Kazalo nakladnika
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

"27 srpanj"  HRB12-04342 
 
"27. srpanj"  HRB12-02525  HRB12-00284  HRB12-00219  HRB12-03939  HRB12-01967  HRB12-04452  HRB12-06273  HRB12-01669  HRB12-04448  HRB12-00736  HRB12-04451  HRB12-06578  HRB12-00671  HRB12-02388  HRB12-06562  HRB12-04456  HRB12-05270  HRB12-05268  HRB12-04343  HRB12-00538  HRB12-06242  HRB12-00218  HRB12-06009  HRB12-04455  HRB12-02524  HRB12-00283  HRB12-04454  HRB12-06267  HRB12-01672  HRB12-04449  HRB12-01777  HRB12-04891  HRB12-01778  HRB12-02691 
 
A. Asaj  HRB12-00149 
 
A. Bunarević  HRB12-00666 
 
A. Deanović  HRB12-01177 
 
A. Fiamengo  HRB12-01544 
 
A. Gertner  HRB12-01764 
 
A. Horvat  HRB12-02128 
 
A. Juncker  HRB12-05284  HRB12-05285 
 
A. Karahasanović  HRB12-02570 
 
A. Konjajev  HRB12-02832 
 
A. Lui  HRB12-03421 
 
A. Markovac-Prpić  HRB12-03629 
 
A. Martello, ed.  HRB12-00136 
 
A. Menac  HRB12-03839 
 
A. Meniga  HRB12-03843 
 
A. Modrić  HRB12-03978 
 
A. Nametak  HRB12-04098 
 
A. Priveršek  HRB12-04849 
 
A. Simić-Bulat  HRB12-05342 
 
A. Stefančič  HRB12-05492 
 
A. Urbanovski  HRB12-06134 
 
A. Vila  HRB12-06250 
 
A. Vojta  HRB12-06291 
 
Academia Mariana internationalis  HRB12-04612 
 
Akademiai kiadó  HRB12-02715 
 
Ano del Libertador General San Martin  HRB12-00240 
 
Antun Bogetić  HRB12-00785 
 
Apoštolska administratura Gradišća  HRB12-05590  HRB12-00511 
 
Arheološki muzej  HRB12-06260 
 
Arheološki muzej Istre  HRB12-03972  HRB12-03973 
 
Arhitekt  HRB12-03923 
 
Arhiv grada Splita  HRB12-00359 
 
Arhiv grada Zagreba  HRB12-02085  HRB12-02088 
 
"Ars-Graf"  HRB12-06245 
 
Athenaeum-Verlag  HRB12-05250 
 
Auctoritate ordinariatus archidioecesis Zagrebiansis editum  HRB12-01269 
 
[autor]  HRB12-01903 
 
autor  HRB12-00623  HRB12-04964  HRB12-05353  HRB12-01577  HRB12-04737  HRB12-03599  HRB12-03457 
 
autori  HRB12-05867 
 
autorovi prijatelji  HRB12-02726 
 
B. Antonin  HRB12-00137 
 
B. Bošnjak  HRB12-00477 
 
B. Cvjetanović  HRB12-00888 
 
B. Finka  HRB12-01580 
 
B. Gašpert  HRB12-01743 
 
B. Gjurašin  HRB12-01784 
 
B. Ivanišević  HRB12-02266 
 
B. Jugo  HRB12-02447 
 
B. Jurković  HRB12-02495 
 
B. Kršljanin  HRB12-03105 
 
B. Makjanić  HRB12-03507 
 
B. Milojević  HRB12-03937 
 
B. Oberman  HRB12-04315 
 
B. Perić  HRB12-04574 
 
B. Poje  HRB12-04711 
 
B. Popović  HRB12-04736 
 
B. Prohaska  HRB12-04854 
 
B. Rebesko  HRB12-05007 
 
B. Stavrić  HRB12-05491 
 
B. Stefanini  HRB12-05493 
 
B. Šrepel  HRB12-05831 
 
B. Štancl  HRB12-05844 
 
B. T. Milićević  HRB12-03925 
 
B. Teodorović  HRB12-05913 
 
B. Vuco  HRB12-06330 
 
B. Vukmir  HRB12-06364 
 
B. Zelenko  HRB12-06488 
 
Biro za unapređenje zanatske stručne štampe  HRB12-02853 
 
Biro za unapređivanje zanatske stručne štampe  HRB12-04385 
 
Birotehnika  HRB12-00892  HRB12-02355  HRB12-04953  HRB12-00451  HRB12-00527  HRB12-02766  HRB12-02263  HRB12-03498  HRB12-01587  HRB12-06537  HRB12-02356  HRB12-00894  HRB12-03580  HRB12-02894  HRB12-00528  HRB12-05895  HRB12-01713  HRB12-00689  HRB12-04889  HRB12-03497  HRB12-01586  HRB12-04844  HRB12-00526  HRB12-00530  HRB12-04031  HRB12-02262  HRB12-05933 
 
[Birotehnika]  HRB12-06536 
 
Birotehnika, zavod za organizaciju i unapređenje uredskog poslovanja  HRB12-02676 
 
Birozavod  HRB12-00529  HRB12-06535  HRB12-02119  HRB12-00688 
 
Biskupski ordinarijat  HRB12-04590  HRB12-03798  HRB12-01978 
 
[Biskupski ordinarijat]  HRB12-01977 
 
Biskupski Ordinarijat  HRB12-04230 
 
Bogoslovi VBŠ  HRB12-00424  HRB12-00658 
 
Borba  HRB12-01460  HRB12-01461 
 
Bratstvo-jedinstvo  HRB12-01130  HRB12-01652 
 
Bratstvo-Jedinstvo  HRB12-04420 
 
Bratstvo-Jednota  HRB12-04643 
 
"Bratstvo-Jednota"  HRB12-04197 
 
Brodarski institt  HRB12-03987 
 
Brzotiskom D. Albrechta  HRB12-01691 
 
Brzotiskom K. Albrechta  HRB12-04767 
 
Buchdruckerei M. Roetzer  HRB12-06506 
 
C. Nikitovic  HRB12-04753  HRB12-01219 
 
Calmann-Levy  HRB12-03070 
 
Cankarjeva založba  HRB12-05837  HRB12-05013  HRB12-02831 
 
Cappelli  HRB12-01721 
 
Caritas Croata  HRB12-01087  HRB12-01086  HRB12-01088 
 
Casa editorica Marzocco  HRB12-04157 
 
Casa editrice Renon  HRB12-05144 
 
Cedam  HRB12-04772 
 
Centar za dokumentaciju  HRB12-01880  HRB12-06252  HRB12-06251  HRB12-02264  HRB12-02380  HRB12-02381  HRB12-05035  HRB12-03724  HRB12-01364  HRB12-02383  HRB12-05607  HRB12-05415  HRB12-06351  HRB12-02841  HRB12-00956  HRB12-05851  HRB12-02020  HRB12-05165  HRB12-03997  HRB12-04576 
 
Centarlni Higijenski zavod, Odjela za zdravstveno prosvjećivanje  HRB12-03885 
 
Centro editorale internazionale  HRB12-04916 
 
Centro editoriale internazionale  HRB12-01127  HRB12-06050 
 
Comitato italiano pro bacino adriatico  HRB12-01508 
 
Commission pour les relations culturelles avec l'etranger de la RPF de Yougoslavie  HRB12-03084 
 
Committee for Foreign Cultural Relations of Yugoslavia  HRB12-00249 
 
Coop. poligrafica romana  HRB12-03789 
 
"Croatia"  HRB12-02846  HRB12-02852  HRB12-03904  HRB12-00458  HRB12-01789 
 
Croatia  HRB12-04061 
 
Croatia Cultural Publishing Centre  HRB12-05059 
 
Croatia press  HRB12-04867 
 
Croatian Franciscan Press  HRB12-06185  HRB12-06184 
 
Croatian Information Service  HRB12-02057 
 
Československi spisovatel  HRB12-03074 
 
Československy svaz v LR Chorvatsku  HRB12-04312 
 
Ćirilometodijsko društvo katoličkih svećenika NR Slovenije  HRB12-01128 
 
D. B. Djurić  HRB12-01442 
 
D. Baković  HRB12-00203 
 
D. Bašičević  HRB12-00291 
 
D. bejaković  HRB12-00328 
 
D. Brozović  HRB12-00593 
 
D. Capek  HRB12-00714 
 
D. Cernecca  HRB12-00753 
 
D. Cvetkovic  HRB12-04753  HRB12-01219 
 
D. Cvetković i Č. Nikitović  HRB12-06042 
 
D. Đapić  HRB12-01429 
 
D. Gospodnetić  HRB12-01883 
 
D. Ikić  HRB12-02223 
 
D. Ivanišević  HRB12-02267 
 
D. Jušić  HRB12-02500 
 
D. K. Dančević  HRB12-01150 
 
D. Kramer-Rubeša  HRB12-02977 
 
D. Mikac-Dević  HRB12-03905 
 
D. Mitrović  HRB12-03968 
 
D. Palman  HRB12-04401 
 
D. Pavlović  HRB12-04543 
 
D. Pejović  HRB12-04564 
 
D. Srebrenović  HRB12-05450 
 
D. Sunko  HRB12-05567 
 
D. Timet  HRB12-05935 
 
D. Varenika  HRB12-06174 
 
Debatni klub mladih pisaca  HRB12-04145 
 
Dečja knjiga  HRB12-05473  HRB12-04160  HRB12-04115  HRB12-04206  HRB12-06483  HRB12-00560  HRB12-04177  HRB12-00732  HRB12-02941  HRB12-02935  HRB12-00571  HRB12-00740  HRB12-03367  HRB12-04459  HRB12-00580  HRB12-00579  HRB12-04168  HRB12-00770  HRB12-04169  HRB12-04179  HRB12-02048  HRB12-02185  HRB12-00148 
 
"Dečja štampa"  HRB12-06509 
 
Del Bianco  HRB12-01761 
 
Demokratski savez južnih Slovena  HRB12-02733 
 
"Demos"  HRB12-06254 
 
"Detska radost"  HRB12-04322 
 
Detska radost  HRB12-05624  HRB12-03037 
 
Dijecezanski promicateljni odbor za kanonizaciju bl. Augustina Kažotića  HRB12-00801 
 
Dilia  HRB12-04618 
 
"Dimitrije Tucović"  HRB12-02354 
 
Direccion de cultura de la Universidad de Los Andes  HRB12-03661 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo  HRB12-02648 
 
Dom narodnog zdravlja  HRB12-04247 
 
Domovina  HRB12-04445 
 
Drina  HRB12-04985 
 
Drtžavni osiguravajući zavod  HRB12-01553 
 
Društva prijatelja dubrovačke starine  HRB12-01377 
 
Društvo agronoma NRH, Podružnica Split  HRB12-02472  HRB12-04395 
 
Društvo građevinskih inženjera i tehničara NRH  HRB12-05154  HRB12-02471  HRB12-05879  HRB12-00597  HRB12-05438  HRB12-01538  HRB12-02843  HRB12-04432  HRB12-02346 
 
Društvo književnika Hrvatske  HRB12-05465  HRB12-03094  HRB12-01228  HRB12-04815  HRB12-06341  HRB12-02892  HRB12-05770  HRB12-00091  HRB12-04959 
 
Društvo književnika Hrvatske, Ogranak Vinkovci  HRB12-02459 
 
Društvo Muz. konzervator. radnika NRH, podruž. Varaždin  HRB12-01552 
 
Društvo muzejsko konzervatorskih radnika NR Hrvatske, Podružnica Osijek  HRB12-04071 
 
Društvo novinara Hrvatske  HRB12-03894 
 
Društvo novinara NR Hrvatske  HRB12-00448  HRB12-05273 
 
Društvo prijatelja dubrovačke starine  HRB12-00361 
 
Društvo učitelja, nastavnika i profesora  HRB12-01948 
 
Družba sestara milosrdnica  HRB12-03315 
 
Družtvo hrvatskih književnika  HRB12-00456 
 
Državna pastuharna Đakovo  HRB12-00340 
 
Državna založba Slovenije  HRB12-00503  HRB12-04188  HRB12-02942  HRB12-03034  HRB12-01330  HRB12-03060  HRB12-02986  HRB12-04552  HRB12-04553  HRB12-00406  HRB12-04550 
 
Državni arhiv  HRB12-02889 
 
Državni arhiv NR BiH  HRB12-05178 
 
Državni republički odbor za proslavu stogodišnjice rođenja Nikole Tesle  HRB12-05082  HRB12-04306  HRB12-05129 
 
Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ  HRB12-00332 
 
Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane  HRB12-04782 
 
Državni sekretarijat za unutrašnje poslove NRH  HRB12-01380 
 
[Državno izdavačko poduzeće Hrvatske]  HRB12-00192 
 
Državno izdavačko poduzeće Hrvatske  HRB12-03120  HRB12-01121  HRB12-05024  HRB12-02127  HRB12-02238  HRB12-00098  HRB12-04773 
 
Državno knigoizdatelstvo na Makedonija  HRB12-03058 
 
Državno knigoizdatelstvo na N. R. Makedonija  HRB12-05457 
 
Državno knigoizdatelstvo na NR Makedonija  HRB12-02497  HRB12-04739  HRB12-04288  HRB12-05896  HRB12-05458 
 
Državno knigoizdatelstvo za umetnička literatura "Kočo Racin"  HRB12-04460  HRB12-04279  HRB12-03382 
 
Dubrovačke knjižnice  HRB12-06512  HRB12-06513 
 
Duhanski institut  HRB12-04856  HRB12-01873  HRB12-00636  HRB12-05995  HRB12-02564 
 
Duhovno ravnateljstvo za Hrvate u Argentini  HRB12-05591 
 
Džepna knjiga  HRB12-05266  HRB12-04405  HRB12-02513  HRB12-05644  HRB12-06281  HRB12-01974  HRB12-05648  HRB12-01259  HRB12-05694  HRB12-00280  HRB12-05147  HRB12-05483  HRB12-06066  HRB12-00867  HRB12-03449  HRB12-04227  HRB12-00829  HRB12-03777  HRB12-05329  HRB12-06414  HRB12-05112  HRB12-03781  HRB12-00723  HRB12-03935  HRB12-00013  HRB12-00233  HRB12-02035  HRB12-06516  HRB12-00159  HRB12-04561  HRB12-01252  HRB12-03339  HRB12-06153  HRB12-01744  HRB12-00287  HRB12-03448  HRB12-01131  HRB12-03354  HRB12-01597  HRB12-03625  HRB12-05028  HRB12-04961  HRB12-00599  HRB12-05241  HRB12-03996  HRB12-06500  HRB12-04775  HRB12-05330  HRB12-03769  HRB12-06501  HRB12-01510  HRB12-01726  HRB12-04923  HRB12-05180  HRB12-00589  HRB12-00591  HRB12-04892  HRB12-01762  HRB12-05992  HRB12-01532  HRB12-03347  HRB12-04402  HRB12-05224  HRB12-03250  HRB12-00156  HRB12-05985  HRB12-05237  HRB12-03779  HRB12-02721  HRB12-00303  HRB12-00828  HRB12-03350  HRB12-01741  HRB12-05986  HRB12-02111  HRB12-04334  HRB12-00225  HRB12-01412  HRB12-02880  HRB12-05981  HRB12-06399  HRB12-00397  HRB12-00343  HRB12-01910  HRB12-05032  HRB12-02014  HRB12-02424  HRB12-03176  HRB12-03778  HRB12-01347  HRB12-01242  HRB12-00782  HRB12-01836  HRB12-06408  HRB12-04029  HRB12-06409  HRB12-00830  HRB12-06091  HRB12-05322  HRB12-00866  HRB12-02151  HRB12-03766  HRB12-02368  HRB12-04226  HRB12-04303  HRB12-01397  HRB12-05034  HRB12-01736  HRB12-01810  HRB12-03985  HRB12-05401  HRB12-05037  HRB12-04419  HRB12-05174  HRB12-05530  HRB12-04774  HRB12-04140  HRB12-06423  HRB12-05310 
 
"Džepna knjiga"  HRB12-06112  HRB12-01289  HRB12-02965  HRB12-00882 
 
Đ. Cerar  HRB12-00751 
 
Đ. O. Vukadinović  HRB12-06356 
 
Đ. Taubkin  HRB12-05897 
 
E. Kos  HRB12-02866 
 
E. Svetličić  HRB12-05592 
 
Ed. "Edit"  HRB12-00402 
 
ed. "Fratie si Unitate"  HRB12-01122  HRB12-01561 
 
ed. Casa ed. Mladost  HRB12-00585 
 
Ed. della rivista Fiume  HRB12-06235 
 
ed. di Richerche slavistiche  HRB12-06207 
 
Ed. Edit  HRB12-03523 
 
Ed. EDIT  HRB12-05687 
 
Edit  HRB12-03232  HRB12-03235  HRB12-05628  HRB12-06093  HRB12-04594  HRB12-04951  HRB12-03309  HRB12-05708  HRB12-04762  HRB12-04593  HRB12-04536  HRB12-00145  HRB12-01555  HRB12-00724  HRB12-01098  HRB12-02226  HRB12-03438  HRB12-01261  HRB12-00787  HRB12-05227  HRB12-00788  HRB12-05835  HRB12-05282  HRB12-04621  HRB12-00705  HRB12-05565  HRB12-01102  HRB12-04592  HRB12-05380 
 
