Kazalo nakladnika
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

1941].  HRB11-00531 
 
A. Ćelap  HRB11-03985  HRB11-02084 
 
A. Hartleben's Verlag  HRB11-02814 
 
A. Luser  HRB11-02479 
 
A. Luser-Verlag  HRB11-03883 
 
A. M. Matić  HRB11-04893 
 
A. M. Tomić  HRB11-04900  HRB11-04899  HRB11-04900  HRB11-04899 
 
[A. Šaulić  HRB11-04515 
 
A. Velzek  HRB11-01686  HRB11-00345  HRB11-01125  HRB11-00321  HRB11-00871  HRB11-00182  HRB11-01361  HRB11-02558  HRB11-01231 
 
Academy of Political Science  HRB11-04892 
 
Agit-prop C. K. K. P. H.  HRB11-02000 
 
Agit-prop Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske  HRB11-03475 
 
Agit-prop Centralnog Komiteta Komunističke Partije Hrvatske  HRB11-02602 
 
AGIT-PROP Centralnog Komiteta Komunističke Partije Hrvatske  HRB11-00982 
 
Agitprop CK KPH  HRB11-00791 
 
Agit-prop del Comitato regionale del Partito comunista Croato per l' Istria  HRB11-02685 
 
Agitprop O. K. K. P. H. za Hrv. primorje  HRB11-04434  HRB11-03205 
 
Agitprop O. K. K. P. H. za Hrvatsko orimorje  HRB11-03477 
 
Agitprop O. K. KPH za Hrv. primorje  HRB11-00086 
 
Agitprop Ob. K. K. P. H. za Istru i Primorje  HRB11-03756 
 
Agitprop Ob. K. KPH za Istru i Hrv. primorje  HRB11-00607 
 
Agitprop Obl. K. K. P. H. per l' Istria  HRB11-02684  HRB11-00668 
 
Agitprop Obl. K. K. P. H. za Istru  HRB11-03466 
 
Agitprop Obl. K. K.P. H. za Dalmaciju  HRB11-03463 
 
Agitprop Obl. K. K.P.H. za Dalmaciju  HRB11-00979  HRB11-04411  HRB11-03467  HRB11-04402  HRB11-03860  HRB11-04399  HRB11-04413 
 
Agitprop Obl. Kom. K. P. H. per l' Istria  HRB11-04422  HRB11-04428 
 
Agitprop Obl. Kom. K. P. H. per l' Istria e Litorale Croato, Sez. di lingua italiana  HRB11-00983 
 
Agitprop Obl. kom. K. P. H. za istru i Hrv. primorje  HRB11-03408 
 
Agitprop Obl. kom. K. P. H. za Istru i Hrv. primorje  HRB11-01112  HRB11-02610 
 
Agitprop Oblasnog komiteta K. P. H. za Dalmaciju  HRB11-03548  HRB11-02895 
 
Agitprop Oblasnog komiteta K. P. H. za Istru i Hrv. primorje  HRB11-03200 
 
Agitprop Oblasnog Komiteta K.P.H. za Dalmaciju  HRB11-03471 
 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju  HRB11-04419  HRB11-03473 
 
Agitprop OKKPH za Hrvatsko primorje  HRB11-05049  HRB11-05051 
 
Agitprop Okružnog komiteta za Hrvatsko primorje  HRB11-00795 
 
Agitprop P.K. K.P.H. za Dalmaciju  HRB11-00980  HRB11-03195 
 
Agit-prop P.K. K.P.H. za Dalmaciju  HRB11-04046  HRB11-03728 
 
Agitprop Pb. K. K.P.H. za Dalmaciju  HRB11-01139 
 
Akademie Verlag  HRB11-04104 
 
Akademsko križarsko bratstvo Mahnić  HRB11-03391 
 
Alster Verlag  HRB11-00080 
 
Ante Velzek  HRB11-02845  HRB11-00880  HRB11-01687 
 
Antifašistička fronta žena Hrvatske  HRB11-03927 
 
Augustea  HRB11-02815 
 
autor  HRB11-00906  HRB11-05102 
 
[autorica]  HRB11-00418  HRB11-01154 
 
AVNOJ  HRB11-00123 
 
Bačka duhovna oblast  HRB11-00278 
 
Baptistička crkvena zajednica  HRB11-05222 
 
Bayer, Odio za tropsku medicinu  HRB11-00233 
 
Be-l-ka  HRB11-02961  HRB11-00360  HRB11-00649 
 
Be-L-Ka  HRB11-04597 
 
BE-L-Ka  HRB11-02317 
 
Be-l-ka [Biblioteka lijepe knjige]  HRB11-02285 
 
Bibliografija domaće i strane književnosti  HRB11-00262 
 
Biblioteca Apostolica Vaticana  HRB11-04033 
 
[Biblioteka "Jugoslovenski vladari, velikani, znameniti ljudi"]  HRB11-03769 
 
Biblioteka Hrvatskog lista  HRB11-03567 
 
Biblioteka jevrejskog narodnog kalendara  HRB11-01401 
 
Bibliothèque Française  HRB11-02349 
 
Bihać - Hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti u Splitu  HRB11-01265 
 
Binoza  HRB11-02393  HRB11-02958  HRB11-02959  HRB11-02955  HRB11-02963  HRB11-02964  HRB11-04038  HRB11-04596  HRB11-01358  HRB11-01358 
 
"Binoza" Nakladni zavod (vl. Dr. A. Pavlaković)  HRB11-05094 
 
Biskup. tisk.  HRB11-04975 
 
Borba  HRB11-00362  HRB11-02081  HRB11-02427  HRB11-02080 
 
Briano  HRB11-02992 
 
Brzotiskom K. Albrechta  HRB11-03858 
 
Bulgara Esperantista Kooperativo  HRB11-02464 
 
Casa ed. del Libro italiano  HRB11-04508 
 
Casa ed. Velebit  HRB11-00875 
 
Casa editrice A. Velzek  HRB11-02677 
 
Casa editrice Giulia  HRB11-05093 
 
Cassa di risparmio  HRB11-00563 
 
Cedam  HRB11-03790 
 
Central Committee of the Jugoslav Red Cross  HRB11-04450 
 
[Centralni higijenski zavod]  HRB11-04967 
 
Centralni komitet Narodne omladine Hrvatske  HRB11-00378 
 
Centralni odbor USAJ-a  HRB11-01081 
 
Centralni odbor USAOJ-a  HRB11-01080 
 
Centralni odbor zbjega iz Jugoslavije  HRB11-00377 
 
Centrum Kiadovallalat  HRB11-03602 
 
Circolo Studi Politici  HRB11-04100 
 
Comitato per la soluzione dei problemi giuliani  HRB11-01128 
 
Comitato Regionale per l'Istria del Fronte Femminile Antifascista  HRB11-04949 
 
Comite Croata en la Rep. Argentina  HRB11-00686 
 
Comite regional de liberation national d'Istrie  HRB11-01216 
 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni - Fiume  HRB11-04141 
 
Consilio Provinciale delle Corporazioni del Carnaro  HRB11-03128 
 
Consociazione Turistica Italiana  HRB11-00878 
 
Cooperativa editrice istriana  HRB11-04240 
 
Cremonese ed.  HRB11-03960  HRB11-03150 
 
Croatian Historical Research Bureau  HRB11-00572 
 
Croatian publishing Co.  HRB11-02007 
 
Croatian Publishing Co.  HRB11-01552 
 
Croatiapromet  HRB11-01801 
 
Cura Instituti theol. O.F.M. Makarskae rectore  HRB11-00683 
 
Ćirilometodski vjesnik  HRB11-00892  HRB11-00893  HRB11-01002  HRB11-04742 
 
D. de Luigi  HRB11-00146 
 
D. Gregorić  HRB11-00869 
 
D. I. P. U.  HRB11-03610  HRB11-02702 
 
D. M. Delić  HRB11-04458 
 
Dalmatinsko američki klub za zap. Pennsylvaniu "Slobodna Dalmacija"  HRB11-04315 
 
Darsena  HRB11-03829 
 
Das Landespropagandaamt der Deutschen Volksgruppe in Kroatien  HRB11-04475 
 
Del Bianco editore  HRB11-05055 
 
Der junge Buenenvertrieb R. Steyer Verlag  HRB11-04235 
 
Deutsche Informationsstelle  HRB11-01660 
 
Deutscher Verlag fuer Jugend und Volk  HRB11-02477 
 
Direkcija za autosaobraćaj N. R. H.  HRB11-04989  HRB11-04990 
 
Dobra štampa  HRB11-01393 
 
Dominikanska naklada Istina  HRB11-00195 
 
Druckerei der Pester Lloyd Gesellschaft  HRB11-02476 
 
Druckerei Merkantile  HRB11-05133  HRB11-05134 
 
Drugotečajci Bogoslovskog fakulteta  HRB11-01549 
 
Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora  HRB11-02037  HRB11-03397  HRB11-02774 
 
Društvo "Kola srpskih sestara"  HRB11-05035  HRB11-05035 
 
Društvo historičara umjetnosti Narodne Republike Hrvatske  HRB11-04287 
 
Društvo hrvatskih srednjoškol. profesora  HRB11-00374 
 
Društvo hrvatskih srednjoškolskih profesora  HRB11-04325  HRB11-02773  HRB11-05068  HRB11-02151 
 
Društvo Ličana Hrvata u Zagrebu  HRB11-02668 
 
Društvo nivinara NR Hrvatske  HRB11-00537 
 
Društvo prijatelja starine Mursa  HRB11-00523 
 
Društvo sv. Jeronima  HRB11-00054  HRB11-02970 
 
Društvo sv. Mohora za Istru  HRB11-04295 
 
Društvo Svetog Stipana  HRB11-01114 
 
Društvo Zagrebčana  HRB11-01922 
 
Druztvo hrvatskih srednjoškolskih profesora  HRB11-01905 
 
Družtvo hrvatskih srednjoškolskih profesora  HRB11-01539  HRB11-02036 
 
Drž. građanska škola trg. smera  HRB11-01086 
 
Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača  HRB11-04177 
 
Državna mešovita građanska škola  HRB11-01087  HRB11-01087 
 
Državna mešovita građanska škola Dositeja Obradovića  HRB11-01088 
 
Državna mješovita građanska škola  HRB11-01089 
 
Državna mješovita građanska škola poljoprivrednog smjera  HRB11-01090 
 
Državna mješovita građanska škola trg. pravca "Petar Mrkonjić"  HRB11-01089 
 
Državna mješovita građanska škola trgovačkog smjera  HRB11-01090 
 
Državna mješovita građanska škola zanatsko-industriskog pravca]  HRB11-01091 
 
Državna muška građanska škola  HRB11-01092 
 
Državna muška građanska škola dr. Laze Kostića  HRB11-01092 
 
Državna muška učiteljska škola  HRB11-01097 
 
Državna štamparija  HRB11-01908  HRB11-00088  HRB11-01599 
 
Državna trgovačka akademija]  HRB11-01096  HRB11-01096 
 
[Državna učiteljska škola]  HRB11-01097 
 
Državna založba Slovenije  HRB11-04379  HRB11-04380 
 
[Državna ženska građanska škola]  HRB11-01098 
 
Državna ženska građanska škola  HRB11-01098 
 
Državni grafički zavod  HRB11-01431 
 
Državni izdavački zavod Jugoslavije  HRB11-02916  HRB11-03297  HRB11-03305 
 
Državni izvještajni i promičbeni ured  HRB11-04373  HRB11-00538  HRB11-03939 
 
[Državni izvještajni i promičbeni ured  HRB11-02689 
 
Državni izvještajni i promičbeni ured podružnica u Sarajevu  HRB11-04526 
 
Državni izvještajni i promičbeni ured podružnice Sarajevo  HRB11-02484 
 
Državni izvještajni i promidžbeni ured kod Predsjedništva vlade  HRB11-01136 
 
Državno grafičko poduzeće  HRB11-02734  HRB11-02735  HRB11-02135 
 
Državno izdavačko poduzeće Hrvatske  HRB11-00590 
 
Državno izdavačko preduzeće Bosne i Hercegovine  HRB11-02898 
 
Državno nakladno poduzeće Hrvatske  HRB11-03227  HRB11-04152 
 
"Dubrava"  HRB11-01960 
 
Dubrava  HRB11-02979  HRB11-04547  HRB11-04579  HRB11-04578  HRB11-04577  HRB11-04568  HRB11-04566  HRB11-04560  HRB11-04562  HRB11-04572 
 
"Dubrovnik"  HRB11-01218 
 
Ed. de l'Institut adriatique  HRB11-04111 
 
Ed. dell' Instituto bibliografico croato  HRB11-03285 
 
ed. dell Istituto bibliografico croato  HRB11-03004 
 
ed. della Sezione Propaganda del Comitato popolare di liberazione per l'Istria e il Litorale croato  HRB11-04094 
 
ed. dell'Istituto bibliografico croato  HRB11-00115 
 
ed. dell'Istituto editoriale della Croazia  HRB11-03331  HRB11-04615 
 
Ed. du Centre publicitaire bibliographique croate  HRB11-04180 
 
ed. du Comite central du Front Antifasciste des Femmes de Yougoslavie  HRB11-03884 
 
Edition de l'Institut adriatique  HRB11-01857 
 
Editions de l'institut adriatique  HRB11-00208 
 
Editions de l'Institut adriatique  HRB11-03073 
 
Editions de L'Institut adriatique  HRB11-02754 
 
Editions De tempel  HRB11-00166 
 
Edito dal Movimento istriano revisionista  HRB11-00666  HRB11-00665 
 
Edizione del Ministero di pubblica istruzione  HRB11-03524 
 
Essener Verlagsanstalt  HRB11-01072  HRB11-01071 
 
Euripa Verlag  HRB11-02896 
 
[Europa]  HRB11-04733 
 
"Europa"  HRB11-01060 
 
Europa  HRB11-00368  HRB11-00082  HRB11-03177  HRB11-04039 
 
Europa Verlag  HRB11-02193  HRB11-00367  HRB11-02474  HRB11-02473  HRB11-04618 
 
F. Babić  HRB11-00131 
 
F. Meiner  HRB11-00424 
 
F. Rouge & Cie  HRB11-00975  HRB11-00976 
 
Farrar, Straus and Company  HRB11-00281 
 
Federazione dei fasci di combattimento  HRB11-04288 
 
Ferrari  HRB11-03581 
 
Fides  HRB11-00026 
 
[Filozofski fakultet]  HRB11-03162 
 
Franj. visoka bogoslovija  HRB11-00679 
 
Franjevačka visoka bogoslovija  HRB11-04602 
 
Franjevačka visoka bogoslovska škola  HRB11-00165 
 
Fratelli Bocca  HRB11-00286  HRB11-00289 
 
Freies Deutschland  HRB11-00009 
 
Galebovi  HRB11-03646  HRB11-02559  HRB11-03434  HRB11-03426  HRB11-03422  HRB11-03428  HRB11-03440  HRB11-03442  HRB11-03436  HRB11-03445  HRB11-03427  HRB11-03430  HRB11-03443  HRB11-03441 
 
Galerija umjetnosti Nezavisne Države Hrvatske  HRB11-01916 
 
Geca Kon  HRB11-05113 
 
gedruckt beim Ostmaerkischen Zeitungsverlag  HRB11-02472 
 
Gedruckt beim ostmaerkischen Zeitungsverlag  HRB11-02471 
 
[Gimnazija]  HRB11-01093  HRB11-01093 
 
[Gipsoteka]  HRB11-04126 
 
"Glas"  HRB11-04813 
 
"Glas rada"  HRB11-03899  HRB11-04533 
 
Glas rada  HRB11-04625  HRB11-03545  HRB11-01817  HRB11-02407  HRB11-03705  HRB11-04950  HRB11-04445  HRB11-05296  HRB11-04025  HRB11-03554  HRB11-01221  HRB11-03457  HRB11-01486  HRB11-03820  HRB11-01234  HRB11-00070  HRB11-02968  HRB11-02308  HRB11-02305  HRB11-03959  HRB11-02132  HRB11-03556  HRB11-01223  HRB11-04867  HRB11-05285  HRB11-02031  HRB11-01587  HRB11-04621  HRB11-04474 
 
Glas Slavonije  HRB11-00728 
 
Glasnik bratstva  HRB11-04340 
 
Glasnik srca Isusova  HRB11-03612 
 
Glasnik Srca Isusova  HRB11-04219  HRB11-03817 
 
Glasnik Srdca Isusova  HRB11-04803 
 
Glavni odbor A. F. Ž. Hravatske  HRB11-01641 
 
Glavni odbor A. F. Ž. Hrvatske  HRB11-01969  HRB11-01970  HRB11-03818  HRB11-00996  HRB11-05043  HRB11-03481  HRB11-04029 
 
Glavni odbor AFŽ  HRB11-05297  HRB11-02281  HRB11-03082  HRB11-03083 
 
Glavni odbor AFŽ Hrvatske  HRB11-04386  HRB11-03863  HRB11-02229 
 
Glavni odbor Antifašističke fronte žena Hrvatske  HRB11-01909 
 
Glavni odbor Demokratske stranke  HRB11-04368 
 
Glavni odbor podmlatka Društva crvenoga krsta  HRB11-02077  HRB11-02077 
 
Glavni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske  HRB11-01829 
 
Glavni odbor USAOH-a  HRB11-03373  HRB11-00655  HRB11-00945  HRB11-05144 
 
Glavni savez poljoprivrednih zadruga  HRB11-03364 
 
Glavni savez staliških i drugih postrojbi  HRB11-04221 
 
Glavni štab Narodno-oslobodilačke vojske i Partizanskih odreda Hrvatske  HRB11-01446 
 
Glavni štab NOV i PO Slovenije  HRB11-03739 
 
Glavni štab NOV in PO Slovenije  HRB11-03738 
 
Glavni štab omladinskih brigada na autoputu "Bratstvo-jedinstvo"  HRB11-05088 
 
Glavni zadružni savez N. R. Hrvatske  HRB11-03723  HRB11-03103 
 
Glavni zadružni savez NR Hrvatske  HRB11-02312  HRB11-04999 
 
Glavno ravnateljstvo za poljodjelstvo  HRB11-05076  HRB11-00947  HRB11-04956  HRB11-04460  HRB11-04101  HRB11-00447  HRB11-03666 
 
[Glavno ravnateljstvo za promičbu]  HRB11-00350  HRB11-00153  HRB11-03662 
 
Glavno ravnateljstvo za promičbu  HRB11-04230  HRB11-05221  HRB11-04883  HRB11-00348  HRB11-03562  HRB11-04885 
 
Glavno ravnateljstvo za seljačko gospodarstvo  HRB11-01412  HRB11-01496  HRB11-00328  HRB11-03449 
 
