0OPĆENITO


001   Znanost i znanje

Vidi br.: CIP2021-04469

Vidi br.: CIP2021-04439

002   Dokumentacija

Vidi br.: CIP2021-04646

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

KUŠTOVIĆ, Tanja
Istraživači hrvatskoga glagoljaštva I. : priručnik za studente i one koje hrvatsko glagoljaštvo zanima / Tanja Kuštović. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2021. - 168 str. ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789531694636
003.349.1(497.5)(075.8)
(497.5)
"18/20"
(075.8)(078)
CIP2021-04239

Vidi br.: CIP2021-04334

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

ČAVLOVIĆ, Anka Ozana
Osnove izrade tehničkoga crteža primjenom računala : sveučilišni priručnik / Anka Ozana Čavlović. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2021. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 9789532920741
004.42AutoCAD(075.8)
(075.8)
CIP2021-04240

DOVEDAN Han, Zdravko
Progovorimo pythonski / Zdravko Dovedan Han. - Zagreb : Z. Dovedan Han, 2021. - 366 str. : ilustr. ; 30 cm.
ISBN 9789534979808
004.43Python
CIP2021-04241

HERCIGONJA, Zoran
Programiranje u Ruby programskom jeziku : metodički priručnik za osnovne škole / Zoran Hercigonja. - Varaždin : Fronta Impress, 2021. - 52 str. : ilustr. ; 28 cm.
ISBN 9789534907238
004.43Ruby
(075.2)(078)
CIP2021-04242

Vidi br.: CIP2021-04429

005   Menadžment

CONJAR, Ivana
Poduzetništvo i inovacije / Ivana Conjar. - 1. izd. - Zagreb : Algebra, 2021. - 36 str. : graf. prikazi ; 21 cm.
ISBN 9789533224220
005.591.6
005.342
658
CIP2021-04243

GLOBOČNIK Žunac, Ana
Temeljne pretpostavke organizacijskog ponašanja / Ana Globočnik Žunac, Petra Ercegovac, Zuzana Hubinkova. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2021. - 260 str. ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789531694681
005.32
159.913
CIP2021-04244

Vidi br.: CIP2021-04243

008   Civilizacija. Kultura. Napredak

MIHANOVIĆ, Nedjeljko
Povijest Društva Poljičana : (Udruga zagrebačkih Poljičana "Sveti Jure" i Društvo Poljičana "Sveti Jure" u Priku) / Nedjeljko Mihanović, Hrvojka Mihanović-Salopek. - Zagreb : Udruga zagrebačkih Poljičana "Sveti Jure" ; Podstrana : Matica hrvatska, Ogranak Podstrana, 2021. - 400 str. : ilustr. ; 24 cm.
ISBN 9789534978108 (Udruga zagrebačkih Poljičana "Sveti Jure")
008(497.583-37Omiš):061.2(091)
061.2(497.583-37Omiš):008(091)
008:061.2
39(497.583-37Omiš)
(497.583-37Omiš)
"1953/2021"
CIP2021-04245

Vidi br.: CIP2021-04245

Vidi br.: CIP2021-04649

02   Knjižničarstvo

MEĐUNARODNI interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj i čitanje u digitalno doba (2021 ; online)
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj i čitanje u digitalno doba, Zagreb, 11. studenoga 2021. : knjiga sažetaka = International interdisciplinary scientific conference Readers and reading in the digital age : book of abstracts / [uredila, edited by Marijana Togonal]. - Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. - 119 str. ; 22 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538014611
028
316.774-028.31
37.091.3:81
(048)
CIP2021-04246

OKRUGLI stol Uloga stručnog knjižničarskog društva danas (3 ; 2021 ; online)
Zbornik radova i priloga Trećeg okruglog stola o ulozi stručnog knjižničarskog društva Futur drugi / [urednice Ana Barbarić i Alka Stropnik ; prijevod sa engleskoga na hrvatski Jasna Turković, Snježana Ercegovac ; prijevod sa slovenskoga na engleski Matej Gazvoda]. - Zagreb : Zagrebačko knjižničarsko društvo, 2021. - 119 str. ; 21 cm.
Tekst na više jezika. - Bibliografija iza svakog rada. - Abstract.
ISBN 9789534803837
02:061.2(497.5)
023(497.5)
025.1(497.5)
(497.5)
(062)
CIP2021-04247

RJEČNIK hrvatskoga knjižničarskog nazivlja = Croatian dictionary of librarianship = Kroatisches Wörterbuch des Bibliothekswesens / [autori Sanja Brbora ... [et al.] ; urednice Daniela Živković, Aleksandra Horvat]. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2022. - 307 str. ; 24 cm.
Tekst na hrv., engl. i njem. jeziku. - Bibliografija.
ISBN 9789531694926
02(038)=163.42=111=112.2
(038)
CIP2021-04248

ŽURIĆ Jakovina, Iva
Čitanje kao transfer : knjige za samopomoć, psihoterapijski romani i transformacijsko-terapijski učinci čitanja / Iva Žurić Jakovina. - Zagreb : Durieux, 2021. - 274 str. ; 20 cm.
ISBN 9789531884853
028.8:615.85
82.0
159.91
82:159.964.2
CIP2021-04249

Vidi br.: CIP2021-04247

Vidi br.: CIP2021-04247

030   Opća referentna djela

DRAGUN, Tomislav
80 godina Hrvatske enciklopedije - 10. studenog 1941/2021 : 1. dio / Tomislav Dragun. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - IV, 308 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Ciklus Hrvatska enciklopedija ; knj. 26)
ISBN 9789538264818
030(497.5)
(497.5)
"194"
CIP2021-04250

050   Serijske publikacije. Periodika

ZNANSTVENI kolokvij 120 godina Arhivskoga vjesnika (2019 ; Zagreb)
120 godina Arhivskoga vjesnika / zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija održanoga 26. studenoga 2019. u Hrvatskom državnom arhivu ; urednik Mario Stipančević. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2021. - 120 str. : ilustr. ; 25 cm.
ISBN 9789537659905
050:930.25(497.5)(091)
930.25(497.5)(091)
(497.5)
"1899/2019"
(062)
CIP2021-04251

Vidi br.: CIP2021-04575

Vidi br.: CIP2021-04254

Vidi br.: CIP2021-04387

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

Vidi br.: CIP2021-04294

Vidi br.: CIP2021-04438

Vidi br.: CIP2021-04434

Vidi br.: CIP2021-04298

Vidi br.: CIP2021-04436

Vidi br.: CIP2021-04245

Vidi br.: CIP2021-04433

Vidi br.: CIP2021-04318

Vidi br.: CIP2021-04371

Vidi br.: CIP2021-04368

069   Muzeji. Stalne izložbe

DRUGAČIJI i jednaki - Volimo umjetnost = Diferent and equal - We love art / [tekstovi Margareta Vidmar ... [et al.] ; prijevod Zana Šaškin]. - Zagreb : Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba, 2021. - 36 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789534979105
069-056.36
615.851:7.02
376:7
376-056.36
CIP2021-04252

Vidi br.: CIP2021-04648

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

JEZIK hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća : zbornik radova / urednici Ivana Eterović, Mateo Žagar. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Staroslavenski institut, 2021. - 316 str. ; 25 cm.
Bibliografija iz svakog rada. - Summaries.
ISBN 9789536080458 (Staroslavenski institut)
070:274(497.5)
(497.5)
"15/17"
(062)
CIP2021-04253

UJEVIĆ, Bože
Vijesti iz splitske povijesti / Bože Ujević, Stjepan Lapenda. - Split : B. Ujević., 2021. - 416 str. : ilustr. ; 23 cm.
ISBN 9789534978900
070(497.583Split)(091)
050(497.583Split)(091)
94(497.583Split)
(497.583Split)
"1884/1900"
CIP2021-04254

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

KOTROMANOVIĆ, Mirjana
Miko i Virka u šetnji našim gradom / tekst Mirjana Kotromanović ; ilustracije Ivana Molnar. - 2. prošireno i izmijenjeno izd. - Virovitica : Gradska knjižnica i čitaonica, 2021. - 21 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789535751847
08
CIP2021-04255

PASCAL, Erinn
Prizori iz čarobnjačkog sela Hogsmeade - Harry Potter / [napisala Cala Spinner ; s engleskoga prevela Ana Briški Đurđevac]. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 44 str. : ilustr. u bojama , ; 21 cm.
Prijevod djela: Harry Potter: Create by Sticker: Hogsmeade.
ISBN 9789530622258
087.5
CIP2021-04256

Vidi br.: CIP2021-04540

Vidi br.: CIP2021-04567

Vidi br.: CIP2021-04639

Vidi br.: CIP2021-04568

Vidi br.: CIP2021-04559

Vidi br.: CIP2021-04487

Vidi br.: CIP2021-04623

Vidi br.: CIP2021-04548

Vidi br.: CIP2021-04339

Vidi br.: CIP2021-04542

Vidi br.: CIP2021-04607

Vidi br.: CIP2021-04608

Vidi br.: CIP2021-04494

Vidi br.: CIP2021-04574

Vidi br.: CIP2021-04523

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


BOSANČIĆ, Boris
(Post)ničeancije : nesuvremena razmatranja jednog ničeanca / Boris Bosančić. - Zagreb : TIM press, 2021. - 176 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Naslijeđe)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533690025
1Nietzsche, F. W.
141.78
(0:82-4)
CIP2021-04257

GRGIĆ, Filip, filozof
Stvar sreće : ogled o sretnom slučaju / Filip Grgić. - Zagreb : Institut za filozofiju, 2021. - VII, 143 str. ; 20 cm. - (Monografije Instituta za filozofiju)
ISBN 9789537137755
1:572
17.023
CIP2021-04258

KOPIĆ, Mario
Prekogroblje po Danteu / Mario Kopić ; priredio Damir Barbarić. - Zagreb : Matica hrvatska, 2021. - 81 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz Filozofija)
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789533412191
1:82
821.131.1.09Alighieri, D.
27-186
CIP2021-04259

NÆSS, Arne
Životna filozofija : osobni osvrt na razum i osjećaje / Arne Næss i Per Ingvar Haukeland ; s norveškoga preveo Mišo Grundler. - Zagreb : Mizantrop, 2021. - 238 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Livsfilosofi.
ISBN 9789538207402
1:502
1:572
(049)
CIP2021-04260

TKO su te filozofkinje? / uredila Barbara Ćuk. - Zagreb : Naklada Breza : Fakultet filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, 2021. - 270 str. ; 21 cm.
Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789538139475 (Naklada Breza)
1-051
(082)
CIP2021-04261

Vidi br.: CIP2021-04260

Vidi br.: CIP2021-04272

Vidi br.: CIP2021-04262

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

ZNANSTVENI skup Filozofija i stvaralaštvo (2018 ; Zagreb)
Filozofija i stvaralaštvo / urednik Tomislav Krznar. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. - 495 str. ; 21 cm.
"Izlaganja na znanstvenome skupu »Filozofija i stvaralaštvo« koji se održao 13. - 15. prosinca 2018., u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu" ---> predgovor. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Abstracts. - Kazalo.
ISBN 9789531642064
111.852
1:572
(048)
CIP2021-04262

Vidi br.: CIP2021-04273

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

SIMPOZIJ Europska unija - jučer, danas, sutra (2021 ; online)
Europska unija: jučer, danas, sutra : [godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva] : Online, 25. i 26. studenoga 2021. / [urednice Anita Lunić, Marita Brčić Kuljiš ; organizator Hrvatsko filozofsko društvo]. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2021. - 52 str. ; 21 cm.
Sažeci izlaganja.
ISBN 9789531642125
130.2(4)
316.72(4)
327.39(4)
(4-6EU)
(048)
CIP2021-04263

Vidi br.: CIP2021-04269

14   Filozofski sustavi i gledišta

Vidi br.: CIP2021-04257

159.9   Psihologija

BUČEVIĆ, Ana
365 dana osvještavanja / Ana Bučević. - Split : Safari duha, 2021. - 186 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789534904312
159.913
CIP2021-04264

FILOZOFSKI fakultet (Zagreb). Odsjek za filozofiju. Okrugli stol (6)
Psihoanaliza i njezine sudbine : radovi Šetog okruglog stola Odsjeka za filozofiju / [uredili Borislav Mikulić, Mislav Žitko, Srđan Damnjanović]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2021. - 360 str. ; 24 cm. - (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju ; knj. 6)
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija. - Kazalo. - Summaries.
ISBN 9789531759625
159.964.2:1
159.964.2Freud, S.
159.964.2
(062)
CIP2021-04265

FORWARD, Susan
Otrovna ljubav : kad odricanje previše boli / Susan Forward u suradnji Craigom Buckom ; [s engleskog prevela Andrea Pongrac]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2021. - 366 str. ; 19 cm.
Prijevod djela: Obsessive love : when it hurts too much to let go.
ISBN 9789531431293
159.913
159.97
616.89-008
CIP2021-04266

GODIŠNJA konferencija hrvatskih psihologa (28 ; 2021 ; online)
Izazovi suvremenog života – kako psiholozi mogu pomoći? : znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem : Virtualna konferencija 10. - 13. studenoga 2021. / 28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa ; organizator Hrvatsko psihološko društvo ... [et al.] ; uredništvo Barbara Kalebić Maglica, Irena Miletić. - Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2021. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Kazalo.
ISBN 9789534942925
159.9
159.97
159.98-057.38
159.9:004
(048)
CIP2021-04267

KMETOVIĆ Prkačin, Karmen
Od mrvice do lavice : doza inspiracije : inspirativna knjiga za osobni rast i razvoj / Karmen Kmetović Prkačin. - Split : Naklada Fragment, 2021. - 156 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538301209
159.913
CIP2021-04268

ROJE Novak, Maja
Quantum manifesting with essential oils of the bible : a manual for transpersonal self-help and a short guide to intention creation / Maja Roje Novak. - Zagreb : Akumed, 2021. - 74 str. ; 23 cm.
Izv. stv. nasl.: Svijest i energija : priručnik za transpersonalnu samopomoć i mala škola stvaranja. - Bibliografija.
ISBN 9789535701620
159.913
53
133.2
27-58
27-23
2-231
27-282.5
CIP2021-04269

TOOLIS, Kevin
Devet pravila za prihvaćanje smrt / Kevin Toolis ; s engleskoga preveo Petar Vujačić. - Zagreb : Planetopija, 2021. - 176 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Holon / Planetopija)
Naslov izvornika: Nine rules to conquer death.
ISBN 9789532574890
159.96
393
CIP2021-04270

Vidi br.: CIP2021-04249

Vidi br.: CIP2021-04514

Vidi br.: CIP2021-04265

Vidi br.: CIP2021-04265

Vidi br.: CIP2021-04266

Vidi br.: CIP2021-04244

Vidi br.: CIP2021-04267

Vidi br.: CIP2021-04267

Vidi br.: CIP2021-04267

Vidi br.: CIP2021-04340

Vidi br.: CIP2021-04340

Vidi br.: CIP2021-04302

Vidi br.: CIP2021-04302

Vidi br.: CIP2021-04359

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

KAĆUNKO, Anđelko
Stop "koronacizmu"- sloboda narodu! : anti-korona "katekizam" i/li demontaža temelja covid-urote / Anđelko Kaćunko. - Zadar : Tempus, 2021. - 408 str. ; 24 cm.
ISBN 9789534956618
179:5/6
327.88
(046)
(049)
(047.53)
CIP2021-04271

LOŠINJSKI dani bioetike (17 ; 2018 ; Mali Lošinj)
Bioetika i masovni mediji : studentska bioetička radionica / 17. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 20. - 23. svibnja 2018. Umjetnost i moral : studentska bioetička radionica / 18. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 19. - 22. svibnja 2019. ; glavna urednica Matija Vigato. - Zagreb : Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2021. - 270 str. ; 23 cm.
Na nasl. str. i zajednički podnasl.: Zbornik radova. - Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789534970904
179:5/6
1:316.774
(062)
CIP2021-04272

SVENDSEN, Lars Fr. H.
Filozofija laži / Lars Fr. H. Svendsen ; s norveškoga preveo Mišo Grundler. - Zagreb : TIM press, 2021. ([Zagreb] : Kika graf). - 131 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Incus)
Prijevod djela: Løgnens filosofi. - Bilješke: str. 123-129. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 131.
ISBN 9789533690018 : 95,00 HRK
177.3
111.83
CIP2021-04273

Vidi br.: CIP2021-04258

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


KEZELE, Adrian Predrag
Život-smrt-život : otkrivanje pravog značenja umiranja i smrti / Adrian P. Kezele. - Zagreb : High Castle, 2021. - 430 str. ; 24 cm.
ISBN 9789538370076
2-186
CIP2021-04274

Vidi br.: CIP2021-04291

Vidi br.: CIP2021-04277

Vidi br.: CIP2021-04269

Vidi br.: CIP2021-04601

Vidi br.: CIP2021-04289

21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

DRNJANSKA pjesmarica (1687.) : Cantiones Georgÿ Scherbachich (1687.) = Pjesmarica Jurja Ščerbačića (1687.) / priredio Ivan Zvonar. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Drnje : Općina Drnje, 2021. - 212 str. : ilustr. ; 24 cm.
Kazalo.
ISBN 9789533473413
27-535
398.8(497.525.1Drnje)
(497.525.1Drnje)
CIP2021-04275

FRY, Stephen
Mythos / Stephen Fry. - 2. izd. - Zagreb : Vladimir Cvetković Sever, 2020-. - 2 sv. ; 15 cm. - (Mitopeja)
Prijevod djela: Mythos.
ISBN 9789538266096 (cjelina)
255.2-264

2 : Junaci / [preveo Vladimir Cvetković Sever ; ilustrirao Dražen Jerabek]. - 2021. - 396 : ilustr.
Prijevod djela: Heroes.
ISBN 9789538266133
255.2-264

CIP2021-04276

JACOBI, Hosea
Dereh Hakodeš : katekizam Mojsijeve vjere za izraelsku mladež pučkih i srednjih škola / Hosea Jakobi. - Zagreb : Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba, 2021. - 176 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534921920
26-47
2-282.4
(075.2)(075.3)
CIP2021-04277

KNIGHT, George R.
Usmjerite pogled na Isusa / George R. Knight ; [prijevod Dragana Todoran]. - Zagreb : Znaci vremena, 2021. - 456 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Turn your eyes upon Jesus.
ISBN 9789531833578
27-58
27-27
CIP2021-04278

KONGRES hrvatskih povjesničara (5 ; 2016 ; Zadar)
Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti : (od srednjega vijeka do suvremenosti) : Zbornik radova s V. Kongresa hrvatskih povjesničara, Zadar, 6. - 9. listopada 2016. godine / uredila Ana Biočić. - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet : Kršćanska sadašnjost, 2021. - 196 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Zbornici radova / Katoličko bogoslovni fakultet ; knj. 12)
ISBN 9789531115964 (Kršćanska sadašnjost)
27-9(497.5)
(497.5)
"10/20"
(062)
CIP2021-04279

KORPIAHO, Matti
Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji : utjecaj protestantskih misijskih organizacija na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji 1868. - 1918. / Matti Korpiaho. - Zagreb : Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik", 2021. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliotheca Folia Protestantica Croatica ; sv. 6)
ISBN 9789537307424
278-9(497.54)
27-76(497.54)
274
(497.54)
"1868/1918"
CIP2021-04280

KRSTULOVIĆ, Ante, glumac
Čudo u crkvici Gospe od Samostana / Ante Krstulović ; [ilustracije Dijana Novak ; fotografije Ante Krstulović]. - Zagreb : Rafinerija ideja, 2021. - 144 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789535850380
27-57(460)
821.163.42-992
(460.11Santiago de Compostela)
CIP2021-04281

MARKOVIĆ, Ana Marija, umjetnica
Svjetlašca 3 / Ana Marija Marković ; [glavna urednica Sanja Miloloža]. - Zagreb : S. Miloloža, 2021. - 40 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Riječi iskrene)
ISBN 9789534980408
27-29
CIP2021-04282

