Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

2A studio -- Obiteljsko imanje Bijača  HA11-02389 
 
91,7 MHz - Glasom protiv topova  HA11-02077 
 
Abelova grupa -- Neabelova p-grupa -- Algebarska struktura  HA11-02092 
 
Abramović, Marina  HA11-02446 
 
Agrarni park -- Vrtna arhitektura -- Vrtovi -- Klasicistički vrt -- Casinetto  HA11-02356 
 
Agronomi -- Životopisi  HA11-02584 
 
Aires Mateus arquitectos  HA11-02380 
 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine  HA11-02501 
 
A-lab AS -- Arktički kulturni centar, Hammerfest  HA11-02415 
 
Alberti, Leon Battista -- Nikola Firentinac  HA11-02456 
 
Alergijske bolesti -- Alergeni -- Pelud -- Hipersenzibilizacija  HA11-02182 
 
Alergijske bolesti -- Alergogeni pelud -- Diurnalna varijacija -- Meteorološki čimbenici  HA11-02155 
 
Algebra -- Matematika  HA11-02089 
 
Ališanka, Eugenijus  HA11-02548 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Kognitivni poremećaji  HA11-02137 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Prefrontalni korteks -- Antidementivi -- Donepezil -- Nuspojave lijeka  HA11-02119 
 
Alzheimerova bolest -- Epilepsija -- Cerebralni korteks -- Gustoća spina -- Morfologija dendrita -- Laboratorijsko istraživanje -- Miševi  HA11-02152 
 
Alzheimerova bolest -- Serumski lipidi -- Lipoproteini velike gustoće -- Lipoproteini male gustoće -- Ukupni kolesterol  HA11-02197 
 
Alzheimerova bolest -- Studija o starenju -- Dendritičko stablo -- Morfometrija -- Golgi Cox metoda  HA11-02159 
 
Američka književnost  HA11-02496  HA11-02495 
 
Američka književnost -- Poezija  HA11-02494 
 
Anabaptisti -- Autoritet Biblije -- Uređenje zajednice  HA11-01913 
 
Analiza financijskih pokazatelja -- Model optimizacije -- Hrvatsko tržište kapitala  HA11-01971 
 
Anatomija  HA11-02114 
 
Andrić, Ivo  HA11-02539  HA11-02510  HA11-02521 
 
Anencefalus -- Pravni status  HA11-02047 
 
Anestezija -- Neuromuskulatorni blokatori -- Sukcinilkolin -- Nuspojave -- Kontraindikacije  HA11-02203 
 
Anesteziolozi -- Sagorijevanje na radu -- Poremećaji spavanja -- Pokazatelji -- Arterijski krvni tlak -- Kortizol u slini  HA11-02134 
 
Anksioznost -- Depresija -- Trudnice -- Spontani pobačaj  HA11-02129 
 
Antropogeni krajolik -- Fotografija -- Arhitektonski elementi -- Zid  HA11-02421 
 
Aranda, Rafael -- Pigem, Carme -- Vilalta, Ramón  HA11-02366 
 
Arapska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA11-02556 
 
Architectuurstudio HH -- Sveučilište Noordelijke hogeschool Leeuwarden  HA11-02379 
 
Arhitektonska kritika  HA11-02419 
 
Arhitektonski projekti  HA11-02409 
 
Arhitektonski projekti -- Crkveni objekti  HA11-02444 
 
Arhitektonski projekti -- Kuća sunlight u Pressbaumu  HA11-02404 
 
Arhitektonsko naslijeđe -- Arhitektonska baština -- Dvorci -- Muzeji -- Glazbene škole -- Obnova  HA11-02429 
 
Arhitektri d.o.o.  HA11-02452 
 
Arhitektura  HA11-02442  HA11-02378  HA11-02367  HA11-02454  HA11-02365  HA11-02416  HA11-02418  HA11-02363  HA11-02373 
 
Arhitektura -- Aktivizam  HA11-02435 
 
Arhitektura -- Arhitektonski elementi -- Funkcionalizam -- Luk  HA11-02385 
 
Arhitektura -- Arhitektonsko naslijeđe -- Arhitektonska baština -- Arhitektonska intervencija -- Samostani -- Muzeji  HA11-02374 
 
Arhitektura -- Arhitektonsko naslijeđe -- Arhitektonska intervencija  HA11-02383 
 
Arhitektura -- Arhitektonsko naslijeđe -- Izložbeni prostori  HA11-02433 
 
Arhitektura -- Dječji vrtić -- Jaslice  HA11-02364 
 
Arhitektura -- Entomološko spremište  HA11-02375 
 
Arhitektura -- Hospicij -- Dom za starije  HA11-02447 
 
Arhitektura -- Interpolacije -- Stanovanje  HA11-02392 
 
Arhitektura -- Konceptualna umjetnost -- Arte povera  HA11-02412 
 
Arhitektura -- Kulturna ekologija -- Revitalizacija  HA11-02414 
 
Arhitektura -- Politika -- Gospodarstvo -- Kultura  HA11-02425 
 
Arhitektura -- Reurbanizacija -- Urbanistički projekt  HA11-02357 
 
Arhitektura -- Spomenička baština -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA11-02417 
 
Arhitektura -- Studentski domovi -- Blagovaonice  HA11-02405 
 
Arhitektura -- Stvaralaštvo -- Kreativnost  HA11-02420 
 
Arhitektura -- Školske zgrade -- Kampus  HA11-02398 
 
Arhitektura -- Školske zgrade -- Školske knjižnice -- Učionice -- Apartheid  HA11-02362 
 
Arhitektura -- Školske zgrade -- Zgrade sveučilišta  HA11-02381 
 
Arhitektura -- Umjetnički motiv -- Fotografija  HA11-02384 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Prostorno planiranje  HA11-02453 
 
Arhitektura -- Zbirke umjetnina -- Galerije  HA11-02407 
 
Arhitektura -- Zgrade hotela  HA11-02437 
 
Arhitektura -- Zgrade knjižnica -- Dječja knjižnica  HA11-02372 
 
Arhitektura -- Zgrade sveučilišta  HA11-02424 
 
Arhitektura -- Zgrade sveučilišta -- Agora  HA11-02360 
 
Arhitektura -- Zgrade sveučilišta -- Kampus  HA11-02401 
 
Arhitektura javnih prostora  HA11-02400 
 
Arhitektura javnih prostora -- Gradska knjižnica -- Centar za starije  HA11-02366 
 
Arhitektura javnih prostora -- Trgovi  HA11-02451 
 
Arhitektura stanovanja -- Hitna arhitektura -- Javni prostor  HA11-02358 
 
Arhivistika -- Povijest  HA11-02588 
 
Arhivski fondovi -- Arhivska građa  HA11-02594  HA11-02592  HA11-02590 
 
Arta projektiranje  HA11-02402 
 
Asocijativni prsten -- Algebarska struktura  HA11-02086 
 
Ateizam -- Tipovi ateista -- Racionalist -- Pozitivist -- Sudbinist  HA11-01953 
 
Atelje Ugljen -- Crkva Gospe od anđela u Zabilju  HA11-02440 
 
Auf-Franić, Hildegard -- Franić, Tin Sven -- Rister, Vanja  HA11-02401 
 
Augustinus, Aurelius -- Augustin Hiponski  HA11-01921 
 
Austrijska proza 20. st. -- Avangarda -- Modernizam -- Književnost i psihologija -- Sociokulturno gledište  HA11-02488 
 
Autizam -- Autistični poremećaj -- Teorija uma  HA11-01881 
 
Autizam -- Društvena izolacija -- Farmakoterapija -- Risperidon -- Haloperidol  HA11-02123 
 
Avangarda -- Performans -- Happening -- Teatar okrutnosti  HA11-02472 
 
Azil -- Azilanti -- Strani državljani  HA11-02024 
 
Bagić, Krešimir  HA11-02523 
 
Bagoly, Alfons  HA11-02566 
 
Bakić de Lach, Petar  HA11-01917 
 
Bakterijske infekcije -- Zoonoze -- Lajmska bolest -- Lajmsak borelioza -- Lyme borelioza -- Simptomi -- Neuroborelioza -- Epileptički napadaji -- Psihoza -- Tremor  HA11-02207 
 
Bankovno poslovanje -- Krediti -- Osiguranje tražbina  HA11-01994 
 
Barrès, Maurice  HA11-02472 
 
Bašić, Nikola -- Mikulandra, Nenad  HA11-02357 
 
Batista, Dominika  HA11-02382 
 
Batušić, Nikola  HA11-02514 
 
Ben Jelloun, Tahar  HA11-02498 
 
Benčić Rimay, Tea  HA11-02537 
 
Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI -- Papa Benedikt XVI  HA11-01912  HA11-01895 
 
Bernhard, Thomas -- Matoš, Antun Gustav  HA11-02488 
 
Bertora, Gaetano  HA11-02462 
 
Bešlić, Milan, likovni kritičar  HA11-02458 
 
Biblioteka Nag Hamadi  HA11-01909 
 
Biljke -- Kemijski spojevi -- Alelokemikalije -- Alelopatija -- Primjena  HA11-02112 
 
Biometrijska znanost -- Identifikacija osobe -- Šarenica oka -- Biometrijska identifikacija  HA11-02227 
 
Biostratigrafska istraživanja  HA11-02103 
 
Biskupi  HA11-01917 
 
Bogdanić, Peruško -- Hraste, Kažimir -- Kovačić, Kuzma -- Kuliš, Vatroslav -- Lapuh, Željko -- Barišić, Petar -- Rončević, Igor -- Švaljek, Antun Boris  HA11-02460 
 
Böhm, Gottfried  HA11-02448 
 
Bol -- Placebo učinak -- Analgezija -- Bioetička pitanja  HA11-02188 
 
Bollé, Herman  HA11-02422 
 
Borba protiv kriminala -- Koordinacija policije -- Schengenski sporazum -- Radiokomunikacijski sustav -- TETRA u MUP-u  HA11-02073 
 
Borovnica -- Američka borovnica -- Štetnici -- Mušica šiškarica -- Zaštita  HA11-02298 
 
