Kazalo naslova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

--- sigurnost u nesigurnostima ---  HRB15-29360 
 
!Ora con el corazon! : manual de oracion de Medugorie  HRB15-01948 
 
Die "Davidias" des Marko Marulić : das grosse Epos der dalmatinischen Latinitaet  HRB15-02317 
 
Un "mystere" Pavelić, Ante Vidi i: Visite de Tito a Paris - un grand blame : publication du Service Informatif Croate.
 
Die "Verschwoerung" : [kroatische Folterdokumente]  HRB15-31191 
 
"... živio je među nama" : Isusov život u 14 slika slikara P. Rousseaua s objašnjenjima i dokumentarnim fotografijama  HRB15-36641 
 
Una : [ljubavni roman]  HRB15-16134  HRB15-16130 
 
Una : ljubavni roman  HRB15-16138 
 
0815 do kraja  HRB15-16812 
 
0815 u kasarni  HRB15-16813 
 
0815 u ratu  HRB15-16811 
 
0či moje mame : izbor pjesama o majci  HRB15-00019 
 
0d Isse do Visa : književnost, povijest, eseji  HRB15-00020 
 
[1]  HRB15-13897  HRB15-17540  HRB15-24864  HRB15-00033    HRB15-23992  HRB15-28911 
 
1  HRB15-05431  HRB15-40374  HRB15-04235  HRB15-28314  HRB15-18196  HRB15-09448  HRB15-00021  HRB15-41127  HRB15-13870  HRB15-12922  HRB15-09215  HRB15-32924    HRB15-16300  HRB15-34110  HRB15-38963  HRB15-40460 
 
1 - 31 gusht 1944  HRB15-36753 
 
1 - 31 juli 1944  HRB15-36760 
 
1 - 31 korrik 1944  HRB15-36753 
 
1 : Bukvar za 1. razred osnovne škole  HRB15-37961 
 
1 : zbornik.  HRB15-13300 
 
1 juli - 30 septemvri 1943  HRB15-36778 
 
1 maj-6 juli 1945  HRB15-36738 
 
1 oktomvri - 30 noemvri 1943  HRB15-36777 
 
1, 2, 3--- mi već znamo brojiti  HRB15-35929 
 
1, 2. i 3. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31819 
 
1.  HRB15-02134  HRB15-24891  HRB15-34311  HRB15-35777  HRB15-05297  HRB15-28818  HRB15-28271  HRB15-23693  HRB15-03121  HRB15-14198  HRB15-36252  HRB15-12323  HRB15-08339  HRB15-10205  HRB15-32830  HRB15-35775  HRB15-08336  HRB15-04041  HRB15-39711  HRB15-11571  HRB15-18360  HRB15-00965  HRB15-21333  HRB15-18359  HRB15-15461  HRB15-40176  HRB15-15336  HRB15-37294  HRB15-19142  HRB15-25462  HRB15-30823  HRB15-21699  HRB15-24881  HRB15-36316    HRB15-30753  HRB15-24836  HRB15-00902  HRB15-12899  HRB15-22137  HRB15-22131  HRB15-09982  HRB15-02331  HRB15-06332  HRB15-15237  HRB15-32987  HRB15-09793  HRB15-36303  HRB15-09794  HRB15-01056  HRB15-24267  HRB15-34310  HRB15-37877  HRB15-15790  HRB15-39438  HRB15-02332  HRB15-34390  HRB15-06968  HRB15-11090  HRB15-06973  HRB15-00024  HRB15-05602  HRB15-04040  HRB15-17262  HRB15-03105  HRB15-31343  HRB15-26705  HRB15-14147  HRB15-07593  HRB15-00412  HRB15-34516  HRB15-15337  HRB15-04038  HRB15-03718  HRB15-15687  HRB15-09154  HRB15-15506  HRB15-40196  HRB15-32276  HRB15-05264  HRB15-40224  HRB15-12232  HRB15-23957  HRB15-06331  HRB15-00026  HRB15-28288  HRB15-34901  HRB15-09548  HRB15-31804  HRB15-15686  HRB15-10019  HRB15-32425  HRB15-29548  HRB15-12233  HRB15-19809  HRB15-09983  HRB15-00964  HRB15-00028  HRB15-21504  HRB15-24405  HRB15-40099  HRB15-19149  HRB15-40252  HRB15-13805  HRB15-11978    HRB15-17826  HRB15-21324  HRB15-31771  HRB15-24504  HRB15-12889  HRB15-20615  HRB15-16371  HRB15-37876  HRB15-29671  HRB15-00027  HRB15-00023  HRB15-37870  HRB15-37875  HRB15-11411  HRB15-02412  HRB15-32937  HRB15-40377  HRB15-23362  HRB15-32588  HRB15-14550  HRB15-15791  HRB15-00400  HRB15-36759  HRB15-36103  HRB15-34518  HRB15-26398  HRB15-30644  HRB15-38954  HRB15-38400  HRB15-28753  HRB15-40777  HRB15-03122  HRB15-09215  HRB15-35218  HRB15-23969  HRB15-36418  HRB15-06678  HRB15-00022  HRB15-03119  HRB15-40812    HRB15-12923  HRB15-16288  HRB15-17549  HRB15-06334  HRB15-40106  HRB15-14331  HRB15-22639  HRB15-39708  HRB15-38373  HRB15-00025  HRB15-34905  HRB15-24876  HRB15-34308  HRB15-31803  HRB15-30472  HRB15-11536  HRB15-07379  HRB15-33205  HRB15-31744  HRB15-16604  HRB15-32888  HRB15-37868  HRB15-07378  HRB15-20940  HRB15-32153  HRB15-03294 
 
1. - 31. avgust 1944 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
1. - 31. jul 1944 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
1. : (do 1881)  HRB15-27044 
 
1. decembar 1943.-31. januar 1944.  HRB15-36761 
 
1. dio  HRB15-12629 
 
1. dio.  HRB15-35160 
 
1. i 2. godina učenja : (1a e 2a parte).  HRB15-08558 
 
1. januar - 9. februar 1944.  HRB15-08076 
 
1. jugoslavenski stručni simpozij o organizaciji građenja, Varaždin 1981.  HRB15-15321 
 
1. jugoslavensko savjetovanje o mikroprocesorskim sistemima MIPRO '82, Rijeka, 25 - 28. svibnja 1982.  HRB15-15345 
 
1. jugoslavensko savjetovanje Sigurnost i pouzdanost u tehnici = 1st Yugoslav Conference on Safety and Reliability in Engineering, Cavtat, 5 - 8. travanj 1988.  HRB15-15353 
 
1. jul - 30. septembar 1943 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Zagreb, 14. i 15. lipnja 1984 : [zbornik radova]  HRB15-17401 
 
1. kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, 21. do 25. listopada 1985. : program, popis autora, knjiga sažetaka  HRB15-17517 
 
1. kongres kliničke mikrobiologije Hrvatske, Zagreb, 6-8. V. 1987.  HRB15-17520 
 
1. kongres protetičara Jugoslavije, Zagreb, 12. - 14. VI 1986. : sažeci.  HRB15-00029 
 
1. likovna kolonija Varteks, Varaždin 4 - 6. listopada 1984. godine  HRB15-20089 
 
1. maj - 6. jul 1945 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
1. oktobar - 30. novembar 1943 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
1. savjetovanje Automatizacija u rudarstvu [uz] 29. godišnji skup JUREMA = The first Symposium on Mining Automation [at] 29th Annual Gathering JUREMA, Zagreb 1984.  HRB15-32041 
 
1. savjetovanje Elektromotorni pogoni, Opatija, 27 - 29. travnja 1982.  HRB15-32080 
 
1. savjetovanje na temu Prijedlog organizacije znanstvenog i razvojno-istraživačkog rada u razvoju Zajednice općina Osijek, u Osijeku, 28. i 29. III 1985.  HRB15-22936 
 
(1. septembar - 9. oktobar 1942)  HRB15-08076 
 
1. septembar-5. oktobar 1944.  HRB15-36761 
 
(1. siječanj-15. ožujak 1944).  HRB15-11530 
 
1. simpozij Automatizacija sistema klimatizacije, grijanja i hlađenja [uz] 29. godišnji skup JUREMA = The first Symposium on Automation of Systems for Heating Ventilation and Air Conditionning (HVAC) [at] 29th Annual Gathering JUREMA, Zagreb, Plitvička jezera = Plitvice Lakes, 1984.  HRB15-32869 
 
1. simpozij o automatizaciji procesa i postrojenja = The First Symposium on Automation of Processes and Plants  HRB15-00030 
 
1. simpozij Računala i procesi [uz] 29. godišnji skup JUREMA = The first Symposium on Computers and Processes [at] 29th Annual Gathering JUREMA, Zagreb, Plitvička jezera, 1984  HRB15-32925 
 
1.000.000 puzzel woorden  HRB15-39610 
 
1.000.000 Puzzel Woorden.  HRB15-00031 
 
1.500.000 puzzel woorden  HRB15-34066 
 
[1].  HRB15-30978  HRB15-28894  HRB15-03443  HRB15-03444  HRB15-10841    HRB15-28713  HRB15-03538  HRB15-00034  HRB15-20679  HRB15-20680  HRB15-24864  HRB15-30329  HRB15-18082  HRB15-09693  HRB15-29991  HRB15-24864  HRB15-23328    HRB15-38601  HRB15-22954  HRB15-22856  HRB15-28899 
 
10 godina rada : (1973-1983) : Marksistički studijski centar CKSKBiH "Veljko Vlahović"  HRB15-21897 
 
10 godina rada : [Dječji centar Vrapče]  HRB15-02869 
 
10 godina Sveučilišta u Osijeku : 1975 - 1985.  HRB15-12493 
 
10 istarskih umjetnika : Umjetnički paviljon, Zagreb, rujan 1985.  HRB15-00035 
 
10 karlovačka likovna jesen : Galerija Vjekoslav Karas, Karlovac, 23. X - 10. XI '85  HRB15-16280 
 
10.   
 
10. crnogorska narodno oslobodilačka udarna brigada  HRB15-00036 
 
(10. februar - 6. april 1944)  HRB15-08076 
 
10. godina ORB [Omladinske radne brigade] Tito, Vukovar  HRB15-06260 
 
10. godišnja izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zadar, Galerija umjetnina, Zadar, od 1.X do 15.XI 1982. : u povodu Dana oslobođenja Zadra 31. listopada  HRB15-13271 
 
10. izložba recentnih radova članova SHDLU i HDLUZ, Galerija Karas, [Zagreb], 5.5 - 21.5. 1982.  HRB15-14297 
 
10. jugoslavenska izložba fotografije Čelik i nafta, Sisak 1984.  HRB15-15272 
 
10. jugoslavenska izložba karikature Ribe plivaju leđno, Slavonski Brod '89  HRB15-15274 
 
10. jugoslavenska izložba karikature Ribe plivaju leđno.  HRB15-15273 
 
10. međuklupska izložba fotografija : Mali salon, Rijeka, veljača 1986.  HRB15-00037 
 
(10. oktobar - 30. novembar 1942)  HRB15-08076 
 
10. sabor učeničkih zadruga Jugoslavije, Varaždin, 27 - 30. svibnja 1982.  HRB15-31337 
 
10. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31821 
 
10. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31820 
 
10. zagrebačka izložba jugoslavenskog crteža, Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, svibanj - lipanj 1985. : u čast obljetnice oslobođenja grada Zagreba  HRB15-39919 
 
100 djela iz zbirke Hodler : [Umjetnička galerija BiH, Sarajevo, februar - mart 1989.]  HRB15-12758 
 
100 djela književnosti jugoslavenskih naroda  HRB15-00038 
 
100 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đelekovec : 1888-1988.  HRB15-00039 
 
100 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Orahovici : 1886-1986.  HRB15-23951 
 
100 godina DVD Vrbovec - stoljeće vatrogastva u općini Vrbovec  HRB15-38388 
 
100 godina ekonomskog obrazovanja u Brčkom : 188384-198384  HRB15-00040 
 
100 godina Fabrike soli Tuzla  HRB15-00041 
 
100 godina građevinskog školstva Zagreba i Hrvatske : 1882-1982.  HRB15-00042 
 
100 godina javnog gradskog prometa u Osijeku : [katalog izložbe]  HRB15-33791 
 
100 godina Narodne čitaonice u Bribiru.  HRB15-00043 
 
100 godina Osnovne škole u Bosnaskom Šamcu : 1885-1985  HRB15-33906 
 
100 godina planinarstva u Karlovcu  HRB15-27598 
 
100 godina ribogojstva na tlu Jugoslavije : 1882-1982  HRB15-03566 
 
100 godina riječkog vodovoda : 1885-1985.  HRB15-38930 
 
100 godina srednjeg obrazovanja u Novoj Gradiški : 1887-1987.  HRB15-00044 
 
100 godina šibenske bolnice  HRB15-00045 
 
100 godina tiskarstva i 40 godina informiranja u Koprivnici  HRB15-09847 
 
100 godina turizma Cres-Lošinj.  HRB15-00046 
 
100 godina vatrogastva općine Kutina : 1886. - 1986.  HRB15-00047 
 
100 godina vatrogastva u Tuzli  HRB15-00048 
 
100 godina zdravstva u Derventi : 1885-1985. : građa za monografiju  HRB15-06980 
 
100 godina željezničke pruge Zaprešić-Varaždin-Čakovec-Zabok-Krapina : 1886-1986.  HRB15-00049 
 
100 hrvatskih soneta  HRB15-00050 
 
100 katova ljubavi  HRB15-19951 
 
100 ljet - Dobrovoljno ognjogasno društvo Donja Pulja = 100 Jahre - Freiwillige Feuerwehr Unterpullendorf : 1885 - 1985  HRB15-05962 
 
100 najboljih ljubavnih aforizama  HRB15-23656 
 
100 najvećih djela svjetske književnosti  HRB15-00051 
 
100 najvećih romana svjetske književnosti  HRB15-00052 
 
100 pjesnika književnosti jugoslavenskih naroda  HRB15-00053 
 
100 pjesnika svijeta  HRB15-00054 
 
100 priča Radosti : izbor priča za djecu iz časopisa "Radost" u povodu 30. godišnjice izlaženja  HRB15-00055 
 
100 romana književnosti jugoslavenskih naroda  HRB15-00056 
 
100 savjeta za život, ishranu, higijenu trudnice i bezbolni porod  HRB15-00057 
 
100 slikara i kipara  HRB15-00058 
 
1000 annees d'art a Zadar  HRB15-27781 
 
1000 godina umjetnosti u Zadru  HRB15-27777 
 
1000 ideja za prirodoslovca : posmatrajte, upoređujte, sakupljajte, zaključujte, istražujte prirodu kroz zanimljive pojave i eksperimente  HRB15-05434 
 
1000 pitanja i 1000 odgovora o seksu  HRB15-15187 
 
1000 riješenih test-pitanja iz fiziologije  HRB15-00059 
 
1000 talalkozas a szuzanyaval Međugorjeban : beszelgetes Vickaval  HRB15-04626 
 
1001 noć : (izbor)  HRB15-00060 
 
1001 noć : [(izbor)]  HRB15-00061 
 
100-godišnjica Škole primijenjene umjetnosti : 1882-1982. : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, listopad - studeni 1982.  HRB15-00062 
 
101 dalmatinac Disney, Walt Vidi i: Robin Hood ; Trnoružica ; 101 dalmatinac
 
101 pravilo zaštite na radu  HRB15-25673 
 
101 priča  HRB15-16125 
 
11. biennale mladih jugoslavenskih umjetnika : u čast 40-godišnjice ustanka, Moderna galerija = Musee d'art moderne, Rijeka, juli, august, septembar 1981.  HRB15-02993 
 
11. izložba fotografije Zagreb, Muzej grada Zagreba, svibanj 1984.  HRB15-14274 
 
11. izložba HDLU Zadar, 1983. : u čast 39. obljetnice oslobođenja Zadra i u čast 40. obljetnice odluke ZAVNOH-a i AVNOJ-a o pripojenju Istre, Rijeke, Zadra i jadranskih otoka matici zemlji, te u povodu 10. godišnjice osnutka Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zadru, G  HRB15-13274 
 
11. jugoslavenski triennale slikarstva Plavi salon : medijska kultura i suvremena likovna praksa, Galerija umjetnina Narodnog muzeja, Zadar, studeniprosinac 1983.  HRB15-15324 
 
11. jugoslovanski osnovni stereološki seminar [in] 10. jugoslovanski stereološki kolokvij (Koširjevo spominsko srečanje), Ljubljana, 24-28. junij 1985 [v okviru] JUST 85  HRB15-15463 
 
11. kongres Saveza društava za puteve Jugoslavije, Opatija, 28 - 30. listopad 1982.  HRB15-31804 
 
11. postav recentnih radova članova SHDLU, Galerija Karas, Prostor PM, Zagreb, 21.4 - 10.5. 1983.  HRB15-31807 
 
11. susreti Radničko kulturno stvaralaštvo Hrvatske : likovni dio : Gradski muzej, Bjelovar, [veljača] 1981.  HRB15-34658 
 
11. teza  HRB15-03873  HRB15-38958  HRB15-23327  HRB15-34431  HRB15-11874  HRB15-33466  HRB15-27911 
 
110 godina DVD-a Ogulin  HRB15-20893 
 
110 godina koprivničkog bankarstva  HRB15-09853 
 
110 godina koprivničkog vatrogastva : 1874-1984.  HRB15-09852 
 
110 godina Poljoprivredne škole Poreč : 1875-1985.  HRB15-26110 
 
110 godina regulacije slivnog područja Vuke : "Vuka", Osijek : 1876-1986.  HRB15-06975 
 
110 godina Riječke željeznice : 1873-1983.  HRB15-00063 
 
110. godina DVD-a [Dobrovoljnog vatrogasnog društva] Čazma i vatrogastva općine Čazma  HRB15-04044 
 
111 opera  HRB15-37535 
 
116 Wing Tsun kung fu tehnika drvene lutke : koje demonstrira veliki majstor Yip Man  HRB15-39737 
 
The 11th International Triennial Exhibition of Photograpfy Mad and the Sea = XI Međunarodni triennale fotografije Čovjek i more : Galerija umjetnina Narodnog muzeja, Zadar, kolovoz-rujan = august-september 1982.  HRB15-22867 
 
The 11th International Triennial Exhibition of Photography Man and the sea = XI međunarodni triennale fotografije Čovjek i more : Galerija umjetnina Narodnog muzeja, Zadar, kolovoz-rujan 1982.  HRB15-00064 
 
12.  HRB15-11542 
 
1-2.  HRB15-28268  HRB15-18566  HRB15-18576 
 
12. bienale mladih jugoslavenskih umjetnika, Rijeka, Moderna galerija = Musee d'art moderne, juli, august, septembar 1983.  HRB15-02995 
 
12. izložba HDLU, Gradska loža, Zadar, 27. 10. 1984 - 3. 11. 1984. : u povodu 40. obljetnice oslobođenja Zadra  HRB15-13275 
 
12. postav recentnih radova članova SHDLU, Galerija Karas [i] Salon Galerije Karas, [Zagreb], juli - august 1984.  HRB15-28759 
 
12. savjetovanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica "Redovnički poziv", Zagreb, [4 - 6. svibnja 1983]  HRB15-32161 
 
12. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, februar 1988.  HRB15-31823 
 
12. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31822 
 
12. sjednica CK SK Bosne i Hercegovine  HRB15-00065 
 
12. susret građevinara Hrvatske, Zagreb, 26. i 27. lipnja 1981.  HRB15-34638 
 
12. zagrebačka izložba jugoslavenske grafike, Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, svibanj - lipanj 1982.  HRB15-39918 
 
120 godina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  HRB15-00066 
 
120. obljetnica poljoprivrednog školstva i znanstvenog rada u Križevcima : 1860.-1980.  HRB15-00067 
 
120-godišnjica Narodne čitaonice - Kraljevica  HRB15-11995 
 
125 godina razvoja školstva na području Osnovne škole "Matija Gubec", Cernik : 1859-1984.  HRB15-00319 
 
13 crnih mačaka  HRB15-21388 
 
13 izložba HDLU, Galerija umjetnina, Zadar, 31. 10 - 13. 11. 1985. godine : u čast 41. obljetnice oslobođenja Zadra  HRB15-13276 
 
13.  HRB15-11542 
 
13. memorijalni sastanak profesora Saltykowa, Zagreb, 5 - 6. X 1984. : sažeci.  HRB15-22938 
 
13. salon mladih, Umjetnički paviljon, Zagreb, 8-28.12. 1981, HDLUZ, Zagreb, 8-16.7. 1981.  HRB15-31464 
 
[13].   
 
130 godina škole, Kukljanovo  HRB15-05964 
 
1-31 avgust 1944  HRB15-36771 
 
(1-31. decembar 1942)  HRB15-08076 
 
1-31. jul 1944  HRB15-36761 
 
1334-1987.  HRB15-33676 
 
13th International Radiocarbon Conference, June 20-25, 1988, Dubrovnik, Yugoslavia : conference program, abstracts, list of participants.  HRB15-13726 
 
13th International Radiocarbon Conference.  HRB15-00068 
 
13th Library Systems Seminar, Zagreb, April 26-28 1989  HRB15-20021 
 
14 nentor 1942 - 20 janar 1943  HRB15-36753 
 
14. mediteranski kiparski simpozij, Labin 85' [i Izložbeni salon, Pula, od 14. do 25. rujna 1985] : [skice, makete, radne fotografije]  HRB15-22773 
 
14. salon mladih, Umjetnički paviljon, HDLUZ - Prostor proširenih medija, Zagreb, 2-16.12. 1982.  HRB15-00069 
 
14. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31824 
 
14. stručno-znanstveni sastanak pedijatara SR Hrvatske i 10. stručni sastanak pedijatrijskih sestara SR Hrvatske, Pula, 19. do 21. listopada 1988. : zbornik radova  HRB15-00070 
 
[14].   
 
15 godina bosanskohercegovačke arhitekture : 19701985 : prilog za istoriju arhitekture Jugoslavije  HRB15-36038 
 
15 godina karatea u Osijeku  HRB15-16688 
 
15 godina KK "Elektra"  HRB15-00071 
 
15 godina STK "Valpovka" i stolnog tenisa Valpovštine  HRB15-20595 
 
15 godina Turističkog društva Vinkovci  HRB15-22305 
 
15 grafika  HRB15-17609 
 
15 prill - 30 qershor 1943  HRB15-36753 
 
15. i 16. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, avgusta 1988.  HRB15-31826 
 
15. izložba fotografije, Ivanec '82, [društvene prostorije radne organizacije Jedinstvo u Ivancu, 6-14.V 1982]  HRB15-14270 
 
15. salon mladih, Umjetnički paviljon, Galerija Karas i Prostor proširenih medija HDLUZ, Zagreb, 8.11 - 1.12. 1983.  HRB15-31465 
 
15. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31825 
 
(15. XI-31. XII 1943)   
 
15. zbornik radova Surdoaudiološkog seminara Jugoslavije  HRB15-34625 
 
[15].   
 
150 godina Arheološkog muzeja u Zadru = 150 Jahre des Archaeologischen Museums in Zadar : izložba = Ausstellung  HRB15-02222 
 
150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda  HRB15-34923 
 
150 godina Osnovne škole "9. maj", Vugrovec-Kašina : (1836-1986)  HRB15-00072 
 
150 godina osnovne škole na Kaptolu u Zagrebu : spomen knjiga 1830-1980.  HRB15-00073 
 
150 godina staklarstva u Samoboru : [izložba] : Samoborski muzej, [svibanj 1989.]  HRB15-34558 
 
150 godina škole u Novigradu Podravskom  HRB15-00074 
 
150 years of baseball  HRB15-00075 
 
155 godina školstva u Davoru : 1830-1985.  HRB15-00076 
 
16 salon mladih : situacija - slikarstvo, kolaž, grafika, fotografija, film, instalacija, skulptura : autorske koncepcije - otvoreno eklektični, grafičko oblikovanje u novinstvu mladih : in memoriam - izložba: izbor radova Dubravka Gjivana : Umjetnički paviljon [i] Galerija Karas, Zagreb, 22.1. - 10.2. 1985.  HRB15-00077 
 
1-6.  HRB15-31568 
 
16. lički likovni annale : Suvremena hrvatska skulptura u drvu  HRB15-20067 
 
(16. septembar - 31. decembar 1941)  HRB15-08076 
 
16. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31827 
 
16. susret neprofesionalnih likovnih stvaralaca SR Hrvatske, Galerija Muzeja Moslavine [i] Knjižnica i čitaonica Narodnog sveučilišta [i] Radničko-sportski dom [i] COUO Milenko Brković-Crni, [Kutina], 25. IV - 13. V 1985.  HRB15-34640 
 
16. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon [i] Moderna galerija, Zagreb, 8.5 - 8.6. 1981.  HRB15-39927 
 
[16].   
 
165 godina mesne industrije Gavrilović Petrinja.  HRB15-00078 
 
"1683: a crossroads in East Central Europe?"  HRB15-29516 
 
1689. - 1716.  HRB15-13239 
 
17. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31828 
 
17. Slavonska No udarna brigada u dokumentima, zapisima i fotografijama.  HRB15-00079 
 
17. tradicionalna godišnja izložba : Galerija Školske knjige, Zagreb, 1. - 13. travnja 1986.  HRB15-00080 
 
17. Zagrebački salon : arhitektura i urbanizam : Situacija, Umjetnički paviljon, [Zagreb], 8. 5 - 8. 6. 1982. [i] Stara gradska vijećnica, [Zagreb], 8. 5 - 31. 5. 1982. : Prijedlog, Umjetnički paviljon, [Zagreb], 8. 5 - 8. 6. 1982. : Tribina, Centar za kulturu i informacije Zagreba, 27. 4 - 10. 6. 1982. : izložba dobitnika Velike nagrade 14. zagrebačkog salona, Umjetnički paviljon, [Zagreb] 8. 5 - 8. 6. 1982. : izložba izdavačke djelatnosti SAH-a u povodu 35. g. izlaženja časopisa Arhitektura, Umjetnički paviljon, [Zagreb], 8. 5 - 8. 6. 1982. : Beogradski salon arhitekture, Društvo arhitekata Zagreba, 8. 5 - 25. 5. 1982.  HRB15-00081 
 
1717. - 1728.  HRB15-13239 
 
171989.  HRB15-00222 
 
1728. - 1741.  HRB15-13239 
 
(1742-1944).  HRB15-21143 
 
(1780-1820).  HRB15-27857 
 
17-hidroksiprogesteron u uzorcima kapilarne krvi osušene na filter papiru u ugrožene novorođenčadi : magistarski rad  HRB15-41136 
 
18 fevruari - 8 april 1942  HRB15-36755 
 
18. februar - 8. april 1942.  HRB15-36757 
 
18. i 19. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31829 
 
18. susreti studenata farmacije Jugoslavije, Zagreb, Stubičke Toplice, 12 - 14. travnja 1985.  HRB15-34660 
 
18. Zagrebački salon : primijenjena umjetnost, grafički i industrijski dizajn : Situacija, Tribina, Prijedlog, Popratne izložbe, priredbe i akcije, Umjetnički paviljon, [Zagreb], 8.V do 8.VI 1983.  HRB15-39930 
 
180 godina glazbenog školstva u Karlovcu : 1804. - 1984.  HRB15-14771 
 
1845.   
 
"1850" : [(kultura slike u Hrvatskoj sredinom 19. stoljeća)] : Galerija Karas, Zagreb, 14. 6 - 30. 6. 1985.  HRB15-00001 
 
(1856-1863).   
 
(1860.-1862.)  HRB15-18950 
 
1862.   
 
(1864-1868).   
 
(1868-1873).   
 
(1874-1878).   
 
1876.  HRB15-38412 
 
(1879-1885).   
 
