0OPĆENITO


MAROEVIĆ, Tonko
Ni kredom, ni na vodi / Tonko Maroević.
U tematskom bloku "Obljetnica Krugova", hrvatskog časopisa za književnost (1952-1958).
05:82](497.5)
886.2(091)
TM-00001

PET desetljeća "Republike".
Razgovor u povodu pedesete obljetnice časopisa, Zagreb, 23.11.1995. - U razgovoru sudjelovali: Ante Stamać, Joža Horvat, Vlaho Bogišić, Čedo Prica, Branko Maleš, Branko Bošnjak, Nikola Milićević, Vjeran Zuppa, Vinko Brešić, Jozo Laušić, Branimir Donat, Ante Zemljar, Alojz Majetić, Tonko Maroević, Borben Vladović, Ivan Pandžić.
05(497.5):82
05:82
TM-00002

Vidi br.: TM-00002

002   Dokumentacija

ANTIBARBARUS kao poziv : zbornik tekstova o životu i djelu Alberta Goldsteina / Nadežda Čačinovič ... [et al.]. - Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2008. (Zagreb : Grafomark). - 103 str. ; 23 cm.
Ostali zastupljeni autori: Branko Čegec, Zvonko Maković, Tonko Maroević, Ljerka Mifka, Zvonimir Mrkonjić, Žarko Paić, Nikica Petrak, Dragan Radulović.
ISBN 9789532490749
002.2Goldstein, A.(082)
655.4Goldstein, A.(082)
821.163.42.09Goldstein, A.(082)
TM-00003

01   Bibliografije. Katalozi

Vidi br.: TM-00752

Vidi br.: TM-00735

Vidi br.: TM-00566

Vidi br.: TM-00735

Vidi br.: TM-00419

Vidi br.: TM-00726

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

[HRVATSKA na Biennalu, Venecija 1993.].
Zastupljeni autori: Igor Zidić, Tonko Maroević, Mladen Lučić, Blaženka Perica, Ivo Deković, Željko Kipke.
061.48(450Venecija=862)(091)
TM-00004

NEKROLOZI [preminulim članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti]. - Ilustr.
Sadrži: Stylianos Savvas Augustithis (1931.-2001.) / Ivan Jurković. Krešimir Balenović (1914.-2003.) / Nenad Trinajstić. Tomo Bosanac (1918.-2003.) / Dragutin Fleš. Eduard Čalić (1910.-2003.) / Petar Strčić. Ivo Frangeš (1920.-2003.) / Dubravko Jelčić. Ljubo Ivančić (1925.-2003.) / Đuro Seder. Slavko Krvavica (1920.-2003.) / Ante Svetina. Ivo Petrinović (1929.-2003.) / Petar Strčić. Zlatko Prica (1916.-2003.) / Nikola Reiser. Hendrik Eduard Reeser (1908.-2002.) / Stanislav Tuksar. Mladen Sekso (1922.-2003.) / Zvonko Kusić. Slavko Šohaj (1908.-2003.) / Tonko Maroević. Anton Švajger (1935.-2003.) / Andrija Kaštelan. Dubravko Tadić (1934.-2003.) / Vladimir Paar.
061.12-051(497.5)
929(497.5)
TM-00005

NEKROLOZI [preminulim članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti]. - Ilustr.
Sadrži: Miroslav Begović (1925.-2004.) / Andrija Mutnjaković. Zoran Bujas (1910.-2004.) / Krista Kostial-Šimonović. Nenad Grčević (1922.-2004.) / Jelena Krmpotić-Nemanić. Radovan Ivančević (1931.-2004.) / Tonko Maroević. Miroslav Kurelac (1926.-2004.) / Tomislav Raukar. Thomas Magner (1918.-2004.) / Damir Kalogjera. Jakob Pamić (1928.-2004.) / Ivan Jurković. Zlatko Pepeonik (1934.-2004.) / Željko Kućan. Valentin Putanec (1917.-2004.) / Petar Šimunović. Franco Sartori (1922.-2004.) / Marin Zaninović. Siniša Triva (1919.-2004.) / Dušan Bilandžić. Josip Županov (1923.-2004.) / Zvonko Lerotić. Lovro Županović (1925.-2004.) / Koraljka Kos.
061.12-051(497.5)(067.5)
TM-00006

Vidi br.: TM-00545

Vidi br.: TM-00347

Vidi br.: TM-00752

Vidi br.: TM-00751

Vidi br.: TM-00062

Vidi br.: TM-00337

069   Muzeji. Stalne izložbe

NACIONALNA i sveučilišna knjižnica (Zagreb). Grafička zbirka
Bibliofilska izdanja Zbirke Biškupić : fundus Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne biblioteke, [Zagreb] / [predgovor Nela Schmidichen ; tekst Tonko Maroević ; bibliografija i dokumentacija Marina Fruk, Božo Biškupić ; fotografije Biter Gashi, Ranko Dokmanović, Slaven Fischer ; dizajn kataloga Alfred Pal]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1981. ([Zagreb] : Liber). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm.
Katalog izložbe održane u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u listopadu 1981. godine. - Predgovor: str. 5-7. - Tekst: Autorski oslikana knjiga: str. 9-21. - Bibliografija: str. 51-58.
069.51:76](064)(085)
76:069.51](064)(085)
TM-00007

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

MAROEVIĆ, Tonko
Čedni elitizam mnogogodišnjeg polumjesečnika / Maroević Tonko.
Tema br.: Slavko Kovač (1932-2005).
070Kovač, S.
TM-00008

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

GUIDE for book lovers and bookshops and second-hand bookshops in Croatia = Vodič za knjigoljupce, knjižare i antikvarijate u Hrvatskoj / [translation into English = prijevod na engleski Andreas Mihaljinec ; editor = urednica Ivana Plejić]. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, Association of Publishers and Booksellers = Hrvatska gospodarska komora, Zajednica nakladnika i knjižara, 2000. (Zagreb : GIPA). - 64 str. : ilustr ; 21 cm.
Nasl. nad tekstom: Frankfurt Book Fair 2000. - Tekst uspredo na hrv. i engl. jeziku. - Str. 6-13: Bookshop of my life = Knjižare mog života / Tonko Maroević.
ISBN 953620715X
090.1(497.5)(036)
655.4(497.5)(036)
TM-00009

MAROEVIĆ, Tonko
Autorski oslikana knjiga / Tonko Maroević.
O izdanjima grafičkih mapa iz Zbirke Biškupić.
090.1:7
096.1
TM-00010

Vidi br.: TM-00010

Vidi br.: TM-00315

Vidi br.: TM-00315

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


MAROEVIĆ, Tonko
Razlikovanje zanosa, razvrstavanje rodova : povodom Petrićeva Govora o različitosti pjesničkih zanosa / Tonko Maroević.
11. dani Frane Petrića, Cres, 23.-28.9.2002. - Summary.
1Petrić, F.
1(091)(497.5)"15"
TM-00011

PALJETAK, Luko
Petrićev poljubac kao epicentar tektonskog područja ljubavi : o Petrićevu dijalogu Il Delfino overo del bacio / Luko Paljetak.
Sadrži i: Vidi amor che nel bel candido seno = Amora vidjeh gdje na bijelosnježne / Frane Petrić ; prepjevao s tal. Tonko Maroević. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
1Petrić, F.
176
TM-00012

1(091)   Povijest filozofije

Vidi br.: TM-00011

11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

Vidi br.: TM-00013

159.9   Psihologija

Vidi br.: TM-00018

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

LAŽ je postala istina : Muenchhauseni su među nama. - Ilustr.
Sadržaj: Lašci su se organizirali / Ivo Žanić. Onda, koja je dežurna istina? / Nikica Petrak. Čitatelji treba da čitaju a ne da vjeruju / Andrea Zlatar. Postoje dvije vrste laži / Miljenko Jergović. Sve što nije kolaž je laž / Tonko Maroević. Histrion u crnom / Zdravko Zima. Čovjek i svemir / Ernesto Sabato ; prev. Boris Maruna.
177.3(082)
111.852
821.09
TM-00013

Vidi br.: TM-00012

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

HOMO imago et amicus Dei = The man - image and friend of God = Der Mensch - Bild und Freund Gottes = L'uomo - imagine ed amico di Dio : miscellanea in honorem Ioannis Golub / curavit editionem Ratko Perić. - Romae = Rim : Pontificium Collegium Croaticum sancti Hieronymi = Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima, 1991. ([Romae] : Tipografia poliglotta Vaticana). - XIV, 709 str., [20] str., [6] listova s tablama (pretežno u bojama) ; 25 cm. - (Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe ; 4)
Na spor. nasl. str.: Čovjek - slika i prijatelj Božji : zbornik u čast Ivana Goluba. - Tekst na više jezika. - Zastupljeni autori: Ratko Perić, Anton Tamarut, Loris Francesco Capovilla, Smiljana Rendić, Carlos Alberto Moreira Azevedo, Ana Thea Filipović, Drago Šimundža, Tomaš Špidlik, Mile Babić, Marijan Valković, Aldo Starić, Ivan Fuček, Miro Vrgoč, Werner J. Gruber, Rešid Hafizović, S. Rebeka Anić, Josip Berka, Bonaventura Duda, Vjekoslav Bajsić, Stjepan Kušar, Aulo Greco, Branko Fučić, Thomas Eekman, Ivo Banac, Ioan Ekonomcev, Radoslav Kurelac, Miroslav Kurelac, Bruno Bulić, Vlado Košić, Adolf Martin Ritter, Ernest Suttner, Mijo Korade, Thomas Bremer, Tomo Vukšić, Franjo Topić, Miguel Arranz, Stjepan Babić, Tomislav Mrkonjić, Zlatko Vince, Reinhold Olesch, Franjo Većeslav Mareš, Ivan Supičić, Stjepan Duvnjak, Atilla Faj, Marija Agnezija Pantelić, Slavko Mihalić, Smiljana Rendić, Tonko Maroević, Joža Skok, Ivo Zalar, Aleskej Vasiljević Koljcov, Ivan,. - Lacković Croata, Marina Lipovac Gatti, Terezija Zemljić, Mato Lešćan, Slavko Kovačević. - Bibliografija radova Ivana Goluba (izbor): str. 14-26 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunti ; Summaries ; Zusammenfassung. - Imensko kazalo.
233(082)
230.2-05Golub, I.(082)
TM-00014

MAROEVIĆ, Tonko
Grad u ruci, ruke nad gradom : hrvatski gradovi i njihovi sveci zaštitnici / Tonko Maroević. - Ilustr.
Tema br.: Kad sveci nastupaju...
235.3(497.5)
TM-00015

MEĐUNARODNI znanstveni skup Sluga Božji fra Šimun Filipović (2002 ; Dubrave, Brčko)
Sluga Božji fra Šimun Filipović : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog u Dubravama kod Brčkog 23. studenog 2002. / uredio Stjepan Pavić. - San Benedetto del Tronto : Archivo storico, 2003 (Grottammare : Alda Tecnografica). - 86 str., [13] str. s tablama u bojama ; 24 cm. - (Quaderni per la ricerca ; 5)
Om. stv. nasl.: Fra Šimun Filipović : 1732. - 1802. : radovi s međunarodnog skupa, Dubrave (Bosna i Hercegovina), 28. studenog 2002. - Str. [1-4]: Fra Šimun Filipović - nebo kao povratak kući / Mijo Džolan. - Zastupljeni autori: Petar Anđelović, Silvano Bracci, Željka Čorak, Tonko Maroević, Zvonimir Mrkonjić, Stjepan Pavić. - Bibliografija uz neke radove i uz tekst.
262.14Filipović, Š.(063)
271.3(497.6)
TM-00016

SELEM, Petar
Lica bogova / Petar Selem. - Zagreb : Matica hrvatska, 2008. ([Zagreb] : Denona). - 497 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Izabrana djela Petra Selema ; knj. 1)
Popis kratica: str. 457-458. - Str. 491-496: Raspon krajnosti, sonda zavičajnosti / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 437-455; bibliografske bilješke uz tekst. - Imenska kazala ; Kazalo zemljop. naziva ; Predmetno kazalo.
ISBN 9789531508216
299.31
295.21
TM-00017

Vidi br.: TM-00017

Vidi br.: TM-00758

Vidi br.: TM-00016

Vidi br.: TM-00014

27   Kršćanstvo

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


316   Sociologija

OČEVA država - majčin sin = Vaterstaat - Muttersohn : [izložba : Muzej grada Rijeke, 12. lipnja-17. kolovoza 2007.] / [prijevod na njemački Igor Simonić, prijevod s njemačkoga Ira Stanić, Nikolina Palašić, Sanja Mihelić Goglia ; urednici kataloga Gerhard M. Dienes, Ervin Dubrović, Gernot Kocher]. - Rijeka : Muzej grada Rijeke ; Graz : Pokrajinski muzej Joanneum Graz : Sveučilište Karl Franzens, 2007. (Rijeka : Zambelli). - 231 str : ilustr. (djelomice u bojama) ; 32 cm.
Zastupljeni autori: Gerhard M. Dienes, Ervin Dubrović, Gernot Kocher, Gottfried Heuer, Ralf Rother, Thomas Muehlbacher, Christian Rachhiesl, Tonko Maroević, Mladen Urem. - Tekst usporedo na hrv. i njem. jeziku. - Str. 4-5: Predgovor ; Vorwort / Ervin Dubrović. - Sadržaj s nasl. str.: Paradigmatski sukob - Hans i Otto Gross između kaznenih kolonija i otoka ljubavi = Hans und Otto Gross im Spannungsfeld zwischen Strafkolonien und Inseln der Liebe: Ein Paradigmenkonflikt ; Hans Gross i nasljednici na Pravnom fakultetu Karl Franzens Univerzitaet u Grazu = Hans Gross und seine Erben an der Rectswissenschaftlichen Fakultaet der Karl-Franzens-Univesitaet Graz ; Polićevi u svjetlu Kamovljeva prkosa ocu i priča o dvojici riječkih "patrijarha" = Die Familie Polić im Lichte von Kamovs Trotz gegenueber dem Vater und die Geschichte von zwei "Patriarchen" aus Rijeka. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789536587391
316.482.051.63"18/19"(083.824)
159.964.2-05Gross, O.(083.824)
343.9-05Gross, H. (083.824)
TM-00018

Vidi br.: TM-00757

32   Politika

BIŠČEVIĆ, Hido
Razglednice iz tjeskobe : susreti, slike, sjećanja / Hido Biščević. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2007. (Zagrebg : Grafički zavod Hrvatske). - 244 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm.
Str. [5]-8: Oko svjedoka u oku ciklona / Tonko Maroević.
ISBN 9789532123272
32Biščević, H.
32(100)(0:82-92)
TM-00019

Vidi br.: TM-00019

Vidi br.: TM-00029

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

OKRUGLI stol Položaj talijanske manjine u Hrvatskoj (2002 ; Zagreb)
Položaj talijanske manjine u Hrvatskoj : okrugli stol održan u Zagrebu 19. lipnja 2002. / [urednik Nenad Popović]. - Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava : Durieux, 2003. (Zagreb : Tipotisak). - 154 str. ; 20 cm.
Tekst na hrv. ili tal. jeziku. - Zastupljeni autori: Žarko Puhovski, Furio Radin, Fabio Pigliapoco, Claudio Ugussi, Giacomo Scotti, Milan Rakovac, Damir Grubiša, Andrea Feldman, Silvano Zilli, Tonko Maroević, Melita Sciucca, Jadranka Huljev, Fulvio Šuran, Dushako Delmato, Srđan Dvornik, Sinan Gudžević, Ratko Vlado Aleksić, Sanja Roić, Flavio Andreis.
ISBN 9531881731 (Durieux)
323.15(497.5=131.1)(063)
342.724(497.5=131.1)(063)
TM-00020

34   Pravo. Pravna znanost

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

Vidi br.: TM-00020

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

Vidi br.: TM-00018

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


64   Ekonomika kućanstva. Domaćinstvo. Vođenje kućanstva

CALUSSI, Gioia
Kuharica dalmatinskih gospođa : okusi Dalmacije : tradicionalne ricete i arome dalmatinske kuhinje / Gioia Calussi ; [prijevod Joško Alborghetti ; prijevod stihova i većeg dijela uzrečica Tonko Maroević]. - Split : Marjan tisak, 2004. (Split : Marjan tisak). - 315 str. : ilustr. ; 24 cm.
Prijevod djela: Sapori de Dalmazia, ricete, aromi e tradizioni. - Rječnik: str. 289-292. - Bibliografija: str. 287.
ISBN 9532142185
641.568(497.5-3Dalmacija)(083.12)
TM-00021

CALUSSI, Gioia
Kuharica dalmatinskih gospođa : tradicionalne ricete i arome dalmatinske kuhinje / Gioia Calussi ; [preveo Joško Alborghetti ; prijevod stihova i većeg dijela uzrečica Tonko Maroević ; ilustracije Mario Petković]. - Split : Viva Ludež, 2000. (Split : Maslina). - 277 str. : ilustr. ; 29 cm.
Prijevod djela: Sapori de Dalmazia, ricete, aromi e tradizioni. - Knjiga je uložena u zaštitnu kutiju. - Str. 239-243: Iz katekizma dalmatinske kuhinje - pet veličanstvenih kulinarskih simfonija / Enzo Bettiza. - Rječnik: str. 245-247. - Bibliografija: str. 238 i uz tekst. - Predmetno kazalo.
ISBN 953688500X
641.568(497.5-3Dalmacija)(083.12)
TM-00022

65   Komunikacijska i prijevozna industrija. Računovodstvo. Poslovno upravljanje. Odnosi s javnošću

655   Grafička industrija. Tiskarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo

Vidi br.: TM-00003

Vidi br.: TM-00009

7UMJETNOST. RAZONODA. SPORT


125 vrhunskih djela hrvatske umjetnosti : Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, 20. veljače - 10. travnja 1996. / [dijakolori Darko Bavoljak... et al.]. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1996. ([Zagreb] : Hrvatski tiskarski zavod). - 276 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Str. 7-15: Uvod / Zdenko Rus. - Zastupljeni autori tekstova: Nada Beroš, Goran Blagus, Miroslav Gašparović, Darko Glavan, Radovan Ivančević, Antun Karaman, Želimir Koščević, Leonida Kovač, Nada Križić-Vrkljan, Zvonko Maković, Tonko Maroević, Blaženka Perica, Đurđa Petravić, Zdravko Poznić, Ivanka Reberski, Zdenko Rus, Marijan Susovksi, Ive Šimat Banov, Mladenka Šolman, Berislav Valušek,. - Zastupljeni umjetnici: Kosta Angeli Radovani, Antun Augustinčić, Ljubo Babić, Vojin Bakić, Biserka Baretić, Vladimir Becić, Josip Biffel, Boris Bućan, Jagoda Buić, Vlaho Bukovac, Menci Clement Crnčić, Bela Csikos Sessia, Boris Demur, Branislav Dešković, Marijan Detoni, Josip Diminić, Juraj Dobrović, Vladimir Dodig Trokut, Slavomir Drinković, Dušan Džamonja, Robert Frangeš Mihanović, Ivo Gattin, Ivan Generalić, Oton Gliha, Raoul Goldoni, Krsto Hegedušić, Željko Hegedušić, Oskar Herman, Ljubo Ivančić, Oton Iveković, Izidor Kršnjavi, Ante Kuduz, Ferdinand Kulmer, Ivan Lacković Croata, Milena Lah, Ivan Lesiak, Vasko Lipovac, Zvonimir Lončarić, Ivan Lovrenčić, Stevan Luketić, Antun Maračić, Dalibor Martinis, Antun Masle, Nikola Mašić, Celestin Mato Medović, Ivan Meštrović, Antun Mezdjić, Valerije Michieli, Karlo Mijić, Jerolim Miše, Antun Motika,. - Edo Murtić, Šime Perić, Goran Petercol, Ordan Petlevski, Ratko Perić, Ivan Picelj, Juraj Plančić, Oton Postružnik, Zlatko Prica, Ferdinand Quiquerez, Ivan Rabuzin, Josip Račić, Mirko Rački, Vanja Radauš, Dubravka Rakoci, Slava Raškaj, Nikola Reiser, Ivan Rendić, Ivo Režek, Vjenceslav Richter, Branko Ružić, Edita Schubert, Đuro Seder, Josip Seissel, Matija Skurjeni, Aleksandar Srnec, Miljenko Stančić, Milan Steiner, Mladen Stilinović, Ivo Šebalj, Frano Šimunović, Slavko Šohaj, Zlatko Šulentić, Miroslav Šutej, Marino Tartaglia, Đuro Tiljak, Goran Trbuljak, Marijan Trepše, Marija Ujević, Milivoj Uzelac, Josip Vaništa, Vladimir Varlaj, Romolo Venucci Wnoucsek, Emanuel Vidović, Mirko Virius, Branko Vlahović, Zlatan Vrkljan, Mirko Vuco, Šime Vulas, Adolf Waldinger, Mirko Zrinšćak.
7(497.5)"18/19"(064)
TM-00023

ANIMALIA: Iz privatne kolekcije : Galerija Kula, Split, prosinac 2008. / [autor predgovora Tonko Maroević ; fotografija Duje Mrduljaš ; urednik Stanko Mrduljaš]. - Split : Ustanova u kulturi galerija Kula, 2008. (Split : Dalmacijapapir]. - [22] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: A. B. Švaljek, Miljenko Stančić, Jakov Pavić, Antun Masle, Ivo Dulčić, Ljubo Ivančić, Tomislav Ostoja, Đuro Pulitika, Urša Toman, Ivo Šebalj, Miro Vuco, Željko Radmilović, Stjepan Gračan, Petar Ujević, Rudi Labaš, Zlatko Zlatić, Dalibor Parać, Michael Huth, Josip Poljan, Mirko Ostoja, Goran Petrač, Frane Radak, Josip Poljan, Vladimir Puljić, Lukša Peko, Ferdinand Kulmer. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [2-3].
ISBN 9789537415104
7.042(497.5)"19/20"(083.824)
TM-00024

ART and ideology: The nineteen-fifties in a divided Europe : Zagreb, february 18-21st 1999 / [translator Natalija Jovanović ; editor Ljiljana Kolešnik]. - Zagreb : Art Historians Asocciation of Croatia, 2004. (Zagreb : Denona). - 205 str. : ilustr. ; 20 cm.
Zastupljeni autori: Miško Šuvaković, Charles Harrison, Michael Leja, Robert Burstow, Piotr Piotrowski, Krisztina Passuth, Ješa denegri, Ljiljana Kolešnik, Sonja Briski Uzelac, Tonko Maroević, Zvonko Maković, Ivanka reberski, Jagoda Barczynska, Krista Koders, Ivo Maroević, Darja Radović Mahečić, Radovan Ivančević, Sandra Križić Roban. - International Conference Art and Idealogy: The Nineteen Fifties in a Divided Europe --> str. 9. - Nakl. 500 primj. - Bilješke o autorima: str. 197-205. - Bibliografija i bilješke uz tekst.
ISBN 9536089165
7.01"195":32](082)
7(4)"195":32](082)
TM-00025

CROART 7 [et] Slo : Mestna galerija Ljubljana, 4. 9. - 19. 9. 2002. / [besedila, tekstovi Mirjana Stoter, Aleksander Bassin, Tonko Maroević ; prevod v slovenščino, prijevod na slovenski Lenga Kuliš]. - Zagreb : Mirjana Stoter, 2002. (Zagreb : Mabacom). - 52 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Životopisi autora uz tekst. - Nakl. 500 primj. - Zastupljeni autori: Dubravka Babić, Petar Barišić, Željko Lapuh, Zoltan Novak, Igor Rončević, Ivica Šiško, Miroslav Šutej. - Tekst usporedo na hrv. i sloven. jeziku.
ISBN 9539824273
7(497.5)"200"(064)
TM-00026

DUBROVIĆ, Ervin
Na kraju stoljeća : likovne, kulturološke i političke teme / Ervin Dubrović ; [fotografije i presnimci Srećko Ulrich, Istog Duško Žorž, Luciano Bibulić]. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1996. (Rijeka : Tipografija). - 335 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Izdavački centar Rijeka ; knj. 131)
Autorova slika na omotu. - Nakl. 1000 primj. - Str. 321-325: Na kraju stoljeća Ervina Dubrovića / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 327-329. - Imensko kazalo.
ISBN 9536066211
7(497.5Rijeka)"19"
TM-00027

ESPOSIZIONE internazionale d'arte La biennale di Venezia (45 ; 1993)
Milivoj Bijelić, Ivo Deković, Željko Kipke (Hrvatska = Croazia) : Museo Guidi, Venezia, 10. VI - 10. X. 10. 1993. / [tekstovi u katalogu, i testi del catalogo Ivo Deković... [et al.] ; dijakolori i fotografije, diapositive e fotografie Olaf Bergmann... [et al.] ; prijevod, traduzioni Smiljka Malinar, Zlatka Ružić]. - Zagreb : Moderna galerija, 1993 (Zagreb : Kerschoffset). - 113 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Ostali zastupljeni autori tekstova kataloga: Željko Kipke, Mladen Lučić, Tonko Maroević, Blaženka Perica, Igor Zidić.
7(497.5)"19"(064)
TM-00028

GOTOVAC, Vlado
Trentadue Artisti per Vlado Gotovac / a cura di Leo Strozzieri ; [testo Nikica Petrak, Tonko Maroević ; traduzione Iva Grgić]. - Roma : Academia di Romania, 2003. (Sambuceto : Litografija Brandolini). - 70 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Tekst na tal., a stihovi na tal. i hrv. jeziku. - Zastupljeni umjetnici: B. Aller, L. Bataglia, H. Bedrossian, A. Bertolini, L. Boille, E. Consolazione, B. Conte, M. Cossyro, A. P. Del Brocco, A. Di Giacomo, V. Di Giosaffatte, M. Facchinetti, I. Gadaleta, D. L. Learn, F. Ligi, S. Lombardo, J. Loparo, E. Montessori, S. Nannicola, G. Napoleone, A. Pace, E. Palumbo, G. V. Parisi, L. Pellegrini, M. Rossetti, S. Ruta, G. Savelli, G. Sciannella, P. Santoro, P. Sorgi, A. Zanetti Righi, M. Zoricic.
7(450)"19/20"(083.824)
32Gotovac, V.(083.824)
821.163.42-05Gotovac, V.(083.824)
TM-00029

GRGO Gamulin octogenarius : u povodu 80 godina života. - Ilustr.
Pojedini tekstovi usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Sadržaj: Guste godine našeg profesora / Tonko Maroević. Novi prijedlozi za slikarstvo kasne renesanse i baroka ; Naknadna recenzija - prijedlozi i rješenja : (u povodu izložbe "Franjevci na raskršću kultura i civilizacija", Zagreb, 1988-1989) / Grgo Gamulin. Popis djela starih majstora objavljenih u radovima prof. dr. Grge Gamulina / Žarka Vujić, Ljiljana Kolešnik, Ivanka Reberski. - Bibliografske bilješke uz pojedine tekstove. - Summaries.
7.072Gamulin, G.
(092)
TM-00030

IN memoriam Cvitu Fiskoviću (1908-1996).
Str. 163-167: Bibliografija radova akademika Cvita Fiskovića od 1988. do 1997. godine / Nevenka Bezić-Božanić. - Sadržaj: Primorski graditelji i kipari starijeg doba / Cvito Fisković. U spomen Cvitu Fiskoviću (1908-1996) / Ivo Petrinović. Tvorac cjelovite slike zavičaja / Josip Belamarić. Vrsni znanstvenik i humani kozmopolit / Drago Šimundža. Sugovornik naraštaja / Nevenka Bezić-Božanić. Duh doma / Tonko Maroević. Vrt, vrt, vrt / Luko Paljetak.
7.072Fisković, C.
72.071(497.5)
73.071(497.5)
TM-00031

LES arts en Croatie / [textes traduits du croate par Đurđa et J. [Jean] L. [Louis] Depierris, Evaine Le Calve-Ivičević]. - Paris : L'oeil, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 82 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Zastupljeni autori: Nenad Cambi, Ivo Babić, Igor Fisković, Vladimir Marković, Kruno Kamenov, Guido Quien, Marija Tonković, Patrick-Gilles Persin, Tonko Maroević, Leonida Kovač.
ISBN 284370023X
7(497.5)(091)(082)
TM-00032

MAROEVIĆ, Tonko
Branko Fučić (1920.-1999.) : in memoriam / Tonko Maroević. - Ilustr.
7.072Fučić, B.
TM-00033

MAROEVIĆ, Tonko
Usjeveriti nomadizam / Tonko Maroević. - Ilustr.
45. Biennale u Veneciji.
7(100)"199"
TM-00034

MAROEVIĆ, Tonko
San i krik : likovna umjetnost Židova iz Hrvatske = The dream and the scream : The art of Jews from Croatia : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 25. 5.- 5. 7. 2000. / [autor izložbe i [teksta] = author of the exhibition and [text] Tonko Maroević ; fotografije = photographs Darko Bavoljak ; engleski prijevod = English translation Nikolina Jovanović ; urednik = editor Jasmina Bavoljak]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2000. (Osijek : IBL). - 110 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Str. 8-10: Predgovor / Ognjen Kraus. - Str. 41-52: Gospođica Askenazy žali / Andrea Feldman. - Zastupljeni autori: Alber Mose, Viktor Samuel Bernfest, Hinko Juhn, Stella Skopal, Elsa Rechnitz, Oskar Herman, Alfred Pal, Ivo Rein, Milan Steiner, Oskar Nemon, Slavko Brill, Marta Ehrlich, Klema Švarc-Požgaj, Bruno Mascarelli, Rafael Talvi, Vesna Vinski, Živa Kraus, Vera Dajht-Kralj, Toni Franović, Tamara Ukrainčik, Ina Drutter.
ISBN 9536776170
7(497.5=411.16)(064)
TM-00035

MAROEVIĆ, Tonko
Primarno, spontano, temperamentno : Cvito Fisković kao likovni kritičar / Tonko Maroević.
Tematski blok: Uz desetu obljetnicu smrti Cvita Fiskovića (1996-2006).
7.072Fisković, C.
7.072(497.5)"19"
TM-00036

MAROEVIĆ, Tonko
Nemezis protiv Mimezisa : što može mrtva priroda u hrvatskom ratnom pejzažu? / Tonko Maroević.
7.04:355.012(497.13)"1991/1992"
TM-00037

MAROEVIĆ, Tonko
Odanost baštini, upućenost zaštiti : spomen na Iva Maroevića (1937-2007.) / Tonko Maroević. - Ilustr.
7
TM-00038

MAROEVIĆ, Tonko
Red i rez : prevladavanje podjele pedesetih / Tonko Maroević.
Međunarodni znanstveni skup "Umjetnost i ideologija : pedesete u podijeljenoj Europi", Zagreb, 1999.
7.037/.038(497.5)"195":32
TM-00039

MAROEVIĆ, Tonko
Polje (najšire) mogućeg / Tonko Maroević.
Simpozij u povodu izložbe Nova hrvatska umjetnost, Zagreb, 17.12.1993.
7.01(042.5)
TM-00040

MAROEVIĆ, Tonko
Cvito Fisković (1908-1996) : in memoriam / Tonko Maroević. - Ilustr.
Str. 192-194: tekst na engl. jeziku.
7.072Fisković, C.
TM-00041

MAROEVIĆ, Tonko
Realizam programa, idealizam struke : o povijesnoumjetničkom prinosu Ivanke Reberski / Tonko Maroević. - Ilustr.
Str. 13-17: Ivanka Reberski : bibliografija.
7.072Reberski, I.(01)
TM-00042

MAROEVIĆ, Tonko
Dovršeni dijalog duhova : bilješka uz (neobjavljeni i javnosti uskraćeni) odgovor Grge Gamulina Miroslavu Krleži / Tonko Maroević.
7.072Gamulin, G.
TM-00043

MAROEVIĆ, Tonko
Grgo Gamulin / Tonko Maroević. - Ilustr.
U povodu smrti.
7.072Gamulin, G.
TM-00044

MAROEVIĆ, Tonko
Umjetnost danas : kakav status zaslužuje status quo? / Tonko Maroević.
Summary.
7.038"199"
TM-00045

MARTINA Kramer, Goran Petercol, Mirko Zrinšćak / XLVI esposizione internazionale d'arte, Padiglione Croato, Venezia, 8 VI - 15 X 1995 ; [testi nel catalogo = tekstovi u katalogu Leonida Kovač... [et al.] ; traduzioni = prijevod na talijanski Jelena Butković, Zlatka Ružić ; diapositive e fotografie = dijakolori i fotografije Darko Bavoljak... [et al.] ; consulenza = stručni suradnici Tonko Maroević, Dean Jokanović Toumin]. - Zagreb : Moderna galerija, 1995. (Zagreb : Kerschoffset). - 133 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Ostali zastupljeni autori tekstova: Tonko Maroević, Blaženka Perica, Mladenka Šolman, Janka Vukmir, Igor Zidić.
7Kramer, M.(064)
7Petercol, G.(064)
7Zrinšćak, M.(064)
TM-00046

MEDITERANSKI susreti Bijenale likovnih umjetnosti (3 ; 1999 ; Dubrovnik)
Mediteranski susreti / Bijenale likovnih umjetnosti, Dubrovnik, Croatia, 15.07.-15.10.1999. = Incontri mediterranei / Biennale d'arte moderna = Les rencontres mediterraneennes / Bienale d'art moderne = Mediterranean encounters / Biennial Exhibition of Modern Art ; [tekstovi u katalogu Meir Ahronson ... [et al.] ; prijevodi s talijanskog, engleskog i na engleski Petar M. Mihočević]. - Dubrovnik : Umjetnička galerija, [1999.] (Zagreb : Kerschoffset). - 96 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Ostali zastupljeni autori tekstova: Aleksander Bassin, Meliha Husendžinović, Fatma Ismail, Antun Karaman, Tonko Maroević, Gritzko Masioni, Patrick-Gilles Persin, Nimo Rebocho. - Zastupljeni umjetnici: Josip Trostmann, Mersad Berber, Anto Kajinić, Mustafa Skopljak, Ayman Elsemary, Leila Izzet, Sobhi Girgis, Halim Yacoub, Martin Caminiti, Henry Kalam, Ioannis Mouhasiris, Dimitra Koumandaki, Katerina Papadimitropoulou, George Vlassopoulos, Yannis Pavlidis, Fulvio Juričić, Vatroslav Kuliš, Dubravka Lošić, Vjekoslav Vojo Radoičić, Gorki Žuvela, Mario Benedetti, Agostino Bonalumi, Eugenio Carmi, Lucio Del Pezzo, Marialuisa De Romans, Orit Raff, Nuno Medeiros, Živko I. Marušič, Lujo Vodopivec. - Nakl. 600 primj. - Bilješke o autorima uz tekst.
7(100)"19"(083.824)
TM-00047

MIFKA, Ljerka
Zlatna vječnost kugle : eseji i kritike / Ljerka Mifka. - Zagreb : Ex libris, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 271 str. : ilustr. ; 20 cm.
Str. 239-244: U međuprostoru / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 247-256. - Imensko kazalo.
ISBN 9536310279
[7.036/.038](497.5)
7.036/.038
(497.5)
(049.3)
TM-00048

NACIONALNA i sveučilišna knjižnica (Zagreb). Grafička zbirka
Zbirka Biškupić - Bibliofilska izdanja : 1972. - 2002. : iz Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Collection Biškupić - Collector's Editions : from the Prints Collection of the National and University Library, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 14. studenog - 15. prosinca 2002. / [tekstovi Jean-Louis Depierris... [et al.] ; prijevodi Sonia Wild Bičanić... [et al.] ; kataloška obrada Mikica Maštrović... [et al.] ; urednice Mikica Maštrović, Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb ; Galerija Klovićevi dvori : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2002. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 614 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 900 primj. - Ostali zastupljeni autori tekstova: Dražen Katunarić, Tonko Maroević, Mikica Maštrović, Luko Paljetak, Dimitrije Popović, Nela Schmidichen, Josip Stipanov,. - Zastupljeni umjetnici: Matija Skurjeni, Ivo Friščić, Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lacković-Croata, Virgilije Nevjestić, Ivan Lovrenčić, Dragutin Trumbetaš, Matko Trebotić, Hrvoje Šercar, Miljenko Stančić, Nikola Reiser, Miroslav Šutej, Rudolf Labaš, Vladimir Veličković, Dimitrije Popović, Josip Diminić, Ivica Šiško, Gualtiero Mocenni, Alberto Cavalieri, Ljubomir Stahov, Roger Bertemes, Vladimir Dodig, Ante Kuduz, Dino Trtovac, Pero Mandić, Zlatko Keser, Dalibor Jelavić, Hamo Čavrk, Dubravka Babić, Munir Vejzović, Stanko Vrtovec, Dragica Cvek-Jordan, Biserka Baretić, Velizar Krstić, Nevenka Arbanas, Vasilije Jordan, Karina Sladović, Vlasta Zelenko, Eugen Kokot, Nikola Koydl, Josip Biffel, Danijel Šokec, Zlatan Vrkljan, Josip Botteri, Željko Lapuh, Matteo Massagrande, Zlatko Kauzlarić Atač, Željko Kipke, Igor Konjušak,. - Boris Demur, Josip Zanki, Gordana Kovačić, Maja S. Franković, Slaven Macolić. - Imensko kazalo ; Kazalo naslova.
ISBN 9536776499 (Galerija Klovićevi dvori)
7.074Biškupić, B.(064)
TM-00049

NOVIJA sakralna umjetnost : [Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 28. veljače - 30. travnja 2006.] / [fotografije Nenad Fabijanić ... [et al.] ; urednica Vesna Kusin]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2006. (Zagreb : Znanje). - 144 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori tekstova: Vesna Kusin, Ivan Oštrić, Tonko Maroević, Ive Šimat Banov, Željka Čorak. - Nakl. 500 primj.
ISBN 9536776812
7.046.3(497.5)"19/20"(083.824)
726.5(497.5)"19/20"(083.824)
TM-00050

PETERCOL, Goran
Negativ = Negative : Moderna galerija, Zagreb, 1995. / Goran Petercol ; [tekstovi u katalogu Leonida Kovač... [et al.] ; prijevod na engleski = translation Maja Šoljan ; fotografije = photographs Goran Petercol... et al.]. - Zagreb : Moderna galerija, 1995 (Zagreb : Kerschoffset). - 47 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm.
Datum održavanja izložbe neutvrđen. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Ostali zastupljeni autori tekstova u katalogu: Tonko Maroević, Blaženka Perica, Igor Zidić.
7Petercol, G.(064)
TM-00051

POPOVIĆ, Dimitrije, slikar
Dimitrije : 25 godina nadrealizma, 1970-1995. / [tekst] Tonko Maroević, Goran Blagus. - Zagreb : Trident, 1995. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 79 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
Katalog izložbe Dimitrija Popovića. - Nakl. 1500 primj. - Bio-bibliografski podaci o Dimitriju Popoviću: str. 73-79.
ISBN 9539645204
7Popović, D.
TM-00052

POPOVIĆ, Dimitrije, slikar
Veronikin rubac / Dimitrije Popović. - Zagreb : Matica hrvatska, 1996. (Zagreb : Targa). - 190 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm. - (Likovna knjižnica. Teorija / tekstovi)
Str. 5-11: Zbilja kroz tijelo : likovni zapisi Dimitrija Popovića / Tonko Maroević.
ISBN 9531500886
7.01
TM-00053

PUTAR, Radoslav
Likovne kritike, studije i zapisi : 1950. - 1960. / Radoslav Putar ; priredila [izbor, uvod, komentar i bibliografija] Ljiljana Kolešnik. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : AICA [i. e.] Međunarodno udruženje likovnih kritičara, hrvatska sekcija, 1998. (Zagreb : Horetzky). - 417 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Mala biblioteka Instituta za povijest umjetnosti. Likovna kritika ; knj. 4)
Nakl. 800 primj. - Str. 9-16: Međaš na čistini : kritički angažman Radoslava Putara u pedesetim godinama / Tonko Maroević. - Str. 17-24: Majstor marginalnih minijatura / Radovan Ivančević. - Str. 27-52: Radoslav Putar - kritičar i kroničar : (1950.- 1960.) / Ljiljana Kolešnik. - Bilješke: str. 53-57. - Popis izložaba o kojima Radoslav Putar piše u razdoblju od 1950. do 1960.: str. 403-412 ; bibliografske bilješke uz tekst ; bio-bibliografski podaci o R. Putaru: str. 397-399. - Imensko i predmetno kazalo.
ISBN 9536106221 (Institut za povijest umjetnosti)
7.036/.038
7.072Putar, R.
"1950/1960"
(049.3)
TM-00054

PUTAR, Radoslav
Pisma J. V. / Radoslav Putar ; [fotografije Branko Balić ... et al.]. - Zagreb : Kratis, 2005. (Sveta Nedelja : Kratis). - 78 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 31 cm. - (Biblioteka Kratis ; knj. 3)
Puno ime adresata korespondencije: Josip Vaništa. - Str. 5-9: Svjetlost prijateljstva na putu u mrak : uz pisma Radoslava Putara Josipu Vaništi / Tonko Maroević. - Str. 75-78: Riječ dvije.. ili Umjesto pogovora / Josip Vaništa.
ISBN 9539661676
7.072Putar, R.(044.2)
TM-00055

RADOIČIĆ, Vojo
Radoičić / Tonko Maroević, Berislav Valušek, Radovan Marčić ; [fotografije Ranko Dokmanović ; prijevodi sažetaka na (njemački) Ute Bremer-Karlavaris, (engleski) Vanda Podgoršek]. - Rijeka : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika : Adamić, 1998. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 211 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
Puno ime Radoičića: Vojo Radoičić. - Nakl. 1000 primj. - Bibliografija: str. 175-210.
ISBN 9536531283
7Radoičić, V.
TM-00056

RADOIČIĆ, Vojo
Krpe iz kužine : (vezene slike) = Kuechenbilder : (gestickte Bilder) : Mali salon, Rijeka, studeni = November, 1995 : HDLU salon Galerije Karas, Zagreb, siječanj = Jaenner 1996 : Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, ožujak = Maerz, 1996 : Galerija Sebastian, Dubrovnik, svibanj = Mai 1996 : Galerija Doraart, Varaždin, srpanj = Juli 1996 / Vojo Radoičić [crteži] ; [Pajo Kanižaj [stihovi] ; Tonko Maroević [predgovor] ; prijevod = Uebersetzung Eva Puerrer ; fotografije = Fotografien Istog Žorž]. - Rijeka : "V. Radoičić", 1995. (Rijeka : Tipograf). - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 x 25 cm.
Om. stv. nasl.: V. Radoičić. - Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i njem. jeziku.
7Radoičić, V.(064)
TM-00057

RADOVAN Ivančević : in memoriam. - Ilustr.
Sadržaj: Oproštaj od Radovana Ivančevića : Zagrebački krematorij, 22. siječnja 2004. / Tonko Maroević. Radovanov portal / Željka Čorak. In memoriam doajenu povijesti umjetnosti i predsjedniku DPUH / Ivanka Reberski.
7.072Ivančević, R.
TM-00058

REBERSKI, Ivanka
Grgi Gamulinu in memoriam : (1910 - 1997) / Ivanka Reberski. - Ilustr.
7.072Gamulin, G.
TM-00059

RIJEČI i slike = Words & images : [Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporary Art, Zagreb, 1. 12. 1994. - 5. 1. 1995.] / uredila = edited by Branka Stipančić ; [fotografije = photographs Boris Cvjetanović... [et al.] ; prevodioci s hrvatskog na engleski jezik = translators Croatian to English Milena Gradiška... et al.]. - Zagreb : Institut Otvoreno društvo - Hrvatska = Open Society Institute - Croatia, 1995. (Verona : Europlanning). - 238 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 26 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Zastupljeni autori tekstova: Branka Stipančić, Goran Rem, Zvonimir Mrkonjić, Mladen Stilinović, Leonida Kovač, Antun Maračić, Jadranka Vinterhalter, Lada Dražin, Tonko Maroević, Sandra Križić Roban, Igor Zidić, Spomenka Nikitović, Mladen Lučić, Darko Šimičić, Nada Beroš, Željko Kipke, Janka Vukmir, Vlado Martek, Zvonko Maković. Zastupljeni umjetnici: Dimitrije Bašičević-Mangelos, Željko Božičević, Boris Bućan, Nini Cinotti, Boris Cvjetanović, Vlasta Delimar, Boris Demur, Zlatan Dumančić, Ivan Faktor, Ivica Franić, Tomislav Gotovac, Aleksandar Ilić, Pino Ivančić, Sanja Iveković, Đorđe Jandrić, Anto Jerković, Željko Jerman, Dean Jokanović Toumin, Ivana Keser, Željko Kipke, Ivan Kožarić, Branko Lepen, Antun Maračić, Vlado Martek, Marijan Molnar, Davor Pavelić, Goran Petercol, Mladen Stilinović, Josip Stošić, Goran Trbuljak, Gorki Žuvela.
ISBN 9539632307
7(497.5)"19"
TM-00060

SLOVA na dar Branku Fučiću. / uredio Josip Bratulić ; [fotografije Petar Trinajstić, Viktor Hreljanović, Marin Aničić]. - Rijeka : Ex libris, 2009. ([Zagreb] : Grafomark). - 186 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zvučni CD
Zastupljeni autori: Bernard Balon, Željko Bistrović, Davor Velnić, Marko Grčić, Branimir Donat, Bonaventura Duda, Jadran Zalokar, Ljiljana Jerkić, Enes Kišević, Irvin Lukežić, Tonko Maroević, Milana Međimorec, Amir Muzur, Anica Nazor, Marijan Jurčević. - Str. 11-12: Putovanja s Brankom Fučićem / Mladen Kušec.
ISBN 9789536932276 : 160 HRK
7.072Fučić, B.
TM-00061

TADIJANOVIĆ, Jela
Prilozi / Jela Tadijanović ; priredio Dragutin Tadijanović ; pogovor Tonko Maroević. - Zagreb : D. Tadijanović, 2004. ([s. l. : s. n.]). - [58] listova : ilustr. ; 30 cm.
Pretisak. - Sadrži i stihove. - Nakl. 19 primj. - Pogovor: list [53-55]. - Bio-bibliografska bilješka o J. Tadijanović: list [57]. - Sadržaj s nasl. str.: Celestin Medović, 1939. ; Srebrni kovčeg moga Javora, 1942. ; Centar za kulturu i informacije, 1971.
ISBN 9539964903
7.072Tadijanović, J.(01)
061.6(497.5Zagreb)"1965/1971"
75Medović, M. C.
821.163.42-1
TM-00062

UMJETNIČKI dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. i 22. studenog 2003. godine u Splitu / uredili Vladimir Marković i Ivana Prijatelj-Pavičić. - Split : Književni krug, 2007. (Split : Dalmacijapapir). - 323 str. : ilustr. (djelimice u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Knjiga mediterana ; 49)
Tekst na hrv., franc. i engl. jeziku. - Zastupljeni autori: Tonko Maroević, Vladimir Marković, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Prijatelj-Pavičić, Lovorka Čoralić, Radoslav Bužančić, Emil Hilje, Vlasta Zajec, Nevenka Bezić-Božanić, Ivo Petricioli, Elena Calvillo, Rajko Vujičić, Milan Pelc, Vedrana Gjukić-Bender, Vito Punzi, Višnja Bralić, Sanja Cvetnić, Marija Stagličić, Giuseppe Maria Pilo, Nina Kudiš Burić, Margarita Sveštarov Šimat, Joško Belamarić. - Nakl. 500 primj. - Bibliografija uz pojedine radove i uz tekst. - Riassunto. - Imensko kazalo. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789531632959
7.034.7(497.5)(063)
7(497.5)"16/17"(063)
7.034.7(450)(063)
7(450)"16/17"(063)
TM-00063

VANIŠTA, Josip
Vaniština poputbina : [Glipoteka HAZU, Zagreb, studeni-prosinac 2007.] / Josip Vaništa ; [predgovor Tonko Maroević ; životopis umjetnika, katalog i dokumentacija Ružica Pepelko ; fotografije Goran Vranić]. - Zagreb : Europapress holding, 2007. ([Zagreb] : Kratis). - 167 str. : ilustr. ; 31 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Ljubo Babić, Marino Tartaglia, Milan Steiner, Omer Mujadžić, Marijan Ješovar, Zlatko Šulentić, Vladimir Becić, Vilko Gecan, Leo Junek, Slavko Šohaj, Frano Šimunović, Miron Makanec, Ljudevit Šestić, Bruno Bulić, Ivo Režek, Kamilo Tompa, Marijan Detoni, Miljenko Stančić, Antun Mezdjić, Victor Vasarely, Ivan Čižmek, Žarko Vijatović, Ivan Kožarić, Slobodan Vuličević, Josaku Maeda, Julije Knifer, Diter Rot, Francois Morellet, Piero Manzoni, Richard Mortensen. - Nakl. 1000 primj. - Vaniština poputbina: Bilješka uz umjetnine, knjige i dokumente od slikara: str. 9-13. - Životopisi umjetnika: str. 147-160.
ISBN 9789533000503
7.074Vaništa, J.(083.824)
TM-00064

WARBURG, Aby Moritz
Ritual zmije / Aby Warburg ; [priredio i preveo Milan Pelc]. Warburgov posjet Novom Meksiku / Fritz Saxl ; [preveo Tonko Maroević]. Geneza ikonologije / William S. Heckscher ; [preveo Milan Pelc]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1996. (Zagreb : Horetzky). - 162 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mala biblioteka Instituta za povijest umjetnosti. Teorija umjetnosti ; knj. 2)
Nakl. 800 primj. - Str. 13-15: Predgovor hrvatskom izdanju / Milan Pelc. - Bibliografske bilješke: str. 77, 90, 126-161.
ISBN 9536106140
7.04
7.01
TM-00065

ZBIRKA Politeo (Stari Grad)
Zbirka Politeo : bibliofilska antologija hrvatske grafike : 1987. - 1997. : Klovićevi dvori, Zagreb, prosinac 1996. - siječanj 1997. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Dragana Ilić ... et al.]. - Zagreb : Muzejsko galerijski centar, 1996. ([s. l.] : Šimrak grafika). - 167 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Nakl. 1000 primj. - Predgovor: str. 8-9. - Zastupljeni autori tekstova: Veljko Barbijeri, Joško Belamarić, Đuro Kokša, Tonko Maroević, Ivan Šaško.
ISBN 9536100223
7.074Politeo, T.(064)
76(497.5)"1987/1997"(064)
TM-00066

ZNANSTVENI skup "Dani Cvita Fiskovića" (7 ; 2003 ; Orebić [etc.])
Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske : zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2003. i 2004. godine / uredili Predrag Narković, Jasenka Gudelj ; [prijevodi [sažetaka] Tvrtko Černoš (engleski), Jasenka Gudelj (talijanski)]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008. (Sv. Nedelja : Kratis). - 501 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm. - (Zbornik Dana Cvita Fiskovića ; sv. 2)
"U ovoj knjizi objavljuju se tekstovi izlaganja na znanstvenim skupovima VII. Dani Cvita Fiskovića: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, održanom u Orebićima, Korčuli , Trogiru i Šibeniku od 3. do 7. listopada 2003. i VIII. Dani Cvita Fiskovića: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, održanom u Dubrovniku i Kotoru od 6. do 10. listopada 2004. godine" --> str. [4]. - Zastupljeni autori: Nada Grujić, Milan Pelc, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Samo Štefanac, Predrag Marković, Radoslav Bužančić, Goran Nikšić, Jasenka Gudelj, Marijan Bradanović, Stanko Piplović, Robert Kavazović, Igor Fisković, Tanja Trška, Katarina Alamat-Kusijanović, Vladimir Marković, Tonko Maroević, Ambroz Tudor, Nina Kudiš Burić, Daniel Premerl, Vedrana Gjukić-Bender, Višnja Bralić, Joško Belamarić, Marko Špikić, Divna Mrdeža Antonina, Nikola Jakšić, Dino Milinović, Vladimir P. Goss, Ivo Babić, Pavuša Vežić, Julija Lozzi Barković, Daina Glavočić, Ervin Dubrović, Irena Kraševac. - Nakl. 1000 primj. - Bibliografske bilješke uz svaki rad. - Imensko kazalo i kazalo zemljop. naziva. - Summaries ; Riassunti.
ISBN 9789536106752 (Institut za povijest umjetnosti)
7.034(497.5)
(497.5)
(063)
TM-00067

Vidi br.: TM-00036

Vidi br.: TM-00063

Vidi br.: TM-00063

Vidi br.: TM-00063

Vidi br.: TM-00046

Vidi br.: TM-00046

Vidi br.: TM-00074

Vidi br.: TM-00740

Vidi br.: TM-00054

Vidi br.: TM-00048

Vidi br.: TM-00025

Vidi br.: TM-00203

Vidi br.: TM-00065

71   Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i ruralno planiranje. Krajobrazi, parkovi, vrtovi

PRELOG, Milan, povjesničar umjetnosti
Poreč, grad i spomenici / Milan Prelog ; [prijevod sažetka Janko Paravić]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2007. (Zagreb : Kratis). - 358 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Djela / Milan Prelog ; knj. 4)
Nakl. 1000 primj. - Str. 7-8: Napomene uz novo izdanje / Milan Pelc. - Str. 9-12: Poreč kao paradigma / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 327-333. - Summary: Poreč, the town and its monuments. - Imensko i predmetno kazalo.
ISBN 9789536106691
711.4(497.5Poreč)
72(497.5Poreč)(091)
TM-00068

Vidi br.: TM-00756

72   Arhitektura

GATTIN, Nenad
Splitska katedrala / tekst Kruno Prijatelj ; fotografije Nenad Gattin. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Split : Biblioteka Buvina, 1991. (Ljubljana : Ljudske pravice). - 251 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Monumenta artis Croatiae. Niz Katedrale ; 2)
Ilustr. na oba spojna lista. - Nakl. 2000 primj.
ISBN 8639701792
726.6(497.13Split)
75.052(497.13Split)
736.2(497.13Split)
TM-00069

GATTIN, Nenad
Le pietre e il sole : protoromanico croato / [fotografie di] Nenad Gattin ; [testo di] Mladen Pejaković ; [traduzione Mauro Capodiferro, Tonko Maroević]. - [1a ed. italiana]. - Milano : Jaca Book, 1988. (Zagabria : "Ognjen Prica"). - 312 str. : ilustr. ; 24 cm.
Prijevod djela: Starohrvatska sakralna arhitektura. - Bibliografija: str. 303-312.
ISBN 881628014X
72(497.13).033
TM-00070

JAROSZEWSKI, Pawel
Crkve i crkvice Stroga Grada = The churches and chapels of Stari Grad / [fotografije, photographs Pawel Jaroszewski ; tekst, text Nikola Bižaca ... [et al.] ; prijevod, translation Alexander Hoyt, Josip Franulić]. - Stari Grad : Župski ured sv. Stjepana, 2009. (Čakovec : "Zrinski"). - 216 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
Fotomonografija. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Ostali zastupljeni autori teksta: Tonko Maroević, Tomislav Raukar, Vinko Ružević, Vinko Tarbušković, Ambroz Tudor. - Nakl. 1000 primj. - Abstract.
ISBN 9789535542506
726.54(497.5Stari Grad)
TM-00071

KOLACIO, Zdenko
Zdenko Kolacio : spomenici i obilježja = monuments and memorials : 1953-1982. / [English translation Janko Paravić ; fotografije, photographs Aleksandar Karolyi... et al.]. - Zagreb : Globus, 1984. (Ljubljana : Delo). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Monografije / Globus)
Autorova slika. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 2000 primj. - Str. 5-20: Predgovor / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 114-123.
725.94:949.71"1941/1945"]=862=20::929Kolacio, Z.
949.71"1941/1945":725.94]=862=20::929Kolacio, Z.
TM-00072

MAROEVIĆ, Tonko
Šibenska katedrala kao vlastita koža = The Šibenik Cathedral as one's own skin / Tonko Maroević. - Ilustr.
Tema br. "Spomenici u ratu". - Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku.
726.6.025.1(497.5Šibenik)"1991"
TM-00073

VJENCESLAV Richter : 1917.-2002. - Ilustr.
Sadrži: Vjenceslav Richter : 1917.-2002. / Tonko Maroević. Tko je pisac Manifesta grupe EXAT 51? / Vjenceslav Richter. Od geometrije kruga do meandra rijeke : hommage arhitektu Vjenceslavu Richteru / Radovan Ivančević.
72Richter, V.
7.037/.038(497.5)"1951/1956"
TM-00074

ZNANSTVENI skup "Dani Cvita Fiskovića" (5 ; 2001 ; Orebić, Korčula, Dubrovnik)
Kultura ladanja : zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2001. i 2002. godine / uredila Nada Grujić ; [prijevodi na engleski Marina Miladinov]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2006. (Sv. Nedelja : Kratis). - 367 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm. - (Zbornik Dana Cvita Fiskovića ; sv. 1)
"U ovoj knjizi objavljuju se tekstovi izlaganja na znanstvenim skupovima V. Dani Cvita Fiskovića: Ladanjska kultura Hrvatske, održanom u Orebićima, Korčuli i Dubrovniku od 1. do 6. listopada 2001. i VI. Dani Cvita Fiskovića: Ladanjska kultura u povijesti Jadrana, održanom u Hvaru, Starigradu, Kaštelima i Splitu od 29. rujna do 3. listopada 2002. godine" --> str. 4. - Tekst predgovora na hrv. i engl. jeziku. - Zastupljeni autori: Tonko Maroević, Marin Zaninović, Stanko Piplović, Emil Hilje, Nada Grujić, Dunja Pivac, Joško Belamarić, Katja Marasović, Radoslav Bužančić, Ambroz Tudor, Igor Fisković, Zoraida Demori Staničić, Danka Radić, Ivana Jurčić, Ivan Mirnik, Marijan Bradanović, Jasenka Gudelj, Katarina Horvat-Levaj, Maja Nodari, Zehra Laznibat, Fani Celio Cega, Nikša Petrić, Alena Fazinić, Danka Radić, Nikolina Kapović, Radoslav Tomić, Ljubomir Urlić, Dunja Pivac, Dalibor Prančević, Ivan Pederin, Fedor Kritovac, Tomislav Premerl. - Nakl. 1000 primj. - Str. 7-8: Predgovor ; Foreword / Nada Grujić. - Bibliografija: str. 363-367; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries ; Riassunti.
ISBN 9536106558 (Institut za povijest umjetnosti)
728.84(497.5)
(497.5)
(063)
TM-00075

