Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Aeschylus  HRB08-00032 
 
Agnosticizam -- Polemike  HRB08-02272 
 
Agrarna reforma -- Hrvatska -- 1918.-1941.  HRB08-04307 
 
Akačić, Cezar  HRB08-00034 
 
Akif-paša  HRB08-00686 
 
Alačević, Josip  HRB08-00039 
 
Albanija -- Povijest  HRB08-01202  HRB08-01203 
 
Albanija -- Putopisi  HRB08-02398 
 
Alighieri, Dante -- Interpretacije i kritike  HRB08-00045 
 
Alighieri, Dante -- Putovanja -- Hrvatska  HRB08-00739 
 
Alighieri, Dante. Pakao  HRB08-00045 
 
Andrić, Andrija -- Biografije  HRB08-00076 
 
Andrić, Ivo, književnik  HRB08-00077 
 
Anna, sancta  HRB08-04103 
 
Antički Rimljani -- Biografije  HRB08-02625  HRB08-02627  HRB08-02626 
 
Antonius de Padua, sanctus -- Kult  HRB08-04100 
 
Anžuvinci, dinastija -- 12-15. st.  HRB08-01321 
 
Apologetika  HRB08-02798 
 
Arheološka istraživanja -- Istra  HRB08-00158 
 
Arheološka istraživanja -- Krapina  HRB08-01205  HRB08-01221  HRB08-01220 
 
Arheološka istraživanja -- Mutvoran (Marčana)  HRB08-03318 
 
Arheološka nalazišta -- Vodnjan i okolica  HRB08-03320 
 
Arheološki muzej (Zadar) -- Vodiči  HRB08-03413  HRB08-03415 
 
Arheološki nalazi -- Istra -- Antika  HRB08-03541 
 
Arheološki nalazi -- Jasenice  HRB08-00459 
 
Arheološki nalazi -- Nezakcij  HRB08-03116 
 
Arheološki nalazi -- Salona  HRB08-00457  HRB08-01524  HRB08-00762  HRB08-00762  HRB08-00762 
 
Arhitekti -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-03414 
 
Arhitektonska plastika -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-01656 
 
Arnold, Đuro, književnik  HRB08-00122 
 
Arsenije -- III, srpski patrijarh  HRB08-01561 
 
Atena (Grčka)  HRB08-04339 
 
Austrija  HRB08-04326 
 
Austrija -- Gospodarska povijest  HRB08-04201 
 
Austrija -- Povijest  HRB08-01948 
 
Austrijansko parobrodarsko društvo na dionice Dalmatia (Zadar) -- Pravilnik  HRB08-00133 
 
Austro-Ugarska  HRB08-00980 
 
Austro-Ugarska -- Etnički odnosi -- Politički aspekti  HRB08-01499 
 
Austro-Ugarska -- Međunarodni odnosi -- Balkanska regija  HRB08-04153 
 
Austro-Ugarska -- Odnosi -- Balkanska regija  HRB08-02904 
 
Austro-Ugarska -- Odnosi -- Hrvatska  HRB08-00287 
 
Austro-Ugarska -- Politička povijest  HRB08-00090  HRB08-00135 
 
Austro-Ugarska -- Povijest  HRB08-03182 
 
Babić, Tito -- Biografije  HRB08-01146 
 
Babukić, Vjekoslav  HRB08-03729 
 
Bajamonti, Julije -- Biografije  HRB08-02444 
 
Balkanska regija -- Odnosi -- Austro-Ugarska  HRB08-02904 
 
Balkanska regija -- Odnosi -- Italija -- Povijest  HRB08-03797  HRB08-03797 
 
Balkanska regija -- Povijest -- 1850.-1900. -- Memoari  HRB08-00962 
 
Banke -- Split -- Povijest  HRB08-03088 
 
Barbarić, Mladen  HRB08-00188 
 
Bartoli, Matteo Giulio -- Jezikoslovni rad  HRB08-03380 
 
Baščanska ploča -- Paleografsko istraživanje  HRB08-03586 
 
Baška -- Turistički vodiči  HRB08-02520 
 
Batalo, bosanski tepčija -- Grobnice -- XIV. stoljeće  HRB08-03925 
 
Bazala, Albert  HRB08-03727 
 
Beccadelli, Lodovico -- Biografije  HRB08-03326 
 
Beč -- Povijest  HRB08-01561 
 
Bela -- IV, hrvatsko-ugarski kralj, -- 13. st.  HRB08-03207 
 
Benedictus -- XV, papa  HRB08-03112 
 
Benkovac (okolica) -- Gospodarska povijest  HRB08-02165 
 
Beograd -- Opisi i putovanja  HRB08-00050 
 
Beograd -- Povijest  HRB08-00615 
 
Berčić, Ivan, filolog -- Glagoljski tekstovi -- Sankt-Peterburg  HRB08-02445 
 
Berislavić, Petar  HRB08-01090 
 
Besmrtnost -- Kršćanstvo  HRB08-03793 
 
Betica, Petar -- Izložbe  HRB08-01587 
 
Bianchi, Pietro -- Biografije  HRB08-01887 
 
Biblia -- Hermeneutika  HRB08-04106 
 
Biljke -- Čazma  HRB08-01908 
 
Biljke -- Dalmacija  HRB08-00076  HRB08-01358 
 
Biljke -- Ishrana  HRB08-03771 
 
Biljke -- Jadransko more  HRB08-00027 
 
Biljke -- Lastovo (otok)  HRB08-01061 
 
Biljke -- Marjan (Split) -- Popis  HRB08-01358 
 
Biogeografija -- Hrvatska  HRB08-00489  HRB08-00489 
 
Biogeografija -- Jadransko more  HRB08-00489  HRB08-00490 
 
Biskupi -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-03517  HRB08-00283 
 
Biskupi -- Solin -- Biografije  HRB08-03661  HRB08-00762  HRB08-00453 
 
Biskupi -- Split -- Biografije  HRB08-03661 
 
Biskupske palače -- Split  HRB08-03347 
 
Biskupske poslanice -- Split  HRB08-02786 
 
Bitka kod Custoze (1866.)  HRB08-01084 
 
Bitka kod Visa (1866.)  HRB08-01084 
 
Bjelovar  HRB08-00825 
 
Blagdani -- Kršćanstvo  HRB08-00218 
 
Blasius, sanctus  HRB08-00611 
 
Blasius, sanctus -- Kult -- Dubrovnik  HRB08-04253 
 
Bogišić, Baltazar  HRB08-02029 
 
Bohutinsky, Gustav  HRB08-03536 
 
Bojničić, Ivan  HRB08-03726 
 
Bolyai, Janos -- Usporedba s Lobačevskim  HRB08-02877 
 
Boljun (Lupoglav) -- Povijest  HRB08-03576 
 
Bor -- Bolesti i štetnici  HRB08-02074 
 
Borković, Martin  HRB08-00329 
 
Bosanska Kostajnica -- Stijene  HRB08-01816 
 
Bosanski vladari -- Državna uprava -- Genealogija -- Crkvena povijest -- Crkveno graditeljstvo -- Samostani -- Bogumili -- 1250-1284. -- Bosna -- Hum  HRB08-03207 
 
Bosansko-hercegovački ustanak (1875.-1878.)  HRB08-00420 
 
Bosna -- Opisi i putovanja  HRB08-02051 
 
Bosna i Hercegovina -- Kulturna povijest  HRB08-01648 
 
Bosna i Hercegovina -- Politički procesi -- 20. st.  HRB08-01126 
 
Bosna i Hercegovina -- Pravni sustav  HRB08-04300 
 
Bosna i Hercegovina -- Tiskare  HRB08-02551 
 
Bosna i Hercegovina -- Turistički vodiči  HRB08-04205 
 
Bošković, Ruđer Josip -- Korespondencija  HRB08-01647 
 
Bošnjaci  HRB08-03928 
 
Bošnjaci -- Povijest  HRB08-02904 
 
Bošnjaci (Hrvatska) -- Povijest -- 1914.-1918.  HRB08-00736  HRB08-00736 
 
Botaničari -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-00076 
 
Botanika -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-01062 
 
Braća hrvatskog zmaja  HRB08-03729 
 
Bratovština Presvetog Sakramenta (Mali Lošinj)  HRB08-00373 
 
Bratovštine -- Lošinj  HRB08-00373 
 
Bratovštine -- Trogir  HRB08-03574 
 
Brijuni -- Turistički vodiči  HRB08-03340 
 
Brodogradnja -- Dubrovnik -- Povijest  HRB08-00606  HRB08-03888 
 
Brodski motori -- Motori  HRB08-02594 
 
Buchia, Girolamo  HRB08-01120 
 
Bugari  HRB08-00208 
 
Bugarska -- Opisi i putovanja  HRB08-02051 
 
Bugarštica  HRB08-03315 
 
Bukovac, Vlaho -- Autobiografija  HRB08-00443 
 
Bulić, Ali -- Nekrolog  HRB08-04038 
 
Bunić, Jakov -- Pjesništvo  HRB08-01878 
 
Bunić-Vučić, Ivan  HRB08-02028 
 
Bunić-Vučić, Ivan -- Pjesništvo  HRB08-02028 
 
Cestovne prometnice -- Europa, srednja -- Povijest  HRB08-02501 
 
Cicero, Marcus Tullius  HRB08-03055 
 
Cicero, Marcus Tullius -- Govori  HRB08-00537 
 
Cijene -- Zadar -- 1914.-1918.  HRB08-00806 
 
Combi, Carlo  HRB08-03123 
 
Cornaro, Marco  HRB08-00258 
 
Crkva i država -- Hrvatska -- 1890.-1910.  HRB08-03647 
 
Crkva sv. Križa (Nin) -- Arhitektonska analiza  HRB08-01474 
 
Crkvena arhitektura -- Slatina  HRB08-02719 
 
Crkvena glazba  HRB08-02915 
 
Crkvena povijest -- Pregled  HRB08-02086 
 
Crkvena povijest -- Svećenstvo -- Crkveni redovi -- Franjevci -- Župe -- Samostani -- Svakodnevni život -- Vojna povijest -- Turski ratovi -- Utvrde -- 16-18. st. -- Fojnica -- Lašva -- Kraljeva Sutjeska -- Rama -- Bosna -- Povijesna građa -- Ljetopis  HRB08-02097 
 
Crna Gora -- Boka Kotorska -- Venecija -- 1797.  HRB08-01638 
 
Crna Gora -- Povijest  HRB08-01203 
 
Crna gora -- Zakonik  HRB08-00314 
 
Crtanje -- Nastava i učenje -- Dalmacija  HRB08-03993 
 
Čabranka, dolina -- Geološka istraživanja  HRB08-01711 
 
Čakavsko narječje -- Krk (otok)  HRB08-03587 
 
Češka -- Povijest  HRB08-03151 
 
Čileanski Hrvati -- Antofagasta  HRB08-03403 
 
Činovnici -- Činovnički razredi -- Plaće -- Pravni položaj -- Zagreb -- 1919.  HRB08-03074 
 
Dalmacija  HRB08-01843  HRB08-02710  HRB08-02956  HRB08-01842  HRB08-02711  HRB08-02955 
 
Dalmacija -- 11-17. st. -- Povelje -- Komunalni sistem -- Crkvena povijest -- Biskupije -- Templari -- Dubrovačka Republika -- 1-5. st. -- Rimsko carstvo -- Povijesna građa -- Povelje -- Epigrafija  HRB08-01120 
 
Dalmacija -- Crkvena povijest  HRB08-01546 
 
Dalmacija -- Društveni život i običaji  HRB08-00405 
 
Dalmacija -- Gospodarska povijest  HRB08-04305  HRB08-01697  HRB08-02992 
 
Dalmacija -- Gospodarstvo -- 1909.-1910.  HRB08-01695 
 
Dalmacija -- Kulturna povijest  HRB08-04151 
 
Dalmacija -- Opisi i putovanja  HRB08-02515 
 
Dalmacija -- Politička povijest  HRB08-04152  HRB08-00717  HRB08-01122  HRB08-04096  HRB08-01987  HRB08-04154  HRB08-02849 
 
Dalmacija -- Politička povijest -- 19. st.  HRB08-04151  HRB08-04155  HRB08-04156 
 
