0OPĆENITO


001   Znanost i znanje

ŠTRUCELJ, Helena
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkoga rada : udžbenik za studente preddiplomskih stručnih zdravstvenih studija / Helena Štrucelj. - Zagreb : Medicinska naklada ; Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, 2020. - IX, 87 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
Bibliografija iza svakog poglavlja.
ISBN 9789531769648 (Medicinska naklada)
001.8:61(075.8)
61:001(075.8)
(075.8)
CIP2020-03303

Vidi br.: CIP2020-03434

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

Vidi br.: CIP2020-03319

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

INFORMATIKA +6 : radna sveska za 6. razred osnovne škole / I. [Ines] Knivald ... [et al.] ; [prevod na srpski jezik Milica Arsenović]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 64 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Izv. stv. nasl.: Informatika+ 6 : radna bilježnica iz informatike za 6. razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560342
004
(075.2)(076)
CIP2020-03304

INFORMATIKA +6 : udžbenik iz informatike za 6. razred osnovne škole / I. [Ines] Knivald ... [et al.] ; [prevod na srpski jezik Milica Arsenović]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 136 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Izv. stv. nasl.: Informatika+ 6 : udžbenik iz informatike za 6. razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560335
004
(075.2)
CIP2020-03305

INFORMATIKA +7 : radna sveska za 7. razred osnovne škole / D. [Dalia] Kager... [et al.] ; [prevod na srpski jezik Milica Arsenović]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 71 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Izv. stv. nasl.: Informatika+ 7 : radna bilježnica iz informatike za 7. razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560366
004
(075.2)(076)
CIP2020-03306

INFORMATIKA +7 : udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole / I. [Ines] Knivald ... [et al.] ; [prevod na srpski jezik Milica Arsenović]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 176 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Izv. stv. nasl.: Informatika+ 7 : udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560359
004
(075.2)
CIP2020-03307

Vidi br.: CIP2020-03556

Vidi br.: CIP2020-03557

Vidi br.: CIP2020-03460

005   Menadžment

TIPURIĆ, Darko
Strateško vodstvo : između strategije i organizacijske akcije / Darko Tipurić. - Zagreb : Sinergija, 2020. - 476 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studirum Zagrabiensis)
ISBN 9789536895588
005.7(075.8)
(075.8)
CIP2020-03308

ŽEPEC, Alan
BOOM : koncept upravljanja malim i srednjim poduzećem / Alan Žepec. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm.
Kazalo.
ISBN 9789530621190
005:334.71
CIP2020-03309

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

MATIĆ, Zdravko
Hrvatsko kulturno društvo Napredak : rad i djelovanje na području Dalmacije : (1925.–1949.) / Zdravko Matić. - Zagreb : Synopsis : Naspredak Futura ; Sarajevo : Synopsis : HKD Napredak, 2020. - 240 str. ; 21 cm.
Bibliografija. - Summary.
ISBN 9789958010996 (Synopsis, Sarajevo)
008(497.6=163.42):061.2
061.2(497.6=163.42):008
008(497.58):061.2
061.2(497.58):008
(497.6)
(497.58)
(=163.42)
"1925/1949"
CIP2020-03310

Vidi br.: CIP2020-03310

030   Opća referentna djela

MEĐUNARODNI znanstveni skup Enciklopedika 2020 - dosezi i izazovi (2020 ; Zagreb)
Enciklopedika 2020 - dosezi i izazovi : međunarodni znanstveni skup u povodu obilježavanja 70. obljetnice osnutka Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 15. i 16. listopada 2020. = International Conference Encyclopedistics 2020 – achievements and challenges : on the occasion of the Miroslav Krleža Institute of Lexicography’s 70th founding anniversary / [urednica Iva Klobučar Srbić]. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. - 135 str. ; 24 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789532680614
030(062)
81'374(062)
(062)
CIP2020-03311

050   Serijske publikacije. Periodika

UM : znanje i vrijednosti 2021 : knjiga izazova i pobijede (1995. - 2021.) / Goran Tudor. - Zagreb : M.E.P., 2020. - 180 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 20 cm.
Kazalo.
ISBN 9789536807680
050.9(497.5)"2021"
(497.5)
"2021"
CIP2020-03312

Vidi br.: CIP2020-03531

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

POVIJESNI razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovice XX. stoljeća : Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu (1931. – 1948.) / (ur.) Vlatka Vukelić, Mijo Beljo, Vlatko Smiljanić. - Zagreb : Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta, 2020. - 174 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Povijest / Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta ; knj. 10)
ISBN 9789538349058
061.2:159.9(497.521.2)(091)
159.98(497.5)(091)
(497.521.2)
(497.5)
"1931/1948"
CIP2020-03313

Vidi br.: CIP2020-03435

Vidi br.: CIP2020-03413

Vidi br.: CIP2020-03310

Vidi br.: CIP2020-03310

Vidi br.: CIP2020-03533

Vidi br.: CIP2020-03525

Vidi br.: CIP2020-03491

Vidi br.: CIP2020-03452

069   Muzeji. Stalne izložbe

CHROBÁK, Ondřej
Kako živi muzej? / [autori teksta Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk ; ilustracije David Böhm, Jiří Franta ; prijevod na hrvatski jezik Vedran Pavlić]. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 64 str. : ilustr. u bojama ; 34 cm.
Prijevod djela: Jak se dělá galerie.
ISBN 9789530621046
069:7
(02.053.2)
CIP2020-03314

DEMO, Željko
Permanent exhibition of the Medieval Collection : guide / [authors Željko Demo, Maja Bunčić, Anita Dugonjić ; translation Barbara Smith-Demo ; photographs Igor Krajcar, Maja Bunčić ; drawings Anita Dugonjić ; maps Pavle Dugonjić]. - Zagreb : The Archaeological Museum in Zagreb, 2020. - 148 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm.
Izv. stv. nasl.: Stalni postav srednjovjekovne zbirke : vodič.
ISBN 9789538143441
069.5:904(497.5)
904(497.5)"653"
069(497.521.2)
(497.5)
(497.521.2)
"653"
(036)
(083.824)
CIP2020-03315

KLJAKOVIĆ, Jozo
Remek djela Joze Kljakovića : Novi prilozi vrednovanju umjetnikova opusa : Memorijalna zbirka Jozo Kljaković, listopad-studeni 2020 = The masterpieces of Jozo Kljaković : New contributions to the valorisation of the artist’s oeuvre : Jozo Kljaković memorial collection, october-november 2020. / [tekstovi Lidija Fištrek Petra Vugrinec ; fotografije Goran Vranić ; urednica Lidija Fištrek]. - Zagreb : Centar za likovni odgoj grada Zagreba, Memorijalna zbirka Jozo Kljaković, 2020. ([s. l. s. n.]). - 19 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 30 cm.
Katalog izložbe održane u Memorijalnoj zbirci Joze Kljakovića, Zagreb, 22.10.2020. - 30.11.2020. - Bilješke uz tekst. - Nakl. 150 primj. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija ; Bibliography: str. 19; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789539568564 : 80,00 HRK
069.5:75Kljaković, J.
75Kljaković, J.
069(497.521.2)
(497.521.2)
(083.824)
CIP2020-03316

MEĐUNARODNA konferencija Kultura različitosti (2020 ; Zagreb)
Kultura različitosti : podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju : knjiga sažetaka : Zagreb, Tiflološki muzej , 15. - 17. listopada 2020. = A culture of diversity : underrepresented and vulnerable groups in a museum environment : book of abstracts / [urednica Nevenka Ćosić]. - Zagreb : Tiflološki muzej, 2020. - 70 str. : ilustr. ; 24 cm.
Kazalo.
ISBN 9789537287375
069.1
316.66-056.26
376-056.26
(062)
CIP2020-03317

Vidi br.: CIP2020-03316

Vidi br.: CIP2020-03315

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

KUJUNDŽIĆ, Nikola, farmaceut
Ježići / Nikola Kujundžić ; ilustrirala Ana Jakić-Divković. - Zagreb : Alfa, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. - (Biblioteka Alfine slikovnice)
ISBN 9789533643175
087.5
CIP2020-03318

Vidi br.: CIP2020-03756

Vidi br.: CIP2020-03664

Vidi br.: CIP2020-03757

Vidi br.: CIP2020-03775

Vidi br.: CIP2020-03707

Vidi br.: CIP2020-03675

Vidi br.: CIP2020-03710

Vidi br.: CIP2020-03760

Vidi br.: CIP2020-03759

Vidi br.: CIP2020-03758

Vidi br.: CIP2020-03656

Vidi br.: CIP2020-03691

Vidi br.: CIP2020-03566

Vidi br.: CIP2020-03683

Vidi br.: CIP2020-03577

Vidi br.: CIP2020-03742

Vidi br.: CIP2020-03692

Vidi br.: CIP2020-03657

Vidi br.: CIP2020-03724

Vidi br.: CIP2020-03761

Vidi br.: CIP2020-03728

Vidi br.: CIP2020-03727

Vidi br.: CIP2020-03725

Vidi br.: CIP2020-03726

Vidi br.: CIP2020-03711

Vidi br.: CIP2020-03665

Vidi br.: CIP2020-03337

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

LIBRO od mnozijeh razloga : 1520. : latinički prijepis s komentarima / priredio Mateo Žagar. - Zagreb : Matica hrvatska, 2020. - 469 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska)
ISBN 9789533411934
091:003.349(497.5)
003.349(497.5)
811.163.42(091)
(497.584Dubrovnik)
"15"
CIP2020-03319

LIBRO od mnozijeh razloga : 1520. : preslik izvornika / [priredio Mateo Žagar]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2020. - 368 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska)
Preslik izvornika i Latinički prijepis s komentarima uloženi su u zajednički omot.
ISBN 9789533411927
091:003.349(497.5)
(497.584Dubrovnik)
CIP2020-03320

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


200 godina Friedricha Engelsa / uredili Maroje Višić, Miroslav Artić. - Zagreb : Durieux, 2020. - 431 str. : ilustr. ; 23 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789531884846
1Engels, F.
(082)
CIP2020-03321

MARITAIN, Jacques
Kršćanstvo i demokracija : čovjekova prava / Jacques Maritain ; predgovor Michel Fourcade ; uvodi René Mougel ; prevela Petra Petrač. - Zagreb : Alfa, 2020. - 204 str. ; 23 cm. - (Duh vremena)
Prijevod djela: Christianisme et démocratie. - Bibliografija.
ISBN 9789533643007
1:32
141.41:27
CIP2020-03322

ZIMMERMANN, Stjepan
Znanje i vjera / Stjepan Zimmermann ; priredio Ivan Macut. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. - 693 str. ; 21 cm. - (Eseji ; sv. 48)
ISBN 9789531112314
1:2
111
165
CIP2020-03323

Vidi br.: CIP2020-03390

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

Vidi br.: CIP2020-03323

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Riječki znanstveni mostovi (5 ; 2020)
Urbano i humano: scenariji i planovi za grad kakav želimo : međunarodni znanstveni simpozij, Rijeka, 13. studenoga 2020. / Riječki znanstveni mostovi 5 ; [urednik Saša Horvat]. - Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci : Medicinski fakultet : Fakultet zdravstvenih studija, 2020. - 35 str. ; 21 cm.
Na nasl. str.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Teologiczny. - Sažeci radova. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789536420308 (Katolički bogoslovni fakultet)
130.2:71
316.334.56
39-027.541
(048)
CIP2020-03324

14   Filozofski sustavi i gledišta

ŠEGEDIN, Petar, filozof
Filozofija i život / Petar Šegedin. - Zagreb : Matica hrvatska, 2020. - 259 str. ; 23 cm. - (Aletheia : filozofska biblioteka Matice hrvatske ; knj. 10)
ISBN 9789533411576
140.8
"20"
CIP2020-03325

Vidi br.: CIP2020-03322

159.9   Psihologija

AHMED, Sara
Kulturna politika emocija / Sara Ahmed ; preveo s engleskog Andy Jelčić. - Zagreb : Fraktura, 2020. - 408 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 92)
Prijevod djela: The cultural politics of emotion.
ISBN 9789533582894
159.942:32
32:316.7
159.922.2:32
CIP2020-03326

BERNSTEIN, Gabrielle
Superprivlačitelj / Gabrielle Bernstein ; [prijevod s engleskog Metka Jelenc]. - Zagreb : Planetopija, 2020. - 216 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka alter:ego)
Prijevod djela: Super Attractor.
ISBN 9789532574548
159.913
2-558
CIP2020-03327

BISHOP, Gary John
Unfu*k yourself = Sredite se : iziđite si iz glave i počnite živjeti / Gary John Bishop ; s engleskoga prevela Jasmina Čulo. - Zagreb : Stilus knjiga, 2020. (Zagreb : GZH [i. e.] Grafički zavod Hrvatske). - 199 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Unfu*k Yourself. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 199.
ISBN 9789538347184 : 99,00 HRK
159.913
CIP2020-03328

BULJAN-FLANDER, Gordana
Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa / Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić ; [prevod Marija Mira Debelli in Snježana Ivić Gerovac]. - Bestovje : Geromar, 2020. - 172 str. ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Dijete u središtu (sukoba).
ISBN 9789534836736
159.922.7
364.642-053.2
CIP2020-03329

CHOPRA, Deepak
Metačovjek : oslobodite svoj beskonačni potencijal / Deepak Chopra ; s engleskoga prevela Radha Rojc-Belčec. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 376 str. ; 20 cm. - (Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 164)
Prijevod djela: Metahuman : Unleashing Your Infinite Potential.
ISBN 9789535203063
159.913
CIP2020-03330

ISKONSKI gubitak : danas odrasla djeca iz rastavljenih brakova progovaraju / uredila Leila Miller. - Zagreb : Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, 2020. - 296 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Primal loss.
ISBN 9789538175145
159.92:316.363(73)
316.362-058.836(73)
316.362-055.62(73)
27-45(73)
27-55(73)
(73)
CIP2020-03331

KRIZMANIĆ, Mirjana
Tkanje života : putovi i staze do životnoga zadovoljstva i sreće / Mirjana Krizmanić ; ilustrirala Tatjana Krizmanić. - Obnovljeno i prošireno izd. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 188 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka stručno popularna / V.B.Z.)
Bibliografija.
ISBN 9789535203216 (meki uvez)
159.913
159.922.
CIP2020-03332

KRIZMANIĆ, Mirjana
Tkanje života : putovi i staze do životnoga zadovoljstva i sreće / Mirjana Krizmanić ; ilustrirala Tatjana Krizmanić. - Obnovljeno i prošireno izd. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 188 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka stručno popularna / V.B.Z.)
Bibliografija.
ISBN 9789535203223 (tvrdi uvez)
159.913
159.922
CIP2020-03333

MATTHEWS, Andrew
Biti sretan u teškim vremenima / Andrew Matthews ; [prijevod Ana Horvat]. - Varaždin : Stanek, 2020. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm.
Prijevod djela: Happiness in hard times.
ISBN 9789538130397
159.913
CIP2020-03334

MILJKOVIĆ, Dubravka
Humor u vrijeme korone, potresa i dr. sr. / Majda Rijavec, Dubravka Miljković,. - Zagreb : IEP : D2, 2020. - 200 str. ; 20 cm.
ISBN 9789537057480 (IEP)
159.913
CIP2020-03335

POLOVINA, Eva Michela
Successful psychopaths unmasked : the light side of psychopaths and the dark side of success / Eva Michela Polovina. - Zagreb : Studio Kuča, 2020. - 160 str. ; 20 cm.
ISBN 9789534923306
159.913
159.97-052
616.89-052
CIP2020-03336

REZKOVÁ, Milada
Knjiga o strahu / [tekst] Milada Rezková ; [Ilustracije] Lukáš Urbánek i Jakub Kaše ; [prevoditelj Vedran Pavlić]. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 200 str. : ilustr. u bojama ; 32 cm.
Prijevod djela: Don’t be afraid!.
ISBN 9789530621053
159.942
(02.053.2)
087.5
CIP2020-03337

Vidi br.: CIP2020-03581

Vidi br.: CIP2020-03350

Vidi br.: CIP2020-03326

Vidi br.: CIP2020-03451

Vidi br.: CIP2020-03449

Vidi br.: CIP2020-03457

Vidi br.: CIP2020-03457

Vidi br.: CIP2020-03313

Vidi br.: CIP2020-03455

Vidi br.: CIP2020-03428

Vidi br.: CIP2020-03333

Vidi br.: CIP2020-03332

Vidi br.: CIP2020-03336

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

Vidi br.: CIP2020-03323

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

Vidi br.: CIP2020-03372

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


BUCAY, Jorge
Put duhovnosti : stići na vrh i nastaviti se uspinjati / Jorge Bucay ; prevela sa španjolskoga Željka Somun. - Zaprešić : Fraktura, 2020. - 336 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: El camino de la espiritualidad.
ISBN 9789533582948
2-558
2-29
CIP2020-03338

PRAŠEVIĆ, Tomislav
Duhovnost / Tomislav Prašević. - Draganići : vlast. izd., 2020. - 191 str. ; 21 cm.
ISBN 9789535636311
2-558
CIP2020-03339

Vidi br.: CIP2020-03364

Vidi br.: CIP2020-03366

Vidi br.: CIP2020-03338

Vidi br.: CIP2020-03366

Vidi br.: CIP2020-03394

Vidi br.: CIP2020-03365

Vidi br.: CIP2020-03370

Vidi br.: CIP2020-03344

Vidi br.: CIP2020-03327

Vidi br.: CIP2020-03343

Vidi br.: CIP2020-03340

21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

AUGUSTIN, George
Kršćanstvo u dijalogu : perspektive kršćanskog identiteta u pluralnom društvu / George Augustin, Sonja Sailer-Pfister, Klaus Vellguth ; [prijevod Mato Balić]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. - 492 str. ; 20 cm. - (Žarišta ; 18)
Prijevod djela: Christentum im Dialog : Perspektiven christlicher Indentität in einer pluralen Gesellschaft.
ISBN 9789531112260
27-67
2-65
CIP2020-03340

BUŠIĆ, Dražen
Znakovi vremena / Dražen Bušić. - Zagreb : Udruga Snaga za život, 2020. - 64 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Snaga za život ; knj. 19)
ISBN 9789537212223
27-17
CIP2020-03341

BUŠIĆ, Dražen
Snaga Krvi Kristove i svete Mise / Dražen Bušić. - Zagreb : Udruga Snaga za život, 2020. - 64 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Snaga za život ; knj. 18)
ISBN 9789537212216
272-1
27-31
27-549
CIP2020-03342

CARRÓN, Julián
Gdje je Bog? : kršćanska vjera u doba velike neizvjesnosti / Julián Carrón, Andrea Tornielli ; [prijevod Roman Karlović]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. - 238 str. ; 22 cm. - (Razgovori i svjedočanstva ; 12)
Prijevod djela: Dov’è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza.
ISBN 9789531113793
27-184
2-58
27-67
299.5
(0:82-83)
CIP2020-03343

ČALJKUŠIĆ, Ante
Zvrk u Božjim rukama / Ante Čaljkušić. - Koprivnica : Betlem, 2020. - 244 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534923405
272-1Čaljkušić, A.
27-46
2-45
(092)
CIP2020-03344

DAMJANOVIĆ, Dragan, povjesničar umjetnosti
Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene opštine u Zagrebu / Dragan Damjanović ; urednik Žorž Draušnik. - Zagreb : Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko - ljubljanska, Crkvena općina Zagreb, 2020. - 560 str. : ilustr. u bojama ; 32 cm.
Ćir.
ISBN 9789534879412
271.22(497.11)-9
271.22(497.11)-523
7.046(497.521.2)
(497.521.2)
"18/19"
CIP2020-03345

DE Vanna, Umberto
Karlo Acutis : cyber svetac / Umberto de Vanna ; [prijevod Dubravka Dubravec Labaš]. - Zagreb : Salesiana, 2020. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 123 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm.
Prijevod djela: Carlo Acutis, 15 anni d'amicizia con Dio.
ISBN 9789532052015 : 60,00 HRK
27-36Acutis, C.
27-13
(092)
CIP2020-03346

DE Vecchis, Gino
GPS nejednakosti : svijest očima pape Franje / Gino de Vecchis ; [prijevod Mirna Čudić Žgela]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. (Zagreb : Kerschoffset). - 170 str. ; 20 cm. - (Žarišta ; 17)
Prijevod djela: Il GPS della disugualita. Il mondo sotto lo sguardo. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 9789531113717 : 80,00 HRK
272-732.2Franciscus, papa
27-67
CIP2020-03347

DODIG, Slavica
Djeca i mladi u Bibliji : prilog biblijskoj antropologiji djetinjstva / Slavica Dodig. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. - 155 str. ; 21 cm.
ISBN 9789531112321
27-18
27-27-053.2
27-27-053.6
CIP2020-03348

EGGER, Alexander
Iz ove se kože može : moje čudesno ozdravljenje / Alexander Egger ; [prijevod Jelena Prskalo]. - Zagreb : Figulus, 2020. - 152 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Hoffnung, die unter die Haut geht : Endlich frei von Neurodermitis.
ISBN 9789537929954
27-468
27-2
616.51
(0:82-94)
CIP2020-03349

FERRERO, Bruno
Vaša djeca imaju samo vas : samo odgoj može spasiti svijet / Bruno Ferrero ; [prijevod Anto Stojić]. - 2. izd. - Zagreb : Salesiana, 2020. - 226 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: I vostri figli hanno soltanto voi! : solo l’educazione può cambiare il mondo.
ISBN 9789532051636
27-45
37-015:2
316.36
159.913
CIP2020-03350

GLAVAŠ, Sanda
Moj duhovni put : duša i oblici : ispovijest jedne duše / Sanda Glavaš. - Zagreb : Biakova, 2020. - 124 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538136672
27-29
821.163.42-97
821.163.42-94
CIP2020-03351

JEDNOSTAVNE molitve za svu djecu / ilustracije Franca Vitali ; [prijevod Rudi Paloš]. - 3. izd. - Zagreb : Salesiana, 2020. - 64 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Prijevod djela: Preghiere semplici per tutti i bambini.
ISBN 9789532051100
27-282.5
(02.053.2)
CIP2020-03352

KEPPLER, Paul Wilhelm von
Više radosti / Paul Wilhelm von Keppler ; s njemačkoga prevela Željka Mihaljević. - Zagreb : Edicije Božičević, 2020. - 192 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Keriks)
Prijevod djela: Mehr Freude.
ISBN 9789533620060
27-42
27-58
CIP2020-03353

KOLAR, Krunoslav
Sveti Ivan Pavao II. : život i molitve / Krunoslav Kolar. - Velika Gorica : Naklada Benedikta, 2020. - 200 str. ; 17 cm.
ISBN 9789537793647
27-36Iohannes Paulus II, sanctus
27-534.3
CIP2020-03354

KOLARIĆ, Juraj
Martin Luther : od obožavanja do osporavanja / Juraj Kolarić. - Zagreb : Teovizija, 2020. - 106 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočenja / Teovizija ; knj. 56)
ISBN 9789532093681
274-1Luther, M.
274-285
CIP2020-03355

LAUN, Andreas
Isus, Gospodin : obiteljski katekizmi Andreasa Launa / [s njemačkoga preveo i priredio Pavao Madžarević]. - Štitar : Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, 2020. - 96 str. ; 24 cm. - (Vjera i život : priručnik za obiteljsku katehezu ; 4)
Prijevod djela: Jesus, der Herr.
ISBN 9789534922903
272-282.4
CIP2020-03356

LAUN, Andreas
Kršćanin u modernome svijetu : Božja povijest s ljudima - Ljudi u Božjemu poretku / Andreas Laun ; [s njemačkoga preveo i priredio Pavao Madžarević]. - Štitar : Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, 2020. - 200 str. ; 24 cm. - (Vjera i život : priručnik za obiteljsku katehezu ; 8)
Prijevod djela: Der Christ in der modernen Welt.
ISBN 9789534922941
272-282.4
CIP2020-03357