Globus, štamparija i knjigovežnica  HRB11-01212 
 
Gospodarstvo  HRB11-03830  HRB11-01498  HRB11-04656 
 
Grad Zagreb  HRB11-03858 
 
Grad. put. ured  HRB11-00013 
 
Gradjanska tiskara  HRB11-02546 
 
Gradska štamparija  HRB11-03595 
 
[Gradska tiskara i knjigovežnica]  HRB11-03766 
 
Gradski N. O., građevinski odjel  HRB11-05105 
 
Gradski odbor N. F.-e Zagreb  HRB11-00729 
 
Gradski odbor Narodne fronte  HRB11-03226  HRB11-01240 
 
Gradski odbor USAOH-a  HRB11-00151  HRB11-00148 
 
Gradsko štamparsko poduzeće  HRB11-05103 
 
Gradsko štamparsko poduzeće "Ante Jonić"  HRB11-00474  HRB11-02141 
 
[Građanska tiskara]  HRB11-01103 
 
Građanska tiskara  HRB11-03433 
 
Graf. zavod "Preporod"  HRB11-04707  HRB11-04135 
 
Grafičko nakladni zavod  HRB11-00533 
 
Grafika (S. Kovačić)  HRB11-05082 
 
Guide turistiche  HRB11-03635 
 
"Gutenberg"  HRB11-05135 
 
[Haproza]  HRB11-00617 
 
Hid  HRB11-03315  HRB11-01696 
 
HID  HRB11-00838 
 
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Meteorološki otsjek  HRB11-03637 
 
Hlavno velitelstvo HG  HRB11-02373 
 
Hratski tiskarski zavod  HRB11-03805 
 
Hrsg. B. Pogany  HRB11-04241 
 
Hrt  HRB11-00605  HRB11-01586  HRB11-01536 
 
Hrv. društvo za gojenje lova i ribarstva  HRB11-00573 
 
Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB11-04269  HRB11-00316 
 
Hrv. seljačka stranka  HRB11-02065 
 
Hrvatice  HRB11-02033 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  HRB11-02937  HRB11-04642  HRB11-05233  HRB11-05260  HRB11-05263 
 
Hrvatska drž. tiskara  HRB11-04084  HRB11-03005  HRB11-01030  HRB11-01027 
 
[Hrvatska državna tiskara]  HRB11-04783 
 
Hrvatska državna tiskara]  HRB11-02237 
 
Hrvatska državna tiskara  HRB11-01398  HRB11-01083  HRB11-03660  HRB11-05142  HRB11-03008  HRB11-00004  HRB11-04053  HRB11-01058  HRB11-01911  HRB11-03215  HRB11-01057  HRB11-04322  HRB11-03638  HRB11-04766  HRB11-05214  HRB11-01913  HRB11-04510  HRB11-04054  HRB11-03528  HRB11-04055  HRB11-04052  HRB11-02236  HRB11-05109  HRB11-04051  HRB11-00457  HRB11-01856  HRB11-04528  HRB11-01931  HRB11-01723  HRB11-01024  HRB11-04191  HRB11-01022  HRB11-01028 
 
Hrvatska državna tiskara Zagreb, Podružnica Sarajevo  HRB11-00267 
 
Hrvatska emigrantska knjižnica  HRB11-03398 
 
Hrvatska gimnazija  HRB11-01383 
 
Hrvatska knjiga  HRB11-03663  HRB11-03630 
 
Hrvatska knjižara vl. P. Froehlich  HRB11-02152 
 
Hrvatska književna naklada  HRB11-02555 
 
Hrvatska književna naklada, Domaći i strani pisci, Krešimir Grasz  HRB11-00560 
 
Hrvatska naklada  HRB11-01848 
 
Hrvatska nakladna tiskara  HRB11-01029  HRB11-03264 
 
Hrvatska narodna prosvjeta  HRB11-04282  HRB11-00034 
 
[Hrvatska seljačka tiskara]  HRB11-02491  HRB11-00186  HRB11-00209  HRB11-05084 
 
Hrvatska seljačka tiskara]  HRB11-03464 
 
Hrvatska seljačka tiskara  HRB11-05150  HRB11-01965  HRB11-04115  HRB11-00723 
 
"Hrvatska tiskara"  HRB11-00038 
 
Hrvatska tiskara  HRB11-02288  HRB11-02147  HRB11-04987  HRB11-00672  HRB11-00285  HRB11-00327  HRB11-01537  HRB11-01538  HRB11-04530  HRB11-03389  HRB11-01179  HRB11-01180 
 
"Hrvatska", glasilo Hrvata Južne Amerike  HRB11-01754 
 
Hrvatski državni konzervatorski zavod  HRB11-01701 
 
Hrvatski državni muzej za umjetnost i obrt  HRB11-00138 
 
[Hrvatski državni tiskarski zavod]  HRB11-00475  HRB11-00476 
 
Hrvatski državni tiskarski zavod  HRB11-03540  HRB11-00850 
 
Hrvatski državni ured za jezik  HRB11-02183 
 
Hrvatski izdav. bibliograf. zavod  HRB11-03385 
 
Hrvatski izdavački bibliografski zavod  HRB11-00143  HRB11-01653  HRB11-03342  HRB11-00133 
 
Hrvatski izdavačko bibliografski zavod  HRB11-00559 
 
Hrvatski izdavalački bibliografski  HRB11-04453 
 
Hrvatski izdavalački bibliografski zavod  HRB11-03413  HRB11-04804  HRB11-03098  HRB11-00654  HRB11-00482  HRB11-01998  HRB11-03945  HRB11-05059  HRB11-04936  HRB11-04902  HRB11-00443  HRB11-03947  HRB11-02047  HRB11-03946  HRB11-04713  HRB11-01021  HRB11-01419  HRB11-00579  HRB11-03982  HRB11-00175  HRB11-03948  HRB11-03983  HRB11-01051  HRB11-01048  HRB11-03984  HRB11-01819  HRB11-05247  HRB11-02847  HRB11-02104  HRB11-03386  HRB11-01818  HRB11-00092  HRB11-01604  HRB11-01603  HRB11-01609  HRB11-01607  HRB11-03493  HRB11-03806  HRB11-03972  HRB11-02100  HRB11-01740  HRB11-01178  HRB11-01156  HRB11-04937  HRB11-00542  HRB11-01999  HRB11-03018  HRB11-00014  HRB11-05271  HRB11-04939  HRB11-05282  HRB11-00128  HRB11-00303  HRB11-01357  HRB11-01352  HRB11-01356  HRB11-00543  HRB11-05172  HRB11-00661 
 
Hrvatski izdavalački biblografski zavod  HRB11-01202 
 
Hrvatski izdavalačko bibliografki zavod  HRB11-01605 
 
Hrvatski izdavalačko bibliografski zavod  HRB11-03542  HRB11-02103  HRB11-00156  HRB11-05173  HRB11-00438  HRB11-01608  HRB11-02644  HRB11-01109  HRB11-01996  HRB11-03973  HRB11-02506 
 
Hrvatski liječnički zbor  HRB11-03534  HRB11-04183  HRB11-03918 
 
Hrvatski list  HRB11-04149  HRB11-04457  HRB11-01672  HRB11-02157  HRB11-04125 
 
[Hrvatski list]  HRB11-05179 
 
Hrvatski plivački savez  HRB11-04753 
 
Hrvatski radiša  HRB11-04137 
 
Hrvatski tiskarski zavod  HRB11-04639  HRB11-02768  HRB11-03382  HRB11-03381  HRB11-04721  HRB11-03375  HRB11-02947  HRB11-01580  HRB11-02034  HRB11-02024  HRB11-04635  HRB11-04636  HRB11-04640  HRB11-04637  HRB11-04630  HRB11-05240  HRB11-00050  HRB11-02173  HRB11-03010  HRB11-04736  HRB11-01494  HRB11-04744  HRB11-03803  HRB11-02485  HRB11-02369  HRB11-04794  HRB11-00673  HRB11-01703  HRB11-01704  HRB11-02566  HRB11-02696  HRB11-04290 
 
Hrvatski ustaški logor  HRB11-03196 
 
Hrvatsko agronomsko društvo  HRB11-04461 
 
Hrvatsko bibliotekarsko društvo  HRB11-03816 
 
Hrvatsko društvo nastavnika građanskih škola  HRB11-01810 
 
Hrvatsko izdavačko bibliografsko društvo  HRB11-00061 
 
Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod  HRB11-01601  HRB11-01291  HRB11-00241  HRB11-02412  HRB11-03716 
 
Hrvatsko izdavalačko bibliografski zavod  HRB11-00829  HRB11-01073  HRB11-00828 
 
Hrvatsko izdavalačko bibliografsko društvo  HRB11-04805 
 
Hrvatsko književno društvo sv. jeronima  HRB11-03999 
 
Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima  HRB11-00925  HRB11-02498  HRB11-02795  HRB11-01736  HRB11-02913  HRB11-02140  HRB11-02445  HRB11-02496  HRB11-02590  HRB11-00602  HRB11-00603  HRB11-02323 
 
Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima  HRB11-00072 
 
Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima u zajednici s društvom sv. Mohora za Istru  HRB11-04517 
 
Hrvatsko književno družtvo sv. Jeronima  HRB11-04237  HRB11-04671  HRB11-03814 
 
Hrvatsko književnodružtvo sv. Jeronima  HRB11-02029 
 
Hrvatsko kulturno družtvo Napredak  HRB11-03848 
 
Hrvatsko ljekarničko društvo  HRB11-01241 
 
Hrvatsko prirodoslovno društvo  HRB11-04129  HRB11-04155  HRB11-03671  HRB11-00905  HRB11-01884  HRB11-01643  HRB11-01533 
 
Hrvatsko sveučilišno društvo  HRB11-01709  HRB11-00239  HRB11-01888  HRB11-00238  HRB11-01717 
 
Hrvatsko sveučilištno društvo  HRB11-03714 
 
Hrvatsko sveučilištno družtvo  HRB11-05200 
 
I. Brodarec  HRB11-00446 
 
I. Omrčanin  HRB11-03518 
 
Ifjusagi  HRB11-00591 
 
Il Nostro Giornale  HRB11-04837 
 
Imp. y Edit. "San Francisco"]  HRB11-04185 
 
Imprime par R. Bussiere a Saint-Amand  HRB11-00909 
 
Industrie poligrafiche venete  HRB11-01036 
 
Industriska knjiga  HRB11-04160  HRB11-00882  HRB11-05305 
 
Institut Adriatique  HRB11-02844  HRB11-04106 
 
Institut bibliographique croate  HRB11-02954 
 
Institut für Angewandte Zoologie  HRB11-02904 
 
Instituto bibliografico croato  HRB11-04797 
 
Islamska dionička tiskara  HRB11-03212  HRB11-01249  HRB11-03180 
 
ISPI  HRB11-01106 
 
Issued by the Jugoslav immigrants association of Australia  HRB11-04337 
 
Istarska nakladna zadruga  HRB11-02946  HRB11-00169  HRB11-04725  HRB11-02009  HRB11-01963  HRB11-00978 
 
Istina  HRB11-04251  HRB11-02585 
 
Istituto delle edizioni accademiche  HRB11-04923 
 
Istituto di studi Adriatici  HRB11-00691 
 
Istituto editoriale della Croazia  HRB11-05121  HRB11-01642  HRB11-00991  HRB11-01524  HRB11-02215  HRB11-05118  HRB11-02089  HRB11-04146  HRB11-00332  HRB11-02110  HRB11-05252  HRB11-03726  HRB11-03116  HRB11-02642  HRB11-05152  HRB11-01215  HRB11-02118  HRB11-04262  HRB11-03537  HRB11-03003 
 
Istituto editoriale delle Croazia  HRB11-01523 
 
Istituto editoriale dello Croazia  HRB11-00403 
 
Istituto editoriale romano  HRB11-02246 
 
Istituto grafico Tiberino-editore  HRB11-04542 
 
Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'Estero  HRB11-00298 
 
Istituto per gli studi di politica internazionale  HRB11-04017 
 
Istituto per l'Europa orientale  HRB11-02683 
 
Ivor Press  HRB11-03518 
 
izd. "Glas Slavonije"  HRB11-00564 
 
izd. "Glasa Istre"  HRB11-00824 
 
izd. "Hrvatske narodne prosvjete"  HRB11-04182 
 
Izd. "Matice hrvatske"  HRB11-00491 
 
izd. "Mladinska knjiga"  HRB11-02442 
 
izd. "Naprijed", organa Komunističke partije Hrvatske  HRB11-03587 
 
Izd. "Nove Hrvatske"  HRB11-02433 
 
Izd. "Primorje"  HRB11-03613 
 
izd. "Slobodna Dalmacija"  HRB11-00731  HRB11-01399 
 
izd. "Srpske riječi"  HRB11-03758 
 
izd. "Svjetlosti"  HRB11-03424  HRB11-02169  HRB11-03337 
 
izd. "Svjetlosti" državnog izdav. preduzeća Bosne i Hercegovine  HRB11-02023 
 
izd. "Vjesnika"  HRB11-01042  HRB11-01040 
 
izd. "Vjesnika" Narodne fronte Hrvatske  HRB11-00157 
 
izd. A. F. Ž.  HRB11-01325 
 
[izd. A.F.Ž.  HRB11-01326 
 
izd. Antifašističke fronte žena Hrvatske  HRB11-02945 
 
izd. autora  HRB11-02856 
 
izd. bogoslovi  HRB11-01026 
 
izd. Centralnog odbora Fiskulturnog saveza Jugoslavije]  HRB11-04767 
 
izd. Centralnog odbora Fiskulturnog saveza Jugoslavije  HRB11-03268 
 
[izd. Centralnog odbora Fiskulturnog saveza Jugoslavije]  HRB11-04776  HRB11-03868  HRB11-03866  HRB11-03772 
 
izd. Društva književnika Hrvatske  HRB11-04534  HRB11-02939  HRB11-03589 
 
izd. Društvo bunjevačkih kazališnih dobrovoljaca  HRB11-02098 
 
[Izd. Družba sv. Petra Klavera  HRB11-00315 
 
izd. Družtva "Sriemski Hrvat"  HRB11-00089 
 
izd. Družtva hrvatskih srednjoškolskih profesora  HRB11-01983 
 
izd. Državna založba Slovenije  HRB11-02335 
 
izd. Državne krugovalne postaje  HRB11-04253 
 
izd. Državne štamparije  HRB11-02394 
 
izd. Državni izvještajni i promičbeni ured  HRB11-05070 
 
Izd. Državnog nakladnog zavoda Hrvatske  HRB11-03310 
 
[izd. Generalne direkcije Savezne industrije duhana]  HRB11-00961 
 
[izd. Glas rada]  HRB11-03478  HRB11-04165 
 
izd. Glavna direkcija za žitarice, njihovu preradu i prerađevine, Mlinsko pogonski centar  HRB11-04348 
 
izd. Glavna direkcija za žitarice, njihovu preradu i prerađevine, Mlinsko pogonski sektor  HRB11-02874 
 
izd. Glavni odbor A.F.Ž. Hrvatske  HRB11-02254 
 
izd. Glavni odbor Crvenog križa Hrvatske  HRB11-01323  HRB11-01324  HRB11-02252 
 
izd. Glavnog odbora A.F.Ž. Hrvatske  HRB11-03081  HRB11-01968 
 
izd. Glavnog odbora Crvenog križa Hrvatske  HRB11-04663 
 
izd. Glavnog pododbora Matice hrvatske  HRB11-03174 
 
Izd. Glavnog pododbora Matice hrvatske  HRB11-00220 
 
izd. glavnog ravnateljstva za promičbu  HRB11-00349 
 
izd. Hrv. izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-01123 
 
izd. Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB11-00318 
 
Izd. Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB11-02287 
 
izd. Hrv[atskog] izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-02318 
 
izd. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  HRB11-02056 
 
izd. Hrvatska gruda  HRB11-01020 
 
izd. Hrvatske književne naklade domaćih i stranih pisaca  HRB11-01946 
 
Izd. Hrvatski državno tiskarski zavod  HRB11-02314 
 
izd. Hrvatski književno pedagožki zbor  HRB11-04139 
 
izd. Hrvatski književnopedagoški zbor  HRB11-03237 
 
izd. Hrvatsko knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB11-01868 
 
izd. Hrvatsko knjiž. družtvo sv. Jeronima  HRB11-01949 
 
izd. Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima  HRB11-02139  HRB11-01545 
 
izd. Hrvatsko književno družtvo sv. Jeronima  HRB11-01553 
 
Izd. Hrvatskog bibliografskog zavoda  HRB11-02291 
 
izd. Hrvatskog državnog tiskarskog zavoda  HRB11-04324 
 
izd. Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda  HRB11-00017  HRB11-03334  HRB11-03345  HRB11-03323  HRB11-03288 
 
Izd. Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda  HRB11-03306 
 
izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliograf. zavoda  HRB11-04941 
 
izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-00652  HRB11-02439  HRB11-00600  HRB11-04771  HRB11-04652  HRB11-00940  HRB11-00280  HRB11-00249  HRB11-02942  HRB11-00646  HRB11-00650  HRB11-02331  HRB11-02653  HRB11-03394  HRB11-04061  HRB11-01900  HRB11-04308  HRB11-00644  HRB11-00645  HRB11-04494  HRB11-00647  HRB11-02332  HRB11-01588  HRB11-00643  HRB11-04697  HRB11-05183 
 
Izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-03370  HRB11-02296 
 
[izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda]  HRB11-04932 
 
izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda  HRB11-04698 
 
izd. Hrvatskog knjiž. društvo sv. Jeronima  HRB11-04295 
 
izd. Hrvatskog književnog družtva sv. Jeronima  HRB11-02519 
 
izd. Hrvatskog pedagoško-književnog zbora  HRB11-00508 
 
izd. Hrvatskoga izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-00648 
 
izd. i nakl. Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora  HRB11-01756 
 
izd. i štampa "Vjesnik"-a  HRB11-03202 
 
izd. i štampa "Vjesnik"-a Jedinstvene Nacionalno-oslobodilačke fronte Hrvatske  HRB11-03203 
 
izd. i tisak Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-04470 
 
[izd. i tisak] Hrvatske državne tiskare  HRB11-03990 
 
[izd. i tisak] Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-03809  HRB11-05078  HRB11-00973  HRB11-03808 
 
Izd. Izvršni odbor H. R. S. S.  HRB11-04279 
 
izd. Izvršni odbor Hrvatske republikanske seljačke stranke  HRB11-04647  HRB11-01373  HRB11-04443 
 
