Kazalo nakladnika
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

[.s.n.]  HRB10-00364 
 
/s. n./  HRB10-06374 
 
»Jadran«  HRB10-04571 
 
»Kolo hrvatskih književnika«  HRB10-00181 
 
»Mali Istranin«  HRB10-04508 
 
»Matica hrvatska«  HRB10-00334 
 
»Slovo«, nakladni zavod i tiskara E. Zagotta  HRB10-02905 
 
1936.  HRB10-05939 
 
64 klasa Niže škole Vojne akademije  HRB10-00371 
 
a cura della Federazione dei fasci di combattimento della Dalmazia  HRB10-06249 
 
A szent Istvan-Tarsulat kiadasa  HRB10-03186 
 
a tekijai kegyhely kiadasa es tulajdona  HRB10-00414 
 
A. Bunić  HRB10-00695 
 
A. Costes  HRB10-03867 
 
A. Ćelap  HRB10-00621  HRB10-04695  HRB10-04849  HRB10-01741 
 
A. D.  HRB10-05834 
 
A. de Robertis & figli  HRB10-00805 
 
A. Francke  HRB10-01565 
 
A. Hartleben's Verlag  HRB10-04779 
 
A. Jurina  HRB10-02814 
 
A. M. Tomić  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681  HRB10-05681 
 
A. Mazzanovich  HRB10-03427 
 
A. Neubert  HRB10-01559 
 
A. Pustet  HRB10-00590 
 
A. Rot  HRB10-06356 
 
A. Tomić  HRB10-05681 
 
A. Urbanova  HRB10-00988 
 
A. Vallardi  HRB10-00118 
 
A. Velzek  HRB10-02047 
 
A. Walka  HRB10-06147 
 
A.V.I.T.A. [i. e.] Agenzia viaggi internazionali turistici  HRB10-00030 
 
Academia  HRB10-04877  HRB10-02853 
 
Academia Velehradensis  HRB10-01508 
 
Academie Jugoslave des sciences et des beaux-arts Zagreb  HRB10-01471  HRB10-04242 
 
Academie royale serbe  HRB10-01425  HRB10-01423  HRB10-01698 
 
Adolf Luser  HRB10-00105 
 
Adolf Vesely  HRB10-02250 
 
Adria printing  HRB10-02554  HRB10-02120 
 
Akademiai Kiado = Hungarian Academy of sciences = Ungarischen Akademie der Wissenschaften = L'Academie des sciences de Hongrie = Akademii nauk  HRB10-01917 
 
Akademija "Regina apostolorum"  HRB10-00878 
 
Akademija "Regina Apostolorum"  HRB10-05250 
 
Akademija Regina apostolorum  HRB10-05255  HRB10-01976  HRB10-05711  HRB10-01241  HRB10-00062 
 
Akademische Verlagsgesellschaft  HRB10-02501  HRB10-02483  HRB10-02485  HRB10-02484  HRB10-06168  HRB10-06167  HRB10-06171  HRB10-01671  HRB10-02493  HRB10-02487  HRB10-06177 
 
Akademski geografski klub  HRB10-01677 
 
Akademski kulturni klub "Vjenceslav Novak" slušača Ekonomsko-komercijalne visoke škole  HRB10-00717 
 
Akcioni odbor za mir studenata iz Jugoslavije  HRB10-05220 
 
Alfa  HRB10-03939 
 
Alpha  HRB10-04010 
 
American book company  HRB10-05195  HRB10-05193 
 
Anali naših dana  HRB10-03848 
 
Anna Urbanova a Jaroslav Urban  HRB10-03801 
 
Ante Velzek  HRB10-02045 
 
Antroposofska biblioteka  HRB10-05104  HRB10-05105 
 
Apostolat Katoličke akcije  HRB10-04484 
 
Apostolat sv. Ćirila i Metodija  HRB10-01189 
 
Apostolat sv. ćirila i M-todija pod zaštitom Bl. Djevice Marije bez grijeha začete  HRB10-03622 
 
Apoteka dr. Semelić  HRB10-01367  HRB10-01367  HRB10-01367 
 
Arheološki muzej  HRB10-00609  HRB10-00610 
 
Arhiv Ministarstva poljoprivrede  HRB10-03609 
 
Ars theropeutica  HRB10-05101 
 
Artale  HRB10-04857  HRB10-04879  HRB10-04880 
 
Association internationale des ponts et charpentes = Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau = International association for bridge and structural engineering  HRB10-00907 
 
Astra klub  HRB10-04672 
 
Astra-Klub  HRB10-06051 
 
Astronomska opservatorija Univerziteta  HRB10-03784  HRB10-03784 
 
At the University Press  HRB10-04850 
 
Atlas  HRB10-01448 
 
Austrijska savezna naklada za podučavanje, znanost i umjetnost  HRB10-04668 
 
[autor  HRB10-04976  HRB10-04974 
 
autor  HRB10-03447  HRB10-03517  HRB10-04834  HRB10-00914  HRB10-05042  HRB10-04977  HRB10-04975  HRB10-06054  HRB10-06055  HRB10-06128 
 
[autor]  HRB10-04795  HRB10-01246  HRB10-01402  HRB10-00730  HRB10-03947  HRB10-04549  HRB10-04796  HRB10-04979  HRB10-04980  HRB10-04973 
 
autori  HRB10-05479 
 
Avala film  HRB10-00197 
 
B. Crnković i A. Čačković  HRB10-01614 
 
[B. Dražić]  HRB10-01248 
 
[B. Fidler]  HRB10-03472 
 
B. Fidlera  HRB10-00134 
 
B. G. Angjelinović  HRB10-00128  HRB10-00127 
 
B. G. Angjelinovića  HRB10-00125 
 
B. J. Dimitrivević  HRB10-03432 
 
B. Lemezović  HRB10-00481 
 
Balkanski institut  HRB10-02604  HRB10-03298  HRB10-04786 
 
"Bayer"  HRB10-03844 
 
Bayer-Meister Lucius, farmaceutsko odjeljenje I. G. Farbenindustrie  HRB10-05835 
 
Beograd  HRB10-02328 
 
Beogradska i zagrebačka redakcija "Industrijske odbrane"  HRB10-02176 
 
Beseda vlasnim nakladem  HRB10-04686 
 
Biblioteka "Hrvata izvan domovine" (HRID)  HRB10-06341 
 
Biblioteka "Hrvatskog lista"  HRB10-03321 
 
Biblioteka "Jevrejski list"  HRB10-05829 
 
Biblioteka "Narod i država"  HRB10-00403 
 
Biblioteka "Prosvjeta"  HRB10-04771 
 
Biblioteka Eros  HRB10-00049 
 
Biblioteka Jadran  HRB10-00050  HRB10-05181 
 
Biblioteka Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Sekcije za Savsku banovinu  HRB10-01102  HRB10-01097 
 
Biblioteka lijepih nauka  HRB10-06376 
 
Biblioteka Nacionalna propaganda  HRB10-04121 
 
Biblioteka nezavisnih pisaca  HRB10-02879  HRB10-02880 
 
Biblioteka novinarske zadruge  HRB10-05940 
 
Biblioteka Socialni i naučni problemi  HRB10-01451  HRB10-01452 
 
Biblioteka Svetlost  HRB10-03332 
 
[Biblioteka za nacionalni preporod Vidovdan  HRB10-03766 
 
Biblioteka znanstvena knjiga  HRB10-03554 
 
Bihać - Hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti  HRB10-01906 
 
"Bihać", Hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti  HRB10-00684 
 
Bikać- hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti  HRB10-02477 
 
[Binoza]  HRB10-00575 
 
Binoza  HRB10-04202  HRB10-03400  HRB10-03394  HRB10-03397  HRB10-02511  HRB10-03393  HRB10-03392  HRB10-04896  HRB10-05305  HRB10-05299  HRB10-00276  HRB10-05294  HRB10-05283  HRB10-05321  HRB10-05322  HRB10-05318  HRB10-05319  HRB10-05304  HRB10-01479  HRB10-03395  HRB10-03399  HRB10-05988  HRB10-05343  HRB10-03391  HRB10-05338  HRB10-05333  HRB10-05335  HRB10-05349  HRB10-05351  HRB10-01399  HRB10-01223  HRB10-03398  HRB10-02567  HRB10-04290  HRB10-03275  HRB10-05344  HRB10-05341  HRB10-03396  HRB10-05003  HRB10-01212  HRB10-03227  HRB10-00039  HRB10-02569  HRB10-04212  HRB10-03096  HRB10-05353 
 
Binoza - svjetski pisci  HRB10-00908 
 
Binoza - Svjetski pisci  HRB10-06324 
 
Binoza svjetski pisci  HRB10-06270 
 
"Binoza", nakl. zavod  HRB10-02658 
 
Binoza, nakl. zavod  HRB10-03480 
 
Binoza-svjetski pisci  HRB10-02048 
 
Binoza-Svjetski pisci  HRB10-00178 
 
Biološko-okeanografski institut  HRB10-06057  HRB10-05485  HRB10-05483  HRB10-01470  HRB10-04388  HRB10-01472  HRB10-03846  HRB10-01466  HRB10-01467 
 
Biskupijska tiskara  HRB10-05979  HRB10-00353  HRB10-04264  HRB10-02204  HRB10-03379 
 
Biskupski ordinarijat  HRB10-06238 
 
Boh. academia scientiarum et artium  HRB10-01510 
 
Bokeška štamparija  HRB10-00479  HRB10-03130  HRB10-03131 
 
Borislav Kiš Šaulovečki  HRB10-03775 
 
"Bos. pošta"  HRB10-05464 
 
Braća Loborec  HRB10-04101 
 
Bratstvo sv. Save  HRB10-01072 
 
Breitkopf and Haertel  HRB10-00365 
 
Britansko i inostrano biblijsko društvo  HRB10-04429 
 
Broschek & Co  HRB10-05084 
 
Brueder Hollinek  HRB10-00735 
 
Brzotiskom K. Albrechta  HRB10-04372 
 
Buchdruckerei Drag. Gregorić  HRB10-05944 
 
Bunjevačko omladinsko društvo  HRB10-04389  HRB10-04389  HRB10-04389  HRB10-04389 
 
C. Albrecht  HRB10-02798  HRB10-01218 
 
C. Albrecht (P. Acinger)  HRB10-03218 
 
C. Albrecht (Patar Acinger)  HRB10-02618 
 
C. Heinrich  HRB10-02969  HRB10-02973 
 
C. Heymann  HRB10-06164 
 
Casa [e] Tipografia Artale  HRB10-00058 
 
Casa ed. Carnaro  HRB10-03635 
 
Casa editrice Luigi Trevisini  HRB10-00140 
 
Casa editrice Nemi  HRB10-03319 
 
Casa Editrice Triestina Carlo Moscheni & Co.  HRB10-05849 
 
Casa musicale Giuliana  HRB10-00367 
 
Centralni higijenski zavod  HRB10-00774 
 
[Centralni higijenski zavod]  HRB10-00471 
 
Centralni naobrazbeni odbor Saveza grafičkih radnika Jugoslavije  HRB10-01820 
 
Centralni odbor za posredovanje rada  HRB10-00775  HRB10-00775  HRB10-00775  HRB10-02337 
 
Centralni odbor za posredovanje rada u Beogradu  HRB10-00775 
 
Centralni sekretarijat radničkih komora  HRB10-02683 
 
Cercle francais d'etudiants  HRB10-04928 
 
Collegio di s. Bonaventura  HRB10-03025 
 
Comite d'organisation du III. congres des geographes et ethnographes slaves  HRB10-02615 
 
Convorbiri literare  HRB10-01463 
 
Cosmopoli, stampa  HRB10-00189 
 
Croatian Singing Society "Zora"  HRB10-02121 
 
Č. Grbić  HRB10-00498 
 
Čehoslovačko-jugoslavenska liga  HRB10-02004 
 
Česka akademia ved a umeni  HRB10-00883 
 
Československo-jihoslovanska liga, odbor pro Jaromer, Josefov a okoli se sidlem  HRB10-00474 
 
Ćirilo-Metodski nakladni zavod  HRB10-02796 
 
Ćirilometodski vjesnik  HRB10-04088  HRB10-04086  HRB10-04087  HRB10-05116  HRB10-02896  HRB10-00376 
 
D. A. Banković  HRB10-03466  HRB10-03465 
 
D. Klepec  HRB10-01194 
 
D. Kolar  HRB10-02105 
 
Dečji list  HRB10-03543 
 
[Demokratska stranka]  HRB10-03755 
 
Demos  HRB10-04195 
 
Der Slowenische Frauenverlag "Belo-modra knjižnica"  HRB10-02374 
 
der Verfasser  HRB10-06170  HRB10-06169 
 
Deutsche Verlags-Expedition  HRB10-06326 
 
Dionička štamparija  HRB10-03866 
 
Diplomatsko-historijski institut  HRB10-01167 
 
Dobra štampa  HRB10-00109  HRB10-05202  HRB10-01701  HRB10-05807  HRB10-04376 
 
Dobra Štampa  HRB10-04377 
 
Dobra štampa zadruge S. O. J.  HRB10-02026 
 
"Dom i škola"  HRB10-06226 
 
Dom Książki Polskiej  HRB10-03441 
 
Dom Ksiażki Polskiej Spółka Akcyjna  HRB10-00667 
 
Dom Stjepan Radića, zadruga hrvatskih seljačkih kulturnih radnika s. o. j.  HRB10-03167 
 
Dom Stjepana Radića, knjižnica Selo govori  HRB10-06261 
 
Dominikanska naklada Istina  HRB10-05611  HRB10-04002  HRB10-01877  HRB10-01719  HRB10-00513 
 
Druck und Verlag Friedr. Vieweg & Sohn  HRB10-05447  HRB10-05449  HRB10-01780  HRB10-01778 
 
Druck und Verlag Friedr. Viewg & Sohn  HRB10-05448 
 
Druck und Vertrieb Esch & Co.  HRB10-01851 
 
Druck von A. Koenig  HRB10-03102 
 
Druck von Carl Cher]  HRB10-04841 
 
Druckerei [und Verlag] C. Albrecht  HRB10-05004 
 
Druckerei des Pavle Jelašić  HRB10-00413 
 
Druckerei Merkantile (Jutriša & Sedmak)  HRB10-05663 
 
Drugovi  HRB10-04415 
 
Društvo "Kola srpskih sestara"  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903  HRB10-05903 
 
[Društvo Crvenog križa Kraljevine Jugoslavije]  HRB10-00884 
 
Društvo hrvatskih književnika  HRB10-02767  HRB10-03326  HRB10-04899 
 
Društvo Knjeginja Zorka  HRB10-01254 
 
Društvo Ličana  HRB10-04744 
 
Društvo protiv alkohola  HRB10-04707 
 
Društvo Seljačko kolo  HRB10-02460 
 
Društvo Srijemaca  HRB10-00341 
 
Društvo sv. Jeronima  HRB10-05617  HRB10-04712 
 
Društvo sv. Mohora  HRB10-06144 
 
Društvo sv. Mohora za Istru  HRB10-00201 
 
Društvo sv. Stipana  HRB10-02462 
 
Društvo trezvenosti  HRB10-01126 
 
Društvo za gajenje lova i ribarstva  HRB10-00778 
 
Društvo za sociologiju i društvene nauke  HRB10-04997 
 
Družstevni prace  HRB10-00594 
 
Družstveni prace  HRB10-02854 
 
Družtvo sv. Štefana  HRB10-04667 
 
Drž. građanska škola trg. smera  HRB10-01261 
 
Drž. mešov. građanska škola  HRB10-01265  HRB10-01265  HRB10-01265  HRB10-01265 
 
Drž. mešovita građanska škola trg. pravca "Petar Mrkonjić"  HRB10-01276 
 
Drž. mješovita građanska škola "Petar Mrkonjić"  HRB10-01276 
 
[Državna građanska mješovita škola trgovačkog smjera  HRB10-01259 
 
Državna građanska škola trgovačkog smjera  HRB10-01264 
 
Državna mešovita građanska škola  HRB10-01268  HRB10-01268  HRB10-01268  HRB10-01268  HRB10-01268 
 
Državna mešovita građanska škola Dositeja Obradovića  HRB10-01272 
 
Državna mešovita građanska škola trgovačkog pravca "Petar Mrkonjić"  HRB10-01276 
 
Državna mešovita građanska škola trgovinskog smera "Vožda Karađorđa"  HRB10-01275 
 
Državna mješovita građanska škola  HRB10-01276  HRB10-01280  HRB10-01280  HRB10-01280  HRB10-01280  HRB10-01280  HRB10-01280  HRB10-01280 
 
Državna mješovita građanska škola poljoprivrednog smjera  HRB10-01287 
 
Državna mješovita građanska škola trgovačkog smjera  HRB10-01288 
 
Državna mješovita građanska škola zanatsko-industriskog pravca]  HRB10-01291 
 
[Državna muška građanska škola]  HRB10-05720 
 
Državna muška građanska škola  HRB10-01292  HRB10-01292 
 
Državna muška građanska škola dr. Laze Kostića  HRB10-01292  HRB10-01292  HRB10-01292 
 
Državna muška realna gimnazija]  HRB10-01296 
 
[Državna muška učiteljska škola  HRB10-01339  HRB10-01339 
 
Državna muška učiteljska škola  HRB10-01339 
 
Državna ogledna narodna škola "Kralja Petra II"  HRB10-00198  HRB10-02013 
 
Državna osnovna škola  HRB10-02995 
 
[Državna realna gimnazija  HRB10-01327 
 
Državna realna gimnazija  HRB10-01325  HRB10-01326  HRB10-01324 
 
[Državna realna gimnazija kralja Petra I. Velikog - Oslobodioca]  HRB10-03213 
 
Državna realna gimnazija kralja Petra I. Velikog - Oslobodioca  HRB10-03213 
 
Državna štamparija  HRB10-01092  HRB10-06377  HRB10-04926 
 
Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije  HRB10-02802  HRB10-04768  HRB10-01629  HRB10-01896  HRB10-01625  HRB10-01627  HRB10-00307  HRB10-00306  HRB10-04199  HRB10-03616  HRB10-03640  HRB10-03686  HRB10-00269 
 
Državna trgovačka akademija  HRB10-01328 
 
Državna trgovačka akademija]  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329  HRB10-01329 
 
[Državna učiteljska škola  HRB10-01339 
 
[Državna učiteljska škola]  HRB10-01339  HRB10-01339  HRB10-01339  HRB10-01339  HRB10-01339  HRB10-01339 
 
Državna ženska građanska škola  HRB10-01348  HRB10-01350 
 
[Državna ženska građanska škola]  HRB10-01350  HRB10-01350  HRB10-01350  HRB10-01350  HRB10-01350  HRB10-01350 
 