Vidi br.: TM-00090

Vidi br.: TM-00068

Vidi br.: TM-00031

Vidi br.: TM-00346

Vidi br.: TM-00050

73   Kiparstvo i srodne umjetnosti

ANGELI Radovani, Kosta
Kosta Angeli Radovani : Galleria Sagittaria, [Pordenone], decembre 1988 - febbraio 1989 / Giancarlo Pauletto, Tonko Maroević ; [referenze fotografiche Nenad Gattin... [et al.] ; prevela s talijanskog Zlatka Ružić, s engleskog Henry Martin]. - [Pordenone] : Edizioni Concordia, 1988 ([s. l.] : Stampa grafiche Lema Maniago). - 84, [88] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 27 cm. - (Edizioni d'parte. Nuova serie ; 11)
Katalog izložbe.
73Angeli Radovani, K.(064)
75Angeli Radovani, K.(064)
TM-00076

ANGELI Radovani, Kosta
Kosta Angeli Radovani : retrospektiva : 1940. - 1999. : Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, 30. rujna - 24. listopada 1999. / [predgovor Tonko Maroević, Ive Šimat Banov ; fotografije Nenad Gatin... [et al.] ; prijevod na engleski Višnja Kabalin Boranić]. - [Zagreb] : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1999. ([s. l.] : Mal-Mat). - 139 str. : ilustr. ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Autorove slike. - Nakl. 1500 primj.
73Angeli Radovani, K.(064)
TM-00077

BABIĆ, Antun, kipar
Antun Babić / Tonko Maroević ; ostali tekstovi Bogdan Mesinger, Vladimir Maleković, Mladenka Šolman ; [prijevod na engleski Dubravka Broz ; fotografije Dražen Bota... et al.]. - Vinkovci : Gradski muzej, 2002. (Vinkovci : Zebra). - 228 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Autorove slike. - Nakl. 750 primj. - Bi-bibliografski podaci o A. Babiću: str. 199-220 ; bibliografija: str. 222-224.
ISBN 9537008002
73Babić, A.(064)
76Babić, A.(064)
TM-00078

BAKIĆ, Vojin
Vojin Bakić / [tekst] Tonko Maroević ; fotografije Tošo Dabac. - Zagreb : Nakladni zavod Globus : SKD Prosvjeta, 1998. (Zagreb : Kerschoffset). - 230 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Biblioteka Likovne monografije)
Autorove slike. - Bio-bibliografski podaci o V. Bakiću: str. 196-216 ; bibliografija: str. 217-220.
ISBN 9531671133 (Globus)
73Bakić, V.
TM-00079

BAKIĆ, Vojin
Vojin Bakić / [text] Tonko Maroević ; photographs Tošo Dabac ; [English translation Nedjeljka and Janko Paravić]. - Zagreb : Nakladni zavod Globus : SKD Prosvjeta, 1998. (Zagreb : Kerschoffset). - 230 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Library Art monographs / Nakladni zavod Globus, SKD Prosvjeta, Zagreb)
Izv. stv. nasl.: Vojin Bakić. - Bibliografija: str. 217-220.
ISBN 9531671141 (Globus)
73Bakić, V.
TM-00080

ČETIRI kipara otoka Hvara: Bogdanić, Drinković, Hraste, Kovačić : Tvrdalj Petra Hektorovića, Stari Grad, 21. srpnja - 15. rujna 2001. : Galerija umjetnina Split, listopad - studeni 2001. : Mlinumjetnosti, Szentendre, 30. lipnja - 4. kolovoza 2002. / [fotografija Rino Efendić, Ante Verzotti, Damil Kalogjera ; prijevod Jasminka Babić, Graham McMaster ; urednik Aldo Čavić]. - Stari Grad : Centar za kulturu, 2001. (Split : Slobodna Dalmacija). - 92 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Katalog izložbe. - Slika autora. - Nakl. 1000 primj. - Puna imena autora: Peruško Bogdanić, Slavomir Drinković, Kažimir Hraste, Kuzma Kovačić. - Zastupljeni autori tekstova: Tonko Maroević, Vinko Srhoj, Joško Belamarić.
73(497.5Hvar)"2001"(064)
TM-00081

ČULAR, Zlatko
Zlatko Čular : retrospektiva 1957.-2007. : [Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Galerija Prsten, [Zagreb], 6. - 25. studenog 2007. = The House of Croatian Artists, 6th - 25th November 2007] / [prijevod na engleski jezik Graham McMaster ; fotografije Ratimir Čular ... [et al.] ; urednici kataloga Dubravko Adamović, Zlatko Čular]. - Zagreb : HDLU, 2007. ([s. l.] : Repro-color). - 127 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.
Podnasl. preuzet iz kolofona. - Zastupljeni autori tekstova: Ive Šimat Banov, Tonko Maroević. - Nakl. 700 primj. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Bio-bibliografska bilješka o Z. Čularu: str. 124-126. - Bibliografija: str. 118-123.
ISBN 9789536508402
73Čular, Z.(083.824)
TM-00082

DRAŽEN Petrović : exegi monumentum / [fotografije = photographs Zlatko Kalle ; urednik = editor Darko Glavan]. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor = Croatian Olympic Committee : Muzejsko galerijski centar = Museum and Gallery Center, [1995.] (Zagreb : "Puljko"). - [18] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Str. 4: Draženu Petroviću u spomen / Tonko Maroević.
73.041(497.5)"199"(064)
796.323.2.071Petrović, D.
TM-00083

GOLDONI, Raul
Raoul Goldoni : retrospektivna izložba 1942.-1983. : kiparstvo i slikarstvo = retrospective exhibition 1942-1983 : sculpture and painting : Umjetnički paviljon u Zagrebu = Art Pavilion in Zagreb, 1.4.-9.5.2004. / [koncepcija izložbe, predgovor i izbor djela, exhibition concept, foreword and catalogue] Tonko Maroević, Ive Šimat Banov ; [tekst, text Raoul Goldoni ; prijevod na engleski, English translation Graham McMaster ; urednik, editor Radovan Vuković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2004. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 139 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 600 primj. - Bio-bibliografski podaci o R. Goldoniu: str. 125-130. - Bibliografija: str. 131-132.
ISBN 9536890127
73Goldoni, R.(083.824)
75Goldoni, R.(083.824)
TM-00084

INTERNACIONALNI biennale slikara i kipara (2008 ; Trogir, Split)
Mediteran 2008 : Trogir, Muzej grada, 9. - 21. 9 2008 ; Split, Zgrada HAZU - Palača Milesi, 8. - 23. 10. 2008 / Internacionalni biennale slikara i kipara Mediteran 2008 Hrvatska = International biennale of sculptors and painters Mediteran 2008 Croatia ; [autor predgovora Tonko Maroević ; prijevod na engleski Radojka Krce ; fotografija Miro Vrdoljak]. - Split : Ustanova u kulturi Galerija kula, 2008. (Split : Dalmacijapapir). - 87 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Uvodni tekst na hrv. i engl. jeziku. - Zastupljeni hrv. autori: Josip Alebić, Ivan Balažević, Jasna Barišić, Branimir Bartulović, Vladimir Blažanović, Josip Dini Botteri, Robert Budor, Hamo Čavrk, Zlatko Čular, Igor Dragičević, Iris Dvornik Bondor, Vladimir Džanko, Vinko Fabris, Toni Franović, Ivan Branko Imrović, Hari Ivančić, Stipe Ivanišević, Ratko Jobo Janjić, Stjepan Jozić, Josip Karezić, Igor Konjušak, Željko Lesar, Tihomir Lončar, Kate Mandarić, Matko Mijić, Željko Mucko, Andrea Musa, Krešimir Nikšić, Stipe Nobilo, Tomislav Ostoja, Vesna Pavlaković, Lukša Peko, Marko Peruzović, Goran Petrač, Josip Poljan, Frane Radak, Davorin Radić,Aleksandra Rotar, Željko Senečić, Iva Dijana Sesartić, Goran Štimac, Antun Boris Švaljek, Josip Trostmann, Dino Trtovac, Petar Ujević, Anton Vrlić, Vladimir Vrljić, Miro Vuco, Zlatko Zlatić, Daniel Žabčić. - Nakl. 700 primj.
ISBN 9789537412074
73(100)"200"(083.824)
75(100)"200"(083.824)
TM-00085

IZLOŽBA skulptura Belizar Bahorić (1996 ; Pula)
Izložba skulptura Belizar Bahorić, Galerija Vincet iz Kastva, Pula, rujan, 1996. / [tekst kataloga] Tonko Maroević. - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 1996. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 12 str. : ilustr. ; 11 cm. - (Zagrebačka slavistička škola ; sezona 19, sv. 53)
Nakl. 200 primj.
73Bahorić, B.(064)
TM-00086

KOVAČEVIĆ, Dora
Dora Kovačević : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 6. 6 - 30. 6. 1985. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Vilma Ožbolt ; fotografije Nenad Gattin, Slobodan Tadić ; urednik kataloga Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum Centra za kulturu i informacije, [1985] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm.
Om. nasl. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Slika umjetnice. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [1-2, 4]. - Bio-bibliografski podaci: str. [10].
73(064)(085)=862=20
TM-00087

KOŽARIĆ, Ivan
Ivan Kožarić : retrospektiva = retrospective : Umjetnički paviljon u Zagrebu = Art pavilion in Zagreb, 22. 12. 2005. - 5. 2. 2006. / [koncepcija izložbe, exhibition concept, tekstovi i izbor djela, texts and catalogues Tonko Maroević, Jerko Denegri ; uvod, foreword ; životopis, biography, bibliografija i dokumentacija, biography, bibliography and documentation Ivica Župan ; fotografije, photography Darko Bavoljak ... [et al.] ; prijevod na engleski, English translation Graham McMaster ; urednik, editor Radovan Vuković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2005. (Zagreb : Kerschoffset). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekstovi usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Slike autora. - Nakl. 500 primj. - Uvod ; Preface: str. 6-7. - Životopis ; Biography: str. 119-125.
ISBN 9536890216
73Kožarić, I.(083.824)
TM-00088

LIPOVAC, Vasko
Vasko Lipovac : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 23. 1 - 15. 2. 1986. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Rene Lui ; fotografije Pero Dragičević ; urednik kataloga Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum Centra za kulturu i informacije, [1986] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [8] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm.
Om. nasl. - Slika umjetnika. - Hrv. tekst i engl. prijevod. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [1-2]. - Bio-bibliografki podaci: str. [3].
73(064)(085)=862=20
TM-00089

MAROEVIĆ, Tonko
Peruško Bogdanić - svitak i oklop : spomenik palim hrvatskim braniteljima, Sisak, Hrvatska, 1999. = Scroll and armour : memorial to fallen Croatian soldiers, Croatia, 1999. / Tonko Maroević ; fotografija, photo by Damir Fabijanić. - Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
73Bogdanić, P.
725.94(497.5Sisak)"1999"
TM-00090

MAROEVIĆ, Tonko
Bakić - Radovani : paralelizam ili polarizacija / Tonko Maroević. - Ilustr.
Summary.
73Angeli Radovani, K.
73Bakić, V.
TM-00091

MAROEVIĆ, Tonko
Optok otoka : Vratnice Hvarske katedrale Kuzme Kovačića, Galerija "Josip Račić", Zagreb, 1991 : [osvrt] / Tonko Maroević.
73Kovačić, K.
TM-00092

MAROEVIĆ, Tonko
Prsti i rana : zapis o skulpturi Dimitrija Popovića : Muzejski prostor, Zagreb, lipanj-srpanj 1994 / Tonko Maroević. - Ilustr.
Str. I-II: D. Popović : preface ; D. Popović : interview. - Sadrži i: Predgovor : (dio) / Giorgio Segato. Skulptura Dimitrija Popovića / Božo Biškupić.
73Popović, D.(049.3)
73.071(497.5)"19"
TM-00093

MAROEVIĆ, Tonko
Nepoznata "Kupačica" Vojina Bakića / Tonko Maroević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
73Bakić, V.
73.041.3(497.5)"19"
TM-00094

MIKULIN, Mladen, likovni umjetnik
Mladen Mikulin : Centar za kulturnu djelatnost, Galerija Nova, Zagreb, prosinac 1986 - siječanj 1987. / [tekst Tonko Maroević ; prijevod Sonja Bašić ; urednica Ljerka Šibenik]. - Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost, Galerija Nova, [1986] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Slika umjetnika. - Predgovor: str. [3-4]. - Biografski podaci: str. [11].
73(064)(085)=862=20
TM-00095

ODRAZI : likovni osvrti o djelu Antuna Babića / [urednik i fotografije Antun Babić ... et al.]. - Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske, 2008. (Vinkovci : Zebra). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm.
Zastupljeni autori: Predrag Goll, Dionizije Švagelj, Josip Depolo, Matko Peić, Bogdan Mesinger, Oto Švajcer, Vladimir Maleković, Tonko Maroević, Branko Ružić, Brane Crlenjak, Vladimir Rem, Stjepan Petrović, Katica Čorkalo, Mladenka Šolman, Josip Škunca, Grgo Gamulin, Joja Ricov, Zlatko Tomičić, Vlado Gotovac, Goran Rem. - Nakl. 101 primj.
ISBN 9789536015580
73Babić, A.
76Babić, A.
TM-00096

RUŽIĆ, Branko, kipar
Branko Ružić / [tekst] Mladen Pejaković... [et al.] ; [fotografije Darko Bavoljak... [et al.] ; prijevodi na engleski jezik Vera Andrassy... et al.]. - Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ; Slavonski Brod : Galerija umjetnina grada, 1996. (Zagreb : Kerschoffset). - 293 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm.
Ostali zastupljeni autori: Igor Zidić, Tonko Maroević, Radovan Ivančević, Zvonimir Mrkonjić, Željka Čorak, Božidar Gagro, Mladenka Šolman, Aleksa Čelebonović, Vladimir Maleković, Joško Belamarić, Ive Šimat-Banov, Josip Depolo, Giuseppe Marchiori, Kenneth Coutts-Smith, Hrvoje Pejaković. - Bibliografija: str. 285-291.
ISBN 9539640016
73Ružić, B.
TM-00097

RUŽIĆ, Branko, kipar
Branko Ružić / [text] Mladen Pejaković... [et al.] ; [English translation by Vera Andrassy... [et al.] ; photography Darko Bavoljak... et al.]. - Zagreb : Academy of Fine Arts : Croatian Society of Artist of Zagreb ; Slavonski Brod : Art Gallery, 1996. (Zagreb : Kerschoffset). - 293 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm.
Izv. stv. nasl.: Branko Ružić. - Ostali zastupljeni autori: Igor Zidić, Tonko Maroević, Radovan Ivančević, Zvonimir Mrkonjić, Željka Čorak, Božidar Gagro, Mladenka Šolman, Aleksa Čelebonović, Vladimir Maleković, Joško Belamarić, Ive Šimat-Banov, Josip Depolo, Giuseppe Marchiori, Kenneth Coutts-Smith, Hrvoje Pejaković. - Bibliografija: str. 285-291.
ISBN 9539640024
73Ružić, B.
TM-00098

SPLITSKI salon (1982)
Splitski salon '82, Umjetnički salon [i] Salon Galić, [Split], od 26. listopada do 13. studenog 1982. : u čast obljetnice oslobođenja grada / [organizacija Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Split ; fotografija Ante Verzotti, Čedomir Butina]. - [Split : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1982] (Split : Slobodna Dalmacija). - [20] str. : ilustr. ; 19 cm.
Katalog izložbe. - Str. [3-4]: Predgovor / Tonko Maroević. - Zastupljeni autori: Benić, Gordana; Bertolino, Paško; Botteri-Dini, Josip; Budeša, Jakov; Čvorović, Nikša; Filipović-Tomašević, Jurjica; Čurin, Alem; Guberina, Aleksandar; Gugić, Marko; Hraste, Kažimir; Jakelić, Andrija; Janković, Velibor; Jelovac-Rizzi, Lucija; Jerković, Božidar; Kezić, Jurica; Katić, Vesna; Kovačić, Kuzma; Kovačić, Vera; Krstulović, Milka; Lešina, Nenad; Lerotić, Tomislav; Mandarić, Ante; Marinković, Denka; Letica, Petar; Mijić, Matko; Missia, Frano; Plejić Monas, Alieta; Lenjinov, Nazor; Radovanović, Ivo; Perasović, Mateo; Restović, Velebit; Sasso, Mladen; Ružić, Petar; Skračić, Mile; Smodlaka, Ljiljana; Smoljan, Vjekoslav; Stipica, Vjekoslav; Šitić, Ante; Vučemilović, Iris; Žuvela, Gorki; Bogdanić, Peruško; Ivančić, Nina; Jelavić, Dalibor; Lapuh, Željko; Rašić, Ante; Lapuh, Željko; Rončević, Igor.
73/75(064)(085)
TM-00099

STAHOV, Ljubomir
Ljubomir Stahov : Galerija Forum, Zagreb, 21.10 - 9.11.1986. / [predgovor = preface Tonko Maroević ; prijevod na engleski = translation into English Vladimir Ivir ; urednik kataloga = catalogue editor Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum, 1987. ([Zagreb] : "Krešimir Štefanović]). - [8] str. : ilustr. ; 24 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Om. nasl. - Nakl. 500 primj. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. [10-12].
73/76(064)(0850
TM-00100

ŠIMAT Banov, Ive
Robert Frangeš Mihanović : prilog povijesti modernoga hrvatskoga kiparstva / Ive Šimat Banov ; [prijevod na engleski Višnja Kabalin-Borenić ; fotografije Goran Vranić ... et al.]. - Zagreb : Art studio Azinović, 2005. (Zagreb : Art studio Azinović). - 414 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 22 cm. - (Biblioteka Oko i duh. Spisi o likovnoj umjetnosti.)
Str. 403-405: Robert Frangeš-Mihanović u svjetlu ove studije / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 407. - Bibliografija: str. 379-401. - Imensko kazalo.
ISBN 9536271265
73Frangeš-Mihanović, R.
TM-00101

TISUĆU godina hrvatske skulpture = Thousand years of Croatian sculpture : Muzejsko-galerijski centar, Muzejski prostor, Zagreb, ožujak-lipanj 1991. / [fotografije Živko Bačić ... [et al.] ; urednik Igor Fisković]. - Zagreb : MGC, 1991. (Velika Gorica : Naša djeca). - 127 str. : ilustr. ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Igor Fisković, Nikola Jakšić, Joško Belamarić, Ivan Matejčić, Doris Baričević, Radoslav Tomić, Tonko Maroević, Ivo Lentić. - Str. 9: Uvod / Ante Sorić. - Tumač kratica: str. 125.
73(497.5)(091)
TM-00102

TISUĆU godina hrvatskog kiparstva / urednik Igor Fisković ; [prijevod [sažetaka na engleski jezik] Vera Andrassy, Graham McMaster ; fotografije Živko Bačić... [et al.]. - Zagreb : Muzejsko galerijski centar, 1997. ([Zagreb] : Tiskara Puljko). - 373 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm. - (Exegi monumentum : znanstvena izdanja ; 4)
Mekani uvez. - Nakl. 1500 primj. - Zastupljeni autori: Cvito Fisković, Nikola Jakšić, Joško Belamarić, Igor Fisković, Doris Baričević, Radoslav Tomić, Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 361-368. - Kazalo osoba i mjesta. - Summaries.
ISBN 9536100142
73(497.5)(091)
TM-00103

TISUĆU godina hrvatskog kiparstva / urednik Igor Fisković ; [prijevod [sažetaka na engleski jezik] Vera Andrassy, Graham McMaster ; fotografije Živko Bačić... [et al.]. - Zagreb : Muzejsko galerijski centar, 1997. ([Zagreb] : Tiskara Puljko). - 373 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm. - (Exegi monumentum : znanstvena izdanja ; 4)
Tvrdi uvez. - Nakl. 1500 primj. - Zastupljeni autori: Cvito Fisković, Nikola Jakšić, Joško Belamarić, Igor Fisković, Doris Baričević, Radoslav Tomić, Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 361-368. - Kazalo osoba i mjesta. - Summaries.
ISBN 9536100142
73(497.5)(091)
TM-00104

TRIENNALE hrvatskog kiparstva (6 ; 1997 ; Zagreb)
Šesti triennale hrvatskog kiparstva, Zagreb, 24. 10. do 24. 12. 1997. = The Sixth Triennial of Croatian Sculpture, Zagreb, 24. 10. do 24. 12. 1997. / [predgovori, introductory texts Tonko Maroević... [et al.] ; prijevod, translation Sanja Vrhovec-Vučemilović ; fotografije, photographs Fedor Vučemilović ; glavni urednik, chief editor Miroslav Begović]. - Zagreb : Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1997. (Zagreb : Tisak Trebotić). - 180 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Ostali zastupljeni autori predgovora: Vesna Mažuran-Subotić, Lida Roje-Depolo, Mirjana Sakač. - Životopisi umjetnika uz tekst. - Nakl. 1000 primj. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Predgovor = Foreword: str. 9-17.
ISBN 9531542031
73(497.5)
(497.5)
"199"
(083.824)
TM-00105

TROGRLIĆ, Dražen
Dražen Trogrlić: Skulpture = Sculptures : Salon Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec, 24. II. - 24. III. 2001. / [fotografije = photographs Zdravko Turkulin, Davorin Vujčić ; prijevod = translation Silva Tomanić Kiš ; urednik = editor Božidar Pejković]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Klanjec : Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, 2001. (Zagreb : Kratis). - 32 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Katalog izložbe. - Nakl. 1000 primj. - Zastupljeni autori tekstova: Božidar Pejković, Tonko Maroević.
ISBN 9536448424
73Trogrlić, D.(064)
TM-00106

ŽIVOT umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja = magazine for contemporary visual arts / [glavna i odgovorna urednica Sandra Križić Roban]. - Zagreb : Matica hrvatska, 1966- . - 1973- Zagreb : Institut za povijest umjetnosti. - sv. : ilustr. ; 26 cm.
1966,br.1 podnasl.: časopis za pitanja likovne kulture; od 1966,br.2: časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti; od god.34(2000): časopis za suvremena likovna zbivanja; od 2019,br.105 : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi. - Od 2019, br.105 usp. podnasl.: journal for modern and contemporary art and architecture. - Od 1966. urednik: Božidar Gagro; od 1971: Žarko Domljan; od 1978: Željka Čorak; od 1987: Tonko Marojević; od 1989: Zvonko Maković; od 1992-god.33(1999): Darja Radović Mahečić; od god.34(2000): od 2018: Ivana Mance. - Od 1966. izdavač: Matica hrvatska; od 1973: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu; od 1978: Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti; od 1980: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (Centar za povijesne znanosti), Odjel za povijest umjetnosti; od 1988-1991: Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Institut za povijest umjetnosti). - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Summaries.
ISSN 0514-77940514-7794 0524-7794 (pogrešan)30
73/76
(051)
TM-00107

Vidi br.: TM-00267

Vidi br.: TM-00093

Vidi br.: TM-00151

Vidi br.: TM-00091

Vidi br.: TM-00657

Vidi br.: TM-00144

Vidi br.: TM-00193

Vidi br.: TM-00031

Vidi br.: TM-00278

Vidi br.: TM-00094

Vidi br.: TM-00230

Vidi br.: TM-00069

Vidi br.: TM-00232

Vidi br.: TM-00125

74   Crtanje. Primijenjena umjetnost i umjetnički obrt

ANGELI Radovani, Frano Branko
Frano Branko Angeli Radovani : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 3. travnja do 30. travnja 1984. / [predgovor, biografija i izbor iz bibliografije Tonko Maroević ; fotografije Nenad Gattin, Branimir Baković ; urednik Vladimir Maleković]. - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, [1984] (Zagreb : Liber). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 600 primj. - Predgovor: str. [3-4, 6, 8]. - Bio-bibliografski podaci: str. [20]. - Bibliografija: str. [21].
741.5Angeli Radovani, F. B.(064)
TM-00108

KUDUZ, Ante
Ante Kuduz : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 24. 1 - 16. 2. 1984. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Vera Balen-Heidl ; fotografije Mitja Koman ; urednik kataloga Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum Centra za kulturu i informacije, [1984] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [8] str. : ilustr. ; 24 cm.
Om. nasl. - Usporedo hrv. tekst i engl. prijevod. - Slika umjetnika. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [1-2]. - Bio-bibliografski podaci: str. [3-4].
74(064)(085)=862=20
TM-00109

KUMAN, Ante
Ante Kuman : grafike i crteži : Galerija Ulrich, Zagreb, 26. 6 - 15. 7. 1986. / [predgovor u katalogu Tonko Maroević ; autor fotografija Vjekoslav Urukalović ; dokumentacija Marin Buzolić-Dundić i Tonko Maroević]. - Zagreb : Likum, [1986] ([Zagreb] : Zadružna štampa). - [24] str. : ilustr. ; 22 cm.
Nakl. 400 primj. - Predgovor: str. [3-6]. - Bio-bibliografski podaci: str. [6-8].
74+76](064)(085)
76+74](064)(085)
TM-00110

LACKOVIĆ Croata, Ivan
Ivan Lacković Croata : magma mater / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod = english translation by Janko Paravić (text), Vladimir Ivir (biography) ; fotografije = photographs Stanko Vrtovec]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1987. (Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1987.). - 227 str., [4] originalna crteža tušem i akvarelom, [4] graf.lista u tehnici bakropisa : ilustr. pretežno u bojama ; 26.5 cm. - (Biblioteka Prizma ; knj.6)
Nakl. 1000 primj. - Bio-bibliografski podaci o I.Lackovićui Croati i T.Maroeviću. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Knjiga uložena u zaštitne korice. - Bibliografija: str. 160-226.
74Lacković Croata, I.
75Lacković Croata, I.
76Lacković Croata, I.
TM-00111

MAROEVIĆ, Tonko
Crteži Ratka Petrića / Tonko Maroević.
Crtežima R. Petrića ilustriran ovaj br. časopisa.
74Petrić, R.
(084.11)
TM-00112

PALAZZO dei Diamanti Ferrara = izbor djela iz kolekcije : Umjetnički paviljon, Zagreb, 13.VI - 5.VII 1985. / [redakcija kataloga, prijevod i uvod Tonko Maroević ; predgovor Franco Farina]. - Zagreb : [Umjetnčki paviljon : Talijanski kulturni centar], 1985. (Zagreb : Krešimir Štefanović). - [20] str. : ilustr. ; 25 cm.
Nakl. 500 primj.
74/76(064)(085)(100)
TM-00113

POPOVIĆ, Dimitrije, slikar
Dimitrije Popović : crteži = drawings = zeichnungen = dessins / [tekstovi Josip Depolo, Tonko Maroević, Veselko Tenžera ; English translation Vladimir Ivir ; Deutsche ubersetzung Charlotte Ivir ; traduction en francais Vera Simonin ; bibliografija Božo Biškupić ; fotografije Slaven Fischer]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1980. ([Zagreb] : Liber). - 136 str. : ilustr. ; 27 cm.
Nakl. 1000 primj., prvih deset primjeraka uvezano je u kožu i označeno strojnom numeracijom (1-10).
74Popović, D.
TM-00114

POPOVIĆ, Dimitrije, slikar
Dimitrije Popović : crteži = drawings = zeichnungen = dessins / [tekstovi Josip Depolo, Tonko Maroević, Veselko Tenžera ; English translation Vladimir Ivir ; Deutsche ubersetzung Charlotte Ivir ; traduction en francais Vera Simonin ; bibliografija Božo Biškupić ; fotografije Slaven Fischer]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1980. ([Zagreb] : Liber). - 136 str. : ilustr. ; 27 cm.
Nakl. 1000 primj., prvih deset primjeraka uvezano je u kožu i označeno strojnom numeracijom (1-10). - Bio-bibliografski podaci: str. 125-135. - Bibliografija: str. 119-123.
74Popović, D.
TM-00115

SIROTIĆ, Zlatko, slikar
Zlatko Sirotić : grafike i crteži : [Galerija Moša Pijade, Zagreb, 21. veljače do 11. ožujka 1985. [i] Zavičajni muzej, Buzet, 24. svibnja do 12. lipnja 1985] / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Svjetlana Kuzmek ; fotografije Eduard Miholić ; dizajn kataloga Danijel Popović]. - Zagreb : Radničko i narodno sveučilište Moša Pijade, Centar za kulturu, Galerija Moša Pijade, [1985] (Zagreb : Zvonko Kerš). - [24] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 22 x 24 cm.
Om. nasl. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Slika umjetnika. - Nakl. 800 primj. - Predgovor: str. [3-4]. - Biografski podaci: str. [2]. - Bibliografija: str. [22-23].
74+76](064)(085)=862=20
76+74](064)(085)=862=20
TM-00116

VOLJEVICA, Ico
Grga : svakodnevno 50 godina / Ico Voljevica ; [tekstovi Dražen Matošec, Tonko Maroević]. - Zagreb : HUNA, 2004. (Zagreb : Frigelj offset). - 273 str. : ilustr. ; 20 X 29 cm.
Karikature. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz CIP zapisa. - Nakl. 2000 primj. - Autorova slika na omotu. - Životopis: str. 270-273.
ISBN 9539948800
741.5(497.5)"19"
TM-00117

75   Slikarstvo

ALIGI Sassu : Božanstvena komedija = La divina commedia : MGC Klovićevi dvori, 10. ožujka - 29. ožujka 1998. / [predgovor Božo Biškupić ; uvodnik Tonko Maroević]. - Zagreb : MGC Klovićevi dvori [etc.], 1998. - 20 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku.
ISBN 9536100436
75Sassu, A.(064)
TM-00118

BARETIĆ, Biserka
Biserka Baretić : gvaševi : Galerija Društveni dom Trešnjevka, Zagreb, 23.12. '82 - 12.1. '83. / [organizator Društveni dom Trešnjevka ; predgovor Tonko Maroević ; fotografije Krešimir Tadić ; oprema kataloga Roko Bolanča ; urednik kataloga Vido Horjan]. - [Zagreb : Društveni dom Trešnjevka, 1982] (Zagreb : Zadružna štampa). - [16] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
Nakl. 300 primj. - Predgovor: str. [3-4]. - Biobibliografski podaci: str. [15].
75(064)(085)
TM-00119

BARETIĆ, Biserka
Biserka Baretić : ulja, gvaševi, crteži, grafike = oil and gouache paintings, drawings and graphics / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod = English translation by Janko Paravić ; bibliografija = bibliography by Sibila Petlevski ; fotografije = photographs by Krešo Tadić ; likovno oblikovanje = layout Alfred Pal]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1990. (Zagreb : Liber). - 167 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Grafičke zbirke = Graphic Collections Library / Nacionalna i sveučilišna biblioteka ; knj. 10)
Bibliografija: str. 166-167.
ISBN 867237021X
75Baretić, B.(064)
76Baretić, B.(064)
TM-00120

BARETIĆ, Biserka
Biserka Baretić : ulja, gvaševi, crteži, grafike = oil and gouache paintings, drawings and graphics / Tonko Maroević ; [prijevod = English translation by Janko Paravić ; bibliografija = bibliography Sibila Petlevski ; fotografije = photographs Krešo Tadić ; likovno oblikovanje = layout Alfred Pal]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1990. (Zagreb : Sveučilišna naklada Liber). - 167 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Grafičke zbirke = Graphic Collections Library / Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb ; knj. 10)
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Bibliografija: str. 166-167.
ISBN 867237021X
75Baretić, B.
76Baretić, B.
75.071(497.13)"19"
TM-00121

BARETIĆ, Biserka
Biserka Baretić : izložba slika : Galerija Sebastian, Beograd, 28. 5 - 23. 6. 1987. / [fotografija Krešimir Tadić, Nino Vranić ; urednik kataloga Jadranka Nikolić]. - Dubrovnik : Atlas, Sebastian, 1987. (Zagreb : Vjesnik). - [10] str. : ilustr. ; 24 cm.
Slika umjetnice. - Tekst i na unut. str. 1. om. lista. - Nakl. 400 primj. - Str. [2-3]: Predgovor / Tonko Maroević. - Bio-bibliografski podaci.
75(064)(085)
TM-00122

BARETIĆ, Biserka
Biserka Baretić : ulja, gvaševi, crteži, grafike = oil and gouache paintings, drawings and graphics / Tonko Maroević ; [prijevod = English translation by Janko Paravić ; bibliografija = bibliography Sibila Petlevski ; fotografije = photographs Krešo Tadić ; likovno oblikovanje = layout Alfred Pal]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1989. - 167 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Grafičke zbirke = Graphic Collections Library / Nacionalna i sveučilišna biblioteka ; knj. 10)
Bibliografija: str. 166-167.
ISBN 867237021X
75Baretić, B.
76Baretić, B.
75.071(497.5)"19"
TM-00123

BOTTERI-DINI, Josip
Josip Botteri Dini: Promišljanja baštine : Umjetnički paviljon "Juraj Šporer",Opatija, 16. III.-14. IV. 2006. / [predgovor Tonko Maroević]. - Opatija : Festival Opatija, 2006. (Rijeka : Zambelli). - 12 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 300 primj. - Slika autora i bilješka o njemu: str. [10 - 11].
ISBN 9537275019
75Botteri-Dini, J.(083.824)
TM-00124

BOUREK, Zlatko
Mostovi i čiklovi na Dravi : slike i skulpture 1960.-2002. = Bridges and boats on the Drava : paintings and sculptures 1960-2002 = Die Bruecken und Boote auf der Drau : Bilder und Skulpturen 1960-2002 : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 5. 12. 2002. - 19. 1. 2003. / [Zlatko] Bourek ; [predgovor i katalog djela Tonko Maroević ; fotografije Darko Bavoljak ; prijevod na engleski Graham McMaster, njemački Tamara Marčetić ; urednik Radovan Vuković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2002. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 78 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst na hrv., engl. i njem. jeziku. - Katalog izložbe. - Autorove slike. - Nakl. 500 primj.
ISBN 9536890070
75Bourek, Z.(064)
73Bourek, Z.(064)
TM-00125

BRATANIĆ, Jakov
Jakov Bratanić / [tekst, izbor crteža i slika] Tonko Maroević ; [prijevod na engleski Theresa Alt, Wayles Browne ; fotografije Siniša Uštulica]. - Zagreb : Naklada Zadro, 2005. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 144 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. 135. - Bibliografija: str. 141-142.
ISBN 9531820643
75Bratanić, J.
TM-00126

BRATANIĆ, Jakov
Ciklusi Baština i Requiem : Umjetnički paviljon, Zagreb, rujan 1996. / Jakov Bratanić ; [predgovor, izbor izložaka, katalog djela, izbor iz bibliografije Tonko Maroević ; fotografije Krešo Tadić ; urednik Lea Ukrainčik]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 1996. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 54 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
Autorova slika. - Nakl. 300 primj. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. 50-54.
75Bratanić, J.(064)
TM-00127

BRGULJAN, Željko
Željko Brguljan: Pariške scene = Scenes parisienne : Galerija Juraj Klović, Rijeka, 23. - 30. IX. 2000., Izložbeni salon Ljudevit Šestić, Karlovac, 5. - 20. X. 2000., Mediatheque de L'institut francais, Zagreb, 23. XI. - 13. XII. 2000. / predgovor = avant-propos Tonko Maroević ; [prijevod na francuski = traduction francaise Evaine Le Calve-Ivičević ; fotografije = photographies Stanko Vrtovec ; urednik kataloga = redacteur du catalogue Željko Brguljan, Nada Eleta]. - Karlovac : Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, 2000. (Zagreb : Offset Krebeg). - [12] str. : ilustr. u bojama ; 19 x 22 cm.
Tekst na hrv. i franc. jeziku. - Autorova slika. - Nakl. 700 primj.
ISBN 9536829029
75Brguljan, Ž.(064)
TM-00128

BUĆAN, Boris, likovni umjetnik
Boris Bućan : Galerija Forum, Zagreb, 16. siječnja - 2. veljače 2002. / [fotografije Dražen Kalenić ; urednik kataloga Milan Bešlić]. - Zagreb : Kulturno informativni centar, 2002. ([Zagreb] : Art studio Azinović). - [12] str. : ilustr. u boji ; 30 cm.
Om. nasl. - Nakl. 300 primj. - Na poleđini nasl. lista: Portretni vijenac / Tonko Maroević.
75Bućan, B.(064)
TM-00129

CAR, Bogumil
Bogumil Car : ratni ciklus 1914. - 1918. : iz zbirke dr. Josipa Kovačića : Galerija Koprivnica, 30. 1. - 13. 2. 1992. / [urednik kataloga Gordana Kovačić ; predgovor Tonko Maroević]. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1992. ([s.l.] : Matis). - [8] str. : ilustr. ; 24 cm.
Om. nasl. - Str. [6]: Biografija / Aleksandra Nučić-Gudelj. - Str. 7-8]: Bibliografija / Josip Kovačić.
75Car, B.(064)
TM-00130

CONTEMPORARY Croatian drawing : [Bratislava, National Cultural Centre = Narodne osvetove centrum, 20 July – 15 August 2007] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2007. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Nives Kavurić Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Kesser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravko Rakoci, Gordana Kovačić. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789536240661
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00131

CONTEMPORARY Croatian drawing : [City Hall, Hong Kong, August 16 - August 31, 2005 / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. (Zagreb : KRATIS). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesiak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrag, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić.
ISBN 9536240416
75(497.5)"19"(064)
TM-00132

CONTEMPORARY Croatian drawing : [Farmleigh Gallery, Castleknock, Dublin, 13 July - 13 August 2006] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2006. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kaulzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić.
ISBN 9536240483
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00133

CONTEMPORARY Croatian drawing : [Galeria Kombetare e Arteve, Tirana, 05 - 29 October 2006] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2006. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri-Dini, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9536240580
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00134

CONTEMPORARY Croatian drawing : [Mestna galerija Ljubljana, Slovenia, 30 January - 26 February 2006] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Zastupljeni autori: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesiak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić. - Katalog izložbe.
ISBN 9536240416 (pogrešan)
75(497.5)"19"(064)
TM-00135

CONTEMPORARY Croatian drawing : [National Art Gallery, Sofija, 29. May – 24. June 2007.] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2007. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri-Dini, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789536240654
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00136

CONTEMPORARY Croatian drawing : [National Cultural Center El Borg - Opera House, Cairo, 16. - 26. April 2005] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Zastupljeni autori: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesiak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić. - Katalog izložbe.
ISBN 953624036X
75(497.5)"19"(064)
TM-00137

CONTEMPORARY Croatian drawing : [National Museum of China, Beijing, 26. 5. - 9. 6. 2005., Shanghai Art Gallery, Shanghai, 26. 6. - 3. 7. 2005., Guandong Museum of Art, Gongzhou (kanton), 6. 7. - 17. 7. 2005., City Hall, Hong Kong, 15. 8. - 1. 9. 2005.] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesiak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bučan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić.
ISBN 9536240386
75(497.5)"19"(064)
TM-00138

CONTEMPORARY Croatian drawing : [Palais Porcia, Vienna, 2 - 31 March 2006] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesiak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić.
ISBN 9536240416 (pogrešan)
75(497.5)"19"(064)
TM-00139

CONTEMPORARY Croatian drawing : [Pretoria Art Museum, Pretoria, 10 December 2008 – 26 January 2009 [and] Museum Africa, Johannesburg, 4 February 2009 - 1 March 2009] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2008. (Zagreb : Kratis). - 167 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri-Dini, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Renato Percan, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Vladimir Blažanović, Davorin Radić, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Ante Kuduz, Marcel Bačić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalobor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Dino Trtovac, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Zdenka Pozaić, Igor Rončević, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić, Duje Jurić, Željko Kipke,. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789536240944
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00140

CONTEMPORARY Croatian drawing : [The Hague's City Hall, Stichting Atrium Den Haag, 13 June - 02 July 2006] / [preface Božo Biškupić, Tonko Maroević ; photography Vid Barac ; English translation Vera Andrassy]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2006. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Nives Kavurić Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravla Rakoci, Gordana Kovačić. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9536240491
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00141

CVEK-JORDAN, Dragica
Dragica Cvek-Jordan / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod, English translation by Janko Paravić ; fotografije, photographs Feđa Fatičić, Nino Vranić, Stanko Vrtovec ; urednik, editor Boži Biškupić]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1987. ([Zagreb] : Liber). - 167 str., [4] akvarela, [4] graf.lista u tehnici litografije : ilustr. (pretežno u bojama) ; 27 cm. - (Biblioteka Prizma ; knj. 4 = vol. 4)
Om. stv. nasl.: D. C. J. - Nakl. 1000 primj. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bio-bibliografski podaci o D. Cvek-Jordan i T. Marojeviću. - Knjiga uložena u zaštitnu kutiju. - Bibliografija: str. 153-166.
75Cvek-Jordan, D.
TM-00142

CVEK-JORDAN, Dragica
Dragica Cvek Jordan : Galerija Mona Lisa, Zagreb, 4.-27. listopada 2006. / predgovor Giorgio Segato ; razgovor i životopis Milan Bešlić ; [prijevod s talijanskog Tonko Maroević, njemački prijevod Tamara Marčetić ; fotografije Stanko Vrtovec, Nino Vranić, Martin Henc]. - Zagreb : Galerija Mona Lisa, 2006. ([Zagreb] : Kratis). - 119 str. : ilustr. (pretežno bojama) ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv., tal. i njem. jeziku. - Slike autorice. - Nakl. 500 primj. - Stišane bjeline = Silenziosi candori = Stilles Weiss: str. 8-23. - Biografija: str. [112-113].
ISBN 953735203X
75Cvek-Jordan, D.(083.824)
TM-00143

ČULAR, Zlatko
Zlatko Čular : Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica / [autor izložbe i kataloga Nikola Drempetić Hrčić ; autori teksta Ive Šimat Banov, Tonko Maroević]. - Gornja Stubica : Muzej Hrvatskog zagorja, 2008. ([Zagreb] : Kratis). - [24] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Nakl. 200 primj. - Bilješka o autoru: str. [23].
ISBN 9789532650358
75Čular, Z.(083.824)
73Čular, Z.(083.824)
TM-00144

DALÍ, Salvador
Salvador Dali : Galerija Mona Lisa, Travanj = Abril 2008 / [predgovori] Tonko Maroević, Giorgio Segato ; [životopis, biografia Anna Valldeperas Prats ; španjolski prijevod, traduccion del espanol, traduccion al espan, traduccion del ingles Sandra Weitner]. - Zagreb : Galerija Mona Lisa, 2008. ([Zagreb] : Kratis). - 111 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Slika autora. - Tekstovi na hrv., španj. i tal. jeziku. - Dalijeva pljuska i laska ukusu = La bofetada y la lisonja de Dali al gusto publico: str. 10-13. - Mit 20. stoljeća = El mito del siglo XX = Un mito del XX secolo: str. 14-29. - Životopis ; Biografia: str. 101-107.
ISBN 9789537352080
75Dali, S.(083.824)
TM-00145

DEMOVIĆ, Mijo
Mijo Demović : izložba slika : Galerija Sebastian, Dubrovnik, 1. 9 - 30. 9. 1988. / [fotografija Martin Jarić]. - Dubrovnik : Atlas, putnička agencija, JUR Sebastian, 1988. (Zagreb : Vjesnik). - [10] str. : ilustr. ; 24 cm.
Nakl. 400 primj. - Str. [2-4]: Predgovor / Tonko Maroević. - Biografija: str. [2]. - Bio-bibliografski podaci: str. [5, 9].
75(064)(085)
TM-00146

DETONI, Marijan
Marijan Detoni : povodom 101. godišnjice rođenja : (izbor radova) : Likovna galerija, Križevci, 20. travnja - 7. svibnja 2006. / [autori tekstova Tonko Maroević, Marijan Špoljar ; fotografije Zoran Homen]. - Križevci : Gradski muzej, 2006. (Križevci : Kasper). - [28] str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Nakl. 300 primj. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. [24-25].
75Detoni, M.(083.824)
76Detoni, M.(083.824)
TM-00147

DIBUJO Contemporaneo Croata : [Centro Cultural Cortijo Miraflores, Marbella, 3 - 31 Octubre 2007] / [prefacio Božo Biškupić, Tonko Maroević ; fotografia Vid Barac ; traduccion espanola Nikolina Židek]. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2007. (Zagreb : Kratis). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri-Dini, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789536240692
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00148

DIBUJO contemporaneo Croata : [Centro de Expresiones Contemporáneas, Rosario, 5 - 23 Marzo 2008, Museo Histórico Cabildo, Cordoba, 1- 18 Abril 2008, Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes, Buenos Aires, 8 - 31 Mayo 2008, Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, 19 Julio – 10 Agosto 2008] / [prefacio Božo Biškupić, Tonko Maroević ; fotografia Vid Barac ; traduccion espanola Nikolina Židek ; para el editor Božo Biškupić]. - Zagreb : Ministerio de Cultura de la Republica de Croacia, 2008. (Zagreb : Kratis). - 167 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni umjetnici: Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Lesjak, Zlatko Bourek, Antun Babić, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Trumbetaš, Vasko Lipovac, Josip Botteri-Dini, Dimitrije Popović, Matko Vekić, Renato Percan, Ivan Lovrenčić, Zlatko Kauzlarić-Atač, Hrvoje Šercar, Antun Boris Švaljek, Otto Reisinger, Joško Marušić, Vojo Radoičić, Munir Vejzović, Zoltan Novak, Josip Zanki, Vladimir Blažanović, Davorin Radić, Đuro Seder, Zlatko Keser, Kažimir Hraste, Bane Milenković, Ivica Šiško, Tomislav Buntak, Josip Škerlj, Paulina Jazvić, Željko Lapuh, Slaven Macolić, Ante Kuduz, Marcel Bačić, Edo Murtić, Biserka Baretić, Dubravka Babić, Maja S. Franković, Dalibor Jelavić, Nevenka Arbanas, Mauro Stipanov, Dubravko Adamović, Vladimir Meglić, Robert Šimrak, Dino Trtovac, Boris Bućan, Miroslav Šutej, Boris Demur, Gorki Žuvela, Eugen Kokot, Vesna Pavlaković, Mirjana Vodopija, Tihomir Lončar, Vlado Martek, Viktor Daldon, Zdenka Pozaić, Igor Rončević, Ivan Kožarić, Zlatan Vrkljan, Ana Kadoić, Ivana Franke, Ljubomir Stahov, Hamo Čavrk, Nikola Koydl, Gordana Bakić, Dubravka Rakoci, Gordana Kovačić, Duje Jurić, Željko Kipke. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789536240852
75(497.5)"19"(083.824)
TM-00149

DRUTTER, Ina
Ina Drutter : retrospektivna izložba : Galerija Milan i Ivo Steiner, Zagreb, 17.2. - 26.3. 2008. / [predgovor Tonko Maroević ; urednica kataloga Vedrana Kršinić]. - Zagreb : Židovska općina Zagreb, 2008. (Zagreb : Denona). - 31 str. : ilustr. ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Slike autorice. - Nakl. 250 primj. - Mali formati velike težine : str. 1-5. - Životopis: str. 23. - Bibliografija: str. [32].
ISBN 9789536800100
75Drutter, I.(083.824)
TM-00150

DUBROVAČKI likovni trenutak : slikarstvo i kiparstvo (2) : Umjetnička galerija, Dubrovnik, 21. XII. 2008. - 5. II. 2009. / [urednik i predgovor Antun Maračić ; predgovor Tonko Maroević ; prijevod Graham Mc Master ; fotografije Maro Krile]. - Dubrovnik : Umjetnička galerija, 2009. (Zagreb : Kerschoffset). - 42 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Zastupljeni autori: Katarina Alamat Kusijanović, Niko Ančić, Miljenko Abđelić, Joško Baica, Gordana Bajurin, Anamarija Bezek, Antonio Blašković, Sanja Brković, Dorinda Bulić Čotić, Luka Capor, Viktor Daldon, Ivo Daničić, Ivo Gatačkić, Ivana Gjaja Handabaka, Ivo Grbić, Tina Gverović, Vulko Hajdić, Frano Haklička, Aida Hebib, Asim Hebib, Tomislav Ivanišin, Stanko Ivanković, Josip Ivanović, Stijepo Jukić, Maja Kovačević, Katija Kovačić Karamatić, Lena Kramarić, Ana-Marija Kriste, Maro Kriste, Neda Kuzek, Jagoda Lasić, Iris Lobaš Kukavičić, Dubravka Lošić, Davor Lucianović, Marijana Lučić, Kasja Mijatović-Uhlik, Berta Miloš, Romana Milutin Fabris, Ivan Mladošić, Ivo Mladošić, Eduard Petrić, Martina Poša, Špiro Radoničić, Jelena Raguž, Miranda Rako Kuzmanić, Dubravka Rathman, Ian Simonić, Ante Skaramuca, Ivan Skvrce, Tonko Smokvina, Željko Sušić, Maro Šehović, Viktor Šerbu, Nikolina Šmunović, Miho Šiša Konavljanin, Josip Škerlj, Josip Trostmann, Ivona Vlašić, Petrunjela Vuković, Anabel Zanze, Nada Zec Ivanović. - Nakl. 500 primj. - Bilješke o autorima uz tekst.
ISBN 9789537271091
75(497.5Dubrovnik)"200"(083.824)
73(497.5Dubrovnik)"200"(083.824)
TM-00151

DUPAROVA, Emilija
Emilija Duparova: Bilo u prostoru plave = Pulsating inside the blue = Pulsazioni nello spazio del blu : slika i prostor : painting and space = pitture e spazio : Galerija Kortil, Rijeka [i] Salon "Galić", Split, 1999. / [predgovor = foreword = prefazione Tonko Maroević ; prijevod na engleski = English translation Vanda Podgoršek, prijevod na talijanski = traduzione in italiano Margherita Gilić ; fotografije = photographs = fotografie Istog Žorž]. - [S. l. : s. n.], 2002. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 23 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv., engl. i tal. jeziku. - Slika autorice. - Nakl. 500 primj. - Točan datum održavanja izložbi neutvrđen.
75Duparova, E.(064)
TM-00152

ETEROVIĆ, Joško
Joško Eterović : izložba slika i objekata : Galerija Sebastian, Beograd, 14. 1 - 8. 2. 1988. / [fotografija Stanko Vrtovec ; dokumentacija Vlado Bužančić ; urednik kataloga Jadranka Nikolić]. - Dubrovnik : Atlas - Putnička agencija, JUR Sebastian, 1988. (Zagreb : Vjesnik). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm.
Slika umjetnika. - Nakl. 400 primj. - Str. [3]: Predgovor / Tonko Maroević. - Biografija: str. [2]. - Bibliografski podaci.
75+73](064)(085)
TM-00153

GLUMAC, Boris
Boris Glumac: slike : Galerija Klovićevi dvori, Gradec, Zagreb, 20. VI. - 15. VII. 2001. - [S. l. : s. n.], 2001. ([s. l. : s. n.]). - 52 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Str. 4: [Predgovor] / Ive Šimat Banov. - Str. 5: [Predgovor] / Tonko Maroević.
75Glumac, B.(064)
TM-00154

GLUMAC, Sergije
Dubrovnik : 50 skica / [crteži = drawings] Sergije Glumac ; tekstovi = texts Luko Paljetak, Tonko Maroević ; [prijevod = translated by Graham MacMaster]. - Zagreb : Naklada Ex libris, 2001. (Zagreb : Targa). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9536310015
75Glumac, S.
75.047(497.5Dubrovnik)"200"
TM-00155

GRUPO de los Tres / [fotografias Luka Mjeda ; traducciones Albertina Garcia Corveiras-Razum, Marita Mlinarić]. - [S. l. : s. n., 1994.] ([s. l. : s. n.]). - 235 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Prema predgovoru, knjiga je katalog izložbe održane u Centro cultural del conde duque u Madridu. - Datum održavanja izložbe neutvrđen. - Grupa trojice je zajednički pseudonim za slikare: Ljubo Babić, Jerolim Miše, Vladimir Becić. - Nakl. 10000 primj. - Zastupljeni autori tekstova: Jose Luis Morales y Marin, Zdenko Tonković, Jelena Uskoković, Tonko Maroević, Ljubo Babić, Igor Zidić.
ISBN 8488006152
75Babić, Lj.
75Miše, J.
75Becić, V.
TM-00156

IVANIŠEVIĆ, Latica
Latica Ivanišević : Galerija SC, [Zagreb, 18. XII. 1992. - 15. I. 1993.] / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Milica Milas-Bracović ; urednica kataloga Lilijana Domić]. - Zagreb : Studentski centar Sveučilišta, Galerija SC, 1992. (Zagreb : "Kolarić"). - [4] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
75Ivanišević, L.(064)
TM-00157

IZLOŽBA slika Antun Boris Švaljek (1996 ; Pula)
Izložba slika Antun Boris Švaljek, Galerija Vincent iz Kastva, Pula, rujan 1996. / [tekst kataloga] Tonko Maroević. - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 1996. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 16 str. : ilustr. ; 11 cm. - (Galerija Zagrebačke slavističke škole ; sezona 19, sv. 52)
Nakl. 200 primj.
75Švaljek, A. B.(064)
TM-00158

IZLOŽBA slika Kovač (1988 ; Samobor)
Kovač : izložba slika : [Samoborski muzej, 18. 11 - 8. 12. 1988] / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Zdenko Mihaljević]. - Samobor : Samoborski muzej, [1988] (Samobor : "A. G. Matoš"). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm.
Om. nasl. - Puno ime umjetnika: Zlatan Kovač. - Katalog izložbe. - Slika umjetnika. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [1]. - Bio-bibliografski podaci: str. [12].
75(064)(085)
TM-00159

IZLOŽBA slika Tomo Gusić (1999 ; Dubrovnik)
Izložba slika Tomo Gusić, Dubrovnik, Art Gallery Čimić, 15. 07. - 30. 09. 1999. / [autori teksta = tekst by Danijel Dragojević, Tonko Marojević ; prijevod = translated by Graham McMaster ; fotografija = photography Marko Ercegović]. - Dubrovnik : Art Gallery Čimić, 1999. (Zagreb : Targa). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Om. stv. nasl.: Gusić. - Tekst na hrv. i engl. jeziku.
75Gusić, T.(064)
TM-00160

JAKELIĆ, Petar
Petar Jakelić : [slike: Nebo, Zemlja / Galerija Josip Račić, Zagreb, 14.4 - 28.4. 1982] / [predgovor Tonko Maroević i Tonči Petrasov Marović ; fotografije P. [Pero] Dragičević]. - [Zagreb] : Arto, [1982] (Zagreb : Liber). - [8] str. : ilustr. ; 21 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Slika umjetnika. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [2]. - Bio-bibliografski podaci: str. [7].
75(064)(085)
TM-00161

JAKŠIĆ, Jasna
Yasna de Lourdes Fertilio Yakšić : Studio Galerije Forum, [Zagreb], 25. 3 - 15. 4. 1986. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Nada Orel, Stanko Vrtovec ; urednik kataloga Maja Hunjak]. - Zagreb : Galerija Forum Centra za kulturu i informacije, [1986] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [4] str. : ilustr. ; 24 cm.
Slika umjetnice. - Nakl. 400 primj. - Predgovor: str. [2]. - Bio-bibliografski podaci.
75(064)(085)
TM-00162

JELAVIĆ, Dalibor, slikar
Dalibor Jelavić : kaleidoskop i karusel / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod na engleski Graham McMaster ; fotografije Goran Vranić... et al.]. - Zagreb : Studio Rašić, 2001. ([Zagreb] : Skaner studio). - 62 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Autorova slika. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 953682602X
75Jelavić, D.
(083.824)
TM-00163

JELAVIĆ, Dalibor, slikar
Jelavić - The Space Theatre Big Bang : Zavod HAZU, Palača Milesi, 8-23. svibnja, 2006. : hommage a Ivo Šebalj / [tekst Tonko Maroević, Ive Šimat-Banov ; fotografije Goran Vranić]. - Split : Kulturna ustanova, Galerija Kula, 2006. (Split : Dalmacija papir). - 30 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 500 primj. - Slika autora i bio-bibliografija: str. 26-30.
ISBN 9539806062
75Jelavić, D.
(083.824)
TM-00164

JORDAN, Vasilije
Jordan / [tekst] Tonko Maroević ; predgovor = preface = Vorwort Giorgio Segato ; [prijevod Janko Paravić, Charlotte Ivir ; fotografije = photographs = Photographien Nino Vranić, Stanko Vrtovec]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1989. ([Zagreb] : Sveučilišna naklada Liber). - 239 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Prizma ; knj. 13)
Sadrži tekst na hrv., engl. i njem. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Bibliografija: str. 229-237.
ISBN 863990216X
75Jordan, V.
76Jordan, V.
TM-00165

JORDAN, Vasilije
Jordan / [tekst] Tonko Maroević ; prefazione = preface = Vorwort Giorgio Segatp ; traduzione italiano Smiljka Malinar ; traduzione inglese Janko Paravić ; traduzione tedesco Charlotte Ivir]. - Milano : Hefti edizioni, [1989] (Zagreb : Liber). - 239 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
Prijevod djela: Jordan. - Bilješka o piscu: str. 239. - Bibliografija: str. 229-237.
ISBN 8685933025
75Jordan, V.
TM-00166

JURIČIĆ, Fulvio
Fulvio Juričić / [autori ogleda] Gorka Ostojić-Cvajner, Tonko Maroević / [prijevod na talijanski Elis Barbalich Geromela, na engleski Majda Jurić ; bibliografija Branka Benčić ; fotografije Miro Ploj, Duško Marušić-Čiči]. - Pula : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, 2004. (Zagreb : Art studio Azinović). - 144 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst na hrv., engl. i tal. jeziku. - Autorova slika. - Nakl. 500 primj. - Bio-bibliografski podaci o F. Juričiću: str. 135-142.
ISBN 9537121038
75Juričić, F.
TM-00167

KAŠTELANČIĆ, Ante
Ante Kaštelančić : [likovna monografija] / [tekst] Tonko Maroević ; [fotografija Živko Bačić... [et al.] ; prijevod [teksta biografije] na engleski Katarina Hraste, talijanski Nicoletta Babić]. - Podstrana : Općinsko poglavarstvo ; Split : Umjetnička akademija, 2000. ([s. l.] : Tiskara Trebotić). - 208 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Slike autora. - Nakl. 2000 primj. - Bibliografija: str. 190-193.
ISBN 9536617080 (Umjetnička akademija)
75Kaštelančić, A.
TM-00168

KAUZLARIĆ-ATAČ, Zlatko
Homines dum sumus / Zlatko Kauzlarić Atač ; [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod Flora Turner, Eric Turner ; fotografije Đuro Greisbach... et al.]. - Zagreb : Art studio Azinović, [1996.] (Zagreb : Kerschoffset). - 101 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Autorove slike. - Bio-bibliografske bilješke o autoru : str. 90-94. - Bibliografija: str. 95-101.
ISBN 9536271141
75Kauzlarić-Atač, Z.
TM-00169

