Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Afanasiev, Nikolaj  HA14-01157 
 
Aflatoksini -- Toksični spojevi -- Plijesni -- Aspergillus section Flavi -- Sekundarni metaboliti -- Sigurnost hrane  HA14-01517 
 
Akademsko postignuće -- Model predviđanja -- Provjera -- Proaktivnost -- Učenje -- Studenti -- Istraživanje  HA14-01128 
 
Alergeni -- Alergijski rinitis -- Astma -- Imunoterapija -- Subkutana imunoterapija -- Sublingvalna imunoterapija -- Suradljivost bolesnika  HA14-01518 
 
Alge -- Smeđe alge -- Fucus virsoides -- Masne kiseline -- Okolišni čimbenici -- Podloga  HA14-01444 
 
Ali, Tariq  HA14-01249 
 
Aluzija -- Hijazam -- Svjetlo -- Slava  HA14-01145 
 
Alzheimerova bolest -- Demencija -- Kognitivni poremećaji -- Čimbenici rizika -- Genetski čimbenici -- Mentalne aktivnosti -- Zaštitni čimbenici -- Diferencijalna dijagnostika -- Neuropsihološka obrada -- Antidementivi -- Donepezil -- Rivastigmin -- Galantamin -- Nuspojave lijeka  HA14-01563 
 
Američki film -- Redatelji -- Mit -- Biblizmi -- Filmski likovi -- Sotona  HA14-01708 
 
Ančić, Ivan  HA14-01718 
 
Angioedem -- Hereditarni angioedem -- Diferencijalna dijagnostika -- Nasljedne bolesti -- Genetski poremećaj -- Bradikinin -- Inhibitor C1-esteraze -- C1-inhibitor -- Angiotenzin-konvertaza -- ACE-inhibitori  HA14-01562 
 
Anselmus Cantuariensis, sanctus -- Anzelmo Canterburyjski  HA14-01148  HA14-01143 
 
Antropologija -- Kristologija -- Moral -- Moralna teologija  HA14-01147 
 
Antroponimija -- Identitet -- Vlastito ime -- Onomastika -- Identifikacija  HA14-01716 
 
Apneja -- Opstrukcijska apneja -- Poremećaji disanja -- Poremećaji spavanja -- Srčana dekompenzacija -- Komorbiditet -- Probir -- Oksimetrija  HA14-01510 
 
Aporije -- Prevođenje -- Jezik -- Sveti tekst -- Književnost  HA14-01149 
 
Aposindeza -- Hiperprostor -- Kontinuum -- Metrički prostor -- Topološki prostor  HA14-01339 
 
Arheologija -- Povijest  HA14-01930 
 
Arheologija -- Visokoškolsko obrazovanje -- Obljetnice  HA14-01304  HA14-01303  HA14-01308 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki lokalitet Virje - Volarski breg/Sušine  HA14-01931 
 
Arheološka istraživanja -- Arheološki nalazi -- Grobovi  HA14-01924 
 
Arheološka istraživanja -- Nadgrobni spomenici -- Carski kult -- Epigrafija  HA14-01925 
 
Arheološka istraživanja -- Naselja -- Nastambe  HA14-01933 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropole -- Grobovi -- Stakleni lijevak -- Infundibulum  HA14-01928 
 
Arheološki muzej Zadar  HA14-01929 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Pečati -- Terra sigillata -- Rimski vojni logor  HA14-01934 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Pločice -- Danilska kultura  HA14-01927 
 
Arheološki nalazi -- Keramika -- Zemljoradnja -- Mljekarstvo -- Laktoza -- Lipidi -- Vlaška kultura  HA14-01926 
 
Arheološki nalazi -- Liburni -- Metalurgija -- Metalni predmeti -- Kalupi -- Lokaliteti  HA14-01932 
 
Arheološki nalazi -- Nekropole -- Antičko staklo -- Aribali  HA14-01935 
 
Arheološki nalazi -- Novac -- Kovanice  HA14-01929 
 
Arhivski fondovi -- Arhivska građa -- Svećenici -- Korespondencija  HA14-01950 
 
Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina -- Heronova sredina -- Schur-konveksne funkcije  HA14-01417 
 
Aritmetički nizovi -- Topološki prostori -- Cijeli brojevi -- Prirodni brojevi -- Otvoreni skup  HA14-01411 
 
Armenci -- Povijest -- Genocid -- Kultura -- Hrvati  HA14-01958 
 
Armenska apostolska crkva -- Armenska katolička crkva  HA14-01958 
 
Arnold, Đuro  HA14-01955  HA14-01100  HA14-01941 
 
Arnold, Gjuro -- Arnold, Đuro  HA14-01102 
 
Asimptotski razvoj -- Bivarijatna distribucija -- Geometrijska sredina -- Kvadratna sredina -- Heronova sredina -- Harmonijska sredina -- Logaritamska sredina  HA14-01340 
 
Astma -- Alergijski rinitis -- Egzacerbacija astme -- Inhalacijsko liječenje -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Budezonid -- Formoterol -- Kontrola astme  HA14-01550 
 
Astma -- Bronhoopstrukcija -- Inhalacijsko liječenje -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Bronhodilatatori -- Egzacerbacija astme -- Terapija kisikom  HA14-01527 
 
Astma -- Egzacerbacija astme -- Inhalacijsko liječenje -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Budezonid -- Formoterol -- Kontrola astme  HA14-01552 
 
Astma -- Teška astma -- Djeca -- Fenotip -- Genetski čimbenici -- Čimbenici okoliša -- Polimorfizam gena -- Kortikosteroidi  HA14-01593 
 
Autoceste -- Cestovne prometnice -- Prometna povezanost -- Regionalni razvoj  HA14-01940 
 
Automobilska industrija -- Transfer tehnologije -- Radnici  HA14-01639 
 
Azil -- Rodni identitet -- Izbjeglice -- Žene -- Ljudska prava -- Međunarodno pravo  HA14-01262 
 
Babić, Damir  HA14-01697 
 
Bakić, Vojin  HA14-01698 
 
Baković, Anto  HA14-01942  HA14-01738 
 
Balog, Ljubica  HA14-01903 
 
Banić, Ćiril  HA14-01185 
 
Barac, Antun  HA14-01768 
 
Basile, Vincenzo  HA14-01188 
 
Bazin, Hervé  HA14-01750 
 
Begović, Milan  HA14-01887 
 
Bekavac, Luka  HA14-01816 
 
Benešić, Julije  HA14-01805 
 
Benko Grado, Artur  HA14-01965 
 
Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovič -- Berdjajev, Nikolaj -- Maritain, Jacques  HA14-01107 
 
Besselove funkcije -- Sferni harmonici -- Beltramijev operator -- Fourierov množitelj -- Hardyjeva nejednakost -- Singularni integrali  HA14-01408 
 
Bibličari -- Biobibliografski prilozi  HA14-01146 
 
Biblijski intertekst -- Sjećanja -- Autobiografija -- Politički zatvorenici  HA14-01942 
 
Biblizmi -- Autobiografija -- Politički zatvorenici -- Romansa  HA14-01738 
 
Biblizmi -- Biblijski motivi -- Književni likovi -- Engleska književnost 20. st.  HA14-01747 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA14-01871  HA14-01873 
 
BIOCentre  HA14-01680 
 
Bioetanol -- Proizvodnja bioetanola -- Šećerna repa -- Horizontalni rotirajući cijevni bioreaktor -- Saccharomyces cerevisiae -- Pivski kvasac  HA14-01681 
 
Biotehnologija -- Transfer tehnologije -- Mikrobiološka istraživanja -- Biotehnološka industrija -- Poslovne inovacije -- Strateški menadžment  HA14-01680 
 
Biskupi -- Svećenici -- Glagoljaštvo -- Obiteljsko rodoslovlje  HA14-01185 
 
Bivarijatna distribucija -- Schwab-Borchardtova sredina -- Konveksne funkcije -- Harmonijska sredina  HA14-01390 
 
Bivarijatna distribucija -- Schwab-Borchardtova sredina -- Seiffertova sredina -- Logaritamska sredina -- Nejednakosti sredina  HA14-01389 
 
Bjažić, Mladen  HA14-01890 
 
Bjesnoća -- Lisica -- Cijepljenje  HA14-01652 
 
Blaženici -- Biografija -- Prvi svjetski rat  HA14-01945 
 
Bol -- Patnja -- Filozofija -- Teologija -- Antropologija -- Kršćanska vjera  HA14-01112 
 
Bolesti ovisnosti -- Alkoholizam -- Duševne bolesti -- Pobol -- Obiteljska medicina -- Medicinski problemi -- Socioekonomski problemi  HA14-01556 
 
Bolivar, Simon  HA14-01962 
 
Bolivarska revolucija -- Rodna politika -- Mačizam -- Marijanstvo -- Dobna diskriminacija -- Socijalne reforme  HA14-01962 
 
Borilačke vještine -- Kulturna dobra -- Nematerijalna kulturna baština -- Koryū budō -- Gendai budō  HA14-01714 
 
Borovnica -- Vaccinium myrtillus -- Ljekovito bilje  HA14-01519 
 
Bosanski franjevci  HA14-01742  HA14-01846  HA14-01732 
 
Bosanskohercegovačka književnost 21. st. -- Putopisna proza -- Putopisi  HA14-01755 
 
Bosansko-humske povelje -- Bosančica -- Zamjenice -- Deklinacija  HA14-01722 
 
Bosansko-humski natpisi -- Epigrafski spomenici -- Jezik -- Grafija -- Hrvatska ćirilica -- Bosančica  HA14-01084 
 
Bošković, Ruđer Josip  HA14-01101 
 
Botteri-Dini, Josip  HA14-01194 
 
Bowen, Elizabeth -- Lavin, Mary  HA14-01746 
 
Brajičić, Rudolf -- Kant, Immanuel  HA14-01140 
 
Bremer, Alida  HA14-01914 
 
Brlić-Mažuranić, Ivana  HA14-01811 
 
Budak, Mile  HA14-01965 
 
Buha, Boško -- Morozov, Pavlik  HA14-01948 
 
Buljan, Mirjana  HA14-01806 
 
Bunkeri -- Fortifikacijski objekti -- Zaštita  HA14-01694 
 
Buvina, Andrija  HA14-01696 
 
Car Matutinović, Ljerka  HA14-01840 
 
Carolus Magnus, franački car -- Karlo Veliki  HA14-01959 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Moždani udar -- Demencija -- Vaskularna demencija -- Vaskularni kognitivni poremećaj -- Slikovna dijagnostika -- Čimbenici rizika -- Preventivne mjere -- Liječenje -- Donepezil  HA14-01594 
 
CERN -- Europski centar za nuklearna istraživanja  HA14-01437 
 
Cirkularna matrica -- Fibonaccijevi brojevi -- Lucasovi brojevi -- Euklidska norma -- Spektralna norma  HA14-01393 
 
Clari, Robert de  HA14-01737 
 
Cmrk, Siniša  HA14-01839 
 
Crkva -- Država -- Nacionalna država -- Pluralističko društvo  HA14-01151 
 
Crkva -- Država -- Politika -- Evangelizacija -- Crkveni dokumenti  HA14-01179 
 
Crkva -- Svećenici -- Župne zajednice -- Župni pastoral -- Laici  HA14-01150 
 
Crkva -- Sveučilište -- Pastoral -- Studentski pastoral  HA14-01152 
 
Crkva -- Vjerske zajednice -- Država -- Ugovori  HA14-01180 
 
Crkva Blažene Djevice Marije Posrednice -- Omiški dekanat  HA14-01194 
 
Crkva sv. Ivana Krstitelja  HA14-01691 
 
Crkveni pjevač -- Crkvenjak -- Omišani -- Vjernici laici  HA14-01163 
 
Crkveni redovi -- Povijest  HA14-01164  HA14-01171 
 
Crkvenoslavenski rukopisi -- Ligature -- Ćirilica  HA14-01098 
 
Cvetnić, Ratko  HA14-01833 
 
Časopisi -- Migracije -- Demografija -- Bibliometrijska analiza -- Citatna analiza  HA14-01092 
 
Čebiševljev funkcional -- Grüssova nejednakost -- Nejednakost Ostrowskog -- Trapezoidna nejednakost -- Taylorova formula  HA14-01426 
 
Čeljust -- Idiopatska osteoskleroza -- Skleroza kosti  HA14-01606 
 
Čileanska književnost 20./21. st. -- Hispanoamerička književnost -- Pjesništvo -- Poezija  HA14-01752 
 
Čitanje -- Knjižnica -- Školska knjižnica  HA14-01091 
 
Čitanje -- Školovanje -- Obrazovanje  HA14-01090 
 
Čuić, Stjepan  HA14-01777 
 
Ćirilica -- Grafija -- Reforma  HA14-01732 
 
Dabar -- Zaštićene vrste -- Gospodarenje divljači  HA14-01659 
 
Damjanović, Stjepan  HA14-01735 
 
Daškova, Ekaterina Romanovna  HA14-01754 
 
Dekalog -- Propovijedi  HA14-01190 
 
Dekompozicija matrice -- Faktorizacija Choleskog -- Perturbacijska teorija -- Simetrična matrica -- Svojstvene vrijednosti  HA14-01412 
 
Deleuze, Gilles -- Guattari, Félix  HA14-01719 
 
Demitologizacija -- Teologija -- Povijesno-znanstvena metoda -- Filozofijska vjera -- Egzistencijalizam -- Hermeneutika  HA14-01109 
 
Demografija -- Stanovništvo -- Geografska obilježja  HA14-01218 
 
Demur, Boris  HA14-01947 
 
Dentalna estetika -- Estetska stomatologija -- Dentalna keramika -- Protetski nadomjestak -- Keramičke ljuskice  HA14-01611 
 
Dentalna medicina -- Dentalni materijali -- Dentalna keramika -- Titanij -- Metalurgija praha  HA14-01628 
 
Dentalni materijali -- Citotoksičnost  HA14-01624 
 
Dentalni materijali -- Korijenski kanal -- Dentalni cement -- Trikalcij silikat -- Apikalno mikropropuštanje  HA14-01619 
 
Derenčin, Marijan  HA14-01605 
 
Diferencijske jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe -- Integralne nejednakosti -- Gronwallova nejednakost -- Beskonačni red -- Jedinstvenost rješenja  HA14-01381 
 
Dijalektolozi -- Dijalektološka istraživanja -- Čakavština -- Leksikografija  HA14-01736 
 
Dinamički model afekta -- Afektivna stanja -- Stresne situacije -- Metoda uzorkovanja doživljaja -- Višerazinsko modeliranje  HA14-01134 
 
Dinarski krš -- Kulturnogeografska obilježja -- Kulturni utjecaji -- Sociokulturna obilježja -- Graditeljstvo -- Tradicija -- Regionalizacija  HA14-01937 
 
Diofantove četvorke -- Prsten cijelih brojeva -- Kvadratna polja -- Cikličke baze  HA14-01383 
 
Diofantove m-torke -- Diofantove četvorke -- Diofantske jednadžbe -- Cijeli brojevi -- Pozitivni brojevi -- Generalizacija  HA14-01353 
 
