Kazalo naslova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

1,2,3,4 ... menadžment : recenzirana skripta  CIP2014-02348 
 
1.  CIP2014-00204  CIP2014-04243  CIP2014-00703  CIP2014-04045  CIP2014-02194 
 
1. dio  CIP2014-01889  CIP2014-01451  CIP2014-01457 
 
1. dio.  CIP2014-02365  CIP2014-01455  CIP2014-03711 
 
[10]  CIP2014-02622 
 
10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara = 10 Bjelovar Photography Salons Forest in forester's eye  CIP2014-02765 
 
10 godina stvaralaštva likovne kolonije Mlaska : Galerija Zvonimir, Zagreb, 9. - 25. siječnja 2015.  CIP2014-02455 
 
10 godina Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga  CIP2014-02398 
 
10. međunarodna konferencija Kompetentnost laboratorija 2014., Šibenik, 15. - 18. 10. 2014. [Elektronička građa] : knjiga radova  CIP2014-00103 
 
100 godina Kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak" KBC-a "Sestre milosrdnice"  CIP2014-02075 
 
100% društveni uzgoj  CIP2014-04301 
 
100% pamuk  CIP2014-04233 
 
100. obljetnica prvog na svijetu spomenika L. N. Tolstoju u Selcima na Braču 1914.-2014.  CIP2014-02532 
 
1000 dana proljeća : (puto-peace jednog autostopera)  CIP2014-04151 
 
1000 days of spring : (travelogue of a hitchhiker)  CIP2014-04152 
 
1089 i još ponešto : putovanje kroz matematiku  CIP2014-01851 
 
10th International Conference Laboratory Competence 2014, Šibenik, Croatia, 15 - 18 October 2014 : book of abstracts = 10. međunarodna konferencija Kompetentnost laboratorija 2014, Šibenik, 15. - 18. listopada 2014.  CIP2014-00104 
 
10th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, June, 1-4, 2014, Zadar, Croatia : book of abstracts  CIP2014-02175 
 
10th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, Zadar, June 1-4, 2014 [Elektronička građa] : proceedings  CIP2014-02174 
 
110 godina Hrvatske seljačke stranke : knjižica sažetaka : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. - 12. travnja 2014.  CIP2014-00718 
 
12 ciklusa : Galerija „Vjekoslav Karas“ 22. listopad - 30. studeni 2014.  CIP2014-02719 
 
13 zrna sv. Antuna : sveti Antun Padovanski- svetac cijelog svijeta i pomoćnik u nevolji  CIP2014-00362 
 
13. trijenale zagorskoga suvenira : Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, 5 7. - 31. 8. 2014. ; Pučko otvoreno učilište Krapina, Galerija grada Krapine, 6. 9. - 30. 9. 2014. ; Muzej "Staro selo", Kumrovec, 4. 10. - 31. 11. 2014.  CIP2014-01828 
 
1300 maps of the Croatian Adriatic : with the coasts of Slovenia and Montenegro  CIP2014-01902 
 
144 plus jedan kratki espresso  CIP2014-00608 
 
15. stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar, 25.-27. travnja 2014  CIP2014-02139 
 
150 godina poljoprivrednog zadrugarstva Hrvatske : 1864.-2014.  CIP2014-02215 
 
1914. : sjećanje na Prvi svjetski rat : novac, medalje i odlikovanja : [Arheološki muzej u Zagrebu, 27.06.-28.09. 2014.]  CIP2014-02569 
 
1914.-1918. : povijest Prvoga svjetskog rata  CIP2014-04559 
 
1994.-2001.  CIP2014-00538 
 
1st Croatian Virus Workshop "Basic and Translational Virus Research", Rijeka, 14th November 2014  CIP2014-01943 
 
2.  CIP2014-04372  CIP2014-04243  CIP2014-04045  CIP2014-04362 
 
2. dio  CIP2014-01889  CIP2014-01451  CIP2014-01457 
 
2. dio.  CIP2014-01455  CIP2014-03711 
 
20 godina Kulturno-umjetničkog društva "Sveti Jeronim" Štrigova  CIP2014-02456 
 
20 godina Susreta zagrebačkih Runovićana : (1995.-2014.)  CIP2014-00090 
 
20 primjera dobre prakse projekata energetske učinkovitosti  CIP2014-02158 
 
200 najpopularnijih biljaka koje ćete lako uzgojiti  CIP2014-02216 
 
2052 : globalna prognoza za sljedećih četrdeset godina  CIP2014-00075 
 
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Kako obrazovanju dati boju? - uloga i izazovi za psihologe", Rovinj, 5. - 8. studenog 2014. : knjiga sažetaka  CIP2014-01001 
 
25th International Scientific Conference New Materials and Technologies in the Function of Wooden Products, Zagreb 17th of October 2014 : proceedings  CIP2014-02448 
 
2A - Dva arhitekta : 1993-2003  CIP2014-02534 
 
2A : Dva arhitekta : 1993.-2003.  CIP2014-02535 
 
3 stupnja  CIP2014-00002  CIP2014-02057 
 
3.  CIP2014-03658 
 
3. dio.  CIP2014-03711 
 
30 godina Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu : 1984.-2014. : monografija  CIP2014-01788 
 
32. salon mladih = 32nd Youth Salon, HDLU, 7.7. - 27.7.2014. ;  CIP2014-02506 
 
36. Zagreb salon : međunarodna izložba fotografija = International Exhibition of Photography, 11. - 29. studenog 2014.  CIP2014-02761 
 
365 dana s Ivanom Pavlom II  CIP2014-00363 
 
39 dana lipnja  CIP2014-03079 
 
3D modeliranje u primjerima 1.  CIP2014-00016 
 
4. Salon fotografije Čakovec 2014. = 4th Salon of photography, Čakovec 2014., Croatia  CIP2014-02764 
 
4. studentska konferencija Management informacijskih sustava : zbornik radova, Zagreb, 3. prosinca 2012. = 4th Student Conference Management Information Systems : conference proceedings, Zagreb, December 3th, 2012  CIP2014-00058 
 
40 godina Kluba liječenih alkoholičara Križevci : 1974. - 2014.  CIP2014-01980 
 
47 godina života  CIP2014-03043 
 
47 zrna = 47 grains de fantaisie  CIP2014-04155 
 
47th International Sympozium FUELS 2014 : book of abstracts = 47. međunarodni simpozij GORIVA 2014, Šibenik, Croatia, 16. - 17. 10. 2014. : zbornik sažetaka  CIP2014-02435 
 
49. Zagrebački salon : Pomicanje granica - komunikacija i nova mobilnost  CIP2014-02519 
 
50 godina Hrvatskog društva naivnih umjetnika = 50 years of the Croatian Association of Naïve Artist : Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Galerija "Mirko Virius", [Zagreb 1964-2014]  CIP2014-02492 
 
50 godina profesionalnog vatrogastva u Bjelovaru : 1964. - 2014.  CIP2014-02023 
 
50 grafičkih mapa za čitanje, pisanje i druge nastavne aktivnosti : vizualne strategije za kreativnu nastavu i aktivno učenje  CIP2014-01003 
 
50 savjeta za zdravlje djece  CIP2014-02011 
 
55 lakih komada  CIP2014-04076 
 
60 godina Muzeja Međimurja Čakovec  CIP2014-04405 
 
65 godina Zavoda za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja : (1948.-2013.) : spomenica  CIP2014-02240 
 
7 godina Tjedna cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj  CIP2014-01771 
 
7 navika uspješnih ljudi : povratak etici karaktera  CIP2014-00193 
 
7 tajna euharistije  CIP2014-00460 
 
7 tajna ispovijedi  CIP2014-00461 
 
7. međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo = Plant breeding, seed and nursery production. iand Drugi regionalni dani sjemenara = Regional Workshop of Central and South East European Seed Producers  CIP2014-02231 
 
75 godina LD Fazan Belovar-Moravče  CIP2014-02244 
 
77 kuhinjskih pokusa : za djecu i mlade od 7 do 77 godina  CIP2014-01918 
 
777 pitanja obnove i provjere znanja iz elektrotehničke struke  CIP2014-02189 
 
7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy, Zadar, Croatia, June 4-7, 2014 : proceedings  CIP2014-02354 
 
80 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosiljevo  CIP2014-02021 
 
8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, [21-24 October 2014, Opatija, Croatia] : book of abstracts  CIP2014-02442 
 
90 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Gornjem Vidovcu : (1924.-2014.)  CIP2014-02018 
 
95 teza : rasprava doktora Martina Luthera o moći i djelotvornosti indulgencija, 31. listopada 1517.  CIP2014-00332 
 
A da se to dogodi tebi  CIP2014-02012 
 
A guide to the City of Zagreb budget  CIP2014-00913 
 
A onda je Božo krenuo ispočetka : roman  CIP2014-04336 
 
A perfect 100 : one hundred traditional Croatian recipes  CIP2014-02267 
 
A. G. Matošu u čast : [Galerija Stećak, Klek : izložba otvorena od 4. do 28. studenoga 2014.]  CIP2014-02732 
 
A.D. 1914. : zapisi o ratu  CIP2014-04545 
 
Abstracts book of the 8th Central European Diatom Meeting, Zagreb, April 10-13, 2014  CIP2014-01952 
 
Abstracts of the proceedings  CIP2014-02355 
 
Accabadora  CIP2014-03667 
 
Accounting and management - A&M = Računovodstvo i menadžment - RiM : 15th international scientific and professional conference : proceedings from the international scientific and professional conference = 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija : zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije  CIP2014-02412 
 
Acta et studia draconica  CIP2014-04534 
 
Actuality of Guberina's thought in the century of mind scientific and professional monograph of the VIIIth International Symposium of the Verbotonal System (May 2014) : dedicated to centennial anniversary of birth of academician Petar Guberina Vidi i: Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma = Actuality of Guberina's thought in the century of mind : znanstveno-stručna monografija VIII. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema (svibanj 2014.) : u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Petra Guberine = scientific and professional monograph of the VIIIth International Symposium of the Verbotonal System (May 2014) : dedicated to centennial anniversary of birth of academician Petar Guberina
 
Actuality of the past  CIP2014-00141 
 
Administriranje Windows servera i mrežne infrastrukture  CIP2014-00015 
 
Adolescenti trogloditi  CIP2014-03669 
 
Adrian Mole na pragu zrelosti : intimne ispovijesti Adriana Alberta Molea, Margaret Hilde Roberts i Susan Lilian Townsend  CIP2014-03539 
 
Adrian Mole: Godine divljine  CIP2014-03540 
 
Adventistički crkveni priručnik  CIP2014-00513 
 
Adventsko-božićna izložba o Božjem dolasku na Zemlju : Narodni muzej Zadar Odjel Muzej grada Zadra, Poljana pape Aleksandra II b.b. 28. studenoga 2014. - 11. siječnja 2015.  CIP2014-02457 
 
Afera  CIP2014-03229 
 
Afera Blackstone  CIP2014-03425 
 
Affare fatto 2 : udžbenik talijanskog jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola : 2. godina učenja  CIP2014-01416 
 
Affare fatto 3 : udžbenik talijanskog jezika za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola : 3. godina učenja  CIP2014-01417 
 
Affare fatto 4 : udžbenik talijanskog jezika za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola : 4. godina učenja  CIP2014-01418 
 
Aforizmi jednog života : Život je crtanje, bez brisanja.  CIP2014-04166 
 
Aforizmima nikad kraja  CIP2014-03913 
 
Afra  CIP2014-04026 
 
Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama Vidi i: APIS IT : 50 godina Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama
 
Agencijski model javne uprave  CIP2014-00923 
 
Agnesina ispovijed  CIP2014-03358 
 
Aida  CIP2014-03060 
 
Ajer  CIP2014-03117 
 
Ajmo pričat gluposti  CIP2014-04266 
 
Akademijin brevijar HAZU III c 12 : hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća : jezična studija : transliteracija : faksimil  CIP2014-02968 
 
Ako prevarite  CIP2014-03232 
 
Ako se narod moj pomoli : [poziv na molitvu i buđenje u jedanaesti sat]  CIP2014-00411 
 
Ako ti jave da sam pao---  CIP2014-03028 
 
Ako u svemiru nismo sami, gdje su vanzemaljci? : 50 rješenja Fermijevog paradoksa i problema vanzemaljskog života  CIP2014-01951 
 
'Ako voliš Hrvatsku svoju'  CIP2014-00677 
 
Akromegalija i gigantizam : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 8. studenoga 2013.  CIP2014-02143 
 
Aktivistička početnica : korisni savjeti za osnivanje i vođenje udruge  CIP2014-00109 
 
Aktovka  CIP2014-03041 
 
Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma = Actuality of Guberina's thought in the century of mind : znanstveno-stručna monografija VIII. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema (svibanj 2014.) : u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Petra Guberine = scientific and professional monograph of the VIIIth International Symposium of the Verbotonal System (May 2014) : dedicated to centennial anniversary of birth of academician Petar Guberina  CIP2014-02909 
 
Aktualnosti regionalne i lokalne samouprave : zbornik radova  CIP2014-00930 
 
Akutalno 4Topical 4 : memory code project 014 : bijenalna izložba ULUPUH-ove sekcije za fotografiju = Biennial exhibition of the Photography department of ULUPUH - the Croatian Association of Artists of Applied Arts : Zagreb, Muzej Mimara, 27. 5. - 10. 6. 2014. ; Labin, Narodni muzej Labin, 14. 6. - 5. 7.2014. ; Rovinj, Centar vizualnih umjetnosti, 9. 7. - 2. 8. 2014.  CIP2014-02751 
 
Akvamarin  CIP2014-04239 
 
Alex  CIP2014-03650  CIP2014-03651 
 
Alfa svijet : rodilište  CIP2014-03778 
 
Alfred Freddy Krupa  CIP2014-02712 
 
Alfred Rethel : Grad Eltz, crtež iz Muzeja Mimara = Castle Eltz, drawing from the Mimara Museum ; Jean-Baptiste Oudry : Lov na lisicu i Lov na vuka, dva bakropisa iz Muzeja Mimara = The fox hunt and The wolf hunt, two etchings from The Mimara Museum  CIP2014-00107 
 
Algoritam Vam predstavlja  CIP2014-03329  CIP2014-03007  CIP2014-03352 
 
Ali Bog je drukčiji : o patnji, smrti i uskrsnuću  CIP2014-00398 
 
Ali i Nino  CIP2014-03580 
 
Alikvot  CIP2014-03874 
 
Alilovci - zaboravljeni pogledi  CIP2014-04401 
 
Alka u politici politika u Alki : Sinjska alka i ratovi dvadesetog stoljeća  CIP2014-01814 
 
Alkemija srca : poboljšajte kvalitetu svog života  CIP2014-00187 
 
Allahove kćeri  CIP2014-03029 
 
Allegro 4 u glazbenom svijetu : udžbenik glazbene kulture u četvrtom razredu osnovne škole  CIP2014-01231 
 
Allegro 5 u glazbenom svijetu : udžbenik glazbene kulture u petom razredu osnovne škole  CIP2014-01230 
 
Allegro 6 u glazbenom svijetu : udžbenik glazbene kulture u šestom razredu osnovne škole  CIP2014-01233 
 
Allegro 7 u glazbenom svijetu : udžbenik glazbene kulture u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01229 
 
Allegro 8 u glazbenom svijetu : udžbenik glazbene kulture u osmom razredu osnovne škole  CIP2014-01232 
 
Almayerova ludost  CIP2014-03243 
 
Alpinistu trebaju brda  CIP2014-02887 
 
Altarističke radionice na granici : barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju  CIP2014-02579 
 
Alternativni izvještaj djece o stanju dječje participacije u Hrvatskoj = Odboru UN-a za prava djeteta : Children's alternative report in the state of children's participation in Croatia : to the UN Committee on the rights of the child  CIP2014-00914 
 
Álvaro del Portillo : snaga poniznosti  CIP2014-00343 
 
Ambulanta za bol  CIP2014-03791 
 
Američke e-priče za Elenu  CIP2014-03995 
 
Ana Elizabet: Realizirani i nerealizirani radovi u javnom prostoru (1997.-2014.) = Realised and unrealised works in public space (1997-2014)  CIP2014-02465 
 
Ana Katarina Zrinski : povodom 15. obljetnice djelovanja Zajednice žena "Katarina Zrinski"  CIP2014-04570 
 
Anabel Zanze : vrste riječi = Anabel Zanze : parts of speech, 18. 5. - 4. 6. 2014.  CIP2014-02738 
 
Analecta Croatica christiana  CIP2014-00490 
 
Analitička geometrija ravnine : zbirka riješenih zadataka  CIP2014-01911 
 
Analitika lijekova : praktikum  CIP2014-02052 
 
Analiza 555 zadataka iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi  CIP2014-01226 
 
Analiza financijskih izvještaja : udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistekonomistica  CIP2014-01678 
 
Analiza i zagovaranje javnih politika  CIP2014-00921 
 
Analiza marketinga i kvalitete obrazovne usluge specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment  CIP2014-00995 
 
Analiza nogometa  CIP2014-02863 
 
Analiza poslovne uspješnosti : 130 ključnih pokazatelja performanse i mjerila za kontroling : [EVEBITDA]  CIP2014-02344 
 
Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  CIP2014-00974 
 
Analytical assessment for the process of collecting additional data on a suspected hazardous area in humanitarian demining  CIP2014-02193 
 
Anatomija destruktivnosti : politička ekonomija visokog školstva (u Hrvatskoj)  CIP2014-01790 
 
Anatomija i fiziologija : udžbenik za kozmetičare, frizere i pedikere s trogodišnjim i četverogodišnjim programom  CIP2014-01289 
 
Anatomija i fiziologija : udžbenik za učenike srednjih medicinskih škola  CIP2014-01328 
 
Anatomija jedne pobune  CIP2014-03626 
 
Andrea Palašti: Druga priroda = Second nature  CIP2014-02762 
 
Andrija Živković: život i djelo  CIP2014-00339 
 
Anđeli : priče od 10 i dalje  CIP2014-03933 
 
Anđeli čuvari : naši nebeski prijatelji  CIP2014-00302 
 
Anđeli za svaki dan  CIP2014-00436 
 
Anđeli za volanom  CIP2014-00284 
 
Anđelova igra  CIP2014-03684 
 
Anđeo  CIP2014-03792 
 
Anđeo mi reče : Marijina autobiografija  CIP2014-00315 
 
Anđeo s tobom  CIP2014-00168 
 
Anđeo stresa i drugi nebeski glasnici za svaki dan : 33 anđela za sve prilike  CIP2014-00386 
 
Anđeo tame  CIP2014-03512  CIP2014-03513 
 
Anđeo u službi  CIP2014-04265 
 
Anđeo u zvoniku Vidi i: Biblioteka ABC ("Katarina Zrinski")
 
Anđeoska poruka nade  CIP2014-00368  CIP2014-00366 
 
Anđeoska terapija : poruke iscjeljenja za svako područje vašeg života  CIP2014-00438 
 
Anđeoska terapija : priručnik  CIP2014-00170 
 
Anđeoska zaštita : čarobne istinite priče o anđeoskim intervencijama  CIP2014-00162 
 
Anegdote i misli Antuna Gustava Matoša  CIP2014-03764 
 
Angel cards : the easiest way of communication with angels  CIP2014-00169 
 
Angela Merkel : kancelarka i njezin svijet  CIP2014-00625 
 
Angloameričko bombardiranje karlovačkog i ogulinskog područja : (1944.-1945.)  CIP2014-00942 
 
Anima Europae  CIP2014-03701  CIP2014-02822 
 
Animafest Zagreb 2014 : kratkometražno izdanje = short film edition  CIP2014-02843 
 
Anotirani Hobit  CIP2014-03536 
 
Ante Kolendić, Mišo Babić : art exhibiton : Dominikanski samostan, Dubrovnik, 23.06.-15.07. 2014., Knežev dvor, Ston, 19.07.-10.08. 2014., Muzej grada Trogira, Trogir, 16.09.-28.09. 2014.  CIP2014-02711 
 
Antiatlas  CIP2014-03873  CIP2014-03875 
 
Antički i ranokršćanski mozaici s natpisom u Hrvatskoj : arheološke rasprave  CIP2014-04381 
 
Antilektira  CIP2014-03287 
 
Antilektira.  CIP2014-03174 
 
Antin : narodno ruho (1900.-1991.) : fotografijom protiv zaborava  CIP2014-01807 
 
Antologija facebook pjesnika : prva u svijetu  CIP2014-03006 
 
Antologija hrvatske poratne drame : (1996.-2011.)  CIP2014-03707 
 
Antologija pjesništva otoka Krka  CIP2014-03708 
 
Antropozofski kalendar duše = Anthroposophischer Seelenkalender  CIP2014-00522 
 
Anunnaki : suita za deset flauta = suite for 10 flutes  CIP2014-02782 
 
Apis : čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat : život pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića  CIP2014-00953 
 
APIS IT : 50 godina Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama  CIP2014-00043 
 
Apostol svetog Josipa : sveti Andrija Bessette  CIP2014-00309 
 
Aranžiranje i estetsko oblikovanje : udžbenik za 2. razred srednje strukovne škole, zanimanje prodavačprodavačica  CIP2014-01150 
 
Arapske noći : pet pjesama na tekstove iz zbirke Arapske noći = Arabian nights : five songs to texts from the collection Arabian nights  CIP2014-02806 
 
Arduino kroz jednostavne primjere  CIP2014-00066 
 
Argentinac  CIP2014-03655 
 
Arheologija u Moslavini : uz 50. obljetnicu rada Arheološkog odjela u Muzeju Moslavine Kutina : [1963.-2013.]  CIP2014-04376 
 
Arheološka zbirka Burnum  CIP2014-04373 
 
Arhimiš u mlađem kamenom dobu : neolitik  CIP2014-04374 
 
Arhitektonska proestetika : filozofska razmišljanja o arhitektonskom stvaralaštvu  CIP2014-02556 
 
Arhitektonsko-urbanistički natječaj i praktična provedba davanja koncesija  CIP2014-00897 
 
Arhitektura in sistemologija  CIP2014-02566 
 
Arhitektura savjesti  CIP2014-03858 
 
Arhivi i politika  CIP2014-04522 
 
Arhivi, preraspodjele i premjeravanja = Archives, re-assemblances and surveys : Klovićevi dvori, Zagreb, 9.9.- 2.11.2014. [i] Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 6.11.-16.11. 2014.  CIP2014-02752 
 
Arhivistika (Hrvatski državni arhiv)  CIP2014-04523 
 
Arhivistika-kultura-znanost: partnerstvo za razvoj [Elektronička građa] : zbornik radova  CIP2014-04526 
 
Arkana Fausta Vrančića Šibenčanina  CIP2014-04206 
 
Armoire  CIP2014-04127 
 
Artists Monographs Series  CIP2014-02717 
 
Ascendere historiam : Zbornik u čas Milana Kruheka  CIP2014-04513 
 
Asterix i latraviata  CIP2014-02687  CIP2014-02686 
 
Asterix i povratak u klupe  CIP2014-02681  CIP2014-02682 
 
Asteroid Argo  CIP2014-02639 
 
Astma : izdisaj : ispovijest o bolesti koja oduzima dah  CIP2014-02096 
 
Astrologija - kršćanski  CIP2014-00172 
 
Atavizmirenja! : (B strana spomen-ploče) : autografemija  CIP2014-04205 
 
Auf die Plätze, fertig, los 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole : (četvrta godina učenja)  CIP2014-01661 
 
Austrijska politika : osnove - strukture - trendovi  CIP2014-00644 
 
Austrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu  CIP2014-04541 
 
Avantura u muzejima : vodič kroz najzanimljivije hrvatske muzeje  CIP2014-00096 
 
Avijacija i avion : 110 godina povijesnog razvoja i tehničke evolucije  CIP2014-02211 
 
AZ : čitanka iz Hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01737 
 
AZ : udžbenik iz Hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01736 
 
Azbučnik sela Komogovine  CIP2014-02919 
 
Azijska strizibuba : Anoplophora chinesis (Forester, 1771)  CIP2014-02237 
 
Babine iluzije  CIP2014-04215 
 
Bahka  CIP2014-02998 
 
Baj-bajka o divovima  CIP2014-04219 
 
Bajke  CIP2014-03671  CIP2014-03587 
 
Bajke u pjesmama  CIP2014-00122 
 
Bajramske i božićne priče  CIP2014-03943 
 
Balada o zvjezdanom moru  CIP2014-03575 
 
Balade o šiblju i vodama  CIP2014-03709 
 
Balkan illusions and Europan perspective Vidi i: Balkanske iluzije i evropske perspektive
 
Balkan illusions and European perspective  CIP2014-00646 
 
Balkan Noir  CIP2014-03034  CIP2014-03715  CIP2014-03716  CIP2014-04147  CIP2014-03071  CIP2014-04313 
 
Balkanske iluzije i evropske perspektive Vidi i: Balkan illusions and European perspective
 
Balkanske iluzije i evropske perspektive  CIP2014-00647 
 
Balkansko brvno : eseji o književnosti “jugoslavenske Atlantide”  CIP2014-03024 
 
Bandić : zoo politikon  CIP2014-00623 
 
Banija i Sisak u NOP-u 1941. : događaji, svjedočanstva, dokumenti  CIP2014-04575 
 
Banka, novac, moć  CIP2014-00781 
 
Bankarstvo i osiguranje : radna bilježnica za 3. razred srednje strukovne škole : zanimanje: ekonomisticaekonomist  CIP2014-01286 
 
Bankarstvo i osiguranje : radna bilježnica za 4. razred srednje strukovne škole : zanimanje: ekonomisticaekonomist  CIP2014-01285 
 
Bankarstvo i osiguranje : udžbenik za 3. i 4. razred ekonomske škole  CIP2014-01284 
 
Bankarstvo i osiguranje 1 : udžbenik u trećemrazredu srednje strukovne škole : za zanimanje ekonomistekonomistica  CIP2014-00762 
 