Dalmacija -- Politička povijest -- 20. st  HRB08-03043  HRB08-02653  HRB08-00270 
 
Dalmacija -- Povijest  HRB08-00717  HRB08-01122  HRB08-00719  HRB08-01987  HRB08-01716  HRB08-00167  HRB08-02849 
 
Dalmacija -- Povijest -- 1797.-1918.  HRB08-01912 
 
Dalmacija -- Povijest -- Novi vijek  HRB08-03042 
 
Dalmacija -- Povijest -- Srednji vijek  HRB08-04150  HRB08-03570  HRB08-03570 
 
Dalmacija -- Pravna povijest  HRB08-02188  HRB08-02187  HRB08-00291 
 
Dalmacija -- Slikarstvo  HRB08-04062 
 
Dalmacija -- Stanovništvo -- 19. st.  HRB08-02224 
 
Dalmacija -- Stanovništvo -- 20. st.  HRB08-02224 
 
Dalmacija -- Turistički vodiči  HRB08-01089 
 
Dalmatinski jezik  HRB08-03380 
 
Dandolo, Enrico  HRB08-01120 
 
D'Annunzio, Gabriele  HRB08-00726 
 
D'Annunzio, Gabriele -- Dnevnici  HRB08-00729 
 
D'Annunzio, Gabriele -- Politički i socijalni pogledi  HRB08-00730 
 
Darwin, Charles  HRB08-00492 
 
Dean, Antun  HRB08-00039 
 
Demeter, Dimitrija -- Interpretacije i kritike  HRB08-00764 
 
Demokracija  HRB08-02959 
 
Despot, Ivan  HRB08-00039 
 
Destilacija alkohola -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-02238 
 
Deželić, Velimir, st.  HRB08-03726  HRB08-03729 
 
Didak Pir  HRB08-01893 
 
Didak Pir -- Biografije  HRB08-01890 
 
Diferencijalne jednadžbe -- Rješavanje  HRB08-02299 
 
Diocletianus, Gaius Aurelius Valerius  HRB08-02260 
 
Diocletianus, Gaius Aurelius Valerius -- Biografije  HRB08-00450 
 
Dioklecijanova palača (Split) -- Povijesnoumjetnički prikaz  HRB08-01665 
 
Dioklecijanova palača (Split) -- Sfinga  HRB08-01665 
 
Dječje igre -- Zadar  HRB08-03273 
 
Dobrila, Juraj -- Biografije  HRB08-00283 
 
Domnius, sanctus  HRB08-04264 
 
Dragutin Stefan, srp. kralj, -- 13. st.  HRB08-03207 
 
Drašković, Janko -- Djetinjstvo i mladost  HRB08-02323 
 
Družba Braća Hrvatskoga Zmaja (Zagreb)  HRB08-03726  HRB08-01093 
 
Družba Braća Hrvatskoga Zmaja (Zagreb) -- Statut  HRB08-00881 
 
Dubrovačka Republika -- Diplomatski odnosi -- Francuska  HRB08-04158 
 
Dubrovačka Republika -- Gospodarska povijest -- Srednji vijek  HRB08-01672 
 
Dubrovačka Republika -- Međunarodni odnosi -- 14.-19. st.  HRB08-01881 
 
Dubrovačka Republika -- Povijest -- Novi vijek -- Povijesni izvori  HRB08-00290  HRB08-01228 
 
Dubrovnik -- Crkvena povijest  HRB08-00611  HRB08-01169 
 
Dubrovnik -- Kulturna povijest  HRB08-01169 
 
Dubrovnik -- Politička povijest  HRB08-00740 
 
Dubrovnik -- Povijest  HRB08-04147  HRB08-00614  HRB08-00740  HRB08-01699 
 
Dubrovnik -- Turistički vodiči  HRB08-04179 
 
Dubrovnik -- Vojna povijest  HRB08-03492 
 
Dudov svilac -- Uzgoj  HRB08-03278 
 
Duhan -- Uzgoj -- Dalmacija  HRB08-00692 
 
Duhovne vježbe -- Katolička crkva  HRB08-03966 
 
Duša -- Kršćanstvo  HRB08-03793 
 
Đakovo -- Biskupija -- Činovnici  HRB08-00144 
 
Ekonomika  HRB08-00346  HRB08-00346 
 
Enciklopedistika -- Hrvatska  HRB08-02469 
 
Eparhija Bokokotorska i Dubrovačka (Kotor) -- Shematizam  HRB08-00987 
 
Eparhija dalmatinska i istrijska. -- Udruženje svjetovnog sveštenstva (Zadar) -- Pravila  HRB08-00991 
 
Epigrafički spomenici -- Istra -- Antika  HRB08-03541 
 
Epigrafički spomenici -- Muzejske zbirke -- Zagreb  HRB08-00407 
 
Estetika -- Antika  HRB08-00118 
 
Euharistija  HRB08-04198 
 
Euharistija -- Propovijedi  HRB08-03113 
 
Europa -- Povijest -- Novi vijek -- Povijesni izvori  HRB08-03475 
 
Europa -- Vojna povijest -- 19. st.  HRB08-02768 
 
Evangelium secundum Matthaeum -- Hermeneutika  HRB08-03400 
 
Farmaceutska tehnologija -- Udžbenici  HRB08-01767  HRB08-01767 
 
Filipović , Franjo, general -- Biografije  HRB08-02897 
 
Filolozi -- Rusija (carstvo)  HRB08-02893 
 
Filozofija -- 19. st.  HRB08-00948  HRB08-00948 
 
Filozofija -- Povijest  HRB08-00231 
 
Filozofija -- Udžbenici  HRB08-01669 
 
Filozofija prirode -- Njemačka -- Povijest -- 20. st.  HRB08-00949 
 
Fizika -- Priručnici  HRB08-00346 
 
Fortifikacijska arhitektura -- Trogir  HRB08-03391  HRB08-03390 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Biografije  HRB08-02102 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Legende  HRB08-01699 
 
Francuska -- Diplomatski odnosi -- Dubrovačka Republika  HRB08-04158 
 
Francuska -- Opisi i putovanja  HRB08-02234 
 
Francuska revolucija (1789.-1799.) -- Psihološki aspekti  HRB08-02100  HRB08-02100 
 
Frankapan, obitelj  HRB08-00258 
 
Frankopan, Fran Krsto -- Biografije  HRB08-02166  HRB08-02166 
 
Frankopan, Fran Krsto -- Interpretacije i kritike  HRB08-01670 
 
Franz Ferdinand, austrijski nadvojvoda -- Atentat  HRB08-03290 
 
Franz Joseph -- I, austrijski car  HRB08-00686  HRB08-01553  HRB08-03968 
 
Franjevci -- Bosna i Hercegovina  HRB08-01650  HRB08-01650 
 
Franjevci -- Bosna i Hercegovina -- Nekrolozi  HRB08-01653 
 
Franjevci -- Bosna i Hercegovina -- Povijest  HRB08-01648 
 
Franjevci -- Fojnica  HRB08-00219 
 
Franjevci -- Kraljeva Sutjeska -- Nekrolozi  HRB08-01653 
 
Franjevci trećoreci -- Dalmacija  HRB08-01546  HRB08-01547 
 
Franjevci trećoreci -- Istra  HRB08-01546  HRB08-01547 
 
Franjevci trećoreci -- Kvarner  HRB08-01547 
 
Franjevci trećoredci -- Duhovni život  HRB08-03966 
 
Franjevci. -- Provincija Bosna Srebrena sv. Križa -- Arhiva  HRB08-01648 
 
Franjevci. -- Provincija svetoga Jeronima u Dalmaciji i Istri -- Povijest  HRB08-01546 
 
Gaćinović, Vladimir  HRB08-03405 
 
Gaj, Ljudevit  HRB08-03727  HRB08-01744 
 
Generalski Stol -- Krš  HRB08-01210  HRB08-01206  HRB08-01206 
 
Gimnastika -- Povijest  HRB08-01362 
 
Gjalski, Ksaver Šandor  HRB08-03727 
 
Glagoljaška liturgija -- Hrvatska  HRB08-03435  HRB08-03422  HRB08-03637 
 
Glagoljaštvo -- Dalmacija  HRB08-01547  HRB08-03637 
 
Glagoljaštvo -- Hrvatski jezik -- Liturgija -- Staroslavenski jezik -- Crkvenoslavenski jezik  HRB08-03208  HRB08-03208 
 
Glagoljaštvo -- Istra  HRB08-01547 
 
Glagoljaštvo -- Kvarner  HRB08-01547 
 
Glagoljaštvo -- Povijest  HRB08-01546 
 
Glagoljska književnost -- Hrvatska  HRB08-03583 
 
Glavinić, Mihovil  HRB08-00039 
 
Gnojiva -- Primjena -- Istra  HRB08-00439 
 
Goeszl, Vjekoslav  HRB08-02972 
 
Goettingen -- Opisi i putovanja  HRB08-02234 
 
Goineo, Giovanni Battista -- Biografije  HRB08-04294 
 
Gornje Turbe -- Nadgrobni spomenici -- XIV. stoljeće  HRB08-03925 
 
Gorski kotar  HRB08-01711  HRB08-03283 
 
Gospa od Zečeva -- Nin -- Povijest  HRB08-04254 
 
Gospodarska povijest -- Agrarni odnosi -- Kmet -- Politička povijest -- Turci -- Islam -- Srbi -- Vlasi -- Bosanski vladari -- 14-16. st. -- Bosansko kraljevstvo -- Osmansko carstvo -- Povijesna studija  HRB08-03930 
 
Gradić, Stjepan -- Biografije  HRB08-01228 
 
Gradonico, Fillipo  HRB08-00258 
 
Gradovi -- Dalmacija -- Srednji vijek  HRB08-03570  HRB08-03570 
 
Gradska knjižnica (Makarska) -- Djelatnost  HRB08-01229 
 
Grgur XI, papa -- Pavlini  HRB08-01243 
 
Grigorovič, Viktor Ivanovič -- Korespondencija  HRB08-02893 
 
Grobni nalazi -- Salona  HRB08-00457  HRB08-01524 
 
Grubišić, Augustin  HRB08-00039 
 
Gundulić, Ivan  HRB08-01290 
 
Habdelić, Juraj -- Izvori  HRB08-01624 
 
Habdelić, Juraj. Pervi otcza nassega Adama greh -- Izvori  HRB08-01623  HRB08-01624 
 
Habsburgovci, dinastija -- Povijest  HRB08-01827 
 
Hamburg -- Opisi i putovanja  HRB08-02234 
 
Hanibal -- Biografije  HRB08-02626 
 
Hannover -- Opisi i putovanja  HRB08-02234 
 
Hidrografija -- Hrvatska  HRB08-03679 
 
Hipnoza  HRB08-00504 
 
Horatius Flaccus, Quintus  HRB08-04034 
 
Horvat, Rudolf, -- 1873-1947  HRB08-03726  HRB08-03729 
 
Horvat, Rudolf, povjesničar, -- 1873-1947  HRB08-03727 
 
Hrnetić -- Škola  HRB08-02741 
 
Hrvati  HRB08-00480  HRB08-04326  HRB08-04339  HRB08-00475  HRB08-01412  HRB08-00824 
 
Hrvati -- Grčka  HRB08-04339 
 
Hrvati -- Povijest  HRB08-02452  HRB08-02904 
 
Hrvatska  HRB08-01856  HRB08-01810  HRB08-02076  HRB08-01109  HRB08-01109 
 
Hrvatska -- Odnosi -- Austro-Ugarska  HRB08-00287 
 
Hrvatska -- Plemstvo -- Zrinsko-Frankopanska urota -- Politička povijest -- Gospodarska povijest -- Životopisi -- Bibliografije  HRB08-02166  HRB08-02166 
 
Hrvatska -- Politička povijest  HRB08-01827 
 
Hrvatska -- Politička povijest -- 1868.-1918.  HRB08-01502  HRB08-01502 
 
Hrvatska -- Politička povijest -- 20. st.  HRB08-00090 
 
Hrvatska -- Politički položaj -- Austro-Ugarska  HRB08-03158 
 
Hrvatska -- Povijest  HRB08-03744 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1102.-1527. -- Povijesni izvori  HRB08-00798 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1301.-1386. -- Povijesni izvori  HRB08-00020 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1386.-1527. -- Povijesni izvori  HRB08-00020 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1527.-1740. -- Povijesni izvori  HRB08-00017 
 