Borovnica -- Američka borovnica -- Uzgoj voća -- Bolesti bilja -- Zaštita bilja  HA11-02314 
 
Bosco, Iohannes, sanctus -- Don Bosco  HA11-01901 
 
Bösendorfer, Josip  HA11-02563 
 
Bosiljak -- Ocimum basilicum L. -- Folijarna gnojidba -- Prinos  HA11-02309 
 
Botica, Stipe  HA11-01896 
 
Brnistra -- Spartium Junceum L. -- Prirodna vlakna -- Kompozitni materijali  HA11-02335 
 
Brodsky, Alexander  HA11-02412 
 
Bučino ulje -- Oksidacijska stabilnost -- Prirodni antioksidansi -- Oven test  HA11-02327  HA11-02326 
 
Bukovina -- Grabovina -- Fizikalna svojstva -- Toplinska obrada  HA11-02253 
 
Bukovina -- Kompoziti -- Čvrstoća -- Karakteristike  HA11-02333 
 
Bukovina -- Obrada drva -- Zaštita drva  HA11-02237 
 
Bulozna keratopatija -- Amnijska membrana -- Citokini  HA11-02223 
 
Calvin, Jean  HA11-01898 
 
Camus, Albert -- Albert Camus  HA11-01924 
 
Carrilho da Graça, João Luis  HA11-02430 
 
Casa de Los bichos, Santiago, Čile  HA11-02375 
 
Castanheira, Carlos -- Siza, Álvaro -- Sung Kim, Jun  HA11-02409 
 
Celer -- Apium graveolens -- Navodnjavanje -- Sustav kap na kap  HA11-02297 
 
Centar za starije osobe u Hodošu  HA11-02387 
 
Cerebrospinalna tekućina -- Metoda ventrikulocisteralne perfuzije -- Izračunavanje količine stvorenog likvora -- CSF -- Laboratorijsko istraživanje -- Mačke  HA11-02122 
 
Chong, Donald -- Goodman, Levitt  HA11-02392 
 
Ciroza jetre -- Eritrociti -- Širina raspodjele eritrocita  HA11-02139 
 
Citomegalovirusna infekcija -- Kongenitalne infekcije -- Lentikulostrijatusna vaskulopatija (LSV) -- Lezija mozga -- Ultrazvuk -- Transkranijalni obojeni dopler  HA11-02178 
 
Crijeva -- Upalne bolesti -- Kvaliteta života  HA11-02169 
 
Crkva -- Kristijanizacija -- Sekularizacija -- Ujedinjena Europa  HA11-01964 
 
Crkva -- Odgoj -- Evanđelje  HA11-01915 
 
Crkva -- Pastoral mladih -- Mladež -- Odgojno djelovanje -- Formiranje vjerskog identiteta  HA11-01904 
 
Crkva -- Reformacija -- Crkvena obilježja -- Sakramentalna praksa  HA11-01898 
 
Crkva -- Župna zajednica -- Nova evangelizacija -- Duhovni asistent  HA11-01932 
 
Crkva Sv. Antuna, Portalegre -- Društveni centar Sv. Bartolomeja, Portalegre  HA11-02430 
 
Crkva sv. Mihovila (Split)  HA11-02457 
 
Crkva Sv. obitelji u Splitu -- Samostan Sv. Josipa u Splitu  HA11-02359 
 
Crkva sv. Vida (Klis) -- Crkva sv. Marije (Blizna Gornja)  HA11-02369 
 
Crkvena obnova -- Vojska Gospodnja -- Teološko učenje  HA11-01931 
 
Crvene brigade -- Baader/Meinhof -- RAF -- RFA  HA11-01970 
 
Crveni luk -- Allium cepa -- Bolesti -- Trulež  HA11-02316 
 
Cvijeće -- Pelargonija -- Štetnici -- Leptiri -- Pelargonijin plavac -- Cacyreus marshalli  HA11-02261 
 
Cvijeće -- Ruža -- Bolesti -- Fungicidi -- Zaštita  HA11-02265 
 
Ćurković, Tomislav -- Zidarić, Zoran  HA11-02389 
 
Deck, Odile  HA11-02383 
 
Dekomunizacija -- Postkomunizam -- Lustracija  HA11-01959 
 
Demencija -- Kognitivne sposobnosti -- Katehol-o-metil-transferaza (COMT) -- COMT polimorfizam  HA11-02110 
 
Demokracija -- Tranzicija -- Lustracija -- Ljudska prava  HA11-01943 
 
Demokracija -- Vladavina prava -- Pravna regulativa -- Lustracija -- Zastara  HA11-02011 
 
Depresija  HA11-01890 
 
Deszaty, Adela  HA11-02560 
 
Devizni tečaj -- Gospodarski rast -- Makroekonomska politika  HA11-01990 
 
Dezintegracija države -- Izgradnja države -- Izbrisani Slovenije -- Ljudska prava -- Građanski status  HA11-01967 
 
Diferencijalna jednadžba -- Funkcionalna jednadžba -- Periodičko rješenje -- Biološki model  HA11-02087 
 
Dijabetes -- Lezije kranijalnih živaca -- Hipoglikemija -- Inzulin -- Retinopatija  HA11-02150 
 
Dijabetes -- Retinopatija -- Makularni edem  HA11-02215 
 
Diofantska aproksimacija -- Teorija brojeva  HA11-02090 
 
Diofantske jednadžbe -- Teorija brojeva -- Algebra  HA11-02096 
 
Dioklecijanova palača (Split) -- Izvješće -- Očuvanje -- Kulturna baština  HA11-02351 
 
Dioklecijanovo doba -- Salonitanski hram -- Skulpture  HA11-02390 
 
Disleksija -- Očni pokreti -- Obrasci pokreta očiju -- Fiksacija -- Djeca  HA11-02199 
 
Displastični nevus -- Dermatopatologija  HA11-02156 
 
Dizajn 21. st. -- Namještaj  HA11-02428 
 
Djeca -- Trauma -- Simptomi -- Anksioznost -- Depresija  HA11-02125 
 
Dječji vrtić i jaslice Vjeverica na Mihaljevcu  HA11-02364 
 
Doktrina zakonskog aspekta -- Poredbenopravna rješenja -- Hrvatski pravni sustav  HA11-02025 
 
Domijan, Miljenko  HA11-02408 
 
Domovinski rat -- Djeca poginulih branitelja -- Kvaliteta života  HA11-02202 
 
Domovinski rat -- Ratni zarobljenici -- Mentalno zdravlje -- PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Pokazatelji kvalitete života  HA11-02195 
 
Downov sindrom -- Infantilni spazmi -- Antiepileptici -- Hipsaritmija -- Adrenokortikotropni hormon -- ACTH  HA11-02175 
 
Drugi svjetski rat  HA11-02497 
 
Drvena građa -- Drvene ploče -- Ljepila -- Formaldehid  HA11-02336 
 
Drvena građa -- Fizičko-kemijska svojstva  HA11-02334 
 
Drvena građa -- Ploče vlaknatice -- MDF ploče -- Obrada drva  HA11-02342 
 
Drvna industrija  HA11-02571 
 
Drvne ploče -- Kvaliteta -- Tehnički propisi -- Europske norme  HA11-02254 
 
Drvni proizvodi -- Primarni sektor -- Sekundarni sektor  HA11-02328 
 
Drvo -- Afrički mahagonij -- Karakteristike  HA11-02238 
 
Drvo -- Alstonia spp. -- Karakteristike  HA11-02239 
 
Drvo -- Balsa -- Karakteristike  HA11-02241 
 
Drvo -- Bukovina -- Toplinska obrada -- Zavarivanje -- Karakteristike  HA11-02348 
 
Drvo -- Obrada drva -- Ljepila za drvo  HA11-02338 
 
Drvo -- Parana bor -- Karakteristike  HA11-02252 
 
Drvo -- Prirodni materijali -- Ljepilo  HA11-02339 
 
Drvo -- Smrekovina -- Sušenje -- Klasiranje  HA11-02249 
 
Drvo -- Smrekovina -- Toplinska obrada -- Fizičko-kemijska svojstva  HA11-02329 
 
Drvo -- Zaštita drva -- Impregnacija -- Gljive truležnice  HA11-02343 
 
Državni arhiv Osijek  HA11-02594  HA11-02592  HA11-02590 
 
Državno vlasništvo -- Nekretnine -- Turističko zemljište  HA11-02058 
 
Duh Sveti -- Paulus, sanctus -- Sveti Pavao  HA11-01905 
 
Dvorac Ormož -- Muzej Ptuj-Ormož -- Glazbena škola Ormož -- Arrea d.o.o.  HA11-02429 
 
Đakovačka biskupija  HA11-02567 
 
Đurić, Dubravka  HA11-02504 
 
Eisenman Architects -- Grad kulture Galicije, Santiago de Compostela  HA11-02378 
 
Eisnman, Peter  HA11-02378 
 
Ekološka infrastruktura -- Bioraznolikost -- Agroekosustav -- Zaštita bilja  HA11-02307 
 
Ekonomska kriza -- Monetarna politika -- Fiskalna politika  HA11-02002 
 
Ekonomska politika -- Recesija -- Fiskalna politika -- Monetarna politika -- Financijska kriza  HA11-02005 
 
Ekspresionizam  HA11-02459 
 
Elektronička komunikacijska struktura -- Stambena zgrada -- Pravna regulativa  HA11-02015 
 
Eltz, obitelj -- Grofovi Eltz vukovarski  HA11-02568 
 
Emocije -- Glazbeno djelo -- Izraz lica -- Raspoznavanje emocija  HA11-02145 
 
Enderle, Lujo  HA11-02564 
 
Endoskopska neurokirurgija -- Neuroendoskopija -- Ventrikulostomija  HA11-02216 
 
Engleska književnost  HA11-02490  HA11-02491  HA11-02492  HA11-02489 
 
Engleska književnost -- Poezija  HA11-02493 
 
Epilepsija -- Depresija -- Antiepileptici  HA11-02164 
 
Erozija tla -- Oborinske vode -- Nanosi  HA11-02107 
 
Eshatologija  HA11-01921 
 
Estetska kirurgija -- Promjene osobnosti -- Objektivna psihologijska mjerenja -- PIE test -- Indeks profila emocija  HA11-01880 
 
