Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Abdominalna kirurgija -- Abdomen -- Stoma  HA13-08639 
 
Agripa  HA13-08241 
 
Agroturizam -- Agroturističko gospodarstvo -- Agroturistička ponuda -- Ruralni turizam -- Seoski turizam  HA13-08777 
 
Akademske discipline -- Epistemologija -- Interdisciplinarnost -- Znanost  HA13-08174 
 
Akutne respiratorne infekcije -- Infekcije gornjih dišnih putova -- Viroze -- Vitamin C -- Biljni ekstrakti -- Crvena rudbekija (Echinacea purpurea) -- Divlji indigo (Baptisia tinctoria) -- Tuja (Thuia occidentalis) -- Imunostimulatori  HA13-08462 
 
Alergije -- Laboratorijska dijagnostika -- Imunoglobulin E  HA13-08492 
 
Alergijske bolesti -- Alergijski rinitis -- Epidemiologija -- Inhalacijski alergeni -- Kožni ubodni test  HA13-08569 
 
Alergijske bolesti -- Astma -- Alergijski rinitis -- Epidemiologija -- Epigenetika  HA13-08478 
 
Alergijski rinitis -- Astma -- Citokini -- Intranazalni kortikosteroidi -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Antagonisti leukotrienskih receptora  HA13-08525 
 
Alergijski rinitis -- Liječenje -- Eozinofili -- Intranazalni kortikosteroidi -- Antagonisti leukotrienskih receptora -- Antihistaminici -- Simpatikomimetici -- Imunoterapija -- Edukacija bolesnika  HA13-08533 
 
Aluminijska pjena -- Metalne pjene -- Vakuumski lijev -- Prigušenje vibracija -- Omjer prigušenja -- Mjerenje vibracija  HA13-08997 
 
Aluminijske legure -- Aluminijske cijevi -- Distribucijski kanali -- Tok materijala -- Informacijski sustavi  HA13-08699 
 
Aluminijske legure -- Lijevane legure -- Fazne transformacije -- Toplinska analiza -- Diferencijalna kalorimetrija  HA13-09039 
 
Aluminijske legure -- Metalografija -- Kvazikristalna faza -- Transmisijski elektronski mikroskop  HA13-09034 
 
Američka kinematografija -- Političke prilike  HA13-09110 
 
Američka književnost 21. st. -- Tanka pjesništvo  HA13-09156 
 
Amfiteatri -- Gladijatorske igre -- Svetišta  HA13-09233 
 
Analitička sociologija -- Relaciona sociologija -- Bourdieuov koncept polja -- Mrežni pristup -- Društvo -- Ekonomija  HA13-08258 
 
Anatomsko nazivlje -- Fiziološko nazivlje -- Medicinske znanosti -- Medicinsko nazivlje -- Prevođenje -- Međunarodna suradnja  HA13-08466 
 
Antička geografija -- Geografski izvori  HA13-09246 
 
Antička naselja -- Stanovništvo -- Latinski natpisi  HA13-09221 
 
Antikoagulansi -- Atrijska fibrilacija -- Fibrilacija atrija -- Tromboembolija -- Ishemijski moždani udar -- Intrakranijsko krvarenje -- Dabigatran -- Varfarin  HA13-08532 
 
Aorta abdominalis -- Tromboza -- Radiološka dijagnostika -- Angiografija -- CT -- Obojeni Doppler -- Trombendarterektomija  HA13-08540 
 
Apikalna hipertrofijska kardiomiopatija -- Hipertrofijska kardiomiopatija -- Dijagnostika -- EKG -- Ehokardiografija -- Ultrazvuk srca  HA13-08544 
 
Arheologija -- Arheološka nalazišta  HA13-09218 
 
Arheologija -- Geografija -- Povijest -- Istraživanje -- Nastambe  HA13-09254 
 
Arheologija -- Povijest -- Sjećanja  HA13-09273 
 
Arheologija -- Povijest -- Uspomene  HA13-09217 
 
Arheologija -- Zemljoradnja -- Radiokarbonsko datiranje -- Lončarstvo -- Impresso keramika  HA13-09249 
 
Arheološka istraživanja -- Grobovi  HA13-09219 
 
Arheološka istraživanja -- Keramika -- Liburnska kultura  HA13-09228 
 
Arheološka nalazišta -- Danilska kultura -- Impresso keramika  HA13-09232 
 
Arheološka nalazišta -- Ljudski ostaci -- Nakit -- Oruđa  HA13-09229 
 
Arheološka nalazišta -- Naselja -- Nastambe  HA13-09231 
 
Arheološka nalazišta -- Nastambe -- Posuđe -- Keramika -- Liburnska kultura  HA13-09230 
 
Arheološka nalazišta -- Srednjovjekovne kapele  HA13-09251 
 
Arheološki lokaliteti -- Gradine -- Liburnska kultura  HA13-09223 
 
Arheološki lokaliteti -- Tijesak  HA13-09216 
 
Arheološki muzej Istre  HA13-09225 
 
Arheološki muzej Zadar  HA13-09103  HA13-08196 
 
Arheološki nalazi -- Briketaž -- Proizvodnja soli  HA13-09240 
 
Arhitekti -- Poslovno-stambena arhitektura -- Moderna  HA13-09082 
 
Arhitektura -- Biografski prilozi  HA13-09076 
 
Arhitektura -- Građevine -- Pročelje  HA13-09085 
 
Arhitektura -- Teorija arhitekture -- Traktati -- Humanizam -- Renesansa  HA13-09099 
 
Arhivi -- Arhivsko gradivo -- Komuniciranje -- Edukacijski programi -- Obrazovanje  HA13-09286 
 
Arhivski izvori -- Povijest  HA13-09284 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Armatura -- Beton -- Naprezanje -- Proračuni  HA13-08733 
 
Arterijska hipertenzija -- Kardiovaskularne bolesti -- Antihipertenzivi -- Blokatori kalcijskih kanala -- Farmakoekonomika -- Kliničke smjernice  HA13-08537 
 
Astma -- Cistična fibroza -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Azitromicin -- Antibakterijsko djelovanje -- Protuupalno djelovanje -- Imunomodulacijski učinak  HA13-08526 
 
Astma -- Dijagnostika -- Liječenje -- Bronhalni epitel -- Fenotipovi astme -- Ekspresija gena -- Biološki biljezi -- Periostin -- Leukotrien -- Bromotirozin -- Inhalacijski kortikosteroidi  HA13-08547 
 
Astma -- Djeca -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Antagonisti leukotrienskih receptora -- Bronhodilatatori  HA13-08535 
 
Astma -- Fenotipovi astme -- Djeca -- Alergije -- Otežano disanje  HA13-08605 
 
Astma -- Inhalacijski lijek -- Inhalacijsko liječenje -- Edukacija bolesnika  HA13-08529 
 
Astma -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Epidemiologija -- Prevalencija -- Troškovi liječenja  HA13-08555 
 
Astma -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- Rehabilitacijski programi -- Edukacija bolesnika -- Kvaliteta življenja  HA13-08518 
 
Astma -- Mali dišni putovi -- Egzacerbacije astme -- Inhalacijski kortikosteroidi  HA13-08539 
 
Astma -- Mali dišni putovi -- Farmakoterapija -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Qvar HFA-beklometazon dipropionat  HA13-08531 
 
Astma -- Protuupalni lijekovi -- Leukotrien -- Antagonisti leukotrienskih receptora -- Genski polimorfizam -- Fenotipovi astme  HA13-08536 
 
Astma -- Smjernice za liječenje -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Mali dišni putovi  HA13-08534 
 
Autoceste -- Koncesija -- Javni dug  HA13-08852 
 
Autoceste -- Monetizacija -- Koncesija -- Upravljanje -- Javna uprava  HA13-08735 
 
Autoimune bolesti -- Celijakija -- Intolerancija na gluten -- Oralne manifestacije -- Caklinski defekti -- Aftozna ulceracija  HA13-08621 
 
Bach, Kent  HA13-09124  HA13-09128  HA13-09127  HA13-08220  HA13-09134 
 
Bački Hrvati -- Povijest -- Polemika  HA13-08425 
 
Bakrena ruda -- Bakar -- Rudarstvo -- Rudarske kompanije -- Cijene metala -- Tehnološki razvoj -- Ekonomska analiza  HA13-08726 
 
Bakterije mliječne kiseline -- Proizvodnja svježeg sira -- Antimikrobno djelovanje -- Rezistencija na antibiotike -- Kontaminacija hrane -- Listeria monocytogenes  HA13-08968 
 
Bankarstvo -- Banke -- Kreditni potencijal -- Novčana masa -- Obvezna pričuva banaka -- Depoziti  HA13-08309 
 
Bankarstvo -- Elektroničko bankarstvo -- Rizik -- Upravljanje rizikom  HA13-08303 
 
Bankarstvo -- Kontroling -- Učinkovitost  HA13-08321 
 
Benediktinci  HA13-08244 
 
Benediktinci -- Benediktinski samostan sv. Ivana Krstitelja  HA13-09284 
 
Berlusconi, Silvio -- Grillo, Beppe  HA13-08267 
 
Bernsteinov algoritam -- Baza podataka -- Pretraživanje -- Gubitak informacija -- Relacijska shema -- Normalizacija sintezom  HA13-08176 
 
Bezolovni lem -- Legure kositra -- Otapanje bakra -- Kinetika otapanja -- Intermetalni spojevi -- Difuzija  HA13-09038 
 
Biografija -- Biskupi -- Enciklopedije  HA13-09261 
 
Biografija -- Hrvatska povijest  HA13-09275 
 
Biografski prilozi  HA13-09272 
 
Biomasa -- Multiciklon -- Dimni plinovi -- Pročišćavanje plinova -- Korozivnost  HA13-08670 
 
Biskupski arhiv u Senju  HA13-08257 
 
Boje -- Svojstva -- Percepcija -- Uvjetovanost -- Epistemologija  HA13-08230 
 
Bolesti ovisnosti -- Psihoterapija -- Kognitivno-bihevioralna terapija -- Grupna terapija -- Obiteljska terapija -- Farmakološka terapija  HA13-08524 
 
Bollé, Herman  HA13-09095 
 
Bolovanje -- Obiteljska medicina -- Liječnik obiteljske medicine -- Privatni sektor -- Javni sektor -- Radni status -- Dob  HA13-08480 
 
Bolovi u trbuhu -- Djeca -- Adolescenti -- Gastroskopija -- Helicobacter pylori -- Gastritis -- Statistički podaci  HA13-08619 
 
Bonifačić Rožin, Nikola  HA13-09194 
 
Bor -- Obični bor -- Pinus sylvestris -- Fizikalna svojstva -- Sjeme  HA13-08760 
 
Bošnjačani -- Zarobljeništvo -- Vojni časnici -- Prvi svjetski rat  HA13-08383 
 
Botić, Matko  HA13-09205 
 
Bourdieu, Pierre  HA13-08258 
 
Bowering, George  HA13-09155 
 
Božićni običaji -- Badnjak -- Božić -- Simboli  HA13-08416 
 
Brend -- Brendiranje -- Prehrambena industrija -- Prerada ribe  HA13-08951 
 
Brend -- Marketing -- Industrija pića -- Alkoholna pića -- Likeri  HA13-08963 
 
Brodari -- Brodovlasnici -- Pomorsko pravo -- Pomorski zakonik -- Međunarodne konvencije  HA13-08836 
 
Brodovi -- Nosivost -- Masa broda -- Entropija  HA13-08751 
 
Brodovi -- Pogonski sustavi -- Hibridni pogon -- Solarni sustavi -- Idejni projekt  HA13-08750 
 
Brodovi -- Putnički brodovi -- Ekologija -- Ekološki sustavi -- Pročišćavanje otpadnih voda -- Morski okoliš -- Zaštita  HA13-08749 
 
Brodovi -- Sigurnosna zaštita -- Časnici  HA13-08874 
 
Brodska navigacija -- Navigacijski sustav -- Integrirani navigacijski sustav -- NMEA komunikacijski standard  HA13-08722 
 
Brodski motori -- Dizelski motori -- Korozija -- Kemijska korozija -- Elektrokemijska korozija  HA13-08748 
 
Bruto domaći proizvod -- BDP -- Gospodarski razvoj -- Županije -- Regije  HA13-08324 
 
Bruto nacionalni dohodak -- Struktura stanovništva -- Prirodna bogatstva -- Upravljanje imovinom -- Porez na imovinu -- Porez na dobit  HA13-08294 
 
Bugarenje -- Narodna glazba -- Etnomuzikologija  HA13-09109 
 
Bukovina -- Fagus sylvatica -- Katehin -- Tekućinska kromatografija  HA13-09065 
 
Bukovina -- Fagus sylvatica -- Naprezanje -- Mehanika loma -- Ispitivanje  HA13-09061 
 
Bukva -- Fagus sylvatica L. -- Struktura -- Fenoli -- Spektrofotometrija  HA13-08757 
 
Bukva -- Furnirske ploče -- Mehanička svojstva -- Formaldehid  HA13-09056 
 
Bunjevci -- Etnografska zbirka -- Etnografski predmeti -- Inventarizacija  HA13-08209 
 
Bunjevci -- Etnologija -- Tradicijska baština  HA13-08419 
 
Bušotine -- Ležišta plina -- Protok -- Tlak  HA13-08725 
 
Cappelen, Herman -- Hawthorne, John  HA13-08234 
 
CEFTA 2006 -- Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini -- Europska unija  HA13-08353 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Karotidna stenoza -- Kirurško liječenje -- Karotidna angioplastika -- Karotidna endarterektomija (KEA) -- Stent -- Ugradnja potpornice -- Ultrazvučna dijagnostika -- Obojeni Doppler -- Antiagregacijska terapija  HA13-08573 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Mikroangiopatija -- Ishemija -- Moždani udar -- Infarkt mozga -- Demencija -- Čimbenici rizika  HA13-08610 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Ultrazvučna dijagnostika -- Transkranijalna Doppler sonografija -- Transkranijalni obojeni Doppler -- Karotidna stenoza -- Moždana cirkulacija -- Intenzivno liječenje  HA13-08594 
 
Cestogradnja -- Ceste -- Granični položaj -- Povijest  HA13-08740 
 
Cestovna mreža -- Prometna infrastruktura -- Regionalni razvoj  HA13-08741 
 
Cestovni promet -- Cestovna mreža -- Autoceste -- E-ceste  HA13-08828 
 
Cestovni promet -- Raskrižje -- Kružna raskrižja -- Kružni tok  HA13-08826 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Brzina vozila -- GIS -- Geoinformacijski sustav -- GPS -- Globalni položajni sustav -- LBS -- Lokacijski bazirani servisi  HA13-08818 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Brzina vozila -- Vozači -- Prometni prekršaji -- Prometne nesreće  HA13-08840 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Ceste -- Cestovna infrastruktura -- Revizija  HA13-08882 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Direktive EU  HA13-08867 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Faktori rizika  HA13-08863 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Fuzzy TOPSIS metoda  HA13-08854 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Javno mnijenje  HA13-08880 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Pješaci -- Djeca  HA13-08824 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Prometna infrastruktura -- Asfalt -- Habanje -- Prometne nesreće  HA13-08890 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Prometne nezgode -- Meteorološki uvjeti  HA13-08876 
 
Cestovni promet -- Sigurnost prometa -- Zakoni  HA13-08820 
 
Chomsky, Noam -- Wittgenstein, Ludwig  HA13-09126 
 
Cijena električne energije -- Obnovljivi izvori energije -- Liberalizacija tržišta -- Entropija -- Teorija informacija -- Ekonometrijski modeli  HA13-08330 
 
Cistična fibroza -- Nasljedne bolesti -- Bronhiektazija -- Infekcija -- Pseudomonas aeruginosa -- Inhalacijsko liječenje -- Antibiotici -- Mukolitici -- Drenaža prsnog koša -- Transplantacija pluća -- Nutritivna potpora  HA13-08549 
 
Citološki nalaz -- Citološka punkcija -- Aspiracijska citologija -- Stanična biologija -- Imunocitokemija -- Imunofenotipizacija  HA13-08459 
 
CP čelik -- Kompleks faza čelika -- Toplinska obrada -- Fizikalni model -- Numerički model -- CCT dijagram -- Dijagram kontinuiranog hlađenja  HA13-09024 
 
Crkva sv. Ivana  HA13-09248 
 
Crkva sv. Petra  HA13-09219 
 
Crna joha -- Alnus glutinosa -- Mehanička svojstva -- Elastičnost  HA13-08759 
 
Croatia Airlines  HA13-08893 
 
Crvena djetelina -- Bakterizacija -- Kultivar -- Prinos -- Kemijski sastav  HA13-08779 
 
Časopisi  HA13-08730 
 
Časopisi -- Austrougarsko razdoblje -- Istraživanje  HA13-08200 
 
Časopisi -- Društveno humanističke znanosti -- Baze podataka  HA13-08203 
 
Čeličane -- Industrija čelika -- Restrukturiranje poduzeća -- Metalurška poduzeća  HA13-08943 
 
Čeličane -- Konkurentnost -- Vrednovanje poduzeća -- Istraživanje tržišta -- Ekonomska učinkovitost  HA13-08988 
 
Čeličane -- Metalurška poduzeća -- Poslovni modeli -- Koopeticija -- Kooperativna konkurencija -- Suradnja među tvrtkama  HA13-08994 
 
Čelična troska -- Kemijski sastav troske -- Fazni sastav troske -- Vezivna svojstva -- Alkalni aktivatori -- Građevinska veziva  HA13-09036 
 
Čelične cijevi -- Zavareni spojevi -- Zaostala naprezanja -- Parovod -- Statička čvrstoća -- Ispitivanje materijala  HA13-08675 
 
Čelične kuglice -- Kuglični ležajevi -- Oblikovanje čelika -- Valjanje -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA13-08714 
 
Čelične ploče -- Valjanje -- Termomehanička obrada -- HSLA čelik -- Čelik visoke čvrstoće -- Niskolegirani čelik -- Mikrostruktura čelika  HA13-08682 
 
Čelične ploče -- Zavarene konstrukcije -- Naprezanje -- Multidisciplinarna analiza -- Metoda konačnih elemenata -- Matematičko modeliranje  HA13-08703 
 
Čelične poluge -- Ultrazvučna obrada -- Skrućivanje lijeva -- Solidifikacija -- Akustični valovi  HA13-09018 
 
Čelične žice -- Izvlačenje žica -- Mehanička svojstva -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA13-08694 
 
Čelični lim -- Savijanje lima -- Povratna opruga -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA13-08689 
 
Čelik -- Tekuća troska -- Ljevački pijesak -- Kontinuirano lijevanje -- Metalurgija praha  HA13-09009 
 
Čelik -- Toplinska analiza -- Tekuća faza -- Kruta faza -- Fazne transformacije -- Skrućivanje lijeva -- Solidifikacija  HA13-09041 
 
Čelik OL 52.4k -- Legure čelika -- Zavareni spojevi -- Metalne konstrukcije -- Vlačno naprezanje -- Ispitivanje materijala -- Statističke metode -- Optimizacijski model  HA13-08664 
 
Čelik za armiranje -- Prirodno starenje -- Vlačna čvrstoća -- Difuzija dušika  HA13-09003 
 