ME Nënën Tereze në lutje : libri i lutjes / përpilloi don Frok Zef ; [shqipëroi nga kroatishtja Ermina Lekaj Prljaskaj]. - Zagreb : Bashkësia Shqiptare e qytetit të Zagrebit dhe Prefekturës së Zagrebit, 2021. - 2 sv. (156; 148 str. ) : ilustr. ; 24 cm.
Prijevod djela: S Majkom Terezijom u molitvi : molitvenik. - Bibliografija.
ISBN 9789535788072 (Knj. 2)
272-282.5
27-36Majka Terezija
(092)
CIP2021-04283

MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Franjevci kapucini: 400 godina u Zagrebu (1618.-2018.) (2018 ; Zagreb)
Franjevci kapucini 400 godina u Zagrebu. 1618. - 2018. : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Zagrebu održan od 12. do. 13. listopada 2018. = Capuchin Friars in Zagreb 400 years of apostolic work : proceedings of the International scientific conference on the occasion of the 400th anniversary of activity of capuchin friars in Zagreb (1618 – 2018) held in Zagreb from October 12 to 13, 2018 / priredio, edited by Anto Barišić ; [prijevod, translation Emanuel Maloča]. - Zagreb : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića : Katolički bogoslovni fakultet : Kršćanska sadašnjost, 2021. - 784 str. : ilustr. ; 25 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija. - Kazala.
ISBN 9789531115537 (Kršćanska sadašnjost)
272-789.3(497.521.2)-9
272-789.3(497.521.2)(091)
(497.521.2)
"1618/2018"
(062)
CIP2021-04284

NAIDU, Madhusudan
Iz Srca / Madhusudan Naidu. - Zagreb : Sagar, 2021-. - sv. ; 21 cm.
Prijevod djela: From The Heart.
ISBN 9789534906569 (cjelina)
233-58
233-37Naidu, M.
233-37Sathya Sai Baba
(042)


sv. 1 : Govori stanovnicima ašrama u Muddenahalliju. - 2021. - 257 str.
ISBN 9789534906583

CIP2021-04285

NIKOLIĆ, Mirko, svećenik
Gabrić još govori : 33 godina poslije : (1988.–2021.) / Mirko Nikolić. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove, 2021. - 176 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Svjedoci i uzori ; 10)
ISBN 9789532311945
27-76-051Gabrić, A.
272-789.5Gabrić, A.
272-722.53Gabrić, A.
27-76(540=163.42)
27-58
272-282.5
(092)
CIP2021-04286

NORŠIĆ, Iva
Evanđelje za djecu : liturgijska godina C / Iva Noršić ; ilustrirali Marijin i Mihael Kuzmičić. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2021. - 140 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789531115940
272-282
(02.053.2)
CIP2021-04287

OCCHETTA, Francesco
Blaženi Carlo Acutis : život s onu stranu granice / Francesco Occhetta ; [prijevod Verica Kraš Villa i Guido Villa]. - Zagreb : Zaklada sveti Dominik Savio, 2021. - 50 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Prijevod djela: Carlo Acutis, La vita oltre il confine. - Bibliografija.
ISBN 9789534924815
27-36Acutis, C.
(092)
CIP2021-04288

PAVIČIĆ, Darko
Međugorje die ersten sieben Tage : Die ganze Wahrheit vom 24. Juni bis zum 3. Juli 1981 / Darko Pavičić ; [aus dem Kroatischen übersetzt von Kristine Petrusic]. - Zagreb : Pavičić izdavaštvo i publicistika, 2021. - 403 str. : ilustr. ; 21 cm.
Izv. stv. nasl.: Međugorje prvih sedam dana. - Bibliografija.
ISBN 9789534862070
27-587(497.6)
2-33
(497.6Međugorje)
CIP2021-04289

PAVKOVIĆ, Ivan, svećenik
Liturgika / Ivan Pavković. - Zagreb : Grkokatoličko sjemenište, 2021. - 223 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534954812
27-528
271.4(497.5)
27-526
27-56
(497.5)
CIP2021-04290

RAIĆ Stojanović, Zoran Marko Jure
Sa psalmima kroz život : odabrano za ohrabrenje i nadu : korišteni prijevodi psalama nakladnika "Kršćanske sadašnjosti" iz 2014. godine / idejno osmislio i napisao Zoran Marko Jure Rajić Stojanović ; psalme preveo Filibert Gass. - 1. izd. - Vukovina : Vilimbook, 2021. - 182 str. ; 20 cm.
ISBN 9789535899969
27-242
2-231
CIP2021-04291

RIJEČ koja preobražava / glavni urednik Mark W. Hamilton. - Zagreb : Biblijski institut, 2010-. - 3 sv. ; 24 cm.
Prijevod djela: Transforming word.
ISBN 9789535585022 (cjelina)
27-27

Sv. 2B : Sv. 2B / [prijevod Goran Medved]. - 2021. - 256 str.
Bibliografija.
ISBN 9789538003240
27-27

CIP2021-04292

SATHYA Sai Baba
Sri Sathya Sai Uvacha : božanski govori Bhagvána Sri Sathya Sai Babe u suptilnom tijelu / Sri Sathya Sai Baba. - Zagreb : Sagar, 2016-. - sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Prijevod djela: Sri Sathya Sai Uvacha.
ISBN 9789535932802 (cjelina)
233-58
233-37Sathya Sai Baba
(042)


sv. 13 : Kolovoz - rujan 2015. - 2021. - 272 str.
ISBN 9789534906576

CIP2021-04293

SIROMAŠNI nisu samo broj : pregled djelovanja nad/biskupijskih Caritasa u 2020. godini / uredile Suzana Borko i Sanja Savić. - Zagreb : Hrvatski Caritas, 2021. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789536915118
272-772(497.5)
27-78(497.5)
272(497.5)061.23
061.23(497.5):272
(497.5)
"2020"
CIP2021-04294

ŠVIGIR, Andreja
Put prema srcu : Camino Santiago / Andreja Švigir. - Zagreb : Altius savjetovanje, 2021. - 283 str. ; 25 cm.
ISBN 9789535598213
27-57(460)
821.163.42-992
(460.11Santiago de Compostela)
CIP2021-04295

TALBERT, Layton
Ništa nije slučajno : providnost / Layton Talbert ; predgovor Mark Minnick ; [prijevod Miroslav Balint-Feudvarski]. - Krapina : Baptistička crkva Emanuel : Teološka biblijska akademija, 2021. - 370 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Not by chance: learning to trust a overeign god. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789537347222 (Baptistička crkva Emanuel)
27-145
274-1
CIP2021-04296

WASHER, Paul
Poznavanje živoga Boga : uspostavljanje biblijskih načela na kojima možete stajati / Paul David Washer ; [prijevod Miroslav Balint Feudvarski]. - Krapina : Baptistička crkva Emanuel : Teološka biblijska akademija, 2021. - 130 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Knowing The Living God.
ISBN 9789537347246 (Baptistička crkva Emanuel)
27-47
27-277
27-14
(076)
CIP2021-04297

Vidi br.: CIP2021-04284

Vidi br.: CIP2021-04293

Vidi br.: CIP2021-04294

Vidi br.: CIP2021-04294

Vidi br.: CIP2021-04290

Vidi br.: CIP2021-04290

Vidi br.: CIP2021-04290

Vidi br.: CIP2021-04285

Vidi br.: CIP2021-04285

Vidi br.: CIP2021-04278

Vidi br.: CIP2021-04286

Vidi br.: CIP2021-04286

Vidi br.: CIP2021-04286

Vidi br.: CIP2021-04280

Vidi br.: CIP2021-04280

Vidi br.: CIP2021-04286

Vidi br.: CIP2021-04286

Vidi br.: CIP2021-04632

Vidi br.: CIP2021-04283

Vidi br.: CIP2021-04297

Vidi br.: CIP2021-04297

Vidi br.: CIP2021-04259

Vidi br.: CIP2021-04269

Vidi br.: CIP2021-04269

Vidi br.: CIP2021-04269

Vidi br.: CIP2021-04296

Vidi br.: CIP2021-04410

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


PILAROV kaleidoskop hrvatskoga društva : (u povodu obilježavanja 30. obljetnice Instituta Pilar) / [urednik Dražen Živić ; ilustracije Branka Kaminski]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2021. - 667 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789538404078
3(497.5)
30(497.5)
3(497.521.2):061.1
061.1(497.521.2):3
(497.521.2)
(497.5)
CIP2021-04298

Vidi br.: CIP2021-04298

30   Metode društvenih znanosti

Vidi br.: CIP2021-04298

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

ROMIĆ, Biljana
Ženski svijet Britanske Indije / Biljana Romić. - Zagreb : Mala zvona, 2021. - 408 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka U prvom licu)
ISBN 9789538313325
305-055.2(540=111)(091)
325.4(410:540)(091)
94(540)
(=111)
(540)
(410)
"16/19"
CIP2021-04299

Vidi br.: CIP2021-04343

308   Sociografija

JAMBRAČ, Josip
Porijeklo hrvatskih institucija : kultura zaborava / Josip Jambrač. - Varaždin : Mini-print-logo ; Vrbovec : Avis Rara Studio, 2021. - 592 str. ; 24 cm.
ISBN 9789537573621 (Mini-print-logo)
308(497.5)
94(497.5)
338(497.5)
(497.5)
CIP2021-04300

314   Demografija

ZNANSTVENO-STRUČNI skup "Vukovar devedest prve - dvadeset i osma godina poslije" (22 ; 2019 ; Vukovar)
Suvremene migracije u Republici Hrvatskoj : uzroci, posljedice i aktualni trendovi / urednici Mateo Žanić ... [et al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2021. - 226 str. : ilustr., zemljop. crteži, graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; knj. 58)
Summary.
ISBN 9789537964849
314.15(497.5)
(497.5)
"1991/2019"
(062)
CIP2021-04301

Vidi br.: CIP2021-04304

316   Sociologija

BERNE, Eric
Koju igru igraš? : psihologija ljudskih odnosa / Eric Berne ; s engleskoga preveo Tomislav Šostar. - Zagreb : V.B.Z., 2021. - 211 str. ; 20 cm. - (Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 174)
Prijevod djela: Games people play.
ISBN 9789535204411
316.62
159.922.2
159.913
CIP2021-04302

Vidi br.: CIP2021-04445

Vidi br.: CIP2021-04246

Vidi br.: CIP2021-04321

Vidi br.: CIP2021-04263

32   Politika

ŠTEDUL, Nikola
Moj politički zavjet / Nikola Štedul. - Zagreb : Naklada Pavičić, 2021. - 80 str. ; 20 cm. - (Posebna izdanja / Naklada Pavičić)
ISBN 9789537949235
32Štedul, N.
323.28(497.5)
(093.3)
CIP2021-04303

Vidi br.: CIP2021-04308

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

Vidi br.: CIP2021-04644

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

GLOBALIZACIJA migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija : refleksije na europska društva i države 21. stoljeća / [urednici Anđelko Milardović, Marita Brčić Kuljiš]. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2021. - 180 str. ; 24 cm.
Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789536028504 (Institut za migracije i narodnosti)
323.14(4)
314.15(4)
(4)
"20"
(082)
CIP2021-04304

HORVÁTORSZÁGI magyar világ 2000-2020 : Húsz év legérdekesebb riportjai / [szerkesztette Micheli Tünde, Tatai Igo]. - Bellye : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, 2021. - 416 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789535838395
323.15(497.5=511.141)
(497.5)
(=511.141)
"2000/2020"
(046)
CIP2021-04305

RADOVANOVIĆ, Rade
Smeh pod vešalima : o ratu na Kosovu - sve što ste želeli da ne znate / Rade Radovanović. - Zagreb : KruZak : Srpsko narodno vijeće, 2022. - 354 str. ; 23 cm.
ISBN 9789538284076 (KruZak)
323.1(497.11)
355.4(497.115)
(497.11)
(497.115)
"1998/2000"
CIP2021-04306

Vidi br.: CIP2021-04303

Vidi br.: CIP2021-04310

325   Zauzimanje teritorija. Kolonizacija. Kolonijalizam

Vidi br.: CIP2021-04299

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

MARSHALL, Tim
Doba podjela : zašto u svijetu niču novi zidovi? / Tim Marshall ; preveo s engleskoga Karlo Nikolić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 288 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Divided.
ISBN 9789533603841
327.5
"20"
CIP2021-04307

SKOKO, Božo
Strateško komuniciranje država : Javna diplomacija, brendiranje država i nacija, međunarodni odnosi s javnošću : 1 dio / Božo Skoko. - 1. izd. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Zagreb : Plejada, 2021. - 854 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789537782801 (Plejada)
327(075.8)
659.4:32(075.8)
32:659(075.8)
(075.8)
CIP2021-04308

Vidi br.: CIP2021-04271

Vidi br.: CIP2021-04263

Vidi br.: CIP2021-04644

329   Političke stranke i pokreti

LUKIĆ, Zorislav, povjesničar
Hrvatska seljačka stranka u borbi za hrvatsku samostalnost do 1941. / Zorislav Lukić. - Zagreb : Matica hrvatska, 2021. - 455 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Historia ; knj. 6)
ISBN 9789533411781
329(497.5)HSS(091)
(497.5)
CIP2021-04309

ŠARIĆ, Tatjana
Deseta sjednica CK SKH - tragom arhivskih dokumenata (29. prosinca 1969. – 4. travnja 1971.) / Tatjana Šarić. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2021. - 531 str. ; 24 cm.
ISBN 9789537659813
329SKH
323(497.5)(091)
(497.5)
"1969/1970"
(093.2)
CIP2021-04310

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

Vidi br.: CIP2021-04314

336   Financije. Bankarstvo. Novac

BACH, Sanja
Fiskalni odbori u Europskoj uniji : transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim financijama / Sanja Bach. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2021. - 304 str. ; 23 cm.
ISBN 9789532229080
336.2(4)
(4-6EU)
CIP2021-04311

BOŠKOVIĆ, Ratko
Novac male države : Hrvatska, Slovenija, BiH, Srbija i Crna Gora od hiperinflacije do eura na koji im je zabranjeno utjecati / Ratko Bošković. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2021. - 200 str. : ilustr. ; 23 cm.
ISBN 9789532229646
336.74(497.1-89)
(497.1-89)
CIP2021-04312

ODAK, Ana, ekonomistica
Financijska perspektiva Europske unije : 2021. - 2027. s naglaskom na kohezijsku politiku / Ana Odak, Marija Rajaković, Marko Žabojec. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 256 str. : ilustr. ; 26 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789530622289
336.1(4)
(4-6EU)
"2021/2027"
CIP2021-04313

PROTULIPAC, Mario
Fondovi za financiranje projekata i razvoja / Mario Protulipac. - 1. izd. - Zagreb : Algebra, 2021. - 30 str. : ilustr. ; 28 cm.
ISBN 9789533224251
336.76
330.322
CIP2021-04314

UPUTE za rad na granici : priručnik / pripremio Bosiljko Zlopaša. - Zagreb : Institut za javne financije, 2021. - 320 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537613785
336.41(497.5)(035)
(497.5)
CIP2021-04315

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

ŠTEFANEC, Nataša
Mlinovi na putu! : vodenice na prostoru Sisačko-moslavačke županije u 18. i 19. stoljeću / Nataša Štefanec. - Glina : Društvo Terra banalis, 2021. - 72 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Povijest i baština)
Bibliografija.
ISBN 9789534979204
338.43:664.7(497.527)(091)
664.7(497.527)(091)
339(497.527)(091)
(497.527)
"17/18"
CIP2021-04316

Vidi br.: CIP2021-04300

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

MEĐUNARODNA znanstvena konferencija Perspektive trgovine (2021 ; Zagreb)
Trade perspectives 2021 : international trade in a post COVID-19 world = Perspektive trgovine 2021. : međunarodna trgovina u post-COVID 19 svijetu / editors, urednici Tomislav Baković, Dora Naletina, Kristina Petljak. - Zagreb : Faculty of Economics = Ekonomski fakultet : Croatian Chamber of Economy = Hrvatska gospodarska komora, 2021. - 212 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.
Na omotu podnasl.: Proceedings of The International Scientific Conference Zagreb, Croatia, 25th and 26th November 2021 = Zbornik međunarodne znanstvene konferencije Zagreb, 25. i 26. studeni 2021. godine. - Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789533461670 (Ekonomski fakultet)
339.5
(062)
CIP2021-04317

Vidi br.: CIP2021-04316

34   Pravo. Pravna znanost

341   Međunarodno pravo

Vidi br.: CIP2021-04325

Vidi br.: CIP2021-04326

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

KLARIĆ Rodik, Petra
Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH na ESLJP u razdoblju od 2012 do 2021. godine / Petra Rodik i Mladen Majetić. - Zagreb : Centar za kulturne djelatnosti, 2021. - 55 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789534977309
342.7(497.5)
061.1:342.7(497.5)
(497.5)
"2012/2021"
CIP2021-04318

PRAVA djece : multidisciplinarni pristup / urednica Dubravka Hrabar. - 2. neizmijenjeno izd. - Zagreb : Pravni fakultet, 2021. ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - 404 str. : ilsustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Zastupljeni autori: Dubravka Hrabar, Irena Majstorović, Aleksandra Korać Graovac, Ivana Grgurev, Hrvoje Lisičar, Elizabeta Ivičević Karas, Ninoslava Pećnik, Josipa Bašić, Branka Sladović Franz, Olja Družić Ljubotina Marijana Kletečki Radović, Gordana Buljan Flander, Ella Selak Bagarić, Ana-Marija Španić, Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Hercigonja Novković, Milivoj Jovančević, Maša Malenica, Marina Ajduković. - Nakl. 300 primj. - Str. 510: Predgovor / Dubravka Hrabar. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789532701517 : 150,00 HRK
342.7-053.2(075.8)
(075.8)
CIP2021-04319

SAVJETOVANJE Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi (9 ; 2021 ; online)
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi : zbornik radova 9. savjetovanja / [urednik Ante Galić]. - Zagreb : Organizator, 2021. - 300 str. ; 24 cm.
9. savjetovanje "Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi", 10. prosinca 2021.
ISBN 978-953-7585-77-8
342.9(497.5)
(497.5)
(062)
CIP2021-04320

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

DABIĆ, Tea
Protiv mržnje činjenicama : pregled statistika incidenata motiviranih predrasudama i mržnjom u Hrvatskoj 2015. – 2020. / Tea Dabić. - Zagreb : Centar za mirovne studije, 2021. - 80 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537729721
343.4(497.5)
316.647.8(497.5)
(497.5)
"2015/2020"
(083.4)
CIP2021-04321

DAMAŠKA, Mirjan
Dokaz krivnje : od rimsko-kanonskog do suvremenog prava / Mirjan Damaška ; pogovor Zlata Đurđević. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 264 str. : ; 22 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789530621787
343.14(091)
CIP2021-04322

IVIČEVIĆ Karas, Elizabeta
Penitencijarno pravo / Elizabeta Ivičević Karas. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - X, 158 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet)
Predgovor: str. IX-X. - Kratice: str. 139-140. - Bibliografija: str. 141-148; bibliografske bilješke. - Kazalo pojmova ; Kazalo presuda.
ISBN 9789532701494 : 130,00 HRK
343.8(075.8)
(075.8)
CIP2021-04323

PRAVNA zaštita od spolnog uznemiravanja / Ivana Grgurev, Željko Potočnjak, urednici. - Zagreb : Pravni fakultet, 2021. ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - IX, 193 str. ; 24 cm. - (Zbornici / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Zastupljeni autori: Višnja Ljubičić, Ivana Grgurev, Helga Špadina, Iris Gović Penić, Maja Munivrana, Željko Potočnjak. - Nakl. 200 primj. - Bibliografija svaki rad. - Sumaries.
ISBN 9789537964627 : 160,00 HRK
343.54
(082)
CIP2021-04324

WIND, Eddy de
Posljednja postaja - Auschwitz : moja priča iz logora (1943. – 1945.) / Eddie De Wind ; sa nizozemskoga preveo Radovan Lučić. - Zagreb : V. B. Z., 2021. - 196 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 585)
Prijevod djela: Eindstation Auschwitz: Mijn verhaal vanuit het kamp (1943-1945).
ISBN 9789535204473 (tvrdi uvez)
343.819(438)
341.48(438=411.16)
(438.3Oswiecim)
(=411.16)
"1943/1945"
(093.3)
CIP2021-04325

