Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

27. muzički biennale  HA13-02584 
 
64. Dubrovačke ljetne igre  HA13-02592 
 
7. velikogorički brass festival  HA13-02582 
 
AccoDuo -- Udaraljkaški ansambl Bing bang -- Hrvatski barokni ansambl -- Zagrebačka filharmonija  HA13-02584 
 
Adolescenti -- Teškoće u razvoju -- Inkluzija  HA13-02312 
 
Akcentuacija -- Čakavski govor -- Akcent -- Akut  HA13-02691 
 
Akcentuacija -- Distribucija naglasaka -- Kajkavski govori  HA13-02706 
 
Akcentuacija -- Glagoli -- Glagolski pridjevi radni -- Narječja -- Praslavenski govor  HA13-02683 
 
Akcentuacija -- Naglasna paradigma -- Novoštokavski dijalekti  HA13-02708 
 
Alepski bor -- Pinus halepensis -- Šumski požari -- Klimatski čimbenici -- Krško područje  HA13-02508 
 
Alkarski dvori -- Kvartiri -- Konjanička vojarna -- Vojne građevine -- Dogradnja -- Adaptacija  HA13-02479 
 
Alpinizam  HA13-02623 
 
Alpinizam -- Alpinističke nesreće  HA13-02655  HA13-02656 
 
Alpinizam -- Planinarstvo -- Američka književnost 21. st.  HA13-02744 
 
Američka književnost -- Pjesništvo  HA13-02745 
 
Američka književnost 21. st -- Američko pjesništvo  HA13-02746 
 
Andrijanić, Ivan  HA13-02142 
 
Andrijašević, Vital -- Morgini, Vlaho -- Šuljaga, Stjepan  HA13-02159 
 
Ansambl Glazbene staze -- Zagrebačka filharmonija -- Zagrebačko kazalište Komedija  HA13-02582 
 
Antropometrijske karakteristike -- Motoričke sposobnosti -- Indeks tjelesne mase -- Studentice  HA13-02436 
 
Apologetika -- Teologija -- Pastoral -- Crkva -- Duh Sveti  HA13-02110 
 
Arboretum Lisičine  HA13-02492 
 
Arborikultura -- Udruge -- Obljetnice  HA13-02496 
 
ArcelorMittal  HA13-02245 
 
Arheologija  HA13-02925 
 
Arheologija -- Povijest  HA13-02920 
 
Arheologija -- Povijest -- Povijest umjetnosti  HA13-02033 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokaliteti -- Crkvene građevine -- Samostani -- Redovništvo  HA13-02908 
 
Arheološka istraživanja -- Benediktinski samostani -- Materijalna kultura -- Keramika -- Prehrana  HA13-02906 
 
Arheološka istraživanja -- Drvene građevine -- Crkve -- Kristijanizacija -- Franački misionari -- Slaveni -- Arheološki nalazi -- Relikvijari  HA13-02903 
 
Arheološka istraživanja -- Keramika -- Tip Gnathia -- Lokalna proizvodnja -- Arheološke komparativne metode -- Tipologija posuda -- Ukrasi  HA13-02921 
 
Arheološka istraživanja -- Konzervatorska istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Crkve -- Samostani -- Benediktinci  HA13-02916 
 
Arheološka istraživanja -- Materijalna kultura -- Povijesne informacije -- Samostani -- Redovništvo  HA13-02919 
 
Arheološka istraživanja -- Otočki samostani -- Samostanski život -- Monaštvo  HA13-02904 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Arhitektonska struktura -- Liturgijski namještaj  HA13-02917 
 
Arheološka istraživanja -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Romanika  HA13-02909 
 
Arheološka istraživanja -- Samostani -- Redovnici -- Serviti  HA13-02910 
 
Arheološka istraživanja -- Sarkofazi -- Prezbiteri -- Reklauzi -- Predromanika  HA13-02901 
 
Arheološka istraživanja -- Srednjovjekovna naselja -- Svetišta -- Konzervatorski radovi  HA13-02913 
 
Arheološka istraživanja -- Terenska istraživanja -- Naselja  HA13-02924 
 
Arheološka istraživanje -- Episkopalni kompleks -- Crkvena arhitektura -- Sakralna arhitektura -- Liturgijski namještaj  HA13-02907 
 
Arheološki nalazi -- Crkvena arhitektura -- Samostani -- Monaštvo -- Redovništvo -- Redovničke zajednice  HA13-02923 
 
Arheološki nalazi -- Grobni nalazi -- Keramički predmeti -- Pogrebni običaji  HA13-02905 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Amfore -- Urne  HA13-02902 
 
Arheološki nalazi -- Sakralna arhitektura -- Crkvena arhitektura -- Samostani -- Rano kršćanstvo  HA13-02911 
 
Arhivsko gradivo -- Lokalna samouprava -- Supsidijarnost  HA13-02257 
 
Arhivsko gradivo -- Pravni položaj žena  HA13-02960 
 
Aritmetička sredina -- Harmonijska sredina -- Lokalno integrabilne funkcije -- Stohastički procesi  HA13-02390 
 
Art terapija -- Psihoterapija -- Psihosocijalna prilagodba -- Motoričke vještine -- Ekspresivna terapija  HA13-02458 
 
Asfaltbeton -- Početna temperatura -- Niske temperature -- Pukotine -- Bitumen -- Vlačno naprezanje  HA13-02481 
 
Assman, Aleida  HA13-02100 
 
Atletičari -- Fiziološki parametri -- Aerobni kapacitet -- Anaerobni kapacitet -- Metaboličke razlike  HA13-02450 
 
Augustinus, Aurelius -- Augustin  HA13-02734 
 
Austrijska književnost 19./20. st. -- Hrvatska književnost 20. st. -- Književni utjecaji -- Eseji  HA13-02824 
 
Automobili -- Automobilska industrija -- Sajmovi automobila  HA13-02484 
 
Avangardizam -- Ekspresionizam -- Književnost -- Stil -- Izraz  HA13-02781 
 
Babić, Dragutin -- Škiljan, Filip -- Župarić-Iljić, Drago  HA13-02205 
 
Bach, Franz  HA13-02957 
 
Badiou, Alain  HA13-02078 
 
Badnjak -- Gobinjanje -- Kićenje -- Narodni običaji -- Tradicijska kultura -- Hrvati  HA13-02326 
 
Bahtin, Mihail Mihajlovič  HA13-02740 
 
Bakal, Boris  HA13-02592 
 
Bakić, Vojin  HA13-02571 
 
Balenović, Ivo  HA13-02818 
 
Balet -- Plesna umjetnost -- Povijesni pregled  HA13-02607 
 
Balthasar, Hans Urs von  HA13-02139 
 
Banachovi funkcijski prostori -- Operator očekivanja -- Nejednakost martingala  HA13-02413 
 
Bartol Nadlišek, Marica  HA13-02948 
 
Beethoven, Ludwig van  HA13-02273 
 
Benešić, Ante  HA13-02850 
 
Benić, Gordana  HA13-02854 
 
Besovljevi prostori -- Triebel-Lizorkinovi prostori -- Herzovi prostori -- Prostori funkcija  HA13-02356 
 
Besselove funkcije -- Cilindrične funkcije -- Nultočke Besselovih funkcija  HA13-02392 
 
Bezić Božanić, Nevenka  HA13-02548 
 
Bezić, Nada  HA13-02587 
 
Biblija -- Žene u književnosti -- Biblijske žene  HA13-02826 
 
Bioetika -- Teologija -- Filozofija -- Povijest  HA13-02339 
 
Biospeleološka istraživanja -- Fauna -- Paučnjačići -- Gasparov paučnjačić  HA13-02443 
 
Biskupi -- Apostolski vikarijat -- Pisma -- Svakodnevni život -- Moral  HA13-02173 
 
Biskupi -- Životopis -- Povijest  HA13-02151 
 
BK prostor -- Banachov koordinatni prostor -- Banachov prostor -- Matrična transformacija -- Hausdorffova mjera -- Kompaktni operator  HA13-02345 
 
Blaschke-Minkowski homomorfizam -- Homomorfizam -- Busemann–Petty problem -- Konveksna tijela  HA13-02373 
 
Boban, Ivica  HA13-02594 
 
Bog -- Kršćanstvo -- Moć -- Nemoć -- Zlo -- Ljubav  HA13-02121 
 
Bolesnici -- Čudesna ozdravljenja  HA13-02184 
 
Bolesnici -- Liječnik -- Komunikacija -- Povjerenje -- Empatija  HA13-02454 
 
Bolesnici -- Skrb za bolesne -- Crkva -- Diakonia -- Karitativna djelatnost -- Povijest  HA13-02175 
 
Bolest -- Ozdravljenje -- Vjera -- Svjedočanstvo  HA13-02136 
 
Bolnički dušobrižnik -- Crkva -- Skrb za bolesne  HA13-02119 
 
Bolnički dušobrižnik -- Svećenici -- Bolnička kapela -- Skrb za bolesne  HA13-02118 
 
Borovnica -- Mjerenje vlage -- Sušenje zračenjem -- Interdigitalni senzor -- Higroskopni materijali  HA13-02532 
 
Bosanska franjevačka provincija  HA13-02120 
 
Bosanski jezik -- Razgovorni jezik -- Spontani govor -- Poštapalice -- Konstrukcijske komunikacijske jedinice  HA13-02686 
 
Bošković Stulli, Maja  HA13-02880 
 
Botaničari -- Akademici -- Životopisi -- Obljetnice  HA13-02437 
 
Bratovština sv. Jurja i Tripuna  HA13-02182 
 
Bratovštine -- Hrvatski iseljenici -- Umjetnička baština  HA13-02182 
 
Britten, Benjamin -- Berlioz, Hector -- Grančarić, Slavomir -- Ning, Feng  HA13-02582 
 
Brlić, Andrija Torkvat -- Mažuranić, Antun  HA13-02701 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HA13-02023  HA13-02739  HA13-02729 
 
Brodolom svetoga Pavla -- Rano kršćanstvo -- Povijest  HA13-02167 
 
Brodovi -- Putnički brodovi -- Povijest  HA13-02526 
 
Brodsky, Josif -- Brodskij, Iosif Aleksandrovič  HA13-02768 
 
Broš, Milana  HA13-02607  HA13-02606  HA13-02603  HA13-02611  HA13-02602  HA13-02614  HA13-02601  HA13-02617  HA13-02600  HA13-02599  HA13-02604  HA13-02608  HA13-02605  HA13-02609  HA13-02610 
 
Broš, Milana -- Vodeničar, Branko  HA13-02615 
 
Brzina klizanja -- Trenje -- Faktor trenja -- Površinska hrapavost -- TiN prevlake  HA13-02462 
 
Bubanj kočnice -- Motorna vozila -- Eksperimentalna istraživanja -- Mehanička svojstva -- Obrada podataka  HA13-02483 
 
Buber, Martin  HA13-02084 
 
Buddhizam -- Theravadski buddhizam -- Znanje -- Razlučivanje  HA13-02172 
 
Bukove šume -- Mrtvo drvo -- Biomasa -- Ugljik  HA13-02491 
 
Bulgakov, Mihail Afanas'evič -- Poncije Pilat  HA13-02765 
 
Buttrick, David  HA13-02181 
 
C*-algebra -- Hilbertov C*-modul -- Nejednakost trokuta -- Unutarnji produkt  HA13-02344 
 
Calderón de la Barca, Pedro  HA13-02594 
 
Calic, Marie-Janine  HA13-02950 
 
Caputoove parcijalne derivacije -- Parcijalne derivacije -- Opialova nejednakost -- Laplaceova transformacija  HA13-02352 
 
Caravaggio, Michelangelo Merisi da  HA13-02563 
 
Carlemanov proračun -- Jedinstvena kontinuacija -- Banachovi prostori -- Diferencijalni operatori -- Eliptičke jednadžbe  HA13-02349 
 
Carpaccio, Vittore  HA13-02182 
 
Cedini, Constantino  HA13-02542 
 
Centar za ljudska prava  HA13-02060 
 
CERN  HA13-02419  HA13-02422 
 
Cjeloživotno učenje -- Stručno usavršavanje -- Knjižničarstvo  HA13-02057 
 
CMOS -- Komplementarni metal oksid poluvodič -- RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Čitač -- Razdvajač snage  HA13-02471 
 
Cooper, Robert  HA13-02242 
 
Crkva -- Država -- Pravo -- Jozefinizam -- Franjevačke škole  HA13-02253 
 
Crkva -- Grešnost -- Krivnja -- Molba za oprost  HA13-02114 
 
Crkva -- Milosrđe  HA13-02179 
 
Crkva -- Svetost -- Grešnost  HA13-02139 
 
Crkva -- Svetost -- Grešnost -- Teologija -- Moral  HA13-02191 
 
Crkva -- Svetost -- Sakramenti -- Euharistija  HA13-02190 
 
Crkva Božja  HA13-02178 
 
Crkva S. Fosca  HA13-02135 
 
Crkva San Millán  HA13-02575 
 
Crkva sv. Anselma (Nin)  HA13-02569 
 
Crkva sv. Cecilije (Vodnjan)  HA13-02913 
 
Crkva Sv. Lovre (Krk)  HA13-02551 
 
Crkva sv. Nikole na Prijekom  HA13-02572 
 
Crkva sv. Petra od Vitla  HA13-02901 
 
Crkve Sv. Azela u Ninu  HA13-02560 
 
Crkvena arhitektura -- Crkveno graditeljstvo -- Crkve -- Kapelice -- Križni tlocrt -- Romanika  HA13-02553 
 
Crkvena arhitektura -- Sakralna arhitektura -- Sakristija  HA13-02557 
 
Crkvena arhitektura -- Sakralna arhitektura -- Samostani  HA13-02555 
 
Crkvena arhitektura -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Katastarske mape -- Benediktinci  HA13-02551 
 
Crkvena arhitektura -- Sakralna arhitektura -- Samostani -- Otočki samostani -- Redovničke zajednice -- Eremitaž -- Crkvena reforma  HA13-02554 
 
Crkvene nadarbine -- Prebenda -- Papinstvo -- Svećenici -- Povijest  HA13-02145 
 
Crkvenoslavenski jezik -- Hrvatski jezik -- Red riječi -- Negacija -- Niječni izrazi -- Niječno slaganje  HA13-02687 
 
Crna topola -- Klonovi topola -- Sadnja -- Razmak sadnje -- Biomasa -- Energetski potencijal  HA13-02488 
 