Državna ženska realna gimnazija]  HRB10-01357 
 
[Državna ženska učiteljska škola  HRB10-01359 
 
Državna ženska učiteljska škola  HRB10-01359 
 
Državno dobro Belje  HRB10-02527 
 
Dubrovačka hrvatska tiskara  HRB10-02010  HRB10-00196  HRB10-06253 
 
Dubrovačka trgovačka banka  HRB10-01366 
 
Dubrovačko srpsko pjev. društvo "Sloga"  HRB10-04125 
 
Duhovna oblast  HRB10-04702  HRB10-00387 
 
Duhovni život  HRB10-02724  HRB10-00512 
 
Dvorska knjižara Vasić (Vasić i Horvat)  HRB10-04329 
 
Đ. Ćelap  HRB10-01432 
 
Đ. Richter  HRB10-04654 
 
Đačka knjižara  HRB10-05798 
 
[Đački fond Ženske gimnazije]  HRB10-01356 
 
E. de Schoenfeld  HRB10-00881  HRB10-04385 
 
E. J. Rosendorf  HRB10-00368 
 
Ed. "Termini"  HRB10-01653 
 
Ed. internationales  HRB10-06056 
 
ed. Societas historica antiquitatibus franciscanis jugoslavicis indagaudis  HRB10-03627 
 
Edicija A.D.  HRB10-03244 
 
Edicija Žetva  HRB10-05185 
 
Edison Bel Penkala  HRB10-02147 
 
Edit. Tip. Artale  HRB10-00059 
 
Edita a cura dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sezione provinciale di Pola  HRB10-00056 
 
Edition du Bureau yugoslave d'informations pour l'étranger  HRB10-04726 
 
Editions Bossard  HRB10-04270  HRB10-01945 
 
Editions franciscaines  HRB10-00238 
 
Editions internationales  HRB10-03134 
 
Editions P. Bossuet  HRB10-00255 
 
Editrice Tipografia Artale  HRB10-01548 
 
Edizioni "Dalmazia"  HRB10-00194 
 
Edizioni Argonauti del Carnaro  HRB10-04442 
 
Edizioni C. E. L. V. I.  HRB10-04492 
 
Eigenverlag  HRB10-02020 
 
Eigen-Verlag  HRB10-01503  HRB10-01503  HRB10-04284 
 
Eigenverlag des Verfassers  HRB10-01865 
 
Ekonomsko-komercijalna visoka škola  HRB10-04613 
 
Emil Haim & Co.  HRB10-01699 
 
Ephemerides jus pontificium  HRB10-00874 
 
Epoha  HRB10-01446  HRB10-03103  HRB10-01032 
 
Etnografski muzej]  HRB10-04095 
 
Etnografski muzej  HRB10-01440  HRB10-06257 
 
Eva  HRB10-04300 
 
Evropsky literarni klub  HRB10-05990 
 
F. G. Speidel'sche Verlagsbuchhandlung  HRB10-02299 
 
F. Grković  HRB10-03098 
 
F. Lipšić  HRB10-02732 
 
Faber & Faber  HRB10-00244 
 
Farmaceutski vjesnik  HRB10-02555 
 
Federalna unija studenata  HRB10-02890 
 
Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia del Carnaro  HRB10-04596 
 
Fides  HRB10-01675 
 
Filološki fakultet  HRB10-00272 
 
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove  HRB10-06065 
 
Fina Grković  HRB10-00242  HRB10-00533 
 
Fortuny's  HRB10-04789 
 
[Foto-cinko Rus  HRB10-00997 
 
Fran Podbrežnik  HRB10-00517 
 
Francuski institut  HRB10-00499 
 
Francusko-srpska knjižara A. M. Popović  HRB10-03442  HRB10-03440  HRB10-05994 
 
Frankova tiskara  HRB10-04256 
 
Franj. visoka bogoslovija]  HRB10-00873 
 
Franj. visoka bogoslovija  HRB10-00871 
 
Franjevački kloštr  HRB10-00419 
 
Franjevački samostan  HRB10-04621 
 
Froben  HRB10-01744 
 
Fuer das Institut in Kommission bei Fritz Wagner, Wien  HRB10-00283 
 
Funk & Wagnalls Company  HRB10-04016 
 
G. Angjelinović  HRB10-00131 
 
G. Fischer  HRB10-02990  HRB10-04191  HRB10-04193 
 
G. Greatti  HRB10-03673 
 
G. Kon  HRB10-00142  HRB10-00366  HRB10-00316  HRB10-03229  HRB10-03711  HRB10-04473  HRB10-04472  HRB10-04533  HRB10-05113  HRB10-05112  HRB10-00151  HRB10-00147  HRB10-00148  HRB10-01408  HRB10-01973  HRB10-00617 
 
G. Mueller  HRB10-03019 
 
G. Šašić i komp.  HRB10-04957 
 
Galerija umjetnina  HRB10-05871  HRB10-05870 
 
Gauthier-Villars, imprimeur-libraire des comptes rendus des seances de l'Academie des sciences  HRB10-05911 
 
Gebethner i Wolff  HRB10-04939  HRB10-03619 
 
Geca Kon  HRB10-06117  HRB10-01933  HRB10-06038 
 
"Geca Kon"  HRB10-00222 
 
Geografsko društvo  HRB10-04432 
 
Geološki institut Kraljevine Jugoslavije  HRB10-02614  HRB10-03292  HRB10-01702 
 
Geološki institut Kraljevine Jugoslavije u Beogradu  HRB10-02613 
 
[Gimnazija]  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306  HRB10-01306 
 
"Gioielli italici"  HRB10-00193 
 
Giovanni Chiantore  HRB10-01030 
 
Glas omladine, polumjesečnik za kulturne i ekonomske probleme omladine  HRB10-01892 
 
Glas Pologa  HRB10-00139 
 
Glasnik Presvetog Srca Isusova  HRB10-00392  HRB10-00391 
 
Glasnik srca Isusova  HRB10-04688 
 
Glasnik Srca Isusova  HRB10-02007  HRB10-05891  HRB10-05890  HRB10-06027  HRB10-00690  HRB10-04481  HRB10-06212 
 
[Glavna prodajna knjižara Rajković  HRB10-00996 
 
Glavna zadruga za narodno prosvećivanje  HRB10-04881 
 
Glavni odbor Gajreta  HRB10-04045 
 
Glavni odbor Jadranske straže  HRB10-04719  HRB10-04722  HRB10-04723 
 
Glavni odbor podmlatka Društva crvenoga krsta  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442  HRB10-02442 
 
Glavni zadružni savez  HRB10-02675 
 
Glavno uredništvo Almanaha Kraljevine Jugoslavije  HRB10-00080  HRB10-03776  HRB10-00079 
 
"Globus"  HRB10-05436 
 
Globus  HRB10-01824  HRB10-04132  HRB10-01096 
 
[Gospodarska nabavljačka zadruga]  HRB10-01803 
 
Grad Zagreb  HRB10-04372  HRB10-04372  HRB10-04372  HRB10-04372 
 
Gradska štamparija  HRB10-06114  HRB10-02119 
 
[Gradska trgovačka akademija grada Sombora  HRB10-05717 
 
[Gradska trgovačka akademija grada Sombora]  HRB10-05717 
 
Gradska trgovačka akademija grada Sombora  HRB10-05717 
 
Gradsko načelstvo  HRB10-06222  HRB10-05843 
 
Gradsko poglavarstvo  HRB10-05842 
 
Građanska tiskara  HRB10-03468 
 
Grafija, B. Buchwald i dr.  HRB10-00917 
 
Grafika  HRB10-03306  HRB10-04983  HRB10-05044 
 
Grafika (S. Kovačić)  HRB10-04393  HRB10-02991 
 
Grič, proizvodnja čokolade  HRB10-04955 
 
Grieben-Verlag  HRB10-01026  HRB10-05727 
 
Gustav Fischer  HRB10-04192 
 
Gyoregyhazmegyei alap nyomdaja  HRB10-00887 
 
H. Koppels Forlag  HRB10-00593 
 
Herder & Co  HRB10-00239  HRB10-00237 
 
Hidrografski institut Mornarice  HRB10-02344 
 
Hidrografski institut Mornarice Kraljevine Jugoslavije  HRB10-04398 
 
Hidrografski ured Mornarice  HRB10-03784 
 
Hidrografski ured Mornarice Kraljevine Jugoslavije  HRB10-00421 
 
Higijenski zavod  HRB10-04882 
 
Higijenski zavod Hrvatske, Bakteriološki odsek  HRB10-03476 
 
Hohenstaufen-Verlag  HRB10-02375 
 
Hortikulturno društvo  HRB10-02031 
 
Hrv. društvo za gojenje lova i ribarstva  HRB10-00135  HRB10-00779 
 
Hrv. knj. društvo Sv. Jeronima  HRB10-01856 
 
Hrv. knjiž društvo sv. Jeronima  HRB10-00225 
 
Hrv. knjiž. društvo Sv. Jerolima  HRB10-05743 
 
Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB10-02057  HRB10-06282  HRB10-02414  HRB10-05251  HRB10-02216  HRB10-02212  HRB10-02727  HRB10-05171  HRB10-04717  HRB10-01594 
 
Hrv. knjiž. društvo Sv. Jeronima  HRB10-05019 
 
Hrv. knjižara  HRB10-00888 
 
Hrv. književno društvo sv. Jeronima  HRB10-05216 
 
Hrv. kulturno društvo  HRB10-03475 
 
Hrv. rodoljubi  HRB10-02461  HRB10-02461 
 
Hrvatska bogoslovna akademija  HRB10-05895  HRB10-04676 
 
Hrvatska bratska zajednica  HRB10-02094 
 
[Hrvatska čitaonica]  HRB10-02095 
 
Hrvatska knjižara  HRB10-02580  HRB10-03187  HRB10-05615  HRB10-06140  HRB10-04698  HRB10-02573  HRB10-05616  HRB10-03880  HRB10-06214 
 
Hrvatska književna naklada  HRB10-03707  HRB10-05634 
 
[Hrvatska kulturna zajednica Saveza hrvatskih prosvjetnih radnika i društava]  HRB10-04804 
 
Hrvatska naklada  HRB10-06368  HRB10-03565 
 
Hrvatska narodna tiskara S. Vidović).  HRB10-00377 
 
Hrvatska narodna tiskara St. Vidović  HRB10-05043 
 
Hrvatska radnička knjižara  HRB10-00786 
 
Hrvatska revija  HRB10-03852 
 
Hrvatska štamparija  HRB10-02361 
 
Hrvatska štamparija Gradske štedionice  HRB10-04394  HRB10-02352  HRB10-04935  HRB10-04727  HRB10-01487 
 
[Hrvatska štamparija S. Vidović]  HRB10-02478 
 
Hrvatska štamparija S. Vidović  HRB10-05590  HRB10-02251  HRB10-04604 
 
Hrvatska tiskara  HRB10-02696  HRB10-02695 
 
Hrvatska tiskara F. P.  HRB10-02694  HRB10-05707  HRB10-06088 
 
Hrvatske tiskare  HRB10-03658 
 
Hrvatski domobran  HRB10-05256 
 
Hrvatski odbor za Svetu Zemlju  HRB10-04716 
 
Hrvatski pedagoško-književni zbor  HRB10-03107 
 
Hrvatski Radiša  HRB10-04487 
 
Hrvatski socijalni tjedan  HRB10-02111  HRB10-02112 
 
Hrvatski tiskarski zavod  HRB10-06196 
 
Hrvatsko društvo graditelja  HRB10-05595 
 
Hrvatsko knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB10-03608 
 
Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda  HRB10-01955 
 
Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima  HRB10-05821  HRB10-00458  HRB10-01105  HRB10-03343  HRB10-01711  HRB10-00597  HRB10-00115  HRB10-02902  HRB10-00796  HRB10-00769  HRB10-00771  HRB10-05217  HRB10-02074  HRB10-00067 
 
Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima  HRB10-05348  HRB10-03232  HRB10-03312 
 
Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima.  HRB10-02616 
 
Hrvatsko književno družtvo sv. Jeronima  HRB10-03002 
 
Hrvatsko kulturno društvo "Napredak"  HRB10-01497 
 
Hrvatsko ljekarničko društvo  HRB10-03941 
 
Hrvatsko pjevačko društvo "Neven"  HRB10-04444 
 
[Hrvatsko planinarsko društvo]  HRB10-02104 
 
Hugo Wollner i dr.  HRB10-03461 
 
[Humano i kulturno udruženje Ličana i Banovaca]  HRB10-02134 
 
[Humano i kulturno-privredno udruženje Ličana i Banovaca]  HRB10-02135  HRB10-02136 
 
I. Antolić  HRB10-04441 
 
I. Dujmušić  HRB10-00841 
 
I. Horvat  HRB10-06204  HRB10-03708  HRB10-04281 
 
I. Mladineo  HRB10-03748 
 
Im Selbstverlag des Uebersetzers  HRB10-02349 
 
Imp. "La Nacional"  HRB10-00484 
 
Imp. Darentiere  HRB10-06327 
 
Imprime par R. Bussiere  HRB10-01881 
 
Imprime par R. Bussiere a Saint-Amand  HRB10-03192 
 
Imprimerie "Davidović", Pavlović et Comp.  HRB10-04706 
 
Imprimerie de la Faculte de Medicine Jouve & Cie, Editeurs  HRB10-05912 
 
Imprimerie Jacques & Demontrond  HRB10-00800 
 
Imprimerie L. Jean, Gap.  HRB10-03189 
 
In Kommission bei F. A. Brockhaus  HRB10-00286 
 
Industrijski dom  HRB10-02524 
 
Institut balkanique  HRB10-02145 
 
Institut d'Etudes slaves  HRB10-04630 
 
Institut Kondakov  HRB10-03656  HRB10-03652  HRB10-03644 
 
Instytut wyd. "Bibljoteka polska"  HRB10-02868 
 
Instytut wydawniczy "Bibljoteka polska"  HRB10-02396 
 
"Ipoil"]  HRB10-02184 
 
Isključivo zastupstvo za Jugoslaviju "Radiozan"  HRB10-02003 
 
Islamska dionička štamparija  HRB10-05241  HRB10-01921  HRB10-01891  HRB10-03734  HRB10-01922  HRB10-01593  HRB10-03716  HRB10-04007  HRB10-01592 
 
Istarski akademski klub  HRB10-04696 
 
Istina  HRB10-00802  HRB10-00511  HRB10-00514 
 
Istina, samostan dominikananca  HRB10-03586 
 
Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria, Delegazione prov. del Carnaro  HRB10-01724 
 
Istituto per l'Europa orientale  HRB10-00880  HRB10-00879 
 
Istituto poligrafico dello stato  HRB10-05982 
 
Istituto poligrafico dello stato, Libreria  HRB10-04662 
 
Istorisko društvo  HRB10-06047  HRB10-05036 
 
IV conference balkanique, Groupe national yougoslave  HRB10-00846 
 
"Ivan Filipović"  HRB10-05809 
 
Ivan Horvat  HRB10-06204  HRB10-06204 
 
Ivan Nosil  HRB10-04660 
 
izd Društvo sv. Mohora  HRB10-06211 
 
izd. "Bihaća" hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti  HRB10-02473 
 
izd. "Binoza - Svjetski pisci"  HRB10-05866 
 
izd. "Binoza" Nakladni zavod  HRB10-03302 
 
izd. "Dom Stj. Radića"  HRB10-04102 
 
izd. "Jadranske straže"  HRB10-00686 
 
izd. "Omladine"  HRB10-02690  HRB10-01902  HRB10-02422 
 
izd. "Pramatice" nakl. k. d. P. Kvaternik i dr.  HRB10-02059 
 
izd. "Zadružna svijet" hrvatsko zadružno glasilo  HRB10-05366 
 
Izd. autora  HRB10-02777 
 
izd. avtora  HRB10-00591 
 
Izd. Binoza  HRB10-03482 
 
izd. Binoza, nakl. zavod  HRB10-04057 
 
izd. Binoza, nakladni zavod  HRB10-02745 
 
izd. Branislav Resimić  HRB10-02574 
 
[Izd. časopisa "Književni sever"  HRB10-03934 
 
izd. Društva mladih književnika  HRB10-06350 
 
izd. Društvo "Hrvatska žena"  HRB10-02940 
 
izd. Društvo Sodalizio S. Ermacora  HRB10-04709 
 
[izd. Društvo sv. Jeronima]  HRB10-05337 
 
izd. Društvo Sv. Mohora  HRB10-04773 
 
izd. Društvo Sv. Mohora za Istru  HRB10-03746 
 
izd. Društvo za unapređenje turizma  HRB10-01110 
 
izd. Dvorska knjižara Vasić  HRB10-00592  HRB10-03793 
 
izd. Đ. Kopač  HRB10-04826 
 
izd. Gospodarska sloga  HRB10-02197 
 
izd. Grupe sarajevskih književnika  HRB10-02603 
 
izd. hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB10-00110 
 
izd. Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB10-03004  HRB10-03425  HRB10-05247  HRB10-00106  HRB10-00107  HRB10-02036  HRB10-01150  HRB10-02536  HRB10-03424  HRB10-01151  HRB10-01838  HRB10-02598  HRB10-02596 
 