Etnologija -- Muzikologija  HA11-02579 
 
Eurocentrizam -- Transnacionalizam -- Postglobalizacija -- Kulturalni rasizam -- Ksenofobija  HA11-01942 
 
Europska unija  HA11-01937  HA11-01969  HA11-02482  HA11-02054 
 
Europska unija -- EU  HA11-01935 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)  HA11-02020  HA11-02048 
 
Europsko tržište kapitala -- Indeks CROBEX -- Vrijednosni papiri -- Monte Carlo simulacija  HA11-01988 
 
Euroskepticizam -- Migracije -- Imigranti -- Demografski procesi -- Maltuzijanizam  HA11-01941 
 
Evangelizacija -- Navještaj -- Pastoral mladih -- Pastoral obitelji -- Učenik -- Apostol -- Svjedočenje vjere  HA11-01910 
 
Evangelizacija -- Odgojno djelovanje -- Duhovnost  HA11-01903 
 
Evidencija o radnicima -- Opći podaci -- Radno vrijeme  HA11-02066 
 
Eyquem, Miguel  HA11-02375 
 
Ezotropija -- Kirurško liječenje  HA11-02234 
 
Fabijanić, Nenad  HA11-02444 
 
Faktorska analiza -- Radna memorija -- Psihologijsko testiranje  HA11-01878 
 
Fernandez-Galiano, Luis  HA11-02453 
 
Filozofija politike -- Komunizam -- Kapitalizam -- Totalitarizam -- Postnacionalizam  HA11-01870 
 
Filozofska antropologija -- Suvremeno društvo -- Sport  HA11-01947 
 
Filozofski fakultet -- Učiteljski fakultet  HA11-02401 
 
Finkielkraut, Alain -- Badiou, Alain  HA11-01870 
 
Firinger, Kamilo  HA11-02590 
 
Fiskalna politika -- Stabilizatori poslovanja -- Proračunska bilanca  HA11-01984 
 
Fizikalna medicina -- Fizikalna terapija -- Starije osobe  HA11-02128 
 
Fonološka verbalna tečnost -- COWAT -- Controlled Oral Word Association test -- Klinička neuropsihologija  HA11-01872 
 
Foraminifera -- Plankton -- Bentoska fauna  HA11-02109 
 
Fortifikacijska arhitektura -- Kaštel Kamerlengo (Trogir) -- Gradske zidine  HA11-02388 
 
Fotografi  HA11-02467 
 
Fotografija -- Izložba -- Krajolik  HA11-02408 
 
Fotografija 20./21. st.  HA11-02399 
 
Fotografija 21. st.  HA11-02396 
 
Fotografija 21. st. -- Izložba  HA11-02393 
 
Francuska književnost  HA11-02498 
 
Frankl, Viktor Emil  HA11-02078 
 
Freund, Julien  HA11-02497 
 
Galerija Šimun -- Samostan Sv. Ante u Dubravama  HA11-02407 
 
Garagnin, Luka -- Obitelj Garagnin -- Selva, Giannantonio  HA11-02356 
 
García de Paredes, José María  HA11-02361 
 
Gardaš, Anto  HA11-02561 
 
Generativnost -- Teorija -- Metode mjerenja -- Psihosocijalni razvoj osobnosti  HA11-01885 
 
Genoveški barocchett -- Ebanisterija -- Komoda  HA11-02462 
 
Gerstner, Ferdo  HA11-02567 
 
Girard, René -- Vattimo, Gianni  HA11-01868 
 
Glas -- Poremećaji glasa -- Terapija  HA11-02172 
 
Glasovna oštećenja -- Etiologija -- Farmakološki agensi -- Rehabilitacija  HA11-02133 
 
Glaukom -- Kirurško liječenje  HA11-02218 
 
Glazbeni stilovi -- Osobine ličnosti -- Sociodemografske značajke  HA11-01887 
 
Glazbeni život -- Koncerti  HA11-02469 
 
Glembaj, Josipa  HA11-02586 
 
Glikosfingolipidi -- GSL -- Jetra -- Gušterača -- Laboratorijsko istraživanje -- Pokusni štakori  HA11-02170 
 
Globalizacija -- Demokracija -- Postdemokracija -- Nacionalni suverenitet  HA11-01961 
 
Globalna gospodarska kriza -- Makroekonomska obilježja -- Trgovina -- Izvozna konkurentnost  HA11-01999 
 
Gljive -- Gljivične bolesti -- Mikotoksini -- Dekontaminacija  HA11-02320 
 
Gnosticizam -- Kršćanska gnoza -- Gnostički spisi  HA11-01909 
 
Gospodarski rast -- Ekonomska politika -- Globalna kriza -- Industrijska politika  HA11-01998 
 
Gospodarski rast -- Monetarna politika -- Fiskalna politika -- Kamatne stope  HA11-01989 
 
Gospodarski razvoj -- Globalizacija -- Europske integracije  HA11-02001 
 
Gotika -- Skulpture -- Sveci na prijestolju  HA11-02461 
 
Gotovac, Frano  HA11-02359 
 
Gotovac, Vlado  HA11-02542 
 
Grad -- Urbana politika -- Izostanak vizije grada -- Nova lokacija -- Utjecaj na okoliš  HA11-01954 
 
Gradonačelnici -- Električni tramvaj  HA11-02565 
 
Gradsko poglavarstvo  HA11-02578 
 
Granitoidne stijene -- Metamorfne stijene -- Rendgenska difrakcija  HA11-02108 
 
Grobna arhitektura -- Historicizam -- Mirogoj  HA11-02422 
 
Grupo Aranea -- Srednja škola Rafal, Alicante  HA11-02371 
 
Gubitak vida -- Slijepoća -- Senilna makularna degeneracija -- Tomografija  HA11-02232 
 
Habsburška Monarhija -- Osmansko Carstvo -- Rat 1593.-1608. -- Carsko poslanstvo  HA11-02591 
 
Hara, Ville -- Puustinen, Anu  HA11-02450 
 
Harry M. Markowitz  HA11-01971 
 
Hein, Matthias -- Troy, Juri  HA11-02404 
 
Hemisferna lateralizacija -- Pokazatelji -- Pisanje -- Crtanje  HA11-01893 
 
Hengl, Vjekoslav  HA11-02565  HA11-02594 
 
Henke, Dieter -- Schreieck, Marta  HA11-02370 
 
Hertzberger, Herman  HA11-02379 
 
Himelrajh, Viktor  HA11-02587 
 
Hiperbarični kisik -- Hiperbarična oksigenacija -- Mišićna regeneracija -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor  HA11-02160 
 
Hipoteka -- Fiducijarno vlasništvo -- Pravna sigurnost  HA11-02043 
 
Hoblik, Martin  HA11-02576 
 
Hortikultura -- Vrtovi -- Monetov vrt  HA11-02262 
 
Horvat, Josip  HA11-02569 
 
Hotel Han  HA11-02437 
 
Hotel Lone, Rovinj -- 3LHD studio  HA11-02443 
 
Hotel Vila Dubrovnik, Dubrovnik -- STUDIO BF  HA11-02417 
 
Hrabal, Ante  HA11-02578 
 
Hrvatska biskupska konferencija u Zagrebu  HA11-02444 
 
Hrvatska glazba -- Glazbeno tiskarstvo  HA11-02468 
 
Hrvatska i Europa  HA11-02596 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska filologija  HA11-02527 
 
Hrvatska književnost -- Politika -- Politički Progon  HA11-02542 
 
Hrvatska književnost 15./16. st. -- Hrvatski latinizam  HA11-02526 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA11-02512  HA11-02509 
 
Hrvatska kratka proza  HA11-02529 
 
Hrvatska povijest -- Državni simboli -- Hrvatski grb  HA11-02574 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA11-02525  HA11-02540  HA11-02514  HA11-02524  HA11-02522  HA11-02517  HA11-02532  HA11-02543 
 
Hrvatski jezik -- Akcentuacija -- Naglasak -- Imenice -- Ā-osnove -- Ženski rod  HA11-02479 
 
Hrvatski jezik -- Akcentuacija -- Naglasak -- Imenice srednjeg roda  HA11-02480 
 
Hrvatski jezik -- Jezična politika  HA11-02482 
 
Hrvatski jezik -- Slavonski dijalekt -- Bereški govor -- Šokci  HA11-02483 
 
Hrvatski književnici -- Životopisi  HA11-02561  HA11-02586 
 
Hrvatski narodni preporod -- Hrvatska povijest  HA11-02562 
 
Hrvatsko gospodarstvo -- Gospodarski razvoj -- Zaštita okoliša -- Energetska učinkovitost  HA11-02003 
 
Hrvatsko pjesništvo  HA11-02508  HA11-02530 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Bosansko pjesništvo  HA11-02501 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Epistolografija -- Poslanice u stihu  HA11-02511 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA11-02535  HA11-02541  HA11-02516  HA11-02546  HA11-02519  HA11-02500  HA11-02547  HA11-02502  HA11-02538  HA11-02545  HA11-02513  HA11-02523  HA11-02506  HA11-02533 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Jezik i stil -- Pjesme u prozi  HA11-02537 
 
Humanitarni rad  HA11-02560 
 
Iluzija linearnosti -- Proporcionalnost -- Učenje geometrije -- Problemski zadaci  HA11-01877 
 
Imunološki sustav -- Čimbenici okoliša -- Enzimi -- Alergeni  HA11-02153 
 
Industrija namještaja -- Dizajn -- Dizajneri -- Suradnja  HA11-02330 
 
Industrija namještaja -- Ekološka proizvodnja -- Ekološka kvaliteta  HA11-02340 
 
Investicije u turizmu -- Obnovljivi izvori energije -- Neoliberalno tržište  HA11-01974 
 
Ishijadični živac -- Ozljeda -- Imunohistokemijska analiza -- Plantarni test -- Regeneracija ishijadičnog živca  HA11-02229 
 