Čakavsko narječje -- Čakavski govor -- Dijalektalno pjesništvo -- Fonološke značajke -- Morfološke značajke  HA13-02856 
 
Čakavsko narječje -- Jugozapadni istarski dijalekt -- Prijevodi -- Analiza jezika -- Fonološka razina -- Morfološka razina  HA13-02690 
 
Čakavština -- Standardni jezik -- Dijalektalna književnost -- Dijalektalno pjesništvo  HA13-02693 
 
Čaplar, Alan  HA13-02619 
 
Časopisi -- Etnografija -- Obljetnice  HA13-02328 
 
Časopisi -- Hrvatska emigracija -- Nacionalni identitet -- Obljetnice  HA13-02066 
 
Časopisi -- Prilozi -- Društveno-političke prilike -- Povijest  HA13-02951 
 
Čegec, Branko  HA13-02834 
 
Čehov, Anton Pavlovič  HA13-02593  HA13-02594 
 
Četinjače -- Klonovi -- Sjemenske plantaže -- Klimatske promjene -- Genetska raznolikost  HA13-02497 
 
Čovjek -- Duševno zdravlje -- Duhovnost  HA13-02101 
 
Čovjek -- Transcendentnost  HA13-02088 
 
Čuka, Jakov -- Čedomil, Jakša  HA13-02804 
 
Ćirilica -- Hrvatska ćirilica -- Kulturna baština  HA13-02666 
 
Ćudoređe -- Čitateljske navike -- Mladi -- Djevojke -- Pedagogija -- Crkva  HA13-02105 
 
Dabar -- Dabrove brane -- Vodeni beskralježnjaci -- Faunalni drift -- Šumski potoci  HA13-02442 
 
Dabar -- Europski dabar -- Castor fiber -- Genetičko podrijetlo -- Reintrodukcija  HA13-02444 
 
Dalibaltayan, Ruben -- Gubajdullina, Julija  HA13-02584 
 
Dani Hvarskog kaališta  HA13-02596 
 
Decentralizacija -- Lokalna samouprava -- Jedinice lokalne samouprave  HA13-02263 
 
Deflacijska politika -- Deflacija -- Reflacija -- Fiskalna politika -- Zaposlenost -- Stres -- Testiranje  HA13-02248 
 
Degradirana zemljišta -- Poljoprivredno-šumarski sustavi -- Simulacijski model  HA13-02486 
 
Demografski trendovi -- Povijesni pregled -- Emigracija -- Nezaposlenost -- Fertilitet -- Imigracijska politika  HA13-02208 
 
Demokracija -- Javnost -- Javno mnijenje -- Mediji  HA13-02219 
 
Dempster-Shafer teorija -- Koncepcijsko projektiranje -- Teorija projektiranja -- Alatni strojevi  HA13-02466 
 
Derkač, Lana  HA13-02736 
 
Dermatoglifske karakteristike -- Otisak prsta -- Alfa-aktinin 3 -- Genski polimorfizam  HA13-02435 
 
Derrida, Jacques -- Ricœur, Paul  HA13-02077 
 
DFX -- Konstruiranje za izvrsnost -- PLM -- Menadžment životnog ciklusa proizvoda -- CAD -- Računalom podržano projektiranje  HA13-02527 
 
Digitalna obrada signala -- Modulacija širine impulsa -- PWM -- Osciloskop -- Regulacija napona  HA13-02027 
 
Dijalekti -- Rječnici  HA13-02725 
 
Dijalektologija -- Mjesni govori -- Hrvatski jezik  HA13-02665 
 
Dijalektologija -- Mjesni govori -- Naglasak  HA13-02709 
 
Dinamička analiza konstrukcija -- Matrični operatori -- Spektralna metoda -- Kirchhoff-Love ploče -- Tanke ploče  HA13-02480 
 
Dinamika okretne točke -- Dizalice -- Sile inercije -- Njihanje tereta -- Matematičko njihalo -- Matematički model  HA13-02467 
 
Djeca -- Funkcionalni vid -- Cerebralno oštećenje vida -- Habilitacija vida -- Vidne stimulacije -- Perinatalne ozljede mozga  HA13-02461 
 
Djeca -- Jezične teškoće -- Rana pismenost -- Fonološka svjesnost -- Receptivni rječnik -- Verbalno pamćenje  HA13-02314 
 
Djeca -- Morfološka građa -- Indeks tjelesne mase -- Potkožno masno tkivo -- Biotička motorička znanja -- Pretilost  HA13-02448 
 
Djeca predškolske dobi -- Motorička znanja -- Dobne razlike -- Spolne razlike -- Skok u dalj iz mjesta  HA13-02452 
 
Djeca s posebnim potrebama -- Posebne obrazovne potrebe -- Inkluzija -- Društveno ponašanje -- Emocionalna integracija  HA13-02313 
 
Djeca s posebnim potrebama -- Williamsov sindrom -- Obrazovni programi -- Čitanje -- Jezične vještine  HA13-02310 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Obitelj -- Adaptivno ponašanje  HA13-02289 
 
Djeca s teškoćama u razvoju -- Obitelj -- Kvaliteta života  HA13-02316 
 
Dječji crteži -- Likovna edukacija -- Intelektualni realizam -- Vizualni realizam -- Percepcija  HA13-02093 
 
Dobrović, Juraj  HA13-02546 
 
Doderer, Franz Carl Heimito von  HA13-02748 
 
Dokazi Božjega postojanja -- Ontološki dokaz -- Ontologija -- Bog -- Filozofija religije  HA13-02081 
 
Dolanc, Stane  HA13-02946 
 
Domaš, Jasminka  HA13-02143 
 
Dominis, Markantun de -- Lukaris, Ćiril  HA13-02122 
 
Dragojević, Danijel  HA13-02854 
 
Drakulić, Slavenka  HA13-02818 
 
Drugi bijenale slikarstva u Zagrebu  HA13-02579 
 
Drugi svjetski rat -- Logori -- Žrtve  HA13-02955 
 
Drugi svjetski rat -- Vojne postrojbe  HA13-02954 
 
Drugi vatikanski koncil  HA13-02110 
 
Drugi vatikanski sabor  HA13-02113  HA13-02161 
 
Društvene znanosti -- Znanstveni rad -- Evaluacijski sustavi  HA13-02319 
 
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja  HA13-02068 
 
Drvna industrija -- Proizvodnja namještaja -- Kvaliteta -- Tehnološki procesi  HA13-02534 
 
Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača -- Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača  HA13-02969 
 
Državne agencije -- Državna uprava -- Upravna reforma -- Reforma državne uprave -- Ekonomska kriza  HA13-02254 
 
Državni arhiv u Rijeci  HA13-02936 
 
Državni službenici -- Disciplinski postupak -- Disciplinska odgovornost -- Upravni spor -- Zaštita prava -- Pravna regulativa  HA13-02270 
 
Državni službenici -- Službenički odnos -- Pravna regulativa  HA13-02268 
 
Duhovnost -- Palijativna skrb -- Umirući bolesnici  HA13-02199 
 
Dunkelovi množitelji -- Komutator -- Besov Dunkl prostori -- Besovljevi prostori -- Linearni operatori -- Omeđenost  HA13-02350 
 
Duša -- Skolastika -- Srednjovjekovni rukopisi  HA13-02082 
 
Dušik -- Gusjenice -- Gubari -- Breza -- Betula pendula -- Laboratorijski uzgoj  HA13-02441 
 
Đikić, Ivica -- Lamot, Marija -- Manojlović, Sonja  HA13-02881 
 
Đuretić, Nikola  HA13-02818 
 
Ecole National d'Administration  HA13-02265 
 
E-knjige -- E-izdavaštvo -- Slobodan pristup informacijama  HA13-02037 
 
Ekološka gradnja -- Ekološki održivo projektiranje -- Očuvanje energije -- Projektiranje zgrada  HA13-02337 
 
Eksperiment -- Rezni alat -- Radni vijek alata -- Trošenje alata -- Rezna sposobnost -- Strojna obrada  HA13-02468 
 
Eksponencijalne funkcije -- Hyers-Ulamova stabilnost -- Banachov prostor -- Diferencijalne jednadžbe  HA13-02340 
 
Ekspresivna terapija -- Art terapija -- Plesna terapija -- Pokret  HA13-02598 
 
Ekumenizam -- Crkveni dokumenti -- Jedinstvo kršćana  HA13-02129 
 
Ekumenizam -- Duhovni ekumenizam -- Jedinstvo kršćana  HA13-02127 
 
Ekumenizam -- Katoličanstvo -- Protestantizam  HA13-02131 
 
Ekumenizam -- Pastoralno djelovanje -- Crkva  HA13-02130 
 
Elektromagnetske sile -- Levitacija -- Magnetsko polje -- Matematički model -- Ovjes vozila  HA13-02421 
 
Elektronska libela -- Matematički model -- Integrirani računalni model -- Ispitivanje ravnosti  HA13-02464 
 
Eliptički integrali -- Hipergeometrijska funkcija -- Monotonost -- Asimptotsko ponašanje  HA13-02409 
 
Eliptički integrali -- Hölderova nejednakost  HA13-02395 
 
Emisija CO2 -- Pohrana CO2 -- Ekologija -- Tehnička plantaža -- Obnovljivi izvori energije  HA13-02336 
 
Eneagram -- Samospoznaja -- Psihologija -- Ezoterija -- Kršćanstvo -- Povijest  HA13-02097 
 
Engleska književnost 20. st. -- Englesko pjesništvo -- Poezija  HA13-02939 
 
Epigrafija -- Epigrafski natpisi -- Kognacije -- Kultovi -- Kult Magna Mater  HA13-02944 
 
Episkopalni kompleks u Zadru  HA13-02557 
 
Esenin, Sergej Aleksandrovič -- Jesenjin, Sergej Aleksandrovič  HA13-02839 
 
Esteban Scarpa, Roque -- Vukasović de Draksler, Desenka -- Gligo Viel, Nicoló  HA13-02900 
 
Etički kodeks -- Kodeks ponašanja -- Državni službenici  HA13-02260 
 
Etika -- Diplomacija -- Suvremeni svijet  HA13-02238 
 
Etika -- Društvo -- Osoba -- Teologija  HA13-02106 
 
Etimologije -- Dalmatinski govor -- Istočnojadranski govor -- Albanski jezik -- Mletački jezik  HA13-02695 
 
Euler-Mascheronijeva konstanta γ -- Nejednakosti -- Aproksimacija -- Generalizacija -- Poopćenje  HA13-02378 
 
Euroazijski ris -- Lynx lynx -- Rodoslovlje -- Genetika  HA13-02439 
 
Europska unija  HA13-02247  HA13-02528  HA13-02239  HA13-02249  HA13-02517  HA13-02515  HA13-02516  HA13-02578  HA13-02208  HA13-02215  HA13-02710 
 
Europska unija -- Europsko vijeće -- Europski sud pravde (Luxembourg)  HA13-02252 
 
Europska unija -- Međunarodni kazneni sud  HA13-02242 
 
Europske integracije -- Demokratski deficit -- Kriza ustavnosti  HA13-02252 
 
Europske integracije -- Regionalna politika -- Stabilizacijska politika  HA13-02247 
 
Europski parlament -- Europska unija  HA13-02243 
 
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) -- Vrhovni sud -- Ustavni sud  HA13-02270 
 
Evanđelje -- Evangelizacija -- Crkva -- Poslanje Crkve -- Kristologija -- Spasenje  HA13-02177 
 
Evanđelje -- Parabola -- Riječ -- Kraljevstvo Božje  HA13-02141 
 
Evanđelje -- Židovska tradicija  HA13-02140 
 
Evanđeoska teologija -- Metodologija -- Povijest -- Vjera  HA13-02134 
 
Evangelizacija -- Župna zajednica -- Župe -- Novi mediji -- Mrežne stranice -- Istraživanje  HA13-02164 
 
Fakultetske knjižnice -- Strategija razvoja -- Djelatnici -- Knjižničari  HA13-02040 
 
Fauna -- Kornjaši -- Cvilidrete -- Cerambycidae  HA13-02440 
 
Fauna -- Vodozemci -- Gmizavci  HA13-02445 
 
Feldman, Andrea -- Tkalac, Imbro Ignjatijević  HA13-02932 
 
Feminizam -- Mlada inteligencija -- Intelektualci  HA13-02948 
 
Festival igranog filma  HA13-02589 
 
Filmska kronika  HA13-02589 
 
Filozofija 20. st. -- Praktička filozofija -- Socijalna ontologija  HA13-02086 
 
Filozofija dijaloga -- Dijalogika -- Umjetnost -- Susret  HA13-02084 
 
Filozofija matematike -- Analitička filozofija -- Kontinentalna filozofija  HA13-02104 
 
Filozofija politike -- Čovjek -- Društvo -- Država -- Vlast  HA13-02085 
 
Filozofija religije -- Hrvatska filozofija 20. st. -- Neoskolastika -- Teologija  HA13-02092 
 
Filozofija uma -- Spoznajna filozofija -- Analitička filozofija -- Kontinentalna filozofija -- Kartezijanska paradigma  HA13-02103 
 
Fitofagni kukci -- Štetnici -- Invazivne vrste -- Strane vrste -- Taksonomija -- Drvenasto bilje  HA13-02505 
 
Fizička aktivnost -- Fizička kondicija -- Djeca -- Prehrambene navike -- Unos energije -- Potrošnja energije -- Životni stil  HA13-02447 
 
Fonda, Jeronim  HA13-02135 
 
Fonologija -- Akcentuacija -- Imenice -- Čakavski  HA13-02697 
 
Foritfikacijska arhitektura -- Tvrđave -- Bastioni -- Tvrđava Gripe  HA13-02559 
 
Foucault, Michel  HA13-02168 
 
Fourierov red -- Cesàroova sredina -- Abel-Poissonove sredine -- Lipschitzova funkcija  HA13-02347 
 
Franciscus, papa -- Papa Franjo  HA13-02179 
 
Francuska književnost -- Srednjovjekovna književnost -- Junački spjev  HA13-02755 
 
Francuska književnost 11. st. -- Srednjovjekovna književnost -- Nacionalni ep -- Epska poema -- Epski spjev -- Junački ep  HA13-02758 
 
Francuska književnost 19. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-02752 
 