Diofantove m-torke -- Diofantska jednadžba -- Kvadratna forma -- Prim-djelitelj -- Prosti djelitelj  HA14-01394 
 
Diofantove trojke -- Diofantove četvorke -- Rekurzivne relacije -- Lucasov niz -- Pozitivna rješenja  HA14-01349 
 
Diofantske jednadžbe -- Ramanujan-Nagell teorem -- Kvadratne jednadžbe -- Cjelobrojna rješenja  HA14-01421 
 
Dispozicijska zapošljivost -- Zadovoljstvo poslom -- Faktorska analiza -- Inkrementalna valjanost -- Diskriminantna valjanost  HA14-01132 
 
Dišni sustav -- Dišni putovi -- Razvoj  HA14-01446 
 
Divković, Matija  HA14-01742  HA14-01846  HA14-01732 
 
Divlja mačka -- Zaštićene vrste -- Gospodarenje divljači  HA14-01656 
 
Divlja svinja -- Uzgoj divljači -- Gaterski uzgoj  HA14-01662 
 
Divljač -- Meso divljači -- Pregledi -- Prehrana -- Pravilnici  HA14-01671 
 
Divokoza -- Rupicapra rupicapra  HA14-01469 
 
Djeca -- Virtualni svijet -- Televizija -- Internet -- Videoigre -- Utjecaj  HA14-01678 
 
Dječja književnost -- Slikovnice -- Književna interpretacija  HA14-01851 
 
Dječja stomatologija -- Pedodoncija -- Dentalna anksioznost -- Anksioliza -- Sedacija -- Inhalacijska sedacija -- Rajski plin -- Dušikov oksidul -- Midazolam  HA14-01621 
 
Dječji vrtići -- Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Odgojno-obrazovni proces -- Kreativnost -- Stvaralaštvo -- Projekti  HA14-01292 
 
Dobroćudni tumori -- Neoplazme -- Žlijezde slinovnice -- Pleomorfni adenom  HA14-01559 
 
Dobroćudni tumori -- Tumori mekih tkiva -- Abrikossoffov tumor -- Tumor granularnih stanica -- Jezik  HA14-01604 
 
Doplerski ultrazvuk -- Ultrazvučna dijagnostika -- Krvožilne bolesti -- Duboka venska tromboza -- Periferna okluzivna arterijska bolest -- Gornji ekstremiteti -- Donji ekstremiteti  HA14-01574 
 
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič -- Mihajlovič Dostojevski, Fjodor  HA14-01753 
 
Drndić, Daša  HA14-01799 
 
Drugi vatikanski koncil  HA14-01147  HA14-01179 
 
Društvene mreže -- Facebook -- Digitalni mediji -- Društveni kapital -- Građanski aktivizam  HA14-01087 
 
Društvene mreže -- Medijska komunikacija -- Medijski sadržaji -- Vjerodostojnost -- Novinari  HA14-01086 
 
Društveni pokreti -- Aktivizam -- Animalistički pokret -- Prava životinja -- Kulturni animalizam -- Specizam  HA14-01318 
 
Društveni život -- Običaji -- Blagdani  HA14-01310 
 
Družba Isusova -- Isusovci  HA14-01164 
 
Družba kćeri milosrđa  HA14-01156 
 
Državna matura -- Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Dijalekti -- Usporedba  HA14-01279 
 
Đurčinov, Milan  HA14-01953 
 
Ekofeminizam -- Feminizam -- Zaštita okoliša -- Aktivizam -- Akademska zajednica -- Identitet -- Spiritualnost  HA14-01232 
 
Ekološki pokreti -- Društveni pokreti -- Zaštita okoliša -- Civilno društvo -- Ekologizam  HA14-01235 
 
Ekološki pokreti -- Zaštita okoliša -- Civilno društvo -- Ekološke udruge  HA14-01324 
 
Ekonomska povijest  HA14-01088 
 
Endodoncija -- Endodontsko liječenje -- Korijenski kanal -- Laserska terapija  HA14-01614 
 
Endodoncija -- Endodontsko liječenje -- Korijenski kanal -- Sredstva za ispiranje -- Fiziološke otopine  HA14-01626 
 
Endodoncija -- Mandibularni kutnjaci -- Endodontsko liječenje -- Korijenski kanal  HA14-01601 
 
Endodoncija -- Pacijenti -- Anksioznost -- Očekivana bol  HA14-01617 
 
Endodoncija -- Regenerativna endodoncija -- Zubna pulpa -- Dentin -- Korijenski kanal -- Revaskularizacija -- Tkivni inženjering -- Matične stanice -- Izvanstanični matriks -- Čimbenici rasta  HA14-01492 
 
Endokrini disruptori -- Endokrini sustav -- Imunološki sustav -- Hormonski poremećaji -- Toksične kemikalije  HA14-01522 
 
Engleska književnost -- Poezija  HA14-01748 
 
Engleska književnost -- Romani -- Politika -- Država -- Društvo -- Islam -- Demokracija -- Politička filozofija  HA14-01249 
 
Epilepsija -- Padavica -- Konvulzivni poremećaji -- Epileptički napadaji -- Medikamentozno liječenje -- Antiepileptici -- Nuspojave lijeka  HA14-01570 
 
Epilepsija -- Padavica -- Prijeoperacijska obrada -- Farmakorezistentna epilepsija -- Neurokirurško liječenje -- Resekcija -- Sljepoočni režanj -- Gama-nož  HA14-01584 
 
Epilepsija -- Padavica -- Žene -- Konvulzivni poremećaji -- Epileptički napadaji -- Menstrualni ciklus -- Reproduktivni poremećaji -- Antiepileptici -- Hormoni -- Progesteron -- Antikonvulzivno djelovanje -- Trudnoća -- Čimbenici rizika  HA14-01571 
 
Epistemologija -- Logika -- Analitičnost -- Aritmetika  HA14-01139 
 
Erceg, Ivan  HA14-01088 
 
Estetska stomatologija -- Izbjeljivanje zubi -- Vodikov peroksid -- Atmosferski plazmeni mlaz  HA14-01625 
 
Etničke skupine -- Nacionalne manjine -- Fertilitet -- Popis stanovništva  HA14-01219 
 
Etnologija -- Ukrasi -- Ornamenti -- Tikvice  HA14-01323 
 
Euharistijska ekleziologija -- Ekleziologija -- Crkva -- Primat -- Zajedništvo  HA14-01157 
 
Europska unija  HA14-01673 
 
Fauna -- Insekti -- Drusus bosnicus -- Rasprostranjenost -- Dinarski krš  HA14-01476 
 
Fauna -- Insekti -- Lepidoptera -- Sovice -- Antitype suda -- Prvi nalaz  HA14-01465 
 
Fauna -- Insekti -- Odonata -- Vretenca -- Rasprostranjenost  HA14-01473 
 
Fauna -- Insekti -- Tulari -- Trichoptera  HA14-01477 
 
Fauna -- Kornjaši -- Skarabej -- Kotrljan  HA14-01474 
 
Fauna -- Leptiri -- Arctiidae -- Medonjice -- Rasprostranjenost -- Raznolikost  HA14-01475 
 
Fauna -- Muhe -- Vodene muhe plesačice -- Endemi -- Rasprostranjenost  HA14-01486 
 
Fauna -- Oligochaeta -- Polychaeta -- Rasprostranjenost  HA14-01487 
 
Fauna -- Vodencvjet -- Ephemeroptera -- Raznolikost vrsta -- Krška staništa  HA14-01483 
 
Filozofija -- Epistemologija -- Socijalna etika -- Kršćanska filozofija -- Život i djelo  HA14-01138 
 
Filozofija -- Prirodna filozofija -- Načelo kontinuiteta -- Teorija sila  HA14-01101 
 
Filozofija -- Senzibilitet -- Vrline -- Psihičke bolesti -- Psihosomatika -- Francuska književnost  HA14-01142 
 
Filozofija religije -- Tomizam -- Neotomizam  HA14-01107 
 
Filozofska antropologija -- Humanizam  HA14-01104 
 
Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu  HA14-01191 
 
Flora -- Botaničke zbirke -- Zaštićene vrste  HA14-01462 
 
Flora -- Endemične vrste -- Žutika -- Berberis croatica -- Teucrium arduini -- Lokaliteti  HA14-01454 
 
Flora -- Vaskularna flora -- Invazivne vrste -- Neofiti  HA14-01456 
 
Flora -- Vaskularna flora -- Novi nalazi  HA14-01452 
 
Folklorne skupine -- Plesna događanja -- Obljetnice -- Narodne nošnje -- Kulturno-umjetnička društva  HA14-01093 
 
Forenzička stomatologija -- Forenzička antropologija -- Radiografija -- Autopsija -- Zubni karton  HA14-01599 
 
Fortifikacijska arhitektura -- Utvrde -- Povijest  HA14-01695 
 
Fotografije -- Planinari -- Zbirka fotografija  HA14-01706 
 
Fourierova transformacija -- Multirezolucijska analiza -- Funkcija skaliranja -- Linearno preslikavanje  HA14-01397 
 
Francuska književnost -- Komedije -- Dvojništvo -- Identitet -- Književna interpretacija  HA14-01751 
 
Francuska književnost -- Romani -- Biblijski intertekst -- Citatnost -- Književna analiza  HA14-01750 
 
Francuska književnost 17. st. -- Njemačka književnost 18./19. st. -- Engleska književnost 16./17. st. -- Talijanska književnost 13. st. -- Prijevodna književnost -- Pjesništvo -- Poezija  HA14-01743 
 
Franjevci  HA14-01155  HA14-01531  HA14-01532  HA14-01533 
 
Franjevci -- Kapucini  HA14-01181 
 
Franjevci -- Omišani -- Spomen ploče -- Obljetnice  HA14-01181 
 
Frčko, Milan  HA14-01892 
 
Frege, Gottlob  HA14-01139 
 
Gačanski park hrvatske memorije -- Otočka biskupija  HA14-01725 
 
Gaj Julije Cezar  HA14-01925 
 
Gall, Franz Joseph  HA14-01493 
 
Galović, Fran  HA14-01729  HA14-01915  HA14-01788  HA14-01787 
 
Gamulin, Grgo  HA14-01784 
 
Gastronomija -- Kranjska kobasica -- Kulinarski identitet -- Narodni identitet  HA14-01309 
 
Gavran, Miro  HA14-01769 
 
Generalić, Ivan  HA14-01689 
 
Geometrija trokuta -- Nejednakost trokuta -- Erdös-Mordellova nejednakost -- Heronova formula -- Maple program -- Programska podrška  HA14-01331 
 
Geometrijska sredina -- Kvadratna sredina -- Logaritamska sredina -- Identrična sredina -- Aritmetička sredina -- Nejednakosti sredina  HA14-01342 
 
Glacijalni maksimum -- Rekonstrukcija -- Morska razina -- Digitalni model reljefa  HA14-01442 
 
Glagoljska baština -- Glagoljica -- Epigrafski spomenici -- Arhivski dokumenti -- Kulturna povijest  HA14-01725 
 
Glagoljski rukopisi -- Prijepisi -- Propovijedi -- Lingvističke osobitosti  HA14-01173 
 
Glazba -- Glazbena tradicija -- Kulturni turizam  HA14-01707 
 
Glazbena baština -- Glazbena industrija -- Gramofonske ploče  HA14-01316 
 
Gljive -- Smrčak -- Morchella  HA14-01450 
 
Gmazovi -- Gušteri -- Velebitska gušterica -- Iberolacerta horvathi  HA14-01489 
 
Golub, Ivan  HA14-01908  HA14-01814 
 
Gospodarski razvoj -- Naselja -- Rudarstvo -- Predindustrijsko doba  HA14-01259 
 
Gottlieb, Hinko  HA14-01943 
 
Grčka filozofija -- Predsokratovci -- Filozofske rasprave  HA14-01108 
 
Gregur, Marko  HA14-01874 
 
Grupa klasa preslikavanja -- Klasa izotopije -- Indeksirani skup -- Orijentabilna ploha -- Konačne grupe  HA14-01385 
 
Guardini, Romano  HA14-01178 
 
Hameršak, Filip  HA14-01968 
 
Hardyjeva nejednakost -- Hardy-Hilbertova nejednakost -- Vremenske skale -- Integralne nejednakosti -- Jezgra funkcije  HA14-01420 
 
Hardyjeva nejednakost -- Hölderova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Matematička analiza  HA14-01378 
 
Hardyjeva nejednakost -- Jensenova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Fubinijev teorem  HA14-01422 
 
Harmonijska preslikavanja -- Radijalne funkcije -- Nitscheova nejednakost -- Anulus -- Euklidski prostor  HA14-01407 
 
Harnackova nejednakost -- Diferencijalne nejednakosti -- Nelinearne jednadžbe -- Toplinska jednadžba  HA14-01348 
 
Harrington, Daniel J.  HA14-01146 
 
Helicobacter pylori -- Gastritis -- Čir želuca -- Želučani čir -- Karcinom želuca -- Citokini -- Imunosni sustav -- Liječenje -- Eradikacija  HA14-01572 
 
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Integralne nejednakosti  HA14-01335 
 
Hermite-Hadamardova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Hölderova nejednakost -- Derivacije -- Apsolutna vrijednost  HA14-01428 
 
Hidroelektrana Kraljevac -- Elektrotehnika -- Industrijska baština -- Tehničke karakteristike  HA14-01963 
 
Hidrogeologija -- Propusnost stijena  HA14-01440 
 
Higgsov bozon -- LHC -- Veliki hadronski sudarač -- Porijeklo mase čestica -- Nobelova nagrada za fiziku  HA14-01437 
 
Hilbertova nejednakost -- Hardyjeva nejednakost -- Integralni operatori -- Jezgra funkcije -- Težinska funkcija  HA14-01332 
 
Hipoksija -- Terapija kisikom -- Edukacija bolesnika -- Prestanak pušenja -- Informirani pristanak  HA14-01568 
 
Hlebinska škola  HA14-01703 
 
Hölderova nejednakost -- Gradijent funkcije -- Laplaceov operator -- Eliptičke jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe  HA14-01369 
 
Horvat Hlebinski, Ivan -- Novak, Drago -- Ranilović, Vjekoslav -- Šimunić, Zdravko  HA14-01956 
 
Hrskavičnjače -- Morski psi -- Prehrana -- Probavni nametnici  HA14-01481 
 
Hrvatska ćirilica -- Epigrafika -- Epitafi -- Kulturološki kodovi  HA14-01730 
 
Hrvatska ćirilica -- Poslovno pismo -- Glagoljica -- Pismenost -- Povijest  HA14-01726 
 
Hrvatska diplomacija -- Veleposlanici -- Nacionalne kuhinje -- Domaćinstvo -- Običaji  HA14-01677 
 
Hrvatska drama 20. st. -- Književni likovi -- Identitet -- Književna analiza  HA14-01860 
 
Hrvatska drama 20. st. -- Književni motivi -- Psihoanaliza -- Incest -- Ženskost -- Književna interpretacija  HA14-01887 
 
