Kazalo autora
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž
Accerboni, Laura  CIP2016-00855 
 
Ajduković, Dean  CIP2016-00634 
 
Ajduković, Dejan Vidi: Ajduković, Dean
 
Alfirević, I. Vidi: Alfirević, Ivo
 
Alfirević, Ivo  CIP2016-00592 
 
Altić, Mirela Vidi: Slukan-Altić, Mirela
 
Altić, Mirela Slukan Vidi: Slukan-Altić, Mirela
 
Altić, Mirela Slukan- Vidi: Slukan-Altić, Mirela
 
Andrić Gudžulić, Mirko  CIP2016-00862 
 
Antičević, Amalia Früschütz Vidi: Früschütz Antičević, Amalia
 
Antolović, Aleksandar  CIP2016-00924 
 
Antunović, Slavko  CIP2016-00621 
 
Azina Chronidē, Myrtō  CIP2016-00861  CIP2016-00860 
 
Azina Chronides, Myrto Vidi: Azina Chronidē, Myrtō
 
Azina Chronidi, Myrto Vidi: Azina Chronidē, Myrtō
 
Babič-Gjalski, Lj. Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Babić, Drago, sociolog Vidi: Babić, Dragutin, sociolog
 
Babić, Dragutin, sociolog  CIP2016-00635 
 
Babić, Lj. Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Babić, Ljuba, književnik Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Babić, Ljubo, književnik Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Babić, Ljubomil Tito Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Babić, Ljubomil Tito Josip Franjo Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Babić, Ljubomir, književnik Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Badiou, Alain  CIP2016-00606 
 
Badiou, Alan Vidi: Badiou, Alain
 
Baecque, Antoine de Vidi: De Baecque, Antoine
 
Bagarić, A. Vidi: Bagarić, Ante, liječnik
 
Bagarić, Ante, liječnik  CIP2016-00601 
 
Bagarić, Anto, liječnik Vidi: Bagarić, Ante, liječnik
 
Bailey, Martine  CIP2016-00787 
 
Bajsić Brazzoduro, Pavlica Vidi: Bajsić, Pavlica
 
Bajsić, Pavlica  CIP2016-00870 
 
Bajsić, Tomica  CIP2016-00869 
 
Bajsić, Zvonimir  CIP2016-00870 
 
Bajto, Nikola  CIP2016-00639 
 
Bakić, Helena, psihologinja  CIP2016-00634 
 
Baković, Ivica, prevoditelj  CIP2016-00865  CIP2016-00864 
 
Bakoviḱ, Ivica Vidi: Baković, Ivica, prevoditelj
 
Balatinac, Josip  CIP2016-00871 
 
Balić, Mato  CIP2016-00617 
 
Baloban, Stjepan  CIP2016-00628 
 
Ban, Snježana  CIP2016-00748 
 
Bandov, Toni  CIP2016-00598 
 
Banović, Antonia  CIP2016-00606 
 
Barbieri, Velko Vidi: Barbieri, Veljko, književnik
 
Barbieri, Veljko, književnik  CIP2016-00872 
 
Barbijeri, Veljko Vidi: Barbieri, Veljko, književnik
 
Bargielska, Justyna  CIP2016-00863 
 
Baričević, Cila  CIP2016-00587 
 
Baričević, Tomislav, svećenik  CIP2016-00626 
 
Barlović, Aleksandra Vidi: Mihaljević-Barlović, Aleksandra
 
Barlović, Aleksandra Mihaljević Vidi: Mihaljević-Barlović, Aleksandra
 
Barlović, Aleksandra Mihaljević- Vidi: Mihaljević-Barlović, Aleksandra
 
Bartulović, Anja  CIP2016-00892 
 
Baruch Wachtel, Andrew Vidi: Wachtel, Andrew Baruch
 
Baruh Vahtel, Endru Vidi: Wachtel, Andrew Baruch
 
Bastić, Marijana  CIP2016-00693  CIP2016-00672  CIP2016-00673 
 
Bašić, Iris Biškupić Vidi: Biškupić-Bašić, Iris
 
Bašić, Iris Biškupić- Vidi: Biškupić-Bašić, Iris
 
Begić, Dražen  CIP2016-00721 
 
Begić, Valerija  CIP2016-00692 
 
Bekavac, Stjepan  CIP2016-00952  CIP2016-00951  CIP2016-00950 
 
Belčec, Radha Rojc Vidi: Rojc Belčec, Radha
 
Belčec, Radha Rojc- Vidi: Rojc Belčec, Radha
 
Belitsch, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Benčić, Branka  CIP2016-00750 
 
Bergamo, Petar  CIP2016-00778 
 
Bergoglio, Georgius Marius Vidi: Bergoglio, Jorge Mario
 
Bergoglio, Jorge Vidi: Bergoglio, Jorge Mario
 
Bergoglio, Jorge Mario  CIP2016-00613 
 
Berlić-Mažuranić, Iv. Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Berliq-Mazhuraniq, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Berlitsch-Mazuranitsch Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Bertol, Talia  CIP2016-00695 
 
Bertoša, Slaven  CIP2016-00960 
 
Bilas, Vlatka  CIP2016-00642 
 
Biličić, Damir  CIP2016-00836  CIP2016-00718 
 
Bilić, Tomislav, arheolog  CIP2016-00585 
 
Bilić, Vedran  CIP2016-00601 
 
Bird, Jessica Vidi: Ward, J. R.
 
Birin, Ante, povjesničar  CIP2016-00953 
 
Biruški, Dinka Čorkalo Vidi: Čorkalo Biruški, Dinka
 
Bišćan, Vlatka, kroatistkinja  CIP2016-00802  CIP2016-00803 
 
Biškupić Bašić, Iris Vidi: Biškupić-Bašić, Iris
 
Biškupić, Iris Vidi: Biškupić-Bašić, Iris
 
Biškupić-Bašić, Iris  CIP2016-00586  CIP2016-00583 
 
Blažić Čop, Nevenka Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Blažić, Nevenka Čop Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Blažić, Nevenka Čop- Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Blažić-Čop, N. Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Blažić-Čop, Nevenka Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Bloom, Laura Vidi: Bailey, Martine
 
Bobovec, Borka  CIP2016-00753 
 
Bobovec, Dubravko  CIP2016-00569 
 
Bočkarjov, Dinka Štiglmayer Vidi: Štiglmayer, Dinka
 
Bodi, Ziwei Vidi: Bodie, Zvi
 
Bodie, Zvi  CIP2016-00644 
 
Bogišić, Vlaho  CIP2016-00898  CIP2016-00897 
 
Bogošić, Vlaho Vidi: Bogišić, Vlaho
 
Bojić, Nives Fabečić Vidi: Fabečić Bojić, Nives
 
Bolssich, Mihaly Sillobod Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Bolšić, Mihael Šilobod- Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Bolšić, Mijo Šilobod Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Bonjeković Stojković, Kristina  CIP2016-00746 
 
Borovac, Ida, novinarka  CIP2016-00710  CIP2016-00711  CIP2016-00711  CIP2016-00712  CIP2016-00713 
 
Borovečki Jakovljev, Sanja Vidi: Borovečki-Jakovljev, Sanja
 
Borovečki-Jakovljev, Sanja  CIP2016-00601 
 
Bošnjak, Dina Morić Vidi: Morić Bošnjak, Dina
 
Bošnjak, Željko, matematičar  CIP2016-00680  CIP2016-00680  CIP2016-00681 
 
Bozanić, Josip  CIP2016-00614 
 
Bradvica, Marija  CIP2016-00952 
 
Brajša Vidi: Brajša, Pavao
 
Brajša, P. Vidi: Brajša, Pavao
 
Brajša, Pavao  CIP2016-00722 
 
Bralić, Irena  CIP2016-00706 
 
Brazzoduro, Pavlica Bajsić Vidi: Bajsić, Pavlica
 
Brčić Kuljiš, Marita  CIP2016-00591 
 
Brčić, Marita Vidi: Brčić Kuljiš, Marita
 
Briški Đurđevac, Ana  CIP2016-00788 
 
Briški, Ana, prevoditeljica Vidi: Briški Đurđevac, Ana
 
Brlas, Siniša  CIP2016-00699  CIP2016-00700 
 
Brlic Mazuranic, I. Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Brlic-Mazuranic, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Brlić Mažuranić, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Brlić, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  CIP2016-00761 
 
Brlićova-Mažuranićova, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Bučar Perić, Kristina Vidi: Bučar, Kristina
 