Franjevački samostan Duha Svetoga  HA13-02173 
 
Franjevački samostan sv. Eufemije  HA13-02574 
 
Franjevci  HA13-02282  HA13-02133  HA13-02193  HA13-02253 
 
Frege, Gottlob -- Badiou, Alain  HA13-02104 
 
Fujita, Asaya  HA13-02594 
 
Gaj, Ljudevit  HA13-02699 
 
Gamulin, Grgo  HA13-02545 
 
Gárdonyi, Géza  HA13-02938 
 
Gašić, Nada  HA13-02741 
 
Gašparović, Darko  HA13-02597 
 
Gavelline večeri -- Festival antičke drame na Siciliji -- Dubrovačke ljetne igre  HA13-02591 
 
Generator istosmjerne struje -- Sinkroni motor -- Struja pokretanja -- Tiristorski ispravljač  HA13-02472 
 
Genij -- Umjetnost -- Lijepo -- Ljepota -- Filozofija -- Estetika  HA13-02547 
 
Geografska obilježja -- Klima -- Vegetacija  HA13-02927 
 
Geopolitika  HA13-02929 
 
Gibbs, David  HA13-02947 
 
Glazbena kultura -- Nastava glazbe -- Interaktivno učenje -- Suvremeni kurikulum -- Aktivno muziciranje -- Pamćenje  HA13-02296 
 
Glazbeni festivali -- Koncertne izvedbe -- Mjuzikli  HA13-02582 
 
Glazbeni sastavi -- Koncertne izvedbe -- Operete -- Barokna glazba  HA13-02583 
 
Glazbeni život -- Koncertne zgrade -- Spomen-obilježja  HA13-02587 
 
Glazbenici -- Glazbeni instrumenti -- Osobnost -- Inteligencija  HA13-02586 
 
Gmazovi -- Rasprostranjenost  HA13-02438 
 
Goldingay, John  HA13-02134 
 
Golub, Ivan  HA13-02786 
 
Gortan, Veljko  HA13-02822 
 
Gospodarska kriza -- Nezaposlenost -- Etnografija rada  HA13-02323 
 
Govedarstvo -- Gospodarska politika  HA13-02520 
 
Gradišćanski Hrvati -- Hrvatski jezik -- Dijalekti -- Akcenti -- Čakavsko narječje -- Štokavsko narječje -- Kajkavsko narječje  HA13-02692 
 
Gradovi -- Gradske četvrti -- Povijest grada -- Urbanizacija -- Ulice  HA13-02930 
 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek  HA13-02061 
 
Gradska knjižnica Šibenik  HA13-02034 
 
Gradska samouprava -- Supsidijarnost -- Centralizam  HA13-02262 
 
Gradski muzej Vukovar  HA13-02073 
 
Građanske udruge -- Građanska inicijativa  HA13-02069 
 
Grafički dizajn -- Plakati  HA13-02578 
 
Grafiti -- Vrste grafita  HA13-02788 
 
Grassi, Ernesto -- Heidegger, Martin -- Ricœur, Paul  HA13-02079 
 
Gretić, Goran  HA13-02086 
 
Grobni nalazi -- Arheološki nalazi -- Nekropole -- Antičko staklo  HA13-02922 
 
Gromača, Tatjana  HA13-02819 
 
Gronwallova nejednakost -- Wendroffova nejednakost -- Picardovi operatori -- Integralne nejednakosti -- Vremenske skale  HA13-02416 
 
Grujić, Nada  HA13-02552 
 
Gudački kvartet Porin -- Gudački kvartet Sebastian -- Zagrebačka filharmonija  HA13-02583 
 
Hameršak, Marijana  HA13-02884 
 
Hardyjev operator -- Omeđenost -- Lebesgueov prostor -- Morreyev prostor  HA13-02375 
 
Hardyjeva nejednakost -- Grushinovi operatori -- Poluprostori  HA13-02406 
 
Hardyjeva nejednakost -- Integralni operatori -- Maksimalni operatori -- Borelova mjera  HA13-02381 
 
Hardyjeva nejednakost -- Jensenova nejednakost -- Superkvadratne funkcije  HA13-02410 
 
Hardyjeva nejednakost -- Parcijalni integrali -- Integralni operatori -- Zatvoreni interval -- Segment  HA13-02359 
 
Heisenbergova nejednakost -- Laguerre-Besselova transformacija -- Načelo neodređenosti  HA13-02412 
 
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Kvadratni funkcionali -- Pozitivni operatori  HA13-02360 
 
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica  HA13-02420  HA13-02418 
 
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica -- Detektori čestica  HA13-02419 
 
Higgsov bozon -- Fizika elementarnih čestica -- Detektori čestica -- CMS detektor  HA13-02422 
 
Hiperaktivnost -- Poremećaj pažnje -- Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- ADHD -- Teškoće u učenju -- Meares-Irlen sindrom -- Dijagnostika  HA13-02460 
 
Hispanoamerička književnost -- Latinoamerička književnost -- Čileanska književnost -- Iseljenička književnost -- Hrvati  HA13-02900 
 
Historijska demografija -- Popisi stanovništva -- Naselja -- Županije  HA13-02210 
 
Historiografija -- Kulturno-povijesna baština  HA13-02942 
 
Histrioni  HA13-02593 
 
Hoffmann-Jørgensenova nejednakost -- Slučajne varijable -- Parcijalne sume -- Konvergencija  HA13-02341 
 
Hölderova nejednakost -- Nejednakost Minkowskog  HA13-02400 
 
Holomorfne funkcije -- Blochov prostor -- Operator kompozicije  HA13-02415 
 
Homiletika -- Propovijedi  HA13-02181 
 
Homogena nejednakost -- Kubna nejednakost -- Kvartična nejednakost -- Geometrijske strukture  HA13-02354 
 
HPD Gradina  HA13-02644 
 
HPD Japetić -- Hrvatsko planinarsko društvo Japetić  HA13-02628 
 
Hrast -- Štetnici -- Gubari -- Patogeni -- Entomopatogene gljive  HA13-02494 
 
Hrast -- Šumski štetnici -- Potkornjaci drvaši  HA13-02489 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur -- Hrast kitnjak -- Quercus petraea -- Morfološke značajke -- Kvaliteta sadnica -- Rasadnici  HA13-02512 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur -- Sastojinska struktura  HA13-02499 
 
Hreljić, Ivan -- Juraj Dalmatinac  HA13-02536 
 
Hrvatska dječja književnost -- Bajke  HA13-02833  HA13-02869 
 
Hrvatska dječja književnost -- Bajke -- Djetinjstvo -- Čitanje  HA13-02884 
 
Hrvatska dječja književnost -- Romani -- Književni likovi  HA13-02798 
 
Hrvatska dječja proza -- Autobiografska proza  HA13-02895 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dramska književnost  HA13-02839 
 
Hrvatska etnologija -- Antropologija žene -- Žene -- Kulturna antropologija  HA13-02329 
 
Hrvatska frazeologija -- Hrvatski pravopis -- Frazemi -- Polusloženice -- Tvorenice  HA13-02698 
 
Hrvatska kinematografija -- Dječja kinematografija -- Dječi film  HA13-02588 
 
Hrvatska književnost  HA13-02810  HA13-02896 
 
Hrvatska književnost -- Drame -- Diskurs -- Hermeneutički pristup -- Interpretacija  HA13-02776 
 
Hrvatska književnost -- Francuska književnost -- Književna kritika  HA13-02804 
 
Hrvatska književnost -- Književni kritičari -- Teoretičari književnosti  HA13-02880 
 
Hrvatska književnost -- Kratka proza -- Kratke priče -- Teorija žanra -- Antologije  HA13-02823 
 
Hrvatska književnost -- Ruska književnost -- Romantizam -- Jezik  HA13-02771 
 
Hrvatska književnost -- Semantička analiza -- Književna kritika  HA13-02730 
 
Hrvatska književnost 17./18. st. -- Hrvatski latinisti -- Hrvatski latinizam  HA13-02822 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Nacionalna književnost  HA13-02828 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Novela  HA13-02809 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Bibliografija  HA13-02831 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatska emigracija  HA13-02890 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatski pjesnici 20. st. -- Hrvatska emigracija  HA13-02879 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Jezik i stil -- Rečenice -- Rečenična konstrukcija  HA13-02830 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književna kritika -- Književna analiza  HA13-02836 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Poezija -- Priče  HA13-02888 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Esej  HA13-02797 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književna historiografija -- Književni kanon  HA13-02796 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Talijanska književnost -- Kulturna suradnja  HA13-02806 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Drama  HA13-02792 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Pisci -- Književni kritičari -- Književne nagrade -- Nakladnici -- Uloga države  HA13-02855 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Priroda  HA13-02829 
 
Hrvatska politička emigracija -- Časopisi  HA13-02226 
 
Hrvatska povijest  HA13-02968 
 
Hrvatska povijest -- Društevni razvoj  HA13-02967 
 
Hrvatska povijest -- Gospodarska povijest -- Gospodarstvo  HA13-02971 
 
Hrvatska povijest -- Otočka pukovnija  HA13-02957 
 
Hrvatska proza -- Putovanja -- Kultura  HA13-02815 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književni likovi -- Ženski likovi  HA13-02825 
 
Hrvatska proza 21. st -- Esej  HA13-02868 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA13-02845  HA13-02818  HA13-02800  HA13-02883  HA13-02820  HA13-02860  HA13-02801  HA13-02816  HA13-02846  HA13-02842  HA13-02863  HA13-02874  HA13-02784  HA13-02785  HA13-02835 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Autobiografije  HA13-02786 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Autobiografska proza -- Putopisna proza -- Kazalište  HA13-02878 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dječja književnost -- Autobiografska proza  HA13-02780 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Ispovjedna proza  HA13-02893 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča  HA13-02812  HA13-02894  HA13-02778  HA13-02838  HA13-02897  HA13-02777  HA13-02887  HA13-02827  HA13-02789  HA13-02882  HA13-02872  HA13-02790 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Pripovijetka  HA13-02853  HA13-02783  HA13-02876  HA13-02782 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Pripovijetka -- Priča  HA13-02821 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopisna proza -- Autobiografska proza -- Putopisi  HA13-02795 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA13-02819 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Romani  HA13-02793 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Talijanski prijevodi -- Talijanski jezik  HA13-02779  HA13-02802  HA13-02885  HA13-02808 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Vrijeme  HA13-02864 
 
Hrvatska renesansna književnost -- Epistolografija -- Poslanice -- Poslanica u stihu  HA13-02805 
 
Hrvatska seljačka stranka  HA13-02963 
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost -- Književnici  HA13-02873 
 
Hrvatska udruga za arborikulturu  HA13-02496 
 
Hrvatska umjetnost -- Srednjovjekovna umjetnost -- Fotografija -- Izložbe  HA13-02071 
 
Hrvatska umjetnost 20. st. -- Umjetnički pokreti -- Kiparstvo  HA13-02571 
 
Hrvatska umjetnost 20. st. -- Umjetnički pokreti -- Reljefi -- Crteži -- Skulpture  HA13-02546 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Red riječi -- Imenske skupine -- Pridjevi  HA13-02684 
 
Hrvatski iseljenici -- Povijesni prikaz  HA13-02237 
 
Hrvatski jezik  HA13-02728  HA13-02694 
 
Hrvatski jezik -- Čakavština -- Dugootočki govori  HA13-02700 
 
Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Košarka -- Terminologija -- Prevedenice -- Posuđenice  HA13-02679 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika -- Tvorba riječi -- Tvorba pridjeva  HA13-02701 
 
Hrvatski jezik -- Identitet -- Nazivlje -- Strukovno nazivlje  HA13-02710 
 
Hrvatski jezik -- Jezični sinonimi -- Hrvatski narodni preporod  HA13-02699 
 
Hrvatski jezik -- Neodređene zamjenice -- Prijedlozi -- Niječni prefiks  HA13-02717 
 
Hrvatski jezik -- Poljski jezik -- Red riječi -- Klitike -- Nenaglasnice  HA13-02720 
 
Hrvatski jezik -- Povijest jezika  HA13-02702 
 
Hrvatski jezik -- Standardizacija  HA13-02718 
 
Hrvatski standardni jezik -- Zanaglasnice -- Enklitike -- Wackernagelovo pravilo -- Nastava hrvatskog jezika  HA13-02677 
 
Hrvatski sveci -- Sveci -- Blaženici -- Svetost  HA13-02192 
 
Hrvatski useljenici -- Crkvene ustanove -- Biskupi -- Crkvena povijest  HA13-02135 
 
Hrvatsko društvo -- Civilno društvo -- Kršćanski humanizam  HA13-02216 
 
Hrvatsko društvo pisaca  HA13-02806 
 
Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara  HA13-02070 
 
Hrvatsko katoličko liječničko društvo  HA13-02170 
 
Hrvatsko kazalište -- Kazališne predstave  HA13-02593 
 
Hrvatsko kazalište -- Kazališni festivali -- Kazališne predstave  HA13-02592 
 
Hrvatsko knjižničarsko društvo  HA13-02062 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Anakreontsko pjesništvo -- Autoreferencijalnost teksta  HA13-02850 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Fantastika -- Afazija -- Metafore -- Metapoetičnost -- Metatekstualnost  HA13-02847 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Neobarok -- Postmoderna -- Ludizam -- Lingvizam -- Mediteranizam  HA13-02875 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st -- Književna analiza -- Komparativna analiza -- Versifikacija -- Aliteracija  HA13-02814 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st -- Mistika -- Književna kritika  HA13-02886 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Lirska poezija -- Lirika  HA13-02841 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Poezija -- Književne teme i motivi -- Kršćanstvo u književnosti  HA13-02891 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA13-02866  HA13-02862  HA13-02840  HA13-02889  HA13-02799  HA13-02817  HA13-02832  HA13-02881  HA13-02877  HA13-02844 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektna lirika -- Književna kritika -- Šokački idiom  HA13-02738 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektna lirika -- Slavonski dijalekt  HA13-02865 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA13-02871  HA13-02843  HA13-02857  HA13-02834  HA13-02859  HA13-02854  HA13-02861  HA13-02849  HA13-02803  HA13-02848 
 
Hughes, Ted  HA13-02939 
 
Hvarsko pučko kazalište  HA13-02596 
 
I. vatikanski koncil -- II. vatikanski koncil  HA13-02163 
 
Ieljavanje -- Migracije  HA13-02209 
 
Ignatius, sanctus -- Sveti Ignacije Antiohijski  HA13-02174 
 
Igra -- Rad -- Kartaške igre -- Društveni odnosi -- Etnografska studija  HA13-02616 
 