LAUN, Andreas
Radost na Gospodnjemu putu : Božje zapovijedi : obiteljski katekizmi Andreasa Launa / [s njemačkoga preveo i priredio Pavao Madžarević]. - Štitar : Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, 2020. - 112 str. ; 24 cm. - (Vjera i život : priručnik za obiteljsku katehezu ; 6)
Prijevod djela: Freude am Weg des Herrn.
ISBN 9789534922927
272-282.4
CIP2020-03358

LAUN, Andreas
Od Boga pozvani : milost i sakramenti : obiteljski katekizmi Andreasa Launa / [s njemačkoga preveo i priredio Pavao Madžarević]. - Štitar : Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, 2020. - 160 str. ; 24 cm. - (Vjera i život : priručnik za obiteljsku katehezu ; 7)
Prijevod djela: Von Gott gerufen.
ISBN 9789534922934
272-282.4
CIP2020-03359

LAUN, Andreas
Vjerujem - Credo : vjerovanje Crkve : obiteljski katekizmi Andreasa Launa / [s njemačkoga preveo i priredio Pavao Madžarević]. - Štitar : Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, 2020. - 112 str. ; 24 cm. - (Vjera i život : priručnik za obiteljsku katehezu ; 5)
Prijevod djela: Ich glaube.
ISBN 9789534922910
272-282.4
CIP2020-03360

LITRIĆ, Danko
Ruanda, ljubavi moja! : povodom četrdesetgodišnjice don Dankova misijskog djelovanja / Danko Litrić. - Zagreb : Hrvatska salezijanska provincija, 2020. ([s. l.] : Recom). - 286 str. ; 21 cm.
Str. 5-10: Predgovor / Ivan Marijanović.
ISBN 9789538004056 : 150,00 HRK
27-76-051Litrić, D.
272-789.6Litrić, D.
27-76(675.98)
(675.98)
CIP2020-03361

MARANESI, Pietro
Klauzura Klare Asiške : vrijednost ili nužnost? / Pietro Maranesi ; [prevela s talijanskog s. Judita Čovo]. - Zagreb : Glas Koncila : Vijeće franjevačkih zajednica u RH i BiH, 2020. - 212 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: La clausura di Chiara d`Assisi. - Bibliografija.
ISBN 9789532416305 (Glas Koncila)
27-36Clara, sancta
272-788-055.2
272-789.3
27-13
CIP2020-03362

MILLER, R. Edward
Tajne argentingskog probuđenja / R. Edward Miller : [prijevod Estera Üllen]. - Zagreb : Put života, 2020. - 236 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: Secrets of the Argentine revival.
ISBN 9789537407124
27-9(82)
(82)
"19"
CIP2020-03363

MRŠIĆ Felbar, Iva
Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka : kritička analiza / Iva Mršić Felbar. - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, Kršćanska sadašnjost, 2020. - 264 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Monographia / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 3)
Bibliografija. - Summary. - Kazalo.
ISBN 9789531113595 (Kršćanska sadašnjost)
27-1Hick, J.
27-31
2-27
CIP2020-03364

PELANOWSKI, Augustyn
365 dana s Duhom Svetim / Augustin Pelanowski ; [prijevod Luka Madunić]. - 2. izd. - Koprivnica : Figulus, 2020. - 372 str. ; 14 cm.
Prijevod djela: 365 dni przetrwania.
ISBN 9789537929947
27-27
27-58
27-23
2-231
CIP2020-03365

SATHYA Sai Baba
Sri Sathya Sai Uvacha : božanski govori Bhagvána Sri Sathya Sai Babe u suptilnom tijelu / Sri Sathya Sai Baba. - Zagreb : Sagar, 2016-. - sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Prijevod djela: Sri Sathya Sai Uvacha.
ISBN 9789535932802 (cjelina)
233-558
233-37Sathya Sai Baba
2-2
(042)


sv. 9 : Od travnja do svibnja 2015. - 2020. - 247 str.
ISBN 9789534906514
233-558
233-37Sathya Sai Baba
2-2
(042)

CIP2020-03366

SEKULIĆ, Ante, književnik
Mariološke rasprave / Ante Sekulić ; priredio Stjepan Kušar. - Zagreb : M-print, 2020. - 248 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538338038
27-312
27-312(497.54-37Podunavlje)
27.534.3(497.54-37Podunavlje)
272-722.53(497.522Marija Bistrica)
272-523(497.522Marija Bistrica)
272-722.52Borković, M.
821.163.42.09
(497.522Marija Bistrica)
(497.54-37Podunavlje)
CIP2020-03367

SINGBO, Odilon-Gbènoukpo
Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju / Odilon-Gbenoukpo Singbo ; [fotografije Bernarda Anja Buden]. - 2. izd. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2020. - 279 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 19 cm.
ISBN 9789538014444 (Hrvatsko katoličko sveučilište)
27-58
CIP2020-03368

SVAKIDAŠNJE meditacije iz spisa sv. Lovre Brindiškoga / priredili Lorenzo da Fara, Remigio Battel ; [prijevod Slavko Antunović]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, 2020. - 601 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Meditazioni quotidiane dagli scritti di san Lorenzo da Brindisi.
ISBN 9789531113724 (Kršćanska sadašnjost)
27-58
27-36Laurentius a Brundusio, sanctus
CIP2020-03369

UKRAJINSKA grkokatolička Crkva : (prijevodi s ukrajinskoga) / priredio Jevgenij Paščenko. - Zagreb : Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja : Filozofski fakultet, Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2020. - 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ucrainiana Croatica ; knj. 22)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Rezjume.
ISBN 9789534909713 (Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja)
271.4-9(477)
2-67
94(477)
(477)
"16/19"
CIP2020-03370

ŽIVKOVIĆ, Andrija, teolog
Za istinu i kulturnu obnovu : rukopisi, članci, studije / Andrija Živković ; [priredila i predgovor napisala Martina s. Ana Begić]. - Zagreb : Glas Koncila, 2020. - 336 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 39)
Bibliografija.
ISBN 9789532416350
272-1Živković, A.(01)
27-67
27-42
27-84
(092)
(01)
CIP2020-03371

ŽIVOT biraj - Elige Vitam : zbornik radova prigodom 75. rođendana msgr. prof. dr. sc. Valentina Pozaića umirovljenog pomoćnog biskupa Zagrebačke nadbiskupije / uredili Ivan Antunović, Ivan Koprek, Pero Vidović. - Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2020. - 614 str. ; 24 cm.
Bibliografija iza svakog rada. - Summaries.
ISBN 9789532311839
27-185
272-722.52Pozaić, V.
179:5/6
(062)
CIP2020-03372

Vidi br.: CIP2020-03364

Vidi br.: CIP2020-03366

Vidi br.: CIP2020-03366

Vidi br.: CIP2020-03348

Vidi br.: CIP2020-03345

Vidi br.: CIP2020-03348

Vidi br.: CIP2020-03371

Vidi br.: CIP2020-03394

Vidi br.: CIP2020-03394

Vidi br.: CIP2020-03353

Vidi br.: CIP2020-03371

Vidi br.: CIP2020-03371

Vidi br.: CIP2020-03367

Vidi br.: CIP2020-03367

Vidi br.: CIP2020-03367

Vidi br.: CIP2020-03367

Vidi br.: CIP2020-03367

Vidi br.: CIP2020-03667

Vidi br.: CIP2020-03667

Vidi br.: CIP2020-03780

Vidi br.: CIP2020-03347

Vidi br.: CIP2020-03369

Vidi br.: CIP2020-03365

Vidi br.: CIP2020-03365

Vidi br.: CIP2020-03349

Vidi br.: CIP2020-03346

Vidi br.: CIP2020-03372

Vidi br.: CIP2020-03375

Vidi br.: CIP2020-03361

Vidi br.: CIP2020-03361

Vidi br.: CIP2020-03354

Vidi br.: CIP2020-03485

Vidi br.: CIP2020-03362

Vidi br.: CIP2020-03362

Vidi br.: CIP2020-03362

Vidi br.: CIP2020-03355

Vidi br.: CIP2020-03386

Vidi br.: CIP2020-03344

Vidi br.: CIP2020-03331

Vidi br.: CIP2020-03331

Vidi br.: CIP2020-03342

Vidi br.: CIP2020-03342

Vidi br.: CIP2020-03766

Vidi br.: CIP2020-03343

Vidi br.: CIP2020-03343

Vidi br.: CIP2020-03737

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


NINA i Tino 3 : udžbenik prirode i društva za treći razred osnovne škole / Arijana Piškulić Marjanović ... [et al]. ; [prijevod Snežana Šević ; ilustracije Jaka Vukotić]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 2 sv. (166; 166 str.) : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Izvr. stv. nasl.: Nina i Tino 3. - Ćir.
ISBN 9789533560243 (Dio. 2)
3/5
(075.2)
CIP2020-03373

30   Metode društvenih znanosti

304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

ČIČIN-MAŠANSKER, Ivo
Slobodan prostor ili kako smo živjeli promjene / Ivo Čičin-Mašansker. - Koprivnica : Bogadigrafika : I. Čičin-Mašansker, 2020. - 156 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789537661434 (Bogadigrafika)
304.3(497.525.1Koprivnica)
32(497.525.1Koprivnica)
(497.525.1Koprivnica)
"1989/1990"
(046)
CIP2020-03374

308   Sociografija

IINSTITUTIONAL aspects of Church and Social History / Marko Jerković (ed.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2020. - 224 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Institucije i pojedinci ; knj. 3)
Bibliografija.
ISBN 9789538349041
308(091)
316.3(4)(091)
27-9(4)
(4)
(062)
CIP2020-03375

311   Statistika

JAKŠIĆ, Saša
Metode primijenjene matematičke i statističke analize / Saša Jakšić, Nataša Erjavec, Anita Čeh Časni. - Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2020. - 524 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533461366
311(075.8)
51:33(075.8)
(075.8)
CIP2020-03376

314   Demografija

Vidi br.: CIP2020-03389

Vidi br.: CIP2020-03381

316   Sociologija

LUCIĆ, Danijela
Uključivanje Roma u hrvatsko društvo : prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša / Danijela Lucić, Jana Vukić, Iva Marčetić. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2020. - 142 str. : graf. prikazi u bojama ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789537870225
316.6(497.5=214.58)
364.2(497.5=214.58)
(497.5)
(=214.58)
CIP2020-03377

WAGNER, Peter, sociolog
Napredak : oživljavanje jedne ideje / Peter Wagner ; s engleskoga preveo Nenad Zakošek. - Zagreb : TIM press, 2020. ([Zagreb] : Kika-graf). - 201 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Janus)
Prijevod djela: Progress : a reconstruction. - Predgovor: str. 7-12. - Bilješka o autoru na omotu. - Bibliografija: str. 195-198. - Imensko kazalo.
ISBN 9789538075827 : 115,00 HRK
316.42
CIP2020-03378

Vidi br.: CIP2020-03350

Vidi br.: CIP2020-03324

Vidi br.: CIP2020-03317

Vidi br.: CIP2020-03627

Vidi br.: CIP2020-03375

Vidi br.: CIP2020-03400

Vidi br.: CIP2020-03400

Vidi br.: CIP2020-03396

Vidi br.: CIP2020-03331

Vidi br.: CIP2020-03331

32   Politika

FIFIELD, Anna
Veliki nasljednik : božanski savršena sudbina sjajnog druga Kim Jong Una / Anna Fifield ; s engleskog preveo Dražen Čulić. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 324 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: The Great Successor : The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un.
ISBN 9789533138039
32Kim, Chŏng-ŭn
321.64(519.3)
(519.3)
CIP2020-03379

JAKOVINA, Tvrtko
Budimir Lončar : od Preka do vrha svijeta / Tvtko Jakovina. - 2. dopunjeno izd. - Zaprešić : Fraktura, 2020. - 776 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 91)
Bibliografija. - Imensko kazalo.
ISBN 9789533582931
32Lončar, B.
327(497.1)
(497.1)
"19"
(092)
CIP2020-03380

MEHEŠ, Mirko
Narod i njegova budućnost : rukopisi, članci, studije / Mirko Meheš ; [priredio i predgovor napisao Vladimir Lončarević]. - Zagreb : Glas Koncila, 2020. - 363 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 40)
Bibliografija.
ISBN 9789532416367
32Meheš, M.
314.15-054.7(=164.42)
(=163.42)
"194/199"
CIP2020-03381

PEČARIĆ, Josip E.
Slobodan Lang / Josip Pečarić. - Zagreb : J. Pečarić, 2020. - 267 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789537575373
32Lang, S.
323(497.5)
(497.5)
"200/201"
CIP2020-03382

PILIĆ, Damir
Tito očima Krleže : revolucija i zebnja / Damir Pilić. - Zagreb : V. B. Z., 2020. - 384 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 548)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789535203278 (meki uvez)
32Tito, J. B.
821.163.42.09Krleža, M.
(092)
CIP2020-03383

PILIĆ, Damir
Tito očima Krleže : revolucija i zebnja / Damir Pilić. - Zagreb : V. B. Z., 2020. - 384 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 548)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789535203261 (tvrdi uvez)
32Tito, J. B.
821.163.42.09Krleža, M.
(092)
CIP2020-03384

Vidi br.: CIP2020-03792

Vidi br.: CIP2020-03326

Vidi br.: CIP2020-03374

Vidi br.: CIP2020-03393

Vidi br.: CIP2020-03393

Vidi br.: CIP2020-03393

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

SVEUČILIŠNI komitet KPH/SKH u Zagrebu 1945.-1955. : izbor dokumenata / priredila Magdalena Najbar-Agičić. - Zagreb : Srednja Europa : Državni arhiv u Zagrebu, 2020. - 308 str. ; 24 cm.
ISBN 9789537660116 (Srednja Europa) (Državni arhiv u Zagrebu)
321.74(497.5)(093)
329.15(497.5)(093)
378.4(497.521.2)(093)
(497.5)
(497.521.2)
"1945/1955"
(093)
CIP2020-03385

Vidi br.: CIP2020-03379

322   Odnosi između Crkve i države

AKMADŽA, Miroslav
Franjo Kuharić : kardinal i vlast / Miroslav Akmadža. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 608 str. ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533138015
322(497.5)
322(497.1)
272-732Kuharić, F.
(497.1)
(497.5)
"195/199"
(093.3)
CIP2020-03386

Vidi br.: CIP2020-03386

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

ANTIJUDAIZAM : antisemitizam i Holokaust u Hrvatskoj / uredio Neven Budak. - Zagreb : Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba : Židovska općina Zagreb - Šoa akademija, 2020. - 188 str. : ilustr. ; 21 cm.
Kazalo.
ISBN 9789534921906 (Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba )
323.12(497.5=411.16)(091)
341.48(497.5=411.16)(091)
94(497.5)"1941/1945"
(497.5)
(=411.16)
"1941/1945"
CIP2020-03387

DESBONS, Georges
Slom "Velike Srbije" : poviestni i politički pristup atentatu na jugoslavenskoga kralja Aleksandra I. u Marseilleu dne 9. listopada 1934. : prvi dio / Georges Desbons ; [prijevod Aleksandra Marija Chvalovsky]. - Zagreb : HOR [i. e. ] Hrvatski obranbeni Red, 2020. - 454 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižnica Red ; knj. 5)
Izv. stv. nsl. : Approche historique et politique de l’attentat de Marseille du 9 octobre 1934 contre le roi Alexandre Ier de Yougoslavie. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789539949042
323.28(44)
329.18(497.5)
929.73Karađorđević, A.
(449.1/.43Marseille)
(497.5)
"1934"
CIP2020-03388

DRUŠTVENO-POVIJESNI kontekst političkog djelovanja u iseljeništvu: organizacije, stranke, pokreti : zbornik radova / urednica Marina Perić Kaselj. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2020. - 324 str. ; 25 cm.
Prema predgovoru znanstveno-stručni skup održan u Zagrebu 9. prosinca 2016. - Bibliografija. - Summary.
ISBN 9789536028443
323.13(=163.42)(091)
314.15-054.7(=163.42)
(=163.42)
"19"
(062)
CIP2020-03389

LINFIELD, Susie
Lavlja jazbina : cionizam i ljevica od Hanne Arendt do Noama Chomskog / Susie Linfield ; s engleskoga preveo Damir Biličić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 448 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Kultura i civilizacija)
Prijevod djela: The lions’ den. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533554594 (tvrdi uvez)
323.13(=411.16)
323.22(569.4-076=411.21)
329-024.526
1:32
(569.4)
(=411.16)
(=411.21)
CIP2020-03390

PINTER, Zlatko
Hrvati iz Srijema, Banata i Bačke u vrtlogu devedesetih : progon i etničko čišćenje : (1991.–1995.) / Zlatko Pinter. - Zagreb : Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, 2020. - 411 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Srijemski Hrvat)
ISBN 9789537890032
323.14(497.11=163.42)
(497.113)
(=163.42)
"1991/1995"
CIP2020-03391

ŠTIFANIĆ, Mirko
Fašizam novoga doba : zapadna, istočna i crvena varijanta / Mirko Štifanić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 268 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538218934
323.2(497.57)
329.18
(497.57)
"20"
CIP2020-03392

Vidi br.: CIP2020-03382

Vidi br.: CIP2020-03390

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

BOUVERIE, Tim
Politika popuštanja Hitleru : Chamberlain, Churchill i put u rat / Tim Bouverie ; s engleskoga preveo Igor Buljan. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 576 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Kultura i civilizacija)
Prijevod djela: Appeasing Hitler, Chamberlain, Churchill and the road to war. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533554600
327.5(4)(091)
32Chamberlain, N.
32Churchill, W. S.
32Hitler, A.
342.518(410)(091)
94(410)"1939/1945"
(4)
(410)
"193/194"
CIP2020-03393

KONFERENCIJA 25. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Države Izrael (1994. - 2019.) (2019. ; Zagreb)
25. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Države Izrael : (1994. - 2019.) = The 25th onniversary of the establishment of diplomatic relations between the Holy See and the State of Israel / [urednici, editors Ivan Majnarić, Mario Kevo, Tomislav Anić]. - Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište : Zagrebačka nadbiskupija : Kršćanska sadašnjost, 2020. - 190 str. ; : ilustr. u bojama : ; 24 cm.
Konferencija održana 11. studenoga 2019. - Tekst usporedo nanhrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538014437 (Hrvatsko katoličko sveučilište)
327(456.31:569.4)
27:26
26:27
2-84
(456.31)
(569.4)
"1994/2019"
(062)
CIP2020-03394

PETROV, Konstantin Pavlovič, vojni časnik
Mrtva voda / K.P. Petrov ; [prijevod Jevgenij Boroša]. - Zagreb : TELEdisk, 2020-. - 3 sv. ; 21 cm. - (Biblioteka Tajna povijest čovječanstva)
Prijevod djela: Таjny upravlenija čelovečestvom ili Тajni globalizacii.
ISBN 9789537903527 (cjelina)
327.88

Knj. 1 : Tajne upravljanja čovječanstvom ili tajne globalizacije. - 2020. - 336 str.
ISBN 9789537903510

CIP2020-03395

ZAKARIA, Fareed
Deset lekcija za svijet poslije pandemije / Fareed Zakaria ; prevela s engleskog Iva Karabaić. - Zagreb : Fraktura, 2020. - 328 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 93)
Prijevod djela: Ten lessons for a post-pandemic world.
ISBN 9789533582917
327:616
339:616
316.42:616
CIP2020-03396

Vidi br.: CIP2020-03380

329   Političke stranke i pokreti

GUŽVICA, Stefan
Prije Tita : frakcijske borbe u Komunističkoj partiji Jugoslavije 1936-1940. / Stefan Gužvica ; prevela Dora Kosorčić. - Zagreb : Srednja Europa, 2020. - XI, 156 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Factional Struggles in the Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940).
ISBN 9789538281242
329(497.1)KPJ(091)
329.15(497.1)(091)
(497.1)
"1936/1940"
CIP2020-03397

STRANKA demokratskih promjena Hrvatske. Konvencija (1 ; 1990 ; Zagreb)
Prva konvencija SDP-a : dokumenti. - Zagreb : Socijaldemokratska partija Hrvatske, 2020. - 48 str. ; 21 cm.
Reprint-izdanje povodom 30 godina SDP-a. - Konvencija održana u Zagrebu, 3. 11. 1990. --> nasl. str.
ISBN 9789536329151
329(497.5)SDP(093)
(497.5)
"1990"
(093)
(02.045)
CIP2020-03398

ŠANTIĆ, Neven, politolog
30 godina u borbi za socijaldemokraciju: SDP 1990 - 2020 / Neven Šantić. - Zagreb : Socijaldemokratska partija Hrvatske, 2020. - 120 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789536329144
329(497.5)SDP(091)
(497.5)
"1990/2020"
CIP2020-03399

Vidi br.: CIP2020-03397

Vidi br.: CIP2020-03392

Vidi br.: CIP2020-03390

Vidi br.: CIP2020-03388

Vidi br.: CIP2020-03385

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

PIKETTY, Thomas
Kapital i ideologija / Thomas Piketty ; s francuskog prevele Nataša Desnica, Olga Škarić i Nataša Barac. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 1150 str. : graf. prikazi ; 23 cm.
Prijevod djela: Capital et idéologie.
ISBN 9789533138008
330.342.14
330.59(091)
316.323(091)
316.343(091)
CIP2020-03400

Vidi br.: CIP2020-03400

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

POREZNI i socijalni položaj izaslanih (upućenih) radnika na rad u drugu državu / Amanović, Dalibor... [et al.]. - Zagreb : RRiF-plus, 2020. - 198 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Računovodstvo / RRiF-plus)
ISBN 9789532721867
331.5-054.7:336.2
331.5-054.7:316
CIP2020-03401

RUKOVALAC : priručnik za rukovaoce strojevima i uređajima za prihvat, podizanje, prijenos, prijevoz i odlaganje tereta : toranjske dizalice, mosne i portalne dizalice, autodizalice, hidraulične dizalice, hidraulične platforme, viličari, elektrokolica / [glavni urednik Željko Sven Bukovski]. - 26. izd. - Zagreb : ZIRS [i. e.] Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2020. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm.
ISBN 9789537722395
331.45:621.8(035)
621.86/.87(035)
69.05(035)
(035)
CIP2020-03402

Vidi br.: CIP2020-03401

336   Financije. Bankarstvo. Novac

RAČUNSKI plan proračunskog računovodstva / [urednica Nikolina Bičanić]. - Zagreb : TEB-poslovno savjetovanje, 2020. - 172 str. ; 20 cm.
ISBN 9789533290812
336.12(035)
(035)
CIP2020-03403

Vidi br.: CIP2020-03791

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

Vidi br.: CIP2020-03791

338.48   Turizam

Vidi br.: CIP2020-03436

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

Vidi br.: CIP2020-03396

34   Pravo. Pravna znanost

OKRUGLI stol Pravo i politika Europske unije - stara pitanja, novi odgovori (2020 ; Zagreb)
Pravo i politika EU - stara pitanja, novi odgovori : okrugli stol održan 28. siječnja 2020. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Arsen Bačić. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020. - 200 str. ; 24 cm. - (Modernizacija prava ; knj. 54)
Na vrhu nasl. str.: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava.
ISBN 9789533473635
34(4)
341.231.14(4)
(4-6EU)
(062)
CIP2020-03404