Izd. Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB10-00797 
 
Izd. Hrv. književno društvo sv. Jeronima  HRB10-03344 
 
izd. Hrv[atsko] knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB10-02639 
 
izd. Hrvatske književne naklade neovisnih književnika  HRB10-02627 
 
izd. Hrvatski pedagoško-književni zbor  HRB10-04556  HRB10-04307 
 
izd. Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima  HRB10-02579 
 
izd. Hrvatsko učiteljsko društvo  HRB10-05179 
 
Izd. Hrvatskoga Kola u Sjedinjenim državama i Kanadi  HRB10-00652 
 
Izd. i knjižarsko preduzeće G. Kon  HRB10-00145 
 
izd. i štampa Đ. Budimović  HRB10-02785 
 
izd. i štampa Narodna prosveta  HRB10-00150 
 
izd. i tisak Editorale libraria  HRB10-01070 
 
[izd. i tisak] Towarzystwa Świętego Michała Archanioła  HRB10-00710 
 
[izd. i tisak] Ž. D. Obrenović  HRB10-05601 
 
izd. I. Kodanić  HRB10-06200 
 
izd. Izvršni odbor Jadranske straže  HRB10-02259  HRB10-02258 
 
izd. Jugoslavenska obnova za Hrvatski pedagoško-knjiž. zbor  HRB10-02771 
 
izd. Jugoslavenske štampe  HRB10-00963 
 
izd. Jugoslovenskog profesorskog društva, Sekcije  HRB10-03779 
 
izd. knjižara "Kanadskog Glasnika"  HRB10-05780 
 
izd. Knjižara "Literaria"  HRB10-02051 
 
izd. Knjižara F. Grković  HRB10-00315 
 
izd. Knjižara Z. i V. Vasića  HRB10-03797 
 
izd. Knjižare Kratina  HRB10-05409  HRB10-05411  HRB10-03477 
 
Izd. knjižare Z. i V. Vasića  HRB10-03830 
 
[izd. konzorcij "Istina i život"]  HRB10-02670 
 
izd. Konzorcij Kuće dobre štampe  HRB10-04147 
 
izd. Kuća dobre štampe  HRB10-02421 
 
izd. Matica hrvatska  HRB10-01904 
 
izd. Matice hrvatske  HRB10-00644  HRB10-02424  HRB10-02733 
 
Izd. Matice hrvatske  HRB10-00642 
 
izd. Minerva  HRB10-03700  HRB10-03698 
 
Izd. nastavnika Pravnog fakulteta  HRB10-06316  HRB10-06317  HRB10-03538 
 
izd. Odlikovnog grafičkog zavoda  HRB10-03751 
 
Izd. piščevo  HRB10-06127 
 
Izd. Poljsko-jugoslavenskog društva  HRB10-01937 
 
izd. Zagrebačka sekcija Jugoslavenskog profesorskog društva  HRB10-00945 
 
izd. Zagrebačke sekcije Jugoslavenskog profesorskog društva  HRB10-03742  HRB10-03743  HRB10-03741  HRB10-00942 
 
izd. zaklade tiskare "Narodnih novina"  HRB10-00973 
 
Izd., štampa i povez Narodna prosveta  HRB10-02377 
 
izdaje i štampa Srpski pravoslavni savez Srbobrana  HRB10-00082 
 
izdala Dominikanska naklada "Istina"  HRB10-00354 
 
Izdala Karlovačka Mala knjiga  HRB10-05203 
 
Izdala zagrebačka sekcija Jugoslavenskog profesorskog društva  HRB10-00946 
 
izdanje "Bihaća", hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti u Splitu  HRB10-01840 
 
Izdanje "Vjesnika ljekarnika"  HRB10-05851 
 
izdanje "Žumberačkih novina"  HRB10-02069 
 
Izdanje časopisa "Misao"  HRB10-03209  HRB10-03208 
 
Izdanje i štampa "Natošević" S. Đisalović  HRB10-05069  HRB10-05069  HRB10-05069  HRB10-05069 
 
izdanje i štampa Štamparije "Natošević" S. Đisalović  HRB10-04029  HRB10-04767 
 
izdanje i štampa učit. d. d. "Natošević"  HRB10-05049 
 
Izdanje Jugoslavenskog komiteta za naučnu organizaciju rada  HRB10-01199 
 
Izdanje Knjižare Pera S. Vukotića  HRB10-05064 
 
Izdanje knjižare Z. i V. Vasića  HRB10-03820  HRB10-03811 
 
izdanje Knjižare Z. i V. Vasića (V. Vasić i R. N. Horvat)  HRB10-01620 
 
izdanje knjižnice "Selo govori"  HRB10-04012 
 
Izdanje naklade školskih knjiga i tiskanica banovine Hrvatske  HRB10-04938 
 
Izdanje povlaštene knjižare G. Kamenjašević  HRB10-03042 
 
Izdanje Rudarskog i topioničkog vesnika  HRB10-00091 
 
Izdanje Seminara za opću historiju novoga vijeka Filozofskog fakulteta univerziteta u Beogradu  HRB10-01688 
 
izdanje, štampa i povez Izdavačkog preduzeća Narodna prosveta  HRB10-00537 
 
Izdavačka biblioteka Prosvjeta  HRB10-06204  HRB10-06204  HRB10-06204 
 
Izdavačka knjižara "Rajković"  HRB10-03961 
 
Izdavačka knjižara Jakša Kušan  HRB10-02975 
 
Izdavačka knjižarnica "Skerlić"  HRB10-03777 
 
Izdavačka knjižarnica G. Kona  HRB10-02999  HRB10-02235  HRB10-01455 
 
Izdavačka knjižarnica Gece Kona  HRB10-05064  HRB10-05968  HRB10-01156 
 
Izdavačka zadruga "Jugoslovenska zemlja"  HRB10-02376 
 
Izdavačka zadruga literature na inostranim jezicima  HRB10-04371  HRB10-05082 
 
Izdavačka zadruga Literature na inostranim jezicima  HRB10-03030 
 
Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon  HRB10-01642  HRB10-05773  HRB10-05772  HRB10-05774 
 
Izvanredno izd. Matice Hrvatske  HRB10-00325 
 
Izvršni odbor  HRB10-03457 
 
Izvršni odbor Jadranske straže  HRB10-02257  HRB10-04781 
 
Izvršni odbor Jadranske straže, Arhiv za propagandu Jadrana  HRB10-03763 
 
J. Badalić  HRB10-04074 
 
J. Bersa  HRB10-03781 
 
J. Dujmušić  HRB10-02398 
 
J. Dželebdžić  HRB10-05592  HRB10-05594 
 
J. Frelih  HRB10-01861  HRB10-01860 
 
J. Grotard  HRB10-04278 
 
J. Horvath  HRB10-00662 
 
J. J. Dželebdžić  HRB10-01095  HRB10-05211 
 
J. Merhaut  HRB10-00552 
 
[J. Nahmijas]  HRB10-03704  HRB10-03702 
 
[J. Roglić]  HRB10-04693 
 
J. Sekulović  HRB10-03709 
 
J. Urban  HRB10-00988 
 
Jadran  HRB10-00440  HRB10-00622  HRB10-00566  HRB10-05016 
 
"Jadran", nakladna knjižara  HRB10-03714 
 
Jadranska plovidba  HRB10-04056 
 
Jadranska straža  HRB10-04724  HRB10-05993  HRB10-02254 
 
[Jadranska straža]  HRB10-02256 
 
Jadranska tiskara  HRB10-04158  HRB10-04155 
 
Jakov Kapon  HRB10-01014 
 
Jaroslav a Anna Urbanovi]  HRB10-03528 
 
JAZU  HRB10-00556  HRB10-04782 
 
Jeremija J. Dželebdžić  HRB10-02381  HRB10-00141  HRB10-00141 
 
Josip Cvetić  HRB10-00129 
 
Josip Svećenski  HRB10-04827 
 
Jovan K. Nikolić  HRB10-04476 
 
Jugofarmacija  HRB10-03778  HRB10-00170  HRB10-00171 
 
Jugosl. bureau  HRB10-04725 
 
Jugoslav. nakladno d. d. "Obnova"  HRB10-02996 
 
[Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti]  HRB10-03202  HRB10-03828 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti  HRB10-02218  HRB10-00277  HRB10-04628  HRB10-01540  HRB10-01197  HRB10-02667  HRB10-01360  HRB10-04853  HRB10-03374  HRB10-05401  HRB10-05918  HRB10-02207  HRB10-02810  HRB10-02811  HRB10-05160  HRB10-02602 
 
Jugoslavenska banka  HRB10-02333  HRB10-02333  HRB10-02333  HRB10-02333 
 
Jugoslavenska štampa  HRB10-00217  HRB10-02055 
 
Jugoslavenska štamparija  HRB10-03910 
 
Jugoslavenski klub  HRB10-02336 
 
Jugoslavenski mačevalački savez  HRB10-01555 
 
Jugoslavenski rasvit  HRB10-00144 
 
Jugoslavensko lekarsko društvo  HRB10-04945 
 
Jugoslavensko nakladno d. d. Obnova  HRB10-00080  HRB10-03776  HRB10-03282  HRB10-02791 
 
Jugoslavensko nakladno d.d. Obnova  HRB10-05358 
 
Jugoslavensko profesorsko društvo  HRB10-05901  HRB10-01619 
 
Jugoslavensko profesorsko društvo Sarajevske sekcije  HRB10-05363 
 
Jugoslavensko profesorsko društvo sekcije Zagreb  HRB10-03045 
 
Jugoslavensko profesorsko društvo, sekcija Zagreb  HRB10-03450 
 
Jugoslavensko profesorsko društvo, Sekcija Zagreb  HRB10-03676 
 
Jugoslavensko profesorsko društvo, Sekcija zagrebačka  HRB10-03681  HRB10-03675  HRB10-03677  HRB10-03674 
 
Jugoslavensko šumarsko udruženje  HRB10-02394 
 
Jugoslavensko učiteljsko udruženje sekcije za Primorsku banovinu  HRB10-04680 
 
Jugoslavischer Holzwirt  HRB10-02346 
 
Jugoslovanska tiskarna  HRB10-04837 
 
Jugoslovanska tiskarna (K. Čeč)  HRB10-06315 
 
Jugosloveni Dubrovnika  HRB10-00930 
 
Jugoslovenska matica  HRB10-02388 
 
"Jugoslovenska matica" nacionalnog, humanog i prosvetnog društva  HRB10-02383 
 
Jugoslovenska nacionalna grupa za balkansku konferenciju  HRB10-00243 
 
[Jugoslovenska štampa]  HRB10-02327 
 
Jugoslovenska štampa  HRB10-04297  HRB10-00570  HRB10-00358  HRB10-03909  HRB10-04366  HRB10-00360  HRB10-00216  HRB10-06260  HRB10-02191  HRB10-03493  HRB10-02440  HRB10-04126  HRB10-02263 
 
Jugoslovenska štampa d. d.  HRB10-02054 
 
[Jugoslovenska štampa, Zagreb]  HRB10-00077 
 
Jugoslovenska štamparija Zelić i Gijon  HRB10-01016 
 
Jugoslovenska unija za zaštitu dece  HRB10-02386 
 
Jugoslovenski dnevnik  HRB10-05551 
 
Jugoslovenski savez trezvenosti  HRB10-00176  HRB10-06078 
 
Jugoslovenski savez trezvenosti : Savez trezvene mladeži  HRB10-00664 
 
Jugoslovensko društvo za čuvanje narodnog zdravlja  HRB10-05046 
 
Jugoslovensko hemijsko društvo  HRB10-02775 
 
Jugoslovensko hirurško društvo, Sekcija Beograd  HRB10-01606  HRB10-00468 
 
Jugoslovensko lekarsko društvo  HRB10-02391  HRB10-04943  HRB10-04944 
 
Jugoslovensko novinarsko udruženje - sekcija Beograd  HRB10-02435  HRB10-02435 
 
[Jugoslovensko novinarsko udruženje - sekcija Beograd]  HRB10-02435 
 
Jugoslovensko profesorsko društvo  HRB10-03637 
 
Jugoslovensko profesorsko društvo, Sekcija zagrebačka  HRB10-03680  HRB10-03679  HRB10-03678 
 
[Jugoslovensko radiološko društvo]  HRB10-02389 
 
Jugoslovensko učiteljsko udruženje  HRB10-03590  HRB10-04124 
 
Jugoslovensko učiteljsko udruženje, društvo "Jedinstvo"  HRB10-00002 
 
Jugosloveske [Jugoslovenske!] ilustrovane novine  HRB10-03764 
 
Julius Springer  HRB10-00285 
 
Kadmos  HRB10-00877 
 
Kapisztránói Szent János Társulat  HRB10-02553 
 
Karel Reichel  HRB10-02314 
 
"Kat. Hitelet"  HRB10-00022 
 
Katehetska knjižnica  HRB10-03558 
 
Katolički list  HRB10-03912 
 
Kava Hag  HRB10-03007 
 
Kemika A. D. za hemijsku i farmaceutsku industriju  HRB10-01411 
 
Kiadja az Erdelyi ferfiak egyesulete  HRB10-01635 
 
Klub esperantista akademičara  HRB10-03000  HRB10-03001 
 
Klub hrvatskih književnika i umjetnika  HRB10-00296  HRB10-00299  HRB10-00560 
 
Klub slušača prava  HRB10-04288  HRB10-02813  HRB10-02813  HRB10-04599 
 
Klub studenata matematike i fizike  HRB10-06083 
 
Klub studenata slavistike  HRB10-00274 
 
Knjažara "Hajduković"  HRB10-01428 
 
Knjigotiskara Filip Lipšić  HRB10-01011 
 
Knjižara "Merkantile"  HRB10-01969  HRB10-01968 
 
Knjižara "Zabavne biblioteke"  HRB10-06008  HRB10-02747  HRB10-02748  HRB10-02279  HRB10-01518  HRB10-05219  HRB10-01444  HRB10-02544  HRB10-03089  HRB10-03097  HRB10-06322  HRB10-03135  HRB10-03050  HRB10-01228  HRB10-01453  HRB10-06009  HRB10-03630  HRB10-00799  HRB10-00728  HRB10-03661  HRB10-03128  HRB10-03405  HRB10-00345  HRB10-01394  HRB10-00626  HRB10-01570  HRB10-01649  HRB10-01155  HRB10-00628  HRB10-03918 
 
Knjižara A. Ćelap  HRB10-00824  HRB10-05769 
 
Knjižara Breyer  HRB10-01130  HRB10-02900 
 
Knjižara Ćelap  HRB10-05945 
 
Knjižara Dioničke tiskare  HRB10-04306 
 
Knjižara Dorđa Ćelapa  HRB10-03104 
 
Knjižara Đ. Ćelapa  HRB10-00191  HRB10-05522 
 
Knjižara Đorđa Ćelapa  HRB10-00860  HRB10-03226  HRB10-05021  HRB10-00606  HRB10-00607  HRB10-05524 
 
Knjižara Epoha  HRB10-04246 
 
Knjižara F. Mandić  HRB10-00760 
 
Knjižara i antikvarijat k' "Jurju Križaniću"  HRB10-02606 
 
Knjižara i štamparija Jovana Radaka  HRB10-05068  HRB10-05074 
 
Knjižara Ivana Horvata  HRB10-06204 
 
Knjižara Jadran  HRB10-05181  HRB10-02941 
 
Knjižara Janka Dujaka  HRB10-05946 
 
Knjižara Jeremije Dželebdžića  HRB10-02056 
 
Knjižara Jugoslavenske akademije  HRB10-04306 
 
Knjižara Kr. sveučilišta i Jugoslav. akademije  HRB10-05060 
 
Knjižara Kratina  HRB10-00931 
 
Knjižara Odjek  HRB10-05266 
 
Knjižara Palandačića  HRB10-05073 
 
knjižara Preporod (A. Budić)  HRB10-03936 
 
Knjižara Rajkovića i Ćukovića  HRB10-05922  HRB10-05921 
 
Knjižara S. Kugli  HRB10-05451 
 
Knjižara Slavija  HRB10-05100 
 
Knjižara St. Kugli  HRB10-04732  HRB10-01841  HRB10-04011  HRB10-00502  HRB10-02790  HRB10-03295  HRB10-04792 
 
Knjižara St. KUgli  HRB10-02109 
 
Knjižara Tome Jovanovića i Vujića  HRB10-00477  HRB10-01433  HRB10-01438 
 
Knjižara Vasić  HRB10-03819  HRB10-02240  HRB10-02241 
 
Knjižara Vasić (Vasić i Horvat)  HRB10-03813  HRB10-03800  HRB10-03796  HRB10-03806  HRB10-03807  HRB10-02092  HRB10-02091  HRB10-02079  HRB10-02080  HRB10-03725  HRB10-02084  HRB10-02078  HRB10-02090  HRB10-02085  HRB10-03724  HRB10-02082  HRB10-02083  HRB10-02086  HRB10-02089  HRB10-02087  HRB10-02088  HRB10-03723  HRB10-03722  HRB10-02081  HRB10-03721  HRB10-05229  HRB10-01971  HRB10-03826 
 
Knjižara Vasić (Vasiić i Horvat)  HRB10-03727 
 
Knjižara Vasić i Horvat  HRB10-02038 
 
Knjižara Vinko Vošicki  HRB10-04737 
 
Knjižara Z. i V. Vasić  HRB10-03821 
 
Knjižara Z. i V. Vasića  HRB10-02984  HRB10-03802  HRB10-03803  HRB10-03812  HRB10-03471 
 
Knjižara Z. i V. Vasića (V. Vasić i R. N. Horvat)  HRB10-03798 
 
Knjižara Z. V. Vasić  HRB10-04731 
 
Knjižara Zabavne biblioteke  HRB10-01831  HRB10-04575  HRB10-05482 
 
Knjižare Vasić (Vasić i Horvat)  HRB10-03810 
 
knjižarnica C. B. Cvijanovića  HRB10-02209 
 
Knjižarnica Drag. M. Petkovića  HRB10-01505  HRB10-04488 
 
Knjižarnica Jeremije J. Dželebdžića  HRB10-05593 
 
Knjižarnica Radomira D. Ćukovića  HRB10-01415  HRB10-01414  HRB10-01417  HRB10-01416  HRB10-01418  HRB10-01412  HRB10-03712 
 
Knjižarnica Rajković i Ćuković  HRB10-04200 
 
Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića  HRB10-01413 
 
Knjižarnica Rajkovića i Đukovića  HRB10-04674 
 
Knjižarnica T. Jovanović i Vujić  HRB10-00614 
 
Knjižarnica Tome Jovanovića i Vujića  HRB10-00561  HRB10-03849  HRB10-01439  HRB10-01457  HRB10-01517  HRB10-01516  HRB10-01515  HRB10-01567  HRB10-01568  HRB10-01566  HRB10-01580  HRB10-01581  HRB10-01579  HRB10-01582  HRB10-01574  HRB10-01575  HRB10-01577  HRB10-01576  HRB10-01578  HRB10-01573  HRB10-01645  HRB10-01646  HRB10-01644  HRB10-01757  HRB10-01690  HRB10-02237 
 
Knjižarnice Radomira D. Ćukovića  HRB10-04349 
 
Književni život  HRB10-02309 
 
[Književnik]  HRB10-00454 
 
"Književno - pedagiški konzorcij zagrebačkih učitelja"  HRB10-01966 
 
Književno društvo sv. Jeronima  HRB10-05225 
 
"Književno-pedagoški konzorcij zagrebačkih učitelja"  HRB10-01964  HRB10-01965 
 
"Književno-pedagoškog konzorcija zagrebačkih učitelja"  HRB10-01967 
 
Knjižnica dobrih romana  HRB10-02906 
 
Knjižnica hrvatskih seljaka Selo govori  HRB10-06261 
 
[Knjižnica Zvijezda mora]  HRB10-04268 
 
Knjžara Narodne prosvjete  HRB10-02698 
 
Kohlhammer  HRB10-01947  HRB10-01948 
 
Kolegij Družbe Isusove  HRB10-04855  HRB10-03869  HRB10-00446  HRB10-00047  HRB10-04903 
 