Bartleby ili Formula  CIP2014-03256 
 
Basne  CIP2014-03698 
 
Baš kao Harry Potter  CIP2014-04300 
 
Baš si blesav!  CIP2014-02641 
 
Baština riječi 1 : čitanka iz Hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije  CIP2014-01632 
 
Baština riječi 2 : čitanka iz Hrvatskoga jezika za drgi razred gimnazije  CIP2014-01631 
 
Baština riječi 3 : čitanka iz Hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije  CIP2014-01630 
 
Baština riječi 4 : čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije  CIP2014-01629 
 
Baze podataka  CIP2014-00042 
 
BBD  CIP2014-02460 
 
Be your better self : a hands on approach to become who ayou always wanted to be  CIP2014-00252 
 
Bengalska noć  CIP2014-03637 
 
Best of Croatian literature  CIP2014-03846  CIP2014-04058  CIP2014-03262  CIP2014-00637 
 
Betonske konstrukcije 1  CIP2014-02203 
 
Bez kompromisa = Uncompromising : [retrospektiva : Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 20.09.-2014.-06.12.2014. : a retrospective : Museum of Contemporary Art Zagreb]  CIP2014-02710 
 
Bez ljubavi i mržnje  CIP2014-03993  CIP2014-03992 
 
Bez nade  CIP2014-03327 
 
Bez straha : razgovor Terese Forcades i Esther Vivas  CIP2014-00783 
 
Bezbojni Tsukuru Tazaki i njegove godine hodočašća  CIP2014-03068 
 
Bezbožnice : [roman]  CIP2014-03416 
 
Bhajans : collection of spiritual songs  CIP2014-03016 
 
Biblia [hrv. prijevod] Vidi i: Jeruzalemska Biblija : Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz "La Bible de Jérusalem"
 
Biblica  CIP2014-00294 
 
Biblija  CIP2014-00287 
 
Bibliografija : izdanja djela i literatura o Ivani Brlić-Mažuranić  CIP2014-03733 
 
Bibliografija časopisa Prolog  CIP2014-02827 
 
Bibliografija pisaca s područja Siska i Banije : 1945. - 2005.  CIP2014-04023 
 
Biblioteca Arco Iris  CIP2014-04272 
 
Biblioteca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat. Dokumenti  CIP2014-00963 
 
Biblioteca Documenta Croatica  CIP2014-00827 
 
Biblioteca Medicina antropologica  CIP2014-02060 
 
Biblioteka "Elita"  CIP2014-00093 
 
Biblioteka "Otkrivena istina"  CIP2014-00093 
 
Biblioteka "Sophia Perennis"  CIP2014-00587 
 
Biblioteka "Vladimir Vuković"  CIP2014-02838 
 
Biblioteka 1000 cvjetova  CIP2014-00209  CIP2014-00187  CIP2014-00416  CIP2014-00248  CIP2014-03787  CIP2014-00186  CIP2014-00358  CIP2014-00189 
 
Biblioteka 21  CIP2014-03841  CIP2014-03730 
 
Biblioteka 21. stoletje ("Katarina Zrinski")  CIP2014-02361 
 
Biblioteka 300 : zaboravljeni klasici  CIP2014-03179  CIP2014-03190  CIP2014-03243  CIP2014-03219 
 
Biblioteka 42  CIP2014-00003  CIP2014-01913  CIP2014-01914  CIP2014-01912  CIP2014-00948 
 
Biblioteka ABC  CIP2014-03781  CIP2014-03890 
 
Biblioteka ABC ("Katarina Zrinski")  CIP2014-03065  CIP2014-04104  CIP2014-03594 
 
Biblioteka Acta architectonica  CIP2014-02526 
 
Biblioteka Albatros. Posebna izdanja  CIP2014-04225  CIP2014-04579  CIP2014-03782 
 
Biblioteka alter:ego  CIP2014-00547  CIP2014-00546  CIP2014-00192  CIP2014-02072 
 
Biblioteka Ambrozija  CIP2014-03409  CIP2014-03468  CIP2014-03469  CIP2014-03134  CIP2014-03133  CIP2014-03135  CIP2014-03320  CIP2014-03321  CIP2014-03194  CIP2014-00675  CIP2014-00674  CIP2014-03157  CIP2014-03156 
 
Biblioteka Ambrozija (V.B.Z.)  CIP2014-02853  CIP2014-02852  CIP2014-04019  CIP2014-03584  CIP2014-04018  CIP2014-03832  CIP2014-04233  CIP2014-04020  CIP2014-03583  CIP2014-03265  CIP2014-03187  CIP2014-00558  CIP2014-03543  CIP2014-04196  CIP2014-04197  CIP2014-03869 
 
Biblioteka Anima (Algoritam)  CIP2014-00184 
 
Biblioteka Anima Croatarum  CIP2014-03707 
 
Biblioteka Anima Croatorum  CIP2014-03749 
 
Biblioteka Antibarbarus  CIP2014-00145 
 
Biblioteka Antička baština  CIP2014-04228  CIP2014-04227 
 
Biblioteka Antologije (Naklada Đuretić)  CIP2014-04089 
 
Biblioteka Apoteka  CIP2014-00618 
 
Biblioteka Aquarius (Dvostruka duga)  CIP2014-03893  CIP2014-03864 
 
Biblioteka Arboretum  CIP2014-03492  CIP2014-03365  CIP2014-03110  CIP2014-03561 
 
Biblioteka Arboretum : najljepši izdanci svjetske književnosti za mlade  CIP2014-04202  CIP2014-03235  CIP2014-03236 
 
Biblioteka Arboretum : najljepši izdanci svjetske književnosti za mlade.  CIP2014-03364  CIP2014-03850  CIP2014-03363 
 
Biblioteka Arboretum Electa  CIP2014-03878  CIP2014-04174 
 
Biblioteka Argumenti  CIP2014-00699 
 
Biblioteka Arteist  CIP2014-03880  CIP2014-04257 
 
Biblioteka ArtisHistoria  CIP2014-02470 
 
Biblioteka Aurora  CIP2014-00247 
 
Biblioteka Autobiografije  CIP2014-04060 
 
Biblioteka Avantura (Sandorf)  CIP2014-04076  CIP2014-03928  CIP2014-03927  CIP2014-03033  CIP2014-04149  CIP2014-04150 
 
Biblioteka Banalnost zla  CIP2014-00856 
 
Biblioteka Bastard  CIP2014-00179 
 
Biblioteka Beletrina  CIP2014-04182  CIP2014-04078  CIP2014-03856  CIP2014-04361  CIP2014-03717  CIP2014-04282 
 
Biblioteka Bijela pčela  CIP2014-04325 
 
Biblioteka Bijeli klaun  CIP2014-04075 
 
Biblioteka Bioetika  CIP2014-00494 
 
Biblioteka Bioetika (Pergamena)  CIP2014-00437  CIP2014-00270  CIP2014-00271 
 
Biblioteka Bjelovarski pjesnici  CIP2014-03940 
 
Biblioteka Bojacrtazvuk  CIP2014-02066 
 
Biblioteka Bookmarker  CIP2014-00655  CIP2014-00656  CIP2014-02997  CIP2014-02996  CIP2014-00850  CIP2014-00849  CIP2014-02775  CIP2014-02776  CIP2014-00306  CIP2014-00307  CIP2014-03873  CIP2014-03875  CIP2014-00156  CIP2014-00155 
 
Biblioteka Bosana : bošnjački pisci u Hrvatskoj  CIP2014-03067  CIP2014-03051 
 
Biblioteka Brat Franjo. Duhovnost  CIP2014-00406 
 
Biblioteka Brat Franjo. Niz Priručnici  CIP2014-00286 
 
Biblioteka Business Class  CIP2014-00722 
 
Biblioteka Busola  CIP2014-04476 
 
Biblioteka Bussiness class  CIP2014-02383 
 
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije  CIP2014-00615 
 
Biblioteka Cicero  CIP2014-03011  CIP2014-04017  CIP2014-03029  CIP2014-03823  CIP2014-03647  CIP2014-03613  CIP2014-03103  CIP2014-03681  CIP2014-03248  CIP2014-03069 
 
Biblioteka Cvijeta  CIP2014-04126 
 
Biblioteka Četvrti zid  CIP2014-02827  CIP2014-03072  CIP2014-03723  CIP2014-03036 
 
Biblioteka Čudotvorne namirnice  CIP2014-02443  CIP2014-01997 
 
Biblioteka Desničini susreti  CIP2014-02551  CIP2014-00580  CIP2014-00662 
 
Biblioteka Dies historiae  CIP2014-04568 
 
Biblioteka digitalnih izdanja DPUH. Povijesnoumjetničke studije  CIP2014-02472  CIP2014-02482 
 
Biblioteka Djela Paula Coelha  CIP2014-03629  CIP2014-03630 
 
Biblioteka Dobra proza  CIP2014-03683  CIP2014-03693  CIP2014-03641  CIP2014-03063  CIP2014-03788  CIP2014-03666 
 
Biblioteka Dramica  CIP2014-04268  CIP2014-04267  CIP2014-04270  CIP2014-04064 
 
Biblioteka Dugina vrata  CIP2014-03860  CIP2014-03861 
 
Biblioteka Duh vremena  CIP2014-02537  CIP2014-00470 
 
Biblioteka Duhovna misao  CIP2014-00430  CIP2014-00381  CIP2014-00405 
 
Biblioteka Duhovni život  CIP2014-00375 
 
Biblioteka Duhovnost (TELEdisk)  CIP2014-00166  CIP2014-00797 
 
Biblioteka Duševno zdravlje  CIP2014-02905 
 
Biblioteka Džepna knjiga  CIP2014-03106  CIP2014-02998  CIP2014-03013 
 
Biblioteka Ekonomika  CIP2014-01896 
 
Biblioteka Elektrotehničkog društva Zagreb  CIP2014-02185  CIP2014-02156 
 
Biblioteka Elektrotehničkog društva Zagreb (Kiklos - krug knjige)  CIP2014-02186 
 
Biblioteka Epicentar  CIP2014-00313 
 
Biblioteka Erato (Naklada Đuretić)  CIP2014-03636 
 
Biblioteka Excellens  CIP2014-02343 
 
Biblioteka Facta light  CIP2014-00264  CIP2014-02371  CIP2014-00133 
 
Biblioteka Fantastična knjižnica Malih zvona  CIP2014-03529 
 
Biblioteka Feniks ( "K. Krešimir")  CIP2014-04218 
 
Biblioteka Filozofski niz  CIP2014-00144 
 
Biblioteka Forenzika  CIP2014-00861  CIP2014-00845  CIP2014-00847  CIP2014-00860  CIP2014-00862  CIP2014-00859 
 
Biblioteka Germano-Croatica  CIP2014-04348 
 
Biblioteka Globalizacija  CIP2014-00990 
 
Biblioteka Gospodarska misao  CIP2014-02402  CIP2014-02403  CIP2014-02416  CIP2014-00866  CIP2014-02353  CIP2014-00075  CIP2014-02409  CIP2014-00719  CIP2014-00741  CIP2014-00729  CIP2014-02429 
 
Biblioteka Graham Green  CIP2014-00203  CIP2014-00255  CIP2014-00254  CIP2014-03242  CIP2014-03241 
 
Biblioteka Graham Greene  CIP2014-03181  CIP2014-03180  CIP2014-03482  CIP2014-03019  CIP2014-03018  CIP2014-03695  CIP2014-03696  CIP2014-03481  CIP2014-03483  CIP2014-03577  CIP2014-03578  CIP2014-04304  CIP2014-04305  CIP2014-03360  CIP2014-03359  CIP2014-03570  CIP2014-03571  CIP2014-03322  CIP2014-03302  CIP2014-04303  CIP2014-04302  CIP2014-03535  CIP2014-03534  CIP2014-03866  CIP2014-03867  CIP2014-03688  CIP2014-03687  CIP2014-03203  CIP2014-03204 
 
Biblioteka Hed  CIP2014-01822 
 
Biblioteka Hey Joe  CIP2014-03531  CIP2014-03201  CIP2014-03199 
 
Biblioteka Historia Croatica  CIP2014-04534 
 
Biblioteka Holon  CIP2014-03422 
 
Biblioteka Homo absconditus  CIP2014-00151 
 
Biblioteka Horizonti  CIP2014-03887 
 
Biblioteka Hrvatska bilježnica (AGM)  CIP2014-03704 
 
Biblioteka Hrvatska jezična riznica. Niz Pretisci  CIP2014-02969  CIP2014-02947  CIP2014-02942 
 
Biblioteka Hrvatska nomenklatura i terminologija organske kemije  CIP2014-01922 
 
Biblioteka Hrvatska pjesnička riječ  CIP2014-03956 
 
Biblioteka Hrvatska povijest (Despot infinitus)  CIP2014-00945  CIP2014-00932  CIP2014-04542  CIP2014-04541  CIP2014-04505  CIP2014-00702  CIP2014-04399 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica  CIP2014-04517 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica (Glas Koncila)  CIP2014-02541 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica. 3, Monografije i studije  CIP2014-04581 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica. Posebna izdanja - zbornici radova  CIP2014-04589  CIP2014-04485  CIP2014-04513 
 
Biblioteka Hrvatski glazbenici  CIP2014-02784 
 
Biblioteka Hrvatski Parnas  CIP2014-04219  CIP2014-03833 
 
Biblioteka hrvatskih pisaca  CIP2014-03843  CIP2014-03844  CIP2014-04312  CIP2014-04310  CIP2014-04000  CIP2014-04137 
 
Biblioteka HZKD.  CIP2014-03872  CIP2014-04129 
 
Biblioteka I.R.S.  CIP2014-02693  CIP2014-02691  CIP2014-02692  CIP2014-02694 
 
Biblioteka Incus  CIP2014-00148  CIP2014-01947  CIP2014-00865 
 
Biblioteka Infinitus  CIP2014-00256 
 
Biblioteka Instituta sv. Tome Akvinskoga Duhovni život  CIP2014-00352 
 
Biblioteka Insula  CIP2014-03802  CIP2014-03966 
 
Biblioteka Intermedia  CIP2014-00276  CIP2014-00669 
 
Biblioteka inženjera sigurnosti  CIP2014-00753 
 
Biblioteka Iskustva  CIP2014-01032 
 
Biblioteka Istraživanja (SKD Prosvjeta)  CIP2014-02924 
 
Biblioteka Izabrana djela (Matica hrvatska)  CIP2014-02739 
 
Biblioteka Izdanja u suradnji  CIP2014-03786 
 
Biblioteka Izlog  CIP2014-03155 
 
Biblioteka Između = Collana Frammezzo  CIP2014-03682 
 
Biblioteka Izvanredna izdanja  CIP2014-03055  CIP2014-04025 
 
Biblioteka Izvori (Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta")  CIP2014-02538 
 
Biblioteka Jupiter  CIP2014-02359  CIP2014-00258  CIP2014-01975 
 
Biblioteka Kako pomoći djetetu da ---  CIP2014-01053  CIP2014-01054  CIP2014-01057 
 
Biblioteka Kaleidoskop  CIP2014-02377 
 
Biblioteka Kamen  CIP2014-03973  CIP2014-03769  CIP2014-03818 
 
Biblioteka Kamen (Naklada Breza, Zagreb)  CIP2014-04339 
 
Biblioteka Katalozi izložbi  CIP2014-02486 
 
Biblioteka Katalozi izložbi GMB  CIP2014-04571 
 
Biblioteka Kinč osebujni  CIP2014-01819 
 
Biblioteka Klasici (Nakladni zavod Globus, Zagreb)  CIP2014-00135 
 
Biblioteka Klub pisaca Ludwig Bauer  CIP2014-03714 
 
Biblioteka Knjiga za mladež  CIP2014-04221 
 
Biblioteka Knjige koje trebate danas  CIP2014-00236 
 
Biblioteka Knjigolijek  CIP2014-00260  CIP2014-02116  CIP2014-03798  CIP2014-02049  CIP2014-02113 
 
Biblioteka Knjigomat  CIP2014-03056 
 
Biblioteka Književna smotra  CIP2014-03081  CIP2014-03616  CIP2014-03665  CIP2014-04007  CIP2014-03652  CIP2014-03144  CIP2014-03680  CIP2014-03049  CIP2014-03637  CIP2014-03136  CIP2014-03692 
 
Biblioteka Kolajna  CIP2014-04115 
 
Biblioteka Kolonija.  CIP2014-03124 
 
Biblioteka Komentari "Glasa Koncila"  CIP2014-00457  CIP2014-00457  CIP2014-00457 
 
Biblioteka Komunikacij@  CIP2014-00116 
 
Biblioteka Komunikologija & Socialna gerontologija (Hrvatsko komunikološko društvo)  CIP2014-00607 
 
Biblioteka Komunikologija (Hrvatsko komunikološko društvo)  CIP2014-00596 
 
Biblioteka krimi romana Triler (Zagrebačka naklada)  CIP2014-03386 
 
Biblioteka Kronos  CIP2014-03494 
 
Biblioteka Kroz minula desetljeća  CIP2014-02662 
 
Biblioteka Kultura i civilizacija  CIP2014-00763  CIP2014-00643  CIP2014-04552  CIP2014-00177 
 
Biblioteka Kvadrati sekunde  CIP2014-02816 
 
Biblioteka Lirika ("Tonimir")  CIP2014-03981  CIP2014-04029  CIP2014-04134  CIP2014-04132  CIP2014-03779 
 
Biblioteka List  CIP2014-03649 
 
Biblioteka Logos (Naklada Đuretić [i] Studio Moderna)  CIP2014-02952 
 
Biblioteka Lucius  CIP2014-02928 
 
Biblioteka Luč  CIP2014-03726 
 
Biblioteka Luča  CIP2014-00140  CIP2014-00710 
 
Biblioteka Ludbreške razglednice  CIP2014-04515  CIP2014-04117 
 
Biblioteka Lumen  CIP2014-01137  CIP2014-01136 
 
Biblioteka Ljudi i događaji  CIP2014-04080 
 
Biblioteka Magister (Učiteljski fakultet)  CIP2014-01060 
 
Biblioteka Magister (Učiteljski fakultet [etc.])  CIP2014-01049 
 
Biblioteka Mala (Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade)  CIP2014-04065  CIP2014-04354  CIP2014-03790  CIP2014-04344  CIP2014-03946  CIP2014-04175  CIP2014-04128 
 
Biblioteka Mala knjiga (Salesiana)  CIP2014-03685 
 
Biblioteka Mala scena  CIP2014-03523  CIP2014-02832 
 
Biblioteka Mala zvona (Mala zvona)  CIP2014-03724 
 
Biblioteka Mali DAF  CIP2014-02831  CIP2014-03122 
 
Biblioteka Mali KaLibar.  CIP2014-03857  CIP2014-03035 
 
Biblioteka Mali mrav  CIP2014-03627  CIP2014-00968  CIP2014-04053 
 
Biblioteka Mali Spirou  CIP2014-02640  CIP2014-02641 
 
Biblioteka Mansioni  CIP2014-04062  CIP2014-03689 
 
Biblioteka Martin Mystere  CIP2014-02634 
 
Biblioteka Martin Mystére ;  CIP2014-02606  CIP2014-02608  CIP2014-02601  CIP2014-02689 
 
Biblioteka Međunarodne studije  CIP2014-00708 
 
Biblioteka Međunarodni odnosi  CIP2014-00700 
 
Biblioteka Memoarisjećanjadokumenti  CIP2014-04498 
 
Biblioteka Meta  CIP2014-00146 
 
Biblioteka Minerva  CIP2014-00624  CIP2014-00696 
 
Biblioteka Minerva (Politička kultura)  CIP2014-02986 
 
Biblioteka Minicodex  CIP2014-03731 
 
Biblioteka Mister No  CIP2014-02678  CIP2014-02594  CIP2014-02609  CIP2014-02610 
 
Biblioteka Mladen Kopjar za mlade  CIP2014-03952 
 
Biblioteka Moja knjiga. Metodički obrađena lektira  CIP2014-03963  CIP2014-03959  CIP2014-03961  CIP2014-03960  CIP2014-03962 
 
Biblioteka Mono.  CIP2014-02725 
 
Biblioteka monografija pravnih i drugih društvenih nauka  CIP2014-00869 
 
Biblioteka Monografije  CIP2014-02716 
 
Biblioteka Monografije (AGM)  CIP2014-02714 
 
Biblioteka Monografije (Moderna galerija)  CIP2014-02700 
 
Biblioteka Moraša  CIP2014-00539 
 
Biblioteka More  CIP2014-01902 
 
Biblioteka Morski vodiči  CIP2014-04409  CIP2014-04408 
 
Biblioteka Mudrost Istoka i Zapada  CIP2014-03037 
 
Biblioteka Munus  CIP2014-00733 
 
Biblioteka Na tragu klasika  CIP2014-03081  CIP2014-03616  CIP2014-03665  CIP2014-04007  CIP2014-03652  CIP2014-03144  CIP2014-03680  CIP2014-03049  CIP2014-03637  CIP2014-03136  CIP2014-03692  CIP2014-03100 
 
Biblioteka Nadahnuća (Salesiana)  CIP2014-00337 
 
Biblioteka Nagnuća (Vendi)  CIP2014-03761  CIP2014-03807 
 
Biblioteka Naslijeđe  CIP2014-03632  CIP2014-01817  CIP2014-00599  CIP2014-00639  CIP2014-00846 
 
Biblioteka Nathan Never  CIP2014-02605  CIP2014-02590  CIP2014-02653  CIP2014-02649  CIP2014-02617 
 
Biblioteka Nathan Never. Specijalno izdanje  CIP2014-02604  CIP2014-02664 
 
Biblioteka Naučni radovi  CIP2014-04023 
 
Biblioteka Nazivoslovlje i nazivlje  CIP2014-02965 
 
Biblioteka Nedjeljna biblijska poruka  CIP2014-00334  CIP2014-00285 
 
Biblioteka Nekanasneka  CIP2014-00319 
 
Biblioteka Nick Raider  CIP2014-02680  CIP2014-02600  CIP2014-02656  CIP2014-02663 
 
Biblioteka Nippon  CIP2014-03099 
 
Biblioteka Nokaut  CIP2014-03991  CIP2014-04336  CIP2014-04144  CIP2014-04203  CIP2014-03020  CIP2014-04287  CIP2014-04237 
 
Biblioteka Nova etnografija  CIP2014-00012  CIP2014-01816  CIP2014-01821 
 
Biblioteka Nova Plejada  CIP2014-04588  CIP2014-00887 
 
Biblioteka Nova škola  CIP2014-01012 
 
Biblioteka Novi dokazi  CIP2014-02100 
 
Biblioteka Novi vidici.  CIP2014-02064 
 
Biblioteka Novija hrvatska povjesnica  CIP2014-04594 
 
Biblioteka Novum Organum  CIP2014-00215 
 
Biblioteka Nucleus  CIP2014-02507 
 
Biblioteka Obelisk  CIP2014-00711 
 
Biblioteka Obitelj i gospodarstvo  CIP2014-02299 
 
Biblioteka obiteljske medicine  CIP2014-02106 
 
Biblioteka Od 10 do 110  CIP2014-04074 
 
Biblioteka Odabrane teme  CIP2014-01662 
 
Biblioteka Ona  CIP2014-00982  CIP2014-00987  CIP2014-00841 
 
Biblioteka Općine Brdovec  CIP2014-04101 
 
Biblioteka Orijentalist  CIP2014-03118 
 
Biblioteka Osoba  CIP2014-04499  CIP2014-02181 
 
Biblioteka Otok  CIP2014-04430  CIP2014-03743 
 
Biblioteka Otvorena knjiga  CIP2014-03886 
 
Biblioteka Panorama (Opus Gradna)  CIP2014-03580 
 
Biblioteka Parnas. Niz Filozofija  CIP2014-00178  CIP2014-00142 
 
Biblioteka Parnas. Niz Književnost  CIP2014-03102  CIP2014-03638  CIP2014-03216 
 
Biblioteka Parnas. Niz Teorija književnosti  CIP2014-03528 
 
Biblioteka Past forward  CIP2014-00828 
 
Biblioteka Periodica Croatica. Serija Studije  CIP2014-04212  CIP2014-03750  CIP2014-03777 
 
Biblioteka Pet minuta za tebe  CIP2014-00391  CIP2014-00389 
 
Biblioteka Planetopija  CIP2014-00218  CIP2014-00190  CIP2014-00219  CIP2014-02228 
 
Biblioteka Platforma  CIP2014-00954  CIP2014-04593 
 
Biblioteka Plejada Plus  CIP2014-01935 
 
Biblioteka plus 18  CIP2014-03868 
 
Biblioteka Podzvizd  CIP2014-04366 
 
Biblioteka Poesia Spiritualis  CIP2014-04308 
 
Biblioteka Poezija  CIP2014-03766 
 
Biblioteka Poezijascrtom  CIP2014-03853  CIP2014-03791  CIP2014-03757 
 
Biblioteka poezije  CIP2014-03881 
 
Biblioteka poezije (Naklada Lukom)  CIP2014-03708  CIP2014-03975 
 
Biblioteka Polimerstvo. Serija žuta  CIP2014-02171 
 
Biblioteka Politička misao (Fakultet političkih znanosti)  CIP2014-00638  CIP2014-00645 
 
Biblioteka Politička misao. Politika Europske unije  CIP2014-00706 
 
Biblioteka Političke analize  CIP2014-00672  CIP2014-00641  CIP2014-00707  CIP2014-00925  CIP2014-00681 
 
Biblioteka POP  CIP2014-02815 
 
Biblioteka Popularna znanost  CIP2014-00225 
 
Biblioteka Populis (Bybook, Sarajevo)  CIP2014-03385 
 
Biblioteka Porezi  CIP2014-00769  CIP2014-00770 
 
Biblioteka Porezni priručnici i brošure  CIP2014-00765 
 
Biblioteka Posebna izdanja  CIP2014-02946  CIP2014-04118  CIP2014-04103 
 
Biblioteka Posebna izdanja ("Tonimir")  CIP2014-04299 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Alfa)  CIP2014-01660 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Alfa, Zagreb)  CIP2014-04180 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Alinea, Zagreb)  CIP2014-03806  CIP2014-00980 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Art-Ars)  CIP2014-02047 
 