Čitaonice -- Arhivska građa -- Narodnjački pokret  HA13-09287 
 
Dautović, Šimun  HA13-09299 
 
Delmati -- Političke granice -- Vojska -- Vojna strategija -- Povijest  HA13-08384 
 
Demografski procesi -- Stanovništvo -- Depopulacija -- Starenje  HA13-08261 
 
Dentalna estetika -- Prednji zubi -- Sjekutići -- Zadovoljstvo pacijenata -- Anketno istraživanje -- ANOVA  HA13-08626 
 
Depozicija nikla -- Kemijsko niklanje -- Platiniranje metala -- Regresijska analiza  HA13-08448 
 
Depresija -- Antidepresivi -- Monoaminergički sustav -- Personalizirana farmakoterapija -- Komorbiditet  HA13-08527 
 
Depresija -- Djeca -- Adolescenti -- Biopsihosocijalni pristup -- Individualizirano liječenje -- Psihoedukacija -- Psihoterapija  HA13-08514 
 
Depresija -- Holistički pristup -- Individualizirano liječenje -- Suicidalnost -- Kliničko liječenje  HA13-08515 
 
Depresija -- Kognitivna terapija -- Kognitivni procesi -- Bihevioralna terapija -- Obrasci ponašanja -- Kognitivno-bihevioralna terapija -- Psihosocijalna rehabilitacija  HA13-08227 
 
Depresija -- Psihofarmakoterapija -- Terapijske smjernice -- Klinička psihofarmakologija -- Liječnici obiteljske medicine  HA13-08530 
 
Depresija -- Starije osobe -- Antidepresivi  HA13-08481 
 
Depresija -- Suicidalnost -- Suidicalni rizik -- Procjena suicidalnog rizika -- Klinički intervju -- Ocjenske ljestvice  HA13-08598 
 
Depresivni poremećaj -- Psihofarmaci -- Suicidalnost -- Psihoterapija -- Psihoedukacija -- Samopomoć  HA13-08491 
 
Depresivni poremećaji -- Depresija -- Antidepresivi -- Nuspojave  HA13-08528 
 
Depresivni poremećaji -- Depresija -- Psihosomatski poremećaji -- Suicidalno ponašanje -- Suicidalni rizik -- Dijagnostika -- Ocjenske ljestvice -- Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB10)  HA13-08574 
 
Depresivni poremećaji -- Unipolarna depresija -- Bolničko liječenje -- Javno zdravstvo  HA13-08482 
 
Didrogesteron -- Gestageni -- Trudnoća -- Endometrij -- Spontani pobačaj -- Medicinski potpomognuta oplodnja  HA13-08648 
 
Difuzija nikla -- Fickov zakon -- Kemijska heterogenost -- Zavareni spoj -- Čelik -- Matematički model  HA13-08447 
 
Digitalni model reljefa -- Modeli -- Karakteristike  HA13-08444 
 
Dijacezanski arhiv u Đakovu  HA13-09287 
 
Dislipidemija -- Antropometrijske značajke -- Fiziološke značajke -- Biokemijske značajke -- Studentska populacija -- Prehrambene navike -- Životne navike  HA13-08474 
 
Dišni sustav -- Zdravlje -- Pravilna prehrana -- Karotenoidi -- Polifenoli -- Biološki aktivne tvari -- Mikroflora -- Holistička medicina  HA13-08473 
 
Dizel motori -- Gorivo -- Prirodni plin -- Emisija štetnih plinova -- Energetska učinkovitost  HA13-08698 
 
Djeca predškolske dobi -- Rizična ponašanja -- Prevencija rizičnih ponašanja  HA13-08394 
 
Dnevnički zapisi  HA13-09280 
 
Dobavni lanac -- Opskrbni lanac -- Informacijski sustavi -- Konkurencija -- Logistika  HA13-08911 
 
Dolon  HA13-09252 
 
Dominikanke  HA13-08251 
 
Domjanić, Dragutin  HA13-09188 
 
Donacije -- Knjižnice  HA13-08193 
 
Dretske, Fred -- Kim, Jaegwon -- Davidson Donald  HA13-08232 
 
Društva -- Hrvatski iseljenici -- Emigracija  HA13-08204 
 
Društva -- Nakladnička djelatnost  HA13-08205 
 
Društva -- Povijest  HA13-09303  HA13-08207 
 
Društva -- Vizualni identitet  HA13-08206 
 
Društvene mreže -- Facebook -- Elektronička komunikacija -- Politička participacija -- E-vlada -- Komunikacijski obrasci  HA13-08276 
 
Društvene mreže -- Televizija -- Novinarstvo -- Informativne emisije -- Vijesti -- Izvori vijesti  HA13-08181 
 
Drveni dvorac -- Povijest  HA13-09088 
 
Drvna građa -- Ploče vlaknatice -- MDF ploče -- Oksidativna aktivacija -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva  HA13-09063 
 
Drvna građa -- Strukturna građa -- CE oznaka -- Kvaliteta proizvoda -- Normizacija  HA13-09071 
 
Drvna industrija -- Drvna građa -- Drvene grede -- Trendovi proizvodnje -- Isplativost  HA13-09053 
 
Drvna industrija -- Drvna građa -- Lamelirana drvna građa -- Lijepljenje -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva  HA13-09057 
 
Drvna industrija -- Drvo -- Sadržaj vode -- Gravimetrijska metoda -- Elektrootporna metoda -- Kapacitativna metoda  HA13-08770 
 
Drvna industrija -- Drvo -- Toplinska obrada -- Kompozitni materijali -- Mehanička svojstva  HA13-09068 
 
Drvna industrija -- Inovacije -- Tradicionalna industrija  HA13-09059 
 
Drvna industrija -- Namještaj -- UV printanje -- Digitalno printanje -- Fizikalna svojstva  HA13-09067 
 
Drvna industrija -- Prerada drva -- Proizvodnja namještaja -- Investicijska ulaganja -- Konkurentnost  HA13-09049 
 
Drvna industrija -- Proizvodnja namještaja -- Poduzeća -- Tehnologije -- Marketing -- Tržište  HA13-09048 
 
Drvo -- Abachi -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva -- Tehnološka svojstva  HA13-08755 
 
Drvo -- Aucoumea klaineana Pierre -- Okume -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva -- Tehnološka svojstva  HA13-08756 
 
Drvo -- Drvna građa -- Trajnost -- Otpornost -- Testiranje  HA13-08769 
 
Drvo -- Hrast -- Hrastovina -- Bjeljika -- Srž -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Čvrstoća -- Tvrdoća  HA13-08767 
 
Drvo -- Kaori -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva -- Tehnološka svojstva  HA13-08764 
 
Drvo -- Koto -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva -- Tehnološka svojstva  HA13-08766 
 
Drvo -- Ljepila za drvo -- Urea-formaldehidno ljepilo -- Čvrstoća  HA13-09058 
 
Drvo -- Prunus africana -- Svojstva -- Trajnost  HA13-08775 
 
Drvo -- Smrznuto drvo -- Zagrijavanje drva -- Raspodjela temperature -- 3D model -- Trodimenzionalan model  HA13-08754 
 
Drvo -- Zaštita drva -- Zaštitna sredstva -- Bakar-etanolamin -- Morski štetnici -- Morska voda  HA13-08772 
 
Duhan -- Antioksidacijsko djelovanje -- Polisaharidi -- Ekstrakcija  HA13-08969 
 
Duplex nehrđajući čelik -- Suha obrada -- Strojna obrada -- Tokarenje -- Površinska hrapavost -- Metoda odzivne površine -- Optimizacijske metode  HA13-09028 
 
Dvorac Brezovica -- Gradnja -- Barok  HA13-09080 
 
Dvorci -- Arhivska građa  HA13-09081 
 
E-demokracija -- Lokalna samouprava -- Društvene mreže -- Facebook -- Gradonačelnici -- Građani  HA13-08262 
 
Edukacijski programi -- Simulacijska medicina -- Simulatori -- Studenti medicine -- Kardiopulmonalna reanimacija  HA13-08408 
 
Einstein, Carl -- Friedell, Egon  HA13-09160 
 
Ekologija -- Zaštita okoliša -- Zeleni marketing  HA13-08937 
 
Ekonomija -- Ekonomisti -- Ekonomska kriza -- Svjetsko gospodarstvo -- Deflacija duga -- Financijska deregulacija  HA13-08282 
 
Ekonomija -- Ekonomski projekti -- Pravo vlasništva -- Politika -- Neoliberalizam  HA13-08293 
 
Ekonomija -- Reforma ekonomije -- Ekonomska teorija -- Makroekonomija -- Financijsko tržište -- Bankarstvo -- Monetarna politika  HA13-08290 
 
Ekonomija -- Rod -- Žene -- Podređenost -- Spolna podjela rada -- Feminizam  HA13-08269 
 
Ekonomisti  HA13-09266  HA13-08291 
 
Ekonomska analiza -- Elektroenergetska postrojenja -- Nuklearne elektrane -- Plinske elektrane -- Životni ciklus elektrane  HA13-08288 
 
Ekonomska politika -- Gospodarska kriza  HA13-08326 
 
Ekonomska politika -- Pristupni fondovi -- Strukturni fondovi -- Kohezijski fondovi  HA13-08361 
 
Ekonomska sociologija -- Tržište -- Društvo  HA13-08286 
 
Ekonomska znanost -- Ekonomija -- Sveučilišni profesori  HA13-09277 
 
Ekonomska znanost -- Globalizacija  HA13-08283 
 
Ekonomske teorije -- Povijest  HA13-08296 
 
Ekonomske teorije -- Povijest -- Ekonomisti  HA13-08295 
 
Ekonomske teorije -- Tržišna ekonomija -- Društveni ethos -- Društvene norme -- Nejednakost -- Neoliberalizam  HA13-08287 
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  HA13-09277 
 
Ekonomski razvoj -- Održivi razvoj -- Gospodarstvo -- BDP -- Bruto domaći proizvod  HA13-08285 
 
Ekonomski razvoj -- Razvojne strategije  HA13-08337 
 
Eksplozija -- Asfaltna površina -- Dimenzije kratera -- Masa eksploziva -- Forenzička analiza  HA13-08372 
 
Električni generatori -- Kemijske reakcije -- Gorivni članci -- Termodinamička analiza -- Optimizacija sustava  HA13-08723 
 
Elektroenergetski sustav -- Održivi razvoj -- Obnovljivi izvori energije -- Energetsko planiranje -- Simulacijski model  HA13-08289 
 
Elektrofiziologija -- Elektrofiziološka dijagnostika -- Šećerna bolest -- Polineuropatija -- Dijabetička neuropatija  HA13-08554 
 
Elektrokemijska korozija -- Lijevanje čelika -- Nehrđajući čelik -- Brzina hlađenja -- Korozijska otpornost  HA13-08672 
 
Elektromiografija -- Mišićna aktivnost -- Izokinetika -- Sechenov fenomen -- Odvlačenje pozornosti -- Elektromiografski signali  HA13-08467 
 
Elektronički otpad -- Tiskane pločice -- Biološko ispiranje -- Acidithiobacillus ferrooxidans -- Bakar -- Fizička svojstva -- Kemijska svojstva  HA13-08973 
 
Elektroničko pregovaranje -- Elektroničko poslovanje -- Poslovna komunikacija -- Tradicionalno pregovaranjei -- Pregovaračke vještine  HA13-08923 
 
Elektronska mikroskopija -- Metalografska analiza -- Elektronska difrakcija -- Spektroskopske metode -- Analitičke metode -- Ispitivanje materijala  HA13-08449 
 
E-marketing -- Internet marketing -- Online marketing -- Humanitarne organizacije -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA13-08354 
 
Enciklopedija -- Socijalna utopija -- Povijest  HA13-08199 
 
Endometrioza -- Neplodnost -- Medikamentozno liječenje -- Medicinski potpomognuta oplodnja  HA13-08649 
 
Energetsko planiranje -- Opskrba energijom -- Dizalica topline -- Optimizacijski model -- Općine -- Lokalna uprava  HA13-08327 
 
Engleski jezik -- Poučavanje -- Diskursne oznake -- Govorenje  HA13-09140 
 
Ergonomski dizajn -- Ergonomska sjedala -- Hibridne opruge -- Numerička analiza  HA13-09062 
 
Erpenbeck, Jenny  HA13-09157 
 
Etika -- Etičko gledište -- Epistemologija -- Epistemološke teorije  HA13-08241 
 
Euro -- Valute -- Rejting-agencije -- Odnosi s javnošću -- Nacionalni identitet  HA13-08305 
 
Europska unija  HA13-08278  HA13-08815  HA13-08872  HA13-08838  HA13-08895  HA13-08867  HA13-08365  HA13-09071  HA13-08337  HA13-08320  HA13-08326  HA13-09149  HA13-08307  HA13-08356  HA13-08333  HA13-08361  HA13-08300  HA13-08275 
 
Europska unija -- CEFTA -- Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini  HA13-08362 
 
Europska unija -- EU  HA13-08992 
 
Europska unija -- Hrvatska  HA13-08315 
 
Europsko kardiološko društvo  HA13-08548 
 
Facebook  HA13-09132 
 
Fazne transformacije -- Mikrolegirani čelik -- Dilatometar -- Toplinska analiza -- Diferencijalna kalorimetrija  HA13-08993 
 
Feminizam -- Feministička stilistika -- Književnost -- Stilistika  HA13-09136 
 
Ferchius Veglensis, Matthaeus -- Frkić Krčanin, Matija  HA13-08218 
 
Fibule -- Nakit -- Ženska nošnja -- Liburnska kultura  HA13-09227 
 
Filozofi -- Biografije  HA13-08218 
 
Filozofija jezika -- Epistemologija -- Semantika -- Pragmatika -- Komunikacija -- Metafora -- Occamova oštrica  HA13-09127 
 
Filozofija jezika -- Lingvistika -- Filozofija uma -- Epistemologija -- Spoznajna ograničenja  HA13-08220 
 
Filozofija jezika -- Lingvistika -- Govorni činovi -- Intencija -- Stvarna govorna situacija -- Komunikacijski kontekst  HA13-09128 
 
Filozofija jezika -- Lingvistika -- Semantika -- Pragmatika -- Pragmalingvistika  HA13-08221 
 
Filozofija jezika -- Pragmatika -- Govorni činovi -- Lingvistička analiza -- Implikature  HA13-09124 
 
Filozofija jezika -- Semantika -- Deskriptivizam  HA13-09130 
 
Filozofija jezika -- Semantika -- Pragmatika -- Značenje -- Metodologija -- Standardizacija  HA13-09134 
 
Filozofija jezika -- Semantika -- Referencijalistička teorija -- Teorija značenja  HA13-09126 
 
Filozofija jezika -- Struktura rečenice -- Vlastita imena -- Prijedlozi -- Grčki jezik -- Engleski jezik  HA13-09142 
 
Filozofija matematike -- Matematička intuicija -- Strukturalizam -- Dedekindov aksiom -- Peanovi aksiomi  HA13-08437 
 
Filozofija matematike -- Socijalni konstruktivizam -- Ontologija -- Objektivnost -- Atemporalnost  HA13-08440 
 
Filozofija uma -- Anomalni monizam -- Mentalni događaji  HA13-08232 
 
Filozofski fakultet u Ljubljani  HA13-09141 
 
Financijska analiza -- Tržište -- Tržišni rizik -- Procjena rizika -- Rizična vrijednost -- Upravljanje rizikom  HA13-08310 
 
Financijska kriza -- Banke -- Islandska kruna  HA13-08322 
 
Financijski sektor -- Interni marketing  HA13-08304 
 
Financijski sistem -- Globalno tržište -- Kreditne rejting agencije -- Regulacija -- Neoliberalizam  HA13-08319 
 
Financijski sustav -- Financijska kriza -- Banke -- Monetarni sustav -- Gospodarstvo  HA13-08317 
 
Financijsko izvještavanje -- Poslovanje poduzeća -- Međunarodni standardi -- Računovodstvo  HA13-08903 
 
Financiranje zdravstva -- Zdravstvo -- Zdravstvena ustanova -- Zdravstvena zaštita -- Zdravstvena potrošnja  HA13-08483 
 
Finozrnati materijali -- Olovnoželjezni materijali -- Metalurški procesi -- Aglomeracija rude -- Proizvodnja olova  HA13-08984 
 
Fiskalna politika -- Fiskalna decentralizacija -- Fiskalno izravnanje  HA13-08307 
 
Flotacija -- Flotacijski reagensi -- Plemeniti metali -- Srebro -- Katalizatori -- Elektronički otpad -- Recikliranje  HA13-09029 
 
Fournierova gangrena -- Nekrotično tkivo -- Kirurško liječenje -- Bilateralna orhidektomija -- Kirurška ekscizija -- Cistostomija -- Antibiotska terapija  HA13-08576 
 
Franciscus Assisiensis, sanctus -- Sveti Franjo Asiški  HA13-08245 
 
Franšizno poslovanje -- Franšiza -- Poduzetništvo -- Poslovni modeli  HA13-08351 
 
Franjevci -- Franjevački samostan Trsat  HA13-08217 
 
Franjevci -- Franjevke -- Treći red Sv. Franje -- Klarise  HA13-08245 
 
Freud, Siegmund -- Lacan, Jacques -- Derrida, Jacques  HA13-08228 
 
Friedjungov proces -- Južnoslavensko pitanje -- Austrougarska diplomacija  HA13-08274 
 
Furnirske ploče -- Dekorativni furniri -- Stabilnost oblika -- Savijanje -- Čvrstoća  HA13-09066 
 
Gastrointestinalni tumori -- Maligni tumori -- Probavni sustav -- Tumori probavnog sustava -- Prijeoperacijska prehrana -- Kirurško liječenje  HA13-08565 
 
Gastrointestinalni tumori -- Tumori probavnog sustava -- Maligni tumori -- Nutritivni status  HA13-08560 
 
Gastrointestinalni tumori -- Tumori probavnog sustava -- Maligni tumori -- Pothranjenost -- Anoreksija -- Nutritivna potpora  HA13-08585 
 
Gaucherova bolest -- Metabolički poremećaji -- Nasljedne bolesti -- Hepatosplenomegalija  HA13-08562 
 
Genealogija -- Plemstvo  HA13-09265 
 
Geografi  HA13-09264 
 
Geografska otkrića -- Kolonizacija -- Trgovina -- Misionari  HA13-09294 
 
Geologija -- Geološka povijest  HA13-08456 
 
Geomorfološki procesi -- Klizišta -- Erozija tla -- Slivno područje -- Fliš -- Digitalni model reljefa  HA13-08453 
 
Geostatistika -- Terminologija -- Hrvatski jezik -- Rječnici  HA13-08452 
 
Gladijatorske igre -- Amfiteatri  HA13-09242 
 
Glagoljska tiskara -- Glagoljska izdanja -- Kulturna povijest  HA13-08813 
 
Glaser, Nina  HA13-08191 
 
Glavičić, Ante  HA13-08202  HA13-08813  HA13-09258  HA13-09280  HA13-09288  HA13-09292  HA13-09217  HA13-09260  HA13-09077  HA13-09273  HA13-09301  HA13-09259  HA13-08457  HA13-09240  HA13-09226  HA13-09222  HA13-08423  HA13-09105 
 