[izd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti]  HRB11-02054 
 
izd. Kerempuha  HRB11-02241 
 
izd. Kluba kulturnih radnika Hrvatske  HRB11-02341  HRB11-02358  HRB11-02364 
 
Izd. Kluba kulturnih radnika Hrvatske  HRB11-02359 
 
Izd. Kluba kulturnih radnika Hrvatske.  HRB11-02360 
 
izd. Knjižara J. Kratina  HRB11-02052 
 
izd. Knjižara Preporod  HRB11-04329 
 
izd. Knjižara R. Horvata  HRB11-04599 
 
izd. knjižare "Budućnost"  HRB11-03490 
 
izd. knjižare H. A. Kujundžić  HRB11-03926 
 
izd. Knjižare H. A. Kujundžić  HRB11-03213  HRB11-03188 
 
izd. Knjižare J. Kratina  HRB11-02046  HRB11-04714  HRB11-04326  HRB11-02044 
 
Izd. Knjižare J. Kratina  HRB11-04031  HRB11-05008 
 
izd. Knjižare Kratina  HRB11-04211 
 
izd. knjižare R. Horvata  HRB11-00440  HRB11-00442 
 
Izd. Knjižare R. N. Horvata  HRB11-03295  HRB11-03275 
 
izd. Knjižare S. Brkić  HRB11-00433 
 
izd. Knjižarnica D. M. Delića  HRB11-04603 
 
izd. književno društvo Sv. Mohora za Istru  HRB11-03951 
 
[izd. Komisija za agitaciju i štampu Glavnog odbora Narodnog fronta Hrvatske]  HRB11-03085 
 
izd. Kulturno-prosvjetnog odjeljenja Zemaljskog odbora Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika za Hrvatsku  HRB11-01248  HRB11-01689  HRB11-00407 
 
izd. Logor mužke ustaške mladeži  HRB11-02235  HRB11-02678 
 
izd. Male škole  HRB11-02422 
 
izd. Matica hrvatska  HRB11-03981 
 
Izd. Matica hrvatska  HRB11-00487 
 
izd. Matica hrvatske  HRB11-00818 
 
Izd. Matica hrvatske  HRB11-03069  HRB11-02248 
 
izd. Matice hrvatske  HRB11-04063  HRB11-02398  HRB11-00302  HRB11-00656  HRB11-03755  HRB11-04926  HRB11-04943  HRB11-00941  HRB11-00434  HRB11-02039  HRB11-04708  HRB11-02983  HRB11-04944  HRB11-02263  HRB11-03979  HRB11-02316  HRB11-00479  HRB11-04715 
 
izd. Matice Hrvatske  HRB11-00907  HRB11-02247 
 
Izd. Matice hrvatske  HRB11-03214  HRB11-00369  HRB11-00503  HRB11-00501  HRB11-04759  HRB11-00498  HRB11-00874  HRB11-01710  HRB11-01623  HRB11-02423  HRB11-04626  HRB11-03812  HRB11-04062 
 
izd. Međumursko prosvjetno društvo  HRB11-04346 
 
izd. Ministarstva prosvjete Federalne države Hrvatske  HRB11-05283 
 
izd. Ministarstva prosvjete, Odjela za narodno prosvjećivanje  HRB11-03783 
 
izd. Ministarstvo oružanih snaga, Prosvjetni odio  HRB11-01791 
 
izd. Ministarstvo šumarstva N. R. Hrvatske  HRB11-02440 
 
izd. Mladinska knjiga  HRB11-03618 
 
Izd. nakl. A. Velzek  HRB11-01944 
 
Izd. Nakl. A. Velzek  HRB11-02142  HRB11-04217 
 
izd. nakl. Knjižare H. K. Kujundžić  HRB11-03189 
 
izd. Nakl. poduzeća "Glas rada"  HRB11-02951 
 
izd. Nakl. poduzeće "Glas rada"  HRB11-00408  HRB11-02242  HRB11-00509 
 
izd. Nakl. školskih knjiga i tiskanica banovine Hrvatske  HRB11-00778 
 
izd. Nakl. zavoda A. Velzek  HRB11-00379  HRB11-02336 
 
Izd. nakl. zavoda A. Velzek  HRB11-04187  HRB11-01619  HRB11-00252  HRB11-03111 
 
Izd. Nakl. zavoda A. Velzek  HRB11-02688  HRB11-03870  HRB11-01571  HRB11-01129  HRB11-01211  HRB11-00544  HRB11-03901 
 
Izd. Nakl. zavoda A. Vezek  HRB11-02199 
 
Izd. Nakl.A. Velzek  HRB11-04042 
 
izd. Naklada "Hrvatski orač"  HRB11-04021 
 
izd. Naklada Svetišta Majke Božje Lurdske  HRB11-01548 
 
Izd. Naklade "Istina"  HRB11-00385 
 
izd. Naklade A. Velzek  HRB11-01784 
 
Izd. Naklade A. Velzek  HRB11-02781 
 
izd. Naklade školskih knjiga i tiskanica banovine Hrvatske  HRB11-00751 
 
izd. Naklade školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske  HRB11-00760  HRB11-00761  HRB11-00734  HRB11-00735 
 
Izd. Naklade Velzek  HRB11-01572 
 
izd. Nakladne knjižare V. Vošickog  HRB11-03580  HRB11-03363  HRB11-03579 
 
izd. Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare  HRB11-01923 
 
izd. Nakladnog odjela hrvatske državne tiskare  HRB11-03235 
 
izd. Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare  HRB11-00782  HRB11-00737  HRB11-05196  HRB11-03134  HRB11-03137  HRB11-03136  HRB11-03133  HRB11-05195  HRB11-03138  HRB11-03135  HRB11-01800  HRB11-01758  HRB11-03953  HRB11-04298  HRB11-03954  HRB11-01757  HRB11-05302  HRB11-02210  HRB11-04299  HRB11-00202 
 
Izd. Nakladnog odjela Malostočarske zadruge  HRB11-01680  HRB11-03526  HRB11-05149 
 
izd. Nakladnog poduzeća "Glas rada"  HRB11-00844  HRB11-03634  HRB11-00406  HRB11-02686  HRB11-01531 
 
izd. Nakladnog poduzeća "Slobodna Dalmacija"  HRB11-00930 
 
Izd. nakladnog zavoda A Velzek  HRB11-01360 
 
izd. Nakladnog zavoda A. Velzek  HRB11-02045 
 
Izd. nakladnog zavoda A. Velzek  HRB11-00901 
 
Izd. Nakladnog zavoda A. Velzek  HRB11-03871  HRB11-02765  HRB11-02181  HRB11-04048 
 
izd. Naprijed  HRB11-00929 
 
Izd. Naraštaja slobode  HRB11-03962 
 
izd. Narodna uzdanica  HRB11-00733 
 
izd. Narodne tehnike  HRB11-02857  HRB11-01314  HRB11-05203 
 
Izd. Narodne-srednjoškolske omladine II. muške gimnazije  HRB11-02656 
 
[izd. Narodnih novina  HRB11-01750 
 
izd. Narodnih novina  HRB11-01797  HRB11-01751 
 
izd. Narodnih novina, službenog lista Federalne Hrvatske  HRB11-01793 
 
izd. Narodnih novina, službenoga lista Federalne Hrvatske  HRB11-01792  HRB11-03491 
 
izd. Narodnih novina, službenoga lista Narodne Republike Hrvatske  HRB11-01753  HRB11-01796  HRB11-01795  HRB11-01794 
 
izd. Novinarska naklada  HRB11-01854 
 
izd. O.N.O. Primorsko-goranski prosvjetni odjel  HRB11-05303 
 
izd. Oblasnog NOO-a za Istru  HRB11-01864 
 
Izd. Oblasnog odbora Jedinstvenih sindikata R. N. J. za Istru i Rijeku  HRB11-00826 
 
izd. Oblast "Pomoć"  HRB11-03879  HRB11-00109  HRB11-04060  HRB11-05147  HRB11-05265  HRB11-03593  HRB11-00832  HRB11-03099  HRB11-00997  HRB11-04355  HRB11-02062 
 
Izd. Oblast "Pomoć"  HRB11-04722  HRB11-04551  HRB11-04929  HRB11-04590 
 
izd. oblast "Pomoć" [za] 1. hrvatski tjedan majke i djeteta od 31. V do 7. VI 1942.  HRB11-02400 
 
izd. oblast "Pomoć" [za] 1. hrvatski tjedan majke i djeteta od 31. V. do 7. VI. 1942  HRB11-03068 
 
Izd. oblast "Pomoć" [za] I. hrvatski tjedan majke i djeteta  HRB11-01614 
 
izd. Odbor "Zdravstvenog tjedna"  HRB11-03198 
 
Izd. Odbora za komemoraciju 30-god. smrti dra Valtazara Bogišića  HRB11-04366 
 
izd. Odbora za proslavu 700-godišnjice Samobora kao slob. i kr. povelj. trgovišta  HRB11-04904 
 
izd. Odgojnog odjela Ministarstva oružanih snaga  HRB11-03139  HRB11-04518  HRB11-01581  HRB11-03681  HRB11-03761  HRB11-02784  HRB11-01855  HRB11-02058  HRB11-05018  HRB11-00577  HRB11-03353  HRB11-00877 
 
Izd. Odgojnog odjela Ministarstva oružanih snaga  HRB11-00003 
 
izd. Odjel za odgoj i nastavu državnog vodje rada  HRB11-01032 
 
izd. Odjel za umijeće upravnog zapovjedničtva Ustaške mladeži  HRB11-00510 
 
izd. Okružnog odbora JNOF-e  HRB11-02505 
 
izd. Pedagoško-književni zbor  HRB11-00031  HRB11-03957  HRB11-00702  HRB11-01956  HRB11-03251  HRB11-02259  HRB11-01906  HRB11-02276  HRB11-00821 
 
izd. Pedagoško-književnog zbora stručnog društva Zemaljskog odbora Saveza prosvjetnih radnika za Hrvatsku  HRB11-03974 
 
izd. Pedagoško-književnog zbora, stručnog društva Zemaljskog odbora Saveza prosvjetnih radnika za Hrvatsku  HRB11-03975 
 
izd. piščevo  HRB11-03409  HRB11-02657 
 
izd. Pododbora Matice hrvatske  HRB11-04931  HRB11-03400 
 
[Izd. Povjereničtvo za odgoj i promičbu u postrojničtvu]  HRB11-03682 
 
izd. Pročeličtvo za duhovni odgoj ustaške mladeži  HRB11-02304 
 
izd. Pročelničtvo za duhovni odgoj ustaške mladeži  HRB11-01788 
 
izd. Promičba ustaške mladeži  HRB11-02757 
 
Izd. Promičba Ustaške mladeži  HRB11-00677 
 
izd. Promičbe ustaške mladeži  HRB11-05139 
 
izd. Promičbe Ustaške mladeži  HRB11-01985 
 
izd. Propagandni odjel Narodne fronte Hrvatske  HRB11-01926 
 
izd. Propagandnog odjela Narodne fronte Hrvatske  HRB11-03225 
 
Izd. Prosvjetnog i propagandnog sektora Malostočarske zadruge  HRB11-04016 
 
izd. Prosvjetnog odjela centralnog odbora zbjega iz Jugoslavije  HRB11-03786 
 
izd. Redakcija "Pionira"  HRB11-03734 
 
izd. Seljačka sloga  HRB11-02940 
 
izd. Seljačke sloge  HRB11-03642 
 
izd. Sindikalnog izdav.-štamparskog preduzeća "Rad"  HRB11-00372 
 
izd. Slobodne Dalmacije  HRB11-03455  HRB11-02196 
 
izd. Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta"  HRB11-04617 
 
[izd. Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta za Hrvatsku]  HRB11-03453 
 
izd. Srpsko-kulturno-prosvjetno društvo "Prosvjeta" u saradnji sa Zemaljskim odborom za uklanjanje nepismenosti  HRB11-03955 
 
izd. Subotička matica  HRB11-02494 
 
Izd. Subotička matica  HRB11-04223 
 
Izd. Subotičke matice  HRB11-02284 
 
izd. Svjetlost  HRB11-01104 
 
izd. u nakl. pisca  HRB11-03629 
 
izd. Udruženja književnika Bosne i Hercegovine  HRB11-04501 
 
izd. uprava "Zabavnika"  HRB11-03378 
 
Izd. Uprava Glasnika sv. Ante  HRB11-02198 
 
Izd. Uprave "Mali stočar"  HRB11-03527 
 
izd. uprave "Zabanika"  HRB11-03380 
 
izd. Uredništva "Jež"  HRB11-01695  HRB11-01693 
 
izd. ustanova "Nadasve"  HRB11-00962 
 
izd. Ustanova "Nadasve"  HRB11-00964 
 
izd. Zadružna štampa  HRB11-03632 
 
Izd. Zaklade dr. Safvetbega Bagašića  HRB11-02032 
 
izd. Zapovjedničtvo Ustaške mladeži  HRB11-03764 
 
izd. Zapovjedničtvo Ustaške omladine  HRB11-00336 
 
izd. Zapovjedničtvo ženske Ustaške mladeži  HRB11-03873 
 
Izdanje Glavnog odbora USAOH-a  HRB11-04814 
 
Izdanje Glavnog ustaškog stana  HRB11-03256 
 
izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-02552 
 
Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda  HRB11-01992  HRB11-02987  HRB11-02670  HRB11-02554  HRB11-03847 
 
Izdanje Hrvatskog izdavalačkog zavoda  HRB11-01354 
 
izdanje Hrvatsko-slovačkog družtva  HRB11-03684 
 
Izdanje Knjižare Rudolfa Grbića  HRB11-01907 
 
Izdanje Kulturno-umjetničke grupe "Ivan Lozica"  HRB11-03365 
 
izdanje Naklade školskih knjiga i tiskanica banovine Hrvatske  HRB11-04300 
 
izdanje Naklade školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske  HRB11-00992 
 
izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare  HRB11-02153 
 
Izdanje nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare  HRB11-05259  HRB11-05264 
 
Izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare  HRB11-02035  HRB11-03773  HRB11-04189  HRB11-05199  HRB11-05194  HRB11-04133 
 
izdanje Nakladnog zavoda A. Velzek  HRB11-01434 
 
Izdanje Nakladnog zavoda hrvatske državne tiskare  HRB11-02728 
 
izdanje Nakladnog zavoda Matice hrvatske  HRB11-00397 
 
Izdanje stručne sekcije studenata Tehničkog fakulteta  HRB11-00387 
 
Izdanje Udruženja ratnih dobrovoljaca Međimurja, Prekomurja, Koruške i Štajerske  HRB11-01745 
 
izdao Hrvatski klub medicinara  HRB11-04167 
 
Izdatelstvo na b'lg. rabotničeska partija (Komunisti)  HRB11-03289 
 
Izdatelstvo na B'lg. rabotničeska partija (komunisti)  HRB11-02346 
 
Izdav. poduzeće Pomorstvo  HRB11-03086 
 
Izdavačka knjižarnica "Rajković"  HRB11-04173 
 
Izdavačka zadruga "Politika i društvo"  HRB11-03240 
 
Izdavački zavod Jugoslavenske akademije  HRB11-02717 
 
[Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti]  HRB11-00056 
 
Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB11-03298  HRB11-02863  HRB11-02876  HRB11-05237  HRB11-00108  HRB11-01192  HRB11-01875 
 
Izdavačko poduzeće Glavnog odbora USAOH-a "Plamen"  HRB11-03888 
 
Izdavačko preduzeće Srbije  HRB11-02368 
 
Izdavačko štamparsko preduzeće "Rad"  HRB11-01044 
 
Izvanredno izd. Knjižnice dobrih romana  HRB11-02943 
 
Izvor  HRB11-00839 
 
Izvršni odbor Hrvatske republikanske seljačke stranke  HRB11-03952 
 
Izvršni odbor Hrvatske seljačke stranke  HRB11-04648  HRB11-01329 
 
Izvršni odbor Hrvatske Seljačke Stranke  HRB11-01330 
 
Izvršni odbor Narodnog fronta Hrvatske  HRB11-01082 
 
Izvršni odbor Narodnog fronta Jugoslavije  HRB11-04828 
 
Izvršni odbor Narodnooslobodilačke fronte Hrvatske  HRB11-03893 
 
Izvršni odbor Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske  HRB11-05137  HRB11-02066  HRB11-03722 
 
J. Čaklović  HRB11-05027  HRB11-04478 
 
J. J. Dželebdžić  HRB11-03265 
 
J. Ježić  HRB11-01982 
 
J. Kratina  HRB11-03494 
 
[J. Matko]  HRB11-02950 
 
J. Pum  HRB11-01298 
 
Jadran-film  HRB11-01700 
 
JAZU  HRB11-00221 
 
Jedinstvena narodno-oslobodilačka fronta Slavonije  HRB11-04845 
 
Jos. A. Kienreich  HRB11-02093 
 
Jugosl. akademija znanosti i umjetnosti  HRB11-01778 
 
[Jugosl. veterinarsko udruženje]  HRB11-04669 
 
[Jugoslavenska akademija]  HRB11-02136 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti  HRB11-02753  HRB11-01676  HRB11-03834  HRB11-04739  HRB11-00194  HRB11-04584  HRB11-01891  HRB11-00145  HRB11-00361  HRB11-00388  HRB11-02568  HRB11-00200  HRB11-02094  HRB11-00351  HRB11-03100  HRB11-01284  HRB11-00428  HRB11-00310  HRB11-00311  HRB11-02909  HRB11-00309  HRB11-00382  HRB11-05023  HRB11-01901  HRB11-02763  HRB11-02211  HRB11-02205  HRB11-02206  HRB11-02207 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti = Academia scientiarum et artium slavorum meridionalium  HRB11-04930 
 
Jugoslavenska akademija znanosti iumjetnosti  HRB11-00312 
 
Jugoslavenska akademija znaonosti i umjetnosti  HRB11-00188 
 
Jugoslavenska federacija S.L.P.  HRB11-01616 
 
Jugoslavenska štamparija]  HRB11-03447 
 
Jugoslovenska knjiga  HRB11-02399  HRB11-02996  HRB11-02995 
 
Jugoslovenski radnik  HRB11-04007 
 
K. H. Bischoff Verlag  HRB11-00477 
 
k. vlad. tiskopisom bratje Karletzky  HRB11-00695 
 
"Kačić"  HRB11-02489 
 
Kaft & Drotleff  HRB11-00520 
 
Kaptol  HRB11-02976 
 
Karl. H. Bischoff Verlag  HRB11-04618 
 
Kerempuh  HRB11-03456 
 
Kiadja a HNF es a Magyarorszagi delszlavok demokratikus szovetsege  HRB11-01163 
 
Kjižara Velebit  HRB11-02705 
 
Klub ABC  HRB11-04891  HRB11-01370 
 
Klub hrvatskih medicinara  HRB11-04357 
 
Klub kulturnih radnika Hrvatske  HRB11-02351  HRB11-02342 
 
Klub slušača prava  HRB11-04028  HRB11-04916  HRB11-04917 
 
Klub studenata agronomije  HRB11-03715 
 
Klub studenata tehnike "Niko Tomić"  HRB11-00959  HRB11-04993 
 
Klub XIII. Proleterske brigade Rade Končara  HRB11-04919 
 
Kluba kulturnih radnika Hrvatske  HRB11-02343 
 
Knjižara "Jadran"  HRB11-02835 
 
Knjižara "Juraj Križanić"  HRB11-00229 
 
Knjižara "Juraj Križanić".  HRB11-00462 
 
knjižara "Kratina"  HRB11-00699 
 
Knjižara "Šenoa"  HRB11-05176  HRB11-04066 
 
Knjižara "Velebit"  HRB11-03753 
 
Knjižara A. Ćelap  HRB11-03087 
 
Knjižara Ć. Bronić  HRB11-01505 
 
Knjižara H. A. Kujundžić  HRB11-00994 
 
Knjižara H. A. Kujundžića  HRB11-03211 
 
Knjižara Jadran  HRB11-02827 
 
Knjižara Josip Kratina  HRB11-04705 
 
Knjižara Kratina  HRB11-00218 
 
Knjižara Kugli  HRB11-04592 
 
Knjižara Kultura  HRB11-04680 
 
knjižara Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch)  HRB11-05011 
 
Knjižara Miloradovič  HRB11-03996 
 
Knjižara Ognjište  HRB11-02051 
 
Knjižara Preporod  HRB11-05304  HRB11-04087  HRB11-00469 
 
Knjižara R. Grbića  HRB11-04984 
 
Knjižara R. Horvata  HRB11-02444 
 
Knjižara R. N. Horvata  HRB11-01945  HRB11-04727 
 
Knjižara radničke borbe  HRB11-01011 
 
Knjižara Radoslava Horvata  HRB11-00445 
 
[Knjižara Seljačke sloge]  HRB11-02809  HRB11-03748  HRB11-03907  HRB11-04473 
 
Knjižara Seljačke sloge  HRB11-01396 
 
Knjižara St. Kugli  HRB11-04390  HRB11-04593  HRB11-00527 
 
Knjižara Stj. Kugli  HRB11-03811 
 
Knjižara Vasić (Vasić i Horvat)  HRB11-01746  HRB11-03221  HRB11-03222 
 
Knjižara Vasić i Horvat  HRB11-01382  HRB11-02441  HRB11-03636  HRB11-02315  HRB11-05073 
 
knjižara Velebit  HRB11-04220 
 
Knjižara Velebit  HRB11-02706  HRB11-01561  HRB11-05132  HRB11-00674  HRB11-04454 
 
