Kazalo naslova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli : nova istraživanja u Hrvatskoj  HK10-06049 
 
1000 riječi iz stranih jezika : engleski - njemački - talijanski  HK10-05529 
 
1000 sacred places : the world's most extraordinary spiritual sites  HK10-04318 
 
120. brigada Hrvatske vojske "Ban Toma Bakač" : Sisak u Domovinskom ratu 1991.-1993. godine  HK10-04613 
 
1602  HK10-05262 
 
(1739.-1787.)  HK10-04395 
 
1918.-1941.  HK10-04619 
 
1993.-prijelomna godina rata za odbranu Bosne i Hercegovine : zbornik radova sa okruglog stola pod ovim nazivom, održanog 21. septembra 2010. godine u Sarajevu.  HK10-04623 
 
1st IAAFVTB Bank Continental Cup : IAAF statistics handbook Split 2010  HK10-05485 
 
2. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine s međunarodnim sudjelovanjem, Poreč, 22. -24. rujna 2010. [Elektronička građa] : zbornik sažetaka = 2nd Conference on Native Breeds and Varieties as Part of Natural and Cultural Heritage with international participation, Poreč, September 22nd - 24th, 2010. : book of abstracts  HK10-04912 
 
2. Workshop Tehnologija ekstrudiranja u obradi hrane za životinje i ljude : zbornik radova  HK10-05138 
 
20+1 najbolja priča za ljeto 2010.  HK10-05708 
 
200 logopedskih igara : zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora  HK10-04291 
 
[2001-2004].  HK10-05580 
 
[2005-2008].  HK10-05580 
 
2012.  HK10-04187 
 
225 godina športa u Hrvatskoj  HK10-05490 
 
25 mikluševačke iskrice : mikluševačke manifestacije - naša kulturna dostignuća i gostoljubivost  HK10-05159 
 
2nd Workshop Feed-to-food FP7 REGPOT-3 : proceeding  HK10-05137 
 
40 godina Varaždinskih baroknih večeri : mala monografija  HK10-05462 
 
5. hrvatski triennale akvarela : Gradski muzej, Karlovac, 7. srpnja - 1. rujna 2010. [i] Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, 16. rujna - 16. studenog 2010. [i] Galerija Zvonimir, Zagreb, 17. prosinca 2010. - 7. siječnja 2011. [i] Galerija Svetog Krševana, Šibenik, veljača 2001.  HK10-05380 
 
5. Međunarodni naučni skup o lovstvu : Žagubica, 2010  HK10-05080 
 
50 godina : 1960.-2010. : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet  HK10-04865 
 
50 godina Hokej kluba Trešnjevka, Zagreb  HK10-05486 
 
5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Opatija, May 26-29, 2010 : proceedings  HK10-04564 
 
5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Opatija, May 26-29, 2010 [Elektronička građa] : proceedings  HK10-04563 
 
6. čulo---vjera  HK10-04325 
 
60 godina djelovanja Saveza društava Naša djeca Hrvatske : (1950. - 2010.)  HK10-04640 
 
60. obljetnica Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju  HK10-04996 
 
80 mundos  HK10-05776 
 
85 godina vatrogastva u Dekanovcu : 1925. - 2010.  HK10-05002 
 
A citizen's guide to taxation  HK10-04535 
 
A muraközi uradalom gazdasága és társadalma a 17-18. században : válgatott források  HK10-06208 
 
A nekad si mi kupovao lizalice  HK10-05988 
 
A new picture of the cultural heritage of the city of Ilok : on the occasion of the openinig of the new permanent display at the Town of Ilok Museum: open-air museum, Princes of Ilok Manor and restored Odescalchi Palace  HK10-06050 
 
A nilski konji su se skuhali u svojim bazenima : poglavlja Willa Dennisona napisao William Lee (William S. Burroughs), poglavlja Mikea Rykoa Jack Kerouac  HK10-05642 
 
A peripheral moment : experiments in architectural agency : Croatia 1999-2010  HK10-05199 
 
A short history of St.Anthony's croatian catholic church in Los Angeles, California : 1910 to 2010.  HK10-04375 
 
A traveller's history of Croatia  HK10-06211  HK10-06212 
 
Acta Keglevichiana annorum 1322.-1527. : najstarije isprave porodice Keglevića do boja na Muhačkom polju  HK10-06138 
 
Adesso tocca a te 3 : priručnik talijanskoga jezika za šesti razred osnovne škole : (treća godina učenja)  HK10-04767 
 
Adio, kauboju.  HK10-05946 
 
Administriranje baze podataka : priručnik  HK10-04197 
 
Administriranje MS Windows 2008 Servera i mrežne infrastrukture : priručnik za polaznike  HK10-04190 
 
Adobe Acrobat 9 : priručnik za polaznike  HK10-04192 
 
Adriatic blue : a collection of short stories  HK10-05665 
 
Advanced ship design for pollution prevention : proceedings of the International workshop "Advanced ship design for pollution prevention", Split, Croatia, 23-24 november 2009  HK10-05056 
 
Aforizmi i drugi prilozi  HK10-05972 
 
Afrika : misija na crnom kontinentu  HK10-05712 
 
Agencija Alfa  HK10-05295 
 
Agencija Alfa: Tajna baze Juno 20  HK10-05295 
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije - međunarodna dimenzija učenja = Agency for mobility and European Union programmes - international dimension of learning  HK10-04861 
 
AGM Junior. Serija Umjetnost za djecu  HK10-05168 
 
Agramtida : i drugi stripovi : autorski album  HK10-05233 
 
Ah, taj identitet : dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić  HK10-05971 
 
Ajmo zajedno : male kreativne socijalizacijske skupine za predškolsku dob  HK10-04271 
 
Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Rijeke : SEAP  HK10-05035 
 
Ako ostanem  HK10-05629 
 
Aktualno 2+60 : recentni radovi članova Sekcije za fotografiju ULUPUH-a = Topical 2+60 : group, selected exibition of recent photo works of the members of ULUPUH's Photography Section : [Muzej Mimara, Zagreb, 1.6.-21.6.2010. [i] "Batana" - centar vizaualnih umjetnosti, Rovinj, 3.9.-30.9.2010. [i] Narodni muzej Labin, 7.10.-23.10.2010.]  HK10-05436 
 
Aktualnosti radnih odnosa u državnoj i lokalnoj službi : novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  HK10-04602 
 
Aktualnosti radnih odnosa u državnoj i lokalnoj službi [Elektronička građa] : novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  HK10-04603 
 
Akvareli i parkovi  HK10-05390 
 
Aladin  HK10-05618 
 
Alati za uredsko poslovanje  HK10-04200 
 
Alisa u Zemlji čuda  HK10-05619 
 
Alkor  HK10-05815 
 
Altai & Jonson  HK10-05237 
 
Amateri  HK10-05923 
 
Amscusat  HK10-05684 
 
Amsterdam  HK10-06074 
 
Amy i Isabelle  HK10-05658 
 
Ana Opalić: Ponavljanja = Repetitions : fotografije = photographs : Umjetnička galerija Dubrovnik = Museum of moder art Dubrovnik, 22.XII.2010.-22.1.2011.  HK10-05448 
 
Analiza i katalog.  HK10-06042 
 
Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja  HK10-04537 
 
Anarhistička tenzija ; Kritika sindikalizma ; Oružana radost  HK10-04500 
 
Andrić-Initiative  HK10-05563 
 
Angelologija  HK10-05664  HK10-05663 
 
Anglizismen in der deutschen und kroatischen Jugendsprache : eine kontrastive Untersuchung am Beipsiel der Jugendzeitschrift BRAVO  HK10-05522 
 
Ante Živković-Fošar & Sašo Petroševski-Novak: Terra Mediteranea : izložba hrvatskih slikara : Galerija August Šenoa Horvát klub, Pécs, 21.4. - 5.5. 2010.  HK10-05428 
 
Antička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika : (izbor) = Ancient Roman Collection of the Museum of Croatian Archaeological Monuments : (a selection)  HK10-06041 
 
Antički Grci na tlu Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 14. listopada - 12. prosinca 2010.  HK10-06025 
 
Antologija srpskog pesništva : (XI-XX vek)  HK10-05557 
 
Antologija XXI stoljeća hrvatskog urbanog pjesništva  HK10-05711 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti  HK10-05909  HK10-05556  HK10-05557 
 
Antun Motika : slike, crteži, kolaži : Galerija Prica : Samobor, svibanj 2010., donacija iz Zbirke umjetnina grada Pule  HK10-05404 
 
Apokalipsa 2012. : optimist istražuje priče o smaku svijeta)  HK10-04186 
 
Apostolski oci  HK10-04306 
 
Apoteka  HK10-04419 
 
Architecture in the Balkans : from Diocletian to Süleyman the magnificent  HK10-05186 
 
Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu  HK10-06048 
 
Arhetipski svet Nikole Tesle  HK10-05047 
 
Arhitekt Reuf Kadić i početci moderne arhitekture u Bosni i Hercegovini = Architect Reuf Kadić and the beginnings of modern architecture in Bosnia and Herzegovina  HK10-05188 
 
Arhitektonika Pape Siksta V. = The architectonics of Pope Sixtus V  HK10-05178 
 
Arhiv Jugoslavije = The Archives of Yugoslavia  HK10-06145 
 
Armies in the Balkans : 1914 - 18  HK10-04632 
 
Ars dramatica nova  HK10-05858 
 
Ars erotica : Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 29. siječnja-15. ožujka 2010.  HK10-05147 
 
Arsovski  HK10-05151 
 
Artexchange 3 : Multimedijski centar grada Rovinja, 13.-16. 05. 2010.  HK10-05143 
 
ASP.NET 4.0 i XML : priručnik za polaznike  HK10-04204 
 
Aster Blistok : Kraj uvjerenja  HK10-05339 
 
Aster Blistok : Poput zalutale svjetlosti  HK10-05340 
 
Atenej : Demetra filosofska biblioteka Dimitrija Savića  HK10-05507 
 
Atlas sedimenata obalnog područja i otoka hrvatskog dijela Jadranskog mora  HK10-04921 
 
Audiovizualna građa i nasljeđe : zbornik radova  HK10-04219 
 
Auf die Plätze, fertig, los! : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole [1]  HK10-04829 
 
Auf die Plätze, fertig, los! 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole : [treća godina učenja]  HK10-04828 
 
Aureole na sniženju : satirički aforizmi i još nešto malo  HK10-05766 
 
Australija.  HK10-05825 
 
Austrian history, culture, and society  HK10-04457 
 
AutoCAD 2010 - napredno crtanje u ravnini : priručnik za polaznike  HK10-04207 
 
Autoportret bez zemljovida  HK10-05594 
 
Avanture Teddyja Parkera  HK10-05355 
 
Baba Yaga laid an egg  HK10-05990 
 
Babitt  HK10-05644 
 
Bachrach & Krištofić: Izbliza i osobno : Galerija ULUPUH, Zagreb, 8.11. - 17.11.2010.  HK10-05437 
 
Bachrach & Krištofić: Prisjećanjeponavljanje : izbliza i osobno  HK10-05438 
 
Bački Hrvati u XX. stoljeću  HK10-04476 
 
Bajkovita blagdanska kuharica  HK10-05089 
 
Bajo la ceniza del antiguo fuego : poesía de Croacia  HK10-05716 
 
Bakin pajager  HK10-05831 
 
Balkan breakthrough : the battle of Dobro Pole 1918  HK10-04618 
 
Ballate malinconiche : e un notturno = Sjetne balade : i jedan nokturno  HK10-05699 
 
Bane Milenković : slike = paintings 98 : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 11. 3. - 11. 4. 2010.  HK10-05400 
 
Bane Milenković: Putovanja : Kulturna ustanova Galerija Kula, Split, kolovoz, 2010.  HK10-05401 
 
Banija u statistici : (popis stanovništva u drugoj polovini XX veka)  HK10-04416 
 
Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine  HK10-06219 
 
Barcelona  HK10-06110 
 
Barve  HK10-04237 
 
Basilica de Eufrasio : [monografia turistica]  HK10-05190 
 
Basilica Eufrasiana : [monografia turistica]  HK10-05193 
 
Baština antifašizma : zbornik okruglog stola održanog na Rabu, 8. svibnja 2009.  HK10-06185 
 
Baština Livanjskoga kraja  HK10-04898 
 
Becoming Slav, becoming Croat : identity transformations in post-Roman and early medieval Dalmatia  HK10-06216 
 
Beč  HK10-06082 
 
Beg na 300-400 m s bar'erami: sorevnovatel'naja dejatel'nost' : naučnaja monografija  HK10-05487 
 
Beit storia  HK10-06189 
 
Bekil  HK10-05810 
 
Bela knjiga : obračun sa "kulturnom kontrarevolucijom" u SFRJ  HK10-04454 
 
Belgrad : [touristische monographie]  HK10-06114 
 
Belgrad : [turističeskaja monografija]  HK10-06113 
 
Belgrade : [monographie touristique]  HK10-06116 
 
Belgrade : [tourist monograph]  HK10-06115 
 
Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije : zbornik radova  HK10-04369 
 
Beograd : [turistička monografija]  HK10-06117 
 
Bernard Prince: Prijetnja na rijeci  HK10-05284 
 
Besmrtni : otkrivenje besmrtnih, najvećeg stupnja velike crkve ljubavi blaženom Ioannu  HK10-04343 
 
Bez muke nema uskrsnuća : književni prikazi  HK10-05915 
 
Bezbroj lica periodnog sustava elemenata : izložba : Tehnički muzej, Zagreb, 22. prosinca 2010. - 27. veljače 2011.  HK10-04947 
 
Biblija : Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta  HK10-04308  HK10-04309 
 
Biblijska obrana vjere : temelji apologetike  HK10-04311 
 
Bibliografia hrvatska : (troškom družtva za jugoslavensku povjestnicu i starine)  HK10-04243 
 
Bibliografija "Klasja naših ravni" : povremenog vanpolitičkog časopisa za književnost i kulturu 1935.-1944.  HK10-05865 
 
Bibliografija Monografije  HK10-04313 
 
Bibliografija nadbiskupa dr. Ivana Ev. Šarića  HK10-04384 
 
Biblioteca de la revista MostThe Bridge  HK10-05773 
 
Biblioteca Pequena monografia turistica  HK10-06059  HK10-06119 
 
Biblioteca Picccole monografie turistiche  HK10-06056 
 
Biblioteca Turismo y patrimonio  HK10-05190  HK10-06112  HK10-06100  HK10-04904 
 
Biblioteka 1000 cvjetova  HK10-04403  HK10-04186 
 
Biblioteka 180 stupnjeva  HK10-05131  HK10-05132 
 
Biblioteka 21 stoletje "Katarina Zrinski"  HK10-04510 
 
Biblioteka 21. stoletje  HK10-04509 
 
Biblioteka 21. stoljeće  HK10-04283  HK10-04536 
 
Biblioteka 42  HK10-05630 
 
Biblioteka 5+  HK10-05842 
 
Biblioteka ABC  HK10-05742 
 
Biblioteka ABC "Katarina Zrinski"  HK10-05584  HK10-05787 
 
Biblioteka Almanah  HK10-05252  HK10-05324  HK10-05329 
 
Biblioteka Ambrozija  HK10-05587  HK10-05898  HK10-05974  HK10-05600  HK10-05899  HK10-05703  HK10-04264 
 
Biblioteka Ambrozija (V.B.Z., Sarajevo)  HK10-05573 
 
Biblioteka AMHA  HK10-05021 
 
Biblioteka Anima  HK10-04337 
 
Biblioteka Anima Croatorum  HK10-05094  HK10-05088 
 
Biblioteka Antibarbarus  HK10-04266  HK10-04490 
 
Biblioteka Arboretum  HK10-05638  HK10-05641 
 
Biblioteka Arboretum : najljepši izdanci svjetske književnosti za mlade  HK10-05649 
 
Biblioteka Ars academica  HK10-05169 
 
Biblioteka Austriana.  HK10-04320 
 
Biblioteka Avantura  HK10-05770 
 
Biblioteka Banalnost zla  HK10-04593 
 
Biblioteka Baština  HK10-04859 
 
Biblioteka Baština Naklada Bošković  HK10-05717 
 
Biblioteka Bolja prošlost :  HK10-05224 
 
Biblioteka Bolja prošlost ;  HK10-05248 
 
Biblioteka Bookmarker  HK10-04875 
 
Biblioteka Brat Franjo. Niz Priručnici  HK10-04396 
 
Biblioteka Brodski pisci  HK10-05972  HK10-05803  HK10-05856  HK10-05982  HK10-05732 
 
Biblioteka Busola  HK10-05607 
 
Biblioteka Celebrities  HK10-05457 
 
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosit i održivog razvoja  HK10-04424 
 
Biblioteka Cherca flvmen  HK10-06138 
 
Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija  HK10-04958 
 
Biblioteka Crkveni oci  HK10-04306 
 
Biblioteka Crnogorski jezik  HK10-05513 
 
Biblioteka Cvrčak  HK10-05838 
 
Biblioteka ČA  HK10-05973  HK10-05101  HK10-04880 
 
Biblioteka Četvrti zid  HK10-05543 
 
Biblioteka Čuđenja u svijetu  HK10-05794 
 
Biblioteka Čuđenja u svijetu T3 I.D.E.M.O. Media  HK10-05819 
 
Biblioteka Darovito dijete  HK10-04862 
 
Biblioteka Desničini susreti  HK10-05759 
 
Biblioteka Djeteenjarije  HK10-05715  HK10-05714 
 
Biblioteka Dodo  HK10-06127  HK10-04891  HK10-05655 
 
Biblioteka Dokumenti  HK10-04373  HK10-04360 
 
Biblioteka Domaćica  HK10-05305 
 
Biblioteka Domovinski rat  HK10-04613  HK10-04629 
 
Biblioteka Drugi pogled  HK10-06137 
 
Biblioteka Društvo i nauka  HK10-04400 
 
Biblioteka Duhovna misao  HK10-04335 
 
Biblioteka Dukat  HK10-05927 
 
Biblioteka Eseji  HK10-05808 
 
Biblioteka Essegg  HK10-05834  HK10-05809  HK10-05934  HK10-06015  HK10-05857  HK10-05928  HK10-05929 
 
Biblioteka Essegg - Bosanskohercegovačka književnost  HK10-05566 
 
Biblioteka Essegg - Film  HK10-05472 
 
Biblioteka Essegg - Hrvatska književnost  HK10-05845 
 
Biblioteka Essegg - Slavonija  HK10-05941 
 
Biblioteka Essegg. Bosanskohercegovačka književnost  HK10-05597  HK10-05567  HK10-05949  HK10-05565  HK10-05596 
 
Biblioteka Essegg. P(o)gledi  HK10-04462  HK10-04474  HK10-04475  HK10-05861 
 
Biblioteka Essegg. P(o)gledi ;  HK10-05915 
 
Biblioteka Essegg. Slavonija  HK10-05772  HK10-06022  HK10-05939 
 
Biblioteka Feniks  HK10-05767  HK10-05670  HK10-05617  HK10-05933 
 
Biblioteka Flaciana  HK10-04359 
 
Biblioteka Forma viva  HK10-04346 
 
Biblioteka Fronesis  HK10-04423 
 
Biblioteka Germano-Croatica  HK10-05667 
 
Biblioteka Godine nove  HK10-05966 
 
Biblioteka Gorušičino zrno  HK10-04365 
 
Biblioteka Gospodarska misao  HK10-04571  HK10-04934  HK10-04982  HK10-04597  HK10-05249  HK10-04225 
 
Biblioteka Graham Greene  HK10-05664  HK10-05663 
 
Biblioteka Gulliver  HK10-05577  HK10-05678 
 
Biblioteka Hey Joe  HK10-05662  HK10-05660  HK10-05611 
 
Biblioteka Hrast Udruga građana Hrast  HK10-05940  HK10-06000 
 
Biblioteka Hrestomatija  HK10-05541 
 
Biblioteka Hrvatska glazba i glazbenici  HK10-05456 
 
Biblioteka Hrvatska povijest  HK10-06221  HK10-06219  HK10-06220 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica  HK10-04999 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica. 4, Građa  HK10-04395 
 
Biblioteka Hrvatska povjesnica. Posebna izdanja.  HK10-04469 
 
Biblioteka Hrvatsko građansko društvo Crna Gora  HK10-05589 
 
Biblioteka HZKD.  HK10-05172 
 
Biblioteka I to smo mi  HK10-05950 
 
Biblioteka Identitet  HK10-04270 
 
Biblioteka inženjera sigurnosti  HK10-04922  HK10-04519 
 
Biblioteka Iskustva  HK10-04378 
 
Biblioteka Istorija država i naroda (Albatros plus)  HK10-06203 
 
Biblioteka Istraživačke studije (Redak)  HK10-04429 
 
Biblioteka Istraživanja  HK10-05519 
 
Biblioteka Izvanredna izdanja  HK10-05055  HK10-04892 
 
Biblioteka Izvanredna naklada  HK10-05841 
 
Biblioteka Jugoslavenska kriza. Documenta  HK10-04496 
 
Biblioteka Kameleon ; kolo 3  HK10-06013  HK10-05602  HK10-06020 
 
Biblioteka Karizma  HK10-05697  HK10-05598  HK10-05692  HK10-05606 
 
Biblioteka Karizma ; kolo 18  HK10-05642 
 
Biblioteka Karmann'ie turističeskie monografii  HK10-06060 
 
Biblioteka Katalozi izložbi  HK10-05215  HK10-05379  HK10-05409 
 
Biblioteka Katalozi muzejskih zbirki  HK10-05293 
 
Biblioteka Kazališnog epicentra  HK10-05610 
 
Biblioteka Ken Parker Fibra  HK10-05361  HK10-05355  HK10-05321  HK10-05258  HK10-05330  HK10-05323  HK10-05356 
 
Biblioteka Klara ;  HK10-05228 
 
Biblioteka Klasici katoličke kulture  HK10-04338  HK10-04263 
 
Biblioteka Ključevi  HK10-04255 
 
Biblioteka Književna blaga  HK10-05693  HK10-05644 
 
Biblioteka Književna revija  HK10-05931 
 
Biblioteka Književna smotra  HK10-05688 
 
Biblioteka Književne nauke  HK10-04454 
 
Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura. Kolekcija Skladište  HK10-05561 
 
Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura. Kolekcija Tema  HK10-05971 
 
Biblioteka Književne nauke, umetnost, kultura. Kolekcija Avangardne sveske  HK10-05545 
 
Biblioteka Književne nauke, umetnost, kultura. Kolekcija Pojmovnik.  HK10-05546 
 
Biblioteka Književno pero  HK10-05601  HK10-06012 
 
Biblioteka Književno pero - prvijenac  HK10-05797 
 
Biblioteka Kod Tomasa  HK10-05475 
 
Biblioteka Kolona  HK10-04405 
 
Biblioteka Krila (Tko zna zna)  HK10-04619 
 
Biblioteka Kulturno-povijesna baština  HK10-05218 
 
Biblioteka Libellus ;  HK10-05333  HK10-05342 
 
Biblioteka Lirika  HK10-05828  HK10-05829 
 
Biblioteka Ljubav i rakete ;  HK10-05286  HK10-05285 
 
Biblioteka Ljudi i događaji  HK10-05451 
 
Biblioteka Magični vjetar  HK10-05332  HK10-05241  HK10-05259  HK10-05311 
 
Biblioteka Majstor  HK10-04833  HK10-04834 
 
Biblioteka Male turističke monografije  HK10-06055  HK10-06053 
 
Biblioteka Male turističke monografije (japan. jezik)  HK10-06107 
 
Biblioteka Mali dukat  HK10-05906 
 
Biblioteka Mali mrav  HK10-05656  HK10-04939 
 
Biblioteka Margines  HK10-05701 
 
Biblioteka Martin Mystere  HK10-05234  HK10-05238  HK10-05341  HK10-05222  HK10-05244 
 
Biblioteka Martin Mystere Gigant  HK10-05235 
 
Biblioteka Matice srpske u Dubrovniku  HK10-05510 
 
Biblioteka Međunarodni odnosi  HK10-04495 
 
Biblioteka Međunarodni odnosi (Fakultet političkih znanosti)  HK10-04486 
 
Biblioteka Mi  HK10-04294  HK10-04273 
 
Biblioteka Mirakul  HK10-05894 
 
Biblioteka Mister No  HK10-05239  HK10-05317  HK10-05240 
 
Biblioteka Mister No.  HK10-05247 
 
Biblioteka Mladi i starine  HK10-06198 
 
Biblioteka Moderni klasici ; kolo 5  HK10-05686  HK10-05685  HK10-05560  HK10-05559 
 