Hrvatska drama 20. st. -- Ženski likovi -- Biblizmi -- Simbolizam -- Književna analiza  HA14-01790 
 
Hrvatska drama 20./21. st. -- Domovinski rat  HA14-01916 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dječja književnost  HA14-01785 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dramska književnost  HA14-01818  HA14-01819 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dramski tekst -- Lutkarske predstave -- Lutkarstvo  HA14-01803 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Radio drama  HA14-01826 
 
Hrvatska filozofija 19./20. st. -- Povijest filozofije  HA14-01100 
 
Hrvatska filozofija 19./20. st. -- Povijest filozofije -- Profesori  HA14-01102 
 
Hrvatska književnost -- Alegorija -- Biblijski motivi -- Intertekstualna analiza  HA14-01759 
 
Hrvatska književnost -- Biblijski intertekst -- Bog -- Sloboda -- Istina -- Laž  HA14-01771 
 
Hrvatska književnost -- Biblijski intertekst -- Pučka pobožnost  HA14-01757 
 
Hrvatska književnost -- Ikavica -- Književna analiza  HA14-01821 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika -- Religiozna književnost -- Duhovna lirika -- Liturgijska lirika -- Crkvena himnodija  HA14-01842 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika -- Tekstološka načela -- Metodologija -- Urednici  HA14-01805 
 
Hrvatska književnost -- Nabožna književnost -- Dubrovačka književnost -- Hrvatski jezik -- Sintaksa -- Bosančica  HA14-01742 
 
Hrvatska književnost -- Novinarstvo  HA14-01921 
 
Hrvatska književnost -- Povijest hrvatske književnosti  HA14-01902 
 
Hrvatska književnost -- Sjećanje -- Davnina -- Fabulacija -- Književna analiza  HA14-01889 
 
Hrvatska književnost 17. st. -- Stilistika -- Figure misli  HA14-01846 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Biografija -- Književna kritika  HA14-01800 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Hrvatski književnici -- Društveno-političke prilike  HA14-01824 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Hrvatski književnici -- Hrvatsko kiparstvo 20. st. -- Skulpture -- Javni prostori  HA14-01954 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Hrvatski književnici -- Obljetnice  HA14-01823 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Poezija -- Secesija -- Floralni motivi -- Cvijeće  HA14-01825 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književna interpretacija  HA14-01758 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Obljetnice  HA14-01828 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Pedagogija -- Biografski prilozi  HA14-01795 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Politički eseji  HA14-01827 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Povijest književnosti  HA14-01955 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Biblijski motivi -- Alegorija -- Avangarda  HA14-01880 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Emigrantska književnost -- Književni časopisi -- Nakladništvo -- Nakladnički niz  HA14-01812 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatska drama -- Tragedija -- Dramski likovi -- Književna analiza  HA14-01763 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatska emigracija -- Književna kritika -- Književnost i politika  HA14-01772 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatski književnici  HA14-01762 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatsko pjesništvo  HA14-01787 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Kajkavska književnost -- Kajkavski jezik -- Jezična analiza  HA14-01729 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književne teme -- Poetika  HA14-01875 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Poezija -- Prolaznost -- Književna interpretacija  HA14-01788 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Povijest književnosti -- Druga moderna -- Književnici -- Književne teme -- Jezik i stil  HA14-01845 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Publicistika -- Biografija  HA14-01943 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Umjetnost -- Antimodernizam -- Kritika -- Društveno-političke prilike -- Biobibliografski prilozi  HA14-01811 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Hrvatsko kazalište -- Kazališne predstave -- Scenske izvedbe  HA14-01815 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književna kritika -- Književni ogledi  HA14-01840 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Književno stvaralaštvo -- Biobibliografski prilozi  HA14-01890 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Biografska proza  HA14-01784 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dječja književnost  HA14-01895  HA14-01896  HA14-01832 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Dječja književnost -- Biobibliografski prilozi  HA14-01923 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 20. st. -- Autobiografska proza -- Logoraška književnost -- Drugi svjetski rat  HA14-01768 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st.  HA14-01893  HA14-01760  HA14-01919  HA14-01837 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Crtice  HA14-01775 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče  HA14-01829  HA14-01922  HA14-01777 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Kratke priče -- Kajkavsko narječje -- Kajkavska književnost  HA14-01904 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Putopisi  HA14-01766 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Ratna proza -- Domovinski rat  HA14-01881 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA14-01817  HA14-01806  HA14-01874  HA14-01833 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Teme i motivi -- Hrvatska emigracija  HA14-01850 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavska književnost -- Kajkavsko narječje -- Poezija  HA14-01776  HA14-01869 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA14-01796  HA14-01859  HA14-01798  HA14-01802  HA14-01781 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Religiozna književnost -- Duhovna poezija  HA14-01814 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Proza u trapericama  HA14-01911 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20./21. st. -- Hrvatsko slikarstvo  HA14-01947 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20./21. st. -- Likovne izložbe -- Retrospektivna izložba -- Akademici  HA14-01688 
 
Hrvatska likovna umjetnost 20./21. st. -- Multimedijska umjetnost -- Filmski dnevnik -- Vizualni narativ  HA14-01702 
 
Hrvatska likovna umjetnost 21. st. -- Crteži  HA14-01701 
 
Hrvatska povijest -- Društveno-političke prilike -- Narodni pokret -- Skupštine  HA14-01967 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Eseji -- Obljetnice  HA14-01913 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Prijevodi -- Njemački jezik -- Književna recepcija  HA14-01844 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Tematska analiza -- Književni likovi  HA14-01761 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Žene -- Ironija -- Literarne figuracije -- Književna interpretacija  HA14-01848 
 
Hrvatska proza 20./21. st. -- Biobibliografski prilozi -- Književna kritika  HA14-01801 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA14-01910  HA14-01830  HA14-01888  HA14-01764  HA14-01838  HA14-01918  HA14-01797  HA14-01792  HA14-01879  HA14-01897  HA14-01899  HA14-01920 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Arhitektura -- Arhitekti  HA14-01909 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Autobiografski roman -- Njemački jezik  HA14-01914 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Autobiografski zapisi  HA14-01877 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dječja književnost  HA14-01903  HA14-01779 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dječja književnost -- Matematika  HA14-01822 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatska književnost 21 st. -- Kratka priča  HA14-01767 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatska književnost 21. st.  HA14-01849  HA14-01774  HA14-01855  HA14-01835  HA14-01884 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Pjesme u prozi -- Poezija  HA14-01807 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-01901 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Književnost za mlade  HA14-01810  HA14-01808  HA14-01858  HA14-01839 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Kratka priča  HA14-01834  HA14-01841  HA14-01886  HA14-01917  HA14-01847  HA14-01885  HA14-01820 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Poetski zapisi -- Fragmenti  HA14-01852 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Priče -- Teme i motivi -- Starenje  HA14-01778 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Proza u trapericama  HA14-01843 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Roman  HA14-01780  HA14-01816 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Romani -- Interdiskurzivnost -- Književna analiza  HA14-01799 
 
Hrvatska vlada -- Hrvatsko-srpska koalicija  HA14-01248 
 
Hrvatski iseljenici -- Dušobrižništvo -- Povijest  HA14-01169 
 
Hrvatski jezik -- Frazeologija -- Bogatstvo -- Siromaštvo  HA14-01721 
 
Hrvatski jezik -- Glagoljica  HA14-01735 
 
Hrvatski jezik -- Imenske formule -- Žene -- Imena -- Prezimena -- Morfosintaksa -- Sklonidba -- Sintaksa -- Pragmatika  HA14-01733 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Štokavsko narječje -- Mjesni govori -- Govor Šimljanika -- Fonologija  HA14-01724 
 
Hrvatski jezik -- Protestantizam -- Glagoljica -- Ćirilica -- Glagoljski misali  HA14-01728 
 
Hrvatski jezik -- Standardizacija -- Jezična politika -- Sociolingvistika  HA14-01727 
 
Hrvatski lovački savez  HA14-01676 
 
Hrvatski orlovski savez  HA14-01189 
 
Hrvatski pedagoško-književni zbor  HA14-01083 
 
Hrvatski standardni jezik -- Jezična politika -- Jezično planiranje -- Leksik -- Dnevne novine -- Istraživanje  HA14-01734 
 
Hrvatski šumarski institut -- Europska Unija  HA14-01643 
 
Hrvatski zavod svetog Jeronima u Rimu -- Sveta Stolica  HA14-01169 
 
Hrvatsko društvo za liječenje boli (HDLB)  HA14-01545 
 
Hrvatsko kazalište -- Historiografija -- Nacionalni identitet -- Povijest  HA14-01709 
 
Hrvatsko kazalište -- Hrvatska drama 21. st. -- Suvremena hrvatska drama -- Glumice -- Žene -- Identitet -- Dramski likovi  HA14-01712 
 
Hrvatsko kazalište -- Kajkavsko narječje -- Tragedija -- Komedija  HA14-01711 
 
Hrvatsko kiparstvo 20. st. -- Likovne izložbe -- Crteži -- Dokumenti -- Filmska građa  HA14-01698 
 
Hrvatsko orlovstvo -- Katolička akcija -- Crkva -- Duhovnost  HA14-01189 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Emigrantska književnost -- Hermetička poezija  HA14-01765 
 
Hrvatsko pjesništvo 15./16. st. -- Biblijski intertekst  HA14-01770 
 
Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književna analiza -- Teme i motivi  HA14-01915 
 
Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Religiozna književnost -- Književnost i glazba -- Duhovna glazba -- Glazbeni filmovi  HA14-01912 
 
Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Religiozna književnost -- Poezija -- Životopis  HA14-01941 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija -- Eseji -- Filozofsko gledište  HA14-01894 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Prostor  HA14-01878 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Religiozna lirika -- Kršćanstvo  HA14-01883 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-01769  HA14-01783  HA14-01836  HA14-01905  HA14-01856  HA14-01786  HA14-01906  HA14-01861  HA14-01907 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost  HA14-01868  HA14-01867  HA14-01864 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dječja književnost  HA14-01862 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dječja književnost -- Dijalektalna književnost  HA14-01866 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska književnost 21. st. -- Poezija  HA14-01871  HA14-01794  HA14-01882  HA14-01873 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska književnost 21. st. -- Religiozna književnost -- Duhovna poezija -- Književne nagrade  HA14-01908 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Hrvatska književnost 21. st. -- Teme i motivi -- Životinje u književnosti  HA14-01900 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Pjesme u prozi  HA14-01813 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija  HA14-01773  HA14-01793  HA14-01853  HA14-01804  HA14-01876  HA14-01854  HA14-01831  HA14-01782  HA14-01865  HA14-01809 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Poezija -- Hrvatska književnost 21. st.  HA14-01870 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Soneti -- Književna interpretacija  HA14-01892 
 
Hrvatsko slikarstvo 20. st.  HA14-01705 
 
Hrvatsko slikarstvo 20./21. st. -- Figurativno slikarstvo -- Fotorealizam  HA14-01697 
 
Hrvatsko stomatološko društvo  HA14-01605 
 
Ihtioplankton -- Riblja jaja -- Raznolikost riba  HA14-01466 
 
Informacijska sigurnost -- Socijalni inženjering -- Zaporka -- Zaštita podataka -- Povjerenje -- Anketno istraživanje -- Studenti  HA14-01085 
 
Infracrveni dizajn -- Prostor boja -- Tinte u boji -- Tiskarske tehnike -- Grafički dizajn -- Sigurnosni tisak  HA14-01679 
 
Inhibitori amilaza -- Amilolitička aktivnost -- Pšenično brašno -- Kvaliteta brašna -- Kvaliteta kruha -- Pekarski proizvodi  HA14-01683 
 
Inicijativa U ime obitelji  HA14-01243 
 
Insekti -- Ose -- Ubodi insekata -- Samopomoć  HA14-01653 
 
Integral transverzalnih masa -- Shephardov problem -- Konveksna tijela -- Borelova mjera -- Izoperimetrijska nejednakost  HA14-01371 
 
Integralne nejednakosti -- Pachpatteove nejednakosti -- Integralne jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe -- Egzistencija rješenja  HA14-01404 
 
Intelektualno vlasništvo -- Autorsko pravo -- Građansko pravo -- Internet  HA14-01263 
 
Interkulturalna kompetencija -- Komunikacija -- Kurikulum -- Odgoj i obrazovanje  HA14-01277 
 
Invazivne vrste -- Invazivne strane vrste  HA14-01453 
 
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II.  HA14-01182  HA14-01162 
 
Ireducibilne reprezentacije -- Djeljiva algebra -- Unitarna grupa -- Arhimedovo polje  HA14-01367 
 
Ireducibilne reprezentacije -- Grupa automorfizama -- Simetrični dizajn -- Linearni kodovi -- Simplektičke grupe  HA14-01425 
 
Irska književnost -- Kratke priče -- Ženski identitet -- Hibridnost -- Književna interpretacija  HA14-01746 
 
Isprave -- Hrvatska ćirilica -- Ćirilična minuskula  HA14-01949 
 
Isprave -- Parnični postupak -- Pravni spor -- Poljički statut  HA14-01260 
 
Istrorumunjski jezik -- Hrvatski jezik -- Posuđenice -- Nazivi za dijelove tijela -- Jezični utjecaji  HA14-01720 
 
Isusovci  HA14-01177  HA14-01146 
 
Isusovci -- Družba Isusova  HA14-01171 
 
Isusovci -- Župa Zemunik  HA14-01188 
 
Isusovo raspeće -- Križ -- Čast -- Sramota -- Ćudoređe -- Društvo  HA14-01161 
 
Izbori -- Izborna kampanja -- Negativna izborna kampanja -- Politika -- Etika  HA14-01252 
 
Izdanja -- Nakladništvo  HA14-01089 
 
Jagić, Vatroslav -- Benešić, Julije  HA14-01946 
 
Jaka konvergencija -- Slučajne varijable -- Težinska funkcija -- Hölderova nejednakost  HA14-01429 
 
Jakovina, Tvrtko  HA14-01960 
 
Jaspers, Karl -- Bultmann, Rudolf  HA14-01109 
 
Javni prostori -- Ulice -- Preimenovanja -- Politika prostora -- Politika identiteta -- Kolektivno pamćenje -- Hodonimi -- Odonimi -- Postsocijalizam  HA14-01319 
 
Javni rashodi -- Zlouporaba droga -- Suzbijanje zlouporabe droga -- Program prevencije  HA14-01504 
 
Jelen -- Parazitarne bolesti -- Fascioloidoza -- Metiljavost -- Liječenje  HA14-01658 
 
Jensenova nejednakost -- Konveksne funkcije -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Abelova grupa -- Homeomorfizam  HA14-01409 
 
Jordanova derivacija -- Prsten (matematika) -- Aditivno preslikavanje -- Funkcionalne jednadžbe  HA14-01388 
 
Jordanova nejednakost -- Monotone funkcije -- Hiperbolne funkcije -- Trigonometrijske nejednakosti  HA14-01368 
 
Jugoslavenstvo -- Komunizam -- Politička prošlost -- Kolektivni identitet -- Kolektivni narativi  HA14-01957 
 