WIND, Eddy de
Posljednja postaja - Auschwitz : moja priča iz logora (1943. – 1945.) / Eddie De Wind ; sa nizozemskoga preveo Radovan Lučić. - Zagreb : V. B. Z., 2021. - 192 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 585)
Prijevod djela: Eindstation Auschwitz: Mijn verhaal vanuit het kamp (1943-1945).
ISBN 9789535204435
343.819(438)
341.48(438=411.16)
(438.3Oswiecim)
(=411.16)
"1943/1945"
(093.3)
CIP2021-04326

Vidi br.: CIP2021-04657

347   Građansko pravo

PETROVIĆ, Siniša, pravnik
Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina / [autori Siniša Petrović, Damir Kontrec, Marijana Vuraić Kudeljan]. - 7. izd. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2021. - X, 246 str. ; 24 cm.
ISBN 9789537622978
347.235(035)
(035)
CIP2021-04327

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

ŠKORIĆ, Sanja
20 godina Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije : monografija : 2001. - 2021. godine / [ autor Sanja Škorić]. - Opatija : Društvo "Naša djeca", 2021. - 105 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789535532583
352.075-053.2(497.561Opatija)
(497.561Opatija)
CIP2021-04328

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

BILEŠIĆ, Romana
Nestali u Domovinskom ratu / Romana Bilešić i Danijela Mikola. - Zagreb : 24sata, 2021. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 231 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na nasl. str.: Knj. 3.
ISBN 9789533237916 : 49,90 HRK
355.01-053.18(497.5)
(497.5)
"1991/1995"
CIP2021-04329

ČUPIĆ, Ivan
Drniški prilog domovinskom žrtvoslovlju / [autori teksta Ivan Čupić, Davor Gaurina, Dragan Radeljak]. - Drniš : Grad Drniš : Općina Promina : Općina Ružić : Općina Unešić, 2021. - 88 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
ISBN 9789534977408 (Grad Drniš)
355.01-058.65(497.581.2-37Drniš)
(497.581.2-37Drniš)
"1991/1995"
CIP2021-04330

OBULJEN, Nikola
Kako smo pregovarali s neprijateljem / Nikola Obuljen. - Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, 2021. - 336 str. : ilustr. u bojama ; 2021. - (Biblioteka Posebna izdanja knj. 90)
Kazalo.
ISBN 9789537784737
355.45(497.584Dubrovnik)(091)
(497.584Dubrovnik)
"1991/1992"
(093.3)
CIP2021-04331

RUPIĆ, Mate, povjesničar
U vihoru rata - Banovina 1991. : [izložba povodom Tjedna arhiva : Sisak, studeni 2021.] / [autori teksta Mate Rupić, Julija Barunčić Pletikosić ; predgovor Dario Franić]. - Sisak : Državni arhiv u Sisku, 2021. - 44 str. : ilustr. ; 28 cm.
Katalog izložbe.
ISBN 9789537924140
355.4(497.528.3)
94(497.528.3)"1991"
(497.528.3)
"1991"
(083.824)
CIP2021-04332

Vidi br.: CIP2021-04306

Vidi br.: CIP2021-04657

Vidi br.: CIP2021-04657

Vidi br.: CIP2021-04656

Vidi br.: CIP2021-04656

Vidi br.: CIP2021-04656

Vidi br.: CIP2021-04656

Vidi br.: CIP2021-04652

Vidi br.: CIP2021-04644

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

VUJNOVIĆ Radaković, Dubravka
Vodič kroz psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji / [autorice Dubravka Vujnović Radaković, Sanja Devčić, Maja Pataky]. - Zagreb : Dom Duga-Zagreb, 2021. - 35 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789535834946
364.632-027.553(036)
364.62(036)
(036)
CIP2021-04333

Vidi br.: CIP2021-04333

37   Obrazovanje

GVERIĆ, Kristina
Krasopis - lijepo pismo / Kristina Gverić. - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2021. - 72 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm. - (Katalozi izložaba Hrvatskoga školskog muzeja)
ISBN 9789537262273
37.016:003(497.5)(091)
003.052(091)
(497.5)
(083.824)
CIP2021-04334

PREDMET: Hrvatski : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 9. studenoga 2021. - 16. siječnja 2022. / [urednice Ana Ćavar Lahorka Plejić Poje]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet : Hrvatski školski muzej, 2021. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789531759601 (Filozofski fakultet)
37:811.163.42(497.5)(091)
37.091.64:811.163.42
37.091.64:82
373(497.5)(091)
"17/20"
(497.5)
(083.824)
CIP2021-04335

Vidi br.: CIP2021-04335

Vidi br.: CIP2021-04335

Vidi br.: CIP2021-04341

Vidi br.: CIP2021-04246

373   Vrste općeobrazovnih škola. Predškolski odgoj

180 godina školstva u Konjščini / [urednik Zoran Vuger ... [et al.]. - Konjščina : Osnovna škola Konjščina, 2021. - 46 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789534980200
373.3(497.522Konjščina)(091)
(497.522Konjščina)
"1841/2021"
CIP2021-04336

BALIĆ Šimrak, Antonija
Koje je boje sloboda / Antonija Balić Šimrak, Mirjana Bakotić. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2021. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789532124873
373.2:7
CIP2021-04337

BUNČIĆ, Tena
20 godina Međunarodne ljetne škole gitare Glazbene škole Karlovac / Tena Bunčić ; [prijevod na engleski Jelena Despot]. - Karlovac : Glazbena škola Karlovac, 2021. - 84 str. : ilustr. ; 25 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789539625427
373:78(497.529Karlovac)
780.614.131(497.529Karlovac)
(497.529Karlovac)
"2000/2021"
CIP2021-04338

GVERIĆ, Kristina
Igra, slovo, školica! : [pedagoški vodič za djecu uz izložbeni projekt " Krasopis - lijepo pismo"] / [tekst] Kristina Gverić & [ilustracije] Matej Raič. - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2021. - 28 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789537262266
373.2
087.5
(02.053.4)
CIP2021-04339

MUNIVRANA, Ana
Protresi! : zbirka nastavnih priprema za razvoj emocionalne otpornosti i suočavanja s krizom - za primjenu u osnovnim i srednjim školama / [napisale Ana Munivrana, Jelena Perak]. - Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2021. - 124 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789537702618
373.3.091.3:159.9(035)
373.5.091.3:159.9(035)
159.922.7(035)
159.913(035)
(035)
CIP2021-04340

Vidi br.: CIP2021-04335

Vidi br.: CIP2021-04340

376   Odgoj i obrazovanje posebnih skupina osoba. Specijalne škole

INFORMACIJE o oštećenju vida : priručnik za roditelje / [prijevod Lidija Funtek]. - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2021. - 82 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Izv. stv. nsl.: Information about vision impairment: Guide for parents. - Bibliografija.
ISBN 9789537225261
376-056.262(035)
37.018.1(035)
617.7-053.2
(035)
CIP2021-04341

Vidi br.: CIP2021-04363

Vidi br.: CIP2021-04252

Vidi br.: CIP2021-04252

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

DELLA Casa, Giovanni
Galateo iliti o ponašanju : rasprava u kojoj gospar Giovanni Della Casa, u liku neuka starca što poučava svoga Mladca, govori o pravilima koja valja nasljedovati ili izbjegavati u društvenim razgovorima / Giovanni Della Casa ; [s talijanskoga preveo Mate Maras]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2021. - 128 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Vinko i Zvonko ; 11 (238))
Izv. stv. nasl. : Trattato di messer Giovanni Della Casa, nel quale sotto la persona d’un vecchio idiota ammaestrante un suo giovanetto, si ragiona de modi, che si debbono o tenere, o schifare nella comune conversatione, cognominato Galatheo overo de costumi.
ISBN 9789533201436
395
CIP2021-04342

MONOGRAFIJA Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije 2011.-2021. / [glavna urednica Verica Rupčić ; fotografije Dušan Tončić ... et al.]. - Đurđevac : Koprivničko-križevačka županija, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, 2021. (Budančevica : Tiskara "Brzi"). - 171 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 168-169. - Izvori (Linkovi): str. 170-171.
ISBN 9789539849410
394.48(497.525.1)
305-055.2(497.525.1)
(497.525.1)
"2011/2021"
CIP2021-04343

PAZI što jedeš : laboratorij / [autori Anamaria Franceschi ... [et al.] ; urednica Tanja Kocković Zaborski]. - Zagreb : Etnografski muzej, 2021. - 31 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789536273850
392.8(497.5)
638.1(497.5)
(497.5)
CIP2021-04344

TIBETI u Međimurju i Podravini / [urednica kataloga Janja Kovač ; fotografije Davorin Mance ... et al.]. - Čakovec : Muzej Međimurja, 2021. - 70 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe.
ISBN 9789536896424
391-055.2(497.524)
391-055.2(497.525)
(497.524)
(497.525)
(083.824)
CIP2021-04345

TOLDI, Zvonimir
101 brodska priča / od Zvonimira Toldija napisana i u knjigu dana. - Slavonski Brod, 2002-. - sv. : ilustr. ; 30 cm.
394(497.5Slavonski Brod)(091)
908(497.5Slavonski Brod)
(497.5Slavonski Brod)
"18/19"


knj. 5 : Knj. 5. - Slavonski Brod : Lasica : Muzej Brodskog Posavlja, 2021. - 364 str.
Bibliografija.
ISBN 9789538201110 (Lasica)

CIP2021-04346

TOMEC, Josip
Virje 1897. – 1904. / Josip Tomec ; priredili Dragutin Feletar, Anđela Frančić i Joža Horvat. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021. - 496 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbornik za narodni život i običaje, 1331-8225 ; knj. 62)
ISBN 9789533473406
39(497.525.1Virje)
(497.525.1Virje)
"1897/1904"
CIP2021-04347

Vidi br.: CIP2021-04345

Vidi br.: CIP2021-04275

Vidi br.: CIP2021-04432

Vidi br.: CIP2021-04245

Vidi br.: CIP2021-04270

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

Vidi br.: CIP2021-04354

Vidi br.: CIP2021-04567

Vidi br.: CIP2021-04370

51   Matematika

DAKIĆ, Branimir, matematičar
Ispiti znanja iz matematike : za 1. razred gimnazije / Branimir Dakić. - 7. izmijenjeno izd. - Zagreb : Element, 2021. - 164 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.
ISBN 9789531972109
51
(075.3)(079)
CIP2021-04348

MATEMATIKA : osnovna razina : priručnik [za nastavu] / [Marina Ninković ... [et al.]. - 9. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2021. - 167 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm.
Imena autora preuzeta sa poleđine nasl. lista.
ISBN 9789533224190
51
(075.3)(078)
CIP2021-04349

MATEMATIKA : osnovna razina : priručnik [za nastavu] / [Zrinka Korbar ... et al.]. - 9. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2021. - 338 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm.
Imena autora preuzeta sa poleđine nasl. lista.
ISBN 9789533224183
51
(075.3)(078)
CIP2021-04350

SALAMON Padjen, Đurđica
Moja matematika 3 : zbirka zadataka za treći razred osnovne škole / Đurđica Salamon Padjen, Ivan Mrkonjić, Boško Jagodić ; [ilustrator Marinko Ldbović]. - Zagreb : Alka script, 2021. - 184 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789532944129
51
(075.2)(076)
CIP2021-04351

SALAMON Padjen, Đurđica
Moja matematika 4 : zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole / Đurđica Salamon Padjen, Ivan Mrkonjić, Boško Jagodić ; [ilustrator Marinko Ldbović]. - Zagreb : Alka script, 2021. - 172 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ISBN 9789532944136
51
(075.2)(076)
CIP2021-04352

53   Fizika

Vidi br.: CIP2021-04269

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

DRVAR, Zvonimir, geograf
Kad Zemlja zatrese : priča o potresima s osvrtima na potrese u središnjoj Hrvatskoj tijekom 2020. / [autor teksta Zvonimir Drvar ; fotografije Zvonimir Ambruš]. - Zagreb : Tehnički muzej Nikola Tesla, 2021. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789536568796
550.34(497.5)
(497.521.2)
(497.528.3)
"2020"
(083.824)
CIP2021-04353

PAVLIĆ, Daniel, aktivist
Potresne kronike / Daniel Pavlić. - Stupno : Sisačka udruga za promicanje alternativne i urbane kulture, 2021. - 186 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Teatar piva ; knj. 11)
ISBN 9789534931981
550.34(497.528.3)
504.4:550.34(497.528.3)
(497.528.3)
"2020"
(0:82-94)
CIP2021-04354

Vidi br.: CIP2021-04636

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

Vidi br.: CIP2021-04469

Vidi br.: CIP2021-04360

59   Zoologija

ČUDESNI dinosauri / [urednik Vid Jakša Opačić ; prijevod s engleskoga Rudjer Jeny]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2022. - 192 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Prijevod djela: Superdinosaur. - Kazalo.
ISBN 9789531431309
598.192
CIP2021-04355

DOLENEC, Zdravko
Ptice tu oko nas : priručnik za učenike / Zdravko Dolenec ; [izvorne fotografije Zdravko Dolenec ... [et al.] ; crteže izradila Gordana Jerabek]. - 4. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm + 1 zvučni video CD
Kazalo.
ISBN 9789530612747
598.2.081.1(497.5)
(497.5)
(078)
CIP2021-04356

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

Vidi br.: CIP2021-04654

Vidi br.: CIP2021-04359

Vidi br.: CIP2021-04360

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

CAR, Siniša
Mljet : sadržaj sreće / Siniša Car. - Dubrovnik : Dulist, 2021. - 304 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534980309
614.2(210.7Mljet)
821.163.42-992
(210.7Mljet)
(0:82-94)
CIP2021-04357

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

ANTIPSIHOTICI u kliničkoj praksi : poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije / voditeljice Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud, Maja Živković. - Zagreb : Medicinska naklada, 2021. - X, 146 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja / Medicinska naklada)
Zastupljeni autori: Tihana Bagarić, Petrana Brečić, Dunja Degmečić, Biljana Đapić Ivančić, Miroslav Herceg, Saša Jeftović, Mila Lovrić, Porin Makarić, Darko Marčinko, Paula Marinović, Alam Mihaljević-Peleš, Željka Petelin Gadže, Nela Pivac, Marina Rojnić Kuzman, Nadan Rustemović, Milena Skočić Hanžek, Marina Šagud, Andrijana Ščavničar, Bjanka Vuksan-Ćusa, Maja Živković. - Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet ; Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb ; Hrvatski liječnički zbor ; Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje ; Zagrebačka škola psihofarmakoterapije. - Bibliografija uz većinu radova.
ISBN 9789533680248
615.2:616.89(035)
616.89-085(035)
(035)
CIP2021-04358

BRINDLE, Katie
Yang sheng : kinesko umijeće samoiscjeljivanja / Katie Brindle ; prevela Suzana Szabo. - Zagreb : Planetopija, 2021. - 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Makronova)
Prijevod djela: Yang sheng. - Kazalo.
ISBN 9789532574883
615.85
159.913
61(510)
CIP2021-04359

MARKOVIĆ, Stribor
Striborova ljekarna / Stribor Marković. - Samobor : Plantagea, 2021. - 450 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
ISBN 9789534835012
615
61
573
(0:82-94)
CIP2021-04360

SCHLACHTER, Helena B.
Izgubljeno znanje i protokoli / Helena B. Sclachter. - Zagreb : Omega lan, 2021. - 372 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Novo zdravlje)
ISBN 9789537764234
615.85
CIP2021-04361

Vidi br.: CIP2021-04252

616   Patologija. Klinička medicina

AKUTNE i kronične rane : od teorije do prakse / urednici Dubravko Huljev, Mirna Žulec. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021. - 661 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
ISBN 9789537676353
616-001
CIP2021-04362

HANDŽIĆ, Jadranka
Audiologija dječje dobi / Jadranka Handžić i suradnici. - Zagreb : Vestibilotol poliklinika za sluh i ravnotežu, 2021. - 230 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789534947302
616.28-008-053.2
376-053.2-056.263
CIP2021-04363

KOMUNIKACIJA s osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija : priručnik za formalne njegovatelje / [autori Marija Kušan Jukić ... et al.]. - 3. dopunjeno izmijenjeno izd. - Zagreb : Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", 2021. - 52 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789536998715
616.83-003-083(035)
616.894-083(035)
(035)
CIP2021-04364

NEURODEGENERATIVE diseases challenges: early diagnosis and pandemics / editors Vladimira Vuletić and Daniel Rukavina. - Rijeka : Croatian Academy of Sciences And Arts, Department of Biomedical Sciences in Rijeka, 2021. - XI, 150 str. ; 25 cm.
ISBN 9789533474328
616.8-003-07
CIP2021-04365

PRIMJENA biološke varijacije u laboratorijskoj medicini : priručnik : trajno usavršavanje medicinskih biokemičara / urednica Sonja Perkov. - Zagreb : Medicinska naklada : Hrvatska komora medicinskih biokemičara, 2021. - 87 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Tečajevi trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara)
Bibliografija uz svaki rad.
ISBN 9789537468545 (Hrvatska komora medicinskih biokemičara)
616-074/-078
CIP2021-04366

Vidi br.: CIP2021-04266

Vidi br.: CIP2021-04364

Vidi br.: CIP2021-04358

616.31   Stomatologija

ĆABOV, Tomislav
Dentalna implantologija / Tomislav Ćabov, Zoran Kovač ; suautori Marko Blašković ... [et al.]. - Zagreb : Media ogled, 2022. - XVIII, 589 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
Na nasl. str.: Quintessence publishing. - Bibliografija iza svakog rada. - Kazalo.
ISBN 9789537862190
616.314-089.84(075.8)
(075.8)
CIP2021-04367

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

Vidi br.: CIP2021-04341

618   Ginekologija. Porodiljstvo

INTERNATIONAL Academy of Perinatal Medicine (IAPM) : history, organization and activities / [editors Milan Stanojević, Jadranka Cerovec, Vjeko Vacek. - Zagreb : HUUM Ian Donald, 2021. - 440 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789534979303
618.2/.7:061.2
061.2:618.2/.7
618.2/.7
CIP2021-04368

Vidi br.: CIP2021-04368

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

621.3   Elektrotehnika

NAĐ, Josip, inženjer elektrotehnike
Osnove elektrotehnike i elektronike : za studente strojarstva / Josip Nađ. - Varaždin : Sveučilište Sjever, 2021. - 117 str. ; 24 cm.
Kazalo.
ISBN 9789537986322
621.3(075.8)
(075.8)
CIP2021-04369

628   Tehnika javnog zdravstva. Sanitarna tehnika i uređaji. Rasvjetna tehnika

LJUBIŠIĆ, Rade
Tko to neće smeće na vrhu Babine gore? : in the heart of Croatia / Rade Ljubišić, Jadranka Radatović ; [fotografije Jadranka Radatović i Mladen Volarić]. - Tušilović : R. Ljubišić, 2021. (Karlovac : AB studio dizajn Barjaković). - 202 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Str. 17: Predgovor / Vladimir Lay. - Bibliografija: str. 199-201.
ISBN 9789534975008
628.4/.5(497.529)
502.12(497.529)
(497.529)
CIP2021-04370

630   Šumarstvo

HRVATSKE šume : 30 godina u službi održivog razvoja / [glavni urednik Ivica Milković ; fotografije Goran Vincenc ... et al.]. - Zagreb : Hrvatske šume, 2021. - 302 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789536253364
630*9:061(497.5)(091)
061:630(497.5)
(497.5)
CIP2021-04371

631/635   Upravljanje seoskim poljoprivrednim gospodarstvom. Agronomija. Hortikultura

Vidi br.: CIP2021-04375

Vidi br.: CIP2021-04375

636/639   Stočarstvo i uzgoj životinja. Proizvodi domaćih životinja i divljači. Pčelarstvo. Držanje i uzgoj kukaca. Lovstvo. Ribarstvo. Ribogojstvo

Vidi br.: CIP2021-04344

64   Ekonomika kućanstva. Domaćinstvo. Vođenje kućanstva

VUKOV-COLIĆ, Karmela
Kuhinja svete Hildegarde za svaki dan : hrana za zdrav i radostan život. - Zagreb : Laudato, 2021. - 224 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Kazalo.
ISBN 9789537270827
641.55
(083.12)
CIP2021-04372

