Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

30. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić  HA11-06475 
 
3D termografija -- 4D termografija -- Medicinska dijagnostika  HA11-05892 
 
3D termografija -- Infracrvena kamera -- Karcinom dojke  HA11-05911 
 
Abdić, Fikret  HA11-06681 
 
Abdić, Fikret -- Tuđman, Franjo -- Milošević, Slobodan  HA11-06667 
 
ACE-inhibitori -- Kardiovaskularne bolesti  HA11-05903 
 
Adolescencija -- Teorije -- Sociokulturni činitelji  HA11-05893 
 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)  HA11-05878 
 
Agrumi -- Uzgoj voća -- Tržište  HA11-06112 
 
Akademsko društvo -- Humanitarno društvo -- Studenti -- Socijalna povijest  HA11-05474 
 
Aktivizam -- Društveni rad -- Individualizam -- Apostolat -- Evangelizacija  HA11-05526 
 
Aktivizam -- Kazališni dokumentarizam -- Feminističko kazalište -- Performans  HA11-05548 
 
Akutni abdomen  HA11-05895 
 
Albanska književnost -- Pjesništvo  HA11-06612 
 
Alberto Fortis  HA11-06354 
 
Algebarski element -- Invarijantni potprostor  HA11-05755 
 
Algebre operatora -- Refleksivnost -- Multiplicitet  HA11-05791 
 
Alkohol -- Trovanje alkoholom -- Droge -- Sigurnost prometa  HA11-06211 
 
Alschulerova teorija -- Pravne osobe -- Kaznena odgovornost -- Pravni sustav -- Filozofija pravne znanosti  HA11-05649 
 
Aluminijske legure -- Aluminijske slitine -- Poroznost  HA11-06094 
 
Aluminijske legure -- Korozijska otpornost  HA11-06092 
 
Aluminijske legure -- Numerička simulacija -- Lijevanje -- Mikrostruktura  HA11-06093 
 
Aluminijske slitine -- Aluminijske legure -- Lijevanje  HA11-06088  HA11-06090 
 
Aluminijske slitine -- Aluminijske legure -- Odljevci  HA11-06096 
 
Amenoreja -- Mozaični kariotip -- Genetski poremećaj -- Disfunkcija jajnika -- Dismorfologija  HA11-06084 
 
Američka književnost 20./21. st. -- Poezija  HA11-06389 
 
Andrić, Ivo  HA11-06473  HA11-06386  HA11-06456  HA11-06578 
 
Andrić, Ivo, književnik  HA11-06418 
 
Andrić, Stanko  HA11-06665 
 
Anestetici -- Toksičnost  HA11-05882 
 
Anestezija -- Kirurški zahvat -- Imunološki odgovor  HA11-05894 
 
Angioedem -- Akutni abdomen  HA11-05948 
 
Anhedonija -- Shizofrenija -- Sociodemografske značajke -- Klinička slika  HA11-05913 
 
Anoreksija -- Kvantitativni EEG -- Spektar usrednjenih frekvencija -- Aktivnost mozga  HA11-05946 
 
Antibiotici -- Klindamicin -- Alergija -- Alergijske bolesti  HA11-06058 
 
Antički reljef  HA11-06627 
 
Anti-dsDNA antitijela -- Autoimune bolesti -- Sistemski eritemski lupus -- ELISA (enzimski imunotest) -- Imunofluorescentni test -- Crithidia luciliae -- CLIFT test -- FARR test -- Imunohistokemija  HA11-05900 
 
Antropološka istraživanja  HA11-05823 
 
Antroponimi -- Toponimi -- Šokci  HA11-06309 
 
Apikotomija -- Endodontska mikrokirurgija -- Korijenski kanal -- Liječenje  HA11-05990 
 
Arefužo  HA11-06349 
 
Arheologija  HA11-06630 
 
Arheološka istraživanja -- Benediktinski samostan  HA11-06646 
 
Arheološka istraživanja -- Dvor vojvoda Iločkih  HA11-06616 
 
Arheološka istraživanja -- Grobovi -- Arheološki nalazi  HA11-06643 
 
Arheološka istraživanja -- Ranokršćanska eremitaža  HA11-06640 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovna nizinska utvrda  HA11-06626 
 
Arheološki muzej u Splitu  HA11-06627 
 
Arheološki nalazi -- Antički reljef -- Poganski bogovi  HA11-06641 
 
Arheološki nalazi -- Arheološka zona -- Keramika -- Starčevačka kultura -- Lasinjska kultura  HA11-06619 
 
Arheološki nalazi -- Karolinški nalazi -- Oružje -- Konjanička oprema -- Antičke ceste  HA11-06624 
 
Arheološki nalazi -- Lule -- Keramičke lule  HA11-06622 
 
Arhitektura  HA11-06257 
 
Arhitektura -- Francuska uprava  HA11-06259 
 
Arhitektura -- Graditeljstvo  HA11-06099 
 
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA11-06662 
 
Arhivska građa -- Omladinski časopis  HA11-06426 
 
Astma -- Djeca -- Roditelji  HA11-05864 
 
Astronomska izdanja -- Hrvatska astronomija  HA11-05442 
 
Ateroskleroza -- Helicobacter pylori -- Infekcija -- C-reaktivni protein  HA11-05960 
 
Atrofija čeljusti -- Dentalni implantat -- Potpune proteze -- Cirkonijev oksid  HA11-05992 
 
Atrofija čeljusti -- Pokrovna proteza -- Terapija -- Dentalni implantat  HA11-06042 
 
Audiovizualne usluge -- Mediji -- Zemlje podrijetla -- Načela zemlje -- Oglašavanje -- Praksa Europskog suda  HA11-06097 
 
Auschwitz  HA11-06402 
 
Autizam -- Djeca -- Dječji vrtić  HA11-05922 
 
Autobiografska proza  HA11-06590 
 
Autobiografska proza -- Obiteljska kronika -- Mediteranski motivi  HA11-06368 
 
Autobiografska proza -- Tijelo -- Funkcija tijela -- Ženski glas -- Javno -- Privatno  HA11-06564 
 
Autonomija -- Državnost -- Znanstveni rad  HA11-06668 
 
Autorsko pravo -- Intelektualno vlasništvo  HA11-05663 
 
Avarska kultura -- Arheološka nalazišta -- Konjska oprema  HA11-06637 
 
Azoospermija -- Shizofrenija -- Plodnost -- Muškarci  HA11-05914 
 
Badurina, Natka  HA11-06507 
 
Bajke -- Hrvatska književnost -- Dramski odgoj -- Likovni odgoj -- Djeca predškolske dobi -- Projekt  HA11-05716 
 
Bajke -- Vile -- Dječja mašta -- Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05733 
 
Baković, Anto  HA11-05520 
 
Baldić, Frano  HA11-05516 
 
Bauer, Ludwig  HA11-06467 
 
Bentonit -- Sivi lijev  HA11-06224 
 
Bezić, Jerko  HA11-06268 
 
Bežična lokalna mreža -- Terorizam  HA11-06098 
 
Biblija -- Knjiga postanka -- Stvaranje svijeta -- Antropološko gledište  HA11-05525 
 
Bibliografija -- Predmetna obrada  HA11-05464 
 
Bicirkularne projekcije -- Simetrični operatori -- Antisimetrični operatori  HA11-05769 
 
Bilić, Mario  HA11-06498 
 
Bilosnić, Pablo  HA11-06359 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA11-06584 
 
Biomehanika čovjeka -- Fizikalna terapija -- Rehabilitacijska medicina  HA11-05819 
 
Biopsihosocijalni model -- Psihosocijalni pristup -- Psihički bolesnik  HA11-05939 
 
Bisfosfonati -- Nuspojave -- Čeljust -- Osteonekroza  HA11-06027 
 
Biskupi -- Hvarani -- Morlaci -- Pismo  HA11-06697 
 
Bjelina -- Tiskarska praksa -- Mehaničko tiskanje -- Glagoljski tekstovi -- Crkvenoslavenske liturgijske knjige -- Tipografija  HA11-05432 
 
Bl. Ozana Kotorka  HA11-05535 
 
Bogorodica -- Gospa od sniga -- Gospa od Karmela -- Gospa od milosti -- Vela Gospa  HA11-05738 
 
Bojanić, Ignacija  HA11-05531 
 
Bol -- Karcinom -- Farmakoterapija  HA11-05941  HA11-05901 
 
Bol -- PCS -- Test procjene boli -- Medicinsko obrazovanje  HA11-05963 
 
Bol -- Scientometrija -- Bibliometrija -- Hrvatska medicina  HA11-05932 
 
Bolesti štitnjače -- Tireoiditis -- Hashimotov tireoiditis -- Gravesova bolest -- Jodiranje soli -- Pobol  HA11-05875 
 
Bollé, Herman -- Khuen-Héderváry, Dragutin  HA11-06250 
 
Bosanac, Gordana  HA11-05555 
 
Bosanski jezik -- Gramatika -- Glagoli -- Prilozi -- Adverbijalne dopune  HA11-06296 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA11-06405 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Poezija  HA11-06409 
 
Bosnar, Drago  HA11-06538 
 
Bošković, Ruđer Josip  HA11-05480  HA11-05810 
 
Bošnjaci -- Državne granice -- Geopolitika  HA11-06681 
 
Bošnjaci -- Islam -- Prosvjeta -- Kultura  HA11-05518 
 
Bošnjaci -- Jezik -- Leksik -- Imena  HA11-06292 
 
Bošnjaci -- Muslimani -- Vjera -- Politika -- Škola  HA11-06696 
 
Bošnjaci -- Nacija -- Identitet  HA11-06686  HA11-06685 
 
Bošnjaci -- Narod -- Država -- Etnonacionalizam -- Velikosrpski nacionalizam -- Velikohrvatski nacionalizam  HA11-05586 
 
Bošnjaci -- Partikularizam -- Regionalizam -- Politika -- Sukob -- Integritet  HA11-05584 
 
Bošnjak, Branimir  HA11-06429 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HA11-05716 
 
Brodarstvo -- Brodogradnja -- Brodovi -- Lađarstvo -- Povijest  HA11-06101 
 
Brodarstvo -- Morsko brodarstvo -- Poduzeće -- Menadžment -- Rukovođenje  HA11-06203 
 
Brodogradnja -- Financijski pokazatelji -- Subvencije -- Devizni tečaj -- Analiza poslovanja  HA11-06220 
 
Brodostrojarstvo -- Brodovi -- Ukapljeni prirodni plin -- Potrošnja energije  HA11-06102 
 
Brodostrojarstvo -- Disperzanti -- Kemijska disperzija -- Uljno onečišćenje  HA11-06213 
 
Brodskij, Iosif Aleksandrovič -- Brodskij, Iosif  HA11-06367 
 
Brojleri -- Masne kiseline -- Mišićno tkivo  HA11-06125 
 
Brozović, Dalibor  HA11-06437  HA11-06284 
 
Bruksizam -- Modelirana akrilatna udlaga  HA11-06000 
 
Brza cesta -- Značenje brze ceste -- Gospodarstvo -- Turizam  HA11-06197 
 
Bujić, Goran (1955.-2011.)  HA11-06455 
 
Buljac, Miljenko  HA11-06536 
 
Bunari -- Metalni nalazi -- Keramika  HA11-06620 
 
Burnout sindrom -- Psihomentalno opterećenje -- Stomatolozi -- Literatura  HA11-05979 
 
Burza -- Poljoprivredni proizvodi -- Konkurentnost  HA11-05596 
 
Bush, George W.  HA11-05543 
 
CAD/CAM -- Novosti  HA11-06041 
 
CAD/CAM -- Privremeni zubni nadomjesci -- Polimeri  HA11-05980 
 
CAD/CAM -- Zubni nadomjestak -- Zubna protetika -- Laser  HA11-06047 
 
Cambi, Nenad  HA11-06629 
 
Canaris, Wilhelm Franz  HA11-06679 
 
Cantinottti, Innocente  HA11-05741 
 
CAP program  HA11-05713 
 
Car Valerijan  HA11-06627 
 
Carrara, Frane  HA11-06631 
 
Carski rez -- Postporođajna bol  HA11-06086 
 
Cazinska buna -- Povijesni izvori  HA11-06670 
 
Cazinska buna -- Sudski proces  HA11-06672 
 
Cazinska buna -- Žrtve  HA11-06695 
 
Cazinska buna 1950.  HA11-06669 
 
CEFTA-2006 -- Agrarna politika -- Trgovinska razmjena  HA11-05597 
 
Celijakija -- Kvaliteta života -- Djeca  HA11-05856 
 
Centar za ženske studije -- Žene u crnom  HA11-05563 
 
Cestovne prometnice -- Razina buke  HA11-06174 
 
Cestovni prijevoz -- Prometni pravci -- Transportni koridori  HA11-06153 
 
Cestovni promet -- Fiksni radarski sustav -- Mjerenje brzine  HA11-06147 
 
Cestovni promet -- Međunarodno tržište -- Teret -- Vozni park  HA11-06166 
 
Cestovni promet -- Meteorološka postaja -- Sigurnost -- Informacijski sustav  HA11-06138 
 
Cestovni promet -- Meteorološki uvjeti -- Vjetar -- Oborine -- Potrebe prometa  HA11-06170 
 
Cestovni promet -- Multimodalni terminal -- Optimalne lokacije  HA11-06179 
 
Cestovni promet -- Osiguranje -- Naknada štete -- Badinterov zakon  HA11-05675 
 
Cestovni promet -- Osiguranje odgovornosti -- Odgovornost za štetu -- Divljač na cesti  HA11-05682 
 
Cestovni promet -- Pretjecanje vozila -- Vrijeme pretjecanja -- Sigurnost prometa  HA11-06169 
 
Cestovni promet -- Preventiva -- Inspekcija  HA11-06218 
 
Cestovni promet -- Prometna nesreća -- Sigurnost vozila  HA11-06205 
 
Cestovni promet -- Raskrižje -- Kapacitet prilaza -- Sigurnost  HA11-06133 
 
Cestovni promet -- Sigurnost -- Forenzika -- Propisi  HA11-06198 
 
Cestovni promet -- Sigurnost -- Klaster nesreća -- Podaci o nesrećama  HA11-06194 
 
Cestovni promet -- Sigurnost -- Kontrola brzine  HA11-06191 
 
Cestovni promet -- Škole -- Sigurnost djece  HA11-06177 
 
Cestovni promet -- Teretni prijevoz -- Optimizacija  HA11-06130 
 
Cestovni promet -- Troškovi -- Upravljanje  HA11-06158 
 
Cestovni tuneli -- Suzbijanje požara -- Uzroci požara -- Sigurnost  HA11-06132 
 
Chernoffov teorem -- Propagator -- Polugrupe  HA11-05758 
 
Cigarete -- Pušenje -- Adolescenti -- Manipulacija  HA11-05507 
 
Cioran, Emil Michel  HA11-05485  HA11-06381 
 
Cioran, Emil Michel -- Noica, Constantin  HA11-06663 
 
Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Koprivni  HA11-06642 
 
Crkva Sv. Duha -- Hospital Sv. Duha -- Bratovština Sv. Duha  HA11-05512 
 
Crkvena zvona -- Hrvatska baština  HA11-06711 
 
Crnković, Ivan  HA11-06257 
 
C-ruka -- Fluoroskopija -- Bol -- Namještanje pacijenta  HA11-05936 
 
Cvetaeva, Marina Ivanovna -- Cvetajeva, Marina  HA11-06368 
 
Cvijeće -- Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05694 
 
Cvitanović, Antun  HA11-06698 
 
Cvitanović, Vladislav 1894.-1973.  HA11-05513 
 
Čakavsko narječje -- Hrvatski jezik -- Romanizmi -- Germanizmi -- Sredozemne značajke  HA11-06342 
 
Čakavsko narječje -- Štokavsko narječje -- Poslanice -- Hrvatska renesansna književnost  HA11-06310 
 
Čarape -- Pamuk -- Poliamid -- Elastan -- Strojna izrada  HA11-06241 
 
Časopis Kaj  HA11-05439 
 
Časopis N.paradoxa  HA11-05553 
 
Časopisi -- Znanstveni časopisi -- Stručni časopisi  HA11-05472 
 
Čaušević, Mehmed Džemaludin  HA11-05518 
 
Čeljust -- Bisfosfonati -- Osteonekroza -- Terapija -- Dentalni implantat  HA11-06028 
 