Bučar, Kristina  CIP2016-00651 
 
Bućan, Boris, likovni umjetnik  CIP2016-00762 
 
Bujadinović, Domagoj  CIP2016-00574 
 
Bujic, Bojan Vidi: Bujić, Bojan
 
Bujić, Bojan  CIP2016-00770 
 
Bukvić Pažin, Anda  CIP2016-00849 
 
Bukvić, Anda Vidi: Bukvić Pažin, Anda
 
Burda, Sergej  CIP2016-00933 
 
Buršić Giudici, Barbara Vidi: Buršić-Giudici, Barbara
 
Buršić, Barbara Vidi: Buršić-Giudici, Barbara
 
Buršić-Giudici, Barbara  CIP2016-00800 
 
Butković, Josip  CIP2016-00747 
 
Bužarovska, Rumena  CIP2016-00865  CIP2016-00864 
 
Bužinkić, Emina  CIP2016-00739  CIP2016-00740 
 
Cajhen, Tamara  CIP2016-00792 
 
Calogjera Rogić, Emica Vidi: Calogjera, Emica
 
Calogjera, Ema Vidi: Calogjera, Emica
 
Calogjera, Emica  CIP2016-00694 
 
Camilleri, Andrea  CIP2016-00856 
 
Car, Dario  CIP2016-00569 
 
Carette Šojat, Ivana Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Carette-Šojat, Ivana Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Cassin, Marco Cesati Vidi: Cesati Cassin, Marco
 
Cefai, Carmel  CIP2016-00665 
 
Cerovsky, Iva  CIP2016-00644 
 
Cesati Cassin, Marco  CIP2016-00593 
 
Cheaib, Robert  CIP2016-00615 
 
Chesterton, G. K. Vidi: Chesterton, Gilbert Keith
 
Chesterton, Gilbert Keith  CIP2016-00819 
 
Child, Lee  CIP2016-00821  CIP2016-00820 
 
Chronidē, Myrtō Azina Vidi: Azina Chronidē, Myrtō
 
Chronides, Myrto Azina Vidi: Azina Chronidē, Myrtō
 
Chronidi, Myrto Azina Vidi: Azina Chronidē, Myrtō
 
Chvalovsky, Aleksandra Marija Vidi: Chwalowsky, Aleksandra Marija
 
Chwallovsky, Alexandra Vidi: Chwalowsky, Aleksandra Marija
 
Chwalowski, Alexandra Vidi: Chwalowsky, Aleksandra Marija
 
Chwalowsky, Aleksandra Vidi: Chwalowsky, Aleksandra Marija
 
Chwalowsky, Aleksandra Marija  CIP2016-00612 
 
Chwalowsky, Alexandra Vidi: Chwalowsky, Aleksandra Marija
 
Ciganović, Ivica  CIP2016-00670 
 
Cipek, Ksenija  CIP2016-00741 
 
Clover, Joshua  CIP2016-00818 
 
Coda, Piero  CIP2016-00616 
 
Cole, Kresley  CIP2016-00822 
 
Congregatio pro institutis vitae consecratae et pro societatibus vitae apostolicae  CIP2016-00621 
 
Conjar, Bogdanka  CIP2016-00873 
 
Cujzek, Blanka  CIP2016-00874 
 
Cvek-Sorić, Izabela Vidi: Sorić, Izabela
 
Cvitanović, Leo  CIP2016-00654 
 
Čanić, Mirjana  CIP2016-00844 
 
Čengić, Drago  CIP2016-00633 
 
Černok, Željka  CIP2016-00816 
 
Česterton, G. K. Vidi: Chesterton, Gilbert Keith
 
Čikos, Ana Janković Vidi: Janković Čikos, Ana
 
Čilić Škeljo, Đurđica  CIP2016-00863 
 
Čilić, Đurđica Vidi: Čilić Škeljo, Đurđica
 
Čilić-Škeljo, Đurđica Vidi: Čilić Škeljo, Đurđica
 
Čižić, Sanja  CIP2016-00906 
 
Čižmek, Vanda  CIP2016-00919 
 
Čolakhodžić, Goran  CIP2016-00834  CIP2016-00835 
 
Čop Blažić, Nevenka Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Čop, N. Blažić- Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Čop, Nevenka Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Čop, Nevenka Blažić Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Čop, Nevenka Blažić- Vidi: Čop-Blažić, Nevenka
 
Čop-Blažić, Nevenka  CIP2016-00705 
 
Čorkalo Biruški, Dinka  CIP2016-00634 
 
Čorkalo, Dinka Vidi: Čorkalo Biruški, Dinka
 
Črpić, Gordan  CIP2016-00608 
 
Čubelić, Alojz Vidi: Ćubelić, Alojz
 
Čulić, Dražen  CIP2016-00828 
 
Čulina, Boris  CIP2016-00680  CIP2016-00680  CIP2016-00681 
 
Čuljak, Tanja Gotlin Vidi: Gotlin Čuljak, Tanja
 
Ćorić, Željko  CIP2016-00701 
 
Ćubelić, Alojz  CIP2016-00589 
 
Ćurić, Divna  CIP2016-00859 
 
Ćurković Nimac, Jasna  CIP2016-00608 
 
Ćurković, Davorka  CIP2016-00830 
 
Ćurković, Jasna Vidi: Ćurković Nimac, Jasna
 
Dan otvorenih vrata - Cash & Carry (11 ; 2015 ; Zagreb)  CIP2016-00748 
 
DB Vidi: Biličić, Damir
 
De Baecque, Antoine  CIP2016-00780 
 
De Menthière, Guillaume  CIP2016-00617 
 
Dekanić, Igor  CIP2016-00725 
 
Delčec, Rada Rojc- Vidi: Rojc Belčec, Radha
 
Derenčinović, Davor  CIP2016-00654 
 
Detoni, Dubravko  CIP2016-00771 
 
Devčić, Natko  CIP2016-00772 
 
Dimitrijević, Bojan B.  CIP2016-00659 
 
Dimitrijević, Bojan, povjesničar Vidi: Dimitrijević, Bojan B.
 
Djabran, Chalil Vidi: Gibran, Kahlil
 
Djikić, Ivica Vidi: Đikić, Ivica
 
Djordjević, Veljko Vidi: Đorđević, Veljko
 
Dlačić, Karmen Toić Vidi: Toić Dlačić, Karmen
 
Dodig, Slavica  CIP2016-00698 
 
Dolenec, Branimir  CIP2016-00876  CIP2016-00875  CIP2016-00927 
 
Dolenec, Branko, slikar Vidi: Dolenec, Branimir
 
Doležal, Ozren  CIP2016-00843 
 
Doležal, Petra Mrduljaš Vidi: Mrduljaš Doležal, Petra
 
Donaldson, Julia  CIP2016-00824  CIP2016-00823 
 
Drach, Saša  CIP2016-00877 
 
Dragovac, Dragica Ščrbačić Vidi: Ščrbačić Dragovac, Dragica
 
Dragun, Zrinka  CIP2016-00819 
 
Dresto, Vesna  CIP2016-00802  CIP2016-00803 
 
Dronjić, Matija  CIP2016-00586 
 
Dubravac, Tomislav  CIP2016-00732 
 
Duerrigl, Marija Ana Vidi: Dürrigl, Marija Ana
 
Dürrigl, Marija Ana  CIP2016-00878 
 
Dürrigl, Marija-Ana Vidi: Dürrigl, Marija Ana
 
Duvnjak, Hrvoje  CIP2016-00764 
 
Duvnjak, Maja  CIP2016-00796 
 
Dužanec, Neven  CIP2016-00821  CIP2016-00820 
 
Dzwonik, Cristian  CIP2016-00760 
 
Džer'm, Džer'm K. Vidi: Jerome, Jerome Klapka
 
Džubran, Halil Vidi: Gibran, Kahlil
 
Đalski, K. Š. Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Đalski, Ksaver Šandor Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Đidara, Ivan  CIP2016-00623 
 
Đikić, Ivica  CIP2016-00652 
 
Đorđević, Veljko  CIP2016-00879 
 
Đurđevac, Ana Briški Vidi: Briški Đurđevac, Ana
 
Đurđević, Nikola  CIP2016-00595 
 
Đurišić, Luca  CIP2016-00880 
 
Eakins, Stanley G.  CIP2016-00649 
 
Ekštajn, Igor  CIP2016-00759 
 
Etnografski muzej (Zagreb)  CIP2016-00586 
 
Fabečić Bojić, Nives  CIP2016-00861  CIP2016-00860 
 
Fabečić, Nives Vidi: Fabečić Bojić, Nives
 
Farrokhzad, Athena  CIP2016-00816 
 
Faulkner, Colleen  CIP2016-00825 
 
Ferenčić, Marijana Paula  CIP2016-00750 
 
Filipi, Goran  CIP2016-00800 
 
Finek, Abelina  CIP2016-00952 
 
Finek, Darko  CIP2016-00951 
 
Finley, Mark Vidi: Finley, Mark A.
 