Glazbeni pedagozi -- Nastava glazbe  HA13-08405 
 
Glazbeno obrazovanje -- Studenti -- Odgojitelji  HA13-08409 
 
Glazbeno školstvo -- Glazbene škole -- Povijest  HA13-08390 
 
Globalizacija -- Obrazovanje -- Odljev mozgova  HA13-08406 
 
Globalna kriza -- Ekonomska kriza -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Upravljanje talentima  HA13-08954 
 
Glosar uredaba -- Pravno nazivlje -- Španjolski jezik -- Hrvatski jezik  HA13-09149 
 
Gluhoslijepe osobe -- Narodne knjižnice -- Informacijske potrebe -- Istraživanje  HA13-08185 
 
Gorničić, Josip -- Gorničić-Brdovački, Josip  HA13-08841 
 
Gospodarska kretanja -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- Povijesni prikaz  HA13-08329 
 
Gospodarska kriza -- Gospodarska politika  HA13-08335  HA13-08336 
 
Gospodarski razvoj -- Lokalna samouprava -- Institucionalni model razvoja  HA13-08332 
 
Gospodarstvo -- Poduzetništvo -- Mala poduzeća -- Malo poduzetništvo -- Obrazovanje -- Financiranje  HA13-08302 
 
Gotthardi-Škiljan, Renata  HA13-08193 
 
Govori -- Politika  HA13-08271 
 
Gradnja -- Zelena gradnja -- Građevinski materijali -- Održivi razvoj -- Zaštita okoliša  HA13-09072 
 
Gradovi -- Građevine -- Povijest -- Konzervatorska dokumentacija  HA13-09074 
 
Gradovi -- Imena -- Povijest  HA13-09282 
 
Gradovi -- Plemićke obitelji -- Plemićki posjedi -- Povijest -- Povijesni dokumenti  HA13-09276 
 
Gradska vijećnica - loža -- Spomenici kulture -- Obnova -- Zaštitna arheološka istraživanja  HA13-09234 
 
Gradski muzej Senj  HA13-09226  HA13-08209 
 
Gradski promet -- Prijevozni sustavi -- Onečišćenje zraka -- Pješaci -- Softverska analiza  HA13-08878 
 
Građevinarstvo  HA13-08736 
 
Građevinska industrija -- Ponuda i potražnja -- Marketing -- Marketinški miks  HA13-08956 
 
Granice -- Zemljopis -- Povijest -- Društveno-političke prilike  HA13-09295 
 
Grašak -- Brašno od graška -- Keksi -- Kvaliteta -- Reologija  HA13-08979 
 
Grčki novac -- Italski novac -- Arheološka istraživanja  HA13-09104 
 
Gregorin, Joža  HA13-09209 
 
Grujić, Nada  HA13-09076 
 
Handke, Peter  HA13-09153  HA13-09158 
 
Hepatocelularni karcinom -- Kolangiokarcinom -- Kirurško liječenje -- Embolizacijska terapija -- Jetrena funkcija -- Preživljenje  HA13-08588 
 
Hepatocelularni karcinom -- Kolangiokarcinom -- Kirurško liječenje -- Resekcija jetre -- Dijagnostičke metode -- Biopsija jetre -- Citološka punkcija  HA13-08572 
 
Hidroavijacija -- Hidroavioni -- Turistički promet -- Prometna povezanost -- Otoci  HA13-08849 
 
Higijena stanovanja -- Zdravstveno prosvjećivanje -- Javno zdravstvo -- Povijest  HA13-08469 
 
Hitna medicina -- Akutni pankreatitis -- Krvne pretrage -- Amilaza -- Lipaza -- Endoskopski ultrazvuk -- Magnetska rezonancija  HA13-08595 
 
Hitna medicina -- Autoimune bolesti -- Autoimuni pankreatitis -- Dijagnostički kriteriji -- Antinuklearna protutijela -- IgG protutijela -- Endoskopski ultrazvuk  HA13-08546 
 
Hitna medicina -- Dijagnostika -- Terapija -- Medicina utemeljena na dokazima  HA13-08580 
 
Hitna medicina -- Endokrinološki poremećaji -- Šećerna bolest -- Dijabetička ketoacidoza -- Hiperglikemija -- Bolesti štitnjače -- Adrenalna kriza  HA13-08485 
 
Hitna medicina -- Hitna medicinska služba -- Medicinsko osoblje -- Trijaža bolesnika -- Životno ugroženi bolesnici  HA13-08517 
 
Hitna medicina -- Hitna medicinska služba -- Reorganizacija -- Izvanbolničko liječenje  HA13-08511 
 
Hitna medicina -- Krvarenje -- Probavni trakt -- Gastrointestinalni sustav -- Želučani čir -- Endoskopija -- Endoskopska dijagnostika -- Endoskopska hemostaza  HA13-08596 
 
Hitna medicina -- Maligne bolesti -- Kemoterapija -- Hematologija -- Onkologija -- Koagulopatija -- Palijativna skrb  HA13-08486 
 
Hitna medicina -- Moždani udar -- Akutni ishemijski moždani udar -- Tromboliza -- Rekombinirani tkivni aktivator plazminogena -- Intenzivno liječenje  HA13-08604 
 
Hitna medicina -- Moždani udar -- Ishemijski moždani udar -- Povišeni krvni tlak -- Moždano krvarenje -- Intrakranijski tlak -- Radiološka dijagnostika -- CT -- Neuroprotekcija -- Cerebralna perfuzija  HA13-08493 
 
Hitna medicina -- Politrauma -- Traumatologija -- Trijaža bolesnika -- Prijevoz bolesnika -- Bolničko liječenje  HA13-08520 
 
Hitna medicina -- Srčani zastoj -- Kardiopulmonalna reanimacija -- Intenzivno liječenje  HA13-08611 
 
Hitna medicina -- Ultrazvučna dijagnostika -- Urološke bolesti -- Terapijski ultrazvuk -- Opstrukcija mokraćnog sustava -- Perkutani zahvati  HA13-08567 
 
Hitna medicina -- Zatajenje srca -- Akutno srčano zatajenje -- Intenzivno liječenje -- Dijagnostika -- Elektrokardiografija -- Kardiogeni šok -- Plućni edem  HA13-08477 
 
Hitna medicinska služba -- HEMS -- Helikopteri  HA13-08832 
 
Hitna stanja u psihijatriji -- Psihijatrijski poremećaji -- Intenzivna skrb -- Agresivno ponašanje -- Suicidalno ponašanje  HA13-08489 
 
Hotelijerstvo -- Turizam -- Hoteli visoke kategorije -- Organizacija rada -- Racionalizacija -- Poslovno upravljanje  HA13-08348 
 
Hotelska industrija -- Hotelijerstvo -- Produktivnost rada  HA13-08801 
 
Hrana -- Fermentacija -- Biosinteza -- Bakterije mliječne kiseline -- Probiotici -- Folna kiselina -- Riboflavin  HA13-08970 
 
Hrana -- Uvoz hrane -- Sigurnost hrane -- Kontrola hrane -- GMO -- Genetski modificirana hrana  HA13-08980 
 
Hrast kitnjak -- Quercus sessiliflora -- Javor -- Gorski javor -- Acer pseudoplatanus -- Temperaturne promjene -- Kambij -- Stanična diferencijacija  HA13-08763 
 
Hrast lužnjak -- Obični grab -- Krivulja rasta -- Struktura sastojina -- Prirasno prihodne tablice  HA13-08768 
 
Hrvatska drama 20. st. -- Glumci -- Biografski prilozi  HA13-09209 
 
Hrvatska književnost -- Dubrovački ljetnikovci -- Ladanje  HA13-09151 
 
Hrvatska književnost -- Etnologija -- Biografija  HA13-09194 
 
Hrvatska proza 19. st.  HA13-09176 
 
Hrvatska proza 19./20. st. -- Putopisi -- Biografski zapisi  HA13-09191 
 
Hrvatska proza 20. st.  HA13-09212 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Hrvatsko kazalište  HA13-09205 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Književna recepcija -- Književna analiza  HA13-09193 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Putopisi  HA13-09202 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Putopisna proza  HA13-09174 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA13-09183  HA13-09185  HA13-09211  HA13-09196  HA13-09213  HA13-09203  HA13-09187  HA13-09162  HA13-09204  HA13-09172  HA13-09208  HA13-09214  HA13-09186  HA13-09181  HA13-09175  HA13-09210  HA13-09177  HA13-09178 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Aforizmi -- Epigrami  HA13-09180 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Književnost na blogu -- Blogovi -- Romani -- Književna kritika  HA13-09184 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Sjećanja  HA13-09215 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Znanstvena fantastika -- Romani  HA13-09200 
 
Hrvatska radio-televizija  HA13-08965 
 
Hrvatska televizija -- Nova TV  HA13-08181 
 
Hrvatska udružba obiteljske medicine  HA13-08183 
 
Hrvatske autoceste -- Hrvatske ceste  HA13-08731 
 
Hrvatske željeznice  HA13-08816  HA13-08888 
 
Hrvatski hladnokrvnjak -- Kobilje mlijeko -- Ispaša -- Mikroelementi -- Spektrometrija  HA13-08782 
 
Hrvatski jezik -- Inojezični hrvatski -- Nastava hrvatskog jezika -- Dopunska nastava  HA13-08401 
 
Hrvatski sabor  HA13-08271 
 
Hrvatski zavod za hitnu medicinu  HA13-08511 
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  HA13-08395 
 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  HA13-08483 
 
Hrvatsko pjesništvo 19. st. -- Pučka književnost -- Jedrenjaci  HA13-09195 
 
Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Lirski subjekt -- Književni likovi  HA13-09188 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Kajkavsko pjesništvo  HA13-09171 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Književna kritika  HA13-09198 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA13-09167  HA13-09182  HA13-09179  HA13-09190  HA13-09168  HA13-09192  HA13-09169  HA13-09166  HA13-09173  HA13-09189  HA13-09197  HA13-09206  HA13-09201 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko pjesništvo  HA13-09163 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Književna kritika  HA13-09170 
 
Hrvatsko-srpska koalicija  HA13-08274 
 
HSLA čelik -- Čelik visoke čvrstoće -- Niskolegirani čelik -- Prednaprezanje -- Zamor materijala -- Plastične deformacije  HA13-09002 
 
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o.  HA13-08858 
 
Igrani film -- Filmske lokacije -- Turističke destinacije -- Brendiranje -- Promocija -- Identitet  HA13-09111 
 
Imagologija -- Predodžbe -- Turci -- Književna analiza  HA13-09199 
 
Imovina -- Vlasništvo -- Oporuke  HA13-08373 
 
IMT -- Institut za metale i tehnologiju  HA13-08449 
 
Indukcijsko grijanje -- Elektromagnetsko polje -- Industrijski roboti -- Numerički model  HA13-08720 
 
Industrija čelika -- Čeličane -- Sekundarna metalurgija -- Odsumporavanje čelika -- Sinterirani materijali -- Aluminijev oksid -- Troska -- Šljaka  HA13-09007 
 
Industrija čelika -- Proizvodnja čelika -- Analiza tržišta -- Ekonomski pokazatelji  HA13-08992 
 
Informacijska tehnologija -- Novinarstvo -- Obljetnice  HA13-08265 
 
Informacijske tehnologije -- Forenzika -- Internet -- Internetska forenzika -- Cyber terorizam -- Zakonske norme  HA13-08177 
 
Informacijske znanosti -- Znanstveno komuniciranje -- Bibliometrija -- Časopisi -- Evaluacija  HA13-08180 
 
Informacijski sustavi -- Poslovni sustavi -- IT obrazovanje -- Strategija obrazovanja  HA13-08391 
 
Informacijsko komunikacijska tehnologija -- Računarstvo u oblaku -- Troškovi -- Gospodarstvo  HA13-08334 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Zdravstveni sustav -- Informacijska sigurnost -- Upravljanje rizicima -- Zaštita podataka  HA13-08519 
 
Inkunabule -- Samostanske knjižnice -- Povijest  HA13-08217 
 
Inovacije -- Istraživanje i razvoj -- Regionalni rast -- Bruto domaći proizvod -- BDP  HA13-08333 
 
Inozemna izravna ulaganja -- Strana ulaganja -- Razvojni ciklus -- Neto odljevi novca -- Ekonomski razvoj  HA13-08356 
 
Integralne transformacije -- Fourierova transformacija -- Fazna korelacija -- Fleksibilni proizvodni sustavi -- Kontrola kvalitete -- Kvaliteta proizvoda  HA13-08433 
 
Intelektualno vlasništvo -- Autorsko pravo -- Izdavaštvo -- Računovodstvo  HA13-08901 
 
Internet -- E-promocija -- E-marketing -- Internet marketing -- Komunikacijski ciljevi -- Ekonomski ciljevi  HA13-08962 
 
Invalidi -- Novčana potpora -- Govor  HA13-09122 
 
Investicije -- FDI -- Izravna strana ulaganja -- Gravitacijski model -- Offshore financijski centri -- Regionalne integracije  HA13-08353 
 
Investicijski fondovi -- Dionički fondovi -- Mjerenje učinkovitosti -- Metode odlučivanja -- Analiza omeđenih podataka -- Dinamički SBM model  HA13-08312 
 
Investitura -- Papinstvo -- Crkvena povijest -- Povijest  HA13-08250 
 
Istarska ovca -- Mliječna žlijezda -- Laktacija -- Vime -- Strojna mužnja  HA13-08790 
 
Istarski statuti -- Sigurnost doma -- Kazne -- Arhivska građa  HA13-08371 
 
Isusovački kolegij  HA13-09085 
 
Izida -- Kult Izide -- Obred Navigium Isidis -- Mitologija -- Rimska božanstva -- Egipatska božanstva -- Moreplovstvo  HA13-08246 
 
Izvlačenje žica -- Strojna obrada -- Austenitni čelik -- Čelične žice -- Računalna simulacija  HA13-08684 
 
Izvoz -- Međunarodna trgovina -- Trgovinski odnosi -- Gospodarski odnosi  HA13-08362 
 
Jackson, Thomas Graham -- Frankapani  HA13-09253 
 
Jadran hoteli d.d.  HA13-08925 
 
Jadranska plovidba  HA13-08753 
 
Javna nabava -- Cestogradnja -- Ceste -- Gospodarenje cestama  HA13-08731 
 
Javna uprava -- Državna uprava -- Cjeloživotno učenje -- Elektroničko obrazovanje -- Hibridni model  HA13-08395 
 
Javni menadžment -- Javna uprava -- Proračun -- Proračunski korisnici -- Javni sektor -- Interni financijski izvještaj -- Financijska kontrola  HA13-08898 
 
Javni prijevoz -- Gradski prijevoz -- Prijevoznici -- Poslovni rezultati -- Prihodi -- Rashodi  HA13-08855 
 
Javno-privatno partnerstvo -- Morske luke -- Održivi razvoj  HA13-08940 
 
Jela -- Norveška jela -- Picea abies -- Ariš -- Europski ariš -- Larix decidua -- Trajnost -- Gljive truležnice -- Otpornost  HA13-08762 
 
Jelačić, Josip  HA13-08208 
 
Jezikoslovci -- Prevođenje -- Poljski jezik  HA13-09135 
 
Jurić-Zagorka, Marija -- Strossmayer, Josip Juraj  HA13-09207 
 
Kajakaši -- Kanuisti -- Veslači -- Zakrivljenost kralježnice -- Nagib zdjelice -- Mišići stražnje strane natkoljenice -- Fleksibilnost  HA13-09115 
 
Kalcij fosfat -- Mehanokemijske metode -- Morski jež -- Brissus latecarinatus -- Rendgenska difrakcija -- SEM -- Skenirajuća elektronska mikroskopija  HA13-08446 
 
Kalupna mješavina -- Ljevački pijesak -- Bentonit -- Ljevaonica -- Čvrstoća odljevaka  HA13-08695 
 
Kaljenje čelika -- Indukcijsko grijanje -- Zupčanici kotača -- Numerička simulacija  HA13-08693 
 
Kamenar, Pavao  HA13-09088 
 
Kanadska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Polifonija -- Dijalogičnost  HA13-09155 
 
Kapucini  HA13-08247 
 
Karcinom dojke -- Rak dojke -- Rano otkrivanje karcinoma -- Mamografija -- Ultrazvučna dijagnostika -- Magnetska rezonancija -- Biopsija dojke  HA13-08508 
 
Karcinom grlića maternice -- Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Humani papiloma virus -- Epigenetika -- Metilacija molekule DNK -- Supresorski geni  HA13-08658 
 
Karcinom grlića maternice -- Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Humani papiloma virus -- Papa test -- Probir -- Karcinom pločastih stanica -- Ginekološki karcinom  HA13-08487 
 
Karcinom grlića maternice -- Rak vrata maternice -- Rano otkrivanje karcinoma -- Papa test -- Probir -- Humani papiloma virus  HA13-08498 
 
Karcinom gušterače -- Ciste gušterače -- Endoskopski ultrazvuk -- Magnetska rezonancija -- Biološki biljezi -- Proteomika  HA13-08490 
 
Karcinom gušterače -- Kirurško liječenje -- Laparoskopska kirurgija -- Metastaze -- Palijativna kirurgija  HA13-08571 
 
Karcinom gušterače -- Kirurško liječenje -- Metastaze -- Radioterapija -- Kemoterapija  HA13-08587 
 
Karcinom želuca -- Adenokarcinom želuca -- Endoskopija  HA13-08606 
 
Karcinom želuca -- Helicobacter pylori -- Primarna prevencija -- Sekundarna prevencija -- Endoskopija -- Histološka analiza -- Serološke pretrage  HA13-08496 
 
Karcinom želuca -- Kirurško liječenje -- Kemoterapija -- Radioterapija -- Biološki lijekovi -- Trastuzumab  HA13-08500 
 
Kardiokirurgija -- Srčani zalisci -- Ishemijska bolest srca -- Ugradnja premosnice -- Aortokoronarno premoštenje -- Anemija -- Željezo  HA13-08597 
 
Kardiologija -- Kardiovaskularne bolesti -- Epidemiologija -- Terapija  HA13-08548 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Dijagnostika -- Kontrastna sredstva -- Kontrastom inducirana nefropatija,  HA13-08609 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Matične stanice -- Transplantacija matičnih stanica -- Znanstvena istraživanja -- Klinička ispitivanja  HA13-08543 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Mortalitet -- Morbiditet  HA13-08581 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Prevencija -- Statini  HA13-08512 
 
Karte -- Turističko-planinarske karte  HA13-08441 
 
Kartografija -- Karte -- Znanost -- Umjetnost -- Renesansa  HA13-08442 
 
Kartografska građa -- Kartografske zbirke -- Kulturna baština -- Baštinske ustanove -- Knjižnice -- Arhivi -- Muzeji  HA13-08188 
 
Katalog izdanja -- Izdavaštvo  HA13-08814 
 
Katedrala -- Arhitektonski opis -- Obnova -- Povijest  HA13-09092 
 
Katedrale -- Sakristije -- Inventar -- Srebrnina  HA13-09106 
 
Katolička crkva  HA13-08250 
 
Kazalište -- Hrvatska drama 20. st. -- Uprizorenje  HA13-09112 
 
Kazneno djelo -- Cestovni promet -- Sigurnost prometa  HA13-08843 
 
Keramika -- Impresso keramika -- Keramička tehnologija -- Starčevačka kultura -- Kulturni identitet  HA13-09237 
 