65   Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću

655   Grafička industrija. Tiskarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo

Vidi br.: CIP2021-04388

Vidi br.: CIP2021-04387

657   Računovodstvo

ANALYSIS of financial statements : essential concepts and applications / Katarina Žager ... [et al.] ; editor Lajoš Žager. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2021. - 201 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 9789533461656
657.3(075.8)
(075.8)
CIP2021-04373

MUSTAĆ, Marina
Proračunsko računovodstvo : priručnik s vježbama / Marina Mustać. - 1. izd. - Zagreb : Algebra, 2021. - 193 str. : ilustr. ; 28 cm.
ISBN 9789533224244
657:336.14(035)
(035)
CIP2021-04374

658   Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja

Vidi br.: CIP2021-04243

659   Reklama. Informiranje. Odnosi s javnošću

Vidi br.: CIP2021-04308

66   Kemijska tehnologija. Kemijska i srodne industrije

663   Industrijska mikrobiologija. Industrijska mikologija. Industrija vrenja. Industrija pića. Industrija opojnih sredstava

MIHALJEVIĆ Žulj, Marin
Voćne rakije, likeri i travarice / Marin Mihaljević Žulj. - Zagreb : Gospodarski list, 2021. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka Obitelj i gospodarstvo ; 43)
ISBN 9789536824465
663.5(035)
663.83(035)
634(497.5)(035)
633.88(497.5)(035)
(497.5)
(035)
CIP2021-04375

Vidi br.: CIP2021-04375

664   Proizvodnja i konzerviranje krutih prehrambenih proizvoda

Vidi br.: CIP2021-04316

7UMJETNOST. RAZONODA. SPORT


BLAŽEVIĆ Paunović, Jasminka
Contemporary Art & Artists : edition 2021 / Jasminka Blažević Paunović. - Osijek : WAG International Artistic Organization, 2021. - 152 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534981405
7-051(100)
(100)
"20"
CIP2021-04376

DEVICE_ART 7.021 : [Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu [i] Multimedijalni kulturni centar, Split, 23. studnog - 19. prosinca 2021.] / [urednice, editors Ena Hodžić, Jurica Mlinarec, Tereza Teklić ; prijevod, translation Marina Schumann, Andrea Rožić, Alma Cacan]. - Zagreb : Kontejner / Biro suvremene umjetničke prakse, 2021. - 136 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Katalog umjetničkih radova i zbornik tekstova. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 978953798509-7
7.038.53(100)
(100)
(083.824)
CIP2021-04377

GREINER, Boris
Osvojena područja / Boris Greiner. - Zagreb : Petikat, 2021. - 216 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Na nasl. str.: Vol. 9. - Kazalo.
ISBN 9789536946495
7.091(497.5)
7.038(497.5)
7.038(100)
(497.5)
(100)
"2020"
(049)
CIP2021-04378

GRÜNWALD, Davor
To sam ja! Davor Grünwald industrijski dizajner - Industrial designer = That’s me! Davor Grünwald product designer – Industrial designer / [Davor Grünwald ; urednica, editor Branka Hlevnjak]. - Zagreb : ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti, 2021. - 240 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533272115
7.05Grünwald, D.
(092)
CIP2021-04379

HIPERADAPTACIJA = Hyperadaptation : Galerija PM, Zagreb, 3. - 16. 9. 2021. / [predgovor, preface Nikola Bojić]. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2021. - 18 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538098529
7.038.5Ambrazevičiūtė, A
7.038.5Nišević, M.
(083.824)
CIP2021-04380

HUŠMAN, Ana
Ana Hušman: Čovjek bez kuće je beskućnik, što je kuća bez stanara? = A person without a house is homeless, what is a house without a person? : [Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter, donacija Gradu Zagrebu = Vjenceslav Richter and Nada Kareš Richter Collection, a Donation to the City of Zagreb, 25. 11. 2021. - 30. 1. 2022.] / [tekstovi, texts Jasna Jakšić, Ivana Meštrov, Vjenceslav Richter; prijevod, translation Billie Grace Hewitt Pavlica ; fotografije, photography Sanja Bistričić, Ana Hušman ; urednice, editors Ana Hušman ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporary Art : Studio Pangolin, 2021. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538146978 (Muzej suvremene umjetnosti)
7.038.5Hušman, A.
(083.824)
CIP2021-04381

HUZJAK, Miroslav
Moje boje 8 : udžbenik likovne kulture u 8. razredu osnovne škole / Miroslava Huzjak ; [prijevod na srpski Slavko Čučković]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2021. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560946
7
(075.2)
CIP2021-04382

ISAACSON, Walter
Leonardo da Vinci : bibliografija / Walter Isaacson ; s engleskog jezika prevela Dragana Grozdanić. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 600 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Prijevod djela: Leonardo da Vinci. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789530600959
7Leonardo da Vinci
CIP2021-04383

JANSONOVA povijest umjetnosti : zapadna tradicija / [autori] Penelope J. E. Davies ... [et al.] ; [prijevod s engleskog Olga Škarić, Sena Kulenović]. - 3. hrvatsko izd. - Varaždin : Stanek, 2021. - 1186 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Prijevod djela: Janson's history of art: western tradition, 7th ed.
ISBN 9789538130663
7(091)
CIP2021-04384

KIPKE, Željko
[112] / Željko Kipke. - Zagreb : Durieux : Nacionalni muzej moderne umjetnosti, 2021. - 240 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789533481173 (Nacionalni muzej moderne umjetnosti)
7.038.5Kipke, Ž.
7.038(497.5)
(497.5)
"1970/2020"
CIP2021-04385

KRUŽIĆ, Dragana
Umjetnički protokoli i projektivnost u djelu Ivana Ladislava Galete / Dragana Kružić. - Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2021. - 260 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Rakurs ; knj. 18)
ISBN 9789537033644
7.038.5Galeta, I. L.
791.63Galeta, I. L.
7.038.54(497.5)
791.21.038(497.5)
7.038.5
(497.5)
CIP2021-04386

NIKPALJ, Natalija
Tipografija G : tipografske studije naslovnih stranica / Natalija Nikpalj. - Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 2021. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm.
Kazalo.
ISBN 9789537072476
7.05:76(497.5)
655.26
050(497.5)
(497.5)
"196"
(048)
CIP2021-04387

NIKPALJ, Natalija
Koncept RED : tipografske studije o isticanju / Natalija Nikpalj. - Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 2021. - 20 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789537072483
7.05:76
655.26
(048)
CIP2021-04388

PAVELIĆ, Tomislav
Radikalne geometrije = Radical Geometries / [tekst, text Tomislav Pavelić ; uvod, introduction Dean Jokanović Toumin ; fotografije, photographs Stipe Surać ... [et al.] ; prijevod na engleski, English translation Lada Silađin ; urednik, editor Dean Jokanović Toumin]. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Lexart, 2021. - 102 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. - (Biblioteka Dodekagon ; knj. 4)
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789532680652 (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
7.038.5(497.5)
7.038.5Jokanović Toumin, D.
(497.5)
(083.82)
CIP2021-04389

Vidi br.: CIP2021-04378

Vidi br.: CIP2021-04378

Vidi br.: CIP2021-04385

Vidi br.: CIP2021-04380

Vidi br.: CIP2021-04389

Vidi br.: CIP2021-04386

Vidi br.: CIP2021-04386

71   Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i ruralno planiranje. Krajobrazi, parkovi, vrtovi

JURČEV, Antonio
Park Maksimir : zeleni dragulj Zagreba / Antonio Jurčev. - Zagreb : Javna ustanova "Maksimir", 2021. - 304 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789537794057
712.25(497.521.2)(091)
(497.521.2)
CIP2021-04390

72   Arhitektura

DVORAC Eugena Savojskog u Bilju / Ivana Haničar Buljan ... [et al.] ; [fotografije Paolo Mofardin]. - Zagreb : ArTresor naklada : Institut za povijest umjetnosti, 2021. - 130 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; knj. 58)
Bibliografija.
ISBN 9789537875862 (Institut za povijest umjetnosti)
725.1:623.1(497.543Bilje)
72.034.7(497.543Bilje)
72.025.4(497.543Bilje)
(497.543Bilje)
(082)
CIP2021-04391

FABIJANIĆ, Nenad
Domovini '20 / Nenad Fabijanić ; [autori tekstova Ivo Babić ... [et al.] ; fotografija Miro Martinić, Damir Fabijanić ; urednik Nenad Fabijanić]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021. - 142 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789533474243
72Fabijanić, N.
725.94(497.521.2)
(497.521.2)
(082)
CIP2021-04392

PAĐAN, Zvonko
Imitat u arhitekturi : prilog istraživanju utjecaja presedana na nastanak izvornih rješenja / Zvonko Pađan. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789530621763
72.01
CIP2021-04393

SRŠA, Ivan
Priče zamrznutih brojeva / Ivan Srša. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - 344 str. : ilustr. ; 24 cm.
Bibliografija. - Abstract. - Kazalo.
ISBN 9789534977514
72.01
726.033(497.5)
(497.5)
CIP2021-04394

Vidi br.: CIP2021-04637

Vidi br.: CIP2021-04394

Vidi br.: CIP2021-04392

Vidi br.: CIP2021-04391

Vidi br.: CIP2021-04391

73   Kiparstvo i srodne umjetnosti

ŠIMAT Banov, Ive
Peruško Bogdanić / Ive Šimat Banov ; [engleski prijevodi Graham McMaster ; fotografije Zoran Alajbeg ... et al.]. - Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti, 2021. - 293 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789537072360
73Bogdanić, P.
CIP2021-04395

ŠPOLJARIĆ, Stanko
Dragutin Grgas Beli : monografija / Stanko Špoljarić. - Zaprešić : Matica hrvatska, Ogranak Zaprešić, 2021. - 140 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
ISBN 9789538407017
73Grgas, D.
75Grgas, D.
CIP2021-04396

Vidi br.: CIP2021-04582

74   Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt

BIUK, Krešimir
Sukići / Krešimir Biuk. - Zagreb : Udruga Crtani Romani Šou, 2021. - 56 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789538228315
741.52(497.5)
(497.5)
(02.053.2)
CIP2021-04397

GUARNIDO, Juanjo
Blacksad / scenarij Juan Diaz Canales ; crtež i boje Juanjo Guarnido. - Zagreb : Bookglobe, 2006-. - sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.
Strip.
ISBN 9536535890 (cjelina)
741.52

[6] : Svi putevi vode u podzemlje : Prvi dio / [prijevod Lana Tomerlin]. - 2021. - 56 str.
Prijevod djela: Alors, tout tombe : Première partie. - Strip.
ISBN 9789532643503
741.52

CIP2021-04398

PILKEY, Dav
Čovpas : Gospodar buha / napisao i ilustrirao Dav Pilkey ; crteže obojio Jose Garibaldi ; [prijevod Ozren Doležal]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2021. - 252 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Prijevod djela: Dog Man: Lord of the fleas. - Strip.
ISBN 978-953-14-3131-6
741.52
(02.053.2)
CIP2021-04399

75   Slikarstvo

BIJENALE slikarstva (6 ; 2021 ; Zagreb)
Gostujuća izložba irskih umjetnika Dubliners = Guest exhibition of Irish artists Dubliners / 6. bijenale slikarstva = 6th Biennial of painting, [Zagreb, 21.10. - 05.12.] ; [urednici kataloga, catalogue editor Tomislav Buntak, Martina Miholić]. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2021. - 268 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538098536
75(100)
75(497.5)
(100)
(497.5)
(083.824)
CIP2021-04400

KUJUNDŽIĆ, Hajrudin
Hajrudin Kujundžić : Tako čudesno nemoderan : Galerija Forum, Zagreb, 15. studenoga - 4. prosinca 2021. = [So wonderfully unmodern] : Forum Gallery, November 15 - December 4, 2021 / [predgovor foreword Petar Bujas, Feđa Gavrilović, Dina Pokrajac ; prijevod, translation Nina Pisk ; fotografije, photographs Ivan Posavec]. - Zagreb : Kulturno informativni centar, 2021. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9789537356590
75Kujundžić, H.
(083.824)
CIP2021-04401

NARANDŽIĆ, Ana
Ana Narandžić: Od kolaža do asamblaža : Galerija Sv. Ivan Zelina, 27.11. - 16. 12. 202. / [urednica kataloga [i] autorica predgovora Sanda Stanaćev Bajzek ; fotografija Dean Narandžić]. - Zagreb : Fotosoft, 2021. - 16 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe.
ISBN 9789537064419
75Narandžić, A.
(083.824)
CIP2021-04402

PEPELKO, Ružica
Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog : iz fundusa Kabineta grafike HAZU : Kabinet grafike HAZU, Zagreb, listopad - studeni 2021. / Ružica Pepelko ; [fotografije Nikola Šiško]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, 2021. - 80 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
ISBN 9789533474281
75Rački, M.
821.131.1.09Alighieri, D.
821.131.1-13=163.42(081)
(083.824)
CIP2021-04403

POPOVIĆ, Dimitrije, slikar
Slikarstvo i mržnja : od Leonardove Meduze do dadaističke Mone Lise / Dimitrije Popović. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2021. - 248 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak)
Kazalo.
ISBN 9789533555638
75.049
75(4)
(4)
CIP2021-04404

ŠELER, Lidija
Lidija Šeler: Krici i šaputanja = Cries and Whispers : Galerija "Josip Račić" - Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 7. 12. 2021. ‒ 9. 1. 2022. = The Josip Račić Gallery - The National Museum of Modern Art / [tekst, text Romina Peritz ; fotografije, photographs Goran Vranić ; prijevod na engleski, translation into English Robertina Tomić]. - Zagreb : Nacionalni muzej moderne umjetnosti = National Museum of Modern Art, 2021. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Edicija Studio)
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789533481210
75Šeler, L.
(083.824)
CIP2021-04405

TADIĆ, Stipan, slikar
Stipan Tadić: Retrospektiva : 2011. - 2020. / [urednica kataloga Mihaela Kulej]. - Virovitica : Gradski muzej Virovitica, 2020. - 44 str. : ilustr. ; 26 cm.
Katalog izložbe. - Kazalo.
ISBN 9789537632151
75Tadić, S.
(083.824)
CIP2021-04406

Vidi br.: CIP2021-04396

Vidi br.: CIP2021-04400

Vidi br.: CIP2021-04404

77   Fotografija i srodni postupci

TANOCKI, Zvonimir
Zvonimir Tanocki: Retrospektiva / [predgovor Lana Skender ; engleski prijevod Sanja Sorko ; urednik Marija Tanocki]. - Vinkovci : Z. Tanocki, 2021. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789534979600
77Tanocki, Z.
(083.824)
CIP2021-04407

Vidi br.: CIP2021-04565

78   Glazba. Glazbeni instrumenti i oprema

BAKRAN, Ivan, glazbenik
Sonara : sonatina za gitaru / Ivan Bakran ; [priredio Felix Spiller]. - Zagreb : Edicije Spiller, 2021. - 1 partitura (9 str.) ; 29 cm. - (Hrvatski skladatelji = Croatian Composers)
780.614.131
78.082.3
78.089.6
CIP2021-04408

BOŽIĆNI napjevi Podravine : Božićni napjevi za dvoglasni i troglasni zbor / pripremila [i harmonizirala] Kristina Benko Markovica ; [notografija Andrej Skender]. - Đurđevac : KUD Petar Preradović, 2021. - 19 str. ; 29 cm.
78.087.68
783.28
784.4(497.525)
78.089.6
(497.5)
CIP2021-04409

CANITE et psallite : zbornik u čast prof. mr. art. Miroslava Martinjaka povodom 70. godine života / urednila Katarina Koprek. - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet : Kršćanska sadašnjost, 2021. - 223 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Zbornici radova / Katoličko bogoslovni fakultet, Zagreb ; knj. 14)
Bibliografija.
ISBN 9789531115957 (Kršćanska sadašnjost)
78Martinjak, M.
783:272
27-535
(062)
CIP2021-04410

CAPELLA juris : prvih 15 godina / [priredio Stjepan Gvozdić]. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. - IX, 91 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet)
ISBN 9789532701500
78.087.68(497.521.2)
(497.521.2)
"2006/2021"
CIP2021-04411

DETONI, Dubravko
Devet prizora iz Danijelova sna : za orkestar = Nine Scenes from Daniel's Dream : for orchestra / Dubravko Detoni ; [urednici, editors Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković ; notografija, engraving Domagoj Kresnik ; prijevod, translation Graham McMaster]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 orkestralna partitura (88 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
785.11
78.098.6
CIP2021-04412

GLASSL, Nikola
Sinfonietta za gudački orkestar, Daleka domovina = Sinfonietta for String Orchestra, Faraway Homeland / Nikola Glassl; [urednici, editors Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković ; notografija, engraving Felix Spiller ; prijevod, translation Graham McMaster]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 orkestralna partitura (72 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
780.614.3.087
78.082.1
785.1
78.089.6
CIP2021-04413

GUILLEMINOT, Hervé
Pop Rock : 40 legendarnih glazbenika i bendova / [autor] Hervé Guilleminot i [ilustrator] Jérôme Masi ; [prijevod Lea Vizentaner]. - Zagreb : Rockmark, 2021. - 42 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Prijevod djela: Pop Rock : 40 artistes et groups de légende.
ISBN 9789538292156
78-051
(02.062)
CIP2021-04414

KEMPF, Davorin
Gloria za četiri trube i dva trombona : (tenor i bas) = Gloria for Four Trumpets and Two Trombones : (tenor and bass) / Davorin Kempf ; [notografija Domagoj Kresnik ; prijevod Graham McMaster ; urednici Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (48 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
780.646.1.087
780.646.2.087
78.089.6
CIP2021-04415

KNEŠAUREK, Ante
Tri korizmena zbora = Three lenten anthems / Ante Knešaurek ; [urednica Sanja Stojanović Stipanov]. - Zagreb : Pro notis, 2021. - 1 partitura (16 str.) ; 31 cm.
Tekst na hrv., na engl. i na lat. jeziku.
783.087.68
783.9
78.089.6
CIP2021-04416

KREŽMA, Franjo
Koncert za violinu i orkestar : obrada i instrumentacija prema skicama i izvornom glasovirskom izvatku: Boris Papandopulo : partitura = Concerto for Violin and Orchestra : arrangement and instrumentation according to sketches and original piano reduction: Boris Papandopulo : score / Franjo Krežma ; [notografija Felix Spiller ; prijevod Graham McMaster ; urednici Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (172 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
780.614.332.087
785.11
78.082
78.089.6
CIP2021-04417

KREŽMA, Franjo
Koncert za violinu i orkestar : obrada i instrumentacija prema skicama i izvornom glasovirskom izvatku: Boris Papandopulo = Concerto for Violin and Orchestra : arrangement and instrumentation according to sketches and original piano reduction: Boris Papandopulo / Franjo Krežma ; glasovirski izvadak, piano reduction Felix Spiller; [urednici, editors Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković ; notografija, engraving Felix Spiller ; prijevod, translation Graham McMaster]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (64 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
78.089.7
78.082
78.089.6
CIP2021-04418

PAPANDOPULO, Boris
Tri capriccia Niccoloa Paganinija za violinu solo (br. 18, 14, 5) u obradi za glasovir solo = Three Capriccios by Niccolo Paganini for Violin Solo (nr 18, 14 and 5) Arranged for Piano Solo / Boris Papandopulo ; [urednici, editors Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković ; notografija, engraving Felix Spiller ; prijevod, translation Graham McMaster]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (44 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
780.616.433.087
78.08
78.089.6
CIP2021-04419

PAPANDOPULO, Boris
Tri stavka za puhački kvintet = Three Movements for Wind Quintet / Boris Papandopulo ; [notografija Felix Spiller ; prijevod Graham McMaster ; urednici Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (52 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
785.12
78.081
78.089.6
CIP2021-04420

PAPANDOPULO, Boris
Scherzo za nonet = Scherzo for Nonet / Boris Papandopulo ; [notografija Felix Spiller ; prijevod Graham McMaster ; urednici Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (53 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
785.7
78.081
78.089.6
CIP2021-04421

PEJAČEVIĆ, Dora
Impromptu za glasovirski kvartet, op. 9b = Impromptu for Piano Quartet, Op 9b / Dora Pejačević ; [urednici, editors Ana Unkić, Davor Merkaš, Jelena Vuković ; notografija Domagoj Kresnik ; prijevod, translation Graham McMaster]. - Zagreb : Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar, 2021. - 1 partitura (24 str.) ; 32 cm.
Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
780.616.433.087
785.7
78.089.6
CIP2021-04422

RAČIĆ, Ladislav
Škola za rock gitaru / Ladislav Račić. - Zagreb : Rock akademija, 2021. - sv. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD
ISBN 9790900520906 (cjelina)
780.614.131.087.5
(076)

Dio 1 : 1. dio. - 10. promijenjeno izd. - 2021. - 69 str.