341   Međunarodno pravo

Vidi br.: CIP2020-03796

Vidi br.: CIP2020-03404

Vidi br.: CIP2020-03387

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

Vidi br.: CIP2020-03393

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

FILIPOVIĆ, Hrvoje, pravnik
Komentar zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira sa sudskom praksom / Hrvoje Filipović, Damir Juras. - Zagreb : Novi informator, 2020. - 120 . str. ; 24 cm.
ISBN 9789538119668
343.11(094.5.072)
(094.5.072)
CIP2020-03405

GEIGER, Vladimir
Velika Pisanica 1945. : sabirni, radni i prolazni logor za folksdojčere / Vladimir Geiger ; [prijevod sažetaka na njemački jezik Mica Orban Kljajić, Carl Bethke]. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Bjelovar : Ogranak Matice hrvatske, 2020. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 259 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. 3, Monografije i studije ; 90)
Nakl. 300 primj. - Bilješka o autoru: str. 259. - Bibliografija: str. 229-242; bibliografske bilješke uz teskt. - Zusammenfassung. - Imensko kazalo ; Kazalo zemljopisnih naziva.
ISBN 9789538335044 (Hrvatski institut za povijest) : 140,00 HRK
343.819(497.526Velika Pisanica=112.2)(093)
355.257.7(497.5=112.2)(093)
94(497.5)"1945"(093)
(497.526Velika Pisanica)
(=112.2)
"1945"
(093)
CIP2020-03406

GLUŠČIĆ, Stjepan
Kazneno procesno pravo : udžbenik za visoke škole / Stjepan Gluščić, Davor Krapac, Goran Tomašević. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2020. - 352 str. ; 24 str.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789531613224
343.1(075.8)
(075.8)
CIP2020-03407

Vidi br.: CIP2020-03796

347   Građansko pravo

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

BARBIĆ, Jakša
Pravo društava / Jakša Barbić. - Zagreb : Organizator, 2020-. - sv. ; 24 cm.
ISBN 9789537585051 (cjelina)
347.72(075.8)
(075.8)

knj. 2 : Društva kapitala. - 7., izmijenjeno i dopunjeno izd. - 2020. - 2 sv.
ISBN 9789537585723
347.72(497.5)(094.5.072)
(497.5)

sv. 1 : Dioničko društvo. - XLI, 1769 str.
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 9789537585730

CIP2020-03409

sv. 2 : Društvo s ograničenom odgovornošću ; Društvo za uzajamno osiguranje ; Kreditna unija ; Europsko društvo - Societas Europea (SE). - XXXVII, 935 str.
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 9789537585747

CIP2020-03408

ZAKON o trgovačkim društvima u sudskoj praksi / priredio Marijan Dunatov . - Zagreb : Vizura, 2020. - 1304 str. ; 24 cm. - (Pravo u praksi)
ISBN 9789536957989
347.7(497.5)
(497.5)
CIP2020-03410

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

ZAKON o radu : pregled sudske prakse / priredio Željko Petrišić. - Zagreb : Rosip, 2020. - 583 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Radno pravo / Rosip)
ISBN 9789537733223
349.2(094.5.072)
(094.5.072)
CIP2020-03411

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

ŠIMOVIĆ, Hrvoje
Ekonomika javnog sektora : s hrvatskim primjerima / Hrvoje Šimović i Milan Deskar-Škrbić ; [ilustracija novčanica Željko Badurina]. - Zagreb : Arhivanalitika, 2020. - 388 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Ekonomski lab)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789539988386
351:33
CIP2020-03412

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

20 Years of Fostering Security Dialogue and Cooperation in SEE / [editor in chief Slaven Zdilar]. - Zagreb : RACVIAC - Centre for Security Cooperation : Croatian University Press, 2020. - 135 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789531694773 (Croatian University Press)
355.02(4):061.1(091)
061.1(4):355.02(091)
355.02:061.1(091)
(4-12)
"2000/2020"
CIP2020-03413

GENC, Mladen
Svjetlopisni dnevnik s ratnog puta = Photographic Diary of a War Journey / Mladen Genc ; [prijevod Karmen Levanić]. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata ; Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu, 2020. - 162 str. : ilustr. ; 24 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538354014 (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
355.48(497.5)
77.03:355
(497.5)
"1991/1995"
(093.3)
CIP2020-03414

KALAN, Mario
Hrvatsko-francuski general Marko Slivarić Heldenburški / Mario Kalan. - Pleternica : vlast. nakl., 2020. - 103 str. : ilustr. ; 23 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789534923009
355Slivarić Heldenburški, M.
94(497.5)Slivarić Heldenburški, M.
94(497.5)"17/18"
(497.5)
"17/18"
CIP2020-03415

MARIJAN, Davor
Rat za Bosansku Posavinu 1992. godine / Davor Marijan. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2020. - 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. 3, Monografije i studije ; 91)
Bibliografija. - Imensko kazalo.
ISBN 9789538102370 (Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje)
355.4(497.6)
(497.6-3Posavina)
"1992"
CIP2020-03416

MIKAC, Robert
Osnove protupobunjeničkih operacija: studija slučaja Afganistana / Robert Mikac, Hrvoje Luketić. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2020. - 232 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Polemos)
ISBN 9789532228908
355.425(581)
(581)
"20"
CIP2020-03417

PAHERNIK, Mladen
Vojna topografija III : zbirka zadataka sa riješenim zadacima / Mladen Pahernik, Jelena Petrović. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Oružane snage Republike Hrvatske, Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski, 2020. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.
ISBN 9789531931786
358.3:528
355.47
(076)
CIP2020-03418

REPUBLIKA Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. : dokumenti. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007-. - sv. ; 25 cm.
ISBN 9789537439026 (cjelina)
355.48(497.5)(093)
(497.5)
"1991/1995"
(093.2)


knj. 22 : Agresija JNA i srpskih postrojbi : (Kordun 1991.-1992.) / [urednici Ivan Brigović, Domagoj Štefančić ; suradnici Natko Martinić-Jerčić ... et al.]. - 2020. - XIII, 520 str.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazala.
ISBN 9789538354007
355.31(497.529.1=163.41)(093)
(497.529.1)
(=163.41)
"1991/1992"
(093.2)

CIP2020-03419

STJEPANOVIĆ, Ružica
Karlovac 1991. - 1995. : katalog izložbe stalnog postava : Muzej Domovinskog rata Karlovac - Turanj = Catalogue of the permanent display of the Karlovac - Turanj Museum of the Homeland War / [autorica kataloga, author of the catalogue Ružica Stjepanović ; fotografije, photographs Goran Vranić, Denis Stošić, Dinko Neskusil]. - Karlovac : Gradski muzej Karlovac = City Museum Karlovac, 2020. - 162 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Katalozi i monografije / Gradski muzej Karlovac)
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789537510800
355.48(497.529Karlovac)
(497.529Karlovac)
"1991/1995"
(083.824)
CIP2020-03420

Vidi br.: CIP2020-03418

Vidi br.: CIP2020-03793

Vidi br.: CIP2020-03413

Vidi br.: CIP2020-03406

Vidi br.: CIP2020-03790

Vidi br.: CIP2020-03790

Vidi br.: CIP2020-03790

Vidi br.: CIP2020-03790

Vidi br.: CIP2020-03794

Vidi br.: CIP2020-03794

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

Vidi br.: CIP2020-03329

Vidi br.: CIP2020-03377

37   Obrazovanje

LONKA, Kirsti
Fenomenalno učenje iz Finske / Kirsti Lonka ; s engleskog prevela Vedrana Gnjidić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 232 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak)
Prijevod djela: Phenomenal learning from Finland. - Bibliografija iza svakog poglavlja. - Kazalo.
ISBN 9789533554570
37.014(480)
(480)
CIP2020-03421

PISA 2018: Globalne kompetencije učenika : međunarodno istraživanje znanja i vještina učenika / Ana Markočić Dekanić ... [et al.]. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2020. - 252 str. : graf. prikazi u bojama ; 27 cm.
ISBN 9789537556730
37.014.6(100)
37.014.6(497.5)
37.035
(100)
(497.5)
CIP2020-03422

Vidi br.: CIP2020-03350

Vidi br.: CIP2020-03422

Vidi br.: CIP2020-03422

Vidi br.: CIP2020-03543

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

GUNC, Zlata
Prometna preventiva od najranije dobi : priručnik za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima / autori Zlata Gunc, Tijana Vidović, Nenad Zuber ; [crteži Stiv Cinik ; fotografije Milivoj Gunc]. - 2. izd. - Zagreb : Sigurna cesta, udruga za prometnu preventivu mladih, 2020. - 134 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789535993810
373.2:656.05(035)
656.05-053.4(035)
(035)
CIP2020-03423

MATURANTI staroga kova VIII / [glavni urednik Ivan Ferenčak]. - Koprivnica : GEKOMA - Udruga Generacije koprivničkih maturanata :, 2020. - 256 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
ISBN 9789535769880
373.5(497.525Koprivnica)(091)
373.5-057.87(497.525Koprivnica)
(497.525Koprivnica)
"197"
CIP2020-03424

MENDEŠ, Branimir
Dijete u svijetu igre : teorijska polazišta i odgojno-obrazovna praksa / Branimir Mendeš, Ljerka Marić, Ljiljana Goran. - Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2020. - 228 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789532124781
373.2:794
379.8-053.2
CIP2020-03425

TASLIDŽIĆ Herman, Daniela
Škole na pustarama : (povijest sustava odgoja i obrazovanja) / Daniela T. Herman. - Beli Manastir : Zavod za baranjsku povjesnicu, 2020. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Terra Baranyensia ; sv. 3)
Bibliografija. - Kazalo. - Ősszefoglalás ; Summary ; Zusammenfassug.
ISBN 9789536505616
373(497.543)(091)
(497.543)
CIP2020-03426

Vidi br.: CIP2020-03424

374   Obrazovanje i nastava izvan škole. Daljnje obrazovanje. Obrazovanje odraslih

PUČKO otvoreno učilište Velika Gorica : 60 godina kulture i znanja / [glavni urednik Miljenko Muršić]. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 2020. - 236 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
ISBN 9789538141126
374.72(497.521Velika Gorica)
(497.521Velika Gorica)
"1960/2020"
CIP2020-03427

376   Odgoj i obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole

MLINAREVIĆ, Vesnica
Integralan pristup darovitosti : perspektiva u odgoju i obrazovanju / Vesnica Mlinarević, Smiljana Zrilić. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za obrazovanje odgojitelja i učitelja, 2020. - 396 str. ; 24 cm.
ISBN 9789531694575 (Hrvatska sveučilišna naklada)
376-056.45(075.8)
159.928(075.8)
(075.8)(076)
CIP2020-03428

Vidi br.: CIP2020-03317

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

Vidi br.: CIP2020-03385

379.8   Slobodno vrijeme

Vidi br.: CIP2020-03425

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

MOSLAVAČKO Vincekovo / tekst za izvođenje ceremonije pripremio Dragutin Pasarić. - Repušnica : Kulturno-umjetničko društvo "Repušnica", 2020. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789535774532
392.86(497.527.1)
398.332.3(497.527.1)
(497.527.1)
CIP2020-03429

POVIJEST privatnog života / uredili Phillipe Ariès & Georges Duby. - Zagreb : Mizantrop, 2018-. - sv. ; 24 cm.
Prijevod djela: Histoire de la vie privée.
ISBN 9789538207112 (cjelina)
392(4)(091)
(4)
"-00/+20"


2 : [Od Feudalne Europe do renesanse] / [Dominique Barthélemy ... [et al.] ; svezak uredio Georges Duby ; prijevod Leni Bastaiċ-Svilar, Sana Periċ, Dorotea-Dora Held]. - 2020. - 697 str. : ilustr. (pretežno u boji).
Prijevod djela: De l'Europe féodale à la Renaissance. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789538207303

CIP2020-03430

PRIČE iz konzerve : povijest prerade i konzerviranja riba na sjeverozapadnom Jadranu / uredili Iva Kosmos, Tanja Petrović, Martin Pogačar ; [prevoditelji Jelena Budimirović, Iva Kosmos, Svetozar Matejašev ; fotografije Marija Borovičkić... et al.]. - Zagreb : Srednja Europa, 2020. - 304 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Prijevod djela: Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu.
ISBN 9789538281266
39(210.5)(262.3-11)
664.95(210.5)(262.3-11)(091)
(210.5)(262.3-11)
(262.3)(497.5)
(497.472)
(082)
CIP2020-03431

U srcu te nosim / [tekstovi Ljiljana Sigur ... [et al.]. - Petrinja : Interpretacijski centar baštine Banovine, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789535962236
391(497.527Hrastovica)
(497.527Hrastovica)
(02.053.2)
CIP2020-03432

Vidi br.: CIP2020-03777

Vidi br.: CIP2020-03562

Vidi br.: CIP2020-03522

Vidi br.: CIP2020-03562

Vidi br.: CIP2020-03522

Vidi br.: CIP2020-03324

Vidi br.: CIP2020-03429

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


PRIRODA 6 : uđbenik prirode u šestom razredu osnovne škole / Damir Bendelja... [et al.] ; prevod na srpski jezik Dušanka Vidović]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl: Priroda 6 : udžbenik prirode u šestom razredu osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560298
5
(075.2)
CIP2020-03433

SUPEK, Ivan, fizičar, 1954-
Eseji svjetla i tame / Ivan Supek. - Zagreb : Naklada Breza, 2020. - 248 str. ; 23 cm.
ISBN 9789538139390
5(497.5)(091)
001
(497.5)
(0:82-4)
CIP2020-03434

SUPEK, Ivan, fizičar, 1954-
Izgradnja Instituta "Ruđer Bošković" / Ivan Supek. - Zagreb : Naklada Breza, 2020. - 160 str. ; 30 cm.
ISBN 9789538139406
5(497.5):061.6
061.1(497.521.2):5
5:061.1
(497.521.2)
CIP2020-03435

Vidi br.: CIP2020-03435

502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

AKCIJSKI plan upravljanja posjetiteljima za područje parka prirode Telašćica / [autori Milena Ramov ... et al.]. - Sali : Javna ustanova Park prirode "Telašćica", 2020. - 60 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789535734864
502.14(210.7Dugi otok)
502.17(210.7-751Telašćica)
338.48:504(210.7Dugi otok)
(210.7Dugi otok)
(210.7-751Telašćica)
CIP2020-03436

Vidi br.: CIP2020-03436

51   Matematika

MATEMATIKA : osnovna razina : priručnik [za nastavu] / [Marina Ninković ... [et al.]. - 8. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2020. - 175 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm.
Ostali zastupljeni autori: Vesna Ovčina, Dubravka Borko, Magdalena Radočaj.
ISBN 9789533223872
51
(075.3)(078)
CIP2020-03437

MATEMATIKA : viša razina : priručnik [za nastavu] / [Zrinka Korbar ... et al.]. - 8. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2020. - 347 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm.
Ostali zastupljeni autori: Marina Ninković, Vesna Ovčina, Dubravka Borko, Magdalena Radočaj.
ISBN 9789533223865
51
(075.3)(078)
CIP2020-03438

MATEMATIKA 7 : udžbenik za sedmi razred osnovne škole / Zvonimir Šikić ... [et al] ; [prijevod vojislav Đurački]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 2 sv. (160, 308 str.) : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Izv. stv. nasl.: Matematika 7. - Ćir.
ISBN 9789533560212 (Sv. 2)
51
(075.2)
CIP2020-03439

NINA i Tino 2 : uđbenik matematike za drugi razred osnovne škole / Alenka Boras Mandić ... [et al.] ; [prijevod na srpski jezik Vojislav Đuračković]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 2 sv. (133; 133 str.) : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560328 (Dio 2)
51
(075.2)
CIP2020-03440

NINA i Tino 3 : uđbenik matematike za treći razred osnovne škole / Alenka Boras Mandić ... [et al.] ; [prijevod na srpski jezik Vojislav Đuračković]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 2 sv. (145; 129 str.) : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Izv. stv. nasl.: Nina i Tino 3 : udžbenik matematike za treći razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560274 (Dio 2)
51
(075.2)
CIP2020-03441

Vidi br.: CIP2020-03376

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

KREN, Tatjana
Hrašćinski meteorit : od legende do znanosti / Tatjana Kren ; [prijevod Spomenka Štimec i Maša Dvornik]. - Trgovišće : Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, 2020. - 152 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789534922309
523.68(497.522Hrašćina)
94(497.522Hrašćina)
930.85(497.522Hrašćina)
(497.522Hrašćina)
CIP2020-03442

Vidi br.: CIP2020-03443

53   Fizika

VULPEN, Ivo Boely van
Melodija prirode : potraga za Higgsovim bozonom i velike zagonetke svijeta minijaturnog / Ivo van Vulpen ; s nizozemskoga prevela Snježana Cimić. - Zagreb : TIM press, 2020. - 200 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Incus)
Prijevod djela: De melodie van de natuur.
ISBN 9789538075834
539.12
524.8
CIP2020-03443

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

VUČETIĆ, Marko, meteorolog
Biljke koje kazuju vrijeme / Marko Vučetić ; [autori fotografija Marko Vučetić, Joško Vučetić, Mladen Šćerbe]. - Zagreb : Hrvatsko agrometeorološko društvo, 2020. - 203 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789535923824
551.5:39
551.509
581.54
CIP2020-03444

Vidi br.: CIP2020-03444

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

BIOLOGIJA 8 : radna sveska za biologiju u osmom razredu osnovne škole / Damir Bendelja ... [et al.] ; [prevod na srpski Dušanka Vidović]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Biologija 8 : radna bilježnica za biologiju u osmom razredu osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560380
57
(075.2)(076)
CIP2020-03445

58   Botanika

HOLLAND, Michael, ekolog
Sunce za doručak : slavlje biljaka iz cijeloga svijeta / [tekst] Michael Holland FLS i [ilustracije] Philip Giordano ; s engleskoga preveo Ivan Ott. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 120 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Prijevod djela: I ate sunshine for breakfast.
ISBN 9789530621138
58
(02.053.5)
CIP2020-03446

Vidi br.: CIP2020-03444

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


60   Biotehnologija. Genetičko inženjerstvo. Produkti kloniranja

DAN doktorata biotehničkog područja (2020 ; Zagreb)
Dan doktorata biotehničkog područja : zbornik sažetaka : Zagreb, 16. listopada 2020. / [urednici Duška Ćurić, Duška Ćurić, Ante Ivanković]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet : Agronomski fakultet : Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2020. - 119 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789532920697 (Šumarski fakultet)
60(497.521.2)
(497.521.2)
(048)
CIP2020-03447

61   Medicinske znanosti

BARAT, Tatjana
Kad odrastem želim biti liječnik : priče o hrabrim hrvatskim liječnicima i liječnicama koji su promijenile svijet / Tatjana Barat i Andrej Prošev ; [ilustracije Ana Salopek]. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 60 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 978-953-0-62091-9
61-051(497.5)
(497.5)
(02.053.2)
CIP2020-03448

Vidi br.: CIP2020-03303

612   Fiziologija

PERLMUTTER, David
Detoks uma : očistite mozak kako biste bistrije razmišljali, imali dublje odnose i postigli trajnu sreću / David Perlmutter, Austin Perlmutter, Kristin Loberg ; [prevela s engleskog Aleksandra Barlović]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 248 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Brain Wash.
ISBN 9789531428743
612.8
159.922:165.3
613.2:612.8
CIP2020-03449

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

OBSERVATÓRIO Europeu da droga e da toxicodependência (Lisboa)
Europski prevencijski kurikulum : priručnik za donositelje odluka, kreatore javnog mišljenja i kreatore politika u području znanstveno utemeljene prevencije korištenja sredstava ovisnosti / Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama ; [prevela Biserka Tomljenović]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2020. - 175 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Izv. stv. nasl.: European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. - Bibliografija.
ISBN 9789538362026
613.81/.84
CIP2020-03450

OČUVANJE mentalnog zdravlja u ozračju pandemije / [autori Berta Bacinger Klobučarić ... [et al.]. - Čakovec : Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 2020. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789538132018
613.86
616.2-036.21"2019/..."
159.913
"2019/..."
CIP2020-03451

Vidi br.: CIP2020-03449

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

KOVAČEK, Stjepan
80 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Leskovec / Stjepan Kovaček. - Leskovec Toplički : Dobrovoljno vatrogasno društvo Leskovec ; Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir, 2020. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789534916001 (Dobrovoljno vatrogasno društvo Leskovec)
614.84:061.2(497.523Varaždinske Toplice)(091)
061.2(497.523Varaždinske Toplice):614.84(091)
614.84(497.523Varaždinske Toplice)(091)
(497.523Varaždinske Toplice)
"1940/2020"
CIP2020-03452

TRAJNA edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (2020 ; online)
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP sustavu : zbornik predavanja : 8. tema u programu DDD trajne edukacije / Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera, Zagreb, 27. listopada do 14. studenog 2020. godine ; [urednik Javorka Korunić]. - Zagreb : Korunić, 2020. - 100 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789537247386
614.31
614.4
661.16
(062)
CIP2020-03453

Vidi br.: CIP2020-03456

Vidi br.: CIP2020-03461

Vidi br.: CIP2020-03453

Vidi br.: CIP2020-03452

616   Patologija. Klinička medicina

KRONIČNE komplikacije šećerne bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar, urednice. - Zagreb : Medicinska naklada, 2020. - X, 66 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici i priručnici / Medicinska naklada)
Bibliografija uz svaki rad.
ISBN 9789531769723
616.37-008-06(075.8)
(075.8)(076)
(082)
CIP2020-03454

POREMEĆAJI raspoloženja / urednici Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl, Ante Silić. - Zagreb : Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ; Jastrebarsko : Naklada Slap, 2020. - 432 str. ; 25 cm. - (Bibliotheca Psychiatrica ; 4)
Bibliografija iza svakog poglavlja. - Kazalo.
ISBN 9789531919425 (Naklada Slap)
616.895
159.97
CIP2020-03455

RAOULT, Didier
Epidemije : stvarne opasnosti i lažne uzbune : od ptičje gripe do Covida-19 / Didier Raoult ; [prijevod Maja Cioni]. - Zagreb : TELEdisk, 2020. - 120 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Zdravlje)
Prijevod djela: Epidémies: vrais dangers et fausses alertes.
ISBN 9789537903534
616-036.22
614.4
CIP2020-03456

WICKS-NELSON, Rita
Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja djece i adolescenata s dopunama iz DSM-a-5 : prijevod 8. izdanja / Rita Wicks-Nelson ; Allen C. Israel ; urednica Slavka Galić ; [prijevod Meri Tadinac, Goran Arbanas, Sandra Nakić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2020. - 546 str. ; 28 cm.
Prijevod djela: Abnormal child and adolescent psychology with DSM-V updates. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789531919395
616.89-053.2/.6
159.922.7/.8
159.97.072
CIP2020-03457

Vidi br.: CIP2020-03451

Vidi br.: CIP2020-03349

Vidi br.: CIP2020-03336

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

TK 6 : radna sveska Tehničke kulture za šesti razred osnovne škole / Leon Zakanji ... [et al.] ; [prevod na srpski Branislav Danilovac]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 76 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: TK 6 : radna bilježnica Tehničke kulture za šesti razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560397
62
(075.2)(076)
CIP2020-03458

TK 7 : radna sveska Tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole / Leon Zakanji ... [et al.] ; [prevod na srpski Branislav Danilovac]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 72 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: TK 7 : radna bilježnica Tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560403
62
(075.2)(076)
CIP2020-03459

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

Vidi br.: CIP2020-03402

621.3   Elektrotehnika

ALAJBEG, Trpimir
Tehničko dokumentiranje - crtežna dokumentacija / Trpimir Alajbeg, Krešimir Osman. - Zagreb : Tehničko veleučilište u Zagrebu, 2020. - 220 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm. - (Udžbenici Tehničkog veleučilišta u Zagrebu = Manualia Polytechnici studiorum Zagrabiensis)
ISBN 9789537048884
621.3:004(075.8)
004.92(075.8)
(075.8)
CIP2020-03460