Biblioteka Monografije i katalozi  HK10-05147 
 
Biblioteka Montenegrina  HK10-05943 
 
Biblioteka Muzealci putuju.  HK10-05878 
 
Biblioteka Na rubu znanosti  HK10-04188 
 
Biblioteka Na tragu klasika  HK10-05688 
 
Biblioteka Nadahnuća  HK10-04393 
 
Biblioteka Naklada Bošković  HK10-05961  HK10-05815  HK10-05892 
 
Biblioteka Naslijeđe  HK10-04442  HK10-06202 
 
Biblioteka Naš kanat  HK10-05869 
 
Biblioteka Nathan Never  HK10-05243  HK10-05236 
 
Biblioteka Nathan Never Gigant  HK10-05229 
 
Biblioteka Neotradicija  HK10-05926 
 
Biblioteka Nick Raider  HK10-05338 
 
Biblioteka Niz monografije  HK10-06180 
 
Biblioteka Nova etnografija  HK10-04883 
 
Biblioteka Novi vidici  HK10-04258 
 
Biblioteka Odsjaji  HK10-05713 
 
Biblioteka Ogledi i ogledala  HK10-05469 
 
Biblioteka Orekim šel toladot  HK10-04461 
 
Biblioteka Orka  HK10-05354  HK10-05227 
 
Biblioteka Orka ;  HK10-05322  HK10-05237 
 
Biblioteka Orka.  HK10-05357 
 
Biblioteka Paradigme  HK10-05576 
 
Biblioteka Pčelica  HK10-05668  HK10-05790 
 
Biblioteka Poezija  HK10-06005  HK10-05739 
 
Biblioteka Poezija (Litteris)  HK10-05690  HK10-05700  HK10-05872 
 
Biblioteka Poligraf  HK10-04244  HK10-04262 
 
Biblioteka Polirom  HK10-05989 
 
Biblioteka Porezi  HK10-04544 
 
Biblioteka Porezni priručnici i brošure  HK10-04530  HK10-04531  HK10-04532  HK10-04533 
 
biblioteka Posebna izdanja  HK10-04620 
 
Biblioteka Posebna izdanja  HK10-05084  HK10-05504  HK10-05677  HK10-05455  HK10-05702  HK10-05980  HK10-05979  HK10-04621  HK10-04289  HK10-04484  HK10-05461  HK10-04261  HK10-05923  HK10-05756  HK10-05182 
 
Biblioteka Posebna izdanja Verbum  HK10-04368  HK10-04367 
 
Biblioteka Posebna izdanja (Službeni glasnik)  HK10-04450 
 
Biblioteka Posebna izdanja. Erosnice  HK10-05780 
 
Biblioteka Posebna izdanja. Kolo 2, Žena  HK10-04293 
 
Biblioteka Posebna izdanja. Kolo 4, Romani i priče  HK10-05763 
 
Biblioteka Povijest  HK10-05153 
 
Biblioteka Povijest hrvatskog športa  HK10-05493 
 
Biblioteka Praktična logopedija  HK10-04864  HK10-04291 
 
Biblioteka Pravo  HK10-04596 
 
Biblioteka Predikat  HK10-05631 
 
Biblioteka Print  HK10-05127 
 
Biblioteka Problemi mladih  HK10-04278 
 
Biblioteka Profil bestseler  HK10-05782  HK10-06009 
 
Biblioteka Profil proza  HK10-05806  HK10-05658 
 
Biblioteka Proza Partenon  HK10-05870 
 
Biblioteka Prvenac  HK10-05558 
 
Biblioteka Psihoterapijske studije  HK10-05047 
 
Biblioteka Publicistika  HK10-05963 
 
Biblioteka Raskrižja Naklada Bošković  HK10-04507 
 
Biblioteka Ravnokotarski cvit  HK10-04364  HK10-05881  HK10-05731 
 
Biblioteka Refleksije  HK10-05145 
 
Biblioteka Repetitio  HK10-04787  HK10-04810  HK10-04709 
 
Biblioteka Riđobradi  HK10-05289 
 
Biblioteka Romani  HK10-05648  HK10-05823 
 
Biblioteka Sabrana djela Slobodana Novaka  HK10-05883  HK10-05884  HK10-05882 
 
Biblioteka Sapientia cordis.  HK10-04339 
 
Biblioteka Semantique  HK10-05710 
 
Biblioteka Skalić  HK10-05535  HK10-04251 
 
Biblioteka Skriveno lice  HK10-05310  HK10-05257 
 
Biblioteka Sociologija Alinea  HK10-04434 
 
Biblioteka Socka  HK10-05951 
 
Biblioteka Stećak  HK10-05824 
 
Biblioteka Straaaaaaah i trepetttttttt  HK10-05848 
 
Biblioteka Stranci u noći  HK10-05569  HK10-05912  HK10-05570  HK10-05657 
 
Biblioteka Stribor  HK10-05645  HK10-05562 
 
Biblioteka Stripgen ;  HK10-05270 
 
Biblioteka stručno popularna  HK10-05093 
 
Biblioteka Studia canonica croatica  HK10-04386 
 
Biblioteka Studije i monografije  HK10-04492  HK10-06184  HK10-04615  HK10-06197  HK10-04506 
 
Biblioteka Studije i pretisci  HK10-04503 
 
Biblioteka Stvarnost Naklada Bošković  HK10-04622 
 
Biblioteka Super book  HK10-05255  HK10-05256 
 
Biblioteka Susret  HK10-04341 
 
Biblioteka Suvremena proza  HK10-05987  HK10-05579  HK10-05730  HK10-05986  HK10-05874 
 
Biblioteka Svedoci epohe  HK10-04449 
 
Biblioteka Svedočenja  HK10-04463 
 
Biblioteka Sveučilišni udžbenici (Leykam international)  HK10-05525 
 
Biblioteka Svitak  HK10-04630 
 
Biblioteka Svjedočanstva  HK10-05643  HK10-05681  HK10-06199  HK10-06210 
 
Biblioteka Svjedočanstva vremena  HK10-04595 
 
Biblioteka Svjedočanstva.  HK10-04624 
 
Biblioteka Svjedočenja Teovizija  HK10-04376 
 
Biblioteka Svjetlo istine  HK10-04372 
 
Biblioteka Što znam?  HK10-06191  HK10-04267  HK10-04265  HK10-05187  HK10-05157 
 
Biblioteka Talej  HK10-05684 
 
Biblioteka Teološke rasprave  HK10-04980 
 
Biblioteka Terra sancti Martini  HK10-05810 
 
Biblioteka Tertium millennium.  HK10-04301 
 
Biblioteka Tex Willer  HK10-05327  HK10-05362  HK10-05263  HK10-05328  HK10-05312  HK10-05261 
 
Biblioteka Theodorea Poussina  HK10-05308  HK10-05306  HK10-05307 
 
Biblioteka Theoria. Novi niz  HK10-05526 
 
Biblioteka Tragom istine  HK10-04444 
 
Biblioteka Tramošnica  HK10-06139  HK10-06139 
 
Biblioteka Transkultura  HK10-04425 
 
Biblioteka Trgni se! Poezija!  HK10-05910 
 
Biblioteka Tridvajedan  HK10-05967 
 
Biblioteka Turizam i baština  HK10-06117  HK10-05192  HK10-06067  HK10-06087  HK10-06092  HK10-06102  HK10-06104  HK10-06101  HK10-04902 
 
Biblioteka Turizm i kul'turnoe nasledie  HK10-06113  HK10-05194  HK10-06065  HK10-06099  HK10-04903 
 
Biblioteka Turystyka i dziedzictwo  HK10-05184 
 
Biblioteka U zagrljaju haikua  HK10-05761 
 
Biblioteka Ucrainiana Croatica  HK10-06187 
 
Biblioteka Universitas  HK10-04508  HK10-04497 
 
Biblioteka Uvodi  HK10-05477 
 
Biblioteka Uzori vjere  HK10-04317 
 
Biblioteka Važna knjiga za roditelje  HK10-04677  HK10-04680 
 
Biblioteka Velikani svjetskog sporta  HK10-05501 
 
Biblioteka Velimir Visković bira za Vas  HK10-05553  HK10-05552 
 
Biblioteka Vlati  HK10-05889  HK10-05749  HK10-05897  HK10-05976  HK10-05784 
 
Biblioteka Vlati 40  HK10-05785 
 
Biblioteka Vodiči  HK10-04218 
 
Biblioteka Vrt  HK10-05065  HK10-05063  HK10-05177  HK10-05062  HK10-05070 
 
Biblioteka Vrutak  HK10-05804  HK10-05988 
 
Biblioteka Vrutak Naklada Bošković  HK10-06018 
 
Biblioteka Vulgarica  HK10-05876 
 
Biblioteka XX vek  HK10-05466  HK10-05799 
 
Biblioteka Za Anđelu J.  HK10-05691  HK10-05627 
 
Biblioteka Zapis  HK10-05948 
 
Biblioteka Zbornici  HK10-04575  HK10-05813 
 
Biblioteka Zbornici ("Dora Krupićeva")  HK10-05814 
 
Biblioteka Zemlja priča  HK10-04920 
 
Biblioteka Zlatna knjiga  HK10-05689 
 
Biblioteka Zlatni papagaj  HK10-05613  HK10-05636 
 
Biblioteka Zlatno runo  HK10-05978 
 
Biblioteka Znati više  HK10-04282  HK10-04288  HK10-04276  HK10-04281  HK10-04280 
 
Biblioteka Zona X  HK10-05347 
 
Biblioteka Zrcalo  HK10-05985 
 
Biblioteka Zrno soli  HK10-04290 
 
Biblioteka Zvekir  HK10-05744 
 
Biblioteka Zvonimir  HK10-05454 
 
Biblioteka Život je lijep  HK10-05634  HK10-05373  HK10-05564 
 
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Izvori  HK10-04395 
 
Bibliotheca historica Diocesis Poseganae  HK10-04397 
 
Bibliotheca Spalatina ;  HK10-05821 
 
Bibliotheek Toerisme en erfgoed  HK10-04908 
 
Bibliothek Essegg.  HK10-05673 
 
Bibliothek Kleine touristische Monographien  HK10-06057 
 
Bibliothek Tourismus und Kulturerbe  HK10-06114  HK10-06063  HK10-06085  HK10-06094  HK10-04907 
 
Bihaćka Krajina : 1971.-1991. : (utjecaj politike i političkih elita na privredni razvoj)  HK10-04472 
 
Bijela tigrica: Svilena kravata i baršunast ten  HK10-05364 
 
Bijeli dur  HK10-05889 
 
Bijeli lama  HK10-05230 
 
Biljar : od početne do vrhunske igre : (praktični priručnik)  HK10-05491 
 
Bilješke iz književnosti (1953.-1963.)  HK10-05947 
 
Bioetički izazovi kloniranja čovjeka : filozofsko-teološko tematiziranje  HK10-04980 
 
Biološka raznolikost rijeke Krke  HK10-04965 
 
Bioraznolikost [Elektronička građa] : materijali za edukaciju u osnovnim i srednjim školama  HK10-04699 
 
Bizovačka narodna nošnja  HK10-04894 
 
Blaga zemlje: dragulji čovječanstva  HK10-06068 
 
Blago : izgubljena i nađena bogatstva  HK10-06035 
 
Blago bijelog radže  HK10-05308 
 
Blago Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine = Tresaures of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina  HK10-04215 
 
Blago Riđobradog  HK10-05289 
 
Blato u srednjem vijeku  HK10-06225 
 
Blaž Baromić 2010 [Elektronička građa] : 14. međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija, Senj, 6.-9. listopad 2010. : zbornik radova = 14th International Conference on Printing, Design and Graphic Communications, Senj, 6th-9th October 2010. : proceedings  HK10-05117 
 
Blaženi Mihovil Rua : ljudski i duhovni lik prvog Don Boscova nasljednika : o stotoj obljetnici blaženikove smrti  HK10-04373 
 
Blud i svetost : eseji o Mariji Magdaleni  HK10-05411 
 
Blueberry: Arizona love  HK10-05272 
 
Blueberry: Krvava granica  HK10-05273 
 
Blueberry: Na kraju puta [22]  HK10-05274 
 
Bljesak ovostvarnosti : književni prikazi  HK10-05861 
 
Bogata žena : knjiga o investiranju za žene : zašto mrzim kada mi se govori što da radim!  HK10-04536 
 
Bogata ženska : vlaganje za ženske : ker ne maram, da mi ukazujejo!  HK10-04509 
 
Bogatstvo na dnu ekonomske piramide : iskorjenjivanje siromaštva kroz profit  HK10-04571 
 
Bogumil Car : Zagreb, 26. IV. 1891. - Rovinj, 5. V. 1969.  HK10-05369 
 
Bokeljka  HK10-05589 
 
Bolero  HK10-05968 
 
Bonkasi za ruski rulet  HK10-05890 
 
Bontončić za dobru djecu  HK10-05725 
 
Book 1.  HK10-05520 
 
Book 2.  HK10-05520 
 
Book of abstracts  HK10-04944  HK10-04957  HK10-05074 
 
Book of abstracts = Knjiga sažetaka  HK10-04432 
 
Borgia: Krv za Papu  HK10-05314 
 
Boris Apsen : sjećanje uz 30. obljetnicu smrti velikog pedagoga, autora, čovjeka---  HK10-04933 
 
Bošnjaci i antifašizam : ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.)  HK10-06153 
 
Boy Vampire: Uskrsnuće  HK10-05342 
 
Božićna čarolija u vašem domu : recepti, prijedlozi kako da sami izradite božične darove i ukrasite stan  HK10-05087 
 
Božje sada za tvoj život : uđi u svoju proročku sudbinu  HK10-04327 
 
Božji rat : nova povijest križarskih ratova  HK10-06202 
 
Božji štitonoša : kako služiti Božjim (crkvenim) voditeljima  HK10-04350 
 
Bračni ugovori : 1726.-1780.  HK10-06179 
 
Breviar mediteranean  HK10-05862 
 
British reader : seven plays for children and young people by the authors from the United Kongdom of Great Britain and Northern Ireland = Britanska čitanka : sedam kazališnih tekstova britasnkih [i. e. britanskih] autora za djecu i mlade  HK10-05610 
 
Brodolomci vremena [1]  HK10-05269 
 
Brodsko područje : 1730-1833.  HK10-04392 
 
Brojevi, jezik, funkcije.  HK10-04924 
 
Brončano doba : priča o Trojanskom ratu  HK10-05345  HK10-05345 
 
Brončano lice  HK10-05361 
 
Budi cool : [teen spika za cure]  HK10-04275 
 
Budimpešta  HK10-06111 
 
Budimpešta : roman  HK10-05688 
 
Buergenländiche Forschungen  HK10-06196 
 
Building states and markets after communism : the perils of polarized democracy  HK10-04547 
 
Cada oliva és un estel fos = Svaka je maslina ugasla zvijezda : seminari de traducció poética de Farrera, XIX. poetes croats  HK10-05911 
 
Cambridge studies in comparative politics  HK10-04547 
 
Caracterisation of hazadrous chemical contamination - from environmental chemistry and toxicology to risk assessment : book of abstracts  HK10-04945 
 
Carinsko i devizno poslovanje  HK10-04558 
 
Carstva Azije i Afrike  HK10-06165 
 
Carstvo riječi : čitanka i jezični udžbenik za treći razred osnovne škole  HK10-04835 
 
Centro storico.  HK10-06148 
 
Chorvatčina konverzacia : [so slovnikom a gramatikou].  HK10-05530 
 
Chorvatština konverzace : [česko-chorvatska].  HK10-05531 
 
Ciao bimbi! 1 : manuale : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred osnovne škole : 1. godina učenja  HK10-04760 
 
Ciao bimbi! 4 : manuale : udžbenik talijanskog jezika za 4. razred osnovne škole : 4. godina učenja  HK10-04759 
 
Cirkus Columbia  HK10-05770 
 
Civilizacija Azije.  HK10-06165 
 
Civilna misija sveučičišta: element u tragovima?  HK10-04867 
 
Cjelovito (integralno) suzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika : 7. tema u programu DDD Trajne edukacije : zbornik predavanja  HK10-05005 
 
Co-ethnic migrations compared : Central and Eastern European contex  HK10-04456 
 
Coleccion Turismo y legado cultural  HK10-06064 
 
Collana Tourismo e patrimonio culturale  HK10-04910 
 
Collana Turismo e patrimonio culturale  HK10-05193  HK10-06086  HK10-06091  HK10-06103 
 
Collana Turismo ed eredita  HK10-06062 
 
Collection de l'Ecole francaise de Rome  HK10-06036  HK10-06036 
 
Collection Petites monographies touristiques  HK10-06054  HK10-06120 
 
Collection Tourisme et patrimoine  HK10-06116  HK10-05191  HK10-06061  HK10-06093  HK10-06097  HK10-04911 
 
Collectivistic religions : religion, choice, and identity in late modernity  HK10-04380 
 
Colourful kerchief of Croatia : a book about Zagreb county  HK10-06071 
 
Come & back  HK10-05916 
 
Comparative legal analysis of anti-mobbing legislation : country studies: Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia  HK10-04635 
 
Compasito : priručnik za edukaciju djece o ljudskim pravima : prijevod odabranih dijelova publikacije  HK10-04648 
 
Constitutions of the world from the late 18th century to the middle of the 19th century = Verfassungen der Welt vom späten 18. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts  HK10-04587 
 
Constructing nationalities in East Central Europe  HK10-04457 
 
Constructing Yugoslavia : a transnational history  HK10-06157  HK10-06158 
 
Construction facing worldwide challenges : CIB Joint international symposium 2009, Dubrovnik, september, 27-30  HK10-05050 
 
Contemporary Croatian jewellery : Beijing Planning Exhibition Hall, November 2010  HK10-05203 
 
Contested nationalism : Serb elite rivalry in Croatia and Bosnia in the 1990s  HK10-04455 
 
Contesting Europe's Eastern Rim : cultural identities in public discourse  HK10-04452 
 
Continuity of modernity : fragments of Croatian architecture from modernism to 2010  HK10-05185 
 
Corto Maltese: Etiopijske pripovijesti  HK10-05337 
 
Corto Maltese: Tango  HK10-05335 
 
Corto Maltese: U Sibiru  HK10-05334 
 
Corto Maltese: Venecijanska bajka  HK10-05336 
 
Crkva koja se mijenja : [kako Bog vodi svoju crkvu u budućnost]  HK10-04331 
 
Crkvena godina : svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas  HK10-04371 
 
Crkveni mješoviti pjevački zbor Župe Marije Pomoćnice na Knežiji : Salezijanska družba = The mixed church choir of St. Mary Help of Christians Parish in Knežija : The Salesian society  HK10-05460 
 
Crna Gora i dalmatinska obala : tokom ratnih zbivanja 1877. godine  HK10-06199 
 
Crne misli : integral  HK10-05254 
 
Crni dijamant  HK10-05288  HK10-05221 
 
Crni rajevi  HK10-05697 
 
Croacia : historia, cultura, arte, bellezas naturales ; [monografia turistica]  HK10-06100 
 
Croatia  HK10-06072  HK10-06069 
 
Croatia : between Europe and the Balkans  HK10-04439 
 
Croatia : diagnostic review of consumer protection and financial literacy.  HK10-04636 
 
Croatia : history, culture, art, natural beauties ; [tourist monograph]  HK10-06098 
 
Croatia : the Bradt travel guide  HK10-06083 
 
Croatia at table : the aromas and tastes of Croatian cuisine  HK10-05088 
 
Croatia, 2005 progress report : relations between EU and Croatia  HK10-04483 
 
Croatian defence industry : catalog 2011  HK10-05049 
 
Croatian Political Refugees and the Western Allies : a documented history  HK10-06228 
 
Croatian tales of long ago  HK10-05734 
 
Croatians of Chicagoland  HK10-04413 
 
Croatie : histoire, culture, art, beautes naturelles, tourisme ; ; [monographie touristique]  HK10-06097 
 
Croazia  HK10-06073 
 
Croazia : storia, cultura, arte, bellezze naturali : [monografia turistica]  HK10-06103 
 
Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku  HK10-06207 
 
Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske  HK10-04959 
 
Cultural and historical monuments in Istria  HK10-06039 
 
Cultural mobility : a manifesto  HK10-04421 
 
Cvijeće sreće  HK10-06000 
 
Cvrkut riječi : čitanka i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole  HK10-04836 
 
Cvrkutava poezija  HK10-05571 
 
Cyclops  HK10-05853 
 
Čakavčići pul Ronjgi 16  HK10-05746 
 
Čar prstena : priča o ženskom šahu i 13. godina ženskog šahovskog turnira "Čarobni prsten" u Valpovu  HK10-05484 
 
Čarobnjaci i računala  HK10-05347 
 
Časopisi za djecu i mladež : zbornik u povodu 60. obljetnice Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice  HK10-04221 
 
Čemu brati filozofe : V petdesetih kratkih poglavjih  HK10-04250 
 
Četiri priče  HK10-05747 
 
Četverokuka : šareni vez na čohi sjeverne Dalmacije  HK10-04897 
 
Čija ovca crnu vunu prede?  HK10-04477 
 
Čistači  HK10-05646 
 
Čistilište  HK10-04324 
 
Čitalačke kompetencije za život : PISA 2009  HK10-04661 
 
Čitanka 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije  HK10-04718 
 
Čitanka i hrvatski jezik 3 [Elektronička građa] : prijedlozi pismenih priprema, korelacija i mentalnih mapa s izvedbenim programima uz radne udžbenike  HK10-04826 
 
Čitati Ivankovića u Sarajevu : Željko Ivanković  HK10-04458 
 
Čovek koji je ubio Teslu : dnevnik apsinta i krvi  HK10-05595 
 
Čovjek i kultura  HK10-04257 
 
Čudesa : svjedočanstva o čudesima  HK10-04329 
 
Čudesna kuharica Lize Brljize  HK10-05107 
 
Čudo u Poskokovoj Dragi  HK10-05984 
 
Čvrsto drži joy-stick!  HK10-05742 
 
Da se ne zaboravi... : Istorija Banijskog Trokuta tokom XX veka  HK10-06222 
 
Dabbling in Dalmatia  HK10-05625 
 
Dah proljeća u sazreloj jeseni  HK10-05566 
 
Dajući dom dajemo sebe : priručnik za udomitelje djece  HK10-04639 
 
Dall'epistolario di Alberto Fortis. Destinazione Dalmazia : lettere a Giulio Bajamonti, Matteo Sovich, Michele Sorgo, Rados Antonio Michieli Vitturi, Teresa Bassehgli Gozze, Tommaso Bassegli, Luca Sorgo, Rocco Bonfiol, Maria Gozze Giorgi Bona, Anastasia Vukossich e Giovanni Bizzarro  HK10-05694 
 
Dalmacija očima stranaca = Dalmatia trough foreign eyes  HK10-06130 
 
Dalmatinski ciklus  HK10-05724 
 
Dalmazia Settentrionale e Meridionale.  HK10-06109 
 
Dambo  HK10-05621 
 
Damir Mataušić : [Galerija Forum, Zagreb], 16. prosinca 2010. - 8. siječnja 2011.  HK10-05211 
 
Damir Medvešek: Presjek : [Cross-Section : Zagreb, Galerija Zvonimir, 17.-26.6. 2010.]  HK10-05399 
 
Dan Klanjateljica : 1834.-2009. : spomen na proslavu 175. godišnjice utemeljenja Družbe Klanjateljica Krvi Kristove i 130. godišnjice prisutnosti na ovim prostorima  HK10-04374 
 
Dani kajkavske riječi Zlatar 2010.  HK10-05754 
 
Dani ruma  HK10-05662 
 
Dani šapica [Elektronička građa] : zbornik.  HK10-05078 
 
Dani, sećanja  HK10-05580 
 
Danilo Danko Pravica : Spoj tjelesnog i duhovnog u slikarstvu Danila Danka Pravice = Synthesis of the physical and the spiritual in the art of Danilo Danko Pravica : Studio Moderne galerija "Josip Račić", 23. - 30. rujna 2010.  HK10-05412 
 
Darovi otkrivaju ljubav : katalog sakralne galerije hrvatskih umjetnika Laudato  HK10-05148 
 
Das Grazer Opus von Ivo Andrić = Grački opus Iva Andrića : (1923-1924)  HK10-05563 
 
Dašak slobode  HK10-05323 
 
Demetra filosofska biblioteka Dimitrija Savića  HK10-04299 
 
1-2.  HK10-05695 
 
Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića  HK10-05704 
 
Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića.  HK10-04248 
 
Demistificirana matematika : priručnik za pripremu državne mature : programi A i B  HK10-04810 
 
Demoni iz Kremlja .  HK10-05298 
 
Der Eisenhans  HK10-05683 
 
Deserti : oh, la, la!  HK10-05097 
 
Deset dana bez ekrana : priručnik radionica za razvoj selektivnog i kritičkog korištenja "tri ekrana" kod mladih  HK10-04422 
 
Deset godina Odjela i Studija sigurnosti i zaštite : (2000.-2010.)  HK10-04868 
 
Desničini susreti 2005.-2008. : zbornik radova  HK10-05759 
 
Deutsch im Tourismus 2 : udžbenik njemačkog jezika za hotelijersko-turističku struku : četvrta godina učenja  HK10-04702 
 
Deutsch im Tourismus 2 [Elektronička građa] = interaktive Übungsgrammatik  HK10-04701 
 
Deutsch in Suedost-und Mitteleuropa - Kommunikationsparadigmen im Wandel  HK10-05523 
 
Deutsch-kroatische Literaturvergleiche : Vier Studien  HK10-05680 
 
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP, HALAL i KOSHER sustavu : 8. tema u programu DDD Trajne edukacije : zbornik predavanja  HK10-05006 
 