1879-1894.  HRB15-06276 
 
(1886-1887).   
 
(1888-1889).   
 
1895-1904.  HRB15-06276 
 
1898-1941.  HRB15-00082 
 
19. ABDOSD-Tagung, Budapest, 11.-14. Junu 1990 : Referate und Beitraege  HRB15-00232 
 
19. međuklubska izložba umjetničke fotografije : Salon Foto-kluba Split, 1986.  HRB15-22823 
 
19. Zagrebački salon : slikarstvo, kiparstvo, grafika, akvarel i pastel : Umjetnički paviljon, Galerija i Studio galerije Karas [i] Salon galerije Karas, Zagrekb, 8.V do 8.VI 1984.  HRB15-00083 
 
19. Zagrebački salon : slikarstvo, kiparstvo, grafika, crtež, akvarel i pastel : situacija, prijedlog, tribina : Umjetnički paviljon [i] Galerija i Studio galerije Karas [i] Salon galerije Karas, Zagreb, 8. V do 8. VI 1984.  HRB15-00084 
 
190 godina splitske bolnice  HRB15-00085 
 
[1906-1919]  HRB15-00086 
 
1914-17 : davni dani I.  HRB15-00087 
 
1918-22 : davni dani II.  HRB15-00088 
 
1919-1927.  HRB15-37469 
 
1919-1940.  HRB15-11890 
 
1921-1930.  HRB15-01293 
 
1923-1932  HRB15-03682 
 
1928-1937.  HRB15-37469 
 
1929-1941.   
 
1929-1941.   
 
1931-1938.  HRB15-01293 
 
1932 - 1944  HRB15-03687 
 
1933-42.  HRB15-00089 
 
1941.   
 
1941. godina.  HRB15-24803 
 
1941-1942.  HRB15-06261 
 
1941-1945.    HRB15-36786 
 
1941-1948.     
 
1942.   
 
1942.  HRB15-11087 
 
1943.    HRB15-11087  HRB15-00090 
 
1943. julius 1. - szemptember 30.  HRB15-36787 
 
1943. oktober 1. - november 30.  HRB15-36787 
 
1943-1945.   
 
1944 - 1952  HRB15-03684 
 
1944. februar 1. - aprilis 15.  HRB15-36787 
 
1945.  HRB15-38569 
 
1945. : (od 1. siječnja do 25. srpnja)   
 
1945-1951.  HRB15-36786 
 
(1945-1978).  HRB15-21143 
 
1948. : živi zid  HRB15-36376 
 
1952 - 1969  HRB15-03681 
 
1952-1961.  HRB15-36786 
 
1958-69.  HRB15-00091 
 
1959-1981.  HRB15-40218 
 
1962-1971.  HRB15-36786 
 
1969 - 1975  HRB15-03683 
 
1972-1976.  HRB15-36786 
 
1975 - 1982  HRB15-03685 
 
1977-1979.   
 
1979.   
 
1979. godina.   
 
1980.   
 
1980. god.   
 
1980. godina.   
 
198081.  HRB15-39398 
 
1981,.  HRB15-00092  HRB15-08314  HRB15-00094  HRB15-00093  HRB15-25719  HRB15-08130 
 
1981.  HRB15-33994  HRB15-36435    HRB15-00095  HRB15-11537   
 
1981. godina.   
 
198182.  HRB15-39398 
 
198182-198283.  HRB15-00096 
 
1982,.  HRB15-00097   
 
1982.   
 
1982.  HRB15-24864  HRB15-30661   
 
1982. : (sastav).  HRB15-00098 
 
1982. god.   
 
1982. godina.   
 
1983.  HRB15-00099  HRB15-24864  HRB15-40094  HRB15-34015 
 
1983.     
 
1983. godina.   
 
1984.    HRB15-34015    HRB15-29349 
 
1984. godina.   
 
1984-85.  HRB15-15493 
 
1985.  HRB15-00100  HRB15-34015 
 
1985. godina.   
 
[1985].  HRB15-24864 
 
1985-1988.  HRB15-02968 
 
198586.  HRB15-39398 
 
1986.    HRB15-00101 
 
1986. godina.   
 
[1986].  HRB15-24864 
 
1987   
 
1987.   
 
1987. godina.   
 
[1987].  HRB15-24864 
 
1988.-14081409.  HRB15-00102 
 
19881.  HRB15-24864 
 
19882.  HRB15-24864 
 
198889.   
 
1989  HRB15-00221 
 
1989.    HRB15-24864  HRB15-00103 
 
1989.-14091410.  HRB15-00104 
 
1990.   
 
1999. : antropološka povest  HRB15-27344 
 
[19a].   
 
1-benzotriazolilkarbonilna skupina kao N-aktivirajuća skupina u sintezi nižih peptida : disertacija  HRB15-40587 
 
1prvi kongres kliničke mikrobiologije Hrvatske.  HRB15-00032 
 
The 1st great kids activity catalogue  HRB15-21892  HRB15-21893 
 
2  HRB15-08638  HRB15-14551  HRB15-24881  HRB15-18196  HRB15-41130  HRB15-32924    HRB15-14550  HRB15-37962      HRB15-07379      HRB15-24108  HRB15-00105  HRB15-39754 
 
[2]       
 
2 : [glavni urednik Ivo Padovan].   
 
2 : Bukvar za 2. razred  HRB15-37961 
 
2 : Početnica za 1. razred osnovne škole  HRB15-37965 
 
2 : posebno izdanje časopisa Pedagoški rad  HRB15-17540 
 
2 : povijest filozofije helenističko-rimske : od smrti Aristotelove do prestanka atenske škole : (322. pr. kr.-529. poslije kr.).  HRB15-02332 
 
2 ; Iz "Piščeva dnevnika"  HRB15-00106 
 
2 ; Kontesa Nera.  HRB15-15667 
 
2 drame  HRB15-22224 
 
2,4-dimetilmetano-2,4-didehidroadamantan, derivat [3.1.1]propelana. Utjecaj metil-skupina na reaktivnost i prirodu veze između invertiranih atoma ugljika : magistarski rad  HRB15-34931 
 
2,6-metano-2,6-dihidronorbornan : izuzetno napet [3.1.1]propelan : magistarski rad  HRB15-38545 
 
2.  HRB15-24891  HRB15-24112  HRB15-02134  HRB15-00965  HRB15-40194  HRB15-35777  HRB15-05297  HRB15-03121  HRB15-00108  HRB15-36252  HRB15-03444  HRB15-34901  HRB15-36102  HRB15-12323  HRB15-32830  HRB15-35775  HRB15-08336  HRB15-30693  HRB15-28501  HRB15-04041  HRB15-31143  HRB15-29201  HRB15-39711  HRB15-11571  HRB15-18360    HRB15-24130  HRB15-18359  HRB15-25460  HRB15-37294  HRB15-19142  HRB15-25462  HRB15-21699  HRB15-10633      HRB15-36316    HRB15-30753  HRB15-24836  HRB15-00902  HRB15-12899  HRB15-22137  HRB15-22131  HRB15-09982  HRB15-02331  HRB15-06332  HRB15-28271  HRB15-15237  HRB15-32987  HRB15-09793  HRB15-36303  HRB15-09794  HRB15-01056  HRB15-24267  HRB15-34310  HRB15-37877  HRB15-15790  HRB15-29594  HRB15-13806  HRB15-04040  HRB15-15506  HRB15-15344  HRB15-23957  HRB15-03718  HRB15-03105  HRB15-06331  HRB15-32982  HRB15-15337  HRB15-00112    HRB15-05264  HRB15-04038  HRB15-20680    HRB15-38400  HRB15-00113  HRB15-35218  HRB15-34110  HRB15-00400  HRB15-34518    HRB15-00110  HRB15-03122  HRB15-06678  HRB15-39708  HRB15-38960  HRB15-19149  HRB15-38954  HRB15-00115  HRB15-00111  HRB15-08007  HRB15-37876  HRB15-11978  HRB15-09983  HRB15-00964  HRB15-15686  HRB15-00114  HRB15-19809  HRB15-31144  HRB15-06973  HRB15-28288  HRB15-15791  HRB15-16288  HRB15-37875  HRB15-20940  HRB15-23118  HRB15-31804  HRB15-11411  HRB15-40252  HRB15-24504  HRB15-00109  HRB15-23328  HRB15-31816  HRB15-23969    HRB15-14331  HRB15-02410  HRB15-09548  HRB15-06968  HRB15-12889  HRB15-00107  HRB15-22639  HRB15-08008  HRB15-38601  HRB15-37870  HRB15-38373  HRB15-31771  HRB15-30644  HRB15-05600    HRB15-34390  HRB15-34308  HRB15-31803  HRB15-30473  HRB15-11536  HRB15-33205  HRB15-31744  HRB15-16604  HRB15-32888  HRB15-37868  HRB15-07378  HRB15-03120  HRB15-32153  HRB15-32937  HRB15-28753 
 
2. biennale akvarela Jugoslavije, Galerija Vjekoslav Karas, Karlovac, 1. svibnja - 31. srpnja 1981, [i]Galerija umjetnina Narodnog muzeja, Zadar, kolovoz - rujan 1981, [i] Umetnička galerija Narodnog muzeja, Kragujevac, listopad 1981. : BAJ  HRB15-02990 
 
2. dio.   
 
2. izložba fotografija fotografa obrtnika - Portret, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 10 - 18. lipnja 1986.  HRB15-14266 
 
2. izložba fotografije, FGZ, Zagreb, siječanj 1982.  HRB15-14273 
 
2. jugoslavensko savjetovanje o problematici projektiranja, montaže i proizvodnje postrojenja i opreme za plinofikaciju, Opatija, maj, 1981.  HRB15-15347 
 
(2. jun - 3. avgust 1944)  HRB15-08076 
 
2. konstituirajuća konferencija Zajednice općina Rijeka : Rijeka, svibanj 1982. godine  HRB15-31949 
 
(2. novembar - 31. decembar 1944)  HRB15-08076 
 
2. Petrova, Judina : uvod i komentar : [tumačenja 2. Petrove poslanice i Judine poslanice]  HRB15-11635 
 
2. savjetovanje Elektromotorni pogoni, Trogir, 24-26. travanj-april 1984.  HRB15-32081 
 
2. savjetovanje PVC - proizvodnja, primjena, prerada, ispitivanje = 2nd Meeting PVC - Manufacture, Application, Processing, Testing, Split, 16. i 17. svibanjmaj 1985.  HRB15-32159 
 
2. seminar Sadašnjost i budućnost njege bolesnika u kući, Zadar, 11-13. travnja 1984.  HRB15-32559 
 
[2].  HRB15-40212  HRB15-09693  HRB15-24864  HRB15-22856  HRB15-24864    HRB15-24864  HRB15-29548 
 
[20]   
 
20 000 milja pod morem  HRB15-38312 
 
20 godina misionar  HRB15-07778 
 
20 godina organizirane Službe za zapošljavanje na području Zajednice općina Karlovac  HRB15-00117 
 
20 godina Poljoprivredno-prehrambenog kombinata Kutjevo : 1963-1983.  HRB15-00118 
 
20 godina proizvodnje gnojiva u Kutini : izvod iz materijala sa znanstveno-stručnog savjetovanja ratara SRH, Dubrovnik, 1988.  HRB15-40558 
 
20 godina prvoligaških smečeva odbojkašica "Rijeke"  HRB15-27592 
 
20 godina RK Merces [Makarska]  HRB15-00119 
 
20 godina Saveza nogometnih trenera Zagreba : 1954-1974.  HRB15-10382 
 
20 godina srednjeg obrazovanja u Čazmi  HRB15-00120 
 
20 godina Više tekstilne tehničke škole Varaždin : [1961-1981]  HRB15-00121 
 
20 ljubavnih poema i jedna očajnička pjesma  HRB15-25056 
 

 
20. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31830 
 
20. Zagrebački salon : [tema] arhitektura i urbanizam : [sekcije]: Situacija, Prijedlog, Umjetnički paviljon, [Zagreb], i Tribina, Muzej za umjetnost i obrt, [Zagreb] i retrospektiva Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985, Muzej za umjetnost i obrt, [Zagreb 8. 5 - 8. 6. 1985.]  HRB15-39931 
 
20.000 milja ispod mora  HRB15-38317 
 
20.000 milja pod morem  HRB15-38315  HRB15-38330  HRB15-38311  HRB15-38328 
 
20.festival omladinske kulturne ...  HRB15-00122 
 
20.OOO milja pod morem  HRB15-38316 
 
200 godina streljaštva u Osijeku : 1784-1984.  HRB15-40916 
 
200 godina škole u Bribiru  HRB15-00123 
 
200 godina školstva i prosvjete u Petrijevcima i povijest Petrijevaca  HRB15-00124 
 
200 godina školstva u Čepinu : 1787-1987.  HRB15-00125 
 
200 godina školstva, Feričanci '87  HRB15-24248 
 
200 godina Židova u Zagrebu : referati i govori sa proslave 180-godišnjice Jevrejske općine Zagreb, (6-9. XI. 1987)  HRB15-00126 
 
200 sobnih biljaka u boji  HRB15-18736  HRB15-18737 
 
2000 godina nigerijske umjetnosti = Treasures of ancient Nigeria: legacy of2000 years : Muzejski prostor, Zagreb, 25. 6 - 18. 8. 1985.  HRB15-00127 
 
2000 Jahre Bonn  HRB15-19530 
 
2000 Jahre Post Vidi i: Zwei Jahrtausende Postwesen : vom cursus publicus zum Satelliten : Halbturn, 14. Mai bis 27. Oktober 1985.
 
20000 milja ispod mora  HRB15-38321 
 
20000 milja pod morem  HRB15-38320  HRB15-38331 
 
200-obljetnica župe Goričan  HRB15-05087 
 
2010 : druga odiseja  HRB15-05619 
 
2061: Treća Odiseja  HRB15-05617 
 
[21]   
 
21 janar - 16 prill 1943  HRB15-36753 
 
21 slavonska udarna brigada  HRB15-03755 
 
21. annale Umjetnost i grad, Istarska sabornica, Poreč, 2.VII - 31.VIII '81.  HRB15-00890 
 
21. festival zabavne glazbe Split  HRB15-09950 
 
21. i 22. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31831 
 
21. splitski salon, 26. X - 25. XI. 1989. godine  HRB15-33647 
 
21. tuzlanska istočno-bosanska narodnooslobodilačka udarna brigada  HRB15-00128 
 
21. Zagreb salon : međunarodna izložba fotografije = international exhibition of photography = Internationale Fotografie-Ausstellung : Izložbeni salon Doma JNA u Zagrebu [i] Izložbeni salon Tehničkog muzeja u Zagrebu, listopad 1983.  HRB15-22825 
 
21. zagrebački salon : [primijenjena umjetnost, grafički dizajn, industrijski dizajn], Umjetnički paviljon, Zagreb, od 8. 05. do 8. 06. 1986.  HRB15-39932 
 
[22]   
 
22.  HRB15-00116 
 
22. Internationales Neuropsychiatrisches Symposium und Fortbildungstagung : Teilnehmer-Verzeichnis : PulaJugoslawien, 8.-13. Juni 1982.  HRB15-13740 
 
22. Zagreb salon : međunarodna izložba fotografija = international exhibition of photography = Internationale Fotografie-Ausstellung  HRB15-22826 
 
220 pjesama  HRB15-07729 
 
23. tradicionalni susret pravnika u privredi Jugoslavije, [Opatija, 30. i 31. svibnja 1985] : (referati, diskusije, odgovori na pitanja).  HRB15-34643 
 
23. tradicionalni susret pravnika u privredi Jugoslavije, Opatija, svibanj 1985. : (referati, diskusije, odgovori na pitanja).  HRB15-34644 
 
23. Zagreb salon : međunarodna izložba fotografije = international exhibition of photography = Internationale Fotografie-Ausstellung  HRB15-22827 
 
24, 25, 26. i 27. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine : Sarajevo, juni 1989.  HRB15-00129 
 
24. Zagrebački salon : primijenjene umjetnosti, dizajn : [Umjetnički paviljon], Zagreb, 8. 5 - 8. 6. 1989. : [katalog]  HRB15-39935 
 
24. Zagrebački salon : Umjetnički paviljon, Zagreb, 8.5 - 8.6. 1989.  HRB15-00130 
 
25 godina Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu : 1956-1981.  HRB15-00131 
 
25 godina industrije stakla Lipik  HRB15-00132 
 
25 godina JUREMA : prikaz rada i djelovanja  HRB15-00133 
 
25 godina Šahovskog kluba "Bosna" Sarajevo : 5. I 1960 - 5. I 1985.  HRB15-00134 
 
25 godina Urbanističkog zavoda grada Zagreba : 1957-1982.  HRB15-00135 
 
25 godina Više ekonomske škole "Dr Mijo Mirković" u Puli.  HRB15-00136 
 
25 years INA - Industrija nafte, Zagreb : 1964-1989  HRB15-00137 
 
25. jubilarna smotra "Bratstvo-jedinstvo" omladine Jugoslavije, Rijeka, 22-25.5. 1980.  HRB15-33365 
 
25. obljetnica Poljoprivrednog fakulteta : 18. X 1960. - 18. X 1985.  HRB15-00138 
 
25. obljetnica Školskog centra ["Ruđer Bošković"] : jubilarni godišnjak : 196364-198889.  HRB15-00139 
 
(25. septembar - 1. novembar 1944)  HRB15-08076 
 
25. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31832 
 
25dvadesetpet godina studija prometa na zagrebačkom Sveučilištu.  HRB15-00140 
 
26. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31833 
 
26. tradicionalni susret pravnika u privredi Jugoslavije.  HRB15-00141 
 
28. godišnja skupština Saveza [ljevača SR Hrvatske], Zagreb, 13. veljače 1981.  HRB15-10678 
 
28. obljetnica neprekidnog rada i javnog djelovanja KUD-a prosvjetnih radnika grada Zagreba "Ivan Filipović" Vidi i: 50. obljetnica osnivanja Zagrebačkog učiteljskog pjevačkog zbora J.U.U. "Ivan Filipović" ; 28. obljetnica neprekidnog rada i javnog djelovanja KUD-a prosvjetnih radnika grada Zagreba "Ivan Filipović"
 
29 noemvri - 17 fevruari 1942  HRB15-36762 
 
29. Festival jugoslavenskog igranog filma u Puli = 29th festival of Yugoslav feature films in Pula : 21.07.30.07. 1982.  HRB15-09933 
 
29. i 30. sjednica CK SK Bosne i Hercegovine  HRB15-31834 
 
29. novembar 1941 - 17 februar 1942 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
29. novembar 1941 - 17. februar 1942.  HRB15-36757 
 
29th festival of Yugoslav feature films in Pula Vidi i: 29. Festival jugoslavenskog igranog filma u Puli = 29th festival of Yugoslav feature films in Pula : 21.07.30.07. 1982.
 
2D-analiza neto koncentracije primjesa, PN-spojeva i ugrađenog električnog polja u epitaksijalno-difuzionim PN-strukturama : doktorska disertacija  HRB15-36308 
 
2-tiouracil u sintezama alifatskih analogona 2-tio-deoksiuridina : magistarski rad  HRB15-31724 
 
3      HRB15-09448  HRB15-00143  HRB15-37962  HRB15-23992  HRB15-00142  HRB15-04235 
 
3 : Čitanka za 1. razred osnovne škole  HRB15-37965 
 
3 praščića : crtam i pišem  HRB15-00144 
 
3.  HRB15-24112      HRB15-30693  HRB15-28501    HRB15-28268    HRB15-24836  HRB15-00902  HRB15-22131  HRB15-09982  HRB15-02331  HRB15-28271  HRB15-15237  HRB15-39439  HRB15-17447  HRB15-02332    HRB15-01033  HRB15-32276  HRB15-23957  HRB15-18566  HRB15-06973  HRB15-40252  HRB15-38373  HRB15-17549  HRB15-00145  HRB15-00146  HRB15-09983  HRB15-39708  HRB15-14331  HRB15-38954  HRB15-38960  HRB15-06678  HRB15-06968  HRB15-18576  HRB15-30473   
 
3. bijenale jugoslovenskog lutkarstva : Bugojno, 8-15. septembra 1983.  HRB15-03020 
 
3. dubrovački salon, Umjetnička galerija, Dubrovnik, otvorenje 17.X 1981.  HRB15-08755 
 
3. izložba jugoslavenske fotografije i dijapozitiva 1981. u Rijeci Femina : Mali salon, Rijeka, 5-14. marta 1981.  HRB15-14280 
 
3. izložba jugoslavenske fotografije Vinkovci '83, Poslovni centar Terme, [Vinkovci] 9-15.IV 1983.  HRB15-14278 
 
3. jugoslavenska izložba karikatura Ribe plivaju leđno, Spomen dom Đuro Salaj, Slavonski Brod, listopad 1982.  HRB15-15275 
 
3. jugoslavensko savjetovanje o skloništima, Beograd, decembra 1984.  HRB15-15350 
 
3. konstituirajuća konferencija Zajednice općina Rijeka  HRB15-31950 
 
3. likovna kolonija Lovorka Kukanić, [Omladinsko naselje Lovorka Kukanić, Rijeka, 15 - 22.V 1981]  HRB15-20085 
 
3. maj - Složena organizacija udruženog rada brodograđevne industrije, Rijeka  HRB15-00147 
 
3. međunarodni ženski šahovski turnir, 8-20. 1. 1983. Jajce.  HRB15-22872 
 
3. savjetovanje "Električni uređaji, proizvodi i postrojenja u eksploziono ugroženim prostorima", Dubrovnik, 14, 15. i 16. aprila 1982. godine.  HRB15-32043 
 
3. savjetovanje kemičara i tehnologa Slavonije i Baranje [i] 5. stručni skup kemičara-analitičara Slavonije i Baranje [i] 6. "Ružičkini dani", Osijek, 17-19. svibnja 1989. godine  HRB15-32094 
 
3. savjetovanje PVC - proizvodnja, primjena, prerada i ispitivanje : [zbornik radova] = 3rd Conference PVC - Production, Processing, Application and Testing, Split, 26-28. travanjapril 1989 : conference proceedings  HRB15-32158 
 
3. simpozij keramičara Jugoslavije, Kupari, 22-25. 4. 1981.  HRB15-32886 
 
3. simpozij o automatizaciji i sigurnosti željezničkog prometa = The Third Symposium on Automation and Safety of Rail Traffic  HRB15-00148 
 
3. simpozij o tehničkoj dijagnostici = The Third Symposium on Technical Diagnostics  HRB15-00149 
 
3. zvezno posvetovanje Možnosti razvoja ivernih in vlaknenih plošč v Jugoslaviji, Nova Gorica, [14,15. in 16. oktobra] 1987  HRB15-40706 
 
[3] biennale akvarela Jugoslavije, Galerija Vjekoslav Karas, Karlovac, 24. svibnja - 31. srpnja 1983, [i] Galerija lkovnih umjetnosti, Osijek, kolovoz - rujan 1983, Gradska loža, Zadar, listopad 1983. : BAJ : [u spomen Slave Raškaj]  HRB15-02991 
 
30 god. Zavoda za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : 1952-1982.  HRB15-00150 
 
30 godina Geotehnike  HRB15-02018 
 
30 godina Ina-Naftaplina : 1952-1982  HRB15-00151 
 
30 godina Kupa maršala Tita  HRB15-18085 
 
30 godina Organizacije slijepih u Vinkovcima  HRB15-26516 
 
30 godina rada Duvanskog instituta u Mostaru. : 55 godina Duvanske ogledne službe u Hercegovini  HRB15-00152 
 
30 godina Radničkog kulturno-umjetničkog društva "Šumari"  HRB15-20251 
 
30 godina Urbanističkog zavoda grada Zagreba : 1957 - 1987.  HRB15-00153 
 
30 godina Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica, Fojnica : [1955-1985]  HRB15-00154 
 
30. zasjedanje CIGRE u Parizu : od 29. augusta do 6. septembra 1984.  HRB15-21821 
 
300 all-time stars baseball cards  HRB15-00155 
 
300 giorni di fiabe  HRB15-32292  HRB15-32282 
 
31.   
 
31. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31838 
 
32.   
 
32. divizija NOV Jugoslavije.  HRB15-00156 
 
32. festival jugoslavenskog igranog filma u Puli = 32nd Festival of Yugoslav Feature Films in Pula, 20 - 27. 07. 1985.  HRB15-09936 
 
32nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, [Zagreb], 31st August - 3rd September 1981  HRB15-09693 
 
33 meditacije : na putu do smisla  HRB15-13956 
 
33.   
 