624/625   Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica

Vidi br.: CIP2020-03491

628   Tehnika javnog zdravstva. Sanitarna tehnika i uređaji. Rasvjetna tehnika

ZNANSTVENO-STRUČNI skup Voda i javna vodoopskrba (24 ; 2020 ; online)
Voda i javna vodoopskrba : zbornik radova = water and public water supply : proceedings / 24. znanstveno-stručni skup, online 7. listopada 2020. = 24. scientific and professional conference, online 7. 2020. ; [glavni urednik, chief editor Magdalena Ujević Bošnjak]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo = Croatian Institute of Public Health, 2020. - 147 str. : ilustr., graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm.
Dostupno i na USB stick-u : Voda i javna vodoopskrba. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.
ISBN 9789538362002
628.1
614.777(497.5)
(497.5)
(062)
CIP2020-03461

629   Tehnika vozila

HADŽIĆ, Neven
Tehnologija brodogradnje III / Neven Hadžić. - 1. izd. - Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2020. - VIII, 140 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Bibliografija iza svakog poglavlja. - Kazalo.
ISBN 9789537738716
629.5(075.8)
(075.8)
CIP2020-03462

631/635   Upravljanje seoskim poljoprivrednim gospodarstvom. Agronomija. Hortikultura

HARRINGTON, Harry
The foundations of bonsai : bonsai4me bonsai basics / by Harry Harrington. - 2nd ed. - Sveta Nedelja : N. Pirš, 2020. - 136 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Kazalo.
ISBN 9789535651550
635.9(035)
(035)
CIP2020-03463

64   Ekonomika kućanstva. Domaćinstvo. Vođenje kućanstva

DRAGUN, Marija
Mirina Vinkovačka jela / Mira Takšić. - Zagreb : M. Dragun, 2020. - 218 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
ISBN 9789534888537
641.55
(083.12)
CIP2020-03464

KAJ su jeli naši stari : knjiga recepata prikupljenih u sklopu projekta "Jedi lokalno, misli globalno" / [priredila Sandra Koprivnjak]. - Zagreb : Kopriva-graf, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789537634049
641.55
(083.12)
CIP2020-03465

MORIĆ, Martina
Moji brzi kolači / Morić, Martina. - 1. izd. - Zagreb : Gospodarski list, 2020. - 216 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka Obitelj i gospodarstvo ; 42)
ISBN 9789536824427
641.85
(083.12)
CIP2020-03466

SAVRŠENI kolači i slastice : s detaljnim uputama za pripremu 6 vrsta tijesta / [glavni i odgovorni urednik Enes Begulić]. - Zagreb : Begen, 2020. - 160 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789532744118
641.85
(083.12)
CIP2020-03467

65   Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću

656   Prijevozne i poštanske usluge. Organizacija i kontrola prometa

ZUBER, Nenad
Pažljivo i snalažljivo pješice : [djeca pješaci u prometu] / [autori Nenad Zuber, Stiv Cinik]. - 2. izd. - Zagreb : Sigurna cesta, udruga za prometnu preventivu mladih, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 19 X 24 cm.
Om. nasl. - Podatak o podnaslovu i autorima preuzeti iz kolofona.
ISBN 9789535993803
656.14
(02.053.2)
CIP2020-03468

ZUBER, Nenad
Sretno i sigurno u vožnji : [djeca putnici u automobilu] / autori Nenad Zuber, Stiv Cinik. - 2. izd. - Zagreb : Sigurna cesta, udruga za prometnu preventivu mladih, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Om. nasl. - Podatak o podnaslovu i autorima preuzeti iz kolofona.
ISBN 9789535993827
656.13
(02.053.2)
CIP2020-03469

Vidi br.: CIP2020-03423

Vidi br.: CIP2020-03781

657   Računovodstvo

RAČUNSKI plan proračuna 2021. : pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna / [urednik Davor Vašiček]. - Zagreb : TIM4PIN, 2020. - 187 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538210068
657.4:336.14
CIP2020-03470

VAŠIČEK, Vesna
Računovodstvo financijskih institucija / Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Sanja Broz Tominac. - Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020. - 368 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 9789533461403
657:336.71(075.8)
(075.8)
CIP2020-03471

658   Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja

NOVE tehnologije u primjeni / urednice Karmela Aleksić-Maslać, Suzana Stojaković-Čelustka. - Zagreb : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2020. - 1006 str. : ilustr. ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789535668459
658:004
CIP2020-03472

RIBIĆ, Damir
Osnove poduzetništva / Damir Ribić, Nikolina Pleša Puljić. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 216 str. ; 24 cm.
ISBN 9789530302938
658(075.8)
(075.8)
CIP2020-03473

66   Kemijska tehnologija. Kemijska i srodne industrije

Vidi br.: CIP2020-03453

664   Proizvodnja i konzerviranje krutih prehrambenih proizvoda

Vidi br.: CIP2020-03431

665   Ulja. Masti. Voskovi. Ljepila. Gume. Smole

TERMOPLIN : 50 godina : 1970.- 2020. / [fotografije Darko Gorenak ; tekst Robert Peharda]. - Varaždin : Godar, 2020. - 71 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm.
Fotomonografija.
ISBN 9789535683261
665.72:061(497.523Varaždin)(091)
(497.523Varaždin)
"1970/2020"
CIP2020-03474

669   Metalurgija

FRANIĆ, Dario
Željezara Sisak - od željezne rude do čeličnih cijevi : izložba povodom Tjedna arhiva : Sisak, studeni 2020. / [autor teksta Dario Franić]. - Sisak : Državni arhiv u Sisku, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe.
ISBN 9789537924133
669(497.527Sisak)(091)
(497.527Sisak)
(083.824)
CIP2020-03475

69   Građevinski zanat. Građevinski materijali

Vidi br.: CIP2020-03402

7UMJETNOST. RAZONODA. SPORT


DENEGRI, Jerko
Prilozi za drugu liniju 4 / Ješa Denegri. - Zagreb : Institut za istraživanje avangarde, 2020. - 162 str. : ilustr. ; 28 cm.
Kazalo.
ISBN 9789535670643
7.038(497.5)
(497.5)
"195/199"
CIP2020-03476

DIZAJN u gradu 2 = Design in the city 2 : Centar oblikovanja svakodnevice : multilokacijska izložba = Centre for designing everyday life : multi-venue exhibition : 12. - 28. 10. 2020. / [tekstovi, texts Koraljka Vlajo ... [et al.] ; prijevod, translation Mirna Herman Baletić ; urednik, editor Marija Perkec]. - Zagreb : HDD [i. e.] Hrvatsko dizajnersko društvo = Croatian Designers Association, 2020. - 84 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789536778706
7.05(497.5)
7.05:64(497.5)
7.05:76(497.5)
(497.5)
"197/198"
(083.824)
CIP2020-03477

GARBIN, Aleksandar
Aleksandar Garbin: Polovice : Galerija Šikuti (štala), Šikuti 27.8.2020. / [fotografije Andi Bančić ; urednik Mladen Lučić]. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020. - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na vrhu nasl. str.: Ciklus jenodnevnih izložbi 2019./2020.
ISBN 9789539647566
7.038.5Garbin, A.
(083.824)
CIP2020-03478

GOLUB, Marko, likovni kritičar
Praksa teorije : Matko Meštrović i dizajn : [HDD galerija, Zagreb, 15. 9. - 1. 10. 2020.] / [tekst] Marko Golub, Dejan Kršić, Ora Mušćet. - Zagreb : Hrvatsko dizajnersko društvo, 2020. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 67 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Nakl. 300 primj. - Bibliografija: str. 57-61.
ISBN 9789536778690 : 70,00 HRK
7.05Meštrović, M.
7.05(497.5)
(497.5)
(083.824)
CIP2020-03479

HUZJAK, Miroslav
Moje boje 6 : udžbenik likovne kulture za šesti razred osnovne škole / Miroslav Huzjak, Kristina Horvat Blažinović ; [prevod na srpski jezik Slavko Čučković]. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 89 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Izv. stv. nasl.: Moje boje 6 : udžbenik likovne kulture za šesti razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560489
7
(075.2)
CIP2020-03480

HUZJAK, Miroslav
Moje boje 7 : udžbenik likovne kulture za sedmi razred osnovne škole / Miroslav Huzjak, Kristina Horvat Blažinović ; [prevod na srpski jezik Slavko Čučković]. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Izv. stv. nasl.: Moje boje 7 : udžbenik likovne kulture za sedmi razred osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560496
7
(075.2)
CIP2020-03481

HVATAČI snova : Muzej suvremene umjetnosti Zagreb = Dream catchers : Museum of Contemporary Art Zagreb, 30. 10. 2020. - 1. 12. 2020. / [tekstovi, texts Daniela Bilopavlović Bedenik, Goran Stojčetović ; prijevod, translation Zana Šaškin... [et al.] ; urednica, editor Daniela Bilopavlović Bedenik]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2020. - 33 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538146763
7-028.76(497.5)
7-028.76(497.11)
(497.5)
(497.11)
"201"
(083.824)
CIP2020-03482

JANDRIĆ, Đorđe
Đorđe Jandrić: Hrpa Savičenta : Loža, Savičenta [i] Žlinja, Savičenta [i] Galerija Šikuti (štala), Šikuti 31.5.2019. / [fotografije Andi Bančić, Marko Račan (zračna snimka) ; urednik Mladen Lučić]. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020. - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na vrhu nasl. str.: Ciklus jenodnevnih izložbi 2019./2020.
ISBN 9789539647573
7.038.5Jandrić, Đ.
(083.824)
CIP2020-03483

KORKUT, Alem
Alem Korkut: Jedan i drugi : Galerija Šikuti (štala), Šikuti 11.9.2020. / [fotografije Frane Pekica ; urednik Mladen Lučić]. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020. - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na vrhu nasl. str.: Ciklus jenodnevnih izložbi 2019./2020.
ISBN 9789539647580
7.038.5Korkut, A.
(083.824)
CIP2020-03484

KOVAČ, Valerija
Mjesto slike u govoru vjere : povijest - teologija - primjeri / Nedjeljka s. Valerija Kovač. - Zagreb : Glas Koncila, 2020. - 396 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pod povećalom ; knj. 5)
ISBN 9789532416190
7:2
75.046:27
27-526
CIP2020-03485

MAJKUS, Siniša
Siniša Majkus: Megamix : Placa, Savičenta 20.7.2019. / [fotografije Andi Bančić ; urednik Mladen Lučić]. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020. - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na vrhu nasl. str.: Ciklus jenodnevnih izložbi 2019./2020.
ISBN 9789539647597
7.038.5Majkus, S.
(083.824)
CIP2020-03486

NEVIDLJIVA Savičenta : prevođenje tradicije u suvremenu kulturu / [tekst Mario Benčić ... [et al.]. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020. - 245 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Kazalo.
ISBN 9789539647559
7.079(497.571Svetvinčenat)
(497.571Svetvinčenat)
"201/202"
CIP2020-03487

ORASCH, Fabian Anselm
Fabian Anselm Orasch: future archaeology – a return from the moon = povratak s Mjeseca : Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 3. – 25. listopada 2020. = Museum für zeitgenössische Kunst,  3. - 25. Oktober, 2020] / [tekstovi, Texte Nataša Ivančević, Lotte Bhatti, Thomas Schlereth ; fotografije, Fotograf*innen F. Anthea Schaap, Damir Žižić ; prijevod, Übersetzung Branka Svetlin, Andy Jelčić ; urednica, Editor*innen Nataša Ivančević, Fabian Anselm Orasch]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2020. - 42 str. : ilustr. ; 26 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na njem. jeziku.
ISBN 9789538146749
7.038.5Orasch, F. A.
(083.824)
CIP2020-03488

UMJETNOST u zajednici: redefiniranje nasljeđa grupe / ur. Maja Flajsig, Josip Zanki, Nevena Škrbić Alempijević. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2020. - 115 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789538098475
7.091(497.5)
7.031.4
(497.5)
"201"
CIP2020-03489

Vidi br.: CIP2020-03345

Vidi br.: CIP2020-03482

Vidi br.: CIP2020-03489

Vidi br.: CIP2020-03479

Vidi br.: CIP2020-03771

Vidi br.: CIP2020-03477

Vidi br.: CIP2020-03477

71   Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i ruralno planiranje. Krajobrazi, parkovi, vrtovi

JUKIĆ, Tihomir
Urbana obnova : urbana regeneracija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola - povijesne urbane cjeline Grada Zagreba / Tihomir Jukić, Ana Mrđa, Kristina Perkov. - Zagreb : Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, 2020. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm.
ISBN 9789538042638
711.4.025.3/.4(497.521.2)
711.523.025.3/.4
(497.521.2)
CIP2020-03490

Vidi br.: CIP2020-03490

72   Arhitektura

IVELJIĆ, Željko
Građevinarstvo i DAGIT Vinkovci : spomenica prigodom 60 godina od obnove Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci / Željko Iveljić. - Vinkovci : Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci, 2020. - 152 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789539521712
72(497.544Vinkovci):061.2
061.2(497.544Vinkovci):72
624(497.544Vinkovci)(091)
(497.544Vinkovci)
"1960/2020"
CIP2020-03491

UCHYTIL, Andrej
Tapiserija = [The tapisery] : Galerija Forum, 15. 10. - 6. 11. 2020. / Andrej Uchytil i Renata Waldgoni ; [autor predgovora, author of the foreword Feđa Gavrilović ; prijevod, translation Nina Pisk]. - Zagreb : Kulturno informativni centar, 2020. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9789537356514
72Uchytil, A.
72Waldgoni, R.
(083.824)
CIP2020-03492

Vidi br.: CIP2020-03492

73   Kiparstvo i srodne umjetnosti

KRAŠKOVIĆ, Denis
Denis Krašković : 42. Mediteranski kiparski simpozij = Mediterranean Sculpture Symposium = Simposio mediterraneo di scultura : Park skulpture Dubrova = Park of sculptures Dubrova = Parco di sculture Dubrova, 18. 9. - 9. 10. 2020. / [predgovor, foreword, prefazione Mladen Lučić ; prijevod na engleski, English translation, traduzione Inglese Sandra Zloić ; prijevod na talijanski, Italian translation, traduzione Italiana Meri Files ; fotografija, photography, fotografia Vedran Ivančević ; urednica kataloga, catalogue editor, editor del catalogo Tea Bičić]. - Labin : Udruga Mediteranski kiparski simpozij, 2020. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Tekst usporedo na hrv., na engl. i na tal. jeziku.
ISBN 9789534922101
73Krašković, D.
(083.824)
CIP2020-03493

LUČIĆ, Mladen
Đore Jandrić / Mladen Lučić. - Zagreb : Petikat, 2020. - 252 str. : ilustr. ; 27 cm.
ISBN 9789536946433
73Jandrić, Đ.
CIP2020-03494

Vidi br.: CIP2020-03514

74   Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt

ACHDÉ
Pakleni vozači 1 : I spačeke ubijaju, zar ne? / [scenarij i crtež] Achdé ; color David Lunven ; [prijevod Matija Sinković]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Les damnes de la route: On acheve ben les 2 chevaux!. - Pravo ime autora: Darmenton Hervé. - Strip.
ISBN 9789538216442
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03495

BARRETT, Philip
Surov grad / napisao Declan Shalvey ; nacrtao Philip Barrett ; obojila Jordie Bellaire ; [preveo Ivan Sršen]. - Zagreb : Sandorf, 2020. - 118 str. : ilustr. ; 24 cm.
Strip. - Prijevod djela: Savage Town.
ISBN 9789533513133
741.52
CIP2020-03496

FERRI, Gallieno
Zagor / [crtež Gallieno Ferri ; autor lika Guido Nolitta ; prijevod Ana Gaspar]. - 1. izd. - Zagreb : Ludens, 2020. - 592 str : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Zagor ; knj. 18)
Strip. - Podatak o autoru preuzet s poleđine nasl. lista. - Sadržaj: Snježni sokolovi = I falchi delle nevi ; Eskimo = Eskimo ; Zagor story = Zagor story ; Pobuna trapera = La rivolta dei trappers ; Željezna cesta = La strada di ferro ; Bijela maska = La maschera bianca.
ISBN 9789537557195
741.52
CIP2020-03497

FERRI, Gallieno
Zagor / [crtež Gallieno Ferri ; autor lika Guido Nolitta ; prijevod Ana Gaspar, Damir Zovko]. - 1. izd. - Zagreb : Ludens, 2020. - 560 str : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Zagor ; knj. 19)
Strip. - Podatak o autoru preuzet s poleđine nasl. lista. - Sadržaj: Indian circus = Indian circus ; Tjeskoba = Angoscia! ; Zagor protiv vampira = Zagor contro il vampiro ; Tragična zora = Alba tragica ; Američka odiseja = Odissea americana ; Paklena magla - 1. dio = La nebbia infernale - 1. dio.
ISBN 9789537557201
741.52
CIP2020-03498

FERRI, Gallieno
Zagor / [crtež Gallieno Ferri ; autor lika Guido Nolitta ; prijevod Ana Gaspar]. - 1. izd. - Zagreb : Ludens, 2020. - 576 str : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Zagor ; knj. 17)
Strip. - Podatak o autoru preuzet s poleđine nasl. lista. - Sadržaj: Zemlja bezakonja - 2. dio = Terra senza legge - 2. dio ; Čudni gospodin Smith = Lo strano mister Smith ; Limena zvijezda = La stella di latta ; Alahova ruka = La mano di Allah ; Crni šeik = Lo sceicco nero ; Molok = Molok!.
ISBN 9789537557188
741.52
CIP2020-03499

FERRI, Gallieno
Zagor / [crtež Gallieno Ferri ; autor lika Guido Nolitta ; prijevod Ana Gaspar, Damir Zovko]. - 1. izd. - Zagreb : Ludens, 2020. - 560 str : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Zagor ; knj. 20)
Strip. - Podatak o autoru preuzet s poleđine nasl. lista. - Sadržaj: Paklena magla - 2. dio = La nebbia infernale - 2. dio ; Zagor pobunjenik = Zagor, il ribelle ; Sloboda ili smrt = Libertà o morte ; Do posljednje kapi krvi = All’ultimo sangue ; Vudu = Vudu! ; Noć čarobnjaka = La notte dei maghi ; Zombiji - 1. dio = Zombi! - 1. dio.
ISBN 9789537557218
741.52
CIP2020-03500

FOSTER, Harold Rudolf
Princ Valiant / Harold R. Foster. - Zagreb : Zagrebačka naklada, [2003.]-. - sv. : ilustr. ; 35 cm.
Prijevod djela: Prince Valiant in the days of King Arthur. - Strip. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz CIP zapisa.
ISBN 9536996308 (cjelina)
741.52

knj. 14 : Princ Valiant [14] / [prijevod [i] predgovor Maja Tančik]. - 2020. - 128 str.
Strip.
ISBN 9789532522532
741.52

CIP2020-03501

GOUM
Tajni život ljubimaca 1 / crtež Goum ; scenarij Stephane Lapuss’ ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Comme Des Betes 1. - Strip.
ISBN 9789538216503
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03502

GOUM
Tajni život ljubimaca 2 / crtež Goum ; scenarij Stephane Lapuss’ ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Comme Des Betes 2. - Strip.
ISBN 9789538216510
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03503

MANNING, Russ
Tarzan : Russ Manning kompletni novinski stripovi. - Zagreb : Udruga Crtani romani šou, 2019 -. - sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Prijevod djela: Tarzan : the complete Russ Manning newspapers strips. - Strip.
ISBN 9789538228056 (cjelina)
741.52

vol. 2 : 1969.-1971. - 2020. - 294 str.
ISBN 9789538228193

CIP2020-03504

MAURY, William
Sestre 2: Ona je počela! ; To je superiška! / crtež & kolor William ; scenarij Cazenove & William ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevodi djela: 1. Les Sisters 2: C'est elle qui a commence! ; 2. Les Sister 2 :C'est nikol creme!. - Strip. - Puna imena autora: 1. Maury, William. 2. Cazenove, Christophe.
ISBN 9789538216466
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03505

MAURY, William
Sestre 1: Obiteljska atmosfera ; Na naš način / crtež & kolor William ; scenarij Cazenove & William ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevodi djela: 1. Les Sisters 1: Un air de famille ; 2. Les Sisters 1: A la mode de chez nous. - Strip. - Puna imena autora: 1. Maury, William. 2. Cazenove, Christophe.
ISBN 9789538216459
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03506

MAURY, William
Zombić 1: Vječno gladan / scenarij Cazenove ; crtež William ; boje Élodie Jacquemoire ; [prijevod Matija Sinković]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Tizombi: Toujours affame. - Strip. - Puna imena autora: 1. Maury, William. 2. Cazenove, Christophe.
ISBN 9789538216497
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03507

MAURY, William
Sestre 4: Ne radi mi sjenu! ; Sve po njenom / crtež & kolor William ; scenarij Cazenove & William ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevodi djela: 1. Les Sisters 4: Mon coup d'soleil,c'est toi! ; 2. Les Sisters 4: Tout pour lui plaire!. - Strip. - Puna imena autora: 1. Maury, William. 2. Cazenove, Christophe.
ISBN 9789538216480
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03508

MAURY, William
Sestre 3: U centru pažnje! ; Sestrinska ljubav / crtež & kolor William ; scenarij Cazenove & William ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevodi djela: 1. Les Sisters 3: Qulle chouchoute! ; 2. Les Sisters 3: Un amour de Sister. - Strip. - Puna imena autora: 1. Maury, William. 2. Cazenove, Christophe.
ISBN 9789538216473
741.52
(02.053.2)
CIP2020-03509

NOVI kvadrat : 40 godina poslije / [urednik Ninoslav Kunc]. - Zagreb : ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, 2020. - 224 str. : ilustr. ; 31 cm.
ISBN 9789533271897
741.52(497.5)
(497.5)
CIP2020-03510

REISER, Jean-Marc
Živjele žene! / [Jean-Marc] Reiser ; [s francuskoga prevela Biljana Grubačević]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2020. - 80 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Biblioteka Srećko Munja ; 15 (229))
Prijevod djela: Vive les femmes!. - Strip.
ISBN 9789533201344
741.52
CIP2020-03511

75   Slikarstvo

ARTUKOVIĆ, Lovro
Lovro Artuković : Usporavanje = Deceleration : [Moderna galerija, Zagreb, 05. 11. 2020. - 29. 11. 2020. [i] Umjetnička galerija Dubrovnik, 10. 12. 2020. - 28. 02. 2021.] / [tekst, text Leonida Kovač ; urednica, editor Jasminka Poklečki Stošić]. - Zagreb : Umjetnički paviljon u Zagrebu ; Dubrovnik : Umjetnička galerija Dubrovnik, 2020. - 64 str. : ilustr. ; 25 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv., i na engl. jeziku.
ISBN 9789538316067 (Dubrovnik)
75Artuković, L.
(083.824)
CIP2020-03512

BOGDANIĆ, Peruško
Peruško Bogdanić : Crteži, slikocrteži, gvaševi (1978. - 2002.) : Galerija "Vjekoslav Karas", Karlovac, 4. 11. – 4. 12. 2020. / [urednica Antonija Škrtić]. - Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 2020. - 16 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe.
ISBN 9789537510824
75Bogdanić, P.
(083.824)
CIP2020-03513

KALINIĆ, Pavle
Let za umjetnost = A Flight for Art / Pavle Kalinić. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 152 str. : ilustr. ; 23 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789533137841
75.049(497.5)
73.049(497.5)
(497.5)
"20"
CIP2020-03514