Dežurni krivci : roman  HK10-05998 
 
Diaspora croatica  HK10-04361 
 
Dica Kalelarge protiv četiri lažna mita o Zadru  HK10-06190 
 
Dictus Publishing  HK10-04483 
 
Didache. Pismo Korinćanima Klement Rimski. Barnabina poslanica.  HK10-04306 
 
Die Gemeindenamen des Burgenlandes im Wandel der Zeit  HK10-06196 
 
Die geostrategische Lage des bosnisch-herzegowinischen Raumes im Südosten Europas gemäß alten geographischen Karten = Geostrategijski položaj bosanskohercegovačkoga prostora na jugoistoku Europe prema starim geografskim kartama  HK10-06133 
 
Die letzte Schlacht des Zweiten Weltkriegs : Erinnerungen eines überlebenden Zeitzeugen  HK10-06155 
 
Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union = Open method of coordination in the European Union  HK10-04224 
 
Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi : procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama  HK10-04863 
 
Dignano nei secoli : [volume antologico di monografie sulla ricerca etnografica, urbanistica e storico-culturale nell'ambiente dignanese]  HK10-06148 
 
Dijagnostičke pretrage : priručnik za primarnu zdravstvenu zaštitu  HK10-05022 
 
Dijagnostičke pretrage [Elektronička građa] : priručnik za primarnu zdravstvenu zaštitu : informacije za bolesnike  HK10-05023 
 
Dijalog škola, obitelji i zajednice : iskustva u povezivanju škola, obitelji i zajednice  HK10-04654 
 
Dijete ima pravo znati svoja prava  HK10-04589 
 
Dip in 2 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole : 2. godina učenja  HK10-04731 
 
Dip in 4 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred osnovne škole : 4. godina učenja  HK10-04684 
 
Dip in 5 : dnevne pripreme, izvedbeni i operativni planovi za nastavnika engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : [5. godina učenja]  HK10-04685 
 
Dip in 5 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : 5. godina učenja  HK10-04686 
 
Dip in 6 : dnevne pripreme, izvedbeni i operativni planovi za nastavnike engleskog jezika za 6. razred osnovne škole : [6. godina učenja]  HK10-04753 
 
Dip in 6 : radna bilježnica engleskog jezika za 6. razred osnovne škole : 6. godina učenja  HK10-04776 
 
Dip in 6 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne škole : 6. godina učenja  HK10-04775 
 
Dip in 6 [Elektronička građa] : multimedijski CD-ROM uz radnu bilježnicu engleskog jezika za 6. razred osnovne škole  HK10-04774 
 
Dip in 7 : dnevne pripreme, izvedbeni i operativni planovi za nastavnike engleskog jezika za 7. razred osnovne škole : [7. godina učenja]  HK10-04682 
 
Dip in 8 : dnevne pripreme, izvedbeni i operativni planovi za nastavnike engleskog jezika za 8. razred osnovne škole : [8. godina učenja]  HK10-04707 
 
Dip in 8 : radna bilježnica engleskog jezika za 8. razred osnovne škole : 8. godina učenja  HK10-04708 
 
Diskretna vjerojatnost.  HK10-04931 
 
Disney vile  HK10-05366 
 
Dissertationes et monographiae  HK10-06042 
 
Dissertationes et monographieae  HK10-06042 
 
Dizionario Croato : italiano - croato, croato - italiano  HK10-05528 
 
Diznijevi klasici  HK10-05620  HK10-05618  HK10-05621  HK10-05623  HK10-05622  HK10-05624  HK10-05619 
 
Djeca jednog Boga  HK10-05874 
 
Djeca žrtve rata i poraća optužuju!  HK10-04624 
 
Dječaci Pavlove ulice  HK10-05584 
 
Dječja pitanja : kako ispravno odgovoriti na najsloženija i najneugodnija zašto)  HK10-04858 
 
Dječje igre iz Sirača otete zaboravu  HK10-05494 
 
Djed Božićnjak  HK10-04238 
 
Djela hrvatskih književnika  HK10-05908  HK10-04476 
 
Djetinjstvo u bosanskohercegovačkoj priči  HK10-05576 
 
Djevojčica i knjiga .  HK10-05798 
 
Dlakovuk  HK10-05848 
 
Dnevnik 5 : dnevnik fra Ćire Lovrića od 17. listopada 211998. do 3. travnja 2001. godine.  HK10-05844 
 
Dnevnik genija  HK10-05373 
 
Dnevnik ludog starca  HK10-05598 
 
Do uspjeha - bez izgovora! : kako promijeniti način razmišljanja koji nas sputava cijelog života  HK10-04276 
 
Dobri vojak Švejk uoči rata i druge čudnovate zgode  HK10-05570 
 
Dobro došli u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Požega = Welcome to the City Library and Reading Room Požega  HK10-04217 
 
Dobrojutro more  HK10-05905 
 
Documenta Nassiciensia  HK10-04395 
 
Dodir svjetla  HK10-05027 
 
Dogovori u Karađorđevu o podjeli Bosne i Hercegovine  HK10-04489 
 
Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene - analiza panel-podataka  HK10-04556 
 
Dokle pogled dopire  HK10-06010 
 
Dokumenti vojne provenijencije "Republike Srpske Krajine" : (srpanj - prosinac 1993.)  HK10-04628 
 
Dolina ruža : prema sjećanjima g. Théodore-Charlesa Le Coqa  HK10-05307 
 
Dom bez domovine  HK10-05756 
 
Dom u strani  HK10-05579 
 
Don Quijote  HK10-05689 
 
Don Trpimir  HK10-05811 
 
Donaverova karavana  HK10-05330 
 
Don't mourn, Balkanize! : essays after Yugoslavia  HK10-04460 
 
Došel je došel sv. Martin : Muzej Prigorja, studeni 2010.  HK10-04878 
 
Doživljaji malog pastira  HK10-05942 
 
Dr. Ante Pavelić 50 godina kasnije  HK10-04448 
 
Draga domača rieč 2010. : [zbornik radova s XXX. kajkavskog književnog natječaja]  HK10-05764 
 
Dragičević Edvin: A što ako vam se sviđam? : Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar, 21.10.-10.11.2010.  HK10-04961 
 
Dragonera: dva bisera = two pearls  HK10-06029 
 
Dragunova knjižnica  HK10-04478 
 
Dragutin Perički Piki: Priča iz predgrađa : Zagreb, Galerija Sunce, lipanj 2010  HK10-05407 
 
Drakula  HK10-05655  HK10-05657 
 
Drinske mučenice  HK10-04385 
 
Dritaren Lere hapur : (Panorame e krijimatarise letrare te Shqiptareve nga Mali i Zi) = Prozor ostavi otvoren : (panorame književnog stvaralaštva Albanaca iz Crne Gore)  HK10-06023 
 
Druga medicina : traganje za tajnim putom do zdravlja  HK10-05010 
 
Drugo polugodište.  HK10-04799  HK10-04852  HK10-04853  HK10-04851 
 
Društveni kontekst teorije evolucije  HK10-04433 
 
Družina Pere Kvržice  HK10-05842 
 
Država i privreda u Kraljevini SHS  HK10-04506 
 
Državna matura 2010.2011. i prijave za upis na studijske programe  HK10-04663 
 
Državna nagrada za šport "Franjo Bučar" u 2010. godini  HK10-05489 
 
Državni arhiv u Karlovcu : naših prvih 50 godina : 1960.-2010.  HK10-06146 
 
Držim dijetu, a ne mršavim! - Zašto? : emocije i prehrana  HK10-04988 
 
Dubravko Adamović: Retrogled : Galerija Vladimir Filakovac, Zagreb, 24. svibnja - 10. lipnja 2010.  HK10-05141 
 
Dubrovnik  HK10-06078 
 
Dubrovnik (Raguse) au Moyen-Age : espace de convergence, espace menacé  HK10-06217 
 
Dueli.  HK10-05291 
 
Duga Resa - nezaboravljeni sportaši  HK10-05492 
 
Duhovna promišljanja  HK10-04349 
 
Duje Jurić: memo chips : Umjetnički paviljon, Zagreb, 14. 9. - 10. 10. 2010.  HK10-05388 
 
Duša moja hrvatski je kraj : zbornik radova učenika osnovnih škola RH  HK10-05768 
 
Dušanka Jablanović: Intimni kadar zbilje = An intimate frame of reality : [Izložbeni prostor Porezne uprave], Zagreb, 24. VI. - 20. XI. 2010.  HK10-05384 
 
Dva Josipa Broza  HK10-04447 
 
Dva komada  HK10-05858 
 
Dvanaest koraka do božanskog ozdravljenja  HK10-05018 
 
DVD Sesvete : 80 godina  HK10-04997 
 
Dve suzi smeha  HK10-05869 
 
Dylan Dog & Martin Mystére: Smak svijeta  HK10-05256 
 
Dylan Dog & Martin Mystére: Zadnja postaja: Košmar  HK10-05255 
 
Dylan Dog kolor biblioteka  HK10-05231  HK10-05246 
 
Dylan Dog: Dylan u Zemlji čudesa  HK10-05231 
 
Dylan Dog: Planet mrtvih  HK10-05246 
 
Džepno izdanje  HK10-05497 
 
Đena Đonlagić: Fragmenti imaginarnog = Fragments of imagination : [Izložbeni prostor Porezne uprave], Zagreb, 4. XI. - 13. XII. 2010.  HK10-05375 
 
Đulabije : tiskano povodom 200. obljetnice rođenja Stanka Vraza  HK10-06006 
 
East Central and Eastern Europe in Middle Ages, 450-1450  HK10-06216 
 
Economic integration, competition and cooperation = Intégrations économiques, concurrence et cooperation : research monograph  HK10-04559 
 
Economics of managing tourism  HK10-04553 
 
Edice Lide a zeme  HK10-06128 
 
Edice Turizmus a dedictvi  HK10-06095 
 
Edicija Baština  HK10-05539  HK10-05888  HK10-06151  HK10-06207 
 
Edicija Busola  HK10-05820  HK10-05946 
 
Edicija Drugi smjer  HK10-04253 
 
Edicija Kontraorg  HK10-05935 
 
Edicija Ledolomac  HK10-05801  HK10-05738  HK10-05984  HK10-05936  HK10-05937 
 
Edicija Ledolomac.  HK10-05800 
 
Edicija likovnih monografija  HK10-05178 
 
Edicija Mala kutija  HK10-05846 
 
Edicija Matičina svjedočanstva  HK10-05865 
 
Edicija Meandar.  HK10-05962 
 
Edicija Monografska dela Muzeja Nikole Tesle  HK10-05048 
 
Edicija Off theater  HK10-05868 
 
Edicija Reč  HK10-06161  HK10-05991  HK10-04304 
 
Edicija Samizdat  HK10-05774 
 
Edicija Studio  HK10-05438 
 
Edicija Suvremena proza  HK10-05719 
 
Editio Civitas  HK10-04246 
 
Edition short tourist monographs  HK10-06122 
 
Edition Studia Serbia  HK10-06159 
 
Eduard Butjer: akvareli : [Galerija Zvonimir, MORH, Zagreb, 26.05.-11.06. 2010.] : izložba u povodu Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, 28. svibnja  HK10-05370 
 
Eduard Slavoljub Penkala konstruktor prvog hrvatskog aviona : stota obljetnica polijetanja prvoga hrvatskog aviona 1910. - 2010.  HK10-04981 
 
Ego & alter go : samostalna izložba = önálló kiállítás = solo exhibition : Pécs, Dóm Mùzeum, 3.9.-20.9. 2010.  HK10-05403 
 
Egy másik nő : Novák Éva.  HK10-05585 
 
Egzaktne znanosti u Hrvata u doba kulturnog i znanstvenog preporoda (1835-1900)  HK10-04900 
 
Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije : (1900.-1960.)  HK10-04899 
 
Egzotična salata za gorile  HK10-05225 
 
Eko-fotka 2010. : : Osnovna škola Ferdinandovac, 11 lipnja 2010.  HK10-05439 
 
Ekonomika i politika Europske unije  HK10-04548 
 
Eksperimentalne vježbe iz fizike : mehanika  HK10-04942 
 
El hijo olvidado o el Ángel de Omorina  HK10-05776 
 
El roce de la mariposa : poesia croata contemporanea  HK10-05773 
 
Elektronika i upravljanje : udžbenik za predmet elektronika i upravljanje za zanimanja elektroinstalater (3. razred), elektromehaničar (3. razred), autoelektričar (2. i 3. razred)  HK10-04733 
 
Elementarna matematika  HK10-04783 
 
Elementarna numerička matematika uz pomoć Excela  HK10-04928 
 
Elementarne funkcije.  HK10-04924 
 
Elementi : slikovno istraživanje svih poznatih atoma u svemiru  HK10-04943 
 
Elijahova stolica  HK10-05978 
 
Ellsworth M. Toohney.  HK10-05651 
 
Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije  HK10-04279 
 
Enciklopedija razvojnih igara : za djecu od 3 do 7 godina  HK10-04677 
 
Enerika Bijač : Galerija Koprivnica, 9. 10. - 4. 11. 2010  HK10-05368 
 
English for the hotel and tourism industry 02 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred hotelijersko-turističke škole : 9. godina učenja  HK10-04722 
 
Entitet u senci : mapiranje moći i državni spektakl u Karlovačkoj Mitropoliji  HK10-04404 
 
Epistolar  HK10-05578 
 
Eros & pornos : erotska i pornografska djela hrvatskih umjetnika  HK10-05422 
 
Errinerungskultur in Dalmatien : vom Partisanenkult zur Repräsentation der Nationalstaatlichkeit = Kultura sjećanja u Dalmaciji : od partizanskog kulta do reprezentacije nacionalne državnosti  HK10-05198 
 
Etika minimuma : uvod u praktičnu filozofiju  HK10-04300 
 
Eufrazijeva bazilika : [turistička monografija]  HK10-05192 
 
Euphrasian basilica : [tourism and heritage]  HK10-05195 
 
Eureka! 3 : radost otkrića : udžbenik prirode i društva za 3. razred osnovne škole  HK10-04683 
 
Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi  HK10-04484 
 
Europa u 12 lekcija  HK10-04226 
 
Europe = Europa  HK10-04587 
 
European studies series  HK10-06157  HK10-06158 
 
Europska unija  HK10-04225 
 
Everyday business English : udžbenik engleskog [poslovnog] jezika za samouke sa izrađenim gramatičkim i jezičnim vježbama i objašnjenjima na hrvatskom jeziku te CD-ima koje su snimili izvorni govornici : [englesko-hrvatska verzija]  HK10-05520 
 
Evfrazieva bazilika : [turističeskaja monografija]  HK10-05194 
 
Evidencije i isprave u zaštiti okoliša  HK10-04922 
 
Evropska unija i srpsko-hrvatski odnosi  HK10-06156 
 
Ex libris  HK10-05548 
 
Extreme politics : nationalism, violence, and the end of eastern Europe  HK10-04464 
 
Ezoterija  HK10-04265 
 
Facing the past, searching for the future: the history of Yugoslavia in the 20th century = Suočavanje sa prošlošću - put ka budućnosti: istorija Jugoslavije 1918-1991.  HK10-06162 
 
Fališ mi  HK10-05782 
 
Faraonove vojske  HK10-04889 
 
Fashion East : the spectre that haunted socialism  HK10-05144 
 
Fedon  HK10-04269 
 
Festival slavenske kulture : slavistički duh  HK10-05506 
 
Fijumanologija 3  HK10-05930 
 
Filozofija : radana bilježnica iz filozofije za 4. razred gimnazije  HK10-04820 
 
Filozofija i zbilja : rasprave iz srednjovjekovne filozofije  HK10-04251 
 
Filozofska biblioteka  HK10-04247  HK10-04269 
 
Filozofsko-teološka edicija.  HK10-04400 
 
Financije danas : dijagnoze i terapija  HK10-04527 
 
Fircigerice : muško klatno ili idemo u život  HK10-05849 
 
Fizika 4 : radna bilježnica za četvrti razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom  HK10-04802 
 
Fizika 7 : udžbenik za 7. razred osnovne škole  HK10-04696 
 
Fizika 7 : zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole  HK10-04845 
 
Fizika 8 : udžbenik za 8. razred osnovne škole  HK10-04697 
 
Fizika 8 : zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole  HK10-04698 
 
Fizika na državnoj maturi : priručnik za pripremu ispita državne mature iz fizike  HK10-04703 
 
Fizika u 24 lekcije : priručnik za pripremu državne mature  HK10-04709 
 
Fizika za TVZ : kinematika i dinamika  HK10-04941 
 
Fiziologija i patologija reprodukcije  HK10-05034 
 
Flink mit Deutsch 2 : priručnik za učitelje njemačkoga jezika za 5. razred osnovne škole  HK10-04809 
 
Flink mit Deutsch 3 : priručnik za učitelje njemačkoga jezika za 6. razred osnovne škole  HK10-04695 
 
Flink mit Deutsch 5 : priručnik za nastavnike uz udžbenik za 8. razred osnovne škole  HK10-04694 
 
Fonti e Studi per la storia dell'Adriatico orientale  HK10-05694 
 
Forests for people  HK10-05840 
 
Formulae magistrales Croaticae  HK10-05014 
 
Fortepressa Forte Prenestino  HK10-05279 
 
Fotografski opus Mihovila i Zvonimira Novakovića  HK10-05447 
 
Four centuries from Zagreb  HK10-05616 
 
Fra Anđeo Nuić : život i djelo : u prigodi 160. obljetnice rođenja (1850.-2010.)  HK10-04377 
 
Fra Rafini cvjetići i trnje  HK10-04370 
 
Fragmenti rane jeseni : preispitivanja  HK10-05749 
 
Francisco de Goya: grafike = prints : Galerija umjetnina Split, 15. travnja - 27. lipnja 2010. = April 15th - June 27th 2010  HK10-05431 
 
Francuski jezik na državnoj maturi : priručnik za pripremu ispita državne mature iz francuskog jezika : [razina A2, razina B1]  HK10-04758 
 
Franjevačka Biblija  HK10-04310 
 
Franjevački samostan u Gučoj Gori : zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 150. obljetnice samostana u Gučoj Gori održanog 25. i 26. rujna 2009. u Gučoj Gori  HK10-04399 
 
Franjo Žigrović Pretočki : zbornik radova sa Znanstvenog kolokvija posvećenog Franji Žigroviću Pretočkom održanom 4. travnja 2008. godine u Svetom Ivanu Zelini  HK10-04451 
 
Fratarske priče  HK10-05555 
 
Fratri u zgodama i nezgodama : (Anegdote, legende, izreke, kazivanja)  HK10-05568 
 
Frka u Ščitarjevu  HK10-05787 
 
From the first to the final meeting : Norwegian cooperation program on research and higher education with the countries on the Western Balkan (CPWB) : project: Marine science and coastal management in the Adriatic Western Balkan. An education and research network (yrs. 2006-2010) : Kotor, 20-23 september 2006 - Cavtat, 24-28 may, 2010.  HK10-04951 
 
Fužine: Antički Lič : prilog proučavanju i vrednovanju kulturne i prirodne baštine  HK10-06105 
 
Gaga - ime koje traje ---  HK10-05266 
 
Gail Wynand.  HK10-05651 
 
Galerija Šimun, Dubrave kod Brčkog. : Samostan sv. Ante  HK10-05150 
 
Gdje se ljubav raduje, prava je svečanost : stotinu riječi o ljubavi  HK10-05544 
 
Genijalne misli  HK10-04939 
 
Geografija 7 : udžbenik s radnom bilježnicom za učenike sedmog razreda osnovne škole  HK10-04765 
 
Geografija 8 : udžbenik s radnom bilježnicom za učenike osmog razreda osnovne škole  HK10-04766 
 
Geografski rekordi  HK10-06129 
 
Geometrija linearnog programiranja  HK10-04923 
 
Get to know in 5 steps  HK10-06123  HK10-06125  HK10-06126 
 
Gilbert & George: Jack freak pictures 2008 : Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 10. lipnja - 12. rujna 2010. = Museum of Contemporary Art Zagreb, 10 June - 12 September 2010  HK10-05152 
 
Giulio Clovio.  HK10-05371 
 
Glagoljska matica krštenih Župe sv. Roka u Bibinjama : 1713.-1825.  HK10-06135 
 
Glas  HK10-05986 
 
Glazbene interpretacije.  HK10-05456 
 
Gled  HK10-05881 
 
Gluha razdoblja : (pjesme)  HK10-05953 
 
Gluhe laste : rock'n'roll bajka  HK10-05223 
 
Gmazovi : žabe i družina  HK10-04977 
 
Gnom de Monde  HK10-05318 
 
Godina u životu jedne Cure  HK10-04239 
 
Godišnje doba radosti = The season of joy  HK10-05473 
 
Gora sa sedam čudesa : šeherezadeje 5 ili pjesme s Krša našega  HK10-06003 
 
Gorile vas srdačno pozdravljaju  HK10-05226 
 
Gorke uspomene  HK10-05376 
 
Gornja vlast : (pjesme)  HK10-05954 
 
Goruća pitanja : adolescenti između kuće, škole i prijatelja  HK10-04278 
 
Gospa od Otoka Solin : [turistička monografija]  HK10-06087 
 
Gospin molitvenik : naša obitelj V.  HK10-04340 
 
Gospodar bačva baruta : (pustolovine Papuna i starog Grama)  HK10-05783 
 
Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa : komentar Pobudnice 2010.  HK10-04360 
 
Gospodine, prijatelju moj : moj mali molitvenik  HK10-04341 
 
Gradogradnja : prema umjetničkim načelima : prilog rješavanju modernih problema arhitekture i spomeničke plastike s posebnim osvrtom na Beč  HK10-05182 
 
Gradovi u letu  HK10-05609 
 
Gradski toranj : [Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka 2010.]  HK10-05196 
 
Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995 : zbornik radova 6  HK10-04617 
 
Grafičke minijature : Galerija Kaj, Zagreb, 16.-29. prosinca 2010.  HK10-05432 
 
Gregory Peck : The Valley of Decision, 1945.  HK10-05472 
 
Greta Vizler: Cestom prema suncu, prema moru : Studio Moderne galerije "Josip Račić", Zagreb, 5.-19. listopada  HK10-05425 
 
Grga : [60 godina]  HK10-05363 
 
Grga Grimizni  HK10-05316 
 
Grga Grimizni: Sok od nitkova  HK10-05316 
 
Grid' 10 : proceedings  HK10-05115 
 
Grk Zorba : roman  HK10-05707 
 
Grobnica u Madridu.  HK10-06016 
 
Grofova tajna  HK10-05987 
 
Gubitak voljenog bića  HK10-04293 
 
Guida della Dalmazia : arte storia portolano  HK10-06109 
 
Guide Routard  HK10-06073 
 
Guide: Arcaeological Museum in Zadar Museum of Nin Antiquities  HK10-06032 
 
Gušteri.  HK10-04966 
 
Haj, ja sam online  HK10-05938 
 
Hari Ivančić: [Zemljina kora, zemljina koža = The Earth's crust, the earthst skin] : Palača Milesi (zavod HAZU), Galerija Kula, Split, srpanj 2010.  HK10-05382 
 
Hatelove : [3nd Ponti Comix anthology : Komikaze Balkan anthology]  HK10-05279 
 
Hegel-Forschungen  HK10-04249 
 
Hegelova filozofija prava : država i religija u Hegelovoj Filozofiji prava  HK10-04246 
 
Helenistička civilizacija  HK10-06191 
 
Henri Lehmann: Crtež studija i skica Oceanida iz Muzeja Mimara = Henri Lehmann: The drawing study and sketch of Oceanids from the Mimara Museum. Jean Veber: Crtež Dvije studije za Lutte des femmes dans le Devonshire iz Muzeja Mimara = Jean Veber: The drawing Two studires for the Lutte des femmesdans le Devonshire from the Mimara Museum  HK10-05408 
 
Herkul i 12 zadataka : nevjerojatne legende  HK10-05706 
 
HGK biblioteka  HK10-04543 
 
High-quality visual experience : Creation, Precessing and Interactivity of High-resolution and high-dimensional video signal  HK10-05046 
 
Himalaja u 77 priča  HK10-05894 
 
Hip hop lirike  HK10-05794 
 
Hipnosovi listići i druge pjesme  HK10-05690 
 
Historia Histriae maritima  HK10-05058 
 
Historical dictionaries of Europe  HK10-06230 
 
Historical dictionary of Croatia  HK10-06230 
 
Historijske monografije  HK10-04472 
 
Historiques  HK10-06217 
 
Hladetina  HK10-05606 
 
Hodočasnik zvijezda  HK10-05357 
 
Hodočašće Fatimske Gospe u Afriku  HK10-04332 
 
Hormonska formula : kako žene uistinu mršave  HK10-04990 
 
Horoskop za 2011. : godina prekretnica i iznenađenja za sve zodijačke znakove  HK10-04256 
 
Horvatija : istorija, kul'tura, iskusstvo, krasot'i prirod'i ; [turističeskaja monografija]  HK10-06099 
 
Hotel Grand  HK10-05718 
 
Howard Roark.  HK10-05651 
 
Hrvatska - zapadni sused Srbije : geopolitička naučna brošura  HK10-06131 
 
Hrvatska : povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote : [turistička monografija]  HK10-06102 
 
Hrvatska : povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote ; [turistička monografija]  HK10-06104  HK10-06101 
 
Hrvatska demokratska zajednica u Međimurju od 2005. do 2010.  HK10-04499 
 
Hrvatska domoljubna knjižnica  HK10-04479 
 
Hrvatska književna baština  HK10-04243 
 
Hrvatska književna baština. Građa za povijest hrvatske prijevodne književnosti  HK10-05548 
 