Finley, Mark A.  CIP2016-00705 
 
Finli, Mark Vidi: Finley, Mark A.
 
Fisković, Igor  CIP2016-00755 
 
Flegar, Ivan, inženjer elektrotehnike  CIP2016-00728 
 
Fontana, Giorgio  CIP2016-00857 
 
Force, M. S. Vidi: Force, Marie
 
Force, Marie  CIP2016-00788 
 
Force, Marie Sullivan Vidi: Force, Marie
 
Forrest, V. K. Vidi: Faulkner, Colleen
 
Franc, Sanja  CIP2016-00642 
 
Francetić, Renata  CIP2016-00596 
 
Franciscus, papa Vidi i: Bergoglio, Jorge Mario
 
Fridl, Miroslav  CIP2016-00616 
 
Frka, Danijel  CIP2016-00659 
 
Früschütz Antičević, Amalia  CIP2016-00839  CIP2016-00839 
 
Furić, Žarka Vidi: Rogić, Žarka
 
Galle, Katja Toplak Vidi: Toplak Galle, Katja
 
Gašperov, Jere, inženjer strojarstva  CIP2016-00646 
 
Gavran, Kristina  CIP2016-00881 
 
Gibran, Kahlil  CIP2016-00826  CIP2016-00813 
 
Gibran, Khalil Vidi: Gibran, Kahlil
 
Gibson, Ty  CIP2016-00618 
 
Gifford, Clive  CIP2016-00568 
 
Giudici, Barbara Buršić Vidi: Buršić-Giudici, Barbara
 
Giudici, Barbara Buršić- Vidi: Buršić-Giudici, Barbara
 
Gjalski, K. Š. Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Gjalski, Ksaver Šandor  CIP2016-00882 
 
Gjalski, Ksaver Šandor- Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Gjalski, Lj. Babič- Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Gjalski, Xaver Šandor- Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Gjalsky, Ksaver Šandor- Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Gjurkin, Iva  CIP2016-00830 
 
Glojnarić, Mirko  CIP2016-00636 
 
Gogić, Josipa  CIP2016-00883 
 
Gojković, Dunja  CIP2016-00625 
 
Goldstein, I. Vidi: Goldstein, Ivo
 
Goldstein, Ivo  CIP2016-00653 
 
Goldstein, Slavko  CIP2016-00653 
 
Goldštajn, Slavko Vidi: Goldstein, Slavko
 
Gorišek, Robert  CIP2016-00735 
 
Gotlin Čuljak, Tanja  CIP2016-00697 
 
Gracin, Juraj  CIP2016-00856 
 
Grant, Jim, književnik Vidi: Child, Lee
 
Graves, Robert  CIP2016-00671 
 
Graves, Robert von Ranke Vidi: Graves, Robert
 
Grbeša, D. Vidi: Grbeša, Darko
 
Grbeša, Darko  CIP2016-00733 
 
Grbić, Gordan  CIP2016-00731  CIP2016-00731 
 
Greblički, Irena  CIP2016-00938 
 
Gregorić, M. Vidi: Gregorić, Marko
 
Gregorić, Marko  CIP2016-00780 
 
Gregorić, Marko-Marija Vidi: Gregorić, Marko
 
Grejvz, Robert Vidi: Graves, Robert
 
Grevs, Robert Vidi: Graves, Robert
 
Griffiths, Arthur  CIP2016-00827 
 
Griffiths, Arthur George Frederick Vidi: Griffiths, Arthur
 
Groff, Lauren  CIP2016-00828 
 
Grozdanić, Draga Vidi: Grozdanić, Dragana
 
Grozdanić, Dragana  CIP2016-00832  CIP2016-00822 
 
Grubešić, Marijan  CIP2016-00735 
 
Gržina, Hrvoje  CIP2016-00768 
 
Gubran, Halil Gubran Vidi: Gibran, Kahlil
 
Gudžulić, Mirko Andrić Vidi: Andrić Gudžulić, Mirko
 
Gyala, Xaver von Sandor de Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Hadžić Kostrenčić, Carmen Vidi: Hadžić-Kostrenčić, Carmen
 
Hadžić-Kostrenčić, Carmen  CIP2016-00719 
 
Haladi, Đurđica  CIP2016-00884 
 
Halužan, Katarina  CIP2016-00791 
 
Hanaček, Ivana  CIP2016-00752 
 
Hans, Ivan Haramija Vidi: Haramija, Ivan
 
Hans, Ivan Haramija- Vidi: Haramija, Ivan
 
Hanžek, Milena Skočić Vidi: Skočić Hanžek, Milena
 
Haramija Hans, Ivan Vidi: Haramija, Ivan
 
Haramija, Ivan  CIP2016-00794 
 
Haramija, Ivan Hans Vidi: Haramija, Ivan
 
Haramija, Zvonimir  CIP2016-00795  CIP2016-00793 
 
Haramija-Hans, Ivan Vidi: Haramija, Ivan
 
Harris, Thomas A.  CIP2016-00714 
 
Harris, Thomas Anthony Vidi: Harris, Thomas A.
 
Hasanbegović, Zlatko  CIP2016-00954 
 
Hay, Louise Vidi: Hay, Louise L.
 
Hay, Louise L.  CIP2016-00599 
 
Hayashida, Jennifer  CIP2016-00816 
 
Hej, Lujza L. Vidi: Hay, Louise L.
 
Herout, V. Vidi: Herout, Vjenceslav
 
Herout, Václav Vidi: Herout, Vjenceslav
 
Herout, Vjenceslav  CIP2016-00934 
 
Herouth, Vjenceslav Vidi: Herout, Vjenceslav
 
Higginson, Teresa  CIP2016-00619 
 
Higginson, Teresa Helena Vidi: Higginson, Teresa
 
Higginson, Tereza Vidi: Higginson, Teresa
 
Higginson, Tereza Helena Vidi: Higginson, Teresa
 
Horga, Damir  CIP2016-00785 
 
Horjan, Goranka  CIP2016-00586 
 
Horovitz, Adam  CIP2016-00829 
 
Horvat Kiš, Franjo  CIP2016-00885 
 
Horvat Pintarić, Vera Vidi: Horvat-Pintarić, Vera
 
Horvat Vukelja, Željka Vidi: Horvat-Vukelja, Željka
 
Horvat, Dubravko, fizičar  CIP2016-00685  CIP2016-00687  CIP2016-00684  CIP2016-00683  CIP2016-00689  CIP2016-00686  CIP2016-00688 
 
Horvat, Hrvoje, trgovac  CIP2016-00580 
 
Horvat, Jasna, književnica Vidi: Horvat, Jasna, profesorica statistike
 
Horvat, Jasna, profesorica statistike  CIP2016-00886 
 
Horvat, Rodolfo Vidi: Horvat, Rudolf, povjesničar
 
Horvat, Rudolf, povjesničar  CIP2016-00957 
 
Horvatić, Ž. Vidi: Horvatić, Željko, pravnik
 
Horvatić, Željko, pravnik  CIP2016-00654 
 
Horvat-Kiš, Franjo Vidi: Horvat Kiš, Franjo
 
Horvat-Pintarić, Vera  CIP2016-00762 
 
Horvat-Vukelja, Željka  CIP2016-00887 
 
Hoy, Anita Wolfolk Vidi: Woolfolk Hoy, Anita
 
Hrnjak, Marko  CIP2016-00570 
 
Hrupec, Dario  CIP2016-00691  CIP2016-00685  CIP2016-00687  CIP2016-00690  CIP2016-00684  CIP2016-00683  CIP2016-00689  CIP2016-00686  CIP2016-00688 
 
Hrvatska. Zakoni  CIP2016-00647 
 
Hrvatski prirodoslovni muzej (Zagreb)  CIP2016-00696 
 
Hržić, Natalija Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Hržić, Natalija Vorobjova Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Hržić, Natalija Vorobjova- Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Hržić, Nataša Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Ibrahimpašić, Merima Nikočević Vidi: Nikočević Ibrahimpašić, Merima
 