CIP2021-04423

SENJAN, Ivana
U spomena na Matu Lešćana : biografija prigodom 85. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrt : (Đurđevac, 25. II. 1936. – Frankfurt na Majni, 18. III. 1991.) / Ivana Senjan. - Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 2021. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789537699062
78Lešćan, M.
780.6Lešćan, M.
78.072Lešćan, M.
(092)
CIP2021-04424

SUČIĆ, Stjepan, urednik
Vatroslav Lisinski, Sidonija Erdödy Rubido : katalog izložbe knjiga, časopisa i notnih zapisa povodom 200. obljetnice rođenja / [autori i urednici kataloga Stjepan Sučić, Nikola Filko]. - Klanjec : Matica hrvatska, Ogranak, 2021. - 20 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
ISBN 9789535721321
78Lisinski, V.
78Erdődy Rubido, S.
(083.824)
CIP2021-04425

ŠULEK, Stjepan, skladatelj
Moje djetinjstvo : Kvartet br. 2 = My Chilhood : Quartet No.2 / Stjepan Šulek ; [prevoditeljica, translated into English by Margaret Casman-Vuko & Miroslav Vuko; urednik, editor Haris Nonveiller]. - Zagreb : Fond Stjepan Šulek, 2021. - 1 partitura (38 str.) ; 33 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
780.614.3.087
785.7
78.089.6
CIP2021-04426

ŠULEK, Stjepan, skladatelj
Moje djetinjstvo : Kvartet br. 3 = My Chilhood : Quartet No. 3 / Stjepan Šulek ; [prevoditeljica, translated into English by Margaret Casman-Vuko & Miroslav Vuko; urednik, editor Haris Nonveiller]. - Zagreb : Fond Stjepan Šulek, 2021. - 1 partitura (40 str.) ; 33 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
780.614.3.087
785.7
78.089.6
CIP2021-04427

Vidi br.: CIP2021-04409

Vidi br.: CIP2021-04409

Vidi br.: CIP2021-04409

Vidi br.: CIP2021-04415

Vidi br.: CIP2021-04412

Vidi br.: CIP2021-04416

Vidi br.: CIP2021-04426

Vidi br.: CIP2021-04427

Vidi br.: CIP2021-04427

Vidi br.: CIP2021-04426

Vidi br.: CIP2021-04416

Vidi br.: CIP2021-04408

Vidi br.: CIP2021-04424

Vidi br.: CIP2021-04408

Vidi br.: CIP2021-04424

Vidi br.: CIP2021-04338

Vidi br.: CIP2021-04418

Vidi br.: CIP2021-04418

Vidi br.: CIP2021-04417

Vidi br.: CIP2021-04417

Vidi br.: CIP2021-04417

Vidi br.: CIP2021-04413

Vidi br.: CIP2021-04419

Vidi br.: CIP2021-04413

Vidi br.: CIP2021-04422

Vidi br.: CIP2021-04422

Vidi br.: CIP2021-04415

Vidi br.: CIP2021-04413

Vidi br.: CIP2021-04420

Vidi br.: CIP2021-04421

Vidi br.: CIP2021-04420

Vidi br.: CIP2021-04419

Vidi br.: CIP2021-04421

Vidi br.: CIP2021-04425

Vidi br.: CIP2021-04410

791   Kinematografija. Filmovi

DEBORD, Guy
Razmatranja o ubojstvu Gérarda Lebovicija / Guy Debord ; prijevod Adrian Pelc. - Zagreb : DAF, 2021. - 93 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Pet bijelih stepenica ; kolo 4, knj. 1)
Prijevod djela: Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici.
ISBN 9789536956623
791.63Lebovici, G.
CIP2021-04428

KRIVEC, Robert
Osnove video produkcije : priručnik / Robert Krivec. - 3. izd. - Zagreb : Algebra, 2021. - 323 str. : ilustr. ; 28 cm.
ISBN 9789533224237
791.62-027.44(035)
004.92(035)
(035)
CIP2021-04429

Vidi br.: CIP2021-04386

Vidi br.: CIP2021-04386

792   Kazalište

DEVEDESETE u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku : Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021-. - sv. ; 24 cm.
ISBN 9789533474298 (HAZU) (cjelina)
792(497.5)
821.163.42.09-2
(497.5)
"199"
(062)dio 1 : Dio 1 / Krležini dani u Osijeku 2020. ; priredila Martina Petranović. - 2021. - 358 str. : ilustr. (pretežno u bojama).
Bibliografija uz neke radove; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 9789533474304 (HAZU)

CIP2021-04430

GOVEDIĆ, Nataša
Stil za stil: živa rampa adapt-autorstva / Nataša Govedić. - Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2021. - 465 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Mansioni : teatrologijska i dramska biblioteka Hrvatskog centra ITI)
ISBN 9789536343874
792/793
(0:82-4)
CIP2021-04431

ŠIMUNKO, Josip
Jelena Pavčec : hrvatska narodna umjetnica i koreografkinja iz Preloga / Josip Šimunko. - Prelog : Književni krug Prelog, 2021. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789537861124
792.8Pavčec, J.
793.31(497.524)
394.3(497.524)
(497.524)
CIP2021-04432

793/794   Društvene zabave i razonoda. Umjetnost pokreta. Ples

Vidi br.: CIP2021-04432

796/799   Sport

DRAGUN, Tomislav
Glasnik : Nogometni klub "Građanski" : 1911.-2021. : 1. dio: Nogometni klub za vječnost / Tomislav Dragun. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - XVI, 234 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm. - (Ciklus Glasnik Hrvatskog uljudbenog pokreta ; knj. 139)
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789538264832
796.332(497.521.2):061.2(091)
061.2(497.521.2):796.332(091)
796.332:061.2
(497.521.2)
"1911/2011"
CIP2021-04433

FELDHOFER, Tomislav
Hrvatski športsko ribolovni savez od 1935.do 2020. godine : uspjesi na ribolovnim natjecajima : crtice iz povijesti / Tomislav Feldhofer. - Zagreb : Hrvatski športsko ribolovni savez, 2021. - 72 tr. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789539526540
799.1(497.5):061.2(091)
799.1.093(497.5)
061.2(497.5):799.1(091)
(497.5)
"1935/2020"
CIP2021-04434

NOVOSEL, Anica
Vježbe pokreta tijela za djecu i odrasle / Anica Novosel. - Varaždin : Društvo "Naša djeca", 2021. - 111 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789534977811
796.41(035)
(035)
CIP2021-04435

PETRIĆ, Boris
Po vrhovima Učke i Ćićarije : planinarska obilaznica : vodič i dnevnik / [autor teksta Boris Petrić ; zemljovidi Darko Grundler i Vladimir Rojnić ; autori fotografija uz tekst Alan Čaplar ... et al.]. - Opatija : Planinarsko društvo "Opatija", 2021. - 55 str. : ilustr. u bojama ; 15 cm.
ISBN 9789535798125
796.52(497.571)(036)
796.52(497.571):061.2(091)
061.2(497.571):796.52(091)
(497.571)
"195/202"
(036)
CIP2021-04436

RADIĆ Lero, Dinko
Moje malonogometno Livno u mom Zagrebu / Dinko Radić Lero ; [pogovor Boro Barać]. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - 73 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789534866825
796.332(497.521.2)
(497.521.2)
(092)
CIP2021-04437

STIPKOVIĆ, Branko
50 godina NK Pribić / Branko Stipković. - Pribić Crkveni : NK Pribić, 2021. - 216 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789534976500
796.332(497.521Pribić):061.2(091)
061.2(497.521Pribić):796.332(091)
(497.521Pribić)
"1971/2021"
CIP2021-04438

Vidi br.: CIP2021-04434

Vidi br.: CIP2021-04436

Vidi br.: CIP2021-04433

8JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST


80   Filologija. Prozodija. Retorika

ORAIĆ Tolić, Dubravka
Akademsko pismo : strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente / Dubravka Oraić Tolić ; [izrada kazala imena Astrid Pavlović ; izrada kazala pojmova Jurica Cimprešak Žigrović]. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2021. - 698 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Bibliografija. - Kazala.
ISBN 9789533555324
808.1:378.2(075.8)
001.81(075.8)
(075.8)
CIP2021-04439

Vidi br.: CIP2021-04650

81   Lingvistika i jezici

FRANIĆ, Ivana, lingvistkinja
Études sur la syntaxe structurale : Chapitres choisis sur les Éléments de syntaxe structurale de Lucien Tesnière / Ivana Franić. - Zagreb : Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta, 2021. - 210 str. ; 34 cm. - (Izdanja na stranim jezicima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 4)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789537823979
81Tesniere, L.
81-116
81'367
CIP2021-04440

OMRČEN, Darija
Nazivoslovlje i kineziologija / Darija Omrčen. - Zagreb : Kinezološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. - 168 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789533170664
81'373.46:796
811.163.42'373.46:796
811.111'373.46:796
811.112.2'373.46:796
CIP2021-04441

PUŠKAR, Krunoslav
Prezimena potkalničkoga Prigorja / Krunoslav Puškar. - Križevci : Crisinus, 2021. - 530 str. ; 22 cm. - (Jezikoslovne studije ; knj. 1)
Bibliografija. - Summary. - Kazalo.
ISBN 9789534895429
81'373.23(497.525.1-37Križevci)
(497.525.1-37Križevci)
CIP2021-04442

Vidi br.: CIP2021-04440

Vidi br.: CIP2021-04440

Vidi br.: CIP2021-04445

Vidi br.: CIP2021-04445

811.11   Germanski jezici

811.111   Engleski jezik

BELIN, Ana
Engleski jezik : viša razina : priručnik [za nastavu] / Ana Belin, Sara Ferberuš. - 5. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2021. - 108 str. ; 28 cm.
ISBN 9789533224169
811.111
(075.3)(078)
CIP2021-04443

PRŠA, Ivana
Engleski jezik : osnovna razina : priručnik [za nastavu] / [autori Ivana Prša, Vladivoj Lisica, Sara Ferberuš]. - 9. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2021. - 111 str. ; 28 cm.
Podatak o autorima preuzet sa poleđine nasl. lista.
ISBN 9789533224176
811.111
(075.3)(078)
CIP2021-04444

Vidi br.: CIP2021-04441

811.112.2   Njemački jezik

Vidi br.: CIP2021-04441

811.16   Slavenski jezici

GENERACIJA interneta = The internet generation / urednice Diana Stolac, Anastazija Vlastelić. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2021. - 537 str. ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533610313 (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
811.16'27
81:004.738.5
316.772:004
81'27
CIP2021-04445

SRPSKI jezik 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole / Simeon Marinković ... [et al.] ; [ilustracije Andrej Vojković, Dušan Pavlić, Ljiljana Ajduković]. - 1. izd. - Zagreb : Prosvjeta, 2021. - 74 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560960
811.163.41
(075.2)
CIP2021-04446

811.163.42   Hrvatski jezik

HRVATSKI jezik : osnovna razina : priručnik [za nastavu] / [autori Danijela Filipović ... et al.]. - 9 izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Zagreb : Algebra, 2021. - 319 str. ; 29 cm.
Imena autora preuzeta sa poleđine nasl. lista.
ISBN 9789533224213
811.163.42
82
(075.3)(078)
CIP2021-04447

HRVATSKI jezik : viša razina : priručnik [za nastavu] / [Danijela Lovrić ... et al.]. - 10. izd. (izmijenjeno i ažurirano). - Zagreb : Algebra, 2021 ([s. l. : s. n.]). - 351 str. ; 29 cm.
Imena autora preuzeta sa poljeđine nasl. lista.
ISBN 9789533224206
811.163.42
82
(075.3)(078)
CIP2021-04448

MILAT Panža, Petar
Rječnik govora Blata na Korčuli / Petar Milat Panža. - Drugo ispravljeno, dopunjeno i prošireno izd. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2021. - 564 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika ; knj. 12)
ISBN 9789537967901
811.163.42'282.2(497.584Blato)(038)
(497.584Blato)
(210.7Korčula)
(038)81
CIP2021-04449

[Knj. 2] : MORFOLOŠKI i razvojni oblici. - 744 str.
Bibliografija.
ISBN 9789531919609
811.163.42
CIP2021-04450

Vidi br.: CIP2021-04441

82   Književnost

ČITANKA 2 : za drugi razred osnovne škole / Simeon Marinković ... [et al.] ; [ilustracije Danijel Savović ... et al.]. - Zagreb : Prosvjeta, 2021. - 111 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Ćir.
ISBN 9789533560953
82
(075.2)
CIP2021-04451

Vidi br.: CIP2021-04448

Vidi br.: CIP2021-04249

Vidi br.: CIP2021-04249

Vidi br.: CIP2021-04447

821   Svjetska književnost

BEŠKER, Inoslav
Mediteran u književnosti / Inoslav Bešker. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2021. - 225 str. ; 24 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789533138596
821(4).09
CIP2021-04452

MISHANI, Dror
Tri / Dror Mišani ; prevela s hebrejskog Laila Šprajc. - 2. izd. - Zagreb : Fraktura, 2022. - 267 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Shalosh.
ISBN 9789533583778
821.411.16'08-31=163.42
CIP2021-04453

MURAKAMI, Haruki
O čemu govorim kada govorim o trčanju / Haruki Murakami ; s japanskoga preveo Vojo Šindolić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2021. - 192 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2022)
Prijevod djela: Hashiru Koto Ni Tsuite Kataru Toki Ni Boku No Kataru Koto.
ISBN 9789532862966
821.521-94=163.42
821.521-4=163.42
CIP2021-04454

MURAKAMI, Haruki
Prvo lice jednine / Haruki Murakami ; prevela Maja Šoljan. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2021. - 192 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2022)
Prevedeno prem: First person singular ; Izv. stv.nasl.: Ichininsho Tansu.
ISBN 9789532862959
821.521-31=163.42
CIP2021-04455

OZ, Amos
Poznati ženu / Amos Oz ; prevela s hebrejskog Andrea Weiss Sadeh. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 296 str. ; 21 cm.
Prevedeno prema: To know a woman.
ISBN 9789533584225
821.411.16'08-31=163.42
CIP2021-04456

PACL Ábri, Judit
Macskaringó Kecskeringő / Pacl Ábri Judit. - Bellye : HMDK [i. e.] Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, 2021. - 20 str. : ilustr. u bojama ; 16 cm.
ISBN 9789535838388
821.511.141-1
CIP2021-04457

ŞAHINER, Seray
Nema straha / Seray Sahiner ; prevela sa turskoga Maja Tutavac. - Zagreb : Opus Gradna, 2021. - 152 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Panorama / Opus Gradna)
Prijevod djela: Hepyek.
ISBN 9789538124334
821.512.161-32=163.42
CIP2021-04458

SIN, Kyŏng-suk
Molim te, pazi na mamu / Kyung-sook Shin ; prevela s engleskoga Mirna Čubranić. - 2. izd. - Zagreb : Hena com, 2021. - 272 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: Please look after mom.
ISBN 9789532593549
821.531(519.5)-31=163.42
CIP2021-04459

VÉGEL, László
Nepokopana prošlost : autobiografski roman / László Végel ; prevela s mađarskog Xenia Detoni. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 304 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Temetetlen múltunk - önéletrajzi regény.
ISBN 9789533584195
821.511.141-31=163.42
CIP2021-04460

ŽMEGAČ, Viktor
Vrhunski europski romani po mom izboru / Viktor Žmegač. - Zagreb : Matica hrvatska, 2021. - 223 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska)
ISBN 9789533412108
821(4).09-31
CIP2021-04461

Vidi br.: CIP2021-04517

Vidi br.: CIP2021-04454

Vidi br.: CIP2021-04504

Vidi br.: CIP2021-04592

Vidi br.: CIP2021-04612

821.11   Germanske književnosti

AL Galidi
Dvije deke, tri plahte / Rodaan Al Galidi ; s nizozemskog prevela Svetlana Grubić Samaržija. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2021. - 392 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Hoe ik talent voor het leven kreeg.
ISBN 9789532593518
821.112.5-31=163.42
CIP2021-04462

GULLIKSEN, Geir
Gle nas sad / Geir Gulliksen ; prevela s norveškog Anja Majnarić. - Zagreb : Fraktura, 2021. - 179 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Se på oss nå.
ISBN 9789533584164
821.113.5-31=163.42
CIP2021-04463

JANSSON, Tove
Komet u Mumindolu / Tove Jansson ; sa švedskoga prevela Željka Černok. - Zagreb : V.B.Z., 2021. - 156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Na margini ; knj. 25)
Prijevod djela: Kometen kommer.
ISBN 9789535204404
821.113.6(480)-93-31=163.42
CIP2021-04464

LARSSON, Stieg
Djevojka koja se igrala vatrom / Stieg Larsson ; prevela sa švedskog Željka Černok. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 600 str. ; 23 cm. - (Millennium / Fraktura ; sv. 2)
Prijevod djela: Flickan som lekte med elden.
ISBN 9789533584201
821.113.6-31=163.42
CIP2021-04465

ROSLUND, Anders
Slatko snivaj / Anders Roslund ; sa švedskoga preveo Edin Badić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 464 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 520)
Prijevod djela: Sovsågott.
ISBN 9789533604039 (meki uvez)
821.113.6-31=163.42
CIP2021-04466

ROSLUND, Anders
Slatko snivaj / Anders Roslund ; sa švedskoga preveo Edin Badić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 464 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Sovsågott.
ISBN 9789533604046 (tvrdi uvez)
821.113.6-31=163.42
CIP2021-04467

821.111   Engleska književnost. Književnosti engleskog jezičnog izraza

ABERCROMBIE, Joe
Prvi zakon / Joe Abercrombie ; [s engleskoga prevela Anja Majnarić]. - 1. izd. - Zagreb : Vorto Palabra, 2021-. - sv. ; 24 cm.
Prijevod djela: The first law.
ISBN 9789538230707 (cjelina)
821.111-31=163.42

Knj. 2 : Prije njihova vješanja. - 2021. - 463 str.
Prijevod djela: Before they are hanged.
ISBN 9789538230776
821.111-31=163.42

CIP2021-04468

ANKA, Darryl
Majstori ograničenja : opažanja jednoga izvanzemaljca o planetu Zemlji / Darryl Anka po diktatu Bashara ; s engleskog preveo Mario Šavorić. - Zagreb : TELEdisk, 2021. - 102 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. - (Biblioteka Duhovnost / TELEdisk)
Prijevod djela: The Masters of Limitation.
ISBN 9789537903602
821.111(73)-31=163.42
573.5
001.94
CIP2021-04469

ANTOLOGIJA suvremene kanadske drame : englesko govorno područje / izbor drama i prijevod Cintija Ašperger. - Zagreb : Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2021. - 533 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Mansioni. Antologije)
ISBN 9789536343867
821.111(71)-2=163.42(082)
CIP2021-04470

BARDUGO, Leigh
Propast i uspon / Leigh Bardugo ; prevela s engleskoga Ira Wacha-Biličić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 376 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Ruin and rising.
ISBN 9789533604121
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04471

BLYTON, Enid
U novoj pustolovini / Enyd Blyton ; [prijevod Sanja Kukić Katalinić ; ilustracije Eileen A. Soper]. - Zagreb : Plava krava, 2021. - 180 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pet prijatelja / Plava krava ; 2)
Prijevod djela: The famous five - five go adventuring again.
ISBN 9789538420016
821.111-93-31=163.42
CIP2021-04472

BRADBURY, Ray
Fahrenheit 451 / Ray Bradbury ; prevela s engleskoga Anja Majnarić. - 3. izd. - Zagreb : Vorto Palabra, 2021. - 206 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Fahrenheit 451.
ISBN 9789538230325
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04473

BURTON, Mary
Spali je dvaput / Mary Burton ; s engleskoga prevela Sanja Gjenero. - Zagreb : 24sata, 2021. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 301 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Burn You Twice.
ISBN 9789533237893 (meki uvez) : 99,00 HRK ; 13,00 EUR ; 25,00 BAM
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04474