33. divizija NOV Jugoslavije  HRB15-18720 
 
33. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31818 
 
341989  HRB15-15619 
 
35 godina Ferijalnog saveza Hrvatske : 1952-1987.  HRB15-00157 
 
35 godina industrije stočne hrane u Jugoslaviji : 1946-1981. : krmiva  HRB15-00158 
 
35 godina rada Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : 1949 - 1984  HRB15-00159 
 
35 godina Šahovskog društva "Pula" : [1949-1984]  HRB15-00160 
 
35 godina ŠK "Belišće" : 1952-1987.  HRB15-00161 
 
35 izviđačkih proljeća Saveza izviđača Zagreba  HRB15-00162 
 
35. izložba slikara i kipara Hrvatskog zagorja i Međimurja : u čast oslobođenja grada, 40 godišnjice ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije i 800 godišnjice grada Varaždina, [Izložbeni salon N. K. A. Cesarec, [Varaždin], 7-24. 5. 1981]  HRB15-14304 
 
35. obljetnica Doma zdravlja "Dr. Petar Vitezica" : veća stručnost - bolja služba  HRB15-08121 
 
35. obljetnica GRO Tehnika  HRB15-00446 
 
36. izložba slikara i kipara Hrvatskog zagorja i Međimurja, [Galerija slika, [Varaždin], 7-17.5. 1982] : u povodu obilježavanja 37. godišnjice oslobođenja Varaždina, 90 godišnjice rođenja druga Tita, 40 godišnjice prvog zasjedanja AVNOJ-a u godini održavanja kongresa SKJ  HRB15-14305 
 
36. jugoslovenski seminar za strane slaviste, Novi Sad, 1986.  HRB15-15497 
 
365 braće : dani i mjeseci  HRB15-01789 
 
365 dana u kuhinji  HRB15-25862 
 
365 pripovijedaka  HRB15-00163 
 
366--- i još više priča o prirodi  HRB15-07156 
 
366... i još više bajki  HRB15-00164 
 
37. izložba slikara i kipara Hrvatskog zagorja i Međimurja : Izložbeni salon Galerije slika, Varaždin, 6-15. 5. 1983.  HRB15-14306 
 
37. sandžačka NOU divizija  HRB15-08600 
 
38. izložba slikara i kipara Hrvatskog zagorja i Međimurja, [Izložbeni salon Galerije slika, Varaždin, 7 - 20. 5. 1984.  HRB15-14307 
 
380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu : 1607 - 1987.  HRB15-00165 
 
3O. godina Ogranka U.K.H. "Kralj Tomislav" Vancouver, British Columbia : 1957-1987.  HRB15-00166 
 
4   
 
4 qershor - 31 gusht 1942  HRB15-36753 
 
4.      HRB15-28501    HRB15-28268  HRB15-00902  HRB15-23957  HRB15-38373  HRB15-06973  HRB15-23992  HRB15-29172   
 
(4. avgust - 24. septembar 1944)  HRB15-08076 
 
4. dani Društva plastičara i gumaraca, Zagrebački velesajam, 21-24. travanj 1980.  HRB15-07222 
 
4. dubrovački salon, Umjetnička galerija, Dubrovnik, 18. X - 18. XI 1982.  HRB15-08756 
 
4. izborna skupština općinske organizacije Saveza sindikata Samobor, Samobor, 12. prosinca 1985.  HRB15-31980 
 
4. izložba jugoslavenske fotografije i dijapozitiva Žena '82, Mali salon, Rijeka, 4 - 14. marta 1982.  HRB15-14281 
 
4. jugoslavenska izložba karikatura Ribe plivaju leđno, Spomen dom Đuro Salaj, [Slavonski Brod], listopad 1983.  HRB15-15276 
 
4. jugoslavensko savjetovanje o primjeni računara u biliotekama, Sarajevo, 9-11.4.1986  HRB15-00167 
 
4. međuklubska izložba fotografija  HRB15-22822 
 
4. NOU brigada Slavonije : (Druga brodska brigada)  HRB15-25692 
 
4. ročki glagoljaški bijenale  HRB15-30876 
 
4. simpozij o automatizaciji i sigurnosti željezničkog prometa = The Fourth Symposium on Automation and Safety of Rail Traffic, Split, 25, 26. i 27. rujna 1985.  HRB15-32896 
 
4. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31839 
 
4. slet vatrogasaca drvne industrije SR Hrvatske, SOUR Slavonija DI, Slavonski Brod, 19. rujna 1981.  HRB15-33238 
 
4. smotra likovnog stvaralaštva radnika Zagreba : u povodu Dana samoupravljača, Klub samoupravljača, Zagreb, 26.VI - 28.VII 1981.  HRB15-33369 
 
[4].  HRB15-09693 
 
40 godina arheoloških istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.  HRB15-00168 
 
40 godina elektrofonske glazbe = 40 years of electrophonic music  HRB15-13392 
 
40 godina IMK "Sloga"  HRB15-37121 
 
40 godina Narodne tehnike Međimurja : [1948-1988]  HRB15-06627 
 
40 godina NK Mladost : 1946-1986., Petrinja  HRB15-00169 
 
40 godina Posavinatransport Brčko : 1945-1985  HRB15-00170 
 
40 godina srednjeg građevinskog školstva u Rijeci  HRB15-00171 
 
40 godina Štamparskog zavoda "Ognjen Prica", Karlovac, [i] 180 godina tiskarstva u Karlovcu  HRB15-00172 
 
40 godina Tvornice cipela Kvalitet, Vinkovci  HRB15-00173 
 
40. godišnjica Kluba za skokove u vodu Medveščak : 1949-1989.  HRB15-00174 
 
40. izložba Naši spomenici : izložba crteža, slika i reljefa članova Likar-a u Zbirci Balić, [Likovni salon Likar], Osijek, 17.VI - 31.VI 1981.  HRB15-14294 
 
40. obljetnica Saveza slijepih i slabovidnih Osijek : 1948-1988  HRB15-16318 
 
40. obljetnica Saveza slijepih i slabovidnih Osijek.  HRB15-16317 
 
4000 godina hokeja u svijetu : 80 godina od prve utakmice hokeja na travi u Jugoslaviji  HRB15-28396 
 
40-godišnjica osnivanja 19. sjevernodalmatinske narodnooslobodilačke udarne divizije  HRB15-01423 
 
45 godina Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane  HRB15-27311 
 
45. obljetnica Kongresa kulturnih radnika Hrvatske : zbornik radova  HRB15-00175 
 
450 godina Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu  HRB15-00176 
 
450 godina školstva u Samoboru : 100 godina stručnog obrazovanja  HRB15-00177 
 
450 Jahre Kroaten im Burgenland : Ausstellung im Foyer des Hauptlesesaales der Oesterreichischen Nationalbibliothek, 22. 9. 1983-26. 10. 1983 : Dokumentation  HRB15-36633 
 
4-6. studeni 1986.  HRB15-37220 
 
5  HRB15-00178  HRB15-23992 
 
5.        HRB15-28268  HRB15-23957  HRB15-38373 
 
5. bijenale suvremene hrvatske grafike, Umjetnički salon, [Split], od 23. rujna - 16. listopada 1982.  HRB15-03021 
 
5. dani Društva plastičara i gumaraca, Zagreb, 22.-26. ožujak 1982. = 5th Days of Plastics and Rubber Engeneers Society  HRB15-07223 
 
5. dubrovački salon : Umjetnička galerija, Dubrovnik, 18.X - 18.XI 1983.  HRB15-08757 
 
5. izložba likovnih radova stvaralaca INE : postav 1982. godine: Galerija RANS-a, Zagreb, INA-Rafinerija nafte, Društveni dom Rafinerije, Sisak, INA-Naftaplin, Centar za smještaj radnika, Ivanić-Grad : postav 1983. godine: INA-Naftaplin, Galerija E radilišta Etilen, Zagreb, INA-Petrokemija, Muzej Moslavina, Kutina, INA-Nafta, Lendava, Družbena prehrana, Petišovci, INA-inženjering, Upravna zgrada, Zagreb, Klub samoupravljača, Zagreb  HRB15-14288 
 
5. jugoslavenska izložba ekološke karikature Ribe plivaju leđno, [izložbena dvorana Muzeja brodskog Posavlja, [Slavonski Brod], 22. VI - 6. VII 1984]  HRB15-15271 
 
5. salon kolor fotografije '82, Mali salon, Rijeka, 16-28.2. '82.  HRB15-31463 
 
5. savjetovanje o mjerenju = The Fifth Symposium on Measurement  HRB15-00179 
 
5. simpozij Jugoslavenskog društva za mehaniku stijena i podzemne radove, Split '80  HRB15-15329 
 
5. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31840 
 
5. smotra likovnog stvaralaštva radnika Zagreba, Klub samoupravljača Zagreba, Zagreb, 21. lipnja - 5. srpnja 1982. : posvećeno 90. godišnjici rođenja druga Tita i 12. kongresu SKJ : u povodu Dana samoupravljača 1982.  HRB15-33370 
 
5. zbirka najpoznatijih narodnih, Sučićevih, dalmatinskih i drugih pjesam za tamburaške zbore  HRB15-34530 
 
50 definicija osnovne laserske terminologije  HRB15-18788 
 
50 godina Dječjeg vrtića Marijan Čavić  HRB15-00181 
 
50 godina DVD [Dobrovoljnog vatrogasnog društva] Sesvete : 1930-1980.  HRB15-35601 
 
50 godina J. D. [Jedriličarskog društva] Orsan, Dubrovnik : 1933-1983.  HRB15-00182 
 
50 godina organizirane šahovske aktivnosti u Dubrovniku : 1933-1983.  HRB15-31727 
 
50 godina Osnovne škole Pavao Lončarić u Zagrebu : 1934-1984.  HRB15-00183 
 
50 godina partijske organizacije kotara i općine Garešnica  HRB15-16221 
 
50 godina smučanja na Palama  HRB15-40810 
 
50 godina školskog broda "Jadran"  HRB15-29119 
 
50 pedeset godina znanstvenoistraživačkog rada u Plivi.  HRB15-00180 
 
50. obljetnica osnivanja Zagrebačkog učiteljskog pjevačkog zbora J.U.U. "Ivan Filipović" ; 28. obljetnica neprekidnog rada i javnog djelovanja KUD-a prosvjetnih radnika grada Zagreba "Ivan Filipović"  HRB15-00184 
 
500 naših : delavske, partizanske, revolucionarne, mladinske, narodne, planinske, taborniške in druge pesmi  HRB15-00185 
 
500. obljetnica kosinjskog Misala - prve hrvatske tiskane knjige : 1483-1983.  HRB15-19119 
 
52 poemes  HRB15-05376 
 
550petstopedeset godina crkve i samostana Sv. Križa u Gružu : (1437-1987).  HRB15-00186 
 
555 izabranih tema za solfeggio : priručnik za sve razrede solfeggia  HRB15-00187 
 
6  HRB15-23991  HRB15-00188     
 
6 tetor - 15 nentor 1944  HRB15-36753 
 
6.  HRB15-28268 
 
(6. april - 15. septembar 1941)  HRB15-08076 
 
6. baj - Biennale akvarela Jugoslavije Karlovac '89 : u spomen Slave Raškaj : Karlovac, Galerija Vjekoslav Karas, 24.5 - 17.9.1989.  HRB15-00189 
 
6. biennale suvremene hrvatske grafike, Umjetnički salon, Split, 27. XII 1984. do 20. I 1985.  HRB15-02996 
 
6. dani Društva plastičara i gumaraca = [6th] Days of Plastics and Rubber Engineers Society, Zagreb, 19 - 23. ožujak 1984.  HRB15-07224 
 
6. dubrovački salon, Umjetnička galerija, Dubrovnik, 18. X - 18. XI 1985.  HRB15-08758 
 
6. jugoslavenska izložba karikature Ribe plivaju leđno  HRB15-15277  HRB15-15279 
 
6. jugoslavenska izložba karikature Ribe plivaju leđno, Slavonski Brod, 1986.  HRB15-15280 
 
6. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, april 1987.  HRB15-31841 
 
6. Zbirka najpoznatijih narodnih, Sučićevih, dalmatinskih i drugih pjesam za tamburaške zbore  HRB15-34529 
 
60 godina "Prijatelja prirode" : 1924-1984. : 50 godina Glavice : 1934-1984.  HRB15-38896 
 
60 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Vrpolju  HRB15-19827 
 
60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu : 1920-1980  HRB15-00190 
 
60 godina Gradišća - 60 godina znanstvenog rada u Gradišću = 60 Jahre Burgenland - 60 Jahre Wissenschaft und Forschung in Burgenland : izložba u auli Nacionalne i sveučilišne biblioteke SR Hrvatske u Zagrebu, 5. studeni - 20. studeni 1981. i u Muzeju Slavonije u Osijeku 27. studeni - 4. prosinac 1981. = Ausstellung in der Aula der National und Universitaetsbibliothek der SR Kroatien in Zagreb, 5. November bis 20. November 1981 und im Museum Slawoniens in Osijek 27. November bis 4. Dezember 1981  HRB15-00191 
 
60 godina Krateks : [Krapinska tekstilna industrija] : 1925-1985.  HRB15-00192 
 
60 godina Muzičke akademije u Zagrebu : 1921-1981.  HRB15-00193 
 
60 godina NK "Sloga" Lekenik : 1929-1989.  HRB15-18904 
 
60 godina nogometa : Nogometni klub Graničar, Laze  HRB15-00194 
 
60 godina nogometa.  HRB15-00195 
 
60 godina sporta u Kostreni 1921-1981.  HRB15-36659 
 
60 godina Zavoda za zaštitu zdravlja, Split  HRB15-00196 
 
60 godina Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine - Sarajevo : 1923 - 1983  HRB15-00197 
 
60 godina zdravstva u Lištici : 1928-1988.  HRB15-00198 
 
60 pripovijedaka  HRB15-30287 
 
600 gljiva naših krajeva  HRB15-03883 
 
61-120.   
 
6-12.  HRB15-31568 
 
6th Congress of the Federation of European Societies Plant Physiology (FESPP), Split, 4-10 September 1988 : abstracts.  HRB15-09825 
 
7  HRB15-23992 
 
7.   
 
(7. april - 1. jun 1944)  HRB15-08076 
 
7. dani Društva plastičara i gumaraca, Zagreb, 17.-21. ožujak 1986. = 7th Days of Plastics and Rubber Engineers Society, Zagreb, 17.-21 March 1986 : [zbornik radova]  HRB15-07225 
 
7. godina učenja.  HRB15-14885  HRB15-14887 
 
7. izložba karikatura Ribe plivaju leđno  HRB15-14283 
 
7. izložba karikatura Ribe plivaju leđno, [Slavonski Brod, Centar mladih, 1986]  HRB15-14282 
 
7. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-00199 
 
7. zborovanje konstruktorjev Slovenije, Bled, 19-20. september 1985  HRB15-40268 
 
70 godina filmskog plakata u Hrvatskoj : Zagreb, 6-26. XII. 1989.  HRB15-12352 
 
70 godina Osnovne škole "Bratstvo i jedinstvo" : Kantrida - Rijeka : 1910-1980  HRB15-06789 
 
70. obljetnica Gradske štedionice, [Zagreb] : [1914-1984]  HRB15-28105 
 
700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkog i Senjskog statuta.  HRB15-21558 
 
7000 dana u Sibiru  HRB15-35958  HRB15-35954 
 
72 godine Gimnazije u Bihaću : 1911-1983  HRB15-00200 
 
75 godina amaterizma u kulturi  HRB15-38389 
 
75 godina proizvodnje i distribucija električne energije na području općine Slavonska Požega : 1912 - 1987.  HRB15-01499 
 
75 godina proizvodnje i distribucije električne energije na području općine Slavonska Požega.  HRB15-00201 
 
75 godina Šahovskog društva "Varaždin" : 1904. - 1979.  HRB15-30907 
 
777 Ideen fuer Handarbeiten : Sticken, Stricken, Haekeln, Naehen, Makramee  HRB15-36021 
 
777 primjera u riječi i slici za ručni rad : vezenje, šivanje, kačkanje, pletenje, uzlanje  HRB15-36020 
 
7-9. lipnja 1983.  HRB15-37220 
 
7-norbornil kation : geometrija i interakcije dugog dosega : disertacija  HRB15-38099 
 
8. dani društva plastičara i gumaraca, Zagreb, 7.-11. ožujak 1988 = 8th Days of Plastics and Rubber Engineers Society : [zbornik radova]  HRB15-07226 
 
8. dani Društva plastičara i gumaraca, Zagrebački velesajam, 7 - 11. ožujak 1988. = 8th Days of Plastics and Rubber Engineers Society : [zbornik radova = conference proceedings]  HRB15-00202 
 
8. dani društva plastičara i gumaraca.  HRB15-00203 
 
8. festival na detskoto poetsko tvoreštvo, Ohrid, 23-25. maj 1983.  HRB15-09949 
 
8. godina učenja.  HRB15-14885 
 
8. seminar rukometnih trenera  HRB15-37652 
 
8. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.  HRB15-31842 
 
8. skup o nastavi mjerenja, automatike i teorije sistema = The Eighth Symposium on Education in Measurement, Automation and System Theory  HRB15-00204 
 
8. zagrebačka izložba jugoslavenskog crteža : u čast oslobođenja grada Zagreba, [Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti], Zagreb, svibanj - lipanj 1981.  HRB15-39920 
 
80 godina naučne biblioteke u Splitu : [1903-1983]  HRB15-24866 
 
80 godina NK Segesta : [1906-1986]  HRB15-22577 
 
80 godina predškolskog odgoja u Dubrovniku  HRB15-00205 
 
80 godina Pučkog-narodnog Sveučilišta grada Zagreba  HRB15-00206 
 
80 slikarskih reprodukcija  HRB15-37165 
 
8-10. studeni 1988.  HRB15-37220 
 
'87.   
 
8-9.   
 
8th International Conference of Process Control in Mining - ICAMC'86, Dubrovnik-Cavtat, 8-13 oktobar 1986.  HRB15-13721 
 
8th International Conference on Process Control in Mining ICAMc'86 : Dubrovnik-Cavtat, 8-13 oktobar 1986.  HRB15-13720 
 
9  HRB15-37220 
 
9.   
 
9. april - 3. jun 1942 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
9. april - 3. juni 1942  HRB15-36741 
 
9. april - 3. juni 1942.  HRB15-36757 
 
9. godišnja izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zadar : u povodu 40. godišnjice ustanka i dana oslobođenja Zadra 31. listopada, Galerija umjetnina, Zadar, 31.X - 15.XI 1981, Biograd, studeni 1981.  HRB15-13272 
 
9. jugoslavenska izložba karikature Ribe plivaju leđno  HRB15-15281 
 
9. perinatalni dani 1980. : zbornik radova 9. godišnjeg sastanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb, 3. do 5. prosinca 1980.  HRB15-27510 
 
9. postav recentne hrvatske likovne umjetnosti, Galerija Karas, [Zagreb], 21.4 - 10.5. 1981.  HRB15-30464 
 
9. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine  HRB15-31843 
 
90 godina prve žarulje u Zadru : 1894-1984  HRB15-00207 
 
900 baka  HRB15-19576 
 
90devedeset godina prve žarulje u Zadru.  HRB15-00208 
 
99 zagonetaka  HRB15-18893 
 
A - B.  HRB15-09575 
 
A - Bi  HRB15-13244 
 
A - Bio.  HRB15-09543 
 
A - Biz.  HRB15-00209  HRB15-09542 
 
A - burkati  HRB15-02684 
 
A - Bzu.  HRB15-26000 
 
A - Ćus.  HRB15-00210 
 
A - E.  HRB15-26188  HRB15-30469 
 
A - F.  HRB15-28406  HRB15-28405 
 
A - Grad.  HRB15-36089 
 
A - I.  HRB15-22742  HRB15-34508 
 
A - J.  HRB15-20082 
 
A - K  HRB15-10071 
 
A - Kre.  HRB15-28535 
 
[A - Lj].  HRB15-27242 
 
A - M.  HRB15-34862   
 
A - O.  HRB15-34132 
 
A : (skica za knjigu)  HRB15-29467 
 
A Biblia kezikonyves  HRB15-00456 
 
A bibliography of Croatian dictionaries  HRB15-10423 
 
A bilo je tako dobro počelo... : odnosi među partnerima, u obitelji i zvanju  HRB15-09573 
 
A choice of days : essays from Happy days, Newspaper days, and Heathen days  HRB15-22962 
 
A contrastive analysis of English adjectives and their Serbo-Croatian correspondents  HRB15-14148 
 
A contribution to the knowledge of the Adriatic ichthyofauna - Ranzania laevis (Pennant. 1776) (Plectognathi. Molidae) = Prilog poznavanju ihtiofaune Jadranskog mora Ranzania laevis (Pennant. 1776) (Plectognathi. Molidae)  HRB15-14679 
 
A contribution to the knowledge of the.  HRB15-14682 
 
A contribution to the konwledge of ichtyofauna of the Adriatic Arnoglossus rueppelli (Cocco, 1844) (Heterostomata, Rothidae) = Prilog poznavanju ihtiofaune Jadranskog mora Arnoglossus ruepelli (Coco 1844) (heterostomata, Rothidae)  HRB15-14681 
 
A contribution to the study of biological and ecological characteristics of the catfish (Scyliorhinus stellaris L., 1758) = Prilog poznavanju biologije mačke mrkulje (Scyliorhinus stellaris L., 1758)  HRB15-33104 
 
A course of business English : book four : engleska vježbenica za srednje škole : osma godina učenja  HRB15-05292 
 
A course of spoken English 1 : udžbenik engleskog jezika za usmjereno obrazovanje : 5. godina učenja  HRB15-05291 
 
A course of spoken English 1 : udžbenik engleskog jezika za usmjereno obrazovanje : peta godina učenja  HRB15-05283 
 
A Course of spoken English 1 : udžbenik engleskog jezika za usmjereno obrazovanje : peta godina učenja  HRB15-05294 
 
A course of spoken English 2 : udžbenik engleskog jezika za usmjereno obrazovanje : 6. godina učenja  HRB15-05286  HRB15-05293  HRB15-05289 
 
A Course of spoken English 2 : udžbenik engleskog jezika za usmjereno obrazovanje : šesta godina učenja  HRB15-05290 
 
A diferent sense  HRB15-26780 
 
A dinja pukla : erotske narodne pesme  HRB15-00211 
 
A do Že aforizmi : peta i posljednja knjiga aforizama  HRB15-17786 
 
A feher szarvas  HRB15-24945 
 
A gdje su bili očevi  HRB15-09924 
 
A Glembay Ltd Krleža, Miroslav Vidi i: Dramak
 
A Glembay Ltd az elso felvonas kiegeszitese Krleža, Miroslav Vidi i: Dramak
 
A history of Poland in painting  HRB15-39540  HRB15-39539 
 
A History of Poland in painting.  HRB15-39538 
 
A Jovoben is elni : szerelmes versek a XX. szazad delszlav kolteszetebol  HRB15-00212 
 
A kereszteny hitvallas  HRB15-33201 
 
A life of animated fantasy  HRB15-26786 
 
A literary profile of Ivan Meštrović  HRB15-15829 
 
A look toward the frontier Prpić, Jure Vidi i: Lost autumns
 
A magyar nyelv es irodalom tanitasa : segedkonyv az anyanyelvapolas 1-4. osztaly szamara keszult tankonyvhoz  HRB15-12930 
 
A magyarorszagi bunyevac-horvatok tortenete = Povijest bunjevačkih Hrvata  HRB15-21332 
 
A morphometric analysis of the population structure of the Pelješac Peninsula : magistarski rad  HRB15-19984 
 
A note on a partial albino specimen.  HRB15-00435 
 
A paraszt es a parasztsag a panon medenceben a gasdasagi vilagkrizistol a maodik vilaghaboru elejeig Vidi i: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf
 
A poetic portrait of Husein Tahmiščić  HRB15-36293 
 
A poetic portrait of Izet Sarajlić.  HRB15-31711 
 
A preliminary study on the bottom sediments of Lake Nasser = Preliminarna studija sedimenata dna jezera Nasser  HRB15-31294 
 
A revived modern classic  HRB15-18594 
 
A selected and annotated bibliography of publications by the Institute for Developing Countries, Zagreb : 1978-1980.  HRB15-05103 
 
A short history of literary Croatian  HRB15-10428  HRB15-10421  HRB15-10424 
 
A short history of the Croatian nation  HRB15-17078  HRB15-17077  HRB15-17076 
 
A social and cultural history of Britain : 1688-1981  HRB15-39652 
 
A sunce izlazi  HRB15-12549 
 
A survey of English grammar  HRB15-16287  HRB15-16284  HRB15-16289 
 
A survey of English grammar : workbook  HRB15-16286  HRB15-16288 
 
A survey of English grammar 2  HRB15-16285 
 
A systematic study on Carangidae (Pisces) employing the otolith characters in the eastern Mediterranean = Sistematski pristup izučavanju porodice Carangidae (Pisces) iz istočnog Mediterana na osnovu karakteristika otolita  HRB15-00380 
 
A taxonomic description of the dialects of Serbs and Croats in Hungary : the Štokavian dialect  HRB15-34117  HRB15-34118  HRB15-34119 
 
A teremtes csodai  HRB15-00213 
 
A Teremtes csodai.  HRB15-05607 
 
A thousand encounters with the Blessed Virgin Mary in Medjugorje : the seer Vicka speaks of her experiences  HRB15-04627 
 
A triptih  HRB15-34691 
 
A vallas es a vallasi kozossegek helyzete a JSZSZK - ban  HRB15-31526 
 
A vilag ma 1 : tankonyv az altalanos iskolak 5. osztalya szamara : a foldrajz alapjai  HRB15-24327 
 
A vilag ma 1.  HRB15-24322  HRB15-04175 
 
A vilag ma 2 : Azsia es Afrika : foldrajzkonyv az altalanos iskolak 6. osztalya szamara  HRB15-04204 
 
A workbook for advanced students of English  HRB15-00630 
 
A Zagrabi szekesegyhaz : (vezeto)  HRB15-13970 
 
A zašto ne bi...  HRB15-38665 
 
A. B. Šimić in the context of contemporary European poetry  HRB15-20803 
 
A. Bauer i njegova filozofija  HRB15-18522 
 
Abba - lieber Vater : Hinfuehrung zur christlichen  HRB15-13962 
 
Abba - lieber Vater : Hinfuehrung zur christlichen Meditation  HRB15-13954 
 
ABC  HRB15-18214  HRB15-31233  HRB15-00218  HRB15-18215  HRB15-31234 
 
ABC : munkalapok a Horvat SZK magyar nyelvu altalanos iskolai 1. osztalya szamara  HRB15-31360 
 
ABC jugoslavenskog socijalizma  HRB15-12862 
 
Abc masaže : nazoren pregled vzhodnih in zahodnih tehnik masaže  HRB15-00219 
 
ABC privrede Jugoslavije : registar jugoslavenskih proizvođača i izvoznika : 1982.  HRB15-00220 
 
ABC privrede Jugoslavije : registar jugoslavenskih proizvođača i izvoznika.  HRB15-00221 
 
ABC privrede Jugoslavije.  HRB15-00222 
 
Abc u slici i riječi.  HRB15-00223 
 
Abeceda fizičkog vaspitanja  HRB15-33177 
 
Abeceda klavira : za osnovnu muzičku školu  HRB15-40600 
 
Abeceda prirode : radni listići  HRB15-28856 
 
Abeceda u mojem dvorištu  HRB15-11176 
 
Abeceda u polju i u šumi  HRB15-03087 
 
Abeceda za bake i djedove : što moramo znati da bismo bili sretni sa svojomdjecom i unučadi  HRB15-23094 
 
Abecedarij lapsusologije  HRB15-35101 
 
Abecedijada : aforizmi  HRB15-05064 
 
Abecedna kazala   
 
Abecedna kazala.  HRB15-04148 
 
Abecedni spisak naselja u SFRJ : stanje političko, teritorijalne podjele 1. I 1981. godine : popis stanovništva, domanćinstava i stanova u 1981. godini  HRB15-00237 
 
A-Bel  HRB15-11529 
 
Abiogeneza u svemiru.  HRB15-00412 
 
A-Bis.  HRB15-09538 
 
A-Biz.  HRB15-09541 
 
Abor gora  HRB15-34253  HRB15-34252 
 
Abortus ili kontracepcija  HRB15-14631 
 
About animals [hrv. prijevod] Vidi i: Biblioteka Moj svijet
 
Abraham.  HRB15-00239 
 
Abrahamov nož : pozorišni eseji  HRB15-38226 
 
Abstracts Vidi i: Izvodi iz soopštenijata = Abstracts
 
Abstracts  HRB15-05713  HRB15-09697 
 
Abstrakte Algebra : eine elementare Einfuehrung  HRB15-10475 
 
Abstrakti  HRB15-31779 
 
Abšalome, sine moj!  HRB15-09805 
 
ABV  HRB15-00248  HRB15-18217 
 
ABV u slici i reči  HRB15-18216 
 
Academia voivodineana de stiinte si arte : 1979-1989 Vidi i: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti : 1979-1989
 
A-cenina   
 
Acetylcholinesterase : investigations of the active site conformation and the role of the peripheral site in substrate inhibition : ph. d. thesis  HRB15-29889 
 
Acta Croatica kao predmet književnomedijevističkog studija.  HRB15-12634 
 
Acta historica contemporanca  HRB15-24844 
 
Acta Pilati i cvitje.  HRB15-00252 
 
AD CIL III, 1741, Obod kod Cavtata.  HRB15-03564 
 
[A-D].  HRB15-18582 
 
Ada  HRB15-16150 
 
Ada : [roman]  HRB15-16142  HRB15-16133  HRB15-16128 
 
Adalbert Lampe - osnivač školstva za obrazovanje gluhe djece u Hrvatskoj  HRB15-32020 
 
Adam Vučjak ili Knjiga o prijateljstvu  HRB15-13070  HRB15-13072  HRB15-13069  HRB15-13068  HRB15-13071 
 
Adaptacija baroknog isusovačkog samostana u Varaždinu za Fakultet organizacije i informatike.  HRB15-13940 
 
Adaptacija engleskih posuđenica u francuskom jeziku na fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini : magistarski rad  HRB15-07090 
 
Adaptacije, rekonstrukcije i sanacije : mostovi  HRB15-31786 
 
L'adaptation des verbes d'origine francaise en croate  HRB15-10426 
 
"Adaptivna ekvalizacija signala" : magistarski rad  HRB15-38899 
 
Adaptivni potencijal i integracija slijepih  HRB15-33855 
 
Adaptivno i optimalno upravljanje tiristorskim usmjerivačem primjenom mikroračunala : magistarski rad  HRB15-23201 
 
Adaptivno upravljanje referentnim modelom : magistarski rad  HRB15-25893 
 
Der Adel in Kaernten, Krain und Dalmatien.  HRB15-00277 
 
Der Adel von Kroatien und Slavonien  HRB15-03576 
 
Adicioni kompleksi Nb(V) i Ta(V) halida sa 2,2;2"-terpiridinom : magistarski rad  HRB15-02446 
 