Hrvatska -- Povijest -- 16. st. -- Povijesni izvori  HRB08-02510  HRB08-02513  HRB08-02510  HRB08-02513 
 
Hrvatska -- Povijest -- 17. st. -- Povijesni izvori  HRB08-02513  HRB08-02513 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1868.-1918.  HRB08-01502  HRB08-01502 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1914.-1918.  HRB08-02903  HRB08-02901  HRB08-00736  HRB08-00736 
 
Hrvatska -- Povijest -- Povijesni izvori  HRB08-00019 
 
Hrvatska -- Povijest -- Srednji vijek  HRB08-03662 
 
Hrvatska -- Pravna povijest -- 18. st.  HRB08-01829 
 
Hrvatska -- Pravna povijest -- Srednji vijek  HRB08-03846  HRB08-03844  HRB08-03846 
 
Hrvatska -- Urbari  HRB08-02096 
 
Hrvatska -- Životinje  HRB08-01930  HRB08-00493  HRB08-04114  HRB08-03235 
 
Hrvatska (do 1918). -- Hrvatski sabor  HRB08-04229 
 
Hrvatska (do 1918). -- Hrvatski sabor -- Govori  HRB08-03516 
 
Hrvatska (priobalje)  HRB08-03687 
 
Hrvatska (priobalje) -- Statuti -- Bibliografija  HRB08-03572 
 
Hrvatska arhitektura -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-01656 
 
Hrvatska i Slavonija  HRB08-03645  HRB08-02168  HRB08-04272  HRB08-02736 
 
Hrvatska i Slavonija -- Geologija  HRB08-03284 
 
Hrvatska i Slavonija -- Konjogojstvo -- Povijest  HRB08-03070 
 
Hrvatska i Slavonija -- Oborine  HRB08-01419 
 
Hrvatska i Slavonija -- Sudstvo  HRB08-01422 
 
Hrvatska književnost -- 15.-18. st.  HRB08-03583 
 
Hrvatska književnost -- 16. st.  HRB08-00424 
 
Hrvatska književnost -- 17. st.  HRB08-02028 
 
Hrvatska književnost -- 19. st.  HRB08-00311  HRB08-00312 
 
Hrvatska književnost -- 20. st.  HRB08-00312 
 
Hrvatska književnost -- Bosna i Hercegovina -- Povijest i kritika  HRB08-01982 
 
Hrvatska književnost -- Dubrovnik -- 17. st  HRB08-02028 
 
Hrvatska književnost -- Dubrovnik -- Povijest i kritika  HRB08-00899 
 
Hrvatska književnost -- Povijest i kritika  HRB08-04109  HRB08-04109 
 
Hrvatska protestantska književnost  HRB08-00424 
 
Hrvatska pučka štedionica (Kotor) -- Pravilnik  HRB08-01450 
 
Hrvatska sokolska zajednica (Split) -- Pravilnik  HRB08-01452 
 
Hrvatska stranka (Split)  HRB08-01453 
 
Hrvatska tiskovna zadruga (Split) -- Pravilnik  HRB08-01457 
 
Hrvatska ujedinjena samostalna stranka (Zagreb)  HRB08-01459 
 
Hrvatska, Slavonija i Dalmacija -- Zakonodavstvo  HRB08-00139 
 
Hrvatske knjige -- Njemačka -- 16. st. -- Bibliografija  HRB08-00428 
 
Hrvatski državni sabor -- Povijesni izvori  HRB08-00017  HRB08-00015  HRB08-00019  HRB08-00015 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika  HRB08-02268 
 
Hrvatski jezik -- Imena  HRB08-00746 
 
Hrvatski jezik -- Komparativna analiza -- Srpski jezik  HRB08-00506 
 
Hrvatski jezik -- Narječja -- Vrbnik  HRB08-03587 
 
Hrvatski jezik -- Posuđenice i tuđice -- Korištenje  HRB08-03242 
 
Hrvatski jezik -- Pravopis -- Priručnici  HRB08-00397 
 
Hrvatski katolici -- Pastoralna skrb  HRB08-03111 
 
Hrvatski književnici -- Rijeka -- Biografije  HRB08-03867 
 
Hrvatski latinizam  HRB08-01890 
 
Hrvatski latinizam -- 18. st.  HRB08-01887 
 
Hrvatski narodni muzej (Zagreb) -- Zbirke -- Katalozi  HRB08-00407 
 
Hrvatski narodni pokret (1903.)  HRB08-01502  HRB08-01502 
 
Hrvatski narodni preporod (1835.-1845.) -- Dalmacija  HRB08-01912 
 
Hrvatski narodni preporod (1835.-1845.) -- Osijek  HRB08-03067 
 
Hrvatski sokol (Bjelovar)  HRB08-01266 
 
Hrvatski svesokolski slet -- (2 ; -- 1911 ; Zagreb)  HRB08-03459 
 
Hrvatsko iseljeništvo -- Pastoralna skrb  HRB08-03111 
 
Hrvatsko kazališno društvo za Dalmaciju (Split)  HRB08-01483 
 
Hrvatsko kazalište -- 1910.-1920.  HRB08-04184 
 
Hrvatsko kazalište -- Split  HRB08-01488 
 
Hrvatsko kiparstvo -- Muzejske zbirke -- Zagreb  HRB08-00407 
 
Hrvatsko narodno kazalište (Zagreb)  HRB08-02730 
 
Hrvatsko narodno kazalište (Zagreb) -- Povijest -- 20. st.  HRB08-04184 
 
Hrvatsko narodno kazalište. -- Dramski studio (Zagreb) -- Povijest  HRB08-01488 
 
Hrvatsko narodno kazalište. -- Opera (Zagreb)  HRB08-01487 
 
Hrvatsko pitanje -- Dalmacija -- 19. st.  HRB08-01912 
 
Hrvatsko pjevačko društvo Rodoljub (Virovitica) -- Povijest  HRB08-01492 
 
Hrvatsko primorje  HRB08-01850  HRB08-03226  HRB08-03225  HRB08-01850 
 
Hrvatsko primorje -- Kulturna povijest  HRB08-03584 
 
Hrvatsko umjetničko društvo Medulić (Split) -- Pravilnik  HRB08-01494 
 
Hvar (otok) -- Povijest -- Stari vijek  HRB08-02670 
 
Igre -- Zadar  HRB08-03273 
 
Il Regio Dalmata  HRB08-01754  HRB08-01748 
 
Ilešič, Fran  HRB08-03729 
 
Ilić, Jovica, pop  HRB08-01569 
 
Individualna etika  HRB08-03369 
 
Inkunabule -- Dalmacija -- Katalog  HRB08-00458 
 
Integralne jednadžbe -- Primjena  HRB08-02299 
 
Iredentizam -- Dalmacija  HRB08-03043  HRB08-04096  HRB08-01523 
 
Iredentizam -- Istra  HRB08-02485 
 
Iredentizam -- Istra -- Povijesni izvori  HRB08-01514 
 
Iscjeljenja  HRB08-03754 
 
Istanbul -- Opisi i putovanja  HRB08-00050  HRB08-02051 
 
Istra -- Crkvena povijest  HRB08-03435  HRB08-01546 
 
Istra -- Granice  HRB08-03051 
 
Istra -- Opisi i putovanja  HRB08-01389 
 
Istra -- Politička povijest -- 20. st.  HRB08-02961 
 
Istra -- Povijest -- 1914.-1918.  HRB08-02485  HRB08-01526 
 
Istra -- Pravna povijest  HRB08-04261  HRB08-04261 
 
Istra -- Stanovništvo  HRB08-01532  HRB08-00186  HRB08-01534 
 
Istra -- Stanovništvo -- Etnički sastav  HRB08-01529 
 
Isus Krist  HRB08-01272  HRB08-01272 
 
Isusovci -- Povijest  HRB08-03915 
 
Italija -- Odnosi -- Balkanska regija -- Povijest  HRB08-03797  HRB08-03797 
 
Italija -- Politička povijest  HRB08-04152  HRB08-04154 
 
Ivanović-Urlić, Grgur  HRB08-00039 
 
Ivčević, Mate  HRB08-00039 
 
Ivićević, Stjepan  HRB08-00039 
 
Izvještaj -- Đakovo -- 1914-1915.  HRB08-04093  HRB08-04092 
 
Jablanac -- Izvještaji  HRB08-01853  HRB08-01848  HRB08-01853 
 
Jadransko more  HRB08-00148  HRB08-01108 
 
Jadransko more -- Geografske karakteristike  HRB08-02162 
 
Jadransko more -- Geopolitički položaj -- Povijest  HRB08-00517 
 
Jadransko more -- Historijska geografija  HRB08-00517 
 
Jadransko more -- Hrvatska -- Opisi i putovanja  HRB08-04163 
 
Jadransko more -- Životinje  HRB08-00150 
 
Jadransko more (obala) -- Hrvatska -- Opisi i putovanja  HRB08-00235 
 
Jadransko more (otoci) -- Dalmacija  HRB08-02460 
 
Jeanne d'Arc, sainte -- Biografije  HRB08-03388  HRB08-03389 
 
Jelačić, Josip, hrvatski ban  HRB08-03663 
 
Jelsa (Hrvatska) -- Turistički vodiči  HRB08-01658 
 
Jelsa (Karlovac) -- Škola  HRB08-02741 
 
Jireček, Josef Konstantin  HRB08-02977 
 
Josip, sveti -- Pobožnost  HRB08-04101 
 
Jugoslavenska umjetnost  HRB08-03557 
 
Jugoslavensko pitanje -- Povijest  HRB08-03447 
 
Jugoslavija -- Politička povijest  HRB08-04152  HRB08-04154 
 
Jugoslavija -- Stvaranje države -- Povijesni izvori  HRB08-01514 
 
Jukić, Luka -- Biografije  HRB08-00418 
 
Julijska krajina -- Povijest -- Rani srednji vijek  HRB08-03305 
 
Jurišić, Nikola, Časnik i diplomat, -- (1490-1545)  HRB08-02051 
 
Jurkić, Gabrijel -- Slikarstvo  HRB08-01707 
 
Jurković, Janko, književnik  HRB08-03729 
 
Južni Slaveni -- Folklor  HRB08-04198  HRB08-02442 
 
Kalnik (planina) -- Magmatske stijene  HRB08-01812 
 
Kandler, Pietro  HRB08-01386  HRB08-03126 
 
Kanonsko pravo -- Priručnici  HRB08-00512  HRB08-00501 
 
Kapetanović-Ljubušak, Mehmed  HRB08-00686 
 
Kapucinski samostan Gospe Lurdske (Rijeka) -- Povijest  HRB08-00917 
 
Karađorđević, Aleksandar, I, jugoslavenski kralj -- Biografije  HRB08-00320 
 
Karađorđević, obitelj  HRB08-01321 
 
Karl -- IV, austrijski car  HRB08-03248 
 
Karlobag -- Izvještaji  HRB08-01853  HRB08-01848  HRB08-01853 
 
Karmelićani -- Molitve i pobožnosti  HRB08-04099 
 
Karolingi, dinastija  HRB08-01321 
 
Kartografija -- Hrvatska  HRB08-00612 
 
Katekizmi  HRB08-02780 
 
Katolicizam -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-02904 
 
Katolička crkva -- Obrazovanje  HRB08-00759 
 
Katolička crkva -- Solin  HRB08-00762  HRB08-00762 
 
Katolička mladež -- Hrvatska  HRB08-00968 
 
Keglević, obitelj -- Arhiva  HRB08-00020 
 
Kemija -- Priručnici  HRB08-00346 
 
Khuen-Héderváry, Károly  HRB08-00034  HRB08-02630 
 
Kirurgija -- Šibenik  HRB08-02073 
 
Kistanje -- Novčarstvo  HRB08-03483 
 
Klanjec -- Spomenici kulture  HRB08-03646 
 
Klimatska obilježja -- Hvar  HRB08-02673 
 
Knjižničarstvo -- Makarska -- Povijest  HRB08-01229 
 
Kočevje -- Poezija  HRB08-03910 
 
Koleda  HRB08-02442 
 
Kollár, Ján  HRB08-01744 
 
Koloman, hrvatski vladar, -- 11-12. st.  HRB08-01120 
 
Konstantinos Porphyrogennetos VII. De administrando imperio  HRB08-02257 
 
Konjogojstvo  HRB08-02525 
 
Konjogojstvo -- Hrvatska  HRB08-03070 
 
Kopar (Slovenija) -- Statut  HRB08-02951 
 
Koprivnica  HRB08-01446  HRB08-01489 
 
Kostić, Laza  HRB08-00436 
 
Kotarska bolesnička blagajna (Dubrovnik) -- Djelatnost  HRB08-01915 
 
Kotromanić, Prijezda -- I, ban, -- 13. st.  HRB08-03207 
 
Kotromanići, bosanska vladarska dinastija, -- 1250-1463  HRB08-03207 
 
Kovani novac -- Akvileja -- Srednji vijek  HRB08-03115 
 
Kovani novac -- Antika  HRB08-03547 
 
Kovani novac -- Srednji vijek  HRB08-03548 
 
Kraglski Dalmatin-Il regio Dalmata(novine) -- Benincasa, Bartolomeo (1746-1816) -- Novine -- Zadar -- 19. st.  HRB08-01749 
 