Kipovi -- Portreti -- Vespazijanova glava -- Zbirka Danielli-Pellegrini  HA13-09103 
 
Kirurško liječenje -- Minimalno invazivna kirurgija -- Prijelom kosti -- Osteosinteza pločicom  HA13-08634 
 
Klesarstvo -- Klesarske radionice -- Korčulani -- Arhitektonska dekoracija  HA13-09060 
 
Klinički bolnički centar Rijeka  HA13-08505  HA13-08611 
 
Klinički bolnički centar Split  HA13-08657 
 
Klobučar, Imakulata  HA13-08251 
 
Kneževa palača -- Obnova -- Arhivska građa  HA13-09098 
 
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu -- Zbirka za francuski jezik i književnost  HA13-08191 
 
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HA13-08193 
 
Knjižnice -- Djeca -- Čitanje -- Kompetencija čitanja  HA13-08192 
 
Knjižnice -- Knjižnični katalozi -- Povezani podaci -- Semantički web -- MARC zapis  HA13-08195 
 
Knjižnice -- Korisnici -- Zadovoljstvo korisnika -- Elektroničke usluge -- Tematsko pretraživanje  HA13-08187 
 
Knjižnice -- Slijepe i slabovidne osobe -- Brajično pismo -- Djeca -- Dječje knjižnice  HA13-08190 
 
Knjižnice grada Zagreba  HA13-08184 
 
Knjižničari  HA13-08189 
 
Knjižničarstvo -- Katalogizacija -- Izvještaji  HA13-08194 
 
Knjižničarstvo -- Kataložna pravila -- Međunarodni standardi  HA13-08186 
 
Knjižnična građa -- Digitalizacija -- Knjižnične usluge -- Mrežne stranice  HA13-08196 
 
Knjižnična građa -- Sitni tisak -- Katalogizacija -- Zbirni opis  HA13-08198 
 
Kocbek, Matjaž  HA13-09161 
 
Kognitivna neuroznanost -- Kognitivne sposobnosti -- Mentalne operacije -- Računalni modeli  HA13-08238 
 
Kognitivni poremećaji -- Karotidna arterija -- Stenoza -- Ateroskleroza -- Dominantna hemisfera mozga  HA13-08575 
 
Kola, Oktavijo  HA13-09274 
 
Kolorektaklni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Liječenje -- Rehabilitacija  HA13-08601 
 
Kolorektalni karcinom -- Karcinom rektuma -- Rak debelog crijeva -- Kirurgija -- Transanalna resekcija -- Ultrazvuk -- Magnetska rezonancija  HA13-08646 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Epidemiologija -- Mortalitet  HA13-08556 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Imunokemija -- Imunokemijska dijagnostika -- Probir  HA13-08460 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Karcinom rektuma -- Palijativna skrb -- Hospicij  HA13-08502 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Karcinom rektuma -- Terapija  HA13-08614 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Kirurgija -- Kirurško liječenje -- Multidisciplinarni pristup  HA13-08643 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Laparoskopija -- Minimalno invazivna kirurgija  HA13-08633 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Metastaze -- Jetra -- Kirurško liječenje  HA13-08631 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Nutritivna terapija  HA13-08545 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Patohistologija -- Personalizirana terapija  HA13-08550 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Rano otkrivanje karcinoma -- Kolonoskopija  HA13-08607 
 
Kolorektalni karcinom -- Rak debelog crijeva -- Terapija  HA13-08608 
 
Komunalni otpad -- Gospodarenje otpadom -- Spaljivanje otpada -- Ekološki standardi  HA13-08745 
 
Komunalni otpad -- Promet -- Transport -- Ekologija -- Ekonomija -- Logistika  HA13-08747 
 
Komunikacija -- Istraživanje -- Refleksivna metodologija -- Znanje -- Dekonstrukcija -- Poststrukturalizam  HA13-08268 
 
Konferencija Informacijska tehnologija i novinarstvo  HA13-08265 
 
Konflikt -- Stres -- Upravljanje stresom -- Zaposlenici -- Medijacija  HA13-08803 
 
Kontinuirano lijevanje -- Uljevni lonac -- Nemetalne inkluzije -- Numeričko modeliranje  HA13-09023 
 
Kontracepcija -- Hormonska kontracepcija -- Postkoitalna kontracepcija -- Hiperandrogenizam -- Hormonska terapija -- Venska tromboza  HA13-08652 
 
Kontrastivna analiza -- Vokabular -- Engleski jezik -- Udžbenici -- Poučavanje  HA13-09137 
 
Kontroling -- Menadžment -- Poslovna ekonomija -- Ekonomski pokazatelji  HA13-08925 
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Željezni predmeti -- Grobni nalazi -- Arheološki lokaliteti  HA13-09224 
 
Koopeticija -- Kooperativna konkurencija -- Industrija čelika -- Suradnja među tvrtkama -- Neto vrijednost  HA13-08912 
 
Koronarna bolest srca -- Ishemijska bolest srca -- Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Intervencijska kardiologija -- Akutni koronarni sindrom  HA13-08566 
 
Koronarna bolest srca -- Psihološki čimbenici -- Osobnost -- Kronični stres -- Kardiovaskularne bolesti  HA13-08592 
 
Korpus dječjega jezika -- Hrvatski jezik -- Govorni jezik -- Morfološko kodiranje  HA13-09147 
 
Košarka -- Košarkaši -- Psihološke osobine -- Ciljna orijentacija -- Samopouzdanje -- Usmjerenost na zadatak -- Usmjerenost na uspjeh  HA13-08223 
 
Košarkaši -- Košarka -- Stupnjevi razvoja -- Talentiranost -- Vještine  HA13-09118 
 
Koštani sustav -- Remodeliranje -- Bolesti -- Poremećaj metabolizma kalcija -- Bisfosfonati  HA13-08523 
 
Kovačić, Mirko  HA13-09191 
 
Kovanje -- Radni vijek alata -- Kalupi za kovanje -- Hibridni slojevi -- Nitridni slojevi  HA13-08696 
 
Kozji sir -- Zrenje sira -- Salamura -- Proteoliza -- Elektroforeza -- Puferi  HA13-08792 
 
Krajobrazi  HA13-09256 
 
Kraljevsko nadzorništvo za pošumljenje krasa krajiškog područja  HA13-08774 
 
Kravlje mlijeko -- Kozje mlijeko -- Sojino mlijeko -- Probiotičke bakterije -- Bifidobacterium animalis subsp. lactis -- Fermentacija mlijeka -- Eksperimentalni modeli  HA13-08974 
 
Krčelić, Adam Baltazar -- Sermage, Julijana  HA13-09291 
 
Krčelić, Baltazar Adam -- Obitelj Sermage  HA13-09296 
 
Krčka biskupija  HA13-08254 
 
Krediti -- Kreditna sposobnost klijenta -- Kreditni skoring -- Kreditni rizik -- Stabla odlučivanja -- Modeli odlučivanja -- CHAID model  HA13-08316 
 
Krediti -- Kreditni rizik -- Poduzetnici početnici -- Osiguranje kredita -- Procjena kreditnog rizika  HA13-08318 
 
Kripke, Saul  HA13-09130 
 
Kriza -- Krizni menadžment -- Upravljanje krizom -- Krizni uvjeti -- Recidivizam -- Zatvorski sustav  HA13-08370 
 
Kriza -- Upravljanje krizom -- Kontrola troškova  HA13-08810 
 
Krleža, Miroslav  HA13-09112 
 
Kronična bolest jetre -- Virusni hepatitis -- Hepatocelularni karcinom -- Kolangiokarcinom -- Čimbenici rizika  HA13-08510 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- Egzacerbacije -- Virusna infekcija -- Bakterijska infekcija -- Bakterijska kolonizacija -- Antibiotska terapija  HA13-08521 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- Radna terapija -- Čimbenici rizika -- Rehabilitacijski programi -- Kvaliteta življenja  HA13-08600 
 
Krstarenje -- Jedrenjaci -- Tržište -- Brodarske kompanije  HA13-09120 
 
Kršćanstvo -- Sakralna umjetnost -- Trudnoća -- Etnomedicina  HA13-08242 
 
Kruzing turizam -- Nautički turizam -- Kružna putovanja -- Krstarenje -- Luke  HA13-08894 
 
Ksilit -- Fosilna drva -- Lignit -- Sadržaj vode -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Čvrstoća  HA13-08761 
 
Kuće -- Plemićke obitelji -- Povijest  HA13-09268 
 
Kuće -- Stanovanje -- Demografija -- Topografija naselja  HA13-09079 
 
Kuhanje -- Pečenje -- Blagovanje -- Pribor za jelo -- Kuhinjski predmeti  HA13-08800 
 
Kuhinja -- Kuhinjski predmeti -- Kultura stanovanja  HA13-09094 
 
Kultura stanovanja -- Kućanstvo -- Građanska obitelj -- Suknari  HA13-09281 
 
Kultura stanovanja -- Kuće -- Imovina  HA13-09083 
 
Kultura stanovanja -- Kuće -- Vlasništvo  HA13-09078 
 
Kulturna baština -- Kulturna povijest  HA13-09288 
 
Kulturna baština -- Podvodna kulturna baština -- Očuvanje baštine  HA13-09235 
 
Kulturna baština -- Uspomene  HA13-09260 
 
Kulturna industrija -- Kreativna industrija -- Lokalni razvoj  HA13-08270 
 
Kulturna povijest  HA13-09292 
 
Kulturna povijest -- Kulturna baština -- Običaji  HA13-09289 
 
Kuveždić, Živan  HA13-09275 
 
Kvaliteta zraka -- Izvor onečišćenja zraka -- PM10 čestice -- Lebdeće čestice -- Metalurška industrija -- Modeliranje onečišćenja zraka -- Geografski informacijski sustav  HA13-08428 
 
Kvasac -- Saccharomyces cerevisiae -- Anatolijska vodena bivolica -- Sastav mlijeka -- Somatske stanice  HA13-08971 
 
Ladanje -- Književnici -- Vlastelini -- Društveno-političke prilike -- Povijest  HA13-09269 
 
Ladanjska arhitektura -- Građevine  HA13-09102 
 
Ladanjska arhitektura -- Ljetnikovci -- Ljetnikovac Bettera kraj Mlina  HA13-09089 
 
Ladanjsko-gospodarska arhitektura -- Povijest  HA13-09084 
 
Lean manadžment -- Vitki menadžment -- Poslovni procesi -- Sustav upravljanja -- Poboljšanje kvalitete -- Mapiranje aktivnosti  HA13-08927 
 
Legati -- Donacije -- Knjižnice -- Knjižnične zbirke  HA13-08191 
 
Legirani čelik -- Zavareni spojevi -- Dinamičko opterećenje -- Zamor materijala -- Energija udara -- Parisova jednadžba  HA13-09005 
 
Legura Ni3Al -- Aluminijske legure -- Intermetalni spojevi -- Mehanička svojstva -- Usmjereno skrućivanje -- Vlačna čvrstoća -- Akustična emisija  HA13-09022 
 
Legure bakra -- Tekući metal -- Močivost -- Vatrootporni materijali -- Aluminijev oksid -- Magnezijev oksid -- Kontaktni kut  HA13-09046 
 
Legure čelika -- Čelične žice -- Elektrokemijska korozija -- Korozijska otpornost -- Potenciodinamička ispitivanja -- Umjetna krv -- Ispitivanje materijala  HA13-09006 
 
Leonardo da Vinci  HA13-08442 
 
Ležišta ugljikovodika -- Eksploatacija -- Ležišta plina -- Plinski potencijal  HA13-08728 
 
Liječnici obiteljske medicine -- Planiranje obitelji -- Antenatalna skrb -- Zdravstvena zaštita žena -- Zloćudne bolesti  HA13-08661 
 
Lijevanje u kalupe -- Površinski kop -- Rudarski strojevi -- Rovokopač -- Rezni zub -- CAD/CAM simulacija -- Računalom potpomognuto oblikovanje  HA13-08665 
 
Lingvistika -- Lingvistička ekonomija -- Jezična ekonomija -- Sintaksa -- Semantika -- Pragmatika  HA13-09123 
 
Logičko zaključivanje -- Praktično zaključivanje -- Nevjerojatnost -- Neznanje -- Nesigurnost -- Valjanost  HA13-08236 
 
Logika -- Analitički sudovi -- Semantička distinkcija -- Metasemantička distinkcija  HA13-08233 
 
Logika -- Analitika -- Filozofska intuicija -- Metafilozofija -- Epistemološko gledište  HA13-08237 
 
Logika -- Logički operatori -- Logički izrazi -- Argumenti -- Kontekstualizam -- Relativizam  HA13-08234 
 
Lokalna i regionalna samouprava -- Financijska revizija -- Trgovačko društvo -- Prihodi -- Rashodi -- Namjenska sredstva -- Zakonska regulativa  HA13-08897 
 
Lončarstvo -- Keramika -- Keramička tehnologija -- Stanovništvo -- Migracije  HA13-09239 
 
Lucchesini, Giovanni Vincenzo  HA13-08248 
 
Lučki terminali -- LNG terminali -- Ukapljeni prirodni plin -- Skladištenje -- Vremenski uvjeti  HA13-08982 
 
Ljevački pijesak -- Zaštita okoliša -- Bentonit -- Granulacija  HA13-08691 
 
Ljevaonica -- Ljevački pijesak -- Dielektrično zagrijavanje -- Mikrovalno zagrijavanje -- Očvršćivanje čelika -- Natrijev silikat  HA13-08688 
 
Ljevaonica -- Ljevački pijesak -- Inovativne tehnologije -- Ljevaonički otpad -- Mikrovalno zagrijavanje  HA13-08708 
 
Ljevaonica -- Ljevački pijesak -- Mikrovalovi -- Elektromagnetski valovi -- Stojni valovi -- Dielektrični valovod  HA13-08687 
 
Ljevaonica -- Ljevački pijesak -- Polimerno vezivo -- Lijevano željezo -- Biodegradacija  HA13-08704 
 
Ljevaonice -- Željezare -- Industrija čelika -- Energetska učinkovitost -- Zaštita okoliša -- Emisija štetnih plinova -- Klimatske promjene  HA13-08690 
 
MAG postupak -- Elektrolučno zavarivanje -- Elektrode za zavarivanje -- Zavareni spojevi -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala  HA13-08680 
 
Magnezijska legura -- Kovanje metala -- Numerička simulacija  HA13-08692 
 
Magnezijske legure -- Ekstruzija metala -- Elektrokemijska korozija -- Korozijska otpornost -- Kemijski sastav -- Ispitivanje materijala  HA13-08995 
 
Magnezijske legure -- Lijevane legure -- Termofizička svojstva -- Termomehanička svojstva -- Mikrostruktura legure  HA13-09042 
 
Majčino mlijeko -- Dojilje -- Dojenje -- Prehrana dojilja -- Nezasićene masne kiseline  HA13-08472 
 
Majetić, Alojz  HA13-09184 
 
Mala brodogradnja -- Stakloplastika -- Stakloplastična brodogradnja -- Stakloplastična plovila  HA13-09064 
 
Mala i srednja poduzeća -- Likvidnost -- Profitabilnost -- Informacijske usluge -- Komunikacije  HA13-08916 
 
Mala i srednja poduzeća -- Menadžment -- Upravljanje stresom -- Apsentizam  HA13-08942 
 
Maloprodaja -- Trgovačke marke -- Premijske trgovačke marke -- Upravljanje trgovačkim markama  HA13-08913 
 
Mango -- Sušenje -- Kinetika sušenja -- Rehidratacija -- Senzorska svojstva  HA13-08975 
 
Mann, Thomasa  HA13-09154 
 
Maraging čelik -- Niskougljični čelik -- Martenzitno starenje -- Legure čelika -- Toplinska obrada čelika -- Čvrstoća materijala -- Mehanička svojstva  HA13-09032 
 
Maraska d.d.  HA13-08963 
 
Maretić, Tomislav  HA13-09189 
 
Marijanska pobožnost  HA13-08247 
 
Marjolinov ulkus -- Planocelularni karcinom -- Kronične rane -- Dekubitus -- Metastaze -- Limfni čvorovi -- Kirurška ekscizija  HA13-08578 
 
Marketing -- Oglašavanje -- Prodaja oglasnog prostora -- Restrukturiranje  HA13-08965 
 
Marketing žamora -- Buzz Marketing -- Mladi -- Virtualna komunikacija -- Društvene mreže -- Facebook  HA13-08964 
 
Martinko, Nada  HA13-09170 
 
Matematički model -- Motorna vozila -- Vijek trajanja vozila -- Upravljanje energijom -- Potrošnja energije -- Emisija štetnih plinova  HA13-08434 
 
Matematički model -- Regresijska jednadžba -- Asfaltni kolnik -- Temperatura kolnika -- Mjerenje temperature  HA13-08431 
 
Matematičko modeliranje -- Anaerobna digestija -- Organske kiseline -- Proizvodnja bioplina  HA13-08435 
 
Matična knjiga krštenih -- Natalitet -- Demografska kretanja -- Imena -- Prezimena  HA13-09270 
 
Matične knjige -- Kršteni -- Vjenčani -- Demografska analiza  HA13-09262 
 
Matične knjige -- Povijest -- Demografija -- Izvori  HA13-09271 
 
Matične knjige -- Rođenja -- Krštenja -- Imena -- Demografska kretanja  HA13-09278 
 
Matične knjige krštenih -- Natalitet -- Demografska kretanja  HA13-09267 
 
Medicinska etika -- Komunikacijska kultura -- Zdravstveno osoblje -- Pacijenti -- Holistički pristup -- Informirani pristanak  HA13-08465 
 
Medicinski potpomognuta oplodnja -- Neplodnost -- Gonadotropini -- Progesteron -- In vitro fertilizacija -- Embriotransfer -- Krioprezervacija  HA13-08653 
 
Medicinski turizam -- Medicinske usluge -- Marketing -- Etički aspekti  HA13-08345 
 
Mediji -- Medijski profesionalaci -- Identitet  HA13-08264 
 
Medijska komunikacija -- Pravopis -- Pravopisne pogreške -- Društvene mreže -- SMS poruke  HA13-09132 
 
Medijska pismenost -- Medijsko obrazovanje -- Mmedijsko društvo -- Medijska kultura -- Informacijsko društvo  HA13-08182 
 
Međunarodni centar za poduzetničke studije -- Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku  HA13-08804 
 
Međunarodni monetarni fond  HA13-08322 
 
Međunarodni promet -- Prometni koridori -- Srednjoeuropski prometni koridor -- CETC -- Central Europe Transport Corridor -- Geoprometni položaj -- Prometna infrastruktura  HA13-08892 
 
Međunarodni turizam -- Mladi -- Putovanja -- Omladinski turizam -- Turistička politika  HA13-08339 
 
Mehanička svojstva -- Elektrolučno zavarivanje -- Ultrazvuk  HA13-09043 
 
Mehanička svojstva -- Visokougljični čelik -- Čelične žice -- Izvlačenje žica  HA13-08673 
 
Mehanički elementi -- Mjenjač brzina -- Reduktori -- CAD -- Računalom podržano projektiranje -- Upravljanje projektima  HA13-08707 
 