Ilinčić, Dražen  HA13-02819 
 
Ilirizam -- Hrvatski jezik -- Povijest  HA13-02703 
 
Iljoski, Vasil -- Panov, Anton -- Krle, Risto  HA13-02766 
 
Indologija -- Klasična filologija -- Profesori  HA13-02663 
 
Industrija čelika -- Povijest -- Radnički sindikati -- Privatizacija -- Kapitalizam  HA13-02245 
 
Industrijski roboti -- Izvanmrežno programiranje -- Kinematika -- Ograničenje -- Strojna obrada  HA13-02470 
 
Informacijske i komunikacijske tehnologije -- Učitelji -- Računalne igre  HA13-02026 
 
Integralne nejednakosti -- Gronwall-Bellmanove nejednakosti -- Maksimumi -- Omeđenost  HA13-02380 
 
Interferencija multi snopom -- Laser s ultrakratkim impulsom -- Lotosov efekt -- Nanostruktura -- Numerička simulacija  HA13-02535 
 
Invazivne biljne vrste -- Flora -- Fauna -- Kukci -- Zaštita prirode -- Biološka kontrola  HA13-02498 
 
Iohannes Paulus II, beatus -- Papa Ivan Pavao II.  HA13-02114 
 
Iseljenička književnost -- Hrvatsko pjesništvo  HA13-02852 
 
Istarski planinarski put -- Planinarski putovi -- Povijest  HA13-02631 
 
Istina -- Ontologija -- Retorika -- Racionalnost -- Postmodernizam  HA13-02090 
 
Isus Krist  HA13-02183  HA13-02194  HA13-02184  HA13-02141  HA13-02121  HA13-02112 
 
Isus Krist -- Abraham  HA13-02140 
 
Isus Krist -- Cabasilas, Nicolas  HA13-02190 
 
Ivanišin, Nikola  HA13-02781  HA13-02737 
 
Izborna kampanja -- Politički marketing -- Politička komunikacija -- Parlamentrani izbori  HA13-02234 
 
Izgradivost -- Komparativna analiza -- Građevinski projekti -- Građevinska industrija  HA13-02477 
 
Izvedbene umjetnosti -- Plesna umjetnost  HA13-02615 
 
Jacobijeva determinanta -- Jakobijan -- Diferencijalne forme -- Singularne vrijednosti -- Riemannova mnogostrukost  HA13-02366 
 
Janežić, Tomi  HA13-02592 
 
Jarnević, Dragojla  HA13-02639 
 
Jarnević, Dragojla -- Gaj, Ljudevit -- Kukuljević Sakcinski, Ivan  HA13-02703 
 
Javna uprava -- Javna kultura -- Obrazovanje  HA13-02259 
 
Javna uprava -- Lokalna uprava -- Obrazovanje -- Kompetencije -- Kurikulumi -- Prvostupnik -- Akreditacija  HA13-02317 
 
Javna uprava -- Upravno obrazovanje -- Stručno usavršavanje -- Visoko obrazovanje  HA13-02261 
 
Javne politike -- Energetika -- Energetska politika -- Obnovljivi izvori energije -- Energetska učinkovitost  HA13-02465 
 
Javne politike -- Javne službe -- Mehanizmi kontrole -- Visokoškolsko obrazovanje  HA13-02265 
 
Javno mnijenje -- Mediji -- Hrvatski jezik -- Nacionalni identitet  HA13-02215 
 
Jedinice lokalne samouprave -- Gradonačelnik -- Dogradonačelnik -- Direktor gradske uprave -- Ovlasti -- Politički odnosi  HA13-02264 
 
Jergović, Miljenko  HA13-02787 
 
Jezično-govorni poremećaji -- Slušno procesiranje -- Poremećaji slušnog procesiranja -- Dihotički test riječi -- Osnovno školstvo -- Učenici nižih razreda  HA13-02308 
 
Jezik -- Jezični doticaji -- Interferencija -- Jezično posuđivanje -- Mijeašnje jezika  HA13-02669 
 
Jezikoslovci -- Zadarski jezikoslovni krug -- Časopisi -- Društveno-političke prilike  HA13-02674 
 
Jezikoslovlje -- Hrvatski jezik -- Parenteza -- Umetnuti izrazi  HA13-02715 
 
Jonas, Hans -- Gross, Walter -- Kuschel, Karl-Josef  HA13-02121 
 
Jovanović, Mladen  HA13-02156 
 
Judaizam  HA13-02143 
 
Jugoplastika  HA13-02325 
 
Jugoslavenski film -- Socijalizam -- Radništvo -- Etnografija rada  HA13-02324 
 
Kabelske rešetke -- Stabilnost -- Krutost -- Vibracije -- Statičko opterećenje -- Dinamičko opterećenje -- Statičko prednaprezanje  HA13-02482 
 
Kajkavski književni jezik -- Kajkavski govori -- Kajkavske gramatike -- Kajkavska sintaksa -- Red riječi -- Nenaglasnice -- Klitike  HA13-02723 
 
Kajkavski književni jezik -- Predikat -- Složeni glagolski predikat -- Infinitiv -- Modalni glagoli -- Fazni glagoli -- Red riječi  HA13-02726 
 
Kalčić, Slavko  HA13-02725 
 
Kalčić, Slavko -- Milohanić, Tomislav  HA13-02724 
 
Kanižlić, Antun -- Obradović, Dositej -- Reljković, Matija Antun  HA13-02858 
 
Kant, Immanuel  HA13-02547 
 
Kant, Immanuel -- Augustinus, Aurelius  HA13-02080 
 
Karakaš, Damir  HA13-02819 
 
Karolinska cesta -- Kameni vijadukt -- Planinarstvo  HA13-02618 
 
KASP  HA13-02615  HA13-02605 
 
KASP -- Komorni ansambl slobodnog plesa  HA13-02602  HA13-02604 
 
KASP -- Komorni ansambl slobodnog plesa -- Gorgona  HA13-02601 
 
Kašić, Bartol  HA13-02689 
 
Katolička crkva  HA13-02124  HA13-02964  HA13-02149 
 
Katolička crkva -- Klerikalizam -- Narodnooslobodilački pokret -- Međunacionalni odnosi  HA13-02959 
 
Katoličke zajednice mladih -- Hrvatsko proljeće -- Hrvatska povijest  HA13-02200 
 
Katolički kler -- Vjernici -- Vjersko discipliniranje -- Konfesionalizacija -- Crkvena povijest  HA13-02125 
 
Katolički vjeronauk -- Udžbenici -- Patnja -- Nada -- Rodna ravnopravnost -- Istraživanje  HA13-02284 
 
Katoova nejednakost -- Schrödingerov operator -- Jedinstvenost rješenja  HA13-02382 
 
Kazališne predstave -- Kazalište  HA13-02594 
 
Kazališni život -- Hrvatsko kazalište -- Kazališni festivali  HA13-02591 
 
Kazalište -- Drama -- Povijest -- Kolektivno pamćenje -- Sociologija kazališta  HA13-02892 
 
Kazalište -- Kazališni redatelji  HA13-02595 
 
Kazalište -- Kulturna politika -- Obljetnice  HA13-02596 
 
Kesten -- Štetnici -- Invazivne vrste -- Kestenova osa šiškarica  HA13-02507 
 
Kineska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-02899 
 
Kiparstvo -- Izložbe  HA13-02072 
 
Kiparstvo -- Reljefi -- Skulpture -- Art nouveau  HA13-02564 
 
Kiparstvo -- Stkulpture -- Torzo -- Ikonografija  HA13-02918 
 
K-kvazi-M-hiponormalni operator -- M-hiponormalni operator -- Hiponormalni operatori -- Bishopovo svojstvo  HA13-02387 
 
Klasić, Hrvoje  HA13-02244 
 
Klesarstvo -- Kiparstvo -- Nadgrobni spomenici -- Mauzoleji  HA13-02533 
 
Klesarstvo -- Skulpture -- Spomenici -- Sarkofazi  HA13-02568 
 
Klović, Julije -- Šeremet, Ivan -- Rakoci, Dubravka -- Stilinović, Mladen -- Kovač, Koraljka -- Knapp, Peter  HA13-02562 
 
Knapp, Peter  HA13-02071 
 
Književna kritika  HA13-02733 
 
Književna kritika -- Hrvatska dječja književnost -- Romani -- Kršćanska mitologija  HA13-02729 
 
Književna kritika -- Hrvatska dječja književnost -- Romani -- Obljetnice  HA13-02739 
 
Književna kritika -- Hrvatska književnost 21. st.  HA13-02736 
 
Književna kritika -- Hrvatska proza 21. st.  HA13-02741 
 
Književna kritika -- Hrvatsko pjesništvo 20 st.  HA13-02742 
 
Književna teorija -- Teorija književnosti -- Teorija hibridnosti -- Književni mikrooblici  HA13-02740 
 
Književni krug Split  HA13-02523 
 
Književni likovi -- Komparativna analiza  HA13-02765 
 
Književni tekst -- Teorija  HA13-02732 
 
Književnost -- Osobe s teškoćama u razvoju -- Individualizacija -- Inkluzija  HA13-02735 
 
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku  HA13-02058 
 
Knjižnice -- E-knjige -- Elektroničke knjige -- Vlasnička prava -- Upravljanje vlasničkim pravima -- Digital rights management -- DRM  HA13-02051 
 
Knjižnice -- Knjižničari -- Korisnici -- Komunikacijske vještine  HA13-02061 
 
Knjižnice -- Knjižničarska društva -- Ekologija -- Zaštita okoliša -- Održivi razvoj  HA13-02065 
 
Knjižnice -- Knjižnični programi -- Djeca i mladež  HA13-02043 
 
Knjižnice -- Otvoreni pristup -- Čitaonice -- Mrežne aplikacije -- Bilten prinova  HA13-02049 
 
Knjižnice -- RFID tehnologija -- Automatizacija poslovanja  HA13-02055 
 
Knjižnice -- Strategija razvoja  HA13-02059 
 
Knjižnice -- Zavičajne zbirke -- Kultruna baština -- Urbana kultura -- Efemerna građa -- Povijest tiska -- Digitalizacija  HA13-02063 
 
Knjižnice -- Zbirke rijetkosti -- Vrijedna građa  HA13-02034 
 
Knjižnice grada Zagreba  HA13-02052  HA13-02043 
 
Knjižničari -- Dječji knjižničari -- Knjižnične usluge -- Dječja literatura -- Slikovnice  HA13-02045 
 
Knjižničarstvo -- Knjižničarska društva -- Ciljevi -- Zadaće  HA13-02062 
 
Knjižnične zbirke -- Memorijalne zbirke -- Zbirke starih knjiga i rukopisa -- Kulturna dobra -- Online katalozi -- Objedinjavanje podataka  HA13-02046 
 
Knjižnični katalozi -- Mrežni katalog knjižnice  HA13-02052 
 
Kombinirani izborni sustavi -- Izborni modeli  HA13-02232 
 
Komisiona zona -- Procedura projektiranja -- Skladište -- Minimizacija troškova  HA13-02522 
 
Komorni ansambl slobodnog plesa -- KASP  HA13-02607 
 
Koncertne izvedbe -- Koncerti  HA13-02584 
 
Konsocijacijska demokracija -- Konsocijacionalizam -- Konfesionalizam -- Građanski rat -- Demokracija  HA13-02228 
 
Konveksna tijela -- Simetrično konveksno tijelo -- Unutarnji polumjer -- Vanjski polumjer -- Perel'man-Pukhov problem  HA13-02394 
 
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Jensenova konveksnost -- Abelova grupa  HA13-02411 
 
Konveksne funkcije -- Jensenova nejednakost -- Majorizacija -- Dvostruko stohastička matrica  HA13-02362 
 
Konveksnost -- Konveksne funkcije -- Hermite-Hadamardova nejednakost -- Čebiševljev sustav  HA13-02346 
 
Konvencija o metru  HA13-02030 
 
Koren, Snježana  HA13-02295 
 
Kos-Lajtman, Andrijana  HA13-02895 
 
Kovač, Zdenko  HA13-02459 
 
Kovačić, Ivan Goran -- Kaštelan, Jure  HA13-02814 
 
Kozlov, Sergej  HA13-02594 
 
Kožarić, Ivan -- Šutej, Miroslav  HA13-02563 
 
Krabat  HA13-02330 
 
Krajač, Ivan -- Premužić, Ante  HA13-02647 
 
Krajač, Ivica -- Labiche, Eugène  HA13-02593 
 
Kratkoročni planovi -- Radni proces -- Ciklus rada -- Produktivnost -- Dinamičko planiranje  HA13-02521 
 
Kravar, Zoran  HA13-02743 
 
Kristova crkva  HA13-02156 
 
Krleža, Miroslav  HA13-02796  HA13-02891  HA13-02825  HA13-02830  HA13-02797  HA13-02809  HA13-02831 
 
Krleža, Miroslav -- Papini, Giovanni  HA13-02837 
 
Krleža, Miroslav -- Rilke, Rainer Maria  HA13-02824 
 
Krmpotić, Vesna  HA13-02888 
 
Krpan, Vladimir  HA13-02585 
 
Kršćanska vjera -- Vjera -- Sumnja -- Paradoks -- Bog -- Otajstvo  HA13-02187 
 
Kršćanske crkve -- Diplomacija -- Vatikanska diplomacija  HA13-02149 
 
Kršćanske crkve -- Katoličanstvo -- Pravoslavlje -- Jedinstvo kršćana -- Irenicizam  HA13-02122 
 
Kršćanski akademski krug  HA13-02216 
 
Kršćanstvo -- Misija -- Božja misija -- Duh Sveti  HA13-02154 
 
Kršćanstvo -- Moć -- Povijest  HA13-02185 
 
Kršćanstvo -- Samostani -- Otočki samostani -- Monaštvo  HA13-02137 
 
Krški reljef -- Krški izvori -- Špilje -- Geološke karakteristike -- Hidrogeološke karakteristike  HA13-02433 
 
Krug za trg  HA13-02069 
 
Kruh  HA13-02112 
 
Krunica -- Vjera -- Teologija -- Domovinski rat  HA13-02150 
 
Kukuljević Sakcinski, Ivan  HA13-02538 
 
Kult vođe -- Ustaški pokret -- Ustaški režim  HA13-02953 
 
Kulturna baština -- Spomenička baština -- Legati  HA13-02042 
 
Kulturna memorija -- Nacizam  HA13-02100 
 
Kvaliteta softvera -- Metrike softvera -- Predviđanje pogreške softvera  HA13-02024 
 