EDIT  HRB12-03236  HRB12-03234  HRB12-03237  HRB12-03233  HRB12-03035  HRB12-03046  HRB12-03045  HRB12-03036  HRB12-03965 
 
Editions du Seuil  HRB12-05910 
 
Editions Erta  HRB12-02123 
 
Editions la Vigie  HRB12-03246 
 
Editorial la Mandragora  HRB12-01496 
 
Editrice Studium  HRB12-06052 
 
Edizione dell'Istituto italiano di studi legislativi  HRB12-04363 
 
Edizione Sagat  HRB12-00405 
 
Eesti riiklik kirjastus  HRB12-05668 
 
Ekonomski institut  HRB12-05463 
 
Ekonomski pregled  HRB12-05355  HRB12-02590  HRB12-06304  HRB12-03956  HRB12-03809 
 
El Pensamiento Croata  HRB12-06307  HRB12-02554 
 
Eldonis, Kroatia esperanto ligo  HRB12-04509 
 
Energija  HRB12-00008 
 
Ensslin & Laiblin  HRB12-00568 
 
[Epoha]  HRB12-03134  HRB12-06350 
 
Epoha  HRB12-02686  HRB12-00813  HRB12-02215  HRB12-02207  HRB12-02462  HRB12-03783  HRB12-00450  HRB12-00747  HRB12-01785  HRB12-04508  HRB12-00812  HRB12-00151  HRB12-06212  HRB12-00150  HRB12-00790  HRB12-00516  HRB12-04005  HRB12-04002  HRB12-01566  HRB12-02415  HRB12-05187  HRB12-02526  HRB12-01734  HRB12-03817  HRB12-05261  HRB12-02196  HRB12-01616  HRB12-01608  HRB12-01612  HRB12-01613  HRB12-01618  HRB12-01605  HRB12-01606  HRB12-01604  HRB12-01602  HRB12-01603  HRB12-01615  HRB12-01611  HRB12-01609  HRB12-01599  HRB12-01622  HRB12-01614  HRB12-01600  HRB12-01620  HRB12-01619  HRB12-01610  HRB12-01601  HRB12-01617  HRB12-01607  HRB12-01621  HRB12-04382  HRB12-01971  HRB12-03665  HRB12-03430  HRB12-01735  HRB12-03113  HRB12-06181 
 
Esperanto societo Liberiga stelo.  HRB12-01507 
 
Ethnographical Museum  HRB12-02001 
 
Etnografski muzej  HRB12-02000 
 
[Etnografski muzej]  HRB12-02809  HRB12-02810 
 
Etnološko društvo Jugoslavije  HRB12-01747 
 
Europa Konyvkiado  HRB12-01392  HRB12-03079 
 
F. Borić  HRB12-00462 
 
F. Dimnić  HRB12-01264 
 
F. Horvat  HRB12-02131 
 
F. Mihelić  HRB12-03886 
 
F. Petrovčić  HRB12-04614 
 
F. Šef  HRB12-05636 
 
F. Švelec  HRB12-05872 
 
F. Trubelja  HRB12-06057 
 
F. Valić  HRB12-06165 
 
F. Zado  HRB12-06437 
 
Federacija esperantista Jugoslavije  HRB12-01783 
 
Filozofski fakultet  HRB12-01576  HRB12-02290 
 
Filozofski fakultet na Univerzitetot, Istorisko-filološki oddel  HRB12-03324 
 
Forum  HRB12-02113  HRB12-05197 
 
Fotoklub Zagreb  HRB12-03821  HRB12-03823 
 
Fratelli Bocca  HRB12-00345 
 
Fratie si Unitate  HRB12-04644 
 
[Frederick A. Praeger?]  HRB12-01433 
 
G. Bujas  HRB12-00622 
 
G. Muačević  HRB12-04035 
 
G. Petrović  HRB12-04616 
 
Galerija umjetnina  HRB12-04823  HRB12-04826  HRB12-04825 
 
Geografski institut  HRB12-05086 
 
Geografsko društvo u Zagrebu  HRB12-02823 
 
Glas Hrvatskog Zagorja  HRB12-04684 
 
"Glas naroda"  HRB12-03305 
 
Glas naroda  HRB12-06193 
 
Glas rada  HRB12-05845  HRB12-06105  HRB12-04216  HRB12-01253  HRB12-00763  HRB12-05356  HRB12-05354  HRB12-01322  HRB12-02382  HRB12-01582  HRB12-05081  HRB12-03934  HRB12-04957  HRB12-01575  HRB12-04877  HRB12-04217  HRB12-01825  HRB12-04384  HRB12-06255  HRB12-04878  HRB12-03849  HRB12-04261  HRB12-01119  HRB12-01118  HRB12-03517  HRB12-06526  HRB12-05324  HRB12-01946  HRB12-05499  HRB12-00267  HRB12-02703  HRB12-05044  HRB12-01651  HRB12-03177  HRB12-00024  HRB12-01217  HRB12-06520  HRB12-01321  HRB12-05089  HRB12-01629  HRB12-03342  HRB12-01844  HRB12-00709  HRB12-02929 
 
Glavi odbor Crvenog križa Hrvatske  HRB12-02887  HRB12-03533  HRB12-04032 
 
Glavni odbor Hrvatskih seljačkih organizacija u Kanadi  HRB12-05430 
 
Glavni odbor organizacija HRSS-a u Sjedinjenim Državama Amerike  HRB12-04557 
 
Glavni odbor Saveza društava "Naša djeca" NRH  HRB12-04912 
 
Glavni odbor Saveza ženskih drušava Hrvatske  HRB12-06566  HRB12-06566 
 
Glavni odbor SSRNH  HRB12-05947 
 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudožestvennoj literatury  HRB12-05691  HRB12-02455 
 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo Hudožestvennoj literatury  HRB12-04709  HRB12-04183 
 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej  HRB12-05983 
 
Gradska štamparija  HRB12-04368 
 
Gradska tiskara "Ivo Čubelić"  HRB12-04586 
 
[Gradski komitet KPH  HRB12-04853 
 
[Gradski komitet KPH]  HRB12-04809 
 
Gradski komitet Narodne omladine Hrvatske  HRB12-05149 
 
Gradski muzej Karlovac  HRB12-02582 
 
Gradski narodni odbor, Odjel za poljoprivredu  HRB12-04149 
 
Gradski odbor Saveza boraca NOR  HRB12-02897 
 
Gradski odbor Saveza ratnih vojnih invalida  HRB12-03645  HRB12-01290 
 
Gradski zavod za socijalno osiguranje  HRB12-02179 
 
Gradsko štamparsko poduzeće  HRB12-03691 
 
Gradsko štamparsko poduzeće "Ante Jonić"  HRB12-05980 
 
Gradsko štamparsko poduzeće Zadar  HRB12-03907 
 
Gradsko tiskarsko poduzeće  HRB12-03686  HRB12-03689 
 
Graf. pred. "Slobodan Jović"  HRB12-00004 
 
Grafička škola  HRB12-04534  HRB12-05894 
 
Grafički zavod  HRB12-03796  HRB12-05341 
 
[Grafički zavod]  HRB12-02308 
 
Grafički zavod Hrvatske  HRB12-04530  HRB12-06419  HRB12-04843  HRB12-01116  HRB12-01906  HRB12-06136  HRB12-00331 
 
Grafičko poduzeće Iskra  HRB12-05009 
 
Grupa za historiju KKSKH  HRB12-02971 
 
"Gryf Printers"  HRB12-06253 
 
H. Boehlaus Nachf.  HRB12-02329  HRB12-02705 
 
H. Hirschsprungs Forlag  HRB12-00286 
 
H. Požar  HRB12-04770 
 
H. Zlatić  HRB12-06507 
 
H.P.K.  HRB12-04653 
 
Hafner Publishing Co.  HRB12-00433 
 
Hans Pero  HRB12-01393 
 
Hermann Boehlaus Nachfolger  HRB12-06138 
 
Hidrografski insitut Jugoslavenske ratne mornarice  HRB12-04567 
 
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice  HRB12-04568 
 
Hidrografski institut Ratne mornarice  HRB12-02278 
 
Historijski arhiv]  HRB12-01728  HRB12-04834  HRB12-00379  HRB12-00601  HRB12-02242  HRB12-01401  HRB12-02241 
 
Historijski arhiv Hvar  HRB12-00360 
 
Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB12-01181  HRB12-04386 
 
[Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku]  HRB12-02647 
 
Horizont  HRB12-04038  HRB12-04039 
 
Hrv. seljačka tiskara  HRB12-06496 
 
Hrvatska pučka knjižnica  HRB12-02477  HRB12-02230 
 
Hrvatska revija  HRB12-02522 
 
[Hrvatska revija]  HRB12-00434 
 
Hrvatska riječ  HRB12-05855 
 
Hrvatska seljačka tiskara  HRB12-03860  HRB12-05405  HRB12-01634  HRB12-04841  HRB12-06380  HRB12-00209  HRB12-06059  HRB12-02906  HRB12-06236  HRB12-04124  HRB12-01157  HRB12-01233 
 
[Hrvatska seljačka tiskara]  HRB12-05107  HRB12-03663  HRB12-04778 
 
Hrvatska seljačka tiskara]  HRB12-04309 
 
"Hrvatska", glasilo Hrvata Južne Amerike  HRB12-02168 
 
Hrvatski akademski kulturni klub  HRB12-05559 
 
Hrvatski Akademski Kulturni Klub  HRB12-00603 
 
Hrvatski glazbeni zavod  HRB12-03628 
 
Hrvatski oslobodilački pokret  HRB12-02191 
 
Hrvatski štamparski zavod  HRB12-01437 
 
[Hrvatski zavod sv. Jeronima]  HRB12-03466 
 
Hrvatski zavod sv. Jeronima  HRB12-03106 
 
Hrvatsko filološko društvo  HRB12-05783 
 
Hrvatsko Književno društvo sv. Ćirila i Metoda  HRB12-03520 
 
Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću  HRB12-02132 
 
Hrvatsko kulturno-prosvjetno i potporno društvo "Kaj"  HRB12-01325 
 
Hrvatsko kulturno-prosvjetno i potporno društvo Kaj  HRB12-01324 
 
Hrvatsko nakladno društvo  HRB12-05593  HRB12-02436  HRB12-01195 
 
[Hrvatsko prirodoslovno društvo]  HRB12-01282  HRB12-03974  HRB12-03593  HRB12-01284  HRB12-05574  HRB12-06240  HRB12-03358  HRB12-00686 
 
Hrvatsko prirodoslovno društvo  HRB12-01350  HRB12-00683  HRB12-00897  HRB12-00417 
 
Hrvatsko prirodoslovno društvo = Societas scientiarum naturalium croatica  HRB12-03187 
 
Hrvatsko stenografsko društvo  HRB12-04745 
 
I. Balić  HRB12-02364  HRB12-01806 
 
I. Balzer  HRB12-00237 
 
I. Bogdan  HRB12-02861 
 
I. Brabec  HRB12-00514 
 
I. Brihta  HRB12-00546 
 
I. Bukljaš  HRB12-00632 
 
I. Crkvenčić  HRB12-00841 
 
I. Dekanić  HRB12-01199 
 
I. Focht  HRB12-01636 
 
I. Hadžidedić  HRB12-02012 
 
I. Karaman  HRB12-02576 
 
I. Klemenčić  HRB12-02722 
 
I. Kopčić  HRB12-02839 
 
I. Kraljić  HRB12-02975 
 
I. Lhotka Kalinski  HRB12-03308 
 
I. Marinić  HRB12-03600 
 
I. Matoničkin  HRB12-03739 
 
I. Možina  HRB12-04030 
 
I. Opačić  HRB12-04364 
 
I. Orhel  HRB12-04376 
 
I. Ruszkowski  HRB12-05145 
 
I. Šlaus  HRB12-05773 
 
I. Wesley  HRB12-06402 
 
"IBI"  HRB12-06046  HRB12-01175  HRB12-01381  HRB12-03019  HRB12-01320  HRB12-05532  HRB12-06549 
 
IBI  HRB12-04641  HRB12-05120  HRB12-00902  HRB12-05876  HRB12-03199  HRB12-05124  HRB12-06404  HRB12-02019  HRB12-05809  HRB12-02411  HRB12-04977  HRB12-02720  HRB12-04522  HRB12-03612  HRB12-02256  HRB12-02501  HRB12-01215  HRB12-04636  HRB12-01356  HRB12-05834  HRB12-04573  HRB12-01514  HRB12-00796  HRB12-02845  HRB12-05561  HRB12-05240  HRB12-03020  HRB12-03655  HRB12-06550 
 
IBI poduzeće za izdavanje, prodaju i distribuciju knjiga  HRB12-03031 
 
Ignacije Cafuk  HRB12-06161 
 
Ilinden  HRB12-05971 
 
"Ilinden"  HRB12-04473 
 
Imprenta "Dorrego"  HRB12-00457 
 
Imprimerie Nationale  HRB12-00413 
 
Imprimerie S. N. I. E.  HRB12-06331 
 
Informator  HRB12-02442  HRB12-04365  HRB12-04981  HRB12-06583  HRB12-04954  HRB12-05623  HRB12-04744  HRB12-00302  HRB12-00595  HRB12-02164  HRB12-04746  HRB12-04421  HRB12-00630  HRB12-00031  HRB12-02282  HRB12-05558  HRB12-05622  HRB12-05133  HRB12-03464  HRB12-06538 
 
Institut francais de Zagreb  HRB12-01180 
 
Institut za likovne umjetnosti JAZU  HRB12-01969 
 
Institut za međunarodno pravo i međunarodne odnose  HRB12-04987 
 
Institut za međunarodnu politiku i privredu  HRB12-03890 
 
Institut za oceanografiju i ribarstvo  HRB12-01495  HRB12-02699 
 
Institut za ribarstvo  HRB12-00587 
 
Institute for International Politics and Economics  HRB12-03892 
 
Instruktor  HRB12-01700  HRB12-01699 
 
Inženjerski biro  HRB12-04940  HRB12-02236 
 
[Inženjerski biro]  HRB12-05360  HRB12-05359 
 
Inženjerski biro kožarske, obućarske i gumarske industrije  HRB12-00039  HRB12-00310 
 
Iskry  HRB12-03609 
 
"Iskusstvo"  HRB12-03604 
 
Istarska knjižara "Matko Laginja"  HRB12-05825  HRB12-05162 
 
"Istarske knjižare"  HRB12-06117 
 
Istituto editoriale della Croazia  HRB12-01432 
 
Istituto storico croato  HRB12-04359 
 
Istorijsko odeljenje Centralnog komiteta KPJ  HRB12-02253 
 
izd. " Narodne prosvjete"  HRB12-01287 
 
Izd. "Ivan Goran Kovačić"  HRB12-02571 
 
izd. "Književni Jadran"  HRB12-01243 
 
izd. "Književnog Jadran[a]"  HRB12-05393 
 
izd. "Koprive"  HRB12-00428  HRB12-03366 
 
Izd. "Lykos"  HRB12-05464 
 
izd. "Naša djeca"  HRB12-02503  HRB12-02502 
 
izd. "Novosti"  HRB12-01924  HRB12-00350  HRB12-04294 
 
izd. "Omladinske riječi"  HRB12-05290 
 
izd. "Partizan"  HRB12-02978 
 
izd. "Pionir"  HRB12-04224  HRB12-04318 
 
izd. "Polet"  HRB12-00794  HRB12-00797  HRB12-00936  HRB12-00935  HRB12-00934  HRB12-00939  HRB12-00930  HRB12-00929  HRB12-00928  HRB12-00937  HRB12-00947  HRB12-00945  HRB12-00943 
 
izd. "Prosveta"  HRB12-03884 
 
izd. "Seljačke knjige"  HRB12-06569 
 
izd. "Slobodna Dalmacija"  HRB12-05857 
 
izd. "Sportske Štampe"  HRB12-04681 
 
izd. "Virovitički list"  HRB12-04235  HRB12-04236 
 
izd. "Zadružna štampa"  HRB12-04471  HRB12-04150 
 
izd. A. Kovač  HRB12-02895 
 
izd. Akademii nauk SSSR  HRB12-02293 
 
[izd. autor]  HRB12-03138  HRB12-03922  HRB12-03217  HRB12-04291  HRB12-00273  HRB12-05534  HRB12-03929 
 
izd. autor  HRB12-01136  HRB12-02565  HRB12-02800  HRB12-03201  HRB12-06194  HRB12-04531  HRB12-04507  HRB12-03218 
 
izd. autora]  HRB12-04295 
 
izd. autora  HRB12-04528  HRB12-00409  HRB12-04520  HRB12-05008  HRB12-02425 
 
[izd. autora]  HRB12-00403 
 
izd. B. Ignjac  HRB12-02243 
 
izd. Biroa za propagandu Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije  HRB12-04680 
 
izd. Bogoslovno sjemenište  HRB12-06589 
 
izd. Cankarjeva založba  HRB12-00765 
 
izd. Centralnog komiteta Narodne omladine Bosne i Hercegovine  HRB12-04356 
 
izd. Centralnog odbora Jugoslovenskog Crvenog krsta  HRB12-03864 
 
izd. Color  HRB12-04924 
 
izd. Direkcija omladinskih preduzeća]  HRB12-00795  HRB12-00940 
 
izd. Dom JNA  HRB12-05462 
 
izd. don Ivo Ostoić  HRB12-04383 
 
izd. DRP NRH  HRB12-01293 
 
izd. Društvo radnika pisaca NR Hrvatske  HRB12-02833 
 
izd. Društvo radnika-pisaca Hrvatske  HRB12-00206 
 
izd. Državna založba Slovenije  HRB12-05670 
 
[izd. Duhanskog instituta FNRJ]  HRB12-05865 
 
izd. edicija "Pučko štivo"  HRB12-02481 
 
izd. Edicija "Zanimljivi romani"  HRB12-06237 
 
izd. Epoha  HRB12-02126  HRB12-01326 
 
[izd. Generalne direkcije Savezne industrije duhana]  HRB12-06148 
 
izd. Gimnazija Zadar  HRB12-04210 
 
izd. Glavni odbor Crvenog krsta Bosne i Hercegovine  HRB12-03432  HRB12-02517 
 
izd. Glavni odbor Prešernove družbe  HRB12-02546 
 
izd. Glavni odbor Saveza boraca Narodnooslobodilačkog rata  HRB12-06447 
 
izd. Glavnog odbora Crvenog križa Hrvatske  HRB12-01701  HRB12-01702  HRB12-00628 
 