KAVURIĆ-KURTOVIĆ, Nives
Nives Kavurić Kurtović : 35 godina u službi osmog čula = 35 years in the service of the eight sence : Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, 19. V. - 20. VI. 1998. / [autori teksta = texts Ive Šimat Banov, Tonko Maroević ; prijevod na engleski = translated by Graham MacMaster ; fotografija photograph Damir Fabijanić ; urednik kataloga = editor of catalogue Ante Rašić]. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1998. ([Zagreb] : Mal-mat). - 154 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Slika autorice. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 953650801X
75Kavurić-Kurtović, N.(064)
TM-00170

KAVURIĆ-KURTOVIĆ, Nives
Nives KK / [tekst, text] Tonko Maroević ; Nives Kavurić-Kurtović ; [prijevod, translation Janko Paravić ; fotografije, photographs Branko Baković... [et al.] ; bibliografija, bibliography Mikica Maštrović ; urednik, editor Božo Biškupić]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1986. (Samobor : "Zagreb"). - 208 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Grafičke zbirke = Graphic Collections Library ; knj. 8)
Slika autora teksta i bilješka o njemu na omotu. - Slika autorice. - Nakl. 1000 primj. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Životopis: str. 187-188. - Bibliografija: str. 199-207.
75/76(497.13)"19"=862=20::929Kavurić-Kurtović, N.
TM-00171

KESER, Zlatko
Zlatko Keser : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 20. 1 - 8. 2. 1983. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Margarita Sveštarov ; fotografije Drago Šoštarić, Enes Midžić ; urednik kataloga Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum Centra za kulturu i informacije, [1983] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [8] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
Om. nasl. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Slika umjetnika. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [1-3]. - Biografski podaci: str. [4]. - Bio-bibliografski podaci: str. [8].
75Keser, Z.(064)
TM-00172

KIKI, John
The Carmina Burana experience : suvremena interpretacija utemeljena na srednjovjekovnom manuskriptu = a contemporary interpretation based on the medieval manuscript : MGC, Zagreb, 14. rujna - 15. listopada 1995. / slike = paintings by John Kiki ; poezija = poetry by Tonko Maroević ; [prijevod na engleski = English translation Nada Šoljan, na hrvatski = Croatian translation Sandra Pajić-Piljac]. - Zagreb : MGC Gradec ; London : Art esprit, 1995. ([Zagreb] : Tiskara Puljko). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Katalog izložbe. - Autorova slika. - Nakl. 1000 primj. - Biografija autora: str. 32.
ISBN 9536100053
75Kiki, J.(064)
886.2-1=20=862
TM-00173

KOPAČ, Slavko
Slavko Kopač : Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 22. 3 - 15. 4. 1984. / [predgovor Tonko Maroević, Jean Dubuffet ; prijevod na francuski Tanja Brodnjak ; urednik kataloga Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum Centra za kulturu i informacije, [1984] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [8] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
Om. nasl. - Tekst na hrv. i franc. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [1-3]. - Bio-bibliografski podaci: str. [4].
75Kopač, S.(064)
TM-00174

KOŽARIĆ, Ivan
Ivan Kožarić, Goran Štimac, Dražen Trogrlić : crteži : [Muzej Međimurja Čakovec, Izložbeni salon, 25. 11. - 11. 12. 2005.] / [predgovor Tonko Maroević ; urednik Ljubica Ramušćak]. - Čakovec : Muzej Međimurja, 2005. (Čakovec : Tiskara Horat). - [16] str. : ilustr. ; 31 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Nakl. 300 primj. - Lakoća crtežine: str. [1]. - Bilješke o umjetnicima uz radove.
ISBN 9536896109
75Kožarić, I.
75Štimac, G.
75Trogrlić, D.
(083.824)
TM-00175

KREŠIĆ, Mirna
Mirna Krešić: Slike : Galerija Galženica, Velika Gorica, 24.3.-14.4.1983. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Maša Ružička ; prijevod na francuski Maja Perić ; urednik kataloga Radovan Vuković]. - Velika Gorica : Narodno svuečilište "Juraj Kokot", Galerija Galženica, 1983. (Zagreb : Vjesnik). - [12] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm.
Tekst na hrv. i franc. jeziku. - Nakl. 300 primj. - Predgovor: str. [2], [4]. - Bio-bibliografski podaci o M. Krešić: str. [11-12].
75Krešić, M.(064)
TM-00176

LACKOVIĆ Croata, Ivan
Ivan Lacković Croata : magma mater / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod, English translation by Janko Paravić (text), Vladimir Ivir (biography) ; fotografije, photographs Stanko Vrtovec ; biografija i bibliografija, biography and bibliography Božo Biškupić]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1987. - 227 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Prizma ; knj.6)
Om. stv. nasl.: Lacković. - Usporedo hrv. tekst i engl. prijevod. - Bio-bibliografski podaci o autorima: str. 160-227.
75Lacković Croata, I.
TM-00177

LIČINA, Fedor
Fedor Ličina : mala retrospektiva : Galerijski prostor staroga grada Ozlja, svibanj - lipanj 2007. / [autor predgovora Tonko Maroević ; fotografije Goran Vranić ; urednik kataloga Ratko Janjić-Jobo]. - Ozalj : Zavičajni muzej, 2007. (Zagreb : Gipa). - 47 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Autorova slika i bilješka o njemu na omotu. - Nakl. 500 primj. - Stroge fuge i strasne simfonije: str. 3-5.
ISBN 9789536512201
75Ličina, F.(083.824)
TM-00178

LONČAR, Tihomir, slikar
Tihomir Lončar : Kulturna ustanova Galerija Kula, Split, prosinac 2007. / [autor predgovora Tonko Maroević ; fotografija Miro Martinić ; prijevod na engleski Radojka Krce ; urednik Stanko Mrduljaš]. - Split : Ustanova u kulturi Galerija Kula, 2007. (Split : Dalmacijapapir). - [56] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izožbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Autorova slika. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. [4-6], [46-48]. - Životopis ; Biography: str. [50].
ISBN 9789537412050
75Lončar, T.(083.824)
TM-00179

MAFFI, Ugo
Ugo Maffi : slike, crteži i grafike : MGC Gradec, Zagreb, 4. veljače - 24. veljače 1991. / [autori tekstova Dino Carles, Flavio Caroli, Tonko Maroević ; prijevod na hrvatski Iva Grgić]. - Milano : Hefti edizioni ; Zagreb : MGC, 1991. (Torino : Arti grafiche giacone). - [76] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst na hrv. i tal. jeziku. - Katalog izložbe. - Autorova slika. - Bio-bibliografski podaci o U. Maffiu: str. [61-72].
75Maffi, U.(064)
76Maffi, U.(064)
TM-00180

MARASOVIĆ, Nenad, slikar
Nenad Marasović : Galerija INA, Zagreb, od 24. 4. do 8. 5. 1992. / [urednik kataloga Ilijana Palčec]. - Zagreb : INA Trgovina, 1992. (Samobor : "A. G. Matoš"). - 1 presavitak (6 str.) : ilustr. ; 24 cm.
Autorova slika. - Nakl. 300 primj. - Str. [2]: Pogovor / Tonko Maroević. - Bio-bibliografski podaci: str. [3].
75Marasović, N.(064)
75.071(497.13)"19"
TM-00181

MARDEŠIĆ, Boris
Boris Mardešić / with an introduction by Tonko Maroević ; [translated by Sonja Bašić ; photographs by Roberto Caramaschi... et al.]. - [1. print.]. - Pula : Istarska naklada ; Zagreb : Spektar, 1987. (Čakovec : "Zrinski"). - 143 str. : pretežno ilustr. u bojama ; 31 cm.
Izv. stv. nasl.: Boris Mardešić. - Nakl. 3000 primj. - Izbor iz bibliografije o B. Mardešiću: str. 136-142.
75Mardešić, B.
TM-00182

MARDEŠIĆ, Boris
Boris Mardešić / di Tonko Maroević ; [traduttore Giacomo Scotti ; fotografie di Roberto Caramaschi... et al.]. - [1. ed.]. - Pula : Istarska naklada ; Zagreb : Spektar, 1987. (Čakovec : "Zrinski"). - 143 str. : pretežno ilustr. u bojama ; 31 cm.
Izv. stv. nasl.: Boris Mardešić. - Izbor iz bibliografije o B. Mardešiću: str. 136-141.
75Mardešić, B.
TM-00183

MAROEVIĆ, Tonko
Miranda Morić : iz rezervata, iz sjene / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Morić, M.
75.071(497.5)"19"
TM-00184

MAROEVIĆ, Tonko
Umjetnik plemić : Ferdinand Kulmer (1925.-1998.) / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Kulmer, F.
TM-00185

MAROEVIĆ, Tonko
Cjelovit i uvjerljiv likovni svijet / Tonko Maroević.
O likovnom stvaralaštvu M. Vejzovića.
75Vejzović, M.
TM-00186

MAROEVIĆ, Tonko
Postaje i stavovi Veniera Trevisana / Tonko Maroević. - Ilustr.
[Vidi i tekstove na str. 29-37, 39-45, 49-54].
75Trevisan, V.
TM-00187

MAROEVIĆ, Tonko
Otkrivenje po Keseru : (sedam pristupnih stavaka) / Tonko Maroević. - Ilustr.
[Vidi i napis N. Beroš na str. 6-8].
75Keser, Z.
TM-00188

MAROEVIĆ, Tonko
Ante Kuduz : Galerija Forum, 7-28.6.1993. : [osvrt] / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Kuduz, A.
75.071(497.5)"19"
TM-00189

MAROEVIĆ, Tonko
Boris Mardešić / tekst Tonko Maroević ; [prevodioci Sonja Bašić, Giacomo Scotti]. - [1. izd]. - Pula : Istarska naklada ; Zagreb : Spektar, 1987. (Čakovec : "Zrinski"). - 143 str. : pretežno ilustr. u bojama ; 31 cm.
Nakl. 3000 primj. - Izbor iz bibliografije o B. Mardešiću: str. 136-141.
75Mardešić, B.
TM-00190

MAROEVIĆ, Tonko
Munir Vejzović / Tonko Maroević, Biserka Rauter Plančić ; [fotografija, photographs Vidoslav Barac ... [et al.] ; prijevod na engleski, english translation Graham McMaster]. - Zagreb : Art magazin Kontura : Galerija Klovićevi dvori, 2009. (Zagreb : Printera). - 495 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Nakl. 1000 primj. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bilješka o autoru u opširnom tekst: str. 145-235. - Bibliografija. str. 473-477.
ISBN 9789536960156 (Kontura)
75Vejzović, M.
TM-00191

MAROEVIĆ, Tonko
Tercet iz Kastva : Branko Fučić: Vincent iz Kastva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb i IKD "Juraj Dobrila", Pazin, 1992. : [prikaz] / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Vincent iz Kastva
TM-00192

MAROEVIĆ, Tonko
Persona : (artis pars in partibus perifericis) / Tonko Maroević. - Ilustr.
Tematski blok: Lokalno, regionalno, nacionalno mjerilo u umjetnosti. - Predgovor istoimenoj izložbi, Venecija, 25.4.-9.6.1991.
75(497.5)"196/199"
73(497.5)"196/199"
TM-00193

MAROEVIĆ, Tonko
Nevenka Đorđević : (1899-1975) / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Đorđević, N.
TM-00194

MAROEVIĆ, Tonko
Pero Maruna : dobrodošlica u domovini / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Maruna, P.
75.071(460)"19"
TM-00195

MAROEVIĆ, Tonko
Rijeka i matični tok : izložba "Hrvatska moderna" u Modernoj galeriji u Rijeci / Tonko Maroević. - Ilustr.
75(497.13)"19"
75.036(497.13)
TM-00196

MAROEVIĆ, Tonko
Modro obojeno plavim : izložba "More", Galerije "Arteria", Zagreb, Moskva, Prag, 1998. = Azure painted blue : exhibition "The Sea" of Gallery "Arteria", Zagreb, Moscow, Praha / Tonko Maroević ; fotografija, photo Luka Mjeda. - Ilustr.
Tekst usporedno na hrv. i engl. jeziku.
75(497.5)"199"(064)
75.047(497.5)"199"(064)
TM-00197

MAROEVIĆ, Tonko
Stjepan Lahovsky (1902-1989) / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Lahovsky, S.
TM-00198

MAROEVIĆ, Tonko
U znaku zemlje : in memoriam Ivanu Lackoviću Croati / Tonko Maroević.
75Lacković Croata, I.
TM-00199

MAROEVIĆ, Tonko
Ozareni realizam Stanoja Jovanovića : za valorizaciju zanemarenog opusa / Tonko Maroević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
75Jovanović, S.
75.036.1(497.5)"19"
TM-00200

MAROEVIĆ, Tonko
Ljeta sa sjetom : trideset godina od smrti Iva Dulčića / Tonko Maroević.
Tematski blok: Ivo Dulčić - uz 30. godišnjicu smrti (1916.-1975.).
75Dulčić, I.
TM-00201

MAROEVIĆ, Tonko
Hrvoje Čulić: Prizori darovani snu : (pasteli 1988-2005) : [osvrt] / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Čulić, H.
TM-00202

MAROEVIĆ, Tonko
Omjeri iz svjetlosti : spomen na Mladena Pejakovića (1928.-2005.) : in memoriam / Tonko Maroević.
75Pejaković, M.
7.072Pejaković, M.
TM-00203

MAROEVIĆ, Tonko
Dimitrije Popović : Judita : crteži = drawings / Tonko Maroević ; [prijevod = English translation by Janko Paravić ; fotografije = photographs Slaven Fischer]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske ; Cetinje : Muzeji Cetinje, Umjetnički muzej, 1986. ([Zagreb] : Sveučilišna naklada Liber). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Prizma ; knj. 1 = vol. 1)
Autorova slika. - Nakl. 1500 primj.
75Popović, D.
TM-00204

MAROEVIĆ, Tonko
Slikanje i slikama predgovaranje : pisani portreti / Tonko Maroević. - Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2006. (Zagreb : Grafomark). - 334 str. ; 20 cm. - (Electa)
ISBN 9536160191 (pogrešan)
75(497.5)
75.036/.038(497.5)
(497.5)
"19"
TM-00205

MAROEVIĆ, Tonko
Stalan na tom svijetu : Julije Knifer (1924-2004) / Tonko Maroević.
75Knifer, J.
TM-00206

MAROEVIĆ, Tonko
U znaku zemlje sa sućutnom nostalgijom : in memoriam Ivanu Lackoviću Croati (1932-2004) / Tonko Maroević. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
75Lacković Croata, I.
76Lacković Croata, I.
TM-00207

MAROEVIĆ, Tonko
Kamen, plamen i amen : tri zabilješke o slikaru Ivu Dulčiću / Tonko Maroević.
U povodu 20-te obljetnice smrti I. Dulčića (1916-1975).
75Dulčić, I.
TM-00208

MAROEVIĆ, Tonko
Realno? Dapače magično! : Izložba "Realizmi dvadesetih godina i hrvatsko slikarstvo" u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, ožujak-travanj 1994. / Tonko Maroević. - Ilustr.
Str. I-II: tekst na engl jeziku.
75(497.5)"192"
75.036.1(497.5)"192"
TM-00209

MAROEVIĆ, Tonko
Šime Perić / Tonko Maroević, Mladenka Šolman ; [prijevod na engleski jezik Graham McMaster ; fotografije Boris Cvjetanović... et al.]. - Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti : Skaner studio, 2003. (Zagreb : Skaner studio). - 252 str., [2] str. s tablama s ispravcima : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz CIP zapisa. - Autorove slike. - Nakl. 1000 primj.
ISBN 9539640083 (Akademija likovnih umjetnosti)
75Perić, Š.
TM-00210

MAROEVIĆ, Tonko
Vjekoslav Karas : (predavanje) / Tonko Maroević. - Ilustr.
75Karas, V.
TM-00211

MAROEVIĆ, Tonko
Jordan / Tonko Maroević ; prefazione = preface = Vorwort Giorgio Segato ; [traduzione dal croato, italiano Smiljka Malinar, inglese Janko Paravić, tedesco Charlotte Ivir ; a cura di Božo Biškupić]. - Milano : Hefti edizioni, cop. 1990. (Zagabria : Tipografia Liber). - 239 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.
Prijevod djela : Jordan. - Tekst na tal., engl. i njem. jeziku. - Puno ime Jordana: Vasilije Jordan. - Autorova slika. - Bibliografija: str. 229-237.
ISBN 8885933025
75Jordan, V.
TM-00212

MAROEVIĆ, Tonko
Kozmopolitski i slikarski virtuoz / Tonko Maroević. - Ilustr.
Odnosi se na Maksimilijana Vanku i izložbu njegovih djela u Klovićevim dvorima u Zagrebu 2002. godine. - Summary ; resumen.
75Vanka, M.
TM-00213

MARUŠIĆ-GORSKA, Mirjana
Gorska : [1991. - 1995.] : Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, ožujak 1996., Galerija grada Krapine, Krapina, travanj 1996., Galerija Forum, Zagreb, svibanj 1996., Galerija Šporer, Opatija, lipanj 1996. / [predgovori Jolanda Todorović, Tonko Maroević, Branka Arh ; fotografija Istog Žorž]. - Rijeka : HDLUR : vlast. nakl., 1996. (Rijeka : Tiskara Rijeka). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 29 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Datumi održavanja izložbi neutvrđeni. - Slika autorice. - Nakl. 2300 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorici: str. [2, 32].
75Marušić-Gorska, M.(064)
TM-00214

MARUŠIĆ-GORSKA, Mirjana
U početku bi maslina / Mirjana Marušić, Gorska ; [tekstovi Tonko Maroević, Marijan Jurčević]. - [S. l.]. : vlast. nakl., 1993. (Umag : Foto-sito-grafika). - [20] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Nakl. 3000 primj. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. [2].
75Marušić-Gorska, M.(083.824)
TM-00215

MILENKOVIĆ, Bane Branko
Bane Milenković / [tekstovi] Zoran Ferić, Feđa Vukić, Tonko Maroević ; [prijevod na engleski Željka Stella Lučev ; prijevod na francuski Marie-Rose Škifić ; fotografije Damir Fabijanić ... et al.]. - Zagreb : Skaner studio : Profil international, 2005. (Zagreb : Profil international). - 367 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Tekst na hrv., engl. i franc. jeziku. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz CIP zapisa. - Autorove slike. - Bio-bibliografska bilješka o B. Milenkoviću: str. 359-367.
ISBN 9531200890 (Profil international)
75Milenković, B.
TM-00216

MITRANSKY, Jürgen
Juergen Mitransky : Galerija Forum, [Zagreb], 28. 10. - 20. 11. 2004. / [tekstovi Tonko Maroević, Milan Bešlić ; s njemačkog prevela Ivanka Ćosić ; fotografije Ante Baranić ; urednik kataloga Milan Bešlić]. - Zagreb : Kulturno informativni centar, 2004. (Zagreb : Šolta). - [20] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Tekst na hrv. i njem. jeziku. - Nakl. 300 primj. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. [19].
75Mitransky, J.(083.824)
TM-00217

MOLNAR, Marijan
Marijan Molnar : slike i instalacije : Galerija Društveni dom Trešnjevka, 20. 5 - 5. 6. 1986. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Stanko Vrtovec ; urednik kataloga Anđelko Hundić]. - [Zagreb : Društveni dom Trešnjevka, 1986] ([Zagreb] : K. Štefanović). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm.
Om. nasl. - Nakl. 300 primj. - Predgovor: str. [1]. - Bio-bibliografski podaci: str. [11-12].
75(064)(085)
TM-00218

MONAS-PLEJIĆ, Alieta
Alieta Monas : Centar za kulturnu djelatost, Galerija Nova, Zagreb, 8 - 25. travnja 1986. / [fotografije Jadran Babić ; urednica Ljerka Šibenik]. - Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost, Galerija Nova, [1986] ([Zagreb] : Krešimir Štefanović). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm.
Slika umjetnice. - Str. [3-4] : Predgovor / Tonko Maroević. - Bio-bibliografski podaci: str. [10].
75(064)(085)
TM-00219

MORIĆ, Miranda
Miranda Morić : Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, [16. 12 . 1995 - 10. 1. 1996.] / [odabir djela i predgovor] Tonko Maroević ; [fotografije Oleg Hržić, Darko Bavoljak ; kataloška obrada podataka Evelina Turković ; prijevod Nada Šoljan ; urednik kataloga Ariana Kralj]. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1995. ([Zagreb] : Kerschoffset). - [66] str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Slike autorice. - Nakl. 500 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorici: str. [52-54, 56-57].
75Morić, M.(064)
TM-00220

MURTIĆ, Edo
Edo Murtić: slike 2003-2004. : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 19. svibnja - 26. lipnja 2005. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Graham McMaster ; fotografije Damir Fabijanić ; urednik Radovan Vuković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2005. (Zagreb : Kerschoffset). - 67 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 600 primj. - Bio-bibliografija: str. 62-65.
ISBN 9536890194
75Murtić, E.(083.824)
TM-00221

NIKŠIĆ, Krešimir
Krešimir Nikšić / [predgovor] Tonko Maroević ; [fotografije Stanko Vrtovec, Dubravko Miloslavić ; prijevod na engleski Jasna Friščić, Davor Nikšić ; urednik Goran Jerkić]. - Zagreb : Stajer-graf, [2001.] (Zagreb : Stajer-graf). - 80 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: str. 78.
ISBN 9536881063
75Nikšić, K.
TM-00222

NOBILO, Stipe
Stipe Nobilo / Tonko Maroević ; [prijevod na engleski Živan Filippi ; fotografije Goran Vranić, Ivo Žarkov, Igor Fisković]. - Zagreb : Denona, 2004. (Zagreb : Denona). - 275 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9539777860
75Nobilo, S.
TM-00223

PAL, Alfred
Alfred Pal: Stratišta i po koje stablo / [fotografije Herman Hecht ... et al.]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2004. [i. e.] 2005. (Zagreb : Denona). - 196 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm. - (Likovna knjižnica Matice hrvatske)
Om. i hrpt. stv. nasl.: Pal. - Autorove slike. - Nakl. 700 primj. - Biobibliografija: str. 179-189. - Zastupljeni autori tekstova: Tonko Maroević, Josip Depolo, Đorđe Janjatović, Dora Kinert-Bućan, Đuro Vanđura, Darko Schneider. - Bibliografija: str. 190-191.
ISBN 9531507201
75Pal, A.
TM-00224

PEDIT, Hermann
Hermann Pedit: Noć duše = Hermann Pedit: Night of the Soul : Gradski muzej Vukovar, 15. 6. - 27. 6. 1999. : Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 1. 7. - 1. 8. 1999. : Muzej Mimara, Zagreb, 16. 9. - 10. 10. 1999. : Umjetnička galerija, Dubrovnik, 21. 10. - 15. 11. 1999. / [fotografije = photography Hermann Pedit ; urednik = editor Tugomir Lukšić]. - Zagreb : Muzej Mimara, 1999. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 3 str. [4] presavijena lista : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Om. nasl. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Katalog izložbe. - Autorova slika. - Str. [1]: [Predgovor] / Božo Biškupić. - Zastupljeni autori: Walter Maria Stojan, Renate M. Obud, Tonko Maroević.
75Pedit, H.(064)
TM-00225

PERCAN, Renato
Renato Percan : trideset stvaralačkih godina, 1966. - 1996. / Josip Depolo ; predgovor Tonko Maroević. - Buzet : Reprezent, 1997. (Padova : Papergraf). - 148 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Nakl. 1200 primj. - Predgovor: str. 7-10. - Bibliografija: str. 136-140.
ISBN 9539686857
75Percan, R.
TM-00226

PERCAN, Renato
Renato Percan : (his thirty creative years, 1966. - 1996.) / Josip Depolo ; preface Tonko Maroević ; [translated by Vedrana Brajković]. - Buzet : Reprezent, 1997. (Padua : Papergraf). - 148 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Izv. stv. nasl.: Renato Percan. - Preface: str. 7-10. - Bibliografija: str. 136-140.
ISBN 9539686881
75Percan, R.
TM-00227

PERCAN, Renato
Renato Percan : dreissig schoepferische Jahre, 1966. - 1996. / Josip Depolo ; Vorwort Tonko Maroević ; [Uebersetzung Miloš Ilgo]. - Buzet : Reprezent, 1997. (Padova : Papergraf). - 148 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Izv. stv. nasl.: Renato Percan. - Vorwort: str. 7-10. - Bibliografija: str. 136-140.
ISBN 9539686873
75Percan, R.
TM-00228

PERCAN, Renato
Renato Percan : trent'anni d'autore 1966. - 1996. / Josip Depolo ; prefazione Tonko Maroević ; [traduzione Srđa Orbanić]. - Buzet : Reprezent, 1997. (Padova : Papergarf). - 148 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Izv. stv. nasl.: Renato Percan. - Prefazione: str. 7-10. - Bibliografija: str. 136-140.
ISBN 9539686881
75Percan, R.
TM-00229

PERIĆ, Šime
Šime Perić : retrospektivna izložba : Umjetnički paviljon u Zagrebu, studeni - prosinac, 2000. / [predgovor, izbor izložaka, katalog djela, životopis umjetnika, dokumentacija i sažetak Tonko Maroević, Mladenka Šolman ; fotografije Boris Cvjetanović... [et al.] ; prijevod sažetaka na engleski Maja Šoljan ; urednica Lea Ukrainčik]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2000. ([Zagreb] : Skaner studio). - 245 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 500 primj. - Summary.
ISBN 9536890003
75Perić, Š.(064)
73Perić, Š.(064)
TM-00230

PETLEVSKI, Ordan
Petlevski : (1930. - 1997.) : [Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 1999.] / [fotografije = fotografii Darko Bavoljak, Marin Dimeski, Nino Vranić ; prijevodi = prevodi Borjana Prošev-Oliver (s hrvatskog na makedonski), Nikolina Jovanović (s hrvatskog na engleski), Dijana Obradović (s makedonskog na hrvatski), Maja Hadžimitrova-Ivanova (s makedonskog na engleski) ; urednica Jasmina Bavoljak]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori ; Skopje : Muzej na sovremena umetnost, 1999. ([s. l.] : MAL-MAT). - 264 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv., mak. i engl. jeziku. - Točan datum održavanja izložbe neutvrđen. - Puno ime autora: Ordan Petlevski. - Autorova slika. - Nakl. 1000 primj. - Str. 7-13: Predgovor / Božo Biškupić. - Zastupljeni autori teksta: Jasmina Bavoljak, Valentino Dimitrovski, Želimir Koščević, Tonko Maroević, Sibila Petlevski. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9536776014
75Petlevski, O.(064)
76Petlevski, O.(064)
TM-00231

POPOVIĆ, Dimitrije, slikar
Dimitrije Popović : crteži i skulpture : Muzej Turopolja, [Velika Gorica, 16. listopada - 10. studenog 2002.] / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Robert Leš]. - [Velika Gorica] : Muzej Turopolja, 2002. ([s. l.] : Kuzmić pro). - 11 str. : ilustr. ; 30 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Autorova slika na omotu. - Predgovor: str. 3-5.
ISBN 9537012018
75Popović, D.(083.824)
73Popović, D.(083.824)
TM-00232

PRANČIČ, Ivo
Ivo Prančič : GF [Galerija Forum], [Zagreb], 25. 6. - 17. 7. 1992. / [fotografije Boris Gaberščik, Goran Tačevski, Tihomir Pinter ; prijevod na francuski Sophie Soljačić ; predgovor Tonko Maroević ; urednik kataloga Višnja Knezoci]. - Zagreb : Galerija Forum, Kulturno informativni centar, 1992. ([Zagreb] : Kratis). - [8] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Autorova slika. - Tekst na hrv. i franc. jeziku. - Nakl. 500 primj.
75Prančić, I.(064)
75.071(497.13)"19"
TM-00233

PRTENJAK, Ivan
Ivan Prtenjak: Dafne : listovi Dafninih preobrazbi : slikarski ciklus Ivana Prtenjaka = leafing through Dafen's metamorphosis : a painting cycle of the architect Ivan Prtenjak : [Zagreb, 8.11.-17.11.2002.] / tekst, text Tonko Maroević ; [prijevod na engleski, translated into English by Dado Čakalo ; [fotografije, photo by Damir Fabijanić]. - Zagreb : Arhitekst, 2002. ([Zagreb] : Kerschoffset). - [16] str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
Na nasl. str.: Oris. - Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Mjesto održavanja izložbe neutvrđeno. - Bilješka o autoru: str. [16].
ISBN 9536888017
75Prtenjak, I.(083.824)
TM-00234

REISER, Nikola
Erotique : Galerija Mona Lisa, Zagreb, svibanj 2006. / [stihovi] Dragutin Tadijanović [slike] Nikola Reiser ; [predgovor Tonko Maroević]. - Zagreb : Galerija Mona Lisa, 2006. (Zagreb : Kratis). - 126 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm. - (Edicija Erotique ; knj. 1)
Katalog izložbe. - Slike autora. - Bio-bibliografska bilješka o Dragutinu Tadijanoviću: str. 119-121. - Biografija Nikole Reisera: str. 122-123.
ISBN 9537352013
75Reiser, N.(083.824)
821.163.42-1
TM-00235

REISER, Nikola
Nikola Reiser : slike : Izložbeni prostor Centra za kulturu, Čakovec, listopad/studeni 1992. [etc.] : Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb, prosinac 1992. : Galerija Ina-Trgovine, Zagreb, siječanj 1993. : Narodno sveučilište - Dom kulture, Ivanić-Grad, siječanj/veljača, 1993. : Galerija Muzeja Moslavine, Kutina, veljača 1993. : Mali salon Ina-Naftaplina, Đurđevac, ožujak 1993. : Galerija Narodnog sveučilišta, Poreč, travanj 1993. / [predgovor Tonko Maroević ; urednik kataloga Mirko Kovačević]. - Zagreb : Ina-Naftaplin, [1993.] ([Zagreb] : "Štefanović"). - [8] str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm.
Nakl. 1200 primj. - Ostali izložbeni prostori: Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb, prosinac 1992. i Galerija Ina-Trgovine, Zagreb, siječanj 1993. i Narodno sveučilište - Dom kulture, Ivanić-Grad, siječanj/veljača, 1993. i Galerija Muzeja Moslavine, Kutina, veljača 1993. i Mali salon Ina-Naftaplina, Đurđevac, ožujak 1993. i Galerija Narodnog sveučilišta, Poreč, travanj 1993.
75Reiser, N.(083.824)
TM-00236

ROTELLI, Marco Nereo
Live / [ilustr.] Marco Rotelli ; [tekst] Andrea Zanzotto ; [traduzione delle poesie dall'italiano al croato e Presentazione Tonko Maroević]. - Milano : Hefti edizioni, [1998?] ([s. l. : s. n.]). - [27] str. : ilustr. u bojama ; 19 cm.
Stihovi. - Predgovor: str. 4-5.
75Rotelli, M.
850-1=50=862
TM-00237

RUNTIĆ, Ingrid
Ingrid Runtić: Vidokruzi = Horizons : [Izložbeni prostor Porezne uprave, Zagreb], 8. III.- 23. IV. 2007. / [autor predgovora Tonko Maroević ; prijevod na engleski jezik Graham McMaster ; dijakolori Siniša Uštulica, Igor Sitar ; urednik kataloga Srećko Planinić]. - Zagreb : Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, 2007. ([Zagreb] : Art Studio Azinović). - 24 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 600 primj. - Vidokruzi = Horizons: str. 2-5. - Životopis ; Biography: str. 15-16.
ISBN 9789536758609
75Runtić, I.(083.824)
TM-00238

SESTRA Lambertina Grgec i Ivan Lacković Croata / uredila Matija Maša Vekić. - Zagreb : vlast. nakl., 2005. (Zagreb : Crograf). - 96 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Biblioteka Umjetnici ; knj. 1)
Podatak o nakladniku preuzet iz CIP zapisa. - Sadrži i pisma sestre Lambertine Grgec upućena rodbini i autobiografski zapis Ivana Lackovića Croate. - Zastupljeni autori: Matija Maša Vekić, Tonko Maroević, Božo Biškupić, Ivan Golub, Radovan Grgec. - Bibliografija: str. 87-89 i uz tekst. - Summary. - Imensko kazalo.
ISBN 9539948649
75Grgec, K.
75Lacković Croata, I.
TM-00239

STANČIĆ, Miljenko
Miljenko Stančić : slike, crteži, grafike / [tekst] [Miroslav] Krleža, [Patrick] Waldberg, [Tonko] Maroević. - Varaždin : Grad Varaždin : Maritimo dizajn, 2008. (Zagreb : Gipa). - 259 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Ilustr. i na unut. str. om. listova. - Slike autora. - Kronologija: str. 222-229. - Bibliografija: str. 245-254.
ISBN 9789535548409 (Grad Varaždin)
75Stančić, M.
76Stančić, M.
TM-00240

STRIEGL, Slavo
Slavo Striegl / [autor i urednik] Zoran Burojević ; [prijevodi Tamara Marčetić (njemački), Tomislav Pisk (engleski), Nicoletta Babić (talijanski) ; fotografije Miroslav Arbutina... et al.]. - Sisak : Gradski muzej, 2003. (Zagreb : Kratis). - 352 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Autorove slike. - Nakl. 1000 primj. - Str. 6-7: Predgovor / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 344-347. - Summary ; Zusammenfassung ; Riassunto.
ISBN 9536439212
75Striegl, S.
TM-00241

SVEČNJAK, Vilim
Talijanski motivi : Talijanski kulturni centar, Zagreb, od 15 - 30. lipnja 1989. / Vilim Svečnjak ; [autor predgovora Tonko Maroević]. - Zagreb : Talijanski kulturni centar, [1989] (Zagreb : Krešimir Štefanović). - 1 presavitak (6 str.) : ilustr. u bojama ; 23 cm.
Katalog izložbe. - Nakl. 500 primj. - Predgovor. - Bio-bibliografski podaci.
75Svečnjak, V.
75.071(497.5)"19"(064)
TM-00242

ŠERCAR, Hrvoje
Hrvoje Šercar : retrospektiva 1958. - 2008. : HDLU, Zagreb, 13. veljače - 2. ožujka [2008.] / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod Dobrila Vignjević ; fotografije Nino Vranić [et al.] ; urednik kataloga Hrvoje Šercar]. - Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2008. (Zagreb : Repro-Color). - 142 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 X 31 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Autorova slika. - Nakl. 700 primj. - Početnik kao baštinik = Beginner as succesor: str. 7-13. - Životopis ; Biography: str. 142.
ISBN 9789536508426
75Šercar, H.(083.824)
TM-00243

ŠIBL, Duško
Duško Šibl : Galerija Forum, Zagreb, 26. 4. - 10. 5. 1996. / [predgovori Saša Vereš, Guido Quien, Tonko Maroević ; fotografije Nenad Ruszkowski ; prijevod na engleski Tonko Maroević ; urednik kataloga Zvonimir Lisinski]. - Zagreb : Galerija Forum, 1996. (Zagreb : "Pegaz"). - [12] str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Om. nasl. - Autorova slika. - Nakl. 400 primj. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. [10-12].
75Šibl, D.(064)
TM-00244

ŠIMUNOVIĆ, Zlatko, slikar
Zlatko Šimunović / [autor teksta] Tonko Maroević ; [fotografije Fedor Ličina ; biografija, bibliografija i popis izložaba Tomislav Hruškovec ; prijevod Beatrice Mićunović]. - Zagreb : Art studio Azinović, 2001. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 252 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm. - (Edicija likovnih monografija)
Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Autorove slike. - Bibliografija: str. 214-217.
ISBN 953627146X
75Šimunović, Z.
TM-00245

ŠKARIČIĆ, Ante
Ante Škaričić : monografska izložba : radovi 1984. - 2001. = monograph exhibition : works 1984. - 2001. : [Palača Milesi, Split [i] Salon Galić, Split, 17. - 28. ožujak 2003. = March 17 - 28, 2003] / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod Katarina Hraste ; fotografije Ante Verzotti... et al.]. - Split : Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu = Art Academy University of Split, 2003. ([s. l.] : Tisak Trebotić). - 173 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Autorova slika. - Nakl. 500 primj. - Bilješka o autoru: str. 169.
ISBN 9536617188
75Škaričić, A.(064)
TM-00246

ŠKRLIN, Nada
Znakovlje, zlato i ostali elementi : Moderna galerija, Studio "Josip Račić", Zagreb, 2. 3. - 19. 3. 2003. / Nada Škrlin ; [predgovori Tonko Maroević, Željko Marciuš ; fotografije Amir Šepić]. - Zagreb : Moderna galerija, Studio "Josip Račić", 2003. ([Zagreb] : Art studio Azinović). - 12 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Edicija Studio)
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Katalog izložbe. - Slika autorice. - Nakl. 300 primj.
ISBN 9536484307
75Škrlin, N.(064)
TM-00247

ŠUMONJA, Bojan
B. Šumonja : Galerija Galženica, Velika Gorica, 21. 12. 1993. - 15. 01. 1994. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Duško Marušić-Čičić]. - Pula : B. Šumonja, 1993. (Pula : Tiskara Pula). - [24] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Puno ime autora: Bojan Šumonja. - Nakl. 1000 primj.
75Šumonja, B.(083.824)
TM-00248

ŠUMONJA, Bojan
B. Šumonja : Galerija Galženica, Velika Gorica, 21.12.1993.-15.01.1994. / [fotografije Duško Marušić-Čiči ; predgovor Tonko Maroević]. - [S. l.] : Bojan Šumonja, 1993. (Pula : Tiskara Pula). - [24] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Puno ime autora: Bojan Šumonja. - Autorova slika. - Nakl. 1000 primj. - Predgovor: str. [2-3]. - Bio-bibliografski podaci o B. Šumonji: str. [4].
75Šumonja, B.(083.824)
TM-00249

ŠUTEJ, Miroslav
Miroslav Šutej: Slike na platnu : Gradski muzej Varaždin, 5. prosinca 2002. - 12. siječnja 2003. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Stanko Vrtovec]. - Varaždin : Galerija Garestin, 2002. (Zagreb : Kratis). - 39 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
75Šutej, M.(064)
TM-00250

TALVI, Rafael
Rafael Talvi / [fotografije = photography Mitja Koman, Boris Cvjetanović, Vladeta Stojić ; prijevod na engleski = translation into English Mira Vlatković ; urednik = editor Alfred Pal]. - Zagreb : Židovska općina Zagreb : Skaner studio, 2002. (Zagreb : Skaner studio). - 28 str. : ilustr. u bojama ; 35 cm.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Str. 1-3: [Predgovor] / Tonko Maroević.
ISBN 953980048X (Skaner studio)
75Talvi, R.(064)
TM-00251

TARTAGLIA, Marino
Marino Tartaglia : [retrospektiva] : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, [19.12.2003.- 28.02. 2004.] / [tekst] Tonko Maroević ; [fotografije Fedor Vučemilović ... [et al.] ; prijevod [sažetka] na engleski Maja Šoljan ; urednica Ana Medić]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2003. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 188 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Podnasl. preuzet s poleđine nasl. lista. - Katalog izložbe. - Slike autora. - Nakl. 1000 primj. - Životopis = Biography: str. 163-177. - Bibliografija: str. 178-188. - Summary.
ISBN 9536776618
75Tartaglia, M.(064)
TM-00252

TOLIĆ, Milan
Milan Tolić / Dubravka Kuščević ; [fotografije Nikola Majić, Sanja Acalija, Pero Dragičević]. - Split : Babo & sinovi, Galerija Kula, 2006. (Split : Dalmacija papir). - 205 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm.
Str. 9-11: Mediteranska mjera modernističkih mijena / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 203-204. - Summary.
ISBN 9539806089
75Tolić, M.
TM-00253

TOLOMEO, Carla
Seduzioni = [Zavodjenje : Muzej grada Rijeke, 13. veljače - 3. ožujka 1999. : Istituto italiano di cultura, Zagreb, 5. - 23. ožujka 1999.] / Carla Tolomeo ; [tekstovi] Ervin Dubrović, Patrizia Raveggi, Tonko Maroević ; [prijevod na hrvatski Matilda Ružić ; prijevod na talijanski Silvio Ferrari, Ruggiero Cattaneo ; fotograf Carlo Zanni ; uredili Ervin Dubrović, Snježana Hefti]. - Rijeka : Muzej Grada ; [Milano] : Hefti, 1999. (Rozzano : Grafiche LB). - 79 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm.
Tekst na hrv. i tal. jeziku.
75Tolomeo, C.(064)
TM-00254

TREBOTIĆ : u zrcalu kritike : 1968.-2008. / [glavna urednica Jelena Hekman]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2008. (Zagreb : Denona). - 343 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Matica hrvatska, Zagreb)
Zastupljeni autori: Tonči Petrasov Marović, Ivan Martinac, Igor Zidić, Jean-Louis Depierris, Veselko Tenžera, Duško Kečkemet, Tonko Maroević, Kruno Prijatelj, Josip Depolo, Guenther Wirth, Milan Bešlić, Vlado Bužančić, Marko Grčić, Luka Paljetak, Joško Belamarić, Ive Šimat Banov, Darko Schneider, Darko Glavan, Vladimir Rismondo ml., Ervin Dubrović, Antun Karaman, Feđa Vukić, Lilijana Domić, Nataša Šegota-Lah, Andrijana Škunca, Antun Travirka, Franz Joseph van der Grinten, Božo Majstorović, Aleksandar Flaker, Ivana Prijatelj-Pavičić, Miljenko Mandžo, Anette Schmidt, Iris Slade, Antun Karaman, Zlatko Gall, Jasna Gluić, Elena Cvetkova, Branka Hlevnjak, Iva Koerbler, Petar Selem, Bernhard A. Boehler, Joško Belamarić, Andro Krstulović Opara, Martina Munivrana, Jerko Rošin,. - Bilješka o autoru [Matku Trebotiću]: str. 337-338. - Bibliografija: str. 327-331 i uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9789531507639
75Trebotić, M.
TM-00255

TRIENNALE slikarstva Plavi salon (13 ; 1990 ; Zadar)
Inovacije u slikarstvu osamdesetih / Triennale slikarstva 13. Plavi salon, Zadar, 1990. ; [urednik kataloga Antun Travirka]. - Zadar : Narodni muzej, 1990. (Zadar : Zadarska tiskara). - [112] str. : ilustr. ; 24 cm.
"Ovogodišnji Plavi salon pod naslovom Inovacije u slikarstvu osamdesetih godina, realiziran je u šest zasebnih izložbenih projekata šestorice autora koji su prikazani u Gradskoj loži u Zadru"--> str. [1]. - Nakl. 700 primj. - Zastupljeni autori tekstova: Tonko Maroević, Antun Travirka, Zdravko Poznić, Antun Karaman, Vinko Srhoj, Ješa Denegri,. - Zastupljeni umjetnici: Marina Ercegović, Zvjezdana Fio, Nina Ivančić, Helena Klakočar, Alieta Monas, Anja Ševčik, Nada Škrlin, Boris Bućan, Ferdinand Kulmer, Andraž Šalamun, Antun Boris Švaljek, Klavdij Tutta, Zlatan Vrkljan, Igor Rončević, Vesna Kovačić, Dubravka Lošić, Slobodan Peladić, Veso Sovilj, Manuela Vladić, Boris Zaplatil, Tomislav Čeranić, Tomislav Čerina, Irwin, Željko Kipke, Vladimir Dodig Trokut, Zoran Grebenarović, Feđa Klikovac, Goran Petercol, Miki Raković, Edita Schubert, Ratomir Kulić, Vladimir Mattioni.
75(497.5)"198"(064)
TM-00256

TROSTMANN, Josip
Trostmann / [tekst] Tonko Maroević ; [prijevod na engleski Petar Mišo Mihočević ; fotografija Luka Mjeda]. - [Zagreb] : TV prava, 2004. [i. e. 2006.] (Zagreb : Kerschoffset). - 42 str., 161 list, 12 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
Katalog retrospektivne izložbe Josipa Pine Trostmanna održane u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu od 14. prosinca 2006. - 15. siječnja 2007. - Puno ime autora: Josip Trostmann. - Točna god. izdavanja preuzeta iz CIP zapisa. - Slog i na poleđinama listova. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nakl. 2000 primj.
ISBN 953953450X
75Trostmann, J.
TM-00257

TROSTMANN, Josip
Trostmann / [fotografija Luka Mjeda ; fotografija portreta autora Željko Tutnjević]. - Split : Kulturna ustanova, Galerija kula, 2006. (Split : Dalmacija-papir). - 37 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe održane u Galeriji Kula, Split od 14. 7. - 4. 8. 2006. - Puno ime autora: Josip Trostmann. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 700 primj. - Autorova slika na omotu. - Str. 3: Predgovor / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 37.
ISBN 9537412008
75Trostmann, J.(083.824)
TM-00258

TRTOVAC, Dino
Nuradin Trtovac : Salon Galerije Karas, Zagreb, 5.10 - 22.10. 1982. / [prijevod na engleski Theresa Alt ; fotografije Željko Guberović]. - Zagreb : HDLU, [1982] ([Zagreb] : Zvonimir Kerš). - [8] str. : ilustr. (djelomice u boji) ; 21 x 24 cm.
Katalog izložbe. - Slika umjetnika. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Str. [2-3]: Predgovor / Tonko Maroević. - Bio-bibliografski podaci: str. [8].
75(064)(085)=862=20
TM-00259

TRTOVAC, Dino
Dino Trtovac: Slikanje na dah ili s onu stranu kapaka = Breath-hold painting or colour behind the eyelids : Galerija Klovićevi dvori, 5. svibnja – 1. lipnja 2007. / [tekstovi u katalogu, text in the catalogue Petra Senjanović, Tonko Maroević ; prijevod na engleski, translation into english Nikolina Jovanović ; fotografije radova, photographs of paintings Robert Šako ; urednica kataloga, editor of the catalogue Petra Senjanović]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2007. ([Zagreb] : Arben). - 80 str. : ilustr. ; 28 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Slika autora. - Životopis ; Biography: str. 75. - Bibliografija : str. 78-79.
ISBN 9789532710052
75Trtovac, D.(083.824)
TM-00260

TRTOVAC, Dino
Imaginarni prostori Dina Trtovca : posljednjih petnaest godina stvaralaštva : Palači Milesi - Zavod HAZU(ulja), [Split], Galerija Kula (akvareli), [Split], listopad 2007. / [tekst Irena Kraševac, Tonko Marojević ; prijevod na engleski Graham McMaster ; fotografije Darko Bavoljak, Goran Vranić, Robert Šako]. - Split : Ustanova u kulturi Galerija Kula, 2007. (Split : Dalmacijapapir). - 51 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Autorova slika. - Nakl. 500 primj. - Dino Trtovac: str. 46. - Bibliografija: str. 49.
ISBN 9789537412043
75Trtovac, D.(083.824)
TM-00261

TRTOVAC, Dino
Dino Trtovac: Slika u kontinuitetu = The picture in continuity : Muzej Mimara, Zagreb, 20. -25. srpnja 2004. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Graham McMaster ; fotografije Goran Vranić]. - Zagreb : Muzej Mimara, 2004. (Zagreb : Tipograf). - 60 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Predgovor: str. 3-4. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. 52. - Bibliografija: str. 59.
ISBN 9536100908
75Trtovac, D.(083.824)
TM-00262

TRUMBETAŠ, Dragutin
Trumbetaš : monografija = Monographie / uvodni tekst = einleitender Text Božo Biškupić ; [prijevod na njemački = Ueberzetzung ins Deutsche Gertruda Postl-Božić ; urednik = Redakteur Tonko Maroević]. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 2001. (Hrašće : Tiskara Markulin). - 431 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm. - (Biblioteka Albatros. Posebna izdanja ; knj. 19)
Tekst na hrv. i njem. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Uvodni tekst: Vjerodostojna pripadnost vremenu i prostoru: str. 7-15. - Zastupljeni autori tekstova: Božo Biškupić, Josip Bratulić, Elena Cvetkova, Arsen Dedić, Josip Depolo, Branimir Donat, Darko Glavan, Vlado Gotovac, Vesna Kesić, Fedor Kritovac, Katarina Luketić, Zvonimir Milčec, Rudi Seitz, Veselko Tenžera, Zlatko Teodosievski, Drago Trumbetaš, Nada Vrkljan-Križić, Rosi Wolf-Almanasreh, Gerhard Zweerenz.
ISBN 9536127377
75Trumbetaš, D.
76Trumbetaš, D.
TM-00263

VANIŠTA, Josip
Josip Vaništa: Crteži, akvareli, pasteli : 1945. - 2005. : Kabinet grafike HAZU, Zagreb, svibanj-lipanj 2005. / / [predgovor Tonko Maroević ; urednica kataloga Slavica Marković]. - Zagreb : HAZU, Kabinet grafike, 2005. ([Zagreb] : Tiskara Kratis). - 31 str. ; 30 cm.
Predgovor: str. 5-10. - Životopis: str. 11.
75Vaništa, J.(083.824)
TM-00264

VANIŠTA, Josip
Vaništa Josip / [urednik Nikola Krajačić] / [urednik Nikola Krajačić]. - Sveta Nedelja : Kratis, 2008. (Sveta Nedelja : Kratis). - 79 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.
Portret autora. - Str. 4-5: Ravnalom i grafitnim prahom : uvod u metodu Josipa Vanište / Tonko Maroević. - Bibliografija: str. 78-79.
ISBN 9789537364052
75Vaništa, J.
TM-00265

VEČENAJ, Ivan
Ivan Večenaj Tišlarov / [Tonko Maroević, Andriana Škunca ; fotografije Branko Balić... et al.]. - Zagreb : Art studio Azinović, 1994. (Sv. Klara : Tiskara Meić). - 158 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Nakl. 1000 primj. - Bibliografija: str. 153-157.
75Večenaj, I.
TM-00266

VEJZOVIĆ, Munir
Munir Vejzović : ulja i skulpture - Palača Milesi, Split : crteži - Galerija Kula, Split, svibanj 2007. / [autor predgovora Tonko Maroević ; fotografija Vid Barac ; urednik Stanko Mrduljaš ; prijevod na engleski Radojka Krce]. - Split : Ustanova u kulturi, Galerija Kula, 2007. (Split : Dalmacijapapir). - 51 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 700 primj. - Slika autora i bilješka o njemu: str. 48.
ISBN 9789537412036
75Vejzović, M.(083.824)
73Vejzović, M.(083.824)
TM-00267

VEKIĆ, Matko
Matko Vekić: Životinjski krug - zodijak = The animal circle - the zodiac circle : Umjetnički paviljon u Zagrebu , 15. veljače - 13. ožujka 2005. / [predgovori Tonko Maroević, Ivan Vukoja ; prijevod na engleski Graham McMaster ; fotografije Damir Fabijanić]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2005. (Zagreb : Kerschoffset). - 64 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9536890178
75Vekić, M.(083.824)
TM-00268

VEKIĆ, Matko
Matko Vekić: TV izbor = TV Choice : Galerija Knežev dvor, Rab, 02. 21. 08. 2008. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod Graham McMaster ; fotografije Stanko Vrtovec]. - Rab : Pučko otvoreno učilište, 2008. (Samobor : Tangir). - [16] str. : ilustr. u bojama ; 18 X 15 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Slika autora i bilješka o njemu: str. [13].
75Vekić, M.(083.824)
TM-00269

VIGORELLI, Giancarlo
Ivan Lacković Croata / Giancarlo Vigorelli ; preveo Tonko Maroević. - Zagreb : Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2002. (Zagreb : Kerschoffset). - 59 str. : portr. I. L. Croate ; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti. Posebna izdanja)
Izv. stv. nasl.: Lacković. - Bilješka o autoru: str. 58-59.
ISBN 9536660180
75Lacković Croata, I.
929Lacković Croata, I.
TM-00270

VULIČEVIĆ, Slobodan
Slobodan Vuličević: Akrilici na papiru : Galerija Galženica, Velika Gorica, 6.-28.3.1986. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Slobodan Vuličević, Dario Sošić ; prijevod na francuski Radmila Šporer ; urednik kataloga Radovan Vuković]. - Velika Gorica : Narodno sveučilište "Juraj Kokot", Galerija Galženica, 1986. (Zagreb : Vjesnik). - [12] str. : ilustr. ; 28 cm.
Tekst na hrv. i fran. jeziku. - Nakl. 250 primj. - Predgovor: str. [3-9]. - Bio-bibligorafski podaci o S. Vuličeviću: str. [2].
75Vuličević, S.(064)
TM-00271

VULIČEVIĆ, Slobodan
Slobodan Vuličević : crno bijela monografija / autori tekstova Vladimir Maleković ... [et al.] ; [fotografije Gordan Vunak ; prijevod Nick Saywell]. - Zagreb : Laurana, 2006. (Staro Čiče : Tipomat). - 256 str. : ilustr. ; 31 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Ostali zastupljeni autori tekstova: Radoslav Putar, Ive Šimat Banov, Tonko Maroević, Đuro Seder, Iva Koerbler. - Autorova slika. - Nakl. 500 primj. - Bio-bibliografski podaci o S. Vuličeviću: str. 252-254.
ISBN 9537354016
75Vuličević, S.
TM-00272

ZAGREBAČKA izložba jugoslavenskog crteža (13 ; 1991)
13. zagrebačka izložba jugoslavenskog crteža : Umjetnički paviljon, Zagreb, svibanj - lipanj 1991. / [kataloška obrada Marija Kršinić ; biografski podaci Mirna Abaffy ; fotografije Goran Kos (crno bijele), Nino Vranić (kolor) ; urednik kataloga Slavica Marković]. - Zagreb : Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1991. (Zagreb : Naša djeca). - 196 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 31 cm.
Nakl. 500 primj. - Str. 6-7: Predgovor / S. Marković. - Str. 8-10: Uz 13. zagrebačku izložbu jugoslavenskog crteža / Tonko Maroević. - Zastupljeni autori: Dubravko Adamović, Aida Alikadić, Rodoljub Anastasov, Ivan Antolčić, Ademir Arapović, Lovro Artuković, Antun Babić, Quintino Bassani, Mirsad Begić, Bojan Bensa, Mersad Berber, Miroslav-Bata Blagojević, Milan Blanuša, Trajče Blaževski, Peruško Bogdanić, Vladimir Bogdanić, Bogdan Borčić, Nikola Brkljačić, Zoran Bulatović, Anka Burić, Daniel Butala, Masar Caka, Nikola Caran, Hamo Čavrk, Tomislav Čeranić, Sead Čizmić, Nedeljko Čubek, Petar Ćurčić, Pal Dečov, Boris Demur, Zorislav Drempetić Hrčić, Tomislav Dugonjić, Vera Đenge, Vera Fischer, Dušan Fišer, Vinko Fišter, Pavel Florjančić, Črtomir Frelih, Zoran Galić, Vera Glumac-Prleši, Frana Grbić, Ivo Grbić, Klas Grdić, Zvonko Grmek, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančić, Sadko Hađihasanović, Đurđena Haramija-Zaluški, Tomislav Hruškovec, Ivan-Branko Imrović, Danko Jakšić, Ljubodrag,. - Janković Jale, Nebojša Janković, Zmago Jeraj, Marjan Jevšovar, Dragana Jovčić, Svjetlan Junković, Anto Kajinić, Dragan Karadžić, Lidija Kašpar-Stranić, Zvonko Kermc, Zlatko Keser, Helena Klakočar, Milutin Kopanja, Ivan Kožarić, Nikola Leontić, Tomislav Lerotić, Ivan Lesiak, Duško Lončarić, Ivan Lovrenčić, Aleksandar Luković-Lukijan, Davor Ljubičić, Vladimir Makuc, Maja Malešević-Dolenčić, Tatjana Malešević, Sveto Manev, Blagoja Manevski, Mirko Marić, Predo Marjanović, Zoran Marjanović, Danica Masniković, Janez Jamtelić, Nenad Mećava, Bane Milenković, Slavko Milenković, Zdravko Milić, Koljo Mišev, Petar Mojak, Ivo Mršnik, Dušan Muc, Esad Penovac, Ljubomir Perčinlić, Goran Petercol, Dragan Petković, Ratko Petrić, Vojko Pogačar, Marjan Pongratz, Zdenka Pozaić, Ferid Prcić, Ivica Propadalo, Željko Prstec, Mojca M. Pungerčar, Hua Quing, Vojo Radoičić,,. - Janez Ravnik, Josip Roca, Igor Rončević, Agim Salihu, Ymer Shaqiri, Petra Simončić, Zlatko Sirotić, Mile Skračić, Karina Sladović, Slobodan Slovinić, Diana Sokolić, Zora Stančić, Mavro Stipanov, Mirko Stojić, Dragan Stojkov, Slobodanka Stupar, Vilim Svečnjak, Silvo Šarić, Lidija Šeler, Simon Šemov, Hrvoje Šercar, Miroslav Šetka, Duško Šibl, Goran Štimac, Jasna Šukalo, Sanja Švrljuga-Milić, Jelena Terzin, Dražen Trogrlić, Krešimir Trumbetaš, Milan Unković, Zdravko Velovan, Alenka Vidrgar, Darko Vlaović, Mirjana Vodopija, Anton Vrlić, Daniel Wetter, Biljana Willimon, Mhmed Zaimović, Marko Živković.
75(497.1)"19"(064)
TM-00273

ZUPPA, Antun
Antun Zupa / Duško Kečkemet ; [fotografije Ivo Žarkov]. - Split : Babo & sinovi, Galerija Kula, 2000. (Split : Slobodna Dalmacija). - 267 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm.
Str. 15-18: Predgovor / Tonko Maroević.
ISBN 9539806003 (Babo & sinovi, Galerija Kula)
75Zuppa, A.
TM-00274

ŽIVKOVIĆ, Marko, slikar
Marko Živković : Galerija Forum, Zagreb, 18. 6. - 2. 7. 1996. / [predgovori Tonko Maroević, Vlastimir Kusik]. - Zagreb : Galerija Forum, 1996. (Zagreb : Pegaz). - [8] str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Om. nasl. - Nakl. 300 primj.
75Živković, M.(083.824)
TM-00275

