Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Adventisti -- Doktrine  HRB13-11867 
 
Adžija, Božidar  HRB13-05143 
 
Adžija, Božidar -- Politička misao  HRB13-00054 
 
Aeronautika -- Povijest  HRB13-01443 
 
Afrika -- Društveni život i običaji  HRB13-07988 
 
Afrika -- Opisi i putovanja  HRB13-10749  HRB13-08299  HRB13-08298  HRB13-09523 
 
Akademsko pisanje  HRB13-02025 
 
Akšamović, Antun, bos.-đakov. biskup, -- 1875-1959  HRB13-07835 
 
Alapić, Gašpar  HRB13-01789  HRB13-08660 
 
Alatni strojevi -- Priručnici   
 
Alavija, Živko  HRB13-02128 
 
Aleši, Andrija  HRB13-04712  HRB13-07337 
 
Alkoholizam -- Leksikoni  HRB13-04183 
 
Althusser, Louis  HRB13-07113 
 
Amazona -- Opisi i putovanja  HRB13-03774 
 
Američki Hrvati  HRB13-08901  HRB13-05482 
 
Američki Hrvati -- Cleveland  HRB13-08337 
 
Američki Hrvati -- Politička aktivnost  HRB13-05481 
 
Amfiteatri -- Pula (Hrvatska)  HRB13-07284  HRB13-07282  HRB13-07281 
 
Andrić, Ivo, književnik  HRB13-07144 
 
Andrić, Ivo, književnik -- Interpretacije i kritike  HRB13-10933  HRB13-05552 
 
Andrija Arpadović, hrv.-ug. kralj -- II, -- 1250-1301  HRB13-05081 
 
Angeli Radovani, Kosta  HRB13-00285 
 
Antarktika -- Istraživanje  HRB13-07411 
 
Antibiotici -- Primjena  HRB13-01120 
 
Antić, Ante -- Biografije  HRB13-02901 
 
Antika u kazalištu  HRB13-06374 
 
Antika u književnosti  HRB13-06374 
 
Antroponimi -- Hrvatska  HRB13-03779 
 
Anžuvinci, dinastija -- 12-15. st.  HRB13-05081 
 
Apokrifi  HRB13-03488 
 
Aralica, Stojan, slikar, -- 1885  HRB13-10132 
 
Arbanasi -- Povijest  HRB13-05724 
 
Arbanasi (Zadar) -- Povijest  HRB13-05724 
 
Arheološka baština -- Hrvatska -- Katalog izložbe  HRB13-11348 
 
Arheološka baština -- Istra  HRB13-07286  HRB13-07285  HRB13-07288  HRB13-07277 
 
Arheološka baština -- Pula (Hrvatska)  HRB13-07284  HRB13-07282  HRB13-07281 
 
Arheološka istraživanja -- Bribir (Skradin)  HRB13-05229  HRB13-05337 
 
Arheološka istraživanja -- Dalmacija  HRB13-00628 
 
Arheološka istraživanja -- Nin  HRB13-10224 
 
Arheološka istraživanja -- Osor (Hrvatska)  HRB13-07272 
 
Arheološka istraživanja -- Vinkovci  HRB13-02334 
 
Arheološka nalazišta -- Afrika -- Prapovijest  HRB13-06053 
 
Arheološki nalazi -- Nezakcij  HRB13-07273 
 
Arheološki nalazi -- Pula (Hrvatska) -- Antika  HRB13-07279  HRB13-07283  HRB13-07287 
 
Arhitektura -- Povijest  HRB13-03792 
 
Arhitektura -- Teorija  HRB13-03681 
 
Arhivistika -- Ostavštine -- Knjižnice -- Vatikanska knjižnica -- Crkvena povijest -- Liturgika -- Dogmatika -- Židovstvo -- Povijest znanosti -- Hrvatski znanstvenici -- Korespondencija -- 17-18. st. -- Rim -- Povijesni pregled  HRB13-03410 
 
Arktik -- Opisi i putovanja  HRB13-04046 
 
Arpadovići, dinastija -- 9.-14. st.  HRB13-11033  HRB13-05081 
 
Askeza  HRB13-00876 
 
Astronomija -- Povijest  HRB13-01443 
 
Augustinčić, Antun  HRB13-00380 
 
Australija -- Opisi i putovanja  HRB13-04443 
 
Australski Hrvati  HRB13-10965 
 
Austro-Ugarska -- Raspad države  HRB13-07598 
 
Automatsko upravljanje -- Prikaz  HRB13-00038 
 
Autonomaška stranka  HRB13-07811 
 
Avangarda -- Jugoslavenske književnosti   
 
Avangarda -- Književnost   
 
AVNOJ. -- Zasjedanje -- (1 ; -- 1942 ; Bihać) -- Dokumenti  HRB13-08918 
 
AVNOJ. -- Zasjedanje -- (2 ; -- 1943 ; Jajce) -- Dokumenti  HRB13-08918 
 
Ayer, Alfred Jules  HRB13-08447 
 
Babić, Ljubo, slikar  HRB13-00404  HRB13-12031 
 
Babić, Miko  HRB13-05064 
 
Badminton -- Pravila  HRB13-07105 
 
Bajke -- Nastava i učenje -- Osnovna škola  HRB13-10913 
 
Bakabaš, Josip  HRB13-03730 
 
Bakač, Toma, kardinal senj. biskup, -- 1513-1521  HRB13-06751 
 
Bakotić, Ignacije  HRB13-05001 
 
Balkanska regija -- Gospodarska povijest  HRB13-01513 
 
Balkanska regija -- Jezici  HRB13-02166 
 
Balkanska regija -- Opisi i putovanja -- 19. st.  HRB13-02869 
 
Barač, Milutin, kemičar, -- 1849-1938   
 
Barok -- Umjetnost  HRB13-00152 
 
Baudelaire, Charles -- Pjesništvo  HRB13-03158 
 
Bauer, Antun, zagrebački nadbiskup, -- 1856-1937  HRB13-07835 
 
Baumgarten (Austrija) -- Crkvena povijest  HRB13-07033 
 
Beauvoir, Simone de  HRB13-00702  HRB13-00700 
 
Beauvoir, Simone de -- Autobiografija  HRB13-00701 
 
Beč -- Vatikan  HRB13-11630 
 
Benediktinci -- Dalmacija -- Povijest   
 
Benediktinci -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-08066 
 
Benediktinci -- Istra -- Povijest    HRB13-05096 
 
Benediktinci -- Redovnička pravila   
 
Benediktinci -- Slavonija -- Povijest   
 
Benediktinci -- Zadar -- Povijest  HRB13-05788 
 
Benediktinski samostan sv. Mihovila nad Limom -- Povijest  HRB13-05096 
 
Benković, Benedikt  HRB13-01212 
 
Benvenuti, Angelo de  HRB13-02963 
 
Berečić, Šimun  HRB13-02963 
 
Beritić, Lukša -- Biobibliografija  HRB13-00819 
 
Bezjaci  HRB13-03779 
 
Biankini, Juraj, -- 1847-1928  HRB13-02646 
 
Biblia  HRB13-00878 
 
Biblia -- Hermeneutika  HRB13-00483 
 
Biblijska proročanstva  HRB13-11867 
 
Biciklizam -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-00033 
 
Bićanić, Rudolf  HRB13-09941 
 
Biljke -- Hrvatska -- Identifikacija -- Priručnici  HRB13-02455 
 
Biljke -- Velebit  HRB13-05860 
 
Biljne zajednice -- Udžbenici  HRB13-05406 
 
Biokovo -- Geomorfološke karakteristike  HRB13-05858 
 
Biskupi -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-03619 
 
Biskupije -- Slavonija -- Povijest  HRB13-09310 
 
Bitka kod Sigeta (1566.) -- Izložbe  HRB13-05455 
 
Bitka kod Sigeta (1566.) u književnosti  HRB13-07876 
 
Bitka kod Siska (1593.) -- Disertacije  HRB13-05176 
 
Bitka kod Visa (1866.)  HRB13-11568 
 
Blagajničko poslovanje -- Priručnici  HRB13-11748 
 
Blagajski, Stjepan  HRB13-06751 
 
Blagdani  HRB13-08539 
 
Blaž Jurjev Trogiranin  HRB13-08804 
 
Blaženice -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-06272 
 
Blaženici -- Biografije  HRB13-00969  HRB13-02091 
 
Blaženici -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-00768  HRB13-03619 
 
Boban, Ljubo  HRB13-09970 
 
Bobić, Bernardo  HRB13-11903 
 
Bogumili -- Bosna i Hercegovina    HRB13-12126   
 
Bohr, Niels Henrik David, -- 1885-1962.  HRB13-10247 
 
Boksit -- Kongresi  HRB13-10330 
 
Bonton -- Priručnici  HRB13-04400  HRB13-04401  HRB13-04403  HRB13-04402 
 
Bosanskohercegovački književnici  HRB13-08261 
 
Bosna i Hercegovina -- Crkvena povijest  HRB13-11734 
 
Bosna i Hercegovina -- Etnički odnosi -- Povijest   
 
Bošković, Ruđer Josip  HRB13-07705  HRB13-06576 
 
Bošnjaci -- Politički progoni -- Jugoslavija -- 1945.-1974.  HRB13-04513 
 
Bošnjak, Branko, filozof -- Filozofija religije  HRB13-11382 
 
Botanika -- Udžbenici  HRB13-04469 
 
Božić  HRB13-10074 
 
Brak -- Psihološki aspekti -- Savjetnik  HRB13-12177 
 
Bratulić, Vjekoslav  HRB13-09970 
 
Brazil -- Opisi i putovanja  HRB13-05208 
 
Brioni-otoci -- Istra -- Povijesni pregled  HRB13-07280 
 
Brlić, Ignjat Alojzije  HRB13-00385 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HRB13-12174 
 
Brodomodelarstvo -- Priručnici  HRB13-12150 
 
Brown-Séquard, Charles Edouard  HRB13-06047 
 
Brunglli, Vitaliano  HRB13-02963 
 
Budak, Mile, -- (1889-1945)  HRB13-07835 
 
Bukovac, Vlaho  HRB13-05739 
 
Bursać, Dušan  HRB13-02128 
 
Capro, Augustin  HRB13-02963 
 
Car Emin, Viktor -- Brak  HRB13-01489 
 
Centrifugalne pumpe  HRB13-04482 
 
Cesarec, August  HRB13-05143  HRB13-00378 
 
Cestogradnja -- Udžbenici  HRB13-11931 
 
Churchill, Winston Spencer -- Biografije  HRB13-07098 
 
Cihlar Nehajev, Milutin  HRB13-07710  HRB13-07192 
 
Cijepljenje  HRB13-11882 
 
Cisterciti -- Hrvatska -- Povijest   
 
Citologija -- Osnove  HRB13-03975 
 
Civilizacija -- Predviđanja  HRB13-03094 
 
Civilizacija -- Stari vijek  HRB13-11897 
 
Comi, Ivan Andrija  HRB13-10127 
 
Comte, Auguste  HRB13-02944 
 
Cres -- Osor -- Povijesni pregled  HRB13-11652 
 
Cres (otok) -- Turistički vodiči  HRB13-05890 
 
Crkvena povijest  HRB13-06441  HRB13-07959  HRB13-11867 
 
Crkvena povijest -- Biskupije -- Kaptoli -- Arhivistika -- 1401-1700. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna građa -- Regesti dokumenata -- Inventari  HRB13-01449 
 
Crkvena povijest -- Crkvene reforme -- Crkvene zgrade -- Župe -- Biskupije -- Svećenstvo -- Bratovštine -- Vizitacije -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Glagoljaštvo -- Politička povijest -- Turci -- Devastacija -- Demografske prilike -- 1579-1603. -- Nin -- Dalmacija -- Povijesna studija  HRB13-02965 
 
Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Benediktinci -- Samostani -- Ubožnice -- Humanitarna pomoć -- Hospitali -- Školstvo -- Prosvjeta -- Hrvatski jezik -- Povijest umjetnosti -- Kulturna povijest -- Socijalna povijest -- Ljekarništvo -- 1579. -- 1603. -- Zadar -- Dalmacija -- Mletačka Republika -- Samostan Sv. Marije -- Popis oltara i pokretnih umjetnina  HRB13-02964 
 
Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Franjevci -- Brodarstvo -- Vizitacije -- Gusari -- Turci -- 13-19. st. -- Jadran -- Dalmacija -- Istra -- Hrvatska  HRB13-08018 
 
Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Franjevci -- Turska uprava -- Isprave -- 17. st. -- Makarska -- Živogošće -- Zaostrog -- Omiš -- Povijesna građa -- Povijesni izvori  HRB13-00464 
 
Crkvena povijest -- Crkveno graditeljstvo -- Samostani -- Crkveni redovi -- Benediktinci -- Biskupije -- Pomoćne povijesne znanosti -- Epigrafija -- Diplomatika -- Kronologija -- Paleografija -- Politička povijest -- Komunalni sistem -- Komunalna uprava -- Mlečani -- Austrijska uprava -- Feudalni odnosi -- Narodni vladari -- Gospodarska povijest -- Agrarni odnosi -- Zemljišni posjedi -- Financij -- Trgovina -- 11-20. st. -- Zadar -- Dalmacija -- Hrvatska -- Mletačka Republika -- Austro-Ugarska Monarhija -- Kraljevina Jugoslavija -- SFR Jugoslavija -- Samostan Sv. Marije  HRB13-08338 
 
Crkvena povijest -- Samostani -- Historiografija -- Politička povijest -- Vladarske isprave -- Kartulal samostana Sv. Marije -- Pomoćne povijesne znanosti -- Diplomatika -- 10-13. st. -- Zadar -- Hrvatska -- Hrvatsko-Ugarska država -- Povijesna studija  HRB13-05082 
 
Crkvene provincije  HRB13-06441 
 
Crna Gora -- Bibliografija  HRB13-11352 
 
Crna Gora -- Povijest -- 19. st.   
 
Crni bor -- Grčka  HRB13-05857 
 
Croce, Benedetto -- Estetika -- Recepcija -- Hrvatska  HRB13-07399 
 
Cvetković, Sava  HRB13-03730 
 
Cvijeće -- Uzgoj -- Priručnici  HRB13-12000  HRB13-12001 
 
Cyrillus, sanctus  HRB13-07915 
 
Czartoryski, Adam Jerzy, poljski knez, -- 1770-1861  HRB13-10563 
 
Čakavsko narječje -- Vis (otok)  HRB13-02167 
 
Čazmatrans (Čazma) -- Povijest  HRB13-01788 
 
Čelične cijevi -- Težina -- Tablice  HRB13-10835 
 
Čulinović, Juraj  HRB13-08801 
 
Čvrstoća konstrukcija -- Udžbenici  HRB13-00692 
 
Dalmacija  HRB13-04751 
 
Dalmacija -- Bibliografija  HRB13-11352 
 
Dalmacija -- Fotomonografija  HRB13-02122  HRB13-02121 
 
Dalmacija -- Intelektualni život -- 19. st.  HRB13-08460 
 
Dalmacija -- Opisi i putovanja   
 
Dalmacija -- Politika i vlast -- 19. st.  HRB13-08460 
 
Dalmacija -- Povijest  HRB13-07810 
 
Dalmacija -- Povijest -- 1409.-1797.  HRB13-10038 
 
Dalmacija -- Povijest -- 1941.-1945.  HRB13-02119 
 
Dalmacija -- Povijest -- Rani srednji vijek  HRB13-06439 
 
Dalmacija -- Turistički vodiči  HRB13-01998 
 
Dalmacija -- Vojna povijest  HRB13-07810 
 
Damjanović, Danilo  HRB13-02128 
 
Dandolo, Enrico  HRB13-05081 
 
Dandolo, Pollo  HRB13-04769 
 
Danilo, Ivan  HRB13-04464 
 
Dapčević, Vlado  HRB13-01013 
 
De Veuster, Damjan -- Biografije  HRB13-04203 
 
Defektologija -- Statističke metode  HRB13-10003 
 
Demeter, Dimitrija, -- 1811-1872  HRB13-04252 
 
Derkos, Ivan  HRB13-04252 
 
Despot, Ivan  HRB13-01952 
 
Dešković, Ivan  HRB13-00828 
 
Detektivi u književnosti  HRB13-03296 
 
Deutsch, Julio -- Arhitektonski projekti  HRB13-02422 
 
Digitalis -- Ljekovitost -- Kongresi  HRB13-09755 
 
Dijetna prehrana -- Priručnici  HRB13-03820 
 
Dimitrijević, Svetislav  HRB13-03730 
 
Dioklecijanova palača (Split) -- Monografija  HRB13-06475  HRB13-06476  HRB13-06474  HRB13-06479  HRB13-06477  HRB13-06478 
 
Dioklecijanova palača (Split) -- Podrumi  HRB13-03196 
 
Diplomacija -- Povijest -- 19. st.  HRB13-04215 
 
Divljač -- Tragovi  HRB13-01812 
 
Divljač -- Ugrožene vrste  HRB13-09550 
 
Dizanje utega -- Tehnike  HRB13-09350 
 
Dizanje utega -- Trening  HRB13-09350 
 
Dječja književnost -- Priručnici  HRB13-01701  HRB13-01702 
 
Dobrotvori -- Velika Britanija -- 19-20. st.  HRB13-00153 
 
Domaće životinje -- Uzgoj -- Priručnici  HRB13-11888 
 
Domnius, sanctus  HRB13-11033 
 
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič -- Recepcija -- Hrvatska  HRB13-07457 
 
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič -- Utjecaj  HRB13-07457 
 
Došašće  HRB13-10074 
 
Draganović, Krunoslav  HRB13-11037 
 
Drapšin, Petar  HRB13-01013 
 
Drašković, Janko, grof, -- 1770-1856  HRB13-04252 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.)  HRB13-06299 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Hrvatska  HRB13-02119 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Hrvatska -- Svjedočanstva  HRB13-01297 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Jugoslavija -- Kongresi  HRB13-04274 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Jugoslavija -- Memoari  HRB13-09234 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Koncentracijski logori -- Hrvatska -- Svjedočanstva  HRB13-00804 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Okupirana područja -- Kongresi  HRB13-04274 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Pokreti otpora -- Hrvatska  HRB13-08175 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Pokreti otpora -- Jugoslavija -- Kongresi  HRB13-04274 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Pomorske operacije  HRB13-08808 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Tajne službe  HRB13-10855 
 
Drugi svjetski rat (1939.-1945.) -- Vojne operacije -- Normandija  HRB13-09394 
 
Društvene znanosti -- Metodologija  HRB13-03422 
 
Društvo za uzajamno osiguranje trgovačke mornarice (Mali Lošinj)  HRB13-00555 
 
Družinec, Ivica  HRB13-00767 
 
Drvna industrija -- Priručnici  HRB13-02608 
 
Državni suverenitet -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-03896 
 
Držić, Marin  HRB13-06521  HRB13-00030 
 
Držić, Marin -- Korespondencija  HRB13-02622 
 
Držić, Marin. Dundo Maroje  HRB13-05391 
 
Dubobović, Niko  HRB13-02646 
 
Dubrovačka republika -- 1358. -- Zadarski mir, 1358. -- Politička povijest -- Pravna povijest -- Hrvatsko-Mađarski odnosi  HRB13-03090 
 
Dubrovačka Republika -- Diplomacija  HRB13-07249 
 
Dubrovačka Republika -- Diplomatski odnosi -- Francuska  HRB13-07254 
 
Dubrovačka Republika -- Gospodarska povijest -- 14. st.  HRB13-01513 
 
Dubrovačka Republika -- Gospodarska povijest -- 15. st.  HRB13-01513 
 
Dubrovačka Republika -- Odnosi -- Engleska -- Novi vijek  HRB13-07255 
 
Dubrovačka Republika -- Odnosi -- Mletačka Republika  HRB13-07253 
 
Dubrovačke ljetne igre -- (15 ; -- 1964 ; Dubrovnik)  HRB13-02656 
 
Dubrovnik -- Kulturna povijest  HRB13-00819 
 
Dubrovnik -- Povijest  HRB13-00819 
 
Dubrovnik -- Povijest -- 1848.-1849.  HRB13-07918 
 
Dubrovnik -- Vodoopskrba  HRB13-00813 
 
Dugi Otok -- Božava -- 1686. -- Lokalna povijest -- Politička povijest -- Vojna povijest -- Gusari -- Stanovništvo -- Isprave -- Seljaštvo -- Ulcinj -- Zadar  HRB13-10185 
 
Dunav (područje) -- Fotomonografija  HRB13-01756 
 
Dundić, Aleksa  HRB13-03730 
 
Duša -- Kršćanstvo  HRB13-00841 
 
Đački domovi -- Projektiranje i izgradnja -- Hrvatska  HRB13-04116 
 
Đurđevac (okolica) -- Povijest -- 1941.-1945.  HRB13-08175 
 
Đurović, Ivan  HRB13-08674 
 
Đurović, Jozo  HRB13-06273 
 
Egejska umjetnost -- Povijest  HRB13-03816 
 
Egipat -- Povijest -- Stari vijek  HRB13-07806 
 
Egzotične ptice -- Priručnici  HRB13-01198 
 
Ekonomika industrije -- Jugoslavija  HRB13-02902 
 
Ekonomika poduzeća -- Udžbenici  HRB13-00413  HRB13-00412 
 
Ekonomska geografija -- Jugoslavija  HRB13-00581 
 
Ekonomska matematika -- Matematika -- Udžbenici, sveučilišni  HRB13-06723 
 
Ekonomski modeli  HRB13-04009 
 
Eksperimentalna pedagogija -- Priručnici  HRB13-07142 
 
Eksperimentalni film -- Hrvatska  HRB13-05138 
 
Ekspresionizam -- Umjetnost  HRB13-02796 
 
Ekumenizam  HRB13-11667 
 
Elektrotehnički studij -- Nastavni programi  HRB13-02801 
 
Elektrotehnika -- Priručnici   
 
Engleska -- Odnosi -- Dubrovačka Republika -- Novi vijek  HRB13-07255 
 
Engleski jezik -- Prevođenje -- Hrvatski jezik  HRB13-10300 
 
Engleski jezik -- Sintaksa  HRB13-10299 
 
Epidemiologija -- Priručnici  HRB13-01763 
 
Erdody, Emerik  HRB13-05064 
 
Erozija tla -- Kartiranje -- Hrvatska  HRB13-03498 
 
Esperanto -- Udžbenici  HRB13-06684  HRB13-06685 
 
Estetika  HRB13-01713  HRB13-02275 
 
Estetika -- Marksistička teorija  HRB13-09092 
 
Etika  HRB13-04872 
 
Etiopija  HRB13-02541 
 
Etnografija -- Istra  HRB13-07110 
 
Etnologija  HRB13-00924 
 
Europa -- Kulturna povijest -- Kasni srednji vijek  HRB13-04197 
 
Europa -- Politička povijest -- 1871.-1918.  HRB13-09223 
 
Europa -- Povijest -- 1848.-1871.  HRB13-10880 
 
Europa -- Povijest -- 1871.-1918.  HRB13-10880 
 
Evanđelja -- Hermeneutika  HRB13-06332 
 
Evangelizacija  HRB13-02437 
 
Evans, Arthur John -- Korespondencija  HRB13-02869 
 
Evolucija čovjeka  HRB13-06383 
 
Exat 51 (likovna grupa)  HRB13-07050 
 
Ezebeg, paša  HRB13-05706 
 
Farmacija -- Dubrovnik -- Povijest  HRB13-03149 
 
Fatima -- Biografije  HRB13-09380 
 
Feministkinje -- Biografije  HRB13-00700 
 
Fenomenologija  HRB13-08293 
 
Filipović, Franjo  HRB13-00828 
 
Filmska umjetnost -- Filmska produkcija -- Filmski djelatnici  HRB13-00749 
 
Filmski festivali -- Zagreb -- 1960.-1970.  HRB13-05138 
 
Filozofi -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-07224  HRB13-01212 
 