[izd. Hrvatsko narodno kazalište]  HRB12-01157 
 
Izd. Hrvatsko stenografsko društvo  HRB12-02826  HRB12-04932  HRB12-06131  HRB12-02817  HRB12-06171  HRB12-00596  HRB12-06564  HRB12-00833  HRB12-06081  HRB12-04482  HRB12-02874  HRB12-02162  HRB12-02058  HRB12-00633 
 
Izd. Hrvatsko stenografsko društvoi  HRB12-00834 
 
Izd. i nkl. Leksikografskog zavoda FNRJ  HRB12-01469 
 
[izd. i tisak] Jugoslavenska akademija  HRB12-05525 
 
izd. I. Siljan  HRB12-05328 
 
izd. I. zavod za odgoj gluhonijeme djece  HRB12-04691 
 
izd. in založila Državna založba Slovenije  HRB12-03801 
 
Izd. Inforamtor  HRB12-02413 
 
Izd. Informator  HRB12-02479  HRB12-02145  HRB12-02533  HRB12-04375  HRB12-04931  HRB12-02531  HRB12-04481  HRB12-01966  HRB12-00669  HRB12-00552  HRB12-00631  HRB12-02335 
 
izd. Izdav. štamp. preduzeća "Seljačka knjiga"  HRB12-00944 
 
izd. Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB12-02066 
 
izd. Izdavačko preduzeće Sportska knjiga  HRB12-06552  HRB12-06547 
 
izd. Izdavačkog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB12-06527 
 
izd. J. Popović  HRB12-04119 
 
izd. Kerempuh]  HRB12-06227 
 
izd. Klub kulturno-prosvjetnih radnika "Vinko Maglica"  HRB12-00401 
 
izd. Književna grupa prosvjetnih radnika "Juraj Baraković"  HRB12-03603 
 
Izd. Književno društvo "Razvitak"  HRB12-05471 
 
izd. Književno društvo Razvitak  HRB12-01439  HRB12-04939 
 
Izd. Književno društvo Razvitak  HRB12-01438 
 
izd. Kolegij crtanog filma pri Nastavnom filmu  HRB12-04388 
 
izd. kolegij domaćih pisaca Brmbota, Butković ...[et al.]  HRB12-06097 
 
izd. Kolor  HRB12-05805  HRB12-05806 
 
izd. Kosmos  HRB12-06582 
 
izd. Kotarski odbor Saveza boraca  HRB12-00592 
 
izd. Kulturno-prosvjetno društvo Hrvatskih Zagoraca "Matija Gubec"  HRB12-05597 
 
Izd. kulturno-prosvjetnog sektora Malostočarske zadruge  HRB12-00214 
 
izd. Literarna grupa radnika-pisaca  HRB12-02807 
 
izd. Literarni klub "Istarski borac"  HRB12-00849 
 
Izd. Litografije  HRB12-06540 
 
izd. Lykos  HRB12-04813 
 
izd. M. Alapić  HRB12-00033 
 
izd. M. Rakočević  HRB12-04956 
 
izd. Matice iseljenika Hrvatske  HRB12-04866 
 
izd. Minerva  HRB12-06349 
 
izd. Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske  HRB12-02787 
 
izd. Mjesni narodni odbor Murter  HRB12-04357 
 
izd. Mladinsko knigoizdatelstvo "Novo pokolenie"  HRB12-02539 
 
izd. Mornaričkog glasnika  HRB12-05553 
 
izd. Muzeja grada Sarajeva  HRB12-00335 
 
izd. Muzejsko društvo  HRB12-00810 
 
izd. Narodna knjižnica, Književna sekcija  HRB12-06019 
 
izd. Narodna prosvjeta  HRB12-00502 
 
izd. Narodni list  HRB12-00848 
 
izd. Narodnog muzeja  HRB12-00465 
 
izd. Naša djeca  HRB12-02393  HRB12-04514  HRB12-04504 
 
izd. Nolit  HRB12-02542 
 
izd. Novinska ustanova "Novosti"  HRB12-01922 
 
izd. Novinsko izdav. preduzeće Hrvatska riječ  HRB12-00670 
 
izd. Novinsko-izdav. i reklamno poduzeće "Zagrebački tjednik"  HRB12-01716 
 
izd. novinsko-izdav. poduzeće "Novi list"  HRB12-04477 
 
izd. Novinsko-izdav. poduzeće "Slobodna Dalamcija"  HRB12-02480 
 
izd. Novinsko-izdav. preduzeća Udruženja novinara Srbije  HRB12-03370 
 
izd. Novisko-izdavačko preduzeće  HRB12-04112 
 
izd. Odbor Ljetnih igara  HRB12-01391  HRB12-01384 
 
[izd. Odbor za proslavu 10-godišnjice oslobođenja Vinkovaca]  HRB12-03317 
 
izd. Odbor za proslavu 10-godišnjice osnivanja 43. istarske divizije  HRB12-06113 
 
izd. Odbor za proslavu petstogodišnjice rođenja Marka Marulića  HRB12-02618 
 
izd. Odbori NF kotara i grada Bjelovar  HRB12-05941 
 
izd. Omladinske knjižare  HRB12-00488 
 
izd. Orbis  HRB12-01327 
 
izd. Pedagoško-književnog zbora  HRB12-05722 
 
izd. pisac  HRB12-05025 
 
izd. pisca  HRB12-04371 
 
[izd. poduzeća "Naša djeca"]  HRB12-05198  HRB12-01799  HRB12-05815  HRB12-01800 
 
izd. poduzeća "Naša djeca"  HRB12-05104  HRB12-04910 
 
izd. poduzeća Naša djeca  HRB12-04793 
 
Izd. poduzeće "Naša djeca"  HRB12-02409  HRB12-04417 
 
izd. Polet  HRB12-00798  HRB12-00925  HRB12-00931  HRB12-00932 
 
izd. Poslovnica "Partizan"  HRB12-01976 
 
izd. Primorska založba Lipa  HRB12-00574 
 
izd. Problemi  HRB12-00292 
 
[izd. R. Prević]  HRB12-04870  HRB12-05811  HRB12-05488 
 
izd. R. V. I.  HRB12-01574 
 
Izd. R. V. I.  HRB12-02697 
 
izd. Radiotehnikuma  HRB12-02736 
 
izd. Radničke kulturno-prosvjetne zajednice za Hrvatsku  HRB12-03873 
 
izd. Radničko kulturno-prosvjetne zajednice za Hrvatsku  HRB12-04355 
 
izd. Red. "Pometa"  HRB12-02004 
 
izd. red. Zabavnog romana  HRB12-02485 
 
[izd. Reumatološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske]  HRB12-02824 
 
izd. S. D. "Zanatlija"  HRB12-04084  HRB12-05148 
 
izd. S. D. Mirčić  HRB12-03952 
 
izd. Savez kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske  HRB12-03327 
 
izd. Savez kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske, Oblasni odbor Osijek  HRB12-01422 
 
izd. Saveza amaterskih kazališta Hrvatske  HRB12-03704  HRB12-03196 
 
izd. Saveza kulturno-prosvjetnih društava Bosne i Hercegovine  HRB12-00138  HRB12-04472 
 
izd. Saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske  HRB12-00660  HRB12-01769  HRB12-01559  HRB12-01562  HRB12-06565 
 
izd. Savjeta Saveza pionira Narodne Republike Hrvatske  HRB12-01149  HRB12-02532  HRB12-04858  HRB12-06365 
 
[izd. Savjeta Saveza pionira Narodne Republike Hrvatske]  HRB12-05199  HRB12-02530  HRB12-02856 
 
izd. Sindikalna podružnica prodavaca novina  HRB12-00011 
 
izd. Sindikalne podružnice prodavača novina  HRB12-04096 
 
izd. Sloboda  HRB12-04045 
 
izd. Sloga i SKD Prosvjeta  HRB12-04102 
 
izd. Sportska stručna biblioteka  HRB12-06551 
 
izd. Sportska štampa  HRB12-01351 
 
izd. Svjetlost  HRB12-00942 
 
izd. šk. NOH Gimnazija Bjelovar  HRB12-05425 
 
izd. Špiro Račeta  HRB12-04917 
 
izd. Tvornica ulja  HRB12-05802 
 
izd. u vlast. nakl.  HRB12-02614 
 
izd. Udruženje dramskih umjetnika Hrvatske  HRB12-00610 
 
izd. Udruženje katoličkih svećenika Narodne Republike Bosne i Hercegovine  HRB12-01294 
 
izd. Ured za informacii pri Pretsedatelstvo na Vladata na NRM  HRB12-05942 
 
izd. Ureda za informacije Izvršnog vijeća Sabora Narodne Republike Hrvatske  HRB12-05434  HRB12-02006  HRB12-00955  HRB12-00300  HRB12-04326 
 
izd. Ureda za informacije Izvršnog vijeća Sabora NRH  HRB12-03028 
 
izd. V. Mijušković  HRB12-03903 
 
izd. Vakufskog saborskog odbora  HRB12-04058 
 
[izd. Vjesnik]  HRB12-05649 
 
izd. Vjesnika  HRB12-00278 
 
Izd. Zadruge za uzgoj i selekciju čistokrvne peradi, kunića i koza  HRB12-02129  HRB12-00215 
 
[izd. Zadružna štampa]  HRB12-04223  HRB12-00804 
 
[izd. Zaštita zdravlja]  HRB12-04330 
 
izd. Zdravstveno-prosvjetnog centra Crvenog križa  HRB12-05868 
 
izd. Života, mjesečnog časopisa za književnost i kulturu  HRB12-01285 
 
[izd.] Ratimir Prević, poduzeće za prijepise i umnožavanje  HRB12-00792 
 
Izdanje i naklada Leksikografskog zavoda FNRJ  HRB12-03746  HRB12-00390 
 
Izdanje Muzeja grada Splita  HRB12-00952 
 
Izdatel'stvo inostrannoj literatury  HRB12-03071  HRB12-00487  HRB12-02683  HRB12-01110 
 
Izdav. poduzeće "27. srpanj"  HRB12-04688  HRB12-00850  HRB12-06036  HRB12-02898  HRB12-02671  HRB12-04344  HRB12-00536  HRB12-06005 
 
Izdav. poduzeće "27. srpnja"  HRB12-04345  HRB12-04346 
 
Izdav. poduzeće "Otokar Keršovani"  HRB12-05912  HRB12-00847  HRB12-00846  HRB12-04328  HRB12-04151  HRB12-00109 
 
izdav. poduzeće "Pomorstvo"  HRB12-00720 
 
Izdav. poduzeće Mladost  HRB12-03175 
 
Izdav. poduzeće Narodne tehnike Hrvatske  HRB12-01688 
 
Izdav. poduzeće Pomorstvo  HRB12-05202  HRB12-02470 
 
[Izdav. poduzeće Pomorstvo]  HRB12-03405 
 
Izdav. poduzeće Pomorstvo-Rijeka  HRB12-04016 
 
Izdav. poduzeće Školska knjiga  HRB12-03321 
 
Izdav. preduzeće "Bratstvo-Jedinstvo"  HRB12-00941  HRB12-02187 
 
Izdav. preduzeće "Narodna literatura"]  HRB12-06287 
 
Izdav. preduzeće "Narodni univerzitet"  HRB12-01648 
 
Izdav. preduzeće "Rad"  HRB12-02956  HRB12-03141  HRB12-05672 
 
Izdav. preduzeće Novo pokolenje  HRB12-04108  HRB12-05698 
 
izdavački zavod Jug. akademije  HRB12-04610 
 
Izdavački zavod Jug. akademije  HRB12-01224  HRB12-02510  HRB12-04827 
 
Izdavački zavod Jug. akademije, Tiskara  HRB12-00245  HRB12-00453 
 
Izdavački zavod Jugoslavenske akademije  HRB12-02144  HRB12-06058  HRB12-02602  HRB12-02334  HRB12-05345  HRB12-00261  HRB12-00135  HRB12-00269  HRB12-03712  HRB12-02628  HRB12-01292  HRB12-01178  HRB12-03641 
 
[Izdavački zavod Jugoslavenske akademije  HRB12-02811 
 
[Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti]  HRB12-05564 
 
Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB12-00394  HRB12-05363  HRB12-00544  HRB12-05073  HRB12-00468  HRB12-06508 
 
Izdavački zavod Jugoslavenske akademije, Tiskara  HRB12-03713  HRB12-00558  HRB12-04992  HRB12-03482  HRB12-01493  HRB12-05630 
 
Izdavački zavod Jugoslavenske akadmije znanosti i umjetnosti  HRB12-05777 
 
Izdavački zavod Jugoslovenske akademije, Tiskara  HRB12-01592 
 
Izdavačko odjeljenje Glavnog odbora Saveza boraca Hrvatske  HRB12-01776 
 
Izdavačko poduzeće "Otokar Keršovani"  HRB12-04591 
 
Izdavačko poduzeće "Pomorstvo"  HRB12-00586 
 
Izdavačko poduzeće Glavnog odbora Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske "27. srpanj"  HRB12-05375 
 
Izdavačko poduzeće Kultura  HRB12-00087  HRB12-02059  HRB12-00086 
 
Izdavačko poduzeće Pomorstvo  HRB12-03824  HRB12-03917 
 
Izdavačko preduzeće "Rad"  HRB12-06020 
 
Izdavačko-štamparsko poduzeće  HRB12-04671 
 
Izvršni odbor Narodnog fronta grada Zagreba  HRB12-04138 
 
J. Anić-Mravljak  HRB12-00092 
 
J. Brčić  HRB12-00539 
 
J. Čižek  HRB12-01076 
 
J. Gojanović  HRB12-01822 
 
J. Herljević  HRB12-02089 
 
J. Hure  HRB12-02208 
 
J. Kaštelan  HRB12-02611 
 
J. Konjović  HRB12-02836 
 
J. Kratohvil  HRB12-02997 
 
J. Krmpotić  HRB12-03095 
 
J. Medarić  HRB12-03808 
 
J. Pamić  HRB12-04403 
 
J. Štahan  HRB12-05832 
 
J. Vrana  HRB12-06303 
 
Jadran  HRB12-03361 
 
Jadranski institut JAZU  HRB12-05366  HRB12-05364 
 
Jadranski institut JAZU Rijeka  HRB12-02309 
 
[Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti]  HRB12-00534  HRB12-01295 
 
Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB12-02067  HRB12-01583  HRB12-03924  HRB12-02619  HRB12-04984 
 
Jugoslavenska akademija  HRB12-03658  HRB12-06511 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjertnosti  HRB12-02405 
 
jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti  HRB12-01872 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti  HRB12-01642  HRB12-05365  HRB12-05765  HRB12-01428  HRB12-00246  HRB12-02328  HRB12-03481  HRB12-06302  HRB12-00244  HRB12-06299  HRB12-01999  HRB12-02009  HRB12-06107  HRB12-05426  HRB12-01779  HRB12-06298  HRB12-06110  HRB12-02999  HRB12-06108  HRB12-06000  HRB12-01824  HRB12-01997  HRB12-02764  HRB12-01214  HRB12-06221  HRB12-01998  HRB12-01993  HRB12-03642  HRB12-02326  HRB12-06284  HRB12-00254  HRB12-05849  HRB12-04172  HRB12-02327  HRB12-04796  HRB12-00248  HRB12-04067  HRB12-03707  HRB12-02174  HRB12-02927  HRB12-02954  HRB12-02917  HRB12-02991  HRB12-04349  HRB12-04794  HRB12-05661  HRB12-05862  HRB12-00187  HRB12-02617  HRB12-00127  HRB12-02155  HRB12-01888  HRB12-00545  HRB12-05690  HRB12-04475  HRB12-00128  HRB12-00125  HRB12-06592  HRB12-03243  HRB12-05102  HRB12-04251  HRB12-05103  HRB12-02724  HRB12-05531  HRB12-03548  HRB12-00613  HRB12-00253  HRB12-00262  HRB12-00260  HRB12-06323  HRB12-06160  HRB12-04810  HRB12-03000  HRB12-03244  HRB12-01996  HRB12-00467  HRB12-01646  HRB12-00126  HRB12-00259  HRB12-03478  HRB12-00123  HRB12-06294  HRB12-02717  HRB12-05936  HRB12-05903  HRB12-03148  HRB12-03359  HRB12-04253  HRB12-04258  HRB12-00275  HRB12-00950  HRB12-01440  HRB12-05776  HRB12-00384  HRB12-00385  HRB12-00386  HRB12-00389  HRB12-00422  HRB12-02914  HRB12-04126  HRB12-02307  HRB12-06033  HRB12-03715  HRB12-03027  HRB12-04055  HRB12-02086  HRB12-06528  HRB12-04266  HRB12-04389  HRB12-00472  HRB12-05997  HRB12-01584  HRB12-02992  HRB12-00484  HRB12-06480  HRB12-03679  HRB12-06530  HRB12-02723  HRB12-02877  HRB12-03200  HRB12-04297  HRB12-03660  HRB12-03182  HRB12-04502  HRB12-06109  HRB12-04262  HRB12-01687  HRB12-04154  HRB12-00362  HRB12-05866  HRB12-06436  HRB12-04920  HRB12-03173  HRB12-00471  HRB12-04824  HRB12-03484  HRB12-02649  HRB12-05783  HRB12-03007  HRB12-02730  HRB12-02731  HRB12-00167  HRB12-00334  HRB12-05429  HRB12-03963  HRB12-00886  HRB12-02370  HRB12-05899  HRB12-05900  HRB12-02716  HRB12-01241  HRB12-02581  HRB12-04297  HRB12-02103  HRB12-03693 
 
[Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti]  HRB12-00185  HRB12-04026 
 
Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti  HRB12-04989 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti = Academia scientiarum et artium slavorum meridionalium  HRB12-06048 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu  HRB12-03415  HRB12-03414 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Historijski institut  HRB12-01591 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za likovne umjetnosti  HRB12-00429 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za filozofiju i društvene nauke  HRB12-04250  HRB12-02864 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za likovne umjetnosti i muziku  HRB12-00342 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za muzičku umjetnost  HRB12-04631 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za prirodne nauke  HRB12-01579 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za suvremenu književnost  HRB12-02995 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti  HRB12-02171 
 
Jugoslavenska akakdemija znanosti iumjetnosti  HRB12-00383 
 
Jugoslavenska akdemija znanosti i umjetnosti  HRB12-05524  HRB12-06320 
 
Jugoslavenska knjiga  HRB12-02921  HRB12-04277 
 
Jugoslavija  HRB12-06188  HRB12-01590  HRB12-06429 
 
Jugoslovenska akademoija znanosti i umjetnosti  HRB12-04017 
 
Jugoslovenska knjiga  HRB12-04907  HRB12-02928  HRB12-01390  HRB12-01394  HRB12-05677  HRB12-04282  HRB12-05652 
 
Jugoton  HRB12-03840 
 
K. Kranjc  HRB12-02983 
 
K. Milković-Žulj  HRB12-03931 
 
K. Minev  HRB12-03948 
 
K. Schroeder  HRB12-02456 
 
K. Vowinckel  HRB12-01499 
 
Kajakaški savez Hrvatske  HRB12-02240 
 
Katedra za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik Filozofskg fakulteta  HRB12-05085 
 
Katoni kiado  HRB12-06531 
 
"Kerempuh"  HRB12-00028  HRB12-00027 
 
Knigoizdatelstvo "Kočo Racin"  HRB12-05684  HRB12-03048  HRB12-00768 
 
Književna tribina  HRB12-05501 
 
Književno društvo Razvitak  HRB12-05766 
 
Knjižnica Hrvatske revije  HRB12-04241  HRB12-04702  HRB12-05388  HRB12-05390 
 
Knjižnica Osvit  HRB12-02849  HRB12-02124  HRB12-05619  HRB12-05620 
 
Knjižnice "Osvit"  HRB12-05617 
 
"Kočo Racin"  HRB12-04195  HRB12-05278  HRB12-04162  HRB12-01389  HRB12-05340  HRB12-04171  HRB12-04187  HRB12-02925  HRB12-03605  HRB12-04281  HRB12-02932  HRB12-04270  HRB12-03368  HRB12-03378  HRB12-05259  HRB12-00140 
 
Kolarčev narodni univerzitet  HRB12-04789 
 
Komanda Jugoslovenske ratne mornarice  HRB12-00661 
 
Komisija za agitaciju i propagandu glavnog odbora narodnog fronta Hrvatske  HRB12-05963 
 
Komisija za agitaciju i propagandu Glavnog odbora Narodnog fronta Hrvatske  HRB12-04137 
 
Komisija za udžbenike i skripta Sveučilišta  HRB12-03357 
 
Konzervatorski zavod NR Hrvatske, Odjel za zaštitu prirodnih rijetkosti  HRB12-03030 
 
"Korijen"  HRB12-03362 
 
Korijen  HRB12-02249  HRB12-02248  HRB12-01425 
 
Kosmos  HRB12-04742  HRB12-03393  HRB12-01226  HRB12-05338  HRB12-01516  HRB12-06395  HRB12-01041  HRB12-02597  HRB12-03515 
 
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske, Grupa za historiju Kotarskog komiteta  HRB12-00333 
 
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske-Bjelovar  HRB12-04835 
 
Kotarski komitet SKH  HRB12-05874  HRB12-06443 
 
Kotarski NO Imotski  HRB12-06119 
 
Kotarski odbor Saveza ženskih društava Gospić  HRB12-06568 
 
Kotarski vatrogasni savez  HRB12-04845 
 
Kotarsko sindikalno vijeće  HRB12-01639 
 
Krug  HRB12-00212 
 
"Kultura"  HRB12-00735  HRB12-03792 
 
[Kultura]  HRB12-00563  HRB12-04200 
 
Kultura  HRB12-05715  HRB12-05191  HRB12-00734  HRB12-03606  HRB12-01723  HRB12-05641  HRB12-01677  HRB12-06271  HRB12-05717  HRB12-05038  HRB12-05334  HRB12-04372  HRB12-05643  HRB12-01334  HRB12-01674  HRB12-02693  HRB12-02401  HRB12-05716  HRB12-05838  HRB12-05269  HRB12-05523  HRB12-04811  HRB12-01664  HRB12-02386  HRB12-05695  HRB12-01332  HRB12-03047  HRB12-01856  HRB12-01851  HRB12-01849  HRB12-01848  HRB12-01846  HRB12-01864  HRB12-01862  HRB12-01868  HRB12-01866  HRB12-01863  HRB12-01865  HRB12-01870  HRB12-01869  HRB12-01671  HRB12-02093  HRB12-05100  HRB12-06146  HRB12-00235  HRB12-03850  HRB12-01814  HRB12-00223  HRB12-03540  HRB12-01821  HRB12-06521  HRB12-00234  HRB12-05509  HRB12-00232  HRB12-01484  HRB12-03668  HRB12-01483  HRB12-01479  HRB12-01480  HRB12-00231  HRB12-00227  HRB12-05965  HRB12-05972  HRB12-05944  HRB12-05580  HRB12-04642  HRB12-06325  HRB12-00307  HRB12-02003  HRB12-00668  HRB12-02672  HRB12-03239  HRB12-03780  HRB12-03975  HRB12-05168  HRB12-03836  HRB12-00057  HRB12-00819  HRB12-01798  HRB12-03763  HRB12-04928  HRB12-00236  HRB12-03774  HRB12-03543  HRB12-03666  HRB12-01486  HRB12-03273  HRB12-01818  HRB12-00226  HRB12-05506  HRB12-01161  HRB12-00229  HRB12-00154  HRB12-01545  HRB12-04677  HRB12-06411  HRB12-05950  HRB12-03671  HRB12-04351  HRB12-04639  HRB12-02687  HRB12-06515  HRB12-05095  HRB12-05049  HRB12-03280  HRB12-04683  HRB12-01485  HRB12-04394  HRB12-02637  HRB12-04899  HRB12-00266  HRB12-02709  HRB12-03762  HRB12-03761  HRB12-03220  HRB12-01772  HRB12-05391  HRB12-02562  HRB12-03302  HRB12-06039  HRB12-05905  HRB12-02063  HRB12-01481  HRB12-05498  HRB12-01808  HRB12-01526  HRB12-01526  HRB12-01526  HRB12-05508  HRB12-06345  HRB12-06309  HRB12-06077  HRB12-01837  HRB12-05714  HRB12-05161  HRB12-04335  HRB12-00523  HRB12-02061  HRB12-01531  HRB12-03303  HRB12-04001  HRB12-04660  HRB12-03759  HRB12-03304  HRB12-03125  HRB12-02321  HRB12-02060  HRB12-05507  HRB12-05510  HRB12-02044  HRB12-00166  HRB12-02366  HRB12-05080  HRB12-02814  HRB12-05357  HRB12-05517  HRB12-02561  HRB12-03672  HRB12-03272  HRB12-02322  HRB12-04447  HRB12-01238  HRB12-04240  HRB12-04028  HRB12-06226  HRB12-06340  HRB12-02430  HRB12-06154  HRB12-05943  HRB12-05946  HRB12-02478  HRB12-01526  HRB12-04484  HRB12-02587  HRB12-05836  HRB12-03618  HRB12-04646  HRB12-03831  HRB12-02586  HRB12-02203  HRB12-01860  HRB12-00893  HRB12-00012  HRB12-02429  HRB12-04822  HRB12-00657  HRB12-03832  HRB12-04645  HRB12-00199  HRB12-06363  HRB12-05497  HRB12-03670  HRB12-04298  HRB12-06044  HRB12-01845  HRB12-05969  HRB12-05948  HRB12-03278  HRB12-03274 
 
Kulturno prosvetno veće Jugoslavije  HRB12-03076  HRB12-02741 
 
Kulturno-prosvetno veće Jugoslavije  HRB12-00459  HRB12-00499  HRB12-01202 
 
Kulturno-prosvjetno društvo hrvatskih Zagoraca "Matija Gubec"  HRB12-01938 
 
L. Brajnović  HRB12-00519  HRB12-00520 
 
L. Glesinger  HRB12-01792 
 
L. Rabađija  HRB12-04914 
 
L. Sokolov  HRB12-05407 
 
L. Šenk  HRB12-05650 
 
L. Trevisini  HRB12-00861 
 
Lancaster Press  HRB12-04587 
 
"L'Arena di Pola"  HRB12-06038  HRB12-00697 
 
[Leksikografski zavod]  HRB12-03269  HRB12-01894 
 
Leksikografski zavod FNRJ  HRB12-01477  HRB12-04727  HRB12-04072  HRB12-05864  HRB12-03810  HRB12-01473 
 
Les editins de Menuit  HRB12-03078 
 
Leykam-Verlag  HRB12-02778 
 
Libertatea  HRB12-04192 
 
Librairie M. Didier  HRB12-01183 
 
Ličke novine  HRB12-00292 
 
Linkolns-Prager Publishers  HRB12-03068 
 
Litografija  HRB12-03500  HRB12-01732 
 
Logos  HRB12-04360 
 
Lokalni saobraćaj  HRB12-05782  HRB12-04837  HRB12-03402  HRB12-03664 
 
Lovačka knjiga  HRB12-01874  HRB12-06579  HRB12-05863  HRB12-03365  HRB12-06175  HRB12-01357  HRB12-00916  HRB12-00919  HRB12-02239  HRB12-00089  HRB12-00090  HRB12-05536  HRB12-00748  HRB12-06152  HRB12-00722  HRB12-00786  HRB12-02286  HRB12-00067  HRB12-00749  HRB12-04942  HRB12-05258 
 
Lycos  HRB12-06285 
 
"Lykos"  HRB12-05795  HRB12-06338  HRB12-03871  HRB12-01352  HRB12-01665  HRB12-02258  HRB12-04424  HRB12-02613  HRB12-03868  HRB12-06490 
 
Lykos  HRB12-02948  HRB12-02450  HRB12-04598  HRB12-00695  HRB12-00656  HRB12-00443  HRB12-03224  HRB12-03947  HRB12-05371  HRB12-06539  HRB12-05724  HRB12-06004  HRB12-06489  HRB12-00083  HRB12-04505  HRB12-04740  HRB12-05155  HRB12-04812  HRB12-06008  HRB12-04425  HRB12-05814  HRB12-06123  HRB12-05188  HRB12-01831  HRB12-03215  HRB12-03490  HRB12-05372  HRB12-04887  HRB12-02490  HRB12-03870  HRB12-04535  HRB12-04974  HRB12-06379  HRB12-05272  HRB12-03651  HRB12-03916  HRB12-01362  HRB12-03938  HRB12-00607  HRB12-01511  HRB12-03431  HRB12-00116  HRB12-00884  HRB12-02269  HRB12-02735  HRB12-03458  HRB12-03459  HRB12-01887  HRB12-05403  HRB12-06103  HRB12-03637  HRB12-01152  HRB12-00604  HRB12-04941  HRB12-03223  HRB12-04972  HRB12-06198  HRB12-06327  HRB12-02421  HRB12-03928  HRB12-01360  HRB12-06548  HRB12-01361  HRB12-06546  HRB12-00873  HRB12-01148  HRB12-06315  HRB12-02449  HRB12-00117  HRB12-05386  HRB12-02246  HRB12-05376  HRB12-01169  HRB12-02235  HRB12-03876  HRB12-00842  HRB12-00142  HRB12-06224  HRB12-05404  HRB12-02678  HRB12-01153  HRB12-02688 
 
Lj. Grlić  HRB12-01934 
 
Lj. Ilijanić  HRB12-02231 
 
Lj. Kavić  HRB12-02639 
 
Lj. M. Zečević  HRB12-06485 
 
Lj. Martić  HRB12-03654 
 
Lj. Milaković  HRB12-03915 
 
"Ljudska pravica"  HRB12-05837  HRB12-05013 
 
M. Andričević  HRB12-00077 
 
M. Cerineo  HRB12-00752 
 
M. D. Grmek  HRB12-01937 
 
M. Danon  HRB12-01154 
 
M. Ekmečić  HRB12-01456 
 
M. Filajdić  HRB12-01551 
 
M. Franičević  HRB12-01668 
 
M. Friganović  HRB12-01695 
 
M. Grdinić  HRB12-01909 
 
M. Grgurević  HRB12-01923 
 
M. Grims  HRB12-01932 
 
M. Gross  HRB12-01942 
 
M. Jovančević  HRB12-02439 
 
M. Jurić  HRB12-02484 
 
M. Keler-Bačoka  HRB12-02658 
 
M. Kolarić  HRB12-02786 
 
M. Laćan  HRB12-03213 
 
M. M. Jovičić  HRB12-02441 
 
M. Makuc  HRB12-03512 
 
M. Meštrov  HRB12-03855 
 
M. Milohnoja  HRB12-03936 
 
M. Mimica  HRB12-03946 
 
M. Novak  HRB12-04260 
 
M. Orešković  HRB12-04373 
 
M. Pasini  HRB12-04433 
 
M. Pećar  HRB12-04554 
 
M. Perić-Božović  HRB12-04575 
 
M. Prša  HRB12-04871 
 
M. Rill-Cerkovnikov  HRB12-05066 
 
M. Rubeša  HRB12-05122 
 
M. Šarić  HRB12-05621 
 
M. Vandekar  HRB12-06169 
 
M. Varićak  HRB12-06177 
 
M. Zvonarević  HRB12-06543 
 
Magni  HRB12-02252  HRB12-04392 
 
Magyar Helikon  HRB12-03051 
 
Marzocco  HRB12-00575 
 
matica hrvatska  HRB12-05297  HRB12-03569  HRB12-00147 
 
Matica hrvatska  HRB12-05186  HRB12-03771  HRB12-01985  HRB12-01984  HRB12-01249  HRB12-01548  HRB12-00252  HRB12-01232  HRB12-05267  HRB12-03877  HRB12-04457  HRB12-01843  HRB12-03194  HRB12-05522  HRB12-03077  HRB12-05575  HRB12-02170  HRB12-04726  HRB12-02543  HRB12-02361  HRB12-01328  HRB12-05370  HRB12-05794  HRB12-02616  HRB12-01661  HRB12-00045  HRB12-00775  HRB12-06120  HRB12-03749  HRB12-03791  HRB12-06003  HRB12-02985  HRB12-04798  HRB12-03804  HRB12-04458  HRB12-03387  HRB12-03371  HRB12-00181  HRB12-03622  HRB12-03751  HRB12-00257  HRB12-01363  HRB12-02505  HRB12-01533  HRB12-00105  HRB12-02337  HRB12-03190  HRB12-03195  HRB12-02042  HRB12-02558  HRB12-04617  HRB12-04563  HRB12-06308  HRB12-06200  HRB12-00478  HRB12-01568  HRB12-00476  HRB12-02104  HRB12-05576  HRB12-03504  HRB12-02079  HRB12-06491  HRB12-06311  HRB12-03407  HRB12-03331  HRB12-03330  HRB12-01813  HRB12-00745  HRB12-03772  HRB12-02661  HRB12-03773  HRB12-03776  HRB12-06523  HRB12-04890  HRB12-05494  HRB12-01343  HRB12-06525  HRB12-00251  HRB12-03563  HRB12-06312  HRB12-00134  HRB12-01174  HRB12-02039  HRB12-00046  HRB12-05281  HRB12-04734  HRB12-01247  HRB12-01248  HRB12-01983  HRB12-05061  HRB12-01216  HRB12-02560  HRB12-05312  HRB12-01501  HRB12-00296  HRB12-03803  HRB12-02117  HRB12-05307  HRB12-05309  HRB12-05304  HRB12-05303  HRB12-05305  HRB12-05306  HRB12-05295  HRB12-05298  HRB12-03989  HRB12-01982  HRB12-04652  HRB12-04678  HRB12-05302  HRB12-05984  HRB12-00675  HRB12-05578  HRB12-00078  HRB12-01973  HRB12-01097  HRB12-01103  HRB12-01095  HRB12-01101  HRB12-05772  HRB12-02650  HRB12-02183  HRB12-01970  HRB12-05540  HRB12-00750  HRB12-01411  HRB12-05586  HRB12-06318  HRB12-04828  HRB12-00351  HRB12-01207  HRB12-02050  HRB12-00256  HRB12-01466  HRB12-02115  HRB12-05924  HRB12-06054  HRB12-03852  HRB12-00169  HRB12-02118  HRB12-03329  HRB12-01104  HRB12-01100  HRB12-05296  HRB12-05301  HRB12-05299  HRB12-01094  HRB12-01096  HRB12-01542  HRB12-02578  HRB12-01727  HRB12-01084  HRB12-01414  HRB12-05185  HRB12-05990  HRB12-01084 
 