Vidi br.: TM-00189

Vidi br.: TM-00155

Vidi br.: TM-00184

Vidi br.: TM-00076

Vidi br.: TM-00209

Vidi br.: TM-00196

Vidi br.: TM-00341

Vidi br.: TM-00085

Vidi br.: TM-00195

Vidi br.: TM-00304

Vidi br.: TM-00242

Vidi br.: TM-00181

Vidi br.: TM-00233

Vidi br.: TM-00239

Vidi br.: TM-00200

Vidi br.: TM-00111

Vidi br.: TM-00084

Vidi br.: TM-00278

Vidi br.: TM-00638

Vidi br.: TM-00062

Vidi br.: TM-00531

Vidi br.: TM-00121

Vidi br.: TM-00156

Vidi br.: TM-00156

Vidi br.: TM-00197

Vidi br.: TM-00205

Vidi br.: TM-00123

Vidi br.: TM-00724

Vidi br.: TM-00069

Vidi br.: TM-00175

Vidi br.: TM-00175

76   Grafička umjetnost

ARBANAS, Nevenka, grafičarka
Kurenti / [grafike] Nevenka Arbanas ; [predgovor Tonko Maroević]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1990. (Zagreb : Sveučilišna naklada). - 1 graf. mapa ([1] str. s tekstom, 12 graf. listova otisnutih u Hayter tehnici ; 54 cm.
Om. nasl. - Nakl. 30 primj. - Bio-bibliografski podaci o autoru. - Graf. listovi formata 530 x 390 mm otisnuti na 230 g/m2 Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Nevenka Arbanas; jetkovnica 20/30.
76Arbanas, N.(0.026.6)
TM-00276

ARBANAS, Nevenka, grafičarka
Večernja s Ovidijem / [tekst] Luko Paljetak ; [grafike] Nevenka Arbanas ; predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1992. - 1 graf. mapa ([22] str. s tekstom, [14] graf. listova u tehnici bakropisa u boji) ; 26 cm. - (Biblioteka Speculum ; knjiga 4)
Nakl. 69 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Na 1.om. listu otisnuta grafika u tehnici bakropisa u boji. - Grafike otisnute na 160 g Hahnemuehle Buetten papiru formata 265 x 195 mm. - Signatura d.d. olovkom: N. Arbanas 92.; l.d. olovkom: 38/69.
76Arbanas, N.
886.2-1
TM-00277

ARBANAS, Nevenka, grafičarka
Nevenka Arbanas, Petar Barišić, Anton Vrlić : Gallery Art Factory, Praha, 30. 09. - 20. 10. 2003. / [predgovor Tonko Maroević, Mladenka Šolman, Željko Marciuš ; prijevod na češki Marko Buljat, prijevod na engleski Vesna Arsovski, Tanja Blažević ; fotografije Stanko Vrtovec, Fedor Vučemilović ; urednik kataloga Nevenka Arbanas, Anton Vrlić]. - Zagreb : Centar za kulturu Novi Zagreb, Galerija Vladimir Bužančić, 2003. ([Zagreb] : Stern grafika). - 23 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Om. nasl. - Tekst na češ. i engl. jeziku. - Nakl. 350 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima: str. [22-23].
ISBN 9536916185
76Arbanas, N.(064)
73Barišić, P.(064)
75Vrlić, A.(064)
TM-00278

ARBANAS, Nevenka, grafičarka
Paučina = Spinngewebe / [tekst] Tonko Maroević ; [grafike] Nevenka Arbanas ; [prijevod na njemački Viktor Žmegač]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1991. (Zagreb : Sveučilišna naklada). - 1 graf. mapa ([6] str. s tekstom, [2] graf.lista u bojama u tehnici bakropisa i akvatinte) ; 27 cm. - (Hrvatska 1991 ; 4)
Om. nasl. - Bakropis i na 1. om. listu. - Na unut. str. 1. om. lista: Helft Kroatien, Help Croatia, Aidez la Croatie. - Tekst na hrv. i njem. jeziku. - Nakl. 49 primj. - Bio-bibliografski podaci. - Graf. listovi različitih dimenzija otisnuti na 230 g Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura na svakom graf.listu ispod prikaza d.d. olovkom: N.Arbanas; d.l.olovkom 22/49.
76Arbanas, N.
886.2-1=862=30
TM-00279

ARBANAS, Nevenka, grafičarka
Male proze kojima se kiša uspinje natrag na nebo / [tekst] Anka Žagar ; [grafike] Nevenka Arbanas ; predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : vlas. nakl i Zbirka Biškupić, 2000. (Zagreb). - 1 graf. mapa ([36] str.i [3] lista s tekstom, 20 graf. listova u kombiniranoj tehnici) ; 26 cm. - (Biblioteka Speculum ; knjiga 7)
Nakl. 69 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Na 1. om. listu otisnuta grafika u kombiniranoj tehnici. - Grafike otisnute na 160 g Hahnemuehle papiru. - Signatura d.d. olovkom: N.Arbanas; l.d. olovkom: 64/69.
76Arbanas, N.
821.163.42-1
TM-00280

BARETIĆ, Biserka
Divlji bog = Dieu sauvage / [stihovi Zvonimir Mrkonjić] ; [grafike Biserka Baretić ; predgovor Tonko Maroević ; prijevod Đurđa i Jean-Louis Depierris ; uredio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1987. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf. mapa ([42] lista s tekstom, 12 graf. listova u tehnici bakropisa) ; 27 cm. - (Arbor ; 12)
Nakl. 57 primj. - Bio-bibliografski podaci o Z. Mrkonjiću. - Stihovi na hrvatskom i francuskom jeziku. - Graf. listovi formata 264 x 190 mm otisnuti na 230 g. Hahnemuelhle Buetten Kupferdruck papiru. - Signatura na svakom grafičkom listu ispod prikaza olovkom d.d. B. Baretić 87; d.l. 32/57; d.l.k. suhi žig ZB Edition Biškupić.
76Baretić, B.
(0.026.6)
821.163.42-1
TM-00281

BOUREK, Zlatko
Zimski rimski soneti / [grafike] Zlatko Bourek ; [stihovi] Tonko Maroević. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1976. (Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka). - 1 graf. mapa ([4] str. s tekstom, 16 graf. listova u tehnici svilotiska) ; 24 cm. - (Surla ; 9)
Om. nasl.: Baffonerije. - Stihovi na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 40 primj. - Bio-bibliografski podaci o T. Maroeviću i Z. Boureku. - Graf. listovi formata 240 x 165 mm otisnuti na 260 g Rives papiru. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: Bourek76; d.l.: 10/30; d.l.k. suhi žig BZ Edition Biškupić. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju. - 900.
76Bourek, Z.
(0.026.6)
821.163.42-1
TM-00282

BRATANIĆ, Jakov
Crkve i crkvice hvarskog otoka / [grafike] Jakov Bratanić ; [proslov Franjo kardinal Kuharić ; predgovor Tonko Maroević]. - Hvar : Zbirka Politeo, 1997. (Zagreb : Mal-mat). - 1 graf. mapa ([4] lista s tekstom, [10] graf. listova u kombiniranoj tehnici litho-svilotiska) ; 38 cm.
Nakl. 70 primj. - Graf. listovi formata 327 x 457 mm i obrnuto otisnuti na 250 gr Arches expression papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Bratanić 97; l.d. olovkom: 15/60. - Mapa u drvenoj kutiji.
76Bratanić, J.(0.026.6)
TM-00283

BUĆAN, Boris, likovni umjetnik
Bućan : plakati = posters : (1967-1984) / Tonko Maroević ; [prijevod Janko Paravić ; fotografije Slaven Fischer... [et al.] ; likovno oblikovanje Alfred Pal]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1984. (Zagreb : Liber). - 139 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 29 cm. - (Biblioteka Grafičke zbirke / Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb = Graphic Collections library ; knj. 5 = vol. 5)
Usporedo hrv. tekst i engl. prijevod. - Bibliografija: str. 130-139.
76Bućan, B.(064)
TM-00284

CONTEMPORARY Croatian Graphic Art : Australia November 2005 - March 2006 : at Western Australian Maritime Museum - Fremantle 2005, also exibited in Melbourne and Sydney in 2006 / [preface Tonko Maroević, Božo Biškupić ; English translation Ljiljana Tarade ; photographs Stanko Vrtovec ; editor Lada Bošnjak Velagić]. - Zagreb : Klovićevi dvori Gallery, 2005. (Zagreb : Znanje). - [74] str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Zastupljeni autori: Nevenka Arbanas, Lovro Artuković, Antun Babić, Dubravka Babić, Josip Butković, Hamo Čavrk, Maja Franković, Vasilije Jordan, Nives Kavurić Kurtović, Nikola Koydl, Ivan Kožarić, Ante Kuduz, Ivan Lacković Croata, Željko Lapuh, Letricija Linardić, Zvonimir Lončarić, Ivan Lovrenčić, Edo Murtić, Frane Paro, Ivan Picelj, Dimitrije Popović, Zdenka Pozaić, Ivan Rabuzin, Ljubomir Stahov, Hrvoje Šercar, Jasna Šikanja, Ivica Šiško, Miroslav Šutej, Antun Boris Švaljek, Matko Trebotić, Fadil Vejzović, Mirjana Vodopija. - Nakl. 600 primj. - Bilješke o autorima uz rad.
ISBN 9536776774
76(497.5)"19"(083.824)
TM-00285

CVEK-JORDAN, Dragica
Čeznuća = Nostalgie / [stihovi] Giorgio Segato ; [prepjev na hrv. i predgovor Tonko Maroević] ; 12 litografija Dragice Cvek-Jordan. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1987. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf.mapa ([3] lista, [40] str. s tekstom, 12 litografija) ; 27 cm. - (Arbor ; 11)
Stvarni naslov preuzet sa 1. om. lista. - Nakl. 57 primj. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju. - Graf. listovi formata 262 x 190 mm otisnuti na 150 g Hahnemuehle Buetten papiru. - Signautra autora na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: D.C.J.; d.l. olovkom: 19/57; d.l.k. suhi žig ZB, Zbirka Biškupić.
76Cvek-Jordan, D.(0.026.6)
TM-00286

ČAVRK, Hamo
Drugačije, jednostavno / Hrvoje Pejaković pjesme ; grafike Hamo Čavrk ; predgovor Tonko Marević ; [uređuje i graf. oblikuje Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1984. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf. mapa ([16]str. s tekstom, [6] uvezanih graf. listova u tehnici bakropisa i akvatinte) ; 27 cm. - (Gradus ; 1)
Nakl. 59 primj. - Bio-biblografski podaci o H. Pejakoviću i H. Čavrku. - Grafike formata 125 x 100 mm otisnute na Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Čavrk/84; d.l. 1/59.
76Čavrk, H.
886.2-1
TM-00287

FEDERICO Garcia Lorca / [grafike Edo Murtić et al...] ; [predgovor Tonko Maroević] ; uredio Toni Politeo]. - Zagreb : Zbirka Politeo, 2004. - 1 graf. mapa ([50] grafika : različite tehnike) ; 73 cm.
Om. nasl. - Nakl. 99 primj. - Graf. listovi formata 683 x 487 mm i obrnuto otisnuti na različitim vrstama papira. - Signatura autora na svakom graf. listu. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju. - Ostali zastupljeni autori:.
76(100)"19"(0.026.6)
TM-00288

GENERALIĆ, Josip
Mutanti / Josip Generalić ; [predgovor] Tonko Maroević ; [prijevod na engleski] Vera Andrassy ; [biografija] Josip Škunca. - Zagreb : Galerija Dubrava, 1987. (Zagreb : Atelje J. Generalića). - 1 graf. mapa ([2] str. s tekstom, 7 graf. listova u tehnici bakropisa) ; 39 cm.
Om. nasl. - Nakl. 50 primj. - Bio-bibliografski podaci o J. Generaliću. - Graf. listovi formata 380 x 280 mm. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: Josip Generalić, 1986.; d.l. olovkom: 1/40.
76Generalić, J.
(0.026.6)
TM-00289

GRAFICA Croata contemporania / [textos Tonko Maroević, Antun Vujić ; fotografies Stanko Vrtovec ; traduccions Ljiljana Tarade, Maja Radman, Sonia Beltran Garcia]. - [S. l. : s. n.], 2002. ([s. l.] : Impresio Muro). - 47 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Na 1. om. listu: Primavera Croata, Illes Balears 2002. - Nakl. 1300 primj. - Zastupljeni autori: Nevenka Arbanas, Lovro Artuković, Antun Babić, Dubravka Babić, Josip Butković, Hamo Čavrk, Maja Franković, Vasilije Jordan, Nikola Koydl, Ivan Kožarić, Ante Kuduz, Ivan Lacković Croata, Željko Lapuh, Letricija Linardić, Zvonimir Lončarić, Ivan Lovrenčić, Edo Murtić, Frane Paro, Ivan Picelj, Dimitrije Popović, Zdenka Pozaić, Ivan Rabuzin, Hrvoje Šercar, Jasna Šikanja, Ivica Šiško, Miroslav Šutej, Antun Boris Švaljek, Matko Trebotić, Fadil Vejzović, Mirjana Vodopija.
76(497.5)"200"(064)
TM-00290

IZLOŽBA Josip Zanki (1993 ; Zagreb)
Izložba Josip Zanki, Galerija Mala, Zagreb, 19. - 26. srpnja 1993. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Mio [Milisav] Vesović]. - [S. l. : s. n., 1993.] (Zagreb : Eurograf). - [8] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Autorova slika. - Nakl. 400 primj. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. [7-8].
76Zanki, J.(064)
TM-00291

JORDAN, Vasilije
Koljevka / [tekst] Mladen Kljenak ; [grafike] Vasilije Josip Jordan ; [predgovor o piscu Petar Šegedin ; predgovor o slikaru Tonko Maroević]. - Zagreb : Galerija"Stećak", 1991. (Zagreb : Zvonimir Vila). - 1 graf. mapa ([20] str. s tekstom, [10] graf. listova u tehnici bakropisa) ; 30,5 cm.
Nakl. 50 primj. - Bio-bibliografski podaci o M.Kljenaku i V.J.Jordanu. - Graf. listovi formata 270 x 200 mm otisnuti na bakropisnom Buetten kartonu 230 g. - Signatura na svakom graf.listu ispod prikaza d.d. olovkom: Jordan. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
76Jordan, V.
(0.026.6)
TM-00292

KAUZLARIĆ-ATAČ, Zlatko
Naslućena mjesta = Luoghi presunti / [tekst] Roberto Sanesi ; [grafike] Zlatko Kauzlarić Atač ; [prijevod na hrvatski Tonko Maroević]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1992. (Zagreb : Sveučilišna naklada). - 1 graf. mapa ([6] str., [2] graf. lista u tehnici bakropisa) ; 27 cm. - (Hrvatska 1991. ; 20)
Om. nasl. - Na unut. str. 1. om. lista: Helft Kroatien, Help Croatia, Aidez la Croatie. - Tekst na hrv. i tal. jeziku usporedo. - Nakl. 49 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Graf. otisci različitih dimenzija otisnut na 230 g Hahnemuehle buetten papiru. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. atač; d.l. 22/49.
76Kauzlarić-Atač, Z.
821.131.1-1=131.1=163.42
TM-00293

KAVURIĆ-KURTOVIĆ, Nives
U koži i iz kože / [stihovi] Tonko Maroević ; [grafike] Nives Kavurić-Kurtović ; [uredio i opremio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić : T. Maroević, N. Kavurić-Kurtović, 1980. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf. mapa ([18] str. s tekstom, 12 grafika u tehnici bakroreza i suhe igle) ; 26.5 cm. - (Arbor ; 5)
Nakl. 57 primj. - Graf. listovi formata 260 x 189 mm otisnuti 300 g Hannemuehle Buetten. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: NivesKK80; d.l. olovkom: 33/57.
76Kavurić-Kurtović, N.
821.163.42-1
(0.026.6)
TM-00294

KOŽARIĆ, Ivan
Pet ženskih i jedan muški torzo = Five women's and one man's torso / Ivan Kožarić ; predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Vlado Ivir. - Zagreb : Design & sitotisak Straža, 2005 (Zagreb ; Design & sitotisak Straža). - 1 graf. mapa ([4] str. s tekstom, 6 grafika : sitotisak) ; 70 cm.
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 30 primj. - Graf. listovi formata 672 x 482 mm otisnuti na 350 g Fabriano 5 papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Ivan Kožarić; d.d. olovkom: 1/19; s.d. suhi žig: Straža Editions.
ISBN 9539736641
76Kožarić, I.(0.026.6)
TM-00295

LACKOVIĆ Croata, Ivan
Oče naš / [stihovi] Tonči Marović Petrasov ; [grafike] Ivan Lacković Croata ; predgovor Tonko Maroević ; Amen Željka Čorak ; [uredio i opremio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1990. (Zagreb : Grafikon : [atelier umjetnika]). - 1 mapa ([4] lista, [30] str. s tekstom, 13 uvezanih obojenih graf. listova u tehnici bakropisa) ; 27 cm. - (Speculum ; knj. 1)
Nakl. 69 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Graf. listovi formata 160 x 125/265 x 195 otisnuti na 200 g Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom d.d. Ivan Lacković Croata; d.l. 30/69.
76Lacković Croata, I.(0.026.6)
76.071(497.13)"19"(0.026.6)
886.2-1
TM-00296

LACKOVIĆ Croata, Ivan
Krležin Thanatopolis = Krležas Thanatopolis / Ivan Lacković Croata ; [predgovor] Tonko Maroević ; [prijevod na njemački Charlitte Ivir]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1988. (Zagreb : Grafikon : Damir Jambrek). - 1 graf. mapa ( 30 str. s tekstom, 20 graf. listova u tehnici akvareliranih bakropisa) ; 23 cm + 4 originalne minijature u kombiniranoj tehnici (tuš, gvaš). - (Tempora ; 4)
Tekst na hrv. i njem. jeziku. - Nakl. 46 primj. - Na 1. om. listu minijatura u kombiniranoj tehnici: gvaš, tuš. - Graf. listovi formata 198 x 131 mm otisnuti na 230 g/m2 Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: Ivan Lacković Croata; d.l.: A.
76Lacković Croata, I.(0.026.6)
886.2
TM-00297

LACKOVIĆ Croata, Ivan
Ivan Lacković Croata : crteži grafike / [uvod] Božo Biškupić ; predgovor Josip Depolo ; [fotografije Gerhard Ledić, Ivan Lacković]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1977. (Zagreb : Sveučilišna naklada Liber). - 397 str. : ilustr. ; 28 cm + 2 graf. lista u tehnici bakropisa
Nakl. 2500 primj. - Bio-bibliografski podaci str. 323-338. - Knjiga uložena u zaštitnu kutiju. - Zastupljeni autori: Depierris, Jean-Louis; Golub, Ivan; Guidacci, Margherita; Jakovsky, Anatole; Maleković, Vladimir; Maroević, Tonko; Seghers, Pierre; Tenžera, Veselko; Ungaretti, Giuseppe; Vigorelli, Giancarlo; Vizintin, Boris; Zidić, Igor; Zlamalik, Vinko. - Bibliografija: str. 341-396.
76Lacković Croata, I.
TM-00298

LALIN, Nikša
Dugina poema / [stihovi] Luka Milas ; slike Nikša Lalin ; [predgovor Tonko Maroević]. - Zagreb : Naklada Pelag, 2001. ([S.l.] : Tiskara "Župac"). - 1 graf. mapa ([20] listova s tekstom [7] graf. listova u tehnici offseta) ; 30 cm.
Nakl. 77 primj. - Graf. listovi formata 296 x 210 mm otisnuti na 250 gr Kaschmir weiss papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Nikša Lalin 01; l.d. olovkom: 74/77. - Podaci preuzeti sa zaštitnog omota.
ISBN 9539813107
76Lalin, N.(0.026.6)
821.163.42-1
TM-00299

LONČAR, Tihomir, slikar
Libitina / [pjesme] Sibila Petlevski ; [grafike] Tihomir Lončar ; [predgovor Tonko Maroević]. - Zagreb : Galerija Canvas i autori, 2002. (Zagreb : Galerija Canvas, Linograf d.o.o.). - 1 graf. mapa ([22] str. i 1 list s tekstom, 9 grafika : linorez) ; 29 cm.
Tekst na eng. i hrv. jeziku. - Nakl. 39 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Na naslovnici otisnuta grafika u tehnici linoreza. - Graf. listovi formata 268 x 395 mm otisnuti na 250 g Hahnemuehle Buetten papiru i uvezani. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Lončar; l.d. olovkom: 7/39 linorez; s.d. olovkom: naslov prikaza. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju na kojoj je nalijepljenja matrica linoreza.
76Lončar, T.
TM-00300

LOVRENČIĆ, Ivan, slikar
Meseci na fašniku / [grafike] I.[Ivan] Lovrenčić ; [predgovor Tonko Maroević]. - Zagreb : Zbirka Biškupić i autor, 1975. (Zagreb : Grafička radionica Akademije likovnih umjetnosti). - 1 graf. mapa ([2] str. s tekstom i graf. otiscima, 13 graf. listova u tehnici litografije dopunjeni originalnim zlatnim listićima) ; 70 cm.
Nakl. 30 primj. - Bio-bibliografski podaci o I.Lovrenčić. - Graf. listovi formata 600 x 485 mm otisnuti na bijelom 145 g Zerkall-Buetten papiru. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: I. Lovrenčić 75.; d.l. olovkom: 23/30; d.l.k. suhi žig ZB, Edition Biškupić. - Na nasl. str. otisnuta grafika u tehnici litografije.
76Lovrenčić, I.(0.026.6)
TM-00301

LOVRENČIĆ, Ivan, slikar
[Lovrenčić] / I.[Ivan] Lovrenčić ; [predgovor Tonko Maroević ; uredio i opremio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1975. (Zagreb : Antun Bičanić). - 1 graf. mapa : litografija ; 39 cm.
Naslov preuzet iz kataloga Zbirka Biškupić Bibliofilska izdanja 1972.-2002. Zagreb, 2002. - Nakl. 100 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Graf. listovi formata 390 x 265 mm. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: J. L. 75.; l.d. olovkom: 21/100; l.d.k. suhi žig ZB EDITION BIŠKUPIĆ.
76Lovrenčić, I.(0.026.6)
TM-00302

MACOLIĆ, Slaven
Vrijeme šutnje / [grafike] Slaven Macolić ; [predgovor] Tonko Maroević ; [bilješka o slikaru] Božo Biškupić. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 2002. (Varaždin : Atelje Macolić). - 1 graf. mapa ([1] list s tekstom, 8 grafika : cinkopis, akvatinta) ; 539 x 396 mm.
Om. nasl. - Nakl. 27 primj. - Biografski podaci o autoru. - Graf. listovi formata 539 x 396 mm otisnuti na 250 gr. Hahnemuehle Buetten Kupferdruck papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. ispod otiska olovkom: Macolić S. 2002.; l.d. ispod otiska olovkom: 11/27 bakropis, akvatinta; s.d. ispod otiska olovkom: naslov prikaza.
76Macolić, S.(0.026.6)
TM-00303

MAROEVIĆ, Tonko
Tri danteovska prizora Bartola Markovića i Danteov portret Petra Zečevića / Tonko Maroević.
Prijateljev zbornik II. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.
76Marković, B.
76.071(497.5)"18"
76.035(497.5)"18"
75Zrčević, P.
TM-00304

MAROEVIĆ, Tonko
Tihozov u dubotisku : Grafička mapa Bacchanal Luka Paljetka i Munira Vejzovića, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 2003. : [prikaz] / Tonko Maroević. - Ilustr.
Summary.
76Vejzović, M.(0.026.6)(049.3)
TM-00305

MAROEVIĆ, Tonko
Plodovi zrenja : Grafike Zlatka Price, Kabinet grafike HAZU, ožujak, travanj 2004. : [osvrt] / Tonko Maroević. - Ilustr.
Summary.
76Prica, Z.
TM-00306

MAROEVIĆ, Tonko
Provokativna avangardnost tradicionalnog / Tonko Maroević. - Ilustr.
Aktovi i serigrafije Ivana Kožarića. - Summary.
76Kožarić, I.
TM-00307

MAROEVIĆ, Tonko
Contemporary Croatian graphic art : National Centre of Culture, Bratislava May-June 1998 / [author Tonko Maroević ; biographical notes Lada Bošnjak ; translation Ljiljana Tarade ; photographs Stanko Vrtovec ; editor Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb : Museum and Gallery Centre - Klovićevi dvori, 1998. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 79 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
Katalog izložbe. - Bilješke o autorima uz likovne priloge. - Nakl. 3000 primj. - Zastupljeni umjetnici: Nevenka Arbanas, Lovro Artuković, Antun Babić, Dubravka Babić, Josip Butković, Hamo Čavrk, Maja Franković, Vasilije Jordan, Nives Kavurić-Kurtović, Ivan Kožarić, Nikola Koydl, Ante Kuduz, Ivan Lacković Croata, Željko Lapuh, Ivan Lesiak, Letricija Linardić, Zvonimir Lončarić, Ivan Lovrenčić, Edo Murtić, Frane Paro, Ivan Picelj, Dimitrije Popović, Zdenka Pozaić, Ivan Rabuzin, Ljubomir Stahov, Hrvoje Šercar, Jasna Šikanja, Ivica Šiško, Miroslav Šutej, Antun Boris Švaljek, Matko Trebotić, Fadil Vejzović, Mirjana Vodopija.
ISBN 9536100444
76(497.5)"19"(064)
TM-00308

MASSAGRANDE, Matteo
Ne tišini = No al silenzio / [tekst] Giorgio Segato ; [grafike] Matteo Massagrande ; [prijevod na hrvatski Tonko Maroević ; uredio i opremio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1992. (Zagreb : Sveučilišna naklada). - 1 mapa ([6] str. s tekstom, [1] grafika : bakropis) ; 27 cm. - (Hrvatska 1991 ; 19)
Om. nasl. - Nakl. 49 primj. - Na unut. str. 1. om. lista: Helf Kroatien, Help Croatia, Aidez la Croatie. - Tekst na hrv. i tal. usporedo. - Bakropis M. Massagrandea na 1. om. listu. - Grafike su otisnute na 230 gr. Hahnemuehle Buetten papiru formata 119 x 100/270 x 195 ; 158 x 124/267 x 197 mm. - Signatura na svakom graf. listu d.l. olovkom: M.Massagrande; d.d. olovkom: 22/49. - Bio-bibliografski podaci.
76Segato, G.(0.026.6)
821.131.1-1=131.1=163.42
TM-00309

MOCENNI, Gualtiero
Il pied-a-terre di Circe, forse ovverosia la Ricognizione = Kirkino svratište, možda iliti Prepoznavanje / [stihovi] Roberto Sanesi ; [grafike Gualtiero Mocenni ; predgovor i prepjev na hrvatski Tonko Maroević ; uredio i opremio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1978. (Zagreb : Milano, atelier umjetnika). - 1 graf. mapa ([20] str.,[18] listova s tekstom, 12 graf. listova u tehnici drvoreza, u bojama ; 29 cm. - (Arbor ; 2)
Tekst na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 57 primj. - Bio-bibliografski podaci o R.Sanesiju i G.Mocenniju. - Imena autora na hrptu. - Otisci različitih dimenzija tiskani su na 250 g Fabriano papiru formata 260 x 190 mm. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: G.Mocenni 78; d.l. olovkom: 19/57; d.l.k. suhi žig ZB, Edition Biškupić. - Mapa u zaštitnoj kutiji.
76Mocenni, G.(0.026.6)
850-1
TM-00310

PATER, Rudolf
Prhut iguane / [stihovi] Luko Paljetak; [grafike] Rudolf Pater; predgovor Tonko Maroević; pogovor Davor Mojaš. - Zagreb : AGM, 2002. ([Zagreb] : Atelijer Arhajski torzo). - 1 graf. mapa ([15] str. s tekstom, 12 grafika : drvorez) : ; 53 cm.
Nakl. 50 primj. - Grafike formata 510 x 378 mm otisnute na 320 g Avorio Cartiere Mangari Pescia papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: PaterR; l.d. olovkom. EA; s.d. suhi žig: Opus originale ex officina pictoris Rudolf Pater. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
76Pater, R.(0.026.6)
821.163.42-1
TM-00311

POZAIĆ, Zdenka
Labirint / [tekst] Jorge Luis Borges ; [grafika] Zdenka Pozaić ; [prijevod Tonko Maroević]. - Zagreb : Zdenka Pozaić, 1998. (Zagreb : Josip Zdunić). - 1 graf. mapa ([2] str., [2] lista s tekstom, 1 graf. list u tehnici drvoreza u bojama) ; 24 cm. - (Riječ i slika)
Nakl. 23 primj. - Graf. list formata 213 x 133 mm ručno otisnut na japanskom papiru. - Signatura na graf. listu ispod prikaza olovkom: 14/23 drvorez.ručni otisak 98. Zdenka P. // LABIRINT.
76Pozaić, Z.(0.026.6)
860(82)-1=862
TM-00312

POZAIĆ, Zdenka
Una rosa y Milton = Ruža i Milton / [stihovi] Jorge Luis Borges ; [prijevod] Tonko Maroević ; [grafike] Zdenka Pozaić. - Zagreb : Zdenka Pozaić, 1999. (Zagreb : Josip Zdunić). - 1 graf. mapa ([2] str. ,[2] lista s tekstom, [1] graf. list u tehnici drvoreza u bojama) ; 25 cm. - (Riječ i slika)
Om. nasl. - Tekst na španj. jeziku i hrv. prijevod. - Nakl. 56 primj. - Graf. list formata 216 x 154 mm ručno otisnut na japanskom papiru. - Signatura d.d. olovkom: Zdenka Pozaić; l.d. olovkom: 39/56 drvorez 99. - Mapa ručno uvezana poput knjige.
76Pozaić, Z.(0.026.6)
821.134.2(82)-1=134.2=163.42
TM-00313

POZAIĆ, Zdenka
Zdenka Pozaić : grafike : Galerija Dubrava, Dubrovnik, 17 - 30. lipnja 1986. / [predgovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Ann Schumacher, Ellen Elias-Bursać ; fotografije Milica Borojević ; urednik Lucija Orešić]. - [Dubrovnik] : Galerija Dubrava, [1986] (Zagreb : Sveučilišna naklada Liber). - 13 str. : ilustr. ; 25 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Slika umjetnice. - Nakl. 400 primj. - Predgovor: str 4, 6. - Iz bibliografije: str. 8-11. - Bio-bibliografski podaci: str. 12.
76(064)(085)=862=20
TM-00314

POZAIĆ, Zdenka
Zdenka Pozaić: Jedan pogled na umjetnost oblikovanja knjige : grafičko pjesničke mape, bibliofilska izdanja, ilustracije, oprema knjige, ex libris : Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, 16. listopada - 10. studenog 2003. = Zdenka Pozaić: Jeden pohled na umeni upravy knih : soubory basni a grafiky, bibliofilska vydani, knižni ilustrace, uprava knih, exlibris : Narodni knihovna, Slovanska knihovna, Praha, 27. listopada - 31. prosinca 2003. / [predgovor Josip Bratulić, Tonko Maroević ; prijevod na češki Dušan Karpatsky ; fotografije Zlata Vucelić, Stanko Vrtovec ; urednice Mikica Maštrović, Zuzana Hochmalova]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2003. ([s. l.] : Tiskara Kolarić). - 19 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i češ. jeziku. - Nakl. 500 primj.
76Pozaić, Z.(064)
766:096](497.5)"19"(064)
096:76](497.5)"19"(064)
097:76](497.5)"19"(064)
TM-00315

POZAIĆ, Zdenka
Na okraji jara : ciklus basni = Na rubu proljeća : ciklus pjesama / grafike Zdenka Pozaić ; [stihovi] Vaclav Havel ; prepjev na hrvatski Dušan Karpatsky ; [predgovor Ive Šimat Banov, Dušan Karpatsky, Tonko Maroević]. - Zagreb : Vlast. nakl., 2006. (Zagreb : Atelje autorice). - 1 graf. mapa ( [28] str. s tekstom, 11 grafika : drvorez : ; 26 cm). - (Biblioteka Pjesnik)
Tekst na cze. i hrv. jeziku. - Nakl. 25 primj. - Grafike formata 251 x 165 mm otisnute na 160 g Veline Arches blanc papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Zdenka Pozaić; l.d.: A. O. drvorez 06.; s.d. olovkom: naslov prikaza. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju. - Jedan grafički list ulijepljen je na naslovnicu kutije.
76Pozaić, Z.(0.026.6)
821.162.3-1=162.3=163.42
TM-00316

POZAIĆ, Zdenka
Dragutin Tadijanović: Deset pjesama = Deset basni / grafike Zdenka Pozaić ; pjesme Dragutin Tadijanović ; prepjev na češki Dušan Karpatsky. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005 : (Atelje autorice). - 1 graf. mapa (10 grafika : drvorez i linorez u bojama) ; 35 cm. - (Biblioteka Pjesnici)
Tekst na hrv. i na češ. jeziku. - Nakl. 27 primj. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Zdenka Pozaić 05.; l.d. olovkom: 12/25 drvorez, linorez; s.d. olovkom: naslov prikaza. - Graf. listovi formata 329 x 251 mm otisnuti na 200 g Veline Arches blanc papiru. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
ISBN 9535000470
76Pozaić, Z.(0.026.6)
821.163.42-1=162.3=163.42
TM-00317

POZAIĆ, Zdenka
Canco de bressol del nadal fugitiu = Božićna izbjeglička uspavanka / [pjesma] Carles Torner i Pifarre ; [prijevod] Tonko Maroević ; [grafika] Zdenka Pozaić. - Zagreb : Zdenka Pozaić, 1999. (Zagreb : Josip zdunić). - 1 graf. mapa ([2] str.i [2] lista s tekstom, 1 graf. list u tehnici drvoreza u bojama) ; 27 cm. - (Riječ i slika)
Om. nasl. - Tekst na katalonskom jeziku i hrvatski prijevod. - Nakl. 62 primj. - Graf. list formata 215 x 162 mm ručno otisnut na japanskom papiru. - Signatura ispod prikaza d.d. olovkom u boji: Zdenka Pozaić; d.l. olovkom u boji: 24/62 drvorez 99. - Mapa ručno uvezana poput knjige.
76Pozaić, Z.
821.134.1-1=134.1=163.42
TM-00318

PROLJEĆE'92 / [grafike] Lovro Artuković...[et al.] ; [pogovor Tonko Maroević ; prijevod na engleski Vladimir Ivir ; prijevod na njemački Vera Čičin-Šain]. - Zagreb : Croatian art forces, 1992. (Zagreb : s.n.). - 1 graf. mapa ([1] list s tekstom, 10 graf. listova u tehnici serigrafije) ; 52 cm.
Tekst na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. - Om. naslov. - Imena autora na zaštitnom omotu. - Graf. listovi formata 500 x 354 mm. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom; d.l. olovkom 85/99. - Gudac, Vladimir; Keser, Zlatko; Kožarić, Ivan; Kulmer, Ferdinand; Lesjak, Ivan; Martek, Vlado; Milenković, Bane; Štimac, Goran; Trogrlić, Dražen.
76Artuković, L.
(0.026.6)
TM-00319

RABUZIN, Ivan
Prekomorje Ivana Rabuzina = L'oltremare di Ivan Rabuzin / [grafike] Ivan Rabuzin ; [tekst] Grytzko Mascioni ; [prijevod na hrvatski Tonko Maroević]. - London : Centro P.E.N della Svizzera italiana : Editions Limited, 1989. (s.l. : s.n.). - 1 graf. mapa ([2] str. s tekstom, [3] graf. lista u tehnici serigrafije) ; 59 cm.
Tekst na hrv. i tal. jeziku. - Graf. listovi formata 474 x 579 mm. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: Ivan Rabuzin; d.l.: III/XX.
76Rabuzin, I.(0.026.6)
TM-00320

STAHOV, Ljubomir
Ljubomir Stahov : grafike (1979-1982) : Narodno pozorište, Prijedor, 14-27.V 1982. / [tekstovi Mladenka Šolman, Josip Depolo, Tonko Maroević ; dokumentacija, izbor tekstova, urednik Božo Biškupić]. - Prijedor : Samoupravna interesna zajednica kulture, [1982] (Zagreb : Liber). - [12] str. : ilustr. ; 26 cm.
Katalog izložbe. - Slika umjetnika. - Nakl. 300 primj. - Bio-bibliografski podaci: str. [9-10].
76Stahov, LJ.
(083.824)
TM-00321

SUHY, Branko
Branko Suhy : retrospektiva grafika : Kabinet grafike [HAZU], Zagreb, 12. prosinca 2002. - 30. siječnja 2003. / tekstovi Slavica Marković, Tonko Maroević, Igor Zidić ; [prijevod na engleski Graham McMaster ; prijevod sa slovenskog Ivanka Filipan ; fotografije Miha Benedičič, Boris Gaberščik, Jože Suhadolnik]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, 2002. ([Zagreb] : Kratis). - 283 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: str. 260-263.
ISBN 9531545669
76Suhy, B.(064)
TM-00322

ŠELER, Lidija
Muzika / [grafike] Lidija Šeler ; predgovor Tonko Maroević. - [Zagreb] : vlast. izd., 1990. ([Zagreb] : Hamo Čavrk). - 1 mapa ([1] list s predgovorom, [8] obojenih graf. listova u tehnici bakropisa) ; 55 cm.
Nakl. 10 primj. - Graf. orisci različitih dimenzija. - Signatura na svakom graf. listu desno ispod otiska Šeler/:90 ; d.l. E.A. 2/1 ; sredina dolje bakropis, aquatinta.
76Šeler, L.(02.026.2)
TM-00323

ŠERCAR, Hrvoje
San svetog Ivana Trogirskog = Il sogno di san Giovanni di Trau / pjesme Kruno Quien ; bakropisi Hrvoje Šercar ; esej Tonko Maroević ; [prijevod na talijanski Sanja Roić]. - Zagreb : Mladost, 1987. ([s.l.] : Azur). - 1 graf. mapa ([3] str. s tekstom, 6 graf. listova u tehnici bakropisa) ; 47 cm. - (Edicija Mala)
Tekst na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 50 primj. - Graf. listovi formata 450 x 314 mm otisnuti na Schoelershammer Buetten Aquarell kartonu. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: Šercar; d.l. olovkom: 34/57. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
76Šercar, H.(0.026.6)
886.2-1
TM-00324

ŠIŠKO, Ivica
Danteomanija / [grafike] I[Ivica] Šiško ; [tekst Tonko Maroević ; uredio i opremio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić : I. Šiško, T. Maroević, 1977. (Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka). - 1 graf. mapa ([7] str. s tekstom, 13 graf. listova u tehnici bakropisa i akvatinte) ; 30 cm. - (Iris ; 2)
Nakl. 49 primj. - Otisci različitih dimenzija otisnuti na 300 gr. Hannemuehle-Buetten papiru formata 260 x 190 mm. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: I.Šiško 77; d.l. olovkom: 40/49; d.l.k. suhi žig ZB Edition Biškupić. - Na zaštitnoj kutiji orig. crtež akrilikom.
76Šiško, I.(0.026.6)
886.2-1
TM-00325

ŠUTEJ, Miroslav
Miroslav Šutej: Prekrivene oči : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 23. prosinca 2004. - 6. veljače 2005. / [predgovor Tonko Maroević, Zvonko Maković ; prijevod na engleski Graham McMaster ; fotografije Damir Fabijanić ; urednik Radovan Vuković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2004. ([Zagreb] : Kerschoffset). - 65 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. 64-65.
ISBN 953689016X
76Šutej, M.(083.824)
TM-00326

ŠUTEJ, Miroslav
Jeka izdaleka = Zho izdaleka = An Echo from Afair : posvećeno Aleksandru Sergejeviću Puškinu : posvjaščaetsja Aleksandru Sergeeviču Puškinu : dedicated to Aleksandr Sergeyevich Pushkin / grafike Miroslav Šutej ; predgovor Tonko Maroević ; [prijevod na engleski Ellen Elias-Bursać ; prijevod na ruski Evgenij Boroša i Fikret Cacan]. - Zagreb : Mladost, 1987. (Zagreb : [s.n], 1987.). - 1 graf. mapa ([2] str. s tekstom, 6 graf. listova u tehnici fotolitografije) ; 90 cm. - (Edicija Mala)
Nakl. 50 primj. - Tekst usporedno na hrv. rus. i eng. jeziku. - Bio-bibliografski podaci o M. Šuteju. - Graf. listovi nepravilnog formata. - Na zaštitnoj kutiji ime autora i Aleksandar Puškin. - Signatura d.d. olovkom: 1987 ŠUTEJ; d.l. olovkom: 31/50. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju. - Ćir.
76Šutej, M.(0.026.6)
TM-00327

TREBOTIĆ, Matko
Ploče pamćenja knjiga poštovanja = Tabulae memoriae liber venerationis : Prvom hrvatskom književniku svjetskog glasa 1450-1524. = Primo croatico scriptori incluto toto orbe MCCCCL-MDXXIV / [tekst] Tonko Maroević ; [grafike] Matko Trebotić ; [prijevod na latinski Zlatko Šešelj ; uredio Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić : T. Maroević, M. Trebotić, 1985. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf. mapa ([26] str. s tekstom, 20 graf. listova u tehnici akvaleriranih bakroreza) : 1 originalna minijatura u kombiniranoj tehnici tuš, gvaš ; 23 cm + 3 pjesme Marka Marulića. - (Tempora ; 3)
Tekst na hrvatskom i latinskom jeziku. - Nakl. 46 primj. - Graf. listovi formata 197 x 131 mm otisnuti na 230 g/m2 Hahnemuehle Buetten Kupferdruck papiru. - Signatura autora na svakom graf. listu ispod prikaza olovkom u sredini: A // * // M // Matko Trebotić // 1985. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
76Trebotić, M.(0.026.6)
886.2
TM-00328

TREBOTIĆ, Matko
Sve plavo, nebeski plavo = Todo azul, azul celeste / [stihovi] Jure Kaštelan ; [grafike Matko Trebotić ; prepjev na španjolski Milivoj Telečan ; predgovor Tonko Maroević ; uredio Božo Biškupić]. - Zagreb : Edition Biškupić, 1989. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf. mapa ([6] listova, [32] str. s tekstom, 12 graf. listova u tehnici bakropisa) ; 27 cm. - (Arbor ; 15)
Om. nasl. - Ime umjetnika preuzeto s omotnog lista grafika. - Hrv. tekst i špa. prijevod. - Nakl. 57 primj. - Graf. listovi formata 290 x 190 mm otisnuti na 150 g Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza s.d. olovkom: 41/57 // MATKO TREBOTIĆ // 1981. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
76Trebotić, M.(0.026.6)
TM-00329

TRTOVAC, Dino
Korijen razmišlja / [akvareli] Dino Trtovac ; [stihovi] Alain Bosquet ; [prepjev na srpskohrvatski Branka Bogavac-Le Compte i Sreten Perović ; bio-bibliografske podatke sačinili: o pjesniku Tonko Maroević, o slikaru Božo Biškupić ; predgovor Tonko Maroević ; uređuje Božo Biškupić]. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 1986. (Zagreb : Grafikon). - 1 graf. mapa ([44] str.s tekstom, [14] akvarela) ; 41 cm. - (Vid ; 4)
Om. naslov: Reflexions d'une racine. - Sadrži hrv. prepjev i izvorne franc. stihove. - Ime umjetnika preuzeto s omotnog lista akvarela. - Nakl. 37 primj. - Akvareli su otisnuti na 300 g Hahnemuehle Buetten Kupferdruck papiru formata 300 x 215/ 390 x 265 mm. - Signatura na svakom listu ispod prikaza olovkom d.s. Dino 1985; d.l.k. suhi žig ZB, Edition Biškupić. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
76Trtovac, D.(0.026.6)
TM-00330

ZANKI, Josip
Sedam posljednjih riječi Kristovih / [stihovi] Luko Paljetak ; [grafike] Josip Zanki ; predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : Zbirka Biškupić, 2002. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 1 graf. mapa ([48] str. s tekstom, 10 grafika : bakropis) ; 26 cm. - (Speculum ; 8)
Nakl. 69 primj. - Bio-bibliografski podaci o autorima. - Graf. listovi formata 260 x 190 mm otisnuti na 160 gr Hahnemuehle Buetten papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Zanki; l.d. olovkom: 30/69. - Na prednjem i stražnjem omotnom listu otisnuta grafika.
76Zanki, J.
821.163.42-1
TM-00331

ZANKI, Josip
Josip Zanki : Galerija Kvarner, Malinska, 13. VIII - 27. VIII 1993. - [S. l. : s. n., 1993.] ([s. l. : s. n.]). - 1 presavitak (6 str.) : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Om. nasl. - Autorova slika. - Izvod iz teksta Tonka Maroevića: str. [2 i 4]. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. [5-6].
76Zanki, J.(064)
TM-00332

ZANKI, Josip
Josip Zanki : izložba : Galerija Mala, Zagreb, 19.-26. srpnja 1993. / [predgovor Tonko Maroević ; fotografije Mio Vesović Mo]. - [S. l. : s. n.], 1993. (Zagreb : Eurograf). - [8] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Om. nasl. - Katalog izložbe. - Autorova slika. - Nakl. 400 primj. - Predgovor: str. [1-2]. - Bio-bibliografski podaci o J. Zankiju: str. [11].
76Zanki, J.(064)
TM-00333

Vidi br.: TM-00263

Vidi br.: TM-00240

Vidi br.: TM-00147

Vidi br.: TM-00120

Vidi br.: TM-00207

Vidi br.: TM-00078

Vidi br.: TM-00304

Vidi br.: TM-00304

Vidi br.: TM-00096

Vidi br.: TM-00066

Vidi br.: TM-00516

Vidi br.: TM-00111

Vidi br.: TM-00231

Vidi br.: TM-00315

Vidi br.: TM-00180

Vidi br.: TM-00121

Vidi br.: TM-00296

Vidi br.: TM-00007

Vidi br.: TM-00116

Vidi br.: TM-00165

Vidi br.: TM-00123

Vidi br.: TM-00110

77   Fotografija i srodni postupci

BRAUT, Marija
Marija Braut : fotografije 1967. - 2005. / [prijevod Darja Jurčić, Iskra Pavlović ; urednici Neda Rudež, Božo Rudež]. - Zagreb : Prometej, 2006. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina]. - 261 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Monografije / Prometej)
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Zastupljeni autori: Ive Šimat Banov, Antonija Bogner-Šaban, Vladimir Maleković, Tonko Maroević, Tošo Dabac, Marina Viculin, Zdenko Rus.
ISBN 9536460653
77Braut, M.
TM-00334

BULJEVIĆ, Zvonimir
Zvonimir i Zrinka Buljević: Koordinativni sustav i umrežena lica = Zvonimir and Zrinka Buljević: Co-ordinate system and Faces in the network : Galerija umjetnina, Split, prosinac 2003. - siječanj 2004. = Gallery of Fine Arts, Split, December 2003 - January 2004 / [tekst, text Tonko Maroević ; prijevod, translatin Sandi Bulimbašić ; urednik kataloga, catalogue editor Božo Majstorović]. - Split : Galerija umjetnina, 2003. (Split : Grafis). - 40 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm.
Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nakl. 400 primj. - Predgovor: str. 35-38. - Bio-bibliografski podaci o Zvonimiru i Zrinki Buljević: str. 39-40.
ISBN 9536901064
77Buljević, Zv.(064)
77Buljević, Zr.(064)
TM-00335

DOMIJAN, Miljenko
Anima et corpus : fotoskitnje = roving photos / Miljenko Domijan ; [tekstovi Tonko Maroević, Branka Hlevnjak, Miljenko Domijan ; prijevod na engleski Graham McMaster]. - Zagreb : Muzej Mimara, 2008. (Zagreb : Kerschoffset). - 120 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 33 cm.
Fotomonografija. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 9789532480238
77Domijan, M.
77.049:7
TM-00336

MAROEVIĆ, Tonko
Fotografska viđenja jadranskih orijentira : svjetlopisi svjetionika / Tonko Maroević. - Ilustr.
Izložba fotografija "Hrvatski svjetionici", galerija Badrov, 7.12.2004.-8.1.2005.
77(497.5):061.43(497.5Zagreb)"200"
061.43(497.5):77(497.5Zagreb)"200"
TM-00337

MEĐUNARODNI triennale fotografije Čovjek i more (17 ; 2004 ; Zadar)
Čovjek i more = Man and the sea / 17. međunarodni triennale fotografije, Galerija umjetnina Narodnog muzeja Zadar, 2004. = 17th International Exhibition of Photography Man and the Sea, The Art Gallery of the National Museum Zadar, 2004 ; [urednik kataloga, catalogue edited by Karmen Travirka Marčina ; tekstovi, texts Želimir Koščević ... [et al.] ; prijevod, translated by Stipe Grgas]. - Zadar : Narodni muzej, 2004. (Zagreb : Kerschoffset). - 128 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 27 cm.
Zastupljeni fotografi: Barbara Buehler, Ilias Bourgiotis, Quentin Jan Marie Huys, Grupa Plavi nosovi, Stella Levak, Lajos Major, Andrew Phelps, Takis Roidakis, L'ubo Stacho, Zlatan Turčin, Jacques Henri Lartigue, Allan Sekula, Stipe Surać, Zlata Vucelić. - Ostali zastupljeni autori tekstova: Tonko Maroević, Antun Travirka, Karmen Travirka Marčina. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nakl. 800 primj.
ISBN 9539974119
77.04(100)"200"(083.824)
TM-00338

ODJECI : izbor iz pisanih i govorenih tekstova o fotografskim publikacijama Mladena Grčevića : 1997. - 1998. : u povodu 80. godišnjice života i 60. godišnjice umjetničkog rada. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1998. (Zagreb : Naša djeca, Offset tisak). - 39 str. : ilustr. ; 30 cm.
Zastupljeni autori: Radovan Ivančević, Zvonko Maković, Ivo Maroević, Tonko Maroević, Olga Vujović, Gordan Sirotić, Marina Baričević, Elena Cvetkova, Branka Hlevnjak, Snježana Pavičić, Abdulah Seferović, Antun Travirka, Vinko Srhoj.
77Grčević, M.
TM-00339

TADIĆ, Krešimir
Krešimir Tadić (1934. - 1997.) : fotografije : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 19. IX. - 8. X. 2000. / [prijevod [sažetka] na engleski Ivana Simeon]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2000. (Zagreb : Kerschoffset). - 125 str. : ilustr. ; 30 cm.
Katalog izložbe. - Autorova slika. - Zastupljeni autori tekstova: Ivanka Reberski, Radovan Ivančević, Željka Čorak, Tonko Maroević, Igor Fisković, Josip Stošić, Snješka Knežević, Ivo Maroević, Mira Muhoberac. - Summary.
ISBN 9536106310
77Tadić, K.(064)
TM-00340

TEOREMA della luce nella distruzione : Comune di Forte dei Marmi : Muzejsko-galerijski centar, Zagreb : Studio Bocchi, Roma. - [S. l.] : Maschietto & Musolino, 1994. ([s. l.] : Grafiche Pistolesi). - 55 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 x 30 cm.
Tekst na tal. i hrv. jeziku. - Zastupljeni autori: Dražen Trogrlić, Gabriele Basilico, Marija Braut, Nello Teodori, Andrea Zanzotto, Suježana Hefti, Franco Rella, Darko Glavan, Marco Nereo Rotelli, Tonko Maroević, Roberto Carifi, Carla Subrizi, Joe Oppedisano, Krypton, Giancarlo Cauteruccio.
77.04(497.5)"19"
77.04(450)"19"
75Trogrlić, D.
TM-00341

Vidi br.: TM-00743

Vidi br.: TM-00341

Vidi br.: TM-00336

Vidi br.: TM-00335

78   Glazba. Glazbeni instrumenti i oprema

KUDUZ, Ivan
Pejzaž uokrug / [pjesme] Ljerka Mifka ; [grafike] Ivan Kuduz ; [predgovor Tonko Maroević]. - Zagreb : vlastita naklada, 1978. (Zagreb). - 1 graf. mapa ([12] str. s tekstom, 10 graf. listova u tehnici sitotiska) ; 45 cm.
Nakl. 20 primj. - Bio-bibliografski podaci o Lj. Mifki i I. Kuduzu. - Graf. listovi formata 445 x 320 mm otisnuti na 200 g buetten papiru. - Signatura na svakom graf. listu ispod prikaza d.d. olovkom: Kuduz//Ivan; d.l. olovkom: 16/20 serigrafija 78.
78Kuduz, I.(0.026.6)
886.2-1
TM-00342

PARAĆ, Frano
Judita : opera u dva čina = an opera in two acts : klavirski izvadak = piano reduction / Frano Parać ; prema "Juditi" Marka Marulića libreto napisao Frano Parać uz suradnju Tonka Maroevića = libretto after the epic poem "Judita" (Judith) by Marko Marulić written by Frano Parać in association with Tonko Maroević ; [prijevod Graham McMaster, Timothy Steyskal ; notografija Andrej Skender]. - Zagreb : Cantus, 2005. (Zagreb : Denona). - 212 str. : note ; 29 cm. - (Ars Croatica)
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
782.1.089.7
TM-00343

PARAĆ, Frano
Judita : opera u dva čina prema Juditi Marka Marulića uz suradnju Tonka Maroevića / Frano Parać.
Tematski blok: Libreto.
78.089.1(497.5)"19"
78Parać, F.
782(497.5)"19"
TM-00344

Vidi br.: TM-00344

Vidi br.: TM-00344

791   Kinematografija. Filmovi

Vidi br.: TM-00348

792   Kazalište

DUBROVAČKI ljetni festival : 1950. - 1999. - Hrvatska / [prevoditelji na engleski Vera Andrassy, Vladimir Ivir ; fotografije Marija Braut... et al.]. - Dubbrovnik : Dubrovački ljetni festival, 1999. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 359 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm.
Tekst na hrv. ili engl. jeziku. - Zastupljeni autori: Trpimir Macan, Tonko Maroević, Miljenko Foretić, Nikola Batušić, Boris Senker, Jagoda Martinčević, Petar Selem, Stjepan Sremac, Milko Šparemblek, Dalibor Foretić, Nikola Vončina, Mira Muhoberac, Antun Karaman, Mato Kukuljica.
792.091.4(497.5Dubrovnik)(067.5)
TM-00345

HVARSKO kazalište : zbornik radova / priredio Nikša Petrić ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Haidi Mimica-Tudor]. - Split : Književni krug ; Hvar : Matica hrvatska, Ogranak, 2005. (Split : Dalmacija papir). - 470 str., [32] lista s tablama (djelomice u bojama) ; 21 cm. - (Hvarski književni krug ; 6)
Na omotu: The Hvar Theatre. - Tekst na više jezika. - Zastupljeni autori: Grga Novak, Niko Duboković Nadalini, Nikša Petrić, Nikica Kolumbić, Tonko Maroević, William H. Allison, Harry C. Schnur, Cvito Fisković, Mladen Nikolanci, Slobodan P. Novak, Đino Novak, Petar Selem, Marin Carić, Hrvoje Ivanković, Mirjana Kolumbić-Šćepanović, Joško Kovačić. - Nakl. 500 primj. - Str. 5-8: Teatar forski = The for theatre / Nikola Batušić. - Str. 9-12: Hvarsko kazalište = The Hvar Theatre / Pavao Pavličić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske napomene: str. 443-444; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries ; Zusammenfassung ; Résumé. - Imensko kazalo ; Kazalo zemljopisnih naziva.
ISBN 9531631573
792(497.5Hvar)(091)(082)
725.822(497.5Hvar)(082)
TM-00346

MAROEVIĆ, Tonko
Kapi za nemirenje : nostalgični zapis o Dubrovačkim ljetnim igrama / Tonko Maroević.
Tematski dvobroj "Dubrovačke ljetne igre / Dubrovački ljetni festival - 45 godina trajanja".
792.091.4(497.5Dubrovnik)
061.079(497.5Dubrovnik):792
TM-00347

MILKA Podrug Kokotović / priredio Miljenko Foretić. - Dubrovnik : Matica hrvatska : Dubrovačke ljetne igre, 2002. (Zagreb : Durieux). - 255 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik ; knj. 25)
Zastupljeni autori: Dalibor Foretić, Anatolij Kudrjavcev, Miše Martinović, Božidar Violić, Georgij Paro, Ivo Frangeš, Nikola Batušić, Tonko Maroević, Petar Selem, Pero Kvrgić, Marija Grgičević, Lada Čale Feldman, Boris Senker, Dubravka Vrgoč, Igor Mrduljaš, Darko Gašparović, Mira Muhoberac, Matko Sršen, Nenni Delmestre, Doris Šarić Kukuljica, Davor Mojaš, Jakša Fiamengo, Hrvoje Ivanković. - Bibliografija: str. 245.
ISBN 9536316382 (Matica hrvatska, Dubrovnik)
792.071.2Podrug-Kokotović, M.(082)
791.44.071Podrug-Kokotović, M.(082)
TM-00348

SAN i ludilo : Tin Ujević : scenski portret / govori Goran Matović ; pjeva Arsen Dedić ; [pišu Zvonimir Mrkonjić ... et al. ; fotografije Milan Pavić ... et al.]. - Zagreb : Fidipid ; AGM, 2007. ([Zagreb] : Sklad boja). - 124 str. : ilustr. (djelomično u bojama) ; 21 cm + 1 zvučni CD. - (Biblioteka Posebna izdanja / AGM)
Sadrži i stihove. - Ostali zastupljeni autori: Željko Ivanković, Petar Krelja, Tonko Maroević, Saša Meršinjak, Miroslav Vaupotić, Zdravko Zima, Marino Zurl. - Str. [113]-122: Biografija Tina Ujevića / Tea Benčić Rimay.
ISBN 9789539984289 (Fidipid)
792.071.2Matović G.
821.163.42-821(081.2)
792.088(497.5)"197/200"
821.163.42-05Ujević, A.
TM-00349

Vidi br.: TM-00349

796/799   Sport

Vidi br.: TM-00083

8JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST


[KRUNO Quien - 1917-1990].
Sadržaj: U staroj trogirskoj mlinici, katedrali kruha / Kruno Quien. Zapis o Kruni Quienu / Ante Stamać. Porod od svjetla / Zvonimir Mrkonjić. Kruno Quien (1917-1990) / Branimir Donat. Štovatelj oblika : pjesništvo Krune Quiena / Hrvoje Pejaković. Struna kroz svjetlost : in memoriam pjesniku Kruni Quienu (1917-1990) / Tonko Maroević. Ne naginji se van/1977 / Kruno Quien. In memoriam (prijatelju pjesniku) / Mirko Slade-Šilović.
886.2-1
821.163.42.09Quien, K.
929Quien, K.
TM-00350