Činčila -- Uzgoj krznaša -- Aromatični dodaci hrani  HA11-06118 
 
Čitanje -- Biblioterapija -- Učenici  HA11-05443 
 
Čitanje -- Navike čitanja -- Učenici  HA11-05461 
 
DanceWEB  HA11-06276 
 
Danji leptir  HA11-05829 
 
Danji leptiri -- Popis -- Hrvatski nazivi  HA11-05830 
 
Demijurg -- Stvaranje -- Bog -- Život  HA11-05492 
 
Dendrokronološka karta -- Uzorci drveta -- Hrast  HA11-06648 
 
Denim -- Traper -- Pranje -- Obrada -- Skupljanje  HA11-06233 
 
Dentalna estetika -- Estetska stomatologija -- Dentalni implantat -- Prednji zubi -- Čimbenici rizika  HA11-05996 
 
Dentalna estetika -- Estetska stomatologija -- Keramičke ljuskice  HA11-06033 
 
Dentalna estetika -- Estetska stomatologija -- Prednji zubi -- Keramičke ljuskice  HA11-06036 
 
Dentalna estetika -- Zubi -- Zadovoljstvo bolesnika  HA11-05982 
 
Dentalna medicina -- Zubna protetika -- Zubna proteza -- Dentalni implantat -- Socijalna prihvatljivost  HA11-06057 
 
Dentalna trauma -- Intruzija  HA11-05975 
 
Dentalna trauma -- Liječenje -- Terapija -- Komplikacije  HA11-06038 
 
Dentalni cement -- Antibakterijska svojstva  HA11-06040 
 
Dentalni implantat -- Augmentacija sinusa -- Osteotom  HA11-05971 
 
Dentalni implantat -- Estetika -- Meko tkivo  HA11-05994 
 
Dentalni implantat -- Parodontna kirurgija -- Estetika  HA11-06009 
 
Dentalni implantat -- Sinusi -- Augmentacija dna sinusa -- Alveolarna atrofija  HA11-05896 
 
Dentalni implantat -- Zubna krunica -- Zubni mostovi -- Submukozni cementni ostatak -- Periimplantitis  HA11-06013 
 
Dentalni materijali -- Cement -- Toksičnost cementa  HA11-06016 
 
Dentalni polimeri -- Adhezijski cementi -- Topljivost -- Apsorpcija vode  HA11-05974 
 
Dentoalveolarno usklađivanje -- Ortodoncija  HA11-06003 
 
Deprivacija spavanja -- Poremećaji spavanja -- Utjecaj svjetla -- Cirkadijalni ritam -- Genetika  HA11-05919 
 
Derossi, Julije  HA11-06469 
 
Derrida, Jacques  HA11-05482 
 
Detoni Dujmić, Dunja  HA11-06417 
 
Devijacije septuma -- Nosna šupljina -- Nazalna irigacija -- Transsfenoidalne operacije  HA11-05889 
 
Dežman, Milivoj -- Vojnović, Ivo  HA11-06351 
 
D'Hondtova metoda -- Matematička metoda -- Izborni sustav  HA11-05787 
 
Diferencijalni operatori -- Grafovi -- Rubni uvjeti  HA11-05773 
 
Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija  HA11-05459 
 
Digitalni dokumenti -- Elektronička građa -- Katalozi -- Kataložna pravila  HA11-05465 
 
Dijalekatni rječnici -- Čakavski dijalekt  HA11-06305 
 
Dijalektologija  HA11-06330 
 
Dijete -- Odrastanje -- Polazak u školu -- Obitelj -- Emocije  HA11-05500 
 
Dioničko društvo -- Nadzorni odbor  HA11-05664 
 
Diskoidni menisk -- Artroskopija -- Dijagnostika -- Liječenje  HA11-06068 
 
Distribucija -- Proizvođač -- Potrošač -- Vertikalni marketing -- Autoindustrija  HA11-05618 
 
Dizala -- Sustav dizala -- Upravljanje  HA11-06143 
 
Djeca predškolske dobi -- Animirani film -- Animirani likovi -- Crtići  HA11-05732 
 
Djeca predškolske dobi -- Emocije  HA11-05495 
 
Djeca predškolske dobi -- Socijalna adaptacija -- Odgojno-obrazovni proces  HA11-05505 
 
Djeca s teškoćama -- Škola -- Obrazovanje -- Prevalencija -- Inkluzija  HA11-05714 
 
Dječji vrtići -- Socijalna kompetencija -- Djeca predškolske dobi  HA11-05736 
 
Djelomična dentalna proteza -- Zubna protetika  HA11-06037 
 
Djevičansko maslinovo ulje -- Fenoli -- Masne kiseline -- Senzorsko ocjenjivanje  HA11-06107 
 
Dnevna kirurgija  HA11-06078 
 
Dokumenti, 17.-19. st.  HA11-05429 
 
Dominikanci  HA11-05516 
 
Dominikanski red -- Kongregacija sestara dominikanki svetih anđela čuvara  HA11-05531 
 
Domorodačka zajednica -- Duhovnost -- Dualnost -- Kozmovizija -- Ženska prava  HA11-05546 
 
Domovina -- Patriotizam -- Društvo -- Zapad -- Sloboda -- Utopija  HA11-05484 
 
Domovinski rat -- Mentalno zdravlje -- Socioekonomski čimbenici -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Depresija  HA11-05496 
 
Domovinski rat -- Posljedice -- Smrtnost -- Alkohol -- Droga -- Toksikološka analiza  HA11-05869 
 
Domovinski rat -- Sudski procesi  HA11-06462 
 
Donja čeljust -- Osteomijelitis  HA11-06026 
 
Dragija Ivanović, Martina  HA11-05445 
 
Drugi svjetski rat -- Holokaust -- Hladni rat  HA11-06680 
 
Drugi svjetski rat -- Holokaust -- Koncentracijski logori -- Sjećanja  HA11-06402 
 
Drugi svjetski rat -- Jugoslavenska kriza -- Slom komunizma -- Stvaranje hrvatske države -- Suvremeno društvo  HA11-06714 
 
Drugi svjetski rat -- Muslimani  HA11-06677 
 
Društva hrvatskih željeznica  HA11-06187 
 
Društvena integracija -- Migracije -- Integracija imigranata -- Socijalni rad -- Nevladine organizacije  HA11-05669 
 
Društvena povijest -- Albanci -- Migracije  HA11-06688 
 
Društvo kapitala -- Uprava -- Žene -- Trudnoća -- Spolna diskriminacija  HA11-05660 
 
Društvo s ograničenom odgovornošću -- Članska odgovornost -- Unutarnja odgovornost -- Vanjska odgovornost  HA11-05659 
 
Držić, Marin  HA11-06366 
 
Držić, Marin -- Marulić, Marko -- Rabelais, Francois  HA11-06353 
 
Držić, Tomislav  HA11-06570 
 
Dunav -- Zaštita okoliša -- Regulacija plovidbe -- Dunavska konvencija -- 1948.  HA11-06190 
 
Dužnik -- Potrošač -- Stečaj -- Osobni bankrot  HA11-05657 
 
Dvojništvo -- Suparništvo -- Feministička teorija -- Psihoanalitička teorija -- Ženski lik u književnosti  HA11-06348 
 
Egzistencija -- Nutrina -- Vjera -- Sklonost -- Savjest -- Imaginacija  HA11-05514 
 
Egzogena lipoidna pneumonija -- Aspiracija nafte -- Torakotomija  HA11-05907 
 
Ekološka poljoprivreda -- Organska proizvodnja -- Razvoj  HA11-06104 
 
Ekonomska teorija -- Ekonomska kriza -- Umjetnost -- Državni intervencionizam -- Politika štednje -- Kejnzijanska ekonomija -- Keynesova škola -- Eurozona  HA11-05606 
 
Eksperimentalne životinje -- Bubreg sisavaca -- Nefrotoksičnost  HA11-05831 
 
Ekstrakcija zuba -- Alveolarni greben -- Dentalni implantat  HA11-06039 
 
Ekstrakcija zuba -- Dentalni implantat -- Estetika -- Gingiva  HA11-05978 
 
Ekstrakcija zuba -- Umnjak -- Fraktura mandibule  HA11-06021 
 
Ekstremofili -- Podrijetlo života -- Astrobiologija  HA11-05804 
 
Ekumenizam -- Sakramentologija -- Lik i djelo  HA11-05515 
 
Elektromagnetsko zračenje -- Mobilni telefoni -- Mozak -- Tumori  HA11-05962 
 
Elektroničke komunikacije -- Tržišno natjecanje -- Vladajući položaj -- Zlouporaba  HA11-05434 
 
Elektronska mikroskopija -- Dijagnostika -- Patologija  HA11-05859 
 
Elektropećna troska -- Mineralni agregat -- Cestogradnja  HA11-06223 
 
Elektroseizmički valovi -- Rubni uvjeti -- Dinamički model -- Matematička fizika  HA11-05751 
 
Endodoncija -- Dentalni implantat -- Estetika  HA11-06018 
 
Endodoncija -- Endodontska terapija -- Apikalni periodontitis -- Korijenski kanal -- Punjenje korijenskog kanala -- Punila -- Radiologija  HA11-06043 
 
Endodoncija -- Endodontska terapija -- Punjenje korijenskog kanala -- Dentalni materijali -- Zubni ispuni -- Punila  HA11-06014 
 
Endodoncija -- Parcijalna endokrunica  HA11-06029 
 
Endodoncija -- Parodontno-endodontske lezije  HA11-05995 
 
Endodoncija -- Punjenje korijenskog kanala -- Maksilarni sinus -- Sinusitis  HA11-05988 
 
Endoskopija -- Neurokirurgija -- Hidrocefalus  HA11-06075 
 
Epidermoidna cista -- Tumori -- Presakralno područje -- Radiologija  HA11-05909 
 
Epiduralna analgezija -- Transplantacija jetre  HA11-05910 
 
Epiduralna analgezija -- Zdjelica -- Prijelom  HA11-05899 
 
Epiduralna anestezija -- Karcinom jetre -- Resekcija -- Koagulopatija  HA11-05904 
 
Epilepsija -- Sljepoočni režanj -- Neurokirurško liječenje -- Resekcija -- Kirurške tehnike  HA11-06076 
 
Eremitaža -- Arheološka nalazišta -- Rano kršćanstvo  HA11-05530 
 
Eritropoetin -- Cerebralna ishemija -- Korteks -- Oksidacijski stres -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor  HA11-05853 
 
Etničko čišćenje -- Genocid -- Zločin protiv čovječnosti -- Međunarodno pravo  HA11-05639 
 
Etnografski muzej Split  HA11-05741 
 
Etnomuzikologija  HA11-06268 
 
Europsak unija  HA11-05660 
 
Europska umjetnost -- Povijest  HA11-06251 
 
Europska unija  HA11-05642  HA11-05627  HA11-05628 
 
Europska Unija  HA11-05636 
 
Europska unija -- Europski parlament  HA11-05637 
 
Europsko pravo -- Direktiva o uslugama -- Slobodno tržište usluga -- Liberalizacija tržišta  HA11-05637 
 
Feministička epistemologija -- Socijalna epistemologija -- Rodni identiteti  HA11-05552 
 
Feministička etika -- Pacifizam -- Angažirana umjetnost  HA11-05561 
 
Feministička teorija -- Antifeminizam -- Kiberfeminizam -- Antropocentrizam -- Multikulturalizam  HA11-05551 
 
Feministička teorija -- Muški feminizam -- Inauguracija  HA11-05555 
 
Feministkinje -- Umjetnički časopis -- Izdavaštvo  HA11-05553 
 
Feminizam -- Feministička epistemologija -- Genealogija -- Ženskost  HA11-05558 
 
Feminizam -- Socijalizam -- Seksualna revolucija -- Esencijalistički feminizam  HA11-05562 
 
Feminizam -- Socijalni sistemi -- Konzumerizam -- Novi konzervativizam -- Utopija  HA11-05560 
 
Femoralna analgezija -- Ortopedska kirurgija -- Postoperacijska bol  HA11-05931 
 
Fiamengo, Jakša  HA11-06445  HA11-06369 
 
Filologija -- Dijalektologija  HA11-06278 
 
Filozofija dekonstrukcije -- Religija -- Islam -- Musliman -- Dar -- Odbačenost -- Gostoprimstvo  HA11-05491 
 
Filozofija dekonstrukcije -- Teorija dekonstrukcije -- Abrahamovske religije  HA11-05482 
 
Filozofski fakultet u Zagrebu  HA11-05454 
 
Finance, Joseph de  HA11-05481 
 
Financijski sustav -- Porezi  HA11-05628 
 
Fitoplanktoni -- Vrste  HA11-05828 
 
Florenskij, Pavel Aleksandrovič  HA11-05534 
 
Flota -- Brodovi za rasuti teret -- Brodari  HA11-06214 
 
Francuska književnost 19./20. st. -- Poezija  HA11-06399 
 
Franić, Ante  HA11-06514 
 
Frank, Josip  HA11-06708  HA11-06717 
 
Franjevački samostan u Svetoj Gorici -- Crkva Blažene djevice Marije od Pohođenja  HA11-06099 
 
Frazemi -- Mjesni govor -- Kulturološki pristup  HA11-06286 
 
Fuks, Ignac -- Lisinski, Vatroslav  HA11-06273 
 
Funkcijske jednadžbe -- Cikličke grupe -- Teorija grupa  HA11-05767 
 
Funkcionalna hrana -- Kokošje jaje -- Zdravlje  HA11-06120 
 
Gabrić-Bagarić, Darija  HA11-06332 
 
Gaj, Ljedevit  HA11-06320 
 
Gaj, Ljudevit  HA11-06222  HA11-06535  HA11-06326 
 
Gaj, Ljudevit -- Strozzi, Tito -- Maštrović, Tihomil  HA11-06452 
 
Garković, Mate  HA11-05523 
 
Gavran, Zdravko  HA11-06518 
 
Generalizirane derivacije -- Hiponormalni operatori  HA11-05762 
 
Genetska struktura -- Kromosom Y -- Kratki udvojeni slijed -- Genomska DNK -- Haploskupine -- Haplotipovi -- Genealoška istraživanja  HA11-05821 
 
Glagoljaštvo  HA11-06588 
 
Glagoljica -- Crkvena povijest -- Povijest sela  HA11-05431 
 
Glagoljica -- Trokutasta glagoljica -- Okrugla glagoljica -- Čitljivost -- Istraživanje  HA11-05430 
 
Glasila -- Službena glasila -- Povijesni pregled  HA11-05471 
 
Glaukom -- Očni tlak -- Dobne razlike  HA11-05867 
 
Glazbeni predtekst -- Paratekst -- Psalmi -- Korali  HA11-05517 
 
Golub, Ivan  HA11-06534  HA11-06427  HA11-06454 
 
Gospodarska diplomacija -- Gospodarske informacije -- Špijunaža  HA11-05592 
 
Gospodarstvo -- Inozemna izravna ulaganja -- Nove tehnologije  HA11-05602 
 
Goss, Vladimir Peter  HA11-06251 
 
Govor -- Slavonski dijalekt -- Novoštokavski dijalekt  HA11-06327 
 
Gradske ceste -- Bočni otpor  HA11-06144 
 
Gradski prijevoz -- Javni prijevoz  HA11-06136 
 
Gradski promet -- Gradske ceste -- Bimodalna analiza  HA11-06212 
 
Gradski promet -- Javni prijevoz -- Planiranje  HA11-06135 
 
Gramatika  HA11-06306 
 
Granične relacije -- Weylova familija -- Pontryaginov prostor  HA11-05752 
 
Grb, 16. st. -- Arhitektonski element -- Crkva Sv. Duha -- Sakralna arhitektura  HA11-06256 
 
Grčke vaze -- Ritoni -- Posude s ukrasima  HA11-06618 
 
Grgin, Tomislav  HA11-05503 
 
Guajkuruanski jezici -- Jezik Mocoví -- Morfologija -- Glagoli kretanja  HA11-06282 
 
Gunjača, Stjepan -- Marun, Lujo  HA11-06630 
 
Guske -- Hranidba -- Pogača uljane repice -- Bjelančevine  HA11-06124 
 
Haaški tribunal  HA11-06462 
 
Habsburg, Otto von  HA11-06690 
 
Hagara  HA11-05529 
 
Halitoza -- Analiza daha -- Organoleptička analiza -- Halimetar  HA11-05985 
 
Halitoza -- Ekstraoralni uzroci -- Tonzilitis -- Otorinolaringologija  HA11-05961 
 