Institut za turizam (Zagreb)  CIP2016-00650 
 
International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship (4 ; 2016 ; Dubrovnik)  CIP2016-00581 
 
Ivanišević, Srećko  CIP2016-00780 
 
Ivanković, A., agronom Vidi: Ivanković, Ante, agronom
 
Ivanković, Ante, agronom  CIP2016-00737  CIP2016-00736 
 
Ivanković, Vedran, arhitekt  CIP2016-00756 
 
Ivanović, Igor, ilustrator  CIP2016-00887 
 
Ivanović, Marin, povjesničar umjetnosti  CIP2016-00765 
 
Jagatić, Vlada  CIP2016-00791  CIP2016-00789  CIP2016-00790 
 
Jagatić-Nosalj, Marija  CIP2016-00888 
 
Jakopanec, Ana  CIP2016-00889 
 
Jakovčić, Mladen  CIP2016-00582 
 
Jakovljev, Sanja Borovečki Vidi: Borovečki-Jakovljev, Sanja
 
Jakovljev, Sanja Borovečki- Vidi: Borovečki-Jakovljev, Sanja
 
Jančić, Drago  CIP2016-00763 
 
Jandras Szekeres, Ivana  CIP2016-00833 
 
Janković Čikos, Ana  CIP2016-00762 
 
Janjić, Marijana, indologinja  CIP2016-00804 
 
Jareb, Mario  CIP2016-00950 
 
Jastrzebska, Maria  CIP2016-00863 
 
Jelić, Tomislav, geograf  CIP2016-00935  CIP2016-00938  CIP2016-00937  CIP2016-00936 
 
Jelušić, Božica  CIP2016-00890 
 
Jelušić-Kranželić, Božica Vidi: Jelušić, Božica
 
Jembrih, A. Vidi: Jembrih, Alojz
 
Jembrih, Alojz  CIP2016-00949 
 
Jembrih, Alojzije Vidi: Jembrih, Alojz
 
Jerome, Jerome K. Vidi: Jerome, Jerome Klapka
 
Jerome, Jerome Klapka  CIP2016-00831 
 
Jibran, Khalil Vidi: Gibran, Kahlil
 
Jovičić, Zrinka Vidi: Ostović, Zrinka
 
Jovičić-Ostović, Zrinka Vidi: Ostović, Zrinka
 
Jović, Mario  CIP2016-00840 
 
Joyce, Brenda  CIP2016-00832 
 
Jozić, Ivan  CIP2016-00891 
 
Jubran, Khalil Jubran Vidi: Gibran, Kahlil
 
Jukić, Ivana, povjesničarka  CIP2016-00949 
 
Juraj, Miroslav  CIP2016-00743 
 
Juran, Ivan  CIP2016-00697 
 
Juras, Ivan, arhitekt  CIP2016-00757 
 
Juras, Zoran  CIP2016-00838 
 
Jurčević, Katica  CIP2016-00632  CIP2016-00954 
 
Jurić, Sonja  CIP2016-00892 
 
Jurišić, Krasanka Majer Vidi: Majer Jurišić, Krasanka
 
Juroš, Tomislava  CIP2016-00679  CIP2016-00677  CIP2016-00678  CIP2016-00676 
 
Kane, Alex  CIP2016-00644 
 
Karač, Zlatko  CIP2016-00754 
 
Karasalihović Sedlar, Daria  CIP2016-00725 
 
Karasalihović, Daria Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Karasalihović-Sedlar, Daria Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Karaselimović-Sedlar, Daria Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Karleja, Miroslav Vidi: Krleža, Miroslav
 
Karsalihovic, Daria Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Karuza, Senko  CIP2016-00893 
 
Kearlezha, Mirosllav Vidi: Krleža, Miroslav
 
Kelemen, Milko  CIP2016-00773 
 
Keller, Garry Vidi: Keller, Gary
 
Keller, Gary  CIP2016-00600 
 
Kent, Hannah  CIP2016-00833 
 
Kerleja, Miroslav Vidi: Krleža, Miroslav
 
Keros, Predrag  CIP2016-00666 
 
Keros, Predrag A. Vidi: Keros, Predrag
 
Kerr, Ph. Vidi: Kerr, Philip
 
Kerr, Philip  CIP2016-00834  CIP2016-00835 
 
Keščec, Tomislav  CIP2016-00571  CIP2016-00570 
 
Kirin, Miroslav  CIP2016-00829 
 
Kiš, Franjo Horvat Vidi: Horvat Kiš, Franjo
 
Kiš, Franjo Horvat- Vidi: Horvat Kiš, Franjo
 
Klaić, V. Vidi: Klaić, Vjekoslav, povjesničar
 
Klaić, Vj. Vidi: Klaić, Vjekoslav, povjesničar
 
Klaić, Vjek. Vidi: Klaić, Vjekoslav, povjesničar
 
Klaić, Vjekoslav, povjesničar  CIP2016-00958 
 
Klarić, Boris  CIP2016-00774 
 
Klem, Miroslav Vidi: Klemm, Miroslav
 
Klemm, Miroslav  CIP2016-00894 
 
Klier, Ariana  CIP2016-00718 
 
Klier, Arijana Vidi: Klier, Ariana
 
Ključanin, Zilhad  CIP2016-00866 
 
Knezović, Andrija Vidi: Knezović, Oton
 
Knezović, Oton  CIP2016-00959 
 
Knežević, Radule  CIP2016-00590 
 
Knight, George R.  CIP2016-00620 
 
Knight, George Raymond Vidi: Knight, George R.
 
Knoll, Jessica  CIP2016-00836 
 
Koch, Herman  CIP2016-00817 
 
Kolar, S. Vidi: Kolar, Slavko
 
Kolar, Slavko  CIP2016-00895 
 
Kopal, Robert  CIP2016-00674 
 
Koprek, Katarina  CIP2016-00777 
 
Korać, Milan  CIP2016-00576 
 
Korkut, Darija  CIP2016-00674 
 
Kos Lajtman, Andrijana Vidi: Kos-Lajtman, Andrijana
 
Kos, Josip, pravnik  CIP2016-00661 
 
Kos-Lajtman, Andrijana  CIP2016-00931 
 
Kostrenčić, Carmen Hadžić Vidi: Hadžić-Kostrenčić, Carmen
 
Kostrenčić, Carmen Hadžić- Vidi: Hadžić-Kostrenčić, Carmen
 
Koščec, Marinko  CIP2016-00896 
 
Kovač, Ivana, ekonomistica  CIP2016-00581 
 
Kovačević, Ana, lingvistkinja  CIP2016-00801 
 
Kovačić, Goranka Vidi: Horjan, Goranka
 
Kovačić, M. Vesna Vidi: Kovačić, Vesna M.
 
Kovačić, V. M. Vidi: Kovačić, Vesna M.
 
Kovačić, Vesna M.  CIP2016-00716 
 
Kovačić, Vesna, pjesnikinja Vidi: Kovačić, Vesna M.
 
Kožul, Marina  CIP2016-00781 
 
Kralj, Ana, filozofkinja  CIP2016-00675 
 
Kranželić, Božica Jelušić- Vidi: Jelušić, Božica
 
Kresnik, Domagoj  CIP2016-00771  CIP2016-00773 
 
Krleja, Miroslav Vidi: Krleža, Miroslav
 
Krleza, Miroslav Vidi: Krleža, Miroslav
 
Krlezsa, Miroszlav Vidi: Krleža, Miroslav
 
Krleža Vidi: Krleža, Miroslav
 
Krleža, Miroslav  CIP2016-00898  CIP2016-00897 
 
Krnic, Krešimir  CIP2016-00824  CIP2016-00823 
 
Krnić, Rašeljka  CIP2016-00769 
 
Kroflin, Blanka Pečnik Vidi: Pečnik-Kroflin, Blanka
 
Kroflin, Blanka Pečnik- Vidi: Pečnik-Kroflin, Blanka
 
Krstulović, Mirela Vidi: Vlastelica, Mirela
 
Kršić, Nikola  CIP2016-00831 
 
Kuči, Ivana Šojat Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Kuči, Ivana Šojat- Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Kuči, Marija Turk- Vidi: Turk-Kuči, Marija
 
Kučiš, Vlasta  CIP2016-00786 
 
Kuči-Turk, Marija Vidi: Turk-Kuči, Marija
 
Kugler Vidi: Kugler, Boris
 
Kugler, Boris  CIP2016-00900 
 
Kukoč, Mislav  CIP2016-00591 
 
Kukurić, Srećko Vidi: Spiller, Felix
 
Kulenović, Nihad  CIP2016-00638 
 
Kuljiš, Marita Brčić Vidi: Brčić Kuljiš, Marita
 
Kunić, Tamara  CIP2016-00847  CIP2016-00846 
 
Kutleša, Ana  CIP2016-00752 
 
Labus, Mladen  CIP2016-00597 
 
Lah, Igor, prevoditelj  CIP2016-00622  CIP2016-00622 
 
Lajtman, Andrijana Kos Vidi: Kos-Lajtman, Andrijana
 
Lajtman, Andrijana Kos- Vidi: Kos-Lajtman, Andrijana
 
Lamson, Sharon  CIP2016-00842 
 
Lamson, Sharon E. Vidi: Lamson, Sharon
 
Landekić-Miloloža, Sanja  CIP2016-00802  CIP2016-00803 
 
Landless, Peter Vidi: Landless, Peter N.
 