Knjižara Zlatko Streitenberger  HRB11-01702 
 
Knjižarnica "Rajković"  HRB11-04172 
 
Književni život  HRB11-01986 
 
Književno društvo sv. Jeronima  HRB11-01061 
 
Književnost i narod  HRB11-02475 
 
Knjižnica "Hrvatskog lista"  HRB11-02163  HRB11-00162 
 
Knjižnica dobrih romana  HRB11-00937 
 
[Kolegij Družbe Isusove]  HRB11-03459  HRB11-03876  HRB11-02233 
 
[Kolegij Družbe Isusove  HRB11-04210 
 
Kolegij Družbe Isusove  HRB11-00027 
 
Komis. nakl. Hrv. nakl. d. d. "Obnova"  HRB11-02048 
 
Komis. nakl. Hrvatskog nakl. d.d. "Obnova"  HRB11-02190 
 
Komisija za agitacijo in propagando pri Centralnem kmotetu komunistične partije Slovenije  HRB11-02623 
 
Komisiona naklada Binoza  HRB11-05318 
 
Komisionalna nakl. Hrvatske knjižare  HRB11-04330 
 
Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ : Medicinska knjiga  HRB11-01883 
 
Kotarski NOO  HRB11-03252 
 
Kreditna i pripomoćna zadruga profesorskog društva  HRB11-00943 
 
Kroatische archaeologische Staatsmuseum  HRB11-04195 
 
Kroatische Staatsdruckerei  HRB11-01685  HRB11-00015 
 
Kroatischen Staatsdruckerei  HRB11-00226 
 
Kult.-umjetnički otsjek propagandnog 0djela ZAVNOH-a  HRB11-03262 
 
[Kultura]  HRB11-03892 
 
Kultura  HRB11-02593  HRB11-01612  HRB11-03514  HRB11-02641  HRB11-00120  HRB11-05052  HRB11-04314  HRB11-01349  HRB11-01348  HRB11-04774  HRB11-04824  HRB11-01235  HRB11-05042  HRB11-02639  HRB11-02899  HRB11-05169  HRB11-03840  HRB11-02897  HRB11-00273  HRB11-02354  HRB11-02340  HRB11-02338  HRB11-02361  HRB11-01489  HRB11-01467  HRB11-01477  HRB11-01478  HRB11-01475  HRB11-01484  HRB11-01482  HRB11-01490  HRB11-01469  HRB11-01468  HRB11-01466  HRB11-01476  HRB11-01473  HRB11-01472  HRB11-01459  HRB11-03002  HRB11-03001  HRB11-01126  HRB11-01127  HRB11-00952  HRB11-00951  HRB11-00953  HRB11-00954  HRB11-00272  HRB11-00274  HRB11-04245  HRB11-04246  HRB11-03539  HRB11-03538  HRB11-01567  HRB11-04263  HRB11-04264  HRB11-03141  HRB11-03144  HRB11-03142  HRB11-03143  HRB11-05108  HRB11-05107  HRB11-01200  HRB11-01201  HRB11-01456  HRB11-04120  HRB11-04121  HRB11-02660  HRB11-02659  HRB11-03157  HRB11-03156  HRB11-00053  HRB11-00052  HRB11-04352  HRB11-03121  HRB11-03122  HRB11-03669  HRB11-03668  HRB11-02903  HRB11-02902  HRB11-01461  HRB11-01464  HRB11-01463  HRB11-01462  HRB11-01454  HRB11-01487  HRB11-01485  HRB11-01480  HRB11-01483  HRB11-04812  HRB11-02633  HRB11-04851  HRB11-04841  HRB11-04820  HRB11-04843  HRB11-04168  HRB11-00972  HRB11-01189  HRB11-02756  HRB11-01655  HRB11-04523  HRB11-00816  HRB11-03506  HRB11-03801  HRB11-01839  HRB11-04415  HRB11-01481  HRB11-04463  HRB11-04953  HRB11-00177  HRB11-04801  HRB11-04686  HRB11-01286  HRB11-02883  HRB11-02892  HRB11-02608  HRB11-02606  HRB11-04431  HRB11-02887  HRB11-00180  HRB11-00185  HRB11-04468  HRB11-00727  HRB11-04682  HRB11-02487  HRB11-01219  HRB11-00268  HRB11-02488  HRB11-04872  HRB11-01840  HRB11-01220  HRB11-04342  HRB11-02778  HRB11-04343  HRB11-05085  HRB11-02607  HRB11-02612  HRB11-04433  HRB11-02882  HRB11-04440  HRB11-04438  HRB11-01183  HRB11-04439  HRB11-02616  HRB11-04400  HRB11-02617  HRB11-02618  HRB11-02613  HRB11-02615  HRB11-02891  HRB11-02599  HRB11-02601  HRB11-02596  HRB11-02597  HRB11-01185  HRB11-03897  HRB11-03573  HRB11-03600  HRB11-02888  HRB11-04404  HRB11-02880  HRB11-04406  HRB11-02635  HRB11-02879  HRB11-01867  HRB11-01186  HRB11-02625  HRB11-04405  HRB11-02626  HRB11-03968  HRB11-00719  HRB11-00726  HRB11-02628  HRB11-01654  HRB11-01573  HRB11-01184  HRB11-03574  HRB11-01347  HRB11-03599  HRB11-02630  HRB11-00898  HRB11-01859  HRB11-02622  HRB11-02621  HRB11-02620  HRB11-00717  HRB11-00184  HRB11-04464  HRB11-03971  HRB11-00174  HRB11-00172  HRB11-00171  HRB11-00178  HRB11-02624  HRB11-02634  HRB11-01470  HRB11-01187  HRB11-01174  HRB11-01173  HRB11-03826  HRB11-01943  HRB11-01474  HRB11-04952  HRB11-00102  HRB11-01307  HRB11-02777  HRB11-02890  HRB11-02889  HRB11-02113  HRB11-02609  HRB11-02267  HRB11-05314  HRB11-02611  HRB11-01142  HRB11-02269  HRB11-03402  HRB11-04873  HRB11-02638  HRB11-01311  HRB11-02680  HRB11-02679  HRB11-01853  HRB11-00067  HRB11-02270  HRB11-00181  HRB11-05276  HRB11-00147  HRB11-02744  HRB11-01568  HRB11-04248  HRB11-03521  HRB11-05294  HRB11-00113  HRB11-01427  HRB11-01070  HRB11-02273  HRB11-05106  HRB11-01296  HRB11-02255  HRB11-02632  HRB11-05174  HRB11-01488  HRB11-03719  HRB11-02629  HRB11-04128  HRB11-02604  HRB11-02167  HRB11-02123  HRB11-05127  HRB11-02107  HRB11-01146  HRB11-05096 
 
Kulture  HRB11-01145 
 
Kulturno prosvjetno odjeljenje Zemaljskog odbora...  HRB11-01479 
 
Kulturno-historijsko društvo "Hrvatski rodoljub"  HRB11-01713 
 
Kulturno-historijsko društvo Hrvatski rodoljub  HRB11-01715 
 
Kulturno-prosvjetno odjeljenje Zemaljskog odbora Jedinstvenih sindikata radniak i namještenika za Hrvatsku  HRB11-02501 
 
Kulturno-prosvjetno odjeljenje Zemaljskog odbora jedinstvenih sindikata radnika i namještenika za Hrvatsku  HRB11-04289  HRB11-03553 
 
Kulturno-prosvjetno odjeljenje Zemaljskog odbora Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika za Hrvatsku  HRB11-00425  HRB11-02145  HRB11-01428  HRB11-00371  HRB11-05189  HRB11-00718  HRB11-00890  HRB11-03819  HRB11-00456  HRB11-03450  HRB11-01448 
 
Kulturno-umjetnički odjel Ministarstva prosvjete Narodne vlade Hravske  HRB11-03262 
 
Kulturno-umjetnički odsjek Odjela informacija ZAVNOH-a  HRB11-00002 
 
Kulturno-umjetničko društvo "Ivan Lozica"  HRB11-03903 
 
Kunstgewerbemuseum  HRB11-00119 
 
L. Cappelli  HRB11-03108 
 
L. Kichler  HRB11-04208 
 
L. Smolars et Nipote  HRB11-04922 
 
La nostra lotta  HRB11-05277 
 
Lavoslav Župan  HRB11-03231 
 
Leonova tiskara  HRB11-00858  HRB11-01882  HRB11-03504  HRB11-03731 
 
Librairie de l'universite  HRB11-00975 
 
Librairie de l'Universite  HRB11-00976 
 
Librairie et maison d'edition Velebit  HRB11-02645 
 
Libreria ed. E. de Schoenfeld  HRB11-00287 
 
Liga Bl. N. Tavilića  HRB11-00681 
 
Liliput  HRB11-01850 
 
Literatura na inostranim jezicima  HRB11-01860  HRB11-04414 
 
Logor slušača poljodjelstva  HRB11-03131 
 
Luča, Biblioteka Zadruge profesorskog društva  HRB11-03880 
 
M. Schick  HRB11-02232 
 
M. Šarić  HRB11-02208 
 
Margit-liga  HRB11-03594 
 
[Matica društva "Hrvatska žena"]  HRB11-02513 
 
Matica hrvatska  HRB11-00484  HRB11-00337  HRB11-03864  HRB11-03175  HRB11-00968  HRB11-05060  HRB11-02647  HRB11-05061  HRB11-04466  HRB11-02155  HRB11-00811  HRB11-00496  HRB11-00483  HRB11-05146  HRB11-02716  HRB11-03332  HRB11-03615  HRB11-04285  HRB11-04535  HRB11-00485  HRB11-03349  HRB11-03588  HRB11-02952  HRB11-00193  HRB11-00190  HRB11-04305  HRB11-00825  HRB11-01310  HRB11-00168  HRB11-00704  HRB11-03176  HRB11-04711  HRB11-04942  HRB11-04489  HRB11-04178  HRB11-00300  HRB11-03184  HRB11-02852  HRB11-01320  HRB11-00060  HRB11-03810  HRB11-00291  HRB11-04882  HRB11-04878  HRB11-04881  HRB11-04877  HRB11-04880  HRB11-00354  HRB11-01532  HRB11-02251  HRB11-03729  HRB11-03767  HRB11-04377  HRB11-04196  HRB11-01367  HRB11-02165  HRB11-03170  HRB11-01155  HRB11-02182  HRB11-01648  HRB11-02059  HRB11-01589  HRB11-00064  HRB11-04869  HRB11-04331  HRB11-01281  HRB11-03183  HRB11-02667  HRB11-01297  HRB11-00927  HRB11-04915  HRB11-04938  HRB11-00698  HRB11-02699  HRB11-00107  HRB11-01988  HRB11-02666  HRB11-04256  HRB11-02573  HRB11-00039  HRB11-01418  HRB11-03012  HRB11-03949  HRB11-05064  HRB11-05063  HRB11-01726  HRB11-05191  HRB11-03015  HRB11-01276  HRB11-00176  HRB11-00065  HRB11-00812  HRB11-01267  HRB11-01100  HRB11-02434  HRB11-03115  HRB11-04258  HRB11-03507  HRB11-05249  HRB11-01961  HRB11-03904  HRB11-01928  HRB11-01069  HRB11-03452  HRB11-00040  HRB11-01283  HRB11-03451  HRB11-03145  HRB11-05244  HRB11-00192  HRB11-03838  HRB11-02926  HRB11-05143  HRB11-01377  HRB11-04875  HRB11-00063  HRB11-00370  HRB11-04628  HRB11-01543  HRB11-04345  HRB11-02729  HRB11-03970  HRB11-01563  HRB11-00872  HRB11-03709  HRB11-01590  HRB11-04378  HRB11-00662  HRB11-00562  HRB11-03900  HRB11-02099  HRB11-03877  HRB11-02652  HRB11-04259  HRB11-01266  HRB11-01674  HRB11-03730  HRB11-02022 
 
Matica Hrvatska  HRB11-03181  HRB11-01041 
 
Matica hrvatskih akademičara  HRB11-00094 
 
Matica slovenska  HRB11-03344  HRB11-02796 
 
Matica srpska  HRB11-02994  HRB11-04585  HRB11-01415 
 
Matice hrvatske  HRB11-04760 
 
Matičin tiskarsko-nakladni zavod  HRB11-04304 
 
Medicinska knjiga  HRB11-03699  HRB11-00117  HRB11-01115  HRB11-04802  HRB11-01400  HRB11-00210 
 
Melantrich  HRB11-02991 
 
Merkantile  HRB11-03695 
 
Merkantilno tiskarsko poduzeće  HRB11-00353 
 
Merkur  HRB11-04996 
 
Mi maldi  HRB11-01851 
 
Mi mladi, list Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije  HRB11-04825 
 
Mi mladi, list Ujedinjenog Saveza Antifašističke Omladine Jugoslavije  HRB11-00865 
 
Ministarstva narodne obrane  HRB11-04037 
 
Ministarstvo hrvatskog domobranstva  HRB11-01564  HRB11-05295 
 
Ministarstvo hrvatskog domobranstva, VII odjel  HRB11-03217 
 
Ministarstvo industrije i rudarstva N. R. Hrvatske  HRB11-02392 
 
Ministarstvo industrije i rudarstva N. R. Hrvatske, odjel za stručno školstvo  HRB11-03084 
 
Ministarstvo industrije i rudarstva N. R. Hrvatske, Odjel za stručno školstvo  HRB11-00234  HRB11-04789 
 
Ministarstvo industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske  HRB11-00282 
 
Ministarstvo industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske, Odjel za stručno školstvo  HRB11-02293 
 
Ministarstvo industrije i rudarstva NR Hrvatske, Odjel za stručno školstvo  HRB11-02432 
 
Ministarstvo narodne prosvjete, Glavno ravnateljstvo za obće narodno prosvjetljivanje  HRB11-01317 
 
Ministarstvo narodne prosvjete, Glavno ravnateljstvo za promičbu  HRB11-03223 
 
Ministarstvo narodnog zdravlja  HRB11-04456 
 
Ministarstvo oružanih snaga  HRB11-03931 
 
Ministarstvo oružanih snaga, Prosvjetni odio  HRB11-02721 
 
Ministarstvo seljačkog gospodarstva  HRB11-04472  HRB11-01579  HRB11-03591 
 
Ministarstvo socijalne politike, Školski otsjek  HRB11-04624 
 
Ministarstvo vanjskih poslova  HRB11-00305  HRB11-01168  HRB11-01316  HRB11-01374  HRB11-03940 
 
[Ministarstvo vanjskih poslova]  HRB11-02775  HRB11-00608 
 
Ministarstvo za obrt, veleobrt i trgovinu  HRB11-02092 
 
Mittler Verlag  HRB11-01302 
 
Mladi Krajišnik  HRB11-03516 
 
Mladinska knjiga  HRB11-03686  HRB11-03193  HRB11-02710 
 
Mladost  HRB11-00971 
 
Modern Library  HRB11-01954 
 
Mudrost  HRB11-00076 
 
Muzej hrvatskih starina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB11-03412 
 
N. Zanichelli  HRB11-01233 
 
Nadb. kancelarija katoličke akcije  HRB11-01591 
 
Nadbiskupijska kancelarija Katoličke akcije  HRB11-00411 
 
Nadbiskupska tiskara  HRB11-03578  HRB11-01227 
 
Nakaldni zavod Hrvatske  HRB11-02527  HRB11-05217  HRB11-04014  HRB11-00395  HRB11-00394  HRB11-00393 
 
nakl. "Alfa"  HRB11-01777 
 
nakl. "Dubrava"  HRB11-01203  HRB11-05317  HRB11-05319 
 
nakl. "Naproza"  HRB11-00637  HRB11-00628  HRB11-00633  HRB11-00631  HRB11-00613  HRB11-00610  HRB11-00615  HRB11-00619 
 
Nakl. A. Gruenbaum  HRB11-01504  HRB11-01255  HRB11-02201  HRB11-05211 
 
nakl. A. Velzek  HRB11-01984  HRB11-01575  HRB11-01389  HRB11-01433 
 
Nakl. A. Velzek  HRB11-05065 
 
nakl. Akademije "Regina apostolorum"  HRB11-04529 
 
nakl. Akademije "Regine apostolorum"  HRB11-03670 
 
nakl. Albini  HRB11-00253 
 
nakl. autora  HRB11-00834  HRB11-00833  HRB11-03088  HRB11-01967 
 
[nakl. Be-L-Ka]  HRB11-00820 
 
nakl. Be-L-Ka  HRB11-02244  HRB11-02993  HRB11-00254  HRB11-04232  HRB11-00848 
 
Nakl. Be-L-Ka  HRB11-05140  HRB11-00500  HRB11-02758  HRB11-04493 
 
Nakl. Be-L-Ka, Biblioteka lijepe knjige  HRB11-03093  HRB11-03679 
 
Nakl. Čas  HRB11-03097 
 
nakl. Dječja knjižara  HRB11-03000  HRB11-03898 
 
Nakl. družstvo Maje  HRB11-05111 
 
nakl. Družtva bačkih Hrvata  HRB11-02283 
 
nakl. Družtvovnog vjestnika Ministarstva zdravstva i udružbe  HRB11-03124  HRB11-00977  HRB11-03125  HRB11-00576 
 
nakl. Dubrava  HRB11-04709 
 
nakl. Elk  HRB11-05110 
 
nakl. G. Kopunović  HRB11-01950 
 
nakl. Grbić]  HRB11-00624  HRB11-00626  HRB11-00636  HRB11-00632  HRB11-00614  HRB11-00618 
 
nakl. Hrvatski izdav.  HRB11-00089 
 
nakl. Hrvatskog pedagoško-književnog zbora  HRB11-04102 
 
[nakl. Hrvatskog radiše]  HRB11-01583 
 
nakl. Hrvatskoga književnog družtva sv. Jeronima  HRB11-00965 
 
[nakl. i tisak] Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-00041 
 
nakl. I. Smojvera  HRB11-02298  HRB11-02303 
 
nakl. Inicijativnog odbora za podizanje gimnazije na Trešnjevki  HRB11-02712 
 
nakl. J. Horaček  HRB11-02709 
 
nakl. knjižara "Dubrava"  HRB11-01387 
 
nakl. knjižara "Narodna prosvjeta"  HRB11-02188 
 
nakl. knjižara "Preporod"  HRB11-03396 
 
Nakl. knjižara Preporod  HRB11-03071 
 
nakl. knjižara Velebit  HRB11-01336  HRB11-02707 
 
Nakl. knjižara Velebit  HRB11-01337 
 
nakl. Knjižare "Epoha"  HRB11-04212 
 
nakl. Knjižare "Kratina"  HRB11-04712 
 
Nakl. knjižare "Preporod"  HRB11-03070 
 
nakl. Knjižare H. A. Kujundžić  HRB11-03187  HRB11-03190  HRB11-01811 
 
nakl. Knjižare H. A. Kujundžića  HRB11-03210 
 
nakl. Knjižare J. Kratina  HRB11-04706  HRB11-04716 
 
nakl. knjižare Jadran  HRB11-02823  HRB11-02836  HRB11-02841  HRB11-02829 
 
nakl. Knjižare Jadran  HRB11-02816  HRB11-02821  HRB11-02822  HRB11-02817  HRB11-02818  HRB11-02828  HRB11-02825  HRB11-02830  HRB11-02819  HRB11-02832  HRB11-02834  HRB11-02837  HRB11-02831  HRB11-02838  HRB11-02840  HRB11-02833  HRB11-02843  HRB11-02839  HRB11-02842  HRB11-02826  HRB11-02824  HRB11-02820 
 
nakl. Knjižare Kratina  HRB11-04717 
 
nakl. Knjižare M. Miloradović  HRB11-03994 
 
nakl. knjižare Seljačka sloga  HRB11-00837 
 
nakl. knjižare Seljačke sloge  HRB11-04511  HRB11-00970 
 
nakl. knjižare St. Kugli  HRB11-02378 
 
nakl. Knjižare St. Kugli  HRB11-04898  HRB11-04895  HRB11-04896  HRB11-04897 
 
Nakl. Knjižare Sv. Antuna  HRB11-00678 
 
Nakl. Knjižnice Zvijezde mora  HRB11-03757 
 
Nakl. Konzorcija Hrvatske enciklopedije  HRB11-01769 
 
Nakl. Liječničkog vjesnika  HRB11-04035 
 
nakl. Literature na inostranim jezicima  HRB11-03324 
 
nakl. M.N.O.-a  HRB11-03989 
 
nakl. Matice hrvatske  HRB11-05236 
 
nakl. Matice hrvatskih akademičara  HRB11-01035  HRB11-01034 
 
nakl. Naproza  HRB11-00612 
 
nakl. Naproza]  HRB11-00616  HRB11-00625  HRB11-00627  HRB11-00621  HRB11-00630  HRB11-00611  HRB11-00634  HRB11-00635  HRB11-00623  HRB11-00620 
 
nakl. Narodne knjižnice  HRB11-00335 
 
nakl. Naše nove knjige  HRB11-04925 
 
nakl. Neproza]  HRB11-00629 
 
nakl. pisca  HRB11-00887  HRB11-02425  HRB11-04387  HRB11-02693 
 
nakl. piščeva  HRB11-04649 
 
nakl. poduzeće "Glas rada"  HRB11-00292 
 
Nakl. poduzeće "Glas rada"  HRB11-02073  HRB11-02397  HRB11-00841 
 
Nakl. poduzeće Glas rada  HRB11-05099  HRB11-01364  HRB11-03711  HRB11-04127  HRB11-01578  HRB11-01491 
 