Kvazi-invarijantni skup -- Diferencijske jednadžbe -- Atraktori  HA13-02355 
 
Ladić, Zoran -- Čoralić, Lovorka  HA13-02968 
 
Landauova nejednakost -- Grüssova nejednakost -- Gel'fandov integral -- Vjerojatnosna mjera -- Unitarno invarijantne norme  HA13-02367 
 
Lanosović, Marijan  HA13-02253 
 
Leigh-Mallory, George Herbert -- Irvine, Andrew  HA13-02655  HA13-02656 
 
Lepen, Branko -- Meštrović, Ivan -- Baretić, Biserka -- Jurić, Duje  HA13-02579 
 
Liberalizam -- Individualizam -- Sloboda -- Jednakost  HA13-02089 
 
Liječnici -- Bolesnici -- Crkva -- Skrb za bolesne -- Vjernici  HA13-02455 
 
Likovne izložbe -- Retrospektivne izložbe -- Remek djela  HA13-02563 
 
Likovni život -- Likovne izložbe  HA13-02562 
 
Likovni život -- Likovne izložbe -- Hrvatski ekspresionizam -- Francuska fotografija  HA13-02573 
 
Likovni život -- Likovne izložbe -- Suvremeno hrvatsko slikarstvo -- Suvremeno austrijsko slikarstvo  HA13-02579 
 
Likovno stvaralaštvo -- Umjetnička djela -- Dijagnostika -- Kreativna terapija -- Art terapija -- Interdisciplinarni pristup  HA13-02537 
 
Linearne diferencijalne jednadžbe -- Potencijalna funkcija -- Hyers-Ulamova stabilnost -- Analitičke funkcije  HA13-02348 
 
Lingvistika teksta -- Funkcionalna gramatika -- Složene rečenice -- Zavisnosložene rečenice -- Nezavisnosložene rečenice  HA13-02722 
 
Lisac, Josip  HA13-02728  HA13-02694 
 
Litička industrija -- Koštana industrija -- Osobni ornamenti -- Epigravetijen  HA13-02914 
 
Liturgijsko vrijeme -- Vrijeme -- Bogoslužje -- Spasenje  HA13-02180 
 
Locke, John  HA13-02085 
 
Logaritamska sredina -- Potencijalna sredina -- Cusa-Huygensova nejednakost -- Hiperbolne funkcije -- Nejednakosti  HA13-02363 
 
Lokalna samouprava -- Financiranje -- Javni prihodi  HA13-02266 
 
Lokalna samouprava -- Financiranje -- Općinski porez -- Gradski porez  HA13-02255 
 
Lokalna samouprava -- Općine -- Zakonski propisi -- Sudjelovanje građana  HA13-02269 
 
Lokalna vlast -- Izbori -- Općine -- Samouprava  HA13-02970 
 
London Eye -- Londonsko oko -- Veliki kotač -- Građevinske konstrukcije -- Svjetske znamenitosti  HA13-02463 
 
Lovrenčić, Sanja  HA13-02820 
 
Lovstvo -- Povijest  HA13-02518 
 
Lyapunovljeva nejednakost -- Hamiltonov sustav -- Emden-Fowlerova jednadžba -- Linearna jednadžba -- Linearne diferencijalne jednadžbe  HA13-02388 
 
Lyapunovljeva nejednakost -- Kvazilinearna jednadžba -- Poopćenje -- Generalizacija  HA13-02368 
 
Lyapunovljeva nejednakost -- Nelinearne diferencijalne jednadžbe -- Linearne diferencijalne jednadžbe  HA13-02408 
 
Mađarska književnost 19./20. st. -- Pripovijetke  HA13-02938 
 
Majorizacija -- Schur-konveksne funkcije -- Grafovi -- Drugi Zagrebački indeks -- Topološki deskriptor  HA13-02369 
 
Makedonska književnost -- Antologije  HA13-02770 
 
Makedonska književnost -- Drama -- Kazalište -- Dramatičari  HA13-02766 
 
Makedonska književnost -- Proza  HA13-02772 
 
Maksan, Anka  HA13-02833 
 
Maligne bolesti -- Sofrologija -- Psihosocijalna onkologija -- Ekspresivna terapija -- Art terapija  HA13-02457 
 
Mance, Ivana  HA13-02538 
 
Marinković, Magda  HA13-02856 
 
Marinković, Ranko  HA13-02593  HA13-02866  HA13-02730 
 
Markasović, Vlasta  HA13-02738 
 
Markovljevi modeli -- Pouzdanost -- Elektroenergetski sustav -- Trafostanica -- Prijenosna mreža  HA13-02374 
 
Marksizam -- Komunisti -- Obrazovanje -- Kritika  HA13-02223 
 
Marović, Tonči Petrasov  HA13-02874 
 
Martin Zadranin -- Blund, John  HA13-02082 
 
Martingali -- Nejednakost martingala -- Funkcija preraspodjele  HA13-02343 
 
Marulić, Marko  HA13-02711 
 
Masovni mediji -- Medijske studije -- Politička komunikacija -- Komparativno istraživanje  HA13-02222 
 
Maštrović, Tihomil  HA13-02896 
 
Matematika -- Matematičke sposobnosti -- Grupno učenje -- Rodne razlike  HA13-02358 
 
Matematika -- Matematički zadaci  HA13-02365 
 
Matica hrvatska  HA13-02066 
 
Matoš, Antun Gustav  HA13-02828  HA13-02809 
 
Mažuranić, Darko Božidar  HA13-02576 
 
Medicinsko osoblje -- Stres -- Emocionalni odgovor -- Ponašanje -- Tjelesni simptomi -- Socio-demografske značajke  HA13-02098 
 
Međunarodni odnosi -- Društveno-političke prilike -- Kulturna povijest  HA13-02956 
 
Međunarodni odnosi -- Međunarodna politika -- Političke teorije -- Dekolonizacija -- Analitički eklekticizam  HA13-02241 
 
Međunarodni odnosi -- Politička moć -- Ravnoteža snaga -- Realizam -- Empirizam -- Anarhija  HA13-02236 
 
Međunarodni odnosi -- Politički realizam -- Nacionalni interes -- Moral i politika  HA13-02240 
 
Međureligijski odnosi -- Kršćanstvo -- Islam -- Bog  HA13-02153 
 
Međureligijski odnosi -- Politički pokreti -- Filosemitizam -- Kršćanski cionizam  HA13-02229 
 
Mentalno zdravlje -- Kvaliteta života -- Intelektualne teškoće  HA13-02099 
 
Meštrović, Ivan  HA13-02072 
 
Metafora -- Filozofija -- Hermeneutika -- Heuristika -- Imaginacija  HA13-02077 
 
Metafora -- Metaforičko mišljenje -- Hermeneutika  HA13-02079 
 
Metodologija društvenih znanosti -- Kvalitativna komparativna analiza -- Komparativna politika  HA13-02225 
 
Milanović, Božo  HA13-02227 
 
Miletić, Augustin  HA13-02173 
 
Minaev, Sergej  HA13-02763 
 
Minijature -- Matrikule -- Stilske interpretacije -- Bratovšina drvodjelaca -- Dubrovačko slikarstvo  HA13-02577 
 
Mir -- Teologija -- Dijalog -- Hrvatsko društvo  HA13-02196 
 
Mirić, Milan  HA13-02863 
 
Mjeriteljstvo -- Mjerne jedinice -- Povijest mjeriteljstva  HA13-02030 
 
Mjesec hrvatske knjige -- Interliber  HA13-02043 
 
Mletački slikari -- Oltarne pale -- Freske  HA13-02542 
 
Modeli ličnosti -- Petofaktorski model ličnosti -- Profesionalni interesi -- Srednjoškolci -- Pomažuća zanimanja -- Opće usmjerenje  HA13-02094 
 
Molitva -- Evanđeoska budnost -- Ljubav -- Spasenje -- Vjera  HA13-02146 
 
Molnar, Marijan -- Jurić, Duje -- Božić, Đanino  HA13-02573 
 
Monaštvo -- Redovništvo -- Samostani -- Špilje -- Rano kršćanstvo  HA13-02116 
 
Monotonost -- Integrali -- Lp-centroidna tijela  HA13-02389 
 
Moore-Penroseov inverz -- Operatorska nejednakost -- Samoadjungirani operatori -- Corach-Porta-Recht nejednakost -- Hilbertov prostor  HA13-02353 
 
Moorjani, Anita  HA13-02083 
 
Mora -- Nadnaravna bića -- Fantastična bića -- Tradicijska vjerovanja  HA13-02331 
 
Moralna teologija -- Klerici -- Školovanje -- Crkva -- Društveno-političke prilike  HA13-02159 
 
Motoričko učenje -- Metode učenja -- Košarka -- Djeca  HA13-02303 
 
Mučeništvo -- Pravovaljanost mučeništva -- Martirski pokret -- Sveci -- Crkvena povijest  HA13-02198 
 
Mulhollandova nejednakost -- Hadamardova nejednakost -- Težinska funkcija  HA13-02383 
 
Muzeji -- Obrazovni sustav -- Neformalno učenje  HA13-02286 
 
Muzejske zbirke -- Srednjovjekovni nalazi -- Kameni spomenici  HA13-02565 
 
Muzikoterapija -- Orff metoda -- Improvizacije -- Likovno izražavanje -- Boje  HA13-02273 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  HA13-02059  HA13-02049 
 
Nacionalne manjine -- Romska manjina -- Romi  HA13-02205 
 
Nadgrobni spomenici  HA13-02558 
 
Naglasci -- Naglasna paradigma -- I-glagoli -- Općeslavenski jezik -- Jugozapadni istarski dijalekt -- Premanturski govori  HA13-02707 
 
Nakladništvo -- Manifestacije  HA13-02523 
 
Narodna predaja -- Legende  HA13-02330 
 
Narodne knjižnice  HA13-02047 
 
Narodne knjižnice -- Bibliobusna služba  HA13-02041 
 
Narodne knjižnice -- Glazbeni odjeli -- Audiovizualna građa  HA13-02036 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Djeca rane dobi -- Rana pismenost  HA13-02044 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Elektroničke knjige -- Elektronički čitači  HA13-02039 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Osobe s posebnim potrebama -- Prilagođeni programi -- Zvučne knjige -- Računalna konfiguracija  HA13-02054 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Poslovna strategija -- Korisnici  HA13-02053 
 
Narodne knjižnice -- Poticanje čitanja -- Djeca i mladi -- Web 2.0 -- Blogovi -- Online čitateljski klubovi  HA13-02035 
 
Nastava -- Međupredmetna povezanost -- Biologija -- Geografija  HA13-02926 
 
Nastava -- Tjelesni odgoj -- Planiranje nastavnog sata -- Obrazovanje učitelja -- Kompetencije učitelja  HA13-02449 
 
Nastava -- Tjelesni odgoj -- Socijalne vještine  HA13-02651 
 
Nastava glazbene kulture -- Osnovna škola -- Kompetencije učitelja -- Glazbeno obrazovanje  HA13-02276 
 
Nastava hrvatskog jezika -- Nastava čitanja i pisanja -- Metodički čin  HA13-02275 
 
Nastava matematike -- Matematički softver  HA13-02370 
 
Nastava prirode i društva -- Provjera znanja -- Povijesno mišljenje -- Povijesni sadržaji  HA13-02304 
 
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Mini rukomet -- Motoričke sposobnosti -- Dječaci  HA13-02625 
 
Nastavnici -- Kvaliteta glasa -- Vokalni zamor -- Subjektivni tjelesni simptomi -- Skala GRBAS  HA13-02285 
 
Nazor, Vladimir  HA13-02836 
 
Nelinearna matrična jednadžba -- Trag matrice -- Determinanta -- Svojstvene vrijednosti  HA13-02407 
 
Neuralna teorija jezika -- Metafora -- Konceptualna metafora -- Kognitivizam -- Objektivizam -- Umjetna inteligencija  HA13-02670 
 
Neverbalno ponašanje -- Neverbalna komunikacija -- Razredna nastava -- Učitelji -- Flandersova analiza interakcije  HA13-02031 
 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm  HA13-02089 
 
Nikolić, Vinko  HA13-02226 
 
Nikolić, Vinko -- Vida, Viktor  HA13-02066 
 
Novak, Kristian  HA13-02703 
 
Nove tendencije  HA13-02571  HA13-02546 
 
Numerički radijus -- Youngova nejednakost -- Pozitivne matrice  HA13-02371 
 
Njemačka književnost 20. st.  HA13-02748 
 
Njemačka književnost 20./21. st.. -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-02747 
 
Obična bukva -- Fagus sylvatica L. -- Genetski polimorfizam -- Genetska diferencijacija  HA13-02495 
 
Obična jela -- Abies alba -- Bijela imela -- Viscum album -- Intenzitet zaraze  HA13-02510 
 
Obitelj Kosača -- Kosača, Katarina  HA13-02935 
 
Obrazovanje -- Cjeloživotno učenje -- Profesionalni razvoj -- Kompetencije -- Nastavnički stavovi  HA13-02307 
 
Obrazovanje -- Obrazovni proces -- Privatni život  HA13-02283 
 
Obrazovanje učitelja -- Metodički pristup -- Refleksivni pristup  HA13-02299 
 
Obrazovanje učitelja -- Profesionalni razvoj -- Kompetencije učitelja -- Kvaliteta obrazovanja  HA13-02301 
 
Obrazovni sustav -- Inovacije -- Poduzetništvo -- Nastavnici -- Ekonomska kriza  HA13-02293 
 
Obrazovni sustav -- Obrazovanje -- Obrazovni programi -- Alternativno obrazovanje -- Privatno obrazovanje  HA13-02306 
 
Odgoj -- Ljudski odnosi -- Osoba -- Društvo -- Znanstveno-tehnički napredak  HA13-02288 
 
Odgoj -- Vrijednosti -- Moralne vrijednosti -- Moralni odgoj -- Kriza  HA13-02107 
 
Odgojno-obrazovni sustav -- Umjetnički odgoj -- Kulturni odgoj -- Stavovi učenika -- Kultura čitanja -- Intermedijalna umjetnost  HA13-02298 
 
Odrasle osobe -- Poremećaji iz autističnog spektra -- Autizam -- Deinstitucionalizacija -- Program stanovanja uz podršku -- Socijalna kompetencija  HA13-02309 
 