Landless, Peter N.  CIP2016-00705 
 
Larkum, Adam  CIP2016-00695 
 
Lasic, Mile Vidi: Lasić, Mile
 
Lasić, Mile  CIP2016-00640 
 
Lauren, Mark  CIP2016-00703 
 
Lazzara, Giovanni  CIP2016-00612 
 
Lemić, Vlatka  CIP2016-00947 
 
Levy, Tatiana Salem  CIP2016-00858 
 
Liker, Marko  CIP2016-00785 
 
Lisak, Maja Šeparović Vidi: Šeparović Lisak, Maja
 
Llosa, Mario Vargas Vidi: Vargas Llosa, Mario
 
Lofting, H. Vidi: Lofting, Hugh
 
Lofting, Hju Vidi: Lofting, Hugh
 
Lofting, Hugh  CIP2016-00837 
 
Lofting, Hugh John Vidi: Lofting, Hugh
 
Lovrenović, Ivan  CIP2016-00899 
 
Löw Stanić, Ajana Vidi: Löw, Ajana
 
Löw, Ajana  CIP2016-00634 
 
Lukašević, Tatjana Stupin Vidi: Stupin Lukašević, Tatjana
 
Lukić, Stjepan, ilustrator  CIP2016-00910 
 
Lukić, Zlatko  CIP2016-00867 
 
Lukšić, Zlata  CIP2016-00873 
 
Ljosa, Mario Vargas Vidi: Vargas Llosa, Mario
 
MacMaster, G. Vidi: MacMaster, Graham
 
MacMaster, Graham  CIP2016-00771  CIP2016-00775  CIP2016-00776  CIP2016-00773 
 
Maček Vidi: Maček, Vladko
 
Maček, V. Vidi: Maček, Vladko
 
Maček, Vladko  CIP2016-00636 
 
Madaj Prpić, Julijana  CIP2016-00692 
 
Madaj, Julijana Vidi: Madaj Prpić, Julijana
 
Majer Jurišić, Krasanka  CIP2016-00758 
 
Majer, Krasanka Vidi: Majer Jurišić, Krasanka
 
Maković, Branko  CIP2016-00727  CIP2016-00685  CIP2016-00687 
 
Malović, Nenad  CIP2016-00589 
 
Mankiw, Greg Vidi: Mankiw, Nicholas Gregory
 
Mankiw, N. Gregory Vidi: Mankiw, Nicholas Gregory
 
Mankiw, Nicholas Gregory  CIP2016-00645 
 
Maras, Mate  CIP2016-00817 
 
Marcinjaš, Tamara  CIP2016-00669 
 
Marcus, Alan Vidi: Marcus, Alan J.
 
Marcus, Alan J.  CIP2016-00644 
 
Marčinko, Darko  CIP2016-00601 
 
Margan, Pina Vidi: Nemčić Moro, Iva
 
Marić Tepšić, Monika Vidi: Marić-Tepšić, Monika
 
Marić-Tepšić, Monika  CIP2016-00895 
 
Marijanović, Ivan, teolog  CIP2016-00615 
 
Marjanović, Ivan Vidi: Marijanović, Ivan, teolog
 
Markovac Vidi: Markovac, Josip
 
Markovac, Josip  CIP2016-00679  CIP2016-00677  CIP2016-00678  CIP2016-00676 
 
Martinis Vidi: Martinis, Dalibor
 
Martinis, D. Vidi: Martinis, Dalibor
 
Martinis, Dalibor  CIP2016-00749 
 
Martinović, Ira Vidi: Martinović, Irena, lingvistica
 
Martinović, Irena, lingvistica  CIP2016-00857 
 
Maskell, Hazel‏  CIP2016-00695 
 
Masterson, James F.  CIP2016-00602 
 
Masterson, James Francis Vidi: Masterson, James F.
 
Matačić, Stanislav  CIP2016-00601 
 
Matić, Marijan  CIP2016-00575 
 
Matković, Hana Greta  CIP2016-00839  CIP2016-00839 
 
Matolek Veselić, Gordana  CIP2016-00791  CIP2016-00789  CIP2016-00790 
 
Matolek, Gordana Vidi: Matolek Veselić, Gordana
 
Matolek-Veselić, Gordana Vidi: Matolek Veselić, Gordana
 
Mazhuraniq, Ivana Berliq- Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mazuranic, I. Brlic Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mazuranic-Brlic, Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mazuranitsch, Ivana Berlitsch- Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mažuranić, Ivana Brlić Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mažuranić, Ivana Brlić- Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mažuranićova, Ivana Brlićova- Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
Mažuranik B., Ivana Vidi: Brlić-Mažuranić, Ivana
 
McMaster, G. Vidi: MacMaster, Graham
 
McMaster, Graham Vidi: MacMaster, Graham
 
Međunarodna kroatološka konferencija (3 ; 2013 ; Zagreb)  CIP2016-00949 
 
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Dani kriznog upravljanja (9 ; 2016 ; Split)  CIP2016-00657 
 
Melchizedek, Drunvalo  CIP2016-00622  CIP2016-00622 
 
Menthière, Guillaume de Vidi: De Menthière, Guillaume
 
Merkaš, Davor, muzikolog  CIP2016-00771  CIP2016-00775  CIP2016-00776  CIP2016-00773 
 