[nakl. Poljoprivredni nakladni zavod  HRB11-05087 
 
Nakl. Prva muslimanska nakladna knjižara  HRB11-04754 
 
nakl. Pučkog sveučilišta pri gimnaziji  HRB11-01951 
 
[nakl. Rad]  HRB11-04213 
 
nakl. S. Šilc  HRB11-04631  HRB11-04632  HRB11-04634  HRB11-04633  HRB11-04629  HRB11-04638 
 
nakl. Savez hrvatskih učiteljskih družtava  HRB11-01217 
 
[nakl. slob. i kralj. grada Varaždina]  HRB11-03849 
 
nakl. St. Šilc  HRB11-02974  HRB11-02973  HRB11-02972  HRB11-02975  HRB11-00622 
 
nakl. Svoboda  HRB11-03304 
 
Nakl. školskih knjiga i tiskarnica Banovine Hrvatske  HRB11-00743 
 
nakl. Štamparije Vjesnik  HRB11-03930 
 
nakl. Štamparije Vjesnika  HRB11-00660 
 
Nakl. zavod A. Velzek  HRB11-01630 
 
Nakl. zavod Hrvatska knjiga  HRB11-01668 
 
Nakl. zavod J. Čaklović  HRB11-05182  HRB11-02069 
 
nakl. zavod Sriem  HRB11-00089 
 
Nakl. Zbora liječnika Hrvatske  HRB11-04138 
 
[nakl.] Ufa  HRB11-02813  HRB11-02812 
 
Naklada A. Velzek  HRB11-00042 
 
Naklada Dubrava  HRB11-01319  HRB11-01206  HRB11-03544  HRB11-00525 
 
Naklada Gradjanske tiskare  HRB11-02158 
 
Naklada Građanske tiskare  HRB11-02962 
 
Naklada knjižare Ognjište  HRB11-05045 
 
Naklada knjižare V. Cvitković  HRB11-00389 
 
Naklada Konzorcija Hrvatske enciklopedije  HRB11-01764 
 
Naklada Litografije udruženja slušača Tehničkog fakulteta  HRB11-00396 
 
naklada Narodne knjižare u Zagrebu  HRB11-01981 
 
Naklada Petar R. Kurepa  HRB11-04261 
 
Naklada Savremenih pitanja  HRB11-05039 
 
Naklada školskih knjiga i tiskanica banovine Hrvatske  HRB11-00999 
 
Naklada školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske  HRB11-00769  HRB11-02731  HRB11-01930  HRB11-01529  HRB11-01280 
 
naklada Vinko Esih  HRB11-00075 
 
naklada vlastita  HRB11-01734 
 
Nakladna knjižara "Marulić"  HRB11-04962  HRB11-02694 
 
Nakladna knjižara "Velebit"  HRB11-02191 
 
Nakladna knjižara A. Ćelap  HRB11-03713 
 
Nakladna knjižara J. Kratina  HRB11-04491 
 
Nakladna knjižara Velebit  HRB11-00340  HRB11-05235  HRB11-03120 
 
Nakladni odijel HDT  HRB11-01279 
 
Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare  HRB11-01933  HRB11-01935  HRB11-01000  HRB11-00205  HRB11-00197  HRB11-01937  HRB11-00946  HRB11-01924  HRB11-01677  HRB11-03186  HRB11-03564  HRB11-01278  HRB11-00659  HRB11-00392  HRB11-02028  HRB11-03797  HRB11-00641  HRB11-03245  HRB11-05301  HRB11-01939  HRB11-03565  HRB11-01932  HRB11-04171  HRB11-00640  HRB11-03798  HRB11-01108  HRB11-03732  HRB11-01666  HRB11-04657  HRB11-01299  HRB11-01665 
 
Nakladni zavod "A. Velzek"  HRB11-02764 
 
Nakladni zavod A. Velzek  HRB11-03569  HRB11-02321 
 
Nakladni zavod Ante Velzek  HRB11-02743 
 
Nakladni zavod Banovine Hrvatske  HRB11-01251  HRB11-03816  HRB11-04034  HRB11-00375 
 
[Nakladni zavod Hrvatske]  HRB11-02459  HRB11-02194  HRB11-05119  HRB11-00068  HRB11-03206  HRB11-01423  HRB11-02755  HRB11-03885  HRB11-00308  HRB11-00578  HRB11-04467  HRB11-00714  HRB11-04874  HRB11-00343  HRB11-01457  HRB11-03889  HRB11-00224  HRB11-05279  HRB11-01895  HRB11-04321  HRB11-03419 
 
Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-00759  HRB11-00753  HRB11-00775  HRB11-00768  HRB11-00780  HRB11-00781  HRB11-00784  HRB11-01694  HRB11-00754  HRB11-00776  HRB11-00756  HRB11-00755  HRB11-00777  HRB11-03060  HRB11-02187  HRB11-03915  HRB11-01285  HRB11-03523  HRB11-03192  HRB11-02382  HRB11-03559  HRB11-01732  HRB11-04351  HRB11-02416  HRB11-01084  HRB11-03269  HRB11-03454  HRB11-03191  HRB11-04527  HRB11-05270  HRB11-05079  HRB11-04398  HRB11-03021  HRB11-00998  HRB11-02458  HRB11-03286  HRB11-02350  HRB11-00598  HRB11-02377  HRB11-02250  HRB11-01698  HRB11-04620  HRB11-04286  HRB11-02071  HRB11-03348  HRB11-03278  HRB11-02074  HRB11-02374  HRB11-00845  HRB11-01334  HRB11-02395  HRB11-02454  HRB11-03333  HRB11-03320  HRB11-04726  HRB11-02443  HRB11-02450  HRB11-00846  HRB11-00843  HRB11-03322  HRB11-03321  HRB11-03352  HRB11-03341  HRB11-03336  HRB11-04089  HRB11-03393  HRB11-00191  HRB11-00835  HRB11-00366  HRB11-01101  HRB11-02125  HRB11-00358  HRB11-01381  HRB11-00553  HRB11-00552  HRB11-04665  HRB11-02854  HRB11-02355  HRB11-00215  HRB11-04614  HRB11-03327  HRB11-02243  HRB11-00588  HRB11-00589  HRB11-00593  HRB11-00585  HRB11-02366  HRB11-02365  HRB11-03317  HRB11-03302  HRB11-03303  HRB11-03292  HRB11-03280  HRB11-00587  HRB11-00584  HRB11-03301  HRB11-02452  HRB11-03296  HRB11-03281  HRB11-03284  HRB11-04664  HRB11-02348  HRB11-01305  HRB11-01309  HRB11-02367  HRB11-02357  HRB11-02997  HRB11-01306  HRB11-02402  HRB11-02438  HRB11-03282  HRB11-03279  HRB11-03290  HRB11-02339  HRB11-02711  HRB11-03617  HRB11-03340  HRB11-02353  HRB11-02460  HRB11-02362  HRB11-04622  HRB11-00214  HRB11-00087  HRB11-03294  HRB11-03293  HRB11-03446  HRB11-01697  HRB11-01308  HRB11-00512  HRB11-03782  HRB11-00398  HRB11-02797  HRB11-03520  HRB11-03770  HRB11-02307  HRB11-00556  HRB11-04524  HRB11-03350  HRB11-04871  HRB11-01881  HRB11-04354  HRB11-02584  HRB11-05022  HRB11-02900  HRB11-02356  HRB11-01353  HRB11-02878  HRB11-04353  HRB11-02371  HRB11-01554  HRB11-04229  HRB11-01450  HRB11-04643  HRB11-03572  HRB11-01861  HRB11-02172  HRB11-01295  HRB11-02363  HRB11-03619  HRB11-03312  HRB11-03300  HRB11-03273  HRB11-03287  HRB11-02466  HRB11-00990  HRB11-02379  HRB11-03484  HRB11-02575  HRB11-01833  HRB11-01017  HRB11-02217  HRB11-04446  HRB11-02917  HRB11-02404  HRB11-04954  HRB11-00864  HRB11-02219  HRB11-02798  HRB11-03891  HRB11-01465  HRB11-02500  HRB11-00815  HRB11-03821  HRB11-02780  HRB11-04239  HRB11-01550  HRB11-02523  HRB11-02661  HRB11-01897  HRB11-00103  HRB11-04799  HRB11-01841  HRB11-02079  HRB11-03919  HRB11-03369  HRB11-03067  HRB11-05278  HRB11-01952  HRB11-02869  HRB11-01416  HRB11-02390  HRB11-04651  HRB11-03652  HRB11-04254  HRB11-05006  HRB11-04798  HRB11-03248  HRB11-01530  HRB11-00923  HRB11-02695  HRB11-04136  HRB11-02257  HRB11-03416  HRB11-01724  HRB11-00244  HRB11-00179  HRB11-01424  HRB11-01426  HRB11-02294  HRB11-03126  HRB11-02865  HRB11-04447  HRB11-00548  HRB11-01547  HRB11-03920  HRB11-03508  HRB11-04966  HRB11-00276  HRB11-00664  HRB11-03856  HRB11-03855  HRB11-03857  HRB11-03687  HRB11-03921  HRB11-01455  HRB11-03577  HRB11-00715  HRB11-00183  HRB11-01425  HRB11-04964  HRB11-04965  HRB11-01445  HRB11-01444  HRB11-01066  HRB11-02663  HRB11-02096  HRB11-05028  HRB11-04619  HRB11-00279  HRB11-01335  HRB11-03616  HRB11-00511  HRB11-03072  HRB11-05258  HRB11-00402  HRB11-01443  HRB11-00329  HRB11-01617  HRB11-02381  HRB11-03890  HRB11-04914  HRB11-00419  HRB11-04623  HRB11-04170  HRB11-03458  HRB11-03204  HRB11-02170  HRB11-05089  HRB11-01039  HRB11-00555  HRB11-04995  HRB11-02375  HRB11-03881  HRB11-01979  HRB11-01847  HRB11-04505  HRB11-02571  HRB11-03905  HRB11-00827  HRB11-03853  HRB11-04079  HRB11-03557  HRB11-04659  HRB11-04255  HRB11-02746  HRB11-02462  HRB11-02453  HRB11-03347  HRB11-03329  HRB11-03318  HRB11-03283  HRB11-03335  HRB11-03330  HRB11-02451  HRB11-03584  HRB11-03776  HRB11-03780  HRB11-03778  HRB11-03487  HRB11-00436  HRB11-00534  HRB11-03140  HRB11-04945  HRB11-00468  HRB11-02561  HRB11-01164  HRB11-04488  HRB11-01527  HRB11-01012  HRB11-04233  HRB11-01528  HRB11-01047  HRB11-02214  HRB11-01526  HRB11-05117  HRB11-04242  HRB11-02306  HRB11-05122  HRB11-04018  HRB11-01525  HRB11-02086  HRB11-04244  HRB11-00139  HRB11-02088  HRB11-00987  HRB11-00920  HRB11-01165  HRB11-04108  HRB11-00989  HRB11-02087  HRB11-00330  HRB11-02509  HRB11-04148  HRB11-02231  HRB11-01440  HRB11-02085  HRB11-00921  HRB11-02578  HRB11-01342  HRB11-00464  HRB11-02579  HRB11-00465  HRB11-01886  HRB11-03852  HRB11-01160  HRB11-01731  HRB11-00414  HRB11-04504  HRB11-02646  HRB11-01593  HRB11-01170  HRB11-00711  HRB11-01161  HRB11-05066  HRB11-04693  HRB11-02406  HRB11-04086  HRB11-03993  HRB11-01852  HRB11-04780  HRB11-00669  HRB11-00245  HRB11-03828  HRB11-01910  HRB11-04026  HRB11-01849  HRB11-01158  HRB11-03585  HRB11-04976  HRB11-01331  HRB11-02431 
 
Nakladni zavod Hrvatske : Redakcija Ministarstva industrije i rudarstva NRH  HRB11-00155 
 
Nakladni zavod Hrvatske = Istituto editoriale della Croazia  HRB11-01403 
 
Nakladni zavod Hrvatske državne tiskare  HRB11-00399 
 
Nakladni zavod Hrvatske, Školska i pedagoška izdanja  HRB11-01250 
 
Nakladni zavod Hrvatske.  HRB11-00462 
 
Nakladni zavod Hrvtske  HRB11-00437 
 
Nakladni zavod Matice hrvatske  HRB11-03586  HRB11-02055 
 
Nakladno poduzeće "Glas rada"  HRB11-03423  HRB11-03626  HRB11-05219 
 
Nakladno poduzeće Ante Velzek  HRB11-03813 
 
Nakladno poduzeće Glas rada  HRB11-00032 
 
Nakladom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade  HRB11-00786 
 
Nakladom Novum  HRB11-03326 
 
Naprijed  HRB11-04864  HRB11-03725  HRB11-01147  HRB11-02161  HRB11-02115  HRB11-05037  HRB11-03704  HRB11-02127  HRB11-00051  HRB11-02279  HRB11-03842  HRB11-02166  HRB11-00033  HRB11-03841  HRB11-02015  HRB11-01214  HRB11-02370  HRB11-00149  HRB11-01236  HRB11-02745  HRB11-01611  HRB11-01880  HRB11-02614  HRB11-04836  HRB11-03107  HRB11-02372  HRB11-02120  HRB11-03101  HRB11-01225  HRB11-03147  HRB11-02547  HRB11-03117  HRB11-04516  HRB11-01149  HRB11-05168  HRB11-02112  HRB11-03102  HRB11-03727  HRB11-03376  HRB11-00247  HRB11-04854  HRB11-02116  HRB11-05019  HRB11-04819  HRB11-03377  HRB11-05255  HRB11-03823  HRB11-00814  HRB11-00710  HRB11-00246  HRB11-01148  HRB11-05151  HRB11-04815  HRB11-02160  HRB11-02114  HRB11-05036  HRB11-03702  HRB11-03555  HRB11-04858  HRB11-04412  HRB11-02881  HRB11-05175  HRB11-04444  HRB11-04401  HRB11-05050  HRB11-04425  HRB11-04424  HRB11-02083  HRB11-01213  HRB11-04421  HRB11-03718  HRB11-04441  HRB11-01043  HRB11-01188  HRB11-04344 
 
Narodna knjižara  HRB11-00062  HRB11-00696  HRB11-00697 
 
Narodna knjižara S. i V. Korunda  HRB11-04479 
 
Narodna knjižara, S. i V. Korunda  HRB11-02204 
 
Narodna knjižnica  HRB11-00028 
 
Narodna prosvjeta  HRB11-05321 
 
Narodna štamparija  HRB11-04110  HRB11-03987 
 
Narodna tiskara  HRB11-04327  HRB11-00431  HRB11-02149  HRB11-03243  HRB11-01706  HRB11-00570  HRB11-00568  HRB11-02150  HRB11-05081  HRB11-03510  HRB11-04673 
 
Narodna tiskara Zagreb  HRB11-04105 
 
Narodne novine  HRB11-04729  HRB11-03865  HRB11-01752 
 
Narodni odbor grada Zagreba  HRB11-03858 
 
Narodni Vojnik  HRB11-02082 
 
Narodno kazalište  HRB11-01261 
 
Narodno vijeće američkih Hrvata  HRB11-04371  HRB11-04372 
 
Narodno vijeće Amerikanaca hrvatskog porijekla  HRB11-01079 
 
Naša žena  HRB11-02426 
 
Naučna knjiga  HRB11-04009  HRB11-03827 
 
"Nemanja" - zadužbinska štamparija Vardarske banovine  HRB11-03161 
 
Nepotpuna realna gimnazija i Mješovita građanska škola trgovinskog smjera "Vožda Karađorđa"  HRB11-03374 
 
Neue Aargauer Zeitund  HRB11-03697 
 
Nicholson et Watson  HRB11-03078 
 
NIP, Novinarsko izdavačko poduzeće  HRB11-02510 
 
NOF Slavonije  HRB11-04374  HRB11-04859 
 
Nopok  HRB11-02261 
 
"Nova Hrvatska"  HRB11-04132 
 
Nova tiskara Vrček & dr.  HRB11-00266 
 
Nova tiskara Vrček i dr.  HRB11-02703  HRB11-01268  HRB11-01574 
 
"Nova tiskara" Vrček i dr.  HRB11-03657  HRB11-03208 
 
"Nova Tiskara" Vrček i dr.  HRB11-04484 
 
Novinski odsjek Ministarstva hrvatskog domobranstva  HRB11-01031 
 
Novinsko izdav. preduzeće Borba  HRB11-03825 
 
Novinsko-izdavačko poduzeće Naprijed  HRB11-05266  HRB11-00150 
 
Novo doba  HRB11-04335  HRB11-04498 
 
Novo pokojenje  HRB11-02637 
 
"Novo pokolenje"  HRB11-03489 
 
Novo pokolenje  HRB11-03763  HRB11-02004  HRB11-03620  HRB11-03622  HRB11-03425  HRB11-02853  HRB11-03435  HRB11-02396  HRB11-03621  HRB11-03328  HRB11-00059  HRB11-05069  HRB11-04319  HRB11-02582  HRB11-01942  HRB11-03941  HRB11-03346  HRB11-03274  HRB11-03792  HRB11-03488  HRB11-02018  HRB11-00307 
 