BURTON, Mary
Spali je dvaput / Mary Burton ; s engleskoga prevela Sanja Gjenero. - Zagreb : 24sata, 2021. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 301 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Burn You Twice.
ISBN 9789533237909 (tvrdi uvez) : 189,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04475

COLEMAN, Lucy
Božić na idiličnom imanju / Lucy Coleman ; s engleskoga prevela Julijana Jurković-Ravić. - Zagreb : 24sata, 2021. - 352 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Christmas at Lock Keeper’s Cottage.
ISBN 9789533237473 (meki uvez)
821.111-31=163.42
CIP2021-04476

COLEMAN, Lucy
Božić na idiličnom imanju / Lucy Coleman ; s engleskoga prevela Julijana Jurković-Ravić. - Zagreb : 24sata, 2021. - 352 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Christmas at Lock Keeper’s Cottage.
ISBN 9789533237763 (tvrdi uvez)
821.111-31=163.42
CIP2021-04477

DEAN, Abigail
Djevojčica A / Abigail Dean ; s engleskoga prevela Nevena Erak Camaj. - Ana Briški Đurđevac : Sonatina, 2021. - 352 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Girl A.
ISBN 9789538400018
821.111-31=163.42
CIP2021-04478

GRAVES, Robert
Ja, Klaudije / Robert Graves ; s engleskoga preveo Dinko Telećan. - Zagreb : Sandorf, 2021. - 524 str. ; 21 cm. - (Izabrana djela Roberta Gravesa ; knj. 4)
Prijevod djela: I, Claudius.
ISBN 9789533513812
821.111-31=163.42
CIP2021-04479

HAIG, Matt
Ponoćna knjižnica / Matt Haig ; prevela s engleskoga Marta Kovač. - 1. izd. - Zagreb : Vorto Palabra, 2021. - 291 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: The Midnight Library.
ISBN 9789538230752
821.111-31=163.42
CIP2021-04480

HAYES, Alfred
Zaljubljeni / Alfred Hayes ; [prevela Mirna Čubranić]. - Zagreb : Petrine knjige, 2022. - 116 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Petrine knjige knj. 4)
Prijevod djela: In love.
ISBN 9789538423055
821.111-31=163.42
CIP2021-04481

JORDAN, Robert
Oko svijeta / Robert Jordan. - Zagreb : Hangar 7, 2021-. - sv. ; 21 cm.
Prijevod djela: The Eye of the World.
ISBN 9789538408120 (cjelina)
821.111(73)-31=163.42

knj. 1 : Kolo vremena / s engleskog prevela Srebrenka Peregrin. - 2021. - 816 str. - (Orion / Hangar 7 ; knj. 19)
Prijevod djela: The wheel of time.
ISBN 9789538408137
821.111(73)-31=163.42

CIP2021-04482

KEMMERER, Brigid
Srce divlje i lomno / Brigid Kemmerer ; s engleskoga prevela Ana Briški Đurđevac. - Zagreb : Sonatina, 2021. - 404 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Heart so fierce and broken.
ISBN 9789538400049
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04483

LARSEN, Nella
Pretvaranje / Nella Larsen ; s engleskoga prevela Svetlana Grubić Samaržija. - Zagreb : Petrine knjige, 2021. - 124 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Petrine knjige ; knj. 5)
Prijevod djela : Passing.
ISBN 9789538423024
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04484

LE Guin, Ursula Kroeber
Nebeski žrvanj / Ursula K. Le Guin ; prevela Ana Gotovac. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2021. (Zagreb : Denona). - 254 str. ; 20 cm. - (SF klasici)
Prijevod djela: Lathe of Heaven. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu.
ISBN 9789532522747 : 149,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04485

LEE, Fonda
Grad žada / Fonda Lee ; prevela s engleskog Maja Škvorc. - Zagreb : Hangar 7, 2021. - 528 str. ; 22 cm. - (Orion / Hangar 7 ; knj. 18)
Prijevod djela: Jade City.
ISBN 9789538408113
821.111(71)-31=163.42
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04486

MILINOVIĆ, Andrijana
How Simon the Shark found friends / Andrijana Milinović. - Slavonski Brod : vlast. nakl., 2021. - 26 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534962305
821.111-93-32
087.5
CIP2021-04487

MORGAN, Richard K.
Probuđene furije / Richard Morgan ; preveo s engleskoga Neven Dužanec. - 1. izd. - Zagreb : Vorto Palabra, 2021. - 531 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Woken furies.
ISBN 9789538230769
821.111-31=163.42
CIP2021-04488

NGUYỄN, Phan Quế Mai
Planine pjevaju / Nguyễn Phan Quế Mai ; prevela s engleskog Perina Kulić. - 2. izd. - Zagreb : Hena com,. - 336 str. ; 22 cm.
Prijevod djela: The mountains sing.
ISBN 9789532593532
821.111(597)-31=163.42
CIP2021-04489

NONI, Lynette
Zatvorska vidarica / Lynette Noni ; prevela s engleskoga Iris Spajić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 416 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: The Prison Healer.
ISBN 9789533603926
821.111(94)-31=163.42
CIP2021-04490

NORBURY, James
Veliki Panda i Sićušni Zmaj / James Norbury ; s engleskog preveo Slavko Sobin. - Zagreb : Stilus knjiga, 2021. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevod djela: Big Panda and Tiny Dragon.
ISBN 9789538347689
821.111-93-36=163.42
CIP2021-04491

PARKS, Adele
Laži, laži, laži / Adele Parks ; s engleskoga prevela Hana Klak Ustolin. - Zagreb : Stilus knjiga, 2021. - 440 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Lies, Lies, Lies.
ISBN 9789538347702 (meki uvez)
821.111-31=163.42
CIP2021-04492

PARKS, Adele
Laži, laži, laži / Adele Parks ; s engleskoga prevela Hana Klak Ustolin. - Zagreb : Stilus knjiga, 2021. - 440 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Lies, Lies, Lies.
ISBN 9789538347696 (tvrdi uvez)
821.111-31=163.42
CIP2021-04493

PASCAL, Erinn
Harry Potter: Mapa za haranje vodič za Hogwarts / [napisala Erinn Pascal ; ilustrirala Helen Cann ; prevela Ana Briški Đurđvac]. - Zagreb : Školska knjiga, 2021. - 66 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
Prijevod djela: Harry Potter: Marauder’s Map Guide to Hogwarts.
ISBN 9789530622197
821.111(73)-93-34=163.42
087.5
CIP2021-04494

PEARSE, Sarah
Sanatorij / Sarah Pearse ; prevela s engleskoga Ira Martinović. - Zagreb : Egmont, 2021. - 408 str. ; 21 cm. - (Puls / Egmont)
Prijevod djela: The Sanatorium.
ISBN 9789531322386
821.111-31=163.42
CIP2021-04495

PHILLIPS, Julia
Iščezle / Julia Phillips ; prevela s engleskoga Maja Opačić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 320 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Disappearing Earth.
ISBN 9789533604107
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04496

POTOK, Chaim
Zovem se Asher Lev / Chaim Potok ; s engleskoga preveo Matija Janeš. - Zagreb : Edicije Božičević, 2021. - 360 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Keriks)
Prijevod djela: My Name is Asher Lev.
ISBN 9789533620367
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04497

POWERS, Richard
Iznad svega / Richard Powers ; prevela s engleskog Lara Hölbling Matković. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 536 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: The Overstory.
ISBN 9789533584157
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04498

ROBOTHAM, Michael
Dobra djevojka, loša djevojka / Michael Robotham ; preveo s engleskoga Damir Biličić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 439 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Good girl, bad girl.
ISBN 9789533604374
821.111(94)-31=163.42
CIP2021-04499

RUSHDIE, Salman
Quichotte / Salman Rushdie; s engleskoga preveo Saša Stančin. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2021. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 371 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2020)
Prijevod djela: Quichotte. - Bilješka o autoru: str. [373]. - Bilješka o prevoditelju: str. [375].
ISBN 9789532862928 : 149,00 HRK
821.111-31=163.42
CIP2021-04500

TUDOR, Caroline J.
Drugi ljudi / C. J. Tudor ; preveo s engleskoga Igor Rendić. - Zagreb : Znanje, 2021. - 376 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: The other people.
ISBN 9789533604091
821.111-31=163.42
CIP2021-04501

WALLANT, Edward Lewis
Zalagaoničar / Edward Lewis Wallant ; prevela s engleskoga Vjera Balen-Heidl. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2021. (Zagreb : Denona). - 255 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: The Pawnbroker. - Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9789532522723 : 159,00 HRK
821.111(73)-31=163.42
CIP2021-04502

WILLIAMS, Charles
Silazak u pakao / Charles Williams; s engleskoga prevela Petra Mrduljaš. - Zagreb : Edicije Božičević, 2021. - 216 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Keriks)
Prijevod djela: Descent into Hell.
ISBN 9789533620381
821.111-31=163.42
CIP2021-04503

Vidi br.: CIP2021-04486

821.112.2   Njemačka književnost. Književnosti njemačkog jezičnog izraza

ČELEBIĆ, Gojko
Pisci jevrejskog Praga / Gojko Čelebić ; pogovor Venko Andonovski. - Beograd : Factum ; Zagreb : Bookara, 2021. - 461 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534857458 (Bookara)
821.112.2(437.3).09
821.411.16.09
CIP2021-04504

LENZE, Ulla
Radioamater / Ulla Lenze ; prevela s njemačkoga Latica Bilopavlović Vuković. - Zagreb : Fraktura, 2021. - 288 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Der Empfänger.
ISBN 9789533584171
821.112.2-31=163.42
CIP2021-04505

RUNTIĆ, Ivo
Antologija njemačkoga pjesništva / Ivo Runtić ; priredio, predgovor i biograme pjesnika napisao Marijan Bobinac. - Zagreb : ArTresor naklada, 2021. - 407 str. ; 24 cm. - (Suglasja ; knj. 3)
Kazalo.
ISBN 9789538012624
821.112.2-1=163.42(082)
821.112.2.09
(092)
CIP2021-04506

ZWEIG, Stefan
Novela o šahu / Stefan Zweig ; [prevela Branka Grubić]. - Zagreb : Petrine knjige, 2022. - 78 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Petrine knjige knj. 2)
Prijevod djela: Schachnovelle.
ISBN 9789538423031
821.112.2(436)-32=163.42
CIP2021-04507

Vidi br.: CIP2021-04506

821.12   Latinska književnost

Vidi br.: CIP2021-04587

821.13   Romanske književnosti

ALIGHIERI, Dante
Božanstvena komedija : Pakao / Dante Alighieri ; preveo Božidar Petrač ; [slike Tomislav Buntak, Vatroslav Kuliš]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2021. - 636 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska)
Tekst sadrži tal. izvornik i hrv. prijevod. - Kazala.
ISBN 9789533412160
821.131.1-13=131.1=163.42
CIP2021-04508

AMADOU Amal, Djaïli
Nestrpljive / Djaïli Amadou Amal ; s francuskoga prevela Ivana Šojat. - Zagreb : Petrine knjige, 2022. - 152 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Petrine knjige knj. 3)
Prijevod djela: Les impatientes.
ISBN 9789538423048
821.133.1(671.1)-31=163.42
CIP2021-04509

ANTOON, Sinan
Voda za mrtve / Sinan Antoon ; [prevela Ivana Šojat]. - Zagreb : Petrine knjige, 2022. - 252 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Petrine knjige knj. 1)
Prijevod djela: Seul le grenadier.
ISBN 9789538423062
821.133.1-31=163.42
CIP2021-04510

ARAMBURU, Fernando
Patria / Fernando Aramburu ; prevela sa španjolskoga Željka Somun. - Zaprešić : Fraktura, 2022. - 608 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Patria.
ISBN 9789533584263
821.134.2-31=163.42
CIP2021-04511

BALZAC, Honoré de
Serafita / Honoré de Balzac ; s francuskoga preveo Andrea Grgić. - Labin : Oblaci, 2021. - 160 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pronađeni klasici)
Prijevod djela: Seraphita.
ISBN 9789534953112
821.133.1-31=163.42
CIP2021-04512

BUCAY, Jorge
Ispričat ću ti priču / Jorge Bucay ; prevela sa španjolskog Silvana Roglić. - 8. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 261 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Déjame que te cuente.
ISBN 9789532666694
821.134.2(82)-32=163.42
CIP2021-04513

BUCAY, Jorge
Klasične priče da se bolje spoznaš / Jorge Bucay ; prevela sa španjolskog Željka Somun ; [ilustracije Mislav Lešić]. - 3. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2022. - 469 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevod djela: Cuentos clásicos para conocerte mejor.
ISBN 9789533581590
821.134.2(82)-93-32=163.42
159.913
CIP2021-04514

COGNETTI, Paolo
Osam planina / Paolo Cognetti ; prevela s talijanskog Ana Badurina. - Zaprešić : Fraktura, 2022. - 1208 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevod djela: Le otto montagne.
ISBN 9789533584287
821.131.1-31=163.42
CIP2021-04515

GUYARD, Mélanie
Tihe duše / Mélanie Guyard ; prevela s francuskoga Maja Ručević. - Zagreb : Znanje, 2021. - 248 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: Les âmes silencieuses.
ISBN 9789533604138
821.133.1-31=163.42
CIP2021-04516

PJESNICI s otoka San Simón / Francesca Cricelli ... [et al.] ; s portugalskog preveo Tomica Bajsić. - Zagreb : Druga priča, 2021. ([s. l.] : Grafocentar). - 78 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Rupa u zidu : biblioteka poezije)
Stihovi. - Ostali zastupljeni autori: Estevo Creus, Rita Dahl, Anton Garcia, Xu Huidong. - Slike autora.
ISBN 9789538323058 : 100,00 HRK
821.134.3-1=00(082)
821-1=00(082)
CIP2021-04517

RUIZ Zafón, Carlos
Labirint duhova / Carlos Ruiz Zafón ; prevela s španjolskiog Ela Varošanec. - Zaprešić : Fraktura, 2022. - 848 str. ; 23 cm.
Prijevod djela: El Laberinto de los Espíritus.
ISBN 9789533584270
821.134.2-31=163.42
CIP2021-04518

USÓN, Clara
Plahi ubojica / Clara Usón ; sa španjolskoga prevela Silvana Roglić. - Zagreb : V.B.Z., 2021. - 160 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija; knj. 588)
Prijevod djela: El asesino tímido.
ISBN 9789535204459 (meki uvez)
821.134.2-31=163.42
CIP2021-04519

Vidi br.: CIP2021-04575

Vidi br.: CIP2021-04403

Vidi br.: CIP2021-04403

Vidi br.: CIP2021-04259

821.16   Slavenske književnosti

DVOŘÁKOVÁ, Petra
Kirurg / Petra Dvořáková ; prevela s češkog Sanja Miličević Armadaa. - 1. izd. - Zagreb : Hena com, 2021. - 264 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Chirurg.
ISBN 9789532593525
821.162.3-31=163.42
CIP2021-04520

LEM, Stanisław
Memoari pronađeni u kadi / Stanisław Lem ; [prevoditelj Adrian Cvitanović]. - Pula : Nebula, 2021. - 238 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pegaz)
Prijevod djela: Pamiętnik znaleziony w wannie.
ISBN 9789538314063
821.162.1-31=163.42
CIP2021-04521

MIŁOSZEWSKI, Zygmunt
Neprocjenjiv / Zygmunt Miłoszewski ; s poljskoga preveo Mladen Martić. - Zagreb : Edicije Božičević, 2021. - 560 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Bezcenny.
ISBN 9789533620220
821.162.1-31=163.42
CIP2021-04522

POSTAVNA, Tanja
Kad sam bila lisica / Тanya Postavna ; ilustrirala Mariya Foya ; prijevod s ukrajinskog Kristina Žunac. - Varaždin : Stanek, 2021. - 64 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Prijevod djela: Koli ja byla lisiceju.
ISBN 9789538130656
821.161.2-93-32=163.42
087.5
CIP2021-04523

SAPKOWSKI, Andrzej
Gospodarica jezera / Andrzej Sapkowski ; preveo s poljskog Mladen Martić. - 2. izd. - Zagreb : Egmont, 2022. - 556 str. ; 21 cm. - (Puls / Egmont)
Prijevod djela: Pani jeziora.
ISBN 9789531320207
821.162.1-31=163.42
CIP2021-04524

SAPKOWSKI, Andrzej
Lastavičja kula / Andrzej Sapkowski ; preveo s poljskog Mladen Martić. - 2. izd. - Zagreb : Egmont, 2022. - 454 str. ; 21 cm. - (Puls / Egmont)
Prijevod djela: Wieża jaskòłki.
ISBN 9789531320030
821.162.1-31=163.42
CIP2021-04525

SINANOVIĆ, Emsud
Ninočka : ciklus u sjećanju na izgubljene djevojke / Emsud Sinanović. - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, 2021. - 160 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Bosana : bošnjački pisci u Hrvatskoj)
ISBN 9789537922207
821.163.4(497.5=1:497.6)-31
CIP2021-04526

SZYMBORSKA, Wisława
Svijet koji nije od ovoga svijeta : izabrane pjesme / Wisława Szymborska ; izabrala i prevela s poljskog Đurđica Čilić. - 2. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 165 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fraktali ; kn. 36)
ISBN 9789533582504
821.162.1-1=163.42
CIP2021-04527

TOPOL, Jáchym
Osjetljiv čovjek / Jáchym Topol ; sa češkoga prevela Mirna Stehlíková Đurasek. - Zagreb : V.B.Z., 2021. - 392 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 586)
Prijevod djela: Citlivý člověk.
ISBN 9789535204466 (tvrdi uvez)
821.162.3-31=163.42
CIP2021-04528

TOPOL, Jáchym
Osjetljiv čovjek / Jáchym Topol ; sa češkoga prevela Mirna Stehlíková Đurasek. - Zagreb : V.B.Z., 2021. - 392 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 586)
Prijevod djela: Citlivý člověk.
ISBN 9789535204381 (meki uvez)
821.162.3-31=163.42
CIP2021-04529

ZAGAJEWSKI, Adam
Kasni blagdani : izabrane pjesme / Adam Zagajewski ; preveo s poljskoga Pero Mioč. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2021. - 296 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Vretence 1999-2021)
Prijevod djela: Późne święta.
ISBN 9789532862805
821.162.1-1=163.42
CIP2021-04530

Vidi br.: CIP2021-04593

821.163.42   Hrvatska književnost

BABIĆ-VIŠNJIĆ, Snježana
No name : klinci s Ranžirnog / Snježana Babić Višnjić ; [ilustracije Željka Gradski]. - Zagreb : Naklada Semafora, 2021. - 88 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Žuta)
ISBN 9789538350207
821.163.42-93-31
CIP2021-04531

BASTAŠIĆ, Lana
Crveni kofer / Lana Bastašić. - Zagreb ; Sarajevo : Buybook, 2021. - 136 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538226854
821.163.42-9
CIP2021-04532

BENČIĆ, Augusta
Jutro poslije Stvaranja / Augusta B I. - Banjole : vlast. nakl., 2021. - 172 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534941317
821.163.42-31
CIP2021-04533

BERONIĆ, Tomislav
Frangere pane : priče o Frankopanima / Tomislav Beronić. - Velika Gorica : Društvo za promicanje kulture Kvaka, 2022. - 464 str. ; 24 cm.
ISBN 9789538417023
821.163.42-31
CIP2021-04534

BIJAČ, Lea
Ti (pusto)loviš / Lea Bijač ; [fotografije Lea Bijač, Zoran Bijač]. - Koprivnica : Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2021. - 136 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789532783544
821.163.42-992
CIP2021-04535

BILETIĆ, Boris
Hvatanje zraka : izabrane pjesme / Boris Domagoj Biletić ; izbor i pogovor Miroslav Mićanović. - Zagreb : Matica hrvatska, 2021. - 222 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Podzvizd ; knj. 21)
ISBN 9789533412184
821.163.42-1
CIP2021-04536

BITENC, Lana
Ne tako strašne priče za laku noć : (Baka Elizabeta nikad ne smeta) / Lana Bitenc ; [ilustracije Nina Ivanović]. - Zagreb : Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - 47 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Klub prvih pisaca)
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 42-43.
ISBN 9789538350191 : 80,00 HRK
821.163.42-93-1
CIP2021-04537