Halitoza -- Epidemiologija  HA11-05991 
 
Halitoza -- Jezik -- Bolesti jezika  HA11-06045 
 
Halitoza -- Jezik -- Higijena -- Četkica za jezik -- Pasta za jezik  HA11-05863 
 
Halitoza -- Oralni uzroci -- Bakterije -- Karijes -- Parodontitis  HA11-06024 
 
Halitoza -- Oralni uzroci -- Jezik -- Bakterije -- Parodontitis  HA11-06023 
 
Halitoza -- Sumporni spojevi -- Jezik -- Higijena  HA11-05886 
 
Hallux valgus -- Metatarzalna kost -- Osteotomija -- Kirurgija  HA11-06071 
 
HCMV -- Humani citomegalovirus -- Citomegalovirusna infekcija  HA11-05933 
 
Hercigonja, Eduard  HA11-06546 
 
Herman Dalmatinac  HA11-05478 
 
Hidrocefalus -- Intrakranijski tlak -- Neurokirurško liječenje  HA11-06077 
 
Hidroksietil škrob -- Koagulacija -- Transuretralna resekcija -- Prostata -- Bolesti prostate -- Kirurško liječenje  HA11-05854 
 
Hidroksikumarin -- Derivati hidroksikumarina -- Antibakterijsko djelovanje  HA11-05811 
 
Hilbertov prostor -- Paranormalni operator  HA11-05790 
 
Hilbertovi C*-moduli -- Operatorske jednadžbe  HA11-05768 
 
Hiperinvarijantni potprostor -- Normalni operatori  HA11-05771 
 
Hipertenzija -- Trudnoća -- Liječenje -- Terapija  HA11-06085 
 
Hipofiza -- Adenom -- Tumori -- Epidemiologija  HA11-05908 
 
Hiposalivacija -- Slina -- Demineralizacija -- Remineralizacija  HA11-06002 
 
Historicizam -- Neobizant -- Nadgrobni spomenik -- Crkva  HA11-06250 
 
Historiografija -- Inventar  HA11-06660 
 
Hlinka, Andrej  HA11-05509 
 
Holomorfne funkcije -- Hardyjeva algebra  HA11-05759 
 
Homologacija -- Propisi -- Sukladnost -- Vozilo  HA11-06150 
 
Hrvati -- Iseljenici -- Hrvatski jezik -- Hrvatska baština  HA11-06314 
 
Hrvati -- Iseljenici -- Hrvatski jezik -- Hrvatsko pismo -- Klimpuški misal  HA11-06337 
 
Hrvati -- Strani akcent -- Euroengleski jezik  HA11-06288 
 
Hrvati -- Talijanska književnost  HA11-06378 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  HA11-05473 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti -- HAZU  HA11-06463 
 
Hrvatska dijalektologija -- Kajkavsko narječje -- Mjesni govor  HA11-06313 
 
Hrvatska drama -- Interkulturalnost -- Slavenstvo -- Novi historizam  HA11-06554 
 
Hrvatska drama 20./21. st. -- Društvo -- Domovinski rat  HA11-06464 
 
Hrvatska drama 21. st.  HA11-06446  HA11-06491 
 
Hrvatska duhovna glazba  HA11-06269 
 
Hrvatska emigracija  HA11-05585 
 
Hrvatska fauna -- Diptera -- Dvokrilci -- Obadi  HA11-05840 
 
Hrvatska filologija -- Povijest književnosti  HA11-06437 
 
Hrvatska glagoljska književnost -- Prenje -- Propovijed -- Meditacija -- Pouka -- Etika -- Dijalog -- Refleksija  HA11-06562 
 
Hrvatska glazba 19. st.  HA11-06273  HA11-06272 
 
Hrvatska iseljenička književnost -- Hrvatski iseljenici  HA11-06582 
 
Hrvatska književnost  HA11-06422  HA11-06602  HA11-06362  HA11-05440  HA11-06375  HA11-06365 
 
Hrvatska književnost -- Anglistika -- Anglističke teme -- Šekspirologija -- Kroatističke teme  HA11-06360 
 
Hrvatska književnost -- Češka književnost -- Romani -- Komparacija -- Angažiranost  HA11-06383 
 
Hrvatska književnost -- Novinarstvo  HA11-06455 
 
Hrvatska književnost -- Šokački idiom -- Šokci  HA11-06589 
 
Hrvatska književnost -- Život i djelo  HA11-06356 
 
Hrvatska književnost 15./16. st.  HA11-06374 
 
Hrvatska književnost 16. st.  HA11-06366 
 
Hrvatska književnost 16. st. -- Komedija  HA11-06573 
 
Hrvatska književnost 17. st.  HA11-06364 
 
Hrvatska književnost 18. st. -- Epska književnost -- Kajkavsko narječje -- Stihovna kronika -- Austrijsko-turski rat  HA11-06594 
 
Hrvatska književnost 19./20. st.  HA11-06456  HA11-06418  HA11-06578 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književna analiza -- Ideologemi -- Feminizam -- Antropološko gledište  HA11-06507 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Iseljenički tisak  HA11-06428 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Putopis  HA11-06371 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Religijska drama -- Književnost -- Politika -- Mediteranizam -- Kultura  HA11-06357 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Romani -- Moderna  HA11-06379 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Romani -- Zadarsko-arbanaški prostor -- Arbanaška tetralogija  HA11-06387 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Vojvođanski Hrvati  HA11-06421 
 
Hrvatska književnost 20./21. st.  HA11-06601  HA11-06603 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književni opus  HA11-06355 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Povijest književnosti  HA11-06501 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Život i djelo -- Bibliografija  HA11-06514 
 
Hrvatska književnost 21. st.  HA11-06423 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Crtice -- Kajkavsko narječje  HA11-06512 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Književna teorija  HA11-06385  HA11-06380 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Putopis  HA11-06574  HA11-06568 
 
Hrvatska leksikografija  HA11-06332 
 
Hrvatska pomorska baština -- Bokelji  HA11-06675 
 
Hrvatska povijest 16. st. -- Povijesni izvori -- Regeste isprava  HA11-06662 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA11-06611  HA11-06384 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Roman  HA11-06439 
 
Hrvatska proza 20./21. st.  HA11-06474  HA11-06471  HA11-06450  HA11-06435 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Autobiografska proza  HA11-06431 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Bibliografija -- Književne nagrade  HA11-06472 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Roman  HA11-06593 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA11-06492  HA11-06459  HA11-06552  HA11-06502  HA11-06495  HA11-06549  HA11-06494  HA11-06513  HA11-06553  HA11-06567  HA11-06583  HA11-06484  HA11-06547  HA11-06576  HA11-06557  HA11-06517  HA11-06581  HA11-06443  HA11-06466  HA11-06496  HA11-06361  HA11-06555  HA11-06444  HA11-06497  HA11-06479  HA11-06477  HA11-06592  HA11-06595  HA11-06563  HA11-06599  HA11-06558  HA11-06448  HA11-06519  HA11-06561 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA11-06572 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Književnost za mlade -- Roman  HA11-06458 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče  HA11-06504 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Osvrt  HA11-06487 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Pripovijetke  HA11-06607 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopis  HA11-06488  HA11-06605  HA11-06596  HA11-06510 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA11-06575  HA11-06467 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Urbanizam -- Grad  HA11-06449 
 
Hrvatska seljačka stranka  HA11-06699  HA11-06702  HA11-05594  HA11-05593  HA11-06709  HA11-06713 
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost  HA11-06546 
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost -- Glagoljska književnost -- Tekstološki izvori  HA11-06476 
 
Hrvatska stranka prava  HA11-06708 
 
Hrvatske željeznice -- Troškovi -- Upravljanje  HA11-06202 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Percepcijski glagoli -- Dopuna glagola  HA11-06285 
 
Hrvatski crkvenoslavenski leksik -- Leksemi -- Značenje -- Osjećajnost -- Čuvstva  HA11-06346 
 
Hrvatski filozofi -- Aristotelizam  HA11-05478 
 
Hrvatski jezik  HA11-06281  HA11-06302  HA11-06301  HA11-06316  HA11-06347 
 
Hrvatski jezik -- Egzistencijalni glagoli -- Genitiv -- Negacija  HA11-06287 
 
Hrvatski jezik -- Glagolski pridjev radni -- Perfekt  HA11-06294 
 
Hrvatski jezik -- Goranski dijalekt -- Kajkavsko narječje -- Kupjački govor -- Morfološke osobine  HA11-06324 
 
Hrvatski jezik -- Gramatikalizacija -- Modalni glagoli -- Infinitiv  HA11-06290 
 
Hrvatski jezik -- Nazivi -- Latinski jezik -- Avarsko jezično naslijeđe -- Svjetovni dužnosnici  HA11-06317 
 
Hrvatski jezik -- Njemački jezik -- Sintaksa -- Modalni glagoli -- Gramatika zavisnosti -- Teorija valentnosti  HA11-06303 
 
Hrvatski jezik -- Sintaksa -- Generativna gramatika -- Psihološki glagoli -- Argumentna struktura  HA11-06280 
 
Hrvatski jezik -- Standardni jezik -- Globalizacija -- Govorni jezik -- Javni govor -- Štetni utjecaji  HA11-06331 
 
Hrvatski jezik -- Svećenici glagoljaši -- Hrvatski narodni preporod -- Periodika -- Pravopisi -- Društvene prilike  HA11-06315 
 
Hrvatski jezik -- Šokci -- Šokački govor  HA11-06338 
 
Hrvatski jezik -- Talijanski jezik -- Kontrastivna analiza -- Frazem -- Holonim -- Meronim  HA11-06291 
 
Hrvatski jezik 17. st.  HA11-06311 
 
Hrvatski književni jezik -- Novinski stil -- Slovnice 19. st. -- Namjera -- Izricanje  HA11-06320 
 
Hrvatski književnici  HA11-06469 
 
Hrvatski pjesnici 20. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Kajkavsko narječje  HA11-06483 
 
Hrvatski sintaktički dani (2 ; 2008 ; Osijek)  HA11-06306 
 
Hrvatski tisak -- Odnosi s javnošću -- Kampanja protiv mina  HA11-05566 
 
Hrvatsko akademsko potporno društvo  HA11-05474 
 
Hrvatsko katoličko liječničko društvo  HA11-05852 
 
Hrvatsko kazalište 20. st. -- Domovinski rat  HA11-06275 
 
Hrvatsko kiparstvo -- Sakralna arhitektura  HA11-06253 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Čakavska poezija  HA11-06606 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Inzularnost -- Mediteranizam -- Otok -- Antropologija  HA11-06358 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Pjesnički opus -- Mediteranizam -- Otok  HA11-06373 
 
Hrvatsko pjesništvo 19. st. -- Religiozne teme i motivi  HA11-06503 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st.  HA11-06480  HA11-06560  HA11-06559  HA11-06416  HA11-06544 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Antologija  HA11-06429 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Mediteranizam -- Biblijski motivi -- More -- Pjesnički stil  HA11-06369 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Mediteranske teme -- Mediteranski motivi -- Simbolika  HA11-06370 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Razlogovci  HA11-06540 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st.  HA11-06525  HA11-06500  HA11-06521  HA11-06600  HA11-06542  HA11-06543  HA11-06461  HA11-06490 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Antologije  HA11-06545 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Kajkavsko narječje  HA11-06451 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Duhovna poezija  HA11-06447  HA11-06518 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Duhovne pjesme  HA11-06454 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Zatvorska književnost  HA11-06570 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA11-06577  HA11-06482  HA11-06585  HA11-06425  HA11-06532  HA11-06414  HA11-06457  HA11-06415  HA11-06438  HA11-06609  HA11-06526  HA11-06529  HA11-06407  HA11-06533  HA11-06493  HA11-06569  HA11-06489  HA11-06534  HA11-06445  HA11-06571  HA11-06453  HA11-06528  HA11-06465  HA11-06550  HA11-06509  HA11-06460  HA11-06434  HA11-06349  HA11-06539  HA11-06598  HA11-06537  HA11-06586  HA11-06413  HA11-06520  HA11-06604  HA11-06524  HA11-06478  HA11-06597  HA11-06536  HA11-06556  HA11-06508  HA11-06419  HA11-06523  HA11-06433  HA11-06531  HA11-06515  HA11-06591  HA11-06566  HA11-06506  HA11-06359  HA11-06541  HA11-06417  HA11-06530  HA11-06522  HA11-06608  HA11-06527  HA11-06432  HA11-06486  HA11-06470  HA11-06424 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Čakavska poezija  HA11-06481 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Čakavsko narječje  HA11-06516 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalno pjesništvo -- Kajkavsko narječje  HA11-06436  HA11-06475  HA11-06430 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Duhovna poezija  HA11-06498  HA11-06579  HA11-06427  HA11-06538 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Duhovna poezija -- Domoljubna poezija  HA11-06584 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Duhovne pjesme  HA11-06580 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatski iseljenici  HA11-06499 
 
Hrvatsko plemstvo -- Migracije  HA11-06655 
 
Hrvatsko proljeće 1971. -- Politička zbivanja 1971.  HA11-05587 
 
Hrvatsko slikarstvo -- Sakralna arhitektura  HA11-06252 
 
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st.  HA11-06263 
 
Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo -- Liturgijske pjesme -- Liturgijska proza -- Eshatološke teme -- Starohrvatski jezik  HA11-06587 
 
Hrvatskoglagoljski misal -- Fragment pergamene FgVar -- Liturgijski tekstovi -- Kapucinski samostan  HA11-05477 
 
Hrvatsko-ugarska nagodba -- Ekonomski nacionalizam -- Pravaši  HA11-06708 
 
Hrvatsko-ugarska nagodba -- Financije  HA11-06719 
 
Hrvatstvo  HA11-05589 
 
HTV (Hrvatska televizija) -- RTL -- Nova TV  HA11-05583 
 
Hudeček, Lana -- Mihaljević, Milica -- Vukojević, Luka  HA11-06347 
 
Iffland, August Wilhelm -- Kotzebue, August  HA11-06420 
 
IFLA  HA11-05452 
 
Ikonografija -- Bizantska ikonografija -- Zapadna ikonografija -- Minijature -- Sveci -- Prikaz  HA11-06262 
 
Ilirizam -- Književni zabavnik -- Hrvatski književni jezik -- Gajev pravopis  HA11-06319 
 
Iluzija linearnosti -- Proporcionalne veličine -- Nastava matematike  HA11-05772 
 
Imigranti -- Migracije -- Integracija imigranata -- Tržište rada  HA11-05621 
 
ImPulsTanz festival  HA11-06276 
 
Industrija -- Manufaktura -- Deindustrijalizacija -- Deruralizacija  HA11-05630 
 
Informirani pristanak -- Medicinska etika -- Prava bolesnika  HA11-05855 
 
Institucionalna kultura -- Izvaninstitucionalna kultura -- Financiranje  HA11-05542 
 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje  HA11-06299 
 
Integrali -- Nastava matematike -- Visokoškolska nastava  HA11-05789 
 
Intelektualci -- Politička borba -- Željezna zavjesa  HA11-06663 
 
Intelektualni kapital -- Znanje -- Usluge -- Turizam  HA11-05633 
 
Intelektualno vlasništvo -- Tekstilna industrija  HA11-05656 
 
Inteligencija -- Implicitne teorije inteligencije -- Osnovnoškolski učitelji  HA11-05498 
 
Inteligentni transport -- Racionalizacija  HA11-06157 
 
Interleukin -- Klebsiella -- Bakterija -- Patogeneza  HA11-05880 
 
Intermedijske slike -- Terorizam -- Ljudsko tijelo -- Mediji -- Fotografija  HA11-06255 
 
Intifada -- Ustanak -- Feminizam -- Solidarnost -- Građanski neposluh  HA11-05554 
 
Intravenska anestezija -- Epiduralna anestezija -- Sedativni učinak -- Sevofluran -- Djeca  HA11-05879 
 