Novo pokoljenje  HRB11-01408  HRB11-02221  HRB11-01471  HRB11-00716  HRB11-00066  HRB11-04283  HRB11-00866  HRB11-03822  HRB11-04704  HRB11-02697  HRB11-02311  HRB11-04679  HRB11-01429  HRB11-00546  HRB11-02309  HRB11-02405  HRB11-04951  HRB11-01362  HRB11-02156  HRB11-05181  HRB11-04169  HRB11-01460  HRB11-01458  HRB11-03969  HRB11-04556  HRB11-00217  HRB11-00293  HRB11-01037  HRB11-04616  HRB11-02075  HRB11-02352  HRB11-02455  HRB11-03624  HRB11-03308  HRB11-03238  HRB11-04924  HRB11-01046  HRB11-00894  HRB11-04181  HRB11-03429  HRB11-02919  HRB11-02218  HRB11-00549  HRB11-03752  HRB11-05041  HRB11-00114  HRB11-00242  HRB11-04036  HRB11-05145  HRB11-00969  HRB11-00860  HRB11-00363  HRB11-02868  HRB11-01402  HRB11-02801  HRB11-01843  HRB11-01846  HRB11-02385  HRB11-00099  HRB11-01555  HRB11-00025  HRB11-01159  HRB11-03706  HRB11-05115  HRB11-04751  HRB11-01162  HRB11-03354  HRB11-04318  HRB11-03368  HRB11-04746  HRB11-00966  HRB11-05017  HRB11-04963  HRB11-03339  HRB11-03277  HRB11-00595  HRB11-00859  HRB11-02662  HRB11-00863  HRB11-02486  HRB11-04808  HRB11-01222  HRB11-05190  HRB11-01862  HRB11-03080  HRB11-02550  HRB11-01664  HRB11-04317  HRB11-04970  HRB11-05116  HRB11-03997  HRB11-01447  HRB11-01230  HRB11-04385 
 
NVAHP  HRB11-03241 
 
NZH  HRB11-04076 
 
Obl. komitet K.P.H. za Dalmaciju  HRB11-04409 
 
Obl. odb. JNOF-e za Slavoniju  HRB11-02121  HRB11-01194  HRB11-00794 
 
Obl. odbor JNOF-a za Istru  HRB11-01198  HRB11-04855 
 
Oblasni AFŽ za Dalmaciju  HRB11-01152 
 
[Oblasni komitet KPH]  HRB11-02266 
 
Oblasni komitet S.K.O.J.-a za Dalmaciju  HRB11-04969 
 
Oblasni komitet SKOJ-a za Dalmaciju  HRB11-03476 
 
Oblasni narodno-oslobodilački odbor Dalmacije  HRB11-05004 
 
Oblasni narodnooslobodilački odbor za Istru  HRB11-01919 
 
Oblasni NOO za Slavoniju  HRB11-00567 
 
Oblasni odbor A.F.Ž.  HRB11-04948 
 
Oblasni odbor AFŽ - Dalmacije  HRB11-03118 
 
Oblasni odbor AFŽ Kordun  HRB11-05298 
 
Oblasni odbor društva crvenog križa Hrvatske za Dalmaciju  HRB11-04499 
 
Oblasni odbor JNOF-e za Slavoniju  HRB11-02012  HRB11-00787  HRB11-03356  HRB11-04857 
 
Oblasni odbor JONF-e za Slavoniju  HRB11-02420 
 
Oblasni odbor za Istru  HRB11-03009  HRB11-03007  HRB11-03485  HRB11-03006 
 
Obščestvo sv. Gieronima  HRB11-02016 
 
Odbor Društva za kulturnu suradnju Hrvatske sa SSSR  HRB11-01914 
 
Odbor za proslavu 700-godišnjice Samobora kao slobodnog i poveljnog trgovišta 1242.-1942.  HRB11-04175 
 
Odbor za Sv. Zemlju, konzorcij  HRB11-05224 
 
Odgojni odjel Ministarstva oružanih snaga  HRB11-02186  HRB11-03169  HRB11-04782  HRB11-02185  HRB11-04784  HRB11-02572  HRB11-03168  HRB11-02184  HRB11-04719  HRB11-01806  HRB11-01743  HRB11-01807  HRB11-04921  HRB11-05015  HRB11-02020  HRB11-03224  HRB11-01808  HRB11-03760  HRB11-01805  HRB11-04720  HRB11-04977 
 
Odgojni odjel Ustaške vojnice  HRB11-04131 
 
Odjel informacija ZAVNOH-a  HRB11-00364 
 
Odjel informacija ZAVNOHA  HRB11-03462  HRB11-04130 
 
Odjel infornacija ZAVNOH-a  HRB11-05000 
 
Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-a  HRB11-03249  HRB11-03250  HRB11-03247  HRB11-03246 
 
Odjel za umijeće upravnog zapovjedničtva Ustaške mladeži  HRB11-02720 
 
Odsek za informacije in propagando pri Predsedstvu SNOS  HRB11-04863 
 
Odsjek za štampu i prosvjetnu propagandu Ministrastva prosvjete Hrvatske  HRB11-01333 
 
Odsjek za zdravstveno prosvjećivanje naroda Ministarstva narodnog zdravlja NR Hrvatske  HRB11-02064 
 
Odvjetnička komora  HRB11-00541 
 
Oesterreichischer Bundesverlag fuer Unterricht, Wissenschaft und Kunst  HRB11-02851 
 
Officina  HRB11-04986 
 
Officine graf. "Union"  HRB11-01121 
 
Officium libri catholici  HRB11-00687 
 
"Ogbjen Prica"  HRB11-01006 
 
"Ognjen Prica"]  HRB11-00916 
 
Ognjen Prica  HRB11-02265 
 
"Ognjište", tisk.-nakl. zavod  HRB11-02415 
 
OK SKOJ-a za Gorski kotar  HRB11-00796 
 
Okružni komitet K. P. H.  HRB11-04432 
 
Okružni komitet Pokuplja Komunističke partije Hrvatske  HRB11-03924 
 
Okružni komitet Pokuplje komunističke partije Hrvatske  HRB11-04416 
 
Okružni komitet Pokuplje Komunističke partije Hrvatske  HRB11-02598  HRB11-04417  HRB11-01172  HRB11-00981  HRB11-04423  HRB11-04420  HRB11-04418 
 
Okružni komitet Pokuplje Komunističke partije Hrvatske]  HRB11-03938 
 
Okružni komitet SKOJ-a  HRB11-02619 
 
Okružni N. O. O. za Hrvatsko primorje  HRB11-05003  HRB11-05002 
 
Okružni narodni odbor, poljoprivredni odjel  HRB11-03690 
 
Okružni NOO za Hrvatsko primorje  HRB11-05001 
 
Okružni odbor AFŽ za Hrvatsko primorje  HRB11-00085  HRB11-03991 
 
Okružni odbor AFŽ-a za Hrvatsko Primorje  HRB11-03906 
 
Okružni odbor J. N. O. F. za Varaždin  HRB11-02010 
 
Okružni odbor JNOF-a Hrvatske  HRB11-04096 
 
Okružni odbor USAOH-a za Hrvatsko primorje  HRB11-04020 
 
Omladinska Borba  HRB11-02060 
 
Omladinska iskra organa USAOH-a za Dalmaciju  HRB11-03519 
 
Omladinski borac  HRB11-00995  HRB11-03843 
 
Omladinski Borac  HRB11-03517 
 
Omladinski nakladni zavod Hrvatske  HRB11-03625 
 
Omladinsko izdav. preduzeće "Novo pokolenje"  HRB11-04613 
 
Omladinsko izdav. preduzeće "Novo pokoljenje"  HRB11-01256 
 
Omladinsko izdav. preduzeće Novo pokolenje  HRB11-01078 
 
Omladinsko izdavačko preduzeće Novo pokolenje  HRB11-00055 
 
Omladinsko izdavačko preduzeće Novo pokoljenje  HRB11-03367 
 
Orbis  HRB11-01637 
 
P. E. Pedersens Forlag  HRB11-02470 
 
P. Zsolnay  HRB11-03351 
 
Partijska škola pri C. K. K. P. H.  HRB11-02923 
 
Pečatnica I. Argoeti  HRB11-00251 
 
Pedagoško književni zbor  HRB11-01615 
 
Pedagoško književni zbor, stručno društvo Zemaljskog Saveza prosvjetnih radnika i namještenika jugoslavije  HRB11-03601 
 
Pedagoško-književni zbor  HRB11-03552  HRB11-03598  HRB11-01140  HRB11-01437  HRB11-02779  HRB11-03597  HRB11-03846  HRB11-03148  HRB11-01879 
 
pisac  HRB11-03092  HRB11-02908  HRB11-03410  HRB11-03017  HRB11-02134  HRB11-00216  HRB11-01720  HRB11-01244  HRB11-01872 
 
[pisac]  HRB11-04313 
 
piščevo izd.  HRB11-03658 
 
Plemenito tijelo Bokeljske mornarice  HRB11-00535 
 
PNF OND dopolavoro provinciale  HRB11-03160 
 
Pododbor Matice hrvatske  HRB11-02545  HRB11-04678 
 
Pododjel za zrakoplovstvo zapovjedničtva Ustaške mladeži G. U. S.-a.  HRB11-03712 
 
Podravska tiskarna L. Z. Strašnik, Maribor  HRB11-00884 
 
Polet  HRB11-04912  HRB11-00724 
 
Političko odeljenje Min. nar. odbrane  HRB11-03239 
 
Političko-prosvjetno odjeljenje IV armije  HRB11-03258 
 
Poljoprivredna naklada  HRB11-03362  HRB11-01508  HRB11-05005  HRB11-02061  HRB11-02154 
 
Poljoprivredni makladni zavod  HRB11-02408 
 
[Poljoprivredni nakladni zavod  HRB11-05223 
 
Poljoprivredni nakladni zavod  HRB11-05148  HRB11-02877  HRB11-03066  HRB11-02224  HRB11-02225  HRB11-04058  HRB11-02328  HRB11-05091  HRB11-02226  HRB11-02329  HRB11-02326  HRB11-04933  HRB11-01287  HRB11-03645  HRB11-03845  HRB11-05239  HRB11-03152  HRB11-02858  HRB11-03153  HRB11-01045  HRB11-02222  HRB11-03590  HRB11-03497  HRB11-01509  HRB11-04703  HRB11-04749  HRB11-01277  HRB11-03361  HRB11-03360  HRB11-01738  HRB11-02807  HRB11-04214  HRB11-03747  HRB11-04699  HRB11-02538  HRB11-02289  HRB11-03479  HRB11-02178  HRB11-04702  HRB11-04887  HRB11-04889  HRB11-01825  HRB11-02322  HRB11-01272  HRB11-03575  HRB11-01507  HRB11-02548  HRB11-03498  HRB11-01273  HRB11-04957  HRB11-02330  HRB11-02327  HRB11-02490  HRB11-05186  HRB11-05293  HRB11-01501  HRB11-04947 
 
Poljoprivredni nkladni zavod  HRB11-01863 
 
Poljoprivredni zavod  HRB11-02542 
 
Poljoprivredno izdavačko preduzeće  HRB11-02180 
 
Poljoprivredno nakladni zavod  HRB11-02692 
 
Pomoć  HRB11-02862 
 
Porpodjel ZAVNOH-a  HRB11-00211 
 
Poštanska štedionica FNRJ]  HRB11-03844 
 
Povjereničtvo za odgoj i promičbu u postrojničtvu  HRB11-03793  HRB11-00008  HRB11-03794  HRB11-01095 
 
[Povjereničtvo za odgoj i promičbu u postrojničtvu  HRB11-00005 
 
Povjereničtvo za odgoj i promičbu u postrojništvu  HRB11-03253 
 
Povjerenstvo za sveučilištarke pri Ustaškom sveučilišnom stožeru  HRB11-03795 
 
Pravoslavna eparhija dalmatinska  HRB11-02310 
 
Predsjedništvo AVNOJ-a  HRB11-00126 
 
Preporod  HRB11-04582  HRB11-04598  HRB11-04583  HRB11-04581  HRB11-04550  HRB11-04580  HRB11-04557  HRB11-04586  HRB11-01557  HRB11-04594  HRB11-04548  HRB11-04546  HRB11-04545  HRB11-04554  HRB11-04559  HRB11-04555 
 
Press-import  HRB11-01003 
 
Pretsjedništvo ZAVNOBiH-a  HRB11-05225 
 
Pretsjedništvo ZAVNOHa  HRB11-05228 
 
Pretsjedništvo ZAVNOH-a  HRB11-05229 
 
Preussische Akademie der Künste  HRB11-00118 
 
prevodilac  HRB11-01725 
 
Primorski vjesnik  HRB11-03988 
 
Prirodoslovno društvo  HRB11-00400  HRB11-00985  HRB11-04502  HRB11-04503 
 
Privatdruck des Instituts fuer Grenz- und Auslandstudien  HRB11-03606 
 
Privremena mala realna gimnazija]  HRB11-01094 
 
Privremeni Odbor za sredjivanje zadrugarstva u Hrvatskoj  HRB11-04994 
 
Proizvođačka zadruga profesionalnih novinara s.o.j.  HRB11-02076 
 
Promičba ustaške mladeži  HRB11-03541  HRB11-01558  HRB11-02771  HRB11-00701  HRB11-03667 
 
Promičba Ustaške mladeži  HRB11-02300  HRB11-02386  HRB11-02770  HRB11-00356  HRB11-02302  HRB11-05126 
 
Prop odjel Oblasnog N. O. O. Dalmacije  HRB11-04818 
 
Prop. odio Oblasnog Narodno-oslobodilačkog Odbora Dalmacije]  HRB11-05275 
 
Prop. odjel Ob. N.O.O. Dalmacije  HRB11-05292 
 
Prop. odjel Oblasnog N. O. O. Dalmacije  HRB11-04816  HRB11-02108 
 
Prop. odjel Oblasnog NOO Dalmacije  HRB11-02067 
 
Propagandaleitung der Ustascha Bewegung  HRB11-05012 
 
Propagandna komisija pri Izvršnem odboru Osvobodilne fronte  HRB11-04080 
 
Propagandni odio ZAVNOH-a  HRB11-04098 
 
Propagandni odjel Narodne fronte Hrvatske  HRB11-00011  HRB11-04968 
 
Propagandni odjel Narodno-oslobodilačkog odbora Dalmacije  HRB11-00886 
 
Propagandni odjel Oblasnog N.O.O. Dalmacije  HRB11-02499 
 
Propagandno odjeljenje II Armije  HRB11-01903 
 
Propagandno odjeljenje II. armije  HRB11-03781 
 
Propodjel Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte za Istru  HRB11-04866 
 
Propodjel N. O. O.-a za Hrvatsko primorje  HRB11-02264 
 
Propodjel Narodnog fronta  HRB11-01171 
 
Propodjel O. N. O. O. za Hrv. primorje  HRB11-03366 
 
Propodjel O. NOO-a za Hrv. primorje  HRB11-04095 
 
Prop-odjel O. O. J. N. O. F.-a za Korski kotar  HRB11-02418 
 
Prop-odjel O. O. JNOF-a za Hrvatsko primorje  HRB11-03470 
 
Propodjel Obl. J. N. O. F.-a za Isrtu  HRB11-04044 
 
Propodjel Obl. J. N. O. F.-a za Istru  HRB11-04043 
 
Prop-odjel Obl. N. O. O.-a za Istru  HRB11-03836  HRB11-00127  HRB11-01077  HRB11-01962  HRB11-05227  HRB11-04334 
 
Prop-Odjel Obl. N. O. O.-a za Istru  HRB11-03267 
 
Prop-odjel Obl. N. O. O-a za Istru  HRB11-04865 
 
Prop-odjel obl. NOO-a za Istru  HRB11-00021 
 
Prop-odjel Obl. NOO-a za Istru  HRB11-05197 
 
Prop-odjel Oblasnog N. O. O.-a za Istru  HRB11-05307 
 
Prop-odjel Oblasnog N. O. Odbora Dalmacije  HRB11-01153 
 
Propodjel Oblasnog NOO za Istru  HRB11-01814  HRB11-04832 
 
Propodjel oblasnog NOO-a za Istru  HRB11-02133  HRB11-05007 
 
Propodjel Oblasnog NOO-a za Istru  HRB11-04097 
 
Propodjel Okružnog JNOF-a  HRB11-02419 
 
Propodjel okružnog N. O. O. za Hrvatsko primorje  HRB11-00788 
 
Propodjel Okružnog N. O. O. za Hrvatsko primorje  HRB11-02119 
 
Prop-odjel Okružnog N. O. Odbora za Dubrovnik  HRB11-05226 
 
Prop-odjel Okružnog N. O. Odboza za Dubrovnik  HRB11-04850 
 
Propodjel Okružnog NOO-a Pokuplje  HRB11-04833 
 
Propodjel Okružnog NOO-a za Hrv. primorje  HRB11-01899 
 
Propodjel Okružnog NOO-a za Hrvatsko primorje  HRB11-04336 
 
Prop-odjel Okružnog odbora J. N. O. F.-e za Hrvatsko primorje  HRB11-04991 
 
Propodjel ONOO-a za Hrv. primorje  HRB11-04791  HRB11-01064 
 
Propodjel ONOO-a za Hrvatsko primorje  HRB11-01150  HRB11-01904 
 
Propodjel ZAVNOH-a  HRB11-03771 
 
Prosveta  HRB11-03228  HRB11-03230  HRB11-03229  HRB11-03194  HRB11-01247  HRB11-03614  HRB11-01252  HRB11-04093  HRB11-03680  HRB11-02239  HRB11-03276  HRB11-00597  HRB11-04612  HRB11-02070  HRB11-02240  HRB11-01099  HRB11-03438  HRB11-00586  HRB11-02334  HRB11-02380  HRB11-02401  HRB11-03291  HRB11-03623  HRB11-02457  HRB11-01376  HRB11-04591  HRB11-01304  HRB11-02043  HRB11-02463 
 
Prosvjeta  HRB11-03233  HRB11-04611  HRB11-02714  HRB11-03882  HRB11-03708  HRB11-01522  HRB11-04243  HRB11-04019  HRB11-00140  HRB11-00304  HRB11-03460  HRB11-04024  HRB11-02508  HRB11-04476  HRB11-01953  HRB11-02918  HRB11-00547  HRB11-01407  HRB11-02003  HRB11-01018  HRB11-04384  HRB11-03461  HRB11-00862  HRB11-00861  HRB11-05021  HRB11-01955  HRB11-02676  HRB11-00955  HRB11-00867  HRB11-04490  HRB11-02759  HRB11-02137  HRB11-02640  HRB11-02920  HRB11-04497  HRB11-05315 
 