Islamska arhitektura 20. st. -- Džamije  HA11-02368 
 
Ispitni stres -- Analiza problema -- Kardiovaskularne komplikacije  HA11-01874 
 
Istražna tijela -- Očevid -- Redarstvene vlasti -- Istražni sudac -- Državni odvjetnik  HA11-02036 
 
Istrorumunjski leksik -- Etimologija -- Plodovi -- Nazivlje  HA11-02477 
 
Isus  HA11-01906 
 
Isus Krist  HA11-01920  HA11-01925 
 
Iterativni algoritam -- Varijacijske nejednakosti  HA11-02084 
 
Iverica -- Karakteristike  HA11-02337 
 
Izložba  HA11-02463 
 
Izravna strana ulaganja -- FDI -- Certificiranje  HA11-02010 
 
Jabuka -- Uzgoj voća -- Uzgoj jabuka -- Prorjeđivanje cvjetova -- Prorjeđivanje plodova  HA11-02308 
 
Jain, Bijoy  HA11-02410 
 
Janković, Slavko  HA11-02579 
 
Jarak, Rade -- Jendričko, Slavko  HA11-02512 
 
Jarmund, Einar  HA11-02365 
 
Jezično-govorne teškoće -- Zvučni i govorni podražaji -- Elektroencefalografija -- Tehnika evociranih potencijala  HA11-02143 
 
John Wardle architects -- Centar Nigel Peck u Melbourneu  HA11-02398 
 
Justinijan, rimski car  HA11-02027 
 
Kajkavsko narječje -- Goranski dijalekt -- Mjesni govor -- Morfologija  HA11-02481 
 
Kajkavsko narječje -- Gornjosutlanski dijalekt -- Fonologija  HA11-02478 
 
Kajkavsko narječje -- Varaždinsko-ludbreški dijalekt -- Mjesni govor -- Akcentuacija -- Prozodija -- Vokalizam  HA11-02484 
 
Kameni ukrasi -- Skulpture -- Pročelja  HA11-02457 
 
Kampus Trsat -- X.3.M.  HA11-02405 
 
Kanon -- Protestantizam -- Sola Scriptura -- Vjerovanje  HA11-01929 
 
Kapela bl. Ivana Trogirskog (Trogir)  HA11-02456 
 
Kapelica Sv. Lovre u Vantaau  HA11-02450 
 
Karcinom dojke -- Rak dojke -- Matriksna metaloproteinaza-9  HA11-02166 
 
Karcinom prostate -- Metastaze -- Antiandrogena terapija  HA11-02185 
 
Kardiovaskularno zdravlje -- Kućni ljubimci -- Starije osobe -- Infarkt miokarda  HA11-02193 
 
Karotidna arterija -- Restenoza -- Karotidna endarterektomija -- Postoperativne komplikacije  HA11-02157 
 
Karotidne arterije -- Stenoza -- Karotidno stentiranje (KAS) -- Karotidna endarterektomija (KEA)  HA11-02144 
 
Katedrala sv. Marka (Makarska)  HA11-02394 
 
Kathrin Aste -- Frank Ludin -- Hannes Stiefel  HA11-02451 
 
Katolička Crkva  HA11-01930 
 
Katolički školski vjeronauk -- Srednja škola -- Izbor zvanja -- Profesionalna orijentacija  HA11-01902 
 
Kazališne predstave  HA11-02473 
 
Kazneno djelo -- Ubojstvo -- Američki nogomet  HA11-02013 
 
Kaznenopravne sankcije -- Penalni sustav -- Probacija  HA11-02035 
 
Kelleyjev kontinuum -- Metrički prostor -- Topološki prostor  HA11-02081 
 
Kelnska škola  HA11-02448 
 
Kentridge, William  HA11-02463 
 
Kineska književnost 20./21. st -- Pjesništvo  HA11-02555 
 
Kineska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-02552 
 
Kineska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA11-02558 
 
Klarica, Josip  HA11-02399 
 
Knez Andrija Presnac  HA11-02581 
 
Kneževa palača u Zadru -- AB FORUM  HA11-02433 
 
Kolesterol -- Suicidalno ponašanje -- Granični poremećaj osobnosti -- Muškarci -- Psihoanalitička psihoterapija  HA11-02196 
 
Kompanije -- Potrošači -- E-trgovina -- E-transakcije -- Povjerenje -- Istraživanje  HA11-01987 
 
Kompostiranje -- Kompost -- Biljna gnojiva -- Malčiranje  HA11-02271 
 
Kompresibilni fluid -- Cauchyjev problem -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe  HA11-02099 
 
Konceptualna umjetnost -- Performans  HA11-02446 
 
Konferencija u Czernowitzu, 1908.  HA11-02557 
 
Kongenitalni glaukom -- Pahimetrija -- Debljina rožnice  HA11-02220 
 
Konzumerizam -- Potrošačko društvo  HA11-01952 
 
Koronarna bolest -- Psihološki čimbenici  HA11-02204 
 
Korporacijsko građanstvo -- Velika poduzeća -- Poslovni rezultati  HA11-01983 
 
Kortikalni razvoj -- Razvoj mozga -- Malformacije -- Citomegalovirus -- Kongenitalna citomegalovirusna infekcija  HA11-02179 
 
Košutić , Saša -- Čaušević, Amira  HA11-02402 
 
Kozmopolitizam -- Građanski status -- Postsocijalizam  HA11-01966 
 
Kozmopolitizam -- Razlikovanje pojmova -- Komunikacija -- Govor -- Međukulturne razlike  HA11-01951 
 
Kožne bolesti -- Dermatoze -- Fototerapija -- Fotokemoterapija -- Dermis  HA11-02180 
 
Kožne bolesti -- Psorijaza -- Kvaliteta života -- Anksioznost -- Depresija  HA11-01879 
 
Kožne bolesti -- Retikuloid aktinički -- Aktinički dermatitis -- Fotosenzitivna dermatoza  HA11-02124 
 
Kožne lezije -- Rak kože -- UV zračenje -- Starije osobe  HA11-02198 
 
Kožni tumori -- Maligni melanom -- Epidemiologija  HA11-02162 
 
Kožni tumori -- Melanom  HA11-02174 
 
Kraljevski sudbeni stol  HA11-02060 
 
Krediti -- Samofinanciranje -- Profitabilnost ulaganja -- Mala poduzeća  HA11-01991 
 
Kriminalističko istraživanje -- Kazneni postupak -- Trodimenzionalni laserski skener  HA11-02075 
 
Kristologija -- Učitelj -- Spasitelj  HA11-01906 
 
Krmpotić-Nemanić, Jelena  HA11-02114 
 
Krš -- Podzemne vode -- Brana Đale -- Injekcijska zavjesa  HA11-02106 
 
Kršćani -- Način života -- Ljudsko djelovanje -- Mudrost  HA11-01928 
 
Krumpir -- Pakiranje -- Prodaja  HA11-02282 
 
Kulturalno animiranje -- Modeli -- Životni stil -- Izgradnja osobe  HA11-01958 
 
Kulturna baština -- Pravna regulativa -- Koncesije  HA11-02012 
 
Kupine -- Bolesti -- Ljubičasta pjegavost  HA11-02278 
 
Kupus -- Bolesti  HA11-02315 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Crna trulež  HA11-02264 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Koncentrična pjegavost  HA11-02272 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Mikoze -- Pseudomikoze  HA11-02290 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Plamenjača -- Bijela hrđa  HA11-02293 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Suha trulež -- Prstenasta pjegavost  HA11-02303 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Štitasti moljac -- Bakterijski palež  HA11-02319 
 
Kupusnjače -- Bolesti -- Virusne bolesti  HA11-02317 
 
Kupusnjače -- Korov -- Suzbijanje  HA11-02273  HA11-02281  HA11-02289 
 
Kupusnjače -- Kupus -- Bolesti -- Kupusna kila  HA11-02274 
 
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Duhanov trips -- Zaštita  HA11-02267 
 
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Kupusna muha -- Zaštita  HA11-02276 
 
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Kupusna nematoda -- Zaštita  HA11-02277 
 
Kupusnjače -- Kupus -- Štetnici -- Stjenice -- Zaštita  HA11-02305 
 
Kupusnjače -- Štetnici -- Gusjenice -- Zaštita  HA11-02304 
 
Kupusnjače -- Štetnici -- Lisna uš -- Zaštita  HA11-02275 
 
Kupusnjače -- Štetnici -- Pipe -- Zaštita  HA11-02292 
 
Kupusnjače -- Uzgoj povrća  HA11-02313 
 
Kvalitativno istraživanje -- Vizualni studiji -- Analiza podataka -- Teorija  HA11-01934 
 
Ladanjska arhitektura -- Kuće za odmor -- Stancije -- Istra  HA11-02452 
 
Ladanjska arhitektura -- Ladanje -- Hvarska komuna  HA11-02355 
 
Liejeve algebre  HA11-02085 
 
Lijeska -- Štetnici -- Zaštita  HA11-02285 
 
Likovni pedagozi -- Životopisi  HA11-02587 
 
Likvefakcija pijeska -- Pluvijalni režim  HA11-02101 
 
Litvanska književnost 20./21. st. -- Baltička književnost -- Pjesništvo  HA11-02548 
 
Lund, Kjell  HA11-02426 
 
Lustracija -- Demokratizacija -- Pravosuđe  HA11-01940 
 
Ljudska prava -- Zaštita -- Međunarodne konvencije  HA11-02020 
 
Mađarska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-02551  HA11-02554 
 
Magaš, Boris  HA11-02364 
 
Magjer, Rudolf Franjo  HA11-02592 
 
Makedonska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-02503 
 
Makroekonomski modeli -- Gospodarska politika -- Gospodarska kriza  HA11-01973 
 
Maligni švanom crijeva -- Kirurško liječenje  HA11-02213 
 
Mangado, Francisco  HA11-02373 
 
Marija -- Isusova majka  HA11-01918 
 
Marketing grada -- Simbolička rekonstrukcija -- Urbana obnova -- Urbana politika -- Razvoj turizma  HA11-01956 
 
Marković, Aleksandar -- Barjaktarević, Boška -- Bergam Marković, Rujana  HA11-02452 
 