Karcinom pluća -- Bronhoskopija -- CT -- Ultrazvučna dijagnostika -- Pušači -- Čimbenici rizika  HA14-01560 
 
Karcinom pluća -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Ciljana terapija -- Protutumorski lijekovi -- Genska terapija -- Mutacije gena -- Epidermalni čimbenik rasta -- Inhibitori tirozin-kinaze -- Translokacije gena  HA14-01520 
 
Karcinom pluća -- Nemikrocelularni karcinom pluća -- Patohistološki nalaz -- Kirurško liječenje -- Minimalno invazivna kirurgija -- Komorbiditet -- Preživljenje  HA14-01591 
 
Kardiologija -- Ergometrija -- Kardiovaskularne bolesti -- Srčanožilne bolesti -- Koronarna bolest srca -- Koronarografija -- Perkutana transluminalna angioplastika -- Aortokoronarno premoštenje -- ST-segment  HA14-01558 
 
Kardiologija -- Presađivanje srca -- Elektrofiziološka dijagnostika -- Kateterska ablacija -- Srčana aritmija -- Defibrilator -- Elektrostimulator -- Dobne i spolne razlike  HA14-01566 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Dječja dob -- Zdravstvena edukacija -- Kardiovaskularno zdravlje -- Salutogeneza  HA14-01503 
 
Karić, Ana  HA14-01215 
 
Katastar voda -- Katastar mora -- Upravljanje vodama -- Informacijski sustavi -- Baze podataka  HA14-01435 
 
Katedra za antičku arheologiju -- Odjel za arheologiju -- Sveučilište u Zadru  HA14-01303 
 
Katedra za prapovijesnu arheologiju -- Odjel za arheologiju -- Sveučilište u Zadru  HA14-01304 
 
Katekizmi -- Kršćanski nauk -- Kateheza  HA14-01159 
 
Katolička crkva  HA14-01162  HA14-01159  HA14-01206  HA14-01185 
 
Katolička crkva -- Pravoslavna crkva  HA14-01157 
 
Katolička crkve  HA14-01172 
 
Kauzlarić-Atač, Zlatko  HA14-01690 
 
Kazalište -- Misionari -- Misionarsko kazalište -- Dramske predstave -- Dramatizacija -- Evangelizacija -- Obredi  HA14-01710 
 
Kemičari -- Biografije -- Keramička industrija  HA14-01439 
 
Kiparstvo -- Likovna kritika  HA14-01700 
 
Klepac, Jadranka  HA14-01822 
 
Klinika za plućne bolesti Jordanovac  HA14-01631 
 
Klorofilin -- Limfociti -- Citotoksičnost -- Genotoksičnost -- Antioksidacijska aktivnost -- Slobodni radikali  HA14-01449 
 
Knižek, Igor  HA14-01832 
 
Književna historiografija -- Hrvatska historiografija -- Prvi svjetski rat -- Hrvati  HA14-01968 
 
Književna teorija -- Identitet  HA14-01740 
 
Književnost -- Obrazovanje -- Iskustva  HA14-01741 
 
Knjižnica Cochrane -- Svjetska zdravstvena organizacija  HA14-01509 
 
Knjižnica Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci  HA14-01094 
 
Kolarić-Dumić, Ljubica  HA14-01851 
 
Komunikacija u obitelji -- Samootkrivanje adolescenata -- Roditeljske reakcije -- Faktorska analiza -- Psihodijagnostika  HA14-01122 
 
Konačne grupe -- Ireducibilne reprezentacije -- Normalne podgrupe -- Frobeniusova norma  HA14-01356 
 
Konačne grupe -- Normalne podgrupe -- Frobeniusova norma -- Prosti brojevi -- Prim-brojevi  HA14-01355 
 
Konačne grupe -- P-grupe -- Cikličke grupe -- Kvaternioni -- Dedekindova domena -- Izomorfizam grupa  HA14-01357 
 
Konačne grupe -- P-grupe -- Podgrupe -- Izomorfizam grupa -- Neabelova grupa  HA14-01358 
 
Konflikt obitelj–rad -- Radna uloga -- Obiteljska uloga -- Bračne uloge -- Bračni drugovi  HA14-01119 
 
Kontinuum -- Hiperprostor -- Metrički prostor -- Homeomorfizam  HA14-01432 
 
Konveksne funkcije -- Konkavne funkcije -- Majorizacija -- Simetrične funkcije -- Dualna forma  HA14-01416 
 
Konveksne funkcije -- Logaritamska sredina -- Harmonijska sredina -- Identrična sredina -- Izoperimetrijska nejednakost  HA14-01402 
 
Konveksne funkcije -- Sume potencija -- Teorem srednje vrijednosti -- Hermite-Hadamardova nejednakost -- Monotone funkcije  HA14-01380 
 
Konveksno tijelo -- Nejednakost Minkowskog -- Monotone funkcije -- Lp-prostor -- Banachov prostor -- Busemannov problem  HA14-01370 
 
Konveksno tijelo -- Rotacijsko tijelo -- Mahlerov teorem -- Santaloova nejednakost -- Geometrijske nejednakosti  HA14-01403 
 
Koprivničko-križevačka županija  HA14-01265  HA14-01453 
 
Kordić, Lucijan  HA14-01765 
 
Korespondencija  HA14-01946 
 
Korijenski kanal, -- Dentalni materijali -- Punila -- Punjenje korijenskog kanala -- Apikalno mikropropuštanje  HA14-01607 
 
Koroman, Veselko  HA14-01882 
 
Kos, Vinko  HA14-01883 
 
Kost -- Endokrini sustav -- Metabolička mreža -- Glukoza -- Homeostaza -- Kardiovaskularne bolesti -- Kronična bubrežna bolest -- Osteokalcin  HA14-01498 
 
Kovačević, Hrvoje  HA14-01896 
 
Kovačić, Kuzma  HA14-01700 
 
Kovačić, Viktor  HA14-01909 
 
Kozarac, Ivan  HA14-01757 
 
Koža -- Dermatološka kozmetika -- Sterilna kozmetika -- Atopijski dermatitis  HA14-01546 
 
Koža -- Njega kože -- Novorođenčad -- Djeca  HA14-01544 
 
Kožne bolesti -- Psorijaza -- Fotokemoterapija -- Psoraleni -- Ultraljubičasto zračenje -- Fotodinamička terapija -- Aktinička keratoza -- Bowenova bolest -- Fotosenzibilizator -- Fotosenzitivnost -- Fototoksičnost  HA14-01530 
 
Krajolik -- Preobrazba krajolika -- Demografske promjene -- Naselja -- Poljoprivreda -- Agrarni krajolik -- Povijesni prikaz  HA14-01939 
 
Kranjčević, Silvije Strahimir -- Šaban, Antun Tomislav  HA14-01912 
 
Kremacija -- Židovstvo -- Židovsko pravo -- Starozavjetni spisi  HA14-01165 
 
Križarske kronike -- Relikvije -- Biblijska intertekstualnost  HA14-01737 
 
Krleža, Miroslav  HA14-01860  HA14-01763  HA14-01880  HA14-01790  HA14-01815 
 
Kronična bol -- Kronična nekarcinomska bol -- Liječenje boli -- Opioidi -- Doze lijekova -- Probir -- Smjernice  HA14-01545 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Egzacerbacije -- Farmakoterapija -- Bronhodilatatori -- Inhalacijski kortikosteroidi -- Antibiotska terapija -- Preživljenje  HA14-01528 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Rana dijagnoza -- Spirometrija -- Pletizmografija -- Kardiovaskularne komplikacije -- Probir -- Pušači  HA14-01512 
 
Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Tiotropij -- Propisivanje lijekova -- Zdravstveno stanje -- Kvaliteta života -- Upitnik SGRQ -- Smjernice GOLD  HA14-01543 
 
Kronične bolesti vena -- Venska hipertenzija -- Venski vrijed -- Vrijed potkoljenice -- Obloge za rane -- Potporne obloge -- Biookluzivne obloge -- Ioni srebra -- Ciklosporin -- Infliksimab  HA14-01547 
 
Kronične rane -- Infekcija rane -- Debridement -- Nekrotično tkivo -- Venski ulkus -- Dijabetički ulkus -- Dekubitalni ulkus -- Obloge za rane -- Antimikrobni učinak -- Poliheksametilenov bigvanid -- Kalcijev alginat -- Ioni srebra  HA14-01535 
 
Kronično zatajenje srca -- Čimbenici rizika -- Ishemijska bolest srca -- Arterijska hipertenzija -- Šećerna bolest -- Dislipidemija -- Koronarna bolest srca -- Prevencija -- Životne navike  HA14-01500 
 
Kronično zatajenje srca -- Farmakološka terapija -- Beta-blokatori -- ACE-inhibitori -- Blokatori angiotenzinskih receptora -- Diuretici -- Omega-3 masne kiseline  HA14-01529 
 
Kronično zatajenje srca -- Slikovna dijagnostika -- Neinvazivne metode -- Diferencijalna dijagnostika -- Hemodinamske značajke -- Vijabilnost miokarda  HA14-01578 
 
Kršćanstvo -- Crkva -- Država -- Carski dokumenti -- Progoni -- Sloboda vjere -- Državna vjera -- Povijest  HA14-01250 
 
Kršćanstvo -- Europski identitet -- Liberalizam -- Relativizam -- Multikulturalnost  HA14-01144 
 
Kršćanstvo -- Filozofija -- Postmodernizam -- Suvremeno doba  HA14-01166 
 
Kršćanstvo -- Odgovornost -- Vjera -- Molitva -- Modernost -- Svijet  HA14-01178 
 
Krugovaši -- Razlogovci  HA14-01845 
 
Kulturna baština -- Turizam -- Povijesni turizam -- Razvoj turizma -- Ratna baština -- Kulturne institucije -- Očuvanje prirode  HA14-01321 
 
Kušec, Ksenija  HA14-01779 
 
Kušec, Mladen  HA14-01923 
 
Kvaliteta rada -- Radni uvjeti -- Radni vijek -- Ekonomska sigurnost -- Zadovoljstvo poslom  HA14-01123 
 
Kvazilinearne eliptičke jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe -- Laplaceov operator -- P-laplasijan -- Gradijent funkcije -- Pozitivna rješenja  HA14-01387 
 
Laclau, Ernesto  HA14-01106 
 
Lah, Milena  HA14-01701 
 
Lanza, Sergio  HA14-01184 
 
Lekcionari -- Ćirilični prijepisi -- Prepisivačke pogreške -- Analiza  HA14-01717 
 
Lekcionari -- Hrvatski književni jezik -- Štokavština -- Ćirilica -- Rukopisi  HA14-01097 
 
Lektira -- Čitanje -- Učenici -- Učitelji -- Digitalni mediji  HA14-01271 
 
Lewis, Clive Staples  HA14-01747 
 
Liejeve algebre -- Borcherdove algebre -- Kac-Moody algebra -- Superalgebre -- Multiplicitet -- Kombinatorni identiteti  HA14-01413 
 
Lignje -- Chtenopteryx sicula -- Prvi nalaz -- Morfometrija  HA14-01480 
 
Liječnici -- Bolesnici -- Komunikacija -- Medicinske informacije -- Liječenje -- Suodlučivanje  HA14-01509 
 
Liječnici obiteljske medicine -- Primarna zdravstvena zaštita -- Zdravstvena zaštita žena -- Ginekolog  HA14-01635 
 
Liječnici obiteljske medicine -- Propisivanje lijekova -- Doze lijekova -- Definirana dnevna doza -- Bolnička potrošnja lijekova -- Izvanbolnička potrošnja lijekova -- Kardiovaskularni lijekovi  HA14-01526 
 
Liječnici obiteljske medicine -- Školska medicina -- Preventivni model -- Školska djeca -- Pobol -- Akutne respiratorne infekcije -- Infektivne bolesti  HA14-01511 
 
Liječnik obiteljske medicine -- Duševni poremećaji -- Poremećaji ponašanja -- Neuroze -- Afektivni poremećaji -- Specijalističko-konzultativni pregled -- Upućivanje bolesnika -- Psihijatar  HA14-01595 
 
Lindelöfov prostor -- Kompaktni prostor -- Potpunost -- Borelova mjera -- Refleksivnost -- Topološka svojstva  HA14-01350 
 
Linearni operator -- Integralni operator -- Marcinkiewiczev teorem -- Rieszov teorem -- Komutator -- Omeđenost  HA14-01419 
 
Linearni operatori -- Monotone funkcije -- Pozitivni operatori -- Löwner-Heinzova nejednakost -- Kaotični atraktor  HA14-01424 
 
Locke, John  HA14-01276 
 
Lovačke udruge -- Pravna regulativa  HA14-01674 
 
Lovački psi -- Pasmine -- Odabir psa  HA14-01668 
 
Lovačko oružje -- Oružni list -- Posudba  HA14-01667 
 
Lovna kinologija -- Lovački psi -- Krvosljednici  HA14-01655 
 
Lovna kinologija -- Lovački psi -- Odgoj -- Dresura  HA14-01670 
 
Lovstvo -- Balistika -- Optička oprema -- Ciljnici  HA14-01649 
 
Lovstvo -- Balistika -- Puška  HA14-01672 
 
Lovstvo -- Balistika -- Puška -- Streljivo  HA14-01646 
 
Lovstvo -- Divljač -- Gospodarenje divljači -- Selekcija  HA14-01669 
 
Lovstvo -- Lovci -- Gospodarenje divljači -- Djelatnost  HA14-01657 
 
Lovstvo -- Lovci -- Osposobljavanje -- Odstrijeljena divljač -- Pravilnici  HA14-01676 
 
Lovstvo -- Optička oprema -- Digitalna optika -- Noćna optika -- Termovizijska optika  HA14-01660 
 
Lovstvo -- Šljuka bena  HA14-01661 
 
Löwner-Heinzova nejednakost -- Furutina nejednakost -- Majorizacija -- Funkcionalne nejednakosti  HA14-01395 
 
Lukežić, Irvin -- Keats, John  HA14-01748 
 
Lukšić, Branimir  HA14-01261 
 
Lukšić, Irena  HA14-01817 
 
Lyapunovljeva nejednakost -- Diferencijalne jednadžbe -- P-laplasijan -- Laplaceov operator -- Integralne nejednakosti  HA14-01372 
 
Lyapunovljeva nejednakost -- Kvazilinearna jednadžba -- Dirichletov rubni uvjet -- Svojstvene vrijednosti -- Eliptičke jednadžbe -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe  HA14-01373 
 
Ljekarne -- Farmaceuti -- Pacijenti -- Komunikacija -- Vještine uvjeravanja  HA14-01554 
 
Ljekarne -- Farmaceutski tehničar -- Djeca -- Komunikacija -- Neverbalna komunikacija  HA14-01540 
 
Ljekarne -- Pacijenti -- Ponašanje -- Način života -- Farmaceutski tehničar -- Komunikacijske vještine -- Savjetovanje pacijenata  HA14-01553 
 
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva -- Samostani  HA14-01531  HA14-01532 
 