Merkel, Vera  CIP2016-00776 
 
Mesarić, Jasna  CIP2016-00719 
 
Meštrović, Iva, prevoditeljica  CIP2016-00827 
 
Mihaljević Barlović, Aleksandra Vidi: Mihaljević-Barlović, Aleksandra
 
Mihaljević, Aleksandra Vidi: Mihaljević-Barlović, Aleksandra
 
Mihaljević-Barlović, Aleksandra  CIP2016-00841 
 
Mihelčić, Nada  CIP2016-00900 
 
Miholek, Vladimir  CIP2016-00901 
 
Miklenić, Irena Pehar Vidi: Pehar Miklenić, Irena
 
Mikov, P. S. Vidi: Skok, Petar
 
Miladinov, Marina  CIP2016-00752 
 
Milaković, Mirela  CIP2016-00688 
 
Miličić, Vjekoslav  CIP2016-00567 
 
Milinović, Slavenka  CIP2016-00587 
 
Mills, Andrea  CIP2016-00568 
 
Miloloža, Sanja Vidi: Landekić-Miloloža, Sanja
 
Miloloža, Sanja Landekić- Vidi: Landekić-Miloloža, Sanja
 
Miljević Riđički, Renata Vidi: Miljević-Riđički, Renata
 
Miljević-Riđički, Renata  CIP2016-00665 
 
Mirčev, Andrej  CIP2016-00782 
 
Mirković, Hrvoje  CIP2016-00577  CIP2016-00576 
 
Mishkin, Frederic S.  CIP2016-00649 
 
Mišak, Željko  CIP2016-00812 
 
Mlinac, Ivana  CIP2016-00619 
 
Moors, Els  CIP2016-00818 
 
Morgan, Hunter Vidi: Faulkner, Colleen
 
Morić Bošnjak, Dina  CIP2016-00568 
 
Morić, Dina Vidi: Morić Bošnjak, Dina
 
Morneau, Roger J.  CIP2016-00623 
 
Moro, Iva Nemčić Vidi: Nemčić Moro, Iva
 
Moro, Iva Nemčić- Vidi: Nemčić Moro, Iva
 
Moser, Erwin  CIP2016-00851  CIP2016-00850 
 
Mrduljaš Doležal, Petra  CIP2016-00787 
 
Mrduljaš, Petra Vidi: Mrduljaš Doležal, Petra
 
Mrkonjić, Anđelko, književnik Vidi: Mrkonjić, Anđelko, likovni umjetnik
 
Mrkonjić, Anđelko, likovni umjetnik  CIP2016-00902 
 
Mršić, Željko, kriminalist  CIP2016-00658 
 
Mutavdžić, Milivoj  CIP2016-00805 
 
Muzej (Brdovec)  CIP2016-00763 
 
Nebesny, Tatjana  CIP2016-00584 
 
Nemčić Moro, Iva  CIP2016-00601 
 
Nemčić-Moro, Iva Vidi: Nemčić Moro, Iva
 
Neuhaus, Nele  CIP2016-00852 
 
Nigl, Karin  CIP2016-00798  CIP2016-00796  CIP2016-00797  CIP2016-00799 
 
Nigov, Anton Vidi: Õnnepalu, Tõnu
 
Nik Vidi: Dzwonik, Cristian
 
Nikočević Ibrahimpašić, Merima  CIP2016-00720 
 
Nikočević, Merima Vidi: Nikočević Ibrahimpašić, Merima
 
Nimac, Jasna Ćurković Vidi: Ćurković Nimac, Jasna
 
Nosalj, Marija Jagatić- Vidi: Jagatić-Nosalj, Marija
 
Novaković, Luka  CIP2016-00578 
 
Novoselić, Daniela  CIP2016-00692 
 
Novoselić, Danijela Vidi: Novoselić, Daniela
 
Nuhanović, Goran Vidi: Nuhanović, Gordan
 
Nuhanović, Gordan  CIP2016-00903 
 
Õnnepalu, Tõnu  CIP2016-00815  CIP2016-00814 
 
Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe (3 ; 2016 ; Split)  CIP2016-00724 
 
Oreb Sajfert, Katarina  CIP2016-00792 
 
Orešić, Sunčica  CIP2016-00904 
 
Orlović, Ante  CIP2016-00655 
 
Oršić, Dag  CIP2016-00739  CIP2016-00740 
 
Oršić, Dag Šola Vidi: Oršić, Dag
 
Osho Vidi: Rajneesh, Osho
 
Oslić, Josip Vidi: Oslić, Josip Marijan
 
Oslić, Josip M. Vidi: Oslić, Josip Marijan
 
Oslić, Josip Marijan  CIP2016-00589 
 
Ostojčić, Ivana  CIP2016-00781 
 
Ostović, Zrinka  CIP2016-00588 
 
Ostović, Zrinka Jovičić- Vidi: Ostović, Zrinka
 
Ostrović, Zrinka Vidi: Ostović, Zrinka
 
Ožanić Roguljić, Ivana  CIP2016-00932 
 
Ožanić, Ivana Vidi: Ožanić Roguljić, Ivana
 
Paić, Gordana  CIP2016-00680  CIP2016-00680  CIP2016-00681 
 
Palajsa, Gordana  CIP2016-00648 
 
Pandža, Gordan  CIP2016-00905 
 
Pantar, Nives  CIP2016-00956 
 
Papandopulo, Boris  CIP2016-00775 
 
Papasan, Jay  CIP2016-00600 
 
Paravić, Janko  CIP2016-00586 
 
Paronić, Samanta  CIP2016-00960 
 
Pasagic, Blanka Vidi: Pašagić, Blanka
 
Pasanović, Branko  CIP2016-00727 
 
Pašagić, Blanka  CIP2016-00906  CIP2016-00926 
 
Pavić Šimetin, Ivana  CIP2016-00702 
 
Pavić-Šimetin, Ivana Vidi: Pavić Šimetin, Ivana
 
Pavković, Ivan, književnik  CIP2016-00907 
 
Pavković, M. Vidi: Pavković, Mladen
 
Pavković, Mladen  CIP2016-00660 
 
Pavliček, Vida  CIP2016-00948  CIP2016-00948 
 
Pavlić, Valent  CIP2016-00908 
 
Pavlić, Vedran, prevoditelj  CIP2016-00694 
 
Pavlović, Domagoj  CIP2016-00775 
 
Pažin, Anda Bukvić Vidi: Bukvić Pažin, Anda
 
Pečnik Kroflin, Blanka Vidi: Pečnik-Kroflin, Blanka
 
Pečnik, Blanka Vidi: Pečnik-Kroflin, Blanka
 
Pečnik-Kroflin, Blanka  CIP2016-00837 
 
Pehar Miklenić, Irena  CIP2016-00792 
 
Pehar, Irena Vidi: Pehar Miklenić, Irena
 
Pejacsevich, D. Vidi: Pejačević, Dora
 
Pejacsevich, Dora Vidi: Pejačević, Dora
 
Pejačević, Dora  CIP2016-00776 
 
Peko, Lukša  CIP2016-00765 
 
Perečinec, Romana  CIP2016-00818 
 
Perić, Boris, književnik  CIP2016-00853  CIP2016-00854 
 
Perić, Boris, prevoditelj Vidi: Perić, Boris, književnik
 
Perić, Kristina Bučar Vidi: Bučar, Kristina
 
Perko, Tomislav  CIP2016-00909 
 
Perona, Bernard Vidi: Melchizedek, Drunvalo
 
Pessl, Marisha  CIP2016-00838 
 
Pintarić, Vera Horvat Vidi: Horvat-Pintarić, Vera
 
Pintarić, Vera Horvat- Vidi: Horvat-Pintarić, Vera
 
Pleško, Hinko  CIP2016-00629 
 
Poljaković, Ivan, filolog  CIP2016-00624 
 
Pongrac, Danijela  CIP2016-00575 
 
Posman, Sarah  CIP2016-00818 
 
Premur, Ksenija  CIP2016-00868 
 
Pribaz, Irene  CIP2016-00800 
 
Prokofʹev, S. O. Vidi: Prokof'ev, Sergej O.
 
Prokof'ev, Sergej O.  CIP2016-00625 
 
Prokof'ev, Sergej Olegovič Vidi: Prokof'ev, Sergej O.
 
Prokofieff, Sergej O. Vidi: Prokof'ev, Sergej O.
 
Prokofjev, Sergej O. Vidi: Prokof'ev, Sergej O.
 
Prosenjak, Boško Vidi: Prosenjak, Božidar
 
Prosenjak, Božidar  CIP2016-00910 
 
Prpić, Julijana Madaj Vidi: Madaj Prpić, Julijana
 
Prvčić, V. Vidi: Prvčić, Vjekoslav
 
Prvčić, Vjekoslav  CIP2016-00929 
 
Puljiz, Karmela  CIP2016-00764 
 
Purković, D., informatičar Vidi: Purković, Damir
 
Purković, Damir  CIP2016-00662 
 
Raabe, Melani Vidi: Raabe, Melanie
 
Raabe, Melanie  CIP2016-00853  CIP2016-00854 
 
Rade, Dragica  CIP2016-00578 
 
Radoš, Tomislav  CIP2016-00642 
 
Radošević, Jelena, medicinska sestra  CIP2016-00911 
 
Rajaneesh, Acharya Vidi: Rajneesh, Osho
 
Rajković, Ana, povjesničarka  CIP2016-00643 
 
Rajneesh, Bhagwan S. Vidi: Rajneesh, Osho
 
Rajneesh, Bhagwan Shree Vidi: Rajneesh, Osho
 
Rajneesh, Osho  CIP2016-00609 
 
Ramljak, Katarina  CIP2016-00858 
 
Ramljak, Ozana  CIP2016-00954 
 
Ranke Graves, Robert von Vidi: Graves, Robert
 
Raos, Predrag  CIP2016-00912 
 
Raspudić, Nino  CIP2016-00637 
 
Rašić, Ante  CIP2016-00748 
 
Rees, A. L.  CIP2016-00781 
 
Rees, Alan Leonard Vidi: Rees, A. L.
 