Prosvjetni odjel Centralnog odbora zbjega iz Jugoslavije  HRB11-03787 
 
Prosvjetni odjel Obl. NOO-a za Istru  HRB11-03788 
 
Prosvjetni odjel ZAVNOHa  HRB11-00519  HRB11-03789 
 
Prosvjetni odjel ZAVNOH-a  HRB11-03785 
 
Prosvjetno odjeljenje Oblasnog NOO  HRB11-01518 
 
Prosvjetno-poviestno društvo Hrvatski rodoljub  HRB11-01714 
 
Provincia del Carnaro  HRB11-00105 
 
Prva muslimanska nakladna knjižara  HRB11-03172  HRB11-00471 
 
Prva muslimanska nakladna knjižara (M. B. Kaljdžić)  HRB11-00720 
 
[Prvo hrvatsko društvo podvornika javnih oblasti i zavoda]  HRB11-03956 
 
Putnik  HRB11-05128 
 
Putovi  HRB11-04732  HRB11-01074 
 
R. H. Hammer  HRB11-01294 
 
R. Provveditorio agli Studi dell'Istria  HRB11-04140 
 
Rabakozi nyomda es Lapkiado Vallalat  HRB11-00334 
 
Rad  HRB11-03407  HRB11-05184  HRB11-00706  HRB11-00948  HRB11-05250  HRB11-05178  HRB11-00707  HRB11-01634  HRB11-03171  HRB11-05192  HRB11-01816  HRB11-04358  HRB11-00248  HRB11-02674  HRB11-00453  HRB11-00529  HRB11-01636  HRB11-03558  HRB11-04201  HRB11-03011  HRB11-04072  HRB11-00709  HRB11-05187  HRB11-05177  HRB11-00452  HRB11-04124  HRB11-00685  HRB11-04000  HRB11-04200  HRB11-00451  HRB11-01671  HRB11-00708  HRB11-05185  HRB11-02592  HRB11-01182  HRB11-01650  HRB11-01627  HRB11-01635  HRB11-00530  HRB11-04157  HRB11-04158  HRB11-02740  HRB11-04199  HRB11-00342  HRB11-04119  HRB11-01570  HRB11-01639  HRB11-01209  HRB11-00314  HRB11-01673  HRB11-01638  HRB11-04103  HRB11-01157  HRB11-00609  HRB11-03158  HRB11-01318  HRB11-01631  HRB11-05274  HRB11-04205  HRB11-00667  HRB11-01649  HRB11-04768  HRB11-04769  HRB11-02967 
 
Radićeva hrvatska knjižara i papirnica  HRB11-04001 
 
Radni odbor lokalne industrije, zanatstva i komunalne djelatnosti FNRJ za Zagrebački velesajam  HRB11-04536 
 
Radnik  HRB11-03063  HRB11-03800 
 
Rascher Verlag  HRB11-03019 
 
Reale accademia d'Italia  HRB11-04047  HRB11-01869 
 
Redakcija Ministarstva industrije i rudarstva NRH, Odjel za stručno školstvo : Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-04011 
 
Redakcija Ministrstva industrije i rudarstva N. R. Hrvatske, Odjel za stručno školstvo  HRB11-01016 
 
Redovno izdanje Matice hrvatske  HRB11-00228 
 
Rimokatolička ženska građanska škola Naše Gospe  HRB11-04091 
 
Rožankovski  HRB11-04496 
 
Rožanskovski  HRB11-01008 
 
Ruske narodne prosvitne društvo  HRB11-04143  HRB11-04143 
 
S. Čmelik  HRB11-00798  HRB11-00800  HRB11-00799 
 
S. Francesco  HRB11-04257 
 
S. Kugli  HRB11-04537 
 
s. n]  HRB11-00928 
 
[s. n]  HRB11-02859  HRB11-05216 
 
[S. n.]  HRB11-05098  HRB11-01111  HRB11-01363  HRB11-03406 
 
s. n.?  HRB11-05010 
 
[s.n.]  HRB11-01716  HRB11-02998  HRB11-00730  HRB11-00101  HRB11-02921  HRB11-05299  HRB11-00505  HRB11-03874  HRB11-00478  HRB11-02040  HRB11-02041  HRB11-02530  HRB11-02870  HRB11-03065  HRB11-04928  HRB11-02245  HRB11-02982  HRB11-03095  HRB11-05100  HRB11-02651  HRB11-03089  HRB11-03090  HRB11-03648  HRB11-04013  HRB11-04609  HRB11-00524  HRB11-05166  HRB11-02932  HRB11-00409  HRB11-00410  HRB11-02936  HRB11-02949  HRB11-03299  HRB11-00924  HRB11-02175  HRB11-02518  HRB11-02990  HRB11-00073  HRB11-00163  HRB11-04747  HRB11-02344  HRB11-00160  HRB11-04675  HRB11-01683  HRB11-03105  HRB11-03094  HRB11-01675  HRB11-00658  HRB11-04003  HRB11-02320  HRB11-01688  HRB11-00256  HRB11-01025  HRB11-02102  HRB11-03886  HRB11-05083  HRB11-00904  HRB11-02989  HRB11-03395  HRB11-03474  HRB11-01626  HRB11-02414  HRB11-02063  HRB11-04209  HRB11-02935  HRB11-04906  HRB11-00885  HRB11-00472  HRB11-01023  HRB11-02524  HRB11-03014  HRB11-04207  HRB11-03854  HRB11-04144  HRB11-00854  HRB11-03896  HRB11-01395  HRB11-00957  HRB11-02171  HRB11-04162  HRB11-04068  HRB11-03707  HRB11-04081  HRB11-01453  HRB11-03833  HRB11-00084  HRB11-04154  HRB11-03404  HRB11-04190  HRB11-04971  HRB11-02391  HRB11-00284  HRB11-02483  HRB11-00319  HRB11-01878  HRB11-02105  HRB11-00455  HRB11-04492  HRB11-02274  HRB11-01315  HRB11-00283  HRB11-01430  HRB11-02268  HRB11-03692  HRB11-03693  HRB11-03694  HRB11-03696  HRB11-03922  HRB11-04890  HRB11-05040  HRB11-00676  HRB11-01865  HRB11-02482  HRB11-02480  HRB11-02925  HRB11-03179  HRB11-01438  HRB11-03831  HRB11-01004  HRB11-05044  HRB11-00757  HRB11-00057  HRB11-04723  HRB11-01451  HRB11-03486  HRB11-03928  HRB11-03902  HRB11-03691  HRB11-03942  HRB11-04894  HRB11-04901  HRB11-01787  HRB11-03774  HRB11-05104  HRB11-01661  HRB11-03717  HRB11-03104  HRB11-04506  HRB11-01001  HRB11-01390  HRB11-04653  HRB11-00857  HRB11-01803  HRB11-04610  HRB11-03551  HRB11-01516  HRB11-00301  HRB11-03647  HRB11-02429  HRB11-01892  HRB11-04666  HRB11-01313  HRB11-00883  HRB11-01137  HRB11-05300  HRB11-00201  HRB11-02783  HRB11-03515  HRB11-04905  HRB11-01747  HRB11-05320  HRB11-04870  HRB11-04073  HRB11-02286  HRB11-03659  HRB11-01940  HRB11-01874  HRB11-01386  HRB11-01420  HRB11-02580  HRB11-04886  HRB11-04785  HRB11-00104  HRB11-03163  HRB11-03164  HRB11-02148  HRB11-03689  HRB11-02008  HRB11-01409  HRB11-03961  HRB11-05129  HRB11-00819  HRB11-05165  HRB11-05243  HRB11-01837  HRB11-00023  HRB11-00137  HRB11-04078  HRB11-01375  HRB11-01957  HRB11-02529  HRB11-01422  HRB11-00949  HRB11-03130  HRB11-00926  HRB11-01141  HRB11-04849  HRB11-04338  HRB11-00125  HRB11-04375  HRB11-04376  HRB11-03916  HRB11-02413  HRB11-04852  HRB11-04840  HRB11-04988  HRB11-03550  HRB11-00275  HRB11-05241  HRB11-03482  HRB11-03401  HRB11-02347  HRB11-01834  HRB11-04829  HRB11-04646  HRB11-04513  HRB11-04779  HRB11-05124  HRB11-03835  HRB11-03923  HRB11-02675  HRB11-02272  HRB11-00915  HRB11-01656  HRB11-00016  HRB11-00006  HRB11-01274  HRB11-04427  HRB11-04437  HRB11-03505  HRB11-04821  HRB11-01920  HRB11-00124  HRB11-03492  HRB11-01958  HRB11-00917  HRB11-02605  HRB11-01871  HRB11-03468  HRB11-02117  HRB11-01657  HRB11-03472  HRB11-04150  HRB11-00121  HRB11-04123  HRB11-01132  HRB11-02965  HRB11-02603  HRB11-02271  HRB11-05308  HRB11-02001  HRB11-00657  HRB11-03533  HRB11-03270  HRB11-01143  HRB11-01912  HRB11-03925  HRB11-04333  HRB11-04860  HRB11-03173  HRB11-00346  HRB11-03596  HRB11-04294  HRB11-01735  HRB11-04109  HRB11-00323  HRB11-02106  HRB11-00037  HRB11-03765  HRB11-04341  HRB11-01271  HRB11-00881  HRB11-02543  HRB11-02532  HRB11-02533  HRB11-00430  HRB11-02534  HRB11-02541  HRB11-02537  HRB11-02539  HRB11-02535  HRB11-02536  HRB11-02540  HRB11-00240  HRB11-00435  HRB11-04826  HRB11-01293  HRB11-04835  HRB11-04408  HRB11-01898  HRB11-03583  HRB11-04978  HRB11-04775  HRB11-05097  HRB11-04532  HRB11-01830  HRB11-00422  HRB11-01421  HRB11-01344  HRB11-01246  HRB11-03355  HRB11-04083  HRB11-03733  HRB11-00450  HRB11-01521  HRB11-01628  HRB11-01138  HRB11-01658  HRB11-01659  HRB11-01662  HRB11-04397  HRB11-01722  HRB11-04974  HRB11-04403 
 
[S.n.]  HRB11-03917  HRB11-01669 
 
Salezijanci  HRB11-01556 
 
Samoborska tiskara  HRB11-03531 
 
Sanitetsko odjelenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske  HRB11-02669 
 
Sanitetsko odjeljenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske  HRB11-02411 
 
Sanitetsko odjeljenje GŠH  HRB11-03910 
 
Sava - Société anonyme d'assurances générales  HRB11-03546 
 
Savez eksperantista Hrvatske  HRB11-02565 
 
Savez hrvatskih učiteljskih družtava  HRB11-00705  HRB11-00700  HRB11-02468 
 
Savez književnika Jugoslavije  HRB11-02017 
 
Savez kulturno-prosvjetnih društava Bosne i Hercegovine  HRB11-00550 
 
Savez lovačkih društava N. R. Hrvatske  HRB11-04695  HRB11-04696  HRB11-00381  HRB11-00236  HRB11-02867  HRB11-00574  HRB11-02691  HRB11-00058  HRB11-01887  HRB11-00722  HRB11-00721 
 
Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika  HRB11-02078  HRB11-02078 
 
Savez srpskih zemljoradničkih zadruga  HRB11-04395  HRB11-04395 
 
Savez stočarskih udruga  HRB11-01966 
 
Savez udruženja novinara FNRJ  HRB11-02436 
 
Savezna organizacija Saveza grafičkih radnika-ca  HRB11-04365 
 
Savremeni pogledi  HRB11-00296  HRB11-00295 
 
[Seljačka sloga]  HRB11-02910 
 
Seljačka sloga  HRB11-01130  HRB11-02802  HRB11-01372  HRB11-04958  HRB11-02803  HRB11-03740  HRB11-02179  HRB11-04215  HRB11-03741  HRB11-02227  HRB11-03751  HRB11-04543  HRB11-04662  HRB11-04570  HRB11-02090  HRB11-00404  HRB11-00988  HRB11-04107  HRB11-00986  HRB11-01166  HRB11-05025  HRB11-04745  HRB11-00416  HRB11-01343  HRB11-03912  HRB11-01896  HRB11-00243  HRB11-01551  HRB11-03571  HRB11-04142  HRB11-03563  HRB11-01989  HRB11-00918  HRB11-00401  HRB11-03937  HRB11-03749  HRB11-03750  HRB11-02228  HRB11-02700  HRB11-05123  HRB11-02091  HRB11-00331  HRB11-02507  HRB11-01497  HRB11-04147  HRB11-02223  HRB11-04462  HRB11-00359  HRB11-01442  HRB11-00919  HRB11-02577  HRB11-02576  HRB11-03496  HRB11-00466  HRB11-00467  HRB11-02515  HRB11-02855  HRB11-03566  HRB11-01015  HRB11-02767 
 
Servicio Informativo Croata  HRB11-02665 
 
Sezione propaganda del Comitao popolare di liberazione per l'Istria e il Litorale Croatico  HRB11-04099 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare di Liberazione per l' Istria e il Litorale Croato  HRB11-05092 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare di liberazione per l' Istria, Sezione Italiana  HRB11-01836  HRB11-01624  HRB11-03530 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare di liberazione per l'Istra, Sezione Italiana  HRB11-04834 
 
Sezione propaganda del comitato popolare di liberazione per l'Istria  HRB11-00030 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare di liberazione per l'Istria (Sezione Italiana)  HRB11-04339  HRB11-02111 
 
Sezione Propaganda del Comitato Popolare di Liberazione per l'Istria e il Litorale Croato  HRB11-04827 
 
Sezione propaganda del comitato popolare di liberazione per l'Istria, sezione Italiana  HRB11-03529 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare di liberazione per l'Istria, Sezione Italiana  HRB11-05231  HRB11-04092  HRB11-00551 
 
Sezione Propaganda del Comitato popolare di liberazione per l'Istria, Sezione Italiana  HRB11-04823 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare di liberazione per l'Istrie (Sezione italiana)  HRB11-01076 
 
Sezione propaganda del Comitato popolare do Liberazione per l' Istria e il Litorale Croato  HRB11-01199 
 
Sezione propagande dell' Obl. NOO per l' Istria e il Litorale Croato  HRB11-03325 
 
Sindikalno izdav.-štamparsko preduzeće "Rad"  HRB11-00836 
 
Sindikalno nakl. poduzeće Glas rada  HRB11-04831 
 
Skandinavsko-jugoslavenski klub = Skandinavisk-jugoslaviska klubben  HRB11-04369 
 
Slavenska biblioteka  HRB11-02383 
 
Slavensko-talijanska antifašistička unija za Istru  HRB11-03685 
 
"Slobodan Jović"  HRB11-04008 
 
"Slobodna Dalmacija"  HRB11-02220 
 
Slobodna Dalmacija  HRB11-01917  HRB11-04407  HRB11-02002  HRB11-02124  HRB11-02751  HRB11-04332  HRB11-03824  HRB11-03155  HRB11-04862  HRB11-05254  HRB11-04064  HRB11-01151  HRB11-00817  HRB11-00122  HRB11-01263 
 
Slobodna Dalmacija]  HRB11-04861 
 
Slobodna Dalmacija 2  HRB11-05158  HRB11-05157  HRB11-05155  HRB11-05156  HRB11-00081 
 
Slobodna Dalmacija-Split  HRB11-00528  HRB11-03151 
 
Slobodna reč  HRB11-02866 
 
"Slovak" novinarska a nakladatelska spoloč  HRB11-04571 
 
Slovenski knjižni zavod  HRB11-03271  HRB11-00583  HRB11-02465  HRB11-00842  HRB11-02461 
 
Slovenski komitet Jugoslavije  HRB11-03547 
 
Službeni list FNRJ  HRB11-02014  HRB11-02013 
 
Societa Editrice Internazionale  HRB11-03674 
 
Societa nazionale Dante Alighieri  HRB11-00879 
 
Socijalni tjednik Pravica  HRB11-00575 
 
Sodalizio S. Ermacora  HRB11-03678  HRB11-02794 
 
Somborski karmelski treći red  HRB11-05287 
 
Spes  HRB11-01613 
 
Spoldzielnia wydawnicza "Czytelnik"  HRB11-02713 
 
Središnja pčelarska zadruga  HRB11-03359 
 
Središnja uprava Hrvatskog Radiše  HRB11-04370 
 
[Srpska kraljevska akademija]  HRB11-03655  HRB11-01730 
 
Srpska kraljevska akademija  HRB11-05038  HRB11-04027  HRB11-01105 
 
Srpska riječ  HRB11-04057 
 
Srpska riječi  HRB11-03759 
 
Srpski kreditni zavod  HRB11-04392 
 
Srpski narodni savez  HRB11-00154 
 
St. Kugli  HRB11-00914  HRB11-01391  HRB11-01085  HRB11-02212 
 
Stab. tip. Francesco Rocco  HRB11-01492 
 
Stab. tip. G. Coana & figli  HRB11-00903 
 
Stab. tip. G. Coana & Figli  HRB11-04908 
 
Stab. Tipogr. de La Vedettta d'Italia  HRB11-00663 
 
Stadium sajtovallalat  HRB11-04985 
 
Statni nakladatelstvi  HRB11-03313 
 
Steirische Verlangsanstalt  HRB11-03309 
 
Stručni odsjek N. S. O.-e Zagrebačkog sveučilišta  HRB11-02564 
 
Stručni odsjek n. s. o-e Zagrebačkog sveučilišta  HRB11-03683 
 
Stručni odsjek N.S.O.-a Zagrebačkog sveučilišta  HRB11-03132 
 
Stručni odsjek N.S.O.-e Zagrebačkog sveučilišta  HRB11-00960  HRB11-03799 
 
Subotička Matica  HRB11-02970 
 
Sumptibus auctoris  HRB11-01365 
 
Suvremena biblioteka  HRB11-02681  HRB11-02682  HRB11-00896  HRB11-01288  HRB11-05053  HRB11-00259 
 
Suvremena naklada  HRB11-02456  HRB11-02446  HRB11-02448  HRB11-01449  HRB11-00391  HRB11-00390  HRB11-01368  HRB11-02562  HRB11-01786 
 
Svešteničko udruženje pravoslavne eparhije pakračke  HRB11-04394 
 
Sveučilište  HRB11-00112 
 
Sveučilište, Stručni otsjek N. S. O.-e  HRB11-01980 
 
"Svjetlost"  HRB11-00762  HRB11-00745  HRB11-00739  HRB11-00765  HRB11-00747  HRB11-00748  HRB11-00740  HRB11-00744  HRB11-00518  HRB11-00517  HRB11-01237 
 
Svjetlost  HRB11-04311  HRB11-00770  HRB11-00514  HRB11-00513  HRB11-00771  HRB11-00764  HRB11-00746  HRB11-00742  HRB11-00741  HRB11-00516  HRB11-00515  HRB11-00772  HRB11-00766  HRB11-04312  HRB11-00047  HRB11-00129  HRB11-04856  HRB11-02594  HRB11-00069  HRB11-04670  HRB11-00810 
 
"Svjetlost", državno izdav. preduzeće  HRB11-00774 
 
"Svjetlost", državno izdav. preduzeće Bosne i Hercegovine  HRB11-00763  HRB11-00750  HRB11-00749 
 
Szikra kiadas  HRB11-03316 
 
Szikra regenytar  HRB11-03314 
 
šahovska centrala  HRB11-03654 
 
Šahovska centrala  HRB11-05161  HRB11-03653  HRB11-03737  HRB11-03710 
 
Šahovska centrala, Nakladno izdavački odsjek Šahovskog saveza Hrvatske  HRB11-05162 
 
Šahovska centrala, Nakladno-izdavački odsjek Fiskulturnog saveza Hrvatske, Odbora za šah  HRB11-01405  HRB11-05159 
 