Invarijantni potprostor -- Operator pomaka -- Operator kompozicije  HA11-05800 
 
Ireducibilne reprezentacije -- Automorfizam -- Cantorov skup  HA11-05775 
 
Islam -- Predislamsko razdoblje -- Abrahamovske religije -- Izgon  HA11-05529 
 
Isusovci  HA11-05515 
 
Iščašenje -- Prijelom -- Vaskularne ozljede  HA11-06072 
 
Ivanković, Bazije -- Brguljan, Željko  HA11-06675 
 
Ivanov Kapčev, Georgi  HA11-05475 
 
Ivanjek, Željko  HA11-06575 
 
Izborne kampanje -- Internet -- Marketinški potencijal -- E-demokracija -- Uključenost građana  HA11-05591 
 
Izvedbene umjetnosti -- Suvremeni ples -- Projekti -- Financiranje  HA11-06276 
 
Jabuka -- Sorte jabuka -- Pomološka svojstva -- Uzgoj voća -- Uzgoj jabuka  HA11-06108 
 
Jagić, Vatroslav  HA11-06476 
 
Jajnici -- Žuto tijelo -- Progesteron -- Fiziologija  HA11-05861 
 
Jakić-Cestarić, Vesna -- Derossi, Zlata  HA11-06304 
 
Jakšić, Ante  HA11-06421 
 
Javna televizija -- Novinarska etika -- Ljudska prava -- Profesionalizam -- Mediji -- Komercijalizacija  HA11-05567 
 
Javno zdravstvo -- Planiranje -- Parlamentarni izbori -- Javno mnijenje -- Statistike  HA11-05868 
 
Jelić, Mišo  HA11-06565 
 
Jetra -- Laboratorijska dijagnostika -- Biokemijska analiza -- Biokemijski biljezi  HA11-05924 
 
Jezik -- Zapad -- Sloboda -- Socijalistička utopija  HA11-05489 
 
Jezik struke -- Medicinsko nazivlje -- Terminološka načela  HA11-06344 
 
Jezikoslovlje  HA11-06284 
 
Jordanovi homomorfizmi -- C*-algebra -- Funkcionalna jednadžba  HA11-05776 
 
Judaizam -- Suvremena teologija -- Egzegeza -- Bog  HA11-05511 
 
Jukić-Gregurić, Tatjana  HA11-06365 
 
Juraga, Edo  HA11-06302 
 
Juraj, sveti  HA11-06647 
 
Jurišić, Šimun  HA11-06440 
 
Južni Slaveni -- Hrvati -- Nacionalno pitanje -- Putopis  HA11-06707 
 
Kačić, Hrvoje  HA11-06704 
 
Kadison-Singerov problem -- Popločavanje ravnine -- Diskretna Fourierova transformacija  HA11-05757 
 
Kajkavska drama -- Isusovačko kazalište -- Dramska poetika  HA11-06420 
 
Kajkavsko spravišče  HA11-05440 
 
Kajkavsko spravišče -- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  HA11-06468 
 
Kalendar  HA11-05470 
 
Kalifornijska pastrva -- Oncorhynchus mykiss -- Impedancija -- Smrzavanje  HA11-05848 
 
Kalinski, Ivo  HA11-06506 
 
Kanižlić, Antun  HA11-06334 
 
Kant, Immanuel  HA11-05538 
 
Kapitalizam -- Ekonomska kriza -- Društvena kriza -- Filozofsko gledište  HA11-05540 
 
Kapović, Mate  HA11-06283 
 
Kapucin, Gregur  HA11-06594 
 
Karaula, Željko  HA11-06723 
 
Karcinom dojke -- Termografija -- Medicinska dijagnostika  HA11-05943 
 
Karcinom želuca -- Morfometrijska analiza  HA11-05937 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Procjena rizika -- Obiteljska medicina  HA11-05872 
 
Karijes -- Djeca školske dobi -- Učestalost -- Prevencija  HA11-05981 
 
Karijes -- Prevencija -- Fluorid -- Dentalna fluoroza -- Preporuke  HA11-05970 
 
Karijes -- Prevencija -- Remineralizacija -- Fluorid -- Kalcij -- Zubna pasta  HA11-06050 
 
Karijes -- Staklenoionomerni cement -- Atraumatski restorativni tretman -- ART  HA11-06011 
 
Karpatský, Dušan  HA11-06372 
 
Kartografski prikazi -- Vizualizacija -- Karta -- Predodžba -- Imagologija -- Višegranični prostori  HA11-06649 
 
Karuza, Senko  HA11-06504 
 
Kašić, obitelj -- Kašić, Ivan  HA11-06660 
 
Kaštelan, Jure -- Parun, Vesna  HA11-06370 
 
Katalog prezimena -- Arhivska građa  HA11-06661 
 
Katastarske karte  HA11-05809 
 
Katičić, Radoslav  HA11-06307 
 
Katolička crkva  HA11-05585  HA11-06680  HA11-05528 
 
Kazalište -- Manifest -- Tijelo -- Izvedba  HA11-06274 
 
Kazalište Aruša  HA11-06274 
 
Kazanjian, Varaztad Hovannes  HA11-06066 
 
Kazneni zakon -- Materijalno kazneno zakonodavstvo  HA11-05650 
 
Kazneno djelo -- Osiguranje -- Sudska praksa -- Prijevara -- Zlouporaba  HA11-05651 
 
Kelti -- Tetradrahme -- Srebrni novac -- Varaždinski tip  HA11-06617 
 
Kemijsko čišćenje -- Njega otapala -- Filtracija -- Destilacija -- Neutralizacija -- Ekologija  HA11-06235 
 
Kemijsko čišćenje -- Povijest -- Otapala -- Tekstil  HA11-06237 
 
Keramika -- Arheološki nalazi -- Renesansa -- Barok  HA11-06625 
 
Keramika -- Keramički materijal -- Radiokarbonsko datiranje  HA11-06623 
 
Key Account Manager -- KAM -- Upravljanje prodajom -- Cargo HŽ -- Veliki tereti  HA11-06164 
 
Klasteri -- Poduzetništvo -- Regija  HA11-05601 
 
Klasteri -- Poslovne mreže -- E-poslovanje -- E-trgovina -- Distribucijski e-kanali  HA11-05624 
 
Klimantović, Šimun  HA11-06587 
 
Klimatologija -- Klimatske promjene -- Temperatura -- Padaline -- Vodna bilanca  HA11-05813 
 
Klonidin -- Analgezija -- Kirurgija pluća  HA11-05917 
 
Knjižarstvo -- Nakladništvo  HA11-06664 
 
Književna kritika -- Hrvatska književnost  HA11-06363 
 
Književno prevođenje -- Korespondencija  HA11-06442 
 
Književnopovijesne studije  HA11-06551 
 
Književnost -- Historiografija -- Kronika -- Ideologija -- Križarski ratovi  HA11-06401 
 
Književnost -- Hrvatska književnost -- Književna kritika  HA11-06382 
 
Književnost -- Hrvatsko pjesništvo -- Katolicizam -- Katoličko pjesništvo  HA11-06610 
 
Književnost -- Književni gurmani -- Hrana -- Gozba -- Gozbena tradicija -- Srednji vijek -- Renesansa  HA11-06353 
 
Književnost -- Kultura -- Vjera -- Razum -- Povijest  HA11-06404 
 
Knjižnice -- Društveno označivanje -- Predmetno označivanje -- Mrežni sadržaji -- Folksonomija  HA11-05446 
 
Knjižnice -- Glazbene zbirke -- Knjižnične usluge -- Digitalizacija -- Autorska prava -- Mrežni katalog  HA11-05462 
 
Knjižnice -- Javne knjižnice -- Knjižnični fond -- Nabava knjižnične građe  HA11-05457 
 
Knjižnice -- Međuknjižnična posudba -- Dostava dokumenata  HA11-05454 
 
Knjižnice -- Osnovna škola -- Suradnja  HA11-05466 
 
Knjižnice grada Zagreba  HA11-05462 
 
Knjižničarstvo -- Upravljanje knjižnicama -- Logistika  HA11-05451 
 
Knjižnični konzorciji -- Nabava -- Znanstveni časopisi -- Elektronički časopisi -- Baze podataka  HA11-05450 
 
Kognitivna lingvistika -- Kognitivna gramatika -- Hrvatski jezik -- Glagoli -- Komplementacija -- Emocije  HA11-06293 
 
Kognitivna lingvistika -- Prototipna semantika -- Prototipna semantička teorija -- Neizrazita logika -- Teorija neizrazitih skupova  HA11-06295 
 
Komarci -- Ličinke  HA11-05839 
 
Kompleksna matrica -- Simetrična matrica  HA11-05799 
 
Komunalni otpad -- Transport -- Deponij  HA11-06168 
 
Komunikacija -- Suradnja -- Socijalizacija -- Djeca -- Projekt  HA11-05712 
 
Komunisti -- Mladomuslimanska organizacija  HA11-06693 
 
Komunistička partija BIH  HA11-06685 
 
Komunizam -- Svećenici -- Sudski procesi  HA11-05520 
 
Komutativna WJ*-algebra -- Algebra operatora -- Bikomutant  HA11-05783 
 
Konkurencija -- Kupovno ponašanje -- Maloprodajne strategije -- Maloprodavači  HA11-05610 
 
Kontejnerski terminali -- Željeznički čvor -- Cestovna raskrižja  HA11-06148 
 
Konvencija o spašavanju 1989. -- Pomorski zakonik RH (2004.)  HA11-06207 
 
Konji -- Hranidba -- Mineralne tvari -- Nutritivna vrijednost  HA11-06122 
 
Korejski jezik -- Teorija optimalnosti -- Fonologija -- Fonotaktika -- Asimilacija glasova  HA11-06289 
 
Korijenski kanal -- Čišćenje -- Endodoncija -- Zubarski instrumenti  HA11-05972 
 
Korner, Jeronim  HA11-06480 
 
Korvin, Matija  HA11-06616 
 
Kotorska biskupija  HA11-05535 
 
Kozarac, Josip  HA11-06345 
 
Kozličić, Mithad  HA11-06658 
 
Koža -- Neurobiologija -- Živčani sustav -- Neuropeptidi -- Kožne bolesti  HA11-05930 
 
Kožičić Benja, Šimun  HA11-06588 
 
Krajišnici -- Cazinska buna  HA11-06671 
 
Kralježnica -- Biomehanika -- Opterećenje -- Operacijsko liječenje  HA11-06067 
 
Kralježnica -- Hernija diska -- Diskektomija slabinske kralježnice -- Kirurške tehnike  HA11-06074 
 
Kranjčević, Milan  HA11-06491 
 
Krasić, Stjepan  HA11-06311 
 
Križni put 1945. -- Hrvatska povijest 1945.  HA11-06700 
 
Krleža, Miroslav -- Kundera, Milan  HA11-06383 
 
Kroatistika -- Bohemistika  HA11-06372 
 
Kroatistika -- Komparativna književnost  HA11-06440 
 
Kršćanska vjera -- Kršćanski moral  HA11-05519 
 
Kršćanski motivi -- Talijanska književnost  HA11-06397 
 
Kršćanstvo -- Globalizacija -- Filozofija -- Nova duhovnost  HA11-05521 
 
Kršćanstvo -- Judaizam -- Islam -- Ikonografija -- Anđeli -- Angelologija  HA11-05510 
 
Krupić, obitelj  HA11-06656 
 
Kukci -- Vodenin Neuroptera -- Mrežokrilaši -- Rasprostranjenost  HA11-05836 
 
Kula -- Kašteli -- Graditeljska baština -- Uskoci  HA11-06634 
 
Kulinarski leksik  HA11-06323 
 
Kulturna povijest  HA11-06665 
 
Kulturološke razlike -- Nacionalne manjine -- Vjerske zajednice -- Diskriminacija -- Stavovi građana  HA11-05576 
 
Kurnik, Zdravko  HA11-05708 
 
Kušan, Ivan  HA11-06471  HA11-06450  HA11-06472 
 
Kvaliteta života -- Turski imigranti -- Istraživanje  HA11-05504 
 
Kvantni graf -- Kvadratna forma -- Laplaceov operator  HA11-05763 
 
Kvaternik, Eugen -- Mažuranić, Ivan -- Rechberg-Rothenlowen, Johann Bernhard  HA11-06705 
 
Lan -- Lanena vlakna -- Svojstva  HA11-06236 
 
Lanac trgovina -- Upravljanje rizicima -- Procjena rizika  HA11-05609 
 
Leksik -- Medicina -- Crkvenoslavenski tekstovi -- Makedonski jezik -- Hrvatski jezik  HA11-06308 
 
Lepantska bitka, 1571. -- Mletačko-osmanski ratovi -- Vojna povijest -- Povijest pomorstva  HA11-06676 
 
Leščić, Jelica  HA11-05447 
 
Lidokain -- Adrenalin -- Nosna sluznica -- Opća anestezija -- Lokalna anestezija  HA11-05905 
 
Ligotti, Thomas  HA11-06352 
 
Lijekovi -- Štetni učinci lijeka -- Interakcije lijekova -- Antikoagulansi -- Protuupalni lijekovi -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Središnji živčani sustav -- Periferni živčani sustav -- Istraživanje  HA11-05878 
 
Likovne mape -- Narodna nošnja -- Dalmatinski motivi  HA11-05741 
 
Limfni čvorovi -- Središnji živčani sustav -- Rosai-Dorfman bolest -- Liječenje  HA11-06070 
 
Linearni operator -- Refleksivnost  HA11-05760 
 
Lingvistika  HA11-06283 
 
Lingvistika -- Filologija -- Obljetnica  HA11-06298 
 
Lingvistika -- Hrvatski jezik  HA11-06297 
 
Lisinski, Vatroslav  HA11-06272 
 
Liturgija -- Liturgijska formacija -- Neliturgijska teologija  HA11-05527 
 
Livljivost -- Polistiren -- Lijevanje  HA11-06091 
 
Lo Metsaytot  HA11-05554 
 
Logistika -- Trgovci -- Dobavljači -- Suradnja -- Povjerenje  HA11-05614 
 
Lokalna anestezija -- Abdomen  HA11-05925 
 
Lokalna anestezija -- Carski rez  HA11-05857 
 
Lokalna anestezija -- Kolorektalna kirurgija -- Postoperacijska bol  HA11-05940 
 
Lokalna anestezija -- Komplikacije  HA11-05920 
 
Lokalna anestezija -- Opća anestezija -- Upravljanje troškovima  HA11-05902 
 
Lokalna anestezija -- Ortopedska kirurgija -- Tromboprofilaksa -- Antikoagulansi  HA11-05858 
 
Lokalna anestezija -- Pretilost  HA11-05942 
 
Lokalna kultura -- Kulturni krajolik  HA11-05739 
 
Lovretić, Josip  HA11-06505 
 
Lučki sustav -- Kontejnerski promet -- Kontejnerski terminali -- Transport  HA11-06156 
 
Ludovik I. Anžuvinac  HA11-06645 
 
Lužički Srbi -- Zapadni Slaveni -- Narodne priče -- Pjesme -- Jezik -- Običaji -- Vjerovanja  HA11-05740 
 
Ljevarska industrija -- Štednja energije -- Izgaranje  HA11-06095 
 
Ljubičice -- Staništa  HA11-05825 
 
Ljubiteljice astronomije -- Suradnice Zvjezdarnice -- Povijest astronomije -- Hrvatska astronomija 19.-20. st.  HA11-05805 
 
Maček, Vladko  HA11-05594  HA11-05593 
 
Mačevi -- Tipologija -- Ostruge -- Karolinzi  HA11-06633 
 
Mahler, Gustav  HA11-06271 
 
Makedonska književnost -- Poezija  HA11-06406 
 
Makedonstvo -- Novinar -- Publicist -- Revolucionar  HA11-05475 
 
Mala poduzeća -- Srednja poduzeća -- Inovacije -- Poslovanje  HA11-05626 
 
Malez, Mirko  HA11-06703  HA11-06654  HA11-05815  HA11-06614  HA11-05812  HA11-05470 
 
Maloljetnička delikvencija -- Prevencija  HA11-05653 
 
Maloprodaja -- Kanali distribucije -- Globalni odnosi -- Strukturne promjene  HA11-05608 
 
Maloprodajni lanac -- RFID tehnologija -- Opskrbni lanac -- Logistika  HA11-05600 
 
Manastir Krušedol  HA11-06250 
 
Mango -- Mangifera indica -- Klijanac -- Težina sjemena  HA11-06113 
 
Marijanska pobožnost -- Pučka pobožnost -- Vjerovanja  HA11-05738 
 
Marin škarica, svećenik  HA11-05441 
 
Marketing -- Marketinška praksa -- Poslovna etika -- Proizvod -- Manipulacije -- Zaštita potrošača  HA11-05674 
 