Hrvatska na putu u Europsku uniju : od kandidature do članstva  HK10-04485 
 
Hrvatska povijest u 19. stoljeću.  HK10-06219 
 
Hrvatska povijest u 20. stoljeću  HK10-06220 
 
Hrvatska povijest u 20. stoljeću.  HK10-06221 
 
Hrvatska za stolom : mirisi i okusi Hrvatske  HK10-05094 
 
Hrvatska, operacija Oluja : "oslobađanje" Krajine i etničko čišćenje Srba  HK10-04630 
 
Hrvatske kućneobiteljske zadruge  HK10-04523  HK10-04523 
 
Hrvatske zajednice u Australiji : nastojanja i postignuća  HK10-04417 
 
Hrvatski domoljubni ali isto toliko i tragični stihovi  HK10-05748 
 
Hrvatski i crnogorski roman : (međuknjiževna tumačenja)  HK10-05943 
 
Hrvatski jezik 8 : radni listovi uz udžbenički komplet  HK10-04801 
 
Hrvatski nacionalni simboli  HK10-06136 
 
Hrvatski rukomet = Croatian handball  HK10-05493 
 
Hrvatski zavičaji : udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole  HK10-04756 
 
Hrvatski zvjezdani trenutci  HK10-05456 
 
Hrvatsko obiteljsko kolo (HOK) : Dvadeset godina života i rada u Münchenu : (1990-2010)  HK10-04414 
 
Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije = Croatian plant breeding, seed and nursery production and European integration : zbornik sažetaka : 3. međunarodni znanstveno stručni skup, Šibenik, 29. rujna - 1. listopada 2010. godine  HK10-05066 
 
Hrvatsko-albanski rječnik  HK10-05534 
 
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata  HK10-05532 
 
Hrvoje Šercar : [Galerija Forum, Zagreb], 21. listopada - 11 studenog 2010.  HK10-05350 
 
Hurra! Deutsch! 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole : prva godina učenja  HK10-04837 
 
Hurra! Deutsch! 3 : Lehrbuch : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole : treća godina učenja  HK10-04838 
 
Hvala, ne! : ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju  HK10-04637 
 
Hvala, prijatelji : djetinjstvo u sjeni rata  HK10-05728 
 
I Laghi di Plitvice : [monografia turistica]  HK10-04910 
 
I moj nono je navigal : izložba fotografija i arhivskih podataka Močćenićkih pomoraca iz talijanskih matica pomoraca između dva svjetska rata : [Mošćenice, izložbeni prostor Područne škole Mošćenice, od 27. studenog do 3. siječnja 2011.]  HK10-05118 
 
I nebo je plakalo  HK10-05948 
 
I.  HK10-04466 
 
ICECom 2010 : conference program and abstracts  HK10-05045 
 
ICECom 2010 [Elektronička građa] : conference proceedings  HK10-05044 
 
Identifikacija razdoblja recesija i ekspanzija u Hrvatskoj  HK10-04512 
 
Identitet bačkih Hrvata : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, (Zagreb, 27. i 28. studenoga 2008.)  HK10-04469 
 
Ideologija, utopija, moć  HK10-04426 
 
Igor Gustini : Bjelovar, Galerija Nasta Rojc, Galerija Koridor, 13. studenog-10. prosinca 2010  HK10-05379 
 
Igra moći  HK10-05626 
 
Igra opasnih pojedinosti  HK10-05719 
 
Ikona : grčka zagonetka  HK10-05666 
 
Ikonografija grada u hrvatskom slikarstvu prve polovice 20. stoljeća : Moderna galerija, [Zagreb], 25. veljače - 4. travnja 2010.  HK10-05381 
 
Ikonoklast : neuroznanstvenik otkriva kako razmišljati drugačije  HK10-04982 
 
Il mistero della salvezza Cristiana : l'influsso di Ireneo di Lione su Henri de Lubac : dissertazione per il Dottorato nella Facoltá di Teologia della Pontificia Universitá Gregoriana  HK10-04326 
 
Il nostro mondo 4 : libro di testo di natura e società per la quarta classe della scuola elementare  HK10-04723 
 
Il testamento di Giovanni conte di Prata : documenti inediti dell'ultimo periodo della sua vita privata : (1438-1442)  HK10-06134 
 
Illyricum in roman politics : 229 BC [i. e. Before Christ - AD [i. e. Anno Domini] 68  HK10-06160 
 
Iluminacija : Jill Gregory i Karen Tintori ; s engleskog prevela Nevenka Fabijanić.  HK10-05632 
 
Ilustrirana povijest svijeta.  HK10-06165 
 
Ima li još plesača? : male priče za dušu  HK10-04337 
 
Images of America  HK10-04413 
 
Imena  HK10-05507 
 
Impact of external shocks on domestic inflation and GDP  HK10-04539 
 
Imperiji : logika svjetske vladavine - od Staroga Rima do Sjedinjenih Američkih Država  HK10-04490 
 
In search of the Balkan recovery : the political and economic reemergence of South-Eastern Europe  HK10-04440 
 
Income and price elasticities of croatian trade - A Panel data approach  HK10-04557 
 
Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije : [zbornik radova]  HK10-05495 
 
Individualizing instruction in kinesiology education : collected papers of the 4th Special Focus Symposium Individualizing Instruction in Kinesiology Education, Zagreb, November 11th - 13th, 2010 [and] the 4th International Conference on Advanced and Systems Research, November 11th to 13th 2010 in Zagreb  HK10-05498 
 
Infernet i drugi tekstovi : eseji & kratke priče & putopisi  HK10-05808 
 
Informatičke tehnologije u distribuciji : praktikum s vježbama : [trendovi i dinamika]  HK10-04569 
 
Informatika 5 : multimedijski udžbenik informatike za 5. razred osnovne škole : knjiga, CD i web  HK10-04748 
 
Informatika 5 : priručnik za nastavnike  HK10-04819 
 
Informatika 6 : multimedijski udžbenik informatike za 6. razred osnovne škole : knjiga, CD i web  HK10-04749 
 
Informatika 6 : radna bilježnica za 6. razred  HK10-04750 
 
Informatika i računalstvo : udžbenik informatike i računalstva za srednje strukovne škole  HK10-04751 
 
Informatika i računalstvo : zbirka zadataka iz informatike i računalstva za srednje strukovne škole  HK10-04752 
 
Informatika u poslovanju : priručnik  HK10-04194 
 
Inkulturacija vjere kroz pučku pobožnost bunjevačkih Hrvata  HK10-04356 
 
Insight guides  HK10-06072 
 
Integral (Bookglobe)  HK10-05269 
 
Integral ;  HK10-05339  HK10-05340 
 
Integrirani multimedijski priručnik za učiteljeučiteljice 1. razreda [Elektronička građa] : školska godina 2010.2011.  HK10-04664 
 
Integrirani multimedijski priručnik za učiteljeučiteljice 2. razreda [Elektronička građa] : školska godina 2010.2011.  HK10-04665 
 
Integrirani multimedijski priručnik za učiteljeučiteljice 3. razreda [Elektronička građa] : školska godina 2010.2011.  HK10-04666 
 
Integrirani multimedijski priručnik za učiteljeučiteljice 4. razreda [Elektronička građa] : školska godina 2010.2011.  HK10-04667 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 1. razredu : za ožujak i travanj : [šk. god. 2010.2011.]  HK10-04668 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 2. razredu : za ožujak i travanj : [šk. god. 2010.2011.]  HK10-04669 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 3. razredu : za ožujak i travanj : [šk. god. 2010.2011.]  HK10-04670 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 4. razredu : za ožujak i travanj : [šk. god. 2010.2011.]  HK10-04671 
 
Integrirani priručnik za učiteljeučiteljice u 4. razredu : za studeni i prosinac : [šk. god. 2010.2011.]  HK10-04672 
 
Intelligent tutoring systems in e-learning environments : design, implementation and evaluation  HK10-04673 
 
Interkulturalni aspekti menadžmenta  HK10-05108 
 
International law : new actors, new concepts, continuing dilemmas : liber amicorum Božidar Bakotić  HK10-04581 
 
International Philosophical Symposium Metaphysics, Language and Morality, Zagreb, December, 1-3, 2010. : program & book of abstracts  HK10-04254 
 
Introduire le protfolio Européen des langues dans des classes Croates et Françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activitiés avec des apprenants de 8 à 14 ans : evaluation du project croato-français : (2007.-2010.)  HK10-04681 
 
Invandrarbolsjeviken  HK10-04412 
 
Inventura uma : (aforizmi)  HK10-05710 
 
Investicijski vodnik bogatega očka : v kaj vlagajo premožni, revni in pripadniki srednjega razreda pa ne!  HK10-04510 
 
Irena Sušac : kazališni kostim : galerija ULUPUH, 16. 9. - 27. 9. 2010.  HK10-05479 
 
Iskonice  HK10-05824 
 
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji : vodič za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih  HK10-04871 
 
Iskre z ognjišća, z mora i kamika  HK10-05851 
 
Iskre života  HK10-05895 
 
Ispitivanje motornih vozila  HK10-05059 
 
Ispod površine  HK10-05918 
 
Ispovijest heroja naših dana  HK10-05912 
 
Ispovijest jednoga kinoamatera : (člana FK Jelen - Pula)  HK10-05475 
 
Ispovijesti : knjiga I.-X.  HK10-04263 
 
Ispovijesti engleskog uživatelja opijuma  HK10-05617 
 
Ispovijesti starog pokvarenjaka : nesabrane priče i eseji 1944-1990  HK10-05611 
 
Istina o ubijenoj gimnaziji  HK10-04391 
 
Istorijat.  HK10-04216 
 
Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća : (1918.-1947.)  HK10-06221  HK10-06220 
 
Istra na raskrižju : o povijesti migracija pučanstva Istre  HK10-04418 
 
Istraživanja  HK10-04512  HK10-04537  HK10-04526  HK10-04556  HK10-04538 
 
Isus je moje sve u svemu : Moliti sa "Sveticom iz Calcutte"  HK10-04348 
 
Isus u lošem društvu ; Tamjan i sumpor  HK10-04320 
 
Isuse, gdje si?  HK10-04347 
 
Iščekivanje Boga  HK10-05705 
 
Italiani sbagliati : piccola biblioteca istriana  HK10-05696 
 
Ivan Golac: Sunce, voda i zemlja : Muzej Like, Gospić, 21. listopada - 21. studenoga 2010.  HK10-05378 
 
Ivan Kožarić & [zvučni CD rock grupe] Roderick Novy: Umjetnost uvijek izmiče! = Art is always one step ahead!  HK10-05156 
 
Ivan Lozica: skulpture, crteži . : Studio moderne galerija "Josip Račić", 27. svibnja - 10. lipnja 2010.  HK10-05209 
 
Ivana Miloglav: Što hoće te slike? =What do pictures want? : [Izložbeni prostor Porezne uprave], Zagreb, 16. XII. 2010. - 29. I. 2011.  HK10-05402 
 
Ivana Tomljenović Meller: Zagrepčanka u Bauhausu = A Zagreb girl at the Bauhaus : [Muzej grada Zagreba, 30. studeni 2010. - 31. siječanj 2011.]  HK10-05441 
 
Ivo Andrić  HK10-05556 
 
Ivo Kalina : 1925. - 1995. : Galerija Knežev dvor, Rab, 3. - 23. srpnja 2010 ; Hrvatski muzej turizma, Opatija, 15. rujna - 3. listopada 2010.  HK10-05389 
 
Ivo Paula Pilat : [slikam iz svoje boli za svoju radost] : Bjelovar, Galerija "Nastja Rojc", 21. srpnja-9. kolovoza 2010.  HK10-05409 
 
Ivo Šrepel : dokumenti, vrijeme, sudbina  HK10-05153 
 
Ivor Martinić: Drama o Mirjani i ovima oko nje  HK10-05791 
 
Iz historije bankarstva Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku : (ulaganja novca na dobit)  HK10-04540 
 
Iz padela naših nona  HK10-05101 
 
Iz starih albuma 2 [Elektronička građa] : fotografije (1860.-1957.) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac = Out of old photo albums 2 : photographers (1860-1957) : from the holdings of the Municipal Museum of Karlovac  HK10-05440 
 
Iz tame i tišine stihom : zbirka literarnih radova osoba s invaliditetom  HK10-05792 
 
Izabrana dela Ivo Andrić  HK10-05555 
 
Izabrana dela Mite Kostića  HK10-06152 
 
Izabrana djela  HK10-05947 
 
Izabrane bajke  HK10-05671 
 
Izabrane drame II  HK10-05913 
 
Izabrani spisi  HK10-04503 
 
Izađi u život  HK10-06015 
 
Izbor iz romana  HK10-05803 
 
Izdaja.  HK10-05345 
 
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva  HK10-06049  HK10-06048 
 
Izdanja Matice hrvatske, Split  HK10-05873 
 
Izgubljena Biblija : otkriveni zaboravljeni spisi  HK10-04313 
 
Izgubljena slika Michelangela Merisia znanog kao Caravaggio  HK10-05634 
 
Izgubljene brazde  HK10-05919 
 
Izjašnjavanja : razgovori, izjave, pisma, govori  HK10-05884 
 
Izložba Krovovi zagorskog sela : [subota u etno selu, 2. listopada 2010] = Exibition Zagorje village roofs : [saturday in the ethno-vilagge, october 2. 2010] = Die Ausstelung Daecher des Dorfes in Zagorje : [am Samstag im Ethno Dorf Kumrovec, am 2. Oktober 2010]  HK10-04895 
 
Između križa i polumjeseca : 430. - 907.  HK10-06178 
 
Izmoli svoj put do sreće  HK10-05012 
 
Izrada detaljnih aktivnosti, proračuna i projektne aplikacije : priručnik za polaznike  HK10-05110 
 
Izvan Europe  HK10-06165 
 
Izvor  HK10-05829 
 
Izvori za povijest grada Karlovca  HK10-06179 
 
Ja, nevjernica  HK10-05937 
 
Jači od srčanog i moždanog udara : plan čuvanja zdravlja u deset koraka : rješenja zdravstvenih problema  HK10-05031 
 
Jačke : ili narodne pesme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunskoj, Mošonjskoj i Železnoj na Ugrih  HK10-05793 
 
Jadranski (polu)orijenatalizam : prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti  HK10-05702 
 
Jagoda Buić : retrospektiva = retrospective : Muzej za umjetnost i obrt = Museum of arts and crafts, Zagreb, [20.6.-15.8.2010.]  HK10-05232 
 
Janko Polić Kamov & njegovo i naše doba : priručnik za čitanje Kamova 100 godina poslije  HK10-05994 
 
Japanski samuraji  HK10-04888 
 
Javier Arce  HK10-05142 
 
Je li vrijedilo? : 30 godina Udruge žena Koprivnički bregi : monografija  HK10-04235 
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  HK10-04606 
 
Jedinomoje i ostali : pisma iz logora  HK10-04593 
 
Jelena Panjković: Venator rusticus : Gradski muzej Bjelovar, [Galerija] "Nasta Rojc", 13. studeni - 10. prosinac 2010.  HK10-05215 
 
Jelka Miš : život posvećen baštini = life dedicated to heritage : Etnografski muzej, dubrovnik, 29. prosinca 2010.-29.ožujka 2011.  HK10-04879 
 
Jer ti postojiš : Zapisi o životu s mojim bolesnim djetetom  HK10-05028 
 
Jeremiah : mala maca je mrtva  HK10-05283 
 
Jewish Zagreb : a guide to culture and history  HK10-04465 
 
Jordan: retropektiva : Moderna galerija, Zagreb, 16. studenoga 2010. - 9. siječnja 2011.  HK10-05385 
 
Josip Poljan : Mala galerija Šulentić, Zagreb, 23. 12. 2009. - 24. 1. 2010.  HK10-05216 
 
Josip Salač : zbornik radova znanstvenog skupa o 100. obljetnici rođenja, Daruvar, 8. studenoga 2008.  HK10-04397 
 
Josip Šimić : [Likovni salon "Vladimir Becić", Slavonski Brod, studeniprosinac 2010.]  HK10-05419 
 
Josip Vaništa: Vrijeme Gorgone i Postgorgone : 1961.-2010.  HK10-05386 
 
Jozo Kljaković: Bojiš li se sinko ikoga? : Memorijalna zbirka "Jozo Kljaković", 27. studenog - 10. ožujka 2010.  HK10-05299 
 
Jože Ciuha: Male slike za veselje : Kulturna ustanova Galerija Kula, Split, prosinac 2010.  HK10-05372 
 
Jugoslovensko-čehoslovački odnosi : (1945-1955)  HK10-06197 
 
Jurisdikcija Katoličke crkve u Sremu  HK10-04400 
 
Justin Bieber : album  HK10-05453 
 
Kabala  HK10-04267 
 
Kad bi moje srce bilo zastava  HK10-05149 
 
Kad bi se njih pitalo --- : priča iz radionica za darovitu djecu  HK10-04862 
 
Kad je svijet bio mlad  HK10-05546 
 
Kad se abeceda naučiti ne da  HK10-04849 
 
Kada je svijet još bio mlad  HK10-05678 
 
Kada se dobri ljudi upuste u preljub : pogled u srca i umove ljudi koji se istodobno nalaze u dvjema ljubavnim vezama  HK10-04286 
 
Kafilerije i alkalna hidroliza : udžbenik  HK10-05064 
 
Kako biti bolji : priručnik iz pozitivne psihologije  HK10-04290 
 
Kako nastaje roman  HK10-05704 
 
Kako nenasilje štiti državu  HK10-04502 
 
Kako postati bogat u Hrvatskoj  HK10-05111 
 
Kako prepoznati zamke zloga  HK10-04316 
 
Kako promišljati energetsku budućnost? : članci objavljeni u Poslovnom dnevniku  HK10-05036 
 
Kako s ljudima koji vas izluđuju : pobijedite svakidašnje probleme  HK10-04282 
 
Kako sam sebi biti najbolji prijatelj : pobijedite svakidašnje probleme  HK10-04281 
 
Kako su divanili Krajišnici  HK10-05505 
 
Kako zaustaviti starenje : gimnastika lica i tijela : moj prirodni lifting i vitalnost  HK10-04993 
 
Kamen i drača : runovićka rapsodija  HK10-06193 
 
Kamen i voda : kraški izvori u Rašanjskom polju  HK10-04950 
 
Kamo krenut?  HK10-05949 
 
Kamo nakon osnovne škole? : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinske županije, Virovitičko-podravske županije  HK10-04649 
 
Kamo nakon osnovne škole? : mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Vukovarsko-srijemske županije  HK10-04650 
 
Kamo nakon osnovne škole? : mogućnosti školovanja na području Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Zadarske županije  HK10-04651 
 
Kamo nakon osnovne škole? : mogućnosti školovanja na području Istarske županije, Ličko - senjske županije, Primorsko-goranske županije  HK10-04652 
 
Kamo nakon osnovne škole? : mogućnosti školovanja na području Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba  HK10-04653 
 
Kanfanar : in prähistorischer Zeit  HK10-06031 
 
Kantova četiri pitanja : što mogu znati? što trebam činiti? čemu se smijem nadati? što je čovjek?  HK10-04248 
 
Kao da je sve zapisano u zvijezdama!  HK10-05907 
 
Kao nada, kao govor, kao more  HK10-05596 
 
Kapaju sjene  HK10-05964 
 
Kapitol Dina : šesta knjiga kronika Dine  HK10-05637 
 
Kasna srednjovjekovna Europa  HK10-06165 
 
Kastavština : Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru  HK10-04880 
 
Katalog  HK10-06046 
 
Katalog = Catalogo.  HK10-05207 
 
Katalozi i monografije  HK10-06026 
 
Katedra w Trogirze : [monografia turystyczna]  HK10-05184 
 
Katedrale  HK10-05187 
 
Kauboj u crvenom golfu  HK10-05788 
 
Kazališni identiteti : kazalište u društvenom, gospodarskom i gledateljskom okruženju.  HK10-05471 
 
Kazališni vremeplov  HK10-05480 
 
Kazalište u svom okruženju  HK10-05471 
 
Kazivanja  HK10-05775 
 
Kemija 7 : udžbenik za VII. razred osnovne škole  HK10-04792 
 
Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani  HK10-05016 
 
Key findings and recommendations.  HK10-04636 
 
KGB  HK10-05298 
 
Kineska knjiga čuda : priče i bajke iz kineske davnine  HK10-06024 
 
Kino Pistola : filmska Pula  HK10-05469 
 
Kitabevi kucuk turistik monografiler  HK10-06121 
 
Kitovi i dupini.  HK10-04966 
 
Klara  HK10-05228 
 
Klick auf Deutsch 4 : priručnik za učiteljiceučitelje njemačkoga jezika s cd-om za sedmi razred osnovne škole : četvrta godina učenja  HK10-04687 
 
Klick auf Deutsch 5 : ispiti znanja uz udžbenik Klick aus Deutsch 5 za osmi razred osnovne škole : peta godina učenja  HK10-04689 
 
Klos : hronika o konclogoru Klos u Albaniji 1941-1942  HK10-04595 
 
Knin Krajina  HK10-05510 
 
Knižna zbirka Beletrina  HK10-05900 
 
Knjiga dostupna svima  HK10-04201  HK10-05640  HK10-05679 
 
Knjiga ljubavi i uspomena  HK10-05784 
 
Knjiga o digitalnoj fotografiji : otkrijte tajne profesionalnih fotografa  HK10-05443 
 
Knjiga o ljetu  HK10-05605 
 
Knjiga sažetaka : 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 25.-27. 11. 2010.  HK10-05154 
 
Knjiga uzduha i sjena  HK10-05633 
 
Knjiga za mame : za mamu koja je najbolja u svemu  HK10-04289 
 
Knjiga za mladež  HK10-05826  HK10-05796  HK10-05722  HK10-05920  HK10-05921  HK10-05903  HK10-05938 
 
Knjiga za svaku djevojčicu  HK10-05084 
 
Knjiga znanja : razgovori s velikim umovima našeg vremena  HK10-04214 
 
Knjiga života  HK10-05901 
 
Knjige - svjedoci  HK10-04616 
 
Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu  HK10-05813 
 
Knjigovodstvo s bilanciranjem I. : radna bilježnica za I. razred ekonomske škole  HK10-04705 
 
Knjigovodstvo s bilanciranjem I. : udžbenik za I. razred ekonomske škole  HK10-04704 
 
Knjigovodstvo s bilanciranjem II. : radna bilježnica za II. razred ekonomske škole  HK10-04729 
 
Knjigovodstvo s bilanciranjem II. : udžbenik za II. razred ekonomske škole  HK10-04728 
 
Knjigovodstvo s bilanciranjem III. : radna bilježnica za III. razred ekonomske škole  HK10-04761 
 
Knjigovodstvo s bilanciranjem III. : udžbenik za III. razred ekonomske škole  HK10-04762 
 
Književna kritika o Ljubi Wiesneru  HK10-05814 
 
Književna terminologija i domen komparatistike.  HK10-05541 
 
Književne studije i domen komparatistike.  HK10-05541 
 
Književni osvrti  HK10-06019 
 
Književni vremeplov 4 : priručnik za nastavnike hratskoga jezika za četvrti razred gimnazije  HK10-04730 
 
Književno djelo Meše Selimovića  HK10-05582 
 
Književno djelo Zlatka Tomičića  HK10-05753 
 
Knjižnica Brlog  HK10-04588 
 
Knjižnica Družina in gospodarstvo  HK10-05090 
 
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku  HK10-04200  HK10-05130 
 
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ;  HK10-05112 
 
Knjižnica Ministrant  HK10-04340 
 
Knjižnica Naših ognjišta  HK10-04381  HK10-04363  HK10-05933 
 
Knjižnica Posebna izdanja  HK10-05682 
 
Knjižnica Suvremenici  HK10-05964 
 
Knjižnica Ta Imota  HK10-04411 
 
Knjižnica U pravi trenutak  HK10-05028 
 
Knjižnica U pravi trenutak KF UPT "Ne živi čovjek samo kruhu"  HK10-05544 
 
Knjižnica Živjeti Hrvatsku  HK10-06214 
 
Knjižnice Istarske županije : vodič  HK10-04218 
 
Kolana od statuti  HK10-04578 
 
Kolana od statuti [Elektronička građa]  HK10-04577 
 
Kolekcionar : [scenariji & crtež] Sergio Toppi ; [prijevod Mihaela-Marija Perković i Jelena Prtorić].  HK10-05354 
 
Kolor biblioteka Tex Willer  HK10-05264  HK10-05265 
 
Kolorka  HK10-05300  HK10-05251  HK10-05230  HK10-05294  HK10-05268 
 
Kompetentnost laboratorija 2010. [Elektronička građa] : 15. - 18. rujna 2010., Varaždin  HK10-04230 
 
Kompjutorska daktilografija 2 : udžbenik za srednje strukovne škole (ekonomske, upravne, birotehničke, prometne, hotelijersko-turističke, ugostiteljske, trgovačke)  HK10-04806 
 
Kompjutorska daktilografija 2 [Elektronička građa] : CD-ROM uz udžbenik  HK10-04805 
 