Renko, Sanda  CIP2016-00651 
 
Riđički, Renata Miljević Vidi: Miljević-Riđički, Renata
 
Riđički, Renata Miljević- Vidi: Miljević-Riđički, Renata
 
Riemen, Rob  CIP2016-00598 
 
Rogić, Emica Calogjera Vidi: Calogjera, Emica
 
Rogić, Žarka  CIP2016-00708 
 
Roglić, Željko  CIP2016-00668 
 
Roguljić, Ožanić Ivana Vidi: Ožanić Roguljić, Ivana
 
Rojc Belčec, Radha  CIP2016-00599 
 
Rojc, Radha Vidi: Rojc Belčec, Radha
 
Rojc-Belčec, Radha Vidi: Rojc Belčec, Radha
 
Rojc-Delčec, Rada Vidi: Rojc Belčec, Radha
 
Roje, Vibor  CIP2016-00667 
 
Ross, Tony  CIP2016-00843 
 
Ruda, Vlasta Vidi: Rudan, Vlasta
 
Rudan, Vlasta  CIP2016-00601 
 
Rupčić, Milan  CIP2016-00913 
 
Russell, Rachel Renée  CIP2016-00839  CIP2016-00839 
 
Rutar, Ana  CIP2016-00576 
 
Sabo, Dobrila  CIP2016-00620 
 
Sadiković, Sadik  CIP2016-00717 
 
Sajfert, Katarina Oreb Vidi: Oreb Sajfert, Katarina
 
Salem Levy, Tatiana Vidi: Levy, Tatiana Salem
 
Sandor de Gyala, Xaver von Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Savić, Gligorije-Glišo Vidi: Savić, Glišo
 
Savić, Glišo  CIP2016-00961 
 
Scheffler, Axel  CIP2016-00824  CIP2016-00823 
 
Sedlar, Daria Karasalihović Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Sedlar, Daria Karasalihović- Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Sedlar, Daria Karaselimović- Vidi: Karasalihović Sedlar, Daria
 
Sedmak, Aleš  CIP2016-00718 
 
Sephler, Axel Vidi: Scheffler, Axel
 
Sikirić, Živan  CIP2016-00627 
 
Sillobod Bolssich, Mihaly Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Sillobod, Michael Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Sillobod, Michaelis Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Simec, Alen Vidi: Šimec, Alen
 
Singh, Bharat  CIP2016-00804 
 
Skiljan, Filip Vidi: Škiljan, Filip
 
Skočić Hanžek, Milena  CIP2016-00601 
 
Skočić, Milena Vidi: Skočić Hanžek, Milena
 
Skok Vidi: Skok, Petar
 
Skok, P. Skok, Petar Vidi: Skok, Petar
 
Skok, Petar  CIP2016-00955 
 
Skoko, Božo  CIP2016-00940  CIP2016-00940  CIP2016-00941  CIP2016-00942  CIP2016-00943  CIP2016-00944 
 
Slamnig, Davor  CIP2016-00914 
 
Slaviček, Armando  CIP2016-00577 
 
Slukan Altić, Mirela Vidi: Slukan-Altić, Mirela
 
Slukan, Mirela Vidi: Slukan-Altić, Mirela
 
Slukan-Altić, Mirela  CIP2016-00939 
 
Smiljanić, B. Vidi: Smiljanić, Branimir
 
Smiljanić, Branimir  CIP2016-00915 
 
Smiljanić, Branko Vidi: Smiljanić, Branimir
 
Snoj, Vid  CIP2016-00868 
 
Sorić, Izabela  CIP2016-00664 
 
Sorić, Izabela Cvek- Vidi: Sorić, Izabela
 
Sorić, Zorislav  CIP2016-00745 
 
Spangler, Amy  CIP2016-00830 
 
Spiller, Felix  CIP2016-00779  CIP2016-00776 
 
Spliller, Felix Vidi: Spiller, Felix
 
Sport Tourism Conference Red, Green and Blue Strategies (2016 ; Zagreb)  CIP2016-00651 
 
Sprajacek, Petra Vidi: Šprajaček, Petra
 
Stanić, Ajana Löw Vidi: Löw, Ajana
 
Stipaničić, Silvija Šesto Vidi: Šesto, Silvija
 
Stipaničić, Silvija Šesto- Vidi: Šesto, Silvija
 
Stockinger, Tomislav  CIP2016-00916 
 
Stojković, Kristina Bonjeković Vidi: Bonjeković Stojković, Kristina
 
Stouse, Tim  CIP2016-00622  CIP2016-00622 
 
Stupin Lukašević, Tatjana  CIP2016-00917 
 
Stupin, Tatjana Vidi: Stupin Lukašević, Tatjana
 
Sudec, K. D. Vidi: Sudec, Kruno
 
Sudec, Kruno  CIP2016-00948 
 
Sudec, Krunoslav Dinko Vidi: Sudec, Kruno
 
Svjetličić, Tomislav  CIP2016-00727  CIP2016-00688 
 
Szabo, Dobrila Vidi: Sabo, Dobrila
 
Szabo, Đ. Vidi: Szabo, Gjuro
 
Szabo, Đuro Vidi: Szabo, Gjuro
 
Szabo, Gjuro  CIP2016-00962 
 
Szekeres, Ivana Jandras Vidi: Jandras Szekeres, Ivana
 
Šandor-Gjalski, Ksaver Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Šandor-Gjalski, Xaver Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Šandor-Gjalsky, Ksaver Vidi: Gjalski, Ksaver Šandor
 
Šantalab, Blaženka  CIP2016-00572  CIP2016-00578 
 
Šarčević, Jure  CIP2016-00621 
 
Šarkanj, Klaudija  CIP2016-00605 
 
Šarlija, Tomislav  CIP2016-00953 
 
Šaškin, Zana  CIP2016-00747 
 
Ščrbačić Dragovac, Dragica  CIP2016-00783 
 
Šeparović Lisak, Maja  CIP2016-00601 
 
Šeperić, Darko  CIP2016-00648 
 
Šerman, Karin  CIP2016-00759 
 
Šesto Stipaničić, Silvija Vidi: Šesto, Silvija
 
Šesto, Silvija  CIP2016-00918  CIP2016-00919 
 
Šesto-Stipaničić, Silvija Vidi: Šesto, Silvija
 
Šilobod Bolšić, Mijo Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Šilobod, Mihael Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Šilobod, Mihalj Vidi: Šilobod-Bolšić, Mihael
 
Šilobod-Bolšić, Mihael  CIP2016-00777 
 
Šimec, Alen  CIP2016-00579 
 
Šimetin, Ivana Pavić Vidi: Pavić Šimetin, Ivana
 
Šimetin, Ivana Pavić- Vidi: Pavić Šimetin, Ivana
 
Šimleša, Dražen  CIP2016-00734 
 
Šimunović, Iva, kostimografkinja  CIP2016-00920 
 
Šimunović, Miljenko  CIP2016-00920 
 
Šimunović, Ružica, likovna kritičarka  CIP2016-00751 
 
Škarica, Matej, novinar  CIP2016-00921 
 
Škeljo, Đurđica Čilić Vidi: Čilić Škeljo, Đurđica
 
Škeljo, Đurđica Čilić- Vidi: Čilić Škeljo, Đurđica
 
Škiljan, Filip  CIP2016-00635 
 
Škorić, Marija  CIP2016-00602 
 
Šlibar, Snješka  CIP2016-00709 
 
Šogorić, Selma  CIP2016-00707 
 
Šojat Kuči, Ivana Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Šojat, Ivana Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Šojat, Ivana Carette Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Šojat, Ivana Carette- Vidi: Šojat-Kuči, Ivana
 
Šojat-Kuči, Ivana  CIP2016-00815  CIP2016-00814 
 
Šola Oršić, Dag Vidi: Oršić, Dag
 
Španjol, Sonja Švec Vidi: Švec Španjol, Sonja
 
Špišić, Davor  CIP2016-00761 
 
Šprajaček, Petra  CIP2016-00648 
 
Štajduhar, Drago  CIP2016-00813 
 
Štefančić, Klaudio  CIP2016-00750 
 
Štiglmayer Bočkarjov, Dinka Vidi: Štiglmayer, Dinka
 
Štiglmayer, Dinka  CIP2016-00792 
 
Štiks, Igor  CIP2016-00922 
 
Štivičić, Tena  CIP2016-00923 
 
Štrok, Julijana  CIP2016-00780 
 
Šuljić, Irena  CIP2016-00688 
 
Šunk, Davor  CIP2016-00918 
 
Šupe, Tanja  CIP2016-00682 
 
Šurina, Edita  CIP2016-00758 
 
Šutalo, Vicko  CIP2016-00727 
 
Švec Španjol, Sonja  CIP2016-00748 
 
Švec, Sonja Vidi: Švec Španjol, Sonja
 
Tanjić, Željko  CIP2016-00608 
 
Taylor, Mark P.  CIP2016-00645 
 
Taylor, Mark Peter Vidi: Taylor, Mark P.
 