[Matica Hrvatska]  HRB12-03553 
 
Matica hrvatska, Pododbor  HRB12-04257 
 
Matica hvatska  HRB12-04779 
 
Matica srpska  HRB12-01757  HRB12-00113  HRB12-00110  HRB12-00776  HRB12-01223  HRB12-05653  HRB12-05106  HRB12-04738 
 
"Matija Gubec"  HRB12-02280  HRB12-05599  HRB12-05598  HRB12-01936 
 
Mauton & Co.  HRB12-00365 
 
Medicinska knjiga  HRB12-00073  HRB12-06186  HRB12-05495  HRB12-00074  HRB12-03986  HRB12-02440  HRB12-00075  HRB12-03976  HRB12-02324  HRB12-00356  HRB12-04682  HRB12-05496  HRB12-05469  HRB12-03941  HRB12-00408  HRB12-00367  HRB12-02015  HRB12-04903  HRB12-03257  HRB12-05976  HRB12-06388  HRB12-01399  HRB12-04488  HRB12-04654  HRB12-05395  HRB12-02323  HRB12-06377  HRB12-02738  HRB12-00022  HRB12-00015  HRB12-05709  HRB12-04438  HRB12-05486  HRB12-00366  HRB12-03969  HRB12-01637  HRB12-05055  HRB12-05467  HRB12-06348  HRB12-00055 
 
Mi Mladi  HRB12-04319 
 
"Milladin Popoviq"  HRB12-05810  HRB12-03379  HRB12-00737 
 
Minerva  HRB12-05704  HRB12-05660  HRB12-05410 
 
Ministarstvo narodne obrane  HRB12-01487 
 
Ministarstvo prosvjete NR Hrvatske  HRB12-05451 
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova N. R. Hrvatske  HRB12-04143 
 
Ministerstwo kultury i sztuki, Centralne biuro wystaw artystycznych  HRB12-06426 
 
Mladinska knjiga  HRB12-00400  HRB12-02392  HRB12-05474  HRB12-04159  HRB12-00576  HRB12-04189  HRB12-05701  HRB12-06269  HRB12-05541  HRB12-06277  HRB12-03648  HRB12-04239  HRB12-02426  HRB12-03041  HRB12-03650  HRB12-02962  HRB12-00922  HRB12-00731  HRB12-05454 
 
Mlado pokolenje  HRB12-04207  HRB12-06145  HRB12-02934  HRB12-04170  HRB12-04173  HRB12-06195  HRB12-03401 
 
Mlado pokoljenje  HRB12-00569 
 
Mladost]  HRB12-04548 
 
Mladost  HRB12-04755  HRB12-01260  HRB12-00872  HRB12-06352  HRB12-04818  HRB12-00871  HRB12-01421  HRB12-06477  HRB12-02594  HRB12-03433  HRB12-00711  HRB12-02599  HRB12-01262  HRB12-03252  HRB12-02237  HRB12-03301  HRB12-05440  HRB12-02052  HRB12-00820  HRB12-03499  HRB12-03506  HRB12-06170  HRB12-04581  HRB12-06529  HRB12-05182  HRB12-05183  HRB12-05637  HRB12-02595  HRB12-02596  HRB12-04714  HRB12-00543  HRB12-04579  HRB12-06286  HRB12-00378  HRB12-00037  HRB12-06263  HRB12-03919  HRB12-01925  HRB12-05381  HRB12-05276  HRB12-02665  HRB12-05993  HRB12-02212  HRB12-02072  HRB12-02598  HRB12-01339  HRB12-01167  HRB12-03539  HRB12-00193  HRB12-05490  HRB12-00907  HRB12-02225  HRB12-01132  HRB12-06422  HRB12-03287  HRB12-02574  HRB12-01502  HRB12-00746  HRB12-00058  HRB12-01847  HRB12-01928  HRB12-01930  HRB12-03503  HRB12-06354  HRB12-06041  HRB12-04676  HRB12-05987  HRB12-06487  HRB12-00060  HRB12-04560  HRB12-05036  HRB12-00305  HRB12-01196  HRB12-03411  HRB12-01861  HRB12-01927  HRB12-01929  HRB12-03502  HRB12-06353  HRB12-05335  HRB12-00493  HRB12-02544  HRB12-05374  HRB12-01676  HRB12-02610  HRB12-00559  HRB12-02385  HRB12-05787  HRB12-03040  HRB12-03400  HRB12-03583  HRB12-02776  HRB12-06265  HRB12-06268  HRB12-04578  HRB12-05472  HRB12-01218  HRB12-00921  HRB12-03521  HRB12-00581  HRB12-02285  HRB12-03588  HRB12-00279  HRB12-05539  HRB12-06366  HRB12-01229  HRB12-05568  HRB12-03820  HRB12-06336  HRB12-01246  HRB12-01833  HRB12-01678  HRB12-05657  HRB12-05771  HRB12-02402  HRB12-06243  HRB12-06278  HRB12-03653  HRB12-03652  HRB12-03646  HRB12-00938  HRB12-00411  HRB12-02259  HRB12-02260  HRB12-02427  HRB12-03385  HRB12-03391  HRB12-04464  HRB12-00570  HRB12-03139  HRB12-04321  HRB12-05476  HRB12-04469  HRB12-06096  HRB12-06275  HRB12-03675  HRB12-02557  HRB12-00808  HRB12-05667  HRB12-04902  HRB12-02218  HRB12-03895  HRB12-02396  HRB12-06045  HRB12-02583  HRB12-04215  HRB12-01765  HRB12-04668  HRB12-02759  HRB12-02761  HRB12-02760  HRB12-02763  HRB12-02754  HRB12-02753  HRB12-02752  HRB12-02755  HRB12-02756  HRB12-02757  HRB12-02758  HRB12-02762  HRB12-02659  HRB12-05175  HRB12-01918  HRB12-00877  HRB12-03352  HRB12-00779  HRB12-01919  HRB12-00726  HRB12-03587  HRB12-05516  HRB12-03227  HRB12-02279  HRB12-02099  HRB12-06401  HRB12-01917  HRB12-00821  HRB12-00831  HRB12-02053  HRB12-03656  HRB12-06071  HRB12-03344  HRB12-02068  HRB12-05063  HRB12-00728  HRB12-06203  HRB12-01416  HRB12-02600  HRB12-00306  HRB12-03647  HRB12-00702  HRB12-00876  HRB12-01916  HRB12-05110  HRB12-03349  HRB12-01408  HRB12-06216  HRB12-05600  HRB12-02049  HRB12-00319  HRB12-01197  HRB12-00690  HRB12-00699  HRB12-01773  HRB12-04721  HRB12-05348  HRB12-00163  HRB12-01250  HRB12-05418  HRB12-00725  HRB12-02734  HRB12-01926  HRB12-04585  HRB12-00903  HRB12-01106  HRB12-03990  HRB12-03914  HRB12-02679  HRB12-00299  HRB12-06180  HRB12-02098  HRB12-05914  HRB12-01211  HRB12-05917  HRB12-03933  HRB12-06070  HRB12-03256  HRB12-06393  HRB12-06211  HRB12-04353  HRB12-02038  HRB12-05096  HRB12-06164  HRB12-00376  HRB12-05886  HRB12-00349  HRB12-05050  HRB12-06486  HRB12-02528  HRB12-02685  HRB12-03348  HRB12-04802  HRB12-03398  HRB12-02389  HRB12-03356  HRB12-06034  HRB12-00348  HRB12-05608  HRB12-02251  HRB12-03927  HRB12-06222  HRB12-03522  HRB12-06585  HRB12-00561  HRB12-04430  HRB12-06301  HRB12-00436  HRB12-05542  HRB12-01204  HRB12-01168  HRB12-05323  HRB12-02445  HRB12-06092  HRB12-03782  HRB12-06215  HRB12-02868  HRB12-01272  HRB12-01270  HRB12-01279  HRB12-01278  HRB12-01271  HRB12-01273  HRB12-01275  HRB12-01277  HRB12-01276  HRB12-01274  HRB12-04948  HRB12-01415  HRB12-05004  HRB12-02062  HRB12-06208  HRB12-02575  HRB12-00062  HRB12-00059  HRB12-06219  HRB12-06405  HRB12-05239  HRB12-03306  HRB12-05065  HRB12-03486  HRB12-06030  HRB12-01525  HRB12-01336  HRB12-05289  HRB12-05485  HRB12-06202  HRB12-04478 
 
Mornarički glasnik  HRB12-06187  HRB12-04627  HRB12-04764  HRB12-02677  HRB12-05344  HRB12-05555  HRB12-05859  HRB12-00664 
 
Mozaik  HRB12-01386 
 
"Mustafa Bakija"  HRB12-03381 
 
Muzej Đakovštine  HRB12-01200 
 
Muzej grada Sarajeva  HRB12-05177 
 
Muzej grada Split  HRB12-04732 
 
Muzej grada Splita  HRB12-02652 
 
Muzej grada Zagreba  HRB12-02842  HRB12-02296  HRB12-04767  HRB12-01299 
 
Muzička naklada  HRB12-06079  HRB12-06078  HRB12-03307  HRB12-01756 
 
Muzičko nakladno-prodajno poduzeće Saveza muzičkih udruženja Hrvatske  HRB12-05932 
 
N. Allegretti  HRB12-00048 
 
N. Bregant  HRB12-00540 
 
N. Cindro  HRB12-00809 
 
N. Fijan  HRB12-01550 
 
N. Gollner  HRB12-01829 
 
N. Ivanišin  HRB12-02274 
 
N. Kovačić  HRB12-02945 
 
N. Malešević  HRB12-03516 
 
N. Narodnik-Maslać  HRB12-04838 
 
N. Rapajić  HRB12-04982 
 
N. Rot  HRB12-05109 
 
N. Snoj  HRB12-05402 
 
N. Štimac  HRB12-05853 
 
N. Tintić  HRB12-05938 
 
N. Velikonja  HRB12-06199 
 
N. Ž. Stanaćev  HRB12-05470 
 
Nacionalni park "Plitvička jezera"  HRB12-04077 
 
nakl. "Color"  HRB12-00557 
 
nakl. "Litografija"  HRB12-05039 
 
nakl. "Naša djeca"  HRB12-02492  HRB12-02359  HRB12-02360  HRB12-02493  HRB12-02788  HRB12-02797 
 
nakl. "Savremene tehnike"  HRB12-01093 
 
nakl. "Zagrebački magazin"  HRB12-00799 
 
nakl. "Zmaj"  HRB12-01682 
 
nakl. autora  HRB12-05757 
 
nakl. braće Ujčić  HRB12-06116 
 
nakl. Color  HRB12-04926  HRB12-02769  HRB12-02791  HRB12-05803  HRB12-02793 
 
nakl. Društva književnika Hrvatske  HRB12-00276  HRB12-04479  HRB12-01841  HRB12-06122  HRB12-04500  HRB12-05725  HRB12-04976  HRB12-05796  HRB12-03192  HRB12-03460  HRB12-03492  HRB12-04427  HRB12-04521  HRB12-04888  HRB12-06006 
 
Nakl. Društva književnika Hrvatske  HRB12-00780 
 
nakl. Hrvatskog glasa  HRB12-04237 
 
nakl. istarske knjižare "Matko Laginja"  HRB12-05823 
 
nakl. Istarske knjižare "Matko Laginja"  HRB12-05826  HRB12-05827  HRB12-05821  HRB12-05819  HRB12-05820  HRB12-00268  HRB12-05824  HRB12-05822 
 
nakl. Kolor  HRB12-02775  HRB12-02772  HRB12-02799  HRB12-00554  HRB12-02768 
 
Nakl. Liječničkog vjesnika  HRB12-02298  HRB12-02299 
 
nakl. Mlada fronta  HRB12-02537 
 
nakl. Naša djeca  HRB12-03584  HRB12-00179  HRB12-00573  HRB12-00572 
 
nakl. pisca  HRB12-04014  HRB12-04412 
 
nakl. piščeva  HRB12-02819 
 
Nakl. poduzeće "Glas rada"  HRB12-00739  HRB12-06104  HRB12-02780  HRB12-03197  HRB12-03727  HRB12-01557  HRB12-03716  HRB12-01560  HRB12-01660  HRB12-01536  HRB12-06335 
 
Nakl. poduzeće Epoha  HRB12-01972  HRB12-01567  HRB12-04308  HRB12-02289 
 
Nakl. poduzeće Glas rada  HRB12-04341  HRB12-01385 
 
nakl. R. V. I  HRB12-01573 
 
nakl. R. V. I.  HRB12-02777  HRB12-02783  HRB12-03033  HRB12-03039 
 
nakl. RVI  HRB12-02789  HRB12-02792 
 
nakl. Seljačke sloge  HRB12-03872  HRB12-06192 
 
nakl. Tiskare i knjigovežnica "MPM"  HRB12-03115 
 
nakl. Zagrebački magazin  HRB12-00793 
 
Nakl. zavod Hrvatske  HRB12-01065 
 
Nakl. Zbora liječnika Hrvatske  HRB12-05710 
 
Naklada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HRB12-04555 
 
Naklada Vatikanske teologije  HRB12-04325 
 
Nakladni zavod Hrvatske  HRB12-01004  HRB12-01053  HRB12-06094  HRB12-01039  HRB12-01026  HRB12-03790  HRB12-00482  HRB12-04743  HRB12-04741  HRB12-00318  HRB12-01794  HRB12-00482  HRB12-00032  HRB12-02621  HRB12-00485  HRB12-06329  HRB12-03957  HRB12-02870  HRB12-04848  HRB12-00293  HRB12-04599  HRB12-04700  HRB12-01424  HRB12-04492  HRB12-03149  HRB12-02550  HRB12-03136  HRB12-03332  HRB12-05291  HRB12-00355  HRB12-03741  HRB12-01834  HRB12-02552  HRB12-03743  HRB12-00685  HRB12-05014  HRB12-04496  HRB12-06442  HRB12-02749  HRB12-02133  HRB12-04068 
 
Nakladno podezeće Glas rada  HRB12-03442 
 
Nakladno poduzeće "Glas rada"  HRB12-02016  HRB12-03455 
 
Nakladno poduzeće Glas rada  HRB12-00549  HRB12-03891 
 
Naprijed  HRB12-04381  HRB12-05195  HRB12-02818  HRB12-05788  HRB12-01534  HRB12-04175  HRB12-04429  HRB12-00295  HRB12-02834  HRB12-00353  HRB12-02137  HRB12-02547  HRB12-02784  HRB12-00489  HRB12-00874  HRB12-02403  HRB12-02545  HRB12-03611  HRB12-04174  HRB12-06346  HRB12-03578  HRB12-03851  HRB12-00224  HRB12-02013  HRB12-00375  HRB12-06259  HRB12-00818  HRB12-03426  HRB12-03643  HRB12-00754  HRB12-03127  HRB12-02090  HRB12-06155  HRB12-04816  HRB12-02900  HRB12-04059  HRB12-05018  HRB12-03403  HRB12-01657  HRB12-05951  HRB12-01694  HRB12-01900  HRB12-01482  HRB12-03667  HRB12-05070  HRB12-01679  HRB12-01083  HRB12-05609  HRB12-01647  HRB12-06326  HRB12-01526  HRB12-00681  HRB12-05781  HRB12-01663  HRB12-00479  HRB12-04896  HRB12-01524  HRB12-03262  HRB12-06383  HRB12-04408  HRB12-03954  HRB12-04817  HRB12-02054  HRB12-00200  HRB12-05744  HRB12-03964  HRB12-01410  HRB12-00869  HRB12-01680  HRB12-05569  HRB12-00425  HRB12-06427  HRB12-01258  HRB12-05519  HRB12-01788  HRB12-04927  HRB12-01711  HRB12-03848  HRB12-03289  HRB12-02584  HRB12-01986  HRB12-00398  HRB12-03316  HRB12-04710  HRB12-00531  HRB12-01478  HRB12-04225  HRB12-04060  HRB12-06264  HRB12-05751 
 