Kraglski Dalmatin-Il regio Dalmata(novine) -- Benincasa, Bartolomeo (746-1816) -- Novine -- Zadar -- 19. st.  HRB08-01747 
 
Kraljević Marko, -- 1335-1395 1335-1395  HRB08-00957 
 
Kraljevsko više gospodarsko učilište i ratarnica (Križevci)  HRB08-03451 
 
Krapina  HRB08-01211 
 
Krapinske Toplice -- Vodiči  HRB08-02175 
 
Krek, Janez Evangelist  HRB08-00372 
 
Kreševo  HRB08-01652 
 
Kriminalistika -- Zločin -- Sociologija kriminala -- Psihologija zločinca  HRB08-03705 
 
Krišković, Vinko  HRB08-01988 
 
Krizman, Tomislav  HRB08-03557 
 
Krizmanić, Ivan  HRB08-00930 
 
Krndija -- Geološka istraživanja  HRB08-01813 
 
Krndija -- Stijene  HRB08-01814 
 
Kršćanski mučenici -- Dalmacija -- Biografije  HRB08-00762  HRB08-00762 
 
Kršćanski sveci -- Biografije  HRB08-00218 
 
Kršćanski sveci -- Hrvatska  HRB08-04264 
 
Kršćanski sveci -- Solin  HRB08-00762  HRB08-00762  HRB08-00762 
 
Kršćanski sveci zaštitnici -- Dubrovnik  HRB08-04253 
 
Kršćanstvo -- Povijest -- Rani srednji vijek  HRB08-03443 
 
Kučera, Oton  HRB08-03729 
 
Kućne zadruge -- Hrvatska  HRB08-02347 
 
Kućne zadruge -- Slavonija  HRB08-02347 
 
Kuhač, Franjo Ksaver  HRB08-03998 
 
Kukuljević-Sakcinski, Božidar  HRB08-03727 
 
Kulturna baština -- Nin  HRB08-01474 
 
Kulturna baština -- Zadar  HRB08-03413 
 
Kulturna povijest -- Crkvena povijest -- Katolička crkva -- Odgoj -- Politička povijest -- Nacionalno pitanje -- Hrvati -- Propaganda -- Udruženja -- 1910. -- Sarajevo -- Bosna i Hercegovina -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesni izvor -- Pravila društva  HRB08-01442 
 
Kulturna povijest -- Hrvatska -- 1908-1909.  HRB08-03726 
 
Kulturna povijest -- Kalendari -- 1916. -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Kronologija djelovanja 1905-1916.  HRB08-01685 
 
Kulturna povijest -- Književnost -- Svakodnevni život -- Javni život -- 1813-1892. -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesna građa -- Životopisi  HRB08-01146 
 
Kulturna povijest -- Politička povijest -- Spomen ploče -- 1909. -- Hrvatska -- Povijesni izvori -- Govori  HRB08-03727 
 
Kulturna povijest -- Povijest književnosti -- Crkvena povijest -- Pučka prosvjeta -- Udruženja -- 1911. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Popis članova  HRB08-01518 
 
Kulturna povijest -- Pučka prosvjeta -- Narodni blagdani -- Propaganda -- Školstvo -- Osnovne škole -- 1911. -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Pučka knjiga  HRB08-02581 
 
Kulturna povijest -- Udruženja -- Sveučilište -- Židovi -- Cionizam -- 1911-1912. -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesni izvor -- Izvještaj društva  HRB08-01594 
 
Kunići -- Uzgoj  HRB08-00832 
 
Kvarner  HRB08-00904 
 
Kvarner -- Morske struje  HRB08-01110 
 
Kvaternik, Eugen  HRB08-00034  HRB08-03663 
 
Laginja, Matko  HRB08-00095 
 
Lanosović, Marijan  HRB08-00338 
 
Lastovo (otok) -- Geografske karakteristike  HRB08-01061 
 
Laszowski, Emilij  HRB08-03726  HRB08-03729 
 
Lašvanin, Nikola  HRB08-02097 
 
Latinski jezik -- Gramatika  HRB08-01198  HRB08-01199 
 
Lazar, srpski knez  HRB08-01321 
 
Levitacija  HRB08-01091 
 
Ličko Petrovo selo -- Štedionice  HRB08-03486 
 
Liječnici -- Slovenija -- Biografije  HRB08-04294 
 
Lipik  HRB08-02044 
 
Lipik -- Vodiči  HRB08-02043 
 
Lisinski, Vatroslav -- Biografije  HRB08-01817 
 
Livadno bilje  HRB08-00317 
 
Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič -- Usporedba s Bolyaiem  HRB08-02877 
 
Lokalna povijest -- Breznica -- Đakovo -- Slavonija -- Hrvatska -- 20. st. -- Povijest medicine -- Zdravstvo -- Turizam -- Pučka knjiga  HRB08-00381 
 
Lokalna povijest -- Dubovac -- Požega -- Hrvatska -- 13-17. st. -- Granice -- Topografija -- Isprave -- Povelje -- Crkvena povijest -- Crkveno graditeljstvo  HRB08-03644 
 
Lokalna povijest -- Ilok -- Srijem -- Slavonija -- Hrvatska -- Habsburška monarhija -- Rimsko doba-1910. -- Gospodarska povijest -- Građanstvo -- Poljoprivreda -- Prometni sustav -- Banke -- Obrt -- Crkveno graditeljstvo  HRB08-00257 
 
Lokalna povijest -- Istra -- Poreč -- 5-19. st. -- Politička povijest -- Bizant -- Mletačka uprava -- Austrijska uprava -- Francuska uprava -- Komunalni sistem -- Crkvena povijest -- Biskupije -- Svećenstvo -- Vojna povijest -- Turski ratovi -- Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Brodarstvo -- Trgovina  HRB08-00258 
 
Lokalna povijest -- Makarska -- Makarsko primorje -- 16-20. st. -- Politička povijest -- Gospodarska povijest -- Crkvena povijest -- Vojna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- Kultura -- Udruženja -- Demografija -- Životopisi  HRB08-00039 
 
Lokalna povijest -- Split -- Dalmacija -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- 1893. -- Crkvena povijest -- Crkveno graditeljstvo -- Povijesni izvor -- Pravilnik -- Poziv  HRB08-00878 
 
Lokalna povijest -- Trst -- Julijska Krajina -- Habsburška Monarhija -- Antika-1919. -- Politička povijest -- Politički život -- Novine -- Časopisi -- Talijanaštvo -- Autonomaštvo -- Slavenstvo -- Nacionalizam -- Prvi svjetski rat -- Jadarnsko pitanje -- Talijanska okupacija -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- Izdavaštvo -- Udruženja  HRB08-02778 
 
Lokalna uprava -- Istra -- 20. st.  HRB08-03180 
 
Lokalna uprava -- Zadar -- Povijest  HRB08-04295 
 
Londonski ugovor (1915.) -- Prikaz  HRB08-03868 
 
Lopandić, Anto -- Mlada misa  HRB08-01649 
 
Lovstvo -- Trogir (okolica)  HRB08-03393 
 
Lučić, Ivan. De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex  HRB08-01716 
 
Ludovik -- I, hrvatsko-ugarski kralj  HRB08-04150 
 
Lulić, Ante  HRB08-00039 
 
Lječilišta -- Lipik  HRB08-02043 
 
Ljubić, Kažimir  HRB08-00039 
 
Mađarski jezik -- Gramatika  HRB08-00321 
 
Majka Božja Remetska -- Povijest  HRB08-00201 
 
Majstrović, Nikola  HRB08-00039 
 
Mali Lošinj -- Crkvena povijest  HRB08-00373 
 
Marguerite, redovnica -- Biografije  HRB08-00038 
 
Marguerite, redovnica -- Duhovne poruke  HRB08-00524 
 
Marija -- Čuda i ukazanja -- Lourdes  HRB08-03754 
 
Marija -- Molitve i pobožnosti  HRB08-04099 
 
Marijina kongregacija Navještenja blažene Djevice Marije (Zagreb) -- Adresari  HRB08-02273 
 
Mariologija -- Pravoslavna teologija  HRB08-00267 
 
Maslinarstvo  HRB08-02262 
 
Maslinarstvo -- Dalmacija  HRB08-03398 
 
Maslinarstvo -- Priručnici  HRB08-02264 
 
Maslinovo ulje  HRB08-00707  HRB08-00126 
 
Maslinovo ulje -- Proizvodnja i potrošnja  HRB08-02262 
 
Matematika za ekonomiste -- Udžbenici  HRB08-03781  HRB08-03781 
 
Matica dalmatinska (Zadar) -- Povijest  HRB08-01746 
 
Mažuranić, Ivan  HRB08-03726  HRB08-03663 
 
Mažuranić, Ivan. Smrt Smail-age Čengića  HRB08-02365 
 
Medicina -- Rječnici  HRB08-00112  HRB08-02620 
 
Medvednica -- Geološka istraživanja  HRB08-03944 
 
Mehmed Asim-paša  HRB08-00686 
 
Meštrović, Ivan, kipar  HRB08-03558 
 
Meštrović, Ivan, kipar -- Politički i socijalni pogledi  HRB08-02284 
 
Mihanović, Antun -- Biografije  HRB08-04110 
 
Mikalja, Jakov  HRB08-03194 
 
Mineralne sirovine -- Hrvatska  HRB08-03946 
 
Miošić, Pavao  HRB08-00039 
 
Mirovinsko osiguranje -- Hrvatska -- Zagreb  HRB08-02481 
 
Mladež -- Pastoralna skrb -- Split i okolica -- Priručnici  HRB08-03806  HRB08-03806 
 
Mladež -- Religiozni život  HRB08-00968 
 
Mliječni proizvodi -- Dalmacija  HRB08-03807 
 
Mljet -- Povijest  HRB08-04193  HRB08-03681 
 
Moliški Hrvati -- Kulturna povijest  HRB08-03189 
 
Moliški Hrvati -- Povijest  HRB08-03189 
 
Monte di pietà (Zadar) -- Pravilnik  HRB08-02503 
 
Mornarička biblioteka (Pula) -- Katalog  HRB08-02543 
 
Morska voda -- Gustoća -- Jadran  HRB08-03680 
 
Morske struje -- Jadran, sjeverni  HRB08-01796 
 
Mostovi -- Povijest  HRB08-03974 
 
Mrkušić, Antun  HRB08-00039 
 
Muačević, Vasa -- Biografski prilozi  HRB08-03301 
 
Musić, August  HRB08-03727 
 
Muslimanke -- Društveni uvjeti  HRB08-03279 
 
Mustafa Asim-paša  HRB08-00686 
 
Mustafa-paša Sabli?  HRB08-01569 
 
Muškarci -- Antropometrija -- Pula  HRB08-03319 
 
Muzej grada Splita -- Zbirka kovanica  HRB08-03547 
 
Muzejski vodiči -- Zadar  HRB08-03413 
 
Nacionalni identitet -- Istra  HRB08-01529 
 
Nacionalno pitanje -- Istra  HRB08-03051 
 
Nacrtna geometrija -- Udžbenici  HRB08-02222 
 
Nadbiskupi -- Split -- Biografije  HRB08-00453 
 
Nakladništvo -- Split -- 20. st.  HRB08-01441  HRB08-01441 
 
Napoleon -- I, francuski car -- Ratovi  HRB08-02768 
 
Narodni muzej (Zadar) -- Prirodoslovni odjel  HRB08-01776  HRB08-01775 
 
Nastava prirode i društva -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-03987 
 
