425  CIP2014-00617  CIP2014-00767 
 
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić"  CIP2014-02931  CIP2014-00995  CIP2014-00049  CIP2014-01044  CIP2014-02378 
 
Visoka škola za sigurnost  CIP2014