Kolegij Družbe Isusove, A. Alfirević  HRB10-00912 
 
Komerca presejo  HRB10-05391  HRB10-05393 
 
Komis. nakl. Narodne knjižnice  HRB10-02266 
 
Komis. nakl. St. Kugli  HRB10-00152 
 
Komisijska naklada Knjižare Stj. Kugli  HRB10-00535 
 
Komisiona nakl. S. Kugli  HRB10-03307 
 
Komisiona nakl. Slovo  HRB10-00464 
 
Komisiona naklada Narodne knjižnice  HRB10-02265 
 
Komisionalna naklada Knjižare Stj. Kugli  HRB10-00536  HRB10-00534 
 
Komora  HRB10-06231 
 
Komora za trgovinu, obrt i industriju  HRB10-02513 
 
Kongres pravnika  HRB10-02677  HRB10-02682 
 
Konzorcij "Novi zabavnik"  HRB10-04434 
 
Konzorcij "Širom svijeta"  HRB10-03626 
 
Konzorcij "Zanimive novine"  HRB10-03625 
 
Konzorcij Fragmentarne studije  HRB10-03929 
 
Konzorcij Nova država  HRB10-02023 
 
Konzorcij Themis  HRB10-02793 
 
Korablje  HRB10-00791 
 
Korda  HRB10-03997 
 
[Kosmos]  HRB10-03333 
 
Kosmos  HRB10-01642  HRB10-04883  HRB10-00048  HRB10-01643  HRB10-04886  HRB10-00251  HRB10-03121  HRB10-06004 
 
Kr. banska uprava Savske banovine  HRB10-03615  HRB10-03034 
 
Kralj. Jugosl. povlašćena knjižara J. Tošović  HRB10-00044 
 
Kralj. povlašćena izdavačka knjižarnica Pero S. Vukotić  HRB10-04135 
 
Kraljevska banska uprava Drinske banovine  HRB10-03756 
 
Kraljevska mornarica  HRB10-03784  HRB10-03784  HRB10-03784  HRB10-03784  HRB10-03784 
 
Križevački hrvatski skauti  HRB10-03339 
 
Kuća dobre štampe  HRB10-06281  HRB10-02018  HRB10-03408 
 
"Kulise"  HRB10-01651 
 
Kultura  HRB10-06109  HRB10-01460  HRB10-04277 
 
Kupališno povjerenstvo  HRB10-04499 
 
L. Hartman (S. Kugli)  HRB10-02938 
 
L. Kalašić  HRB10-05853 
 
L. Mazač  HRB10-05394  HRB10-02878  HRB10-03794 
 
La benevolencia  HRB10-05573 
 
La libreria dello Stato  HRB10-00665 
 
La suda stelo  HRB10-05095 
 
La Suda Stelo  HRB10-03436 
 
La Suisse Economique  HRB10-02284 
 
La vedetta d'Italia  HRB10-05187  HRB10-02030 
 
La vedetta italiana (C.E.L.V.I.)  HRB10-04491 
 
La Zarliniana  HRB10-04145 
 
Laboratorij Alga  HRB10-01855 
 
Ladislav Zbožinek  HRB10-06225 
 
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung  HRB10-03418 
 
Le lingue estere  HRB10-02148  HRB10-02149 
 
Le proletaire  HRB10-00836 
 
Leonova tiskara  HRB10-00427 
 
Les arts graphiques s. c. o.  HRB10-01787 
 
Liber  HRB10-04502 
 
Libraires de l'Academie de Medecine  HRB10-04038 
 
Librairie Delagrave  HRB10-00136 
 
Librairie du Recueil Sirey  HRB10-06040 
 
Librairie Hachette  HRB10-00404 
 
Libraria S. A.  HRB10-04669 
 
Librarie de l'Academie yugoslave et de l'universite royale St. Kugli  HRB10-06219 
 
Libreria editrice E. de Schoenfeld  HRB10-00100 
 
Libreria internazionale Treves  HRB10-05714 
 
Licinio Cappeli  HRB10-03320 
 
Liječnički vjesnik  HRB10-01756 
 
L'Institut francais  HRB10-06185 
 
Litografija D. Zapletal  HRB10-00813  HRB10-00818  HRB10-00817  HRB10-00816 
 
Litografija Udruženja slušača Tehničkog fakulteta  HRB10-01685 
 
Logos  HRB10-00452 
 
Luča  HRB10-04215 
 
Luča, biblioteka Zadruge profesorskog društva  HRB10-01986 
 
Lj. Wiesner  HRB10-03088  HRB10-00025 
 
Lječilišno povjerenstvo  HRB10-05038 
 
Ljudevit Sekler  HRB10-04856 
 
M. & H. Schaper  HRB10-04579 
 
M. Abduhu  HRB10-00031 
 
M. Bauer  HRB10-03274  HRB10-02656 
 
M. Cazin  HRB10-03015 
 
M. Kelović  HRB10-05178 
 
[M. Mišić]  HRB10-03575 
 
M. Paštrović  HRB10-04060 
 
M. Pećar  HRB10-02303 
 
M. Savorgnan  HRB10-03316 
 
Mala realna gimnazija  HRB10-03213 
 
Male novine  HRB10-03013  HRB10-02987  HRB10-00531  HRB10-04466 
 
Manzsche Verlags und Universitäts-Buchhandlung  HRB10-04794 
 
Martin Meršich ml.  HRB10-02249  HRB10-04946 
 
Masson et Cie  HRB10-04038 
 
Matica hrvatska  HRB10-03126  HRB10-04791  HRB10-00333  HRB10-06086  HRB10-00648  HRB10-04078  HRB10-06291  HRB10-00137  HRB10-01680  HRB10-03735  HRB10-03352  HRB10-00205  HRB10-04229  HRB10-01093  HRB10-04336  HRB10-05002  HRB10-05823  HRB10-03114  HRB10-03353  HRB10-05599  HRB10-02838  HRB10-02482  HRB10-02213  HRB10-03595  HRB10-03355  HRB10-02227  HRB10-04644  HRB10-04643 
 
[Matica hrvatska]  HRB10-03354  HRB10-04395 
 
Matica Hrvatska  HRB10-02474 
 
Matica hrvatskih kazališnih dobrovoljaca  HRB10-04507 
 
Matica srpska  HRB10-01760 
 
Matica subotička  HRB10-04583  HRB10-00052  HRB10-03621  HRB10-04261  HRB10-00051  HRB10-04259 
 
Max Niemeyer  HRB10-03419 
 
Max Schmersow Buchdruckerei fuer fremde Sprachen  HRB10-03170 
 
Medicus  HRB10-03594  HRB10-05832  HRB10-02028  HRB10-01553  HRB10-05053  HRB10-04642  HRB10-05728 
 
Međunarodni prom. novinski i oglasni zavod  HRB10-04282 
 
Merkalntile (Jutriša i Sedmak)  HRB10-00057 
 
Merkantile  HRB10-05927  HRB10-04211  HRB10-00712 
 
Metod Bardić]  HRB10-00834 
 
Milan L. Rajić i drug  HRB10-00669 
 
Miloš B. Janković  HRB10-05916 
 
Minerva  HRB10-02847  HRB10-05877  HRB10-05878  HRB10-05879  HRB10-02864  HRB10-02852  HRB10-02865  HRB10-05303  HRB10-02877  HRB10-05336  HRB10-04474  HRB10-01477  HRB10-01822  HRB10-05648  HRB10-01782  HRB10-05775  HRB10-01224  HRB10-05934  HRB10-03022  HRB10-04123  HRB10-02805  HRB10-02800  HRB10-01796  HRB10-05123  HRB10-02846  HRB10-02870  HRB10-02871  HRB10-02872  HRB10-02867  HRB10-05141  HRB10-03902  HRB10-00915  HRB10-03023  HRB10-01960  HRB10-01828  HRB10-03024  HRB10-06115  HRB10-05330  HRB10-03904  HRB10-03906  HRB10-03905  HRB10-06116  HRB10-03553  HRB10-03551  HRB10-04617  HRB10-05293  HRB10-03907  HRB10-03908  HRB10-05325  HRB10-00562  HRB10-00752 
 
Minerva nakladna knjižara  HRB10-05334  HRB10-02803  HRB10-02801 
 
Minerva nakladna knjižara d. d.  HRB10-05346 
 
Minerva, nakl. knjižara  HRB10-04475 
 
Minerva, nakladna knjižara Zagreb, Filijala Beograd]  HRB10-03552  HRB10-03072  HRB10-03073  HRB10-03074  HRB10-03070  HRB10-03071 
 
Ministarstvo financija  HRB10-02338  HRB10-05559 
 
Ministarstvo vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije  HRB10-05840 
 
Ministerio scholarum et instructionis publicae  HRB10-01509 
 
Misijonska tiskara  HRB10-00540 
 
Missionsdruckerei St. Gabriel  HRB10-03971 
 
Missionsdruckerei St.-Gabriel  HRB10-01137 
 
Mjes. savez osig. društava  HRB10-04809  HRB10-04810 
 
Mjesni savez osigurav. društava  HRB10-04807 
 
Mosk  HRB10-00460  HRB10-02884 
 
Municipio  HRB10-03046 
 
Muslimanska svijest  HRB10-05239  HRB10-05240 
 
Mutilati e combattenti  HRB10-06229 
 
N. Tintić  HRB10-05627 
 
Nabavlja se kod Hrvatske knjižare  HRB10-04254 
 
Nadbisk. tisk.  HRB10-00312 
 
Nadbiskupijska centrala Katoličke akcije  HRB10-05597 
 
Nadbiskupska tiskara  HRB10-01952  HRB10-01956  HRB10-01958  HRB10-04000  HRB10-03156  HRB10-04625  HRB10-06188  HRB10-06187  HRB10-05197  HRB10-05245  HRB10-01020  HRB10-05273  HRB10-00162  HRB10-03149  HRB10-02717  HRB10-05399  HRB10-03247  HRB10-01769  HRB10-06367 
 
nakl St. Kugli  HRB10-05277 
 
nakl. "Danice"  HRB10-03401 
 
nakl. "Gajreta"  HRB10-00218 
 
nakl. "Glas" Periferije  HRB10-04144 
 
nakl. "Macan"]  HRB10-00821 
 
[nakl. "Rave"]  HRB10-00825 
 
nakl. "Zvono"  HRB10-01665 
 
nakl. A. Neubert  HRB10-03111 
 
nakl. autora  HRB10-05628  HRB10-00256 
 
nakl. B. Fidlera  HRB10-01384 
 
nakl. Društva Hrvatskih Zagoraca  HRB10-02330 
 
nakl. Euharistijskog glasnika Split-Poljud  HRB10-02947 
 
nakl. Grafičkog zavoda "Koncern"  HRB10-03942 
 
nakl. Hrv. tiskarskog zavoda  HRB10-00958  HRB10-00972 
 
nakl. Hrvatskog pedagoškog književnog zbora  HRB10-04748 
 
nakl. Hrvatskog pedagoškoknjiževnog zbora  HRB10-04743 
 
nakl. Hrvatskog pedagoškoknjiževnoga zbora  HRB10-05694  HRB10-01994 
 
nakl. Hrvatskog radiše  HRB10-01626 
 
nakl. Hrvatskog tiskarskog zavoda  HRB10-00967  HRB10-00964  HRB10-00954  HRB10-00974 
 
nakl. Hrvatskog tiskarskoga zavoda  HRB10-00957 
 
nakl. Hrvatskoga tiskarskog zavoda  HRB10-00960 
 
nakl. i tisak St. Kugli  HRB10-00901  HRB10-00900  HRB10-00923  HRB10-00898  HRB10-00897 
 
nakl. J. Hokra  HRB10-05280 
 
nakl. Jugoslavenskog nakl. d.d. "Obnova"  HRB10-01584 
 
nakl. Jugoslavenskog profesorskog društva  HRB10-00941 
 
nakl. Jugoslavenskog profesorskog društva, Sekcije zagrebačke  HRB10-00947  HRB10-00940  HRB10-00944  HRB10-00943 
 
nakl. K. Synek  HRB10-03109 
 
nakl. Knižare Jadran  HRB10-03258 
 
Nakl. knjižara "Orbis"  HRB10-02547  HRB10-04656  HRB10-00463 
 
Nakl. knjižara Epoha  HRB10-02563  HRB10-04283  HRB10-00465 
 
Nakl. knjižara Epohe  HRB10-01707 
 
Nakl. knjižara Kratina  HRB10-04044 
 
nakl. knjižare A. Ćelap  HRB10-05710 
 
nakl. Knjižare A. Ćelap  HRB10-00826 
 
nakl. knjižare J. Sokol  HRB10-00809 
 
[nakl. knjižare J. Sokol]  HRB10-00823 
 
nakl. knjižare Jadran  HRB10-03249 
 
nakl. Knjižare Jadran  HRB10-03254  HRB10-03265  HRB10-03253  HRB10-03259  HRB10-03262  HRB10-03256  HRB10-03267  HRB10-03255  HRB10-03252  HRB10-03251  HRB10-03250  HRB10-03264  HRB10-03263  HRB10-03257  HRB10-03266  HRB10-03261 
 
Nakl. Knjižare Jadran  HRB10-03260 
 
nakl. knjižare L. Hartmana(St. Kugli)  HRB10-05673 
 
nakl. knjižare St. Kugli  HRB10-05460  HRB10-05456  HRB10-05467 
 
nakl. Knjižare St. Kugli  HRB10-05466  HRB10-05310  HRB10-05313  HRB10-05306  HRB10-05309  HRB10-05320  HRB10-05312  HRB10-05282  HRB10-05311  HRB10-05300  HRB10-05301  HRB10-05302  HRB10-05314  HRB10-05323  HRB10-05324  HRB10-05329  HRB10-05327  HRB10-05328  HRB10-01730  HRB10-05287  HRB10-05288  HRB10-05468  HRB10-05465  HRB10-05470  HRB10-05671  HRB10-05674  HRB10-05675  HRB10-01732  HRB10-01736  HRB10-01737  HRB10-01735  HRB10-02759  HRB10-05288  HRB10-05288  HRB10-05677  HRB10-02931  HRB10-02916  HRB10-02914  HRB10-04987  HRB10-04989  HRB10-04988  HRB10-04986  HRB10-04990  HRB10-04991  HRB10-04992  HRB10-04993  HRB10-06107  HRB10-02928  HRB10-02919  HRB10-02917 
 
Nakl. Knjižare St. Kugli  HRB10-02930 
 
nakl. Knjžare L. Hartmana  HRB10-02910 
 
nakl. Korablje  HRB10-00928 
 
nakl. L. Hartmana  HRB10-05288 
 
nakl. L. Mazač  HRB10-05388 
 
Nakl. Liječničkog vjesnika  HRB10-02012 
 
nakl. Narodne knjižnice  HRB10-00937 
 
nakl. Papiros]  HRB10-00814  HRB10-00815  HRB10-00812  HRB10-00811  HRB10-00820  HRB10-00822  HRB10-00819  HRB10-03618 
 
nakl. pisca  HRB10-01009 
 
nakl. spisateljice  HRB10-02655 
 
nakl. St. Kugli  HRB10-05272  HRB10-05271  HRB10-05274  HRB10-05275  HRB10-01739  HRB10-02918  HRB10-02937  HRB10-02935  HRB10-02911  HRB10-06296  HRB10-00911  HRB10-02924  HRB10-02926  HRB10-02929  HRB10-02927  HRB10-02920  HRB10-02923  HRB10-02922  HRB10-02915 
 
nakl. Stj. Kugli  HRB10-02232  HRB10-02913  HRB10-02912 
 
Nakl. školskih knjiga i tiskanica Savske banovine  HRB10-04749 
 
nakl. Z. i V. Vasića  HRB10-05163 
 
Nakl. Zaklade tiskare Narodnih novina  HRB10-00114 
 
Nakl. zavod Binoza  HRB10-01792 
 
Naklada Biskupske pisarne  HRB10-02816 
 
naklada Bratovštine kršćanskog nauka u župi sv. Petra  HRB10-05236 
 
Naklada Eseji  HRB10-02143 
 
Naklada Glavnog odbora Američkih organizacija HSS  HRB10-05929 
 
Naklada Hrv. Bog. Akademije  HRB10-05884 
 
Naklada Hrvatske knjižare  HRB10-02530 
 
Naklada i tisak Glasnika Srca Isusova  HRB10-02795 
 
Naklada Istina  HRB10-03299 
 
Naklada Jugoslavenskog profesorskog društva, sekcije Zagreb  HRB10-01618 
 
naklada Knjižare St. Kugli  HRB10-05308 
 
Naklada pisca  HRB10-04587 
 
Naklada sestara "Kćeri milosrđa"]  HRB10-00754 
 
naklada Slavenske knjižare St. i M. Radić  HRB10-05169 
 
"Naklada stručnih knjiga" dr. V. Esih  HRB10-01502 
 
Naklada školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske  HRB10-04930 
 
Naklada školskih knjiga i tiskanica Kr. banske uprave Savske banovine  HRB10-01862 
 
Naklada školskih knjiga i tiskanica Savske banovine  HRB10-05473  HRB10-03133  HRB10-04785 
 
Naklada školskih knjiga i tiskanica Savske Banovine  HRB10-04931 
 
Nakladatelske družstvo "Maje", Česka akciova společnost  HRB10-01852 
 
nakladem Česke akademie ved a umeni a Slovanskeho ustavu  HRB10-01703 
 
nakladem L. Mazače  HRB10-03808 
 
Nakladem Slovanskeho ustavu  HRB10-01511 
 
Nakladem Zrzeszenia Slowianskich Kas Oszczednosci  HRB10-04962 
 
nakladna knjižara Orbis  HRB10-00910 
 
Nakladna knjižara St. i M. Radić  HRB10-00179 
 
Nakladni zavod  HRB10-01572 
 
Nakladni zavod "Slovo" E. Zagotta  HRB10-02008  HRB10-04774  HRB10-02032  HRB10-00250  HRB10-03817  HRB10-02768  HRB10-00857  HRB10-01722  HRB10-05223  HRB10-02770  HRB10-04040  HRB10-05115  HRB10-02705 
 
Nakladni zavod "Slovo", E. Zagotta  HRB10-06325 
 
Nakladom Biskupske kurije  HRB10-05139 
 
nakladom Narodne knjižnice  HRB10-04024 
 
Napredak  HRB10-00173  HRB10-04951 
 
Napretkova zadruga  HRB10-00013 
 
Narodna akademija  HRB10-02985 
 
Narodna knjižnica  HRB10-02405  HRB10-02406  HRB10-00042  HRB10-04023  HRB10-00043  HRB10-02404  HRB10-02264 
 