KULIŠ, Vatroslav
Vatroslav Kuliš : izložba : Galerija Mona Lisa, Zagreb, 16.11 - 5.12.2020. / [razgovor s Vatroslavom Kulišem Milan Bešlić ; autori tekstova - citata Milan Bešlić, Edward Lucie-Smith ; fotografije Martin Henc, Goran Vranić ; urednik Martin Henc]. - Zagreb : Galerija Mona Lisa, 2020. - 48 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
ISBN 9789537352233
75
CIP2020-03515

ŠUMONJA, Bojan
Bojan Šumonja: Omnibus : Loža, Savičenta 4.8.2020. / [fotografije Andi Bančić ; urednik Mladen Lučić]. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020. - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na vrhu nasl. str.: Ciklus jenodnevnih izložbi 2019./2020.
ISBN 9789534924501
75Šumonja, B.
(083.824)
CIP2020-03516

ŽELJA Želle, Morena
Balade Vesne Parun : [Muzej Prigorja, Sesvete, listopad – studeni 2020.] / [autorice tekstova Morena Želja Želle, Žarka Vujić. - Sesvete : Muzej Prigorja, 2020. - 28 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
ISBN 9789537820305
75Parun, V.
(083.824)
CIP2020-03517

Vidi br.: CIP2020-03316

Vidi br.: CIP2020-03485

Vidi br.: CIP2020-03684

Vidi br.: CIP2020-03746

76   Grafička umjetnost

GRČKO, Slavko
Slavko Grčko : iz fundusa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci : Mala dvorana Galerije Prica, Samobor, 20. 10. - 15. 11. 2020. / [tekst predgovora Nikolina Šimunović, Vilma Bartolić ; fotografije Doris Fatur, Goran Vranić ; urednica Nikolina Šimunović]. - Samobor : Pučko otvoreno učilište Samobor, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
Katalog izložbe.
ISBN 9789536152520
76Grčko, S.
(083.824)
CIP2020-03518

77   Fotografija i srodni postupci

BAĆE, Josip
Josip Baće: Bliskost = Closeness : [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Gliptoteka, 13. – 31. listopada 2020. = The Glyptotheque of the Croatian Academy of Sciences and Arts, 13 – 31 October 2020] / [autor teksta, author od the text Ivica Župan ; prijevod, translation Martina Batinica ; urednik, editor Josip Baće]. - Zagreb : J. Baće, 2020. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789534922507
77Baće, J.
77.041.5
(083.824)
CIP2020-03519

ĆETKOVIĆ, Saša
Saša Ćetković : Maksi Mir : Studio Moderne galerije "Josip Račić", Zagreb, 20. 10. - 5. 11. 2020 = Maxi Peace :The Josip Račić studio of the National Museum of Modern art : 20th October - 5th November 2020 / [tekst, text Iva Körbler ; prijevod, translation Robertina Tomić]. - Zagreb : Moderna galerija, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Edicija Studio)
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789533480961
77Ćetković, S.
77.042
(083.824)
CIP2020-03520

KARLOVAC, Olga
Escape / Olga Karlovac ; [predgovor, foreword Kurt Iswairenko ; prijevod, translation Vesna Dean]. - Zagreb : O. Karlovac, 2020. - 166 str. : ilustr. ; 25 cm.
Fotomonografija.
ISBN 9789535940937
77Karlovac, O.
77.04(497.5)
(497.5)
CIP2020-03521

Vidi br.: CIP2020-03521

Vidi br.: CIP2020-03519

Vidi br.: CIP2020-03520

Vidi br.: CIP2020-03414

78   Glazba. Glazbeni instrumenti i oprema

BAJUK, Lidija
Međimurska popevka / Lidija Bajuk. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliotheca Academica / Naklada Ljevak)
Bibliografija.
ISBN 9789533554556
781.7(497.524)
39(497.524)
398.8(497.524)
(497.524)
CIP2020-03522

HOPKINS, Jerry
Nitko odavde ne izlazi živ / Jerry Hopkins, Daniel Sugerman ; s engleskoga prevela Karmela Cindrić. - Zagreb : Sandorf,. - 393 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Lizard King)
Prijevod djela: No one here gets out alive. - Bibliografija.
ISBN 9789533512051
78Morrison, J
78Doors
(083.82)
(092)
CIP2020-03523

HVATAJTE se u pleteno kolo : tradicijska glazba Virovitičko-podravske županije / [snimke, transkripcija napjeva i unos teksta i urednica] Miroslava Hadžihusejnović Valašek ; [prijepis i uređenje nota Dubravko Bedeković, Tomislav Košćak]. - Slatina : Matica hrvatska, Ogranak Slatina ; Zagreb : Koraci baštine ; Virovitica : Matica hrvatska, Ogranak Virovitica ; Orahovica : Matica hrvatska, Ogranak Orahovica ; Slatina : HKUD Dika, 2020. - 374 str. ; 24 cm. - (Mala slatinska biblioteka ; knj. 19)
784.4(497.525.2)
78.089.6
(497.525.2)
CIP2020-03524

KRPAN, Gordana
Gudački kvartet Sebastian : naših trideset godina = Sebastian String Quartet : our thirty years / [autorica teksta, author of the text Gordana Krpan ; prijevod, translation Martin Muhek]. - Zagreb : Leykam international, 2020. - 212 str. : ilustr. ; 20 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789533401041
78(497.521.2):061.2
061.2(497.521.2):78
785.7(497.5)
78:061.2
(497.521.2)
"198/201"
CIP2020-03525

ROGOWSKI, Ludomir Michał
Concert Bucolique : pour violon avec l'orchestre = koncert za violinu i orkestar : klavirski izvadak = piano reduction / Ludomil Michał Rogowski ; [urednik Zvonimir Stanislav, Damir Milat ; priredio Felix Spiller ; preveo na engleski Graham McMaster ; prevela na poljski Agnieszka Cyganik]. - Zagreb : HUOKU - Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika ; Dubrovnik : Dubrovački simfonijski orkestar, 2020. - 1 partitura (30 str.) ; 29 cm. - (Hrvatska glazbena bašćina = The Croatian Musical Heritage)
78.089.7
78.082
CIP2020-03526

WEGELER, Franz Gerhard
Ludwig van Beethoven : biografske bilješke / Franz Gerhard Wegeler i Ferdinand Ries ; prevela Sanja Lovrenčić. - Zagreb : Mala zvona, 2020. - 172 str. ; 21 cm. - (Biblioteka U prvom licu)
Bibliografija.
ISBN 9789538313158
78Beethoven, L. van
(092)
CIP2020-03527

Vidi br.: CIP2020-03526

Vidi br.: CIP2020-03524

Vidi br.: CIP2020-03523

Vidi br.: CIP2020-03525

Vidi br.: CIP2020-03525

791   Kinematografija. Filmovi

TKO pjeva zlo ne misli : 50 godina poslije / [urednica Diana Nenadić]. - Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2020. - 94 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka učimo klasike)
Kazalo.
ISBN 9789537033651
791(497.5)
791.63Golik, K.
(497.5)
"197"
(049)
(082)
CIP2020-03528

Vidi br.: CIP2020-03528

792   Kazalište

BOBINAC, Marijan
Austrijski kazališni klasici / Marijan Bobinac. - Zagreb : Leykam international, 2020. - 420 str. ; 21 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789533401010
792.2(436)
792(436)
792(497.5)
821.112.2(436).09-2
(436)
(497.5)
"18/19"
CIP2020-03529

Vidi br.: CIP2020-03529

Vidi br.: CIP2020-03529

793/794   Društvene zabave i razonoda. Umjetnost pokreta. Ples

BACH, Zvonimir
Zagonetački kriptogram : teorija i kratka povijest u Hrvatskoj / Zvonimir Bach. - Bjelovar : Čvor, 2020. (Bjelovar : Čvor). - 129 str. : ilustr. ; 25 cm.
Pogovor: str. 122-123. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 127. - Imensko kazalo.
ISBN 9789533100562
793.7(497.5)(091)
(497.5)
CIP2020-03530

HORVAT, Stjepan, enigmat
Bibliografija zagonetaka iz časopisa "Zagonetka" : (1945.-1946.) / Stjepan Horvat. - Bjelovar : Čvor, 2020. - 40 str. : ilustr. ; 24 cm.
ISBN 9789533100579
793.7(497.5)(01)
050:793.7(497.5)(01)
793.7:050(497.5)(01)
(497.5)
"1945/1946"
(01)
CIP2020-03531

Vidi br.: CIP2020-03531

796/799   Sport

ALERAJ, Borislav
Alpinist : male penjačke priče / Borislav Aleraj. - Zagreb : Libricon, 2020. - 288 str. : ilustr. ; 21 cm.
Kazalo.
ISBN 9789538017148
796.52Aleraj, B.
796.52(497.5)
821.163.42-992
(0:82-992)
(092)
CIP2020-03532

ĆIRIĆ, Vladimir, geograf
Sedamdeset godina NK Dilja iz Vinkovaca / Vladimir Ćirić. - Vinkovci : NK Dilj ; Cerna : Certis, 2020. - 330 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789538282157 (Certis)
796.332((497.544Vinkovci):061.2(091)
061.2((497.544Vinkovci:796.332(091)
796.332:061.2
(497.544Vinkovci)
"1950/2020"
CIP2020-03533

KOVAČEVIĆ, Bruno, sportski novinar
365 sportskih priča / [autor Bruno Kovačević ; suradnici Stjepan Balog ... [et al.] ; ilustratori Božo Katić, Tiberiu Beka]. - Zagreb : Stega tisak, 2020. - 4 sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Svesci uloženi u zajedničku kutiju.
ISBN 9789535706557 (cjelina)
796/799

Sv. 1 : Proljeće : 83 zanimljive sportske priče. - 168 str.
ISBN 9789535706564
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03535

Sv. 2 : Ljeto : 78 zanimljivih sportskih priča. - 160 str.
ISBN 9789535706571
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03537

Sv. 3 : Jesen : 90 zanimljivih sportskih priča. - 180 str.
ISBN 9789535706588
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03536

Sv. 4 : Zima : 114 zanimljivih sportskih priča. - 216 str.
ISBN 9789535706595
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03534

KOVAČEVIĆ, Bruno, sportski novinar
365 sporting tales / [author Bruno Kovačević ; translation in English Sandra Kalogjera ; contributing writers Stjepan Balog ... [et al.] ; illustrations Božo Katić, Tiberiu Beka]. - Zagreb : Stega tisak, 2020. - 4 sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Izv. stv. nasl: 365 sportskih priča. - Svesci uloženi u zajedničku kutiju.
ISBN 9789538363009 (cjelina)
796/799

Vol. 1 : Spring part : 83 fabulous sport stories and facts. - 168 str.
Izv. stv. nasl.: Proljeće : 83 zanimljive sportske priče.
ISBN 9789538363016
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03536

Vol. 2 : Summer part : 78 fabulous sport stories and facts. - 160 str.
Izv. stv. nasl.: Ljeto : 78 zanimljivih sportskih priča.
ISBN 9789538363023
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03535

Vol. 3 : Autumn part : 90 fabulous sport stories and facts. - 180 str.
Izv. stv. nasl.: Jesen : 90 zanimljivih sportskih priča.
ISBN 9789538363030
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03538

Vol. 4 : Winter part : 114 fabulous sport stories and facts. - 216 str.
Izv. stv. nasl.: Zima : 114 zanimljivih sportskih priča.
ISBN 9789538363047
796-051
(02.053.2)

CIP2020-03537

PERKOV, Matej
Planina mi je najdraža škola / Matej Perkov. - Zagreb : Perkov savjetovanje, 2020. - 157 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm.
ISBN 9789535937418
796.52(035)
(497.5)
(02.053.5)
(035)
CIP2020-03536

REŽEK, Siniša
Turnirski sustavi / Siniša Režek. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789534924006
796.093
CIP2020-03537

ROGULJ, Nenad
Teorija i metodika rukometa / Nenad Rogulj. - Split : Kineziološki fakultet, 2020. - 990 str. : ilustr. ; 24 cm.
ISBN 9789537988043
796.322(075.8)
(075.8)
CIP2020-03538

Vidi br.: CIP2020-03532

Vidi br.: CIP2020-03533

8JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST


81   Lingvistika i jezici

ZAGREBAČKI prevodilački susret (9 ; 2017)
Znanje o književnom prevođenju : prevodilački i traduktološki ogledi / Zagrebački prevodilački susret 2017. ; priredili Iva Grgić Maroević i Sead Muhamedagić. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 2020. - 176 str. : tablice ; 21 cm.
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst.
ISBN 9789539675576
81'255.4
(062)
CIP2020-03539

Vidi br.: CIP2020-03557

Vidi br.: CIP2020-03311

811.11   Germanski jezici

811.111   Engleski jezik

BELIN, Ana
Engleski jezik : viša razina : priručnik / Ana Belin, Sara Ferberuš. - 4. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2020. - 111 str. ; 28 cm.
ISBN 9789533223889
811.111
(075.3)(078)
CIP2020-03540

BILIĆ-ŠTEFAN, Milica
English for teachers / Milka Bilić-Štefan. - 3rd ed. - Zagreb : Faculty of Teacher Education, 2020. - 120 str. ; 30 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789538115165
811.111:37(075.8)
(075.8)(076)
CIP2020-03541

PRŠA, Ivana
Engleski jezik : osnovna razina : priručnik / [autori Ivana Prša, Vladivoj Lisica, Sara Ferberuš]. - 8. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2020. - 111 str. ; 28 cm.
Podatak o autorima preuzet sa poleđine nasl. lista.
ISBN 9789533223896
811.111
(075.3)(078)
CIP2020-03542

811.12   Latinski jezik

Vidi br.: CIP2020-03545

Vidi br.: CIP2020-03545

811.16   Slavenski jezici

ARTONI, Daniele
Case in Russian as a Foreign Language: Description, Acquisition, Teaching / Daniele Artoni. - Zagreb : FF-press [i. e.] Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2020. - 224 str. ; 24 cm.
ISBN 9789531758079
811.161.1'366.54
811.161.1'243
37.091.3:811.161.1
CIP2020-03543

DAMJANOVIĆ, Stjepan
Slovo iskona : staroslavenska/starohrvatska čitanka / Stjepan Damjanović. - 5. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2020. - 321 str. : ilustr., faks. (pretežno u bojama) ; 25 cm. - (Biblioteka Theoria / Matica hrvatska, Zagreb)
Bibliografija. - Imensko kazalo ; Predmetno kazalo.
ISBN 9789533411910
811.163.1(075.8)
(075.8)
CIP2020-03544

MIHALJEVIĆ, Ana, profesorica hrvatskog jezika
Hrvatskoglagoljični tekstovi prevedeni s latinskoga : sintaktička analiza / Ana Mihaljević. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2020. - 484 str. ; 25 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789531694193
811.163.1'367(497.5)
811.124:811.163.1'367(497.5)
811.124'255.2=163.1(497.5)
(497.5)
CIP2020-03545

Vidi br.: CIP2020-03543

811.163.42   Hrvatski jezik

DOMITRAN Horvat, Ivana
Hrvatski jezik - esej : priručnik / Ivana Domitran Horvat, Tihana Gerić. - 3. izd. - Zagreb : Algebra, 2020. - 132 str. : ilustr. ; 28 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789533223858
811.163.42
82
(075.3)(078)
CIP2020-03546

ĐURIĆ-KATANIĆ, Ivana
Slovuljci - pripovjedalica / Ivana Đurić-Katanić, Vlatka Mijić ; ilustrator Matko Mijić. - 1. izd. - Zagreb : Alka script, 2020. - 36 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789532943832
811.163.42
(02.053.4)
(02.056.36)
(075.2)(078)
CIP2020-03547

ĐURIĆ-KATANIĆ, Ivana
Slovuljci - slikopričalica / Ivana Đurić-Katanić, Vlatka Mijić ; ilustrator Matko Mijić. - 1. izd. - Zagreb : Alka script, 2020. - 40 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789532943849
811.163.42
(02.053.4)
(02.056.36)
(075.2)(078)
CIP2020-03548

ĐURIĆ-KATANIĆ, Ivana
Slovuljci - pisalica / Ivana Đurić-Katanić, Vlatka Mijić ; ilustrator Matko Mijić. - 1. izd. - Zagreb : Alka script, 2020. - 36 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789532943825
811.163.42
(02.053.4)
(02.056.36)
(075.2)(078)
CIP2020-03549

ĐURIĆ-KATANIĆ, Ivana
Slovuljci - čitalica / Ivana Đurić-Katanić, Vlatka Mijić ; ilustrator Matko Mijić. - 1. izd. - Zagreb : Alka script, 2020. - 36 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789532943856
811.163.42
(02.053.4)
(02.056.36)
(075.2)(078)
CIP2020-03550

HRVATSKI jezik : osnovna razina : priručnik / [autori Danijela Filipović ... et al.]. - 8. izd. (izmijenjeno i ažurirano). - Zagreb : Algebra, 2020. - 327 str. ; 29 cm.
Imena autora preuzeta sa poljeđine nasl. lista. - Ostali zastupljeni autori: Ana Širinić, Matea Klarin, Antonija Vađić Žilić.
ISBN 9789533223841
811.163.42
82
(075.3)(078)
CIP2020-03551

HRVATSKI jezik : viša razina : priručnik / [autori Danijela Lovrić ... et al.]. - 9. izd. (izmijenjeno i ažurirano). - Zagreb : Algebra, 2020. - 359 str. ; 29 cm.
Imena autora preuzeta sa poljeđine nasl. lista. - Ostali zastupljeni autori: Danijela Filipović Bojanić, Ana Širinić, Matea Klarin, Antonija Vađić Žilić.
ISBN 9789533223834
811.163.42
82
(075.3)(078)
CIP2020-03552

KOVAČEC, August
Rječnik govora Jesenja / autor August Kovačec ; uredili Miroslav Kovačec, Danko Erdeljac. - Gornje Jesenje : Općina Jesenje, 2020. - 370 str. ; 24 cm.
ISBN 9789535621713
811.163.42'282.2(497.522-2Jesenje)(038)
(497.522-2Jesenje)
(038)81
CIP2020-03553

TENTOR, Mate
Čakavski dijalekt Grada Cresa / Mate Tentor ; [prevela Nikolina Palašić]. - Mali Lošinj : Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj, 2020. - 80 str. ; 21 cm. - (Edicija Zavičajna biblioteka ; knj. 16)
Prijevod djela: Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso). - Bibliografija. - Kazalo.
811.163.42'282.2(497.561Cres)
(497.561Cres)
CIP2020-03554

ZAFEIRAKI, Xanthi
Hrvatsko-novogrčki rječnik = Kroato-neoelliniko lexiko / Xanthi Zafeiraki, Leo Zuanović, Martin Muhek. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2020. - 370 str. ; 24 cm.
Kazalo.
ISBN 9789531757928
811.163.42(038)=14'06
(038)81
CIP2020-03555

Vidi br.: CIP2020-03319

82   Književnost

KRČADINAC, Uroš
Tactical Poetics / try Uroš Krčadinac, Darija Medić. - Zagreb : Multimedijalni institut ; Novi Sad : kuda. org, 2020. - 34 str. ; 21 cm.
ISBN 9788688567275 (kuda.org )
82:159.9
004.4
CIP2020-03556

KRČADINAC, Uroš
Optimised Poetics / try Uroš Krčadinac, Darija Medić. - Zagreb : Multimedijalni institut ; Novi Sad : kuda. org, 2020. - 54 str. ; 21 cm.
ISBN 9788688567268 (kuda.org )
82:159.9
81'322
004.4
CIP2020-03557

STOJANOVIĆ, Milica
Čitanka 4 : srpski jezik i kultura za 4. razred osnovne škole (model c) / Milica Stojanović, Snežana Šević. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 144 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560175
82
(075.2)
CIP2020-03558

STOJANOVIĆ, Milica
Čitanka 3 : srpski jezik i kultura za 3. razred osnovne škole (model c) / Milica Stojanović, Snežana Šević. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 119 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560168
82
(075.2)
CIP2020-03559

STOJANOVIĆ, Milica
Čitanka 6 : srpski jezik i kultura za 6. razred osnovne škole (model c) / Milica Stojanović, Snežana Šević. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 114 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560182
82
(075.2)
CIP2020-03560

SVJETSKI festival hrvatske književnosti (2019 ; Zagreb)
Svjetski festival hrvatske književnosti Položaj hrvatskih književnika u državama u kojima žive i vezama s matičnom hrvatskom kulturom i književnosti te izgledi tih veza ubuduće : zbornik radova izlaganih u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2019. / [uredio Stjepan Šešelj]. - Zagreb : HKZ - Hrvatsko slovo, 2020. - 278 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789536736980
82:7.079
821.163.42.09
82:304(100)
(100)
(093.2)
(062)
CIP2020-03561

Vidi br.: CIP2020-03552

Vidi br.: CIP2020-03551

Vidi br.: CIP2020-03546

Vidi br.: CIP2020-03561

Vidi br.: CIP2020-03659

Vidi br.: CIP2020-03645

821   Svjetska književnost

HOXHA, Merita
Përralla dhe tregime për fëmijë / Merita Hoxha. - Pula : Udruga Albanaca Istarske županije, 2020. - 130 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789535939801
821-93-32:39=18
398.2
821-93-34:39=18
398.21
CIP2020-03562

MURAKAMI, Haruki
Ubojstvo Komendatora / Haruki Murakami ; preveo s japanskoga Vojo Šindolić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2020. - 2 sv. ; 24 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2019)
Prijevod djela: Kishidanchō-goroshi. ; izv. stv. nasl. Killing Commendatore.
ISBN 9789532862591 (cjelina)
821.521-31=163.42

1 : Ideja postaje vidljivom. - 2020. - 352 str.
Prevedeno prema: Arawareru idea hen ; izv. stv. nasl.: The idea made visible.
ISBN 9789532862577
821.521-31=163.42

CIP2020-03563

2 : Preobrazbe metafore. - 2020. - 360 str.
Prevedeno prema: Utsurou metafā hen ; izv. stv. nasl: The shifting metaphor.
ISBN 9789532862584
821.521-31=163.42

CIP2020-03564

OGAWA, Yoko
Profesorova omiljena jednadžba / Yoko Ogawa ; prevela s engleskog Mirna Potkovac-Endrighetti. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2020. - 216 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Hakase no aishita sûshiki.
ISBN 9789532593051
821.521-31=163.42
CIP2020-03565

Vidi br.: CIP2020-03562

Vidi br.: CIP2020-03680

821.11   Germanske književnosti

ANKER, Margareth
Alvina : trolica bez prijatelja / Margareth Anker ; ilustrirao Asbjørn Tønnesen ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 52 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Alvina : the friendless troll.
ISBN 9789538216428
821.113.5-93-32=163.42
087.5
CIP2020-03566

BJØRNEBOE, Jens
Morski psi / Jens Bjørneboe ; s norveškog prevela Anja Majnarić. - Zagreb : DAF, 2020. - 256 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Mali DAF ; knj. 17)
Prijevod djela: Haiene.
ISBN 9789536956593
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03567

HOLT, Anne
Grob za dvoje : prvi slučaj Selme Falck / Anne Holt ; s norveškoga prevela Sandra Ljubas. - Zagreb : Stilus knjiga, 2020. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 357 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: En Grav For To.
ISBN 9789538347177 (tvrdi uvez) : 179,00 HRK
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03568

HOLT, Anne
Grob za dvoje : prvi slučaj Selme Falck / Anne Holt ; s norveškoga prevela Sandra Ljubas. - Zagreb : Stilus knjiga, 2020. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 357 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: En Grav For To.
ISBN 9789538347160 (meki uvez) : 129,00 HRK
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03569

KOCH, Herman
Poštovani gospodine M. / Herman Koch ; preveo s engleskoga Mate Maras. - Zagreb : Znanje, 2020. - 380 str. ; 23 cm. - (Hit / Znanje)
Prijevod djela: Geachte heer M.
ISBN 9789533602271
821.112.5-31=163.42
CIP2020-03570