Biblioteka Posebna izdanja (DAF)  CIP2014-02483 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Dominikanska naklada Istina)  CIP2014-00344 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Gradski muzej Bjelovar)  CIP2014-00761 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Matica hrvatska)  CIP2014-04363 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik)  CIP2014-04592  CIP2014-04506  CIP2014-04261  CIP2014-02770  CIP2014-04124  CIP2014-03786 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Medicinska naklada)  CIP2014-00881  CIP2014-02119 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Naklada Đuretić)  CIP2014-03826  CIP2014-04022  CIP2014-03935  CIP2014-03825 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Naklada Ljevak)  CIP2014-03847 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Plejada)  CIP2014-00134  CIP2014-04546 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Topgrafika, Velika Gorica)  CIP2014-04473 
 
Biblioteka Posebna izdanja (V.B.Z.)  CIP2014-02743  CIP2014-04371 
 
Biblioteka Poslovna znanja  CIP2014-02913 
 
Biblioteka Povijest hrvatske kajkavske književnosti  CIP2014-04364 
 
Biblioteka Povijest izvan mitova  CIP2014-00661 
 
Biblioteka Pozitivna psihologija  CIP2014-02056  CIP2014-00229  CIP2014-01762 
 
Biblioteka Pravne teme  CIP2014-00817 
 
Biblioteka Pravo (Organizator)  CIP2014-00891 
 
BIblioteka Pravo u praksi  CIP2014-00852  CIP2014-00902 
 
Biblioteka prijevodne književnosti  CIP2014-03146  CIP2014-03145 
 
Biblioteka Prinosi hrvatskom jezikoslovlju  CIP2014-02959  CIP2014-02957  CIP2014-02945  CIP2014-02975 
 
Biblioteka Prinosi vjeroučitelja  CIP2014-00433 
 
Biblioteka Priručnici  CIP2014-02135  CIP2014-02147 
 
Biblioteka Priručnici Medicinska naklada  CIP2014-00232 
 
Biblioteka Priručnici (Medicinska naklada)  CIP2014-02142  CIP2014-02054  CIP2014-02103  CIP2014-02097 
 
Biblioteka Profil bestseler  CIP2014-03269 
 
Biblioteka Profil krimić  CIP2014-03379  CIP2014-03378  CIP2014-02999  CIP2014-03340  CIP2014-03464 
 
Biblioteka Profil ljubić  CIP2014-03473 
 
Biblioteka Prosebna izdanja (Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik)  CIP2014-04506 
 
Biblioteka Prošlost i sadašnjost  CIP2014-03910 
 
Biblioteka Protagonist  CIP2014-02845 
 
Biblioteka Proverbia  CIP2014-04154 
 
Biblioteka Prva knjiga (Društvo prijatelja knjige Milivoj Cvetnić)  CIP2014-04235 
 
Biblioteka Prvi svjetski rat  CIP2014-00939 
 
Biblioteka Prvi svjetski rat.  CIP2014-04549  CIP2014-04122 
 
Biblioteka Psyche  CIP2014-03087  CIP2014-03506 
 
Biblioteka Publicistika  CIP2014-02360  CIP2014-00214  CIP2014-00683 
 
Biblioteka Quantum  CIP2014-00532 
 
Biblioteka Rabljeno doba.  CIP2014-03114  CIP2014-03084 
 
Biblioteka Računovodstvo (RRiF-plus)  CIP2014-02405  CIP2014-02344  CIP2014-02404  CIP2014-02423 
 
Biblioteka Radno i socijalno zakonodavstvo  CIP2014-00910  CIP2014-00911  CIP2014-00905  CIP2014-00901  CIP2014-00754  CIP2014-00751 
 
Biblioteka Razotkrivanja  CIP2014-02988 
 
Biblioteka Reforma  CIP2014-00181 
 
Biblioteka Religijski niz  CIP2014-00387 
 
Biblioteka Repetitio  CIP2014-01615  CIP2014-01628  CIP2014-01197  CIP2014-01147 
 
Biblioteka Riđobradi  CIP2014-02643  CIP2014-02642  CIP2014-02633  CIP2014-02632  CIP2014-02659  CIP2014-02658 
 
Biblioteka Riječ u vremenu  CIP2014-03821 
 
Biblioteka Riječi zavičajne  CIP2014-04031 
 
Biblioteka Roman (AGM)  CIP2014-03041 
 
Biblioteka Rukopis  CIP2014-03948  CIP2014-04230 
 
Biblioteka Sa zrnom soli  CIP2014-00621 
 
Biblioteka Sabrana djela Bogdana Maleševića  CIP2014-00487 
 
Biblioteka sabrana djela Gabriela Garcije Marqueza  CIP2014-03643 
 
Biblioteka Sanja Polak za mlade  CIP2014-04177 
 
Biblioteka SavremenaSuvremena proza  CIP2014-03012 
 
Biblioteka Savremeni Roman  CIP2014-04024 
 
Biblioteka SF  CIP2014-04367 
 
Biblioteka Shanghai devil  CIP2014-02611  CIP2014-02588 
 
Biblioteka Slobodnjaci-9  CIP2014-04278 
 
Biblioteka Socka (Sandorf)  CIP2014-03979 
 
Biblioteka Spomenici  CIP2014-02968 
 
Biblioteka Srednje Europe  CIP2014-04514 
 
Biblioteka Srednje Europe.  CIP2014-02922 
 
Biblioteka Srednjoškolski udžbenici (Medicinska naklada)  CIP2014-01599 
 
Biblioteka Stadlerovi tragovi  CIP2014-00372 
 
Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja  CIP2014-02089  CIP2014-02134  CIP2014-00245 
 
Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja (Medicinska naklada)  CIP2014-02129 
 
Biblioteka Stećak  CIP2014-03702 
 
Biblioteka Stella maris  CIP2014-00460  CIP2014-00310  CIP2014-00309  CIP2014-00365  CIP2014-00461 
 
Biblioteka Stella maris. Niz Otačka duhovnost  CIP2014-00388 
 
Biblioteka Stilus (Naklada Đuretić)  CIP2014-04131 
 
Biblioteka Stranci u noći  CIP2014-03031  CIP2014-03593  CIP2014-03038  CIP2014-03027  CIP2014-03010 
 
Biblioteka Stribor  CIP2014-03671  CIP2014-03541 
 
Biblioteka stručno popularna (V.B.Z.)  CIP2014-00736 
 
Biblioteka Stručno popularna biblioteka (V.B.Z.)  CIP2014-02007 
 
Biblioteka stručnjaka sigurnosti  CIP2014-02387  CIP2014-00752  CIP2014-02020  CIP2014-01846 
 
Biblioteka Studia theologica  CIP2014-00435 
 
Biblioteka Studije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)  CIP2014-01830  CIP2014-00606 
 
Biblioteka Suvremena javna uprava  CIP2014-00760  CIP2014-00928  CIP2014-00631  CIP2014-00915  CIP2014-00923 
 
Biblioteka Suvremena proza (Naklada Đuretić)  CIP2014-04107 
 
Biblioteka sveučilišni priručnici  CIP2014-02128 
 
Biblioteka Sveučilišni priručnici  CIP2014-02077 
 
Biblioteka Sveučilišni priručnici (Medicinska naklada)  CIP2014-00263 
 
Biblioteka Sveučilišni udžbenici (Medicinska naklada)  CIP2014-02115  CIP2014-02150  CIP2014-02055  CIP2014-02249  CIP2014-02145  CIP2014-01982  CIP2014-02079 
 
Biblioteka Sveučilišni udžbenici(Medicinska naklada)  CIP2014-02102 
 
Biblioteka Sveučilišni udženici (Medicinska naklada)  CIP2014-02093 
 
Biblioteka Svjedoci vremena (Naklada Đuretić)  CIP2014-02835 
 
Biblioteka Svjedočanstva i razgovori  CIP2014-00506 
 
Biblioteka Svjedočenja (Teovizija)  CIP2014-00482  CIP2014-00502 
 
Biblioteka Svjetska povijest (Despot infinitus)  CIP2014-02211 
 
Biblioteka Šarena  CIP2014-03735 
 
Biblioteka Šestotočka  CIP2014-01776 
 
Biblioteka Škorpion  CIP2014-02650 
 
Biblioteka Škorpion (Libellus)  CIP2014-02651 
 
Biblioteka Što znam?  CIP2014-00176  CIP2014-00811 
 
Biblioteka Tajna povijest čovječanstva  CIP2014-00226 
 
Biblioteka Tečajevi trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara  CIP2014-02122  CIP2014-02084 
 
Biblioteka Teološke meditacije  CIP2014-00404 
 
Biblioteka Teološke rasprave  CIP2014-00503  CIP2014-00296 
 
Biblioteka Teološki pristupi  CIP2014-00390 
 
Biblioteka Teorija prava  CIP2014-00818  CIP2014-00594 
 
Biblioteka Terra Pannoniae  CIP2014-04456 
 
Biblioteka Terra sancti Martini  CIP2014-04109  CIP2014-03809  CIP2014-04067  CIP2014-04172  CIP2014-01905  CIP2014-04414  CIP2014-00483  CIP2014-02578  CIP2014-04362  CIP2014-00632 
 
Biblioteka Tertium millennium  CIP2014-00604  CIP2014-00466 
 
Biblioteka Tex Willer  CIP2014-02688  CIP2014-02607  CIP2014-02598  CIP2014-02654  CIP2014-02679  CIP2014-02655 
 
Biblioteka Thesaurus  CIP2014-02910  CIP2014-02943 
 
Biblioteka Thorgal  CIP2014-02667  CIP2014-02668  CIP2014-02669  CIP2014-02666 
 
Biblioteka Tin-Tin  CIP2014-03848 
 
Biblioteka Tirena  CIP2014-03925 
 
Biblioteka Tragom struke  CIP2014-02983  CIP2014-00073  CIP2014-00589 
 
Biblioteka Tragovi (CID-Nova)  CIP2014-00545 
 
Biblioteka Tragovi (Dominikanska naklada Istina)  CIP2014-00348 
 
Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo  CIP2014-04247 
 
Biblioteka Turizam i baština  CIP2014-04418  CIP2014-04439 
 
Biblioteka Turizam i baština (japan. jezik)  CIP2014-04422  CIP2014-04438 
 
Biblioteka Turizam i baština (kor. jezik)  CIP2014-04440 
 
Biblioteka Turizem in dediščina  CIP2014-04423  CIP2014-04434 
 
Biblioteka Turizm i nasledie  CIP2014-04420  CIP2014-04433 
 
Biblioteka Turystyka i dziedzictwo  CIP2014-04428 
 
Biblioteka Tvoje prve pjesme  CIP2014-02805 
 
Biblioteka U prvom licu  CIP2014-03589  CIP2014-03617 
 
Biblioteka Ucrainiana Croatica  CIP2014-04560 
 
Biblioteka Udžbenici Hrvatskog katoličkog sveučilišta  CIP2014-01970 
 
Biblioteka Udžbenici i priručnici  CIP2014-02410  CIP2014-01944  CIP2014-02104  CIP2014-02108  CIP2014-02088 
 
Biblioteka Udžbenici i priručnici (Medicinska naklada)  CIP2014-02090 
 
Biblioteka Udžbenici i priručnici Veleučilišta u Zagrebu  CIP2014-01974 
 
Biblioteka Udžbenici i priručnici za visoke zdravstvene škole  CIP2014-02068  CIP2014-02028 
 
Biblioteka Universitas  CIP2014-00611 
 
Biblioteka Universitas (Politička kultura)  CIP2014-00609  CIP2014-00591  CIP2014-00603 
 
Biblioteka Uporišta  CIP2014-00508 
 
Biblioteka Uzori vjere  CIP2014-00434 
 
Biblioteka Vallis aurea  CIP2014-03770 
 
Biblioteka Večernji edicija  CIP2014-00465  CIP2014-00666 
 
Biblioteka Večernji edicija.  CIP2014-00680  CIP2014-02786  CIP2014-00608  CIP2014-04508  CIP2014-00403 
 
Biblioteka Velika  CIP2014-03951  CIP2014-04095  CIP2014-03999  CIP2014-03720  CIP2014-04327  CIP2014-03783 
 
Biblioteka Velimir Visković bira za Vas  CIP2014-04136  CIP2014-03748  CIP2014-04314  CIP2014-04535  CIP2014-03022  CIP2014-03898  CIP2014-03039 
 
Biblioteka Verbarij  CIP2014-03080  CIP2014-04306 
 
Biblioteka Vinko i Zvonko  CIP2014-03380 
 
Biblioteka Vizualni kolegij  CIP2014-03046 
 
Biblioteka Volubilis  CIP2014-04293  CIP2014-04238 
 
Biblioteka Vrela i prinosi  CIP2014-00492 
 
Biblioteka Vrutak života  CIP2014-02989 
 
Biblioteka Za Anđelu J.  CIP2014-03624  CIP2014-03542  CIP2014-03623  CIP2014-03270  CIP2014-03618  CIP2014-03530  CIP2014-03047 
 
Biblioteka za djecu i mlade Grafiti  CIP2014-04130  CIP2014-03725 
 
Biblioteka za liječenje dosade  CIP2014-03335  CIP2014-03457  CIP2014-03191 
 
Biblioteka Zakoni (Organizator)  CIP2014-00895 
 
Biblioteka Zavičajna povijest  CIP2014-04606 
 
Biblioteka Zavičajni pisci  CIP2014-04346 
 
Biblioteka Zbornici  CIP2014-00732 
 
Biblioteka Zbornici (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)  CIP2014-00568  CIP2014-00697 
 
Biblioteka Zdravlje TELEdisk  CIP2014-01990 
 
Biblioteka Zelena  CIP2014-03852  CIP2014-04269 
 
Biblioteka Zentinam et Tril  CIP2014-04583  CIP2014-01814 
 
Biblioteka Zlatna knjiga  CIP2014-03862 
 
Biblioteka Zlatna knjiga ("Katarina Zrinski")  CIP2014-03923  CIP2014-04264 
 
Biblioteka Zlatni rez  CIP2014-02824 
 
Biblioteka Znakovi vremena  CIP2014-00351 
 
Biblioteka Znanost i društvo.  CIP2014-01013 
 
Biblioteka Znati više  CIP2014-00238 
 
Biblioteka Zrenik (Naklada Đuretić)  CIP2014-03718 
 
Biblioteka Zrno soli  CIP2014-00231 
 
Biblioteka Zvjezdarnica  CIP2014-03572 
 
Biblioteka Zvonimir  CIP2014-01022 
 
Biblioteka Zvonko (Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade)  CIP2014-03997 
 
Biblioteka ZZTK  CIP2014-01566 
 
Biblioteka Živa proza  CIP2014-03644 
 
Biblioteka Život (Izvori)  CIP2014-03656 
 
Biblioteka Žuta  CIP2014-04063 
 
Bibliotheca Academica  CIP2014-00128 
 
Bibliotheca Ars sacra Posegana  CIP2014-02804 
 
Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije  CIP2014-04212 
 
Bibliotheca glagolitica croatica  CIP2014-02914 
 
Bibliotheca Hagiotheca. Series Colloquia  CIP2014-00321 
 
Bibliotheca Historia Croatica  CIP2014-04578 
 
Bibliotheca Orientalica. Niz Prinosi  CIP2014-04372 
 
Bibliotheca Zriniana : u povodu 350. obljetnice smrti Nikole Zrinskoga, aula Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 18. studenog 2014. godine  CIP2014-00125 
 
Bibliotheek Toerisme en cultuurgoed  CIP2014-04437 
 
Bibliothek Tourismus und Kulturerbe  CIP2014-04425  CIP2014-04432 
 
Bibliotheka Orientalica. Priručnici  CIP2014-00014 
 
Bibliotheque Edition speciale  CIP2014-04127 
 
Bih houses  CIP2014-03905 
 
Bijeg  CIP2014-03167 
 
Bijeg Gemme Hardy  CIP2014-03381 
 
Bijeg u planine ili kamo nas je odnijela snježna daska  CIP2014-02881 
 
Bijela kuga : roman  CIP2014-03863 
 
Bijela ruža : [roman]  CIP2014-03283 
 
Bijeli jelen ; Dupin  CIP2014-04102 
 
Bijeli klaun  CIP2014-04075 
 
Bijeli put : pobjeda dobra u ratu  CIP2014-00983 
 
Bijelo ; Žaba ; Marjane, Marjane ; Prolazi sve  CIP2014-04062 
 
Bijenalna izložbe ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, porculan i staklo : žirirana izložba recentnih radova = Biennial exhibition of ULUPUH'S Section for ceramics, glass and procelain : juried exhibition of recent works : Galerija Karas, 1. 7. - 13. 7. 2014.  CIP2014-02568 
 
Bilogorska čarolija  CIP2014-03970 
 
Bilježnički obraznik : sa izjašnjenima povjestnim, bibliografskim i pravničkim  CIP2014-00886 
 
Bioetički orijentiri za novu epohu  CIP2014-00270 
 
Bioetika iz teološke perspektive  CIP2014-00437 
 
Bioetika umijeća ozdravljenja  CIP2014-00494 
 
Bioetika, ekonomija, politika : zbornik radova Studentske bioetičke radionice s 12. lošinjskih dana bioetike, Mali Lošinj, 19.-22. svibnja 2013.  CIP2014-00273 
 
Biofizika : udžbenik za 4. razred medicinske škole : za zanimanje medicinska sestratehničar opće njege  CIP2014-01222 
 
Biokemija : udžbenik biokemije za 3. razred medicinskih škola  CIP2014-01557 
 
Biologija 1 : kontrolni zadaci za prvi razred  CIP2014-01206 
 
Biologija 1 : radna bilježnica iz biologije za prvi razred gimnazije  CIP2014-01118 
 
Biologija 1 : udžbenik biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola  CIP2014-01419 
 
Biologija 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije  CIP2014-01119 
 
Biologija 2 : radna bilježnica iz biologije za drugi razred gimnazije  CIP2014-01120 
 
Biologija 2 : udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola  CIP2014-01949 
 
Biologija 2 : udžbenik iz biologije za drugi razred gimnazije  CIP2014-01121 
 
Biologija 3 : fiziologija čovjeka  CIP2014-01237 
 
Biologija 3 : radna bilježnica iz biologije za treći razred gimnazije  CIP2014-01122 
 
Biologija 4 : radna bilježnica iz biologije za četvrti razred gimnazije  CIP2014-01123 
 
Biologija 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije  CIP2014-01124 
 
Biologija 7 : radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole  CIP2014-01097 
 
Biologija 7 : udžbenik biologije u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01942 
 
Biologija 7 : udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole  CIP2014-01098 
 
Biologija 8 : radna bilježnica iz biologije za osmi razred osnovne škole  CIP2014-01125 
 
Biologija 8 : udžbenik biologije u osmom razredu osnovne škole  CIP2014-01126 
 
Biologija 8 : udžbenik iz biologije za osmi razred osnovne škole  CIP2014-01127 
 
Bio-objects at the intersection of medicine, science and society  CIP2014-01966 
 
Bioraznolikost u privatnim šumama : što je i kako je očuvati? : vodič za šumovlasnike  CIP2014-02214 
 
Biskviti i sitni kolači  CIP2014-02269 
 
Bistra : monografija  CIP2014-04400 
 
Bistro apetit : [recepti iz najboljega hrvatskog restorana]  CIP2014-02273 
 
Bitka za Trst : 1945.-1954.  CIP2014-00702 
 
Bitke i čistke : ep o Domovinskom ratu  CIP2014-04002 
 
Bjelovar u Velikom ratu : 1914. - 1918. : Gradski muzej Bjelovar, Galerija Nasta Rojc, 25. rujna do 18. listopada 2014.  CIP2014-04571 
 
Bjelovarska imena europske likovne umjetnosti: Nasta Rojc, Vojin Bakić, Edo Murtić, Ivo Friščić : Gradski muzej Bjelovar galerija Nasta Rojc 4- 21. rujna 2014.  CIP2014-02486 
 
Bjesovi i kaos  CIP2014-03821 
 
Black Dragon : Jiu Jitsu i hrvatski komandosi  CIP2014-00946 
 
Blagdanske delicije : božićna jela i slastice Istre i Kvarnera, Dalmacije i kontinentalne Hrvatske  CIP2014-02314 
 
Blago Ivana Mažuranića : katalog izložbe u povodu 200. obljetnice rođenja  CIP2014-04572 
 
Blagoslov ili prokletstvo vi birate! : oslobođenje od pritisaka s kojima ste živjeli cijeli život te mislili kako morate i dalje  CIP2014-00419 
 
Blagujte kruh života : duhovne meditacije o euharistiji  CIP2014-00404 
 
Blažena Ozana Kotorska : dominikanka : (1493.-1565.)  CIP2014-00348 
 
Blaženi Alojzije Stepinac simbol hrvatskoga katoličkog identiteta : homilija na blagdan blaženog Alojzija Stepinca : Zagreb, Katedrala, 10. veljače 2014.  CIP2014-00443 
 
Blaženi Alojzije Stepinac u pohodu Župi Brod Moravice  CIP2014-00452 
 
Bleiburg : [pjesme]  CIP2014-03921 
 
Blok periodizacije : prekretnica u sportskom treningu  CIP2014-02874 
 
Blue Moon  CIP2014-03928  CIP2014-03927 
 
Bljakburger  CIP2014-03545 
 
Bljesak svjetla  CIP2014-04228 
 
Bljesak uma  CIP2014-04227 
 
Bog daruje, čovjek otkriva  CIP2014-00372 
 
Bog mari za tebe : otkrivanje istinske vrijednosti i identiteta u Božjim očima  CIP2014-00424 
 
Bog na igralištu  CIP2014-02905 
 
Bog podzemlja  CIP2014-03599 
 
Bogataševa ljubavnica  CIP2014-03411 
 
Bogozaborav : razmišljanja o aktualnim izazovima crkve  CIP2014-00283 
 
Boje seoskog sladoleda : priče  CIP2014-03714 
 
Bolesti glomerula : primarne i sekundarne  CIP2014-02115 
 
Bolesti i liječenje farmskih životinja : odabrana poglavlja : sveučilišni priručnik  CIP2014-02243 
 
Bolesti svinja  CIP2014-02249 
 
Bolesti urigenitalnog sustava  CIP2014-02130 
 
Bolonjske slike Hrvatske povijesti : politička ikonografije zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji  CIP2014-02721 
 
BolPain  CIP2014-02459 
 
Bolja medicina : kako do djelotvornosti  CIP2014-01969 
 
Bonsai inspirations  CIP2014-02222 
 
Bontončić : ponašanja na internetu  CIP2014-00017 
 
Book of abstracts  CIP2014-02146 
 
Book of abstracts [Elektronička građa]  CIP2014-02902 
 
Book of abstracts of the 2nd International Scientific Meeting of Anatomy and Physiology Fundamentals of Medicine, June 16-17, 2014 Zagreb, Croatia  CIP2014-02154 
 
Borgijina izdaja  CIP2014-03454  CIP2014-03453 
 
Borgijina ljubavnica  CIP2014-03455  CIP2014-03452 
 
Boris Bućan  CIP2014-02702  CIP2014-02701 
 
Boris Ljubičić: Samo plakati = Only posters  CIP2014-02481 
 
Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu 1941-1945.  CIP2014-04546 
 
Bosonogo srce  CIP2014-00319 
 
Bošnjačani se nadaleko znaju : stoljeće folklornog ameterizma  CIP2014-01812 
 
Botticellijeva tajna  CIP2014-03269 
 
Bowie  CIP2014-02772 
 
Bože, čovjek ti oprašta ratove : aforizmi i još neki paradoksi  CIP2014-04347 
 
Božica Jelušić - život kao knjiga  CIP2014-04133 
 
Božični susret : čestitke  CIP2014-00378 
 
Božja nagrada : pravednicima za dobra djela u narodnim poslovicama  CIP2014-02981 
 
Božja ofčica  CIP2014-04134 
 
Božja remek djela u školi : pastoral sakramenata i govor o sakramentima u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj  CIP2014-00503 
 
Božja riječ iscjeljuje  CIP2014-00340 
 
Božje kraljevstvo : vječnost već ovdje  CIP2014-00312 
 
Božji gnjev  CIP2014-04086  CIP2014-04085 
 
Božo Hlastec - ludbreški pjesnik  CIP2014-04117 
 
Brač : a guide to the island  CIP2014-04408 
 
Brač : vodič otokom  CIP2014-04409 
 
Bračni zaplet  CIP2014-03265 
 
Braćo Srbi, šta vam, bre, bi? : osvrt na nacionalizam, navlaš velikosrpski  CIP2014-00683 
 
Brain Gym : priručnik za obitelj i edukatore  CIP2014-01207 
 
Brainy drawings  CIP2014-02676 
 
Branka  CIP2014-04262 
 
Bratstvo Crnog bodeža  CIP2014-03553  CIP2014-03550 
 
Brazilski kuhar  CIP2014-02271 
 
Brbljava kornjača  CIP2014-00120 
 
Brdo  CIP2014-04196  CIP2014-04197 
 
Brendiranje i znanstveno istraživanje u sestrinstvu : zbornik radova  CIP2014-02110 
 
Briga o sebi  CIP2014-00267 
 
Brightonski misterij  CIP2014-03508  CIP2014-03511 
 
Brlog bijelog crva  CIP2014-03522 
 
Brodski dnevnik  CIP2014-03589 
 
Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2013.  CIP2014-02382 
 
Brojevi i nizovi : zbirka riješenih zadataka  CIP2014-01136 
 
Bronca drevnih zvona : (izabrane pjesme)  CIP2014-03636 
 
Bruno Planinšek: Portret dizajnera = Bruno Planinšek: Portait of a designer, Tehnički muzej, Zagreb Prosinac 2014. - ožujak 2015. December 2014 - March 2015  CIP2014-02466 
 