Filozofija  HRB13-11383  HRB13-11384 
 
Filozofija -- Antologija  HRB13-00302 
 
Filozofija -- Nastava i učenje -- Udžbenici  HRB13-06526 
 
Filozofija -- Povijest  HRB13-00302 
 
Filozofija -- Rječnici  HRB13-02996 
 
Filozofija povijesti -- 20. st.  HRB13-12125 
 
Filozofija prirode -- Hrvatska -- Povijest -- 18. st.  HRB13-07705 
 
Filozofija religije  HRB13-01112 
 
Financije -- Leksikoni  HRB13-02998 
 
Fizička antropologija -- Popularni prikaz  HRB13-11857 
 
Fizika -- Udžbenici  HRB13-06132  HRB13-06133 
 
Fiziologija čovjeka -- Udžbenici  HRB13-03783  HRB13-03782 
 
Florida (država) -- Opisi i putovanja  HRB13-04046 
 
Folklor -- Istra  HRB13-07110 
 
Foscolo, Leonardo  HRB13-10127 
 
Fotografija -- 1960.-1970. -- Izložbe  HRB13-06999  HRB13-06998 
 
Fotografski postupci -- Priručnici  HRB13-03033 
 
Fotomonografije -- Regionalne monografije -- Zadar  HRB13-11929 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus  HRB13-07959 
 
Francuska -- Diplomatski odnosi -- Dubrovačka Republika  HRB13-07254 
 
Francuska -- Povijest -- 1515.-1789.  HRB13-09431 
 
Francuska književnost -- 20. st.  HRB13-04889 
 
Francuski autori -- Biografije  HRB13-00701  HRB13-00700 
 
Francusko slikarstvo -- 18. st.  HRB13-08314 
 
Frank, Josip  HRB13-07835 
 
Frank, Vladimir  HRB13-04015 
 
Frankapan, obitelj  HRB13-05706 
 
Frankopan, Bernardin  HRB13-05069 
 
Franov, Mate  HRB13-02128 
 
Franz, Emil  HRB13-00828 
 
Franjevački samostan Male braće. -- Ljekarna (Dubrovnik) -- Povijest  HRB13-03149 
 
Franjevc  HRB13-04751  HRB13-06441  HRB13-12127  HRB13-07959 
 
Franjevci -- Bosna i Hercegovina -- Povijest  HRB13-06438 
 
Franjevci -- Poljska -- Biografije  HRB13-05856 
 
Freske -- Dalmacija -- Srednji vijek  HRB13-02120 
 
Freske -- Istra  HRB13-04310 
 
Fundamentalna teologija  HRB13-00697 
 
Gaj, Ljudevit  HRB13-04019  HRB13-10563  HRB13-04252 
 
Garaudy, Roger  HRB13-07113 
 
Gašpar, Ivan, agronom  HRB13-02128 
 
Gecan, Vilko, slikar, -- 1894-1973  HRB13-03276 
 
Geografija -- Leksikoni  HRB13-00649  HRB13-00647  HRB13-00648 
 
Geologija -- Kongresi  HRB13-09751 
 
Geološke karakteristike -- Jugoslavija  HRB13-01979 
 
Getaldić, Marin   
 
Gimnastika -- Trening  HRB13-01047 
 
Gimnastika -- Udžbenici  HRB13-10339 
 
Gimnazija (Knin) -- Povijest  HRB13-00119 
 
Gimnazija Jurja Barakovića (Zadar)  HRB13-07716 
 
Gimnazija Nikola Tesla (Gospić) -- Povijest  HRB13-03303 
 
Gjivoje, Antun  HRB13-07835 
 
Glagoljica -- Hrvatska  HRB13-07611  HRB13-07607 
 
Glagoljska književnost  HRB13-03488 
 
Glagoljske knjige -- Prikaz  HRB13-03487 
 
Glagoljske tiskare -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-07607 
 
Glazba za tamburicu -- Povijest  HRB13-00273 
 
Glazba za violinu -- Povijest  HRB13-07218 
 
Glazba za violu -- Povijest  HRB13-07218 
 
Glazbena analiza  HRB13-01637 
 
Glazbene zbirke -- Knjižnična katalogizacija -- Priručnici  HRB13-01472 
 
Glazbene zbirke -- Priručnici  HRB13-01472 
 
Glazbeni oblici  HRB13-01637 
 
Glušić, Stevo  HRB13-03730 
 
Goldwater, Barry Morris  HRB13-07097 
 
Gorjanović-Kramberger, Dragutin   
 
Gosopdarska povijest -- Iseljeništvo -- Hrvatski jezik -- Jezikoslovlje -- 18. st. -- Kuba -- Dubrovačka Republika  HRB13-07460 
 
Gospodarska politika -- Agrar -- Agrarni odnosi -- Selo -- Morlaci -- Porezi -- Vojna povijest -- Turski ratovi -- Kandijski rat, 1646-1666. -- Mletačka uprava -- 1672-73. -- Dalmacija -- Split -- Klis -- Stobreč -- Poljica -- Solin -- Kaštela  HRB13-03623 
 
Gospodarska povijest -- Agrarna proizvodnja -- Voćarstvo -- Vinogradarstvo -- Šumarstvo -- Stočarstvo -- Veterina -- Ribarstvo -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Komunisti -- Vojna povijest -- Partizani -- NOB -- 1941-1945. -- Slavonija -- NDH -- DF Jugoslavija -- NOO -- KPH -- ZAVNOH -- Povijesna studija  HRB13-05210 
 
Gospodarska povijest -- Ban -- Zadruge -- Plemstvo -- Rodovsko uređenje -- Agrarni odnosi -- Feudalizam -- Kmetovi -- Svakodnevni život -- Politička povijest -- Kulturna povijest -- Pravna povijest -- 8-12. st. -- Hrvatska -- Historiografija -- Povijesna monografija  HRB13-01274 
 
Gospodarska povijest -- Brodarstvo -- Pomorstvo -- Trgovina -- Pomorske havarije -- Pravna povijest -- Sudski proces -- Osiguranja -- 1758. -- Dubrovačka Republika -- Pisa -- Italija -- Povijesna građa  HRB13-04349 
 
Gospodarska povijest -- Feudalna renta -- Urbari -- 15-16. st. -- Hrvatska -- Slavonija  HRB13-05069 
 
Gospodarska povijest -- Feudalni posjedi -- 17-19. st. -- Hrvatska  HRB13-04896 
 
Gospodarska povijest -- Gospodarske izložbe -- Obrt -- Industrija -- Nijemci -- Politička povijest -- Srpsko presizanje -- 1860-1864. -- Zagreb -- Osijek -- Požega -- Slavonija -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-02265 
 
Gospodarska povijest -- Gospodarstvo -- Bankarstvo -- Industrijalizacija -- Željeznica -- Agrarna proizvodnja -- Trgovina -- 1850-1876. -- Slavonija -- Hrvatska -- Habsburška monarhija  HRB13-09821 
 
Gospodarska povijest -- Manufaktura -- Merkantilizam -- Habsburška monarhija -- 17-18. st. -- Hrvatska -- Povijesni pregled  HRB13-02268 
 
Gospodarska povijest -- Obrt -- Cehovi -- Bachov apsolutizam -- Zakoni -- Građanstvo -- Društveni život -- Udruženja -- Habsburška monarhija -- 1861-1869. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-02269 
 
Gospodarska povijest -- Politička povijest -- Građanstvo -- Trgovina -- Udruženja -- Trgovačko-obrtničke komore -- Promet -- Krediti -- Industrija -- 1850-1870. -- Hrvatska -- Slovenija -- Povijesna studija   
 
Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Brodarstvo -- Politička povijest -- Diplomacija -- Konzuli -- Vojna povijest -- Ratovi -- Rusija na Balkanu -- 1768-1774. -- Dubrovačka Republika -- Osmansko carstvo -- Rusija  HRB13-04342 
 
Gospodarska povijest -- Pravna povijest -- Agrar -- Agrarni odnosi -- Agrarna proizvodnja -- Feudalna renta -- Seljaštvo -- 15-16. st. -- Hrvatska -- Slovenija  HRB13-01275 
 
Gospodarska povijest -- Prihodi -- Kulturna povijest -- Zdravstvo -- Industrija -- Trgovina -- 1963-1970. -- Hrvatska -- Republički zavod za planiranje -- Politička povijest -- Pravna povijest -- Kulturna povijest -- Povijest medicine -- Povijesni izvori  HRB13-02794 
 
Gospodarska povijest -- Promet -- Industrija -- Obrt -- Financije -- Šumarstvo -- Pravna povijest -- Uprava -- Sudstvo -- 1944-1945. -- Dalmacija  HRB13-03315 
 
Gospodarska povijest -- Radnički pokret -- Gospodarstvo -- Industrija -- Poljoprivreda -- Stanovništvo -- Nezaposlenost -- Banovina Hrvatska -- Odgoj -- Žene -- Socijalna povijest -- 1918-1941. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-05211 
 
Gospodarska povijest -- Radnički pokret -- Socijal-demokracija -- Sindikati -- Socijalizam -- Udruženja -- Nacionalizam -- Historiografija -- Štrajkovi -- Politička povijest -- Sindikalna povijests -- Stranke -- 19-20. st. -- Zagreb -- Osijek -- Slavonija -- Bosna i Hercegovina -- Austro-Ugarska -- Hrvatska -- Češka -- Crna Gora -- Srbija -- Makedonija -- Vojvodina -- Novi Sad -- Povijesna studija  HRB13-07597 
 
Gospodarska povijest -- Ribarstvo -- Trgovina -- Sajmovi -- Pomorstvo -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- 18. st. -- Dubrovačka Republika -- Lastovo -- Senigallija -- Italija  HRB13-04345 
 
Gospodarska povijest -- Seljačke bune -- Feudalna renta -- Kmetovi -- Vojna povijest -- 17. st. -- Banska Hrvatska -- Banska krajina -- Sisak -- Posavina -- Kaptoli   
 
Gospodarska povijest -- Seljačke bune -- Feudalna renta -- Kmetovi -- Vojna povijest -- 17. st. -- Banska Hrvatska -- Hrvatska -- Sisak -- Posavina -- Kaptoli -- Povijesna građa   
 
Gospodarska povijest -- Seljačke bune -- Feudalna renta -- Vlasi -- Kmetovi -- Štibrenci -- Vojna povijest -- 17. st. -- Hrvatska -- Banska krajina -- Kraljevec -- Sesvete -- Povijesna građa -- Historiografija   
 
Gospodarska povijest -- Statistika -- Industrija -- Trgovina -- Agrar -- Demografske prilike -- Zdravstvo -- Školstvo -- Prosvjeta -- 1938-1968. -- Jugoslavija -- Povijesni pregled  HRB13-02746 
 
Gospodarska povijest -- Trgovina -- Merkantilizam -- 18. st. -- Hrvatska -- Habsburška Monarhija  HRB13-02829 
 
Gospodarska povijest -- Trgovina -- Sajmovi -- Pomorstvo -- Gusari -- Međunarodni odnosi -- Politička povijest -- Diplomacija -- 18. st. -- Dubrovačka republika  HRB13-04343 
 
Gospodarska povijests -- Feudalni odnosi -- Agrarni odnosi -- Agrarna proizvodnja -- Porezi -- Vlastelinstva -- Urbari -- Privremeni hrvatski urbar, 1755. -- Financije -- 1670-1766. -- Slavonski Brod -- Grobnik -- Ozalj -- Slavonija -- Hrvatska -- Habsburška Monarhija -- Statistika  HRB13-02832 
 
Gospodarski razvoj -- Religijski aspekti -- Katolička crkva  HRB13-08203 
 
Gospodarstvo -- Gospodarska politika -- Istra  HRB13-08097 
 
Gotika -- Umjetnost  HRB13-03978 
 
Goveda -- Hranidba i hrana  HRB13-03081 
 
Graditelji -- Zagreb -- 19. st.  HRB13-02425 
 
Gradovi -- Povijest  HRB13-07465 
 
Građansko parnično procesno pravo -- Udžbenici  HRB13-11144 
 
Građevinske konstrukcije -- Udžbenici  HRB13-11863 
 
Grafologija  HRB13-03948 
 
Gramsci, Antonio  HRB13-08436 
 
Granice -- Komunalni sistem -- Općine -- Teritorijalne promjene -- Ustav -- 1963. -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Referendum -- 1962-1968. -- Hrvatska -- SFRJ -- Povijesni pregled  HRB13-02232 
 
Grčka -- Povijest -- Antika  HRB13-10052  HRB13-10051 
 
Grčka antička umjetnost -- Povijest  HRB13-03816 
 
Gregorić, Ilija, -- oko 1520-1574  HRB13-08660 
 
Gretić, Ivica  HRB13-00767 
 
Grillparzer, Franz -- Epigrami  HRB13-10656 
 
Grobni nalazi -- Bosna i Hercegovina -- Srednji vijek  HRB13-00843 
 
Grobni nalazi -- Osor (Hrvatska) -- Željezno doba  HRB13-07272 
 
Gross, Mirjana  HRB13-09970 
 
Gubec, Matija  HRB13-01789  HRB13-08660 
 
Haler, Albert -- Književna kritika  HRB13-07399 
 
Hartmann, Nicolai, filozof -- Ontologija  HRB13-08319 
 
Hebrejska mitologija  HRB13-03517 
 
Heffer, Stjepan  HRB13-10779 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  HRB13-06579 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich -- Interpretacije i kritike  HRB13-06689  HRB13-05167 
 
Hercegovina -- Povijest  HRB13-11418 
 
Herkov, Zlatko  HRB13-09970 
 
Herman, Oskar, slikar, -- 1886-1974  HRB13-03944 
 
Heydrich, Reinhard -- Atentat  HRB13-03833 
 
Hidrogeologija -- Hrvatska, sjeverna  HRB13-07156 
 
Hidronefroza -- Kirurgija  HRB13-12194 
 
Hidrotehnika -- Vodni tokovi -- Zaštita od poplava  HRB13-03334 
 
Hidroterapija -- Priručnici  HRB13-10786 
 
Higijeničko društvo (Hvar)  HRB13-03955 
 
Hipnoza -- Priručnici  HRB13-08498 
 
Historicizam -- Hrvatska arhitektura  HRB13-02425  HRB13-02422 
 
Historiografija -- 1945-1950. -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Partizani -- 1941-1945.l -- Hrvatska -- Jugoslavija -- Povijesni pregled -- Bibliografija  HRB13-09625 
 
Historiografija -- 1949-1958. -- Hrvatska -- Srednji vijek -- Recenzija  HRB13-05083 
 
Historiografija -- Izvori -- Izdavaštvo -- Institucije -- Financije -- Državni proračuni -- Povijest znanosti -- Pomoćne povijesne znanosti -- 1969. -- Hrvatska -- SFR Jugoslavija -- Povijesni izvori  HRB13-09970 
 
Historiografija -- Politička povijest -- Pravna povijest -- Sudstvo -- Uprava -- Povijest mentaliteta -- Svakodnevni život -- Odjeća -- Žene -- 15. st. -- Dubrovačka Republika -- Bosansko kraljevstvo  HRB13-01025 
 
Historiografija -- Prikazi  HRB13-04573 
 
Hitchcock, Alfred  HRB13-02420 
 
Hladni rat -- Povijest  HRB13-11129 
 
Hoenigsberg, Leo -- Arhitektonski projekti  HRB13-02422 
 
Horvat, Marijan, književnik  HRB13-09940 
 
Hrasno (Trebinje) -- Religiozni život i običaji  HRB13-00626 
 
Hrvati  HRB13-11530 
 
Hrvatska  HRB13-03488  HRB13-12005  HRB13-02895 
 
Hrvatska  HRB13-03488  HRB13-12005  HRB13-02895 
 
Hrvatska -- Crkvena povijest  HRB13-11649 
 
Hrvatska -- Društveni život i običaji  HRB13-05476 
 
Hrvatska -- Društveni život i običaji -- Katalog  HRB13-03778 
 
Hrvatska -- Gospodarska povijest  HRB13-08814 
 
Hrvatska -- Granice  HRB13-09344 
 
Hrvatska -- Kulturna povijest  HRB13-01962  HRB13-01960 
 
Hrvatska -- Kulturna povijest -- 19.st.  HRB13-04162 
 
Hrvatska -- Politička povijest -- 1868.-1918.  HRB13-11958 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 1945.-1974.  HRB13-08403 
 
Hrvatska -- Popis stanovništva -- 1961.  HRB13-08004 
 
Hrvatska -- Povijest  HRB13-05118  HRB13-10631  HRB13-05114  HRB13-01706 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1102.-1527.  HRB13-05065 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1102.-1527. -- Povijesni izvori  HRB13-02339 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1527.-1740.  HRB13-09344 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1527.-1918. -- Disertacije  HRB13-05176 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1868.-1918.  HRB13-08689  HRB13-11958 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1918.-1941.  HRB13-08224 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1941.-1945. -- Povijesni izvori  HRB13-00003 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1945.-1974.  HRB13-08905 
 
Hrvatska -- Povijest -- 630.-1102.  HRB13-05065 
 
Hrvatska -- Povijest -- Srednji vijek -- Povijesni izvori  HRB13-08639 
 
Hrvatska arhitektura -- Zagreb -- 19. st.  HRB13-02425 
 
Hrvatska drama -- Teme i motivi  HRB13-06374 
 
Hrvatska drama -- Zbirke tekstova  HRB13-00321 
 
Hrvatska filozofija -- 18. st.  HRB13-07705 
 
Hrvatska glazba -- Povijest  HRB13-05407 
 
Hrvatska književnost -- 11.-18. st.  HRB13-05248 
 
Hrvatska književnost -- 15.-18. st.  HRB13-01016 
 
Hrvatska književnost -- 19. st.  HRB13-03051  HRB13-10552  HRB13-03053  HRB13-04161 
 
Hrvatska književnost -- 19. st. -- Zbirke tekstova  HRB13-02403 
 
Hrvatska književnost -- 20. st.  HRB13-02796  HRB13-10552  HRB13-03053   
 
Hrvatska književnost -- Bosna i Hercegovina -- 16. st.  HRB13-03284 
 
Hrvatska književnost -- Bosna i Hercegovina -- 17. st.  HRB13-03284 
 
Hrvatska književnost -- Bosna i Hercegovina -- 18. st.  HRB13-03284 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska, sjeverna  HRB13-03284 
 
Hrvatska književnost -- Istra i Primorje  HRB13-00536 
 
Hrvatska književnost -- Povijest i kritika  HRB13-09014 
 
Hrvatska književnost -- Ruska književnost -- Komparativne studije  HRB13-03053  HRB13-07457 
 
Hrvatska književnost -- Talijanska književnost -- Komparativne studije  HRB13-09013 
 
Hrvatska komedija -- 17. st. -- Zbirke tekstova  HRB13-05251  HRB13-05252 
 
Hrvatska komedija -- 18. st. -- Zbirke tekstova  HRB13-05251  HRB13-05252 
 
Hrvatska novela -- 19. st.  HRB13-10551 
 
Hrvatska novela -- 20. st.  HRB13-10551 
 
Hrvatska seljačka stranka (Toronto)  HRB13-10781 
 
Hrvatska umjetnost  HRB13-04901 
 
Hrvatska umjetnost -- 20. st.  HRB13-07050 
 
Hrvatska umjetnost -- Vis -- Povijest  HRB13-11569 
 
Hrvatska usmena književnost -- Povijest književnosti  HRB13-01104 
 
Hrvatska zadruga (Villa Martelli)  HRB13-04127 
 
Hrvatska, sjeverna -- Hidrogeologija  HRB13-07156 
 
Hrvatske oružane snage  HRB13-11674 
 
Hrvatski glazbeni zavod (Zagreb) -- Povijest  HRB13-00163  HRB13-10335 
 
Hrvatski jezik -- 20. st.  HRB13-04629 
 
Hrvatski jezik -- Dalmacija -- 17. st.  HRB13-02963 
 
Hrvatski jezik -- Etimologija -- Imena  HRB13-03779 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika  HRB13-06505 
 