LINDSTRØM, Merethe
Vjerujem da je ondje usamljeno : izabrane novele i priče / Merethe Lindstrøm ; s norveškoga preveo Munib Delalić. - Zagreb : Fidipid, 2020. (Zagreb : Denona). - 198 str. ; 21 cm. - (Biblioteka prijevodne književnosti ; knj. 36)
Prijevod djela: Det må ha vært ensomt der. - Bilješka o autorici: str. 197-198. - Slika autorice na omotu.
ISBN 9789537542337 : 100,00 HRK
821.113.5-32=163.42
CIP2020-03571

ØIEN, Frode Sander
Dječak koji je volio jelene / Samuel Bjørk ; prevela sa švedskoga Anja Majnarić. - Zagreb : Znanje, 2020. - 432 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Gutten som elsket rådyr. - Samuel Bjørk je pseudonim Øien, Frode Sander.
ISBN 9789533602202 (tvrdi uvez)
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03572

ØIEN, Frode Sander
Dječak koji je volio jelene / Samuel Bjørk ; prevela sa švedskoga Anja Majnarić. - Zagreb : Znanje, 2020. - 432 str. ; 23 cm. - (Knjiga dostupna svima - Plus ; sv. 145)
Prijevod djela:Gutten som elsket rådyr. - Samuel Bjørk je pseudonim Øien, Frode Sander.
ISBN 9789533602196
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03573

ØIEN, Frode Sander
Dječak koji je volio jelene / Samuel Bjørk ; prevela sa švedskoga Anja Majnarić. - Zagreb : Znanje, 2020. - 432 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 485)
Prijevod djela: Gutten som elsket rådyr. - Samuel Bjørk je pseudonim Øien, Frode Sander.
ISBN 9789533602189 (meki uvez)
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03574

SVEISTRUP, Søren
Čovjek od kestena / Søren Sveistrup ; s engleskog prevela Iva Tomečić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2020. - 472 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Chestnut man.
ISBN 9789533491745 (meki uvez)
821.113.4-31=163.42
CIP2020-03575

SVEISTRUP, Søren
Čovjek od kestena / Søren Sveistrup ; s engleskog prevela Iva Tomečić. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2020. - 472 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Chestnut man.
ISBN 9789533491752 (tvrdi uvez)
821.113.4-31=163.42
CIP2020-03576

THORHALLSDOTTIR, Svava Kristin
Maja i princeza Duda / Svava Kristin Thorhallsdottir & Bianka Bruder (ilustrator ) ; [prijevod Tvrtko Abramović]. - Zagreb : Strip-agent, 2020. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Prijevod djela: Maya and the binky princess.
ISBN 9789538216435
821.113.5-93-32=163.42
087.5
CIP2020-03577

ULLMANN, Linn
Nemirni / Linn Ullmann ; s noveškoga prevela Željka Černok. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 376 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)
Prijevod djela: De urolige.
ISBN 9789533554648
821.113.5-31=163.42
CIP2020-03578

821.111   Engleska književnost. Književnosti engleskog jezičnog izraza

ACIMAN, André
Nađi me / André Aciman ; s engleskoga preveo Marko Maras. - Zagreb : Sonatina, 2020. - 248 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Find me.
ISBN 9789534860151
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03579

ALCOTT, Louisa May
Mali muškarci / Louisa May Alcott ; s engleskog prevela Irena Škarica. - Zagreb : Iris Illyrica, 2020. - 280 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Čitaj knjigu ; knj. 18)
Prijevod djela: Little Men.
ISBN 9789538169311
821.111(73)-93-31=163.42
CIP2020-03580

ALDERTON, Dolly
Sve što znam o ljubavi / Dolly Alderton ; s engleskog prevela Branka Maričić. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 272 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Everything I know about love.
ISBN 9789533137681
821.111-93-9=163.42
821.111(71)-93-9=163.42
159.913
CIP2020-03581

BESTER, Alfred
Zvijezde, odredište moje / Alfred Bester ; preveo Domagoj Čavrak. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2020. - 256 str. ; 21 cm. - (SF klasici)
Prijevod djela: The stars my destination.
ISBN 9789532522518
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03582

BRODESSER-AKNER, Taffy
Fleishman je u nevolji / Taffy Brodesser-Akner ; prevela s engleskoga Lidija Toman. - Zagreb : Znanje, 2020. - 432str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Fleishman is in trouble.
ISBN 9789533602264
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03583

CAINE, Rachel
Rijeka / Rachel Caine ; s engleskoga prevela Dragana Grozdanić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 356 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Wolfhunter river.
ISBN 9789533237107 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03584

CAINE, Rachel
Rijeka / Rachel Caine ; s engleskoga prevela Dragana Grozdanić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 356 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Wolfhunter river.
ISBN 9789533237091 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03585

CENTER, Katherine
Što spašavamo iz požara / Katherine Center ; s engleskoga prevela Nada Mirković. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 372 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 352)
Prijevod djela: Things You Save in a Fire.
ISBN 9789531428767 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03586

CENTER, Katherine
Što spašavamo iz požara / Katherine Center ; s engleskoga prevela Nada Mirković. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 372 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 352)
Prijevod djela: Things You Save in a Fire.
ISBN 9789531428774 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03587

CORNWELL, Patricia Daniels
Kaos / Patricia Cornwell ; s engleskoga prevela Mija Žužul Krunić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 408 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Chaos.
ISBN 9789533236933 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03588

CORNWELL, Patricia Daniels
Kaos / Patricia Cornwell ; s engleskoga prevela Mija Žužul Krunić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 408 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Chaos.
ISBN 9789533236940 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03589

EVARISTO, Bernardine
Djevojka, žena, drugo / Bernadine Evaristo ; s engleskoga prevela Davorka Herceg-Lockhart. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 400 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Girl, woman, other.
ISBN 9789533137643
821.111-31=163.42
CIP2020-03590

FREAR, Caz
Ledeno srce / Caz Frear ; s engleskoga prevela Marija Perišić. - Zagreb : 24sata, 2020. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 420 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Stone Cold Heart.
ISBN 9789533237015 (meki uvez) : 99,00 HRK ; 13,00 EUR ; 25,00 BAM
821.111-31=163.42
CIP2020-03591

FREAR, Caz
Ledeno srce / Caz Frear ; s engleskoga prevela Marija Perišić. - Zagreb : 24sata, 2020. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 420 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Stone Cold Heart.
ISBN 9789533237022 (tvrdi uvez) : 179,00 HRK
821.111-31=163.42
CIP2020-03592

GOLDING, William
Gospodar muha / William Golding ; preveo s engleskoga Zlatko Crnković. - 2. izd. - Zagreb : Vorto Palabra, 2020. - 262 str. ; 19 cm.
Prijevod djela: Lord of the flies.
ISBN 9789538230349
821.111-31=163.42
CIP2020-03593

GREEN, Linda
Posljednje što mi je rekla / Linda Green ; s engleskoga preveo Marin Popović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 348 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 351)
Prijevod djela: The last thing she told me.
ISBN 9789531428613 (tvrdi uvez)
821.111-31=163.42
CIP2020-03594

GREEN, Linda
Posljednje što mi je rekla / Linda Green ; s engleskoga preveo Marin Popović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 348 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 351)
Prijevod djela: The last thing she told me.
ISBN 9789531428590 (meki uvez)
821.111-31=163.42
CIP2020-03595

HALLIDAY, Lisa
Asimetrija / Lisa Halliday ; prevela s engleskoga Vlatka Valentić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2020. - 272 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Vretence 1999–2020)
Prijevod djela: Asymmetry.
ISBN 9789532862515
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03596

HARMON, Amy
Što vjetar zna / Amy Harmon ; s engleskoga prevela Tea Tosenberger Lubar. - Zagreb : 24sata, 2020. - 456 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: What the wind know.
ISBN 9789533237077 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03597

HARMON, Amy
Što vjetar zna / Amy Harmon ; s engleskoga prevela Tea Tosenberger Lubar. - Zagreb : 24sata, 2020. - 456 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: What the wind know.
ISBN 9789533237084 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03598

HERBERT, Frank
Djeca Dine : treća knjiga kronika Dine / Frank Herbert ; preveo s engleskoga Anđelka Vidmar. - Zagreb : Egmont,. - 440 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Puls)
Prijevod djela: Children of Dune.
ISBN 9789531320719
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03599

HIGHSMITH, Patricia
Duboka voda / Patricia Highsmith ; sa engleskoga preveo Saša Drach. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 302 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Retro / Mozaik knjiga ; knj. 36)
Prijevod djela: Deep water.
ISBN 9789531428620 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03600

HIGHSMITH, Patricia
Duboka voda / Patricia Highsmith ; sa engleskoga preveo Saša Drach. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 302 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Retro / Mozaik knjiga ; knj. 36)
Prijevod djela: Deep water.
ISBN 9789531428606 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03601

HUNTER, Georgia
Bili smo sretnici / Georgia Hunter ; s engleskoga prevela prevela Lidija Toman. - Zagreb : Stilus knjiga, 2020. - 468 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevod djela: We were the lucky ones.
ISBN 9789538347207 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03602

HUNTER, Georgia
Bili smo sretnici / Georgia Hunter ; s engleskoga prevela prevela Lidija Toman. - Zagreb : Stilus knjiga, 2020. - 468 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevod djela: We were the lucky ones.
ISBN 9789538347191 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03603

JEFFRIES, Sabrina
Skandal u školi za mlade dame : škola za nasljednice / Sabrina Jeffries ; s engleskog prevela Zrinka Budak. - Zagreb : Naklada Neptun, 2020. - 332 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Naklada Neptun. Edicija Nove zvijezde povijesnih ljubavnih romana)
Prijevod djela: Wed him before you bed him.
ISBN 9789538126291
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03604

KEELAND, Vi
Uobraženi gad / Vi Keeland & Penelope Ward ; prevela s engleskoga Jelena Pepelnik. - Zagreb : Znanje, 2020. - 312 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Cocky Bastard.
ISBN 9789533602172 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03605

KEELAND, Vi
Uobraženi gad / Vi Keeland & Penelope Ward ; prevela s engleskoga Jelena Pepelnik. - Zagreb : Znanje, 2020. - 320 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; knj. 484)
Prijevod djela: Cocky Bastard.
ISBN 9789533602165 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03606

KENNEDY, Elle
Podvala / Elle Kennedy ; s engleskog prevela Tereza Milić. - Zagreb : Naklada Neptun, 2020. - 320 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Naklada Neptun. Edicija New Adult)
Prijevod djela: The dare.
ISBN 9789538126307
821.111(71)-31=163.42
CIP2020-03607

LEE, Geneva
Grijesi što nas vežu / Geneva Lee ; s engleskoga prevela Anja Prpić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 280 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: The sins that bind us.
ISBN 9789533237039 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03608

LEE, Geneva
Grijesi što nas vežu / Geneva Lee ; s engleskoga prevela Anja Prpić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 280 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: The sins that bind us.
ISBN 9789533237046 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03609

LOFTING, Hugh
Pripovijest o doktoru Dolittleu / Hugh John Lofting ; s engleskoga prevela prevela Dubravka Kovač ; ilustrirala Ana Kadoić. - 1. izd. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2020. - 120 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka ABC / "Katarina Zrinski")
Prijevod djela: The story of doctor Dolittle.
ISBN 9789532363296
821.111-93-31=163.42
CIP2020-03610

MARIĆ, Vesna, publicistica
The President Shop / Vesna Marić. - Zagreb : Sandorf, 2020. - 211 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Passage)
ISBN 9789533512952
821.111-31
CIP2020-03611

MCGOWAN, Claire
Sjeme razdora / Claire McGowan ; prevela s engleskoga Ana Knežević. - Zagreb : Znanje, 2020. - 312 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 487)
Prijevod djela: What You Did.
ISBN 9789533602233 (meki uvez)
821.111-31=163.42
CIP2020-03612

MCGOWAN, Claire
Sjeme razdora / Claire McGowan ; prevela s engleskoga Ana Knežević. - Zagreb : Znanje, 2020. - 304 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: What You Did.
ISBN 9789533602240 (tvrdi uvez)
821.111-31=163.42
CIP2020-03613

MEYER, Stephenie
Ponoćno sunce / Stephenie Meyer ; s engleskoga preveo Marko Maras. - Zagreb : Lumen, 2020. - 680 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: The Midnight Sun.
ISBN 9789533421711
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03614

PRESCOTT, Lara
Čuvarice tajni / Lara Prescott ; prevela s engleskoga Lidija Milenkov-Ečimović. - Zagreb : Znanje, 2020. - 392 str. ; 23 cm. - (Hit : biblioteka moderne literature)
Prijevod djela: The secrets we kept .
ISBN 9789533602134
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03615

REZNIKOFF, Charles
Holokaust / Charles Reznikoff ; [prevoditelj Ivan Sršen]. - Zagreb : Sandorf, 2020. - 124 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tok / Sandorf)
Prijevod djela: Holocaust.
ISBN 9789533512990
821.111(73)-1=163.42
CIP2020-03616

RIGGS, Ransom
Konferencija ptica : peti roman o domu gospođice Peregrine za čudnovatu djecu / Ransom Riggs ; s engleskoga prevela Ana Josić. - Zagreb : Lumen izdavaštvo, 2020. - 342 str. : ilustr. ; 22 cm.
Prijevod djela: The Conference of the birds.
ISBN 9789533421681
821.111(73)-31=163.42
821.111(73)-93-31=163.42
CIP2020-03617

ROBERTS, Nora
Ispod površine / Nora Roberts ; s engleskog prevela Sanja Ščibajlo. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 468 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Under currents.
ISBN 9789533138046
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03618

ROONEY, Sally
Normalni ljudi / Sally Rooney ; prevela s engleskog Patricija Horvat. - Zagreb : Fraktura, 2020. - 264 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Normal people.
ISBN 9789533582887
821.111(417)-31=163.42
CIP2020-03619

RUSSELL, Kate Elizabeth
Vanessa moja crna / Kate Elizabeth Russell ; prevela s engleskoga Maja Klarić. - Zagreb : Znanje, 2020. - 400 str. ; 24 cm. - (Hit / Znanje)
Prijevod djela: My dark Vanessa.
ISBN 9789533602257
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03620

RYAN, Kendall
Neželjena pošta / Kendall Ryan ; s engleskoga prevela Julijana Jurković-Ravić. - Zagreb : 24sata, 2020. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 218 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Junk Mail.
ISBN 9789533236995 (meki uvez) : 79,00 HRK ; 10,00 EUR ; 20,00 BAM
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03621

RYAN, Kendall
Neželjena pošta / Kendall Ryan ; s engleskoga prevela Julijana Jurković-Ravić. - Zagreb : 24sata, 2020. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 218 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Junk Mail.
ISBN 9789533237008 (tvrdi uvez) : 149,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03622

SERLE, Rebecca
Za pet godina / Rebecca Serle ; s engleskoga prevela Mirna Roksandić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 264 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: In five years.
ISBN 9789533236988 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03623

SERLE, Rebecca
Za pet godina / Rebecca Serle ; s engleskoga prevela Mirna Roksandić. - Zagreb : 24sata, 2020. - 264 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: In five years.
ISBN 9789533236971 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03624

SPARKS, Nicholas
Srodne duše / Nicholas Sparks ; prevela s engleskoga Jana Merlin. - Zagreb : Znanje, 2020. - 312 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 486)
Prijevod djela: Every breath.
ISBN 9789533602219 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03625

SPARKS, Nicholas
Srodne duše / Nicholas Sparks ; prevela s engleskoga Jana Merlin. - Zagreb : Znanje, 2020. - 312 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Every breath.
ISBN 9789533602226 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03626

TADDEO, Lisa
Tri žene : priče o žudnji / Lisa Taddeo ; [prevela s engleskog Aleksandra Barlović]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 276 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: Three women.
ISBN 9789531428736
821.111(73)-94=163.42
316.62
CIP2020-03627

TCHAIKOVSKY, Adrian
Djeca propasti / Adrian Tchaikovsky ; preveo s engleskog Igor Rendić. - Zagreb : Hangar 7, 2020. - 500 str. ; 21 cm. - (Orion / Hangar 7 ; knj. 15)
Prijevod djela: Children of ruint.
ISBN 9789538048920 (meki uvez)
821.111-31=163.42
CIP2020-03628

TYLER, Anne
Nešto crveno pokraj ceste / Anne Tyler ; s engleskog preveo Dražen Čulić. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 188 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Redhead by the side of the road.
ISBN 9789533137759
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03629

VONNEGUT, Kurt
Doručka šampiona / Kurt Vonnegut ; preveo Domagoj Čavrak. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2020. - 272 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: Breakfast of champions.
ISBN 9789532522549
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03630

WARD, J. R.
Progutana / J. R. Ward ; prevela s engleskoga Maja Klarić. - Zagreb : Znanje, 2020. - 432 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Consumed. - Pravo ime autorice: Bird, Jessica.
ISBN 9789533602158 (tvrdi uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03631

WARD, J. R.
Progutana / J. R. Ward ; prevela s engleskoga Maja Klarić. - Zagreb : Znanje, 2020. - 432 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 483)
Prijevod djela: Consumed. - Pravo ime autorice: Bird, Jessica.
ISBN 9789533602141 (meki uvez)
821.111(73)-31=163.42
CIP2020-03632

WHITE, T. H.
Kralj bivši i kralj budući / T. H. White ; [preveo i prelomio Vladimir Cvetković Sever ; ilustrirao Joe McClaren]. - 1. izd. - Zagreb : Vladimir Cvetković Sever, 2020. - 872 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mitopeja)
Prijevod djela: The Once and Future King.
ISBN 9789538266140
821.111-34=163.42
CIP2020-03633

WILLIAMS, William Carlos
Svijet sažet na prepoznatljivu sliku : izabrane pjesme / William Carlos Williams ; odabrao i preveo s engleskoga Vojo Šindolić. - Zagreb : HPD [i. e.] Hrvatsko društvo pisaca, 2020. - 160 str. ; 21 cm. - (Beatblioteka)
ISBN 9789538152283
821.111(73)-1=163.42
CIP2020-03634

WYNDHAM, John
Krizalidi / John Wyndham ; prijevod Vida Lapaine. - Zagreb : Krug knjiga, 2020. - 240 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: The Chrysalids.
ISBN 9789538055560
821.111-31=163.42
CIP2020-03635

Vidi br.: CIP2020-03581

Vidi br.: CIP2020-03617

821.112.2   Njemačka književnost. Književnosti njemačkog jezičnog izraza

FREUDENTHALER, Laura
Priča o duhovima / Laura Freudenthaler ; s njemačkoga prevela Romana Perečinec. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 200 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)
Prijevod djela: Geistergeschichte.
ISBN 9789533554587
821.112.2(436)-31=163.42
CIP2020-03636

KLEINDIENST, Robert
Doba presvlačenja : roman / Robert Kleindienst ; s njemačkoga prevela Milka Car. - Zagreb : Leykam international, 2020. (Zagreb : Denona). - 223 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Zeit der Häutung. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 223. - Bilješkja o prevoditeljici: str. 222.
ISBN 9789533401027 : 148,00 HRK
821.112.2(436)-31=163.42
CIP2020-03637

KUTSCHER, Volker
Jedan neriješen slučaj / Volker Kutscher ; s njemačkog preveo Nikola Cvetković. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2020. - 480 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Der nasse Fisch.
ISBN 9789533491776 (tvrdi uvez)
821.112.2-31=163.42
CIP2020-03638

KUTSCHER, Volker
Jedan neriješen slučaj / Volker Kutscher ; s njemačkog preveo Nikola Cvetković. - Zagreb : Fokus komunikacije, 2020. - 480 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Der nasse Fisch.
ISBN 9789533491769 (meki uvez)
821.112.2-31=163.42
CIP2020-03639

MAGRIS, Claudio
Habsburški mit u austrijskoj modernoj književnosti / Claudio Magris ; s talijanskoga prevela Ita Kovač. - Zagreb : Disput, 2020. - 279 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 89)
Prijevod djela: Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna. - Kazalo.
ISBN 9789532603873
821.112.2(436).09
CIP2020-03640

MENASSE, Eva
Oprostivi smrtni grijesi : priče / Eva Menasse ; preveo s njemačkoga Andy Jelčić. - Zagreb : Leykam international, 2020. - 244 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Lässliche Todsünden.
ISBN 9789533401034
821.112.2(436)-32=163.42
CIP2020-03641

SCHALANSKY, Judith
Popis stanovitih gubitaka / Judith Schalansky ; s njemačkoga preveo Dubravko Torjanac. - Zagreb : Mizantrop, 2020. - 252 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Verzeichnis einiger Verluste.
ISBN 9789538207310
821.112.2-31=163.42
CIP2020-03642

STANIŠIĆ, Saša
Porijeklo / Saša Stanišić ; prevela s njemačkog Anda Bukvić Pažin. - Zagreb : Fraktura, 2020. - 320 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Herkunft.
ISBN 9789533582962
821.112.2-31=163.42
CIP2020-03643

UNGAR, Hermann
Osakaćeni / Hermann Ungar ; [prijevod Domagoj Čavrak i Vlaho Mirnović]. - Zagreb : Krug knjiga, 2020. - 240 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: Die Verstümmelten.
ISBN 9789538055577
821.112.2(437.3)-31=163.42
CIP2020-03644

Vidi br.: CIP2020-03529

821.13   Romanske književnosti

COMPAGNON, Antoine
Antimodernisti : od Josepha de Maistrea do Rolanda Barthesa / Antoine Compagnon ; preveo Marko Gregorić. - Zagreb : Matica hrvatska, 2020. (Zagreb : Kerschoffset). - 428 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Theoria. Novi niz)
Prijevod djela: Les antimodernes. - Bilješka o autoru: str. 423. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9789533411897 : 200,00 HRK
821.133.1-4=163.42
82.0
929Maistre, J. M.
CIP2020-03645

DANIEL-ANGE
Franck ili kako je nada porazila sidu / Daniel-Ange ; [prijevod s francuskog Irena Milanović]. - Zagreb : Betlem, 2020. - 212 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534923412
821.133.1(493)-94=163.42
CIP2020-03646

DJAVADI, Négar
Dezorijentalna / Négar Djavadi ; s francuskoga prevela Vanda Mikšić. - Zagreb : Meandar media, 2020. - 336 str. ; 20 cm. - (Meandar. Roman ; knj. 91)
ISBN 9789533342719
821.133.1-31=163.42
CIP2020-03647

ESQUIVEL, Laura
Kao voda za čokoladu / Laura Esquivel ; prevela sa španjolskoga Mirjana Polić Bobić. - 1. izd. - Zagreb : Vorto Palabra, 2020. - 207 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: Como aqua para chocolate.
ISBN 9789538230554
821.134.2(72)-31=163.42
CIP2020-03648

GIORDANO, Raphaëlle
Tvoj drugi život počinje kad shvatiš da imaš samo jedan / Raphaelle Giordano ; prevela s francuskog Jelena Butković. - 2. izd. - Zgreb : Egmont, 2020. - 247 str. : slika autorice ; 21 cm. - (Biblioteka Puls / Egmont)
Prijevod djela: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une.
ISBN 9789531316132
821.133.1-31=163.42
CIP2020-03649

GUVEN, Mahir
Dva brata / Mahir Guven ; s francuskoga prevela Nataša Medved. - Zagreb : Sandorf, 2020. - 231 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Adventure)
Prijevod djela: Grand frère.
ISBN 9789533512976
821.133.1-31=163.42
CIP2020-03650

PRATES, Lubi
Crno tijelo / Lubi Prates ; s portugalskog preveo Dean Trdak. - Zagreb : Druga priča, 2020. - 72 str. ; 17 cm. - (Rupa u zidu : biblioteka poezije)
ISBN 9789538323027
821.134.3(81)-1=163.42
CIP2020-03651