Nastava tehničke kulture -- Metodika  HRB08-00382 
 
Nazor, Vladimir -- Pjesništvo  HRB08-00182 
 
Negri, Tranquillo  HRB08-04293 
 
Nenadović, Matija  HRB08-01321 
 
Nerva, Trajan  HRB08-01120 
 
Nicolaus -- III, papa  HRB08-03207 
 
Nijemci -- Slovenija  HRB08-03910 
 
Ninoslav Matej, bosanski ban  HRB08-03207 
 
Nodilo, Natko  HRB08-02653 
 
Novac -- Dalmacija -- Antika  HRB08-03547 
 
Novac -- Dubrovačka Republika  HRB08-03192 
 
Novac -- Rimsko Carstvo -- Katalog  HRB08-02810 
 
Novac -- Split -- Srednji vijek  HRB08-03548 
 
Novinstvo -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-01754  HRB08-01748 
 
Numizmatika -- Dalmacija  HRB08-02810 
 
Njemačka  HRB08-01938 
 
Njemačka -- Opisi i putovanja  HRB08-02234 
 
Njemačka -- Pravna povijest -- Rukopisi  HRB08-02345 
 
Njemački jezik -- Hrvatski jezik -- Rječnici  HRB08-01041 
 
Njemački jezik -- Udžbenici  HRB08-01840 
 
Obalna područja -- Jadransko more -- Razvedenost  HRB08-03687 
 
Obedska bara  HRB08-03234 
 
Obilić, Miloš  HRB08-01321 
 
Obiteljska gospodarstva -- Organizacija  HRB08-00438 
 
Obiteljsko pravo -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-02836  HRB08-02836 
 
Obradović, Dositej  HRB08-01321  HRB08-02866 
 
Obrazovanje  HRB08-00060 
 
Obrenović, Miloš  HRB08-00957 
 
Obrovac  HRB08-01830 
 
Obrtništvo -- Hrvatska  HRB08-00677 
 
Obrtništvo -- Ugarska -- Povijest  HRB08-00029 
 
Oceanografija -- Udžbenici  HRB08-00613 
 
Octavianus Augustus, rimski car  HRB08-01120 
 
Odgojnoobrazovna politika -- Hrvatska  HRB08-03811 
 
Odgojnoobrazovna politika -- Jugoslavija -- 1918.-1929.  HRB08-03955 
 
Opatija -- Turistički vodiči  HRB08-01180  HRB08-00013 
 
Opća bolnica (Šibenik) -- Statistika  HRB08-02073 
 
Opera -- Izvedbe -- Split  HRB08-01487 
 
Opismenjavanje -- Priručnici  HRB08-02239  HRB08-02239  HRB08-02239 
 
Oporezivanje -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-03975 
 
Orgulje -- Dalmacija  HRB08-00455 
 
Orjen -- Opisi i putovanja  HRB08-00093 
 
Osijek -- Administrativna i politička podjela  HRB08-03302 
 
Osijek -- Povijest -- 19. st.  HRB08-03067 
 
Osman-paša  HRB08-00686 
 
Osnovna škola Jesenice (Dugi Rat) -- Povijest  HRB08-01552 
 
Osnovno školstvo -- Dalmacija  HRB08-03053  HRB08-03052 
 
Osnovno školstvo -- Hrvatska  HRB08-03811 
 
Osnovno školstvo -- Omiš i okolica  HRB08-01552 
 
Ossoinack, Andrea  HRB08-02767 
 
Ostović Pexidr-Srića, Zdenka  HRB08-01539 
 
Oton -- I  HRB08-00258 
 
Pakrac  HRB08-01590  HRB08-02644  HRB08-02643 
 
Palagruža  HRB08-03228  HRB08-00147 
 
Pallavicino, Luka. Psalmi Davidovi  HRB08-02782 
 
Pappafava, Luka  HRB08-02798 
 
Pašnjaci -- Župa dubrovačka  HRB08-01793 
 
Patriotizam -- Moralni i etički aspekti  HRB08-00965 
 
Paulus, sanctus -- Biografije  HRB08-02785 
 
Pavišić, Cesar  HRB08-00039 
 
Pavlinović, Mihovil, -- 1831-1887  HRB08-00039 
 
Pavlović Lučić, Ivan Josip  HRB08-00039 
 
Pavlović-Lučić, Lovre  HRB08-00039 
 
Pazin -- Kulturna povijest  HRB08-00560 
 
Pazin -- Povijest  HRB08-00560 
 
Pčelarstvo  HRB08-01871 
 
Pedagogija -- Povijest  HRB08-00213  HRB08-00213 
 
Peradarstvo  HRB08-01630 
 
Peršić, Ivan, političar  HRB08-02857 
 
Petrović Njegoš, obitelj  HRB08-04104 
 
Petrović Njegoš, Petar, II. Gorski vijenac  HRB08-02880 
 
Pisanice -- Hrvatska  HRB08-02316 
 
Pisanje -- Nastava i učenje -- Dalmacija  HRB08-03993 
 
Pius -- X, papa  HRB08-02915 
 
Pivarstvo  HRB08-01938 
 
Pješaštvo -- Poreč  HRB08-01103 
 
Plimni valovi -- Jadran, sjeverni  HRB08-01796 
 
Plitvička jezera  HRB08-01107  HRB08-01857 
 
Plitvička jezera -- Monografija  HRB08-01078 
 
Početnice -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-03993 
 
Podravina  HRB08-03229 
 
Poetika -- Antika  HRB08-00118 
 
Pokora -- Propovijedi  HRB08-03114 
 
Polić Kamov, Janko  HRB08-00628 
 
Politička etika  HRB08-03369 
 
Politička povijest -- Anžuvinci -- Mletačka uprava -- Slavenstvo -- Autonomaštvo -- Revolucia, 1848. -- Stranke -- Austrijska uprava -- Izbori -- Antika-20. st. -- Dalmacija -- Zadar -- Split -- Korčula -- Šibenik -- Brač -- Dubrovnik  HRB08-00718 
 
Politička povijest -- Bosansko pitanje -- Berlinski kongres -- Bogumili -- Aneksiona kriza -- 1870-1910. -- Bosna i Hercegovina -- Tursko carstvo -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesni izvori  HRB08-04313 
 
Politička povijest -- Bosansko-Hercegovački ustanak, 1875. -- Vojna povijest -- Okupacija Bosne, 1878. -- Anarhija -- Bitke -- Turci -- Istočno pitanje -- Berlinski kongres  HRB08-02252 
 
Politička povijest -- Demografske prilike -- Međunarodni odnosi -- Granice -- Stanovništvo -- Nacionalne manjine -- Rumunji -- Srpsko presizanje -- 14-20. st. -- 1919. -- Srbija -- Kraljevina SHS -- Statistika -- Propaganda  HRB08-00955 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Međunarodni odnosi -- Crkvena povijest -- Svećenstvo -- Crkevne institucije -- Pravoslavlje -- Crkvena liturgija -- Biskupija -- Glagoljaštvo -- Staroslavenski jezik -- 16-17. st. -- Hercegovina -- Dubrovačka republika -- Italija -- Povijesna studija -- Životopis  HRB08-03196 
 
Politička povijest -- Dubrovačka Republika -- Mletačka uprava -- Kraljevina SHS -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Slavenstvo -- Vlasi -- Međunarodni odnosi -- Jadransko pitanje -- Vojna povijest -- Turski ratovi -- Balkanski ratovi -- Prvi svjetski rat -- Legende -- Crkvena povijest -- 6-20. st. -- Dalmacija -- Hrvatska -- Srbija -- Bosna -- Hercegovina -- Crna Gora -- Povijesni pregled -- Propaganda  HRB08-01321 
 
Politička povijest -- Etnogeneza -- Hrvati -- Srbi -- Bugari -- Narodni vladari -- Turska uprava -- Ujedinjenje, 1918. -- Hrvatstvo -- Crkvena povijest -- Katolička crkva -- Pravoslavna crkva -- Grkokatolička crkva -- Bogumili -- 7-20. st. -- Hrvatska -- Srbija -- Bugarska -- Slovenija -- Balkan -- Povijesni pregled  HRB08-01990 
 
Politička povijest -- Etnogeneza -- Seoba naroda -- Hrvati -- Srbi -- Avari -- Turska uprava -- Hrvatstvo -- Slavenstvo -- Povijest književnosti -- Pjesništvo -- 7-20. st. -- Hrvatska -- Srbija -- Balkan -- Povijesni pregled  HRB08-01990  HRB08-01990 
 
Politička povijest -- Gospodarska povijest -- Državni proračun -- 1914-1915. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesna građa -- Statistika  HRB08-04248 
 
Politička povijest -- Granice -- Seoba naroda -- Doseljenje -- Etnografija -- Slaveni -- Romanstvo -- Goti -- Langobardi -- Kulturna povijest -- Lingvističke znanosti -- Filologija -- Antika-19. st. -- Furlanija -- Slovenija -- Udine -- Italija -- Povijesna studija  HRB08-01897 
 
Politička povijest -- Hrvati -- Seljaštvo -- Sabori -- Izbori -- 1910. -- Bosna i Hercegovina -- Hrvatska narodna zajednica -- Pučka knjiga  HRB08-03774 
 
Politička povijest -- Hrvatska propaganda -- 1910. -- Bosna i Hercegovina -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesni izvori  HRB08-00331 
 
Politička povijest -- Hrvatski sabor -- Slavonski sabor -- Cetinski sabor, 1527. -- Arhivi -- 1526-1536. -- Hrvatska -- Ugarska -- Austrija -- Španjolska -- Češka -- Slovenija -- Povijesna građa  HRB08-00016 
 
Politička povijest -- Hrvatsko pitanje -- Pravaštvo -- Kulturna povijest -- Povijest društva -- Židovi -- Kršćani -- 1910. -- Varaždin -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Povijesna građa -- Govori  HRB08-03277 
 
Politička povijest -- Iseljeništvo -- Hrvati -- Udruženja -- 1910. -- Zadar -- Dalmacija -- Hrvatska -- SAD -- Hrvatska čitaonica -- Povijesni izvor -- Govor  HRB08-02171 
 
Politička povijest -- Iseljeništvo -- Srbi -- Udruženja -- Zadruge -- 1913. -- Hrvatska -- Nova Gradiška -- Savez srpskih zemljoradničkih zadruga -- Povijesni izvor -- Govor  HRB08-01392 
 
Politička povijest -- Jugoslavenski odbor -- Iredentizam -- Međunarodni odnosi -- Krfska deklaracija -- Dobrovoljački odred -- 1915-1917. -- Rusija -- Francuska -- Italija -- Švicarska -- Engleska -- Amerika -- Srbija -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB08-02988 
 
Politička povijest -- Jugoslavenski odbor -- Međunarodni odnosi -- 1914-1918. -- Hrvatska -- Europa -- Amerika -- Povijesni izvor -- Memoari -- Korespodencija  HRB08-02987 
 
Politička povijest -- Jugoslavenski odbor -- Međunarodni odnosi -- Prvi svjetski rat -- Dobrovoljački odredi -- Zarobljenici -- 1916-1917. -- Srbija -- Rusija -- Europa -- Amerika -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB08-02990 
 
Politička povijest -- Jugoslavenski odbor -- Prvi svjetski rat -- Međunarodni odnosi -- Iredentizam -- Iseljeništvo -- Masonstvo -- 1914-1915. -- Austro-Ugarska Monarhija -- Italija -- Amerika -- Srbija -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB08-02987  HRB08-02987 
 
Politička povijest -- Katolička crkva -- 1910. -- Hrvatska  HRB08-02630 
 
Politička povijest -- Mađarsko presizanje -- Gospodarska povijest -- Gospodarski sustav -- Gospodarska naobrazba -- Hrvatska -- 1910. -- Povijesna građa  HRB08-03772 
 
Politička povijest -- Mađarsko presizanje -- Hrvatsko-Mađarski odnosi -- Hrvatski jezik -- 1910. -- Hrvatska -- Stranka prava -- Hrvatsko-srpska koalicija -- Povijesni izvor  HRB08-01820 
 