Marpeck, Pilgram  HA11-01927 
 
Marulić, Marko  HA11-02526 
 
Maslina -- Gljivične bolesti -- Paunovo oko -- Suzbijanje  HA11-02291 
 
Maslinarstvo  HA11-02000 
 
Maslinarstvo -- Maslina -- Štetnici -- Suzbijanje -- Maslinova muha  HA11-02302 
 
Masovni mediji -- Novinarstvo -- Naknada štete  HA11-02040 
 
Materijalna kultura -- Kulturna funkcionalnost -- Umjetničko djelo  HA11-01867 
 
Matrica -- Algebarska struktura  HA11-02094 
 
Medović, Mate Celestin  HA11-02464 
 
Međunarodna ulaganja -- Kretanje kapitala -- Gospodarski rast -- Grangerova kauzalnost  HA11-01972 
 
Međunarodni kazneni sud -- Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju  HA11-02026 
 
Melanom -- Kožni tumori -- Displastični nevus -- Patohistologija  HA11-02206 
 
Metaciklička p-grupa -- Algebarska struktura  HA11-02091 
 
Metafizika -- Moralna filozofija -- Moderna  HA11-01871 
 
Mičelović, Jerolim  HA11-02034 
 
Migranti -- Radno pravo -- Antidiskriminacija -- Pravobranitelj za ravnopravstvo -- Sindikati  HA11-01950 
 
Miller & Maranta AG  HA11-02447 
 
Miłosz, Czeslaw  HA11-02499 
 
Mirković-Nađ, Alenka  HA11-02076 
 
Mladež -- Odgoj -- Formiranje identiteta -- Izbor zvanja  HA11-01908 
 
Mletačko slikarstvo  HA11-02465 
 
Mobilnost prihoda -- Pokazatelji -- Dugoročni prihodi -- Regionalni razvoj  HA11-01986 
 
Molitvenici -- Ikonografija -- Minijature  HA11-01866 
 
Molitveno-biblijska zajednica Bog je ljubav  HA11-01932 
 
Moneo, Rafael  HA11-02442 
 
Moneo, Rafaelo  HA11-02424 
 
Monet, Claude  HA11-02262 
 
Monetarna politika -- Potražnja novca -- Gregory-Hansen metoda  HA11-01993 
 
Motivacija -- Sport -- Natjecanje -- Rukomet -- Nogomet  HA11-01888 
 
Motivacija -- Zaposlenici -- Drvna industrija  HA11-01875 
 
Motivacija -- Zaposlenici -- Poduzeće -- Gospodarska kriza  HA11-01883 
 
Mozak -- Gangliozidi -- Mielin -- Glikoproteini -- Vodozemci -- Središnji živčani sustav  HA11-02111 
 
Mozak -- Krvožilne malformacije -- Intracerebralna venska anomalija -- Telangiectasia -- Pons  HA11-02205 
 
Mozak -- Ozljeda mozga -- Dekompresivna kraniektomija  HA11-02222 
 
Mozak -- Perinatalno oštećenje mozga -- Cerebralno oštećenje -- Senzomotorički razvoj -- Funkcionalni vid  HA11-02201 
 
Mozart, Wolfgang Amadeus  HA11-02149 
 
Moždana maturacija -- Blizanci -- EEG polisomnografija  HA11-02158 
 
Moždani udar -- Optimizacija funkcije pokreta -- Medicinska gimnastika -- Bobath koncept -- Terapija  HA11-02184 
 
Multidisciplinarni fakultet Taroudant, Stah al Madina, Taroudant  HA11-02360 
 
Multinacionalne korporacije -- Inozemna izravna ulaganja -- Zemlje u tranziciji  HA11-02007 
 
Multipla skleroza -- Korelacije genotipa i fenotipa -- Relapsno-remitirajući oblik -- Progresija -- Arilsulfataza -- Genski polimorfizam  HA11-02130 
 
Muzej Mimezis, Grad knjiga Paju  HA11-02409 
 
Muzej MoMa  HA11-02463 
 
Muzej San Telmo, Plaza de Zuloaga, San Sebastian  HA11-02374 
 
Nacionalni identitet -- Nacionalni suverenitet -- Europske integracije  HA11-01969 
 
Nafta -- Potrošnja -- Ekonomski rast -- Uzroci -- Porezi na naftu  HA11-01975 
 
Naplata tražbina -- Otkup tražbina -- Odgoda plaćanja -- Factoring -- Forfaiting  HA11-02063 
 
Nastava matematike -- Analiza uspješnosti -- Problemski zadaci -- Zadaci usporedbe  HA11-01882 
 
Neabelova p-grupa -- Algebarska struktura -- Teorija grupa -- Algebra  HA11-02088 
 
Neidhardt, Juraj  HA11-02386 
 
Neizravna namjera -- Svjesni nehaj -- Njemačka i austrijska dogma -- De lege lata -- Hrvatska sudska praksa  HA11-02032 
 
Neonatalni moždani udar -- Dandy Walker malformacije -- Moždani venski sinusi -- Tromboza -- Hidrocefalus -- Novorođenčad  HA11-02140 
 
Neonikotinoidi -- Kemijski insekticidi -- Štetnici -- Zaštita  HA11-02287 
 
Neumann, Dragutin  HA11-02575 
 
Neurodegenerativne bolesti -- FMR1- gen -- Ataksija  HA11-02167 
 
Neurokirurgija -- Ultrazvuk -- Akustička snaga -- Metode mjerenja  HA11-02226 
 
Nezaposleni -- Sindikat -- Pravna regulativa  HA11-01981 
 
Nieto, Fuensanta -- Sobejano, Enrique  HA11-02374 
 
Nizozemska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-02487 
 
Nobelovci  HA11-02539  HA11-02510  HA11-02521 
 
Nobelovci -- Književnost  HA11-01937 
 
Novais, Teresa -- Carvalho, Jorge  HA11-02445 
 
Novčani tokovi -- Carinska unija -- Trgovinska bilanca -- Dugoročni učinci  HA11-02009 
 
Novčani tokovi -- Indeks volatitnosti -- Dobit -- Povrat dionica -- Objavljivanje informacija  HA11-02324 
 
Numerička simulacija -- Geološke varijable -- Ležišta pijeska  HA11-02105 
 
O. J. Simpson  HA11-02013 
 
Obitelj -- Obiteljski pastoral -- Evangelizacija -- Poslanje Crkve  HA11-01914 
 
Obitelj Cepelić  HA11-02577 
 
Obitelj Fabing  HA11-02570 
 
Obitelj Hilleprand von Prandau  HA11-02580 
 
Obitelj Kaiser  HA11-02571 
 
Obitelj Mihalović  HA11-02572 
 
Obitelj Pejačević  HA11-02582 
 
Obitelj Uidl  HA11-02585 
 
Obitelji Reisner - Raizner  HA11-02573 
 
Obiteljska povijest  HA11-02582  HA11-02572  HA11-02573  HA11-02585  HA11-02570  HA11-02577 
 
Obiteljska povijest -- Kulturna povijest  HA11-02580 
 
Obrada drva -- Blanjanje  HA11-02332 
 
Obrada drva -- Bukovina -- Zavarivanje  HA11-02349 
 
Obrada drva -- Drvena građa -- MDF ploče -- Karakteristike  HA11-02347 
 
Obrada drva -- Trošenje alata -- MDF ploče  HA11-02331 
 
Obvezni odnosi -- Ugovorna kazna -- Naknada štete  HA11-02057 
 
Očne bolesti -- Makularna degeneracija -- Omega-6 masne kiseline  HA11-02231 
 
Odgoj -- Životni stavovi -- Egzistencijalna praznina -- Prevladavanje  HA11-02078 
 
Odnos roditelj-dijete -- Psihosomatske bolesti -- Gastrointestinalne bolesti  HA11-01873 
 
Odvjetništvo  HA11-02564 
 
OECD -- Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj  HA11-01996 
 
Oko -- Očna spojnica -- Očna konjunktiva -- Amelanotični melanom -- Markeri S-100 i MART-1  HA11-02219 
 
Oltari -- Sakralna umjetnost  HA11-02350 
 
Onečišćenje zraka -- Onečišćujuće tvari -- Gustoća prometa -- Meteorološki čimbenici  HA11-02079 
 
Onečišćenje zraka -- Otrovne pare -- Citotoksičnost -- Imunomodulacija -- Kronična izloženost  HA11-02118 
 
Opalić, Ana  HA11-02393 
 
Opatija Sv. Hallvarda u Oslu  HA11-02426 
 
Opsesivno-kompulzivni poremećaj -- Dijagnostika -- Terapija -- Risperidon -- Klozapin  HA11-02183 
 
Organizacijska kultura -- Koncept vrijednosti -- Kriteriji organizacije -- Meke varijable organizacije  HA11-01982 
 
Organska hrana -- Organski proizvodi -- Distribucija -- Lanac vrijednosti  HA11-02008 
 
Organske tvari -- Antropogeni čimbenici -- Zooplankton -- Morski ekosustav -- Ekološka istraživanja  HA11-02080 
 
OSB ploče -- Čvrstoća -- Karakteristike  HA11-02346 
 
OSB ploče -- Karakteristike  HA11-02341 
 
Osiguranje -- Pravna regulativa -- Zastara  HA11-02062 
 
Osmansko Carstvo -- Turski ratovi -- Habsburška Monarhija -- Opsada Beča 1683.  HA11-02589 
 
Osteoartritis -- Koljeno -- Laserska terapija  HA11-02214 
 
Osteoartritis -- Osteoporoza -- Prijelom kuka  HA11-02225 
 
Osteoporoza -- Osteopenija -- Žene -- Denzitometrija -- Tjelesna aktivnost  HA11-02171 
 
Otxotorena Elicegui, Juan Miguel  HA11-02441 
 
Ovršni postupak -- Penali -- Javni ovršitelj  HA11-02038 
 
Ovršni zakon -- Novčana tražbina -- Ovrha  HA11-02042 
 
Ovršni zakon -- Ovršni postupak -- Javni ovršitelj  HA11-02044 
 
Palomba, Roberto  HA11-02352 
 
Paper architects  HA11-02412 
 
Parkinsonova bolest -- Kvaliteta glasa -- Indeks glasovnih tegoba  HA11-02210 
 
Parlamentarni izbori  HA11-01968 
 
Parnični postupak -- Zakon o parničnom postupku -- Pravna regulativa  HA11-02041 
 
Pastoral mladih -- Duhovnost -- Odgojne djelatnosti -- Obnova pastorala  HA11-01919 
 