Adicioni logaritmi u astronomskoj navigaciji = Aditive logarithms in astronomical navigation  HRB15-10437 
 
Adjuvantna kemoterapija kod operabilnog karcinoma dojke u kombinaciji ili bez postoperativne radioterapije : magistarski rad  HRB15-03807 
 
Adjuvantna kemoterapija raka dojke : magistarski rad  HRB15-36048 
 
Admiralova apolonija : asyl de nuit : izabrane pesme  HRB15-21869 
 
Admiralski stijeg : roman  HRB15-16480 
 
Adolf Waldinger : (1843-1904)  HRB15-36184 
 
Adolphe  HRB15-05720 
 
Adoptivna imunoterapija tumora u pokusnih životinja interleukinom-2 induciranim citotoksičnim T-limfocitima : disertacija  HRB15-34994 
 
Adresar Katoličke crkve u SFRJ  HRB15-00292 
 
Adresar OOUR-a na području grada Zagreba : stanje 30. VI 1982.  HRB15-00293 
 
Adresar OOUR-a na području grada Zagreba : stanje 30. VI 1983.  HRB15-00294 
 
Adresar OOUR-a na području grada Zagreba : stanje 30. VI 1984.  HRB15-00295 
 
Adresar OOUR-a na području grada Zagreba : stanje 30. VI 1985.  HRB15-00296 
 
Adresar organizacija - zajednica na području grada Zagreba : stanje 1. I 1981.  HRB15-00297 
 
Adresar Putevima borbe zagrebačkih ilegalaca.  HRB15-00298 
 
Adresar radnih organizacija - zajednica na području grada Zagreba : stanje 1. I 1983.  HRB15-00299 
 
Adresar radnih organizacija - zajednica na području grada Zagreba : stanje 1. I 1984.  HRB15-00300 
 
Adresar radnih organizacija - zajednica na području grada Zagreba : stanje 1. I 1985.  HRB15-00301 
 
Adresar radnih organizacija - zajednica na području grada Zagreba : stanje 1. I 1986.  HRB15-00302 
 
Adresar radnih organizacija - zajednica na području grada Zagreba : stanje1. 1. 1987.  HRB15-00303 
 
Adresar zagonetača Jugoslavije  HRB15-12916 
 
Adria se predstavi  HRB15-00304 
 
"Adria tengernek fonnforgo habjai" : tanulmanyok Zrinyi es Italia kapcsolatarol  HRB15-16794 
 
Adriatic : ribolov = fishing = la peche = Der Fischfang  HRB15-14635 
 
Adriatic Chondrichthyes by the biogeographical standpoint = Chondrichthyes Jadranskog mora s biogeografskog gledišta  HRB15-14680 
 
L'Adriatico jugoslavo : i tesori della natura e dell'arte  HRB15-21423 
 
L'Adriatico Jugoslavo.  HRB15-21430 
 
Adsorpcija anorganskih iona na željezo (III)-hidroksidu hematitu i magnetitu u vodenoj otopini : magistarski rad  HRB15-30780 
 
Adsorpcija dekstrana na međupovršinu krute i tekuće faze : disertacija  HRB15-12737 
 
Adsorpcija natrijevog dodecil sulfata na granici faza živina elektrodaelektrolit : disertacija  HRB15-02205 
 
Adsorpcija organskih molekula na modelnoj mineralnoj fazi u uvjetima prirodnih voda : magistarski rad  HRB15-36896 
 
Adsorpcija površinski aktivnih tvari i njihovih smjesa na živinoj elektrodi : magistarski rad  HRB15-02204 
 
Adult education in Yugoslav society  HRB15-00308 
 
Advances in nose and sinus surgery  HRB15-00309 
 
The advantages of ultrasound diagnosis in asymptomatic and symptomatic hydronephrosis in infancy and childhood : master of science thesis  HRB15-39686 
 
Adventis Colleges in Canada: 1916-1982.  HRB15-25669 
 
Advocata Croatiae : uloga i mjesto Blažene Djevice Marije u vjerskom i nacionalnom životu hrvatskog naroda u XVI. stoljeću : zbornik radova hrvatske sekcije VIII. međunarodnog mariološkog i XV. marijanskog kongresa - Zaragoza (Španjolska) 3-12. listopada 1979.  HRB15-00310 
 
Aerodrom  HRB15-12212  HRB15-12213 
 
Aerodromi  HRB15-12922  HRB15-12923 
 
Aeroliti  HRB15-20802  HRB15-20798 
 
Aerotriangulacijsko izjednačenje bloka metodom nezavisnih modela : magistarski rad  HRB15-28212 
 
Afera Diamanstein : prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca (1919)  HRB15-25766 
 
Afera Diamantstein : prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca (1919.)  HRB15-25765 
 
Afera Frankenheim  HRB15-07643 
 
Afera palestinac.  HRB15-06946 
 
Aforizmi  HRB15-11179  HRB15-34195  HRB15-30631 
 
Aforizmi Aladrović, Stjepan 1 Vidi i: Svjetlo sa strane
 
Afrička književnost u dvadesetom stoljeću  HRB15-07277 
 
Afrička mitologija  HRB15-26694 
 
Afrička revolucija  HRB15-38231 
 
Afričke vrste drva.  HRB15-27414 
 
Afričke životinje  HRB15-09864 
 
Afrički dnevnik : 1888-1896.  HRB15-19946 
 
Afričko Sredozemlje  HRB15-05817 
 
Afrika u povijesti : teme i osnove razvoja  HRB15-07297 
 
Afrika u transformaciji : antikolonijalna i socijalna revolucija u bivšim portugalskim kolonijama  HRB15-14085 
 
Afrim Spahiu : Galeria e Arteve, Prishtine, 1 - 15. 11. 1985. = Galerija umetnosti, Priština = Art Gallery, Prishtina  HRB15-33599 
 
Agencija Austro-Ugarskog veritasa u gradu Korčuli.  HRB15-13944 
 
Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od 1. do 3. st. N.E. : magistarski rad  HRB15-22418 
 
Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća  HRB15-22419 
 
Agonia Krleža, Miroslav Vidi i: Dramak
 
Agonia a masodik felvonas modositott befejezese es a harmadik felvonas Krleža, Miroslav Vidi i: Dramak
 
Agonija cvijeća  HRB15-06142 
 
Agonija i ekstaza  HRB15-34308 
 
Agostino Moravia, Alberto Vidi i: Talijanski roman
 
Agrarna geografija : geografski aspekti agrarnih područja  HRB15-05818 
 
Agrarne operacije : za zanimanje geodetski tehničar : IV. stupanj stručne spreme  HRB15-33376 
 
Agrarne operacije.  HRB15-33377 
 
Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća  HRB15-00265 
 
Agrarno-ekonomske poruke u djelima Matije Antuna Reljkovića  HRB15-34184 
 
Agrarno-ekonomski okviri razvitka poljoprivrede Baranje i "Belja" u minula tri stoljeća  HRB15-34185 
 
Agregacije slova  HRB15-30568 
 
Agresivno ponašanje : psihologijska analiza  HRB15-41161 
 
Agricoltura ed allevamento ad Arbe nel Quattrocento.  HRB15-27250 
 
Agrikulturna mehanika tla  HRB15-29772 
 
Agroindustrijski kompleks : 1981. do 1985. godine : društveni plan, društveni dogovor i samoupravni sporazumi  HRB15-00326 
 
Agroklimatologija  HRB15-27396  HRB15-27395 
 
Agrometeorološka analiza gospodarske godine  HRB15-39398 
 
Agrometeorološka analiza gospodarske godine 197980.  HRB15-39399 
 
Agroslavonija : 1960-1985.  HRB15-35717 
 
Agrotehnički praktikum za maslinu  HRB15-24071 
 
Ah, ludnica  HRB15-28028 
 
Ah, ta hrana  HRB15-40301 
 
Ah, ti odrasli Ostojić, Zdravko Vidi i: Zvjezdana šuma ; Ah, ti odrasli :(pjesme za djecu)
 
Ahogy rakod tuzed.  HRB15-00339 
 

 
A-I.  HRB15-22740  HRB15-22741 
 
Aida Alikadić : Studio Galerije Forum, [Zagreb], 23. 12. 1986 - 11. 1. 1987.  HRB15-00488 
 
Aids - Sida.  HRB15-00340 
 
AIDS = SIDA : 101 pitanje, a 100 odgovora  HRB15-00341 
 
AIDS = SIDA : društveni aspekti  HRB15-35297 
 
A-J.   
 
Ak' ti paše svijet, krivo si skrojen  HRB15-34052 
 
Akademija "Složnih" ("Dei concordi") u Dubrovniku 16. stoljeća.  HRB15-03524 
 
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu  HRB15-00371  HRB15-00372 
 
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu : 1907-1987.  HRB15-00373 
 
Akademik prof. dr. Pavle Fukarek (1912-1983) : in memoriam  HRB15-02843 
 
Akatalazemija u eritrocitima nakih ptica.  HRB15-11515 
 
Akceleracija rasta i razvoja u odnosu na pojavu insuficijencija i deformacija lokomotornog sustava.  HRB15-28737 
 
Akceleratorski oplodni sistem i procjena fizikalno-tehničkih parametara nužnih za ekonomični rad : magistarski rad  HRB15-09213 
 
Akcenatska čitanka  HRB15-00375 
 
Akcent i iktus u modernom kvantitativnom stihu  HRB15-18388 
 
Akcentuacija stranoga leksika u hrvatsko-srpskom jeziku  HRB15-18386 
 
Akcija Deseti travanj : u svjetlu svjedoka : dokumentacije  HRB15-29540 
 
Akcija deseti travanj u svijetlu krunskog svjedočanstva Ivana Prusca i dokumentacije  HRB15-06560 
 
Akcija, borba, ljubav - Titu je ime  HRB15-06669 
 
Akcijaški informator : ['83]  HRB15-00376 
 
Akcije i natjecanja u funkciji ostvarivanja izviđačkog programa.  HRB15-00377 
 
Akcioni program i operativni plan za unapređenje rada organa uprave u SR Hrvatskoj.  HRB15-00378 
 
Akcioni program općinske organizacije SKH Omiš : za razdoblje 1982-1986. godine.  HRB15-31895 
 
Akcioni program Sindikata i Saveza sindikata na ostvarivanju društvene uloge i samoupravnog položaja radnika u materijalnom razvoju i cjelini društvene reprodukcije Vidi i: Rezolucija o zadacima Saveza sindikata u borbi za dalji razvoj socijalističkog samoupravljanja, ostvarivanje uloge radnika u cjelini društvene reprodukcije i jačanje materijalne osnove udruženog rada
 
Akcioni program zadataka u idejnoj izgradnji, osposobljavanju i djelovanju organizacija i članova SKH.  HRB15-31867 
 
AKHAJ  HRB15-37557 
 
Ako ćemo zaoprave  HRB15-06569 
 
Ako dočekam sutra  HRB15-32689 
 
Ako jedne zimske noći neki putnik  HRB15-05125 
 
Ako se ljudi ikad opamete  HRB15-12743 
 
Ako zrno ne umre  HRB15-10970 
 
Akrilovye sopolimery kak svjazujušćie dlja neobrastajušćih.  HRB15-20907 
 
Aksiologija  HRB15-41016 
 
Aksiomatičke teorije prvog reda : magistarski rad  HRB15-26146 
 
Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida : magistarski rad  HRB15-22065 
 
Aktivni filteri  HRB15-35843 
 
Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu  HRB15-21421 
 
Aktivno stanovništvo i zaposleni radnici : popis stanovništva, domaćinstava i stanova 1981.  HRB15-00385 
 
Aktivno stanovništvo SR Hrvatske : popis stanovništva, domaćinstava i stanova 31. III 1981.  HRB15-00386 
 
Aktivno stanovništvo SR Hrvatske u zemlji - koje obavlja zanimanje - prema općini rada, djelatnosti, spolu i društveno-ekonomskom položaju : popis stanovništva, domaćinstava i stanova 1981.  HRB15-00387 
 
Aktivnost benzo(a)piren monooksigenaze jetre riba u odnosu na kvalitetu voda nekih rijeka savskog slivnog područja : disertacija  HRB15-16719 
 
Aktivnost butirilholinesteraze u poljoprivrednih radnika izvan sezone primene pesticida.  HRB15-33027 
 
Aktivnost disaharidaza u sluznici jejunuma u djece : magistarski rad ...  HRB15-37528 
 
Aktivnost enzima alkalne fosfataze u slezeni i jetrima dijabetičnih miševa s presađenom leukemijom : magistarski rad ...  HRB15-21177 
 
Aktivnost fagocita periferne krvi u trudnoći : magistarski rad  HRB15-12861 
 
Aktivnost glutation peroksidaze u peradi tijekom embrionalnog razvoja i neposredno nakon valenja : disertacija ...  HRB15-05389 
 
Aktivnost Gradske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda BiH Sarajevo njenih organa i oblika djelovaaja u 1986. godini.  HRB15-33420 
 
Aktivnost N-acetilen-beta-D-glukozaminidaze u urinu radnika izloženih djelovanju žive : magistarski rad  HRB15-22888 
 
Aktivnost nekih enzima u serumu štakora u prva 24 sata nakon ozračenja različitim dozama X-zraka : magistarski rad  HRB15-12911 
 
Aktivnost nekih hidrolaza u bubregu srne (Capreolus capreolus L.)  HRB15-13045 
 
Aktivnost peroksidaze u tkivima ovisnim o estrogenima : doktorska disertacija  HRB15-18228 
 
Aktivnost renina i koncentracija aldosterona u plazmi dojenčadi s različitim unosom natrija i kalija u hrani : magistarski rad  HRB15-11049 
 
Aktivnost Saveza komunista u ostvarivanju ciljeva ekonomske politike sa inostranstvom ; Kadrovske promjene u Savezu komunista  HRB15-31853 
 
Aktivnost serumske amilaze pri diabetični ketoacidozi in pri diabetičnem hiperosmolarnem aketotičnem sindromu : magistarski rad  HRB15-17842 
 
Aktivnost serumske kininaze I i kininaze II u eksperimentalnom dijabetesu : magistarski rad  HRB15-13419 
 
Aktivnost u području društvene brige o djeci i veća uloga Saveza društava Naša djeca Vidi i: Veća uloga i širi zadaci Saveza društava Naša djeca
 
Aktivnost u samoupravljanju učenika osnovne škole : (magistarski rad)  HRB15-29681 
 
Aktivnosti aminotransferaza, laktatdehidrogenaze i gama-glutamil-transferaze u cerebrospinalnom likvoru : magistarski rad  HRB15-08917 
 
Aktivnosti nekih enzima u humanom serumu kao pokazatelj apsorpcije žive : doktorska disertacija  HRB15-05529 
 
Aktivnosti Zavoda za zaštitu od korozije i desalinizaciju JAZU, Dubrovnik, na dobivanju pitke vode i soli iz morske vode : 1967-1980.  HRB15-14084 
 
Aktualizacija kao vid marksističkog odgoja i obrazovanja u nastavi povijesti  HRB15-09264 
 
Aktualna '42 : zbornik referata i saopćenja  HRB15-40517 
 
Aktualna društveno-ekonomska pitanja i zadaci sindikata : savjetovanje sindikalnog aktiva SR Hrvatske 2. i 3. travnja 1987. godine u Stubičkim Toplicama  HRB15-31995 
 
Aktualna idejna pitanja i zadaci Saveza komunista.  HRB15-00388 
 
Aktualna pitanja društveno-ekonomskog sistema  HRB15-11121 
 
Aktualna pitanja organizacione i kadrovske izgradnje Saveza komunista.  HRB15-00389 
 
Aktualna pitanja ostvarivanja samoupravljanja i samoupravnih prava radnika u OUR-ima : istraživanje.  HRB15-00390 
 
Aktualna pitanja razvoja samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa u proizvodnji hrane u Zajednici općina Split  HRB15-00391 
 
Aktualna pitanja sadržajnog, metodološkog i organizacionog djelovanja Saveza socijalističke omladine Hrvatske : bilten  HRB15-00392 
 
Aktualna politička biblioteka  HRB15-39786  HRB15-01605  HRB15-00388 
 
Aktualna problematika primarnog glaukoma otvorenog ugla  HRB15-15312 
 
Aktualna publicistika  HRB15-15224 
 
Aktualne teme.  HRB15-00393 
 
Aktualni aspekti nacionalnog pitanja u Jugoslaviji  HRB15-08432 
 
Aktualni problemi računovodstva i financija : financiranje i financijsko poslovanje organizacija udruženog rada, obračunavanje rezultata poslovanja organizacija udruženog rada, organizacija računovodstva u organizacijama udruženog rada : savjetovanje, Šibenik, svibanj 1984.  HRB15-31946 
 
Aktualni problemi računovodstva i financija privrednih OUR-a  HRB15-32037 
 
Aktualni problemi računovodstva i financija.  HRB15-32036 
 
Aktualni problemi računovodstva i poslovnih financija  HRB15-00394 
 
Aktualni problemi računovodstva i poslovnih financija.  HRB15-00395 
 
Aktualni snimak kvalitete dizelskog goriva.  HRB15-17773 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova  HRB15-00396 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova savjetovanja, [Split, 5 - 8. II 1985]  HRB15-32039 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Rovinj, 1986. : zbornik radova  HRB15-00397 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede.  HRB15-00398 
 
Aktualnost i utjecaj Le Corbusierove misli i djela u nas  HRB15-10417 
 
Aktualnost i značaj marksističke teorije vrijednosti  HRB15-08651 
 
Aktualnost Marxovog "Kapitala"  HRB15-40506 
 
Aktuelna idejno-politička pitanja kulture i zadaci Saveza komunista ; Odluke  HRB15-31856 
 
Aktuelna pitanja osnovnog i srenjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u gradu Sarajevu  HRB15-33425 
 
Aktuelna pitanja ostvarivanja politike zapošljavanja u gradskoj zajednici i zadaci Saveza komunista  HRB15-31940 
 
Aktuelna pitanja socijalno-klasne strukture Crne Gore ; O djelovanju i oblicima organizovanja SK CG u uslovima ONOR  HRB15-31865 
 
Aktuelna politička situacija povodom stanja u SAP Kosovo i ostvarivanje politike SKJ o Kosovu u Savezu komunista Vojvodine : Novi Sad, mart 1989  HRB15-00399 
 
Aktuelne političke teme  HRB15-13083 
 
Aktuelni nacionalni i internacionalni problemi  HRB15-08427  HRB15-08431 
 
Aktuelni problemi financiranja društvenih potreba : zbornik radova  HRB15-00400 
 
Aktuelni problemi produktivnosti i povećanja proizvodnje  HRB15-00401 
 
Aktuelnost Lenjinove misli o nacionalnom pitanju  HRB15-08970 
 
Akumulacija imovine i ekonomska aktivnost : razmišljanja o suvremenoj makroekonomskoj teoriji  HRB15-36816 
 
Akumulacija nitrata u salati u ovisnosti od intenziteta ishrane dušikom : magistarski rad  HRB15-12588 
 
Akumulativna i reproduktivna sposobnost društvenog sektora privrede SFR Jugoslavije i SR Hrvatske : u razdoblju od 1971. do 1982. godine  HRB15-33049 
 
Akumulator : sve o starter akumulatorima automobila.  HRB15-28308 
 
Akupunktura  HRB15-06756 
 
Akupunktura : mit ili stvarnost  HRB15-37109 
 
Akupunktura : priručnik za liječnike i studente medicine  HRB15-09919  HRB15-09918  HRB15-09920 
 
Akupunktura za samoupravljače  HRB15-16931 
 
Akustička ispitivanja vremena prepoznavanja različitih vrsti zvuka : doktorska disertacija  HRB15-03586 
 
Akušerstvo : za zanimanje akušerska sestra-tehničar : IV razred  HRB15-06785 
 
Akušerstvo i ginekologija : za IV razred medicinskih sestara - tehničara  HRB15-06786 
 
Akušertsvo : za zanimanje akušerska sestra-tehničar : za III razred  HRB15-06784 
 
Akutna trovanja djece u gradskoj i seoskoj sredini : magistarski rad  HRB15-22572 
 
Akutna trovanja etanolom u dece u SAP Vojvodini.  HRB15-30986 
 
Akutna trovanja u dječijem dobu.  HRB15-36291 
 
Akutne infektivne bolesti  HRB15-17839  HRB15-17838 
 
Akutni dijarejalni sindrom  HRB15-00402 
 
Akutni pankreatitis  HRB15-37647 
 
Akvarelistička kolonija Sava '85, Salon Becić, Slavonski Brod, listopad 1985.  HRB15-17407 
 
Akvarelistička kolonija Sava '89, Salon Becić, Slavonski Brod, listopad 1989.  HRB15-00403 
 
Akvila  HRB15-34527 
 
Akvitanska zavjera  HRB15-20542 
 
Al2 O3 : prahovi i keramika  HRB15-00406 
 
Ala je lep ovaj svet : izbor  HRB15-15164  HRB15-15137  HRB15-15144  HRB15-15149 
 
Aladinova čarobna lampa : za bojenje i čitanje.  HRB15-00408 
 
Aladinova čarobna svjetiljka : za bojenje i čitanje  HRB15-00409 
 
Aladinova čarobna svjetiljka : za bojenje i čitanje.  HRB15-00410 
 
Aladinova čarobna svjetiljka.  HRB15-00411 
 
Alajbegova slama  HRB15-35755 
 
Alati i tehnika ribolova  HRB15-05400 
 
Alati, mašine i uređaji u drvnoj industriji : za prvi razred zajedničkih osnova drvoprerađivačke struke  HRB15-07621  HRB15-07618 
 
Alati, mašine i uređaji u drvnoj industriji : za učenike drugog i trećeg razreda drvoprerađivačke struke i polaznike koji se obrazuju za zanimanje stolar-specijalist  HRB15-07620  HRB15-07617 
 
Alati, mašine i uređaji u šumarstvu i drvnoj industriji : za prvi razred zajedničkih osnova šumarske i drvoprerađivačke struke  HRB15-07619 
 
Alatne mašine sa numeričkim i kompjuterskim upravljanjem  HRB15-22713 
 
Alba chiara : libro di lettura per la classe IV della scuola elementare  HRB15-04718 
 
Albanci na sremskom frontu : Četvrta (Sedma) albanska udarna brigada NOV i PO Makedonije  HRB15-36295 
 
Albanija u eri Envera Hoxhe  HRB15-40466 
 
Albanske lirske narodne pesme na tlu Makedonije : magistarski rad  HRB15-18746 
 
Albanske narodne poslovice XVII stoleća u delu Franga Bardhija : magistarski rad  HRB15-32352 
 
Albanski dnevnik  HRB15-07867 
 
Albanski mučenici u razdoblju 1846-1848 : (skopska Crnagora u skopsko-prizrenskoj biskupiji tijekom XIX. stoljeća) : doktorska disertacija : (separat - dijelovi disertacije)  HRB15-11030 
 
Albatros Marinković, Ranko Vidi i: Biblioteka Svjetski pisci
 
Albatros. Vidi i: Sabrana ogledala
 
Albe Vidaković : život i djelo  HRB15-00418 
 
Albert Tolstoj, Lev Nikolaevič Vidi i: Izabrana djela L. N. Tolstoja
 

 
Albert Kinert : Izložbeni salon Doma JNA, Zagreb, 15-30. travnja 1982.  HRB15-16769 
 
Albert Kinert : Izložbeni salon, Pula, 9-30. srpnja l981.  HRB15-16776 
 
Albert Kinert : monografska izložba : slike, tuševi u boji, akvareli, grafike, skulpture : 1953-1985. : Moderna galerija = Musse d'art moderne, Zagreb, 12. 9 - 10. 10. 1985.  HRB15-16773 
 
Albin Lugarič  HRB15-20556 
 
Albin Lugarič : razstava ob umetnikovi šestdesetletnici : Pokrajinski muzej, Ptuj [i] Umetnostna galerija, Maribor [i] Kulturni centar Ivan Napotnik, Titovo Velenje [i] Kulturni centar Miško Kranjec, DE Galerije, Murska Sobota, 1987.  HRB15-20557 
 
Album za mladež = Jugend-album : OP. 68 : izbor  HRB15-32271 
 
Alcoves princieres et episcopales ou Les faiblesses d'une jolie femme [hr. prijevod] Vidi i: Biblioteka Amor. Odabrani ljubavni romani
 
Aldo Krizman Vidi i: Tomislav Čerina : slike. Aldo Krizman : skulpture i objekti, Umjetnički salon, Split, kolovoz 1989, Galerija umjetnina Narodnog muzeja, Zadar, studeni 1989.
 
Aleja glagoljaša : Roč - Hum  HRB15-04146 
 
Aleksa Šantić : roman o pjesnikovom životu  HRB15-19973 
 
Aleksandar Aljehin : (1892-1946)  HRB15-27950 
 
Aleksandar Barbalić : [izložba likovne meditacije : Dječačko sjemenište, Zagreb, od 27. siječnja - 21. veljače 1982.  HRB15-01934 
 
Aleksandar Đonović : [Centar za kulturu Novi Zagreb, Galerija Spektar, 24.11 - 15.12. 1981. [i] Izložbeni paviljon Knjaz Miloš, Aranđelovac, 1982. [i] Centar za kulturu Šibenika, Muzej grada Šibenika, siječanj 1982. [i] Galerija Likovni susret, Subotica, 1982]  HRB15-09210 
 
Aleksandar Prijić  HRB15-29178 
 
Aleksandar Rukavina  HRB15-01686 
 
Aleksitimične osobine i doživljaj geneze vlastite bolesti kod psihosomatskih pacijenata : magistarski rad  HRB15-05101 
 
Aleluja  HRB15-00449 
 
Alen-Furnije : stvaralačka zebnja u kontekstu neuroze njegova vremena : pokušaj regresivno-progresivne metode u pristupu autobiografskim i literarnim ostvarenjima autora s posebnim osloncem na tematiku ljubavi i sna o umetnosti umetničkom delu : doktorska disertacija  HRB15-22392 
 
Alergenske biljke  HRB15-00452 
 
Alergijske bolesti respiratornog sustava u mlinskoj industriji i pekari : magistarski rad  HRB15-06092 
 
Alergijske i nealergijske kožne bolesti u radnika zaposlenih u preradi plastičnih masa : magistarski rad  HRB15-38468 
 
Alergijski dermatitis uzrokovan ekspozicijom cementu : komparativna studija u radnika u industriji cementa i radnika u građevinarstvu : magistarski rad  HRB15-10017 
 
Alergijski oralni sindrom u djetinjstvu.  HRB15-20198 
 
Alergologija dječje dobi  HRB15-17376 
 
Alergološka istraživanja tuberkuloproteinskih frakcija bovinog PPD tuberkulina : magistarski rad  HRB15-03068 
 
Alfa-2-makroglobulin u kroničnim opstruktivnim bolestima pluća : magistarski rad  HRB15-30242 
 
Alfatoksini B1 i G1 u nekim namirnicama i moguće medicinske implikacije : magistarski rad  HRB15-12102 
 
Alfred Krupa : retrospektiva (1943-1983) : Galerija Vjekoslav Karas, [Karlovac], 2-23.XI 1983.  HRB15-18881 
 
Alfred Petričić : tempera i ulje : Gradska loža, Zadar, 19. XI do 2. XII 1981.  HRB15-27809 
 
Alfred Poell : 1867-1929 : Muzejski prostor, Zagreb, 16. 12. 1989 - 16. 1. 1990.  HRB15-28441 
 
Algebarska teorija mreža krivulja : magistarski rad  HRB15-10687 
 
Algebarsko zasnivanje grupe transformacija ekviformne ravnine : magistarski rad  HRB15-02360 
 
Algebra  HRB15-29869  HRB15-27500  HRB15-07276  HRB15-29864 
 
Algebra : za III razred usmjerenog srednjeg obrazovanja  HRB15-25690 
 
Algebra funkcijskih zavisnosti u relacijskom modelu baze podataka : magistarski rad  HRB15-13079 
 
Algebra komutacionih sklopova  HRB15-41101 
 
Algebra komutacionih sklopova i sinteza diskretnih automata  HRB15-36811 
 
Algološka istraživanja u gornjem toku Belog Drima : magistarski rad  HRB15-01597 
 
Algoritam proračuna temperaturnog polja pri umrežavanju pneumatika : magistarski rad  HRB15-04724 
 
Algoritam višeravninskog uravnoteživanja rotora turbostrojeva u vlastitim ležajima  HRB15-00463 
 
Algoritmi aritmetike : visoke točnosti : magistarski rad  HRB15-33012 
 
Algoritmi automatskog upravljanja procesima u strojevima za ubrizgavanje plastike : magistarski rad  HRB15-23588 
 
Algoritmi dijeljenja u rezidualnom brojevnom sustavu : doktorska disertacija  HRB15-10708 
 
Algoritmi konstrukcije dvoravnina : doktorska disertacija  HRB15-09650 
 
Algoritmi linearnog programiranja na malom računalu : doktorska disertacija  HRB15-16007 
 
Algoritmi za interaktivno optimalno planiranje razdjelnih mreža : doktorska disertacija  HRB15-18256 
 
Algoritmi za optimiranje realizacije transcedentnih funkcija : doktorska disertacija  HRB15-37017 
 
Algoritmi za planiranje optimalne ekspanzije kapaciteta telekomunikacijske mreže : magistarski rad  HRB15-18441 
 
Ali naj verjamemo v trojico : ali je Jezus Kristus vsemogočni Bog.  HRB15-00466 
 
Ali res ni sonca?  HRB15-12283 
 

 
Alica u Zemlji čudesa  HRB15-05245  HRB15-05233  HRB15-05237  HRB15-05238 
 
Alica u Zemlji čudesa ; Pik, modri autić ; Tri praščića  HRB15-07828 
 
Alica u Zemlji čudesa i iza zrcala  HRB15-05236  HRB15-05242 
 

 
Alicina dogodivščina v Čudežni deželi.  HRB15-00469 
 
Alicina dogodovščina v čudežni deželi  HRB15-07833 
 
Alieta Monas : Centar za kulturnu djelatost, Galerija Nova, Zagreb, 8 - 25. travnja 1986.  HRB15-24169 
 
Alilna veza u biomimetskim reakcijama ciklizacije : magistarski rad  HRB15-23206 
 
Alisa u svijetu ogledala i šta je ona tamo vidjela  HRB15-05232 
 
Alisa u zemlji čuda  HRB15-05241  HRB15-05244  HRB15-05240  HRB15-05243  HRB15-05234  HRB15-05246  HRB15-05235 
 
The Alka tournament of Sinj.  HRB15-00503 
 
Alkalna reakcija dolomita kao betonskog agregata  HRB15-34222 
 
Alkar Šimunović, Dinko Vidi i: Dobra knjiga.
 