Politička povijest -- Mađarsko presizanje -- Njemačko presizanje -- Dualizam -- Federalizacija Monarhije -- Južni Slaveni -- Hrvati -- Njemački jezik -- Hrvatski jezik -- Vojska -- Domobrani -- Mornarica -- 1912. -- Habsburška Monarhija -- Hrvatska -- Povijesni izvor  HRB08-01666 
 
Politička povijest -- Mađarsko presizanje -- Sjedinjenje Hrvatske -- Srpsko presizanje -- Hrvatski jezik -- Starčevićanska omladina -- Napredna omladina -- Povijest školstva -- Sveučilište -- Omladina -- Odgoj -- 1911. -- Hrvatska -- Povijesni izvor  HRB08-03521 
 
Politička povijest -- Mađarsko presizanje -- Srpsko presizanje -- Seljaštvo -- Izbori -- 1910. -- Hrvatska -- Stranka prava -- HSS -- Hrvatsko-srpska koalicija -- Povijesni izvor -- Politički proglas  HRB08-01451 
 
Politička povijest -- Međunarodni odnosi -- Nacionalno pitanje -- Jadransko pitanje -- Diplomacija -- Mirovni ugovor -- Granice -- Iredentizam -- Kraljevina SHS -- 1919. -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Proglasi  HRB08-03937 
 
Politička povijest -- Nacionalne manjine -- Gradišćanski Hrvati -- Demografske prilike -- Izbjeglice -- Kulturna povijest -- Lingvistika -- Etnografija -- Svakodnevni život -- Folklor -- 1533-1916. -- Kormend -- Gradišće (Burgenland) -- Madžarska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Putopis  HRB08-00840 
 
Politička povijest -- Nacionalne manjine -- Nijemci -- Kolonizacija -- Gospodarska povijest -- Agrarna proizvodnja -- Socijalna povijest -- Stanovništvo -- Demografske prilike -- Prosvjeta -- Svakodnevni život -- 1880-1911. -- Bosna -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesna građa -- Statistika -- Kronologija kolonizacije  HRB08-01332 
 
Politička povijest -- Nacionalno pitanje -- Migracije -- Austrijska vladavina -- Gospodarska povijest -- Agrarni odnosi -- Demografske prilike -- Šume -- Pravna povijest -- Ustav -- Bosna i Hercegovina -- 1910. -- Povijesni izvori  HRB08-02739 
 
Politička povijest -- Nacionalno pitanje -- Nacionalni pokret -- 1898. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska monarhija -- Pučka knjiga -- Dnevnik  HRB08-03861 
 
Politička povijest -- Nacionalno pitanje -- Srpsko presizanje -- Međunarodni odnosi -- Politički život -- Crkvena povijest -- Pravoslavna crkva -- Diplomacije -- Srpska propaganda -- 9-20. st. -- Srbija -- Makedonija -- Grčka -- Bugarska  HRB08-02977 
 
Politička povijest -- Političke institucije -- 1910. -- Hrvatska -- Istra -- Političke stranke -- Sabor -- Izbori -- Nacionalno pitanje -- Uprava  HRB08-00095 
 
Politička povijest -- Politički programi -- Stranke -- Republikanizam -- Hrvatska državnost -- Seljaštvo -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Obrt -- Promet -- Industrija -- Radništvo -- Žene -- Crkva -- Školstvo -- Vojska -- 1919. -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Programi  HRB08-01454 
 
Politička povijest -- Politički život -- Gospodarska povijest -- Kmetstvo -- Agrarna reforma -- Šumarstvo -- Porezi -- Promet -- Kolonatski odnosi -- 1910. -- Bosna i Hercegovina -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesni izvor -- Govori  HRB08-00468 
 
Politička povijest -- Politički život -- Ideologije -- Pravaštvo -- Mađaroni -- Hrvatsko pitanje -- Apsolutizam -- Progoni -- Kulturna povijest -- Povijest književnosti -- Ilirizam -- 19. st. -- Hrvatska -- Habsburška monarhija -- Austro-Ugarska -- Životopisi  HRB08-03663 
 
Politička povijest -- Politički život -- Jugoslavenstvo -- Politička emigracija -- 1918. -- Čile -- Povijesna građa -- Izvještaji  HRB08-02657 
 
Politička povijest -- Politički život -- Narodni preporod -- Kulturna povijest -- 19. st. -- 1828-1849. -- Hrvatska -- Češka  HRB08-01744 
 
Politička povijest -- Politički život -- Stranke -- 1910. -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesni izvori -- Proglas  HRB08-02857 
 
Politička povijest -- Prvi svjetski rat -- Diplomacija -- Nacionalno pitanje -- Nacionalni pokreti -- 1903-1918. -- Skopje -- Bugarska -- Makedonija  HRB08-02456 
 
Politička povijest -- Prvi svjetski rat -- Iredentizam -- Granice -- Talijanska okupacija -- Talijanaštvo -- Hrvatstvo -- Slavenstvo -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Demografske prilike -- Jezik -- Nacionalno pitanje -- 1914-1924. -- Istra -- Rijeka -- Dalmacija -- Hrvatska -- Italija -- Povijesni izvor  HRB08-00246 
 
Politička povijest -- Prvi svjetski rat -- Iseljeništvo -- Demografske prilike -- Majska deklaracija, 1917. -- Nacionalno pitanje -- Stranke -- Jugoslavenstvo -- 1917-1918. -- Hrvatska -- Amerika -- Povijesni izvor  HRB08-01189 
 
Politička povijest -- Prvi svjetski rat -- Iseljeništvo -- Srpsko presizanje -- Jugoslavenstvo -- Jugoslavenski odbor -- 1916. -- Buenos Aires -- Amerika Južna -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Srbija -- Povijesni izvor -- Proglasi  HRB08-02109 
 
Politička povijest -- Riječko pitanje -- Hrvatsko-Mađarski odnosi -- Županije -- Pravna povijest -- Kulturna povijest -- 18-19. st. -- Rijeka -- Zadar -- Hrvatska -- Crkvena povijest -- Gospodarska povijest -- Povijesni izvori  HRB08-00090 
 
Politička povijest -- Sabor -- Hrvatski sabor -- Ugarsko-Hrvatski sabor -- 1892-1918. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesni izvori -- Imenik narodnih zastupnika  HRB08-01415 
 
Politička povijest -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Izbori -- Pravna povijest -- Izborno pravo -- 1910. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesni izvori  HRB08-04229 
 
Politička povijest -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Veleizdajnički proces -- 1911. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesni izvori -- Govori  HRB08-00437 
 
Politička povijest -- Sjedinjenje Hrvatske -- Hrvatsko-pravoslavna vjera -- Hrvatska -- 1911. -- Povijesna građa  HRB08-00288 
 
Politička povijest -- Srpsko presizanje -- Hrvati -- Muslimani -- 9-20. st. -- Hrvatska -- Bosna -- Hercegovina  HRB08-04189 
 
Politička povijest -- Srpsko presizanje -- Politički sustav -- 1910. -- Sušak -- Hrvatska -- Povijesni izvor  HRB08-00621 
 
Politička povijest -- Srpsko presizanje -- Propaganda -- Ideologija -- Diplomacija -- Međunarodni odnosi -- Granice -- Balkanski ratovi -- Školstvo -- 1839-1915. -- Makedonija -- Srbija -- Povijesni izvori  HRB08-03513 
 
Politička povijest -- Srpsko presizanje -- Velikosrpska propaganda -- Veleizdajnički proces -- Pisma -- Ćirilica -- 19-20. st. -- Hrvatska  HRB08-03264 
 
Politička povijest -- Stanovništvo -- Migracije -- Nacionalno pitanje -- Demografske prilike -- Nacionalne manjine -- Rumunji -- Srpsko presizanje -- Statistika -- Propaganda -- 14-20. st. -- Kraina -- Timok -- Požarevac -- Morava -- Srbija -- Kraljevina SHS  HRB08-00957 
 
Politička povijest -- Stranke -- Kraljevina SHS -- Jugoslavenstvo -- Državna uprava -- Seljaštvo -- Radništvo -- Školstvo -- Vjerska tolerancija -- 1919. -- Bosna i Hercegovina -- Povijesni izvor -- Proglas  HRB08-01179 
 
Politička povijest -- Stranke -- Politički život -- Parlamentarizam -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Riječka rezolucija -- Izbori -- Hrvatsko-mađarski odnosi -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Pravna povijest -- Zakoni -- 1905-1909. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska monarhija -- Hrvatsko-srpska koalicija -- Povijesi izvori -- Memoari  HRB08-02991 
 
Politička povijest -- Trializam -- Hrvatska državnost -- 1911. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Pučka knjiga  HRB08-00289 
 
Politička povijest -- Turska vladavina -- Reforme -- Uprava -- Međunarodni odnosi -- 1860-1874. -- Bosna -- Hercegovina -- Sandžak -- Crna Gora -- Osmansko carstvo -- Životopisi  HRB08-00686 
 
Politička povijest -- Ujedinjenje, 1918. -- Jugoslavenstvo -- Česi -- Izdavaštvo -- Novine -- Časopisi -- Slovenci -- Parlamentarizam -- 1865-1918. -- Slovenija -- Dalmacija -- Hrvatska -- Kraljevina Jugoslavija SHS -- Povijesni pregled -- Životopis  HRB08-00372 
 
Politička povijest -- Velikosrpska ideologija -- Propaganda -- Međunarodni odnosi -- Turska vladavina -- Nacionalni pokreti -- Granice -- Versajski ugovor -- Nacionalno pitanje -- Lingvistika -- 7-20. st. -- Makedonija -- Srbija -- Bugarska -- Povijesna građa  HRB08-00956 
 
Politička povijest -- Vojna povijest -- Ratovi s turcima -- Bune -- Srbi -- 1834. -- 1842. -- Derventa -- Bosna -- Srbija -- Tursko carstvo -- Historiografija  HRB08-01569 
 
Politička povijest -- Županije -- Uprava -- Svakodnevni život -- Obitelj -- Prezimena -- Selo -- Vojna povijest -- Turski ratovi -- Turska osvajanja -- Izbjeglice -- Migracije -- 1915. -- Lika -- Krbava -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Popis obitelji -- Povijesna građa  HRB08-01268 
 
Političko društvo za Hrvate i Slovence u Istri (Pazin) -- Statut  HRB08-02961 
 
Poljanice -- Geologija  HRB08-02965 
 
Poljička Republika -- Povijest  HRB08-00290 
 
Poljički statut (1440.)  HRB08-03526 
 
Poljodjelska škola i pokušalište (Split)  HRB08-03396 
 
Poljoprivreda  HRB08-04200 
 
Poljoprivreda -- Dalmacija  HRB08-01262 
 
Pomorske karte -- Povijest  HRB08-00612 
 
Pomorstvo -- Dalmacija  HRB08-00133 
 
Pomorstvo -- Katalog  HRB08-02543 
 
Pongracz, obitelj -- Genealogija  HRB08-03734 
 
Popis stanovništva -- Metodologija -- Istra  HRB08-02681 
 
Popov Dol -- Geologija  HRB08-02965 
 
Popovici, Athanase  HRB08-00957  HRB08-00955 
 
Poreč -- Biskupija  HRB08-00157 
 
Poreč -- Crkvena povijest  HRB08-00157 
 
Poreč -- Statut  HRB08-01520 
 
Poreč -- Turistički vodiči  HRB08-02950 
 
Porečko-pulska biskupija (Poreč)  HRB08-02659 
 
Porečko-pulska biskupija (Poreč) -- Povijest  HRB08-02613 
 
Postojnska jama  HRB08-01178 
 
Pošumljavanje -- Istra -- Povijest  HRB08-03100 
 
Pošumljavanje -- Krš -- Povijest  HRB08-03099 
 
Potrošno obrtna zadruga (Grohote) -- Pravilnik  HRB08-02992 
 
Povijesni izvori -- Hrvatska -- Srednji vijek  HRB08-03846  HRB08-03844  HRB08-03846 
 
Povijest kulture -- Hrvatska -- Požega -- 1911. -- Povijesna građa -- Postavljanje spomen-ploča  HRB08-03729 
 