Pastoral mladih -- Obiteljski pastoral -- Nova evangelizacija  HA11-01916 
 
Pastoral zvanja  HA11-01901 
 
Pastoralne poruke -- Mladež -- Svjetski dan mladih  HA11-01895 
 
Pastoralne poruke -- Smisao života -- Mladež  HA11-01912 
 
Patografija -- Neurološke bolesti  HA11-02149 
 
Paulhusov model  HA11-01876 
 
Paulus, sanctus  HA11-01926 
 
Pedagogija zvanja -- Kultura zvanja -- Pastoral zvanja -- Mladež  HA11-01894 
 
Pedišić, Igor -- Letilović, Iva  HA11-02433 
 
Pejzažna arhitektura -- Fontane  HA11-02353  HA11-02354 
 
Perinatalno oštećenje mozga -- Lezije mozga -- Kognitivne sposobnosti -- Predškolska djeca  HA11-02142 
 
Petlevski, Sibila  HA11-02514 
 
Petrak, Nikica  HA11-02536 
 
Pilanarstvo -- Kapaciteti  HA11-02345 
 
Pitomi kesten -- Castanea sativa -- Stvaranje drva -- Kvaliteta drva  HA11-02251 
 
Pjesništvo 20./21. st.  HA11-02518 
 
Plan razvitka zemlje -- Makroekonomska analiza -- Metodologija izrade plana -- Analitički modeli -- Gospodarske prognoze  HA11-01976 
 
Plemićke obitelji  HA11-02593 
 
Pluralizacija -- Tranzicija -- Društvene vrijednosti -- Inglehartov model -- Modernizacija  HA11-01955 
 
Podzemne vode -- Kakvoća vode  HA11-02102 
 
Pokretnina -- Tražbine -- Prisilno namirenje  HA11-02049 
 
Policijske radnje -- Klopka -- Kriminalističko istraživanje -- Ustavna prava građana  HA11-02070 
 
Policijski stres -- Fizička opasnost -- Psihička opasnost -- Posljedice stresa  HA11-02074 
 
Poligrafski ispitivač -- Poligrafski test -- Kriminalistika -- Ljudska prava  HA11-02071 
 
Političko nasilje -- Pravna regulativa -- Sigurnosno-obavještajni sustav -- Atentat -- Štićena osoba  HA11-02069 
 
Politrauma -- Starije osobe -- Intenzivno liječenje -- Kirurško liječenje  HA11-02228 
 
Poljana Pape Ivana Pavla II. u Zadru -- Forum  HA11-02400 
 
Poljoprivreda -- Kakvoća vode -- Navodnjavanje -- Melioracijski kanal  HA11-02236 
 
Poljoprivredna mehanizacija -- Proizvodnja povrća -- Strojevi za obradu tla -- Strojevi za sjetvu -- Strojevi za sadnju -- Strojevi za berbu  HA11-02279 
 
Poljska književnost 20./21. st. -- Poezija -- Nobelovci  HA11-02499 
 
Pomorsko dobro -- Pravna regulativa -- Imovinskopravni odnosi  HA11-02018 
 
Poremećaj pigmentacije -- Melasma -- Kortikosteroidi -- Fotoprotektivna sredstva  HA11-02181 
 
Porijeklo naziva -- Komparativna analiza  HA11-02014 
 
Posjed -- Pravna zaštita  HA11-02053 
 
Poslanice -- Pavlova teologija -- Darovi -- Impartacija -- Sveci -- Karizma  HA11-01905 
 
Poslijeoperacijska njega -- Zacjeljivanje rana -- Previjanje rana -- Mölndal tehnika  HA11-02120 
 
Poslovne zgrade -- Unutarnje uređenje  HA11-02402 
 
Postkomunizam -- Demokracija -- Lustracija -- Pravna regulativa  HA11-02019 
 
Postkomunizam -- Lustracija  HA11-01939  HA11-01938 
 
Posttotalitarizam -- Postkomunizam -- Postfašizam -- Lustracija  HA11-01946 
 
Posttotalitarizam -- Postkomunizam -- Tranzicija -- Lustracija  HA11-01945 
 
Posttotalitarizam -- Postnacizam -- Postkomunizam -- Lustracija  HA11-01965 
 
Posttotalitarizam -- Pravo -- Lustracija  HA11-01944 
 
Povijesna arhitektura -- Spomenička zaštita -- Muzej slovenskih filmskih glumaca  HA11-02431 
 
Povjesničari  HA11-02563 
 
Povrće -- Brokula -- Brassica oleracea L. var. italica -- Sorte -- Prinosi  HA11-02310 
 
Povrće -- Krastavac -- Cucumis sativus L. -- Hidroponski uzgoj -- Supstrati -- Prinosi  HA11-02269 
 
Povrće -- Rajčica -- Bolesti -- Biljni virus -- Duhanov štitasti moljac -- Simptomi  HA11-02306 
 
Pravna regulativa  HA11-02068 
 
Pravna zaštita -- Naknada štete -- Europsko pravo  HA11-02054 
 
Pravni sustav -- Mletački pravni sustav -- Sudska tortura  HA11-02034 
 
Pravo na privatnost -- Ljudska prava -- Zaštita  HA11-02048 
 
Pravo vlasništva -- Dobra vjera -- Nekretnina -- Uknjižba  HA11-02064 
 
Predromanička arhitektura -- Hrvatska vladarska arhitektura -- Kamena plastika  HA11-02369 
 
Presbiopija -- Staračka dalekovidnost -- Intracor metoda -- Laserska korekcija vida  HA11-02224 
 
Prijenos znanja -- Gospodarstvo -- Industrija  HA11-02322 
 
Prijevod  HA11-01922 
 
Prijevoz drva helikopterom -- Obuka pilota -- Globalni položajni sustav -- GPS  HA11-02323 
 
Prijevoz drva žičarom -- Šumski radovi -- Nesreće na radu -- Statistička analiza  HA11-02240 
 
Prijevoz drva žičarom -- Šumski radovi -- Radno opterećenje -- Ergonomski aspekt  HA11-02256 
 
Prijevremeno rođena djeca -- Nedonoščad -- Retinopatija  HA11-02189 
 
Prirodna baština -- Kulturna baština -- Povijesna baština  HA11-02595 
 
Privlačenje drva -- Šumarska mehanizacija -- Vučne životinje -- Ekonomsko gledište  HA11-02250 
 
Procesni postupak -- Položaj sudionika -- Dokazni postupak -- Unakrsno ispitivanje  HA11-02033 
 
Produkt dizajn 21. st. -- Modularnost -- Kombinatorika  HA11-02449 
 
Profesionalne bolesti -- Šumarstvo -- Drvna industrija  HA11-02116 
 
Profesionalni stres -- Obrazovanje -- Sveučilišni nastavnici  HA11-01891 
 
Proizvodnost -- Radnici znanja -- Organizacija proizvodnje -- Utjecaj znanja  HA11-02321 
 
Projekt umjetničkih kuća Inujima  HA11-02414 
 
Promjena tehnologije -- Interakcija gospodarstva -- Povećanje potrošnje -- Inovacijska politika  HA11-01985 
 
Propovjednik -- Tumačenje -- Smisao života -- Filozofija egzistencije  HA11-01924 
 
Prostorno uređenje -- Nezakonita gradnja -- Bespravna gradnja -- Legalizacija  HA11-02413 
 
Protestantizam -- Evangelizacija -- Biblijska uvjerenja -- Vjerska praksa  HA11-01899 
 
Protestantizam -- Kršćanske zajednice -- Sakramenti -- Sakramentalna teologija -- Duhovni identitet  HA11-01927 
 
Prsten (matematika) -- Banachov prostor -- Algebra  HA11-02095 
 
Prtenjak, Ivan -- Pavić, Stjepan  HA11-02407 
 
Pseudoeksfolijativni glaukom -- Debljina rožnice -- Pahimetrija  HA11-02221 
 
Psihoanaliza -- Psihoterapija -- Seksualnost -- Kozmička energija -- Masovna psihologija fašizma  HA11-01892 
 
Psorijaza -- PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Neurodegenerativne bolesti  HA11-02187 
 
Pšenica -- Bolesti -- Fusarium  HA11-02312 
 
PTSP -- Postrtraumatski stresni poremećaj -- Depresija -- Moždani metaboliti -- Magnetska rezonancija  HA11-02136 
 
PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Kvaliteta života -- Hrvatski branitelji  HA11-02191 
 
Pulska grupa -- Arhitektonska zadruga Praksa  HA11-02435 
 
Quasimodo, Salvatore  HA11-01937 
 
Računalni kriminal -- Kibernetički kriminal -- Elektronički dokaz -- Forenzika računala  HA11-02031 
 
Radić, Ljubo  HA11-02584 
 
Radna snaga -- Ekonomski rast -- Tržište rada -- Zaposlenost  HA11-01979 
 
Radno pravo  HA11-02068 
 
Rajčica -- Bolesti -- Pepino mosaic virus -- Zaštita  HA11-02300 
 
Rajnski model privređivanja -- Bankarski sustav -- Krediti  HA11-01995 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Analgetske tehnike -- Epiduralna analgezija  HA11-02151 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Regulacijske T stanice -- Duke metoda  HA11-02131 
 
Rak debelog crijeva -- Kolorektalni karcinom -- Stopa preživljavanja -- Udaljena metastaza -- Recidiv  HA11-02165 
 
Rak kože -- Planocelularni karcinom -- Incidencija  HA11-02173 
 
Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice -- Karcinom cerviksa -- Prevencija  HA11-02135 
 
Rame -- Kalcificirajući tendinitis -- Radijalni izvantjelesni udarni val -- Krioterapija  HA11-02192 
 