Alkar Šimunović, Dinko 1873-1933 Vidi i: Duga ; Alkar
 
Alkar i druge pripovijetke  HRB15-35496 
 
Alkarka  HRB15-24320 
 
Alkohol je tvoja propast  HRB15-11691 
 
Alkoholizam - stil života alkoholičara  HRB15-13349 
 
Alkoholizam - život na dva kolosijeka  HRB15-16096 
 
Alkoholizam mladih  HRB15-39335  HRB15-13332  HRB15-13339  HRB15-13330 
 
Alkoholizam u željezničkom saobraćaju  HRB15-26806 
 
Alkoholizem : priročnik za višje razrede osnovnih šol  HRB15-13347 
 
Alkoholna embolizacija cista bubrega vođena ultrazvukom : magistarski rad  HRB15-17824 
 
Alkoholni absentizem in invalidiziranje v SR Sloveniji : magistarska naloga  HRB15-25279 
 
Alkoholno piće i mladi  HRB15-13329 
 
Alkoholom izazvani poremećaji i radna sposobnost  HRB15-32095 
 
Alkoksidi i alkoholati heksa-nuklearnih klastera niobija i tantala : disertacija  HRB15-24578 
 
All day long [hrv. prijevod] Vidi i: Biblioteka Moj svijet
 
All year long [hrv. prijevod] Vidi i: Biblioteka Moj svijet
 
Alla fonte : libro di lettura per la 3a classe della scuola elementare  HRB15-04719 
 
Alla fonte : libro di lettura per la IIIa classe della scuola elementare  HRB15-00505 
 
Alla fonte : schede attive abbinate al libro di lettura per la III classe della scuola elementare  HRB15-34674 
 
Allah : islamsko poimanje i vjerovanje  HRB15-02467  HRB15-02468 
 
Allatok korusa Bernos de Gasztold, Carmen Vidi i: Imak a barkabol ; Allatok korusa
 
Allegro assai  HRB15-27665  HRB15-27664 
 
Alles ueber Blumen: Neue Wege zu ueppiger Bluetenpracht [sloven. prijevod] Vidi i: Vrtno cvijeće
 
Alles ueber Gemuese und Kraeuter [hrv. prijevod] Vidi i: Povrće i začinsko bilje
 
Alles ueber Planung und Vorbereitung [hrv. prijevod] Vidi i: Planiranje i uređenje vrta
 
Alles ueber Rasen und Straeucher [hrv. prijevod] Vidi i: Travnjaci i ukrasno grmlje
 
Alles ueber Tischtennis Technik  HRB15-13322 
 
Allied prisoners of war in Croatia 1941-1945  HRB15-20759 
 
Alma '89 : almanah adventističkog seminara  HRB15-00512 
 
Almanah : 1965-1985.  HRB15-00513 
 
Almanah : 1972-1982.   
 
Almanah Veslačkog kluba "Korana" Karlovac : [naših pedeset godina] : 1935-1985  HRB15-30011 
 
Almin vrt : (izabrane pripovijetke)  HRB15-29805 
 
Aloartroplastika kuka  HRB15-00514 
 
Aloartroplastika zgloba kuka-primjena u traumatiziranih u starijoj životnoj dobi : magistarski rad  HRB15-03604 
 
Alois Tavčar : 1895-1979  HRB15-00515 
 
Alojzije Stepinac u svjetskoj književnosti  HRB15-36899 
 
Alometrijske metode u radiogrametriji skeleta : magistarski rad  HRB15-27132 
 
alorizacija tonometrije kod dojenčadi i male djece u općoj anesteziji : magistarski rad  HRB15-35972 
 
Alpe - Adria  HRB15-00516 
 
Alpe - Jadran  HRB15-00517 
 
Alpe Adria : die am Alpen-Adria-Kulturpass beteiligten Museen und anderen Einrichtungen = Muzeji i druge ustanove koji su prihvatili kulturnu iskaznicu Alpe-Jadran = Muesei ed altre istituzioni aderenti al passaporto culturale Alpe Adria = Muzeji in dru.  HRB15-00518 
 
Alpe-Adria  HRB15-00519 
 
Alpe-Jadran  HRB15-00520  HRB15-00521  HRB15-00522 
 
Alpen - Adria  HRB15-00523 
 
Alpen - Adria.  HRB15-00524 
 
Alpen Adria  HRB15-00525 
 
Alps Adria  HRB15-00526 
 
Alte Pinakothek : Muenchen  HRB15-00532 
 
Alternativa : kritika realnog socijalizma : (neskraćeno studijsko izdanje)  HRB15-01530 
 
Alternativa '83. : [Galerija Hlebine, 19.3 - 17.4. 1983]  HRB15-00533 
 
Alternativna ekonomska politika  HRB15-01589 
 
Alternativna medicina  HRB15-13675 
 
Aluminijum i energija  HRB15-40056 
 
Alveoloarterijska razlika kisika u vrijeme transuretralne resekcije prostate Reuterovom metodom : magistarski rad  HRB15-04769 
 
Alvernija  HRB15-21632 
 
Alžir  HRB15-15168 
 
A-LJ.  HRB15-04786 
 
A-M.  HRB15-24794  HRB15-34861 
 
A-Ma.  HRB15-19883 
 
Amadeus : zlatno pero  HRB15-11978 
 
Amanda, svemirska plesačica  HRB15-12683 
 
Amanda.  HRB15-34627 
 
Amaterske radio-komunikacije  HRB15-21369 
 
Amateur photography  HRB15-26108 
 
Ambalaža, distribucija, mjesto prodaje  HRB15-30890 
 
Ambalažni materijal, ambalažni oblici   
 
Ambasador boema  HRB15-07747 
 
Ambasadori svoga grada : [zapisi o radu Kulturno-umjetničkog društva željezničara "Ivo Mikac", Varaždin]  HRB15-39393 
 
Amberom ti cvali puti  HRB15-19721 
 
Amberom ti cvali puti.  HRB15-19719 
 

 
Ambrozija predanosti ; Ambrozija podučavanja :sažeto proučavanje Šrila RupaGosvamijevog Bhakti-rasamrta-sindhua  HRB15-02925 
 
Ambrozije Šarčević i njegova dva rječnika  HRB15-32379 
 
Ambulantno ispitivanje osjeta za boje kod funkcionalnih ambliopa s centralnom i ekscentričnom fiksacijom : magistarski rad  HRB15-25028 
 
Amela Frankl : Centar za kulturnu djelatnost, Galerija Nova, Zagreb, 2 -17. lipnja 1988.  HRB15-10372 
 
Američka predigra : roman  HRB15-03390 
 
Američka tragedija  HRB15-08517 
 
Američke multinacionalne korporacije danas  HRB15-08424 
 
Američke vanjskotrgovačke definicije 1941. Vidi i: Incoterms 1980. : Američke vanjskotrgovačke definicije 1941. Opće uzance za promet robom : (transportne klauzule). Zakon o obveznim odnosima : (prodaja).
 
Američke vrste drva.  HRB15-27414 
 
Američki neokonzervativizam  HRB15-14165 
 
Američki neokonzervativizam : doktorski rad  HRB15-14166 
 
Američki san  HRB15-20939 
 
Američki trbušni ples  HRB15-10989 
 
Amerika = Croatan = America : pjesničko-grafička mapa = folio of poem and graphics = folio poetico-grafico  HRB15-35348 
 
Amerika Croatan America  HRB15-05392 
 
Amerika Croatan America.  HRB15-35344 
 
Amerika u Floridi : (sedamdesetih i osamdesetih godina) : putopis  HRB15-15958 
 
Amfiteatar u Puli  HRB15-24005 
 
Amfiteatar u Puli: izvještaj o projektu adaptacije i radovima u toku  HRB15-10404 
 
Amfore Jadrana  HRB15-27825 
 
Amijum  HRB15-04940 
 
Aminopeptizade iz bjelanjka kokošjeg jajeta : magistarski rad  HRB15-27948 
 
Amonijak (R-717)  HRB15-16043 
 
Amore dei cavali Vidi i: Ljubav konja = Horses love = Liebe der Pferde = Amore dei cavali
 
Amortizacija cesta.  HRB15-34661 
 
Amortizacija društvenih sredstava  HRB15-26573  HRB15-26567  HRB15-26568 
 
Amortizacija i reprodukcija  HRB15-19776 
 
Ampelografska i tehnološka istraživanja sorte vinove loze plavac  HRB15-21169 
 
The amphitheatre in Pula  HRB15-24004  HRB15-24006 
 
Ana (ja) Ana  HRB15-30717 
 
Ana ; Svetloba in seme  HRB15-35187 
 
Ana Bešlić : Katarina Ambrozić ; [glavni i odgovorni urednik Milka Milkuška ; mađarski prevod Szőke Mária, Baranyi Donát ; fotografije Mile Đorđević ... [et al.]].  HRB15-00542 
 
Ana Hutinec : [skulptura u terakoti : monografska izložba : Galerija Ulrich, travanj 1988.]  HRB15-13426 
 
Ana i Gospon Bog  HRB15-10601  HRB15-10600  HRB15-10602 
 
Ana Karenjina  HRB15-36868  HRB15-36877  HRB15-36866  HRB15-36863 
 
Ana Papp-Jerković : akvareli (1925-1969) : Likovni salon Vladimir Becić, Slavonski Brod, od 8. do 18.III 1983. : izložba je priređena u povodu 8. marta - međunarodnog Dana žena  HRB15-14968 
 
Anagnorisis : Proročanstvo - prepoznavanje - spoznaja : magistarski rad  HRB15-06578 
 
Analecta Croatica christiana  HRB15-40505  HRB15-11290  HRB15-03617 
 
Analgetičko djelovanje ksilokaina s dodatkom različitih koncentracija adrenalina : magistarski rad ...  HRB15-02074 
 
Anali Kliničke bolnice "Dr. M. Stojanović".  HRB15-34796  HRB15-40953 
 
Analitička kemija  HRB15-16371 
 
Analitičke i druge metode u algebarskoj teoriji brojeva : magistarski rad  HRB15-16018 
 
Analitičke metode za dokazivanje insekticida u humanom biološkom materijalu : magistarski rad  HRB15-20590 
 
Analitički kontni plan  HRB15-00551  HRB15-00550  HRB15-33539 
 
Analitički kontni plan : sa propisima i uputstvom za primjenu novog Kontnog plana  HRB15-00552 
 
Analitički kontni plan : sa propisima o knjigovodstvu za organizacije udruženog rada  HRB15-26399 
 
Analitički kontni plan : za organizacije udruženog rada : s primjerima knjiženja  HRB15-00821 
 
Analitički kontni plan : za organizacije udruženog rada i poduzeća  HRB15-22712 
 
Analitički kontni plan OUR i RZ  HRB15-03287 
 
Analitički kontni plan za organizacije udruženog rada  HRB15-00553  HRB15-27318 
 
Analitički kontni plan za OUR i RZ  HRB15-08574  HRB15-04564 
 
Analitički kontni plan, primjeri knjiženja i utvrđivanje financijskog rezultata u toku godine (sastavljanje periodičnog obračuna).  HRB15-19686 
 
Analitički prikaz ankete o inozemnom turizmu SR Hrvatske : 1986.  HRB15-02391 
 
Analitički prikaz ostvarivanja slobodne razmjene rada i samoupravnog interesnog organiziranja u društvenim djelatnostima na području općine Split  HRB15-00554 
 
Analitički prikaz značajnosti utjecaja intenziteta pušenja na intenzitet nekih upalnih degenerativnih i vaskularnih promjena oralne sluznice kod osoba mlađe dobi : magistarski rad  HRB15-10676 
 
Analitički reagensi iz reda derivata dehidracetne kiseline : disertacija  HRB15-08541 
 
Analitika i farmakokinetika teofilina : disertacija  HRB15-28210 
 
Analiza adaptivnih optičkih sistema : magistarski rad  HRB15-29999 
 
Analiza aktivacijskih osobina raznih modaliteta vestibularnog podraživanja u kliničkoj neurofiziologiji : magistarski rad  HRB15-25060 
 
Analiza algoritama digitalne distantne zaštite visokonaponskih vodova : magistarski rad  HRB15-22156 
 
Analiza ankete o stanju i promjenama u inventivnom radu u organizacijama udruženog rada Zagreba : smjernice i zadaci  HRB15-00530 
 
Analiza Boškovićeve rasprave "Notice Obregee de l Astronomie pour un marin".  HRB15-10434 
 
Analiza centralnih izoptera Goldmannovim perimetrom kod korekcije sferocilindričnim i kontaktnim lećama : magistarski rad  HRB15-04652 
 
Analiza dermatoglifa u bolesnika s prirođenim iščašenjem kukova : magistarski rad  HRB15-00538 
 
Analiza detektibilnosti odraza kod širokokutne nekoherentne optičke iluminacije : doktorska disertacija  HRB15-33095 
 
Analiza digitalne zaštite govornih poruka u radiokomunikacijskim sustavima : magistarski rad  HRB15-37079 
 
Analiza dinamike električkog odziva senzorno podraživanog centralnog živčanog sistema : doktorska disertacija  HRB15-14369 
 
Analiza dinamike pražnjenja mokraćnog mjehura : magistarski rad  HRB15-22287 
 
Analiza dinamike procesa prskanja prskalice za pesticide i sinteze sistema automatske regulacije : magistarski rad  HRB15-33719 
 
Analiza distribucije procesora kod višeprocesorskih sistema za obradu podataka : (magistarski rad)  HRB15-23629 
 
Analiza djela "Corso di astronomia nautica" od Eugene Jelčića : magistarski rad  HRB15-10439 
 
Analiza efikasnosti elektroenergetskog kompleksa broda sa stanovišta primjene sistema povišenih frekvencija : doktorska disertacija  HRB15-03070 
 
Analiza ekonomskog položaja društvenog sektora privrede republika i pokrajina SFRJ u sticanju i raspodeli dohotka : u periodu 1971-1982. godine  HRB15-29443 
 
Analiza elektromagnetske kompatibilnosti određivanjem smetnji zbog električke i magnetske sprege : magistarski rad  HRB15-35456 
 
Analiza elemenata poslovne logistike u primjeni kontejnera u lučkom kontejnerskom terminalu "Brajdica" RO "Luka" Rijeka : magistarski rad  HRB15-18756 
 
Analiza embolektomija ekstremitetnih arterija : [doktorska disertacija]  HRB15-08536 
 
Analiza epidemiološkog stanja i ocjena liječenja raka bronha i pluća u splitskom području : magistarski rad  HRB15-23910 
 
Analiza etioloških faktora kroničnih ostitičkih periapikalnih promjena bolesnika upućenih na apikotomiju : magistarski rad  HRB15-16965 
 
Analiza financiranja i korištenja sredstava fonda Federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina na području Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine : magistarski rad  HRB15-06557 
 
Analiza fotometrijskih mjerenja sjajne Be zvijezde Zete Tauri : magistarski rad  HRB15-03943 
 
Analiza frekventno ovisnih karakteristika trakaste prijenosne linije uz pomoć hibridnih modova : doktorska disertacija  HRB15-30929 
 
Analiza geneze morfoloških promjena gornjeg dijela anakrotskog kraka reoencefalografskog vala : magistarski rad  HRB15-07637 
 
Analiza govora profesionalnih spikera i reportera na TV-dnevniku : magistarski rad  HRB15-10291 
 
Analiza harmonijskih interakcija u mikrovalnom oscilatoru s IMPATT diodom : doktorska disertacija  HRB15-02078 
 
Analiza hipohondrijskog sindroma u konverzivnoj i depresivnoj psihoneurozi : magistarski rad  HRB15-30347 
 
Analiza i izvedba uskopojasnog mikrovalnog pojačala : magistarski rad  HRB15-28916 
 
Analiza i komparacija školskih biblioteka srednjeg usmjerenog i vojnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini : magistarski rad  HRB15-25135 
 
Analiza i model termoenergetskog bloka : magistarski rad  HRB15-16747 
 
Analiza i ocjena intermitentne terapije tuberkuloze u našim epidemiološkim i socijalno-medicinskim uvjetima : magistarski rad  HRB15-36145 
 
Analiza i ocjena razvoja i stanja, te ciljevi skijaškog sporta u Hrvatskoj do 1990.  HRB15-37475 
 
Analiza i optimalizacija niskokoncentrirajućih refrakciono-refleksionih sunčevih kolektora : disertacija  HRB15-24022 
 
Analiza i planiranje poslovanja : za završni stupanj srednjoškolskog usmjerenog obrazovanja (3. i 4. semestar) ekonomske struke  HRB15-12288  HRB15-12289 
 
Analiza i programiranje nastupa na tržištu piva RO "Zagrebačka pivovara" : magistarski rad  HRB15-15957 
 
Analiza i projektiranje računalom  HRB15-37531 
 
Analiza i simulacija sinhronizacije pseudoslučajnih nizova : magistarski rad  HRB15-15899 
 
Analiza i sinteza elektrohidrauličnog servosistema pogona saonice leteće pile : magistarski rad  HRB15-03553 
 
Analiza i sinteza reguliranog elektromotornog pogona vozila s autonomnim izvorom električne energije : doktorska disertacija  HRB15-03330 
 
Analiza i unapređivanje odgojnog rada  HRB15-39322 
 
Analiza i unapređivanje odgojnog rada : (izvještaj o znanstvenom istraživanju)  HRB15-39321 
 
Analiza i verifikacija pouzdanosti uređaja brodske elektronike u fazi prototipskog razvoja : magistarski rad  HRB15-14390 
 
Analiza interakcija odgajatelj - dijete u svrhu podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada u dječjim vrtićima : (izvještaj o znanstvenom istraživanju)  HRB15-35897 
 
Analiza iskoristivosti poluproizvoda u fazi prerade.  HRB15-19004 
 
Analiza izostanaka s posla zbog bolesti i drugih razloga u 1983. godini na području Trnja  HRB15-41144 
 
Analiza izostanaka s posla zbog bolesti i drugih razloga u 1985. godini na području SIZ-a zdravstva Trnje  HRB15-41143 
 
Analiza jedinične potrošnje vode stanovništva u nekim gradovima kontinentalnog dijela Hrvatske : magistarski rad  HRB15-18412 
 
Analiza karaktera  HRB15-30524  HRB15-30525 
 
Analiza kliničkih manifestacija kod bolesnika sa stenotičko-okluzivnim procesom ekstrakranijalnih krvnih žila vrata : magistarski rad  HRB15-26566 
 
Analiza književnog teksta : obavezna školska lektira : V i VI razred  HRB15-06128 
 
Analiza korozija jednjaka u jednom dijelu Bosanske krajine : magistarski rad  HRB15-11403 
 
Analiza kretanja potrošnje antibiotika na uzorku hospitaliziranih kirurških bolesnika : magistarski rad  HRB15-33865 
 
Analiza kriterija kod osnivanja podmornice : magistarski rad  HRB15-24577 
 
Analiza kriterija za izbor materijala u strojarskoj proizvodnji.  HRB15-10442 
 
Analiza kvantitativnih svojstava dermatoglifa digito-palmarnog kompleksa u bolesnika oboljelih od malignog melanoma : [magistarski rad]  HRB15-28664 
 
Analiza kvantitativnih svojstava dermatoglifa digito-palmarnog kompleksa u obitelji : magistarski rad  HRB15-19992 
 
Analiza ležišta donje totalne proteze stereofotogrametrijskom metodom : disertacija  HRB15-26574 
 
Analiza lokalne imunološke reakcije pri sistemskoj imunoterapiji tumora : magistarski rad  HRB15-39350 
 
Analiza lumbalne krivine kralješnice poslije operacije torakalne skolioze po Harringtonu : magistarski rad  HRB15-27108 
 
Analiza marketinga u banci i predviđanje tehnološkog razvoja bankovnog poslovanja : magistarski rad  HRB15-05880 
 
Analiza matematičkih tekstova u godišnjim izvještajima dubrovačkih škola u razdoblju od 1850.-1918. godine : magistarski rad  HRB15-36438 
 
Analiza matematičkih udžbenika u drugoj polovici 19. stoljeća u Dalmaciji : magistarski rad  HRB15-28215 
 
Analiza matematičkog djela "Hulasa-el Hisab" od Bahaadina al-Amilija iz XVI stoljeća - prepis rukopisa sačuvan u Gazi-Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu : magistarski rad  HRB15-40321 
 
Analiza medicinsko-etičkih problema u pedijatrijskoj praksi.  HRB15-25398 
 
Analiza meteoroloških nizova s obzirom na homogenost i kolebanje klime : magistarski rad  HRB15-13758 
 
Analiza mjernih postupaka pri određivanju kvalitete televizijskog odašiljača : magistarski rad  HRB15-23415 
 
Analiza mogućih rizičnih faktora za kliničku manifestaciju degenerativnih promjena koljenskog zgloba : magistarski rad  HRB15-23344 
 
Analiza mogućnosti proširenja kapaciteta telekomunikacijske mreže : magistarski rad  HRB15-02484 
 
Analiza mogućnosti racionalnog korištenja energije u brodogradilištu : magistarski rad  HRB15-03309 
 
Analiza morfologije nepravilnog boksitnog rudnog tijela i njen utjecaj na rudarske radove : (doktorska disertacija)  HRB15-21646 
 
Analiza motora s trajnim magnetima i davaćem položaja rotora : magistarski rad  HRB15-36545 
 
Analiza nagomilavanja u kompjuterskoj mreži : doktorska disertacija  HRB15-33480 
 
Analiza namjenske raspodjele dohotka privrednih grana i grupacija društvenog sektora privrede SR Hrvatske u periodu 1971 - 1982. godine  HRB15-26135 
 
Analiza naprezanja u perforiranim i orebrenim pločama : doktorska disertacija  HRB15-01574 
 
Analiza nekih novih Bujasovih testova : magistarski rad  HRB15-03794 
 
Analiza nekih odnosa parametara ishranjenosti učenika osnovnih škola u Samoboru.  HRB15-26595 
 
Analiza nekih utjecajnih faktora u prometnim nezgodama s nastradalim osobama : magistarski rad  HRB15-04653 
 
Analiza numeričkih metoda za modalnu analizu prolaznih vibracija.  HRB15-20476 
 
Analiza o mogućnostima razvoja predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja u periodu od 1981. do 1985. godine u opštini Banja Luka ; Odluka o smjernicama za pripremanje srednjoročnog plana razvoja predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja za period od 1981. do 1985. godine.  HRB15-00555 
 
Analiza operativnog zahvata po Silfverskiöldu s obzirom na statiku i dinamiku hoda imajući u vidu spastični sindrom : magistarski rad  HRB15-34951 
 
Analiza optimalnih odnosa parametara digitalne mreže s obzirom na veličinu informacionih tokova : doktorska disertacija  HRB15-30117 
 
Analiza oralnog zdravlja kutjevačkog kraja s posebnim osvrtom na stanje parodonta : magistarski rad  HRB15-23207 
 
Analiza organizacijskog stanja, sadržaja i metoda rada organizacija i organa sindikata u građevinarstvu i industriji građevnog materijala Hrvatske  HRB15-09265 
 
Analiza organofosfornih bojnih otrova metodama gasne hromatografije : magistarski rad  HRB15-29887 
 
Analiza osnovnih obilježja grafičke industrije SFRJ s posebnim osvrtom na grafičku industriju SR Hrvatske  HRB15-35746 
 
Analiza osnovnih parametera lijevak antena : magistarski rad  HRB15-34199 
 
Analiza ostvarivanja društveno političkih zadataka i aktivnosti SKH u vezi s aktualnom ekonomskom situacijom na području Zajednica općina Rijeka.  HRB15-00556 
 
Analiza otklona Camperove linije od Frankfurtske horizontale : magistarski rad  HRB15-01562 
 
Analiza parametara kvalitete zatvorenog televizijskog sustava : magistarski rad  HRB15-17825 
 
Analiza platno-bilančne pozicije SR Hrvatske u okviru platne bilance Jugoslavije u razdoblju 1978-1985. godine : magistarska radnja  HRB15-06345 
 
Analiza podataka rasipanja svjetlosti pomoću elektroničkog računala : magistarski rad  HRB15-09595 
 
Analiza pojave preskoka u vakuumu i poboljšanje probojne čvrstoće : magistarski rad  HRB15-06984 
 
Analiza politike i efikasnosti izvoza radne organizacije ''Nada Dimić'' na zapadna tržišta : magistarski rad  HRB15-39231 
 
Analiza položaja Jugoslavije na međunarodnom turističkom tržištu : magistarski rad  HRB15-11708 
 
Analiza položaja privrednih grana i grupacija u sticanju dohotka u društvenom sektoru jugoslovenske privrede : u periodu 1971-1982. godine  HRB15-29443 
 
Analiza položaja privrednih grana i grupacija u stjecanju dohotka u društvenom sektoru privrede SR Hrvatske.  HRB15-08652 
 
Analiza postprocesorskih sustava : magistarski rad  HRB15-14616 
 
Analiza potreba i mogućnosti razvoja zdravstvene samozaštite i suzaštite kod stanovnika u seoskoj sredini : disertacija  HRB15-02076 
 
Analiza pouzdanosti distribuiranih baza podataka : magistarski rad  HRB15-40574 
 
Analiza pouzdanosti i raspoloživosti malih računala : magistarski rad  HRB15-06987 
 
Analiza pouzdanosti memorijskih sustava zaštićenih kodovima : magistarski rad  HRB15-22407 
 
Analiza pouzdanosti sustava opskrbe električnom energijom vlastitog potroška u nuklearnoj elektrani : magistarski rad  HRB15-20782 
 
Analiza prijelaznih pojava u zasićenim električnim strojevima primjenom magnetskih ekvivalentnih shema : doktorska disertacija  HRB15-26326 
 
Analiza primjene izvršnih i upravljačkih članova u uređajima jeftine automatizacije : magistarski rad  HRB15-10179 
 
Analiza primjenom računala : primjeri i zadaci  HRB15-25486 
 
Analiza procesa komutacije istosmjernog stroja provediva u pogonskim prilikama : magistarski rad  HRB15-12695 
 
Analiza prolaznih vibracija brodskog trupa pobudjenih valovima : magistarski rad  HRB15-09778 
 
Analiza propisivanja lijekova u uzorku gerijatrijske populacije : magistarski rad  HRB15-21393 
 
Analiza proteina medija tijekom kultivacije štakorskog zametka in vitro : magistarski rad  HRB15-38769 
 
Analiza provođenja obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi shizofrenih počinitelja krivičnih djela : magistarski rad  HRB15-27350 
 
Analiza rada komiteta za ONO i DSZ u DPZ : magistarski rad  HRB15-09838 
 
Analiza rada propelerne turbine na vjetar, utjecaj vršnih i čelnih vrtloga  HRB15-28031 
 
Analiza rada visokonaponskim SF6 prekidača u uvjetima izrazito niskih temperatura okoline : magistarski rad  HRB15-23058 
 
Analiza radnih uvjeta i apsentizma zbog reumatskih bolesti  HRB15-22291 
 
Analiza raspodjele elektromagnetnog polja u trofaznom sistemu za elektroindukciono zagrijavanje : magistarski rad  HRB15-13798 
 
Analiza raspodjele sredstava za osobne dohotke u udruženom radu  HRB15-31982 
 
Analiza razvoja društvenih djelatnosti u općini Rijeka za proteklo razdoblje.  HRB15-00557 
 
Analiza razvoja fizičke kulture u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1981. do 1985. god. i analiza mogućnosti razvoja u razdoblju od 1986. do 1990. god.  HRB15-28307 
 
Analiza razvoja socijalne zaštite u SR Hrvatskoj : za razdoblje od 1981. do 1985. i o mogućnostima razvoja za razdoblje od 1986. do 1990. godine  HRB15-00559  HRB15-00558 
 
Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovini u periodu od 1970. do 1985. godine. : Dugoročni plan Saveza SIZ-a usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Bosne i Hercegvoine za period od 1986. do 2000.godine : plan srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. Srednjoročni plan Saveza SIZ-a usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Bosne i Hercegovine za period od 1986.do 1990. godine : plan srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja  HRB15-00560 
 
Analiza razvoja vodoprivrede na području SVIZ "Plitvica - Bednja Vidi i: Samoupravni sporazum o osnovama plana razvoja i unapređenja hidrotehničkogsustava i provođenja drugih mjera zaštite od štetnog djelovanja voda : za razdoblje 1986-1990. g. ; Analiza razvoja vodoprivrede na području SVIZ "Plitvica - Bednja :u razdoblju 1986-1990. g.
 