Hrvatski jezik -- Imenice  HRB13-09332 
 
Hrvatski jezik -- Naglasci i naglašavanje  HRB13-09332 
 
Hrvatski jezik -- Narječja -- Komiža  HRB13-02167 
 
Hrvatski jezik -- Narječja -- Zagreb  HRB13-06336 
 
Hrvatski jezik -- Posuđenice i tuđice -- Turcizmi -- Rječnici  HRB13-10634 
 
Hrvatski jezik -- Pravopis -- 20. st.  HRB13-08734 
 
Hrvatski jezik -- Priručnici  HRB13-11066 
 
Hrvatski jezik -- Retorika  HRB13-02025 
 
Hrvatski jezik -- Sintaksa -- Disertacije  HRB13-09174 
 
Hrvatski jezik -- Standardizacija  HRB13-04628  HRB13-04630 
 
Hrvatski jezik -- Stil  HRB13-02025 
 
Hrvatski jezik -- Toponomastika  HRB13-07458 
 
Hrvatski katolički kongres -- (1  HRB13-07835 
 
Hrvatski književnici  HRB13-08261 
 
Hrvatski književnici -- Bibliografija  HRB13-02403 
 
Hrvatski latinizam  HRB13-03450 
 
Hrvatski narodni otpor. -- Križari -- Hrvatska -- 1945.-1950.  HRB13-08905 
 
Hrvatski narodni preporod -- Dalmacija  HRB13-04162 
 
Hrvatski narodni preporod -- Istra  HRB13-04162 
 
Hrvatski narodni preporod -- Književnost  HRB13-04161 
 
Hrvatsko emigrantsko pjesništvo  HRB13-04789 
 
Hrvatsko iseljeništvo  HRB13-03987  HRB13-03988 
 
Hrvatsko iseljeništvo -- Politička aktivnost  HRB13-09320 
 
Hrvatsko kazalište -- Dubrovnik -- 19. st.  HRB13-03087 
 
Hrvatsko kazalište -- Dubrovnik -- 20. st.  HRB13-03087 
 
Hrvatsko kazalište -- Povijest  HRB13-01634 
 
Hrvatsko kazalište -- Teme i motivi  HRB13-06374 
 
Hrvatsko kiparstvo -- Dalmacija -- Katalog izložbe  HRB13-03196 
 
Hrvatsko narodno kazalište (Osijek)  HRB13-07438 
 
Hrvatsko narodno kazalište (Zagreb)  HRB13-04167 
 
Hrvatsko narodno kazalište (Zagreb) -- Konzervacija i restauracija  HRB13-05715 
 
Hrvatsko pjesništvo -- 16. st.  HRB13-08465 
 
Hrvatsko pjesništvo -- 17. st.  HRB13-08465 
 
Hrvatsko primorje -- Istra -- Habsburška monarhija -- Statistika  HRB13-02831 
 
Hrvatsko slikarstvo -- Dubrovnik -- 15. st.  HRB13-08800 
 
Hrvatsko slikarstvo -- Dubrovnik -- 16. st.  HRB13-08800 
 
Hrvatsko slikarstvo -- Osijek -- Izložbe  HRB13-12029 
 
Hrvatsko zagorje -- Društveni život i običaji  HRB13-03779 
 
HSS  HRB13-10781 
 
Hugo, Victor  HRB13-11547 
 
Humanistička etika -- Psihološko gledište  HRB13-03169 
 
Humanizam -- Marksističko gledište  HRB13-04198 
 
Hume, David  HRB13-08447 
 
Husserl, Edmund -- Fenomenologija  HRB13-08293 
 
Husserl, Edmund -- Filozofija povijesti  HRB13-08293 
 
Hvar -- 18-19.st. -- Arhivska građa  HRB13-00358 
 
Hvar -- Kulturna povijest  HRB13-02648 
 
Hvar (otok) -- Povijest  HRB13-07815  HRB13-07812 
 
Idealizam  HRB13-09521 
 
Igrani film -- 1960.-1970. -- Katalozi  HRB13-01707 
 
Il Regio Dalmata -- Jezik  HRB13-11554 
 
Il Regio Dalmata -- Prijevodi -- Hrvatski jezik  HRB13-11554 
 
Il'f, Il'ja Arnoldovič  HRB13-11936 
 
Ilić, Stevo  HRB13-02128 
 
Ilovik (otok) -- Turistički vodiči  HRB13-05890 
 
Iluminirani rukopisi -- Zadar -- 11. st.  HRB13-03625 
 
Imotski -- Povijest župe  HRB13-11733 
 
Indijanci -- Povijest  HRB13-01658 
 
Indijanska umjetnost -- Povijest  HRB13-00330 
 
Individualna etika -- Psihološko gledište  HRB13-03169 
 
Industrije -- Osijek i okolica  HRB13-00290 
 
Industrijska sociologija  HRB13-07171 
 
Industrijska sociologija -- Priručnici  HRB13-11869 
 
Industrijsko obrazovanje  HRB13-06929 
 
Inkvizicijski procesi -- Vještice -- Hrvatska  HRB13-00672 
 
Inženjerska psihologija -- Priručnici  HRB13-07886 
 
Inženjerska psihologija -- Sociološko gledište  HRB13-11869 
 
Iohannes -- XXIII, papa -- Biografije  HRB13-05976 
 
Iohannes Evangelista, sanctus  HRB13-04301 
 
Iohannes Paulus -- II, beatus -- Poslanice i enciklike  HRB13-08217 
 
Irby, Adeline Pauline  HRB13-00153 
 
Islamska umjetnost -- Povijest  HRB13-09161 
 
Ispovijed  HRB13-04862 
 
Istra -- Crkvena povijest  HRB13-05096 
 
Istra -- Društveni život i običaji  HRB13-04326  HRB13-07110 
 
Istra -- Kulturna povijest  HRB13-01488  HRB13-05139 
 
Istra -- Politika i vlast -- 1945.-1974.  HRB13-08807 
 
Istra -- Povijest  HRB13-05139 
 
Istra -- Povijest -- 1941.-1945.  HRB13-00296  HRB13-08807  HRB13-09943 
 
Isus Krist  HRB13-03983  HRB13-03984  HRB13-00482 
 
Isus Krist -- Raspeće  HRB13-03736 
 
Isusovci -- Hrvatska  HRB13-11368 
 
Italija -- Opisi i putovanja  HRB13-10393 
 
Ivan Ravenjanin  HRB13-11033 
 
Ivanišević, Frano  HRB13-07835 
 
Ivas, Šime  HRB13-02128 
 
Iveković, Stjepan  HRB13-00767 
 
Ivšić, Stjepan  HRB13-11989 
 
Izumi -- Povijest  HRB13-05948 
 
Izvannastavne aktivnosti -- Metodika -- Priručnici  HRB13-10910 
 
Jadransko more -- Hrvatska -- Fotomonografija  HRB13-04671 
 
Jadransko more (obala) -- Crna Gora -- Vodiči  HRB13-11912 
 
Jadransko more (obala) -- Hrvatska -- Turistički vodiči  HRB13-09110  HRB13-09099 
 
Jadransko more (obala) -- Hrvatska -- Vodiči  HRB13-11912 
 
Jakir, Iona Emmanuilovič -- Biografije  HRB13-09991 
 
Jasenovac (koncentracijski logor)  HRB13-07241 
 
Jasenovac (koncentracijski logor) -- Svjedočanstva  HRB13-00804 
 
Jelačić, Josip, hrvatski ban -- Vojno djelovanje  HRB13-09345 
 
Jelsa (Hrvatska) -- Turistički vodiči  HRB13-03228 
 
Job, Ignjat  HRB13-03230 
 
Johnson, Lyndon Baines -- Politička aktivnost  HRB13-05550 
 
Josip, sveti  HRB13-07916 
 
Joyce, James -- Poetika  HRB13-02775 
 
Judaizam -- Leksikoni  HRB13-06456 
 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb) -- Povijest  HRB13-00041  HRB13-09932  HRB13-04669 
 
Jugoslavenska umjetnost -- 20. st. -- Izložbe  HRB13-07000 
 
Jugoslavenske književnosti -- Povijest  HRB13-00543 
 
Jugoslavenske književnosti -- Povijest i kritika   
 
Jugoslavenski odbor (London)  HRB13-04672 
 
Jugoslavensko pitanje  HRB13-04672 
 
Jugoslavija -- Fotomonografija  HRB13-04679 
 
Jugoslavija -- Međunacionalni odnosi  HRB13-11165 
 
Jugoslavija -- Međunarodni odnosi -- 1918.-1941.  HRB13-11163 
 
Jugoslavija -- Međunarodni odnosi -- 1941.-1945.  HRB13-08538 
 
Jugoslavija -- Međunarodni odnosi -- 1945.-1974.  HRB13-10959  HRB13-10955 
 
Jugoslavija -- Međunarodni odnosi -- 1945.-1991.  HRB13-08768 
 
Jugoslavija -- Politička povijest -- 1918.-1941.  HRB13-02009 
 
Jugoslavija -- Politička povijest -- 1941.-1945.  HRB13-11163  HRB13-11162 
 
Jugoslavija -- Politička povijest -- 1948.  HRB13-08116 
 
Jugoslavija -- Povijest  HRB13-09830 
 
Jugoslavija -- Povijest -- 1941.-1945. -- Kongresi  HRB13-04274 
 
Jugoslavija -- Stvaranje države  HRB13-07598 
 
Jugoslavija, povijest -- 1934-1941. -- Marseljski atentat -- Trojni pakt  HRB13-07186 
 
Juraj Dalmatinac  HRB13-04711  HRB13-04712  HRB13-07337 
 
Južna Amerika -- Opisi i putovanja  HRB13-06276  HRB13-04046 
 
Južni Slaveni -- Povijest  HRB13-09830 
 
Južni Slaveni -- Ujedinjenje  HRB13-04672 
 
Kafka, Franz -- Korespondencija  HRB13-04803 
 
Kajkavsko narječje -- Zagreb  HRB13-06336 
 
Kapitalizam -- Religijski aspekti -- Protestantske crkve  HRB13-11846 
 
Kapitalizam -- Sjedinjene Američke Države  HRB13-00550 
 
Kapitalizam -- Sociološko gledište  HRB13-11846 
 
Kardinali -- Biografije  HRB13-09433 
 
Kardinali -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-00768 
 
Karlovac -- Fotomonografija  HRB13-04913 
 
Kaštela -- Turistički vodiči  HRB13-09273 
 
Kaštelančić, Ante  HRB13-04956 
 
Kataliza -- Udžbenici  HRB13-03174 
 
Katalog izložbe  HRB13-04432  HRB13-00286  HRB13-02958 
 
Katedrala sv. Jakova (Šibenik) -- Monografija  HRB13-02286 
 
Kazališno-glazbeni festivali -- Dubrovnik -- 1960.-1970.  HRB13-02656 
 
Kazalište -- Zagreb  HRB13-04167 
 
Kazneno procesno pravo -- Jugoslavija -- Udžbenici  HRB13-00674 
 
Kažotić, Augustin, biskup -- Biografije  HRB13-03619 
 
Kemija -- Zbirka zadataka  HRB13-06206 
 
Kemijska industrija -- Priručnici  HRB13-03176 
 
Kennedy, John Fitzgerald  HRB13-07014 
 
Kennedy, John Fitzgerald -- Atentat -- Izvještaji  HRB13-00134 
 
Kinert, Albert  HRB13-00085 
 
Kipari -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-08312 
 
Kirurgija -- Udžbenici  HRB13-08824  HRB13-03912 
 
Klaić, Miho  HRB13-06239  HRB13-07811  HRB13-00828 
 
Klaić, Miho, političar, -- 1829-1896  HRB13-04015  HRB13-02646 
 
Klaić, Nada  HRB13-09970 
 
Klimatoterapija -- Priručnici  HRB13-10786 
 
Klipne pumpe  HRB13-04482 
 
Knežević, Ivan Joko  HRB13-05120 
 
Književna teorija  HRB13-11330  HRB13-11331 
 
Književni stil  HRB13-08706 
 
Književni stil -- Periodizacija  HRB13-03055 
 
Književnici  HRB13-03938 
 
Književnici -- Leksikoni  HRB13-10164 
 
Književno stvaranje  HRB13-08261 
 
Književnost -- Periodizacija  HRB13-03055 
 
Knjižnice -- Hrvatska  HRB13-00884 
 
Knjižnice -- Knjižnična građa -- Rukopisi -- Bosanski rukopisi -- Rusija  HRB13-10559 
 
Kolar, Slavko  HRB13-04788 
 
Kolbe, Maksymilian Maria -- Biografije  HRB13-05856 
 
Kolbe, Maksymilian Maria -- Stradanje  HRB13-05856 
 
Koloman, hrvatski vladar, -- 11-12. st.  HRB13-01274 
 
Komunalno gospodarstvo -- Hrvatska  HRB13-03790 
 
Komunistička partija Jugoslavije -- Povijest  HRB13-11162 
 
Komunizam -- Mađarska  HRB13-11042 
 
Komunizam i religija  HRB13-09187 
 
Koncentracijski logori -- Hrvatska -- 1941.-1945.  HRB13-00804 
 
Konzularno pravo -- Dubrovačka Republika  HRB13-07252 
 
Korčula (otok)  HRB13-03332  HRB13-03331 
 
Korsch, Karl  HRB13-07113 
 
Korupcija -- Jugoslavija -- 1918.-1941.  HRB13-05791 
 
Kostrenčić, Marko  HRB13-09970 
 
Kovačević, Sava, politički radnik  HRB13-01013 
 
Kovačić, Ante, književnik. U registraturi  HRB13-03051 
 
Kozarac, Josip -- Biografije  HRB13-04636 
 
Kožičić Benja, Šimun  HRB13-07609 
 
Kriminalistika -- Povijest  HRB13-03296 
 
Kristologija  HRB13-03412  HRB13-07577  HRB13-00482 
 
Križni put  HRB13-03736 
 
Krleža, Miroslav  HRB13-06405  HRB13-06404  HRB13-07230  HRB13-07231  HRB13-07232 
 
Krleža, Miroslav -- Bibliografija  HRB13-00882  HRB13-04883  HRB13-04879  HRB13-04881 
 
Krleža, Miroslav -- Interpretacije i kritike  HRB13-05701 
 
Krleža, Miroslav -- Jezik i stil  HRB13-08706 
 
Krnjević, Juraj  HRB13-02531 
 
Kršćanska hodočašća  HRB13-00562 
 
Kršćanski sveci -- Biografije  HRB13-00969  HRB13-07915 
 
Kršćanski sveci -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-00824  HRB13-02297  HRB13-11344 
 
Kršćanstvo -- Leksikoni  HRB13-06456 
 
Kršćanstvo -- Povijest  HRB13-04202 
 
Kršinić, Frano, kipar  HRB13-05727 
 
Kuba (država) -- Politika i vlast -- 1933.-1959.  HRB13-04172 
 
Kubanska revolucija (1953.-1959.)  HRB13-04172 
 
Kukičanje -- Priručnici  HRB13-10774 
 
Ku-Klux-Klan -- Djelovanje  HRB13-04290  HRB13-01306 
 
Kukoč, Ivica  HRB13-02128 
 
Kukuljević Sakcinski, Ivan  HRB13-06239 
 
Kultura  HRB13-00924 
 
Kulturna baština -- Hrvatska  HRB13-04901 
 
Kulturna baština -- Restauracija i konzervacija -- Hrvatska  HRB13-03235 
 
Kulturna baština -- Sremska Mitrovica  HRB13-06018 
 
Kulturna baština -- Zadar  HRB13-05788 
 
Kulturna povijest -- Cigani  HRB13-01645 
 
Kulturna povijest -- Dijaspora -- Gradišćanski Hrvati -- Udruženje -- Obljetnice -- Novine -- Časopisi -- Književnost -- Izdavaštvo -- Folklor -- Svetkovine -- Umjetnost -- Politička povijest -- Iseljeništvo -- 1929-1969. -- Gradišće -- Austrija -- Madžarska -- Povijesni pregled -- Pravila društva  HRB13-00029 
 
Kulturna povijest -- Grobna umjetnost -- Nadgrobni spomenici -- Crkveno graditeljstvo -- Bosanski vladari -- Politička povijest -- Nacionalni pokreti -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Franjevci -- Hereze -- Bogumili -- 14-20. st. -- Jajce -- Hum -- Smirk -- Kladuša -- Podmilačje -- Bosna -- Povijesna građa -- Memoari  HRB13-06581 
 
Kulturna povijest -- Historiografija -- Epigrafija -- Crkveno graditeljstvo -- Sv. Križ, Nin -- Isprave -- Dokumenti -- Onomastika -- 8-11. st. -- Nin -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-04463 
 
Kulturna povijest -- Međunarodna suradnja -- Arhivi -- Muzeji -- Školstvo -- Kazalište -- Film -- Izdavaštvo -- Radio-televizija -- 1969-1971. -- Jugoslavija -- Italija -- Povijesni izvor  HRB13-08862 
 
Kulturna povijest -- Povijesni izvori  HRB13-11847 
 
Kulturna povijest -- Povijest umjetnosti -- Crkveno graditeljstvo -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Benediktinci -- Arhivi -- Crkvene reforme -- Kartulari -- 11-19. st. -- Zadar -- Hrvatska  HRB13-07837 
 
Kulturna povijest -- Povijest umjetnosti -- Utvrde -- Graditeljstvo -- Crkveno graditeljstvo -- Topografija -- Arheologija -- 13-15. st. -- Zagreb -- Kaptoli  HRB13-03802 
 
Kulturna povijest -- Svakodnevni život -- Stanovanje -- Namještaj -- Ostavštine -- 15. st. -- Varaždin -- Hrvatska  HRB13-04248 
 
Kumrovec -- Vodiči  HRB13-05827 
 
Kundek, Josip  HRB13-08902 
 
Kurelac, Miroslav  HRB13-09970 
 
Kutjevo -- Povijest  HRB13-11206 
 
Kuzmanić, Ante, jezikoslovac  HRB13-03493 
 
Kvantna teorija  HRB13-03901 
 
Kvaternik, Eugen  HRB13-09015  HRB13-09858 
 
Kvaternik, Slavko  HRB13-07835 
 
La Mettrie, Julien Offray de  HRB13-07706 
 
Labriola, Antonio  HRB13-07113 
 
Ladanjska arhitektura -- Dubrovnik (okolica)  HRB13-03026 
 
Ladanjska arhitektura -- Zagreb -- 19. st.  HRB13-02426 
 
Ladislav Arpadović -- I, -- 1040-1095  HRB13-05081 
 
Lenin, Vladimir Il'ič Ul'janov -- Politička misao  HRB13-02664 
 
Ležišta boksita -- Lika -- Trijas  HRB13-10625 
 
Lijekovi -- Hrvatska  HRB13-11071 
 
Lika (Hrvatska) -- Ležišta boksita  HRB13-10625 
 
Likovne umjetnosti  HRB13-07050 
 
Likovne umjetnosti -- Povijest  HRB13-08508  HRB13-00642  HRB13-00644  HRB13-03257 
 
Limun, uzgoj u loncu  HRB13-00469 
 
Lingvistika -- Rječnici  HRB13-09738 
 
Lirsko pjesništvo -- 19.-20. st.  HRB13-03158 
 
Lisinski, Vatroslav  HRB13-12197  HRB13-12199 
 
Liturgija  HRB13-07943 
 
Liturgija -- Gradišćanski Hrvati  HRB13-04038  HRB13-02433 
 
Liturgija -- Obnova -- Hrvatska  HRB13-09028 
 
Locke, John  HRB13-08447 
 
Logika  HRB13-08447 
 
Lokalna povijest -- Antika-1945. -- Požeška kotlina -- Požega -- Slavonija -- Seoba naroda -- Turska uprava -- Apsolutizam -- Hrvatsko-Ugarska nagodba -- Prvi svjetski rat -- NOB -- Naselja -- Politička povijest -- Vojna povijest -- Topografija  HRB13-08266 
 
Lokalna povijest -- Banja Luka -- Bosna i Hercegovina -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Vojna povijest -- NOB -- Drugi svjetski rat -- Ustaše -- KPJ  HRB13-06262 
 
Lokalna povijest -- Bjelovar -- Hrvatska -- NDH -- 1919-1945. -- 1941. -- Politička povijest -- NOB -- Stranke -- Komunizam -- Konferencije -- Okružni komitet -- Povijesni pregled -- Životopisi  HRB13-11424 
 
Lokalna povijest -- Brač -- 12-20. st. -- Naselja -- Demografske prilike -- Toponomastika  HRB13-04768 
 
Lokalna povijest -- Brač -- Dalmacija -- Mletačka Republika -- 13-18. st. -- Socijalna povijest -- Patricijat -- Pučani -- Vojna povijest -- Mornarica -- Brodovlje -- Galije -- Vojna hijerarhija  HRB13-04772 
 
Lokalna povijest -- Brač -- Dalmacija -- Mletačka Republika -- 1518-1795. -- Politička povijest -- Mletačka uprava -- Knez -- Rektor -- Vijeće desetorice -- Dužd -- Porezi -- Gospodarska povijests -- Agrar -- Agrarni odnosi -- Povijesna građa  HRB13-04769 
 
Lokalna povijest -- Brač -- Dalmacija -- Mletačka Republika -- 1625. -- Vojna povijest -- Mornarica -- Pomorske bitke -- Ratna galija -- Mletačka uprava -- Popis Galiota sa Brača  HRB13-04770 
 
Lokalna povijest -- Bugojno -- Bosna -- NDH -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Antifašizam -- NOB -- Partizani -- Ustaše -- Četnici -- Državni teror -- Progoni -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Bitke  HRB13-04047 
 
Lokalna povijest -- Buzet -- Istra -- 16-20. st. -- Kulturna povijest -- Povijest školstva -- Politička povijest -- Gospodarska povijest -- Životopisi  HRB13-04468 
 
Lokalna povijest -- Dalmacija -- Mletačka republika -- 1409-1789. -- Politička povijest -- Mletačka uprava -- Sudstvo -- Generalni providuri -- Knez -- Komunalni sistem -- Statuti -- Zadarski statut  HRB13-07874 
 
Lokalna povijest -- Dubašnica -- Krk -- Hrvatsko Primorje -- 7-20. st. -- Politička povijest -- Demografske prilike -- Iseljeništvo -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- Crkvena povijest -- Župe -- Svećenstvo -- Crkveno graditeljstvo -- Crkveni redovi -- Franjevci -- Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Poljoprivreda -- Ribarstvo -- Turizam -- Etnografija -- Narodni običaji  HRB13-02640 
 
Lokalna povijest -- Dubrovnik -- Dubrovačka Republika -- Hrvatska -- 15-18. st. -- Politička povijest -- Diplomacija -- Kulturna povijest -- Sveci -- Brodarstvo  HRB13-06254 
 
Lokalna povijest -- Dugi Otok -- Preko -- Iž -- Zadar -- Dalmacija -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Talijanska okupacija -- NOB -- Partizani -- Kapitulacija Italije, 1943. -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Partizanski logor -- KPH -- CK KPH -- Povijesna studija  HRB13-11308 
 
Lokalna povijest -- Dvor na Uni -- Banija -- NDH -- 1941. -- Politička povijest -- Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Ustaše -- Ratni zločini -- Žrtve rata -- Političke stranke -- KPJ -- Čerkezovački NOP odred  HRB13-02409 
 
Lokalna povijest -- Đurđevac -- Hrvatska -- 14. st.-1960. -- Politička povijest -- Feudalizacija -- Feudalni odnosi -- Vojna Krajina -- Narodni pokret, 1903. -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Gospodarska povijest -- Kulturna povijest -- Udruženja -- Društveni život -- Povijest športa -- Povijesni pregled  HRB13-05750 
 
Lokalna povijest -- Gorice -- Bosna i Hercegovine -- Osmansko carstvo -- Austro-Ugarska Monarhija -- 1743-1969. -- Crkvena povijest -- Kršćanstvo -- Bogumili -- Župe -- Biskupi -- Crkveno graditeljstvo -- Franjevci -- Crkveni redovi -- Demografske prilike -- Obitelji -- Turska uprava -- Bosanski vladari -- Ustanak -- Drugi svjetski rat -- Okupacija Bosne, 1878. -- Gospodarska povijest -- Povijesni pregled  HRB13-00788 
 
Lokalna povijest -- Ivanić -- Hrvatska -- 13-18. st. -- Politička povijest -- Turski ratovi -- Vojna Krajina -- Seljačke bune -- Kulturna povijest -- Povijest umjetnosti -- Crkvena povijest -- Samostani -- Gospodarska povijest -- Trgovišta -- Pravna povijest -- Svakodnevni život  HRB13-08992 
 
Lokalna povijest -- Kalnik -- Bilogora -- NDH -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Partizani -- Ustaše -- Četnici -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Bitke -- Vojna hijerarhija -- NOO -- Povijesni pregled  HRB13-04319 
 
Lokalna povijest -- Korčula -- Dalmacija -- 1941-1942. -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Partizani -- Talijanska okupacija -- Žrtve rata -- Narodni heroji -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- AFŽ -- KPJ -- SKOJ -- Povijesni pregled  HRB13-00563 
 
Lokalna povijest -- Krapina -- Hrvatsko Zagorje -- NDH -- 1941-1945. -- Politička povijest -- NOB -- Žrtve rata -- Partizani -- Kulturna povijest -- Spomenici -- Grobna umjetnost -- KPH -- Povijesni pregled  HRB13-05477 
 
Lokalna povijest -- Krk -- Hrvatska -- Austro-Ugarska monarhija -- Država SHS -- 1918. -- Politička povijest -- Stranke -- Narodno vijeće SHS -- Talijanska okupacija -- Nacionalno pitanje -- Arhivistika -- Povijesna građa -- Regesta  HRB13-10180 
 