Mehanički sustavi -- Kontrola kvalitete -- RDIS -- Informacijski sustav -- Dijagnostika kvarova -- Zamor materijala  HA13-08705 
 
Memoari -- Domovinski rat -- Hrvatski iseljenici -- Dijaspora  HA13-09263 
 
Menadžment -- Osiguranje -- Informacijski sustavi -- Asimetrične informacije  HA13-08808 
 
Menadžment -- Strateško upravljanje -- Ljudski resursi -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Uspješnost poslovanja -- Konkurentnost  HA13-08935 
 
Menadžment -- Transportna poduzeća -- Opskrba -- Kvaliteta opskrbe -- Dobavljači  HA13-08932 
 
Menadžment -- Upravljanje -- Kaznenopravni sustav -- Probacija  HA13-08929 
 
Menopauza -- Postmenopauza -- Hormonsko nadomjesno liječenje -- Spolni steroidni hormoni -- Estrogeni -- Progesteron  HA13-08651 
 
Mentalna logika -- Nada -- Logika nade  HA13-08235 
 
Mentalne bolesti -- Neurotski poremećaji -- Somatoformni poremećaji -- Morbiditet -- Mortalitet -- Mentalno zdravlje  HA13-08579 
 
Meridijani -- Meridijanski luk -- Trigonometrijska mreža -- Mjerne jedinice -- Duljina -- Metar  HA13-08443 
 
Mesić, Marko  HA13-08252 
 
Metafilozofija -- Metalingvistika -- Mišljenje -- Mašta -- Spoznaja -- Misaoni eksperimenti  HA13-08229 
 
Metali -- Obrada metala -- Eksplozivi  HA13-08709 
 
Metalurgija praha -- Trošenje materijala -- Tribološka svojstva -- Mikrostruktura čelika -- Sinterirani čelik  HA13-08677 
 
Metalurška industrija -- Logistika -- Sigurnosni sustav -- ERP sustav -- Planiranje resursa poduzeća -- Informacijske tehnologije  HA13-08918 
 
Metalurška industrija -- Metalni otpad -- Metalurški otpad -- Recikliranje metalnog otpada -- Željezni oksidi  HA13-08744 
 
Metalurška peć -- Visoka peć -- Metalurški procesi -- Visokopećni plin -- Fizikalno modeliranje -- 3D modeliranje  HA13-09021 
 
Metalurška poduzeća -- Metalurška industrija -- Ekonomska kriza -- Poslovne strategije -- Tržišna ekonomija  HA13-08991 
 
Metalurška proizvodnja -- Planiranje proizvodnje -- Heuristički model -- Logistički sustav  HA13-08987 
 
Metalurška proizvodnja -- Proizvodni kapacitet -- Financijska sredstva -- Novčani tok  HA13-09008 
 
Metalurška proizvodnja -- Upravljanje proizvodnjom -- Simulacijski model -- Optimizacija proizvodnje  HA13-09035 
 
Metalurške tvrtke -- Angažman zaposlenika -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Profesionalna djelatnost  HA13-08998 
 
Metalurške tvrtke -- Financijski rizik -- Upravljanje rizicima -- Metalurška industrija  HA13-09047 
 
Metalurške tvrtke -- Ljudski kapital -- Ljudski potencijali -- Odabir zaposlenika -- Informacijske tehnologije -- Ekspertni sustavi -- Algoritmi pretraživanja  HA13-08946 
 
Metalurške tvrtke -- Procjena rizika -- Ekspertni sustav -- Inteligentni sustav -- Ekonomska analiza -- Altmanov model  HA13-09040 
 
Metalurški proizvodi -- Metalurška industrija -- Vanjska trgovina -- Financijska kriza -- Ekonomska kriza  HA13-09010 
 
MIG/MAG zavarivanje -- Elektrolučno zavarivanje -- Nehrđajući čelik -- Zaštitni plinovi -- Radno okruženje -- Koeficijent onečišćenja  HA13-08716 
 
Mihovil Petrov  HA13-09281 
 
Mikrolegirani čelik -- Karbonitriranje -- Mikrostruktura čelika -- Mehanička svojstva -- Transmisijski elektronski mikroskop  HA13-09012 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Artroplastika koljena -- Totalna endoproteza koljena -- Musculus vastus medialis -- Subvastus pristup  HA13-08635 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Artroskopija kuka -- Zglob kuka -- Totalna endoproteza kuka  HA13-08627 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Artroza koljena -- Totalna endoproteza koljena -- Kirurška terapija -- Praćenje bolesnika -- Oporavak -- Intenzitet boli  HA13-08636 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Endoproteza kuka -- Artroplastika kuka -- Koštani cement  HA13-08641 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Endoskopska kirurgija -- Kralježnica -- Hernija diska -- Lumbalni dio kralježnice -- Diskektomija  HA13-08632 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Gležanj -- Artroza -- Artroskopija -- Artrodeza  HA13-08630 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Ortopedija -- Artroskopija -- Rameni zglob -- Rame -- Rotatorna manšeta -- Ortopedska kirurgija  HA13-08638 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Ortopedija -- Artroskopija -- Ručni zglob -- Endoskopska kirurgija -- Ortopedska kirurgija  HA13-08629 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Ortopedija -- Artroskopija lakta -- Lakatni zglob -- Endoskopska kirurgija -- Ortopedska kirurgija  HA13-08628 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Petna kost -- Haglundova bolest -- Kalkaneoplastika -- Ultrazvučno vođena kirurgija  HA13-08644 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Subtalarna artroereza -- Spušteno stopalo -- Petna kost -- Gležanj  HA13-08642 
 
Minimalno invazivna kirurgija -- Totalna endoproteza kuka -- Kirurško liječenje -- Praćenje bolesnika -- Oporavak -- Intenzitet boli  HA13-08640 
 
Miniranje -- Iskop tunela -- Kamenolomi -- Mjerenje vibracija -- Atenuacija seizmičkih valova  HA13-08663 
 
Mirila -- Pogrebna počivala -- Iliri -- Vlasi -- Starohrvatski Vlasi -- Starobalkanski Vlasi -- Povijest  HA13-08423 
 
Mirila -- Pogrebni običaji -- Simboli -- Epigrafija -- Motivi  HA13-09105 
 
Misaoni eksperimenti -- Intuicija -- Kontrafaktičko mišljenje -- Epistemologija  HA13-08239 
 
Mlaznice za hlađenje -- Kontinuirano lijevanje čelika -- Temperaturno polje -- Numerički model -- Rubni uvjeti  HA13-08686 
 
Mliječne krave -- Genotipovi -- Polimorfizam gena -- Beta-laktoglobulin -- Kapa-kazein -- Transferin -- Holstein pasmina  HA13-08786 
 
Mliječne krave -- Nasljednost -- Genotipovi -- Holstein pasmina -- Kazein  HA13-08787 
 
Mliječni proizvodi -- Antimikrobne tvari -- Otpornost -- Stafilokoki -- Bakterije mliječne kiseline  HA13-08791 
 
Mliječni proizvodi -- Fermentacija mlijeka -- Mlijeko u prahu -- Kakvoća mlijeka -- Mliječna mast -- Bjelančevine u mlijeku -- Zakonski propisi  HA13-08794 
 
Mliječni proizvodi -- Kefir -- Kefirna zrna -- Molekularne metode -- Mikrobne zajednice  HA13-08789 
 
Mliječni proizvodi -- Ovčji sir -- Zrenje sira -- Mikrobne kulture -- Slobodne aminokiseline  HA13-08796 
 
Mliječni proizvodi -- Vrhnje -- Probiotičke bakterije -- Bifidobacterium lactis -- Lactobacillus -- Nezasićene masne kiseline -- Plinska kromatografija  HA13-08972 
 
Mljevenje ugljena -- Modeliranje procesa -- Maxwell-Boltzmannova raspodjela -- Fizikalni model -- Numerički model  HA13-08702 
 
Monte Carlo simulacija -- Poslovno odlučivanje -- Čimbenici rizika -- Optimizacija -- Agroekonomika  HA13-08805 
 
Mornari  HA13-08424 
 
Morske luke -- Lučke uprave -- Lučke djelatnosti  HA13-08379 
 
Mostovi -- Gradnja mostova -- Sandučasti stupovi -- Naprezanje -- Ekscentrični tlak  HA13-08737 
 
Mostovi -- Sanacija  HA13-08742 
 
Mramorni kipovi -- Mitologija  HA13-09226 
 
Mukokele -- Paranazalni sinusi -- Bakterijska infekcija -- Kronična upala  HA13-08559 
 
Multipla sistemska atrofija (MSA) -- Neurodegenerativne bolesti -- Neurološki poremećaji -- Cerebelarna ataksija -- Hipotenzija -- Urinarne smetnje -- Parkinsonizam  HA13-08582 
 
Mumifikacija -- Pogrebna oprema  HA13-09293 
 
Mundy, Jaromir -- Tripold, Franz  HA13-08504 
 
Muzeji -- Katalozi  HA13-08210 
 
Muzne krave -- Bioplin -- Anaerobna fermentacija -- Kukuruzna silaža -- Fermentirani ostatak  HA13-08781 
 
Muzne krave -- Laktacija -- Mužnja -- Strojna mužnja -- Holstein pasmina  HA13-08797 
 
Muzne krave -- Laktacija -- Sastav mlijeka -- Mliječna mast -- Nezasićene masne kiseline -- Holstein pasmina  HA13-08785 
 
Nabava materijala -- Bakreni kablovi -- Električni kablovi -- Polimerni materijali -- Neuronske mreže -- Inteligentni sustavi -- Numerički model  HA13-08938 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  HA13-08187 
 
Nacionalni identitet -- Brendiranje -- Efekt trske  HA13-08278 
 
Nacionalni program -- Rano otkrivanje karcinoma -- Probir -- Rak grlića maternice -- Papa test -- Rak dojke -- Mamografija -- Rak debelog crijeva -- Kolonoskopija -- Edukacija stanovništva  HA13-08497 
 
Nadbiskupski posjedi -- Građevine -- Obnova  HA13-08248 
 
Nadgrobni spomenici -- Kamena plastika -- Japodska kultura -- Stele -- Latinski natpisi  HA13-09243 
 
Naftno rudarstvo -- Tehnološki otpad -- Zbrinjavanje otpada -- Ekonomska analiza  HA13-08724 
 
Namještaj -- Dizajn namještaja -- Ergonomija -- Poliuretanska pjena -- Čvrstoća  HA13-09055 
 
Napetosna korozija -- Duplex čelik -- Austenitno-feritni čelik -- Ispitivanje materijala -- Mehanička svojstva -- Mikrostruktura čelika  HA13-08671 
 
Napoli, Tommaso Maria  HA13-09085 
 
Narodne knjižnice -- Knjižnična građa -- Audiovizualna građa -- Multimedijalna građa -- Elektronička građa -- Korisnici -- Knjižnične zbirke  HA13-08184 
 
Narodni običaji -- Narodna nošnja -- Narodne pjesme  HA13-08420 
 
Narodno-ustavna stranka -- Unionisti  HA13-08280 
 
Naselja -- Fortificirano naselje -- Dinamika razvoja -- Građevine  HA13-09247 
 
Naselja -- Povijest  HA13-09290 
 
Nasljedne bolesti -- Kolorektalni karcinom -- Genetika -- Farmakogenetika  HA13-08586 
 
Nastava engleskog jezika -- Engleski jezik -- Pedagoška praksa -- Suradničko poučavanje -- Studenti -- Nastavnici  HA13-09141 
 
Nastava geografije -- Metodika -- Didaktika -- Nastavne metode  HA13-08393 
 
Nastava stranog jezika -- Slušanje -- Vještina slušanja -- Strategije -- Poučavanje  HA13-08402 
 
Nastavnici -- Kompetencije -- Interkulturalno obrazovanje  HA13-08404 
 
Neoliberalizam -- Tržište -- Država -- Sloboda -- Politika  HA13-08272 
 
Neprofitne organizacije -- Strateški marketing -- Fundraising -- Prikupljanje financijskih sredstava  HA13-08352 
 
Neurodegenerativne bolesti -- Bolesti nakupljanja -- Nasljednost -- Rizični čimbenici -- Genski biljezi -- Genska terapija  HA13-08563 
 
Neuroendokrini tumori -- Neuroendokrini karcinomi -- Probavni trakt -- Sistemska terapija -- Biokemijski biljezi -- Slikovna dijagnostika -- Metastatski tumori -- Molekularno usmjereno liječenje  HA13-08553 
 
Neuroznanost -- Filozofija znanosti -- Filozofija uma -- Neodređenost -- Kognitivna znanost  HA13-08240 
 
Nezaposlenost -- Inflacija -- Ekonometrijski modeli -- Philipsova krivulja -- Panel analiza -- Vektorska autoregresija  HA13-08313 
 
Nezaposlenost -- Nezaposleni -- Službe za zapošljavanje -- Zadovoljstvo korisnika  HA13-08297 
 
Nezaposlenost -- Traženje posla -- Strategije traženja posla -- Zapošljavanje  HA13-08299 
 
Nogomet -- Specifični trening -- Intenzitet vježbe -- GPS -- Srčana frekvencija -- Broj dodira s loptom  HA13-09117 
 
Nogometaši -- Nogomet -- Napadački stil igre -- Obrambeni stil igre -- Mitologizacija  HA13-08414 
 
Nogometni navijači -- Nogomet -- Navijačke skupine -- Sociologija sporta  HA13-08263 
 
Novi mediji -- Društvene mreže -- Istraživačko novinarstvo -- Internet -- Crowdsourcing -- Populizam  HA13-08267 
 
Novinarstvo -- Mediji -- Internetski portali -- Siromaštvo -- Komentari  HA13-08213 
 
Novinarstvo -- Novinarska kultura -- Međunarodno novinarstvo -- Komparativna studija  HA13-08214 
 
Novinarstvo -- Participativno novinarstvo -- Internet -- Zloporaba -- Uvredljivi govor -- Komentari  HA13-08212 
 
Novinarstvo -- Participativno novinarstvo -- Javnost -- Demokracija -- Internet  HA13-08215 
 
Novinarstvo -- Participativno novinarstvo -- Tradicionalne vrijednosti -- Publika  HA13-08211 
 
Nužnost imenovanja -- Analitička filozofija -- Filozofija uma -- Funkcionalizam  HA13-09131 
 
Njemačka književnost -- Drama -- Književna analiza  HA13-09158 
 
Njemačka književnost -- Drama -- Teologija -- Književna kritika  HA13-09160 
 
Njemačka književnost -- Estetika -- Prostor -- Politika  HA13-09153 
 
Njemačka književnost -- Putopisna književnost  HA13-09159 
 
Njemačka književnost -- Romani -- Domovina -- Povijest -- Književna analiza  HA13-09157 
 
Njemački jezik -- Hrvatski jezik -- Naglasci -- Upitne rečenice  HA13-09143 
 
Njemački jezik -- Strani jezik -- Nastava stranog jezika -- Tvorba riječi  HA13-09154 
 
Obitelj Begna  HA13-09102 
 
Obitelj Canali  HA13-09083 
 
Obitelj Grimani  HA13-08260 
 
Obitelj Jelačić  HA13-09265 
 
Obitelj Lučić  HA13-09268 
 
Obitelj Paladinić  HA13-09090 
 
Obitelj Stipošević  HA13-09075 
 
Obitelj Zaboky  HA13-09276 
 
Obiteljska medicina -- Časopisi -- Zbornici  HA13-08183 
 
Obiteljski sukobi -- Utjecaj posla -- Socijalna podrška  HA13-08947 
 
Obiteljski život -- Društvene prilike -- Žene -- Spolnost -- Kaznena djela  HA13-08369 
 
Obradivost legura -- Legure nikla -- Inconel 718 -- Tokarenje -- Mehanička svojstva -- Kemijski sastav -- Ispitivanje materijala  HA13-09017 
 
Obrazovanje -- Tržište rada -- Preobrazovanost -- Neusklađenost obrazovanja  HA13-08397 
 
Obuka -- Zaposlenici -- Nova znanja -- Radni zadaci -- Samopouzdanje -- Motivacija zaposlenika -- Motivacija za rad  HA13-08957 
 
Odnosi s javnošću -- Strateško komuniciranje -- Komunikacijski menadžment -- Komunikacijske vještine -- Komunikacijske strategije  HA13-08811 
 
Odrasle osobe -- Osobe s intelektualnim teškoćama -- Mišićna izdržljivost -- Anaerobna snaga -- Prevencija bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Čimbenici rizika  HA13-08387 
 
Određenje -- Razumijevanje -- Inferencijalizam -- Dispozicionalnost -- Masivna modularnost -- Epistemologija  HA13-08231 
 
Održiva proizvodnja -- Energetska učinkovitost -- Proizvodni pogoni -- Industrijska ekologija -- Simulacijski model  HA13-08427 
 
Održivi razvoj -- Zaposlenici -- Stavovi zaposlenika -- Osobne vrijednosti -- Kulturalni utjecaj  HA13-08298 
 
Održivi razvoj -- Zaštita okoliša -- Gospodarstvo  HA13-08430 
 
Oglašavanje -- Ponašanje potrošača -- Stavovi potrošača -- Verbalna komunikacija -- Jezik -- Markeri vjerojatnosti -- Brand -- Kupovina  HA13-08961 
 
Oiteljska medicina -- Medicinska specijalizacija -- Stavovi -- Uloga obitelji -- Etička pitanja -- Socijalni problemi -- Medikalizacija  HA13-08495 
 
Oiteljska medicina -- Populacijska struktura -- Morbiditet -- Pacijenti -- Statistički podaci  HA13-08507 
 
Oiteljska medicine -- Liječnici obiteljske medicine -- Profesionalnost -- Samoprocjena liječnika  HA13-08513 
 
Okluzija -- Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj -- Ortodontska terapija -- Magnetska rezonancija  HA13-08623 
 
Oledba -- Geomorfologija  HA13-08454 
 
Oligopol -- Tržišno natjecanje -- Regulacija tržišta  HA13-08359 
 
Onečišćenje tla -- Kadmij -- Teški metali -- Jablan -- Sadnice -- Fitoremedijacija  HA13-08776 
 
Opća županijska bolnica Požega  HA13-08619 
 
Oporuka -- Povijest  HA13-09274 
 
Opskrbni lanac -- Logistika -- Logistička optimizacija -- Troškovi logistike -- Dobavljači  HA13-08807 
 
Opskrbni lanac -- Troškovi -- E-poslovanje -- Monte Carlo simulacija  HA13-08806 
 
Optimalno vrijeme zamjene -- Alatni strojevi -- Optimizacija troškova -- Funkcija troškova -- Metoda najmanjih kvadrata  HA13-08706 
 
Orao krstaš -- Ptice  HA13-08463 
 
Orff, Karl -- Kodály, Zoltán -- Jaques-Dalcroze, Emile  HA13-08405 
 
Organizacije -- Radno okruženje -- Zaposlenici -- Psihološki ugovor -- Zadovoljstvo poslom  HA13-08933 
 
Organizacijska komunikacija -- Korporativna komunikacija -- Konflikt -- Upravljanje konfliktima  HA13-08934 
 
Organizacijska kultura -- Korporativno upravljanje -- Korporativna kultura -- Javna poduzeća -- Vrijednosni stavovi -- Zaposlenici  HA13-08908 
 