Analiza repertoara elemenata vaterpolo tehnike Pavičić, Leo Vidi i: Biblioteka Stručni prilozi
 
Analiza rezultata liječenja ozljeda medijalnog kolateralnog ligamenta koljena : (magistarski rad)  HRB15-12742 
 
Analiza režima krških izvora u riječkom području : magistarski rad  HRB15-13302 
 
Analiza rizika i efikasnosti zaštitno-alarmnih sustava : doktorska disertacija  HRB15-13412 
 
Analiza rukopisnog teksta "Mulahhas fi al-hay´a" autora Gagmini al-Hwarizmi-ja, koji se nalazi u Gazi-Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu : magistarski rad  HRB15-12138 
 
Analiza rukopisnog teksta o astrolabu iz XVIII stoljeća u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu : magistarski rad  HRB15-06127 
 
Analiza sadržaja SN revije  HRB15-20179 
 
Analiza samoupravne organiziranosti i dohodovne povezanosti organizacija udruženog rada u građevinarstvu i industriji građevnog materijala SR Hrvatske. : Radovi i položaj građevinskih radnika upućenih na privremeni rad na gradilišta u inozemstvu  HRB15-00561 
 
Analiza sekundarne raspodjele dohotka privrednih grana i grupacija društvenog sektora privrede SR Hrvatske : u razdoblju 1971-1982. godine  HRB15-08653 
 
''Analiza sistema stranih ulaganja u socijalističkim zemljama na primjeru NR Kine'' : magistarski rad  HRB15-20596 
 
Analiza sistema za procesiranje kontinuiranih veličina u mikroprocesorskim regulacijskim uređajima : magistarski rad  HRB15-28394 
 
Analiza sistema za raspoznavanje radiosignala na temelju faznih slika : doktorska disertacija  HRB15-36104 
 
Analiza sklopnih prenapona koji nastaju uslijed struje rezanja u vakuumskim sklopnim aparatima : doktorska disertacija  HRB15-23590 
 
Analiza smiselnosti in uspešnosti uvedbe insulinskega zdravljenja pri bolnikih z insulin neodvisno sladkorno boleznijo : magistrsko delo  HRB15-30393 
 
Analiza spacialističnih pregledov zavarovancev občinske zdravstvene skupnosti Ribnica s predlogi za cenejši sistem teh storitev in racionalnejšo doktrino : magisetrska naloga  HRB15-38918 
 
Analiza specifičnosti i osjetljivosti prikaza u medicinskoj dijagnostici : magistarski rad  HRB15-03587 
 
Analiza stanja i iskustva o dosadašnjem radu komisija za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometane u fizičkom i fizičkom razvoju : istraživački projekt.  HRB15-00562 
 
Analiza stanja i kretanja morbila u Hrvatskoj s prijedlogom mjera za njihovu što bržu eliminaciju.  HRB15-03674 
 
Analiza stanja i projekcija kadrovskih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju u SR Hrvatskoj za plansko razdoblje od 1981. do 1985. godine : (magistarski rad)  HRB15-17675 
 
Analiza stanja naprezanja poprečnih presjeka statički opterećenih grednih elemenata : disertacija  HRB15-04421 
 
Analiza strukture i organizacije matičnih datoteka postojećeg informacijskog sistema proizvodne radne organizacije i prijedlog prijelaza na bazu podataka : magistarski rad  HRB15-12374 
 
Analiza strukture mobilnoprotetskih radova Stomatološkog odjela Kliničke bolnice "Dr. M. Stojanović" : magistarski rad  HRB15-10371 
 
Analiza strukturnih pretvorbi pri dozrijevanju legure Al-Zn-Mg sa i bez dodatnih legirajućih elemenata : magistarski rad  HRB15-01005 
 
Analiza sustava antigenantitijelo kod infekcije hepatitis B u regiji Banjaluka : magistarski rad  HRB15-16720 
 
Analiza sustava za kutno razdvajanje vrlo bliskih izvora zračenja : doktorska disertacija  HRB15-06985 
 
Analiza širokopojasnih mreža za prijenos video signala : magistarski rad  HRB15-33500 
 
Analiza tehničkih parametara audiopretvarača za brodske komunikacije : magistarski rad  HRB15-39471 
 
Analiza tehnologičnosti konstrukcije i optimalizacija proizvodnje mehaniziranih ravnih oplata za izradu betonskih elemenata : magistarski rad  HRB15-18942 
 
Analiza tehnologije i mikroflore ličke base te izbor stratega za industrijsku proizvodnju : disertacija  HRB15-18834 
 
Analiza temelja kosom silom na elastoplastičnom prostoru : magistarski rad  HRB15-13058 
 
Analiza termodinamičkih postupaka ukapljivanja plinova eksergijskom metodom : magistarski rad  HRB15-28533 
 
Analiza testnih odgovorov : (magistersko delo)  HRB15-19681 
 
Analiza točnosti lokacije izvora radarskih signala detektiranih prostorno razmještenim detektorima : doktorska disertacija  HRB15-14953 
 
Analiza točnosti radiolokacijskih postupaka : magistarski rad  HRB15-21761 
 
Analiza torzionih vibracija granatih sistema : magistarski rad  HRB15-07078 
 
Analiza trendova razvoja svjetske i Jugoslavenske brodogradnje : magistarski rad  HRB15-26615 
 
Analiza tržišta termičke, neutralne i rashladne opreme u SFRJ : magistarska radnja  HRB15-40899 
 
Analiza učestalosti slova u križaljkama  HRB15-17080 
 
Analiza učestalosti vrsta i opravdanosti rendgenskih pregleda na primjeru jedne općine : magistarski rad  HRB15-29648 
 
Analiza uredskog radnog prostora s aspekta čovjeka : magistarski rad  HRB15-14842 
 
Analiza uspješnosti procesorski upravljanih komutacionih sustava s pomoću teorije masovnog posluživanja : doktorska disertacija  HRB15-02458 
 
Analiza utjecaja mikroelektriciteta na tkiva usta u nosilaca metalnih protetskih nadomjestaka i ispuna : magistarski rad  HRB15-11490 
 
Analiza utjecaja primarnog radijatora i reflektora na dijagram zračenja reflektor-antena : magistarski rad  HRB15-37172 
 
Analiza utjecaja različitih pomoćnih filtracijskih sredstava na tok filtracije suspezije : magistarski rad  HRB15-28564 
 
Analiza utjecajnih faktora na pouzdanost brodskih pogonskih postrojenja s dizelmotornom propulzijom velike specifične snage : magistarski rad  HRB15-07204 
 
Analiza uzroka migracije endoproteze kod aloartroplastike kuka : doktorska disertacija  HRB15-00777 
 
Analiza uzroka pucanja klipova stabilizatora auto-dizalice.  HRB15-13055 
 
''Analiza vaskularnog sustava i statike kod vrhunsko treniranih košarkaša'' : magistarski rad  HRB15-38455 
 
Analiza vrsta i oblika signala u komunikacijama : magistarski rad  HRB15-39522 
 
Analiza zagrebačkog tržišta ribe : magistarski rad  HRB15-01217 
 
Analiza zahtjeva na protivpožarni sustav : magistarski rad  HRB15-03753 
 
Analiza zahtjeva na sustav daljinskog nadzora i upravljanja za grupu hidroelektrana : magistarski rad  HRB15-07092 
 
Analiza zdravstvenog stanja radnika na regulaciji prometa : magistarski rad  HRB15-37484 
 
Analiza znanja različitih obrazovnih profila poljoprivredne škole u Zagrebu iz područja zaštite bilja : magistarski rad  HRB15-21006 
 
Analize i procjene  HRB15-36906 
 
Analize naprezanja i deformacija na skeletu lubanje kod djelovanja srodnih ortodoncijskih naprava temeljene na metodi holografske interferometrije : magistarska radnja  HRB15-27109 
 
Analize programa razvoja samoupravnih interesnih zajednica : za razdoblje 1981 - 1985. god.  HRB15-00563 
 
Analize razvoja odgoja i usmjerenog obrazovanja ekonomskih kadrova, kadrova za organizaciju i informatiku od 1975. do 1979. i ocjena razvoja od 1981. do 1985.  HRB15-00564 
 
Analogna integrirana elektronika  HRB15-04436  HRB15-04438 
 
Analogoni kružnice i kugle u euklidskom i neeuklidskom prostoru : magistarski rad  HRB15-34916 
 
Analytical and clinical evaluation of a system for blood cell differentiation using the method of flow photocytometry : master thesis  HRB15-09526 
 
Anarhija u hrvatskoj književnosti i umjetnosti.  HRB15-28400 
 
Anarhizam : od doktrine do akcije  HRB15-12009 
 
Anastasijin žalan beše hod  HRB15-28569 
 
Anastazija  HRB15-25989 
 
Anatolij Karpov  HRB15-21957  HRB15-21977 
 
Anatomia i fizjologia czlowieka : podrecznik dla srednich szkol medycznych  HRB15-34888 
 
Anatomija 1 : kratak pregled anatomije domaćih životinja  HRB15-02437 
 
Anatomija biljaka : praktikum  HRB15-25185 
 
Anatomija čovjeka  HRB15-18686 
 
Anatomija čovjeka : lokomotorni sustav  HRB15-16676 
 
Anatomija čovjeka : osjetila i topografske regije  HRB15-18685  HRB15-18687 
 
Anatomija čovjeka : središnji živčani sustav  HRB15-17913  HRB15-17912  HRB15-17911 
 
Anatomija domaćih životinja.  HRB15-02438 
 
Anatomija i fiziologija : priručnik za srednješkolsko obrazovanje zdravstvenih radnika  HRB15-40409 
 
Anatomija i fiziologija čovjeka : za III (II) razred srednjeg usmjerenog obrazovanja zdravstvene struke  HRB15-07068 
 
Anatomija i fiziologija čovjeka : za III razred srednjeg usmjerenog obrazovanja zdravstvene struke  HRB15-07067 
 
Anatomija i tehnički svojstva na drvoto : za I klas : za šumarska i drvoprerabotuvačka struka  HRB15-36392 
 
Anatomija i tehnologija drveta : za prvi razred drvoprerađivačke struke i treći razred šumarske struke  HRB15-36391 
 
Anatomija i tehnologija drveta : za prvi razred zajedničkih osnova drvoprerađivačke struke  HRB15-36390 
 
Anatomija i tehnologija drveta : za prvi razred zajedničkih osnova šumarske i drvoprerađivačke struke, za drugi razred drvoprerađivačke struke i treći razred šumarske struke  HRB15-36393 
 
Anatomija i teorija kriza u suvremenoj fazi razvoja kapitalizma.  HRB15-35959 
 
Anatomija japanskog uspjeha : istraživanje mitova i stvarnosti poslijeratnog privrednog razvoja od 1950-1980. godine  HRB15-05098 
 
Anatomija ljudske destruktivnosti  HRB15-10544  HRB15-10535 
 
Anatomija moći  HRB15-10655 
 
Anatomija morala jednog staljiniste  HRB15-04337 
 
Anatomija neokolonijalizma i teorija novog međunarodnog ekonomskog poretka.  HRB15-35959 
 
Anatomija procesa Milovanu Đilasu  HRB15-33945 
 
Anatomija suvremenih društava i ekonomska teorija daljih evolucija  HRB15-35959 
 
Anatomska i biomehanička podloga nastanka i liječenja prijeloma petne kosti : magistarski rad  HRB15-13039 
 
Anatomski atlas : sistematska i topografska anatomija  HRB15-02836 
 
Anatomski atlas : topografska i sistemska anatomija čovjeka u dva sveska  HRB15-36860 
 
Anatomsko-tehničko prilagođivanje okvira naočala  HRB15-11858 
 
Ancora a proposito di "Zvrk"  HRB15-40024 
 
Anči-ca  HRB15-36344 
 
Andersenove i druge priče  HRB15-00611 
 
Andersenove i druge priče : lektira za 2. razred osnovne škole  HRB15-00588 
 
Andersenove i druge priče : lektira za drugi razred osnovne škole  HRB15-00589  HRB15-00576  HRB15-00586 
 
Andragogija  HRB15-00627 
 
Andragoška biblioteka  HRB15-22423  HRB15-28552 
 
Andragoške ideje u djelima Alberta Bazale i Jure Turića : magistarski rad  HRB15-02982 
 
Andraž Šalamun : Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 23.12. 1981 - 17.1. 1982.  HRB15-34969 
 
Andraž Šalamun : izložba slika : Galerija Sebastian, Dubrovnik, 31.5 - 20.6. 1983.  HRB15-34968 
 
Andre Jutronić : 1895-1977. : u povodu 10. obljetnice smrti  HRB15-35508 
 
Andre Malraux : proživljeno stoljeće : 1901-1976.  HRB15-19557 
 
Andrej Jemec : [Izložbeni salon, Pula, 7-30. VII 1983. [i] Galerija Narodnog sveučilišta, Poreč, 9-20. VIII 1983]  HRB15-14918 
 
Andrićeva parabola o nasilju i strahu : (građa i forma Priče o vezirovom slonu)  HRB15-14810 
 
Andrićevi romani ili Svijet bez Boga  HRB15-17658 
 
Andrija Artuković ; Vjekoslav Luburić  HRB15-20048 
 
Andrija Mohorovičić  HRB15-33136 
 
Andrologija : plodnost i neplodnost muškarca  HRB15-03581 
 
Anđela Merici u svjetlu ljubavi  HRB15-22974 
 
Anđeli lijepo pjevaju  HRB15-14879 
 
Anđelika  HRB15-11274  HRB15-11271  HRB15-11275  HRB15-11276  HRB15-11278  HRB15-11277  HRB15-11273  HRB15-11272 
 
Anđelika : put u Versailles  HRB15-11271 
 
Anđelika buntovnica  HRB15-11278 
 
Anđelika i njena ljubav  HRB15-11277 
 
Anđelika na dvoru  HRB15-11275 
 
Anđelika neukrotiva  HRB15-11276 
 
Anđelika u iskušenju  HRB15-11272 
 
Anđelika u novom svijetu  HRB15-11273 
 
Anđelika, markiza anđela  HRB15-11274 
 
Anđelka i Sonja  HRB15-19319 
 
Anđelo Božac  HRB15-03880 
 
anđelje nas izaziva Vidi i: Dokumenat o odgoju i izobrazbi. : Evanđelje nas izaziva
 
Anđeo bola : poezija  HRB15-18350 
 
Anegdote i priče iz Podgorice  HRB15-30083 
 
Aneks Kolektivnog ugovora o uređenju prava i dužnosti radnika na radu kod poslodavaca.  HRB15-00842 
 
L'anello di Diocleziano : due poemi  HRB15-36964 
 
Anera Brešan, Ivo Vidi i: Nove groteskne tragedije : četiri dramske varijacije klasičnih tema
 
Anestezija i imunološki odgovor : doktorska disertacija  HRB15-37641 
 
Anesteziologija  HRB15-00843 
 
Aneta Svetieva : izložba skulptura : Galerija Sebastian, Beograd, 8. 9 - 3. 10. 1988.  HRB15-34823 
 
"Anette von Droste-Hülshoff im Kontext ihrer Zeit" : (Magisterarbeit)  HRB15-16008 
 
Angela Merici v luči ljubezni.  HRB15-00844 
 
L'angelo del terrore ; Vendetta dall'Oriente ; L'umo che scherzava  HRB15-39550 
 

 
The Angevin rule in Croatia and Hungary : a critical bibliography of Croatian historical works  HRB15-29524 
 
Angiografska analiza kolateralne cirkulacije kod ishemije donjih okrajina fizički aktivnih bolesnika : magistarski rad  HRB15-09725 
 
Angiografska analiza patoloških promjena vertebralnih arterija u dijagnostici ishemije mozga : magistarski rad  HRB15-10632 
 
Angiografska dijagnostika ogranaka luka aorte u dijabetičkih bolesnika : magistarski rad  HRB15-11740 
 
Anglicizmi i osnovnoškolski uzrast : magistarski rad  HRB15-20114 
 
Angola  HRB15-14396 
 
Aniela Merici w swietle milosci : i jej dzielo  HRB15-22975 
 
Animacija u turizmu  HRB15-30381 
 
Animali racontano. Gli Vidi i: Gli animali raccontano
 
Animirani film u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi : magistarski rad  HRB15-29598 
 
Anine noći  HRB15-24350 
 
Anita Tomljanović-Šokčević : tapiserije - tkanje - retrospektiva : Galerija umjetnina, Zadar, 12-30. aprila 1983. [i] Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 12-30. maja 1983.  HRB15-37076 
 
Anka Brazilijanka ; Francek drugi hrabri  HRB15-20308 
 
Anka Brazilijanka ; Francek drugi Hrabri  HRB15-20331 
 
Anka Butorac  HRB15-24453 
 
Anka Krizmanić : retrospektivna izložba : Umjetnički paviljon, Zagreb, rujan 1986.  HRB15-18510 
 
Anketa o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava grada Zagreba u 1981. godini Vidi i: Cijene u gradu Zagrebu u prvom tromjesečju 1982. godine. : Anketa o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava grada Zagreba u 1981. godini.
 
Anketa o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava grada Zagreba u 1982. godini Vidi i: Cijene u gradu Zagrebu u prvom tromjesečju 1983. godine. : Anketa o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava grada Zagreba u 1982. godini.
 
Anketa o potrošnji domaćinstava grada Zagreba : u 1983. godini : analitički prikaz  HRB15-35938 
 
Anketa o potrošnji domaćinstava u SR BiH : 1984.  HRB15-00887 
 
Anketa o potrošnji domaćinstava u SR BiH 1985.  HRB15-00888 
 
Anketa o potrošnji domaćinstava u SR BiH 1986.  HRB15-00889 
 
Anketiranje sudionika u prometu na komerijalnim auto-cestama i cestovnim objektima i na njihovim paralelnim cestama  HRB15-20130 
 
Ankilozantni spondilitis u žena : magistarski rad  HRB15-28878 
 
Ankin : Galerija Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, [1985]  HRB15-39092 
 
Anna, soror  HRB15-39744 
 
Annales, 1929-1979.  HRB15-11244 
 
Anneliese Michel - i zli duhovi?  HRB15-21440  HRB15-21439 
 
Annuals : [every gardener's guide to a picture-perfect annuals garden]  HRB15-05441 
 
Anodna sinteza heterocikla oksidacijom spojeva sa azometinskom grupom : magistarski rad  HRB15-10690 
 
Anomalije kromosoma u parova s ponavljanim reproduktivnim gubicima.  HRB15-04239 
 
Anomalije temperaturne ovisnosti vibracijskih spektara benzojeve kiseline : disertacija  HRB15-10587 
 
Anomalije zubi mliječne denticije i stanje trajnih nasljednika : magistarski rad  HRB15-01905 
 
Anorektalna kirurgija i proktologija : radovi 3. naučnog sastanka Udruženja digestivnih kirurga Jugoslavije, Rijeka, Opatija, studeni 1983.  HRB15-37644 
 
Anorexia nervosa : katamnestičko istraživanje : magistarski rad  HRB15-40437 
 
Antal testver  HRB15-02228 
 
Ante Bojić Bojan : samostalna izložba slika : foaje koncertne dvorane Dalmacijakoncert, Split, 22.6 - 5.7. 1981. godine  HRB15-03568 
 
Ante Crljenko-Crni : izložba "Motivi grada Rijeke" : crteži - tuš : Galerija Jadroagent, Rijeka, od 8. 5. do 23. 5. 1989.  HRB15-05825 
 
Ante Jakić : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 9 - 29. 6. 1983.  HRB15-14446 
 
Ante Jakić : Galerija Doma kulture u Galženici, Velika Gorica, 14.4 - 5.5. 1981, Galerija Spektar, Centar za kulturu Novi Zagreb, 2.6 - 2.7. 1981.  HRB15-14445 
 
Ante Jakić : skulptura = sculpture  HRB15-14443 
 
Ante Kaštelančić : dvadesetsedma samostalna izložba : Umjetnički paviljon, Zagreb, 30. rujna - 15. listopada 1986.  HRB15-31554 
 
Ante Kaštelančić : dvadesetsedma samostalna izložba : Umjetnički salon, Split, 30. rujan - 15. listopad 1986.  HRB15-00893 
 
Ante Kaštelančić : retrospektivna izložba u čast sedamdesete godišnjice života i četrdesetpete godišnjice rada : Galerija umjetnina, Split, listopad 1981.  HRB15-16367 
 
Ante Kaštelančić : ulja i akrili 1970-1982. : Gradska loža, Zadar, 8-20.VI 1982.  HRB15-16369 
 
Ante Kaštelančić : Umjetnička galerija, Dubrovnik, 26. travnja - 15. svibnja 1982.  HRB15-16368 
 
Ante Kuduz : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 24. 1 - 16. 2. 1984.  HRB15-18943 
 
Ante Kuman : grafike i crteži : Galerija Ulrich, Zagreb, 26. 6 - 15. 7. 1986.  HRB15-19140 
 
Ante Marinović : skulpture : Galerija Forum, Centar za kulturu i informacije, Zagreb 17.3 - 6.4. 1982.  HRB15-21718 
 
Ante Pavelic : 1889-1959  HRB15-08085 
 
Ante Pavelić  HRB15-38854 
 
Ante Pavelić i ustaše  HRB15-18505  HRB15-18507 
 
Ante Radić  HRB15-33660 
 
Ante Rašić : Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 24. 4 - 18. 5. 1986.  HRB15-30344 
 
Ante Roca : Zadar 1944. : izložba u čast 37. godišnjice oslobođenja Zadra : Gradska loža, Zadar, 31.X - 15.XI 1981.  HRB15-30863 
 
Ante Sardelić : slike, grafike, crteži 1980.1988. : putujuće izložbe 1988. : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb [i] Umjetnička galerija Dubrovnik [i] Umjetnički salon, Split [i] Umjetnički paviljon Collegium Artisticum, Sarajevo [i] Kulturni centar, Blato [i] Muzej na Makedonija, Skopje = paintings, prints, drawings 1980-1988 : traveling exhibition 1988 : Museum for Art and Craft, Zagreb [and] Museum of Modern Art Dubrovnik [and] Art Salon, Split [i] Art Pavilion Collegium Artisticum, Sarajevo [and] Cultural Centre, Blato [and] Museum of Macedonia, Skopje  HRB15-31726 
 
Ante Trstenjak, akademski slikar - življenje in delo : disertacija  HRB15-38372 
 
Ante Trumbić : politička shvaćanja i djelovanje  HRB15-27840 
 
Ante Trumbić na dalmatinskom političkom poprištu  HRB15-27479 
 
Antene  HRB15-30930 
 
Anthologia Graeca  HRB15-00894 
 
Anthologia Graeca : izbor iz epske, lirske i dramske poezije  HRB15-00895 
 
Anthologie : Wie das Lied des Windes!  HRB15-13739 
 
Anthology of Croat verse : 1450-1950  HRB15-00896 
 
Antibakterijski aktivitet peritonealnog dijalizata u toku liječenja peritonitisa kod kontinuirane ambulatorne peritonealne dijalize (CAPD) : magistarski rad  HRB15-02344 
 
Antibiotici kao segment potrošnje lijekova na recept : magistarski rad  HRB15-36120 
 
Antibiotska profilaksa u digestivnoj kirurgiji Vidi i: Mehanički šav u digestivnoj kirurgiji ; Antibiotska profilaksa u digestivnoj kirurgiji :radovi VI. znanstvenog sastanka Udruženja digestivnih kirurga Jugoslavije, Rijeka-Opatija, svibanj 1989.
 