Ljekarništvo -- Povijest ljekarništva -- Samostani -- Provincije  HA14-01533 
 
Ljubomora -- Seksualna nevjera -- Emocionalna nevjera -- Spolni hormoni -- Elektrodermalna aktivnost -- Menstrualni ciklus  HA14-01114 
 
Macan, Ivan -- Wittgenstein, Ludwig  HA14-01138 
 
Majdak, Zvonimir  HA14-01911 
 
Makedonska književnost 20. st. -- Književna historiografija -- Kulturna povijest -- Književna povijest  HA14-01953 
 
Maksimalne nejednakosti -- Doobova nejednakost -- Fubinijev teorem -- Martingali -- Uvjetno očekivanje  HA14-01392 
 
Mann, Thomas  HA14-01749 
 
Marcinkiewiczev teorem -- Schrödingerov operator -- Laplaceov operator -- Laplasijan -- Morreyev prostor -- Hölderova nejednakost  HA14-01374 
 
Marija -- Gibson, Mel  HA14-01708 
 
Marija -- Ratzinger, Joseph -- Benedictus XVI, papa -- Benedikt XVI.  HA14-01198 
 
Marija Propetog Isusa  HA14-01156 
 
Marinić, Jagoda  HA14-01789 
 
Marinković, Ranko  HA14-01762  HA14-01875  HA14-01844 
 
Mariologija -- Teologija -- Bog -- Povijest -- Ekleziologija  HA14-01198 
 
Markovljeva nejednakost -- Težinska funkcija -- Slučajne varijable -- Jaka konvergencija  HA14-01338 
 
Marulić, Marko  HA14-01759  HA14-01857  HA14-01902 
 
Marušić, Juraj  HA14-01154  HA14-01950 
 
Masovni mediji -- Internet -- Adolescenti -- Istraživanje  HA14-01242 
 
Matanović, Julijana  HA14-01855 
 
Mataušić, Mirko Juraj  HA14-01155 
 
Matematički model -- Numerička simulacija -- Replikacija virusa -- Rast mikroorganizama -- Kinetika rasta -- Streptomyces rimosus -- Patogeni mikroorganizmi  HA14-01375 
 
Matica hrvatska  HA14-01955  HA14-01812 
 
Matoš, Antun Gustav  HA14-01758  HA14-01828  HA14-01823  HA14-01827  HA14-01826  HA14-01824  HA14-01825 
 
Matoš, Antun Gustav -- Kožarić Ivan  HA14-01954 
 
Matrična jednadžba -- Parcijalni uređaj -- Hermitska matrica -- Linearna matrična nejednakost -- Rang matrice  HA14-01362 
 
Matrične nejednadžbe -- Kantorovičeva nejednakost -- Cauchy-Schwarzova nejednakost -- Singularne vrijednosti -- Dekompozicija matrice  HA14-01352 
 
Mediji -- Masovni mediji -- Komunikacija -- Društveni razvoj -- Postmoderno društvo  HA14-01237 
 
Mediji -- Žene -- Socijalizam -- Emancipacija -- Retradicionalizacija  HA14-01238 
 
Međureligijski dijalog -- Međureligijski skupovi -- Molitveni susreti  HA14-01182 
 
Mehkek, Martin  HA14-01704 
 
Mekušci -- Malakofauna -- Kopneni puževi -- Gastropoda -- Otoci  HA14-01490 
 
Mekušci -- Slatkovodni mekušci -- Gastropoda  HA14-01467 
 
Menopauza -- Menopauzalne tegobe -- Hormonsko nadomjesno liječenje -- Medicina utemeljena na dokazima -- Rizik obolijevanja -- Koronarna bolest -- Moždani udar -- Rak dojke -- Demencija  HA14-01636 
 
Merz, Ivan  HA14-01189  HA14-01945 
 
Metaemocije -- Dječje emocije -- Negativna afektivnost -- Eksternalizirani problemi -- Internalizirani problemi -- Gottmanov model  HA14-01115 
 
Metakognicija -- Upitnik -- Studenti -- Zabrinutost -- Istraživanje  HA14-01127 
 
Migracije -- Demografski procesi -- Depopulacija -- Demografska istraživanja -- Popis stanovništva -- Prostorne jedinice -- Statistička analiza  HA14-01230 
 
Migracije -- Emigracija -- Iseljavanje -- Demografske promjene  HA14-01224 
 
Migracije -- Imigracija -- Emigracija -- Regionalni razvoj -- Statistička analiza  HA14-01229 
 
Migracije -- Katastrofe -- Evolucija -- Razvoj -- Kritičko-hermeneutički pristup  HA14-01225 
 
Migracije -- Klimatske promjene -- Okoliš -- Promjene okoliša  HA14-01226 
 
Migracije -- Rod -- Žene -- Obitelj -- Državljanstvo  HA14-01221 
 
Migracije -- Stanovništvo -- Doseljavanje -- Imigracija -- Slovenci  HA14-01220 
 
Migracije -- Transnacionalne migracije -- Odljev mozgova -- Visokokvalificirani stručnjaci -- Indijci  HA14-01222 
 
Migracije -- Žene -- Starenje -- Otoci -- Otočne zajednice  HA14-01231 
 
Migranti -- Radna migracija -- Novčane doznake -- Obitelj  HA14-01223 
 
Mihanović-Salopek, Hrvojka  HA14-01842 
 
Mikecin, Igor  HA14-01108 
 
Miksomiceti -- Staništa -- Svojte  HA14-01445 
 
Milanski edikt -- Crkva -- Kršćanstvo -- Suživot -- Društvo  HA14-01167 
 
Milčec, Zvonimir  HA14-01921 
 
Mintyjeva nejednakost -- Varijacijske nejednakosti -- Optimizacijske metode -- Konveksne funkcije  HA14-01360 
 
Mit -- Politika -- Postmarksizam -- Poststrukturalizam -- Antagonizam  HA14-01106 
 
Mladi -- Rizično ponašanje -- Istraživačke ljestvice -- Psihodijagnostika  HA14-01129 
 
Molitveni skup u Asizu, 27.10.1986.  HA14-01182 
 
Molitvenici -- Hrvatska ćirilica  HA14-01158 
 
Molitvenici -- Usporedba  HA14-01196 
 
Molitvice -- Nabožna književnost -- Hrvatska usmena književnost -- Obitelj -- Vjerski odgoj  HA14-01168 
 
Morreyev prostor -- Komutator -- Omeđenost -- Jezgra funkcije -- Integralni operatori -- Hölderova nejednakost  HA14-01427 
 
Morska područja -- Obalna područja -- Prostorno planiranje -- Upravljanje -- Baze podataka -- Održivi razvoj  HA14-01692 
 
Morska razina -- Mareografi -- GNSS -- Globalni navigacijski satelitski sustavi  HA14-01436 
 
Morska voda -- Onečišćenje mora -- Riječni dotok -- Termohalina svojstva mora -- Zamućenje vode -- Suspendirane tvari  HA14-01443 
 
Morski puževi -- Aplysiopsis elegans -- Prvi nalaz  HA14-01478 
 
Moždani udar -- Akutni moždani udar -- Personalizirana farmakoterapija -- Antitrombocitni lijekovi -- Antitrombotici -- Nuspojave -- Klopidogrel -- Doze lijekova -- Genotipizacija -- Terapijski učinak  HA14-01523 
 
Moždani udar -- Prevencija -- Fibrilacija atrija -- Atrijska fibrilacija -- Antikoagulansi -- Novi oralni antikoagulansi -- Rivaroksaban -- Dabigatran -- Doze lijekova -- Klinički ishod  HA14-01534 
 
Moždani udar -- Prevencija moždanog udara -- Atrijska fibrilacija -- Fibrilacija atrija -- Tromboembolija -- Antikoagulansi -- Varfarin -- Dabigatran  HA14-01521 
 
Mučeništvo -- Sveci -- Svjedočenje vjere -- Istina -- Nova evangelizacija  HA14-01162 
 
Müller, Josip  HA14-01177 
 
Multipla skleroza -- Dijagnosticiranje -- Magnetska rezonancija -- Relapsno-remitirajući oblik -- Evocirani potencijali -- Cerebrospinalna tekućina -- Likvor -- Klinička slika -- Ocjenske ljestvice  HA14-01565 
 
Multipla skleroza -- Dijagnostički kriteriji -- Ocjenske ljestvice -- Diferencijalna dijagnostika -- Liječenje -- Imunomodulacija -- Imunosupresija -- Ublažavanje simptoma -- Interferon -- Monoklonska protutijela -- Alemtuzumab -- Teriflunomid  HA14-01585 
 
Multipla skleroza -- Epidemiološko istraživanje -- Dobne i spolne razlike -- Genetski čimbenici -- Čimbenici okoliša  HA14-01569 
 
Multipla skleroza -- Liječenje -- Teriflunomid -- Imunomodulacijski učinak -- Protuupalno djelovanje -- Alemtuzumab -- Monoklonska protutijela -- Relapsno-remitirajući oblik -- Nuspojave lijeka  HA14-01549 
 
Multipla skleroza -- Neuropatska bol -- Nociceptivna bol -- Ublažavanje boli -- Gabapentin -- Pregabalin -- Triciklički antidepresivi -- Kanabinoidi -- Spazam mišića -- Botulinski toksin  HA14-01564 
 
Multipla skleroza -- Središnji živčani sustav -- Demijelinizacijske bolesti -- Upalne reakcije -- Neurološki poremećaji -- Magnetska rezonancija -- Evocirani potencijali -- Likvor  HA14-01575 
 
Multiplikativna funkcija -- Funkcija djelitelja -- Bernoullijevi brojevi -- Liouvilleov teorem -- Konvolucijska suma  HA14-01345 
 
Multivarijantna analiza -- Lokalna samouprava -- Regionalna samouprava -- Socioekonomska razvijenost -- Indeks razvijenosti  HA14-01255 
 
Muraj, Aleksandra  HA14-01310 
 
Muslimani -- Bošnjaci -- Hrvati muslimani -- Nacionalno izjašnjavanje -- Popis stanovništva 2001. -- Popis stanovništva 2011.  HA14-01217 
 
Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu  HA14-01698  HA14-01688 
 
Muzgavci -- Bijeli muzgavac -- Eledone cirrhosa -- Kljun -- Morfometrija -- Pigmentacija  HA14-01464 
 
Muzur, Amir  HA14-01505 
 
Nacionalizam  HA14-01251 
 
Nadbiskupski arhiv Split  HA14-01950 
 
Nagluhost -- Obiteljski liječnik -- Otorinolaringologija -- Audiogram -- Kortikosteroidi  HA14-01573 
 
Naivna umjetnost -- Naivno slikarstvo -- Donacija  HA14-01689 
 
Naivna umjetnost -- Naivno slikarstvo -- Povijest  HA14-01703 
 
Naivno slikarstvo -- Biografija  HA14-01704 
 
Narodni plesovi -- Folklorni plesovi -- Švedski utjecaj -- Mađarski utjecaj  HA14-01312 
 
Nasilje među djecom -- Vršnjačko nasilje -- Prevalencija -- Definicijski pristup -- Ponašajni pristup  HA14-01113 
 
Nastava geografije -- Nastavne metode -- Vanjsko vrednovanje -- Učenička postignuća -- Grafičke metode -- Metoda demonstracije  HA14-01272 
 
NATURA 2000  HA14-01462 
 
Nelinearne jednadžbe -- Integralne jednadžbe -- Fiksne točke -- Asimptotsko ponašanje -- Egzistencija rješenja  HA14-01366 
 
Nematerijalna baština -- Maritimna baština -- Brodovi -- Kulturna baština -- Očuvanje baštine -- Etnologija  HA14-01314 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Interkulturalnost -- Kreativna ekonomija  HA14-01315 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Kulturna dobra -- Registri  HA14-01322 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Tradicija -- Scenska izvedba  HA14-01313 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Vizualna antropologija -- Vizualna etnologija -- Očuvanje baštine  HA14-01320 
 
Neofiti -- Senecio inaequidens -- Novi nalazi  HA14-01455 
 
Nepoželjno organizacijsko ponašanje -- Ponašanje -- Upitnik -- Studenti -- Istraživanje  HA14-01131 
 
Neuman-Sándorova sredina -- Harmonijska sredina -- Geometrijska sredina -- Kvadratna sredina -- Nejednakosti sredina  HA14-01336 
 
Neuman-Sándorova sredina -- Logaritamska sredina -- Kvadratna sredina -- Harmonijska sredina -- Hiperbolne funkcije  HA14-01401 
 
Neurodegenerativne bolesti -- Kognitivni poremećaji -- Neuroplastičnost -- Neurorehabilitacija -- Mediteranska dijeta  HA14-01577 
 
Nizeteo, Antun  HA14-01761 
 
Nola, Marijana -- Fajdić, Dunja  HA14-01712 
 
Normirani prostor -- Banachov prostor -- Direktna suma -- Ortogonalna projekcija -- Metrička aproksimacija  HA14-01377 
 
Normirani prostor -- Kutna udaljenost -- Massera-Schäfferova nejednakost -- Nejednakost trokuta -- Red potencija  HA14-01433 
 
Nova evangelizacija -- Ljubav -- Pastoralni rad -- Caritas -- Župna zajednica -- Siromaštvo  HA14-01153 
 
Novine -- Mediji -- Propaganda -- Istraživanje  HA14-01243 
 
Nozick, Robert  HA14-01246 
 
Numizmatika -- Kovani novac  HA14-01699 
 
Njemačka književnost -- Romani -- Biblijski intertekst -- Glazba -- Fiktivna skladba  HA14-01749 
 
Njemačka književnost 12./18. st. -- Njemačko pjesništvo -- Lirika -- Poezija  HA14-01745 
 
Njemačka književnost 21. st. -- Iseljenička književnost -- Hrvatska književnost -- Roman  HA14-01789 
 
Obalno područje -- Upravljanje obalnim područjem -- Zaštita okoliša -- Ekonomski pokazatelji -- Gospodarsko planiranje  HA14-01258 
 
Obiteljska stabilnost -- Adolescencija -- Samopoštovanje -- Obiteljski sustav  HA14-01111 
 
Oblići -- Hranidbene skupine -- Sedreni sedimenti -- Bentoska fauna  HA14-01484 
 
Obljetnice -- Srednje škole -- Gimnazije  HA14-01274 
 
Obljetnice -- Škola šaha -- Šahovska igra  HA14-01713 
 
Očne bolesti -- Upalne očne bolesti -- Meke kontaktne leće -- Akutni sindrom crvenog oka -- Upala rožnice i spojnice -- Keratokonjunktivitis -- Bakterijski toksini -- Mikrobni keratitis -- Pseudomonas aeruginosa -- Čimbenici rizika -- Preventivne mjere  HA14-01633 
 
Očne bolesti -- Upalne očne bolesti -- Meke kontaktne leće -- Rožnica -- Hipoksija rožnice -- Defekti rožnice -- Disfunkcija suznog filma -- Sindrom suhog oka -- Kapi za oči  HA14-01632 
 