Povjesničari -- Slovenija -- Biografije  HRB08-03139 
 
Požega (Hrvatska)  HRB08-01849 
 
Požega (okolica, Hrvatska) -- Povijest  HRB08-01780 
 
Pravna povijest -- Politička krivična djela -- Južni Slaveni -- Austro-Ugarska monarhija -- Friedjungov proces -- 1908-1916.  HRB08-00134 
 
Pravna povijest -- Sabor -- Ustav -- Politička povijest -- Gospodarska povijest -- Agrarni odnosi -- 1910. -- Bosna i Hercegovina -- Povijesni izvor  HRB08-02302 
 
Pravoslavlje -- Srbija -- Povijest  HRB08-02904 
 
Prčanj  HRB08-02167 
 
Pregrada -- Spomenici kulture  HRB08-03646 
 
Prehrambeni običaji -- Rijeka i okolica  HRB08-00666 
 
Prehrana -- Vitaminsko-mineralni dodaci  HRB08-01719 
 
Preradović, Petar, -- 1818-1872  HRB08-03727  HRB08-03726  HRB08-03969 
 
Preradović, Petar, književnik  HRB08-03239 
 
Preradović, Petar, književnik -- Interpretacije i kritike  HRB08-02822 
 
Prevost, Antoine Francois, abbe  HRB08-03036 
 
Prévost, Marcel  HRB08-03040 
 
Pribićević, Svetozar -- Biografski prilozi  HRB08-03301 
 
Priroda -- Zanimljivosti  HRB08-03057 
 
Prirodne znanosti -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-01776  HRB08-01775 
 
Protestantizam -- Hrvatska  HRB08-00012  HRB08-00011 
 
Prva pučka dalmatinska banka (Split)  HRB08-03088 
 
Prvi balkanski rat (1912.-1913.)  HRB08-03047 
 
Prvi balkanski rat (1912.-1913.) -- Medijsko izvještavanje  HRB08-00170 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Diplomacija  HRB08-03868 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Hrvatska -- Svjedočanstva  HRB08-00736  HRB08-00736 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Hrvatske vojne postrojbe  HRB08-03121 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Propaganda  HRB08-03121 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Socijalni aspekti -- Austro-Ugarska  HRB08-00130 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Uzroci  HRB08-02903  HRB08-02901 
 
Psihofiziologija  HRB08-00215 
 
Pšenica  HRB08-03536 
 
Pšenica -- Uzgoj -- Istra  HRB08-00440 
 
Ptice -- Dalmacija  HRB08-03227 
 
Ptice, letenje  HRB08-00491 
 
Public Library of Malta (Valletta)  HRB08-00518 
 
Puhovi -- Lov -- Rijeka i okolica  HRB08-00666 
 
Pula (Hrvatska) -- Lokalna uprava -- Povijest  HRB08-04022 
 
Pula (Hrvatska) -- Povijest -- 1914.-1918.  HRB08-02485 
 
Pula (Hrvatska) -- Povijest -- Antika  HRB08-02967 
 
Pula (Hrvatska) -- Pravna povijest  HRB08-00260 
 
Pula (Hrvatska) -- Turistički vodiči  HRB08-03340 
 
Pula (Hrvatska) -- Vodiči  HRB08-01193 
 
Pulić, Đuro  HRB08-02978 
 
Pulišić, Vinko -- Pastoralni rad  HRB08-03111 
 
Puratić, Gabrijel, -- 1831-1905  HRB08-00039 
 
Rab (otok) -- Biljke  HRB08-01352 
 
Radičević, Branko  HRB08-02770 
 
Radić Tomin, Ivan  HRB08-02909 
 
Radić, Antun, političar  HRB08-02857 
 
Radić, Stjepan, političar  HRB08-02857  HRB08-03149 
 
Radić, Stjepan, političar -- Politička aktivnost  HRB08-03544 
 
Radić, Stjepan, političar -- Politička misao  HRB08-03150 
 
Radulesco, Heliade  HRB08-00955 
 
Rakovi -- Jadransko more  HRB08-00155 
 
Ratarske kulture -- Vrtne kulture -- Gnojidba bilja  HRB08-02517 
 
Ratne žrtve -- Bošnjaci (Hrvatska) -- 1914.-1918.  HRB08-00736  HRB08-00736 
 
Rauch, Levin  HRB08-03663 
 
Realizam -- Hrvatska književnost  HRB08-00312 
 
Realizam -- Srpska književnost  HRB08-00312 
 
Redovnička pravila -- Priručnici  HRB08-04004 
 
Redovnička pravila -- Rad u bolnicama  HRB08-03328 
 
Reforma obrazovanja -- Jugoslavija -- 1918.-1929.  HRB08-01951 
 
Reformacija -- Hrvatska književnost  HRB08-00424 
 
Religija i politika -- Hrvatska  HRB08-03647 
 
Relikvije -- Kršćanstvo  HRB08-04099 
 
Relković, Matija Antun -- Prijevodi -- Basne  HRB08-01761 
 
Rendić, Ivan  HRB08-03726 
 
Retger, J. W. -- Teorija dolomita  HRB08-03949 
 
Revolucije -- Psihološki aspekti  HRB08-02100  HRB08-02100 
 
Ribarstvo -- Dalmacija  HRB08-02750 
 
Rijeka  HRB08-03128  HRB08-01007  HRB08-01006  HRB08-00090 
 
Rijeka -- Crkvena povijest  HRB08-00273  HRB08-00917 
 
Rijeka -- Intelektualni život  HRB08-03867 
 
Rijeka -- Kulturna povijest  HRB08-03624 
 
Rijeka -- Politička povijest -- 1919.-1921.  HRB08-02767 
 
Rijeka -- Povijest  HRB08-01033  HRB08-03624 
 
Rijeka -- Povijest -- 20. st.  HRB08-00090 
 
Rimska republika -- Povijesni izvori  HRB08-00476 
 
Rimska republika -- Ratovi  HRB08-00476 
 
Rimske ceste -- Europa, srednja  HRB08-02501 
 
Risnjak -- Geološka istraživanja  HRB08-01711 
 
Rodić, Ivo -- Biografije  HRB08-00187 
 
Roditelji i djeca -- Religijski aspekti  HRB08-03110 
 
Romantizam -- Hrvatska književnost  HRB08-00311 
 
Romantizam -- Srpska književnost  HRB08-00312 
 
Rovinj -- Povijest  HRB08-00268 
 
Rožić, Ferdo  HRB08-03727 
 
Rudarstvo -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-01811 
 
Rusija -- Međunarodni odnosi -- Srbija -- 1879.-1886.  HRB08-01204 
 
Ruville, Albert  HRB08-03263 
 
Saborski spisi -- Hrvatska  HRB08-00015 
 
Sajmovi -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-03281 
 
Sakralna arhitektura -- Srbija -- Srednji vijek  HRB08-03555 
 
Sakralna umjetnost -- Split  HRB08-03563  HRB08-03562 
 
Samoborsko gorje -- Geološka karta  HRB08-02965 
 
Samuilo, makedonski car  HRB08-02977 
 
Sarajevo -- Kulturna povijest  HRB08-00333 
 
Sarajevo -- Tiskare  HRB08-02551 
 
Sasin, Antun  HRB08-02976 
 
Sauro, Nazario -- Biografije  HRB08-03125 
 
Sefardi -- Bosna i Hercegovina -- Povijest  HRB08-02115 
 
Seljačka buna (1573.)  HRB08-01319 
 
Senj -- Povijest  HRB08-03584  HRB08-03668 
 
Simonida  HRB08-01321 
 
Simonović-Despić, Iva  HRB08-01539 
 
Sir -- Proizvodnja -- Dalmacija  HRB08-03807 
 
Skladatelji -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-01817 
 
Skvarčina, Ivan -- Biografije  HRB08-00406 
 
Slavisti -- Rusija (carstvo)  HRB08-02893 
 
Slavjansko pripomoćno društvo (Antofagasta) -- Povijest  HRB08-03403 
 
Slavonija  HRB08-03233  HRB08-01213  HRB08-01109  HRB08-01109 
 
Slavonija -- Hrvatska -- Austro-Ugarska monarhija -- Uprava -- Sudstvo -- Politička povijest -- Revolucija, 1848. -- Mađarizacija -- Riječko pitanje -- Veleizdajnički procesi -- Srpsko presizanje -- Hrvatsko-ugarska nagodba -- Pravna povijest -- Vojna povijest -- Gospodarska povijest -- Financije  HRB08-02502 
 
Slavonija -- Kulturna povijest -- Arhivski izvori  HRB08-01265 
 
Slikari -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-00406 
 
Slovenci  HRB08-04326  HRB08-03321  HRB08-01323  HRB08-01322 
 
Slovenci -- Povijest  HRB08-02452 
 
Slowacki, Juliusz  HRB08-03726 
 
Smičiklas, Tadija  HRB08-01745 
 
Socijalizam -- Religijski aspekti -- Kršćanstvo  HRB08-03647 
 
Socijalna etika  HRB08-03369  HRB08-00230 
 
Sociologija  HRB08-01281 
 
Sofija -- Opisi i putovanja  HRB08-00050 
 
Sofistika -- Interpretacije i kritike  HRB08-02927 
 
Sokolstvo -- Povijest  HRB08-03427 
 
Spevec, Franjo Josip  HRB08-00856 
 
Split  HRB08-01482 
 
Split -- Ime  HRB08-03383 
 
Split -- Plan grada  HRB08-03441 
 
Split -- Turistički vodiči  HRB08-01515 
 
Split -- Vodiči  HRB08-02518  HRB08-03441 
 
Splitsko-makarska biskupija  HRB08-03347 
 
Sport -- Split -- Povijest  HRB08-01452 
 
Srbi  HRB08-00480 
 
Srbi -- Dalmacija  HRB08-00044 
 
Srbi -- Politička povijest  HRB08-03928 
 
Srbi -- Povijest  HRB08-02904 
 
Srbi -- Požega -- Humanitarni rad  HRB08-03493 
 
Srbi -- Ugarska  HRB08-01561  HRB08-01565 
 
Srbi -- Zagreb -- Povijest  HRB08-03506 
 
Srbija  HRB08-02051  HRB08-04332 
 
Srbija -- Međunarodni odnosi -- Rusija -- 1804.-1918.  HRB08-01204 
 
Srbija -- Opisi i putovanja  HRB08-02182 
 
Srbija -- Povijest -- 20. st.  HRB08-03182 
 
Srce Isusovo -- Pobožnost  HRB08-00524 
 
Srednje školstvo -- Dalmacija  HRB08-03053  HRB08-03052 
 
Srednje školstvo -- Jugoslavija -- 1918.-1929.  HRB08-01951 
 
Srednje školstvo -- Split  HRB08-03396  HRB08-04040 
 
Srijem  HRB08-03232  HRB08-01106 
 
Srpska arhitektura -- Srednji vijek  HRB08-03555 
 
Srpska ćirilica -- Priručnici  HRB08-01348 
 
Srpska književnost -- 19. st.  HRB08-00496  HRB08-00311  HRB08-00312 
 
Srpska književnost -- 20. st.  HRB08-00312 
 
Srpska pravoslavna crkva -- Dalmacija  HRB08-00990 
 
Srpska pravoslavna crkva -- Istra  HRB08-00990 
 
Srpska ženska dobrotvorna zadruga (Požega)  HRB08-03493 
 
Srpski jezik -- Komparativna analiza -- Hrvatski jezik  HRB08-00506 
 
Srpsko pjevačko društvo Branko (Zadar)  HRB08-03505 
 
Stambena arhitektura -- Pravna regulativa -- Hrvatska  HRB08-03348 
 
Starčević, Ante, političar  HRB08-03663 
 
Stari Slankamen -- Geološka istraživanja  HRB08-01212 
 
Staroslavenska akademija (Krk) -- Djelatnost  HRB08-03524 
 
Statuti gradova -- Dalmacija  HRB08-02188  HRB08-03909  HRB08-02187 
 
Statuti gradova -- Hrvatsko priobalje -- Bibliografija  HRB08-03572 
 
Statuti gradova -- Istra  HRB08-01520  HRB08-00260 
 
Stipendije -- Hrvatska  HRB08-00456 
 
Stočarstvo  HRB08-03071 
 
Stojković, Đorđe  HRB08-01569 
 
Stoka -- Ispaša -- Župa dubrovačka  HRB08-01793 
 
Ston -- Povijest  HRB08-02437  HRB08-02123 
 
Strossmayer, Josip Juraj  HRB08-03663 
 
Strossmayer, Josip Juraj -- Biografije  HRB08-03517 
 
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU (Zagreb) -- Katalog  HRB08-01687 
 