Kompleksna analiza : funkcije kompleksne varijable  HK10-04930 
 
Kompletne pustolovine Tangya i Laverdurea :  HK10-05360 
 
Kompletne pustolovine Tangya i Laverdurea ;  HK10-05296 
 
Kompresori  HK10-05040 
 
Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću  HK10-05125 
 
Kontrastivno rječotvorje : imenička tvorba u tablicama  HK10-05538 
 
Konyvsorozat Turizmus es orokseg  HK10-04905 
 
Konj Bijelac  HK10-05985 
 
Konjički šport i terapijsko jahanje : priručnik za voditelje terapijskog jahanja  HK10-05017 
 
Korrelative grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen = Korelaciona gramatika bosanskogbošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika  HK10-05518 
 
Košnica - paletna nastavljača : (globalna standardna košnica pčela za III milenij).  HK10-05083 
 
Kotor : spomenik svjetske kulturne i prirodne baštine  HK10-06107 
 
Kradljivac umjetnina  HK10-05613 
 
Kraj povijesti umjetnosti?  HK10-05145 
 
Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika  HK10-05526 
 
Kratka povijest Treće ogulinske narodne graničarske pješadijske regimente  HK10-04621 
 
Krcko protiv crnih štakora [1]  HK10-05313 
 
Kreativna radionica Brod : trinaesta izložba : Izložbena dvorana Društva "Naša djeca", Slavonski Brod, svibanj 2010.  HK10-05393 
 
Krimi kolekcija  HK10-04612 
 
Kristna Leko, David Smithson: Snoring in the USA = Veliko hrkanje : ambijentalna 14-kanalna videoinstalacija 2003 - 2008 = ambiental 14-channel video instalation 2003 - 2008 : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 29. travnja - 6. lipnja 2010., = Art pavilion ina Zagreb, April 29 - june 6, 2010  HK10-05158 
 
Krivotvoreni trenutak : Nova Gotika  HK10-05871 
 
Križni put  HK10-04335 
 
Križovatka zvana Balkan  HK10-06128 
 
Kroatien mit den Augen des Jägers  HK10-06052 
 
Kronike Imaginaria Geographia  HK10-05649 
 
Kronologija rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku.  HK10-04227 
 
Kroskulturno ponašanje potrošača i marketinška komunikacija  HK10-05126 
 
Krpa  HK10-05641 
 
Kršćanstvo i evolucija : zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 22. i 23. listopada 2009. = Christianity and Evolution : proceedings of the International scientific symposium at the Catholic Theological Faculty of Split, Split, october 22-23, 2009  HK10-04958 
 
Krupa i Golubić u Dalmaciji  HK10-04453 
 
Krvna zakletva  HK10-05647 
 
Kuća daleka i sama  HK10-05845 
 
Kuća noći  HK10-05612 
 
Kuća svemoguća : čitanka za drugi razred osnovne škole  HK10-04846 
 
Kućni duhovi  HK10-05992 
 
Kuhajte s Lidlom  HK10-05095 
 
Kuhinja s francuskim naglaskom  HK10-05097 
 
Kula tmine [2]: Dug put kući  HK10-05309 
 
Kultura Multikultura  HK10-04427 
 
Kultura, turizam, interkulturalizam  HK10-04425 
 
Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata  HK10-06151 
 
Kulturno-istorijska raskrsnica Srba u XVIII veku : odabrane studije  HK10-06152 
 
Kulturno-povijesni vodič  HK10-06223  HK10-06225  HK10-06030  HK10-06224 
 
Kurs nula  HK10-05360 
 
Küstenhandbuch Kroatien und Slowenien : Koper - Split  HK10-05123 
 
Kuzma Kovačić: Iskorak u kiparstvo = A step into sculpture : Galerija umjetnina Split, veljača 2010.  HK10-05206 
 
Kvarner : riviera, inseln, bergland  HK10-06123 
 
Kvarner : riviera, islands, highland  HK10-06126 
 
Kvarner : rivijere, otoci, gorje  HK10-06124 
 
La basilique Euphrasienne : [monographie tiuristique]  HK10-05191 
 
La Croazia vista con gli occhi dei cacciatori  HK10-06051 
 
La nuova meridiana. Sezione di storia  HK10-04494 
 
Laboratorij fantastike : zbirka priča polaznika literane radionice  HK10-05835 
 
Laboratorijsko ispitivanje heparinom izazvane trombocitopenije : priručnik  HK10-05033 
 
Lady Gaga - u potrazi za slavom : život pop princeze  HK10-05461 
 
Lady Gaga : kraljica popa  HK10-05457 
 
Lady of the Island Solin : [tourist monograph]  HK10-06084 
 
Lagos de Plitvice : [monografia turistica]  HK10-04904 
 
Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker : die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Hercegowina und die moderne Geschichtswissenschaft  HK10-06143 
 
Lambada na Kosovu : etnomuzikološki ogledi  HK10-05466 
 
Landscapes of the imagination  HK10-06147 
 
Latinska Amerika i suvremeni svijet  HK10-04486 
 
Lavlje srce  HK10-05832 
 
Lean menadžment : od koncepta do poslovne izvrsnosti  HK10-05113 
 
Ledeno doba?! : katalog izložbe : Galerija ”Vjekoslav Karas”, Karlovac, 22. 12. 2010. - 22. 2. 2011.  HK10-04952 
 
Legal discourse across languages and cultures  HK10-04574 
 
Legenda o svetom Marinu Rabljaninu - iz Lopara : (relinque vos liberos ab utroque homine)  HK10-04328 
 
Leksikon neznanja : pitanja na koja dosad nismo našli odgovore  HK10-04189 
 
Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca  HK10-04466 
 
Leksikon Zabavne biblioteke : pisci, djela, književnosti : 1913.-1941.  HK10-05548 
 
Les 100 derniers dessins = de laatste 100 tekeningen : Edmond Dubrunfaut 1920-2007  HK10-05250 
 
Les Croates : quatorze siecles de perseverance  HK10-06183 
 
Les Lacs de Plitvice : [monographie touristique]  HK10-04911 
 
Les milliardaires de l'Adriatique romaine  HK10-06043 
 
Letjelice  HK10-05057 
 
Lexicon Latino-Illyricum  HK10-05527 
 
Lezioni per l'Adriatico : argomenti in favore di una nuova euroregione  HK10-04487 
 
Library cultural and historical heritage  HK10-05202 
 
Library Tourism and the heritage  HK10-06115 
 
Light & Bold  HK10-05227 
 
Likovna zbirka Muzeja grada Umaga : 10 godina Muzeja grada Umaga = Collezione d'arte del Museo civico di Umago : 10 anni del Museo civico di Umago : Umag, 2010  HK10-05146 
 
Likovni sat 5 : udžbenik likovne kulture za peti razred osnovne škole  HK10-04768 
 
Likovni sat 6 : udžbenik likovne kulture za šesti razred osnovne škole  HK10-04769 
 
Lincoln 6: Francuski ljubavnik  HK10-05297 
 
Lingua Montenegrina - Croatica : izabrane teme iz crnogorske i hrvatske književnojezične povijesti i sadašnjosti  HK10-05536 
 
Linguistic insights. Studies in language and communication  HK10-04574 
 
Lingvističke edicije  HK10-05532 
 
Linije financiranja EU [Elektronička građa] : informacijsko-komunikacijske tehnologije  HK10-04529 
 
linije financiranja EU [Elektronička građa] : Medicinske znanosti  HK10-04567 
 
Linije financiranja EU [Elektronička građa] : transport  HK10-04568 
 
Linije financiranja EU [Elektronička građa] : zaštita okoliša  HK10-04565 
 
Lisica i pas  HK10-05622 
 
Liturgijska pomagala  HK10-04371 
 
Liturgijsko ruho : iz Zbirke tekstila Muzeja za umjetnost i obrt  HK10-05293 
 
Logika : za gimnazije  HK10-04763 
 
Logorka  HK10-05830 
 
Lovac na pješake : enigma Essek  HK10-05822 
 
Lucijeve metamorfoze  HK10-05315 
 
Lučba 7 : ispiti znanja : ispiti znanja iz kemije za 7. razred osnovne škole  HK10-04771 
 
Lučba 7 : priručnik za nastavnike : uz udžbenički komplet iz kemije Lučba za 7. razred osnovne škole  HK10-04770 
 
Lučba 8 : priručnik za nastavnike : uz udžbenički komplet iz kemije Lučba za 8. razred osnovne škole  HK10-04772 
 
Luka Marotti: A gdje je Bukovac? : Galerija umjetnina, Split, ožujak-travanj, 2010.  HK10-05445 
 
Luna  HK10-05875 
 
Luna Lusitana : poetski putopis  HK10-05872 
 
Lungomare  HK10-05866 
 
Lutalica  HK10-05852 
 
Lutka i medo  HK10-04241 
 
Lječilišna medicina i turizam : knjiga izlaganja na znanstvenom skupu Veli Lošinj, 3.-5. rujna 2010.  HK10-05020 
 
Ljekarnička praksa : ljekarnička djelatnost, lijekovi i rukovanje lijekovima  HK10-05015 
 
Ljekarnički priručnik Hrvatske ljekarničke komore  HK10-05015 
 
Ljetopis Matice srpske u Dubrovniku : dokumenti i komentari : zbornik radova II  HK10-04467 
 
Ljubav & zamjena  HK10-05359 
 
Ljubav i vjerovanje  HK10-05731 
 
Ljubav je jedina realnost, a sve drugo je iluzija  HK10-05880 
 
Ljubav na posljednji pogled  HK10-05935 
 
Ljubav poslie smrti  HK10-05850 
 
Ljubav zove : poruka Srca Isusova svijetu i njegova glasnica sestra Josefa Menendez, redovnica Družbe Presvetoga Srca Isusova 1890.-1923.  HK10-04323 
 
Ljubav, zvijezde, seks  HK10-04260 
 
Ljubavni slučaj mačka Joje  HK10-05920 
 
Ljubavnici iz Verone : (izbor)  HK10-05846 
 
Ljubo Babić : antologija : Moderna galerija, Zagreb, 14. prosinca 2010. - 27. ožujka 2011.  HK10-05396 
 
Ljubomir Radovančević: Pariz : Galerija Sunce, Zagreb, [listopad 2010.]  HK10-05413 
 
Ljubomir Stahov : [Galerija Forum, Zagreb], 18. studenoga - 11. prosinca 2010.  HK10-05416 
 
Ljuljka v žitu  HK10-05999 
 
Mačke iz visokoga društva  HK10-05624 
 
Madonna dell'Isola Solin : [monografia turistica]  HK10-06086 
 
Madonna von Otok Solin : [touristische monographie]  HK10-06085 
 
Mađarske poslastice : izbor za sladokusce.  HK10-05100 
 
Magareći orkestar  HK10-05838 
 
Maggie i Hopey  HK10-05286 
 
Magični vjetar: Dan ludih pasa  HK10-05332 
 
Magični vjetar: Iluzionist  HK10-05241 
 
Magični vjetar: Jezero strave  HK10-05311 
 
Magični vjetar: Tajne New Yorka  HK10-05259 
 
Magnezijev oksid iz morske vode  HK10-05134 
 
Majka i kolijevka  HK10-05841 
 
Makarske teme  HK10-06075 
 
Makovi : (pjesme)  HK10-05957 
 
Maksimirska svakidašnjica : vodič kroz park Maksimir za najmlađe  HK10-04960 
 
Mala bronca iz Ljevaonice Ujević : Salon Galerije Antuna Augustinčića, [Klanjec], 6. X. - 8. XI. 2010  HK10-05210 
 
Maldi Blueberry  HK10-05275  HK10-05276  HK10-05277 
 
Mali leksikon europskih integracija : A-Z  HK10-04488 
 
Mali princ  HK10-05344 
 
Mali rječnik nostalgije  HK10-05963 
 
Mali staklenici i plastenici : vrste, načini gradnje, održavanje i uzgoj  HK10-05070 
 
Mali vodič za svakoga  HK10-04345  HK10-04324  HK10-04311 
 
Mama Leone  HK10-05800 
 
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis  HK10-05471 
 
Manje je više : živjeti bolje uz manje stvari obaveza  HK10-04273 
 
Marijan Gajšak: Sakralna umjetnost  HK10-05377 
 
Marijan Jakubin : uz 40. obljetnicu umjetničkoga rada  HK10-05420 
 
Marijanska hodočašća : putopisi i zapažanja  HK10-04346 
 
Marino Darsa e il suo tempo = Marin Držić i njegovo vrijeme  HK10-05854 
 
Mario Decleva: retrospektiva : (Veli Lošinj, 130 - Wien, 1979) : Galerija Kula, Veil Lošinj ; Galerija Fritzy, Mali Lošinj, Lošinjski muzej  HK10-05374 
 
Martin Mystére: Intriga u Pekingu  HK10-05244 
 
Martin Mystere: Lov na čovjeka  HK10-05238 
 
Martin Mystere: Metuzalemov sindrom  HK10-05235 
 
Martin Mystere: Povratak Mistera Jinxa  HK10-05324 
 
Martin Mystére: Prava priča o kapetanu Nemu  HK10-05341 
 
Martin Mystére: Pretkazanje  HK10-05234 
 
Martin Mystére: Smrt u varijeteu  HK10-05222 
 
Martin protiv CIA-e i KGB-a  HK10-05796 
 
Maska  HK10-05157 
 
Maslinovo ulje : (roman)  HK10-05956 
 
Masovne grobnice u Bosni i Hercegovini : sigurna zona Ujedinjenih nacija Srebrenica  HK10-04580 
 
Matematička natjecanja 2008.2009.  HK10-04783 
 
Matematički izazovi 5 : udžbenik iz matematike za peti razred  HK10-04799 
 
Matematički izazovi 6 : udžbenik iz matematike za šesti razred  HK10-04852 
 
Matematički izazovi 7 : udžbenik iz matematike za sedmi razred  HK10-04853 
 
Matematički izazovi 8 : udžbenik iz matematike za osmi razred  HK10-04851 
 
Matematika : priručnik za pripremu ispita na državnoj maturi  HK10-04821 
 
Matematika : zbirka riješenih zadataka za državnu maturu  HK10-04784 
 
Matematika 1 Boris Čulina, Karmen Rivier, Marijan Čančarević.  HK10-04927 
 
Matematika 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred ekonomskih škola  HK10-04777 
 
Matematika 1 : udžbenik za prvi razred osnovne škole  HK10-04781 
 
Matematika 1 : zbirka zadataka  HK10-04935 
 
Matematika 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole  HK10-04779 
 
Matematika 3 : udžbenik za treći razred osnovne škole  HK10-04778 
 
Matematika 4 : udžbenik za četvrti razred osnovne škole  HK10-04780 
 
Matematika 7 : tankonyv es feladatgyujtemeny az altalanos iskola : hetedik osztalya : 2. felevszamara  HK10-04785 
 
Matematika 8 : tankonyv es feladatgyujtemeny az altalanos iskola nyolcadik osztalya szamara : 2. felev  HK10-04796 
 
Matematika na maturi u Sloveniji  HK10-04786 
 
Matematika promjena, matematičke strukture.  HK10-04924 
 
Matematika za ekonomiste i managere  HK10-04934 
 
Matematika za tehničke visoke škole  HK10-04924 
 
Materijali. Prilozi za povijest i kulturu Istre  HK10-06034 
 
MATHCHEMCOMP 2010 : program & abstracts  HK10-04929 
 
Matična knjiga lipicanaca Hrvatskog centra za konjogojstvo - Državne ergele Lipik : 1982. - 2010. = Lipizzan stud book of Croatian center for horse breeding - Lipik state stud farm : 1982. - 2010.  HK10-05077 
 
Maturalac  HK10-05921 
 
Mature i državni ispiti iz matematike u europskim zemljama  HK10-04787 
 
Medicinska Nemeza : eksproprijacija zdravlja  HK10-04998 
 
Medine uspavanke  HK10-05726 
 
Medvjedi i hijene.  HK10-04966 
 
Međunarodni festival arheološkog filma : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 25. - 26. 11. 2010.  HK10-05474 
 
Međunarodni ugovori.  HK10-04917 
 
Međunarodno arheološko savjetovanje "Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka" : program i sažeci priopćenja = International archaeological symposium "Dwellings from prehistory to the middle ages : programme and summaries of reports : [Pula, 24.-27. studenog 2010]  HK10-06034 
 
Međunarodno savjetovanje o konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti - ICOR : zbornik radova = International conference on conversation-restoration - ICOR : proceedings = Conference internationale sur la conservation-restauration - ICOR : actes : Hrvatski restauratorski zavod - Restauratorski centar Ludbreg, 18.-21. listopada, 2006.  HK10-05162 
 
Melita Bošnjak  HK10-05397 
 
Memorial museum of Ivo Andrić  HK10-04228 
 
Men at arms  HK10-04632 
 
Mendo Mendović i drugi stripovi  HK10-05248 
 
Meni pričaš ?!  HK10-05549 
 
Meren van Plitvice : [toeristische monografie]  HK10-04908 
 
Meštrovićeva pasija : Meštrovićeve Crikvine-Kaštila, [Split] i Galerija Meštrović, [Split], 26. ožujka 2010.  HK10-05212 
 
Meta Pavelić : živ ili mrtav  HK10-06016 
 
Metamorfoze znanstvene fantastike : o poetici i povijesti jednog književnog žanra  HK10-05553  HK10-05552 
 
Metković : dejiny, kultura, umeni, prirodny krasy : [turisticka monografie]  HK10-06095 
 
Metković : Geschichte, Kultur, Kunst, Naturschoenheiten: [touristische monographie]  HK10-06094 
 
Metković : histoire, culture, art, beautes naturelles : [monographie touristique]  HK10-06093 
 
Metković : history, culture, art, natural beauties : [tourist monograph]  HK10-06096 
 
Metković : povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote : [turistička monografija]  HK10-06092 
 
Metković : storia, cultura, arte, bellezze naturali : [monografia turistica]  HK10-06091 
 
Metoda u praktičnoj teologiji  HK10-04364 
 
Metodicke pokyny : pre učitel'a k pracovnim listom 1. - 3.  HK10-04817 
 
Mezopotamija i biblijske zemlje.  HK10-06165 
 
Microsoft Access 2007 : napredno korištenje : priručnik za polaznike  HK10-04209 
 
Microsoft Excel 2010 na dlanu  HK10-04195 
 
Microsoft Office Project 2007 : planiranje i upravljanje projektima : priručnik za polaznike  HK10-04203 
 
Migration, globalization, hybridity: Canadidan and Croatian experiences = Migration, globalisation, hybridité: expériences canadiennes et croates  HK10-04415 
 
Mijo Mirković : 1898. - 1963. : zbornik radova  HK10-04513 
 
Mila Kumbatović: Dijalozi s prirodom = dialogues with nature : [Galerija Zvonimir, MORH, Zagreb, 5.-22.5.2010.]  HK10-05395 
 
Milan Blažeković - život u crtanom filmu : o filmskom opusu najvećega diznijevca Zagrebačke škole crtanog filma = Milan Blažeković - life in a cartoon : about the film work of the gtreatest Disney animator of the Zagreb School of Animated Films  HK10-05468 
 
Milan Stojadinović i Hrvati  HK10-06184 
 
Milion : nož u leđa  HK10-05459 
 
Milost susreta : umjetnička baština Franjevačke provincije sv. Jeronima: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 16. prosinca 2010. - 20. veljače 2011.  HK10-05163 
 
Ministerul durerii  HK10-05989 
 
Miraz besanih noći  HK10-05769 
 
Mirisi i okusi Makronove  HK10-05086 
 
Mirkove priče  HK10-05965 
 
Miroslav Nemeth: Crteži = Drawings : [Izložbeni prostor Porezne uprave], Zagreb, 23. IX. - 2. XI. 2010.  HK10-05406 
 
Misaono putovanje s Martinom Heideggerom  HK10-04247 
 
Misija Buenos Ajres.  HK10-06016 
 
Misli su veliki prijatelji, ali i veliki neprijatelji  HK10-05981 
 
Misli znamenitih Srba  HK10-05583 
 
Mister No: Fantom u operi  HK10-05247 
 
Mister No: Machu Picchu  HK10-05317 
 
Mister No: Opasni susreti  HK10-05239 
 
Mister No: Uskrsnuli  HK10-05240 
 
Mit i religija na antičkom novcu  HK10-05204 
 
Mitski zbornik  HK10-04883 
 
Mjerenje i evaluacija u odnosima s javnošću  HK10-05127 
 
Mjesec u suzi  HK10-05565 
 
Mladi Blueberry  HK10-05275 
 
Mladi Blueberry: Jenki zvani Blueberry  HK10-05276 
 
Mladi Blueberry: Plavi konjanik  HK10-05277 
 
Mljeveno meso  HK10-05102 
 
Mnemosyne - Theatre of Memories : phase 1: getting together  HK10-05164 
 
Moć uvjeravanja  HK10-04274 
 
Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma  HK10-04526 
 
Modernizacija i intervencija : jugoslovenske oklopne jedinice : 1945-2006  HK10-04615 
 
Modesty Blaise: Savršene cure ; Modesty Blaise: Crni biser  HK10-05288 
 
Modesty Blaise: Willie - duh iz svjetiljke ; Modesty Blaise: Zelenooko čudovište  HK10-05221 
 
Modre oči Lijepe naše  HK10-06007 
 
Moj muž Daniil Harms  HK10-05564 
 
Moj portal 5. - 8. [Elektronička građa] : priručnik za nastavnike informatike 5. - 8. razreda osnovne škole.  HK10-04790 
 
Moj portal 6 : udžbenik informatike za 6. razred osnovne škole  HK10-04815 
 
Moj portal 7 : udžbenik informatike za 7. razred osnovne škole  HK10-04816 
 
Moj portal 7 [Elektronička građa] : DVD uz udžbenik informatike za 7. razred osnovne škole.  HK10-04791 
 
Moj zavičaj - istočna Moslavina : u slici, riječi i pjesmi  HK10-06090 
 
Moja domovina Hrvatska : udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole  HK10-04757 
 
Moje plavo more : priručnik za učitelje razredne nastave u 3. i 4. razredu osnovne škole : škola u prirodi  HK10-04676 
 
Moje Zagorje  HK10-05828 
 
Mojsije Egipćanin : dešifriranje traga u pamćenju  HK10-04262 
 
Molite krunicu dobro : molitva i razmatranja otajstva krunice uz svaku Zdravo Mariju  HK10-04355 
 
Molitve  HK10-04333 
 
Monografija : 25. obljetnica posvete crkve i ustanovljenja Hrvatskog katoličkog centra " Sv. Nikole Tavelića" : (1985.-2010.) u St. Johns Parku u Australiji = Monograph : 25th anniversary of the consecration of the Croatian catholic centre "St. Nikola Tavelić" : (1985 - 2010) in St Johns Park, Australia  HK10-04401 
 
Monografija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija : povodom 50. obljetnice visokoškolskog obrazovanja kadrova u turizmu i ugistiteljstvu u Opatiji ( 1960.-2010.)  HK10-04869 
 
Monografija IAAFVTB Bank Kupa kontinenata Split 2010. = Commemorative book of the IAAFVTB Bank Continental Cup Split 2010  HK10-05496 
 
Monografije Instituta za arheologiju  HK10-06037 
 
Moralno-duhovni život  HK10-04339 
 
Morski psi.  HK10-04966 
 
Mostove prez vekovete : jugoizmočnoevropejski dialogični poleta  HK10-04409 
 
Može li transcendentni Bog biti osoba : Stjepan Zimmermann nasuprot Karlu Jaspersu  HK10-04268 
 
Mračne žene : prikazi ženstva u američkoj književnosti : (1820.-1860.)  HK10-05659 
 
Mrtve duše : epopeja  HK10-05569 
 
Mrtvi pjesnici : pjesme  HK10-05955 
 
Mrtvi život u Dallasu  HK10-05635 
 
Muci : Ljubomir Draškić ili živeti u pozorištu  HK10-05476 
 
MUCKO : Muzej grada Koprivnice, Galerija Koprivnica, 6.-30.11. 2010.  HK10-05405 
 
Murena  HK10-05245 
 
Murphy  HK10-05686  HK10-05685 
 
Museumsfuehrer : Museum der Neandertaler von Krapina  HK10-04232 
 
Musicologie sans frontieres = Muzikologija bez granica : svečani zbornik za Stanislava Tuksara = Musicology without frontiers : essays in honour of Stanislav Tuksar  HK10-05464 
 
Muzealci putuju : (rijetko, ali temeljito) : [22.-25.9. 2010.]  HK10-05878 
 
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb : 1880.-2010. : vodič  HK10-05326 
 
Muzeji i galerije = Museums and Galleries  HK10-05320 
 
My dreams of happiness  HK10-05574 
 
My light  HK10-05170 
 
Na Diogenovu putu  HK10-04491 
 
Na krilima leptira  HK10-05772 
 
Na putu do Neba  HK10-05970 
 
Na putu do svjetlosti  HK10-05802 
 
Na tupini Split, koza i Hana : izbor neobjavljenh pjesama  HK10-05976 
 
Na vrh jezika  HK10-05886  HK10-05959  HK10-05839  HK10-06021 
 
Nacija zaduženih : od komunističkog pakla do potrošačkog kapitalizma  HK10-04420 
 
NAJbiblioteka : najbolje od Algoritma i Jutarnjeg lista  HK10-05626 
 
Najljepše Andersenove bajke  HK10-05604 
 
Najljepše priče  HK10-05603 
 
Najljepše priče iz šume  HK10-05550 
 
Najljepši muzeji svijeta  HK10-04223 
 
Najljepši nacionalni parkovi svijeta  HK10-04913 
 
Dio 3.  HK10-04334 
 
Napad na minibar  HK10-05991 
 
Napuštam te : priručnik za one koji odlaze  HK10-04288 
 
Nar  HK10-04277 
 
Naseljavanje Amerike  HK10-06165 
 
Nasilna ponašanja mladih : zašto je ljubav važna? : vodič za roditelje  HK10-04634 
 