Odgoj -- Filozofija odgoja -- Komunikacija -- Hrabrost  HA14-01276 
 
Odgoj -- Moralni odgoj -- Filozofija odgoja -- Vrijednosti -- Vrline  HA14-01267 
 
Odgoj -- Osobnost -- Filozofija -- Povijest  HA14-01268 
 
Odgoj i obrazovanje -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Kompetencije nastavnika -- Kompetencije učenika -- Suvremena nastava  HA14-01270 
 
Odgojitelji -- Kompetencije -- Interkulturalni odgoj -- Tolerancija  HA14-01288 
 
Odgojitelji -- Stručno usavršavanje  HA14-01302 
 
Odjel za arheologiju -- Sveučilište u Zadru  HA14-01308 
 
Održivo društvo -- Duhovnost -- Transhumanizam  HA14-01234 
 
Odvjetnici -- Gradonačelnici -- Vjernici -- Hrvatski rodoljubi  HA14-01944 
 
Oltarne skulpture -- Drvene skulpture -- Barok -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-01691 
 
Operator srednje vrijednosti -- Miyachijev teorem -- Fourierova transformacija -- Hankelova transformacija -- Besselove funkcije  HA14-01431 
 
Operatorske nejednakosti -- Aritmetička sredina -- Geometrijska sredina -- Harmonijska sredina -- Pozitivni operatori -- Samoadjungirani operatori  HA14-01398 
 
Operatorske nejednakosti -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost -- Heronova sredina -- Heinzova sredina -- Kantorovičeva nejednakost  HA14-01399 
 
Opialova nejednakost -- Parcijalne derivacije -- Jezgra funkcije -- Greenova funkcija -- Diferencijalni operator  HA14-01400 
 
Oporuke -- Hrvatska ćirilica -- Fonologija -- Morfologija -- Sintaksa -- Analiza  HA14-01723 
 
Opstipacija -- Djeca -- Uzroci -- Terapija  HA14-01582 
 
Oralna kirurgija -- Alveolarna kost -- Zubni implantat -- Zubni nadomjestak -- Zubna proteza -- Zubna protetika -- Koštani morfogenetski protein  HA14-01613 
 
Oralna kirurgija -- Zubni implantati -- Stabilnost implantata -- Nadomjesni materijali -- Dentalni materijali  HA14-01616 
 
Oralna medicina -- Gingivalni ulkus -- Nekroza gingive -- Zubna proteza  HA14-01610 
 
Oralna medicina -- Imunohistokemija -- Potkožne lezije -- Bukalna sluznica -- Epidermalna cista  HA14-01602 
 
Oralna patologija -- Leukoplakija -- Nodularna leukoplakija -- Planocelularni karcinom -- Oralna sluznica -- Biopsija  HA14-01630 
 
Oralni Lichen planus -- Autoimune bolesti -- Patch testovi -- Laserska terapija  HA14-01622 
 
Oralno zdravlje -- Starije osobe -- Zubna proteza -- Kvaliteta života  HA14-01598 
 
Oralno zdravlje -- Studenti -- Stavovi studenata  HA14-01620 
 
Oratorijski zbor Cantores sancti Marci  HA14-01912 
 
Organizacijska pravednost -- Pravednost rukovoditelja -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Zadovoljstvo poslom -- Regresijska analiza  HA14-01141 
 
Origen  HA14-01103 
 
Osteoartritis -- Sinovijalna tekućina -- Osteoartritis koljena -- Čimbenik tumorske nekroze alfa -- TNF-α -- Monoklonska protutijela -- Liječenje boli -- Opioidi -- Oksikodon -- Tapentadol  HA14-01537 
 
Otium -- Negotium -- Dokolica -- Rad -- Vrijeme  HA14-01857 
 
Ovisnost -- Ovisničko ponašanje -- Liječenje -- Duhovnost -- Program 12 koraka  HA14-01502 
 
Ovisnosti -- Internet -- Ovisnost o internetu -- Informacijsko društvo -- Mladi  HA14-01501 
 
Palijativna medicina -- Emocionalna podrška -- Kronične bolesti -- Neizlječive bolesti -- Kvaliteta života -- Liječenje boli -- Analgetici -- Opioidi -- Fentanil -- Morfin -- Nuspojave lijeka  HA14-01542 
 
Palijativna skrb -- Komunikacija -- Empatija -- Edukacija -- Pacijenti -- Obitelj  HA14-01541 
 
Palijativna skrb -- Neizlječive bolesti -- Kućna njega -- Kvaliteta života -- Obiteljsko okruženje -- Obiteljski liječnik -- Patronažna njega  HA14-01580 
 
Paranormalni operator -- Rieszov teorem -- Idempotentni operator -- Operatorske nejednakosti -- Spektar operatora  HA14-01386 
 
Parazitarne bolesti -- Šuga  HA14-01664 
 
Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Nelinearne jednadžbe -- Riemann-Liouvilleove derivacije -- Diferencijalne nejednakosti -- Ekstremne točke -- Banachova algebra  HA14-01359 
 
Parcijalne sume -- Analitičke funkcije -- Besselove funkcije -- Diferencijalne jednadžbe -- Specijalne funkcije  HA14-01405 
 
Parcijalne sume -- Funkcionalne nejednakosti -- Operatorske nejednakosti -- Furutina nejednakost -- Linearni operatori  HA14-01330 
 
Parcijalni uređaj -- Poset -- Klasa ekvivalencije -- Teorija grafova -- Djelitelji nule -- Komutativni prsten  HA14-01361 
 
Pastoral -- Čovjek -- Postmodernizam -- Crkva -- Crkveni dokumenti  HA14-01183 
 
Patnja -- Kršćanstvo -- Sveci -- Svjedočanstva  HA14-01187 
 
Patronažna djelatnost -- Patronažna sestra  HA14-01513 
 
Pavića most -- Obnova mosta -- Sanacija mosta -- Kameni most -- Betonski most  HA14-01638 
 
Pavlove poslanice -- Vjera -- Nada -- Spasenje  HA14-01186 
 
Pavlović, Pero  HA14-01794 
 
Pera, Marcello  HA14-01144 
 
Peričić, Denis  HA14-01803 
 
Peternai, Kristina  HA14-01740 
 
Peterson, Erik  HA14-01151 
 
Peti-Stantić, Anita -- Langston, Keith  HA14-01727 
 
Petlevski, Sibila  HA14-01884 
 
P-grupe -- Konačne grupe -- Automorfizam grupe -- Podgrupe -- Teorija grupa  HA14-01406 
 
Pisanje -- Književnost za djecu -- Književnost za mlade  HA14-01739 
 
Pivo -- Reklama -- Utjecaj medija -- Srednjoškolci -- Stavovi mladih -- Reklamiranje alkoholnih pića -- Rizična ponašanja  HA14-01125 
 
Pjesništvo -- Poezija -- Poetika -- Motivacija -- Jezik i stil  HA14-01791 
 
Platon  HA14-01711 
 
Plazma -- Ionizirani plin -- Plazma-polje -- Pobuđeno stanje -- Plazma-tehnologija -- Bolesti usne šupljine -- Plazma-terapija -- Antimikrobni učinak -- Cijeljenje  HA14-01438 
 
Plućna hipertenzija -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Transplantacija pluća -- Priprema bolesnika -- Praćenje bolesnika  HA14-01631 
 
Plućna hipertenzija -- Plućna arterijska hipertenzija -- Probir -- Ultrazvuk srca -- Ehokardiografija -- Antagonisti kalcijevih kanala  HA14-01583 
 
Plućne bolesti -- Astma -- Kronična opstruktivna plućna bolest -- KOPB -- Karcinom pluća -- Informiranje pacijenata -- Psihoedukacija -- Psihološka pomoć -- Kvaliteta života  HA14-01587 
 
Podravka  HA14-01685 
 
Podravski partizanski odred  HA14-01966 
 
Policentrični razvitak -- Regionalni razvitak -- Gospodarski razvitak -- Indeks policentričnosti  HA14-01256 
 
Polić Kamov, Janko  HA14-01848 
 
Polinomna jednadžba -- Komutativni prsten -- Trivijalno proširenje -- Booleova algebra -- Generalizacija  HA14-01363 
 
Politička filozofija -- Pravednost -- Država -- Utopija  HA14-01246 
 
Politička komunikacija -- Internet -- Izborna kampanja -- Informiranje -- Etika  HA14-01253 
 
Politička povijest -- Ideološki režimi -- Ratni junaci -- Staljinizam -- Titoizam -- Drugi svjetski rat  HA14-01948 
 
Političke stranke -- Konzervativne stranke -- Liberalne stranke -- Stranački programi -- Masovni mediji  HA14-01254 
 
Političke znanosti -- Postsocijalističke zemlje -- Europeizacija -- Demokratizacija -- Tranzicija -- Financijska kriza  HA14-01247 
 
Polumjer opisane kružnice -- Hiperbolički prostor -- Simplicijalni kompleks -- Svojstvene vrijednosti  HA14-01423 
 
Poljanec, Vladimir  HA14-01869 
 
Popis knjiga -- Hrvatska ćirilica  HA14-01096 
 
Postjugoslavenska književnost -- Slavenske književnosti -- Hrvatska književnost -- Književnice -- Prošlost -- Melankolija  HA14-01872 
 
Povezani graf -- Wienerov indeks -- Topološki indeks -- Molekularni grafovi -- Teorija grafova  HA14-01351 
 
Povijest medicine  HA14-01505 
 
Povijest medicine -- Histerija -- Psihosomatske bolesti -- Psihofiziološki poremećaji -- Konverzivni poremećaj -- Granični poremećaj osobnosti  HA14-01495 
 
Povijest medicine -- Kraniometrija -- Antropometrija -- Fiziognomija  HA14-01493 
 
Povijest medicine -- Povijest stomatologije -- Forenzična stomatologija -- Dentalna identifikacija  HA14-01603 
 
Povijest medicine -- Zarazne bolesti -- Guba -- Lepra -- Mycobacterium leprae -- Sulfonamidi -- Antibiotici  HA14-01494 
 
Povijest medicine -- Zarazne bolesti -- Inkubacija -- Latentna infekcija -- Izolacija -- Karantena  HA14-01496 
 
Povijest okoliša -- Ekohistorija -- Zaštita okoliša -- Fauna -- Ljudsko djelovanje -- Politički zatvor  HA14-01326 
 
Povijest okoliša -- Toponimija -- Prirodne značajke  HA14-01951 
 
Povijest stomatologije  HA14-01605 
 
Povijest školstva -- Pučko školstvo  HA14-01275 
 
Povremeni rad -- Rad na određeno vrijeme -- Nesigurnost posla -- Sindikalno članstvo -- Socijalna zaštita  HA14-01116 
 
Površinski proteini -- Lactobacillus -- Probiotičke bakterije -- Bakterijski sojevi -- Antibiotička rezistencija  HA14-01682 
 
Pozitivno definitne matrice -- Riemannova metrika -- Geometrijska sredina -- Matrične transformacije -- Furutina nejednakost  HA14-01376 
 
Pravo -- Etika -- Život i rad  HA14-01261 
 
Pravoslavna teologija -- Bog Otac -- Ličnost -- Načelo monarhije -- Ontologija  HA14-01199 
 
Predrasude -- Romi -- Televizijske emisije -- Postavljanje agende -- Društvene norme -- Tolerancija -- Uloga medija  HA14-01239 
 
Predškolska djeca -- Kompetencije -- Informacijsko komunikacijska tehnologija -- Odgojno-obrazovne ustanove  HA14-01284 
 
Predškolske ustanove -- Dječji vrtići -- Posebni programi  HA14-01290 
 
Predškolske ustanove -- Dječji vrtići -- Zaposlenici -- Odgojitelji -- Samovrednovanje -- Istraživanje  HA14-01285 
 
Predškolski odgoj -- Alternativni odgojni pristup  HA14-01281 
 
Predškolski odgoj -- Djeca s teškoćama u razvoju -- Senzorna integracija  HA14-01293 
 
Predškolski odgoj -- Emocije -- Empatija  HA14-01283 
 
Predškolski odgoj -- Glazbeni odgoj -- Roditelji  HA14-01299 
 
Predškolski odgoj -- Kurikulum -- Roditelji -- Odgojitelji -- Suradnja  HA14-01295 
 
Predškolski odgoj -- Odgojitelji -- Kompetencije -- Odrastanje  HA14-01287 
 
Predškolski odgoj -- Odgojitelji -- Stručno usavršavanje -- Stručno-znanstveni skupovi  HA14-01296 
 
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Kompetencije -- Odgojitelji  HA14-01300 
 
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Pismenost -- Pisanje -- Čitanje -- Odgojitelji  HA14-01294 
 
Predškolski odgoj -- Predškolska djeca -- Samoprocjena -- Učenje -- Odgojitelji  HA14-01298 
 
Predškolski odgoj -- Predškolske ustanove -- Lokalna zajednica -- Suradnja  HA14-01301 
 
Predškolski odgoj -- Predškolske ustanove -- Multietičnost -- Multikulturalnost -- Učenje stranog jezika  HA14-01289 
 
Predškolski odgoj -- Priče -- Pripovijedanje -- Kreativnost -- Stvaralaštvo  HA14-01286 
 
Predškolski odgoj -- Rizično ponašanje -- Ovisnost -- Prevencija -- Dječji vrtići  HA14-01280 
 
Predškolski odgoj -- Senzorna integracija -- Igra -- Dječji vrtići -- Odrastanje  HA14-01282 
 
Predškolski odgoj -- Socijalne vještine  HA14-01297 
 
Predškolski odgoj -- Sport -- Djeca -- Zdravlje -- Interkulturalne vrijednosti  HA14-01291 
 
Prehrambena tehnologija -- Inaktivacija bakterija -- Ultrazvuk visokog intenziteta -- Rok trajanja -- Kvaliteta hrane  HA14-01684 
 
Prgomet, Drago  HA14-01881 
 
Prijevodi -- Latinski jezik -- Hrvatski jezik -- Mađarski jezik  HA14-01731 
 
Primarna zdravstvena zaštita -- Učinkovitost -- Obiteljski liječnici -- Klinički ishod  HA14-01516 
 
Prirodni okoliš -- Kulturni okoliš -- Zaštićena područja -- Deforestacija -- Zaštita okoliša -- Društva -- Povijesni prikaz  HA14-01327 
 
Probavni sustav -- Embriologija -- Razvoj -- Funkcija  HA14-01590 
 
Proizvodnja piva -- Pivarstvo -- Proizvodni proces -- Proizvodna postrojenja -- Modernizacija proizvodnje -- Statistički podaci  HA14-01686 
 
Prostori funkcija -- Lebesgueovi prostori -- Integralni operatori -- Maksimalni operatori -- Omeđene funkcije -- Hölderova nejednakost  HA14-01391 
 
Prostorno uređenje -- Pošumljavanje -- Planinarski dom -- Općine  HA14-01693 
 
Prvi svjetski rat -- Kolektivno sjećanje -- Kolektivno pamćenje -- Književna povijest -- Dnevnici -- Autobiografije  HA14-01965 
 