Ratna stradanja  HA11-02076 
 
Ratni veterani -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Hrvatski branitelji -- Poremećaji spavanja -- Anksioznost -- Depresija  HA11-02148 
 
Razlogovci  HA11-02536 
 
Razumijevanje teksta -- Učenje -- Metakognicija -- Metarazumijevanje  HA11-01884 
 
Razvod braka -- Sudski postupak -- Prava djeteta  HA11-02039 
 
Realna ekonomska aktivnost -- Recesija -- Zaokret poslovnog ciklusa  HA11-01978 
 
Reforma kaznenog postupka -- Nadležnost tužitelja -- Istražni sudac -- Istražne radnje  HA11-02030 
 
Reformacija -- Biblija -- Tumačenje -- Jedinstvo Crkve  HA11-01907 
 
Reformacija -- Hrvatski protestantizam -- Teološko promišljanje  HA11-01923 
 
Reich, Wilhelm  HA11-01892 
 
Reindustrijalizacija -- Endogeni model rasta -- Industrijska politika  HA11-02004 
 
Reindustrijalizacija -- Monetarna politika -- Devalvacija -- Industrijska politika  HA11-02006 
 
Rem, Goran  HA11-02506 
 
Renesansa -- Reljefi -- Skulpture  HA11-02456 
 
Renesansa -- Veliki rimski teatar (Pula) -- Antičko kazalište -- Nacrti  HA11-02438 
 
Restoran Phantom (Opera Garnier) -- Odile Decq Benoit Cornette Architectes urbanistes  HA11-02383 
 
Rezolucija 1096 (1996.) -- Totalitarizam -- Komunizam -- Pravosuđe -- Ljudska prava -- Zločini -- Sankcije  HA11-02017 
 
Riegl, Alois  HA11-02351 
 
Rigorozna istraživanja -- Kvalitativna istraživanja -- Etika -- Institucionalna odgovornost -- Poopćivost -- Valjanost -- Pouzdanost  HA11-01933 
 
Rimski statut -- Oblik kaznenog djela -- Stupanj krivnje  HA11-02029 
 
Rimsko pravo -- Povijest rimskog prava -- Kodifikacija cara Justinijana -- Corpus Iuris Iniuria -- Javnopravna kaznena represija  HA11-02027 
 
Roditeljska skrb -- Ograničenja -- Obiteljski zakon  HA11-02059 
 
Roditeljstvo -- Prava -- Rodiljne potpore -- Roditeljske potpore  HA11-02067 
 
Roldán+Berengué arqts.  HA11-02411 
 
Ronan & Erwan Bouroullec  HA11-02449 
 
Rowinski, Lech -- Rowinska, Marta  HA11-02432 
 
Rožnica -- Endotelne stanice -- Perforativna keratoplastika  HA11-02212 
 
Rožnica -- Ulkus rožnice -- Amnijska membrana -- Transplantacija  HA11-02235 
 
Rumunjska pravoslavna crkva  HA11-01931 
 
Sakralna arhitektura  HA11-02440  HA11-02448  HA11-02426  HA11-02361  HA11-02359  HA11-02430  HA11-02441  HA11-02370  HA11-02432  HA11-02376 
 
Sakralna arhitektura -- Hodočašća  HA11-02436 
 
Sakralna arhitektura -- Skandinavska arhitektura  HA11-02450 
 
Sakralna arhitektura -- Teologija oslobođenja  HA11-02455 
 
Salata -- Bolesti -- Bakterijska pjegavost -- Zaštita  HA11-02258 
 
Salezijanci  HA11-01901 
 
Samostan Sv. Gabrijela, Herberstein, Austrija  HA11-02370 
 
Scijentizam -- Gnosticizam -- Romanticizam -- Teozofija -- Spekulativna filozofija  HA11-01869 
 
Secesija -- Zgrade -- Hrvatski dom (Split)  HA11-02391 
 
Sedimentne stijene -- Klastična ležišta  HA11-02100 
 
Sedimentne stijene -- Stratigrafsko istraživanje  HA11-02104 
 
Sejima, Kazuyo  HA11-02414 
 
Sekte -- Ubojstva -- Psihosocijalni profil  HA11-01936 
 
Sekularizacija -- Ateizam -- Filozofija -- Relativizam -- Antropologija  HA11-01868 
 
Serlio, Sebastiano  HA11-02350 
 
Serlio, Sebastiano -- Palladio, Andrea -- Vitruvius Pollio, Marcus  HA11-02438 
 
Shizofrenija -- Depresija -- Osobine ličnosti -- Seksualnost  HA11-02176 
 
Shizofrenija -- Hospitalizacija -- Kognitivne sposobnosti -- Socijalizacija  HA11-02147 
 
Shizofrenija -- Shizoafektivni poremećaj -- Bipolarni poremećaj  HA11-02146 
 
Shizofrenija -- Shizofreni bolesnici -- Diskriminacija -- Stigmatizacija  HA11-02200 
 
Shizofrenija -- Ustanove zatvorenoga tipa -- Agresivnost -- Antipsihotici  HA11-02126 
 
Sirola, Niko -- Lintula, Kimmo -- Summanen, Mikko  HA11-02381 
 
Skupina SAIP -- Ithuba skills college  HA11-02362 
 
Soja -- Bolesti -- Paraziti -- Nematode  HA11-02286 
 
Spinalna arteriovenska malformacija -- Foix-Alajouanine sindrom -- Angiografija  HA11-02141 
 
Splitorina  HA11-02357 
 
Spolne razlike  HA11-01890 
 
Sport -- Nogomet -- Društveni utjecaj -- Društveni pritisak -- Psihologija grupe  HA11-01886 
 
Sport -- Nove tehnologije -- Masovni mediji  HA11-02475 
 
Sport -- Suvremeno društvo -- Kompeticija  HA11-01948 
 
Sport -- Suvremeno društvo -- Sportske metafore  HA11-02474 
 
Sportska dvorana Podčetrtek  HA11-02416 
 
Srednjoškolci  HA11-01877 
 
Srpska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA11-02504 
 
Sršan, Stjepan  HA11-02588 
 
Stalni međunarodni kazneni sud  HA11-02029 
 
Stambena arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Obiteljske kuće  HA11-02389 
 
Stambena arhitektura -- Dom za starije osobe  HA11-02387  HA11-02380 
 
Stambena arhitektura -- Poslovni prostori  HA11-02382 
 
Stambena arhitektura -- Poticana stanogradnja  HA11-02427 
 
Stambena arhitektura -- Socijalno stanovanje -- Urbanističko planiranje  HA11-02411 
 
Stambena arhitektura -- Stambene zgrade  HA11-02386 
 
Stambena arhitektura -- Urbanizam -- Poticana stanogradnja  HA11-02397 
 
Stambena naselja  HA11-02395 
 
Stambena zgrada Carabanchel, Madrid  HA11-02397 
 
Stambeno naselje Razgledi Perovo  HA11-02395 
 
Stambeno-poslovna zgrada Bečki (Dunajski) mozaik -- Abiro  HA11-02367 
 
Stečajni postupak  HA11-02052 
 
Stećci -- Reljefi  HA11-02403 
 
Studio Mumbai  HA11-02410 
 
Studio Non stop -- Importanne centar u Sarajevu  HA11-02439 
 
Sudski postupak -- Pravično suđenje  HA11-02022 
 
Suncokret -- Gljivična oboljenja -- Parazitne gljive  HA11-02280 
 
Sunčeva radijacija  HA11-02098 
 
Superkül -- Duddeldam Design  HA11-02392 
 
Suvremena arhitektura  HA11-02410 
 
Suvremena arhitektura -- Brutalizam -- Školske zgrade  HA11-02445 
 
Suvremena arhitektura -- Dizajn  HA11-02352 
 
Suvremena arhitektura -- Inovacije -- Slobodni prostori -- Cluster  HA11-02406 
 
Suvremena arhitektura -- Kulturne ustanove  HA11-02415 
 
Suvremena arhitektura -- Strateško planiranje -- Održivi razvoj -- Ekološki razvoj  HA11-02434 
 
Suvremena arhitektura -- Školske zgrade  HA11-02379  HA11-02371 
 
Suvremena arhitektura -- Trgovački centri  HA11-02439 
 
Suvremeno hrvatsko pjesništvo  HA11-02505 
 
Suvremeno hrvatsko pjesništvo -- Autorska odgovornost  HA11-02536 
 
Suvremeno hrvatsko pjesništvo -- Književna kritika -- Književna teorija -- Interpretacija  HA11-02515 
 
Suvremeno hrvatsko pjesništvo -- Modernizam -- Postmodernizam -- Egzistencijalizam -- Grčka mitologija -- Kršćanski motivi -- Religiozne teme  HA11-02531 
 
Svećenici  HA11-02569  HA11-02567 
 
Svetište Djevice La Antigua, La Rioja  HA11-02441 
 
Svetište šest djevica, Tabunco, Curepto  HA11-02376 
 
Sveučilište Columbia u New Yorku  HA11-02424 
 
Šerefudinova Bijela džamija, Visoko  HA11-02368 
 
Škola -- Seksualna edukacija -- Religioznost -- Mladi -- UNESCO-ve smjernice  HA11-01957 
 
Škola -- Značaj Biblije -- Formacija učenika -- Zajednički korijeni Europe -- Biblija i umjetnost  HA11-01897 
 
Školski vjeronauk -- Kateheza -- Vjeroučitelji  HA11-01930 
 
Školski vjeronauk -- Vjeroučitelji -- Identitet vjeroučitelja  HA11-01900 
 
Šodan, Damir  HA11-02505 
 
Štravs, Jane  HA11-02384 
 
Šumarska industrija -- Inovacije -- Proizvodnost  HA11-02248 
 
Šumarska mehanizacija -- Ekonomsko gledište  HA11-02255 
 
Šumarska mehanizacija -- Harvester -- Strojna sječa -- Proizvodnost -- Troškovi rada  HA11-02246 
 
Šumarska mehanizacija -- Privlačenje drva -- Proizvodnost  HA11-02242 
 
Šumarski radnici -- Mjerenje učinkovitosti -- Proizvodnost  HA11-02244 
 
Šumska biomasa -- Energetski potencijal -- Ekonomsko gledište  HA11-02245 
 
Šumska biomasa -- Strojna sječa -- Proizvodnost -- Ekonomsko gledište  HA11-02243 
 