Markovljeva nejednakost -- Težinska funkcija  HA11-05784 
 
Martinić, Jerko  HA11-06269 
 
Marulić, Marko  HA11-06374 
 
Maslina -- Maslinovo ulje -- Zdrava hrana -- Projekt  HA11-05703 
 
Maslinarstvo -- Ovčarstvo -- Ekonomska opravdanost  HA11-06105 
 
Masovni mediji -- Utjecaj medija -- Učenici -- Istraživanje  HA11-05578 
 
Matematička liga -- Matematička natjecanja -- Motivacija učenika  HA11-05778 
 
Matematički modeli  HA11-05780 
 
Matematički modeli -- Nastava matematike -- Srednja škola  HA11-05779 
 
Matematika -- Razvoj osobnosti  HA11-05764 
 
Maternalni mortalitet -- Trudnoća  HA11-06087 
 
Matična luka -- Brodari -- Kružno putovanje -- Krstarenje  HA11-06178 
 
Matoković, Berezina  HA11-06349 
 
Matrice operatora -- Hiponormalni operatori  HA11-05782 
 
Matrična funkcija -- Svojstvene vrijednosti -- Perturbacija  HA11-05785 
 
Matrična transformacija -- Kompaktni operator -- Hausdorffova mjera  HA11-05770 
 
Medical Subject Headings -- MeSH  HA11-05467 
 
Medicinski otpad -- Gospodarenje -- Zdravstveni rizik -- Infektivni otpad -- Poslovna logistka  HA11-05871 
 
Mediji -- Marketing -- Prikriveno oglašivanje -- Etika  HA11-05575 
 
Mediji -- Sadržaj vijesti -- Zastupljenost žena -- Rodna ravnopravnost  HA11-05569 
 
Mediteranske teme -- Intervju  HA11-06367 
 
Medvešek, Rene  HA11-06275 
 
Međuknjižnična posudba -- Dostava dokumenata -- Skupni katalog  HA11-05453 
 
Međuknjižnična posudba -- Standardizirani postupci -- Načela -- Smjernice  HA11-05452 
 
Međunarodna komisija za očuvanje i zaštitu atlantskih tuna (ICCAT)  HA11-05847 
 
Međunarodna pomorska organizacija (IMO)  HA11-05748 
 
Međunarodna trgovina -- Maloprodaja -- Brendovi -- Tržišno pozicioniranje  HA11-05635 
 
Međunarodni promet -- Prometni koridori -- Koncesija -- Gospodarski potencijal -- Strateško partnerstvo  HA11-06200 
 
Međunarodno kazneno pravo -- Međunarodni kazneni sudovi -- Kazneni postupak -- Neovisnost sudaca  HA11-05641 
 
Međunarodno kazneno pravo -- Međunarodni kazneni sudovi -- Međunarodni vojni tribunali -- Zločin -- Agresija  HA11-05643 
 
Međunarodno pravo -- Međunarodni ugovori -- Privatno pravo  HA11-05642 
 
Memoari -- Ratovi -- Politika  HA11-06704 
 
Meningeom -- Neurinom -- Tumori -- Neurokirurgija  HA11-06082 
 
Mentalno zdravlje -- HIV pozitivni pacijenti -- Depresija -- Tjeskoba  HA11-05926 
 
Meštrić, Tomislav  HA11-06606 
 
Metabolički sindrom -- Psihičke bolesti -- Bipolarnim poremećaj  HA11-05928 
 
Metafizika -- Subjekt -- Subjektivnost -- Čovjek -- Duhovnost  HA11-05481 
 
Metanol -- Ekstrakt -- Antimikrobno djelovanje -- Cotinus coggygria -- Ljekovito bilje  HA11-05826 
 
Metodološki nacionalizam -- Društvena istraživanja -- Migracijske studije  HA11-05571 
 
Metropolitan museum of art, New York  HA11-06711 
 
Migracije -- Visokokvalificirane migracije -- Migranti -- Profesionalna karijera -- Žene -- Postsocijalističke zemlje  HA11-05619 
 
Mihanović-Salopek, Hrvojka -- Lupis, Vinicije  HA11-06364 
 
Miklovš, Slavomir  HA11-05524 
 
Miljković, Huska  HA11-06677  HA11-06682 
 
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski sustav -- Demografske promjene -- Umirovljenici -- Istraživanje  HA11-05676 
 
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski sustav -- Demografski trendovi  HA11-05677 
 
Mirovinsko osiguranje -- Mirovinski sustavi -- Osiguravajuća društva -- Mirovinski fondovi  HA11-05685 
 
Mišljenje -- Bog -- Čovjek -- Indiferentnost -- Patnja  HA11-05487 
 
Mitološko-religijska tema -- Apolon -- Sunce -- Numizmatika -- Kovanice  HA11-06632 
 
Mliječni zubi -- Pedodoncija  HA11-05983 
 
MMF (Međunarodni monetarni fond)  HA11-05606 
 
Mobing -- Sterilitet -- Neplodnost -- Retraumatizacija  HA11-05494 
 
Moda -- Književnost -- Tijelo -- Tekst -- Pomodnost -- Kulturni imperijalizam -- Postmodernizam -- Smrt  HA11-06391 
 
Moda -- Odjeća -- Alegorija -- Žena -- Tijelo -- Književnost -- Estetika -- Postmodernizam  HA11-05745 
 
Moennesland, Svein  HA11-06388 
 
Mokraćni sustav -- Bolničke infekcije -- Kateterizacija -- Epidemiologija  HA11-05944 
 
Mongoli -- Tatari -- Misionari  HA11-06674 
 
Monoteizam -- Dekonstrukcija -- Kršćanstvo -- Abrahamovske religije -- Instrumentalizacija religije  HA11-05483 
 
Montaigne, Michel de -- Shakespeare, William  HA11-06392 
 
More -- Stanovnici mora -- Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05723 
 
Moreplov -- Utopija -- Sirene  HA11-06351 
 
Morpurgo, Vid -- Hieronymus, sanctus  HA11-06664 
 
Mozak -- Tumori -- Glijalni tumor -- Neuroepitelni tumori -- Histopatologija  HA11-05918 
 
Mrežna građa -- Mrežne publikacije -- Digitalni arhiv -- Nakladnici  HA11-05459 
 
Muslimani -- Milicija  HA11-06682 
 
Muslimani -- Obitelj -- Tradicija -- Vjera -- Običaji  HA11-05737 
 
Muslimani -- Vjerska povijest  HA11-06666 
 
Muzeologija -- Muzejska zbirka -- Zaštita spomenika -- Terenski zapisi  HA11-06639 
 
Nabava -- Strategija nabave -- Stvaranje vrijednosti -- Dodana vrijednost  HA11-05613 
 
Nabava -- Troškovi nabave -- Upravljanje troškovima  HA11-05605 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu -- FRBR  HA11-05465 
 
Nacionalne manjine -- Međunacionalni odnosi -- Prava nacionalnih manjina  HA11-05640 
 
Nacionalne manjine -- Političke stranke -- Stranački sustav  HA11-05590 
 
Nacionalne manjine -- Prava nacionalnih manjina  HA11-05645 
 
Nacionalne manjine -- Prava nacionalnih manjina -- Zaštita  HA11-05646 
 
Nacionalni identitet -- Jednakopravnost -- Multikulturalnost -- Multikonfesionalnost  HA11-06673 
 
Nacionalni identitet -- Supetarska afera  HA11-06511 
 
Nacionalno pitanje -- Južni Slaveni -- Sarajevski atentat  HA11-06699 
 
Narodna predaja -- Mitovi -- Legende  HA11-05742 
 
Narodne knjižnice -- Financiranje -- Recesija  HA11-05460 
 
Narodne knjižnice -- Izgradnja zbirki -- Nabava knjižnične građe -- Dar  HA11-05444 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnice nacionalnih manjina -- Multikulturalnost -- Nacionalne manjine -- Jezične manjine -- Informacijske potrebe  HA11-05456 
 
Narodne knjižnice -- Pokazatelji uspješnosti -- Kvaliteta usluga -- Mjerenje kvalitete usluga  HA11-05455 
 
Naselje -- Keramika  HA11-06635 
 
Nasilno ponašanje -- Partnersko nasilje -- Mladi -- Srednja škola -- Projekt  HA11-05673 
 
Nasilje -- Nasilnik -- Žrtva  HA11-05929 
 
Nasilje među djecom -- Vršnjačko nasilje -- Zlostavljanje djece -- Djeca s intelektualnim poteškoćama -- Nasilje u školi -- Program prevencije napada na dijete  HA11-05693 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Lektira -- Terenska nastava -- Iskustveno učenje  HA11-05731 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Nastava književnosti -- Lektira  HA11-05709 
 
Nastava matematike -- Kvaliteta nastave  HA11-05704 
 
Nastava matematike -- Metodika nastave  HA11-05708 
 
Nazor, Vladimir  HA11-06371 
 
Negativni misticizam -- Filozofija nihilizma -- Mistično iskustvo -- Smrt -- Glazba  HA11-05485 
 
Nekić, Nevenka  HA11-06607 
 
Nelinearna transformacija -- Pozitivne matrice  HA11-05793 
 
Nemec, Krešimir  HA11-06380 
 
Nenegativna matrica -- Dvostruko stohastička matrica  HA11-05797 
 
Nenegativna matrica -- Dvostruko stohastička matrica -- Spektar matrice  HA11-05774 
 
Neoliberalizam -- Kultura -- Umjetnost -- Financiranje  HA11-05541 
 
Neuroticizam -- Menstrualni ciklus -- Spolni hormoni -- Eysenckov upitnik ličnosti  HA11-05499 
 
Newman, John Henry  HA11-05514 
 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm -- Foucault, Michel  HA11-05558 
 
Nikolić, Rikard  HA11-06379 
 
Norveška književnost 21. st. -- Putopisi  HA11-06388 
 
Novac -- Ugarski denar -- Skupni nalaz novca  HA11-06645 
 
Novak, Slobodan  HA11-06487 
 
Nove računalne tehnologije -- Web servis -- Mrežni servis -- Web aplikacije -- Mrežne aplikacije -- Strukturiranje znanja  HA11-05436 
 
Nove tehnologije -- Tržište novih tehnologija -- Tržišno natjecanje -- Vertikalne koncentracije  HA11-05636 
 
Novi mediji -- Društvene mreže -- Internet -- Videoigre -- Nasilničko ponašanje -- Bullying -- Cyberbullying  HA11-05568 
 
Novinarstvo -- Etika -- Objektivnost -- Izvještavanje -- Krizne situacije  HA11-05573 
 
Novinarstvo -- Žene -- Diskriminacija -- Rodna ravnopravnost -- Feminizam  HA11-05581 
 
Novinarstvo -- Žene -- Rodna ravnopravnost -- Osobna iskustva  HA11-05582 
 
Novine -- Časopisi -- Oglašavanje -- Reklame -- Pisma -- Emotivna uloga  HA11-06222 
 
Novine -- Elektroničke novine -- Masovni mediji -- Društvo  HA11-05476 
 
Novine -- Hrvatski jezik  HA11-06321 
 
Nule polinoma -- Matrični polinomi -- Numerički rang -- Svojstvene vrijednosti  HA11-05792 
 
Numizmatika -- Novci -- Skupni nalaz  HA11-06644 
 
Njemačka književnost -- Duhovna poezija -- Hodočašća -- Putopisi  HA11-06395 
 
Obalna straža -- Terorističke prijetnje -- Piratstvo -- Traganje -- Spašavanje  HA11-06180 
 
Običaji  HA11-06322 
 
Obitelj Erdödy -- Bakač, Toma  HA11-06655 
 
Obiteljska medicina -- Obiteljski liječnik -- Zdravstvena skrb -- Kvaliteta skrbi  HA11-05870 
 
Oblačinska višnja -- Eksplantat -- In vitro biljka -- Sterilizacija  HA11-06114 
 
Obljetnica  HA11-05473 
 
Obrada kože -- Apsorpcija infracrvene svjetlosti -- Bojenje tekstila -- Bojadisanje  HA11-06246 
 
Obrazovanje -- Obrazovna politika  HA11-06687 
 
Obrt -- Naučnik -- Pomoćnik -- Majstor  HA11-06692 
 
Obrti -- Riječni obrti -- Mlinarstvo -- Splavarstvo -- Šumski prostor  HA11-06229 
 
Obvezno osiguranje -- Automobilska odgovornost -- Tržište -- Istraživanje  HA11-05687 
 
Oczkowa, Barbara  HA11-06281 
 
Očajanje -- Nezadovoljstvo -- Nematerijalnost -- Čovjek -- Kaos -- Lirizam  HA11-05488 
 
Odgojne vrijednosti -- Moralne vrijednosti -- Prijateljstvo -- Školski projekt  HA11-05720 
 
Odgojne vrijednosti -- Moralne vrijednosti -- Školski projekt  HA11-05728 
 
Odgovornost za štetu -- Kauzalna odgovornost -- Naknada štete  HA11-05658 
 
Odijevanje -- Moda -- Kultura -- Tekstilna proizvodnja -- Crna boja -- Trgovina  HA11-05743 
 
Odjeća -- Boje -- Raspoloženje -- Emocionalno ponašanje -- Školska djeca  HA11-06228 
 
Odontogene ciste -- Čeljust -- Vrste -- Terapija  HA11-06048 
 
Određeni integral -- Nastava matematike -- Srednja škola  HA11-05801 
 
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina  HA11-05645 
 
Oluja -- Otok -- Utopija -- Književnost -- Psihoanaliza  HA11-06376 
 
Onečišćenje mora -- Povreda MARPOL propisa -- Nehaj -- Odgovornost -- Neškodljiv prolazak -- Oštećenja tankera  HA11-05666 
 
Onečišćenje zraka -- Međunarodni ugovori -- Staklenički plinovi -- Ispušni plinovi  HA11-05748 
 
Onkološki bolesnici -- Hematološki bolesnici -- Citotoksična terapija -- Febrilna neutropenija -- Neutrofili  HA11-05912 
 
Opoziv imenovanja -- Otkaz -- Spolna diskriminacija -- Trudnoća -- Predmet Danosa  HA11-05667 
 
Opskrba -- Centralizirana distribucija -- Integrirana informatika  HA11-05612 
 
Opskrbni lanac -- Logistika -- Nove tehnologije -- Radiofrekvencijska identifikacija -- RFID tehnologija  HA11-06146 
 
Opskrbni lanac -- Proizvodnja -- Planiranje proizvodnje -- Troškovi  HA11-06185 
 
Opstrukcijska apneja -- Vertebrobazilarna insuficijencija -- Etiopatogeneza  HA11-05965 
 
Orhideje  HA11-05827 
 
Ortodoncija -- Pokrovni zagriz -- Ekstrakcija zuba  HA11-06007 
 
Ortodoncija -- Pomicanje zubi -- Parodontna estetika  HA11-06025 
 
Ortogonalnost -- C*-algebra  HA11-05786 
 
Osiguranje -- Intelektualni kapital -- Osiguravajuća društva  HA11-05678 
 
Osiguranje -- Menadžeri -- Žene  HA11-05690 
 
Osiguranje -- Mirovinski fondovi -- Financijska kriza  HA11-05680 
 
Osiguranje -- Operativni rizici -- Poslovni procesi  HA11-05689 
 
Osiguranje -- Osiguravajuća društva -- Solventnost  HA11-05686 
 
Osiguranje -- Poštanske marke  HA11-06162 
 
Osiguranje -- Reosiguranje -- Katastrofalne štete -- Obveznice  HA11-05681 
 
Osiguranje -- Tržište osiguranja -- Analiza  HA11-05688 
 
Osiguranje poljoprivrede -- Poljoprivredna proizvodnja -- Rizici  HA11-05683 
 
Osiguravajuća društva -- Poslovanje -- Razvoj -- Analiza  HA11-05679 
 
Osjetila -- Stimulacija osjetila -- Senzomotorički razvoj -- Djeca predškolske dobi  HA11-05699 
 
Osnovna škola -- Povijesni pregled  HA11-05724 
 
Osteoporoza -- Terapija -- Osteoanabolici -- Antiresorptivni lijekovi  HA11-05888 
 