Prvi svjetski rat -- Vojna vlast -- Civilna vlast  HA14-01248 
 
Psi -- Bolesti oka -- Liječenje  HA14-01675 
 
Psi -- Koljeno -- Bolesti koljena -- Liječenje  HA14-01666 
 
Psi -- Kuk -- Displazija kuka -- Osteoartroza -- Liječenje  HA14-01663 
 
Psi -- Nametnici -- Buhe  HA14-01651 
 
Psi -- Ponašanje -- Komunikacija -- Odgoj  HA14-01645 
 
Psi -- Starenje -- Lovna kinologija  HA14-01654 
 
Psi -- Trave -- Veterinarska skrb  HA14-01650 
 
Psihologija -- Razvojna psihologija -- Generativnost -- Modeli  HA14-01120 
 
Psihologija ličnosti -- Osobine ličnosti -- Modeli -- Identitet -- Metodologija  HA14-01118 
 
Psihopatologija -- Biografija -- Biološko nasljeđe -- Duševni život -- Duhovnost -- Povijesno gledište  HA14-01581 
 
Pupačić, Josip  HA14-01878 
 
Radica, Bogdan -- Krleža, Miroslav  HA14-01772 
 
Radna migracija -- Imigranti -- Učitelji -- Sigurnost posla -- Iskorištavanje -- Transnacionalizam -- Ksenofobija  HA14-01266 
 
Radna migracija -- Imigranti -- Učitelji -- Transnacionalizam -- Virtualna prisutnost -- Elektronički mediji  HA14-01227 
 
Radne migracije -- Migranti -- Liječnici -- Medicinski stručnjaci -- Indijci -- Južnoafrikanci -- Globalizacija  HA14-01228 
 
Rahner, Karl  HA14-01160 
 
Rak dojke -- Rano otkrivanje karcinoma -- Rizici  HA14-01589 
 
Rakovi -- Dekapodni rakovi -- Brojnost  HA14-01470 
 
Rastava braka -- Stopa razvoda braka -- Mentalno zdravlje -- Fizičko zdravlje -- Roditelji i djeca  HA14-01233 
 
Rat u Bosni i Hercegovini -- Etničko čišćenje -- Genocid -- Međunarodni odnosi  HA14-01961 
 
Ratna zbivanja -- Partizani -- Ustaše  HA14-01966 
 
Ratni zločini -- Masovni zločini -- Žrtve rata  HA14-01264 
 
Razredno-nastavno ozračje -- Ciljne orijentacije -- Konstruktivistička paradigma -- Motivacija učenika -- Regresijska analiza  HA14-01136 
 
Razvedeni -- Sakramenti -- Sveta pričest -- Kanonsko pravo  HA14-01172 
 
Redovnice -- Arhivska građa -- Povijest  HA14-01156 
 
Religija -- Nogomet -- Usporedba  HA14-01192 
 
Religijske znanosti -- Međureligijski dijalog -- Filozofija -- Kršćanska filozofija -- Besmrtnost -- Uskrsnuće  HA14-01191 
 
Religioznost -- Kršćanska vjera -- Medicinska etika -- Medicina -- Etika  HA14-01497 
 
Religioznost -- Seksualna permisivnost -- Bračni odnosi -- Moralni stavovi -- Odrasla populacija  HA14-01193 
 
Respiratorne bolesti -- Akutne respiratorne infekcije -- Uzročnici -- Liječenje -- Djeca predškolske dobi  HA14-01555 
 
Restaurativna stomatologija -- Dentalna restauracija -- Zubni nadomjestak -- Krunice -- Dentalna estetika -- Zadovoljstvo pacijenata -- Spolne razlike  HA14-01629 
 
Reumatoidni artritis -- Autoimune bolesti -- Autoprotutijela -- Polimorfizam gena -- Gen HLA-DB1 -- Fetalni mikrokimerizam  HA14-01579 
 
Reumatoidni artritis -- Autoimune bolesti -- Glukokortikoidi -- Biološki lijekovi -- Remisija -- Monoterapija -- Kombinacija lijekova  HA14-01548 
 
Reumatske bolesti -- Artritis -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Omega-3 masne kiseline -- Eikozapentaenska kiselina -- Dokozaheksaenska kiselina -- Protuupalno djelovanje  HA14-01551 
 
Reumatske bolesti -- Artritis -- Ultrazvučna dijagnostika -- Ultrazvučno praćenje -- Punkcija  HA14-01586 
 
Reumatske bolesti -- Spondilitis -- Ankilozantni spondilitis -- Spondiloartritis -- Reaktivni artritis -- Psorijatični artritis -- Enteropatski artritis -- Upalna križobolja -- Antigen HLA-B 27 -- Čimbenik tumorske nekroze alfa -- TNF-α -- Nesteroidni antireumatici -- Tjelovježba -- Fizikalna terapija  HA14-01536 
 
Ribarstvo -- Globalno zatopljenje -- Temperatura mora -- Sastav ulova  HA14-01648 
 
Ribarstvo -- Obalna područja -- Održivi razvoj -- Strukturni fondovi  HA14-01673 
 
Ribe -- Girovke -- Centracanthidae -- Tragalj -- Gira -- Probavni sustav -- Prehrana  HA14-01471 
 
Ribe -- Ihtiofauna -- Invazivne vrste -- Neogobius fluviatilis -- Riječni glavočić  HA14-01485 
 
Ribe -- Pelagične ribe -- Brgljun -- Engraulis encrasicolus -- Mriještenje  HA14-01488 
 
Ribe -- Ribarstvo -- List jadranski -- Pegusa impar -- Životni ciklus -- Procjena ulova  HA14-01482 
 
Ribe -- Rijetke vrste -- Epigonidae -- Microichthys sanzoi  HA14-01463 
 
Ribe -- Škrpun -- Scorpaena porcus L. -- Probavni sustav -- Histologija  HA14-01479 
 
Ribe -- Štuka -- Esox lucius -- Prehrana -- Vodena staništa -- Hranidbeni lanci  HA14-01472 
 
Ribe -- Vijun -- Balkanski vijun -- Cobitis elongata -- Morfološka analiza  HA14-01468 
 
Ribe -- Zebrica -- Danio rerio -- Jajnici -- Histopatologija -- Folikularna atrezija  HA14-01491 
 
Riemann-Stieltjesov integral -- Volterrina jednadžba -- Integralne jednadžbe -- Beesackova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Čebiševljev funkcional  HA14-01384 
 
Robne marke -- Brend -- Vegeta -- Čokolino -- Dolcea -- Potrošači -- Emocije  HA14-01685 
 
Rodna teorija -- Bioetika -- Ideologija -- Spolna orijentacija  HA14-01208 
 
Rommel, Erwin Johannes Eugen  HA14-01910 
 
Rosopas -- Chelidonium majus L. -- Ljekovito bilje  HA14-01458 
 
Rotacijska ploha -- Singularni integrali -- Jezgra funkcije -- Maksimalne funkcije -- Konveksne funkcije -- Polinomna jednadžba  HA14-01344 
 
Rotrou, Jean de -- Molière  HA14-01751 
 
Rousseau, Jean Jacques  HA14-01267 
 
Rousseau, Jean-Jacques  HA14-01142 
 
Rudnici ugljena -- Rudarstvo -- Antropologija -- Način života  HA14-01637 
 
Rukopisi -- Hrvatska ćirilica -- Korespondencija -- Propovijedi  HA14-01095 
 
Rukopisi -- Matične knjige -- Bosančica  HA14-01094 
 
Rukopisi -- Prirodoslovlje -- Hrvatska ćirilica -- Prosvjetiteljstvo  HA14-01099 
 
Rukopisi -- Putopisi  HA14-01936 
 
Ruska književnost -- Eutobiografska proza -- Književna analiza  HA14-01754 
 
Ruska književnost -- Književni likovi -- Binarizmi -- Polifonija  HA14-01753 
 
Ruska nacionalna biblioteka -- Zbirka Ivana Berčića  HA14-01095 
 
Sabljar, Mijat  HA14-01936 
 
Samoborski muzej  HA14-01706 
 
Samonikle biljke -- Biljke domaćini -- Fitopatogene gljive -- Mikoze -- Prvi nalaz  HA14-01457 
 
Samosuosjećanje -- Društvena dobrobit -- Studenti -- Istraživanje  HA14-01126 
 
Schur-konveksne funkcije -- Konveksne funkcije -- Muirheadova nejednakost -- Simetrične funkcije -- Konkavne funkcije -- Nejednakost Minkowskog  HA14-01414 
 
Scijentologija -- Vjerski stručnjaci -- Obredi -- Duhovno vodstvo  HA14-01175 
 
Scijentološka crkva  HA14-01175 
 
Seksualnost -- Seksualnost mladih -- Seksualno ponašanje -- Spolni odgoj -- Vjerodostojnost -- Kritika  HA14-01240 
 
Sezonske varijacije -- Destinacijsko pozicioniranje -- Turističke destinacije -- Klasterska analiza  HA14-01257 
 
Sigurnost -- Znanje -- Kritički osvrt  HA14-01105 
 
Simetrala kuta -- Barrowljeva nejednakost -- Erdös-Mordellova nejednakost -- Lagrangeov identitet -- Trokut -- Geometrija trokuta  HA14-01341 
 
Simetrične funkcije -- Schur-konveksne funkcije -- Konveksne funkcije -- Majorizacija -- Aritmetičko-geometrijska nejednakost -- Nejednakosti sredina  HA14-01415 
 
Simić Bodrožić, Ivana  HA14-01922 
 
Simonović, Radivoj  HA14-01706 
 
Sindrom pekućih usta -- Stomatopiroza -- Pacijenti -- Bolna stanja -- Psihološka prilagodba -- Oralne bolesti  HA14-01608 
 
Singularne vrijednosti -- Frobeniusova norma -- Norma matrice -- Spektralna teorija  HA14-01382 
 
Slikarstvo -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-01690 
 
Slobodno vrijeme -- Aktivnosti -- Društvene aktivnosti -- Studenti -- Istraživanje  HA14-01110 
 
Slovenska književnost za mlade -- Hrvatska književnost za mlade -- Suvremena književnost  HA14-01891 
 
Slučajne varijable -- Parcijalne sume -- Jaka konvergencija -- Realni brojevi -- Oktanti -- Euklidski prostor  HA14-01346 
 
Socijalna pomoć -- Socijalna skrb -- Korisnici -- Uzdržavanje -- Siromaštvo -- Analiza  HA14-01265 
 
Sociologija tijela -- Sociologija sporta -- Sport -- Tjelesna aktivnost -- Tijelo  HA14-01241 
 
Sojino ulje -- Ekstrakcija ulja -- Superkritični fluidi -- Superkritični ugljikov dioksid -- Organska otapala -- Prehrambena tehnologija  HA14-01687 
 
Spasenje -- Eshatologija -- Antropologija -- Apokatastaza -- Čovjek -- Slobodna volja  HA14-01103 
 
Spavanje -- REM spavanje -- Starenje -- Kognitivne sposobnosti -- Pamćenje -- Kratkotrajno pamćenje -- Hipokampus -- Dugotrajno pamćenje -- Prefrontalni korteks  HA14-01499 
 
Spinčić, Vjekoslav -- Trinajstić, Dinko -- Radić, Stjepan -- Novljan, Franjo  HA14-01967 
 
Splitska katedrala  HA14-01696 
 
Spomen-knjiga -- Pedagog -- Sveučilišni profesor  HA14-01083 
 
Sport -- Nogomet -- Povijest sporta  HA14-01715 
 
Spoznaja -- Sintetički sudovi a priori -- Metafizika -- Filozofija religije -- Misterij  HA14-01140 
 
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš  HA14-01274 
 
Srna -- Europska srna -- Capreolus capreolus, L. -- Rasprostranjenost -- Stanište -- Hranjenje -- Gospodarenje divljači  HA14-01665 
 
Srpska književnost 21. st. -- Kratka priča -- Proza  HA14-01756 
 
Srpska pravoslavna crkva  HA14-01174 
 
Staničić Ćapica, Ivo  HA14-01163 
 
Starenje -- Ageizam -- Umjetnost  HA14-01215 
 
Starenje -- Starije osobe -- Žene -- Predrasude -- Feministička gerontologija -- Kultura mladosti  HA14-01244 
 
Starfield, Barbara  HA14-01516 
 
Starokršćanska zajednica -- Epigrafska građa -- Grobni natpisi -- Vjera -- Običaji -- Povijest  HA14-01195 
 
Starost -- Demencija -- Alzheimerova bolest -- Obitelj -- Skrb  HA14-01211 
 
Starost -- Starenje -- Emancipacija -- Kvaliteta življenja  HA14-01214 
 
Stepinac, Alojzije  HA14-01190 
 
Stil -- Stilske figure -- Retorika -- Analiza sadržaja  HA14-01718 
 
Stomatologija -- Anestezija -- Lokalna anestezija -- Anestetici  HA14-01623 
 
Stomatološki fakultet  HA14-01603  HA14-01596 
 
Stomatološki zahvati -- Trudnoća -- Trudnice -- Zubi -- Oralna higijena  HA14-01634 
 
Strossmayer, Josip Juraj  HA14-01278 
 
Studentsko učenje -- Visokoškolsko obrazovanje -- Motivacija studenata -- Kvaliteta poučavanja -- Doživljaj studiranja  HA14-01117 
 
Studio Walt Disney  HA14-01216 
 
Subjektivna dob -- Kronološka dob -- Osobine ličnosti -- Velepetori model ličnosti -- Sociodemografske značajke -- Samoprocjena zdravlja  HA14-01121 
 
Suicid -- Smrt -- Osjećaji -- Pokop  HA14-01567 
 
Sustavna analiza -- Biološki sustavi -- Metabolička mreža -- Biotehnologija -- Bioinformatika -- Matematički model -- Statističke metode  HA14-01430 
 
Sustavni eritemski lupus -- Lupus erythematosus -- Glukokortikoidi -- Antimalarici -- Imunomodulacijsko liječenje -- Ciklofosfamid -- Ciklosporin -- Belimumab -- Rituksimab  HA14-01538 
 
Svakodnevni život -- Obiteljska povijest -- Financijsko stanje -- Zemljoposjednici -- Vinogradarstvo -- Vinarstvo -- Vinska klauzula -- Gospodarska kriza  HA14-01317 
 
Svećenici -- Glagoljaši  HA14-01154 
 
Svećenici -- Život i djelo -- Žrtve -- Komunistički zločini  HA14-01177 
 
Sveta Stolica  HA14-01180 
 
Svijet -- Povijest 20. st.  HA14-01960 
 
Svjedočanstva -- Ratna stradanja -- Ustaše -- Srbi -- Povijest  HA14-01969 
 
Svojstvene vrijednosti -- Kompleksna matrica -- Schurova nejednakost -- Determinantne nejednakosti -- Numeričko rješenje  HA14-01418 
 
Šahovski klub Omiš  HA14-01713 
 
Šajatović, Ivona  HA14-01858 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Oralno zdravlje -- Oralne komplikacije -- Oralna higijena -- Edukacija bolesnika  HA14-01592 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Prehrambeni standardi -- Makronutrijenti -- Inzulinska osjetljivost  HA14-01508 
 