Antibiotsko djelovanje ispitivanih streptomiceta na osjetljive i rezistentne sojeve mikroorganizama : magistarski rad  HRB15-39943 
 
Antička luka u Polačama na otoku Mljetu.  HRB15-04606 
 
Antička naselja uz komunikaciju Epidaurum - Narona : magistarski rad  HRB15-28607 
 
Antička nekropola u Sinju : prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja  HRB15-10616 
 
Antičke fibule s područja Siska  HRB15-17920 
 
Antičke studije kod Srba : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 3-4. juna 1987. godine u Beogradu i Novom Sadu : primljeno na sednici Naučnog veća Balkanološkog instituta 28. decembra 1988. godine  HRB15-00899 
 
Antičke umjetnine = Antike Kunstwerke  HRB15-03421 
 
Antički brod kod otoka Ilovika  HRB15-26114 
 
Antički i ranokršćanski mozaici s natpisom na istočnom Jadranu : (u Istri i Dalmaciji) : magistarska radnja  HRB15-05102 
 
Antički kolegij i srednjovjekovne bratovštine : prilog proučavanju kontinuiteta dalmatinskih ranosrednjovjekovnih gradova.  HRB15-23165 
 
Antički portret u Jugoslaviji = Classical portraits in Yugoslavia  HRB15-00900 
 
Antičko staklo Argyruntuma : katalog izložbe  HRB15-09740 
 
Anti-equilibrium : o teoriji ekonomskih sistema i zadacima istraživanja  HRB15-17753 
 
Antigen i antitijela hepatitis B i hepatitis A virusa u kroničnoj bolesti jetre : magistarski rad  HRB15-06583 
 
Antigene varijante virusa njukaslske bolesti izdvojene u Jugoslaviji : disertacija  HRB15-04741 
 
Antigeni HLA kod limfogranuloma i malignih limfoma : magistarski rad  HRB15-38429 
 
Antigona  HRB15-33552  HRB15-33553 
 
Antigona : tragedija  HRB15-33554 
 
Antiinflaciona politika  HRB15-17779 
 
Antika  HRB15-21394 
 
Antikolonijalna revolucija, socijalna, politička i ekonomska emancipacija u svijetu  HRB15-00938 
 
Antimuzej  HRB15-08050 
 
Antinuklearni manifest  HRB15-23549 
 
Antirefluksna biliodigestivna anastomoza : magistarski rad  HRB15-11252 
 
Antirefluksni faktori kod reimplantacije uretera na verteksu mokraćnog mjehura : disertacija  HRB15-02207 
 
Antiroditelj  HRB15-17926 
 
Antiroditelji  HRB15-17935 
 
Antistres program : kako prevladati stres  HRB15-20120 
 
Antitijela  HRB15-20876 
 
Antitijela.  HRB15-20875 
 
Antitireoglobulinska antitela kod hipertireoza : magistarski rad  HRB15-16027 
 
Antitrombin III kod novorođenčeta i u toku prve godine života djeteta : magistarski rad  HRB15-06249 
 
Anto Kajinić : Studio Galerije suvremene umjetnosti i Galerija Spektar Centra za kulturu Novi Zagreb, 3 - 13. 10. 1985.  HRB15-15885 
 
Antologie de poezie iugoslava patriotica si revolutionara  HRB15-00952 
 
Antologija američke kratke priče  HRB15-00953 
 
Antologija američke novele XX stoljeća  HRB15-00954 
 
Antologija dadaističke poezije  HRB15-00955 
 
Antologija hrvatske drame  HRB15-00956 
 
Antologija hrvatske poezije : od A. Kačića Miošića do A. G. Matoša  HRB15-00957 
 
Antologija i komentari savremene jugoslovenske misaone poezije  HRB15-00958 
 
Antologija moderne poezije zapadnog kruga : (od Baudelairea do danas)  HRB15-00959 
 
Antologija nagrađenih priča  HRB15-00960 
 
Antologija narodnih junačkih pesama  HRB15-00961 
 
Antologija narodnih pripovedaka  HRB15-00962 
 
Antologija poljske pripovijetke XX stoljeća  HRB15-00963 
 
Antologija savremene bosanskohercegovačke priče za djecu  HRB15-25090 
 
Antologija savremene jugoslovenske drame  HRB15-00964 
 
Antologija savremenih jugoslovenskih pesnikinja  HRB15-00965 
 
Antologija slovenske poezije  HRB15-00966 
 
Antologija srpske i hrvatske književnosti : za II-III-IV razred gimnazije  HRB15-00967 
 
Antologija srpske poezije  HRB15-00968 
 
Antologija srpskohravtskih epskih narodnih pesama  HRB15-00969 
 
Antologija stare lirike grčke  HRB15-00970 
 
Antologija sufijskih tekstova  HRB15-38702 
 
Antologija svetske fantastike  HRB15-00972  HRB15-00971 
 
Antologija talijanske poezije XX stoljeća  HRB15-00974  HRB15-00973 
 
Antologije  HRB15-13259 
 
Anton Semeliker : (1882.-1919.)  HRB15-34491 
 
Antonije i Kleopatra  HRB15-32656 
 
Antropološki prikaz srednjovekovnih stanovnika Ričica Mikić, Živko Vidi i: Posebna izdanja
 
Antropometrijska i dermatoglifska svojstva u proučavanju "bioloških udaljenosti" : (prilog antropologijskim istraživanjima populacije Podravine) : magistarski rad  HRB15-20763 
 
Antropometrijske karakteristike novorođenčadi na području općine Debar 1981. 82. godine u uspoređenju sa nekim prijašnjim podacima : magistarski rad  HRB15-21097 
 
Antroponimi i toponimi u objavljenim arhivskim dokumentima Boke Kotorske : magistarski rad  HRB15-06700 
 
Antroponimija Bukovice  HRB15-03261 
 
Antroponimija Bukovice : (doktorska disertacija)  HRB15-03262 
 
Antroponimija Šibenika Šupuk, Ante Vidi i: Povremena izdanja Muzeja grada Šibenika
 
Antroponimna građa iz starih matica šibenskog Varoša 1624-1685 Šupuk, Ante Vidi i: Povremena izdanja Muzeja grada Šibenika
 
Antun - svetac cijelog svijeta  HRB15-07712 
 
Antun Augustinčić (1900-1979)  HRB15-00992 
 
Antun Augustinčić : Augustinčićevi portreti za HNK : Galerija Antuna Augustinčića, [Klanjec, 1985]  HRB15-01258 
 
Antun Augustinčić : sitna plastika : Galerija Antuna Augustinčića, [Klanjec, 13. svibnja - 27. srpnja 1983]  HRB15-01259  HRB15-01260 
 
Antun Augustinčić : spomenik palim Nišlijama : Galerija Antuna Augustinčića, [Klanjec, 24. svibnja - 27. srpnja 1984]  HRB15-01256 
 
Antun Augustinčić : spomenik palim Nišlijama : Galerija Antuna Augustinčića, [Klanjec, 24. svibnja - 27. srpnja 1984.]  HRB15-01257 
 
Antun Bičanić : [Galerija Josip Račić, 6.9 - 20.9. 1983]  HRB15-02980 
 
Antun Boris Švaljek : crteži : Gradska loža, Zadar, 22-30.VI 1982.  HRB15-36191 
 
Antun Boris Švaljek : Galerija Hušnjakovo, Krapina, 6 - 25. 9. 1987.  HRB15-36193 
 
Antun Gersy : emajl i staklo : Galerija "Zagreb", Zagreb, 12.III - 4.IV 1981.  HRB15-10947 
 
Antun Gojak : Muzej revolucije, Makarska, 10 - 30. IX '86.  HRB15-11218 
 
Antun Masle : [monografska izložba = monographic exhibition : Umjetnička galerija, Dubrovnik, 3. VIII.-22.IX.1984. = Museum of Modern Art Dubrovnik]  HRB15-22248 
 
Antun Masle : Dom kulture, Cavtat, 30. 7 - 19. 8. 1985.  HRB15-22249 
 
Antun Masle, 1986  HRB15-22250 
 
Antun Mateš : akvareli, ulja : Galerija Buljat, Zagreb, od 25.XI do 10.XII 1982.  HRB15-22370 
 
[Antun Mateš] : exibition watercolours-oils : Constitutional Museum of South Australia, Adelaide, March 12 - 18. 1984 [and] Council of Adult Education Gallery, Melbourne, March 19 - 29. 1984.  HRB15-22372 
 
Antun Medo : dubrovački filozof šesnaestog stoljeća  HRB15-01882 
 
Antun Mezdjić (1907-1981) : retrospektivna izložba : Galerija Karas, Zagreb, ožujak-travanj 1982.  HRB15-23104 
 
Antun Motika : ptica u logu : (izbor crteža 1930-1940)  HRB15-24263 
 
Antun Nalis : između smijeha i suza  HRB15-03529 
 
Antun Radić i hrvatski jezik na prijelomu stoljeća : [ovo je predavanje održano u okviru "Tjedna knjige" Vancouver]  HRB15-11945 
 
Antun Vramec i njegovo djelo : prilog proučavanju starije hrvatske književnosti i povijesne dijalektologije  HRB15-14907 
 
Antun Zaninović iz Svete Nedjilje na Hvaru u arktičkoj ekspediciji 1872-1874 Zaninović, Marin Vidi i: Croatian participation in the Arctic expedition of 1872-74
 
Anubisova vrata  HRB15-28857 
 
Anja voli Petra  HRB15-16383  HRB15-16384  HRB15-16385 
 
Apel Konferencije hrvatske petnaestorice : domovini : emigraciji.  HRB15-01006 
 
Apicije o kuvanju  HRB15-01007 
 
Apis : krv i bes.  HRB15-32183 
 
Apokalipsa : uvod i opći pregled  HRB15-38087 
 
Apokalipsa avangarde : ideologijski znak kao stvarnost  HRB15-03842 
 
Apokalipsa jedne duše  HRB15-39145 
 
Apokaliptična avenija  HRB15-12031 
 
Apokrifnost poetskog govora Prohić, Kasim Vidi i: Francuski jazik
 
Apolonovo oko  HRB15-05427 
 
Apoprotein B u krvi alkoholičara : magistarski rad  HRB15-30527 
 
Aporija realnog : spoznajna teorija Nicolaia Hartmanna  HRB15-28498 
 
Aporije Hrvatskog biografskog leksikona : rasprava o Hrvatskom biografskom leksikonu, svezak prvi, A-Bi.  HRB15-01012 
 
Apostol gubavaca : životopisne crtice Raoula Follereaua  HRB15-03743 
 
Apostol krvi Kristove : Gašpar del Bufalo, osnivač zajednice Misionara predragocjene krvi  HRB15-13352 
 
Apostoli Gospe Sinjske : u prigodi jubileja (1687-1987)  HRB15-17865 
 
Appliance repairs made easy  HRB15-01019 
 
The application of microcomputers in measurement  HRB15-13725 
 
Application of microcomputers in measurements.The Vidi i: The application of microcomputers in measurement
 
Aproksimacija prostorov Soboljeva s končnimi elementi in uporabe : magistrsko delo  HRB15-33282 
 
Aproksimacije distribucija svojstvenih vrijednosti matrica u standardiziranom, Guttmanovom i Harrisovom prostoru : doktorska disertacija  HRB15-20705 
 
Aproksimativna modulacijska funkcija prijenosa i filtri slika kod 7 pinhol tomografije : disertacija  HRB15-20201 
 
Aproksimativne fibracije : magistarski rad  HRB15-23716 
 
Apscediranje u plućnoj neoplazmi : magistarski rad  HRB15-26060 
 
Apsentizam građevinara alkoholičara Slavonsko-baranjske regije : magistarski rad  HRB15-23924 
 
Apsentizam zbog bolesti ovisnosti u radnim organizacijama za promet i trgovinu : magistarski rad  HRB15-21433 
 
Apsentizam zbog neuroza u pomoraca : magistarski rad  HRB15-04042 
 
Apsolutna i relativna fleksibilnost u organizaciji stana : disertacijska radnja  HRB15-17087 
 
Apstinencijski sindrom u agresivnih alkoholičara : doktorska disertacija  HRB15-18202 
 
Apstrakti  HRB15-17557 
 
Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj.  HRB15-31229 
 
Apstraktne tendencije u Hrvatskoj 1951-1961. : kritička retrospektiva, Moderna galerija, Zagreb, 15. svibnja - 15. lipnja 1981.  HRB15-39928 
 
Arabeske življenja : (putopisni eseji, reminiscencije i crtice)  HRB15-26671 
 
Arakis  HRB15-12592 
 
Aranyhaju testverek : bunyevac nepmesek  HRB15-01074 
 
Arapska književnost  HRB15-10625 
 
Arapski izgovor s osnovama arapskog jezika  HRB15-14643 
 
Arapsko-islamske znanosti i glavne škole od XV do XVII vijeka : (Sarajevo, Mostar, Prusac)  HRB15-24721 
 
Arapsko-srpskohrvatski rječnik  HRB15-24404  HRB15-24405 
 
Arbitraža u organizaciji udruženog rada : samoupravni sud  HRB15-24544 
 
Arbor  HRB15-06007  HRB15-19550  HRB15-02831  HRB15-01980  HRB15-16510  HRB15-19533  HRB15-33810  HRB15-37248  HRB15-37409  HRB15-38240 
 
Arboretum Lisičine  HRB15-01086 
 
The archaeological guide to central Dalmatia  HRB15-16798 
 
The Archaeological Museum of Istria, Pula : guide 3  HRB15-01492 
 
Archaeologische Forschungen in Ostslawonien und Baranja Vidi i: Fachinformationsfuehrer
 
Das Archaeologische Museum in Zadar : Fuehrer  HRB15-02221 
 
Archaeologische Museum in Zadar. Das Vidi i: Das Archaeologische Museum in Zadar : Fuehrer
 
Archaeologisches Museum Istriens in Pula : Fuehrer 3  HRB15-01489 
 
Archeologia e arte dell'Istria  HRB15-01087 
 
Archipelago Kornati : parco nazionale  HRB15-10487 
 
L'arcipelago del Quarnero : (e le isole Brioni) : natura, storia, arte, turismo : [con 122 fotografie e 12 cartine a colori e in bianco e nero]  HRB15-32303 
 
Arcipelago Kornati : parco nazionale  HRB15-10479 
 
"Area" - program za proračun rezervi mineralnih sirovina.  HRB15-18555 
 
Arenin sudski humor : 1959-1979  HRB15-01094  HRB15-01093 
 
Aretej  HRB15-18655 
 
Aretej : [fantazija u pet slika]  HRB15-18624 
 
Argentinsko pitanje  HRB15-00462 
 
Arheologija Vidi i: Arheološki odjel Muzeja Međimurja Čakovec
 
Arheologija : za mlade  HRB15-08996 
 
Arheologija i Biblija  HRB15-01097 
 
Arheologija i umjetnost Istre  HRB15-01098 
 
Arheologija i umjetnost Istre.  HRB15-01099 
 
Arheologija tumači Bibliju  HRB15-12832 
 
Arheologija za mlade  HRB15-08995 
 
Arheološka iskapanja kod sela Dilj Brešan, Ivo Vidi i: Nove groteskne tragedije : četiri dramske varijacije klasičnih tema
 
Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području.  HRB15-01100 
 
Arheološka istraživanja na otocima Cresu i Lošinju : znanstveni skup, Mali Lošinj, 11 - 13. listopada 1979.  HRB15-40510 
 
Arheološka istraživanja na otocima Krku, Rabu i Pagu i u Hrvatskom primorju : znanstveni skup, Krk, 24 - 27. IX. 1985.  HRB15-40511 
 
Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području : znanstveni skup, Dubrovnik, 1-4. X. 1984.  HRB15-01101 
 
Arheološka istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji : znanstveni skup, Vukovar, 6-9. X 1981.  HRB15-01102 
 
Arheološka istraživanja u Istočnoj Slavoniji i Baranji : znanstveni skup, Vukovar, 6-9. X. 1981  HRB15-01103 
 
Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju : znanstveni skup, Pula, 15-18. rujna 1982.  HRB15-40512 
 
Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici  HRB15-13266 
 
Arheološka ostavština Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije : magistarski rad  HRB15-37664 
 
Arheološka slika međuriječja Mure, Drave, Dunava i Save u svjetlosti materijalnih izvora bjelobrdskog kulturnog kompleksa : doktorska disertacija  HRB15-36974 
 
Arheološki muzej : Atena  HRB15-01105 
 
Arheološki muzej Istre, Pula  HRB15-01490 
 
Arheološki odjel Muzeja Međimurja Čakovec  HRB15-38457 
 
Arheološki vodič po srednjoj Dalmaciji  HRB15-16796 
 
Arheološko otkriće iz antičkog doba u Vidovicama  HRB15-01408 
 
Arhitekt Milan Mihelič  HRB15-23240 
 
Arhitekt Radovan Miščević : urbanizam : arhitektura : planovi projekti realizacije  HRB15-23905 
 
Arhitekt Vojteh Ravnikar : izložba arhitektonskih radova = exhibition of architectural works : Sarajevo, Muzej XIV zimskih olimpijskih igara, 28. 2 - 14. 3. 1989. [i] Beograd, Salon Muzeja savremene umetnosti, 4 - 28. 5. 1989.  HRB15-30392 
 
Arhitektonska grafika  HRB15-00892 
 
Arhitektonske studije  HRB15-04742 
 
Arhitektonski projektni zavod : APZ  HRB15-38297 
 
Arhitektonsko-građevinski kamen : istraživanje i eksploatacija  HRB15-20742 
 
Arhitektura 70-tih godina u Hrvatskoj : problemi, pojave i tendencije  HRB15-39929 
 
Arhitektura dalmatinskih kazališta : s posebnim osvrtom na splitski teatar  HRB15-27546 
 
Arhitektura i kultura  HRB15-01095 
 
Arhitektura i organizacija digitalnih računala  HRB15-37529 
 
Arhitektura mikroprocesora  HRB15-30675  HRB15-30674 
 
Arhitektura računala pete generacije  HRB15-30672 
 
Arhitektura secesije u Splitu : (magistarski rad)  HRB15-16718 
 
Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu  HRB15-33612 
 
Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu.  HRB15-33613 
 
Arhitektura školske zgrade = School building architecture = Arhitektura škol'nogo zdanija  HRB15-01548 
 
Arhitektura u primorskom krajoliku - suvremena kriza graditeljstva  HRB15-16550 
 
Arhitektura XX vijeka  HRB15-01106 
 
Arhiv Bosanske krajine Banjaluka : 1953-1983.  HRB15-01107 
 
Arhiv i knjižnica Franjevačkog samostana u Makarskoj  HRB15-33527 
 
Arhiv obitelji Brlić  HRB15-33951 
 
Arhivska građa i literatura o djelovanju Pavlina među Hrvatima : (dio 1.)  HRB15-32388 
 
Arhivska građa i literatura o djelovanju Pavlina među Hrvatima : (kraj)  HRB15-32386 
 
Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ Vidi i: Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ = Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ = Arhivski fondovi i zbirki vo arhivite i arhivskite odelenia vo SFRJ = Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ
 
Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ = Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ = Arhivski fondovi i zbirki vo arhivite i arhivskite odelenia vo SFRJ = Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ  HRB15-01110 
 
Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj = Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj  HRB15-01110 
 
Arhivski fondovi i zbirki vo arhivite i arhivskite odelenia vo SFRJ Vidi i: Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ = Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ = Arhivski fondovi i zbirki vo arhivite i arhivskite odelenia vo SFRJ = Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ
 
Arhivski vjesnik  HRB15-24068 
 
Ariel : izabrani spisi  HRB15-31423 
 
Arijadnina nit  HRB15-31364 
 
Arijadnini končići : (roman)  HRB15-28653 
 
Arion  HRB15-36262  HRB15-10750 
 
Arion : pjesme  HRB15-05338 
 
Arion : integralna biblioteka poezije.  HRB15-05381 
 
Aristotelizam od Petrića do Boškovića : ogledi o starijoj hrvatskoj filozofiji  HRB15-40390 
 
Ariši nad dolinom  HRB15-18352 
 
Aritmetika ciklotomnih polja : magistarski rad  HRB15-21300 
 
Arizonski čempres (Cupressus arizonica Greene) u Jugoslaviji  HRB15-27262 
 
Armageddon  HRB15-37868 
 
Le armi e la liberta dell'Istria : 1941-1943.  HRB15-08572 
 
Armi e la liberta dell'Istria. Le Vidi i: Le armi e la liberta dell'Istria : 1941-1943.
 
Armija dostojna svog imena  HRB15-01139 
 
Armirano betonska dijafragma za temeljenje u urbaniziranim područjima : magistarski rad  HRB15-35186 
 
Aromatičke strukture u prirodnim spojevima : disertacija  HRB15-15637 
 
Ars Aesculapii : prilozi za povijest zdravstvene kulture Rijeke i Hrvatskog primorja  HRB15-22347 
 
Ars Histriae X : Pazin, Labin, Poreč, Pula, Rovinj, [srpanj - listopad 1986] = Pisino, Albona, Parenzo, Pola, Rovigno, [luglio - otobre 1986]  HRB15-01160 
 
Arsen : izbor pjesama, diskografija, važnija literatura, fotografije  HRB15-07369 
 
Art & sport : mapa svjetske grafike : u povodu XIV ZOI Sarajevo '84  HRB15-01170 
 
The art of Ivan Mažuranić : (national and European tradition)  HRB15-10333 
 
The art treasures of Bosnia and Herzegovina  HRB15-01171 
 
Arteficijalna sindesmoza kao metoda liječenja koksartroze u psa : [disertacija]  HRB15-04305 
 
Arterijska hipertenzija : povišeni krvni pritisak  HRB15-01173 
 
Arterijska hipertenzija i funkcionalna sposobnost srca : disertacija  HRB15-06344 
 
Arterijska hipertenzija kod unilateralne bolesti bubrega : magistarski rad  HRB15-39681 
 
Arterijska hipertenzija u populaciji i kardiovaskularna sposobnost : magistarski rad  HRB15-06342 
 
Arterijska hipertenzija u tekstilnih radnica : magistarski rad  HRB15-06588 
 
Arterijski pritisak i nefrološki aspekti arterijske hipertenzije djece uzrasta od 3 do 14 godina s područja Titograda i okoline : magistarski rad  HRB15-21145 
 
Arthur C. Clarke : svijet zagonetnih sila  HRB15-09745 
 
Arthur Evans u Dubrovniku (1875-1882).  HRB15-16797 
 
Arthur Schopenhauer i problemi suvremene filozofije : doktorska disertacija  HRB15-40009 
 
Artibus : ksiega jubileuszowa wydana z okazji 40-lecia Centralnego biura wystaw artystycznych w Warszawie  HRB15-01174 
 
Artiljerijske priče  HRB15-09289 
 
Arvalanyhaj : olvasokonyv az altalanos iskolak 6. osztalya szamara  HRB15-31759 
 
Arvalanyhaj : olvasokonyv az altalanos iskolak 6. osztlya szamara  HRB15-26457 
 
As they were  HRB15-10167 
 
Asanacija : (skripta)  HRB15-10060 
 
Asan-aginičin zavičaj : povijesno-kulturni kontekst narodne balade  HRB15-23438 
 
Aseizmičke konstrukcije u visokogradnji : projektovanje i proračun  HRB15-12179 
 
Aseptična nekroza polumjesečaste kosti ručja u svjetlu biomehaničkih zbivanja unutar ručnoga zgloba i šake : doktorska disertacija  HRB15-03073 
 
Asimptotske robustne metode u provjeravanju statističkih hipoteza : magistarski rad  HRB15-06048 
 
Asinhroni i kolektorski strojevi : zbirka riješenih zadataka  HRB15-33353 
 
Asinhroni strojevi : zbirka riješenih zadataka  HRB15-01857 
 

 
Askeza, Salvatores Dei  HRB15-16515 
 
Asmodejev šal  HRB15-01058  HRB15-01062 
 
Asocijativna obrada podataka u memoriji s magnetskim mjehurićima : doktorska disertacija  HRB15-17478 
 
Aspects of the Croatian moderna  HRB15-35390 
 
Aspekti metajezičnosti u suvremenom hrvatskom pjesništvu : magistarski rad  HRB15-30564 
 
Aspekti programiranja Centra za odmor i rekreaciju aktivnih vojnih lica : (magistarski rad)  HRB15-01162 
 
Aspekti reklame u jugoslovenskom društvu  HRB15-33594 
 
Aspekti zaštite elektroenergetskog sistema  HRB15-01198 
 
Aspirin : terapijska primjena : 21 slika, 27 tablica  HRB15-25102 
 
Assassinio sull'espresso per Parigi e altri racconti  HRB15-01199 
 
Association of Consulting Engineers of Yugoslavia.  HRB15-01200 
 
Astaratha dasa Vidi i: Meditation an der Mauer = Astaratha dasa
 
Astaratha dasa [njem. prijevod] Vidi i: Zu ihren Lotosfuessen : asdAratha dasa
 
Astma radnika u elektrolitskoj ekstrakciji aluminija.  HRB15-35063 
 
Astro lirika  HRB15-02148 
 
Astrognozija : putovanje kroz sazviježđa  HRB15-24469 
 
Astrolab s prizmom : primjena metoda Zingera i Pjevcova  HRB15-36541 
 
Astronomija  HRB15-39270 
 
Astronomija : metode promatranja i proučavanja Sunca, planeta, promjenljivih zvijezda i meteora  HRB15-01201 
 
Astronomska navigacija : udžbenik za mornaričke i pomorske škole  HRB15-20137 
 
Atdheu im RSF e Jugosllavise  HRB15-01215 
 
Ateizam kao povijesni humanizam  HRB15-06796 
 
Ateizam u kršćanstvu  HRB15-03416 
 
Atelier Brezovica, Salon Galerije Karas, Zagreb, 18.VI - 5.VII '81.  HRB15-01216 
 
Atentat  HRB15-24451 
 
Atentati : hteli su da ubiju Tita  HRB15-23184 
 
Atesti, certifikati i stručne ocene u zaštiti na radu : zbirka propisa  HRB15-01218 
 
Atički sarkofazi u Dalmaciji  HRB15-05130 
 
Atlantida  HRB15-23190    HRB15-23193 
 
Atlantida : epos  HRB15-27337 
 
Atlantida : najveća misterija prošlosti  HRB15-03798 
 
Atlantis : selected poems 1953-1982  HRB15-23199 
 
Atlantisz : (valogatott versek)  HRB15-23187 
 
Atlanto-aksijalna dislokacija u bolesnika s juvenilnim kroničnim artritisom : magistarski rad  HRB15-36382 
 
Atlas Borges, Jorge Luis Vidi i: Urotnici ; Atlas
 
Atlas drveća i grmlja  HRB15-35426  HRB15-35424 
 
Atlas i vogel anatomik trupi yne : per klasen VIII te shkolles fillore dhe per shkolla te shkalles de dyte  HRB15-04842 
 
Atlas korova : 100 najvažnijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji = Atlas sornjakov = Weed atlas = Atlas plevelov = Atlas des mauvaises herbes = Atlas na plevel = Atlas de malas hierbas = Unkraeuter-Atlas  HRB15-35081 
 
Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore  HRB15-17100 
 
Atlas korovnih, ruderalnih i travnjačkih biljnih vrsta  HRB15-17101 
 
Atlas mikroskopske građe tkiva i organa : (udžbenik za vježbe)  HRB15-28738 
 
Atlas Moja domovina  HRB15-08768 
 
Atlas Moja domovina : za prirodu i društvo u 3. i 4. razredu osnovne škole  HRB15-01223 
 
Atlas Moja domovina : za prirodu i društvo u III i IV razredu osnovne škole  HRB15-01224 
 
Atlas of ultrasonography in obstetrics and gynecology  HRB15-19247 
 
Atlas osteopatoloških promjena na istorijskim populacijama Jugoslavije = Atlas of osteopathologic changes of the hystorical Yugoslav populations  HRB15-20457 
 
Atlas prirode i društva : za 3. i 4. razred osnovne škole  HRB15-08268  HRB15-08216 
 