Telebec, Sandra  CIP2016-00647 
 
Telećan, Dinko  CIP2016-00671 
 
Tepšić, Monika Marić Vidi: Marić-Tepšić, Monika
 
Tepšić, Monika Marić- Vidi: Marić-Tepšić, Monika
 
Tešija, Jelena  CIP2016-00631 
 
Tipurić, Darko  CIP2016-00581 
 
Tišljarić, Snježana  CIP2016-00925 
 
Titan, Slavko  CIP2016-00726 
 
Tode, Emil Vidi: Õnnepalu, Tõnu
 
Todesco, Serena  CIP2016-00855 
 
Toić Dlačić, Karmen  CIP2016-00573 
 
Toman, Lidija  CIP2016-00825 
 
Tomašić, Božidar  CIP2016-00715 
 
Tomić, Zvonko  CIP2016-00613 
 
Tonković, Tihomir  CIP2016-00882 
 
Topić, Dario  CIP2016-00630 
 
Topić, Predrag  CIP2016-00924 
 
Toplak Galle, Katja  CIP2016-00718 
 
Toth, Ivan  CIP2016-00724 
 
Toussaint, Frank  CIP2016-00708 
 
Trapido, Barbara  CIP2016-00841 
 
Trogrlić Vidi: Trogrlić, Dražen
 
Trogrlić, Dražen  CIP2016-00766 
 
Tuitel, Johnnie  CIP2016-00842 
 
Turčin, Ivan, karikaturist  CIP2016-00668 
 
Turk, Marija Kuči- Vidi: Turk-Kuči, Marija
 
Turk-Kuči, Marija  CIP2016-00704 
 
Turmišov, Petra  CIP2016-00794  CIP2016-00795  CIP2016-00793 
 
Turner, Tracey  CIP2016-00568 
 
Turšić, Martin  CIP2016-00791 
 
Tyree, Michael  CIP2016-00622  CIP2016-00622 
 
Ugrinović, N. Vidi: Ugrinović, Nikola
 
Ugrinović, Nikola  CIP2016-00610 
 
UrbanFestival (13 ; 2013-2015 ; Zagreb)  CIP2016-00752 
 
Vahtel, Endru Baruh Vidi: Wachtel, Andrew Baruch
 
Vajda Vidi: Vajda, Ivana
 
Vajda, Ivana  CIP2016-00798  CIP2016-00796  CIP2016-00797  CIP2016-00799 
 
Vajt, E. G. Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
Vajt, Elen G. Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
Vajt, Elena Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
Vajt, J. G. Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
Vajt, Jelena G. Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
Valković, Marijan, svećenik  CIP2016-00628 
 
Varga, Matija, informatičar  CIP2016-00744 
 
Varga, Vesna  CIP2016-00744 
 
Vargas Llosa, Mario  CIP2016-00859 
 
Vargas Ljosa, Mario Vidi: Vargas Llosa, Mario
 
Vargas, Mario Vidi: Vargas Llosa, Mario
 
Varošanec, Ela  CIP2016-00848 
 
Vekarić, Nenad  CIP2016-00945  CIP2016-00945  CIP2016-00946 
 
Velički, Damir  CIP2016-00789  CIP2016-00790 
 
Velkovski, Liljana  CIP2016-00767 
 
Veselić, Gordana Matolek Vidi: Matolek Veselić, Gordana
 
Veselić, Gordana Matolek- Vidi: Matolek Veselić, Gordana
 
Vickov, Gloria  CIP2016-00663 
 
Vidović, Irinka  CIP2016-00641 
 
Vidovićová, Irinka Vidi: Vidović, Irinka
 
Viduka, Ivana, autorica crteža  CIP2016-00937 
 
Vilagoš, Igor  CIP2016-00761 
 
Vilagoš, Igor B. Vidi: Vilagoš, Igor
 
Vilagoš, Igor Bojan Vidi: Vilagoš, Igor
 
Vinković, Željko, planinar  CIP2016-00784 
 
Višošević, Iva  CIP2016-00794  CIP2016-00795  CIP2016-00793 
 
Vladušić, Benita  CIP2016-00809  CIP2016-00806  CIP2016-00807  CIP2016-00811  CIP2016-00808  CIP2016-00810 
 
Vlastelica, M. Vidi: Vlastelica, Mirela
 
Vlastelica, Mirela  CIP2016-00601 
 
Vnučec, Zvonimir  CIP2016-00735 
 
Volenec, Dubravka  CIP2016-00927 
 
Volović, Dinka  CIP2016-00688 
 
Vorobjeva, Nataša Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Vorobjova Hržić, Natalija  CIP2016-00928 
 
Vorobjova, Natalija Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Vorobjova-Hržić, Natalija Vidi: Vorobjova Hržić, Natalija
 
Vranesevic, Tihomir Vidi: Vranešević, Tihomir
 
Vranešević, T. Vidi: Vranešević, Tihomir
 
Vranešević, Tihomir  CIP2016-00742 
 
Vrga, Boris  CIP2016-00723 
 
Vrgoč, Dinko  CIP2016-00929 
 
Vrljić, Silvestar  CIP2016-00855 
 
Vučković, V. Vidi: Vučković, Vojislav, skladatelj
 
Vučković, Vojislav, skladatelj  CIP2016-00778 
 
Vujović, Igor  CIP2016-00729  CIP2016-00730 
 
Vukelja, Željka Horvat Vidi: Horvat-Vukelja, Željka
 
Vukelja, Željka Horvat- Vidi: Horvat-Vukelja, Željka
 
Vukić, Aleksandar  CIP2016-00635 
 
Vuković, Jelena, muzikologinja  CIP2016-00771  CIP2016-00775  CIP2016-00776  CIP2016-00773 
 
Vuković, Jelena, prevoditeljica Vidi: Vuković, Jelena, muzikologinja
 
Vuljak, Sunčica  CIP2016-00794  CIP2016-00795  CIP2016-00793 
 
Wachtel, Andrew Baruch  CIP2016-00922 
 
Wacthel, Andrew Vidi: Wachtel, Andrew Baruch
 
Wagenhofer, Franjo  CIP2016-00611 
 
Walliams, David  CIP2016-00843 
 
Ward, J. R.  CIP2016-00845  CIP2016-00844 
 
White, E. G. Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
White, Ellen G. Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
White, Ellen Gould Vidi: White, Ellen Gould Harmon
 
White, Ellen Gould Harmon  CIP2016-00629  CIP2016-00607 
 
William, Anthony‏  CIP2016-00720 
 
Woolfolk Hoy, Anita  CIP2016-00664 
 
Woolfolk, Anita Vidi: Woolfolk Hoy, Anita
 
Woolfolk, Anita E. Vidi: Woolfolk Hoy, Anita
 
Xhibran, Halil Vidi: Gibran, Kahlil
 
Young Wm. Paul Vidi: Young, William Paul
 
Young, Samantha  CIP2016-00847  CIP2016-00846 
 
Young, William P. Vidi: Young, William Paul
 
Young, William Paul  CIP2016-00848 
 
Zajec, Tomislav  CIP2016-00930 
 
Zebić, Dubravko  CIP2016-00714 
 
Zílayn, Mustafa Vidi: Zíyalan, Mustafa
 
Zíyalan, Mustafa  CIP2016-00830 
 
Znanstveni kolokvij povodom 70. obljetnice rođenja i znanstvenoga doprinosa Stjepana Hranjeca (2016 ; Čakovec)  CIP2016-00931 
 
Znanstveni skup Slavonija – hrvatska i europska regija (2015 ; Požega)  CIP2016-00635 
 
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Priroda i divljač : izazovi lovstva u 21. stoljeću (2016 ; Karlovac)  CIP2016-00738 
 
Zokić, Terezija  CIP2016-00809  CIP2016-00806  CIP2016-00807  CIP2016-00811  CIP2016-00808  CIP2016-00810 
 
Žegura, Iva  CIP2016-00602 
 
Žepić, Stanislav  CIP2016-00779 
 
Žepić, Stanko Vidi: Žepić, Stanislav
 
Žigman, Dubravko  CIP2016-00575 
 
Živanović, Ivan  CIP2016-00771  CIP2016-00775  CIP2016-00776  CIP2016-00773 
 
Živanović, Ivica Vidi: Živanović, Ivan
 
Živković, Daniela  CIP2016-00584 
 
Živković, Danijela Vidi: Živković, Daniela
 
Žunec, Ozren  CIP2016-00739  CIP2016-00740