ALIGHIERI, Dante
Novi život = La vita nova / Dante Alighieri ; prepjev i pogovor Tonko Maroević, Mirko Tomasović. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, [1986] (Zagreb : GZH). - 112 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Zora ; knj. 26)
Nakl. 1500 primj. - Bilješke: str. 89-97. - Pogovor: str. 99-112.
ISBN 8639900140
850-023-94=862
TM-00351

ANDRIĆ, Stanko
Enciklopedija ništavila / Stanko Andrić. - Zagreb : Ceres, 1995. (Zagreb : Gipa). - 95 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Ceres ; knj. 4)
Autorova slika na omotu. - Str. 93-95: Pogovor / Tonko Maroević.
ISBN 9536108038
886.2-4
TM-00352

ANTOLOGIJA suvremene hrvatske poezije / [sastavio] Hrvoje Pejaković. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1997. (Šolta : Graf-His). - 613 str. ; 21 cm.
Str. 5-9: Obrana poezije / Zvonimir Mrkonjić. - Str. 559-568: Testamentarna antologija / Tonko Maroević. - Zastupljeni autori: Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Viktor Vida, Kruno Quien, Mak Dizdar, Jure Kaštelan, Radovan Ivšić, Slavko Mađer, Nikola Milićević, Vesna Parun, Boro Pavlović, Zvonimir Golob, Stanko Juriša, Branislav Zeljković, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Milivoj Slaviček, Vlado Gotovac, Ivan Slamnig, Zlatko Tomičić, Irena Vrkljan, Dubravko Ivančan, Zvonimir Balog, Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Petar Gudelj, Dubravko Škurla, Dalibor Cvitan, Danijel Dragojević, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Mate Ganza, Marija Čudina, Marko Grčić, Nikola Martić, Zvonimir Mrkonjić, Josip Sever, Dubravko Horvatić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Igor Zidić, Boris Maruna, Tonko Maroević, Milan Milišić, Željko Sabol, Gojko Sušac, Stojan Vučićević, Branimir Bošnjak, Željko Knežević, Luko Paljetak, Ivan Rogić Nehajev, Ivan Bauman,. - Andriana Škunca, Slavko Jendričko, Zvonko Maković, Branko Maleš, Drago Štambuk, Neda Miranda Blažević, Božica Jelušić, Sead Begović, Dražen Katunarić, Anka Žagar, Mile Stojić, Branko Čegec, Miroslav Mićanović, Delimir Rešicki, Sibila Petlevski, Miljenko Jergović, Hrvoje Pejaković.
886.2-1(082)
TM-00353

BABIĆ, Ljubo, slikar
Izabrana djela / Ljubo Babić, Cvito Fisković ; [priredio Tonko Maroević ; likovni prilozi Ljubo Babić]. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. (Samobor : "Zagreb"). - 327 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pe stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 124)
Str. 7-20, 165-180: Predgovori / T. Maroević. - Bibliografija: str. 22-23, 180-181.
886.2-822
TM-00354

BETTINI, Emanuele
Sredozemno pristajanje / Emanuele Bettini ; prijevod, napomena i bilješka Tonko Maroević.
850-1=862
TM-00355

BIKOVA koža : mala antologija katalonskog modernog pjesništva / izbor, prijevod, predgovor i bilješke Tonko Maroević. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987. (Bjelovar : Prosvjeta). - 122 str. ; 20 cm. - (Opća knjižnica 12/20 ; sv. 60)
Nakl. 1000 primj. - Predgovor: str. 7-19. - Zastupljeni autori: Maragall, Joan; Liost, Guerau de; Carner, Josep; Lopez-Pico, Josep Maria; Riba, Carles; Arderiu, Clementina; Salvat-Papasseit, Joan; Foix, Joan Vicent; Manent, Maria; Quart, Pere; Garces, Tomas; Torres, Marius; Rossello-Porcel, Bartomeu; Espriu, Salvador; Teixidor, Joan; Vinyoli, Joan; Palau iFabre, Josep; Cucurull, Felix; Brossa, Joan; Perucho, Joan; Ferrater, Gabriel;Colomines, Joan; Amoros, Xavier; Sarsanedas, Jordi; Bonet, Blai; Cots i Moner, Jordi; Verges, Joan; Marti i Pol, Miquel; Manent, Albert; Vallverdu, Francesc; Bauca, Miquel; Miralles, Carles; Gimferer, Pere. - Biobibliografski podaci: str. 109-117.
ISBN 8640101086
849.9-1(082)=862
TM-00356

BLAŽEVIĆ-KRIETZMAN, Neda Miranda
Mimikrija = Mimetisme / [tekst Neda Miranda Blažević ; ilustracije Dalibor Jelavić ; predgovor Tonko Maroević ; prijevod [predgovora] na francuski Vera Simonin]. - [Zagreb] : N.M. Blažević : D. Jelavić, [1981] (Zagreb : Interprogres). - [3] lista, [16] presavijenih listova : ilustr. ; 20 x 22 cm.
Nakl. 300 primj. - Predgovor na [1-2] presavijenom listu. - Slike autora.
886.2-1
TM-00357

BLAŽEVIĆ-KRIETZMAN, Neda Miranda
Nedogled / Neda Miranda Blažević ; [popratna bilješka Tonko Maroević]. - [1. izd.]. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1984. (Bjelovar : Prosvjeta). - 78 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Dometi. Nova serija , mala edicija ; knj. 37)
Stihovi. - Slika autorice na omotu. - Dalje i bliže N. M. Blažević: str. 70-74.
886.2-1
TM-00358

BOGLIUN-DEBELJUH, Loredana
Mazere = Gromače : Muri a secco / Loredana Bogliun ; traduzione = prijevod Mate Maras, Tonko Maroević. - Bologna : Book Editore ; Rijeka = Fiume : Edit ; Zagreb : Durieux, 1993. (Zagreb : Tipotisak). - 99 str. ; 20 cm.
Stihovi. - Tekst usporedo na tal. i njem. jeziku.
ISBN 8872321484
850(497.5)-1=50=862
TM-00359

BOGLIUN-DEBELJUH, Loredana
La peicia = La piccola / Loredana Bogliun ; affreschi Giorgio Celiberti ; prefazione Andrea Zanzotto ; postfazione Franco Loi ; [traduzione delle poesie in ciacavo Miho Debeljuh, traduzione delle poesie e dei testi in sloveno Marko Kravos, traduzione delle poesie in croato Tonko Maroević, traduzione dei testi in croato Srđa Orbanić]. - Milano : Hefti edizioni, 1997. (Assisi : Tipolitografia porziuncola in. S. Maria degli Angeli). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Malica. - Stihovi. - Predgovor: str. 9-15. - Pogovor: str. 75-85.
ISBN 8885933289
850(497.5)-1=862
850(497.5)-087-1=862
850(497.5)-1=863
TM-00360

BOLICA-KOKOLJIĆ, Ivan
[Dvije pjesme] / Ivan Bolica-Kokoljić.
U tematskom bloku: Boka Kotorska. - Sadržaj: U ime gospodina Draga gospodinu Ivanu Luciću, boravećemu u Rimu / preveo s talijanskoga Tonko Maroević. Gospodinu Šimunu Šimuniću šibenskomu vlastelinu.
886.2(497.16Boka)-1
TM-00361

CAMUS, Albert
Sredozemlje / Albert Camus ; preveo s francuskoga Tonko Maroević.
840-1=862
TM-00362

CAMUS, Albert
Sredozemlje / Albert Camus ; s francuskoga preveo Tonko Maroević.
Tematski blok: Mediteranski zapisci i nadahnuća inozemaca.
840-1=862
TM-00363

CAVALCANTI, Guido
Rime / Guido Cavalcanti ; prijevod s talijanskoga, tumač i pogovor Mate Maras ; predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : ArTresor naklada, 1998. (Ljubljana : Dan). - 191 str. ; 21 cm. - (Spone ; knj. 2)
Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Bilješke uz tekst.
ISBN 953652211X
850-1=50=862
TM-00364

COPPOLA, Francesco
Tema smrti u elegijama Jana Pannoniusa (Ivana Česmičkog) / Francesco Coppola ; preveli Tonko Maroević i Mirko Tomasović.
18. simpozij Dani hvarskog kazališta, s temom "Hrvatski humanizam. Šesnaesto stoljeće. Protestantizam i reformacija - Antun Vrančić, Matija Vlačić Ilirik i drugi", Zagreb, 9-11.5.1991. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.
886.2(091)
821.163.42.09Česmički, I.
TM-00365

CREUS, Jaume
Bosanska pjesmarica : glad za pravdom, pusta nada / Jaume Creus ; s katalonskoga preveo Tonko Maroević.
849.9-1=862
TM-00366

DULČIĆ, Pere
Svitlošnji put / Pere Dulčić ; [akcentološki nadzor Mihovil Dulčić ; vinjete Ivo Dulčić]. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. ([Zagreb : Vjesnik]). - 59 str., [4] lista s tablama u bojama : ilustr. ; 21 cm.
Stihovi. - Str. 5-9: Blijesak i huk / Tonko Maroević. - Str. 55-59: Životopis autora ove zbirke / Olinko Delorko. - Bilješke uz tekst.
ISBN 8640100683
886.2-087-1
TM-00367

EN tiu terura momento : antologio de la nuntempa kroata milita liriko / [kompilintoj] Ivo Sanader, Ante Stamać ; [tradukintoj Krešimir Barković ... et al.]. - Zagreb : Kroata Esperanto-Ligo : Školska knjiga, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 158 str. ; 20 cm.
Izv. stv. nasl.: U ovom strašnom času. - Str. 7-8: Antauparolo / I. Sanader, A. Stamać. - Str. 11-14: Antauparolo al la esperanta eldono / Dalibor Brozović. - Zastupljeni autori: Boris Biletić, Tito Bilopavlović, Vinko Brešić, Drago Britvić, Jevrem Brković, Ljerka Car-Matutinović, Šimun Šito Ćorić, Ante Čavka, Arsen Dedić, Ivo Dekanović, Srećko Diana, Tomislav Dorotić, Blanka Dovjak-Matković, Tomislav Durbešić, Ernest Fišer, Mate Ganza, Ivan Golob [i.e. Ivan Golub], Dubravko Horvatić, Đurđica Ivanišević, Đorđe Janjatović, Slavko Jendričko, Miljenko Jergović, Pajo Kanižaj, Dražen Katunarić, Željko Knežević, Stjepan Vladimir Letinić, Mladen Machiedo, Miroslav Slavko Mađer, Alojz Majetić, Tonko Maroević, Nikola Martić, Slavko Mihalić, Nikola Milićević, Zvonimir Mronjić [i.e. Zvonimir Mrkonjić], Mario Nardelli, Anđelko Novaković, Dubravka Oraić-Tolić, Luko Paljetak, Marija Peakić-Mikuljan, Zvonimir Penović, Mile Pešorda, Nikica Petrak, Marija-Anka Petričević [i.e. Marija od Presvetog Srca], Toma Podrug,,. - Željko Sabol, Damir Sirnik, Milivoj Slaviček, Višnja Stahuljak, Ante Stamać, Milorad Stojević, Krešimir Šego, Andriana Škunca, Antun Šoljan, Drago Štambuk, Dragutin Tadijanović, Ivan Tolj, Marija Trinajstić, Borben Vladović, Antun Mladen Vranješ, Irena Vrkljan, Milana Vuković, Igor Zidić, Sergio Zupičić, Tomislav Domović. - Biografski podaci o autorima i popis objavljenih radova: str. 131-149.
ISBN 9539691818 (Kroata Esperanto-Ligo)
886.2-1=089.2(082)
TM-00368

ESPRIU, Salvador
Grobište u Sineri / Salvador Espriu ; preveo s katalonskoga Tonko Maroević.
Str. 1055-1057: Salvatore Espriu i njegovo Grobište : (bilješka prevoditelja) kk.
849.9-1=862
TM-00369

HOMMAGE a Rabuzin / [priredio Vladimir Crnković]. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1996. (Zagreb : Eurograf). - 136 str. ; 22 cm. - (Biblioteka suvremene umjetnosti ; knj. 9)
Sadrži i stihove. - Nakl. 500 primj. - Zastupljeni autori: Marcel Bačić, Juraj Baldani, Tea Benčić, Gordana Benić, Milan Bešlić, Božo Biškupić, Josip Bratulić, Jevrem Brković, Vlado Vladimir Bužančić, Vladimir Crnković, Olinko Delorko, Josip Depolo, Branko Despot, Vladimir Devide, Nedjeljko Fabrio, Ivo Frangeš, Darko Glavan, Branislav Glumac, Zvonimir Golob, Vlado Gotovac, Salih Isaac, Radovan Ivančević, Božica Jelušić, Vasilije Josip Jordan, Pajo Kanižaj, Željko Knežević, Sandra Križić Roban, Ivan Kušan, Ivan Lacković Croata, Tomislav Lalin, Miroslav S. Mađer, Vladimir Maleković, Dubravko Marijanović, Tonko Maroević, Grytzko Mascioni, Slavko Mihalić, Nikola Milićević, Franjo Mrzljak, Vinko Nikolić, Žarko Paić, Luko Paljetak, Božica Pažur, Jadranka Pintarić, Dimitrije Popović, Ivanka Reberski, Giacomo Scotti, Marijan Susovski, Sunčana Škrinjarić, Andriana Škunca, Josip Škunca,. - Dragutin Tadijanović, Lea Ukrainčik, Ivan Večenaj, Munir Vejzović, Darko Venturini, Antun Vrdoljak, Nada Vrkljan-Križić, Željka Zdelar, Anka Žagar. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9536089041
886.2-4
TM-00370

HRVATSKI esej : 1990/91. / [urednica serije emisija Suvremeni hrvatski esej Giga Gračan]. - Zagreb : Hrvatski radio, 1991. (Varaždin : Tiskara Varteks). - 268 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatski radio ; knj. 2)
Str. 9-18: Sudbina eseja u hrvatskoj književnosti naših dana / Branimir Donat. - "Knjigu Hrvatski esej 1990/91. realizirao je Treći program Hrvatskog radija" -] poleđina nasl. lista. - Zastupljeni autori: Ivan Aralica, Ante Armanini, Marcel Bačić, Grozdana Cvitan, Željka Čorak, Branko Despot, Vlado Gotovac, Dubravko Jelčić, Slavko Kovač, Zoran Kravar, Ivan Kušan, Zvonko Maković, Zdravko Malić, Tonko Maroević, Igor Mrduljaš, Zvonimir Mrkonjić, Slobodan Novak, Slobodan P. [Prosperov] Novak, Žarko Paić, Luko Paljetak, Pavao Pavličić, Hrvoje Pejaković, Nikica Petrak, Čedo Prica, Ivan Rogić Nehajev, Boris Senker, Matko Sršen, Ante Stamać, Antun Šoljan, Dubravka Ugrešić, Velimir Visković, Zdravko Zima, Andrea Zlatar, Josip Pavičić. - Bio-bibliografske bilješke o autorima: str. 243-268.
ISBN 8681935012
886.2-4(082)
TM-00371

HRVATSKI pjesnici o Kolumbu i otkriću Amerike : (izbor).
U tematskom broju "Hrvati i Novi svijet" (u povodu 500-te obljetnice otkrića Amerike). - Sadržaj: Pjesanca lakomosti / Mavro Vetranović. Kolombo / Junije Palmotić. Kolumbo otkriva Ameriku / Brno Đamanjić (Zamanja) ; prijevod s lat. Josip Torbarina. U slavu Kristoforu Kolumbu prigodom četiristoljetne uspomene njegova otkrića Amerike... / Grgo Martić. Kolumbo / Ivan Slamnig. Seli se stara Europa... ; Grbavi biljeg spasa... ; Svijet još nije ni zadnju američku povio ranu... / Dubravka Oraić. Trag (Iz Columbova dnevnika) ; Kolumbo (odlomak iz istoimene poeme) / Luko Paljetak. Otkriće Europe / Tonko Maroević. Otkriće Amerike / Slavko Mihalić.
886.2-1(082)
TM-00372

IN memoriam A. Šoljanu i D. Cvitanu.
Sadrži: Kobni srpanj "Republike" : [predgovor] / Velimir Visković. U smrt Antuna Šoljana : [pjesma] / Nikica Petrak. Sjećanje na Šoljana / Pavao Pavličić. Trubač od mora : skice za prizorni portrait Antuna Šoljana / Čedo Prica. Tvoje djelo sada odgovara svima : riječ izrečena ispred mrtvačnice na Mirogoju, 14. srpnja 1993. u 18h. / Branimir Donat. Tajanstveni prag nedodirljivosti / Tomislav Sabljak. Svjetionik nekropole : tri takta, tri tipa ili tri teze Cvi tanova pjesništva / Tonko Maroević. Zapis o Daliboru Cvitanu / Branimir Donat.
886.2-05
886.2-94
929
TM-00373

IZABRANA djela / Ljubo Babić, Cvito Fisković ; [priredio Tonko Maroević]. - Zagreb : Zora : Matica hrvatska, 1985. (Samobor : "Zagreb"). - 327 str. : slike autora ; 20 cm. - (Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 124)
Str. 7-21: Ljubo Babić / T. Maroević. - Str. 165-179: Cvito Fisković / T. Maroević. - Sadržaj: Između dva svijeta ; Likovne kritike / Ljubo Babić. Lirska proza ; Studije i eseji / Cvito Fisković. - Bibliografija izdanih djela i važnija literatura o Lj. Babiću: str. 22-24. - Bibliografija izdanih djela i važnija literatura o C. Fiskoviću: str. 180-181. - Bibliografske bilješke uz tekst.
886.2-822
TM-00374

JEDANAEST tinovaca / pripremila Jelena Hekman.
Str. 62: uvodna bilješka. - Sadržaj: Domovina ; Status quo ; Ima u meni strah / Nikica Petrak. Soba i svijet ; Zatrpani u snijegu / Slavko Mihalić. Rastanak od Save / Irena Vrkljan. Statuta kapitul 88. ; Pred porazom ; Što da radimo / Nikola Milićević. Sjeti se ; Slavonski kaleidoskop / Branimir Bošnjak. Pjevač u lišću ; Brodarenje pred glazbu ; Tvoj svijet / Igor Zidić. More u meni ; Svjetiljka ljubavi ; Silazak u polje / Dragutin Tadijanović. To znači... ; Envoi ; Žena na metli... / Tonko Maroević. Smrtna kazna jezikom ; Smrt Sredozemlja / Tonči Marović Petrasov. Neposredni prilozi ; Iz navike ; Uzorak / Luko Paljetak. Književna opaska ; Nemoguće ; Sjećanje na Brechta / Vlado Gotovac.
886.2-1(082)
TM-00375

JOZIĆ, Silvio
Vekenegina pjesan / Silvio Jozić.
Str. 155-156: Silvio Jozić / Milivoj Telećan. - Str. 159-161: Bilješka uz "Vekeneginu pjesan" / Tonko Maroević.
886.2-1
TM-00376

KAVAFIS, Konstantinos
Izabrane pjesme / Konstantin Kavafis ; priredila Vesna Cvjetković Kurelec ; prijevod Vesna Cvjetković Kurelec, Tonko Maroević. - Zagreb : Durieux, 1998. (Zagreb : Tipotisak). - 151 str. ; 20 cm. - (Edicije Durieux ; 24)
Prijevod djela: Poiemata / Konstantinos Kabafes. - Usporedo grč. tekst i hrv. prijevod. - Tekst usporedo lat. i grč. pismo. - Str. 125-129: Istost kroz višekratnost / T. Maroević. - Str. 131-140: Konstantin Kavafis, helenski pjesnik / V. Cvjetković Kurelec. - Bilješke: str. 141-146 i uz tekst. - Bibliografija: str. 147-148.
ISBN 9531880832
877.4-1=774=862
TM-00377

KITA cvijeća različita / uvodni tekst Tonko Maroević.
Sadržaj: Nemoć stiha ; Slučajni zapis ; Krug ; Možda / Ivo Balentović. Ranjeni ; Poginuo na mostu preko Pakre / Karel Blaha. Živi Zadar ; Zabranjena svjetla ; Bog ; Sveti Šime / Pavao Despot. Dan kad smo obrali livadu ; Opća opasnost ; Razmjena / Lidija Dujić. Opet lipanj ; Kalendar maja ; Tehnika slikanja ; Pazi! / Zoran Ferić. Ekranizacija rata ; Na temu smrti ; Ispod drveća / Tea Gikić. Trojednica ; Domoljubna br. 418 ; Molitva / Neven Jovanović. Procvali štap ; Grič ; Pjevač pod zemljom / Vlatko Majić. Uhitih se u srcu nekom mekom neprolaznom sjenom ; Onima koji šute ; Tišina svijeta / Petar-Pierre Matek. Rulet ; Dok teku vode ; Tiranima djelom / Lujo Medvidović. Sa mosta pošav... ; Visoko gore ljeskala... ; Neopaženo, noć je... ; Mekoća i čvrstina... / Sead Muhamedagić. Siječanj. Spomenik. ; Drugi smisao ; Pred inim / Mirko Popović. Mjesto u tami ; Zdenac cvijeća ; Uzalud / Toni Prug. Triptih: plava zelena prozirna / Mojca Rapo. Tako govori nada ; Upitnik ; Daktilografija ; Knjiga peta / Biserka Težački.
886.2-1(082)
TM-00378

KITA cvijeća različita : (II.) / [uvodnu bilješku napisao] T. [Tonko] M. [Maroević].
Prvi dio objavljen u br. 1/2/1993. - Zastupljeni autori: Stanislava Adamić, Robert Bebek, Ružica Cindori, Vesna Dye, Mirjana Hegedušić-Jelen, Lazar Jovanović, Nikica Mihaljević, Stella Mihelj, Blaženka Mlinković, Svjetlana Mimica, Vinko Prizmić, Josip Stanić Stanios, Frano Vlatković, Dragica Vranjić-Golub, Jadranka Vuković, Tomislav Žerjavić.
886.2-1(082)
TM-00379

LUCIĆ, Hanibal
Pisni ljuvene / Hanibal Lucić ; [ilustracije snimio Ivo Vučetić]. - Rijeka : Izdavački centar ; Hvar : Matica hrvatska, [Ogranak], 1997. (Rijeka : Tipograf). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm.
Str. 55-58: Pjesništvo Hanibala Lucića / Dunja Fališevac. - Str. 59-60: Grihota bi da se stara ova lipost uzorita / Tin Kolumbić. - Sadržaj na nasl. str.: Poslanice Hanibalu u čast / Tin Kolumbić, Jakša Fiamengo, Tonko Maroević, Luko Paljetak, Zvonimir Mrkonjić.
ISBN 9536066424
886.2-1
TM-00380

MARINKOVIĆ, Ranko
U znaku vage / Ranko Marinković ; izbor i predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : Mozaik knjiga, 1995. (Ljubljana : DAN). - 460 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Biseri hrvatske književnosti / Mozaik knjiga ; kolo 2 ; knj. 14)
Najprije prst, pa onda ruke: str. 5-19.
ISBN 9531731659
886.2-821
TM-00381

MAROEVIĆ, Tonko
Slijepo oko / Tonko Maroević. - Zagreb : Studentski centar Sveučilišta, 1969. - 55 str. ; 8*. - (Razlog - biblioteka ; 23)
886.2-1
TM-00382

MAROEVIĆ, Tonko
Between pressures and consumption / Tonko Maroević ; translated by Graham McMaster. - Ilustr.
886.2.09-1"197/199"
TM-00383

MAROEVIĆ, Tonko
Primjeri / Tonko Maroević. - Zagreb : Mladost, 1965. - 53 str. ; m8*. - (Suvremeni pisci)
Pjesme u prozi.
886.2-16
TM-00384

MAROEVIĆ, Tonko
Rambla / Tonko Maroević.
886.2-1
TM-00385

MAROEVIĆ, Tonko
Trag roga, ne bez vraga / Tonko Maroević. - [1. izd.]. - Zagreb : Cekade, 1987. (Čakovec : "Zrinski"). - 72 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Znaci. Mala edicija ; knj. 25)
Nakl. 500 primj.
ISBN 8670910357
886.2-1
TM-00386

MAROEVIĆ, Tonko
Četveroručno / Tonko Maroević. - Zagreb : Durieux, 1992. (Zagreb : Tipotisak). - 42 str. ; 20 cm. - (Edicija Durieux ; 4)
Stihovi. - Nakl. 500 primj.
886.2-1
TM-00387

MAROEVIĆ, Tonko
Valovi i hridine sredozemništva / Tonko Maroević.
Tematski blok: Hrvatska Kultura u ozračju Sredozemlja / Mediterana.
886.2-4
TM-00388

MAROEVIĆ, Tonko
Na mjestu čina, na tragu zločina / Tonko Maroević.
59. svjetski kongres P.E.N.-a, Dubrovnik, 19-25.4.1993.
886.2-4
TM-00389

MAROEVIĆ, Tonko
Hrvoje Pejaković (1960.-1996.) : in memoriam / Tonko Maroević.
886.2-05Pejaković, H.
TM-00390

MAROEVIĆ, Tonko
Vrijeme za rekvijeme / Tonko Maroević.
886.2-1
TM-00391

MAROEVIĆ, Tonko
Zrcalo adrijansko : obilježja hrvatsko-talijansko književnog dijaloga / Tonko Maroević. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1989. (Beograd : Kultura). - 271 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Dometi / Izdavački centar Rijeka. Nova serija, Velika edicija ; knj. 85)
Bibliografija: str. 265-266 i uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 8670710552
886.2-4
TM-00392

MAROEVIĆ, Tonko
Postsoneti / Tonko Maroević.
886.2-1
TM-00393

MAROEVIĆ, Tonko
Black & light : versi od prigode / Tonko Maroević. - Zagreb : Edicije Durieux, 1995. (Zagreb : Tipotisak). - 50 str. ; 20 cm. - (Edicije Duriex ; 16)
ISBN 9531880298
886.2-1
TM-00394

MAROEVIĆ, Tonko
Dubrovnik opkoljen / Tonko Maroević.
Dubrovnik u ratu.
886.2-9
TM-00395

MAROEVIĆ, Tonko
Tri ratna duga / Tonko Maroević.
Tematski broj "Republika u ratu".
886.2-9
TM-00396

MAROEVIĆ, Tonko
Sad mi je prilika / Tonko Maroević.
Sadržaj: Znajući svoj dug ; Duumviribus Unitis ; Krst pri Savici ; Neseljačka zbuna ; Vem, kak ne...
886.2-1
TM-00397

MAROEVIĆ, Tonko
Blizina dolazi s odmakom : prilog domaćoj recepciji djela Fulvia Tomizze / Tonko Maroević. - Ilustr.
[Vidi i tekstove na str. 6-15, 21-22].
886.2-4
TM-00398

MAROEVIĆ, Tonko
Četveroručno / Tonko Maroević.
Sadržaj: Drugi prsti ; Inflacija ; Appuntamento mancato ; Propušteni susret ; Na način Drage Ivaniševića ; Strijelac vodenjak ; Sonet-lula ; Sonet-granata ; Sonet-vaga ; Sonet od kratkih dužica ; Patetično, dakle (Jer te dira, pa te se tiče) ; Otkriće Europe ; Palazzo Gallenga ; Veronske elegije I-III.
886.2-1
TM-00399

MAROEVIĆ, Tonko
Taoci drugog mita : (pismo znancu pismoznancu) / Tonko Maroević.
886.2-6
TM-00400

MAROEVIĆ, Tonko
Tonči Petrasov Marović (1934-1991) : in memoriam / Tonko Maroević.
886.2-1
TM-00401

MAROEVIĆ, Tonko
Sonetna struka / Tonko Maroević ; crteži Zlatko Keser. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1992. (Bjelovar : Prosvjeta). - 112 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Verbum Croaticum)
Stihovi.
886.2-1
TM-00402

MAROEVIĆ, Tonko
Što povijest čini zemljopisu? / Tonko Maroević.
59. svjetski kongres P.E.N.-a, Dubrovnik, 19-25.4.1993.
886.2-4
TM-00403

MAROEVIĆ, Tonko
Pohvala pokudi : okušaji i povodi / Tonko Maroević. - Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak, 1998. (Zagreb : Duriex). - 327 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Prošlost i sadašnjost ; knj. 21)
ISBN 9536316145
886.2-4
886.2-9
TM-00404

MAROEVIĆ, Tonko
Wellen und Felsen des Mittelmeertums / Tonko Maroević ; ins Deutsche uebersetzt von Hedi Blech-Vidulić. - Ilustr.
886.2-4=30
TM-00405

MARTINI, Lucifero
Il buio dell'ignoto = Mrak neznanoga / Lucifero Martini ; versione = prepjev Tonko Maroević. - Fiume = Rijeka : EDIT, 1997 (Rijeka : Tipograf). - 65 str. ; 20 cm.
Stihovi. - Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 1300 primj.
ISBN 9536150344
850(497.5)-1=50=862
TM-00406

MARTINI, Lucifero
Naše vrijeme ; Tempo nostro / Lucifero Martini ; preveo Tonko Maroević.
Tekst na hrv. i tal. jeziku.
850(497.5)-1=50=862
TM-00407

MARULIĆ, Marko
Judita / Marko Marulić ; dramatizacija Tonko Maroević ; skladatelj Sandro Zaninović ; dramaturška obradba i režija Marin Carić ; akcentološka obradba Mihovil Dulčić. - Zagreb : Croatia Records, 1995. - 1 zvučna kaseta : stereo.
886.2-13(02.046)(086.74)
TM-00408

MARULIĆ, Marko
Versi harvacki : (izbor) / Marko Marulić ; priredili i predgovor napisali Tonko Maroević i Mirko Tomasović. - Zagreb : Erasmus, 1996. (Zagreb : Kratis). - 103 str. ; 17 cm. - (Školska knjižnica : hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana ; knj. 20)
Nakl. 1500 primj. - Bibliografija: str. 101-102.
ISBN 953613229X
886.2-821
TM-00409

MARULIĆ, Marko
Pisni razlike / Marko Marulić ; [priredio i popratio bilješkama Josip Vončina ; rječnik sastavio Milan Moguš ; vinjete Miljenko Romić]. - Split : Književni krug, 1993. (Varaždin : Tiskara Varteks). - 331 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Splitski književni krug. Humanisti ; knj. 2, sv. 2)
Str. 29-35: Drugi Marul / Tonko Maroević. - Rječnik Marulićevih "Pisni razlikih": str. 207-331. - Bibliografija: str. 24-28 i uz tekst.
ISBN 867397142X
886.2-1
TM-00410

MARUNA, Boris
Upute za pakleni stroj : izabrane pjesme / Boris Maruna ; izbor i pogovor Tonko Maroević. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1998. ([s. l.] : Printel). - 261 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Suvremeni hrvatski pisci)
ISBN 9531850054
886.2-1
TM-00411

MASCIONI, Grytzko
Dostaje svjetlost : izbor pjesama / Grytzko Mascioni ; priredio Tonko Maroević ; [s talijanskog preveli Frano Čale... et al.]. - Zagreb : Durieux ; Dubrovnik : Matica hrvatska, 1993. (Zagreb : Tipotisak). - 87 str. ; 20 cm. - (Edicije Durieux ; 11)
Str. 79-83: Ponašivanje Mascionija / T. Maroević.
ISBN 9531880050
850-1=862
TM-00412

MASCIONI, Grytzko
Kleopatra, jedne noći / Grytzko Mascioni ; pogovori Tonko Maroević, Massimo Castoldi ; [s talijanskog prevela Iva Grgić ; prijevodi popratnih tekstova Ljiljana Avirović, Tatjana Peruško]. - Milano : Hefti edizioni, 1996. (Assisi : Tipolitografia porziuncola S. Maria degli Angeli). - 105 str. ; 20 cm. - (Piccole Hefti edizioni)
Prijevod djela: Cleopatra e una notte. - Pogovori: str. 97 - 101.
ISBN 8885933203
850-32=862
TM-00413

MIHALJEVIĆ, Romeo
Anđeoska konverzacija / Romeo Mihaljević. - Zagreb : Mozaik knjiga, 1997. (Zagreb : Zagraf tisak). - 72 str. ; 19 cm.
Stihovi. - Str. 69-72: Negativ napuklog smijeha / Tonko Maroević.
ISBN 9531737916
886.2-1
TM-00414

MILANI Kruljac, Nelida
Pjesnički tokovi dvaju naraštaja / Nelida Milani Kruljac i Srđa Orbanić ; preveo s talijanskoga Tonko Maroević.
[Str. 190-191 bilješka prevoditelja]. - Sadržaj: Govorilo se o ribama u Omišlju ; Čovjekova bol i moje čuđenje ; Kruh ; Oko mene tišina / Giacomo Scotti. Zemlja brežuljaka i dolina / Alessandro Damiani. Svoj osmijeh sam ostavio na ogledalu...; Jedan monotoni dan, sutra...; Malo bi mi bilo dostajalo ; Pobjegla si noću pustim...; Dišem tvoje obojene riječi... / Lucifero Martini. Odskok zvijer...; Čitav život jašemo...; Na vjetru vijore...; Svi su životi dvostruki...; Ne rađamo se uvijek... / Mario Schiavato. Pod krilom ; Za staricu iz Baredine ; Kotrljajući se ; Mješavine ; Miris koromača / Loredana Bogliun. Nedovršeni stihovi ; Monolit ; Trst / Maurizio Tremul. Krv ; Pljuska ; Sjećajući se jednoga mladog trockista ; Vaša je baka pisala pjesme / Laura Marching. Kruh odmaka / Koraljka Leković.
850(497.13)-1(082)=862
850(497.13).09
TM-00415

MONALDI, Miho
Rime : [pjesme] / Miho Monaldi ; s talijanskoga preveo Tonko Maroević.
Tekst usporedno na tal. i hrv. jeziku.
850-1=50=862
TM-00416

MONTALE, Eugenio
Dnevnik 71 / Eugenio Montale ; preveo Svemir Pavić ; [likovna oprema Alieta Monas Plejić]. - Split : Logos, 1987. (Zadar : Narodni list). - 119 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Korablja : biblioteka svjetske poezije ; 3)
Prijevod djela: Diario del '71. - Stihovi usporedo na tal. i hrv. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Str. 5-8: Portret umjetnika u starosti / Tonko Maroević. - Kronologija Montaleova života i djela: str. 117-119.
ISBN 8635900081
850-1=50=862
TM-00417

MOROVICH, Enrico
Kratke priče / Enrico Morovich.
Str. 27-28: O Enricu Morovichu / Tonko Maroević. - Sadržaj: Knjige ; Ruke ; Svečanost ; Preobrazba ; Partija šaha.
850-36=862
850.09Morovich, E.
TM-00418

NAŠA ljubavnica tlapnja : antologija hrvatskih pjesama u prozi / [priredili] Zvonimir Mrkonjić, Hrvoje Pejaković, Andriana Škunca. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1992. (Bjelovar : Prosvjeta). - 403 str. ; 20 cm. - (Verbum Croaticum)
Str. 5-20: Predgovor / Hrvoje Pejaković. - Zastupljeni autori: Nikola Tommaseo, Ivo Vojnović, Fran Mažuranić, Josip Draženović, Stjepko Ilijić, Lujo Vojnović, Silvije Strahimir Kranjčević, Rikard Katalinić Jeretov, Milivoj Ivanov Dežman, Antun Gustav Matoš, Srđan Tucić, Ivana Brlić-Mažuranić, Filip Marušić, Vladimir Nazor, Oskar Duerr, Andrija Milčinović, Josip Kosor, Milutin Cihlar Nehajev, Božo Lovrić, Julije Benešić, Zdenka Marković, Fran Galović, Tin Ujević, Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Dora Pfanova, Antun Branko Šimić, Ervin Šinko, Vjekoslav Majer, Vlado Vlaisavljević, Dobriša Cesarić, Sida Košutić, Vladislav Kušan, Stanislav Šimić, Nikola Šop, Zdenka Jušić Seunik, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Drago Ivanišević, Petar Šegedin, Šime Vučetić, Olinko Delorko, Grigor Vitez, Ivan Goran Kovačić, Viktor Vida, Lucijan Kordić, Jure Kaštelan, Radovan Ivšić, Ivan Raos, Nikola Milićević,. - Vesna Parun, Boro Pavlović, Branislav Zeljković, Slavko Mihalić, Vlado Gotovac, Anka Petričević, Zlatko Tomičić, Dubravko Ivančan, Nada Iveljić, Ivan Golub, Toma Podrug, Mate Raos, Petar Gudelj, Mladen Kljenak, Vesna Krmpotić, Dubravko Škurla, Dalibor Cvitan, Hrvoje Čulić, Danijel Dragojević, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Radoslav Dabo, Željko Falout, Mate Ganza, Marija Čudina, Dubravko Detoni, Vladimir Reinhofer, Divna Zečević, Marko Grčić, Nikola Martić, Zvonimir Mrkonjić, Dubravko Horvatić, Mladen Machiedo, Nikica Petrak, Ante Stamać, Igor Zidić, Ivo Bilankov, Vjeran Zuppa, Tonko Maroević, Milan Milišić, Mario Suško, Stojan Vučićević, Vlasta Kulijer, Marija Raos, Truda Stamać, Ante Armanini, Branimir Bošnjak, Ernest Fišer, Dunja Hebrang, Željko Knežević, Ljerka Mifka, Dubravka Oraić, Ivan Rogić Nehajev, Borben Vladović, Ivan Bauman,. - Luko Paljetak, Andriana Škunca, Vojislav Mataga, Sanko Rabar, Branka Knežević, Zvonko Maković, Đurđa Miklaužić, Toni Vladislavić, Zoran Kravar, Sonja Manojlović, Milorad Stojević, Šito Š. Ćorić, Branko Maleš, Gordana Benić, Drago Štambuk, Neda Miranda Blažević, Božica Jelušić, Lilijana Domić, Đurđa Otržan, Boris Vrga, Sead Begović, Dražen Katunarić, Jagoda Zamoda, Anka Žagar, Predrag Vrabec, Branko Čegec, Žarko Paić, Miroslav Mićanović, Hrvoje Pejaković, Krešimir Bagić, Božica Zoko, Krešimir Mićanović. - Bibliografija: str. 363-387.
886.2-16(082)
886.2.09-16
886.2(01)
016:886.2
TM-00419

NON e terra bruciata : antologia di poesie della guerra in Croazia : (1991/1994) / a cura di Ivo Sanader e Ante Stamać ; con una nota di Grytzko Mascioni ; [traduzioni dal croato Natka Badurina... et al.]. - Castel Maggiore : Book Editore, 1995 ([tiskara u Italiji]). - 180 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: U ovom strašnom času. - Tiskano u Italiji. - Zastupljeni autori: Boris Biletić, Tito Bilopavlović, Vinko Brešić, Drago Britvić, Jevrem Brković, Ljerka Car-Matutinović, Šimun Šito Ćorić, Ante Čavka, Arsen Dedić, Ivo Dekanović, Srećko Diana, Tomislav Domović, Tomislav Dorotić, Blanka Dovjak-Matković, Tomislav Durbešić, Ernest Fišer, Mate Ganza, Ivan Golub, Dubravko Horvatić, Đurđica Ivanišević, Đorđe Janjatović, Slavko Jendričko, Miljenko Jergović, Pajo Kanižaj, Dražen Katunarić, Željko Knežević, Stjepan Vladimir Letinić, Mladen Machiedo, Miroslav S. Mađer, Alojz Majetić, Tonko Maroević, Nikola Martić, Slavko Mihalić, Nikola Milićević, Zvonimir Mrkonjić, Mario Nardelli, Anđelko Novaković, Dubravka Oraić Tolić, Luko Paljetak, Marija Peakić-Mikuljan, Zvonimir Penović, Mile Pešorda, Nikica Petrak, Marija-Anka Petričević, Toma Podrug, Željko Sabol, Damir Sirnik, Milivoj Slaviček,,. - Višnja Stahuljak, Ante Stamać, Milorad Stojević, Krešimir Šego, Andriana Škunca, Antun Šoljan, Drago Štambuk, Dragutin Tadijanović, Ivan Tolj, Marija Trinajstić, Borben Vladović, Antun Mladen Vranješ, Irena Vrkljan, Milana Vuković, Igor Zidić, Sergio Zupicich. - Bio-bibliografski podaci o autorima: str. 147-180.
ISBN 8872322049
886.2-1(082)=50
TM-00420

NOVAK, Slobodan, književnik
Piccolo mondo perduto / Slobodan Novak ; postfazione Tonko Maroević ; acquarelli Matko Trebotić. - Milano : Hefti Edizioni, cop. 1992 (Milano : Arti Grafiche Ubezzi & Dones). - 101 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteca / Hefti Edizioni)
Prijevod djela: Izgubljeni zavičaj. - Pogovor: str. 93-96.
ISBN 8885933017
886.2-32=50
TM-00421

PALJETAK, Luko
Dubrovački mozaik... / Luko Paljetak. - Ilustr.
Str. 27: bilješka o piscu. - Sadrži i: Meštar, grad i rat / Zvonko Maković. San Hamletne noći : poslije Hamleta u Paljetkovu i Shakespeareovu kontekstu / Tonko Maroević.
886.2-821
TM-00422

PALJETAK, Luko
Poslije Hamleta : Hamlet Aftermath / Luko Paljetak. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 171 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kairos. Kolo 4)
Nakl. 500 primj. - Str. 152-163: San hamletne noći : "poslije Hamleta" u Paljetkovu i Shakespearovu kontekstu / Tonko Maroević.
ISBN 953169012X
886.2-2
TM-00423

PALJETAK, Luko
Ubežne pesmi = Izbjegle pjesme / Luko Paljetak ; [prevedel Tone Pretnar... et al.]. - Ljubljana ; Zagreb : Mladinska knjiga, 1991. (Ljubljana : Dan). - 166 str. ; 17 cm.
Str. 5-7: Oda namesto uvoda / Boris A. Novak. - Str. 161-166: Poet naš nov, po zakonu starih poet / Tonko Maroević. - Usporedo hrv. tekst i sloven. prijevod.
ISBN 8611078497
886.2-1=863=862
TM-00424

PAPINI, Giovanni
Đavao na kušnji : radiodrama u tri dijela / Giovanni Papini ; s talijanskoga preveo [i bilješku o piscu napisao] Tonko Maroević.
Sadrži i: Onaj koji nije mogao voljeti ; Čovjek koji nije mogao biti carem / G. Papini ; tekstove s tal. prev. T. Maroević.
850-821=862
850-2=862
850-32=862
850.09Papini, G.
TM-00425

PAPINI, Giovanni
Zrcalo koje izmiče Giovannija Papinija / priredio Jorge Luis Borges ; [prijevod s talijanskog Tonko Maroević ; prijevod uvoda Jorgea Luisa Borgesa sa španjolskog Tonko Maroević]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1982. ([Zagreb] : GZH). - 115 str. ; 22 cm. - (Babilonska biblioteka : niska fantastičke književnosti / u izboru Jorgea Luisa Borgesa ; 1)
Prijevod djela: Lo specchio che fugge. - Predgovor: str. 7-10.
850-32=862
TM-00426

PODRUG, Toma
Povratnik / Toma Podrug. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1996. (Zagreb : M & D). - 125 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kairos. Kolo 3)
Str. 119-120: Pogovor / Tonko Maroević.
ISBN 9531691053
886.2-16
TM-00427

POEMS from Tonko Maroević's anthology "Exclamations" / translated by Miljenko Kovačićek. - Ilustr.
Zastupljeni pjesnici: Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Kruno Quien, Jure Kaštelan, Nikola Milićević, Zvonimir Golob, Vlado Gotovac, Vesna Krmpotić, Zvonimir Balog, Petar Gudelj, Dalibor Cvitan, Mate Ganza, Marija Čudina, Josip Sever, Arsen Dedić, Zvonimir Mrkonjić, Boris Maruna, Milan Milišić, Borben Vladović, Ivan Rogić Nehajev, Željko Knežević, Milorad Stojević, Jozefina Daytbegovič, Branko Maleš, Božica Jelušić, Mile Stojić, Krešimir Bagić.
886.2-1=20(082)(082.1)
TM-00428

PRIJEVODI talijanskog pjesništva / izbor Mirko Tomasović, Tonko Maroević.
Tematski blok: Frano Čale (1927.-1993.). - Sadržaj: Neutješiva bol / Compiuta Donzella. Fjorini / Cecco Angiolieri. Mrtvom Petrarki / Giovanni Boccaccio. Ljepota / Angelo Poliziano. Tuga zaljubljenog / Jacopo Sannazaro. Džilj, ruže i lijepost / Sabo Bobaljević Glušac. Moj lik / Ugo Foscolo. Mjesečev zalazak / Giacomo Leopardi. Angelus / Giovanni Pascoli. Tri ulice / Umberto Saba. Dubrovnik / Grytzko Mascioni.
850-1=862
TM-00429

PROBLEMI identiteta, nacionalnost, nacionalizam i nacionalno oslobođenje : [diskusija].
59. svjetski kongres P.E.N.-a, Dubrovnik, 19-25.4.1993. - Zastupljeni autori: Alain Finkielkraut, Evgenij Paščenko, Carles Torner, Tonko Maroević.
840-4=862
TM-00430

SANESI, Roberto
L'incendio di Milano = Milanski požar / Roberto Sanesi ; prefazione = predgovor [e traduzione dall'italiano e a cura di] Tonko Maroević. - Milano : Hefti edizioni, 1998. ([s. l.] : Arcoprint edizioni). - 29 str. : ilustr. ; 24 cm.
Stihovi. - Usporedo tal. izvornik i hrv. prijevod. - Predgovor: str. 7-8.
ISBN 8885933386
850-1=50=862
TM-00431

SANESI, Roberto
Milanske improvizacije / Roberto Sanesi ; preveo Tonko Maroević.
Str. 143-144: Roberto Sanesi / T. Maroević. - Sadržaj: Naviglio noću ; Večer u galeriji ; Sonet: vremenita pretpostavka ; Na rubu soneta ; Kos ; Vodomar ; Beckettova tema ; Što ti pada na pamet kad je studeni ; In memoriam ; Vaucluse ; Provansalska ; Prema Dunavu ; O nepostojanosti subjekta ; Prema skeli ; Voyeur ; Obitelj Mozart, 1780/81. ; Za pismo Osipu Mandeljštamu ; Košnica: finale.
850-1=862
850.09Sanesi, R.
TM-00432

SCIASCIA, Leonardo
Izuzetni leševi ; Svakom svoje / Leonardo Sciascia ; [1. djelo preveo Tonko Maroević, 2. djelo preveo Reneo Lukić]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1981. ([Zagreb] : GZH). - 228 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ogledala)
Prijevodi djela: 1. Il contesto : una parodia ; 2. A ciascuno il suo. - Autorova slika na omotu.
850-7=862
TM-00433

SCRIGNOLI, Massimo
Knjiga vode / Massimo Scrignoli ; priredio [i bilješkom popratio] Tonko Maroević.
Bibliografske bilješke na kraju teksta.
850-1=862
TM-00434

SVETI Vlaho u hrvatskoj književnosti / izbor Dunja Fališevac, Luko Paljetak, Miljenko Foretić.
Zastupljeni autori: Milecije, Ilija Crijević, Mavro Vetranović, Antun Sasin, Didak Pir (Isaia Koen), Ivan Gundulić, Junije Palmotić, Ivan ml. Gučetić, Nikolica Bunić, Jaketa Palmotić-Dionorić, Petar Kanavelić, Vicko Skapić (Škapić), Vice Petrović, Jeronim Kavanjin, Sebastijan Slade-Dolci, P(i)jerko Franatica Sorkočević, Brno Džamanjić (Zamanja), Đuro Ferić, Đuro Hidža, Mato Vodopić, Antun Kaznačić, Pasko Antun Kazali, Medo Pucić, August Šenoa, Lujo Vojnović, Velimir Deželić st., M. de Valois (Kalist Tadin), Josip Onyszkiewicz, Ivo Vojnović, Paula von Preradović,Jakov Carić, Josip Bersa, Vladan Desnica, Ante Cettineo, Josip Škerlj, Ante Stamać, Jakša Fiamengo, Drago Britvić, Dubravko Horvatić, Srećko Diana, Luko Paljetak, Đurđica Ivanišević, Andriana Škunca, Zvonimir Mrkonjić, Mario Nardelli, Paola Dražić-Zekić, Davor Mojaš, Stijepo Mijović Kočan,,. - Tonko Maroević, Dragutin Tadijanović, Dunja Fališevac.
886.2-822
TM-00435

ŠKUNCA, Andriana
Druga strana zrcala : pjesme u prozi / Andriana Škunca. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988. (Bjelovar : Prosvjeta). - 78 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Krug ; knj. 1)
Slika autorice na omotu. - Nakl. 1500 primj. - Str. 69-75: Zdušna obostranost / Tonko Maroević.
ISBN 8639901155
886.2-16
TM-00436

TADIJANOVIĆ, Dragutin
La verdure de la terre : poemes / Dragutin Tadijanović ; choix et traduction par Jugoslav Gospodnetić ; avec douze poemes traduits par Jeanine Matillon ; preface par Tonko Maroević. - Paris : Editions Saint-Germain-des-Pres ; Zagreb : Društvo hrvatskih književnika : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991. (Bjelovar : Prosvjeta). - 111 str. ; 20 cm. - (Poesie sans frontiere)
Predgovor: Plenitude du langage humain: str. 5-9.
ISBN 8640101310
886.2-1=40
TM-00437

TELEĆAN, Milivoj
Milivoj Telećan i Tonko Maroević, Što je Dante Borgesu : razgovor.
Vidi i napis J. L. Borgesa na str. 157-188.
860(82).09Borges, H. L.
TM-00438

VRANDEČIĆ Lebarić, Vlasta
Pučiške pitureške : knjiga pjesama / Vlasta Vrandečić Lebarić ; [predgovor Tonko Maroević ; pogovor Petar Šimunović]. - Omiš : Centar za kulturu, 1998. (Zagreb : Tisak Trebotić). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Perun ; knj. 7)
Predgovor: str. 7-10. - Pogovor: str. 115-117. - Rječnik: str. 111-112.
ISBN 9536578018
886.2-087-1
TM-00439

WHYTE, Christopher
In the face of eternity = Sučelice vječnosti : a bilingual anthology = dvojezična antologija / Christopher Whyte ; [izabrali i na hrvatski preveli Tonko Maroević i Giga Gračan]. - Zagreb ; Dubrovnik : Croatian P. E. N. Centre : Most = The Bridge, 1993. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 64 str. ; 19 cm.
Prevedeno prema: In the face of eternity; nasl. izvornika: An Agbaidb na siorraidbeacbd; izbor. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Stihovi. - Specijalno izd. za 59. svjetski međunarodni kongres PEN-a.
891.6-1
891.6-1=862
TM-00440

Vidi br.: TM-00373

Vidi br.: TM-00419

Vidi br.: TM-00418

Vidi br.: TM-00277

Vidi br.: TM-00587

Vidi br.:

Vidi br.: TM-00432

Vidi br.: TM-00735

Vidi br.: TM-00415

Vidi br.: TM-00419

Vidi br.: TM-00440

Vidi br.: TM-00001

Vidi br.: TM-00279

Vidi br.: TM-00404

Vidi br.: TM-00325

Vidi br.: TM-00287

Vidi br.: TM-00312

Vidi br.: TM-00425

Vidi br.: TM-00425

Vidi br.: TM-00237

Vidi br.: TM-00360

Vidi br.: TM-00425

Vidi br.: TM-00360

Vidi br.: TM-00296

Vidi br.: TM-00173

Vidi br.: TM-00310

Vidi br.: TM-00297

Vidi br.: TM-00324

Vidi br.: TM-00328

Vidi br.: TM-00342

81   Lingvistika i jezici

MAROEVIĆ, Tonko
Gamulinovi prepjevi talijanskoga pjesništva / Tonko Maroević.
81'255.4Gamulin, G.
821.131.1'255.4=163.42
TM-00441

POETIKE prevođenja / [priredila Iva Grgić].
Sadržaj: Pismo mladom prevodiocu / Željka Čorak. Upute mladom prevoditelju / Luko Paljetak. Prevoditeljici vezanog stiha ; Narcisova samosvijest / Morana Čale. Prizivajući svetog Jeronima ; Nekoliko usputnih (pri)misli o književnom prevođenju / Višnja Machiedo. Prevoditeljeve vage / Valery Larboud ; prev. V. Machiedo. Veze po vezanosti : prevođenje u strofi, stihu, sroku (poput) izvornika / Tonko Maroević. Konsonantizam, arhaizmi i neologizmi : kao problemi pjesničkog prevođenja / Mladen Machiedo ; prev. Ita Kovač. Bez glazbe ne ide : prepjevanje uglazbljene poezije / Sead Muhamedagić. Poželjne ženske rime : prepjevani primjer: Petrarkina pjesma XXXV. iz Kanconijera. Iluminacije ili obrnuti Babilon / Zvonimir Mrkonjić. Peta i potiljak : susreti klasične filologije s prevođenjem / Neven Jovanović. Prevesti povijesni eho : Jane Austen / Tatjana Jukić. Neposlušni autor : odčitavanje poetike u gramatici i što s time u prijevodu / Iva Grgić. Lokalizacija kao prevodilačka metodologija : ničija zemlja Harolda Pintera u prijevodu Antuna Šoljana / Giga Gračan. - Bibliografija uz neke tekstove.
81'255.4(082)
TM-00442

ZAGREBAČKI prevodilački susret (2003 ; Zagreb)
Prevođenje kultura / Zagrebački prevodilački susret 2003. ; priredila Iva Grgić. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 2005. (Zagreb : Gandalf). - 125 str. ; 21 cm.
Zastupljeni autori: Dinko Telećan, Sead Muhamedagić, Irena Lukšić, Ljiljana Avirović, Dalibor Blažina, Tatjana Jukić, Iva Grgić, Sonja Bašić, Tonko Maroević, Maja Tančik, Alida Bremer, Silvio Ferrari, Ellen Elias-Bursać. - Nakl. 300 primj. - Bilješke o autorima: str. 117-121. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9539675510
81'255.4(497.5)(063)
821.163.42.09Šoljan, A.(063)
TM-00443

811.16   Slavenski jezici

811.163.42   Hrvatski jezik

MAROEVIĆ, Tonko
Za svoju dušu, za sve duše : Berezina Matoković Dobrila, Ričnik velovareškega Splita, Vlastita naklada, Split 2004. : [prikaz] / Tonko Maroević.
811.163.42-051Matoković, B.
(049.3)
TM-00444

82   Književnost

CHESTERTON, Gilbert Keith
Apolonovo oko / Gilbert Keith Chesterton ; predgovor Jorge Luis Borges ; prijevod s engleskog Ivan Ott ; [prijevod predgovora J. L. Borgesa Tonko Maroević]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988. (Samobor : "Zagreb"). - 143 str. ; 19 cm.
Nakl. 2000 primj. - Sadržaj: Tri jahača apokalipse = The three horsemen of apocalypse; Čudni koraci = The queer feet; Čast Israela Gowa = The honour of Israel Gow; Apolonovo oko = The eye of Apollo; Dvoboj dra Hirscha = The duel of Dr Hirsch.
ISBN 8639901546
820-34=862
TM-00445

HAWTHORNE, Nathaniel
Veliko kameno lice / Nathaniel Hawthorne ; predgovor Jorge Luis Borges ; prijevod s engleskog Iskra Devčić-Torbica ; [prijevod predgovora J. L. Borgesa Tonko Maroević]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988. (Samobor : "Zagreb"). - 129 str. ; 19 cm.
Nakl. 2000 primj. - Uvod: str. 5-8. - Sadržaj: Wakefield = Wakefield ; Svećenikov crni veo = The minister's black veil ; Nesreća gospodina Higginbothama = Mr. Higginbotham's catastrophe ; Veliko kameno lice = The great stone face ; Holokaust svijeta = Earth's holocaust.
ISBN 8639901511
820(73)-32(081)=862
TM-00446

HINTON, Charles Howard
Znanstvene priče / Charles Howard Hinton ; predgovor Jorge Luis Borges ; prijevod s engleskog Ivan Ott ; [prijevod predgovora J. L. Borgesa Tonko Maroević]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988. (Samobor : "Zagreb"). - 127 str. : ilustr. ; 19 cm.
Nakl. 2000 primj. - Sadržaj: Ravan svijet = A plane world ; Što je četvrta dimenzija? = What is the fourth dimension? ; Perzijski kralj = The Persian kingg.
ISBN 8639901503
820-34=862
TM-00447

MACANI razni : sastavci, mahom vedri - mic po mic / uredila te raznovrsno primijauknula Giga Gračan ; ilustracije Zlatko Bourek... [et al.]. - Zagreb : ArTresor, 1996. (Zagreb : Kratis). - 159 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Izvan serije ; 1)
Sadrži i stihove. - Nakl. 2000 primj. - Zastupljeni autori: Thomas Stearns Elliot, Antun Šoljan, Zvonimir Mrkonjić, Branko Maleš, Luko Paljetak, Slobodan Šnajder, Ljiljana Filipović, Guillaume Apollinaire, Ivan Kušan, Detlef Gojowy, Gareth Hale, Norman Pace, Truda Stamać, Julian Tuwim, Ivo Vidan, Zdravko Malić, Andrea Zlatar, John Keats, Albert Goldstein, Borislav Vujčić, Hrvoje Ivanković, Borivoj Radaković, Boris Senker, Davor Mojaš, Jan Kott, Robertson Davies, Tonko Maroević, Matko Sršen, Giga Gračan, Lela Zečković, Danijel Dragojević, Slobodan P. Novak, Ivan Slamnig, Guilhelm Akvitanski.
ISBN 9536522012
82-82=163.42
TM-00448

MACHEN, Arthur
Plamena piramida / Arthur Machen ; predgovor Jorge Luis Borges ; prijevod s engleskog Ivan Ott ; [prijevod predgovora J. L. Borgesa Tonko Maroević]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988. (Samobor : "Zagreb"). - 138 str. ; 19 cm.
Nakl. 2000 primj. - Sadržaj: Priča o crnom pečatu = The novel of black seal; Priča o bijelom prahu = The novel of white powder; Plamena piramida = The shining pyramid.
ISBN 8639901538
820-32=862
TM-00449

MAROEVIĆ, Tonko
Motiv Genoveve / Tonko Maroević. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1986. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 59 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Teka)
ISBN 8639900191
82.09
TM-00450

Vidi br.: TM-00726

821   Svjetska književnost

Vidi br.: TM-00013

821.11   Germanske književnosti

821.111   Engleska književnost. Književnosti engleskog jezičnog izraza

CHIODO, Nail
Kaliopa stavlja zube / Nail Chiodo ; preveo s talijanskoga i bilješku napisao Tonko Maroević.
821.111-1=163.42
TM-00451