Lokalna povijest -- Kutina -- Hrvatska -- 1966. -- Politička povijest -- Politički život -- Javni život -- Delegatski sistem -- Konferencija -- Gospodarska povijest -- Poljoprivreda -- Povijesna građa -- Izvještaj  HRB13-04438 
 
Lokalna povijest -- Ljubine -- Popovo polje -- 1920-1945. -- 1941-1945. -- Bosna i Hercegovina -- NDH -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Koncentracioni logori -- Ustaše -- Četnici -- Partizani -- Bitke -- Ideologija -- Ratni zločini -- Zbjegovi -- KPJ -- SKOJ -- Povijesni pregled  HRB13-09035 
 
Lokalna povijest -- Mljet-otok -- Dalmacija -- Mletačka Republika -- Dubrovačka Republika -- 12-14. st. -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Benediktinci -- Zemljišno vlasništvo -- Crkvena jurisdikcija -- Samostani -- Politička povijest -- Feudalni odnosi -- Komunalni sistem -- Gradovi -- Privilegiji -- Kraljevi -- Pomoćne povijesne znanosti -- Kronologija -- Diplomatika -- Pravna povijest -- Sudski postupak  HRB13-05075 
 
Lokalna povijest -- Nin -- Dalmacija -- 15-17. st. -- Vojna povijest -- Turski ratovi -- Utvrde -- Vojska -- Vojne formacije -- Morlaci -- Migracije -- Politička povijest -- Mletačka uprava -- Crkvena povijest -- Kršćanstvo -- Župe -- Biskupije -- Povijesna studija  HRB13-11117 
 
Lokalna povijest -- Nin -- Dalmacija -- 16-17. st. -- Socijalna povijest -- Demografske prilike -- Migracije -- Bolesti -- Politička povijest -- Turski ratovi -- Dejastacija -- Crkvena povijest -- Crkvene matice -- Biskupi -- Župe -- Crkvena desetina -- Povijesna studija -- Spisak Ninjana (1576-1705)  HRB13-04577 
 
Lokalna povijest -- Nin -- Dalmacija -- 1797-1941. -- Politička povijest -- Austrijska uprava -- Francuska uprava -- Autonomaštvo -- Komunalni sistem -- Sudski postupak -- Talijanska okupacija -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Pomorstvo -- Agrarna proizvodnja -- Luke -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Demografske prilike -- Biskupi -- Povijest medicine -- Zdravstvo -- Povijesna studija  HRB13-06706 
 
Lokalna povijest -- Nin -- Dalmacija -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Talijanska okupacija -- Fašizam -- NOB -- Bitke -- Propaganda -- Partizani -- Progoni -- Ustaše -- Povijesna studija  HRB13-11309 
 
Lokalna povijest -- Nin -- Regionalne monografije  HRB13-06709 
 
Lokalna povijest -- Nin -- Šibenik -- Dalmacija -- 10-15. st. -- Politička povijest -- Franci -- Narodni vladari -- Mletačka uprava -- Turci -- Plemstvo -- Vojna povijest -- Bitke -- Utvrde -- Kulturna povijest -- Grobna umjetnost -- Crkvena povijest -- Biskupi -- Biskupije -- Povijesna studija  HRB13-02665 
 
Lokalna povijest -- Oriovac -- Slavonija -- Hrvatska -- 15-20. st. -- Crkvena povijest -- Samostani -- Crkvena liturgija -- Crkveno graditeljstvo -- Župe -- Svećenstvo -- Kulturna povijest -- Demografske prilike -- Etnologija -- Svakodnevni život -- Gospodarska povijest  HRB13-11208 
 
Lokalna povijest -- Osijek -- Hrvatska -- 18. st. -- Kulturna povijest -- Graditeljstvo -- Utvrde -- Politička povijest -- Uprava -- Povijesna građa -- Zapisnici gradske uprave  HRB13-06935 
 
Lokalna povijest -- Poljica -- 15-17. st. -- Gospodarska povijest -- Ribarstvo -- Vinarstvo -- Obrti -- Trgovina -- Porezi -- Socijalna povijest -- Plemstvo -- Kmetovi -- Vlasi -- Župe -- Pravna povijest -- Statuti -- Gradska uprava -- Knez -- Vijeće -- Povijesna građa -- Poljički statut  HRB13-03533 
 
Lokalna povijest -- Povijest umjetnosti -- Arheologija -- Istra -- 4-11. st. -- Grobna umjetnost -- Crkveno graditeljstvo -- Etnogeneza -- Seoba naroda -- Avari -- Kolonizacija -- Bizant  HRB13-06669 
 
Lokalna povijest -- Povlja -- Brač -- Dalmacija -- Antika-20. st. -- Kulturna povijest -- Graditeljstvo -- Grobna umjetnost -- Školstvo -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Samostani -- Crkveno graditeljstvo -- Pisma -- Bosančica -- Latinici -- Povijest umjetnosti -- Popis opata i župnika  HRB13-08065 
 
Lokalna povijest -- Požega -- Slavonija -- Hrvatska -- 1691-1900. -- Demografske prilike -- Naseljavanje  HRB13-01452 
 
Lokalna povijest -- Požega -- Slavonija -- Hrvatska -- 1700-1950. -- Socijalna povijest -- Demografske prilike -- Nacionalne manjine -- Migracije -- Naseljavanje -- Selo -- Obitelji -- Popis obitelji  HRB13-01445 
 
Lokalna povijest -- Ravna Gora -- Gorski Kotar -- 12-20. st. -- Feudalni posjedi -- Feudalni odnosi -- Feudalna renta -- Županija -- Vojna Krajina -- NOB -- Partizani -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Promet -- Ceste -- KP -- HSS  HRB13-03942 
 
Lokalna povijest -- Rijeka -- Hrvatsko Primorje -- 1719-1939. -- Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Luke -- Brodarstvo -- Trgovina -- Carina -- Promet -- Ceste -- Željeznica -- Industrija -- Politička povijest -- Francuska uprava -- Austrijska uprava -- Londonski ugovor -- Talijanska okupacija -- Rapalski ugovor -- Granice -- Povijesna studija  HRB13-05344 
 
Lokalna povijest -- Rijeka -- Sušak -- Istra -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- 1896-1919. -- Politička povijest -- Stranke -- Omladina -- Inteligencija -- Hrvatsko pitanje -- Radnički pokret -- Prvi svjetski rat -- Jugoslavenstvo -- Narodni pokret, 1903. -- Talijanaštvo -- Mađarizacija -- Tajne organizacije -- Zeleni kadar -- Povijesna studija  HRB13-07996 
 
Lokalna povijest -- Rogatica -- Bosna i Hercegovina  HRB13-09304 
 
Lokalna povijest -- Samobor -- 17-19. st. -- Gospodarska povijest -- Cehovi -- Obrti -- Trgovci -- Reforme  HRB13-10528 
 
Lokalna povijest -- Senj -- Karlobag -- Hrvatska -- 18. st. -- Politička povijest -- Austrijska uprava -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Vojna povijest -- Utvrde -- Vojska -- Historiografija  HRB13-04897 
 
Lokalna povijest -- Senj -- Sjeverni Jadran -- 12-16. st. -- Crkvena povijest -- Pisma -- Glagoljica -- Glagoljaštvo -- Isprave -- Biskupije -- Crkveni redovi -- Pavlini -- Dominikanci  HRB13-09311 
 
Lokalna povijest -- Sisak -- Hrvatska -- 14-20. st. -- Crkvena povijest -- Župe -- Crkveno graditeljstvo  HRB13-01451 
 
Lokalna povijest -- Slavonska Požega -- Hrvatska -- 1895-1920. -- Politička povijest -- Radnički pokret -- Obznana -- Socijalizam -- Kongres  HRB13-06296 
 
Lokalna povijest -- Staševica -- Dalmacija -- 16-19. st. -- Crkvena povijest -- Samostani -- Crkveni redovi -- Franjevci -- Župe -- Svećenstvo -- Crkveno graditeljstvo -- Stećci -- Kulturna povijest -- Gradine -- Grobna umjetnost -- Školstvo -- Svakodnevni život -- Gospodarska povijest -- Promet -- Elektrifikacija -- Agrarna proizvodnja -- Etnologija -- Demografske prilike -- Povijesni pregled  HRB13-04752 
 
Lokalna povijest -- Šibenik -- Dalmacija -- 8-12. st. -- Politička povijest -- Narodni vladari -- Ban -- Utvrde -- Privilegije -- Crkvena povijest -- Sabori -- Crkveni sabori -- Crkveni redovi -- Benediktinci -- Lingvističke znanosti -- Etimologija gradova  HRB13-00446 
 
Lokalna povijest -- Trebinje -- Bosna i Hercegovina -- Antika-15. st. -- Politička povijest -- Kulturna povijest -- Gospodarska povijests -- Vojna povijest -- Iliri -- Rimljani -- Slaveni   
 
Lokalna povijest -- Trebinje -- Bosna i Hercegovina -- Antika-20. st. -- Politička povijest -- Rimljani -- Dubrovačka Republika -- Turska uprava -- NOB -- Partizani -- Vojna povijest -- Utvrde -- Bitke -- Migracije -- Kulturna povijest -- Kršćanstvo -- Grobna umjetnost   
 
Lokalna povijest -- Trebinje -- Hercegovina -- Austro-Ugarska Monarhija -- Kraljevina SHS -- 19. st.-1941. -- Politička povijest -- Radnički pokret -- Politički život -- Stranke -- Sindikati -- Ilegala -- KPJ -- SKOJ -- Socijaldemokratska stranka BiH  HRB13-09783 
 
Lokalna povijest -- Trogir -- Dalmacija -- 11-15. st. -- Pravna povijest -- Komunalni sistem -- Diplomacija  HRB13-01752 
 
Lokalna povijest -- Trogir -- Dalmacija -- 14. st. -- Politička povijest -- Statuti -- Trogirski statut -- Komunalna uprava -- Međunarodni odnosi -- Plemstvo -- Gospodarska povijest -- Feudalni odnosi -- Pravna povijest  HRB13-02016 
 
Lokalna povijest -- Tučepi -- Makarska -- Regionalne monografije  HRB13-10538 
 
Lokalna povijest -- Varaždin -- Hrvatska -- 1936. -- Socijalna povijest -- Radnički pokret -- Štrajkovi -- Sindikati -- Gospodarska povijest -- Industrija -- Povijesna studija  HRB13-04501 
 
Lokalna povijest -- Varaždin -- Hrvatska -- Antika-20. st. -- Tatari -- Turci -- Austrijska uprava -- Politička povijest -- Radnički pokret -- Šestojanuarski režim -- Kulturna povijest -- Prosvjeta -- Sveučilište -- Grobna umjetnost -- Pučko sveučilište  HRB13-08813 
 
Lokalna povijest -- Varaždin -- Hrvatska -- Habsburška Monarhija -- 1589-1708. -- Gospodarska povijest -- Cehovi -- Mesarstvo -- Trgovina -- Prehrana -- Povijesna građa -- Zapisnici  HRB13-02959 
 
Lokalna povijest -- Virovitica -- Slavonija -- NDH -- 1941-1945. -- Politička povijest -- NOB -- Partizani -- Antifašizam -- Vojna povijest -- Bitke -- Povijesni pregled  HRB13-11688 
 
Lokalna povijest -- Vrbnik -- Krk -- Sjeverni Jadran -- 1918. -- Politička povijest -- Talijanska okupacija -- Narodno vijeće SHS  HRB13-10173 
 
Lokalna povijest -- Vugrovec -- Sesvete -- Zagreb -- 13-20. st. -- Politička povijest -- Iseljeništvo -- Seljačke bune -- Gospodarska povijest -- Feudalni odnosi -- Kućne zadruge -- Trgovina -- Obrt -- Svakodnevni život -- Društveni život -- Praznovjerje -- Narodni običaji -- Pučke pjesme -- Crkvena povijest -- Župe -- Biskupi -- Crkveno graditeljstvo -- Školstvo -- Prosvjeta -- Zdravstvo  HRB13-03224 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- 19. st. -- Politička povijest -- Komunizam -- Socijalizam -- Samoupravljanje -- Reforme -- Politički programi -- Ideologija -- Izbori -- Konferencije -- Statuti -- Povijesni izvor -- Izvještaji -- Politički program  HRB13-09500 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Benkovac -- Biograd -- Obrovac -- Dalmacija -- 1857-1965. -- Socijalna povijest -- Demografske prilike -- Selo -- Otoci -- Migracije -- Nezaposlenost -- Gospodarska povijest -- Poljoprivreda -- Turizam -- Obrt -- Ribarstvo -- Ceste -- Prometa -- Elektrifikacija -- Trgovina -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- Knjižnice -- Novine -- Časopisi -- Pismenost -- Zdravstvo -- Svakodnevni život -- Statistika -- Povijesna studija  HRB13-04574 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Bizant -- 10-11. st. -- Politička povijest -- Uprava -- Tribuni -- Konzuli -- Povelje -- Isprave -- Notari -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Benediktinci -- Pomoćne povijesne znanosti -- Diplomatika -- Paleografija  HRB13-05079 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Dalmacija  HRB13-07813 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Dalmacija -- 1897. -- Politička povijest -- Nacionalne manjine -- Arbanasi -- Narodni preporod -- Autonomaštvo -- Hrvatska -- Kulturna povijest -- Novine -- Časopisi -- Udruženja -- Povijesni izvor -- Politički proglas  HRB13-10184 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Dalmacija -- 1919. -- Politička povijest -- Jadransko pitanje -- Talijanaštvo -- Talijanska okupacija -- Uprava -- Državni teror -- Gospodarska povijest -- Financije -- Novac -- Trgovina -- Cijene -- Štrajkovi  HRB13-12173 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Dalmacija -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Talijanska okupacija -- Antifašizam -- NOB -- Partizani -- Narodna fronta -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Mornarica -- Zadarski partizanski odred -- NOV i POJ  HRB13-06698 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Dalmacija -- 6-12. st. -- Politička povijest -- Bizant -- Municipalna uprava -- Plemstvo -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Samostani  HRB13-05076 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Hrvatska -- 10-19. st. -- Kulturna povijest -- Crkveno graditeljstvo -- Glagoljaštvo -- Povijest književnosti -- Graditeljstvo -- Školstvo  HRB13-06701 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- NDH -- 1941-1945. -- Politička povijest -- Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Bitke -- Komunisti -- Partizani -- Fašizam -- Vojne postrojbe -- NOO -- SKOJ -- KPJ -- KPH -- Zadarski partizanski odred -- Povijesna studija  HRB13-06697 
 
Lokalna povijest -- Zadar -- Nin -- Dalmacija -- Mletačka republika -- 15-16. st. -- Politička povijest -- Uprava -- Mletačka uprava -- Komunalni sistem -- Demografske prilike -- Epidemije -- Kuga -- Kulturna povijest -- Književnost -- Renesansa -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Pomorstvo -- Obrt -- Vojna povijest -- Turska osvajanja -- Mletačko-Turski rat, 1537-1541.  HRB13-06707 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Antika-20. st. -- Kulturna povijest -- Povijest umjetnosti -- Graditeljstvo -- Utvrde -- Ulice -- Trgovi -- Crkvena povijest -- Biskupije -- Svećenstvo -- Crkveni redovi -- Cisterciti -- Crkveno graditeljstvo -- Kaptoli -- Politička povijest -- Feudalna anarhija -- Sukobi Kaptola i Gradeca -- Feudalni odnosi -- Feudalni posjed -- Gradska uprava -- Građanstvo -- Cehovi -- Vojna povijest -- Turska osvajanja -- Povijesni pregled  HRB13-08990 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Hrvatska -- 17. st. -- Gospodarska povijest -- Porezi -- Trgovina -- Obrti -- Agrarna proizvodnja -- Prirodne nepogode -- Politička povijest -- Turci -- Slobodni kraljevski gradovi -- Plemstvo -- Crkvena povijest -- Samostani -- Crkveni redovi -- Crkve -- Biskupije -- Kaptoli -- Povijesna studija  HRB13-01430 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Hrvatska -- 1907. -- Politička povijest -- Politički život -- Stranke -- Demonstracije -- Radnički pokret -- Štrajkovi -- Frankovci -- Gospodarska povijest -- Industrija -- Obrti -- Elektrifikacija -- Promet -- Kulturna povijest -- Graditeljstvo -- Kazalište -- Kinematografi -- Udruženja -- Društveni život -- Muzeji -- Socijal-demokratska stranka -- Povijesni prilog  HRB13-01429 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Hrvatska -- 19-20. st. -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Sveučilište -- Prosvjeta -- Radio -- Televizija -- Izdavaštvo -- Koncerti -- Kazalište -- Slikarstvo -- Glazba -- Svakodnevni život -- Parkovi -- Trgovi -- Ulice -- Promet -- Povijesni pregled -- Povijesna građa -- Memoari -- Putopisi   
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Hrvatska -- 1964-1967. -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Obrt -- Turizam -- Industrija -- Poljodjelstvo -- Povijest školstva -- Socijalna povijest -- Kulturna povijest -- Povijesna građa -- Statistika  HRB13-10063 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Hrvatska -- 1967-1969. -- Socijalna povijest -- Grad -- Uprava -- Sjednice -- Povijesni izvor -- Dnevni redovi sjednica  HRB13-08745 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- NDH -- 1934-1945. -- Politička povijest -- Socijalizam -- Komunizam -- Revolucija -- Stranke -- Omladina -- Ilegala -- Ustaše -- Državni teror -- Progoni -- Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Žrtve rata -- Obavještajne službe -- Diverzije -- Partizani -- Vojne postrojbe -- SKOJ -- KPJ -- KPH -- Povijesni pregled  HRB13-00068 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- NDH -- 1939-1945. -- Politička povijest -- Omladina -- Drugi svjetski rat -- Ustaše -- Partizani -- Antifašizam -- Povijesna studija  HRB13-06006 
 
Lokalna povijest -- Zagreb -- Pomerio -- Rijeka -- Hrvatsko Primorje -- Hrvatska -- 18-19. st. -- Kulturna povijest -- Povijesna geografija -- Toponomastika -- Historiografija -- Povijesna studija  HRB13-02789 
 
Lokalna povijest -- Žumberak -- 1941-1945. -- Politička povijest -- NOB -- Drugi svjetski rat -- Ustaše -- Partizani -- Bitke -- Fašizam -- AVNOJ -- KPJ -- KPH -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB13-01300 
 
Lošinj -- Turistički vodiči  HRB13-05890 
 
Lov -- Prapovijest  HRB13-06015 
 
Lovstvo -- Leksikoni  HRB13-03845 
 
Lukács, György  HRB13-07113 
 
Ljekovite biljke -- Priručnici  HRB13-11500 
 
Ljubav -- Moralni i etički aspekti  HRB13-02864 
 
Ljubav -- Religijski aspekti -- Kršćanstvo  HRB13-02864 
 
Ljubić, Kažimir  HRB13-02646 
 
Maček, Vladko  HRB13-04509  HRB13-07835 
 
Madagaskar -- Opisi i putovanja  HRB13-02953 
 
Magdić, Milivoj  HRB13-02536 
 
Mallarme, Stephane -- Pjesništvo  HRB13-03158 
 
Mamula, Lazar  HRB13-00828 
 
Mandić, Dominik -- Biografije  HRB13-06458 
 
Mandić, Leopold Bogdan, sanctus -- Biografije  HRB13-00824  HRB13-02297  HRB13-11344 
 
Manojlović, Lazar-Lala  HRB13-03730 
 
Maoduš, Stevo  HRB13-02128 
 
Marasović, Ivan  HRB13-00828 
 
Marija  HRB13-08527 
 
Marija -- Čuda i ukazanja -- Fatima  HRB13-10537 
 
Marija -- Kult  HRB13-01595 
 
Marija -- Kult -- Trsat  HRB13-02751 
 
Marjanović, Milan  HRB13-07138 
 
Markovac, Pavao  HRB13-11040 
 
Marksizam  HRB13-06688  HRB13-07113 
 
Marksizam -- Estetika  HRB13-09092 
 
Marksizam -- Kongresi  HRB13-05309   
 
Marulić, Marko  HRB13-04793 
 
Marx, Karl  HRB13-04872 
 
Matematička ekonomija -- Udžbenici  HRB13-06639  HRB13-06640 
 
Matematički radovi 16. i 17. st -- Fizika 16. i 17. st. -- Optika 16. i 17. st. -- Dubrovnik -- 16-17. st.  HRB13-03298 
 
Matematika za ekonomiste -- Udžbenici  HRB13-11719 
 
Matica hrvatska (Zagreb) -- Bibliografija  HRB13-06726 
 
Matica hrvatska (Zagreb) -- Povijest  HRB13-06726 
 
Matija Korvin  HRB13-05706 
 
Matoš, Antun Gustav  HRB13-10549  HRB13-06777 
 
Matoš, Antun Gustav -- Jezik i stil  HRB13-08706 
 
Medalje -- Hrvatska -- Izložbe  HRB13-10293 
 
Medicina -- Enciklopedije  HRB13-06978 
 
Medicina -- Povijest  HRB13-11882  HRB13-01120 
 
Medicina -- Udžbenici  HRB13-03679 
 
Međunarodna politika -- 1945.-1989.  HRB13-11129 
 
Međunarodna politika -- Leksikoni  HRB13-07001 
 
Međunarodna trgovina -- Leksikoni  HRB13-05996 
 
Međunarodna trgovina -- Udžbenici  HRB13-08394 
 
Međunarodne financije -- Udžbenici  HRB13-08394 
 
Međunarodni biennale slikarstva i kiparstva Italija - Jugoslavija -- (3 ; -- 1961) -- Katalozi  HRB13-07000 
 
Međunarodno pravo -- Udžbenici  HRB13-00158 
 
Meštrović, Ivan, kipar  HRB13-03731  HRB13-11055  HRB13-07234  HRB13-05837  HRB13-09856 
 
Metali  HRB13-09305 
 
Metali -- Obrada -- Priručnici     
 
Metalografija -- Priručnici   
 
Metalurgija -- Priručnici  HRB13-04031 
 
Methodius, sanctus  HRB13-07915 
 
Mihajlov, Mihajlo  HRB13-06724 
 
Mihanović, Antun  HRB13-04252 
 
Minijature -- Jugoslavija -- Iluminacije -- Rukopisne knjige -- 4-19. st.  HRB13-07210 
 