"Narodna armija"  HRB12-02369  HRB12-06147 
 
Narodna armija  HRB12-02476 
 
Narodna čitaonica  HRB12-05436 
 
Narodna knjiga  HRB12-06143  HRB12-04063  HRB12-03940  HRB12-05399  HRB12-00241  HRB12-00619  HRB12-03429  HRB12-05398  HRB12-03626  HRB12-04208  HRB12-06144  HRB12-02468  HRB12-00205  HRB12-02017  HRB12-00099  HRB12-03619  HRB12-04198  HRB12-05741  HRB12-03806  HRB12-03802  HRB12-03130  HRB12-02136  HRB12-00923  HRB12-04273  HRB12-02940  HRB12-06196  HRB12-00771  HRB12-03129  HRB12-03424  HRB12-03266  HRB12-03795  HRB12-05550  HRB12-00238  HRB12-06431  HRB12-06570  HRB12-01124  HRB12-03128  HRB12-03943  HRB12-02083 
 
Narodna knjižnica  HRB12-00009 
 
Narodna knjižnica Samobor, Književna sekcija  HRB12-05173 
 
Narodna kultura  HRB12-00490 
 
Narodna prosveta  HRB12-03793 
 
Narodna prosvjeta  HRB12-03123  HRB12-04821  HRB12-04404  HRB12-04120  HRB12-06098  HRB12-06099  HRB12-04121  HRB12-04820  HRB12-02161  HRB12-02158  HRB12-06573  HRB12-01444  HRB12-04135  HRB12-00194  HRB12-05892  HRB12-06274  HRB12-04426  HRB12-03396  HRB12-02694  HRB12-02907  HRB12-02645  HRB12-00926  HRB12-00761  HRB12-03063  HRB12-03067  HRB12-04272  HRB12-04271  HRB12-05659  HRB12-05664  HRB12-02943  HRB12-02931  HRB12-04795  HRB12-03372  HRB12-03369  HRB12-03373  HRB12-03388  HRB12-05856  HRB12-03392  HRB12-03389  HRB12-00769  HRB12-03874  HRB12-06125  HRB12-03807  HRB12-04797  HRB12-03383  HRB12-06376  HRB12-01345  HRB12-01850  HRB12-01515  HRB12-04299  HRB12-04300  HRB12-02227  HRB12-06067  HRB12-01445  HRB12-05030  HRB12-01725  HRB12-05911  HRB12-06554  HRB12-01742  HRB12-02228  HRB12-05010  HRB12-03452  HRB12-02291  HRB12-00924  HRB12-05022  HRB12-05023  HRB12-05477  HRB12-05098  HRB12-02007  HRB12-00691  HRB12-03699  HRB12-03375  HRB12-03374  HRB12-04551  HRB12-02912  HRB12-02585  HRB12-00228  HRB12-01453  HRB12-06559  HRB12-04409  HRB12-06556  HRB12-02673  HRB12-05026  HRB12-02367  HRB12-06557  HRB12-02069  HRB12-01975  HRB12-06560  HRB12-06519  HRB12-00336  HRB12-04204  HRB12-05163  HRB12-03537  HRB12-00056  HRB12-05893  HRB12-03866  HRB12-04800  HRB12-01134  HRB12-02205  HRB12-01166  HRB12-01714  HRB12-01715  HRB12-06151  HRB12-00843  HRB12-03009  HRB12-02011  HRB12-06418 
 
"Narodna prosvjeta"  HRB12-05459  HRB12-00085 
 
Narodna štamparija  HRB12-00097  HRB12-06433  HRB12-01892 
 
Narodna tehnika  HRB12-00153 
 
Narodne novine  HRB12-04788  HRB12-04787 
 
Narodni odbor općine  HRB12-03815 
 
Narodni sport  HRB12-06357  HRB12-04008  HRB12-03635  HRB12-03443  HRB12-04379  HRB12-03116 
 
Narodno kazalište  HRB12-05437 
 
Narodno kazalište Rijeka = Teatro del popolo di Fiume  HRB12-05294 
 
Narodno sveučilište  HRB12-03722  HRB12-03621 
 
[Naša djeca]  HRB12-02277  HRB12-01707  HRB12-02275  HRB12-01708  HRB12-04134  HRB12-00195  HRB12-02312  HRB12-00168  HRB12-06130  HRB12-02641 
 
["Naša djeca"]  HRB12-04416  HRB12-04418  HRB12-01803 
 
"Naša djeca"  HRB12-01570  HRB12-01571  HRB12-01572 
 
Naša djeca  HRB12-02394  HRB12-03589  HRB12-04656  HRB12-02469  HRB12-01420  HRB12-02972  HRB12-04338  HRB12-01212  HRB12-05556  HRB12-03705  HRB12-06248  HRB12-05139  HRB12-02774  HRB12-02779  HRB12-02796  HRB12-04238  HRB12-02781  HRB12-04913  HRB12-00076  HRB12-05925  HRB12-05804  HRB12-03883  HRB12-02794  HRB12-04792  HRB12-00758 
 
Naučna biblioteka  HRB12-03684 
 
[Naučna biblioteka]  HRB12-03683 
 
Naučna knjiga  HRB12-03984  HRB12-03816  HRB12-01462  HRB12-04936  HRB12-01220  HRB12-04333  HRB12-02969  HRB12-04596  HRB12-06168  HRB12-04267  HRB12-00486  HRB12-04544 
 
Naučno delo  HRB12-03639  HRB12-01268  HRB12-00506  HRB12-01540  HRB12-04921  HRB12-03004 
 
Nauka i izkustvo  HRB12-02222 
 
NIP  HRB12-04819  HRB12-03913  HRB12-01737  HRB12-06382  HRB12-05167  HRB12-06518  HRB12-03758  HRB12-01915  HRB12-01920  HRB12-03991  HRB12-04393  HRB12-02027  HRB12-05929  HRB12-06381  HRB12-03992  HRB12-00537  HRB12-02692  HRB12-00304  HRB12-02890  HRB12-02669  HRB12-02891  HRB12-03760  HRB12-01649  HRB12-00816  HRB12-03211  HRB12-03756  HRB12-03757  HRB12-05515  HRB12-02096  HRB12-03210  HRB12-05079  HRB12-00815  HRB12-03209  HRB12-04922  HRB12-04881  HRB12-01454  HRB12-03844  HRB12-02094  HRB12-00837  HRB12-05396  HRB12-00742  HRB12-05800  HRB12-02704  HRB12-02662  HRB12-03579  HRB12-03636  HRB12-03842  HRB12-05537  HRB12-03295  HRB12-03841  HRB12-00744  HRB12-03446  HRB12-04846  HRB12-02452  HRB12-00811  HRB12-04634  HRB12-03311  HRB12-03509  HRB12-04752 
 
NIP [Novinsko izdavačko poduzeće]  HRB12-03023 
 
NIP Novinsko izdav. poduzeće  HRB12-03440 
 
NIP, Novinarsko izdav. poduzeće  HRB12-01710 
 
NIP, novinarsko izdavačko poduzeće  HRB12-02696 
 
NIP, Novinarsko izdavačko poduzeće  HRB12-03133 
 
NIP, Novinsko izdavačko poduzeće  HRB12-04706 
 
NK Trešnjevka  HRB12-03493 
 
Nolit  HRB12-04109  HRB12-05461  HRB12-00617  HRB12-04106  HRB12-04107  HRB12-04422  HRB12-03191  HRB12-00500  HRB12-00115  HRB12-00103  HRB12-02988  HRB12-04158  HRB12-02994  HRB12-05689  HRB12-02391  HRB12-01991  HRB12-01990  HRB12-00106  HRB12-04199  HRB12-00100  HRB12-03747  HRB12-03799  HRB12-03797  HRB12-02498  HRB12-03056  HRB12-02961  HRB12-00107  HRB12-06591  HRB12-01151  HRB12-00053  HRB12-00118  HRB12-04268 
 
Nouvelles Editions Latines  HRB12-04635 
 
"Nova Makedonija"  HRB12-05475 
 
Novi list]  HRB12-01413 
 
Novi list  HRB12-04648  HRB12-04558  HRB12-05433 
 
Novinarsko izdavačko poduzeće  HRB12-03103  HRB12-02460  HRB12-05587  HRB12-01376  HRB12-05503  HRB12-01172  HRB12-00437  HRB12-04751  HRB12-01173 
 
Novinsko izdav. poduzeće "Minerva"  HRB12-02338 
 
Novinsko izdav. poduzeće "Slobodna Dalmacija"  HRB12-04228 
 
Novinsko izdavačko poduzeće  HRB12-03297 
 
Novinsko poduzeće "Glas Zadra"  HRB12-05759 
 
Novinsko-izdav. poduzeće "Slobodna Dalmacija"  HRB12-06149  HRB12-01281 
 
Novinsko-izdavačko poduzeće "Sportska štampa"  HRB12-06238 
 
Novo pokolenje  HRB12-00870  HRB12-04331  HRB12-06432  HRB12-00285  HRB12-04165  HRB12-04323  HRB12-02953  HRB12-03794  HRB12-02288  HRB12-03386  HRB12-04466  HRB12-00639  HRB12-04465  HRB12-03649  HRB12-00497  HRB12-03326  HRB12-04474  HRB12-02790  HRB12-00324  HRB12-01176  HRB12-00036  HRB12-00567  HRB12-06328  HRB12-03222  HRB12-05642  HRB12-03725  HRB12-02199  HRB12-04615 
 
[Novo Pokolenje]  HRB12-01500  HRB12-06571 
 
Novo pokoljenje  HRB12-02952  HRB12-02268  HRB12-02844  HRB12-02018  HRB12-02666  HRB12-03291  HRB12-02221  HRB12-01126  HRB12-01867  HRB12-04275  HRB12-04468  HRB12-04461  HRB12-04467  HRB12-03038  HRB12-03395  HRB12-06018  HRB12-00495  HRB12-02918  HRB12-05700  HRB12-01662  HRB12-02398  HRB12-04320  HRB12-03384  HRB12-02384  HRB12-04278  HRB12-05737  HRB12-04595  HRB12-02798  HRB12-04283  HRB12-02863  HRB12-02725  HRB12-06217  HRB12-04301  HRB12-04763  HRB12-06293  HRB12-05143  HRB12-03390  HRB12-03882  HRB12-05293  HRB12-04311  HRB12-02938  HRB12-01543  HRB12-06313  HRB12-03406  HRB12-05982  HRB12-05780  HRB12-04263  HRB12-02336  HRB12-00826  HRB12-06065  HRB12-01578  HRB12-01158  HRB12-00157  HRB12-00061  HRB12-00025  HRB12-01855  HRB12-05940  HRB12-01690  HRB12-00827  HRB12-02100  HRB12-00347  HRB12-01267  HRB12-01254 
 
"Novosti"  HRB12-00667 
 
Nueva Imprenta Radio  HRB12-00518 
 
Nuova accademia  HRB12-00862 
 
Nuova accademia editrice  HRB12-00860 
 
O. A. Weber  HRB12-06390 
 
O. Plevko  HRB12-04686 
 
Oblasni odbor NF-a za Dalmaciju  HRB12-05964 
 
Odbor za proslavu 10-godišnjice 43. istarske divizije u Puli  HRB12-05043 
 
Odbor za proslavu 150-godišnjice Gimnazije  HRB12-03677 
 
Odbor za proslavu 350-godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu  HRB12-06478 
 
Odbor za proslavu 700-godišnjice Marka Pola  HRB12-02080 
 
Odbor za proslavu 90-godišnjice Učiteljske škole  HRB12-06102 
 
[Odbor za proslavu desetgodišnjice mornarice]  HRB12-05128 
 
Odbor za proslavu desetgodišnjice oslobođenja Zadra  HRB12-06435 
 
Odbor za proslavu sto godina Nautičke škole  HRB12-01404 
 
Oesterreichischer Bundesverlaf fuer Unterricht, Wissenschaft und Kunst  HRB12-00382 
 
Oesterreichischer Bundesverlag fuer Unterricht, Wissenschaft und Kunst  HRB12-06545 
 
Oesterreichischer Bunesverlag  HRB12-06367 
 
"Ognjen Prica"  HRB12-01696  HRB12-01823  HRB12-06158  HRB12-03047  HRB12-05939  HRB12-05164  HRB12-05889  HRB12-01311  HRB12-01310  HRB12-03277 
 
"Ognjen Prica").  HRB12-02100 
 
Omladina  HRB12-00026  HRB12-02922  HRB12-03971 
 
Omladinska knjižara  HRB12-00710  HRB12-02742 
 
Opća poljoprivredna zadruga Krašić  HRB12-01138 
 
Općinski odbor SSRN-a, Odbor za proslavu 15-godišnjice oslobođenja Čazme]  HRB12-00003 
 
Općinski odbor za proslavu 40-godišnjice KPJ u Crikvenici  HRB12-04930 
 
Orbis  HRB12-01387  HRB12-04478 
 
Oslobođenje  HRB12-00783 
 
Osoba i duh  HRB12-00802  HRB12-05931 
 
Österreichischer Bundesverlag  HRB12-06368 
 
Osvit  HRB12-03012  HRB12-05594 
 
Otokar Keršovani  HRB12-06127 
 
"Otokar Keršovani  HRB12-03998 
 
"Otokar Keršovani"  HRB12-03118  HRB12-03117  HRB12-03447  HRB12-03541  HRB12-03542  HRB12-02224  HRB12-05000  HRB12-01547  HRB12-01767  HRB12-04450  HRB12-04717  HRB12-04715  HRB12-04716  HRB12-02002  HRB12-04719  HRB12-04718  HRB12-02993  HRB12-06386  HRB12-06385  HRB12-06384  HRB12-00875  HRB12-06492  HRB12-01396  HRB12-00588  HRB12-06499  HRB12-01520  HRB12-01340  HRB12-02655  HRB12-05042  HRB12-06205  HRB12-02045  HRB12-01838  HRB12-01770  HRB12-00532  HRB12-03318  HRB12-03463  HRB12-01373  HRB12-01366  HRB12-01370  HRB12-01417  HRB12-05921  HRB12-05922  HRB12-05919  HRB12-03247  HRB12-01372  HRB12-01371  HRB12-03298  HRB12-03229  HRB12-03251  HRB12-06391  HRB12-02976  HRB12-03249  HRB12-01588  HRB12-06204  HRB12-06246  HRB12-02084  HRB12-02443  HRB12-02563  HRB12-06387  HRB12-02344  HRB12-01335  HRB12-05152  HRB12-03571  HRB12-06410  HRB12-06137  HRB12-06156  HRB12-03346  HRB12-03993  HRB12-06493  HRB12-06494  HRB12-05880  HRB12-02702  HRB12-06495 
 
Oxford University Press  HRB12-06428 
 
OZEBIH - Zavod za ekonomsku propagandu i publicitet  HRB12-00469 
 
Ozeha  HRB12-04034 
 
P. Alaupović  HRB12-00035 
 
P. Blašković  HRB12-00416 
 
P. Fuderer-Luetić  HRB12-01709 
 
P. Galić  HRB12-01719 
 
P. Kirkov  HRB12-02701 
 
P. Kovačević  HRB12-02904 
 
P. Mildner  HRB12-03920 
 
P. Stanković  HRB12-02418 
 
Palandech  HRB12-02534 
 
Partizan Hrvatske, Savez za tjelesni odgoj  HRB12-05279 
 
"Partizan", savez za tjelesni odgoj - Hrvatska, odbor za "Titovu štafetu"  HRB12-04669 
 
Pax et Bonum  HRB12-05225 
 
PD "Petrov vrh"  HRB12-02475 
 
Pedagoški centar  HRB12-00201  HRB12-02102  HRB12-01624  HRB12-00510 
 
Pedagoški centar Split  HRB12-04783 
 
Pedagoški centar za stručne škole  HRB12-04589 
 
Pedagoški-književni zbor  HRB12-02982  HRB12-02981 
 
Pedagoško književni zbor  HRB12-03299  HRB12-05721 
 
Pedagoško-književni zbor  HRB12-01162  HRB12-04470  HRB12-03944  HRB12-01427  HRB12-05421  HRB12-02751  HRB12-01959  HRB12-03627  HRB12-04852  HRB12-05566  HRB12-06450  HRB12-04780  HRB12-00814  HRB12-00594  HRB12-02615  HRB12-06056  HRB12-04436  HRB12-05131  HRB12-02353  HRB12-01459  HRB12-00146  HRB12-05367  HRB12-05756  HRB12-05727  HRB12-00721  HRB12-01213  HRB12-05726  HRB12-01686  HRB12-04180  HRB12-04766  HRB12-06055  HRB12-04733  HRB12-05083  HRB12-01979  HRB12-04366 
 
[Pedagoško-književni zbor]  HRB12-00741  HRB12-05975  HRB12-04556 
 
Philosophical Library  HRB12-04801 
 
Philosophische Fakultaet der Universitet Zagreb, Seminar fuer deutschePhilologie  HRB12-06588 
 
pisac  HRB12-00807  HRB12-04944  HRB12-04947  HRB12-04946  HRB12-04945  HRB12-04037 
 
Planinarski savez Hrvatske  HRB12-00418 
 
Plavi vjesnik  HRB12-04904 
 
Plivački savez Jugoslavije  HRB12-04687 
 
Pododbor Matice hrvatske  HRB12-04009  HRB12-00781  HRB12-03436  HRB12-02635  HRB12-04264  HRB12-06150  HRB12-00954  HRB12-00358  HRB12-01280  HRB12-01244  HRB12-03644  HRB12-04909  HRB12-01107  HRB12-05394  HRB12-01593 
 