Narodna Knjižnica  HRB10-05512 
 
Narodna omladina  HRB10-02948  HRB10-03999 
 
Narodna prosveta  HRB10-04673  HRB10-06295  HRB10-02378 
 
Narodna Prosveta  HRB10-02370 
 
Narodna prosvjeta  HRB10-01143 
 
Narodna seljačka stranka  HRB10-02188 
 
Narodna štamparija  HRB10-01647  HRB10-04584  HRB10-01406  HRB10-01405  HRB10-01696  HRB10-01420 
 
Narodna štamparija Kraljevine Srbije  HRB10-01818 
 
Narodna tiskara  HRB10-03058  HRB10-04845 
 
Narodna Tiskara (Novo Doba)  HRB10-04138 
 
Narodna tiskara B. Svoboda  HRB10-04594 
 
Narodna tiskara Novo doba  HRB10-00547 
 
"Narodna tiskara" B. Svobode  HRB10-00090 
 
Narodna zaštita  HRB10-02441 
 
"Narodne novine"  HRB10-02113 
 
Narodne novine  HRB10-00936  HRB10-01091  HRB10-00701  HRB10-02350  HRB10-02828  HRB10-02829  HRB10-02841  HRB10-02837  HRB10-02840  HRB10-03950  HRB10-01198 
 
Narodni adresar  HRB10-03588 
 
Narodni almanah  HRB10-03749 
 
Narodni jednoty pro jihozapadni Moravu  HRB10-00073 
 
Narodni univerzitet u Sarajevu  HRB10-04223 
 
Narodnie noviny s r. o.  HRB10-05326 
 
Narodno delo  HRB10-06264  HRB10-05347  HRB10-01003  HRB10-02594  HRB10-04486  HRB10-05650  HRB10-05652  HRB10-00748  HRB10-01652  HRB10-02714  HRB10-05642  HRB10-05641  HRB10-05646  HRB10-05647  HRB10-05643  HRB10-05644  HRB10-05645  HRB10-05981  HRB10-01391  HRB10-03945  HRB10-02146  HRB10-06311  HRB10-06162  HRB10-03122  HRB10-02128  HRB10-01107  HRB10-05057  HRB10-01788  HRB10-06162 
 
Narodno delo : Institut za nacionalni publicitet P. M. Petrovića  HRB10-01071 
 
Narodno delo, institut za nacionalni publicitet P. M. Petrovića  HRB10-03470  HRB10-00447 
 
Naša pitanja  HRB10-01454 
 
"Naša snaga" Jugoslavenska socijalistička nakladna zadruga  HRB10-04547 
 
Naučna biblioteka  HRB10-03031  HRB10-05604 
 
"Nemanja", zadužbinska štamparija Vardarske banovine  HRB10-03646 
 
Nikola Rubčić  HRB10-04718 
 
Niža gimnazija na Korčuli - Badija  HRB10-02246 
 
Notolitografija L. Fuchs  HRB10-03351 
 
Nova Evropa  HRB10-03490  HRB10-03489 
 
Nova knjiga  HRB10-01794  HRB10-06301 
 
Nova tiskara  HRB10-02117 
 
Nova tiskara Vrček i dr.  HRB10-00855  HRB10-02316  HRB10-05087  HRB10-03016  HRB10-01811 
 
Novinarska zadruga (Nov. dom)  HRB10-00078 
 
Novinarsko izdavačko poduzeće  HRB10-03404 
 
Novo doba  HRB10-05033  HRB10-00689  HRB10-03021 
 
Novo doba).  HRB10-03917 
 
Oblasni odbor Jadranske straže  HRB10-02253 
 
Oblasni odbor ratnih invalida  HRB10-04440 
 
Obnova  HRB10-00491  HRB10-02515 
 
Odbor Euharistijskog kongresa  HRB10-01506 
 
Odbor hrvatskih pravnika  HRB10-03634 
 
Odbor Hrvatskoga socijalnoga tjedna  HRB10-02110 
 
Odbor osnivača crkava- fundacija  HRB10-03215  HRB10-03216 
 
Odbor Rockefellerove fundacije  HRB10-00803 
 
Odbor za euharistijski kongres]  HRB10-03853 
 
Odbor za gradnju zavjetne crkve sv. Josipa  HRB10-02287 
 
Odbor za podizanje đačkog doma u Šibeniku]  HRB10-04463 
 
Odbor za podizanje spomen-kapele caru mučeniku Nikoli II  HRB10-03963 
 
Odbor za proslavu oslobođenja grada Sente  HRB10-05041 
 
Odbor za proslavu pri Tehničkoj srednjoj školi  HRB10-00525 
 
Odbor za uređivanje vojnih i vazduhoplovnih almanaha i edicija  HRB10-05937 
 
Oesterr. Bundesverl. fuer Unterricht, Wissenschaft und Kunst  HRB10-02528  HRB10-04666 
 
Oesterr. Landesverlag vormals Oesterr. Bundesverlag  HRB10-01190 
 
Oesterreichischer Bundesverl. fuer Unterricht, Wissenschaft und Kunst  HRB10-04430 
 
Oesterreichischer Bundesverlag fuer Unterricht, Wissenschaft und Kunst  HRB10-04294  HRB10-03211  HRB10-01872 
 
Omka  HRB10-05704 
 
Om-Ka  HRB10-06158 
 
OMKA  HRB10-05706 
 
Omladina  HRB10-01901 
 
Općina grada Šibenika  HRB10-02479 
 
Općina slob. i kr. grada Zagreba  HRB10-05061 
 
opština grada Sarajeva  HRB10-04925 
 
Orbis  HRB10-05561  HRB10-05525  HRB10-05856 
 
[Orbis]  HRB10-03706 
 
Osvetovy a hospodarsky odbor [československeho svazu]  HRB10-04995 
 
P. Haase and Sons  HRB10-06035 
 
P. Ilić  HRB10-02364 
 
P. Vujević  HRB10-00167 
 
Pallas  HRB10-02462 
 
Panstwowi muzeum zoologiczni  HRB10-01920 
 
Patrijaršiska štamparija  HRB10-02274 
 
Paul Hartmann  HRB10-00529 
 
Paul Parey  HRB10-01621  HRB10-05477 
 
PCK  HRB10-00380 
 
Petar Kunić  HRB10-02943 
 
Pijevo društvo za promicanje katoličke štampe među Hrvatima  HRB10-02676 
 
pisac  HRB10-00734  HRB10-04705  HRB10-02823  HRB10-02825  HRB10-03315  HRB10-04327  HRB10-05496  HRB10-01098  HRB10-04692  HRB10-05066  HRB10-01743  HRB10-01217  HRB10-04498  HRB10-04497  HRB10-03791  HRB10-02778  HRB10-02776  HRB10-00840  HRB10-02773  HRB10-04014  HRB10-04691  HRB10-04496  HRB10-02739  HRB10-05142  HRB10-04324  HRB10-04326  HRB10-04325  HRB10-02021  HRB10-01980  HRB10-06111  HRB10-06130 
 
[pisac]  HRB10-04696  HRB10-05129  HRB10-05128  HRB10-02282  HRB10-01950  HRB10-02034 
 
Pisac  HRB10-03523 
 
pisci  HRB10-03928 
 
Planeta  HRB10-03301 
 
Pododbor Matice hrvatske  HRB10-00248 
 
Pododbor Matice hrvatske u Zagrebu  HRB10-00486 
 
Politika  HRB10-06013  HRB10-02046 
 
Poltika  HRB10-01007 
 
Pramatica  HRB10-06086  HRB10-04644  HRB10-00102 
 
"Pramatica K.D."  HRB10-01239 
 
Pravnički klub sveučilišta Zagreb  HRB10-04289 
 
Pravoslavni ženski manastir sv. Petke  HRB10-04400 
 
Predsjedništvo bisk. konferencije  HRB10-01885 
 
Predsjedništvo biskupskih konferencija  HRB10-01883  HRB10-01882 
 
Preporod  HRB10-05278 
 
Pretsjedništvo biskupskih konferencija  HRB10-01884  HRB10-01954 
 
Primorje, Hrvatski tjednik  HRB10-04079 
 
Primorska štamparija  HRB10-04139 
 
Primorski štamparski zavod  HRB10-05055  HRB10-03951  HRB10-04811  HRB10-02640 
 
Primorski zadrugar  HRB10-03610 
 
priređivač  HRB10-04309 
 
[Privredna zadruga Eparhije dalmatinske]  HRB10-01462 
 
Privredni pregled  HRB10-00851  HRB10-00850 
 
Privrednik  HRB10-05064 
 
Privremena mala realna gimnazija]  HRB10-01316 
 
Proizvođačka zadruga profesionalnih novinara s.o.j.  HRB10-02435  HRB10-02435 
 
Prosveta  HRB10-04036  HRB10-04455  HRB10-04455  HRB10-04455  HRB10-04455  HRB10-04455  HRB10-04455  HRB10-04455  HRB10-04127  HRB10-04462  HRB10-04455  HRB10-04462 
 
Prosvetni odbor Saveza sokola  HRB10-05007  HRB10-05007  HRB10-05007  HRB10-05007 
 
Prosvetni odbor Saveza sokola Kraljevine Jugoslavije  HRB10-04479 
 
Prosvjeta  HRB10-02317 
 
Prosvjetna centrala SGRJ [i.e.] Savez grafičkih radnika Jugoslavije  HRB10-01819 
 
publ. by Progress Press  HRB10-01387 
 
Published by J. Tošović  HRB10-06089 
 
Published by John R. Palandech  HRB10-02365 
 
Pučka nakladna knjižara  HRB10-05828  HRB10-06299  HRB10-05081  HRB10-02783  HRB10-02171  HRB10-00544  HRB10-03223  HRB10-02784  HRB10-02195  HRB10-03573  HRB10-03038  HRB10-06274  HRB10-01858  HRB10-00737  HRB10-03633  HRB10-04428  HRB10-03591  HRB10-04956  HRB10-02782  HRB10-05722  HRB10-05723  HRB10-01168  HRB10-02697  HRB10-03456  HRB10-02429  HRB10-06378  HRB10-02548  HRB10-01372  HRB10-01850  HRB10-00099  HRB10-02551  HRB10-02781  HRB10-03597  HRB10-04224  HRB10-03585  HRB10-06101  HRB10-03705  HRB10-01507  HRB10-04970  HRB10-05726  HRB10-06003  HRB10-03977  HRB10-03839  HRB10-02401  HRB10-03600  HRB10-03599  HRB10-06093  HRB10-00038 
 
Pučka tiskara (Braća Matačić pk. Petra)  HRB10-05138 
 
Putnik  HRB10-05090 
 
Putnik 5  HRB10-00623 
 
R. Deputazione  HRB10-01062 
 
R. Matulić  HRB10-03088  HRB10-00025 
 
R. Piper & Co. Verlag  HRB10-00563 
 
Radićeva Slavenska knjižara  HRB10-00541 
 
Radikalna socijalna stranka  HRB10-04972  HRB10-04971 
 
Radikalno-socijalna stranka  HRB10-01863 
 
Radnička komora za Hrvatsku i Slavoniju  HRB10-02689 
 
Radničko-seljačka biblioteka Borba  HRB10-02550 
 
Rajković  HRB10-01934 
 
Rascher & Cie., A.-G.  HRB10-02369 
 
Ravnateljstvo Ženske realne gimnazije ss. milosrdnica  HRB10-05872 
 
[Redakcija "Bankarstva"]  HRB10-04836  HRB10-01141  HRB10-04047 
 
Regia Universita degli studi  HRB10-04146 
 
"Riječ Božja"  HRB10-04536 
 
Rim. kat. župni ured  HRB10-02888 
 
Rukotvornica tambura Stjepan M. Gilg]  HRB10-04750 
 
Ruske narodne prosvitne društvo  HRB10-04756  HRB10-04756  HRB10-04756  HRB10-04756 
 
S. Artale  HRB10-04379  HRB10-04760  HRB10-00188 
 
S. B. Cvijanović  HRB10-03569  HRB10-03593 
 
S. Juenker  HRB10-00153 
 
S. K. Papierkowski  HRB10-05244 
 
S. Karaoglanović  HRB10-03703 
 
S. Kugli  HRB10-01729  HRB10-03437  HRB10-02358  HRB10-02608  HRB10-02609  HRB10-02015  HRB10-02014  HRB10-05315  HRB10-04171 
 