Minijaturno slikarstvo -- Zadar -- 11. st.  HRB13-03625 
 
Misionari -- Belgija -- Biografije  HRB13-04203 
 
Misionari -- Biografije  HRB13-08902 
 
Mladež -- Evangelizacija  HRB13-07271 
 
Mletačka Republika -- Odnosi -- Dubrovačka Republika  HRB13-07253 
 
Moderna -- Hrvatska književnost     
 
Moderna -- Hrvatska novela  HRB13-10551 
 
Moderna -- Slovenska književnost   
 
Moderna umjetnost -- Povijest  HRB13-09549 
 
Moderna umjetnost -- Srbija -- Izložbe  HRB13-08880 
 
Moderna umjetnost -- Teorija  HRB13-02775 
 
Modernizam -- Pjesništvo  HRB13-03158 
 
Moderno kiparstvo -- Jugoslavija  HRB13-05962 
 
Mohorović, Nino  HRB13-02128 
 
Molise -- Pregledna karta  HRB13-11255 
 
Moliški Hrvati  HRB13-11255 
 
Molitva  HRB13-03737  HRB13-01032 
 
Molitveni materijali  HRB13-07321  HRB13-07322 
 
Monetarno-kreditna politika -- Udžbenici  HRB13-08356 
 
Monopoli -- Sjedinjene Američke Države  HRB13-00550 
 
Montaigne, Michel de  HRB13-07335 
 
Monti, Lovro  HRB13-07811  HRB13-05001 
 
Moral -- Metafizičko utemeljenje  HRB13-04877 
 
Morejski rat (1684.-1699.) -- Dalmacija  HRB13-10038 
 
Moro, Leonardo  HRB13-05706 
 
Morpurgo, Vid  HRB13-05001 
 
Morske luke -- Hrvatska  HRB13-11798 
 
Morske luke -- Split  HRB13-09172 
 
Motovun, povijest  HRB13-11251 
 
Mozak -- Anatomija  HRB13-08473 
 
Mozak -- Bolesti  HRB13-08473 
 
Mrkoci, Marko  HRB13-00767 
 
Muhammad, prorok  HRB13-09380 
 
Mussolini, Benito  HRB13-07103 
 
Mustafa-beg Kliški  HRB13-06751 
 
Muzej Ljudevita Gaja (Krapina) -- Vodiči  HRB13-04882 
 
Muzej Slavonije (Osijek) -- Galerija slika -- Katalozi  HRB13-12029 
 
Muzej Staro selo (Kumrovec) -- Vodiči  HRB13-05827 
 
Muzeji -- Split -- Vodiči  HRB13-07474  HRB13-03215 
 
Nacionalni park Serengeti  HRB13-03734 
 
Nacionalno pitanje -- Dalmacija -- 19. st.  HRB13-08460 
 
Nacionalno pitanje -- Jugoslavija  HRB13-11165 
 
Nacizam -- Njemačka  HRB13-02188 
 
Nacrtna geometrija -- Udžbenici  HRB13-07748  HRB13-07751  HRB13-07749 
 
Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište (Zagreb) -- Povijest  HRB13-02398 
 
Nadrealizam -- Francuska književnost  HRB13-04889 
 
Nadrealizam -- Srpska književnost  HRB13-04889 
 
Nađ, Kosta  HRB13-01013 
 
Nafta -- Politički aspekti  HRB13-04618 
 
Naivno slikarstvo -- Jugoslavija  HRB13-05005 
 
Narodna nošnja -- Jugoslavija  HRB13-03900 
 
Narodna stranka (Cetinje)  HRB13-07811 
 
Narodna stranka (Dalmacija)  HRB13-08460 
 
Narodno sveučilište (Nova Gradiška) -- Povijest  HRB13-07569 
 
Narodno sveučilište ZAVNOH-a  HRB13-07979 
 
Narodno sveučilište ZAVNOH-a -- Dokumenti  HRB13-07979 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Dalmacija  HRB13-03314  HRB13-02119  HRB13-03316 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Đurđevac (okolica)  HRB13-08175 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Hrvatska  HRB13-11163 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Hrvatska -- Svjedočanstva  HRB13-01297 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Istra  HRB13-00296  HRB13-09943 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Istra -- Povijesni izvori  HRB13-00003 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Kronologija  HRB13-11162 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Memoari  HRB13-00280  HRB13-09234 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Partizanske postrojbe -- Hrvatska  HRB13-11772 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Sudjelovanje -- Intelektualci  HRB13-04388 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Vis (otok) -- Izložbe  HRB13-01802 
 
Narodnooslobodilački rat u Jugoslaviji (1941.-1945.) -- Zagreb  HRB13-10542 
 
Naselja -- Hrvatska -- 1945.-1974. -- Popisi  HRB13-08012 
 
Nassi, Francesco  HRB13-08674 
 
Nastava stranih jezika -- Govorne vježbe  HRB13-01295 
 
Nastavna sredstva i pomagala  HRB13-08854 
 
Nazor, Vladimir -- Pjesništvo  HRB13-09986 
 
Neolitske kulture -- Dalmacija  HRB13-00628 
 
Neolitske kulture -- Sopot (Vinkovci)  HRB13-02335 
 
Neretvanska dolina -- Povijest  HRB13-06301 
 
New York (grad) -- Opisi i putovanja  HRB13-10393 
 
Nezavisna Država Hrvatska -- Međunarodni odnosi  HRB13-11163 
 
Nezavisna Država Hrvatska -- Memoari  HRB13-11108 
 
Nin -- Kulturna povijest  HRB13-08687 
 
Nin -- Povijest  HRB13-08687 
 
Nobel, Alfred -- Biografije  HRB13-04395 
 
Nobelovci -- Biografije  HRB13-04395 
 
Nodilo, Natko  HRB13-03493  HRB13-00828 
 
Nogomet  HRB13-03201 
 
Novak, Slobodan, književnik  HRB13-04784 
 
Nove tendencije (umjetnički pokret)  HRB13-07050 
 
Novinarstvo -- Kongresi  HRB13-10298 
 
Novine -- Časopisi -- Rječnici -- Narodni preporod -- Ilirizam -- Mađarizacija -- Hrvatski jezik -- 19. st. -- Hrvatska  HRB13-09140 
 
Novum testamentum  HRB13-04301  HRB13-00697 
 
Novum testamentum -- Hermeneutika  HRB13-00697 
 
Nožina, Marko  HRB13-08660 
 
Nuklearna energija  HRB13-01035 
 
Nuklearna fizika  HRB13-01035 
 
Njemačka. -- Reichssicherheitshauptsamt. -- Geheime Staats-Polizei -- Povijest  HRB13-02188 
 
Oberpullendorf (Austrija) -- Monografija  HRB13-07013 
 
Obitelji -- Istra -- Pazinska knežija -- Pazin -- Habsburška Monarhija -- Povijesna građa -- Isprave  HRB13-02158 
 
Objava  HRB13-08327 
 
Obrazovanje -- Hrvatska -- 1941.-1945.  HRB13-07979 
 
Obrenović, Miloš  HRB13-04019 
 
Oecumenicum concilium Vaticanum -- (2 ; -- 1962-1965 ; Vatikan)  HRB13-11530  HRB13-11529 
 
Oecumenicum concilium Vaticanum -- (2 ; -- 1962-1965) -- Ekumenizam  HRB13-10342 
 
Oftalmologija -- Udžbenici  HRB13-08254 
 
Oktobarska revolucija (1917.) -- Sudjelovanje -- Hrvati  HRB13-08577 
 
Oktobarska revolucija (1917.) -- Utjecaj  HRB13-08577 
 
Organizacija proizvodnje -- Studije pokreta i vremena  HRB13-00584 
 
Osijek -- Gospodarstvo  HRB13-00290 
 
Osnovna eksperimentalna škola Jordanovac (Zagreb)  HRB13-11235 
 
Osnovna škola Bratstvo-jedinstvo (Zagreb)  HRB13-11235 
 
Osnovna škola Petar Biškup Veno (Predavac) -- Povijest  HRB13-09938 
 
Osor (Hrvatska) -- Starine  HRB13-07272 
 
Ozana Kotorska -- Biografije  HRB13-06272 
 
Paleoantropologija  HRB13-06383 
 
Pape -- Biografije  HRB13-00562  HRB13-05976 
 
Papua Nova Gvineja -- Društveni život i običaji  HRB13-06970 
 
Parać, Vjekoslav  HRB13-08153 
 
Pariz (Francuska) -- Opisi i putovanja  HRB13-10393 
 
Partizansko ratovanje -- Hrvatska -- 1941.-1945.  HRB13-08175 
 
Pašić, Nikola, st.  HRB13-04015 
 
Paulus -- VI., papa  HRB13-00562 
 
Pavelić, Ante, političar, -- 1889-1959  HRB13-08224  HRB13-07835  HRB13-04258 
 
Pavlek, Mihovil Miškina  HRB13-05796 
 
Pavlini -- Redovnička pravila  HRB13-05263 
 
Pavlinović, Mihovil  HRB13-12003  HRB13-09137 
 
Pavlinović, Mihovil -- Korespondencija  HRB13-08273 
 
Pavlinović, Mihovil, -- 1831-1887  HRB13-02646  HRB13-07811 
 
Pavlović, Juraj -- Djela  HRB13-08803 
 
Pčelarstvo -- Priručnici  HRB13-08295 
 
Pedagogija -- Leksikoni  HRB13-08306  HRB13-02814 
 
Pedagogija -- Udžbenici  HRB13-08303  HRB13-08304 
 
Perad -- Hranidba -- Krmne smjese  HRB13-10784 
 
Petar Krešimir, hrvatski kralj -- IV, -- 1058-1074  HRB13-05081 
 
Petković, Juraj  HRB13-04769 
 
Petranović, Božidar  HRB13-11555  HRB13-07811  HRB13-03493 
 
Petrov, Evgenij Petrovič  HRB13-11936 
 
Petrov, Stanko  HRB13-07294 
 
Petrov, Stanko -- Biografije  HRB13-12127 
 
Petrović Njegoš, Petar, II  HRB13-04019 
 
Piperata, Ivan Antun  HRB13-05001 
 
Pisana kultura -- Istra -- Izložbe  HRB13-04434 
 
Pisana kultura -- Kvarner -- Izložbe  HRB13-04434 
 
Pisano, Marko Antonio  HRB13-04769 
 
Pizzamano, Giovanni  HRB13-10127 
 
Planinarstvo -- Ivanec -- Povijest  HRB13-03280 
 
Planiranje obitelji -- Crkveni nauk  HRB13-08217 
 
Pletenje -- Priručnici  HRB13-10774  HRB13-10773 
 
Plitvička jezera -- Turistički vodiči  HRB13-08215  HRB13-00995 
 
Pliva (Zagreb) -- Povijest  HRB13-08542 
 
Počitelj (Čapljina) -- Turistički vodiči  HRB13-01808 
 
Podmanicki, Blaž  HRB13-05706 
 
Pokladni običaji -- Baranja (Madžarska)  HRB13-06459 
 
Polinezija -- Opisi i putovanja  HRB13-06930 
 
Poliomijelitis -- Imunizacija  HRB13-00981 
 
Političari -- Jugoslavija -- Biografije  HRB13-08427 
 
Politička ekonomija -- Ekonomija -- Udžbenici, sveučilišni  HRB13-10944 
 
Politička ekonomija -- Enciklopedije  HRB13-02540     
 
Politička korupcija -- Jugoslavija -- 1918.-1941.  HRB13-05791 
 
Politička povijest -- Antifašizam -- NOB -- Politički programi -- Društveni modeli -- Komunizam -- Drugi svjetski rat -- 1943. -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-09353 
 
Politička povijest -- Austrijska uprava -- Autonomaštvo -- Sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom -- Buna -- 1869. -- Krivošije -- Boka Kotorska -- Dalmacija -- Austro-Ugarska monarhija  HRB13-00828 
 
Politička povijest -- Austrijska uprava -- Francuska uprava -- Kulturna povijest -- Vojna povijest -- Pravna povijest -- Gospodarska povijest -- Histriografija -- 1797-1813. -- Zadar -- Dalmacija  HRB13-08674 
 
Politička povijest -- Austrijska uprava -- Radnički pokret -- Prvi svjetski rat -- Obznana -- Šestojanuarski režim -- Državni teror -- Politički život -- Stranke -- Nacionalno pitanje -- Sindikati -- Drugi svjetski rat -- Antifašizam -- NOP -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Četnici -- Ustaše -- Partizani -- Bitke -- 19-20. st. -- Hercegovina -- HSS -- Mlada Bosna -- SKOJ -- CK KPJ -- KPJ -- Povijesni pregled  HRB13-06292 
 
Politička povijest -- Austrijska uprava -- Stanovništvo -- Demografske prilike -- Sela -- Gradovi -- Gospodarska povijest -- Agrar -- Agrarni odnosi -- 1798. -- Dalmacija -- Povijesna građa -- Statistika  HRB13-03084 
 
Politička povijest -- Bizant -- Austrijska uprava -- Narodni preporod -- Talijanaštvo -- Klerikalizam -- Socijal-demokracija -- Stranke -- Talijanska okupacija -- Fašizam -- NOB -- Gospodarska povijest -- Agrar -- Pomorstvo -- Promet -- Zadruge -- Trgovina -- Urbari -- Kulturna povijest -- Glagoljaštvo -- Školstvo -- Povijest književnosti -- Povijest umjetnosti -- Etnologija -- Svakdnevni život -- Talijani -- Antika-20. st. -- Istra -- Hrvatska -- Povijesni pregled   
 
Politička povijest -- Crkvena povijest -- Biskupi -- Vladarske isprave -- Crkvena liturgija -- Felicijanova isprava -- 12. st. -- Zagrebačka biskupija -- Hrvatska -- Hrvatsko-Ugarska država -- Povijesna studija  HRB13-00099 
 
Politička povijest -- Crkvena povijest -- Klerikalizam -- NDH -- Politički život -- Ideologije -- 20. st. -- Hrvatska   
 
Politička povijest -- Crkvena povijest -- Klerikalizam -- Politički život -- Ideologije -- 20. st. -- Hrvatska   
 
Politička povijest -- Crkvena povijest -- Klerikalizam -- Politički život -- Ideologije -- 20. st. -- Hrvatska -- Prvi hrvatski katolički kongres, 1900.   
 
Politička povijest -- Dalmatinska marka -- Bizant -- Narodi vladari -- Mlečani -- Normani -- Crkvena povijest -- Protureformni pokret, 11. st. -- Crkvena jurisdikcija -- 10-14. st -- Hrvatska  HRB13-05080 
 
Politička povijest -- Demografske prilike -- Ratni zločini -- Genocid -- Progoni -- Teror -- 1943-1949. -- Istra -- Povijesna građa -- Spisak žrtava  HRB13-08151 
 
Politička povijest -- Demonstracije -- Radnički pokret -- Banovina Hrvatska -- Stranke -- Komunizam -- Politički život -- Koncentracioni logori -- Propaganda -- Državni teror -- Štrajkovi -- 1940. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesni pregled  HRB13-04570 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Konzulati -- Austrijska uprava -- Bečki kongres, 1815. -- Berlinski kongres, 1878. -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Pomorstvo -- Brodarstvo -- 1814-1918. -- Dalmacija -- Habsburška monarhija -- Austro-Ugarska monarhija -- Osmansko carstvo -- Sicilija -- Napulj -- Italija -- Svijet  HRB13-08342 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Konzulati -- Međunarodni odnosi -- Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Trgovina -- 18-19. st. -- Dubrovačka Republika -- Livorno -- Italija  HRB13-07251 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Konzulati -- Međunarodni odnosi -- Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Trgovina -- 18-19. st. -- Dubrovačka republika -- Rusija -- Osmansko carstvo -- Povijesna građa  HRB13-04346 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Konzulati -- Međunarodni odnosi -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- 15-18. st. -- Dubrovačka Republika -- Mletačka Republika -- Italija -- Španjolska  HRB13-07250 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Međunarodni odnosi -- Dubrovačka republika -- Konzulati -- Pomorstvo -- Trgovina -- 1739-1807. -- Dubrovnik -- Trst -- Povijesna građa  HRB13-06251 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Međunarodni odnosi -- Konzuli -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Pomorstvo -- Brodarstvo -- Crkvena povijest -- Kultovi -- Svetišta -- Slikarstvo -- Crkveni redovi -- Dominikanci -- 1750-1800. -- Dubrovačka republika -- Genova -- Italija  HRB13-04348 
 
Politička povijest -- Diplomacija -- Međunarodni odnosi -- Poslanstva -- Kulturna povijest -- Povijest književnosti -- Drama -- Proza -- Pjesništvo -- Kazalište -- Historiografija -- Korespondencija -- 18. st. -- Budva -- Dalmacija -- Venecija -- Italija -- Zapadna Europa -- Povijesna studija  HRB13-06390 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Antifašizam -- NOB -- Partizani -- Kongresi -- ZAVNOH -- AVNOJ -- Pravna povijest -- Ustav -- Zakonski akti -- Pravilnici -- Federalizam -- Sudstvo -- 1943-1944. -- Plaško -- Otočac -- Plitvice -- NDH -- NOO -- Povijesna studija  HRB13-09776 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Ustaše -- Fašizam -- Nacizam -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Okupacija -- Drang Nach Osten -- Talijansko presizanje -- 1941-1945. -- NDH  HRB13-07022 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Partizani -- Kongresi -- AVNOJ -- ZAVNOH -- Državna uprava -- Federalizam -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- 1941-1945. -- Topusko -- Plitvice -- Otočac -- Plaški -- NDH -- SKH  HRB13-09976 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Propaganda -- Novine -- Časopisi -- Domobranstvo -- Četnici -- Partizani -- Žene -- Omladina -- Vojna povijest -- Bitke -- Vojne formacije -- Gospodarska povijest -- Agrarna proizvodnja -- Kulturna povijest -- Zdravstvo -- Kazalište -- Prosvjeta -- Nepismenost -- 1941-1945. -- Slavonija -- NDH -- Povijesna građa  HRB13-04424 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Propaganda -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Partizani -- Ustaše -- Domobrani -- Četnici -- Bitke -- Vojna hijerarhija -- 1941. -- Garešnica -- Virovitica -- Bjelovar -- Slavonija -- Moslavina -- NDH -- CK SKJ -- KPH -- Kulturbund -- HSS -- Seljačka zaštita -- Seljačko kolo -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB13-03530 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Četnici -- Partizani -- Ustaše -- Antifašizam -- Kongresi -- ZAVNOH -- Talijanska okupacija -- Kapitulacija Italije, 1943. -- Narodi front -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- 1941-1943. -- Split -- Dalmacija -- Povijesni pregled  HRB13-05726 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Koncentracioni logori -- Fašizam -- Ustaše -- Žrtve rata -- Ratni zločini -- 1941-1948. -- NDH -- Jugoslavija -- Povijesna studija  HRB13-08393 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Kongresi -- ZAVNOH -- Partizani -- Antifašizam -- Ustaše -- Talijanska okupacija -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- Novine -- Časopisi -- Zdravstvo -- Kazalište -- 1941-1943. -- Dalmacija -- Goriski Kotar -- Istra -- Lika -- Banija -- Slavonija -- NDH -- NOO -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB13-03531 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Migracije -- Izbjeglice -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Partizani -- Ustaše -- Domobrani -- Bitke -- Srijemski front -- 1945. -- Slavonija -- NDH -- Vojvodina -- Madžarska -- KPH -- NOO -- AFŽ -- Povijesna studija  HRB13-06297 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Novine -- Časopisi -- Prosvjeta -- Propaganda -- Žene -- Omladina -- Vojne postrojbe -- Antifašizam -- Gospodarska povijest -- Agrarna proizvodnja -- Kulturna povijest -- Zdravstvo -- Kazalište -- Prosvjeta -- Nepismenost -- 1941-1945. -- Slavonija -- NDH -- Povijesna građa  HRB13-04423 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Ilegala -- Ustaše -- Državni teror -- Progoni -- Koncentracioni logori -- Žrtve rata -- 1941-45. -- Ivanec -- Bjelovar -- Varaždin -- NDH -- KPH -- Povijesni izvor -- Memoari -- Životopis  HRB13-10810 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Kongresi -- AVNOJ -- ZAVNOH -- Izbori -- Politički život -- Stranke -- 1941-1943. -- NDH -- AFŽ -- CK KPH -- HSS -- NOO -- Povijesna studija  HRB13-00485 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Kongresi -- Izbori -- ZAVNOH -- AVNOJ -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- 1941-1943. -- Virovitica -- Slavonija -- Baranja -- NDH -- HSS -- KPH -- NOO  HRB13-10378 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Kongresi -- Politički život -- Stranke -- Pravna povijest -- Državna uprava -- Federalizam -- 1943. -- Hrvatska -- NDH -- Povijesni pregled  HRB13-03167 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Kongresi -- ZAVNOH -- Antifašizam -- Talijanska okupacija -- Ustaše -- Četnici -- Narodna fronta -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Ratna mornarica -- 1941-1943. -- Hvar -- Brač -- Vis(otok) -- Sinj -- Trogir -- Split -- Zadar -- Šibenik -- Dalmacija -- KPH -- NOO -- Povijesni pregled  HRB13-03313 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Politički život -- Nacionalno pitanje -- Kongresi -- ZAVNOH -- AVNOJ -- Srpsko presizanje -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Socijalna povijest -- Agrarni odnosi -- Radnički pokret -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- 1941-1944. -- Slavonija -- Hrvatska -- NDH -- Povijesni pregled  HRB13-04599 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Pravna povijest -- Federalizam -- Suverenitet -- Društvene teorije -- Društveni modeli -- Ustav -- AVNOJ -- ZAVNOH -- Treće zasjedanje ZAVNOH-a -- 1943-1945. -- Hrvatska -- NDH -- Povijesni pregled  HRB13-06457 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Talijanska okupacija -- Zbjegovi -- Demonstracije -- Diverzije -- Ustanak -- Antifašizam -- Progoni -- Propaganda -- Vojna povijest -- Bitke -- Oružje -- Vojne formacije -- Ustaše -- Partizani -- Četnici -- Domobranstvo -- Povijest književnosti -- Kulturna povijest -- Izložbe -- 1941-1945. -- Dalmacija -- Hrvatsko Zagorje -- Slavonija -- NDH -- SKOJ -- KPH -- Povijesni pregled -- Povijesni izvor -- Memoari -- Popis književnika boraca  HRB13-03957 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Talijanska okupacija -- Ilegala -- NOB -- NOO -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- Partizani -- Mornarica -- 1943. -- Labin -- Buzet -- Pula -- Istra -- Hrvatska -- Slovenija -- Italija -- KPH -- AFŽ -- KP Italije -- SKOJ -- Povijesna studija  HRB13-10175 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Talijanska okupacija -- NOB -- Antifašizam -- Partizani -- Narodni heroji -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- 1941-1945. -- Dalmacija -- NDH -- Druga proleterska dalmatinska brigada -- Povijesni pregled -- Životopis  HRB13-02781 
 
Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Ustaše -- Ratni zločini -- Žrtve rata -- Genocid -- Koncentracioni logori -- Fašizam -- Državni teror -- Rimokatolička crkva -- Hrvatsko-srpski odnosi -- 1941-1945. -- NDH -- Povijesni pregled -- Statistika -- Popis poubijanog svećenstva SPC i židovske zajednice -- Propaganda  HRB13-08170 
 
Politička povijest -- Državni teror -- Komunizam -- Studenti -- Štrajk -- Udruženja -- Manifestacije -- Sveučilište -- 1937-1941. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesni pregled  HRB13-01780 
 
Politička povijest -- Feudalni odnosi -- Ban -- Državna uprava -- Diplomacija -- 1476-1477. -- Slavonija -- Dalmacija -- Hrvatska -- Hrvatsko-Ugarska država -- Povijesna građa -- Kronologija  HRB13-06233 
 
Politička povijest -- Feudalni odnosi -- Komunalni sistem -- Gradovi -- Privilegiji -- Kraljevi -- Pomoćne povijesne znanosti -- Kronologija -- Diplomatika -- Historiografija -- 12. st. -- Split -- Trogir -- Šibenik -- Omiš -- Dalmacija -- Hrvatsko-Ugarska država  HRB13-03793 
 