Pododbor Sindikalne podružnice pravosudnih ustanova broj 5 pri Vrhovnom sudu Narodne Republike Hrvatske  HRB12-04785 
 
Poduzeće za izdavanje, prodaju i distribuciju knjiga  HRB12-00041 
 
Polet  HRB12-06197  HRB12-02959  HRB12-00933  HRB12-00927 
 
Poljoprivrdni nakladni zavod  HRB12-01632 
 
Poljoprivredni nakaldni zavod  HRB12-00029 
 
poljoprivredni nakladni zavod  HRB12-00162  HRB12-03334 
 
[Poljoprivredni nakladni zavod]  HRB12-01546  HRB12-00635 
 
Poljoprivredni nakladni zavod  HRB12-05901  HRB12-01891  HRB12-01914  HRB12-04703  HRB12-03335  HRB12-04022  HRB12-04374  HRB12-05632  HRB12-06084  HRB12-00522  HRB12-04571  HRB12-02707  HRB12-04757  HRB12-05557  HRB12-05012  HRB12-00265  HRB12-06010  HRB12-03909  HRB12-05626  HRB12-02901  HRB12-06258  HRB12-02287  HRB12-06111  HRB12-04348  HRB12-05902  HRB12-04983  HRB12-01163  HRB12-00817  HRB12-01893  HRB12-01684  HRB12-02908  HRB12-06074  HRB12-04337  HRB12-03206  HRB12-06082  HRB12-06083  HRB12-03205  HRB12-04489  HRB12-04955  HRB12-00542  HRB12-05249  HRB12-06361  HRB12-06085  HRB12-05053  HRB12-06173  HRB12-01689  HRB12-01886  HRB12-05054  HRB12-03112  HRB12-06413  HRB12-03015  HRB12-03878  HRB12-03096  HRB12-02446  HRB12-06359  HRB12-04600  HRB12-05548  HRB12-03979  HRB12-04570  HRB12-04605  HRB12-03183  HRB12-04021  HRB12-01935  HRB12-06225  HRB12-02375  HRB12-04606  HRB12-04980  HRB12-04855  HRB12-05758  HRB12-04439 
 
poljoprivredni-nakladni zaod  HRB12-05799 
 
Poljoprivredno-šumarska komora NRH, Sekcija za šumarstvo  HRB12-03828 
 
Pomorski muzej  HRB12-03415 
 
Pomorstvo  HRB12-05979  HRB12-01797 
 
Pontificia Universiata Gregeoriana  HRB12-06279 
 
Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Narodnog odbora Oblasti Dalmacije  HRB12-01147 
 
Povremeno izd. Centralnog komiteta Narodne omladine Hrvatske  HRB12-03893 
 
Pravni fakultet  HRB12-05937 
 
[Predsjedništvo GNO]  HRB12-04829 
 
Predsjedništvo okružnog suda  HRB12-04350 
 
Presses Universitaires de France  HRB12-05579 
 
printed by M. Caplin & Co  HRB12-03961 
 
Prirodonaučen muzej  HRB12-03184 
 
Prirodoslovno-matematički fakultet  HRB12-05086 
 
"Privreda"  HRB12-00692 
 
Privreda Zagreba  HRB12-03819  HRB12-04033 
 
Progres  HRB12-05176 
 
Prosveta  HRB12-04103  HRB12-00239  HRB12-04440  HRB12-04105  HRB12-04104  HRB12-02680  HRB12-03050  HRB12-03608  HRB12-03131  HRB12-01403  HRB12-04185  HRB12-05339  HRB12-01329  HRB12-05728  HRB12-06124  HRB12-01670  HRB12-03748  HRB12-01780  HRB12-03610  HRB12-00501  HRB12-00504  HRB12-02496  HRB12-01402  HRB12-02871  HRB12-00835  HRB12-03043  HRB12-05105  HRB12-03055  HRB12-02153  HRB12-03695  HRB12-03002  HRB12-04747  HRB12-01170  HRB12-01231  HRB12-00160  HRB12-05484  HRB12-01436 
 
Prosvetni servis  HRB12-05093 
 
Prosvjeta  HRB12-02467  HRB12-04127  HRB12-03057  HRB12-00612  HRB12-02397  HRB12-03044  HRB12-06270  HRB12-03253  HRB12-04191  HRB12-02340  HRB12-02695  HRB12-04307  HRB12-04431  HRB12-04565  HRB12-04629  HRB12-05027  HRB12-01812  HRB12-03770  HRB12-00002  HRB12-00221  HRB12-05179  HRB12-05003  HRB12-04808  HRB12-06276  HRB12-01809  HRB12-03294  HRB12-03767  HRB12-00694  HRB12-05029  HRB12-03673 
 
publ. by the Institute for International Politics and Economics  HRB12-02255 
 
Pučka nakladna knjižara  HRB12-06126  HRB12-02284 
 
"Pučko štivo"  HRB12-02486 
 
Putnik, agence de voyages  HRB12-04397 
 
R. Barbalić  HRB12-00264 
 
R. Đorđevski  HRB12-01435 
 
R. F. Mikuš  HRB12-03912 
 
R. Flora  HRB12-01633 
 
R. Katičić  HRB12-02620 
 
R. Munk  HRB12-04051 
 
R. Simeon  HRB12-05332 
 
R. Speller & Sons  HRB12-03456 
 
R. Šic  HRB12-05718 
 
R. Wolf  HRB12-06420  HRB12-06417 
 
R. Zdenković  HRB12-06481 
 
Rad  HRB12-05251  HRB12-02668  HRB12-02670  HRB12-05382  HRB12-02254  HRB12-04873  HRB12-05252  HRB12-01775  HRB12-06210  HRB12-06218  HRB12-02489  HRB12-05153  HRB12-03242  HRB12-06576  HRB12-06577  HRB12-03404  HRB12-03557  HRB12-03564  HRB12-05573 
 
"Rad"  HRB12-00767  HRB12-04269  HRB12-05730  HRB12-04387  HRB12-02920 
 
Radničko sveučilište "Đuro Salaj"  HRB12-04245 
 
Radničko sveučilište "Moša Pijade"  HRB12-01880  HRB12-06252  HRB12-06251  HRB12-02264  HRB12-02380  HRB12-02381  HRB12-05035  HRB12-03724  HRB12-01364  HRB12-02383  HRB12-05607  HRB12-05415  HRB12-06351  HRB12-02841  HRB12-00956  HRB12-05851  HRB12-02020  HRB12-05165  HRB12-03997  HRB12-04576 
 
Radnik  HRB12-05801 
 
Rafinerija nafte  HRB12-06089 
 
Redakcija listova JRM  HRB12-03099 
 
Republički odbor Sindikata grafičara Hrvatske  HRB12-00743 
 
Republika Hrvatska  HRB12-01458 
 
Reynal and Company  HRB12-03281 
 
Riječka knjiga  HRB12-04057 
 
Riječki list  HRB12-03994  HRB12-05347 
 
"Rilindja"  HRB12-02933  HRB12-03380 
 
Rivendicazione adriatica editrice  HRB12-05326 
 
RKUD "Jedinstvo", Literarni klub  HRB12-04735 
 
Rukometni klub "Zagreb"  HRB12-01317 
 
Rukovet  HRB12-04973  HRB12-05533  HRB12-06510 
 
Rukoveti  HRB12-05610 
 
"Ruske slovo"  HRB12-04184 
 
S. Borić  HRB12-02516 
 
S. Buć  HRB12-00602 
 
S. Čerlek  HRB12-00948 
 
S. Dimitrijević  HRB12-01263 
 
S. Džekov  HRB12-01426 
 
S. Đokić  HRB12-01434 
 
S. Frančišković  HRB12-01654 
 
S. Jamšek-Korić  HRB12-02345 
 
S. Klak  HRB12-02714 
 
S. Koljević  HRB12-02815 
 
S. Komar  HRB12-02816 
 
S. Kovačić  HRB12-02946 
 
S. Kratohvil  HRB12-02998 
 
S. Kurepa  HRB12-03180 
 
[s. l.]  HRB12-01827  HRB12-03552 
 
S. M. Šibalić  HRB12-05713 
 
S. Mardešić  HRB12-03591 
 
S. Maričić  HRB12-03595 
 
S. Miletić  HRB12-03921 
 
S. Milković  HRB12-03932 
 
[s. n]  HRB12-00072 
 
(s. n.)  HRB12-03598 
 
[[s. n.]  HRB12-02638 
 
[S. n.]  HRB12-01875  HRB12-01879  HRB12-01876  HRB12-02172 
 
S. Rižnar  HRB12-05072 
 
S. Šćavničar  HRB12-05634 
 
S. Todorovski  HRB12-05978 
 
S. Tomić  HRB12-06012 
 
S. Turina  HRB12-06075 
 
S. Vojnović  HRB12-06290 
 
[s.n.]  HRB12-02519  HRB12-01288  HRB12-03100  HRB12-03738  HRB12-00204  HRB12-00953  HRB12-04111  HRB12-00114  HRB12-02025  HRB12-03970  HRB12-03838  HRB12-02580  HRB12-02893  HRB12-02229  HRB12-00317  HRB12-05789  HRB12-02573  HRB12-00020  HRB12-00880  HRB12-01109  HRB12-04545  HRB12-05006  HRB12-00507  HRB12-04517  HRB12-05265  HRB12-05264  HRB12-05631  HRB12-02644  HRB12-05130  HRB12-02851  HRB12-02848  HRB12-00005  HRB12-02520  HRB12-04672  HRB12-02257  HRB12-04791  HRB12-00211  HRB12-04979  HRB12-01419  HRB12-00034  HRB12-03854  HRB12-00327  HRB12-05448  HRB12-02601  HRB12-00414  HRB12-04011  HRB12-04362  HRB12-03132  HRB12-03319  HRB12-01189  HRB12-01828  HRB12-02767  HRB12-00845  HRB12-04868  HRB12-04139  HRB12-05409  HRB12-05408  HRB12-02555  HRB12-01457  HRB12-02247  HRB12-04851  HRB12-03029  HRB12-00139  HRB12-06333  HRB12-06332  HRB12-05916  HRB12-00806  HRB12-05930  HRB12-01418  HRB12-04147  HRB12-00521  HRB12-02825  HRB12-06031  HRB12-04790  HRB12-05387  HRB12-01198  HRB12-04377  HRB12-05166  HRB12-03271  HRB12-04361  HRB12-04580  HRB12-06182  HRB12-06306  HRB12-04327  HRB12-00006  HRB12-03549  HRB12-02865  HRB12-05389  HRB12-04869  HRB12-00216  HRB12-06183  HRB12-02973  HRB12-00272  HRB12-04670  HRB12-00855  HRB12-00853  HRB12-02634  HRB12-04078  HRB12-02109  HRB12-06014  HRB12-06484  HRB12-05878  HRB12-03786  HRB12-05420  HRB12-05419  HRB12-05435  HRB12-01697  HRB12-01563  HRB12-06590  HRB12-06476  HRB12-04884  HRB12-04638  HRB12-02746  HRB12-05142  HRB12-06282  HRB12-05136  HRB12-05528  HRB12-00309  HRB12-00289  HRB12-02654  HRB12-05132  HRB12-04785  HRB12-04633  HRB12-02167  HRB12-03822  HRB12-04655  HRB12-02169  HRB12-04675  HRB12-01569  HRB12-04025  HRB12-01908  HRB12-02008  HRB12-05881  HRB12-05998  HRB12-05551  HRB12-01729  HRB12-02607  HRB12-05769  HRB12-05431  HRB12-04705  HRB12-01302  HRB12-03204  HRB12-05581  HRB12-02588  HRB12-02177  HRB12-02114  HRB12-01186  HRB12-03981  HRB12-04099  HRB12-06310  HRB12-00364  HRB12-05552  HRB12-00374  HRB12-03268  HRB12-03501  HRB12-00420  HRB12-00419  HRB12-01307  HRB12-02005  HRB12-03721  HRB12-01751  HRB12-03982  HRB12-03258  HRB12-03827  HRB12-04378  HRB12-03687  HRB12-03678  HRB12-01179  HRB12-04302  HRB12-06086  HRB12-05456  HRB12-03185  HRB12-03181  HRB12-03186  HRB12-03189  HRB12-03188  HRB12-01921  HRB12-06162  HRB12-03412  HRB12-04079  HRB12-03467 
 
[S.n.]  HRB12-01638 
 
Sabor Narodne Republike Hrvatske  HRB12-02163 
 
[Salezijansko sjemenište]  HRB12-04316 
 
Salingardes  HRB12-02198 
 
Samostan oo. dominikanaca  HRB12-06283 
 
Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Vlade FNRJ, Medicinska knjiga  HRB12-00442 
 
Savez dobrovočknih vatrogasnih društava NR Hrvatske  HRB12-06452 
 
Savez društava bibliotekara FNRJ  HRB12-05189 
 
Savez društava Naša djeca NR Hrvatske  HRB12-01706  HRB12-06440 
 
Savez društva Naša djeca NR Hrvatske  HRB12-06449 
 
Savez knjižnica i čitaonica NR Hrvatske  HRB12-02304 
 
Savez kulturno prosvjetnih društava Hrvatske, Kotarsko gradski odbor Osijek  HRB12-02518 
 
Savez kulturno prosvjetnih društava NR Hrvatske  HRB12-02305 
 
Savez kulturno-prosvjetnih društava  HRB12-02840  HRB12-04725  HRB12-05582  HRB12-03853  HRB12-03696 
 
Savez kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske  HRB12-02739  HRB12-02745  HRB12-05846  HRB12-04850  HRB12-06191  HRB12-03872  HRB12-00496  HRB12-06192 
 
Savez kulturno-prosvjetnih društava NR Hrvatske  HRB12-03513 
 
[Savez lovačkih društava N. R. Hrvatske]  HRB12-00748 
 
Savez lovačkih društava N. R. Hrvatske  HRB12-00917  HRB12-01885  HRB12-05449  HRB12-05797  HRB12-00918  HRB12-01884  HRB12-06080  HRB12-02410 
 
Savez muzičkih društava Hrvatske  HRB12-02261 
 
Savez narodnih sveučilišta Hrvatske  HRB12-05763  HRB12-03857  HRB12-06544  HRB12-04144  HRB12-02913  HRB12-04339  HRB12-06542 
 
Savez narodnih sveučilišta N. R. Hrvatske  HRB12-00915 
 
Savez narodnih sveučilišta NR Hrvatske.  HRB12-06132 
 
Savez ratnih vojnih invalida Hrvatske  HRB12-06430 
 
Savez sindikata Jugoslavije, Republičko vijeće za Hrvatsku  HRB12-01895  HRB12-00729  HRB12-00733 
 
Savez slijepih Jugoslavije  HRB12-02078 
 
Savez sportova Hrvatske  HRB12-06551 
 
Savez studenata Više pomorske škole  HRB12-01423 
 
Savez udruženja folklorista Jugoslavije  HRB12-02822 
 
Savez udruženja pravnika Jugoslavije  HRB12-01763 
 
Savezni institut za zaštitu spomenika kulture  HRB12-01297  HRB12-02651 
 
Savjet za kulturu Narodnog odbora Sreza Mostar  HRB12-05854 
 
Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku, Uprava za socijalno staranje  HRB12-03700 
 
Savjet za narodno zdravlje NRM  HRB12-03630 
 
Savjet za prosvjetu i kulturu NO kotara Brač  HRB12-00515 
 
Savremena administracija  HRB12-04986  HRB12-05933 
 
Savremena tehnika  HRB12-04003  HRB12-04004  HRB12-04006 
 
Schola lypographica "Pax et bonum"  HRB12-02850 
 
Schola typographica Pax et bonum  HRB12-01581 
 
Scuola tipografica italo-orientale "S. Nilo"  HRB12-00102 
 
Scuola Tipografica Italo-Orientale "S. Nilo" Grottaferrata  HRB12-06051 
 
Scuola tipografica S. Girolamo Emiliani  HRB12-06024 
 
Selecta  HRB12-01342 
 
Selekcijska stanica za krumpir, Stara Sušica  HRB12-03983 
 
Seljačka knjiga  HRB12-04123  HRB12-04136  HRB12-02464  HRB12-04122  HRB12-04118  HRB12-04354  HRB12-04117  HRB12-03434  HRB12-05611  HRB12-02951  HRB12-04274  HRB12-05736  HRB12-02684  HRB12-01165  HRB12-05325  HRB12-04781  HRB12-02206  HRB12-02197  HRB12-00600 
 