Šahovska centrala,Nakladno izdavački odsjek Šahovskog saveza Hrvatske  HRB11-01406 
 
Škola narodnog zdravlja  HRB11-00725  HRB11-00237 
 
Školska i pedagoška izdanja Nakladnog zavoda Hrvatske  HRB11-00758 
 
Školska knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske  HRB11-01566 
 
Štab baze N. O. V. J. u Italiji, Sanitetsko odjeljenje  HRB11-03911 
 
Štab XI. korpusa NOV Jugoslavije  HRB11-00159 
 
Štamp. poduzeće Novo doba, Split  HRB11-03154 
 
Štampa  HRB11-00413 
 
Štampa "Natošević" učit. k. d.  HRB11-04393 
 
štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije  HRB11-00459 
 
štampa Jugoslovensko štamparsko preduzeće  HRB11-02655 
 
Štamparija "Globus"  HRB11-02643 
 
štamparija "Minerva"  HRB11-03784 
 
Štamparija "Minerva"  HRB11-00752  HRB11-04449 
 
Štamparija "Naprijed"  HRB11-01692 
 
Štamparija "Zora"  HRB11-02042 
 
Štamparija F. Salaj  HRB11-00713 
 
Štamparija Farkaš i Dirbek  HRB11-05246 
 
Štamparija Grafika  HRB11-05312 
 
Štamparija Ognjen Prica  HRB11-01239 
 
Štamparija VIZ  HRB11-02924 
 
Štamparija Vjesnik  HRB11-03525 
 
[Štamparski zavod "Ognjen Prica"]  HRB11-03074 
 
Štamparsko izdav. preduzeće "Zadružna knjiga"  HRB11-04770 
 
Tehnička knjiga  HRB11-03062 
 
Tehnika "Omladinske iskre"  HRB11-00797 
 
tehnika JNOF Zagrebačkog okruga  HRB11-03762 
 
Tehnika Oblasnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju  HRB11-01439 
 
Tehnika OK KPJ za Banja Luku  HRB11-00170 
 
Tehnika Sloboda  HRB11-02133 
 
Tehnika štaba baze J. A.  HRB11-02011 
 
Tehnika Štaba baze J. A.  HRB11-04777 
 
Tehnika VII. udar. divizije  HRB11-01131 
 
Tehnika XXVI. divizije NOVJ  HRB11-02600 
 
Tekstilni vjestnik  HRB11-04793 
 
Termini  HRB11-01380 
 
The Croatian Historical Research Bureau  HRB11-00571 
 
The United Committee of South Slavic Americans  HRB11-00167 
 
"Themis"  HRB11-03535 
 
Tip. R. governiale dei fratelli Karletzky  HRB11-03059 
 
tipogr. D. Devoto  HRB11-04792 
 
Tipogr. Urania  HRB11-01835 
 
Tipografia agostiniana  HRB11-01559 
 
Tipografia Artigiana  HRB11-03976 
 
Tipografia del popolo  HRB11-05253  HRB11-03720  HRB11-03724 
 
Tipografia E. de Schoenfeld  HRB11-05075 
 
Tipografia editrice del Popolo di Spalato  HRB11-00891 
 
Tipografia Spiridione Artale]  HRB11-00288 
 
[Tipografija]  HRB11-00380 
 
Tipografija  HRB11-00324  HRB11-00012  HRB11-00889  HRB11-04364  HRB11-01038  HRB11-00958  HRB11-04234  HRB11-04700  HRB11-02912  HRB11-03255  HRB11-03383  HRB11-03837  HRB11-01927  HRB11-01413  HRB11-05209  HRB11-05208  HRB11-05205  HRB11-05207  HRB11-05210  HRB11-05206  HRB11-01918  HRB11-04065  HRB11-01774  HRB11-00152  HRB11-04198 
 
"Tipografija"  HRB11-04310 
 
Tipografija [i. e. Hrvatski izdavalački bibliografski zavod]  HRB11-04389 
 
Tipografija grafički nakladni zavod  HRB11-02861 
 
Tipografija, grafičko-nakladni zavod  HRB11-01404 
 
Tisak "Nove tiskare"  HRB11-04961 
 
Tisak "Nove Tiskare" Vrček i dr.  HRB11-02732 
 
Tisak "Slobodna Dalmacija"  HRB11-04278 
 
tisak "Tipografija"  HRB11-01646 
 
Tisak "Union", graf. nakl. zavod  HRB11-01122 
 
tisak Državnog grafičkog poduzeća Rožanskovski  HRB11-00767 
 
Tisak Gradjanske tiskare  HRB11-00325 
 
tisak Graf, Zavoda "Preporod"  HRB11-01338 
 
[tisak Hrvatska seljačka tiskara]  HRB11-02503  HRB11-02502  HRB11-02504  HRB11-02981 
 
tisak Hrvatske državne tiskare  HRB11-04500  HRB11-02799  HRB11-04605 
 
Tisak Hrvatske državne tiskare  HRB11-04383  HRB11-04382  HRB11-04381  HRB11-04604 
 
tisak Hrvatski državni tiskarski zavod  HRB11-03076 
 
tisak Hrvatski tiskarski zavod  HRB11-00773  HRB11-01663  HRB11-00638  HRB11-05201  HRB11-04231 
 
Tisak Hrvatski tiskarski zavod  HRB11-04486  HRB11-04661 
 
tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda  HRB11-01290  HRB11-01289 
 
tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda d.d.  HRB11-04654 
 
tisak i izd. Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-00333 
 
tisak i izd. Nakladnog zavoda Hrvatske  HRB11-05095 
 
Tisak i litografija Hrvatske državne tiskare  HRB11-01063 
 
Tisak i nakl. Knjižare St. Kugli  HRB11-02800 
 
[tisak i nakl.] Kultura  HRB11-02636 
 
[tisak i nakl.] Nakladni zavod Hrvatske  HRB11-04974 
 
[tisak i nakl.] Naprijed  HRB11-04469  HRB11-01502  HRB11-05170  HRB11-01195  HRB11-01625  HRB11-03721  HRB11-02282  HRB11-04920  HRB11-04817  HRB11-04430  HRB11-04442  HRB11-04426  HRB11-04429  HRB11-05167  HRB11-04973  HRB11-05269  HRB11-03480  HRB11-04790  HRB11-03469  HRB11-02277  HRB11-02122  HRB11-04846  HRB11-03703 
 
[tisak i nakl.] Naprijed, organa Komunističke partije Hrvatske  HRB11-01885 
 
[tisak i nakl.] Prapogandno odjeljenje Glavnog štaba za Hrvatsku  HRB11-04909 
 
[tisak i nakl.] Propagandno odjeljenje Glavnog štaba Hrvatske  HRB11-04512 
 
[tisak i nakl.] Propagandno odjeljenje Glavnog štaba za Hrvatsku  HRB11-04778 
 
[tisak i nakl.] Vjesnik  HRB11-03159 
 
[tisak i nakl.] Vjesnik Jedinstvene Nacionalno-oslobodilačke fronte  HRB11-03201 
 
[tisak i nakl.] Vjesnik Jedinstvene Nacionalno-oslobodilačke Fronte Hrvatske  HRB11-00993  HRB11-05048  HRB11-01197  HRB11-00018 
 
Tisak i naklada Knjižara St. Kugli  HRB11-00913 
 
tisak i naklada Knjižare St. Kugli  HRB11-05313  HRB11-04194  HRB11-00912 
 
Tisak i naklada knjižare St. Kugli  HRB11-04388 
 
Tisak i naklada Knjižare St. Kugli  HRB11-01019 
 
tisak i naklada St. Kugli  HRB11-02430 
 
tisak J. Kurzmann  HRB11-03913 
 
tisak Jugoslavenske štampe  HRB11-00785 
 
Tisak M. Tišljar  HRB11-02435 
 
Tisak Merkantile  HRB11-04006 
 
tisak Nakladnog zavoda Hrvatske  HRB11-00779  HRB11-03777  HRB11-03779 
 
[tisak Nakladnog zavoda Hrvatske]  HRB11-04658  HRB11-03688  HRB11-02258  HRB11-04134  HRB11-01253  HRB11-00212  HRB11-02922  HRB11-04992  HRB11-03807  HRB11-00376  HRB11-02525 
 
[Tisak Nakladnog zavoda Hrvatske]  HRB11-01275 
 
Tisak Nakladnog zavoda Hrvatske  HRB11-01254  HRB11-02526  HRB11-02528 
 
tisak Narodne tiskare  HRB11-01175  HRB11-01976  HRB11-04655 
 
[Tisak Novinsko izdav. poduzeće Slobodna Dalmacija]  HRB11-01269 
 
Tisak Novinsko izdavačko poduzeće Slobodna Dalmacija]  HRB11-00294  HRB11-01260 
 
tisak Novinsko-izdavačkog poduzeća Naprijed  HRB11-01312 
 
tisak Prve hrvatske dioničke tiskare  HRB11-02715 
 
Tisak Slobodna Dalmacija]  HRB11-01259 
 
tisak Svobodine "Narodne tiskare"]  HRB11-01245 
 
Tisak Štamparija "Merkur" (J. Radeljak)  HRB11-01742 
 
Tisak štamparije Slobodna Dalmacija]  HRB11-01270 
 
[tisak Tipografije]  HRB11-01941 
 
tisak Tiskara Milana Šufflaya  HRB11-04023 
 
tisak tiskare "Naprijed"  HRB11-03676 
 
[tisak tiskare Milana Šufflaya]  HRB11-00934 
 
tisak Typographische Anstalt  HRB11-01681  HRB11-03236 
 
Tisak Typographische Anstalt  HRB11-01682 
 
Tisak V. Massari, I. Glavinić  HRB11-01116 
 
tisak Zagrebačke priradne tiskare  HRB11-01388 
 
Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina  HRB11-01915 
 
tiskano kao rukopis u tiskari D. Spullera  HRB11-02424 
 
Tiskara "Bosanska pošta"  HRB11-03207  HRB11-03110 
 
[Tiskara "Bosanska pošta"  HRB11-03209 
 
Tiskara "Frankopan" (S. Crnić)  HRB11-00022 
 
Tiskara "Gaj"  HRB11-02027 
 
Tiskara "Grafika"  HRB11-01394 
 
Tiskara "Kačić"  HRB11-04483 
 
Tiskara "Merkantile"  HRB11-02929  HRB11-02928 
 
Tiskara "Novo doba"  HRB11-03963  HRB11-04176 
 
Tiskara "Prosvjete"  HRB11-04030 
 
Tiskara 2Kačić"  HRB11-03483 
 
Tiskara B. Perko  HRB11-01831 
 
Tiskara Boranić  HRB11-02068  HRB11-03522  HRB11-04153  HRB11-04276 
 
Tiskara Bosanska pošta  HRB11-01585  HRB11-04913  HRB11-04765 
 
tiskara Bosanske pošte  HRB11-04349 
 
tiskara Braća Kralj  HRB11-03832 
 
Tiskara Braća Kralj  HRB11-02521 
 
Tiskara Braće Kralj  HRB11-03649 
 
Tiskara C. Albercht (P. Acinger)  HRB11-04056 
 
[Tiskara C. Albrecht]  HRB11-01340 
 
Tiskara C. Albrecht  HRB11-03995  HRB11-02875  HRB11-02026  HRB11-02736  HRB11-03503  HRB11-01729  HRB11-03502  HRB11-03079 
 
tiskara C. Albrecht (P. Acinger)  HRB11-02627 
 
Tiskara C. Albrecht (P. Acinger)  HRB11-04660  HRB11-01684  HRB11-03768 
 
Tiskara D. Spullera  HRB11-04903 
 
Tiskara Dragutina Spullera  HRB11-01371 
 
Tiskara Frankopan  HRB11-03650 
 
Tiskara Frankopan (Stjepan Crnić)  HRB11-01327 
 
Tiskara G. Seligmann  HRB11-01014 
 
[Tiskara Hrvatska seljačka tiskara]  HRB11-00604 
 
tiskara Hrvatske državne banke  HRB11-01763 
 
Tiskara Hrvatske mornarice  HRB11-02849 
 
Tiskara Hrvatskog radiše  HRB11-04347 
 
Tiskara I. Rast  HRB11-02197  HRB11-01990 
 
Tiskara J. Karić  HRB11-03700 
 
tiskara M. Šantić  HRB11-03661 
 
tiskara M. Šufflaya  HRB11-04022  HRB11-01775 
 
Tiskara M. Šufflaya  HRB11-04045  HRB11-02189  HRB11-04677  HRB11-04356 
 
Tiskara M. Šuflaya  HRB11-04323 
 
Tiskara Mat. hrv. akademičara  HRB11-04959 
 
Tiskara Matice hrvatskih akademičara  HRB11-04075  HRB11-00074  HRB11-01842  HRB11-01890  HRB11-04192  HRB11-04193 
 
Tiskara Mažuranić  HRB11-04227  HRB11-04225 
 
[Tiskara Mažuranić]  HRB11-04228  HRB11-04226 
 
Tiskara Merkantile  HRB11-03651  HRB11-02493  HRB11-02238  HRB11-03379  HRB11-03815  HRB11-04005 
 
Tiskara Merkantile (Jutriša i Sedmak)  HRB11-04541  HRB11-01582  HRB11-02230  HRB11-00950  HRB11-00326 
 
[Tiskara Merkantile, Jutriša i Sedmak?]  HRB11-04608 
 
Tiskara Merkur  HRB11-03218 
 
tiskara Milana Šufflaja  HRB11-05251 
 
Tiskara Milana Šufflaya  HRB11-00250  HRB11-02260  HRB11-05234  HRB11-04884  HRB11-05212 
 
Tiskara Ministarstva narod. zdravlja  HRB11-04728 
 
Tiskara Narodne banke  HRB11-03944  HRB11-04735 
 
Tiskara Narodne prosvjete  HRB11-00569 
 
Tiskara P. Kes  HRB11-04015 
 
tiskara Poljak i Glatz  HRB11-00944 
 
Tiskara Poljak i Glatz  HRB11-01987  HRB11-00035  HRB11-03439  HRB11-03444  HRB11-03431  HRB11-03437  HRB11-03432 
 
Tiskara Seligman  HRB11-01033  HRB11-02053 
 
Tiskara Stunković i Poljak  HRB11-02126 
 
Tiskara Šufflay  HRB11-01719 
 
Tiskara Ustaša  HRB11-00100 
 
Tiskara V. Buch  HRB11-01667 
 
Tiskara Zlatko Čuković  HRB11-03106 
 
[tiskara] C. Albrecht  HRB11-01341 
 
Tiskarna D. Beker  HRB11-04781 
 
tiskarsko poduzeće Mani i Mlinar  HRB11-02908 
 
Tranoscius  HRB11-00261 
 
Trgovinska komora  HRB11-01974 
 
U Tiskari Matice hrvatskih sveučilištaraca  HRB11-00417 
 
U. Hoepli  HRB11-04507 
 
Udruženje Bračana  HRB11-00415 
 
Udruženje studenata mašinske i elektro-tehnike  HRB11-00110 
 
Udruženje Vojvođana  HRB11-04972 
 
Ukrains'ke vidavnictvo "Proboem"  HRB11-04521 
 
Ulrico Hoepli  HRB11-00077  HRB11-00077 
 
Umjetnički paviljon  HRB11-01921 
 
umnožio Okružni komitet K. P. H.  HRB11-04410 
 
Union  HRB11-01193  HRB11-01802 
 
Union Grafičko nakladni zavod  HRB11-01866 
 
Unione degli Italiani dell' Istria  HRB11-05058 
 
Unione degli italiani dell' Istria e di Fiume del Fronte unico popolare di liberazione  HRB11-04838 
 
Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume del Fronte unico popolare di liberazione  HRB11-02143  HRB11-05071  HRB11-01858  HRB11-04847  HRB11-04839  HRB11-03665 
 
Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume del Fronte Unico popolare di liberazione  HRB11-00001 
 
Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume el Fronte unico popolare di liberazione  HRB11-01224 
 
Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume]  HRB11-00046 
 
Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume  HRB11-02131 
 
Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume del Fronte unice popolare di liberazione  HRB11-05230 
 
Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume del fronte unico popolare di liberazione  HRB11-01196 
 
Unione dgli Italiani dell' Istria e di Fiume del fronte unico popolare di liberazione  HRB11-04822 
 
Unione Italiani Istria e Fiume  HRB11-04247  HRB11-03839 
 
Unione Italiani Istrie e Fiume  HRB11-05120 
 
Uprava Glasnika Srdca Isusova  HRB11-01652 
 
Uprava Glasnika sv. Ante  HRB11-00322 
 
Uprava Gospodarstava  HRB11-04519 
 
Uprava propagande i agitacije Centralnog komiteta Komunističke partije Bosne i Hercegovine  HRB11-03075 
 
Uprava salezijanskog suradničtva  HRB11-03628 
 
Uprava zadružne radne akcije N. R. Hrvatske  HRB11-04811 
 
Uprave za agitaciju i propagandu Centralnog komiteta Komunističke partije Bosne i Hercegovine  HRB11-03958 
 
Upravno zapovjedničtvo Ustaške mladeži  HRB11-04718 
 
Ured za informacije pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske  HRB11-03261 
 
Ured za promičbu Glavnog ustaškog stana  HRB11-03609  HRB11-03604 
 
Uredništvo "Života"  HRB11-04085 
 
uredništvo Ježa  HRB11-01690 
 
Uredništvo Ježa  HRB11-01699  HRB11-01691 
 
Ustaška mladež  HRB11-03644 
 
Ustaška tiskara  HRB11-00540 
 
Ustaški logor H. E. K. V. Š.  HRB11-00532 
 
Ustaški nakladni zavod  HRB11-01560  HRB11-02769 
 
V. D. Sonnenfeld  HRB11-04204 
 
V. Esih  HRB11-00078  HRB11-01207 
 
V. Horvath  HRB11-03216 
 
V. Majer i A. Lušičić  HRB11-00639 
 
V. Pavlaković  HRB11-01737  HRB11-04039  HRB11-03358 
 
V. Šarić  HRB11-01181 
 
V. Žagar  HRB11-05291 
 
Vallecchi editore  HRB11-00689 
 
Velebit  HRB11-05262  HRB11-02469 
 
Veliko križarsko bratstvo-Zagreb  HRB11-02437 
 
Veliko križarsko sestrinstvo  HRB11-04448 
 
Verlag "Union"  HRB11-01124  HRB11-01120 
 
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften  HRB11-02589  HRB11-03561  HRB11-04188  HRB11-00974  HRB11-02588 
 
Verlag der Buchhandlung St. Kugli  HRB11-04539 
 
Verlag der Buchhandlung Velebit  HRB11-02704 
 
Verlag der Deutschen Volksgruppe in Kroatien  HRB11-01929 
 
Verlag der Matica hrvatska  HRB11-02719 
 
Verlag des Kroatischen bibliographischen Institutes  HRB11-01534  HRB11-01535 
 
Verlag HIBZ  HRB11-00142 
 
Verlag Putovi  HRB11-04734 
 
Verlag R. H. Hammer  HRB11-01755 
 
Verlag von S. Hirzel  HRB11-02595 
 
Vijesti  HRB11-00010 
 
Viktor S. Margetić ; [Dom-Rodis]  HRB11-02850 
 
Vinko Esih  HRB11-01204 
 
Viša škola Vojne akademije  HRB11-02741 
 
Viteški red Hrvatskog zmaja