Otočanke -- Ženska nošnja -- Nakit  HA11-05746 
 
Palada, Josip -- Lovrić, Fabijan  HA11-06537 
 
Paleoantropologija -- Bioarheologija -- Epigravetijen -- Evolucija čovjeka  HA11-05818 
 
Paleoantropologija -- Ljudski koštani materijal -- Obrasci  HA11-05817 
 
Pamučna pređa -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Deformacije  HA11-06226 
 
Paranormalni operator -- Linearni operatori -- Biskupovo svojstvo  HA11-05798 
 
Parestezija -- Ortodontska terapija -- Liječenje  HA11-06030 
 
Park prirode Papuk  HA11-05816 
 
Parkiranje -- Garažno-parkirni objekti  HA11-06172 
 
Parodontna kirurgija -- Estetika -- Recesije gingive  HA11-05993 
 
Parodontna kirurgija -- Meko tkivo -- Produljivanje zubne krunice  HA11-06063 
 
Parodontna kirurgija -- Ortodoncija -- Regenerativni postupak -- Interdisciplinarni terapijski postupak  HA11-06019 
 
Parodontna kirurgija -- Parodontitis -- Ekstrakcija zuba -- Fiksni zubni nadomjestak -- Transplantacija subepitelnog tkiva  HA11-06049 
 
Parodontna terapija -- Kutnjaci -- Furkacija -- Dijagnostika  HA11-06031 
 
Parodontologija -- Resektivna terapija -- Koštana arhitektura  HA11-06052 
 
Parun, Vesna  HA11-06490 
 
Pasivno pušenje -- Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05865 
 
Pastoralne teme -- Jozefinizam -- Liberalizam  HA11-05533 
 
Pavišević, Josip -- Čevapović, Grga -- Jaić, Marijan -- Fermendžin, Euzebije  HA11-05533 
 
Pejačević, Franjo Ksaver  HA11-05515 
 
Periapikalni parodontitis -- Endodoncija -- Epidemiologija -- Radiologija -- Odrasle osobe -- Populacijsko istraživanje  HA11-05984 
 
Periferni blok -- Anestezija -- Neurologija  HA11-05934 
 
Perun  HA11-06333 
 
Peruško, Marija  HA11-06301 
 
Pilar, Ivo  HA11-05565  HA11-06702 
 
Pilar, obitelj  HA11-06659 
 
Pio XII. -- Stepinac, Alojzije  HA11-06680 
 
Piplović, Stanko  HA11-06259 
 
Pisma  HA11-06705  HA11-06659 
 
Pisma -- Epistole  HA11-06441 
 
Pismenost -- Rana pismenost -- Djeca predškolske dobi -- Projekt  HA11-05711 
 
Pivčević, Edo  HA11-06446 
 
Pjesničke prigodnice -- Hrvatsko pjesništvo 19. st. -- Jezikoslovlje -- Vođa -- Ilirski pokret  HA11-06535 
 
Pjesništvo -- Starohrvatski jezik -- Sintaksa  HA11-06299 
 
Planetni prstenovi -- Fotometrija -- Astronomska opažanja  HA11-05806 
 
Plaže -- Upravljanje plažama -- Vrednovanje plaža -- Zaštita okoliša -- Očuvanje biološke raznolikosti  HA11-05749 
 
Plemićke obitelji -- Plemstvo  HA11-06656 
 
Pleter -- Staroslavenska vjera -- Arheološki nalazi  HA11-06636 
 
Pletivo -- Struktura -- Pređa -- Pletaći strojevi  HA11-06248 
 
Plovila -- Brodovi -- Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05710 
 
Poduzetništvo -- Poslovni ciklus -- Poduzetnik -- Financijski tijekovi -- Materijalni tijekovi  HA11-05598 
 
Podzemni kornjaši -- Nove vrste  HA11-05838 
 
Poezija -- Biblijske reminiscencije  HA11-06350 
 
Pokazatelji -- Procesi -- Analize -- Radni učinak -- Svjetsko tržište  HA11-05595 
 
Pokazne zamjenice -- Jezik -- Analiza  HA11-06345 
 
Polić Kamov, Janko  HA11-06356 
 
Polić, Branko  HA11-06431 
 
Politička biografija  HA11-06717 
 
Politička drama -- Ilirizam -- Hrvatstvo -- Politička cenzura -- Vođa -- Identitet  HA11-06452 
 
Politička kultura -- Izbori -- Vrednote -- Poštenje -- Dostojanstvo osobe  HA11-05574 
 
Politička povijest -- Politička biografija  HA11-06715 
 
Politička povijest -- Urota -- Smaknuće -- Barok  HA11-06716 
 
Političke stranke  HA11-06702 
 
Političke stranke -- Statuti  HA11-06713 
 
Politički planovi -- Vojni planovi  HA11-06667 
 
Politika -- Ekonomija -- Općenarodna odbrana  HA11-05623 
 
Poll, Roswitha -- Boekhorst, Peter te  HA11-05463 
 
Pomorska krstarenja -- Cruising-turizam -- Okoliš -- Onečišćenje  HA11-06140 
 
Pomorska krstarenja -- Cruising-turizam -- Putnički brodovi -- Održivi razvoj -- Zaštita okoliša  HA11-06139 
 
Pomorski promet -- Ortodromska plovidba -- Navigacija -- Ortodroma  HA11-06149 
 
Pomorski rječnik -- Pomorsko nazivlje -- Primorsko nazivlje -- Talijanizmi  HA11-06161 
 
Pomorsko osiguranje -- Osiguranje robe -- Naknada štete  HA11-05684 
 
Pomorstvo -- Pomorski časnik -- Časničko zvanje -- Obrazovni sustav  HA11-06181 
 
Ponavljani polihondritis -- Dijagnostika -- Farmakoterapija  HA11-05935 
 
Poremećaji ponašanja -- Adolescenti -- Terapija -- Antipsihotici  HA11-05891 
 
Porez na dodanu vrijednost -- Financijske usluge -- Propisi  HA11-05627 
 
Poreznopravni sustav -- Financijska struktura -- Porez na dobit  HA11-05629 
 
Portugalska književnost -- Portugalsko pjesništvo -- Hispanoamerička književnost -- Nacionalni ep  HA11-06398 
 
Posavski akut -- Gundinački govor -- Posavski govori -- Padeži  HA11-06335 
 
Poslovni anđeli -- Kapital -- Bankarska kriza  HA11-06221 
 
Postendodontska nadogradnja -- Vijci  HA11-06001 
 
Postfeminizam -- Neoliberalizam -- Dekolonizacija -- Utopije  HA11-05545 
 
Postojanje -- Košmar -- Ljudi -- Pesimizam -- Zlo -- Paradoks -- Užas -- Svijest -- Smrt  HA11-06390 
 
Postoperativna analgezija -- Spinalna anestezija -- Intravenska anestezija -- Artroplastika -- Artroplastika kuka -- Artroplastika koljena -- Morfin -- Diklofenak  HA11-05883 
 
Postoperativni delirij -- Kognitivni poremećaj -- Lokalna anestezija -- Starije osobe  HA11-05501 
 
Pošta -- Poštanski sustav -- Legislativa -- Zakoni -- Propisi o uslugama  HA11-06206 
 
Potpuna proteza  HA11-06054 
 
Povelja UN-a  HA11-05643 
 
Povijesna antropologija -- Patrijarhat -- Ženska prava -- Feminizam  HA11-05556 
 
Povijesna demografija -- Fertilitet -- Natalitet  HA11-05564 
 
Povijesni razvoj -- Društveni razvoj -- Gospodarski razvoj  HA11-06703 
 
Povijesničari -- Povijest pomorstva -- Život i djelo -- Biografija -- Bibliografija  HA11-06658 
 
Povijest -- Graditeljstvo -- Arhitektura  HA11-06684 
 
Povijest astronomije -- Astronomkinje  HA11-05807 
 
Povijest filozofije -- Filozofska baština -- Retorika -- Govorništvo -- Hrvatski latinizam -- Humanizam i renesansa  HA11-05479 
 
Povijest hrvatske književnosti  HA11-06468  HA11-06463  HA11-06548 
 
Povijest okoliša -- Ekonomska povijest -- Međimursko selo  HA11-06720 
 
Povijest okoliša -- Prostorni razvoj  HA11-06651 
 
Pozderac, Hamdija  HA11-06668 
 
Pozitivne matrice -- Hankelovi operatori  HA11-05753 
 
Pranjković, Ivo  HA11-06297 
 
Pravna osobnost -- Društvo majka -- Društvo kćer -- Ugovorne obveze -- Odgovornost -- Sudska praksa  HA11-05665 
 
Pravne teorije -- Žene -- Feminizam  HA11-05549 
 
Pravni propisi -- Zakoni -- Imigranti -- Imigracija -- Useljenici -- Naturalizacija -- Dillinghamova komisija  HA11-05638 
 
Prednji zubi -- Fraktura -- Adhezijsko cementiranje fragmenta -- Estetika  HA11-05969 
 
Predškolski odgoj -- Dinosauri -- Projekt  HA11-05718 
 
Predškolski odgoj -- Dramsko-scenski odgoj -- Kazalište -- Dječji vrtić  HA11-05696 
 
Predškolski odgoj -- Geografija -- Kontinenti -- Radionica  HA11-05734 
 
Predškolski odgoj -- Kvaliteta življenja -- Suradnja -- Samopouzdanje -- Empatija -- Socijalne vještine -- Intelektualne sposobnosti -- Projekt  HA11-05705 
 
Predškolski odgoj -- Likovne aktivnosti -- Modeliranje -- Glina  HA11-06260 
 
Predškolski odgoj -- Likovni odgoj -- Artefiletika  HA11-05692 
 
Predškolski odgoj -- Mjerenje vremena -- Pojam vremena -- Sat -- Kalendar -- Vremeplov -- Projekt  HA11-05701 
 
Predškolski odgoj -- Opće obvezno obrazovanje -- Srednjoškolsko obrazovanje -- Reformske smjernice -- Kurikulum  HA11-05721 
 
Predškolski odgoj -- Pisanje -- Vještina pisanja -- Metode  HA11-05702 
 
Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05691 
 
Predškolski odgoj -- Radoznalost -- Dijete istraživač  HA11-05719 
 
Predškolski odgoj -- Spasilačka služba -- Spašavanje -- Voda -- Sigurnost -- Prevencija utapanja -- Radionica  HA11-05874 
 
Predškolski odgoj -- Teorija izbora -- Odgoj i obrazovanje  HA11-05729 
 
Predškolski odgoj -- Učenje -- Doživljajno učenje -- Djeca rane dobi  HA11-05707 
 
Predškolski odgoj -- Zavičaj -- Povijesno-kulturna baština -- Običaji  HA11-05706 
 
Predškolski odgoj -- Zemlja -- Svemir -- Prirodne pojave -- Projekt  HA11-05717 
 
Prehrana -- Ekološki proizvodi -- Kanali distribucije  HA11-05603 
 
Prehrana -- Poremećaji u prehrani -- Djeca predškolske dobi  HA11-05715 
 
Prehrana -- Prehrambene navike -- Učenici  HA11-05866 
 
Preživači -- Hranidba -- Šećerna repa -- Vinassa -- Probavljivost obroka  HA11-06121 
 
Prijelom podlaktice -- Osteosinteza -- Radijalni živac  HA11-06073 
 
Primarna zdravstvena zaštita -- Obiteljsko nasilje -- Učestalost -- Faktori rizika  HA11-05873 
 
Primorac, Branka  HA11-06458 
 
Prirodna filozofija -- Teorija sila -- Život i djelo  HA11-05480 
 
Prirodne znanosti -- Povijest znanosti -- Žene prirodoznanstvenice  HA11-05747 
 
Privremeni zubni nadomjesci -- Zubna protetika  HA11-06044 
 
Promet -- Predškolski odgoj -- Učenje kroz igru -- Pravila -- Roditelji  HA11-06152 
 
Promet -- Vozilo -- Bočno ubrzanje  HA11-06159 
 
Prometna industrija -- Proizvodnja -- Poslovanje  HA11-06186 
 
Prometna mreža -- Prometna povezanost  HA11-06151 
 
Prometna nesreća -- Računalna analiza -- Računalni sustav  HA11-06171 
 
Prometni razvoj -- Prometna potražnja -- Željeznički promet  HA11-06193 
 
Prometni sustav -- Gradski promet -- Popunjenost vozila -- Gradski promet  HA11-06201 
 
Prometni sustavi -- Globalna ekonomija -- Ekonomska kriza  HA11-06196 
 
Prometno poduzeće -- Menadžment -- Ljudski potencijali -- Ocjenjivanje uspješnosti  HA11-05620 
 
Propisivanje lijekova -- Beersovi kriteriji -- Starije osobe  HA11-05887 
 
Prostorni razvoj -- Urbanistički razvoj -- Srednjovjekovni grad -- Obrambena utvrda  HA11-06652 
 
Proteza -- Inlej most  HA11-06035 
 
Providnost -- Mit -- Kršćanstvo -- Grijeh -- Indijanci  HA11-06392 
 
Prvi svjetski rat -- Bitke  HA11-06679 
 
Pseudociste -- Koštana cisa -- Koštana šupljina  HA11-06046 
 
Pseudofeminizam -- Heterotopija  HA11-05550 
 
Psihoanaliza -- Fikcija -- Klinički slučajevi -- Usporedba  HA11-05938 
 
Psihoanaliza -- Sloboda -- Služenje -- Kolonijalizam  HA11-06393 
 
Psihologija  HA11-05497  HA11-05503 
 
Psorijaza -- Terapija -- Liječenje  HA11-05890 
 
PTSP -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Psihoterapija -- Transgeneracijska agresija  HA11-05955 
 
Pučka književnost -- Slavenska mitologija  HA11-06307 
 
Pučke škole -- Fizika  HA11-05698 
 
Putnički brod -- Gradski promet -- Prigradski promet -- Tehničke karakteristike  HA11-06183 
 
Putopis -- Toponimastika  HA11-06631 
 
Putopis, 18. st.  HA11-06354 
 
Putovanja -- Generiranje modela -- Vozila -- Osobni automobil  HA11-06154 
 
Rabar, Sanko  HA11-06447 
 
Rabuzin, Ivan  HA11-06264 
 
Rad -- Proizvodnja -- Heteronomija -- Autonomna umjetnost -- Normativna estetika  HA11-05538 
 
Radić, Stjepan -- Radić, Antun  HA11-06699 
 
Radni odnos -- Pravna regulativa -- Subordinacija -- Globalizacija  HA11-05622 
 
Rapić, Đuro  HA11-06328 
 
Raskrižje -- Signalizacija -- Prilaz -- Brzina  HA11-06163 
 
Raspela -- Kovinska ophodna raspela  HA11-06261 
 
Raspudić, Nino  HA11-06378 
 
Rašan, Đuro  HA11-06483 
 
Ratovi -- Žrtve -- Domoljublje  HA11-06712 
 
Ravenjanin, Ivan  HA11-06638 
 
Razlomci -- Aritmetika -- Nastava matematike  HA11-05777 
 
Razvojne mape -- Djeca predškolske dobi  HA11-05700 
 
Reanimacija  HA11-05945 
 
Regionalna anestezija -- Lokalna anestezija  HA11-05897 
 
Religijska filozofija -- Filozofska teologija -- Teodiceja  HA11-05534 
 
Relković, Josip Stipan  HA11-06336 
 
Rem, Vladimir  HA11-06603 
 
Rem, Vladimir (1927.-2011.)  HA11-06602 
 
Resorpcija -- Endodoncija -- Terapija  HA11-06053 
 
Restriktivna hranidba -- Pilići -- Ljetni mjeseci  HA11-06126 
 
Retorika -- Poetika -- Muško -- Žensko -- Individua -- Autoritet  HA11-06394 
 
Ribarstvo -- Morsko ribarstvo -- Ribari -- Radni odnosi -- Ribolovna flota -- Propisi  HA11-06123 
 
Ribe -- Asimetrija -- Morfologija -- Callionymus  HA11-05832 
 
Ribe -- Atlantske tune -- Thunnus thynnus L. -- Zaštita  HA11-05847 
 
Ribe -- Crvenperka -- Krivulja rasta  HA11-05849 
 
Ribe -- Dužina ribe -- Dimenzije otolita -- Indijska skuša -- Rastrelliger  HA11-05845 
 