Organizacijske promjene -- Javni sektor -- Zaposlenici -- Otpor zaposlenika  HA13-08919 
 
Osiguravajuća društva -- Organizacija poslovanja -- Komunikacijski centar -- Strateški menadžment  HA13-08931 
 
Osmij -- Renij -- Industrijski otpad -- Metalurški otpad -- Proizvodnja bakra -- Recikliranje metalnog otpada  HA13-09030 
 
Osnovna škola Lanišće  HA13-08399 
 
Osnovno školstvo -- Obrazovne vrijednosti -- Učenici -- Poduzetništvo  HA13-08292 
 
Osobna potrošnja -- Tržište osobne potrošnje -- Struktura osobne potrošnje -- Oligopol -- Monopol  HA13-08950 
 
Osteoporoza -- Rizični čimbenici -- Tjelesna aktivnost -- Gustoća kostiju -- Hormonski poremećaji -- Prehrambene navike -- Urbano stanovništvo -- Ruralno stanovništvo -- Mikronutrijenti  HA13-08602 
 
Ostojić, Nikola  HA13-09195 
 
Ošit -- Elevacija -- Jetra -- Cista jetre -- Laparoskopska resekcija  HA13-08612 
 
Otrovni plinovi -- Ugljikov monoksid -- Trovanje -- Smrtnost -- Požari -- Tuneli -- Nesreće -- Prevencija -- Edukacija  HA13-08516 
 
Ovčarstvo  HA13-08788 
 
Ovčje mlijeko -- Indogeni enzimi -- Katepsin D -- Proteolitički enzimi -- Western Blot metoda  HA13-08783 
 
Ovčje mlijeko -- Istarski sir -- Higijenska kakvoća -- Proteolitička aktivnost  HA13-08780 
 
Ovčji sir -- Kozji sir -- Kravlje mlijeko -- Krivotvoreni sir -- Izoelektrično fokusiranje -- γ-kazein  HA13-08793 
 
Označavanje proizvoda -- Održiva proizvodnja -- Ekološka proizvodnja -- Označavanje ekoloških proizvoda -- Eko-oznake -- Ekonomika okoliša  HA13-08917 
 
Padjen, Juraj  HA13-09266 
 
Papinstvo -- Reformacija -- Protestantizam -- Katolička obnova  HA13-08249 
 
Parkiranje -- Gradovi -- Automobili -- Promet  HA13-08821 
 
Parkiranje -- Parkirališta -- Gradovi -- Naplata parkiranja  HA13-08886 
 
Parkiranje -- Parkirna mjesta -- Dostupnost -- Osobe s invaliditetom  HA13-08866 
 
Parnični postupak -- Stečajni postupak -- Vjerovnici -- Dužnici -- Tražbina -- Protutužba  HA13-08374 
 
Parobrodi -- Brodovi -- Parobrodarska društva -- Povijest  HA13-08823 
 
Parobrodi -- Parobrodarska društva -- Povijest  HA13-08856 
 
Parobrodi -- Povijest  HA13-08753 
 
Parson, Charles  HA13-08437 
 
Paška ovca -- Ovčje mlijeko -- Mliječna mast -- Bjelančevine -- Kvaliteta mlijeka -- Uzgojno područje -- Laktacija -- Sezona janjenja  HA13-08798 
 
Patološka trudnoća -- Spontani pobačaj -- Sterilitet -- Neplodnost -- Kriptorhizam -- Ginekomastija -- Kromosomi -- Kariotipizacija -- Reproduktivna medicina  HA13-08650 
 
Peritektička reakcija -- Nehrđajući čelik -- Sadržaj ugljika -- Očvršćivanje čelika  HA13-08989 
 
Pintadera -- Keramika -- Impresso keramika  HA13-09238 
 
Piratstvo -- Pomorski promet -- Pomorsko pravo -- Sigurnost -- Zaštita brodova  HA13-08376 
 
Planeti -- Stabilnost planeta -- Gravitacijska sila -- Centrifugalna sila -- Rotacija -- Matematički uvjeti  HA13-08445 
 
Plemeniti metali -- Katalizatori -- Legure bakra -- Dobivanje platine -- Pirometalurška metoda -- Elektropročišćavanje  HA13-09025 
 
Plemeniti metali -- Katalizatori -- Pirometalurška metoda -- Hidrometalurška metoda  HA13-09027 
 
Plemeniti metali -- Legure zlata -- Legure srebra -- Europske norme -- Označavanje proizvoda -- Trgovačke marke  HA13-08357 
 
Plinsko zavarivanje -- Oksiacetilen -- Radno okruženje -- Koeficijent onečišćenja  HA13-08710 
 
Plovidba -- Plovidbeni priručnici -- Hidrografija -- Luka  HA13-09300 
 
Plućna hipertenzija -- Ultrazvuk -- Ehokardiografija  HA13-08616 
 
Poduzeća -- Organizacija poslovanja -- Tranzicija  HA13-08846 
 
Poduzeća -- Poslovanje -- Dinamičke sposobnosti -- Konkurentne prednosti  HA13-08906 
 
Poduzeća -- Poslovanje -- Društveno odgovorno poslovanje -- Marketing  HA13-08915 
 
Poduzeća -- Poslovne strategije -- Diverzifikacija poduzeća -- Metoda višekriterijskog odlučivanja  HA13-08936 
 
Poduzeće -- Obračun troškova -- Upravljanje troškovima -- ABC metodologija  HA13-08926 
 
Poduzetnička kompetencija -- Obrazovanje -- Studenti -- Tržište rada -- Konkurentnost -- Izvannastavne aktivnosti  HA13-08412 
 
Podzemne vode -- Hidrološke karakteristike -- Klimatske promjene -- Hrastove šume -- Piezometarske postaje  HA13-08451 
 
Pojasne kopče -- Liburnska kultura -- Japodska kultura  HA13-09236 
 
Polanyi, Karl -- Zelizer, Viviana  HA13-08286 
 
Policistični jajnici -- Hiperandrogenizam -- Inzulinska rezistencija -- Sindrom policističnih jajnika -- Metformin -- In vitro fertilizacija  HA13-08659 
 
Polimerni kompoziti -- Modeliranje kompozita -- Numeričke metode -- Monte Carlo simulacija -- Linearne jednadžbe  HA13-09052 
 
Polimerni materijali -- Rezanje vodenim mlazom -- Parametri rezanja -- Površinska hrapavost -- Poliamid 6 -- SIPAS 60  HA13-09051 
 
Pomorska plovidba -- Sigurnost -- Međunarodne organizacije -- Međunarodne konvencije -- Propisi  HA13-08875 
 
Pomorski prijevoz -- Brodovi -- Prijevozna sposobnost -- Pogonski motor -- Radni parametri  HA13-08827 
 
Pomorski prijevoz -- Prijevoz plina -- Ukapljeni prirodni plin -- LNG terminali -- Tankeri  HA13-08865 
 
Pomorski prijevoz -- Troškovi prijevoza -- Ukapljeni prirodni plin  HA13-08885 
 
Pomorski prijevoz stvari -- Unutrašnji prijevoz -- Prijevozno pravo -- Odgovornost prijevoznika -- Obračunske jedinice -- Međunarodne konvencije  HA13-08375 
 
Pomorski promet -- Brodovi -- Prijevoz tereta -- Kruti rasuti teret -- Niklova rudača -- Likvifikacija  HA13-08377 
 
Pomorski promet -- Cestovni promet -- Kombinirani prijevoz -- Trajekti -- Prometne nesreće -- Forenzika -- Vještačenje  HA13-08877 
 
Pomorski promet -- Nadzor i upravljanje -- Službenici -- Stručno osposobljavanje -- VTS sustav -- Vessel traffic service  HA13-08881 
 
Pomorski promet -- Prijevoz tereta -- Kontejnerski promet -- Troškovi prijevoza  HA13-08857 
 
Pomorski promet -- Putovanje brodom -- Navigacija -- Plan putovanja -- Geometrijski prikaz -- Pomorske karte  HA13-08833 
 
Pomorski promet -- Računalni sustavi -- Pouzdanost -- Sigurnost  HA13-08860 
 
Pomorski promet -- Robni tokovi -- Optimizacija  HA13-08815 
 
Pomorski promet -- Sigurnost na moru -- Sudari na moru -- Izbjegavanje sudara  HA13-08850 
 
Pomorstvo -- Nove tehnologije -- Pomorske nesreće -- Pomorci -- Svijest -- Savjest -- Cjeloživotno učenje  HA13-08226 
 
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću -- Hiperaktivnost -- ADHD -- Fokus pažnje -- Motoričko učenje  HA13-08222 
 
Poremećaji hranjenja -- Anoreksija -- Bulimija -- Povraćanje -- Dentalna erozija  HA13-08558 
 
Porođaj -- Perinatalna asfiksija -- Hipoksija -- Cerebralno oštećenje -- Neuroprotekcija -- Kontrolirana hipotermija  HA13-08503 
 
Porozna keramika -- Lijevane legure -- Aluminijske legure -- Keramički kompoziti -- Metalni kompoziti -- Infiltracija pod tlakom  HA13-09026 
 
Portfelj -- Optimizacija -- Investiranje -- Dionice -- Markowitzev model -- Faktorska analiza -- Klaster analiza  HA13-08311 
 
Poslovanje -- Poslovna uspješnost -- Informacijski sustav -- ERP sustav -- Cjeloviti proizvodno-poslovni informacijski sustav -- Logistika  HA13-08910 
 
Poslovanje -- Poslovno upravljanje -- Menadžment -- Ponašanja menadžera -- Stilovi vođenja  HA13-08930 
 
Poslovna komunikacija -- Informacijska tehnologija -- Komunikacijski alati -- E-mediji -- Elektronički mediji -- Interaktivno okruženje  HA13-08955 
 
Poslovna kriza -- Krizni menadžment -- Poduzeća -- Upravljanje -- Menadžeri -- Zaposlenici -- Komunikacija  HA13-08952 
 
Poslovna ulaganja -- Franšiza -- Franšizno poslovanje -- Financiranje  HA13-08360 
 
Poslovni engleski jezik -- Globalizacija -- Poslovna komunikacija -- Lingua franca -- Analiza diskursa  HA13-09138 
 
Poslovni turizam -- Turističke destinacije -- Pokazatelji uspješnosti  HA13-08349 
 
Poslovno odlučivanje -- Financijsko upravljanje -- Investicijski projekti -- Ulaganja -- Procjena rizika  HA13-08921 
 
Poslovno odlučivanje -- Investicijski projekti -- Financiranje -- Faktori rizika  HA13-08328 
 
Poslovno odlučivanje -- Proces odlučivanja -- Modeli odlučivanja -- Nove tehnologije  HA13-08809 
 
Poslovno upravljanje -- Stilovi upravljanja -- Konflikti -- Pregovaranje -- Kulturološke razlike  HA13-08924 
 
Poštanske marke -- Cestovna infrastruktura -- Filatelija  HA13-08861 
 
Poštanske marke -- Poštanski promet -- Prihodi -- Filatelija  HA13-08859 
 
Poštanske usluge -- Kvaliteta usluge -- Norme  HA13-08847 
 
Potrošački animozitet -- Potrošački etnocentrizam -- Ponašanje potrošača -- Stavovi potrošača -- Regije -- Županije  HA13-08960 
 
Povijesni izvori -- Društvene prilike -- Gospodarske prilike  HA13-09285 
 
Povijesno društvo otoka Krka  HA13-09303  HA13-08207  HA13-08205  HA13-08206  HA13-08814 
 
Povijest  HA13-09297  HA13-09296 
 
Povijest -- Kulturna povijest -- Rodoslovlja -- Oporuke  HA13-09291 
 
Povijest -- Sjećanja  HA13-09259 
 
Povijest -- Stanovništvo  HA13-09298 
 
Povijest medicine -- Carski rez -- Preživljenje  HA13-08647 
 
Povijest medicine -- Depresija -- Melankolija -- Depresivni poremećaji -- Poremećaji raspoloženja -- Serotonin -- Antidepresivi  HA13-08225 
 
Povijest medicine -- Hitna medicina -- Hitna medicinska pomoć -- Hitna medicinska služba -- Prijevoz bolesnika  HA13-08504 
 
Povijest medicine -- Hitna medicina -- Hitna medicinska služba -- Zdravstvena skrb -- Trijaža bolesnika  HA13-08505 
 
Povijest medicine -- Padavica -- Epilepsija -- Epileptički napadaji -- Konvulzivni poremećaji -- Ketogena dijeta -- Antiepileptici  HA13-08557 
 
Povijest školstva  HA13-08403 
 
Povrće -- Teški metali -- Toksični elementi -- Prehrana -- Dnevni unos  HA13-08966 
 
Površina alata -- Strukturne modifikacije -- Korozija -- Gumeni otpad -- Zamorne pukotine -- Trošenje materijala  HA13-08676 
 
Prapoćani -- Iseljeništvo  HA13-08279 
 
Pravni propisi -- Postupak izrade propisa -- Uključivanje građana -- Procjena učinaka propisa  HA13-08367 
 
Pravo -- Legitimnost prava -- Vlast  HA13-08363 
 
Preaktivni mokraćni mjehur -- Statička inkontinencija -- Cistometrija -- Bihevioralno liječenje -- Farmakoterapija -- Kirurško liječenje  HA13-08506 
 
Precipitacijsko očvršćivanje -- Metalni materijali -- Prijenos topline -- Toplinska stabilnost -- Mjerenje električne otpornosti  HA13-08700 
 
Predizborna kampanja -- Metodologija rada -- Parlamentarni izbori  HA13-08280 
 
Prehrambena industrija -- Prerada mlijeka -- Kapitalna ulaganja -- Produktivnost -- Profitabilnost  HA13-08284 
 
Prehrana -- Hrana -- Kvaliteta hrane -- Kalorijska vrijednost -- Cijena hrane  HA13-08977 
 
Prehrana -- Sportaši -- Mišići -- Mišićna hipertofija  HA13-08468 
 
Premužić, Ante -- Krajač, Ivan -- Šagovac, Slavko  HA13-09119 
 
Premužićeva staza -- Planinarstvo -- Planinarski putovi -- Obljetnica  HA13-09119 
 
Prerada drva -- Poduzeća -- Investicije -- Rizici  HA13-09050 
 
Prešanje polimera -- Ekstruzijske preše -- Pužni prijenosnik -- Polimerni materijali  HA13-08715 
 
Pretisci -- Statuti  HA13-08378 
 
Prevencija ovisnosti o drogama -- Program prevencije -- Zlouporaba droga  HA13-08385 
 
Prezaduženost građana -- Krediti -- Banke -- Društvo -- Sociologija  HA13-08266 
 
Prezime Tomažić -- Genealogija  HA13-09279 
 
Prezimena  HA13-09133 
 
Prijelom kosti -- Stres fraktura -- Tibija -- Goljenična kost -- Rukometaši -- Čimbenici rizika -- Konzervativno liječenje  HA13-08645 
 
Prijevoz robe -- Prijevoznici -- Kvaliteta  HA13-08853 
 
Prijevoz robe -- Špediteri -- Logistika -- Informacijski sustavi -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA13-08835 
 
Prijevozni sustavi -- Prijevozna sredstva -- Rasuti teret  HA13-08842 
 
Prijevremeni porod -- Carski rez -- Nedonoščad -- Hipotrofično novorođenče -- Hipertrofično novorođenče  HA13-08657 
 
Primarna insuficijencija jajnika -- Neplodnost -- Sterilitet -- Genske mutacije -- Genski biljezi -- Molekularno usmjereno liječenje  HA13-08458 
 
Prodavači -- Osobna prodaja -- Profesionalno sagorijevanje -- Zadovoljstvo poslom  HA13-08941 
 
Profesori -- Stavovi -- Srednje škole -- Obrazovanje -- Elektronički čitači -- Digitalna pismenost  HA13-08388 
 
Profitni centri -- Organizacijski sustavi -- Poslovno upravljanje -- Unaprijeđenje poslovanja -- Interna kontrola  HA13-08939 
 
Proizvodnja bioetanola -- Povrat topline -- Izmjenjivač topline -- Električna energija -- Ušteda energije -- Kogeneracija  HA13-08666 
 
Proizvodnja papira -- Tehnološki proces -- Lijevanje -- Toplinska obrada -- Strojna obrada -- Rezni alati -- Procesna industrija  HA13-08685 
 
Projektni menadžment -- Projektno upravljanje -- Obrazovanje -- Upravljanje kvalitetom -- Kvaliteta obrazovanja -- Diplomski stručni studij -- Specijalistički studij  HA13-08920 
 
Promet -- Ekologija -- Globalno zatopljenje -- Gorivo -- Obnovljiva goriva -- Vozila -- Ispušni plinovi -- Onečišćenje okoliša  HA13-08830 
 
Promet -- Logistika -- Logističke strategije -- Javna poduzeća  HA13-08825 
 
Promet -- Prijevoz robe -- Prijevoz putnika -- Gospodarska kretanja  HA13-08819 
 
Promet -- Prometna politika -- Sigurnost prometa -- Upravljanje -- Financiranje  HA13-08837 
 
Promet -- Sigurnost prometa -- Gradovi -- Gradski prijevoz -- Javni prijevoz -- Inovativna rješenja  HA13-08851 
 
Promet -- Sigurnost prometa -- Preventivne mjere -- Kampanje  HA13-08864 
 
Promet -- Turizam -- Gospodarstvo -- Održivi razvoj  HA13-08845 
 
Prometna infrastruktura -- Industrijski kolosijek -- Željeznički teretni prijevoz -- Intermodalni prijevoz  HA13-08834 
 
Prometna infrastruktura -- Prometne trase -- Željezničke trase -- Cestovne trase -- Izgradnja -- Vrednovanje -- Optimizacija  HA13-08732 
 
Prometna mreža -- Kombinirani promet -- Prometna povezanost  HA13-08844 
 
Prometna politika -- Transport -- Investicije -- Infrastruktura -- Ekonomski razvoj -- Društveni utjecaj  HA13-08829 
 
Prometne nesreće -- Simulacija -- Motorna vozila -- Pješaci -- Softverske aplikacije  HA13-08862 
 
Prometni koridori -- Paneuropski prometni koridori  HA13-08871 
 
Prometni sustav -- Jadranski prometni koridor -- Europske integracije -- Ekološka zaštita  HA13-08831 
 
Prometni sustav -- Prijevoz tereta -- Transport -- Intermodalni transport -- Kvaliteta  HA13-08838 
 
Prometni sustav -- Prometni koridori -- Međunarodni koridori -- Međunarodni projekti -- Projekt SETA -- CETC -- Central Europe Transport Corridor  HA13-08868 
 
Prometni sustav -- Razvoj  HA13-08891 
 
Prometni sustavi -- Oglašavanje -- Informacije -- Korisnici -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Digitalno obavijesni signalizacijski sustav -- DOSS  HA13-08848 
 
Protetski nadomjestak -- Mobilna proteza -- Izgovor -- Fonacija -- Oralna rehabilitacija -- Zubna protetika  HA13-08625 
 
Protupožarna zaštita -- Čelične konstrukcije -- Armiranobetonske konstrukcije -- Tuneli  HA13-08738 
 
Protupožarna zaštita -- Vatrodojavni sustavi -- Brodovi -- Povijesni razvoj  HA13-08484 
 