Brzi i zdravi obrok  CIP2014-02272 
 
Brzi Teo i spora Naya  CIP2014-03735 
 
Brzi um : trening učenja i pamćenja po metodi Dominica O'Briena  CIP2014-00236 
 
Bubamaro, bubamaro, pokaži mi put --- = Ladybird, ladybird, fly away home ---  CIP2014-04224 
 
Budimo bolji roditelji  CIP2014-01976 
 
Budin zatočenik  CIP2014-02628 
 
Budite odvažni i činite velike stvari : hrabar čin pokazivanja ranjivosti preobražava način na koji živimo, volimo, odgajamo djecu i ponašamo se kao lideri  CIP2014-00186 
 
Budnica za letače  CIP2014-04077 
 
Budućnost medija  CIP2014-00136 
 
Budućnost života  CIP2014-01850 
 
Buđenje planeta Zemlje 2012.-2030. : poruke kanalizirane od utemeljitelja : proročanstvo  CIP2014-00165 
 
Bugarski vrtlari u Hrvatskoj : monografija  CIP2014-02219 
 
Build up your English vocabulary  CIP2014-01044 
 
Buki : čitanka iz Hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01606 
 
Buki : udžbenik iz Hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01607 
 
Bum Tomica 2  CIP2014-04269 
 
Buntovnici s Jamajke  CIP2014-02658 
 
Burgologija : srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske  CIP2014-02544 
 
Burnum  CIP2014-04373 
 
Burnum : cuisine of a Roman soldier  CIP2014-04377 
 
Burnum : die Küche des römischen Soldaten  CIP2014-04378 
 
Burnum : Imperatores militesque  CIP2014-04380  CIP2014-04379 
 
Burnum : catalogues and monographs  CIP2014-04377 
 
Burnum : Kataloge und Monographien  CIP2014-04378 
 
Café Europa  CIP2014-03261 
 
Cafe Europa : life after Communism  CIP2014-03262 
 
Café Hyena : plan praćenja  CIP2014-03014 
 
Careve oči  CIP2014-03051 
 
Carine u Republici Hrvatskoj 20142015 : carinski sustav EU i njegova primjena u RH  CIP2014-00808 
 
Carstvo riječi : čitanka i jezični udžbenik za treći razred osnovne škole  CIP2014-01676 
 
Ceker pun stiha  CIP2014-04072 
 
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ = Forensic Science Centre : [osnovan = established 1953.]  CIP2014-00845 
 
Central wastewater treatment plant Zagreb  CIP2014-02208 
 
Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba  CIP2014-02207 
 
Centre for Urban and Rural Studies series  CIP2014-00614 
 
Cestovna vozila Hrvatske policije od 1913. do 2013. = Croatian police motor vehicles 1913-2013  CIP2014-02210 
 
Charliejev svijet  CIP2014-03217 
 
Chasing a Croatian girl : A Survivor's Tale  CIP2014-03387  CIP2014-03388 
 
Chéri  CIP2014-03631 
 
Christiane F., Moj drugi život : autobiografija  CIP2014-03581 
 
Cid  CIP2014-03633 
 
Circle  CIP2014-03264 
 
Civilno-vojni odnosi i tranzicija : latinsko-američke i postkomunističke europske tranzicije  CIP2014-00943 
 
Cjediljka za perfekt : (rezervirano za sjećanja) : 1957. – 2010. : [autobiografija]  CIP2014-03845 
 
CMJ book collection  CIP2014-01966 
 
Collana Turismo ed eredita  CIP2014-04419  CIP2014-04436 
 
Collection of musical instruments Vidi i: Zbirka glazbala = The collection of musical instruments
 
Collection Tourisme et patrimoine  CIP2014-04431  CIP2014-04406 
 
Colloquia (FF-press [i. e.] Filozofski fakultet)  CIP2014-02555 
 
Combinatorial improvements of Jensen’s inequality : classical and new refinements of Jensen’s inequality with applications  CIP2014-01864 
 
Combray  CIP2014-03677 
 
Common Media Pressing Issues in Six SEE Countries : (Bosnia and Herzegovina, Croatia, FYR Macedonia, Montenegro, Romania and Serbia)  CIP2014-00578 
 
Concerto corale : za glasovir i orkestar = for piano and orchestra  CIP2014-02785 
 
Conference program & abstracts  CIP2014-02184 
 
Congor i Tünde : dramska poema  CIP2014-03112 
 
Consentium deorum dearumque : kolegijat bogova iz Arheološkog muzeja u Splitu  CIP2014-02580 
 
Contemporary challenges to educational theory and practice : book of proceedings  CIP2014-00998 
 
Conversations on circus teaching  CIP2014-02841 
 
Corporate America ; Crni rat  CIP2014-02691 
 
Crkva i država : procesi (de)sekularizacije  CIP2014-00495 
 
Crkva i Hrvatska u izazovima slobode  CIP2014-00457 
 
Crkva milosrđa  CIP2014-00318 
 
Crna galija ; Onkraj sjena ; Propast Brek Zaritha  CIP2014-02668 
 
Crna Gora za djecu  CIP2014-04444 
 
Crni orao  CIP2014-03602 
 
Crno ispod noktiju : kratke priče za tinejdžere  CIP2014-03868 
 
Crno sunce : depresija i melankolija  CIP2014-00215 
 
Croatia from above  CIP2014-04448 
 
Croatian Films : coming up in 2014  CIP2014-02823 
 
Croatian intangible cultural heritage on the UNESCO lists Vidi i: Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama = Croatian intangible cultural heritage on the UNESCO lists : Hrvatski muzej turizma, Opatija, Vila Angiolina, 06. ožujka 2014. - 25. svibnja 2014. = 06 March - 25 May 2014
 
Croatian Notariat Vidi i: Hrvatsko javno bilježništvo
 
Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 2. zbornik radova  CIP2014-02948 
 
Crossing over  CIP2014-02758 
 
Crovallex : valencijski leksikon glagola hrvatskoga jezika  CIP2014-02962 
 
Crown lost  CIP2014-04601 
 
Crvena kao krv  CIP2014-03094 
 
Crvena ruža : [roman]  CIP2014-03282 
 
Crveni fićo : TV zapisi ratnog reportera 1991.1992.  CIP2014-00957 
 
Crveni planet  CIP2014-03751 
 
Crveni predsjednik  CIP2014-00635 
 
Crveno pile  CIP2014-04135 
 
Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio : saints' cults and the dynamic of regional cohesion : [proceedings of the 4rd Hagiography conference organised by Croatian Hagiography Society "Hagiotheca", Dubrovnik, 18-21 October, 2012.]  CIP2014-00321 
 
Cvijeće u oluji  CIP2014-03368 
 
Cvijeće za jednog kiborga  CIP2014-03666 
 
Cvjetna livada djetinjstva : antologija poezije za djecu pjesnike srpske nacionalnosti iz Hrvatske  CIP2014-03055 
 
Cvjetni trg : literarni i grafički zapisi  CIP2014-02525 
 
Cvrkut  CIP2014-03833 
 
Cvrkut riječi : čitanka i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole  CIP2014-01677 
 
Czarna madonna  CIP2014-04051 
 
Ča se is namin morbinuaš : pisme i dramolozi : (1987.-1989.)  CIP2014-04214 
 
Čarobna kost  CIP2014-03499  CIP2014-03500 
 
Čarobne cipele :  CIP2014-03946 
 
Čarobne priče  CIP2014-03699  CIP2014-02985  CIP2014-00287  CIP2014-02979  CIP2014-02990 
 
Čarobni svijet Nacionalnog parka "Krka"  CIP2014-01844 
 
Čarobni svijet priča  CIP2014-02979 
 
Čarobnjak iz Oza  CIP2014-03306 
 
Čarolija  CIP2014-03251  CIP2014-03250 
 
Čarolija riječi : čitanka i jezični udžbenik za četvrti razred osnovne škole  CIP2014-01675 
 
Čegrst i kamašne : eseji o delu Slobodana Selenića  CIP2014-03076 
 
Čelično srce  CIP2014-03498 
 
Čemu služe stvari?  CIP2014-03976 
 
Černogorija dlja detej  CIP2014-04443 
 
Čerupanje Feniksa  CIP2014-03894 
 
Česká beseda Záhreb : 1874 - 2014  CIP2014-00657 
 
České domy v Chorvatsku : Krajanské kulturní stánky  CIP2014-00664 
 
Český národní dům v Záhřebu  CIP2014-00653 
 
Češi v Jazveniku  CIP2014-01823 
 
Češka književnost u tvorbi nacionalnog identiteta tijekom XIX. stoljeća.  CIP2014-03036 
 
Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu : [Državni arhiv Rijeka, rujan 2014.]  CIP2014-02550 
 
Češki sveci  CIP2014-00356 
 
Četiri jezovite priče majstora strave  CIP2014-03450 
 
Četiri seminara  CIP2014-00146 
 
Četrdeset deveti Zagrebački salon Vidi i: 49. Zagrebački salon : Pomicanje granica - komunikacija i nova mobilnost
 
Četrdeset godina Kluba liječenih alkoholičara Križevci Vidi i: 40 godina Kluba liječenih alkoholičara Križevci : 1974. - 2014.
 
Četrdeset sedam godina života Vidi i: 47 godina života
 
Četrdesetsedam zrna Vidi i: 47 zrna = 47 grains de fantaisie
 
Četri laka komada na četri teška kotača  CIP2014-03760 
 
Četrnaesti kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, 3.-5. listopada 2014. : zbornik radova  CIP2014-02025 
 
Četvrta studentska konferencija Management informacijskih sustava Vidi i: 4. studentska konferencija Management informacijskih sustava : zbornik radova, Zagreb, 3. prosinca 2012. = 4th Student Conference Management Information Systems : conference proceedings, Zagreb, December 3th, 2012
 
Četvrtkom u parku  CIP2014-03188 
 
Čičak u kosi  CIP2014-03852 
 
Činimo dobro zajedno : 101 jednostavan i važan projekt rada za opće dobro za obitelji, škole i lokalne zajednice  CIP2014-00978 
 
Čiste knjige  CIP2014-02417 
 
Čitam i pišem : pisana slova : hrvatska početnica : udžbenik za prvi razred osnovne škole  CIP2014-01155 
 
Čitam i pišem : tiskana slova : hrvatska početnica : udžbenik za prvi razred osnovne škole  CIP2014-01156 
 
Čitanka 1 : udžbenik za prvi razred gimnazije  CIP2014-01157 
 
Čitanka 1 : za prvi razred četverogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-01158 
 
Čitanka 2 : udžbenik za 2. razred gimnazije  CIP2014-01159 
 
Čitanka 2 : za drugi razred četverogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-01265 
 
Čitanka 3 : udžbenik za treći razred gimnazije  CIP2014-01160 
 
Čitanka 3 : za treći razred četverogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-01164 
 
Čitanka 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije  CIP2014-01161 
 
Čitanka 4 : za četvrti razred četverogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-01170 
 
Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - vodič kroz projekt  CIP2014-01027 
 
Čitanje umjetnosti : knjige za sve koji rastu  CIP2014-02505 
 
Čitanje, poučavanje i učenje  CIP2014-01750 
 
Čitanjem do spoznaje, spoznajom do čitanja  CIP2014-01060 
 
Čitaonice u Grubišnom Polju : kulturni život Grubišnog Polja od razvojačenja 1871. do kraja Drugog svjetskog rata 1945.  CIP2014-00086 
 
Član u engleskome i govornici hrvatskoga  CIP2014-02933 
 
Čovik škrtog kamena  CIP2014-03986 
 
Čovječuljak : (bajke iz lijevoga džepa)  CIP2014-03085 
 
Čovjek  CIP2014-03897 
 
Čovjek duh  CIP2014-03324 
 
Čovjek i svijet u ozračju aforizama : knjiga aforizama koja bi, možda sasvim neskromno, htjela biti i knjigom mudrosti  CIP2014-04299 
 
Čovjek iz sjene  CIP2014-03389 
 
Čovjek koji je tražio sreću  CIP2014-03646 
 
Čovjek koji je ubio Getulija Vargasa  CIP2014-03688 
 
Čovjek koji je ubio Getúlija Vargasa  CIP2014-03687 
 
Čovjek, priroda, Bog  CIP2014-00164 
 
Čovjek-nepoznanica : i druge hladnoratovske priče  CIP2014-03257 
 
Črna mati zemla  CIP2014-04114 
 
Čuda i čudesa  CIP2014-03108 
 
Čuda i zagonetke neobjašnjivoga : istraživanje najneobičnijih tajni našeg svijeta koje golicaju maštu  CIP2014-00001 
 
Čuda se događaju : kako nas sjećanja iz prošlih života mogu iscijeliti  CIP2014-02072 
 
Čudesan cvijet : priča o ljepoti, slobodi i ljubavi za djecu i njihove roditelje  CIP2014-03998 
 
Čudesni svijet tehnike 5 : udžbenik tehničke kulture u petom razredu osnovne škole  CIP2014-01165 
 
Čudesni svijet tehnike 6 : udžbenik tehničke kulture u šestom razredu osnovne škole  CIP2014-01166 
 
Čudesni svijet tehnike 7 : udžbenik tehničke kulture u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01167 
 
Čudesni svijet tehnike 8 : udžbenik tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole  CIP2014-01168 
 
Čudnovate zgode šegrta Hlapića ; pripovijesti za malu djecu ; Šest konaka šegrta Hlapića ; igrokaz za djecu  CIP2014-03758 
 
Čudnja  CIP2014-03854 
 
Čujete li razliku? : priručnik za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom oštećana sluha iili govora  CIP2014-01780 
 
Čuvaj me  CIP2014-03497 
 
Čuvar srpa i čekića : pripovijesti  CIP2014-03788 
 
Čuvar vremena  CIP2014-03157  CIP2014-03156 
 
Čvorova biblioteka  CIP2014-00695 
 
Čvrsto drži joy-stick!  CIP2014-03781 
 
Čvrstoća elemenata konstrukcija.  CIP2014-02165 
 
Da sam ja netko : istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi, rješenja  CIP2014-00994 
 
Da se ne zaboravi  CIP2014-00955 
 
Da, ti to možeš!  CIP2014-02109 
 
Dabrova priča = Die Bibergeschichte = Beaver's story  CIP2014-01960 
 
Dalaj lamina mačka : roman  CIP2014-03422 
 
Dalmacia : historia, cultura, patrimonio artistico  CIP2014-04467 
 
Damen kapric  CIP2014-04304  CIP2014-04305 
 
Dan kad je nebo palo  CIP2014-02684 
 
Dan kad sam srela Gospodina : duhovne vježbe u šutnji u Baškim Oštarijama 2013.  CIP2014-00451 
 
Dan maka  CIP2014-03704 
 
Dan u životu  CIP2014-04188 
 
Danak ljubavi : pjesme  CIP2014-04261 
 
Današnje mogućnosti liječenja teških oblika astme i KOPB : knjiga sažetaka simpozija, 04. srpanj 2014., Zagreb  CIP2014-02131 
 
Dani hrvatskog osiguranja 2014. : zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije : [Opatija, 05.-07.11.2014.]  CIP2014-00976 
 
Dani kriznog upravljanja : zbornik sažetaka : 7. međunarodna znanstveno-stručna konferencija, 22.-23. svibnja 2014., Velika Gorica, Hrvatska = Crisis management days : book of abstracts : 7th international conference, 22-23 May 2014, Velika Gorica, Croatia  CIP2014-02363 
 
Daniel Butala : retrospektiva 1970.-2014. : izložba u povodu obilježavanja Dana grada Karlovca = retrospectiva 1970-2014 : an exhibition to mark the celebration of City of Karlovac days : Galerija "Vjekoslav Karas", Karlovac, 9.7. -31. 8.2014.  CIP2014-02704 
 
Daniil Harms: Pucanj ispred  CIP2014-03030 
 
Danijela živi : povodom preranog odlaska s ovog svijeta Danijele Šarić-Cice  CIP2014-04509 
 
Dar Domovine  CIP2014-04253 
 
Dar i Mar ili Tri priče iz starog svijeta  CIP2014-04015 
 
Dar jezika.  CIP2014-00407 
 
Dar prisutnosti : teologija i pjesništvo euharistije kod Tome Akvinskoga  CIP2014-00352 
 
DarkMarket : kako su hakeri postali nova mafija  CIP2014-00850  CIP2014-00849 
 
Darovi zemlje : neolitik između Save, Drave i Dunava = Gifts of the earth : the neolithic between the Sava, Drava and Danube  CIP2014-04382 
 
Darovnica Župi svetog Jurja na Bregu od 6. prosinca 1563.  CIP2014-04520 
 
Daruvar : yesterday, today, forever  CIP2014-04429 
 
Dašak moje duše  CIP2014-03981 
 
David i Golijat : slabi i neprilagođeni u borbi s divovima  CIP2014-00205 
 
De Egyotische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu [preradba] [hrv. prijevod] Vidi i: Egipatska pragnoza i njezin zov u vječnoj sadašnjici
 
De Patagonio gis Alasko  CIP2014-04481 
 
Debljina  CIP2014-01991 
 
Debljina - javnozdravstveni problem i medicinski izazov = Obesity - a public health problem and medical challenge : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 8. svibnja 2014. u Rijeci = proceedings of the scientific symposium held on 8 May 2014 in Rijeka  CIP2014-02099 
 
Delicije koje osvajaju srca  CIP2014-02278 
 
Delikatnost  CIP2014-03642 
 
Demistificirana matematika : priručnik za pripremu državne mature : programi A i B  CIP2014-01615 
 
Demistificirani C++ : dobro upoznajte protivnika da biste njime ovladali  CIP2014-00061 
 
Democracy and the public  CIP2014-00640 
 
Demokracija i globalna kriza : unutrašnji i vanjski uzroci globalne krize iz 2008. godine  CIP2014-00793 
 
Demokracija u 21. stoljeću? : zbornik  CIP2014-00638 
 
Demon u Vatikanu ; Sveta dolina ; Blago templara  CIP2014-02651 
 
Denari : zbirka pjesama  CIP2014-03806 
 
Dermatovenerologija : udžbenik i atlas s više od 1200 slika u boji  CIP2014-02102 
 
Deset bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara Vidi i: 10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara = 10 Bjelovar Photography Salons Forest in forester's eye
 
Deset godina pravobraniteljstva za djecu u Republici Hrvatskoj Vidi i: Ten years of the ombudsman for children in the Republic of Croatia : achievements and challenges
 
Deset godina pravobraniteljstva za djecu u Republici Hrvatskoj : postignuća i izazovi  CIP2014-00831 
 
Deset godina stvaralaštva likovne kolonije Mlaska Vidi i: 10 godina stvaralaštva likovne kolonije Mlaska : Galerija Zvonimir, Zagreb, 9. - 25. siječnja 2015.
 
Deset godina Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Vidi i: 10 godina Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
 
Deseti krug  CIP2014-03448 
 
Destinacijske menadžment kompanije DMK : ključna pitanja i odgovori za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa  CIP2014-00800 
 
Destinacijske menadžment kompanije DMK : priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa  CIP2014-00801 
 
Detaljni komentar novog Zakona o radu  CIP2014-00896 
 
Detektivske priče o Maxu Carradosu  CIP2014-03190 
 
Deterministički kaos za nematematičare : uvod u nelinearne analize  CIP2014-01897 
 
Detoks : za čisto tijelo i um  CIP2014-02004 
 
Deutsch im Tourismus 1 : udžbenik njemačkog jezika za hotelijersko-turističku struku : treća godina učenja  CIP2014-01134 
 
Deutsch im Tourismus 2 : udžbenik njemačkog jezika za hotelijersko-turističku struku : četvrta godina učenja  CIP2014-01135 
 
Deutsch ist Klasse! 1 : udžbenik njemačkog jezika za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole : 6. i 9. godina učenja  CIP2014-01391 
 
Deutsch ist Klasse! 2 : udžbenik njemačkog jezika za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole : 7. i 10. godina učenja  CIP2014-01151 
 
Deutsch ist Klasse! 3 : udžbenik njemačkog jezika za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole : 8. i 11. godina učenja  CIP2014-01146 
 
Deutsch ist Klasse! 4 : udžbenik njemačkog jezika za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole : 9. i 12. godina učenja  CIP2014-01412 
 
Devedeset godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Gornjem Vidovcu Vidi i: 90 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Gornjem Vidovcu : (1924.-2014.)
 
Devedeset i pet teza Vidi i: 95 teza : rasprava doktora Martina Luthera o moći i djelotvornosti indulgencija, 31. listopada 1517.
 
Development of political and military preparations regarding the attacks of ABiH on HVO in Central Bosnia and the Valley of the Neretva river in the period from 1992 to 1994 : Mostar : ABiH offensive against HVO "Neretva 93" : volunteers from Cratia (HV) in ABiH and HVO and truths ; facts  CIP2014-00961 
 
Devet  CIP2014-03071 
 
Devet stepenica tame : prolaz  CIP2014-03877 
 
Devet stepenica tame : slutnja  CIP2014-03876 
 
Devetnica Mariji koja razvezuje čvorove  CIP2014-00369 
 
Dick Long  CIP2014-02589 
 
Didov san : transgranična iskustva hrvatskih iseljenika  CIP2014-00564 
 
Die Krka : Nationalpark  CIP2014-01836 
 
Die Strudlhofstiege ili Melzer i dubina godina koje prolaze : roman  CIP2014-03579 
 
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti  CIP2014-01869 
 
Digitalna fotografija i obrada : priručnik  CIP2014-02755 
 
Digitalna tvrđava  CIP2014-03194 
 
Digitalni žamor  CIP2014-03937 
 
Dijabetičarski mali obroci, međuobroci i slastice  CIP2014-02296 
 
Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje : DSM-5  CIP2014-02111 
 
Dijalektika identiteta : hrvatsko i njemačko dramsko pismo između postsocijalizma i multikulturalizma  CIP2014-04348 
 
Dijetoterapija i klinička prehrana  CIP2014-02055 
 
Diktatori : Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija  CIP2014-00643 
 
Dio 1.  CIP2014-01874  CIP2014-01878  CIP2014-01882  CIP2014-01445  CIP2014-01181  CIP2014-01189  CIP2014-01187  CIP2014-01191  CIP2014-01195  CIP2014-01193  CIP2014-01185  CIP2014-01183  CIP2014-01362  CIP2014-01073  CIP2014-02636  CIP2014-01655  CIP2014-01876  CIP2014-01880  CIP2014-01884  CIP2014-01447  CIP2014-01657  CIP2014-01920  CIP2014-01335  CIP2014-01337  CIP2014-01339  CIP2014-01341  CIP2014-01866  CIP2014-01177  CIP2014-01856  CIP2014-01179  CIP2014-01857  CIP2014-03099 
 
Dio 2  CIP2014-02209 
 
Dio 2.  CIP2014-01874  CIP2014-01878  CIP2014-01882  CIP2014-01445  CIP2014-03664  CIP2014-00535  CIP2014-03413  CIP2014-01181  CIP2014-01189  CIP2014-01187  CIP2014-01191  CIP2014-01195  CIP2014-01193  CIP2014-01185  CIP2014-01183  CIP2014-01362  CIP2014-01073  CIP2014-01154  CIP2014-01655  CIP2014-01876  CIP2014-01880  CIP2014-01884  CIP2014-01447  CIP2014-01657  CIP2014-01920  CIP2014-01335  CIP2014-01337  CIP2014-01339  CIP2014-01341  CIP2014-01866  CIP2014-01177  CIP2014-01179 
 
Dio 3 : tekstovi koji se bave kulturnom politikom objavljeni na Blogosferi Večernjeg lista od 1. rujna 2013. do 23. studenoga 2014. godine  CIP2014-02832 
 
Dio 3.  CIP2014-00447 
 
Dio 7.  CIP2014-00008 
 
Diocletian's Palace in the Works of Adam, Clérisseau and Cassas : international conference, Split, 27th-29th November 2014 : programme and book of abstracts  CIP2014-02545 
 
Dip in 1 : udžbenik engleskog jezika u prvom razredu osnovne škole : 1. godina učenja  CIP2014-01236 
 
Dip in 2 : udžbenik engleskog jezika u drugom razredu osnovne škole : 2. godina učenja  CIP2014-01234 
 
Dip in 3 : udžbenik engleskog jezika u trećem razredu osnovne škole : 3. godina učenja  CIP2014-01415 
 
Dip in 4 : priručnik za učenike za lakše učenje engleskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole  CIP2014-01091 
 
Dip in 4 : udžbenik engleskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole : 4. godina učenja  CIP2014-01089 
 
Dip in 5 : priručnik za učenike za lakše učenje engleskog jezika u petom razredu osnovne škole  CIP2014-01090 
 
Dip in 5 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : 5. godina učenja  CIP2014-01092 
 
Dip in 6 : udžbenik engleskog jezika u šestom razredu osnovne škole : 6. godina učenja  CIP2014-01414 
 
Dip in 7 : udžbenik engleskog jezika u sedmom razredu osnovne škole : 7. godina učenja  CIP2014-01068 
 
Dip in 8 : udžbenik engleskog jezika u osmom razredu osnovne škole : 8. godina učenja  CIP2014-01145 
 
Diplomatski imunitet  CIP2014-03195 
 
Diplomatski pojmovnik : hrvatski, engleski, francuski, njemački  CIP2014-00700 
 
Direkt neu 1 : udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazija i strukovnih škola : 6. godina učenja (1. strani jezik) : 1. godina učenja (2. strani jezik)  CIP2014-01217 
 
Direkt neu 2 : udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 2. razred gimnazija i strukovnih škola : 7. godina učenja (1. strani jezik) : 2. godina učenja (2. strani jezik)  CIP2014-01218 
 