Ribe -- Leiognathus equulus -- Očna leća -- Indikator starosti  HA11-05844 
 
Ribe -- Salmo trutta -- Sistematika riba -- Teorija razvoja -- Darvinizam  HA11-05846 
 
Ribe -- Smuđ -- Sander lucioperca -- Hidroakumulacija  HA11-05835 
 
Ribe -- Šaran -- Cyprinus carpio carpio L. -- Morfologija  HA11-05842 
 
Ribe -- Tor tor -- Koncentracija fluora -- Faktor kondicije  HA11-05841 
 
Riblje brašno -- Redukcija -- Akvakultura -- Hranidba  HA11-06127 
 
Ribolov -- Gospodarski ribolov -- Ulovne kvote  HA11-06117 
 
Richter, Gerhard  HA11-06254 
 
Rieszov teorem -- Linearni funkcional -- K-pozitivnost  HA11-05788 
 
Rijeke -- Hidrogeološke karakteristike -- Prirodne ljepote  HA11-05750 
 
Rimsko pravo -- Ugovorno pravo -- Uređenje zablude -- Odgovornost -- Materijalni nedostaci  HA11-05655 
 
Riot grrrl  HA11-05547 
 
Roditelji -- Suradnja -- Pedagoške radionice -- Dječji vrtić  HA11-05726 
 
Rodni sustav -- Feministička teorija -- Postmodernizam  HA11-05559 
 
Rožnica -- Keratokonus -- Keratoplastika -- Transplantacija rožnice  HA11-06079 
 
Rubin, Gayle  HA11-05559 
 
Rumunjska književnost -- Pjesništvo  HA11-06403 
 
Ruralna naselja -- Tipovi naselja -- Nizna naselja -- Raštrkana naselja -- Kartografski izvori  HA11-06650 
 
Ruralni turizam -- Tradicijsko graditeljstvo  HA11-05744 
 
Ruralno područje -- Prehrana -- Ekološki proizvodi -- Distribucija -- Organizacije  HA11-05607 
 
Ruska književnost 19. st.  HA11-06410 
 
Ruska književnost 21. st. -- Poezija  HA11-06408 
 
Sabljar, Mijat  HA11-06639 
 
Sadni materijal -- Certifikacijske sheme -- Voćne vrste -- Zaštita  HA11-06103 
 
Saint Exupéry, Antoine de  HA11-06396 
 
Sakralna arhitektura -- Romanička arhitektura  HA11-06642 
 
Salmonella enterica -- Podvrsta serovar Typhi (S. typhi) -- Genetska raznolikost  HA11-05915 
 
Samoadjungirani operator -- Sturm-Liouvilleov operator -- Singularne točke -- Kritične točke  HA11-05794 
 
Samostan sv. Katarine  HA11-05823 
 
Sapunski oraščići -- Saponin -- Pranje -- Deterdžent  HA11-06245 
 
Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji  HA11-06629 
 
Savičević Ivančević, Olja  HA11-06361 
 
Sedra -- Krš -- Oligotrofni hidrosustav  HA11-05816 
 
Seksualno nasilje -- Djeca  HA11-05670 
 
Sekularno društvo -- Kršćanske vrijednosti -- Dokumentarni film -- Religijske teme  HA11-05508 
 
Sekulić, Ante  HA11-05589 
 
Serotonin -- Neurotransmiteri -- Fiziološke funkcije  HA11-05824 
 
Serotonin -- Perinatalni razvoj -- Laboratorijsko istraživanje -- Štakor  HA11-05862 
 
Shakespeare, William  HA11-06376  HA11-06394  HA11-05938 
 
Shakespeare, Willian  HA11-06393 
 
Shizofrenija -- Radna terapija -- Psihosocijalna rehabilitacija -- Socijalna integracija  HA11-05957 
 
Sičanski govor  HA11-06340 
 
Sigurnost prometa -- Tehnički pregled vozila -- ISO standardi  HA11-06199 
 
Silvanus -- Silvan  HA11-06641 
 
Simultano inženjerstvo -- Novi proizvod -- Poslovno upravljanje  HA11-06128 
 
Sindrom pečenja usta -- Sindrom pekućih usta -- Stomatopiroza -- Patofiziologija -- Terapija  HA11-06055 
 
Sivi lijev -- Austenit  HA11-06089 
 
Sketchpad -- Kompjutorski program -- Nastava matematike  HA11-05433 
 
Skladatelji -- Religioznost -- Panteizam -- Židovstvo -- Katoličanstvo -- Simfonije  HA11-06271 
 
Skok, Petar (1881.-1956.)  HA11-06298 
 
Skulptura  HA11-06638 
 
Slatkovodni mekušci  HA11-05843 
 
Slaveni -- Lokalitet uz cestu -- Antičko naselje -- Srednjevjekovno naselje -- Avarsko-slavenska nekropola -- Zaštita lokaliteta  HA11-06621 
 
Slavonska književnost  HA11-06565 
 
Slavonska književnost -- Jezik -- Analiza  HA11-06328 
 
Slavonska književnost -- Pridjevi -- Jezik -- Analiza  HA11-06336 
 
Slavonska književnost -- Šokci -- Jezik  HA11-06334 
 
Slavonska književnost -- Turcizmi -- Jezik -- Etnografija  HA11-06505 
 
Slavonski dijalekt -- Arhaizmi  HA11-06343 
 
Slavonski dijalekt -- Govor -- Šokci  HA11-06312 
 
Slavonski dijalekt -- Leksik -- Slavonski pisci  HA11-06325 
 
Slavonski dijalekt -- Mediji -- Urbana dijalektologija  HA11-06341 
 
Slavonski dijalekt -- Šokci -- Govor -- Pasivni leksik -- Arhaizmi  HA11-06318 
 
Sličnost operatora -- Kompaktni operator -- Hilbertov prostor  HA11-05796 
 
Slobodni zidari -- Masoni  HA11-06721 
 
Slovenska književnost -- Pjesništvo  HA11-06411 
 
Slovenska pučka stranka -- Bunjevačko-šokačka stranka -- Vojvođanska pučka stranka -- Hrvatska seljačka stranka  HA11-06691 
 
Slučajna matrica -- Spektralna teorija -- Jacobijeva matrica  HA11-05765 
 
Socijalna psihologija -- Socijalna kompetencija -- Socijalne vještine -- Prijateljstvo  HA11-05502 
 
Socijalna skrb -- Zaštita nemoćnih -- Pravna regulativa  HA11-05672 
 
Socijalni nauk -- Ljudska prava -- Pravo na život -- Pobačaj -- Eutanazija -- Etičko gledište  HA11-05528 
 
Sociologija -- Sistematizacija znanosti  HA11-05572  HA11-05565 
 
Solitro, Giulio -- Solitro, Julije  HA11-06377 
 
Solo pjevanje -- Lijepo pjevanje -- Tehnika pjevanja  HA11-06270 
 
Solo pjevanje -- Školovanje -- Dobna granica  HA11-06267 
 
Spašavanje na moru -- Troškovi spašavanja -- Zaštita morskog okoliša  HA11-06207 
 
Specijalni rat -- Vojne operacije -- Biološko-kemijsko ratovanje  HA11-06689 
 
Spektralna mjera -- Jacobijeva matrica  HA11-05795 
 
Speleologija  HA11-05812 
 
Speleologija -- Krš -- Spilje -- Jame -- Biospeleologija  HA11-05814 
 
Speleologija -- Paleontologija -- Antropologija  HA11-05815 
 
Speleologija -- Speleoarheologija  HA11-06614 
 
Spinalna anestezija -- Anestetici -- Artroskopija  HA11-05959 
 
Spinalna anestezija -- Lokalna anestezija  HA11-05947 
 
Spisateljski rad -- Pisanje -- Nihilizam -- Filozofija  HA11-06381 
 
Splitska klesarska radionica  HA11-06638 
 
Srčana aktivnost -- Noćni rad -- Smjenski rad -- Medicinske sestre  HA11-05898 
 
Srpska književnost 21. st. -- Proza  HA11-06412 
 
Stahuljak, Višnja  HA11-06601 
 
Stahuljak, Višnja (1926.-2011.)  HA11-06600 
 
Stamać, Ante  HA11-06422  HA11-06363  HA11-06382  HA11-06350  HA11-06373  HA11-06355  HA11-06461 
 
Stanični ciklus -- Fosfatidilinozitol-3-kinaza -- Inhibitor -- Leukemija  HA11-05820 
 
Starčević, Franjo (1923.-2011.)  HA11-05497 
 
Starčević, Šime  HA11-05471 
 
Stare kulture -- Piramide -- Egipćani -- Predškolski odgoj  HA11-05697 
 
Stare tkanine -- Pluvijal -- Vez -- Analiza  HA11-06244 
 
Starije osobe -- Nasilje -- Zlostavljanje -- Ustanova zdravstvene i socijalne skrbi -- Prevencija  HA11-05671 
 
Stipčević, Augustin  HA11-06387 
 
Stojić, Miljenko  HA11-06539 
 
Strah -- Terorizam -- Prijetnja -- Emocije  HA11-05543 
 
Stranka prava  HA11-06705  HA11-06717 
 
Strateško upravljanje -- Strateška analiza -- Mala poduzeća -- Konkurentnost  HA11-06129 
 
Stratiko, Ivan Dominik  HA11-06697 
 
Stres -- Smrt -- Suočavanje -- Žalovanje -- Pomoć -- Djeca predškolske dobi  HA11-05506 
 
Stres -- Škola -- Učitelji -- Pedagozi -- Učenici -- Roditelji -- Istraživanje  HA11-05725 
 
Strossmayer, Josip Juraj  HA11-05473 
 
Struktura pletiva -- Pletenje  HA11-06232 
 
Studenti -- Novinari -- Radiopostaja -- Regionalna suradnja  HA11-05577 
 
Sturm-Liouvilleov problem -- Rieszova baza  HA11-05754 
 
Sturm-Liouvilleov problem -- Rubni uvjeti  HA11-05781 
 
Subarahnoidalni blok -- Hemodinamički kolaps -- Srčani zastoj  HA11-05916 
 
Subarahnoidalno krvarenje -- Aneurizma -- Angiografija -- Kraniotomija  HA11-06081 
 
Sudionici prometa -- Računalni programi -- Prometne nesreće -- Analiza nesreća  HA11-06208 
 
Sukcesija država -- Državljanstvo  HA11-05644 
 
Sunčeve pjege -- Heliografske koordinate -- Baza podataka  HA11-05808 
 
Supkultura -- Rock glazba -- Fanzini -- Punk pokret -- Ženski studiji  HA11-05547 
 
Sustav upravljanja kvalitetom -- Hrana -- Poslovni rezultat -- Certifikati  HA11-05437 
 
Sustav upravljanja poslovanjem -- Audit -- Procjena sustava  HA11-06219 
 
Suvremena arhitektura -- Ekonomska kriza -- Recesija  HA11-06258 
 
Suvremena umjetnost -- Ekonomska politika -- Financiranje  HA11-05537 
 
Suvremena umjetnost -- Kulturna praksa -- Otvoreni kôd -- Post-medijsko doba  HA11-05536 
 
Sveci zaštitnici -- Reljefi -- Crkve -- Zmaj  HA11-06647 
 
Svećenici -- Život i djelo -- Glagoljica  HA11-05513 
 
Svećenstvo  HA11-05516 
 
Svećenstvo -- Nacija  HA11-05509 
 
Svećenstvo -- Slobodni zidari -- Masoni  HA11-05522 
 
Svećenstvo -- Život i rad  HA11-05523 
 
Sveta pripovijest -- Mudre izreke -- Simboli -- Kršćanska predaja -- Analogije  HA11-06396 
 
Svetice -- Blaženice  HA11-05535 
 
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu  HA11-05468 
 
Sveučilišne knjižnice -- Knjižnične zbirke -- Studenti -- Akademski uspjeh -- Bolonjski proces  HA11-05469 
 
Sveučilište u Zagrebu  HA11-05474 
 
Svinje -- Boja dlake -- Genotip -- Aleli  HA11-06116 
 
Svinje -- Odbijena prasad -- Hranidba -- Kukuruz -- Nusproizvodi  HA11-06115 
 
Svojstvene vrijednosti -- Norma matrice -- Kvadratna matrica  HA11-05766 
 
Šarolić, Ivan  HA11-06580  HA11-06586 
 
Šegedin, Petar  HA11-06384 
 
Šicel, Miroslav  HA11-06468  HA11-06463  HA11-05440  HA11-06548  HA11-06375  HA11-06501 
 
Šipak -- Punica granatum L -- Plod -- Kakvoća ploda -- Senzoričko ocjenjivanje  HA11-06109 
 
Šipak -- Štetnici  HA11-06111 
 
Šišmiši -- Rasprostranjenost  HA11-05837 
 
Školska odjeća -- Tjelesne mjere -- Pomoćne mjere -- Izračun  HA11-06225 
 
Šljiva -- Uzgoj voća -- Voćarstvo -- Sorte šljiva -- Pomološka svojstva -- Kakvoća ploda  HA11-06110 
 
Šokci -- Povijest -- Šokački idiom -- Slavonski dijalekt  HA11-06329 
 
Špedicija -- Elektroničko poslovanje  HA11-06188 
 
Špiljski jednakonožni rakovi -- Endemi -- Rasprostranjenost  HA11-05833 
 
Švel Gamiršek, Mara  HA11-06439 
 
Talijanska književnost -- Povijesna drama -- Romantizam -- Teatar  HA11-06377 
 
Talijanska književnost 20. st.  HA11-06400 
 
Tankoslojna kromatografija -- Tekstil  HA11-06242 
 
Tekstil -- Akrilno vlakno -- Bojenje -- Bojadisanje -- Kationska bojila  HA11-06234 
 
Tekstil -- Modifikacije -- Tekstilne tehnologije -- Sol-gel postupak  HA11-06239 
 
Tekstil -- Njega -- Simboli za njegu -- Tisak  HA11-06249 
 
Tekstil -- Tisak -- Grafička tehnologija -- Boje  HA11-06231 
 
Tekstilna industrija -- Žene -- Privatizacija -- Radnička prava -- Pobuna  HA11-05557 
 
Tekstilni dizajner -- Obrazovanje -- Radna spremnost  HA11-06240 
 
Tekstilni materijali -- Legure -- Pametne tekstilije -- Elastičnost -- Samoprilagodba  HA11-06227 
 
Tekstilni materijali -- Mikrokapsulacija PCM  HA11-06238 
 
Tekstilni materijali -- Pletiva -- Elektromagnetsko zračenje -- Zaštita  HA11-06230 
 
Tekstna lingvistika  HA11-06339 
 
Telekomunikacijska mreža -- Antenski stupovi  HA11-06184 
 
Televizija -- Televizijske vijesti -- Žene -- Rodna ravnopravnost  HA11-05583 
 
Televizijske emisije -- Kultni status -- TV gledatelji -- Fenomen obožavanja -- Diskurzivne konstrukcije  HA11-05570 
 
Temporomandibularni poremećaji -- Magnetska rezonancija -- Medicinska dijagnostika  HA11-05950 
 
Teologija -- Filozofija -- Vjera -- Razum  HA11-05493 
 
Teologija -- Sistematska teologija -- Apologetika -- Antropologija -- Kerygma  HA11-05532 
 
Teretna vozila -- Onečišćenje okoliša -- Euronorme  HA11-06145 
 
Termografija -- 3D termogram -- Medicinska dijagnostika  HA11-05927 
 
Termografija -- Karcinom dojke -- Rak dojke  HA11-05953 
 
Termografija -- Medicinska dijagnostika  HA11-05921 
 
Termografija -- Psorijaza  HA11-05906 
 
Termografija -- Reumatoidni artritis  HA11-05951 
 
Termografija -- Upala crijeva -- Kolorektalni karcinom  HA11-05952 
 
Termografija -- Žabe -- Metabolizam  HA11-06265 
 
Terorizam -- Proizvodnja hrane -- Procjena rizika  HA11-05435 
 
Tezaurusi -- Medicinska knjižnica  HA11-05467 
 
The global media monitoring project -- The global status of women in the news media  HA11-05569 
 
Thomas Aquinas, sanctus  HA11-06346 
 
Tijelo -- Arhiv -- Fotografija -- Kultura -- Policijski arhiv -- Dokumentacija  HA11-06266 
 