Nasljeduj srcem srce Isusovo  HK10-04334 
 
Naš človek na terenu  HK10-05900 
 
Naš planet  HK10-04953 
 
Naš svijet 1 : metodički priručnik iz prirode i društva za 1. razred osnovne škole  HK10-04793 
 
Naš svijet 2 : metodički priručnik iz prirode i društva za učiteljeučiteljice 2. razreda osnovne škole  HK10-04724 
 
Naš svijet 3 : metodički priručnik iz prirode i društva za 3. razred osnovne škole  HK10-04794 
 
Naš svijet 4 : metodički priručnik iz prirode i društva za učiteljeučiteljice za 4. razred osnovne škole  HK10-04795 
 
Nathan Never: Broj nula  HK10-05243 
 
Nathan Never: Ukradena sjećanja  HK10-05229 
 
Nathan Never: Zvijeri  HK10-05236 
 
National Geografic enciklopedija : sve što treba znati u 21. stoljeću  HK10-04220 
 
Nations, states and diasporas of the former Yugoslavia = Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije  HK10-04473 
 
Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva : zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola održanog u Sarajevu 4. decembra 2009.  HK10-06144 
 
Nautički turizam i luke nautičkog turizma : prostorna obilježja hrvatskoga Jadrana i izbor lokacije luke nautičkog turizma  HK10-04552 
 
Ne odi nider : pjesme  HK10-05745 
 
Ne plači Croatio  HK10-05934 
 
Nebo može čekati : : [... ali hoće li čekati on?]  HK10-05661 
 
Nedostižni kompromis : srpsko-hrvatsko pitanje u međuratnoj Jugoslaviji  HK10-06161 
 
Neki stari meštri od štrumienti  HK10-05458 
 
Nekorisne sluge : svećenička duhovnost u duhu Isusovih riječi  HK10-04365 
 
Nell'esercito di Napoleone : un modenese dalla Dalmazia alla Russia  HK10-06213 
 
Nema Boga ima Boga : tragedija u šest slika  HK10-05818 
 
Nemam vremena  HK10-05903 
 
Nemilosrdni gadovi : scenarij  HK10-05660 
 
Nemirna rijeka  HK10-05928 
 
Neostvareni patenti Nikole Tesle : pronalasci koje Tesla nije zaštitio  HK10-05048 
 
Nestali putnik  HK10-05306 
 
Neurokirurgija  HK10-05032 
 
Nevenka Arbanas : grafike 2005.-2010. : Izložbeni salon MMT, Čakovec, 22.10.-07.11.2010.  HK10-05430 
 
Nevenka Arbanas: listovi = leaves : Studio Moderne galerije "Josip Račić", Zagreb, [15. lipanj - 29. lipanj 2010.]  HK10-05429 
 
Nevjerovatna Larousse enciklopedija  HK10-04977 
 
New detector technologies for advanced materials research using ion beam analysis  HK10-05037 
 
New religious movements and conflict in selected countries of Central Europe  HK10-04407 
 
Nexus  HK10-05646  HK10-05639 
 
Nezavisna država Hrvatska : bilo je pravo ime : moje ratne uspomene i doživljaji  HK10-06210 
 
Ni živ - ni mrtav.  HK10-05304 
 
Nick Raider: Niz zločina  HK10-05252 
 
Nick Raider: Smrtonosna igra  HK10-05338 
 
Nikad bolje  HK10-05504 
 
Nikola Mašić : u fundusu Moderne galerija, 6.-19. srpnja 2020. = in the Holdings of the Modern Gallery, july 6.-19. 2010., Studio Moderne galerija Josip Račić  HK10-05398 
 
Nikola Tesla : the man who lit up the world : Aalto University School of Science and technology, Espoo [Finland], March 25-May 30, 2010  HK10-05043 
 
Niz Duhovne meditacije  HK10-05728 
 
Niz Monografije  HK10-04236 
 
Niz Salona Arheološkog muzeja Split  HK10-06036  HK10-06036 
 
Noć huligana : (boja željeznog oksida) : kratki roman  HK10-06002 
 
Nogometni priručnik  HK10-05497 
 
Notizen eines Heimkehrers  HK10-05682 
 
Nova Evropa : 1920-1941 : zbornik radova  HK10-04222 
 
Nova Gradiška - Herzogenaurach : 30 godina prijateljstva = 30 Jahre Städtepartnerschaft  HK10-04609 
 
Nova imena : izložba fotografija : Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Odsjek snimanja  HK10-05446 
 
Nove akvizicije u zbirkama Zavičajnog muzeja grada Rovinja : 2005. - 2010. : odabir : Zavičajni muzej grada Rovinja, prosinac 2010 = Le nuove acquisizioni nelle collezioni del Museo civico della città di Rovigno - selezione : 2005 - 2010 : Museo civico della città di Rovigno, dicembre 2010  HK10-06106 
 
Nove mamine pjesmice : za bebe i mališane  HK10-05914 
 
Nove zagrebačke germanističke studije  HK10-05523 
 
Novi put : od kapitalizma do postkapitalizma  HK10-04511 
 
Novi zavjet.  HK10-04312 
 
Numizmatička zbirka Arheološkoga muzeja u Zagrebu : donacije 1990.-2010. = The Numismatic Collection of the Zagreb Archeological Museum : donations 1990-2010  HK10-05213 
 
Nuova biblioteca Garzanti  HK10-05863 
 
Njemačka drama u hrvatskom kazalištu 19. stoljeća  HK10-05667 
 
Njemački jezik na državnoj maturi : priručnik za pripremu ispita državne mature iz njemačkog jezika : razina A2 = Handbuch zur Abiturprüfung im Fach Deutsch : Niveau A2  HK10-04773 
 
Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik = Wörterbuch Deutsch-Kroatisch, Kroatisch-Deutsch  HK10-05524 
 
O glazbi = De musica  HK10-05450 
 
O glumi bez glume  HK10-05470 
 
O lažima  HK10-04264 
 
O tragičkom čuvstvovanju života  HK10-04299 
 
Obala slobode : antologija poezijskog albuma X  HK10-05885 
 
Obitelj  HK10-05736 
 
Obitelj - plod vazmenog otajstva : uskrsna poruka vojnog odrinarija svećenicima i vjernicima Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj 2011. godine  HK10-04362 
 
Obiteljski odgoj u Hrvatskoj : razvoj ideja od 1850. do 1918. godine  HK10-04655 
 
Oblikovanje identiteta bioetičke discipline : etička svijest odgovornosti za opstanak u budućnosti  HK10-04301 
 
Oblutci  HK10-06193 
 
Obnova partijskog pluralizma u Srbiji krajem XX veka  HK10-04504 
 
Obnovljivi izvori energije : slikovnica za učenje i zabavu  HK10-04919 
 
Oceanologija : istinita priča o putovanju Nautilusa kako ju je zapisao Zoticus de Lesseps, 1863.  HK10-06127 
 
Očenaš : razgovori s mladima  HK10-04378 
 
Od antike do njemačke klasike.  HK10-05543 
 
Od Garića do Ilove i Česme : monografski prikaz o narodnim, vjerskim, prosvjetnim, gospodarskim i higijenskim prilikama u srezu garešničkom : sa slikama  HK10-06070 
 
Od Kijeva do Poljica : putovima prastarih migracija  HK10-06187 
 
Od kugle do svemira: plastika i guma u suvremenom svijetu : Tehnički muzej, Zagreb, [19. siječnja - 14. ožujka 2010.]  HK10-05139 
 
Od Novoga do staroga leta  HK10-05743 
 
Odaberi obrazovanje, a ne ulicu: kako smo mi to učinili? : priča o učenju prvih koraka Vijeća učenika Grada Zagreba  HK10-04989 
 
Odnosi s javnošću u obrazovanju  HK10-04662 
 
Ogledi o ekstazi  HK10-05898  HK10-05899 
 
Ogrisci  HK10-06001 
 
Okarina - tradicijsko glazbalo  HK10-04884 
 
Oktet DC: 1965.-1997. : [Vranjic] : DC [i.e.] Dalmacija cement  HK10-05454 
 
On the Red Horse, Peter and Paul : a small book about a big war : (diary entries, articles, letters, 1991-1998) = O riđanu, Petru i Pavlu : mala knjiga o velikom ratu : (dnevnički zapisi, članci, pisma, 1991.-1998.)  HK10-04625 
 
Onkraj oblaka  HK10-05291 
 
Opake priče  HK10-05333 
 
Opatija : historia, cutura, arte, bellezas naturales, turismo : [monografia turistica]  HK10-06112 
 
Opatijska kartulina : [the book is in 5 languages engitafrade and chakavian dialect spoken in Opatija  HK10-05797 
 
Općina Matulji : onomastički podatci po naseljima  HK10-05508 
 
Opečena.  HK10-05612 
 
Opera selecta  HK10-05021 
 
Opet da se rodim  HK10-05597 
 
Opraštanje i unutarnje ozdravljenje  HK10-05011 
 
Oprosti mi, Nataša  HK10-05643 
 
Oprosti mi, sve sam snio  HK10-05940 
 
Optužnice protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića  HK10-04583 
 
Organizacija vojnog cestovnog prometa : udžbenik  HK10-05120 
 
Ormarin : pjesme u prozi  HK10-06005 
 
Ortopedska pomagala 2010. : novosti u protetici, ortotici i rehabilitaciji : knjiga simpozija, Tuheljske Toplice, 23.-25. rujna 2010.  HK10-05019 
 
OS lamnigu - peti : poetika prostora : zbornik izabranih radova VIII. saziva bienalnog međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća Ivan Slamnig - Boro Pavlović, postmodernitet : Osijek, 2007.  HK10-05864 
 
Osebujno mjesto austrijske Istre : Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku  HK10-06154 
 
Osmanli belgelerinde Hirvatistan  HK10-06227 
 
Osnove ekonomije 1 [Elektronička građa] : nastavni materijal za 1. godinu studija : (prvi semestar)  HK10-04505 
 
Osnove ekonomske teorije : praktikum  HK10-04516 
 
Osnove radnog prava za menadžere  HK10-04600 
 
Osnove trgovačkog prava  HK10-04597 
 
Osnove upravljanja javnim dugom  HK10-04525 
 
Osnove uspješne provedbe projekata : priručnik  HK10-05124 
 
Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata  HK10-05539 
 
Osobna prezaduženost : [problemi i rješenja]  HK10-04541 
 
Ostatak puta  HK10-05700 
 
Osuđenici  HK10-05258 
 
Otac  HK10-05801 
 
Otići i ostati  HK10-05615 
 
Otkrivamo fiziku 7 : priručnik za problemski usmjerene i istraživačke nastave fizike : uz udžbenik fizike za 7. razred osnovne škole  HK10-04788 
 
Otkrivamo fiziku 7 [Elektronička građa] : DVD uz priručnik za nastavnike  HK10-04711 
 
Otkrivamo fiziku 8 : priručnik problemski usmjerene i istraživačke nastave fizike : uz udžbenik fizike za 8. razred osnovne škole  HK10-04789 
 
Otkrivamo fiziku 8 [Elektronička građa] : DVD uz priručnik za nastavnike  HK10-04710 
 
Otkrivena Srbija = Serbia illustrata  HK10-06203 
 
Otkupljeni i darovani predmetni od 2000. do sredine 2010. godine Zavičajnoga muzeja Stjepana Grubera u Županji : Pastoralno-kulturno središte župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Županji, 16. svibnja - 16. lipnja 2010.  HK10-06080 
 
Otočni fotografi [Zadarske županije]  HK10-05442 
 
Ottomans in Europeans : state and institution building in South-East Europe  HK10-06186 
 
Otuđenje banovina slobode  HK10-05933 
 
Ovaj put je drukčije : osam stoljeća financijske gluposti  HK10-04543 
 
Ovak-onak : tri v jene internazzionale  HK10-05833 
 
Ovce moje slušaju glas moj : razmatranje Božje riječi za vjernike : godina C  HK10-04372 
 
Ovo nije bubanj  HK10-05959 
 
Ozaljski kraj od pretpovijesti do XX. stoljeća : Zavičajni muzej Ozalj : [katalog muzejskih zbirki]  HK10-06200 
 
Oživljena baština  HK10-05527 
 
Pabirci s puta  HK10-05741 
 
Pali anđeo  HK10-05640 
 
Paljetkovanje : pad u zrcalo  HK10-05908 
 
Pametna školska rješenja  HK10-04676  HK10-04664  HK10-04665  HK10-04666  HK10-04667  HK10-04672  HK10-04668  HK10-04669  HK10-04670  HK10-04671 
 
Pandža koja se nadvila nad Amerikom  HK10-05348 
 
Pane nostro  HK10-05863 
 
Pantera  HK10-05847 
 
Paralelni vrtovi : Rosa Luxemburg "Govoriti istinu (već) znači revoluciju"  HK10-04303 
 
Parasvemir : zbirka steampunka i space opera  HK10-05893 
 
Parfem : povijest jednog ubojice  HK10-05679 
 
Park-šume grada Zagreba : znanstvena knjiga  HK10-05179 
 
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  HK10-04498 
 
Parole, mon logement social = Riječ, moj socijalni stan  HK10-05765 
 
Part 1.  HK10-04211 
 
Part 2.  HK10-04211 
 
Participacija, ne simulacija : Stara gradska vijećnica, Split, 5.-26. svibnja 2010.  HK10-05165 
 
Patina vremena : 10 godina Muzeja grada Umaga : pregled arh. istraživanja na području grada Umaga =La patina del tempo : 10 anni del Museo civico di Umago : prospetto delle ricerche archeologiche nell'area della Citta di Umago  HK10-06027 
 
Pažnja! : razvijamo pažnju u igri : igre, vježbe, savjeti stručnjaka  HK10-04296 
 
Pčelica : početnica  HK10-04850 
 
Peace at the price of justice and human dignity : reflections on the Hague Tribunals and "Judicialization" of international conflicts  HK10-04585 
 
Pecivo : čarovnija užitkov  HK10-05090 
 
Pečuh 2010 : grad zauvijek  HK10-06108 
 
Pepeljuga  HK10-05623 
 
Perche Medjugorje?  HK10-04354 
 
Perković kroz prošlost : Sitno Donje i Gornje, Perković i Slivno  HK10-06079 
 
Pet bagdadskih pripovjedača  HK10-05251 
 
Pet drama  HK10-05887 
 
Pet tajni : koje morate otkriti prije nego što umrete  HK10-04284 
 
Peta dimenzija  HK10-05720 
 
Petar Barišić: Otvaranja : Tiflološki muzej, Zagreb, 16. 9. do 11. 10. 2010.  HK10-05201 
 
Petar Križanić Pjer  HK10-05301 
 
Petar na Cresu ili O bjeloglavom supu, vili Tramuntane i Masmaliću  HK10-05944 
 
Petar on Cres or Of a griffon vultore, the Tramontana fairy and Masmalić  HK10-05945 
 
Petar Palavičini = Petar Pallavicini : Galerija RTS, Beograd, 1. jul - 30. septembar 2010.  HK10-05214 
 
Peter Keating.  HK10-05651 
 
Peti Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Stojan Vučićević, književnik i žrtva : zbornik radova izlaganih dne 24. do 26. rujna 2009. u Metkoviću, Pločama, Opuzenu i Turkovićima  HK10-05879 
 
Phonetic - Phonologie - Prosodie = Fonetika - Fonologija - Prozodija.  HK10-05518 
 
Photoshop CS5 za Windowsi i Macintosh : brzi vizualni vodič  HK10-04208 
 
Pieta : sabrana djela  HK10-05758 
 
Pijeskom i krvlju.  HK10-05245 
 
Piletina i puretina  HK10-05103 
 
Pisma Ignacije Antiohijski. Poslanica Filipljanima ; Polikarpovo mučeništvo Polikarp.  HK10-04306 
 
Pismene provjere znanja 7 : hrvatskog jezika za sedmi razred s točnim odgovorima i mjerilima vrjednovanja  HK10-04822 
 
Pjesma slavuja = Nightingale's tale  HK10-05723 
 
Pjesme  HK10-05982  HK10-05732 
 
Pjesme : (za iščezle krijesnice)  HK10-05713 
 
Pjesme ljubavi : zbirka pjesama  HK10-05750 
 
Pjesmice bake Guske  HK10-05650 
 
Plac : zbirka pjesama  HK10-05855 
 
Plakati: svjedoci novije dubrovačke povijesti : 1918-1995. : Žitnica "Rupe", 17. svibnja - 17. kolovoza 2010.  HK10-05434 
 
Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj : prema razumijevanju i rješavanju ključnih pitanja u upravljanju populacijom risa u Republici Hrvatskoj : za razdoblje od 2010. do 2015.  HK10-05081 
 
Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj : prema razumijevanju i rješavanju ključnih pitanja u upravljanju populacijom vuka u Republici Hrvatskoj : za razdoblje od 2010. do 2015.  HK10-04914 
 
Plasnice oko moje kuće : (pjesme)  HK10-05952 
 
Platni promet i ovrha na novčanim sredstvima  HK10-04570 
 
Pleši, Modesty, pleši  HK10-06021 
 
Plitvice sjoene : [en turist monografi]  HK10-04906 
 
Plitvicei tavak : [turistikai monografia]  HK10-04905 
 
Plitvicer seen : [touristische Monographie]  HK10-04907 
 
Plitvička jezera : [turistička monografija]  HK10-04902 
 
Plitvičkie ozera : [turističeskaja monografija]  HK10-04903 
 
Početak i razvoj ustanka naroda IV. rajona Korduna  HK10-06181 
 
Početnička početnica  HK10-04877 
 
Počitelj : and the valley of the river Neretva : [history, culture, art, natural beauties  HK10-06122 
 
Počitelj : et la vallee de la Neretva : [histoire, culture, art, beautes naturelles  HK10-06120 
 
Počitelj : y el valle del rio Neretva : [historia, cultura, arte, bellezas naturales  HK10-06119 
 
Počitelj. : ve Neretva nehri vadisi : [tarih, kultur, sanat, dogal guzellikler]  HK10-06121 
 
Pod križem  HK10-05779 
 
Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini  HK10-05003 
 
Podravina u ranom srednjem vijeku : rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnih nalazišta u Torčecu  HK10-06037 
 
Podrijetlo Hrvata : povijesno i gentsko gledište : od iskona do VII. stoljeća  HK10-06195 
 
Podučavati, a ne kažnjavati : odgoj u duhu ljudskih vrijednosti u školskoj praksi  HK10-04408 
 
Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji  HK10-04562 
 
Poetika buke : antologija slavonskog ratnog pisma .  HK10-05927 
 
Poezija Dubrovnika i Boke Kotorske  HK10-05909 
 
Pohvala biciklu  HK10-04419 
 
Politica-Studi  HK10-04487 
 
Politics of ethnic cleansing : nation-state building and provision of insecurity in twentieth-century Balkans  HK10-04471 
 
Politička ekonomija obnovljenog života  HK10-04507 
 
Politički život Bunjevaca Vojvodine u Kraljevini SHS - Jugoslaviji 1918 - 1941. godine  HK10-04468 
 
Političko međunožje : 5 komedija  HK10-05868 
 
Politika i gospodarstvo : udžbenik za srednje strukovne škole  HK10-04818 
 
Polje puno krizantema  HK10-05997 
 
Poljubac budućnosti : ljubavne pjesme za noć  HK10-05995 
 
Pomorsko zrakoplovstvo : na istočnoj obali Jadrana = Naval Aviation : at the eastern coast of the Adriatic sea  HK10-04619 
 
Pontius Pilatus : [roman]  HK10-05777 
 
Porculanski sjaj socijalizma : dizajn porculana = The porculeain gleam of socialism : porcelain design : Jugokeramika Inker 1953.- 1991. : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 16. 3. - 2. 5. 2010.  HK10-05219 
 
Poredbene književne studije: predmet i vokabular  HK10-05541 
 
Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji  HK10-04530 
 
Porezni priručnik za nerezidente  HK10-04533 
 
Porezni priručnik za obrtnike  HK10-04532 
 
Porezni vodič za građane  HK10-04534 
 
Porodi i prekidi trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji od 2005. do 2010. godine  HK10-05000 
 
Porodica mačaka.  HK10-04966 
 
Portret s britvama : izabrane pesme  HK10-05910 
 
Posebna izdana (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)  HK10-06143  HK10-06144 
 
Posebna izdanja  HK10-05411  HK10-06002 
 
Posebna izdanja (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)  HK10-05582 
 
Posebna izdanja (Istorijski institut)  HK10-04540 
 
Posebna izdanja. Odelenje istorijskih nauka  HK10-04216 
 
Posebne metode rješavanja matematičkih problema  HK10-04675 
 
Posebni sudski postupci i postupanja : zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu, 26. - 27. X. 2009.  HK10-04386 
 
Poslije Vremena ili Mjesec u Raku  HK10-06012 
 
Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije : peti tečaj, Opatija, 14. - 16. svibnja 2010.  HK10-05025 
 
Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije : šesti tečaj, Opatija, 19. - 21. studenoga 2010.  HK10-05026 
 
Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije [Elektronička građa] : peti tečaj, Opatija, 14. - 16. svibnja 2010.  HK10-05024 
 
Poslovna biblioteka  HK10-05036 
 
Poslovni informacijski sustavi  HK10-04210 
 
Poslovni informacijski sustavi : priručnik  HK10-04205 
 
Poslovni informacijski sustavi [Elektronička građa] : podloga suvremenom poslovanju : e udžbenik  HK10-05112 
 
Posljedni uzlet  HK10-05290 
 
Posoblje : [iz ciklusa] Rukotvorstvo : Muzej grada Koprivnice, 10. prosinca 2010. - 10. siječnja 2011.  HK10-04881 
 
Post  HK10-04342 
 
Poštarska i druge bajke : devet bajki Karela Čapeka i još jedna Josefa Čapeka kao nagrada marljivu čitatelju  HK10-05562 
 
Potapanje Srebrenice  HK10-05592 
 
Potkazivač  HK10-05268 
 
Potres u duši  HK10-05285 
 
Povijest 1 : udžbenik za strukovne trogodišnje srednje škole  HK10-04742 
 
Povijest bolesti  HK10-06013 
 
Povijest drame : razdoblja identiteta u kazalištu od antike do danas  HK10-05543 
 
Povijest Državne ergele Lipik : 1938. - 2010. : monografija  HK10-05075 
 
Povijest Državne ergele Stančić : 1919. - 1938. : monografija  HK10-05076 
 
Povijest Otočke pukovnije : o nastanku ovoga kraja, njegovim žiteljima i njihovim sudbinama : prijevod  HK10-06209 
 
Povijest Puhačkog orkestra DVD-a Valpovo : 1890.-2010.  HK10-05465 
 
Povijest zapadne filozofije  HK10-04252 
 
Povratak Bjelovarca : Gradski muzej, Bjelovar, 28 rujna - listopad 2010.  HK10-05200 
 
Povratak iz Afrike  HK10-05672 
 
Povrće i prilozi : oh, la, la!  HK10-05097 
 
Povremene izložbe Muzeja grada Šibenika  HK10-06188 
 
Poziv iz zemlje  HK10-05891 
 
Poznati hrvatski kuhari  HK10-05096 
 
Poznavanje prehrambene robe : udžbenik za trgovačke i hotelijersko-turističke škole  HK10-04782 
 
Požeško-slavonska županija : 1210.-2010.  HK10-06192 
 
Prace historickeho ustavu AV ČR = Opera instituti historici Pragae. Rada Series - Monographia  HK10-06164 
 
Praktični vodič kroz EU fondove i natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava : priručnik za polaznike  HK10-04560 
 
Pratim te  HK10-05806 
 
Prava ljubav  HK10-05785 
 
Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti 2010.  HK10-04604 
 
Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi 2010.  HK10-04605 
 
Pravilnik o porezu na dohodak : (redakcijski pročišćeni tekst) ; i Pravilnik o porezu na dobit : (redakcijski pročišćeni tekst)  HK10-04542 
 
Pravilo o zabrani šupaka : kako izgraditi civilizirano radno okruženje i opstati u sredini koja nije takva  HK10-05131  HK10-05132 
 
Pravna biblioteka  HK10-04601 
 
Pravo na borbu : manifest zločina Komunističke partije  HK10-04462 
 
Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 10th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society [and] 4th International Conference on Advances and Systems Research, November 11-13, 2010, in Zagreb, Croatia  HK10-04211 
 
Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 2nd IKS: Information and Knowledge System [and] 4th International Conference on Advances and Systems Research, November 11-13, 2010, in Zagreb, Croatia  HK10-04206 
 
Pred banijskim oltarima  HK10-05588 
 
Pred sodbo zgodovine : Stalin, Tito in jugoslovanski komunisti v Moskvi  HK10-04501 
 
Predrag Goll: Portreti Dragutina Tadijanovića : Spomen dom Dragutina Tadijanovića, Slavonski Brod, studeni-prosinac 2010.  HK10-05278 
 