Seljačka sloga  HRB12-02188  HRB12-04101  HRB12-05676  HRB12-04148  HRB12-03216  HRB12-04130  HRB12-03135  HRB12-03547  HRB12-02202  HRB12-00878  HRB12-02070  HRB12-03363  HRB12-06300  HRB12-00674  HRB12-00672  HRB12-04435  HRB12-03881  HRB12-01933  HRB12-00704  HRB12-04806  HRB12-03880  HRB12-02747  HRB12-05906  HRB12-00541  HRB12-02408  HRB12-02748  HRB12-04602  HRB12-02589  HRB12-01359  HRB12-01358  HRB12-06541  HRB12-04650  HRB12-05927  HRB12-05693  HRB12-03140  HRB12-02899  HRB12-02967  HRB12-03114  HRB12-05688  HRB12-05697  HRB12-05703  HRB12-06563  HRB12-05658  HRB12-05885  HRB12-03888  HRB12-05767  HRB12-04988  HRB12-00564  HRB12-03906  HRB12-00577  HRB12-01698  HRB12-00412  HRB12-00578  HRB12-05671  HRB12-02771  HRB12-02960  HRB12-03602  HRB12-02957  HRB12-05662  HRB12-05735  HRB12-06448  HRB12-04010  HRB12-04296  HRB12-00178  HRB12-03585  HRB12-04582  HRB12-03616  HRB12-03590  HRB12-03586  HRB12-01120  HRB12-01549  HRB12-04583  HRB12-02420  HRB12-04201  HRB12-05682  HRB12-05681  HRB12-06522  HRB12-01452  HRB12-04285  HRB12-04647  HRB12-00727  HRB12-06141  HRB12-03545  HRB12-03768  HRB12-03351  HRB12-02075  HRB12-03353  HRB12-04178  HRB12-06214  HRB12-01881  HRB12-04503  HRB12-03338  HRB12-03341  HRB12-06035  HRB12-06213  HRB12-00210  HRB12-05742  HRB12-05595  HRB12-05743  HRB12-02950  HRB12-00608  HRB12-04166  HRB12-05125  HRB12-02200  HRB12-04673  HRB12-04674  HRB12-01705  HRB12-06007  HRB12-04190  HRB12-02184  HRB12-01080  HRB12-05019  HRB12-00851  HRB12-02909  HRB12-02559  HRB12-01882  HRB12-03910  HRB12-02903  HRB12-00852  HRB12-02910  HRB12-05020  HRB12-02706  HRB12-04233  HRB12-04495  HRB12-01450  HRB12-05115  HRB12-01447  HRB12-02553  HRB12-03508  HRB12-01079  HRB12-05113  HRB12-03420  HRB12-01191  HRB12-00706  HRB12-05651  HRB12-04624  HRB12-02743  HRB12-04661 
 
[Seljačka sloga]  HRB12-04304  HRB12-06191 
 
Seljačka Sloga  HRB12-05612  HRB12-05696  HRB12-04601  HRB12-00791  HRB12-05117  HRB12-03558  HRB12-03556  HRB12-03555  HRB12-05114  HRB12-05119  HRB12-04493  HRB12-00899  HRB12-00901  HRB12-04491  HRB12-03559  HRB12-03565  HRB12-03562 
 
Servicio Informativo Croata  HRB12-02055  HRB12-00854 
 
Sindikalna podružnica Hrvatskog narodnog kazališta  HRB12-00326 
 
Sindikalna podružnica i pododbor društva dramskih umjetnika narodnog kazališta u Šibeniku  HRB12-02195 
 
"Slavonija"  HRB12-03097 
 
"Slobodna dalmacija"  HRB12-04332 
 
Slobodna dalmacija  HRB12-06249 
 
"Slobodna Dalmacija"  HRB12-02482  HRB12-01589 
 
Slobodna Dalmacija  HRB12-00164  HRB12-04547  HRB12-02591  HRB12-02592  HRB12-02593  HRB12-00879  HRB12-06378  HRB12-02700  HRB12-02110  HRB12-04012  HRB12-01965  HRB12-00202 
 
Sloga  HRB12-00839  HRB12-06090  HRB12-00063  HRB12-03241  HRB12-01523  HRB12-05316  HRB12-01819  HRB12-05989  HRB12-06069  HRB12-04897  HRB12-05169  HRB12-00913  HRB12-03254  HRB12-05904  HRB12-03697  HRB12-04463  HRB12-02835  HRB12-03601  HRB12-06073  HRB12-03292  HRB12-00352  HRB12-05584  HRB12-02186  HRB12-02859  HRB12-03178  HRB12-01905  HRB12-01962  HRB12-01961  HRB12-01193  HRB12-01752 
 
Slovak Institute  HRB12-05400 
 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede  HRB12-02265 
 
Slovenske divadelne a literarne zastupitel'stvo  HRB12-06288 
 
Slovenske dividelne a literarne zastupitelstvo  HRB12-03731 
 
Slovenske vydavatel'stvo krasnej literatury  HRB12-05666 
 
Slovenski knjižni zavod  HRB12-05685  HRB12-04280  HRB12-05738  HRB12-05678  HRB12-02193  HRB12-02773 
 
Službeni list FNRJ  HRB12-02451 
 
Socijalna misao  HRB12-05201 
 
Sportska knjiga  HRB12-06095  HRB12-02357  HRB12-02358  HRB12-03228 
 
Sportska komisija Auto-moto saveza Hrvatske  HRB12-03825 
 
Sportska stručna biblioteka  HRB12-03835  HRB12-00551 
 
Sportska stručna biblioteka Saveza sportova Hrvatske  HRB12-01628  HRB12-00068  HRB12-02727  HRB12-05596  HRB12-00687  HRB12-02148  HRB12-01236  HRB12-00550  HRB12-03444  HRB12-02737  HRB12-02097  HRB12-02157  HRB12-03902  HRB12-03898  HRB12-06552 
 
Sportska štampa  HRB12-00016 
 
Sreski odbor Narodnog fronta  HRB12-04754 
 
Srpska akademija nauka  HRB12-05040  HRB12-06482 
 
Srpska književna zadruga  HRB12-00112  HRB12-00113  HRB12-00110  HRB12-00080 
 
Srpsko kulturno društvo  HRB12-01812  HRB12-01809 
 
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta  HRB12-00491  HRB12-04962  HRB12-02422 
 
Srpsko kulturno-prosvjetno društvo "Prosvjeta"  HRB12-02963  HRB12-04110 
 
Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta  HRB12-03462  HRB12-03075  HRB12-05732  HRB12-05699  HRB12-03638  HRB12-01793  HRB12-05480  HRB12-05453  HRB12-00220  HRB12-04305  HRB12-00079  HRB12-03698  HRB12-02740  HRB12-04628  HRB12-00712  HRB12-06223  HRB12-03461  HRB12-00904  HRB12-01125  HRB12-04129 
 
Srpsko-kulturno-prosvjetno društvo "Prosvjeta"  HRB12-04125 
 
Srpsko-prosvjetno društvo Prosvjeta  HRB12-02732 
 
Statistički ured Narodne Republike Hrvatske  HRB12-00023 
 
Statni nakl. Krasne literatury  HRB12-03066 
 
Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni  HRB12-05655 
 
Statni nakladelstvi krasne literatury, hudby a umeni  HRB12-05337 
 
Statui nakladatelstvi Krasne literatury, hudby a umeni  HRB12-04186 
 
Stenografski institut Hrvatskog stenografskog društva  HRB12-02676 
 
Sterijino pozorje  HRB12-03732 
 
Stočarski poslovni savez  HRB12-01889 
 
"Stožer"  HRB12-00499 
 
Stožer  HRB12-03754  HRB12-02271  HRB12-00459  HRB12-03753  HRB12-03193  HRB12-03076  HRB12-02741  HRB12-01202  HRB12-00463 
 
Stručna sekcija NO Tehničkog fakulteta  HRB12-00314 
 
Stručno udruženje mlinskih poduzeća Hrvatske  HRB12-03546 
 
Stručno udruženje morskog ribarstva  HRB12-04013 
 
Studentska organizacija Više pomorske škole  HRB12-05890 
 
Sublaci  HRB12-03694 
 
Sveučilišna litografija  HRB12-04708 
 
"Svjetlost"  HRB12-01027  HRB12-00979  HRB12-00967  HRB12-03124  HRB12-00647  HRB12-00650  HRB12-00648  HRB12-00649  HRB12-00655  HRB12-00652  HRB12-00651  HRB12-00946  HRB12-06266  HRB12-05589 
 
Svjetlost  HRB12-02159  HRB12-04406  HRB12-03122  HRB12-05627  HRB12-02160  HRB12-04414  HRB12-02984  HRB12-00399  HRB12-01635  HRB12-06441  HRB12-04156  HRB12-05223  HRB12-05222  HRB12-04116  HRB12-03098  HRB12-00920  HRB12-02295  HRB12-02310  HRB12-00985  HRB12-00972  HRB12-00995  HRB12-00973  HRB12-01019  HRB12-01072  HRB12-01024  HRB12-01037  HRB12-01036  HRB12-01007  HRB12-01008  HRB12-01020  HRB12-00977  HRB12-00978  HRB12-00989  HRB12-01009  HRB12-01012  HRB12-00994  HRB12-00976  HRB12-01011  HRB12-00975  HRB12-01038  HRB12-01071  HRB12-00992  HRB12-00997  HRB12-00999  HRB12-01000  HRB12-00653  HRB12-02303  HRB12-00654  HRB12-00980  HRB12-00974  HRB12-01034  HRB12-00998  HRB12-00990  HRB12-01021  HRB12-00991  HRB12-01023  HRB12-00993  HRB12-00906  HRB12-01488  HRB12-01141  HRB12-01430  HRB12-05432  HRB12-03377  HRB12-02926  HRB12-02989  HRB12-02936  HRB12-03399  HRB12-03960  HRB12-00583  HRB12-00582  HRB12-01717  HRB12-02541  HRB12-01718  HRB12-05860  HRB12-01395  HRB12-06479  HRB12-04196  HRB12-00565  HRB12-00562  HRB12-02458  HRB12-04167  HRB12-02220  HRB12-02919  HRB12-05673  HRB12-05669  HRB12-05861  HRB12-04538  HRB12-05327  HRB12-02294  HRB12-05683  HRB12-05680  HRB12-05675  HRB12-01989  HRB12-01230  HRB12-00584  HRB12-01431  HRB12-01142  HRB12-03345  HRB12-00696  HRB12-02300  HRB12-06337  HRB12-02101  HRB12-04000  HRB12-02095  HRB12-01931  HRB12-04883  HRB12-03505  HRB12-03784  HRB12-05692  HRB12-04428  HRB12-02955  HRB12-00969  HRB12-03785  HRB12-01001  HRB12-00996  HRB12-01022  HRB12-01033  HRB12-01010  HRB12-00968  HRB12-00971  HRB12-02423  HRB12-06355  HRB12-04566  HRB12-05015  HRB12-01492  HRB12-02204  HRB12-00323  HRB12-04097  HRB12-06017  HRB12-05256  HRB12-00312 
 
Š. Adamič  HRB12-00018 
 
Š. Sedmak  HRB12-05254 
 
Š. Štrkanec-Bečejac  HRB12-05858 
 
Šahovska centrala, Nakladno izdavački odsjek Šahovskog saveza Hrvatske  HRB12-06371 
 
Šahovska naklada  HRB12-06373  HRB12-04659  HRB12-05934  HRB12-04537  HRB12-06372 
 
Školska knjiga  HRB12-01490  HRB12-04501  HRB12-03323  HRB12-01031  HRB12-01028  HRB12-04701  HRB12-01054  HRB12-01044  HRB12-00984  HRB12-01056  HRB12-04693  HRB12-00982  HRB12-00987  HRB12-01006  HRB12-04695  HRB12-01040  HRB12-01075  HRB12-01073  HRB12-00958  HRB12-01042  HRB12-01003  HRB12-01050  HRB12-04690  HRB12-04131  HRB12-01489  HRB12-04132  HRB12-01491  HRB12-04133  HRB12-03322  HRB12-01029  HRB12-01051  HRB12-01074  HRB12-01068  HRB12-04689  HRB12-04694  HRB12-00983  HRB12-01069  HRB12-01066  HRB12-00981  HRB12-04697  HRB12-01005  HRB12-01032  HRB12-04698  HRB12-01067  HRB12-00965  HRB12-04699  HRB12-00966  HRB12-00988  HRB12-00986  HRB12-01002  HRB12-00961  HRB12-04696  HRB12-01030  HRB12-04128  HRB12-05378  HRB12-01950  HRB12-01955  HRB12-01957  HRB12-01960  HRB12-01952  HRB12-01951  HRB12-01953  HRB12-01954  HRB12-05397  HRB12-02551  HRB12-01077  HRB12-00047  HRB12-00896  HRB12-00895  HRB12-02549  HRB12-01958  HRB12-01956  HRB12-00762  HRB12-05275  HRB12-03024  HRB12-00438  HRB12-00396  HRB12-01111  HRB12-04443  HRB12-02713  HRB12-03561  HRB12-04243  HRB12-00155  HRB12-01771  HRB12-00885  HRB12-04784  HRB12-04441  HRB12-01234  HRB12-06572  HRB12-00395  HRB12-01129  HRB12-02431  HRB12-04830  HRB12-02432  HRB12-02041  HRB12-01904  HRB12-05745  HRB12-05760  HRB12-06178  HRB12-03959  HRB12-02154  HRB12-00415  HRB12-05134  HRB12-02081  HRB12-04497  HRB12-06369  HRB12-03752  HRB12-03144  HRB12-05665  HRB12-05663  HRB12-03800  HRB12-02987  HRB12-05674  HRB12-05731  HRB12-02915  HRB12-04163  HRB12-03053  HRB12-03142  HRB12-02916  HRB12-04193  HRB12-04289  HRB12-05733  HRB12-02465  HRB12-02466  HRB12-03750  HRB12-02176  HRB12-04194  HRB12-04290  HRB12-02178  HRB12-05123  HRB12-01406  HRB12-02448  HRB12-05482  HRB12-03669  HRB12-02297  HRB12-05423  HRB12-03179  HRB12-02106  HRB12-04934  HRB12-04949  HRB12-06498  HRB12-00183  HRB12-02878  HRB12-06532  HRB12-02416  HRB12-05021  HRB12-05719  HRB12-05170  HRB12-06407  HRB12-00088  HRB12-01564  HRB12-05898  HRB12-00038  HRB12-03300  HRB12-05601  HRB12-01323  HRB12-03511  HRB12-00082  HRB12-04893  HRB12-04804  HRB12-02744  HRB12-01133  HRB12-01509  HRB12-05274  HRB12-05286  HRB12-05287  HRB12-00288  HRB12-05887  HRB12-00064  HRB12-02139  HRB12-06135  HRB12-00772  HRB12-06370  HRB12-06176  HRB12-02690  HRB12-01681  HRB12-04231  HRB12-04857  HRB12-06533  HRB12-06534  HRB12-05160  HRB12-04232  HRB12-03422  HRB12-01187  HRB12-05150  HRB12-01184  HRB12-01057  HRB12-01055  HRB12-00642  HRB12-00640  HRB12-01058  HRB12-01061  HRB12-01062  HRB12-01064  HRB12-01060  HRB12-01063  HRB12-01059  HRB12-02026  HRB12-04990  HRB12-04040  HRB12-02120  HRB12-02808  HRB12-06190  HRB12-05151  HRB12-03137  HRB12-02414  HRB12-04900  HRB12-01378  HRB12-05242  HRB12-00840  HRB12-04043  HRB12-03022  HRB12-06061  HRB12-05571  HRB12-02108  HRB12-03813  HRB12-01379  HRB12-06133  HRB12-02189  HRB12-06565  HRB12-02192  HRB12-01013  HRB12-01015  HRB12-01016  HRB12-01043  HRB12-05137  HRB12-01048  HRB12-01049  HRB12-01045  HRB12-01070  HRB12-04692  HRB12-01052  HRB12-05138  HRB12-01046  HRB12-01047  HRB12-00963  HRB12-00964  HRB12-00962  HRB12-01025  HRB12-01018  HRB12-01017  HRB12-01014  HRB12-04929  HRB12-02318  HRB12-02283  HRB12-00900  HRB12-05116  HRB12-02750  HRB12-05999  HRB12-05118  HRB12-03150  HRB12-01194  HRB12-01192  HRB12-00898  HRB12-01315  HRB12-03418  HRB12-03617  HRB12-04494  HRB12-05121  HRB12-02548  HRB12-01078  HRB12-01155  HRB12-03417  HRB12-01448  HRB12-03742  HRB12-01449  HRB12-01112  HRB12-01114  HRB12-00512  HRB12-04367  HRB12-06343  HRB12-02121  HRB12-02122  HRB12-03614  HRB12-03615  HRB12-01164  HRB12-03720  HRB12-03596  HRB12-00460  HRB12-06060  HRB12-02141  HRB12-04950  HRB12-04146  HRB12-02785  HRB12-02302  HRB12-05455  HRB12-04041  HRB12-01795  HRB12-01117  HRB12-01337  HRB12-01890  HRB12-05141  HRB12-02301  HRB12-02091  HRB12-03953  HRB12-04442  HRB12-05146  HRB12-00959  HRB12-02896  HRB12-04336  HRB12-04771  HRB12-05230  HRB12-05228  HRB12-05229  HRB12-04632  HRB12-04042  HRB12-00208  HRB12-02209  HRB12-05343  HRB12-01144  HRB12-02980  HRB12-04836  HRB12-04918  HRB12-01693  HRB12-02210  HRB12-01623  HRB12-00513  HRB12-01704  HRB12-00171  HRB12-06047  HRB12-02974  HRB12-04885  HRB12-00525  HRB12-05830  HRB12-00960  HRB12-00070  HRB12-01565  HRB12-03814 
 
[Školska knjiga]  HRB12-00707  HRB12-02640 
 
Školske novine  HRB12-02149 
 
Športska stručna biblioteka Saveza športova Hrvatske  HRB12-06547 
 
Štamp. zavod "Ognjen Prica"