Studenti -- Istra  HRB08-03423 
 
Supilo, Frano  HRB08-00251 
 
Supilo, Frano -- Korespondencija  HRB08-03616  HRB08-03618 
 
Svećenici -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-00187 
 
Svećeničko zvanje -- Katolička crkva  HRB08-02796 
 
Svećenstvo -- Istra -- Nekrolog  HRB08-02613 
 
Sveti Ivan Zelina -- Nadimci  HRB08-00746 
 
Sveti Ivan Zelina (okolica) -- Biljke  HRB08-01910 
 
Sveti Ivan Žabno -- Konjogojstvo  HRB08-01525 
 
Svetice -- Francuska -- Biografije  HRB08-00038 
 
Šafar, Vinko  HRB08-03647 
 
Šafarik, Pavel Josef  HRB08-01744 
 
Šenoa, August -- Korespondencija  HRB08-02783 
 
Šibenik -- Povijest  HRB08-01714  HRB08-01714 
 
Šibenik -- Povijest -- 12.-14. st.  HRB08-01715 
 
Šibenik -- Povijest -- Srednji vijek  HRB08-01714 
 
Šimić, Andrija  HRB08-02472 
 
Šimunović, Dinko  HRB08-03717 
 
Školstvo -- Austro-Ugarska  HRB08-02865 
 
Školstvo -- Banja Luka  HRB08-00887  HRB08-01133  HRB08-00888 
 
Školstvo -- Bjeljina  HRB08-03893 
 
Školstvo -- Brčko  HRB08-03896 
 
Školstvo -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-03995  HRB08-03995  HRB08-00699  HRB08-02545  HRB08-02865  HRB08-03995 
 
Školstvo -- Derventa  HRB08-02227  HRB08-02227 
 
Školstvo -- Đakovo  HRB08-04093  HRB08-04092 
 
Školstvo -- Đurđevac -- Povijest  HRB08-00472 
 
Školstvo -- Istra -- Povijest  HRB08-00186 
 
Školstvo -- Jugoslavija -- 1918.-1929.  HRB08-03955 
 
Školstvo -- Korenica  HRB08-00885  HRB08-00885 
 
Školstvo -- Livno  HRB08-03897 
 
Školstvo -- Mostar (Bosna i Hercegovina)  HRB08-02538  HRB08-00892  HRB08-01137  HRB08-03889  HRB08-04249 
 
Školstvo -- Sarajevo -- Povijest  HRB08-03973  HRB08-03083 
 
Školstvo -- Sombor  HRB08-00886 
 
Školstvo -- Sremska Mitrovica  HRB08-02230 
 
Školstvo -- Zemun  HRB08-04041 
 
Škrlec, Nikola  HRB08-00592 
 
Šokčević, Ivan  HRB08-00034 
 
Šubić, Pavao, ban bribirski -- I, -- 1250-1312  HRB08-03456  HRB08-03457 
 
Šulek, Bogoslav, -- 1816-1895  HRB08-02857 
 
Šumarstvo -- Krška područja -- Povijest  HRB08-03099 
 
Švicarska -- Opisi i putovanja  HRB08-02234 
 
Talijani -- Balkanska regija -- Povijest  HRB08-03797  HRB08-03797 
 
Talijani -- Zadar -- 1890.-1910.  HRB08-00553 
 
Talijanska književnost -- Povijest  HRB08-04075 
 
Talijansko pitanje -- Hrvatska  HRB08-03797  HRB08-03797 
 
Tamino, Bartolomeo -- Biografije  HRB08-03414 
 
Telepatija  HRB08-01091 
 
Termalna voda -- Istarske Toplice  HRB08-03808 
 
Tiepolo, Jacopo  HRB08-00258 
 
Tišov, Ivan -- Slava Vidovdana  HRB08-03399 
 
Tolisa (Orašje) -- Crkvena povijest  HRB08-00383  HRB08-01649 
 
Tolstoj, Lev Nikolaevič -- Politički i socijalni pogledi  HRB08-02266 
 
Toma Arhiđakon -- Biografije  HRB08-03662 
 
Tomašić, Nikola  HRB08-02692 
 
Tomić, Josip Eugen, -- 1843-1906  HRB08-03729 
 
Toponimi -- Dalmacija  HRB08-03383  HRB08-03386  HRB08-03382 
 
Toponimi -- Hrvatska  HRB08-03384  HRB08-03384 
 
Tornquist, Alexander  HRB08-01209 
 
Tradicijska arhitektura -- Hrvatska  HRB08-00226 
 
Tradicijska umjetnost -- Dalmacija  HRB08-00405  HRB08-04195 
 
Tradicijska umjetnost -- Istra  HRB08-04195 
 
Trenk, Franjo -- Biografije  HRB08-02792 
 
Trenk, Franjo, barun, -- 1711-1749  HRB08-03726 
 
Trgovačka mornarica -- Dubrovnik -- Povijest  HRB08-03888 
 
Trgovačko pravo -- Hrvatska -- Povijesni izvori  HRB08-02490 
 
Trgovina -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-01248 
 
Trieste -- Povijest -- 1918.  HRB08-02485 
 
Trnina, Milka  HRB08-03729 
 
Trnski, Ivan, -- (1819-1910)  HRB08-03726 
 
Trogir -- Politička povijest  HRB08-03392 
 
Trogir -- Povijest  HRB08-03391  HRB08-03392  HRB08-03390 
 
Trogirski statut (1322.)  HRB08-03909 
 
Trst -- Povijest -- 1867.-1918.  HRB08-01019 
 
Trumbić, Ante  HRB08-02306 
 
Turanj (Karlovac) -- Škola  HRB08-02741 
 
Turopolje -- Povijest  HRB08-02092  HRB08-02091  HRB08-02091  HRB08-02996  HRB08-02090  HRB08-02091  HRB08-02996 
 
Turska  HRB08-02434 
 
Tuzla -- Školski izvještaji  HRB08-04035 
 
Učitelji -- Dalmacija -- Društveni uvjeti  HRB08-00715 
 
Učiteljsko društvo (Zagreb) -- Povijest  HRB08-00945 
 
Ugarska -- Državnost  HRB08-00125 
 
Ugarska -- Granice  HRB08-04326 
 
Ugarska -- Povijest -- 20. st.  HRB08-01636 
 
Urbanizam -- Pravna regulativa -- Hrvatska  HRB08-03348 
 
Urbanizam -- Rijeka -- 20. st.  HRB08-03202 
 
Urbanizam -- Split  HRB08-03348 
 
Urbanus -- IV, papa, -- 1200-1264  HRB08-03207 
 
Uskoci -- Povijesni izvori  HRB08-02513  HRB08-02513 
 
Uskoci -- Senj  HRB08-03668 
 
Uzajamno-pripomoćna zadruga Providnost (Omiš) -- Pravila  HRB08-04000 
 
Valvasor, Janez Vajkard -- Biografije  HRB08-03139 
 
Velebit -- Geološke karakteristike  HRB08-02964 
 
Veli Lošinj  HRB08-00355 
 
Velika gimnazija (Split) -- Povijest  HRB08-04040 
 
Velikosrpska ideologija -- Nastanak  HRB08-04153 
 
Vergilius Maro, Publius. Aeneis  HRB08-03056 
 
Vinodol -- Urbari  HRB08-02096 
 
Vinogradarstvo  HRB08-01938 
 
Vinogradarstvo -- Dalmacija -- Povijest  HRB08-02777 
 
Vinogradi  HRB08-00228 
 
Virovitica -- Glazbena povijest  HRB08-01492 
 
Viteške udruge -- Hrvatska -- Povijest  HRB08-03726  HRB08-00881  HRB08-01093 
 
Vjeronauk -- Kurikulum  HRB08-02590 
 
Voča  HRB08-01856 
 
Voćke -- Bolesti -- Zaštita  HRB08-00228 
 
Vojna povijest -- Europa -- 1805.-1815.  HRB08-02768 
 
Vojne postrojbe -- Istra -- Povijest  HRB08-01103 
 
Vojnović, Kosta  HRB08-04155 
 
Vojskovođe -- Austrijsko carstvo -- Biografije  HRB08-02897 
 
Vranyczany-Dobrinović, obitelj -- Povijest  HRB08-04166 
 
Vraz, Stanko  HRB08-03727 
 
Vraz, Stanko -- Korespondencija  HRB08-04168 
 
Vraz, Stanko -- Pjesništvo  HRB08-01797 
 
Vuković, Ivan  HRB08-04189 
 
Vuković, Ivo Marija  HRB08-00039 
 
Weimar -- Pračovjek  HRB08-01208 
 
Whery, E.T.  HRB08-03947 
 
Wickerhauser, Teodor  HRB08-03445 
 
Xenophon  HRB08-04222 
 
Zadar  HRB08-03010  HRB08-03009 
 
Zadar -- Društveni život i običaji  HRB08-03270  HRB08-03275 
 
Zadar -- Kulturna povijest  HRB08-03270  HRB08-00222 
 
Zadar -- Povijest  HRB08-03270  HRB08-03275  HRB08-00222  HRB08-03274 
 
Zadruge -- Austrija  HRB08-00745 
 
Zadruge -- Dalmacija  HRB08-00438 
 
Zadruge -- Grohote (Šolta)  HRB08-02992 
 
Zadruge -- Hrvatska  HRB08-00745 
 
Zadruge -- Njemačka  HRB08-00745 
 
Zadruge -- Slovenija  HRB08-00745 
 
Zadruge -- Švicarska  HRB08-00745 
 
Zagreb  HRB08-03065  HRB08-02174  HRB08-03484 
 
Zagreb -- Adresari  HRB08-00030 
 
Zagreb -- biskupija  HRB08-00329 
 
Zagreb -- Povijest  HRB08-03408 
 
Zagreb -- U umjetnosti  HRB08-03408 
 
Zagreb -- Vodiči  HRB08-03996  HRB08-03997 
 
Zaklade -- Hrvatska  HRB08-00456 
 
Zanchi, Vicko  HRB08-03046 
 
Zaninović, Jordan  HRB08-03967  HRB08-03035 
 
Zarazne bolesti -- Prevencija -- Dalmacija  HRB08-00695 
 
Zarazne bolesti -- Zdravstveni savjetnik  HRB08-03103 
 
Zaštita šuma -- Dalmacija  HRB08-04091 
 
Zdravstvena zaštita -- Dubrovnik -- Povijest  HRB08-01915 
 
Zdravstveni turizam -- Krapinske Toplice  HRB08-02175 
 
Zemljišno-veresijski zavod Kraljevine Dalmacije (Zadar) -- Statut  HRB08-04273 
 
Zimzeleno drveće -- Crna Gora  HRB08-00025 
 
Zimzeleno drveće -- Dalmacija  HRB08-00025 
 
Zimzeleno drveće -- Hercegovina  HRB08-00025 
 
Zmajević, Vicko  HRB08-01321 
 
Znanstvenici -- Hrvatska -- Biografije  HRB08-01228 
 
Zoologija  HRB08-04306 
 
Zrinski, Nikola, hrvatski ban, -- 1620-1664 -- Biografije  HRB08-02166  HRB08-02166 
 
Zrinski, obitelj  HRB08-02166  HRB08-02166 
 
Zrinski, Petar, hrvatski ban -- Politička aktivnost  HRB08-02166  HRB08-02166 
 
Žarnjaci -- Klasifikacija -- Jadransko more  HRB08-01301  HRB08-01301  HRB08-01302  HRB08-00153  HRB08-01301 
 
Željezničke pruge -- Ekonomski aspekti -- Dalmacija  HRB08-01324 
 
Željezničko pravo -- Hrvatska -- Povijesni izvori  HRB08-02490 
 
Žene (šerijatsko pravo)  HRB08-03279 
 
Židovi  HRB08-03321 
 
Životinje -- Jadransko more  HRB08-00027  HRB08-00150 
 
Životinje -- Senj i okolica  HRB08-04117 
 
Životinje -- Špilje -- Dalmacija  HRB08-01142 
 
Životinje -- Vukomeričke Gorice  HRB08-01847