Specijalne bibliografije iz fonda NSK

(testna inačica)

Autografirana građa
Hrvatska nacionalna bibliografija. — Specijalna bibliografija - Autografirana građa

Bibliografija građe na ukrajinskom jeziku u fondu NSK
Bibliografija građe na ukrajinskom jeziku u fondu NSK — Specijalna bibliografija

Bibliografija građe objavljene u Ukrajini u fondu NSK
Bibliografija građe objavljene u Ukrajini u fondu NSK — Specijalna bibliografija

Bibliografija građe prevedene s ukrajinskog jezika u fondu NSK
Bibliografija građe prevedene s ukrajinskog jezika u fondu NSK — Specijalna bibliografija

Bibliografija radova Tonka Maroevića
Tonko Maroević — Grafičke mape
Tonko Maroević — Bibliografija radova

Croatica u Zbirci De Franceschi
Hrvatska nacionalna bibliografija — Specijalna bibliografija - Croatica u Zbirci De Franceschi

Edgar Allan Poe
Hrvatska nacionalna bibliografija — Specijalna bibliografija - Edgar Allan Poe

Inkunabule iz fonda NSK
Bibliografija inkunabula iz fonda NSK — Specijalna bibliografija - Inkunabule

Knjige prevedene s češkog jezika objavljene u Hrvatskoj od 2015. do 2020. godine
Hrvatska nacionalna bibliografija — Specijalna bibliografija - Knjige prevedene s češkog jezika

Međunarodni nuklearni informacijski sustav – INIS
Hrvatska nacionalna bibliografija za INIS — Specijalna bibliografija za bazu podataka Međunarodnog nuklearnog informacijskog sustava

Prigodnice
Hrvatska nacionalna bibliografija — Specijalna bibliografija - Prigodnice

Zvučne knjige
Hrvatska nacionalna bibliografija — Specijalna bibliografija - Zvučne knjige