Politička povijest -- Feudalni odnosi -- Zlatna bula, 1242. -- Gradovi -- Slobodni kraljevski gradovi -- Privilegiji -- Pomoćne povijesne znanosti -- Diplomatika -- Topografija -- Paleografija -- Crkvena povijest -- Biskupije -- Kaptoli -- Hereze -- Felicijanova isprava -- Crkvena liturgija -- Glagoljaštvo -- 11-13. st. -- Zagreb -- Hrvatska -- Hrvatsko-Ugarska država  HRB13-05085 
 
Politička povijest -- Grci -- Kolonizacija -- Rimljani -- Naselja -- Seoba naroda -- Pomoćne povijesne znanosti -- Epigrafija -- Diplomatika -- Toponomastika -- Gospodarska povijest -- Rimsko doba -- 1-7. st. -- Epidaur -- Dubrovnik -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-06226 
 
Politička povijest -- Historiografija -- Narodni vladari -- Vladarske isprave -- Epigrafija -- Hrvatsko pitanje -- Hrvatska državnost -- Mletačka uprava -- Crkvena povijest -- Crkveno graditeljstvo -- Pokrštavanje -- Biskupije -- Sabori -- Crkveni sabori -- 4-14. st. -- Nin -- Hrvatska -- Hrvatsko-Ugarska država -- Mletačka Republika -- Povijesna studija  HRB13-08339 
 
Politička povijest -- Historiografija -- Udruženja -- Omladina -- Jugoslavenstvo -- Zeleni kadar -- Radnički pokret -- Narodno vijeće SHS -- Vidovdanski ustav -- Obznana -- Hrvatsko-srpski odnosi -- NOB -- ZAVNOH -- AVNOJ -- 19. st. -- 1881-1968. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska monarhija -- Kraljevina SHS -- Jugoslavija -- Povijesni pregled -- Životopis  HRB13-07198 
 
Politička povijest -- Hrvatsko pitanje -- Politički život -- Narodni preporod -- Revolucija, 1848. -- Bachov apsolutizam -- Ideologije -- Diplomacija -- 18-19. st. -- Hrvatska -- Habsburška monarhija  HRB13-10563 
 
Politička povijest -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Nacionalno pitanje -- Radnički pokret -- Vojna povijest -- Balkanski ratovi -- Stranke -- 1909-1914. -- Austro-Ugarska monarhija -- Hrvatska -- Srbija -- Socijal demokratska stranka Hrvatske -- Socijal demokratska stranka Srbije  HRB13-00900 
 
Politička povijest -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Velikosrpska propaganda -- Klerilalizam -- Jugoslavenstvo -- Nacionalni pokreti -- Ujedinjenje, 1918. -- Hrvatsko pitanje -- Stranke -- Komunisti -- NOB -- Travanjski rat, 1941. -- 1941. -- 19-20. st. -- Hrvatska -- Austro-Ugarska monarhija -- Kraljevina Jugoslavija -- NDH -- SFR Jugoslavija -- Povijesna studija -- Historiografija  HRB13-01008 
 
Politička povijest -- Ideologija -- Komunizam -- NOB -- Kongresi -- Omladina -- Udruženja -- 1964-1968. -- Zagreb -- Hrvatska -- CK SKJ -- JNA -- CK SOH -- Povijesni izvor  HRB13-09503 
 
Politička povijest -- Iliri -- Rimljani -- Seoba naroda -- Slaveni -- Hrvati -- Narodni preporod -- Iredentizam -- Izbori -- Politički život -- Stranke -- Sabori -- Istarski sabor -- Prvi svjetski rat -- Fašizam -- Drugi svjetski rat -- Tršćanska kriza -- Kulturna povijest -- Glagoljaštvo -- Hrvatski jezik -- Društveni život -- Školstvo -- Književnost -- Novine -- Časopisi -- Kazalište  HRB13-09012 
 
Politička povijest -- Ilirizam -- Jugoslavenstvo -- Politički život -- Javni život -- Narodni preporod -- 19. st. -- Hrvatska -- Povijest književnosti -- Hrvatski jezik -- Povijesna građa  HRB13-04252 
 
Politička povijest -- Isprave -- Dokumenti -- Arhivistika -- 13-17. st. -- Nin -- Hrvatska -- Mletačka Republika -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesni pregled  HRB13-05179 
 
Politička povijest -- Izbori -- Gradska uprava -- Stranke -- Komunizam -- Politički progoni -- Rezolucije -- Studenti -- Propaganda -- Žene -- Konferencije -- Antikomunizam -- 1920. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-10594 
 
Politička povijest -- Komunizam -- Književnost -- Društveni život -- Ujedinjenje, 1918. -- Jugoslavenstvo -- Revolucija -- Socijalna povijest -- Izdavaštvo -- Novine -- Časopisi -- Ilegala -- Stranke -- Inteligencija -- Hrvati -- 1918-1927. -- Hrvatska -- Kraljevina Jugoslavija SHS -- Sovjetski Savez -- Povijesni pregled  HRB13-10124 
 
Politička povijest -- Komunizam -- Socijalizam -- Samoupravljanje -- Socijalna politika -- Kulturna politika -- Školstvo -- Zdravstvo -- Znanost -- Ideologija -- Međunarodni odnosi -- Odgoj -- Kongresi -- 1964-1968. -- Hrvatska -- Povijesna građa (izvještaj)  HRB13-09493 
 
Politička povijest -- Koncentracioni logori -- Drugi svjetski rat -- Fašizam -- Nacizam -- Ustaše -- Progoni -- Državni teror -- Ratni zločini -- Antifašizam -- Komunisti -- Partizani -- 1941-1945. -- Jasenovac -- NDH -- Povijesni izvori -- Memoari -- Propaganda  HRB13-07765 
 
Politička povijest -- Koncentracioni logori -- Fašizam -- Državni teror -- Progoni -- Ratni zločini -- Ustaše -- Komunisti -- Partizani -- Drugi svjetski rat -- 1941-1945. -- Jasenovac -- NDH -- Povijesni izvori -- Memoari -- Propaganda  HRB13-07764 
 
Politička povijest -- Kongres -- Šesti kongres SSRNH -- Komunisti -- Samoupravljanje -- Reforma -- Gospodarska povijest -- Socijalna povijest -- Pravna povijest -- Povijest školstva -- 1966. -- Zagreb -- Hrvatska -- SFR Jugoslavija -- Povijesni izvor -- Spisak članova glavnog odbora SSRNH  HRB13-09879 
 
Politička povijest -- Kongresi -- Udruženja -- Omladina -- Komunizam -- 1968. -- Hrvatska -- Jugoslavija -- Povijesni izvor  HRB13-09504 
 
Politička povijest -- Kongresi -- ZAVNOH -- AVNOJ -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Antifašizam -- Partizani -- Federalizam -- Vojna povijest -- Vojne formacije -- 1941-1945. -- Topusko -- Plitvice -- Otočac -- Plaški -- NDH -- SKH -- Povijesna studija  HRB13-02015 
 
Politička povijest -- Kulturna povijest -- Filologija -- Stanovništvo -- Etnogeneza -- Migracije -- 9-15. st. -- Južni Slaveni -- Historiografija  HRB13-03507 
 
Politička povijest -- Kulturna povijest -- Ljetopis popa Dukljanina -- Glagoljaštvo -- Kršćanstvo -- Historiografija -- 12. st. -- Hrvatska -- Hercegovina -- Crna Gora   
 
Politička povijest -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Turski ratovi -- Mlečani -- Utvrde -- 1477-1482. -- Senj -- Dubrovnik -- Ugarsko-Hrvatska država -- Životopisi  HRB13-05706 
 
Politička povijest -- Međunarodni odnosi -- Iseljeništvo -- Propaganda -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- Novine -- Časopisi -- Udruženja -- Klubovi -- Narodni običaji -- Folklor -- Ples -- Kazalište -- Sport -- 1966-1968. -- Zagreb -- Europa -- Svijet -- Povijesni izvor -- Izvještaj društva  HRB13-06727 
 
Politička povijest -- Međunarodni odnosi -- Mlečani -- Narodni vladari -- Bizant -- 10-15. st. -- Dalmacija -- Ugarsko-Hrvatska država -- Historiografija  HRB13-05081 
 
Politička povijest -- Mletačka Krajina -- Turski ratovi -- Narodni preporod -- Sjedinjenje Hrvatske -- Sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom -- Slavenstvo -- Iredentizam -- Jugoslavenstvo -- Zadarska rezolucija, 1905. -- 17-20. st. -- Dalmacija -- Austro-Ugarska Monarhija -- Rusija  HRB13-07196 
 
Politička povijest -- Mletačka uprava -- Bune -- Ustanci -- Zadarski mir, 1358. -- Četvrti križarski rat -- 1045-1409. -- 11-15. st. -- Zadar -- Dalmacija -- Hrvatska -- Hrvatsko-Ugarska država -- Mletačka republika -- Povijesni pregled  HRB13-12163 
 
Politička povijest -- Mletačka uprava -- Gospodarska povijest -- Demografske prilike -- Naseljavanje -- Historiografija -- 17. st. -- Istra -- Hrvatska  HRB13-00836 
 
Politička povijest -- Mletačka uprava -- Uprava -- Svakodnevni život -- 1741. -- Dalmacija -- Zadar -- Povijesna građa -- Povijesni izvori  HRB13-07873 
 
Politička povijest -- Nacionalne manjine -- Česi -- Kolonizacija -- Migracije -- Vojna povijest -- Turska osvajanja -- Izbjeglice -- Kulturna povijest -- Školstvo -- Prosvjeta -- 18-20. st. -- Bjelovar -- Požega -- Daruvar -- Slavonija -- Hrvatska  HRB13-08330 
 
Politička povijest -- Nacionalno pitanje -- Iredentizam -- Fašizam -- Antifašizam -- Stranke -- Granice -- Drugi svjetski rat -- 19-20. st. -- Friuli -- Venezia Giulia -- Trst -- Italija -- Jugoslavija  HRB13-08091 
 
Politička povijest -- Nacionalno pitanje -- Seljaštvo -- Socijalizam -- Jugoslavenstvo -- Jezikoslovlje -- Filozofija -- 1953-1966. -- Hrvatska -- Jugoslavija -- Povijesni izvor  HRB13-04760 
 
Politička povijest -- Narodni preporod -- 1874-1911. -- Dalmacija -- Povijesna građa -- Korespodencija -- Životopisi  HRB13-02646 
 
Politička povijest -- Narodni preporod -- Autonomaštvo -- Hrvatstvo -- Sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom -- Političke stranke -- Narodnjaci -- Kulturna povijest -- Novine i časopisi -- Izdavaštvo -- Gospodarska povijest -- Banke -- Trgovina -- Obrt -- 19. st. -- Dalmacija -- Split  HRB13-05001 
 
Politička povijest -- Narodni preporod -- Hrvatski jezik -- Sabori -- Dalmatinski sabor -- Kulturna povijest -- Novine -- Časopisi -- Prosvjeta -- Povijest književnosti -- 1817-1889. -- Dalmacija -- Povijesna studija -- Životopisi  HRB13-11564 
 
Politička povijest -- Narodni preporod -- Ideologija -- Inteligencija -- Listopadska diploma -- Revolucija, 1848. -- Apsolutizam -- Stranke -- 1848-1862. -- Dalmacija -- Povijesna građa -- Polemike  HRB13-03493 
 
Politička povijest -- Narodni preporod -- Kulturna povijest -- Povijest književnosti -- Historiografija -- 19. st. -- Dalmacija -- Hrvatska -- Bosna -- Povijesni izvor -- Rasprave -- Govori -- Putopisi -- Članci  HRB13-04429 
 
Politička povijest -- Narodni vladari -- Sabori -- Duvanjski sabor, 823. -- Granice -- Doseljenje Slavena -- Etnogeneza -- Ljetopisi -- Kronike -- 823. -- Hrvatska -- Duvanjsko polje -- Hercegovina  HRB13-03378 
 
Politička povijest -- NOB -- Ilegala -- Antifašizam -- Radnički pokret -- Vojna povijest -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- Vojne postrojbe -- Bitke -- Žrtve rata -- 1894-1945. -- Bosanski Brod -- BiH -- Povijesna građa -- Kronologija  HRB13-04064 
 
Politička povijest -- NOB -- ZAVNOH -- AVNOJ -- KPJ -- KPH -- Povijest medicine -- Zdravstvena služba -- Povijest školstva -- 1941-1945. -- NDH -- Jugoslavija  HRB13-09942 
 
Politička povijest -- Omladina -- Jugoslavenstvo -- Prvi svjetski rat -- Propaganda -- Hrvatsko Zagorje -- Austro-Ugarska monarhija -- 1912-1918.  HRB13-02858 
 
Politička povijest -- Pacta Conventa -- Hrvatska plemena -- Plemstvo -- 12-14. st. -- Hrvatska -- Historiografija -- Polemika  HRB13-05077 
 
Politička povijest -- Politički život -- Konferencija -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Zdravstvo -- Financije -- Općina -- Reforme -- 1969. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesni izvor  HRB13-08040 
 
Politička povijest -- Politički život -- Kongresi -- Peti kongres SKH -- Nacionalno pitanje -- Međunarodni odnosi -- Gospodarska povijest -- Industrija -- Poljoprivreda -- Trgovina -- Školstvo -- Prosvjeta -- 26-29.4.1965. -- Zagreb -- Hrvatska -- SFRJ -- Povijesni izvor -- Stenografske bilješke  HRB13-09497 
 
Politička povijest -- Politički život -- Kongresi -- Šesti kongres SKH -- 1968. -- Hrvatska -- Povijesni izvor -- Rezolucija  HRB13-09498 
 
Politička povijest -- Politički život -- Mađarizacija -- Ilirizam -- Revolucija, 1848. -- Kulturna povijest -- Povijest književnosti -- Hrvatski jezik -- 1809. -- Hrvatska -- Habsburška monarhija -- Historiografija -- Životopisi  HRB13-04019 
 
Politička povijest -- Politički život -- Stranke -- Novine i časopisi -- Aneksija Bosne, 1908. -- Mađarizacija -- Riječka rezolucija -- Jugoslavenski odbor -- 1891-1917. -- Hrvatska -- Životopis  HRB13-04015 
 
Politička povijest -- Politički život -- Ustaše -- Stranke -- Šestojanuarski režim -- Progoni -- Državni teror -- Politička emigracija -- Fašizam -- Srpsko presizanje -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Atentat u Marseillesu, 1934. -- Drugi svjetski rat -- Novine -- Časopisi -- Propaganda -- 1928-1941. -- Hrvatska -- Kraljevina Jugoslavija -- Povijesna studija  HRB13-04589 
 
Politička povijest -- Progoni -- Radnički pokret -- Socijal-demokracija -- Socijalizam -- Udruženja -- Komunizam -- Jugoslavenstvo -- 1892-1941. -- Karlovac -- Kordun -- Lika -- Pokuplje -- Hrvatska  HRB13-02406 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Gospodarstvo -- Obrtnici -- Trgovina -- Brodograditelji -- Brodarstvo -- Revolucija, 1848. -- Udruženja -- Srbi-katolici -- 1848-1897. -- Dubrovnik -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-07922 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Sindikati -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Koncentracioni logori -- 1919-1959. -- Međimurje -- Hrvatska -- Kraljevina SHS -- NDH -- Jugoslavija  HRB13-08812 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Socijal-demokracija -- Socijalizam -- Komunizam -- Štrajkovi -- Prvi svjetski rat -- Gospodarska povijest -- Industrija -- Drvna industrija -- Rudarstvo -- Trgovina -- Vinogradarstvo -- Pomorstvo -- Željeznica -- Trgovačko-obrtničke komore -- Izložbe -- Kulturna povijest -- Čitaonice -- Udruženja -- Časopisi -- 1848-1919. -- Hrvatska -- Srijem -- Engleska -- Povijesni pregled -- Vodič  HRB13-02262 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Stranke -- Socijalizam -- Izbori -- Državni teror -- Hrvatsko pitanje -- Hrvatstvo -- Jugoslavenstvo -- Kulturna povijest -- Knjižnice -- Čitaonice -- Novine -- Časopisi -- Propaganda -- 1939-41. -- Vinodol -- Hrvatsko primorje -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-00293 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Štrajk -- Demonstracije -- Sporazum Cvetković-Maček -- Izbori -- Trojni pakt -- Terorizam -- Talijanska okupacija -- Fašizam -- NOB -- Ratni zločini -- Ustanak -- Izbjeglice -- Vojna povijest -- Bitke -- Vojne formacije -- Partizai -- Ustaše -- Četnici -- Oružje -- Ratna mornarica -- Kulturna povijest -- Povijesna studija  HRB13-05892 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Štrajk -- Socijal-demokracija -- Socijalizam -- Gospodarska povijest -- Industrija -- Povijest medicine -- Bolnice -- Kulturna povijest -- Čitaonice -- Tečajevi -- Priredbe -- Novine -- Časopisi -- 1867-1894. -- Slavonija -- Hrvatska -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesna građa  HRB13-06931 
 
Politička povijest -- Radnički pokret -- Štrajkovi -- Socijalizam -- SIndikati -- 1900-1902. -- Zagreb -- Povijesni pregled -- Povijesna građa -- Rukopisi  HRB13-02266 
 
Politička povijest -- Radništvo -- Društvene teorije -- Komunizam -- Sindikati -- Gospodarska povijest -- Lokalna povijest -- Industrija -- Agrarna proizvodnja -- Demografija -- Zakonodavstvo -- 1945-1967. -- Hrvatska -- Jugoslavija -- Povijesni pregled  HRB13-05212 
 
Politička povijest -- Revolucija, 1848. -- Ilirizam -- Bachov apsolutizam -- Austro-Ugarska nagodba -- Hrvatsko-Ugarska nagodba -- Hrvatsko-Mađarski odnosi -- Mađarsko presizanje -- Revizija Hratsko-Ugarske nagodbe -- Trojedna kraljevina -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Stranke -- Sjedinjenje Hrvatskih zemalja -- Sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom -- 1835-1886. -- Hrvatska -- Habsburška monarhija -- Austro-Ugarska monarhija -- Povijesna studija  HRB13-10571 
 
Politička povijest -- Rimljani -- Bizant -- Mletačka uprava -- Francuska uprava -- Austrijska uprava -- Narodni pokret -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- Iredentizam -- Autonomaštvo -- Talijanska okupacija -- Antika-1945. -- Zadar -- Trogir -- Split -- Dalmacija  HRB13-01026 
 
Politička povijest -- Rimljani -- Mletačka uprava -- Vojna povijest -- Pomorske bitke -- Mornarica -- Pomorstvo -- Brodogradnja -- Jadransko pitanje -- Antika-20. st. -- Dalmacija  HRB13-07809 
 
Politička povijest -- Rimljani -- Narodni vladari -- Pacta Conventa -- Komunalni sistem -- Mletačka uprava -- Kršćanstvo -- Utvrde -- Plemstvo -- Austrijska uprava -- Gospodarska povijest -- Pomorstvo -- Brodarstvo -- Luka -- Brodograditelji -- Gusari -- 7-20. st. -- Nin -- Hrvatska -- Habsburška Monarhija -- Mletačka Republika -- Povijesni pregled  HRB13-06703 
 
Politička povijest -- Rimska uprava -- Mletačka uprava -- Austrijska uprava -- Crkvena povijest -- Crkveni redovi -- Crkveno graditeljstvo -- Samostani -- Biskupije -- Kultovi -- Svetišta -- Pomoćne povijesne znanosti -- Epigrafija -- Heraldika -- Antika-19. st. -- Istra -- Pula -- Poreč -- Trst -- Novigrad -- Rovinj -- Milje -- Briuni -- Pazin -- Povijesna građa  HRB13-08437 
 
Politička povijest -- Rimska uprava -- Mletačka uprava -- Francuska uprava -- Statuti gradova -- Kulturna povijest -- Palače -- Muzeji -- Crkvena povijest -- Svetišta -- Crkveni redovi -- Povijest umjetnosti -- Antička umjetnost -- Crkveno graditeljstvo -- Slikarstvo -- Antika-20. st. -- Istra -- Regionalna monografija  HRB13-03961 
 
Politička povijest -- Sabori -- Hrvatski sabor -- Plemstvo -- 16. st. -- Hrvatska -- Habsburgovci  HRB13-05070 
 
Politička povijest -- Seljačke bune -- Pravna povijest -- Sudovi -- Gospodarska povijest -- Porez -- Feudalna renta -- Feudalni odnosi -- 17-18. st. -- Pokuplje -- Hrvatska  HRB13-03260 
 
Politička povijest -- Seoba naroda -- Etnogeneza -- Bizant -- Franačka uprava -- Avari -- Kolonizacija -- Utvrde -- Crkvena povijest -- Crkveno graditeljstvo -- Eufrazijeva bazilika -- Povijest umjetnosti -- 5-10. st. -- Istra  HRB13-06677 
 
Politička povijest -- Seoba naroda -- Goti -- Hrvati -- Slaveni -- Narodni vladari -- Tatari -- Crkvena povijest -- Crkveni sabori -- Crkveno graditeljstvo -- Crkveni pokreti -- Nadbiskupija -- Sudstvo -- 6-13. st. -- Split -- Dalmacija -- Istra -- Hrvatska -- Bizantsko carstvo -- Hrvatsko kraljevstvo -- Ugarsko-Hrvatska dražava -- Povijesna građa  HRB13-11033 
 
Politička povijest -- Sjedinjenje Hrvatske -- Priključenje Istre Hrvatskoj -- Međunarodni odnosi -- Hrvatsko-Talijanski odnosi -- Jugoslavensko-Talijanski odnosi -- Talijanska okupacija -- 1943-1945. -- Istra -- Trst -- Italija -- Jugoslavija -- Povijesna studija  HRB13-02014 
 
Politička povijest -- Slaveni -- Avari -- Franci -- Narodni vladari -- Pacta Conventa -- Bosansko Kraljevstvo -- Turski ratovi -- Etnogeneza -- Slobodni kraljevski gradovi -- Trgovišta -- Plemstva -- Sabori -- Splitski sabori, 925-928. -- Dubrovačka Republika -- Hrvati Muslimani -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- Brodarstvo -- Kulturna povijest -- Glagoljaštvo -- Obrazovanje -- Povijest umjetnosti -- Kiparstvo -- Graditeljstvo -- Povijest književnosti -- Pjesništvo -- Demografske prilike -- Migracije -- Socijalna povijest -- Crkvena povijest -- Redovnici -- Pravna povijest -- Sudstvo -- Antika-1526. -- Hrvatska  HRB13-03756 
 
Politička povijest -- Slavenstvo -- Turci -- Kulturna povijest -- Crkvena povijest -- Svećenstvo -- Kršćanstvo -- Katolička crkva -- Pravoslavna crkva -- 1617-1676. -- Hrvatska -- Habsburška monarhija -- Rusija -- Povijesna studija -- Životopisi  HRB13-03411 
 
Politička povijest -- Socijal-demokracija -- Kongresi -- Radnički pokret -- Socijalizam -- Prvi svjetski rat -- Austro-Ugarska monarhija -- Štrajkovi -- Sindikati -- Oktobarska revolucija -- Propaganda -- Kraljevina Jugoslavija -- Ujedinjenje, 1918. -- Narodno vijeće, SHS -- Stranke -- 1910-1919. -- Slavonija -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-05148 
 