BJELČIĆ, Ratko
Dvostruki prored : zapisi iz postpotresnog razdoblja pandemije Covid-a / Ratko Bjelčić. - Zagreb : Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - 127 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Velika)
Slika autora i bilješka o njemu: str. [128].
ISBN 9789538350177 : 100,00 HRK
821.163.42-93-31
CIP2021-04538

BLAĆE, Lana
Orašar : Klarina priča / [autor stihova] Lana Blaće ; [autor glazbe i ilustracije Marko Juraga]. - Zagreb : Aplauz Teatar, 2021. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm.
ISBN 9789534977101
821.163.42-93-34
CIP2021-04539

BLAŽETIĆ, Maja
Verica i Vjeko : pozdrav Švijete / autorice Maja Blažetić, Ana Surač ; ilustratorica Mirela Srabović. - Zagreb : M. Blažetić i A. Surač, 2021. - 28 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
ISBN 9789534980101
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04540

BLAŽEVIĆ, Magdalena
Svetkovina / Magdalena Blažević. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 137 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533584256
821.163.42(497.6)-32
CIP2021-04541

BOŠKOVIĆ, Kate
U potrazi za čarobnim božićnim keksićima / [tekst] Kate Bošković ; [ilustracije] Matea Erceg. - Split : Tag, 2021. - 28 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Slatkopedija ; knj. 1)
ISBN 9789534978405
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04542

BRLIĆ Jukić, Maja
Oni drugi snovi / Maja Brlić Jukić. - Osijek : Color print, 2021. - 166 str. ; 23 cm.
ISBN 9789534869352
821.163.42-1
CIP2021-04543

CIPOL, Nataša
Emocionalni kaos / Nataša Cipol. - Zagreb : Kultura snova, 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - 99 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Slika autorioce i bilješka o njoj: str. 95.
ISBN 9789538306709 : 100,00 HRK
821.163.42-1
CIP2021-04544

CVITAN, Ivanka
Skale za slobodan pad / Ivanka Cvitan. - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2021. - 72 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Poezije / Hrvatsko društvo pisaca ; kolo 14, knj. 72)
Stihovi .
ISBN 9789538152351
821.163.42-1
CIP2021-04545

ČAVIĆ, Zdenka
Pročitaj poruku / Zdenka Čavić. - Velika Gorica : Društvo za promicanje kulture Kvaka ; Varaždin : Mini-print-logo, 2021. - 128 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537573614 (Mini-print-logo)
821.163.42-93-31
CIP2021-04546

ĆULUMOVIĆ, Maja
Bio si moj vjetar / Maja Ćulumović. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - 144 str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789534930212
821.163.42-1
CIP2021-04547

DOBRIČIĆ, Ana
Blanka i oblaci / Ana Dobričić ; ilustrirala Katarina Matković. - Zagreb : Ceres, 2021. - 44 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Mali princ ; knj. 4)
ISBN 9789532671025
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04548

DRAGIČEVIĆ, Marijana, arheologinja
Marej u Jezogradu / Marijana Dragičević ; [ilustracije Zoran Tokić]. - Bjelovar : Društvo umjetnika mladih alternativaca, 2021. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm.
Bilješka o autorici na omotu. - Bilješka o ilustratoru na omotu.
ISBN 9789534953617
821.163.42-93-31
CIP2021-04549

DRŽIĆ, Marin
Dundo Maroje ; Skup / Marin Držić ; [metodička obrada Sandra Grabić]. - 1. izd. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2021. - 336 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatna knjiga : metodički obrađena lektira / "Katarina Zrinski", Varaždin)
ISBN 9789532363289
821.163.42-2
(02.053.5)
CIP2021-04550

DUBRAVČIĆ, Dragutin
Zbiljne priče V : ilustrirano fotografijama i crtežom / Dragutin Dubravčić. - Velika Gorica : vlast. nakl., 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm.
Nakl. 200 primj. - Bilješka o autoru na omotu.
ISBN 9789537529260
821.163.42-32
CIP2021-04551

DUBROVAČKI spomenar : zbirka poezije i proze / [urednica Ana Bašić]. - Dubrovnik : Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik Ana Bašić, 2021. - 100 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534888445
821.163.42-1(082)
821.163.42.09-1
821.163.42.09-3
(497.584Dubrovnik)
CIP2021-04552

DUŽIĆ, Iva
8 lajkova / Iva Dužić ; [ilustratorica Nina Ivanović]. - Zagreb : Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2021. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Zvonko)
ISBN 9789538350214
821.163.42-93-31
CIP2021-04553

DUŽMAN, Marilena
Hladno srce / Marilena Dužman. - Ližnjan : vlast. nakl., 2021. - 246 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534848272
821.163.42-31
CIP2021-04554

ĐULA, Ivana
Anatomija pauze / Ivana Đula. - Zagreb : Oaza books, 2021. - 88 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789538369100
821.163.42-1
CIP2021-04555

ĐURETIĆ, Nikola
Tragovi u snijegu = (Footprints in the snow) : haiku, senryu i poneka tanka / Nikola Đuretić ; [ilustracije Alfred Krupa]. - 1. izd. - Zagreb : Naklada Đuretić, 2022. - 92 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Đuretić ; knj. 20)
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9789537911638
821.163.42-1=111=163.42
CIP2021-04556

ERDELJI-ŠTIVIĆ, Branka
Bake u avionima : priče o daljinama, pripadanju i zalascima sunca / Branka Erdelji-Štivić. - Zagreb : Beletra, 2021. - 200 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538209369
821.163.42-32
CIP2021-04557

FRKA Milotić, Martina
Pripovjedačica / Martina Frka Milotić ; [ilustrirala Jelena Hrvoj]. - Split : Naklada Fragment, 2021. - 168 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538301216
821.163.42-31
CIP2021-04558

GAJSKI Jolić, Mirna
Potresec / Mirna Gajski Jolić ; ilustrirala Katarina Matković. - Zagreb : Ceres, 2021. - 36 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Mali princ ; knj. 3)
ISBN 9789532671018
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04559

GALANT, Ana
Novi raspored / Ana Galant. - Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 2021. - 52 str. ; 20 cm.
Stihovi.
ISBN 9789536018611
821.163.42-1
821.163.42-1'282
CIP2021-04560

HABJAN, Stanislav
Car je gol na kiši / Stanislav Habjan. - Zagreb : Petikat, 2021. - 164 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 9789536946488
821.163.42-9
CIP2021-04561

HABJAN, Stanislav
Otok ili kit / Stanislav Habjan. - Zagreb : Petikat, 2021. - 180 str. ; 17 cm.
ISBN 9789536946501
821.163.42-31
CIP2021-04562

HRVOJ, Jelena
Dedivinacija Monokromija / Jelena Hrvoj. - Zagreb : Naklada Cranium, 2021. - 376 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538413018
821.163.42-31
CIP2021-04563

JADRIĆ, Filipa
Povedi i mene : daleko je samo ono što ne želiš / Filipa Jadrić. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, 2021. - 80 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Albatros. Posebna izdanja ; knj. 90)
ISBN 9789538141249
821.163.42-1
CIP2021-04564

JELUŠIĆ, Božica
Zagreb u versima i kipecima : rukopisna knjiga / Božica Jelušić ; fotografije Nikola Šolić. - Zagreb : Beletra, 2021. - 56 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789538209291
821.163.42-1
77Šolić, N.
CIP2021-04565

JERGOVIĆ, Miljenko
Trojica za Kartal : Sarajevski Marlboro remastered / Miljenko jergović. - Zagreb : Bodoni, 2021. - 296 str. ; 22 cm.
ISBN 9789538398056
821.163.42-32
CIP2021-04566

JOZIĆ, Mia
Otprljajmo more! / tekst Mia Jozić ; ilustracije Branka Krvavac. - Vinkovci : SOROR, 2021. - 28 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534975503
821.163.42-93-32
502.51(26)
087.5
CIP2021-04567

JURAC, Danijela
Paunice lijepe ptice / tekst Danijela Jurac ; ilustracije Matea Škrtić. - Karlovac : Umjetnička organizacija Lepeza, 2021. - 26 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
ISBN 9789534976609
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04568

KALE Morinjka, Ankica
Vrime od monada / Ankica Kale Morinjka. - Velika Gorica : Društvo za promicanje kulture Kvaka, 2022. - 164 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538417092
821.163.42-31
CIP2021-04569

KATUNARIĆ, Dražen
Zbogom pustinjo / Dražen Katunarić. - Zagreb : Sandorf, 2021. - 515 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
ISBN 9789533513768
821.163.42-31
CIP2021-04570

KLJENAK, Antun
Barrique : Post iucundam iuventutem / Antun Kljenak. - Zagreb : vlast. nakl., 2021. - 100 str. : ilustr. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789535855545
821.163.42-1
CIP2021-04571

KONDRES, Stjepan
Aragonac u Zagorju : oda zavičaju / Stjepan Kondres. - Ivanić-Grad : Muzej Ivanić-Grada, 2021. - 252 str. ; 26 cm.
ISBN 9789534969915
821.163.42-31
CIP2021-04572

KOVAČEVIĆ, Anđelko, književnik
Molitva [Elektronička građa] / Anđelko Kovačević. - 2., prerađeno izd. - Osijek : vlast. nakl., 2021. - 1 optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.
Zahtjevi sustava: PC; Windows; Adobe Acrobat Reader. - Stihovi. - Stv. nasl. s naljepnice diska. - Publikacija u formatu PDF; sadrži 75 str.
ISBN 9789539800077
821.163.42-1
(086)
CIP2021-04573

KRIŽANOVIĆ, Marijana
Panda Vanda na Jadranu / Marijana Križanović ; ilustrirao David Peroš Bonnot. - Zagreb : Naklada Semafora, 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - [69] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Šarena)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. [66]. - Slika ilustratora i bilješka o njemu: str. [67]. - Rječnik pojmova: str. [61-63]. - Ilustr. na unut. str. oba spojna lista.
ISBN 9789538217579 : 100,00 HRK
821.163.42-93-1
821.163.42-93-992
087.5
CIP2021-04574

KRPINA, Zdravka
Most od papira : dvojezično / Zdravka Krpina. - Zagreb : Biakova, 2021. - 330 str. ; 21 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na talijan. jeziku.
ISBN 9789538136955
821.163.42.09-992
821.131.1.09
050:82(497.5)
(497.5)
CIP2021-04575

LABRTIĆ, Katarina
Priče iz sokaka / Katarina Labrtić. - Šiškovci : KUD "Slavko Janković", 2021. - 64 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534978207
821.163.42-32
821.163.42-16
CIP2021-04576

LALIĆ, Rada
Nebo, sunce, oblaci, život... koraci... / Rada Lalić. - Poreč : Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo : Društvo invalida Poreč, 2021. - 116 str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789534857205 (Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo)
821.163.42-1
CIP2021-04577

LANG, Nevenka
Potraga za svjetlom / Nevenka Lang. - Velika Gorica : Udruga umjetnika Spark, 2021. - 116 str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789537712150
821.163.42-1
CIP2021-04578

LAZARUS, Branko
Umjetnost kratkih razgovora : (2020. godina) / Branko Lazarus. - 1. izd. - Zagreb : Alfa, 2021. - 352 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Dobra proza)
ISBN 9789533644059
821.163.42-3
CIP2021-04579

LEIZER, G. D.
Kreirana po Diegu / G. D. Leizer. - Zagreb : Innamorata, 2021.. - sv. (335 str.) ; 21 cm.
ISBN 9789534974612 (Dio 1)
821.163.42-31
CIP2021-04580

LOVRENČIĆ, Željka
Samo kritično, molim / Željka Lovrenčić. - Zagreb : Biakova, 2021. - 316 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538136986
821.163.42.09
(0:82-4)
CIP2021-04581

LUMEZI, Lazer
Na dva neba / Lazer Rok Lumezi. - Zagreb : ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti, 2021. - 88 str. : ilustr.ma ; 21 cm.
Sadrži i stihove.
ISBN 9789533272122
821.163.42-1
739.2Lumezi, L.
CIP2021-04582

MAĐAREVIĆ, Marina
Zašto Sveti Lovro plače : roman za djecu i mlade / Marina Mađarević. - Virovitica : Matica hrvatska, Ogranak : Gradska knjižnica i čitaonica, 2021. - 83 str. ; 21 cm. - (Virovitička zavičajna knjižnica. Kolo Knjige za mladež)
ISBN 9789535751830 (Gradska knjižnica i čitaonica)
821.163.42-93-31
CIP2021-04583

MAKOVEC-PIŠTA, Stjepan
Zviralo sreče / Stjepan Makovec-Pišta. - Štrigova : Općina Štrigova, 2021. - 196 str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789535673446
821.163.42-1
821.163.42-1'282
CIP2021-04584

MALJEVAC, Željko
Sisački (ru)let / Željko Maljevac. - Sisak : Sisačka udruga za promicanje alternativne i urbane kulture, 2021. - 104 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Teatar piva ; knj. 10)
Stihovi.
ISBN 9789534931974
821.163.42-1
CIP2021-04585

MAREČIĆ, Ivan
Brambidul : neobični slučaj nestalih patuljaka / Ivan Marečić. - Zagreb : Udruga Crtani Romani Šou, 2021. ([Zagreb] : Studio Moderna). - 52 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Ilustr. i na oba spojna lista.
ISBN 9789538228308 : 70,00 HRK
821.163.42-93-34
CIP2021-04586

MARKO Marulić - ein europäischer Humanist = Marko Marulić - a European Humanist : Ausstellungskataloge = exhibition catalogue / [Mitwirkende, prepared by Nela Marasović ... [et al.] ; Englische Übersetzung, translation into English Mislav Modronja ; Deutsche Übersetzung, translation into German Andrea Stanek ; Fotografie, photographs Darko Čižmek, Sonja Hrelja ; Redaktion, editoral bord Nela Marasović, Jasenka Zajec]. - Zagreb : National- und Universitätsbibliothek Zagreb = National and University Library in Zagreb, 2021. ([Zagreb] : ITG). - 75 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
Katalog izložbe. - Biography ; Biografien: str. 17-20. - Bilješke uz tekst. - Nakl. 200 primj. - Tekst na njem. i na engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789535002079
821.163.42.09Marulić, M.
821.124(497.5).09Marulić, M.
(083.824)
CIP2021-04587

MATAGA, Vojislav
Ljudi Liliputanci Nojevi : (primjeri jedne fluidne forme) / Vojislav Mataga. - Zagreb : Meandarmedia, 2021. - 208 str. : 20 cm. - (Edicija Meandar ; knj. 139)
ISBN 9789533342580
821.163.42-84
CIP2021-04588

MATIĆ, Siniša, filozof
Mikroetičke priče / Siniša Matić. - Zagreb : Biakova, 2021. - 228 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538375262
821.163.42-96
821.163.42-32
CIP2021-04589

MIJOVIĆ, Marinko
Ludi pozvaše, još luđi se odazvaše : aforizmi / Marinko Mijović. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Skaner studio, 2021. - 152 str. ; 21 cm.
ISBN 9789537080976 (Skaner studio)
821.163.42-84
CIP2021-04590

MILINOVIĆ, Dino
Svijet je muškog roda ili Tragedija koje nije bilo / Dino Milinović. - Zagreb : Matica hrvatska, 2021. - 83 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska)
ISBN 9789533412054
821.163.42-2
CIP2021-04591

MILLENIUM stih - poetski maraton "Riječi iznad svega" (2021 ; Zadar)
Millenium stih - poetski maraton "Riječi iznad svega", Zadar 2021. : zajednička zbirka poezije / priredila Emilija Mijatović. - Zadar : Udruga književnih stvaralaca „Riječi iznad svega“, 2021. - 187 str. ; 21 cm.
ISBN 9789535979739
821.163.42-1(082)
821.163.42-053.5-1(082)
821(4)-1=00(082)
CIP2021-04592

MOJE priče : ispisane istinom : zbirka kratkih priča 8 autora / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2021. - 100 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538306761
821.163.42-32(082)
821.163.4(497.6)-32(082)
CIP2021-04593

MOJI snovi 1 : ispisani stihovima : zbirka poezije 10 autora / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2021. - 108 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538306778
821.163.42-1(082)
CIP2021-04594

MOJI snovi 2 : ispisani stihovima : zbirka poezije 10 autora / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2021. - 108 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538306785
821.163.42-1(082)
CIP2021-04595

MOJI snovi 3 : ispisani stihovima : zbirka poezije 10 autora / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2021. - 108 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538306792
821.163.42-1(082)
CIP2021-04596

MOJI snovi 4 : ispisani stihovima : zbirka poezije 10 autora / [urednik Zdravko Odorčić]. - Zagreb : Kultura snova, 2021. - 108 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538306808
821.163.42-1(082)
CIP2021-04597

MOORE, Inna
Spašen / Inna Moore. - Zagreb : Innamorata, 2021. - 344 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534974643
821.163.42-31
CIP2021-04598

MRKELA, Mirjana
Botanika i tropjesma / Mirjana Mrkela. - Zagreb : Biakova, 2021. - 116 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538375286
821.163.42-1
CIP2021-04599

[Knj. 1] : NATUKNICE.. - 180 str.
Bibliografija.
ISBN 9789531919593
821.163.42
CIP2021-04600

OMRČEN, Mirko
Ti jesi : zbirka pjesama / Mirko Omrčen. - Zagreb : 24sata, 2021. - 180 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533237862
821.163.42-1
821.163.42-97
2-29
CIP2021-04601

PARISI, Selma
Online kučke / Selma Parisi ; [ilustratorica Nina Ivanović]. - Zagreb : Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Velika)
Slika autorice i bilješka o njoj: str. 73-74. - Slika ilustratorice i bilješka onjoj: str. 75.
ISBN 9789538350184 : 100,00 HRK
821.163.42-93-32
CIP2021-04602

PAVIĆ, Roman
Pozdrav iz Staljingrada / Roman Pavić. - Zaprešić : Fraktura, 2022. - 648 str. ; 23 cm.
ISBN 9789533584232
821.163.42-31
CIP2021-04603

PAVLIČIĆ, Pavao
Sanjarije samotnog vozača / Pavao Pavličić. - Zagreb : Umjetnička organizacija Lađa od vode, 2021. - 258 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Krasopis)
ISBN 9789534911440
821.163.42-84
CIP2021-04604

PAŽANIN, Slavica Oka
Među zvijezdama / Slavica Oka Pažanin. - Zagreb : Kultura snova, 2021. - 112 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538306815
821.163.42-1
CIP2021-04605

PEJAKOVIĆ, Željko
Brižna oka dva / Željko Pejaković. - Županja : vlast. nakl., 2021. - 110 str. ; 21 cm.
Stihovi.
ISBN 9789534976401
821.163.42-1
CIP2021-04606

PERIŠ, Želimir
Straška izvrće neistine / Želimir Periš ; ilustrirala Ivana Štrukelj. - Zagreb : Fierce women, 2021. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
ISBN 9789534938324
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04607

PERIŠ, Želimir
Fiercey Exposes Falsehoods / Želimir Periš ; ilustrated by Ivana Štrukelj ; [translation Tihana Bertek]. - Zagreb : Fierce women, 2021. - 24 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Izv. stv. nasl.: Straška izvrće neistine.
ISBN 9789534938331
821.163.42-93-32=111
087.5
CIP2021-04608

PERIŠIĆ, Robert
Područje bez signala : roman / Robert Perišić. - 3. izd. - Zagreb : Sandorf, 2021. - 424 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura / Sandorf)
Bilješka o autoru na omotu.
ISBN 9789533513799
821.163.42-31
CIP2021-04609

PEŠUT, Dino
Tatin sin / Dino Pešut. - Zaprešić : Fraktura, 2022. - 191 str. ; 21 cm.
ISBN 9789533584249
821.163.42-31
CIP2021-04610

PETRIČEVIĆ-TODOROVIĆ, Ružica
A dite, pamti : zavičajna dijalektna zbirka poezije i proze / Ružica Todorović. - Tomica : R. Petričević-Todorović ; Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske, 2021. - 132 str. ; 22 cm.
ISBN 9789534936313
821.163.42-82'282(082)
821.163.42-32'282
821.163.42-1'282
CIP2021-04611