Direkt neu 3 : udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 3. razred gimnazija i strukovnih škola : 8. godina učenja (1. strani jezik) : 3. godina učenja (2. strani jezik)  CIP2014-01219 
 
Direkt neu 4 : udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih škola : 9. godina učenja (1. strani jezik) : 4. godina učenja (2. strani jezik)  CIP2014-01220 
 
Direktorij za službu i život prezbitera  CIP2014-00458 
 
Discover Croatia : a children's guide  CIP2014-04454 
 
Diskretna vjerojatnost.  CIP2014-01859 
 
Dispozicijska zapošljivost: tko uspijeva na tržištu rada?  CIP2014-00224 
 
Distinguished Croatian scientists in the world Vidi i: Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu = Distinguished Croatian scientists in the world
 
Divan dan za Drinkopoly  CIP2014-03857 
 
Divlja misao  CIP2014-03926 
 
Divlji konj  CIP2014-04194 
 
Dizajniranje SC-a : HDD, Galerija, [Zagreb], 16. 10. - 1. 11. 2014.  CIP2014-02523 
 
Djeca gnjeva  CIP2014-04327 
 
Djeca kokošarskog placa : stihovi  CIP2014-03743 
 
Djeca Patrasa  CIP2014-03832 
 
Djeca u prometu kao pješaci i putnici  CIP2014-02391 
 
Dječaci Pavlove ulice  CIP2014-03065 
 
Dječakova potraga za mrtvim ocem  CIP2014-00933 
 
Dječja hrana iz mamine kuhinje (i tatine!) : zdrava hrana za djecu i dojenčad  CIP2014-01995 
 
Dječje igre na otvorenom  CIP2014-01029 
 
Dječje oči  CIP2014-04308 
 
Dječji molitvenik : molitve i pjesme za malene i za one malo veće  CIP2014-00402 
 
Djela Ivana Aralice  CIP2014-03710  CIP2014-03709  CIP2014-03711 
 
Djela Ive Andrića  CIP2014-03001  CIP2014-03004  CIP2014-03003  CIP2014-03005  CIP2014-03002 
 
Djela Josipa Zorića  CIP2014-04362 
 
Djela Slavenke Drakulić  CIP2014-03261  CIP2014-03814  CIP2014-03813 
 
Djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda : 26. znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP 2014., Split, 25. do 28. ožujka 2014. : zbornik radova = Disinfection, disinsection, deratization and protection of stored agricultural products : 26th scientific and educational seminar DDD and ZUPP 2014, City of Split, 25th - 28th March 2014 : proceedings  CIP2014-02051 
 
Djevica i svetac  CIP2014-03410 
 
Djevojka na navijanje  CIP2014-03159 
 
Dnevnici snoviđenja : ostavština Virgilija Nevjestića = Diaries of dream visions : the Virgilije Nevjestić bequest = Les journaux chimeriques : l'heritage de Vergilije Nevjestić : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 27. 3. - 15. 5. 2014.  CIP2014-02744 
 
Dnevnik (1937.-1941.) : život u politici  CIP2014-00626 
 
Dnevnik dobrih anđela  CIP2014-04177 
 
Dnevnik jedne planinarke  CIP2014-02870 
 
Do koljena u zlatu, do lakata u srebru : i druge ruske bajke  CIP2014-03090 
 
Do neba i natrag : istinita priča jedne liječnice o iznimnom putovanju s Bogom, iskustvu neposredne blizine smrti, o anđelima i ponovnom povratku u život  CIP2014-00416 
 
Dobar osjećaj  CIP2014-00259 
 
Dobri razlozi za život u crkvi  CIP2014-00517 
 
Dobričice  CIP2014-04285 
 
Dobrila i Milienko : kaštelanska priča  CIP2014-04028 
 
Dobro je znati : [rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti u školske djece i mladih Međimurske županije]  CIP2014-01984 
 
Dobrobit djeteta i najbolji interes djeteta u sudskoj praksi : Europski sud za ljudska prava i Ustani sud Republike Hrvatske  CIP2014-00842 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo "Mladost" Kaštel Sućurac  CIP2014-02024 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Breznički Hum : 1934. - 2014. : Bog i sv. Florijan, bili pomoćnici!  CIP2014-02026 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje : 1884.-2014. : 130 obljetnica svetokriškog vatrogasnog društva  CIP2014-02043 
 
Dodir anđela  CIP2014-03808 
 
Dodir Orijenta  CIP2014-03762 
 
Dodir sunca  CIP2014-04290 
 
Dođi, spasitelju svijeta! : meditacije uz evanđelja u došašću i božićnom vremenu  CIP2014-00433 
 
Događaji u neposrednoj irealnosti  CIP2014-03620 
 
Dogodjaji svieta  CIP2014-04538 
 
Dogovor za brak  CIP2014-03458 
 
Dok Gacka teče  CIP2014-04342 
 
Dok nas smrt ne rastavi ---  CIP2014-03386 
 
Doktor Proktor i kraj svijeta. Možda.  CIP2014-03139 
 
Doktrina i moć masonerije  CIP2014-00100 
 
Dokumenti  CIP2014-00454  CIP2014-04524 
 
Dokumenti (Kršćanska sadašnjost)  CIP2014-00458  CIP2014-00464  CIP2014-00463  CIP2014-00448 
 
Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj : (siječanj - travanj 1995.)  CIP2014-00963 
 
Dokumenti iz iseljeništva : uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku = Dokuments from exile : the role of Croatian intelectuals in the war for free Croatia  CIP2014-00565 
 
Dokumenti vojne provenijencije "Republike Srpske Krajine" : (siječanj - travanj 1995.)  CIP2014-00963 
 
Dokuments from exile the role of Croatian intelectuals in the war for free Croatia Vidi i: Dokumenti iz iseljeništva : uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku = Dokuments from exile : the role of Croatian intelectuals in the war for free Croatia
 
Dom i zavičaj : udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole  CIP2014-01295 
 
Dom pokraj Wisle  CIP2014-04139 
 
Domaći kruh i peciva  CIP2014-02279 
 
Domagojevi strijelci.  CIP2014-00691 
 
Dominović (razgovorni) priručnici  CIP2014-02916  CIP2014-02977 
 
Dominović rječnici  CIP2014-02917 
 
Domoljubne misli : o naciji i politici  CIP2014-04053 
 
Domovina na dlanu 1 : udžbenik za učenike I. razine hrvatske nastave u inozemstvu  CIP2014-01744 
 
Domovina na dlanu 2 : udžbenik za učenike I. razine hrvatske nastave u inozemstvu  CIP2014-01745 
 
Domovina na dlanu 3 : udžbenik za učenike II. razine hrvatske nastave u inozemstvu  CIP2014-01748 
 
Domovina na dlanu 4 : udžbenik za učenike II. razine hrvatske nastave u inozemstvu  CIP2014-01749 
 
Domovina na dlanu 5 : udžbenik za učenike III. razine hrvatske nastave u inozemstvu  CIP2014-01746 
 
Domovina u srcu  CIP2014-03772 
 
Domovinski rat : laž i istina  CIP2014-00944 
 
Domovinski rat počeo je na Maksimiru : Dinamo - Crvena zvezda 13. 5. 1990.  CIP2014-00658 
 
Domovinski rat u stripu  CIP2014-02612 
 
Don Bosco - prijatelj mladih : životopis sv. Ivana Bosca  CIP2014-00342 
 
Doprinos istraživanju povijesti doseljavanja Slovaka u Lipovljane  CIP2014-00668 
 
Doprinosi  CIP2014-00770 
 
Dopune hrvatske povijesti : studije i eseji  CIP2014-04518 
 
Doracak Kroatisht-shqip Vidi i: Dominović (razgovorni) priručnici
 
Dosije "V" : dnevnik jednog umjetničkog sna  CIP2014-00819 
 
Dossier Žitnjak - centar periferije  CIP2014-02464 
 
Došo šejtan u Sarajvo  CIP2014-03013 
 
Doviđenja, vidimo se sutra  CIP2014-03417 
 
Doživljaji dobre curice Jakice  CIP2014-04174 
 
Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva : kako pobijediti rak i viruse, bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, neurodegenerativne bolesti, ...?  CIP2014-02061 
 
Dr. Franjo Marković : (26. 07. 1845. – 15. 09. 1914.) : u povodu 100. godišnjice smrti, Križevci, Likovna galerija Gradskog muzeja 24. 10. – 08. 11. 2014. : katalog izložbe  CIP2014-04141 
 
Dragan Hazler - ovako se voli Hrvatska! : biografija hrvatskog polihistora (homo universalisa), mecene i velikog domoljuba s dodatkom njegovih radova iz raznih područja djelovanja  CIP2014-02071 
 
Dragica Krog Radoš : actress and soubrette  CIP2014-02826 
 
Dragoljupče  CIP2014-03829 
 
Dragulj sa Sigečice  CIP2014-02889 
 
Dragulji i strasti  CIP2014-04045 
 
Draškovec i sveti Rok  CIP2014-00509 
 
Dravom zlato plovi : gorka romantika međimurske ravni  CIP2014-04061 
 
Drekkari  CIP2014-02597 
 
Drift  CIP2014-03576 
 
Droptine živleja  CIP2014-03753 
 
Droptinice spomenkuv : zbirka učeničkih radova na kajkavskom dijalektu  CIP2014-03815 
 
Druga : roman  CIP2014-03109 
 
Druga plaća  CIP2014-03267  CIP2014-03266 
 
Druge dopune Vidi i: II. dopune : srpanj 2014.
 
Drugi dio.  CIP2014-01525  CIP2014-01527  CIP2014-01531  CIP2014-01529 
 
Drugi o Igoru Čatiću = Others about Igor Čatić  CIP2014-02171 
 
Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji", Rijeka, 24.-26. rujna 2014. [Elektronička građa] : zbornik sažetaka  CIP2014-02202 
 
Drum  CIP2014-04008 
 
Društvena kultura i dinamika : studija promjena u velikim sustavima umjetnosti, istine, etike, prava i društvenih odnosa  CIP2014-00613 
 
Društveno odgovorno poslovanje : udžbenik u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomisticaekonomist  CIP2014-01228 
 
Društvo i tehnologija 2014. - Dr. Juraj Plenković [Elektronička građa] = Society and technology 2014 - Dr. Juraj Plenković : book of manuscripts  CIP2014-00598 
 
Drvodjelja : priča o najboljim strategijama za uspjeh na svijetu  CIP2014-02351 
 
Drž' se ravno!  CIP2014-02640 
 
Dublin Noir : keltski tigar protiv ružnog Amerikanca  CIP2014-03263 
 
Dubovčaki 50 plus  CIP2014-04398 
 
Dubravka  CIP2014-03862 
 
Dubrovčani XX. stoljeća  CIP2014-04506 
 
Dubrovnik : grad kulture i umjetnosti  CIP2014-04458 
 
Dubrovnik : kültür ve şanat sehri  CIP2014-04462 
 
Dubrovnik : stadt van kunst en cultuur  CIP2014-04459 
 
Dudov svilac  CIP2014-03485 
 
Dugoselski astronom  CIP2014-01905 
 
Duh Dylana  CIP2014-03694 
 
Duh vremena  CIP2014-04258 
 
Duhovna kondicija : razumijevanje, detoksikacija, vježba : Biblijski pristup  CIP2014-00425 
 
Duhovna okrjepa : trominutna dnevna razmatranja  CIP2014-00429 
 
Duhovna sila koja mijenja život : ojačajte vjeru i promijenite život!  CIP2014-00420 
 
Duhovna zvanja s područja Žepačkoga dekanata  CIP2014-00488 
 
Duhovne sile novoga : o stvarnosti Boga i opasnosti kozmičkih sila  CIP2014-00537 
 
Duhovne vrijednosti u sportu  CIP2014-02850 
 
Dunavski blues : čamcem od Zagreba do Crnog mora  CIP2014-03887 
 
Duša u plamenu  CIP2014-03242  CIP2014-03241 
 
Dušan Vukotić : zaboravljeni vizionar = the forgotten visionary  CIP2014-02824 
 
Duševno zdravlje, kultura i društvo : psihijatrija pred izazovima 21. st  CIP2014-02112 
 
Dva A Vidi i: 2A : Dva arhitekta : 1993.-2003.
 
Dva a - Dva arhitekta Vidi i: 2A - Dva arhitekta : 1993-2003
 
Dva ciklusa : japansko proljeće, pet pjesama na tekstove iz zbirke Japanischer Frühling : petnaest pjesama za glas i glasovir na tekstove iz japanskog pjesništva = Two song cycles : Japanese Spring, Five Songs to Texts from the Collection Japanisher Frühling Fifteen Songs for Voice and Piano to Texts from Japanese Poetry  CIP2014-02778 
 
Dva dana žalosti  CIP2014-00966 
 
Dva života Anice Jušić : razvoj neurologije i hospicijskog pokreta u Hrvatskoj tijekom druge polovine 20. stoljeća  CIP2014-01967 
 
Dva života jedne žene  CIP2014-04039 
 
Dvadeset godina Kulturno-umjetničkog društva "Sveti Jeronim" Štrigova Vidi i: 20 godina Kulturno-umjetničkog društva "Sveti Jeronim" Štrigova
 
Dvadeset godina Orguljaške ljetne škole u Šibeniku : (1994.-2014.)  CIP2014-02800 
 
Dvadeset godina Susreta zagrebačkih Runovićana Vidi i: 20 godina Susreta zagrebačkih Runovićana : (1995.-2014.)
 
Dvadeset i druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Kako obrazovanju dati boju?" - uloga i izazovi za psihologe", Rovinj, 5. - 8. studenog 2014. Vidi i: 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Kako obrazovanju dati boju? - uloga i izazovi za psihologe", Rovinj, 5. - 8. studenog 2014. : knjiga sažetaka
 
Dvadeset i jedna priča  CIP2014-03298 
 
Dvadeset primjera dobre prakse projekata energetske učinkovitosti Vidi i: 20 primjera dobre prakse projekata energetske učinkovitosti
 
Dvanaest ciklusa Vidi i: 12 ciklusa : Galerija „Vjekoslav Karas“ 22. listopad - 30. studeni 2014.
 
Dvanaest dana začudnog Balkana : putopis od Karlovca do Tirane prateći tok Kupe, Save i Dunava  CIP2014-04482 
 
Dvije tisuće pedeset druga Vidi i: Biblioteka Gospodarska misao
 
Dvijestotine najpopularnijih biljaka koje ćete lako uzgojiti Vidi i: 200 najpopularnijih biljaka koje ćete lako uzgojiti
 
Dvojezično obrazovanje gluhe djece : s iskustvima Švedske i Danske  CIP2014-01785 
 
Dvorci  CIP2014-03280 
 
Dvostruki negativ  CIP2014-03544 
 
Dylan Dog biblioteka  CIP2014-02660  CIP2014-02629  CIP2014-02674  CIP2014-02587  CIP2014-02665  CIP2014-02602 
 
Dylan Dog: Crveni znamen  CIP2014-02602 
 
Dylan Dog: Dogodilo se sutra  CIP2014-02629 
 
Dylan Dog: Misterij Temze  CIP2014-02665 
 
Dylan Dog: Nitko  CIP2014-02674 
 
Dylan Dog: Paklovi  CIP2014-02587 
 
Dylan Dog: Tigričin san  CIP2014-02660 
 
Džemovi, marmelade i kompoti  CIP2014-02280 
 
E na kvadrat Vidi i: Stručno-popularna biblioteka (V.B.Z.)
 
E Nevi viasta : Romani Vlax dijalekto  CIP2014-00288 
 
E(k)lipse  CIP2014-03973 
 
E2 : devet eksperimenata s energijom koji dokazuju da mislima oblikujete svoju stvarnost  CIP2014-00208 
 
Early Foreign Language Learning and Teaching : perspectives and experience  CIP2014-01030 
 
Early foreing language learning and teaching : perspectives and experience  CIP2014-01238 
 
Economic and Social Development : book of abstracts  CIP2014-00787  CIP2014-00791  CIP2014-02357  CIP2014-00788 
 
Economic and social development [Elektronička građa] : book of proceedings  CIP2014-02358  CIP2014-00789 
 
Economic and Social Development [Elektronička građa] : book of proceedings  CIP2014-00786  CIP2014-00790 
 
Economy of Ragusa 1300 - 1800 : the tiger of the Medieval Mediterranean  CIP2014-00784 
 
Edbin  CIP2014-04063 
 
Edicija A-302  CIP2014-03017  CIP2014-03015  CIP2014-03934 
 
Edicija Antologije  CIP2014-03785  CIP2014-03573  CIP2014-04096 
 
Edicija Biblos  CIP2014-03743 
 
Edicija Drugi smjer  CIP2014-00147 
 
Edicija Ljetne škole i radionice  CIP2014-02563 
 
Edicija Meandar  CIP2014-04184 
 
Edicija Meandar. Poezija  CIP2014-03148  CIP2014-04186 
 
Edicija Meandar. Serija EX  CIP2014-04259 
 
Edicija Misli su slobodne  CIP2014-01019  CIP2014-01021  CIP2014-01020  CIP2014-01018 
 
Edicija Mursa aeterna  CIP2014-04553  CIP2014-04554 
 
Edicija Mursa aeterna = Edition Mursa aeterna  CIP2014-04563 
 
Edicija Off theater  CIP2014-04071 
 
Edicija Oteto od zaborava  CIP2014-04533 
 
Edicija Prilozi za povijest Like  CIP2014-00514 
 
Edicija Rakurs  CIP2014-02830 
 
Edicija Studio  CIP2014-02467 
 
Edition Science and society  CIP2014-01849 
 
Edition Ugor  CIP2014-00529 
 
Education for democratic citizenship and human rights : insights from Croatia, Hungary, Montenegro and Romania Vidi i: Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava : uvidi iz Hrvatske, Mađarske, Crne Gore i Rumunjske
 
Edukacijsko-rehabilitacijska biblioteka  CIP2014-00605 
 
Edukativna biblioteka Fotokluba Čakovec  CIP2014-02766 
 
Edukativni priručnik za male i srednje poduzetnike  CIP2014-02346 
 
Egipatska pragnoza i njezin zov u vječnoj sadašnjici  CIP2014-00447 
 
Eighth International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, [21-24 October 2014, Opatija, Croatia Vidi i: 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, [21-24 October 2014, Opatija, Croatia] : book of abstracts
 
Ekologija : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije i srednjim strukovnim školama  CIP2014-01466 
 
Ekologija vremena i kultura zidova  CIP2014-00577 
 
Ekonomika inovacija : utrka za globalnu prednost  CIP2014-00719 
 
Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj  CIP2014-00735 
 
Ekonomska analiza međunarodnog terorizma  CIP2014-00705 
 
Eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja : istraživački izvještaj Vidi i: Znam, razmišljam, sudjelujem : projekt Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama : eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja : istraživački izvještaj
 
Eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja : zaključci i preporuke Vidi i: Znam, razmišljam, sudjelujem : projekt Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama : eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja : zaključci i preporuke
 
Ekstaza  CIP2014-03170 
 
Ekumena  CIP2014-00486 
 
Ekumenski susreti ; Branislav Bošnjak  CIP2014-00487 
 
Elaborat o opravdanosti osnivanja fakulteta zdravstvenih studija u Zagrebu  CIP2014-01789 
 
Electa  CIP2014-02912 
 
Elegantni svemir : superstrune, skrivene dimenzije i potraga za konačnom teorijom  CIP2014-01913 
 
Električki strojevi : udžbenik u srednjim školama elektrotehničkog područja  CIP2014-01313 
 
Električne mreže i postojenja : radna bilježnica : za strukovne škole  CIP2014-01601 
 
Električne mreže i postojenja : udžbenik za srednje strukovne škole  CIP2014-01600 
 
Elektronika automobila i 4-taktni motori : kompjutor motora, ECU-ECM, dijagnostika motora, OBD-II, OBD-IISAE akronimi, turbina i intercooler, dijagnostički savjetnik, NOx, DPF, DEF, FUEL TRIM, GDI, NOS, KERS, senzori motora, MAF-MAP-CKP-KNOCK, 02-TPS-ECT-IAT-CID-CTS, aktuatori motora, ISC-RGB-VTEC, ABS, goriva i maziva  CIP2014-02212 
 
Element  CIP2014-04286 
 
Elementarna matematika  CIP2014-01432 
 
Elementi geometrije  CIP2014-01871 
 
Elementi zgrada I  CIP2014-02198 
 
Emanuel Vidović : iz fundusa Galerije Emanuel Vidović : Galerija Prica, 4. 9. - 19. 10. 2014.  CIP2014-02735 
 
Emil i detektivi  CIP2014-03594 
 
Emocije : psihoterapija i razumijevanje emocija  CIP2014-00230 
 
Emocionalna inteligencija u poslu : knjiga koja će revolucionirati pristup poslu, promijeniti poslovne organizacije i stajališta onih koji ih vode  CIP2014-00206 
 
Empatija : temeljna kvaliteta za ostvarivanje revolucionarnih promjena u 21. stoljeću  CIP2014-00219 
 
Enciklopedija Larousse : životinje  CIP2014-01958 
 
Enciklopedija nadnaravnog : istraživanje svijeta neobjašnjivih sila koje utječu na naš svijet  CIP2014-00158 
 
Enciklopedija urota : enciklopedija teorije zavjere  CIP2014-00703 
 
Enciklopedijski rječnik analitičkoga nazivlja  CIP2014-01923 
 
Energetska obnova višestambenih zgrada : priručnik za upravitelje zgrada : na temelju postojeće prakse i Nacrta Programa energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje 2014-2020 godine  CIP2014-02558 
 
Energija za lokalni razvoj : kako obnovljivi izvori energije mogu doprinijeti lokalnom razvoju : vodič za lokalne zajednice  CIP2014-00759 
 
Enfant terrible  CIP2014-03903 
 
Engleski jezik na državnoj maturi : pripreme za državnu maturu : upiši se na željeni fakultet  CIP2014-01240 
 
Englesko hrvatski, hrvatsko engleski školski rječnik  CIP2014-02930 
 
Englesko-hrvatski rječnik maziva i srodnih proizvoda : iz područja proizvodnje, razvoja, ispitivanja kvalitete, primjene i prodaje maziva i srodnih proizvoda  CIP2014-02177 
 
Englesko-hrvatski stručni pojmovnik : za urbaniste, prostorne planere, arhitekte i krajobrazne arhitekte = English-Croatian professional glossary : for urban and physical planners, architects and landscape architects  CIP2014-02526 
 
English for communication management 1  CIP2014-02932 
 
English for teachers  CIP2014-01117 
 
English grammar handbook with exercises : for first year part-time students  CIP2014-02931 
 
Enigma : bitka za šifru  CIP2014-00965 
 
Entrepreneurial learning : a key competence approach : ISCED level 1  CIP2014-02347 
 
Entrepreneurial learning : a key competence approach : ISCED level 3  CIP2014-00999 
 
Ep o Anoroerima  CIP2014-02595 
 
E-poslovanje : udžbenik za 3. razred srednje strukovne škole : zanimanje: komercijalisticakomercijalist  CIP2014-01533 
 
E-poslovanje making your bussines competitive in teh modern world : a practical guide for Croatian small bussines  CIP2014-02406 
 
E-poslovanje za konkurentnost vašeg poduzeća u suvremenom svijetu : praktičan vodič za male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj  CIP2014-02411 
 
ERPOHEN [Elektronička građa] trorječnik polimerstva : hrvatsko-englesko-njemački  CIP2014-02446 
 
Eseji  CIP2014-00282 
 
Eseker : mali rječnik esekerskog govora  CIP2014-02952 
 
Eskontna stopa Hrvatske narodne banke Vidi i: Porezi lokalne samouprave i uprave, propisi općeg ustroja poreznog sustava
 
Eslovenia : historia, cultura, arte, bellezas naturales, turismo : [monografía turística]  CIP2014-04435 
 
Esploro kaj dokumentado  CIP2014-00099 
 
Estetska terminologija  CIP2014-00145 
 
Etika 1 : smisao i orijentacija : udžbenik etike u prvom razredu srednjih škola  CIP2014-01246 
 
Etika 2 : čovjek kao društveno biće : udžbenik etike u drugom razredu srednje škole  CIP2014-01705 
 
Etika 3 : bioetika danas : udžbenik etike u trećem razredu srednje škole  CIP2014-01743 
 
Etika 4 : etika ili O dobru : udžbenik etike u četvrtom razredu srednje škole  CIP2014-01287 
 
Etika u sestrinstvu : udžbenik za treći razred medicinske škole : za zanimanje medicinska sestra opće njegemedicinski tehničar opće njege  CIP2014-01579 
 
Etimologija zaborava : abecedarij poetičnih izraza  CIP2014-03025 
 
Eureka! 1 : udžbenik prirode i društva u prvom razred osnovne škole  CIP2014-01085 
 
Eureka! 2 : udžbenik prirode i društva u drugom razredu osnovne škole  CIP2014-01086 
 
Eureka! 3 : udžbenik prirode i društva u trećem razred osnovne škole  CIP2014-01084 
 
Eureka! 4 : udžbenik prirode i društva u četvrtom razred osnovne škole  CIP2014-01169 
 
Europa u sepiji  CIP2014-04314 
 
Europa x 10  CIP2014-04535 
 
Europeizacija hrvatske javne uprave  CIP2014-00915 
 
Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj  CIP2014-00832 
 
Europska estetička baština  CIP2014-00149 
 
Europska renesansa antičke Pule  CIP2014-02543 
 
Europski uhidbeni nalog s primjerima iz sudske prakse  CIP2014-00868 
 
Europski vjesnik : bijes građana i mir Europe ili Zašto poklonjena demokracija mora ustupiti mjesto izborenoj demokraciji  CIP2014-00105 
 
Europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima : izvješće za Karlovačku županiju  CIP2014-01986 
 
Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača  CIP2014-00871 
 
Eva kao drukčija : egzemplarno istraživanje ranoga kršćanstva i srednjega vijeka  CIP2014-00293 
 
Evanđelja u trapericama : od nedjelje do nedjelje : (Godina B)  CIP2014-00297 
 
Evanđelje po Mariji  CIP2014-03535  CIP2014-03534 
 
Evanđelje svakoga dana : razmatranja o evanđelju svakoga dana : II. korizmeno i uskrsno vrijeme  CIP2014-00299 
 
Evangelii gaudium = Radost evanđelja : apostolska pobudnica biskupima, prezbiterima i đakonima, posvećenim osobama i svim vjernicima laicima o naviještanju evanđelja u današnjem svijetu  CIP2014-00463 
 
Ex catedra  CIP2014-03066 
 
Ex Ponto ; Nemiri ; Lirika  CIP2014-03004 
 
Facta  CIP2014-00039  CIP2014-00792  CIP2014-00201  CIP2014-04528 
 
Facta architectonica 2 : zbornik stručnih radova nastavnika Af 2011.-2013. = Academic volumes 2011-2013  CIP2014-02542 
 
Fahrenheit 451  CIP2014-03189 
 
Fantastičan mačak Bob  CIP2014-03186 
 
Fantom  CIP2014-03142 
 
Farmski sustav osiguravanja kvalitete u proizvodnji junetine, janjetine i jaretine : vodič za uzgajivače stoke  CIP2014-02246 
 
Fatalna srijeda  CIP2014-03275  CIP2014-03274 
 
Federalistička ideja : počeci evropske federalističke tradicije  CIP2014-00696 
 
Ferdinandovac : iz baštine za budućnost : tiskano u povodu 170. obljetnice Ferdinandovca  CIP2014-01806 
 
Fetalna medicina i opstetricija  CIP2014-02150 
 
Filipinska perla  CIP2014-04094 
 
Filming in Croatia 2014  CIP2014-02825 
 
FILMoteka  CIP2014-02838 
 
Filozofija : uvod i povijest  CIP2014-01322 
 
Filozofija i hrvatski jezik  CIP2014-00131 
 
Filozofija i mediji : [zbornik]  CIP2014-00132 
 
Filozofija i tjelesnost : simpozij, Zagreb, 27.–29. studenoga 2014.  CIP2014-00167 
 
Filozofija i znanost : zbornik radova [s međunarodnog studentskog simpozija Udruženja studenata filozofije u Zagrebu, 15. i 16. svibnja 2014. godine]  CIP2014-00137 
 
Filozofija kao terapija duše  CIP2014-00171 
 
Filozofija prakse i mišljenje revolucije Gaje Petrovića  CIP2014-00134 
 
Filozofija Ruđera Josipa Boškovića : Zbornik međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 4. studenoga 2011. u Zagrebu  CIP2014-00144 
 
Filozofija slobode  CIP2014-00148 
 
Filozofija tragičnog : Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard  CIP2014-00178 
 
Filozofija učenja Islama  CIP2014-00525  CIP2014-00526 
 
Filozofska biblioteka (Naklada Jurčić)  CIP2014-00149 
 
Financijska matematika  CIP2014-01900 
 
Financijske institucije i tržišta  CIP2014-00767 
 
Financijski menadžment : izabrane teme  CIP2014-02425 
 
Finka Fi  CIP2014-03744 
 
First Croatian Virus Workshop "Basic and Translational Virus Research", Rijeka, 14th November 2014 Vidi i: 1st Croatian Virus Workshop "Basic and Translational Virus Research", Rijeka, 14th November 2014
 
Fišerovac : sto godina od izgradnje prvog javnog kupališta : (1914.-2014.)  CIP2014-02884 
 
Fit za prodaju! : praktičan priručnik koji će te naučiti kako pronaći kvalitetno radno mjesto u prodajnoj branši te kako ćeš postati najtraženija radna snaga na tržištu  CIP2014-02403 
 
Five limit intervals : theory & praxis Zagreb  CIP2014-02809 
 
Fizika 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjih programom fizika  CIP2014-01372 
 
Fizika 1 : udžbenik za prvi razred gimnazije  CIP2014-01380 
 
Fizika 1 : udžbenik za prvi razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizika  CIP2014-01382 
 
Fizika 1 : zbirka zadataka za 1. razred gimnazije  CIP2014-01366 
 
Fizika 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike  CIP2014-01379 
 
Fizika 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizika  CIP2014-01376 
 
Fizika 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike  CIP2014-01377 
 
Fizika 2 : udžbenik za 2. razred gimnazije  CIP2014-01367 
 
Fizika 2 : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjih programom fizika  CIP2014-01374 
 
Fizika 2 : udžbenik za drugi razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizika  CIP2014-01378 
 
Fizika 2 : udžbenik za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike  CIP2014-01381 
 
Fizika 2 : zbirka zadataka za 2. razred gimnazije  CIP2014-01375 
 
Fizika 2 : zbirka zadataka za drugi razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike  CIP2014-01385 
 
Fizika 2 : zbirka zadataka za drugi razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizika  CIP2014-01390 
 
Fizika 2 : zbirka zadataka za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike  CIP2014-01383 
 
Fizika 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike  CIP2014-01371 
 
Fizika 3 : udžbenik za treći razred gimnazije  CIP2014-01373 
 
Fizika 3 : udžbenik za treći razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizika  CIP2014-01386 
 
Fizika 3 : zbirka zadataka za 3. razred gimnazije  CIP2014-01369 
 
Fizika 3 : zbirka zadataka za treći razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike  CIP2014-01388 
 
Fizika 3 : zbirka zadataka za treći razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizika  CIP2014-01387 
 
Fizika 4 : udžbenik za 4. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike  CIP2014-01384 
 
Fizika 4 : udžbenik za četvrti razred gimnazije  CIP2014-01370 
 
Fizika 4 : zbirka zadataka za 4. razred gimnazije  CIP2014-01368 
 
Fizika 4 : zbirka zadataka za četvrti razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike  CIP2014-01389 
 
Fizika 7 : radna bilježnica za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01111 
 
Fizika 7 : udžbenik za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01113 
 
Fizika 7 : zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01110 
 
Fizika 8 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole  CIP2014-01112 
 
Fizika 8 : udžbenik za 8. razred osnovne škole  CIP2014-01114 
 
Fizika 8 : zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole  CIP2014-01109 
 
Fizika oko nas : zbirka zadataka iz fizike za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01248 
 
Fizika oko nas : zbirka zadataka iz fizike za 8. razred osnovne škole  CIP2014-01249 
 
Fizika oko nas 7 : udžbenik fizike u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01523 
 
Fizika oko nas 8 : udžbenik fizike u osmom razredu osnovne škole  CIP2014-01524 
 
Fizika u 24 lekcije : priručnik za pripremu državne mature  CIP2014-01147 
 
Fizikalna terapija i rehabilitacija psa  CIP2014-02263 
 
Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji : odabrane teme  CIP2014-02097 
 
Fizioterapija, znanost i umjetnost : zbornik radova i sažetaka  CIP2014-02059 
 
Flink mit Deutsch 1 Neu : udžbenik njemačkog jezika u četvrtom razredu osnovne škole : prva godina učenja  CIP2014-01107 
 
Flink mit Deutsch 2 Neu : udžbenik njemačkog jezika u petom razredu osnovne škole : druga godina učenja  CIP2014-01108 
 
Flink mit Deutsch 3 Neu : udžbenik njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole : treća godina učenja  CIP2014-01106 
 
Flink mit Deutsch 4 Neu : udžbenik njemačkog jezika u sedmom razredu osnovne škole : četvrta godina učenja  CIP2014-02936 
 
Flink mit Deutsch 5 Neu : udžbenik njemačkog jezika u osmom razredu osnovne škole : peta godina učenja  CIP2014-02935 
 
Flora Hrvatske : invazivne biljke  CIP2014-01954 
 
Folnegović plemeniti - moje prezime  CIP2014-04494 
 
Forenzika : dokumenata, novca i rukopisa  CIP2014-00847 
 
Forty-seventh International Sympozium FUELS 2014 Vidi i: Stručna izdanja Hrvatskog društva za goriva i maziva
 
Forward 1 : udžbenik engleskog jezika u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01258 
 
Forward 2 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01257 
 
Fotografije = Photographs, Muzej Grada Zagreba, travanj-lipanj 2014.  CIP2014-02763 
 
Fotografije 'z ladlina : publikacija je posvećena 50-toj obljetnici etnografskog odjela Muzeja Moslavine Kutina  CIP2014-01818 
 
Fourierov red i integral ; Laplaceova transformacija  CIP2014-01887 
 
Fra Milan Ujević : u nebo zagledan, k zemlji prignut, čuvar arheoloških starina  CIP2014-00491 
 
Fragmenti jednog puta  CIP2014-03818 
 
Fragmenti svemira : monografija  CIP2014-02705 
 
Fran Galović - sto godina poslije : Znanstveni skup u povodu 100. godišnjice smrti Frana Galovića (1914.-2014.), Koprivnica, 17. listopada 2014. : knjižica sažetaka  CIP2014-04359 
 
Francuski stojeći satovi u Muzeju Mimara = French clocks in The Mimara Museum  CIP2014-00095 
 
Francuz : jedanaest koraka do sreće  CIP2014-04268 
 
Frane Radak : slikao sam ono što sam vidio, i vidio ono što sam slikao!  CIP2014-02706 
 
Franjevci kapucini u Karlobagu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713. – 2013.) = Capuchin Friars in Karlobag : conference proceedings of the International Scientific Conference on the Occasion of the 300th Anniversary of Activity of Capuchin Friars in Lika and Krbava (1713–2013)  CIP2014-00490 
 
Franjina crkva : prva godina pontifikata pape Franje  CIP2014-00465 
 
Fraseologia e proverbi : nel dialetto veneto-dalmata di Spalato nel Novecento Vidi i: Frazemi i poslovice : u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću = Fraseologia e proverbi : nel dialetto veneto-dalmata di Spalato nel Novecento
 
Fratar - narodni neprijatelj : doživljaji i sjećanja  CIP2014-03955 
 
Frazemi i poslovice : u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću = Fraseologia e proverbi : nel dialetto veneto-dalmata di Spalato nel Novecento  CIP2014-02960 
 
From vocational training to success  CIP2014-00802 
 
Fundamental and applied kinesiology - steps forward : proceedings  CIP2014-02873 
 
Fundamental and applied kinesiology - steps forward [Elektronička građa] : proceedings  CIP2014-02872 
 
Fusnote ljubavi i zlobe  CIP2014-04131 
 
Future of the media Vidi i: Budućnost medija
 
Future Trends in Civil Engineering : Scientific Symposium Zagreb, Croatia, 17-18 February 2014  CIP2014-02201 
 
Gabrielov zanos  CIP2014-03468  CIP2014-03469 
 
Gaće na štapu  CIP2014-00695 
 
Gajo Petrović, filozof iz Karlovca : zbornik radova sa simpozija Gajo Petrović - lik i djelo, (Karlovac, 12. travnja 2013.)  CIP2014-00139 
 
Galeb, more i daljine  CIP2014-03835 
 
Galerija Stećak, Klek  CIP2014-02732  CIP2014-02963 
 
Galovichiana  CIP2014-01825 
 
Galović i zađne stvari : podravski eseji i zapisi  CIP2014-04230 
 
Garestinski gartlic rieči : antologijski izbor i književnopovijesni pregled varaždinske usmenoknjiževne baštine  CIP2014-04236 
 
Gastrostart : nastavni priručnik za pomoćne kuhare s kuharicom  CIP2014-02297 
 
Gdje je moja pustinja? : pjesme, molitve, razmišljanja  CIP2014-00382 
 
Gdje su dokazi? : bolja istraživanja za bolje zdravlje  CIP2014-02083 
 
Gea 1 : udžbenik geografije u petom razredu osnovne škole  CIP2014-01279 
 
Gea 2 : udžbenik geografije u šestom razredu osnovne škole  CIP2014-04474 
 
Gea 3 : udžbenik geografije u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01280 
 
Gea 4 : udžbenik geografije u osmom razred osnovne škole  CIP2014-01680 
 
Generacija za V : priručnik o volontiranju za srednjoškolce  CIP2014-00979 
 
General Kiro Miš  CIP2014-03964 
 
Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem  CIP2014-00271 
 
Genetika i evolucija : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije  CIP2014-01537 
 
Genetikom predodređena ; Čuvarica tvojih suza : zbirka poezije  CIP2014-03936 
 
Geografija 1 : radna bilježnica za 5. razred osnovne škole  CIP2014-01304 
 
Geografija 1 : udžbenik geografije u prvom razredu gimnazije  CIP2014-01252 
 
Geografija 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola  CIP2014-04478 
 
Geografija 1 : udžbenik iz geografije za prvi razred srednjih strukovnih škola  CIP2014-01411 
 
Geografija 1 : udžbenik za 5. razred osnovne škole  CIP2014-01301 
 
Geografija 2 : radna bilježnica za 6. razred osnovne škole  CIP2014-01300 
 
Geografija 2 : udžbenik geografije u drugom razredu gimnazije  CIP2014-01250 
 
Geografija 2 : udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola  CIP2014-01288 
 
Geografija 2 : udžbenik iz geografije za drugi razred srednjih strukovnih škola  CIP2014-01094 
 
Geografija 2 : udžbenik za 6. razred osnovne škole  CIP2014-01305 
 
Geografija 3 : radna bilježnica za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01303 
 
Geografija 3 : udžbenik geografije u trećem razredu gimnazije  CIP2014-01253 
 
Geografija 3 : udžbenik iz geografije za treći razred gimnazija  CIP2014-01711 
 
Geografija 3 : udžbenik za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01329 
 
Geografija 4 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole  CIP2014-01296 
 
Geografija 4 : udžbenik za 8. razred osnovne škole  CIP2014-01302 
 
Geografija 4. : udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazije  CIP2014-01254 
 
Geografija Europe : metodički priručnik za učitelje  CIP2014-01709 
 
Geografija Europe [7] : udžbenik iz geografije za 7. razred osnovne škole  CIP2014-01138 
 
Geografija Hrvatske : udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazije  CIP2014-01255 
 
Geografija na državnoj maturi 2010.-2012. : analize i preporuke  CIP2014-01063 
 
Geografija Svijeta : metodički priručnik za učitelje  CIP2014-01710 
 
Geografija svijeta [6] : udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole  CIP2014-01139 
 
Geokemijski atlas Siska = Geochemical atlas of Sisak  CIP2014-01938 
 
Geologija i istraživanje ležišta ugljikovodika  CIP2014-01939 
 
Geološki vodič kroz NP Paklenica  CIP2014-01931 
 
Geometrija linearnog programiranja  CIP2014-01855 
 
Glad kao nijedna druga  CIP2014-03231 
 
Gladijatori : zabava za puk u Koloseju  CIP2014-01817 
 
Glagoljaška Muka Kristova : odabrane kulturološko-filološke studije  CIP2014-00012 
 
Glagolju : čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01604 
 
Glagolju : udžbenik iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01605 
 
Glas tišine  CIP2014-00174 
 
Glasga Menkhala  CIP2014-04254 
 
Glasnik sv. Josipa : članci u nastavcima o bratu Ivanu Bonifaciju Pavletiću  CIP2014-00468 
 
Glasnik, vlasnik, hodočasnik  CIP2014-04137 
 
Glava velike ribe : [roman]  CIP2014-04255 
 
Glavne olimpijske teme : materijali za nastavnike : olimpizam i olimpijski pokret, olimpijski plamen i štafetno nošenje olimpijske baklje, antičke olimpijske igre, moderne olimpijske igre, plakati olimpijskih igara  CIP2014-02867 
 
Glazbena akustika  CIP2014-02774 
 
Glazbena trilogija  CIP2014-03775 
 
Glazbena umjetnost 1 : udžbenik glazbene umjetnosti za prvi razred gimnazije  CIP2014-01463 
 
Glazbena umjetnost 2 : udžbenik glazbene umjetnosti za drugi razred gimnazije  CIP2014-01464 
 
Glazbena umjetnost 3 : udžbenik glazbene umjetnosti za treći razred gimnazije  CIP2014-02797 
 
Glazbena umjetnost 4 : udžbenik glazbene umjetnosti za 4. razred gimnazije  CIP2014-01462 
 
Gledanje u vidjeno : ratovanje u Srbiji 1914. godine  CIP2014-04549 
 
Globalisation, efficiency and sustainability of health care systems  CIP2014-02034 
 
Globalizacija i autonomija : doprinosi sociologiji globalizacije  CIP2014-00609 
 
Globalizacija zapadne kulturne revolucije : ključni pojmovi, mehanizmi djelovanja  CIP2014-00604 
 
Globalno poslovno okruženje : udžbenik u prvom razredu srednje škole - zanimanje ekonomistekonomistica  CIP2014-01394 
 
Glocal multimedia art  CIP2014-01016 
 
Glorijina životna staza ; U predsjednikovo ime  CIP2014-02694 
 
Glosar fotokemijskog nazivlja : preporuke IUPAC 2006. : preporuke HDKI i HKD 2014.  CIP2014-01922 
 
Gluma pred kamerom : priručnik za studente glume i filmske i TV režije  CIP2014-02842 
 
Gljive kao bioindikator u zaštiti prirode  CIP2014-02226 
 
Gljive u Hrvatskoj : [89 vrsta gljiva]  CIP2014-02217 
 
Godina nakon Egipta  CIP2014-04339 
 
Godina za akciju! : školski kalendardidaktički priručnik za osnovne i srednje škole 20142015.  CIP2014-01000 
 
Godine prve: zašto su važne : vodič za roditelje i stručnjake koji rade s djecom predškolskog uzrasta  CIP2014-01992 
 
Godišnjak za filozofiju  CIP2014-00131 
 
Godišnji sastanak alergologa i kliničkih imunologa Hrvatske, Zagreb, 28. studenoga, 2014.  CIP2014-02117 
 
Gola istina 2  CIP2014-04113 
 
Golicava povijest svijeta  CIP2014-00581 
 
Golub na grani  CIP2014-02756 
 
Gomolava : pjesme  CIP2014-04109 
 
Gonič zmajeva  CIP2014-03330 
 
Goričan : monografija  CIP2014-04404 
 
Gorka čokolada : [šesti slučaj istražitelja Nikole Banića]  CIP2014-04310 
 
Gornje Bazje : monografija : 580.-godišnjica prvoga pisanog spomena sela i 150 godina škole u Gornjem Bazju  CIP2014-04470 
 
Gornjostubička osmica - izletnička ruta i prečaci iz djetinjstva prije 70 godina : (putopis - životopis)  CIP2014-04501 
 
Gorostasi hrvatske pjesme  CIP2014-03848 
 
Gorski kotar : planinarski vodič : najatraktivniji izleti u hrvatske planine : 10 odabranih izleta za svaku obitelj i za sve uzraste  CIP2014-02859 
 
Gospa - kraljica Hrvata : marijanska svetišta i crkve u Hrvatskoj  CIP2014-00328 
 
Gospa Elizabeta : borba za život - i za krunu  CIP2014-03558 
 
Gospa Kibeška : Marija govori svijetu iz srca Afrike  CIP2014-00324 
 
Gospa od krunice : petnaest obećanja blažene Djevice Marije moliteljima krunice  CIP2014-00384 
 
Gospin izvor dušu liči  CIP2014-03989 
 
Gospina trava : roman  CIP2014-04033 
 
Gospodar muha  CIP2014-03287 
 
Gospodin je moja snaga i moja pjesma : zbornik radova u čast mons. dr. Franje Komarice povodom 25. obljetnice upravljanja Banjolučkom biskupijom (1989.-2014.)  CIP2014-00469 
 
Gost i druge novele  CIP2014-03923 
 
Gost iz galaksije  CIP2014-03080 
 
Govori hrvatski 6 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole  CIP2014-01133 
 
Govori hrvatski 6 : udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole  CIP2014-01130 
 
Govori hrvatski 8 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole  CIP2014-01131 
 
Govori hrvatski 8 : udžbenik iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole  CIP2014-01132 
 
Govori naše vrijeme  CIP2014-03851 
 
Gozba Johna Saturnalla  CIP2014-03437 
 
Grad lopova  CIP2014-03174 
 
Grad smrti  CIP2014-02632 
 
Grad Zagreb : stanovništvo, kućanstva i stanovi : popis 2011.  CIP2014-00571 
 
Graditelji mostova.  CIP2014-03128  CIP2014-03131 
 
Gradivo za povijest Istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku.  CIP2014-04577 
 
Gradovi jadranske Hrvatske : stil grada : tragovima identiteta hrvatskih gradova  CIP2014-04483 
 
Građanska dužnost  CIP2014-03196 
 
Građansko pravo : opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo  CIP2014-00883 
 
Grafičke tehnike : udžbenik za srednje škole s programima vizualnih umjetnosti i dizajna  CIP2014-01082 
 
Gramatika Bosne 2 : semantika konteksta ideja stvari svrhe : vrednovanje idioma bosanske kulturne baštine  CIP2014-02468 
 
Granice i sudbine  CIP2014-00675 
 
Granice i sudbine : o jugoslavenstvu prije i poslije Jugoslavije  CIP2014-00674 
 
Gregov dnevnik : kronike Grega Heffleyja  CIP2014-03365 
 
Gregov dnevnik : sumorna stvarnost  CIP2014-03364  CIP2014-03363 
 
Grešni nađeli  CIP2014-04119 
 
Grijesi  CIP2014-03810 
 
Grimizni lav  CIP2014-03210  CIP2014-03209 
 
Grmovi moje mladosti  CIP2014-03816 
 
Grozdek  CIP2014-03871 
 
Grupa Contra : papiri: skice, crteži, studije, slike...  CIP2014-02467 
 
Grupa likovnih umjetnika "Zemlja" : 1929.-1935.-2014. : (povodom 85. godišnjice osnutka)  CIP2014-02518 
 
Grupe za potporu dojenja : priručnik za voditeljice grupa  CIP2014-02008 
 
Gudački kvartet br. 1 = String quartet no 1  CIP2014-02787 
 
Gudački kvartet u E-duru = String quartet in E major = Streichquartett in E-dur  CIP2014-02818 
 
Guraj  CIP2014-03501 
 
Guru boje = Guru of colour : Pelukis in Zagreb = [Pelukis u Zagrebu : Muzej za umjetnost i obrtMuseum of Arts and Crafts, Zagreb, 3. - 29. 6. 2014.]  CIP2014-02696 
 
Guru of colour Vidi i: Guru boje = Guru of colour : Pelukis in Zagreb = [Pelukis u Zagrebu : Muzej za umjetnost i obrtMuseum of Arts and Crafts, Zagreb, 3. - 29. 6. 2014.]
 