Predsjednici : povijest vladanja američkih predsjednika modernog doba  HK10-04442 
 
Pregled postignuća Republike Hrvatske u ostvarivanju milenijskih ciljeva razvoja za razdoblje od 2006. do 2010. godine.  HK10-04550 
 
Pregled temeljnih istina  HK10-04379 
 
Preprekovo proljeće 2010. : zbirka pjesama  HK10-05917 
 
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja  HK10-04292 
 
Pretpovijest.  HK10-06165 
 
Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010 : X međunarodni simpozij : zbornik radova =Road accidents prevention 2010 : 10th international symposium 2010 : proceedings : Novi Sad, 21. i 22. oktobar 2010  HK10-05122 
 
Priča o vučiću Grgi  HK10-05904 
 
Priča, pripovijedanje, interpretacija : zbornik radova iz kolegija Europska kratka priča studenata Hrvatskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  HK10-05551 
 
Priče iz baze Drugdje  HK10-05348 
 
Priče iz ratnog perioda  HK10-05572 
 
Priče o konopijima i famama : upute za pjevanje i plakanje  HK10-05691 
 
Priče s južne strane : (crtice iz komiže)  HK10-05727 
 
Prije njihova vješanja.  HK10-05608 
 
Prijedlozi izvedbenih nastavnih planova i pismenih priprema za nastavu hrvatskoga jezika u 3. razredu osnovne škole  HK10-04823 
 
Prijedlozi izvedbenih nastavnih planova i pismenih priprema za nastavu hrvatskoga jezika u 4. razredu osnovne škole  HK10-04824 
 
Prijepis i obrada  HK10-05527 
 
Prijetnja na Mururoi  HK10-05296 
 
Prilozi kritici lažnih alternativa  HK10-04270 
 
Primalni krik : primalna terapija - izlječene neuroza : s novim predgovorom autora  HK10-05030 
 
Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi  HK10-04590 
 
Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju  HK10-04363 
 
Pripovijest o doktoru Dolittleu  HK10-05645 
 
Priroda i društvo  HK10-05305 
 
Priručnici Tehničkog veleučilište u Zagrebu  HK10-04941 
 
Priručnik : program prevencije vršnjačkog zlostavljanja za sigurno i poticajno okruženje u školama  HK10-04641 
 
Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja  HK10-04642 
 
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada  HK10-05140 
 
Priručnik za komunikaciju = Priročnik za sporazumevanje : HR - SLO : izdano povodom 200-te obljetnice rođenja Stanka Vraza  HK10-05533 
 
Priručnik za lijenog učitelja : kako vaši učenici nauče više kada podučavate manje  HK10-04678 
 
Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU  HK10-04962 
 
Priručnik za pripremu i financiranje projekata održivog korištenja energije u lokalnim zajednicama  HK10-04514 
 
Priručnik za provedbu energetskih pregleda zgrada  HK10-05128 
 
Priručnik za sudbinske karte  HK10-04259 
 
Priručnik za učitelje 3 : uz radne udžbenike Čitanka 3 i Hrvatski jezik 3 za 3. razred osnovne škole  HK10-04827 
 
Priručnik za učitelje 4 : uz radne udžbenike Čitanka 4 i Hrvatski jezik 4 za 4. razred osnovne škole  HK10-04825 
 
Priručnik za učitelje uz početnicu Pčelica : za prvi razred osnovne škole  HK10-04854 
 
Priručnik za učitelje uz početnicu Pčelicu : za prvi razred osnovne škole : [nastavni planovi i pripreme]  HK10-04855 
 
Pristup logičke matrice projekta : priručnik za polaznike  HK10-05114 
 
Private law reform in South East Europe : liber amicorum Christa Jessel-Holst  HK10-04575 
 
Profanacije  HK10-04253 
 
Professor Božo Težak, torchbearer of science  HK10-04949 
 
Profitabilno brendiranje : kako povećati profitabilnost, odgovornost i održivost imena proizvoda  HK10-05133 
 
Program & book of abstracts  HK10-04948 
 
Prohladno vrijeme : pripov[i]jetke  HK10-05975 
 
Prohujalo pod Marjanom : legende i kronike  HK10-05717 
 
Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra : IBDR Zajam br. 4674-HR : završno izvješće projekta  HK10-04937 
 
Projektni menadžment  HK10-05109 
 
Proljetna likovna radionica  HK10-04857 
 
Promišljanjem do bogatstva  HK10-04283 
 
Prosjaci : (pjesme)  HK10-05958 
 
Prostor - komunikacija - stil  HK10-05169 
 
Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu  HK10-05512 
 
Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje  HK10-05180 
 
Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje [Elektronička građa]  HK10-05181 
 
Prosvijećeni industrijalizam  HK10-04508 
 
Prošlost i budućnost 20. stoljeća : kulturološke teme epohe  HK10-04261 
 
Prošlost u sadašnjosti : prilozi prenosu sećanja kroz vreme  HK10-04423 
 
Protimbe : prerađene i proširene Digresije  HK10-05883 
 
Protiv Abadona : svjetlogram scijentističkoj sekti  HK10-04405 
 
Protiv udar : moje viđenje raspada Jugosla vije  HK10-04620 
 
Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene : knjižica sažetaka = Discourse and dialogue studies between theory, research methods and application : book of abstract = Diskurs-und Dialogforschungen zwischen Theorie, Methodik und Anwendung : Zusammenfassungen  HK10-05511 
 
Proza  HK10-06002 
 
Prüfe dein Deutsch 2 : zbirka tekstova i zadataka za razinu A2  HK10-04712 
 
Pruži mi ruku : pjesme, proza, prijevodi i uglazbljeni stihovi  HK10-05757 
 
Prvi zakon  HK10-05608 
 
Prvijenac : (1928.-1933.)  HK10-05816 
 
Prvo desetljeće.  HK10-04495 
 
Prvo polugodište.  HK10-04799  HK10-04852  HK10-04853  HK10-04851 
 
Psihologija holokausta : protužidovska propaganda u NDH i Srbiji (1941-1945)  HK10-04482 
 
Psihologija komunikacije 1 : udžbenik za 1. godinu učenja  HK10-04797 
 
Psihologija komunikacije 2 : udžbenik za 2. godinu učenja  HK10-04798 
 
Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost i budućnost : [znanstveno-stručni skup], Zagreb, 16. travnja 2010. : program i sažeci priopćenja  HK10-04298 
 
Psiho-socijalna pomoć migrantima : priručnik za stručnjake i pomagače  HK10-04638 
 
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici : program i sažeci izlaganja  HK10-04438 
 
Ptice grabljivice.  HK10-04966 
 
Pucketanja  HK10-05886 
 
Pučki Božićni običaji u Kaštelima : katalog predmeta vezanih uz Božić iz zbirki Kulturnopovijesnoga odjela Muzeja grada Kaštela  HK10-04872 
 
Puding recepti : recepti za deserte i kolače s pudingom  HK10-05104 
 
Pula u cvijeću pod različitim zastavama : cvjećarstvo i rasadničarstvo od konca XIX. do početka XXI. stoljeća  HK10-05067 
 
Pustite me unutra  HK10-05602 
 
Pustolovine Arna i Điđija  HK10-05867 
 
Pustolovine Tintina : [i. e.] Tintinove pustolovine : reportera "Mladog stoljeća"  HK10-05280 
 
Puškinov dom  HK10-05560  HK10-05559 
 
Put  HK10-04336 
 
Put bez povratka  HK10-04463 
 
Put do mora.  HK10-05843 
 
Putovanja i otkrića  HK10-06165 
 
Putovanje po Crnoj Gori, zapadnoj Srbiji, Bosni, Hercegovini i Dalmaciji  HK10-05681 
 
Quarnero : riviere, isole, monti  HK10-06125 
 
Racconti croati  HK10-05737 
 
Računala, programiranje i jezik C  HK10-04198 
 
Računalni program za strateško upravljanje razvojem turizma - IQM [Elektronička građa] : testna verzija  HK10-04191 
 
Računalstvo : udžbenik za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola  HK10-04744 
 
Računalstvo : udžbenik za trogodišnje strukovne škole  HK10-04743 
 
Računalstvo [Elektronička građa] : CD uz udžbenik za trogodišnje strukovne škole  HK10-04745  HK10-04808 
 
Računarstvo  HK10-04197  HK10-04199 
 
Računovodstvo i finacije  HK10-04542 
 
Radi, moli, voli  HK10-04383 
 
Radionice o pravima djeteta iz prakse dječjih foruma  HK10-04591 
 
Radni odnosi : primjena Zakona o radu  HK10-04601 
 
Radost čitanja 5 : priručnik za nastavnike  HK10-04811 
 
Radost čitanja 6 : priručnik za nastavnike  HK10-04813 
 
Radost čitanja 7 : priručnik za nastavnike  HK10-04812 
 
Radost čitanja 8 : priručnik za nastavnike  HK10-04727 
 
Radovanov portal  HK10-05218 
 
Radovan's portal  HK10-05202 
 
Rađanje modernih nacija  HK10-06165 
 
Raj je na zemlji : kršćanstvo i kabala, krščanstvo i gnoza  HK10-04305 
 
Rajski studij : vrhunsko visoko obrazovanje  HK10-04866 
 
Rakija za plućne bolesti  HK10-05760 
 
Rakovim korakom : vrući ratovi i medijski populizam  HK10-04441 
 
Rama - nekoć i danas : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Prozor - Rama, 18. - 19. lipnja 2009.  HK10-06088 
 
Ramones: američki bend  HK10-05455 
 
Rani Andrić.  HK10-06137 
 
Rani srednji vijek : 907. - 1154.  HK10-06194 
 
Rani srednji vijek.  HK10-06165 
 
Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture: Vukovar - Lijeva Bara (X-XI. stoljeće) = [Elektronička građa] An early medieval cemetery of the Bijelo Brdo culture: Vukovar - Lijeva Bara (10th-11th centuries)  HK10-06028 
 
Ranjeni vuk  HK10-05721 
 
Raspeti subjekt  HK10-04304 
 
Rastimo zajedno : program radionica za roditelje najmlađe djece : priručnik za voditelje  HK10-04658 
 
Rastimo zajedno [Elektronička građa] : prilozi za voditelje radionica.  HK10-04659 
 
Rasuto biserje : antologija hrvatske poezije u Mađarskoj : 1945.-2000.  HK10-05924 
 
Ratko Rudić maestro vaterpola  HK10-05501 
 
Ratnici i ljubavnici  HK10-05906 
 
Ratnici iz staroga i srednjega vijeka  HK10-04887  HK10-04888  HK10-04889  HK10-04885  HK10-04886  HK10-04890 
 
Ratnik svjetlosti  HK10-06226 
 
Ravel  HK10-05692 
 
Ravnoteža svemira u kojem smo se sreli  HK10-05567 
 
Razgovori o nevidljivom  HK10-04245 
 
Različito, a ipak isto : o čudesnoj jednostavnosti duhovnog života  HK10-04403 
 
Razmišljanja : [povodom 60 godina svećenstva]  HK10-04376 
 
Razumijevanje euharistije : hvala ti gospodine!  HK10-04389 
 
Razvoj političkih i vojnih priprema napada ABiH na HVO u središnjoj Bosni i dolini Neretve 1992-1994 : Mostar : Ofanziva ABiH na HVO "Neretva 93" : dragovoljci iz Hrvatske (HV) u ABiH i HVO-u i ine istine : činjenice  HK10-04627 
 
Razvoj rukometa u Istri : 1953.- 2008.  HK10-05502 
 
Razvojna biblioteka Kišobran  HK10-04285  HK10-04296 
 
Real property registration and cadastre project : IBRD Loan no 4674-HR : final project report  HK10-04938 
 
Recesijska opstipacija  HK10-05876 
 
Recipe  HK10-04377 
 
Reče mi reč : zbornik Društva za srpski jezik i književnost u Hrvatskoj  HK10-05590 
 
Redefiniranje globalne strategije : prelaženje granica u svijetu u kojem su razlike još uvijek važne  HK10-04561 
 
Reflections on the philosophical foundations of economics  HK10-04515 
 
Registar brodova unutarnje plovidbe.  HK10-04608 
 
Regoč  HK10-05735 
 
Renesansna Europa  HK10-06165 
 
Repertoar i Zbornik drama i predložaka za igre 34. susreta kazaližnih amatera Zagreba, 19.-31.3. 2010.  HK10-05478 
 
Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. : dokumenti .  HK10-04628 
 
Researching language and the law : textual features and translation issues  HK10-04576 
 
Retorika kritike : književna i medijska kritika  HK10-05926 
 
Riba : oh, la, la!  HK10-05097 
 
Ribica i rak vitez  HK10-05836 
 
Rič za jubav  HK10-05729 
 
Rijeka - sjećamo se = Fiume - ricordi  HK10-06218 
 
Rijeka sjećanja  HK10-04856 
 
Rijeka za radoznale  HK10-05930 
 
Rim : uspon i pad carstva  HK10-06205 
 
Rimski gladijatori  HK10-04885 
 
Rječnici i leksikoni  HK10-05540 
 
Rječnik medulinskoga govora  HK10-05537 
 
Rječnik olimpijskih i paraolimpijskih športova : ljetne igre : englesko-francusko-hrvatski : [13.498 termina, 50 olimpijskih i paraolimpijskih športova]  HK10-05499 
 
Rječnik sinonima hrvatskoga jezika  HK10-05540 
 
Robert Marnika: Fragmenti jednog sjećanja : Galerija umjetnina Narodnog muzeja Zadar, 23. rujna - 16. listopada 2010.  HK10-05444 
 
Rod avetnjaka  HK10-05738 
 
Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece  HK10-04657 
 
Rođaci : roman  HK10-05823 
 
Rough guides  HK10-06069 
 
Roundabout  HK10-05966 
 
RRIF-ov porezni priručnik 2010.  HK10-04544 
 
RRiF-ovi priručnici  HK10-04601 
 
Rudina : sva lica  HK10-06030 
 
Rukopisi 33 : zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije  HK10-05593 
 
Rulet  HK10-06020 
 
Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka : zbornik radova sa 6. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice" = Musica rurale e urbana della penisola istriana : raccolta degli atti del 6 convegno internazionale di musicologia "Dal patrimonio musicale istriano"  HK10-05463 
 
Ruske ikone 15. - 20. stoljeća : Galerija Klovićevi dvori, 8. lipnja - 18. srpnja 2010.  HK10-05414 
 
Ruski dnevnik  HK10-05573 
 
Russkie kraski na balkanskoj palitre : hudožestvennoe tvorčestvo russkih na Balkanah : (konec XIX - načalo XXI veka)  HK10-05155 
 
Ruže na bojnikovu grobu  HK10-05730 
 
Ruže za Nives Koen : pripovetke  HK10-05820 
 
Sadako hoće živjeti  HK10-05668 
 
Sakrivena strana mjeseca : zapisi u [i. e. o] Titovim tamnicama  HK10-04479 
 
Salona : Colonia Martia Ivlia Valeria : vodič po arheološkim lokalitetima  HK10-06045 
 
Salona IV : inscriptions de Salone chretienne IVe-VIIe siecles : recherces archeologiques franco-croates a Salone  HK10-06036 
 
Salonae longae : od antičke Salone do humanističkog Splita  HK10-06198 
 
Sammy  HK10-05226  HK10-05225 
 
Samo jedan san  HK10-05817 
 
Samostan sv. Dominka u Dubrovniku : povijesno-umjetnički prikaz  HK10-05189 
 
Samurai: Srce poroka [1]  HK10-05267 
 
Sanja Kozlica: Vis vitalis : Galerija Sunce, Zagreb  HK10-05392 
 
Sapere aude  HK10-05029 
 
Sarajevo : a Bosnian kaleidoscope  HK10-04431 
 
Sastanak s Ramom  HK10-05614 
 
Savjeti i vodič za poboljšanje zapošljivosti, ostvarivanje prava i socijalnu uključenost  HK10-04435 
 
Savršen vrt : uz vrlo malo truda i vremena  HK10-05069 
 
Sazrijevanje  HK10-05701 
 
Schriftenreihe Schriften zum Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsrecht  HK10-04224 
 
Security perspectives on the western Balkan countries  HK10-04493 
 
Sekstant : skice o duhovnim temeljima svijeta  HK10-04255 
 
Seksualni stavovi : mitovi i činjenice  HK10-04875 
 
Selected essays in roman history and epigraphy  HK10-06159 
 
Seminar pročišćavanje otpadnih voda, Zagreb, 22.- 23. ožujka 2010. : zbornik radova  HK10-05054 
 
Senor  HK10-05304 
 
Sentimentalni odgoj : povijest mladog čovjeka  HK10-05693 
 
Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode  HK10-04946 
 
Serbia : la storia al là del nome  HK10-06189 
 
Serie Turisme og heritage  HK10-04906 
 
Series Giluio Clovio  HK10-05371 
 
Series Tourism and heritage  HK10-05195  HK10-06066  HK10-06084  HK10-06096  HK10-06098  HK10-04909 
 
Serija Atenej  HK10-05704  HK10-04300 
 
Serija Istorija srpske književne periodike  HK10-04222 
 
Serija Muzikološki zbornici  HK10-05464 
 
Serijal o Sookie Stachouse  HK10-05635 
 
Sferakonski niz  HK10-05893 
 
Sherlock Holmes & Londonski vampiri: Zov krvi  HK10-05302 
 
Sidrišta  HK10-05873 
 
Sigurnost i zaštita pri radu u industriji  HK10-04518 
 
Silverfin  HK10-05638 
 
Sinergija tipologije i tehnologije nosivih struktura : spoznaja racionalnog osmišljavanja i izvrsnog ostvarivanja konstrukcija : pretisci odabranih znanstvenih i stručnih radova 1965.-2008.  HK10-05051 
 
Sintesi  HK10-05698 
 
Sirene pjevaju Fado : roman  HK10-05859 
 
Sisak u obrani od poplava : katalog izložbe  HK10-04954 
 
Siscia u vrijeme kovnice novca  HK10-06038 
 
Sjaj i bijeda Brčko distrikta  HK10-04474 
 
Sjaj i bijeda Brčko Distrikta : suživot  HK10-04475 
 
Sjaj svica = Shine of the firefly = Sjaj svica : haiku  HK10-05761 
 
Sjećanja  HK10-05825 
 
Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije Republike Hrvatske : Hrvatski diplomatski klub  HK10-04495 
 
Sjene ljubavi  HK10-05834 
 
Sjene smrti  HK10-05343 
 
Sjetna rekapitulacija : podlistci, zapisi, prijepori, sporenja, ogledi, prikazi, recenzije, kazalište  HK10-05882 
 
Sjeverna i Južna Amerika i Tihi ocean.  HK10-06165 
 
Skandinavski Vikinzi  HK10-04886 
 
Skela : bajke iz automata za kavu  HK10-05951 
 
Skepticizam mladih prema europskim integracijama : rezultati sociološkog istraživanja  HK10-04429 
 
Skepticizam mladih prema europskim integracijama [Elektronička građa] : rezultati sociološkog istraživanja  HK10-04428 
 
Sklopovska oprema računala : udžbenik za srednje škole : za zanimanje tehničar za računalstvo  HK10-04690 
 
Skriveno lice: Sablast  HK10-05257 
 
Skriveno lice: Utvrda  HK10-05310 
 
Slama na strehu zrno v pogaču : subota u etno selu Kumrovec : radionice nematerijalne baštine u Muzeju Staro selo Kumrovec, 2. listopada 2010. = saturday in the ethno-village Hay onto roof and grains into bread, intangible heritage workshops in the Old village Museum in Kumrovec, October 2. 2010 = Am Samstag im ethno Dorf Kumrovec Stroh auhs Dach Korn ins Brot, Werkstaette des immateriellen Erbe im Museum Altes Dorf Kumrovec, am 2. October 2010  HK10-04874 
 
Slastice u Hrvata  HK10-05105 
 
Slatkovodni rakovi : priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja  HK10-04964 
 
Slavlje sv. krizme u Vrhbosanskoj nadbiskupiji : od 1935. do 1939. godine prema putopisnim bilješkama nadbiskupa dr. Ivana Šarića  HK10-04388 
 
Slavonija u paklu i raju  HK10-05781 
 
Slavonske tikvice : priručnik o uzgoju i šaranju tikvica  HK10-04892 
 
Slawische Sprachkorrelationen  HK10-05518 
 
Slawonische Symphonia  HK10-05673 
 
Slomljeno uho.  HK10-05280 
 
Slonovi i nosorozi.  HK10-04966 
 
Slonovo putovanje  HK10-05703 
 
Slovensko-hrvaški slovar za otroke = Slovensko-hrvatski rječnik za djecu  HK10-05509 
 
Slučajne varijable.  HK10-04931 
 
Slučajni milijarderi : [kako je osnovan Facebook] : priča o seksu, novcu, genijalnosti i izdaji  HK10-04201 
 
Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim jedinicama : komentar Zakona o službenicima i namještenicima u LP(R)S, Zakona o plaćama u LP(R)S i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u LP(R)S, s poveznicama i oglednim primjerima  HK10-04607 
 
Small tourist monographs  HK10-06058 
 
Smij kroz suze  HK10-05821 
 
Smijeh  HK10-05929 
 
Smisao života  HK10-04345 
 
Smrtno zaljubljena  HK10-05687 
 
Snežana i sedam patuljaka  HK10-05620 
 
Sociologija emocija  HK10-04436 
 
Sociologija hrvatskog revizionizma : predjasenovačka i pojasenovačka glavinjanja u Hrvata  HK10-04461 
 
Sociološka biblioteka  HK10-04433  HK10-04420  HK10-04437  HK10-04436 
 
Sociološka biblioteka Naklada Jesenski i Turk  HK10-04426 
 
Sociološka biblioteka (Naklada Jesenski i Turk)  HK10-04427 
 
Solomon Kane  HK10-05639 
 
Sori za klišej  HK10-05950 
 
Sounds of the borderland : popular music, war and nationalism in Croatia since 1991  HK10-05452 
 
Spartanski hopliti  HK10-04890 
 
Spasili bi se pegazi  HK10-05896 
 
Spašen sam! : slavljen neka je Bog!  HK10-04330 
 
Split  HK10-06055  HK10-06060  HK10-06058  HK10-06056  HK10-06054  HK10-06057  HK10-06059  HK10-06053 
 
Split : Geschichte, Kultur, Kunst, Naturschoenheiten: [touristische monographie]  HK10-06063 
 
Split : histoire, culture, art, beautes naturelles : [monografie touristique]  HK10-06061 
 
Split : historia, cultura, arte, bellezas naturales : [monografia turistica]  HK10-06064 
 
Split : history, culture, art, natural features : [tourist monograph]  HK10-06066 
 
Split : istorija, kul'tura, iskusstvo, krasot'i prirod'i : [turističeskaja monografija]  HK10-06065 
 
Split : povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote : [turistička monografija]  HK10-06067 
 
Split : storia, cultura, arte, bellezze naturali : [monografija turistica]  HK10-06062 
 
Splitske pedesete  HK10-04859 
 
Splitski govor : od vapora do trajekta : po čemu će nas pripoznavat  HK10-05535 
 
Splitu, u zagrljaju mora : poezija  HK10-05860 
 
Spomenica : 135. obljetnica DVD-a Sveti Ivan Zelina  HK10-04999 
 
Spomenica o radu Kulturno umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić", Lovas : povodom 60. obljetnice osnivanja društva : 1950.-2010.  HK10-05174 
 
Srbin iz Hrvatske  HK10-05870 
 
Srednjojužnoslavenski književni jezici u sinkroniji i dijakroniji  HK10-05519 
 
Srednjovjekovni vitezovi  HK10-04887 
 
Sretna se djeca po crtežu poznaju - likovni govor u prevenciji i terapiji traumatizirane djece : zbornik radova  HK10-04295 
 
Srpske biblioteke u Hazburškoj monarhiji tokom 18. veka  HK10-04216 
 
Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan  HK10-04496 
 
Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika = Die serbische Sichtweise des Verhaeltnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen  HK10-05514 
 
Staat und Kultur bei Hegel  HK10-04249 
 
Städtische Märkte in Kroatien : ihre soziokulturelle Rolle in der heutigen Gesellschaft  HK10-04882 
 
Stameno čekanje  HK10-05941 
 
Stanari u slonu  HK10-05789 
 
Stancoviciana : agronomija, prirodne znanosti = scienze agrarie, scienze naturali = agricultural sciences, natural sciences : Zavičajni muzej grada Rovinja = Museo Civico della Cittá di Rovigno  HK10-04387 
 
Stari Dubrovnik u srpskoj književnosti  HK10-05561 
 
Stari Egipat i antička Grčka  HK10-06165 
 
Stari zavjet : s uvodima i bilješkama ekumenskog prijevoda Biblije  HK10-04314 
 
Starohrvatsko groblje na Maklinovu brdu u selu Kašiću kod Zadra = Altkroatisches Gräberfeld auf Maklinovo brdo im Dorf Kašić bei Zadar  HK10-06026 
 
Stavovi mladih prema ženama s invaliditetom : sažetak rezultata istraživanja  HK10-04410 
 
Staza od ljubavi  HK10-06018 
 
Stećci : bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka  HK10-06033 
 
Stenografske beleške sa proširenih sednica Saveta za usaglašavanje stavova o državnoj politici.  HK10-04496 
 