[s. l.]  HRB10-02252  HRB10-04730 
 
S. L. Sretenović : M. Lj. Ćorić : S. Milutinović  HRB10-06002 
 
s. n]  HRB10-00773  HRB10-01085  HRB10-01076 
 
[s. n]  HRB10-06312  HRB10-01056  HRB10-02165  HRB10-02165  HRB10-02165  HRB10-02165 
 
s. n  HRB10-00788 
 
[S. n.]  HRB10-04852  HRB10-03483  HRB10-06017  HRB10-00382  HRB10-03225  HRB10-03403 
 
S. Popović  HRB10-05490 
 
S. Poštić  HRB10-03511 
 
[S. Roca]  HRB10-04684 
 
S. Roca  HRB10-04684 
 
S. Savretić  HRB10-04828 
 
S. Vidović  HRB10-02255 
 
[s.a.]  HRB10-03519  HRB10-03520  HRB10-04238 
 
S.Juenker  HRB10-00154 
 
[s.l.]  HRB10-05808 
 
[s.n]  HRB10-03643  HRB10-03688  HRB10-03685  HRB10-04416 
 
[s.n.]  HRB10-00210  HRB10-01806  HRB10-02894  HRB10-04627  HRB10-00271  HRB10-03118  HRB10-01776  HRB10-00214  HRB10-04623  HRB10-01362  HRB10-04631  HRB10-03277  HRB10-00671  HRB10-00650  HRB10-03792  HRB10-05651  HRB10-01995  HRB10-00632  HRB10-02428  HRB10-04682  HRB10-06332  HRB10-00117  HRB10-00169  HRB10-04635  HRB10-02203  HRB10-01912  HRB10-00400  HRB10-00396  HRB10-06273  HRB10-02467  HRB10-04248  HRB10-01564  HRB10-01563  HRB10-01562  HRB10-01887  HRB10-01888  HRB10-05098  HRB10-00422  HRB10-00832  HRB10-00497  HRB10-00978  HRB10-00111  HRB10-02151  HRB10-01136  HRB10-03433  HRB10-00716  HRB10-00640  HRB10-02168  HRB10-04683  HRB10-00733  HRB10-00108  HRB10-06075  HRB10-00635  HRB10-02049  HRB10-01704  HRB10-04413  HRB10-02220  HRB10-03443  HRB10-00320  HRB10-01083  HRB10-01389  HRB10-01648  HRB10-02700  HRB10-02843  HRB10-04746  HRB10-04681  HRB10-00428  HRB10-04745  HRB10-05356  HRB10-00835  HRB10-00473  HRB10-06139  HRB10-04408  HRB10-00213  HRB10-04687  HRB10-04115  HRB10-03862  HRB10-06124  HRB10-02150  HRB10-04073  HRB10-04739  HRB10-04747  HRB10-01206  HRB10-00379  HRB10-05059  HRB10-05238  HRB10-05712  HRB10-04543  HRB10-00336  HRB10-05986  HRB10-06119  HRB10-00362  HRB10-00495  HRB10-01078  HRB10-03501  HRB10-03888  HRB10-04076  HRB10-05547  HRB10-01079  HRB10-03536  HRB10-05556  HRB10-05558  HRB10-06118  HRB10-01008  HRB10-01941  HRB10-05517  HRB10-00374  HRB10-00373  HRB10-00998  HRB10-05120  HRB10-00732  HRB10-03273  HRB10-04406  HRB10-01436  HRB10-00927  HRB10-05390  HRB10-05352  HRB10-05350  HRB10-05331  HRB10-05332  HRB10-01846  HRB10-05345  HRB10-05389  HRB10-02988  HRB10-00970  HRB10-00072  HRB10-02180  HRB10-00736  HRB10-04622  HRB10-03008  HRB10-01725  HRB10-01181  HRB10-01178  HRB10-01176  HRB10-04032  HRB10-03872  HRB10-04151  HRB10-03454  HRB10-01114  HRB10-03287  HRB10-00399  HRB10-04495  HRB10-02206  HRB10-05790  HRB10-06254  HRB10-04494  HRB10-01060  HRB10-04493  HRB10-06005  HRB10-01705  HRB10-00398  HRB10-04541  HRB10-00550  HRB10-01094  HRB10-03224  HRB10-01063  HRB10-02017  HRB10-01025  HRB10-02522  HRB10-01695  HRB10-03584  HRB10-00394  HRB10-02713  HRB10-02712  HRB10-02710  HRB10-05564  HRB10-01398  HRB10-04471  HRB10-05811  HRB10-03693  HRB10-00613  HRB10-03357  HRB10-00867  HRB10-02169  HRB10-06026  HRB10-05157  HRB10-03577  HRB10-03915  HRB10-06090  HRB10-06183  HRB10-01758  HRB10-04263  HRB10-00121  HRB10-00377  HRB10-00357  HRB10-02480  HRB10-03561  HRB10-01597  HRB10-04592  HRB10-03946  HRB10-02532  HRB10-04610  HRB10-02626  HRB10-03948  HRB10-00745  HRB10-05020  HRB10-04677  HRB10-00660  HRB10-05080  HRB10-04310  HRB10-02390  HRB10-01442  HRB10-05974  HRB10-02892  HRB10-02186  HRB10-03077  HRB10-03181  HRB10-03182  HRB10-03479  HRB10-03557  HRB10-03555  HRB10-03556  HRB10-02153  HRB10-04276  HRB10-04477  HRB10-01253  HRB10-04806  HRB10-02379  HRB10-04573  HRB10-04842  HRB10-04843  HRB10-04838  HRB10-04839  HRB10-04840  HRB10-00420  HRB10-05815  HRB10-00906  HRB10-04875  HRB10-04876  HRB10-01557  HRB10-01556  HRB10-01600  HRB10-01809  HRB10-01159  HRB10-01174  HRB10-00893  HRB10-00028  HRB10-00029  HRB10-00026  HRB10-01983  HRB10-01984  HRB10-03241  HRB10-03203  HRB10-03773  HRB10-05047  HRB10-05768  HRB10-05864  HRB10-05949  HRB10-01250  HRB10-02296  HRB10-06137  HRB10-02205  HRB10-02950  HRB10-05022  HRB10-06290  HRB10-01810  HRB10-00235  HRB10-00236  HRB10-01808  HRB10-00707  HRB10-01694  HRB10-05182  HRB10-00437  HRB10-02102  HRB10-04253  HRB10-03145  HRB10-03146  HRB10-02540  HRB10-04489  HRB10-03200  HRB10-03200  HRB10-02037  HRB10-00294  HRB10-00293  HRB10-00288  HRB10-00287  HRB10-00292  HRB10-00289  HRB10-00290  HRB10-02514  HRB10-01918  HRB10-01919  HRB10-02486  HRB10-02498  HRB10-02488  HRB10-02490  HRB10-02492  HRB10-02024  HRB10-05610  HRB10-02502  HRB10-02491  HRB10-02494  HRB10-02500  HRB10-02489  HRB10-02497  HRB10-06166  HRB10-03101  HRB10-01434  HRB10-06173  HRB10-06175  HRB10-06245  HRB10-01773  HRB10-03874  HRB10-02295  HRB10-05844  HRB10-03894  HRB10-03895  HRB10-03896  HRB10-00767  HRB10-05079  HRB10-01612  HRB10-03488  HRB10-05083  HRB10-05889  HRB10-03858  HRB10-05915  HRB10-03497  HRB10-01089  HRB10-01088  HRB10-01084  HRB10-02243  HRB10-00280  HRB10-03308  HRB10-00301  HRB10-01195  HRB10-05140  HRB10-02187  HRB10-00311  HRB10-00308  HRB10-00309  HRB10-05549  HRB10-04650  HRB10-04417  HRB10-05700  HRB10-03289  HRB10-03291  HRB10-03288  HRB10-05765  HRB10-05766  HRB10-05763  HRB10-05760  HRB10-05761  HRB10-05753  HRB10-06318  HRB10-06165  HRB10-02348  HRB10-05858  HRB10-05947  HRB10-05667  HRB10-05261  HRB10-01245  HRB10-04478  HRB10-04071  HRB10-02116  HRB10-03648  HRB10-05118  HRB10-00015  HRB10-05028  HRB10-03651  HRB10-03654  HRB10-03653  HRB10-00359  HRB10-02093  HRB10-01131  HRB10-02945  HRB10-01103  HRB10-04414  HRB10-00204  HRB10-05576  HRB10-03325  HRB10-00231  HRB10-06061  HRB10-00715  HRB10-00976  HRB10-00313  HRB10-00768  HRB10-01427  HRB10-01171  HRB10-01692  HRB10-06266  HRB10-00629  HRB10-01836  HRB10-03986  HRB10-03010  HRB10-04383  HRB10-01637  HRB10-02472  HRB10-01053  HRB10-05159  HRB10-01753  HRB10-04558  HRB10-00281  HRB10-03578  HRB10-03237  HRB10-00361  HRB10-06197  HRB10-04550  HRB10-04641  HRB10-00282  HRB10-06060  HRB10-01871  HRB10-02154  HRB10-05887  HRB10-02822  HRB10-02114  HRB10-00034  HRB10-01676  HRB10-04218  HRB10-03525  HRB10-01469  HRB10-02065  HRB10-05581  HRB10-01682  HRB10-01679  HRB10-05446  HRB10-03158  HRB10-03668  HRB10-01683  HRB10-03334  HRB10-00489  HRB10-05398  HRB10-05533  HRB10-04252  HRB10-02833  HRB10-01468  HRB10-04783  HRB10-02016  HRB10-01587  HRB10-05404  HRB10-01244  HRB10-03238  HRB10-03239  HRB10-03242  HRB10-01632  HRB10-02230  HRB10-02067  HRB10-00743  HRB10-02066  HRB10-04046  HRB10-03589  HRB10-03570  HRB10-03423  HRB10-03416  HRB10-04671  HRB10-02382  HRB10-02963  HRB10-02974  HRB10-05847  HRB10-06059  HRB10-06058  HRB10-04207  HRB10-04321  HRB10-04322  HRB10-03995  HRB10-05204  HRB10-04947  HRB10-04384  HRB10-00310  HRB10-01552  HRB10-01551  HRB10-04721  HRB10-04728  HRB10-02155  HRB10-00402  HRB10-00438  HRB10-05029  HRB10-01175  HRB10-01410  HRB10-02525  HRB10-05600  HRB10-01028  HRB10-01500  HRB10-04197  HRB10-01607  HRB10-01622  HRB10-01426  HRB10-05930  HRB10-04873  HRB10-04480  HRB10-03278  HRB10-04467  HRB10-04194  HRB10-04544  HRB10-04948  HRB10-01657  HRB10-05873  HRB10-01256  HRB10-06250  HRB10-04940  HRB10-03583  HRB10-04392  HRB10-04452  HRB10-01993  HRB10-02731  HRB10-05497  HRB10-00467  HRB10-02584  HRB10-02583  HRB10-02582  HRB10-01495  HRB10-01200  HRB10-01493  HRB10-02827  HRB10-03421  HRB10-03420  HRB10-02831  HRB10-04129  HRB10-03099  HRB10-05472  HRB10-01913  HRB10-02140  HRB10-02526  HRB10-02619  HRB10-06255  HRB10-04039  HRB10-02331  HRB10-04273  HRB10-05471  HRB10-05476  HRB10-05529  HRB10-06006  HRB10-01990  HRB10-01908  HRB10-00212  HRB10-04607  HRB10-04607  HRB10-01742  HRB10-03463  HRB10-02115  HRB10-05086  HRB10-06032  HRB10-04070  HRB10-05942  HRB10-01613  HRB10-02215  HRB10-02393  HRB10-01786  HRB10-02571  HRB10-05513  HRB10-04425  HRB10-01807  HRB10-01429  HRB10-05506  HRB10-05977  HRB10-04909  HRB10-00991  HRB10-02354  HRB10-03201  HRB10-03564  HRB10-03563  HRB10-04237  HRB10-03967  HRB10-04320  HRB10-03966  HRB10-01165  HRB10-03269  HRB10-04763  HRB10-02009  HRB10-01710  HRB10-03949  HRB10-06195  HRB10-03547  HRB10-01929  HRB10-05998  HRB10-06121  HRB10-02686  HRB10-01122  HRB10-01654  HRB10-05093  HRB10-04615  HRB10-02834  HRB10-05999  HRB10-00756  HRB10-05971  HRB10-05569  HRB10-00510  HRB10-03039  HRB10-05205  HRB10-03474  HRB10-04689  HRB10-03938  HRB10-05186  HRB10-01801  HRB10-00279  HRB10-04009  HRB10-00395  HRB10-05582  HRB10-03978  HRB10-02141  HRB10-05655  HRB10-05658  HRB10-05657  HRB10-05659  HRB10-05902  HRB10-01124  HRB10-02182  HRB10-04258  HRB10-04636  HRB10-05031  HRB10-05045  HRB10-03922  HRB10-00668  HRB10-01689  HRB10-05731  HRB10-05732  HRB10-00472  HRB10-04091  HRB10-03140  HRB10-00304  HRB10-00378  HRB10-00509  HRB10-00576  HRB10-00611  HRB10-01006  HRB10-01128  HRB10-01147  HRB10-01157  HRB10-01404  HRB10-01403  HRB10-01419  HRB10-01424  HRB10-01591  HRB10-01589  HRB10-01590  HRB10-02071  HRB10-05213  HRB10-05212  HRB10-02238  HRB10-02239  HRB10-02277  HRB10-02380  HRB10-02387  HRB10-00865  HRB10-02704  HRB10-02703  HRB10-02842  HRB10-01611  HRB10-02496  HRB10-02495  HRB10-03207  HRB10-04067  HRB10-03562  HRB10-03240  HRB10-00036  HRB10-03639  HRB10-03642  HRB10-03650  HRB10-03649  HRB10-03647  HRB10-03276  HRB10-02050  HRB10-03518  HRB10-02353  HRB10-00503  HRB10-02340  HRB10-03937  HRB10-03998  HRB10-03784  HRB10-03784  HRB10-04117  HRB10-04340  HRB10-04454  HRB10-04453  HRB10-04482  HRB10-04551  HRB10-04554  HRB10-04652  HRB10-00383  HRB10-05056  HRB10-05096  HRB10-02001  HRB10-04772  HRB10-05126  HRB10-04933  HRB10-03210  HRB10-05429  HRB10-05478  HRB10-04443  HRB10-06062  HRB10-01109  HRB10-04964  HRB10-04965  HRB10-05816  HRB10-04978  HRB10-05733  HRB10-05852  HRB10-05860  HRB10-05802  HRB10-05917  HRB10-05936  HRB10-02343  HRB10-03840  HRB10-03841  HRB10-02342  HRB10-02341  HRB10-06039  HRB10-06092  HRB10-01930  HRB10-01255  HRB10-02592  HRB10-04409  HRB10-00061  HRB10-00032  HRB10-00490  HRB10-00041  HRB10-01058  HRB10-00064  HRB10-00101  HRB10-00103  HRB10-00093  HRB10-02244  HRB10-01054  HRB10-01057  HRB10-03854  HRB10-04412  HRB10-04542  HRB10-04555  HRB10-02883  HRB10-00174  HRB10-05817  HRB10-00227  HRB10-00298  HRB10-01909  HRB10-04500  HRB10-06082  HRB10-01970  HRB10-03445  HRB10-02199  HRB10-01596  HRB10-02740  HRB10-00411  HRB10-02064  HRB10-02741  HRB10-03612  HRB10-03611  HRB10-01772  HRB10-01771  HRB10-00903  HRB10-00253  HRB10-00053  HRB10-06138  HRB10-01717  HRB10-02236  HRB10-02788  HRB10-01768  HRB10-04733  HRB10-01640  HRB10-01022  HRB10-05754  HRB10-01911  HRB10-03632  HRB10-00409  HRB10-06353  HRB10-04982  HRB10-03329  HRB10-06050  HRB10-01249  HRB10-04878  HRB10-00351  HRB10-06016  HRB10-00226  HRB10-03234  HRB10-05693  HRB10-00781  HRB10-00782  HRB10-00780  HRB10-00859  HRB10-00858  HRB10-01000  HRB10-00922  HRB10-01101  HRB10-01066  HRB10-01065  HRB10-01069  HRB10-01064  HRB10-00727  HRB10-01061  HRB10-01059  HRB10-01068  HRB10-01055  HRB10-01100  HRB10-02965  HRB10-02967  HRB10-02961  HRB10-02962  HRB10-02971  HRB10-02972  HRB10-02964  HRB10-02970  HRB10-04299  HRB10-05025  HRB10-00905  HRB10-01989  HRB10-03878  HRB10-03340  HRB10-05509  HRB10-06271  HRB10-05035  HRB10-05400  HRB10-01240  HRB10-04308  HRB10-02789  HRB10-02561  HRB10-02903  HRB10-04208  HRB10-04206  HRB10-03236  HRB10-03304  HRB10-04942  HRB10-03898  HRB10-06284  HRB10-01520  HRB10-02027  HRB10-03270  HRB10-06178  HRB10-03426  HRB10-04822  HRB10-04742  HRB10-01187  HRB10-00494  HRB10-04595  HRB10-04092  HRB10-01951  HRB10-04093  HRB10-04661  HRB10-04658  HRB10-04655  HRB10-04241  HRB10-04240  HRB10-04251  HRB10-04239  HRB10-04255  HRB10-04279  HRB10-04257  HRB10-04318  HRB10-03885  HRB10-04319  HRB10-03893  HRB10-03833  HRB10-00507  HRB10-00508  HRB10-00500  HRB10-04378  HRB10-00518  HRB10-00519  HRB10-00516  HRB10-00520  HRB10-00559  HRB10-00548  HRB10-00598  HRB10-00602  HRB10-00587  HRB10-00588  HRB10-00564  HRB10-00558  HRB10-00585  HRB10-02345  HRB10-00583  HRB10-00549  HRB10-00615  HRB10-00608  HRB10-00603  HRB10-00612  HRB10-00693  HRB10-00694  HRB10-00666  HRB10-00637  HRB10-00691  HRB10-00636  HRB10-00683  HRB10-00711  HRB10-00688  HRB10-00672  HRB10-00674  HRB10-00677  HRB10-00678  HRB10-00675  HRB10-00676  HRB10-00723  HRB10-00741  HRB10-00726  HRB10-00765  HRB10-00740  HRB10-00742  HRB10-00738  HRB10-00739  HRB10-03522  HRB10-01867  HRB10-01859  HRB10-01907  HRB10-01864  HRB10-01928  HRB10-05596  HRB10-01936  HRB10-01879  HRB10-01873  HRB10-01854  HRB10-02993  HRB10-02887  HRB10-02022  HRB10-06063  HRB10-01977  HRB10-02033  HRB10-01978  HRB10-06048  HRB10-06123  HRB10-06069  HRB10-06084  HRB10-06080  HRB10-06070  HRB10-06072  HRB10-06068  HRB10-06129  HRB10-06125  HRB10-06131  HRB10-06133  HRB10-06066  HRB10-06074  HRB10-06067  HRB10-06071  HRB10-06073  HRB10-06146  HRB10-06145  HRB10-05740  HRB10-06213  HRB10-05830  HRB10-04790  HRB10-06217  HRB10-03859  HRB10-05022  HRB10-00876  HRB10-03714  HRB10-01639  HRB10-03714 
 
S.n.  HRB10-06319 
 
[s.n.g  HRB10-06122 
 
Samostan milosrdnih sestara sv. Vinka  HRB10-04710 
 
Samouprava  HRB10-05124 
 
Sarajevska sekcija Jugosl. prof. društva  HRB10-02559 
 
Sarajevska sekcija Jugoslav. profesorskog društva  HRB10-00939  HRB10-05361  HRB10-05360 
 
Sarajevska sekcija Jugoslavenskog profesorskog društva  HRB10-05362 
 
Savetodavni odbor za stočarstvo  HRB10-03973 
 
Savez grafičkih radnika-ca Jugoslavije  HRB10-04801  HRB10-04802 
 
Savez hrvatskih obrtnika  HRB10-04803 
 
Savez jugoslavenske industrije cementa  HRB10-00546 
 
Savez jugoslovenskih emigrantskih udruženja iz Julijske krajine (Istre-Trsta-Gorice)  HRB10-03843 
 
Savez Jugoslovensko-čehoslovačkih liga  HRB10-00322 
 
Savez kršćanskih socijala  HRB10-03993 
 
Savez lučkih i obalskih radnika Jugoslavije  HRB10-04805 
 
Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450  HRB10-02450 
 
Savez organizacija iseljenika  HRB10-00319 
 
Savez organizacija iseljenika u Zagrebu  HRB10-00318 
 
Savez osiguravajućih društava  HRB10-04808 
 
Savez privatnih nameštenika Jugoslavije  HRB10-02434 
 
Savez privatnih namještenika Jugoslavije  HRB10-02959 
 
Savez sokola Kraljevine Jugoslavije  HRB10-04812 
 
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije  HRB10-05011  HRB10-05010 
 
Savez srpskih zemljoradničkih zadruga  HRB10-05075  HRB10-05075  HRB10-05075  HRB10-05075  HRB10-05075 
 
Savez srpskih zemljoradničkih zadruga, kao zadruga u Zagrebu  HRB10-04813 
 
Savez stočarskih udruga  HRB10-04815 
 
[Savez štedionica Kraljevine Jugoslavije]  HRB10-04820 
 
Savez Štedionica Kraljevine Jugoslavije  HRB10-01658 
 
Savez Trećega reda sv. Franje  HRB10-05172 
 
Savez trezvene mladeži  HRB10-00176 
 
Savez za promet stranaca  HRB10-06221 
 
Savez židovskih omladinskih udruženja Kraljevine Jugoslavije  HRB10-00618  HRB10-06176 
 
Savremena biblioteka  HRB10-03970 
 
Schuelerarbeit aus der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt  HRB10-06179 
 
Scopoli di S. Pantaleo  HRB10-01445 
 
Scuola tip. edit. V. Focardi  HRB10-00861 
 
Scuola Tip. Edit. V. Focardi  HRB10-05024 
 
Selbstverlag  HRB10-03057 
 
Selbstverlag des Instituts fuer Hygiene und der Schule fuer Volksgesundheit  HRB10-00283 
 
Selbstverlag, Druck der Zvezna tiskarna in Celje  HRB10-03055 
 
Seljačka sloga  HRB10-04513  HRB10-04531  HRB10-00274  HRB10-04522  HRB10-04524  HRB10-04526  HRB10-04521  HRB10-03935  HRB10-04518  HRB10-04520  HRB10-04529  HRB10-04519  HRB10-04516  HRB10-04517  HRB10-04525  HRB10-04523  HRB10-04515  HRB10-04514  HRB10-04512  HRB10-04510  HRB10-04511 
 
Seljačko kolo  HRB10-04545 
 
Senjski klub  HRB10-05621 
 
Severomoravsky akademicky kulturni odbor  HRB10-02845 
 
Sherlock Holmes naklada  HRB10-01236  HRB10-01237  HRB10-01234  HRB10-01233  HRB10-01231  HRB10-01232  HRB10-01235 
 
Silurificio Whitehead di Fiume, Societa Anonima  HRB10-00190 
 
Simetra, Nakladna knjižara J. N. Jindra  HRB10-03921 
 
"Skerlić"  HRB10-04799 
 
Skopsko naučno društvo  HRB10-05742 
 
[Skopsko naučno društvo]  HRB10-01740  HRB10-03452 
 
Skrelić  HRB10-03439 
 
Slavenska knjižara St. i M. Radić  HRB10-05800  HRB10-04539  HRB10-03117  HRB10-01361 
 
[Slavenska knjižara St. i M. Radić]  HRB10-04532  HRB10-04527 
 
Slavenska knjžara St. i M. Radić  HRB10-06161 
 
Slavensko uzajamno i potporno društvo  HRB10-04950 
 
Slavija  HRB10-04959  HRB10-02122 
 
Slavjansko-amerikansko dobrotvorno društvo  HRB10-04952 
 
Sletski odbor  HRB10-05006 
 
Slovo  HRB10-01667  HRB10-06372  HRB10-02762 
 
"Slovo"  HRB10-06049 
 
"Slovo" naklada knjiga  HRB10-05801 
 
"Slovo" naklada knjiga E. Zagotta  HRB10-00627  HRB10-04893 
 
"Slovo" naklada knjiga M. Zagotta  HRB10-03188 
 
"Slovo" nakladni zavod i tiskara E. Zagotta  HRB10-05455 
 
"Slovo" nakladni zavod i tislara E. Zagotta  HRB10-04315 
 
"Slovo", naklada knjiga M. Zagotta  HRB10-01443 
 
"Slovo", nakladni zavod E. Zagotta  HRB10-01222 
 
"Slovo", nakladni zavod i tiskara E. Zagotta  HRB10-03762  HRB10-03293  HRB10-05776  HRB10-01514  HRB10-01666  HRB10-06193  HRB10-00933  HRB10-03560  HRB10-03285  HRB10-00355 
 