Gusarski dvor : engleska pomorska pripovijest  CIP2014-03598 
 
Guste žuti maslaček  CIP2014-04001 
 
Gym & fun : vježbanje je zabavno!  CIP2014-01988 
 
Habere spiritum domini : zbornik radova trajnog odgoja i izobrazbe u Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevca konventualaca od 2010. do 2013.  CIP2014-00471 
 
Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima : priručnik za roditelje i stručne djelatnike iz prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta  CIP2014-02065 
 
Hajdukova '71  CIP2014-02864 
 
Hamlet za sinfonijski orkestar = Hamlet for symphony orchestra  CIP2014-02767 
 
Handbook of good practices : how to bring entrepreneurial spirit at your university? : European project "Developing skills for future jobs"  CIP2014-02352 
 
Hard body - kompletan trening sustav, plan treninga i prehrane  CIP2014-01985 
 
Harlekin.  CIP2014-03244 
 
Harmonizacija izvještavanja o rezultatima medicinskobiokemijskih pretraga: upravljanje poslijeanalitičkom fazom laboratorijskog procesa : trajno usavršavanje medicinskih biokemičara : priručnik  CIP2014-02084 
 
Harry Potter i darovi smrti  CIP2014-03489 
 
Harry Potter i kamen mudraca  CIP2014-03487 
 
Harry Potter i odaja tajni  CIP2014-03488 
 
Harry Potter i plameni pehar  CIP2014-03490 
 
Harry Potter i Princ miješane krvi  CIP2014-03486 
 
Harry Potter i Red feniksa  CIP2014-03484 
 
Harry Potter i zatočenik Azkabana  CIP2014-03492  CIP2014-03491 
 
Hereditas linguae Latinae : udžbenik latinskog jezika za osnovnu školu - čitanka  CIP2014-01471 
 
Hereditas linguae Latinae : udžbenik latinskog jezika za osnovnu školu - radna bilježnica  CIP2014-01472 
 
Heritage as development mediator : interpretation and management  CIP2014-04529 
 
Heroj  CIP2014-00189 
 
Hidden lives : an anthropological study of rural women  CIP2014-00614 
 
Hidrogeologija dinarskog krša u Hrvatskoj  CIP2014-01929 
 
Hilarion Gašparoti i njegovo djelo : zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Hilarion Gašparoti (1714.-1762.) i njegovo doba, Samobor, 25. listopada 2012.  CIP2014-03116 
 
Himba  CIP2014-03663 
 
Hipotireoza : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu  CIP2014-02142 
 
Historiografija povijest u suvremenom društvu : zbornik radova s okruglog stola održanog 11. i 12. listopada 2011. u Zagrebu  CIP2014-04517 
 
Historiografski fragmenti  CIP2014-04604 
 
Hit  CIP2014-03128 
 
Hit (Znanje)  CIP2014-03499 
 
Hitac  CIP2014-03163 
 
Hitlerove furije : Njemice u nacističkim poljima smrti  CIP2014-04550 
 
Hladna predjela  CIP2014-02282 
 
Hladne kiše : pjesme  CIP2014-04293 
 
Hobit  CIP2014-03537 
 
Hodanje i brak : uvjeti za sretan brak  CIP2014-00381 
 
Hokej bez granica : 85 godina hokeja u Sisku  CIP2014-02869 
 
Hologrami straha  CIP2014-03813 
 
Hormonska ravnoteža : prirodna rješenja za hormonske poremećaje  CIP2014-01987 
 
Hotel BoonsBoro  CIP2014-03474 
 
Hotel Bospor : prvi krimić o Kati Hirschel  CIP2014-03009 
 
Hotel u oblacima 1914.  CIP2014-04343 
 
Hrabrost mira  CIP2014-00376 
 
Hrana kao lijek : kako možemo hranom liječiti bolesti od prehlade do raka  CIP2014-02001 
 
Hrestomatija mađarske književnosti : 19. stoljeće  CIP2014-03032 
 
Hrvati i manjine u Hrvatskoj : moderni identiteti  CIP2014-00660 
 
Hrvati i Srbi u Habsburškoj monarhiji u 18. stoljeću : interkulturni apsekti "prosvijećene" modernizacije : zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011.  CIP2014-00662 
 
Hrvatska : 100 katastrofa u 100 godina  CIP2014-01842 
 
Hrvatska 1941.-1945. - izdanja biljega  CIP2014-02384 
 
Hrvatska čitanka [5] : za V. razred osnovne škole  CIP2014-01116 
 
Hrvatska čitanka [6] : za VI. razred osnovne škole  CIP2014-01290 
 
Hrvatska čitanka [7] : za VII. razred osnovne škole  CIP2014-01291 
 
Hrvatska čitanka [8] : za VIII. razred osnovne škole  CIP2014-01115 
 
Hrvatska čitanka 6 : priručnik za učitelje hrvatskoga jezika u VI. razredu osnovne škole uz Hrvatsku čitanku 6 autora Olge Jambrec i Ante Bežena  CIP2014-01684 
 
Hrvatska čitanka 7 : priručnik za učitelje hrvatskoga jezika u VII. razredu osnovne škole uz Hrvatsku čitanku autora Olge Jambrec i Ante Bežena  CIP2014-01683 
 
Hrvatska do Brazila  CIP2014-02907 
 
Hrvatska glazbena bašćina  CIP2014-02818  CIP2014-02792  CIP2014-02793  CIP2014-02796  CIP2014-02780  CIP2014-02781  CIP2014-02782  CIP2014-02802  CIP2014-02803 
 
Hrvatska i ljevica : prilog socijaldemokratskom gledištu  CIP2014-00717 
 
Hrvatska iz zraka  CIP2014-04449 
 
Hrvatska jezična baština. Novi niz  CIP2014-02951  CIP2014-02920 
 
Hrvatska kemija u 20. stoljeću : ljudi i događaji  CIP2014-01925 
 
Hrvatska keramika u Irskoj = Croatian ceramics in Ireland : Bedford Hall, Dublin Castle, rujan = September 2014.  CIP2014-02567 
 
Hrvatska krijesnica 5 : priručnik za učitelje hrvatskoga jezika u 5. razredu osnovne škole uz udžbenik Hrvatska krijesnica 5 autorica Slavice Kovač i Mirjane Jukić  CIP2014-01358 
 
Hrvatska krijesnica 5 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za V. razred osnovne škole  CIP2014-01349 
 
Hrvatska krijesnica 5 : udžbenik iz hrvatskoga jezika za V. razred osnovne škole  CIP2014-01344 
 
Hrvatska krijesnica 6 : priručnik za učitelje hrvatskoga jezika u 6. razredu osnovne škole uz udžbenik Hrvatska krijesnica 6 autorica Slavice Kovač i Mirjane Jukić  CIP2014-01682 
 
Hrvatska krijesnica 6 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za VI. razred osnovne škole  CIP2014-01346 
 
Hrvatska krijesnica 6 : udžbenik hrvatskoga jezika za VI. razred osnovne škole  CIP2014-01347 
 
Hrvatska krijesnica 7 : priručnik za učitelje hrvatskoga jezika u 7. razredu osnovne škole uz udžbenik Hrvatska krijesnica 7 autorica Slavice Kovač i Mirjane Jukić  CIP2014-01685 
 
Hrvatska krijesnica 7 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za VII. razred osnovne škole  CIP2014-01350 
 
Hrvatska krijesnica 7 : udžbenik iz hrvatskoga jezika za VII. razred osnovne škole  CIP2014-01348 
 
Hrvatska krijesnica 8 : priručnik za učitelje hrvatskoga jezika u 8. razredu osnovne škole uz udžbenik Hrvatska krijesnica 8 autorica Slavice Kovač i Mirjane Jukić  CIP2014-01696 
 
Hrvatska krijesnica 8 : udžbenik iz hrvatskoga jezika za VIII. razred osnovne škole  CIP2014-01345 
 
Hrvatska mlada lirika 2014.  CIP2014-03881 
 
Hrvatska na povijesnim panoramskim fotografijama = Croatia in historical panoramic photographs  CIP2014-04455 
 
Hrvatska na prvi pogled : udžbenik hrvatske kulture  CIP2014-04530 
 
Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama = Croatian intangible cultural heritage on the UNESCO lists : Hrvatski muzej turizma, Opatija, Vila Angiolina, 06. ožujka 2014. - 25. svibnja 2014. = 06 March - 25 May 2014  CIP2014-01808 
 
Hrvatska policija u Vukovaru : 1990.-1998.  CIP2014-00931 
 
Hrvatska psihijatrijska publicistika  CIP2014-02119 
 
Hrvatska šutnja i izdaja : istina o petoj koloni u Domovinskom ratu  CIP2014-00949 
 
Hrvatska tužba : protiv Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu  CIP2014-00827 
 
Hrvatska u raljama djece komunizma  CIP2014-00659 
 
Hrvatska zanovijetanja  CIP2014-04250 
 
Hrvatska zanovijetanja 4 : aforizmi  CIP2014-04251 
 
Hrvatske kontroverze  CIP2014-00680 
 
Hrvatske obljetnice 1415 : zbornik sa Znanstvenog skupa Zmajskih stolova Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja", Varaždin, Čakovec, Krapina i Križevci, Varaždin, 24.11.2012. godine [i] Varaždin, 23.11.2013. godine  CIP2014-04534 
 
Hrvatske perspektive u Europskoj uniji [Elektronička građa] : zbornik radova Prve međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Fedor Rocco" iz područja komunikacija i marketinga, [Zagreb, 6. prosinac 2013.]  CIP2014-02413 
 
Hrvatski biografski leksikon.  CIP2014-04496 
 
Hrvatski Božić : pjesme  CIP2014-03922 
 
Hrvatski centar ASSITEJ  CIP2014-02828 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik  CIP2014-02914 
 
Hrvatski frazeološki rječnik  CIP2014-02961 
 
Hrvatski genocid: napravili zečeve od Srba  CIP2014-00678 
 
Hrvatski gospodarski rast  CIP2014-00723 
 
Hrvatski istok u Domovinskom ratu : iskustva, spoznaje i posljedice : prvi interdisciplinarni znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 4.-5. prosinca 2014.  CIP2014-00950 
 
Hrvatski jezični savjeti  CIP2014-02954 
 
Hrvatski jezik 1 : radna bilježnica za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01741 
 
Hrvatski jezik 1 : udžbenik za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01740 
 
Hrvatski jezik 2 : radna bilježnica za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01739 
 
Hrvatski jezik 2 : udžbenik za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01738 
 
Hrvatski jezik 3 : jezični udžbenik za 3. razred osnovne škole  CIP2014-01538 
 
Hrvatski jezik 3 : radna bilježnica za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01742 
 
Hrvatski jezik 3 : udžbenik za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01735 
 
Hrvatski jezik 4 : jezični udžbenik za 4. razred osnovne škole  CIP2014-01540 
 
Hrvatski jezik 4 : radna bilježnica za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01733 
 
Hrvatski jezik 4 : udžbenik za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola  CIP2014-01732 
 
Hrvatski jezik 5 : udžbenik hrvatskog jezika za 5. razred  CIP2014-01269 
 
Hrvatski jezik 6 : udžbenik hrvatskog jezika za 6. razred  CIP2014-01270 
 
Hrvatski jezik 7 : udžbenik hrvatskog jezika za 7. razred  CIP2014-01271 
 
Hrvatski jezik 8 : udžbenik hrvatskog jezika za 8. razred  CIP2014-01272 
 
Hrvatski jezik i književnost 1 : integrirani udžbenik za prvi razred srednje strukovne medicinske škole  CIP2014-01141 
 
Hrvatski jezik i književnost 1 : integrirani udžbenik za prvi razred trogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-01311 
 
Hrvatski jezik i književnost 2 : integrirani udžbenik za drugi razred srednje strukovne medicinske škole  CIP2014-01140 
 
Hrvatski jezik i književnost 2 : integrirani udžbenik za drugi razred trogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-01312 
 
Hrvatski jezik i književnost 3 : integrirani udžbenik za treći razred trogodišnje srednje strukovne škole  CIP2014-02982 
 
Hrvatski jezik na državnoj maturi : pripreme za državnu maturu : upiši se na željeni fakultet  CIP2014-01273 
 
Hrvatski liječnički zbor : 140 godina : 1874.-2014.  CIP2014-02032 
 
Hrvatski na državnoj maturi  CIP2014-01734 
 
Hrvatski na maturi  CIP2014-01274 
 
Hrvatski povijesni zemljovidi : povijesni atlas za osnovnu i srednju školu  CIP2014-04487 
 
Hrvatski pravopis  CIP2014-02947 
 
Hrvatski sokol u Jastrebarskom  CIP2014-02901 
 
Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu : Gradski muzej Križevci, Likovna galerija, Križevci 22. svibnja - 10. srpnja 2014. ; Muzej grada Trogira, Trogir 3. kolovoza - 17. kolovoza 2014. ; Galerija “Vinko Draganja OP” Dominikanskoga samostana, Split 11. rujna - 7. listopada 2014. ; Samostan i župa bl. Augustina Kažotića, Zagreb 18. veljače - 5. travnja 2015.  CIP2014-02698 
 
Hrvatski Uskrs : [pjesme]  CIP2014-03920 
 
Hrvatski velikani  CIP2014-04508 
 
Hrvatski vojnik Miro Barešić : nije poginuo u okršaju sa Srbima već je likvidiran u smišljenoj zavjeri  CIP2014-00938 
 
Hrvatski zavičaji : udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole  CIP2014-01299 
 
Hrvatski zavjetni križ  CIP2014-00400 
 
Hrvatski znakovni jezik  CIP2014-02955 
 
Hrvatski žigolo  CIP2014-04307 
 
Hrvatsko i jugoslavensko "proljeće" : 1962.-1972.  CIP2014-00661 
 
Hrvatsko iseljeništvo i domovina : razvojne perspektive  CIP2014-00568 
 
Hrvatsko javno bilježništvo  CIP2014-00880 
 
Hrvatsko javno bilježništvo Vidi i: The Croatian Notariat
 
Hrvatsko kazneno zakonodavstvo  CIP2014-00852 
 
Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika  CIP2014-02895 
 
Hrvatsko plemstvo : roman  CIP2014-03770 
 
Hrvatsko-albanski razgovorni priručnik  CIP2014-02977 
 
Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije  CIP2014-00128 
 
Hrvatsko-makedonski razgovoren priračnik Vidi i: Dominović (razgovorni) priručnici
 
Hrvatsko-makedonski razgovorni priručnik  CIP2014-02916 
 
Hrvatsko-portugalski rječnik  CIP2014-02970 
 
Hrvoje Šercar  CIP2014-02714 
 
Huacapacovo ukleto zlato  CIP2014-02633 
 
Humanisms for children  CIP2014-01021 
 
Humanisms für Kinder  CIP2014-01018 
 
Humanizam za djecu  CIP2014-01019  CIP2014-01020 
 
Hvala : jedna misao za  CIP2014-02980 
 
Hvala ti : knjiga duhovne poezije  CIP2014-03807 
 
Hvala, ne kuham : praktični vodič za (sirove) gurmane novog doba  CIP2014-02339 
 
HVO u obrani Sarajeva : 1992.-1993. : (prilozi za istraživanje uloge HVO-a u obrani Sarajeva i BiH)  CIP2014-00964 
 
I dovede ga k Isusu : priručnik za osobnu evangelizaciju  CIP2014-00333 
 
I ja želim znati! : gluhi i nagluhi učenik u redovnoj školi  CIP2014-01783 
 
I na početku i na kraju bijaše kava : (Kolokvij o kavi)  CIP2014-04036 
 
I odjeknuše gore  CIP2014-03329 
 
I tajno i javno  CIP2014-03654 
 
I zidovi imaju uši : pisma zatočenika logora Jasenovac i Stara Gradiška  CIP2014-00856 
 
I. dopune : veljača 2014.  CIP2014-00770 
 
ICIL 2014 : book of abstracts of presented papers  CIP2014-02432 
 
ICIL 2014 : conference proceedings  CIP2014-02433 
 
ICILS 2013. : priprema za život u digitalnom dobu : međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti  CIP2014-00997 
 
ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs Vidi i: Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama", Osijek, 15. i 16. svibnja 2014. = ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs
 
Ide svašta!  CIP2014-03996 
 
Ideja kulture  CIP2014-00157 
 
Identifikacija ljekovitih droga : makroskopski, mikroskopski i histokemijski pregled  CIP2014-02220 
 
Identitet i kultura  CIP2014-00160 
 
Identitet i vrijednost : sociološka studija o hrvatskom društvu  CIP2014-00611 
 
Identitet jadranske turističke arhitekture : međunarodni znanstveni skup : zbornik radova  CIP2014-02553 
 
Identiteti : 3. hrvatski triennale autoporteta, Samobor, Galerija Prica, 4. 11.-7. 12. 2014.  CIP2014-02471 
 
Idi kako ti srce kaže : zapisi iz moga života  CIP2014-04492 
 
IDIZ-ov priručnik za mentoriranje mladih istraživača  CIP2014-00010 
 
Idoli i barabe : slavne osobe u književnim djelima : ogled  CIP2014-04007 
 
Ignacije Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku  CIP2014-02969 
 
iGrA  CIP2014-03798 
 
Igra kameleona  CIP2014-04059 
 
Igra prijestolja.  CIP2014-03414 
 
Igra s označenim kartama.  CIP2014-00691 
 
Igra sudbine  CIP2014-03434  CIP2014-03433 
 
Igračka vremena  CIP2014-03819 
 
Igraonica kocaka LEGO : ideje koje će vašim kockama udahnuti život  CIP2014-02451 
 
Igre gladi  CIP2014-03235  CIP2014-03236 
 
Igre gladi.  CIP2014-03236 
 
Igre svih boja  CIP2014-01032 
 
Igrokaj : zbirka igrokaza za djecu  CIP2014-03739 
 
II. dopune : srpanj 2014.  CIP2014-00770 
 
Il principe = Vladar  CIP2014-00135 
 
Ilirska slovnica  CIP2014-02942 
 
Ilirski ratovi  CIP2014-04566 
 
Ilustrirana povijest speleologije u Hrvatskoj  CIP2014-01930 
 
Iluzija strategije : razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća  CIP2014-02373 
 
Imageination : suvremena umjetnost i moda : Galerija Karas, Zagreb, 29.10.-14.11. 2013. [i] Centar Kaptol, Zagreb, 2.-13,11. 2013. [i] Galerija ULUPUH, Zagreb, 5.-14.12.2013.  CIP2014-02475 
 
Imaš izbor  CIP2014-04066 
 
Imenar : što znači moje ime? : slikovnica s tumačenjima hrvatskih imena  CIP2014-04332 
 
Imenska sintagma i sintaksa padeža.  CIP2014-02943 
 
Imperator  CIP2014-03334  CIP2014-03333 
 
Imprimatur  CIP2014-03664 
 
Imunokemija  CIP2014-02079 
 
In search of Cardinal Stepinac : a complete biography  CIP2014-00467 
 
Indeks straha  CIP2014-03317 
 
Influence of active mines on freshwater ecosystems : international scientific workshop, May 12-16, 2014, Zagreb, Croatia  CIP2014-01946 
 
Informacije i komunikacije : udžbenik za srednje škole : za zanimanja: elektrotehničar (izborni blok A), tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, tehničar za radiokomunikacije  CIP2014-01343 
 
Informatičar starog kova  CIP2014-04078 
 
Informatika 1 : udžbenik u prvom razredu srednje strukovne škole : za zanimanje ekonomistekonomistica  CIP2014-01634 
 
Informatika 1 : udžbenik za 1. razred srednje strukovne škole : zanimanje ekonomisticaekonomist  CIP2014-01640 
 
Informatika 1 : udžbenik za prvi razred prirodoslovno-matematičkih i općih gimnazija te drugi razred klasičnih i jezičnih gimnazija  CIP2014-01282 
 
Informatika 2 : udžbenik iz informatike za 2. razred prirodoslovno-matematičkih gimnazija  CIP2014-01221 
 
Informatika 2 : udžbenik u drugom razredu srednje strukovne škole : za zanimanje ekonomistekonomistica  CIP2014-01635 
 
Informatika 2 : udžbenik za 2. razred srednje strukovne škole : zanimanje ekonomisticaekonomist  CIP2014-01639 
 
Informatika i računalstvo : udžbenik za srednje strukovne škole  CIP2014-01283 
 
Informatika za maturu : koncepti računala, tehnologije i aplikacije : priručnik za pripremu državne mature  CIP2014-01628 
 
Information systems development: Transforming organisations and society trough information systems : 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems : september 2-4, 2014, Varaždin, Croatia : book of abstracts  CIP2014-00070 
 
Information systems development: Transforming organisations and society trough information systems [Elektronička građa] : proceedings of the International Conference on Information Systems Development, September 2-4, 2014, Varaždin, Croatia  CIP2014-00069 
 
Inkontinencija - stop! : priručnik za korisnike  CIP2014-02118 
 
Institucije  CIP2014-00855 
 
Institucije prava : ogledi iz teorije prava  CIP2014-00818 
 
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : 1964.-2014.  CIP2014-00550 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 1. razredu : [za siječanj - veljaču : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01034 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 1. razredu : [za svibanj - lipanj : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01035 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 2. razredu : [za ožujak i travanj : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01036 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 2. razredu : [za svibanji lipanj : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01037 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 3. razredu : [za svibanj i lipanj : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01038 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 3. razredu : [za veljaču i ožujak : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01039 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 4. razredu : [za ožujak i travanj : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01040 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 4. razredu : [za svibanj i lipanj : šk. god. 2013.2014.]  CIP2014-01041 
 
Integrirani sustavi upravljanja  CIP2014-02342 
 
Intelektualac danas : zbornik radova s Međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.  CIP2014-00580 
 
Inteligentna odjeća  CIP2014-02447 
 
Intelligence quotient djeteta - briga roditelja Vidi i: IQ djeteta - briga roditelja : za predškolski uzrast : Mensa - NTC sistem učenja
 
Intenzivna i hitna medicina, krv i transfuzija krvi : 3. tečaj : Zagreb, 7. i 8. studenog 2014.  CIP2014-02086 
 
Interkulturalizam u nastavi  CIP2014-01012 
 
Interna revizija  CIP2014-02428 
 
Interna revizija i kontrola : [17. savjetovanje], Zagreb - Opatija, 25. - 27. rujna 2014.  CIP2014-02426 
 
International business from the Central European perspective  CIP2014-00810 
 
International Scientific Conference Development Possibilities of Croatian Transport System - Anniversary of EU Membership, Zagreb, 15th April 2014 Vidi i: Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Mogućnosti prometnog sustava Republike Hrvatske - godišnjica članstva u Europskoj uniji, Zagreb, 15. travanj 2014. [Elektronička građa] = International Scientific Conference Development Possibilities of Croatian Transport System - Anniversary of EU Membership, Zagreb, 15th April 2014
 
International standard bibliographic description. Vidi i: Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Novi niz
 
Internet i rad na mreži  CIP2014-00025 
 
Intervencije u nesrećama pri prijevozu opasnih tvari  CIP2014-02029 
 
Intima ecclesiae natura = Duboka narav crkve : apostolsko pismo u obliku motuproprija o službi djelatne ljubavi  CIP2014-00454 
 
Intuicija : vodič za razvoj vašeg šestog čula  CIP2014-00192 
 
Inventar za ispitivanje ličnosti : (PAI) : priručnik  CIP2014-00234 
 
Inventar za ispitivanje ličnosti : verzija za adolescente : (PAI-A) : priručnik  CIP2014-00235 
 
Investicijska analiza  CIP2014-00726 
 
Investments to forests and forest based production : scientific book  CIP2014-02449 
 
IPP Dani 2014. : proceedings : Zagreb, 11. i 12. rujna 2014.  CIP2014-01907 
 
IQ djeteta - briga roditelja : za predškolski uzrast : Mensa - NTC sistem učenja  CIP2014-00242 
 
Irena Vrkljan : koračam kroz sobu  CIP2014-03886 
 
Iris Dvornik : retrospektivno = retrospective 1976-2013 : Muzej Mimara, Zagreb, 1. ožujka - 19. ožujka 2014.  CIP2014-02699 
 
IsaIsus - poslanik Islama  CIP2014-00542 
 
ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis  CIP2014-00084 
 
Iscjelitelj  CIP2014-03288 
 
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji : vodič za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih  CIP2014-01801 
 
Iskra : [roman]  CIP2014-04121 
 
Iskustva i perspektive ranoga učenja jezika i književnosti u suvremenom europskom kontekstu  CIP2014-02918 
 
Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine  CIP2014-00511 
 
Iskušenja Bosne Srebrene : stradanja bosanskih franjevaca 1944.-1985.  CIP2014-00665 
 
Ispiti znanja iz matematike : za 1. razred gimnazije  CIP2014-01171 
 
Ispiti znanja iz matematike : za 2. razred gimnazije  CIP2014-01173 
 
Ispovijesti  CIP2014-04180 
 
Ispovijesti Franje Asiškog : roman o otkrivanju duhovnoga puta svetog Asižanina  CIP2014-00434 
 
Ispuni me  CIP2014-03356 
 
Istarska županija : zavičajni priručnik za treći razred onovne škole  CIP2014-01067 
 
Istarski puti opet i iznova : putopis o putopisu - uz stogodišnjicu putovanja Franje Horvata Kiša  CIP2014-03755 
 
Istina o povjerenju : kako povjerenje određuje uspjeh u životu, ljubavi, učenju i mnogočemu drugome  CIP2014-00198 
 
Istina o Slučaju Harry Quebert  CIP2014-03635 
 
Istina, dobrota, ljepota = Satya, siva, sundara : životopis Bhagavana Sri Sathya Sai Babe  CIP2014-00538 
 
Istine i laži o hrani : izvornom prehranom do boljeg zdravlja i primjerene tjelesne težine  CIP2014-02015 
 
Istine nikad dosta : nova saznanja o zlodjelima jukogomunista na jugu Hrvatske  CIP2014-04592 
 
Istinite priče  CIP2014-04341 
 
Istinite priče, bajke, erotske priče i poneki trač  CIP2014-04322 
 
Istočni grijeh : sedam smrtnih grijeha  CIP2014-03191 
 
Istočno od sunca  CIP2014-03302 
 
Istraga  CIP2014-03628 
 
Istraživači svemira  CIP2014-02639 
 
Istraživanja kompleksa dvorca Brezovice : izvještaj treće faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  CIP2014-02546 
 
Istraživanje korisnika baštine  CIP2014-00094 
 
Istraživanje mjesta događaja II  CIP2014-00859 
 
Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji  CIP2014-00992 
 
Isus i Zeloti : studija o političkim čimbenicima u počecima kršćanstva  CIP2014-00313 
 
Isusov život  CIP2014-00360 
 
Isusova nevjesta  CIP2014-03793 
 
Isusu i fra O. Tihomilu Gajšaku  CIP2014-00395 
 
Ištipana hartija  CIP2014-04179 
 
IT sigurnost  CIP2014-00018 
 
Itivuttakam - učenja Buddhe : zbirka pouka iz Palikonona  CIP2014-00529 
 
Ivan Generalić : 1946.-1961. : kronologija života i rada = chronology of the life and work  CIP2014-02728 
 
Ivan Marušić Klif: Između frekvencija : multimedijalna audio-vizualna instalacija = Between frequencies : multimedia audio-visual installation : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 17.06. - 6.07. 2014.  CIP2014-02485 
 
Ivan Pavao II : Papa hrvatske nade  CIP2014-00311 
 
Ivan Picelj : retrospektiva grafike : Kabinet grafike HAZU, Zagreb, travanj - svibanj 2014.  CIP2014-02748 
 
Ivan pl. Zajc : uz 100. obljetnicu smrti hrvatskog skladatelja : izbor iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, aula Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 16. prosinca 2014. godine  CIP2014-02798 
 
Ivan VI. Anž Frankopan u službi nordijskog kralja : prilozi za životopis  CIP2014-04578 
 
Ivane moj Rogiću Nehajev  CIP2014-03889 
 
Ivica Bobanović Ćolić: Ostvareni susreti  CIP2014-02570 
 
Ivica i Marica  CIP2014-03884 
 
Ivo Josipović : kronologija izdaje  CIP2014-00627 
 
Ivo Maček : (1914.-2002.) : glazbenički i skladateljski profil  CIP2014-02819 
 
Ivo Politeo: Porazi i slava  CIP2014-04203 
 
Ivo Prančič: Black garden : slikepaintings, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 14. 10. - 16.11.2014.  CIP2014-02720 
 
Iz okrugle krletke : zbirka pjesama  CIP2014-04223 
 
Iz pepela čakovečke sinagoge : životopis Eve Schwarz  CIP2014-04490 
 
Iz prošlosti u sadašnjost : pregršt napisa o Karlovcu  CIP2014-04415 
 
Iz prve ruke : nove autobiografije hrvatskih pisaca  CIP2014-03749 
 
Iz riznice rukopisnih ostavština Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 9. listopada - 25. studenoga 2014. : katalog izložbe  CIP2014-00124 
 