Odvjetništvo -- Konstitucionalizam -- Kaznena politika -- Nacionalsocijalizam -- Fašizam  HA13-02958 
 
Onečišćenje tla -- Teški metali -- Topola -- Klonovi topola -- Oksidacijski stres  HA13-02493 
 
Općine -- Samouprava -- Supsidijarnost -- Upravno zakonodavstvo -- Šestosiječanjska diktatura  HA13-02962 
 
Operne pjevačice -- Glazbeni pedagozi -- Život i djelo  HA13-02580 
 
Oporuka -- Plemićke obitelji -- Historiografija -- Arhivsko gradivo  HA13-02936 
 
Oporuke -- Religioznost -- Pobožnosti -- Hodočašća  HA13-02935 
 
Opravdanje po vjeri -- Vjera -- Grijeh -- Spasenje -- Protestantizam  HA13-02166 
 
Organi vlasti -- Istražni organi -- Zločini -- Drugi svjetski rat  HA13-02969 
 
Organizacijska kultura -- Organizacijsko građansko ponašanje -- Građanske vrline -- Individualna inicijativa -- Profesionalno postignuće -- Savjesnost  HA13-02029 
 
Orliczovi prostori -- Prostori Soboljeva -- Palais-Smaleov niz -- Moser–Trudingerova nejednakost  HA13-02391 
 
Orlić, Drago  HA13-02690 
 
Osnovna škola -- Nacionalni kurikulum -- Nastava matematike -- Matematičke kompetencije -- Primarno obrazovanje  HA13-02305 
 
Osnovna škola -- Nastava -- Učenje na daljinu -- E-učenje  HA13-02277 
 
Osnovna škola -- Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Vrednovanje plana i programa -- Stavovi učitelja  HA13-02280 
 
Osnovna škola -- Srednja škola -- Umjetničko obrazovanje -- Suvremena umjetnost -- Vizualna umjetnost -- Kurikulum  HA13-02281 
 
Osnovna škola -- Školski kurikulum -- Nastava -- Arhitektura -- Urbanizam  HA13-02302 
 
Osnovno školstvo -- Prosocijalnost -- Empatija -- Sociometrija -- Obrazovna integracija  HA13-02291 
 
Osnovno školstvo -- Učenici s posebnim potrebama -- Inkluzivno obrazovanje -- Stavovi učitelja  HA13-02315 
 
Osobe s intelektualnim teškoćama -- Slobodno vrijeme -- Orijentalni ples  HA13-02322 
 
Osobe s invaliditetom -- Kvaliteta života -- Sportske aktivnosti  HA13-02652 
 
Osobe s invaliditetom -- Sportska rekreacija -- Motivacija -- Jedrenje -- Zdravstveni učinci  HA13-02662 
 
Oštećenja mostova -- Identifikacija oštećenja -- Monitoring -- Mostovi -- Vlastite frekvencije  HA13-02473 
 
Otoci -- Povijesni izvori -- Arhivsko gradivo -- Samostani -- Monaštvo -- Redovništvo  HA13-02915 
 
Otočki samostani -- Monaštvo -- Hagiografije  HA13-02158 
 
Otočki samostani -- Monaštvo -- Redovništvo -- Asketizam  HA13-02912 
 
Ozdravljenje  HA13-02083 
 
P(x)-Laplasijan -- Laplaceov operator -- Oscilacija rješenja -- Eliptičke jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe  HA13-02397 
 
Padeži -- Instrumental -- Besprijedložni izrazi -- Prijedložni izrazi  HA13-02676 
 
Paleontološka istraživanja -- Jame -- Kvartarna fauna -- Kozorog  HA13-02434 
 
Palijativna skrb -- Hospicijska skrb -- Zakonska regulativa  HA13-02453 
 
Papa Bonifacije IX.  HA13-02145 
 
Papa Grgur Veliki  HA13-02917 
 
Papafava, Luka  HA13-02151 
 
Papić, Krsto  HA13-02590 
 
Papinstvo -- Primat pape -- Katoličanstvo -- Anglikanizam -- Protestantizam  HA13-02161 
 
Paranormalni operator -- Idempotentni operator -- Rieszov teorem -- Samoadjungirani operatori -- Spektar operatora  HA13-02398 
 
Parcijalni integrali -- Integralni operatori -- Morreyev prostor  HA13-02357 
 
Parcijalni uređaj -- Hermitska matrica -- Matrična funkcija -- Matrična jednadžba -- Moore-Penroseov inverz -- Rang matrice  HA13-02405 
 
Pareyson, Luigi -- Vattimo, Gianni  HA13-02090 
 
Parezija -- Teologija -- Kršćanska vjera -- Filozofija -- Javni govor  HA13-02168 
 
Park prirode Kopački rit  HA13-02425 
 
Pastoral bolesnika -- Evangelizacija -- Komunikacija -- Mediji -- Novi mediji  HA13-02152 
 
Pastoral bolesnika -- Zdravstveni djelatnici -- Crkva -- Hospicijska skrb -- Palijativna skrb  HA13-02123 
 
Pastoral zdravlja -- Bolest -- Svećenik -- Liječnik -- Bolesnici -- Umirući bolesnici -- Palijativna skrb -- Umijeće umiranja  HA13-02165 
 
Pastoral zdravstva -- Đakon -- Trajni đakon -- Diakonia -- Crkvene službe  HA13-02169 
 
Pastoral zdravstva -- Katoličke udruge  HA13-02170  HA13-02070 
 
Pastoral zdravstva -- Pastoralno djelovanje -- Zdravstvo -- Bolesnici -- Patnja -- Crkva  HA13-02171 
 
Pastoral zdravstva -- Zdravstvo -- Zakonska regulativa -- Crkva  HA13-02203 
 
Pastoralno djelovanje -- Planiranje -- Crkva -- SWOT analiza  HA13-02132 
 
Patofiziologija  HA13-02459 
 
Paulus De Sulmona -- Pavao iz Sulmone  HA13-02561 
 
Paulus, sanctus -- Apostol Pavao  HA13-02167 
 
Pavelić, Dragan  HA13-02820 
 
Pavličić, Pavao  HA13-02733 
 
Pejić, Ilija -- Prohaska, Željko  HA13-02041 
 
Pejzažna arhitektura -- Vrtna arhitektura -- Vrtovi  HA13-02549 
 
Pelc, Milan  HA13-02540 
 
Pelevin, Viktor Olegovič  HA13-02764 
 
Pentekostni pokret -- Pentekostna zajednica -- Povijest  HA13-02178 
 
Periodika -- Stručni časopisi -- Knjižničarstvo  HA13-02068 
 
Pernata divljač -- Trčka -- Perdix perdix L. -- Otvoreno lovište -- Preživljavanje -- Telemetrijsko praćenje  HA13-02519 
 
Perzijska književnost 11./12. st. -- Engleska književnost 19./20. -- Pjesništvo -- Poezija -- Prepjevi -- Književna analiza  HA13-02898 
 
Petrungaro, Stefano  HA13-02967 
 
Pevalek, Ivo  HA13-02437 
 
Pijanisti  HA13-02585 
 
Pilić, Sanja  HA13-02594 
 
Pinhak-Milka, Jauk  HA13-02663 
 
Piratenpartei  HA13-02233 
 
Pisanje -- Heterotopija -- Književnost -- Kazalište  HA13-02731 
 
Planinarstvo  HA13-02619  HA13-02626  HA13-02658  HA13-02657  HA13-02621  HA13-02649  HA13-02633  HA13-02635  HA13-02634  HA13-02636  HA13-02624 
 
Planinarstvo -- Alpinizam  HA13-02640  HA13-02659 
 
Planinarstvo -- Alpinizam -- Povijest planinarstva -- Hrvati  HA13-02630 
 
Planinarstvo -- Mirila  HA13-02638 
 
Planinarstvo -- Otoci  HA13-02627 
 
Planinarstvo -- Planinarska društva  HA13-02644 
 
Planinarstvo -- Planinarska društva -- Povijest planinarstva  HA13-02660  HA13-02628 
 
Planinarstvo -- Planinarska škola  HA13-02639 
 
Planinarstvo -- Planinarske markacije  HA13-02643 
 
Planinarstvo -- Planinarski putovi  HA13-02620 
 
Planinarstvo -- Planinarski putovi -- Slovenska planinska pot  HA13-02645 
 
Planinarstvo -- Planine  HA13-02642 
 
Planinarstvo -- Planinski vrhovi  HA13-02654  HA13-02641  HA13-02661  HA13-02648 
 
Planinarstvo -- Povijest planinarstva  HA13-02646 
 
Planinarstvo -- Povijest planinarstva -- Hrvati  HA13-02629 
 
Planinarstvo -- Speleologija -- Život i rad  HA13-02632 
 
Planine -- Način života  HA13-02637 
 
Planinski vrhovi  HA13-02622  HA13-02653 
 
Plesna umjetnost  HA13-02605 
 
Plesna umjetnost -- Biografski prilozi  HA13-02600 
 
Plesna umjetnost -- KASP -- Komorni ansambl slobodnog plesa -- Glazba  HA13-02603 
 
Plesna umjetnost -- Koreografija  HA13-02604 
 
Plesna umjetnost -- Koreografija -- Improvizacija  HA13-02601 
 
Plesna umjetnost -- Koreografija -- Plesna pedagogija  HA13-02608 
 
Plesna umjetnost -- Plesači -- Povijesni pregled  HA13-02602 
 
Plesna umjetnost -- Plesna forma -- Plesna predstava  HA13-02614 
 
Plesna umjetnost -- Plesna predstava  HA13-02609  HA13-02613  HA13-02610 
 
Plesna umjetnost -- Plesna predstava -- Dokumenti  HA13-02599 
 
Plesna umjetnost -- Plesna predstava -- Ples  HA13-02617 
 
Plesna umjetnost -- Plesna scena  HA13-02611 
 
Pojić, Milan  HA13-02934 
 
Polarna dekompozicija -- Nenegativni polarni faktor -- Pozitivni polarni faktor -- Perturbacijska granica  HA13-02377 
 
Polić Kamov, Janko -- Krleža, Miroslav  HA13-02776 
 
Polinomi -- Eksponencijalne funkcije  HA13-02396 
 
Politeo, Ivo  HA13-02958 
 
Politička integracija -- Demokratski deficit -- Demokratski legitimitet -- Pravni propisi  HA13-02249 
 
Politička komunikacija -- Deliberativna politika -- Masovni mediji -- Neovisnost medija  HA13-02204 
 
Politička povijest -- Etnički nacionalizam  HA13-02950 
 
Politička povijest -- Međunarodni odnosi  HA13-02946 
 
Političke stranke -- Piratske stranke -- Internet -- Digitalna komunikacija -- Slobodan pristup informacijama  HA13-02233 
 
Političke stranke -- Politički izbori -- Prostorna analiza -- Regionalne razlike  HA13-02207 
 
Političke znanosti -- Politička komunikacija -- Mediji -- Uloga medija  HA13-02529 
 
Politički zatvorenici -- Kažnjenici -- Logori -- Informbiro  HA13-02945 
 
Političko djelovanje -- Liberalizam  HA13-02932 
 
Politika -- Kršćanstvo -- Suvremeno društvo  HA13-02224 
 
Politika -- Mediji -- Tabloidizacija politike  HA13-02530 
 
Politika -- Političko djelovanje -- Etika  HA13-02227 
 
Politika -- Povijest -- Crkva -- Suvremeni svijet  HA13-02148 
 
Politika tržišta rada -- Aktivacija -- Rad -- Zapošljavanje  HA13-02246 
 
Politologija -- Časopisi -- Obljetnice  HA13-02221 
 
Poljoprivreda -- Poljoprivredna politika -- Gospodarska kriza  HA13-02517 
 
Poljoprivreda -- Poljoprivredna politika -- Gospodarska kriza -- Državni proračun -- Obiteljska gospodarstva  HA13-02515 
 
Poljska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-02767 
 
Pontryaginov princip maksimuma -- Eliptičke jednadžbe -- Jedinstvenost rješenja  HA13-02372 
 
Popularna kultura -- Engleska kultura -- Britanska umjetnost  HA13-02539 
 
Poremećaji iz autističnog spektra -- Spontana komunikacija -- Model kontinuuma  HA13-02297 
 
Posarić, Juraj  HA13-02632 
 
Postsocijalizam -- Medijski sustavi -- Historijski institucionalizam -- Teorijski modeli -- Komparativna analiza  HA13-02220 
 
Postsocijalizam -- Radnici -- Kulturna baština -- Industrijska baština -- Muzeji -- Muzealizacija  HA13-02332 
 
Postsocijalizam -- Znanost -- Znanstvenici -- Mediji -- Etnografija  HA13-02327 
 
Poštanske marke -- Gljive  HA13-02524 
 
Potencijalna nejednakost -- Potencijalna jednakost -- Hardyjeva nejednakost -- Poopćenje  HA13-02399 
 
Potpuno monotone funkcije -- Monotone funkcije -- Bernsteinova funkcija -- Stolarskyjeva sredina  HA13-02384 
 
Potres -- Čelični okviri -- Seizmička ocjena  HA13-02474 
 
Povijesna sociolingvistika -- Starohrvatski jezik -- Tekstologija -- Metodološki problemi -- Pravna terminologija  HA13-02711 
 
Povijesni dokumenti -- Osmanska vladavina -- Crkva -- Tumačenja  HA13-02193 
 
Povijest  HA13-02133 
 
Povijest -- Filozofija politike -- Politika -- Istina -- Svijest -- Skolastika -- Gnosticizam  HA13-02091 
 
Povijest -- Hrvati -- Katolička vjera  HA13-02120 
 
Povijest -- Vestfalski mir 1648. -- Hrvatsko-francuski odnosi  HA13-02952 
 
Povijest filozofije -- Filozofija 20. st.  HA13-02075 
 
Povijest filozofije -- Filozofska kultura -- Filozofija 20. st.  HA13-02076 
 
Povijest hrvatskog jezika -- Dramska djela -- Komedije -- Sintaksa -- Red riječi  HA13-02721 
 
Povijest umjetnosti  HA13-02548  HA13-02540  HA13-02538 
 
Povijest umjetnosti -- Slikarstvo -- Renesansa -- Barok  HA13-02545 
 
Povijest umjetnosti -- Teorija umjetnosti -- Antička teorija umjetnosti -- Paradigme -- Sadržajne norme -- Historiografija  HA13-02541 
 
Povjesničari književnosti -- Književni kritičari -- Sveučilišni profesori  HA13-02737 
 