Prozori -- Prozorski okviri -- Kutni spojevi -- Ljepila za drvo  HA13-09070 
 
Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat -- Ratovanje -- Podmornički rat -- Podmornice -- Londonski protokol -- Nyonski sporazum  HA13-08381 
 
Psihičko zdravlje -- Psihijatrija -- Farmaceutska industrija -- Tržište lijekova -- Biopolitika  HA13-08599 
 
Psihijatrijske bolesti -- Depresija -- Shizofrenija -- Alkoholizam -- Wernickeova encefalopatija -- Vitamini skupine B  HA13-08538 
 
Pubertet -- Preuranjeni pubertet -- Zakašnjeli pubertet -- Sekundarne spolne oznake -- Gonadotropini -- Spolni hormoni -- Hormonsko liječenje  HA13-08593 
 
Pučka gradnja -- Arhitektura  HA13-09077 
 
Putnički brodovi -- Kruzeri -- Pomorske nesreće -- Brodske olupine -- Uklanjanje olupina  HA13-08887 
 
Putopisi -- Kulturno-povijesna baština  HA13-09253 
 
Putovanje kroz vrijeme -- Paradoksi -- Svijest -- Ontološko gledište  HA13-08219 
 
Računalni sustavi -- Testiranje sustava -- Brodska navigacija -- Sigurnost plovidbe  HA13-08179 
 
Računovodstvo -- Interna kontrola -- Financijska kontrola -- Proračun -- Proračunski korisnici -- Javni sektor  HA13-08904 
 
Računovodstvo -- Mala i srednja poduzeća -- Poslovno odlučivanje -- Poslovno upravljanje -- Anketno istraživanje  HA13-08953 
 
Računovodstvo -- Profesionalna etika -- Financijski izvještaji  HA13-08900 
 
Računovodstvo -- Računovodstveni standardi -- Bilanca -- Vrijednost imovine -- Dugovi dobavljačima -- Potraživanja kupaca -- Rashodi  HA13-08902 
 
Računovodstvo -- Revizija -- Forenzična revizija -- Financijski izvještaji -- Prijevare  HA13-08896 
 
Računovodstvo -- Upravljačko računovodstvo -- Upravljanje kvalitetom  HA13-08899 
 
Rad na daljinu -- Elektroničko poslovanje -- Promet -- Emisija ugljičnog dioksida -- Očuvanje okoliša  HA13-08817 
 
Radio i televizija -- Javni servisi -- Online komunikacija -- Internetski portali -- Dijaloška komunikacija  HA13-08812 
 
Radiološka dijagnostika -- Ginekološke bolesti -- Porodništvo -- Trudnoća -- Ultrazvučna dijagnostika -- Kompjutorizirana tomografija CT -- Magnetska rezonancija -- Pozitronska emisijska tomografija  HA13-08662 
 
Ragužin, Alojzije  HA13-09257 
 
Rajčica -- Respiracija -- Dozrijevanje -- Temperatura  HA13-08978 
 
Rak debelog crijeva -- Probir -- Kolonoskopija -- Edukacija bolesnika  HA13-08501 
 
Rak grlića maternice -- Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Humani papiloma virus -- Papa test -- Patohistologija -- Citološki nalaz  HA13-08656 
 
Rak jajnika -- Monoklonska protutijela -- Bevacizumab -- Inhibitor angiogeneze -- Metastatski karcinom jajnika  HA13-08654 
 
Rak jetre -- Hepatocelularni karcinom -- Ciroza jetre -- Virusni hepatitis -- Hepatitis B -- Hepatitis C -- Alkoholizam -- Masna jetra -- Ultrazvučna dijagnostika -- Biopsija -- Tumorski biljezi  HA13-08509 
 
Rasadničarstvo -- Sjemenarstvo -- Pošumljavanje -- Šumarstvo -- Povijest  HA13-08774 
 
Ratković, Radmil  HA13-09093 
 
Ratni brodovi -- Borbena učinkovitost -- Elektroničke pomorske karte -- Navigacijski sustav -- WECDIS sustav  HA13-08729 
 
Rauch, Pavao  HA13-08271 
 
Ravnatelji -- Stavovi -- Organiziranje -- Planiranje -- Škole -- Istraživanje  HA13-08400 
 
Recikliranje aluminija -- Recikliranje plastike -- Recikliranje otpada -- Eloksiranje -- Zaštita okoliša -- Povratna logistika  HA13-08743 
 
Redovnice -- Pedagogija -- Biografija  HA13-08251 
 
Redovničke zajednice -- Povijest  HA13-08245 
 
Redukcija ugljika -- Kemijske reakcije -- Dobivanje metala -- Cinkov oksid -- Termogravimetrija  HA13-09031 
 
Regije -- Regionalna politika -- Regionalizam -- Regionalizacija  HA13-08275 
 
Regionalni razvoj -- Poseban status -- Razvijenost područja -- Porezni poticaji -- Poduzetništvo  HA13-08314 
 
Regionalni razvoj -- Zeleni marketing -- Ekološka poljoprivreda -- Održivi turizam  HA13-08778 
 
Relikvijari -- Brodovi  HA13-09107 
 
Reljef -- Padine -- Morfometrijska analiza -- Digitalni model reljefa  HA13-08455 
 
Restić, Junije  HA13-09269 
 
Restrukturiranje poduzeća -- Čeličane -- Metalurška poduzeća  HA13-08944 
 
Rezidencijalni sklopovi -- Arhivska građa  HA13-09075 
 
Riječki karneval  HA13-08344 
 
Rijetke knjige -- Inkunabule  HA13-08216 
 
Rimske ceste -- Antika  HA13-09245 
 
Rimsko gospodarstvo -- Keramičarske radionice -- Keramika -- Distribucija  HA13-09222 
 
Rizik -- Upravljanje poduzećem -- Upravljanje rizikom -- Analiza rizika -- Mjerenje rizika  HA13-08907 
 
Robna marka -- Tržišno pozicioniranje -- Zaštita robne marke -- Registracija -- Ekološko obilježavanje  HA13-08426 
 
Robni tokovi -- Prometni koridori -- Riječni promet -- Paneuropski prometni koridori -- Dunavski koridor  HA13-08870 
 
Robotika -- Uslužni robot -- Medicinska rehabilitacija -- Njega bolesnika -- Osobe s invaliditetom  HA13-08746 
 
Rodij -- Rodijeve prevlake -- Platiniranje metala -- Rodij(III) sulfat -- Elektroliti -- Fizičko-kemijska svojstva  HA13-08450 
 
Ručno elektrolučno zavarivanje -- Ultrazvuk -- Abrazivno trošenje -- Navarivanje  HA13-08711 
 
Rudarstvo -- Ugljenokopi -- Povijest  HA13-08727 
 
Rukometaši -- Rukomet -- Vratari -- Visina -- Brzina reakcije -- Eksplozivna snaga -- Skočnost  HA13-09114 
 
Runjak, Tamara  HA13-08216 
 
Ruralni turizam -- Turistički razvoj -- Održivi turizam  HA13-08341 
 
Ruski ratni zarobljenici  HA13-09299 
 
San -- Tumačenje sna -- Književnost -- Psihoanaliza -- Feminizam -- Žudnja  HA13-08228 
 
Schiffler, Ljerka  HA13-08218 
 
Schön, Edo -- Kovačić, Viktor  HA13-09082 
 
SECI model -- Upravljanje znanjem -- Upravljanje promjenama -- Menadžment znanja -- Metalurška poduzeća  HA13-08945 
 
Sela -- Crkve -- Ubikacija  HA13-09248 
 
Shizofrenija -- Opsesivno-kompulzivni poremećaj -- Bipolarni afektivni poremećaj -- Psihofarmakoterapija -- Aripiprazol -- Antipsihotici -- Antidepresivi  HA13-08522 
 
Sigurnost na radu -- Zaštita na radu -- Higijena rada -- Stavovi zaposlenika -- Metalurška poduzeća  HA13-08471 
 
Sinterirani materijali -- Perlit -- Ferit -- Obradivost legura -- Sadržaj ugljika -- Ventilska ploča  HA13-09014 
 
Sirevi -- Zemljopisno podrijetlo -- Procjena kakvoće -- Potrošači -- Sir turoš -- Sir prgica -- Sir kvargl  HA13-08784 
 
Sirovi čelik -- Proizvodnja čelika -- Ekonomski rast -- BDP -- Bruto domaći proizvod -- Regresijska analiza  HA13-08986 
 
Sirutka -- Proteini sirutke -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Površinska hidrofobnost -- Stabilnost emulzije -- Tribomehanička mikronizacija  HA13-08967 
 
Sivi lijev -- Korozijska otpornost -- Otpornost na trošenje -- Lijevano željezo -- Toplinska obrada metala -- Metalne prevlake  HA13-08669 
 
Sivi lijev -- Lijevano željezo -- Magnetit -- Hematit -- Površinska struktura -- Termodinamička analiza  HA13-09037 
 
Sjajni ugljik -- Bentonit -- Zeleni pijesak -- Dodatak ugljika -- Ljevački pijesak -- Željezni odljevci  HA13-08713 
 
Sjećanja -- Povijest  HA13-09301 
 
Skrućivanje lijeva -- Gravitacijsko lijevanje -- MMC kompoziti -- Metalni kompoziti -- CFD simulacija -- Računalna dinamika fluida  HA13-08701 
 
Slobodno vrijeme -- Učenici -- Vrijednosti -- Odgoj  HA13-08413 
 
Slovenska književnost  HA13-09161 
 
Slovenski jezik -- Jezična politika -- Odnosi s javnošću -- Terminologija -- Internetski rječnik -- Digitalizacija  HA13-09146 
 
Slovenski jezik -- Slovenski kao drugi jezik -- Srodni jezici -- Govornici -- Testiranje  HA13-09145 
 
Smanjenje troškova -- Troškovi proizvodnje -- Obradivost materijala -- Optimizacija proizvodnje -- Ekonomski aspekti  HA13-08958 
 
Socijalizam -- Književnost -- Hrvatska proza  HA13-08273 
 
Socijalna geografija -- Socijalno-geografske promjene -- Deagrarizacija -- Deruralizacija -- Urbanizacija  HA13-09255 
 
Socijalni doprinosi -- Uplata doprinosa -- Učinkovitost naplate  HA13-08323 
 
Socijalno poduzetništvo -- Društvene promjene  HA13-08281 
 
Sojino ulje -- Ekstrakcija ulja -- Superkritični fluidi -- Kvarcni pijesak  HA13-08981 
 
Speleologija -- Arheološki lokaliteti  HA13-08457 
 
Spermatogeneza -- Adolescenti -- Varikokela -- Neplodnost -- Kirurško liječenje  HA13-08617 
 
Spisateljice -- Hrvatska književnost 20. st. -- Biografija  HA13-09207 
 
Splitska komuna  HA13-08364 
 
Spomendani -- Povijest  HA13-09283 
 
Spondylus -- Nakit od školjke -- Grobni nalazi -- Simboli -- Religija -- Društvo  HA13-09250 
 
Spontani pobačaj -- Trombofilija -- Nasljedne bolesti -- Antifosfolipidna protutijela -- Trombocitopenija  HA13-08655 
 
Sportski klubovi -- Ekonomika sporta -- Financijska analiza -- Amaterski sport -- Poluprofesionalni sport -- Profesionalni sport -- Sportske udruge  HA13-08306 
 
Sportsko natjecanje -- Osobine ličnosti -- Stres -- Suočavanje sa stresom -- Temperament -- Sportska uspješnost  HA13-08224 
 
Srčane bolesti -- Lutembacherov sindrom -- Atrijski septalni defekt -- Ultrazvuk -- Ehokardiografija.  HA13-08577 
 
Srčane bolesti -- Valvularna bolest srca -- Dijaliza -- Valvularna regurgitacija  HA13-08618 
 
Srčane bolesti -- Ventrikularna tahikardija -- Fibrilacija atrija -- Atrijska fibrilacija  HA13-08591 
 
Srčane bolesti -- Zatajenje srca -- Depresija -- Kvaliteta života  HA13-08551 
 
Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Kardiokirurgija  HA13-08542 
 
Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Klinička kardiologija -- Intervencijska kardiologija -- Stent -- Farmakoterapija -- Antikoagulansi -- Istraživanja  HA13-08541 
 
Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Koronarna bolest srca -- Koronarografija -- Rizični čimbenici  HA13-08583 
 
Srčanožilne bolesti -- Kardiovaskularne bolesti -- Zatajenje srca -- Matične stanice -- Transplantacija matičnih stanica -- Klinička kardiologija  HA13-08603 
 
Srednjovjekovni rukopisi -- Kršćanstvo -- Okultno -- Kulturna povijest  HA13-08244 
 
Stabilnost sustava -- Metastabilno stanje -- Dinamički sustavi -- Markovljevi procesi -- Vjerojatnosne funkcije -- Struktura materijala -- Metalurški procesi  HA13-08436 
 
Stambena arhitektura -- Gotika -- Renesansa -- Dekoratini motivi  HA13-09086 
 
Stambena arhitektura -- Građevine -- Gradovi -- Urbanizam -- Požari  HA13-09073 
 
Stambena arhitektura -- Kuće -- Pomorci -- Urbanizam  HA13-09097 
 
Stambena arhitektura -- Palače -- Mletačka uprava  HA13-09096 
 
Stambena arhitektura -- Palače -- Palača Luccari -- Obnova -- Renesansa -- Potres 1667. -- Arhivski izvori  HA13-09087 
 
Stambena arhitektura -- Palače -- Povijest  HA13-09090 
 
Stambene zgrade -- Neorenesansa -- Historicizam -- Povijest  HA13-09095 
 
Stambeno graditeljstvo -- Graditelji -- Klesari -- Arhivska građa  HA13-09093 
 
Stambeno graditeljstvo -- Građevine -- Urbanizam  HA13-09091 
 
Stanovanje -- Ekonomika stanovanja -- Stambeni prostor -- Tržište stanova -- Cijene stanovanja -- Udaljenost  HA13-08301 
 
Stanovanje -- Higijena stanovanja -- Zarazne bolesti -- Zdravstveno prosvjećivanje  HA13-08470 
 
Stanovanje -- Zarazne bolesti -- Higijena  HA13-08799 
 
Stanovništvo -- Demografija -- Socijalna topografija -- Kuće -- Kašteli  HA13-08260 
 
Stanovništvo -- Kretanje stanovništva -- Imena -- Matične knjige  HA13-08259 
 
Starčević, Šime  HA13-08257 
 
Stele -- Nadgrobni spomenici -- Motiv križa  HA13-09241 
 
Stil -- Stilem -- Stilografija -- Stilistika -- Funkcija jezika -- Kontekst  HA13-09129 
 
Stipetić, Vladimir  HA13-08295  HA13-08296 
 
Stirlingov tanjur -- Sunčeva energija -- Solarni sustavi -- Skladištenje topline -- Proizvodnja električne energije -- Obnovljivi izvori energije  HA13-08668 
 
Straban  HA13-09246 
 
Strani jezik -- Učenje stranog jezika -- Nastava -- Mediji -- Video -- Istraživanje  HA13-08389 
 
Strossmayer, Josip Juraj  HA13-09287 
 
Stručni studiji -- Nastava stranih jezika -- Nastava engleskog jezika -- Poslovni engleski jezik -- Audiovizualna nastavna sredstva -- Dokumentarni film  HA13-09139 
 
Strukturna analiza -- Ručno elektrolučno zavarivanje -- Ultrazvučno polje -- Solidifikacija  HA13-09044 
 
Studenti -- Obrazovanje -- Stavovi studenata -- Posloprimatelji -- Osobni marketing  HA13-08948 
 
Sustavi posluživanja -- Zatvorene mreže repova -- Buzenov model -- Jacksonova mreža -- Računalni sustavi  HA13-08175 
 
Svadbeni običaji -- Brak -- Simboli  HA13-08421 
 
Sveci zaštitnici -- Kult svetaca -- Povijest  HA13-08254 
 
Svećenici -- Biografije  HA13-09257 
 
Svećenici -- Političko djelovanje -- Biografija -- Povijest  HA13-08252 
 
Sveti Kvirin  HA13-08254 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  HA13-08411 
 
Sveučilište u Rijeci  HA13-08474 
 
Šečerna bolest -- Kardiovaskularni rizik -- Indeks tjelesne mase -- Glikirani hemoglobin  HA13-08615 
 
Šećerna bolest -- Dijabetes -- Dijabetička nefropatija -- Kronično zatajenje bubrega -- Genetski čimbenici -- Arterijska hipertenzija -- Citokini  HA13-08590 
 
Šećerna bolest -- Dijabetes tip 2 -- Lijekovi -- Kardiovaskularni rizik  HA13-08570 
 
Šećerna bolest -- Dijabetička nefropatija -- Zatajenje bubrega -- Brzina glomerularne filtracije -- Proteinurija -- Antidijabetici -- Antihipertenzivi  HA13-08552 
 
Šećerna bolest -- Hipoglikemija -- Antidijabetici -- Kontrola glikemije -- Edukacija bolesnika  HA13-08564 
 
Šećerna bolest tip 2 -- Diabetes mellitus tip 2 -- Hipoglikemija -- Oralni antidijabetici -- Sulfonilureja -- Inzulin  HA13-08568 
 
Šilo -- Koštani predmeti -- Grobni nalazi  HA13-09225 
 
Šimundić, Mate  HA13-09135 
 
Škola narodnog zdravlja u Zagrebu  HA13-08469 
 
Škole -- Povijest školstva  HA13-08399 
 
Španjolski jezik -- Hrvatski jezik -- Pravna terminologija -- Lažni parovi -- Kontrastivna analiza  HA13-09144 
 
Štajner, Rikard  HA13-08291 
 
Šumarstvo -- Genetsko modificiranje -- Biotehnologija  HA13-08758 
 
Šume -- Oštećenost šuma -- Onečišćenje zraka -- Klimatske promjene -- Suša  HA13-08771 
 
Šume -- Šumsko drveće -- Reprodukcija -- Fiziološki čimbenici -- Klimatski čimbenici  HA13-08765 
 
Šume -- Urbane šume -- Vrednovanje šuma -- Literatura  HA13-08773 
 
Švegl-Gamiršek, Mara  HA13-09193  HA13-09198 
 
Šverko, Katica  HA13-09272 
 
Tadić, Katica  HA13-08189 
 
Tartufi -- Tartufarenje -- Povijest -- Gastronomija  HA13-08461 
 
Tehnički pregled vozila -- Stanica za tehnički pregled vozila -- Radna učinkovitost -- Baždarenje uređaja  HA13-08752 
 
Tehnologija lijevanja -- Reološka svojstva -- Koloidna veziva -- Dinamička viskoznost -- Keramički materijali  HA13-08712 
 
Tehnološki kapital -- Gospodarski rast -- Sistemska dinamika -- Strukturni modeli -- Dijagram tijeka  HA13-08331 
 
Tekući čelik -- Pročišćavanje čelika -- Uljevni lonac -- Nemetalna faza -- Keramički filteri -- Kontinuirano lijevanje  HA13-09011 
 
Tekući metal -- Vodljiva tekućina -- Filtriranje taline -- Magnetohidrodinamika -- Lorentzova sila -- Elektromagnetsko polje -- Maxwellove jednadžbe -- Numeričke metode  HA13-09020 
 