Šećerna bolest tip 1 -- Šećerna bolest tip 2 -- Hiperglikemija -- Kardiovaskularne komplikacije -- Čimbenici rizika -- Koronarna bolest -- Hiperinzulinemija -- Oksidativni stres -- Antihipertenzivi -- Acetilsalicilna kiselina -- Antiagregacijski učinak -- Metformin  HA14-01561 
 
Šenoa, August  HA14-01771 
 
Šimić-Tonin, Nikola  HA14-01821 
 
Šimunović, Petar  HA14-01736 
 
Školska klima -- Upitnik -- Razvoj -- Validacija -- Metodologija -- Učenici osnovne škole  HA14-01130 
 
Školski uspjeh -- Motivacija -- Studenti -- Individualni čimbenici -- Društveni čimbenici -- Istraživanje  HA14-01269 
 
Školski vrtovi -- Povijesni prikaz  HA14-01644 
 
Školstvo -- Odgoj -- Vjeronauk -- Vjeroučitelji -- Katekizmi -- Povijest  HA14-01278 
 
Škrivanić, Bernardin Nikola  HA14-01181 
 
Šolman, Dario  HA14-01702 
 
Šop, Nikola -- Machiedo, Višnja  HA14-01894 
 
Štitasti moljac -- Pealius quercus -- Hrast lužnjak -- Prvi nalaz  HA14-01641 
 
Šumarska politika -- Gospodarenje šumama -- Klimatske promjene -- Zaštita šuma  HA14-01643 
 
Šume -- Povijesni prikaz  HA14-01640 
 
Šumski rasadnik -- Šumski reprodukcijski materijal -- Šumsko drveće -- Šumarsko gospodarenje -- Hrvatske šume -- Statistički podaci  HA14-01642 
 
Šutej, Miroslav  HA14-01688 
 
Taktike samopredstavljanja -- Muškarci -- Žene -- Bliskost -- Komunikacija -- Istraživanje  HA14-01135 
 
Taylor, Charles  HA14-01170 
 
Tehnika -- Tehnologija -- Tehnološki razvoj -- Znanost -- Društveni napredak  HA14-01245 
 
Teologija -- Apologetika  HA14-01148 
 
Teologija -- Judeo-kršćanska tradicija -- Tijelo -- Duša -- Simboli  HA14-01197 
 
Teologija -- Novinarstvo -- Komunikologija -- Biografija  HA14-01155 
 
Teologija -- Pastoralna teologija -- Pastoral -- Crkva -- Župna zajednica -- Zajedništvo  HA14-01184 
 
Teologija -- Povijest spasenja -- Bog -- Vrijeme -- Vječnost -- Povijest -- Interpretacija  HA14-01160 
 
Teologija -- Um -- Vjera -- Spasenje -- Angelologija  HA14-01143 
 
Teologija -- Vjera  HA14-01176 
 
Teorija oblika -- Topološki prostor -- CW-kompleks -- Simplicijalni kompleks -- Kohomološka dimenzija -- Hausdorffova dimenzija  HA14-01337 
 
Tesla, Nikola  HA14-01438 
 
Test osobnosti -- Psihološki poremećaj -- Psihopatija -- Velepetori model ličnosti -- Faktorska analiza  HA14-01133 
 
Tetraciklini -- Biosinteza antibiotika -- Streptomyces rimosus -- Antibiotička rezistencija -- Antibakterijsko djelovanje  HA14-01448 
 
Toeplitzov operator -- Integralni operator -- Singularne vrijednosti -- Calderón-Zygmundov operator -- Morreyev prostor -- Jezgra funkcije  HA14-01343 
 
Tolerancija -- Kršćanstvo -- Fundamentalizam -- Islam  HA14-01174 
 
Tradicijska kultura -- Vjerovanja -- Smrt -- Duša -- Tijelo -- Reinkarnacija  HA14-01311 
 
Travnjaci -- Floristički sastav -- Vaskularna flora -- Arboretum Opeka  HA14-01451 
 
Travnjaci -- Ruderalna vegetacija -- Vulpia myuros  HA14-01461 
 
Tridentski sabor  HA14-01159 
 
Trigonometrijske funkcije -- Hiperbolne funkcije -- Huygensova nejednakost -- Wilkerova nejednakost -- Inverzne funkcije  HA14-01364 
 
Trigonometrijske funkcije -- Hiperbolne funkcije -- P-laplasijan -- Laplaceov operator -- Svojstvene vrijednosti  HA14-01334 
 
Trigonometrijske nejednakosti -- Wilkerova nejednakost -- Huygensova nejednakost -- Hiperbolne funkcije  HA14-01365 
 
Trokut -- Unutarnja točka trokuta -- Središte opisane kružnice -- Geometrijske nejednakosti -- Maple program -- Programska podrška  HA14-01333 
 
Trputac -- Indijski trputac -- Plantago indica L. -- Ljekovito bilje  HA14-01524 
 
Trudnoća -- Prenatalna dijagnostika -- Kromosomopatija -- Sekvencioniranje gena  HA14-01447 
 
Truhelka, Jagoda  HA14-01792  HA14-01800  HA14-01795 
 
Tuberkuloza -- Biološka terapija -- Imunosupresija -- Latentna tuberkuloza -- Mycobacterium tuberculosis -- Mikrobiološka dijagnostika -- Molekularni testovi -- IGRA test -- Kemoprofilaksa -- Izoniazid  HA14-01515 
 
Turanova nejednakost -- Bernsteinova nejednakost -- Racionalne funkcije -- Polinomi -- Težinska funkcija  HA14-01434 
 
Tvornica automobila Crvena zastava -- FIAT  HA14-01639 
 
Učitelji -- Osposobljavanje učitelja -- Kompetencije učitelja -- Prirodne znanosti -- Nastava prirode i društva -- Metodika nastave  HA14-01273 
 
Udruga Amitié France - Croatie -- Alliance française  HA14-01954 
 
Udruga za očuvanje hrvatskog folklora  HA14-01093 
 
Ugrešić, Dubravka  HA14-01244 
 
Ugrešić, Dubravka -- Brlić-Mažuranić, Ivana  HA14-01889 
 
Ultrazvučna dijagnostika -- Stomatologija -- Artikulator -- Maksilofacijalne ozljede -- Temporomandibularni poremećaj  HA14-01615 
 
Umjetnost 20. st. -- Književni ekspresionizam -- Futurizam -- Književnost i politika  HA14-01744 
 
UNESCO  HA14-01322 
 
Unitarno invarijantne norme -- Pozitivno definitne matrice -- Konveksne funkcije -- Heronova sredina -- Heinzova sredina  HA14-01410 
 
Univalentne funkcije -- Konveksne funkcije -- Analitičke funkcije -- Fekete-Szegö nejednakost  HA14-01354 
 
Univerziteti -- Sveučilišta -- Znanstvena zajednica -- Autonomija -- Komunikacija -- Filozofija  HA14-01306 
 
Upala pluća -- Pneumonija -- Izvanbolničke infekcije -- Streptococcus pneumoniae -- Izvanbolničko liječenje -- Beta-laktami  HA14-01525 
 
Upalne bolesti -- Vaskulitis -- Antineutrofilna citoplazmatska protutijela -- Wegenerova granulomatoza -- Krvne žile -- Poliangitis -- Glukokortikoidi -- Metotreksat -- Rituksimab  HA14-01557 
 
Upitnik ličnosti -- Lažiranje odgovora -- Upozorenje -- Iskrenost -- Istraživanje  HA14-01137 
 
Urbana flora -- Vaskularna flora  HA14-01459 
 
Urbanizacija -- Demografski razvoj -- Demografske promjene  HA14-01938 
 
Urični artritis -- Ulozi -- Giht -- Hiperuricemija -- Liječenje -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Indometacin -- Inhibitori -- Anakinra -- Alopurinol -- Febuksostat -- Monoklonska protutijela -- Canakinumab -- Peglotikaza -- Lesinurad  HA14-01539 
 
Usna šupljina -- Dijabetes -- Parodontitis -- Peptidi -- Polimorfizam gena DEFB1  HA14-01597 
 
Usna šupljina -- Oralni mukozitis -- Komplikacije -- Procjena -- Kliničko iskustvo  HA14-01609 
 
Usna šupljina -- Parodont -- Parodontitis -- Sumpor-reducirajuće bakterije  HA14-01600 
 
Uzelac, Maja  HA14-01214 
 
Uzgoj ribe -- Ribogojstvo -- Akvakultura -- Marikultura -- Ekotoksikologija -- Biotehnologija mora  HA14-01647 
 
Vadanjel, Radenko  HA14-01829 
 
Vaništa, Josip  HA14-01705 
 
Vaništa, Josip -- Krleža, Miroslav  HA14-01913 
 
Vaskularna flora -- Maslinici -- Floristička istraživanja  HA14-01460 
 
Vattimo, Gianni  HA14-01166 
 
Veraja, Fabijan  HA14-01169 
 
Vetranović-Čavčić, Mavro  HA14-01770 
 
Virusne infekcije -- Filovirusi -- Epidemije -- Virus Ebola -- Virus Marburg -- Hemoragijska vrućica -- Čimbenici rizika -- Diferencijalna dijagnostika  HA14-01507 
 
Visoko obrazovanje -- Bolonjski proces -- Kvaliteta obrazovanja -- Industrija  HA14-01305 
 
Visoko obrazovanje -- Visokoškolske knjižnice -- Fakultetske knjižnice  HA14-01596 
 
Visokoškolsko obrazovanje -- Visokoškolske ustanove -- Sveučilište -- Pokazatelji uspješnosti -- Kvaliteta obrazovanja  HA14-01307 
 
Vitraji -- Sakralna umjetnost -- Križni put  HA14-01194 
 
Vjera  HA14-01200 
 
Vjera -- Čudo -- Crkva  HA14-01201 
 
Vjera -- Katolička filozofija -- Religija -- Sekularizacija -- Spasenje  HA14-01170 
 
Vjera -- Kršćanska zajednica -- Društveno-političke prilike  HA14-01204 
 
Vjera -- Nevjera -- Čudo -- Molitva  HA14-01203 
 
Vjera -- Strah  HA14-01205 
 
Vjera -- Vjernost -- Istina  HA14-01202 
 
Vjerodostojnost -- Svetost -- Grešnost -- Kriza  HA14-01206 
 
Vjeroučitelji -- Katolički vjeronauk -- Odgoj -- Euharistija -- Liturgija -- Zajedništvo  HA14-01207 
 
Vladari -- Povijest  HA14-01959 
 
Vladović, Borben  HA14-01843 
 
Vlastelinstva -- Naselja -- Povijest -- Arhivska građa  HA14-01952 
 
Vlastelinstvo Grabovnik  HA14-01952 
 
Vlastito ime -- Subjekt -- Identitet -- Jezik  HA14-01719 
 
Vojne postrojbe -- Vojna povijest -- Omišani -- Hrvatska povijest  HA14-01964 
 
Vratnice -- Romanika -- Povijest  HA14-01696 
 
Vremenske skale -- Konveksne funkcije -- Cauchyjeve sredine -- Hardyjeva nejednakost -- Linearni funkcional  HA14-01379 
 
Vukasović, Ante  HA14-01083 
 
Vukušić, Stjepan  HA14-01944 
 
Wartha, Vince  HA14-01439 
 
Werboeczi, Istvan  HA14-01731 
 
Wirtingerova nejednakost -- Alzerova nejednakost -- Integralne nejednakosti -- Trigonometrijske funkcije -- Konveksne funkcije  HA14-01347 
 
Wittgenstein, Ludwig  HA14-01105 
 
Zadovoljstvo brakom -- Bračni partneri -- Ponašanje supružnika -- Emocionalna klima -- Kvaliteta braka  HA14-01124 
 
Zagrebačka pivovara  HA14-01686 
 
Zakon velikih brojeva -- Slučajne varijable -- Težinska funkcija -- Markovljeva nejednakost  HA14-01396 
 
Zaštita prirode -- Ekologizam -- Environmentalizam -- Ekološki pokret  HA14-01328 
 
Zaštita prirode -- Invazivne vrste -- Alohtone vrste -- Mungos -- Ekosustavi -- Biološka raznolikost -- Povijest okoliša  HA14-01329 
 
Zaštita prirode -- Zaštita okoliša -- Ekološki pokret -- Povijesni pregled  HA14-01325 
 
Zatajenje srca -- Akutno zatajenje srca -- Kronično zatajenje srca -- Hemodinamske značajke -- Kardiorenalni sindrom -- Brza dijagnostika -- Ishod liječenja  HA14-01576 
 
Zatajenje srca -- Čimbenici rizika -- Pobol -- Smrtnost -- Bolničko liječenje -- Rehospitalizacija -- Ambulantno liječenje -- Javnozdravstveni sustav  HA14-01506 
 
Zatajenje srca -- Dijastolička disfunkcija -- Hemodinamske značajke -- Diferencijalna dijagnostika -- Biološki biljezi -- Moždani natriuretski peptid -- Koronarna bolest srca -- Bolničko liječenje -- Rehospitalizacija  HA14-01588 
 
Zatajenje srca -- Kronično zatajenje srca -- Registar bolesnika -- Čimbenici rizika -- Bolesti srčanih zalistaka -- Akutni koronarni sindrom -- Srčane aritmije -- Arterijska hipertenzija  HA14-01514 
 
Zbirka naivne umjetnosti -- Muzej grada Koprivnice  HA14-01689 
 
Zbirka rukopisa i starih knjiga -- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  HA14-01096 
 
Zečević, Divna  HA14-01209 
 
Zizjulas, Jovan  HA14-01199 
 
Znamenite osobe -- Biografije  HA14-01956 
 
Znanstveni radovi -- Znanstvena istraživanja -- Pomorstvo -- Zaštita mora -- Biologija -- Oceanologija -- GIS tehnologija  HA14-01441 
 
Zubna protetika -- Protetski nadomjestak -- Boja zuba -- Dentalna estetika  HA14-01618 
 
Zubna proteza -- Akrilatna proteza -- Akrilne smole -- Mikrovalna dezinfekcija  HA14-01627 
 
Zubna proteza -- Djelomična zubna proteza -- Nadogradnja zuba -- Zubne kvačice  HA14-01612 
 
Žene -- Dnevnički zapisi -- Starenje -- Bolest -- Smrt  HA14-01209 
 
Žene -- Majčinstvo -- Obiteljski život -- Poslovni život -- Studentice -- Istraživanje  HA14-01236 
 
Žene -- Obitelj -- Rodne uloge -- Patrijarhat -- Osobno iskustvo  HA14-01212 
 
Žene -- Starost -- Starenje -- Feminizam -- Gerontologija  HA14-01210 
 
Ženski likovi -- Animirani film -- Seksizam -- Stereotipi -- Dobizam  HA14-01216 
 
Žensko tijelo -- Ljepota -- Plastična kirurgija -- Performativnost  HA14-01213 
 
Žigo, Lada  HA14-01780 
 
Župnici -- Pastoralni rad -- Biografija -- Arhivska građa  HA14-01188