Povjesničari književnosti -- Teoretičari književnosti -- Sveučilišni profesori  HA13-02743 
 
Povratna razdoblja -- Učestalost plavljenja -- Vodni režim  HA13-02425 
 
Povratni glagoli -- Zamjenički pridjevi -- Povratne zamjenice  HA13-02716 
 
Pozitivno definitne matrice -- Heronova sredina -- Heinzova sredina -- Matrične sredine -- Interpolacija  HA13-02351 
 
Praška četvorka  HA13-02573 
 
Prava životinja -- Životinje -- Ljudi -- Suživot -- Etika -- Biocentrizam -- Utilitarizam  HA13-02108 
 
Pravni sustavi -- Komparativna javna uprava  HA13-02256 
 
Predgovor -- Umjetničko djelo -- Umjetnost -- Život  HA13-02543 
 
Prehrambena proizvodnja -- Održivi razvoj -- Nacionalni interes -- Gospodarska politika -- Poljoprivredna gospodarstva  HA13-02516 
 
Prekršajni zakon -- Upravni postupak -- Kazneno djelo -- Prekršaj  HA13-02251 
 
Premužićeva staza -- Planinarstvo -- Planinarski putovi -- Kulturno dobro -- Obljetnica  HA13-02647 
 
Preradović, Petar -- Žukovskij, Vasilij -- Batjuškov, Konstantin -- Tjutčev, Fedor  HA13-02771 
 
Prezimena -- Podrijetlo -- Genealogija  HA13-02937 
 
Prezimena -- Povijest  HA13-02940  HA13-02941 
 
Prijedlozi -- Prijedložni izrazi -- Funkcionalna skupina -- Relacijske riječi  HA13-02705 
 
Prijevodi -- Sintaksa -- Red riječi -- Jezična promjena -- Jezična politika  HA13-02689 
 
Prisilne migracije -- Židovi -- Spašavanje Židova  HA13-02964 
 
Progib -- Čelični stup -- Nelinearna dinamička jednadžba -- Preisachov model -- Histereza -- Numerički model  HA13-02475 
 
Promet -- Prometna buka -- Matematičko modeliranje -- Regresijska analiza  HA13-02525 
 
Prosti brojevi -- Prim-brojevi -- Aritmetičke funkcije -- Riemannova hipoteza  HA13-02401 
 
Prosvjetiteljstvo -- Alegorija  HA13-02858 
 
Protestantizam -- Misija -- Božja misija  HA13-02155 
 
Prozodija -- Akcenti -- Dalmatski jezik -- Romanizmi -- Dalmato-romanski relikti  HA13-02680 
 
Prozodija -- Akcentuacija -- Staroštokavski govor -- Bereški govor  HA13-02713 
 
Publicistika -- Hrvatska povijest  HA13-02965 
 
Pučke škole -- Povijest školstva -- Život i rad  HA13-02282 
 
P-varijacija -- Funkcije omeđene varijacije -- Opće varijacije -- Prostori funkcija  HA13-02385 
 
Quien, Kruno  HA13-02875 
 
Računarstvo visokih performansi -- HPC -- Računarstvo u oblaku  HA13-02025 
 
Rajki, Igor  HA13-02594 
 
Rajković, Nataša -- Jelčić, Bobo  HA13-02592 
 
Rapanić, Željko  HA13-02925 
 
Raspad Jugoslavije -- Međunarodni odnosi -- Diplomacija -- Civilne udruge  HA13-02235 
 
Raspad Jugoslavije -- Međunarodni odnosi -- Politički utjecaj  HA13-02947 
 
Ratna stradanja -- Zločini -- Žrtve -- Četnici -- Ustaše -- Partizani -- Drugi svjetski rat  HA13-02949 
 
Ravenjanin, Ivan  HA13-02128 
 
Red riječi -- Suznačne riječi -- Zamjenice -- Prilozi -- Čestice -- Veznici  HA13-02719 
 
Redatelji -- Filmski redatelji  HA13-02590 
 
Referendum -- Mediji -- Politički marketing -- Televizijski program -- Promidžbeni spotovi  HA13-02528 
 
Reformacija -- Anabaptizam -- Ekstremizam -- Vjerski progoni  HA13-02160 
 
Reformacija -- Prevođenje -- Inojezični predlošci -- Književnojezične koncepcije -- Sinonimi  HA13-02672 
 
Regeneracija šuma -- Juniperus excelsa -- Biljke zaštitnice  HA13-02503 
 
Regionalna politika -- Regionalni razvoj -- Razvoj zajednice -- Održivi razvoj  HA13-02218 
 
Religijska socijalizacija -- Religioznost -- Rano djetinjstvo -- Obitelj -- Istraživanje  HA13-02287 
 
Relikvijari -- Kameni relikvijari -- Olovni relikvijari -- Capsella reliquiarum  HA13-02128 
 
Rendić, Ivan  HA13-02533 
 
Renić, Zorka -- Kreštan, Tatjana  HA13-02047 
 
Retelj, Edvard  HA13-02640 
 
Revitalizacija -- Determinacija  HA13-02492 
 
Rimokatolička Crkva  HA13-02689 
 
Rimska kurija -- Zagrebački kaptol  HA13-02145 
 
Rodinov muzej  HA13-02072 
 
Roditelji -- Kažnjavanje -- Djeca -- Osjećaji -- Reakcije -- Istraživanje  HA13-02102 
 
Rogić, Ivan -- Čizmić, Ivan  HA13-02209 
 
Roksandić, Drago  HA13-02965 
 
Rostand, Edmond  HA13-02593 
 
Rukopisna ostavština -- Korespondencija -- Pisma  HA13-02023 
 
Ruska književnost -- Popularna književnost -- Suvremena književnost  HA13-02763 
 
Ruska književnost -- Ruska proza -- Postmoderna -- Recepcija  HA13-02769 
 
Ruska književnost 20. st. -- Društveno-političke prilike  HA13-02768 
 
Ruska književnost 20./21. st. -- Proza -- Neobarok -- Književna analiza  HA13-02764 
 
Sakralna arhitektura -- Crkveno graditeljstvo -- Klesarstvo  HA13-02536 
 
Sakralna arhitektura -- Katedrale -- Liturgija  HA13-02550 
 
Sakralna umjetnost -- Oltari -- Oltarne pale -- Drveni oltari -- Zlatarski majstori  HA13-02556 
 
Sakralna umjetnost -- Oltarne pale -- Srebrne oltarne pale  HA13-02570 
 
Sakralna umjetnost -- Skulpture -- Reljefi -- Gotika -- Gotičko kiparstvo  HA13-02561 
 
Sakralna umjetnost -- Zlatarstvo -- Ophodni križ -- Gotika  HA13-02566 
 
Sakralno slikarstvo -- Sakralna umjetnost -- Ikone -- Ikonografija  HA13-02572 
 
Salecl, Renata  HA13-02214 
 
Samostan Cluny  HA13-02115 
 
Samostan otoka Cabrera  HA13-02917 
 
Samostani -- Otoci -- Otočki samostani  HA13-02115 
 
Samostani -- Otočki samostani -- Kršćanstvo -- Poganstvo  HA13-02201 
 
Samostani -- Otočki samostani -- Monaštvo  HA13-02157 
 
Sandrioli, Pietro -- Salamone, Pietro  HA13-02556 
 
Satelitska navigacija -- Teorija relativnosti -- Relativistički efekti -- GPS -- Globalni položajni sustav  HA13-02423 
 
Schur-konveksne funkcije -- Daróczyjeve sredine  HA13-02402 
 
Scotti, Giacomo  HA13-02807  HA13-02811  HA13-02813  HA13-02756  HA13-02770  HA13-02867  HA13-02806  HA13-02753  HA13-02933 
 
Seiffertova sredina -- Schwab-Borchardtova sredina -- Potencijalna sredina -- Interpolacija  HA13-02364 
 
Selem, Petar  HA13-02595 
 
Semantički web -- Mreža podataka -- Interoperabilnost -- Knjižnični podaci -- Leksikografski podaci -- Knjižnični zapisi  HA13-02048 
 
Semantika -- Imenske sintagme -- Modifikatori -- Determinatori -- Apsolutni kvantifikatori -- Relativni kvantifikatori  HA13-02712 
 
Sevdalinke -- Stilistika teksta -- Antroponomastika -- Antroponimija  HA13-02667 
 
Shapirova nejednakost -- Homogena nejednakost -- Cikličke nejednakosti  HA13-02342 
 
Simetrična homogena nejednakost -- Nužnost i dovoljnost -- Nenegativne realne varijable -- Polinomi  HA13-02376 
 
Singularni integrali -- Maksimalne funkcije -- Rotacijske plohe  HA13-02379 
 
Sintaksa -- Glagolske konstrukcije -- Jezično usvajanje -- Sintaktički razvoj  HA13-02696 
 
Sintaksa -- Sintaktička dvosmislenost -- Prijedložno-padežni izrazi -- Hrvatski jezik -- Bosanski jezik -- Srpski jezik  HA13-02682 
 
Sintaksa -- Sintaktički odnosi -- Semantika -- Semantičke makrouloge -- Glagoli -- Vremenski prilozi  HA13-02727 
 
Sintaksa -- Sročnost -- Rečenica -- Red riječi  HA13-02664 
 
Siromaštvo  HA13-02272 
 
Sirotanović, Alija  HA13-02324 
 
Sjećanja -- Procesuiranje -- Traume -- Djetinjstvo  HA13-02787 
 
Skledar, Nikola  HA13-02217 
 
Slaveni -- Slavenska mitologija -- Vjera -- Kršćanstvo -- Slavenski jezici  HA13-02162 
 
Slavonski planinarski savez  HA13-02646 
 
Slikarstvo -- Minijature -- Iluminacije -- Psaltiri  HA13-02574 
 
Slikarstvo -- Slike  HA13-02576 
 
Slikovnice -- Ilustracije -- Razvoj -- Umjetnička vrijednost  HA13-02870 
 
Sloboda -- Grčka filozofija -- Skolastika -- Kršćanstvo -- Slobodna volja  HA13-02080 
 
Slovenski jezik -- Dijalektologija -- Nadiški dijalekt -- Imenice -- Srednji rod -- Naglasak -- Sklonidba  HA13-02688 
 
Smreka -- Picea abies Karst -- Sastojinska dinamika  HA13-02504 
 
Smreka -- Štetnici -- Smrekin pisar -- Zaštita -- Feromonski raspršivači  HA13-02490 
 
Socijalizam -- Postsocijalizam -- Ekonomska kriza -- Nezaposlenost -- Neformalna ekonomija -- Obiteljski odnosi -- Etnografija rada  HA13-02211 
 
Socijalizam -- Radnice -- Položaj žena  HA13-02325 
 
Socijalna država -- Socijalna prava -- Egalitarizam -- Zaposlenost -- Etnografija rada  HA13-02213 
 
Sociolingvistika -- Normalizacija jezika -- Jezična reforma -- Jezična politika -- Norveški jezik -- Hrvatski jezik  HA13-02678 
 
Spasenje -- Mučeništvo -- Trpljenje -- Kršćansko savršenstvo -- Nada  HA13-02174 
 
Specijalna bolnica Sveti Rafael -- Red Milosrdne braće  HA13-02186 
 
Specijalne knjižnice -- Knjižnične usluge -- Volontiranje  HA13-02060 
 
Specijalne knjižnice -- Strategija razvoja  HA13-02056 
 
Speleološka ekspedicija -- Speleološka istraživanja -- Špilje  HA13-02429 
 
Speleološka istraživanja  HA13-02428  HA13-02430 
 
Speleološka istraživanja -- Jame  HA13-02426  HA13-02424 
 
Speleološka istraživanja -- Ponori  HA13-02431 
 
Speleološka istraživanja -- Špilje  HA13-02432 
 
Splitska nadbiskupija -- Klarise  HA13-02128 
 
Spomenik prirode Tajan  HA13-02445 
 
Spyri, Johanna  HA13-02594 
 
Sreća -- Igre na sreću -- Kockanje -- Etika -- Antika  HA13-02109 
 
Srednjovjekovna povijest -- Povijesni izvori  HA13-02943 
 
Srednjovjekovne crkve -- Karta -- Povijesni izvori  HA13-02126 
 
Srednjovjekovno društvo -- Obrtnici -- Socijalna osjetljivost  HA13-02966 
 
Srpska književnost 21. st. -- Proza -- Talijanski prijevodi -- Talijanski jezik  HA13-02775 
 
Stambena arhitektura  HA13-02552 
 
Starčević, Ilija  HA13-02282 
 
Starčević, Šime  HA13-02674 
 
Starije osobe -- Predrasude -- Dobna diskriminacija  HA13-02212 
 
Starogrčka književnost -- Grčka drama  HA13-02762 
 
Starohrvatski jezik -- Standardni hrvatski jezik -- Srednjovjekovni tekstovi -- Kognitivna teorija metafore -- Konceptualna metafora -- Tijelo -- Emocije  HA13-02673 
 
Staroslavenski jezik -- Crkveni slavenski jezik -- Trojezična hereza -- Srednjovjekovne književnosti -- Slavenske književnosti -- Hrvatsko glagoljaštvo  HA13-02681 
 
Stilistika -- Etimologija -- Romanizmi  HA13-02724 
 
Stipetić, Vladimir  HA13-02971 
 
Stravinskij, Igor' Fedorovič  HA13-02584 
 
Stručno obrazovanje -- Audiovizualna komunikacija -- Multimedijska pismenost  HA13-02320 
 
Struktura rečenice -- Informacijska struktura -- Fonološka razina -- Sintaktička razina -- Red riječi -- Klitike -- Nenaglasnice  HA13-02704 
 
Studenti -- Obrazovanje učitelja -- Evaluacija -- Nastavna praksa -- Mentori -- Savjetnici  HA13-02300 
 
Studentski pokreti  HA13-02244 
 
Stulli, Vlaho  HA13-02592 
 
Subliminalne poruke -- Oglašavanje -- Simboli -- Subliminalna percepcija -- Manipulacija -- Mediji  HA13-02531 
 
Submartingali -- Supermartingali -- Stohastički integral -- Maksimalna nejednakost  HA13-02404 
 
Sučić, Mijo -- Obitelj Sučić  HA13-02558 
 
Sudar konstrukcija -- Okvirne konstrukcije -- Park-Angov indeks oštećenja -- Apsorbirana energija -- Nelinearna dinamička analiza  HA13-02476 
 