Tijelo -- Fotografija -- Apstraktna umjetnost -- Figurativnost -- Psihoanaliza -- Rat i nasilje  HA11-06254 
 
Tijelo -- Tjelesnost -- Ikonogrami -- Moda -- Ukrašavanje -- Ljepota -- Transgresija -- Suvremenost -- Simbolička tvorba  HA11-05486 
 
Tiskani mediji -- Krizni događaji -- Svinjska gripa  HA11-05580 
 
Tjelesna aktivnost -- Djeca predškolske dobi -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Downov sindrom  HA11-06277 
 
Tjelovježba -- Prehrana -- Poremećaji u prehrani -- Pretilost -- Hipokinezija -- Učenici  HA11-05730 
 
Tkanine -- Obrada -- Propusnost vodene pare -- Propusnost zraka  HA11-06247 
 
Toeplitzovi operatori -- Kompleksni operatori -- Simetrični operatori -- Konjugiranje operatora  HA11-05756 
 
Tomasović, Mirko  HA11-06385  HA11-06551 
 
Topalović, Mato  HA11-06319 
 
Toponimi  HA11-06300 
 
Toponimija -- Slavenska mitologija -- Poganstvo  HA11-06333 
 
Torakalna kirurgija -- Abdominalna kirurgija -- Postoperativna analgezija  HA11-05885 
 
Torakotomija -- Postoperativna bol -- Analgezija  HA11-05850 
 
Torbarina, Josip  HA11-06360 
 
Tradicijski obrti -- Škrinjarstvo -- Drvena škrinjica -- Suvenir  HA11-06243 
 
Tradicijsko graditeljstvo -- Katnice -- Prizemnice  HA11-06100 
 
Transplantacija bubrega -- Marginalni donor  HA11-06069 
 
Transplantacija zuba -- Treći molari -- Autotransplantacija  HA11-05976 
 
Transplantat -- Vezivno tkivo -- Nepce  HA11-05987 
 
Transport -- Logistika -- Informacijska tehnologija  HA11-06175 
 
Transport -- Prometna infrastruktura -- Vanjskotrgovinska razmjena -- Gospodarski razvitak  HA11-06204 
 
Tranzicija -- Kulturna politika -- Obrazovna politika -- Europske integracije  HA11-05539 
 
Trešnja -- Sorte trešanja -- Cvatnja -- Dozrijevanje  HA11-06106 
 
Trgovanje ljudima -- Trgovanje djecom -- Prava djece -- Osnovna škola -- Projekt  HA11-05652 
 
Trgovina -- Poslovanje -- Globalizacija -- Logistika -- Tržišta -- Informacijska tehnologija  HA11-05617 
 
Trgovina -- Proizvodnja -- Potražnja kupaca -- Opskrbni lanac -- Nove vrijednosti -- Potrošači  HA11-05615 
 
Trgovina -- Razvoj -- Znanje -- ITC -- Globalizacija  HA11-05599 
 
Trogirska katedrala  HA11-06253 
 
Tromboembolija -- Trudnoća -- Profilaksa  HA11-05954 
 
Truhelka, Jagoda  HA11-06441 
 
Tuberkuloza -- Epidemiologija  HA11-05966 
 
Tuđman, Franjo  HA11-06715 
 
Tumori -- Metabolizam -- Patofiziologija  HA11-05923 
 
Tumori -- Vratni simpatički lanac -- Švanom -- Simpatikus  HA11-05949 
 
Tumori hipofize -- Patologija -- Kirurgija  HA11-05851 
 
Turizam -- Destinacija -- Logistika -- Menadžment -- Održivi razvoj  HA11-05604 
 
Turizam -- Krstarenje -- Turističke destinacije -- Okoliš -- Održivi razvoj  HA11-05634 
 
Turizam -- Promidžba -- Poštanske marke -- Filatelija  HA11-06189 
 
Turizam -- Turističko tržište -- Vinska ponuda -- Distribucija -- Prodaja  HA11-05632 
 
Tusigena sinkopa -- Kašalj -- Nesvijest -- Smjernice  HA11-05956 
 
Tvornica cementa -- Lučki promet  HA11-06131 
 
Tvornica Kamensko  HA11-05557 
 
Ubikvitin -- Umrežavanje ubikvitina -- Signalni put NF-KB -- Biomedicinska istraživanja  HA11-05822 
 
Ubodna ozljeda -- Ordinacija -- Infekcije  HA11-05876 
 
Učenici -- Poremećaji ponašanja -- Rizična ponašanja -- Istraživanje  HA11-05722 
 
Učitelji -- Školovanje -- Status učitelja -- Povijest školstva  HA11-05727 
 
UDB-a (Uprava državne bezbednosti) -- Vojni sud u Sarajevu  HA11-06670 
 
Ugostiteljstvo -- Vinski turizam -- E-marketing -- E-distribucija -- Promocija  HA11-05631 
 
Ugovori -- Profitabilnost -- Kanal distribucije -- Asimetrija informacija -- Moralni hazard  HA11-05616 
 
Ugovorni odnosi -- Stjecanje prava -- Prava trećega  HA11-05661 
 
Ultraljubičasto zračenje -- Melanom -- Kožni tumori -- Profesionalne bolesti  HA11-05860 
 
Umjetnost -- Kultura -- Kreativna industrija -- Financiranje -- Autonomija  HA11-05490 
 
Upravljanje znanjem -- Logističke simulacije  HA11-05428 
 
Upravljenje prometom -- Informacijski sustav -- Financije  HA11-06155 
 
Upravni postupak  HA11-05648 
 
Urbana naselja -- Parkiranje -- Infrastrukturni objekti -- Kvaliteta života  HA11-06215 
 
Urbani razvoj -- Tračnički sustav -- Prometne gužve -- Isplativost prometnica  HA11-06176 
 
Ured za imigraciju i naturalizaciju, 1906.  HA11-05638 
 
Urem, Mladen -- Zagorac, Milan  HA11-06362 
 
Usna šupljina -- Fibrom -- Hiperplazija  HA11-06060 
 
Ustav RH  HA11-05647 
 
Ustavno pravo -- Konstitucionalizam  HA11-05647 
 
Utvrda Gvozdansko -- Knezovi Zrinski -- Turska osvajanja -- Drugi svjetski rat -- Domovinski rat -- Junački ep  HA11-06706 
 
Utvrda Vinica -- Srednjovjekovna utvrda -- Kulturna povijest -- Povijesne građevine -- Kulturno dobro -- Pranger -- Stup srama  HA11-06613 
 
Užas -- Horor fikcija -- Spekulativni realizam  HA11-06352 
 
Vaništa, Josip  HA11-06263 
 
Varikokela -- Termografija  HA11-05964 
 
Velagić, Zoran  HA11-06279 
 
Velikanović, Iso  HA11-06339 
 
Veliki svjetski lanci -- Globalizacija -- Maloprodaja -- Poslovna jedinica  HA11-05625 
 
Veliko vijeće -- Zatvaranje vijeća -- Plemstvo -- Dubrovačka vlastela  HA11-06657 
 
Vene -- Kanila -- Venska punkcija  HA11-05881 
 
Verbalna komunikacija -- Učenici  HA11-05579 
 
Vertebroplastika -- Prijelom trupa kralješka -- Kralježnica  HA11-06083 
 
Veslači -- Sportske ozljede -- Rebra -- Prijelom -- Prsni koš -- Ortoza -- Paraolimpijski sportovi  HA11-06080 
 
Vestibuloplastika -- Dentalni implantat -- Pretprotetska kirurgija  HA11-06066 
 
Vestibuloplastika -- Fiksacijska pločica -- CAD/CAM -- Aditivna proizvodnja  HA11-06062 
 
Vidović, Radovan  HA11-06161 
 
Vijeće Europe -- CAP program  HA11-05670 
 
Villehardouin, Geoffroy de  HA11-06401 
 
Virusi -- Virusne infekcije -- Tumori -- Tumorogeneza  HA11-05958 
 
Visokoškolske knjižnice -- Informacijska pismenost -- Studenti -- Bolonjski proces  HA11-05468 
 
Visokoškolske knjižnice -- Nabava knjižnične građe -- Knjižnični fond -- Izgradnja zbirki  HA11-05458 
 
Visokoškolske knjižnice -- Sveučilišni knjižnični sustav -- Knjižnične zbirke  HA11-05448 
 
Višestranačje -- Demokratski izbori -- Politička oporba  HA11-06701 
 
Vitamin B12 -- Kobalamin -- Etiologija -- Metabolizam  HA11-05884 
 
Vjerojatnost -- Nastava matematike -- Metodika nastave  HA11-05761 
 
Vjerojatnost -- Nastava matematike -- Osnovna škola  HA11-05802 
 
Vjerski identitet -- Kultura -- Katoličanstvo -- Luteranstvo -- Crkvenoslavenski jezik -- Hrvatski jezik  HA11-05438 
 
Vlast -- Turska vlast -- Zoometafora -- Životinja -- Bosanska stvarnost  HA11-06386 
 
Vlatković, Frano  HA11-06597 
 
Vodozemci -- Gmazovi  HA11-05834 
 
Vođena koštana regeneracija -- Membrana -- Rana -- Cijeljenje  HA11-06010 
 
Vojnička cesta -- Kolomanova cesta -- Križevačka trasa  HA11-06694 
 
Vojnović, Ivo  HA11-06511 
 
Vojnović, Ivo -- Krleža, Miroslav  HA11-06554 
 
Vončina, Josip  HA11-06278 
 
Vozači -- Prometni prekršaji -- Model rehabilitacije  HA11-06141 
 
Vozači -- Učenje vožnje -- Uloga roditelja -- Mladi vozač -- Sigurnost prometa  HA11-06217 
 
Vranić, Silvana  HA11-06330 
 
Vučemil, Andrija  HA11-06453 
 
Vučićević, Stojan  HA11-06540 
 
Vuletić, Anđelko  HA11-06567 
 
Wiegman, Robyn -- Brown, Wendy  HA11-05545 
 
Wojtyla, Karol  HA11-06485 
 
Zagrebačka biskupija  HA11-05431 
 
Zakon o morskom ribarstvu  HA11-06123 
 
Zakon o slatkovodnom ribarstvu  HA11-06117 
 
Zalihe -- Modeli upravljanja -- Distribucija  HA11-05611 
 
Zaposleni maloljenici -- Poslovna sposobnost -- Parnična sposobnost -- Ustavno pravo -- Sudska zaštita  HA11-05662 
 
Zaštita prirode -- Predškolski odgoj -- Projekt  HA11-05695 
 
Zavičajni muzej Biograd na moru  HA11-05746 
 
Zbrajanje -- Oduzimanje -- Nastava matematike -- Osnovna škola  HA11-05803 
 
Zdravstvena zaštita -- Zadovoljstvo pacijenata -- Dermatologija  HA11-05877 
 
Zdravstvo -- Etika -- Obljetnica  HA11-05852 
 
Zemljopisna obilježja  HA11-06653 
 
Zemljoposjednici -- Agrarna reforma  HA11-06683 
 
Zetić, Dražen  HA11-06598 
 
Zglobna hrskavica -- Fizikalna svojstva -- Degenerativne promjene  HA11-05967 
 
Zgrade -- Sustav upravljanja -- Vertikalni transportni sustavi -- Dizala  HA11-06216 
 
Zidić, Igor  HA11-05588 
 
Zlatar, Andrea  HA11-06564 
 
Zlostavljanje djece -- Prevencija -- Dječji vrtići  HA11-05713 
 
Znanstveni projekt -- Recenzija -- Sukob interesa -- Etičko povjerenstvo  HA11-05427 
 
Zooarheološka analiza -- Koštane alatke -- Buzinski materijal  HA11-06615 
 
Zračna luka -- Upravljanje kvalitetom -- Troškovi  HA11-06210 
 
Zračne luke -- Sekundarni aerodromi -- Konkurentnost  HA11-06165 
 
Zračni promet -- Smanjena vidljivost -- Zrakoplov -- Predviđanje kašnjenja -- Analiza vremenskih nizova  HA11-06192 
 
Zračni promet -- Zračni prijevoz -- Kriza  HA11-06160 
 
Zrakoplovna nesreća -- Zračni promet -- Ljudski čimbenik -- Sigurnost prometa  HA11-06134 
 
Zrinski, obitelj  HA11-06710 
 
Zrinski, Petar -- Frankopan, Fran Krsto -- Habsburg, obitelj  HA11-06716 
 
Zubi -- Bruksizam -- Kraniomandibularne disfunkcije -- Estetske ljuske  HA11-06051 
 
Zubi -- Dentalni implantat -- Defekt grebena  HA11-06020 
 
Zubi -- Dentalni implantat -- Računalni program  HA11-05986 
 
Zubi -- Digitalizacija -- Proteza -- Digitalna metalna baza  HA11-06059 
 
Zubi -- Ekstrakcija zuba -- Bisfosfonati -- Čeljusna kost -- Osteonekroza  HA11-06012 
 
Zubi -- Fraktura -- Ortodontska terapija  HA11-05977 
 
Zubi -- Fraktura korijena -- Etiologija  HA11-06065 
 
Zubi -- Ispun -- Amalgam -- Amalgamski ispun -- Toksičnost  HA11-06015 
 
Zubi -- Keramički nadomjesci -- Dentalna estetika  HA11-06004 
 
Zubi -- Kompozitni ispun -- Estetika  HA11-06022 
 
Zubi -- Kompozitni materijali -- Toksičnost  HA11-06017 
 
Zubi -- Korijenski kanal -- Oblici -- Anomalije -- Dentalni mikroskop  HA11-05973 
 
Zubi -- Krunica -- Zubni mostovi  HA11-06008 
 
Zubi -- Punjenje -- Retrogradni ispun -- Ultrazvučna preparacija  HA11-06064 
 
Zubi -- Trajni molari -- Ektopično nicanje -- Terapija  HA11-05989 
 
Zubna krunica  HA11-06061 
 
Zubna krunica -- Dentalni implantat  HA11-05968 
 
Zubna krunica -- Povlačenje gingive -- Ispun  HA11-05998 
 
Zubna krunica -- Zubni mostovi -- Estetika  HA11-06006 
 
Zubna protetika -- Dentalni implantat -- Cirkonij-oksid baza  HA11-05997 
 
Zubna protetika -- Inlej most -- Zubni niz  HA11-06034 
 
Zubna protetika -- Naknadna skrb -- Oralna higijena  HA11-06056 
 
Zubna protetika -- Zubni otisak -- Tehnike otiskivanja  HA11-06005 
 
Zubna pulpa -- Parodontno-endodontske lezije -- Dijagnoza -- Terapija  HA11-06032 
 
Zubni mostovi -- Zubna krunica -- Zubi nosači -- Retencija  HA11-05999 
 
Zvjezdarnica (Zagreb)  HA11-05805 
 
Željeznica -- Tehnologija prometa -- Razvoj prometa -- Vrijeme putovanja  HA11-06142 
 
Željeznica -- Terminal za rasute terete -- Optimalni kolodvori  HA11-06209 
 
Željeznički čvor -- Modernizacija pruge  HA11-06182 
 
Željeznički promet -- Infrastruktura  HA11-06187 
 
Željeznički promet -- Putnički prijevoz -- Tržišna orjentacija  HA11-06173 
 
Željeznički promet -- Robni prijevoz -- Upravljanje kvalitetom  HA11-06167 
 
Željeznički promet -- Signalno-sigurnosni uređaji -- Stablo kvara -- Kvarovi -- Efikasnost detektiranja  HA11-06195 
 
Željeznički promet -- Željeznička vozila -- Praćenje kvalitete  HA11-06137 
 
Žene -- Mir -- Feminizam  HA11-05563 
 
Žig -- Žigovno pravo -- Međunarodna registracija  HA11-05654 
 
Žiljar, Luka  HA11-05522 
 
Život -- Ljubav -- Preci -- Tijelo -- Djeca predškolske dobi -- Projekt  HA11-05735 
 
Život i djelo -- Obljetnica  HA11-05810 
 
Život i djelo -- Obljetnice  HA11-06304 
 
Životinje -- Hranidba -- Indijska konoplja -- Masne kiseline  HA11-06119 
 
Žižić, Ivica  HA11-05527 
 
Žrtvovanje -- Osveta -- Oprost -- Okolina -- Pasivnost -- Djelovanje  HA11-05544