Politička povijest -- Socijalizam -- Ideologija -- Politički program -- Austro-ugarska monarhija -- Izdavaštvo -- Novine -- 1890-1907. -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-03684 
 
Politička povijest -- Socijalizam -- Samoupravljanje -- Reforma -- Reorganizacija države -- Hrvatsko proljeće -- Gospodarska povijest -- Agrarna reforma -- Agrarna proizvodnja -- Industrija -- Financije -- Državni proračun -- 1968. -- Zagreb -- Hrvatska -- SFR Jugoslavija -- CK SKH -- Povijesni izvor -- Govori  HRB13-09514 
 
Politička povijest -- Socijalizam -- Stranke -- Ideologija -- 1968. -- Zagreb -- Hrvatska -- SKH -- Povijesni izvor -- Statutarne odluke  HRB13-08738 
 
Politička povijest -- Socijalna povijest -- Mletačka uprava -- Skupština -- Progoni -- 1649. -- Dalmacija -- Hvar -- Povijesna građa -- Povijesni izvori  HRB13-10127 
 
Politička povijest -- Srpsko presizanje -- Sudski proces -- Veleizdajnički procesi -- Friedjungov proces -- Hrvatsko-srpski odnosi -- 1909. -- Beč -- Austro-Ugarska Monarhija  HRB13-09777 
 
Politička povijest -- Stranke -- Komunizam -- Radnički pokret -- Ilegala -- Sindikati -- Štrajkovi -- Policija -- Državni teror -- Progoni -- 1924-1925. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-05294 
 
Politička povijest -- Stranke -- Kongresi -- Šesti kongres -- SKH -- Komunizam -- Ideologija -- 1969. -- Hrvatska -- SFRJ -- SKJ -- SKH -- Povijesni izvor -- Stenografske bilješke   
 
Politička povijest -- Stranke -- Kongresi -- Šesti kongres SKH -- Ideologija -- Komunizam -- 1969. -- Hrvatska -- SFRJ -- SKJ -- SKH -- Povijesni izvor -- Stenografske bilješke     
 
Politička povijest -- Stranke -- Narodni preporod -- Hrvatsko-srpski odnosi -- Novine i časopisi -- Dalmatinski sabor -- Srpsko presizanje -- Pravoslavlje -- Narodna stranka -- Autonomaška stranka -- 1848-1881. -- Dalmacija  HRB13-07811 
 
Politička povijest -- Stranke -- Novi Kurs -- Zadarska rezolucija -- Hrvatsko-Srpski odnosi -- Riječka rezolucija -- Jugoslavenstvo -- Sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom -- Autonomaštvo -- 1905. -- Zadar -- Dalmacija -- Hrvatsko-Srpska koalicija -- Hrvatska stranka prava -- Klub Hrvatske stranke  HRB13-11950 
 
Politička povijest -- Stranke -- Politički programi -- Ideologije -- Socijalizam -- Radnički pokret -- Izdavaštvo -- Novine -- Prva internacionala -- Pariška komuna -- 1864-1880. -- Hrvatska -- Ugarska -- Povijesna studija  HRB13-00901 
 
Politička povijest -- Stranke -- Politički život -- Županije -- Župani -- 1861-1865. -- Zagrebačka županija -- Hrvatska -- Habsburška monarhija -- Unionistička stranka -- Samostalna narodna stranka -- Narodno-liberalna stranka -- Povijesni pregled -- Životopis  HRB13-05536 
 
Politička povijest -- Stranke -- Pomorstvo -- Politički život -- Kongresi -- Socijalna povijest -- Sindikati -- Mornarica -- Udruženja -- Radnički pokret -- 1935-1940. -- Dalmacija -- Hrvatska -- Povijesni pregled  HRB13-06711 
 
Politička povijest -- Talijanska okupacija -- Fašizam -- Radnički pokret -- Omladina -- Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Partizani -- Koncentracioni logori -- Vojne formacije -- Bitke -- 1919-1942. -- Istra -- Gorski Kotar -- Hrvatska -- Kraljevina SHS -- Jugoslavija -- NDH -- KPJ -- NOV -- KPH -- NOO -- AOŽ -- Povijesna studija  HRB13-10832 
 
Politička povijest -- Turska uprava -- Trgovina -- Svakodnevni život -- Društveni život -- Crkvena povijest -- Pravoslavna crkva -- Katolička crkva -- Crkveno graditeljstvo -- Školstvo -- Turski ratovi -- Okupacija Bosne, 1878. -- 1835-1900. -- Tuzla -- Bosna i Hercegovina -- Osmansko carstvo -- Austro-Ugarska Monarhija -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB13-01703 
 
Politička povijest -- Turski ratovi -- Bolesti -- Morlaci -- Arbanasi -- Mletačka Krajina -- Graditeljstvo -- Utvrde -- Granice -- Gospodarska povijest -- Trgovina -- 15-19. st. -- Zadar -- Dalmacija  HRB13-11118 
 
Politička povijest -- Turski ratovi -- Rusija na Balkanu -- Socijaldemokracija -- 19. st. -- Srbija -- Balkan -- Ukrajina -- Radničke novine (novine) -- Historiografija -- Povijesne studije  HRB13-09821 
 
Politička povijest -- Turski ratovi -- Turska uprava -- Austrijska uprava -- Selo -- Naseljavanje -- Demografske prilike -- Radnički pokret -- NOB -- Gospodarska povijest -- Arheologija -- 16-20. st. -- Moslavina -- Hrvatska   
 
Politička povijest -- Ustaše -- Koncentracioni logori -- Antifašizam -- NOB -- Drugi svjetski rat -- 1941. -- Kerestinac -- NDH -- Povijesni izvor -- Memoari  HRB13-05246 
 
Politička povijest -- Vladari -- Diplomacija -- Slavenstvo -- Pravoslavna crkva -- Svećenstvo -- 1839-1867. -- Crna Gora -- Srbija -- Rusija -- Austro-Ugarska monarhija -- Osmansko carstvo -- Povijesna građa   
 
Politička povijest -- Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Travanjski rat, 1941. -- Vojne formacije -- Domobranstvo -- Ustaše -- Partizani -- Bitke -- 1941-1945. -- Slavonija -- NDH -- KPJ -- SKOJ -- KPH -- KPJ -- ZAVNOH -- AFŽ -- Povijesna studija  HRB13-07245 
 
Politička povijest -- Vojna povijest -- Kulturna povijest -- 15-20. st. -- Dalmacija -- Bosna i Hercegovina -- Genealogija  HRB13-07529 
 
Politička povijest -- Vojna povijest -- Socijalna povijest -- Uskoci -- Seljačke bune -- Vojska -- 1573. -- Hrvatska -- Stubica -- Žumberak -- Povijesna građa  HRB13-08660 
 
Političke stranke -- Jugoslavija -- 1919-1965.  HRB13-07344 
 
Politički progoni -- Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika  HRB13-09991 
 
Poljoprivreda -- Enciklopedije  HRB13-08632 
 
Poljoprivreda -- Slavonija  HRB13-08853 
 
Pomoćne povijesne znanosti -- Epigrafija -- Diplomatika -- Kronologija -- Paleografija -- Crkvena povijest -- Nadbiskupije -- Splitska nadbiskupija -- Grobna umjetnost -- Politička povijest -- Narodni vladari -- 10. st. -- Split -- Dalmacija -- Hrvatska  HRB13-04615 
 
Pomoćne povijesne znanosti -- Historiografija -- Objavljivanje dokumenata -- 15. st. -- 20. st. -- Hrvatska  HRB13-01446 
 
Pomoćne povijesne znanosti -- Topografija -- Selo -- Crkveno graditeljstvo -- Dubrovačka republika -- Uprava -- 14. st. -- Dubrovnik -- Župe -- Šumet -- Rijeka dubrovačka -- Gruž -- Zaton  HRB13-06232  HRB13-06242 
 
Pomorski muzej (Dubrovnik) -- Stalni postav  HRB13-06250 
 
Pomorski promet -- Brodogradnja -- Ekonomika prometa  HRB13-09758 
 
Pomorstvo -- Boka Kotorska -- Povijest  HRB13-03104 
 
Popis stanovništva -- Hrvatska  HRB13-08004 
 
Popjevke  HRB13-01012 
 
Popović, Koča, oficir  HRB13-01013 
 
Potočanac, Josip  HRB13-06296 
 
Potvrda (Sakrament)  HRB13-10304 
 
Povaljska listina  HRB13-08067 
 
Povijesne isprave -- Istra -- Izložbe  HRB13-04434 
 
Povijesne isprave -- Kvarner -- Izložbe  HRB13-04434 
 
Povijesni izvori -- Hrvatska -- Srednji vijek  HRB13-08639 
 
Povijesnost -- Fenomenološki pristup  HRB13-08293 
 
Povijest filozofije  HRB13-08447 
 
Povijest filozofije -- Politička povijest -- Jugoslavenstvo -- Hrvatsko pitanje -- Nacionalno pitanje -- 1955-1966. -- Hrvatska -- Srbija -- Jugoslavija  HRB13-08673 
 
Povijest hrvatske književnosti -- Metodologija  HRB13-03112 
 
Povijest medicine -- Psihijatrija -- Hrvatska -- 16-19. st.   
 
Povijest medicine -- Psihijatrija -- Hrvatska -- Srednji vijek -- Balneoterapija -- Kupališta, javna -- Zagreb -- 13-20. st.   
 
Povijest mentaliteta -- Muslimani -- Islam -- Islamizacija -- Bogumili -- Politička povijest -- Bosanski vladari -- Turski vladari -- Turska uprava -- Aneksija Bosne, 1908. -- Drugi svjetski rat -- Socijalizam -- Fašizam -- Demografske prilike -- Feudalizacija -- Feudalni odnosi -- 15. st.-1955. -- Bosna i Hercegovina -- Osmansko carstvo -- Austro-Ugarska Monarhija -- Habsburška Monarhija -- Kraljevina Jugoslavija -- Povijesna studija  HRB13-02028 
 
Povijest umjetnosti       
 
Povijest umjetnosti -- Egipatska umjetnost -- Staroegipatska umjetnost  HRB13-11866 
 
Povijest umjetnosti -- Kina -- Koreja -- Japan  HRB13-07449 
 
Povijest umjetnosti -- Metodologija  HRB13-03883 
 
Povijest umjetnosti -- Primitivna umjetnost -- Afrička umjetnost -- Crnačka umjetnost -- Oceanija -- Afrika  HRB13-11152 
 
Povijest umjetnosti -- Srednji vijek  HRB13-09907 
 
Povijest znanosti -- Oceanografija -- Znanstvene rasprave -- Hrvatska -- 15-18. st.   
 
Prank, Jakov  HRB13-06751 
 
Prapovijesna umjetnost -- Europa  HRB13-11106 
 
Prapovijesna umjetnost -- Sahara  HRB13-06053 
 
Prapovijesne kulture -- Pregled  HRB13-07596 
 
Prapovijest  HRB13-06383 
 
Pravna povijest -- Statuti -- Uprava -- Sudstvo -- Mletačka uprava -- 10-15. st. -- Istra  HRB13-00848 
 
Pravni propisi -- Hrvatska -- Registri  HRB13-09171 
 
Pravo i politika -- Jugoslavija  HRB13-08402 
 
Pravo prvokupa  HRB13-01058 
 
Predojević, Hasan-paša  HRB13-06751 
 
Preradović, Petar, -- 1818-1872  HRB13-03061  HRB13-06473 
 
Prethistorijske religije  HRB13-06015 
 
Pribićević, Svetozar  HRB13-04015 
 
Prirodne religije -- Paleolitik  HRB13-06015 
 
Prirodne znanosti -- 20. st.  HRB13-09522 
 
Priuli, Michael  HRB13-02963 
 
Prodaja -- Priručnici  HRB13-00675 
 
Profesionalna orijentacija -- Hrvatska  HRB13-04866 
 
Profumo, John Dennis, -- 1915  HRB13-00062 
 
Programi  HRB13-07965  HRB13-08981  HRB13-04407 
 
Prometne nesreće -- Priručnici  HRB13-11662 
 
Propovijedanje  HRB13-05405 
 
Propovijedi -- Hrvatska -- 20.st.  HRB13-08527 
 
Proroci -- Biografije  HRB13-09380  HRB13-03983  HRB13-03984 
 
Prostitucija -- Povijest     
 
Prostitucija -- Sociološko gledište  HRB13-06571 
 
Prostorno planiranje -- Zagreb (okolica)  HRB13-08877 
 
Prosvjetiteljstvo -- Italija  HRB13-06013 
 
Protestantizam -- Sociološko gledište  HRB13-11846 
 
Protestantska radna etika  HRB13-11846 
 
Prva pomoć -- Priručnici  HRB13-03070  HRB13-11662 
 
Prva riječka hrvatska gimnazija -- Povijest  HRB13-09931 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.)  HRB13-04017 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Srbija  HRB13-05556 
 
Prvi svjetski rat (1914.-1918.) -- Uzroci  HRB13-09223 
 
Psihijatrija -- Leksikoni  HRB13-04179  HRB13-04176 
 
Psihoanaliza -- Filozofsko gledište  HRB13-06489 
 
Psihofiziologija -- Udžbenici  HRB13-10004 
 
Psihologija -- Leksikoni  HRB13-04179  HRB13-04176 
 
Ptice -- Europa -- Priručnici  HRB13-03923 
 
Pula (Hrvatska) -- Fotomonografija  HRB13-06974 
 
Pula (Hrvatska) -- Povijest  HRB13-00503 
 
Pula (Hrvatska) -- Povijest -- Antika  HRB13-07279  HRB13-07283  HRB13-07287 
 
Pumpe -- Centrifugalne pumpe -- Klipne pumpe  HRB13-04483 
 
Querini, Andrea  HRB13-08674 
 
Radauš, Vanja  HRB13-11369 
 
Radić, Antun -- Politička aktivnost  HRB13-03895 
 
Radić, Antun, političar  HRB13-07835 
 
Radić, Stjepan, političar  HRB13-07835  HRB13-05555 
 
Radić, Stjepan, političar -- Atentat  HRB13-05793 
 
Radić, Stjepan, političar -- Politička aktivnost  HRB13-03895 
 
Radioprijamnici -- Priručnici   
 
Radni odnosi -- Jugoslavija -- Pravna regulativa  HRB13-01074 
 
Radni odnosi -- Pravna regulativa -- Jugoslavija   
 
Radnički pokret -- Hrvatska -- 19.-20. st.   
 
Radničko samoupravljanje -- Jugoslavija  HRB13-00902 
 
Radno pravo -- Udžbenici  HRB13-10941 
 
Radovanov portal (Trogir)  HRB13-09052 
 
Rakovac, Dragutin  HRB13-04252 
 
Ratna mornarica -- Jugoslavija -- Protupodmornička borba -- Priručnici  HRB13-08826 
 
Ratne žrtve -- Bosna i Hercegovina -- 1941.-1945. -- Svjedočanstva  HRB13-04513 
 
Ratno zrakoplovstvo -- Jugoslavija -- 1941.-1945.  HRB13-09003 
 
Ratno zrakoplovstvo -- Srbija -- 1914.-1918.  HRB13-09003 
 
Raukar, Tomislav  HRB13-09970 
 
Redovnici -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-12127  HRB13-06458  HRB13-00824 
 
Redovnici -- Ratne žrtve -- Bosna i Hercegovina -- 1941.-1945.  HRB13-07998  HRB13-07997 
 
Redovnici -- Ratne žrtve -- Hrvatska -- 1941.-1945.  HRB13-07998  HRB13-07997 
 
Reformacija -- Hrvatska  HRB13-11649 
 
Regionalne monografije -- Jadransko more  HRB13-08530 
 
Regionalne monografije -- Zagreb  HRB13-02095 
 
Religija -- Filozofsko gledište  HRB13-09187 
 
Religija i društvo  HRB13-09187 
 
Religija i politika  HRB13-09187 
 
Religija i znanost  HRB13-09212 
 
Religije -- Komparativne studije  HRB13-05227 
 
Religije -- Povijest  HRB13-02489 
 
Renesansa -- Talijanska umjetnost  HRB13-11891 
 
Renesansa -- Umjetnost  HRB13-11893 
 
Retorika -- Priručnici  HRB13-09148 
 
Ribar, Ivan -- Memoari  HRB13-09234 
 
Ribar, Ivo Lola -- Biografije  HRB13-08427 
 
Ribarstvo -- Crna Gora -- Povijest  HRB13-03104 
 
Ribe -- Rakovi -- Školjke -- Ribolov -- Jadran  HRB13-03723 
 
Ribolov -- Leksikoni  HRB13-03845 
 
Riječko-senjska nadbiskupija (Rijeka)  HRB13-01595 
 
Rijeka -- Povijest -- 1914.-1918. -- Arhivski izvori  HRB13-10203 
 
Rimbaud, Arthur -- Pjesništvo  HRB13-03158 
 
Rimski forum -- Pula (Hrvatska)  HRB13-06678  HRB13-06670  HRB13-06674  HRB13-06675  HRB13-06679 
 
Rimsko pravo -- Udžbenici  HRB13-04028  HRB13-04029 
 
Robić, Ivo  HRB13-12034 
 
Rodrigo, Daniel  HRB13-05001 
 
Rojnica, Ivo  HRB13-09320 
 
Rokoko -- Umjetnost  HRB13-00152 
 
Roman Argir, biz. car -- III, -- 968-1034  HRB13-05081 
 
Ropstvo -- Sjedinjene Američke Države -- Povijest  HRB13-08087 
 
Rousseau, Jean Jacques  HRB13-05528 
 
Rover, Srećko  HRB13-02497 
 
Rudarstvo -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-05832 
 
Rukovođenje  HRB13-08154 
 
Rusija -- Povijest -- Srednji vijek  HRB13-03532 
 
Ruska arhitektura -- 9.-18. st.  HRB13-11279 
 
Ruska književnost -- 19. st.  HRB13-03060 
 
Ruska književnost -- Hrvatska književnost -- Komparativne studije  HRB13-03053 
 
Ruski jezik -- Gramatika -- Priručnici  HRB13-08628  HRB13-08629 
 
Ruski jezik -- Sintaksa -- Disertacije  HRB13-09174 
 
Rusko kiparstvo -- 9.-18. st.  HRB13-11279 
 
Rusko slikarstvo -- 9.-18. st.  HRB13-11279 
 
Russell, Bertrand  HRB13-05137 
 
Russo, Carlo  HRB13-05001 
 
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvrey  HRB13-02944 
 
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvrey -- Memoari  HRB13-09431 
 
Sakralna arhitektura -- Bosna i Hercegovina -- Srednji vijek  HRB13-00844 
 
Sakralna arhitektura -- Dalmacija -- Srednji vijek  HRB13-10212 
 
Salaj, Đuro -- Biografije  HRB13-02771 
 
Samostan sv. Marije (Zadar) -- Povijest  HRB13-05788 
 
Samoupravljanje -- Udžbenici, sveučilišni  HRB13-08965 
 
Sarajevo -- Opisi i putovanja   
 
Sartre, Jean Paul  HRB13-06822 
 
Satovi -- Zagreb -- Izložbe  HRB13-08760 
 
Savez omladine Hrvatske. -- Općinski komitet (Dubrovnik)  HRB13-09561 
 
Savez pionira Bosne i Hercegovine  HRB13-09130 
 
Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika -- Povijest -- 1917.  HRB13-08577 
 
Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika -- Povijest -- 1917.-1921.  HRB13-02664 
 
Sefardi -- Bosna i Hercegovina -- Povijest  HRB13-06046 
 
Seksologija -- Leksikoni  HRB13-05389 
 
Seksualna psihologija -- Priručnici  HRB13-05382  HRB13-05386  HRB13-05388 
 
Seksualni odgoj -- Priručnici  HRB13-10738 
 
Seksualnost -- Povijest  HRB13-06048 
 
Seksualnost -- Priručnici  HRB13-05382  HRB13-05386  HRB13-05388 
 
Seljačka buna (1573.)  HRB13-00044  HRB13-09618  HRB13-01789 
 
Sermage, obitelj  HRB13-04896 
 
Severus  HRB13-11033 
 
Sibischini, Jerolim  HRB13-10127 
 
Sienkiewicz, Henryk  HRB13-09697 
 
Simonetti, Ivan  HRB13-11634 
 
Sinan-beg Orehovački  HRB13-06751 
 
Sindikati -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-04503 
 
Sinj -- Povijest -- 18. st.  HRB13-09772 
 
Sinj -- Povijest -- 19. st.  HRB13-09772 
 
Sinj -- Povijest -- 20. st.  HRB13-09772 
 
Sinj (okolica) -- Društveni život i običaji  HRB13-10202 
 
Sinjska alka -- Povijest  HRB13-04729 
 
Sisak -- Povijest -- 16. st. -- Disertacije  HRB13-05176 
 
Sjedinjene Američke Države -- Povijest  HRB13-06836 
 
Slaveni -- Evangelizacija -- 9. st.  HRB13-07915 
 
Slaveni -- Nacionalno pitanje -- Austro-Ugarska  HRB13-11165 
 
Slavenski jezici -- Balkanska regija  HRB13-02166 
 
Slikari -- Francuska -- 18. st.  HRB13-08314 
 
Slikari -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-08312 
 
Slikarska tehnologija -- Priručnici  HRB13-03152 
 
Slovenski jezik -- Njemački jezik -- Rječnici   
 
Slovinac(časopis) -- Časopisi -- Dubrovnik  HRB13-04365 
 
Smičiklas, Tadija  HRB13-05376 
 
Snovi -- Interpretacija  HRB13-00055 
 
Socijalizam -- Jugoslavija  HRB13-08402 
 
Socijalizam -- Kongresi  HRB13-05309 
 
Socijalna geografija -- Udžbenici  HRB13-03159 
 
Socijalna politika -- Vojna povijest -- Seljačke bune -- Plemstvo -- Sudstvo -- Progoni -- Vojna krajina -- 1755. -- Hrvatska -- Križevci -- Vrbovec -- Preseka -- Raven -- Božjakovina  HRB13-04895 
 
Socijalna povijest -- Kulturna povijest -- Statuti -- Urbari -- Notari -- Izložbe -- 13-19. st. -- Istra -- Hrvatsko Primorje -- Povijesna građa -- Katalog izložbe  HRB13-04965 
 
Socijalna povijest -- Politička povijest -- NOB -- Koncentracioni logori -- Antifašizam -- Partizani -- Socijalna politika -- Ustaše -- 1941-1942. -- Zagreb -- NDH -- Povijesna studija  HRB13-06007 
 
Socijalna povijest -- Sindikati -- Politička povijest -- Stranke -- Radnički pokret -- Štrajkovi -- Komunizam -- Socijalizam -- Izbori -- Demonstracije -- Državni teror -- 1933-1941. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-04502 
 
Socijalna povijest -- Sindikati -- Radnički pokret -- Štrajkovi -- Politička povijest -- Ilegala -- Konferencije -- Državni teror -- Komunizam -- Diktatura -- 1929-1932. -- Zagreb -- Hrvatska -- Povijesna studija  HRB13-08452 
 
Socijalna povijest -- Vlastela -- Politička povijest -- Pravna povijest -- Uprava -- Sudstvo -- Gospodarska povijest -- Obrti -- Historiografija -- Kulturna povijest -- Svakodnevni život -- 15. st. -- Dubrovačka Republika  HRB13-06228 
 
Socijalna psihologija  HRB13-09904 
 
Socijalna skrb -- Zagreb  HRB13-09882 
 
Socijalni problemi -- Zagreb  HRB13-09882 
 
Socijalno pravo -- Udžbenici  HRB13-10941 
 
Sociologija -- Udžbenici  HRB13-08943  HRB13-06453  HRB13-06454  HRB13-06451  HRB13-08939  HRB13-08944  HRB13-08940  HRB13-08938  HRB13-02943  HRB13-08941 
 
Sociologija -- Udžbenici, visokoškolski  HRB13-02946 
 
Sociologija glazbe  HRB13-10270 
 
Sociologija sela -- Bibliografije  HRB13-06644 
 
Sonet -- Hrvatska književnost  HRB13-08465 
 
Sonet -- Teorija  HRB13-08465 
 
Sopotska kultura  HRB13-02335 
 
Sorkočević, Ivan Franatica  HRB13-00818 
 
Spencer, Herbert  HRB13-10264 
 
Spiljsko slikarstvo -- Sahara  HRB13-06053 
 
Split -- Pravna povijest  HRB13-01754 
 
Spolna higijena -- Priručnici  HRB13-09309 
 
Spolne uloge -- Papua Nova Gvineja  HRB13-06970 
 
Sportski treneri -- Stručno obrazovanje -- Priručnici  HRB13-03199 
 
Sportski treneri -- Stručno usavršavanje -- Priručnici  HRB13-03199 
 
Sportski trening -- Priručnici  HRB13-08833  HRB13-03199 
 
Spoznajna teorija  HRB13-11737  HRB13-08447  HRB13-00392 
 
Srce -- Bolesti -- Liječenje digitalisom  HRB13-09755 
 
Srce -- Kulturološko gledište  HRB13-06049 
 
Srebreničko-visočka biskupija  HRB13-06442 
 
Srednje škole -- Osijek -- Vodiči  HRB13-04866 
 
Srednje školstvo -- Gospić  HRB13-03303 
 
Srednje školstvo -- Knin  HRB13-00119 
 
Srednjovjekovna civilizacija  HRB13-04197 
 
Srpska književnost -- 19. st.   
 