Smotra slavenske politike  HRB10-01481 
 
Societa dalmata di storia patria  HRB10-04593 
 
Societa editrice Arena  HRB10-00838 
 
Societa editrice internazionale  HRB10-04140 
 
Societa Editrice Internazionale  HRB10-04142 
 
[Società filarmonica]  HRB10-04996 
 
Società tipografica editrice  HRB10-04670 
 
Sodalizia S. Ermacora  HRB10-04848 
 
Sojuz ruskih' pisatelej i žurnalistov' v' Jugoslavii  HRB10-00156 
 
"Soko na Jadranu"  HRB10-01183 
 
Sokolska župa  HRB10-01987 
 
Spes  HRB10-00886 
 
Sprava Kralovstvi Jihoslavie  HRB10-02780 
 
Središnja uprava za posredovanje rada  HRB10-02989 
 
Središnje ribarsko društvo  HRB10-02499 
 
Središnji ured za osiguranje radnika  HRB10-03965  HRB10-01775 
 
Sreten Il. Obradović : Jugoslovensko istorisko društvo  HRB10-03645 
 
[Srpska književna zadruga]  HRB10-00158 
 
Srpska književna zadruga  HRB10-00729 
 
Srpska kraljevska akademija]  HRB10-01365 
 
Srpska kraljevska akademija  HRB10-04638  HRB10-02261  HRB10-00982  HRB10-04640  HRB10-01697  HRB10-01435  HRB10-05091  HRB10-03142  HRB10-03143  HRB10-06192  HRB10-03144  HRB10-01473 
 
[Srpska kraljevska akademija]  HRB10-01363  HRB10-01364 
 
Srpska pravoslavns episkopija gornjokarlovačka  HRB10-01931 
 
[Srpsko lekarsko društvo]  HRB10-05037 
 
Srpsko poljoprivredno društvo  HRB10-06277  HRB10-06278  HRB10-06276 
 
[Srpskopravoslavna crkvena opština]  HRB10-03248 
 
St. Gabriel  HRB10-05931 
 
St. Kugli  HRB10-05288  HRB10-02636  HRB10-01678  HRB10-02936  HRB10-00714  HRB10-02612  HRB10-06085  HRB10-03684  HRB10-04170  HRB10-02607  HRB10-03043  HRB10-02968  HRB10-00713  HRB10-00499 
 
[St. Kugli]  HRB10-03084 
 
Stab. tip. F. Rocco  HRB10-01797 
 
Stab. tip. Francesco Rocco  HRB10-00757 
 
Stab. Tip. Francesco Rocco  HRB10-01821 
 
Stab. tip. G. Coana & figli  HRB10-01074 
 
Stabilimento tipografico de "La vedetta d'Italia"  HRB10-05588 
 
Stabilimento tipografico de "La Vedetta d'Italia"  HRB10-04021 
 
Stabilimento Tipografico de La vedetta d'Italia  HRB10-01210 
 
Stal. tip. G. Coana & Figli  HRB10-04058 
 
[Stalni odbor kongresa]  HRB10-02678 
 
Stalni odbor kongresa  HRB10-02679 
 
[Stalni odbor Kongresa]  HRB10-02680  HRB10-02681 
 
Stanko Dvoržak  HRB10-06064 
 
Starješinstvo Hrvatskog Domobrana za Južnu Ameriku  HRB10-05875 
 
Statne nakladatel'stvo  HRB10-03799 
 
Stephaneum tiskara  HRB10-02462  HRB10-02462 
 
[Studentske novine]  HRB10-03954 
 
Studio Col  HRB10-01067 
 
Subotička matica  HRB10-00663  HRB10-00661  HRB10-00993  HRB10-03017  HRB10-03217 
 
Sv. Frane  HRB10-04317 
 
Svećenička knjiž. družba  HRB10-00633 
 
Svećenička književna družba  HRB10-00634 
 
Sveslovenski lekarski savez  HRB10-05199 
 
Svešteničko udruženje Pravoslavne eparhije pakračke  HRB10-02281 
 
Svetište Gospe od Škrpjela  HRB10-00721 
 
Svetlost  HRB10-03012  HRB10-03377 
 
Swedenborg Society  HRB10-05222 
 
Širom svijeta  HRB10-00417  HRB10-00926 
 
[Škola]  HRB10-01286 
 
Škola i dom  HRB10-04738 
 
Škola narodnog zdravlja  HRB10-00774  HRB10-01458  HRB10-00803  HRB10-00291 
 
Školska knjiga i tiskanica Savske banovine  HRB10-06143 
 
Školski fond državne srednje tehničke škole  HRB10-04657 
 
Štamp. poduzeće Novo doba  HRB10-03527 
 
Štampa "Polet"  HRB10-01422 
 
Štampa "Zaštita"  HRB10-04863 
 
Štampa Državne štamparije Krajevine Jugoslavije  HRB10-05997 
 
štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije  HRB10-00521 
 
Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije  HRB10-01628  HRB10-04397 
 
štampa Državne štamparije Kraljevine Juloslavije [!]  HRB10-01184 
 
Štampa Grafički umetnički zavod "Planeta"  HRB10-02384 
 
štampa i nakl. Viktor Horvath-a  HRB10-03769 
 
Štampa Jurske biškupije  HRB10-03682 
 
štampa M. Trinki  HRB10-04912 
 
štampa Misionski stan sv. Gabriela]  HRB10-03953 
 
Štampa zadružne štamparije  HRB10-05062 
 
Štampa Ž. Madžarević(Pređe "Tucović")  HRB10-00035 
 
Štampala Tiskara Danica  HRB10-03914 
 
Štampano u nadbibiskupskoj štampariji  HRB10-04678 
 
štampano u tiskari "Merkantile"  HRB10-04099 
 
Štamparija "Bosanska pošta"  HRB10-00505 
 
Štamparija "Davidović"  HRB10-02794 
 
Štamparija "Davidović" Pavlovića i druga  HRB10-04003 
 
Štamparija "Gaj"  HRB10-02470 
 
štamparija "Grafika"  HRB10-03165 
 
Štamparija "Grafika"  HRB10-04464  HRB10-04426 
 
Štamparija "Grafika" (S. Kovačić)  HRB10-02708 
 
Štamparija "Grafika", (S. Kovačić)  HRB10-02278 
 
Štamparija "Gutenberg"  HRB10-02730 
 
Štamparija "Jadran"  HRB10-06029  HRB10-01523  HRB10-05913  HRB10-01005  HRB10-01874  HRB10-02210 
 
Štamparija "Južna Srbija"  HRB10-03349 
 
Štamparija "Planeta"  HRB10-03666 
 
Štamparija "Privreda" D. Radulović  HRB10-02899 
 
Štamparija "Privrednik"  HRB10-03641 
 
Štamparija "Privrednik" Ž. D. Blagojevića  HRB10-01164 
 
Štamparija "Sv. Sava"  HRB10-01421 
 
Štamparija "Svetlost"  HRB10-01700 
 
Štamparija A. Rota  HRB10-06354  HRB10-06358  HRB10-06357  HRB10-06351  HRB10-06352  HRB10-06265 
 
Štamparija Antun Rott  HRB10-01169 
 
Štamparija Antuna Rota  HRB10-06355 
 
Štamparija Bosanska pošta, Josip Bretler i dr.  HRB10-00913 
 
Štamparija braća Janković  HRB10-00389 
 
Štamparija braće Filipović  HRB10-03310 
 
Štamparija braće Stipan  HRB10-05200 
 
Štamparija D. Gregorić  HRB10-00321 
 
Štamparija Drag. Gregorića  HRB10-05824 
 
Štamparija Drag. Popović  HRB10-01376 
 
Štamparija Drag. Popovića  HRB10-00297 
 
Štamparija Dragutina Rališa  HRB10-01751 
 
Štamparija Friedmann  HRB10-01080 
 
Štamparija Gaj  HRB10-03695  HRB10-03568 
 
Štamparija Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga  HRB10-04350 
 
Štamparija Globus  HRB10-02688 
 
Štamparija Grafika  HRB10-02177  HRB10-00426  HRB10-02005  HRB10-06134 
 
štamparija Jadran  HRB10-03116 
 
Štamparija Jadran  HRB10-05585  HRB10-00755  HRB10-04793 
 
Štamparija Jovanović i Bogdanov  HRB10-02156  HRB10-02709  HRB10-03901 
 
Štamparija Jovanović i Bogdanović  HRB10-03665 
 
Štamparija Kovacs Bencze Alberta  HRB10-05662 
 
Štamparija Merkur  HRB10-05560  HRB10-05713 
 
Štamparija Mihalec  HRB10-05177 
 
Štamparija nakladne knjižare Janka Dujaka  HRB10-00200  HRB10-06305 
 
Štamparija Omer Šehić  HRB10-05978 
 
Štamparija Pacher i Kisić  HRB10-03574 
 
Štamparija Privredni pregled  HRB10-05032 
 
Štamparija Prosveta  HRB10-05973  HRB10-03731 
 
Štamparija Risto J. Savić  HRB10-05552 
 
Štamparija Vazduhoplovne vojne komande  HRB10-04411 
 
Štamparlja Vujičin Lazar  HRB10-00992 
 
Štamparska radionica Ministarstva vojske i mornarice  HRB10-00895  HRB10-02385  HRB10-01866 
 
Štamparski zavod  HRB10-05972 
 
Štamparski zavod Krbavac i Pavlović  HRB10-00175  HRB10-05367 
 
Štamparski zavod Sarajevo  HRB10-05970 
 
Štamparsko poduzeće "Novo doba"  HRB10-05867  HRB10-00793 
 
Štamparsko poduzeće Novo doba  HRB10-04884  HRB10-05719 
 
Šumsko-industrisko preduzeće "Šipad"  HRB10-02588 
 
T. Jovanović i Vujić  HRB10-00257  HRB10-00616  HRB10-05755  HRB10-04348  HRB10-04347  HRB10-00990  HRB10-04911  HRB10-05054  HRB10-03916  HRB10-03831  HRB10-03548  HRB10-02786  HRB10-04821  HRB10-05701  HRB10-05964  HRB10-01774  HRB10-01691  HRB10-01674  HRB10-05966  HRB10-05965  HRB10-05963  HRB10-05962  HRB10-01673  HRB10-06151  HRB10-01456  HRB10-03541  HRB10-03540  HRB10-03542  HRB10-03545  HRB10-03544  HRB10-03546  HRB10-03438  HRB10-03510  HRB10-03761  HRB10-03917  HRB10-03834  HRB10-03850  HRB10-03855  HRB10-03228  HRB10-04344  HRB10-04343  HRB10-04345  HRB10-04346  HRB10-04591  HRB10-05058  HRB10-05067  HRB10-05097  HRB10-04872  HRB10-05703  HRB10-05702  HRB10-05716  HRB10-05715  HRB10-05756  HRB10-05757  HRB10-05764  HRB10-05759  HRB10-05758  HRB10-05762  HRB10-05967  HRB10-05955  HRB10-05951  HRB10-05956  HRB10-05954  HRB10-05961  HRB10-05952  HRB10-05957  HRB10-05958  HRB10-05953  HRB10-05959  HRB10-05960  HRB10-06000 
 
Tena  HRB10-00005  HRB10-00014  HRB10-00016  HRB10-00017  HRB10-00018  HRB10-00019  HRB10-00020  HRB10-00021  HRB10-00023  HRB10-00006  HRB10-00007  HRB10-00008  HRB10-00009  HRB10-00010  HRB10-00011 
 
The Jugoslav Bureau  HRB10-00856 
 
The Macmillan Company  HRB10-03636 
 
The Slavonic Pioneers of California đ  HRB10-04954 
 
The Stratford company  HRB10-01745  HRB10-01746 
 
The University of Minnesota Press  HRB10-00024 
 
Themis  HRB10-02792 
 
Theodor Steinkopff  HRB10-05607 
 
Tikara Kuzma Rožmanić  HRB10-00553 
 
Tip. Artale  HRB10-00340 
 
Tip. edit. S. Artale  HRB10-01480 
 
Tip. Editrice Spiridione Artale  HRB10-00338 
 
Tipografia Artale  HRB10-05861 
 
Tipografia della Casa editrice Marietti  HRB10-05243 
 
Tipografia E. de Schoenfeld  HRB10-00397  HRB10-00758  HRB10-00751  HRB10-06294  HRB10-02170  HRB10-05562  HRB10-01720  HRB10-04160  HRB10-03078  HRB10-01465  HRB10-05563 
 
Tipografia Moderna  HRB10-01727 
 
Tipografia Spiridione Artale  HRB10-00339 
 
"Tipografija"  HRB10-03485  HRB10-03164 
 
Tipografija  HRB10-02222  HRB10-01991  HRB10-02417  HRB10-01804  HRB10-02726  HRB10-01726  HRB10-05152  HRB10-02587  HRB10-05537  HRB10-05183  HRB10-00386  HRB10-03455  HRB10-00586  HRB10-06135  HRB10-00406  HRB10-06286  HRB10-00068  HRB10-01999  HRB10-02359  HRB10-00932  HRB10-02685  HRB10-02842  HRB10-05836 
 
Tipografija d. d.  HRB10-00405 
 
Tipografija d.d.  HRB10-01119 
 
Tipografija D.D. Zagreb  HRB10-01996 
 
Tipografija Svetlost  HRB10-00027 
 
Tipografija v. Hamilkar Vitaliani  HRB10-01129 
 
Tipografska radionica Štaba vazduhoplovstva vojske  HRB10-03139 
 
Tirelli di F. Guaitolini  HRB10-01029 
 
tisak "Ameriške domovine"  HRB10-05027 
 
tisak "Tipografije"  HRB10-00969  HRB10-00968  HRB10-00961  HRB10-00959  HRB10-00966  HRB10-00965  HRB10-00902 
 
[tisak "Union" grafičko-nakladni zavod d. d.]  HRB10-05443 
 
Tisak biskupijske tiskare  HRB10-04266 
 
tisak Braća Loborec  HRB10-04770 
 
tisak Građanske tiskare  HRB10-04020  HRB10-03759 
 
tisak i nakl. C. Albrecht (P. Acinger)  HRB10-02797 
 
Tisak i nakl. Frankove tiskare  HRB10-06194 
 
tisak i nakl. Glasnik Srca Isusova  HRB10-00066 
 
tisak i nakl. Hrv. tiskarskog zavoda  HRB10-00955 
 
tisak i nakl. Jugoslovenska štampa  HRB10-00330 
 
Tisak i nakl. Jugoslovenske štampe  HRB10-02812 
 
Tisak i nakl. Jugoslovenske štampe d. d.  HRB10-02812 
 
Tisak i nakl. Knjižara St. Kugli  HRB10-02355 
 
tisak i nakl. Knjižare L. Hartmana (Stj. Kugli)  HRB10-02925 
 
tisak i nakl. Knjižare St. Kugli  HRB10-05279 
 
Tisak i nakl. Knjižare St. Kugli  HRB10-05933  HRB10-02357 
 
tisak i nakl. Kraljek i Vežić  HRB10-03753  HRB10-02641 
 
tisak i nakl. S. Kugli  HRB10-05281  HRB10-05288 
 
Tisak i nakl. S. Kugli  HRB10-04401  HRB10-00369  HRB10-04404  HRB10-04402 
 
tisak i nakl. St. Kugli  HRB10-00182 
 
Tisak i nakl. St. Kugli  HRB10-04243  HRB10-04422 
 
Tisak i naklada Jugoslavenske štampe  HRB10-00492 
 
Tisak i naklada knjigotiskare F. Lipšić  HRB10-04847 
 
tisak i naklada Knjižare St. Kugli  HRB10-01982 
 
Tisak i naklada knjižare St. Kugli  HRB10-04367 
 
Tisak i naklada Knjižare St. Kugli  HRB10-04227  HRB10-02934  HRB10-02932 
 
tisak i naklada S. Kugli  HRB10-01731 
 
Tisak i naklada S. Kugli  HRB10-02610 
 
Tisak i naklada St. Kugli  HRB10-05060  HRB10-02921 
 
tisak I. Nell  HRB10-04156 
 
Tisak Jugoslavenske štampe d.d.  HRB10-01603 
 
tisak Jugoslovenske štampe  HRB10-00971  HRB10-00869 
 
Tisak jugoslovenske štampe  HRB10-00938 
 
Tisak Jugoslovenske štampe  HRB10-05039  HRB10-05948  HRB10-03732  HRB10-03733 
 
tisak M. Bauera  HRB10-02907 
 
tisak Nadbiskupske tiskara  HRB10-01437 
 
tisak Nadbiskupske tiskare  HRB10-02997  HRB10-04633  HRB10-01779  HRB10-01599  HRB10-05536  HRB10-01767  HRB10-01770 
 
Tisak nadbiskupske tiskare  HRB10-03153  HRB10-02503 
 
Tisak Nadbiskupske tiskare  HRB10-01953  HRB10-01381  HRB10-05122  HRB10-04005 
 
tisak Nadbistupske tiskare  HRB10-05364 
 
Tisak Narodne tiskare  HRB10-04844 
 
Tisak Privredne štamparije  HRB10-01630 
 
Tisak S. Blažanin  HRB10-02418 
 
tisak sestara milosrdnica  HRB10-05863 
 
tisak Svobodine "Narodne tiskare"  HRB10-05048 
 
[Tisak Tipografija]  HRB10-03348 
 
Tisak Tipografija  HRB10-01752  HRB10-03124 
 
tisak Tipografije  HRB10-00962  HRB10-02830 
 
tisak Tiskare C. Albrecht (p. Acinger)  HRB10-01659 
 
[Tisak Zagrebačka privredna štamparija]  HRB10-02326 
 
tisak Zaklade tiskare narodnih novina  HRB10-01196  HRB10-03246 
 
tisak Zaklade tiskare Narodnih novina  HRB10-02221  HRB10-00956  HRB10-00975  HRB10-05165  HRB10-05166  HRB10-03694 
 