PIŠEM srcem i dušom : zajednička međunarodna zbirka poezije / [urednica Kristina Koren Kudelić]. - 2021. - 133 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538333439
821.163.42-1(082)
821-1=163.42(082)
CIP2021-04612

PONGRAŠIĆ, Zoran
Krive su Seka i Seka / Zoran Pongrašić. - Zagreb : Knjiga u centru, 2021. ([Zagreb] : Studio Moderna). - 281 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Lektira za pet)
Slika autora i bilješka o njemu: str. 280.
ISBN 9789538222382 : 109,00 HRK
821.163.42-93-31
CIP2021-04613

PRKAČIN, Nada
Grof Janković : povijesni roman / Nada Prkačin ; [ilustracije Nora Vrselja]. - Zagreb : Despot Infinitus ; Požega : Ogranak Matice hrvatske u Požegi, 2021. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest / Despot Infinitus)
ISBN 9789536371235 (Ogranak Matice hrvatske u Požegi)
821.163.42-31
CIP2021-04614

RAK, Omer
Oneiricon : roman / Omer Rak. - Zagreb : V. B. Z., 2021. - 278 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 587)
ISBN 9789535204398
821.163.42-31
CIP2021-04615

RAKIĆ Piškorjanac, Radojaka
Cvjetovi moje duše / Radojka Rakić Piškorjanac. - Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2021. - 74 str. ; 23 cm.
Stihovi.
ISBN 9789538307188
821.163.42-1
CIP2021-04616

RIBIĆ, Ljubica
Ladja iz lubja / Ljubica Ribić, Milan Novak ; [poezijo Ljubice Ribić iz hrvaščine v slovenščino prevedel Milan Novak]. - Varaždin : Udruga za promicanje kulture RITAM MISLI, 2021. - 84 str. ; 24 cm. - (Zbirka Cometae ; knj. 15)
Stihovi. - Izv. stv. nasl.: Lađa od lubja.
ISBN 9789538348112
821.163.42-1=163.6
CIP2021-04617

SABLJAK, Zvonimir
Poruke za Lily : pisamca iz Omišlja posvećena Samoborki gđi Djurdji Vuković, r. Gunčić / Zvonimir Sabljak ; [predgovor Maja Kušenić Gjerek ; odabrala, uredila i pogovorom popratila Zlata Bujan-Kovačević]. - Crni Lug : Pop & Pop, 2021. - 298 str. ; 20 cm.
ISBN 9789537002633
821.163.42-1'282
821.163.42-6'282
CIP2021-04618

SCARPA, Alessandro
Vir života / Alessandro Scarpa. - Velika Gorica : Društvo za promicanje kulture Kvaka, 2022. - 180 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538417016
821.163.42-31
CIP2021-04619

SIGUR, Petra
Panova katedrala : priče / Petra Sigur. - Sisak : Matica hrvatska, Ogranak Sisak, 2021. (Zagreb : Grafomark). - 271 str. ; 21 cm.
Bilješka o autorici: str. 271.
ISBN 9789536533459 : 150,00 HRK
821.163.42-32
CIP2021-04620

STONE, Sandra
Zablude / Sandra Stone. - Čavle : vlast. nakl., 2021. - 323 str. ; 21 cm.
ISBN 9789534876718
821.163.42-31
CIP2021-04621

SUSRET hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva "Stjepan Kranjčić" (13 ; 2021 ; Križevci)
Zora nebom zarudjela : 13. Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić", Križevci 2021. / [urednik Vladimir Lončarević]. - Križevci : Udruga za promicanje znamenitih Križevčana "Dr. Stjepan Kranjčić" ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2021. - 152 str. : ilustr. ; 21 cm.
Sadrži i stihove.
ISBN 9789532416664
821.163.42-97(082)
821.163.42-97'282(082)
821.163.42-82(082)
821.163.42-82'282(082)
CIP2021-04622

ŠESTO, Silvija
Zlatko i Prljavko / napisale Silvija Šesto i Mirjana Novak Perjanec ; ilustrirala Paula Konjušić. - Zagreb : Naklada Semafora, 2021. (Zagreb : Studio Modrena). - [36] str. : ilustr. u boji ; 21 cm. - (Biblioteka Šarena)
Slike autorica i bilješke o njima: str. [34-35].
ISBN 9789538217562 : 100,00 HRK
821.163.42-93-32
087.5
CIP2021-04623

ŠESTO, Silvija
Od fejsa do nebesa / Silvija Šesto. - Zagreb : Naklada Semafora, 2021. (Zagreb : Studio Moderna). - 107 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Crvena)
Bilješka o autorici: str. 106-107.
ISBN 9789538217586 : 100,00 HRK
821.163.42-84
CIP2021-04624

ŠIMPRAGA, Dalibor
Izvještaj o generaciji / Dalibor Šimpraga. - Zagreb : Durieux, 2021. - 217 str. ; 20 cm.
ISBN 9789531885089
821.163.42-32
CIP2021-04625

ŠKUNCA, Andriana
Otok, zrcalo riječi : izabrane pjesme / Andriana Škunca. - Zaprešić : Fraktura, 2021. - 360 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fraktali ; knj. 44)
Stihovi.
ISBN 9789533584188
821.163.42-1
CIP2021-04626

ŠOVAGOVIĆ, Tomislav
Rudnik čvaraka 2 / Tomislav Šovagović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2021. - 286 str. ; 19 cm. - (Biblioteka hrvatskih pisaca ; knj. 49)
ISBN 9789531431378 (meki uvez)
821.163.42-32
CIP2021-04627

ŠOVAGOVIĆ, Tomislav
Rudnik čvaraka / Tomislav Šovagović. - 3. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2021. - 322 str. ; 19 cm. - (Biblioteka hrvatskih pisaca ; knj. 10)
ISBN 9789531431330
821.163.42-32
CIP2021-04628

ŠOVAGOVIĆ, Tomislav
Rudnik čvaraka 2 / Tomislav Šovagović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2021. - 286 str. ; 19 cm. - (Biblioteka hrvatskih pisaca ; knj. 49)
ISBN 9789531431385 (tvrdi uvez)
821.163.42-32
CIP2021-04629

TABULOV Truta, Mladen
Takovi smo kakovi smo / Mladen Tabulov Truta. - Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2021. - 136 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Lastovanja)
ISBN 9789533090542
821.163.42-36'282
CIP2021-04630

TARADI, Gorkić
Vapaj basni / Gorkić Taradi i grupa mladih autora ; [ilustracije Goran Radiković]. - Čakovec : Udruga Mlada pera, 2021. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm.
Om. nasl.
ISBN 9789535996064
821.163.42-053.5-34(082)
821.163.42-93-34(082)
CIP2021-04631

TOMIĆ, Sonja
Pastir koji je pronašao Božić : priče za velike i male / Sonja Tomić ; [ilustrator Hrvoje Orlović]. - Zagreb : Salesiana, 2021. - 144 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
ISBN 9789532052244
821.163.42-93-32
821.163.42-93-97
27-29
CIP2021-04632

TRAMBUROVSKI, Snježana
Berba šafrana / Snježana Tramburovski. - Sisak : Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, 2021. - 52 str. ; 21 cm. - (Teina biblioteka ; knj. 8)
ISBN 9789536468249
821.163.42-16
CIP2021-04633

VRIJEME misli / [urednici Martin Majcenović, Vigor Vukotić, Miljenka Buljević]. - Zagreb : Kulturtreger, 2021. - 159 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Revija malih književnosti)
ISBN 9789538256134
821.163.42-82(082)
CIP2021-04634

ŽILIĆ, Darija
Tropizmi 4 / Darija Žilić. - Zagreb : Biakova, 2021. - 166 str. ; 21 cm.
ISBN 9789538136948
821.163.42.09-1
CIP2021-04635

Vidi br.: CIP2021-04357

Vidi br.: CIP2021-04560

Vidi br.: CIP2021-04430

Vidi br.: CIP2021-04618

Vidi br.: CIP2021-04611

Vidi br.: CIP2021-04611

Vidi br.: CIP2021-04592

Vidi br.: CIP2021-04632

Vidi br.: CIP2021-04584

Vidi br.: CIP2021-04589

Vidi br.: CIP2021-04281

Vidi br.: CIP2021-04631

Vidi br.: CIP2021-04295

Vidi br.: CIP2021-04574

Vidi br.: CIP2021-04576

Vidi br.: CIP2021-04601

Vidi br.: CIP2021-04622

Vidi br.: CIP2021-04622

Vidi br.: CIP2021-04622

Vidi br.: CIP2021-04552

Vidi br.: CIP2021-04552

9ARHEOLOGIJA. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. POVIJEST


Vidi br.: CIP2021-04653

902/904   Arheologija

ARHEOLOGIJA i speleologija : iz tame podzemlja do svjetla spoznaje : [Arheološki muzej u Zagrebu, 25. listopada 2021. - 15. siječnja 2022.] = Archaeology and Speleology : From the Darkness of the Underground : [Archaeological Museum in Zagreb, 25th November 2021 - 15th January 2022] / urednici, editors Ivor Janković, Ivan Drnić, Dalibor Paar ; [autori tekstova, authors of the texts Valerija Butorac ... [et al.] ; fotografije, photographs Giovanni Boschian ... [et al.] ; prijevod na engleski jezik, English translation Neven Divjakinja]. - Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu = Archaeological Museum in Zagreb, 2021. - 144 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija.
ISBN 9789538143519
902
551.44
(083.824)
CIP2021-04636

KULTURNI krajobraz Gacke : arheološka topografija Otočca / [uredile Linda Bednjanec, Katarina Mužar, Manja Kostelac-Gomerčić]. - Otočac : KUBS Baštinica, 2021. - 53 str. : ilustr. ; 24 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789534960516
902(497.562Otočac)
726:27(497.562Otočac)
(497.562Otočac)
CIP2021-04637

SOLTER, Ana
Skizzenbücher - Putne bilježnice Josipa Brunšmida (1892. - 1911.) / Ana Solter. - Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2021. - 304 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Opera Varia Arhaeološkog muzeja u Zagrebu ; sv. 4)
Bibliografija.
ISBN 9789538143274
902Brunšmid, J.
CIP2021-04638

908   Studije područja. Proučavanje lokaliteta

BALAŠKO, Jasna
Vinko ide na izlet u Zagorje / napisala Jasna Balaško ; [ilustracije Nikola Sinković, Ivan Tuđa]. - Oroslavje : Udruga mladih Feniks, 2021. - 25 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
ISBN 9789535716037
908(497.522)
(497.522)
(02.053.2)
087.5
CIP2021-04639

BANOVCI / [urednik Mirko Savković]. - Banovci : Zeleno mače: udruga za razvoj lokalne zajednice, 2021. (Vinkovci : Mar-Tis). - 27 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Str. 4: Predgovor ; Foreword / Slavica Gostić. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija: str. 25.
ISBN 9789534975404
908(497.544Banovci)
908(497.544Vinkovački Banovci)
(497.544Banovci)
(497.544Vinkovački Banovci)
CIP2021-04640

CIK, Nikola
Plemenka : mapa sakralno-vinske tematske rute kroz Podravinu = Chasselas : map of the sacral-wine thematic route through Podravina / [tekstovi, texts Nikola Cik, Maša Zamljačanec, Robert Čimin ; prijevod, translation Tina Zgorelac]. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2021. - 200 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISBN 9789538138683
908(497.525)(036)
(497.525)
(036)
CIP2021-04641

POVIJEST i rodoslovlja obitelji Lokve Rogoznice / Duško Marušić ... [et al.]. - Lokva Rogoznica : Udruga Zvir Kuk, 2021. - 272 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ISBN 9789534977606
908(497.583Lokva Rogoznica)
(497.583Lokva Rogoznica)
CIP2021-04642

ŠIMUNEC, Anica
Razlozi za put na sjever / Anica Šimunec. - Litops : Čalinec, 2021. - 135 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Visit North Croatia)
ISBN 9789534976807
908(497.5-17)(038)
(497.5-17)
(497.522)
(497.524)
(038)
CIP2021-04643

Vidi br.: CIP2021-04346

Vidi br.: CIP2021-04640

91   Geografija

911   Opća geografija. Sistematska geografija. Teorijska geografija

KOMUNICIRANJE o sigurnosti i kreiranje prostora u umreženom svijetu / uredila Marta Zorko. - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2021. - 213 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Politička misao / Fakultet političkih znanosti ; sv. 79)
Bibliografija.
ISBN 9789538174148
911.3:32
321.011
327
355.02
(082)
CIP2021-04644

913   Regionalna geografija

913(497.5)   Geografija Hrvatske

VELIKA geografija Hrvatske / Damir Magaš... [et al.]. - Zagreb : Školska knjiga, 2020-. - sv. ; 30 cm.
Ostali zastupljeni autori: Mladen Klemenčić, Ante Nazor, Branimir Vukosav.
913(497.5)

knj. 3 : Povijesno-geografske odrednice razvoja Hrvatske / Damir Magaš... [et al.] ; [Izrada zemljovida Tomislav Kaniški... [et al.] ; izrada kazala Kata Magaš]. - 2021. - 376 str. : Ilustr. u bojama, zemljop. karte u bojama.
ISBN 9789530622593
913(497.5)(091)
(497.5)
".../20"

CIP2021-04645

92   Biografske studije. Genealogija. Heraldika. Zastave

LUKEŽIĆ, Irvin
Fran Kurelac i i riječke slovinske knjige: / Irvin Lukežić. - Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2021. - 231 str. : ilustr. ; 23 cm.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 9789535924586
929Kurelac, F.
002(497.561Rijeka)(091)
(497.561Rijeka)
(091)
CIP2021-04646

MIŠKIĆ, Anto
Miškići iz Drenove : autobiografija, povijest, rodoslovlje / Anto Miškić. - Metković : vlast. nakl., 2021. - 251 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Kazala.
ISBN 9789534972908
929.52Miškići
929Miškić, A.
(092)
CIP2021-04647

Vidi br.: CIP2021-04647

93   Povijesna znanost. Pomoćne povijesne znanosti

RAZVOJ publike : digitalni alati i komunikacijske prakse u baštinskim ustanovama / [urednice Vlatka Lemić, Tamara Štefanac ; prijevod I. djela s engleskog Valerija Macan Lukavečki]. - Zagreb : ICARUS Hrvatska, 2021. - 136 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
ISBN 9789534947227
930.25
069.1
CIP2021-04648

Vidi br.: CIP2021-04251

930.85   Kulturna povijest

LE Goff, Jacques
Srednji vijek rastumačen djeci / Jacques Le Goff sa Jeanom-Louisom Schlegelom ; prevela s francuskog Sanja Lovrenčić ; ilustrirao Ivan Stanišić. - Zagreb : Mala zvona, 2021. - 160 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Campana)
Prijevod djela: Le Moyen Age explique aux enfants.
ISBN 9789538313349
930.85(4)
008(4)
94(4)
(4)
"04/14"
(02.053.6)
CIP2021-04649

94   Opća povijest. Povijest pojedinih zemalja i naroda

CICERO, Marcus Tullius
Govor za Marka Celija / Marko Tulije Ciceron ; prevela Maja Matasović. - Zagreb : Latina et Graeca - Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2021. - 138 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Latina et Graeca ; knj. 70)
Prijevod djela: Pro Marco Caelio oratio. - Tekst usporedo na hrv. i lat. jeziku.
ISBN 9789536565382
94(37)Cicero, M. T.
94(37)
808.51(37)
(37)
(042)
CIP2021-04650

GIBBON, Edward
Slabljenje i propast Rimskoga carstva / Edward Gibbon ; preveo Marijan Boršić. - Zagreb : Naklada Stih, 2010. (Zagreb : Naklada Stih). - 3 sv. ; 22 cm.
Prijevod djela: The decline and fall of the Roman Empire.
ISBN 9789536959600 (cjelina) : 370 HRK
94(37)
94(495)"0395/1460"
94(4)
(37)
"-00/+04"
(495)"0395/1460"


Sv. 3 : Svezak 3. - 2021. - 472 str. - (Biblioteka Magistra vitae / Irma & Irma ; knj. 9)
Bibliografija iza svakog poglavlja.
ISBN 9789538239137

CIP2021-04651

LARSON, Erik
Dobar i zao : saga o Churchillu, njegovoj obitelji i prkosu tijekom Blitza / Erik Larson ; s engleskoga prevele Sanja Gjenero i Marija Perišić. - Zagreb : 24sata, 2021. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 591 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: The splendid and the vile. - Bilješka o autoru: str. [593]. - Bibliografija: str. [547]-555. - Imensko kazalo ; Kazalo pojmova.
ISBN 9789533237480 : 159,00 HRK
94
94(410)"1939/1945"
355.48(410)
(410)
"1939/1945"
CIP2021-04652

MALA, Muhamet
Marrëdhëniet e hershme historike mes Arberisë dhe Kroacisë / Muhamet Mala, Jahja Drançolli. - Zagreb : Unija Albanaca u Republiku Hrvatsku = Unioni i Shqiptarve në republikën e Kroacisë, 2021. - 471 str. : ilustr ; 25 cm.
Bibliografija.
ISBN 9789535991342
94(496.5:497.5)"12/14"
95(497.584Dubrovnik=18)
(496.5)
(497.5)
(497.584Dubrovnik)
(=18)
"12/14"
CIP2021-04653

MARWELL, David G.
Mengele : razotkrivanje "Anđela smrti" / David G. Marwell ; prevela s engleskog Nataša Barac. - 1. izd. - Zagreb : Profil knjiga, 2021. - 444 str. : ilustr. ; 27 cm.
Prijevod djela: Mengele - Unmasking the "Angel of Death". - Bibliogrfaija. - kazalo.
ISBN 9789533138732
94(430)Mengele, J.
61Mengele, J.
(430)
CIP2021-04654

MEĐUNARODNI znanstveni skup povodom 100 godina od osnutka Slobodne Države Rijeka (2020 ; Rijeka)
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100 godina od osnutka Slobodne Države Rijeka = Raccolta di atti del convegno scientifico internazionale per i 100 anni di fondazione dello Stato libero di Fiume / [urednik, redattore Danko Švorinić ; prijevod, traduzione Rodolfo Segnan]. - Rijeka : Udruga Slobodna država Rijeka, 2021. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm.
Znanstveni skup održan je 12. listopada 2020. u Rijeci. - Tekst usporedo na hrv. i na talijan. jeziku. - Bibliografija.
ISBN 9789534949610
94(497.561Rijeka)"1920/1924"(062)
(497.561Rijeka)
"1920/1924"
(062)
CIP2021-04655

Vidi br.: CIP2021-04651

Vidi br.: CIP2021-04651

Vidi br.: CIP2021-04332

Vidi br.: CIP2021-04299

Vidi br.: CIP2021-04254

Vidi br.: CIP2021-04650

Vidi br.: CIP2021-04656

Vidi br.: CIP2021-04649

Vidi br.: CIP2021-04652

94(497.5)   Povijest Hrvatske

FRKA, Danijel
Vis - posljednja nada : RAF Station Vis 1944-1945 / Danijel Frka. - Zagreb : Despot Infinitus, 2021. - 424 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest / Despot Infinitus)
ISBN 9789538218811
94(497.5)"1939/1945"
94(210.7Vis)"1943/1945"
355.48(497.5)
355.46(497)(091)
358.4(410)(091)
358.4(73)(091)
(73)
(210.7Vis)
(410)
(497)
(497.5)
"1943/1945"
CIP2021-04656

MIHOVILOVIĆ, Đorđe
Zaprešićki kraj i koncentracijski logor Jasenovac / Đorđe Mihovilović, Mario Šimunković. - Zagreb : Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, 2021. - 2 sv. ; 23 cm.
ISBN 9789537895143 (cjelina)
94(497.5)"1941/1945"
355.48(497.5)
355.01-058.65(497.521-37Zaprešić)
343.819(497.527Jasenovac)
(497.5)
(497.521-37Zaprešić)
(497.527Jasenovac)
"1941/1945"


Knj. 1 : Biografski prilozi. - 2021. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 624 str. : ilustr.
Nakl. 300 primj. - Kratice: str. 6112-613. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 614-620.
ISBN 9789537895150 : 100,00 HRK

CIP2021-04657

Vidi br.: CIP2021-04300