Stjepan Jozić: ulja, akrili, akvareli : Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz, Galerija Oranžerija, 9. travanj 2010.  HK10-05387 
 
Stjepan Šandrk: Ivana : Galerija ”Vjekoslav Karas”, Karlovac 10.11 - 30.11. 2010.  HK10-05418 
 
Sto bandaša i bandašica : fotomonografija  HK10-04893 
 
Sto godina sporta u Suhopolju  HK10-05488 
 
Stoljeća Kraljeve Sutjeske : zbornik radova  HK10-04398 
 
Ston u srednjem vijeku  HK10-06224 
 
Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli : zbornik radova s međunarodnog skupa prigodom 150. obljetnice C. kr. pomorskog arsenala (Pula, 8. prosinca 2006.) =150 Jahre Schiffbau in Pula Pola : Beatrage des Symposiums anlaesslich des 150. Jahrestages der Gruendung des k. k. Seearsenals in Pola (Pula, 8. Dezember 2006)  HK10-05058 
 
Strategic planning for local development : case studies from small and mid-sized european cities  HK10-04610 
 
Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara : 2011.-2015.  HK10-04551 
 
Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije : 2009.-2013.  HK10-04522 
 
Strateški programi lokalnog razvoja - hrvatska iskustva  HK10-04521 
 
Strateško planiranje lokalnog razvoja : studije slučaja malih i srednjih evropskih gradova  HK10-04611 
 
Stražilovo naše i Brankovo : pjesme  HK10-05575 
 
Strip, deveta umjetnost  HK10-05325 
 
Stripologikon : [epska potraga za istinom]  HK10-05249 
 
Stripoškolci : presjek brodskog amaterskog školskog stripa  HK10-05349 
 
Stručna izdanja Hrvatskog društva za goriva i maziva  HK10-05135 
 
Stručno edukativna konferencija Sigurnost u bolnicama - kontrola praćenja rizika, Opatija, 12. studenog 2010. [Elektronička građa] : zbornik radova  HK10-05004 
 
Stručno-popularna biblioteka  HK10-05133  HK10-05079 
 
Studia Varvarina  HK10-06040 
 
1.  HK10-06040  HK10-06036  HK10-05556 
 
Studies in ethnopolitics  HK10-04455 
 
Studies in the history of political thought  HK10-04481 
 
Studies on language and culture in Central and Eastern Europe  HK10-04456 
 
Studije muzeja Mimara  HK10-05408 
 
Stupni Do : činjenice  HK10-04626 
 
Stupovi zemlje  HK10-05628 
 
Subića : hrvatski pjesnici o životinjama  HK10-05967 
 
Sudbina i slobodna volja : zašto se stvari događaju tako kako se događaju  HK10-04258 
 
Sulle tracce del passato 7 : manuale di storia per la settima classe della scuola elementare  HK10-04737 
 
Sulle tracce del passato 7 : quaderno attivo per la settima classe della scuola elementare  HK10-04739 
 
Sulle tracce del passato 7 : quaderno di lavoro per la settima classe della scuola elementare  HK10-04738 
 
Sulle tracce del passato 8 : guaderno di lavoro di storia : per l'ottava classe della scuola elementare  HK10-04741 
 
Sulle tracce del passato 8 : manuale di storia per l'ottava classe della scuola elementare  HK10-04740 
 
Sulle tracce del passato 8 : quaderno attivo per l'ottava classe della scuola elementare  HK10-04734 
 
Sumrak čuje cvrkut : lirski odrazi vizualnoga : izabrane pjesme studentica 3. i 4. godine Učiteljskoga fakulteta u Osijeku  HK10-05969 
 
Sumrak saga : Pomrčina : cjelokupni ilustrirani vodič kroz film  HK10-05483 
 
Sunce je izašlo ujutro  HK10-04622 
 
Sunčica i Plavkica  HK10-05807 
 
Suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj : stavovi i mišljenja aktera i javnosti u poraću  HK10-04582 
 
Surčin kroz povijest  HK10-06180 
 
Sustavna programska potpora : radni materijali  HK10-04755 
 
Sustavna programska potpora [Elektronička građa] : radni materijali  HK10-04754 
 
Sustavno gospodarnje energijom : priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije  HK10-05038 
 
Sušačko popodne  HK10-05601 
 
Suvremene siguronosne studije  HK10-04497 
 
Suvremenost Ranka Marinkovića : zbornik radova sa 4. Dana Ranka Marinkovića u Komiži, 13. i 14. rujna 2008. godine  HK10-05755 
 
Svaka boja je krvava  HK10-06004 
 
Sve je u pogledu = It's all in the eye  HK10-05449 
 
Sve u ime ljubavi  HK10-04294 
 
Svemir  HK10-04936 
 
Svenavadni Goethe  HK10-05677 
 
Svenovi tajni spisi : kratki roman  HK10-05939 
 
Sveta Margareta Marija Alacoque i sveta Faustina : duhovnost i poslanje  HK10-04321 
 
Svetačke medaljice: pobožna znamenja žiteljica samostana Sv. teodora u Puli = Le medagliette devozionali insegne religiose delle abitanti il convento si S. Teodoro a Pola : Arheološki mizej Istre, Pula, 2010.  HK10-05207 
 
Sveti Franjo Asiški  HK10-04322 
 
Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 30. studenoga i 1. prosinca 2006. u Sv. Ivanu Zelini  HK10-06206 
 
Sveti Nikola  HK10-04242 
 
Svetom Vlahu u čast : Izložba na zidovima palače u Ulici od puča 16. i u Širokoj ulici, 2. veljače 2010. - 2. veljače 2011.  HK10-04319 
 
Svezak drugi.  HK10-05674 
 
Svezak prvi.  HK10-05674 
 
Svezak treći.  HK10-05674 
 
Svijet bez ideje : nesklad u tijesnom svijetu  HK10-04445 
 
Svijet zmajeva : tajne iz zmajskog carstva  HK10-04876 
 
Svijet životinja  HK10-04966 
 
Svijet životinja : ilustrirana enciklopedija  HK10-04976 
 
Svilenim nitima svilu tkaš  HK10-05932 
 
Svjedoci evanđelja : sluge Božji i službenice Božje u Hrvata  HK10-04317 
 
Svjetla na nebu : kronologija istraživanja NLO-a  HK10-04188 
 
Svjetlo svijeta : Papa, crkva i znakovi vremena  HK10-04368  HK10-04367 
 
Svjetski dan romskog jezika : zbornik : 03.-05. studenog 2009. godine = Sa themesqo dives e rromane ćhibaqo : khidime tekstoja : 03.-05. novembro 2009. bers Zagreb = World day of the Romani language : proceedings : 03-05 november 2009 Zagreb  HK10-05517 
 
Svrha života ili Potraga za odgovorom - tko sam ja?  HK10-04406 
 
Šaljive poeme  HK10-05888 
 
Šandrk, Stjepan: "Ivana" : Galerija Kontura, [Zagreb], 28. svibnja - 30. srpnja 2010.  HK10-05417 
 
Šarkova avantura  HK10-05977 
 
Šestinski kišobran  HK10-05790 
 
Šibenik u vrijeme osnivanja Biskupije  HK10-06188 
 
Šikuti machine : 10 let : libar drugi 2060.-2010. : [Pula, Stara tiskara, 8. 7. - 28. 7. 2010.]  HK10-05171 
 
Šira slika : impresije iz Indije  HK10-05877 
 
Šišmiši Nacionalnog parka "Krka" = The Bats of Krka National Park  HK10-04965 
 
Šišmiši u Hrvatskoj  HK10-04979 
 
Škatule-batule...  HK10-05961 
 
Škola? Pa što! : edukacijska slikovnica za djecu, roditelje, odgajatelje i sve one koji sudjeluju u pripremi djeteta za polazak u prvi razred osnovne škole  HK10-04860 
 
Što bi Isus učinio? : priče za djecu prema knjizi Charlesa M. Sheldona Njegovim stopama  HK10-04357 
 
Što je sve kemija? 7 : zadatci za provjeru znanja iz kemije za 7. razred : A i B grupa  HK10-04700 
 
Što vidi pas : i druge pustolovine  HK10-05630 
 
Štokavski dijalekat  HK10-05513 
 
Štorije od Rukavca, Kućel i šire okolice : istina, škerci i običaji  HK10-05973 
 
Šuma Striborova  HK10-05733 
 
Šume za ljude  HK10-05060 
 
Table.  HK10-06042 
 
Tajanstveni svijet geološke prošlosti  HK10-04955 
 
Tajna mršavljenja  HK10-04986 
 
Tajna slova 3 : priručnik [za učitelje] uz udžbenički komplet za hrvatski jezik i književnost  HK10-04830 
 
Tajna slova 4 : priručnik za učitelje s artikulacijama nastavnih sati književnosti, hrvatskoga jezika, medijske kulture i jezičnoga izražavanja  HK10-04831 
 
Tajna stare pelnice  HK10-06011 
 
Tajne holističkog zdravlja žene : otkrijte jedinstven put do zdravlja, ozdravljenja i sreće  HK10-04984 
 
Tajne iz ordinacije dr. Lebowskog : priručnik za ljubavne probleme  HK10-04287 
 
Tajne serotonina : kako pobijediti depresiju  HK10-04983 
 
Tajne u džepu  HK10-04187 
 
Tajne uspješnog učenja : razvijamo pamćenje, ustrajnost i koncentraciju  HK10-04285 
 
Tako smo branili Vukovar  HK10-04629 
 
Talijanska kuharica : više od 100 zdravih talijanskih recepata koji će vam pomoći da održite težinu i zavolite hranu  HK10-05091 
 
Tamo negdje iza oblaka pronašla sam ljubav...  HK10-05778 
 
Tandrčak i njegovo blago  HK10-04240 
 
Tatjana Politeo: Veze, Hello, Svemirski putnik, 35-44, Život Ameba, Ameba i kocka, Bebe amebe, Staklo  HK10-05410 
 
Taxi: Zmajev labirint  HK10-05253 
 
Teatar u pjatu  HK10-05093 
 
Teatralije  HK10-05695 
 
Tehnička kultura 5 : udžbenik iz tehničke kulture za 5. razred osnovne škole  HK10-04814 
 
Tehnički materijali i obrada  HK10-05039 
 
Tehnika motornih vozila : radni listovi : polja učenja 1-4  HK10-04833 
 
Tehnike instalacija i grijanja : situacije učenja : polja učenja 1-4  HK10-04834 
 
Tehnike lova na pastrvu : praktična rješenja za ribolov na mušicu iz pera svjetskog ribičkog majstora  HK10-05079 
 
Tehnike motornih vozila 1 : radna bilježnica za 2. razred  HK10-04726 
 
Tehnike motornih vozila 2 : radna bilježnica za 3. razred  HK10-04725 
 
Temelji uzgoja bilja = Principles of Agronomy  HK10-05061 
 
Temeljni tečaj vjere : za obitelj, mlade, zajednice i skupine  HK10-04351 
 
Tempo delle signore  HK10-05962 
 
Tempo e paziena di Concetta Bonassin nata Fioranti da Dignano : bilješke uz film = Vrijeme i strpljenje Concette Bonassin rođene Fioranti iz Vodnjana : appendice al film  HK10-06142 
 
Teofil : roman  HK10-05648 
 
Teologijom svjedočiti i naviještati : zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću =Theologia testimonum dicere et nuntiare : miscellanea in honorem professoris emeriti Tomislav Ivančić  HK10-04390 
 
Teološki radovi  HK10-04390 
 
Teološko promišljanje o pastoralu samaca = Seelsorge der Alleinstehenden - theologische Reflexion : godišnji pastoralni skup, Vinkovci, 5.10.-9.10.2009. = pastorale Jahrestagung : zbornik radova  HK10-04361 
 
Terra 3 : priručnik geografije s CD-om za treći razred gimnazije  HK10-04803 
 
Terra 4 : priručnik geografije s CD-om za četvrti razred gimnazije  HK10-04746 
 
Tex: Banda Daltonovih  HK10-05265 
 
Tex: Čovjek vrijedan 2000 dolara  HK10-05328 
 
Tex: Dvostruka igra  HK10-05264 
 
Tex: Granica u plamenu  HK10-05263 
 
Tex: Igra je počela!  HK10-05261 
 
Tex: Plamen nad Arizonom  HK10-05260 
 
Tex: Postaja Mescalero  HK10-05329 
 
Tex: Prorok Hualpai  HK10-05319 
 
Tex: Tajanstvena piramida  HK10-05312 
 
Tex: Urota  HK10-05362 
 
Tex: Užareno olovo  HK10-05365 
 
Tex: Virginia City  HK10-05327 
 
Tex: Zemlja bezakonja  HK10-05271 
 
Texte unter der Lupe - was und wie : Übungsbuch für Germenistikstudenten  HK10-05525 
 
The amphitheater at Pula : [guide]  HK10-06039 
 
The Archaeological Collection of the Franciscan Monastery in Sinj  HK10-06044 
 
The art of presenting : a course in delivering presentations in English  HK10-05130 
 
The best of OscarOskar fest : [Galerija "Krsto Hegedušić", Petrinja, 29. 1. - 26. 2. 2010.]  HK10-05353 
 
The Central Bank as Crisis-manager in Croatia - A Counterfactual analysis  HK10-04528 
 
The Croatian tax system  HK10-04531 
 
The Danube : a cultural history  HK10-06147 
 
The Fortune at the Bottom of the Pyramid [Elektronička građa] : eradicating poverty through profits.  HK10-04572 
 
The historiography of genocide  HK10-04584 
 
The impact of tablet PCs and pen-based technology on education : new horizons : 2009  HK10-04679 
 
The Krajina chronicle : A history of Serbs in Croatia, Slavonia and Dalmatia  HK10-06201 
 
The Museum of the Krapina neanderthals : a short guide  HK10-04234 
 
The Plitvice lakes : [tourist monograph]  HK10-04909 
 
The region of Herzegovina : tourist guide  HK10-06089 
 
The Roots of Balkanization : eastern Europe C.E. 500-1500  HK10-06163 
 
The sociology of war and violence  HK10-04430 
 
The story of lost toys : by Australian and Croatian children = Priča o izgubljenim igračkama.  HK10-05983 
 
The Traveller's History series  HK10-06211 
 
Tilurium II : keramika 1997. - 2006.  HK10-06042 
 
Time machine  HK10-05714 
 
Tintin u Americi.  HK10-05280 
 
Tiskane knjige.  HK10-04243 
 
Tisuću dana bez Kupresa  HK10-05844 
 
Tisuću i jedna noć  HK10-05599 
 
Tisuću i jedna noć : ljubavna i erotska lirika  HK10-05600 
 
Tito : strogo poverljivo : arhivski dokumenti  HK10-04449 
 
Tito u djelima inozemnih povjesničara  HK10-04446 
 
Tito-lov-politika : (Tito u lovu, lov u politici)  HK10-04450 
 
Titova lična diplomatija : studije i dokumentarni prilozi  HK10-04492 
 
Tjestenina  HK10-05106 
 
Tko nosi ne prosi! : s torbom po hrvatskim krajevima : Etnografski muzej, Zagreb, 25. studeni 2010. - 30. travanj 2011.  HK10-04896 
 
Tko to govori zar zar!!! : Dnevnički crteži Nives Kavurić-Kurtović : Društvo povjesničara umjetnosti Rijeka, Istre i Hrvatskog primorja, Rijeka 2010.  HK10-05220 
 
To think (film) politically : art and activism between representation and direct action  HK10-05481 
 
Tobogan života : [roman]  HK10-05752 
 
Top 10 turistički vodiči  HK10-06074  HK10-06082  HK10-06111 
 
Top 10 turistički vodiči Mozaik knjiga  HK10-06110 
 
Torte i kolači : recepti vrhunske slastičarke  HK10-05096 
 
Totalna rasprodaja  HK10-05774 
 
Totoche  HK10-05351  HK10-05352 
 
Totoche: Najbolji čovjekov prijatelj  HK10-05351 
 
Totoche: Utamničeno blago  HK10-05352 
 
Tra storia e leggenda.  HK10-06148 
 
Tragom prošlosti 7 : priručnik za nastavnike za 7. razred osnovne škole  HK10-04736 
 
Tragom prošlosti 8 : priručnik za nastavnike za 8. razred osnovne škole  HK10-04735 
 
Trajni pigmenti  HK10-05558 
 
Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću  HK10-05482 
 
Tramošnica : zaslužni Tramošničani (1946.-2010.)  HK10-06139 
 
Traveller's history series  HK10-06212 
 
Traženje riječi : iskreni razgovori s voljenim osobama  HK10-04280 
 
Tražitelji smisla : vjeronaučni udžbenik za prvi razred srednje škole  HK10-04839 
 
Treće nacionalno savjetovanje Kompetentnost laboratorija 2010. : knjiga sažetaka : Varaždin, 15. -18. rujna 2010.  HK10-04229 
 
Treffpunkt Deutsch 3 : nastavni listići njemačkog jezika za šesti razred osnovne škole : treća godina učenja  HK10-04688 
 
Trening antimobbing trenera i savjetnika = Training of trainers and anti-mobbing advisors : [priručnik : curriculum and manual for the anti-mobbing training programme]  HK10-04644 
 
Treniranje igre  HK10-05497 
 
Trideset godina "Privlačice" : (1980.-2010.) : 15 godina "Riječi" (1995.-2010.) i 15 godina "Dana Josipa i Ivana Kozarca" (1995.-2010.)  HK10-04236 
 
Trio Gracije : 10 godina postojanja : [klavirski trio]  HK10-05467 
 
Trnovit bljesak urote : roman  HK10-06022 
 
Trogir : revitalizacija obalnog pojasa kroz planove prostora brodogradilišta : [međunarodna urbanistička radionica, katalog studenstskih radova] = revitalization of coastale zone trough the plans of shipyard area : [international urban planning workship, catalog of student work]  HK10-05183 
 
Tron : nasljedstvo  HK10-05331 
 
Trstenica u srednjem vijeku  HK10-06223 
 
Tuđi život : telenovela  HK10-06009 
 
Tuđmanova baština  HK10-04444 
 
Turistički plakat u Hrvatskoj  HK10-05435 
 
Turizam i filatelija : poštanske marke Republike Hrvatske : 150 godina turizma u Hrvatskoj  HK10-05119 
 
Tvoj dar, tvoja služba  HK10-04297 
 
Twentieth-century battles  HK10-04618 
 
Twist na bazenu  HK10-05722 
 
U Europi : putovanje kroz dvadeseto stoljeće  HK10-05607 
 
U kamenim snovima = Dreams in stone = Traume in Stein = Sogni di pietra .  HK10-06081 
 
U Meštrovićevom rodnom kraju = In the native land of Ivan Meštrović  HK10-05205 
 
U nekoj od mogućih stvarnosti  HK10-05839 
 
U potrazi za Petrom Panom  HK10-05242 
 
U potrazi za vješticom Makrom  HK10-05763 
 
U prolazu = Di passaggio = Passing by : haiku  HK10-05819 
 
U prostorima nade  HK10-04411 
 
U sjeni labuda  HK10-05857 
 
U tišini jutra = Withing the silence of the morning : haiku  HK10-05812 
 
U vrijeme Pony Expressa  HK10-05321 
 
U zemlji Sovjeta.  HK10-05280 
 
Ubojica  HK10-05294 
 
Učimo gledati 5-8 : priručnik likovne kulture za nastavnike predmetne nastave  HK10-04747 
 
Učimo gledati 5-8 [Elektronička građa] : CD uz priručnik likovne kulture od 5. do 8. razreda osnovne škole : novi planovi i nove nastavne pripreme.  HK10-04840 
 
Učka Nature Park : management plan  HK10-04915 
 
Udomaćene sorte masline u Republici Hrvatskoj  HK10-05072 
 
Udžbenici Sveučilišta u Mostaru  HK10-05034 
 
Udžbenici Sveučilišta u Rijeci  HK10-04292 
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu  HK10-05134  HK10-05040  HK10-04198  HK10-04935 
 
Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu  HK10-04210  HK10-04923  HK10-04946  HK10-04562  HK10-05022  HK10-04525  HK10-05034 
 
Udžbenici Veleučilišta Marka Marulića u Kninu  HK10-05034 
 
Udžbenici Veleučilišta u Rijeci  HK10-05109 
 
Udžbenici Visoke škole za informacijske tehnologije  HK10-04927 
 
Udžbenici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici  HK10-04196  HK10-05108  HK10-04600 
 
Uho, grlo, nož  HK10-05936 
 
Ukleti vitez: Crna Šuma [1]  HK10-05270 
 
Ukorak s čovjekom : Tiflološki muzej, Zagreb, 18. 05.-10. 08.2010. : u povodu 20 godina Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet  HK10-05082 
 
Ulica : roman  HK10-05751 
 
Ulica Helen Keller : roman  HK10-05827 
 
Ulicama kružim ne bih li se sreo  HK10-05974 
 
Ultimate Iron Man  HK10-05303 
 
ULUPUH 1950.- 2010. : uz šezdesetu obljetnicu Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti - ULUPUH  HK10-05287 
 
Uljudba plemena Kužet  HK10-06141 
 
Umbrijska sunčanica i druge pjesme  HK10-05771 
 
Umjetnici Čapljine i doline Neretve : Zagreb, Galerija Sunce, prosinac 2010.  HK10-05173 
 
"Umjetnici iz svijeta u Rešetarima" : izložba slika i skulptura, Zagreb, 31. 5. - 21. 6. 2010.  HK10-05383 
 
Umjetnost - ogledalo jednog vremena : 17. velika božićna aukcija slika u Hotelu Antunović, Zagreb  HK10-05421 
 
Umjetnost za djecu  HK10-05168 
 
Unutarnje ozdravljenje kroz meditacije križnog puta  HK10-05013 
 
Uokvirene čežnje  HK10-05993 
 
Upotpunjavanje [Elektronička građa]  HK10-05922 
 
Upotreba neprijatelja : politička suđenja u Jugoslaviji 1945.-1991.  HK10-04459 
 
UpotriJebni naPici  HK10-05780 
 
Upoznajte u 5 koraka  HK10-06124 
 
Upravljanje i nadzor vojnog cestovnog prometa  HK10-05121 
 
Upravljanje likvidnošću = Liquidity management : XI. savjetovanje, Zagreb - Opatija, od 20. do 22. svibnja 2010.  HK10-05129 
 
Upute za vježbanje na spravama  HK10-05500 
 
Uređenje malih vrtova : praktična rješenja i za vrtove kuća u nizu  HK10-05177 
 
Uređenje vrta i okućnice : 400 ideja u slici i riječi : ilustrirana knjiga : 400 fotografija u boji : 9 nacrta  HK10-05062 
 
Uređivanje i nadzor zaštite na radu  HK10-04519 
 
Usagi yojimbo = Zec samuraj  HK10-05343 
 
Usi e tradizioni.  HK10-06148 
 
Ustaše i partizani : Jure Francetić i Ivica Todorić.  HK10-04478 
 
Ustaški pokolji Srba u glinskoj crkvi  HK10-04614 
 
Ustavno pravo Republike Hrvatske : praktikum  HK10-04586 
 
Utjecaj vanjskih šokova na domaću inflaciju i BDP  HK10-04538 
 
Uvod u DTP : priručnik za polaznike  HK10-04202 
 
Uvod u građu računala  HK10-04196 
 
Uvod u informacijske sustave  HK10-04213 
 
Uvod u medije  HK10-04437 
 
Uvod u sociologiju (održivih) zajednica  HK10-04424 
 
Uvod u studij pastorala  HK10-04359 
 
Uvod u suvremenu teatrologiju  HK10-05477 
 
Uvod u zaštitu na radu  HK10-04520 
 
Uzgoj pčela i izrada meda  HK10-05073 
 
Uzmi me na oblaku : pjesme o ljubavi i neljubavi  HK10-05739 
 
Uzvisimo Isusa : razlozi za svakodnevno proslavljanje Spasitelja tijekom godine  HK10-04394 
 
Uzvišene misli  HK10-05656 
 
V. Kučina : Galerija Ulrich, Zagreb, 24.3.-9.4.2010.  HK10-05208 
 
Va fijolicama plavet neba  HK10-05786 
 
Valovi boja 5-8 : priručnik za nastavu likovne kulture od 5. do 8. razreda osnovne škole  HK10-04832 
 
Vam  HK10-05300 
 
Vampirologija : prava istina o Palim anđelima : napisao Archibald Brooks : s dodatnim bilješkama Joshue T. Kraika  HK10-04891 
 
Vampirska akademija  HK10-05647 
 
"Van kolto, kinek lelke hegedu" : valogatas Reményik Sándor verseibol : a kotet a Hatodik horvat-magyar orszagos versmondo verseny alkalmabol keszult = "Ima pjesnika čija duša je violina" : izbor iz pjesama Sándora Reményika : zbirka se izdaje u svrhu pripreme za Šesto hrvatsko-mađarsko natjecanje u recitiranju  HK10-05591 
 
Van vremena ; Slike  HK10-05356 
 
Vane Ivanović : između Tita i Draže : (post scriptum jednog Jugoslavena)  HK10-04443 
 
Vanja Radauš - Portreti : Salon Galerije Antuna Augustinčića, 7. V. - 7. VII. 2010.  HK10-05217 
 
Varijabilnost genotipova pšenice (Triticum aestivum L.) obzirom na FHB otpornost i genetsku di