Temporomandibularni poremećaj -- Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularna bol -- Okluzijska udlaga -- Magnetska rezonancija  HA13-08622 
 
Temporomandibularni poremećaji -- Etiologija -- Žvačni mišići -- Temporomandibularni zglob -- Orofacijalna bol -- Trigeminalni ganglij (TRG) -- Neuroni -- Ionski kanali  HA13-08624 
 
Tendinopatija -- Ahilova tetiva -- Sindrom prenaprezanja -- Ultrazvučna dijagnostika -- Ekscentrične vježbe  HA13-08637 
 
Teologija -- Hrvatska teologija -- Povijest -- Hrvatsko društvo  HA13-08255 
 
Teški strojevi -- Kovanje -- Strojna obrada -- Usko grlo proizvodnje -- Proizvodni procesi -- Teorija ograničenja -- Upravljanje proizvodnjom  HA13-08678 
 
Tetoviranje -- Narodni običaji -- Hrvati -- Povijest -- Istraživanje  HA13-08422 
 
Titan -- Nitriranje u plazmi -- Električno pražnjenje -- Površinski sloj  HA13-08983 
 
Titanove legure -- Taljenje metala -- Vakuumsko indukcijsko taljenje -- Isparavanje aluminija -- Termodinamička analiza  HA13-09016 
 
Tjelesna aktivnost -- Fizioterapija -- Studenti -- Sociodemografske značajke -- Unaprjeđenje zdravlja  HA13-08475 
 
Tlačno lijevanje -- Injekcijsko prešanje -- Oblikovanje metala -- Plastomeri -- Sustavna analiza  HA13-08718 
 
Tomažić  HA13-09279 
 
Tomičić, Ivan  HA13-08736 
 
Toplo oblikovanje -- Kontinuirano lijevanje -- Valjanje -- Numerička simulacija  HA13-08681 
 
Topola -- Furnirske ploče -- Toplinska modifikacija -- Testiranje  HA13-09054 
 
Topola -- Toplinski prešano drvo -- Toplinske modifikacije -- Fizikalna svojstva -- Mehanička svojstva  HA13-09069 
 
Torcida  HA13-08263 
 
Torzijski test -- Kompresijski test -- Disipacija energije -- Plastometrijska analiza -- Čelik P91 -- Mesing -- Legure bakra  HA13-08667 
 
Tračnice -- Oštećenja tračnica -- Zamor materijala -- Željezničke pruge -- Inspekcija sigurnosti željezničkog prometa  HA13-08739 
 
Transport -- Bimodalni terminali -- Logistika  HA13-08822 
 
Transportni sustavi -- Inteligentni transportni sustavi -- ITS -- Korisnički zahtjevi  HA13-08889 
 
Transportni troškovi -- Optimizacija prijevoza -- Optimalne rute  HA13-08883 
 
Trauma srca -- Trauma prsnog koša -- Tamponada srca -- Ehokardiografija -- Ultrazvuk  HA13-08613 
 
Trčanje -- Ekonomičnost trčanja -- Fokus pažnje -- Studenti kineziologije -- Pokretna traka  HA13-09116 
 
Trčanje -- Trkači na srednje pruge -- Trkači na duge pruge -- Antropometrijske značajke -- Fiziološke značajke  HA13-09113 
 
Trgovina -- Međunarodna trgovina -- Globalna recesija -- Ekonomska kriza -- Ekonomska konvergencija  HA13-08350 
 
Tridentski koncil  HA13-08249 
 
Triplex čelik -- Legure čelika -- Korozijska otpornost -- Mikrostruktura čelika -- Elektronska mikroskopija  HA13-09015 
 
Trobok, Majda -- Smokrović, Nenad -- Miščević, Nenad  HA13-08237 
 
Trofeji -- Rogovlje -- Muflon  HA13-08795 
 
Tromboembolija -- Akutni koronarni sindrom -- Fibrilacija atrija -- Atrijska fibrilacija -- Tromboza -- Farmakoterapija -- Antikoagulansi -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti  HA13-08584 
 
Troska -- Fazni prijelazi -- Taline oksida -- Ljevački prah -- Kontinuirano lijevanje -- Kalupi za lijevanje -- Fizičko-kemijska svojstva  HA13-09013 
 
Trudnoća -- Analgezija -- Anestezija -- Porođaj -- Carski rez  HA13-08660 
 
Tržišno vrednovanje -- Životno osiguranje -- Princip ekvivalencije -- Solvency II  HA13-08439 
 
Tržište kapitala -- Investicijska društva -- Burza -- Burzovne izvedenice -- Financijski rizici  HA13-08308 
 
Tržište kapitala -- Pravna regulativa -- Prekodifikacija -- Financijska kriza  HA13-08315 
 
Tržište kapitala -- Vrijednosni papiri  HA13-08320 
 
Tržište poslovne potrošnje -- Financijske usluge -- Kvaliteta usluge -- Hotelijerstvo  HA13-08909 
 
Tržište rada -- Zapošljavanje -- Regionalni razvoj -- Konkurentnost  HA13-08300 
 
Tuneli -- Održavanje -- Upravljanje  HA13-08734 
 
Turisti -- Turistička potrošnja -- Lokalno gospodarstvo -- Kreditne kartice -- Debitne kartice -- Kartične transakcije  HA13-08325 
 
Turistička destinacija -- Turizam događaja -- Konkurentnost  HA13-08344 
 
Turističke destinacije -- Destinacijski imidž -- Komparativni modeli  HA13-08343 
 
Turizam -- Malo poduzetništvo -- Turistička destinacija -- Turistički razvoj -- Poduzetništvo -- Obiteljsko turističko gospodarstvo  HA13-08802 
 
Turizam -- Održivi turizam -- Upravljanje -- Pokazatelji  HA13-08338 
 
Turizam -- Poslovno planiranje -- Metode predviđanja -- Metoda najmanjih kvadrata -- Matlab  HA13-08438 
 
Turizam -- Ruralni turizam -- Razvoj  HA13-08347 
 
Turizam -- Sezonalnost -- Gini koeficijent  HA13-08340 
 
Turizam -- Sezonalnost -- Komparativna analiza  HA13-08342 
 
Turizam -- Turistički klasteri -- Brendiranje -- Brend -- Turističke regije  HA13-08346 
 
Turske kule -- Ruralna arhitektura -- Utvrde -- Gradovi -- Povijest  HA13-09100 
 
Turske kule -- Utvrde -- Povijesna baština -- Turska vladavina -- Povijest  HA13-09101 
 
Tvrdo navarivanje -- Zavarivanje -- Tribološka svojstva -- Erozijsko trošenje -- Otpornost na trošenje -- Mikrotvrdoća -- Ispitivanje materijala  HA13-09033 
 
Učenici s teškoćama -- Odgoj i obrazovanje -- Povijest -- Inkluzija  HA13-08407 
 
Učenje jezika -- Strategije -- Individualni čimbenici  HA13-08398 
 
Učitelji -- Motivacija -- Zadovoljstvo -- Učiteljski studij -- Učiteljska profesija -- Istraživanje  HA13-08396 
 
Ugljen bez emisija -- Rasplinjavanje ugljena -- Kemijska kinetika -- Kemijska ravnoteža -- Živa -- Numerička simulacija  HA13-08674 
 
Ugljeni otpad -- Metalni otpad -- Taljenje olova -- Antracitna prašina -- Otpadni akumulatori -- Recikliranje metalnog otpada  HA13-09045 
 
Ugrešić, Dubravka -- Tribuson, Goran -- Jergović, Miljenko  HA13-08273 
 
Ukazanja -- Marijanska svetišta -- Kritika  HA13-09152 
 
Uljevni lonac -- Tekući čelik -- Fizikalni model -- Kontinuirano lijevanje  HA13-08990 
 
Uljevni lonac -- Tekući čelik -- Kontinuirano lijevanje -- Numeričko modeliranje  HA13-09000 
 
Umjetne neuronske mreže -- Atmosferska korozija -- Korozija čelika -- Matematički model -- Nelinearni sustavi  HA13-08178 
 
UNECE -- United Nations Economic Commission for Europe  HA13-08828 
 
Upalne bolesti crijeva -- Crohnova bolest -- Ulcerozni kolitis -- Nediferencirani kolitis -- Osteoporoza -- Denzitometrija -- Djeca  HA13-08589 
 
Uprava -- Sudstvo -- Povijest  HA13-08366 
 
Upravljanje ljudskim resursima -- Ljudski potencijali -- Regrutiranje -- Društveni mediji  HA13-08905 
 
Upravljanje raznolikošću -- Ekonomska učinkovitost -- Metalurška poduzeća  HA13-08914 
 
Upravljanje toplinom -- Energetska elektronika -- IGBT -- Bipolarni tranzistor -- Električna vozila  HA13-08721 
 
Upravno pravo -- Postupovni zakon -- Upravni postupak -- Upravni ugovor -- Javnopravno tijelo  HA13-08368 
 
Urinarne infekcije -- Antimikrobno liječenje -- Fosfomicin -- Escherichia coli -- Klebsiella pneumoniae -- Pseudomonas aeruginosa -- MRSA infekcije  HA13-08561 
 
Uspješnost poslovanja -- Model uspješnosti poslovanja -- Ekonomska dodana vrijednost -- Strateško upravljanje  HA13-08949 
 
Uspomene -- Društveno-političke prilike -- Život i rad  HA13-09258 
 
Uspomene -- Povijest  HA13-08417 
 
Ustavnost -- Nacionalni identitet  HA13-08365 
 
Valjanje utora -- Izmjena topline -- Plastično tečenje -- Obrada metala -- Termovizijsko ispitivanje  HA13-08683 
 
Vanjska politika -- Intervencionistička politika -- Hladni rat -- Nacionalni interesi -- Propaganda  HA13-08277 
 
Vaterpolo -- Povijesni razvoj -- Pravila igre  HA13-09121 
 
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću  HA13-08432 
 
Vereš, Tomo -- Sekulić, Ante  HA13-08425 
 
Veselica, Vladimir  HA13-08335  HA13-08336  HA13-09277 
 
Veznici -- Gramatika -- Hrvatski jezik -- Jezični priručnici  HA13-09150 
 
Vincent iz Kastva -- Schön, fra Serafin -- Reiss, Francis Christoph  HA13-08242 
 
Virus zapadnog Nila -- Arbovirusi -- Flavivirusi -- Divlje ptice -- Komarci -- Culex -- Vrućica -- Neuroinvazivne bolesti -- Meningoencefalitis -- Zdravstveni nadzor  HA13-08488 
 
Visoka peć -- Koks -- Kvaliteta koksa -- Toplinska obrada -- Kemijski sastav -- Koeficijent abrazije  HA13-08999 
 
Visoka peć -- Sirovo željezo -- Spojevi cinka -- Sinteriranje -- Karbonati  HA13-08996 
 
Visoka peć -- Željezni materijali -- Kemijski sastav -- Kvantitativna analiza -- Analiza kvalitete -- Kvaliteta proizvoda  HA13-08985 
 
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici  HA13-08406 
 
Visoka učiteljska škola u Zadru -- Sveučilište u Zadru  HA13-08409 
 
Visoko obrazovanje -- Interdisciplinarni studij -- Poduzetničko obrazovanje -- Poduzetništvo  HA13-08804 
 
Visoko obrazovanje -- Kriteriji izbora -- Faktorska analiza  HA13-08432 
 
Visokolegirani čelik -- Zavareni spojevi -- Zamorna pukotina -- Mehaničko opterećenje -- Mehanika loma  HA13-09004 
 
Visokoškolske knjižnice -- Strateško planiranje -- Javno zagovaranje  HA13-08197 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- E-obrazovanje -- E-učenje -- Komunikacija -- Informacije -- Poslovna izvrsnost -- Studenti -- Istraživanje  HA13-08411 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Studijski programi -- Studenti -- Izbor studija -- Menadžment -- Ekonomija  HA13-08410 
 
Visokougljični čelik -- Čelične žice -- Ravnanje žica -- Zaostala naprezanja -- Višestruko savijanje  HA13-09001 
 
Vitezović, Pavao Ritter  HA13-09199 
 
Vjerske zajednice -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- E-marketing -- Elektronički marketing -- Web okruženje  HA13-08355 
 
Vjerski blagdani -- Pučka religioznost -- Kult svetaca -- Etnografija -- Pravo  HA13-08243 
 
Vještice -- Progoni vještica -- Praznovjerje -- Usmena tradicija  HA13-08418 
 
Vlada Republike Hrvatske  HA13-08276 
 
Vlasi -- Povijest  HA13-09302 
 
Voće -- Planika -- Arbutus unedo L. -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Askorbinska kiselina -- Dijetalna vlakna  HA13-08976 
 
Voda -- Pitka voda -- Mikrobiološka kakvoća -- Vodoopskrbni sustav  HA13-08494 
 
Vodenice -- Povijest  HA13-08415 
 
Vojna industrija -- Sigurnosni sustav -- Logistika -- Vojna logistika  HA13-08380 
 
Vojnici -- Prekomorske postrojbe -- Mletačka vladavina -- Povijest  HA13-09304 
 
Vrste rečenica -- Ovladanost -- Predškolska djeca -- Sintaktički razvoj -- Govorni jezik -- Istraživanje  HA13-09148 
 
WCM -- Proizvodnja svjetske klase -- Metalurške tvrtke -- Troškovi proizvodnje -- Poslovna učinkovitost  HA13-08959 
 
Williamson, Timothy  HA13-08239  HA13-08233 
 
Wollstonecraft, Mary -- Rousseau, Jean Jacques  HA13-08392 
 
Zagrebačka burza  HA13-08311  HA13-08308 
 
Zagrebec, Štefan -- Marija  HA13-08247 
 
Zajam -- Kamata -- Kanonsko pravo -- Pravna povijest  HA13-08364 
 
Zaklade  HA13-08208 
 
Zamjenice oslovljavanja -- Društvena uloga -- Komunikacija -- Solidarnost -- Jezici  HA13-09125 
 
Zara, Antonio  HA13-09261 
 
Zarazne bolesti -- Virusne bolesti -- Flavivirusi -- Denga groznica -- Širenje zaraze -- Komarci -- Azijski tigrasti komarac -- Aedes albopictus  HA13-08479 
 
Zaštićena područja -- Nacionalni parkovi -- Upravljanje razvojem -- Društvena uloga  HA13-08922 
 
Zaštitna arheološka istraživanja -- Špilje -- Keramika -- Životinjski ostaci -- Taksonomska analiza  HA13-09244 
 
Zatajenje bubrega -- Hemodijaliza -- D-dimer test  HA13-08620 
 
Zavareni spoj -- Mikrostruktura čelika -- Čelik P91 -- Toplinska obrada -- Otpornost na puzanje -- Pukotine  HA13-09019 
 
Zavarivanje -- Žica za zavarivanje -- Metalurška proizvodnja -- Optimizacija proizvodnje -- Kvaliteta proizvoda -- Razvoj funkcije kvalitete -- Upravljanje kvalitetom  HA13-08717 
 
Zavarljivost čelika -- Čelik TStE 420 -- Mehanička svojstva -- Toplinski ciklus zavarivanja -- Numerička simulacija  HA13-08679 
 
Zeman, Mirna  HA13-09159 
 
Zemlje u razvoju -- Strana ulaganja -- Inozemna izravna ulaganja  HA13-08358 
 
Zidine -- Fortifikacijski sustav -- Karte -- Arheološka istraživanja  HA13-09220 
 
Zidno slikarstvo -- Freske -- Romanika -- Gotika -- Restauratorska analiza  HA13-09108 
 
Zloćudne bolesti -- Kemoterapija -- Preživljenje -- Plodnost -- Krioprezervacija -- In vitro fertilizacija -- Embriotransfer -- Gonadotropini  HA13-08499 
 
Zmaj -- Mitska stvorenja -- Mitologija -- Heraldika  HA13-08256 
 
Znanstveni časopisi  HA13-08202 
 
Znanstveni časopisi -- Kardiologija -- Biomedicinski časopisi -- Elektronička izdanja -- Otvoreni pristup  HA13-08201 
 
Zooplankton -- Struktura populacije  HA13-08464 
 
Zračni promet -- Avijacija -- Emisija ispušnih plinova -- Smanjenje emisije -- Ekološki utjecaj -- Klimatske promjene -- Programi  HA13-08872 
 
Zračni promet -- Zrakoplovne kompanije -- Emisija ugljičnog dioksida -- Biogorivo -- Održivi razvoj -- Klimatske promjene  HA13-08895 
 
Zračni promet -- Zrakoplovne kompanije -- Zaposlenici -- Obrazovanje -- Usavršavanje  HA13-08893 
 
Zupčanici -- Kaljeni čelik -- Borov nitrid -- Nosivost zupčanika -- Strojna obrada -- Elastohidrodinamičko podmazivanje  HA13-08697 
 
Zvonoliki krater -- Keramičko posuđe -- Liburnska kultura -- Slikarska radionica  HA13-09252 
 
Željeznice  HA13-08841 
 
Željeznice -- Privatizacija -- Funkcionalnost  HA13-08873 
 
Željeznička infrastruktura -- Željezničke pruge -- Pružni profili -- Nove tehnologije -- Kompozitni materijali  HA13-08879 
 
Željeznička infrastruktura -- Željeznički kolodvor -- Rekonstrukcija -- Putnici  HA13-08869 
 
Željezničke tračnice -- Zavarivanje tračnica -- Elektrolučno zavarivanje -- Vrijeme zavarivanja -- Mehanička svojstva -- Visoka učinkovitost  HA13-08719 
 
Željeznički promet -- Poduzeća -- Poslovanje -- Računovodstvo -- Bilanca -- Imovina  HA13-08816 
 
Željeznički promet -- Putnički prijevoz -- Poslovno izvješćivanje  HA13-08858 
 
Željeznički promet -- Sigurnost prometa -- Izvanredni događaji -- Ljudski faktor  HA13-08839 
 
Željeznički promet -- Upravljanje -- Informatičke tehnologije -- Baze podataka  HA13-08888 
 
Željeznički promet -- Željeznice -- Velikobrzinske željeznice -- Velikobrzinski vlakovi -- Tehničke karakteristike  HA13-08884 
 
Žene -- Feminizam -- Obrazovanje -- Filozofija odgoja  HA13-08392 
 
Žene -- Kuća -- Dom -- Sigurnost -- Nasilje nad ženama  HA13-08386 
 
Žitarice -- Mikotoksini -- Aflatoksini -- Fumonizini -- Hepatotoksičnost -- Kancerogenost -- Hepatocelularni karcinom  HA13-08476 
 
Životni ciklus proizvoda -- Menadžer proizvoda -- Marketing  HA13-08928 
 
Životni ciklus zgrada -- LCA -- Analiza životnog ciklusa -- Održive zgrade -- Građevinski materijali -- Sveučilišna zgrada  HA13-08429 
 
Žrtve rata -- Popis poginulih -- Domovinski rat -- Drugi svjetski rat -- Prvi svjetski rat  HA13-08382 
 
Žuljić, Stanko  HA13-09264 
 
Župa Brdovec  HA13-08253 
 
Župne spomenice  HA13-08253 
 
Župnici -- Svećenici -- Pastoralno djelovanje -- Život i djelo  HA13-08257