Tisak zaklade tiskare Narodnih novina  HRB10-05598  HRB10-04219 
 
Tisak Zaklade Tiskare Narodnih novina  HRB10-02949 
 
Tisak, naklada i vlasništvo Zaklade tiskare Narodnih novina  HRB10-02611 
 
Tisakra Merkantile (Jutriša i Sedma K)  HRB10-04064 
 
Tiskara "Danica"  HRB10-00157  HRB10-03933 
 
Tiskara "Domovinski fond"  HRB10-06199 
 
Tiskara "Jadran"  HRB10-01878 
 
Tiskara "Kačić"  HRB10-01839 
 
Tiskara "Merkantile" (Jutriša i Sedmak)  HRB10-03324  HRB10-04800 
 
Tiskara "Narodne prosvjete"  HRB10-05276 
 
Tiskara "Novo doba"  HRB10-00097 
 
Tiskara B. Franka  HRB10-03183 
 
Tiskara Blažanin  HRB10-05175 
 
Tiskara braće Kralj  HRB10-02060 
 
tiskara C. Albercht (P. Acinger)  HRB10-01441 
 
Tiskara C. Albrecht  HRB10-01848  HRB10-06223  HRB10-05661  HRB10-05656 
 
Tiskara D. Beker  HRB10-00750 
 
Tiskara Danica  HRB10-04711  HRB10-03783 
 
Tiskara Domovinski fond  HRB10-06198 
 
Tiskara Dragutin Beker  HRB10-01979 
 
Tiskara Dragutin Spuller  HRB10-05923 
 
Tiskara Dragutina Spullera u Samoboru  HRB10-03305 
 
Tiskara E. Vitalini i sin  HRB10-02468 
 
Tiskara F. Marjanović  HRB10-02324  HRB10-05950 
 
Tiskara F. Marjanovića  HRB10-01602 
 
Tiskara Gradjanske tiskare  HRB10-02415 
 
Tiskara Hans Helbling, Karl Stekly  HRB10-00864  HRB10-00863 
 
Tiskara Ivan Rast  HRB10-04902 
 
Tiskara Josipa Horvatha  HRB10-00211 
 
tiskara K. Rožmanić  HRB10-03009 
 
Tiskara K. Rožmanić  HRB10-05530  HRB10-03006  HRB10-03514 
 
Tiskara Kačić  HRB10-04694 
 
[Tiskara Kačić]  HRB10-03736 
 
Tiskara Kraljek i Vežić  HRB10-01369 
 
Tiskara Ladislav Janzon  HRB10-00263 
 
Tiskara Merkantile  HRB10-02416  HRB10-00702  HRB10-00919 
 
Tiskara Merkantile (Juriša i Sedmak)  HRB10-04249 
 
tiskara Merkantile (Jutriša i Sedmak)  HRB10-05680  HRB10-02214 
 
Tiskara Merkantile (Jutriša i Sedmak)  HRB10-01133  HRB10-06373  HRB10-04189  HRB10-00580 
 
Tiskara Merkantile Jutriša i Sedmak  HRB10-01099 
 
tiskara Narodne prosvjete  HRB10-05819 
 
Tiskara narodne prosvjete  HRB10-01670 
 
Tiskara Narodne prosvjete]  HRB10-04602 
 
Tiskara Narodne prosvjete  HRB10-03507  HRB10-03380  HRB10-00772  HRB10-00770  HRB10-02699  HRB10-04917 
 
Tiskara Narodne Prosvjete  HRB10-02701 
 
Tiskara Narodnih novina  HRB10-00004  HRB10-06001 
 
tiskara Novo doba  HRB10-00094  HRB10-00092  HRB10-00095  HRB10-00098 
 
Tiskara Novo Doba  HRB10-00096 
 
Tiskara Slovo E. Zagotta  HRB10-02129 
 
Tiskara Stjepan Blažanin  HRB10-03683 
 
Tiskara Stunković i Poljak  HRB10-04097 
 
Tiskara Stunković Poljak  HRB10-04094 
 
Tiskara Šek  HRB10-06349 
 
Tiskara V. Pelc  HRB10-02410 
 
Tiskara Vjekoslav Pelc  HRB10-04065 
 
Tiskata D. Baker  HRB10-00843 
 
Tiskem a nakladem Československe graficke Unie  HRB10-04637 
 
tiskom Štamparije "Gaj"  HRB10-05996 
 
Tiskrna Brata Rode & Martinčić  HRB10-03969 
 
Toma Jovanović i Vujić  HRB10-05767 
 
Tow. Swietego Michala Archaniola  HRB10-00709 
 
Tpi. E. de Schoenfeld  HRB10-02185 
 
Treći red kapucinski u Osijeku  HRB10-04963 
 
Treves-Treccani-Tumminelli  HRB10-05188 
 
[Trgovačka škola  HRB10-05720 
 
Trgovačka štamparija  HRB10-03740 
 
Trgovačka tiskara  HRB10-05804  HRB10-04509 
 
Trgovačka tiskara E. Desman  HRB10-02542 
 
Trgovačka tiskara E. Desman i drug  HRB10-04035 
 
Trgovački muzej  HRB10-02173  HRB10-02174 
 
Trgovačko-obrtnička komora za Dubrovnik i Kotor  HRB10-05721 
 
trošak i naklada Učiteljske tiskare  HRB10-01251  HRB10-01252 
 
Typis Francisci Suppan  HRB10-03659 
 
Typis Mart. Aloys Divald  HRB10-00845 
 
U komisionoj nakladi knjižare Z. i V. Vasića  HRB10-02158 
 
u nakladi Hrvatske književne naklade  HRB10-02863 
 
u tiskari D. Spullera  HRB10-02073 
 
U[Udruženje] [za] D[dječju] K[književnost]  HRB10-04316 
 
Učiteljska tiskara  HRB10-02427 
 
[Udruženje "Dečijeg doma Viteškog kralja Aleksandra I. Ujedinitelja"  HRB10-05810 
 
Udruženje Jugoslavenskih inženjera i arhitekata  HRB10-02366 
 
[Udruženje književnika]  HRB10-05812 
 
Udruženje monopolskih činovnika  HRB10-03623 
 
Udruženje nastavnika građanskih škola Kraljevine Jugoslavije  HRB10-04205 
 
Udruženje slušača Drž. muzičke akademije u Zagrebu  HRB10-01370 
 
Udruženje slušača tehničkog fakulteta  HRB10-02062 
 
Udruženje slušača Tehničkog fakulteta  HRB10-04204  HRB10-04764  HRB10-04765 
 
Udruženje studenata Drž. muzičke akademije  HRB10-01371 
 
Udruženje studenata mašinske i elektro-tehnike  HRB10-00183 
 
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji  HRB10-05813 
 
Udruženje za unapređivanje dečje književnosti  HRB10-00314 
 
Udruženje železničkih činovnika Kraljevine Jugoslavije  HRB10-05814 
 
Uitgeverij H. Stam  HRB10-00837 
 
Umjetnička biblioteka  HRB10-05196 
 
Umjetnički paviljon  HRB10-02245 
 
Unas  HRB10-01932 
 
Uniao Mutua Yugoslava  HRB10-02392 
 
Unio Cleri missionaria pro Jugoslavia  HRB10-00852 
 
Union Yougoslave pour la protection de l'enfance = Jugoslavischer Verband fuer Kinder- und Jugendfuersorge  HRB10-00849 
 
Union yougoslave pour la protection des enfants  HRB10-00847 
 
Union, tvornica kandita i čokolade  HRB10-02368 
 
Unione Provinciale Fascista deli Agricoltori dell'Istria  HRB10-00731 
 
Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura dell'Istri1936.  HRB10-00731 
 
Universitaets-Verlagsbuchhandlung  HRB10-00229 
 
University  HRB10-03506 
 
University Press  HRB10-06174 
 
Univerzum  HRB10-02546  HRB10-05926  HRB10-05925 
 
Uprava bolnice  HRB10-01258 
 
Uprava djela Dinastije Karađorđevića  HRB10-01166 
 
Uprava Glasnika sv. Ante  HRB10-00436  HRB10-00435 
 
Uprava Gradskog zoološkog perivoja  HRB10-01817 
 
Uprava Živinarsko-poljoprivredne izložbe  HRB10-06364 
 
Urban & Schwarzenberg  HRB10-03422 
 
Uredništvo "Gospodarskih novina"  HRB10-03235 
 
uredništvo "Nevena"  HRB10-00706 
 
Uredništvo Glasnika srca Isusova  HRB10-00692 
 
Uredništvo Glasnika sv. Ante  HRB10-00434 
 
Uredništvo HOB  HRB10-02285 
 
uredništvo i uprava Glasnika sv. Ante  HRB10-02601 
 
Uredništvo i uprava Vojnih Kalendara  HRB10-05937 
 
Uredništvo Života  HRB10-00254 
 
v generalni komisi nakladatelstvi Orbis  HRB10-01703 
 
V. A. Duišin  HRB10-06267 
 
V. Cardin  HRB10-01728 
 
V. Esih  HRB10-00119  HRB10-00116 
 
V. Horvath  HRB10-05207 
 
V. Maček  HRB10-04513  HRB10-04531  HRB10-04522  HRB10-04524  HRB10-04526  HRB10-04521  HRB10-03935  HRB10-04518  HRB10-04520  HRB10-04529  HRB10-04519  HRB10-04516  HRB10-04517  HRB10-04525  HRB10-04523  HRB10-04515  HRB10-04514  HRB10-04512  HRB10-04510  HRB10-04511 
 
V. Vošicki  HRB10-00483  HRB10-04788  HRB10-03417 
 
Vacuum oil company, tehnički odio  HRB10-00001 
 
Vakufska direkcija  HRB10-04888 
 
vast. nakl.  HRB10-05750 
 
vastl. nakl.  HRB10-05751 
 
Vatrogasni vjesnik  HRB10-02362 
 
Vegetarsko društvo  HRB10-01981 
 
Verlag der "Byzantinisch-neugriechischen Jahrbuecher"  HRB10-03655 
 
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften  HRB10-04835 
 
Verlag Schmidt-Dengler  HRB10-05976 
 
Verlag von W. Kohlhammer  HRB10-00401  HRB10-04797 
 
Verlagsbuchhandlung Paul Parey  HRB10-01623 
 
Verleger und Hrsg. Kroatische Korrespondenz "Grič"  HRB10-04137 
 
Vesnik Saveza štedionica Kraljevine Jugoslavije  HRB10-05854 
 
"Vesnik" Saveza štedionica Kraljevine Jugoslavije  HRB10-02684 
 
Vidovdan  HRB10-03765 
 
[Viking-radio  HRB10-05984 
 
Viktor Horvath  HRB10-04292 
 
Viša gimnazija  HRB10-02246 
 
Viša škola Vojne akademije  HRB10-03137 
 
Višehrad  HRB10-02419 
 
Vita e pensiero  HRB10-01104 
 
vl. nakl.  HRB10-03494 
 
vl. naklada  HRB10-02824  HRB10-02294 
 
Vladimir Mangl  HRB10-03822 
 
vlas. nakl.  HRB10-04119  HRB10-05359 
 
vlasnik edicija "Nezaboravna naša Istra"  HRB10-05026 
 
vlast, nakl.  HRB10-05779 
 
[vlast. nakl.]  HRB10-00331  HRB10-03944  HRB10-03550 
 
vlast. nakl.  HRB10-01401  HRB10-01179  HRB10-00168  HRB10-02799  HRB10-00337  HRB10-03327  HRB10-05730  HRB10-01177  HRB10-00112  HRB10-03086  HRB10-03051  HRB10-03280  HRB10-03171  HRB10-01501  HRB10-05670  HRB10-04981  HRB10-04858  HRB10-01749  HRB10-06132  HRB10-00221  HRB10-04059  HRB10-02966  HRB10-03495  HRB10-00425  HRB10-00584  HRB10-00410  HRB10-03052  HRB10-05493  HRB10-05174  HRB10-05791  HRB10-05789  HRB10-00766  HRB10-05264  HRB10-04106  HRB10-00763  HRB10-03496  HRB10-04323  HRB10-00515  HRB10-00581  HRB10-00596  HRB10-00764 
 
Vlast. nakl.  HRB10-03157  HRB10-06333  HRB10-01499 
 
vlast. naklada  HRB10-05369 
 
[Vlastita naklada]  HRB10-02885  HRB10-02707 
 
Voj. Josipović  HRB10-01125 
 
Vojni vesnik  HRB10-04198 
 
Volkstrum, Wehr und Wirtschaft, Hans Kurzeja  HRB10-05736 
 
Vreme  HRB10-01222  HRB10-01949 
 
vyd V. Orel  HRB10-02855 
 
vyd. Československo-jihoslovanska liga  HRB10-05388 
 
vyd. Matice slovensky  HRB10-00589 
 
vydala Česko-slovensko-jihoslovanska liga  HRB10-03808 
 
vydava a tlači Knihtlačiaren Učastinarska spoločnost  HRB10-00935 
 
vytiskla "Politika"  HRB10-03816 
 
W. Braumueller  HRB10-00229 
 
W. Junk  HRB10-00045 
 
Walter de Gruyter & Co  HRB10-03657 
 
Watch tower Bible and tract society  HRB10-04761 
 
Watch tower, Bible and tract society  HRB10-04762 
 
Z. i V. Vasić  HRB10-05162  HRB10-01117  HRB10-04298  HRB10-03805  HRB10-03804  HRB10-03818  HRB10-03814  HRB10-03815 
 
Z. Jović  HRB10-03581 
 
Z. Vernić, M. Šarić i F. Ožegović  HRB10-03112 
 
"Zadruga"  HRB10-05975 
 
Zadruga profesorskog društva  HRB10-03350  HRB10-04653 
 
[Zadruga profesorskog društva]  HRB10-03444  HRB10-05487 
 
Zadrušna štamparija  HRB10-04784 
 
Zadružna štamparija  HRB10-03151  HRB10-03587  HRB10-04026  HRB10-02900  HRB10-02662  HRB10-05839  HRB10-02779  HRB10-01013  HRB10-04209  HRB10-05654  HRB10-05660  HRB10-02070 
 
Zadružna štamparija (B. Miletić)  HRB10-04891  HRB10-04062 
 
Zadružna štamparija (P. Živković)  HRB10-05638 
 
Zadružni štamparski zavod  HRB10-04249 
 
Zadužbina Luka Ćelovića-Trebinjca  HRB10-06216  HRB10-06216 
 
Zadužbina Milana Kujundžića  HRB10-01397 
 
Zagrebačka privredna štamparija  HRB10-00496  HRB10-03194  HRB10-06091  HRB10-04008 
 
Zagrebačka sekcija Jugoslavenskog profesorskog društva  HRB10-03449 
 
Zagrebački električni tramvaj]  HRB10-06224 
 
Zagrebačko klizačko društvo  HRB10-00631 
 
Zajednica slavenskih društava  HRB10-05198 
 
Zaklada tiskare Narodnih novina  HRB10-02577  HRB10-03515  HRB10-02980  HRB10-01889  HRB10-04352  HRB10-00619  HRB10-05450  HRB10-04832  HRB10-04108  HRB10-02832  HRB10-06120  HRB10-03980  HRB10-02566 
 
Zaklada tiskare Narodnih Novina  HRB10-03448 
 
Zaklada Tiskare Narodnih novina  HRB10-01474  HRB10-02271  HRB10-00889  HRB10-04700  HRB10-04906  HRB10-03049  HRB10-03093  HRB10-00854  HRB10-02562  HRB10-01766  HRB10-05881  HRB10-01521  HRB10-03014  HRB10-06228  HRB10-01914  HRB10-03406  HRB10-00249  HRB10-05640  HRB10-01830  HRB10-03037  HRB10-02718  HRB10-06150  HRB10-03491  HRB10-03032  HRB10-02181  HRB10-00724  HRB10-06007  HRB10-05748  HRB10-01409  HRB10-03715  HRB10-03968  HRB10-06314  HRB10-00063  HRB10-05619  HRB10-04701  HRB10-02127  HRB10-04647  HRB10-03409  HRB10-01974  HRB10-04780  HRB10-03981  HRB10-01669  HRB10-00890  HRB10-02620  HRB10-00708  HRB10-04690  HRB10-05845  HRB10-00046  HRB10-03451  HRB10-03020  HRB10-00122  HRB10-02179  HRB10-06283  HRB10-06157  HRB10-00332  HRB10-04620  HRB10-02735  HRB10-01847  HRB10-02039  HRB10-02737  HRB10-03924  HRB10-01944  HRB10-04303  HRB10-00381  HRB10-05668  HRB10-02192  HRB10-00393  HRB10-06053  HRB10-04424  HRB10-03835  HRB10-01395  HRB10-03322  HRB10-03838  HRB10-04960  HRB10-06310  HRB10-00844  HRB10-00747  HRB10-02519  HRB10-04022  HRB10-03662  HRB10-03982  HRB10-03284  HRB10-03410  HRB10-01826  HRB10-04331  HRB10-05583  HRB10-04755  HRB10-03913 
 
Zaklada Tiskare Narodnih novina]  HRB10-00870 
 
Zaklada tiskare Narodnih novina u Zagrebu  HRB10-02585 
 
[Zaklada tiskare Narodnih Novina u Zagrebu]  HRB10-03795 
 
Zaklada tiskare Narodnih novina).  HRB10-00333 
 
[Zaklada veterinarskog fakulteta]  HRB10-05475 
 
Zaklada Veterinarskog fakultete  HRB10-05474 
 
Zaklade tiskare Narodnih novina  HRB10-00876 
 
Zaklade Tiskare Narodnih novina  HRB10-04034 
 
Zakladna tiskara Narodnih novina  HRB10-00209 
 
Zastupništvo za Jugoslaviju Jugefa  HRB10-03844 
 
Zavod Savske banovine za osiguranje  HRB10-06227 
 
Zavod za gospodarsku upravu  HRB10-04365 
 
Zavod za mikrobiologiju i higijenu Vet. fakulteta : Veterinarska eksperimentalna stanica Ministarstva poljoprivrede  HRB10-02308 
 
Zavod za poljoprivredno-kemijsku tehnologiju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu  HRB10-02729 
 
[Zavod za unapredjenje zanatstva]  HRB10-02750 
 
Zavod za unapređivanje spoljene trgovine  HRB10-00055 
 
Zbor duhovne mladeži  HRB10-04049  HRB10-05626 
 
Zbor duhovne mladeži u Senju  HRB10-02002  HRB10-06159 
 
Zbor duhovne mladeži zagrebačke  HRB10-06289  HRB10-02193  HRB10-05705 
 
Zbor liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja  HRB10-03958  HRB10-02229  HRB10-03053  HRB10-05709  HRB10-03959  HRB10-03957  HRB10-03956 
 
Zemlja, zadruga za preseljivanje  HRB10-04339 
 
Zgodovinsko društvo  HRB10-00033 
 
Zmaj sv. Petra Vlaške ulice  HRB10-01257 
 
Znanje  HRB10-00862 
 
Zora  HRB10-03735 
 
Zvijezda mora  HRB10-02108 
 
Ž. Madžarević  HRB10-02356  HRB10-05495 
 
Žand. podoficirska škola  HRB10-06328 
 
Ženska udruga za očuvanje i promicanje hrvatskog kućnog obrta  HRB10-01961 
 
"Židov"  HRB10-05969 
 
Život  HRB10-04777