Sustav gospodarenja mostovima -- Markovljev proces -- Održavanje mostova -- Dotrajavanje mostova  HA13-02478 
 
Suvremena povijest -- Arhivistika  HA13-02934 
 
Suvremena umjetnost -- Performativna umjetnost -- Estetika -- Događaj -- Vrijeme  HA13-02544 
 
Suvremeni ples -- Plesna scena  HA13-02606 
 
Suvremeno društvo -- Potrošačko društvo -- Iluzija slobode  HA13-02214 
 
Sveci -- Sveci zaštitnici -- Kult svetog Roka -- Katoličanstvo -- Tradicija -- Legende  HA13-02189 
 
Sveci zaštitnici -- Blagdani -- Sudamje -- Pučka pobožnost  HA13-02334 
 
Sveta braća -- Sveti Ćiril -- Sveti Metod  HA13-02681 
 
Sveti Duje  HA13-02334 
 
Sveti Juraj  HA13-02188 
 
Sveti Rok  HA13-02189 
 
Svetost -- Bog -- Crkva  HA13-02111 
 
Svetost -- Crkva -- Poslanje Crkve -- Grijeh  HA13-02113 
 
Svetost -- Sveci  HA13-02124 
 
Svetost -- Zajedništvo svetih -- Crkva -- Crkveni dokumenti  HA13-02176 
 
Sveučilišna knjižnica u Splitu  HA13-02046 
 
Sveučilišne knjižnice -- Mrežne stranice -- Knjižničarske usluge -- Strukovna etika  HA13-02050 
 
Svjetlosni oblici  HA13-02571 
 
Synaxis  HA13-02200 
 
Šafařik, Pavel Josef -- Parčić, Dragutin  HA13-02961 
 
Šah -- Šahovske alternative  HA13-02612 
 
Šestosiječanjska diktatura -- Općinska samouprava  HA13-02963 
 
Šimić, Antun Branko  HA13-02841 
 
Školstvo -- Nastava povijesti -- Udžbenici  HA13-02294 
 
Školstvo -- Nastava povijesti -- Udžbenici povijesti  HA13-02295 
 
Školstvo -- Obrazovni sustav -- Inkluzivna škola -- Učenici -- Razred -- Roditelji -- Roditeljske kompetencije  HA13-02292 
 
Škopljanac, Lovro  HA13-02825 
 
Španjolska književnost 16./17. st. -- Aforizmi  HA13-02754 
 
Španjolska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Poezija  HA13-02751 
 
Špilje -- Istraživanje -- Povijest  HA13-02427 
 
Šubić, Pavao  HA13-02569 
 
Šumarstvo -- Nedrvni šumski proizvodi -- Politički instrumenti  HA13-02513 
 
Šumska staništa -- Glodavci -- Šumska voluharica -- Myodes glareolus -- Žutogrli šumski miš -- Apodemus flavicollis -- Stanišni čimbenici  HA13-02514 
 
Šumske prometnice -- Prostorni raspored -- GPS -- GIS  HA13-02501 
 
Šumski požari  HA13-02506 
 
Šumski požari -- Meteorološki čimbenici  HA13-02511 
 
Šumski rezervati -- Sekundarna sukcesija -- Obična jela -- Abies alba -- Pašnjaci  HA13-02485 
 
Šumski štetnici -- Hrast lužnjak -- Invazivne vrste -- Strane vrste -- Mrežasta stjenica -- Corythucha arcuata  HA13-02502 
 
Šumsko tlo -- Granulometrijski sastav tla -- Tekstura tla  HA13-02509 
 
Šumsko tlo -- Pedologija -- Monolit -- Epoksidna smola  HA13-02500 
 
Talijanska književnost -- Teme i motivi  HA13-02750 
 
Talijanska književnost 16./17. st. -- Barokno pjesništvo -- Poezija  HA13-02749 
 
Talijanska književnost 19./20. st. -- Hrvatska književnost 20. st. -- Eseji -- Književni utjecaji  HA13-02837 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književnost  HA13-02867 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književnost -- Bibliografija  HA13-02933 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književnost -- Književnost za djecu -- Dječja književnost  HA13-02807  HA13-02811 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književnost -- Pjesništvo  HA13-02753 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književnost -- Poezija  HA13-02756  HA13-02851 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Hrvatska književnost -- Proza -- Priče  HA13-02813 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Talijansko pjesništvo -- Teme i motivi -- Jezik i stil  HA13-02757 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Hrvatska književnost -- Ispovjedna književnost -- Proza  HA13-02791 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Hrvatska književnost -- Proza  HA13-02761  HA13-02759 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA13-02760 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Talijansko pjesništvo  HA13-02794 
 
Talijanski jezik -- Engleski jezik -- Glagoli kretanja -- Leksička analiza -- Psihologija  HA13-02668 
 
Tavelić, Nikola, sanctus  HA13-02198 
 
Teatrolozi -- Teatrologija -- Kazalište  HA13-02597 
 
Teologija  HA13-02156 
 
Teologija -- Identitet -- Pomirenje -- Zagrljaj -- Društvo  HA13-02138 
 
Teološko obrazovanje -- Teologija -- Povijest -- Crkva -- Katoličnost  HA13-02274 
 
Terapija -- Terapijske metode -- Aromaterapija -- Rehabilitacija -- Psihofiziologija  HA13-02456 
 
Teritorij -- Državne granice -- Europske integracije  HA13-02230 
 
Thomas a Kempis -- Toma Kempenac  HA13-02131 
 
Tillich, Paul  HA13-02081 
 
Tipologija jezika -- Posvojnost -- Modalnost -- Egzistencijalnost -- Ruski jezik -- Češki jezik -- Bugarski jezik  HA13-02685 
 
Tiskarstvo -- Tiskarske tehnike -- Tipografija -- Glagoljica -- Matrice -- Povijesni pregled  HA13-02961 
 
Tiskovine -- Lokalne novine -- Društveni odnosi  HA13-02074 
 
Tjelesni odgoj -- Interventno vježbanje -- Fizička izdržljivost -- Kardiovaskularna izdržljivot -- Mišićna snaga -- Srednjoškolke  HA13-02446 
 
Tjelesnost -- Kršćanstvo -- Mučeništvo -- Pustinjaštvo -- Hagiografija -- Autobiografija -- Povijesna djela -- Legende  HA13-02734 
 
Tkalčić, Ivan Krstitelj  HA13-02920 
 
Tkanine -- Lampas -- Relikvijari  HA13-02560 
 
Toma Arhiđakon  HA13-02873 
 
Toma Arhiđakon -- Salonitanac Sever  HA13-02943 
 
Tomasović, Mirko  HA13-02810 
 
Toponimija -- Ojkonimija -- Naselja  HA13-02714 
 
Toponimija -- Putopisi -- Geografski izvori  HA13-02931 
 
Tradicijska baština -- Legende -- Molitve -- Obredi -- Običaji  HA13-02188 
 
Tradicijska vjerovanja -- Nadnaravna bića -- Fantastična bića -- Etnološka istraživanja  HA13-02335 
 
Tradicijsko odijevanje  HA13-02333 
 
Trećoredice  HA13-02195 
 
Trgovina drogom -- Narkokarteli -- Politička nestabilnost -- Regionalna sigurnost  HA13-02231 
 
Tridentski koncil  HA13-02125 
 
Trigonometrijske nejednakosti -- Becker-Starkova nejednakost -- Redhefferova nejednakost -- Dirichletove funkcije -- Riemannova zeta-funkcija -- Monotonost  HA13-02361 
 
Trnski, Ivan  HA13-02718 
 
Troisio, Luciano  HA13-02757 
 
Trokut -- Nožišni trokut -- Unutarnja točka trokuta -- Nejednakost trokuta -- Hipoteza  HA13-02386 
 
Trošenje alata -- Vibracije alata -- Tokarenje -- Rezni alat  HA13-02469 
 
Tržište rada -- Visoko obrazovanje -- Cjeloživotno obrazovanje -- Reindustrijalizacija -- Obrazovni sustav  HA13-02279 
 
Tvorba riječi -- Morfološke karakteristike -- Jezični razvoj -- Jezično-govorni poremećaji -- Jezične pogreške  HA13-02311 
 
Učitelji -- Učitelji tjelesnog odgoja -- Stavovi učitelja  HA13-02278 
 
Ukrajinska književnost -- Proza  HA13-02774 
 
Umjetnost -- Subjekt -- Ontologija -- Postmoderna  HA13-02078 
 
Unitarno invarijantne norme -- Numerički radijus -- Hilbertov prostor  HA13-02414 
 
Uprava državne bezbednosti -- UDBA  HA13-02945 
 
Upravljanje šumama -- Metode odlučivanja  HA13-02487 
 
Upravni sudovi -- Presude -- Pravne posljedice  HA13-02250 
 
Upravno obrazovanje -- Obrazovne institucije -- Nastavni programi -- Postsocijalističke zemlje  HA13-02321 
 
Užarević, Josip  HA13-02732 
 
Valdec, Rudolf  HA13-02564 
 
Vanjska politika -- Pristupanje EU -- Doktrina postmodernog imperijalizma  HA13-02242 
 
Varijacijske nejednakosti -- Topološki vektorski prostori -- Relacija ekvivalencije  HA13-02403 
 
Vazmeno vrijeme -- Znanje -- Vjerovanje -- Vjerska praksa -- Uzašašće -- Duhovi  HA13-02147 
 
Vedanta  HA13-02142 
 
Vejzović, Dunja  HA13-02580 
 
Velika subota -- Smrt -- Šutnja -- Pakao  HA13-02194 
 
Vida, Viktor  HA13-02852  HA13-02742  HA13-02890  HA13-02879 
 
Vilenkinov sustav -- Fejérove sredine -- Martingali -- Hardyjev prostor -- Maksimalni operatori  HA13-02393 
 
Vinje, Vojmir  HA13-02695 
 
Visoko obrazovanje -- Akademski uspjeh -- Uspjeh studenata -- Sindrom izgaranja -- Pravednost  HA13-02095 
 
Visokoškolske knjižnice -- Elektroničke knjige -- Znanstvena literatura  HA13-02064 
 
Visokoškolske knjižnice -- Korisnici -- E-poučavanje  HA13-02038 
 
Visokoškolske knjižnice -- Strategija razvoja  HA13-02058 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Studenti -- Uspjeh studenata -- Akademski uspjeh -- Samoregulacijska uspješnost -- Pozitivne emocije  HA13-02318 
 
Vizualna kultura -- Politika -- Ideologija -- Kritička teorija  HA13-02087 
 
Vjera -- Kršćanstvo -- Filozofija -- Suvremno društvo  HA13-02144 
 
Vjera -- Povjerenje -- Religioznost -- Iskustvo -- Religiozni odgoj  HA13-02202 
 
Vjera -- Razum -- Eshatologija -- Crkveni sabori  HA13-02163 
 
Vjera -- Sinoptička evanđelja  HA13-02183 
 
Voegelin, Eric  HA13-02091 
 
Vojvodić, Jasmina  HA13-02769 
 
Volf, Miroslav  HA13-02138 
 
Vrančić, Faust -- Obitelj Draganić-Vrančić  HA13-02936 
 
Vučetić, Veljko  HA13-02886 
 
Vujić, Jure  HA13-02929 
 
Vukušić, Dražen  HA13-02637 
 
Web -- Web 2.0 -- Dostupnost mreže -- Invaliditet -- Sadržaj mreže  HA13-02028 
 
Weber, Max -- Pavelić, Ante  HA13-02953 
 
Weitmann, Paul  HA13-02178 
 
West sindrom -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Edukacijsko–rehabilitacijski program -- Integracijski program -- INDIF komponentna analiza  HA13-02290 
 
Wilkerova nejednakost -- Huygensova nejednakost -- Lemniskata  HA13-02417 
 
Zagrebačka nadbiskupija  HA13-02164 
 
Zastupnici -- Političke stranke  HA13-02243 
 
Zaštita prirode -- Zaštićene vrste -- Ptice -- Čurlin -- Lovna divljač  HA13-02338 
 
Zavičajne zbirke -- Digitalne zbirke -- Sitni tisak -- Bibliografije -- Tematske izložbe  HA13-02073 
 
Zdravstvene ustanove -- Psihijatrijski bolesnici -- Palijativna skrb -- Pastoral bolesnih  HA13-02186 
 
Zdravstveni sustav -- Suradnici -- Stres -- Emocionalni odgovor -- Tjelesni simptomi  HA13-02096 
 
Zdravstveno ponašanje -- Rizično zdravstveno ponašanje -- Psihosocijalni čimbenici -- Studenti  HA13-02451 
 
Zidno slikarstvo -- Freske -- Romaničko slikarstvo  HA13-02575 
 
Zima, Dubravka  HA13-02798 
 
Zimmermann, Stjepan -- Keilbach, Vilim -- Bajsić, Vjekoslav  HA13-02092 
 
Zlatarstvo -- Relikvijari -- Ikonografija  HA13-02569 
 
Zlatarstvo -- Serijska proizvodnja -- Liturgijsko zlato -- Ophodni križ  HA13-02567 
 
Značenje -- Deskriptivna teorija značenja -- Kauzalna teorija značenja -- Strukturalistička lingvistika  HA13-02671 
 
Znanstveni časopisi -- Članci  HA13-02267 
 
Znanstveni časopisi -- Javna uprava -- Statistički podaci -- Statistika  HA13-02258 
 
Znanstveni časopisi -- Javna uprava -- Tematska zastupljenost -- Metode istraživanja  HA13-02271 
 
Zrinski, obitelj  HA13-02942 
 
Zrinski, Petar -- Frankopan, Fran Krsto  HA13-02952 
 
Zubna proteza -- Frikativi -- Hrvatski jezik -- Akustička analiza  HA13-02675 
 
Zvizdović, Anđeo  HA13-02193 
 
Žagar, Anka  HA13-02847 
 
Željezara Sisak  HA13-02323 
 
Žene -- Žene s invaliditetom -- Ljudska prava -- Društveni položaj -- Inkluzija -- Kvaliteta života  HA13-02206 
 
Žensko pjevanje -- Stil -- Tradicijska glazba -- Duhovna glazba -- Svatovske pjesme  HA13-02581 
 
Židovska predaja -- Etika -- Istina  HA13-02197 
 
Životopisi -- Nekrolozi -- Znanost -- Umjetnost -- Književnost  HA13-02067 
 
Žižek, Slavoj  HA13-02223