REBREANU, Liviu
Šuma obješenih / Liviu Rebreanu ; s rumunjskoga preveli Ivana Olujić i Luca-Ioan Frana. - Zagreb : Disput, 2020. - 349 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Kaleidoskop / Disput ; knj. 15)
Prijevod djela: Pădurea spânzuraţilor.
ISBN 9789532603699
821.135.1-31=163.42
CIP2020-03652

SVE ljubavi : izbor iz ljubavne poezije Latinske Amerike / izabrala Carmen Boullosa ; sa španjolskog prevela Željka Somun. - Zagreb : Druga priča, 2020. - 72 str. ; 17 cm. - (Rupa u zidu : biblioteka poezije)
Prijevod djela : Todos los amores. - Stihovi.
ISBN 9789538323034
821.134.2(7/8)-1=134.2=163.42(082)
CIP2020-03653

VARGAS Llosa, Mario
Surova vremena / Mario Vargas Llosa ; sa španjolskoga preveo preveo Dinko Telećan. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2020. - 320 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2019)
Prijevod djela: Tiempos recios.
ISBN 9789532862539
821.134.2(85)-31=163.42
CIP2020-03654

821.16   Slavenske književnosti

ANDRIĆ Gudžulić, Mirko
Bugari i bikovi u nevremenu : roman / Mirko Andrić Gudžulić. - Zagreb : Studio Moderna, 2020. ([s. l. : s. n.]). - 144 str. ; 19 cm.
Bio-bibliografksi podatci o autoru: str. 134-143.
ISBN 9789538187926 : 84,00 HRK
821.163.41(497.5)-31
CIP2020-03655

ČUB, Natalyja Valentynovna
Abeceda hrabrosti / Natalija Čub ; [prijevod Dariya Pavlešen]. - Varaždin : Stanek, 2020. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Biblioteka za male genijalce)
Izv. stv. nasl.: Abukvat milosti / Čub, Natalyja Valentynovna.
ISBN 9789538130373
821.161.2-93-82=163.42(081)
821.161.2-93-32=163.42
821.161.2-93-1=163.42
087.5
CIP2020-03656

ČUB, Natalyja Valentynovna
Abeceda dobrote / Natalija Čub ; [prijevod Dariya Pavlešen]. - Varaždin : Stanek, 2020. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Biblioteka za male genijalce)
Izv. stv. nasl.: Abukvat dobri / Čub, Natalyja Valentynovna.
ISBN 9789538130380
821.161.2-93-82=163.42(081)
821.161.2-93-32=163.42
821.161.2-93-1=163.42
087.5
CIP2020-03657

FLISAR, Evald
Pogledaj kroz prozor : roman / Evald Flisar ; preveo Krešimir Krnic. - Zagreb : Ibis grafika, 2020. - 212 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Poglej skozi okno.
ISBN 9789533630014
821.163.6-31=163.42
CIP2020-03658

IVAČIĆ, Matija
Češka kriminalistička proza 1958.–1969.: refleksija, reprezentacija / Matija Ivačić. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2020. - 156 str. ; 24 cm. - (L : biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
ISBN 9789531694285
821.162.3.09-3
82:32(437)
(437)
"1958/1969"
CIP2020-03659

IVANOVSKI, Jovica
Žena suvozač / : (izabrane pjesme) / Jovica Ivanovski ; [prijevod Zvonko Karanović]. - Zagreb : HDP [i. e.] Hrvatsko društvo pisaca, 2020. - 128 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Poezije / Hrvatsko društvo pisaca ; kolo 13, knj. 66)
Stihovi.
ISBN 9789538152276
821.163.3-1=163.42
CIP2020-03660

KALAMUJIĆ, Lejla
Šake pune oblaka : i druge drame / Lejla Kalamujić. - Zagreb : Durieux, 2020. - 156 str. ; 21 cm. - (Kazališna biblioteka Tilla ; sv. 8)
ISBN 9789531884914
821.163.4(497.6)-2
CIP2020-03661

LATIĆ, Džemaludin
Lice iste žene / Džemaludin Latić. - Zagreb ; Sarajevo : Buybook, 2020. - 266 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)
ISBN 9789538226588 (Buybook, Zagreb)
821.163.4(497.6)-32
CIP2020-03662

NOVAK, Milan, književnik
Razpoke vrzeli / Milan Novak. - Varaždin : Udruga za promicanje kulture RITAM MISLI, 2020. - 92 str. ; 23 cm. - (Edicija Linea ; 3)
ISBN 9789538348020
821.163.6-82(081)
821.163.6-16
821.163.6-36
821.163.6-4
CIP2020-03663

PEJAKOVIĆ, Snežana
Šumske priče / Snježana Pejaković ; ilustrirao Aleksandar Zolotić. - Zagreb : Begen, 2020. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
ISBN 9789532744101
821.163.41-93-32=163.42
087.5
CIP2020-03664

PEKLAR, Andreja
Mjesec i ja / [tekst i ilustracije] Andreja Peklar ; [preveo Krešimir Krnic]. - Zagreb : Ibis grafika, 2020. - [38] str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Prijevod djela: Luna in jaz.
ISBN 9789537997991
821.163.6-93-32=163.42
087.5
CIP2020-03665

PODLOGAR, Gregor
Svijet i svijet / Gregor Podlogar ; prijevod Ksenija Premur. - Zagreb : Naklada Lara, 2020. - 74 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Prijevod djela: Svet in svet.
ISBN 9789538258961
821.163.6-1=163.42
CIP2020-03666

RIMARIČ-VOLINSKI, Konstantin
Ruske i hrvatske teme u zrcalu katolicizma : rukopisi, članci, studije / Konstantin Rimarić Volinski ; [priredio i predgovor napisao Nikola Bolšec]. - Zagreb : Glas Koncila, 2020. - 340 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 41)
Bibliografija.
ISBN 9789532416374
821.161.1.09
27
272
929Rimarič-Volinski, K.
(045)
CIP2020-03667

SZYMBORSKA, Wisława
Svijet koji nije od ovoga svijeta : izabrane pjesme / Wisława Szymborska ; izabrala i prevela s poljskog Đurđica Čilić. - Zaprešić : Fraktura, 2020. - 251 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fraktali ; kn. 36)
ISBN 9789533582504
821.162.1-1=163.42
CIP2020-03668

Vidi br.: CIP2020-03663

Vidi br.: CIP2020-03663

Vidi br.: CIP2020-03663

Vidi br.: CIP2020-03657

Vidi br.: CIP2020-03657

Vidi br.: CIP2020-03656

Vidi br.: CIP2020-03656

821.163.42   Hrvatska književnost

ARALICA, Ivan
Duh zloduha / Ivan Aralica ; predgovor Damir Pešorda ; pogovor Vladimira Rezo. - Zagreb : Školska knjiga, 2020. - 464 str. ; 22 cm. - (Djela Ivana Aralice ; sv. 37)
ISBN 9789530607972
821.163.42-31
CIP2020-03669

BAGARIĆ, Boženka
Mirno teče Sava / Boženka Bagarić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 182 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538218958
821.163.42-31
CIP2020-03670

BLAŽEVIĆ, Goran
Karavana : ekspedicija kroz pustinju Rub al Khali / Goran Blažević ; [fotografije Goran Blažević, Joe Normann, Latif AlObaida]. - 1. izd. - Šibenik : Kulturna udruga Fotopoetika ; Umag : Gradska knjižnica Umag, 2020. - 160 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789535917380 (Kulturna udruga Fotopoetika)
821.163.42-992
CIP2020-03671

BOINOVIĆ-GRUBIĆ, Vesna
Takva : zbirka poezije / Vesna Boinović-Grubić. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 80 str. : ilustr., note ; 21 cm.
Bilješka o autorici: str. 78.
ISBN 9789538306358 : 100,00 HRK
821.163.42-1
CIP2020-03672

BOVIĆ, Alen
Podmetači leševa / Ivo Balenović. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2020. - 173 str. ; 20 cm. - (Beletrina)
ISBN 9789532229240
821.163.42-31
CIP2020-03673

BREZAR, Lea
To mogu samo ja : poezija promjene / Lea Brezar. - 1. izd. - Zagreb : Dhar media, 2020. - 90 str. ; 19 cm.
Stihovi.
ISBN 9789538275036
821.163.42-1
CIP2020-03674

BUDIŠA, Darija
Magia ludo : rakonto por infanoj = Magična igra : priča za djecu / [teksto, tekst] Darija Budiša ; [Ilustraĵoj, iustracije] Luca Cetinić. - Đurđevac : DEC [i. e.] Dokumentacijski esperantski centar, 2020. - 52 str. ; 20 cm.
ISBN 9789538182037
821.163.42-93-32=922=163.42
087.5
CIP2020-03675

CELINŠČAK, Dragutin
Olovna slova / Dragutin Celinščak. - Zagreb : Optimum dizajn, 2020. (Zaprešić : Alka Print). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm.
Stihovi. - Bilješka o autoru: str. 89.
ISBN 9789534923207 : 68,00 HRK
821.163.42-1
CIP2020-03676

CVENIĆ, Josip, književnik
Čvrsto drži joystick! / Josip Cvenić ; ilustrirao Ninoslav Kunc ; [metodička obrada Kristina Kostadinovska]. - 4. izmijenjeno izd. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2020. - 108 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka ABC)
Nagrada Ivana Brlić Mažuranić (Zagreb 1994.).
ISBN 9789532363272
821.163.42-93-31
CIP2020-03677

ČONDRIĆ, Drago
Il’ ovako, il’ onako, uvijek naopako / Drago Čondrić. - Varaždinske Toplice : "Tonimir", 2020. - 72 str. ; 20 cm.
ISBN 9789538221637
821.163.42-93-1
CIP2020-03678

DERKAČ, Lana
Hotel za mrtve / Lana Derkač. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 108 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 51)
Stihovi.
ISBN 9789535203407 (tvrdi uvez)
821.163.42-1
CIP2020-03679

DODIR jeseni : zajednička međunarodna zbirka poezije Četiri godišnja doba / [urednik Kristina Koren Kudelić]. - Zagreb : Diligo Liber, 2020. - 70 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538333163
821.163.42-1(082)
821-1=00(082)
CIP2020-03680

DROPULJIĆ, Branimir
Kosine / Branimir Dropuljić. - Rijeka : Gradska knjižnica, 2020. - 68 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Književna nagrada Drago Gervais ; knj. 4)
ISBN 9789535924531
821.163.42-1
821.163.42-16
CIP2020-03681

ĐIKIĆ, Ivica
Štapići za pričanje : pripovijetke i novele / Ivica Đikić. - Zagreb : Fraktura, 2020. - 192 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533582955
821.163.42-32
CIP2020-03682

ĐOKIĆ, Ana
Moja Afrika / [ tekst i ilustracije] Ana Đokić. - Zagreb : Kreativna mreža, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Slikovnica - prozor u svijet)
ISBN 9789538244315
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03683

FERČEC, Goran
Rad panike / tekst Goran Ferčec ; crteži Siniša llić. - Zagreb : Multimedijalni institut : Kulturtreger, 2020. - 128 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Prijatelji)
ISBN 9789538256073 (Kulturtreger)
821.163.42-16
821.163.42-1
75Ilić, S.
CIP2020-03684

FERIĆ, Zoran
Putujuće kazalište / Zoran Ferić. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 476 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z., Zagreb ; knj. 550)
ISBN 9789535203391 (tvrdi uvez)
821.163.42-31
CIP2020-03685

FERIĆ, Zoran
Putujuće kazalište / Zoran Ferić. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 476 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z., Zagreb ; knj. 550)
ISBN 9789535203384 (meki uvez)
821.163.42-31
CIP2020-03686

GALENIĆ, Senka
Znanostih : o živoj strukturi i neživoj tvorevini / Senka Galenić. - Zagreb : vlast. nakl., 2020. - 528 str. ; 18 cm.
ISBN 9789534923108
821.163.42-82(081)
821.163.42-1
821.163.42-96
CIP2020-03687

GAŠIĆ, Nada
Devet života gospođe Adele / Nada Gašić. - Zagreb : Sandorf, 2020. - 201 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
ISBN 9789533513096
821.163.42-31
CIP2020-03688

GAŠPAR Đukić, Mihaela
Velika Stvar / Mihaela Gašpar. - Zagreb : Disput, 2020. - 172 str. ; 20 cm. - (Žive slike)
ISBN 9789532603958
821.163.42-31
CIP2020-03689

GAVRAN, Miro
Ein Drama und vier Komödien / Miro Gavran ; [Übersetzer Ludwig Steindorff, Ljerka Hermann Orešković, Tihomir Glowatzky]. - Zagreb : ITG, 2020. - 308 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537167738
821.163.42-2=112.2
CIP2020-03690

GRADEČAK, Marija
Mala mica dizajnerica / [autorica teksta i ilustracija] Marija Gradečak. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 40 str. : ilustr. u bojama ; cm.
ISBN 9789533137865
821.163.42-93-1
087.5
CIP2020-03691

GRIGORJEV, Ana
Bijeli jelen / ilustrirala Ana Grigorjev ; [bajku Bijeli jelen Vladimira Nazora prepričala i priredila Vera Barić]. - Zagreb : Znanje, 2020. - [64] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
ISBN 9789533602127
821.163.42-93-34
087.5
CIP2020-03692

GULJAŠEVIĆ Kuman, Ivana
Druga najbolja / [tekst i ilustracije] Ivana Guljašević Kuman. - Zagreb : Igubuka, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 135 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Dugina vrata)
Bilješka o autorici: str. 132-135.
ISBN 9789538071201 : 98,00 HRK
821.163.42-93-31
CIP2020-03693

HERCEG, Monika
Vrijeme prije jezika / Monika Herceg. - 2. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2020. - 114 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fraktali ; kn. 34)
Stihovi.
ISBN 9789533582238
821.163.42-1
CIP2020-03694

HORVAT, Jasna, profesorica statistike
Antiradar / Jasna Horvat. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 311 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Otvorena knjiga)
ISBN 9789533554563
821.163.42-992
CIP2020-03695

HUSKIĆ, Danijel
The Golden Cut / Danijel Huskić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 190 str. ; 21 cm.
Izv. stv. nasl.: Zlatni rez.
ISBN 9789538218972
821.163.42-31=111
CIP2020-03696

HUSKIĆ, Danijel
Hotel Praha / Danijel Huskić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 232 str. ; 21 cm.
Prijevod djela:Hotel Praha.
ISBN 9789538218996
821.163.42-31=111
CIP2020-03697

IVANIŠEVIĆ, Ivica
Sutra je novi ručak / Ivica Ivanišević. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 224 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z., Zagreb ; knj. 551)
ISBN 9789535203421 (meki uvez)
821.163.42-31
CIP2020-03698

IVANIŠEVIĆ, Ivica
Sutra je novi ručak / Ivica Ivanišević. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 224 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z., Zagreb ; knj. 551)
ISBN 9789535203438 (tvrdi uvez)
821.163.42-31
CIP2020-03699

IVANJEK, Željko
Dječak za zatvor : apokrifna ispovijed / Željko Ivanjek. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 288 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)
ISBN 9789533554617
821.163.42-31
CIP2020-03700

IVANJEK, Željko
Pongračevo : zbirka priča / Željko Ivanjek. - Zagreb : Durieux, 2020. - 268 str. ; 20 cm.
ISBN 9789531884921
821.163.42-32
CIP2020-03701

KINDIJ, Lana
MMB : može mnogo bolje / Lana Kindij. - Zagreb : L. Kindij, 2020. (Zagreb : Best Copy). - 129 str. ; 21 cm.
ISBN 9789535888345
821.163.42-36
821.163.42-94
CIP2020-03702

KORČANIN, Zdenko Denny
Izgubljene godine : tajna veza u Sarajevu : triler / Zdenko Denny Korčanin. - Dugo Selo : Infratech, 2020. - 410 str. ; 23 cm.
ISBN 9789534890714
821.163.42-31
CIP2020-03703

KOŠUTA, Milan
Medejište / Milan Košuta. - Zagreb : M. Košuta, 2020. - 272 str. ; 19 cm.
ISBN 9789534921609
821.163.42-31
CIP2020-03704

KRNJIĆ, Pejo
Uspomene moje duše / Pejo Krnjić. - Dugo Selo : Gradska knjižnica Dugo Selo, 2020. - 131 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537737795
821.163.42(497.6)-1
CIP2020-03705

KUDUMIJA, Ivana
Budi tih za kavu uz stih : zbirka pjesama za odrasle / Ivana Kudumija. - Bjelovar : Tiskara Horvat, 2020. - 80 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537928162
821.163.42-1
CIP2020-03706

KUŠEC, Mladen
Priča o svijetu : [slikovnica za djecu i roditelje] / [autor teksta] Mladen Kušec ; [autor ilustracija] Dalibor Talajić ; [autor glazbe] Mate Matišić ; [autor koncepta i urednik] Tomislav Jukić. - Zagreb : T. Jukić, 2020. - 28 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789534876510
821.163.42-93-1
087.5
CIP2020-03707

LISJAK, Josip, književnik
Chenesa : anno domini 1255 : črknje i viže / Josip Lisjak - Jole. - Prelog : Grad Prelog, 2020. - 240 str. : ilustr. ; 20 cm.
Stihovi.
ISBN 9789535871811
821.163.42-1'282
CIP2020-03708

LUJANOVIĆ, Nebojša
Maratonac / Lujanović Nebojša. - Zagreb : Fraktura, 2020. - 160 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533582900
821.163.42-31
CIP2020-03709

MADUNIĆ Barišić, Nives
Hana i Janko : i slučaj odlutale pidžame / Nives Madunić Barišić ; ilustrirao Darko Kreč. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2020. - 62 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm.
ISBN 9789531428651
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03710

MARKIĆ, Anđina
Bog s nama! : Eli-Manueli / Anđina Markić ; ilustracije Katarina Avdić. - Zadar : Naklada Benedikta, 2020. - 40 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534831557
821.163.42-93-1
087.5
CIP2020-03711

MARKOVIĆ, Luka, teolog
Vremena tame / Luka Marković. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 286 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538218941
821.163.42-31
CIP2020-03712

MARTINČIĆ, Marijana
Susreti sa sobom / Marijana Martinčić. - Pula : vlast. nakl., 2020. - 180 str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789534837825
821.163.42-1
CIP2020-03713

MATIJAŠEVIĆ, Irena, književnica
Početak zrelosti / Irena Matijašević. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 104 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 52)
ISBN 9789535203414
821.163.42-1
CIP2020-03714

MEANDŽIJA, Marija
Oyoo - rođen na cesti / Marija Meandžija, Bojana Meandžija ; ilustrirala Ivana Guljašević Kuman. - 1. izd. - Zagreb : Alfa, 2020. - 80 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Knjiga za mladež)
ISBN 9789533643168
821.163.42-93-32
CIP2020-03715

MEŠTROVIĆ, Sretna
Mur-bur : čarobne riječi : dječje brojalice u pričama / Sretna Meštrović ; [ilustratorica Petra Brnardić]. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Slon)
ISBN 9789533554624
821.163.42-93-82(081)
821.163.42-93-1
821.163.42-93-32
CIP2020-03716

MIHALJEVIĆ, Jerko, književnik
Putar i parizer / Jerko Mihaljević. - 1. izd. - Zagreb : Naklada OceanMore, 2020. - 208 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533321158
821.163.42-31
CIP2020-03717

MIHOKOVIĆ-KUMRIĆ, Nada
Igra zalazećeg sunca / Nada Mihoković-Kumrić. - Koprivnica : Vošicki, 2020. - 248 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Artist)
ISBN 9789538352010
821.163.42-32
CIP2020-03718

MRČELA, Magdalena
Kvadratna jednadžba / Magdalena Mrčela ; [ilustratorica Branka Hollingsworth]. - Karlovac : Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu, 2020. (Karlovac : Tiskara Pečarić i Radočaj). - 103 str. : ilustr. ; 20 cm.
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 100-101. - Hrvatska književna nagrada grada Karlovca "Zdravko Pucak".
ISBN 9789536018604 : 80,00 HRK
821.163.42-1
CIP2020-03719

MUJIČIĆ Artnam, Kemal
Komplet za zaštitu građana : panorama hrvatskog pjesništva / Kemal Mujičić Artnam. - Zagreb : Poezija subotom, 2020. - 312 str. ; 20 cm. - (Edicija Poezija subotom ; knj. 4)
ISBN 9789534869161
821.163.42-1(082)
CIP2020-03720

NEDOVRŠENA priča : zajednička međunarodna zbirka proze i priča / [urednik Kristina Koren Kudelić]. - Zagreb : Diligo Liber, 2020. - 91 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538333170
821.163.42-3(082)
CIP2020-03721

NOVAK, Štefanija
Rođenje pjesme / Štefanija Novak. - Koprivnica : Matica hrvatska, Ogranak, 2020. - 186 str. ; 21 cm. - (Mala biblioteka / Matica hrvatska, Ogranak Koprivnica ; knj. 25)
Stihovi.
ISBN 9789536997435
821.163.42-1
CIP2020-03722

NOŽINIĆ, Danijel
31 pjesma / Danijel Nožinić. - Oriovac : vlast. nakl., 2020. - [31] str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789534889619
821.163.42-1
CIP2020-03723

OMEJEC, Martina
Čudnovati ples / Martina Omejec. - Zagreb : Bookara : Habilitacijska Udruga za djecu s teškoćama u razvoju - SILAB, 2020. - 25 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789534857441
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03724

OREŠČANIN, Vlatko
U potrazi za ljubavlju i prijateljstvom : iz zbirke priča za male i velike / Vlatko Oreščanin ; [ilustrirala Darijana Gotal]. - Zagreb : Studio Moderna, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789538187896
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03725

OREŠČANIN, Vlatko
Dvorac od pijeska : iz zbirke priča za male i velike / Vlatko Oreščanin ; [ilustrirala Darijana Gotal]. - Zagreb : Studio Moderna, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789538187889
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03726

OREŠČANIN, Vlatko
Čovjek i vepar : iz zbirke priča za male i velike / Vlatko Oreščanin ; [ilustrirala Darijana Gotal]. - Zagreb : Studio Moderna, 2020. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789538187919
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03727

OREŠČANIN, Vlatko
Vrckava dosljednost : iz zbirke priča za male i velike / Vlatko Oreščanin ; [ilustrirala Darijana Gotal]. - Zagreb : Studio Moderna, 2020. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789538187902
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03728

PERIČIĆ, Denis
Spiritisti : boemska rapsodija / Denis Peričić. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2020. - 168 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Verbarij ; knj. 64)
ISBN 9789532593037
821.163.42-31
CIP2020-03729

PERIĆ, Sana
Monáda / Sana Perić. - Zagreb : Multimedijalni institut, 2020. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 223 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Skhole ; 06)
Nakl. 500 primj. - Kazalo pojmova.
ISBN 9789537372668 : 99,00 HRK
821.163.42-84
821.163.42-94
CIP2020-03730

PETRIĆ, Marija, književnica
Olujna / Marija Petrić ; [ilustracije Maja Petrić, Marija Petrić]. - Vinkovci : vlast. nakl., 2020. (Vukovar : Borovo graf). - 182 str. : ilustr. ; 25 cm.
Stihovi. - Bilješka o autorici: str. [183].
ISBN 9789534922200
821.163.42-1
CIP2020-03731

PINTARIĆ, Jadranka
Dobro sam i ostale laži : pripovijesti / Jadranka Pintarić. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 168 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 545)
ISBN 9789535203308 (tvrdi uvez)
821.163.42-32
CIP2020-03732