MARLOWE, Christopher
Tragična povijest života i smrti Doktora Faustusa / Christopher Marlowe ; preveli Flora i Tonko Maroević. - Ilustr.
Vidi i tekst Johna D. Jumpa na str. 254-273.
821.111-2=163.42
TM-00452

MAROEVIĆ, Tonko
Bard tjelesnosti, propovjednik duše : Walt Whitman: Vlati trave. Meandar, Zagreb, 2002. : [prikaz] / Tonko Maroević.
821.111(73).09Whitman, W.-1
TM-00453

821.12   Latinska književnost

Vidi br.: TM-00569

Vidi br.: TM-00625

Vidi br.: TM-00625

821.13   Romanske književnosti

ALIGHIERI, Dante
Vita nova / Dante Alighieri ; preveli Tonko Maroević, Mirko Tomasović ; priredio Tonko Maroević. - Zagreb : Matica hrvatska, 1999. (Zagreb : Targa). - 209 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz Književnost)
Prijevod djela: Vita nova. - Usporedo tal. izvornik i hrv. prijevod. - Str. 195-205: Danteova Vita nova / T. Maroević.
ISBN 9531505179
821.131.1-1=131.1=163.42
821.131.1-94=131.1=163.42
TM-00454

BENELLI, Graziano
Veleizdaja / Graziano Benelli ; prijevod s talijanskog Ljiljana Avirović.
Str. 175: Bilješka uz Veleizdaju / Tonko Maroević.
821.131.1-32=163.42
TM-00455

BETTIZA, Enzo
Egzil / Enzo Betizza ; predgovor Tonko Maroević ; [prevele na hrvatski Karmen Milačić, Ana Prpić]. - Milano : Hefti Edizioni, 1996 (Assisi : Porziuncola s. Maria degli angeli). - 361 str. ; 24 cm.
Prijevod djela: Esilio. - Ča je pusta Moskva: str. 7-15.
ISBN 8885933300
821.131.1-31=163.42
TM-00456

BETTIZA, Enzo
Egzil / Enzo Bettiza ; [prijevod Karmen Milačić, Ana Prpić]. - Split : Marjan tisak, 2004. ([Split] : Slobodna Dalmacija). - 304 str. ; 24 cm. - (Dalmatinska biblioteka)
Prijevod djela: Esilio. - Str. 5-11: Ča je pusta Moskva ... / Tonko Maroević. - Autorova slika i bio-bibliografska bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9532142061
821.131.1-31=163.42
TM-00457

BIZAR, Ivan
Pjesme razlike / Ivo Bizar ; s talijanskoga preveo Tonko Maroević.
Vidi i tekst T. Maroevića na str. 183-190. - Bibliografske bilješke uz tekst.
821.131.1(497.5)-1=163.42
TM-00458

BOGLIUN-DEBELJUH, Loredana
La peicia = La piccola / Loredana Bogliun ; affreschi Giorgio Celiberti ; prefazione Andrea Zanzotto ; postfazione Franco Loi ; [traduzione delle poesie in croato Tonko Maroević, traduzione dei testi in croato Srđa Orbanić, traduzione delle poesie e dei testi in sloveno Marko Kravos, traduzione delle poesie in ciacavo Miho Debeljuh]. - Milano : Hefti edizioni, 1996. (Assisi : Tipolitografia Porziuncola in. S. Maria degli Angeli). - 89 str. : ilustr. ; 24 cm.
Izv. stv. nasl.: Malica. - Stihovi. - Tekst na tal., hrv. ili slov. jeziku. - Predgovor: str. 11-12. - Pogovor: str. 79-81.
ISBN 8885933289
821.131.1(497.5)-1=163.42=163.6
TM-00459

BORGES, Jorge Luis
Pjesnička antologija : 1923. - 1977. / Jorge Luis Borges ; preveli Tonko Maroević... [et al.]. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2001. (Zagreb : Čvorak). - 166 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Feniks / Zagrebačka naklada, Zagreb)
Prijevod djela: Antologia poetica. - Str. 159-166: Borges pjesnik / T. Maroević.
ISBN 9536234904
821.134.2(82)-1=163.42
TM-00460

BORGES, Jorge Luis
Urotnici ; Atlas / Jorge Luis Borges ; prijevod i pogovor Tonko Maroević. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1989. (Bjelovar : Prosvjeta). - 148 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevodi djela: 1.Los conjurados; 2.Alianza Tres. - Nakl. 3000 primj.
ISBN 8639901279
821.134.2(82)-32=163.42
TM-00461

CALABRO, Corrado
Život po svojem stihu / Corrado Calabro ; s talijanskog preveo Tonko Maroević.
Str. 76: bilješka o piscu.
821.131.1-1=163.42
TM-00462

CAMON, Ferdinando
Oltar za majku / Ferdinand Camon ; s talijanskoga preveo Tonko Maroević. - Zagreb : Durieux, 1996. (Zagreb : Tipotisak). - 89 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: Un altare per la madre.
ISBN 9531880506
821.131.1-31=163.42
TM-00463

CONTI, Carlo Marcello
Zid i ine pjesme / Carlo Marcello Conti ; preveo s talijanskog i bilješka o piscu Tonko Maroević.
821.131.1-1=163.42
TM-00464

CUCCHI, Maurizio
Ženski likovi / Maurizio Cucchi ; uvodni tekst i prijevod Tonko Maroević.
Vidi i tekst S. Petlevski na str. 115-121.
821.131.1-1=163.42
TM-00465

DAMIANI, Alessandro
Gradski toranj / Alessandro Damiani ; prevela s talijanskoga Natka Badurina ; pogovor Tonko Maroević. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2003. (Rijeka : Tiskara Zambelli). - 137 str. ; 20 cm. - (Proza / Izdavački centar Rijeka ; sv. 34)
Prijevod djela: La torre del borgo. - Pogovor: Iz utopije u zavičaj: str. 131-134. - Bilješka o autoru: str. 135-137.
ISBN 9536939010
821.131.1(497.5)-31=163.42
TM-00466

DUDAN, Leonardo
Sinjska alka / Leonardo Dudan ; preveo i priredio Tonko Maroević. - Sinj : Matica hrvatska, Ogranak, 2007. (Split : Dalmacija papir). - 87 str. ; 20 cm.
Stihovi na hrv. i tal. jeziku. - Nakl. 1000 primj. - Bilješke prevoditelja: str. 37-58 [bilješka o autoru].
ISBN 978953744001X
821.131.1-13=163.42=131.1
TM-00467

FEDERICO Garcia Lorca : (1898.-1936.).
Sadržaj: Yerma : tragična poema u tri čina i šest slika 1934. / F. G. Lorca ; prev. Tonko Maroević. Šest galjeških pjesama / F. G. Lorca ; s galješkoga prev. Tonko Maroević. Tri pjesme / F. G. Lorca ; prev. Luko Paljetak.
821.134.2-2=163.42
821.134.4-1=163.42
821.134.2-1=163.42
TM-00468

FERRARI, Silvio
Sedam Hrvata s Dugog otoka / Silvio Ferrari ; prevela Mirjana Fantauzzo. - Rijeka : Adamić, 2002. (Rijeka : Liniavera). - 165 str. : ilustr. ; 21 cm.
Prijevod djela: Sette Croati dell'Isola Lunga. - Nakl. 700 primj. - Str. 7-12: Hrvatski bog Kronos / Tonko Maroević.
ISBN 953219066X
821.131.1-32=163.42
TM-00469

FERRARI, Silvio
Ispričani portreti / Silvio Ferrari ; preveo s talijanskog Tonko Maroević.
Vidi i tekst T. Maroevića na str. 401-404.
821.131.1-32=163.42
TM-00470

FOLGORE da San Gimignano
Sonetti = Soneti / Folgore da San Gimignano ; prevela Željka Čorak ; priredio Tonko Maroević. - Zagreb : Matica hrvatska, 2000. (Zagreb : Targa). - 93 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz Književnost)
Usporedo tal. tekst i hrv. prijevod. - Str. 85-90: Folgore da San Gimignano / T. Maroević.
ISBN 9531505470
821.131.1-1=131.1=163.42
TM-00471

FOLGORE da San Gimignano
Soneti "Tjedna" i soneti "Mjeseca / Folgore da San Gimignano ; s talijanskoga prevela Željka Čorak.
Str. 127-129: Soneti "Tjedna" i soneti "Mjeseci" / Tonko Maroević.
821.131.1.09Folgore da San Gimignano-1
821.131.1-1=163.42
TM-00472

GUIDACCI, Margherita
Isenheimski oltar / Margherita Guidacci ; preveo Tvrtko Klarić ; uvodna riječ Tonko Maroević ; pogovor Dubravko Pušek. - 1. izd. - Zagreb : Felsina, 2005. ([Zagreb] : Tiskara Šolta). - 94 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Tratinčica / Felsina ; knj. 1)
Prijevod djela: L'altare di Isenheim. - Stihovi. - Uvodna riječ: str. 7-[12]. - Pogovor: str. 79-84. - Str. 87-90: Bilješka o autorici / Tvrtko Klarić.
ISBN 9539836166
821.131.1-1=163.42
TM-00473

IZ starijega talijanskog pjesništva / [uvodna bilješka] i prijevod s talijanskoga Tonko Maroević.
Zastupljeni autori: Gaspara Stampa, Giambattista Marino, Giuseppe Parini, Lorenzo Mascheroni, Carlo Porta, Niccolo Tommaseo.
821.131.1-1=163.42
TM-00474

L'EREDITA di Tomizza e qli scrittori di frontiera : atti del convegno internazionale / [redattore Irene Mestrovich]. - Rijeka = Fiume : Edit, 2001. (Rijeka : Helvetica). - 65 str. : ilustr. ; 24 cm.
Na nasl. str.: Panorama. - Nakl. 1700 primj. - Zastupljeni autori: Elvio Guanini, Milan Rakovac, Elis Deghenghi Olujić, Živko Nižić, Tonko Maroević, Nelida Milani Kruljac, Grytzko Mascioni, Ulderico Bernardi. - Bibliografija uz pojedine radove.
ISBN 9536150859
821.131.1.09Tomizza, F.(082)
TM-00475

LUIGI Pirandello (1867.-1936.) / uredila Iva Grgić. - Ilustr.
Sadržaj: Uvodna napomena ; Sin Kaosa: post scriptor za dvadeset prvo stoljeće / I. Grgić. Stari papiri, riječi otrcane (prolegomena Pirandellovu pjesništvu) / Tonko Maroević. Pjesme / L. Pirandello ; s tal. prev. T. Maroević. Pirandello ridens: o smijehu, tuzi i humorizmu / Sanja Roić. Filozofija glumice (u Pirandellovoj drami Naći se) / Lada Čale Feldman. Sto tisuća i jedan d(r)ugi nos / Morana Čale. Mistress Roncella Two Accouchements (ulomak iz romana Njezin muž) / L. Pirandello ; s tal. prev. Karmen Milačić. Pero ; Dašak ; S večeri, geranij / L. Pirandello ; s tal. prev. I. Grgić. - Bilješke i bibliografija uz pojedine tekstove.
821.131.1.09Pirandello, L.(082)
821.131.1-821
TM-00476

MAGRIS, Claudio
Izložba / Claudio Magris ; preveli Ljiljana Avirović, Tonko Maroević. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2005. (Zagreb : Kika-graf). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Proza ; sv. 41)
Slika autora i bilješka o njemu na omotu. - Str. 71-79: I uvjereno i persuazivno / Ljiljana Avirović. - Str. 80-85: Slikopis uznemirenosti / Tonko Maroević.
ISBN 9536939274
821.131.1-2=163.42
TM-00477

MAGRIS, Claudio
Izložba / Claudio Magris ; preveli s talijanskoga Ljiljana Avirović i Tonko Maroević.
Dijelovi izvornika na tal. jeziku uz tekst. - Biobibliografska bilješka o piscu na kraju teksta.
821.131.1-2=163.42
TM-00478

MAIER, Bruno
Odsutan : roman / Bruno Maier ; prevela Mihaela Vekarić. - Zagreb : "Dora Krupićeva", 1998. (Čvorak : Zagreb). - 235 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Bliski i daleki)
Str. 231-233: Bilješka o piscu / Tonko Maroević.
ISBN 9536628023
821.131.1-31=163.42
TM-00479

MAROEVIĆ, Tonko
Hrvat, dakle vojnik : nova zrnca o sudbini narodnog nam imena u talijanskoj književnosti / Tonko Maroević.
Tematski blok: Hrvatski identitet. - Bibliografske bilješke uz tekst.
821.131.1.09
TM-00480

MAROEVIĆ, Tonko
Sonetni sažeci : oblikovno zatvorena dionica Borgesova opusa / Tonko Maroević.
821.134.2(82).09Borges, J. L.-1
TM-00481

MAROEVIĆ, Tonko
Uz dvije pripovjedne kronike Silvija Ferrarija / Tonko Maroević.
Vidi i prozu S. Ferrarija na str. 401-404.
821.131.1.09Ferrari, S.
TM-00482

MAROEVIĆ, Tonko
Nježne godine razdora : riječko poratno doba u proznom prvijencu Ezija Mestrovicha : [prikaz] / Tonko Maroević. - Ilustr.
Odnosi se na: A Fiume, un'estate , Milano, Hefta, 2001.
821.131.1(497.5).09Mestrovich, E.
TM-00483

MAROEVIĆ, Tonko
Krimić povijesnih sondi : povodom romana Fojba u jesen Ezija Mestrovicha / Tonko Maroević.
821.131.1(497.5).09Mestrovich, E.-31
TM-00484

MAROEVIĆ, Tonko
Dante u hrvatskoj likovnoj umjetnosti i književnosti / Tonko Maroević, Božidar Petrač. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1982. - 47 str. ; 24 cm.
Katalog izložbe.
821.131.1-05Alighieri, D.
TM-00485

MAROEVIĆ, Tonko
Zlamen dobra izgleda : talijanske pjesme Iva Bizara / Tonko Maroević. - Ilustr.
Vidi i pjesme I. Bizara na str. 191-202.
821.131.1(497.5).09Bizar, I.
TM-00486

MAROEVIĆ, Tonko
Slikopis uznemirenosti : zapis uz dramu Izložba Claudija Magrisa / Tonko Maroević.
Vidi i tekst C. Magrisa na str. 5-62. - Biobibliografska bilješka o autoru na kraju teksta.
821.131.1.09Magris, C.-2
TM-00487

MAROEVIĆ, Tonko
Skepsa iskusnoga : Jorge Luis Borges. To umijeće stiha. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001 : [prikaz] / Tonko Maroević.
821.134.2(82).09Borges, J. L.
TM-00488

MAROEVIĆ, Tonko
Il potere dell'evocazione : "A Fiume, un'estate" di Ezio Mestrovich, [Milano], Hefti, 2001 : [rassegna] / Tonko Maroević ; (traduzione di Rosi Gasparini).
821.131.1(497.5).09Mestrovich, E.-31
TM-00489

MAROEVIĆ, Tonko
Heretici i bjegunci : prelaženje doktrinarnih i fizičkih granica u opusu Fulvija Tomizze / Tonko Maroević. - Ilustr.
821.131.1.09Tomizza, F.
TM-00490

MAROEVIĆ, Tonko
Stipe Ivačić, kolovođa mosorskih vila / Tonko Maroević.
821.131.1(497.5).09Ivačić, S.
TM-00491

MAROEVIĆ, Tonko
Od Miriam do Franziske : jedan karakterističan aspekt opusa Fulvija Tomizze / Tonko Maroević. - Ilustr.
821.131.1.09Tomizza, F.
TM-00492

MASCIONI, Grytzko
Na nježno iznenađenje / Grytzko Mascioni ; uvodna bilješka i prijevod Tonko Maroević.
821.131.1-1=163.42
TM-00493

MASCIONI, Grytzko
Jedno sredozemno ljeto / Grytzko Mascioni ; preveo s talijanskog Tonko Maroević.
Str. 40-41: Pohvala pluralnosti (bilješka uz prijevod) / Tonko Maroević.
821.131.1-94=163.42
821.131.1.09Mascioni, G.-94
TM-00494

MESTROVICH, Ezio
U Rijeci, jednog ljeta / Ezio Mestrovich ; preveo s talijanskoga Roman Karlović ; [pogovor Tonko Maroević]. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka : "Adamić", 2003. (Rijeka : Tiskara i grafika Žagar). - 265 str. ; 20 cm.
Prijevod djela: A Fiume, un'estate. - Pogovor: str. 255-262. - Autorova slika i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 9532190996 ("Adamić")
821.131.1(497.5)-31=163.42
TM-00495

OCCHIPINTI, Giovanni
Voda i san : [pjesme] / Giovanni Occhipinti ; preveo Tonko Maroević.
Str. 108-110: Giovanni Occhipinti, pjesnik iz Raguze / Tonko Maroević. - Iz zbirki: Agl'Inferi all'Averno ; L'acqua e il sogno.
821.131.1-1=163.42
821.131.1.09Occhipinti, G.-1
TM-00496

PANYELLA, Vinyet
Pisano za tamu / Vinyet Panyella ; s katalonskoga preveo [i bilješku napisao] Tonko Maroević.
821.134.1-1=163.42
TM-00497

PETRIĆ, Frane
In morte di Irene di Spilimbergo = Dva soneta za Irene di Spilimbergo / Franjo Petrić ; s talijanskoga preveo Tonko Maroević.
Tal. izvornik i hrv. prijevod. - Str. 293-296: Tko je Irene di Spilimbergo? : (bilješka uz prijevod) / T. Maroević.
821.131.1-1=163.42
929Spilimbergo, I. de
TM-00498

PIRANDELLO, Luigi
Rajnske elegije / Luigi Pirandello ; preveo i bilješkom popratio Tonko Maroević.
821.131.1-1=163.42
TM-00499

PORTA, Antonio
Pjesme / Antonio Porta ; s talijanskoga preveo Tonko Maroević.
Str. 179-180: Bilješka uz dva postumno objavljena pjesnička ciklusa A. Porte / T. Maroević.
821.131.1-1=163.42
821.131.1.09Porta, A.
TM-00500

PREPJEVI iz romanskog pjesništva / [izbor i prepjev] Mirko Tomasović. - Split : Književni krug, 1990. (Čakovec : "Zrinski"). - 390 str. ; 20 cm. - (Biblioteka antologija / Književni krug, Split)
Str. 5-12: Predgovor / Tonko Maroević. - Zastupljeni pjesnici: Cavalcanti, Guido; Alighieri, Dante; Petrarca, Francesco; Marot, Clement; Labe, Louise; Du Bellay, Joachim; Ronsard, Pierre de; Desportes, Philippe; Cervantes Saavedra, Miguel de; Malherbe, Francois de; Tirso de Molina; Viau, Theophile de; Lamartine, Alphonse de; Vigny, Alfred de; Hugo, Victor; Nerval, Gerard de; Musset, Alfred de; Baudelaire, Charles; Verlaine, Paul; Verde, Cesario; Corazzini, Sergio; Pessoa, Fernando; Luzi, Mario; Sena, Jorge de; Cesariny de Vasconcelos, Mario; Andrade, Eugenio de; O'Neill, Alexandre; Lisboa, Antonio Maria; Helder, Herberto; Depierris, Jean-Louis; Pušek, Dubravko; Dinis; Camoes, Luis Vaz de; Boileau-Despreaux, Nicolas; Sa-Carneiro, Mario de; Mello Breyner Andersen, Sophia de.
ISBN 8673970644
821.13-1=163.42
TM-00501

PUŠEK, Dubravko
Novakov prah / Dubravko Pušek ; [priredio Tonko Maroević).
[Broj je u cijelosti posvećen S. Novaku i njegovu djelu]. - Str. 234 priređivačeva napomena.
821.131.1(494)-1=163.42
TM-00502

ROIĆ, Sergej
Bezbrojni ljudi / Sergio Roić ; prijevod i bilješka Tonko Maroević.
821.133.1(494)-32=163.42
TM-00503

SCIASCIA, Leonardo
Izuzetni leševi & Svakom svoje / Leonardo Sciascia ; [prijevod 1. dijela Tonko Maroević, 2. djela Reneo Lukić]. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1981. (Zagreb : GZH). - (Biblioteka Ogledala)
Prijevodi djela: 1. Il contesto. 2. A ciascuno il suo. - Autorova slika na omotu.
821.131.1-31=163.42
TM-00504

ŠEST soneta o propasti Dubrovnika / s talijanskoga preveo i bilješkom popratioTonko Maroević.
Tematski blok: 1806. Francuzi u Dubrovniku : uz 200. obljetnicu ulaska francuske vojske u Dubrovačku Republiku.
821.131.1(497.5)-1=163.42
TM-00505

ŠPANJOLSKE pjesme ljubavi i prognanstva / izabrao i prepjevao Tomica Bajsić ; pogovor Tonko Maroević. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2002. (Zagreb : "Šolta"). - 99 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Društva hrvatskih književnika ; knj. 11)
Tekst usporedo na španjol. ili engl. i hrv. jeziku. - Str. 93-96: Pogovor / Tonko Maroević. - Zastupljeni autori: Francisco De Quevedo, Lope De Vega, Sor Juana Ines De La Cruz, Antonio Machado, Miguel Hernandez, Rafael Alberti, Julio Cortazar, Pablo Neruda.
ISBN 9536810107
821.134.2-1=134.2=163.42(082)
TM-00506

TALIJANISTIČKE i komparatističke studije u čast Mati Zoriću = Studi di italianistica e di comparatistica in onore di Mate Zorić / uredila = a cura di Sanja Roić. - Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za talijanski jezik i književnost, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 500 str. ; 24 cm.
Zbornik radova Međunarodnog skupa održanog u Zagrebu, 27. - 28. svibnja 1997.--> Predgovor. - Tekst na hrv. i tal. jeziku. - Zastupljeni autori: Sante Graciotti, Mladen Machiedo, Grytzko Mascioni, Živko Nižić, Glorija Rabac Čondrić, Vera Glavinić, Žarko Muljačić, Tonko Maroević, Iva Grgić, Pietro Gibellini, Mirko Tomasović, Fedora Ferluga Petronio, Alessandro Iovinelli, Sanja Roić, Suzana Glavaš, Natka Badurina, Morana Čale, Anadea Čupić, Juraj Gracin, Tatjana Peruško, Lada Čale Feldman, Ingrid Damiani Einwalter, Vesna Deželjin, Elvio Guagnini, Josip Jernej, Bruno Maier, Smiljka Malinar, Predrag Matvejević, Darko Novaković, Pier Paolo Pedriali, Mirjana Polić Bobić, Atilij Rakar, Fulvio Senardi, Nives Sironić Bonefačić, Gabrijela Vidan. - Str. 15-35: Bibliografija radova Mate Zorića / priredila Marija Puškarić ; bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunti.
ISBN 9531730998
821.131.1.091:821.163.42](063)
821.163.42.091:821.131.1](063)
821.131.1.0Zorić, M.(063)
TM-00507

TOMASOVIĆ, Mirko
Prepjevi iz romanskog pjesništva : od Sordela do Turolda / Mirko Tomasović ; pogovor Tonko Maroević. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 297 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tragovi / Školska knjiga ; sv. 5)
Pogovor: str. 245-249. - Bibliografija: str. 250-291.
ISBN 9530606834
821.13-1=163.42
821.13'255.4=163.42
TM-00508

VASCOTTO, Patrizia
Leteći sag / Patrizia Vascotto ; s talijanskoga peveo Tonko Maroević.
821.131.1-4=163.42
TM-00509

VRLJICAK, Carmen
To je bilo ovako / Carmen Verlichak ; preveo sa španjolskoga i bilješkom popratio Tonko Maroević.
821.134.2(82)-32=163.42
TM-00510

ZEICHEN, Valentino
Iz knjige "Kazneni prostor" : (Area di rigore, 1974) / Valentino Zeichen ; u prepjevu Tonka Maroevića.
Str. 16: prevodiočeva bilješka o autoru.
821.131.1-1=163.42
TM-00511

Vidi br.: TM-00293

Vidi br.: TM-00496

Vidi br.: TM-00476

Vidi br.: TM-00695

Vidi br.: TM-00318

Vidi br.: TM-00313

Vidi br.: TM-00500

Vidi br.: TM-00494

Vidi br.: TM-00472

Vidi br.: TM-00441

Vidi br.: TM-00454

Vidi br.: TM-00507

Vidi br.: TM-00309

Vidi br.: TM-00508

Vidi br.: TM-00625

Vidi br.: TM-00468

Vidi br.: TM-00468

821.15   Keltska književnost

OSAM gelskih pjesnika / preveli Tonko Maroević i Giga Gračan.
Str. 176-177: Zagrebački proslov : prigodom predstavljanja antologije Vječnosti usprkos (In the face of eternity, Edinburgh 1991), Zagreb, 26.5.1991. / Christopher Whyte ; prevela Giga Gračan. - Str. 192-193: Bilješka prevoditelja. - Sadržaj: Prezrena Škotska ; Nerođenom djetetu ; Lakoća / Meg Bateman. Vjerniku ; Lišće / Maoilios Caimbeul/Myles Campbell. Naš jezik i naš tvid ; 9. studenoga 1989. / Anne Frater. Epitaf ; Cvijeće / Fearghas MacFhionnlaigh. Te noći ; Odmor kod kuće / Aonghas MacNeacail. Bez kompasa ; Ova korizma / Catriona NicGumaraid/Catriona Montgomery. Muzej i knjiga ; Kad bih imala otok / Mairi NicGumaraid/Mary Montgomery. Želja ; Raspelo u cvatu ; Envoi / Christopher Whyte.
821.152.2-1=163.42(082)
TM-00512

821.16   Slavenske književnosti

ČUČNIK, Primož
Ritam u rukama / Primož Čučnik ; uvodna bilješka i prijevod sa slovenskoga Tonko Maroević.
Iz zbirke "Ritam u rukama".
821.163.6-1=163.42
TM-00513

KRAVOS, Marko
U kratkim hlačicama : Trst iz žablje perspektive / Marko Kravos ; prijevod sa slovenskog Sanja Širec Rovis. - Buzet : Reprezent, 2002. (Fažana : Ened project). - 203 str. ; 21 cm.
Prijevod djela: Kratki časi. - Nakl. 500 primj. - Str. 195-199: Pogovor / Tonko Maroević.
ISBN 9539686865
821.163.6-94=163.42
TM-00514

NOVAK, Boris A.
Tihi magnet srca / Boris A. Novak ; preveo sa slovenskoga Tonko Maroević.
821.163.6-1=163.42
TM-00515

POZAIĆ, Zdenka
Češka : deset pjesnika = Česko : deset basniku / Zdenka Pozaić ; [prijevod na češki Dušan Karpatsky ; predgovor Dušan Karpatsky, Tonko Maroević]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2004 ([Zagreb] : atelje autorice). - 1 graf. mapa ([29] str. s tekstom, 10 grafika : drvorez u bojama) ; 35 cm. - (Biblioteka Pjesnici)
Tekst usporedo na hrv. i češ. jeziku. - Bio-bibliografski podaci o autorici. - Nakl. 25 primj. - Grafike formata 327 x 253 mm otisnute na 200 g Veline Arches blanc papiru. - Signatura na svakom graf. listu d.d. olovkom: Zdenka Pozaić; l.d. olovkom: 12/25 drvorez 04.; s.d. olovkom: naslov prikaza. - Mapa uložena u zaštitnu kutiju.
ISBN 9535000276
821.162.3-1=162.3=163.42(082)
76Pozaić, Z.(0.026.6)
TM-00516

ZLOBEC, Ciril
Lovac vlastitog života / Ciril Zlobec ; [sa slovenskog preveli Luko Paljetak, Tonko Maroević, Radoslav Dabo]. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2003. (Zagreb : Kratis). - 103 str. ; 18 cm. - (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika ; knj. 8)
Stihovi. - Autorova slika i bilješka o njemu na omotu. - Str. 97-98: Pogovor / Tonko Maroević.
ISBN 9536810271
821.163.6-1=163.42
TM-00517

Vidi br.: TM-00605

Vidi br.: TM-00316

Vidi br.: TM-00566

821.163.42   Hrvatska književnost

[DRAGUTIN Tadijanović].
Povodom 100-godišnjice rođenja D. Tadijanovića. - Akademiku Dragutinu Tadijanoviću u čast / Milan Moguš. Riječ pozlaćena, blagdan govorenja / Tonko Maroević. Tadija / Nikica Petrak.
821.163.42.09Tadijanović, D.
TM-00518

[MATKO Peić] : in memoriam.
Sadržaj: Matko Peić (1923-1999) / Tonko Maroević. Prvo lice jednine Matka Peića : (s posebnim osvrtom na mikroskopične eseje Čovjek i kultura) / Helena Sablić Tomić. Autoportret putopisca / Branka Brlenić-Vujić. - Bibliografske bilješke uz tekst H. Sablić Tomić.
821.163.42.09Peić, M.
TM-00519

ANTOLOGIJA hrvatskoga pjesništva : od davnina pa do naših dana / sastavio Ante Stamać. - Zagreb : Školska knjiga, 2007. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 950 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Antologije / Školska knjiga ; sv. 2)
Zastupljeni autori: Ivan Česmički, Juraj Šižgorić, Marko Marulić, Šiško Menčetić, Karlo Pucić, Đore Držić, Ilija Crijević, Mavro Vetranović, Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Nikola Nalješković, Petar Zoranić, Antun Bratosaljić-Sasin, Sabo Mišetić Bobaljević "Glušac", Dinko Ranjina, Juraj Baraković, Dominko Zlatarić, Ivan Gundulić, Ivan Bunić Vučić, Muhamed Hevaji Uskjufi, Vladislav Menčetić, Petar Zrinski, Ana Katarina Zrinski, Petar Kanavelić, Jerolim Kavanjin, Mehmed, Franjo Krsto Frankopan, Ignjat Đurđević, Antun Kanižlić, Andrija Kačić Miošić, Rajmund Kunić, Matija Petar Katančić, Đuro Hidža, Marko Bruerević, Pavao Štoos, Antun Mihanović, Ljudevit Gaj, Stanko Vraz, Dimitrija Demeter, Dragurin Rakovec, Juraj Tordinac, Antun Nemčić, Ivan Mažuranić, Mirko Bogović, Petar Preradović, Ivan Vitez Trnski, Luka Botić, August Šenoa, Lavoslav Vukelić, Franjo Marković, Ivan Despot, Rikard Jorgovanić, Đuro Arnold, August Harambašić, Silvije Strahimir Kranjčević, Ivo Vojnović, Ante Tresić Pavičić, Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Dragutin Domjanić, Milan Begović, Vladimir Nazor, Musa Ćazim Ćatić, Julije Benešić, Ljubo Wiesner, Janko Polić Kamov, Fran Galović, Tin Ujević, Miroslav Krleža, Dora Pfanova, Antun Branko Šimić,. - Gustav Krklec, Dobriša Cesarić, Đuro Sudeta, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Vladimir Kovačić, Šime Vučetić, Ivo Kozarčanin, Janko (Nikola) Bubalo, Ivan Goran Kovačić, Viktor Vida, Lucijan Kordić, Rajmund Kupareo, Kruno Quien, Mak Dizdar, Jure Kaštelan, Radovan Ivšić, Vesna Parun, Boro Pavlović, Nikola Milićević, Branislav Zeljković, Zvonimir Golob, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav Slavko Magjer, Milivoj Slaviček, Zlatko Tomičić, Ivan Golub, Ivan Slamnig, Vlado Gotovac, Zvonimir Balog, Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Anđelko Vuletić, Petar Gudelj, Danijel Dragojević, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Dalibor Cvitan, Mate Ganza, Marija Čudina, Zvonimir Mrkonjić, Josip Sever, Alojz Majetić, Igor Zidić, Nikica Petrak, Dubravko Horvatić, Tito Bilopavlović, Boris Maruna, Stojan Vučičević, Gojko Sušac, Željko Sabol, Tonko Maroević, Vinko Grubišić, Ivan Rogić Nehajev, Luko Paljetak, Stjepan Gulin, Borben Vladović, Branimir Bošnjak, Željko Knežević, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Zvonko Maković, Branko Maleš, Drago Štambuk, Božica Jelušić, Daniel Načinović, Ivan Tolj, Sead Begović, Anka Žagar, Boris Domagoj Biletić, Branko Čegec, Goran Rem, Hrvoje Pejaković, Delimir Rešicki, Krešimir Bagić. - Str. 5-9: Predgovor / Ante Stamać. - Uvodni tekstovi uz svako poglavlje. - Bibliografija uz uvodne tekstove; bio-bibliografije uvrštenih pjesnika: str. 862-907. - Predmetno kazalo.
ISBN 9789530602700
821.163.42-1(082)
TM-00520

AVDAGIĆ, Zorica
Sedmo slovo slobode / Zorica Avdagić. - 1. izd. - Zaprešić : Matica hrvatska, Ogranak, 2006. (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Ogranak Matice hrvatske Zaprešić ; knj. 37)
Stihovi. - Str. 9-10: Prošaptana prognanička poruka / Tonko Maroević. - Str. 11-15: Sumorni empirizam stihova o raseljenom i izbjeglom biću / Branko Maleš. - Bilješka o autorici: str. 93.
ISBN 9536131684
821.163.42-1
TM-00521

BALOG, Zvonimir
Zeleni mravi / [tekst i ilustracije] Zvonimir Balog. - 6. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 155 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 3)
Autorova slika na omotu. - Str. 131-142: Neprocjenjiva vrijednost igre i smijeha / Dubravka Težak. - Str. 143-146: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 147-148.
ISBN 9789532361070
821.163.42-93-32
TM-00522

BALOG, Zvonimir
Slone volim te / [tekst i ilustracije] Zvonimir Balog. - 2. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 10)
Autorova slika na omotu. - Str. 129-132: Balogova igra iznenađenja / Hrvojka Mihanović-Salopek. - Str. 133-136: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 137-138.
ISBN 9789532361063
821.163.42-93-31
TM-00523

BALOG, Zvonimir
Ljubav za početnike / [stihovi i ilustracije] Zvonimir Balog. - 2. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 198 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 7)
Autorova slika na omotu. - Str. 175-178: Balogova mreža vidljive i nevidljive ljubavne igre / Hrvojka Mihanović-Salopek. - Str. 179-184: Ljubav za početnike / Diana Zalar. - Str. 185-188: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 189-190.
ISBN 9789532361124
821.163.42-93-1
TM-00524

BALOG, Zvonimir
Ja magarac / [tekst i ilustracije] Zvonimir Balog. - 7. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 214 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 2)
Autorova slika na omotu. - Str. 191-195: Ja magarac Zvonimira Baloga / Milan Crnković. - Str. 196-199: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 200-201.
ISBN 9789532361100
821.163.42-93-32
TM-00525

BALOG, Zvonimir
Male ljudetine / [tekst i ilustracije] Zvonimir Balog. - 2. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 8)
Autorova slika na omotu. - Str. 137-140: Hajd, nazovimo to impresijom / Silvija Šesto. - Str. 141-143: Male ljudetine Zvonimira Baloga / Nives Opačić. - Str. 145-148: Hrvatske stilske vježbetine Zvonimira Baloga / Ranka Javor. - Str. 149-151: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 153-154.
ISBN 9789532361131
821.163.42-93-32
TM-00526

BALOG, Zvonimir
Sto najzanimanja / [stihovi i ilustracije] Zvonimir Balog. - 2. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 230 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 6)
Autorova slika na omotu. - Str. 211-216: Sto zanimanja Zvonimira Baloga / Dubravka Zima. - Str. 217-219: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 221-222.
ISBN 9789532361087
821.163.42-93-1
TM-00527

BALOG, Zvonimir
Nevidljiva Iva / [stihovi i ilustracije] Zvonimir Balog. - 16. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 1)
Autorova slika na omotu. - Str. 137-139: Čitajte i igrajte se s Nevidljivom Ivom / Ranka Javor. - Str. 141-143: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 144-145.
ISBN 9789532361148
821.163.42-93-1
TM-00528

BALOG, Zvonimir
Bosonogi general : humoristički roman / [tekst i ilustracije] Zvonimir Balog. - 5. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 230 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 5)
Autorova slika na omotu. - Str. 212-215: Bosonogi general Zvonimira Baloga / Stjepan Hranjec. - Str. 216-219: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 220-221.
ISBN 9789532361094
821.163.42-93-31
TM-00529

BALOG, Zvonimir
O, Bože, kako sam ja blesav : dramske i lutkarske igre za velike i male / [tekst i ilustracije] Zvonimir Balog. - 1. izd. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. (Čakovec : "Zrinski"). - 302 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 11)
Autorova slika na omotu. - Str. 279-283: Duh u igri : O dramoletima Zvonimira Baloga / Igor Mrduljaš. - Str. 285-288: Balogično, dakle slobodnocrtno / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 289-290.
ISBN 9789532361162
821.163.42-93-2
TM-00530

BILOSNIĆ, Tomislav Marijan
Metamorfoze / Tomislav Marijan Bilosnić ; [pogovor Tonko Maroević, Iva Koerbler]. - Zadar : Udruga 3000 godina za dar, 2004. (Zadar : WA Graf). - 86 str. : ilustr. ; 21 cm.
Nakl. 300 primj. - Autorova slika i bilješka o njemu na omotu. - Crtopleti i slikoslovlja Tomislava Marijana Bilosnića: str. 83-84. - Oko duše: str. 85-86.
ISBN 9539914175
821.163.42-1
75Bilosnić, T. M.
TM-00531

BRATANIĆ, Miki
Kojin jazikon? / Miki Bratanić ; [fotografije Frane Božiković, Nikša Brnas ; predgovor Tonko Maroević ; akcentuacija Siniša Vuković]. - Split : Naklada Bošković, 2003. (Split : Dalmacija papir). - 85, 22 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Petrada / Naklada Bošković, Split ; 2)
Stihovi. - Autorova slika na omotu. - Nasl. str. prištampanog teksta: Quo vadis. - Oba su teksta tiskana u međusobno obratnim smjerovima. - Predgovor: str. 7-8 (1. pag.). - Str. 67-70: Dah predaka i miris starina / Siniša Vuković. - Kratice: str. 71. - Glosarij: str. 71-84.
ISBN 9537090043
821.163.42'282-1
821.163.42-1
TM-00532

BREŠIĆ, Vinko
Prozna vremena Ivana J. Boškovića : [prikaz knjige] / Vinko Brešić. - Ilustr.
Str. 24: Riječ povodom prezentacije Proznih vremena... u Zagrebu 18.2.1998. / Tonko Maroević.
821.163.42.09Bošković, I. J.
TM-00533

BURATOVIĆ, Marica
Vijezi / Marica Buratović ; [ilustracije Marina Makanec]. - Stari Grad : Gradsko vijeće, 2004. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 120 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Baština)
Stihovi. - Slika autorice i bilješka o njoj na omotu. - Str. 7-8: Vezanost riječju / Tonko Maroević.
ISBN 9539760429
821.163.42'282-1
TM-00534

BURATOVIĆ, Marica
Škrok u sarce / Marica Buratović ; [ilustracije Magda Dulčić]. - Split : Naklada Bošković, 2003. (Split : Dalmacija papir). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Petrada / Naklada Bošković, Split ; 1)
Stihovi. - Slika autorice na omotu. - Str. 7-10: Emotivna inventura / Tonko Maroević. - Str. 83-85: Čakavski stihovi Marice Buratović / Tin Kolumbić. - Kratice: str. 86. - Str. 86-95: Glosarij / sastavio i akcentuirao Siniša Vuković.
ISBN 9537090035
821.163.42'282-1
TM-00535

COSTA, Nikša
Pjesme koje su me pratile : sa Krunom Quienom u prostorima stiha / Nikša Costa. - Split : Književni krug, 2006. (Split : Dalmacija papir). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Varia ; knj. 11)
Sadrži i stihove. - Nakl. 500 primj. - Bilješka o autoru na omotu. - Str. 121-133: Odrastanje uz stihove / Tonko Maroević.
ISBN 9531632782
821.163.42-94
821.163.42-1
TM-00536

ČAKAVSKO pjesništvo XX. stoljeća : tusculum antologija / Milorad Stojević. - 2. prošireno i izmijenjeno izd. - Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2007. (Pula : Angolo). - 404 str. ; 26 cm. - (Knjižnica Nova Istra ; sv. 24. Niz Antologije i panorame)
Zastupljeni autori: Mate Meršić Miloradić, Petar Kuničić, File Sedenik, Ante Dukić, Rikard Katalinić Jeretov, Vladimir Nazor, Mate Dvorničić, Ivan Blažević, Tome Bedenik, Augustin (Tin) Ujević, Petar Zoranić, Ivan Jakšić, Ignac Horvat, Mate Balota, Ante Cettineo, Pere Ljubić, Niko Pinčić, Ive Čaće, Ivo Žic Klačić, Drago Gervais, Tugomil Ujčić, Ivka Kršul, Tomislav Zuppa, Drago Ivanišević, Šime Vučetić, Stjepan Pulišelić, Lucija Rudan, Marin Franičević, Nikola Bonifačić Rožin, Ivan Bostjančić, Mirko Slade Šilović, Jure Franičević Pločar, David (Daša) Kabalin Vinodolski, Zoran Kompanjet, Ljubo Pavešić, Zvane Črnja, Ćiro Čulić, Stjepan Benzon, Augustin Blazović, Fran Sablić, Zlatan Jakšić, Božidar Finka, Tomislav Kuljiš, Mate Šinković, Joja Ricov, Nikica Kolumbić, Nikola Kraljić, Ljerka Car-Matutinović, Nada Barac-Jelčić, Tonči Petrasov Marović, Ivica Pilat, Stjepan Vladimir Letinić, Joža Ugrin, Tin Kolumbić, Miroslav Sinčić, Rudolf Ujčić,. - Zvonimir Mrkonjić, Krešimir Stanišić, Ljubo Stipišić Delmata, Ivanka Klarić, Milan Rakovac, Josip Stanić, Zdravka Žeželić Alić, Tonko Maroević, Duško Geić, Stjepan Gulin, Ivan Rogić Nehajev, Marija Družeta, Marija Trinajstić, Marina Čapalija, Miroslav Kovačević Senjanin, Vlasta Sušanj Kapićeva, Jakša Fiamengo, Izvor Oreb, Jovica Škaro, Joško Božanić, Andi Novosel, Drago Orlić, Zvonimir Penović, Matilda Bolcs, Vladimir Pernić, Damir Sirnik, Vera Šoić-Katalinić, Zdenka Višković Vukić, Sonja Krstanović, Ljubomir Stefanović, Drago Štambuk, Daniel Načinović, Petar Opačić, Ana Šoretić, Ivan Grljušić, Ewald Hoeld, Antun Milovan, Amalija Zoričić, Nera Karolina Barbarić, Herbert Gassner, Petar Tyran, Jurica Čenar, Tomislav Milohanić, Remiđo Sošić, Radovan Tadej, Dorotea Likpović, Jadranka Prša, Antun Tamarut, Nada Galant, Robert Bacalja, Vesna Pavan, Nikola Petković, Rajka Jurdana, Miki Bratanić, Igor Grbić, Franc Rotter, Evelina Rudan, Siniša Vuković, Ana Orbanić. - Nakl. 800 primj. - Str. 5-8: Proslov i odslov / Milorad Stojević. - Str. 389-390: Napomene o akcentuiranju i tumačenju tekstova / Iva Lukežić.
ISBN 9789536858187
821.163.42'282-1(082)
TM-00537

ČUDINA, Marija, književnica
Nevolje : roman / Marija Čudina. - Zagreb : Ex libris, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 111 str. ; 20 cm.
Str. 107-110: Nevoljena proza istančane pjesnikinje / Tonko Maroević. - Bilješka o autorici: str. 111.
ISBN 9536310708
821.163.42-31
TM-00538

DAS Schlangenhemd des Windes : eine Anthologie der kroatischen Poesie de 20. Jahrhunderts / Auswahl und Nachbemerkung Slavko Mihalić ; Vorwort Manfred Jaehnichen ; [nachdichtungen von Rupprecht S. [Slavko] Baur... et al.]. - Blieskastel : Gollenstein Verlag ; Zagreb : Erasmus Verlag, 2000. ([s. l. : s. n.]). - 453 str. ; 22 cm.
Uvod: str. 9-25. - Tiskano u Njemačkoj. - Zastupljeni autori: Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Dragutin Domjanić, Milan Begović, Vladimir Nazor, Ljubo Wiesner, Janko Polić Kamov, Nikola Polić, Tin Ujević, Miroslav Krleža, Mate Balota, Antun Branko Šimić, Gustav Krklec, Vjekoslav Majer, Antun Bonifačić, Dobriša Cesarić, Frano Alfirević, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Vladimir Kovačić, Drago Ivanišević, Šime Vučetić, Olinko Delorko, Ivo Kozarčanin, Ivan Goran Kovačić, Viktor Vida, Mak Dizdar, Jure Kaštelan, Vesna Parun, Boro Pavlović, Slavko Mađer, Nikola Milićević, Branislav Zeljković, Zvonimir Golob, Stanko Juriša, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav Mađer, Milivoj Slaviček, Ivan Slamnig, Zlatko Tomičić, Irena Vrkljan, Vlado Gotovac, Dubravko Ivančan, Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Dubravko Škurla, Danijel Dragojević, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Dalibor Cvitan,. - Mate Ganza, Zvonimir Mrkonjić, Josip Sever, Igor Zidić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Dubravko Horvatić, Boris Maruna, Stojan Vučićević, Gojko Sušac, Tonko Maroević, Željko Sabol, Ivan Rogić Nehajev, Željko Knežević, Luko Paljetak, Andriana Škunca, Branko Maleš, Zvonko Maković, Božica Jelušić, Sead Begović, Anka Žagar, Drago Štambuk, Dražen Katunarić, Branko Čegec, Delimir Rešicki, Krešimir Bagić.
ISBN 3933389267
821.163.42-1=112.2(082)
TM-00539

DAUTBEGOVIĆ, Jozefina
Različite ljubavi : izabrane pjesme / Jozefina Dautbegović, izabrao Tonko Maroević, pogovor Tea Benčić Rimay ; [crteži Josip Diminić]. - Zagreb : Konzor, [2004.] (Zagreb : Tiskara Gotica). - 304 str. : ilustr. (djelomično u bojama) ; 21 cm. - (Suvremenici)
Podatak o god. izdavanja preuzet iz CIP zapisa. - Jozefina Dautbegović : Različite ljubavi: str. 277-288. - Slika autorice i bilješka o njoj: str.[296]-298.
ISBN 9532240365
821.163.42-1
TM-00540

DEDIĆ, Arsen
Padova : uspomene s bolovanja, Padova 2003.-2004. / Arsen Dedić ; crteži Munir Vejzović ; predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : AGM, 2004. ([Zagreb] : Narodne novine). - 75 listova : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / AGM, Zagreb)
Predgovor: list 5-11.
ISBN 9531742146
821.163.42-1
TM-00541

DEDIĆ, Arsen
Slične samoće : poezija / Arsen Dedić ; crteži Milutin Dedić ; [priredio Tonko Maroević]. - Gornji Milanovac : Lio, 2002. (Čačak : Svetlost). - 359 str. : ilustr. ; 24 cm.
Str. 349-358: Bratić nadvladao obrtnika : pjesnički opus Arsena Dedića / Tonko Maroević. - Ćir.
ISBN 8683697150
821.163.42-1
821.163.42.09Dedić, A.-1
TM-00542

DEDIĆ, Arsen
Stihovi : izabrane pjesme / Arsen Dedić ; priredio Tonko Marojević ; ilustracije Svjetlan Junaković. - 2. dopunj. izd. - Zagreb : Konzor, 1998. ([Zagreb] : Tiskara Frigelj). - 256 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Suvremenici / Konzor)
Str. 347-358: Bratić nadvladao obrtnika / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 383-385. - Abecedno kazalo naslova.
ISBN 9536317508
821.163.42-1
TM-00543

DER kroatische Essay der achtziger Jahre / ausgewaehlt und eingeleitet von Tihomil Maštrović ; [Photo Boris Cvjetanović]. - Zagreb : Most = The Bridge, 1991. (Zagreb : Tiskara Puljko). - 372 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Most = The Bridge : Croatian literature series ; vol. 9)
Prijevod djela: Hrvatski esej osamdesetih godina. - Slike autora. - Zastupljeni autori: Veselko Tenžera, Antun Šoljan,Slobodan Prosperov-Novak, Ante Stamać, Tonko Maroević, Ivo Frangeš, Vlatko Pavletić, Zdravko Zima, Nedjeljko Fabrio, Dubravko Horvatić, Vlado Gotovac, Branimr Donat, Tomislav Ladan, Predrag Matvejević, Radoslav Katičić, Ivo Banac, Nikica Petrak, Zvonko Maković, Marcel Bačić, Hrvoje Pejaković, Luko Paljetak. - Popis djela zastupljenih autora.
821.163.42-4=112.2(082)
TM-00544

DESET godina kulturno-umjetničke manifestacije Dobrojutro more / [glavni urednik Milan Vuković]. - Podstrana : Općininsko poglavarstvo, Centar za kulturu, 2006. (Krapina : Tiskara Mužek). - 191 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Sadrži i stihove. - Zastupljeni autori: Milan Vuković, Mario Tomasović, Margarita Kelava, Luko Paljetak, Josip Pupačić, Enes Kišević, Tonko Maroević, Lujo Medvidović, Branko Cindro, Seida Obarčanin-Bukvić, Miroslav S. Mađer, Zoran Jurišić, Zlatko Tomičić, Mila Pavičević, Mario Knežević-M. Key. - Nakl. 500 primj.
ISBN 9539839963
821.163.42-4(082)
061.7(497.5Podstrana):82](067.5)
TM-00545

DESNICA, Vladan, književnik
Igre proljeća i smrti / Vladan Desnica ; izbor i predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2008. (Zagreb : Denona). - 514 str. ; 21 cm. - (Biseri hrvatske književnosti / Mozaik knjiga ; kolo 7, sv. 37)
Osunčane strane, sjenovite strune: str. 5-23. - Sadrži: Proljeća Ivana Galeba ; Pripovijetke ; Eseji i kritike.
ISBN 9789531403801
821.163.42-821
TM-00546

DETONI, Dubravko
Odnekud te poznajem : (104 ljubavne pjesme) / Dubravko Detoni.
Str. 26-27: Obgrljen nevidljivim : (uz 104 ljubavne pjesme Dubravka Detonija) / Tonko Maroević.
821.163.42-16
TM-00547

DRUGI Šoljanov zbornik : Dani Antuna Šoljana u Rovinju : 2001.-2005. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - Pula : Istraski ogranak Društva hrvatskih književnika ; Rovinj : Pučko otvoreno učilište, 2007. (Pula : Angolo). - 202 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Nova Istra ; sv. 35. Niz Zbornici)
Zastupljeni autori: Branimir Bošnjak, Jozefina Dautbegović, Branimir Donat, Tonko Maroević, Ante Stamać, Dunja Detoni Dujmić, Nedjeljko Fabrio, Tonko Maroević, Zvonimir Mrkonjić, Pavao Pavličić, Helena Sablić Tomić, Velimir Visković, Danijela Bačić-Karković, Ivan J. Bošković, Vinko Brešić, Darko Gašparović, Milan Mirić, Sead Begović, Zdravko Gavran, Daniel Načinović, Antun Pavešković, Igor Mrduljaš. - Nakl. 500 primj. - Summary ; Riassunto. - Imensko kazalo.
ISBN 9789536858293 (Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika)
821.163.42.09Šoljan, A.(063)
TM-00548

DUPELJ, Mira
Bajke / Dunja Robić. - Ilustr.
Sadrži i: Bilješka o piscu / Branko Matan. Mala bibliografija / priredio B. Matan. Sjaj i let / Tonko Maroević. Dunja Robić ili o isklizavanju ženskog / Iva Grgić.
821.163.42-32
821.163.42.09Robić, D.
TM-00549

ĐEKIĆ, Stojan J.
Sjenke nemira / Stojan J. Đekić. - Split : Hrvatsko kulturno društvo Napredak, 2003. (Split : Redak). - 61 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Knjižnica Most / Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Split ; knj. 28)
Stihovi. - Str. 57-59: Oniričnost pjesnikovanja / Tonko Maroević.
ISBN 9536651548
821.163.42-1
TM-00550

EXCLAMATIONS : an anthology of Croatian poetry : 1971-1995 / [edited by] Tonko Maroević ; translated by Miljenko Kovačićek ; poems of Luko Paljetak translated by Graham McMaster. - Zagreb : The Croatian Writers' Association : Croatian P.E.N. Centre, 2001. (Zagreb : "Šolta"). - 454 str. ; 20 cm. - (Most = The Bridge 1330-5093. Posebno izdanje)
Prijevod djela: Uskličnici. - Bilješke o pjesnicima: str. 421-442. - Zastupljeni autori: Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Kruno Quien, Jure Kaštelan, Vesna Parun, Nikola Milićević, Zvonimir Golob, Slavko Mihalić, Ivan Slamnig, Vlado Gotovac, Antun Šoljan, Vesna Krmpotić, Zvonimir Balog, Petar Gudelj, Danijel Dragojević, Tonči Petrasov Marović, Dalibor Cvitan, Veselko Koroman, Mate Ganza, Marija Čudina, Josip Sever, Arsen Dedić, Zvonimir Mrkonjić, Dubravko Horvatić, Igor Zidić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Boris Maruna, Milan Milišić, Željko Sabol, Borben Vladović, Ivan Rogić Nehajev, Luko Paljetak, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Zvonko Maković, Milorad Stojević, Jozefina Dautbegović, Branko Maleš, Drago Štambuk, Božica Jelušić, Dražen Katunarić, Anka Žagar, Mile Stojić, Branko Čegec, Hrvoje Pejaković, Krešimir Bagić, Sibila Petlevski, Tomislav Domović.
821.163.42-1=111(082)
TM-00551

FIAMENGO, Jakša
Crews of Ulysses : the poet / Jakša Fiamengo ; [English translation (with the exception of poetry) Ana Janković and Lada Rebernjak]. - Zagreb : Croatian Writers' Association = Društvo hrvatskih književnika, 2007. (Zagreb : Graphic art). - 103 str. : autorove slike ; 24 cm. - (Most = The Bridge. Portraits of Croatian writers ; book 1)
Sadrži stihove autora i popratne tekstove o poeziji J. Fiamenga. - Zastupljeni autori popratnih tekstova: Goran Kalogjera, Davor Šalat, Cvjetko Milanja, Slobodan Prosperov Novak, Tonko Maroević, Ivan Božičević, Hrvojka Mihanović Salopek. - Str. 7: Uvod / Srećko Lipovčan. - Bilješka o autoru: str. 99-103. - Bibliografija: str. 85-88; bibliografija i bilješke uz tekst.
ISBN 9789532780055
821.163.42-1=111
821.163.42.09Fiamengo, J.
TM-00552

GLUMAC, Branislav
Završna dionica / Branislav Glumac ; [pogovor Tonko Maroević]. - Zagreb : V.B.Z., 2003. (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 96 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Vitrail ; knj. 24)
Pogovor: str. 89-93.
ISBN 9532013032 (tvrdi uvez)
821.163.42-1
TM-00553

GLUMAC, Branislav
62 pjesme i jedna radosna / Branislav Glumac. - Zagreb : V.B.Z., 2002. (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 94 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Vitrail ; knj. 17)
Autorov portr. na omotu. - Str. 87-91: Pogovor / Tonko Maroević.
ISBN 9532011633 (meki uvez)
821.163.42-1
TM-00554

GLUMAC, Branislav
Završna dionica / Branislav Glumac ; [pogovor Tonko Maroević]. - Zagreb : V.B.Z., 2003. (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 96 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Vitrail ; knj. 24)
Pogovor: str. 89-93.
ISBN 9532013172 (meki uvez)
821.163.42-1
TM-00555

GLUMAC, Branislav
Dvadeset pjesama / Branislav Glumac.
Str. 33-35: Između dvije sekunde : uz najnovije pjesme Branislava Glumca / Tonko Maroević.
821.163.42-1
821.163.42.09Glumac, B.-1
TM-00556

GOLOB, Zvonimir
Widmung / Zvonimir Golob ; aus dem Kroatischen von Tihomir Glowatzky. - Ilustr.
Iz: Rana (Wunde), 1992. - Tematski blok: Lyriker, die mit dem Tin Ujević - Preis ausgezeichnet wurden. - Str. 217: Auf der Hoehe des Herzens / Tonko Maroević.
821.163.42-1=112.2
821.163.42.09Golob, Z.
TM-00557

GOLUB, Ivan, teolog
Sabrana blizina / Ivan Golub ; izbor i predgovor Tonko Maroević. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003. (Čakovec : "Zrinski"). - 541 str. ; 20 cm. - (Biseri hrvatske književnosti / Mozaik knjiga ; kolo 5 ; sv. 29)
Sadrži i stihove. - Predgovor: str. 5-16.
ISBN 9531961832
821.163.42-821
TM-00558

GOLUB, Ivan, teolog
L'uomo di terra / Ivan Golub ; postfazione Tonko Maroević ; disegni Ivan Lacković Croata ; [traduzione dal croato e prefazione a cura di Marina Lipovac Gatti]. - Milano : Hefti edizioni, cop. 1995. ([s. l. : s. n.]). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm.
Prijevod djela: Kalnovečki razgovori. - Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. - Predgovor: str. 9-22. - Pogovor: str. 213-217. - Sadržaj na nasl. str.: Libro 1: Kalnovečki razgovori = Conversazioni di Kalinovec; Libro 2: Gente di Kalinovec.
ISBN 8885933001
821.163.42-1=131.1=163.42
TM-00559

GOTOVAC, Vlado
Dossier: Vlado Gotovac / priredila Tea Benčić Rimay. - Zagreb : Institut Vlado Gotovac, 2008. ([Zagreb] : Gipa). - 539 str. : autorove slike ; 25 cm. - (Biblioteka Kulturolog doba)
Sadrži i stihove autora. - Zastupljeni autori tekstova o V. Gotovcu: Tonko Maroević, Cvjetko Milanja, Igor Mandić, Hrvoje Pejaković, Vjeran Zuppa, Zvonimir Berković, Marko Grčić, Andriana Škunca, Jelena Hekman, Višnja Machiedo, Jozefina Dautbegović, Čedo Prica-Plitvički, Tea Benčić-Rimay, Mladen Machiedo, Andrea Feldman, Sibila Petlevski, Nikica Petrak, Bruno Popović, Slobodan Prosperov Novak, Dražen Katunarić, Giga Gračan.
ISBN 9789539904942
821.163.42-821
821.163.42.09Gotovac, V.
TM-00560