Šumski požari -- Procjena opasnosti -- Statističko modeliranje  HA11-02247 
 
Šušteršič, Apolonija  HA11-02363 
 
Švedska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo -- Nobelovci  HA11-02485 
 
Teorija beznadnosti -- Negativne atribucije  HA11-01890 
 
Teorija kritične točke -- Sturm-Liouvilleov problem -- Diferencijalna jednadžba -- Matematička analiza  HA11-02097 
 
Terorizam -- Anarhizam -- Sudski procesi  HA11-01970 
 
Terra Toscana, izložba fotografije, Zagreb  HA11-02408 
 
Testiranje -- Svijest reakcije -- Egoizam -- Moralna spoznaja -- Istraživanje  HA11-01876 
 
Tiziano, Vecellio -- Micheli, Parrasio -- Salome  HA11-02465 
 
Tjelesni invaliditet -- Kvaliteta života  HA11-01889 
 
Tlo -- Kvaliteta tla -- Devastacija -- Biofiziološki aktivatori tla -- Biostimulatori  HA11-02284 
 
Tomac, Milan -- Lah, Dean  HA11-02416 
 
Tomasović, Mirko  HA11-02527 
 
Tomažić, France  HA11-02385 
 
Tončić, Kamilo  HA11-02391 
 
Torres Coria, Gustavo  HA11-02376 
 
Totalitarizam -- Komunizam -- Zločini -- Ljudska prava -- Sankcije  HA11-01963 
 
Totalitarizam -- Posttotalitarizam -- Demokratska tranzicija -- Lustracija  HA11-01962 
 
Transformacijska formula -- Isekijeva transformacijska formula -- Teorija brojeva -- Matematička analiza  HA11-02082 
 
Transnacionalne aktivnosti -- Transnacionalni socijalni prostori -- Migracije -- Kineski migranti -- Iseljavanje -- Useljavanje  HA11-01949 
 
Transplantacija bubrega -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor -- Vaskularna anastomoza -- Ureteralna anastomoza  HA11-02233 
 
Transplantacija bubrega -- Starije osobe -- Davatelj -- Primatelj  HA11-02177 
 
Travnjaci -- Formiranje -- Održavanje  HA11-02268 
 
Trg Eduarda Wallnöfera (Landhausplatz) u Innsbrucku  HA11-02451 
 
Tržište kapitala -- Vrijednost ulagača -- Dividende -- Cijena dionica -- Promjena cijene  HA11-01992 
 
Tržište rada -- Troškovi rada -- Nezaposlenost  HA11-01996 
 
Tumačenje -- Društvo -- Eksploatacija -- Korupcija  HA11-01911 
 
Tumačenje -- Gozba -- Odgojiteljica  HA11-01918 
 
Tumačenje -- Ropstvo -- Sloboda  HA11-01926 
 
Tumačenje -- Učenici -- Poziv  HA11-01920 
 
Tumor mozga -- Glioblastom -- Tumori središnjeg živčanog sustava -- Axin-1  HA11-02132 
 
Tumori -- Središnji živčani sustav -- Glioblastom  HA11-02163 
 
Turistička arhitektura -- Hoteli  HA11-02443 
 
Tužba -- Povlačenje -- Zakon o parničnom postupku  HA11-02045 
 
Tvornica papira -- Povijest  HA11-02344 
 
TYIN Tegnestue  HA11-02372 
 
Udruženi zločinači pothvat -- Teorija zavjere -- Međunarodno običajno pravo -- Slučaj Pinkerton  HA11-02026 
 
Uglešić, Ante  HA11-02400 
 
Ugljen, Zlatko  HA11-02368  HA11-02454 
 
Ugovor o doživotnom uzdržavanju -- Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju -- Promet nekretninama -- Pravna regulativa  HA11-02056 
 
Ugovor o radu -- Nedopuštenost otkaza ugovora -- Sudska praksa -- Odluka  HA11-02065 
 
Ugovorno pravo -- Regresna tražbina -- Naknada štete -- Zastara  HA11-02050 
 
Ukrasno bilje -- Trajnice -- Sadnja -- Uređenje vrta  HA11-02266 
 
Uljana repica -- Štetnici -- Žičnjaci -- Zaštita  HA11-02283 
 
Unitarna grupa -- Algebarska struktura  HA11-02093 
 
Upala srednjeg uha -- Rascjep usne i nepca -- Gubitak sluha -- Djeca  HA11-02138 
 
Upravljanje kvalitetom -- Inkrementalne inovacije -- Radikalne inovacije -- Poslovni rezultati  HA11-02325 
 
Upravni spor -- Upravni sud -- Izvršenje presude  HA11-02021 
 
Usluge poslovnog savjetovanja -- Poslovni korisnici -- Ponuda -- Kriteriji izbora  HA11-01977 
 
Ustav -- Promjena Ustava 2010. -- Ustavne promjene  HA11-02023 
 
Utvrde -- Tlocrti  HA11-02377 
 
UV zračenje -- Apoptoza -- Oštećenje kože -- Epidermis  HA11-02209 
 
UV zračenje -- Zaštita -- Djeca  HA11-02190 
 
Uvjetna osuda -- Probacija -- De lege ferenda -- Redukcija sankcije  HA11-02028 
 
Uznesenje  HA11-01925 
 
Užarević, Jakob  HA11-02562 
 
Valpovačko vlastelinstvo  HA11-02581  HA11-02575 
 
Veltmanovi modeli -- Matematička logika  HA11-02083 
 
Venera Victrix  HA11-02390 
 
Vibrotaktilna stimulacija -- Cerebralno oštećenje -- Oštećenje mozga -- Facilitacija pokreta -- Djeca  HA11-02161 
 
Vijeće Europe  HA11-01963  HA11-02017 
 
Vijeće Europe -- Europska unija  HA11-01945 
 
Vila Oblak, Ljubljana  HA11-02385 
 
Vinogradarstvo -- Vinova loza -- Autohtone sorte -- Sadni materijal -- Cjepovi  HA11-02288 
 
Vinogradarstvo -- Vinova loza -- Vino Teran -- Vino Cabernet sauvignon -- Antocijan -- Vinski kvasac  HA11-02311 
 
Vinogradarstvo -- Vinova loza -- Vitis vinifera -- Genetsko poboljšanje  HA11-02259 
 
Vinova loza -- Autohtone sorte -- Plavina -- Klonska selekcija -- Vinogradarstvo  HA11-02257 
 
Vinova loza -- Bolesti -- Crna pjegavost  HA11-02263 
 
Vinova loza -- Bolesti -- Siva plijesan -- Folijarna gnojidba -- Sorta Moslavac  HA11-02294 
 
Vinova loza -- Virusne bolesti -- Autohtone sorte  HA11-02295 
 
Visoka škola i fakultet informatike Enter Sippo -- K2S Architects  HA11-02381 
 
Višestambena zgrada (POS) Pod glavicom u Vrgorcu -- SUBMAP  HA11-02427 
 
Vitrektomija -- Ruptura makule -- Vidna oštrina -- Vidno polje  HA11-02211 
 
Vjeroučitelji  HA11-02583 
 
Vlačić Ilirik, Matija -- Balošić, Mihael  HA11-01923 
 
Voćarstvo -- Uzgoj voća -- Uzgoj jabuka -- Jabuka -- Sorte jabuka  HA11-02301 
 
Voćke -- Badem -- Štetnici -- Breskvin moljac  HA11-02260 
 
Voćke -- Sadnja  HA11-02270 
 
Voćke -- Vinova loza -- Štetnici -- Drosophila suzukii -- Zaštita  HA11-02299 
 
Vojna hunta -- Diktatura -- Otmice  HA11-01960 
 
Vratna kralježnica -- Trzajna ozljeda -- Prometna nesreća  HA11-02217 
 
Vratni disk -- Zakrivljenost kralježnice -- Hidroksiapatitna keramika -- Radikulopatija  HA11-02113 
 
Vrhovni sud SAD  HA11-02025 
 
Vrtovi Cándide Pérez  HA11-02366 
 
Vuk - Zec, Amir  HA11-02437 
 
Zadovoljstvo potrošača -- Ispravak neisporučene usluge -- Monetarna kompenzacija  HA11-01997 
 
Zakon o obveznim odnosima -- Ugovor -- Formularno pravo -- Trgovački ugovor  HA11-02051 
 
Zakon o policiji -- Policijski izvidi -- Ljudska prava -- Policijsko postupanje  HA11-02072 
 
Zakon o radu  HA11-02068 
 
Zakon viška vrijednosti -- Industrijski kapitalizam -- Ekonomska računica  HA11-01980 
 
Zaposlenici  HA11-02060 
 
Zaštita bilja -- Invazivne vrste  HA11-02296 
 
Zaštita bilja -- Povijest  HA11-02318 
 
Zavjetna kapela Sv. Alekseja u Tarnówu  HA11-02432 
 
Zdravstvena njega -- Kućna njega -- Otočno stanovništvo -- Starije osobe  HA11-02117 
 
Zelenka, Franjo  HA11-02583 
 
Zgrade kazališta -- Hvarsko Kazalište -- Hvarski Arsenal  HA11-02423 
 
Zidić, Igor  HA11-02508  HA11-02530 
 
Zvonik -- Izgradnja  HA11-02394 
 
Židovska književnost -- Jidiš književnost  HA11-02549  HA11-02550  HA11-02553 
 
Židovska književnost -- Jidiš književnost -- Jidiš autori  HA11-02557 
 
Žig -- Građanskopravna zaštita -- Pravni propisi -- Legislativa -- Cybersquatting  HA11-02046 
 
Živec, Maša -- Zorec, Maruša -- Ravnikar, Žiga  HA11-02429 
 
Životopisi  HA11-02566 
 
Žrtve silovanja -- Serijski silovatelj -- Posljedice za žrtvu -- Kriminalističko istraživanje  HA11-02037 
 
Župna crkva Almendralesu u Madridu  HA11-02361