Srpska književnost -- 20. st.  HRB13-04889   
 
Srpska književnost -- Povijest i kritika  HRB13-09014 
 
Srpska umjetnost -- 20. st. -- Izložbe  HRB13-08880 
 
Srpski jezik -- Posuđenice i tuđice -- Turcizmi -- Rječnici  HRB13-10634 
 
Srpski književnici  HRB13-08261 
 
Srpsko kazalište -- Povijest  HRB13-01634 
 
Stadler, Josip  HRB13-07835 
 
Stambena arhitektura -- Zagreb -- 19. st.  HRB13-02428 
 
Stambene zajednice  HRB13-10739 
 
Starčević, Ante, političar  HRB13-10053 
 
Staroslavenski jezik -- Udžbenici  HRB13-03829 
 
Statistika -- Udžbenici  HRB13-08471  HRB13-10003 
 
Stećci -- Bosna i Hercegovina -- Kasni srednji vijek  HRB13-00772  HRB13-00844 
 
Stepinac, Alojzije  HRB13-09433  HRB13-00768  HRB13-07835 
 
Stepinac, Alojzije -- Govori  HRB13-00768 
 
Stepinac, Barbara  HRB13-09433 
 
Stilistika -- Priručnici  HRB13-03749 
 
Stočarstvo -- Udžbenici  HRB13-04055 
 
Stratigrafija -- Dalmacija  HRB13-05247 
 
Strojarstvo -- Materijali -- Priručnici   
 
Strojarstvo -- Priručnici  HRB13-04031  HRB13-01150 
 
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU (Zagreb) -- Katalog  HRB13-12030 
 
Stroy, Mihael  HRB13-09746 
 
Studentski pokreti -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-10566 
 
Stulli, Bernard  HRB13-09970 
 
Stuparich, Giani  HRB13-00830 
 
Stupica, Gabrijel, -- 1913-1990  HRB13-10207 
 
Subotica (Vojvodina) -- Turistički vodiči  HRB13-10209 
 
Sumer -- Povijest  HRB13-05509 
 
Supilo, Frano  HRB13-04015  HRB13-06579  HRB13-10520 
 
Susak (otok)  HRB13-05890 
 
Svećenici -- Belgija -- Biografije  HRB13-04203 
 
Svećenici -- Biografije  HRB13-11037 
 
Svećenici -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-02901 
 
Svećenici -- Ratne žrtve -- Bosna i Hercegovina -- 1941.-1945.  HRB13-07998  HRB13-07997 
 
Svećenici -- Ratne žrtve -- Hrvatska -- 1941.-1945.  HRB13-07998  HRB13-07997 
 
Svećeničko zvanje  HRB13-09433 
 
Sveta Zemlja  HRB13-00562 
 
Sveti križ  HRB13-06289 
 
Svetišta  HRB13-01595 
 
Svetište Majke Božje Trsatske (Rijeka) -- Povijest  HRB13-02751 
 
Sveto Trojstvo  HRB13-01164 
 
Svetost -- Kršćanstvo  HRB13-07916 
 
Sveučilište (Zagreb)  HRB13-00129 
 
Sveučilište (Zagreb) -- Povijest  HRB13-09945 
 
Svijet -- Povijest -- 20. st.  HRB13-11841 
 
Svijet -- Povijest -- Povijesni izvori  HRB13-11847 
 
Svijet -- Povijest -- Prethistorija  HRB13-03886 
 
Svijet -- Povijest -- Stari vijek  HRB13-08169 
 
Svinje -- Hranidba -- Patologija -- Udžbenici  HRB13-03081 
 
Syka, Alfons  HRB13-06296 
 
Šah -- Teorija -- Otvaranja  HRB13-06589 
 
Šeref-beg Cernički  HRB13-06751 
 
Šerfezi, Ivica  HRB13-12033 
 
Šibenik -- Turistički vodiči  HRB13-03726 
 
Šimrak, Janko  HRB13-07835 
 
Šipuš, Jožef  HRB13-04252 
 
Šivanje -- Priručnici  HRB13-10773 
 
Škola učenika u privredi (Samobor) -- Povijest  HRB13-10647 
 
Škola za zubne tehničare (Zagreb) -- Povijest  HRB13-09949 
 
Školstvo -- Knin -- Povijest  HRB13-00119 
 
Školstvo -- Rijeka -- Povijest  HRB13-09931 
 
Školstvo -- Visoko školstvo -- Austrija -- Graz -- 1586-1782.  HRB13-00275 
 
Šohaj, Slavko  HRB13-09822 
 
Šokci -- Baranja (Mađarska) -- Društveni život i običaji  HRB13-06459 
 
Španjolski građanski rat (1936.-1939.)  HRB13-01556 
 
Španjolski građanski rat (1936.-1939.) -- Internacionalne brigade  HRB13-06130 
 
Špijunaža -- Povijest -- 1939.-1945.  HRB13-10855 
 
Šporer, Juraj Matija  HRB13-04252 
 
Štoos, Pavao, -- 1806-1862  HRB13-04252 
 
Šubašić, Ivan -- Politička aktivnost  HRB13-09859 
 
Šulek, Stjepan, skladatelj  HRB13-10628 
 
Tahy, Franjo, -- 1526-1573  HRB13-08660 
 
Talijanska filozofija -- 19.-20. st.  HRB13-07114 
 
Talijanska filozofija -- Povijest  HRB13-06013 
 
Talijanska književnost -- Hrvatska književnost -- Komparativne studije  HRB13-09013 
 
Talijanska umjetnost -- 20. st. -- Izložbe  HRB13-07000 
 
Talijanska umjetnost -- Renesansa  HRB13-11891 
 
Tavelić, Nikola, sanctus -- Biografije  HRB13-02091 
 
Tehnički muzej (Zagreb) -- Vodiči  HRB13-07970 
 
Teilhard de Chardin, Pierre -- Filozofsko-teološka misao  HRB13-11880 
 
Telad -- Hranidba  HRB13-04855 
 
Televizijska tehnika -- Priručnici  HRB13-09771 
 
Teolozi -- Hrvatska -- Biografije  HRB13-01212 
 
Teorija vjerojatnosti -- Priručnici  HRB13-03365 
 
Teorijska fizika -- Udžbenici  HRB13-10253 
 
Tereškova, Valentina  HRB13-03275 
 
Termodinamika  HRB13-08014 
 
Thurn, Rajmund  HRB13-08674 
 
Tiskari -- Vukovar -- Biografije  HRB13-02493 
 
Tiskarske tehnike -- Kongresi  HRB13-07297 
 
Tiskarstvo -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-05797 
 
Tiskarstvo -- Kongresi  HRB13-07297 
 
Tiskarstvo -- Vukovar -- Povijest  HRB13-02493 
 
Tito, Josip Broz  HRB13-00002  HRB13-01013  HRB13-10953  HRB13-02180  HRB13-10957  HRB13-08768 
 
Tito, Josip Broz -- Biografije  HRB13-10040 
 
Tito, Josip Broz -- Govori  HRB13-10959  HRB13-10955 
 
Tito, Josip Broz -- Međunarodni odnosi  HRB13-05970 
 
Tito, Josip Broz -- Vojno djelovanje  HRB13-10958 
 
Tkalac, Imbro  HRB13-02717  HRB13-10563 
 
Tommaseo, Niccolò  HRB13-09015  HRB13-12073  HRB13-03493 
 
Toplinska mjerenja -- Priručnici  HRB13-02085 
 
Toponimi -- Dubrovnik  HRB13-07458 
 
Tradicijska arhitektura -- Hrvatska -- Zaštita  HRB13-03235 
 
Tradicijska medicina -- Antimikrobni lijekovi  HRB13-01120 
 
Tradicijski plesovi -- Hrvatska  HRB13-04324 
 
Tradicijski plesovi -- Istra  HRB13-04326 
 
Tragovi divljači -- Prepoznavanje  HRB13-01812 
 
Trajkov, Aleksandar  HRB13-06296 
 
Transcendencija  HRB13-09521 
 
Travnjaci -- Ekologija -- Udžbenici  HRB13-05406 
 
Travnjaci -- Klasifikacija -- Udžbenici  HRB13-05406 
 
Trebinjac, Miloš  HRB13-03730 
 
Trgovačka mornarica -- Hrvatska -- 19. st.  HRB13-00556 
 
Trpimirovići, dinastija -- do 11. st.  HRB13-11033 
 
Trumbić, Ante  HRB13-04015 
 
Tucović, Dimitrije  HRB13-00900 
 
Tuđman, Franjo  HRB13-00767 
 
Tuhačevskij, Mihail Nikolaevič -- Biografije  HRB13-09991 
 
Turistički prospekti  HRB13-05525  HRB13-06204  HRB13-05762  HRB13-06379 
 
Turska -- Povijest -- 1453.-1683. -- Disertacije  HRB13-05176 
 
Turska vladavina -- 15-18. st.  HRB13-04751 
 
Uborevič, Ieronim Petrovič -- Biografije  HRB13-09991 
 
Učka -- Planinarski vodič  HRB13-08619 
 
Udžbenik  HRB13-11971  HRB13-11970  HRB13-11968 
 
Ujević, Tin  HRB13-10939  HRB13-10938  HRB13-10937 
 
Ujević, Tin, književnik -- Bibliografija   
 
Ujević, Tin, književnik -- Biografije   
 
Ukazanja -- Fatima  HRB13-10537  HRB13-11486 
 
Ukrasne biljke -- Uzgoj -- Priručnici  HRB13-12000  HRB13-12001 
 
Umjetni sateliti -- Povijest  HRB13-01443 
 
Umjetničke galerije -- Split -- Vodiči  HRB13-07474  HRB13-03215 
 
Umjetnost -- Nastava i učenje  HRB13-04338 
 
Umjetnost Mezopotamije -- Katalog izložbe  HRB13-09276 
 
Unije (otok) -- Turistički vodiči  HRB13-05890 
 
Universität (Graz)  HRB13-00275 
 
Urbanizacija -- Zagreb -- 19. st.  HRB13-02423 
 
Urbanizam -- Dubrovnik -- Babin Kuk  HRB13-00416 
 
Urbanizam -- Split  HRB13-09172 
 
Urbanizam -- Zagreb -- 19. st.  HRB13-02428 
 
Uredsko poslovanje -- Mehanizacija  HRB13-02605 
 
Uskrs  HRB13-08132  HRB13-07943 
 
Ustaški pokret -- Hrvatska -- 1945.-1950.  HRB13-08905 
 
Ustaški pokret -- Italija -- 1929.-1941. -- Memoari  HRB13-08224 
 
Varaždin -- Turistički vodiči  HRB13-11371 
 
Velebit -- Monografija  HRB13-08615 
 
Venier, Marko  HRB13-04769 
 
Veterinarska anatomija -- Udžbenici  HRB13-09779 
 
Veterinarska medicina -- Koprivnica i okolica -- Povijest  HRB13-01344 
 
Veterinarska mikrobiologija -- Udžbenici  HRB13-07291 
 
Vetus testamentum  HRB13-03517 
 
Vetus testamentum -- Izreke -- Komentar  HRB13-07955 
 
Vetus testamentum -- Izreke -- Tumačenje  HRB13-07955 
 
Vezenje -- Priručnici  HRB13-10774  HRB13-10773 
 
Vico, Hieronimo  HRB13-02963 
 
Vincentius a Paulo, sanctus -- Biografije  HRB13-05263 
 
Vinodol -- Gorski Kotar -- Lokalna povijest -- 18. st. -- Gospodarska povijest -- Feudalni odnosi -- Feudalna renta -- Demografske prilike -- Fiziokratizam -- Habsburgovci -- Pravna povijest -- Mrkopalj -- Stari Laz -- Ravna Gora -- Vrbovsko  HRB13-02827 
 
Vinogradarski običaji -- Hrvatska  HRB13-05476 
 
Vinogradarstvo -- Kutjevo -- Povijest  HRB13-11206 
 
Viola -- Nastava i učenje  HRB13-07218 
 
Violina -- Nastava i učenje  HRB13-07218 
 
Vis (otok) -- Povijest  HRB13-07816 
 
Vis (otok) -- Povijest -- 1941.-1945.  HRB13-01802 
 
Vis (otok) -- Umjetnička baština  HRB13-11569 
 
Visoko školstvo -- Hrvatska -- Povijest  HRB13-04433 
 
Visoko školstvo -- Zagreb -- Povijest   
 
Viša matematika -- Udžbenici  HRB13-00347 
 
Viša matematika -- Zbirka zadataka  HRB13-00344  HRB13-00346 
 
Vjera -- Antropološki aspekti  HRB13-11381 
 
Vlačić Ilirik, Matija  HRB13-07224 
 
Vodoopskrba -- Dubrovnik -- Povijest  HRB13-00813 
 
Vodovod -- Dubrovnik -- Povijest  HRB13-00813 
 
Vojna krajina -- Povijest  HRB13-09344 
 
Vojna krajina -- Povijest -- 18. st.  HRB13-09343 
 
Vojna krajina -- Povijest -- 19. st.  HRB13-09343 
 
Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Ratno zrakoplovstvo -- Bitke -- Ratna mornarica -- Vojne postrojbe -- Vojna hijerarhija -- Vojne operacije -- Partizani -- Četnici -- Ustaše -- Nijemci -- Talijani -- 1941-1945. -- NDH -- Slovenija -- Srbija -- Makedonija -- Crna Gora -- Povijesni pregled  HRB13-01013 
 
Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Vojne formacije -- Partizani -- Ratna mornarica -- Pomorske bitke -- Talijanska okupacija -- 1941-1945. -- Karlobag -- Pag -- Pula -- Cres -- Lošinj -- Hrvatsko primorje -- Istra -- NDH -- Povijesna studija  HRB13-07201 
 
Vojna povijest -- Drugi svjetski rat -- NOP -- Partizani -- Vojne postrojbe -- Bitke -- Komunisti -- Ilegala -- Ustaše -- Žrtve rata -- 1941. -- Slavonija -- Kraljevina Jugoslavija -- NDH -- Psunjski odred -- Papučko-Krndijski odred -- Prvi slavonski NOP bataljon -- Povijesni izvori -- Memoari  HRB13-08811 
 
Vojna povijest -- Politička povijest -- Mletačka Krajina -- Mletačka uprava -- Vojne postrojbe -- Turski ratovi -- Gospodarska povijest -- Agrar -- Veleposjedi -- Morlaci -- Migracije -- Porezi -- Hajduci -- 16-17. st. -- Knin -- Drniš -- Dalmacija  HRB13-03624 
 
Vojna povijest -- Politička povijest -- Senjski uskoci -- Mletačka uprava -- Turska uprava -- Pomorstvo -- Utvrde -- Bitke -- 16-17. st. -- Senj -- Zadar -- Ugljan -- Pakoštane -- Dugi otok -- Sali -- Kornati -- Vrgada -- Zlarin  HRB13-02966 
 
Vojna povijest -- Turski ratovi -- Izbjeglice -- Mornarica -- Bitke -- Pomorske bitke -- Politička povijest -- Turci -- 16-17. st. -- Dubrovačka Republika -- Osmansko carstvo  HRB13-10872 
 
Vojna povijest -- Utvrde -- Oružje -- Geopolitički značaj -- Povijest umjetnosti -- Graditeljstvo -- 14-16. st. -- Konavli -- Dubravačka Republika -- Hrvatska  HRB13-00814 
 
Vojna povijest -- Vojne formacije -- Bitke -- Vojna hijerarhija -- Politička povijest -- Drugi svjetski rat -- Antifašizam -- NDH -- NOB -- Partizani -- Ustaše -- 1941-1945. -- Hrvatsko Zagorje -- Hrvatska -- Povijesni pregled  HRB13-00767 
 
Vojna povijest -- Vojne postrojbe -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Ratna mornarica -- Bitke -- Politička povijest -- Sjedinjenje hrvatskih zemalja -- Pripojenje Istre -- Autonomaštvo -- 1918-1945. -- Rijeka -- Hrvatsko primorje -- Istra -- Italija -- Hrvatska -- Jugoslavija -- KPH -- AVNOJ -- Povijesni pregled  HRB13-00297 
 
Vojna povijest -- Vojne postrojbe -- Drugi svjetski rat -- NOB -- Talijani -- Fašizam -- Bitke -- Žrtve rata -- Obavještajne službe -- Ilegala -- 1941-1943. -- Vodice -- Šibenik -- Dalmacija -- Lika -- NDH -- Primorska četa -- Primorski bataljon -- IX dalmatinska divizija -- Povijesni izvori -- Memoari  HRB13-03502 
 
Vojnović, Kosta  HRB13-02646  HRB13-08270 
 
Vojskovođe -- Francuska -- Biografije  HRB13-09431 
 
Vojskovođe -- Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika -- Biografije  HRB13-09991 
 
Vrančić, Mirko  HRB13-06296 
 
Vrbanić, Fran  HRB13-04015 
 
Vukasović, obitelj  HRB13-04896 
 
Vukmanović-Tempo, Svetozar  HRB13-01013 
 
Vukotinović, Ljudevit, -- 1813-1893  HRB13-10563  HRB13-04252 
 
Vukovar -- 1867-1941. -- Bibliografija  HRB13-02493 
 
Wagner, Ivan  HRB13-00828 
 
Weber, Max  HRB13-02767 
 
Wittgenstein, Ludwig  HRB13-08447 
 
Zadar -- Kulturna povijest  HRB13-03500 
 
Zadar -- Povijest  HRB13-03500 
 
Zagreb -- Arhitektura -- 19. st.  HRB13-02422 
 
Zagreb -- Crkvena povijest -- Zlatna bula, 1242. -- Tatarska provala, 1257. -- Grič  HRB13-01633 
 
Zagreb -- Fotomonografija  HRB13-09105 
 
Zagreb -- Glazbeni život -- 19. st.  HRB13-00163 
 
Zagreb -- Gornji grad  HRB13-02424 
 
Zagreb -- Kartografski prikazi -- Povijest  HRB13-10059 
 
Zagreb -- Povijest  HRB13-11933 
 
Zagreb -- Povijest -- 1102.-1301.  HRB13-04867 
 
Zagreb -- Povijest -- 19. st.  HRB13-02423 
 
Zagreb -- Povijest -- 1941.-1945.  HRB13-10542 
 
Zagreb -- Vodiči  HRB13-02427 
 
Zagreb -- Zgrade i građevine  HRB13-02424 
 
Zagreb -- Zgrade i građevine -- Konzervacija i restauracija  HRB13-11370 
 
Zagreb (okolica) -- Zagreb i okolica -- Satelitski gradovi  HRB13-09312 
 
Zagrebačka nadbiskupija  HRB13-11630 
 
Zajc, Ivan, ml.  HRB13-08470 
 
Zaposlenici -- Tjelovježba -- Priručnici  HRB13-00799 
 
Zastara potraživanja -- Pravna regulativa -- Hrvatska  HRB13-10026 
 
Zdravlje -- Priručnici  HRB13-08595 
 
Zemljopisna otkrića -- Povijest  HRB13-03947  HRB13-06384 
 
Zgrade kazališta -- Zagreb  HRB13-11370 
 
Zidno slikarstvo -- Istra -- Srednji vijek  HRB13-12021 
 
Zimmermann, Stjepan  HRB13-12125 
 
Znanost  HRB13-06648 
 
Znanost -- Hrvatska  HRB13-07599  HRB13-10050 
 
Znanost -- Moralni i etički aspekti  HRB13-06648 
 
Znanost -- Sjedinjene Američke Države  HRB13-01778 
 
Znanost o književnosti  HRB13-03112 
 
Znanost o književnosti -- Metodologija  HRB13-11330  HRB13-11331 
 
Znanstvena otkrića -- Povijest  HRB13-05948  HRB13-06384 
 
Znanstveno istraživanje -- Sjedinjene Američke Države  HRB13-01778 
 
Zoroaster  HRB13-07753 
 
Zrakoplovi  HRB13-08482 
 
Zrakoplovstvo  HRB13-08482 
 
Zrinski, Nikola, hrvatski ban, -- 1508-1566 -- Izložbe  HRB13-04856 
 
Zrinski, Nikola, hrvatski ban, -- 1620-1664. Szigeti veszedelem  HRB13-07876 
 
Zrinski, obitelj  HRB13-05069 
 
Zrinski, Petar, hrvatski ban  HRB13-10570 
 
Zrinski, Petar, hrvatski ban. Obsida sigecka  HRB13-07876 
 
Zwitter, Fran  HRB13-12121 
 
Žanić, Milovan  HRB13-07835 
 
Željezara Sisak, Metalurški kombinat -- Povijest  HRB13-01814 
 
Žene -- Hrvatska -- Društveni uvjeti  HRB13-05262 
 
Žene -- Odjeća i odijevanje -- Priručnici  HRB13-04591 
 
Životinje -- Razmnožavanje  HRB13-11856 
 
Žunjević, Maroje  HRB13-05706 
 
Župa sv. Frane Asiškog (Imotski) -- Povijest  HRB13-11733 
 
Župe -- Hrasno (Trebinje)  HRB13-00626 
 
Župe -- Imotski  HRB13-11733