GOTOVAC, Vlado
Likovni obzori : eseji, pjesme i govori posvećeni likovnim umjetnicima i njihovim djelima : 1963.-1995. / Vlado Gotovac ; [predgovor Tonko Maroević ; priredila Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb : Institut "Vlado Gotovac", 2005. (Sisak : Sotek). - 195 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm. - (Izdanja Instituta "Vlado Gotovac" ; knj. 2)
Nakl. 500 primj. - Likovni obzori Vlade Gotovca: 7-12. - Bilješka o autoru: str. 193-194. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9539904919
821.163.42-821
821.163.42-1
821.163.42-4
TM-00561

GOTOVAC, Vlado
Auf die Nachricht vom Tode Heinrich Boells / Vlado Gotovac ; aus dem Kroatischen von Tihomir Glowatzky. - Ilustr.
Iz: Crna kazaljka (Schwarzer Zeiger), 1991. - Tematski blok: Lyriker, die mit dem Tin Ujević - Preis ausgezeichnet wurden. - Str. 215: Glanz in der schwarzen Unendlichkeit / Tonko Maroević.
821.163.42-1=112.2
821.163.42.09Gotovac, V.-1
TM-00562

HEKTOROVIĆ, Petar
Ribanje i ribarsko prigovaranje / Petar Hektorović. Robinja / Hanibal Lucić : izvornik i prijevod ; prijevod i komentari Marko Grčić ; pogovori Tonko Maroević, Mirko Tomasović. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988. ([s. l.] : Tiskara Rijeka). - 207 str. ; 24 cm.
Nakl. 3000 primj. - Bilješke: str. 195-196.
ISBN 8639900973
821.163.42-82(082)
821.163.42-13
821.163.42-2
TM-00563

HEKTOROVIĆ, Petar
Ribanje i ribarsko prigovaranje / Petar Hektorović ; s izvornika u suvremeni hrvatski jezik prenio Marko Grčić. - Zagreb : Matica hrvatska, 1999. (Zagreb : Targa). - 169 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz književnost)
Usporedo faks. pretisak izvornika i suvremeni hrv. tekst. - Bilješke: str. 150-157. - Str. 159-168: Petar Hektorović / Tonko Maroević.
ISBN 9531505047
821.163.42-13
TM-00564

HOMMAGE a Ivan Lacković Croata / priredili Andriana Škunca, Vladimir Crnković. - Zagreb : Art studio Azinović, 1994. ([Zagreb] : Eurograf). - 85 str. ; 23 cm.
Nakl. 400 primj. - Sadrži i stihove. - Zastupljeni autori: Juraj Baldani, Gordana Benić, Božo Biškupić, Vladimir Crnković, Branko Čegec, Josip Depolo, Vladimir Devide, Lilijana Domić, Aleksandar Flaker, Ivo Fangeš, Mate Ganza, Darko Glavan, Ivan Golub, Dubravko Horvatić, Radovan Ivančević, Nada Iveljić, Dubravko Jelčić, Božica Jelušić, Pajo Kanižaj, Ivan Kušan, Zvonko Maković, Vladimir Maleković, Ranko Marinković, Tonko Maroević, Boris Maruna, Slavko Mihalić, Đurđa Miklaužić, Nikola Milićević, Zvonimir Mrkonjić, Vinko Nikolić, Đurđa Otržan, Luko Paljetak, Boro Pavlović, Andriana Škunca, Josip Škunca, Dragutin Tadijanović, Nada Vrkljan-Križić, Željka Zdelar, Anka Žagar.
ISBN 9536271001
821.163.42-822
TM-00565

HOMMAGE Milišiću : knjiga prijatelja o pesniku Milanu Milišiću / priređivači Jelena Trpković ... [et al.] ; [fotografije Milan Prodanović ... et al.]. - Beograd : LIR BG : Forum pisaca, 2005. (Beograd : LIR BG). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Velika biblioteka Foruma pisaca)
Zastupljeni autori: Predrag Čudić, Radivoje Nedeljković, Vedran Benić, Mere Martin, Ivan Rastegorac, Goran Babić, Izet Sarajlić, Vojislav Donić, Vladeta Janković, Tonko Maroević, Mirjana Miočinović, Mirjana Stefanović, Mitko Madžunkov, Stevan Tontić, Marko Vešović, Milica Nikolić, Miodrag Stanisavljević, Sonja Prodanović, Ibrahim Hadžić, Malcolm Mackenzie. - Nakl. 400 primj. - Str. 9-11: Hommage / Vojislav Donić. - Bilješke o autorima: str. [277-278]. - Str. 135-166: Bio-bibliografija M. Milišića : 1941.-2001. / priredile Jelena Trpković i Zorka Đorđević; prilozi za bibliografiju M. Milišića: str. 167-169.
ISBN 8683463192 (LIR BG)
821.163.42.09Milišić, M.(082)
821.163.41.09Milišić, M.(082)
012Milišić, M.
TM-00566

HRVATSKA književna kritika : teorija i praksa / priredila Jelena Hekman. - Zagreb : Matica hrvatska, 2005. (Zagreb : Tehnički centar NZMH). - 132 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Vijenac / Matica hrvatska, Zagreb ; knj. 5)
Str. 9-12: Književnokritičke varijante i kamuflaže / J. Hekman. - Str. 15-19: Knjige o knjigama / Antun Barac. - Zastupljeni autori: Velimir Visković, Zoran Kravar, Ante Stamać, Igor Mandić, Tonko Maroević, Pavao Pavličić, Nikica Petrak, Zvonimir Mrkonjić, Ivica Matičević, Viktor Žmegač, Vladimir Biti, Nenad Ivić, Tomislav Sabljak, Marko Grčić, Slobodan Prosperov Novak, Dražen Katunarić, Zvonimir Majdak, Julijana Matanović, Jurica Pavičić, Ivan J. Bošković, Cvjetko Milanja, Vinko Brešić, Ivo Pranjković, Josip Lisac, Tatjana Jukić.
ISBN 9531507147
821.163.42.09(082)
TM-00567

IDRIZOVIĆ, Nusret
Kolo svetog broja / Nusret Idrizović. - Zagreb : Globus, 1990. (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 246 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Globus / Globus, Zagreb)
Nakl. 2000 primj. - Str. 241-245: Razbroj nedogleda / Tonko Maroević.
ISBN 8634306070
821.163.42-9
TM-00568

ITALIA - Slavia tra Quattro e Cinquecento : Marko Marulić umanista croato nel contesto storico-letterario dell'Italia e di Padova : atti della Giornata di Studio tenutasi presso l'Universita di Padova il dicembre 2001 / a caura di Luciana Borsetto. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2004. (Torino : Ideanet). - 174 str. : ilustr ; 24 cm. - (Manierismo e Barocco ; 3)
Str. [7]-14: Predgovor / Luciana Borsetto. - Zastupljeni autori: Sofia Zani, Gianna Gardenal, Bratislav Lučin, Tonko Maroević, Mirko Tomasović, Divna Mrdeža Antonina, Francesco Saverio Perillo, Luciana Borsetto, Claudio Griggio, Jan Slaski, Iva Grgić, Francisco Javier Juez Galvez. - Str. [157]-161: Bibliografija maruliana / Francisco Javier Juez Galvez, Bratislav Lučin; bibliografija uz neke radove i uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 8876947361
821.163.42.09Marulić, M.(063)
821.124(497.5).09Marulić, M.(063)
TM-00569

IVANIŠEVIĆ, Drago
Izabrane pjesme / Drago Ivanišević ; priredio Tonko Maroević. - Zagreb : Matica hrvatska, 2007. (Zagreb : Denona). - 197 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz književnost)
Str. 187-192: Drago Ivanišević / Tonko Maroević.
ISBN 9789531508117
821.163.42-1
821.163.42'282-1
TM-00570

IZ hrvatskog zoopisa. - Ilustr.
Str. 291: Uvodna bilješka / G. Gračan. - Zastupljeni autori: Slobodan Šnajder, Borislav Vujčić, Jelena Butković, Marina Vujčić, Vesna Lukatela, Milivoj Telećan, Davor Mojaš, Predrag Raos, Morana Čale, Luko Paljetak, Zoran Kravar, Miroslav Krleža, Zdravko Malić, Branimir Bošnjak, Dunja Robić, Tonko Maroević, Giga Gračan.
821.163.42-822
TM-00571

JAKŠIĆ, Zlatan, književnik, 1924-2007
Pivac na humaru / Zlatan Jakšić ; [predgovor Petar Šimunović ; pogovor Tonko Maroević]. - Zadar : Matica hrvatska, 2002. (Zadar : Merkur). - 150 str. ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 500 primj. - Predgovor: str. 5-19. - Manje poznate riječi: str. 131-145. - Pogovor: str. 147-149.
ISBN 9536419629
821.163.42'282-1
TM-00572

JURE Franičević Pločar : 1918. - 1994. / [uredio Tonko Maroević]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2003. ([Zagreb] : Intergrafika). - 31 str. : slika J. Franičevića Pločara ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima ; sv. 108)
Nakl. 400 primj. - Zastupljeni autori: Ivo Petrinović, Tonko Maroević, Nikica Petrak. - Bibliografija J. Franičevića Pločara: str. 29-31.
ISBN 9531545774
821.163.42-05Franičević-Pločar, J.
TM-00573

KANIŽAJ, Pajo
3čave izabrane pjesme / Pajo Kanižaj ; ilustrirala Pika Vončina ; pogovor Tonko Maroević ; bibliografija knjiga Paje Kanižaja za djecu i mladež Stjepan Hranjec ; metodička obrada Ana Mesić. - 6. (dopunjeno) izd., 1. izd. u ovoj biblioteci. - Zagreb : Školska knjiga, 2007. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 334 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm. - (Moja knjiga : metodički obrađena lektira ; sv. 71)
Do kraja koncem prema svršetku: str. 279-300. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 320-321. - Bibliografija Paje Kanižaja za djecu i mladež: 301-316. - Kazalo pjesama. - Na nasl. str.: Nagrada Grigor Vitez 1993.
ISBN 9789530612372
821.163.42-93-1
TM-00574

KAŠTELAN, Jure
Pobude i prizori / Jure Kaštelan ; priredio i pogovor napisao Tonko Maroević. - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2004. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 495 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjetski pisci / Nakladni zavod Globus, Zagreb)
Pogovor: str. 471-485. - Str. 487-490: Bibliografija djela J. Kaštelana / Anđelko Novaković.
ISBN 9531671699
821.163.42-4
TM-00575

KITA cvijeća različita : (III) / [uvodnu bilješku napisao] T. [Tonko] Maroević.
Drugi dio u br. 3/4/1998. - Zastupljeni autori: Robert Bebek, Ida Bogadi, Željko Funda, Tatjana Gromača, Lazar Jovanović, Hrvoje Kirić, Nada Mihaljević, Pero Pavlović, Živko Prodanović, Nikola Tadić, Dinko Telećan, Jadranka Vuković, Ivan Zoretić, Jurica Iskra.
821.163.42-1(082)
TM-00576

KITA cvijeća različita : [IV.] / [uvodnu bilješku napisao] Tonko Maroević.
Treći dio u br. 5/6/2000. - Zastupljeni autori: Petar Despinić, Lidija Dujić, Dina Franin, Mladen Labus, Giuseppe Mocenni, Ivan Nadilo, Nikša Petrić, Maro Pitarević, Mojca Rapo, Davor Šalat, Ivan Šamija, Zrinko Šimunić, Silvestar Vrljić, Marija Živković.
821.163.42-1(082)
TM-00577

KNJIŽEVNA kritika o Antunu Šoljanu : (1956. - 1997.) / priredio Branimir Donat. - Zagreb : "Dora Krupićeva", 1998. (Zagreb : Tiskara Čvorak). - 487 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / "Dora Krupićeva")
Zastupljeni autori: Tomislav Sabljak, Vlado Gotovac, Josip Pupačić, Miloš I. Bandić, Srećko Diana, Predrag Protić, Đuro Šnajder, Draško Ređep, Tode Čolak, Dalibor Cvitan, Tomislav Ladan, Jasna Melvinger, Dušan Puvačić, Igor Mandić, Branimir Donat, Risto Trifković, Šime Vučetić, Vuk Krnjević, Veselko Tenžera, Duško Car, Radovan Vučković, Nikola Batušić, Darko Gašparović, Milan Selaković, Strahimir Primorac, Zvonimir Mrkonjić, Mladen Milohanić, Aleksandar Flaker, Marko Samardžija, Branko Hećimović, Neven Jurica, Zlatko S. Kramarić, Vjeran Zuppa, Ivo Vidan, Tonko Maroević, Ivan Kušan, Pavao Pavličić, Sibila Petlevski, Cvjetko Milanja, Dunja Fališevac, Milovan Tatarin, Ana Lederer, Branka Kamenski, Zdravko Zima, Čedo Prica, Dubravko Jelčić, Seid Serdarević, Nenad Rizvanović, Jagna Pogačnik, Hrvoje Pejaković, Boris Senker, Ante Stamać,. - Nedeljko Fabrio, Slobodan Novak, Jozo Laušić, Milan Mirić, Slavko Mihalić, Velimir Visković, Stjepan Čuić, Srećko Lipovčan. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 953662804X
821.163.42.09Šoljan, A.(082)
TM-00578

KNJIŽEVNA kritika o Ivanu Slamnigu / priredio Branimir Donat. - Zagreb : "Dora Krupićeva" ; Metković : Matica hrvatska, Ogranak, 2004. (Zagreb : Čvorak). - 307 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / "Dora Krupićeva")
Zastupljeni autori: Tomislav Sabljak, Branimir Donat, Branislav Zeljković, Branko Hećimović, Dalibor Cvitan, Draško Redžep, Miloš I. Bandić, Igor Mandić, Ante Stamać, Bogdan A. Popović, Miroslav Vaupotić, Stojan Vučićević, Predrag Palavestra, Zvonimir Mrkonjić, Zvonko Maković, Tomislav Ladan, Zdravko Zima, Saša Hadžitančić, Branko Bošnjak, Ivica Župan, Jasmina Lukić, Zoran Kravar, Neven Jurica, Antun Šoljan, Pavao Pavličić, Željko Ivanjek, Branko Maleš, Heni Erceg, Jagna Pogačnik, Seid Serdarević, Tonko Maroević, Branka Brlenić-Vujić, Branko Maleš, Cvjetko Milanja, Krešimir Bagić, Tvrtko Vuković, Zoran Kravar, Sibila Petlevski, Aleksandar Flaker, Branimir Bošnjak, Hrvoje Pejaković, Stanislav Marijanović, Tatjana Jukić, Goran Rem, Milorad Stojević, Josip Užarević, Nikola Vončina, Zlata Šundalić. - Str. 5-6: Uvod / Branimir Donat. - Bibliografija i bilješke uz tekst.
ISBN 9536628317 ("Dora Krupićeva")
821.163.42.09Slamnig, I.(082)
TM-00579

KNJIŽEVNA kritika o Juri Kaštelanu / priredio Branimir Donat. - Zagreb : "Dora Krupićeva", 2003. (Zagreb : Čvorak). - 156 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Zbornici / "Dora Krupićeva")
Zastupljeni autori: Đuro Tamarin, Pere Ljubić, Radovan Ivšić, Zlatko Tomičić, Josip Pupačić, Antun Šoljan, Ivan Slamnig, Miroslav Mađer, Nikola Milićević, Tomislav Sabljak, Petar Milosavljević, Branimir Donat, Draško Redžep, Radovan Vučković, Zvonimir Golob, Predrag Palavestra, Bogdan A. Popović, Cvjetko Milanja, Ivan J. Bošković, Ante Stamać, Neven Jurica, Jasna Melvinger, Tonko Maroević, Dubravko Jelčić, Nedjeljko Fabrio, Nedjeljko Mihanović, Anđelko Novaković, Ljerka Car Matutinović, Zdravko Zima, Branko Vuletić, Nikola Vončina, Milivoj Solar, Pavao Pavličić, Ante Kadić. - Str. 5-7: Uvod / Branimir Donat.
ISBN 9536628260
821.163.42.09Kaštelan, J.(082)
TM-00580

KNJIŽEVNA kritika o Nedjeljku Fabriju / priredio Branimir Donat. - Zagreb : "Dora Krupićeva", 2007. (Zagreb : DeVeDe). - 311 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / "Dora Krupićeva")
Zastupljeni autori: Ivan Aralica, Miroslav Vaupotić, Mirko Tomasović, Tonko Maroević, Mladen Machiedo, Darko Gašparović, Igor Mrduljaš, Ante Armanini, Krešimir Nemec, Jozo Puljizević, Bruno Popović, Dubravko Jelčić, Velimir Visković, Igor Mandić, Cvjetko Milanja, Čedomir Mirković, Zdravko Zima, Boris Domagoj Biletić, Mladen Machiedo, Janko Dimnjaković, Milan Mišković, Grytzko Mascioni, Silvio Ferrari, Danijela Bačić-Karković, Julijana Matanović, Marina Gantar, Višnja Machiedo, Viktor Žmegač, Reinhard Lauer, Aleksandar Flaker, Ante Stamać, Ivan J. Bošković, Jagna Pogačnik, Ennio Stipčević, Nikola Batušić, Tomislav Sabljak, Luko Paljetak, Ivo Frangeš. - Str. 5-6: Predgovor / Branimir Donat. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 9789536628391
821.163.42.09Fabrio, N.(082)
TM-00581

KNJIŽEVNA kritika o Nikoli Šopu : (1926. - 1998.) / priredio Branimir Donat. - Zagreb : "Dora Krupićeva" ; Sarajevo : Hrvatsko kulturno društvo Napredak, 2000. (Zagreb : Čvorak). - 422 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / "Dora Krupićeva")
Zastupljeni autori: Frano Alfirević, Ivan Nevistić, Milan Bogdanović, Ivo Kozarčanin, Josip Bogner, Petar Grgec, Isidora Sekulić, Boško Novaković, Henrik Barić, Branko Storov, Desanka Maksimović, Božidar Kovačević, Danica Sulić, Nikola Šabić, Ton Smerdel, Dušan Žanko, Ljubomir Maraković, Bogdan Stevanović, Vlatko Pavletić, Nikola Milićević, Branislav Zeljković, Saša Vereš, Draga Begović, Branimir Donat, Tomislav Ladan, Branko Bošnjak, Višnja Machiedo, Zvonimir Mrkonjić, Slobodan Blagojević, Pavao Pavličić, Cvjetko Milanja, Željka Čorak, Jasmina Musabegović, Veselko Tenžera, Ivo Dekanović, Mato Džaja, Šimun Šonje, Miljko Šindić, Neven Jurica, Nedjeljko Mihanović, Stevan Tontić, Strahimir Primorac, Marko Vešović, Enes Duraković, Hrvoje Pejaković, Mirjana D. Stefanović, Vinko Grubišić, Mladen Machiedo, Nikola Vončina, Miroslav Palameta,. - Tvrtko Klarić, Margerita Guidacci, Maurrizio Chiarutini, Lada Čale Feldman, Tonko Maroević, Dean Slavić, Željko Ivanković. - Bibliografija o N. Šopu: str. 409-418.
ISBN 9536628139 ("Dora Krupićeva")
821.163.42.09Šop, N. (082)
TM-00582

KNJIŽEVNA kritika o Slavku Mihaliću / priredio Branimir Donat. - Zagreb : "Dora Krupićeva", 2002. (Zagreb : Čvorak). - 388 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / Biblioteka "Dora Krupićeva")
Zastupljeni autori: Boro Pavlović, Krsto Špoljar, Vladimir Milarić, Branko Miljković, Dalibor Cvitan, Marija Čudina, Milica Buinac, Miloš I. Bandić, Dubravko Jelčić, Vesna Krmpotić, Tode Čolak, Miroslav Mađer, Muharem Pervić, Jasna Melvinger, Petar Džadžić, Igor Zidić, Miroslav Vaupotić, Igor Mandić, Milan Vlajčić, Milovan Danojlić, Bruno Popović, Bogdan A. Popović, Dubravko Horvatić, Dragan M. Jeremić, Duško Car, Branimir Donat, Josip Pupačić, Vjeran Zuppa, Predrag Palavestra, Andriana Škunca, Novica Petković, Milan Ivkošić, Veselko Tenžera, Petar Brečić, Vlatko Pavletić, Vuk Krnjević, Delimir Rešicki, Jovan Pejčić, Draško Ređep, Božica Jelušić, Sibila Petlevski, Slobodan Šnajder, Antun Šoljan, Zdravko Zima, Ante Matijašević, Zvonimir Mrkonjić, Cvjetko Milanja, Tonko Maroević, Hrvoje Pejaković, Krešimir Bagić, Karl-Markus Gauss, Boris Biletić, Ante Stamać, Tomislav Sabljak, Sead Begović, Ivo Frangeš, Tea Benčić, F. M. Gabrielli, Miloš Đurđević, Žarko Paić, Branka Brlenić Vujić, Pavao Pavličić.
ISBN 953662821X
821.163.42.09Mihalić, S.(082)
TM-00583

KORAB koralovy : tisic let charvatske poezie v dile stovky basniku / usporadal Dušan Karpatsky ; preložil Dušan Karpatsky ... [et al.] ; [translation Dušan Karpatsky ... et al.]. - 1. vyd. - v Praze : Fori Prague, 2007. ([Zagreb] : GZH). - 749 str. : ilustr., faks. ; 23 cm.
Zastupljeni autori: Jauns Pannonius, Juraj Šižgorić, Marko Marulić, Šiško Menčetić Vlahović, Džore Držić, Karlo Pucić, Ilija Crijević, Mavro Vetranović Čavčić, Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Mikša Pelegrinović, Marin Držić, Nikola Nalješković, Antun Bratosaljić Sasin, Dinko Ranjina, Juraj Baraković, Dominko Zlatarić, Stijepo Đurđević, Ivan Gundulić, Ivan Bunić Vučić, Junije Palmotić, Petar Zrinski, Fran Krsto Frankopan, Pavao Ritter Vitezović, Ignjat Đurđević, Antun Kanižlić, Andrija Kačić Miošić, Đuro Hidža, Antun Mihanović, Stanko Vraz, Dimitrija Demeter, Ivan Mažuranić, Petar Preradović, August Šenoa, Lavoslav Vukelić, Franjo Ciraki, Rikard Filder Jorgovanić, Ivo Vojnović, Fran Mažuranić, Silvije Stahimir Kranječević, Ante Tresić Pavičić, Antun Gustav Matoš, Dragutin Domjanić, Vladimir Vidrić, Vladimir Nazor, Milan Begović, Ljubo Wiesner, Janko Polić Kamov, Fran Galović, Nikola Polić, Vladimir Čerina, Tin Ujević, Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Dora Pfanova, Antun Branko Šimić, Ante Cettineo, Gustav Krklec, Vlado Vlaisavljević, Vjekoslav Majer, Dobriša Cesarić, Đuro Sudeta, Frano Alfirević, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Ivo Kozarčanin, Viktor Vida, Ivan Goran Kovačić, Kruno Quien, Jure Kaštelan, Radovan Ivšić, Nikola Milićević, Vesna Parun, Boro Pavlović, Zvonimir Golob, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Milivoj Slaviček, Vlado Gotovac, Ivan Slamnig, Zlatko Tomičić, Dubravko Ivančan, Antun Šoljan, Zvonimir Balog, Tonči Petrasov Marović, Danijel Dragojević, Zvonimir Mrkonjić, Josip Sever, Arsen Dedić, Dubravko Horvatić, Nikica Petrak, Igor Zidić, Boris Maruna, Tonko Maroević, Ivan Rogić Nehajev, Albert Goldstein, Luko Paljetak, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Zvonko Maković, Branko Maleš. - Slike autora. - Str. 7-57: Charvatska poezie v prubehu staleti / D. Karpatsky. - Bilješke o autorima: str. 725-729. - Str. 730-731: Pogovor / D. Karpatsky.
ISBN 9788023995947
821.163.42-1=162.3(082)
TM-00584

KRŠUL, Zoran
Etimologija tame / Zoran Kršul. - Zagreb : Altagama, 2004. (Zagreb : Studio Moderna). - 104 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Slovo razlike / Altagama, Zagreb)
Stihovi. - Str. 101-104: Iz jame put jame / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru na omotu.
ISBN 9536934140
821.163.42-1
TM-00585

KUPUJEMO bodeže : izbor iz novije hrvatske poezije / Miloš Đurđević.
Str. 1-2: Uvodna bilješka / M. Đurđević. - Biobibliografske bilješke uz pojedine pjesnike. - Zastupljeni pjesnici: Dubravko Detoni, Josip Sever, Alojz Majetić, Dunja Detoni-Dujmić, Tonko Maroević, Ivan Rogić Nehajev, Stjepan Gulin, Borben Vladović, Branimir Bošnjak, Slavko Jendričko, Milorad Stojević, Branko Maleš, Vlado Martek, Igor Rončević, Petar Opačić, Ljubo Pauzin, Anka Žagar, Predrag Vrabec, Sanjin Sorel, Ivan Golub, Mladen Machiedo, Luko Paljetak, Zvonko Maković, Sonja Manojlović, Milko Valent, Drago Štambuk, Gordana Benić, Diana Burazer, Lidija Vukčević, Dražen Katunarić, Branko Čegec, Hrvoje Pejaković, Delimir Rešicki, Kemal Mujčić Artnam, Miroslav Mićanović, Sanja Lovrenčić, Nikola Petković, Zorica Radaković, Sibila Petlevski, Miroslav Kirin, Davor Šalat, Ivica Prtenjača, Tvrtko Vuković, Robert Perišić, Ivan Herceg, Alen Galović, Tihana Jendričko, Krešimir Pintarić, Sanja Sagasta, Tomislav Bogdan, Dorta Jagić, Dalibor Cvitan,. - Arsen Dedić, Boris Maruna, Milan Milišić, Mario Suško, Andriana Škunca, Rade Šerbedžija, Jozefina Krajnović Dautbegović, Ranko Igrić, Sead Begović, Vojo Šindolić, Darko Rundek, Krešimir Bagić, Tomica Bajsić, Damir Šodan, Tomislav Domović, Simo Mraović, Miljenko Jergović, Drago Glamuzina, Rade Jarak, Ervin Jahić, Tatjana Gromača, Hrvoje Pancer, Marijana Radmilović, Slađan Lipovec, Bojan Radašinović, Vlado Bulić.
821.163.42-1(082)
TM-00586

LASIĆ, za i protiv : razgovor o Krležologiji I-VI. Stanka Lasića održan je u prostorijama DHK, 19.X.1993. / razgovor obradila i priredila za tisak Vesna Radaković-Vinchierutti.
Sudjelovali: Velimir Visković, Nikola Batušić, Igor Mandić, Nadežda Čačinovič-Puhovski, Milivoj Solar, Ivo Vidan, Nikica Petrak, Tonko Maroević, Branimir Donat i Ivo Frangeš.
821.163.42.09Krleža, M.
886.2-83
929Lasić, S.
TM-00587

LUMIN pril tabernakulon : pujiške pisme : čakavski soneti / Siniša Vuković. - Split : vlast. nakl., 2003. (Split : Dalmacijapapir). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pašarin ; 1)
Bilješka o autoru na omotu. - Glosarij: str. 65-86. - Str. 89-91: Furešt ka doma / Tonko Maroević. - Str. 92-93: Pujiške pisme Siniše Vukovića / Luko Paljetak.
ISBN 9539928214
821.163.42-1'282
TM-00588

MANDŽO, Miljenko
Zaklana Škabrnja / Miljenko Mandžo. - 2. dopunjeno izd. - Zadar : Matica hrvatska, 2003. (Zadar : Grafotehna). - 141 str. : portr. autora ; 21 cm.
Stihovi. - Nakl. 500 primj. - Str. 136: Vjernije od jeke / Tonko Maroević.
ISBN 9536419904
821.163.42-1
TM-00589

MARAS, Mate
Kasna berba / Mate Maras ; predgovor Tonko Maroević ; ilustracije Dalibor Jelavić. - Zagreb : ArTresor naklada, 2005 (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 187 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Oblutci ; knj. 7)
Nakl. 500 primj. - Summa Marasiana: str. 5-12. - Bibliografija: str. 185-186.
ISBN 9536522543
821.163.42-1
TM-00590

MAROEVIĆ, Tonko
Pismo mijena, glava od vremena : (o pjesništvu Zvonimira Mrkonjića) / Tonko Maroević.
821.163.42.09Mrkonjić, Z.-1
TM-00591

MAROEVIĆ, Tonko
Uspinjanje dimovima : prilog čitanju pjesničke proze "Predavanje o dimovima" / Tonko Maroević.
Međunarodni znanstveni skup o stotoj obljetnici rođenja Nikole Šopa, Zagreb, 18.-19.11.2004.
821.163.42.09Šop, N.
TM-00592

MAROEVIĆ, Tonko
Borgesov čitatelj : portreti i prikazi / Tonko Maroević. - Zagreb : Antibarbarus, 2005. (Zagreb : Grafomark). - 343 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Titivillus)
Autorova slika na omotu. - Biobibliografija: str. 343.
ISBN 953616051X
821.163.42-95
TM-00593

MAROEVIĆ, Tonko
Talijanski puti Grge Gamulina : pogled u putopisnu dionicu opusa / Tonko Maroević.
821.163.42.09Gamulin, G.
TM-00594

MAROEVIĆ, Tonko
Fuenf Saeulen : ein Befuerworten der spaeteren, lauteren und "gefaehrlicheren" Ujevićs / Tonko Maroević ; aus dem Kroatischen von Hedi Blech-Vidulić. - Ilustr.
Tematski blok: Tin Ujević.
821.163.42.09Ujević, T.-1
TM-00595

MAROEVIĆ, Tonko
Presvlačenje jezika : Ervin Jahić: Pustinje neona, izabrane pjesme (1994.-2005.), Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb, 2005. : [prikaz] / Tonko Maroević.
Iz: Slobodna Dalmacija, 8.2005.
821.163.42.09Jahić, E.
TM-00596

MAROEVIĆ, Tonko
Die kleine Tuer / Tonko Maroević ; aus dem Kroatischen nachgedichtet von Hedi Blech-Vidulić. - Ilustr.
Iz: Trag roga ne bez vraga (Eine Spur des Horns nicht ohne den Teufel), 1988. - Tematski blok: Lyriker, die mit dem Tin Ujević - Preis ausgezeichnet wurden. - Str. 205-206: In der Erwartung des Teufels / Hrvoje Pejaković ; aus dem Kroatischen von Tihomir Glowatzky.
821.163.42-1=112.2
821.163.42.09Maroević, T.-1
TM-00597

MAROEVIĆ, Tonko
Ivan Dragojević (1934.-1999.) : in memoriam / Tonko Maroević.
821.163.42.09Dragojević, I.
TM-00598

MAROEVIĆ, Tonko
Prijateljski lanac : sjećanje na Milana / Tonko Maroević.
Odnosi se na M. Milišića.
821.163.42-9
TM-00599

MAROEVIĆ, Tonko
Kal stinja piva : Siniša Vuković: Petrada, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2007. : [prikaz] / Tonko Maroević.
821.163.42.09Vuković, S.
TM-00600

MAROEVIĆ, Tonko
Ljudsko govorenje / Tonko Maroević.
Tekst pisan kao predgovor francuskom izdanju izbora iz Tadijanovićeva pjesništva.
821.163.42.09Tadijanović, D.
TM-00601

MAROEVIĆ, Tonko
Bližnje grešne prigode : okazionalna stihosklapanja / Tonko Maroević.
Sadržaj: Olivatus preparatus ; Otpozdrav prijateljima ; Vecia batana ; Poslanica po starogrojsku ; Symposion ; Obračun ; Žučnopojka melomanu ; Mreža Komiže ; Orem istu brazdu ; Pristrano podstranski ; Muški soneti, ženski soneti ; Boris i ja ; Izgubljeni šal(ovi) ; Suživljenje - consonettanza ; Plavo u žutom ; Tadiji za rođendan ; Pamteći Puntinak ; All'antica ; Prokleto proteklo ; Sonet za Gredice ; Svjetla sadašnjosti.
821.163.42-1
TM-00602

MAROEVIĆ, Tonko
Preobrazbe razvlašćenog boga : pola stoljeća pjesništva Slavka Mihalića / Tonko Maroević.
Tema br.: In memoriam - Slavko Mihalić (1928.-2007.).
821.163.42.09Mihalić, S.
TM-00603

MAROEVIĆ, Tonko
Život s poezijom : marginalije o sekundarnom ili latentnom djelu opusa Stanka Lasića / Tonko Maroević.
Tematski blok: Osamdeseta obljetnica Stanka Lasića.
821.163.42.0Lasić, S.
TM-00604

MAROEVIĆ, Tonko
Dvije knjige skupa : prva i posljednja / Tonko Maroević.
U tematskom bloku: Milan Milišić (1941-1991). - Odnosi se na zbirku pjesama M. Milišića "Volele su me dve sestre, skupa", Beograd, 1970. godine i prepravljenu "Volile su me dvije sestre, skupa" Sarajevo, 1989. godine.
821.163.42.09Milišić, M.
821.163.41.09Milišić, M.
TM-00605

MAROEVIĆ, Tonko
Aedov vid : Vladan Desnica kao stihotvorac / Tonko Maroević.
Tema broja: Vladan Desnica.
821.163.42.09Desnica, V.
TM-00606

MAROEVIĆ, Tonko
Vlado Gotovac (1930-2000) : in memoriam / Tonko Maroević.
821.163.42Gotovac, V.
TM-00607

MAROEVIĆ, Tonko
Pisamce u pomoć vrtlaru / Tonko Maroević.
Vidi i tekst L. Paljetka: Skroviti vrt, na str. 3-17.
821.163.42.09Paljetak, L.
TM-00608

MAROEVIĆ, Tonko
When Judita was symbol of Split / Tonko Maroević ; translated by Nella Popović. - Ilustr.
Dossier: Marko Marulić.
821.163.42-4
TM-00609

MAROEVIĆ, Tonko
Opus Novakiano / Tonko Maroević.
Odnosi se na Slobodana Novaka. - Tematski broj "La Croazia che scrive". - Vidi i tekst na str. 67-87.
821.163.42.09Novak, S.
TM-00610

MAROEVIĆ, Tonko
Pjesme / Tonko Maroević.
821.163.42-1
TM-00611

MAROEVIĆ, Tonko
Žuta žita u slavi slova : rastanak s Dragutinom Tadijanovićem / Tonko Maroević.
U spomen Dragutinu Tadijanoviću.
821.163.42.09Tadijanović, D.
TM-00612

MAROEVIĆ, Tonko
Družba da mi je : domaći književni portreti / Tonko Maroević. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2008. (Zagreb : Feroproms). - 318 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Razotkrivanja)
Slika autora na omotu.
ISBN 9789533030050
821.163.42.09"19"
TM-00613

MAROEVIĆ, Tonko
Krilati podzemljar / Tonko Maroević.
In memoriam: Ranko Marinković (1913-2001).
821.163.42.09Marinković, R.
TM-00614

MAROEVIĆ, Tonko
Pentur s kitarom : prilog Marulićevoj poetici / Tonko Maroević.
Tematski blok: Marulić.
821.163.42.09Marulić, M.
TM-00615

MAROEVIĆ, Tonko
Poslovna slava Polova pisara : Šoljanov "Rustichello" između poetike i poezije / Tonko Maroević.
U tematskom bloku "60. rođendan A. Šoljana".
821.163.42.09Šoljan, A.
TM-00616

MAROEVIĆ, Tonko
Uz objavljivanje jednočinke Oni što su se vratili Frana Branka Angelija Radovanija / Tonko Maroević.
Vidi i tekst na str. 181-187.
821.163.42.09Angeli Radovani, F. B.
TM-00617

MAROEVIĆ, Tonko
Slamnigovo staro i novo : povodom smrti iznimno značajnoga pisca (1930-2001) / Tonko Maroević.
In memoriam Ivan Slamnig.
821.163.42.09Slamnig, I.
TM-00618

MAROEVIĆ, Tonko
Non vitae, sed disciplinae imaginationis : Ivan Slamnig : (1930-2001) / Tonko Maroević ; english translation by Graham McMaster. - Ilustr.
Dosje: Ivan Slamnig. - Jezik članka engleski. - Str. 282 bio-bibliografska bilješka o T. Maroeviću.
821.163.42.09Slamnig, I.-1
TM-00619

MAROEVIĆ, Tonko
Posvetoljubivo : (petnaest pjesama) / Tonko Maroević.
821.163.42-1
TM-00620

MAROEVIĆ, Tonko
Napisane slike : likovna umjetnost u hrvatskoj književnosti od Moderne do Postmoderne / Tonko Maroević. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 257 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Portreti / Hrvatska sveučilišna naklada)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo.
ISBN 9789531691536
821.163.42.09"19"
821.163.42:73/75
TM-00621

MAROEVIĆ, Tonko
Vrije, i to vrlo : Mato Vodopić, Đenevrija, MH Dubrovnik, 2004. : [prikaz] / Tonko Maroević.
821.163.42.09Vodopić, M.-31
TM-00622

MAROEVIĆ, Tonko
Čitati poeziju / Tonko Maroević. - Ilustr.
821.163.42-4
TM-00623

MAROEVIĆ, Tonko
Od uvijek u vremenu : uvodna zbirka u pjesničkom opusu Vlade Gotovca / Tonko Maroević.
Simpozij o Vladi Gotovcu, 7.12.2005. - Tema br. : Opasnost.
821.163.42.09Gotovac, V.
TM-00624

MAROEVIĆ, Tonko
Marko Marulić i Francesco Petrarca : komparatistički pogled na humanističke modele / Tonko Maroević. - Ilustr.
Tematski blok: Francesco Petrarca: uz 700. obljetnicu rođenja (1304.-1374.).
821.163.42.091Marulić, M.
821.124(497.5).091Marulić, M.
821.131.1.09Petrarca, F.
821.124(450).091Petrarca, F.
TM-00625

MAROEVIĆ, Tonko
Milan Milišić (1941-1991) : in memoriam / Tonko Maroević.
821.163.42.09Milišić, M.
TM-00626

MAROEVIĆ, Tonko
Nepoznati pred nedohvatnim : zagovor za Brešanovu inkunabulu / Tonko Maroević.
Tematski blok: Uz sedamdeseti rođendan Ive Brešana.
821.163.42.09Brešan, I.
TM-00627

MAROEVIĆ, Tonko
Dada pregazila Pegaza : pristup lirozofskoj dionici Donatova opusa s pristrane strane / Tonko Maroević.
Tematski blok: Branimir Donat.
821.163.42.0Donat, B.
TM-00628

MAROEVIĆ, Tonko
Drugovrsni kanconijeri, drugačija kafetarija : novija polovica talijanističko-traduktoloških zanimanja i uredničko-prevoditeljskih zahvata Frana Čale / Tonko Maroević.
Tematski blok: Frano Čale (1927.-1993.).
821.163.42.09Čale, F.
TM-00629

MAROEVIĆ, Tonko
Sunce i kiša ( s južinom) Desničinih stihova / Tonko Maroević.
Skup u povodu stote obljetnice rođenja Vladana Desnice, Zagreb, 26.-27.10.2005.
821.163.42.09Desnica, V.
TM-00630

MAROEVIĆ, Tonko
Zla vojna i nevoljna zbilja : sjećanje za Dubravka Horvatića (1939-2004.) / Tonko Maroević.
821.163.42-05Horvatić, D.
TM-00631

MAROEVIĆ, Tonko
Dike ter hvaljenja / Tonko Maroević. - Split : Logos, 1986. (Split : Slobodna Dalmacija). - 222 str. ; 18 cm. - (Logosove posebne edicije)
Nakl. 500 primj. - Bibliografija: str. 221-222 i uz tekst.
821.163.42-821
821.163.42.09"14/17"
821.163.42-2
TM-00632

MAROEVIĆ, Tonko
Ukorijenjeno cvjetanje / Tonko Maroević.
821.163.42.09Paljetak, L.
TM-00633

MAROEVIĆ, Tonko
A permanent non-reconciliation with violence / Tonko Maroević interviewed by Andriana Škunca. - Ilustr.
821.163.42.09Maroević, T.
TM-00634

MAROEVIĆ, Tonko
Nema otoka do Itake - Hvara : bilješka o davnom neobjavljenom tekstu Grge Gamulina / Tonko Maroević.
821.163.42-05Gamulin, G.
TM-00635

MAROEVIĆ, Tonko
Adrese se mijese / Tonko Maroević. - Ilustr.
821.163.42-1
TM-00636

MAROEVIĆ, Tonko
Botanički vrt / Tonko Maroević.
U tematskom bloku: Milan Milišić (1941-1991).
821.163.42-1
TM-00637

MAROEVIĆ, Tonko
Integralna interpretacija : Luko Paljetak - Ivan Lovrenčić: Lapadski soneti Iva Vojnovića. Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 2002 : [prikaz] / Tonko Maroević.
821.163.42.0-05Paljetak, L.
75Lovrenčić, I.(049.3)
TM-00638

MAROEVIĆ, Tonko
Zlatanu Vrkljanu / Tonko Maroević.
821.163.42-1
TM-00639

MAROEVIĆ, Tonko
Bijela tama ishodišta / Tonko Maroević.
Pogovor knjizi: Luko Paljetak, Bijela tama, Zagreb, MH, 2000. - Tematski blok: Luko Paljetak - uz 60. godišnjicu života.
821.163.42.09Paljetak, L.
TM-00640

MAROEVIĆ, Tonko
Ra(t)na proza budućega sociologa / Tonko Maroević.
Odnosi se na Josipa Županova.
821.163.42.09Županov, J.-32
TM-00641

MAROEVIĆ, Tonko
Slamnig - Šoljan : paralela i parabola / Tonko Maroević.
7. Šoljanovi dani u Rovinju: 50. godina časopisa "Krugovi", 24.-26.5.2002.
821.163.42.09Slamnig, I.
821.163.42.09Šoljan, A.
TM-00642

MAROEVIĆ, Tonko
Pet stupova : zagovaranje kasnijeg, glasnijeg i "opasnijeg" Ujevića / Tonko Maroević.
U tematskom bloku "Tin Ujević" (1891-1991).
821.163.42.09Ujević, T.
TM-00643

MAROEVIĆ, Tonko
Žrtva za kvalitet : pjesme i pjesništvo Slobodana Novaka / Tonko Maroević.
[Broj je u cijelosti posvećen S. Novaku i njegovu djelu].
821.163.42.09Novak, S.
TM-00644

MAROEVIĆ, Tonko
Sunce na stranicama : samo jedan motiv Tadijanovićeva pjesništva / Tonko Maroević.
Uz 96. rođendan Dragutina Tadijanovića.
821.163.42.09Tadijanović, D.
TM-00645

MAROEVIĆ, Tonko
Iz pokrajine, ne iz prikrajka : u povodu pedesetogodišnjice smrti kritičara Ante Petravića / Tonko Maroević.
821.163.42.09Petravić, A.
TM-00646

MAROEVIĆ, Tonko
Petar Šegedin (1909.-1998.) : in memoriam / Tonko Maroević.
821.163.42.09Šegedin, P.
TM-00647

MAROEVIĆ, Tonko
Lanci Romance : iznuđeno čitanje "Romance o tri ljubavi" Antuna Šoljana / Tonko Maroević.
6. Šoljanovi dani u Rovinju.
821.163.42.09Šoljan, A.-2
TM-00648

MAROEVIĆ, Tonko
Mate Raos (1931-1990) : in memoriam / Tonko Maroević.
821.163.42.09Raos, M.
TM-00649

MAROEVIĆ, Tonko
Polipi poluepa : dimenzija poeme u pjesništvu Josipa Severa / Tonko Maroević.
821.163.42.09Sever, J.-1
TM-00650

MAROEVIĆ, Tonko
Light in the black infinity ; Connected time / Tonko Maroević ; english translation by Miljenko Kovačićek. - Ilustr.
Tema br.: Vlado Gotovac. - Prikaz zbirki poezije Vlade Gotovca Crna kazaljka, NZMH, Zagreb 1991. i Čekati sjevernije, Durieux, Zagreb 1995.
821.163.42.09Gotovac, V.-1
TM-00651

MAROEVIĆ, Tonko
Times entwined : sketch for the poetic portrait of Dragutin Tadijanović / Tonko Maroević. - Ilustr.
Tema br.: Dragutin Tadijanović.
821.163.42.09Tadijanović, D.
TM-00652

MAROEVIĆ, Tonko
Mirisi zla, novi roman : pristupajući Pristajanju Slobodana Novaka / Tonko Maroević ; tematski blok priredio i uvodni tekst napisao Davor Velnić.
Tema br.: Novak.
821.163.42.09Novak, S.
TM-00653

MAROEVIĆ, Tonko
Modernistički Šoljan / Tonko Maroević.
Prvi "Šoljanovi dani", Rovinj, travanj 1996.
821.163.42.09Šoljan, A.-3
TM-00654

MAROEVIĆ, Tonko
Francuski pjesnici / Tonko Maroević.
821.163.42-1
TM-00655

MAROEVIĆ, Tonko
Zvonimir Mrkonjić / Tonko Maroević.
Tematski blok : Poiesis. - Bibliografske bilješke uz tekst.
821.163.42.09Maroević, T.
TM-00656

MAROEVIĆ, Tonko
Krleža versus Meštrović = Krleža prema Meštroviću / Tonko Maroević ; prijevod Marina Miladinov.
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku. - 40 godina časopisa Život umjetnosti: 1-77 [1966-2006]. - Iz br. 33/34/1982. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.
821.163.42Krleža, M.
73Meštrović, I.
TM-00657

MAROEVIĆ, Tonko
Klik! : trenutačni snimci hrvatskog pjesništva (1988.-1998.) / Tonko Maroević. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. (Zagreb : "August Šenoa"). - 363 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kairos ; kolo 4)
Bilješka o autoru: str. 356.
ISBN 9531690200
821.163.42.09-1
"198/199"
TM-00658

MASLINOV vijenac 2 / Luko Paljetak... [et al.] ; izbor i proslovi Drago Štambuk ; [fotografije Juraj Štambuk, Ivo Vuković, Siniša Vuković]. - Selca : Hrvatski sastanak 1888., 2001. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 178 str. : slike autora ; 20 cm. - (Biblioteka Croatia rediviva ; knj. 2)
Knjiga je zbirka pjesama nagrađenih pjesnika maslinovim vijencem sa Baštinskih dana Croatia rediviva održavanih u Selcima na Braču od 1996. do 2000. godine --> proslov. - Bilješke o autorima. - Croatia Rediviva: str. 5-9, 10-13. - Ostali zastupljeni autori: Tonko Maroević, Ivan Golub, Vlasta Vrandečić Lebarić, Slavko Mihalić.
ISBN 9539691915
821.163.42-1(082)
821.163.42'282-1(082)
TM-00659

MATKO Peić : 1923. - 1999. / [uredio Dubravko Jelčić]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, 2003. ([Zagreb] : Intergrafika). - 36 str. : slika Matka Peića ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima 1330-0865 ; sv. 114)
Nakl. 400 primj. - Zastupljeni autori: Dubravko Jelčić, Tonko Maroević, Stanislav Marijanović. - Bibliografija: str. 35-36.
ISBN 9531545960
821.163.42.09Peić, M.
TM-00660

MEĐAŠI : hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća / [priredio] Zvonimir Mrkonjić. - Zagreb : Profil international, 2004. (Zagreb : Profil international). - 826 str. ; 21 cm.
Bilješke o autorima: str. 751-807. - Zastupljeni autori: Ivo Vojnović, Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Dragutin Domjanić, Milan Begović, Vladimir Nazor, Ljubo Wiesner, Janko Polić Kamov, Fran Galović, Nikola Polić, Tin Ujević, Miroslav Krleža, August Cesarec, Ulderiko Donadini, Dora Pfanova, Ante Cettineo, Antun Branko Šimić, Gustav Krklec, Vjekoslav Majer, Antun Bonifačić, Slavko Batušić, Dobriša Cesarić, Đuro Sudeta, Frano Alfirević, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Ivo Kozarčanin, Ivan Goran Kovačić, Viktor Vida, Lucijan Kordić, Mak Dizdar, Kruno Quien, Jure Kaštelan, Nikola Milićević, Boro Pavlović, Radovan Ivšić, Vesna Parun, Branislav Zeljković, Zvonimir Golob, Josip Pupačić, Milivoj Slaviček, Miroslav Mađer, Zlatko Tomičić, Vlado Gotovac, Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Zvonimir Balog, Dubravko Škurla, Petar Gudelj,. - Tonči Petrasov Marović, Josip Stošić, Dalibor Cvitan, Veselko Koroman, Danijel Dragojević, Lela Zečković, Mate Ganza, Marija Čudina, Nikola Martić, Josip Sever, Arsen Dedić, Alojz Majetić, Igor Zidić, Dubravko Horvatić, Ante Stamać, Nikica Petrak, Boris Maruna, Gojko Sušac, Stojan Vučićević, Mario Suško, Željko Sabol, Tonko Maroević, Milan Milišić, Luko Paljetak, Borben Vladović, Ljerka Mifka, Branimir Bošnjak, Stjepan Gulin, Ivan Rogić Nehajev, Andriana Škunca, Zvonko Maković, Jozefina Dautbegović, Milorad Stojević, Branko Maleš, Sonja Manojlović, Drago Štambuk, Gordana Benić, Božica Jelušić, Dražen Katunarić, Anka Žagar, Mile Stojić, Branko Čegec, Hrvoje Pejaković, Delimir Rešicki, Krešimir Bagić, Božica Zoko, Sibila Petlevski, Miljkenko Jergović, Drago Glamuzina, Tatjana Gromača.
ISBN 953200873X
821.163.42-1(082)
TM-00661

MEĐUNARODNI simpozij Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti (2004 ; Split)
Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu / uredili Bratislav Lučin i Mirko Tomasović ; [prijevod sažetaka na talijanski jezik Nicoletta Russotti Babić]. - Split : Književni krug, 2006. (Varaždin : Varteks, Tiskara). - 589 str. : faks. ; 23 cm. - (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 44)
Tekst na hrv. i na tal. jeziku. - Nakl. 500 primj. - Zastupljeni autori: Mirko Tomasović, Rafo Bogišić, Sante Graciotti, Carlo Vecce, Iva Grgić, Tonko Maroević, Roberto Benedetti, Ines Srdoč-Konestra, Vinko Grubišić, Istvan Lokos, Amedeo Di Francesco, Smiljka Malinar, Davor Dukić, Dunja Fališevac, Pavao Pavličić, Matilde Tortora, Bratislav Lučin, Gorana Stepanić, Irena Bratičević, Zlata Šundalić, Ljiljana Kolenić, Irvin Lukežić, Natka Badurina, Andrea Meyer-Fraatz, Cvijeta Pavlović, Luko Paljetak, Aleksandar Flaker, Tomislav Bogdan, Francisco Javier Juez y Galvez, Ljiljana Avirović, Marina Barbić-Poropat, Valnea Delbianco, Nedjeljka Paro. - Bibliografija uz neke radove i uz tekst. - Riassunti. - Imensko kazalo ; Kazalo zemljopisnih naziva / sastavio Arsen Duplančić.
ISBN 9531632669
821.163.42.02Petrarkizam
TM-00662

MIHALJEVIĆ, Vicko, književnik
Pregršt sušnja / skupio Neurastenicus. - Pretisak. - [Zagreb] : Ex libris, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Split 1700)
Stihovi. - Neurastenicus je pseudonim Vicka Mihaljevića. - Str. 197-206: Stari Split u humorističkim stihovima Vicka Mihaljevića / Radovan Vidović. - Str. 207-208: Pljeva i pijesak (sa zlatonosnim zrncima) / Tonko Maroević.
ISBN 9536310554
821.163.42-1
821.163.42-7
TM-00663

MILIŠIĆ : [u povodu desete godišnjice smrti]. - Ilustr.
Sadržaj: LAUSarije / Milan Milišić. Milišića dubrovački dani / Vedran Benić. Noć nesklone Lune / Davor Mojaš. Blistava žila iz guste rudače / Tonko Maroević.
821.163.42-4
821.163.42.09Milišić, M.
TM-00664

MILIŠIĆ, Milan
Otoci / Milan Milišić ; uredio Tonko Maroević. - Zagreb : Durieux, 1997. (Zagreb : Tipotisak). - 164 str. ; 20 cm.
Str. 155-164: Milišićeva insularnost u arhipelagu dobra i zla / Tonko Maroević.
ISBN 9531880751
821.163.42-992
TM-00665

MRKONJIĆ, Zvonimir
Maslina u čistopisu : izabrane pjesme / Zvonimir Mrkonjić ; pjesme izabrao i pogovor napisao Tonko Maroević. - Zagreb : Altagama, 2004. (Zagreb : Studio Moderna). - 399 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Modernitet)
Pogovor: str. 333-355. - Str. 359-383: Spektar zbirki / Tea Benčić-Rimay. - Bilješka o autoru: str. 399. - Str. 385-[398]: Literatura o Zvonimiru Mrkonjiću / Nedjeljka Paro.
ISBN 9536934132
821.163.42-1
TM-00666

MRKONJIĆ, Zvonimir
Nasumce na sunce / Zvonimir Mrkonjić ; priredio Tonko Maroević. - Vinkovci : Riječ ; Ilača : Pauk, 2005. (Cerna : Pauk). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Carmen Croaticum 1-100 : hrvatsko pjesništvo XX. stoljeća ; kolo 1, knj. 11)
Slike autora. - Nakl. 1000 primj. - Bilješka o pjesniku. - Bibliografija: str. 119.
ISBN 9536929643 (Riječ)
821.163.42-1
TM-00667

NAZOROVI dani : zbornik radova : 1996. - 2002. / uredili Josip Bratulić, Tonko Maroević. - Postire : Općinski odbor "Nazorovi dani" : Osnovna škola "Vladimir Nazor" ; Zagreb : ITG, 2003. (Zagreb : ITG). - 165 str. ; 21 cm.
Zastupljeni autori: Nedjeljko Mihanović, Olga Perić, Stanko Jerčić, Evgen Paščenko, Ljiljana Ina Gjurgjan, Ivo Škarić, Andrea Sapunar, Hrvojka Mihanović-Salopek, Duško Kečkemet, Ante Stamać, Josip Bratulić, Tonko Maroević. - Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 953976887X (ITG)
821.163.42.09Nazor, V.(082)
TM-00668

NEPROLAZNOST prolaznosti : predgovori i pogovori u knjigama Dragutina Tadijanovića / priredio Dragutin Tadijanović ; predgovor Vinko Brešić. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 369 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka Tragovi / Školska knjiga, Zagreb ; sv. 1)
Predgovor: str. 7-20. - Zastupljeni autori: Pierre Calderon, Branimir Donat, Ivo Frangeš, Edwar D. Goy, Jure Kaštelan, Mladen Machiedo, Tonko Maroević, Karmen Milačić, Nikola Milićević, Luko Paljetak, Vlatko Pavletić, Pavao Pavličić, Hrvoje Pejaković, Joža Skok, Ante Stamać, Antun Šoljan, Dragutin Tadijanović, Laszlo Toman, Josip Velebit, Edward F. Zych. - Bibliografija: str. 360. - Imensko kazalo.
ISBN 9530614314
821.163.42.09Tadijanović, D.(082)
TM-00669

NIKOLA Milićević : 1922. - 1999. / [uredio Dubravko Jelčić]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, 2003. ([Zagreb] : Intergrafika). - 37 str. : slika Nikole Milićevića ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima 1330-0865 ; sv. 115)
Nakl. 400 primj. - Zastupljeni autori: Dubravko Jelčić, Nenad Cambi, Tonko Maroević, Mirko Tomasović. - Bibliografija: str. 35-37.
ISBN 9531545979
821.163.42.09Milićević, N.
TM-00670

OČENAŠ iz Hrvatske / sabrala i priredila Đurđica Ivanišević. - Zagreb : Teovizija, 1996. (Zagreb : Kerschoffset). - 216 str., [12] str. s tablama ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočenja ; knj. 5)
Nakl. 2000 primj. - Str. 207-209: Pogovor / Bonaventura Duda. - Zastupljeni autori: Stjepan Babić, Milan Bešlić, Božidar Boban, Mato Bogišić, Jasen Boko, Ivanka Boljkovac, Ivan Bonus, Josip Botteri-Dini, Stipe Božić, Jakov Bratanić, Josip Bratulić, Luca Buro, Želimir Ciglar, Božidar Čečuk, Zdenka Čorkalo, Nenni Delmestre, Vladimir Devide, Krešimir Dolenčić, Lilijana Domić, Bonaventura Duda, Zoran Filipović, Zoran Franičević, Maja Freundlich, Josip Genda, Majda Glavašević, Ivan Golub, Juraj Gracin, Buga Grašo, Vladimir Gruden, Anka Herceg, Jasenko Houra, Mirna Ivić, Senko Karuza, Dražen Katunarić, Marija Keller, Ante Klišmanić, Anton Kostre, Kuzma Kovačić, Ivan Lacković Croata, Slobodan Lang, Jozo Laušić, Vlasta Lederer, Tomislav Lerotić, Maja Lovrenović, Mate Maras, Boris Maruna, Matko Marušić, Tonko Maroević, Danijela Matijević, Mladen Medar, Marica Meštrović, Stijepo Mijović Kočan, Nikola Milićević,. - Sofija Naletilić-Penavuša, Vinko Nikolić, Maja Nodari, Anđelko Novaković, Eva Pavišić, Đuro Perica, Sibila Petlevski, Anka Petričević, Toma Podrug, Vinko Puljić, Želimir Puljić, Ana Rakičić, Adalbert Rebić, Joja Ricov, Martin Sablić, Branko Sbutega, Jakov Sedlar, Jozo Sopta, Maja Srbljenović, Ljubo Stipišić, Ivan Supek, Stjepan Šešelj, Ive Šimat Banov, Ika Škomrlj, Drago Štambuk, Mirko Tomasović, Matko Trebotić, Marija Ujević-Galetović, Dunja Vejzović, Božidar Violić, Borben Vladović, Milan Vuković, Anđelko Vuletić, Petar Vulić, Lada Žigo, Anica Nazor.
ISBN 9536172356
821.163.42-97(082)
TM-00671

OGLEDALA Borges/Matović / [autor projekta Goran Matović ; prevoditelji Tonko Maroević ... [et al.] ; fotografi Ivana Vučić ... et al.]. - Zagreb : Školska knjiga, 2008. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm.
Poetsko-dramski projekt Gorana Matovića nastalog prema motivima djela Jorge Luisa Borgesa. - Str. [35-37]: Ogled s ogledalima / Tonko Maroević.
ISBN 9789530612907
821.163.42-2
TM-00672