Atlas prirode i društva : za III i IV razred osnovne škole  HRB15-08258 
 
Atlas prirode i društva : za III. i IV. razred osnovne škole  HRB15-08287 
 
Atlas prirode i društva : za treći i četvrti razred osnovne škole  HRB15-08251 
 
Atlas stomatološke rendgenologije  HRB15-01225 
 
Atlas svetovne zgodovine  HRB15-01226 
 
Atlas svijeta  HRB15-01227 
 
Atlas svijeta : novi pogled na Zemlju  HRB15-01228 
 
Atlas topografske anatomije domaćih životinja  HRB15-28571  HRB15-28570 
 
Atlas topografske anatomije domaćih životinja  HRB15-28570 
 
Atlas ultrazvuka u kliničkoj gastroenterologiji  HRB15-03065 
 
Atletika u Varaždinu  HRB15-01229 
 
Atmosferska destilacija topping 21  HRB15-04831 
 
[Atomi i molekule, zakoni očuvanja, energija, relativnost, svemir]  HRB15-05577 
 
Atomi, molekule, poluvodiči, supravodiči  HRB15-26409 
 
Atomino  HRB15-01096 
 
Atomska bomba na ražnju  HRB15-08661 
 
Atopijska reaktivnost u bolesnika s ekstrenzičkom bronhalnom astmom na području Kosova : magistarski rad  HRB15-07107 
 
Atrezije i stenoze dvanaesnika kao embriološki i klinički problem : magistarski rad  HRB15-11216 
 
Atrocious Serbian crime against Croatian nation  HRB15-01230 
 
Atrofični gastritis i intestinalna metaplazija kao dobno ovisni fenomeni kod ulkusne bolesti želuca : magistarski rad  HRB15-29536 
 
Attachement [srp. prijevod] Vidi i: Poreklo čovekove osećajnosti
 
Attraverso i fulmini ed i rimbombi : (versione di Dubravko Pušek)  HRB15-35810 
 
Au bord du toit = Na rubu krova  HRB15-16512 
 
Audiotehnika  HRB15-14782 
 
An audio-visual course  HRB15-21073  HRB15-21076 
 
Audiovizualna pomagala i druga suvremena oprema u nastavi  HRB15-10869  HRB15-10874 
 
Auditorne vježbe iz fizike : za studente prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  HRB15-29111 
 
Auditorne vježbe iz fizike.  HRB15-29112 
 
Auditorne vježbe iz teoretske elektrotehnike  HRB15-22439 
 
august 1928 - mart 1935.  HRB15-36757 
 
August Musić  HRB15-28909 
 
August Šenoa  HRB15-35667 
 
August Šenoa kao operni kritičar  HRB15-27978 
 
August Šenoa u očima kritike : izabrane prosudbe  HRB15-01254  HRB15-01255 
 
Augustin i Hegel.  HRB15-38026 
 
Aus der Dominanz in die Marginalitaet : die deutsche Sprache in Kroatienim 19. Jahrhundert  HRB15-16711 
 
Auschwitz  HRB15-34553 
 
Die Ausreisser  HRB15-25961 
 

 
Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken  HRB15-33226 
 
Australsko-azijsko-indonezijske vrste drva.  HRB15-27414 
 
Austromarksizam  HRB15-01265 
 
Auswahlbibliographie : 1939-1983 = Popis važnijih radova  HRB15-01716 
 
Auswahlbibliographie : 1939-1983 = Popis važnijih radova : 1939-1983  HRB15-01717 
 
Autizam - dijagnostika i diferencijalna dijagnostika  HRB15-32895 
 
Auto + plin : priručnik za vozače automobila na pogon plinom  HRB15-01267  HRB15-01268 
 
Auto moto društvo Čakovec : 40 : 1948-1988.  HRB15-01269 
 
Auto na korzu Ujević, Tin Vidi i: Izabrana djela Tina Ujevića
 
Auto na plin : priručnik za vozače automobila na pogon plinom  HRB15-22973 
 
Autobiografia di Tito  HRB15-36772 
 
Autobiografija  HRB15-13459  HRB15-05473  HRB15-23649 
 

 
Autobiografija ; Memoari ; Putopisi  HRB15-27853  HRB15-27852 
 
Autodizalice  HRB15-35648 
 
Autogeni trening : kako preživjeti stres : put k opuštanju, zdravlju i povećanju učinka  HRB15-20119  HRB15-20118 
 
Autogestion  HRB15-36770 
 
Autographum Vocabula Latino-Turcica...fratris Matthaei Mikić et eiusdem curriculum vitae  HRB15-01405 
 
Autogume : [svojstva i izvedbe, upotreba i održavanje pneumatika automobila]  HRB15-22972 
 
Autoimunosne bolesti  HRB15-01270 
 
Autoindividualizirani rad u nastavi  HRB15-00786 
 
Automatika  HRB15-21324 
 
Automatizacija : engleski, njemački, francuski, ruski, hrvatski : oko 13000 pojmova  HRB15-01271 
 
Automatizacija broda : atlas nacrta  HRB15-26297 
 
Automatizacija linije za kovanje stolnih noževa : magistarski rad  HRB15-22682 
 
Automatizacija linije za kovanje stolnih noževa.  HRB15-36112 
 
Automatizacija poslovanja u radnim organizacijama : (zbornik)  HRB15-01272 
 
Automatizacija projektiranja mikroračunarskih sistema koji rade u stvarnom vremenu : doktorska disertacija  HRB15-40762 
 
Automatizacija turbogeneratorskog postrojenja velike snage : magistarski rad  HRB15-22650 
 
Automatizacija u cementnoj industriji = Automatization in cement industry. Prvo savjetovanje o automatizaciji u naftnoj i petrokemijskoj industriji = 1st Workshop on Automatization in Petrochemicals  HRB15-32914 
 
Automatizacija ureda : sredstva i metode  HRB15-16076 
 
Automatska obrada podataka o šumskim požarima  HRB15-41086 
 
Automatska regulacija  HRB15-36108  HRB15-36109 
 
Automatska regulacija : zbirka zadataka  HRB15-13386 
 
Automatska regulacija predefekacije i defektosaturacije u procesu čišćenja šećernog soka : magistarski rad  HRB15-30159 
 
Automatska telefonija  HRB15-30284 
 
Automatska termička komanda parnih kotlova : za strojare parnih kotlova s ATK  HRB15-31326 
 
Automatski sintaksni analizator posebno usmjeren na zadaće umrežavanja računarskih sustava : magistarski rad  HRB15-02850 
 
Automatski zaštitni uređaji elektroenergetskih postrojenja  HRB15-04011  HRB15-04010 
 
Automatsko programiranje  HRB15-33569 
 
Automatsko reguliranje Vidi i: Sustavno gledište i automatika ; Automatsko reguliranje.
 
Automatsko reguliranje procesa : za srednje škole.  HRB15-30105 
 
Automatsko reguliranje procesa.  HRB15-30103    HRB15-30102 
 
Automatsko upravljanje sistemima : analiza linearnih sistema  HRB15-19131 
 
Automatsko upravljanje u velikim zgradama  HRB15-28650 
 
Automobili  HRB15-08307  HRB15-08300 
 
Automobilom kroz oblake  HRB15-06419 
 
Auto-moto društvo Čakovec : 40 : 1948-1988.  HRB15-01273 
 
Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini  HRB15-35155 
 
Autonomno samoupravno pravo organizacija udruženog rada u teoriji i praksi  HRB15-33698 
 
Autoren EXpress  HRB15-06732  HRB15-06730 
 
Autoreparatura : 1946-1981.  HRB15-25074 
 
Autoritet i porodica  HRB15-10525  HRB15-10538  HRB15-10537 
 
Autoritet kršćanina  HRB15-12202 
 
Autorizirana predavanja seminara Planiranje i projektiranje u cestogradnji, Zagreb, siječanj, 1986. godine.  HRB15-32554 
 
Autoslavonija Osijek.  HRB15-01276 
 
Autotrolej : 35. godina radne organizacije : 83 godine sudjelovanja javnog putničkog prometa u razvoju općina Rijeka i Opatija  HRB15-01277 
 
Autsajderi  HRB15-22645 
 
Ava Gardner na Koniku  HRB15-03819 
 
Avans za danas  HRB15-22926 
 
Avanture lažnih dolara  HRB15-29032 
 
Avanture muve Zuzu  HRB15-01279 
 
Avanturisti  HRB15-30849 
 
Avav-vu  HRB15-36343 
 
Ave Maria  HRB15-21636 
 
Avgust 1928 - mart 1935  HRB15-36737 
 
Avgust 1928 - mart 1935 [mak. prijevod] Vidi i: Sobrani dela Josip Broz Tito
 
Avioni budućnosti  HRB15-25971 
 
Avioni i helikopteri jugoslavenskog neba  HRB15-04694  HRB15-04693 
 
AVNOJ i savremenost  HRB15-24878 
 
AVNOJ u Bihaću, Jajcu i Beogradu  HRB15-36756  HRB15-36740 
 
Avtentično življenje : iz ustvarjanja sodobnjh italijanskih književnikov Istre in Reke  HRB15-01294 
 
AXB 20 - Zagreb : prva elektronička telegrafska centrala u Jugoslaviji.  HRB15-01296 
 
Ayurveda.  HRB15-01301 
 
Az Eletszentseg Nagymesterei  HRB15-12368 
 
Az iparositas tarsadalmi gazdasagi es kulturalis kovetkezemenyei Pannon teruleten a ketnagy valsag kozott 1873-1929 Vidi i: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf
 
Azbest, Kardeljevo : 1955-1985.  HRB15-35437 
 
Azbučnica  HRB15-23957 
 
Azbuka u mom dvorištu  HRB15-11177 
 
Azijsko Sredozemlje  HRB15-10481 
 
Azrino magare : priče za djecu  HRB15-13010 
 
Aždajkinja iz Manite Drage : običaji, vjerovanja, magija, liječenja  HRB15-06710 
 
B. Petronijević : osobenost ili eklektika empirioracionalizma : magistarski rad  HRB15-35691 
 
Baal Brecht, Bertolt Vidi i: Biblioteka Prolog.
 
Baba Kata  HRB15-22017 
 
Babcia Katarzyna  HRB15-22042 
 
Babica pripoveduje [hrv. prijevod] Vidi i: Bakica priča : slovenske narodne pripovijetke
 
Babilonska biblioteka  HRB15-05272 
 
Babuška  HRB15-21391 
 
Bacač kamena : izabrane pjesme  HRB15-35776 
 
Bachovi husari i Ilirci : sjećanja iz mojih profesorskih godina u Hrvatskoj (1853-1867)  HRB15-37239 
 
Back to Salona  HRB15-04977 
 
Backen macht Freude [hrv. prijevod] Vidi i: Kolači : vaš ponos
 
Bački Bunjevci  HRB15-32377 
 
Bački Bunjevci i Šokci  HRB15-32393 
 
Baffled  HRB15-25404 
 
Bageri : opis i rukovanje  HRB15-35644 
 
Bahorić  HRB15-01528 
 
Bahtijarnama : klasično djelo perzijske književnosti  HRB15-01539 
 
Baja i drugovi Sušić, Derviš Vidi i: Jesenji cvat ; Veliki vezir ; Posljednja ljubav Hasana Kaimije ; Baja i drugovi :(drame)
 
Bajka  HRB15-06967 
 

 
Bajka o cvjetiletu  HRB15-23413 
 
Bajka o Jelki Andersen, Hans christian Vidi i: Bajke
 
Bajka o kraljevih češnjah Paljetak, Luko Vidi i: Šumeči vodnjak
 
Bajka o leptiru Andersen, Hans christian Vidi i: Bajke
 

 
Bajka o ribaru i ribici  HRB15-29696  HRB15-29692  HRB15-29701  HRB15-29697 
 

 
Bajka o ribaru i ribici ; Bajka o zlatnom pjetliću  HRB15-29688  HRB15-29704  HRB15-29693 
 

 
Bajka o zlatnom pjetliću Puškin, Aleksandr Sergeevič Vidi i: Bajka o ribaru i ribici ; Bajka o zlatnom pjetliću
 
Bajkači  HRB15-20178 
 
Bajke  HRB15-01564  HRB15-29703  HRB15-06209  HRB15-00607  HRB15-00615  HRB15-11742  HRB15-11768  HRB15-39659  HRB15-11759  HRB15-29699  HRB15-11846  HRB15-11804  HRB15-29700  HRB15-11828  HRB15-11781  HRB15-00598  HRB15-29687  HRB15-11764  HRB15-27588  HRB15-29690 
 
Bajke Andersen, Hans Christian Vidi i: Priče iz davnine. : Bajke
 
Bajke : (Sneguljica, Pepeljuga, Mačak u čizmama ---)  HRB15-11795 
 
Bajke : (Snjeguljica, Pepeljuga, Mačak u čizmama ---)  HRB15-11810 
 
Bajke : Pepeljuga, Snjeguljica, Mačak u čizmama, Lonče kuhaj  HRB15-11819  HRB15-11808 
 
Bajke [Orig. Eventyr og historier] Andersen, Hans christian Vidi i: Priče iz davnine
 
Bajke i basne raznih naroda  HRB15-01565 
 
Bajke i priče  HRB15-11814 
 
Bajke i priče : (izbor)  HRB15-00610  HRB15-00595  HRB15-00600 
 
Bajke i priče : izbor  HRB15-00594  HRB15-00620  HRB15-00570  HRB15-00582  HRB15-00583  HRB15-00591  HRB15-00601 
 
Bajke iz cijelog svijeta  HRB15-01567  HRB15-01566 
 
Bajke iz male šume  HRB15-27295  HRB15-27304  HRB15-27293 
 
Bajke starih vremena  HRB15-27589  HRB15-27587 
 
Bajke u slici.  HRB15-01568 
 
Bajke za lijevo uho  HRB15-27147 
 
Bajke Zaboravljenog jezera  HRB15-00857 
 
Bajkoviti soneti  HRB15-05221 
 
Bajkoviti soneti.  HRB15-05219 
 
Bajnski Dvori : neobičan razvoj jedne obične psihijatrije  HRB15-04090 
 
Baka viče da smo munjeni  HRB15-24121 
 
Bakarićeva kritika distributivnog socijalizma : (uporišta za analizu)  HRB15-40621 
 
Bakarna igra zrelosti  HRB15-37232  HRB15-37234 
 
Bakica priča : slovenske narodne pripovijetke  HRB15-01615  HRB15-01614 
 
Bakina kuharica : izvorna jela regije Bjelovar  HRB15-01629 
 
Bakini darovi  HRB15-10311  HRB15-10309 
 
Bakini recepti i njezini savjeti : stara francuska kuhinja  HRB15-11900 
 
Baklja u luci : pjesme, bilješke, crteži = The torch in the harbor : poems, notes, drawings  HRB15-29523  HRB15-29522 
 
Baklja u uhu  HRB15-05144 
 
Bakonja fra Brne  HRB15-22338  HRB15-22333 
 
Bakonja fra-Brne  HRB15-22335  HRB15-22334  HRB15-22339  HRB15-22336 
 
Bakreni Petar  HRB15-10775 
 
Bakterije i bolesti čovjeka : (specijalna bakteriologija)  HRB15-39603 
 
Bakterijemije koje nastaju kod upotrebe kavalnog katetera : disertacija  HRB15-01466 
 
Bakterijska flora reproduktivnog sustava kod korioamnionitisa trudnoće : magistarski rad  HRB15-06729 
 
Bakterijske bolesti salmonida rijeke Krke i njenog ušća : magistarski rad  HRB15-21270 
 
Bakteriologija Acinetobacter spp. i njegova uloga u humanoj medicini : magistarski rad  HRB15-21047 
 
Bakteriološka analiza voda iz bunara okolice Dečana u SAP Kosovo : magistarski rad  HRB15-31357 
 
Bakteriološka flora nazofaringksa zdrave djece u predškolskim ustanovama tokom zimsko-proljetnih mjeseci : magistarski rad  HRB15-17899 
 
Bakteriološka flora nazofarinksa zdrave djece u predškolskim ustanovama tokom zimsko proljetnih mjeseci.  HRB15-17898 
 
Bakteriološke karakteristike vodenih ekosistema u Nacionalnom parku Plitvička jezera : magistarski rad  HRB15-10598 
 
Bakteriološki aspekti indikacija za timpanoplastiku : magistarski rad  HRB15-28090 
 
Bakteriurija u trudnoći : magistarski rad  HRB15-01676 
 
Bal bez njih  HRB15-37437 
 
Balabanić Zdenko (1927-1978) : retrospektivna izložba : Galerija Karas, Zagreb, 18.3 - 2.4. 1981. [i] Moderna galerija, Rijeka, 8.4 - 30.4. 1981.  HRB15-01662 
 
Balada o 7 prijatelja  HRB15-21583 
 
Balada o črnem Jimmieju  HRB15-16626 
 
Balada o djevcu Jeličić, Živko Vidi i: Pet stoljeća hrvatske književnosti
 
Balada o kostima : roman  HRB15-14839 
 
Balada o suncu  HRB15-30135 
 
Balada o tamnici u Readingu i druge pjesme  HRB15-39658 
 
Balade o životu koji teče : (1956-1975).  HRB15-01673 
 
Balade Petrice Kerempuha  HRB15-18615  HRB15-18648 
 
Baladite na Petrica Kerempuh Krleža, Miroslav Vidi i: Poezija ; Baladite na Petrica Kerempuh
 
Balavko prvi  HRB15-30032 
 
Baletne pjesme  HRB15-14890 
 
Balkanologische Veroeffentlichungen  HRB15-37157 
 
Balkanska carica : drama Nikole I Petrovića Njegoša  HRB15-01722 
 
Balkanska carica : drama u tri radnje  HRB15-27854 
 
Balkanska mafija  HRB15-14777 
 
Ballads and other genres = Balladen und andere Gattungen  HRB15-01723 
 
Ballads and other genres.  HRB15-01724 
 
Ballady Petruški Kerempuha : perevod s horvatskoserbskogo  HRB15-18610 
 
Balloon fun  HRB15-39677 
 
Baltazar Bogišić (1834-1908)  HRB15-09196 
 
Baltazar Bogišić : 1834-1908 : life and work  HRB15-09197 
 
Baltazar Bogišić : 1834-1908 : sein Leben und Werk  HRB15-09195 
 
Baljska četa  HRB15-03715 
 
Bambi : jedan život u šumi  HRB15-31491  HRB15-31496  HRB15-31492  HRB15-31493  HRB15-31490  HRB15-31497 
 
Bambijeva djeca : jedna obitelj u šumi  HRB15-31494  HRB15-31495 
 
The band music mystery  HRB15-25959  HRB15-25969 
 
Bane Milenković, Goran Štimac: Skulpture : Galerija Galženica, Velika Gorica, 14. 4. - 10. 5. 1988.  HRB15-23491 
 
Bane Petre Zrinski  HRB15-02050 
 
Bane Petre Zrinski.  HRB15-02049 
 
Bani Sol Nad, i Druge najljepše sf [science fiction] pripovijetke.  HRB15-24681 
 
Banijska proleterska četa  HRB15-05905 
 
Banka : organizacija i poslovanje  HRB15-17098 
 
Banka : principi i praksa bankovnog poslovanja  HRB15-16467  HRB15-16465 
 
Banka podataka kao osnova konstrukcijske primjene polimernih materijala.  HRB15-13650 
 
Banka podataka za krajnjeg korisnika  HRB15-22061 
 
Banka podataka za krajnjeg korisnika.  HRB15-22060 
 
Bankari  HRB15-12214 
 
Bankarstvo  HRB15-12344  HRB15-12341 
 
Banke tehnoloških podataka : zbornik radova  HRB15-01883 
 
Banket u Blitvi : roman u tri knjige  HRB15-18566  HRB15-18576 
 
Bankiet w Blitwie  HRB15-18647 
 
Bankovno poslovanje  HRB15-03335 
 
Banovina Hrvatska : (26. VIII 1939 - 10. IV 1941) : pravno-povijesni pristup  HRB15-35705 
 
Banty mam yall  HRB15-26385 
 
Banja Luka u putopisima, zapisima i legendama  HRB15-09067 
 

 
Banjalučko školstvo u zemljotresu  HRB15-19449 
 
Banjaluka : napori i radosti  HRB15-30384 
 
Banjaluka and its surroundings  HRB15-12840 
 
Banjaluka i okolina  HRB15-12841 
 
Banjaluka u radničkom pokretu i NOB : zbornik sjećanja  HRB15-01895 
 
Banjaluka u radničkom pokretu i NOB : zbornik sjećanja.  HRB15-01896 
 
Banjaluka und Umgebung  HRB15-12844 
 
Baptisti : povijest i načela vjerovanja  HRB15-12804 
 
Bar : grad pod Rumijom : prilog Barski rodoslov  HRB15-01898 
 
Bar i Ulcinj : savremene privredno-geografske funkcije  HRB15-27576 
 
BAR International series  HRB15-09707 
 
Baraka Pet Be i druge novele  HRB15-18580  HRB15-18644 
 
Baranja : geomorfološka studija : disertacija  HRB15-03531 
 
Baranja : putopis  HRB15-13403 
 
Barbakist - raščupanko  HRB15-36706 
 
Barbamama u kuhinji  HRB15-36709 
 
Barbapapa - orkestar  HRB15-36707 
 
Barbapapa kao čamac  HRB15-36708 
 
Barbapapa kao dadilja  HRB15-36705 
 
Barbara  HRB15-38600 
 
Barbara : pjesme  HRB15-29086 
 
Barbie ubojstva  HRB15-38149 
 
Barčev zbornik  HRB15-01969 
 
Barit Crnog Kamena kod sela Alinci u Makedoniji.  HRB15-04819 
 
Barkocakoszoru : alfalusi (dravaszogi) nepi jatekszerek  HRB15-19491 
 
Barkocakoszoru : alfalusi (dravaszogi) nepi jetekszerek  HRB15-19492 
 
Barmherzige Samariter Vidi i: Milosrdni Samaritanac = Der barmherzige Samariter
 
Barmherzige Vater Vidi i: Milosrdni otac = Der barmherzige Vater
 
Barok  HRB15-02059 
 
Barok kod Srba  HRB15-22719 
 
Barok u Hrvatskoj  HRB15-12860 
 
Barok u Istri i Hrvatskom primorju  HRB15-22348 
 
Barokni namještaj  HRB15-18889 
 
Barska luka u dva vijeka  HRB15-28651 
 
Baršunasti prut  HRB15-20951 
 
Baršunasti prut : uspomene striptizete iz bara na cesti Vrbovec-Bjelovar  HRB15-20969 
 
Bartleby  HRB15-22924 
 
Bartolomejska noć  HRB15-22976 
 
Baruk, Tobit, Judita, Prva Makabejska, Druga Makabejska, Sirak, Mudrost.  HRB15-13204 
 
Barun penjač Calvino, Italo Vidi i: Talijanski roman
 
Barunica  HRB15-18071 
 
Barutni magacin  HRB15-02727 
 
Barwy ziemi.  HRB15-02105 
 
Baryšnja ; Zajac  HRB15-00715 
 
BASIC - kompjuterski jezik  HRB15-30559  HRB15-30561 
 
BASIC : [informatika, programski jezici]  HRB15-40780 
 
Basic : kompjuterski jezik  HRB15-30560 
 
BASIC : riješeni primjeri : Applesoft BASIC  HRB15-38802 
 
BASIC : uvod u znanost o računalima i programski jezik BASIC  HRB15-35880  HRB15-35881 
 
BASIC : uvod u znanost o računalima i programski jezik BASIC za ORIC-NOVA 64  HRB15-35879 
 
BASIC i strojno programiranje : Commodore 64  HRB15-08668  HRB15-08669 
 
Basic sasvim jednostavno  HRB15-20191 
 
Basic Serbo-Croatian language  HRB15-20628 
 
Basic Yugoslav politics anad economics in English  HRB15-03283 
 
BASIC-programi : za matematičke proračune  HRB15-05062 
 
BASIC-programi za proračun osnovnih elektroničkih sklopova  HRB15-25523  HRB15-25524 
 
The Basilica of Euphrasius in Poreč.  HRB15-29033 
 
Basne  HRB15-19482  HRB15-19477  HRB15-19483  HRB15-12280  HRB15-19485  HRB15-19480 
 
Basta Recept.  HRB15-18732 
 
Baš me briga  HRB15-27377 
 
Baš-čaršija, Sarajevo  HRB15-27931  HRB15-27933  HRB15-27934 
 
Baš-Čaršija, Sarajevo  HRB15-27932 
 
Bašćanska ploča  HRB15-02134 
 
Bašćansko područje u NOB-u  HRB15-02135 
 
Bašćina  HRB15-12955 
 
Bašta sljezove boje  HRB15-06811  HRB15-06899  HRB15-06918 
 
Bašta sljezove boje Ćopić, Branko Vidi i: Savremena književnost naroda i narodnosti BiH
 
Bašta sljezove boje ; Glava na klancu noge na vrancu  HRB15-06843 
 
Bašta sljezove boje ; Glava u klancu noge na vrancu  HRB15-06920  HRB15-06882 
 
Bašta starca Radosava  HRB15-04335  HRB15-04332  HRB15-04340 
 
Bašta, pepeo  HRB15-16852 
 
Baština obvezuje : (Franjevački svjetovni red u Hercegovini)  HRB15-23436 
 
Baština.  HRB15-10353 
 
Baštinici  HRB15-30840 
 
Baštinski dar  HRB15-41062 
 
Bataljon "Feniks"  HRB15-26879 
 
Bathroom remodeling made easy  HRB15-02203 
 
Batina - historijski spomenik  HRB15-03965 
 
Batude od besid  HRB15-29638 
 
Bauer Collection Vidi i: Zbirka Bauer = Bauer Collection, MGC - Muzejski prostor, Zagreb 18. veljače - 2. travnja 1989. = Zagreb, February 18th - April 2nd 1989
 
Bauer und Landwirtschaft im pannonischen Raum von der Weltwirtschaftskrise bis zum Zweiten Weltkrieg Vidi i: Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf
 
Bayer kaučuk simpozij, Beograd, [20 - 21. 9.] 1984.  HRB15-02321 
 
Baza podataka u distribuiranoj obradi podataka : magistarski rad  HRB15-27736 
 
Bazar oružja  HRB15-31665 
 
Bazični vokabular otoka Korčule kao pokazatelj jezične mikroevolucije  HRB15-02335 
 
Bd. 12.   
 
Bdjenja  HRB15-19441 
 
Be wise. (hrv. prijevod) Vidi i: Budi mudar
 
Bebimil - adaptirano mlijeko za dojenčad  HRB15-02366 
 
Bebimil - O, specijalna hrana za dojenčad i dojenčad malene porođajne težine.  HRB15-19072 
 
Bebimil.  HRB15-02367 
 
Bečka kuhinja  HRB15-12657 
 
Bečka pisma ; Ričoslovnik  HRB15-38917 
 
Bedenica : župa Svih svetih  HRB15-08016 
 
Bedr i mag : roman  HRB15-13821 
 
Begovićev scenski svijet  HRB15-32576 
 
Bei uns zu Hause : ein audio-visueller Deutschkurs fuer Schueler : 1 Stufe Bilderbuch  HRB15-17258 
 
Bei uns zu Hause : ein audio-visueller Deutschkurs fuer Schueller : 1 Stufe : Textbuch  HRB15-17261 
 
Bei uns zu Hause.  HRB15-17260 
 
Beitraege von = Papers from = Essais de = Referati : symposium, Plitvička jezera, maj, 16-20. 1983.  HRB15-02470 
 
Bejle gauob  HRB15-28282 
 
Bejrut u pjesmi  HRB15-02472 
 
Bekstvo od slobode  HRB15-10523 
 
Bela Čikoš Sesija - začetnik simbolizma u Hrvatskoj  HRB15-40453 
 
Bel-Ami  HRB15-22613 
 
Bele arene Vidi i: Bijele arene
 
Bele lise socializma  HRB15-33866 
 
Beleške jedne Ane : hronika u 26 glava  HRB15-16145  HRB15-16127 
 
Beleške jedne Ane ; Hej, nisam ti to pričala  HRB15-16136 
 
Beli dvori  HRB15-16737 
 
Beli dvori.  HRB15-16739 
 
Beli mugri : [izbor iz poezije]