PRANGER, Eduard
Pomračenje : roman / Eduard Pranger. - Zagreb : Poezija subotom, 2020. - 196 str. ; 20 cm. - (Edicija PS proza ; knj. 1)
ISBN 9789534869154
821.163.42-31
CIP2020-03733

PREVIĆ, Krešimir
U vječnosti mira, lahora i igre života / Krešimir Prević. - Daruvar : Logos, 2020. - 128 str. ; 23 cm.
ISBN 9789538074295
821.163.42-1
CIP2020-03734

PRIČAMA sanjam : zajednička zbirka pripovijedaka / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 96 str. : slike autora ; 21 cm.
Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789538306419 : 100,00 HRK
821.163.42-32(082)
CIP2020-03735

RECITAL suvremenoga kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić" (40 ; 2020 ; Sveti Ivan Zelina)
Prejdi breg i dalje bu ravnica / 40. recital suvremenoga kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić", Sv. Ivan Zelina, 2020. ; priredio Ivo Kalinski. - Sveti Ivan Zelina : Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina, 2020. - 94 str. ; 24 cm. - (Mala biblioteka "Dragutin Domjanić" ; knj. 104)
ISBN 9789536540907
821.163.42-93-1'282(082)
821.163.42-053.5-1'282(082)
CIP2020-03736

REINER, Željko
Uronjen u Tvoju svjetlost : on i pjesnici / Željko Reiner ; pogovor Božidar Petrač. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. - 132 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Zrno)
Stihovi.
ISBN 9789531113823
821.163.42-1
821.163.42-97
27-29
CIP2020-03737

ROŠKO, Zoran
Bogart i Seranoga / Zoran Roško ; ilustracije Dalibor Barić. - 1. izd. - Zagreb : Naklada OceanMore, 2020. - 280 str. ; 23 cm.
ISBN 9789533321165
821.163.42-31
CIP2020-03738

RUPČIĆ, Hrvoje
U zemlji plemenitih ljudi : (motorističko-planinarski dnevnik kroz prostranstva drevne Perzije/današnjeg Irana) / Hrvoje Rupčić ; predgovor Vedran Mlikota. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 256 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z. ; knj. 544)
ISBN 9789535203292 (tvrdi uvez)
821.163.42-992
821.163.42-94
CIP2020-03739

RUPČIĆ, Hrvoje
U zemlji plemenitih ljudi : (motorističko-planinarski dnevnik kroz prostranstva drevne Perzije/današnjeg Irana) / Hrvoje Rupčić ; predgovor Vedran Mlikota. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 256 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z. ; knj. 544)
ISBN 9789535203285 (meki uvez)
821.163.42-992
821.163.42-94
CIP2020-03740

SAKIĆ, Željko
Continental 2020E12 / Željko Sakić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 222 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538218965
821.163.42-31
CIP2020-03741

SIMIĆ, Roman
Jura i upute za odrastanje : kako se postaje velik / napisao Roman Simić ; narisao Manuel Šumberac. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
ISBN 9789533137919
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03742

SLAMNIG, Davor
Čudovište : najluđa knjiga hrvatske književnosti u svemiru! / Davor Slamnig. - Zagreb : Media bar, 2020. - 108 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Naj / Media bar)
ISBN 9789538357008 99,00 HRK
821.163.42-32
CIP2020-03743

SLAVIĆ, Dean
Povratak u život : roman kronika / Dean Slavić. - Zagreb : Edicije Božičević, 2020 -. - sv. (688 str.) ; 21 cm. - (Biblioteka Keriks)
ISBN 9789533620046 (Sv. 1)
821.163.42-31
821.163.42-94
CIP2020-03744

SLAVIĆ, Josip
Galeb na kampanelu / Josip Slavić. - Zagreb : Studio Moderna, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 223 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Sadrži stihove. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 223.
ISBN 9789538187865 : 50,00 HRK
821.163.42-82(081)
821.163.42-1
821.163.42-32
821.163.42-84
CIP2020-03745

SRCE na dlanu : zbornik radova članova KUD-a Podravka, Literarne sekcije i Likovne sekcije "Podravka 72" / [urednica Vesna Martinjak ; proslov Maja Kušenić Gjerek]. - Koprivnica : KUD Podravka : Superprint, 2020. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789535758082 (Superprint)
821.163.42-1(082)
821.163.42-1'282(082)
75-027.562(497.525.1-37Koprivnica)
(497.525.1-37Koprivnica)
CIP2020-03746

SRDAREVIĆ, Goran
Najteže vrijeme za istinu onda je kada sve može biti istina / Goran Srdarević. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2020. - 214 str. ; 24 cm.
ISBN 9789532371802
821.163.42-31
CIP2020-03747

STIHOVIMA sanjam 1 : zajednička zbirka ljubavne poezije / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 120 str. : slike autora ; 21 cm.
Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789538306372 : 100,00 HRK
821.163.42-1(082)
CIP2020-03748

STIHOVIMA sanjam 2 : zajednička zbirka ljubavne poezije / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 118 str. : slike autora ; 21 cm.
Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789538306389 : 100,00 HRK
821.163.42-1(082)
CIP2020-03749

STIHOVIMA sanjam 3 : zajednička zbirka ljubavne poezije / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 109 str. : slike autora ; 21 cm.
Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789538306396 : 100,00 HRK
821.163.42-1(082)
CIP2020-03750

STIHOVIMA sanjam 4 : zajednička zbirka ljubavne poezije / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 109 str. : slike autora ; 21 cm.
Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789538306402 : 100,00 HRK
821.163.42-1(082)
821.163.42-2'282(082)
CIP2020-03751

STOJIĆ, Mile
Café Nostalgija : ogledi o izobilju i oskudici 2001. - 2007. / Mile Stojić. - Zagreb ; Sarajevo : Buybook, 2020. - 336 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)
ISBN 9789538226595 (Buybook, Zagreb)
821.163.42(497.6)-9
CIP2020-03752

STUBLIJA, Ljubica
Stihom pod lipom / Ljubica Stublija. - Lipovljani : Matica hrvatska, Ogranak Lipovljani, 2020. - 108 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537600099
821.163.42-1
CIP2020-03753

ŠARDI, Ignac
Selnički Franceki na fraontaj - frontama / Ignac Šardi. - Selnica : vlast. nakl., 2020. - 312 str. ; 21 cm.
ISBN 9789535776123
821.163.42-2'282
CIP2020-03754

ŠEPAROVIĆ, Darko, književnik
Pristanište / Darko Šeparović. - Zaprešić : Fraktura, 2020. - 144 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533582924
821.163.42-31
CIP2020-03755

ŠESTO, Silvija
Muher Zagreba / napisala Silvija Šesto ; ilustrirala Nina Ivanović. - Zagreb : Naklada Semafora, 2020. - 72str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka Šarena)
ISBN 9789538217425
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03756

ŠESTO, Silvija
Dalma od tisuću kamenčića / napisala Silvija Šesto ; ilustrirala Hana Tintor. - Zagreb : Naklada Semafora, 2020. - 56 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka Šarena)
ISBN 9789538217418
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03757

ŠESTO, Silvija
Abeceda nevoljenih / Silvija Šesto ; ilustrirala Vanda Čižmek. - Zagreb : Naklada Semafora, 2020. (Zagreb : Studio moderna). - 63 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Šarena)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. [64].
ISBN 9789538217395 : 100,00 HRK
821.163.42-93-36
087.5
CIP2020-03758

ŠESTO, Silvija
Abeceda Siska / Silvija Šesto, Ratko Bjelčić ; [ilustracije Boris Kugler]. - Zagreb : Naklada Semafora, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 56 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Šarena)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 51-52. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 53. - Slika ailustratora i bilješka o njemu: str. 55-56.
ISBN 9789538217364 : 100,00 HRK
821.163.42-93-32
908(497.527Sisak)
(497.527Sisak)
(02.053.2)
087.5
CIP2020-03759

ŠESTO, Silvija
Majstorica Nola popravlja tatu / Silvija Šesto ; ilustrirala Mila Lončar. - Zagreb : Naklada Semafora, 2020. (Zagreb : Studio moderna). - 52 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Šarena)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. [54]. - Slika ilustratorice i bilješka o njoj: str. [55].
ISBN 9789538217388 : 100,00 HRK
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03760

ŠIMLEŠA, Maja
Suli u avanturi : škola / [autorica Maja Šimleša ; ilustrator Sven Nemet]. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2020. - 40 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
ISBN 9789533137711
821.163.42-93-1
087.5
CIP2020-03761

ŠINDOLIĆ, Vojo
Više lica jednine : nove pjesme 2014.-2019. / Vojo Šindolić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2020. - 80 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2020)
ISBN 9789532862546
821.163.42-1
CIP2020-03762

ŠKRABE, Nino
Zemlja Čudesa : zbirka dramskih tekstova / Nino Škrabe ; [ilustracije Marta Brkljačić]. - Jastrebarsko : Kreativni studio Zvrk : Matica hrvatska, Ogranak Jastrebarsko, 2020. - 281 str. : ilustr. ; 24 cm.
ISBN 9789535979814 (Kreativni studio Zvrk)
821.163.42-2
821.163.42-93-2
CIP2020-03763

ŠUR-PUHLOVSKI, Marina
Znogom, djevojčice / Marina Šur. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 192 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z., Zagreb ; knj. 543)
ISBN 9789535203193
821.163.42-31
CIP2020-03764

TADIĆ, Nikola
Još Sever snatri o Sumatri / Nikola Tadić. - Zagreb : Plejada, 2020. - 280 str. ; 23 cm.
Stihovi.
ISBN 9789537782702
821.163.42-1
CIP2020-03765

TAMARUT, Anton, svećenik, 1960-
Ja mu vjerujem / Anton Tamarut. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Kršćanski kulturni centar, 2020. - 192 str. ; 23 cm.
Stihovi.
ISBN 9789535789055 (Kršćanski kulturni centar)
821.163.42-1
821.163.42-97
27-29
CIP2020-03766

TOMAŠ, Marko
Pisma s juga / Marko Tomaš. - Zagreb : V.B.Z., 2020. - 169 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z., Zagreb ; knj. 549)
ISBN 9789535203377 (tvrdi uvez)
821.163.42-32
CIP2020-03767

TRNKA, Slavko
Sjećanja / Slavko Trnka. - Zagreb : vlast. nakl., 2020. - 56 str. ; 21 cm.
ISBN 9789535923213
821.163.42-94
CIP2020-03768

UGREŠIĆ, Dubravka
Tu nema ničega! / [text] Dubravka Ugrešić ; [photographs] Davor Konjikušić. - Zagreb : Multimedijalni institut, 2020. - 160 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Skhole ; 07)
ISBN 9789537372538
821.163.42-82(081)
821.163.42-4
821.163.42-92
CIP2020-03769

ZAHIROVIĆ, Kemal
Gdje se pali svjetlo? : poezija i proza / Kemal Zahirović. - Zagreb : vlast. nakl., 2020. - 152 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534922002
821.163.42-82(081)
821.163.42-1
821.163.42-32
CIP2020-03770

ZBORNIK radova ČA u versin, riči i pinelu : međunarodni literarni, recitatorski i likovni natječaj 2016. - 2020. / priredila Jadranka Šošić. - Kaštel Novi : Osnovna škola Bijaći, 2020. - 214 str. : ilustr. ; 25 cm.
ISBN 9789539697639
821.163.42-053.5-1'282(082)
821.163.42.09'282
7-053.2(497.5)
(497.5)
CIP2020-03771

ZUBOVIĆ, Sonja
Belini brodovi : roman / Sonja Zubović. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2020. - 224 str. ; 22 cm. - (SMS biblioteka)
ISBN 9789533554631
821.163.42-93-31
CIP2020-03772

ŽIGIĆ Dolenec, Andrea
Nasukani razum / Andrea Žigić Dolenec. - Sisak : Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, 2020. - 68 str. ; 21 cm. - (Teina biblioteka ; knj. 7)
ISBN 9789536468232
821.163.42-16
CIP2020-03773

ŽIKOVIĆ, Alma
I bez tebe, s tobom : novela / Alma Žiković. - Zagreb : Kultura snova, 2020. (Zagreb : Studio Moderna). - 59 str. ; 21 cm.
Bilješka o autorici: str. 57. - Slika autorice na omotu.
ISBN 9789538306365 : 100,00 HRK
821.163.42-32
CIP2020-03774

ŽODAN, Branka
Strka u galeriji / Branka Žodan ; ilustrirala Valentina Supanz Marinić. - Zagreb : Ibis grafika, 2020. - 45 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789537997915
821.163.42-93-32
087.5
CIP2020-03775

Vidi br.: CIP2020-03561

Vidi br.: CIP2020-03532

Vidi br.: CIP2020-03367

Vidi br.: CIP2020-03351

Vidi br.: CIP2020-03716

Vidi br.: CIP2020-03716

Vidi br.: CIP2020-03351

Vidi br.: CIP2020-03681

Vidi br.: CIP2020-03770

Vidi br.: CIP2020-03770

Vidi br.: CIP2020-03744

Vidi br.: CIP2020-03751

Vidi br.: CIP2020-03763

Vidi br.: CIP2020-03771

Vidi br.: CIP2020-03702

Vidi br.: CIP2020-03745

Vidi br.: CIP2020-03745

Vidi br.: CIP2020-03745

Vidi br.: CIP2020-03684

Vidi br.: CIP2020-03746

Vidi br.: CIP2020-03769

Vidi br.: CIP2020-03769

Vidi br.: CIP2020-03730

Vidi br.: CIP2020-03687

Vidi br.: CIP2020-03739

Vidi br.: CIP2020-03740

Vidi br.: CIP2020-03687

Vidi br.: CIP2020-03766

Vidi br.: CIP2020-03736

Vidi br.: CIP2020-03384

Vidi br.: CIP2020-03383

Vidi br.: CIP2020-03737

821.18/.8   Druge književnosti

LIANKE, Yan
San sela Ding / Yan Lianke ; prevela s engleskog Duška Gerić Koren. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2020. - 336 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Dream of Ding village.
ISBN 9789532593044
821.581-31=163.42
CIP2020-03776

9ARHEOLOGIJA. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. POVIJEST


902/904   Arheologija

INTERNATIONAL Conference Late Bronze Age Mortuary Practices and Society in the Carpathian Basin (2017 ; Zagreb)
Late Bronze Age Mortuary Practices and Society in the Carpathian Basin : proceedings of the international conference in Zagreb, February 9-10, 2017 / [glavni urednici, editors in chief Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar]. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2020. - 168 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. - (Zbornik Instituta za arheologiju = Serta Instituti Arheologici ; vol. 11)
Tekst na engl. i na njem. jeziku.
ISBN 9789536064403
903.5(4-191.2)
393(4-191.2)
(4-191.2)
"637"
(062)
CIP2020-03777

Vidi br.: CIP2020-03315

908   Studije područja. Proučavanje lokaliteta

HORVAT, Rudolf, povjesničar
Kulturna povijest grada Varaždina / Rudolf Horvat. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu ; Varaždin : Grad Varaždin : Gradski muzej, 2020. - 448 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. - (Posebna izdanja Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu ; knj. 34)
Bibliografaija. - Kazalo.
ISBN 9789538280146 (GMV)
908(497.523Varaždin)
(497.523Varaždin)
CIP2020-03778

TOPIĆ, Predrag
Povijesni zbornik dugoselskog kraja / Predrag Topić. - Dugo Selo : Gradska knjižnica Dugo Selo, 2019. (Rugvica : Graforad). - sv. (187 str.; 220 str.) : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Terra sancti Martini ; knj. 78, 88)
Nakl. 150 primj. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789537737801 (Dio 2)
908(497.521-37Dugo Selo)
(497.521-37Dugo Selo)
CIP2020-03779

UTOVAC, Darko
Knjiga o Slivnu : (povijest, zanimljivosti i mali rječnik Slivanjskog govora) / Darko Utovac. - Opuzen : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti : Matica hrvatska, Ogranak Opuzen, 2020. - 254 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Galerija Stećak, Klek ; liber 55)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789536223367 (Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti)
908(497.584-2Slivno)
272-774(497.584Opuzen)
(497.584-2Slivno)
(497.584Opuzen)
CIP2020-03780

Vidi br.: CIP2020-03759

92   Biografske studije. Genealogija. Heraldika. Zastave

BOŽIČEVIĆ, Josip
U labirintu života / Josip Božičević. - Zagreb : Biakova, 2020. - 208 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789538136658
929Božičević, J.
656.2Božičević, J.
CIP2020-03781

HOLZINGERI : spomen - knjiga jedne obitelji / [pripremila i uredila Katarina Holzinger Obadić]. - Križovljan – Cestica : Prekorje, 2020. - 120 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
ISBN 9789535518129
929.52Holzinger
CIP2020-03782

KUGLI, Rosie
Ikone - neustrašive žene koje su promijenile Hrvatsku / Rosie Kugli. - Zagreb : Iris Illyrica, 2020. - 116 str. : ilustr. u bojama ; 16 cm.
ISBN 9789538169328
929-055.2(497.5)
(0:82-94)
CIP2020-03783

MATIČNA knjiga umrlih župe Fojnica 1750.-1821. : život s križem u sjeni polumjeseca / priredili Anto Ivić, Marko Ćorić. - Fojnica : Franjevački samostan Svetoga Duha ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2020. - 319 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Demographia Christiana Bosniaca. Demographia Catholica de Parochia Fojnicae ; 1)
ISBN 9789538335051 (Hrvatski institut za povijest)
929.53(497.6)
(497.6Fojnica)
"1750/1821"
CIP2020-03784

Vidi br.: CIP2020-03667

Vidi br.: CIP2020-03795

Vidi br.: CIP2020-03388

Vidi br.: CIP2020-03645

93   Povijesna znanost. Pomoćne povijesne znanosti

SAVJETOVANJE hrvatskih arhivista (52 ; 2020 ; Šibenik)
Arhivska struka u novom normativnom okruženju / 52. savjetovanje hrvatskih arhivista, Šibenik, 21. - 23. listopada 2020. ; [urednik Radoslav Zaradić ; prijevod [sažetaka] Marijan Bosnar]. - Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2020. - 244 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Radovi / Hrvatsko arhivističko društvo)
ISBN 9789535873655
930.25(497.5)
(497.5)
(062)
CIP2020-03785

930.85   Kulturna povijest

Vidi br.: CIP2020-03442

94   Opća povijest. Povijest pojedinih zemalja i naroda

BOGDANOVIĆ, Itala
Donne illustri : biografski rječnik slavnih žena / Itala Bogdanovich ; [prijevod teksta Dora Kapetanović, Elena Kiprovska Knežić, Ivana Radović]. - Zadar : Udruga Dante Alighieri Zadar ; Znanstvena knjižnica Zadar, 2020. - 592 str. ; 24 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na tal. jeziku.
ISBN 9789537256418 (Znanstvena knjižnica Zadar)
94-055.2(031)
(031)
CIP2020-03786

BRDAL, Željko
Klio 6 : radna sveska za istoriju u šestom razredu osnovne škole / Željko Brdal, Margita Madunić Kaniški, Toni Rajković ; [prevod na srpski Dejana Okovački]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Klio 6 : radna bilježnica za povijest u šestom razredu osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560410
94
(075.2)(076)
CIP2020-03787

ERDELJA, Krešimir
Klio 7 : radna sveska za istoriju u sedmom razredu osnovne škole / Krešimir Erdelja, Igor Stojaković ; [prevod na srpski Dejana Okovački]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 119 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Klio 7 : radna bilježnica za povijest u sedmom razredu osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560427
94
(075.2)(076)
CIP2020-03788

ERDELJA, Krešimir
Klio 7 : radna sveska za istoriju u sedmom razredu osnovne škole / Krešimir Erdelja, Igor Stojaković ; [prevod na srpski Dejana Okovački]. - Zagreb : Prosvjeta, 2020. - 119 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Klio 7 : radna bilježnica za povijest u sedmom razredu osnovne škole. - Ćir.
ISBN 9789533560427
94
(075.2)(076)
CIP2020-03789

FREIVOGEL, Zvonimir
Pomorski rat na Jadranu : 1940.-1945. / Zvonimir Freivogel, Achille Rastelli. - 2. izd. - Zagreb : Despot infinitus, 2020. - 454 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest / Despot infinitus)
Bibliografija.
ISBN 9789538218781
94(100)"1939/1945"
355.49(262.3)
359(450)(091)
359(497.1)(091)
359(430)(091)
(262.3)
(430)
(450)
(497.1)
"1940/1945"
CIP2020-03790

GEIGER, Vladimir
"Bog čuva Jugoslaviju" : politička i ideološka pozadina dizajna i ikonografije novčanica Kraljevine SHS/Jugoslavije / Vladimir Geiger, Suzana Leček. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2020. - 240 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. 3, Monografije i studije ; 89)
ISBN 9789538335037
94(497.1)
336.747(497.1)(091)
338(497.1)(091)
(497.1)
"1918/1941"
CIP2020-03791

WATTS, Edward Jay
Republika na samrti : kako je Rim utonuo u tiraniju / Edward J. Watts ; s engleskoga prevela Karmela Cindrić. - Zagreb : Sandorf, 2020. - 308 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Zirone XL)
Prijevod djela: Mortal Republic: How Rome Fell into Tyrany.
ISBN 9789533513102
94(37)
32(37)
(37)
"-02/-00"
CIP2020-03792

ŽIVKOVIĆ, Milutin, povjesničar
Nezavisna država Hrvatska u Srbiji : Ustaški režim u Priboju, Prijepolјu, Novoj Varoši i Sjenici (travanj – rujan 1941. godine) / Milutin Živković. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 374 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest / Despot Infinitus)
ISBN 9789538218989
94(497.11)"1939/1945"
355.48(497.11)
(497.11)
"1941"
CIP2020-03793

Vidi br.: CIP2020-03442

Vidi br.: CIP2020-03370

Vidi br.: CIP2020-03393

Vidi br.: CIP2020-03794

94(497.5)   Povijest Hrvatske

ĆOSIĆ-BUKVIN, Ivan
Visoki vojni časnici iz Cveleferije : (1700.-1918.) / Ivan Ćosić Bukvin. - Drenovci : Općinska narodna knjižnica Drenovci, 2020. - 161 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Knjižnica Povjesnice ; knj. 3)
Bibliografija.
ISBN 9789537787196
94(497.5)"1527/1918"
94(497.5-07)"1553/1881"
355.11(497.544-37Županja)(091)
355.318(436=163.42)(091)
(436)
(497.5-07)"1553/1881"
(497.544-37Županja)
(=163.42)
"1700/1918"
CIP2020-03794

MRNJAVAC, Goran
Na dvoru kralja Zvonimira / Goran Mrnjavac ; ilustracije Andrijana Mlinarević-Cvetković. - Zagreb : Despot Infinitus, 2020. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest / Despot Infinitus)
ISBN 9789538218927
94(497.5)"0630/1102"
94(497.5)"107/109"
94(497.5)Zvonimir
929.73Zvonimir
(497.5)
"107/109"
(02.053.2)
CIP2020-03795

SABLJO, Vinko
Priopćenje o zloporabi holokausta u Drugom svjetskom ratu za sramoćenje današnje Republike Hrvatske / [autor teksta Vinko Sabljo]. - [Zagreb] : Hrvatski svjetski kongres, 2020. - 24 str. ; 21 cm.
Om. nasl. - Podatak o autoru preuzet s poleđine nasl. lista. - Bibliografija.
ISBN 9789534832660
94(497.5)"1941/1945"
341.48(497.5)
343.819(497.527Jasenovac)
(497.5)
(497.527Jasenovac)
"1941/1945"
CIP2020-03796

Vidi br.: CIP2020-03795

Vidi br.: CIP2020-03795

Vidi br.: CIP2020-03406

Vidi br.: CIP2020-03415

Vidi br.: CIP2020-03415

Vidi br.: CIP2020-03387