PALJETAK, Luko
Bijela tama : izabrane pjesme / Luko Paljetak ; izabrao i priredio Tonko Maroević. - Zagreb : Matica hrvatska, 2000. (Zagreb : Targa). - 410 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska, Zagreb)
Str. 381-394: Pogovor / T. Maroević.
ISBN 9531505837
821.163.42-1
TM-00673

PALJETAK, Luko
Wundervolle Buecher / Luko Paljetak ; aus dem Kroatischen nachgedichtet von Hedi Blech-Vidulić. - Ilustr.
Iz: Snižena vrata (Die kleine Pforte), 1990. - Tematski blok: Lyriker, die mit dem Tin Ujević - Preis ausgezeichnet wurden. - Str. 213: Eine Stimme mit Widerhall / Tonko Maroević.
821.163.42-1=112.2
821.163.42.09Paljetak, L.-1
TM-00674

PALJETAK, Luko
Pjesni na dubrovačku / Luko Paljetak. - Novo, prošireno izd. - Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak, 1997. (Zagreb : Durieux). - 169 str. ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik ; knj. 9)
Str. 157-165: Serenada vrhu grada / Tonko Maroević.
ISBN 9536316072
821.163.42'282-1
TM-00675

PALJETAK, Luko
After Hamlet / Luko Paljetak ; translated by Graham McMaster. - Zagreb : The Croatian Writer's Association, 1999. ([s. l.] : Šolta). - 295 str. ; 19 cm. - (The bridge collection : classical and contemporary Croatian writers ; 1/1999)
Izv. stv. nasl.: Poslije Hamleta. - Str. 5-21: A Hamlet's night's dream / Tonko Maroević. - Str. 23-36: Intertextuality in Paljetak's After Hamlet / Ljiljana Ina Gjurgjan.
821.163.42-2=111
TM-00676

PALJETAK, Luko
Strpljivo stepenište / Luko Paljetak. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2001. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 104 str., [12] presavijenih listova s tablama ; 20 cm. - (Biblioteka Kairos. Kolo 5)
Stihovi. - Str. 91-96: Poetička sinteza / Marina Kovačević. - Str. 97-101: Očitost otajnoga / Tonko Maroević.
ISBN 9531690693
821.163.42-1
TM-00677

PALJETAK, Luko
Sve po šest : pjesme / Luko Paljetak. - Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak, 2003. (Zagreb : Durieux). - 131 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska, Dubrovnik ; knj. 28)
Str. 125-127: Šezdeset redaka za šezdeset minijatura / Tonko Maroević.
ISBN 9536316447
821.163.42-1
TM-00678

PAVIĆEVIĆ, Mila
Lovorenje : Laura Petrarki, Petrarka Lauri / Mila Pavićević, Luko Paljetak. - [Dubrovnik] : vlast. nakl., [2005?] (Dubrovnik : Tiskara Pavleković). - 64 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Solus ; knj. 2)
Stihovi. - Str. 59-62: Jezik tananog odaziva / Tonko Maroević. - Bilješka o autorima na omotu.
821.163.42-1
TM-00679

PAVLIČIĆ, Pavao
Mala tipologija moderne hrvatske lirike / Pavao Pavličić. - Zagreb : Matica hrvatska, 2008. (Zagreb : Denona). - 403 str. ; 20 cm. - (Posebna izdanja / Matica hrvatska, Zagreb)
Sadrži i stihove. - Zastupljeni autori: Frano Alfirević, Goran Babić, Krešimir Bagić, Lidija Bajuk, Zvonimir Balog, Slavko Batušić, Milan Begović, Branimir Bošnjak, August Cesarec, Dobriša Cesarić, Branko Čegec, Jozefina Dautbegović, Arsen Dedić, Dragutin Domjanić, Danijel Dragojević, Miroslav Feldman, Jakša Fiamengo, Mate Ganza, Drago Gervais, Vlado Gotovac, Marko Grčić, Tatjana Gromača, Dubravko Horvatić, Drago Ivanišević, Ilija Jakovljević, Božica Jelušić, Slavko Jendričko, Andre Jutronić, Jure Kaštelan, Dražen Katunarić, Željko Knežević, Ivan Goran Kovačić, Ivo Kozarčanin, Gustav Krklec, Miroslav Krleža, Vesna Krmpotić, Zvonimir Majdak, Vjekoslav Majer, Alojz Majetić, Zvonko Maković, Branko Maleš, Sonja Manojlović, Tonko Maroević, Vojislav Mataga, Antun Gustav Matoš, Miroslav Mićanović, Slavko Mihalić, Nikola Milićević, Simo Mraović, Zvonimir Mrkonjić, Tahir Mujičić, Vladimir Nazor, Luko Paljetak, Ljubomir Pauzin, Boro Pavlović, Hrvoje Pejaković, Luka Perković, Nikica Petrak, Tonči Petrasov Marović, Janko Polić Kamov, Ozren Prohić, Tomislav Prpić, Josip Pupačić, Kruno Quien, Delimir Rešicki, Josip Sever, Ivan Slamnig, Milivoj Slaviček, Ante Stamać, Antun Branko Šimić, Andrijana Škunca, Antun Šoljan, Nikola Šop, Drago Štambuk, Dragutin Tadijanović, Ante Tresić Pavičić, Augustin Tin Ujević, Vladimir Vidrić, Borben Vladović, Ivo Vojnović, Igor Zidić, Anka Žagar. - Bilješka o autoru: str. 397-399. - Bibliografija: str. 379-382 i uz tekst. - Imensko kazalo : Kazalo autora i pjesama.
ISBN 9789531508414
821.163.42.09-1"19"
TM-00680

PEROVIĆ, Slaven Marko
E. Smira / Slaven Marko Perović ; [iluminacije Josip Zanki]. - Zagreb : vlast. nakl., 2000. ([s. l.] : Vikend u potkrovlju). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm.
Nakl. 100 primj. - Str. 3-5: Riječi dodirljive, riječi brisane / Tonko Maroević.
ISBN 9539834600
821.163.42-32
TM-00681

PILIĆ, Sanja
Znala sam da moram izabrati drugačiji život / Sanja Pilić. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003. (Zagreb : ZiB Mladost). - 82 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Mozaik ; knj. 37)
Stihovi. - Str. 79-82: Skinuti povez s očiju : uz nove pjesme Sanje Pilić / Tonko Maroević.
ISBN 9531962235
821.163.42-1
TM-00682

PILIĆ, Sanja
Znala sam da moram izabrati drugačiji život / Sanja Pilić. - 2. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2004. (Zagreb : ZiB mladost). - 85 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Mozaik / Mozaik, Zagreb ; knj. 37)
Stihovi. - Str. 79-82: Skinuti povez s očiju : uz nove pjesme Sanje Pilić / Tonko Maroević.
ISBN 9531962235
821.163.42-1
TM-00683

PJESNI Hvara : od Marulića do Šoljana / [priredio] Nikša Petrić. - Zagreb : Amadeo - art kabinet, 2003. ([Zagreb] : Tiskara Puljko). - 263 str. ; 21 cm.
Zastupljeni autori: Vinko Pribojević, Marko Marulić, Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Jeronim Bartučević Atik, Mavro Vetranović, Ludovik Paskalić, Nikola Nalješković, Hortenzije Bartučević, Nikola Gazarović, Marin Gazarović, Ivan Frano Biundović, Jerolim Kavanjin, Antun Matijašević Karamaneo, Alberto Fortis, Antun Kaznačić, Juraj Carić, Petrar Kuničić, Ante Tresić Pavičić, Marin Sabić, Sibe Miličić, Cvite Škarpa, Jakov Carić, Vladimir Nazor, Pere Ljubić, Mato Vučetić, Viktor Vida, Rajmund Kupareo, Marin Franičević, Olinko Delorko, Tugomir Alaupović, Danko Anđelinović, Gustav Krklec, Drago Ivanišević, Nikica Petrak, Nikša Petrić, Vesna Parun, Bartolo Cattafi, Annamaria Tiberi, Pere Dulčić, Mladen Machiedo, Danijel Dragojević, Marianna Bucchich, A. B. Kolumbić, Neda Miranda Blažević, Tin Kolumbić, Tonko Maroević, Jure Franičević Pločar, Aldo Čavić, Veljko Barbieri, Boris A. Novak, Jakša Fiamengo, Lucija Rudan, Prošper Kuzmanić Popac, Ivo Štambuk, Damir Šodan, Igor Rončević, Mario Suško, Luko Paljetak, Antun Šoljan. - Str. 5-6: Da vazda vami Hvar diči se i slavi / Nikša Petrić. - Str. 7-13: Od aloja do zimoroda / Tonko Marojević. - Bibliografske napomene: str. 249-256.
ISBN 9539693918
821.163.42-1(082)
TM-00684

PJESNIČKI susreti (10 ; 2006 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 10. pjesnički susreti u Podstrani, Podstrana, 3-5. VIII. 2006. ; organizatori Poglavarstvo općine Podstrana ... [etc.] ; [izbor pjesama Jakša Fiamengo ; fotografija Ljudevit Blagec, Mario Strmotić ; urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Općinsko poglavarstvo, 2006. (Omiš : "Franjo Kluz"). - 156 str. : ilustr. ; 20 cm.
Zastupljeni autori: Ivo Vojnović, Vladimir Vidrić, Vladimir Nazor, Božo Lovrić, Zvonko Milković, Tin Ujević, Ivo Andrić, Antun Branko Šimić, Dobriša Cesarić, Frano Alfirević, Ton Smerdel, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Srećko Karaman, Olinko Delorko, Marin Franičević, Antun Bonifačić, Branko Klarić, Nikola Bonifačić Rožin, Viktor Vida, Kruno Quien, Jure Franičević Pločar, Luka Brajnović, Jakša Ercegović, Jure Kaštelan, Nikola Miličević, Vesna Parun, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav Mađer, Milivoj Slaviček, Ivan Golub, Ivan Slamnig, Vlado Gotovac, Zlatko Tomičić, Toma Podrug, Mate Raos, Zvonimir Balog, Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Petar Gudelj, Dubravko Škurla, Danijel Dragojević, Tonči P. Marović, Željko Falout, Mate Ganza, Marija Čudina, Arsen Dedić, Zvonimir Majdak, Zvonimir Mrkonjić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Igor Zidić, Tito Bilopavlović, Boris Maruna, Tonko Maroević, Gojko Sušac, Mario Suško, Stojan Vučićević, Branimir Bošnjak, Ernest Fišer, Duško Geić, Luko Paljetak, Marija Peakić Mikuljan, Ivan Rogić Nehajev, Borber Vladović, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Enes Kišević, Zvonko Maković, Joško Božanić, Jozefina Dautbegović, Sonja Manojlović, Drago Orlić, Milorad Stojević, Nikola Đuretić, Branko Maleš, Gordana Benić, Drago Štambuk, Đurđica Ivanišević, Božica Jelušić, Anđelko Novaković, Vinko Brešić, Diana Burazer, Dražen Katunarić, Zoran Kršul, Mile Stojić, Boris Domagoj Biletić, Miroslav Mićanović, Delimir Rešicki, Ružica Cindori, Krešimir Bagić, Renato Baretić, Lidija Bajuk, Davor Šalat, Lana Derkač, Milana Vuković Runjić, Tatjana Gromača, Siniša Vuković.
ISBN 9539839963
821.163.42-1(082)
821.163.42-053.2-1(082)
TM-00685

PJESNIČKI susreti (11 ; 2007 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 11. pjesnički susreti u Podstrani, 3. - 5. VIII. 2007. ; [izbor pjesama Jakša Fiamengo ; fotografija Mario Strmotić, Miro Rom, Borna Lulić ; urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Općina : Centar za kulturu, 2007. (Omiš : "Franjo Kluz"). - 161 str. : ilustr. ; 20 cm.
Zastupljeni autori: Frano Alfirević, Krešimir Bagić, Tomica Bajsić, Sead Begović, Gordana Benić, Tomislav Marijan Bilosnić, Branimir Bošnjak, Joško Božanić, Diana Burazer, Car Matutinović, Ljerka, Dobriša Cesarić, Ante Cettineo, Ružica Cindori, Branko Čegec, Marija Čudina, Jozefina Dautbegović, Arsen Dedić, Lana Derkač, Mak Dizdar, Danijel Dragojević, Jakša Fiamengo, Mate Ganza, Duško Geić, Drago Gervais, Maja Gjerek, Drago Glamuzina, Ivan Golub, Vlado Gotovac, Petar Gudelj, Drago Ivanišević, Đurđica Ivanišević, Dorta Jagić, Zlatan Jakšić, Božica Jelušić, Dražen Katunarić, Jure Kaštelan, Miroslav Kirin, Enes Kišević, Željko Knežević, Veselko Koroman, Vesna Krmpotić, Sanja Lovrenčić, Bože Lovrić, Alojz Majetić, Miroslav S. Mađer, Vjekoslav Majer, Zvonko Maković, Branko Maleš, Sonja Manojlović, Tonko Maroević, Tonči Petrasov Marović, Nikola Martić, Ivan Martinac, Boris Maruna, Saša Meršinjak, Slavko Mihalić, Nikola Milićević, Milan Milišić, Zvonimir Mrkonjić, Tahir Mujičić, Daniel Načinović, Vladimir Nazor, Anđelko Novaković, Petar Opačić, Žarko Paić, Luko Paljetak, Vesna Parun, Ljubomir Pauzin, Božica Pažur, Mile Pešorda, Sibila Petlevski, Nikica Petrak, Ivica Prtenjača, Kruno Quien, Delimir Rešicki, Ivan Rogić Nehajev, Željko Sabol, Josip Sever, Ivan Slamnig, Milivoj Slaviček, Ante Stamać, Milorad Stojević, Mile Stojić, Gojko Sušac, Mario Suško, Davor Šalat, Antun Branko Šimić, Andrijana Škunca, Antun Šoljan, Nikola Šop, Drago Štambuk, Dragutin Tadijanović, Zlatko Tomičić, Tin Ujević, Viktor Vida, Borben Vladović, Siniša Vuković, Ljubo Wiesner, Igor Zidić, Andrea Zlatar. - Nakl. 300 primj.
ISBN 9789539839978
821.163.42-1(082)
TM-00686

PJESNIČKI susreti (3 ; 1999 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 3. pjesnički susreti u Podstrani, 3. - 5. kolovoza 1999. ; organizatori Društvo hrvatskih književnika, Općinsko poglavarstvo Podstrana ; [uvodni tekstovi Jakša Fiamengo, Margarita Kelava ; urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Općinsko poglavarstvo, 1999. ([s. l.] : Dorada Abel). - 50 str. : ilustr. ; 20 cm.
Zastupljeni autori: Vladimir Nazor, Tin Ujević, Ante Cettineo, Antun Branko Šimić, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Drago Ivanišević, Srećko Karaman, Branko Klarić, Jakša Ercegović, Jure Franičević Pločar, Jure Kaštelan, Nikola Milićević, Slavko Mihalić, Antun Šoljan, Zvonimir Mrkonjić, Ante Stamać, Tonko Maroević, Luko Paljetak, Enes Kišević, Jakša Fiamengo, Drago Štambuk, Gordana Benić, Đurđica Ivanišević, Anđelko Novaković, Daniel Načinović, Anka Žagar, Milana Vuković, Vesna Parun, Josip Pupačić, Tonči Petrasov Marović.
821.163.42-1(082)
TM-00687

PJESNIČKI susreti (4 ; 2000 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 4. pjesnički susreti u Podstrani, 3. - 5. VIII. 2000. ; organizatori Poglavarstvo općine Podstrana i Društvo hrvatskih književnika ; [urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Poglavarstvo općine, 2000. (Podstrana : "Abel"). - 82 str. : ilustr. ; 20 cm.
Nakl. 350 primj. - Zastupljeni autori: Marko Marulić, Petar Hektorović, Milan Begović, Tin Ujević, Ante Cettineo, Frano Alfirević, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Šime Vučetić, Olinko Delorko, Marin Franičević, Viktor Vida, Kruno Quien, Rajmund Kupareo, Jure Franičević Pločar, Jure Kaštelan, Radovan Ivšić, Nikola Milićević, Vesna Parun, Zvonimir Golob, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav Slavko Mađer, Ivan Golub, Ivan Slamnig, Mate Raos, Antun Šoljan, Danijel Dragojević, Tonči Petrasov Marović, Mate Ganza, Marija Čudina, Ivan Martinac, Zvonimir Mrkonjić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Igor Zidić, Boris Maruna, Milan Milišić, Tonko Maroević, Duško Geić, Luko Paljetak, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Momčilo Popadić, Enes Kišević, Zvonimir Penović, Veljko Barbieri, Gordana Benić, Dražen Katunarić, Drago Štambuk, Anđelko Novaković.
821.163.42-1(082)
TM-00688

PJESNIČKI susreti (5 ; 2001 ; Postrana)
Dobrojutro more / 5. pjesnički susreti u Podstrani, 3. - 5. 2001. ; organizatori Poglavarstvo općine Podstrana [etc.] ; [urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Poglavarstvo općine, 2001. ([s. l. : s. n.]). - 116 str. : ilustr. ; 20 cm.
Nakl. 350 primj. - Zastupljeni autori: Jakša Fiamengo, Luko Paljetak, Marko Marulić, Mavro Vetranović, Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Antun Gleđević, August Šenoa, Silvije Strahimir Kranjčević, Antun Gustav Matoš, Vladimir Nazor, Tin Ujević, Ante Cettineo, Antun Branko Šimić, Dobriša Cesarić, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Drago Ivanišević, Srećko Karaman, Branko Klarić, Viktor Vida, Mirko Slade Šilović, Kruno Quien, Jakša Ercegović, Jure Kaštelan, Zvane Črnja, Nikola Milićević, Vesna Parun, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav S. Mađer, Milivoj Slaviček, Vlado Gotovac, Ivan Slamnig, Mate Raos, Antun Šoljan, Petar Gudelj, Dubravko Škurla, Dalibor Cvitan, Danijel Dragojević, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Vladimir Pavlović, Arsen Dedić, Nikola Martić, Ivan Martinac, Zvonimir Mrkonjić, Dubravko Horvatić, Nikica Petrak, Ante Stamać,. - Boris Maruna, Tonko Maroević, Željko Sabol, Stojan Vučićević, Duško Geić, Luko Paljetak, Borben Vladović, Jakša Fiamengo, Enes Kišević, Momčilo Popadić, Zvonimir Penović, Gordana Benić, Drago Štambuk, Dražen Katunarić, Božica Jelušić, Anđelko Novaković, Petar Opačić, Anka Žagar, Sibila Petlevski.
821.163.42-1(082)
TM-00689

PJESNIČKI susreti (6 ; 2002 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 6. pjesnički susreti u Podstrani, Podstrana, 3. - 5. VIII. 2002. ; organizatori Poglavarstvo općine Podstrana, Društvo hrvatskih književnika ; [urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Općinsko poglavarstvo, 2002. ([s. l. : s. n.]). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm.
Nakl. 350 primj. - Zastupljeni autori: Mavro Vetranović, Marin Gazarović, Ivan Gundulić, Petar Kanavelić, Antun Kanižlić, Andrija Kačić-Miošić, Ante Tresić Pavičić, Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Milan Begović, Vladimir Nazor, Sibe Miličić, Nikola Polić, Tin Ujević, Miroslav Krleža, Ante Cettineo, Antun Branko Šimić, Pere Ljubić, Dobriša Cesarić, Frano Alfirević, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Drago Ivanišević, Viktor Vida, Mirko Slade Šilović, Kruno Quien, Jure Kaštelan, Zvane Črnja, Nikola Milićević, Vesna Parun, Zlatan Jakšić, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav S. Mađer, Vlado Gotovac, Nikola Kraljić, Anka Marija Petričević, Ivan Slamnig, Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Petar Gudelj, Dalibor Cvitan, Danijel Dragojević, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Mate Ganza, Marija Čudina, Arsen Dedić, Ivan Martinac, Zvonimir Mrkonjić,. - Ante Stamać, Igor Zidić, Stijepo Mijović Kočan, Tonko Maroević, Gojko Sušac, Branimir Bošnjak, Ernest Fišer, Duško Geić, Vinko Grubišić, Željko Knežević, Luko Paljetak, Borben Vladović, Jakša Fiamengo, Enes Kišević, Zvonko Maković, Momčilo Popadić, Joško Božanić, Jozefina Dautbegović, Sonja Manojlović, Milorad Stojević, Nenad Valentin Borozan, Šimun Šito Ćorić, Gordana Benić, Dražen Katunarić, Anđelko Novaković, Zvonko Kovač, Mile Stojić, Boris Biletić, Sibila Petlevski, Lidija Bajuk, Juan Octavio Prenz.
821.163.42-1(082)
821.163.42-053.2-1(082)
TM-00690

PJESNIČKI susreti (7 ; 2003 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 7. pjesnički susreti u Podstrani, Podstrana, 3. - 5. VIII. 2003. ; organizatori Poglavarstvo općine Podstrana, Društvo hrvatskih književnika, [Zagreb], Školska knjiga, "Modra Lasta", Zagreb ; [urednik Margarita Kelava]. - Podstrana : Općinsko poglavarstvo, 2003. (Omiš : "Franjo Kluz"). - 136 str. : ilustr. ; 20 cm.
Nakl. 300 primj. - Zastupljeni autori: Marko Marulić, Džore Držić, Hanibal Lucić, Petar Zoranić, Ivan Gundulić, Andrija Vitaljić, Rikard Katalinić Jeretov, Antun Gustav Matoš, Vladimir Nazor, Janko Polić Kamov, Tin Ujević, Mate Balota, Ante Cettineo, Antun Branko Šimić, Dobriša Cesarić, Frano Alfirević, Drago Gervais, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević, Marin Franičević, Ivan Goran Kovačić, Viktor Vida, Mak Dizdar, Kruno Quien, Jure Franičević Pločar, Jure Kaštelan, Nikola Milićević, Vesna Parun, Slavko Mihalić, Josip Pupapčić, Miroslav S. Mađer, Vlado Gotovac, Ivan Slamnig, Veljko Vučetić, Toma Podrug, Antun Šoljan, Anđelko Vuletić, Danijel Dragojević, Petar Gudelj, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Mate Ganza, Arsen Dedić, Ivan Martinac, Zvonimir Mrkonjić, Dubravko Horvatić, Nikica Petrak, Josip Sever, Ante Stamać, Igor Zidić, Boris Maruna,. - Tonko Maroević, Milan Milišić, Željko Sabol, Vinko Grubišić, Željko Knežević, Ljerka Mifka, Luko Paljetak, Borben Vladović, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Enes Kišević, Zvonko Maković, Joško Božanić, Jozefina Dautbegović, Milorad Stojević, Nenad Valentin Borozan, Branko Maleš, Gordana Benić, Veljko Barbieri, Anđelko Novaković, Drago Štambuk, Božica Jelušić, Daniel Načinović, Petar Opačić, Željko Ivanković, Dražen Katunarić, Anka Žagar, Boris Biletić, Branko Čegec, Hrvoje Pejaković, Delimir Rešicki, Krešimir Bagić.
ISBN 9539839920
821.163.42-1(082)
TM-00691

PJESNIČKI susreti u Podstrani (12 ; 2008 ; Podstrana)
Dobrojutro more / 12. pjesnički susreti u Podstrani, 3. - 5. VIII 2008 ; [urednik Margarita Kelava ; izbor pjesama Jakša Fiamengo ; fotografije Mario Strmotić, Ljudevit Blagec]. - Podstrana : Općina : Centar za kulturu, 2008. (Omiš : "Franjo Kluz"). - 152 str. : ilustr. ; 20 cm.
Zastupljeni autori: Borben Vladović, Dobriša Cesarić, Frano Alfirević, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Drago Ivanišević ,Olinko Delorko, Vinko Nikolić, Janko Bubalo, Antun Nizeteo, Viktor Vida, Jure Kaštelan, Nikola Milićević, Vesna Parun, Višnja Stahuljak, Zvonimir Golob, Stanko Juriša, Slavko Mihalić, Josip Pupačić, Miroslav S. Mađer, Milivoj Slaviček, Ivan Golub, Vlado Gotovac, Ivan Slamnig, Zlatko Tomičić, Irena Vrkljan, Nada Iveljić, Zvonimir Balog, Vesna Krmpotić, Petar Gudelj, Antun Šoljan, Dubravko Škurla, Veselko Koroman, Tonči Petrasov Marović, Vladimir Pavlović, Mate Ganza, Marija Čudina, Arsen Dedić, Ivan Martinac, Marko Grčić, Zvonimir Majdak, Alojz Majetić, Zvonimir Mrkonjić, Josip Sever, Dubravko Horvatić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Igor Zidić, Tito Bilopavlović, Tonko Maroević, Milan Milišić, Ljerka Schiffler, Gojko Sušac, Ernest Fišer, Željko Knežević, Ljerka Mifka, Branimir Bošnjak, Ivan Rogić Nehajev, Luko Paljetak, Andrijana Škunca, Ivan Kordić, Jakša Fiamengo, Tomislav Marijan Bilosnić, Enes Kišević, Zvonko Maković, Jozefina Dautbegović, Nikola Đuretić, Milorad Stojević, Gordana Benić, Drago Štambuk, Neda Miranda Blažević, Đurđica Ivanišević, Božica Jelušić, Anđelko Novaković, Danel Načinović, Petar Opačić, Sead Begović, Dražen Katunarić, Anka Žagar, Mile Stojić, Delimir Rešicki, Ružica Cindori, Sanja Lovrenčić, Damir Šodan, Lana Derkač, Ervin Jahić, Dorta Jagić, Branka Mlinar, Mario Knežević- M. Kei. - Nakl. 300 primj.
ISBN 9789539839998 (Općina Podstrana)
821.163.42-1(082)
TM-00692

POINTS d'exclamation : anthologie de la poesie croate / [etablie et preface par] Tonko Maroević / [traduit par Vanda Mikšić]. - Paris : Editions Caracteres, 2003. (Paris : Trefle communication). - 430 str. ; 21 cm. - (Collection Unesco d'eouvres represantatives)
Prijevod djela: Uskličnici. - Str. 7-17: La poesie croate du XXe siecle / Vanda Mikšić. - Predgovor: str. 19-32. - Zastupljeni autori: Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Srećko Diana, Kruno Quien, Jure Kaštelan, Vesna Parun, Nikola Milićević, Zvonimir Golob, Slavko Mihalić, Ivan Slamnig, Vlado Gotovac, Antun Šoljan, Vesna Krmpotić, Zvonimir Balog, Petar Gudelj, Danijel Dragojević, Tonči Petrasov Marović, Dalibor Cvitan, Veselko Koroman, Mate Ganza, Marija Čudina, Josip Sever, Arsen Dedić, Zvonimir Mrkonjić, Dubravko Horvatić, Igor Zidić, Nikica Petrak, Ante Stamać, Boris Maruna, Milan Milišić, Željko Sabol, Borben Vladović, Ivan Rogić Nehajev, Luko Paljetak, Andriana Škunca, Jakša Fiamengo, Zvonko Maković, Milorad Stojević, Jozefina Dautbegović, Branko Maleš, Drago Štambuk, Dražen Katunarić, Božica Jelušić, Anka Žagar, Mile Stojić, Branko Čegec, Hrvoje Pejaković, Krešimir Bagić, Sibila Petlevski, Tomislav Domović.
ISBN 2854463382
821.163.42-1=133.1(082)
TM-00693

POPADIĆ, Momčilo
Živit u strpjenstvu ili Momo, zašto se kriviš / Momčilo Popadić. - Zagreb : V.B.Z., 2005. (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 146 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan ; knj. 47)
Str. 139-146-: Iskusit u djetinjstvu : proza pjesnika Momčila Popadića / Tonko Maroević.
ISBN 9532014721 (tvrdi uvez)
821.163.42-32
821.163.42'282-32
TM-00694

POSLANJE filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / urednici Tomislav Bogdan, Cvijeta Pavlović ; [prijevodi sažetaka Ljiljana Avirović ... et al.]. - Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, 2008. (Zagreb : AKD). - 923 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm.
Zastupljeni autori: Nikola Batušić, Fedora Ferluga-Petronio, Pavao Pavličić, Mladen Machiedo, Tonko Maroević, Iva Grgić, Ljiljana Avirović, Nikica Talan, Ružica Pšihistal, Slaven Jurić, Zoran Kravar, Drago Šimundža, Slobodan Prosperov Novak, Morana Čale, Andrea Meyer-Fraatz, Dunja Fališevac, Henrik Heger, Bratislav Lučin, Mladen Parlov, Branko Jozić, Arianna Quarantotto, Divna Mrdeža Antonina, Kristina Grgić, Boris Senker, Lada Čale Feldman, Cvijeta Pavlović, Francisco Javier Juez Galvez, Aleksandar Flaker, Tatjana Jukić, Natka Badurina, Andrea Zlatar, Vinko Brešić, Elisabeth von Erdmann, Nikica Gilić, Milivoj Solar, Stipe Botica, Neven Jovanović, Darko Novaković, Sante Graciotti, Luciana Borsetto, Tomislav Bogdan, Henry R. Cooper, Vinko Grubišić, Miroslav Palameta, Zvonimir Mrkonjić. - Tekst na više jezika. - Nakl. 700 primj. - Str. 703-845: Bibliografija radova M. Tomasovića; str. 846-901: Bibliografija o M. Tomasoviću / Nedjeljka Paro; bibliografija uz većinu radova; bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika. - Imensko kazalo bibliografije / Nedjeljka Paro.
ISBN 9789531753142
821.163.42.0-05Tomasović, M.(082)
821.13.0-05Tomasović, M.(082)
821.163.42.09(082)
TM-00695

PRISTUPI i prosudbe : djelo Šimuna Šite Ćorića u kritičkim odrednicama : uz 30 godina književnog rada / izbor i proslov Antun Lučić. - Mostar : Naklada DHK HB : Fram-Ziral, 2008. (Mostar : Fram-Ziral). - 276 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Suodnosi ; knj. 57)
Zastupljeni kritičari: Jakov Bubalo, Ante Kusić, Vinko Grubišić, Vinko Dionizije Lasić, Lucijan Kordić, Dubravko Horvatić, Tonko Maroević, Ivan Bor, Stanko Vasilj, Dubravka Horvatić, Ljubo Krasić, Ante Beljo, Ante Kadić, Tihomil Rađa, Drago Šimundža, Bogdan Radica, Josip Pavičić, Ante Stamać, Katica Ivanišević, Mirko Vidović, Željko Valentić, Zlatko Gall, Franjo Vugdelija, Nedjeljko Mihanović, Malkica Dugeč, Vladimir Pavlović, Antun Lučić, Branka Kamenski, H. Fogas, Lj. Vidmar Erjavac, Milan Ivkošić, Nedjeljko Fabrio, J. Š., Ante Elka, Ana Bruning, Branka Čokljat, Živko Kustić, Petar Miloš, Branimir Donat, Ivan J. Bošković, Nenad Valentin Borozan, Ivan Šabić, Vladimir P. Goss, Enver Mehmedagić, Ivo Žanić, Stanko Bašić, Stjepan Čuić, Božo Skoko, Mario Škunca, Željko Sabol, Stijepo Mijović Kočan, Petar Grubišić, Antun Česko, Krešo Šego, Nevenka Nekić, Mate Lukač, Mile Mudrovčić, Zdenko Sabljić, Antun Lučić, Adolf Polegubić, Gracijan B. Biršić, Nedjeljko Pintarić, Gojko Borić, Vesna Kukavica, Mario Šošić, A. P., Josip Ante Sovulj, Frane Vigdelija, Josip Gracin, Šimun Musa, Krešo Šego, Branko Pilaš, Franz Rudin, Ivona Dončević, Stjepan Šulek, Sineva Pasini, Denise Gasbarri, Bolcs Matild, Atilo Rocca, Fraenzi Ruetti-Saner, Peter Weibel, Patrice Favre, Vladimir Šeks. - U apokrifnoj književnoj zbilji: str. 5-15. - Biografska slova: str. 269.
ISBN 9789958798238
821.163.42
TM-00696

PUČKA književnost zapadnog Pelješca : od 60-ih godina 19. stoljeća do 70-ih godina 20. stoljeća : (Orebić, Podgorje, Kućište, Viganj, Nakovana) / uredili Vinicije B. Lupis i Luko Paljetak ; [neke tekstove] s talijanskog preveo Tonko Maroević. - Ilustr.
Str. 176-178: Biografije zastupljenih autora. - Zastupljeni autori: Ivo Kaštropil, Marijeta Lupis-Tauebel, Ivo Dediol, Pavo I. Lupis, Antun I. Lupis, Ivo F. Lupis, Frano Kriletić, P. [Petar] Kuničić, Niko Štuk, Niko Gjivović, Dušan Čović, Silve Baldić, Miho Bielić, Frana Njakara, Ivan Habić, Jakov Petković, Karmela Semunović, Vinicije A. Lupis, Anton Stolica, Ljubistinović, Emilija Petković, Miho Ivanišević, Mato Harlović, Baldo Tomić, Antun Bonfiol, Nikola Kosić, Marica Buratović, Frano Krunajević. - Bibliografske bilješke uz neke tekstove.
821.163.42-91(082)
821.163.42-822
TM-00697

PUPAČIĆ, Josip
Izabrane pjesme / Josip Pupačić ; priredio Tonko Maroević. - Zagreb : Matica hrvatska, 2007. (Zagreb : Denona). - 142 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz Književnost)
Str. 133-138: Josip Pupačić / Tonko Maroević.
ISBN 9789531508056
821.163.42-1
TM-00698

QUATTRO poeti croati a Roma : (Vesna Parun, Tonko Maroević, Branimir Bošnjak, Drago Ivanišević) / preveo Giacomo Scotti.
821.163.42-1=131.1
TM-00699

QUIEN, Kruno
Statomobil / Kruno Quien.
Str. 20-21: Krila statomobila : uz neobjavljene pjesme K. Quiena / Tonko Maroević.
821.163.42-1
TM-00700

RUŠENJE orfičkog hrama : antologija novije hrvatske poezije / [sastavio] Miloš Đurđević. - Zagreb : V.B.Z. ; Sisak : Matica hrvatska, Ogranak, 2006. (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 361 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Tridvajedan ; knj. 59)
Zastupljeni autori: Dubravko Detoni, Josip Sever, Alojz Majetić, Dunja Detoni-Dujmić, Tonko Maroević, Ivan Rogić Nehajev, Stjepan Gulin, Borben Vladović, Branimir Bošnjak, Slavko Jendričko, Milorad Stojević, Branko Maleš, Vlado Martek, Igor Rončević, Petar Opačić, Ljubo Pauzin, Anka Žagar, Predrag Vrabec, Sanjin Sorel, Ivan Golub, Mladen Machiedo, Luko Paljetak, Zvonko Maković, Sonja Manojlović, Milko Valent, DragoŠtambuk, Gordana Benić, Diana Burazer, Lidija Vukčević, Dražen Katunarić, Branko Čegec, Hrvoje Pejaković, Delimir Rešicki, Kemal Mujičić Artnam, Miroslav Mićanović, Sanja Lovrenčić, Nikola Petković, Zorica Radaković, Sibila Petlevski, Miroslav Kirin, Davor Šalat, Ivica Prtenjača, Tvrtko Vuković, Robert Perišić, Ivan Herceg, Alen Galović, Tihana Jendričko, Krešimir Pintarić, Sanja Sagasta, Tomislav Bogdan, Dorta Jagić, Dalibor Cvitan, Arsen Dedić, Boris Maruna, Milan Milišić, Mario Suško, Andriana Škunca, Rade Šerbedžija, Jozefaina Krajnović Dautbegović, Ranko Igrić, Sead Begović, Vojo Šindolić, Darko Rundek, Krešimir Bagić, Tomica Bajsić, Damir Šodan, Tomislav Domović, Simo Mraović, Miljenko Jergović, Drago Glamuzina, Rade Jarak, Tatjana Gromača, Hrvoje Pancer, Marijana Radmilović, Slađan Lipovec, Bojan Radašinović, Vlado Bulić.
ISBN 9532015655
821.163.42-1(082)
TM-00701

SALONA aeterna / književne tekstove o Solinu izabrao Petar Opačić. - Split : Književni krug, 2003. (Split : Dalmacija papir). - 481 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Antologija / Književni krug)
Zastupljeni autori: Robert Adam, Stanislava Adamić, Joško Armanda, Herman Bahr, Julije Bajamonti, Veljko Barbieri, Marinko Bašić, Stjepan Benzon, Tomislav Marijan Bilosnić, Mario Blagaić, Tomo Blažek, Luka Botić, Natalis Božičević, Frane Bulić, Francesco Carrara, Ante Cettineo, Gaj Julije Cezar, Francois Rene de Chateaubriand, Miloš Crnjanski, Vladimir Čerina, Ćiro Čičin-Šain, Slavica Čilaš, Ćiro Čulić, Evlija Ćelebi Ćelebija, Arsen Dedić, Olinko Delorko, Srećko Diana, Franjo Difnik, Ivan Dražić, Danijel Dragojević, Ejnar Dyggve, Ksaver Šandor Đalski, Jakša Fiamengo, Alberto Fortis, Franjo I. Grgo Gamulin, Mate Ganza, Ernest Friedrich Germar, Giambattista Giustiniani, Filip Grabovac, Petar Grgec, Milivoj Grgić, Grgur I. Veliki, Ivan Grljušić, Petar Hektorović, Josip Vincent Host, Dujam Hranković, Stjepko Ilijić, Stipe Ivačić, Drago Ivanišević, Đurđica Ivanišević, Ivan Ivanji, Ivan Jakaša, Stipe Jakelić, Nikola Jakšić, Narcis Jenko, Neven Jeličić, Andrija Kačić Miošić, Juraj Kapić, Lovre Katić, Jerolim Kavanjin,. - Duje Kesić, Srećko Kilić, Konstantin VII. Porfirogenet, Veselko Koroman, Šimun Kožičić, Nikola Kraljić, Silvije Strahimir Kranjčević, Miroslav Krleža, Iso Kršnjavi, Ivan Kukuljević Sakcinski, Eugen Kumičić, Ivan Lerotić, Lukan, Ivan Lupis-Vukić, Miha Madijev De Barbazanis, Miroslav S.Mađer, Miljenko Mandžo, Marcijal, Mato Marčinko, Marmont, Tonko Maroević, Tonči Marović Petrasov, Jagoda Marović-Sinti, Nikola Martić, Ivan Martinac, Marko Marulić, Tatjana Masinović, Simo Matavulj, Ivan Mimica, Zvonimir Mrkonjić, Ivan Tomko Mrnavić, Vladimir Nazor, Mladen Nikolanci, Slobodan Novak, Milan Ogrizović, Petar Opačić, Luko Paljetak, Ivo Parać, Vjekoslav Parać, Vesna Parun, Vladimir Pavić, Zvonimr Penović, Eduard Peričić, Anka Petričević, Toma Podrug, Janko Polić Kamov, Vicko Prodić, Kruno Quien, Branko Radica, Željko Rapanić, Duje Rendić-Miočević, Miranda Rubić, Ante Sapunar, Theodor Schiff, Ivan Slamnig, Ljubomir Slavinjsko-Cetinski, Malcolm Smith, Sanjin Sorel, Ante Stamać, Marko Stanić, Ante Starčević, Gian Domenico Stratico, Luka Svilović, Igor Šipić, Antun Šoljan, Dinko Štambak, Toma Arhiđakon, Zlatko Tomičić, Ante Tresić-Pavičić, Antonin Tryb, Franjo Turić, Augustin Ujević, Marko Uvodić Splićanin, Vergilije, Veseljko Vidović, Borben Vladović, Antun Vramec, Mladen Vuković, Petar Vulić, Alexander von Warsberg, Gregorio Zarbarini, Igor Zidić, Petar Zoranić, Ivan Zorec, Heinrich Zschokke. - Nakl. 500 primj. - Str. 7-9: Umjesto proslova / Petar Opačić. - Biografski portreti: 439-472. - Bibliografija i bilješke uz tekst.
ISBN 9531632138
821.163.42-82(082)
TM-00702

SCHIFFLER, Ljerka
Slutiti Kytheru / Ljerka Schiffler. - Split : Književni krug, 2004. (Split : Dalmacija papir). - 89 str. ; 21 cm. - (Biblioteka suvremenih pisaca / Književni krug, Split ; 136)
Nakl. 500 primj. - Str. 85-86: Slutiti Kytheru / Tonko Maroević. - Bilješka o autorici: str. 87.
ISBN 9531632510
821.163.42-32
TM-00703

SEVEN Croatian poets of the 20th century = Sedam hrvatskih pjesnika 20. stoljeća / selected by Tonko Maroević. - Zagreb ; Split : Croatian P.E.N. Centre ; Zagreb : Durieux, 1997. (Zagreb : Durieux). - 51 str. ; 20 cm.
Usporedo hrv. izvornik i engl. prijevod. - Zastupljeni autori: Tin Ujević, Antun Branko Šimić, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Vesna Parun, Slavko Mihalić, Danijel Dragojević.
ISBN 953657909X
821.163.42-1=111=163.42(082)
TM-00704

SIRNIK, Damir
Kvarnerski ornamentarij : (va dvanajst ur) : kvarnersko-liburnijske reminiscencije i zapisi povisti pisano čakavskin zaikon, zmišljenih, nigdanjih i sadanjih dobi / Damir Sirnik. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1994. (Rijeka : Tipograf). - 80 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Dometi. Nova serija, mala edicija ; knj. 107)
Besedarij: str. 67-73. - Str. 75-78: Sirnikova fala samom zaiku / Tonko Maroević.
ISBN 9536066068
821.163.42'282-1
TM-00705

SKUPLJENA baština : suvremeno hrvatsko pjesništvo 1940. - 1990. : (antologija) / [priredio] Stijepo Mijović Kočan ; [autor fotografija Damir Fabijanić]. - 2. nepromijenjeno izd. - Zagreb : Školske novine, 1993. (Varaždin : Tiskara Varteks). - XXIV, 702 str. ; 24 cm.
Str. 1-4: Predgovor ; str. 677-693: Pogovor / S. Mijović Kočan. - Zastupljeni autori: Jure Kaštelan, Gustav Krklec, Drago Ivanišević, Šime Vučetić, Stjepan Hrastovec, Olinko Delorko, Branko Klarić, Zvane Črnja, Vinko Nikolić, Ante Jakšić, Vinko Kos, Dobriša Cesarić, Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Andrija Ilić, Radovan Ivšić, Dražen Panjkota, Jure Franičević-Pločar, Stanislav Geza Milošić, Ivan Goran Kovačić, Oto Šolc, Jakša Ercegović, Marin Franičević, Rajmund Kupareo, Boro Pavlović, Mladen Kabalin, Jure Prpić, Vesna Parun, Grigor Vitez, Đuro Šnajder, Srećko Karaman, Viktor Vida, Lucijan Kordić, Luka Brajnović, Vladimir Popović, Srećko Diana, Vladimir Kovačić, Nikola Milićević, Lazar Merković, Mak Dizdar, Slavko Mihalić, Milivoj Slaviček, Joja Ricov, Krsto Špoljar, Irena Vrkljan, Josip Pupačić, Miroslav Mađer, Zlatko Tomičić, Tomislav Sabljak, Vladimir Pavlović, Stanko Juriša, Ivan Slamnig, Vlado Gotovac,. - Vesna Krmpotić, Antun Šoljan, Radoslav Dogo, Antun Bonifačić, Ivo Lendić, Antun Nizeteo, Duško Ševerdija, Dubravko Ivančan, Ivan Pančić, Petar Gudelj, Veselko Koroman, Dalibor Cvitan, Dubravko Škurla, Zvonimir Katalenić, Tonči Petrasov Marović, Jasna Melvinger, Alan Horić, Marija Čudina, Zvonimir Balog, Hrvoje Ostojić, Zvonimir Majdak, Dubravko Horvatić, Igor Zidić, Anka Petričević, Anđelko Vuletić, Danijel Dragojević, Mate Ganza, Ante Stamać, Zvonimir Mrkonjić, Ivo Dekanović, Alojz Majetić, Nikica Petrak, Željko Sabol, Ivan Kordić, Nikola Martić, Boris Maruna, Husnija Hrustanović, Toma Podrug, Vladimir Pavić, Stojan Maroević, Mario Suško, Sonja Manojlović, Ernest Fišer, Vlado Puljić, Mirjana Jelen, Goran Babić, Miloš Kordić, Jakša Fiamengo, Momčilo Popadić, Enver Mehmedagić, Ibrahim Kajan, Zvonimir Husić, Tito Bilopavlović, Matko Peić, Ilija. - Ladin, Željko Falout, Gojko Sušac, Luko Paljetak, Zvonko Maković, Vladimir F. Reinhofer, Marko Grčić, Josip Sever, Stijepo Mijović Kočan, Branimir Bošnjak, Ivan Rogić Nehajev, Dubravka Oraić, Ivan Bauman, Andriana Škunca, Darko Kolibaš, Džemaludin Alić, Branislav Zeljković, Mirko Vidović, Milan Milišić, Mirko Peti, Marija Peakić-Mikuljan, Borben Vladović, Ljerka Mifka, Mile Pešorda, Stjepan Šešelj, Ljerka Car Matutinović, Arsen Dedić, Milena Lalli, Željko Knežević, Josip Osti, Milorad Stojević, Vinko Brešić, Esad Ekonović, Nikola Kraljić, Slavko Jendričko, Janko Bubalo, Krešimir Šego, Božica Jelušić, Zvonko Kovač, Ilija Ero Galić, Josip Meštrović, Marija Raos, Kemal Mahmutefendić, Vinko Grubišić, Enes Kišević, Drago Štambuk, Zdravko Štambuk, Zdravko Krstanović, Slavko Mađer, Stanislav Petrović, Dunja Hebrang, Melika Salihbeg Bosnawi, Lela. - Zečković, Ljubomir Stefanović, Zlatko Crnec, Tomislav Dretar, Đurđa Miklaužić, Mile Maslać, Neda Miranda Blažević, Dražen Mazur, Hamdija Demirović, Josip Gujaš Džuretin, Zdravko Malić, Admiral Mahić, Miro Petrović, Mile Stojić, Vladimir Veličić, Stjepan Gulin, Branko Maleš, Željko Ivanković, Ivan Golub, Ivo Kalinski, Neven Jurica, Boris Vrga, Sead Begović, Marinko Soldo, Petko Vojnić Purčar, Ivo Bilankov, Šimun Šito Ćorić, Milko Valent, Ivan Tolj, Zdravko Kordić, Zoran Kršul, Branko Čegec, Zvonko Plepelić, Joško Božanić, Mladen Machiedo, Ranko Igrić, Damir Sirnik, Dražen Katunarić, Jurica Čenar, Anka Žagar, Sanko Rabar, Gordana Benić, Daniel Načinović, Miroslav Mićanović, Hrvoje Pejaković, Nikica Petković, Zorica Radaković, Antun Barac, Ante Zemljar, Marija Fabek, Herbert Gassner, Antun Lučić, Delimir Rešicki, Mate Raos, Simo Mraović,. - Marijan Karabin, Tomislav Domović, Sibila Petlevski, Vjenceslav Čižek, Ivica Mijačika, Miloš Đurđević, Antun Švago, Darko Suvin, Bartul Matijaca, Mihovil Mijo Rujevčić. - Imensko kazalo.
ISBN 9531600023
821.163.42-1(082)
TM-00706

SLADE-ŠILOVIĆ, Mirko
Torci i tamjan : sakralna poezija / Mirko Slade Šilović ; predgovor Tonko Maroević. - Trogir : Matica hrvatska, Ogranak, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 78 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Ogranka Matice hrvatske, Trogir ; knj. 11)
Sakralni motivi Mirka Slade Šilovića: str. 7-9. - Tumač manje poznatih riječi: str. 69-71. - Bio-bibliografska bilješka o autoru: str. 73-75.
ISBN 9537041034
821.163.42-1
821.163.42'282-1
TM-00707

SLAMNIG, Ivan
Ranjeni tenk / Ivan Slamnig. - Zagreb : Matica hrvatska, 2000. (Zagreb : Targa). - 52 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Zvjezdarnica ; knj. 6)
Stihovi. - Str. 43-48: Knjiga gorke duhovitosti i bremenite lakoće / Tonko Maroević.
ISBN 9531506019
821.163.42-1
TM-00708

SLAMNIG, Ivan
Brodetto und Krawatte / Ivan Slamnig ; aus dem Kroatischen von Tihomir Glowatzky. - Ilustr.
Iz: Ranjeni tenk (Verwundeter Panzer), 2001. - Tematski blok: Lyriker, die mit dem Tin Ujević - Preis ausgezeichnet wurden. - Str. 239: Slamnigs lyrisches Tagebuch / Ivan Slamnig.
821.163.42-1=112.2
821.163.42.09Slamnig, I.-1
TM-00709

SLOVO o Rabu / Juraj Baraković, Tonko Maroević, Andre Mohorovičić, Slobodan Novak, Matko Peić, Milorad Stojević ; priredila Lada Badurina. - Rab : SIZ stambeno-komunalnih djelatnosti Općine Rab : SIZ za kulturu Općine Rab ; Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1989. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 180 str., [16] str. s tablama : [2] zemljop. karte, [1] faks. ; 25 cm.
821.163.42-82
908(210.7Rab)
(497.561Rab)
(210.7Rab)
TM-00710

SPLITE moj : poezija o Splitu / u izboru Anatolija Kudrjavceva. - Split : Književni krug, 2002. (Split : Dalmacija papir). - 231 str., [32] lista s tablama u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Varia ; knj. 7)
Nakl. 600 primj. - Str. 5-9: Split i njegovi pjesnici / A. Kudrjavcev. - Zastupljeni autori: Stanislava Adamić, Frano Alfirević, Joško Armanda, Niko Armanda, Đuro Arnold, Veljko Barbieri, Gordana Benić, Silvija Benić, Stjepan Benzon, Nasja Bošković-Meyer, Luka Botić, Tadimir Božinović, Drago Britvić, Ante Cettineo, Dalibor Cvitan, Vladimir Čerina, Ćiro Čičin Šain, Jadranka Čolović-Sviličić, Želimir Čular, Ćiro Čulić, Olinko Delorko, Ivan Despot, Pavao Despot, Srećko Diana, Dragutin Milivoj Domjanić, Andrija Dorotić, Danijel Dragojević, Ivan Dražić, Ante Duplančić, Jakša Fiamengo, Goran Filipi, Marin Franičević, Ivan Grljušić, Petar Hektorović, Drago Ivanišević, Đurđica Ivanišević, Ivan Jakaša, Andrija Kačić Miošić, Juraj Kapić, Rikard Katalinić Jeretov, Ante Katunarić, Jerolim Kavanjin, Duje Kesić, Srećko Kilić, Ante Kovač, Vladimir Kovačić, Ivo Krpan, Petar Kuničić, Božo Lovrić, Pere Ljubić, Tonko Maroević,. - Tonči Petrasov Marović, Ivan Martinac, Tatjana Masinović, Mario Medini, Slavko Mihalić, Vicko Mihaljević, Igor Milić-Štrkalj, Nikola Milićević, Zvonko Milković, Svjetlana Mimica, Davor Mojaš, Zvonimir Mrkonjić, Sead Muhamedagić, Vladimir Nazor, Petar Opačić, Branko Ozretić Starac, Đuro Palavršić, Luko Paljetak, Ante Parčina, Vesna Parun, Toma Podrug, Momčilo Popadić, Ljubo Prijatelj, Kruno Quien, Vojmil Rabadan, Vladimir Rismondo, Petar Rossi, Miranda Rubić, Ante Sapunar, Sonja Senjanović-Peračić, Ton Smerdel, Branko Stanojević, Veljko Vučetić, Bruno Vučković, Mladen Vuković, Igor Zidić, Tomislav Zuppa, Vjeran Zuppa, Bože V. Žigo.
ISBN 9531631794
821.163.42-1(082)
TM-00711

STARA bokeljska književnost / pripremio Slobodan Prosperov Novak ; [preveli s (talijanskog) Tonko Maroević... [et al.], (latinskog) Nikola Šop, Vedran Gligo, (francuskog) Miloš Milošević]. - Zagreb : Matica hrvatska, 1996. (Zagreb : Targa). - 334 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz Književnost)
Biografije autora uz tekst. - Str. 295-302: Rječnik / sastavio Antun Pavešković. - Str. 303-319: Stari pisci hrvatski iz Kotora, Perasta, Dobrote, Prčanja i Budve / S. Prosperov Novak. - Zastupljeni autori: Juraj Bizanti, Ludovik Paskalić, Ivan Bona-Boliris, Jeronim Pima, Vicko Bolica-Kokoljić, Ivan Bolica-Kokoljić, Andrija Zmajević, Cristoforo Ivanovich, Tripo Vraćen, Tripo Skura, Vicko Skura, Vicko Dudan, Jela Bujović, Timotej Cizila, Nikola Luković, Nikola Burović, Vicko Bujović, Vicko Zmajević, Julije Balović, Krsto Mazarović, Drago Martinović, Niko Ljubanović, Ivan Krušala, Matija Zmajević, Matija Štukanović, Mihovil Grubaš, Josip Bronza, Andrija Balović, Ivan Antun Nenadić, Girolamo Panizzola, Marko Ivanović Moro, Stjepan Zanović, Antun Kojović, Marko Martinović. - Str. 321-325: Bibliografija za povijest starije bokeljske književnosti / priredio Mirko Kratofil.
ISBN 9531500533
821.163.42(497.16)-82(082)
TM-00712

SUŠKO, Mario
Čitanje života i smrti : pjesme 1982.-2002. / Mario Suško. - Zagreb : Meandar, 2003. (Zagreb : Kika graf). - 250 str. ; 20 cm. - (Meandar. Antologije ; knj. 3)
Stihovi na hrv. i na engl. jeziku. - Str. 5-20: Preživljavanje i proživljavanje / Tonko Maroević. - Str. 241-250: Pogovorna bilješka /Jozef Klem.
ISBN 9532061304 (meki uvez)
821.163.42-1
TM-00713

SUŠKO, Mario
Die Sprache der Traeume / Mario Suško ; aus dem Kroatischen von Tihomir Glowatzky. - Ilustr.
Iz: Versus Exsul, 2000. - Tematski blok: Lyriker, die mit dem Tin Ujević - Preis ausgezeichnet wurden. - Str. 237: Beissende Ironie eines Verbannten / Tonko Maroević.
821.163.42-1=112.2
821.163.42.09Suško, M.-1
TM-00714

SVETI Vlaho : dubrovački parac u hrvatskoj književnosti : antologija / sastavili i uredili Luko Paljetak, Dunja Fališevac, Miljenko Foretić. - Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 2001. (Zagreb : Duriex). - 267 str., XL str. s tablama pretežno u bojama ; 23 cm. - (Posebna izdanja / Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik ; knj. 18)
Str. 5-8: Sveti Vlaho i Dubrovnik / Luko Paljetak. - Zastupljeni autori: Milecije, Ilija Crijević, Mavro Vetranović, Nikola Petrović, Antun Sasin, Didak Pir (Isaia Koen), Ivan Gundulić, Junije Palmotić, Ivan ml. Gučetić, Nikola Bunić, Jaketa Palmotić Dionorić, Petar Kanavelić, Benedikt Rogačić, Vicko Škapić, Vice Petrović, Jerolim Kavanjin, Ivan Dražić, Sebastijan Slade Dolci, Anica Bošković, Pijerko Franatica Sorkočević, Bernard Zamanja, Đuro Ferić, Petar Bašić, Marko Faustin Galjuf, Đuro Hidža, Mato Vodopić, Vlaho Šarić, Antun Kaznačić, Pasko Antun Kazali, Medo Pucić, Miho Radilović, Marko Marinović, Lovro Kukuljica, Augut Šenoa, Grgo Martić, Andrija Alibranti, Lujo Vojnović, Velimir Deželić st., Frano Supilo, M. de Valois (Kalist Tadin), Josip Onyszkiewicz, Milan Rešetar, Ivo Vojnović, Vid Vuletić Vukasović, Nedjeljko S. Subotić, Lucijan Marčić, Niko Kučar, Lujo V. Adamović, Miho Kusijanović,. - Ignjat Job, Rudolf Maldini, Paula von Preradović, Lina Bijelić Bogdan, Vlaho Fortunić, Vinko Vilić, Jakov Carić, Ivan Plevnik, Josip Bersa, Vladan Desnica, Ante Cettineo, Tomislav Macan, Lino Šapro, Ante Stamać, Josip Škerlj, Milan Milišić, Zvonimir Mrkonjić, Luko Paljetak, Mario Nardelli, Drago Britvić, Maria Grazio, Jakša Fiamengo, Srećko Diana, Paola Dražić Zekić, Dubravko Horvatić, Đurđica Ivanišević, Dražen Katunarić, Kate Jerinić, Andriana Škunca, Tomislav Dorotić, Davor Mojaš, Vladimir Pavlović, Stijepo Mijović Kočan, Tonko Maroević, Dragutin Tadijanović, Vlatko Škurla, Tamara Gović, Eta Rehak, Danijel Dragojević, Ivan Lerotić, Ivan Slamnig, Petar Opačić, Slavica Stojan, Maro Jović, Dunja Fališevac.
ISBN 9536316277
821.163.42-822
TM-00715

ŠOLJAN, Antun
Magično oko : sabrane pjesme / Antun Šoljan ; [priredio i uredio Seid Serdarević]. - Zaprešić : Fraktura, 2006. (Sveta Nedelja : Kratis). - 366 str. ; 21 cm.
Str. 341-356: Pjevač plemena / Tonko Maroević. - Bilješka o autoru: str. 359-360.
ISBN 9537052842
821.163.42-1
TM-00716

ŠOLJANOV zbornik : dani Antuna Šoljana u Rovinju : (1996. - 2000.) / sastavio i uredio Boris Biletić. - Rovinj : Pučko otvoreno učilište ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2001. (Pula : Tiskara Pula). - 230 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Nova Istra ; sv. 6. Niz Zbornici)
Zastupljeni autori: Ante Stamać, Stanislav Marijanović, Nedjeljko Fabrio, Slobodan Novak, Jozo Laušić, Slavko Mihalić, Milan Mirić, Tonko Maroević, Sibila Petlevski, Stjepan Čuić, Branimir Donat, Srećko Lipovčan, Čedo Prica, Ivan J. Bošković, Žarko Paić, Ana Frković, Tihana Fuis, Milan Rakovac, Božidar Petrač, Boris Biletić, Branimir Bošnjak, Jozefina Dautbegović, Pavao Pavličić, Velimir Visković. - Imensko kazalo. - Summary