Iz straha u povjerenje  CIP2014-00391 
 
Iz torbe liječnika : savjeti koji život znače  CIP2014-02124 
 
Izabrana djela II.  CIP2014-03774 
 
Izabrana djela IV  CIP2014-04263 
 
Izabrana djela Nikosa Kazantzakisa  CIP2014-03700 
 
Izabrana djela Roberta Gravesa  CIP2014-03292  CIP2014-03291 
 
Izabrane pjesme  CIP2014-03899 
 
Izabrane pjesme = Bибрані поезії  CIP2014-03102 
 
Izabrani soneti  CIP2014-03640 
 
Izazovi integracije : izvještaj za 2013. godinu  CIP2014-00663 
 
Izazovi u graditeljstvu 2  CIP2014-02197 
 
Izbor  CIP2014-03205 
 
Izborna šutnja  CIP2014-03866  CIP2014-03867 
 
Izdajnik po našem ukusu  CIP2014-03378 
 
Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva  CIP2014-00080 
 
Izdanja kemije u industriji  CIP2014-01922 
 
Izgubljena nedužnost  CIP2014-04260 
 
Izgubljena u ormaru  CIP2014-04220 
 
Izgubljene duše: srce žada  CIP2014-03827 
 
Izgubljene duše: suze žada  CIP2014-03828 
 
Izlet u muzej na mala vrata : prema teoriji slikovnice = Trip to the museum through the "little door" : towards theory of the picturebook  CIP2014-00113 
 
Izložba grupe Contra : Vladimir Blažanović, Tihomir Lončar, Željko Mucko, Vladimir Meglić, Goran Petrač, Velimir Rački, Davorin Radić, Petar Ujević, Žorž Draušnik : Velika galerija grada Zaboka, 6.5.2014.-6.6.2014. .  CIP2014-02474 
 
Izložba o hrvatskoj tradicijskoj glazbi i oko nje : predavanja i radionice Zlatna grana i međimurska tradicijska glazbala  CIP2014-01803 
 
Izložba povodom 485. godišnjice rođenja Frane Petrića : aula Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 15. - 22. travnja 2014. godine  CIP2014-00130 
 
Izložba Stipan Tadić : Stipan Tadić : Velika galerija grada Zaboka, 20.10. – 10.11. 2014.  CIP2014-02730 
 
Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja  CIP2014-00671 
 
Između crvenog i crnog.  CIP2014-03128 
 
Između tijela i snova : [pjesme]  CIP2014-03891 
 
Između života i smrti : iskustva neposredne blizine smrti  CIP2014-00004 
 
Izmještanja  CIP2014-00276 
 
Iznad svih očekivanja  CIP2014-00279 
 
Izrada nakita i modnih dodataka  CIP2014-02695 
 
Izrada projektne prijave i proračuna  CIP2014-02349 
 
Izradite sami  CIP2014-02298 
 
Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku  CIP2014-02959 
 
Izreke : (izbor iz djela)  CIP2014-00531 
 
Izvan granica : [Elektronička građa] : knjiga sažetaka = Beyond the borders : book of abstracts, 4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem, Supetar, Hrvatska, 9.-11. listopada 2014. godine; The 4th Croatian Congress of Social Pedagogues with International Participation, Supetar, Croatia, 9th to 11th October, 2014.  CIP2014-01004 
 
Izvan nizova  CIP2014-00383 
 
Izvješće o istraživanju - Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu  CIP2014-00590 
 
Izvori i gospodarenje energijom u industriji  CIP2014-02159 
 
Izvori o hvarskom pučkom ustanku = sources about the Hvar people's uprising  CIP2014-04605 
 
Izvornik fraktalne mudrosti : ili nov pogled na naše mogućnosti  CIP2014-02066 
 
Ja biram oprostiti : intimno putovanje s Bogom  CIP2014-00314 
 
Ja sam baba komunistica  CIP2014-03653 
 
Ja sam posljednji Židov : Treblinka 1942.-1943. : zapisi za buduće naraštaje  CIP2014-00826 
 
Ja sam princeza  CIP2014-00121 
 
Ja sam put [5] : udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole  CIP2014-01590 
 
Ja se ne bojim : zbirka pjesama  CIP2014-04357 
 
Ja vjerujem : poezija religioznog nadahnuća  CIP2014-04103 
 
Ja, Milan  CIP2014-00619 
 
Ja, putnik  CIP2014-03956 
 
Jadranka  CIP2014-03917 
 
Jamaica Lane  CIP2014-03569  CIP2014-03568 
 
Jan Nepomuk Vlašimsky  CIP2014-02777 
 
Jaskanska planinarska priča : sto godina planinarstva u Jastrebarskom : 1914.-2014.  CIP2014-02877 
 
Jato  CIP2014-03676 
 
Javna nabava radova - nova građevinska regulativa i FIDIC pravila  CIP2014-00898 
 
Javne tajne  CIP2014-03432 
 
Javni diskurs : izazovi suvremenog zdravstva  CIP2014-02027 
 
Javni službenici – status i broj zaposlenih u javnom sektoru  CIP2014-00917 
 
Javno pamćenje : čuvanje različitosti i mogući projekti : [kultura, kreativni sektor, baština za održivi razvoj, nacionalni identitet, projekti]  CIP2014-00111 
 
Javno zdravstvo  CIP2014-02037 
 
Je li danas moguć uspješan, lijep i radostan obiteljski život?  CIP2014-00474 
 
Jedan dan  CIP2014-03436 
 
Jedan, dva, tri, četiri ... menadžment Vidi i: 1,2,3,4 ... menadžment : recenzirana skripta
 
Jedi i trči : moje nevjerojatno putovanje prema veličanstvenosti ultramaratona  CIP2014-02876 
 
Jedino ljubaf blešči i vu mraku : zbornik Recitala kajkavske poezije, Krapina 2014.  CIP2014-04207 
 
Jedinstvena i savršena : s engleskog prevela Suzana Szabo.  CIP2014-03474 
 
Jedna je majka : teletina godina 2006.  CIP2014-04232 
 
Jedna priča iz Domovinskog rata : izabrane priče  CIP2014-03900 
 
Jedna škola, dva jezika : iskustvo dvojezičnosti u vrtiću i osnovnoj školi u Cossatu  CIP2014-01784 
 
Jedne zimske noći  CIP2014-03502 
 
Jedno jelo - cjeloviti obrok  CIP2014-02284 
 
Jedno ljeto s Montaigneom  CIP2014-03632 
 
Jedno ljeto u internatu  CIP2014-03258 
 
Jedno srce - On i mi : svjedočenja  CIP2014-00535 
 
Jedno u Kristu : ekumenska promišljanja i konkretni pastoralni poticaji  CIP2014-00486 
 
Jednostavni popravci čestih kvarova  CIP2014-01800 
 
Jeka života  CIP2014-03794 
 
Jela Futakovica ili O progonu vještica u Hrvatskoj : Muzej seljačkih buna, 31. siječnja – 16. ožujka 2014.  CIP2014-01810 
 
Jela od mesa  CIP2014-02285 
 
Jela od ribe  CIP2014-02286 
 
Jela s roštilja  CIP2014-02287 
 
Jelo iza samostanskih zidina  CIP2014-02281 
 
Jeruzalem : biografija  CIP2014-04556 
 
Jeruzalemska Biblija : Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz "La Bible de Jérusalem"  CIP2014-00289  CIP2014-00292  CIP2014-00291  CIP2014-00290 
 
Jesenji valcer : šetnja sunčanom stranom starenja  CIP2014-00216  CIP2014-00217 
 
Jesus of Nazareth : traces from biblical traditions and texts : abstracts : international conference, January 23-25, 2014, Zagreb  CIP2014-00325 
 
Jezični mjerni instrumenti  CIP2014-00253 
 
Jezik - kormilo tvog života  CIP2014-00423 
 
Jezik ditinjstva : obrade izvornih napjeva i novouglazbljene skladbe  CIP2014-02783 
 
Jezik reklama  CIP2014-02926 
 
Jezik za uho  CIP2014-04329 
 
Joan Miró: remek djela iz fundacije Maeght = Masterpieces from the Maeght foundation, Zagreb, Umjetnički paviljon = Art pavilion in Zagreb, 2. listopad 2014. - 8. veljače 2015.  CIP2014-02491 
 
Joe među gusarima : pustolovni roman iz Kalifornije  CIP2014-03382 
 
Joga : najbolje od magazina Sensa  CIP2014-02062 
 
Joga liječi : jednostavne vježbe za život bez boli uz pomoć kojih ćete izliječiti više od 50 najčešćih bolesti  CIP2014-02070 
 
Johnny je krenuo u rat  CIP2014-03542 
 
Jom Kipur  CIP2014-04283 
 
Joseph Anton : jedno sjećanje  CIP2014-03494 
 
Josip Jelačić u Prvoj banskoj pukovniji : (1841. - 1848.) : prilozi za povijest političke ideologije Josipa Jelačića  CIP2014-04588 
 
Josip Korošec: Crtež - teorija i praksa crte : Muzej Mimara, Zagreb, 23. rujna - 12. listopada 2014.  CIP2014-02646 
 
Josip Trostmann: Neka bude svjetlost = Let there be light : Moderna galerija, Zagreb, 29. travnja – 25. svibnja 2014.  CIP2014-02731 
 
Josip Vaništa : beskonačni štap - u čast Manetu  CIP2014-02507 
 
Josip Vaništa: Ishodišta : izložba crteža, slika, kolaža, projekata : Galerija "Vjekoslav Karas", Karlovac, 26. travnja - 15. lipnja 2014.  CIP2014-02733 
 
Josip Vaništa: Rukovet : eksponati, projekti, crteži, kolaži, edicije, dokumentacija  CIP2014-02517 
 
Josip Vuković Jožica : virtuoz na strunači  CIP2014-02900 
 
Joža Požgaj : 1914. - 2014. : stota obljetnica rođenja i trideseta obljetnica smrti  CIP2014-02779 
 
Jubilej Družbe Isusove : 200 godina od ponovne uspostave (1814.-2014.)  CIP2014-00475 
 
Jučer, danas, sutra - slavistika : zbornik radova : međunarodna studentska konferencija, [Zagreb], 9. - 11. listopada 2013.  CIP2014-03057 
 
Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike  CIP2014-00669 
 
Jugoton - istočno od raja : [1947.-1991. : Tehnički muzej, Zagreb, 20. 10.- 30. 11. 2014.]  CIP2014-02450 
 
K2 - trijumf i tragedija  CIP2014-02853  CIP2014-02852 
 
Kabinet čuda : kako nas povijest uči dobrom življenju  CIP2014-00218 
 
Kad čempresi šapuću  CIP2014-03247  CIP2014-03246 
 
Kad kuha supermama : 30 jela za 300 kuna  CIP2014-02289 
 
Kad svjetlost nestaje : roman jedne obitelji  CIP2014-03601 
 
Kafe Bizar  CIP2014-03796 
 
Kak se tomu po kupčinski veli? : slikovni rječnik kupčinskog govora  CIP2014-02974 
 
Kako biti sama  CIP2014-03543 
 
Kako činiti stvari videoigrama  CIP2014-02847 
 
Kako čitati Paju Patka : imperijalistička ideologija u Disneyevom stripu  CIP2014-00554 
 
Kako djeca uspjevaju : borbenost, radoznalost i snaga karaktera  CIP2014-00257 
 
Kako djelovati riječima : predavanja William James održana na Sveučilištu Harvard 1955.  CIP2014-02910 
 
Kako djetetu pomoći da --- (p)ostane samostalno i odgovorno : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01053 
 
Kako djetetu pomoći da --- bude pametno na različite načine : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01054 
 
Kako djetetu pomoći da ... (p)ostane tolerantno (razumije i prihvaća različitosti) : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01056 
 
Kako djetetu pomoći da ... (za)voli učenje i školu : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01052 
 
Kako djetetu pomoći da ... bude kreativno i da se izražava jezikom umjetnosti : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01058 
 
Kako djetetu pomoći da ... bude uspješno i razvija samopouzdanje : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01050 
 
Kako djetetu pomoći da ... stječe prijatelje i razvija socijalne vještine : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01051 
 
Kako djetetu pomoći da ... upozna svoje emocije (i nauči njima upravljati) : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01055 
 
Kako do pedeset godina braka ili Ne dajte ljubavi da ode  CIP2014-00485 
 
Kako do prednosti na tržištu rada  CIP2014-00734 
 
Kako dobiti posao : vodič za zaposlene i nezaposlene tražitelje posla  CIP2014-00736 
 
Kako dokazati da postoje vilenjaci : i druge čarobmatičke priče  CIP2014-03939 
 
Kako je ljepotica ukrotila zvijer  CIP2014-03339 
 
Kako očuvati zdravlje : prvencijom do zdravlja  CIP2014-01999 
 
Kako odgojiti savršenog psa : od šteneće dobi nadalje  CIP2014-02250 
 
Kako odlučiti : kada ne znate što učiniti  CIP2014-00210 
 
Kako oprostiti? : vodič kroz tehniku opraštanja  CIP2014-00233 
 
Kako osvojiti vojvodu  CIP2014-03338 
 
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru  CIP2014-01971 
 
Kako postati uspješan diktator : priručnik za početnike  CIP2014-00639 
 
Kako pripremiti interni akt za nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 odnosno do 500.000,00 kuna  CIP2014-00920 
 
Kako promijeniti svijet : priče o Marxu i marksizmu  CIP2014-00177 
 
Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta  CIP2014-00246 
 
Kako razviti samopouzdanje : 85 djelotvornih načina da pobijedite sramežljivost  CIP2014-00223 
 
Kako s djetetom --- razgovarati i razvijati kvalitetan odnos? : priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje  CIP2014-01057 
 
Kako se brinuti o svom zdravlju? : korisne vježbe i savjeti za treću životnu dob.  CIP2014-01993 
 
Kako se Isus odnosio prema ljudima  CIP2014-00355 
 
Kako se odazvati pozivu u pomoć : radna bilježnica za unapređenje ključnih kompetencija izvoditelja programa prevencije problema u ponašanju djece i mladih  CIP2014-00220 
 
Kako se zaljubiti  CIP2014-03153 
 
Kako vrijeme leti ---  CIP2014-03988 
 
Kako zavoljeti svoj život : propovijedi prevedene sa zvučnog zapisa iz 2005. – 2008. godine  CIP2014-00444 
 
Kako živjeti zdravo sa šećernom bolesti : priručnik za dobrobit osoba sa šećernom bolešću  CIP2014-02135 
 
Kalendar svetaca: Lipanj : Sveti Ante - omiljeni svetac Hrvata i sveci iz hrvatskog katoličkog kalendara  CIP2014-00476 
 
Kalendar svetaca: Svibanj : (molitve i životopisi svetaca preuzeti su iz nabožnih medija)  CIP2014-00477 
 
KaLibar  CIP2014-04114  CIP2014-03137  CIP2014-03008  CIP2014-03576 
 
Kalifornijski zapisi oca Ferdinanda Konšćaka iz Družbe Isusove  CIP2014-00480 
 
Kalinovac : monografija župe Svetog Luke enanđelista  CIP2014-00478 
 
Kalinje kroz stoljeća  CIP2014-04472 
 
Kamen i rosa : antologija poezijskog albuma XIV  CIP2014-03924 
 
Kamen oproštaja  CIP2014-03562 
 
Kameni gost  CIP2014-03087 
 
Kamenorezac  CIP2014-03134 
 
Kamenorezac : [roman]  CIP2014-03133 
 
Kamo si otišla, Bernadette?  CIP2014-03503 
 
Kantarion  CIP2014-03769 
 
Kao da me rodilo ovo more  CIP2014-04211 
 
Kao jedne davne zore  CIP2014-03012 
 
Kaos prije premijere : zbirka igrokaza za djecu  CIP2014-03925 
 
Kap ljubavi daruj mi Bože : ljubavna i duhovna poezija  CIP2014-04004 
 
Kapital u 21. stoljeću  CIP2014-00728 
 
Kardinal : i druge pripovijetke  CIP2014-03710 
 
Kardinal i hašomani : gradske priče i humoreske  CIP2014-04361 
 
Kardinale, hvala!  CIP2014-00493 
 
Kardinalova ljubav  CIP2014-04042 
 
Kardiovaskularne bolesti i trudnoća  CIP2014-02108 
 
Karina Sladović : izbor iz donacije : Kabinet grafike HAZU, Zagreb, studeni-prosinac 2014.  CIP2014-02749 
 
Karlovačko dječje odmaralište Hostel "Karlovac" d.o.o., Selce-Crikvenica  CIP2014-02340 
 
Karnera  CIP2014-03083 
 
Kasna zimnica  CIP2014-02290 
 
Kat ubojica  CIP2014-03227 
 
Kata Mijatović: Nesvjesno = Kata Mijatović: Unconscious : [u okviru priredbe] 55. Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia : Sala Tiziano, [Venezia], 1. 6. - 24. 11. 2013.  CIP2014-02490 
 
Kata Mijatović: Unconscious Vidi i: Kata Mijatović: Nesvjesno = Kata Mijatović: Unconscious : [u okviru priredbe] 55. Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia : Sala Tiziano, [Venezia], 1. 6. - 24. 11. 2013.
 
KAtalog KOmpetencija : KaKo.  CIP2014-00984 
 
Katalog Zbirke košara i pletenih proizvoda Muzeja "Staro selo" Kumrovec  CIP2014-00098 
 
Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu  CIP2014-04375  CIP2014-04390  CIP2014-04391 
 
Katarinina pšenica : priča međimurske obitelji Kos  CIP2014-03958 
 
Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku  CIP2014-02547 
 
Katehetski priručnici (Kršćanska sadašnjost)  CIP2014-00479  CIP2014-00541 
 
Katoličko svećeništvo i žene : vodič kroz crkveni nauk  CIP2014-00555 
 
Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta - vizualno kazalište : Galerija ULUPUH, Zagreb, 4.-10.7. 2014.  CIP2014-02821 
 
Kazna  CIP2014-03406 
 
Kazneno procesno pravo  CIP2014-00855 
 
Kazneno procesno pravo : primjerovnik  CIP2014-00853 
 
Keglić naše mladosti : spomen knjiga  CIP2014-02871 
 
Kemija 1 : udžbenik iz kemije za prvi razred gimnazije  CIP2014-01567 
 
Kemija 1 : zbirka zadataka iz kemije za prvi razred gimnazije  CIP2014-01543 
 
Kemija 2 : udžbenik za drugi razred gimnazije  CIP2014-01542 
 
Kemija 2 : zbirka zadataka iz kemije za drugi razred gimnazije  CIP2014-01541 
 
Kemija 3 : udžbenik za treći razred gimnazije  CIP2014-01568 
 
Kemija 3 : zbirka zadataka iz kemije za treći razred gimnazije  CIP2014-01544 
 
Kemija 4 : udžbenik za četvrti razred gimnazije  CIP2014-01598 
 
Kemija 4 : zbirka zadataka iz kemije za četvrti razred gimnazije  CIP2014-01545 
 
Kemija 7 : radna bilježnica za VII. razred osnovne škole : pokusi  CIP2014-01501 
 
Kemija 7 : udžbenik kemije u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01326 
 
Kemija 7 : udžbenik za VII. razred osnovne škole  CIP2014-01502 
 
Kemija 7 : zbirka zadataka za kemiju u sedmom razredu osnovne škole  CIP2014-01563 
 
Kemija 8 : radna bilježnica za VIII. razred osnovne škole : pokusi  CIP2014-01503 
 
Kemija 8 : udžbenik kemije u osmom razredu osnovne škole  CIP2014-01327 
 
Kemija 8 : udžbenik za VIII. razred osnovne škole  CIP2014-01504 
 
Kemija 8 : zbirka zadataka za kemiju u osmom razredu osnovne škole  CIP2014-01559 
 
Kemija ugljikovih spojeva : udžbenik kemije za 4. razred gimnazije  CIP2014-01556 
 
Kemija ugljikovih spojeva : zbirka zadataka za kemiju u četvrtom razredu gimnazije  CIP2014-01562 
 
Kemijski elementi i njihovi spojevi : udžbenik kemije u trećem razredu gimnazije  CIP2014-01681 
 
Kemijski elementi i njihovi spojevi : zbirka zadataka za kemiju u trećem razredu gimnazije  CIP2014-01560 
 
Kika i tajna uklete kuće  CIP2014-03719 
 
Kiki i ostali  CIP2014-02661 
 
Kinematika sa zbirkom zadataka  CIP2014-02178 
 
Kinesiology education in the modern European environment : conference proceedings  CIP2014-02896 
 
Kineska kaligrafija : vježbenica za početnike  CIP2014-00014 
 
Kinetika sa zbirkom zadataka  CIP2014-02179 
 
Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osbe s invaliditetom  CIP2014-02883 
 
Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osbe s invaliditetom [Elektronička građa]  CIP2014-02882 
 
Kineziološki fakultet Vidi i: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet : 1959. – 2009. – 2014. : s izvješćem o radu u akademskoj godini 2013.2014.
 
Kirurg na fronti : ratni dnevnik Vatroslava Florschütza 1914.-1918. = Surgeon at the front : Vatroslav Florschütz’s war diary 1914-1918  CIP2014-01968 
 
Klasici hrvatske književnosti (Naklada Karijatide)  CIP2014-04277  CIP2014-04274  CIP2014-04275  CIP2014-04276 
 
Klasicizam u Hrvatskoj : znanstveno-stručni skup, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 30. i 31. svibnja 2014. : program i knjiga sažetaka  CIP2014-02522 
 
Klasični Rim na tlu Hrvatske : arhitektura, urbanizam, skulptura : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27. ožujka 2014. - 25. svibnja 2014.  CIP2014-02549 
 
Klasno čišćenje : pokolj u Katinskoj šumi  CIP2014-00829 
 
Kletva  CIP2014-04249  CIP2014-03362 
 
Kletva krvi : vampiri u Versaillesu  CIP2014-03615  CIP2014-03614 
 
Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi  CIP2014-02093 
 
Klinička veterinarska bakteriologija  CIP2014-01944 
 
Klopka za četvero : (Četverogub)  CIP2014-04110 
 
Klopka za smrt : priča o mistici na drugačiji način  CIP2014-03804 
 
Klub Bilderberg i Trilaterala : ljudi koji gospodare svijetom  CIP2014-00600 
 
Klub Juliette  CIP2014-03303 
 
Klub prvih pisaca  CIP2014-03790  CIP2014-03720  CIP2014-04327  CIP2014-04344  CIP2014-03946  CIP2014-04175  CIP2014-04128 
 
Klub športskih ribolovaca "Mrežnica" Duga Resa : 1934.-2014.  CIP2014-02878 
 
Klupko  CIP2014-04284 
 
Ključ sinkroniciteta : skrivena inteligencija vodi univerzum i sve nas  CIP2014-00173 
 
Ključne kompetencije u obrazovanju odraslih : zbornik radova 6. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih održane u Vodicama 3. i 4. listopada 2013. = Key competences in adult learning : book of proceedings of the 6th international conference on adult education, (Vodice, Croatia 3rd and 4th October 2013)  CIP2014-01774 
 
Kneginja iz Petrinjske ulice  CIP2014-03916 
 
Knj. 1 .  CIP2014-04476 
 
Knj. 1 = Book 1 : 1990.-1993.  CIP2014-00565 
 
Knj. 1.  CIP2014-03917  CIP2014-03892  CIP2014-02822 
 
Knj. 2 .  CIP2014-04476 
 
Knj. 2.  CIP2014-03579 
 
Knj. 2.  CIP2014-00565  CIP2014-03917  CIP2014-03749 
 
Knj. 6 : 150 emisija.  CIP2014-00649 
 
Knjiga 1.  CIP2014-02652 
 
Knjiga Briefcase serije  CIP2014-02353  CIP2014-00741 
 
Knjiga dostupna svima  CIP2014-03508  CIP2014-03166  CIP2014-03496  CIP2014-03366  CIP2014-03454  CIP2014-03391  CIP2014-03447  CIP2014-03210  CIP2014-03403  CIP2014-03514  CIP2014-03334  CIP2014-03557  CIP2014-03419  CIP2014-03119  CIP2014-03253  CIP2014-03224  CIP2014-03247  CIP2014-03255  CIP2014-03421  CIP2014-03300  CIP2014-03126  CIP2014-03480  CIP2014-03275  CIP2014-03220  CIP2014-03308  CIP2014-03512  CIP2014-03434  CIP2014-03504  CIP2014-03184  CIP2014-03591  CIP2014-03455  CIP2014-03502  CIP2014-03126  CIP2014-03177  CIP2014-03208  CIP2014-03162  CIP2014-03351  CIP2014-03500  CIP2014-03354  CIP2014-03553  CIP2014-03131 
 
Knjiga dostupna svima - Plus  CIP2014-03458  CIP2014-03228  CIP2014-03251  CIP2014-03229  CIP2014-03227  CIP2014-03389  CIP2014-03517  CIP2014-03368  CIP2014-03510  CIP2014-03509  CIP2014-03518  CIP2014-03436  CIP2014-03211  CIP2014-03176  CIP2014-03221  CIP2014-03226 
 
Knjiga druga.  CIP2014-03092 
 
Knjiga moga tijela : kako nahraniti, pokrenuti, razumjeti i zavoljeti svoje nevjerojatno tijelo  CIP2014-01983 
 
Knjiga mojih života  CIP2014-03320  CIP2014-03321 
 
Knjiga o teatru  CIP2014-02837 
 
Knjiga prozorâ  CIP2014-03058 
 
Knjiga prva.  CIP2014-00164  CIP2014-03092 
 
Knjiga sažetaka = book of abstracts  CIP2014-02438 
 
Knjiga sutrašnjice  CIP2014-03154 
 
Knjiga ukradenih priča  CIP2014-03397  CIP2014-03396 
 
Knjiga za jednog čitača  CIP2014-03734